صفحه قبل

ماهنامه بازار کار نوین شماره ۱۴

صفحه بعد

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

ماهنامه بازار کار نوین شماره 14

‫ماهنامه بازارکار نوین ■ سال دوم ■ شماره چهاردهم ■ فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫مدیر مسئول‪:‬‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫تحریریه ‪ :‬امیر علی بینام و لیال قرنفلی‬ ‫همراه با مطلبی از ‪ :‬محسن آقاجانی‪ ،‬آرش کریم بیگی‪،‬‬ ‫منیژه فرهانپور‪ ،‬میترا سعیدی کیا و علیرضا هوشمند‬ ‫مدیر گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬محمود بیات‬ ‫گرافیک و صفحه‌آرایی‪ :‬شهره سلطان‌محمدی‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫فناوری اطالعات‪ :‬سحر نوربخش شیل فر‬ ‫بازرگانی و اشتراک‪ :‬حسین مرادپور‪ ،‬جواد کیانی‌پور‬ ‫امور مالی‪ :‬مجید طاهری‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬حمید رضا خرسندی‬ ‫چاپ‪ :‬هم‌میهن فارس‬ ‫نشانی‪ :‬تهران ‪ -‬شهر قدس ‪ -‬بلوار انقالب‪ -‬کوچه صنعت‪ -‬پالک ‪21‬‬ ‫تلفن‪46896330 - 46821114 :‬‬ ‫توزیع ‪ :‬نشر گستر امروز ‪61933333‬‬ ‫نشانی دفتر ‪:‬‬ ‫تهـران ‪ -‬خیابـان انقلاب ‪ -‬بعد از چهـارراه ولی عصر‬ ‫ قبـل از پـل کالـج ‪ -‬خیابان خـارک ‪ -‬بعـد از خیابان‬‫شـهریار ‪ -‬پالک ‪26‬‬ ‫تلفکس ‪66747747 :‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی ‪www.bazarekar.ir :‬‬ ‫پست الکترونیکی ‪info2@bazarekar.ir :‬‬ ‫سامانه پیام کوتاه ‪30004900 :‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بازاراطالعات‬ ‫فناوری‬ ‫فن‬ ‫‪8‬‬ ‫دکتر طیبی در افتتاحیه کنفرانس وب‌پژوهی مطرح کرد ‪:‬‬ ‫لزوم دستیابی کشور به فناوری‌های حوزه فضای مجازی و اطالعات‬ ‫‪ 10‬در قالب بخش الکام استارز‬ ‫نمایشگاه الکامپ با حضور استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود‬ ‫‪ 11‬با امضای تفاهم دوجانبه محقق شد؛‬ ‫اعطای پروانه فعالیت فنی حرفه ای به فعاالن حوزه فناوری اطالعات‬ ‫‪ 12‬شغل‌های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟‬ ‫‪ 14‬کلید دستیابی به شغلی پول‪‎‬ساز‬ ‫راهکارهای برتر برای به‌دست آوردن اولین شغل برنامه‌نویسی‬ ‫‪ 17‬ارائه درگاه پرداخت اینترنتی با مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫فعالیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل می‌شود‬ ‫‪ 18‬در نمایشگاه بین المللی کار ایران بررسی شد‬ ‫آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه گردشگری‬ ‫‪20‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه ای بین جهاد دانشگاهی و شرکت هواوی صورت می‌گیرد‬ ‫آموزش ‪ 30‬هزار فراگیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫‪ 22‬کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری چقدر حقوق می‌گیرند؟‬ ‫‪ 24‬اخبار‬ ‫‪ 30‬مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی خبر داد‬ ‫استقرار دو شتاب‌دهنده در تهران و کرج‬ ‫‪ 31‬در تبریز؛‬ ‫مجتمع فناوری ربع رشیدی افتتاح شد‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫‪ 32‬گزارشی از فعالیت‌های پارک علم و فناوری همدان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ماهنامــه بــازارکار نویــن بــرای درج مقالــه‪ ،‬یادداشــت و‬ ‫ترجمه‌هــای مطالــب مفیــدی کــه بــا موضــوع نشــریه‬ ‫مرتبــط باشــد اعــام آمادگــی می‌نمایــد ‪.‬‬ ‫عالقه‌منــدان در صــورت تمایــل می‌تواننــد مطالــب‬ ‫خــود را از طریــق پســت الکترونیــک و یــا دورنــگار بــه‬ ‫ایــن نشــریه ارســال دارنــد ‪.‬‬ ‫نشریه در درج و اصالح مطالب دریافتی مختار خواهد بود ‪.‬‬ ‫‪............................................................................................................‬‬ ‫درج مطالب مختلف در این نشریه صرفا به‌منظور‬ ‫اطالع‌رسانی صورت گرفته و الزاما به منزله تایید آنها‬ ‫توسط جهاددانشگاهی نیست ‪.‬‬ ‫ایده‌هایی که تجاری می‌شوند‬ ‫‪ 34‬اخبار‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫‪29‬‬
‫‪ 40‬کاهش سود وام‌ها‬ ‫ارائه تسهیالت به دانش بنیان‌ها ساده‌تر شد‬ ‫‪ 41‬صنایع دانش بنیان؛‬ ‫راهکار برون رفت ازتولید کاالی بی کیفیت‬ ‫‪ 42‬حمایت از کاالی ایرانی؛‬ ‫حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از محصوالت نهایی شرکت های دانش بنیان‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪ 44‬اخبار‬ ‫‪39‬‬ ‫‪ 72‬گزارشی از سیزدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی‬ ‫نمایشگاهی از خالقیت نوجوانان ایرانی‬ ‫‪ 74‬مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز تشریح کرد‬ ‫دلیل برگزاری فن بازار تخصصی صنعت گاز و نحوه‬ ‫حمایت از استارت آپ ها‬ ‫بازار آپ‬ ‫استارت‬ ‫فن‬ ‫‪50‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪ 76‬فین‌استارز ‪ 2018‬فضایی برای ایده‌پردازی فعاالن‬ ‫‪79‬‬ ‫فین‌تک و جذب سرمایه و توسعه استارت آپ ها‬ ‫اخبار‬ ‫دبیر ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در پاسخ به بازارکار نوین اعالم کرد‬ ‫استقبال از حضور استارت آپ‌ها در نظام سالمت‬ ‫حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مسیر صنعت و توسعه کشور‬ ‫سوله استارت آپ در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان خبر داد‬ ‫شرایط استفاده استارتاپ‌هااز مزایای سربازی تخصصی تسهیل شد‬ ‫‪54‬‬ ‫هدف اصلی فیناپ‪ ،‬توسعه فناوری مالی و فین‌تک در کل کشور است‬ ‫در فیناپ شیراز چه خبر بود؟‬ ‫‪56‬‬ ‫انقعاد یک تفاهم همکاری در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه؛‬ ‫همکاری مشترک شرکت اطالع‌رسانی و خدمات بورس با سازمان تجاری سازی جهاددانشگاهی‬ ‫‪58‬‬ ‫ایده های دانش آموزی حمایت می شوند‬ ‫استارتاپ دانش آموزی زمینه ساز هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان‬ ‫‪60‬‬ ‫در پنل سرمایه‌گذاری جسورانه مطرح شد‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها پایداری در کسب‌وکار را فدای رشد لحظه‌ای نکنند‬ ‫‪63‬‬ ‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪71‬‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت ازکاالی ایرانی نیازمند بسیج ملی است‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رهبرمعظـــم انقـــاب اســـامی ســـال ‪1397‬‬ ‫را ســـال «حمایـــت از کاالی ایرانـــی » اعـــام‬ ‫فرمودنـــد‪ ،‬ایـــن نامگـــذاری نشـــان مـــی دهـــد‬ ‫حـــل مشـــکالت اقتصـــادی همچنـــان دغدغـــه‬ ‫اصلـــی رهبـــری اســـت و ایشـــان درحـــال حاضـــر‬ ‫مبـــارزه بـــا فرهنـــگ اســـتفاده از کاالهـــای‬ ‫واردات ــی خارج ــی را‪ ،‬ب ــه عن ــوان هدف ــی اصل ــی‪،‬‬ ‫الزم و ضـــروری مـــی داننـــد‪.‬‬ ‫اتـــکاء بخـــش عمـــده ای از اقتصـــاد ایـــران‬ ‫بـــر کاالهـــای وارداتـــی از دیـــد بســـیاری از‬ ‫کارشناس ــان اقتص ــادی نی ــز ام ــری ناپس ــند اس ــت‬ ‫و کارشناســـان حـــوزه اشـــتغال از آن بـــه عنـــوان‬ ‫آفتـــی کـــه موجـــب بیـــکاری نیـــروی انســـانی در‬ ‫کشـــورمان مـــی شـــود یـــاد مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫رویکـــرد اســـتفاده از کاالهـــای خارجـــی‬ ‫متاســـفانه ریشـــه ای قدیمـــی در فرهنـــگ مـــا‬ ‫دارد و حاص ــل س ــال ه ــا تس ــلط بیگان ــان اس ــت‪،‬‬ ‫همـــان هـــا کـــه ‪ ،‬بـــه قصـــد تحقیـــر‪ ،‬روزگاری‬ ‫ایران ــی را « لولهن ــگ س ــاز» م ــی نامیدن ــد‪ .‬آری ‪،‬‬ ‫متاس ــفانه فرهن ــگ اس ــتفاده ازکاالی خارج ــی ب ــا‬ ‫توطئ ــه س ــوداگران درکش ــور م ــا ریش ــه دوانی ــده‬ ‫و راه ــی ج ــز بس ــیج مل ــی ب ــرای مب ــارزه ب ــا آن‬ ‫وجـــود دنـــدارد ‪.‬‬ ‫چـــرا بـــه رغـــم برخـــورداری کشـــورما از‬ ‫ظرفیت‌هـــای گوناگـــون اقتصـــادی و بـــه‬ ‫خصـــوص بـــا وجـــود منابـــع انســـانی بـــا ارزشـــی‬ ‫‪8‬‬ ‫همچـــون جوانـــان ایرانـــی کـــه بـــا کســـب‬ ‫موفقیـــت درعرصـــه هـــای مختلـــف فرهنگـــی‬ ‫‪ ،‬اجتماعـــی و اقتصـــادی درجهـــان بـــه خوبـــی‬ ‫درخشـــیده انـــد مـــا بایـــد شـــاهد آن باشـــیم‬ ‫کـــه کشـــورمان بـــه تســـخیر کاالهـــای خارجـــی‬ ‫درآمـــده اســـت؟‬ ‫نقشـــه نبـــرد دشـــمنان بـــا مـــا امـــروز نـــه‬ ‫دراطـــاق هـــای نظامیـــان و اطـــاق هـــای جنـــگ‬ ‫بلکـــه در ســـازمان هـــای اقتصـــادی آنهـــا شـــکل‬ ‫م ــی گی ــرد و م ــا ب ــا رویک ــرد اس ــتفاده ازکااله ــای‬ ‫خارجـــی باعـــث مـــی شـــویم راه بـــرای پیـــروزی‬ ‫آنه ــا ب ــاز ش ــود و درحالیک ــه بس ــیاری از جوان ــان‬ ‫در جســـتجوی کاری شـــرافتمندانه هســـتند ‪،‬‬ ‫هـــزاران فرصـــت شـــغلی در واحدهـــای تولیـــدی‬ ‫کشـــورمان از بیـــن بـــرود ‪.‬‬ ‫اعــام ســال جــاری بــه عنــوان ســال حمایــت‬ ‫ازکاالی ایرانــی بایــد ســرآغازی باشــد براســتفاده‬ ‫صحیــح از ظرفیــت هــای ملــی و اقتصــادی‪.‬‬ ‫درایــن راســتا ‪ ،‬توســعه شــرکت هــای دانــش‬ ‫بنیــان ‪ ،‬ایجــاد پــارک هــای علــم و فنــاوری ‪،‬‬ ‫توســعه مراکــز رشــد و اســتفاده بهینــه از فنــاوری‬ ‫اطالعــات مــی تواننــد بــه حمایــت از کاالی ایرانــی‬ ‫کمــک نماینــد ‪.‬‬ ‫اســتفاده از ایــده هــای جدیــد درجهــت تولیــد‬ ‫محصــوالت و باالبــردن کیفیــت آنهــا و رفــع‬ ‫مشــکالت واحدهــای تولیــدی بــا راهکارهایــی‬ ‫کــه توســط دانــش آموختــگان مراکــز علمــی‬ ‫در دانشــگاه هــا ‪ ،‬پــارک هــای علــم و فنــاوری ‪،‬‬ ‫مراکــز رشــد و شــرکت هــای دانــش بنیــان ارائــه‬ ‫مــی شــوند مــی توانــد پشــتوانه محکمــی در راه‬ ‫تحقــق فرمــان رهبــری بــرای حمایــت ازکاالهــای‬ ‫ایرانــی باشــد ‪.‬‬ ‫در راســتای حمایــت از کاالی ایرانــی ‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از فناوری‌هــای اطالعاتــی در حــوزه هایــی‬ ‫همچــون ســرمایه گــذاری ‪ ،‬تولیــد ‪ ،‬توزیــع ‪،‬‬ ‫بازاریابــی و فــروش کاال نیــز اهمیــت دارد‪ ،‬بایــد بــا‬ ‫تربیــت کارشناســان درایــن حــوزه پیشــتاز شــد و‬ ‫صحنــه رقابــت را نبایــد خالــی کــرد و بــه دســت‬ ‫رقیبــان داد‪.‬‬ ‫حمایــت از کاالی ایرانــی نیــاز بــه برنامــه ریــزی‬ ‫درکلیــه بخش‌هــای اقتصــادی ‪ ،‬از کشــاورزی گرفته‬ ‫تــا خدمــات و صنعــت ‪ ،‬دارد و وظیفــه ماســت تــا‬ ‫هرجــا کــه هســتیم نقــش خــودرا ایفانماییــم‪.‬‬ ‫دشـــمنان انقـــاب اســـامی و کشـــور مـــا ‪،‬‬ ‫نبـــرد اقتصـــادی را در دســـتور خـــود قرارداده‌انـــد‬ ‫بـــا تحریـــم هـــا و ایجـــاد حصرهـــای اقتصـــادی‬ ‫تـــاش مـــی کننـــد بـــه اهـــداف خـــود برســـند ‪،‬‬ ‫امـــروز نوبـــت فعـــاالن عرصـــه اقتصـــادی اســـت‬ ‫ک ــه نش ــان دهن ــد همچ ــون س ــربازان وبس ــیجیان‬ ‫درمیـــدان جنـــگ از هیـــچ کوششـــی بـــرای‬ ‫رســـیدن بـــه اهـــداف خـــود و پیـــروزی درعرصـــه‬ ‫اقتصـــاد دریـــغ نمـــی ورزنـــد‪.‬‬ ‫■‬ ‫سید کاظم حسینی‬ ‫مدیر مسئول‬
‫یادداشت‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫◄ دکتر طیبی در افتتاحیه کنفرانس وب‌پژوهی مطرح کرد ‪:‬‬ ‫لزوم دستیابی کشور به فناوری‌های حوزه فضای مجازی و اطالعات‬ ‫◄ در قالب بخش الکام استارز‬ ‫نمایشگاه الکامپ با حضور استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود‬ ‫◄ با امضای تفاهم دوجانبه محقق شد؛‬ ‫اعطای پروانه فعالیت فنی حرفه ای به فعاالن حوزه فناوری اطالعات‬ ‫◄ شغل‌های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟‬ ‫◄ کلید دستیابی به شغلی پول‪‎‬ساز‬ ‫راهکارهای برتر برای به‌دست آوردن اولین شغل برنامه‌نویسی‬ ‫◄ ارائه درگاه پرداخت اینترنتی با مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫فعالیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات تسهیل می‌شود‬ ‫◄ در نمایشگاه بین المللی کار ایران بررسی شد‬ ‫با امضای تفاهم نامه ای بین جهاد دانشگاهی و شرکت هواوی‬ ‫جهاد دانشگاهی آموزش ‪ 30‬هزار فراگیر در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات را بر عهده گرفت‬ ‫◄ کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری چقدر حقوق می‌گیرند؟‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫◄‬ ‫آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه گردشگری‬ ‫‪9‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دکتر طیبی در افتتاحیه کنفرانس وب‌پژوهی مطرح کرد ‪:‬‬ ‫لزوم دستیابی کشور به فناوری‌های‬ ‫حوزه فضای مجازی و اطالعات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی با تاکید بر تاثیر چندجانبه فضای مجازی و فناوری اطالعات بر روی جامعه گفت‪ :‬فناوری اطالعات از آن فناوری‌هایی است که ما حتما باید‬ ‫در کشور صاحب آن شویم‪.‬‬ ‫دکتر حمیدرضا طیبی در مراسم افتتاحیه چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی که در دانشگاه علم و فرهنگ با حضور محققان داخلی و جمعی از محققان‬ ‫کشورهای انگلستان‪ ،‬فرانسه و مالزی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ فناوری مثل فناوری اطالعات و فضای مجازی تاثیر چند جانبه بسیار مثبت و بسیار منفی روی هم‬ ‫ابعاد زندگی فردی و اجتماعی جوامع نداشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فناوری اطالعات و فضای مجازی‪ ،‬تاثیر بسیار زیادی بر اقتصاد‪ ،‬فرهنگ‪،‬سیاست‪ ،‬اجتماع و حتی امنیت ملی کشورها داشته است‪.‬‬ ‫رئیس جهاد دانشگاهی افزود‪ :‬ما همیشه به فناوری از جنبه کاملا مثبت نگاه می کنیم ‪ ،‬اما فناوری می تواند استفاده های مضری هم داشته باشد‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫طیبـی یـادآور شـد‪ :‬مـا در جهـاد دانشـگاهی‪،‬‬ ‫فنـاوری هـای زیـادی از جملـه سـلولهای بنیـادی‪،‬‬ ‫فرسـتنده رادیویـی‪ ،‬داروهـای نوترکیـب وفنـاوری های‬ ‫دیگـر زیـادی تولیـد کـرده ایم ‪ ،‬امـا هیچ فنـاوری مثل‬ ‫فنـاوری اطالعـات و فضـای مجـازی روی جامعـه تاثیـر‬ ‫عمیقـی نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬فنـاوری اطالعـات از آن فناوریهـای‬ ‫اسـت کـه مـا حتما بایـد در کشـور صاحـب آن شـویم‪.‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی ادامـه داد‪ :‬مـا بایـد علاوه‬ ‫بـر اینکـه دانـش ایـن فنـاوری را کسـب میکنیـم ‪ ،‬بایـد‬ ‫فرصتهایـی را کـه ایـن فنـاوری در اختیارمـان قـرار مـی‬ ‫دهـد ‪ ،‬بشناسـیم و بویژه در حـوزه اقتصادی به آن توجه‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫طیبـی ادامـه داد‪ :‬دانشـجویان مـا بایـد روی ایـن‬ ‫موضـوع خـوب کار کننـد‪ ،‬چون آینده شـغلی خوبی نیز‬ ‫مـی تواند داشـته باشـد‪ ،‬البته الزم اسـت کـه روی ابعاد‬ ‫دیگـر فنـاوری اطالعـات بویژه بعـد فرهنگی و سیاسـی‬ ‫نیـز توجـه کنیـم و آنهـا را مـورد مطالعـه قـرار دهیم‪.‬‬ ‫وی ضمـن تشـکر از مسـئوالن دانشـگاه علـم و‬ ‫فرهنـگ بـه جهت برگـزاری ایـن کنفرانـس‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫مـا در جهـاد دانشـگاهی نیـز خیلـی زود بـه ایـن بحث‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫هیچ فناوری مثل فناوری‬ ‫اطالعات و فضای مجازی روی‬ ‫جامعه تاثیر عمیقی نداشته است‬ ‫پرداختیـم و پژوهشـکده فنـاوری اطالعـات جهـاد‬ ‫دانشـگاهی و گروههـای پژوهشـی در واحدهای مختلف‬ ‫جهـاد از جملـه صنعتـی شـریف و همچنیـن گـروه‬ ‫پژوهشـی جامعه شناسـی را در پژوهشـگاه علوم انسانی‬ ‫تشـکیل دادیـم تـا تاثیر شـبکه هـای اجتماعـی را روی‬ ‫زندگـی مـردم مـورد مطالعـه و بررسـی قـرار دهنـد‪.‬‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی افـزود‪ :‬جهـاد دانشـگاهی‬ ‫کارهـای خوبـی از جملـه پـروژه هـای بـرای شـرکت‬ ‫مخابـرات جهـت پرداخـت قبـض‪ ،‬مذاکـره بـا مجلس‬ ‫شـورای اسلامی جهت دیجیتـال کردن مـدارک آنها‬ ‫و همچنیـن تشـخیص سـرقت علمـی و یـا داده کاوی‬ ‫متنـی را در زمینـه فناوری اطالعات انجام داده اسـت‪.‬‬ ‫طیبـی ادامـه داد‪ :‬علیرغـم کارهـای خوبـی کـه‬ ‫جهـاد تا کنـون در این زمینـه انجام داده اسـت‪ ،‬هنوز‬ ‫رضایـت کامـل نداریـم و تصمیـم بـه انجـام کارهـای‬ ‫بزرگـی در ایـن زمینـه داریـم؛ چـون این اسـتعداد در‬ ‫جهاد دانشـگاهی وجود دارد و باید از فارغ التحصیالن‬ ‫ایـن حوزه هـا نیـز اسـتفاده کرد‪.‬‬ ‫رییـس جهـاد دانشـگاهی بـا بیـان ایـن که سـرعت‬ ‫پاسـخ دادن ایـن نهـاد بـه تولیـد علـم و فنـاوری و‬ ‫تغییـرات آن بسـیار باالسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬ایـن فلسـفه جهاد‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نقش موثر فضای مجازی در توسعه اقتصادی و‬ ‫کسب‌وکار‬ ‫همچنیـن دکتـر سـعید هاشـمی‪ ،‬رییـس چهارمین‬ ‫کنفرانـس بین‌المللـی وب پژوهـی نیز پیـش از برگزاری‬ ‫ایـن کنفرانـس اعالم کـرده بود ‪:‬فضای مجـازی می‌تواند‬ ‫نقـش موثـری در توسـعه اقتصـادی و به‌ویـژه در حـوزه‬ ‫کسـب‌وکار ایفـا کند‪.‬‬ ‫رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـا بیـان ایـن که با‬ ‫توجـه بـه بیـن رشـته‌ای بـودن وب پژوهـی‪ ،‬ایـن حوزه‬ ‫می‌توانـد بـه توسـعه مشـاغل جدیـد کمک کنـد‪ ،‬اظهار‬ ‫امیـدواری کرد‪ :‬بـا حضور متخصصـان و صاحبنظران در‬ ‫ایـن کنفرانـس‪ ،‬زمینـه شناسـایی ظرفیت‌های کسـب و‬ ‫کار در ایـن حـوزه فراهم شـود‪.‬‬ ‫رییـس چهارمین کنفرانس بین‌المللـی وب پژوهی با‬ ‫اشـاره بـه برگـزاری موفق سـه دوره قبل ایـن کنفرانس‬ ‫تأکیـد کـرد‪ :‬نیمـی از جمعیت کشـور‪ ،‬کاربـر اینترنت و‬ ‫وب محسـوب می‌شـوند‪ .‬خأل نبود یـک کنفرانس جامع‬ ‫در حـوزه وب و وب پژوهی‪ ،‬باعث شـد که دانشـگاه علم‬ ‫و فرهنـگ بـه این حـوزه ورود پیدا کنـد و توجه ویژه‌ای‬ ‫به این مبحث داشـته باشـد‪.‬‬ ‫هاشـمی افـزود‪ :‬دنیـای وب می‌توانـد بـا معایـب‬ ‫و خطراتـی بـرای جامعـه همـراه باشـد‪ ،‬البتـه بیشـتر‬ ‫آسـیب‌های ایـن حـوزه را مـورد بررسـی قـرار داده و‬ ‫کمتر بـه مزایـای آن پرداخته‌ایم‪ .‬ایـن کنفرانس فرصت‬ ‫مناسـبی اسـت که زمینه تبادل نظر میـان صاحبنظران‬ ‫دکتر سعید هاشمی‪:‬‬ ‫فضای مجازی‬ ‫می‌تواند نقش موثری‬ ‫در توسعه اقتصادی‬ ‫و به‌ویژه در حوزه‬ ‫کسب‌وکار ایفا کند‬ ‫و فنـــاوری هـــای نـــرم و صنایـــع فرهنگـــی جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی‪ ،‬پروفســـور محمـــد ســـرائی‪ ،‬دانشـــیار‬ ‫دانشـــگاه ســـالفورد‪ ،‬پروفســـور حســـن کاســـی‪،‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫دانشـگاهی از ابتـدای پیدایـش آن اسـت‪.‬‬ ‫طیبـی تاکید کـرد‪ :‬ما در زمینه تولید علـم و فناوری‬ ‫و تامیـن منابع بـه حمایت مدیران ارشـد نیاز داریم‪.‬‬ ‫و متخصصـان داخلـی و خارجـی ایـن حـوزه (و بررسـی‬ ‫معایـب و مزایـای آن) را فراهـم می‌کنـد‪.‬‬ ‫اولین شماره مجله بین المللی‬ ‫وب پژوهی رونمایی شد‬ ‫شـــایان ذکـــر کـــه در کنفرانـــس وب پژوهـــی بـــا‬ ‫حضـــور دکتـــر حمیدرضـــا طیبـــی‪ ،‬ریاســـت جهـــاد‬ ‫دانشـــگاهی‪ ،‬دکتـــر ســـید ســـعید هاشـــمی‪ ،‬رییـــس‬ ‫دانشـــگاه علـــم و فرهنـــگ و ریاســـت چهارمیـــن‬ ‫کنفرانـــس بیـــن المللـــی وب پژوهـــی‪ ،‬دکتـــر‬ ‫محمدحســـین ایمانـــی خوشـــخو‪ ،‬رییـــس ســـابق‬ ‫دانش ــگاه عل ــم و فرهن ــگ و سرپرس ــت پ ــارک عل ــوم‬ ‫اســـتاد دانشـــگاه لیـــون‪ ،‬دکتـــــــــــــــر محمـــد‬ ‫جـــواد کارگـــر‪ ،‬دبیـــر علمـــی ایـــن کنفرانـــس‪ ،‬از‬ ‫اولی ــن ش ــماره مجل ــه بیــــ ــن الملل ــی وب پژوه ــی‬ ‫( ‪)International Journal of Web Research‬‬ ‫رونمایـــی شـــد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـد جـواد کارگـر‪ ،‬دبیـر علمـی کنفرانـس‬ ‫نیـز در بخـش دیگـر ایـن مراسـم گفـت‪ :‬تجربه بسـیار‬ ‫خوبـی را در سـه دوره قبلـی کنفرانـس بیـن المللی وب‬ ‫پژوهی کسـب کردیـم‪ .‬پژوهش در حـوزه وب به صورت‬ ‫متمرکـز در کشـور انجـام نشـده بـود؛ به همیـن دلیل‪،‬‬ ‫دانشـگاه علـم و فرهنـگ سـال ‪ 94‬پیشـنهاد برگـزاری‬ ‫کنفرانـس وب پژوهـی را مطـرح کـرد کـه بـا اسـتقبال‬ ‫صاحبنظـران و متخصصـان ایـن حـوزه مواجه شـد‪.‬‬ ‫دکتر کارگر افزود‪ :‬تالش کردیم تا با رعایت استانداردهای‬ ‫بین المللی‪ ،‬این کنفرانس را برگزار کنیم‪ .‬بحث نمایه سازی‬ ‫مقاالت نیز مدنظر قرار گرفت؛ در اولین کنفرانس‪ ،‬مقاالت‬ ‫در ‪ SID‬نمایه شدند و از سال دوم نیز موفق شدیم امتیاز‬ ‫الزم برای رود به ‪ IEEE‬را به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫وی تأکید کرد‪ :‬نتایج بررسی های سیویلیکا و ‪ SID‬نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬میزان دانلود مقاالت قابل قبول بوده و توانسته ایم‬ ‫جوابگوی نیاز مخاطبان در کشور باشیم‪ .‬محتوای (کافی) وب‬ ‫در کشور نداریم و باید در این حوزه بیشتر کار کنیم‪.‬‬ ‫دبیـر علمـی چهارمیـن کنفرانـس بیـن المللـی وب‬ ‫پژوهـی افزود‪ :‬درمجمـوع‪ ،‬تعداد ‪ 120‬مقالـه به دبیرخانه‬ ‫کنفرانس ارسـال شـدند که ‪ 37‬مقاله برای ارائه شـفاهی‬ ‫طـی دو روز برگـزاری کنفرانس انتخاب شـدند‪ .‬کنفرانس‬ ‫مشـابهی در حوزه وب پژوهی در خاورمیانه و آسـیا وجود‬ ‫نـدارد و امیدواریـم بتوانیـم در ایـن حـوزه در سـطح بین‬ ‫الملـل‪ ،‬بـه صورت گسـترده تر فعالیـت کنیم‪.‬‬ ‫‪11‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در قالب بخش الکام استارز‬ ‫نمایشگاه الکامپ با حضور استارت‌آپ‌ها برگزار می‌شود‬ ‫نمایشگاه الکامپ بزرگ‌ترین رویداد تجاری در عرصه تولید و عرضه محصوالت و خدمات صنایع الکترونیک و کامپیوتر کشور است که همه‌ساله با حضور گسترده‬ ‫و چشمگیر متصدیان این حوزه و مخاطبان آن‌ها در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌گردد‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه آخرین دستاوردهای این صنعت اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار به عالقه‌مندان عرضه می‌گردد و در کنار آن فرصتی مناسبی برای تبادل‌نظر و مذاکره‬ ‫در اختیار شرکت‌کنندگان قرار می‌گیرد که دستاوردهای این تعامالت می‌تواند نقطه آغاز بسیاری از همکاری‌های تجاری و فناورانه شود‪.‬‬ ‫حال پس از برگزاری موفقیت‌آمیز الکامپ ‪ 23‬در فصل تابستان ‪ ،‬درسال جاری نیز الکامپ بیست‌و چهارم ‪ 6‬تا ‪ 9‬مردادماه سال جاری برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫همانند سه سال گذشته امسال نیز الکامپ پذیرای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا خواهد بود و آن‌ها در سالن الکام استارز گرد هم می‌آیند‪.‬‬ ‫این خبر را در یک نشست خبری ناصر علی سعادت‪ ،‬رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به همراه محمدباقر اثنی عشری رئیس شورای مرکزی این‬ ‫سازمان که در انتظار حکم رئیس‌جمهوری برای تصدی ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به سر می‌برداعالم کردند و آنگونه که در این نشست خبری اعالم‬ ‫شد ثبت‌نام در این نمایشگاه نیز از اواخر اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شروع ثبت‌نام الکامپ از اواخر اردیبهشت‌ماه‬ ‫سعادت در ابتدای این نشست خبری با یادآوری اینکه‬ ‫مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ در آخرین روزهای سال‬ ‫گذشته به نام سازمان صادر شد گفت‪ :‬این رویداد از ششم‬ ‫تا نهم مردادماه در مجموعه نمایشگاه بین‌المللی تهران‬ ‫برگزار خواهد شد و همانند سال‌های گذشته انتظار داریم‬ ‫امسال نیز شاهد استقبال گسترده فعاالن حوزه فناوری‬ ‫اطالعات ‪ IT‬از این نمایشگاه باشیم‪.‬‬ ‫وی همچنین به آغاز ثبت‌نام در این نمایشگاه از اواخر‬ ‫اردیبهشت‌ماه اشاره کرد و گفت‪ :‬هم‌زمان با شروع ثبت‌نام‬ ‫اطالعات تکمیلی در اختیار عالقه‌مندان قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الکام استارز ازجمله‬ ‫محورهای اصلی نمایشگاه الکامپ‬ ‫در ادامه اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه‌ای کشور به محورهای اصلی نمایشگاه‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬الکام استارز ازجمله محورهای اصلی‬ ‫الکامپ امسال است که انتظار داریم امسال نیز شاهد رشد‬ ‫و پیشرفت الکام استارز باشیم‪.‬‬ ‫اثنی عشری با اشاره به اینکه استقبالی که از بخش‬ ‫الکام استارز درسال های گذشته شد غیرمنتظره بود گفت‪:‬‬ ‫حضور استارت آپ ها در الکامپ طی سه سال گذشته‬ ‫رشد چشمگیری داشته است و از ‪ 80‬استارت آپ به ‪450‬‬ ‫کسب‌وکار نوپا درسال گذشته رسید‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه به همین دلیل یکی از بخش‌های ویژه‬ ‫امسال نمایشگاه الکامپ‪ ،‬سالن الکام استارز است افزود‪:‬‬ ‫جذابیت استارت آپ ها و کسب‌وکارهای نوپا که بعضی از‬ ‫آن‌ها از مرحله استارت آپی نیز عبور کرده‌اند سبب شده تا‬ ‫این بخش بازدیدکننده زیادی داشته باشد و حتی درسال‬ ‫جاری برخی از شرکت‌های بزرگ نیز ابراز تمایل کرده‌اند‬ ‫تا در سالن استارت آپ ها مستقر شوند‪.‬‬ ‫رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫کشور بابیان اینکه زمان ثبت‌نام استارت آپ ها نیز در‬ ‫اواخر اردیبهشت‌ماه خواهد بود افزود‪ :‬در حال برنامه‌ریزی‬ ‫هستیم تا فرآیند جداگانه‌ای برای آن‌ها ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه الکام گیمز به‌عنوان محور‬ ‫دیگر الکامپ است گفت‪ :‬تالش می‌کنیم امسال این بخش‬ ‫بیشتر دیده شود و الکام ترندز را هم مانند سال گذشته‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫الکام استارز ازجمله محورهای‬ ‫اصلی الکامپ امسال است که‬ ‫انتظار داریم امسال نیز شاهد‬ ‫رشد و پیشرفت الکام‬ ‫استارز باشیم‬ ‫حمایت از کاالی ایران در نمایشگاه الکامپ‬ ‫اثنی عشری با بیان اینکه با توجه به نام‌گذاری امسال از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری به‌عنوان سال «حمایت از کاالی‬ ‫ایران» از تولیدات داخلی نیز تاکید خواهیم داشت افزود‪:‬در‬ ‫کنار این بخش‌ها وزن اصلی ‪ IT‬کشور شامل شرکت‌های‬ ‫نرم‌افزاری‪ ،‬سخت‌افزاری‪ ،‬اینترنتی نیز در الکامپ جایگاه‬ ‫ویژه‌ای خواهند داشت و امیدواریم دراین دوره بیشتر‬ ‫دیده شوند‪ .‬همین‌طور در خصوص مباحث نوینی مانند‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،IOT ،‬داده‌های بزرگ‪ ،‬هوش مصنوعی و‬ ‫غیره اهداف و برنامه‌هایی داریم که اجرا خواهند شد‪.