صفحه قبل

هفته نامه ایران خودرو شماره ۴۹۳

صفحه بعد

هفته نامه ایران خودرو شماره 493

هفته نامه ایران خودرو شماره 493

‫‪ISSN:1735‌1480‬‬ ‫پیش فروش‬ ‫دنا پالس آغاز شد‬ ‫‪493‬‬ ‫‪IRANKHODRO AUTO MAGAZINE‬‬ ‫شنبه ‪ 30‬دی ‪ 1396‬سال بیست‌ودوم هفته‌نامه ‪ 2000‬تومان شماره پیاپی ‪610‬‬ ‫سوخت عامل اصلی‬ ‫آلودگی هوای تهران است‬ ‫بدترین خودروهای‬ ‫تاریخ بریتانیا‬ ‫گزارش از نمایشگاه بین‌المللی خودروی آمریکای شمالی (دیترویت) ‪NAIAS 2018‬‬ ‫خودروهای فسیلی در آیینه بغل‬
‫والدت حضرت زینب‬ ‫و روز پرستار را تبریک می‌گوییم‬ ‫‪C‬‬ ‫(س)‬ ‫‪20‬‬ ‫‪O‬‬ ‫در این شماره می‌خوانید ‪. . .‬‬ ‫رویداد ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬داوود نوروزبیگی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪N‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خبرها‬ ‫فتوپرس‬ ‫گزارش خبري ‪:‬زنجيره تامين رقابت پذير‬ ‫نقشه خبر جهانی‪:‬نروژ؛ بهشت خودروهای برقی‬ ‫گفت و گو‪:‬معاون سازمان محيط زيست‬ ‫حرفه‌ای ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬آیدین وحید محمدی‬ ‫‪E‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬ ‫تماشا‪ :‬گزارش از نمايشگاه ديترويت (خودروهای فسیلی در آیینه بغل) ‬ ‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫رویاروی‪ :‬سرکش‌های اشتوتگارت‬ ‫‪N‬‬ ‫تیونینگ ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬رسول رازقندی‬ ‫‪T‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪33‬‬ ‫عشق و نفرت‬ ‫کوروت کربن ‪65‬‬ ‫موتوسیکلت ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬سيداميرايافت‬ ‫‪34‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪28‬‬ ‫برخورد ستارگان‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫گروه صنعتی ایران‌خودرو‬ ‫‪M A G A Z I N E‬‬ ‫‪A U T O‬‬ ‫‪I R A N K H O D R O‬‬ ‫شمـــاره ‪ 30 493‬دی ‪ 1396‬ســـــال بیست‌ودوم‬ ‫هفته‌نامه «ایران‌خودرو»‬ ‫اطالع‌رسانی‌تحلیلی ویژه صنعت خودرو‬ ‫نقل مطالب هفته‌نامه ایران‌خودرو صرفـا با ذکر منبـع آزاد است‪.‬‬ ‫حق ویرایش‪ ،‬حذف و اصالح مطالب برای نشریه محفوظ است‪.‬‬ ‫مطالب منـدرج در نشریه بیانگــر نظــر نویسنـدگـان آن است‪.‬‬ ‫جانشین مدیر مسوول‪:‬‬ ‫مرتضی آقایی‬ ‫دبیر شورای سیاست‌گذاری‪:‬‬ ‫دکتر محمدرضا انواری‬ ‫سردبیر‪:‬‬ ‫بهروز شهبازپور‬ ‫سر ویراستار‪:‬‬ ‫فاطمه الیق فرد‬ ‫مدیر امور هنری‪ :‬عبدالحمید سیامک نژاد‬ ‫صفحه آرا‪ :‬سید جعفر ذهنی‬
‫‪NEXT ISSUE‬‬ ‫شماره‌آینده‬ ‫ترجمه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬نسرین اخوان‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪41‬‬ ‫قطعه شناسی‪ :‬سیستم چرخ بندی و ترمزها‬ ‫ترین‌ها‪ :‬بازنده‪ ،‬برنده است!‬ ‫اط�لاع نگاش��ت‪ :‬طراحی و مهندس��ی در خدمت کاهش مصرف سوخت‬ ‫رودررو‪:‬شاخ‌به‌شاخ چشم‌بادامی‌های پاک!‬ ‫افق‪:‬خاموشی ستاره‌ها‬ ‫کلینیک مجازی‪ :‬کاهش مصرف سوخت در جاده‌های سرد‬ ‫بهترین‌ها‪ :‬تنه به تنه لیموزین‬ ‫فن‌آوری ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬افشین تقوی‬ ‫‪36‬‬ ‫‪38‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‪ :‬مدیریت ریسک در صنایع خودروسازی‬ ‫دنیای هوشمند‪:‬خودران‌ها در خیابان‌ها‬ ‫حرفه‌ای‬ ‫آزمایش و تجربه‬ ‫رانندگی با مرسدس بنز‬ ‫‪ E300‬مدل ‪2017‬‬ ‫فرهنگ و جامعه ‪ /‬دبیر بخش‪ :‬مهسا تاج‬ ‫‪40‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪48‬‬ ‫فرهنگ رانندگی‪:‬قوانین شهری باید آموخته شود‬ ‫خودروها و آدم‌ها‪ :‬جادوی پول‬ ‫نوآوران‪ :‬فرشته نجات‬ ‫شوماخر وطنی‪ :‬دنده اتوماتم آرزوست‬ ‫باشگاهخوانندگان‬ ‫‪49‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫ما و شما‬ ‫نتایج نظرسنجی‬ ‫پرسش و پاسخ فنی‬ ‫اتو گالری‪ :‬فروشگاه پژو در شهر پاریس‬ ‫دبیر بخش عکس‪ :‬هادی ذهبی‬ ‫ویراستار تصاویر‪ :‬مهرناز محرابیان‬ ‫مدیر روابط عمومی و باشگاه خوانندگان‪:‬‬ ‫ارسالن هادی ‪48228471‬‬ ‫پذیرش اشتراک‪:‬‬ ‫علی اصغر فرمانی‪ ،‬حسین طالبی ‪48228463‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬علی اعظم یارمحمدی‬ ‫‪34‬‬ ‫چاپ و صحافی‪ :‬انتخاب رسانه‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گسترامروز‬ ‫نش��انی‪ :‬ته��ران‪ ،‬کیلومتر‪14‬ج��اده مخص��وص کرج (ش��هید لش��گری)‪ ،‬ورودی ‪5‬‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل‪ ،‬بخش انتشارات‬ ‫نمابر‪021‌48228425 :‬‬ ‫شماره پیامک‪30003033 :‬‬ ‫نشانی پست الکترونیکی‪mag@ikco. ir :‬‬ ‫آرشیو الکترونیکی هفته نامه‪www. ikcopress. com :‬‬
‫رویداد‬ ‫‪49306‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫خودروسازی و دانش‌محوری‬ ‫حمیدعبدالهی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو‬ ‫توس��عه صنعت خودروسازی با تکیه بر فرآیند‌های دانش‌محور‬ ‫می‌تواند به عنوان یکی از مولدترین صنایع کشور‪ ،‬فضای مناسبی‬ ‫را به لحاظ کسب‌وکار ایجاد کند و با مشارکت پایدار با شرکت‌های‬ ‫بزرگ خودروس��ازی جهان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی همت‬ ‫گم��ارد تا در کنار جل��ب رضایت مصرف کنندگان داخلی‪ ،‬س��هم‬ ‫ای��ران را در بازار جهانی ارتقا بخش��د‪ .‬با تصویب برجام نخس��تین‬ ‫ثم��ره این تواف��ق‪ ،‬صنعت خ��ودرو را دربرگرف��ت و قراردادهایی‬ ‫با ش��رکت‌های ایران‌خودرو با پژو‪ ،‬س��ایپا با س��یتروئن‪ ،‬س��ازمان‬ ‫گس��ترش با رنو‪ ،‬کرمان خودرو با هیون��دای‪ ،‬ایران‌خودرو دیزل با‬ ‫بنز و ماموت با فولکس امضا ش��د و زمینه برای انتقال دانش فنی‬ ‫و ورود سرمایه خارجی به کشور فراهم آمد‪.‬‬ ‫برپای��ه ای��ن قراردادها باید ‪ 30‬درص��د از تمامی محصوالت را‬ ‫صادر کرد که این امر به ارتقای صنعت خودرو یاری می‌رساند تا به‬ ‫م��رور با خارج کردن برخی از خودروهای قدیمی از چرخه تولید و‬ ‫ساخت محصوالت جدید‪ ،‬رضایت مصرف کنندگان حاصل شود‪.‬‬ ‫این مشارکت‌های خارجی‪ ،‬دانش فنی را به ایران منتقل می‌کند‪.‬‬ ‫در این میان قطعه‌س��ازان با توجه به ضابطه‌هایی که وزارت خانه‬ ‫لحاظ کرده اس��ت‪ ،‬موظف شده‌اند تا صنعت قطعه سازی را برای‬ ‫تولید محصوالت مش��ترک ارتقا بخش��ند و این مساله چشم انداز‬ ‫روش��نی فراسوی صنعت خودرو سازی ترس��یم کرد که البته این‬ ‫مه��م تنها ب��ا حمایت دولت از قطعه س��ازان میس��ر خواهد بود تا‬ ‫آن‌ها بتوانند به نوس��ازی دس��تگاه ها(ماشین آالت) اقدام کنند و‬ ‫در جهت تولید داخلی قطعه‌ه��ای خودروهای جدید گام بردارند‪.‬‬ ‫درکنار فضای پسا برجامی‪ ،‬دولت باید روند جایگزینی خودروهای‬ ‫فرس��وده را ش��تاب بیش‌ت��ری دهد‪ .‬س��ازمان حفاظ��ت محیط‬ ‫زیس��ت به عنوان نماین��ده دولت در تمام دنی��ا از طرح جایگزینی‬ ‫خودروهای فرس��وده حمایت به عمل م��ی‌آورد‪ .‬این طرح مهمی‬ ‫اس��ت و خودروهای فرس��وده و کاربراتوری‌ها ‪ 60‬برابر خودروی‬ ‫ی��ورو ‪ 4‬تولید داخل آالیندگی ایجاد می‌کنن��د‪ ،‬بنابراین با توجه به‬ ‫این مس��اله که دارندگان خودروهای فرس��وده از قشرهای آسیب‬ ‫پذیر و با توان مالی پایین هس��تند‪ ،‬هم��کاری تمام متولیان امر را‬ ‫ب��رای رویارویی با این مش��کل می‌طلبد‪ .‬دولت بای��د بودجه الزم‬ ‫را در اختیار محیط زیس��ت و ش��هرداری‌ها قرار دهد تا با اعطای‬ ‫تسهیالت ارزان قیمت به دارندگان خودروهای فرسوده‪ ،‬آن‌ها را‬ ‫نس��بت به تعویض خودروهای خویش تشویق و هم‌زمان با اعمال‬ ‫تنبیه‌هایی به تس��ریع این روند کمک کند‪ .‬بیمه‌های شخص ثالث‬ ‫در دیگر کش��ورها برای خودروهای قدیمی هزینه بیش‌تری دارد‪،‬‬ ‫در صورتی که در ایران این بیمه برای وسیله‌های نقلیه نو گران‌تر‬ ‫است و شهرداری باید عوارض س��االنه را از خودروهای فرسوده‬ ‫بیش‌ت��ر از خودروه��ای جدید بگیرد تا هزینه نگ��ه‌داری آن برای‬ ‫دارندگان این وسایل به صرفه نباشد‪ .‬اکنون بیش از یک میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار خودروی فرس��وده در کشور وجود دارد و هر سال ‪200‬‬ ‫ه��زار خودروی دیگر به آن افزوده می‌ش��ود‪ .‬با همکاری و تعامل‬ ‫تمام متولیان می‌توان گام‌های موثری در این زمینه برداشت و این‬ ‫مساله با استقبال خوب مردم روبه رو خواهد شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫پیش فروش محصوالت جدید ایران‌خودرو‬ ‫پیش فروش محصوالت جدید ایران‌خودرو از نیمه نخس��ت بهمن ماه‪ ،‬هم‌زمان با‬ ‫فرا رسیدن ایام مبارک دهه فجر آغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش ایکوپرس مصطفی خان‌کرمی‪ ،‬مع��اون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو ضمن‬ ‫عرض تبریک به مناس��بت س��الگرد پیروزی انقالب اس�لامی اظهار کرد‪ :‬هدف از ارایه این‬ ‫طرح‪ ،‬ضمن احترام به خواس��ته مش��تریان‪ ،‬دسترس��ی آنان به خودروهایی است که معموال‬ ‫میزان درخواس��ت برای آن‌ها بس��یار زیاد بوده و موفق به ثبت نام نش��ده‌اند و با اس��تفاده از‬ ‫ای��ن ط��رح می‌توانند محصول مورد نظر خود را به صورت مس��تقیم از ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره و تاکید مج��دد بر این موضوع که م��دل تمامی خودروه��ای ثبت نامی در‬ ‫این طرح‪ ،‬س��ال ‪ 97‬خواهد بود‪ ،‬افزود‪ :‬خودروهای مش��مول این ط��رح پژو ‪ 207‬هاچ بک‬ ‫اتوماتیک‪ ،‬دنا پالس‪ ،‬تندر‪ 90‬پالس و تعدادی دیگر از محصوالت مورد تقاضای مش��تریان‬ ‫اس��ت‪ .‬هم وطن��ان می‌توانند برای کس��ب اطالعات بیش‌ت��ر و ثبت نام‪ ،‬به س��ایت فروش‬ ‫اینترنتی محصوالت ش��رکت ایران‌خودرو به نشانی ‪ esale.ikco.ir‬و یا نمایندگی‌های مجاز‬ ‫سراسر کشور مراجعه کنند‪.‬‬ ‫پیش فروش دنا پالس آغاز شد‬ ‫در راس��تای تامی��ن نی��از مش��تریان‪،‬‬ ‫پیش فروش خودروی دنا پالس از‬ ‫روز چهارش��نبه ‪ 27‬دی ماه امسال‬ ‫با پیش پرداخت ‪ 24‬میلیون تومان‬ ‫و با سود مش��ارکت ‪ 17‬و ‪ 18‬درصد‬ ‫آغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایکوپ��رس‪ ،‬مصطف��ی‬ ‫خ��ان کرم��ی مع��اون مدی��ر عام��ل در بازاریاب��ی و‬ ‫ف��روش ایران‌خودرو ب��ا بیان ای��ن خبر گفت‪ :‬زم��ان تحویل‬ ‫خ��ودروی مذکور خرداد‪ ،‬تیر و مرداد‪  ‬س��ال ‪ 97‬خواهد بود‪  .‬وی‬ ‫ب��ا بی��ان این‌که خودروی دنا پالس براس��اس طراحی جدید و به تجهی��زات ایمنی و رفاهی‬ ‫مناس��بی مجهز اس��ت‪ ،‬افزود‪ :‬این خودرو به چهار ایربگ سرنشین جلو و جانبی‪ ،‬سان‌روف‪،‬‬ ‫صندلی‌های برقی هش��ت حرکته‪ ،‬چراغ روز‪ ،‬کروز کنترل و مانیتور تصویری لمس��ی مجهز‬ ‫اس��ت و متقاضیان از ‪ 27‬دی ماه‪  ‬با مراجعه به‪  ‬س��ایت اینترنتی ف��روش ایران‌خودرو ‪sale.‬‬ ‫‪ ikco.ir‬برای ثبت نام اقدام کرده‌اند‪.‬‬ ‫خبرساز هفته‬ ‫محمدرضا نجفی‌منش‪ ،‬عضو‬ ‫اتاق بازرگانی تهران و رییس‬ ‫هیات‌مدیره صنایع همگن‬ ‫قطعه‌سازی‬ ‫خبرس��از هفت��ه گفت��ه ک��ه‪۲۰‬‬ ‫درصد قیمت خودرو در ایران ناشی‬ ‫از نرخ سود تسهیالت بانکی است‪.‬‬ ‫تم هفته‬ ‫ادغام قطعه‌سازان‬ ‫ریی��س هی��ات عامل ای��درو در‬ ‫جلس��ه بررس��ی راه‌کارهای ارتقای‬ ‫صنع��ت قطعه‌س��ازی ب��ا حض��ور‬ ‫اعض��ای انجم��ن قطعه‌س��ازی و‬ ‫برخ��ی از مس��ووالن ای��ن صنعت‬ ‫تصریح ک��رد‪ :‬ادغام قطعه‌س��ازان‬ ‫نیازمن��د تعریف مدل توس��عه‌ای از‬ ‫این صنعت برای ارتقا و رس��یدن به‬ ‫تکنولوژی‌های روز دنیاست‪.‬‬
‫ایساکو با «اتوکلیک» در نمایشگاه ایران رایدکس‬ ‫به گزارش روابط عمومی ایساکو‪ ،‬موضوع این نمایشگاه در حوزه تخصصی موتوسیکلت و‬ ‫خدمات و تجهیزات وابسته بوده و ناوگان‌های مختلف که تمام یا بخشی از خدمات خود را با‬ ‫موتور ارایه می‌کنند‪ ،‬در آن حاضر شدند‪ .‬شرکت ایساکو نیز با خدمت نوین خود‪« ،‬اتوکلیک»‬ ‫در این نمایش��گاه حضور به هم رس��اند‪ .‬با اس��تفاده از س��رویس اتوکلیک ایساکو که بیش از‬ ‫یک‌س��ال از فعالیت آن می‌گذرد‪ ،‬مشتریان گرامی می‌توانند پس از ثبت درخواست‪ ،‬خدماتی‬ ‫همچون تعویض روغن‪ ،‬تعویض فیلتر روغن‪ ،‬تعویض فیلتر هوای اتاق‪ ،‬تعویض فیلتر هوای‬ ‫موتور‪ ،‬تنظیم باد و‪ ...‬را در زمان و مکان مورد نظر خود دریافت کنند‪.‬این خدمت در کنار سایر‬ ‫تسهیالت ایساکو به منظور رضایت و آرامش خاطر مشتریان تدارک دیده شده و حاضران در‬ ‫ف نمایشگاهی شامل تخفیف در اجرت‬ ‫غرفه ایس��اکو ضمن آموزش نحوه اس��تفاده‪ ،‬از تخفی ‌‬ ‫تعوی��ض روغن و فیلترها و بدون محاس��به هزینه ایاب و ذهاب‪ ،‬برخوردار ش��دند‪.‬دارندگان‬ ‫محصوالت ایران‌خودرو می‌توانند برای دریافت این خدمت با کلیک بر روی نش��انی ‪www.‬‬ ‫‪ autoclick.ir‬مستقیما وارد سامانه شده و از خدمات آن بهره‌مند شوند‪.‬‬ ‫‪49307‬‬ ‫ش��رکت خدم��ات پ��س از ف��روش ایران‌خ��ودرو (ایس��اکو) ب��ا س��رویس موت��وری‬ ‫«اتوکلیک» در چهارمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌رایدکس حاضر شد‪.‬‬ ‫فتــو پــرس‬ ‫خالقیت راننده چینی در پارک!‬ ‫ارتقای روند کیفی خودروهای داخلی‬ ‫مقایسه گزارش کیفی خودرو در آذرماه امسال نسبت به آذر سال گذشته نشان دهنده‬ ‫آن است که خودروسازان موفق به ارتقای کیفی بسیاری از محصوالت خود شده‌اند‪.‬‬ ‫براس��اس گزارش کیفی آذرماه که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت منتشر شد‪ ،‬از‬ ‫بین ‪ ۳۹‬خودرویی که مورد ارزیابی کیفی قرار گرفتند ‪ ۹‬خودرو از پنج ستاره کیفی چهار‌ستاره‬ ‫را از آن خ��ود کرده‌اند؛ بنابراین ‪ ۲۳ /۰۷‬درصد از خودروهای یاد ش��ده توانس��تند به کیفیت‬ ‫نس��بتا ایده‌آل دس��ت یابند‪ .‬این موضوع در حالی است که در آذرماه سال گذشته از میان ‪۳۳‬‬ ‫خودروی تولیدی تنها دوخودرو دارای چهار س��تاره کیفی بودند‪ .‬بنابراین خودروهای ایده‌آل‬ ‫‪ ۶ /۰۶‬درصد جدول کیفی را به خود اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر ‪ ۱۴‬خودرو در آذرماه س��ه ستاره کیفی را به‌دست آوردند که این به معنای آن‬ ‫است که ‪ ۳۵ /۹‬درصد خودروها‪ ،‬کیفیت متوسطی دارند‪ .‬اما آذرماه سال گذشته تنها ‪ ۱۰‬خودرو‬ ‫با س��هم ‪ ۳۰ /۳۰‬درصدی س��ه س��تاره کیفی را به خود اختصاص داده بودند که این موضوع‬ ‫نیز نش��ان از افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل نسبت به سال گذشته دارد‪ .‬براساس این‬ ‫گزارش‪ ۱۰ ،‬خودرو نیز دو ستاره کیفی دارند؛ به‌عبارت بهتر ‪ ۲۵ /۶۴‬درصد خودروها نیز دارای‬ ‫کیفیت حداقلی هس��تند‪ ،‬این موضوع در شرایطی است که آذرماه سال گذشته هفت خودرو با‬ ‫سهم ‪ ۲۱ /۲۱‬درصد دو ستاره کیفی را در جدول سطوح کیفی به خود اختصاص داده بودند‪.‬‬ ‫ترین هفته‬ ‫قانونمندترین کشور‬ ‫پایتخت بالروس با داشتن تنها‬ ‫‪ 488‬م��ورد تص��ادف رانندگ��ی در‬ ‫سال ‪ 2017‬رکورد بهترین ترافیک‬ ‫جاده‌ای و کم‌ترین تخلف رانندگی‬ ‫را در دنیا به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫عددهفته‬ ‫بارش برف در اردبیل‬ ‫تمامی خانه‌هایی که از سال ‪ 2019‬در اروپا ساخته شوند‪،‬‬ ‫باید به مکان‌هایی برای شارژ خودروهای برقی مجهز شوند‬ ‫‪55‬‬ ‫رییس س��ازمان حفاظ��ت محیط‬ ‫زیس��ت با اش��اره ب��ه ت��ردد ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫کامی��ون فرس��وده و ‪ ۳۴۰۰‬خودروی‬ ‫ش��رکت واح��د در ته��ران گفت‪۵۵ :‬‬ ‫درص��د خودروه��ای ش��رکت واحد‪،‬‬ ‫فرس��وده و آالین��ده اس��ت‪ .‬عیس��ی‬ ‫کالنت��ری اف��زود‪ :‬برای خ��روج ‪۶۰‬‬ ‫هزار خودروی فرس��وده حدود هشت‬ ‫میلیارد تومان پول نیاز داریم‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬ماه��ه امس��ال ی��ک میلیون و ‪ 103‬ه��زار و ‪631‬‬ ‫دس��تگاه انواع خودرو در کشور تولید شده که نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته ‪ 1/16‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪7‬‬
‫گزارش خبری‬ ‫به بهانه برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران‬ ‫‪49308‬‬ ‫زنجیره تامین رقابت پذیر‬ ‫آرزو برکتی‬ ‫ایران از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بسیاری برای ساخت قطعات صنعتی و بومی‌سازی آن‌ها در کشور‬ ‫به دس��ت تولیدکنندگان داخلی برخوردار اس��ت‪ .‬ساخت نخستین قطعات داخلی همواره با موفقیت‬ ‫همراه اس��ت‪ ،‬به نحوی که کیفیت قابل توجهی نیز دارد‪ ،‬اما بعد از گذش��ت زمان با ساخت قطعات‬ ‫بعدی ش��اهد کاهش کیفیت قطعات هس��تیم‪ ،‬در حالی که از دانش ساخت تجهیزات برخورداریم‪،‬‬ ‫مس��اله‌ای که باعث می‌ش��ود در نهایت به محصول مورد نظردس��ت نیابیم‪،‬عدم ارایه کار خوب و با‬ ‫کیفیت به صورت مس��تمر اس��ت‪ .‬درگزارش پیش رو به بهانه برگزاری پنجمین همایش بین‌المللی‬ ‫صنع��ت خودروی ای��ران با محوریت «زنجیره تامین رقابت پذیر» ب��ه چالش‌ها و راه‌کارهای صنعت‬ ‫قطعه‌سازی کشور می‌شود‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫داوود میرخانی رش��تی‪ ،‬مدیرعامل اسبق ایران‌خودرو‬ ‫براین باوراست‪ ،‬تازمانی که مشکالت صنعت قطعه‌سازی‬ ‫کشور به صورت ریشه‌ای رفع نشود‪ ،‬تولید قطعات با درجه‬ ‫کیفی عالی و حتی خوب‪ ،‬بعید به نظر می‌رسد؛ به عبارتی‬ ‫دیگر ما قطعه را از قطعه ساز می‌خریم این در حالی است‬ ‫که بالغ بر ‪ 40‬س��ال اس��ت ک��ه ای��ن روش در دنیا از بین‬ ‫رفته و خودروس��ازان برتر قطعات خودرو را به صورت یک‬ ‫مجموعه کامل خریداری می‌کنند‪.‬‬ ‫وی در م��ورد روش خری��د ب��ه ص��ورت مجموع��ه‌ای‬ ‫می‌افزای��د‪:‬در ای��ن روش تم��ام بار کیفی محص��ول را بر‬ ‫گردن مجموعه‌ساز می‌گذارند‪ ،‬زیرا تمام مجموعه را از او‬ ‫خریداری کرده و این طور نب��وده که تنها یک یا دو قطعه‬ ‫خاص خریداری ش��ود‪ ،‬بنابراین در مورد کیفیت جز به جز‬ ‫مجموعه باید پاس��خ‌گو باشد‪ .‬مشاور انجمن خودروسازان‬ ‫ای��ران با اش��اره ب��ه این مطل��ب که ب��ا افزای��ش درصد‬
‫داخلی‌س��ازی و افزای��ش تیراژ‪ ،‬درص��د خرابی‌ها بیش‌تر‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬اظهار می‌دارد‪ :‬این اتفاق نشان می‌دهد که ما‬ ‫در تیراژ باال از کیفیت مهندسی و تولید مطلوبی برخوردار‬ ‫نیستیم و به طور کلی ساختار شبکه قطعه‌سازی ما بسیار‬ ‫قدیمی است‪ .‬وی می‌افزاید‪:‬دلیل بعدی مشکالت کیفی‬ ‫قطع��ات تولی��دی در داخل‪ ،‬قدیمی بودن ماش��ین آالتی‬ ‫اس��ت که قطعه س��ازان ما از آن بهره می‌برند؛ یعنی یک‬ ‫قطعه س��از خارجی ‪ 20‬سال از یک دستگاه کار می‌کشد و‬ ‫بعد آن را با یک دس��تگاه ب��ه روزتر تعویض می‌کند‪ ،‬اما ما‬ ‫همان دس��تگاه قدیمی و شاید معیوب را خریداری کرده و‬ ‫ادعا می‌کنیم قطعه با کیفیت می‌س��ازیم‪ .‬مش��اور انجمن‬ ‫خودروس��ازان ایران ضمن بیان این مطلب که با وضعیت‬ ‫کنونی تولید قطعه با کیفیت در کش��ور غیر ممکن است‪‌،‬‬ ‫خاطر نش��ان می‌س��ازد‪ :‬اجازه بدهید یک مقایسه داشته‬ ‫باش��م بین صنعت قطعه‌س��ازی ترکیه و ای��ران‪ .‬در ترکیه‬ ‫صادرات قطعه س��ازان در س��ال پنج میلیارد دالر بوده و‬ ‫برای یک میلیون خودروی تولیدی در داخل کشور نیز از‬ ‫‪ 50‬تا ‪ 70‬درصد قطعات داخلی است‪ ،‬در حالی که حداکثر‬ ‫صادرات صنعت قطعه‌س��ازی ما ح��دود ‪ 30‬میلیون دالر‬ ‫است که در مقابل رقم صادراتی ترکیه‪ ،‬بسیار ناچیز است‪.‬‬ ‫صنعت بیمارگونه‬ ‫رضارضای��ی‪ ،‬یک فع��ال صنعت قطعه‌س��ازی درتایید‬ ‫اظهارات مدیرعامل اس��بق ایران‌خودرو می‌گوید‪ :‬صنعت‬ ‫قطعه‌سازی کشور بیمار است و در این زمینه حمایت دولت‬ ‫برای نوس��ازی خط��وط تولید را می‌طلبد‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫ضعف و عقب ماندگی در صنعت قطعه‌س��ازی می‌افزاید‪:‬‬ ‫قطعه‌سازی از سال ‪ 70- 71‬شروع به کار کرد بعد از جنگ‬ ‫دولت خواس��ت کاری کند که در این صنعت رش��د داشته‬ ‫باشد‪ ،‬اما از اواخر دهه ‪ 80‬مسایل تحریم‪ ،‬مشکالتی برای‬ ‫خودروس��ازان ایجاد کرد و بانک‌های اروپایی قراردادهای‬ ‫خ��ود را با ایران لغو کردند؛ این مش��کالت از یک طرف و‬ ‫مش��کالت سیس��تم بانکی و ارزی و بازار سرمایه از طرف‬ ‫دیگر مش��کالت عمده‌ای برای صنعت قطعه‌سازی ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬رضایی در ادامه در مقایسه روند قطعه‌سازی در ایران‬ ‫با چی��ن اظهار م��ی‌دارد‪ :‬چین در طول ‪ 20‬س��ال با یک‬ ‫برنام��ه ریزی مدون به س��ومین خودروس��از جهان تبدیل‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬وی تاکید می‌کند ‌‪ :‬در ایران توانایی ساخت‬ ‫قطعات خودرو وجود دارد‪ .‬مهندس��ان و علم‌آموختگان و‬ ‫همچنین تولیدکنندگان بسیار توانایی در این بخش داریم‬ ‫که اگر به ظرفیت‌ها و پتانس��یل‌های آن‌ها توجه ش��ود و‬ ‫امکانات مورد نیاز در اختیارشان قرار داده شود‪ ،‬می‌توانیم‬ ‫تح��ول عظیمی در این صنعت ایج��اد کنیم‪ .‬رضایی براین‬ ‫باور اس��ت‪ ،‬این ضرورت احساس می‌شود که باید صنعت‬ ‫قطعه‌س��ازی را ب��ا تکنولوژی‌های روز منطب��ق کنیم و با‬ ‫رعایت اس��تانداردهای کیفیت و ایمن��ی بتوانیم بازارهای‬ ‫صادراتی را شناسایی و به آن‌ها ورود کنیم‪.‬‬ ‫جوان‌سازی‬ ‫این اظهارات در حالی اس��ت که محمد شریعتمداری‪،‬‬ ‫وزی��ر صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجارت نیز از برنامه س��ه س��اله‬ ‫نوس��ازی صنع��ت قطع��ه با ه��دف صادراتی ک��ردن این‬ ‫صنعت خب��ر داده و تاکیدک��رده برای کم��ک به صنعت‬ ‫قطعه از محل صندوق توس��عه ملی باید تسهیالتی با سود‬ ‫پایین اختص��اص یابد تا قطعه‌س��ازان آمادگی الزم برای‬ ‫همراه��ی در تولید خودروهای جدی��د را در خود به‌وجود‬ ‫صنعت قطعه‌سازی نیازمند نزدیک به‬ ‫سه میلیارد یورو و بیش از ‪ 100‬هزار‬ ‫میلیارد ریال سرمایه گذاری است‪،‬‬ ‫بنابراین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت باید تسهیالت ارزی برای‬ ‫آن‌ها فراهم کند تا بتوانند ماشین‬ ‫آالت خود را نوسازی کنند تا با‬ ‫تجهیزات روز‪ ،‬تولید قطعات با کیفیت‬ ‫و قابل رقابت انجام شود‬ ‫آورند‪ .‬محس��ن رزم‌خواه‪ ،‬از انجمن قطعه‌سازان کشور در‬ ‫این‌باره می‌گوید‪ ‌:‬صنعت قطعه‌س��ازی نیازمند نزدیک به‬ ‫سه میلیارد یورو و بیش از ‪ 100‬هزار میلیارد ریال سرمایه‬ ‫گذاری است‪ ،‬بنابراین وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید‬ ‫تس��هیالت ارزی برای آن‌ها فراهم کند تا بتوانند ماشین‬ ‫آالت خ��ود را نوس��ازی کنند تا ب��ا تجهی��زات روز‪ ،‬تولید‬ ‫قطع��ات با کیفی��ت و قابل رقابت انجام ش��ود‪ .‬وی تاکید‬ ‫می‌کند ‌‪ :‬براساس س��خنان وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای نوسازی صنعت قطعه‌سازی پیش‌بینی شده تا ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال (‪۱۰‬هزار میلیارد تومان) تس��هیالت از‬ ‫محل صندوق توسعه ملی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد‬ ‫و در ادام��ه ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد ریال نیز از س��وی بانک‌ها‬ ‫پرداخت ش��ود‪ ،‬همچنین معادل ‪۵۰‬هزار میلیارد ریال از‬ ‫س��وی بخش خصوصی (خود قطعه‌س��از) سرمایه‌گذاری‬ ‫شود‪ .‬رزمخواه خاطر نش��ان می‌سازد‪ :‬در صورت حمایت‬ ‫از این برنامه و پی‌گیری جدی امید بسیاری در واحدهای‬ ‫صنعتی زنده می‌ش��ود‪ ،‬زیرا بارها اعالم ش��د در ش��رایط‬ ‫ام��روز صنعت قطع��ه نیاز ب��ه س��رمایه‌گذاری در بخش‬ ‫تجهیزات و ماش��ین‌آالت دارد‪ .‬این گام بلندی خواهد بود‬ ‫که می‌تواند به ش��کوفایی صنع��ت قطعه و ارتقای صنعت‬ ‫خودرو کمک کند‪.‬‬ ‫تکمیل زنجیره تولید‬ ‫س��عید مدنی‪ ،‬کارش��ناس و پژوهش��گر صنعت خودرو‬ ‫می‌گوید‪ :‬برای این که خودروس��از ش��ویم بای��د بتوانیم از‬ ‫طراح��ی تا تولید خ��ودرو را در داخل انج��ام دهیم و این‬ ‫نقط��ه ضعف کنونی صنعت خودروی کش��ور اس��ت‪ .‬وی‬ ‫تاکید می‌کند‪ :‬یکی از مس��ایل مه��م در بحث خودکفایی‬ ‫در صنعت خودروسازی کشور‪ ،‬ارتقای دانش قطعه‌سازی‬ ‫اس��ت‪ .‬مدنی می‌گوید‪:‬م��ا باید با ش��رکت‌های طراحی و‬ ‫مهندس��ی دنیا کار کنیم و برای دریاف��ت دانش فنی هم‬ ‫ب��ا همین ش��رکت‌های مهندس��ی و طراح��ی می‌توانیم‬ ‫ب��ه اهداف خ��ود برس��یم‪ .‬وی تاکی��د می‌کن��د‪ :‬باید این‬ ‫نکته را متوجه باش��یم که هر آن‌چه ق��رار بوده در صنعت‬ ‫خودروسازی یاد بگیریم مانند تولید کردن‪ ،‬مونتاژ کردن‪،‬‬ ‫خط رنگ و س��ایر دانش اولیه این صنعت را فرا گرفته‌ایم‬ ‫و ح��اال اگ��ر می‌خواهیم به یک خودروس��از واقعی تبدیل‬ ‫گردیم باید صنعتی شویم‪.‬‬ ‫واردات قطعات بی کیفیت‬ ‫محمود مرتضوی‪ ،‬کارش��ناس صنعت خ��ودروی آزاد‬ ‫ب��ا بی��ان این ک��ه وارد کردن قطع��ات صنعت��ی ناکارآمد‬ ‫برای برخی در اولویت اس��ت در صورت��ی که این قطعات‬ ‫ب��ا کیفیت بهتری در ایران تولید می‌ش��ود‪ ،‬خاطر نش��ان‬ ‫می‌س��ازد‪:‬برخی ازدالالن با واردات قطعات بی کیفیت‪،‬‬ ‫تولید داخلی را نش��انه رفته‪ ،‬به نحوی که باید در آینده‌ای‬ ‫نه چندان دور ش��اهد نابودی استعدادهای داخلی باشیم‪.‬‬ ‫وی می‌افزای��د‪ :‬صنع��ت قطعه و خ��ودرو پیچیدگی اتم و‬ ‫علوم هسته‌ای را ندارد درحالی‌که با سیاست‌گذاری‌های‬ ‫درس��ت توانس��تیم در ای��ن عل��وم پیش��رفت‌های خوبی‬ ‫داش��ته باش��یم‪ .‬ب��رای صنع��ت قطع��ه نیز الزم اس��ت‬ ‫سیاست‌گذاری‌های مناس��بی داشته باشیم‪ .‬ایران دارای‬ ‫فرصت‌های بس��یاری به‌لح��اظ س��رمایه‌گذاری‪ ،‬نیروی‬ ‫انس��انی (بیش‌ترین قش��ر تحصیل‌کرده در ایران است)‪،‬‬ ‫م��واد اولی��ه و‪ ...‬اس��ت‪ .‬این کارش��ناس صنع��ت خودرو‬ ‫اظهار می‌دارد‪ :‬امروز مصرف‌کننده قطعات از قطعه‌س��از‬ ‫می‌خواهد با نرخ خاصی محصوالت را بس��ازد درحالی‌که‬ ‫او نمی‌تواند با آن هزینه تولید داش��ته باش��د و خودروساز‬ ‫س��ازنده چینی را مثال می‌زند‪ .‬این اس��تدالل که سازنده‬ ‫چینی می‌تواند با نرخ رقابتی‌تر بسازد‪ ،‬اما قطعه‌ساز ایرانی‬ ‫نمی‌تواند بدون س��نجش شرایط بیان می‌شود‪ ،‬زیرا موانع‬ ‫بسیاری وجود دارد که باعث شده قطعه‌ساز داخلی نتواند‬ ‫روان حرکت کند‪.‬‬ ‫زنجیره تامین چندالیه نیاز امروز صنعت خودرو‬ ‫محمد واحدی‪ ،‬دکترای مهندس��ی مکانیک می‌گوید‪:‬‬ ‫یک خودرو برای تکمیل شدن به حدود ‪۳۰‬هزار قطعه نیاز‬ ‫دارد‪ .‬در این میان تنها موضوع خودروسازان کنار هم قرار‬ ‫دادن این قطعات برای تبدیل آن‌ها به یک خودرو نیست‪.‬‬ ‫خودرو که س��اخته می‌ش��ود‪ ،‬مرحله شناس��ایی نیازها و‬ ‫ایجاد راه‌حل‌ها آغاز می‌شود‪ .‬در واقع حاال نوبت زنجیره‬ ‫تامین و ش��رکت‌های فعال در آن اس��ت که وارد صحنه‬ ‫ش��وند؛ بنابراین یک‌پارچگی در میان شرکت‌هایی که در‬ ‫الیه‌های گوناگون تولید قرار می‌گیرند‪ ،‬این روزها امری‬ ‫اجتناب‌ناپذی��ر به‌نظر می‌رس��د‪ .‬وی اظهار می‌دارد‪:‬چند‬ ‫س��الی اس��ت که یک مفهوم تازه مهم��ان زنجیره تامین‬ ‫در دنیا ش��ده اس��ت‪ .‬هدف این مفهوم یک‌پارچه‌س��ازی‬ ‫شرکت‌های فعال در زنجیره تامین است‪« .‬مولتی‪-‬تیر»‬ ‫(‪ )Multi-Tier‬یا به‌عبارت��ی چندالیه‌ای وظیفه ایجاد‬ ‫یک‌پارچگ��ی میان هم��ه الیه‌ه��ای پای��ه تامین‌کننده‪،‬‬ ‫تس��هیل همکاری‪ ،‬ارتباطات و شفافیت را برعهده دارد‪.‬‬ ‫این نی��از امروز صنعت خودروی کش��ور اس��ت‪ .‬واحدی‬ ‫تصری��ح می‌کند‪ :‬ب��رای نمونه‪ ،‬ش��رکت ژاپن��ی تویوتا که‬ ‫همیش��ه یکی از برترین خودروس��ازان جهان بوده‪ ،‬برای‬ ‫پش��تیبانی از عملی��ات کس��ب‌وکار خ��ود زنجی��ره تامین‬ ‫متنوعی در اختیار دارد‪ .‬این خودروس��از به‌طور مس��تقیم‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬ش��رکت تامین‌کنن��ده‪ ،‬قطعه می‌خرد‪ .‬براس��اس‬ ‫داده‌ه��ای دفتر مرک��زی ش��رکت تویوتا‪ ۲۰۰ ،‬ش��رکت‬ ‫تامین‌کننده قطعه برای تویوتا مسوولیت تامین دومیلیون‬ ‫قطعه را دارند که ماهانه ‪۱۵۰‬هزار نوع قطعه و تجهیزات‬ ‫به تویوتا می‌فروشند‪.‬‬ ‫□‬ ‫رویکرده��ای متناق��ض قوزی بر پش��ت مش��کالت‬ ‫صنعت قطعه‌س��ازی کش��ور اس��ت که به‌نوع��ی تولید را‬ ‫از چرخ��ه خ��ارج می‌کن��د و خودکفای��ی بوم��ی را در حد‬ ‫ش��عار باقی نگه می‌دارد‪ .‬همان‌طور که بارها عنوان ش��د‬ ‫بازنگری و اصالح قوانین‪ ،‬ضرورتی انکار‌ناپذیر برای رونق‬ ‫صنعت و اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪9‬‬
