فصلنامه عدالت اجتماعی - مگ لند
0

شروع فعالیت :

1397

تعداد شماره ها :

3 شماره

استان فعالیت :

تهران

وب سایت :

http://rushda.ir

مختصری درباره نشریه

صاحب امتیاز:علیرضا سجادیه
مدیر مسوول :محمد صادق تراب زاده جهرمی
دوره انتشار : دوفصلنامه
تاریخ مجوز : 1399/05/20
زبان : فارسی
گرایش : عمومی
زمینه : اجتماعی، اقتصادی
نوع انتشار : مجله ای
گستره توزیع : سراسری
دفتر مرکزی رسانه :تهران

آخرین شماره های فصلنامه عدالت اجتماعی

فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 3

فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 3

شماره : 3
تاریخ : 1398/02/01
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 2

فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 2

شماره : 2
تاریخ : 1397/07/01
فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 1

فصلنامه عدالت اجتماعی شماره 1

شماره : 1
تاریخ : 1397/04/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!