‬‬ ‫الکامپ و تلکام ادغام نمی‌شوند‬ ‫در ادامه نشست سعادت در پاسخ به سوال خبرنگاری‬ ‫در خصوص ادغام دو نمایشگاه الکامپ وتلکام تصریح کرد‪:‬‬ ‫در یک سند چندجانبه تمامی بازیگران و افراد موثر در‬ ‫این دو نمایشگاه مسئله ادغام را پذیرفتند اما این در‬ ‫شرایطی است که با تغییر زمان برگزاری و افزایش فضای‬ ‫اختصاص‌یافته به الکامپ دیگر امکان حضور نمایشگاه‬ ‫دیگری در کنار آن فراهم نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این دو نمایشگاه باسابقه طوالنی‬ ‫در کشور فعالیت می‌کنند بااین‌وجود جنس آن‌ها از هم‬ ‫متفاوت است افزود‪ :‬تلکام‪ ،‬به یک نمایشگاه تخصصی‬ ‫‪ B2B‬تبدیل‌شده است اما الکامپ دامنه وسیع‌تری‬ ‫نسبت به تلکام دارد‪.‬‬ ‫بخش بین‌الملل الکامپ‬ ‫اثنی عشری نیز در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫حضور خارجی‌ها و بخش بین‌الملل الکامپ امسال‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حضور شرکت‌ها و کشورهای خارجی اجباری نیست بلکه‬ ‫درصورتی‌که جذابیتی برای آن‌ها داشته باشد‪ ،‬خودشان‬ ‫اقدام به حضور در نمایشگاه خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این موضوع به شرایط مختلف ازجمله‬ ‫شرایط اقتصادی و سیاسی بستگی دارد‪ .‬در سال جاری‬ ‫نیز همانند سال‌های گذشته‪ ،‬شرکت‌های خارجی حضور‬ ‫خواهند داشت ولی در مورد تعداد آن‌ها اعمال فشاری‬ ‫نمی‌کنیم‪.‬‬ ‫امین بلندهمت‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با امضای تفاهم دوجانبه محقق شد؛‬ ‫اعطای پروانه فعالیت فنی حرفه ای‬ ‫به فعاالن حوزه فناوری اطالعات‬ ‫طبـق ایـن تفاهم‌نامـه سـازمان نظـام صنفـی‬ ‫رایانـه ای وظیفـه انجـام نیازسـنجی و شناسـایی‬ ‫مشـاغل مرتبـط‪ ،‬تجزیـه‌ و تحلیـل مشـاغل شناسـایی‬ ‫‌شـده بـا همـکاری سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫بـه ‌منظـور تدویـن و بازنگـری اسـتانداردهای شـغلی‬ ‫موردنیـاز‪ ،‬معرفـی کارشناسـان و متخصصـان صاحـب‬ ‫‌تجربـه بـه سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای جهـت‬ ‫عضویـت در کمیته‌هـای تخصصـی تدویـن و بازنگـری‬ ‫اسـتانداردها را برعهـده دارد‪.‬‬ ‫صادق صفربیگی رئیس کمیسیون آموزش سازمان‬ ‫نظام صنفی رایانه‌ای کشور‪ ،‬بابیان اینکه این تفاهم‌نامه‬ ‫به مدت سه سال اعتبار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امضای تفاهم‌نامه‬ ‫مذکور از دو جنبه برای ما اهمیت دارد‪ ،‬از یک‌ سو‬ ‫برخی از شرکت‌های عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫که در حوزه آموزش فعالیت می‌کنند با وجود اینکه‬ ‫آموزش‌های به‌روز ارائه می‌کنند‪ ،‬استانداردهای جدید‬ ‫حوزه فاوا را دارا هستند و به امکانات و تجهیزات جدید‬ ‫مجهز شدند ولی به دلیل نداشتن پروانه فعالیت از‬ ‫سازمان فنی و حرفه‌ای از سوی شهرداری و اداره اماکن‬ ‫دچار مسائلی بودند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر آموزش و استانداردهای‬ ‫سازمان فنی حرفه‌ای در برخی موارد به ‌روزرسانی‬ ‫نشده‌اند و قدیمی هستند‪ .‬در جلساتی که با روسای‬ ‫آموزش فنی و حرفه‌ای وقت تهران داشتیم با بررسی‬ ‫و آسیب ‌شناسی‌های انجام‌شده به توافق رسیدیم که‬ ‫برای برون ‌رفت از موقعیت فعلی تفاهم‌ نامه همکاری‬ ‫امضا کنیم‪.‬‬ ‫صفربیگــی افــزود‪ :‬بــا امضــای ایــن تفاهم‌نامــه‬ ‫عــاوه بــر تدویــن اســتاندارهای جدیــد آموزشــی در‬ ‫حــوزه ‪ ،ICT‬بــه شــرکت‌های عضــو ســازمان نظــام‬ ‫صنفــی رایانــه‌ای کشــور کــه در حــوزه آمــوزش‬ ‫فعالیــت می‌کننــد بــا معرفــی ســازمان نظــام صنفــی‬ ‫رایانــه ای پروانــه فعالیــت فنــی و حرفــه‌ای ارائــه‬ ‫می‌شــود‪.‬‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در‬ ‫طراحی نظام آموزشی و اجرای دوره‌های‬ ‫آموزشی تخصصی ‪ IT‬توسط شرکت‌های‬ ‫تایید صالحیت شده‪ ،‬با سازمان آموزش‬ ‫فنی و حرفه‌ای همکاری می‌کند‬ ‫وی گفـت‪ :‬همچنین سـازمان نظام صنفـی رایانه‌ای‬ ‫در طراحـی نظام آموزشـی و اجرای دوره‌های آموزشـی‬ ‫تخصصـی ‪ IT‬توسـط شـرکت‌های تاییـد صالحیـت‬ ‫شـده‪ ،‬بـا سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـه‌ای همـکاری‬ ‫می‌کنـد تـا آموزش‌هـا و مهارت‌هـای هدفمنـد و‬ ‫بـا توجـه بـه نیـاز بـازار بـه متقاضیـان ارائـه شـود تـا‬ ‫درنهایـت بـه ایجـاد شـغل منجر شـود‪.‬‬ ‫رئیـس کمیسـیون آمـوزش سـازمان نظـام صنفـی‬ ‫رایانـه‌ای کشـور گفـت‪ :‬شـرکت‌ها می‌تواننـد بـا ارائـه‬ ‫آموزش‌هـای مهارتـی نیازهـای آموزشـی واحدهـای‬ ‫صنعتـی را بـرآورده کننـد و با پـرورش نیروی انسـانی‬ ‫توانمنـد در بخـش خصوصـی و بخـش دولتـی گامـی‬ ‫موثـر و روبه‌جلـو در ایجـاد اشـتغال پایـدار و ثـروت‬ ‫آفرینـی در حـوزه ‪ ICT‬بردارنـد‪.‬‬ ‫در ایـن سـند تفاهـم‪ ،‬سـازمان آمـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه‌ای موظـف به بهره‌گیری از کارشناسـان سـازمان‬ ‫نظـام صنفـی رایانـه‌ای در کمیته‌هـای تخصصـی‬ ‫تدویـن و بازنگـری اسـتانداردها‪ ،‬اجـرای دوره‌هـای‬ ‫آموزشـی و آزمـون‪ ،‬تشـکیل کمیته‌هـای تخصصـی‬ ‫بـا حضـور کارشناسـان سـازمان نظام صنفـی رایانه‌ای‬ ‫جهـت تدویـن و بازنگـری اسـتانداردهای آموزشـی و‬ ‫تدویـن منابـع آموزشـی و کمک‌آموزشـی‪ ،‬بارگـذاری‬ ‫محتوای اسـتانداردهای تدوین‌شـده در حـوزه فناوری‬ ‫اطالعـات و ارتباطات در سـایت و پورتـال‪ ،‬تامین فضا‬ ‫و تجهیـزات آموزشـی و برنامه‌ریـزی بـرای اجـرای‬ ‫آموزش‌هـا شـده اسـت‪.‬‬ ‫پیـــرو ایـــن تفاهم‌نامـــه ســـازمان آمـــوزش‬ ‫فنـــی حرفـــه‌ای کشـــور متعهـــد بـــه صـــدور مجـــوز‬ ‫ایجـــاد مراکـــز آموزشـــی یـــا آموزشـــگاه فنـــی و‬ ‫حرفـــه‌ای آزاد بـــرای شـــرکت‌های آموزشـــی عضـــو‬ ‫ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه‌ای‪ ،‬در اختیـــار قـــرار‬ ‫دادن فضـــای مناســـب بـــرای ایجـــاد البراتوارهـــای‬ ‫تخصصـــی در مراکـــز اســـتان‌ها و بیمـــه مســـئولیت‬ ‫مدن ــی کارآم ــوزان در براب ــر ح ــوادث حی ــن آم ــوزش‬ ‫می‌شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫با امضای تفاهم همکاری میان سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نظام صنفی رایانه ای‪ ،‬فعاالن حوزه آموزش فناوری اطالعات و ارتباطات (فاوا)‪ ،‬پروانه فعالیت‬ ‫فنی حرفه‌ای می‌گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬تفاهم‌نامه همکاری آموزشی میان سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با هدف توانمندسازی و‬ ‫افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات به امضا رسید‪.‬‬ ‫این تفاهم‌نامه در راستای اجرای سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سایر اسناد باالدستی و به ‌منظور توانمندسازی و‬ ‫افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬افزایش بهره‌وری در حوزه‌های مرتبط با نرم‌افزار‪ ،‬سخت‌افزار‪ ،‬شبکه‪ ،‬هوش مصنوعی‪،‬‬ ‫سیستم‌های خبره‪ ،‬پایگاه داده‌ها و مراکز داده است‪.‬‬ ‫‪13‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شغل‌های اینترنتی مشمول بیمه بیکاری می‌شوند؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫با وجود آنکه کسب‌وکارهای اینترنتی به سرعت در حال گسترش و اشتغالزایی است اما صاحبان این مشاغل هنوز جایگاه مشخصی در قوانین و پوشش بیمه‌ای‬ ‫کشور ندارند؛ به طوری که در قانون بیمه بیکاری‪ ،‬بهره‌مندی مشاغل اینترنتی از مقرری بیکاری پیش‌بینی نشده و کارشناسان نبود تعریف رسمی برای مشاغل اینترنتی‬ ‫را تایید می‌کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬اگر تا چند سال قبل کسی فکر درآمدزایی از فضای مجازی و اینترنت را در سر نمی‌پروراند اما اکنون این نگاه به سرعت در حال تغییر و گسترش‬ ‫است‪ .‬امروز بسیاری از کسب‌وکارها در بستر اینترنت و بر پایه فضای وب در حال شکل‌گیری و رواج است‪ .‬شاغالن این نوع کسب‌وکارها به ارزش درآمدزایی از فضای‬ ‫مجازی پی برده و استارت‌آپ‌ها و کسب و کارهای نوین مجازی یکی پس از دیگری در حال راه‌اندازی است‪.‬‬ ‫طی سال‌های گذشته درخواست راه‌اندازی کسب‌وکارهای مجازی و اینترنتی در ایران به شدت افزایش یافته و جهش چندین برابری در رونق این نوع کسب و کار‬ ‫را به دنبال داشته است‪ .‬این امر ضرورت گرفتن مجوز شکل‌گیری این کسب و کارها‪ ،‬ساماندهی و تداوم فعالیت آن‌ها را نشان می‌دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کســـب و کارهـــای اینترنتـــی عـــاوه بـــر‬ ‫اشـــتغالزایی‪ ،‬ارائـــه خدمـــات از طریـــق اینترنـــت و‬ ‫فـــروش محصـــوالت‪ ،‬درآمدزایـــی قابـــل توجهـــی‬ ‫دارنـــد‪ .‬امـــروز بـــه دلیـــل رونـــق وب ســـایت‪‎‬ها‪،‬‬ ‫فروشـــگاه‌های آنالیـــن و افزایـــش تعـــداد کاربـــران‬ ‫فضـــای مجـــازی‪ ،‬کســـب و کارهـــای اینترنتـــی نیـــز‬ ‫در ســـطح وســـیعی گســـترش پیـــدا کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫راه ان ــدازی ی ــک کس ــب و کار اینترنت ــی مزای ــای‬ ‫بســـیاری دارد کـــه از جملـــه آن‌هـــا می‌تـــوان بـــه‬ ‫برق ــراری ارتب ــاط ب ــا مش ــتریان و ارائ ــه جدیدتری ــن‬ ‫محصـــوالت بـــه آن‌هـــا‪ ،‬کاهـــش زمـــان خریـــد و‬ ‫فـــروش و هزینه‌هـــای بازاریابـــی حضـــوری‪ ،‬رقابـــت‬ ‫س ــالم ب ــا ش ــرکتهای مش ــابه و پاس ــخگویی ب ــه نی ــاز‬ ‫مشـــتریان در ســـریع‪‎‬ترین زمـــان ممکـــن اشـــاره‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫بــا ایــن حــال بیشــتر کاربــران اینترنتــی در گــروه‬ ‫س ــنی ج ــوان هس ــتند و ب ــه همی ــن منظ ــور عم ــده‬ ‫کاالهایـــی کـــه در فروشـــگاه‌های مجـــازی و آنالیـــن‬ ‫عرض ــه می‌ش ــود‪ ،‬بای ــد متناس ــب ب ــا نی ــاز و س ــلیقه‬ ‫ای ــن قش ــر باش ــد ت ــا موفقی ــت ای ــن فروش ــگاه‌ها را‬ ‫ب ــه دنب ــال داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫اخیـــرا قائـــم مقـــام وزیـــر تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه‬ ‫اجتماعـــی و دبیـــر شـــورای عالـــی فضـــای مجـــازی‬ ‫از پرداخـــت بیمـــه بیـــکاری بـــه کســـب و کارهایـــی‬ ‫خبـــر داده کـــه بـــا کـــوچ از پیام‌رســـان‌های‬ ‫خارجـــی نظیـــر تلگـــرام متضـــرر می‌شـــوند‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه فیروزآبـــادی‪ ،‬بـــه صاحبـــان کســـب‬ ‫و کارهـــای اینترنتـــی و کســـانی کـــه بـــا کـــوچ از‬ ‫پیام‌رســـان‌های خارجـــی بـــه پیـــام رســـان‌های‬ ‫داخلـــی‪ ،‬کســـب و کارشـــان دچـــار اختـــال شـــود‪،‬‬ ‫بیمـــه بیـــکاری تعلـــق می‌گیـــرد‪ .‬از نظـــر قانـــون‬ ‫بیمـــه بیـــکاری‪ ،‬فـــرد بیـــکار بـــه بیمـــه‌ شـــده‌ای‬ ‫گفتـــه می‌شـــود کـــه بـــدون میـــل و اراده خـــود‬ ‫بیـــکار شـــده و آمـــاده بـــه کار باشـــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس قان ــون بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬چنانچ ــه بیم ــه‬ ‫شـــده‌ای بـــه علـــت تغییـــرات ســـاختار اقتصـــادی‬ ‫به صاحبان کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫و کسانی که با کوچ از پیام‌رسان‌های‬ ‫خارجی به پیام رسان‌های داخلی‪،‬‬ ‫کسب و کارشان دچار اختالل شود‪،‬‬ ‫بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد‬ ‫کارگاه مربوط ــه و ب ــه تش ــخیص وزارتخان ــه ذیرب ــط و‬ ‫تایی ــد ش ــورای عال ــی کار‪ ،‬بی ــکار موق ــت ش ــناخته و‬ ‫می‌توانن ــد از مق ــررات ای ــن قان ــون اس ــتفاده کنن ــد‪.‬‬ ‫تش ــخیص ارادی ی ــا غی ــرارادی ب ــودن بی ــکاری بیم ــه‬ ‫شـــده‪ ،‬برعهـــده کمیتـــه‌ای متشـــکل از نماینـــدگان‬ ‫ایـــن ســـازمان و اداره کار محـــل اشـــتغال بیمـــه‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫اقدامات الزم برای اعالم وضعیت بیکاری‬ ‫بیمـــه شـــده بیـــکار‪ ،‬بـــرای دریافـــت مقـــرری‬ ‫بیم ــه بی ــکاری بای ــد حداکث ــر ظ ــرف م ــدت ‪ ٣٠‬روز‬ ‫از تاری ــخ بی ــکاری‪ ،‬موض ــوع را ب ــه واح ــد تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفـــاه اجتماعـــی ذیربـــط اطـــاع دهـــد و آمادگـــی‬ ‫خ ــود را ب ــرای اش ــتغال ب ــه کار تخصص ــی خ ــود ی ــا‬ ‫کار مشـــابه آن اعـــام کنـــد‪.‬‬ ‫شرایط الزم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫بیمـــه شـــدگان بیـــکار در صورتـــی کـــه‬ ‫مشـــمول قانـــون کار و تأمیـــن اجتماعـــی و دارای‬ ‫حداقـــل شـــش مـــاه ســـابقه پرداخـــت حـــق بیمـــه‬ ‫باشـــند و جـــزو تبعـــه کشـــورهای خارجـــی یـــا در‬ ‫زمـــره صاحبـــان مشـــاغل آزاد و بیمـــه شـــدگان‬ ‫اختیـــاری نباشـــند و مســـتمری بگیـــر بازنشســـته‬ ‫ی ــا از کارافت ــاده کل ــی نباش ــند‪ ،‬اس ــتحقاق دریاف ــت‬ ‫مقـــرری بیمـــه بیـــکاری را دارنـــد‪.‬‬ ‫بیمــه شــدگانی کــه بــه علــت بــروز حــوادث‬ ‫غیرمترقبــه ماننــد‪ :‬ســیل‪ ،‬جنــگ‪ ،‬زلزلــه و آتــش‬ ‫ســوزی بیــکار می‌شــوند‪ ،‬بــرای دریافــت مقــرری‬ ‫بیمــه بیــکاری‪ ،‬نیــاز بــه داشــتن ســابقه پرداخــت حق‬ ‫بیمــه بــرای مــدت زمــان خــاص ندارنــد و حتــی اگــر‬ ‫در روز اول کار بــر اثــر ایــن حــوادث بیــکار شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫رعایــت ســایر شــرایط مقــرر می‌تواننــد مقــرری بیمــه‬ ‫بیــکاری دریافــت کننــد‪ .‬بیمــه شــدگان بایــد در دوره‬ ‫هــای کارآمــوزی و آموزشــی کــه از ســوی ادارات کار‬ ‫برگــزار می‌شــود‪ ،‬شــرکت کننــد و هــر دو مــاه یــک‬ ‫بــار‪ ،‬گواهــی الزم در ایــن زمینــه را بــه شــعب تأمیــن‬ ‫اجتماعــی ارائــه کننــد‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری‬ ‫و شرایط قطع آن‬ ‫مـدت پرداخـت مقـرری بیمـه بیـکاری بـه بیمـه‬ ‫شـدگان واجـد شـرایط‪ ،‬بـه سـابقه پرداخت حـق بیمه‬ ‫از سـوی آنـان بسـتگی دارد و در هـر حـال مـدت آن‬ ‫از ‪ ٣٦‬مـاه بـرای بیمـه شـدگان مجـرد و ‪ ٥٠‬مـاه برای‬ ‫بیمـه شـدگان متأهـل و متکفـل بیشـتر نیسـت‪.‬‬ ‫در صورتـی کـه بیمـه شـده بیـکار مجـددا بـه کار‬ ‫اشـتغال یابد‪ ،‬بـدون عذر موجه از شـرکت در دوره‌های‬ ‫کارآموزی و آموزشـی خـودداری کند‪ ،‬شـغل تخصصی‬ ‫خـود یـا شـغل مشـابه پیشـنهادی را نپذیرد‪ ،‬مشـمول‬ ‫سـربازی شـود‪ ،‬اشـتغال پنهان داشـته باشـد‪ ،‬مشمول‬ ‫اسـتفاده از مسـتمری بازنشسـتگی یـا از کارافتادگـی‬ ‫کلـی شـود‪ ،‬بـا دریافـت مـزد ایـام بالتکلیفـی بـه کار‬ ‫اولیـه بازگـردد‪ ،‬فـوت کند و یـا مدت زمان اسـتحقاقی‬ ‫بیمه شـده بـرای دریافت مقـرری بیـکاری خاتمه یابد‪،‬‬ ‫مقـرری بیمـه بیـکاری او قطـع می‌شـود‪.‬‬ ‫مقــرری بیمــه بیــکاری افــراد واجــد شــرایط از‬ ‫همــان روز اول بیــکاری بیمــه شــده قابــل پرداخــت‬ ‫اســت و مــدت دریافــت مقــرری بیمــه بیــکاری جــزو‬ ‫ســوابق پرداخــت حــق بیمــه بیمــه شــده محســوب‬ ‫مــی شــود‪ .‬در همیــن راســتا یــک کارشــناس حــوزه کار‬ ‫در گفت‌وگــو بــا ایســنا‪ ،‬طــرح مباحثــی همچــون‬ ‫پرداخــت بیمــه بیــکاری بــه کســب و کارهــای‬ ‫اینترنتــی را دارای جنبــه تبلیغــی می‌دانــد و می‌گویــد‪:‬‬ ‫آنچــه کــه دولــت دنبــال می‌کنــد‪ ،‬نگرانی‌هایــی اســت‬ ‫کــه دربــاره مســایل امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی در‬ ‫خصــوص پیــام رســان‌ها وجــود دارد و بحــث مربــوط‬ ‫بــه کســب و کارهــای فضــای مجــازی چنــدان مــورد‬ ‫توجــه قــرار نگرفتــه اســت‪ ،‬بنابرایــن نبایــد تصــور‬ ‫کنیــم کــه اگــر بخشــی از کســب‌وکارها بــا فیلتــر‬ ‫پیــام رســان‌های خارجــی نظیــر تلگــرام در کشــور‬ ‫تعطیــل شــوند‪ ،‬می‌تواننــد از مزایایــی نظیــر بیمــه‬ ‫بیــکاری کــه بــرای کســب و کارهــای رســمی و دارای‬ ‫مجــوز اســت‪ ،‬اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫حمیــد حــاج اســماعیلی می‌افزایــد‪ :‬از ســوی‬ ‫دیگــر ثبــت جــدی و رســمی دربــاره کســب و‬ ‫کارهــای مجــازی در وزارت کار نداریــم‪ .‬ممکــن اســت‬ ‫در مــورد برخــی کســب‌وکارها اتفــاق افتــاده باشــد‪،‬‬ ‫مثــل تاکســی‌های اینترنتــی اســنپ و تپســی کــه‬ ‫بیشــتر از بقیــه نــرم افزارهــا در کشــور و میــان مــردم‬ ‫فراگیــر شــده اســت ولــی ایــن کســب‌وکارها هــم‬ ‫هنــوز بــه طــور رســمی فعالیتشــان جــدی نشــده و‬ ‫جایــگاه واقعــی خــود را پیــدا نکرده‌انــد‪.‬‬ ‫اعالم مشاغل اینترنتی دارای کد کارگاهی‬ ‫از سوی سازمان تامین اجتماعی‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬در حــوزه کســب و کار اینترنتــی‬ ‫مــوردی وجــود نــدارد کــه کســب و کار بــه معنــای‬ ‫واقعــی ثبــت شــده و مجــوز جــدی گرفتــه یــا ارتبــاط‬ ‫ســازمانی بــا اداراتــی نظیــر بیمــه و مالیــات داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫ایـــن کارشـــناس حـــوزه کار معتقـــد اســـت‪:‬‬ ‫بســـیاری از ایـــن مشـــاغل کـــد کارگاهـــی‬ ‫نگرفته‌انـــد و ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی بایـــد‬ ‫بـــه طـــور تخصصـــی و رســـمی اعـــام کنـــد‪ ،‬چـــه‬ ‫تعـــداد از کســـب‌وکارهای مجـــازی کـــه روی‬ ‫پیام‌رســـان‌های خارجـــی هســـتند‪ ،‬کـــد کارگاهـــی‬ ‫گرفته‌ان ــد و تع ــداد نیروه ــای کارش ــان چق ــدر اس ــت‬ ‫کـــه در صـــورت بســـته شـــدن پیام‌رســـان‌های‬ ‫خارجـــی دچـــار بیـــکاری می‌شـــوند‪.‬‬ ‫او بـــا بیـــان اینکـــه در قانـــون بیمـــه بیـــکاری‪،‬‬ ‫بهره‌منـــدی کســـب وکارهـــای اینترنتـــی از‬ ‫مق ــرری بیم ــه بی ــکاری پی ــش بین ــی نش ــده اس ــت‪،‬‬ ‫می‌گویـــد‪ :‬بیمـــه بیـــکاری و اینکـــه بـــه چـــه‬ ‫افـــرادی تعلـــق بگیـــرد‪ ،‬ملاحظاتـــی دارد و تعریـــف‬ ‫رســـمی از کســـب وکارهـــای مجـــازی در قانـــون‬ ‫بیمـــه بیـــکاری وجـــود نـــدارد‪.‬‬ ‫در قانون بیمه بیکاری‪،‬‬ ‫بهـره‌منــدی کســب‬ ‫و کارهــای اینترنت از‬ ‫مقرری بیمه بیکاری‬ ‫پیش بینی نشده است‬ ‫صاحب ــان کس ـب‌ و کاره ــای مج ــازی ب ــا اس ــتفاده‬ ‫از بیمه‌هـــای توافقـــی از خدمـــات ســـازمان تأمیـــن‬ ‫اجتماعـــی بهره‌منـــد می‌شـــوند‪.‬‬ ‫پیشـــتر‪ ،‬معـــاون بیمـــه‌ای ســـازمان تامیـــن‬ ‫اجتماعـــی در گفت‌وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬از شناســـایی و‬ ‫مذاکـــره بـــا ‪ ۱۱‬اســـتارت آپ و کســـب و کار نویـــن‬ ‫ب ــرای پوش ــش بیم ـه‌ای پرس ــنل خب ــر داده و درب ــاره‬ ‫بیم ــه مش ــاغل تح ــت وب و اس ــتارت‌ آپ‌ه ــا گفت ــه‬ ‫ب ــود‪ :‬ش ــاغلین مج ــازی تح ــت ه ــر ش ــرایطی بیم ــه‬ ‫خواهنـــد شـــد ولـــی اگـــر بـــا کارفرمایـــان توافـــق‬ ‫شـــود‪ ،‬کارهـــا بهتـــر پیـــش خواهـــد رفـــت‪.‬‬ ‫آنطـــور کـــه محمـــد حســـن زدا گفتـــه‪ ،‬تحـــت‬ ‫پوشـــش گرفتـــن مشـــاغل مجـــازی در دســـتور کار‬ ‫اداره کل ام ــور بیم ــه ش ــدگان ق ــرار دارد و جلس ــات‬ ‫متعـــددی هـــم بـــا صاحبـــان ایـــن مشـــاغل برگـــزار‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫او می‌افزایـــد‪ :‬مذاکـــرات زیـــادی بـــا تعـــدادی از‬ ‫شـــرکت‌های بـــزرگ مرتبـــط بـــا حـــوزه اســـتارت‬ ‫آپ‌هـــا داشـــته‌ و تـــاش کرده‌ایـــم کـــه شـــاغلین‬ ‫در ایـــن نـــوع کســـب و کارهـــا بـــا اســـتفاده از‬ ‫بیمه‌هـــای توافقـــی از خدمـــات ســـازمان تأمیـــن‬ ‫اجتماعـــی بهره‌منـــد شـــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه معــاون بیمـه‌ای ســازمان تأمیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫اولویـــت اصلـــی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی ایـــن‬ ‫اس ــت ک ــه ب ــا بیم ــه توافق ــی ای ــن گ ــروه از مش ــاغل‬ ‫را تح ــت پوش ــش ق ــرار ده ــد و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه‬ ‫نـــوع رابطـــه کارفرمایـــان و صاحبـــان ایـــن مشـــاغل‬ ‫ب ــا پرس ــنل خ ــود‪ ،‬ی ــک رابط ــه جدی ــد اس ــت‪ ،‬اگ ــر‬ ‫از طریـــق توافـــق بـــه نتیجـــه برســـیم بهتـــر اســـت‬ ‫امـــا در صـــورت بـــه نتیجـــه نرســـیدن تالش‌هـــا‬ ‫و اقدامـــات در نهایـــت تکلیـــف قانونـــی ســـازمان‬ ‫تأمیـــن اجتماعـــی‪ ،‬پوشـــش بیمـــه اجبـــاری بـــرای‬ ‫ای ــن مش ــاغل اس ــت و ناچاری ــم ک ــه از طری ــق قان ــون‬ ‫بیمـــه اجبـــاری وارد شـــویم کـــه در ایـــن حالـــت‬ ‫موسســـه حسابرســـی ســـازمان حســـب دســـتور بـــه‬ ‫ایـــن واحدهـــا مراجعـــه کـــرده و از طریـــق بررســـی‬ ‫اس ــناد و دفات ــر مال ــی و ن ــرم افزاره ــا‪ ،‬اف ــراد مرتب ــط‬ ‫را شناســـایی و بـــرای بیمـــه آن‌هـــا اقـــدام می‌کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬بـــا توجـــه بـــه آنکـــه در‬ ‫قانـــون بیمـــه بیـــکاری‪ ،‬دریافـــت مقـــرری بـــرای‬ ‫صاحبـــان کســـب و کارهـــای اینترنتـــی پیش‌بینـــی‬ ‫نش ــده و ب ــا توج ــه ب ــه اع ــام حمای ــت دبی ــر ش ــورای‬ ‫عالـــی فضـــای مجـــازی از کســـب‌وکارهای مجـــازی‬ ‫و پرداخـــت بیمـــه بیـــکاری بـــه صاحبـــان مشـــاغل‬ ‫اینترنتـــی بـــه شـــرط کـــوچ بـــه پیام‌رســـان‌های‬ ‫داخلـــی و همچنیـــن تاکیـــد معـــاون بیمـــه‌ای‬ ‫ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی مبنـــی بـــر پوشـــش‬ ‫بیمـــه‌ای اســـتارت‌آپ‌ها و مشـــاغل تحـــت وب ولـــو‬ ‫در قال ــب بیم ــه اجب ــاری‪ ،‬بای ــد دی ــد ک ــه در ص ــورت‬ ‫بســـته شـــدن پیام‌رســـان‌های خارجـــی‪ ،‬وضعیـــت‬ ‫کســـب‌وکارهای اینترنتـــی و انتقـــال آن‌هـــا بـــه‬ ‫پیام‌رســـان‌های داخلـــی چـــه تغییـــری خواهـــد‬ ‫کـــرد و اساســـا چنـــد درصـــد اســـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫دارن ــدگان مش ــاغل اینترنت ــی ام ــکان دریاف ــت بیم ــه‬ ‫بیـــکاری وعـــده داده شـــده از ســـوی دبیـــر شـــورای‬ ‫عالـــی فضـــای مجـــازی را پیـــدا خواهنـــد کـــرد؟‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪15‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کلید دستیابی به شغلی پول‪‎‬ساز‬ ‫راهکارهای برتر‬ ‫برای به‌دست آوردن‬ ‫اولین شغل‬ ‫برنامه‌نویسی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫سؤالی که برای خیلی از توسعه‌دهندگان جوان مطرح می‪‎‬شود این است که چگونه می‪‎‬توان به اولین‬ ‫شغل برنامه‌نویسی دست پيدا کرد‪ ،‬وقتی اکثر پیشنهادات شغلی برنامه‌نویسی نیاز به سابقه کار و تجربه‬ ‫قبلی دارند؟ در اینجا هم فلسفه مرغ و تخم‌مرغ مطرح است‪ .‬برای اینکه اولین شغل در این زمینه‬ ‫را به دست آورید‪ ،‬نیازمند تجربه قبلی و سابقه کار هستید‪ ،‬و تا برای اولین بار جایی استخدام نشوید‪،‬‬ ‫چگونه می‪‎‬توانید سابقه کار به دست آورید‪ .‬شاید در ظاهر این یک معمای حل‌نشدنی به نظر برسد‪ ،‬اما در‬ ‫ادامه با راهکارهایی آشنا خواهید شد که امید یافتن شغل را در شما زنده می‪‎‬کند‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫راهکار اول‪:‬‬ ‫قبل از اتمام درس و دانشگاه‬ ‫به‌خوبی تجربه کسب کنید‬ ‫خیلـی از دانشـجویان هسـتند کـه در طـول دوران‬ ‫تحصیـل هـم کار می‪‎‬کننـد و همیـن باعـث می‪‎‬شـود تـا‬ ‫ادامـه مسـیر زندگـی بـرای آن‌هـا خیلـی سـاده‪‎‬تر شـود‪.‬‬ ‫درگیـر شـدن در پروژه‪‎‬هـای حرفـه‪‎‬ای برنامه‌نویسـی‬ ‫به‌صـورت پاره‌وقـت یـا حتـی مشـارکت‪‎‬های بـدون‬ ‫دسـتمزد در طـول مـدت تحصیـل بسـیار بـرای یـک‬ ‫دانشـجو مفیـد و حتی ضروری اسـت‪ .‬روش‪‎‬هـای مختلفی‬ ‫بـرای کسـب تجربـه کاری در زمانـی که مشـغول تحصیل‬ ‫هسـتید وجـود دارد کـه از آن جملـه می‪‎‬تـوان بـه ایـن‬ ‫مـوارد اشـاره کـرد‪.‬‬ ‫کارآموزی کنید‬ ‫کارآمـوزی راهـی عالـی بـرای درگیـر شـدن در یک‬ ‫سـازمان توسـعه نرم‌افـزاری اسـت‪ .‬شـما به‌عنـوان یـک‬ ‫کارآمـوز بـه عضـوی از گروهـی از مهندسـان باتجربـه‬ ‫تبدیـل می‪‎‬شـوید‪ ،‬روزانـه با آن‌هـا کار می‪‎‬کنیـد و برای‬ ‫شـغل برنامه‌نویسـی آینـده خـود تجربـه‪‎‬ای ارزشـمند‬ ‫بـه دسـت می‪‎‬آوریـد‪ .‬در دوران کارآمـوزی ممکـن‬ ‫اسـت دسـتمزد هـم دریافـت کنیـد‪ ،‬امـا دغدغـه شـما‬ ‫نبایـد دریافـت دسـتمزد باشـد‪ .‬مهم‌تریـن چیـز در یک‬ ‫کارآمـوزی انتخـاب شـرکتی اسـت کـه بـه شـما اجـازه‬ ‫می‪‎‬دهـد در پروژه‪‎‬هـای واقعـی کار کنیـد و حتـی بـا‬ ‫مشـتريان ایـن پروژه‪‎‬هـا در تعامـل باشـید‪ .‬خیلـی از‬ ‫همیـن کارآموزی‪‎‬هـا اگـر خوب پیـش بـرود درنهایت به‬ ‫اسـتخدام تمام‌وقـت در همـان شـرکت منجـر می‪‎‬شـود‪.‬‬ ‫ایـن بهتریـن روشـی اسـت کـه به‌اصطلاح می‪‎‬توانیـد‬ ‫دسـت خـود را بنـد کنیـد‪.‬‬ ‫خوداشتغالی‬ ‫خوداشـتغالی راهـی عالـی بـرای کار در پروژه‪‎‬هـای‬ ‫واقعـی و بـه دسـت آوردن سـابقه کار اسـت‪ .‬بـرای اینکـه‬ ‫شـخصاً وارد بـازار کار شـوید‪ ،‬راه‪‎‬هـای بی‌شـماری وجـود‬ ‫دارد‪ .‬در آغـاز می‪‎‬توانیـد بـا جسـت‌وجو در سـایت‪‎‬های‬ ‫کاریابـی شـروع کنیـد‪ ،‬در ایـن سـایت‪‎‬ها ثبـت نـام و‬ ‫تخصـص و توانایی‪‎‬هـای خـود را بـه دیگران معرفـی کنید‪.‬‬ ‫ایـن یـک دنیـای رقابتـی اسـت‪ ،‬امـا اگـر شـما کار خـود‬ ‫کارآموزی راهی عالی برای درگیر شدن‬ ‫در یک سازمان توسعه‬ ‫نرم‌افزاری است‪ .‬شما به‌عنوان‬ ‫یک کارآموز به عضوی از گروهی از‬ ‫مهندسان باتجربه تبدیل می‪‎‬شوید‬ ‫را به‌درسـتی انجـام دهیـد‪ ،‬کـم کـم خـود مشـتريان بـه‬ ‫رابطـی بیـن شـما و مشـتريان جدیـد تبدیـل می‪‎‬شـوند‬ ‫و درخواسـت‪‎‬های کاری به‌حـدی خواهـد رسـید کـه‬ ‫کل وقـت آزاد شـما را پـر می‪‎‬کنـد‪ .‬خیلـی از مهندسـان‬ ‫برنامه‪‎‬نویسـی موفـق کار خوداشـتغالی را حتـی از دوران‬ ‫نوجوانـی شـروع کرده‪‎‬انـد‪ .‬خیلـی از پیشـنهادات کاری‬ ‫در ایـن مـدت ممکـن اسـت در ظاهـر پیـش پـا افتـاده و‬ ‫کـم‌ارزش بـه نظـر برسـند‪ ،‬امـا در همیـن پروژه‪‎‬هـا نیز به‬ ‫نـکات و موانعـی برمی‪‎‬خوریـد کـه با حـل آن‌هـا تجربيات‬ ‫فراوانـی بـرای پروژه‪‎‬هـای بـزرگ آینـده خـود بـه دسـت‬ ‫خواهیـد آورد‪ .‬هرچـه تعـداد پروژه‪‎‬هایـی کـه در دوران‬ ‫خوداشـتغالی (صـرف نظـر از میـزان بزرگـی و اهمیـت‬ ‫آن) انجـام می‪‎‬دهیـد بیشـتر باشـد‪ ،‬تجربـه شـما بـرای به‬ ‫دسـت آوردن اولین شـغل برنامه‌نویسـی تمام‌وقت بیشـتر‬ ‫می‪‎‬شـود و یـک رزومـه کاری قـوی بـرای ارائـه خواهیـد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫در پروژه‪‎‬های منبع باز مشارکت کنید‬ ‫تعـداد بسـیار زیـادی پـروژه منبـع بـاز در ‪GitHub‬‬ ‫وجـود دارد‪ .