‫نقشه خبر جهانی‬ ‫‪49310‬‬ ‫نــروژ؛ بهشـت‬ ‫خودروهای برقی‬ ‫اروپا‬ ‫خودروهای برقی در نروژ‬ ‫برای نخس��تین بار در نروژ فروش خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی از فروش خودروهای درون‌س��وز‬ ‫پیش��ی گرفت‪ .‬در س��ال گذش��ته میالدی بیش از‬ ‫نیمی از ف��روش خودروها در ن��روژ را خودروهای‬ ‫برقی و هیبریدی تشکیل داده‌اند‪ .‬در سال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫خودروه��ای درون‌س��وز به س��هم ‪ ۶۰‬درصدی از‬ ‫بازار خودروی نروژ بس��نده کردند و در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫طب��ق آماری ک��ه س��ازمان راه نروژ اع�لام کرده‬ ‫اس��ت‪ ۵۲ ،‬درص��د از کل خودروه��ای به فروش‬ ‫رفت��ه در این کش��ور برق��ی و هیبری��دی بوده‌اند‪.‬‬ ‫خری��داران خودروهای برق��ی و هیبریدی در نروژ‬ ‫از تمام مالیات‌های معمول معاف هس��تند و برای‬ ‫پارک کردن‪ ،‬ش��ارژ کردن و ع��وارض بزرگ‌راهی‬ ‫نیز از تخفیفات متعددی بهره‌مند می‌ش��وند‪ .‬گلف‬ ‫برق��ی فولکس‌واگ��ن‪ ،‬ب‌ام‌و «آی ‪ »۳‬و تویوتا «راو‬ ‫‪ »۴‬در کن��ار «م��دل ایکس» تس�لا پرفروش‌ترین‬ ‫خودروه��ای ن��روژ در س��ال گذش��ته بوده‌ان��د‪ .‬از‬ ‫این می��ان ب‌ام‌و «آی ‪ »۳‬و «مدل ایکس» تس�لا‬ ‫خودروهای��ی تمام برقی هس��تند در حالی که گلف‬ ‫فولکس‌‌واگ��ن و «راو ‪ »۴‬تویوتا در رده خودروهای‬ ‫هیبریدی جای می‌گیرند‪.‬‬ ‫شاسی‌بلندها در صف انتظار‬ ‫آاودی ت��ا پای��ان س��ال ‪ ۲۰۲۰‬الاقل هش��ت‬ ‫مدل شاس��ی‌بلند جدید را روانه ب��ازار خواهد کرد‪.‬‬ ‫نخستین شاسی‌بلند جدید آاودی «کیو‌‪ »۳‬نام دارد‪.‬‬ ‫این خ��ودرو بر اس��اس پلتفرم جدی��د محصوالت‬ ‫آاودی تولید خواهد ش��د‪« .‬اس‌کیو‪ »۲‬اواخر سال‌‬ ‫معرفی خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش تولید در روسیه‬ ‫فورد س��ولر اعالم کرد‪ ،‬به‌منظور پاس��خ‌گویی‬ ‫ب��ه تقاضای روز‌اف��زون بازار روس��یه‪ ،‬زمان کاری‬ ‫خود را افزایش خواهد داد‪ .‬مهم‌ترین تولیدات این‬ ‫کارخانه مدل‌های شاس��ی‌بلندی نظی��ر «کوگا» و‬ ‫«اکسپلورر» و همچنین ون‌های ترانزیت است‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫جگوار برقی‬ ‫جگ��وار لن��دروور اع�لام ک��رده اس��ت‪ ،‬تولید‬ ‫خودروه��ای برقی در خاک انگلس��تان را بررس��ی‬ ‫می‌کند‪ .‬نخستین خودروی تمام برقی برند جگوار‬ ‫«آی پی��س» ن��ام دارد و در اتریش تولی��د خواهد‬ ‫ش��د‪ .‬گفته می‌ش��ود این خودرو برد مسافت ‪۳۵۰‬‬ ‫کیلومتری و شتاب صفر تا صدی کم‌تر از پنج ثانیه‌‬ ‫خواهد داشت و ‪ ۸۰‬درصد از ظرفیت باتری لیتیوم‬ ‫یونی آن تنها در ‪ ۹۰‬دقیقه شارژ خواهد شد‪.‬‬ ‫پرفروش‌های فولکس‬ ‫فولک��س واگن طی بیش از چه��ار دهه‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۳۴‬میلی��ون دس��تگاه ان��واع گلف را در س��بک‬ ‫بدنه‌ه��ای مختل��ف مانن��د هاچ بک‪ ،‬استیش��ن و‬ ‫اس��پرت ون تولید کرده است‪ .‬طبق آمار‪  ،‬در سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۷‬فولکس تقریبا یک میلیون دس��تگاه انواع‬ ‫مدل‌ه��ای مختلف از گل��ف را تولی��د و روانه بازار‬ ‫کرد‪ ،‬اما این در ش��رایطی است که باالترین میزان‬ ‫رش��د فروش در بین مدل‌ه��ای فولکس واگن در‬ ‫س��ال ‪ ۲۰۱۷‬ب��ه تیگوان جدید اختصاص داش��ت‬ ‫که در مقایس��ه با سال ‪ ،۲۰۱۶‬رشد ‪ ۴۰‬درصدی را‬ ‫تجربه کرد‪ .‬طبق آمار‪ ،‬باالی ‪ ۷۳۰‬هزار دستگاه از‬ ‫این شاسی بلند س��ایز متوسط در سراسر جهان به‬ ‫مشتریان تحویل ش��ده است‪ .‬دو بازار محبوب این‬ ‫خودرو چین و آلمان هستند‪ .‬فولکس همچنین در‬ ‫بازار مین��ی ون‌ها با مدل ت��وران در آلمان یکه تاز‬ ‫بازار است‪ .‬طی سال ‪ ۱۵۰ ،۲۰۱۷‬هزار دستگاه از‬ ‫این خودرو در سراسر جهان به فروش رفته است‪.‬‬ ‫پایان دیزلی‌های تویوتا‬ ‫تویوت��ا اعالم کرد‪ ،‬ف��روش خودروهای دیزلی‬ ‫در ایتالی��ا متوق��ف ش��ده اس��ت‪ .‬نس��خه دیزلی‬ ‫خودروهای یاریس‪ ،‬آئوریس و راو‌‪ ۴‬پیش‌تر در بازار‬ ‫ایتالیا بس��یار محبوب بودند‪ ،‬اما در س��ال گذش��ته‬ ‫می�لادی تنها ش��ش درص��د از ف��روش تویوتا در‬ ‫ایتالیا به مدل‌های دیزلی اختصاص یافت‪ .‬شرکت‬ ‫تویوتای ایتالیا تس��هیالت هفت هزار دالری برای‬ ‫معاوضه مدل‌های دی��زل با خودروهای هیبریدی‬ ‫در نظ��ر گرفته اس��ت‪ .‬در س��ال گذش��ته میالدی‬ ‫خودروه��ای هیبری��دی قریب به نیم��ی از فروش‬ ‫تویوتا در کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا را تشکیل‬ ‫دادند و بنابر پیش‌بینی تویوتا س��هم این‌مدل‌ها در‬ ‫سال‌های آتی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫تمایز در طراحی آاودی‬ ‫آاودی اع�لام ک��رد‪ ،‬به‌دنبال متمایز س��اختن‬ ‫محصوالت خود اس��ت‪ .‬آاودی قص��د دارد به هر‬ ‫مدل هویتی خاص ببخش��د تا محبوبیت آن‌ها نزد‬ ‫مش��تریان افزای��ش یابد‪  .‬آاودی ک��ه در بازارهای‬ ‫نوظه��وری نظیر چین جایگاه مناس��بی پیدا کرده‬ ‫اس��ت‪ ،‬اطمینان دارد که مش��تریانش برای ایجاد‬ ‫تنوع در طراحی مدل‌های مختلف آمادگی دارند‪.‬‬ ‫رکورد سوزوکی‬ ‫س��وزوکی اعالم ک��رد‪ ،‬در س��ال ‪ ۲۰۱۷‬رکورد‬ ‫ت��ازه‌ای در زمین��ه ف��روش محصوالت��ش در‬ ‫انگلس��تان ثبت کرده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬فروش‬ ‫محصوالت س��وزوکی در مقایسه با سال ‪ ۲۰۱۶‬در‬ ‫مجموع شش درصد افزایش یافته است‪ .‬سوزوکی‬ ‫در سراسر جهان به‌عنوان تولید‌کننده خودروهای‬ ‫کوچک ش��ناخته ش��ده اس��ت و در س��ال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫توانس��ت با ارایه مدل‌های موفقی نظیر شاسی‌بلند‬ ‫فشرده ایگنیس توجه بازار انگلستان را جلب کند‪.‬‬ ‫موج سوم برقی‌سازی‬ ‫پورش��ه قصد دارد‪ ،‬پالتفرم جدیدی برای تولید‬ ‫خودروه��ای سوپراس��پرت تمام برق��ی ارایه کند‪.‬‬ ‫پورش��ه ای��ن پالتفرم را ب��ا ش��رکت‌های آاودی و‬ ‫المبورگینی به اشتراک خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫فراخوان بزرگ فیات کرایسلر‬ ‫فیات کرایس��لر اعالم کرد‪ ،‬بی��ش از ‪ ۱۶۲‬هزار‬ ‫دس��تگاه خودروی مینی‌ون کرایس��لر پاسیفیکای‬ ‫خود را به‌دلیل یک مش��کل نرم‌افزاری که ممکن‬ ‫اس��ت مانع از حرکت این خودروها شود‪ ،‬برای رفع‬ ‫عیب فرا می‌خواند‪ .‬دس��ت ک��م ‪ ۵۰‬نفر از مالکان‬ ‫این خودروه��ا تاکنون توقف حرکت خودروی خود‬ ‫را گزارش کرده‌اند‪.‬‬
‫آسیا‬ ‫فروش خودروهای سبز‬ ‫فروش خودروهای سازگار با محیط‌ زیست در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬در کره‌جنوبی بیش از ‪ ۴۰‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫در مجموع حدود ‪ ۱۰۰‬هزار دستگاه خودروی سازگار‬ ‫با محیط‌زیس��ت در این کشور به فروش رفته است که‬ ‫‪ ۸۵‬درصد از آن‌ه��ا خودروهای هیبریدی و مابقی آن‬ ‫خودروهای برقی هستند در میان خودروهای وارداتی‬ ‫لکس��وس‌ ای‌اس‌‪ ۳۰۰‬پرفروش‌تری��ن خودروی پاک‬ ‫وارداتی لقب گرف��ت‪ .‬این آمار نش��ان‌دهنده افزایش‬ ‫تقاض��ا برای خودروهای س��ازگار با محیط‌زیس��ت در‬ ‫کشور کره است‪.‬‬ ‫برنامه پژو در هند‬ ‫گ��روه خودروس��ازی پژو س��یتروئن تصمی��م دارد‬ ‫فروش خود را در این کش��ور در سال ‪ ۲۰۲۰‬آغاز کند‪.‬‬ ‫نخستین محصوالت پژو برای بازار هند شامل یک‬ ‫هاچ بک‪ ،‬سدانی کامپکت و یک شاسی‌بلند کامپکت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫نوآوری مزدا‬ ‫م��زدا قصد دارد‪ ،‬نوآوری تازه‌ای در زمینه حفاظت‬ ‫از رانندگان را به ثبت برس��اند‪ .‬سامانه هشداردهنده‌ با‬ ‫استفاده از حسگرهای متعدد خود‪ ،‬توجه راننده به جلو‬ ‫را مرتبا پای��ش می‌کند؛ در‌صورتی‌که راننده به صفحه‬ ‫آمریکا‬ ‫کابوس فیات‬ ‫فیات سال ‪ ۲۰۱۷‬را با آمار فروش نومیدکننده‌ای‬ ‫به پایان برد‪ .‬در آخرین ماه س��ال ‪ ۲۰۱۷‬فیات حتی‬ ‫نتوانس��ت دو ه��زار خ��ودروی س��واری در آمریکا‬ ‫بفروش��د و به این ترتیب ماه دسامبر را با کاهش ‪۳۳‬‬ ‫درصدی فروش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل‬ ‫پشت‌سر گذاشت‪.‬‬ ‫رونمایی از فورد رنجر‬ ‫فورد نس��خه آمریکای‌ش��مالی خودروی رنجر را‬ ‫رونمایی کرد‪ .‬تولید این خودرو اواخرسال ‪ 2018‬در‬ ‫میشیگان آغاز خواهد شد‪ .‬رنجر در دسته وانت‌های‬ ‫س��ایز متوس��ط قرار می‌گی��رد که ای��ن خودروها در‬ ‫س��ال‌های اخی��ر با اس��تقبال خری��داران آمریکایی‬ ‫مواج��ه ش��دند و فروش آن‌ها در مقایس��ه با س��ال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬حدود ‪ ۸۳‬درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬طبق‬ ‫اع�لام فورد بدنه این خودرو بر خالف «اف ‪ »۱۵۰‬از‬ ‫تلفن‌همراهش خیره ش��ود یا به هر دلیل دیگر به جلو‬ ‫توج��ه نکند‪ ،‬با اع�لام راهنمایی در خصوص مس��یر‬ ‫حرکت یا هش��دار صوتی دیگر‪ ،‬توج��ه راننده را جلب‬ ‫می‌کند‪.‬‬ ‫احداث کارخانه جدید‬ ‫تویوت��ا و مزدا اع�لام کردند‪ ،‬کارخانه مش��ترکی‬ ‫در ایال��ت آالبام��ای آمریکا احداث خواهن��د کرد‪ .‬دو‬ ‫خودروس��از برای اح��داث این کارخان��ه بیش از یک‬ ‫میلی��ارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر س��رمایه‌گذاری خواهند‬ ‫ک��رد و بی��ش از چهار ه��زار کارگ��ر در ای��ن کارخانه‬ ‫مش��غول کار خواهند ش��د‪ .‬ظرفیت تولید ساالنه این‬ ‫کارخانه ‪ ۳۰۰‬هزار دستگاه خواهد بود‪ .‬در سال ‪۲۰۱۷‬‬ ‫فروش خودروهای س��واری در بازار آمریکا دو درصد‬ ‫کاهش یافت و پیش‌بینی‌ می‌شود این روند کاهشی در‬ ‫سال‌های آتی ادامه یابد‪.‬‬ ‫آزمایش زویی‬ ‫خ��ودروی برقی رن��و زویی حی��ن آزمایش در هند‬ ‫دیده ش��د‪ .‬به گزارش اتوکار ایندیا‪ ،‬بناست این خودرو‬ ‫در اتواکس��پوی ‪ ۲۰۱۸‬به نمایش درآید‪ .‬برد مس��افتی‬ ‫رنوزوی��ی ‪ ۴۰۰‬کیلومتر اس��ت و با اس��تفاده از پلتفرم‬ ‫شارژ سریع تنها در ‪ ۶۵‬دقیقه ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت باتری‬ ‫لیتیوم‌یونی این خودرو شارژ می‌شود‪.‬‬ ‫‪ ‬زمان ش��ارژ اس��تاندارد این خودرو ح��دود ‪ ۸‬تا ‪۹‬‬ ‫فوالد ساخته شده است‪.‬‬ ‫بی‌اعتنایی ترامپ‬ ‫واردات خ��ودروی آمریکا از مکزیک به باالترین‬ ‫رقم رس��ید‪ .‬بر خالف تهدیدات مکرر ترامپ درباره‬ ‫محدود ک��ردن واردات خ��ودرو از مکزیک‪ ،‬آمارها‬ ‫نش��ان می‌دهند‪ ،‬در سال ‪ ۲۰۱۷‬بیش از دو میلیون‬ ‫و ‪ ۳۳۰‬هزار دس��تگاه خودرو از مکزی��ک به آمریکا‬ ‫صادر ش��ده اس��ت که رک��وردی تاریخی به‌ش��مار‬ ‫می‌آید‪ .‬این تعداد در مقایسه با سال پیش از آن ‪۹/۴‬‬ ‫درصد افزایش یافته اس��ت‪ .‬رییس‌جمهوری آمریکا‬ ‫در توییت‌های خود شرکت‌های فورد‪ ،‬جنرال موتورز‬ ‫و تویوت��ا را به‌خاطر «واردات بی��ش از حد خودرو از‬ ‫مکزیک» سرزنش کرده بود‪.‬‬ ‫فراخوان ‪ ۳ /۳‬میلیونی‬ ‫نقص فنی کیس��ه‌های هوای برند تاکاتا س��بب‬ ‫شد بیش از سه میلیون خودروی دیگر هم در آمریکا‬ ‫فراخوانده ش��وند‪ .‬این فراخوان س��ه میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫ساعت است‪ .‬شرکت خودروسازی رنو‪ ،‬در حال بررسی‬ ‫امکان عرضه زویی در بازار هند است‪ .‬سخن‌گوی رنو‬ ‫پیش‌ت��ر اعالم کرده ب��ود‪ ،‬عرض��ه خودروهای برقی‬ ‫در هند‪ ،‬مس��تلزم ارایه نقش��ه‌راه منس��جمی از سوی‬ ‫دول��ت هند برای برقی‌س��ازی خودروه��ا و نیز بهبود‬ ‫زیرس��اخت‌هایی نظیر جایگاه‌های ش��ارژ خودروهای‬ ‫برقی اس��ت‪ .‬ش��رکت‌های خودروس��ازی بین‌المللی‬ ‫شناخته ش��ده‌ای همچون مرس��دس بنز‪ ،‬هیوندای‪،‬‬ ‫ب‌ام‌و و نیس��ان در کن��ار خودروس��ازان هندی نظیر‬ ‫تاتاموتورز و ماهیندرا در نمایش��گاه اکسپوی ‪ ۲۰۱۸‬در‬ ‫کنار مدل‌های درون‌سوز الاقل یکی از مدل‌های تمام‬ ‫برقی خود را نیز ارایه خواهند کرد‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌ها‬ ‫اتح��اد رنو‪ ،‬نیس��ان و میتسوبیش��ی اع�لام کرد‪،‬‬ ‫بودج��ه‌‌ای برای حمایت از اس��تارت‌آپ‌های فعال در‬ ‫لو‌نقل ‪ ۲۰۰‬میلی��ون دالر بودجه در جهت‬ ‫زمینه حم ‌‬ ‫هم‌گام‌س��ازی این خودروس��ازان با تحوالت پرشتاب‬ ‫فن‌آوری در صنعت حمل‌و‌نقل در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ش��رکت ب‌ام‌و نی��ز چن��دی پی��ش س��هام ی��ک‬ ‫اس��تارت‌آپ ارایه‌دهنده سرویس اش��تراک خودرو را‬ ‫خری��د‪ .‬جنرال موت��ورز نیز با اختص��اص بودجه ‪ ۲۴۰‬‬ ‫میلی��ون دالری در ای��ن فن‌آوری‌ها س��رمایه‌گذاری‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هزار دستگاه از تولیدات شرکت‌های هوندا‪ ،‬تویوتا‪،‬‬ ‫ب‌ام‌و‪ ،‬دایملر‪ ،‬فی��ات‪ ،‬فورد‪ ،‬جنرال موتورز‪ ،‬جگوار‬ ‫لندروور‪ ،‬مزدا‪ ،‬مرسدس بنز‪ ،‬میتسوبیشی‪ ،‬نیسان‪،‬‬ ‫سوبارو و تسال را ش��امل می‌شود‪  .‬این خودروها در‬ ‫سال‌های ‪ ۲۰۱۰ ،۲۰۰۹‬و ‪ ۲۰۱۳‬تولید شده‌اند‪ .‬در‬ ‫کیس��ه‌های هوای تاکاتا از ماده شیمیایی آلومینیوم‬ ‫نیترات ب��رای ایجاد یک انفجار کوچک و باد کردن‬ ‫کیس��ه هوا اس��تفاده ش��ده اس��ت‪ ،‬اما این ماده در‬ ‫مجاورت دمای باال یا در محیط‌های مرطوب فاسد‬ ‫و منفجر می‌شود‪ .‬در اثر این انفجار قطعات محفظه‬ ‫فلزی ح��اوی آلومینی��وم نیترات همچ��ون ترکش‬ ‫به‌سوی سرنش��ینان خودرو پرتاب می‌شوند‪ .‬تاکنون‬ ‫‪ ۲۰‬نفر در سراس��ر جهان بر اثر این نقص فنی جان‬ ‫خود را از دست داده‌اند‪ .‬بزرگ‌ترین فراخوان صنایع‬ ‫خودروس��ازی آمری��کا برای رفع نقص کیس��ه‌های‬ ‫هوای تاکاتا انجام ش��ده است و تاکنون بیش از ‪۴۲‬‬ ‫میلیون خودرو به مراکز فنی معرفی شده‌اند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪11‬‬
‫گفت‌وگو‬ ‫دکتر مسعود تجریشی‌‪ ،‬معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست‪:‬‬ ‫‪49312‬‬ ‫سوخت عامل اصلی آلودگی هوای تهران است‬ ‫چند ماه پیش با حکم‪  ‬معاون رییس جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست‪ ،‬دكتر مسعود‬ ‫تجریشی به سمت معاون محیط زیست انسانی این سازمان منصوب شد‪ .‬تجریشی متولد سال ‪،1341‬‬ ‫دارای دكترای مهندسی محیط‌زیست از دانشگاه دیویس كالیفرنیا‪ ،‬کارشناسی ارشد علوم و مهندسی‬ ‫آب‪ ‬از دانشگاه دیویس كالیفرنیا‪ ،‬استاد تمام و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف است‪ .‬مجری ‪ 46‬طرح تحقیقاتی‪ ،‬تخصصی و پژوهشی در زمینه‌های مدیریت منابع‬ ‫آب و فاضالب و محیط‌زیس��ت‪ ،‬دارای ‪  78‬مقاله در مج�لات خارجی و کنفرانس‌های بین‌المللی و‬ ‫‪ 179‬مقاله علمی پژوهشی در مجالت و کنفرانس‌های علمی و حرفه‌ای داخلی از جمله فعالیت‌های‬ ‫علمی مس��عود تجریش��ی است‪.‬عیسی کالنتری در مراسم معارفه مس��عود تجریشی درباره او گفت‪:‬‬ ‫«تجریش��ی از جمله نیروهایی اس��ت که در جمهوری اس�لامی کم داریم‪ .‬کسی که به خاطر تعهد به‬ ‫پروژه احیای دریاچه ارومیه از ریاست دانشگاه صنعتی شریف صرف نظر کرد‪».‬در این صفحه چكیده‬ ‫مطالب مهمی كه وی در نشست خبری كه با هدف تشریح وظایف دستگاه‌ها در اجرای قانون هوای‬ ‫پاک برگزار شد‪،‬مطرح كرد‪ ،‬به اطالع خوانندگان گرامی می رسد‪.‬‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت گف��ت‪ :‬نمونه‌هایی که از آلودگی ه��وا در تهران‬ ‫و برخی کالن ش��هرها جمع آوری ش��د‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫علت اصلی آلودگی هوا سوخت است‪ .‬مسعود تجریشی‬ ‫در نشست خبری با هدف تش��ریح وظایف دستگاه‌ها در‬ ‫اج��رای قانون هوای پاک افزود‪ :‬س��وخت موجب ایجاد‬ ‫ذرات معلق در هوا و در نتیجه آلودگی آن می‌ش��ود‪ .‬وی‬ ‫با اش��اره به تعطیلی م��دارس در روزهای آل��وده اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬م��واد معلق موجود در ه��وا به احت��راق ناقص و‬ ‫کیفیت س��وخت در کالن ش��هرها مربوط می‌ش��ود که‬ ‫ارتق��ای آن باید م��ورد توجه مس��ووالن دس��تگاه‌های‬ ‫مربوطه قرار گیرد‪ .‬تجریش��ی ب��ه قدیمی بودن خودروها‬ ‫نیز اش��اره کرد و گفت‪:‬از آن‌جا ک��ه خودروها نیز قدیمی‬ ‫هس��تند اگر س��وخت مناس��بی هم وجود داش��ته باشد‪،‬‬ ‫قابلی��ت کاهش مواد معل��ق در هوا را ندارن��د از این رو‬ ‫همواره ش��اهد آلودگی هوا هس��تیم‪.‬‬ ‫كامیون‌های فرسوده‬ ‫معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت افزود‪ :‬در چهار سال گذش��ته شاهد افزایش دو‬ ‫درصدی س��وخت به‌طور مس��تمر بودیم‪ ،‬از سوی دیگر‬ ‫در فصل س��رد س��ال‪ ،‬پدیده وارونگی دم��ا را داریم که‬ ‫این مس��اله آلودگی را تش��دید می‌کند‪ .‬وی با اش��اره به‬ ‫افزای��ش حجم خودرو در تهران اظه��ار کرد‪ :‬روزانه در‬ ‫شهر تهران ش��اهد ‪ 17‬میلیون سفر هستیم که این خود‬ ‫ب��ر میزان آلودگ��ی هوا دامن می‌زند‪ .‬تجریش��ی با تاکید‬ ‫بر این که باید منبع آلودگی هوا مش��خص شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ذرات معل��ق کم‌تر از ‪ 2.5‬میکرون‪ ،‬آن ذراتی اس��ت‬ ‫که از طریق ریه وارد بدن و خون انس��ان می‌ش��ود‬ ‫و ع��وارض زیادی به همراه دارد و ذرات معلق‬ ‫‪ 10‬میک��رون گرد و خاکی اس��ت‬ ‫ک��ه از ت��ردد خودروه��ا ایجاد‬ ‫‪12‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫می‌ش��ود ک��ه معموال در ش��ش ماه��ه اول س��ال دیده‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬ذرات معلق کم‌تر از ‪ 2.5‬میکرون‬ ‫از طریق س��وخت ایجاد می‌ش��ود بنابراین این منبع باید‬ ‫در تهران و کالن‌ش��هرها کنترل ش��ود‪ .‬تجریشی ادامه‬ ‫داد‪ :‬اس��تاندارد ذرات معلق کم‌ت��ر از ‪ 2.5‬میکرون ‪10‬‬ ‫میکروگ��رم در هر متر مکعب اس��ت‪ ،‬ام��ا در تهران ‪32‬‬ ‫میکرون یعنی س��ه برابر حد اس��تاندارد اس��ت که اندازه‬ ‫گیری‌ها نش��ان می‌دهد این افزایش از ‪ 11‬ش��ب تا پنج‬ ‫صبح به علت تردد خودروهای فرس��وده و س��نگین رخ‬ ‫می‌ده��د‪ .‬وی به علت ت��ردد کامیون‌های فرس��وده در‬ ‫ش��هر تهران اشاره کرد و گفت‪ :‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫برای تردد کامیون‌ها و اتوبوس‌ها در جاده‌ها سن تعیین‬ ‫کرده اس��ت بنابراین خودروهایی که به س��ن تعیین شده‬ ‫می‌رسند‪ ،‬وارد شهرها از جمله تهران می‌شوند از این رو‬ ‫ش��هر تهران با یک ناوگان فرسوده در شب مواجه است‪.‬‬ ‫سهم خودروها از آلودگی‬ ‫تجریش��ی به مطالعه‌ای که در سال ‪ 1395‬انجام شد‬ ‫اش��اره کرد و گفت‪ :‬در این مطالعه مش��خص شد سهم‬ ‫خودروهای ش��خصی‪ ،‬ون و تاکس��ی در آلودگی هوا سه‬ ‫درصد اس��ت باوجود این که ‪ 80‬درصد س��هم تردد را به‬ ‫خود اختصاص داده اند‪ ،‬همچنین ‪ 12‬درصد از تولیدات‬ ‫ذرات معل��ق مربوط به موتوس��یكلت‌ها اس��ت و در این‬ ‫میان بیش��ترین س��هم مربوط به اتوبوس‌ها و کامیون‌ها‬ ‫با ‪ 85‬درصد اس��ت‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر داشتن ناوگان حمل و نقل نو گفت‪30 :‬‬ ‫درصد ناوگان وس��ایل نقلیه س��نگین در تهران باالی ‪20‬‬ ‫س��ال و ‪ 60‬درصد مینی بوس‌ها نیز باالی ‪ 20‬سال عمر‬ ‫دارند‪ .‬تجریش��ی ادامه داد‪ :‬س��ال ‪ 94‬دولت مصوبه‌ای را‬ ‫گذراند مبنی بر این که اگر بخواهد اس��تاندارد را به یورو‪4‬‬ ‫برس��اند باید از فیلتر اس��تفاده ش��ود و گوگرد در س��وخت‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬وزارت نفت نیز اعالم کرده توان تولید فقط ‪50‬‬ ‫درصد گازوییل مورد نیاز با اس��تاندارد یورو ‪ 4‬دارد بنابراین‬ ‫اگ��ر کامیون و یا اتوبوس نو هم داش��ته باش��یم اگر فیلتر‬ ‫بر روی آن‌ها نصب ش��ود نمی‌تواند کارکرد مناسبی داشته‬ ‫باش��د چون با یک‌بار س��وخت‌گیری گازوییل با گوگرد ‪50‬‬ ‫‪ PPM‬از بین می‌رود‪ .‬تجریش��ی با اشاره به این که وزارت‬ ‫نفت باید کریدورهای توزیع سوخت که به سمت شهرهای‬ ‫بزرگ هس��تند را شناس��ایی کند و در این مناطق سوخت‬ ‫اس��تاندارد ارایه دهد‪ ،‬گفت‪ :‬وزارت نفت اعالم می‌کند که‬ ‫در شرایط کنونی امکان شناسایی این کریدورها و رساندن‬ ‫سوخت استاندارد را به این مناطق ندارد‪ ،‬بنابراین به لحاظ‬ ‫اجرایی به دلیل نبود زیرس��اخت‌‌ها در زمینه تولید گازوییل‬ ‫اس��تاندارد با مشکالتی روبه‌رو است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬
‫تغییر س��امانه انتقال گازوییل و ایجاد شبکه جدید احتیاج‬ ‫به منابع مالی داریم بنابراین وزارت نفت نمی‌تواند در کوتاه‬ ‫مدت نس��بت به توزیع گازوییل اس��تاندارد در همه مناطق‬ ‫اقدام کند‪ .‬وی اظهار کرد‪ :‬گزارش عملکرد دستگاه‌‌های‬ ‫مختل��ف در زمینه عم��ل به مصوبات و تعهدات‌ش��ان در‬ ‫زمین��ه آلودگی ه��وا را ب��رای ارایه به ریی��س جمهوری و‬ ‫ریاس��ت سازمان حفاظت محیط زیست آماده کرده‌ایم‪ ،‬بر‬ ‫اس��اس تصمیمات جدید دبیرخانه کارگروه کاهش آلودگی‬ ‫هوا به س��ازمان حفاظت محیط زیست منتقل شده است‬ ‫ت��ا بتوانیم اجرای مصوبات کاهش آلودگی هوا را با جدیت‬ ‫پی‌گیری کنیم‪ ،‬در این ش��رایط س��ازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت عالوه بر نظارت ب��ر اجرای مصوب��ات باید راه‌کار‬ ‫اج��رای قوانین و مس��یر رف��ع موانع را نیز مش��خص کند‬ ‫همچنین با کنسرسیوم ‪ ۱۳‬دانشگاه برتر هم توافق‌نامه‌ای‬ ‫امضا کرده‌ایم تا این کار با پش��توانه علمی‪ ،‬فنی و سیاسی‬ ‫پی��ش رود‪ .‬وی به لزوم داش��تن قانون هوای پاک اش��اره‬ ‫ک��رد و گفت‪ :‬اکنون کش��ور دارای قانون هوا پاک اس��ت‬ ‫و در آن وظایف تمام دس��تگاه‌های مرتبط مش��خص شد‬ ‫و وظایف��ی نیز برای س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت به‬ ‫عنوان دس��تگاه ناظر تعیین ش��ده است‪.‬تجریش��ی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬یکی از تصورات این اس��ت که اگر هوا آلوده اس��ت‬ ‫بنابراین س��ازمان محیط زیس��ت نق��ش دارد در حالی که‬ ‫محیط زیس��ت یک س��ازمان نظارتی است و قانون هوای‬ ‫پاک وظایف دس��تگاه‌های اجرایی را مشخص کرده است‬ ‫ک��ه باید برای اج��رای آن آیین نامه‌های��ی تهیه کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال قانون سازمان محیط زیست را‬ ‫موظف کرده هر سه ماه یک بار سوخت را اندازه‌گیری کند‬ ‫ک��ه از ماه‌های آذر و دی پایش کیفیت س��وخت در کالن‬ ‫ش��هرها به هفته‌ای یک‌بار رسیده است‪ .‬تجریشی گفت‪:‬‬ ‫س��ال ‪ 93 ،90‬و آخرین بار س��ال ‪ ،95‬س��ه مصوبه هیات‬ ‫وزیران داش��تیم که در تم��ام آن‌ها وظیفه دس��تگاه‌های‬ ‫اجرایی و این که چه تعهداتی باید داش��ته باشند به صورت‬ ‫تکاملی مشخص شد‪ ،‬در مصوبه ‪ ۱۳۹۵‬تقسیم بندی بین‬ ‫مناب��ع متحرک و ثابت آلودگی هوا صورت گرفت و وظایف‬ ‫هر یک از دس��تگاه‌های اجرایی مشخص شد که سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیس��ت نیز وظیفه نظ��ارت بر اجرای این‬ ‫مصوبه را بر عهده دارد‪.‬‬ ‫آروماتیک سوخت در حد استاندارد است‬ ‫وی در بخ��ش دیگ��ری از این نشس��ت‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫برنام��ه جامع کاهش آلودگ��ی هوای ته��ران‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه ب��ه مصوبات دولت‪ ،‬ش��هرداری ته��ران در زمینه‬ ‫کاه��ش آلودگی هوا ب��رای تهران اقدام��ات را تدوین و‬ ‫مشخص کردکه طی پنج سال آینده با تامین منابع مالی‬ ‫چه اقدامات��ی می‌تواند برای کاه��ش آلودگی هوا انجام‬ ‫ده��د همچنین در این برنامه اثربخش��ی اقدامات نیز به‬ ‫طور کمی تعیین ش��ده اس��ت‪ .‬معاون س��ازمان حفاظت‬ ‫محیط زیس��ت با اشاره به پایش سوخت توزیعی در کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اس��اس اندازه‌گیری‌ها آروماتیک سوخت‬ ‫در ح��د اس��تاندارد اس��ت‪ ،‬همچنین در ص��ورت افتتاح‬ ‫نمونه‌هایی که از آلودگی هوا‬ ‫در تهران و برخی کالن شهرها‬ ‫جمع آوری شد‪ ،‬نشان می‌دهد‬ ‫که علت اصلی آلودگی هوا‬ ‫سوخت است‬ ‫کامل پاالیشگاه ستاره خلیج فارس امکان توزیع سوخت‬ ‫اس��تاندارد برای همه ش��هرها ایجاد می‌‌ش��ود‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر طب��ق توافقی که با وزارت نفت داش��تیم در تمام‬ ‫کالن‌ش��هرها س��وخت یورو‪ ۴‬توزیع می‌‌شود‪ ،‬اما سوخت‬ ‫سایر شهرها یورو‪ ۲‬است‪.‬‬ ‫ضرورت خروج ‪ 12‬هزار اتوبوس فرسوده‬ ‫وی با اش��اره به ضرورت نوس��ازی ناوگان فرس��وده‬ ‫حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از مواد مصوبه س��ال‬ ‫‪ ۹۵‬قانون هوای پاک گفت‪ 12 :‬هزار اتوبوس فرس��وده‬ ‫داریم که باید از سامانه حمل و نقل عمومی خارج شوند‪،‬‬ ‫در ح��ال حاضر بح��ث تامین اعتبار به ش��کل فایننس با‬ ‫س��ه کش��ور چین‪ ،‬ایتالیا و کره نهایی ش��ده که باید تا دو‬ ‫هفته آینده به مرحله قرار داد برس��د و بر این اساس طی‬ ‫ی��ک ماه آینده بحث نوس��ازی اتوبوس‌‌ه��ا به طور دقیق‬ ‫مش��خص خواهد شد‪ .‬تجریش��ی گفت‪ :‬همچنین از ‪70‬‬ ‫هزار تاکس��ی فرس��وده ‪ 60‬هزار تاکسی نوسازی شد که‬ ‫این کار با اولویت هش��ت کالن‌ش��هر انجام شده است‪.