هفته نامه بازار کار - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1379

تعداد شماره ها :

99 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

http://www.bazarekar.ir

مختصری درباره نشریه

جهاد دانشگاهی از سال 1377 با درک موج نسل جدیدی که وارد بازارکار کشور می شد تلاش هایی را درجهت برنامه ریزی اشتغال جوانان شروع نمود . ازهمان سال موضوع اطلاع رسانی دربازارکار به عنوان یکی از اهداف اصلی به قصد ایجاد عدالت استخدامی درکل کشور و ایجاد منبعی واحد برای اطلاع رسانی درسرلوحه اهداف بخش اشتغال جهاددانشگاهی مشخص شد .
ابتدا سایت " جاب ایران " به  منظور فوق راه اندازی شد و به عنوان یکی از اصلی ترین سایت های اشتغال کشور شروع به ثبت نام از دانش آموختگان دانشگاه ها نمود . باتوجه به نقش ارزنده مطبوعات درآن سال ها  انتشار نشریه ای که بتواند درتمامی کشور دردسترس دانش آموختگان قرارگیرد نیز هدف بعدی بود و این هدف نیز درسال 1379 بعدازطی مراحل قانونی تحقق یافت و هفته نامه بازارکار با تیراژوسیع منتشر و درسراسر ایران منتشرگردید و بعد ها این نشریه با موافقت هیئت نظارت مطبوعات به صورت دوبار درهفته منتشر گردید که این شیوه انتشار در اولین دوره ریاست جمهوری آقای دکتر حسن روحانی بار دیگر با اعمال نظر معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به یک شماره درهفته و هفته نامه تبدیل شد.

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار شماره 1200

هفته نامه بازار کار شماره 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/03/10
هفته نامه بازار کار شماره 1199

هفته نامه بازار کار شماره 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/03/01
هفته نامه بازار کار شماره 1195

هفته نامه بازار کار شماره 1195

شماره : 1195
تاریخ : 1399/02/06
هفته نامه بازار کار شماره 1194

هفته نامه بازار کار شماره 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1399/01/30
هفته نامه بازار کار شماره 1193

هفته نامه بازار کار شماره 1193

شماره : 1193
تاریخ : 1399/01/23
هفته نامه بازار کار شماره 1191

هفته نامه بازار کار شماره 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کار شماره 1190

هفته نامه بازار کار شماره 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه بازار کار شماره 1189

هفته نامه بازار کار شماره 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!