‬اگر دانشـجو هسـتید‪ ،‬فرصت مناسـبی اسـت‬ ‫کـه در بعضـی از آن‌ها مشـارکت کنید‪ .‬یکـی از نمونه‪‎‬های‬ ‫نسـبتاً سـاده و معروفـی کـه اغلـب مـردم بـا آن آشـنایی‬ ‫دارنـد را انتخـاب کنید‪ .‬یک مـکان خوب برای شـروع کار‬ ‫می‪‎‬توانـد یکـی از این‌هـا باشـد‪:‬‬ ‫)‪• Apache Projects (https://github.com/apache‬‬ ‫)‪• Rails (https://github.com/rails/rails‬‬ ‫)‪• Facebook projects (https://github.com/facebook‬‬ ‫)‪• Google Projects (https://github.com/google‬‬ ‫)‪• NetFlix Projects (https://github.com/netflix‬‬ ‫)‪• Apple Projects (https://github.com/apple‬‬ ‫)‪• Microsoft Projects (https://github.com/microsoft‬‬ ‫بـا یـک پروژه که برای شـما جالب اسـت آشـنا شـوید‬ ‫و شـروع بـه مشـارکت بـا آن کنیـد‪ .‬بعضـی از باگ‌هـا را‬ ‫برطـرف کنیـد‪ ،‬سـرعت بعضـی چیزهـا را افزایـش دهید‪،‬‬ ‫قابلیت‪‎‬هـای جدیـدی به پـروژه اضافه کنیـد و کارهایی از‬ ‫ایـن دسـت انجـام دهید‪ .‬شـما در چنیـن مشـارکت‪‎‬هایی‬ ‫بیشـتر بـا فرآینـد یـک کار عملـی آشـنا می‪‎‬شـوید و‬ ‫درنهایـت بـه یـک برنامه‌نویـس حرفـه‪‎‬ای تبدیـل خواهید‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در ‪ GitHub‬پروژه شخصی راه‌اندازی کنید‬ ‫الزم نیسـت حتمـاً روی پروژه‪‎‬هـای موجـود کار‬ ‫کنیـد‪ ،‬می‪‎‬توانیـد پـروژه اختصاصـی خـود را ایجـاد و در‬ ‫‪ GitHub‬قـرار دهیـد‪ .‬فضـای ‪ GitHub‬شـما می‪‎‬تواند‬ ‫بـه ویترینـی بـرای معرفی مهارت‪‎‬ها و سـبک کاری شـما‬ ‫تبدیـل شـود‪ .‬کارفرمایـان بـا مراجعـه بـه آن می‪‎‬تواننـد‬ ‫چشـم‌انداز خوبـی از آنچه شـما قادر به انجام آن هسـتید‬ ‫بـه دسـت آورنـد‪ .‬وقتی پروژه‪‎‬هـای خـود را در ‪GitHub‬‬ ‫قـرار می‪‎‬دهیـد‪ ،‬اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آن‌هـا را‬ ‫به‌خوبـی مستندسـازی کـرده باشـید کـه شـامل سـاخت‬ ‫یـک فایـل ‪ README.md‬کامل برای کسـانی اسـت‬ ‫کـه بـرای اولیـن بـار بـه صفحه شـما سـر می‪‎‬زنند‪ .‬شـما‬ ‫بایـد همیشـه فـرض را بـر ایـن بگذاریـد مردمـی‪‎‬‬ ‫کـه بـه صفحـه شـما مراجعـه می‪‎‬کننـد هیچ‌چیـز درباره‬ ‫شـما‪ ،‬پروژه شـما‪ ،‬اهداف شـما و مشـکالتی که سـعی در‬ ‫برطـرف کـردن آن داریـد نمی‪‎‬داننـد‪.‬‬ ‫یک وبالگ فنی بنویسید‬ ‫همیـن طـور کـه در حـال آمـوزش دیـدن بـرای‬ ‫تبدیـل شـدن بـه یـک توسـعه‌دهنده هسـتید‪ ،‬می‪‎‬توانید‬ ‫دوره‪‎‬هایـی کـه می‪‎‬گذرانیـد را بـه رشـته تحریـر درآورید‪.‬‬ ‫ایـن نوشـته‪‎‬ها می‪‎‬تواند در یـک وبالگ عمومـی‪ ‎‬نگهداری‬ ‫شـود‪ .‬وبالگ‌نویسـی یـک روش عالـی بـرای مطـرح‬ ‫کـردن نـام و ایجـاد برنـد شـخصی شـما اسـت‪ .‬صـرف‬ ‫نظـر از اینکـه شـما چـه کاری انجـام می‪‎‬دهیـد می‪‎‬توانید‬ ‫به‌صـورت غیرتخصصـی وبلاگ هم داشـته باشـید‪ .‬برخی‬ ‫از توصیه‪‎‬هـای وبالگ‌نویسـی کـه باید به آن توجه داشـته‬ ‫با شید ‪:‬‬ ‫◄ کار را در یـک محیـط رایـگان شـروع کنیـد‪ .‬اگـر‬ ‫هنـوز شـغلی نداریـد‪ ،‬نباید پـول خود را بـرای میزبانی‬ ‫وب خـرج کنیـد‪ .‬بـرای وبالگ‌نویسـی رایـگان‬ ‫گزینه‪‎‬هـای زیـادی مثـل اسـتفاده از ‪GitHub‬‬ ‫به‌عنـوان وبلاگ وجـود دارد‪.‬‬ ‫◄ از یـک سـبک و سـیاق مشـخص‬ ‫پیـروی کنیـد‪ .‬سـعی نکنیـد دربـاره‬ ‫موضوعـات مختلـف در وبالگ خود مطلب‬ ‫بنويسید‪ .‬فراموش نکنید کـــه هــــدف‬ ‫شـما سـاخت یک برند شـخصی به‌عنوان‬ ‫یـک توسعــه‌دهنـــده اسـت‪ .‬بنابراین‬ ‫تنها روی همیـن موضوع تمرکز کنید‪.‬‬ ‫◄ گلـه و شـکایت را خصوصـی‬ ‫نگـه داریـد‪ .‬وبالگ‪‎‬هـــایی کـــه به‬ ‫موضوعات فرعی و گله و شکــــایت‬ ‫می‪‎‬پردازنـد‪ ،‬بازتـاب ضعیفی از خود‬ ‫در اذهـــان عمومی باقی می‪‎‬گذارند‬ ‫کـه مسـلماً چیزی نیسـت که شـما‬ ‫به‌دنبـال آن باشـید‪ .‬آن را مثبـت‪،‬‬ ‫پرانـرژی و مشـتاق نگهداریـد‪.‬‬ ‫هیچ‌کـس قصـد نـدارد یـک شـاکی‬ ‫را اسـتخدام کنـد‪.‬‬ ‫◄ در ابـراز عقیـده زیـاده‌روی‬ ‫نکنیـد‪ .‬خیلـی از آدم‪‎‬هایـی کـه در‬ ‫زمینـه فنـاوری فعالیـت می‪‎‬کننـد‬ ‫اغراق‌آمیـز رفتـار می‪‎‬کننـد‪ .‬شـما‬ ‫نبایـد مثـل آن‌هـا باشـید یـا بـه آن‌هـا‬ ‫جـواب دهیـد‪ .‬جـر و بحث‪‎‬هـای عمومـی‪‎‬‬ ‫و آن‪‎‬الیـن همیشـه باقـی خواهـد مانـد و‬ ‫قطعـاً معـرف خوبـی بـرای شـما نخواهـد‬ ‫بـود‪.‬‬ ‫◄ مطالـب خـود را بـه طـور منظـم منتشـر‬ ‫◄ فروتـن باشـید‪ .‬بحـث دربـاره چیزهایـی کـه یـاد‬ ‫می‪‎‬گیریـد ایـرادی نـدارد‪ ،‬امـا موعظـه کـردن بـرای یـک‬ ‫تـازه‌کار (یـا هر شـخص دیگری) شایسـته نیسـت‪ .‬سـعی‬ ‫کنیـد بـه اشـتراک گذارنـده باشـید نـه آموزش‌دهنـده‪.‬‬ ‫اینترنت بستری را‬ ‫فراهم کرده است‬ ‫تا ایده‌های خوب به‬ ‫محصوالت تجاری‬ ‫تبدیل شوند‬ ‫نظـر خـود را مطـرح کنیـد‪ ،‬اما بـرای دیگران قانـون وضع‬ ‫نکنید ‪.‬‬ ‫◄ خـود را یک حرفـه‪‎‬ای نشـان دهید‪ .‬درسـت مثل‬ ‫همـان کاری کـه در‬ ‫کسب و کار خود را راه‌اندازی کنید‬ ‫در حالـی کـه هنـوز مشـغول تحصیـل هسـتید‬ ‫می‪‎‬توانیـد کسـب و کار شـخصی خـود را شـروع کنیـد‪.‬‬ ‫بعضـی از شـرکت‪‎‬های بـزرگ و مطـرح مثـل گـوگل‬ ‫و فیس‌بـوک هـم بـه همیـن شـکل کار خـود را شـروع‬ ‫کردنـد و کـم کـم بـه یـک غـول فنـاوری تبدیل شـدند‪.‬‬ ‫بـا ایـده و نگـرش درسـت هـر چیـزی امکان‌پذیـر اسـت‪.‬‬ ‫درسـت اسـت که تجربـه کمک‌کننده اسـت‪ ،‬امـا ضروری‬ ‫نیسـت‪ .‬یـک محصـول تولیـد و آن را روانـه بـازار کنید و‬ ‫ببینیـد آیـا می‪‎‬توانیـد از آن کسـب و کار راه بیاندازیـد‪.‬‬ ‫هرچنـد ممکـن اسـت ایـن کار شـما نتیجـه‪‎‬ای نداشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬امـا مهـارت شـما را افزایـش می‪‎‬دهـد و برایتـان‬ ‫سـابقه کار می‪‎‬سـازد‪ .‬چنیـن تجربه‪‎‬هایـی نه‌تنهـا مهـارت‬ ‫فنـی شـما را افزایـش می‪‎‬دهـد‪ ،‬بلکـه شـما را بـا تجـارت‬ ‫محیـط رقابتـی بـازار آشـنا می‪‎‬کنـد‪ .‬کارآفرینـی کام ً‬ ‫ال در‬ ‫اختیار شـما اسـت و تجربـه‪‎‬ای قابل توجه در اختیار شـما‬ ‫قـرار می‪‎‬دهـد کـه کارفرمایـان مایل به دیدن آن هسـتند‪.‬‬ ‫خوشـبختانه اینترنـت بسـتری را فراهـم کـرده اسـت تـا‬ ‫ایده‪‎‬هـای خـوب بـه محصـوالت تجـاری تبدیـل شـوند‪.‬‬ ‫البتـه بهره‪‎‬منـدی از ایـن مزایا بـه همان انـدازه ایده خوب‬ ‫داشـتن سخت است‪ .‬سـخت اسـت اما غیرممکن نیست و‬ ‫شـما می‪‎‬توانیـد در حالـی که پشـت میز خود نشسـته‪‎‬اید‪،‬‬ ‫آن را بـه دسـت آوریـد‪.‬‬ ‫راهکار دوم‪:‬‬ ‫از هرچه در توان دارید به‌نفع خود‬ ‫استفاده کنید‬ ‫اگر شـما توسـعه‌دهنده جوانی هسـتید کـه به‌دنبال‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شـد‪ .‬همچنیـن‪ ،‬با مشـارکت در پروژه‪‎‬هـای عمومی‪ ‎‬رزومه‬ ‫کاری شـما نیـز پربارتر می‪‎‬شـود‪.‬‬ ‫کنیـد و نگران تولید ترافیک نباشـید‪ .‬هدف شـما اين اسـت‬ ‫کـه یـاد بگیریـد‪ ،‬یک برند شـخصی بسـازید‪ ،‬کارفرمایـان را‬ ‫تحـت تأثیـر قـرار دهیـد و تجربيات آموزشـی خـود را ثبت‬ ‫کنیـد‪ .‬شـما قـرار نیسـت زندگـی خـود را وقـف وبالگتـان‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫مصاحبـه اولیـن شـغل برنامه‌نویسـی انجـام می‪‎‬دهید‪.‬‬ ‫‪17‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫یافتـن اولین شـغل برنامه‌نویسـی خود اسـت‪ ،‬ویژگی‌هایی‬ ‫داریـد کـه می‪‎‬توانیـد از آن بـه‌نفـع خـود اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫در اینجـا بـه بعضـی از آن‌ها اشـاره می‪‎‬کنیم کـه می‪‎‬تواند‬ ‫معـرف شـما باشـد (نگـران نباشـید اگـر همـه آن‌هـا هم‬ ‫درسـت نباشد)‪:‬‬ ‫◄ شما جوان هستید‪.‬‬ ‫◄ شـما شـور و شـوق زیـادی دربـاره کدنویسـی و‬ ‫فنـاوری داریـد‪.‬‬ ‫◄ شما سرشار از انرژی هستید‪.‬‬ ‫◄ شما مشتاق و مایل به یادگیری هستید‪.‬‬ ‫◄ شما عقاید تعصب‌آمیز ندارید‪.‬‬ ‫◄ شما همه‌چیز را به‌سرعت یاد می‪‎‬گیرید‪.‬‬ ‫◄ شما تحصیل‌کرده هستید‪.‬‬ ‫◄ شما سرشار از ایده‪‎‬های جديد و تازه هستید‪.‬‬ ‫◄ شـما آماده‪‎‬ایـد تـا نهایـت تلاش خـود را بـه کار‬ ‫گیر ید ‪.‬‬ ‫◄ شـما می‪‎‬توانیـد بـه هـر سـمتی کـه فرصت‌هـای‬ ‫مناسـب آنجـا اسـت حرکـت کنیـد‪.‬‬ ‫◄ شما وقت زیاد دارید‪.‬‬ ‫شـور و اشـتیاق خـود بـه فنـاوری را نشـان دهیـد‪.‬‬ ‫انعطاف‌پذیـری و اشـتیاق شـما بـه یادگیـری و پیشـرفت‬ ‫مزیتـی اسـت کـه بایـد از آن اسـتفاده کنیـد‪ .‬اگرچـه‬ ‫نمی‪‎‬توانیـد باتجربـه باشـید‪ ،‬امـا می‪‎‬توانیـد ایده‪‎‬هـای‬ ‫تـازه بـا خـود بـه همـراه بیاوریـد‪ .‬شـرکت‪‎‬ها به‌دنبـال‬ ‫متخصصـان جـوان بـا اسـتعداد در زمینه فناوری هسـتند‬ ‫تـا بتواننـد ایده‪‎‬هـای قدیمـی‪ ‎‬از کار افتـاده کـه بـه نظـر‬ ‫می‪‎‬رسـد انکارناپذیـر هم باشـند را از بین ببرنـد‪ .‬در دنیای‬ ‫فنـاوری کـه همیشـه خـودش را از نـو می‪‎‬آفرینـد‪ ،‬عقایـد‬ ‫تعصب‌آمیـز خطرنـاک و مانـع پیشـرفت هسـتند‪ .‬آن‌هـا‬ ‫مثـل سـرطان رشـد و سـازمان‌های مهندسـی را کنـد‬ ‫می‪‎‬کننـد‪ .‬فروتـن باشـید امـا در عيـن حـال همه‌چیـز را‬ ‫زیـر سـؤال ببریـد‪.‬‬ ‫به‌دنبـال یافتن شـغلی در سـطح خود در شـرکت‪‎‬هایی‬ ‫باشـید كـه مربیـان خوبـی دارد‪ .‬اگـر شـما بـا رئیسـی‬ ‫برخـورد کردیـد کـه بـا سـطح دانـش فنـی بـاالی خـود‬ ‫مایل اسـت به شـما کمـک کند تا پیشـرفت کنیـد‪ ،‬حتی‬ ‫اگـر دسـتمزد اولیـه پیشـنهادی بـه شـما هم چنـدان باال‬ ‫نباشـد‪ ،‬امـا بـاز هـم ارزش وقت گذاشـتن و تلاش کردن‬ ‫را دارد‪ .‬مربیـان بـه آمـوزش کارآمـوزان مشـتاق راغب‪‎‬تـر‬ ‫هسـتند‪ .‬همـان کارآمـوزی باشـید كـه آن‌هـا می‪‎‬خواهند‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬برای حداقل دو سـال در شغلی که انتخاب‬ ‫می‪‎‬کنیـد باقـی بمانیـد‪ ،‬مگـر در شـرایطی كـه واقعـاً هیچ‬ ‫پیشـرفتی را احسـاس نمی‪‎‬کنیـد‪ .‬عـوض کـردن مـداوم‬ ‫شـغل اتفـاق خوبـی نیسـت‪ .‬شـما نبایـد در رزومـه کاری‬ ‫خـود به‌جـای سـابقه کار تعـداد شـغل را بیشـتر کنیـد‪.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫راهکار سوم‪:‬‬ ‫خود را برای رویارویی با شرایط آماده کنید‬ ‫مصاحبه‪‎‬های شـغلی در حـوزه فناوری می‪‎‬تواند دشـوار‬ ‫باشـد‪ .‬وقتـی می‪‎‬خواهیـد برای اولین شـغل برنامه‌نویسـی‬ ‫خـود اقـدام کنیـد و مراحـل آن را پشـت سـر بگذاریـد‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت دسـت پاچـه شـوید‪ .‬امـا جـای دلواپسـی‬ ‫نیسـت‪ .‬تنهـا کافـی اسـت روش کار فرآینـد مصاحبه‪‎‬های‬ ‫شـغلی در ایـن زمینـه را یـاد بگیریـد‪ .‬باقی چیزها آسـان‬ ‫می‪‎‬شـود‪ .‬انتظـار داشـته باشـید با یک یـا تعـدادی از این‬ ‫مـوارد برخـورد کنید‪:‬‬ ‫◄ مصاحبـه تلفنـی‪ .‬ایـن نـوع تماس‪‎‬ها را بایـد از یک‬ ‫ً‬ ‫کاملا خلـوت انجـام دهیـد‪ .‬روبـه‌روی خـود یـک‬ ‫مـکان‬ ‫کاغـذ و قلـم بـه همراه یـک کامپیوتـر متصل بـه اینترنت‬ ‫آماده داشـته باشـید‪.‬‬ ‫◄ مصاحبـه حضـوری‪ .‬معمـوالً چنیـن مصاحبه‪‎‬هایی‬ ‫بسـیار جدی‪‎‬تـر انجـام می‪‎‬شـود و نبایـد آن را بـا یـک‬ ‫گفت‌وگـوی عـادی اشـتباه بگیریـد‪ .‬اگـر بیـن مصاحبـه‬ ‫تلفنـی و مصاحبـه حضـوری حـق انتخـاب داریـد‪ ،‬حتمـاً‬ ‫مـورد دوم را انتخـاب کنیـد‪.‬‬ ‫◄ چالش‪‎‬هـای برنامه‌نویسـی‪ .‬تمرینـات برنامه‌نویسـی‬ ‫روشـی عالـی بـرای نشـان دادن کاری اسـت کـه شـما‬ ‫قـادر بـه انجـام آن هسـتید‪ .‬بعـد از پشـت سـر گذاشـتن‬ ‫موفقیت‌آمیـز مصاحبـه‪ ،‬حـل یـک مسـئله برنامه‌نویسـی‬ ‫چیـزی اسـت کـه به شـما محـول می‪‎‬شـود‪ .‬شـما باید آن‬ ‫را در خانـه و بـه طـور دقیـق انجـام دهیـد‪ .‬ایـن آزمايش‬ ‫را جـدی بگیریـد و هـر آنچـه در تـوان داریـد بـه نمایش‬ ‫بگذارید‪.‬‬ ‫◄ کدنویســی روی وایــت بــورد‪ .‬به‌عنــوان یــک‬ ‫توســعه‌دهنده نرم‌افــزار‪ ،‬شــما بایــد در مصاحبــه‬ ‫شــغلی خــود انتظــار کدنویســی روی وایــت بــورد را‬ ‫هــم داشــته باشــید‪ .‬ایــن کاری اســت کــه در ‪%99‬‬ ‫مصاحبه‪‎‬هــای خــود بایــد انجــام دهیــد‪ .‬نگــران نباشــید‪،‬‬ ‫آدم‪‎‬هــای کمـی‪ ‎‬هســتند کــه در ایــن زمینــه خــوب عمــل‬ ‫می‪‎‬کننــد‪ .‬بــرای آماده‌ســازی خــود‪ ،‬یــک وایــت بــورد‬ ‫بــزرگ بخریــد و هــر روز تمریــن کنیــد‪ .‬وقتــی تمریــن‬ ‫می‪‎‬کنیــد‪ ،‬فرآینــد ذهنــی خــود را بــا صــدای بلنــد تکــرار‬ ‫شور و اشتیاق خود به‬ ‫فناوری را نشان دهید‪.‬‬ ‫انعطاف‌پذیری و اشتیاق‬ ‫شمــا به یادگیــری و‬ ‫پیشرفت مزیتی است که‬ ‫باید از آن استفاده کنید‬ ‫کنیــد تــا یــک محیــط خیالــی مصاحبــه را شبیه‌ســازی‬ ‫کنیــد‪ .‬خیلــی مهــم اســت کــه بتوانیــد افــکار خــود‬ ‫را بــه طــور کامــل بــه نمایــش بگذاریــد‪ .‬نوشــتن کــد‬ ‫به‌تنهایــی کفایــت نمی‪‎‬کنــد‪ ،‬بایــد دربــاره آن صحبــت‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫◄ ســؤاالت عمومــی‪ .‎‬انتظــار ســؤاالتی غیرفنــی‬ ‫شــبیه بــه این‌هــا را داشــته باشــید‪:‬‬ ‫نظــر شــما در مــورد محصــول مــا چیســت؟ چــرا‬ ‫می‪‎‬خواهیــد بــا مــا کار کنیــد؟ چگونــه می‪‎‬توانیــد‬ ‫محصــول مــا را ارتقــا دهیــد؟ اهــداف شــغلی شــما‬ ‫چیســت؟ تــا ســه ســال آینــده خــود را در چــه جایگاهــی‬ ‫می‪‎‬بینیــد؟ چــرا مــا بایــد شــما را اســتخدام کنیــم؟‬ ‫دربــاره پروژه‪‎‬هایــی کــه در آن موفــق نبودیــد توضیــح‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫ایــن ســؤاالت به‌گونــه‪‎‬ای طراحــی شــده‪‎‬اند تــا‬ ‫نشــان دهنــد شــما کــه هســتید‪ .‬اگــر بــه شــغلی کــه‬ ‫بــرای آن درخواســت پــر کرده‪‎‬ایــد اهمیــت می‪‎‬دهیــد‬ ‫و می‪‎‬خواهیــد از همــان ابتــدا جــای خــود را بیــن ایــن‬ ‫گــروه بــاز کنیــد‪ ،‬ســؤاالت شــبیه بــه ایــن را آمــاده و‬ ‫جــواب آن‌هــا را تمریــن کنیــد‪.‬‬ ‫راهکار چهارم‪:‬‬ ‫یاد بگیرید چگونه خود را معرفی کنید‬ ‫روش معرفــی خــود را از قبــل طراحی و بــه آن پایبند‬ ‫باشــید‪ .‬معرفــی حرفـه‪‎‬ای قواعــد و قوانینــی دارد کــه بایــد‬ ‫آن را یــاد بگیریــد‪ .‬مــا از شــما نمی‪‎‬خواهیــم دربــاره خــود‬ ‫غلــو کنیــد‪ ،‬بلکــه بــه شــما پیشــنهاد می‪‎‬کنیــم خــود را‬ ‫به‌دقــت توصیــف کنیــد‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا می‪‎‬توانیــد خــود را مشــتاق‬ ‫بــه کار‪ ،‬بــا اعتمــاد بــه نفــس‪ ،‬تشــنه یادگیــری و آمــاده‬ ‫پیشــرفت نشــان دهیــد و بــه آن پایبنــد باشــید‪.‬‬ ‫وقتی برای مصاحبه می‪‎‬روید‪ ،‬سعی کنید از قبل تکالیف‬ ‫خود را انجام داده باشید‪ .‬مطمئن شوید درباره هرچه‬ ‫می‪‎‬توانید برای این شرکت و محصوالتش انجام دهید‬ ‫اطالعات داشته باشید‪ .‬خود را درباره کارهایی که این‬ ‫شرکت انجام می‪‎‬دهد کام ً‬ ‫ال مشتاق نشان دهید‪ .‬مشخص‬ ‫کنید که در حال مصاحبه برای اولین شغل برنامه‌نویسی‬ ‫خود هستید و نشان دهید چقدر در این باره هیجان‌زده‌اید‪.‬‬ ‫سعی کنید مشخص کنید در بلندمدت چه کاری‬ ‫می‪‎‬خواهید انجام دهید و اهداف شما چیست‪ .‬می‪‎‬توانید‬ ‫این‌ها را هر زمان که مایل هستید تغییر دهید و مشکلی‬ ‫در این مورد وجود ندارد‪ ،‬اما برنامه داشتن و در میان‬ ‫گذاشتن آن با دیگران مهم است‪ .‬کارفرمایان از کسانی که‬ ‫اهداف روشنی برای خود دارند‪ ،‬بیشتر استقبال می‪‎‬کنند‪.‬‬ ‫راهکار پنجم‪:‬‬ ‫تصمیم بگیرید که می‪‎‬توانید این کار را انجام دهید‬ ‫بیشــتر از همــه از آن لــذت ببریــد‪ .‬انجــام یــک شــغل‬ ‫نبایــد بــه شــکنجه تبدیــل شــود و می‪‎‬توانــد یــک تجربــه‬ ‫آموزشــی باشــد‪ .‬بعضــی از نکاتــی کــه بایــد بــه یــاد‬ ‫داشــته باشــید و بــه شــما کمــک خواهــد کــرد‪:‬‬ ‫◄ بــه یــاد داشــته باشــید كــه شــما تنهــا یــک بــار‬ ‫اولیــن شــغل برنامه‌نویســی خــود را پیــدا می‪‎‬کنیــد‪،‬‬ ‫نــه بیشــتر‪.‬‬ ‫◄ بــه همــان انــدازه کــه شــرکت بــا شــما مصاحبــه‬ ‫می‪‎‬کنــد‪ ،‬شــما هــم بــا آن مصاحبــه می‪‎‬کنیــد‪.‬‬ ‫◄ دنیــا پــر از فرصت‪‎‬هــای گوناگــون اســت‪ .‬اگــر‬ ‫آرزو داریــد پیشــرفت کنیــد‪ ،‬هــزاران گزینــه بــرای‬ ‫انتخــاب در اختیــار شــما اســت‪.‬‬ ‫◄ درخواســت بــرای توســعه‌دهندگان بســیار بــاال‬ ‫اســت‪ .‬نگذاریــد ایــن حقیقــت کــه شــما تجربــه کاری‬ ‫قبلــی نداریــد باعــث شــود تصــور کنیــد صالحیــت الزم را‬ ‫هــم نداریــد‪ .‬شــما بــه طــور مشــخص بــرای یــک نقــش‬ ‫ابتدایــی درخواســت داده‪‎‬ایــد و یکــی از آن‌هــا را پیــدا‬ ‫خواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫◄ بــه هیــچ وجــه و هرگــز دروغ نگوییــد‪ .‬ایــن‬ ‫کمکــی بــه شــما نخواهــد کــرد‪.‬‬ ‫◄ بــا دقــت گــوش کنیــد‪ .‬حتــی اگــر باهوش‌تــر‬ ‫از کســی هســتید کــه بــا شــما مصاحبــه می‪‎‬کنــد‪ ،‬بــه‬ ‫‌گفته‪‎‬هــای آن‌هــا گــوش دهیــد و توجــه کنیــد‪.‬‬ ‫◄ بـــه ایـــن بـــاور نباشـــید کـــه بایـــد تمـــام‬ ‫درخواســـت‪‎‬هایی کـــه در آگهـــی اســـتخدام بـــه آن‬ ‫اش ــاره ش ــده اس ــت را اجاب ــت کنی ــد‪ .‬آم ــاده باش ــید ت ــا‬ ‫توضی ــح دهی ــد چ ــرا ای ــن ش ــرکت حت ــی ب ــا وج ــودی‬ ‫کـــه شـــما تمـــام شـــرایط مـــورد نیـــاز آن را نداریـــد‪،‬‬ ‫ب ــاز ه ــم بای ــد اس ــتخدامتان کن ــد‪ .‬فروت ــن باش ــید‪ ،‬ام ــا‬ ‫در عيـــن حـــال اعتمـــاد بـــه نفـــس خـــود را نمایـــش‬ ‫دهیـــد‪.‬‬ ‫◄ بـه هیـچ وجـه و هرگـز پل‪‎‬هـا را پشـت سـر‬ ‫خـود خـراب نکنیـد‪ .‬جامعـه فنـاوری بـزرگ اسـت‪ ،‬امـا‬ ‫نـه به‌انـدازه کافـی بـزرگ‪ .‬از دسـت دادن فرصت‪‎‬هـا در‬ ‫بلندمـدت بـه ضـرر شـما اسـت‪.‬‬ ‫◄ شما از پس این کار برمی‌آیید‪.‬‬ ‫محسن آقاجانی‬ ‫منبع‪ :‬ماهنامه شبکه ‪201‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ارائه درگاه پرداخت اینترنتی با مجوز سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫فعالیت کسب‌وکارهای حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫تسهیل می‌شود‬ ‫به منظور تسهیل فعالیت کسب‌وکاری حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات ‪،‬درگاه پرداخت اینترنتی به شرکت‌های دارای مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫کشور‪ ،‬بدون نیاز به‌پیش شرط‌های دیگر ارائه می‌شود‪.‬‬ ‫این خبر در نشستی با حضور محمدباقر اثنی عشری رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ‪ ،‬مجید افرا مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا‪ ،‬جعفر‬ ‫محمدی عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران‪ ،‬حسن هاشمی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان خراسان رضوی و سید ادیب حافظی‬ ‫گل معاونت عملیات شرکت مبنا کارت آریا اعالم شد‪.‬‬ ‫بر این اساس فعاالن صنعت ‪ ICT‬کشور که به عضویت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درآمده‌اند می‌توانند با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده‬ ‫سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه کرده و درخواست اعطای درگاه کنند‪.‬‬ ‫بر لزوم توسعه و تسهیل تجارت الکترونیکی در کشور‬ ‫در ادامه جعفر محمدی در خصوص ضرورت‌های امضای‬ ‫چنین تفاهم‌نامه‌ای گفت‪ :‬فعالیت در فضای مجازی نیازمند‬ ‫انجام عملیات پرداخت است که در نظام بانکی ما از طریق‬ ‫درگاه‌های پرداخت انجام می‌شود که تا پیش‌ازاین درگاه پرداخت‬ ‫در صورت اخذ نماد اعتماد الکترونیکی و انجام عملیات‬ ‫اعتبارسنجی ارائه می‌شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه دریافت نماد اعتماد یک موضوع‬ ‫آیین‌نامه‌ای است و الزامی در متن قانون برای این مسئله‬ ‫ذکر نشده است و در برهه‌ای از زمان برای شروع فعالیت‌های‬ ‫الکترونیکی در کشور الزم بود ولی اکنون شرایط اقتصاد و‬ ‫تجارت الکترونیکی متحول شده است‪ ،‬بر لزوم توسعه و تسهیل‬ ‫تجارت الکترونیکی در کشور تأکید کرد و افزود‪ :‬اکنون اعضای‬ ‫سازمان می‌توانند با داشتن مجوز معتبر و یک حساب‌جاری از‬ ‫شرکت مبنا کارت آریا ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک‬ ‫درخواست درگاه پرداخت کنند‪.‬‬ ‫فراهم‌شدن امکان ساماندهی بنگاه‌های خرد‬ ‫مدیرعامل شرکت مبنا کارت آریا نیز با اشاره به‌ضرورت‬ ‫ایجاد چرخه‌های کوچک اقتصادی که در حال حاضر مغفول‬ ‫مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به وضعیت اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫چرخه‌های کوچک اقتصادی حائز اهمیت بسیاری است زیرا‬ ‫نهادهای نظارتی و حاکمیتی امکان ورود به حوزه پرداخت‌های‬ ‫خرد را نداشتند‪ .‬ولی با ورود سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که‬ ‫دستورالعمل‌های شفافی در طی سالیان در آن پیش‌بینی‌شده‬ ‫است امکان ساماندهی به بنگاه‌های خرد فراهم‌شده است و‬ ‫تحولی در این عرصه را انتظار خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه شرکت مبنا کارت آریا و‬ ‫دیگر شرکت‌های تسهیل گر پرداخت از بازار ایجادشده در این‬ ‫حوزه می‌توانند بهره‌مند شده و در ایجاد چرخه اقتصادی خرد‬ ‫نقش مؤثری را ایفا کنند افزود‪ :‬سازمان نظام صنفی رایانه‌ای‬ ‫کشور نیز به دلیل کنترل خوبی که بر شرکت‌های زیرمجموعه‬ ‫خود دارد‪ ،‬باعث می‌شود تا بسیاری از این شرکت‌ها از پایه به‬ ‫صورت درستی شکل بگیرند‪.‬‬ ‫وضعیت مجوزهای صادرشده‬ ‫از سوی وزارت صنعت چه می‌شود؟‬ ‫در بخش دیگری از این نشست محمدی در پاسخ به سؤال‬ ‫خبرنگاری درباره تکلیف وضعیت مجوزهای صادرشده از سوی‬ ‫وزارت صنعت در حوزه تجارت الکترونیکی و پرداخت‌های‬ ‫نقش میان‌رشته‌ای صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫حسن هاشمی نیز در ادامه نشست با اشاره به نقش‬ ‫میان‌رشته‌ای صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین تشکل‬ ‫صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان یک صنعت‬ ‫بین‌رشته‌ای حلقه واسط میان مشاغل مختلف است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه اکنون اغلب مشاغل در حال گذار از‬ ‫وضعیت سنتی به دیجیتال هستند و این رسالت تغییر ساختار‬ ‫بر عهده اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است ادامه داد‪:‬‬ ‫آینده این صنعت به‌سوی تسهیل روش‌های پرداخت در حال‬ ‫حرکت است و در سازمان به دنبال آن هستیم تا این انتقال‬ ‫دانش به‌راستی انجام شود‪ .‬هماهنگی و ساماندهی نظام‌های‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬بانکی و صنفی بر عهده سازمان است و ما آماده‬ ‫ایفای این نقش کلیدی هستیم‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫درگاه پرداخت یکی از موانع توسعه تجارت‬ ‫الکترونیکی در کشور‬ ‫رئیس شورای مرکزی سازمان صنفی رایانه‌ای در این نشست‬ ‫بابیان اینکه دولت هنگامی‌که بحث زیرساخت و پهنای باند را‬ ‫گسترش داد کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫در صنایع مختلف توسعه یافت‪ ،‬گفت‪ :‬مجموع این اقدامات‬ ‫به اشتغال‌زایی‪ ،‬ثروت آفرینی و رفاه مردم کمک می‌کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه درگاه پرداخت یکی از مسائلی است‬ ‫که در مسیر توسعه تجارت الکترونیکی وجود دارد افزود‪:‬‬ ‫سازمان با امضای این تفاهم‌نامه گام اول برای رفع آن را‬ ‫برداشته است تا این امکان در اختیار کسب‌وکارهای نوپا قرار‬ ‫گیرد و در راستای توسعه و رشد سه محور اشتغال‌زایی‪ ،‬ثروت‬ ‫آفرینی و خدمت‌رسانی به مردم فعالیت کنند‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به اینکه دیدگاه کالن حاکمیتی نیز از مجوز‬ ‫محوری به‌سوی دیدگاه چارچوب و فرآیند محور در حال گذار‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬با این تفاهم‌نامه رویکرد مجوز محور را به فرآیند محور‬ ‫خالصه کردیم و درصورتی‌که تخلفی انجام شود یا تداخلی ایجاد‬ ‫شود سازمان به عنوان یک پنجره واحد موضوع را بررسی می‌کند و‬ ‫در صورت بروز اشکال و تخلف به مسئله رسیدگی می‌کند‪.‬‬ ‫اینترنتی‪ ،‬بابیان اینکه اعطای نماد الکترونیک توسط وزارت‬ ‫صنعت در ابتدا توانست از بسیاری از نابسامانی‌ها جلوگیری‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬اقدام سازمان برای همکاری با شرکت‌های‬ ‫ارائه‌دهنده خدمات پرداخت و تسهیل تجارت الکترونیکی‬ ‫برای اعضای سازمان مخالف با قانون نیست زیرا در متن قانون‬ ‫هم اعطای درگاه پرداخت منوط به دریافت نماید الکترونیکی‬ ‫نیست و به‌طورکلی هیچ انحصاری در این زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان‬ ‫تهران با اعالم اینکه دوره آزمایشی اعطای درگاه‌های پرداخت‬ ‫الکترونیکی آغازشده است‪ ،‬گفت‪ :‬فعاالن صنعت ‪ ICT‬کشور‬ ‫که به عضویت سازمان نظام صنفی درآمده‌اند می‌توانند از‬ ‫امروز با در دست داشتن آخرین نسخه مجوز تمدیدشده‬ ‫سازمان و دفترچه حساب‌جاری خود به این شرکت مراجعه‬ ‫کرده و درخواست اعطای درگاه کنند‪.‬‬ ‫‪19‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در نمایشگاه بین المللی کار ایران بررسی شد‬ ‫آینده مشاغل و مشاغل آینده در حوزه گردشگری‬ ‫همزمان با برگزاری اولین نمایشگاه بین المللی کار ایران (‪ ،)IRANJOBex2018‬نشست های تخصصی «آینده مشاغل و مشاغل آینده» به همت سازمان‬ ‫تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) جهاد دانشگاهی و پژوهشگاه فرهنگ و هنر برگزار شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در دومیـن روز نمایشـگاه‪ ،‬نشسـت تخصصـی آینـده‬ ‫مشـاغل و مشـاغل آینده در حوزه گردشـگری برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتــر حمیــد هاشــمــی‪ ،‬مـعـــاون پــژوهشـــی‬ ‫جهـــاد دانشــگاهی واحد تهران‪ ،‬دکتـر منوچهر جهانیان‪،‬‬ ‫رییس دانشـکده علوم گردشـگری دانشـگاه علم و فرهنگ‪،‬‬ ‫دکتـر ولـی تیمـوری‪ ،‬مدیـرکل نظـارت و ارزیابـی خدمات‬ ‫گردشـگری سـازمان میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و‬ ‫گردشـگری‪ ،‬مهندس خسـرو سـلجوقی‪ ،‬عضو هیـات عامل‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعـات ایران‪ ،‬دکتـر احمدرضـا فتوت‪،‬‬ ‫رییـس هیـات مدیره آژانـس کاریزما تـراول در ارمنسـتان‪،‬‬ ‫در ایـن نشسـت تخصصـی حضور داشـتند‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫کارآفرینان‪ ،‬سازندگان آینده‬ ‫در ابتـدای این نشسـت‪ ،‬دکتر حمید هاشـمی با اشـاره‬ ‫بـه اهمیـت مبحـث آینـده گفـت‪ :‬آینـده موضوعی اسـت‬ ‫که تقریبا همه انسـان ها در سـاخت آن شـریک هسـتند؛‬ ‫اگرچـه از نظـر افـرادی کـه در حـوزه کارآفرینـی فعالیت‬ ‫مـی کننـد‪ ،‬سـازندگان آینـده بیشـتر کارآفرینان هسـتند‬ ‫کـه ایـده هـا‪ ،‬آرزوهـا و رویاهـای مـورد عالقـه مـردم را‬ ‫شناسـایی کـرده و در جهـت تحقق آنها تلاش می کنند‪.