‬‬ ‫معاون س��ازمان حفاظت محیط زیست در ادامه با اشاره‬ ‫ب��ه تولید‪‌،‬واردات موت��ور و خودروهای برق��ی به عنوان‬ ‫یک��ی از مواد مصوبه ‪ ۹۵‬اظهار کرد‪ :‬در این زمینه اقدام‬ ‫خاصی صورت نگرفته و این مصوبه اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫تعطيلي ناگزير مدارس در زمستان‬ ‫تجریش��ی گف��ت‪ :‬هف��ت ه��زار و ‪ 988‬اتوب��وس در‬ ‫ته��ران وجود دارد که با س��ن فرس��ودگی هش��ت س��ال‬ ‫‪ 97‬درصدآن‌ها فرس��وده‌اند‪ ،‬همچنی��ن ‪ 29‬هزار و ‪117‬‬ ‫کامیون با س��ن ‪ 15‬س��ال وجود دارد که ‪ 34‬درصد آن‌ها‬ ‫فرس��وده هس��تند‪ ،‬موتوس��یكلت‌ها با س��ن پنج سال ‪80‬‬ ‫درصد فرسوده اند و هشت هزار و ‪ 335‬مینی بوس با سن‬ ‫فرسودگی هشت سال نیز ‪ 90‬درصد فرسودگی دارند‪.‬‬ ‫پرداخت عوارض برای ورود به‬ ‫محدوده‌های خاص‬ ‫وی اظه��ار کرد‪ :‬در بس��یاری از کش��ورها این عزم‬ ‫وج��ود دارد ب��رای کاه��ش آلودگی ه��وا محدوده‌هایی‬ ‫در نظ��ر گرفته ش��ود ت��ا افراد ب��رای ورود ب��ه آن‌ها به‬ ‫می��زان آلودگی که منتش��ر می‌کنن��د و زمانی که در آن‬ ‫محدوده هس��تند عوارض پرداخت کنند که ش��هرداری‬ ‫ته��ران قص��د دارد این ط��رح را در پایتخ��ت اجرا کند‪.‬‬ ‫تجریش��ی گفت‪ :‬البته هنوز این موضوع به عنوان طرح‬ ‫داده نش��ده اس��ت و آن‌چه بس��یاری از مخالفان به آن‬ ‫اش��اره می‌کنند قیمت گذاری ورود به این مناطق است‬ ‫و ب��ر این اس��اس مثال باید ته��ران را با س��اوه متفاوت‬ ‫دی��د و نبای��د یک قان��ون کلی با یک قیم��ت برای تمام‬ ‫کش��ور تعیین کرد‪.‬معاون محیط زیست انسانی سازمان‬ ‫حفاظ��ت محیط زیس��ت اظهار کرد‪ :‬ای��ن طرح در ‪20‬‬ ‫کش��ور دنیا اجرا شد که از این میان در ‪ 14‬کشور بسیار‬ ‫موفق بوده است‪.‬‬ ‫دستور رییس جمهوری‬ ‫تجریش��ی ادامه داد‪ :‬رییس جمه��وری چندی پیش‬ ‫چهار وظیف��ه رفع آلودگی هوا در کالن‌ش��هرها تا چهار‬ ‫س��ال آینده‪ ،‬شناس��ایی و رفع گرد و غبار با منشا داخلی‬ ‫و مدیریت کانون‌های خارجی‪ ،‬رفع مشکل پسماندها در‬ ‫شمال کشور و کالن‌ش��هرها و هماهنگی با وزارت نیرو‬ ‫برای تامین نیاز زیس��ت محیطی تاالب‌ها را به س��ازمان‬ ‫محیط زیس��ت واگذار کرده اس��ت‪ .‬تجریشی تاکید کرد‪:‬‬ ‫قان��ون و عزم برای کاهش آلودگی هوا در کش��ور وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما این س��وال پیش می‌آید که چرا هر سال باز این‬ ‫مش��کالت تکرار می‌شود‪ ،‬این مساله باید آسیب شناسی‬ ‫ش��ود و ش��اید علت آن آرمان گ��را بودن ماس��ت؛ یعنی‬ ‫می‌خواهیم تمام مش��کالت را حل کنیم بدون این‌که به‬ ‫میزان منابع مالی و زیرس��اخت‌ها توجه کنیم‪.‬‬ ‫معاون محیط زیس��ت انسانی سازمان حفاظت محیط‬ ‫زیس��ت گف��ت‪ 240 :‬پ��روژه ارزیابی زیس��ت محیطی در‬ ‫س��ازمان محیط زیس��ت وجود دارد ک��ه از برخی از آن‌ها‬ ‫حدود ‪ 13‬س��ال می‌گذرد که در حال تعیین تکلیف آن‌ها‬ ‫هس��تیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬تاکنون هی��چ مجوزی در هیچ‬ ‫زمینه‌ای از س��وی س��ازمان حفاظت محیط زیست صادر‬ ‫نش��ده و قرار است امروز بعد از پایان این نشست نخستین‬ ‫مج��وز که آن ه��م مربوط به نیروگاه کالس ‪ H‬در س��اوه‬ ‫است صادر شود‪..‬‬ ‫قانون هوای پاک‪ ،‬قانون نفس‬ ‫وی به ش��عار امس��ال روز ه��وای پاک اش��اره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬قانون هوای پاک‪ ،‬قانون نفس تعیین ش��ده است‬ ‫که قرار اس��ت در این روز وظایف دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫در قان��ون هوای پ��اک را تبیین کنیم‪ .‬تجریش��ی افزود‪:‬‬ ‫از چند هفته گذش��ته وظیفه س��ازمان محیط زیس��ت در‬ ‫زمینه کاهش آلودگی هوا تا حدودی س��نگین تر ش��د به‬ ‫این صورت که عالوه بر نظارت بر دس��تگاه‌های اجرایی‬ ‫باید وارد فاز اجرایی هماهنگ کردن دس��تگاه‌ها ش��ود‬ ‫ب��ر این اس��اس دبیرخان��ه کارگروه رفع آلودگ��ی هوا در‬ ‫س��ازمان ایجاد شد تا بتوانیم وارد فاز اجرایی شویم‪ .‬وی‬ ‫ب��ه برخی مفاد قانون هوای پاک اش��اره ک��رد و گفت ‪:‬‬ ‫اس��تاندارد کردن سوخت و خودرو‪ ،‬آنالیز مستمر سوخت‬ ‫در کالن‌شهرها‪ ،‬اصالح ساختار یک‌پارچه معاینه فنی و‬ ‫نوس��ازی ناوگان حمل و نق��ل عمومی برخی از این مفاد‬ ‫است‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪13‬‬
‫تماشا‬ ‫گزارش از نمایشگاه بین‌المللی خودروی آمریکای شمالی (دیترویت) ‪NAIAS 2018‬‬ ‫‪49314‬‬ ‫خودروهای فسیلی در آیینه بغل‬ ‫دکتر آرمین وحیدمحمدی‬ ‫س��ال ‪ 2017‬با فراز و نشیب‌های بس��یاری برای صنعت خودروسازی همراه بود که در باالترین سطح آن توجه بیش از پیش شرکت‌های‬ ‫بزرگ و کوچک به تولید مدل‌های الکتریکی یا پالگین هیبرید قرار می‌گیرد‪ .‬انتظار می‌رود که روند عرضه خودروهای پاک‌تر و دوس��ت‬ ‫دار محیط زیست امسال سرعت بیش تری به خود گیرد ضمن این‌که در کنار آن‌ها مطابق همیشه مدل‌های قدرتمند بنزینی‪ ،‬الکتریکی‬ ‫– هیبریدی را هم ش��اهد خواهیم بود‪ .‬اولین دور از همایش‌های خودرویی در ش��هر صنعتی آمریکا‪ ،‬دیترویت به رس��م هر سال از اواسط‬ ‫ژانویه به مدت دو هفته برگزار می‌شود (‪ 14‬تا ‪ 28‬ژانویه) که در آن شاهد رونمایی‌ها و برخی سورپرایزهای جالب توجه هستیم‪ .‬نمایشگاه‬ ‫بین‌المللی خودروی دیترویت از س��ال ‪ 1899‬پذیرای شرکت‌های مختلف برای نمایشگاه جدیدترین دستاوردهای خود بوده و از این نظر‬ ‫با اختالف تنها یک سال پس از پاریس‪ ،‬دومین گردهمایی قدیمی صنعت خودروسازی است و حتی نمایشگاه نیویورک هم به قدمت آن‬ ‫نمی‌رسد! امسال بیش از ‪ 750‬خودرو و وسیله نقلیه در ‪ NAIAS‬در معرض دید عموم قرار گرفته‌اند که برای بازدید باید بهای ‪ 14‬دالری‬ ‫عادی بلیت آن را پرداخت کرد‪ ،‬همچنین در کنار همایش اصلی چندین رویداد دیگر شامل مسابقه پوستر‪ ،‬رالی جاده خودروهای قدیمی‪،‬‬ ‫مسابقه دوی ماراتن پنج کیلومتر و موارد دیگر برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫در روز اول نمایشگاه دیترویت امسال (‪ )Press Day‬پس از سخنرانی‌های ویژه افتتاحیه‪ ،‬مهم‌ترین اتفاق صورت گرفته ارایه استراتژی‬ ‫سیس��تم‌های هوش مصنوعی در خودروها بود که توس��ط اینتل به مدت بیش از دو ساعت انجام شد هر چند که دو شرکت بزرگ فورد و‬ ‫مرس��دس بنز هم به رونمایی از جدیدترین محصوالت خود پرداختند‪ .‬روز دوم نمایش��گاه یکی از ش��لوغ‌ترین روزهای دیترویت به حساب‬ ‫می‌آید که امس��ال هم ش��اهد معرفی و پرده برداری از تعداد بس��یار زیادی مدل‌های جدید از ش��رکت‌های مختلف بودیم که در ادامه به‬ ‫معرفی اجمالی مهمترین آن‌ها می‌پردازیم‪ .‬همچنین در روز سوم‪ ،‬شرکت‌های قطعه‌ساز و دانش محور به ارایه نوآوری‌های سخت‌افزاری‬ ‫و نرم افزاری خود در حوزه خودرو پرداختند‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫فورد رنجر‬ ‫‪Ford Ranger‬‬ ‫یک س��ال پیش تقریب��ا در چنین زمانی فورد تایید کرد که پیکاپ متوس��ط‬ ‫این ش��رکت بار دیگر در ب��ازار ایاالت متحده به فروش خواهد رس��ید که این‬ ‫اتفاق در نمایشگاه دیترویت با رونمایی از نسل جدید آن به واقعیت تبدیل شد‪.‬‬ ‫طراح��ی بدنه این پیکاپ محبوب برای س��ال ‪ 2019‬به طور کامل تغییر کرده‬ ‫تا آش��ناترین بخش آن جلو پنجره به حس��اب آید! شیشه بزرگ جلو هم دارای‬ ‫ش��یب بیش‌تری است تا ضریب کش��ش بدنه کاهش یابد همچنین در بخش‬ ‫عق��ب فورد از طراحی مینی‌مالیس��تی بهره گرفته که این س��بک به رانندگی‬ ‫در مس��یرهای آفرود کمک قابل توجهی می‌کند‪ .‬در عین حال رنجر جدید در‬ ‫دو ات��اق ‪( SuperCab‬درهای کوچک عقب) و ‪( SuperCrew‬چهار در) به‬ ‫فروش خواهد رس��ید‪ .‬در زی��ر درپوش بزرگ و عضالنی موتور‪ ،‬یک پیش��رانه‬ ‫چهار س��یلندر ‪ 2.3‬لیتری مجهز به توربوش��ارژر قرار گرفته که قدرتی برابر با‬ ‫‪ 310‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 350‬پوند فیت تولید می‌کند ضمن این‌که نیروی‬ ‫تولیدی به وس��یله یک گیربکس ‪ 10‬سرعته اتوماتیک جدید به هر چهار چرخ‬ ‫منتقل می‌ش��ود‪ .‬همچنین هر دو مدل تک و دو دیفرانسیل این پیکاپ مجهز‬ ‫به قفل دیفرانس��یل ‪ Trac-Lok‬هس��تند و در نس��خه فول آپشن از سیستم‬ ‫مدیریت پیشرفته حرکت در مسیرهای ناهموار (از فورد ‪ 150-F‬رپتور اقتباس‬ ‫ش��ده) بهره گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬در داخل کابین ظرفیت حمل پنج سرنشین‬ ‫بزرگ س��ال به خوبی فراهم است و در بخش سیستم‌های رفاهی باید به فورد‬ ‫سینک ‪ 3‬با صفحه نمایش لمسی هشت اینچی‪ ،‬سیستم هات اسپات ‪،LTE‬‬ ‫سیستم صوتی ‪ B&O‬و پوشش چرم و کروم اشاره کرد‪.‬‬ ‫قرار بود یکی از س��ورپرایزهای نمایشگاه امس��ال همین خودروی اسپرت‬ ‫موس��تانگ ‪ Bullitt‬باش��د که به واسطه نش��ر اطالعات هیچ وقت این اتفاق‬ ‫نیفتاد و از چندی پیش بس��یاری می‌دانس��تند که فورد موس��تانگ جدید را در‬ ‫دیترویت رونمایی می‌کند! ‪ 50‬سال پس از نسخه اولیه این خودرو که در دست‬ ‫استیو مک کویین فقید قرار داشت‪ Bullitt ،‬جدید برپایه موستانگ ‪ GT‬شکل‬ ‫گرفته تا همان رنگ سبز منحصر به فرد خودروی اصلی (مدل ‪ )1968‬بدون‬ ‫هر نوع برندینگ و لوگو را در آن بتوان مش��اهده ک��رد‪ .‬رونمایی از این خودرو‬ ‫هم یکی از بخش‌های جذاب کار بود چرا که هم‌زمان با ‪ ،Bullitt‬نوه اس��تیو‬ ‫مک کویین سوار بر موس��تانگ اورجینال وی در صحنه ظاهر شد که تشویق‬ ‫بسیاری از هواداران این هنرپیشه افسانه‌ای را به همراه داشت‪ .‬پیشرانه به کار‬ ‫رفته در ‪ Bullitt‬هر چند با نس��خه ‪ GT‬یکسان است‪ ،‬ولی این پیشرانه هشت‬ ‫س��یلندر خورجینی پنج لیتری قدرت خود را به ‪ 475‬اس��ب بخار رس��انده و در‬ ‫آن از سیس��تم‌های مدیریت موتور شلبی ‪ GT350‬هم استفاده شده است‪ .‬در‬ ‫پش��ت خودرو‪ ،‬سیستم اگزوزها به طور کامل با مدل اسپرت تعویض شده و در‬ ‫بدنه هم به راحتی می‌شود تزیینات کرومی‪ ،‬رینگ‌های آلومینیومی ‪ 19‬اینچی‬ ‫مشکی رنگ و بوسترهای ترمز برمبو را دید‪ ،‬همچنین فورد عرضه این خودرو‬ ‫را از اوایل تابستان انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Ford Mustang Bullitt‬‬ ‫فورد موستانگ ‪Bullitt‬‬ ‫‪15‬‬
‫تماشا‬ ‫‪Ford Edge‬‬ ‫فورد ‪Edge‬‬ ‫ک��راس‌اوور محبوب ف��ورد ‪ Edge‬یکی دیگر از خودروهای��ی بود که برای‬ ‫مدل ‪ 2019‬تغیی��رات قابل توجهی را نصیب خود کرده بود‪ .‬این شاس��ی بلند‬ ‫ع�لاوه بر چهره‌ای جدی��د در جاو از س��پر‌های به روز ش��ده در عقب و قوای‬ ‫محرک��ه قدرتمندت��ری درمدل پایه خود بهره می‌برد‪ .‬در نس��خه پرچم دار هم‬ ‫که با کد ‪ ST‬ش��ناخته می‌ش��ود از تریم جدیدی با ظاهری اس��پرت‌تر استفاده‬ ‫ش��ده تا ظاهر این خودرو را جذاب‌تر از قبل کند‪ .‬پیش��رانه قرار گرفته در مدل‬ ‫پای��ه ‪ Edge‬هر چند همان مدل نس��خه چهار س��یلندر قبلی اس��ت‪ ،‬ولی این‬ ‫پیش��رانه دو لیتری به واس��طه بوست بیش‌تر توربو قدرت خود را به ‪ 250‬اسب‬ ‫بخار رسانده است‪ .‬گیربکس هش��ت سرعته اتوماتیک در عین حال عالوه بر‬ ‫بهبود قابلیت‌های دینامیکی به کاهش مصرف س��وخت آن هم کمک زیادی‬ ‫کرد اس��ت‪ .‬در عین حال فورد ‪ Edge‬به طور اس��تاندارد با سیستم‌های ایمنی‬ ‫نس��بتا کاملی شامل سیس��تم اخطار برخورد از پشت‪ ،‬سیس��تم پیش‌گیری از‬ ‫تصادف‪ ،‬سیس��تم مونیتور نقاط کور راننده‪ ،‬سیستم کمکی حرکت بین خطوط‬ ‫و سیس��تم نور باالی اتوماتیک عرضه می‌ش��ود‪ .‬البته برای مش��تریانی که به‬ ‫دنبال ویژگی‌های اس��پرت بیش‌تری باش��ند‪ ،‬فورد ‪ Edge ST‬با پیشرانه بای‬ ‫توربو ش��ش س��یلندر خورجینی ‪ 2.7‬لیتری قدرتی برابر با ‪ 335‬اس��ب بخار و‬ ‫گشتاور ‪ 515‬نیوتن متر تولید می‌کند‪ ،‬ضمن این‌که پکیج اسپرت بدنه هم تاثیر‬ ‫فراوانی در متفاوت نشان دادن این نسخه از مدل‌های استاندارد ‪ Edge‬دارد‪.‬‬ ‫مرسدس بنزهای ‪ E53 ،CLS53‬کوپه و‬ ‫کانورتیبل‬ ‫‪Mercedes-Benz‬‬ ‫یکی از مهم‌ترین رونمایی‌های انجام شده در نمایشگاه امسال دیترویت به‬ ‫س��ری جدید ‪ 53‬مرسدس بنز مربوط می‌شود که تمامی آن‌ها از قوای محرکه‬ ‫هیبرید برای تامین انرژی مورد نیازش��ان بهره می‌برند‪ .‬نس��ل جدید مرسدس‬ ‫بنز ‪ CLS‬مانند برادر لوکس خود ‪ S500‬جدید مجهز به پیشرانه شش سیلندر‬ ‫خطی توربو با حجم س��ه لیتر اس��ت ک��ه در کنار آن یک موت��ور الکتریکی به‬ ‫کار گرفته ش��ده در مدل اس��تاندارد ه��م خودروی قدرتمندی باش��د‪ ،‬ولی در‬ ‫‪ NAIAS‬این خودرو ب��ا لوگوی ‪ 53 AMG‬بیش‌تر از قبل خودنمایی می‌کند‬ ‫چرا که پیش��رانه سه لیتری خطی آن در ترکیب با موتور الکتریکی قدرتی برابر‬ ‫با ‪ 429‬اس��ب بخار و گش��تاور ‪ 384‬پوند فیت تولید می‌کند تا این کوپه لوکس‬ ‫چهار در طی زمان ‪ 4.4‬ثانیه س��رعت خود را از حال ایس��تاده به ‪ 96‬کیلومتر‬ ‫در ساعت برس��اند‪ .‬همچنین مرسدس ‪ E53‬هم ش��اهد افزایش قدرت قابل‬ ‫توجهی اس��ت تا در مقایس��ه با مدل ‪ E400‬که قدرت و گش��تاور ‪ 329‬اس��بی‬ ‫و ‪ 354‬پون��د فیتی دارد حدود ‪ 64‬اس��ب بخار قوی‌تر باش��د‪ AMG E53 .‬در‬ ‫دو نس��خه کوپه و کانورتیبل در این نمایش��گاه در مع��رض دید بازدیدکنندگان‬ ‫ق��رار گرفته که باید آن‌ها را اولین س��ری از مدل‌های کوپ��ه و روباز پر قدرت‬ ‫‪ E‬در نس��ل جدید دانس��ت‪ .‬تمامی مدل‌های ‪ 53‬معرفی ش��ده از گیربکس ‪9‬‬ ‫س��رعته دوکالچه س��اخت مرس��دس بهره می‌برند و نیروی تولید شده توسط‬ ‫پیشرانه و موتور الکتریکی از طریق سیستم ‪ 4Matic‬به هر چهار چرخ منتقل‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬همچنین همه مدل‌های این خانواده عالوه بر سیستم تعلیق بادی‬ ‫دارای حاالت رانندگی راحت‪ ،‬اس��پرت و اسپرت پالس هستند ضمن این‌که‬ ‫در ‪ CLS53‬می‌ت��وان سیس��تم‌های ایمنی مانند سیس��تم کمکی فعال ترمز‪،‬‬ ‫سیس��تم فعال کمکی فرمان‪ ،‬سیس��تم کمکی فعال محدود کردن س��رعت‪،‬‬ ‫کروز کنترل تطبیق ش��ونده پیش��رفته و بس��یاری موارد دیگری را به صورت‬ ‫استاندارد در دست داشت‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫‪Mercedes-Benz G Class‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ G‬کالس‬ ‫مرس��دس‪ ،‬نس��ل جدید ‪ G‬کالس را یک مثال بی مانند از س��مبل برترین‬ ‫اتومبیل‌ه��ای دنیا می‌داند که البته مخالفت با آن امر بس��یار س��ختی به نظر‬ ‫می‌رس��د! ‪ G‬کالس از آن م��دل خودروهایی اس��ت که برای بی��ش از چهار‬ ‫دهه با ظاهری تقریبا یکس��ان و کالس��یک در حال تولید ش��دن اس��ت و در‬ ‫عین حال از فروش فوق العاده باالیی هم س��ود می‌برد‪ .‬هر چند‪ ،‬ظاهر نس��ل‬ ‫جدید این شاس��ی بلند همه جا رو تفاوت چندانی با مدل‌های قبلی خود ندارد‬ ‫ولی مرس��دس بهینه‌سازی‌های بس��یاری بر روی آن اعمال کرده که در بدنه‬ ‫ش��امل افزودن سطح ملایم بیش‌تر‪ ،‬چراغ‌های جلو و عقب با طراحی جدیدتر‬ ‫و چرخ‌های جذاب‌تر اس��ت ضم��ن این‌که این خودرو در تمام ابعاد نس��بت به‬ ‫نس��ل قبلی بزرگ‌تر ش��ده است‪ .‬در داخل کابین این شاس��ی بلند به اندازه‌ای‬ ‫فض��ا وجود دارد که به راحتی پنج یا حتی تعداد بیش‌تری سرنش��ین می‌توانند‬ ‫در مس��افت‌های طوالن��ی در آن بنش��ینند و در بخش فض��ای پای عقب هم‬ ‫افزایش چش��م‌گیری در محور عقب اعمال ش��ده اس��ت‪ .‬با وجود ویژگی‌های‬ ‫لوکس موجود در کابین‪ ،‬ول��ی ‪ G‬کالس جدید همچنان یک خودروی بیابان‬ ‫گرد تمام عیار محس��وب می‌شود تا دنده کمکی سنگین‪ ،‬دیفرانسیل‌های قفل‬ ‫ش��ونده و سیس��تم تعلیق جدید‪ ،‬تایید کننده این موضوع باشند‪ .‬این خودرو در‬ ‫مدل ‪ G550‬در بازار آمریکا عرضه خواهد ش��د که در زیر کاپوت آن از پیشرانه‬ ‫چهار لیتری هشت سیلندر به قدرت ‪ 416‬اسب بخار و گشتاور ‪ 450‬پوند فیت‬ ‫اس��تفاده شده و مانند بیش‌تر مدل‌های به روز مرسدس‪ G ،‬کالس هم مجهز‬ ‫به گیربکس ‪ 9‬سرعته اتوماتیک است‪.‬‬ ‫تویوتا آوالون‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪Toyota Avalon‬‬ ‫لوکس‌ترین خودروی تولیدی تویوتا در نمایشگاه بین‌المللی خودرو دیترویت‬ ‫وارد نس��ل جدید خودش ش��د که دقیقا همان فلسفه قبلی وجود فضای وسیع‬ ‫در کابی��ن‪ ،‬طراح��ی لوکس و س��طح زی��ادی از تجهیزات در آن تکرار ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین آوالون جدید با وجود قدرت و گش��تاور باالتر‪ ،‬یک خودروی‬ ‫اقتصادی‌تر در مقایس��ه با قبل اس��ت که این موضوع را مدیون پلتفرم ساختار‬ ‫جهانی تویوتا یا ‪ TNGA‬اس��ت که پیش از این در نس��خه‌های جدید کمری و‬ ‫پریوس هم به کار گرفته ش��ده بود‪ .‬نس��ل جدید س��دان لوکس تویوتا در تمام‬ ‫بخش‌ها ش��اهد افزایش ابعاد شده که این تغییرات در فاصله بین دو محور به‬ ‫منظور افزودن بر راحتی سرنشینان عقب‪ ،‬ملموس‌تر از بقیه بخش هاست‪ .‬در‬ ‫طراحی آوالون جدید از کمری بس��یار الهام گرفته شده هر چند که در مقایسه‬ ‫با مدل‌های دیگر این س��گمنت (حتی کره‌ای‌ها) نمی توان این س��دان بزرگ‬ ‫را ی��ک خودروی جذاب و خوش چهره به حس��اب آورد! مدل پایه این خودرو‬ ‫دارای پیش��رانه ش��ش س��یلندر خورجینی به حجم ‪ 3.5‬لیتر است که قادر به‬ ‫تولید قدرتی بیش از ‪ 300‬اسب بخار و گشتاور ‪ 267‬پوند فیت است‪ .‬همچنین‬ ‫تویوتا باالخره از قید گیربکس ش��ش سرعته اتوماتیک گذشته و به جای آن از‬ ‫یک مدل هشت سیلندر اتوماتیک جدید بهره گرفته است تا انتقال نیرو با دقت‬ ‫و نرمی بیش‌تری انجام ش��ود‪ .‬آوالون در عین حال در نسخه هیبریدی هم به‬ ‫فروش می‌رس��د که در آن یک پیشرانه چهار سیلندر ‪ 2.5‬لیتری با یک موتور‬ ‫الکتریکی هماهنگ شده تا اقتصادی‌ترین حالت این خودرو را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫‪17‬‬
‫تماشا‬ ‫‪Volkswagen Jetta‬‬ ‫فولکس واگن جتا‬ ‫از س��ال ‪ ،1979‬فولک��س واگن بی��ش از ‪ 16‬میلیون دس��تگاه از جتا را در‬ ‫سرتاسر دنیا به فروش رسانده که از این میزان ‪ 3.2‬میلیون دستگاه آن به تنها‬ ‫به بازار ایاالت متحده مربوط می‌شود‪ .‬به همین دلیل این برند آلمانی رونمایی‬ ‫از نس��خه به روز شده جتا برای سال ‪ 2019‬را در دیترویت انجام داده تا شاهد‬ ‫افزایش فروش این س��دان کوچک در این بازار باش��د‪ .‬نسل هفتم جتا بر پایه‬ ‫پلتفرم ‪ MQB‬فولکس واگن ش��کل گرفته که قبال ب��رای آاودی ‪ A3‬و گلف‬ ‫جدید هم به کار رفته بود‪ .‬به همین علت‪ ،‬این خودرو با افزایش ابعاد ملموسی‬ ‫رو به رو ش��ده تا به طور مثال فاصله بین دو محور آن به ‪ 268.5‬س��انتی متر‬ ‫برسد در حالی که اوورهنگ‌ها در هر دو محور کاهش یافته است که به بهبود‬ ‫ظاه��ر جتا هم کمک قابل توجهی کرده‪ .‬طراحی جتای جدید ش��دیدا از مدل‬ ‫بزرگ‌تر آرتئون و ‪ ID‬مفهومی اقتباس ش��ده که این موضوع را درجلو پنجره‪،‬‬ ‫چراغ‌ه��ای جلو و عقب ‪ LED‬و خطوط تیز‌تر کاپوت و درها می‌ش��ود دید‪ .‬در‬ ‫داخ��ل کابین هم افزایش رف��اه و راحتی هدف اصلی فولک��س واگن بوده به‬ ‫طوری که مواد به کار رفته در داش��بورد و بخش‌های دیگر از پالس��تیک نرم‬ ‫و چرم‌های با کیفیت هس��تند‪ ،‬ضمن این که تجهیزات فراوانی مانند کاکپیت‬ ‫دیجیتال ‪ ،VW‬سیس��تم نورپردازی محیطی ‪ 10‬رنگ‪ ،‬سیستم‌های کمکی و‬ ‫ایمنی حرکتی هم در این خودرو تعبیه ش��ده است‪ .‬در زیر کاپوت‪ ،‬جتای جدید‬ ‫از همان پیش��رانه ‪ 1.4‬لیتری توربوی قبلی با تکنولوژی ‪ TSI‬به قدرت ‪147‬‬ ‫اسب بخار و گش��تاور ‪ 250‬نیوتن متر بهره می‌برد هر چند که مدل قدرتمند‌تر‬ ‫‪ GLI‬هم به زودی به بازار عرضه خواهد ش��د‪ .‬انتقال قدرت در این خودرو به‬ ‫وس��یله یک گیربکس ش��ش سرعته دستی یا هشت س��رعته اتوماتیک انجام‬ ‫می‌ش��ود که درمدل اتومات به صورت اس��تاندارد سیستم اس��تارت – استاپ‬ ‫در نظر گرفته ش��ده اس��ت‪ .‬قیمت پایه جتا ‪ 2019‬برای بازار آمریکا از ‪18‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬دالر ش��روع می‌ش��ود و در مدل‌های ‪ S، SE، SEL‬و نس��خه لوکس‬ ‫اسپرت ‪ R-Line‬عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫کیا فورته‬ ‫‪Kia Forte‬‬ ‫هر چند کیا فورته یا همان سراتو در بخش توانایی‌های حرکتی و دینامیکی‬ ‫فاصله زیادی با اس��تنجر دارد‪ ،‬ولی نس��ل س��وم س��دان کوچک کیا در ظاهر‬ ‫شباهت‌های بسیاری با برادر بزرگ‌تر خود پیدا کرده که در نمای جلو و به ویژه‬ ‫چراغ‌ها و جلو پنجره این موضوع را می‌ش��ود تشخیص داد‪ .‬عالوه بر طراحی‬ ‫کام�لا جدید تقریبا کوپه مانند‪ ،‬کیا در بخش ق��وای محرکه هم تغییرات قابل‬ ‫توجه��ی در این خودرو اعمال ک��رده به طوری که عالوه ب��ر بهبود عملکرد‪،‬‬ ‫سراتو خودرویی اقتصادی‌تر هم است‪ .‬مدل ‪ 2019‬فورته با دو گیربکس شش‬ ‫س��رعته دستی یا ‪ CVT‬هر دو س��اخت کیا به فروش می‌رسد و قلب تپنده آن‬ ‫هم از یک پیش��رانه دو لیتری چهار س��یلندر اتکینس��ون به قدرت ‪ 147‬اسب‬ ‫بخار و گش��تاور ‪ 132‬پوند فیت تامین می‌ش��ود‪ .‬خریداران فورته جدید در عین‬ ‫حال با فهرس��ت کاملی از تجهیزات ش��امل سیستم چندرس��انه‌ای با صفحه‬ ‫نمایش هش��ت اینچی با پشتیبانی از اندروید ‪Auto‬و اپل ‪ ،CarPaly‬سیستم‬ ‫تش��خیص نقاط کور‪ ،‬سیستم کمکی حرکت بین خطوط‪ ،‬کروز کنترل تطبیق‬ ‫ش��ونده و موارد دیگر رو به رو خواهند بود‪ .‬این خودرو در س��ه تیپ ‪ LX، S‬و‬ ‫‪ EX‬به بازار عرضه می‌شود‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫دوربین‌های جاسوسی‬ ‫‪Toyota Corolla‬‬ ‫‪49319‬‬ ‫تویوتا کروال مدل ‪2020‬‬ ‫چند ماه تقریبا هیچ خبری از مراحل توس��عه محصول نسل جدید سدان‬ ‫کوچک فوق محبوب تویوتا یعنی کروال نبود‪ ،‬اما به تازگی تصاویر جاسوسی‬ ‫از این خودرو با پوش��ش‌های استتار کننده سنگین در حال انجام تست‌های‬ ‫اولیه جاده منتشر شده که نشان می‌دهد به طور حتم تویوتا این مدل را اواخر‬ ‫سال آینده میالدی معرفی می‌کند‪.‬‬ ‫اگ��ر چه تویوتا بدنه مدل پروتوتایپ کروال را به طور کامل پوش��انده‪ ،‬اما‬ ‫باز هم می‌توان حدس��یاتی در مورد طراحی بدنه آن داش��ت‪ .‬در نمای جلو‬ ‫با توجه به تصویر آن‌چه مش��خص اس��ت با یک جلو پنج��ره بزرگ دو تکه‬ ‫رو به رو هس��تیم که با شیب زیاد کاپوت همراه ش��ده و در ادامه به شیشه‬ ‫جلو ختم می‌ش��ود که همگی آن‌ها حالت��ی آیرودینامیک‌تری را برای این‬ ‫مدل در مقایس��ه با نسل‌های پیش��ین فراهم می‌آورد‪ .‬همچنین در مقایسه‬ ‫با رقیب اصلی اش یعنی هوندا س��یویک پروفیل س��قف خودرو کش��یده‌تر‬ ‫ش��ده که احتماال به قیمت از دس��ت رفتن بخشی از فضای سر سرنشینان‬ ‫در عقب تمام خواهد ش��د‪ .‬در نمای عقب متاس��فانه با جزییات فراوانی در‬ ‫حال حاضر مواجه نیس��تیم‪ ،‬اما به طور حتم می‌توان فرم افقی چراغ‌های‬ ‫عقب که به صورت قرینه چراغ‌های جلو ش��کل گرفته‌اند را تشخیص داد‪.‬‬ ‫نس��ل جدی��د کروال همانن��د پری��وس و ‪ C-HR‬بر روی پلتف��رم جهانی‬ ‫جدید تویوتا س��اخته شده تا خودرویی سبک‌تر از همیشه باشد‪ .‬در عین حال‬ ‫ش��ایعاتی وجود دارد که خبر از پیشرانه‌های مشترک میان ب‌ام‌و و تویوتا در‬ ‫کروال می‌دهد که به طور مستقیم نتیجه همکاری این دو شرکت با یکدیگر‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪S‬‬ ‫‪Mercedes-Benz GL‬‬ ‫مرسدس بنز ‪ GLS‬کالس مدل ‪2019‬‬ ‫تصاویر جاسوسی جدید از تست‌های نهایی مرسدس ‪ GLS‬کالس‬ ‫نش��ان می‌دهد که این شاس��ی بلند از طراحی روان‌تر و به روز شده در‬ ‫بدنه خود بهره می‌برد هر چند که به علت پوش��ش‌های اس��تتار کننده‬ ‫هن��وز نمی‌توان با دق��ت در مورد جزییات طرح نظ��ر داد‪ .‬همچنین از‬ ‫آن‌جایی که مرس��دس از پلتفرم جدید ‪ MHA‬در این ‪ SUV‬اس��تفاده‬ ‫ک��رده باید ش��اهد وزن کم‌ت��ر و فضای بیش‌تری در داخ��ل کابین آن‬ ‫باش��یم تا کاربردی بودن خ��ودرو را در مصارف ع��ادی افزایش دهد‪.‬‬ ‫انتظ��ار می‌رود ‪ GLS‬جدید دارای س��ه ردیف صندلی باش��د که مانند‬ ‫همیش��ه باالترین راحتی ممکن را برای سرنشینان فراهم کند ضمن‬ ‫این‌که در بخش قوای محرکه با پیش��رانه‌های ش��ش س��یلندر خطی‬ ‫جدیدی برای اولین بار مواجه می‌شویم که برخی از آن‌ها از نیروی یک‬ ‫موتور الکتریکی برای به حداکثر رس��اندن نیروی تولید بهره می‌برند‪.‬‬ ‫همچنین نس��خه ‪ AMG‬نیز مطابق معمول از پیشرانه بزرگ‌تر هشت‬ ‫سیلندر خورجینی توربو با حجم حداقل چهار لیتر استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫از رقب��ای اصلی ‪ GLS‬جدید باید به رنج��روور‪ ،‬ب‌ام‌و ‪ X7‬جدید و‬ ‫البته در مدل‌های گران قیمت‌تر بنتلی بنتایگا اش��اره داشت که برای‬ ‫مقایسه آن‌ها با یکدیگر باید تا سال ‪ 2019‬حداقل صبر کرد!‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪19‬‬
