هفته نامه خبر فردیس - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1395

تعداد شماره ها :

150 شماره

استان فعالیت :

البرز

وب سایت :

http://www.khabarefardis.ir

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز: معصومه مهتاب
مدیر مسوول : معصومه مهتاب
دوره انتشار : هفته نامه
تاریخ مجوز : 1395/06/08
زبان :فارسی
گرایش : عمومی
زمینه :اجتماعی، فرهنگی
نوع انتشار : روزنامه ای (صحافی نشده)
گستره توزیع :محلی<البرز> فردیس
دفتر مرکزی رسانه : ایران، البرز، فردیس ، کانال غربی روبروی مرکز بهداشت جنب نیما چوب کوچه لاله پلاک ۵
شماره تماس : (026) 36505454

آخرین شماره های هفته نامه خبر فردیس

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه خبر فردیس شماره 149

هفته نامه خبر فردیس شماره 149

شماره : 149
تاریخ : 1400/03/17
هفته نامه خبر فردیس شماره 148

هفته نامه خبر فردیس شماره 148

شماره : 148
تاریخ : 1400/03/08
هفته نامه خبر فردیس شماره 147

هفته نامه خبر فردیس شماره 147

شماره : 147
تاریخ : 1400/03/02
هفته نامه خبر فردیس شماره 146

هفته نامه خبر فردیس شماره 146

شماره : 146
تاریخ : 1400/02/25
هفته نامه خبر فردیس شماره 145

هفته نامه خبر فردیس شماره 145

شماره : 145
تاریخ : 1400/02/18
هفته نامه خبر فردیس شماره 144

هفته نامه خبر فردیس شماره 144

شماره : 144
تاریخ : 1400/02/11
هفته نامه خبر فردیس شماره 143

هفته نامه خبر فردیس شماره 143

شماره : 143
تاریخ : 1400/02/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!