هفته نامه عصر البرز - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

49 شماره

استان فعالیت :

البرز

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز: معصومه مهتاب
مدیر مسوول : معصومه مهتاب
دوره انتشار : هفته نامه
تاریخ مجوز : 1397/04/11
زبان :فارسی
گرایش : عمومی
زمینه :اجتماعی، فرهنگی
نوع انتشار : روزنامه ای (صحافی نشده)
گستره توزیع :استانی البرز
دفتر مرکزی رسانه :ایران، البرز، کرج. چهارراه هفت تیر. کوچه فدایی. درب بنفش
شماره تماس : (026) 32775690

آخرین شماره های هفته نامه عصر البرز

هفته نامه عصر البرز شماره 49

هفته نامه عصر البرز شماره 49

شماره : 49
تاریخ : 1400/08/24
هفته نامه عصر البرز شماره 48

هفته نامه عصر البرز شماره 48

شماره : 48
تاریخ : 1400/07/27
هفته نامه عصر البرز شماره 47

هفته نامه عصر البرز شماره 47

شماره : 47
تاریخ : 1400/06/30
هفته نامه عصر البرز شماره 46

هفته نامه عصر البرز شماره 46

شماره : 46
تاریخ : 1400/05/26
هفته نامه عصر البرز شماره 45

هفته نامه عصر البرز شماره 45

شماره : 45
تاریخ : 1400/04/31
هفته نامه عصر البرز شماره 44

هفته نامه عصر البرز شماره 44

شماره : 44
تاریخ : 1400/03/31
هفته نامه عصر البرز شماره 43

هفته نامه عصر البرز شماره 43

شماره : 43
تاریخ : 1400/02/30
هفته نامه عصر البرز شماره 42

هفته نامه عصر البرز شماره 42

شماره : 42
تاریخ : 1400/01/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!