‫رویاروی‬ ‫ب‌ام‌و ‪ 440i‬گران کوپه در برابر آاودی ‪ S5‬اسپرت بک‬ ‫‪49320‬‬ ‫سرکش‌هایاشتوتگارت‬ ‫ستاره سه پره اشتوتگارتی‌ها پایه گذار بسیاری از تکنولوژی‌ها و سیستم‌های ایمنی و رفاهی دنیای خودرو به حساب می‌آید‪ ،‬اما در کنار این موارد‪ ،‬مرسدس‬ ‫در سال ‪ 2003‬با معرفی کالس ‪ CLS‬خود که در واقع مدلی برپایه سدان متوسط ‪ E‬بود‪ ،‬سگمنت جدیدی از خودروها را خلق کرد تا مشتریانی که به دنبال‬ ‫کاربردی بودن سدان‌ها و جذابیت مدل‌های کوپه دو در هستند برای اولین بار به خاستگاه خود برسند! به این ترتیب با موفقیت استتثنایی ‪ ،CLS‬سر و کله‬ ‫رقبای هم‌وطن آن از دو برند ب‌ام‌و و آاودی پیدا شد تا ‪ 440i‬گران کوپه و ‪ S5‬اسپرت بک‪ ،‬کوپه‌هایی چهار در با ظاهری اسپرت‪ ،‬پیشرانه‌های پرتوان شش‬ ‫س��یلندر و البته قیمتی گزاف‌تر از نمونه‌های س��دان خود؛ یعنی ب‌ام‌و سری س��ه و آاودی ‪ A4‬باشند‪ .‬با این حال روند تقاضای بازار طی سال‌های اخیر برای‬ ‫خرید شاس��ی بلندهای متوس��ط لوکس به گونه‌ای بوده که تمام خودروهای این سگمنت دچار افت فروش شدند تا به طور مثال سری سه با ‪ 38‬درصد و ‪A4‬‬ ‫با ‪ 21‬درصد نسبت به سال گذشته فروش کم‌تری تجربه کنند که این موضوع برای مدل‌های کوپه چهار درآن‌ها اندکی بیش‌تر هم شده است‪ .‬از این مسایل‬ ‫حاش��یه‌ای که عبور کنیم‪ ،‬آاودی ‪ S5‬اس��پرت بک را باید خودروی جدیدتری در این مقایس��ه رو در رو با ب‌ام‌و دانس��ت که چند ماه پیش پس از معرفی نسل‬ ‫دوم ‪ A5‬به بازار عرضه ش��د‪ 440i .‬گران کوپه‪ ،‬اما در س��ال ‪ 2014‬تولید ش��د دقیقا زمانی که ب‌ام‌و با تعیین نام جدید برای سری سه کوپه ‪ /‬کانورتیبل خود‪،‬‬ ‫آن را به س��ری چهار تغییر داد هر چند که به عنوان مدل ‪ ،2017‬به روزرس��انی‌های اندکی بر روی این خودرو اعمال شده است‪ .‬در حال حاضر دو خودروی‬ ‫مورد بررس��ی‪ ،‬قدرتمندترین نس��خه‌های این دو ش��رکت محسوب می‌ش��وند که البته این عنوان چند ماه دیگر با عرضه ‪ M4‬گران کوپه و ‪ RS5‬اسپرت بک‬ ‫رنگ کهنگی به خود خواهد گرفت!‬ ‫‪20‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫قیمت و تجهیزات‬ ‫ژرمن‌ه��ا ط��ی چند س��ال گذش��ته به ص��ورت قابل‬ ‫توجه��ی ارزش برن��د مدل‌های لوکس خ��ود را افزایش‬ ‫داده‌ان��د که این موضوع در آاودی به خصوص با معرفی‬ ‫س��دان‌های ‪ A5/A4‬و شاس��ی بلند ‪ Q5‬جدید‪ ،‬بیش‌تر‬ ‫نمایان ش��ده اس��ت‪ .‬قیمت در نظ��ر گرفته ش��ده برای‬ ‫آاودی ‪ S5‬جدید حدود ‪ 106‬هزار دالر استرالیاس��ت که‬ ‫البت��ه با این پرداخ��ت می‌توانید به فهرس��ت بلند باالیی‬ ‫از تجهی��زات مانند ترمز هوش��مند اضطراری‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تنظی��م نورباالی هوش��مند‪ ،‬سیس��تم هش��دار خروج از‬ ‫خودرو در ترافیک‪ ،‬سیس��تم کمکی دور زدن‪ ،‬سیس��تم‬ ‫تش��خیص نزدیک شدن بیش از حد س��ریع وسایل نقلیه‬ ‫پشتی به خودرو‪ ،‬سیستم کمکی تشیخص اشیا در نقطه‬ ‫کور جانبی‪ ،‬سیستم کروز کنترل تطبیق شونده‪ ،‬سیستم‬ ‫کمک��ی حرکت بین خط��وط‪ ،‬دوربی��ن ‪ 360‬درجه و ‪...‬‬ ‫دسترس��یداش��تهباش��ید‪.‬‬ ‫برای مقابله با ‪ S5‬اس��پرت بک جدید‪ ،‬نس��خه ‪440i‬‬ ‫گ��ران کوپه بهتری��ن گزینه به حس��اب می‌آید چرا که در‬ ‫بس��یاری موارد رقابت میان آن‌ها ش��انه به ش��انه است‬ ‫هرچن��د ک��ه از نظ��ر ظاه��ری‪ ،‬آاودی ب��ه مراتب مدل‬ ‫اسپرت‌تری در مقایسه با ب‌ام‌و (مجهز به کیت بدنه ‪)M‬‬ ‫به چش��م می‌آی��د‪ .‬در بحث قیم��ت‪ ،‬ب‌ام‌و از رقیب خود‬ ‫چندان عقب نمانده و با ‪101‬هزار و ‪ 300‬دالر استرالیا با‬ ‫اختالف اندکی ارزان‌تر از آاودی است‪ .‬موضوعی که در‬ ‫‪ 440i‬ش��اید جالب به نظر آید نبود برخی از سیستم‌های‬ ‫کمکی فراوان آاودی در این خودرو اس��ت و در عوض با‬ ‫ادواتی همچون ‪( AEB‬سیستم پیش‌گیری از برخورد با‬ ‫عابران پیدا و خودروها در س��رعت‌های پایین)‪ ،‬دوربین‬ ‫محیطی‪ ،‬سیس��تم هش��دار تغیی��ر مس��یر و حرکت بین‬ ‫خطوط و سیس��تم هوش��مند محدود کردن س��رعت رو‬ ‫به رو هس��تیم‪ .‬وجه اش��تراک تجهی��زات این دو خودرو‬ ‫همچنین به کروز کنترل تطبیق ش��ونده چند س��رعتی‪،‬‬ ‫چراغ‌های ‪ LED‬تطبیق ش��ونده شامل کنترل نور باال‪،‬‬ ‫انتخاب یکی از این دو خودرو به‬ ‫عنوان برنده واقعا کار سختی‬ ‫به نظر می‌رسد چرا که سلیقه به‬ ‫عنوان یک فاکتور مهم را باید‬ ‫درنظر داشت‪ ،‬اما اگر تاحدودی‬ ‫شتاب بیش‌تر و فضاسازی بهتر‬ ‫‪ S5‬اسپرت را به عنوان برتری‬ ‫تقریبی لحاظ کنیم‪ ،‬کفه ترازو به‬ ‫سمت آن سنگین‌تر خواهد شد‬ ‫سنس��ورهای پارک جلو و عقب به ع�لاوه دوربین عقب‬ ‫و قابلیت آتو پارک خالصه می‌ش��ود! در بخش سیستم‬ ‫صوتی این ب‌ام‌و اس��ت که با سیس��تم حرفه‌ای هارمان‬ ‫کاردون ‪ 600‬واتی خود در برابر سیستم ساخت آاودی با‬ ‫خروجی ‪ 180‬وات‪ ،‬بسیار بهتر و شفاف‌تر ظاهر می‌شود‬ ‫ضمن این‌که سیس��تم نمایش اطالعات بر روی شیش��ه‬ ‫جل��و نیز در ب‌ام‌و موجود اس��ت‪ .‬البت��ه اگر ‪ 5600‬دالر‬ ‫دیگ��ر برای پکی��ج تکنی��ک آاودی ‪ S5‬پرداخ��ت کنید‬ ‫می‌توان از سیس��تم ‪ ،HUD‬سیس��تم صوت��ی حرفه‌ای‬ ‫‪ 755‬واتی بنگ و اوالفسن و چراغ‌های ماتریس ‪LED‬‬ ‫بس��یارپیش��رفتهبهرهمندش��وید‪.‬‬ ‫کابین‬ ‫با ورود به داخل کابین این خودروها اولین و مهم‌ترین‬ ‫چیزی که به چش��م می‌آید رقابت میان اس��پرت گرایی و‬ ‫توجه به س��نت اس��ت که عمال در طراح��ی بدنه هر یک‬ ‫نی��ز به خوبی ای��ن موضوع قاب��ل دید ب��ود‪ .‬ب‌ام‌و ‪440i‬‬ ‫این بررس��ی از تودوزی سفارش��ی (دو هزار دالری) چرم‬ ‫س��فید بهره می‌برد که ظاهری کالسیک و زیبا را در این‬ ‫محی��ط ایجاد ک��رده هر چند که به راحت��ی می‌توان آن‌را‬ ‫کثیف کرد! از س��وی دیگر در ‪ S5‬اس��پرت بک به لطف‬ ‫صندلی‌های اسپرت و البته پوشش فیبر کربن و آلکانترا‪،‬‬ ‫اتمس��فر کلی اتاق حال و هوایی هیجانی‌تر و اسپرت را به‬ ‫وجود آورده که همان‌طور که گفته شد در طراحی ظاهری‬ ‫این خودروها نیز به وضوح می‌توان این روند را دید‪.‬‬ ‫فلس��فه اس��پرت گرایی بیش‌تر آاودی در مقایس��ه با‬ ‫ب‌ام‌و در موقعیت نشس��تن راننده پشت فرمان نیز تکرار‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬در ‪ S5‬صندلی‌ه��ا دارای گ��ودی بیش‌ت��ری‬ ‫هس��تند ت��ا در کن��ار ظاهری ش��بیه به آن‌چ��ه در بنتلی‬ ‫ش��اهد هس��تیم راننده احس��اس متفاوت‌تری را تجربه‬ ‫کند‪ ،‬چیزی که در ب‌ام‌و احساس��ی شبیه به قرار گیری‬ ‫در یک س��ری س��ه س��دان را ایج��اد می‌کن��د! در عین‬ ‫حال کیفی��ت مواد و پوش��ش‌های کلی ب��ه کار رفته در‬ ‫داش��بورد و کابین آاودی باالتر از س��ری چهار اس��ت تا‬ ‫اس��تراتژی بهتر این ش��رکت را در برابر رقیب باواریایی‬ ‫خود نش��ان ده��د‪ .‬کابین مج��ازی یا هم��ان ‪Virtual‬‬ ‫‪ Cockpit‬مع��روف آاودی در ‪ S5‬اس��پرت ب��ک جدی��د‬ ‫نیز به نحو احس��ن پیاده ش��ده که ظاه��ری آینده‌نگرانه‬ ‫و بس��یار کارب��ردی را برای این خ��ودرو فراهم می‌کند‪،‬‬ ‫ه��ر چند که در ‪ 440i‬نیز ب��ا آمپرهای دیجیتالی در قاب‬ ‫اس��تاندارد فیزیکی رو به رو هس��تیم تا یادآور مدل‌های‬ ‫قبلی این شرکت باش��د‪ ،‬اما در بخش سیستم چندرسانه‬ ‫ای‪ ،‬ب‌ام‌و با صفحه نمایش بزرگ‌تر ‪ 8.8‬اینچی لمسی‬ ‫خ��ود و البته آخرین نس��ل از سیس��تم ‪ iDrive‬عملکرد‬ ‫سریع و بهتری را از خود نشان می‌دهد‪ ،‬ولی با این حال‬ ‫نباید از قابلیت‌های فراوان سیس��تم ‪ MMI‬آاودی که از‬ ‫صفحه نمایش لمس��ی هفت اینچی به��ره می‌برد غافل‬ ‫شد‪ .‬اگر در میان این دو خودروی کوپه چهار در به دنبال‬ ‫فضای وس��یع‌تری باشید‪ ،‬بدون هیچ تفکری آاودی ‪S5‬‬ ‫گزینه برتری به حس��اب می‌آید چرا ک��ه عالوه بر وجود‬ ‫فضاه��ای کوچک و بزرگ مختل��ف در کابین برای قرار‬ ‫دادن وس��ایل دارای جای پای اندکی بیش‌تر و صندوق‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪21‬‬
‫‪Audi S5 Sportback‬‬ ‫‪BMW 440i Gran Coupe‬‬ ‫رویاروی‬ ‫‪22‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫کمی بزرگ‌تری اس��ت که در مجم��وع برتری را در این‬ ‫بخ��شب��هآنمی‌ده��د‪.‬‬ ‫قوای محرکه و عملکرد‬ ‫هر دو خودروی مورد بررس��ی در این‌جا از پیشرانه‌های‬ ‫ش��ش سیلندر سه لیتری در زیر کاپوت عضالنی خود بهره‬ ‫می‌برند که برای افزایش راندمان مجهز به سیستم توربو نیز‬ ‫شده اند‪ .‬البته تفاوت آن‌ها در چیدمان سیلندرها خواهد بود‬ ‫جایی که ب‌ام‌و از شش سیلندر تخت و آاودی از نمونه ‪V6‬‬ ‫استفاده می‌کند‪ .‬این اختالف در مهندسی پیشرانه‌ها باعث‬ ‫ش��ده تا در آاودی با قدرت ‪ 348‬اس��ب بخار و گشتاور ‪500‬‬ ‫نیوتن‌متری مواجه باشیم در حالی که ب‌ام‌و دارای حداکثر‬ ‫توان ‪ 322‬اسب بخار و گشتاور ‪ 450‬نیوتن‌متری است‪.‬‬ ‫این نیروی بیش‌تر در کنار سیستم چهار چرخ متحرک‬ ‫کواترو باعث ش��ده تا ‪ S5‬برای رس��یدن به س��رعت ‪100‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت از حال سکون به زمان ‪ 4.7‬ثانیه نیاز‬ ‫داشته باشد در حالی که ب‌ام‌و ‪ 440i‬این رکورد را در ‪5.1‬‬ ‫ثانیه به دست می‌آورد‪( .‬همچنین نسخه مجهز به سیستم‬ ‫‪ xDrive‬تنها یک دهم ثانیه س��ریع‌تر از مدل دیفرانسیل‬ ‫عقب است‪ ).‬نکته جالب این‌که در این مقایسه تنها قوای‬ ‫پیش��رانه مالک برتری آاودی بر ب‌ام‌و اس��ت چرا که هر‬ ‫دو خودرو تقریب��ا ‪ 1615‬کیلوگرم وزن دارند! به طور کلی‬ ‫آاودی عالوه بر قدرت بیش‌تر‪ ،‬تاحدودی چابک‌تر و تیزتر‬ ‫از سری چهار احس��اس می‌شود هر چند که به هیچ وجه‬ ‫نباید ب‌ام‌و را یک خودروی کند در نظر داشت‪.‬‬ ‫پیش��رانه ‪ B58‬سری چهار جدید که به عنوان عضوی‬ ‫از خان��واده پیش��رانه‌های ماژوالر ب‌ام‌و طی س��ال‌های‬ ‫گذش��ته توانسته نظرات مثبت بس��یاری را به سمت خود‬ ‫جل��ب کند با وج��ود خطی بودن‪ ،‬اما گش��تاور خ��ود را تا‬ ‫‪ 500‬دور بی��ش از آاودی حفظ می‌کند (پنج هزار در برابر‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ )4500‬ضمن این‌که دورگیری موتور به ش��کل استثنایی‬ ‫روان انجام می‌ش��ود‪ .‬پیش��رانه شش س��یلندر خورجینی‬ ‫آاودی‪ ،‬اما خوی متفاوت‌تری دارد به طوری‌که با صدای‬ ‫خروجی بیش‌تر از اگزوزها و تمایل به دورگیری س��ریع به‬ ‫طور مرتب راننده را به فشردن پدال گاز تشویق می‌کند‪.‬‬ ‫این دو رقیب آلمانی عالوه بر پیش��رانه‌های یکس��ان‬ ‫ش��ش س��یلندر س��ه لیتری در سیس��تم انتقال قدرت به‬ ‫چرخ‌ها نیز دارای اش��تراک نظر هستند‪ .‬هر دو خودروی‬ ‫م��ورد بررس��ی از جعب��ه دنده هش��ت س��رعته اتوماتیک‬ ‫بهره می‌برند که در مقایس��ه به نمونه‌های هفت س��رعته‬ ‫دوکالچ��ه به خص��وص در دورهای پایی��ن دارای مزیت‬ ‫بیش‌تری هستند‪ .‬عملکرد جعبه دنده‌ها در هر دو خودرو‬ ‫بی عیب‪ ،‬سریع و روان احساس می‌شود و در حالت کروز‬ ‫در اتوبان‌ه��ا وضعیت��ی راحت و پایداری ب��رای خودروها‬ ‫فراه��م می‌کنن��د‪ ،‬ولی در دور یکس��ان‪ ،‬هم��ان طور که‬ ‫انتظار می‌رفت ب‌ام‌و تنش کم‌تری به سرنش��ینان منتقل‬ ‫می‌کند‪ .‬در مورد مصرف سوخت‪ 440i ،‬به طور رسمی در‬ ‫هر ‪ 100‬کیلومتر حدود ‪ 6.8‬لیتر بنزین می‌سوزاند که این‬ ‫رقم برای آاودی ‪ 7.7‬لیتر است‪ .‬البته باید به این موضوع‬ ‫نیز توجه داش��ت که اصوال افرادی که بیش از‪ 100‬هزار‬ ‫دالر ب��رای خری��د یک خ��ودرو می‌دهند چن��دان خود را‬ ‫درگیر یک لیتر مصرف س��وخت بیش‌تر یا کم‌تر نخواهند‬ ‫کرد‪ ،‬اما به طور کلی ب‌ام‌و با ش��عاع حرکتی بیش از ‪880‬‬ ‫کیلومتر در مقایس��ه با ‪ 753‬کیلومتر در آاودی‪ ،‬کوپه چهار‬ ‫در اقتصادی‌تری به حساب می‌آید‪.‬‬ ‫فرم��ان پذیری در خودروهای ب‌ام‌و به صورت س��نتی‬ ‫هم��واره جزء خصوصی��ات جدایی ناپذیر آن‌ها محس��وب‬ ‫می‌ش��ود که در ‪ 440i‬نی��ز این موضوع کماکان مش��اهده‬ ‫می‌شود‪ ،‬اما از آن‌جایی که ‪ S5‬اسپرت بک دارای عملکرد‬ ‫اس��پرت‌تری است میزان چس��بندگی این خودرو به سطح‬ ‫مسیر در مقایسه با رقیب باواریایی اش بهتر به نظر می‌آید؛‬ ‫البته اگر به دنبال لذت بیش‌تر از رانندگی باشید دیفرانسیل‬ ‫عقب بودن ‪ 440i‬به عنوان یک مزیت برای آن خواهد بود تا‬ ‫انجام مانورهای خاص به راحتی با این خودرو میسر باشد!‬ ‫درعین حال سیس��تم تعلیق هر دو خ��ودرو وقتی در حالت‬ ‫اس��پرت (در آاودی‪ ،‬دینامیک) قرار گیرد تقریبا با عملکرد‬ ‫خشکی مواجه خواهیم شد که اصوال برای رانندگی روزمره‬ ‫ش��هری توصیه نمی‌ش��ود و تنها برای هیجان بیش‌تر در‬ ‫پیست یا جاده‌های خارج شهر خلوت مناسب است!‬ ‫جمع بندی‬ ‫اگر ب��رای خرید یک کوپه اس��پرت چه��ار در مالک‬ ‫اصلی ش��ما برچس��ب قیمت باش��د‪ ،‬هیچ یک از این دو‬ ‫خ��ودرو نمی‌توانن��د انتخاب اول به حس��اب آیند چرا که‬ ‫کیا اس��تینگر ‪ GT‬جدید تقریبا دارای عملکرد یکس��انی‬ ‫با تنها ‪ 60‬هزار دالر اس��ت! اما اگر به دنبال مهندس��ی‬ ‫و قابلی��ت اطمینان برت��ر آلمانی‪ ،‬کیفیت س��اخت باال و‬ ‫لوکس – اس��پرت و البته جلب توجه بیش‌تر باشید ارزش‬ ‫پرداخ��ت ‪ 40‬هزار دالر دیگر برای آاودی یا ب‌ام‌و‪ ،‬خود‬ ‫را به خوبی نشان می‌دهد‪ .‬انتخاب یکی از این دو خودرو‬ ‫به عنوان برنده واقعا کار س��ختی به نظر می‌رسد چرا که‬ ‫س��لیقه به عنوان یک فاکتور مهم را باید درنظر داش��ت‪،‬‬ ‫اما اگر تاحدودی ش��تاب بیش‌تر و فضاس��ازی بهتر ‪S5‬‬ ‫اس��پرت را به عنوان برت��ری تقریبی لح��اظ کنیم‪ ،‬کفه‬ ‫ترازو به س��مت آن س��نگین‌تر خواهد شد هر چند که در‬ ‫سری چهار گران کوپه‪ ،‬راحتی بیش‌تر و لذت مانورها در‬ ‫پیس��ت را در اختیار داریم تا نتیجه گیری نهایی به عهده‬ ‫خری��دارانق��رارگی��رد!‬
‫قطعه شناسی‬ ‫‪49323‬‬ ‫سیستم چرخ بندی و ترمزها‬ ‫ب��ه طور متوس��ط در هر ‪90‬ه��زار کیلومتر مس��افت‬ ‫پیموده ش��ده یا هر شش س��ال کار خودروها هر چرخ‬ ‫ح��دود ‪ 95‬میلی��ون ب��ار چرخ��ش می‌کن��د‪ .‬هر ب��ار که‬ ‫سیس��تم ترم��ز نی��رو ص��رف می‌کند ت��ا یک خ��ودرو با‬ ‫س��رعت ‪ 90‬کیلومت��ر در س��اعت را متوقف کن��د بر اثر‬ ‫اصطکاک گرمایی تلف می‌ش��ود ک��ه می‌تواند یک لیتر‬ ‫آب را به جوش آورد‪.‬‬ ‫سیستم ترمز بدون شک یکی از مهم‌ترین سیستم‌های‬ ‫خودرو اس��ت‪ .‬ترمز ابزاری اس��ت برای بازداش��تن یک‬ ‫وسیله از حرکت‪ .‬این واژه از زبان روسی وارد زبان فارسی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نحوه عملکرد سیستم ترمز‬ ‫تع��دادی زی��ادی از خودروها (حداق��ل در چرخ‌های‬ ‫جل��و) از ترمز‌هایی بهره می‌برند که ب��ه عنوان ترمزهای‬ ‫دیس��کی ش��ناخته می‌ش��وند‪ .‬با نگاه کردن به سیس��تم‬ ‫ترمز دوچرخه در س��رعت ‪ ۱۰‬کیلومتر در س��اعت و نحوه‬ ‫متوقف کردن آن‪ ،‬می‌توان تا ح��دودی به اتفاقاتی که در‬ ‫سیس��تم ترمز دیس��کی رخ می‌دهد‪ ،‬پی برد‪ .‬یک سیستم‬ ‫هیدرولیک با اس��تفاده از روغن ترمز توس��ط پیستونی که‬ ‫درون کالیپر (‪ )caliper‬تعبیه شده است‪ ،‬لنت‌ها را روی‬ ‫دو طرف دیس��ک (روت��ور) که به چرخ یا اکس��ل یا هردو‬ ‫متصل می‌شود‪ ،‬فشرده می‌کند و عمل ترمزگیری‪ ،‬انجام‬ ‫می‌ش��ود‪ .‬اصطکاک حاصل از این اتف��اق میان لنت‌ها و‬ ‫دیسک‪ ،‬در نهایت خودرو را متوقف می‌کند‪.‬‬ ‫انواع ترمز‬ ‫‪ ‬ترم��ز در خودروه��ا به چند ص��ورت وج��ود دارد ‪-۱‬‬ ‫ترمزهای س��یمی ‪ -۲‬ترمزهای هیدرولیکی ‪-۳‬ترمزهای‬ ‫پنوماتیک��ی‪ .‬ترمزه��ای س��یمی در خودروه��ا کارب��رد‬ ‫زیادی ندارند و در ترمز دس��تی خ��ودرو کاربرد دارند‪ .‬نوع‬ ‫هیدرولیکی بیش‌ترین کاربرد را دارد و رایج‌ترین ترمز مورد‬ ‫اس��تفاده در خودروهای سبک و سنگین است‪ .‬ترمزهای‬ ‫پنوماتیک��ی در خودروهای س��نگین به کار م��ی‌رود و به‬ ‫وسیلهٔ فش��ار هوا عمل ترمزگیری صورت می‌پذیرد‪ .‬طرز‬ ‫کار کل��ی ترمزهای هیدرولیکی به این صورت اس��ت که‬ ‫بر اثر فش��ار وارده به پدال ترمز به وسیله اهرم بندی نیرو‬ ‫به پمپ اولیه روغن وارد ش��ده و پیستون موجود در پمپ‬ ‫روغن مقابل خود را بافش��ار به داخل لوله‌ها می‌فرس��تد و‬ ‫روغ��ن به داخل دس��تگاه ترمز می‌رود و دس��تگاه ترمز با‬ ‫توجه به نوع خود که ممکن است کاسه‌ای یا دیسکی باشد‬ ‫عمل ترمز گیری را انجام می‌دهد‪.‬‬ ‫اجزای سیستم ترمز‬ ‫ترمز دیسکی‬ ‫ترمز دیس��کی شامل یک دیس��ک چدنی صلب است‬ ‫ک��ه به همراه چرخ اتومبیل می‌چرخد‪ .‬س��یلندرهای ترمز‬ ‫و پیس��تون‌ها‪ ،‬رابطه‌های مرتبط به سیس��تم هیدرولیک‬ ‫و نیز یک جف��ت لنت ترمز لقمه‌ای که ب��رای کند کردن‬ ‫و ی��ا متوقف ک��ردن اتومبیل به دو طرف دیس��ک گردان‬ ‫می‌چسبد‪ ،‬تماما در دستگاهی به نام «کالیپر» قرار دارند‪.‬‬ ‫لنت‌های لقمه‌ای مث��ل گاز انبر و با حالت چنگ زدن‬ ‫از دو طرف به دیس��ک که به چرخ وصل است می‌چسبند‬ ‫و باعث کند شدن سرعت چرخ و یا توقف آن می‌شوند‪.‬‬ ‫کالیپر چهار پیستونی‬ ‫معمول‌ترین ش��کل ترمزهای دیسکی اس��تفاده از دو‬ ‫س��یلندر تک پیستونی است‪ .‬فش��ار هیدرولیکی که آن‌ها‬ ‫را به کار می‌اندازد مس��تقیما به یک س��یلندر وارد شده و‬ ‫توس��ط یک لوله رابط به س��یلندر دوم مرتبط می‌شود‪ .‬در‬ ‫طرح‌های دیگ��ر‪ ،‬مانع هیدرولیک (روغن ترمز) از طریق‬ ‫مجرای��ی که در بدنه کالیپر تعبیه ش��ده به هر دو س��یلندر‬ ‫تغذیه می‌شود‪.‬‬ ‫ترمز کاسه ای‬ ‫‪ ‬ترمز نوع کاس��ه‌ای تشکیل شده از یک کاسه چدنی و‬ ‫یک جفت کفشک ترمز به شکل نیم دایره‪.‬‬ ‫کاس��ه ترمز به چ��رخ اتومبیل متصل و ب��ه همراه آن‬ ‫می‌چرخد‪ .‬هرگاه سرعت کاسه چرخ کند شود و از حرکت‬ ‫بایس��تد‪ ،‬چرخ اتومبیل نیز آهس��ته کرده و می‌ایس��تد‪ .‬به‬ ‫همی��ن علت گاهی اوقات کاس��ه ترمز را کاس��ه چرخ نیز‬ ‫می‌گویند‪.‬‬ ‫استقرار ترمز کاسه ای‬ ‫طبق که کفش��ک‌ها را با خود حم��ل می‌کند بر عضو‬ ‫ثابت اکس��ل محکم شده است‪ ،‬در حالی که کاسه ترمز به‬ ‫چرخ اتومبیل محکم شده و با آن می‌چرخد‪.‬‬ ‫انواع ترمز کاسه ای‬ ‫نصب کفش��ک‌ها به ص��ورت زوج��ی چنان‌چه هر دو‬ ‫پیش��رو عمل کنند بهتر جواب می‌دهد و این به دلیل «اثر‬ ‫خودکفا بودن» کفش��ک است که مثل گیره به کاسه ترمز‬ ‫می‌چسبد‪.‬‬ ‫از آن‌جای��ی ک��ه در موق��ع ترم��ز گرفتن نی��روی وزن‬ ‫بیش‌تری به چرخ‌های جلو وارد می‌ش��ود و احتمال قفل‬ ‫ش��دن و لغزیدن نیز کم‌تر است‪ ،‬معموال در چرخ‌های جلو‬ ‫از سیستم کفشکی استفاده می‌شود‪.‬‬ ‫«سیستم کفش��ک زوجی و پیش��رو» برای چرخ‌های‬ ‫عقب که ترمز دستی بر روی آن‌ها عمل می‌کند‪ ،‬مناسب‬ ‫نیست و ممکن است هنگام عقب رفتن در جاده شیب‌دار‬ ‫باعث کند شدن سرعت و یا توقف اتومبیل شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪23‬‬
‫ترین‌ها‬ ‫بدترین خودروهای تاریخ بریتانیا‬ ‫‪49324‬‬ ‫بازنده‪ ،‬برنده است!‬ ‫برگردان‪ :‬شاهین احمدزاده‬ ‫برای انتخاب بدترین خودروی دوران از روشی تست شده برای تشکیل فهرست ‪ 10‬تایی بدترین‌ها استفاده شد‪ 10 .‬خودروی نهایی فهرست را‬ ‫خوانندگان نشریه اتو اکسپرس انتخاب کرده‌اند‪ .‬طی مدت‌زمانی که نظرسنجی انجام گرفته‪ 4 ،‬هزار و ‪ 782‬رای جمع‌آوری شد‪ .‬خب این شما‬ ‫و این هم ‪ 10‬خودروی بد تاریخ بریتانیا!‬ ‫‪REVA G-Wiz‬‬ ‫درصد رای‪ 10 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 493 :‬رای‬ ‫با شمارش تمامی آرا این خودروی الکتریکی با اختالفی کم برنده شد‪ .‬البته اگر بتوان آن را برد دانست!‬ ‫این خودرو در تاسیسات بنگلور هند و بین سال‌های ‪ 2001‬تا ‪ 2012‬ساخته شد‪ ،‬اما کیفیت آن در حد آاودی نبود! ظاهر‬ ‫خ��ودرو عجیب بوده و ناهماهنگی رنگ‌های بدنه به این معنی بود که هیچ دو خودرویی همانند یکدیگر نبوده‌اند! اگر واقعا‬ ‫بدشانس بوده باشید‪ G-Wiz ،‬دارای فواصلی در بدنه بوده که باران می‌تواند به آن‌ها نفوذ کند! اما مشکل اصلی این خودرو‬ ‫نبود ایمنی بود‪ .‬موضوع عجیب این‌که ‪ G-Wiz‬تا سال ‪ 2009‬پرفروش‌ترین خودروی الکتریکی بوده است!‬ ‫آستین ‪Allergo‬‬ ‫درصد رای‪ 10 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 474 :‬رای‬ ‫‪ Allergo‬ب��ه همراه موریس مارینا محصولی بود که برند بریتانیای��ی لیالند در دهه ‪ 70‬تولید می‌کرد اگرچه ظاهری‬ ‫احمقانه داش��ت‪ .‬این خودرو در س��ال ‪ 1973‬متولد ش��د و پس از ادغام لیالند با بریتیش موتور‪ ،‬مقامات متوجه شدند که‬ ‫برنامه‌ای برای جایگزینی مدل پرفروش آستین ‪ 1100‬وجود ندارد‪ ،‬بنابراین ‪ Allergo‬وارد خط تولید شد‪ .‬احتماال در این‬ ‫کار عجله زیادی وجود داشته زیرا رقبای این خودرو به عنوان هاچ‌بک‌های کاربردی عرضه می‌شدند و در بین خریداران‬ ‫محبوبیت باالیی داش��تند‪ .‬فقدان فضای بار و کابین یکی از مش��کالت اصلی ‪ Allergo‬بوده اس��ت‪ .‬از طرفی غربیلک‬ ‫فرمان زش��ت نیز خریداران را دلسرد می‌کند‪ .‬به‌روزرسانی‌های بعدی باعث برطرف شدن برخی مشکالت شدند‪ ،‬اما کار‬ ‫از کار گذشته بود‪ .‬این خودرو پیشرانه‌های کم‌توانی داشت و گران‌تر از رقبا نیز بود بنابراین جای تعجبی ندارد که از بازار‬ ‫طرد شده است‪.‬‬ ‫کرایسلر ‪ PT‬کروزر کانورتیبل‬ ‫درصد رای‪ 7 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 347 :‬رای‬ ‫درحالی‌که مدل‌های رترویی چون فولکس‌واگن بیتل‪ ،‬فیات ‪ 500‬و مینی موفقیت باالیی کس��ب کردند‪ ،‬اما کرایسلر‬ ‫‪ PT‬کروزر و مخصوصا مدل کانورتیبل آن شکست بدی خورد‪.‬‬ ‫کانس��پت اولیه با نام پلیموث پرونتو کروزر شروع خوبی داش��ت‪ ،‬اما دهه ‪ 90‬برای کرایسلر دوران سختی بود‪ .‬در این‬ ‫زمان شاهد شراکت دایملر و کرایسلر بودیم‪ .‬دایملر می‌خواست با کاهش هزینه‌ها سوددهی داشته باشد‪ .‬برند پلیموث در‬ ‫این زمان خاموش شد بنابراین کانسپت یاد شده خانه‌ای نداشت و نسخه تولیدی نیز نشان کرایسلر را با خود حمل کرد‪.‬‬ ‫این خودرو ‪ PT‬کروزر خوانده شد‪ .‬طراحی این خودرو بسیار بد بوده و کرایسلر آن را یک تراک می‌خواند‪ .‬به خاطر عدم توانایی‬ ‫در رقابت با دیگر خودروهایی چون مینی و بیتل و به لطف کیفیت و هندلینگ ضعیف‪ PT ،‬کروزر فروش کمی داشت‪.‬‬ ‫سانگ یانگ رودیوس‬ ‫درصد رای‪ 7 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 364 :‬رای‬ ‫ون‌ها و ‪‌MPV‬ها معموالبه خاطر ظاهر زیبا خریداری نمی‌ش��وند‪ ،‬اما برخی مدل‌هاچش��م‌نوازتر هس��تند‪ .‬حداقل رنو‬ ‫اس��پیس ظاهر نسبتا ظریفی داشته و سیتروئن ‪ C4‬پیکاس��و نیز مدلی جادار با استایلی آینده نگرانه است‪،‬اما هیچ‌یک از‬ ‫این موارد درباره سانگ یانگ رودیوس صدق نمی‌کنند‪ .‬واقعا جای تعجب است که چرا این خودرو خریدار داشته است!‬ ‫س��انگ یانگ در توصیف رودیوس گفته که در طراحی از قایق‌های لوکس الهام گرفته ش��ده است! از دماغه تا در‌های‬ ‫عقب اوضاع معمولی است‪ ،‬اما در بخش عقب همه‌چیز افتضاح می‌شود‪ .‬ترکیب خط سقف و فریم پشتی فرم بسیار بدی را‬ ‫به وجود آورده است‪ .‬در موقع حرکت با خودرو اوضاع بدتر نیز می‌شود‪ ،‬زیرا اگرچه نیروبخش این خودرو پیشرانه دیزلی ‪2.7‬‬ ‫لیتری مرسدس است‪ ،‬اما رودیوس به قدری سنگین بوده که پرفورمنس و مصرف سوخت را تحت تاثیر قرار داده است‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫آلفارومئو آرنا‬ ‫درصد رای‪ 6 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 305 :‬رای‬ ‫از همان زمانی که خودرو وجود داش��ته‪ ،‬همکاری بین خودروس��ازان نیز وجود داش��ته اس��ت‪،‬اما برخی اوقات نتایج‬ ‫بدی حاصل ش��ده است‪ .‬در س��ال ‪ 1980‬آلفارومئو نیازمند جایگزینی برای مدل موفق ‪ Alfasud‬در کالس هاچ‌بک‌ها‬ ‫بود‪ .‬متاس��فانه مالک آلفا س��رمایه محدودی داش��ت و منبع مالی مناس��ب برای طراحی یک خ��ودروی کاملا جدید در‬ ‫دس��ترس نبود؛ بنابراین مقامات ش��رکت تصمیم گرفتند با نیس��ان همکاری کنند‪ .‬این خودرو نه تنها ظاهر بدی داشت‬ ‫بلکه هندلینگ خودرو نیز جای دفاعی نداش��ت‪ .‬طبیعی اس��ت قابلیت اطمینان این خودرو نیز ضعیف بود و این‌گونه شد‬ ‫که آرنا نیز در فهرست ما جای گرفت!‬ ‫روور سیتی روور‬ ‫درصد رای‪ 6 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 302 :‬رای‬ ‫اگرچه ‪ allegro‬و مارینا نش��انه‌هایی از صنعت خودروی بریتانیا در دهه ‪ 70‬بودند‪ ،‬اما س��یتی روور نیز دس��ت کمی از‬ ‫آن‌ها نداش��ته اس��ت‪ .‬این خودرو همانند محصول آلفارومئو‪ ،‬با استفاده از منابع محدودی ساخته شد‪ .‬ام جی روور در این‬ ‫مورد نیازمند سوپرمینی جدیدی بود‪ ،‬اما گزینه واضحی در اروپا وجود نداشت و آن‌ها چشم به تاتای هندی دوختند‪.‬‬ ‫توافق‌نامه سریعا امضا شد و خط تولید تاتا شروع به تولید سیتی روورها کرد‪ .‬نیروبخش این خودرو پیشرانه ‪ 85‬اسبی‬ ‫ساخت پژو بود‪ ،‬اما بزرگ‌ترین نگرانی مشتریان دراین‌باره به بهای آغازین زیر هفت هزار پوندی مربوط می‌شد‪.‬‬ ‫اگرچه نشان روور پرستیژ خوبی داشت‪ ،‬اما مشکل کیفیت را نمی‌توان پنهان کرد‪.‬‬ ‫موریس مارینا‬ ‫درصد رای‪ 6 :‬درصد‪ /‬تعداد رای‪ 301 :‬رای‬ ‫اگر یک خودروی شایسته حضور در فهرست باشد قطعا موریس مارینا خواهد بود‪ .‬اگرچه مارینا فروش باالیی داشت‪،‬‬ ‫ام��ا ضعف‌ه��ای آن چش��م‌گیر بودند‪ .‬زمان طراحی تا تولید مارینا تنها ‪ 18‬ماه طول کش��ید‪ ،‬اما این زم��ان کوتاه نیز پر از‬ ‫مشکالت بود‪ .‬این خودرو برای رقابت با فورد کورتینا و اسکورت طراحی شده بود بنابراین از نظر ابعاد پشت سر آن‌ها قرار‬ ‫می‌گرفت‪ .‬نسخه فست بک مارینا نیز رقیب فورد کاپری محسوب می‌شد‪ ،‬اما کاستن هزینه‌ها باعث شد نسخه فست‌بک‬ ‫از همان در‌های مدل سدان استفاده کند که نتیجه آن نمایی نه چندان دل‌چسب بود‪.‬‬ ‫‪ Reliant‬رابین‬ ‫درصد رای‪ 6 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 299 :‬رای‬ ‫اولین نس��خه پایه‌ای این خودروی سه‌چرخ در سال ‪ 1973‬با پیشرانه چهار سیلندر ‪ 750‬سی‌سی عرضه شد‪ .‬به لطف‬ ‫بدنه فایبرگالس س��بک‌وزن رابین‪ ،‬این خودرو به سقف سرعت نسبتا باالیی نسبت به فرم بدنه دست می‌یافت و مصرف‬ ‫سوخت مناس��بی داشت‪،‬اما ازآن‌جایی‌که رابین در زمان بحران سوخت اواس��ط دهه ‪ 70‬عرضه شد‪ ،‬ترکیب هزینه‌های‬ ‫مالکیت و مصرف سوخت کم باعث ایجاد جذابیت شد‪.‬‬ ‫این خودرو در پیچ‌ها عملکرد فاجعه باری داشت‪ .‬البته تمامی خودروها باید در زمان عبور از پیچ‌های تند سرعت خود‬ ‫را کاهش دهند‪ ،‬اما رابین در آسان‌ترین پیچ‌ها نیز به مشکل برمی‌خورد‪.‬‬ ‫‪FSO Polonez‬‬ ‫درصد رای‪ 6 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 288 :‬رای‬ ‫اگر فیات وجود نداشت بسیاری از کشورهای بلوک شرق در دهه ‪ 70‬و ‪ 80‬میالدی اصال صنعت خودرویی نداشتند‪.‬‬ ‫الدا در ش��وروی‪ ،‬زاستاوا در یوگسالوی و ‪ FSO‬در لهستان به‌خاطر ساخت نسخه‌های تحت لیسانس سدان‌های فیات‬ ‫سر پا باقی ماندند‪ .‬مدل تولیدی توسط ‪ FSO‬به مدت ‪ 45‬سال در خط تولید باقی ماند‪.‬‬ ‫این خودرو اشتباهات زیادی در طراحی خود داشت‪ .‬فاصله طوالنی بین محورها‪ ،‬فاصله کم‌تر بین دو چرخ روبه روی‬ ‫هم و اورهنگ‌های جلو و عقب گس��ترش یافته به این معنی بودند که ظاهر خودرو جالب نیس��ت و زمانی که کیت بدنه‬ ‫اس��پرت را می‌دیدید اوضاع بدتر هم می‌شد‪ .‬برنامه‌هایی برای استفاده این خودرو از پیشرانه جدید دو لیتری فیات وجود‬ ‫داشت اما فقدان سرمایه باعث عدم انجام این کار شد‪.‬‬ ‫واکسهال فرونترا‬ ‫درصد رای‪ 5 :‬درصد ‪ /‬تعداد رای‪ 245 :‬رای‬ ‫خودروسازان همیشه تالش داشته‌اند در سریع‌ترین زمان به تمایالت جدید مشتریان پاسخ دهند‪ .‬اگرچه کراس اوورها‬ ‫در سال‌های اخیر محبوب شده‌اند‪ ،‬اما واکسهال در دهه ‪ 90‬شاسی‌بلند خاص خود را ساخت‪.‬‬ ‫واکس��هال این بار با جنرال موتورز و ایسوزوی ژاپن برای تولید فرونترا همکاری کرد‪ .‬جنرال موتورز از تجارب ایسوزو‬ ‫در ساخت آفرودر ‪ MU‬برای ساخت شاسی‌بلند خود استفاده کرد‪ .‬این خودرو در آمریکا با نام‌های آمیگو و رودئو اسپرت‬ ‫نیز فروخته شد و در آمریکای جنوبی نیز نام فرونتیر را به خود گرفت‪ .‬سپس شاهد ارایه مدل فرونترا از واکسهال بودیم‪.‬‬ ‫یکی از اصلی‌ترین مش��کالت این خودرو به کیفیت مربوط می‌شد‪ .‬دیگر نقص‌های این خودرو عبارت بودند از هندلینگ‬ ‫ضعیف و طیفی از پیشرانه‌های غیرقابل‌اعتماد و تشنه که کار را سخت‌ترمی‌کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪25‬‬
