هفته نامه عصر البرز - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

55 شماره

استان فعالیت :

البرز

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز: معصومه مهتاب
مدیر مسوول : معصومه مهتاب
دوره انتشار : هفته نامه
تاریخ مجوز : 1397/04/11
زبان :فارسی
گرایش : عمومی
زمینه :اجتماعی، فرهنگی
نوع انتشار : روزنامه ای (صحافی نشده)
گستره توزیع :استانی البرز
دفتر مرکزی رسانه :ایران، البرز، کرج. چهارراه هفت تیر. کوچه فدایی. درب بنفش
شماره تماس : (026) 32775690

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز شماره 55

هفته نامه عصر البرز شماره 55

شماره : 55
تاریخ : 1400/11/25
هفته نامه عصر البرز شماره 54

هفته نامه عصر البرز شماره 54

شماره : 54
تاریخ : 1400/11/11
هفته نامه عصر البرز شماره 53

هفته نامه عصر البرز شماره 53

شماره : 53
تاریخ : 1400/10/27
هفته نامه عصر البرز شماره 52

هفته نامه عصر البرز شماره 52

شماره : 52
تاریخ : 1400/10/13
هفته نامه عصر البرز شماره 51

هفته نامه عصر البرز شماره 51

شماره : 51
تاریخ : 1400/09/29
هفته نامه عصر البرز شماره 50

هفته نامه عصر البرز شماره 50

شماره : 50
تاریخ : 1400/09/15
هفته نامه عصر البرز شماره 49

هفته نامه عصر البرز شماره 49

شماره : 49
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه عصر البرز شماره 48

هفته نامه عصر البرز شماره 48

شماره : 48
تاریخ : 1400/07/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!