‬‬ ‫معـاون پژوهشـی جهاد دانشـگاهی واحد تهـران تأکید‬ ‫کـرد‪ :‬یکـی از مهمتریـن اهـداف کارآفرینـی‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫کسـب و کار و کسـب منافع اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و محیـط زیسـتی اسـت‪ .‬بخشـی از هـدف کارآفرینـان‪،‬‬ ‫افزایـش منافـع اقتصادی اسـت؛ اگـر کارآفرینان مسـتقل‬ ‫باشـند‪ ،‬منافـع اقتصـادی شـخصی و خانـواده خـود را‬ ‫مدنظـر قـرار مـی دهنـد؛ اگـر بـه فکـر جامعـه و اجتمـاع‬ ‫باشـند‪ ،‬بـرای ملـت و کشورشـان تلاش مـی کننـد و اگر‬ ‫بلـوغ فکری و انسـانی داشـته باشـند‪ ،‬برای جامعه بشـری‬ ‫فعالیـت مـی کنند‪.‬‬ ‫دکتر هاشـمی افزود‪ :‬در حوزه کسـب و کار گردشگری‪،‬‬ ‫بایـد بدانیـم که چـه تغییراتـی در آینـده این حـوزه روی‬ ‫مـی دهـد و با چه تغییـرات‪ ،‬اهـداف‪ ،‬و عرضـه و تقاضایی‬ ‫در ایـن حـوزه روبـرو خواهیم بود‪ .‬از جملـه تغییرات پیش‬ ‫در حوزه کسب و کار گردشگری‪ ،‬باید‬ ‫بدانیم که چه تغییراتی در آینده این‬ ‫حوزه روی می دهد و با چه تغییرات‪،‬‬ ‫اهداف‪ ،‬و عرضه و تقاضایی در این‬ ‫حوزه روبرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫بینی شـده‪ ،‬توسـعه جهانـی شـدن (‪،)globalization‬‬ ‫دسترسـی راحـت تـر بـه مقاصـد مختلـف گردشـگری‪،‬‬ ‫تسـهیل و تسـریع ارتباطـات از طریـق فنـاوری هـای‬ ‫مختلـف از جمله توسـعه فضای مجـازی و اینترنت‪ ،‬حمل‬ ‫و نقـل هـای هوایـی و فرازمینی اسـت‪.‬‬ ‫وی خاطر نشـان کـرد‪ :‬دومین تغییر پیش بینی شـده‪،‬‬ ‫تغییـرات جمعیتـی اسـت‪ .‬بـه عنوان مثــال‪ ،‬پیـش بینی‬ ‫مـی شـود کـه جمعیـت آسـیا و آفریقـا بـر جمعیـت اروپا‬ ‫و آمریـکا غلبـه خواهـد کـرد؛ یـا امید بـه زندگی افـراد از‬ ‫‪ ۷۵-۸۰‬ســال افـزایش پـیـدا کـــرده و بــه نــزدیــک‬ ‫بـه ‪ ۱۰۰‬سـال خواهـد رسـید‪ .‬این مـوارد باعث می شـود‬ ‫کـه خدمـات گردشـگری مـورد نیاز‪ ،‬توسـعه پیـدا کند‪.‬‬ ‫تنوع و تخصصی بودن‪،‬‬ ‫ویژگی کسب و کارهای حوزه گردشگری‬ ‫در بخـش دیگری از نشسـت تخصصی آینده مشـاغل و‬ ‫مشـاغل آینـده در حـوزه گردشـگری‪ ،‬دکتر ولـی تیموری‬ ‫ضمـن اشـاره بـه دگرگونـی و تغییـرات جـاری در حـوزه‬ ‫گردشـگری گفـت‪ :‬گردشـگری حـوزه ای بسـیار متنـوع و‬ ‫وسـیع بـوده و مشـاغل و صنایـع مختلفـی از جمله حمل‬ ‫و نقـل‪ ،‬هتلـداری و پذیرایـی‪ ،‬دفاتر خدمات گردشـگری و‬ ‫راهنمایـان تـور‪ ،‬بـه آن گره خـورده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل نظارت و ارزیابی خدمات گردشـگری سـازمان‬ ‫میـراث فرهنگـی‪ ،‬صنایـع دسـتی و گردشـگری تأکیـد‬ ‫کـرد‪ :‬اولیـن ویژگـی کسـب و کارهـای حوزه گردشـگری‪،‬‬ ‫تنـوع و تخصصـی بـودن آنهـا اسـت‪ .‬مشـاغل مرتبـط بـا‬ ‫گردشـگری بـه دلیـل ارتبـاط با فرهنـگ و آداب و رسـوم‬ ‫هـای مختلـف‪ ،‬اصطالحـا بین المللـی گفته می شـود‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیـم کسـب و کاری در ایـن حـوزه راه بیندازیم‪ ،‬باید‬ ‫قلمـرو بیـن المللی را هـم مدنظر داشـته باشـیم‪ .‬در عین‬ ‫حـال‪ ،‬مشـاغل این حوزه به شـدت انسـان محور هسـتند‪.‬‬ ‫روحیـات و خلقیـات انسـانی‪ ،‬ذائقه ها و سـلیقه ها‪ ،‬تعیین‬ ‫کننـده میـزان رضایـت منـدی از خدمـات ارائـه شـده در‬ ‫حوزه گردشـگری اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر تیموری به تغییرات سـریع در حوزه گردشـگری‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مشاغل آینده گردشگری‬ ‫باید بر بستر استارتاپ ارائه شوند‬ ‫دکتـر احمدرضـا فتـوت‪ ،‬بـه عنـوان دیگـر سـخنران‬ ‫ایـن نشسـت‪ ،‬بـه ارتبـاط صنعـت گردشـگری بـا صنعـت‬ ‫هوانـوردی اشـاره و تأکیـد کـرد‪ :‬حوزه گردشـگری ارتباط‬ ‫بسـیار نزدیکـی بـا ارز (‪ )currency‬شـرکت هـا دارد‪ .‬هزینه‬ ‫ایرالیـن هـای داخلـی بـه دالر‪ ،‬امـا درآمـد آنهـا بـه ریال‬ ‫اسـت و در ایـن شـرایط‪ ،‬هزینه هـا افزایش پیـدا می کند‪.‬‬ ‫مسـافر ایرانـی بـه جای سفــر با هـواپیمـایــی با عـمــر‬ ‫‪ ۲۰‬سـال‪ ،‬امـا بـا هزینـه ای معـادل یـک هواپیمـای روز‬ ‫دنیـا‪ ،‬قطعـا به سـراغ ایرالین هـای خارجی مـی رود و در‬ ‫ایـن شـرایط‪ ،‬صنعـت هوانـوردی داخل آسـیب مـی بیند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بـایــد تسهیـالتــی فـراهــم شــود تـــا‬ ‫افـــراد متقاضـی بتواننـد راحـت در این حـوزه کار کنند‪.‬‬ ‫دفاتـر خدمـات گردشـگری و آژانـس هـا به دلیـل ناتوانی‬ ‫در جـذب گردشـگر و تأمیـن هزینه ها‪ ،‬محبـور به تعدیل‬ ‫نیروهـا مـی شـوند؛ درنتیجـه‪ ،‬سـایر صنایـع و بخش های‬ ‫وابسـته ماننـد صنعت هتلـداری‪ ،‬حمل و نقـل‪ ،‬هتلداری و‬ ‫پذیرایـی تحـت الشـعاع قرار مـی گیرند‪.‬‬ ‫رییــس هیــات مـدیــره آژانــس کـاریزمــا تــراول‬ ‫در ارمنسـتان خاطـر نشـان کـرد‪ :‬در گردشـگری داخلـی‬ ‫ضعیـف عمـل کرده ایـم و هـدف و برنامه ای بـرای جذب‬ ‫گردشـگر نداریـم‪ .‬بررسـی وضعیـت آژانـس هـا‪ ،‬هتـل ها‪،‬‬ ‫رسـتوران هـا و مراکـز گردشـگری‪ ،‬آینـده مشـاغل حوزه‬ ‫صنعـت گردشـگری کشـور را نشـان مـی دهنـد‪.‬‬ ‫دکتـر فتـوت تأکیـد کـرد‪ :‬مشـاغل آینـده صنعـت‬ ‫گردشـگری بایـد بـر بسـتر اسـتارتاپ ارائـه شـوند؛ از این‬ ‫طریـق مـی توانیـم هزینـه هـا را کاهـش دهیـم‪ .‬مدیریت‬ ‫هزینـه بلـد نیسـتیم و بایـد در ایـن صنعـت‪ ،‬آمـوزش‬ ‫مدیریـت هزینـه داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫نگاه سنتی و تجربی‬ ‫در گردشگری امروز پذیرفته شده نیست‬ ‫دکتـر منوچهـر جهانیـان‪ ،‬رییـس دانشـکده علـوم‬ ‫گردشـگری دانشـگاه علـم و فرهنـگ بـه گـردش مالـی‬ ‫صنعت گردشـگری در جهان اشـاره کرد و گفت‪ :‬در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬بیـش از یـک میلیـارد و ‪ ۳۵۰‬میلیـون گردشـگر‬ ‫بیـن المللـی‪ ،‬بالـغ بـر ‪ ۱۵۰۰‬میلیـارد دالر درآمـد ارزی‬ ‫نصیـب کشـورهای مختلـف کـرد‪ ۱۲ .‬درصـد از شـاغلین‬ ‫دنیـا (‪ ۳۰۰‬میلیـون نفـر) در صنعت گردشـگری مشـغول‬ ‫فعالیت هسـتند که اهمیت صنعت گردشـگری و مشـاغل‬ ‫وابسـته بـه آن را نشـان مـی دهـد‪.‬‬ ‫دکتـر جهانیـان افـزود‪ :‬صنعـت گردشـگری یکـی از‬ ‫مشـاغلی اسـت کـه آینـده درخشـانی پیـش رو دارد؛ امـا‬ ‫بایـد نـگاه سـنتی و تجربـی پیـش پاافتـاده قبلـی را کنار‬ ‫گذاشـته و خـود را بـه نـگاه علمـی و تخصصـی و فناوری‬ ‫هـای نویـن مجهـز کنیـم‪ .‬بـرای حضـور موفـق در ایـن‬ ‫عرصـه بایـد سـازو کارهـای جدیـد در پیـش بگیریـم‪.‬‬ ‫رییـس دانشـکده علـوم گردشـگری دانشـگاه علـم و‬ ‫فرهنـگ تأکیـد کـرد‪ :‬بایـد شـناخت کاملـی از نیازهـا‪،‬‬ ‫کـسـب و کارهای‬ ‫الکترونیکی در صنعت‬ ‫گردشگری به شدت‬ ‫اثرگذار هستند‪.‬‬ ‫سـلیقه و انگیـزه هـای گردشـگران آینـده داشـته باشـیم‬ ‫تا بتـوانیـــم پاسخـــگوی نیــازهــای آنـهــا باشـیــم‪.‬‬ ‫کـســب و کارهـای الکترونیکـی در صنعـت گردشـگری‬ ‫بـه شـدت اثرگـذار هسـتند‪ .‬همچنیـن‪ ،‬بحـث بازاریابـی‬ ‫اجتماعـی کـه متأسـفانه در اکثـر مشـاغل فعـال در حوزه‬ ‫گردشـگری کمتـر بـه آن اهمیـت داده مـی شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬در کارآفرینـی نوین‪ ،‬بحث توانمندسـازی و‬ ‫رفـاه اجتماعـی در جوامـع میزبـان و محلی مدنظر اسـت‪.‬‬ ‫در بازاریابـی اجتماعـی‪ ،‬فعـاالن صنعـت گردشـگری بـه‬ ‫دنبـال ایـن هسـتند کـه جوامع میزبـان‪ ،‬محلـی و مقاصد‬ ‫گردشـگری را توانمنـد کـرده و درعیـن حـال‪ ،‬خدماتی را‬ ‫حتـی بـه صـورت باالعـوض ارائـه کنند تـا ایـن جوامع به‬ ‫نوعـی درگیـر فعالیـت های گردشـگری شـده و ایـن کار‪،‬‬ ‫بـه رونـق گردشـگری منجر شـود‪.‬‬ ‫دکتـر جهانیـان به اهمیـت توسـعه روابط بیـن المللی‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬اگر بـا بازارهـای هدف گردشـگری و‬ ‫کشـورهای پیشـرو و توسـعه یافتـه قطـع ارتبـاط کنیـم‪،‬‬ ‫موفـق نمـی شـویم‪ .‬بـرای حضـور موفـق در صنعـت‬ ‫گردشـگری‪ ،‬باید از تجربیات آنها اسـتفاده کـرده و تعامل‪،‬‬ ‫همـکاری و حتـی برگـزاری تورهـای تلفیقـی و مشـترک‬ ‫بـرای اسـتفاده از خدمـات متقابـل را مدنظـر قـرار دهیم‪.‬‬ ‫رییـس دانشـکده علـوم گردشـگری دانشـگاه علـم و‬ ‫فرهنـگ خاطـر نشـان کـرد‪ :‬بـرای حضـور فعـال در ایـن‬ ‫حـوزه بایـد خـود را بـه علـم و دانـش روز تجهیـز کنیـم‪.‬‬ ‫داشـتن نـگاه علمـی (فاصلـه گرفتـن از دیـدگاه سـنتی‬ ‫و تجربـی گذشـته)‪ ،‬توسـعه زیرسـاخت هـا و بسـترهای‬ ‫کسـب و کار الکترونیکـی در حـوزه گردشـگری نبایـد‬ ‫نادیـده گرفتـه شـود‪ .‬اگـر سـفر و گردشـگری بـه عنـوان‬ ‫یـک اولویـت اول در سیاسـت گـذاری هـا و برنامـه‬ ‫های کالن کشـــور قـــرار بگیــرد‪ ،‬بـه واســطه توسـعه‬ ‫فـعـالیــت هـای گردشگــری‪ ،‬فـارغ التحصیـل بیـکار در‬ ‫آینـده نخواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫از ظرفیت فناوری های برافکن آگاه نیستیم‬ ‫مهنـدس خسـرو سـلجوقی در بخـش انتهایـی ایـن‬ ‫نشسـت تخصصـی‪ ،‬بـه موضـوع مشـاغل مـدرن اشـاره‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬از طریـق اقتصـاد اشـتراکی و موبیلیتـی‬ ‫(‪ )mobility‬مـی تـوان تمـام مشـاغل سـنتی را به مشـاغل‬ ‫مـدرن تبدیـل کـرد‪ .‬نمونـه آن را می‌تـوان در (سـرویس‬ ‫هـای تاکسـی آنالیـن) اسـنپ و تپسـی مشـاهده کنیـد‬ ‫کـه بـدون در اختیـار داشـتن ماشـین و راننـده‪ ،‬تنهـا بـا‬ ‫اسـتفاده از اقتصاد اشـتراکی و ظرفیـت موبیلیتی عملکرد‬ ‫موفقـی داشـته انـد‪ .‬اسـتفاده از ایـن ظرفیـت هـا‪ ،‬فرصت‬ ‫هـای زیـادی بـرای ایجـاد مشـاغل بـه خصـوص در حوزه‬ ‫گردشـگری فراهـم مـی کنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بحـث دیگـر رابطـه گردشـگری بـا ‪ICT‬‬ ‫اسـت؛ در برنامـه ششـم توسـعه‪ ،‬باالترین رشـد اقتصادی‬ ‫(‪ ۱۹‬درصـد) در ‪ ICT‬دیـده شـده اسـت‪ ICT .‬یـک حـوزه‬ ‫فرابخشـی اسـت و می توانـد در همه بخش ها وارد شـود‪.‬‬ ‫مهنـدس سـلجوقی افـزود‪ :‬بحـث دیگـر‪ ،‬فنـاوری های‬ ‫برافکـن اسـت؛ فنـاوری هایـی کـه بـه طـور کلـی رفتـار‬ ‫جوامـع را برهـم مـی زنـد‪ .‬اینترنـت‪ ،‬دیتـا و شـبکه هـای‬ ‫اجتماعـی از جملـه فنـاوری هـای برافکـن هسـتند؛ داده‬ ‫هـای عظیـم (‪ )Big Data‬و بالک چین نیز برافکن هسـتند‬ ‫کـه هنـوز از ظرفیـت آنهـا آگاه نبـوده و بـه درسـتی (از‬ ‫آنهـا) اسـتفاده نمـی کنیم‪.‬‬ ‫در انـتهــای ایـــن نشسـت و پـس از پاســخگویــی‬ ‫بـه پرسـش هـای حاضـران‪ ،‬از اعضـای ایـن نشسـت‬ ‫تخصصـی بـا حضـور دکتـر محمدصـادق بیجنـدی‪،‬‬ ‫رییـس سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش‬ ‫آموختـگان جهـاد دانشـگاهی (سـتفا) و دکتـر محمدعلی‬ ‫مقیسـه‪ ،‬رئیـس پژوهشـگاه فرهنـگ و هنـر تقدیـر شـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬برخی مشـاغل وجود دارند که شـاید‬ ‫تا ‪ ۵-۱۰‬ســال آینــده از بین بروند؛ بـرخــی مشـاغــل‬ ‫بــه سـرعت درحـال تغییـر هسـتند‪ ،‬چراکه سـلیقه مردم‬ ‫مـدام درحـال تغییـر اسـت و در عیـن حال‪ ،‬شـاهد ظهور‬ ‫برخـی مشـاغل جدیـد هسـتیم‪ .‬برخـی مشـاغل درحـال‬ ‫حاضـر وجـود ندارنـد و پیـش بینـی مـی شـود کـه تا ‪۲۰‬‬ ‫سـال آینـده ایجاد شـوند‪.‬‬ ‫وی تأکیـد کـرد‪ :‬بـرای رویارویـی بـرای مشـاغلی کـه‬ ‫درحـال حاضـر وجـود نـدارد‪ ،‬نیازمنـد ارائه آمـوزش های‬ ‫جدیـد در مراکز علمی و دانشـگاهی هسـتیم‪ .‬باید نـگــاه‬ ‫بـه آینـده داشـته باشـیم و بـا ایـن نـگاه‪ ،‬آمـوزش هـای‬ ‫جدیـد را برنامـه ریـزی کنیـم؛ آمــوزشی کـه تلفـیقــی‬ ‫از مــهارت و آمـوزش تئـوری باشـد‪ .‬در کنـار آمـوزش‬ ‫تئـوری‪ ،‬بایـد به سـمت حرفـه ای شـدن در درون جامعه‬ ‫گردشـگری حرکـت کنیـم‪ .‬در کنـار آن‪ ،‬فعـاالن حـوزه‬ ‫گردشـگری باید نسـبت به تحوالت و توسـعه این صنعت‪،‬‬ ‫دیـدگاه باز و پذیرا داشـته باشـند و خـود را در یک قلمرو‬ ‫کوچـک‪ ،‬محـدود نکنند‪.‬‬ ‫‪21‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با امضای تفاهم نامه ای بین جهاد دانشگاهی و شرکت هواوی صورت می‌گیرد‬ ‫آموزش ‪ 30‬هزار فراگیر‬ ‫در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫مراسم رونمایی از تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی‪ ،‬سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان (ستفا) و شرکت‬ ‫نیروی غرب‪ ،‬در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار قرارداد همکاری میان معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی‪ ،‬سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی (ستفا) و شرکت نیروی‬ ‫غرب (‪ )NG‬که پیش از این به امضای مسئوالن رسیده بود‪ ،‬با حضور دکتر سید سعید هاشمی‪ ،‬معاون آموزشی جهاد دانشگاهی و رییس دانشگاه علم و فرهنگ‪،‬‬ ‫دکتر محمدصادق بیجندی‪ ،‬رییس ستفا‪ ،‬مهندس مریم حسینی‪ ،‬مدیرعامل شرکت نیروی غرب‪ ،‬دکتر احمدیان مدیر مرکز آموزش هواوی در ایران ‪ ،‬و نمایندگانی از‬ ‫شرکت هوآوی‪ ،‬رونمایی و میان مسئوالن به تبادل رسید‪.‬‬ ‫براساس این قرارداد‪« ،‬آموزش های تخصصی اشتغال محور» در حوزه ‪ ICT‬به متقاضیان ارائه شده و مدرک ‪ HCNA‬از سوی شرکت هوآوی به شرکت کنندگان‬ ‫اعطا می شود‪.‬‬ ‫این دوره ها در ‪ 7‬مرکز به صورت پایلوت برگزار می شود که ‪ 2‬دوره در تهران ‪ -‬سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه علم و فرهنگ ‪ -‬برگزار خواهند شد‪.‬‬ ‫آموزش ‪ 30‬هزار فراگیر‪ ،‬اشتغال آموزش دیدگان‪ ،‬معرفی بازار کار واقعی به آموزش دیدگان‪ ،‬پایه گذاری بسترهای الزم جهت ایجاد گردشگری آموزشی ملی و‬ ‫بین المللی‪ ،‬از جمله اهداف برگزاری دوره های آموزش های تخصصی اشتغال محور در حوزه ‪ ICT‬عنوان شده است‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫جهاد دانشگاهی آموزش های اشتغال‬ ‫محور را گسترش می دهد‬ ‫رئیـس سـازمان تجـاری سـازی و اشـتغال دانـش‬ ‫آموختـگان جهـاد دانشـگاهی در ایـن مراسـم بـا تاکید‬ ‫بـر اینکه جهـاد دانشـگاهی آموزش های اشـتغال محور‬ ‫را در حـوزه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات گسـترش‬ ‫مـی دهـد یـادآور شـد‪ :‬بیـش از ‪ 270‬هـزار دانشـجو در‬ ‫رشـته هـای آی تـی و آی سـی تـی در حـال تحصیـل‬ ‫هسـتند و بسـیاری از رشـته ها و اکصریت مشـاغل نیز‬ ‫بـا آی تـی ارتبـاط و پیونـد ناگسسـتنی دارنـد بنابراین‬ ‫آمـوزش دانـش آموختـگان بویـژه فـارغ التحصیلان‬ ‫فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات بسـیار اهمیـت دارد و‬ ‫جهـاد دانشـگاهی بـرای ایـن کنظور در سراسـر کشـور‬ ‫تلاش مـی کند‪.‬‬ ‫دکتـر محمدصـادق بیجنـدی بـا اشـاره بـه اینکه در‬ ‫گام اول هشـت مرکـز تخصصی برای ایـن منظور تجهیز‬ ‫مـی شـود خاطرنشـان کـرد‪ :‬اولیـن مرکـز تخصصـی‬ ‫«آمـوزش هـای تخصصی اشـتغال محـور» در دانشـگاه‬ ‫علـم و فرهنـگ جهـاد دانشـگاهی راه اندازی شـد‪.‬‬ ‫تاکید معاون آموزشی جهاد دانشگاهی؛‬ ‫ایجاد دوره های آموزشی شغل محور در قالب‬ ‫همکاریهای مشترک‬ ‫معاون آموزشـی جهاد دانشـگاهی با اشاره به بیکاری‬ ‫فـارغ التحصیلان و دانـش آموختـگان دانشـگاهها‬ ‫گفـت‪ :‬بیـکاری دانـش آموختـگان در کشـور ایجـاب‬ ‫مـی کند بـه موضوع اشـتغال آنها توجه ویژه ای داشـته‬ ‫باشـیم و بـر این اسـاس موضوع توسـعه آمـوزش های‬ ‫شـغل محـور و همچنیـن همـکاری مشـترک با سـایر‬ ‫ثبت نام دوره های فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات با هدف اشتغال از‬ ‫طریق سایت معاونت آموزشی‬ ‫جهاد دانشگاهی آغاز می شود‬ ‫سـازمان و بخـش های خصوصـی و دولتی در دسـتور‬ ‫کار است‪.‬‬ ‫دکتـر سـعید هاشـمی بـا تاکیـد بـر اینکه همـکاری‬ ‫بخـش هـای آموزشـی بـا حـوزه اشـتغال بایـد موثرتـر و‬ ‫پررنـگ تر شـود خاطرنشـان کرد‪ :‬طرح توسـعه مشـاغل‬ ‫خانگـی و طـرح آمـوزش ‪ 30‬هـزار فراگیـر در حـوزه آی‬ ‫سـی تـی بـا محوریـت آمـوزش هـای شـغلی مـی تواند‬ ‫نمونـه ای از کارهـای مشـترک باید که مـی تواند به حل‬ ‫مشـکل بیکاری و توسـعه اشـتغال در کشـور کمک کند‪.‬‬ ‫ایـن مقـام مسـئوول بـا اشـاره بـه اینکـه جهـاد‬ ‫دانشـگاهی گسـترده تریـن شـبکه آموزشـی را در‬ ‫سراسـر کشـور دارد اظهـار داشـت‪ :‬جهـاد دانشـگاهی‬ ‫بـا ‪ 145‬مرکـز آموزشـی‪ 40 ،‬مرکـز علمـی و کاربـردی‪،‬‬ ‫سـه پـارک علـم و فنـاوری و ‪ 21‬مرکز رشـد مـی تواند‬ ‫چرخـه موثری از اشـتغال و آموزش های شـغل محور را‬ ‫سـازماندهی و سـاماندهی نمایـد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز آموزش هواوی در ایران‪:‬‬ ‫سازمان های درگیر فناوری اطالعات می توانند‬ ‫فارغ التحصیالن این دوره ها را جذب کنند‬ ‫دکتـر احمدیان مدیـر مرکز آموزش هـواوی در ایران‬ ‫با اشـاره به اینکه سیسـتم دفاعی کشـور‪ ،‬شـرکت های‬ ‫همـراه اول‪ ،‬ایرانسـل‪ ،‬رایتـل و راه و کشـتیرانی و ‪ ...‬می‬ ‫تواننـد ایـن فـارغ التحصیلان را جـذب نماینـد گفـت‪:‬‬ ‫کسـانی کـه بـا میاحـث و بیـس ریاضـی آشـنایی دارند‬ ‫مـی تواننـد وارد این دوره شـوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت نیروی غرب‪:‬‬ ‫دوره های کاربردی آی تی نقش مهمی‬ ‫در اشتغال دارند‬ ‫سـیده مریـم حسـینی مدیرعامـل شـرکت نیـروی‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل نیازسنجی و پروژه یابی جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫ثبت نام آموزش های اشتغال محور فناوری‬ ‫اطالعات از همین هفته آغاز می شود‬ ‫مدیـرکل نیازسـنجی و پـروژه یابی جهاددانشـگاهی‬ ‫بـه تشـریح فعالیت‌هـای ایـن نهـاد در زمینـه آموزشـی‬ ‫پرداخـت و گفـت‪ :‬جهاددانشـگاهی یکـی از مهمتریـن‬ ‫مراکز آموزشـی کاربردی در کشـور اسـت و ایجاد مراکز‬ ‫آمـوزش و توانمندسـازی بـا رویکـرد آی تـی یکـی از‬ ‫اولویـت های جهاددانشـگاهی اسـت‪.‬‬ ‫مهنـدس محمد کیا در مراسـم رونمایی از تفاهم‌نامه‬ ‫همـکاری سـه جانبـه میـان معاونـت آموزشـی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬سـازمان تجـاری سـازی فناوری و اشـتغال‬ ‫دانـش آموختـگان (سـتفا) و شـرکت نیـروی غـرب‬ ‫گفـت‪ :‬نیازهـای کشـور و مباحـث مرتبـط بـه اشـتغال‬ ‫قشـر تحصیلکرده موجب شـد کـه جهاددانشـگاهی در‬ ‫ایـن زمینـه ورود کنـد؛ آمـوزش آی تـی و در راسـتای‬ ‫اشـتغال آنهـا یکـی از اولویـت هـای جهـاد دانشـگاهی‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫وی در پاسـخ به این سـوال که آیا اشـتغال این افراد‬ ‫تضمیـن اسـت یـا نـه گفـت‪ :‬در هیـچ جـا و رشـته ای‬ ‫فارغ‌التحصیالن‬ ‫این دوره‌ها‬ ‫می‌توانند وارد‬ ‫بازارکار جهانی‬ ‫شوند‬ ‫وجـود دارد فراگیـران ایـن دوره هـا بیـکار نمـی مانند و‬ ‫نیـاز بـازار بـه ایـن فراگیـران هر روز بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫وی دربـاره اینکـه آیـا فارغ التحصیالن سـایر رشـته ها‬ ‫هم می توانند از این دوره ها اسـتفاده کنند اظهار داشـت‪:‬‬ ‫مانعـی برای آنها وجود نـدارد و عالقمندان مـی توانند در‬ ‫رشـته هـای مختلـف از ایـن آمـوزش هـا برخـوردار‬ ‫شـوند و بـرای ایـن منظـور بایـد بـه سـایت معاونـت‬ ‫آموزشـی جهـاد دانشـگاهی مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫معاون توانمندسازی ستفا‪:‬‬ ‫سیستم نیرومند آموزش جهاد دانشگاهی‬ ‫می تواند به اشتغال کمک کند‬ ‫سـیروس دشـتی معـاون توانمندسـازی سـتفا نیـز‬ ‫در ایـن همایـش بـا اشـاره بـه اینکـه ایـن طـرح پیونـد‬ ‫آمـوزش و اشـتغال اسـت گفـت‪ :‬در حال حاضـر بیش از‬ ‫‪ 270‬هـزار نفر در رشـته های فنـاوری اطالعات تحصیل‬ ‫مـی کننـد و مـی تـوان گفـت فـارغ التحصیلان بیـش‬ ‫افتتاح مرکز آموزش دوره های تخصصی‬ ‫اشتغال محور ‪ICT‬‬ ‫همچنیـن مرکـز آمـوزش دوره هـای تخصصـی‬ ‫اشـتغال محـور ‪ ICT‬همزمـان با رونمایـی از تفاهمنامه‬ ‫همـکاری سـه جانبـه میـان معاونـت آموزشـی جهـاد‬ ‫دانشـگاهی‪ ،‬سـازمان تجـاری سـازی فناوری و اشـتغال‬ ‫دانـش آموختـگان (سـتفا) و شـرکت نیـروی غـرب‪ ،‬در‬ ‫محـل دانشـگاه علـم و فرهنـگ افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫مرکـز آمـوزش دوره هـای تخصصـی اشـتغال محور‬ ‫‪ ICT‬همزمـان بـا رونمایـی از قرارداد همـکاری میان‬ ‫معاونـت آموزشـی جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬سـازمان تجاری‬ ‫سـازی فنـاوری و اشـتغال دانـش آموختـگان جهـاد‬ ‫دانشـگاهی (سـتفا) و شـرکت نیروی غـرب (‪ )NG‬که‬ ‫پیش از این به امضای مسـووالن رسـیده بود‪،‬به صورت‬ ‫پایلـوت در دانشـگاه علـم و فرهنـگ ‪ ۱۰‬اردیبهشـت با‬ ‫حضـور دکتـر سـید سـعید هاشـمی‪ ،‬معـاون آموزشـی‬ ‫جهـاد دانشـگاهی و رییـس دانشـگاه علـم و فرهنـگ‪،‬‬ ‫دکتـر محمدصـادق بیجنـدی‪ ،‬رییـس سـتفا‪ ،‬مهندس‬ ‫مریم حسـینی‪ ،‬مدیرعامل شـرکت نیروی غـرب‪ ،‬دکتر‬ ‫سـیف احمدیـان‪ ،‬و نمایندگانـی از شـرکت هـوآوی‪،‬‬ ‫معاونیـن آموزشـی سـازمانها و واحدهای اسـتانی جهاد‬ ‫دانشـگاهی و مدیـران شـعب سـتفا افتتـاح گردید‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫غـرب نیز با اشـاره به اینکه شـرکت نیـروی غرب(‪)NG‬‬ ‫بـا انجـام صدهـا پـروژه در حـوزه ارتباطات زیر سـاخت‬ ‫و سـیار‪ ،‬فنـاوری اطالعـات و تولیـد تجهیـزات مرتبط با‬ ‫دیتا سـنتر و کامپیوترهای صنعتی‪ ،‬بـه یکی از مجموعه‬ ‫هـای پیشـرو در بـازار فنـاوری کشـور و منطقـه تبدیل‬ ‫شـده اسـت گفت‪ :‬ایـن دوره ها به عنوان محـور آموزش‬ ‫هـای کاربـردی در حوزه اشـتغال آی تی و آی سـی تی‬ ‫تبدیـل شـده اسـت و در آینـده بـازارکار ایـن حـوزه در‬ ‫اختیـار هـواوی و رشـته های مرتبـط بـا آن خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افـزو‪ :‬فـارغ التحصیلان این دوره امـکان رقابت و‬ ‫موفقیت بیشـتری برای بازارکار خواهند داشـت و می توانند‬ ‫وارد بـازارکار جهانـی و منطقه ای شـوند‪.‬‬ ‫تضمینـی بـرای اشـتغال وجـود نـدارد ولـی بـا توجه به‬ ‫اهمیتـی کـه ایـن آموزش ها دارنـد و نیازی کـه در بازار‬ ‫از ‪ 60‬گرایـش مرتبـط بـا فنـاوری اطالعـات اسـت که‬ ‫مـی تواننـد وارد دوره هـای آموزشـی مـورد نظر شـوند‬ ‫و آینـده شـغلی خـود را بـا گذرانـدن این دوره هـا رقم‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ظرفیـت های جهـاد دانشـگاهی در‬ ‫زمینه آموزش و اشـتغال گفت‪ :‬سـهم بـازار آی تی و آی‬ ‫سـی تـی هـر روز بیشـتر از قبـل مـی شـود و برگـزاری‬ ‫ایـن دوره هـا در ارتقـاء سـهم بـازار از اقتصاد و اشـتغل‬ ‫بسـیار مهم اسـت‪.‬‬ ‫‪23‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کارمندان شرکت‌های بزرگ فناوری‬ ‫چقدر حقوق می‌گیرند؟‬ ‫کمپانی آلفابت که گوگل و ده‌ها شرکت دیگر را تحت پوشش خود قرار داده است هفته گذشته اسنادی را به دولت امریکا تحویل داد و بر اساس آن اعالم کرد‬ ‫میانگین دستمزد ساالنه‌ای که در طول یک سال به هر یک از کارمندان خود پرداخت می‌کند نزدیک ‪ 200‬هزار دالر است و این رقم بسته به استعداد مهندسانی که‬ ‫در آن مشغول به‌کار هستند‪ ،‬متغیر است‪.‬‬ ‫با وجود این باید توجه داشت حقوق و دستمزد تعیین شده همه جا به‌صورت تضمین شده یکسان پرداخت نمی‌شود‪ .‬در شرکت آمازون به‌عنوان توسعه‌دهنده‬ ‫بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان مشاغل فراوانی در بخش فروش کتاب و انبار وجود دارد و بر اساس آخرین اسناد ثبت شده توسط این شرکت‪ ،‬میانگین حقوق‬ ‫یکسال هر یک از این کارمندان ‪ 28.5‬هزار دالر است‪ .‬این نخستین بار است که شرکت‌های بزرگ فناوری میانگین دستمزد ساالنه‌ای که به کارمندان خود پرداخت‬ ‫می‌کنند را به‌صورت عمومی اعالم کرده‌اند و در عین حال حقوق کارمندان را با مدیرعامل شرکت مقایسه می‌کنند‪ .‬دولت امریکا نیز جزئیات مربوط به اسناد رسمی‬ ‫ثبت شده توسط این شرکت‌ها را منتشر کرده است که نشان می‌دهد هر کدام از آنها از نظر مالی تا چه اندازه برای کارمندان خود ارزش قائل هستند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شرکت آلفابت یا گوگل‬ ‫● میانگیـن حقـوق سـاالنه هـر کارمنـد‪ 197 :‬هـزار‬ ‫و ‪ 274‬دالر‬ ‫● حقـوق سـاالنه «لَـری پِیـج» مدیرعامـل شـرکت‪:‬‬ ‫یـک دالر‬ ‫بـرای مدیـران عامـل شـرکت‌های بزرگ فنـاوری که‬ ‫بخـش اعظم سـهام شـرکت مربوطه را در اختیـار دارند‪،‬‬ ‫حقـوق سـاالنه اندکـی دریافـت می‌کننـد و شـرکت‬ ‫آلفابـت هـم از ایـن قانـون مسـتثنی نیسـت‪ .‬مجمـوع‬ ‫درآمدهـای شـخصی «لَـری پِیـج» مدیرعامـل شـرکت‬ ‫آلفابـت ‪ 51.2‬میلیارد دالر محاسـبه می‌شـود که بخش‬ ‫اعظـم ایـن پول‌هـا بواسـطه سـهام شـرکت آلفابـت در‬ ‫اختیـار او قـرار گرفتـه اسـت‪ .‬آلفابـت کـه شـرکت مادر‬ ‫گـوگل محسـوب می‌شـود پـس از اپـل ارزشـمندترین‬ ‫شـرکت جهان اسـت‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫شرکت خودروسازی تسال‬ ‫●میانگین حقوق ساالنه هر کارمند‪:‬‬ ‫‪ 54‬هزار و ‪ 816‬دالر‬ ‫●حقوق سـاالنه «ایالن ماسـک» مدیرعامل شـرکت‪:‬‬ ‫‪ 49‬هـزار و ‪ 920‬دالر‬ ‫ایـن شـرکت بزرگتریـن تولیدکننـده خودروهـای‬ ‫برقـی در جهـان محسـوب می‌شـود و حقوق‌هـا در ایـن‬ ‫کارخانـه بـزرگ بسـته بـه نقـش و مهـارت کارمنـدان‬ ‫تغییـر می‌کنـد‪ .‬داده‌هـای منتشـر شـده توسـط مرکـز‬ ‫گالسـدور نشـان داده اسـت کـه تفـاوت میـان حقوق و‬ ‫دسـتمزد کارمنـدان تسلا بسـته بـه مهارت‌هایـی کـه‬ ‫دارنـد تفاوت‌های بسـیار قابـل مالحظه دارنـد‪ .‬به‌عنوان‬ ‫مثـال یک تکنیسـین خدمات در شـرکت خودروسـازی‬ ‫مدیران عامل شرکت‌های بزرگ‬ ‫فناوری که بخش اعظم سهام شرکت‬ ‫مربوطه را در اختیار دارند‪ ،‬حقوق‬ ‫ساالنه اندکی دریافت می‌کنند‬ ‫ت ِسلا در طـول سـال بـه طـور میانگیـن ‪ 55‬هـزار دالر‬ ‫حقـوق می‌گیـرد ایـن در حالی اسـت کـه مهندس‌های‬ ‫ارشـد شـرکت می‌تواننـد حقوق سـاالنه خـود را تا ‪100‬‬ ‫هـزار دالر هـم برسـانند‪« .‬ایلان ماسـک» بنیانگـذار و‬ ‫مدیرعامـل شـرکت هم حقوق سـاالنه‌ای که بـرای خود‬ ‫در نظـر گرفتـه اسـت بـا حقـوق کارمنـدان رده پاییـن‬ ‫برابـری می‌کنـد‪.‬‬ ‫شرکت نرم‌افزاری سلزفورس‬ ‫● میانگیـن حقـوق سـاالنه هـر کارمنـد‪ 155 :‬هـزار‬ ‫و ‪ 284‬دالر‬ ‫●حقوق سـاالنه «مـارک ب ِنیوف» مدیرعامل شـرکت‪:‬‬ ‫‪ 4‬میلیـون و ‪ 653‬هزار و ‪ 362‬دالر‬ ‫سـلزفورس از بزرگتریـن تولیدکننـدگان نرم‌افزارهای‬ ‫سـازمانی در جهـان محسـوب می‌شـود و دفتـر مرکزی‬ ‫آن در شـهر کالیفرنیـا واقـع شـده اسـت‪ .‬تخصـص این‬ ‫شـرکت در زمینـه تولیـد نرم‌افزارهای مدیریـت ارتباط‬ ‫با مشـتری (‪ )CRM‬اسـت و گفته می‌شـود بیـش از ‪80‬‬ ‫درصد کارمندانی که در آن مشـغول به کار هسـتند‪ ،‬به‬ ‫نوعـی تخصـص نرم‌افزاری دارند‪ .