‫اطالع نگاشت‬ ‫‪49326‬‬ ‫طراحی و مهندسی در خدمت‬ ‫کاهش مصرف سوخت‬ ‫‪ATS‬‬ ‫کادیالک‬ ‫شــــــیشــه جــــــلو‪:‬‬ ‫شیشه جلو لمینیت آکوستیک سبک‌تر از‬ ‫شیشه سکوریت و نشکن است‪.‬‬ ‫تـــــــــودری‌هـــــای‬ ‫فـــــیبــر طـــــبیعــی‪:‬‬ ‫سبک‌تر از پالستیک‌های استاندارد‬ ‫‪26‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫کـــــــاپــــوت‪:‬‬ ‫کاپوت آلومینیومی به کاهش‬ ‫وزن کلی ‪ ATS‬کمک می‌کند‪.‬‬ ‫پـــــــیـشرانــــه‪:‬‬ ‫طبق استاندارد سازمان حفاظت‬ ‫از محیط زیست مصرف سوخت‬ ‫پیشرانه استاندارد چهار سیلندر‬ ‫با ظرفیت ‪ 2.5‬لیتر‬ ‫در هر ‪ 100‬کیلومتر‬ ‫در شهر ‪ 10‬لیتر‬ ‫و در بزرگ‌راه هفت لیتر است‪.‬‬ ‫جــــــلوپــــنجره‬ ‫آیــــرودینامــیک‬ ‫فـــــــعــال‪:‬‬ ‫جلو پنجره مشبک‬ ‫آیرودینامیک فعال و حفاظ‬ ‫آیرودینامیک زیرشاسی‪،‬‬ ‫مسیر باد را به اطراف و‬ ‫زیر خودرو هدایت می‌کند‬ ‫و صدای کابین و مصرف‬ ‫سوخت را کاهش می‌دهد‪.‬‬ ‫دســـــته‌هـــــای‬ ‫مـــــنیزیـومـــــی‬ ‫پــــــــیشرانــــه‪:‬‬ ‫استحکام و سبکی بسیار باالتر در مقایسه‬ ‫با مواد مورد استفاده قدیمی‌تر‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪27‬‬
‫رودررو‬ ‫مصاف هیوندای آیونیک پالگین و تویوتا پریوس ‪PHV‬‬ ‫شاخ‌به‌شاخچشم‌بادامی‌هایپاک!‬ ‫‪49328‬‬ ‫ش‪.‬الف‬ ‫این دومین باری است که هیوندای آیونیک در برابر تویوتا پریوس معروف و کار بلد قرار می‌گیرد‪ .‬در‬ ‫اولین مصاف این دو خودرو که به فرم نس��خه‌های هیبریدی عادی صورت گرفت تویوتا توانس��ت از‬ ‫حریف کره‌ای خود پیشی بگیرد‪.‬‬ ‫ام��ا هم‌اکن��ون آیونیک با قوای محرکه پالگین خود در برابر تویوت��ا پریوس پالگین قرار می‌گیرد‪ .‬با‬ ‫استفاده از مجموعه باتری که می‌تواند توسط پیشرانه‌ای الکتریکی شارژ شود‪ ،‬هر دو خودرو کارایی‬ ‫قابل‌توجهی با ابعاد‪ ،‬اس��تایل و قیمتی تقریبا مشابه نش��ان می‌دهند‪ .‬بدین ترتیب تفاوت‌های بسیار‬ ‫کمی بین این دو هاچ بک اقتصادی وجود دارد و برنده این مقایسه دارای راندمانی قوی در شرایط‬ ‫واقعی و همچنین کاربردی زیاد به عنوان خودرویی خانوادگی خواهد داشت‪.‬‬ ‫تکنولوژی پیش��رفته به کار رفته در یک خودرو باید با س��طح مناس��بی از ارتباطات و سیس��تم‌های‬ ‫اطالعات سرگرمی همراه شود‪ ،‬اما تمامی این ویژگی‌ها حتما باید قیمت قابل‌ابتیاعی را نیز داشته‬ ‫باش��ند‪ .‬با در نظر گرفتن این موضوع که بسیاری از خودروس��ازان به اهمیت قوای محرکه پالگین‬ ‫هیبریدی در آینده پی برده‌اند‪ ،‬این دو پیشروان این کالس نیز می‌خواهند بازار محصوالت میان رده‬ ‫را به چنگ آورند‪ ،‬اما کدام‌یک برتر خواهند بود؟‬ ‫هیوندای آیونیک پالگین‬ ‫هیون��دای آیونی��ک پالگین مصرف س��وخت کم‌تری‬ ‫نس��بت به نس��خه هیبری��دی اس��تاندارد دارد‪ .‬محدوده‬ ‫حرکت��ی بیش‌تر در حالت تم��ام الکتریکی به لطف باتری‬ ‫بزرگ‌تر حاصل شده و بر راندمان باالی این خودرو تاکید‬ ‫می‌کند‪ .‬این موض��وع با قیمت جذاب آیونیک ‪PHEV‬در‬ ‫تریم پریمیوم ‪ SE‬ترکیب شده است‪.‬‬ ‫اما باید تصمیم بگیرید که آیا این خودرو ارزش خرید را‬ ‫‪28‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫دارد یا خیر‪ ،‬زیرا س��واری هیوندای به خوبی تویوتا نیست‪.‬‬ ‫سواری آیونیک زیادی سفت بوده و فنرهای عقبی خودرو‬ ‫در دس��ت‌اندازها ناهنجاری داش��ته و پریوس در سطوح‬ ‫مشابه نرم‌تر نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫همچنی��ن آیونیک به اندازه حری��ف ژاپنی خود راحت‬ ‫نیس��ت‪ ،‬زیرا شاس��ی آن در مقایسه با شاس��ی بخشنده‌تر‬ ‫تویوتا ناآرام و عصبی‌تر احس��اس می‌ش��ود‪ .‬عالوه بر این‬ ‫ص��دای بیش‌تری از جاده به کابی��ن آیونیک راه می‌یابد‪،‬‬ ‫اما در عوض پرفورمنس برجس��ته‌ای را در پیس��ت تست‬ ‫به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫شتاب صفر تا ‪ 96‬کیلومتر در ساعت هیوندای در ‪9.1‬‬ ‫ثانیه ثبت می‌ش��ود و کمک‌حال خودرو در خط مس��تقیم‬ ‫گشتاور پیشرانه الکتریکی است‪ .‬این گشتاور آنی پیشرانه‬ ‫الکتریکی باعث شده ش��تاب گیری بین دنده‌ای آیونیک‬ ‫نیز بهتر باش��د به گونه‌ای که خ��ودرو ظرف مدت ‪13.2‬‬ ‫ثانیه از س��رعت ‪ 80‬به ‪ 113‬کیلومتر در س��اعت می‌رسد‪.‬‬ ‫این ش��تاب خوب به وس��یله باتری و تنظیمات پیش��رانه‬ ‫حاصل شده است‪.‬‬ ‫این اع��داد و رکوردها با پریوس ‪ CVT‬قابل مقایس��ه‬ ‫نیس��تند‪ .‬در آیونیک شما این آپش��ن را دارید که یک دنده‬ ‫را انتخاب کرده یا از حالت کیک داون اس��تفاده کنید که‬ ‫در این حالت نیز هیوندای سریع‌تر از حریف ژاپنی است‪.‬‬ ‫نس��بت‌های ش��ش تایی گیربکس به این معنی است‬ ‫که س��واری آیونیک ش��باهت بیش‌تری به س��واری یک‬ ‫خودروی مرس��وم داش��ته و اگرچه که گیربک��س از نوع‬ ‫دوکالچه اس��ت‪ ،‬ام��ا آن تی��زی موردانتظ��ار از این نوع‬ ‫گیربکس‌ها را ندارد‪ .‬عملکرد گیربکس به حد کافی نرم و‬ ‫روان ب��وده‪ ،‬اما برخی ناهنجاری‌ها را در حالت الکتریکی‬ ‫و در زمان تردد در ش��هر مشاهده کردیم‪ .‬حداقل عملکرد‬ ‫ق��وی خودرو نش��ان داد که حرکت س��ریع در بزرگ‌راه‌ها‬ ‫مشکلی ندارد‪.‬‬ ‫حال��ت الکتریکی آیونیک نیز آرام ب��وده‪ ،‬اما فرمان به‬ ‫اندازه تویوتا آرام و گوش به فرمان نیس��ت‪ ،‬زیرا تنظیمات‬ ‫وزن آن به گونه‌ای اس��ت که در مقابل دس��تورات راننده‬ ‫مقاومت بیش‌تری نش��ان می‌دهد‪ .‬ترمزهای احیا شونده‬ ‫نی��ز به اندازه انتظار آرام نبوده و در زمان توقف ناهنجاری‬ ‫بیش‌ت��ری نش��ان می‌دهن��د‪ .‬همچنین به خاط��ر فقدان‬
‫احساس خوب در زمان فشردن پدال این حس ناخوشایند‬ ‫تشدید می‌شود‪.‬‬ ‫نظ��رات آزمایش‌کننده‪ :‬با ق��درت الکتریکی بیش‌تر‬ ‫پیشرانه الکتریکی‪ ،‬قیمت مناسب و توانایی شارژ خانگی‪،‬‬ ‫هیوندای آیونیک پالگین نس��بت به نسخه هیبریدی خود‬ ‫بهتر احساس می‌شود‪.‬‬ ‫تویوتا پریوس ‪PHV‬‬ ‫درحالی‌ک��ه تویوتا پری��وس هیبرید اس��تاندارد یکی از‬ ‫محبوب‌تری��ن خودروهای س��بز اس��ت‪ ،‬نس��خه پریوس‬ ‫پالگین آن دارای برخی نقاط ضعف است‪ .‬بهای ‪29‬هزار‬ ‫و ‪ 195‬پون��دی آن بیش‌تر از آیونیک ب��وده‪ ،‬اما آیا چیزی‬ ‫بیش‌تر از رقیب کره‌ای خود در چنته دارد؟‬ ‫پریوس در زمان حرکت احس��اس مشابهت بیش‌تری‬ ‫به یک خودروی هیبریدی داش��ته و این موضوع به دلیل‬ ‫یک‌پارچگی پیش��رانه بنزین��ی‪ ،‬پیش��رانه‌های الکتریکی‬ ‫و گیربک��س اس��ت‪ .‬تویوتا از گیربک��س اتوماتیک ‪CVT‬‬ ‫اس��تفاده کرده ک��ه در واقع هیچ دنده‌ای ن��دارد‪ .‬به جای‬ ‫آن‪ ،‬گیربکس پریوس بس��ته به استایل رانندگی‪ ،‬دورهای‬ ‫پیش��رانه بنزینی را در نقاط بهینه برای باال بردن راندمان‬ ‫نگه می‌دارد‪.‬‬ ‫در برخی گیربکس‌های‪ CVT‬با افزایش دور پیش��رانه‬ ‫آرامش کابین مختل می‌ش��ود‪ .‬ای��ن گیربکس در پریوس‬ ‫خیلی بد نبوده و بدتر از صدای پیش��رانه هیوندای نیست‪،‬‬ ‫اما با فش��ار کامل پدال گاز شاهد سروصدای آن خواهید‬ ‫بود‪.‬‬ ‫عملکرد خودرو حتی با ش��تاب ‪ 10.5‬ثانیه‌ای و کندتر‬ ‫بودن ش��تاب بین دنده‌ای نسبت به هیوندای قابل‌احترام‬ ‫است‪ .‬اس��تفاده از گیربکس ‪ CVT‬به این معنی است که‬ ‫حال��ت الکتریکی پری��وس در واقع نرم‌ت��ر از حریف بوده‪،‬‬ ‫اما هر دو خودرو ش��تاب گی��ری روان و نرمی را در حالت‬ ‫الکتریکی دارند‪.‬‬ ‫ترمزهای پریوس آس��ان‌تر از آیونیک درگیر می‌شوند‪،‬‬ ‫اما هنوز ه��م برای توقف اندکی ناهنج��اری وجود دارد‪.‬‬ ‫ج��دای از این موضوع‪ ،‬پریوس در کل خودرویی راحت‌تر‪،‬‬ ‫پایدارتر و س��رزنده اس��ت‪ .‬فرمان خودرو خ��وب بوده و با‬ ‫این‌که شاس��ی به دلی��ل تنظیمات نرم‌ت��ر در پیچ‌ها کمی‬ ‫تکان دارد‪ ،‬اما چس��بندگی بیش‌تری وجود داش��ته و این‬ ‫ویژگی با س��واری بخشنده‌تر در س��طوح ناهموار ترکیب‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نظرات آزمایش‌کننده‪ :‬پریوس دارای هدآپ دیسپلی‬ ‫اس��ت که بدین ترتیب ش��ما نیازی به نگاه کردن به مرکز‬ ‫داش��بورد و طراح��ی گیج‌کنندهنش��ان‌دهنده‌ها ندارید‪.‬‬ ‫آیونیک دارای صفحه‌نمای��ش دیجیتالی هفت اینچی در‬ ‫داشبورد است‪.‬‬ ‫قضاوت نهایی‬ ‫آیونیک قرار گرفته و از نظر کاربردی بودن نیز قافیه را به‬ ‫حریف می‌بازد‪ .‬در نهایت این فاکتورها باعث شده‌اند تویوتا‬ ‫در رده دوم قرار گیرد‪.‬‬ ‫دیگر گزینه‌ها با بهایی مشابه‪...‬‬ ‫جدید‪ :‬مینی کانتری من کوپر ‪S E ALL4‬‬ ‫قیمت‪31 :‬هزار و ‪ 575‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 1.5 :‬لیتری هیبرید‪ 221 ،‬اسب بخار‬ ‫ای��ن خودرو کمی گران‌ت��ر از آیونیک ب��وده‪ ،‬اما مینی‬ ‫کانت��ری من پالگی��ن هیبرید پرفورمنس بهت��ر‪ ،‬راندمان‬ ‫قابل‌احترام و صندوق بار ‪ 405‬لیتری دارد‪ .‬البته اس��تایل‬ ‫بدن��ه شاس��ی‌بلند مینی به این معنی اس��ت ک��ه جذابیت‬ ‫بیش‌تری برای افراد دارد‪.‬‬ ‫کارکرده‪ :‬ب‌ام‌و ‪Rex i3‬‬ ‫قیمت‪27 :‬هزار و ‪ 495‬پوند‬ ‫پیشرانه‪ 647 :‬سی‌سی هیبرید‪ 168 ،‬اسب بخار‬ ‫ب‌ام‌و ‪ i3‬یکی از بهترین خودروهای پالگین هیبریدی‬ ‫بازار بوده و با بودجه‌ای در حد هیوندای و تویوتا می‌توانید‬ ‫یکی از مدل‌های ب��ه‌روز ‪ 2017‬با کارکرد کم را بیابید که‬ ‫ش��تاب گیری عالی و محدوده حرکتی بیش‌تری به لطف‬ ‫باتری بزرگ‌تر دارد‪.‬‬ ‫رتبه نخست‪ :‬هیوندای آیونیک پالگین‬ ‫هیوندای آیونیک پالگین‬ ‫مدل‬ ‫هیوندای آیونیک پالگین‬ ‫هیبرید پریمیوم ‪SE‬‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪26795‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.6‬لیتری‬ ‫بنزینی‪/‬الکتریکی‪139 ،‬‬ ‫اسب بخار‬ ‫شتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫‪9.1‬‬ ‫رتبه دوم‪ :‬تویوتا پریوس ‪PHV‬‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در‬ ‫هر ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫مالیات جاده‌ای ساالنه‬ ‫(پوند)‬ ‫ی��ک خ��ودروی پالگین هیبری��دی بای��د هزینه‌های‬ ‫مالکی��ت کم‌ت��ر و راندم��ان مناس��بی داش��ته و در این‬ ‫مص��اف مه��م هیوندای آیونی��ک پالگین بهت��ر از تویوتا‬ ‫پریوس ظاهر ش��ده اس��ت‪ .‬این خودرو ب��ه اندازه حریف‬ ‫ژاپنی راحت نبوده و س��واری بهتری ندارد‪ ،‬اما س��ریع‌تر‬ ‫ب��وده و از صندوق بزرگ‌تری س��ود می‌ب��رد‪ .‬همچنین‬ ‫فضای کابین آن نس��بت به تویوتا بیش‌تر است‪ .‬استفاده‬ ‫از سیس��تم اطالعات س��رگرمی آیونیک آسان‌تر بوده و‬ ‫عملکرد رضایت‌بخش‌تری دارد‪ .‬باید با برخی مشکالت‬ ‫ای��ن خودرو کن��ار آمد‪ ،‬ام��ا آیونیک پالگی��ن محصولی‬ ‫کارآمداس��ت‪.‬‬ ‫‪130‬‬ ‫تویوتا پری��وس پالگین به لطف آرامش باال‪ ،‬س��واری‬ ‫هیجان‌انگی��ز س��ورپرایز کنن��ده و راحت��ی مناس��ب یک‬ ‫هاچ‌ب��ک خانوادگ��ی اقتص��ادی و متمایز اس��ت‪ ،‬اما این‬ ‫خ��ودرو از نظر پرفورمنس و هزینه‌ه��ای مالکیت در پس‬ ‫تویوتا پریوس ‪PHV‬‬ ‫مدل‬ ‫تویوتا پریوس ‪PHV‬‬ ‫بیزینس ادیشن پالس‬ ‫قیمت (پوند)‬ ‫‪29195‬‬ ‫پیشرانه‬ ‫چهار سیلندر ‪ 1.8‬لیتری‬ ‫بنزینی‪/‬الکتریکی‪120 ،‬‬ ‫اسب بخار‬ ‫شتاب صفر تا ‪96‬‬ ‫کیلومتر در ساعت (ثانیه)‬ ‫‪10.5‬‬ ‫‪Toyota Prius PHV / Hyundai Ioniq Plug-In‬‬ ‫یک خودروی پالگین‬ ‫هیبریدی باید هزینه‌های‬ ‫مالکیت کم‌تر و راندمان‬ ‫مناسبی داشته و در این‬ ‫مصاف مهم هیوندای‬ ‫آیونیک پالگین بهتر‬ ‫از تویوتا پریوس ظاهر‬ ‫شده است‬ ‫مصرف سوخت (لیتر در‬ ‫هر ‪ 100‬کیلومتر)‬ ‫مالیات جاده‌ای ساالنه‬ ‫(پوند)‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪130‬‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪29‬‬
‫افق‬ ‫آشنایی با ابر خودروهای فراموش شده‬ ‫‪49340‬‬ ‫خاموشیستاره‌ها‬ ‫ش‪.‬الف‬ ‫درست همانند دنیای مد و نظیر آن‪ ،‬صنعت خودرو نیز همواره صحنه یکه‌تازی خودروها نبوده و بسیار پیش آمده که یک ستاره‪ ،‬خیلی‬ ‫س��ریع خاموش شده اس��ت‪ .‬این امر امروزه بیش از هر زمان دیگری دیده می‌شود‪ ،‬به گونه‌ای که رکوردها یکی پس از دیگری شکسته‬ ‫ش��ده و خودرویی جدید مطرح می‌ش��ود‪ .‬از طرف دیگر برخی خودروها تنها در حد نمایشی باقی مانده و کم‌تر پیش آمده که ابر خودرویی‬ ‫ناشناس وارد خط تولید شود‪ .‬با تمامی این تفاسیر‪ ،‬در ادامه ‪ 10‬ابر خودرویی را که فراموش شده‌اند‪ ،‬معرفی می‌کنیم‪.‬‬ ‫‪Cizeta V16T .1‬‬ ‫جیورجیو مورودر خودروی طویل‌تری را در دهه ‪ 70‬میالدی س��اخت‪ ،‬زیرا احس��اس خوبی نسبت به مدل‌های دیگر‬ ‫نداش��ت‪ .‬در سال ‪ ،1988‬این تولید کننده موزیک احیا شده با ‪ Cizeta V16T‬که ابر خودرویی ‪ 16‬سیلندر بود به دنیای‬ ‫خودرو بازگشت‪ .‬این خودروی کوپه با همکاری کلودیو زامپولی و مارچلو گاندینی ساخته شد‪ .‬در حقیقت این خودرو ایده‬ ‫توس��عه المبورگینی دیابلو را پرورش داد‪ .‬همانند موزیک‌های مورودر‪ ،‬خودروی موردبحث با چراغ‌های پنهان ش��ونده‪،‬‬ ‫پیشرانه ‪ 16‬سیلندر ‪ 560‬اسبی و سقف سرعت ‪ 327‬کیلومتر در ساعتی مرزهای زیادی را جابه جا کرد‪.‬‬ ‫چرا فراموش ش��د؟! مورودر پیش از ورود ‪ V16T‬به خط تولید با زامپولی به مش��کل خورد و ش��رکت نامش را از‬ ‫نش��ان روی خودرو برداش��ت‪ .‬شرکت س��ازنده پس از تولید ‪ 19‬خودرو طی چهار سال و در سال ‪ 1995‬تعطیل شد‪ .‬از آن‬ ‫زمان تاکنون ‪V16T‬به‌صورت سفارشی برای سه مشتری دیگر ساخته شده و تا سال ‪ 2005‬نیز در دسترس بوده است‪.‬‬ ‫‪MoslerConsulier GTP .2‬‬ ‫گاهی موفقیت در پیس��ت مس��ابقه به معنی خوش‌بختی در بازار نیس��ت! ‪MoslerConsulier GTP‬تقریبا از زمان‬ ‫معرفی در سال ‪ 1985‬چنین سرنوشتی داشت‪ .‬این خودرو در مسابقات ‪ IMSA‬خوش درخشید‪ ،‬زیرا بدنه‌ای سبک‌وزن‬ ‫داشت‪ ،‬اما چنین مشخصاتی از سال ‪ 1991‬ممنوع شد‪ .‬این خودرو همچنین اولین نمونه تولیدی در صنعت خودرو است‬ ‫که دارای فیبر کربن و کوالر در پانل‌های بدنه بوده و از مونوکوکی استفاده می‌کند که فلزهای ساختاری چون آلومینیوم‬ ‫یا فوالد را ندارد‪ Mosler .‬برای هرکسی که بتواند ‪ GTP‬را در پیست و با یک خودروی جاده‌ای شکست دهد جایزه‌ای‬ ‫‪ 25‬هزار دالری تعیین کرده بود‪.‬‬ ‫چرا فراموش ش��د؟ پیش��رانه چهار س��یلندر ‪ 2.2‬لیتری توربوی این خودرو که س��اخت کرایسلر بود تنها خروجی‬ ‫‪ 190‬اس��بی داش��ته و در برابر س��وپرکارهای آن زمان حرف چندانی برای گفتن نداشت‪ .‬اگرچه رانندگان مسابقه‌ای این‬ ‫خودرو را تحسین می‌کنند‪ ،‬اما در زمانی که پیشرانه‌های هشت سیلندر کوروت روی ‪ GTP‬قرار گرفتند تازه مردم متوجه‬ ‫چنین پتانسیلی شدند‪.‬‬ ‫‪Aixam Mega Track .3‬‬ ‫این خودروی فرانسوی پاسخی است به سوالی که هرگز پرسیده نشده! چرا نمی‌توانیم سیستم تعلیق خودرویی که از‬ ‫پیش��رانه ‪ 12‬سیلندر ‪ 394‬اسب بخاری اس��تفاده و از زمین ارتفاع زیادی دارد را تنظیم کنیم؟! شرکت سازنده بیش‌تر به‬ ‫خاطر خودروهای ش��هری با پیشرانه‌های بسیار کم‌حجم خود شناخته شده و قلب تپنده ‪ Mega Track‬از مرسدس بنز‬ ‫قرض گرفته شده است‪ .‬این خودرو را بیش‌تر می‌توان به عنوان یک کراس اوور در نظر گرفت تا ابر خودرو!‬ ‫چرا فراموش ش��د؟ تنها پنج دس��تگاه از این خودرو وجود دارد‪ ،‬زیرا ‪ Aixam‬تصمیم گرفت تا زیر برند ‪ Mega‬را‬ ‫ایجاد و جهت‌گیری متفاوتی به آن بدهد‪ .‬مدل مرس��وم‌تر‪Mega‬مونت‌کارلو از پیش��رانه ‪ 12‬س��یلندر تویین توربوی ‪720‬‬ ‫اسب بخاری و مونوکوکی فیبر کربنی استفاده می‌کند‪.‬‬ ‫‪ .4‬یاماها ‪11-OX99‬‬ ‫اگرچه یاماها چندین سال است مشغول ساخت پیشرانه‌های فرمول یک بوده‪ ،‬اما افراد کمی از نقش مهم این شرکت‬ ‫در س��اخت خودروهای مهمی چون فورد تاروس ‪ SHO‬و لکس��وس ‪ LFA‬آگاه هس��تند‪ .‬زمانی که این شرکت در اواخر‬ ‫دهه ‪ 80‬برای اولین بار وارد فرمول یک ش��د تصمیم گرفت س��رمایه‌گذاری‌اش را روی پیشرانه ‪ 12‬سیلندر به شکل یک‬ ‫س��وپرکار جاده‌ای با بدترین نام ممکن نمایش دهد! ‪ 11-OX99‬دارای پیش��رانه ‪ 12‬سیلندر ‪ 3.5‬لیتری با قدرت ‪400‬‬ ‫اسب بخار است‪.‬‬ ‫چرا فراموش ش��د؟ این خودرو هرگز به‌صورت رس��می وارد خط تولید نشد‪ .‬تاخیرهای پی‌درپی منجر به تعطیلی‬ ‫این پروژه در سال ‪ 1994‬شد و تنها سه پروتوتایپ از این خودروی عجیب ساخته شد‪.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬
‫‪108i Isdera Imperator .5‬‬ ‫آیا سوپرکاری می‌خواهید که پریسکوپ داشته باشد؟ اگر تالش کنید به دهه ‪ 80‬میالدی بازگردید پاسخ مثبتی خواهید‬ ‫یاف��ت! ‪ 108i Isdera Imperator‬دارای در‌های گالوینگ و نامی عجیب اس��ت که محصول فکر خالق ‪Eberhard‬‬ ‫‪ Schulz‬بوده است‪ .‬این فرد بخشی از تیم مهندسی تولید کننده کانسپت مرسدس بنز ‪ CW311‬معرفی شده در اواسط‬ ‫دهه ‪ 70‬میالدی بوده اس��ت‪ ،‬اما خودروی مورد بحث ما که در س��ال ‪ 1984‬معرفی شد از نسخه‌های پنج و شش لیتری‬ ‫پیشرانه هشت سیلندر ‪ M117‬مرسدس بنز استفاده می‌کرد‪ .‬در کل ‪ 30‬دستگاه از‪ 108i Imperator‬فروخته شد‪.‬‬ ‫چ��را فرام��وش ش��د؟ احتماال به خاطرای��ن ک��ه ‪ 112i Commendatore‬یک خودروی ‪ 12‬س��یلندر با درهای‬ ‫گالوینگ بود که در بازی نید فورد اسپید ‪ II‬حضور یافت و در عصر دیجیتال باعث از یاد رفتن ‪ 108i Imperator‬شد‪.‬‬ ‫‪6 Panther .6‬‬ ‫به زمانی بازمی گردیم که قوانین فرمول یک آزادی عمل بیش‌تری فراهم می‌کردند‪ .‬در آن زمان فردی به نام درک‬ ‫گاردنر خودروی ش��ش چرخی با نام ‪ Tyrrell P34‬تولید کرد که چندین بار توانس��ت پودیوم را به دست آورد‪ .‬ما مطمئن‬ ‫هس��تیم که رابرت جانکل خالق خودروی ‪6 Panther‬از تالش‌های گاردنر در تولید ‪ Tyrrell P34‬الهام گرفته اس��ت‪.‬‬ ‫چهار چرخ جلویی فرمان پذیر بوده و پیش��رانه هش��ت س��یلندر ‪ 8.2‬لیتری توربوی کادیالک در میانه خودرو جای گرفته‬ ‫است که قدرت حدود ‪ 600‬اسب بخاری را با یک گیربکس شش سرعته اتوماتیک به اکسل‌های عقب می‌فرستد‪ .‬اولین‬ ‫باری که خودرو در س��ال ‪ 1977‬عرضه شد س��ازنده ادعا می‌کرد‪ 6 Panther‬به حداکثر سرعت ‪ 322‬کیلومتر در ساعت‬ ‫می‌رسد‪ .‬خودروی مورد بحث همچنین دارای تلویزیون‪ ،‬دو تلفن و‪...‬است‪.‬‬ ‫چ��را فرام��وش ش��د؟ جانکل یک طراح خودروی نس��بتا موفق بود ک��ه به‌صورت اتفاقی از دنیای مد به س��اخت‬ ‫خودروهای پرفورمنس دست‌س��از در اوایل دهه ‪ 70‬مشغول شد‪ .‬طراحی‌های برگرفته از خودروهای کالسیک بازخورد‬ ‫خوبی در میان ثروتمندان پیدا کردند‪ ،‬اما ترکیبی از مش��کالت تامین و س��رمایه‌گذاری باعث ش��دند تنها دو دس��تگاه از‬ ‫‪ 6 Panther‬ساخته شود که هر دو نمونه هم‌اکنون سالم مانده‌اند‪.‬‬ ‫‪Axis 3 Covini C6W / C3A .7‬‬ ‫یک خودروی شش چرخ دیگر! ریشه‌ی این خودرو نیز به ‪Tyrrell‬بازمی‌گردد‪ ،‬اما معرفی آن به بازار خیلی بیش‌تر از ‪Panther‬‬ ‫طول کشید‪ .‬اگرچه برنامه‌های ابتدایی برای تولید ‪ C6W‬در سال ‪ 1974‬وضع شد‪ ،‬اما مشکالت مشابه با ‪ Panther‬باعث شدند‬ ‫تولید این خودرو تا سال ‪ 2003‬به تعویق افتد! در همین سال بود که مهندسان ‪ Covini‬با ‪ PMI SpA‬همکاری کردند تا سرانجام‬ ‫خودروی مورد بحث وارد بازار شود‪ C6W .‬دارای سیستم ترمز ضد قفل شش کاناله برمبو‪ ،‬پیشرانه هشت سیلندر ‪ 4.2‬لیتری‬ ‫‪ 434‬اسب بخاری ساخت آاودی و گیربکس شش سرعته دستی بوده و به تعداد بسیار کمی ساخته شده است‪.‬‬ ‫چرا فراموش شد؟ ‪ Covini‬یک شرکت خانوادگی بوده و اصول آن باعث ایجاد مشکالتی شده است‪ .‬خودروهای‬ ‫دست سازی که فرایند برنامه‌ریزی تا تولید ‪ 30‬ساله دارند به بهترین شکل وضعیت یک شرکت را شرح می‌دهند‪.‬‬ ‫‪Lotec C1000 .8‬‬ ‫مدت‌ها پیش از آن‌که فراری‪ ،‬پورش��ه و بوگاتی ش��روع به تالش‌های سنگین خود به منظور کسب عنوان سریع‌ترین‬ ‫خ��ودروی ج��اده‌ای دنیا کنند‪ ،‬ش��رکت‌های تولید مح��دودی بودند که با س��رمایه محدود خود‪ ،‬کاره��ای مهمی انجام‬ ‫می‌دادند‪ Lotec C1000 .‬خودرویی اس��ت که تنها یک دس��تگاه از آن در س��ال ‪ 1995‬س��اخته ش��د و هدف اصلی آن‬ ‫کسب عنوان سریع‌ترین خودروی دنیا بود‪ .‬پیشرانه هشت سیلندر ‪ 5.6‬لیتری تویین توربوی خودروی مورد بحث ساخت‬ ‫مرسدس بنز بوده و ادعا شده باعث ایجاد سقف سرعت ‪ 431‬کیلومتر در ساعت می‌شود‪.‬‬ ‫چ��را فراموش ش��د؟ تا زمانی ک��ه در امارات زندگی نکنید احتماال هرگ��ز ‪ C1000‬را نخواهید دید مگر این‌که در‬ ‫حراجی‌ها خبری از آن منتش��ر ش��ود‪ .‬بهای این خودرو به بیش از سه میلیون دالر می‌رسد‪ ،‬اما در آن زمان با قیمت نازل‬ ‫‪ 243‬هزار دالری فروخته شد‪.‬‬ ‫‪Vector W8 .9‬‬ ‫شرکت وکتور اتومبیل در تالش بود تا یک سوپرکار آمریکایی توانا به منظور رقابت با بهترین‌های اروپایی بسازد و پس‬ ‫از نمونه اولیه ‪ W2‬این ‪ W8‬بود که با قدرت و لذت بیش‌تر به میان آمد‪ .‬این خودرو ش��اید بهترین نمونه از طراحی دهه‬ ‫‪ 70‬و ‪ 80‬میالدی را نشان می‌دهد‪ .‬پیشرانه هشت سیلندر توئین توربویی که در میانه خودرو قرار گرفته قدرت ‪ 625‬اسب‬ ‫بخاری داشته و مسافت ‪ 400‬متر را در ‪ 12‬ثانیه و با سرعت ‪ 199‬کیلومتر در ساعت طی می‌کند‪ .‬سقف سرعت این خودرو‬ ‫بیش از ‪ 386‬کیلومتر در ساعت اعالم شده است‪.‬‬ ‫چرا فراموش شد؟ باوجود دو دهه توسعه‪ ،‬مهندسی و تیونینگ توسط موسس شرکت‪ ،‬این خودرو در سال ‪1990‬‬ ‫آماده فروش شد و البته سرمایه زیادی برای شرکت به ارمغان نیاورد‪ .‬سه سال بعدتر این شرکت به تاریخ پیوست‪.‬‬ ‫‪ .10‬نیسان ‪GT1 R390‬‬ ‫برخی از مرموزترین س��وپرکارهای تاریخ ریش��ه در پروتوتایپ‌های مسابقه‌ای دارند‪ .‬نیسان ‪GT R390‬نتیجه جاده‌ای از‬ ‫توس��عه برنامه مسابقات لمانز ش��رکت در پایان دهه ‪ 90‬میالدی بود‪ .‬نیسان این خودرو را با همکاری یان کالوم ساخت‪ ،‬اما‬ ‫هرگز آن را نفروخت‪ .‬پیشرانه هشت سیلندر ‪ 3.5‬لیتری تویین توربوی این شرکت قدرت ‪ 550‬اسب بخاری دارد‪.‬‬ ‫چرا فراموش ش��د؟ تا زمانی که از خانه ‪ Zuma‬نیس��ان در ژاپن بازدید نکنید احتماال هرگز این خودرو را نخواهید‬ ‫دید‪ GT R390 .‬به عقیده بسیاری از افراد سرآغاز دورانی است که شرکت‌هایی چون پورشه و مرسدس بنز خودروهای‬ ‫مسابقه‌ای را ساختند و سپس بر روی ساخت نمونه‌های جاده‌ای بر مبنای همان مدل‌های مسابقه‌ای تمرکز کردند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪31‬‬
‫تیونینگ‬ ‫‪49332‬‬ ‫‪Rolls Royce‬‬ ‫عشق و نفرت‬ ‫‪32‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫کوربی��ن گودوین اهل لس آنجلس ی��ک رولزرویس‬ ‫سیلورش��ادوو م��دل ‪ 1978‬را دس��ت کاری و تیون کرده‬ ‫و هم��ه را م��ات کرده اس��ت‪ .‬بس��یاری از عالق��ه مندان‬ ‫حرفه‌ای تیونینگ به این ماشین هم زمان حسی دوگانه‬ ‫دارند‪ :‬ترکیبی از عشق و نفرت!‬ ‫نمی دانی��م خوانندگان این صفحه جزو کدام دس��ته‬ ‫خواهن��د بود‪ :‬عاش��ق‌ها ی��ا متنفره��ا‪ ،‬اما ب��ه هر حال‬ ‫تصاویر این ماش��ین هر بینن��ده‌ای را میخکوب می‌کند‪.‬‬ ‫ظاهر ماشین نه تنها به‌سازی نشده بلکه در بعضی نقاط‬ ‫خراب‌کاری و کس��ری‌های عمدی انج��ام گرفته‪ ،‬اما با‬ ‫این حال هنوز جذاب است‪ .‬نمونه اش رادیاتور و سیستم‬ ‫خنک کن بیرون زده ماش��ین است‪ .‬موتور ‪ 6.75‬لیتری‬ ‫هش��ت سیلندر این رولزرویس ‪ 40‬س��اله از وانت پیکاپ‬ ‫فورد گرفته ش��ده و سیس��تم انتقال قدرت و دیفرانسیل‬ ‫آن هم به ماش��ین خورانده ش��ده اس��ت‪ .‬ب��رای خنک‬ ‫کاری ای��ن موتور غول آس��ا‪ ،‬رادیاتور بیرون آورده ش��ده‬ ‫و لوله‌های آلومینیومی آن تا روی س��قف و عقب ماشین‬ ‫هم کش��یده شده اند‪ .‬حذف س��پر عقب و قراردادن باک‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫اضاف��ی با روکش آهنی زن��گ زده روی گل‌گیر عقب از‬ ‫دیگ��ر تغییرات مضحک ظاهری اس��ت‪ .‬خروجی اگزوز‬ ‫ه��م دو لوله قطور فوالدی اس��ت که از دو طرف کاپوت‬ ‫به س��مت زیر گل‌گیر جلو کش��یده ش��ده اند‪.‬‬ ‫در همی��ن ح��ال زیر گل‌گیرهای دس��ت‌کاری ش��ده‬ ‫ماش��ین‪ ،‬رین��گ و الس��تیک ‪ 19‬اینچ پورش��ه پانامرا کار‬ ‫گذاشته شده است‪.‬‬ ‫اتفاق��ات جالب‌ت��ر در داخ��ل ات��اق افتاده اس��ت‪ .‬از‬ ‫تزیین��ات لوکس خبری نیس��ت و حتی نوعی ش��لختگی‬ ‫دیده می‌ش��ود‪ ،‬اما در داش��بورد نمایش��گرهای هواپیما‬ ‫نصب ش��ده و صندلی‌های مس��ابقه‌ای اس��پارکو برای‬ ‫راننده و سرنش��ین دیده شده است‪ .‬دس��ته دنده آدمک‬ ‫چوبی هم از جذابیت‌ه��ای منحصربه فرد تیون گودوین‬ ‫است‪.‬‬ ‫گودوین که دل خوشی از انگلیسی‌ها ندارد چند متلک‬ ‫به آن‌ها انداخته و از جمله روی رادیاتور نوش��ته «خداوند‬ ‫اتحادی��ه اروپا را حفظ کند!» یا در داخل صندوق نوش��ته‬ ‫«به سمت امپراتوری بریتانیا پیشروی نخواهد کرد!»‬
‫کوروت کربن ‪65‬‬ ‫‪49333‬‬ ‫‪Corvett Carbon 65‬‬ ‫گیگ��رکارز‪ ،‬تیون��ر آلمانی‪ ،‬ش��ورولت کوروت ‪Z06‬‬ ‫را ارتق��ا داده و ق��درت خروج��ی آن را ب��ه ‪ 770‬اس��ب‬ ‫بخار رس��انده و حاال البته ب��ه قیمت این کوپه ‪ 60‬هزار‬ ‫دالری‪ 64 ،‬هزار دالر دیگر افزوده شده است‪.‬‬ ‫موتور هشت سیلندر ‪ 6.2‬لیتری تیون گیگر به یک‬ ‫سوپرش��ارژ ‪ 2.3‬لیت��ری و اجزای ارتق��ا یافته دیگری‬ ‫از جمل��ه رایان��ه‌ای مجه��ز اس��ت که می‌تواند ش��تاب‬ ‫صفرتا‪100‬ماش��ین را به زیر سه ثانیه و بیشینه سرعت‬ ‫آن را به ‪ 337‬کیلومتر در س��اعت برساند‪ .‬هزینه تیون‬ ‫موتور به تنهایی ‪15‬هزار و ‪ 400‬دالر است‪.‬‬ ‫مجموع��ه کربنی بدن��ه کوروت گیگر ک��ه نام «کربن‬ ‫‪ »65‬را ب��ه آن داده‌ان��د‪ ،‬ش��امل بخش‌ه��ای ج��ذاب و‬ ‫منحصر به فردی اس��ت‪ .‬در جلو‪ ،‬کاپوت مشبک دارای‬ ‫هواخ��ور وس��یع در وس��ط‪ ،‬س��پر جدید ب��ا هواخورهای‬ ‫بزرگ و لبه دار و بالچه زیرین و نیز‪ ،‬جلوپنجره جدید‪ .‬در‬ ‫نمای جانبی‪ ،‬هواخورهای کربنی گل‌گیرها‪ ،‬رکاب جدید‬ ‫و رینگ‌ه��ای ‪ 20‬اینچ ‪ 11‬پره مش��کی ب��راق مارک ‪HRE‬‬ ‫مجهز به تایرهای اسپرت میشلن خودنمایی می‌کنند‪.‬‬ ‫ی��ک نکت��ه در تی��ون این ماش��ین اس��تفاده از رنگ‬ ‫آبی اس��ت؛ خطوط آب��ی روی گل‌گیره��ای عضالنی‪،‬‬ ‫پیچ‌ه��ای آب��ی رینگ‌ه��ا و س��یلندر ترمز پش��ت آن‌ها‪،‬‬ ‫نوش��ته آب��ی ع��دد ‪ 65‬عق��ب ماش��ین‪ ،‬لوله‌ه��ای آبی‬ ‫رن��گ موتور و حتی دوخ��ت چرم اتاق‪ ،‬همه نش��ان از‬ ‫هارمونی و سلیقه تیونر دارد‪.‬‬ ‫نکت��ه منحصربه‌ف��رد دیگ��ر ای��ن تیون‪ ،‬س��راگزوز‬ ‫چهارتای��ی قطور‪ ،‬قوالدین آن اس��ت ک��ه نمای عقب‬ ‫را منحصربه‌فرد س��اخته اس��ت‪ .‬پخش کننده کربنی‬ ‫وس��یع هوا در اطراف ای��ن خروجی‌های اگ��زوز و بال‬ ‫انته��ای بدن��ه در ب��االی آن‪ ،‬مهاجم بودن ای��ن نما را‬ ‫تقویت می‌کند‪.‬‬ ‫در ات��اق صندلی‌ه��ای مس��ابقه‌ای ب��ه کمربندهای‬ ‫چه��ار نقط��ه‌ای ‪ Schroth‬مجه��ز ش��ده‌اند و کربن و‬ ‫چرم و جیر‪ ،‬سراسر اتاق را پوشانده است‪ .‬همچنین‬ ‫حفاظ واژگونی سراس��ر ات��اق را پوش��انده و راننده و‬ ‫سرنشین را در حادثه احتمالی محافظت می‌کند‪.‬‬ ‫در نهایت باید گفت ای��ن تیون هم از لحاظ ارتقای‬ ‫ق��درت خروج��ی و هم ب��ه لحاظ تی��ون بدن��ه‪ ،‬ارزش‬ ‫پرداخت بیش از ‪ 120‬هزار دالر را دارد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪33‬‬
