روزنامه صاحب قلم - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1370

تعداد شماره ها :

46 شماره

استان فعالیت :

تهران

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز: خسرو مومن هاشمی
مدیر مسوول :خسرو مومن هاشمی
دوره انتشار : روزنامه
تاریخ مجوز : 1370/07/08
زبان : فارسی، آذری
گرایش : عمومی
زمینه :اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی
نوع انتشار : روزنامه ای (صحافی نشده)
گستره توزیع : سراسری
دفتر مرکزی رسانه : ایران، تهران، جمالزاده جنوبی - پلاک 146 - طبقه 4 - واحد 8
شماره تماس : (021) 66907476

آخرین شماره های روزنامه صاحب قلم

روزنامه صاحب قلم شماره 4011

روزنامه صاحب قلم شماره 4011

شماره : 4011
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه صاحب قلم شماره 4010

روزنامه صاحب قلم شماره 4010

شماره : 4010
تاریخ : 1398/12/26
روزنامه صاحب قلم شماره 4009

روزنامه صاحب قلم شماره 4009

شماره : 4009
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه صاحب قلم شماره 4008

روزنامه صاحب قلم شماره 4008

شماره : 4008
تاریخ : 1398/12/24
روزنامه صاحب قلم شماره 4007

روزنامه صاحب قلم شماره 4007

شماره : 4007
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه صاحب قلم شماره 4005

روزنامه صاحب قلم شماره 4005

شماره : 4005
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه صاحب قلم شماره 4004

روزنامه صاحب قلم شماره 4004

شماره : 4004
تاریخ : 1398/12/17
روزنامه صاحب قلم شماره 4003

روزنامه صاحب قلم شماره 4003

شماره : 4003
تاریخ : 1398/12/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!