‬این شـرکت ‪ 19‬سـاله‬ ‫کـه بیشـتر از ‪ 25‬هـزار کارمند در سراسـر جهـان دارد‪،‬‬ ‫یکـی از باالتریـن دسـتمزدها را در بیـن شـرکت‌های‬ ‫نرم‌افـزاری بـه آنها پرداخـت می‌کند و البتـه مدیرعامل‬ ‫شـرکت هـم حقـوق سـاالنه ‪ 4.6‬میلیـون دالری را در‬ ‫اختیار می‌گیرد‪ .‬این شـرکت سـال گذشـته درآمد ‪8.3‬‬ ‫میلیـارد دالری را از آن خـود کرده اسـت‪.‬‬ ‫شبکه اجتماعی فیس‌بوک‬ ‫● میانگیـن حقـوق سـاالنه هـر کارمنـد‪ 240 :‬هـزار‬ ‫و ‪ 430‬دالر‬ ‫● حقـوق سـاالنه «مـارک زاکربـرگ» مدیرعامـل‬ ‫شـرکت‪ 8 :‬میلیـون و ‪ 852‬هـزار و ‪ 366‬دالر‬ ‫حقـوق سـاالنه‌ای کـه «مـارک زاکربـرگ» بنیانگذار‬ ‫و مدیرعامـل فیس‌بـوک از ایـن شـرکت دریافـت‬ ‫می‌کـرد در ابتـدا «یـک دالر» بـود‪ .‬ولـی ایـن شـرکت‬ ‫هـر سـال به‌طـور میانگین ‪ 9‬میلیـون دالر بـرای امنیت‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکتتولیدکنندهمحصوالتنیمه‌هادیاینتل‬ ‫● میانگین حقوق ساالنه هر کارمند‪:‬‬ ‫‪ 102‬هزار و ‪ 100‬دالر‬ ‫● حقـوق سـاالنه «برایـان کرزانیـچ» مدیرعامـل‬ ‫شـرکت‪ 21 :‬میلیـون و ‪ 544‬هـزار و ‪ 700‬دالر‬ ‫شـرکت اینتـل کـه از زمـان تأسـیس آن حـدود‬ ‫‪ 49‬سـال می‌گـذرد همچنـان یکـی از بزرگ‌تریـن‬ ‫تولیدکننـدگان تراشـه و پردازنـده در جهـان اسـت و به‬ ‫کمـک «برایـان کرزانیچ» مدیرعامل‌‪ ،‬این شـرکت موفق‬ ‫شـده اسـت در سـال ‪ 2017‬میلادی درآمـدی بالـغ بر‬ ‫‪ 62.7‬میلیـارد دالر را بـه دسـت آورد‪ .‬این شـرکت ‪106‬‬ ‫هـزار کارمنـد در سراسـر جهـان دارد و در طـول سـال‬ ‫‪ 2017‬میلادی بـه طـور میانگیـن بـه هـر یـک از آنها‬ ‫‪ 102‬هـزار دالر حقـوق پرداخـت کـرده اسـت‪ .‬کرزانیچ‬ ‫بـا حقـوق سـاالنه ‪ 21.5‬میلیـون دالر یکـی از باالتریـن‬ ‫حقوق‌هـای سـاالنه در سراسـر جهـان را دریافـت‬ ‫می‌کنـد‪.‬‬ ‫شرکت ‪IBM‬‬ ‫● میانگین حقوق ساالنه هر کارمند‪:‬‬ ‫‪ 54‬هزار و ‪ 491‬دالر‬ ‫●حقـوق سـاالنه «جینی رامتی» مدیرعامل شـرکت‪:‬‬ ‫‪ 18‬میلیـون و ‪ 595‬هزار و ‪ 350‬دالر‬ ‫شـرکت ‪ IBM‬در پایـان سـال ‪ 2017‬میلادی ‪380‬‬ ‫هـزار و ‪ 300‬کارمنـد داشـته اسـت و خانـم رامتـی‬ ‫می‌گویـد کـه مدیریت کـردن آنها به دشـواری مدیریت‬ ‫جامـع یـک شـهر کوچـک اسـت کـه در آنهـا همـه‬ ‫شـهروندان بایـد راضـی باشـند و در حـق هیـچ یـک از‬ ‫آنهـا اجحـاف نشـود‪ .‬این شـرکت به‌صورت مسـتقیم در‬ ‫‪ 177‬کشـور جهـان محصوالت خود را ارائـه می‌کند و از‬ ‫زمـان تأسـیس آن ‪ 106‬سـال می‌گـذرد‪ .‬بـرای هر کدام‬ ‫از کارمنـدان ‪ IBM‬حقـوق سـاالنه ‪ 54.4‬هـزار دالری‬ ‫انتخاب شـده اسـت و البتـه خانم رامتی هر سـال ‪18.5‬‬ ‫میلیـون دالر از ایـن شـرکت حقـوق می‌گیـرد‪.‬‬ ‫آمازون یکی از‬ ‫پایین‌ترین دستمزدها‬ ‫را برای کارمندان‬ ‫خود در نظر گرفته‬ ‫است‬ ‫اسـت و هـر کارمنـد ایـن شـرکت بـه طـور میانگین‬ ‫در طـول سـال قبـل ‪ 28.4‬هـزار دالر حقـوق گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬اگرچـه آقـای بیـزاس ثروتمندتریـن مـرد جهان‬ ‫محسـوب می‌شـود‪ ،‬ولـی از شـرکت آمازون سـاالنه ‪1.6‬‬ ‫میلیـون دالر حقوق می‌گیرد و مابقی سـرمایه شـخصی‬ ‫او بواسـطه سـهام شـرکت آمـازون تأمین می‌شـود‪ .‬این‬ ‫شـرکت ‪ 566‬هـزار کارمنـد مسـتقیم و صدهـا هـزار‬ ‫کارمنـد غیرمسـتقیم دارد‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬آرش کریم بیگی‬ ‫منبع‪www.ictna.ir :‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫و پروازهـای شـخصی زاکربرگ هزینـه پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫مرکـز «بیزنـس اینسـایدر» در جدیدتریـن گـزارش‬ ‫خـود اعلام کـرد فیس‌بـوک بواسـطه دسـتمزد باالیـی‬ ‫کـه بـه کارمنـدان خـود پرداخـت می‌کنـد باعث شـده‬ ‫اسـت تاکنـون بـا شـکایت‌های کارمنـدان خـود مبنـی‬ ‫بـر هرگونـه نارضایتـی مالـی مواجـه نشـود‪ .‬مرکـز‬ ‫«گالسـدور» نیـز در جدیدتریـن گـزارش خود شـرکت‬ ‫فیسـبوک را به‌عنـوان بهتریـن شـرکت جهـان در سـال‬ ‫‪ 2018‬میلادی بـرای کار کـردن معرفـی کـرد‪.‬‬ ‫فروشگاه اینترنتی آمازون‬ ‫● میانگین حقوق ساالنه هر کارمند‪:‬‬ ‫‪ 28‬هزار و ‪ 446‬دالر‬ ‫● حقوق سـاالنه «جـف بیزاس» مدیرعامل شـرکت‪:‬‬ ‫یـک میلیون‬ ‫و ‪ 681‬هزار و ‪ 840‬دالر‬ ‫آمـازون بزرگتریـن فروشـگاه اینترنتـی جهـان را‬ ‫در اختیـار دارد‪ ،‬بزرگتریـن کتابفروشـی آنالیـن جهـان‬ ‫محسـوب می‌شـود و ایـن روزهـا به‌عنـوان یکـی از‬ ‫بزرگتریـن توسـعه‌دهندگان خدمـات پـردازش ابـری‬ ‫هم معرفی شـده اسـت‪ .‬این شـرکت ‪ 23‬سـاله برخالف‬ ‫دیگـر کمپانی‌هـای فنـاوری تقریباً به همه نقـاط جهان‬ ‫خدمـات خـود را ارائـه می‌کند و مجمـوع درآمدهای آن‬ ‫در پایـان سـال گذشـته ‪ 177.86‬میلیارد دالر محاسـبه‬ ‫شـده اسـت‪ .‬با وجـود ایـن‪ ،‬آمـازون یکـی از پایین‌ترین‬ ‫دسـتمزدها را بـرای کارمنـدان خـود در نظـر گرفتـه‬ ‫‪25‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ثبت نام الكامپ‬ ‫بیست و چهار آغاز شد‬ ‫‪26‬‬ ‫ثبت‌نـام متقاضیان حضور در بیسـت و چهارمین‬ ‫نمایشـگاه بین‌المللـی الکترونیـک‪ ،‬کامپیوتـر و‬ ‫تجـارت الکترونیـک (الکامپ) از ‪ 23‬اردیبهشـت ماه‬ ‫تـا ‪ 3‬خـرداد مـاه‌انجـام می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابط عمومی سـازمان نظـام صنفی‬ ‫رایانه‌ای کشـور‪ ،‬در نخسـتین جلسـه کمیته اجرایی‬ ‫الکامـپ بیسـت و چهـارم رضـا حیـدری‪ ،‬محمـد‬ ‫ثروتـی‪ ،‬حسـن هاشـمی‪ ،‬آرش برهمنـد‪ ،‬سـهیل‬ ‫مظلـوم‪ ،‬سـید علـی آذرکار و حسـام آرمندهـی بـه‬ ‫عنـوان اعضـای کمیتـه اجرایـی الکامـپ ایـن دوره‬ ‫انتخـاب شـدند‪.‬‬ ‫طبـق تقسـیم وظایـف انجام شـده میـان اعضای‬ ‫کمیتـه اجرایـی‪ ،‬مهـدی حیـدری بـه عنـوان مدیـر‬ ‫اجرایـی الکامـپ بیسـت و چهـارم انتخـاب شـد‪.‬‬ ‫حسـن هاشـمی مسـئولیت هماهنگـی نظام‌هـای‬ ‫اسـتانی و سـید علی آذرکار نیز مسئولیت هماهنگی‬ ‫در اسـتان تهران را بر عهده گرفت‪ .‬حسـام آرمندهی‬ ‫انجـام وظایـف اجرایـی دو بخش الکام گیمـز و الکام‬ ‫ترنـدز را پذیرفت‪ .‬هماهنگی اسـتارتاپها برای حضور‬ ‫در سـالن الـکام اسـتارز نیز به آرش برهمند سـپرده‬ ‫شـد‪ .‬محمـد ثروتی بـه عنوان مسـئول توسـعه بازار‬ ‫انتخـاب شـد و انجـام هماهنگی‌هـای الزم بـرای‬ ‫سـالن دولـت الکترونیـک بـر عهـده سـهیل مظلوم‬ ‫گذاشـته شد‪.‬‬ ‫کمیتـه اجرایـی‪ ،‬پنجـم خردادماه را برای شـروع‬ ‫جانمایـی شـرکت‌هایی کـه مرحلـه ثبت‌نـام را در‬ ‫موعـد مقـرر به انجام رسـاندند‪ ،‬در نظر گرفته اسـت‬ ‫كـه بـه ترتيـب اولويت ثبت نـام جانمايـي انجام مي‬ ‫پذيرد‪.‬‬ ‫بیـســت و چـهـارمــین نمایشـگاه بین‌المللـی‬ ‫الکتــرونیک‪ ،‬کـامــپیوتر و تجـــارت الکـترونیـک‬ ‫(الکامپ)‪ ،‬امسـال ششـم تا نهـم مردادمـاه در محل‬ ‫دایمـی نمایشـگاه‌های بین‌المللـی تهـران برگـزار‬ ‫خواهـد شــد‪.‬‬ ‫در یک نوآوری تازه؛‬ ‫گوگل استارت آپ «بازی اجتماعی» می سازد‬ ‫گـوگل قصد دارد یک اسـتارت آپ «بازی اجتماعی»‬ ‫بسـازد‪ .‬ایـن پروژه به هیچ یک از شـبکه هـای اجتماعی‬ ‫فعلی وابسـته نیست‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر بـه نقـل از بلومبـرگ‪،‬‬ ‫گـوگل مشـغول کمـک بـه مایـکل سـایمن (یکـی از‬ ‫کارآفرینـان حـوزه فنـاروی) اسـت تـا یک اسـتارت آپ‬ ‫«بـازی اجتماعـی» را بسـازد و عرضـه کنـد‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه ‪ Arcade‬نـام گرفتـه و به هیـچ یک از‬ ‫شـبکه هـای اجتماعـی فعلی وابسـته نیسـت‪ .‬در عوض‬ ‫کاربـران مـی تواننـد حسـاب هـای کاربـری خـود را‬ ‫براسـاس شـماره تلفـن خـود ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫بـازی هـای آن نیـز شـامل عناصـر اطالعاتـی جزیی‬ ‫و سـرگرم کننـده اسـت‪ .‬گوگل نیـز وجود ایـن برنامه را‬ ‫تاییـد و فقـط اعلام کرده این پـروژه روی بـازی موبایل‬ ‫با دوسـتان متمرکز اسـت‪.‬‬ ‫بـه هرحـال به نظر می رسـد گـوگل با الهـام از بازی‬ ‫زنـده ‪ HQ‬قصد دارد اسـتارت آپ مذکـور را راه اندازی‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫بـه نوشـته بلومبـرگ‪ ،‬ایـن شـرکت قصـد نـدارد‬ ‫‪ Arcade‬را بـه هیـچ یـک از پلتفـرم هـای اجتماعـی‬ ‫پیونـد دهـد زیـرا این بـازی می توانـد به طـور جداگانه‬ ‫مخاطبـان خـاص خـود را جـذب کنـد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫از سوی پست‌بانک ایران در سال ‪ ۹۷‬صورت می‌گیرد‬ ‫پرداخت تسهیالت میلیاردی به فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫مدیرعامل پسـت‌بانک ایران با اشـاره به انتخاب شعار‬ ‫بانـک توسـعه‌ای و تخصصـی حـوزه فنـاوری اطالعات و‬ ‫حامـی تولیـد‪ ،‬اشـتغال و کاالی ایرانـی به‌عنـوان شـعار‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬پسـت‌بانک گفت‪ :‬یکپارچه‌سـازی سـامانه‌های‬ ‫بانـک و اسـتقرار و توسـعه سـامانه جدید بـرای افزایش‬ ‫کیفیـت‪ ،‬سـرعت و تنوع خدمـات از مهم‌تریـن اقدامات‬ ‫سـال گذشـته بانک بوده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش وزارت ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات‪ ،‬خسـرو فرحـی مدیرعامـل پسـت‌بانک‬ ‫با اشـاره بـه راه‌اندازی سـرویس حوالجـات الکترونیک‬ ‫بین‌المللـی خـرد (‪ )IFS‬بـا همـکاری اتحادیـه جهانـی‬ ‫پسـت (‪ )UPU‬بـرای انجـام حوالجـات دوطرفـه‬ ‫بیـن کشـورهای عضـو اتحادیـه گفـت‪ :‬ایجـاد روابـط‬ ‫کارگـزاری بـا بیـش از‪ ۷۰‬کارگـزار خارجـی از مهمترین‬ ‫دسـتاوردهای پسـت‌بانک‌ایران در عرصـ ‌ه بانکـداری‬ ‫بین‌المللـی در سـال گذشـته بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی اخـذ مجـوز عاملیـت بانکـی صنـدوق توسـعه‬ ‫ملـی و طرح اشـتغال‌زایی روسـتایی و اخـذ کارگزاری‬ ‫بانـک مرکـزی بـرای انجـام خدمـات شـعبه‌ای‬ ‫حسـاب‌های دولتـی را از دیگـر فعالیـت هـای بانـک‬ ‫در سـال گذشـته دانسـت و تصریـح کـرد‪ :‬پرداخـت‬ ‫بیـش از ‪ ۲۵۰۰‬میلیـارد تومـان تسـهیالت‌ بـه فعـاالن‬ ‫اشـتغال‌زایی در حوزه‌هـای ‪ ،IT، ICT‬امضـا قـرارداد‬ ‫اعطـای تسـهیالت به طرح‌های اشـتغال‌زایی روسـتایی‬ ‫بیـن نهـاد ریاسـت جمهـوری و سـازمان مدیریـت‬ ‫و برنامه‌ریـزی و امضـای تفاهـم نامه‌هـای مشـترک‬ ‫همـکاری بـا صنـدوق ضمانـت سـرمایه‌گذاری صنایـع‬ ‫کوچـک‪ ،‬اتـاق تعاون اسـتان تهـران‪ ،‬پژوهشـگاه فضایی‬ ‫ایران و سازمان میراث فرهنگی از دیــگر دستـاوردهـای‬ ‫پـسـت‌بـانــک در ســال ‪ ۱۳۹۶‬انجـام بوده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پسـت‌بانک ایـران افزود‪ :‬صدور یـارا کارت‬ ‫اعتبـاری‪ ،‬راه انـدازی اپلیکیشـن سـکه همـراه‪ ،‬کسـب‬ ‫جایـزه ملـی توسـعه اکـو سیسـتم کارآفرینـی‪ ،‬دریافت‬ ‫نشـان‌های مسـئولیت‌پذیر اجتماعـی در اولیـن کنگـره‬ ‫چهره‌هـای نامی صنعـت و اقتصاد ایران‪ ،‬نشـان عالی در‬ ‫صنعـت بانکـداری در هفتمیـن اجالس ‪ ،ITEC‬نشـان‬ ‫مسـئول و دریافت گواهینامه اهتمـام به کیفیت از دیگر‬ ‫دسـتاوردها و اقدامـات ایـن بانک در سـال گذشـته بود‪.‬‬ ‫فرحـی با اشـاره به اینکه سـال گذشـته ‪ ۵۴۴۵‬طرح‬ ‫اشـتغال‌زا بـا ‪ ۴۷۰‬میلیـارد تومـان تسـهیالت از سـوی‬ ‫پسـت‌بانک تامیـن مالـی شـده اسـت گفت‪ :‬تسـهیالت‬ ‫مذکـور ازمحـل منابع داخلی این بانـک و منابع صندوق‬ ‫توسـعه ملـی با نرخ‌هـای ترجیحـی ارزان قیمـت تامین‬ ‫ل پایدار بسـیار مؤثر بوده اسـت‪.‬‬ ‫شـده و در ایجاد اشـتغا ‌‬ ‫او افـزود‪ :‬از مجمـوع ایـن طرح‌هـا؛ ‪ 2989‬طـرح‬ ‫بـا اعتبـاری بیـش از ‪ ۲۳۰‬میلیـارد تومـان در قالـب‬ ‫ســرمایه در گردش طرح‌های آب و کشـاورزی‪۲۳۹۸ ،‬‬ ‫طـرح بـا اعتباری معـادل ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومـان در قالب‬ ‫طـرح هـای ایجـادی آب و کشـاورزی‪ ۲۲ ،‬طـرح بـا‬ ‫اعتبـاری بیـش از ‪ ۳۶/۷‬میلیـارد تومـان در قالب طرح‬ ‫هـای صنایـع تبدیلـی و تکمیلی و ‪ 36‬طـرح با اعتباری‬ ‫معـادل ‪ ۵۰/۹‬میلیـارد تومـان در قالـب سـرمایه در‬ ‫گـردش بخـش صنعـت تامیـن مالی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل پسـت‌بانک ایـران اظهـار کـرد‪ :‬مجموعـه‬ ‫ایـن بانـک تلاش می‌کنـد در سـال ‪ ۱۳۹۷‬نیز بـا توجه‬ ‫بـه ماموریت‌هـای جدیـد و اهداف تعیین‌شـده بـا تامین‬ ‫مالـی بخش‌هـای تولیـدی و صنایـع بـه تحقـق شـعار‬ ‫حمایـت از کاالی ایرانـی کمک کرده و بـه موفقیت‌های‬ ‫بزرگـی دسـت یابد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرکل نوآوری وزارت ارتباطات عنوان کرد؛‬ ‫دالیل اجرایی نشدن شهر هوشمند در کشور‬ ‫مدیـرکل دفتر نـوآوری وزارت ارتباطـات‪ ،‬نبود نگاه‬ ‫سیسـتماتیک‪ ،‬تعریـف هدفمند و تعـدد مجوزها برای‬ ‫کسـب وکارهـای نـوآور را از دالیـل اجرایـی نشـدن‬ ‫شـهر هوشـمند در کشـور عنـوان کرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش کمیسـیون ‪ ICT‬اتـاق بازرگانـی‪،‬‬ ‫حمیدرضـا احمدیـان بـا اشـاره بـه اینکـه در زمینـه‬ ‫شـهر هوشـمند همایش‌های زیـادی در کشـور برگزار‬ ‫شـده امـا تاکنـون خروجـی مشـخصی از آن حاصـل‬ ‫نشـده اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬مشـکلی که مـا در حوزه توسـعه‬ ‫شـهرهای هوشـمند داریـم ایـن اسـت کـه یـک نگاه‬ ‫سیسـتماتیک و یک تعریف هدفمنـد و دارای پلت‌فرم‬ ‫در زمینـه شـهر هوشـمند شـکل نگرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫وی توضیـح داد‪ :‬در یـک شـهر بـه راه‌انـدازی و‬ ‫تعبیـه سنسـورها توجـه داشـته‌اند و در شـهر دیگـر‬ ‫یکسـری سیسـتم‌های ‪ MISE‬و ‪ GISE‬و امثالهـم‬ ‫راه‌انداخته‌انـد و دیتـا بـه خوبـی در آنهـا می‌چرخـد‬ ‫و بـه همیـن دلیـل می‌گوینـد کـه مـا تفکراتمـان‬ ‫هوشـمند اسـت و شـهرمان هوشـمند شـده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن برخـورد نشـان می‌دهـد که مـا هنـوز در تعاریف‬ ‫هوشمندسـازی مشـکل داریـم‪.‬‬ ‫مدیـرکل دفتر نـوآوری و حمایت از سـرمایه‌گذاری‬ ‫وزارت ارتباطـات افـزود‪ :‬وقتـی از تعریـف خـارج‬ ‫می‌شـویم می‌بینیـم کـه دورنمـا در حـوزه شـهری ما‬ ‫نیـز وجـود نـدارد ؛ با راه‌انـدازی واحد هوشمندسـازی‬ ‫و اداره هوشمندسـازی و ایـن دسـت مـوارد نتیجـه‌ای‬ ‫حاصـل نمی‌شـود‪.‬‬ ‫احمدیـان ادامـه داد‪ :‬پیشـنهادی کـه ما بـه فعاالن‬ ‫حـوزه شـهری دادیـم این بـوده کـه بزرگ فکـر کرده‬ ‫و کوچـک اجـرا کننـد‪ .‬یعنی اگـر قرار اسـت در تهران‬ ‫شـهر هوشـمند اجرا شـود ابتدا باید پلت‌فـرم طراحی‬ ‫شـده و تفکـرات روی کاغـذ بیاید‪ ،‬مدل ترسـیم شـود‬ ‫امـا اجـرا در سـطح یک محله باشـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اگـر اجـرا شـد و ایـن امـکان بـود کـه‬ ‫مسـایل هوشـمندی در سـطح یـک محلـه اجرا شـود‬ ‫آن وقـت بـه مرور محله‌هـای دیگر را نیـز یکی پس از‬ ‫دیگـری به طـرح اضافه کنید‪ .‬اما نبایـد از اول عباراتی‬ ‫مثل تهران هوشـمند یا شـیراز هوشـمند مطرح شود‪.‬‬ ‫احمدیـان گفـت‪ :‬در یک پلت‌فرم هرچند شـناخت‬ ‫نسـبت بـه تمـام اجـزا وجود داشـته باشـد امـا باید از‬ ‫کوچکتریـن جـزء شـروع بـه شـکل دادن بـه پلت‌فرم‬ ‫کـرد‪ .‬توجـه داشـته باشـید که بـزرگ اجرا کـردن در‬ ‫شـهر هوشـمند تهدیــــــــدات فراوانـی را در پـی‬ ‫خواهد داشـت‪.‬‬ ‫وی دربـاره مشـکل تعـدد مجوزهـا بـرای کسـب‬ ‫وکارهـای نـوآور که در شـکل‌دهی به شـهر هوشـمند‬ ‫نقـش تعیین‌کننـده دارنـد نیـز اظهار داشـت‪ :‬مسـئله‬ ‫تعـدد یـا بعضـا هم‌پوشـانی و بیـش از حـد بـودن‬ ‫مجوزهـای الزم بـرای شـروع و پایـان کسـب وکار‬ ‫اسـت یعنـی مـا تـا زمانی کـه خط‌کـش روی مجوزها‬ ‫نگذاریـم مشـکالتمان پابرجـا خواهـد بـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـرای مثال مـا نباید اسـتارتاپ‌ها را‬ ‫مشـمول مجوزهـای کسـب وکارهـای عـادی بدانیم و‬ ‫اگـر اسـتارتاپی می‌خواهـد شـکل بگیرد باید سـریع و‬ ‫راحـت بـه آن مجـوز مـدت‌دار بدهیـم و مثلا بگوییم‬ ‫شـما می‌توانید برای مدت دو سـال اسـتارتاپ باشید و‬ ‫در این دو سـال معافیـت مالیاتی‪ ،‬تعرفه‌هـای بیمه‌ای‬ ‫مناسب و حمایتــش کنیــم‪ .‬یعنــی به جـای آنـکـه‬ ‫بـه اسـتارتاپ پـول بدهیم‪ ،‬یـک چنیـن حمایت‌هایی‬ ‫از آن داشـته باشیم‪.‬‬ ‫ایـن مقام مسـئول در وزارت ارتباطات خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن صـورت اگـر اسـتارتاپ بعـد از دو سـال‬ ‫موفق نشـد‪ ،‬آن کسـب وکاری که در آن فعالیت کرده‬ ‫بسـته شـود؛ نه ایـن که چندین بـار اظهارنامـه داده و‬ ‫چندیـن مـاه معطـل بمانـد‪ .‬البتـه ایـن حرف بـه این‬ ‫معنـی نیسـت کـه اسـتارتاپ اظهارنامـه ندهـد‪ .‬بلکه‬ ‫بایـد یـک اظهارنامـه متفـاوت از کسـب وکار سـنتی‬ ‫ارائـه دهد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬بنابرایـن باید خطوط مشـخصی را برای‬ ‫اسـتارتاپ‌هایمان ایجـاد کنیـم و دولـت بایـد تعامـل‬ ‫مجـوزی را بـا کسـب وکارهـا کم کنـد؛ البتـه اتفاقات‬ ‫خوبـی افتـاده و اسـتارتاپ‌ها در صورتـی کـه دربـاره‬ ‫مجوز مشـکلی داشـته باشـند‪ ،‬می‌توانند در سامانه‌ای‬ ‫کـه دفتـر بهبـود فضـای کسـب و کار وزارت اقتصـاد‬ ‫طراحـی کـرده اعتـراض خـود را ثبـت کنند تـا به آن‬ ‫رسـیدگی شود‪.‬‬ ‫مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی به منظـور تامین‬ ‫حقـوق مطـرح شـده و سـاماندهی کسـب‌وکارهای‬ ‫بو‌کارهای اینترنتی‬ ‫مجـازی‪ ،‬بـه اعطـای نمـاد بـه کسـ ‌‬ ‫اقـدام کـرده کـه هویـت مالـک و محـل فعالیـت آن‌هـا‬ ‫احراز شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا حجـم اقدامـات انجـام شـده در‬ ‫وزارت ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات دولت‌های یازدهم‬ ‫و دوازدهـم بـه اندازه‌ای بوده که حاال دیگر تقریبا کسـی‬ ‫نمی‌توانـد بگویـد کـه در انجام کسـب‌وکارهای اینترنتی‬ ‫یـا اساسـا در ارتبـاط بـا اینترنـت مشـکل زیرسـاختی‬ ‫دارد‪ .‬هرچنـد هنـوز از لحـاظ تعرفـه‌ای مباحثـی وجود‬ ‫دارد امـا از حـق نمی‌تـوان گذشـت کـه همیـن اقدامات‬ ‫زیرسـاختی وزارتخانـه ارتباطـات در یازدهـم و دوازدهم‬ ‫حـاال باعـث شـد تـا حجـم عظیمـی از کسـب‌وکارهای‬ ‫اینترنتـی کـه اصطالحـا اسـتارت‌آپ یا کسـب‌وکارهای‬ ‫نوپـا هـم نامیـده می‌شـوند بـر بسـتر اینترنـت ایجـاد‬ ‫شـوند‪ .‬امـا پاسـخ بـه ایـن نکتـه هم ضـروری اسـت که‬ ‫تکلیـف مجـوز کسـب‌وکارهای مجازی چگونه مشـخص‬ ‫می‌شـود؟‬ ‫بو‌کارهای دارای نمـاد ملـزم به رعایـت مقررات‬ ‫کسـ ‌‬ ‫منـدرج در نمـاد هسـتند و مدارکـی مـورد نیـاز بـرای‬ ‫دریافـت پروانـه کسـب داشـته باشـند‪ ،‬عبارتند از‬ ‫‪ -۱‬ارایه نشانی دفتر کار یا اقامتگاه قانونی متقاضی‬ ‫‪ -۲‬گواهی صالحیت شخصی از نیروی انتظامی‬ ‫‪ -۳‬گواهـی اداره امـور مالیاتـی ذیربـط مبنـی بـر‬ ‫پرداخـت یـا ترتیـب پرداخت بدهی مالیات قطعی شـده‬ ‫‪-۴‬گواهـی گذرانـدن دوره هـای آموزشـی احـکام‬ ‫تجـارت و کسـب‌وکار‬ ‫بو‌کار‬ ‫‪ -۵‬تاییدیـه ویژگی‌هـای تخصصـی کسـ ‌‬ ‫مجـازی توسـط مرکـز توسـعه تجـارت الکترونیکـی‬ ‫‪ -۶‬تصویـر کارت ملـی بـرای اشـخاص حقیقـی و‬ ‫شناسـه ملـی بـرای اشـخاص حقوقـی و یـا گذرنامـه و‬ ‫پروانـه کار بـرای اتبـاع خارجـی‬ ‫‪ -۷‬تصویـر کارت پایـان خدمـت نظـام وظیفـه یـا‬ ‫معافیـت دایـم یا پزشـکی برای آقایان کمتر از ‪ ۵۰‬سـال‬ ‫سـن یـا گواهـی اشـتغال بـه تحصیل‬ ‫‪ -۸‬پروانـه تخصصـی و فنـی یـا دیپلـم فنی یا‬ ‫مـدارک تحصیلی دانشـگاهی مرتبـط‪ ،‬یا معرفی‬ ‫یـک نفـر واجـد شـرایط مذکور بـرای صنوف‬ ‫‪-۹‬مصوبـه هیـات مدیره بـرای صـدور پروانه‬ ‫کسـب به نـام مدیـر عامل یـا یکـی از صاحبان‬ ‫امضـا مطابق اساسـنامه و آخرین آگهـی روزنامه‬ ‫رسـمی ثبت شـرکت بـرای اشـخاص حقوقی‪.‬‬ ‫در ایـن بـاره رسـول سـراییان‪ ،‬معـاون‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات بـا‬ ‫تاکیـد بـر ضـرورت ایجـاد تسـهیل‌گری در‬ ‫حـوزه کسـب‌وکارهای نوپـا‪ ،‬اساسـی‌ترین کمکـی کـه‬ ‫بو‌کارهای نوپـا نیـاز دارنـد را ایـن دانسـت کـه ما‬ ‫کسـ ‌‬ ‫مانـع از کار آن‌هـا نشـویم و درواقـع نقش تسـهیل‌گری‬ ‫را بـرای آن‌هـا داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫بـه گفتـه او در وزارت ارتباطـات و همچنیـن در‬ ‫سـازمان فنـاوری اطالعـات مرکـز توانمند‌سـازی و‬ ‫تسـهیل‌گری کسـب‌وکارهای نوپا ایجاد شـده اسـت که‬ ‫در آن‌جـا نقشـه کمـک بـه اسـتارت‌آپ‌ها‪ ،‬ارتباطـات و‬ ‫شـبکه‌ای کـردن آنهـا طراحی شـده و جـزو اولویت‌های‬ ‫ایـن وزارتخانه اسـت‪ .‬وزارت ارتباطات در راسـتای نقش‬ ‫تسـهیل‌گری خـود اگـر نیـاز‬ ‫باشـد‪ ،‬مصوباتـی را از‬ ‫مجلـس بگذرانـد‬ ‫و یــــــا‬ ‫اقداماتـی‬ ‫دیگـــر را‬ ‫انجــــام‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫چگونگی دریافت مجوز برای کسب‌وکار اینترنتی اعالم شد‬ ‫‪27‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیرستاد توسعه فناوری اطالعات خبر داد‪:‬‬ ‫استارتاپ های فناوری اطالعات حمایت می شوند‬ ‫دبیر سـتاد توسـعه فنـاوری اطالعـات معاونت علمی‬ ‫بـا بیـان اینکـه دولـت بزرگتریـن خریـدار محصـوالت‬ ‫حـوزه فنـاوری اطالعات اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬حمایـت از تولید‬ ‫داخـل در قالـب پیوسـت فنـاوری رخ مـی دهد‪.‬‬ ‫مهـدی فقیهـی در گفتگو با مهر در خصوص توسـعه‬ ‫فنـاوری اطالعـات و موضـوع حمایـت از کاالی ایرانـی‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬پتانسـیل هـای خوبـی در زمینـه فنـاوری‬ ‫اطالعـات در کشـور وجـود دارد‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری اطالعـات معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری خاطـر نشـان‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای تولیـد محصـول از تکنولوژی هـای پایه‬ ‫و فنـاوری هـای لبـه فنـاوری حمایـت مـی کنیـم؛‬ ‫برخـی از ایـن پـروژه هـا بـه اتمـام رسـیده انـد و‬ ‫برخـی دیگـر در حـال نهایـی شـدن هسـتند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه شـرکت هـا و اسـتارتاپ هـای‬ ‫ایـن حـوزه رشـد خیـره کننـده ای دارنـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫تحـول در حـوزه فناوری اطالعات از سـال ‪ ۲۰۱۰‬در‬ ‫دنیـا بـا ورود شـبکه هـای اجتماعـی رخ داده اسـت‪.‬‬ ‫فقیهـی ادامـه داد‪ :‬امـا اکنـون دیـدگاه جدیـدی در‬ ‫ایـن حـوزه عرضـه شـده بـه طوریکـه موضـوع کسـب‬ ‫و کار و ایجـاد رقابـت تنهـا در ایـن حـوزه موضوعیـت‬ ‫نـدارد بلکه نقـش فناوری اطالعـات به نـوآوری و مزیت‬ ‫رقابتـی تبدیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬ایـن موضـوع نشـان مـی دهـد کـه‬ ‫فنـاوری اطالعـات مـی توانـد بسـتر نـوآوری باشـد؛ در‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رانندگان تاکسی‌های اینترنتی‬ ‫به‌زودی بیمه می‌شوند‬ ‫‪28‬‬ ‫بو‌کارهای اینترنتی از‬ ‫دبیـر انجمن صنفـی کسـ ‌‬ ‫اجـرای طـرح بیمه تامیـن اجتماعی بـرای رانندگان‬ ‫تاکسـی‌های اینترنتـی و خوداشـتغال خبر داد‪.‬‬ ‫رضـا الفت‌نسـب دربـاره وضعیـت بیمـه بـرای‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها گفـت‪ :‬اتحادیـه کسـب‌و‌کارهای‬ ‫مجـازی بـا حمایـت اتـاق اصنـاف ایران با سـازمان‬ ‫بیمـه تامیـن اجتماعـی در زمینـه بیمـه افـراد‬ ‫فریلنسـر و دورکار بـه توافـق رسـیده اسـت تـا‬ ‫فرآینـد خـود بیمـه‌ای بـرای ایـن قشـر از فعـاالن‬ ‫حـوزه فضـای مجـازی انجـام شـود‪.‬‬ ‫بو‌کارهای مجازی ادامه داد‪:‬‬ ‫سـخنگوی اتحادیه کسـ ‌‬ ‫افـرادی کـه بـه صـورت خـود اشـتغال و دورکار در‬ ‫فضـای مجـازی فعالیـت دارنـد از جملـه راننـدگان‬ ‫تاکسـی‌های اینترنتـی و شـاغالن دورکار می‌تواننـد‬ ‫از اواخـر فروردیـن از بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا‬ ‫شـرایط ویـژه اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان این‌کـه بیمـه بزرگ‌تریـن مشـکل‬ ‫سـد راه شـرکت‌های اسـتارت‌آپی اسـت‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬آیین‌نامـه بیمـه بـرای اسـتارت‌آپ‌ها ایجـاد‬ ‫شـده اسـت و با رییـس کل بیمه مرکـزی در زمینه‬ ‫رفـع مشـکل بیمـه بـه عنـوان بزرگ‌تریـن مشـکل‬ ‫اسـتارت‌آپ‌ها در کشـور توافقاتی حاصل‌شـده است‬ ‫و ایـن امیـد وجـود دارد تا مشـکل بیمه بـا پیگیری‬ ‫مجموعـه دولـت و وزارت ارتباطـات و فنـاوری‬ ‫اطالعـات بـه‌زودی رفـع شـود‪.‬‬ ‫همیـن راسـتا شـرکت ها بـه دنبـال اسـتفاده از فناوری‬ ‫اطالعـات نیسـتند و آن را نـوآوری می داننـد که قابلیت‬ ‫ارتقـا توسـعه کسـب و کارشـان را دارد‪.‬‬ ‫دبیر سـتاد توسـعه فنـاوری اطالعـات معاونت علمی‬ ‫بـا بیـان اینکه مـردم مـی تواننـد در کنار این سـرویس‬ ‫هـا بهـره ببرنـد‪ ،‬خاطر نشـان کـرد‪ :‬به طـور روزانـه نرم‬ ‫افزارهـای جدیـدی در حـوزه فنـاوری اطالعــــــــات‬ ‫ارائـه می شـود کـه خدمات دهنده هسـتند و مــــردم‬ ‫مـی تواننـد مخاطب آنها باشـند‪.‬‬ ‫استارتاپ ها موجود زنده هستند‬ ‫وی در خصـوص اسـتارتاپ هـای حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات بـا تاکیـد بـر اینکـه اسـتارتاپ هـا مثـل‬ ‫یـک موجـود زنـده هسـتند و بایـد بـرای توسـعه آنهـا‬ ‫اکوسیسـتم اسـتارتاپی وجـود داشـته باشـد‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪ :‬زیسـت بـوم اسـتارتاپ ها بایـد موجودیـت هایی‬ ‫ماننـد دانشـگاهها‪ ،‬مراکـز رشـد و پـارک هـا‪ ،‬سـرمایه‬ ‫گـذاران‪ ،‬شـتابدهنده هـا‪ ،‬دولـت و نهادهـای حاکمیتی‬ ‫موجودیـت هـای اکوسیسـتم اسـتارتاپ هسـتند‪.‬‬ ‫فقیهـی بـا بیـان اینکـه فضـا بـرای اکوسیسـتم‬ ‫اسـتارتاپی در کشـورمان تـا حـد خوبـی شـکل گرفته و‬ ‫دانشـگاه هـای مـا بـه ایـن مسـیر ورود پیـدا کـرده اند‪،‬‬ ‫خاطر نشـان کـرد‪ :‬دولـت بزرگترین خریـدار محصوالت‬ ‫فنـاوری اطالعـات اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر سـتاد توسـعه فنـاوری اطالعـات گفـت‪ :‬اگـر‬ ‫دولـت الـزام داشـته باشـد بـه جـای خریـد خارجـی‬ ‫خریـد داخلـی داشـته باشـد؛ یـا سـعی کنـد در زمینه‬ ‫هایـی که تکنولـوژی آن در کشـور وجود نـدارد انتقال‬ ‫تکنولـوژی را ترتیـب دهـد اتفـاق مبارکـی رخ خواهـد‬ ‫داد؛ در همیـن زمینـه موضوعـات پیوسـت فنـاوری و‬ ‫بـازار سـازی در معاونـت علمـی مطـرح اسـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬بـا توجـه بـه تقویـت و حمایـت از تولیـد‬ ‫داخـل در قالـب پیوسـت فنـاوری کـه معاونـت علمـی‬ ‫وظیفـه نظـارت بـر اجـرای آن را دارد خریدهـای دولتی‬ ‫پیگیـری و بـا اجـرای پیوسـت فنـاوری که بـا همکاری‬ ‫وزارتخانـه هـای مختلف اسـت سـعی بـر ایـن داریم که‬ ‫پیوسـت فنـاوری در همـه وزارتخانـه هـا رسـوخ بیابد‪.