‫عشق موتور‬ ‫نمایشگاهبین‌المللیمیالنایتالیا«ایکما»‬ ‫‪49334‬‬ ‫برخوردستارگان‬ ‫سالم دوستان‪.‬این هفته یک گزارش خوب از ایکما ‪ 2017‬دارم‪.‬گزارشگر که «برنت یاسوینسکی» نام‬ ‫دارد نوشته‪‌:‬ای خدا! یعنی من مردم و توی بهشت موتوسیکلت‌ها چشم باز می‌کنم؟ حتما همین‌طور‬ ‫است‪.‬این طرف عش��اق موتوسیکلت‪ ،‬آن طرف اهالی رسانه‌های سیکلتی‪ .‬این طرف سرمایه داران و‬ ‫مدیران صنایع سیکلتی‪ ،‬آن طرف قهرمانان سیکلتی‪.‬‬ ‫این طرف من و آن طرف صدها سیکلت عالی و زیبا‪ .‬توی این فکرها بودم که تنه چند نفرتعادل مرا که‬ ‫دور از جان شما عین میخ وسط سالن در خیاالت غرق بودم به هم زد و چرتم را پاره کرد‪.‬تازه فهمیدم‬ ‫نه این جا بهش��ت اس��ت و نه من بهشتی! این جا سالن نمایش��گاه بین‌المللی میالن ایتالیاست که در‬ ‫صنایع موتوس��یکلت سازی کم از بهشت نیست و همه ساله تمامی دست اندرکاران دنیای سیکلت از‬ ‫خرد وکالن در آن حضور به هم می‌رس��انند‪.‬به یادم آمد که برای کاری به این جا آمده ام و آن داوری‬ ‫درباره پنج مفهوم نخس��ت این نمایشگاه در سال ‪ 2017‬اس��ت و بعد هم فکرکرده بودم که این کاری‬ ‫ندارد‪ ،‬ولی از این منظره فهمیدم که عجب اشتباهی کرده ام پسر‪ .‬البته نمی‌توانم ادعا کنم که آن‌ها به‬ ‫مفهوم مطلق کلمه بهترین‌ها هستند‪ ،‬ولی از این جهت که معموال به چشم نمی‌آیند شاید انتخاب‌های‬ ‫بدی نباشند‪.‬از شماره ‪ 1‬تا ‪ 5‬را این جا معرفی می‌کنم‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫‪1‬‬
‫‪2‬‬ ‫مق��ام دوم‪ :‬هون��دا ‪ 450‬ایک��س ار س��وپرموتو‪ .‬ای��ن‬ ‫س��یکلت پرش��ی تریل مث��ل یک غزال وحش��ی ظریف و‬ ‫چاالک می‌ماند‪ ،‬ولی متاسفانه به خاطرقانون‌گذاری‌های‬ ‫عوضی آمریکا فقط راهی اروپا خواهد ش��د‪ .‬این س��یکلت‬ ‫بر اس��اس قوانین ژاپن و اروپا یک س��یکلت پیس��تی و در‬ ‫عی��ن حال خیابانی تلقی می‌ش��ود‪ ،‬ولی در آمریکا آن قدر‬ ‫گیرهای قانونی ایجاد می‌کنند که مالک چنین س��یکلتی‬ ‫از زندگی‌اش سیرش��ود و چه بگویم از حالی که این موتور‬ ‫می‌دهد چون هرچه بگویم کم گفته‌ام‪ .‬فقط باید خود شما‬ ‫ب��ر زین آن قرار بگیرید و چند ت��ا گاز بدهید تا دریابید چرا‬ ‫من این‌قدر می‌سوزم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مق��ام نخس��ت‪ :‬ات��اق آزمای��ش ص��دای‬ ‫«اکراپوویچ»‪:‬اکراپوویچ یک کارخانه اگزوز سازی‬ ‫اس��لوونی اس��ت‪ .‬این کارخان��ه برای بس��یاری از‬ ‫کارخانج��ات دیگر اگ��زوز می‌س��ازد‪ .‬ابتکاری که‬ ‫ک��رده و در غرف��ه خود ب��ه نمایش گذاش��ته یک‬ ‫اتاق و صندلی تست صدای اگزوزهای خود برای‬ ‫بازدیدکنندگان است‪ .‬کس��انی که شانس نشستن‬ ‫در صندلی این ش��رکت را یافته‌ان��د صدای بهینه‬ ‫اگزوزهای اکرا پوویچ را ش��نیده‌اند‪ .‬ش��انس دیگر‬ ‫ای��ن ب��ود که بازدی��د کنن��ده می‌توانس��ت صدای‬ ‫انواع س��یکلت را از گوشی بش��نود و اسم موتور را‬ ‫ح��دس بزند‪ .‬خیلی‌ه��ا هم در ای��ن آزمایش برنده‬ ‫می‌شدند زیرا هر سیکلتی صدای خودش را دارد‪.‬‬ ‫(عکس‌های ‪ 1‬و ‪.) 2‬‬ ‫مقام سوم‪ :‬هوندا میمون ‪ :125‬این سیکلت بامزه ژاپنی‬ ‫بازسازی زیرکانه سیکلت مش��هور زد ‪ 50‬است که چند دهه‬ ‫پیش پرفروش‌ترین س��یکلت دنیا شد‪.‬االن هم در نمایشگاه‬ ‫میالن انگار داد می‌زد« «ای بیا که مفته» فقط می‌شود گفت‬ ‫که‪«:‬ای ول ژاپنی‌های زبل» حاال که در چنته شان از نوآوری‬ ‫کم‌آورده‌اند از امیدخالی نش��دند و یک آس ت��ازه رو کرده‌اند؛‬ ‫ظاه��ری زیبات��ر روی همان شاس��ی قدیمی «گ��روم»‪ ،‬این‬ ‫سیکلت دارای باکی بزرگ‌تر حجم پیشرانه‌ای سه برابر(‪125‬‬ ‫سی‌س��ی) دوش��اخ فرمان تلس��کوپی و معکوس پیش��رفته‬ ‫ترمزه��ای دیس��کی جل��و و عقب‪،‬المپ‌ه��ای ال‌ای دی‬ ‫اگزوز کانالیستی زیس��ت محیطی و باالخره موتور انژکتوری‬ ‫وداش��بورد دیجیتال از مش��خصات ممتاز و مدرن این برگ‬ ‫برنده اس��ت‪ .‬آینده خوبی که برای این مینی ‪1‬هوندای جدید‬ ‫پیش بینی می‌شود نه فقط برای راحتی سواری آن است‪ ،‬بلکه‬ ‫ارزانی قابل توجه آن هم عاملی قطعی برای موفقیت است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مقام چهارم‪ :‬بات پاور ایکس آر وان آر‪ :‬این س��یکلت‬ ‫اس��پانیایی سال‌هاس��ت ب��ر اس��اس قیاف��ه و ف��ن آوری‬ ‫«بیوئل»آمریکا س��اخته می‌شود‪ .‬بات پاور کارخانه‌ای است‬ ‫ک��ه معموال س��یکلت‌های سفارش��ی مس��ابقه‌ای و نمونه‬ ‫می‌س��ازد و این مدل برای مس��ابقات صخره نوردی گراند‬ ‫پری پایکس پیک اینتر نش��نال با ط��ول ‪ 20‬هزارمتری و‬ ‫ارتفاع چهار هزار و ‪700‬متری از س��طح دریا طراحی شده‬ ‫بود‪.‬هدف این کارخانه ساخت سیکلتی ‪ 150‬کیلویی با ‪150‬‬ ‫اسب بخار قدرت بود‪.‬این سیکلت با کار ارزشمندی که روی‬ ‫آن صورت گرفته امتیازات فراوانی دارد‪.‬از پیشرانه پیشرفته‬ ‫بیودل ‪ 1340‬سی‌س��ی آن ش��روع می‌کنم که تقریبا اسب‬ ‫بخار هدف را تامین می‌کند‪.‬این پیشرانه همان طور که قبال‬ ‫گفتم مخصوص مس��ابقات تپه نوردی ساخته شده است‪.‬‬ ‫همه قطعات اصلی بدنه از فیبر کربن س��اخته شده تا باز به‬ ‫وزن هدف برس��ند‪ .‬هر چند به این مهم دست نیافتند‪ ،‬ولی‬ ‫توانس��تند ممتازترین س��یکلت دوران تولید خود را بسازند‪.‬‬ ‫دوشاخ فرمان کارامد آن از دوکاتی پینا گل وام گرفته شده‬ ‫و دیسک‌های ترمز عالی آن ساخت «اولینز»آلمان است و‬ ‫نیم فریم‌های تحتانی از جنس آلومینیوم است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مق��ام پنجم‪ :‬تجرب��ه واقعیت مجاری س��وزوکی‪ :‬در‬ ‫می��ان انبوهی از رنگ‌های بنفش و آب��ی خود را در غرفه‬ ‫سواری مجازی سوزوکی یافتم‪.‬این جا با به چشم زدن یک‬ ‫عینک مخصوص گوگل و گذاش��تن هدفون روی گوش‬ ‫می‌ش��ود‪ ،‬روی یک س��وزوکی واقع��ی‪GSXR1000R‬‬ ‫سوار ش��وید ودر صحنه گراند پری فیلیپ ایلند با قهرمان‬ ‫جهان��ی س��یکلت «کوین ش��وانتز» با دی��دی ‪ 360‬درجه‬ ‫مس��ابقه دهید‪ .‬بهترین قسمتش این اس��ت که می‌توانید‬ ‫بدون این که به شلوار جین گران قیمت خود آسیبی بزنید‬ ‫روی موتور خم و راست شوید و زانو بزنید و کیف کنید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪35‬‬
‫صنعت و دانشگاه‬ ‫طراحی مدل کاربردی‬ ‫‪49336‬‬ ‫مدیریت ریسک در صنایع خودروسازی‬ ‫(مطالعه موردی‪ :‬سالن رنگ ایران‌خودرو)‬ ‫پروژه‌ها با چالشی اساسی مواجه خواهد شد‪ ،‬نتایج حاصل‬ ‫از این ارزیابی‌ها می‌تواند جه��ت مدیریت و تصمیم‌گیری‬ ‫در خصوص کنترل و کاهش ریسک‌ها و پیامدهای آن‌ها‬ ‫بدون نگرانی به کار رود‪ .‬در این راستا این مطالعه با هدف‬ ‫تعیین الگوی بهینه در تصمیم س��ازی و مدیریت ریسک‬ ‫صنایع خودروسازی پژوهش انجام گرفت‪.‬‬ ‫اهداف فرعی تحقیق حاضر شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫شناس��ایی مناب��ع مول��د ریس��ک و عوام��ل اثرگ��ذار‬ ‫(متغیرهای مس��تقل) بر تصمیم س��ازی ریس��ک صنایع‬ ‫خودرو سازی جهت ارایه راه‌کارهای مدیریتی‬ ‫معرفی و توس��عه تکنیک‌ه��ای مختل��ف در ارتباط با‬ ‫چگونگی پیش بینی‪ ،‬شناس��ایی‪ ،‬اولویت بندی‪ ،‬ارزیابی و‬ ‫مدیریت ریسک زیست محیطی‬ ‫اشکان بابایی‬ ‫دانشگاه آزاد اسالمی‪ ،‬واحد علوم و تحقیقات‬ ‫رساله دکتری‬ ‫استاد راهنما‪ :‬دکتر محمد رضا میرلواسانی‪ ،‬دکتر پروین نصیری‬ ‫استاد مشاور‪ :‬دکتر یونس نوراللهی‬ ‫مسوول پروژه‪ :‬فرزاد جهانگیر‪ ،‬فردین اسکافی‬ ‫متولی پروژه‪ :‬بهمن سعیدپور‬ ‫واحد بهره بردار‪ :‬معاونت توس��عه منابع انس��انی شرکت ایران‌خودرو ‪ -‬مدیریت پیشگیری‪ ،‬درمان و‬ ‫رفاه‬ ‫چکیده‬ ‫ه��دف از پژوهش پی��ش رو‪ ،‬تعیین الگ��وی بهینه در‬ ‫تصمیم‌س��ازی و مدیریت ریس��ک‌های زیست محیطی‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداشتی صنایع خودروسازی است که به صورت‬ ‫یک مطالعه موردی در س��الن رنگ ش��رکت ایران‌خودرو‬ ‫انجام ش��ده اس��ت‪ .‬بدین منظور‪ ،‬پس از بررس��ی سوابق‬ ‫مطالعات��ی مرتبط با موض��وع‪ ،‬فعالیت‌های واحد صنعتی‬ ‫مورد مطالعه از منظر ایمنی‪ ،‬بهداش��ت و محیط زیس��ت‬ ‫مورد بررس��ی قرار گرف��ت و انواع مخاطرات شناس��ایی‬ ‫ش��دند‪ .‬س��پس با اس��تفاده از روش ‪ FMEA‬ب��ا رویکرد‬ ‫فازی‪ ،‬س��طوح احتمال وقوع و ش��دت اثر ریس��ک‌های‬ ‫شناسایی ش��ده آنالیز شده و کمی سازی شد‪ .‬در پایان نیز‬ ‫بر اساس نتایج حاصل شده‪ ،‬راه‌کارهای مدیریتی تدوین و‬ ‫با استفاده از روش ‪ Vikor‬اولویت بندی شد‪.‬‬ ‫کلیدواژه‌ه��ا‪ :‬ارزیاب��ی ریس��ک‪ ،‬روش تصمیم‌گیری‬ ‫ویک��ور‪ ،‬تجزی��ه و تحلی��ل ح��االت شکس��ت و اث��رات‬ ‫(‪ ،)FMEA‬س��الن رنگ ش��رکت ایران‌خ��ودرو‪ ،‬صنایع‬ ‫خودروسازی‪.‬‬ ‫‪36‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫اهداف و ضرورت انجام پروژه‬ ‫امروزه صنایع خودروس��ازی از نقطه نظر بروز حوادث‬ ‫ناشی از کار از کانون‌های بسیار حساس در ایران به شمار‬ ‫می‌روند‪ .‬به طور طبیعی هر فعالیتی با ریس��ک و مخاطره‬ ‫همراه اس��ت و در مدیریت پروژه‪ ،‬اتفاقاتی که می‌توانند در‬ ‫حی��ن اجرای پروژه‪ ،‬رخ دهند و وقوع پروژه را به مخاطره‬ ‫بیندازند‪ ،‬مفهوم ریسک دارند‪ .‬شناسایی‪ ،‬تجزیه و تحلیل‪،‬‬ ‫اولویت‌بندی و داشتن برنامه برای برخورد با این اتفاقات‪،‬‬ ‫می‌تواند نقش بس��زایی در موفقیت پروژه داش��ته باشد‪ .‬از‬ ‫آن‌جا ک��ه تعداد خودروه��ای در حال بهره‌ب��رداری قابل‬ ‫مالحظه است و با توجه به این که این صنایع دارای انواع‬ ‫آلودگی‌های آب‪ ،‬ه��وا‪ ،‬خاک و صوت هس��تند‪ .‬بنابراین‬ ‫شناس��ایی ریس��ک‌های بالقوه آن‌ها و ارای��ه راه‌کارهای‬ ‫مدیریت��ی بهینه پدی��ده‌ای اجتناب ناپذیر خواه��د بود‪ .‬از‬ ‫این رو الزم اس��ت ریس��ک‌های مربوطه شناسایی شده تا‬ ‫با طبقه‌بندی و وزن دهی‪ ،‬میزان آن‌ها محاس��به ش��ود‪.‬‬ ‫بدیهی است بدون توجه به شناسایی ریسک‌های مذکور‪،‬‬ ‫تعیی��ن پیامد و احتم��ال وقوع آن‌ها‪ ،‬مدیری��ت این قبیل‬ ‫روش تحقیق‬ ‫در ابتدا با بررس��ی فرایند تولید س��الن رنگ ش��رکت‬ ‫ایران‌خودرو‪ ،‬حاالت شکس��ت شناسایی شد‪ .‬سپس با به‬ ‫کارگیری روش ‪ ،FMEA‬ریس��ک‌های زیست محیطی‪،‬‬ ‫ایمنی و بهداش��ت ارزیابی ش��د‪ .‬در این راس��تا به منظور‬ ‫حذف عدم قطعیت ها‪ ،‬تکنیک فازی در ارزیابی ریس��ک‬ ‫به کارگرفته شد و در نهایت ریسک‌های سطح باال تعیین‬ ‫شد‪ .‬در مرحله بعد با به کارگیری نظر خبرگان (شامل ‪15‬‬ ‫خبره) اقدام��ات اصالحی برای هر یک از ریس��ک‌های‬ ‫س��طح باال تعیین ش��د و با روش تصمی��م گیری ‪Vikor‬‬ ‫اولویت بندی شد‪.‬‬ ‫نتایج پروژه‬ ‫ب��ر اس��اس یافته‌های تحقی��ق مهم‌تری��ن جنبه‌های‬ ‫زیس��ت محیطی س��الن رنگ مشخص ش��د‪ .‬به عالوه‪،‬‬ ‫مهم‌ترین مخاطرات ایمنی در س��الن رنگ ایران‌خودرو و‬ ‫مهم‌ترین ریسک‌های بهداش��تی نیز مشخص شد‪ .‬نتایج‬ ‫رتبه بندی گزینه‌ها بر اس��اس ش��اخص‌های سودمندی‪،‬‬ ‫تاسف و ویکور و همچنین شروط پیشنهاد راه حل توافقی‬ ‫حاکی از این بود که گزینه‌های پیش��نهادی برای کاهش‬ ‫ریس��ک‌های زیس��ت محیطی س��الن رنگ ایران‌خودرو‬ ‫شامل چه مواردی خواهد بود که به طور مشروح به واحد‬ ‫بهره بردار ارایه ش��د‪ .‬همچنین در نهایت با توجه به مدل‬ ‫داده ش��ده‪ ،‬نرم افزار هوشمند محاسبه ریسک در صنایع‬ ‫خودرو س��ازی ب��ا تکیه بر روش ف��ازی ‪ FMEA‬و روش‬ ‫تصمیم گیری ‪ Vikor‬ارایه شد‪.‬‬ ‫این پروژه تحت حمایت ش��رکت ایران‌خودرو انجام ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫اس��تادان و دانش��جویان عزی��ز می‌توانند برای آگاه��ی از عناوین‬ ‫و ش��رایط حمای��ت از فعالیت‌های پژوهش��ی به س��ایت ش��رکت‬ ‫ایران‌خودرو به نش��انی ‪ WWW.IKCO.IR‬در قسمت تحقیق و‬ ‫توسعه ‪ -‬بخش ارتباط صنعت و دانشگاه مراجعه کنند‪.‬‬
‫کلینیکمجازی‬ ‫دانس��تن نکات��ی درب��اره کاه��ش مصرف س��وخت‬ ‫در زمس��تان می‌توان��د ب��ه ش��ما در کاه��ش هزین��ه و‬ ‫صرفه‌جوی��ی در هزینه‌ها در س��فرهای طوالنی مدت‪،‬‬ ‫کم��ک کن��د‪ .‬م��وارد زی��ادی وج��ود دارن��د ک��ه برروی‬ ‫مص��رف س��وخت خودروی ش��ما در هوای س��رد تاثیر‬ ‫می‌گذارند‪.‬از لحاظ علمی‪ ،‬مولکول‌ها در هوای س��رد‬ ‫س��عی می‌کنند در فاصله‌ کم‌تری از هم حرکت کنند و‬ ‫دلیل آن هم‪ ،‬کم بودن میزان انرژی آن‌هاست‪.‬‬ ‫این بدان معنی اس��ت که چگالی هوای س��رد بس��یار‬ ‫بیش‌ت��ر از ه��وای گ��رم اس��ت‪ ،‬ب��رای همی��ن کش��ش‬ ‫آیرودینامیک��ی ب��رروی خودروی ش��ما (ب��ه خصوص در‬ ‫سرعت‌های باال) بیش‌تر خواهد شد‪.‬‬ ‫این پدیده بر الس��تیک‌های ش��ما هم اثر خواهد کرد‬ ‫و باعث می‌ش��ود باد آن‌ها کم‌تر ش��ود‪ .‬این سبب می‌شود‬ ‫اصط��کاک و مقاومت می��ان تایر و زمین بیش‌تر ش��ود و‬ ‫مصرف سوخت خودرو باال رود‪.‬‬ ‫هوای سرد همچنین سیال‌های خودرو؛ مانند روغن‬ ‫موت��ور و یا روغن جعبه‌دنده را چگال‌ت��ر می‌کند و باعث‬ ‫اصط��کاک بیش‌ت��ر در موتور و جعبه‌دنده می‌ش��ود‪ .‬این‬ ‫اتف��اق بیش‌تر خودرو را در س��فرهای کوتاه مدت هدف‬ ‫ق��رار می‌دهد‪ ،‬زی��را هرچی��زی در خ��ودرو در دماهای‬ ‫باالتر‪ ،‬کارآمدتر می‌شود‪ .‬شما ممکن است مقدار زیادی‬ ‫ق��درت صرف اس��تفاده از گرم‌کن کنید و ی��ا همین‌طور‬ ‫زم��ان زی��ادی به گ��رم کردن خ��ودرو پی��ش از حرکت‬ ‫اختص��اصدهی��د‪.‬‬ ‫خ��ودروی ش��ما همین‌ط��ور در برف و یخ س��وخت‬ ‫بیش‌ت��ری مصرف می‌کند‪ .‬به طور کلی‪ ،‬به صرفه‌ترین‬ ‫س��رعت‪ 80 ،‬کیلومت��ر در س��اعت اس��ت‪ .‬اگ��ر جاده‬ ‫پوش��یده از یخ باشد‪ ،‬ش��ما مجبورید با س��رعتی بسیار‬ ‫کم‌ت��ر از این مق��دار حرکت کنی��د‪ .‬تایرهای خودروی‬ ‫ش��ما هم تماس کم‌ت��ری با جاده خواهند داش��ت که‬ ‫بدان معناس��ت که تمام قدرت خودروی شما به جاده‬ ‫منتق��ل نخواهد ش��د‪ .‬تمام این دالیل کوچک س��بب‬ ‫تفاوتی بزرگ می‌ش��وند‪.‬‬ ‫خوش‌بختانه‪ ،‬ش��ما می‌توانی��د چند کار س��اده انجام‬ ‫دهی��د ت��ا مصرف س��وخت خ��ودروی خ��ود را در هوای‬ ‫س��رد کاه��ش دهید‪ .‬ب��ا این‌ک��ه کار زی��ادی در رابطه با‬ ‫آیرودینامی��ک خ��ودروی خ��ود نمی‌توانید انج��ام دهید‪،‬‬ ‫‪49337‬‬ ‫کاهش مصرف سوخت‬ ‫در جاده‌های سرد‬ ‫می‌توانید مصرف س��وخت خ��ودرو را با چک‌کردن میزان‬ ‫باد تایرها و همین‌طور اضافه‌کردن مقداری باد در صورت‬ ‫لزوم‪ ،‬کاهش دهید‪.‬‬ ‫از روغ��ن موتورهایی که برای هوای س��رد طراحی‬ ‫شده‌اند اس��تفاده کنید تا اصطکاک موتور خودرو‪ ،‬کاهش‬ ‫یابد‪.‬‬ ‫به‌جای این‌که در حالت توقف به گرم‌کردن خودروی‬ ‫خود اقدام کنید‪ ،‬ش��روع به حرکت کنی��د‪ .‬خودرو در این‬ ‫حال��ت با اس��تفاده از گرمای موتور‪ ،‬بس��یار س��ریع‌تر گرم‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ش��ما باید س��فرهای خود را تا حد امکان‪ ،‬یک تکه‬ ‫کنید‪ .‬به این معنی که چند س��فر را در یک سفر جای داده‬ ‫و دفعات زیادی را ب��ه راه‌اندازی دوباره خودرو اختصاص‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫س��عی کنید از سیستم ضدیخ بیش از حدی که الزم‬ ‫است استفاده نکنید‪.‬‬ ‫پارک‌ک��ردن خ��ودرو در پارکینگ‌های سرپوش��یده‬ ‫باعث می‌ش��ود خودرو گرم‌تر بماند و زمان کم‌تری صرف‬ ‫گرم‌کردن خودرو شود‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪37‬‬
‫دنیای هوشمند‬ ‫‪49338‬‬ ‫خودران‌ها در خیابان‌ها‬ ‫خودران‌ها یک هفته در خیابان‌های الس وگاس تردد می‌کنند و هرکسی می‌تواند از آن‌ها استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫‪ ‬هرکسی که به مرکز کنوانسیون الس وگاس برود و برنامه لیفت را باز کند‪ ،‬می‌تواند به یکی از ‪۲۰‬‬ ‫مقصد از پیش تعیین شده برود‪.‬‬ ‫ش��رکت لیفت و شرکت خودروهای خودکار ‪ Aptiv‬یک تیم شده‌اند و در ‪ ،۲۰۱۸ CES‬بزرگ‌ترین‬ ‫کنفرانس ساالنه فن‌آوری با همکاری هم‪ ،‬خودروهای خودران را به نمایش گذاشتند‪.‬‬ ‫ای��ن کار‪ ،‬یک روش هوش��مندانه ب��رای آماده کردن م��ردم برای ای��ده خودروهای ب��دون راننده‬ ‫اس��ت‪ .‬اگرچه تکنولوژی واقعی هنوز به س��ال‌ها زمان نیاز دارد‪ ،‬اما احتماال برنامه‌های س��واری و‬ ‫تاکس��ی‌یاب‌ها اولین مکان‌هایی خواهند بود که مردم می‌توانند ای��ن خودروهای خودران را تجربه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫م��ا روی صندلی عقب نشس��تیم تا این‌ک��ه خودرو به‬ ‫س��مت س��یزرز پاالس رفت و برگش��ت‪ .‬مس��یر بیش‌تر‬ ‫ص��اف بود‪ ،‬ام��ا لحظه توق��ف و حرکت به نظ��ر نگران‬ ‫کنن��دهمی‌آم��د‪.‬‬ ‫ن��وادا یک ثبت نام ویژه ب��رای خودروهای خودکار‬ ‫دارد و اج��ازه می‌ده��د ب��ا برخ��ی محدودیت‌ه��ا در‬ ‫جاد ه‌ه��ا آزمای��ش ش��وند‪ .‬ی��ک قانون این اس��ت که‬ ‫همیش��ه ی��ک راننده «انس��انی» آموزش دیده پش��ت‬ ‫فرمان باش��د‪.‬‬ ‫پای رانن��ده باید روی پدال باش��د‪ .‬دس��تانش در‬ ‫اطراف فرمان باش��د‪ .‬او زمانی ک��ه خودرو در حالت‬ ‫خ��ودران تنظیم ش��ده اس��ت‪ ،‬اج��ازه صحبت کردن‬ ‫ن��دارد‪ ،‬ام��ا ب��ا این ح��ال ای��ن رانن��ده قطع��ا توجه‬ ‫بیش‌ت��ری نس��بت به رانن��دگان معمولی ب��ه جاد ه‌ها‬
‫خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫در ی��ک نقطه‪ ،‬ای��ن خودروها در تقاطع‌های ش��لوغ‬ ‫و زمانی که چراغ راهنمایی زرد اس��ت‪ ،‬گیج می‌ش��وند‪.‬‬ ‫راننده‌ه��ا در این حال��ت پ��ا را روی گاز می‌گذارند و از‬ ‫تقاطع خارج می‌ش��وند‪.‬‬ ‫او به راس��ت و چ��پ می‌پیچد‪ ،‬تغییر مس��یر می‌دهد‬ ‫و حتی برای جلوگی��ری از نزدیکی به خودروی جلویی‬ ‫س��رعت را کاهش می‌دهد‪ .‬در ای��ن خودرو یک صفحه‬ ‫نمای��ش روی کیب��ورد ق��رار گرفت��ه که اش��یایی که در‬ ‫خیابان وجود دارد را با نقطه نش��ان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫مردم و ماشین‌های دیگر توسط سنسورهایی در خودرو‬ ‫شناس��اییمی‌ش��وند‪.‬‬ ‫‪ ۹‬سنس��ور تش��خیصی مختلف در این خودرو وجود‬ ‫دارد‪ .‬همچنین ‪ ۱۰‬سنس��ور رادار و دو دوربین در بدنه‬ ‫دس��تگاهکارش��دهاس��ت‪.‬‬ ‫س��رویس‌های خدم��ات‪ ،‬همیش��ه ب��ه خودروه��ا و‬ ‫رانندگان آن‌ها وابس��ته هس��تند‪ ،‬اما خودران‌ها ممکن‬ ‫اس��ت به این مش��اغل پایان دهد‪.‬‬ ‫ج��ودی کلم��ن‪ ،‬رهبر پ��روژه خودروه��ای خودران‬ ‫لیف��ت می‌گوید‪ :‬خودروهای بدون رانن��ده‪ ،‬تاثیر مثبتی‬ ‫در جه��ان خواهن��د داش��ت‪ .‬همچنی��ن حم��ل و نقل‬ ‫می‌تواند ب��ه فعالیتی بیش‌تر «اجتماعی» تبدیل ش��ود‪.‬‬ ‫ی��ک برنامه می‌تواند موس��یقی‪ ،‬پادکس��ت ی��ا خواندنی‬ ‫مورد عالقه مس��افر را پخش کند‪.‬‬ ‫در این خودرو یک صفحه‬ ‫نمایش روی کیبورد قرار‬ ‫گرفته که اشیایی که در‬ ‫خیابان وجود دارد را با نقطه‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬همچنین‬ ‫مردم و ماشین‌های دیگر‬ ‫توسط سنسورهایی در‬ ‫خودرو شناسایی می‌شوند‬ ‫بوش به‌دنبال جای پارک هوشمند‬ ‫ش��رکت بوش س��امانه‌ای برای یافت��ن جای پارک‬ ‫خ��ودرو ارایه کرده اس��ت‪ .‬این ش��رکت که ع�لاوه‌ بر‬ ‫ل��وازم خانگ��ی‪ ،‬در زمین��ه تولید س��امانه‌های خودران‬ ‫نیز پیش‌تاز اس��ت‪ ،‬نوآوری خود را در نمایش��گاه لوازم‬ ‫الکترونیک الس‌وگاس عرضه کرده اس��ت‪.‬‬ ‫مای��ک مانس��وئتی‪ ،‬مدی��ر کس��ب‌و‌کار ب��وش‬ ‫درآمریکای ش��مالی گفت‪ :‬س��امانه یافتن محل پارک‬ ‫خودرو از مرحله آزمایشی خارج شده است و به زودی‬ ‫در‪ ۲۰‬ش��هر آمریکا قابل اس��تفاده خواهد بود‪ .‬ش��یوه‬ ‫کار ای��ن س��امانه به این صورت اس��ت ک��ه اطالعات‬ ‫ب��ه روز و لحظ��ه‌ای از مقص��د م��ورد نظ��ر راننده را‬ ‫دریاف��ت می‌کند و ب��ا یافتن نزدیک‌تری��ن محل پارک‬ ‫خودروی خالی در کنار خیابان‪ ،‬راننده را مس��تقیما به‬ ‫س��ویش راهنمایی می‌کند‪ .‬در این سامانه از اطالعات‬ ‫حس��گرها و دوربین‌ه��ای س��طح ش��هر ب��رای یافتن‬ ‫محل‌ه��ای پارک خودرواس��تفاده می‌ش��ود‪ .‬ش��رکت‬ ‫ب��وش قص��د دارد از این س��امانه به‌عن��وان فن آوری‬ ‫پایه‌ای اس��تفاده کن��د و درآینده نزدی��ک خودروها را‬ ‫قادر س��ازد بدون حض��ور راننده محل پارک مناس��بی‬ ‫بیابند و پارک ش��وند‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪39‬‬
‫فرهنگ رانندگی‬ ‫دکتر داوود عبدالهی‪ ،‬استاد دانشگاه و متخصص تعلیم و تربیت‪:‬‬ ‫‪49340‬‬ ‫قوانین شهری باید آموخته شود‬ ‫مهدی خلیلی‬ ‫دکتر داوود عبدالهی‪،‬عضو هیات علمی دانشگاه و‬ ‫دکترای برنامه ریزی آموزشی است‪ .‬چند سال رییس‬ ‫دانش��کده مدیریت آموزش��ی دانش��گاه آزاد شهر ری‬ ‫ب��ود‪ .‬دغدغ��ه فرهن��گ دارد و اصالح جامع��ه از جمله‬ ‫رفت��ار ترافیک��ی را در مقوله آم��وزش می‌داند‪ .‬از منظر‬ ‫این اس��تاد ‪ 50‬س��اله‪ ،‬برای آش��نایی دانش آموزان با‬ ‫مسایل شهری و شهروندی‪،‬باید درسی به نام «قوانین‬ ‫ش��هری» در س��رفصل دروس دانش��گاهی‪ ،‬گنجانده‬ ‫شود‪ .‬خواندن این گفت و گو خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫خودرو در کودکی چه حسی به شما می‌داد؟‬ ‫در کودکی وقتی س��وار خودرو می‌ش��دم حس امنیت‬ ‫را داش��تم و ای��ن که می‌توان��م از جایی به جای��ی دیگر با‬ ‫آرامش‪،‬سریع و با امنیت بیش‌تر نقل مکان کنم‪.‬‬ ‫االن خودرو چه حسی به شما می‌دهد؟‬ ‫ول��ی االن این حس را ندارم‪ .‬نه در داخل خودرو حس‬ ‫امنیت دارم و نه در خیابان‌ها آرامش حین رانندگی را‪.‬‬ ‫چند سالگی گواهی نامه گرفتید؟‬ ‫در ‪ 18‬سالگی گواهی‌نامه گرفتم‪.‬‬ ‫م��ی توانید بفرمایید چ��ه خودرویی داری��د؟ داخلی‬ ‫است یا خارجی؟‬ ‫خودروی پژو ‪ 206‬دارم که ساخت داخل است‪.‬‬ ‫برای ارتقای فرهنگ ترافیک چه باید کرد؟‬ ‫بای��د وس��ایل نقلیه عموم��ی را افزای��ش داد‪ .‬مردم از‬ ‫وس��ایل نقلیه عمومی اس��تفاده می‌کنند‪ ،‬ولی به نظر من‬ ‫این تع��داد اتوبوس و واگن مترو کافی نیس��ت‪ .‬همیش��ه‬ ‫پر هس��تند‪ .‬این نش��ان می‌دهد که مردم از وسایل نقلیه‬ ‫عمومی استقبال می‌کنند‪ ،‬ولی جواب‌گو نیست‪.‬‬ ‫ب��ه نظ��ر ش��ما آم��وزش و پ��رورش چه نقش��ی در‬ ‫ارتقای فرهنگ ترافیک دارد؟‬ ‫در آموزش و پرورش درسی با محتوای قانون شناسی‬ ‫و جرایم تخلف از آن‌ها وجود ندارد‪ .‬به نظر من بهتر است‬ ‫که درس��ی تحت عنوان قوانین ش��هری و جرم شناس��ی‬ ‫به دروس اضافه ش��ود تا دانش‌آموزان این مس��ایل را به‬ ‫عنوان آیین زندگی در شهر بیاموزند‪.‬‬ ‫ماشین نوشته‌ها را می‌خوانید؟‬ ‫در حین رانندگی «ماشین نوشته»‌ها را اصال نمی‌خوانم‪.‬‬ ‫قبال وقتی س��وار تاکس��ی یا اتوبوس می‌شدم می‌توانستم‬ ‫ماش��ین نوش��ته‌ها را بخوانم‪ ،‬ولی االن خی��ر‪ .‬چون اکثر‬ ‫مس��یرهایی که م��ی‌روم دارای خطوط بی آر تی اس��ت و‬ ‫اتوبوس‌ها در مسیر خودشان و سرعت بیش‌تری حرکت‬ ‫می‌کنند و برایم قابل خواندن نیس��ت‪ .‬وقتی هم سوار‬ ‫اتوبوس هس��تم که در خطوط بی آر تی اتوبوس‌ها در‬ ‫طول ه��م حرکت می‌کنن��د و باز‬ ‫هم قابل خواندن نیس��ت‪،‬‬ ‫اما نوشته‌های داخل‬ ‫ایستگاه‌های مترو‬ ‫‪40‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫را می‌خوان��م چون چن��د دقیقه‌ای که منتظ��ر آمدن مترو‬ ‫هستم این ش��رایط برایم فراهم است‪ .‬بنده از وسایل نقلیه‬ ‫عمومی به‌خصوص مترو زیاد استفاده می‌کنم‪.‬‬ ‫نامه باید فرد از نظر سالمت بررسی شود‪.‬‬ ‫ب��ه نظر من مهم‌ترین تخل��ف رانندگی ما عدم حرکت‬ ‫بین خطوط است که خود باعث ایجاد تصادف و همچنین‬ ‫ترافیک می‌شود‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت ک��ه تالش علمای تعلی��م و تربیت‬ ‫در تحلیل پرخاش��گری رانن��دگان از این حیث مفید و مهم‬ ‫اس��ت که رانندگان صبور و محتاط و به دور از ناامنی‌های‬ ‫روانی‪ ،‬احس��اس برتری‌طلبی و خودس��تایی و خودنمایی و‬ ‫رفتارهای پرخاش��گرانه حرکت کنند و در رانندگی آرامش‬ ‫داش��ته باش��ند‪ .‬از س��ویی این آرامش در رانندگی مسری‬ ‫اس��ت و به رانندگان و عابران س��رایت می‌کند! و از سوی‬ ‫دیگر‪،‬رانندگی پرخاشگرانه منجر به بروز مشکل برای همه‬ ‫رانندگان می‌ش��ود‪ .‬وقوع ی��ک تصادف‪،‬آرامش را از همه‬ ‫س��لب می‌کند! و در واقع هم��ه را به تله یک فرد عصبانی‬ ‫و پرخاشگر می‌اندازد‪.‬‬ ‫مهم‌ترین تخلف رانندگی ما چیست؟‬ ‫چرا برخی‌ها مدام بوق می‌زنند؟‬ ‫به نظر من دلیل ب��وق زدن بیش از حد به دلیل تمایل‬ ‫به دور کردن عوامل استرس زا از خودشان است‪ .‬نزدیک‬ ‫ش��دن عابر پیاده‪ ،‬دوچرخه س��وار‪ ،‬موتور س��وار یا وسایل‬ ‫نقلیه دیگر به خودرو باعث ایجاد ترس از تصادف می‌شود‬ ‫و همین امر باعث بوق زدن می‌شود‪.‬‬ ‫روان شناسی چیست؟‬ ‫به طور کلی روان‌شناسی همان مطالعه رفتار انسان‌ها‬ ‫و بررسی ذهن و آثار و احکام آن است‪.‬‬ ‫ب��ه عن��وان ی��ک متخص��ص تعلی��م و تربی��ت و ی��ک‬ ‫روان‌شناس‪،‬خطاهایرانندگیراچگونهتفسیرمی‌کنید؟‬ ‫واقعیت این اس��ت که ازلحاظ روان‌شناس��ی چند نوع‬ ‫خطای حین رانندگی وجود دارد‪:‬‬ ‫گاه��ی اوقات اش��تباهات دیگ��ران را به ش��خصیت‬ ‫ی��ا مهارت آن‌ها نس��بت می‌دهی��م و اش��تباهات خود را‬ ‫وابس��ته به موقعیت می‌دانیم؛ مثال وقتی کسی بدون حق‬ ‫تق��دم حرکت می‌کند‪ ،‬چند ناس��زا از قبیل بی‌ش��خصیت‬ ‫و بی‌فرهن��گ به او می‌دهی��م‪ ،‬ولی وقت��ی خودمان این‬ ‫کار را می‌کنیم‪ ،‬آن را به خس��تگی‪ ،‬جب��ران کمبود وقت‬ ‫و‪ ...‬نس��بت می‌دهیم‪ .‬مس��اله دیگری ک��ه باید گفت این‬ ‫اس��ت که ما توانایی و مه��ارت خودمان را بیش‌تر از واقع‬ ‫ارزیاب��ی می‌کنیم؛ مثال برای نش��ان دادن دس��ت‌فرمان‬ ‫خود به دیگران در مقایس��ه با مایکل شوماخر و رانندگان‬ ‫فرمول‌یک ب��ا ویراژ یا س��رعت غیرمجاز و ع��دم ارزیابی‬ ‫همه‌جانب��ه‪ ،‬خ��ود و دیگ��ران را به‌دلی��ل ای��ن خط��ای‬ ‫ذهنی مه��ارت در معرض خطر قرار می‌دهیم‪.‬از س��وی‬ ‫دیگ��ر خطاهایی ک��ه در روان شناس��ی از آن‌ها به عنوان‬ ‫خطاهای قضاوت نام برده می‌ش��ود به چند دسته تقسیم‬ ‫می‌ش��وند‪:‬مثال این خطا که س��رعت باال همیش��ه باعث‬ ‫صرف��ه جویی می‌ش��ود‪ .‬یا قض��اوت بر‬ ‫اس��اس ن��وع ماش��ین طرف‬ ‫مقابل و نه خود شخص؛‬ ‫مثال برای ماشین‌های‬ ‫گ��ران قیم��ت کم‌ت��ر‬ ‫مزاحم��ت ایجاد کنیم‬ ‫و اجازه عب��ور راحت‌تر‬ ‫به آن‌ها بدهیم‪.‬از س��وی‬ ‫دیگر مس��اله سالمت روان‬ ‫در رانندگی بسیار مهم است‪.‬‬ ‫حتی ب��رای اخذ گواهی‬ ‫ش��ما که متخص��ص تعلیم و تربیت هس��تید‪ ،‬نقش‬ ‫مخ��رب پرخاش��گری در رانندگ��ی را چگون��ه تحلی��ل‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫بیش از هر چیز حسرت چه چیزی را می‌خورید؟‬ ‫هیچ وقت حسرت چیزی را نخوردم‪.‬‬ ‫بهترین اسباب بازی دوران کودکی تان چه بود؟‬ ‫یک بیل و کلنگ کوچک بود که خیلی دوستش داشتم‪.‬‬ ‫قدیمی‌ترین نشانه‌ای که از گذشته با خود دارید؟‬ ‫خودرو‪.‬‬ ‫از کدام تابلوی راهنمایی و رانندگی بدتان می‌آید؟‬ ‫تابلوی محدوده زوج و فرد‪.‬‬ ‫خاطره انگیزترین خودرو چه بود؟‬ ‫ژیان‪.‬‬ ‫دست به آچارهستید؟‬ ‫خیر‪ .‬اصال نیستم‪.‬‬ ‫مهم‌ترین ایراد ما در رانندگی چیست؟‬ ‫حرکت نکردن بین خطوط‪.‬‬ ‫لطفا به محض ش��نیدن این کلمات‪ ،‬تنها یک کلمه‬ ‫که گویای احساس شما در آن لحظه باشد‪ ،‬بفرمایید‪.‬‬ ‫چراغ قرمز‪ :‬توقف‬ ‫اعتماد‪ :‬دوری کنم‪.‬‬ ‫گل‌فروش‪ :‬لطافت‬ ‫بوق‪ :‬عصبانیت‬ ‫خطوط ممتد‪ :‬نظم و آرامش‬ ‫جرثقیل‪ :‬چند روز دوندگی‬ ‫جریمه‪ :‬سکوت‬ ‫تخت گاز‪ :‬خطر‬ ‫جای پارک‪ :‬عالیه‬ ‫توقف دوبله‪ :‬بی انضباطی‬ ‫دنده معکوس‪ :‬شور و حال‬ ‫نیم کالچ‪ :‬احتیاط‬ ‫چهارراه‪ :‬توقف‬ ‫حق تقدم‪ :‬گذشت‬ ‫سپاس‌گزارم که در این گفت و گو به سواالت من‬ ‫پاسخ دادید‪.‬‬
