ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد - مگ لند
0

شروع فعالیت :

تعداد شماره ها :

9 شماره

استان فعالیت :

تهران

آخرین شماره های ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 13

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 13

شماره : 13
تاریخ : 1402/01/30
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 11

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 11

شماره : 11
تاریخ : 1401/11/25
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 10

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 10

شماره : 10
تاریخ : 1401/10/25
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 8

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 8

شماره : 8
تاریخ : 1401/08/25
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 7

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 7

شماره : 7
تاریخ : 1401/07/25
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 6

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 6

شماره : 6
تاریخ : 1401/06/25
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 3

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 3

شماره : 3
تاریخ : 1401/03/20
ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 2

ماهنامه تخصصی ترویجی ارتباطات و روابط عمومی راهبرد شماره 2

شماره : 2
تاریخ : 1401/02/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!