‬‬ ‫فقیهـی با اشـاره بـه توضیح پیوسـت فنـاوری گفت‪:‬‬ ‫دسـتگاه‌های اجرایـی بـه واسـطه ایـن پیوسـت‪ ،‬ملـزم‬ ‫شـده‌اند تـا برنامـه خـود در راسـتای ارتقـای بـازار‬ ‫محصـوالت دانش‌بنیـان و توسـعه فناوری حـوزه خود را‬ ‫ارائـه کنند و این نشـان می‌دهد مشـارکت دسـتگاه‌های‬ ‫اجرایـی کشـور در توسـعه اقتصـاد دانش‌بنیـان الزم و‬ ‫ضروری اسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫وام ‪۱۵‬میلیونی به تولیدکنندگان اپلیکیشن‌ آذربایجان‌غربی‬ ‫مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری اسـتان آذربایجـان‬ ‫غربـی گفـت‪ :‬جهـت حمایـت از اشـتغال‌زایی در زمینه‬ ‫ارتباطات و فناوری از تولیدکنندگان اپلیکیشـن‌های استان‬ ‫بـا وام ‪ ۱۵‬میلیونـی بـا کارمـزد چهـار درصـد حمایـت‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫بـه گزارش فارس قاسـم جلیلی‌نـژاد ‪ ۲۳‬فروردین ماه‬ ‫در جلسـه عقـد تفاهم‌نامـه همـکاری مـا بیـن اداره کل‬ ‫ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات اسـتان آذربایجـان غربی‬ ‫و دانشـگاه غیرانتفاعـی عالمـه خویـی ضمـن اشـاره به‬ ‫وظایـف اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات افـزود‪:‬‬ ‫اداره کل ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات وظیفـه دارد تـا‬ ‫تمامـی زیرسـاخت‌های ارتباطـی اسـتان را تأمیـن کند‬ ‫و یـک هـزار و پانصـد روسـتا اکنـون دارای اینترنـت‬ ‫پرسـرعت هسـتند و ارتبـاط و خدمـات دولـت بایـد در‬ ‫روسـتاها افزایـش پیـدا کند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬تولید محتوا و خدمات از وظیفه ارتباطات‬ ‫نیسـت اما با این‌وجود در توسـعه و تولیـد محتوا برخی‬ ‫اقدامـات انجا ‌م شـده و این تفاهم‌نامـه در خصوص تولید‬ ‫محتوا است‪.‬‬ ‫مدیـرکل ارتباطـات و فنـاوری آذربایجـان غربـی‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬حـوزه فنـاوری ارتباطـات بسـیار درآمدزا‬ ‫بـوده و نیـاز بـه هیـچ سـرمایه خاصـی نـدارد و روزانـه‬ ‫درحـال‌توسـعه و رشـد بـوده بـه همین جهـت تاکنون‬ ‫‪ ۱۵‬قـرارداد بـا اسـتانداری منعقد شـده تا شـرکت‌هایی‬ ‫کـه از ایـن اسـتان بـرای ادامه فعالیـت به تهـران رفتند‬ ‫بـا شـرط حمایـت به سـمت اسـتان سـوق پیـدا کنند‪.‬‬ ‫جلیلی‌نـژاد گفـت‪ :‬به منظـور حمایت از اشـتغال‌زایی‬ ‫در حـوزه ارتباطات و فنـاوری اطالعات از تولیدکنندگان‬ ‫اپلیکیشـن‌ها بـا وام ‪ ۱۵‬میلیونی با کارمـزد چهار درصد‬ ‫حمایت می‌شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬دانشـگاه‌ها بایـد مرکـز مهارت‌آمـوزی‬ ‫باشـند و بعـد وارد مرحلـه آمـوزش شـوند تا دانشـجوی‬ ‫فارغ‌التحصیـل در آینـده دچـار بیـکاری نشـود و امـروز‬ ‫نیـز بـا عقد قـرارداد همـکاری با دانشـگاه عالمـه خویی‬ ‫انتظـار مـی‌رود تا ظرفیت‌های اشـتغال در شهرسـتان را‬ ‫شناسـایی کننـد و دانشـجویان را بر این اسـاس آموزش‬ ‫دهند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫سال گذشته ‪ ۲۰۰‬هزار شغل در فضای مجازی ایجاد شد‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات گفـت‪:‬‬ ‫گزارشـی کـه خدمـت آقـای رییس‌جمهـور‪ ،‬مبنی‬ ‫بـر ایـن بـود کـه در دو سـال گذشـته در فضـای‬ ‫مجـازی بالغ بر ‪ ۲۰۰‬هزار شـغل ایجادشـده اسـت‪.‬‬ ‫فکـر می‌کنـم کـه بیـان دو میلیـون شـغل یـک‬ ‫اشـتباه لفظـی از آقـای رییس‌جمهـور بـود کـه بـا‬ ‫خسـتگی‌های او همـراه شـده اسـت‪.‬‬ ‫محمدجـواد آذری جهرمـی در حاشـیه نشسـت‬ ‫هم‌اندیشـی مدیـران ارشـد دولـت تدبیـر و امید در‬ ‫واکنـش بـه اظهـارات رییس‌جمهـور دربـاره ایجـاد‬ ‫دو میلیون شـغل در سـال ‪ ۹۶‬اظهار کرد‪ :‬تصویری‬ ‫کـه از مـن منتشـر شـد‪ ،‬بیـش از یک تعجـب بود‪.‬‬ ‫انتشـار ایـن تصاویـر خصلت فضای مجازی اسـت و‬ ‫نشـان‌دهنده نظـارت مـردم بر مسـئوالن و اشـراف‬ ‫آن‌هـا بـه موضوعات اسـت‪ .‬اتفاقـا خوب اسـت و ما‬ ‫از مزایای توسـعه فضای مجازی در کشـور استقبال‬ ‫می‌کنیـم‪.‬‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬گزارشـی کـه خدمـت آقـای‬ ‫رییس‌جمهـور‪ ،‬مبنـی بـر ایـن بـود که در دو سـال‬ ‫گذشـته در فضای مجازی بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار شـغل‬ ‫ایجادشـده اسـت‪ .‬فکر می‌کنم که بیـان دو میلیون‬ ‫شـغل یـک اشـتباه لفظـی از آقـای رییس‌جمهـور‬ ‫بـود کـه بـا خسـتگی‌های او همـراه شـده اسـت‪.‬‬ ‫جهرمـی سـپس گفـت‪ ‌‌:‬همـان رونـد توسـعه‬ ‫‪ ۲۰۰‬هـزار شـغل کـه در دولـت مدنظـر بـوده و‬ ‫امسـال هـم بـر آن تاکیـد شـده را امسـال ادامـه‬ ‫می‌دهیـم‪ .‬فرمایـش آقـای رییس‌جمهـور ایـن بود‬ ‫کـه ما شـاخص‌های اشـتغال در فضای مجـازی را‬ ‫پیگیـری کنیـم‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات دربـاره موضـوع حمایـت از‬ ‫پیام‌رسـان‌های داخلـی گفـت‪ :‬در سـخن بـزرگان‬ ‫هـم به‌کـرات ایـن موضوع مطرح‌شـده که مـا منابع‬ ‫واحـدی داریـم‪ .‬نمی‌توانیم منابع واحـد را به‌صورت‬ ‫کوچک‌شـده در اختیـار همـه قـرار دهیـم‪ .‬برخـی‬ ‫پیام‌رسـان‌ها هسـتند کـه ادعـا دارنـد می‌تواننـد‬ ‫ایـن کار را انجـام دهنـد تـا بخشـی از بـازار را‬ ‫بـه دسـت بگیرنـد‪ .‬ایـن امـر مطلـوب اسـت امـا‬ ‫کشـور نظـام دارد و نظام قانون‌گـذاری هم دارد‪.‬‬ ‫در ایـن نظـام در شـورای عالـی فضـای مجـازی‬ ‫در مصوبـات ‪ ۳۶‬و ‪ ۴۰‬قانون‌گـذاری شـده اسـت‬ ‫کـه بنابـر مصوبـه پیام‌رسـان‌های مجـاز را مرکز‬ ‫ملـی فضـای مجـازی اعلام می‌کنـد بـه مـا‬ ‫لیسـت پنـج پیام‌رسـان معرفی‌شـده اسـت‪.‬‬ ‫آذری جهرمـی ادامـه داد‪ :‬صداوسـیما بـا دیدگاه‬ ‫حمایـت از کاالی داخلـی برخـی از پیام‌رسـان‌ها را‬ ‫مطـرح کـرده اسـت که به دلیـل کمبود منابعشـان‬ ‫فعالیت‌هایشـان مطـرح می‌شـود و باعـث بدنامـی‬ ‫پیام‌رسـان‌های داخلـی می‌شـود‪ .‬مـا نمی‌گوییـم‬ ‫کـه کسـی فعالیت نکنـد‪ ،‬فعالیـت کنند خودشـان‬ ‫را در مرکـز ملـی ثبـت کننـد و اعتبـار بگیرنـد‪ .‬ما‬ ‫نمی‌توانیـم اختیـارات دولتـی را خـارج از مصوبـات‬ ‫قانونـی در اختیـار کسـی بگذاریم‪.‬‬ ‫او در پاسـخ بـه انتقـادات برخـی از شـبکه‌های‬ ‫پیام‌رسـان داخلـی دربـاره اختصـاص پهنـای بانـد‬ ‫بیشـتر به شـبکه‌های پیام‌رسـان خارجی نسبت به‬ ‫آن‌هـا اظهـار کرد‪ :‬ما بیـش از آن پهنـای باندی که‬ ‫در اختیـار پیام‌رسـان‌های خارجـی قـرار داده‌ایـم‪،‬‬ ‫در اختیـار پیام‌رسـان داخلـی گذاشـتیم‪ .‬البتـه‬ ‫شـاید پنـج درصـد آن میزانـی کـه بـه آن‌هـا تعلق‬ ‫دادیـم هم تا امروز از آن اسـتفاده نکردنـد‪ .‬بنابراین‬ ‫بعیـد می‌دانـم که آن‌هـا چنین اظهارنظری داشـته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وزیـر ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات در ارتبـاط‬ ‫بـا میـزان اسـتقبال از پیام‌رسـان‌های داخلی گفت‪:‬‬ ‫قرار شـده اسـت که گـزارش مدونـی در مـورد این‬ ‫موضـوع و میـزان انتقـال داوطلبانـه کانال‌هـا در‬ ‫راسـتای حمایت از تولیدات داخلی از تـلـگــرام به‬ ‫پـیــام‌رســان‌های داخلـی تهیـه شـــود‪ .‬در صبح‬ ‫روزی کـه کانـال مقام معظـم رهبری از پیام‌رسـان‬ ‫تلگـرام خارج شـد‪ ،‬در برخی از پیام‌رسـان‌ها میزان‬ ‫نام‌نویسـی نـرخ ‪۱۰‬برابـری پیداکرده اسـت‪.‬‬ ‫او در پایـان در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه آیـا‬ ‫تلگـرام فیلتـر می‌شـود یا خیـر گفت‪ :‬این پرسـش‬ ‫را بایـد از مسـئوالن فیلیترینـگ بپرسـید‪.‬‬ ‫امضای تفاهم‌نامه‌ بین اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی‬ ‫و وزارت بهداشت‬ ‫به منظور ایجاد و گسـترش زمینه‌هـای همکاری‌های‬ ‫دوجانبـه در بخش سـاماندهی و تسـهیل فرآیند فعالیت‬ ‫کسـب و کارهـای نوپا حوزه سلامت تفاهم‌نامـه‌ای بین‬ ‫اتحادیه کشـوری کسـب و کار مجازی و وزارت بهداشـت‬ ‫و آمـوزش عالی امضـاء گردید‪.‬‬ ‫بـه گـزارش شـنبه پـرس سـه شـنبه یازدهـم‬ ‫اردیبهشـت‪ ،‬بـه منظـور ایجـاد و گسـترش زمینه‌هـای‬ ‫همکاری‌هـای دوجانبـه در بخش سـاماندهی و تسـهیل‬ ‫فرآینـد فعالیـت کسـب و کارهـای نوپـا حـوزه سلامت‬ ‫تفاهم‌نامه‌ای بین اتحادیه کشـوری کسـب و کار مجازی‬ ‫و وزارت بهداشـت و آمـوزش عالـی امضـاء گردیـد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس مفـاد ایـن تفاهمنامـه کـه توسـط دکتـر‬ ‫ایـازی معـاون اجتماعی وزیر بهداشـت و مهندس محمد‬ ‫کرمی رئیس اتحادیه کشـوری کسـب و کارهای مجازی‬ ‫امضـاء گردیـد‪ ،‬بـزودی کارگـروه مشـترکی موانع پیش‬ ‫روی اسـتارتاپ‌های حـوزه سلامت را شناسـایی و در‬ ‫راسـتای رفـع آن تلاش خـود را آغـاز خواهنـد نمود‪.‬‬ ‫همکاری مشترک در حوزه‌های کاری مانند شناسایی‬ ‫کسب و کارهای نوپا حوزه سالمت در کشور‪ ،‬تدوین‬ ‫آئین‌نامه‌ها‪ ،‬سالم سازی فضای محتوایی کسب و کارهای‬ ‫اینترنتی حوزه سالمت‪ ،‬ارائه خدمات آموزشی و مشاوره‌ای‬ ‫به کسب و کارهای سنتی حوزه سالمت و پزشکان جهت‬ ‫ارائه خدمات آنالین به مخاطبین‪ ،‬برگزاری همایش‌های‬ ‫آموزشی به صورت مشترک برای فعالین حوزه سالمت‬ ‫در سطح کشور و مورد توافق قرار گرفت که تمامی این‬ ‫موارد بخش‌هایی از این تفاهمنامه هستند‪.‬‬ ‫اینستاگرام «قابلیت خرید» عرضه می‌کند‬ ‫اینسـتاگرام برای برخی از کاربران خود قابلیت پرداخت‬ ‫را فعال کرده اســت‪ .‬کـاربــران مـی تواننــد بـدون خروج‬ ‫از اپلیکیشـن از حسـاب های کاربری تجـاری خرید کنند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر بـه نقـل از تک کرانـچ‪ ،‬اینسـتاگرام‬ ‫بـدون سـروصدا ویژگـی پرداخت را بـرای برخـی کاربران‬ ‫ایـن اپلیکیشـن فعال کرده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن ویژگـی بـه کاربـر اجـازه می دهـد در بخشـی از‬ ‫پروفایـل‪ ،‬کارت اعتباری یا نقدی خـود راثبت کند‪ ،‬گزینه‬ ‫امنیتـی را فعـال و سـپس بـدون خـروج از اینسـتاگرام از‬ ‫حسـاب هـای کاربری تجـاری خریـد کند‪.‬‬ ‫خریـد کردن بـدون خـروج از اپلیکیشـن و واردکردن‬ ‫اطالعـات پرداخـت بـرای خریـد در زمان دلخـواه‪ ،‬به طور‬ ‫حتـم قدرت رقابت تجاری اینسـتاگرام را بیشـتر می کند‪.‬‬ ‫سـخنگوی این شـرکت نیز وجود ایـن ویژگی را تایید‬ ‫کــرده اسـت‪ .‬مــــی تــوان بــا کـمـک ایـن ویــژگـی‬ ‫در یک رسـتوران یا آرایشـگاه وقـت رزرو کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن بـه گفتـه اینسـتاگرام‪ ،‬کاربران اینسـتاگرام‬ ‫در آینـده مـی تواننـد از داخـل اپلیکیشـن پرداخت هایی‬ ‫مسـتقیم انجـام دهنـد ماننـد خرید بلیت سـینما‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫●●●‬ ‫‪29‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هشتمین رویداد دورهمی فعاالن نرم‌افزار‌های مذهبی برگزار شد‬ ‫در جدیدترین رویداد دورهمی فعاالن نرم‌افزار‌های مذهبی‬ ‫در تهران‪ ،‬برنامه‌هایی همچون معرفی نرم‌افزار‌ها و تولیدات‪،‬‬ ‫داستان موفقیت و گفت‌وگوی رو در روی فعاالن این حوزه‬ ‫صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگـزاری فـارس‪ ،‬هشتـمیـن رویـداد‬ ‫دورهمی فعاالن نرم‌افزارهای مذهبی چهارشنبه ‪ 29‬فروردین‬ ‫ماه با حضور جمعی از برنامه‌نویسان‪ ،‬گرافیست‌ها‪ ،‬نمایندگان‬ ‫موسسات فرهنگی و همچنین عالقه‌مندان حوزه نرم‌افزارهای‬ ‫مذهبی در کافه کراسه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در قسمت اول برنامه‪ ،‬مهمانان این رویداد دورهمی به‬ ‫معرفی خود و فعالیت‌هایی که در گذشته انجام داده‌اند‬ ‫پرداختند‪ .‬در ادامه این رویداد دورهمی که به همت سازمان‬ ‫فضای مجازی سراج برگزار شده بود‪ ،‬مهندس حمیدرضا‬ ‫قطبی مدیر موسسه «شمیم سافت» به عنوان میهمان ویژه‬ ‫حضور و ضمن ارائه توضیحاتی درباره فعالیت‌های شرکت‬ ‫تحت مالکیت خود‪ ،‬در فضایی صمیمانه پاسخگوی سواالت‬ ‫فعاالن نرم افزاری بود‪.‬‬ ‫مدیر موسسه شمیم سـافـت‪ ،‬از نـرم افـزار «تقویم شمیم‬ ‫یاس» به عنوان یکی از موفق‌ترین نرم افزارهای این موسسه‬ ‫نام برد و اظهار کرد‪ :‬ایده اصلی ساخت این نرم افزار از آنجا‬ ‫شکل گرفت که تیم نرم افزاری ما به این نتیجه رسید که برای‬ ‫اینکه بتواند محتوای فرهنگی را در اختیار کاربران تلفن همراه‬ ‫قرار دهد الزم است این محتوا را در قالب نرم افزاری کاربردی‬ ‫ارائه کند و تصمیم نهایی این شد که در قالب یک تقویم‬ ‫اندرویدی این بستر را فراهم نماییم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫اولین تالش تیم نرم افزاری شمیم سافت منجر به ساخت‬ ‫نرم افزار «تقویم شمیم یار» شد‪ ،‬افزود‪ :‬در سال اولی که این‬ ‫تقویم عرضه شد نزدیک به ‪ 500‬هزار نصب برای آن ثبت شد‪.‬‬ ‫قطبی با بیان اینکه در سال ‪ 92‬و همزمان با گسترش‬ ‫تلفن‌های اندرویدی‪ ،‬استقبال از نصب نـرم افزارها افزایش‬ ‫یافت‪ ،‬گفت‪ :‬در آن سال نرم افزاری را تحت عنوان «پیامک‬ ‫مهدوی» تولید کرده و در مارکت‌های اندرویدی منتشر کردیم‬ ‫و از آن استقبال شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این استقبال باعث شد‬ ‫که تیم نرم افزاری ما انگیزه بیشتری گرفته و کار را با جدیت‬ ‫بیشتری پیگیری کند و با تالشی چهار ماهه توانستیم ضمن‬ ‫یادگیری برنامه‌نویسی‪ ،‬نرم افزار «تقویم شمیم یار» را به‬ ‫اندروید تبدیل کنیم‪.‬‬ ‫این فعال حوزه نرم افزار با اشاره به اینکه در ابتدا به بررسی‬ ‫مزایا و معایب نرم افزارهای مشابه داخلی و خارجی پرداختیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬نتیجه این تحقیق و بررسی این شـد که در فــروردیـن‬ ‫ماه ‪ 93‬اولـیـن نسخـه نـرم افزار «تقویم شمیم یاس» را ارائه‬ ‫کردیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنا را بر این گذاشتیم که نرم افزار تقویم‬ ‫شمیم یاس را رایگان در اختیار مخاطبان قرار دهیم‪ ،‬با این‬ ‫حال برای اینکه بررسی کنیم که آیا کاربران حاضرند برای‬ ‫برنامه‌های مذهبی هزینه کنند یا خیر‪ ،‬برخی از کاربردهای‬ ‫این تقویم را همراه با پرداخت هزینه ارائه کردیم و نهایتا این‬ ‫نتیجه حاصل شد که کاربران حاضرند برای برنامه خوب و‬ ‫کاربردی پول بپردازند‪.‬‬ ‫مدیر موسسه شمیم سافت با اشاره به اینکه تقویم ساخته‬ ‫شده توسط این موسسه در حال حاضر به آمار حدود یک و‬ ‫نیم میلیون نصب رسیده است‪ ،‬خطاب به فعاالن حوزه نرم‬ ‫افزار گفت‪ :‬پشتکار و همت و ناامید نشدن از شکست طرح‌های‬ ‫نرم افزاری‪ ،‬از مهم‌ترین فاکتورهای فعالیت در این حوزه است‬ ‫و عالوه بر این‪ ،‬باید بازار به صورت مداوم رصد شود تا مطابق‬ ‫سلیقه و عالقه کاربران‪ ،‬نرم افزارها بروزرسانی و ارتقا پیدا‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫قطبی ضمن توصیه به لزوم ارتباط گیری در زمینه‬ ‫سـاخـت نـرم افزاهـای مذهبـی‪ ،‬گفـت‪ :‬وقتـی در حال‬ ‫کدنویسی اولین نرم افزار موسسه بودیم‪ ،‬فردی با ما تماس‬ ‫گرفت و اطمینان خاطر داد که توانایی این را دارد که در‬ ‫زمینه گرافیکی به تیم ما کمک کند و ما نیز اعتماد کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نتیجه همکاری این شد که آن فرد در اثر ارتباط‬ ‫گیری با تیم نرم افزاری ما‪ ،‬عالوه بر تخصصی که در زمینه‬ ‫گرافیکی داشت‪ ،‬کدنویسی را نیز فراگرفت و در حال حاضر‬ ‫درآمد خوبی از ساخت نرم افزار دارد‪.‬‬ ‫پس از پایان صحبت‌های مهمان ویژه برنامه‪ ،‬فعاالن حوزه‬ ‫نرم‌افزارهای مذهبی در قالب گفت‌وگوهای دو نفره و چنده‬ ‫نفره و در فضایی صمیمانه‪ ،‬ضمن تشریح حوزه فعالیت‌های‬ ‫خود‪ ،‬ایده‌ها و برنامه‌های خود را به اشتراک گذاشته و در‬ ‫موضوعاتی همچون نحوه تبلیغات‪ ،‬درآمدزایی‪ ،‬ارتقای فنی‬ ‫برنامه‌ها و نرم‌افزارها تجربیات خود را تبادل کردند‪.‬‬ ‫مهدی عباسی مدیر مرکز چندرسانه‌ای و تلفن همراه‬ ‫سازمان فضای مجازی سراج در این رویداد دورهمی ضمن‬ ‫تشریح برنامه‌های این سازمان در حوزه نرم‌افزار‌های مذهبی‪،‬‬ ‫تاکید کرد که از ایده‌ها و تولیدات فعاالن این حوزه حمایت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫مطابق برنامه‌ریزی انجام شده از سوی سازمان فضای‬ ‫مجازی سراج‪ ،‬نهمین دورهمی فعاالن نرم‌افزار‌های مذهبی روز‬ ‫‪ 10‬اردیبهشت برگزار خواهد شد‪ .‬عالقه‌مندان حوزه نرم‌افزار‬ ‫برای کسب اطالع درباره نحوه ثبت‌نام در این رویداد دورهمی‬ ‫و سایر برنامه‌ها می‌توانند به کانال رویداد دورهمی فعاالن‬ ‫نرم‌افزار‌های مذهبی به آدرس ‪ @eventsoftware‬در‬ ‫شبکه های پیام رسان‪ ،‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫برخورد قانونی با وب سایت بزرگ استخدام هکر‬ ‫‪30‬‬ ‫به دنبال همکاری پلیــس و مقـامـات قضایـی‬ ‫در چندیـن کشـور جهان یک وب سـایت مشـهور‬ ‫کـه خدمـات اسـتخدام هکر ارائـه می کـرد از کار‬ ‫افتـاد و تعـدادی از مدیران آن هم دسـتگیر شـدند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس به نقـل از تک‬ ‫تارگت‪ ،‬وب سـایت ‪ Webstresser.org‬یکی‬ ‫از وب سـایت هـای مشـهور دنیـا در زمینـه ارائـه‬ ‫خدمـات هکـری اسـت کـه افـراد مـی تواننـد بـا‬ ‫مراجعـه بـه آن افـرادی را بـرای اجرای حمـلات‬ ‫مخــرب موســوم به ‪ DOS‬شناسـایی کرده و به‬ ‫کار بگیرند‪.‬‬ ‫در جریـان حملات ‪ DOS‬تلاش مـی شـود‬ ‫بـا ایجـاد ترافیک مصنوعـی بر روی سـایت هدف‬ ‫و ارسـال مقـدار زیـادی درخواسـت بـر علیـه آن‬ ‫سـایت مـورد حملـه از دسـترس خارج شـود‪.‬‬ ‫بـرای شناسـایی عوامـل گرداننـده این سـایت‪،‬‬ ‫یوروپـل و نیروهـای پلیـس از کشـورهای آمریکا‪،‬‬ ‫انگلیـس‪ ،‬هلنـد و غیـره بـا یکدیگـر همـکاری‬ ‫داشـته انـد‪ .‬عملیات منجـر به شناسـایی این افراد‬ ‫‪ Operation Power Off‬نـام گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫مدیـران وب سـایت یادشـده در کشـورهای‬ ‫مختلفـی زندگـی مـی کننـد کـه از جملـه ایـن‬ ‫کشـورها مـی تـوان بـه انگلیـس‪ ،‬کرواسـی‪ ،‬کانادا‬ ‫و صربسـتان اشـاره کـرد‪ .‬علاوه بـر ایـن برخـی‬ ‫کاربـران خدمـات ایـن سـایت کـه بارهـا از طریق‬ ‫آن هکرهایـی را اسـتخدام کـرده انـد‪ ،‬دسـتگیر‬ ‫شـده انـد کـه ایـن افـراد در کشـورهای هلنـد‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬اسـپانیا‪ ،‬کرواسـی‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اسـترالیا‪،‬کانادا‬ ‫و هنـگ کنـگ سـاکن بـوده انـد‪.‬‬ ‫در ایـن سـایت ‪ 136‬هـزار کاربـر ثبـت شـده‬ ‫حضور داشـته انـد و بر اسـاس برآوردها هماهنگی‬ ‫‪ 4‬میلیـون حملـه از نـوع ‪ DOS‬تنهـا در مـاه‬ ‫آوریـل میلادی از طریـق ایـن سـایت صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪.‬‬
‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پارک‌های علم و فناوری‬ ‫و مراکز رشد‬ ‫◄ مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی خبر داد‬ ‫استقرار دو شتاب‌دهنده در تهران و کرج‬ ‫◄ در تبریز؛‬ ‫مجتمع فناوری ربع رشیدی افتتاح شد‬ ‫◄ گزارشی از فعالیت‌های پارک علم و فناوری همدان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ایده‌هایی که تجاری می‌شوند‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪31‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه خوارزمی خبر داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫استقرار دو شتاب‌دهنده در تهران و کرج‬ ‫‪32‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور دانش ــگاه‬ ‫خوارزم ــی از برنام ــه ای ــن دانش ــگاه ب ــرای معرف ــی‬ ‫ســـالیانه بیـــش از ‪ 5‬شـــرکت دانش‌بنیـــان خبـــر‬ ‫داد و گفـــت‪ :‬هم‌اکنـــون ‪ 22‬مجموعـــه در مرکـــز‬ ‫رشـــد دانشـــگاه خوارزمـــی مســـتقر هســـتند کـــه‬ ‫برخ ــی از آن‌ه ــا هس ــته‌های فن ــاور ب ــوده‪ 8 ،‬ال ــی‬ ‫‪ 9‬ش ــرکت زایش ــی نی ــز در دو مجموع ــه پردی ــس‬ ‫کـــرج و ســـازمان مرکـــزی تهـــران مشـــغول بـــه‬ ‫فعالی ــت هس ــتند‪.‬‬ ‫حســـین حســـینی لواســـانی در گفت‌وگـــو‬ ‫بـــا ایســـنا بـــه شـــرح برخـــی فعالیت‌هـــای ایـــن‬ ‫مرکـــز پرداخـــت و توضیـــح داد‪ :‬در ایـــن مرکـــز‬ ‫شـــرکت‌های مختلفـــی مســـتقر هســـتند کـــه‬ ‫اعض ــای آن‌ه ــا را اس ــاتید و دانش ــجویان تش ــکیل‬ ‫داده‌انـــد‪ .‬ایـــن شـــرکت‌ها کـــه برخـــی از آن‌هـــا‬ ‫در حـــال دانش‌بنیـــان شـــدن هســـتند‪ ،‬بســـیار‬ ‫فعـــال بـــوده و دســـتگاه‌های بســـیاری را بـــه‬ ‫منظـــور فـــروش‪ ،‬بـــه ســـازمان‌هایی همچـــون‬ ‫آمـــوزش و پـــرورش و شـــرکت نفـــت عرضـــه‬ ‫کرد ه‌انـــد‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــه ســـاخت دســـتگاه‌های‬ ‫گوهرتراشـــی و برگـــزاری دوره‌هـــای طراحـــی‪،‬‬ ‫ســـاخت و شناســـایی گوهـــر در مرکـــز رشـــد‬ ‫دانش ــگاه خوارزم ــی اش ــاره ک ــرد و اف ــزود‪ :‬مرک ــز‬ ‫نـــوآوری و شـــکوفایی گوهرتراشـــی نیـــز بـــه‬ ‫همـــت ایـــن مجموعـــه راه‌انـــدازی شـــده اســـت‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور دانش ــگاه‬ ‫خوارزمـــی بـــا بیـــان اینکـــه مرکـــز کارآفرینـــی‬ ‫و ارتبـــاط بـــا جامعـــه دانشـــگاه خوارزمـــی در‬ ‫راســـتای تحقـــق ارتبـــاط صنعـــت بـــا جامعـــه‬ ‫ایجـــاد شـــده اســـت‪ ،‬از انعقـــاد ‪ 92‬تفاهم‌نامـــه‬ ‫بیـــن ایـــن مرکـــز و دانشـــگاه‌های مختلـــف در‬ ‫ســـال ‪ 96‬خبـــر داد و اضافـــه کـــرد‪ :‬همچنیـــن‬ ‫تفاهم‌نامـــه‌ای بـــا اداره شـــهرک‌های صنعتـــی‬ ‫منعقـــد شـــده و مجموعـــه‌ای نیـــز تحـــت عنـــوان‬ ‫«مرکـــز نـــوآوری و شـــکوفایی شـــهرک‌های‬ ‫صنعتـــی» در شـــهرک شـــمس‌آباد تهـــران‬ ‫افتتـــاح شـــده اســـت‪.‬‬ ‫لواســـانی ادامـــه داد‪ :‬ایـــن مجموعـــه کـــه بـــه‬ ‫ارزیابـــی پرو‍‍ژه‌هـــای صنعتـــی می‌پـــردازد‪،‬‬ ‫ارتبـــاط مســـتمر بیـــن دانشـــجویان و اســـاتید‬ ‫دانشـــگاه بـــا شـــهرک‌های صنعتـــی را عملیاتـــی‬ ‫کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص ارتبـــاط بـــا مجموعه‌هـــای‬ ‫صنعت ــی و نهاده ــا ب ــا دانش ــگاه‪ ،‬از طرح ــی تح ــت‬ ‫عن ــوان «دس ــتیار صنعتی‪-‬اجتماع ــی» خب ــر داد و‬ ‫گفــت‪ :‬در ایــن طــرح خبــرگان صنایــع و خبــرگان‬ ‫نهاده ــای اجتماع ــی ب ــه عن ــوان دس ــتیار اس ــاتید‬ ‫در کالس‌ه ــای درس حض ــور پی ــدا خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫مش ــاور ارتب ــاط ب ــا صنع ــت و جامع ــه دانش ــگاه‬ ‫خوارزمـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن افـــراد‪ ،‬بـــا‬ ‫هماهنگـــی اســـتاد‪ 1 ،‬الـــی ‪ 2‬جلســـه در تمامـــی‬ ‫کالس‌هـــای درس حضـــور پیـــدا خواهنـــد کـــرد‪،‬‬ ‫هـــدف از ایـــن حضـــور را آشـــنایی بیشـــتر‬ ‫دانشـــجویان بـــا کارهـــای صنعتـــی و میـــزان‬ ‫کاربـــرد محتـــوای دروس آن‌هـــا عنـــوان کـــرد‪.‬‬ ‫لواس ــانی همچنی ــن از «ط ــرح مه ــارت آم ــوزی‬ ‫‪ »2020‬یـــا «‪ 20‬مهـــارت در ‪ 20‬ســـالگی» نـــام‬ ‫بـــرد و توضیـــح داد‪ :‬در ایـــن طـــرح ترتیبـــی‬ ‫داده شـــده تـــا دانشـــجویان ‪ 20‬مهـــارت پایـــه‬ ‫و اساســـی مـــورد نیـــاز در اســـتخدام از جملـــه‬ ‫رزومه‌نویســـی و ســـواد اطالعاتـــی را بیاموزنـــد‪.‬‬ ‫وی از تدویـــن طـــرح ارتبـــاط بـــا صنعـــت یـــا‬ ‫بـــه عبـــارت دیگـــر‪« ،‬مـــدل اســـتراتژی ارتبـــاط‬ ‫دانشـــگاه بـــا صنعـــت و جامعـــه» خبـــر داد و‬ ‫تشـــریح کـــرد‪ :‬در ایـــن طـــرح نحـــوه ارتبـــاط‬ ‫دانشـــگاه بـــا جامعـــه‪ ،‬صنایـــع‪ ،‬دولـــت و حتـــی‬ ‫چگونگ ــی تأثی ــر دانش ــگاه ب ــرای بهب ــود عملک ــرد‬ ‫در خصـــوص محیـــط زیســـت و ســـایر مســـائل‬ ‫تعیی ــن ش ــده‪ ،‬ضم ــن آن ک ــه م ــواردی همچ ــون‬ ‫چگونگـــی ثبـــت پتنـــت در شـــرکت‌های زایشـــی‬ ‫نیـــز بـــه صــورت یک مــدل کامــل و جامـــع در آن‬ ‫دیـــده می‌شـــود‪.‬‬ ‫مشـــاور ارتبـــاط بـــا صنعـــت و جامعـــه‬ ‫دانشـــگاه خوارزمـــی تغییـــر نـــام «دفتـــر ارتبـــاط‬ ‫بـــا صنعـــت» بـــه «دفتـــر کارآفرینـــی و ارتبـــاط‬ ‫بـــا جامعـــه» در ســـال گذشـــته را نوعـــی تغییـــر‬ ‫رویکـــرد دانســـت و اظهـــار کـــرد‪ :‬دانشـــگاه‬ ‫خوارزمـــی یـــک دانشـــگاه جامـــع بـــوده و الزمـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع ایـــن اســـت کـــه تمـــام رشـــته‌ها‬ ‫را در بـــر بگیـــرد؛ بنابرایـــن مـــواردی همچـــون‬ ‫«کارآفرینـــی» و «ارتبـــاط بـــا جامعـــه» در ایـــن‬ ‫تغییـــر نـــام لحـــاظ شـــده اســـت‪.‬‬ ‫لواســـانی افـــزود‪ :‬مجموعـــه‌ای تحـــت عنـــوان‬ ‫«ش ــهر س ــلول» در پردی ــس ک ــرج پای ــه گ ــذاری‬ ‫شـــده اســـت کـــه بخشـــی از آن شـــتاب‌دهنده‬ ‫علـــوم زیســـتی بـــه شـــمار می‌آیـــد‪ .‬در ایـــن‬ ‫مجموعـــه بحث‌هـــای مربـــوط بـــه ســـلول‌های‬ ‫بنیـــادی پایه‌ریـــزی شـــده و شـــرکت‌های‬ ‫خاصـــی در آنجـــا مســـتقر خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی آن‌گاه بـــه موضوعاتـــی همچـــون ورود‬ ‫مباحـــث کارآفرینـــی بـــه ســـرفصل‌های درســـی‪،‬‬ ‫کارآمـــوزی دانشـــجویان و رصـــد فارغ‌التحصیـــان‬ ‫ادامه در صفحه بعد‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ادامه از صفحه قبل‬ ‫پرداخ ــت و گف ــت‪ :‬م ــورد آخ ــر طرح ــی اس ــت ک ــه‬ ‫در راســـتای شناســـایی فارغ‌التحصیـــان بیـــکار و‬ ‫توانمندســـازی آن‌هـــا انجـــام می‌پذیـــرد‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور دانش ــگاه‬ ‫خوارزمـــی فـــاز دوم ایـــن طـــرح را فلوشـــیپ‬ ‫(‪ )fellowship‬صنعتـــی عنـــوان کـــرد و ضمـــن‬ ‫اشـــاره بـــه برگـــزاری دوره‌هـــای مشـــترک بـــا‬ ‫صنعـــت‪ ،‬توضیـــح داد‪ :‬فارغ‌التحصیـــان بعـــد از‬ ‫گذرانـــدن ایـــن دوره‌هـــای کوتـــاه‌ مـــدت کـــه بـــا‬ ‫هم ــکاری اس ــاتید تدوی ــن ش ــده اس ــت‪ ،‬فلوش ــیپ‬ ‫مـــورد نظـــر در صنعـــت را دریافـــت کـــرده و در‬ ‫آینـــده نیـــز کار را بـــه صـــورت تخصصـــی دنبـــال‬ ‫خواهنـــد کـــرد‪.‬‬ ‫لواســـانی دربـــاره تجاری‌ســـازی محصـــوالت‬ ‫در ســـال ‪ 96‬گفـــت‪ :‬در ایـــن ســـال توانســـتیم‬ ‫محصـــوالت دانشـــجویان در شـــرکت‌ها را بـــه‬ ‫مرحل ــه ثب ــت اخت ــراع داخل ــی برس ــانیم‪ .‬مرحل ــه‬ ‫دوم نیـــز تـــاش بـــرای ثبـــت پتنـــت اســـت کـــه‬ ‫پیگیـــری آن بیشـــتر از ســـوی کانـــون ثبـــت‬ ‫پتنـــت ایـــران دنبـــال می‌شـــود‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور دانش ــگاه‬ ‫خوارزمـــی همچنیـــن از برگـــزاری دوره‌هایـــی‬ ‫بـــرای کمـــک بـــه دانشـــجویان بـــرای ثبـــت‬ ‫پتن ــت داخل ــی و خارج ــی خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬گام‬ ‫دوم چگونگـــی بازاریابـــی شـــرکت‌ها و آشـــنایی‬ ‫آن‌هـــا بـــا مســـائلی همچـــون بیمـــه و مالیـــات‬ ‫اســـت‪ .