‫بهترین‌ها‬ ‫بهترین شاسی بلندهای سال ‪2017‬‬ ‫ش‪.‬الف‬ ‫در ح��ال حاض��ر طی��ف وس��یعی از شاس��ی بلندهای‬ ‫فوق‌الع��اده در بازار حضور دارن��د‪ .‬زمانی که بحث خرید‬ ‫یک شاس��ی‌بلند قل��در و توانا ب��ه میان می‌آید گم ش��دن‬ ‫در میان انبوه��ی از خودروها با قابلیت‌ه��ای باال‪ ،‬فضای‬ ‫پای زیاد و سیس��تم‌های اطالعات سرگرمی نرم و روان‬ ‫آس��ان اس��ت‪ .‬البته نیازی ب��ه ترس نیس��ت‪ ،‬زیرا مجله‬ ‫ایران‌خودرو این‌جاست تا بهترین شاسی بلندهای سال‬ ‫‪ 2017‬را خدمت شما معرفی کند‪.‬‬ ‫مش��کلی نیس��ت اگر به دنبال خرید یک شاس��ی‌بلند‬ ‫باش��ید‪ ،‬زیرا گزینه‌های مختلفی پیش روی شماس��ت که‬ ‫هم��ه این‌ها به لطف خواس��ته‌های خری��داران که همان‬ ‫موقعی��ت رانندگی مناس��ب‪ ،‬کابین ج��ادار و توانایی‌های‬ ‫آفرود است‪ ،‬فراهم شده‌اند‪.‬‬ ‫از آن‌جای��ی که اقبال به شاس��ی بلندها هر روز بیش‌تر‬ ‫می‌ش��ود خودروس��ازان تالش‌های زیادی ب��رای عرضه‬ ‫بهترین خودرو داش��ته‌اند‪ .‬موضوع مهم‌ت��ر این‌که برخی‬ ‫از این شاس��ی بلندها حتی دارای پرفورمنس و دینامیک‬ ‫رانندگی برخی خودروهای خانوادگی هستند‪.‬‬ ‫مهم نیس��ت که به چه عاملی اهمی��ت می‌دهید‪ ،‬زیرا‬ ‫گزینه‌های متفاوتی هستند که بهترین‌ها را ارایه می‌کنند‪.‬‬ ‫خواه به دنبال شاس��ی‌بلند مناس��ب آفرود باش��ید یا فقط‬ ‫بخواهید نش��ان درخوری روی کاپوت داش��ته باشید‪ ،‬هر‬ ‫نوع انتخابی وجود دارد‪ .‬همچنین شاسی بلندهایی وجود‬ ‫دارند ک��ه بیش‌تر روی محیط‌های ش��هری تمرکز کرده‬ ‫و از آن جمل��ه می‌ت��وان به خودروهایی چ��ون رنو کجار و‬ ‫سیتروئن ‪ C4‬کاکتوس اشاره کرد‪.‬‬ ‫ش��اید برخی افراد نگران مصرف س��وخت و آالیندگی‬ ‫چنی��ن خودروهای ب��زرگ و س��نگینی باش��ند‪ ،‬اما اکثر‬ ‫این مدل‌ها آالیندگی در حد س��دان‌هایی با ابعاد مش��ابه‬ ‫ی��ا هاچ‌بک‌ه��ای خانوادگی دارن��د؛ بنابرای��ن اگرچه در‬ ‫سال‌های گذش��ته انتخاب یک شاسی‌بلند به معنی توجه‬ ‫ص��رف به آفرود بود‪ ،‬اما هم‌اکنون این تصویر تغییر زیادی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫البته این اقبال به شاس��ی بلندها اتفاقی نیس��ت‪ ،‬زیرا‬ ‫مزیت‌های زیادی در این میان وجود دارد‪ .‬ارتفاع بیش‌تر از‬ ‫سطح زمین باعث ایجاد دید بهتر به جاده شده و موقعیت‬ ‫رانندگی باالتر باعث افزایش اعتمادبه‌نفس می‌شود‪ .‬بدنه‬ ‫بزرگ‌تر این خودروها به معنی کاربردی بودن بیش‌تر بوده‬ ‫بنابرای��ن از نظر فضای کابین و بار‪ ،‬شاس��ی بلندها رقیب‬ ‫مینی ون‌های خانوادگی محسوب می‌شوند‪.‬‬ ‫سیستم‌های چهار چرخ محرک این خودروها همچنین‬ ‫باع��ث افزای��ش توانای��ی شاس��ی بلنده��ا در زمین‌های‬ ‫لغزنده ش��ده اگرچه که مدل‌های تک دیفرانس��یل از نظر‬ ‫هزینه‌ه��ا در اولویت باالت��ری قرار می‌گیرن��د‪ .‬همچنین‬ ‫برخ��ی مدل‌ه��ای هیبری��دی و پالگی��ن هیبری��دی هم‬ ‫وج��ود دارند که صرفه‌جویی حداکث��ری در هزینه‌ها را به‬ ‫وجود می‌آورند‪ .‬در آن س��وی طیف نیز شاس��ی بلندهای‬ ‫پرفورمنس��ی قرار گرفته‌اند ک��ه در جاده‌های پر پیچ و خم‬ ‫خنده را بر لبان راننده جاری می‌سازند‪.‬‬ ‫طراح��ی ظاه��ری نی��ز دیگ��ر عام��ل خری��داران‬ ‫شاس��ی بلندهاس��ت و اکثر ای��ن خودروها ب��ا گزینه‌های‬ ‫شخصی‌س��ازی زیادی در دس��ترس هس��تند و در نهایت‬ ‫به شاس��ی بلندهای لوکسی می‌رسیم که از نظر کیفیت و‬ ‫آرامش کابین تنه به تنه بهترین لیموزین‌هامی‌زنند‪.‬‬ ‫و البته مهم‌ترین شاخصه یک شاسی‌بلند توانایی‌های‬ ‫مطلوب در زمین‌های خیس و لغزنده بوده و واضح اس��ت‬ ‫که اکثر شاسی بلندها و خودروهای دو دیفرانسیل دارای‬ ‫این اس��تعداد به منظور توجیه محبوبیت خود هستند‪ ،‬اما‬ ‫کدام شاس��ی‌بلند بهتر از رقباس��ت؟ برای فهمیدن پاسخ‬ ‫این س��وال مهم ما فهرس��تی ‪ 10‬تایی از بهترین شاس��ی‬ ‫بلندهای س��ال ‪ 2017‬را گ��ردآوری کرده‌ایم‪ .‬با ما همراه‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49341‬‬ ‫تنه به تنه لیموزین‬ ‫‪41‬‬
‫بهترین‌ها‬ ‫لندروور دیسکاوری‬ ‫دیس��کاوری یکی از خانوادگی‌ترین گزینه‌های بازار بوده و کاربردی به‌صورت هفت نفره داش��ته و‬ ‫توانایی آفرود آن در این کالس برای همگان ثابت شده است‪ .‬فضای کابین دیسکاوری چشم‌گیر بوده‬ ‫و صندلی‌های عقب برای اس��تفاده افراد بالغ راحت و جادار هس��تند‪ .‬کیفیت کابین نیز باعث می‌شود‬ ‫احس��اس خوبی به سرنشین دس��ت دهد‪ .‬تکنولوژی‌های به کار رفته نیز قابل‌توجه بوده و از آن جمله‬ ‫می‌توان سیس��تم اطالعات سرگرمی جدید و سیس��تم‌های الکترونیکی پیش��رفته را نام برد‪ .‬ساختار‬ ‫آلومینیومی دیسکاوری به این معنی است که اگرچه با خودرویی بزرگ روبه رو هستیم‪ ،‬اما به اندازه‌ای‬ ‫که انتظار داریم س��نگین نیس��ت بنابراین هزینه‌های مالکیت خودرو مخصوصا با پیش��رانه دو لیتری‬ ‫دیزلی انجینیوم معقول است‪ .‬با چنین ترکیبی از استعدادهای زیاد‪ ،‬جای تعجبی ندارد که دیسکاوری‬ ‫عنوان بهترین شاسی‌بلند بزرگ سال ‪ 2017‬را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫پژو ‪5008‬‬ ‫‪1‬‬ ‫پژو ‪ 5008‬بزرگ‌ترین شاسی‌بلند این برند فرانسوی است‪ .‬این خودرو بر پایه موفقیت‬ ‫برادر کوچک‌تر ‪ 3008‬پی‌ریزی ش��ده و ویژگی‌های دل‌پذیر آن را کپی‌برداری کرده که‬ ‫از آن جمل��ه می‌توان به ظاهر و کابین ش��یک‪ ،‬کاربردی و مجه��ز و همچنین فضای‬ ‫کابین زیاد و آرایش هفت نفره اش��اره کرد‪ .‬دو پیش��رانه بنزینی و تعدادی از نسخه‌های‬ ‫دیزلی برای ‪ 5008‬در نظر گرفته ش��ده‌اند و دو گیربکس شش سرعته دستی یا هشت‬ ‫س��رعته اتوماتیک را می‌توان انتخاب کرد‪ .‬فرمان کوچ��ک پژو در ‪ 3008‬به خوبی کار‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما برای مدل بزرگ‌تر ‪ 5008‬کمی نامناسب است‪ .‬شایان ذکر است تکان‌های‬ ‫بدنه این خودرو توی چشم می‌زند‪ .‬البته پژو از نظر هزینه‌های مالکیت‪ ،‬تکنولوژی‌های‬ ‫به کار رفته و کیفیت سواری راحت می‌درخشد‪ .‬سیستم تعلیق نرم و فاصله بیش‌تر بین‬ ‫محورها باعث شده سواری خودرو در زمین‌های ناهموار خوب باشد‪.‬‬ ‫ولوو ‪XC60‬‬ ‫در مقایس��ه با برخی خودروس��ازان‪ ،‬تاریخچه ولوو در شاس��ی بلندسازی چندان‬ ‫طوالنی نیس��ت‪ ،‬اما این برند خوش‌نام س��وئدی در حال حاض��ر دو نمونه از بهترین‬ ‫قدبلندهای بازار را می‌س��ازد‪ .‬جدیدترین محصول این برند شاس��ی‌بلند‪ XC60‬است‬ ‫که دنباله‌روی برادر بزرگ‌تر یعنی ‪ XC90‬بوده‪ ،‬زیرا ظاهری شیک‪ ،‬تکنولوژی‌های‬ ‫زی��ادی و ایمنی مثال‌زدنی را ارایه می‌کند‪ .‬نس��ل دوم این خ��ودرو ظاهری تند و تیز‬ ‫داش��ته و پیش��رانه‌های چهار س��یلندر قوی و کم‌مصرف آن باعث ش��ده‌اند باالتر از‬ ‫رقبای��ی چون آاودی ‪ Q5‬و مرس��دس ‪ GLC‬ق��رار بگیرد‪ .‬این خ��ودرو بیش‌تر روی‬ ‫راحتی تمرکز داش��ته و در ش��هر یا بزرگراه یک کروزر نرم و روان به ش��مار می‌رود‪.‬‬ ‫فضای کابین ‪ XC60‬خوب بوده و فضای سرنش��ین و بار زیادی دارد‪ .‬ولوو ‪XC60‬‬ ‫انتخاب فوق‌العاده‌ای برای خانواده‌هاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ب‌ام‌و ‪X3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اشکودا کودیاک‬ ‫حضور اش��کودا در بازار شاس��ی بلندها قدرتمندانه بوده اس��ت‪ .‬شاسی‌بلند توانای‬ ‫اش��کودا که با نام کودیاک شناخته می‌ش��ود محبوبیت پیدا کرده و فضای بار و کابین‪،‬‬ ‫شاخصه‌های لوکس و کاربردی بودن را با بهایی خوب ارایه می‌کند‪ .‬این خودرو‪ ،‬پلتفرم‬ ‫سبک‌وزن پیشرفته‌ای دارد که هندلینگ برجسته‌ای برای چنین خودروی بزرگی داده‬ ‫و عملکرد پیشرانه‌های متعدد کودیاک باعث شده‌اند این خودرو برای یدک کشی ایده‬ ‫آل باش��د‪.‬کابین کودیاک نیز نمایی هوشمندانه داشته که از مدل ساپرب الهام گرفته و‬ ‫فضای داخلی نیز پاس��خ‌گوی هفت نفر است‪ .‬سواری کودیاک راحت بوده و کیت‌های‬ ‫پیشرفت ‌ه زیادی برای راضی نگه‌داشتن سرنشینان تدارک دیده شده‌اند‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫نس��ل جدید ب‌ام‌و ‪ X3‬که اخیرا معرفی ش��ده توانایی‌های زیادی دارد‪ .‬نسل اول این‬ ‫خودرو در س��ال ‪ 2003‬عرضه شد و ب‌ام‌و مدعی بود آن خودرو اولین شاسی‌بلند لوکس‬ ‫میدس��ایز جهان اس��ت‪ ،‬اما از آن زمان تاکنون بازار کاملا ش��لوغ ش��ده است‪ .‬هم‌اکنون‬ ‫رقبای مستقیمی چون مرسدس ‪ ،GLC‬آاودی ‪ Q5‬و ولوو ‪ XC60‬برای ‪X3‬رجزخوانی‬ ‫می‌کنند‪ .‬کیفیت س��اخت کابین ‪ X3‬جدید درجه‌یک بوده و ترکیب دل‌چس��بی از راحتی‬ ‫و کاربردی بودن دیده می‌ش��ود‪ .‬زیر کاپوت نیز می‌توان پیش��رانه‌های مختلف دو لیتری‬ ‫بنزینی و دیزلی را انتخاب کرد و البته نباید نس��خه‌های قدرتمندتر شش سیلندر را نادیده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪5‬‬
‫ولوو ‪XC90‬‬ ‫جگوار اف پیس‬ ‫زمانی که برای عرضه ‪ XC90‬منتظر ماندیم ارزش��ش را داشت‪ .‬معرفی یک پلتفرم‬ ‫کاملا جدید و پیش��رانه‌های چهار س��یلندر کم‌مصرف‪ ،‬طراحی ظاه��ری و کیفیتی در‬ ‫ح��د ب��زرگان دارد‪ .‬گزینه دیزلی ‪ D5‬پاک بوده و آرام و س��اکت اس��ت‪ .‬نس��خه بنزینی‬ ‫‪ T6‬عملکرد خوبی داش��ته همانند نس��خه پالگین هیبریدی ‪ T8‬و ناله پیش��رانه چهار‬ ‫س��یلندر در برابر گزینه‌های شش یا هشت س��یلندر رقبا چندان چنگی به دل نمی‌زند‪.‬‬ ‫بهتر است گزینه دیزلی انتخاب شود‪ ،‬زیرا پیشرانه بنزینی اگرچه هیجان‌انگیز بوده‪ ،‬اما‬ ‫صدای ناله مانندی داشته و تشنه‌تر است‪ .‬اکثر خریداران از سخاوتمندی ولوو در ارایه‬ ‫تجهیزات ایمنی و رفاهی خوش‌حال خواهند بود‪ .‬تریم ‪ R-Design‬ولوو ‪ XC90‬حتی‬ ‫مجهزتر از سایر مدل‌ها بوده و فهرست تجهیزات استاندارد بلندباالیی را نشان می‌دهد‬ ‫که از آن جمله می‌توان به سیس��تم تهویه مطبوع‪ ،‬پوشش چرم کابین‪ ،‬سیستم ناوبری‬ ‫ماهواره‌ای و چراغ‌های جلوی ‪ LED‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جگوار اف پیس ترکیبی از ظاهر عالی و کاربرد مناس��ب یک خانواده است‪ .‬این خودرو‬ ‫از شاسی مناسبی سود برده و دارای طیف وسیعی از تکنولوژی‌های ایمنی و پیشرانه‌های‬ ‫کم‌مصرف است‪ .‬در حقیقت جگوار اف پیس همه‌کار ‌ه خوبی بوده و توانسته در سال ‪2016‬‬ ‫عنوان خودروی سال مجله اتو اکسپرس را کسب کند‪ .‬این خودرو تمامی جنبه‌های دل‌پذیر‬ ‫رقبای لوکسی چون پورشه ماکان را با بهایی کم‌تر ارایه کرده و اگر مدل پایه مجهز به پیشرانه‬ ‫دو لیتری ‪ 178‬اسبی دیزلی را انتخاب کنید‪ ،‬هزینه‌های مالکیت نیز بیش‌تر از یک سدان‬ ‫خانوادگی نخواهد بود‪ .‬از دیگر پیش��رانه‌ها می‌توان به نسخه‌های شش سیلندر سه لیتری‬ ‫بنزینی و دیزلی اشاره کرد که قدرت و پرفورمنس باالیی دارند‪ .‬از جمله مشخصات اف پیس‬ ‫می‌توان به رینگ‌های آلیاژی ‪ 18‬اینچی‪ ،‬سیستم اطالعات سرگرمی با ناوبری ماهواره‌ای‬ ‫و صندلی‌های چرم لوکس با تنظیم در چند جهت اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اشکودا کاروک‬ ‫‪8‬‬ ‫زمانی که پش��ت فرمان این شاس��ی‌بلند کوچک قرار بگیرید قطعا تحت تاثیرکیفیت و‬ ‫فضای کابی��ن و تجهیزات کاروک خواهید ب��ود‪ .‬این خودرو رقیب سرس��ختی برای مزدا‬ ‫‪ 5-CX‬و س��ئات آتکا محسوب ش��ده و همانند برادر بزرگ‌تر یعنی کاروک روشی ساده را‬ ‫در تس��خیر دل خریداران انتخاب کرده است‪.‬شاید کابین کاروک به اندازه پژو ‪ 3008‬جالب‬ ‫نباشد‪ ،‬اما رانندگان بسیاری طراحی شسته رفته اشکودا را به عنوان یک شاسی‌بلند ترجیح‬ ‫می‌دهند‪ .‬همان‌طوری که از یک عضو خانواده فولکس‌واگن انتظار دارید‪ ،‬تکنولوژی‌های‬ ‫مدرن خوبی در کاروک به‌کار رفته که از آن جمله می‌توان به ش��ارژ بی‌س��یم تلفن همراه و‬ ‫کنترل‌های حرکتی اشاره کرد‪_ .‬‬ ‫‪9‬‬ ‫پژو ‪3008‬‬ ‫نسل جدید پژو ‪ 3008‬بهتر از هر زمان دیگری بوده و تکنولوژی مدرن را با کابینی‬ ‫فوق‌العاده و پیشرانه‌های عالی ترکیب کرده است‪ .‬از جمله رقبای مستقیم این خودرو‬ ‫می‌توان به سئات آتکا و رنو کجار اشاره کرد‪ ،‬اما پژو توانسته آن‌ها را شکست دهد و‬ ‫به این فهرست راه یابد‪ .‬کابین ‪ 3008‬تغییرات زیادی نسبت به قبل داشته و متفاوت‬ ‫و هوشمند نش��ان می‌دهد‪ .‬فرمان کوچک به کار رفته در اکثر محصوالت مدرن پژو‬ ‫دقیق و صحیح بوده و پش��ت آمپرهای آن نیز احس��اس مدرنی ایج��اد می‌کنند‪ .‬دو‬ ‫گیربکس دس��تی و اتوماتیک قابل انتخاب بوده‪ ،‬ولی نس��خه اتوماتیک گاهی اوقات‬ ‫یک دنده را بیش از حد نگه می‌دارد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تسال مدل ‪X‬‬ ‫تس�لا مدل ‪ X‬از موقعیت منحصربه‌فردی در کالس شاس��ی بلندها برخوردار است‪ .‬همانند مدل‬ ‫‪ ،S‬این شاسی‌بلند نیز مدلی کاملا الکتریکی بوده اگرچه که ابعاد بزرگ و طراحی بی‌همتای باتری به‬ ‫این معنی اس��ت که مدل ‪ X‬رقیب خودروهایی چون آاودی ‪ Q7‬و ولوو ‪ XC90‬است‪ .‬نسخه قدرتمند‬ ‫‪P100D‬از نظر ش��تاب گیری باعث شرمساری بنتلی بنتایگا شده و طراحی منحصربه‌فرد دو پیشرانه‬ ‫الکتریکی با مجموعه باتری بزرگی که در کف خودرو قرار گرفته فضای مناسب برای هفت نفر ایجاد‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬این خودرو از در‌های جالب توجه فالکن نیز بهره‌منداست‪ .‬این در‌ها به‌صورت الکتریکی‬ ‫باز و بس��ته ش��ده و حتی می‌تواند در پارکینگ‌های تنگ نیز عمل کند‪ .‬اگرچه تسال مدل ‪ X‬خودرویی‬ ‫چهار چرخ محرک اس��ت‪ ،‬اما برای اس��تفاده در جاده طراحی شده و البته اگر به نقاط شارژ دسترسی‬ ‫داشته باشید خواهید توانست از بخش اعظم پرفورمنس آن بهره ببرید‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪43‬‬
‫خودروها و آدم‌ها‬ ‫بازیکنان آفریقای جنوبی و خودروهای‌شان‬ ‫‪49344‬‬ ‫جادوی پول‬ ‫س��تاره‌های رنگین پوست فوتبال به لطف بازی قدرتی‪ ،‬مهارت‬ ‫و محبوبیتی که دارند بیش‌ترین دس��ت‌مزد را در مستطیل سبز‬ ‫رنگ می‌گیرن��د و اغلب آن‌ه��ا یکی از مهم‌ترین عالیق‌ش��ان‬ ‫خودرو است تا بخشی از درآمد باالی‌شان را صرف خودروهای‬ ‫ش��یک و گران‌قیمت کنند‪ .‬خودروهای مرس��دس بنز و ب‌ام‌و‬ ‫از جمل��ه خودروهای مورد عالق ‌ه بازیکنان آفریقایی اس��ت‪ .‬در‬ ‫این مطلب به سراغ بازیکنان آفریقای جنوبی و خودروهای‌شان‬ ‫می‌رویم‪.‬‬ ‫برایتون لونگو‬ ‫سری اول ب‌ام‌و‬ ‫سیفی شاباالال‬ ‫مرسدس ای‌ام‌جی‬ ‫ام‌ال ‪63‬‬ ‫‪Mercedes-Benz ML63‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫‪BMW 1 Series‬‬ ‫‪44‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫الرن��س س��یفی ش��اباالال‪،‬‬ ‫متولد ‪ 1984‬فوتبالیس��ت آفریقای‬ ‫جنوبی اس��ت که در پست هافبک‬ ‫و کاپیتان ب��رای کایزن چیفس در‬ ‫لیگ برت��ر بازی می‌کند‪ .‬وی یکی‬ ‫از افراد ش��ناخته شده آفریقای جنوبی اس��ت و دومین بازیکنی است که‬ ‫‪ 90‬بازی در پس��ت کاپیتان داشته و در جام ملل آفریقا و جام جهانی فیفا‬ ‫بازی کرده و به همین دلیل نامزد جایزه پوش��کاش فیفا نیز ش��ده است‪.‬‬ ‫وی عض��و تیم ملی آفریقای جنوبی هم بوده اس��ت‪ .‬ش��اباالال خودروی‬ ‫مرس��دس ای‌ام‌جی ام‌ال‪ 63‬سوار می‌شود‪ .‬این خودرو از پیشرانه هشت‬ ‫س��یلندر دوقل��وی توربو ب��ه ظرفی��ت ‪ 5.5‬لیتر بهره می‌ب��رد که ‪ 516‬و‬ ‫‪ 550‬اس��ب بخار نیرو تولید می‌کند و ش��تاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر را در‬ ‫م��دت زمان ‪ 4.2‬ثانیه طی می‌کند و به گیربکس خودکار مجهز اس��ت‪.‬‬ ‫از ویژگی‌های این خودرو می‌توان به سیس��تم تهوی��ه هوا‪ ،‬مانیتور نقطه‬ ‫کور‪ ،‬کروز کنترل‪ ،‬سیستم ویدیو دی‌‌وی‌دی‪ ،‬سیستم گرم‌شونده صندلی‬ ‫جلو‪ ،‬سیستم تهویه عقب‪ ،‬کنترل اصطکاک‪ ،‬سان‌روف‪ ،‬سیستم هشدار‬ ‫خروج از الین‪ ،‬صندلی‌های چرم‪ ،‬سیستم موقعیت‌یاب جهانی و بلوتوث‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫برایتون لونگو‪ ،‬متولد ‪1991‬‬ ‫است‪ .‬او نیز از فوتبالیست‌های‬ ‫آفریق��ای جنوبی اس��ت که در‬ ‫پس��ت دروازه‌ب��ان در لیگ برتر‬ ‫چیپا یونایت��د بازی می‌کند‪ .‬وی‬ ‫برای جام ملت‌های آفریقا سال‬ ‫‪ 2017‬در براب��ر گامبیا در ژوئن س��ال ‪ 2016‬انتخاب ش��د‪ .‬وی اولین‬ ‫بازی دوستانه در برابر گامبیا را در یازدهم اکتبر ‪ 2016‬انجام داد‪.‬‬ ‫لونگو خودروی ب‌ام‌و س��ری یک س��وار می‌ش��ود‪ .‬این خودروی‬ ‫لوکس از س��ال ‪ 2004‬توسط شرکت ب‌ام‌و ساخته می‌شود‪ .‬نسل دوم‬ ‫سری یک ب‌ام‌و در سال ‪ 2011‬رونمایی شد که به شکل هاچ‌بک سه‬ ‫و پنج در تولید می‌شود‪ .‬پیش��رانه‌های این خودرو شامل چهار سیلندر‬ ‫بنزینی‪ ،‬چهار س��یلندر دیزلی و شش س��یلندر بنزینی هستند‪ .‬در سال‬ ‫‪ 2015‬پیش��رانه‌های دیزلی و بنزینی به دامنه این مدل اضافه شدند‪.‬‬ ‫همه پیش��رانه‌ها توربوشارژر هستند‪ .‬ظرفیت پیش��رانه‌های بنزینی و‬ ‫دیزلی این خودرو بین ‪ 1.5‬تا س��ه لیتر اس��ت که شتاب صفر تا ‪100‬‬ ‫کیلومتر را در مدت زمان ‪ 4.8‬تا ‪ 10.4‬ثانیه طی می‌کنند و بیش‌ترین‬ ‫س��رعت آن ‪ 248‬کیلومتر در س��اعت اس��ت و به گیربکس دس��تی یا‬ ‫خودکار مجهز هستند‪.‬‬
‫رنیلولتشولونیان‬ ‫ب‌ام‌و ایکس‪6‬‬ ‫‪BMW X6‬‬ ‫رنیل��وی «یی��ه» لتش��ولونیا‪ ،‬متول��د‬ ‫‪ 1982‬در س��ووتو بازیک��ن اهل آفریقای‬ ‫جنوبی است که برای تیم ملی کشورش‬ ‫و سوپراسپرت یونایتد بازی می‌کند‪ .‬وی‬ ‫عمدت��ا در لیگ‌های پایین بازی می‌کرد‬ ‫ت��ا زمانی ک��ه به جومو کوزموز در س��ال‬ ‫‪ 2006‬ملحق شد‪ .‬دو سال بعد با امضای قراردادی به کایزر چیفس پیوست‪ .‬با‬ ‫توجه به این که در این مدت جراحات زیادی دید‪ ،‬اما یک عضو اصلی تیم بود‪.‬‬ ‫وی اولین بازی رسمی‌اش را در برابر گوردون گیلبرت در ‪ 30‬آگوست ‪ 2008‬با‬ ‫نتیجه دو بر یک پیروز ش��د‪ .‬او از سال ‪ 2008‬برای آفریقای جنوبی بازی کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬رنیلو در ج��ام جهانی ‪ 2010‬و جام ملت‌های آفریقا س��ال ‪ 2013‬بازی‬ ‫کرد‪ .‬او ‪ 50‬بار پست کاپیتانی تیم را برعهده داشته است‪.‬‬ ‫او خودروی ب‌ام‌و ایکس‪ 6‬س��وار می‌ش��ود‪ .‬نسل اول این خودروی لوکس‬ ‫کراس‌اوور س��ایز متوس��ط در آوریل ‪ 2008‬به عنوان مدل سال ‪ 2009‬به بازار‬ ‫برای فروش عرضه ش��د‪ .‬این خودرو ویژگی‌های یک خودروی بیابانی با نماد‬ ‫یک خودروی کوپه را دربردارد که بر اس��اس نس��ل قبلی ب‌ام‌و ‪ 5‬و س��ری ‪6‬‬ ‫قرار دارد‪ .‬تولید این خودرو در س��وم دس��امبر ‪ 2007‬شروع شد‪ .‬نسل دوم این‬ ‫خودرو در نمایش��گاه خودروی پاریس در سال ‪ 2014‬رونمایی شد‪ .‬این خودرو‬ ‫از پیش��رانه هشت س��یلندر دوقلوی توربو به ظرفیت ‪ 4.4‬لیتر بهره می‌برد که‬ ‫به گیربکس هش��ت س��رعته خودکار مجهز است و ‪ 450‬اسب بخار نیرو تولید‬ ‫می‌کند‪ .‬این خودرو یکی از سریع‌ترین تیپ‌های دوران است‪.‬‬ ‫سپو ماسیلال‬ ‫مرسدس بنز اس‌ال‌اس‌ای‬ ‫ام جی‬ ‫‪Mercedes AMG‬‬ ‫پیترسپو ماسیلال که بیش‌تر با عنوان‬ ‫سپو ماسیلال شناخته شده‪ ،‬فوتبالیست‬ ‫بین‌الملل��ی آفریقای جنوبی اس��ت که‬ ‫در پس��ت دف��اع ب��رای کای��زر چیفس‬ ‫بازی می‌کند‪ .‬ماس��یلال برای س��رعت‬ ‫پیش��رفت و توانایی دفاع باال معروف است‪ .‬او قراردادی چهارساله در ‪ 2007‬با‬ ‫ماکابی هایفا امضا کرد که نقش اساسی و مهمی را ایفا می‌کرد‪ .‬وی در فصل‬ ‫‪ 2009-10‬یک گل را به ثمر رساند و در ژوئن ‪ ،2011‬قراردادش را تا دوسال‬ ‫دیگر تمدید کرد‪ .‬درس��ال ‪ ،2011‬ماسیلال به باشگاه اللیگای اسپانیایی گتافه‬ ‫پیوس��ت که از تیم ماکابی هایفا به صورت قرضی گرفته شد‪ .‬وی پس از اتمام‬ ‫دورانی که به صورت قرضی آمده بود‪ ،‬به ماکابی پیوس��ت‪ .‬از سال ‪ 2006‬وی‬ ‫در ج��ام ملت‌های آفریقا س��ال ‪ ،2008 ،2006‬جام کنفدراس��یون فیفا س��ال‬ ‫‪ ،2009‬جام جهانی فیفا ‪ 2010‬و جام ملت‌های آفریقا ‪ 2013‬بازی کرده است‪.‬‬ ‫ماس��یلال خودروی مرس��دس بن��ز اس‌ال‌اس ای‌ام‌جی س��وار می‌ش��ود‪.‬‬ ‫ای��ن خودروی لوکس با دو صندلی دارای بال‌های جناحی اس��ت و جانش��ین‬ ‫مرس��دس بنز اس‌ال‌آر مک‌الرن اس��ت‪ .‬اس‌ال‌اس سرواژه‌ خودروی اسپرت‬ ‫بسیار سبک است که شاس��ی و بدنه آن از آلومینیوم ساخته شده و در گراتس‬ ‫آلمان تولید می‌شود‪ .‬این خودرو در نمایشگاه خودروی فرانکفورت سال ‪2009‬‬ ‫رونمایی و فروش آن در اواس��ط سال ‪ 2010‬در اروپا و اواسط ‪ 2011‬در آمریکا‬ ‫آغاز شد‪ .‬همچنین مدل برقی آن در نمایشگاه خودروی پاریس ‪ 2012‬رونمایی‬ ‫ش��د‪ .‬همچنین گزینه کامپوزیت س��رامیک ترمز این خودرو سبب شده تا وزن‬ ‫غیرفنری چرخ‌ها تا ‪ 40‬درصد کاهش یابد‪ .‬این خودروی دیفرانس��یل عقب از‬ ‫پیش��رانه هشت س��یلندر به ظرفیت ‪ 6.2‬لیتر بهره می‌برد که ‪ 583‬اسب بخار‬ ‫نیرو تولید می‌کند و به جعبه گیربکس دو کالچه هفت سرعته مجهز است‪.‬‬ ‫ام‌فو ماکوال‬ ‫فولکس‌واگن ام‌کی‪ 6‬گلف جی‌تی‌آی‬ ‫‪vw Golf MK7‬‬ ‫ام‌فو ماکوال‪ ،‬متولد ‪ 1986‬فوتبالیس��ت اهل آفریقای جنوبی است که در پست هافبک برای لیگ برتر باشگاه‬ ‫اورالن��دو پیریت��س بازی می‌کند‪ .‬وی اولین بازی ملی‌اش را در برابر س��نگال در یک بازی دوس��تانه در هش��تم‬ ‫س��پتامبر ‪ 2015‬انج��ام داد‪ .‬وی در س��ال ‪ 1999‬به آکادم��ی کایزر چیفس‬ ‫ملحق ش��د‪ .‬تا س��ن ‪ 15‬س��الگی‪ ،‬ماکوال نان‌آور اصلی خانواده‬ ‫بود و از مادر و شش عضو خانواده مراقبت می‌کرد‪.‬‬ ‫او بعدها برای دانشگاه فن‌آوری وال بازی‬ ‫کرد و کسب درآمد می‌کرد‪.‬‬ ‫ماک��وال خ��ودروی فولکس واگ��ن گلف ام‌کی‪ 6‬س��وار می‌ش��ود که یک‬ ‫خودروی مفهومی براس��اس گلف جی‌تی‌آی اس��ت‪ .‬این خودرو از پیش��رانه‬ ‫تی‌اس‌آی ب��ه ظرفیت دو لیتر به��ره می‌برد که بیش‌ترین س��رعت آن ‪238‬‬ ‫کیلومتر بر س��اعت است و ش��تاب صفر تا ‪ 100‬کیلومتر آن در مدت زمان ‪6.9‬‬ ‫ثانیه ص��ورت می‌گیرد‪ .‬این خ��ودرو در نمایش��گاه خودروی پاری��س در اکتبر ‪2008‬‬ ‫رونمایی شد‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪45‬‬
‫نوآوران‬ ‫بررسی ایده کمربند ایمنی اتوماتیک خودرو‬ ‫‪49346‬‬ ‫فرشته نجات‬ ‫احمدعبدداوودی‬ ‫کمربند ایمنی خودرو وس��یله‌ای اس��ت که در هنگام تصادف و یا واژگونی خ��ودرو‪ ،‬با عملکرد خود‬ ‫موجب نگه‌داری و س�لامت راننده و سرنش��ینان می‌ش��ود‪ .‬کمربندهای ایمنی به علت این که در‬ ‫تصادفات شدید موجب قفل شدن زبانه فلزی به قسمت مادگی قفل کمربند ایمنی می‌شود‪ ،‬از نظر‬ ‫فنی طرح کاملی نبوده و بارها اتفاق افتاده که در اثر قفل ش��دن آن‪ ،‬راننده و یا س��ایر سرنش��ینان‪،‬‬ ‫مابی��ن صندلی و کمربند ایمنی گیر افتاده و در اثر خون‌ریزی و یا آتش گرفتن خودرو جان باخته‌اند‪.‬‬ ‫جوان مبتکری با در نظر گرفتن این مش��کالت برای نجات جان راننده و سرنش��ینان از قید کمربند‬ ‫ایمنی قفل شده‪ ،‬ایده‌ای را طراحی و سپس به ثبت رسانده است‪ .‬مهدی کیانی مجد‪ ،‬متولد ‪،1371‬‬ ‫اهل اهواز و دارای کارشناس��ی مکانیک ماشین‌آالت راه‌سازی است که با ما به گپ و گفت نشسته‬ ‫ماحصل آن از نظرتان می‌گذرد‪.‬‬ ‫ای��ده‌ بنیادی و س��اد ‌ه کمربند ایمن��ی عبارتند از‪:‬‬ ‫محافظ��ت ف��رد از برخورد با شیش��ه جل��وی خودرو و‬ ‫داش��بورد درهنگامی که خودرو به طور ناگهانی توقف‬ ‫می‌کند‪ ،‬اما در ابتدای امر این چگونه اتفاق می‌افتد؟‬ ‫به دلیل وجود اینرسی‪ ،‬زیرا دارای خاصیتی است که‬ ‫طبق آن جسم س��اکن‪ ،‬تمایل به سکون و جسم متحرک‪،‬‬ ‫تمایل به ادام ‌ه حرکت در مس��یر حرکت خود دارد تا زمانی‬ ‫که نیروی دیگری برخالف این حرکت به جسم وارد شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر اینرسی‪ ،‬مقاومت هر جسمی در برابر تغییر‬ ‫سرعت است و جهت حرکت آن جسم به طور طبیعی تمایل‬ ‫به حفظ حالت و وضعیت خود دارد‪.‬‬ ‫می‌توانید با مثال توضیح بیش‌تری بدهید؟‬ ‫بل��ه‪ .‬اگ��ر خودرویی درح��ال حرکت باس��رعت ‪80‬‬ ‫کیلومتر در س��اعت باش��د‪ ،‬اینرس��ی تمایل ب��ه حفظ این‬ ‫وضعیت و حرکت خودرو با س��رعت ‪ 80‬کیلومتردر مسیر‬ ‫معین��ی دارد‪ .‬مقاومت هوا و اصطکاک جاده پیوس��ته در‬ ‫حال کاهش س��رعت و مقاومت در برابر حرکت آن است‪،‬‬ ‫اما نیروی پیش��رانه‪ ،‬این فقدان انرژی را جبران می‌کند‪.‬‬ ‫هرچیز داخل خودرو‪ ،‬چه راننده و چه مس��افرها‪ ،‬اینرسی‬ ‫مخص��وص خ��ود را دارند که متف��اوت از اینرس��ی خود‬ ‫خودروست‪ .‬خودرو به افراد داخل اتاقک شتابی می‌دهد‬ ‫ت��ا همراه با س��رعت آن حرکت کنند‪ .‬تص��ور کنید زمانی‬ ‫که شما با س��رعت ثابت ‪ 80‬کیلومتر‪ ،‬خودرو را می‌رانید‪،‬‬ ‫س��رعت شما و سرعت خودرو تقریبا با هم برابرند بنابراین‬ ‫خود و خودرو را به عنوان یک واحد منفرد در حال حرکت‬ ‫می‌یابی��د‪ ،‬اما هنگام��ی که خودرو در ح��ال برخورد با تیر‬ ‫تلفن اس��ت‪ ،‬این امر واضح است که اینرسی فرد و خودرو‬ ‫کاملا از هم مس��تقل هس��تند‪ .‬نیروی تی��ر موجب توقف‬ ‫ناگهانی خودرو می‌شود‪ ،‬اما س��رعت فرد به همان اندازه‬ ‫باقی می‌ماند‪ .‬ب��دون یک کمربند ایمنی‪ ،‬فرد با س��رعت‬ ‫‪46‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫‪ 80‬کیلومتر به فرمان ماش��ین کوبیده ش��ده و یا با همین‬ ‫س��رعت به سمت شیشه‌ جلوی ماشین پرتاب می‌شود‪ .‬به‬ ‫مح��ض این که تیر در برابر حرک��ت خودرو مقاومت کند‪،‬‬ ‫داش��بورد یا شیش��ه‌ جلو یا جاده با اعمال نیروی عظیمی‬ ‫موجب توقف فرد می‌ش��ود‪ .‬شاید چندان اهمیتی نداشته‬ ‫باشد که در یک برخورد چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ شی‌ای با‬ ‫اعمال نیرویی به فرد‪ ،‬موجب توقف او می‌ش��ود‪ ،‬اما بسته‬ ‫به جا و چگونگی به کاربس��تن این نیرو ممکن است فرد‪،‬‬ ‫کشته شده یا از حادثه بدون هیچ صدمه‌ای نجات یابد‪.‬‬ ‫چ��ه ایراد عم��ده‌ای در کمربندهای کنونی دیدید‬ ‫که به فکر تغییر افتادید؟‬ ‫س��ال‌ها از اختراع کمربن��د ایمنی خودرو می‌گذرد‪،‬‬ ‫ولی تقریبا با گذش��ت چند دهه از اس��تفاده آن‪ ،‬به همان‬ ‫ش��کل اولیه باق��ی مانده اس��ت؛ از جمل��ه معایب بزرگ‬ ‫کمربن��د ایمنی خودرو‪ ،‬قفل ش��دن آن در اثر تصادفات و‬ ‫واژگونی خودرو اس��ت‪ .‬در این حال��ت زبانه فلزی کمربند‬ ‫ایمنی در قسمت مادگی قفل گیر کرده (به علت لهیدگی)‬ ‫و عم�لا راننده و یا س��ایر سرنش��ینان را مابین صندلی و‬ ‫کمربند ایمنی گرفتار می‌س��ازد‪ .‬درواقع می‌توان گفت این‬ ‫وس��یله به صورت استفاده کنونی‪ ،‬هم نجات بخش است‬ ‫و هم گرفتار کننده!‬ ‫این مشکل را چگونه رفع کردید؟‬ ‫با خلق ایده کمربند ایمنی اتوماتیک خودرو‪.‬‬ ‫کمربن��د ایمن��ی اتوماتی��ک خ��ودرو چط��ور عمل‬ ‫می‌کند؟‬ ‫در هنگام تصادفات ش��دید و با باز ش��دن کیسه هوا‪،‬‬ ‫فیدبک از حس��گر ضربه کیسه هوا به واحد کنترل کمربند‬ ‫فرستاده می‌ش��ود که واحد کنترل ژیروسکوپ و یا حسگر‬ ‫ضرب��ه‪ ،‬اطالع��ات را چک می‌کن��د؛ یعنی اگر خ��ودرو در‬ ‫ح��ال حرک��ت و یا چپ کردن باش��د تا به ش��رایط مطلوب‬ ‫نرسد کمربند باز نمی‌ش��ود‪ .‬مثال اگر حسگر زاویه عدد ‪30‬‬ ‫درجه را به واحد کنترل بدهد؛ باید حدود س��ه تا چهار ثانیه‬ ‫حداقل‪ ،‬همان عدد ‪ 30‬باشد که جمعا ‪ 15‬ثانیه و هم از نظر‬ ‫مختصات که باید یکسان باشد‪ ،‬کمربند توسط قفل شونده‬ ‫(که تغییر کلی کرده‪ ،‬سیستم سولونوییدی و مادون قرمز)‬ ‫دس��تور باز شدن س��ولونویید را داده و سیستم باز می‌شود؛‬ ‫به عبارت س��اده‌تر‪ ،‬کمربند ایمنی در زمان معین شده پس‬ ‫از تصادف و دارا بودن ش��رایط الزمه به صورت خودکار باز‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫ضری��ب اطمینانی ب��رای سیس��تم در نظر گرفته‬ ‫شده است؟‬ ‫بل��ه‪ ،‬از نظر ایمنی اگر به هر دلیل و یا به هر نحوی‬ ‫برق مدار قطع ش��ود؛ می‌توانیم از ش��ارژ خازنی اس��تفاده‬ ‫کنی��م ک��ه در این زمان مدت باز ش��دن کمربن��د کوتاه‌تر‬ ‫می‌ش��ود و اگر مدار ش��ارژ ما نیز عمل نکرد می‌توانیم به‬ ‫دو صورت مکانیکی و دستی باز کنیم‪ .‬به صورت دو زایده‬ ‫برون��ی در فک متحرک که فرد باید ای��ن زایده‌ها را در دو‬ ‫طرف به عقب بکش��د که فنر زیر مادگی آن را آزاد می‌کند‬ ‫و ی��ا مفتولی از داخل به فک متحرک وصل باش��د که در‬ ‫چنین مواقعی با کشیدن مفتول باز می‌شود‪.‬‬ ‫چه مزایای ویژه‌ای دارد؟‬ ‫ضریب ایمنی باال‪ .‬به وزن سرنشین حساس نیست‪.‬‬ ‫در تصادفات کس��ی به خاطر قفل شدن کمربند جان خود‬ ‫را از دس��ت نمی‌دهد و سیس��تم از حالت مکانیکی خارج‬ ‫شده و کاملا هوشمند است‪.‬‬
