دو فصلنامه بازاریابی سياسی - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1395

تعداد شماره ها :

4 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

http://rushda.ir

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز: نادر جعفری هفتخوانی
مدیر مسوول : نادر جعفری هفتخوانی
دوره انتشار :دو فصلنامه
تاریخ مجوز : 1395/10/27
زبان : فارسی
گرایش : اختصاصی
زمینه : حوزه علوم انسانی - مطالعات میان رشته ای
نوع انتشار :مجله ای
گستره توزیع : سراسری
دفتر مرکزی رسانه :ایران،تهران

آخرین شماره های دو فصلنامه بازاریابی سياسی

دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 4

دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 4

شماره : 4
تاریخ : 1397/07/01
دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 3

دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 3

شماره : 3
تاریخ : 1396/07/01
دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 2

دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 2

شماره : 2
تاریخ : 1396/02/01
دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 1

دو فصلنامه بازاریابی سياسی شماره 1

شماره : 1
تاریخ : 1395/07/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!