‬هـــدف از برگـــزاری ایـــن دوره‌هـــا ایـــن‬ ‫اســـت کـــه شـــرکت‌های زایشـــی متشـــکل از‬ ‫دانش ــجویان اس ــتقالل خ ــود را ب ــه دس ــت آورده و‬ ‫بـــا مشـــکالت کمتـــری مواجـــه باشـــند‪.‬‬ ‫شتاب دهنده‌ها مجموعه‌هایی‬ ‫هستند که برای تیم‌های‬ ‫استارتاپی ایجاد می‌شوند‪.‬‬ ‫لواس ــانی ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای ج ــذب بودج ــه‬ ‫چنـــد ســـاز و کاری وجـــود دارد‪ ،‬برخـــی از ایـــن‬ ‫ســـاز و کارهـــا را اختصـــاص یافتـــن آن از محـــل‬ ‫بودجـــه دانشـــگاه‪ ،‬مشـــارکت بخـــش خصوصـــی و‬ ‫ج ــذب س ــرمایه گ ــذار برش ــمرد و گف ــت‪ :‬بودج ــه‬ ‫دانش ــگاه معم ــوالً ب ــه تأمی ــن فض ــا و بخش‌ه ــای‬ ‫فیزیک ــی و نی ــز تجهی ــز فضاه ــای موج ــود‪ ،‬ترمی ــم‬ ‫و بهبـــود آن‌هـــا اختصـــاص می‌یابـــد‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن از برنام ـه‌ای ب ــرای اس ــتقرار ی ــک‬ ‫شـــتاب‌دهنده در تهـــران و یـــک شـــتاب‌دهنده‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات در کـــرج خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫بودجـــه ایـــن مراکـــز نیـــز از بخـــش خصوصـــی‬ ‫تأمی ــن می‌ش ــود‪ .‬س ــعی داری ــم ب ــرای ه ــر ی ــک‬ ‫از ایـــن شـــرکت‌ها‪ ،‬از طریـــق جـــذب اسپانســـر‪،‬‬ ‫تأمیـــن مالـــی صـــورت گیـــرد‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد واحده ــای فن ــاور دانش ــگاه‬ ‫خوارزمـــی آن‌گاه بـــه تعریـــف شـــتاب دهنـــده‬ ‫پرداخـــت و تصریـــح کـــرد‪ :‬شـــتاب دهنده‌هـــا‬ ‫مجموعه‌هایـــی هســـتند کـــه بـــرای تیم‌هـــای‬ ‫اســـتارتاپی ایجـــاد می‌شـــوند‪ .‬ایـــن در حالـــی‬ ‫اســـت کـــه تیم‌هـــای مذکـــور پیش‌تـــر در‬ ‫روی ــدادی همچ ــون اس ــتارتاپ ویکن ــد (‪startup‬‬ ‫‪ )weekend‬بـــه رقابـــت پرداختـــه و تیم‌هـــای‬ ‫برگزیـــده انتخـــاب شـــده‌اند‪.‬‬ ‫حسـ ــینی لواس ــانی ادام ــه داد‪ :‬ش ــتاب‌دهنده‌ها‬ ‫فضـــای فیزیکـــی مـــورد نیـــاز شـــرکت‌ها را‬ ‫در اختیارشـــان قـــرار داده و فعالیـــت آن‌هـــا را‬ ‫جهـــت‌دار و هدف‌منـــد می‌کننـــد‪ .‬فـــاز نهایـــی‬ ‫کمـــک بـــه بالندگـــی و پیشـــرفت شـــرکت‌ها و‬ ‫پیـــدا کـــردن ســـرمایه‌گذار بـــرای آن‌هاســـت‪.‬‬ ‫ایـــن در حالـــی اســـت کـــه شـــرکت‌ها در قبــــال‬ ‫این مـوضوع و در صـورت موفقیـت در ایـن مسـیر‪،‬‬ ‫درصـــدی از سـهـــام خـــــود را بــه شــتاب‌دهنده‬ ‫خواهنـــد داد‪.‬‬ ‫وی چنیـــن ســـرمایه‌گذارانی را ســـرمایه‌گذاران‬ ‫بـــا ریســـک بـــاال (‪ )high risk‬نامیـــد و اضافـــه‬ ‫کـــرد‪ :‬تخصیـــص یافتـــن درصـــدی از ســـهام‬ ‫شـــرکت‌ها بـــه شـــتاب‌دهنده از آن رو اســـت‬ ‫ک ــه چنی ــن فرآین ــدی‪ ،‬ب ــرای آن‌ه ــا‪ ،‬ب ــه لح ــاظ‬ ‫اقتصـــادی نیـــز به‌صرفـــه باشـــد‪.‬‬ ‫در تبریز؛‬ ‫مجتمع فناوری ربع‬ ‫رشیدی افتتاح شد‬ ‫مجتمع فناوری ربع رشیدی با حضور رئیس‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی کشور افتتاح شد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری مهـر‪ ،‬رشـیدی هفتمین برج‬ ‫فنـاوری کشـور و اولین برج فناوری اسـتان محسـوب‬ ‫می‌شـود‪ .‬ظرفیـت بـرج فنـاوری ربـع رشـیدی‪۲۴ ،‬‬ ‫واحـد بـوده و سـاختمان آن توسـط صنـدوق نوآوری‬ ‫و شـکوفایی تامیـن شـده اسـت‪ ،‬ایـن بـرج بـه شـرط‬ ‫تملیـک‪ ،‬بـه شـرکت‌های دانـش بنیـان واگـذار‬ ‫می‌شـود‪.‬‬ ‫بهـزاد سـلطانی طـی مراسـم افتتـاح مجتمـع فناوری‌‬ ‫ربـع رشـیدی اظهـار کـرد‪ :‬باید سـعی کنیـم نیازهای‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیـان را روز بـه روز بیشـتر‬ ‫فهمیـده و خدمـات جدیـدی بـرای آن‌هـا تعریـف‬ ‫کنیـم‪ ،‬اختصـاص وام اشـغال زایی چهـار درصد به هر‬ ‫شـرکتی کـه پنج نفـر نیروی جدیـد بیمـه‌ای بگیرد و‬ ‫تخصیـص وام ‪ ۳۰۰‬میلیونـی بـرای برخی شـرکت‌های‬ ‫دانـش بنیـان از خدمـات ارائه شـده به این شـرکت‌ها‬ ‫اسـت‪ ،‬بـا فـروش دفتر بـه شـرکت‌هایی کـه در لبه‌ی‬ ‫مـرگ قـرار دارنـد‪ ،‬وضعیـت را بدتـر می‌کنیـم‪ ،‬اگـر‬ ‫بـا یـک سـال صبـر‪ ،‬وضعیـت بهتـر شـد‪ ،‬آن شـرکت‬ ‫می‌توانـد بـرای خریـد دفتـر اقـدام کنـد‪.‬‬ ‫وی بـا برشـماری مزایـای تاسـیس برج‌هـای فنـاوری‬ ‫گفـت‪ :‬بعضـی از شـرکت‌ها اگـر بـه تنهایـی عمـل‬ ‫می‌کردنـد‪ ،‬نمی‌توانسـتند دفتـر بخرنـد‪ .‬داشـتن‬ ‫صرفـه‌ی اقتصـادی و امـکان تعامـل و هـم افزایـی‬ ‫شـرکت‌ها از مزایـای تامیـن سـاختمان و برج‌هـای‬ ‫فنـاوری بـه شـمار می‌آینـد‪.‬‬ ‫سـلطانی بـا تاکیـد بـر ایـن کـه بـرای نمـاد سـازی‬ ‫جریـان دانـش بنیـان در کشـور کاری نکرده‌ایـم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬کشـور چـاره‌ای جـز حرکـت به سـمت‬ ‫دانـش بنیـان شـدن نـدارد‪ ،‬مـا برج‌هایـی ماننـد برج‬ ‫وکال و پزشـکان داریـم‪ ،‬امـا برجـی به نـام فناوری در‬ ‫سـطح شـهر و خیابـان نداریـم و جـوان فارغ‌التحصیل‬ ‫بایـد ببینـد کـه فنـاوری در کشـور مهـم و قابل حس‬ ‫کـردن اسـت‪ ،‬بایـد بـا تمـام وجـود بـه دنبـال تحقق‬ ‫و فرهنـگ سـازی بـرای حرکـت بـه سـمت فنـاوری‬ ‫با شیم ‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر ضـرورت حمایـت بیمـه‌ای از‬ ‫شـرکت‌های دانـش بنیـان گفـت‪ :‬تمـام مالـکان‬ ‫شـرکت‌های بـزرگ در دنیـا‪ ،‬چندیـن بـار شکسـت‬ ‫خورده‌انـد و هـر شکسـت‪ ،‬موفقیت بعـدی را رقم زده‬ ‫اسـت‪ ،‬از ایـن رو بـا در نظـر گرفتـن بیمـه بیـکاری‪،‬‬ ‫افـراد ایـن فضـا را راحـت پذیرفتـه و جوانـان نیـز بـه‬ ‫تاسـیس و فعالیـت در شـرکت‌های دانـش بنیـان‬ ‫تشـویق می‌شـوند‪.‬‬ ‫ی بـا اشـاره بـه مـورد حمایـت نگرفتـن اسـتارتاپ‌ها‬ ‫گفـت‪ :‬مـا نمی‌توانیـم از اسـتارت آپ‌هـا حمایـت‬ ‫کنیـم‪ ،‬چـرا کـه ثبـت نشـده‌اند‪ ،‬بـا ثبـت و تغییـر نام‬ ‫بـه دانـش بنیـان‪ ،‬می‌تـوان از اسـتارت‌آپ‌ها حمایـت‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫بـا اشـاره بـه اعتبارات گفـت‪ :‬مشـکل ما پول نیسـت‪،‬‬ ‫اگـر اعتبـار تخصیصـی خـرج شـده باشـد و مـا را بـه‬ ‫سـود برسـاند‪ ،‬چندیـن برابر اعتبـار‪ ،‬می‌تـوان بازدهی‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫رئیـس هیـات عامـل صنـدوق نـوآوری و شـکوفایی‬ ‫کشـور تاکیـد کـرد‪ :‬امیداوریـم تبریـز در فرهنـگ‬ ‫سـازی بـرای حرکـت بـه سـمت دانـش بنیـان شـدن‬ ‫از تهـران جلـو بزنـد‪ ،‬رتبـه‌ پنجـم آذربایجـان شـرقی‬ ‫بـا اسـتفاده از ظرفیت‌هـای موجـود می‌تواتـد ارتقـا‬ ‫پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫اکبـر فرزیـن مقـدم‪ ،‬جانشـین مدیـر منطقـه علـم و‬ ‫فنـاوری ربع رشـیدی نیـز در ادامه این مراسـم اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬منطقـه ویـژه فنـاوری ربـع رشـیدی بـه دنبـال‬ ‫ایجـاد اکوسیسـتم‌های فنـاوری و نـوآوری بـرای‬ ‫توسـعه فناوری‌هـای دانـش بنیـان در اسـتان بوده که‬ ‫ایـن نیـز نیازمنـد فراهم کردن بسـترهای الزم اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه افتتـاح بـرج فنـاوری ربـع رشـیدی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬ایـن بـرج بـا حمایت‌های صنـدوق نوآوری‬ ‫و شـکوفایی و تعامـل شـرکت‌های دانـش بنیـان در‬ ‫تبریـز افتتـاح شـد و بـرای سـنوات بعـدی بـه دنبـال‬ ‫افزایـش تعـداد برج‌هـای فنـاوری در اسـتان هسـتیم‬ ‫تـا تبریـز بـه عنـوان شـهر فنـاور مطـرح شـود‪ .‬ایـن‬ ‫مجتمـع پـس از مجتمع‌هـای فنـاوری امیـر کبیـر‪،‬‬ ‫شـکوفایی شـرکت‌های دانـش بنیان‪ ،‬فناوری شـریف‪،‬‬ ‫علـوم پزشـکی‪ ،‬همـت و تربیـت مـدرس‪ ،‬هفتمیـن‬ ‫مجتمـع فنـاوری کشـور بـه شـمار می‌آیـد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫●●●‬ ‫‪33‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارشی از فعالیت‌های پارک علم و فناوری همدان‬ ‫ایده‌هایی که تجاری می‌شوند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در یکـی دو سـال اخیـر جهت‌گیـری ایده پارک بیشـتر به سـمت ورود به حـوزه متخصصین دانشـگاهی پیـش رفته و تجاری‌سـازی ایده‌های پژوهشـی هدف‬ ‫اصلـی پارک علـم و فناوری اسـتان همدان به شـمار می‌رود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری فـارس از همـدان‪ ،‬چرایـی نگـرش سـنتی به پـارک علـم و فناوری اسـتان همـدان در سـال‌های گذشـته همـواره به عنوان سـؤالی‬ ‫بی‌پاسـخ ذهـن مسـئوالن پـارک علم و فنـاوری‪ ،‬محققیـن و دانشـگاهیان را به خود مشـغول کـرده و انتظار این پـارک برای ورود یـک فرد خلاق و ایده‌پرداز و‬ ‫بیـان ایـده‌ای نـو و تلاش بـرای تجاری‌سـازی ایـده خود تحـت حمایت پـارک علم و فنـاوری در حـال تبدیل شـدن بـه رویایی دسـت نیافتنی شـده بود‪.‬‬ ‫امـا خوشـبختانه در یکـی دو سـال اخیـر جهت‌گیـری ایده پارک بیشـتر به سـمت ورود به حـوزه متخصصین دانشـگاهی اسـت که بـا تحقیقات و زبـان گویا‬ ‫توانسـته‌اند ایـده خـود را از حالت تجربی به سـمت و سـوی ایده دانشـگاهی و پژوهشـی حرکـت دهند‪.‬‬ ‫‪34‬‬ ‫مس ــوول ام ــور موسس ــات پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫اســـتان همـــدان در خصـــوص «ایـــده پـــارک»‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬از یـــک ســـال گذشـــته پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری یـــک رویکـــرد فعاالنه‌تـــری نســـبت بـــه‬ ‫ایـــن موضـــوع اتخـــاذ کـــرده‪ ،‬بـــه طـــوری کـــه در‬ ‫فضاهایـــی کـــه افـــراد خـــاق و ایده‌پـــرداز حضـــور‬ ‫دارنـــد ورود پیـــدا می‌کنـــد‪.‬‬ ‫مجتب ــی فرهانچ ــی اف ــزود‪ :‬رویداده ــا و مس ــابقاتی‬ ‫در ایـــن مـــدت در مراکـــز علمـــی و دانشـــگاه‌ها‬ ‫برگـــزار شـــده کـــه موجـــب تشـــویق اســـاتید‪،‬‬ ‫دانشـــجویان و متخصصیـــن بـــه ایده‌پـــردازی‬ ‫توســـط پـــارک و فنـــاوری همـــدان می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن اقـــدام پـــارک منجـــر‬ ‫بـــه فعالیـــت و جنـــب و جـــوش در فضـــای علمـــی‬ ‫و دانشـــگاهی و تشـــویق و ترغیـــب افـــراد بـــه‬ ‫ایده‌پـــردازی می‌شـــود‪ ،‬گفـــت‪ 13 :‬رویـــداد ایـــده‬ ‫پـــارک در یـــک ســـال گذشـــته برگـــزار شـــده و‬ ‫هم‌اکنـــون نیـــز دو رویـــداد در مهـــر و آبـــان مـــاه‬ ‫امس ــال در پ ــارک عل ــم و فن ــاوری در دس ــت اق ــدام‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫فرهانچـــی بـــا بیـــان اینکـــه هـــر رویـــداد دارای‬ ‫یـــک موضـــوع خـــاص اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪:‬‬ ‫بـــرای مثـــال یـــک رویـــداد در حـــوزه بـــرق و‬ ‫الکترونیـــک و یـــک رویـــداد دیگـــر در حـــوزه‬ ‫کشـــاورزی برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه آبـــان مـــاه امســـال رویـــداد‬ ‫کس ــب و کار س ــبز ق ــرار اس ــت توس ــط پ ــارک عل ــم‬ ‫و فنـــاوری برگـــزار شـــود‪ ،‬اضافـــه کـــرد‪ :‬در رویـــداد‬ ‫کســـب و کارهایـــی کـــه دوســـتدار محیـــط زیســـت‬ ‫هســـتند و آلودگـــی کمتـــر دارنـــد بـــه شـــکل‬ ‫فراخـــوان هـــر کـــس کـــه دارای ایـــده کســـب و‬ ‫کار اســـت ثبـــت نـــام می‌کنـــد و ایده‌هـــا توســـط‬ ‫پـــارک مـــورد داوری قـــرار می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫فرهانچـــی تصریـــح کـــرد‪ :‬از بیـــن ایده‌هـــای‬ ‫شـــرکت‌کننده تعـــداد محـــدودی بـــرای مثـــال‬ ‫فق ــط ‪ 15‬ای ــده می‌توان ــد در س ــه دقیق ــه ک ــه ن ــرم‬ ‫شهرداری همدان باید نیازهای‬ ‫ضروری خود را در حوزه خدمات شهری‪،‬‬ ‫زیباسازی‪ ،‬آتش‌نشانی‪ ،‬آرامستان‬ ‫و‪ ...‬را به پارک علم‬ ‫و فناوری اعالم کند‬ ‫جهانـــی اســـت‪ ،‬ایـــده خـــود را مطـــرح کنـــد‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬از میـــان ایده‌هـــای ارائـــه شـــده‬ ‫توســـط ایده‌پـــردازان‪ ،‬حضـــار‪ ،‬داوران‪ ،‬کارشناســـان‬ ‫و متخصصیـــن ســـه ایـــده برتـــر را بـــا توجـــه بـــه‬ ‫کیف ــی ب ــودن ای ــده ب ــه نس ــبت ‪ 30‬ب ــه ‪ 70‬انتخ ــاب‬ ‫می‌کننـــد و جوایـــز ارزنـــده‌ای بـــه ایـــن افـــراد‬ ‫ایده‌پـــرداز داده می‌شـــود‪.‬‬ ‫فرهانچـــی بـــا بیـــان اینکـــه نفـــرات برتـــر ایـــن‬ ‫مســـابقات می‌تواننـــد در پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫بـــرای کار بـــر روی ایـــده خـــود مســـتقر شـــوند‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬در شهرســـتان‌های مختلـــف اســـتان رزن‪،‬‬ ‫تویســـرکان‪ ،‬نهاونـــد و مالیـــر در مجمـــوع ‪ 11‬بـــار‬ ‫ای ــده پ ــارک براس ــاس ظرفی ــت ه ــر منطق ــه برگ ــزار‬ ‫شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری بـــا‬ ‫شـــورای شـــهر همـــدان جلســـه‌ای در صحـــن شـــورا‬ ‫برگـــزار کـــرده کـــه بتوانـــد رویـــداد ایـــده پـــارک را‬ ‫براس ــاس نیازه ــای ش ــهرداری هم ــدان برگ ــزار کن ــد‪،‬‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬شـــهرداری همـــدان بایـــد نیازهـــای‬ ‫ضـــروری خـــود را در حـــوزه خدمـــات شـــهری‪،‬‬ ‫زیباس ــازی‪ ،‬آتش‌نش ــانی‪ ،‬آرامس ــتان و‪ ...‬را ب ــه پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری اعـــام کنـــد تـــا ایده‌پـــردازان در‬ ‫زمینـــه نیـــاز شـــهری بـــه ایـــده پـــردازی در حـــوزه‬ ‫مدیریـــت شـــهری بپردازنـــد‪.‬‬ ‫فرهانچ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه هن ــوز فراخ ــوان‬ ‫ایده‌پـــردازی مدیریـــت شـــهری داده نشـــده اســـت‪،‬‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬ایـــن کار جـــزو مصوبـــات شـــورای شـــهر‬ ‫همـــدان اســـت و در آینـــده نزدیـــک پـــس از اتمـــام‬ ‫جلســـات ایـــن ایـــده پـــردازی در همـــدان انجـــام‬ ‫مـــی شـــود‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص فوای ــد ای ــده پ ــارک بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫از ‪ 11‬ایــده پــارک بــه طــور متوســط بیــش از ‪ 300‬ایــده‬ ‫جدیـــد توســـط ایـــده پـــردازان ارائـــه شـــده اســـت کـــه‬ ‫از ای ــن مجم ــوع ب ــه ط ــور متوس ــط ‪ 30‬ای ــده در ح ــد‬ ‫خـــوب بـــوده و ‪ 10‬نفـــر از ایـــن ایـــده پـــردازان در‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری مســـتقر شـــده انـــد و‬ ‫بـــر روی ایـــده خـــود در حـــال کار هســـتند‪.‬‬
‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫همــدان جــزو‬ ‫استــان‌هـای‬ ‫برتــر کشور‬ ‫در ایده‌پردازی‬ ‫است‬ ‫برگزاری ساالنه ‪ 10‬تا ‪ 15‬ایده‬ ‫پارک در استان همدان‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان همـــدان‬ ‫نیـــز بـــا بیـــان اینکـــه گزینـــش ایده‌هـــا در‬ ‫موضوعـــات مختلـــف توســـط نـــوآوران و فنـــاوران در‬ ‫هم ــدان تح ــت عن ــوان ای ــده پ ــارک مت ــدوال ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬وزارتخان ــه در پ ــی نام ــی ب ــرای ای ــن‬ ‫ایده‌ه ــا ب ــه ص ــورت مش ــترک اس ــت ت ــا بیش ــتر در‬ ‫خصـــوص ایده‌هـــای جدیـــد ارائـــه شـــود‪.‬‬ ‫مجیـــد کـــزازی در خصـــوص اقدامـــات پـــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری در اس ــتان هم ــدان در زمین ــه ای ــده‬ ‫پـــارک افـــزود‪ :‬پـــارک علـــم و فنـــاوری همـــدان در‬ ‫ایـــن راســـتا ســـاالنه ‪ 10‬تـــا ‪ 15‬ایـــده پـــارک را در‬ ‫گزارش‪ :‬منیژه فرهانپور‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مس ــوول ام ــور موسس ــات پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫اســـتان همـــدان بـــا بیـــان اینکـــه بـــرای داشـــتن‬ ‫کســـب و کار موفـــق الزم اســـت کـــه ایده‌هـــای‬ ‫بس ــیار زی ــادی مط ــرح ش ــود ب ــه ط ــوری ک ــه ن ــرم‬ ‫جهان ــی آن ‪ 3‬ه ــزار ب ــه ی ــک اس ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫از ه ــر ‪ 3‬ه ــزار ای ــده خ ــام ی ــک ای ــده ب ــه ص ــورت‬ ‫موف ــق وارد ب ــازار م ــی ش ــود و ب ــه ای ــن دلی ــل اس ــت‬ ‫ک ــه پ ــارک عل ــم و فن ــاوری بای ــد بس ــیاری از ای ــن‬ ‫تیـــپ رویدادهـــا برگـــزار کنـــد تـــا بتوانـــد از بیـــن‬ ‫ایده‌هـــای بســـیار زیـــاد ایـــده برتـــر را انتخـــاب‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫فرهانچـــی بـــا بیـــان اینکـــه هـــم اکنـــون‬ ‫رویدادهـــای مختلـــف و مشـــابه در اســـتان‌های‬ ‫مختلـــف کشـــور در حـــال برگـــزاری اســـت‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫بـــرای مثـــال شـــهرک علمـــی صنعتـــی اســـتان‬ ‫اصفهـــان رویـــدادی تحـــت عنـــوان «ایـــده شـــو» و‬ ‫در ســـایر اســـتان‌ها رویـــداد «شـــتاب» در حـــال‬ ‫برگـــزاری اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه از نظـــر تعـــداد ایده‌هایـــی‬ ‫کـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری برگـــزار می‌کنـــد‪،‬‬ ‫همـــدان شـــاید پـــس از اســـتان اصفهـــان جایـــگاه‬ ‫دوم را دارد‪ ،‬افـــزود‪ :‬همـــدان جـــزو اســـتان‌های‬ ‫برتـــر کشـــور در ایده‌پـــردازی اســـت بـــه طـــوری‬ ‫کـــه در یـــک ســـال گذشـــته ‪ 10‬رویـــداد و در ســـه‬ ‫ماه ــه (مه ــر‪ ،‬آب ــان و آذرم ــاه ) نی ــز س ــه روی ــداد در‬ ‫حـــال برگـــزاری در ســـطح اســـتان اســـت‪.‬‬ ‫فرهانچـــی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه در یـــک ســـال‬ ‫گذش ــته ب ــه ط ــور متوس ــط ه ــر م ــاه ی ــک روی ــداد‬ ‫توســـط پـــارک علـــم و فنـــاوری همـــدان برگـــزار‬ ‫شـــده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ 20 :‬روز قبـــل از اینکـــه‬ ‫ه ــر روی ــداد برگ ــزار ش ــود ی ــک نشس ــت مقدمات ــی‬ ‫بـــرای خـــود رویـــداد برگـــزار می‌شـــود تـــا افـــراد‬ ‫ایده‌پـــرداز راجـــع بـــه آن موضـــوع دور هـــم‬ ‫صحبـــت و تجربیـــات خـــود را در اختیـــار دیگـــران‬ ‫قـــرار دهنـــد‪.‬‬ ‫ســـطح اســـتان در زمینـــه طرح‌هـــای مختلـــف‬ ‫ماننـــد محیـــط زیســـت و عـــدم هدررفـــت آب‬ ‫و‪ ...‬برگـــزار می‌کنـــد کـــه برگزیـــدگان را عـــاوه‬ ‫بـــر تشـــویق در واحـــد فنـــاور پـــارک پذیـــرش و‬ ‫مســـتقر می‌ســـازد‪.‬‬ ‫وی در مـــورد اینکـــه در آینـــده پـــارک علـــم و‬ ‫فنـــاوری در زمینـــه ایـــده پـــارک چـــه چشـــم‌اندازی‬ ‫خواهـــد داشـــت‪ ،‬ادامـــه داد‪ :‬هـــدف اصلـــی پـــارک‬ ‫ایـــن اســـت کـــه در آینـــده ایـــن ایـــده پارک‌هـــا‬ ‫بتواننـــد ســـرمایه‌گذاران و متقاضیانـــی را تشـــخیص‬ ‫و دع ــوت کنن ــد ام ــا ب ــرای رس ــیدن ب ــه ای ــن ه ــدف‬ ‫بای ــد ب ــه س ــمت و س ــوی ای ــده ه ــای کارب ــردی ت ــر‬ ‫و پختـــه تـــر حرکـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫ک ــزازی ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد توس ــط اف ــراد‬ ‫صاحـــب فکـــر و ایـــده در نشســـت‌ها و جلســـات‬ ‫ب ــه عق ــد ق ــرارداد برس ــیم‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ه ــم‬ ‫اکنـــون هـــدف پـــارک علـــم و فنـــاوری پـــرورش‬ ‫بهتری ــن ای ــده اس ــت‪ ،‬ام ــا در آین ــده ه ــدف پ ــارک‬ ‫علـــم و فنـــاوری بایـــد بـــه یـــک گام جلوتـــر بـــرود؛‬ ‫یعنـــی ایده‌هـــای کاربـــردی و فناوری‌هـــای نویـــن‬ ‫کـــه مـــرز دانـــش را توســـعه می‌دهنـــد و کاربـــردی‬ ‫هســـتند بتواننـــد متقاضـــی را بـــه عقـــد قـــرارداد‬ ‫برســـانند‪.‬‬ ‫وی هزینــه هــر ایــده پــارک کوچــک را از مرحلــه‬ ‫فراخـــوان‪ ،‬داوری و تشـــویق ایده‌هـــای برتـــر بیـــن ‪4‬‬ ‫تـــا ‪ 5‬میلیـــون تومـــان دانســـت و گفـــت‪ :‬پـــس از‬ ‫مرحلـــه برگزیـــدن و تشـــویق‪ ،‬هـــر ایـــده نیـــاز بـــه‬ ‫تســـهیالت بیـــش از ‪ 40‬میلیونـــی دارد کـــه پـــس از‬ ‫اســـتقرار در پـــارک علـــم و فنـــاوری بـــه هـــر ایـــده‬ ‫در راســـتای تقویـــت فنـــاوری کشـــور داده می‌شـــود‪.‬‬ ‫‪35‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری یزد تاکید کرد‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫حمایت از برندسازی‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫‪36‬‬ ‫رییـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد گفـت‪ :‬اگـر‬ ‫بتوانیـم چنـد شـرکت مسـتقر را در برندسـازی‬ ‫حمایـت کنیـم‪ ،‬ایـن کار رزومه ای عالـی برای همه‌‬ ‫شـرکت‌ها خواهـد بـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایلنـا‪ ،‬داریـوش پورسـراجیان در‬ ‫نشسـت بـا شـرکت‌های فنـاور مسـتقر در پـارک با‬ ‫بیـان اینکـه پـارک‪ ،‬مجموعـه‌ای اسـت کـه همگی‬ ‫اعضـای آن بـا یکدیگـر در ارتبـاط هسـتند‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫نـگاه بیرونـی بـه یـک شـرکت بـه دیگر شـرکت‌ها‬ ‫قابـل تعمیم اسـت‪.‬‬ ‫پورسـراجیان بـا تاکیـد بـر اهمیـت ارزیابـی‬ ‫شـرکت‌های مسـتقر در پارک‪ ،‬گفت‪ :‬مـا ارزیابی‌های‬ ‫داخـل پارک را سـخت و جـدی اجرا می‌کنیـم تا در‬ ‫خـارج از پـارک دفـاع کننـده‌ی بـی چـون و چـرا از‬ ‫شـرکت‌ها باشـیم‪.‬‬ ‫رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد تصریـح کرد‪:‬‬ ‫شـاید در آغـاز فعالیـت پـارک علـم و فنـاوری یـزد‬ ‫نگاه‌هـا صرفـا بـه عملکـرد رئیـس و کادر اداری بود‬ ‫امـا در حـال حاضـر نـگاه بیرونـی بـه شـرکت‌های‬ ‫مسـتقر و رزومـه‌ی آنها اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه نشسـت احمدرضـا فقیـه خراسـانی‪،‬‬ ‫معـاون فنـاوری و نـوآوری بـا اشـاره بـه تاثیـرات‬ ‫فعالیـت پـارک علـم و فنـاوری یـزد و شـرکت‌های‬ ‫مسـتقر در آن در چرخه‌ی تولید و توسـعه‌ی کشور‪،‬‬ ‫گفـت گزارشـی را از فعالیت‌هـای پـارک در حـوزه‬ ‫معاونـت تحـت مدیریـت خـود ارایـه کـرد‪.‬‬ ‫شـهرام شـکوهی‪ ،‬معـاون پشـتیبانی پـارک علم‬ ‫و فنـاوری یـزد نیـز بـا بیـان این که اسـتان یـزد در‬ ‫حوزه فن‌آوری پیشـرو اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬از آغاز تاسـیس‬ ‫پـارک علـم و فناوری یزد مشـکل کمبـود فضا برای‬ ‫اسـتقرار شـرکت‌ها در پارک وجود داشـته و همواره‬ ‫دغدغـه مدیـران پارک بوده اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا توضیـح طرح‌هـای قابـل اجـرا و موانـع‬ ‫موجـود در اجـرای ایـن طرح‌هـا خواسـتار حمایـت‬ ‫بیشـتری از سـوی معـاون هماهنگی امـور اقتصادی‬ ‫و توسـعه منابع اسـتانداری شـد‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت‪ ،‬در ایـن نشسـت داریـوش‬ ‫پورسـراجیان‪ ،‬رئیـس پـارک علـم و فنـاوری یـزد‬ ‫ضمـن شـنیدن مسـائل و مشـکالت شـرکت هـای‬ ‫مسـتقر در پارک‪ ،‬به سـواالت مدیران عامل شـرکت‬ ‫هـای مسـتقر در پـارک پاسـخ داد‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان خبر داد‪:‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷‬مرکز «منش» جهاددانشگاهی در سطح کشور‬ ‫دکتـر محمـد صـادق بیجنـدی‪ ،‬از فعالیـت ‪ ۷‬مرکـز‬ ‫نـوآوری و شـکوفایی «منـش» ایـن نهـاد انقالبـی در‬ ‫سـطح کشـور خبـر داد‪.‬‬ ‫ش روابط عمومی جهاددانشـگاهی زنجان‪ ،‬دکتر‬ ‫به گزار ‌‬ ‫محمدصـادق بیجنـدی رییـس سـازمان تجاری سـازی‬ ‫فنـاوری و اشـتغال فارغ‌التحصیلان جهاددانشـگاهی‬ ‫در اولیـن جلسـه شـورای پذیـرش و سـرمایه‌گذاری‬ ‫مرکـز نـوآوری و شـکوفایی (منـش) جهاددانشـگاهی‬ ‫زنجـان‪ ،‬گفـت‪ :‬سـازمان تجـاری سـازی فنـاوری و‬ ‫اشـتغال دانش‌آموختـگان جهاددانشـگاهی‪ ،‬دو وظیفـه‬ ‫تجاری‌سـازی فنـاوری و اشـتغال دانش‌آموختـگان را به‬ ‫عهـده دارد و تاکنون با حضور سـه پـارک علم و فناوری‬ ‫و ‪ 24‬مرکـز رشـد کـه دو مـورد آن بـه تازگـی افتتـاح‬ ‫شـده‪ ،‬در حـال فعالیـت اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه پیشـرفت اتفاقـی نیسـت و‬ ‫بایـد برای رسـیدن به موفقیـت هدف‌گذاری کنیـم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بـر اسـاس آمـار و بـا توجـه بـه مسـتندات مشـاهده‬ ‫شـده در کشـورهای مختلـف چـون سـنگاپور و برخـی از‬ ‫کشـورهای دیگـر‪ ،‬بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه در ایران‬ ‫مراکـز شـتاب‌دهنده به خوبی کار خـود را انجام می‌دهند‪،‬‬ ‫ولـی مـا نیـاز بـه مرکـزی پیـش شـتاب‌دهنده داریم که‬ ‫بـه کمـک مراکز شـتاب‌دهنده بیاینـد و با مشـاوره و قرار‬ ‫دادن امکانـات در پیشـبرد اهـداف‪ ،‬کمک‌رسـان افـراد‬ ‫خالق باشـند‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان تجاری‌سـازی فنـاوری و اشـتغال‬ ‫دانش‌آموختـگان جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه اینکـه‬ ‫تاکنـون بـه جـز تهـران‪ ،‬هفـت مرکـز «منش» در سـطح‬ ‫کشـور در حـال فعالیت اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬می‌تـوان اذعان‬ ‫کرد که پیشـروترین اسـتان در این زمینه‪ ،‬اسـتان زنجان‬ ‫اسـت و بـا وجود اینکه مرکز «منش» در جهاددانشـگاهی‬ ‫زنجـان پـس از چنـد مرکـز در کشـور کار خود را شـروع‬ ‫کرده‪ ،‬اما عملکرد چشـم‌گیر این اسـتان باعث شـده است‬ ‫کـه جایـگاه نخسـت را در ایـن زمینـه به خـود اختصاص‬ ‫دهـد‪ ،‬ضمـن اینکـه بـاور داریم ایـن مراکز باید گسـترش‬ ‫یابنـد و سـایر اسـتان‌ها نیـز از ایـن مرکز الگـو بگیرند‪.‬‬ ‫دکتـر بیجنـدی با اشـاره بـه اینکــه در ایــن مراکز‬ ‫بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه خدماتـی را به افـراد خالق‬ ‫و دارای ایـده کسـب و کار بدهیـم‪ ،‬گفـت‪ :‬در این مراکز‬ ‫بنـا اسـت تا فضـا‪ ،‬اینترنـت و سـایر امکانـات و خدماتی‬ ‫کـه در تـوان مجموعه جهاددانشـگاهی اسـت در اختیار‬ ‫ایده‌پـردازان قـرار دهیـم و در بـازه زمانـی معینـی کـه‬ ‫بـه طـور معمـول ‪ 3‬تـا ‪ 6‬مـاه اسـت‪ ،‬یـک شـبکه و یـا‬ ‫تیم بسـازیم‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه دانشـگاه‌های مـا در حـوزه‬ ‫اشـتغال‌زایی خـوب عمـل نمی‌کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬بـه نظـر‬ ‫می‌رسـد بایـد در حـوزه اشـتغال‌زایی خوب عمـل کرده‬ ‫و خالهـای موجـود در دانشـگاه‌ها را پـر کنیـم‪ ،‬ضمـن‬ ‫ایـن کـه می‌توانیـم در همـه مراکـز آموزشـی موجـود‪،‬‬ ‫مراکـز «منـش» را نیـز ایجـاد کرد‪.