‫چ��ه میزان وقت ص��رف طراحی تا نمونه‌س��ازی‬ ‫شده است؟‬ ‫از نظر ایمنی اگر به هر‬ ‫دلیل و یا به هر نحوی‬ ‫برق مدار قطع شود؛‬ ‫می‌توانیم از شارژ خازنی‬ ‫استفاده کنیم که در این‬ ‫زمان مدت باز شدن‬ ‫کمربند کوتاه‌تر می‌شود‬ ‫یک سال و نیم صرف نمونه‌سازی شده است‪.‬‬ ‫ت��ا ام��روز چق��در هزین��ه کرده‌اید؟ از کس��ی هم‬ ‫کمک مالی دریافت کرده‌اید؟‬ ‫خاطرم نیس��ت‪ ،‬ام��ا تمام هزینه‌ه��ای آن از محل‬ ‫درآمدم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫آیا سرمایه‌گذاری هم به سراغ شما آمده است؟‬ ‫خیر‪ ،‬متاسفانه‪.‬‬ ‫آیا از نهاد یا ارگانی حمایت شده‌اید؟‬ ‫از جانب پژوهش��کده وام تعل��ق می‌گرفت که بنده‬ ‫نگرفتم‪.‬‬ ‫آیا اختراع دیگری هم دارید؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫چه زمانی ابداع این طرح باعث ش��وق و ش��عف‬ ‫در شما شد؟‬ ‫زمان��ی که طرح تکمیل ش��د و همین ط��ور زمانی‬ ‫که تاییدیه پژوهش��کده علمی صنعتی ایران راگرفتم‪ ،‬در‬ ‫پوست خود نمی‌گنجیدم‪.‬‬ ‫آی��ا مدعی هس��تید این سیس��تم ب��رای اولین بار‬ ‫ابداع شده است؟‬ ‫این سیس��تم‪ ،‬کال از نظر مکانیک��ی و الکترونیکی‬ ‫کاملا متفاوت و به نوعی برای اولین بار بوده است‪.‬‬ ‫نکت��ه‌ فوق الع��اده مهم و تاثیرگ��ذار دیگر در این‬ ‫سیستم چیست؟‬ ‫ایمنی فوق‌العاده باالی آن‪.‬‬ ‫زمانی پیش آمده که دلسرد شده باشید؟‬ ‫من طرح‌ه��ای زیادی دارم که بیش‌ت��ر آن‌ها را به‬ ‫خاطر هزینه‌های مالی ثبت نکردم‪ .‬وقتی توجه و حمایتی‬ ‫نباشد‪ ،‬مایوس می‌شوی‪.‬‬ ‫نمایش��گاه‌های اختراع��ات را چط��ور ارزیاب��ی‬ ‫می‌کنید؟‬ ‫االن دیگ��ر طرح‌ه��ای صنعتی خیل��ی کم‌تر مورد‬ ‫توج��ه قرار می‌گیرند و دید خوبی نس��بت به نمایش��گاه‌ها‬ ‫ندارم‪.‬‬ ‫چه انتظاری از بنیاد ملی نخبگان یا هر س��ازمان‬ ‫دیگری دارید؟‬ ‫حمای��ت‪ .‬حتی ش��ده با یک لوح س��اده ت��ا مخترع‬ ‫احساس پوچی نکند و بداند تالش او بی فایده هم نبوده و‬ ‫انگیزه‌ای شود برای ادامه راهش‪.‬‬ ‫یک توصیه برای مخترعان ومبتکران؟‬ ‫نظر ش��خصی من این است که به دنبال چیز جدید‬ ‫نباشید برای بهینه کردن انرژی تالش کنید‪.‬‬ ‫ت��ا به حال خطوط تولید ایران‌خودرو را از نزدیک‬ ‫دیده‌اید؟‬ ‫بله‪.‬‬ ‫از چه بخش‌هایی دیدن کرده اید؟‬ ‫خطوط تولید و رنگ کاری‪.‬‬ ‫چ��ه خودروی��ی از محص��والت ایران‌خ��ودرو را‬ ‫می‌پسندید و چرا؟‬ ‫س��مند ‪ EF7‬پای��ه گاز س��وز‪ ،‬کم‌مص��رف و خیلی‬ ‫ق��وی بوده و ب��ه نظ��رم باکیفیت‌تر از محص��والت دیگر‬ ‫ایران‌خودرو است‪.‬‬ ‫در پایان اگرسخنی دارید بفرمایید؟‬ ‫از نش��ریه ایران‌خودرو که به نحوی گامی بزرگ در‬ ‫راستای معرفی مخترعان برداشته است‪ ،‬سپاس‌گزارم‪.‬‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪47‬‬
‫شوماخر وطنی‬ ‫‪49348‬‬ ‫دنده اتوماتم آرزوست‬ ‫فرامرز سیدآقایی‬ ‫به طور کلی ش��وماخروطنی‌ها موجوداتی خ��اص و بی‌نظیرند و معموال عالقه‌ها‬ ‫و خواس��ته‌های بی‌نظیری از خود ب��روز می‌دهند‪ .‬یکی ازعالیق ش��وماخروطنی‌ها‬ ‫داش��تن اتومبی��ل دن��ده اتوماتی��ک اس��ت‪ .‬ماش��ینی ک��ه کالچ از آن ح��ذف ش��ده‬ ‫و می‌توان��د ب��رای صاحب��ش راحت��ی و آسایش��ی وصف‌نش��دنی بی��اورد‪ .‬البت��ه در‬ ‫تراکت‌ه��ای تبلیغاتی که روزی ‪‌300‬ه��زار برگ از الی در خانه به داخل می‌اندازند‪،‬‬ ‫ش��رکت‌هایی تبلیغ می‌ش��وند‪ ،‬برای این‌که ماش��ین‌های کالچ دن��ده‌ای را به دنده‬ ‫اتوماتی��ک تبدی��ل می‌کنند‪ .‬بعضی ش��رکت‌ها هم هس��تند که گیربکس ماش��ین را‬ ‫ب��ه گیربکس دومنظوره تبدی��ل می‌کنند‪ .‬جهانی از تکنول��وژی و دانش و صنعت را‬ ‫این ش��رکت‌های یک‌شبه آماده در مش��ت دارند‪ .‬تو بگو هواپیما‪ ،‬تبلیغ می‌کنند که‬ ‫ما موتور هواپیما روی ماش��ینت نصب می‌کنیم‪ .‬تو بگو کش��تی‌بخار فرداش وس��ط‬ ‫میدان تراکت تبلیغاتی به دس��تت می‌دهند که نصب موتور بخارس��وز روی ماشین‬ ‫ش��ما را تبلی��غ ک��رده اس��ت‪ .‬ش��وماخروطنی‌هایی هم هس��تند که وقتی ب��ه چیزی‬ ‫نی��از دارن��د‪ ،‬تبلیغات روی آن‌ه��ا اثر می‌گذارد و ماش��ین را می‌دهن��د که گیربکس‬ ‫دومنظ��وره بگیرند یا دنده اتوماتیک‪ .‬بعدا چیزی ک��ه تحویل می‌گیرند نه اتوماتیک‬ ‫اس��ت نه دنده‌ای‪ .‬ش��وماخروطنی مربوطه کال باید ماش��ینش را اسقاط کند و یک‬ ‫عدد نو بخرد‪ .‬حاال چرا شوماخروطنی‌ها این‌قدر عالقه‌مند دنده اتوماتیک هستند؟‬ ‫باید ببینیم چه کسانی و چرا از دنده اتومات خوش‌شان می‌آید‪:‬‬ ‫راحت‌طلب��ان‪ -‬این‌ها ش��وماخروطنی‌هایی هس��تند که هرچیزی را ب��ه راحت‌ترین‬ ‫ش��کلش می‌خواهن��د بنابرای��ن هرچ��ه ابزارهایی که دوروبرش��ان اس��ت کم‌تر باش��د‬ ‫خوش‌حال‌ترند و بیش‌تر دوس��ت دارند‪ .‬به‌خصوص از دنده اصال خوش ش��ان نمی‌آید‪.‬‬ ‫آن‌ها حتی چلوگوش��ت و آبگوشت و کباب‌دنده را هم با گوش��ت بی‌دنده می‌خورند‪ .‬این‬ ‫ش��وماخروطنی‌ها کارهای خود را بدون این‌که حرکتی بکنند انجام می‌دهند و همیش��ه‬ ‫درحال دستور دادن به دیگرانند به همین دلیل وقتی تصمیم به رانندگی می‌گیرند حتما‬ ‫بای��د با اتومبیلی برانند که کم‌ترین ابزارها را برای حرکت الزم داش��ته باش��د تا کم‌ترین‬ ‫انرژی را از شوماخروطنی بگیرد و این یعنی ماشین دنده اتوماتیک‪.‬‬ ‫یونیکاران‪ -‬این‌ها کس��انی هستند که دوس��ت دارند کارها را با یک طرف بدن‌شان‬ ‫انجام دهند‪ .‬رانندگی با یک‌دس��ت و یک‌پا ش��عار این مدل شوماخروطنی‌هاس��ت و این‬ ‫یعن��ی اتومبیل دنده اتوماتیک‪ .‬نداش��تن کالچ یعنی یک پا آزاد باش��د و خس��ته نش��ود‪.‬‬ ‫نداش��تن دنده هم یعنی یک دس��ت آزاد باش��د و کار اضافه نکند و فرسوده نشود‪ .‬از نظر‬ ‫چنین شوماخروطنی‌هایی اساسا برای رانندگی حتی فقط یک دست هم کافی است‪ ،‬اما‬ ‫چه باید کرد که هنوز تکنولوژی حذف کامل پا از پروسه رانندگی کشف نشده است‪ .‬البته‬ ‫آن‌ها دالیل قانع کننده‌ای هم دارند‪ .‬به عقیده این ش��وماخروطنی‌های اتومات‌دوست‪،‬‬ ‫رانندگی با کالچ تو ترافیک وقتی بین نیم تا یک ساعت طول بکشد باعث تورم پای چپ‬ ‫می‌ش��ود و تورم به طورکلی یکی از ویژگی‌های ناراحت کننده است‪ .‬شوماخروطنی‌های‬ ‫اتومات‌دوس��ت معتقدن��د اگر رانندگ��ی در ترافیک با کالچ بیش‌تر از یک س��اعت طول‬ ‫بکش��د‪ ،‬به وجود پای س��وم نیاز پیدا می‌کنند چ��ون از بس کالچ ترم��ز می‌گیرند‪ ،‬پای‬ ‫چپ‌ش��ان بی حس و بی‌عصب می‌شود‪ .‬آن‌ها معتقدند کالچ‌بازی تو ترافیک عملکردی‬ ‫مانند مواد مخدر دارد و پا را بی‌حس می‌کند و اگر زیاد باش��د در حکم مورفین با دوز باال‬ ‫اس��ت به‌طوری که اگر در آن موقع آزمایش اعتیاد بدهید بعید نیس��ت مثبت دربیاید‪ .‬به‬ ‫نظر ش��وماخروطنی‌های اتومات دوست‪ ،‬ش��وماخروطنی‌هایی که ماشین دنده‌ای دارند‬ ‫همیشه از دنده چپ بلند می‌شوند‪ ،‬اما اتومات‌‌داران از دنده راست چون هنگام رانندگی‬ ‫‪48‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫فقط پای راست‌شان کار می‌کند‪.‬‬ ‫البته براساس قاعده «حسنش بگفتی عیبش را نیز بگوی» باید تاکید کنیم که رانندگی با‬ ‫ماشین اتومات عیوب وعوارض منفی هم دارد ازجمله این‌که پای راست شوماخروطنی‌های‬ ‫دنده اتومات بزرگ‌تر و ورزیده‌تر است‪ ،‬اما پای چپ شان الغر و واریسی‪ .‬برای همین باید پای‬ ‫چپ را ورزش بدهند‪ .‬اگر دیدید صبح‌ها کسانی روی پای چپ لی لی می‌کنند یا دوچرخه را با‬ ‫یک پا رکاب می‌زنند‪ ،‬بدانید که ماشین‌شان دنده اتومات است‪.‬‬ ‫لمی��دگان‪ ،‬چپ‌خندگان‪ -‬این‌ها افرادی هس��تند که حال��ت بی‌خیالی و لمیدگی را‬ ‫خیلی دوس��ت دارند‪ .‬به همین دلیل ماشین دنده اتومات می‌خرند‪ ،‬با یک پا و یک دست‬ ‫رانندگی می‌کنند و با دس��ت و پای دیگر پوزیش��ن بی‌خیالی و لمیدگی به خود می‌گیرند‬ ‫و اتومبیل می‌رانند‪ .‬معموال دس��ت چپ این نوع شوماخروطنی‌ها از پنجره بیرون و پای‬ ‫چپ‌ش��ان روی کنسول پشت شیشه جلو است‪ .‬پش��تی صندلی را عقب داده و لمیده‌اند‬ ‫توگویی در س��فره خانه‌های «کن سولقون» نشس��ته اند‪ .‬در همین حالت‪ ،‬با گوشه چپ‬ ‫صورت‌ش��ان لبخندی ملیح برلب دارند و انگشت شست پای چپ‌شان پشت شیشه جلو‬ ‫مشغول بازی «پو» یا «کوکینگ فیور» با موبایل است‪.‬‬ ‫تازه دس��ت‌فرمانان‪ -‬این ش��وماخروطنی‌ها کس��انی هس��تند که هروقت پش��ت رل‬ ‫می‌نشینند و می‌خواهند حرکت کنند به‌دلیل ناتوانی در هماهنگ کردن گاز و کالچ‪ ،‬قبل‬ ‫از این‌که راه بیفتند س��ه چهار مرتبه ماش��ین را خاموش می‌کنند‪ .‬شوماخروطنی‌هایی که‬ ‫س��ابقه بیش‌تری در رانندگی دارند و خیال می‌کنند دس��ت فرمان خوبی دارند‪ ،‬معموال از‬ ‫شوماخروطنی‌های ناشی و تازه‌کار ایراد می‌گیرند و چه بسا آن‌ها را به تمسخر بکشند‪ .‬تنها‬ ‫راه نجات از طعنه و نیش و کنایه شوماخروطنی‌های سال‌باالیی این است که ماشین دنده‬ ‫اتومات داش��ته باش��ید چون کالچ ندارد که هول ش��وید و ناگهان پا را از روی آن بردارید و‬ ‫خاموش کنید‪.‬‬ ‫‪ ‬بیت مغشوش‪:‬‬ ‫دیدی که رسوا شد کالچ‬ ‫ما را چه ضایع کرد کالچ‬ ‫دیدی که من با این دل بی آرزو شوفر شدم‪      ‬‬ ‫با آن همه آبروریزی‬ ‫بر دنده اتومات تو عاشق شدم‬ ‫ای وای اگر گیربکس تو‪        ‬‬ ‫غافل شود از یاد من‬ ‫قدرم نداند‬ ‫فریاد اگر ماشین من‪    ‬‬ ‫وز دام این دنده و کالچ‬ ‫بازم رهاند‬ ‫دیدی که رسوا شد کالچ‬ ‫ما را چه ضایع کرد کالچ‬ ‫نزد شوماخر‌ها چرا فریاد بی حاصل کنم‪         ‬‬ ‫گر شکوه‌ای از خاموشی با یار صاحب دل کنم‬ ‫وای به دنده که درمان ندارد‪    ‬‬ ‫گرفتم کالچی که سامان ندارد‬ ‫دیدی که رسوا شد کالچ‬ ‫ما را چه ضایع کرد کالچ‪ ‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫ما و شما‬ ‫س��یامک مجیدی از ی��زد‪ :‬لطفا در باره تاثیرات نان��و در صنعت خودرو‬ ‫بنویس��ید‪.‬‬ ‫محمدعل��ی عظیم زاده از تبریز‪ :‬به نظر می‌رس��د ایران‌خودرو در باره‬ ‫خ��ودشکم‌ت��رتبلی��غمی‌کند‪.‬چ��را؟‬ ‫اصوال اطالع رس��انی مناس��ب و حرف��ه ای‪ ،‬خیل��ی از تبلیغ‬ ‫موثرتر اس��ت‪ ،‬مردم وقتی که تلویزیون نگاه می‌کنند‪ ،‬به تبلیغ که می‌رس��د یا‬ ‫کانال را عوض می‌کنند یا به کارهای دیگرش��ان می‌رسند‪ ،‬مثال گوشی‌شان‬ ‫را چ��ک می‌کنند‪ ،‬اما وقتی که خبر پخش می‌ش��ود همه س��کوت می‌کنند و‬ ‫ب��ا دقت به خبرها گوش می‌دهند‪ .‬تاثیر خبر روی جذب مخاطب و مش��تری‬ ‫غیرقابل انکار و با تبلیغات قابل مقایس��ه نیس��ت‪ ،‬البته نکته مهم این‌جاست‬ ‫داوود اس��دی از تهران‪ :‬چرا صنعت خودرو ‪،‬پیشران صنایع اس��ت؟‬ ‫‪49349‬‬ ‫ف��ن آوری نانو عبارت اس��ت از‪ :‬درک و کنترل م��واد در مقیاس‬ ‫نانومت��ری (در ابعاد تقریبی بین یک تا ‪ 100‬نانومتر) که در آن مقیاس پدیده‌های‬ ‫منحص��ر ب ‌ه فرد‪ ،‬کاربردهای جدید را ممکن می‌س��ازد‪ .‬مواد دارای س��اختار نانو‬ ‫خصوصیات فیزیکی‪ ،‬ش��یمیایی‪ ،‬فیزیکوشیمیایی و زیس��تی منحصر به فردی را‬ ‫از خود نش��ان می‌دهند و لذا پنجره جدیدی از فرصت‌ها را برای خلق مواد جدید‬ ‫‌با کارایی ب��اال‌ باز می‌کنند‪ .‬فن‌آوری نانو‪ ،‬فن‌آوری جدیدی اس��ت که می‌تواند به‬ ‫تدری��ج تمام دنی��ا را فرا بگیرد‪ .‬از آن‌جا ک��ه این فن‌آوری‪ ،‬ی��ک رویکرد جدید به‬ ‫همه علوم و فنون اس��ت و همچنین با توجه به توس��عه صنعت خودرو‪ ،‬فن‌آوری‬ ‫نانو کاربردهای گس��ترده‌ای در این صنعت یافته اس��ت‪ .‬ف��ن‌آوری نانو و نانومواد‬ ‫برای صنعت خودرو بسیار با اهمیت هستند‪ ،‬چرا که هم‌زمان با برآوردن نیازهای‬ ‫مش��تری و الزمه‌های مش��خص ش��ده در اس��تانداردها و مراجع ناظر‪ ،‬عملکرد‬ ‫اتومبیل‌ها را نیز بهبود می‌دهد‪ .‬با توجه به پتانسیل فوق‌العاده کاربرد فن‌آوری نانو‬ ‫در ای��ن صنعت‪ ،‬انتظار می‌رود طی دهه آینده انق�لاب بزرگی‪ ،‬در این صنعت در‬ ‫سراس��ر جهان پدید آید‪ .‬نانومواد س��لولز نیز به دلیل خواص مناسبی که دارند‪ ،‬در‬ ‫این فن‌آوری بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند‪.‬‬ ‫که امروزه چون اعتماد مردم هم به رس��انه‌ها کم ش��ده‪ ،‬خبر درباره کیفیت‬ ‫و قیمت اگر حرفه‌ای تنظیم و س��اخته نش��ود‪ ،‬باز به علت بی اعتمادی‌های‬ ‫حاک��م‪ ،‬بی اثر خواهد بود‪ .‬درباره تبلیغ یک خودروهم درتلویزیون نمی‌ش��ود‬ ‫موف��ق و موثر عمل ک��رد‪ ،‬چراکه محدودیت‌هایی وج��ود دارد‪ ،‬اما از طریق‬ ‫ش��بکه‌های مج��ازی‪ ،‬س��اخت کلیپ‌های مخاطب پس��ند‪ ،‬تس��ت تصادف‪،‬‬ ‫تس��ت رانندگی‪ ،‬تس��ت پایداری و ‪ ،...‬می‌توان تبلیغاتی ساخت که صد برابر‬ ‫تلویزیون بیننده داش��ته باش��د و اثر دلخواه را ایجاد کند‪ ،‬دیدن تصویر باعث‬ ‫می‌ش��ود که مردم اعتماد کنند‪.‬‬ ‫در ایران فعالیت ‪ 60‬صنعت دیگر وابس��ته به خودروسازی است‬ ‫و تغییرات آن زنجیره وار به صنایع دیگر و کل اقتصاد منتقل می‌شود‪ .‬از این رو‬ ‫تاثیر مس��تقیم و غیرمس��تقیم آن بر اقتصاد کش��ور غیرقابل انکار اس��ت‪.‬‬ ‫اکن��ون صنع��ت خودرو به تح��رک افت��اده و در حال جذب س��رمایه‌گذاران‬ ‫خارجی اس��ت در صورتی می‌توان پیش‌بینی‌ کرد که صنعت خودرو اثر مثبتی بر‬ ‫اقتصاد کش��ور خواهد داش��ت که قراردادهای خودرویی و سرمایه گذاری‌های‬ ‫خارجی اجرایی ش��وند‪،‬همه می‌دانیم اجرایی شدن این قراردادها زمان‌بر است‪.‬‬ ‫هادی لباف نژاد از قم‪ :‬چرا باوجود تولید با تیراژ باالی صنعت خودرو‬ ‫هنوز رش��د اقتصادی پس از برجام محس��وس نیس��ت؟‬ ‫وقتی اقتصاد در رکود اس��ت و وضعی��ت بخش‌های مختلف به‬ ‫خاطر رکود رضایت بخش نیس��ت نباید انتظار داش��ته باش��یم خودرو جور همه‬ ‫بخش‌های دیگر را بکش��د و صنع��ت را نجات دهد‪« .‬خودرو‌س��ازی»‪ ،‬صنعت‬ ‫صنعت‌ه��ا محس��وب می‌ش��ود که بخش عم��ده اقتص��اد را با خ��ود به حرکت‬ ‫در م��ی‌آورد‪ ،‬صنع��ت خودرو نماد تکنولوژی و پیش��رفت کش��ور اس��ت و برای‬ ‫مصرف‌کننده موجب غرور ملی اس��ت‪.‬‬ ‫نظرسنجی‬ ‫نتایج نظرخواهی از خوانندگان ‪ +‬نظرات اعضای شورای خوانندگان درباره مجله شماره ‪492‬‬ ‫برای این که بتوانیم این هفته نامه را مطابق با خواسته‌های شما منتشر کنیم‪ ،‬با ارایه نظرات‌تان به ما یاری رسانید‪.‬‬ ‫بدین منظور ش��ماره مطلب برگزیده و مورد پس��ندتان را حداکثر تا پایان هر هفته به ش��ماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪ .‬ش��ماره مطالبی که برای اعالم نظر ش��ما‬ ‫انتخاب ش��ده‌اند‪ ،‬در حاش��یه مطلب‪ ،‬داخل کادر کوچک خاکس��تری رنگ مش��خص شده اس��ت‪ .‬ضمنا در صورتی که صفحه‌آرایی نشریه را می‌پس��ندید کد ‪،49300‬‬ ‫روی جلد کد ‪ 49301‬و تیترهای صفحه اول کد ‪ 49302‬را پیامک فرمایید‪ .‬ضمنا هر هفته به یکی از شرکت‌کنندگان در این نظرخواهی‪ ،‬اشتراک سه ماهه نشریه اهدا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مجله شماره ‪492‬‬ ‫شماره‬ ‫پیامک‬ ‫‪033‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪300 3‬‬ ‫پرونده‪ ،‬دوربین‌های جاسوسی و صفحه آرایی‬ ‫‪ 13‬درصد‬ ‫فرهنگ رانندگی‪ ،‬نوآوران‪ ،‬کلینیک مجازی و‬ ‫رویاروی(نبرداشرافی ها)‬ ‫‪ 10‬درصد‬ ‫شوماخروطنی‪ ،‬خودروها و آدم‌ها و افکارسنجی‬ ‫‪ 6‬درصد‬ ‫اتوگالری و مالقات در پارکینگ‬ ‫یک درصد‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی‬ ‫‪ 1396‬هفته‌نامه‬ ‫‪49‬‬
‫باشگاهخوانندگان‬ ‫در این صفحات به تمام سواالت فنی شما درباره محصوالت ایران‌خودرو پاسخ داده می‌شود‪ .‬لطفا سواالت خود را به‬ ‫شماره ‪ 30003033‬پیامک فرمایید‪.‬‬ ‫پ‬ ‫‪49350‬‬ ‫رسش و پاسخ فنی‬ ‫قرب��ان علی اصغر نژاد از خوی‪ :‬هنگامی که موتور گرم اس��ت و دنده‬ ‫را عوض می‌کنم‪ ،‬احس��اس برخورد آهن در گیربک��س می‌کنم حتی گاهی‬ ‫تعویض دنده خیلی مش��کل می‌ش��ود‪ .‬به نظر شما چه دلیلی می‌تواند داشته‬ ‫باش��د؟‬ ‫دالیل متعددی می‌تواند داش��ته باش��د؛ ازجمل��ه احتماال روغن‬ ‫گیربکس کم یا کثیف ش��ده است‪ .‬در گیربکس مشکل درونی ایجاد شده است‪.‬‬ ‫س��رعت گاز ن��دادن موتور خیلی باالس��ت‪ .‬اتصاالت ‪ CV‬یا ‪ U‬خودروی ش��ما‬ ‫فرس��وده شده‌اند‪ .‬همچنین به سبب خارج ش��دن اتصال گیربکس از تنظیم و یا‬ ‫خرابش��دنآن‪«،‬دندهکمکردن»س��ختش��دهاس��ت‪.‬‬ ‫محمدرض��ا پی��ر ایرانی از اردبیل‪ :‬چه نکاتی را در تس��ت قطعات برقی‬ ‫خ��ودروبای��درعای��تکنی��م؟‬ ‫در زمان روش��ن بودن موتور هیچ یک از بست‌های باتری نباید‬ ‫از روی قط��ب باتری جدا ش��وند‪ .‬متاس��فانه برق کارهای خودرو جهت تس��ت‬ ‫اولی��ه خرابی دین��ام از این روش اس��تفاده می‌کنند‪ .‬جدا کردن وایر ش��مع‌ها‬ ‫در زمان روش��ن بودن خودرو جهت تس��ت سیس��تم جرقه زنی نیز باعث ایجاد‬ ‫نوس��ان ولتاژ ش��ده و صدمه ذکر ش��ده را ب��ه دنبال خواهد داش��ت‪ .‬خرابی و‬ ‫ضعی��ف بودن باتری به خصوص در زمان اس��تارت زدن خودرو‪ ،‬ولتاژ زیادی‬ ‫از باتری کش��یده و س��ایر قطعات الکترونیکی با نوس��ان ولتاژ شدیدی مواجه‬ ‫می‌ش��وند‪.‬‬ ‫ش��کراله امراییان از کرج‪ :‬عالیم خرابی اویل ماژول چیس��ت؟‬ ‫مهم‌تری��ن عالمت این اس��ت ک��ه آب و روغن قاطی می‌ش��ود‪.‬‬ ‫اکثر تعمیرکاران با مش��اهده این مش��کل به اش��تباه فکر می‌کردند که باید واشر‬ ‫سرس��یلندر باز ش��ود که باز کردن واش��ر سرس��یلندر هیچ ربطی به این اشکال‬ ‫نداش��ته و آب و روغن در اویل ماژول باهم مخلوط می‌ش��دند‪ .‬در پژو ‪ ،206‬در‬ ‫دور موتور پایین‪ ،‬چراغ اخطار فش��ار روغن روش��ن می‌ش��ود و اس��تپ چشمک‬ ‫می‌زن��د و با باال رفتن دور موتور‪ ،‬چراغ نیز خاموش می‌ش��ود‪ .‬با رها کردن پدال‬ ‫گاز و پایین آمدن دور موتور‪ ،‬مجددا چراغ اخطار روش��ن می‌ش��ود‪.‬‬ ‫علی افشار از تبریز‪ :‬شایع‌ترین علل بروز خرابی اویل ماژول چیست؟‬ ‫معموال این اتفاق ب��ه دلیل نامرغوب بودن فیلتر روغن و یا دیر عوض کردن‬ ‫آن به وجود می‌آید یا ضعیف ش��دن پمپ روغن ی��ا اویل پمپ و یا دنده مرده که‬ ‫دنده مرده به حالتی گفته می‌ش��ود که خودرو در دور موتور پایین و ناهماهنگ با‬ ‫دنده در حال طی مس��یر است‪ .‬بسیاری از رانندگان بر این تصورند که حرکت با‬ ‫دنده مرده اس��تهالک کم‌تری ایجاد می‌کند و از معایب آن آگاه نیس��تند‪.‬‬ ‫امیدعلی حدایقی از بابلس��ر‪ :‬ب��ا دنده مرده حرکت کردن چه خطراتی‬ ‫دارد؟‬ ‫باعث روغن سوزی‪ ،‬خرابی رینگ و پیستون و همین‌طور خط افتادن دیواره‬ ‫بوش‌هایس��یلندرمی‌ش��ود‪.‬‬ ‫رضا امیرانی از همدان‪ :‬عوامل از بین برنده رنگ خودرو چیس��ت؟‬ ‫یکی از بزرگ‌ترین دش��منان رنگ خودرو‪ ،‬نور آفتاب اس��ت‪ .‬نور‬ ‫آفتاب در طوالنی مدت می‌تواند موجب پوس��ته ش��دن رنگ خ��ودرو و به مرور‬ ‫کنده شدن آن از روی بدنه شود‪ .‬همچنین نور مستقیم آفتاب موجب گرم شدن‬ ‫قطعات پالس��تیکی به کار رفته در داخل خودرو و در کل فضای خودرو می‌شود‬ ‫که این قطعات پالس��تیکی در اثر گرم شدن از خود گازهایی منتشر می‌کنند که‬ ‫برای س�لامتی مضر هس��تند‪ .‬یکی دیگر از عوامل تهدی��د کننده رنگ خودرو‪،‬‬ ‫‪50‬‬ ‫هفته‌نامه‬ ‫شماره ‪ 30 493‬دی ‪1396‬‬ ‫فضله پرندگان اس��ت‪ .‬به دلیل اس��یدی بودن فضل��ه کبوترها‪ ،‬اگر مدت زیادی‬ ‫ب��ر روی بدنه خ��ودرو باقی بمانند‪ ،‬پ��س از این که از روی بدنه پاک می‌ش��وند‬ ‫مشاهده می‌شود که رنگ آن بخش با سایر بخش‌ها متفاوت می‌شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫بای��د هرچه زودتر به پاک ک��ردن آن اقدام کرد‪.‬عامل بعدی گرد و غبار اس��ت‪.‬‬ ‫هنگام��ی که گرد و غبار بر روی بدنه خودرو می‌نش��یند‪ ،‬ب��ه هیچ عنوان نباید با‬ ‫دس��تمال خش��ک برای تمیز کردن خودرو اقدام کرد‪ ،‬به ای��ن دلیل که ممکن‬ ‫اس��ت موجب ایج��اد خط و خش ب��ر روی بدنه ش��ود‪.‬همچنین عوامل دیگری‬ ‫مانند باران‌های اس��یدی‪ ،‬ش��یره درختان و همچنین اس��تفاده از حجم زیادی‬ ‫از مواد ش��وینده در کارواش‌ها (که مواد ش��یمیایی آن‌ها موجب کم رنگ شدن‬ ‫رنگ بدنه می‌ش��وند) از جمله دیگر عوامل از بین برنده رنگ خودروها هستند‪.‬‬ ‫مرتضی هاش��می از تهران‪ :‬ص��دای زوزه جعبه دنده و دیفرانس��یل را‬ ‫چگونه از یکدیگر تش��خیص دهیم ؟‬ ‫با س��رعت ‪ 80‬کیلومت��ر حرکت کنید‪.‬دنده را خ�لاص کنید‪ .‬اگر‬ ‫صدای زوزه قطع ش��د‪ ،‬گیربکس مش��کل دارد‪.‬‬ ‫حس��ین پرهیزگار از ش��هرری‪ :‬در هنگام رانندگی گاهی حس می‌کنم‬ ‫ک��ه خودرو ل��رزش دارد ‪ .‬آیا این امر باعث از بین ب��ردن لذت رانندگی و از‬ ‫همه مهم‌تر خرابی خودرو در بلند مدت می‌ش��ود؟‬ ‫گاهی لرزش خودرو ناش��ی از مشکالت موتور آن است‪ ،‬مثال به‬ ‫اندازه کافی سوخت‪ ،‬هوا و جرقه به موتور نمی‌رسد‪ .‬نشانه‌هایی از لرزش خودرو‬ ‫که ممکن اس��ت مربوط به موتور خودرو باشد شامل این موارد می‌شود‪ :‬لرزیدن‬ ‫و ی��ا تکان خ��وردن خودرو در حین ش��تاب باال‪ ،‬در محدوده‌های س��رعت‌های‬ ‫خاص بریده بریده تکان خوردن‪ ،‬ماشین ابتدا خوب شروع به کار کند‪ ،‬ولی بعد‬ ‫از مدتی به لرزش درآید‪ .‬این نش��انه‌ها ممکن است ناشی از مشکل شمع خودرو‬ ‫باش��د یا اگر شمع مش��کلی نداشته باشد‪ ،‬ممکن است ناش��ی از سیم متصل به‬ ‫ش��مع خودرو (وایرها) باش��د که نیاز به تعمیر و یا تعویض خواهد داش��ت‪.‬‬ ‫علی اکبر بیرانوند از بروجرد‪ :‬چنان‌چه محور چرخ خودرو خم ش��ود‪،‬‬ ‫چ��هاتفاق��یمی‌افت��د؟‬ ‫وسایل نقلیه ما دارای قس��مت‌های چرخشی و رفت و برگشتی‬ ‫بس��یاری است که برای کار کردن درس��ت باید در جای مناسب قرار بگیرد‪ .‬اگر‬ ‫اکس��ل در خودرو خم ش��ود(به دالیلی مانند تصادف‪،‬افت��ادن درون چاله و ‪)...‬‬ ‫ممکن اس��ت تکان‌هایی در خودرو ایجاد ش��ود و این مشکل با افزایش سرعت‬ ‫خودرو‪ ،‬بیش‌تر می‌ش��ود‪ .‬مش��کل اصلی در این بخش مربوط به بررسی محور‬ ‫چرخ‌ه��ا می‌ش��ود‪ ،‬زیرا این محور بخش��ی از قدرت موتور خ��ودرو را به چرخ‌ها‬ ‫منتقل می‌کند و اگر مشکلی پیدا کند یکی از آثار آن لرزش خودرو است و علت‬ ‫ای��نام��ربره��مخ��وردنمرک��زثق��لخ��ودروخواه��دب��ود‪.‬‬ ‫آرش کرم��ی از تهران‪ :‬خودرو حین ترمز می‌لرزد؛ چه مش��کلی ممکن‬ ‫اس��ت به وجود آمده باش��د؟‬ ‫اگر لرزش خودروی ش��ما در حین ترمز بیش‌تر می‌شود نخستین‬ ‫احتمال این خواهد بود که ممکن اس��ت روتر ترمز ش��ما تاب خورده باشد‪ .‬روتر‬ ‫یک دیس��ک نقره‌ای ش��فاف اس��ت که به یک سیس��تم ترمز مجهز است‪ .‬این‬ ‫قس��مت می‌تواند در اثر پارگی و یا س��اییدگی دچار تغییر ش��کل ش��ود‪ .‬در اصل‬ ‫زمان��ی که روتر براثر حرارت باال و ی��ا بی توجهی به کاهش لنت و تعویض آن‌ها‬ ‫در زمان مناس��ب آس��یب جدی می‌بیند و قط��رش نازک می‌ش��ود و در نهایت‬ ‫موجب لرزش در هنگام ترمزگیری خواهد ش��د‪.‬‬
‫اتو گالری‬ ‫‪49351‬‬ ‫فروشگاهپــژو‬ ‫در شهر پاریس‬

آخرین شماره های هفته نامه ایران خودرو

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

هفته نامه ایران خودرو شماره 507

شماره : ۵۰۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
هفته نامه ایران خودرو شماره 506

هفته نامه ایران خودرو شماره 506

شماره : ۵۰۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
هفته نامه ایران خودرو شماره 505

هفته نامه ایران خودرو شماره 505

شماره : ۵۰۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
هفته نامه ایران خودرو شماره 503

هفته نامه ایران خودرو شماره 503

شماره : ۵۰۳
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۲۶
هفته نامه ایران خودرو شماره 497

هفته نامه ایران خودرو شماره 497

شماره : ۴۹۷
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
هفته نامه ایران خودرو شماره 495

هفته نامه ایران خودرو شماره 495

شماره : ۴۹۵
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!