فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری - مگ لند

شروع فعالیت :

تعداد شماره ها :

3 شماره

استان فعالیت :

تهران

آخرین شماره های فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 2

شماره : 2
تاریخ : 1401/03/18
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 1

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 1

شماره : 1
تاریخ : 1400/12/15
فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 1

فصلنامه آینده پژوهی و توسعه پایداری شماره 1

شماره : 1
تاریخ : 1400/12/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!