‬‬ ‫رییـس سـازمان تجاری‌سـازی فنـاوری و اشـتغال‬ ‫دانش‌آموختـگان جهاددانشـگاهی بـا اشـاره بـه ایـن که‬ ‫در ایـن مراکـز تنها بنا اسـت کـه فضا و اینترنـت رایگان‬ ‫و سـایر نیازمندی‌هـای ایده‌پـردازان فراهـم شـود و پس‬ ‫از گسـترش ایـده و رسـیدن بـه مرحلـه تجاری‌سـازی‪،‬‬ ‫بایـد بـه دنبـال سـرمایه‌گذار بـرای ایده‌پردازان باشـیم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬نمی‌خواهیـم ایـن مراکز را بـا وام گرفتـن ارتباط‬ ‫دهیـم؛ چـرا کـه معتقدیـم در ایجـاد کسـب و کارهـای‬ ‫کوچـک و اسـتارت‌آپی‪ ،‬نیـازی بـه وام گرفتن نیسـت‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان برنامه و بودجه صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از پارک ابوریحان‬ ‫شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‬ ‫پـــارک ابوریحـــان شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی‬ ‫اصفهـــان بـــا حضوردکتـــر منصورغالمـــی‪ ،‬وزیـــر‬ ‫علوم‪،‬تحقیقـــات و فنـــاوری و دکترمحمدباقـــر نوبخـــت‪،‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــوری و رئی ــس س ــازمان برنام ــه و‬ ‫بودجـــه ‪ ،‬بـــه بهـــره بـــرداری رســـید‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش اداره کل رواب ــط عموم ــی وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫پ ــارک ابوریح ــان ش ــهرک علم ــی تحقیقات ــی اصفه ــان‬ ‫در زمین ــی ب ــه مس ــاحت ‪ ۲۰‬هکت ــار ب ــا زی ــر بن ــای ‪۱۴‬‬ ‫هـــزار و ‪ ۵۰۰‬متـــر مربـــع ســـاخته شـــده اســـت کـــه‬ ‫ام ــروز ‪ ۶‬ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬مت ــر مرب ــع از زی ــر بن ــای آن ب ــه‬ ‫به ــره ب ــرداری رس ــید‪.‬‬ ‫بودجـــه در نظـــر گرفتـــه شـــده بـــرای ســـاخت‬ ‫ای ــن پ ــارک ‪ ۱۸‬میلی ــارد توم ــان ب ــوده ک ــه مبل ــغ ‪۱۴‬‬ ‫میلیـــارد تومـــان از ایـــن ســـرمایه تســـهیالت بانکـــی‬ ‫بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن پـــارک قابلیـــت اســـتقرار ‪ ۶۲‬شـــرکت نوپـــا‬ ‫و ‪ ۳۲‬هســـته فنـــاوری را دارد و شـــامل ‪ ۲‬ســـاختمان‬ ‫خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫همچنیـــن ایـــن پـــارک علـــم و فنـــاوری دارای ســـه‬ ‫ســـوله کارگاهـــی بـــا زیربنـــای ‪ ۱۵۰۰‬متـــر مربـــع‬ ‫خواه ــد ب ــود ک ــه قابلی ــت اس ــتقرار ‪ ۱۲‬ش ــرکت دان ــش‬ ‫بنیـــان جهـــت تجـــاری ســـازی محصـــوالت فناورانـــه را‬ ‫دارن ــد و در ص ــورت تامی ــن اعتب ــارات ت ــا پای ــان س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بـــه بهـــره بـــرداری مـــی رســـد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برای اجرایی شدن ایده ها محقق شد؛‬ ‫راه اندازی مراکز نوآوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی‬ ‫معـاون نـوآوری و تجـاری سـازی فنـاوری معاونـت‬ ‫علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهـوری از راه انـدازی‬ ‫‪۶۶‬مرکـز نـوآوری در دانشـگاهها خبـر داد و گفت‪:‬ایـن‬ ‫مراکـز بـه ایـده پـردازان در راسـتای اجرایـی شـدن‬ ‫طرحشـان مشـاوره مـی دهـد‪.‬‬ ‫دکتـر محمـود شـیخ زیـن الدیـن‪ ،‬در گفتگو بـا مهر‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬یکـی از برنامـه های مـا در معاونـت علمی‪،‬‬ ‫راه انـدازی مراکـز نـوآوری اسـت کـه کار آن کاملا‬ ‫متفـاوت از مراکـز رشـد اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه مراکـز نـوآوری مـی توانـد در‬ ‫مراکـز دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی‪ ،‬مراکـز تحقیقاتی‬ ‫خصوصـی و غیـر خصوصـی و ‪ ...‬راه اندازی شـود‪ ،‬عنوان‬ ‫کـرد‪ :‬تـا کنـون توانسـته ایـم در کل کشـور ‪ ۶۶‬مرکـز‬ ‫نـوآوری را بـا هـدف حمایت از کسـب و کارهـای جدید‬ ‫حمایـت کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطـر نشـان کـرد‪ :‬مراکـز نـوآوری مـی تواننـد‪،‬‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیان و کسـانی که ایـده ای دارند‬ ‫را بـرای بدسـت آوردن بـازار مشـاوره دهند‪.‬‬ ‫شـیخ زیـن الدیـن بیـان داشـت‪ :‬تاکنـون ‪۱۱۷‬هـزار‬ ‫متـر مربـع مرکز نـوآوری بـه فضـای در اختیار شـرکت‬ ‫هـای دانـش بنیان اضافه شـده اسـت؛ همچنیـن حدود‬ ‫دو هـزار هسـته و گـروه فناوری و شـرکت دانـش بنیان‬ ‫در آنهـا مسـتقر شـده اند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه مزیـت ایجـاد مراکز نـوآوری گفت‪:‬‬ ‫بدیـن واسـطه فـارغ التحصیالن بعد از اتمـام درس خود‬ ‫بـا دانشـگاه ارتبـاط دارنـد و علاوه بـر آن وابسـته بـه‬ ‫اسـتخدام دولتـی نخواهنـد ماند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬مراکـز نـوآوری در مقایسـه بـا مراکـز‬ ‫رشـد‪ ،‬سـرعت بیشـتری دارند و به دلیـل اینکه با بخش‬ ‫هـای خصوصـی در ارتبـاط هسـتند بهتـر مـی تواننـد‬ ‫بـه شـرکت هـا و ایـده پـردازان در خصـوص بازارشـان‬ ‫مشـاوره ارائـه کنند‪.‬‬ ‫زیـن الدیـن بیان کرد‪ :‬کسـب و کار راه اندازی شـده‬ ‫بـه واسـطه مراکـز نـوآوری‪ ،‬نزدیک به ‪۵‬هـزار نفر را در‬ ‫ایـن مراکز مشـغول به کار کرده اسـت‪.‬‬ ‫رییس این پارک اعالم کرد‬ ‫حمایت پارک علم‌‌ ‌و فناوری هرمزگان‬ ‫از شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری چهارمحال و بختیاری‪:‬‬ ‫اتصال جریان علم و فناوری به اقتصاد دانش‌بنیان‬ ‫وظیفه ذاتی پارک‌های علم و فناوری است‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری چهارمحــال و‬ ‫بختیــاری گفــت‪ :‬یکــی از وظایــف ذاتــی پــارک هــای‬ ‫علــم و فنــاوری اتصــال جریــان علــم و فنــاوری بــه‬ ‫اقتصــاد دانــش بنیــان اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش جهانبیــن نیــوز؛ طــی نشســتی بــا‬ ‫حضــور دکتــر اســماعیل پیرعلــی رئیــس پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری و دکتــر‬ ‫مظاهــر نیکخــواه رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی واحد‬ ‫شــهرکرد دو طــرف تفاهــم نامــه همــکاری امضــا‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫مظاهــر نیکخــواه رئیــس دانشــگاه آزاد اســامی‬ ‫واحــد شــهرکرد گفــت‪ :‬بــا پیونــد دادن علــم و‬ ‫دانــش بــا کارآفرینــی بایــد زمینــه اشــتغال جوانــان‬ ‫تحصیل‌کــرده را فراهــم آورد تــا کشــور از بیــکاری و‬ ‫رکــود نجــات یافتــه و اقتصــاد کشــور شــکوفا گــردد‪.‬‬ ‫وی یکـی از برنامه‌هـای ایـن دانشـگاه را ایجـاد‬ ‫بسـتر فنـاوری از طریـق مرکـز رشـد عنـوان نمـود و‬ ‫افـزود‪ :‬یکـی از مهمتریـن ظرفیت‌هـای دانشـگاه آزاد‬ ‫شـهرکرد داشـتن امکانات و آزمایشـگاه‌های پیشـرفته‬ ‫و همچنیـن وجـود اعضـای علمـی مسـتعد اسـت که‬ ‫بـا همـکاری بـا سـایر مراکـز علمـی از ایـن ظرفیـت‬ ‫اسـتفاده خواهد شـد‪.‬‬ ‫همچنین در این نشسـت اسـماعیل پیرعلی رئیس‬ ‫پـارک علـم و فنـاوری چهارمحـال و بختیـاری اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬یکـی از وظایـف ذاتی پارک های علـم و فناوری‬ ‫اتصـال جریـان علـم و فنـاوری بـه اقتــــــــــصاد‬ ‫دانـش بنیان اسـت‪.‬‬ ‫وی تاکیـد کـرد‪ :‬مجموعـه علمـی اسـتان بایـد‬ ‫زنجیـره اشـتغال و کارآفرینـی را تکمیـل و تقویـت‬ ‫نمایـد‪.‬‬ ‫پیرعلـی گفـت‪ :‬یکـی از مهمتریـن سـرمایه هـای‬ ‫کشـور وجود نیـروی انسـانی و جوانـان تحصیل کرده‬ ‫اسـت کـه بـا برنامـه ریـزی و هدایـت ایـن سـرمایه‬ ‫بـه سـمت ایجـاد شـرکت هـای کوچـک زود بـازده و‬ ‫اسـتارت‌آپ هـای مبتنی بر علـم و دانش مـی توان از‬ ‫ایـن سـرمایه بـه خوبـی بهـره برد‪.‬‬ ‫رئیـس پارک علم و فنـاوری چهارمحال و بختیاری‬ ‫بـا اشـاره بـه اسـتقرار ‪ ۱۲۷‬شـرکت دانـش بنیـان و‬ ‫فنـاور در پارک علم و فناوری اسـتان اظهـار امیدواری‬ ‫کـرد بـا تعامل و همکاری دانشـگاه آزاد بتـوان بیش از‬ ‫پیش زمینه رشـد و شـکوفایی اسـتعداد جوانـان نوآور‬ ‫و کارآفریـن را فراهـم نمود‪.‬‬ ‫در پایـان دو تفاهـم نامـه همـکاری بـا هـدف ارتقا‬ ‫حـوزه فنـاوری و کسـب و کارهـای دانـش بنیـان‪،‬‬ ‫برگـزاری همایـش هـای علمـی و فنـاوری مشـترک‪،‬‬ ‫شـبکه سـازی و ایجاد کردیدور علم و فنـاوری و دیگر‬ ‫زمینـه هـا بـه امضـای دو طرف رسـید‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رییـس پـارک علـم‌ و‌ فنـاوری هرمـزگان از تلاش‬ ‫بـرای تقویـت شـرکت‌های دانش‌بنیانـی کـه بـا‬ ‫اسـتفاده ازظرفیت‌هـای موجـود اسـتان بـرای تولیـد‬ ‫فنـاوری اسـتفاده می‌کننـد خبـر داد‪.‬‬ ‫علـی فتـی بـا‌ اشـاره بـه اینکـه شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان در مسـیر سیاسـت‌های اقتصـادی کشـور‬ ‫گام برمی‌دارنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬دو اصلـی کـه در فرمایشـات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری سال‌هاسـت مورد تاکید اسـت و‬ ‫امسـال نیز برمبنای آن شـعار سـال را انتخـاب کردند‬ ‫در توسـعه شـرکت‌های دانش‌بنیـان نهفتـه اسـت‬ ‫و دولـت نیـز برمبنـای آن برنامه‌ریـزی کـرده و گام‬ ‫بر‌مـی‌دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬حمایـت از شـرکت‌های دانش‌بنیـان‬ ‫مسـیری اسـت کـه بـه اقتصـاد مقاومتـی می‌انجامد و‬ ‫خریـد خدمـات و محصـوالت این شـرکت‌ها نیز همان‬ ‫حمایتـی اسـت کـه مقـام معظـم رهبـری در شـعار‬ ‫امسـال خـود از آن به‌عنـوان حمایـت ازخریـد کاالی‬ ‫ایرانـی یـاد کردند‪.‬‬ ‫علـی فتـی تصریـح کـرد‪ ،‬مـا نیـز درپـارک‬ ‫علم‌و‌فنـاوری هرمـزگان بنـا بـه وظیفـه‌‌ای کـه داریـم‬ ‫بایـد بـرای تحقـق آن گام برداریـم وتلاش خواهیـم‬ ‫کـرد در کنـار ترغیـب و کمـک بـه خریـد محصوالت‬ ‫ایـن شـرکت‌ها‪ ،‬بـه افزایـش سـطح کیفــــی آن نیـز‬ ‫نـگاه کنیـم‪.‬‬ ‫رییـس پـارک‌ علـم‌ و‌ فنـاوری هرمـزگان در‌عیـن‬ ‫حـال گفـت‪ :‬رقابت‌پذیری بـا کاالهای مشـابه خارجی‬ ‫و کیفیـت بـاالی محصـول قابل‌عرضه از دیگـر اصولی‬ ‫اسـت کـه بایـد مورد‌توجـه قـرار گیرد‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هـر نقطـه‌ای از کشـور قابلیت‌هایـی‬ ‫دارد کـه بـا شـکوفا شـدن آن‪ ،‬زمینـه توسـعه و‬ ‫پیشـرفت فراهـم می‌شـود مـا نیـز تلاش خواهیـم‬ ‫کـرد در‌نقطـه‌ای از کشـور کـه هرمزگان اسـت مسـیر‬ ‫را برای شـکوفا شـدن کشـور از‌طریق واحدهـای فناور‬ ‫و شـرکت‌های دانش‌بنیـان همـوار کنیـم‪.‬‬ ‫‪37‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫پارک فناوری سالمت‬ ‫در اصفهان راه اندازی می شود‬ ‫‪38‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان از‬ ‫دریافــت مجــوز راه انــدازی پــارک فنــاوری ســامت‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬ایــن مجموعــه بســتری بــرای‬ ‫حضــور نخبــگان در رشــته هــای ســامت و شــتاب‬ ‫دهنــده هــا اســت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‪،‬‬ ‫دکتـر طاهـره چنگیـز بـا اعلام این خبـر افـزود‪ :‬با‬ ‫دریافـت مجوز از وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و آموزش‬ ‫پزشـکی‪ ،‬پـارک فناوری سلامت را در اصفهـان راه‬ ‫انـدازی مـی کنیـم کـه ایـن مجموعـه مـی توانـد‬ ‫بسـتری بـرای حضور نخبـگان جوان در رشـته های‬ ‫مختلـف حـوزه سلامت و در قالـب مؤسسـه هـای‬ ‫شـتاب دهنـده و مراکز رشـد باشـد‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫بـا پوشـش ‪ ۵۰‬درصـدی مراجعـه کننـدگان بـرای‬ ‫دریافـت خدمـات اولیـه بـه نظـام سلامت روبـرو‬ ‫هسـتیم که بر اسـاس چشـم انداز ترسیم شـده‪ ،‬در‬ ‫سـال جـاری ایـن رقـم ‪ ۲۰‬درصـد افزایـش مـی یابـد‪.‬‬ ‫وی توسـعه آموزش در حـوزه بین الملل و جذب‬ ‫دانشـجویان غیرایرانی را یکی از برنامه های امسـال‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان عنوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫شـمار دانشـجویان خارجـی در دانشـگاه بـه تعـداد‬ ‫انگشـتان یک دسـت است اما امسـال در ورودی اول‬ ‫ایـن رقـم را به بیش از ‪ ۱۰۰‬دانشـجو می رسـانیم‪.‬‬ ‫چنگیـز ادامـه داد‪ :‬نقشـه درمان اسـتان اصفهان‬ ‫در دسـت تدوین اسـت و امسـال تکمیل خواهد شد‬ ‫تـا بر اسـاس آن توزیـع منطقی امکانـات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و متخصـص انجـام شـود و از ایـن طریـق شـاهد‬ ‫اثربخشـی بیشـتر نظام سلامت بـرای مردم باشـیم‪.‬‬ ‫وی بـا تاکیـد بـر اینکـه تاکنون ظرفیـت خاصی‬ ‫در بیمارسـتان های دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‬ ‫در حوزه گردشـگری درمان ایجـاد نکرده ایم‪ ،‬تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬بسـیاری از افـراد غیـر ایرانـی در مراکـز زیـر‬ ‫مجموعه دانشگاه خـدمــات دریــافت مــی کننـد‬ ‫کـه باید ایـن روند سـاماندهی شـود‪.‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫تاکیـد مـا در ایـن موضـوع واگـذاری مسـئولیت به‬ ‫بخـش خصوصی اسـت و باید فضا و شـرایط را مهیا‬ ‫کنیـم تـا بخش خصوصـی و مراکـز درمانـی خیریه‬ ‫بتواننـد از بـازار گردشـگری درمـان اسـتفاده کنند‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه علوم انسانی خبر داد‬ ‫تأسیس مرکز رشد علوم انسانی در سال ‪97‬‬ ‫رئیـس پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات فرهنگی‪،‬‬ ‫ایـن پژوهشـگاه را کانـون تالقـی و تعاطی اندیشـه‌های‬ ‫مـردان و زنـان ایرانـی دانسـت و تأکیـد کـرد‪ :‬در سـال‬ ‫‪ 97‬نیـز رویکـرد کاربردی‌سـازی علـوم انسـانی را در‬ ‫چارچـوب برنامه توسـعه راهبـردی دنبـال خواهیم کرد‪.‬‬ ‫دکتـر حسـینعلی قبـادی در گفت‌وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا‬ ‫بیـان اینکه پژوهشـگاه فعالیت‌های خـود را در چارچوب‬ ‫برنامـه توسـعه راهبـردی دنبـال می‌کنـد‪ ،‬مهم‌تریـن‬ ‫فعالیـت ایـن مرکـز را در سـال ‪ ،96‬پیـش بـردن پروژه‬ ‫بـزرگ توانمندسـازی مناطـق محـروم سـواحل مکـران‬ ‫عنـوان کـرد و گفت‪ :‬امیدوار هسـتیم این طرح‪ ،‬مسـئله‬ ‫حاشیه‌نشـینی روسـتاییان در شـهرها را کـه می‌توانـد‬ ‫منشـأ بحـران باشـد‪ ،‬کاهـش دهد‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکه در صورت حمایت سـازمان برنامه‬ ‫و بودجـه از ایـن طـرح‪ ،‬فازهـای بعـدی آن را در سـال‬ ‫‪ 97‬انجـام خواهیـم داد‪ ،‬طـرح فـوق را از طرح‌های مهم‬ ‫توسـعه برشـمرد و توضیـح داد‪ :‬بـه موجـب ایـن طـرح‬ ‫روسـتاییان بـا بهـره‌وری از خالقیـت و نـوآوری خـود‬ ‫توانمنـد شـده‪ ،‬چنیـن احسـاس می‌کنند که در روسـتا‬ ‫راه‌هایـی بـرای نـوآوری‪ ،‬ایجـاد شـغل و خـوب زیسـتن‬ ‫وجـود دارد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی‬ ‫افـزود‪ :‬بر این اسـاس روسـتاییان احسـاس سـرافرازی و‬ ‫تعلـق امیدوارانـه به محـل زندگی خود کرده‪ ،‬به شـهرها‬ ‫هجـوم نمی‌آورند‪.‬‬ ‫قبـادی‪ ،‬همچنیـن از پیگیـری طـرح جامـع اعتالء و‬ ‫سـاماندهی علوم انسـانی (معطوف به پیشـرفت کشـور)‬ ‫در سـه بخـش مبانـی‪ ،‬بازشناسـی انتقـادی و کاربسـت‬ ‫نتایـج پژوهش‌هـای علـوم انسـانی خبـر داد و گفت‪ :‬در‬ ‫ایـن طـرح تاکنون نزدیـک به ‪ 30‬پـروژه قابـل توجه به‬ ‫تصویـب رسـیده که مجریـان آن نخبگان تـراز اول علوم‬ ‫انسـانی در کشـور هستند‪.‬‬ ‫وی ضمـن اشـاره بـه برگـزاری جشـنواره تقدیـر از‬ ‫پایان‌نامه‌هـای برتـر علـوم انسـانی در زمینـه تولیـد و‬ ‫اشـتغال بـا همـکاری ‪ 40‬دانشـگاه و مرکـز پژوهشـی و‬ ‫همچنیـن معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‌جمهوری‬ ‫بـا ارائـه سـخنرانی‌های ارزشـمند از صاحبنظـران در‬ ‫جلسـات آن‪ ،‬تأسـیس دبیرخانـه دائمـی ایـن جشـنواره‬ ‫را از بـرکات جانبـی ایـن رویداد عنوان و تأکیـد کرد‪ :‬در‬ ‫کشــور فـراتـر از تـصــور مـا‪ ،‬استـعـداد و نیــز عالقـه‬ ‫بـه کاربردی‌سـازی علـوم انسـانی وجـود دارد‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی‬ ‫بـا بیـان اینکـه اسـتعدادهای برتـر ایـن جشـنواره برای‬ ‫بهره‌منـدی از دسـتاوردهای علـوم انسـانی در جهـت‬ ‫توسـعه کسـب و کار‪ ،‬ایجاد اشـتغال‪ ،‬فناوری‌سازی علوم‬ ‫انسـانی و کاربـردی سـازی آن الگوآفرینـی کرده‌انــد‪،‬‬ ‫ابــراز امیـدواری کـرد‪ :‬بـه واسـطه تأسـیس دبیرخانـه‬ ‫دائمـی‪ ،‬ارتبـاط بـا ایـن دسـت از نخبگان حفظ شـده و‬ ‫ایده‌هـای آن‌هـا بـه مرکز رشـد و فنـاوری علوم انسـانی‬ ‫انتقال داده شـود‪.‬‬ ‫دکتـر قبـادی‪ ،‬اهتمـام پژوهشـگاه بـه گـردآوری‬ ‫ایده‌هـای غیـر متمرکـز علوم انسـانی در زمینـه تولید و‬ ‫اشـتغال را منجر به ایجـاد یک نهاد هم‌افزاینده دانسـت‬ ‫و تصریـح کـرد‪ :‬در اثنـای ایـن جشـنواره بـه موضوعات‬ ‫عمیقـاً کاربـردی از جمله تولیـد نرم‌افزارهایی برخوردیم‬ ‫کـه می‌توانـد در محیـط شـرکت‌های دانش‌بنیـان یـا‬ ‫سـایر محیط‌هـای کسـب وکار مسـتقیماً بهره‌بـرداری‬ ‫شـود و توسـعه یابد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تأسیس مرکز رشــد علوم انسانــی را مـوکــول‬ ‫بـه سـال ‪ 97‬دانسـت و توضیـح داد‪ :‬در ایـن زمینـه‬ ‫ت علـوم برقـرار کرده‌ایـم و امیـدوار‬ ‫تعامالتـی را بـا وزار ‌‬ ‫هسـتیم بتوانیـم ایده‌هـای برتر علـوم انسـانی را در این‬ ‫مرکـز بـه اجـرا بگذاریم‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی‬ ‫برخـی دیگـر از اقدامـات این پژوهشـگاه در سـال ‪ 96‬را‬ ‫برگـزاری جشـنواره توسـعه و نقـد کتـب و منابـع علوم‬ ‫انسـانی دانشـگاه‌ها در ‪ 30‬آذر بـا حضـور وزیـر علـوم‪،‬‬ ‫تحقیقـات و فنـاوری و چاپ تنها مجله علمی پژوهشـی‬ ‫کشـور با موضـوع اختصاصـی اقتصاد مقاومتی برشـمرد‬ ‫و تأکیـد کـرد‪ :‬در سـال ‪ 97‬نیـز رویکرد کاربردی‌سـازی‬ ‫علـوم انسـانی را ادامـه خواهیم داد‪.‬‬ ‫دکتـر قبـادی در همیـن زمینـه به تشـکیل کارگروه‬ ‫ویـژه و جدیـد علـوم انسـانی و حل نیازهـا و چالش‌های‬ ‫ح جامـع اعتلا‬ ‫کشـور بـه عنـوان چهارمیـن حـوزه طـر ‌‬ ‫و سـاماندهی علـوم انسـانی در سـال ‪ 97‬اشـاره و‬ ‫ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬تشـکیل ایـن کارگـروه‪ ،‬بتوانـد‬ ‫ظرفیت‌هـای ضمنـی و صریح علـوم انسـانی را از طریق‬ ‫ارائـه گزارش‌هـای راهبـردی‪ ،‬توصیه‌هـای سیاسـتی‪،‬‬ ‫راهکارهـای عملـی و فرهنگ‌سـازی در حـوزه سلامت‪،‬‬ ‫اخلاق‪ ،‬بهداشـت و نیـز حـل آسـیب‌های اجتماعـی‬ ‫فعلیـت دربیـاورد‪.‬‬ ‫کشـور بـه ّ‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس پارک فناوری پردیس خبر داد‬ ‫تالش پارک فناوری پردیس برای نقش‌آفرینی‬ ‫در اکوسیستم فناوری کشور‬ ‫رییـس پارک فنـاوری پردیس‪ ،‬از اقدامـات قابل‌توجه‬ ‫ایـن پـارک و تلاش بـرای مسـتحکم‌تر کـردن زنجیـره‬ ‫کارآفرینـی کشـور خبر داد‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬مهـدی صفاری‌نیا نقطـه قوت این‬ ‫پـارک را در سـال ‪ 96‬رویکـرد نقش‌آفرینـی در زنجیـره‬ ‫ایـده تـا محصـول دانسـت و گفـت‪ :‬صاحبـان ایـده‪،‬‬ ‫صاحبـان اختـراع‪ ،‬اسـتارتاپ‌ها‪ ،‬تیم‌هـای جـوان کاری‪،‬‬ ‫شـرکت‌های بالـغ‪ ،‬صنایعی که در کشـور فعال هسـتند‪،‬‬ ‫هرکـدام به‌نوعـی در ایـن زنجیـره قـرار گرفتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مـا سـعی کردیـم در هـر بخـش‬ ‫نقش‌آفرینـی خـود را به‌طـور جـدی داشـته باشـیم تـا‬ ‫ایـن زنجیـره اتصـال و پیونـد بهتـری را داشـته باشـد‪.‬‬ ‫بـه گفته صفاری نیـا‪ ،‬پارک فنـاوری پردیس معاونت‬ ‫علمـی‪ ،‬در سـال ‪ 97‬بـا افزایـش اقدامـات تکمیل‌کننده‬ ‫و تقویت‌کننـده ایـن زنجیـره تلاش خواهـد کـرد تـا‬ ‫نقش‌آفرینـی جدی‌تـری را در عرصـه فنـاوری و نوآوری‬ ‫کشـور داشـته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬همچنیـن تلاش می‌کنیـم تـا در‬ ‫نظـام ملـی نـوآوری کشـور و اکوسیسـتم کارآفرینـی‬ ‫کشـور پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمـی نقـش‬ ‫جدی‌تـری داشـته باشـد‪.‬‬ ‫رییـس پـارک فنـاوری پردیس‪ ،‬ابـراز امیـدواری کرد‬ ‫تـا ایـن پـارک بتواند بیش‌ازپیـش به زایش شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیـان تـازه و اسـتارتاپ‌های نـو کمک کند‪.‬‬ ‫وی همچنیـن تقویـت بهتر شـرکت‌های دانش‌بنیانی‬ ‫کـه در پـارک فنـاوری پردیـس معاونـت علمی مسـتقر‬ ‫هسـتند را نیـز اقدامـی مهـم در تقویـت ایـن زنجیـره‬ ‫دانست‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫به منظور توسعه اکوسیستم نوآوری در استان مازندران‬ ‫مرکز رشد واحدهای فناور‬ ‫در بهشهر راه‌اندازی می‌شود‬ ‫بـا امضـای تفاهم‌نامـه همـکاری پـارک علـم و فناوری‬ ‫مازنـدران و دانشـگاه مازنـدران‪ ،‬مرکـز رشـد واحدهـای‬ ‫فنـاور شهرسـتان بهشـهر راه‌انـدازی خواهـد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا علـی معتمـدزادگان‪ ،‬رییـس پارک‬ ‫علـم و فنـاوری مازنـدران بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬این‬ ‫مرکز در راسـتای توسـعه اکوسیسـتم نوآوری در اسـتان و‬ ‫همـکاری بـا دانشـگاه‌ها بـه منظور ارائـه خدمـات فناوری‬ ‫و خلـق دانشـگاه‌های کارآفریـن‪ ،‬ایجـاد می‌شـود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مرکـز رشـد واحدهـای فنـاور‬ ‫شهرسـتان بهشـهر از تابسـتان امسـال با جذب و اسـتقرار‬ ‫متقاضیـان و ایـده پـردازان منطقـه‌ای و بـا تمرکـز بـر‬ ‫ایده‌پـردازان دانشـجویی‪ ،‬شهرسـتان‌های بهشـهر‪ ،‬نـکا و‬ ‫گلـوگاه را در شـرق اسـتان پوشـش خواهـد داد‪.‬‬ ‫رییس پارک علم و فناوری مازندران افزود‪ :‬ماموریت‬ ‫اصلی این مرکز حمایت از کارآفرینی فناورانه و نوآورانه‪،‬‬ ‫اشتغال‌زایی و ایجاد و توسعه کسب‌وکارهای جدید توسط‬ ‫دانشجویان و دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها از طریق ایجاد‬ ‫شرکت‌های کوچک فناور و دانش‌بنیان است و هسته‌ها‬ ‫و واحدهای فناور نوپا طی دوره حضور خود در این مرکز‪،‬‬ ‫برای دستیابی به دانش فنی و آمادگی برای تولید محصول‬ ‫و خدمات مورد نظر تالش خواهند کرد‪.‬‬ ‫سرپرست پارک علم و فناوری دانشگاه آزاد خبر داد؛‬ ‫دکتر مرتضی موسی خانی سرپرست پارک علم و فناوری‬ ‫دانشـگاه آزاد اسلامی‪ ،‬با اشـاره به برنامه هـای پارک‬ ‫علـم و فناوری در سـال ‪ ،97‬اظهار کـرد‪ :‬این برنامه ها‬ ‫بـا توجه به سیاسـت هـای اقتصـاد مقاومتی‪ ،‬مسـائل‬ ‫پیـش روی دانشـگاه آزاد اسلامی و طـرح مطالعـات‬ ‫مراکـز تحقیقاتـی برتـر دنیـا در چهـار گـروه جذب و‬ ‫توسـعه‪ ،‬آمـوزش‪ ،‬خدمـات تجـاری سـازی و خدمات‬ ‫مالـی تدوین شـده اند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومی دانشـگاه آزاد اسلامی‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه صاحبان ایـده و کارآفرینـان برای‬ ‫پـرورش ایـده و محصـول خـود بـه فضـای فیزیکـی‪،‬‬ ‫فکـری و حمایت مالـی نیاز دارند تا بتواننـد ایده های‬ ‫اولیـه خـود را بـه محصـول قابل ارائـه در بـازار تبدیل‬ ‫کننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬دانشـگاه آزاد اسلامی نیـز بـا توجه به‬ ‫ضـرورت کارآفرینـی بـرای تبدیـل ایـده و دانـش بـه‬ ‫ثـروت‪ ،‬اقـدام به راه اندازی مراکز رشـد‪ ،‬شـتاب‌دهنده‬ ‫و پـارک هـای علـم و فنـاوری کرده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه آزاد‬ ‫اسلامی ادامه داد‪ :‬افتتاح ‪ 10‬پارک در سـطح کشـور‪،‬‬ ‫راه انـدازی اکوسیسـتم کارآفرینـی‪ ،‬اسـتقرار ‪190‬‬ ‫شـرکت دانش بنیان و صاحـب ایده فنـاور‪ ،‬راه اندازی‬ ‫سـامانه‌های ارزیابـی شـرکت‌ها‪ ،‬مدیریـت یکپارچـه‬ ‫پـارک های کشـور و واحد توسـعه بازار بیـن المللی و‬ ‫راه انـدازی دفاتـر ‪ TTo‬از برنامه های جذب و توسـعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتـر موسـی خانـی بـا تاکیـد بر عقـد قـرارداد با‬ ‫شـرکت های مسـتقر‪ ،‬افـزود‪ :‬طراحی الگـوی مدارس‬ ‫مهـارت محـور بـرای مـدارس سـما‪ ،‬طراحـی الگـوی‬ ‫تبدیل واحدهای آموزشـی به شـاخه هـای کارآفرینی‬ ‫و طراحـی برنامـه حمایتـی بـرای زنـان کارآفریـن در‬ ‫اکوسیسـتم دانشـگاه آزاد اسلامی نیز در دسـتور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬بومی سـازی دانش کسـب و‬ ‫کار‪ ،‬تربیـت نیـروی کارآفرین و برگـزاری کارگاه های‬ ‫آموزشـی تخصصی کسـب و کار از برنامه هایی اسـت‬ ‫کـه بـرای آمـوزش در نظر گرفته شـده اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت پـارک علـم و فنـاوری دانشـگاه آزاد‬ ‫اسلامی دربـاره ارائـه خدمات تجـاری سـازی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برگـزاری رویدادهـای کارآفرینـی در سـطح اسـتانی‬ ‫و ملـی‪ ،‬تدویـن ‪ GIS‬امـکان سـنجی و شناسـایی‬ ‫توانمـندی هـای بالقـوه اسـتان ها‪ ،‬راه انــدازی رسانه‬ ‫تخصصـی در زمینـه اقتصـاد دانش بنیان و مشـارکت‬ ‫و حضـور فعـال در رویدادهـای بین المللـی از خدمات‬ ‫تجاری سـازی اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر موسـی خانـی راه انـدازی صندوق سـرمایه‬ ‫گـذاری با حمایت دانشـگاه آزاد اسلامی را از خدمات‬ ‫مالـی عنـوان کـرد و گفـت‪ :‬همچنین ارائه تسـهیالت‬ ‫مالـی بـه شـرکت هـای متقاضـی و راه اندازی شـتاب‬ ‫دهنـده هـای تخصصی با مشـارکت بخـش خصوصی‬ ‫نیـز مـورد توجه قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی پراکندگی و گسـتردگی واحدهای دانشـگاهی‪،‬‬ ‫تعـداد قابـل توجـه دانشـجویان‪ ،‬دانـش آموختـگان‬ ‫و اعضـای هیئـت علمـی‪ ،‬تعـدد مراکـز رشـد‪ ،‬وجـود‬ ‫واحدهـای بین المللی بـرای ورود بـه بازارهای جهانی‬ ‫را از مزیـت هـای دانشـگاه آزاد اسلامی برشـمرد و‬ ‫افـزود‪ :‬در اختیـار داشـتن صنـدوق پژوهـش‪ ،‬فناوری‬ ‫و سـرمایه گـذاری خطـر پذیـر غیردولتـی‪ ،‬نبـود منع‬ ‫همـکاری بـرای ورود سـرمایه گـذاران خصوصـی بـا‬ ‫توجـه بـه غیردولتـی بـودن و تصمیـم گیـری سـریع‬ ‫بـا توجـه بـه چابـک بـودن نظـام مدیریتـی از دیگـر‬ ‫امتیـازات دانشـگاه آزاد اسلامی اسـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت پـارک علـم و فنـاوری در پایـان تاکیـد‬ ‫کرد‪ :‬دانشـگاه آزاد اسلامی به دلیل در اختیار داشتن‬ ‫ظرفیـت هـای منحصـر به فـرد مـی تواند به سـرعت‬ ‫جایـگاه واقعـی خـود را در اقتصـاد دانـش بنیـان و‬ ‫کارآفرینـی براسـاس فنـاوری هـای جدیـد به دسـت‬ ‫آورد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫افتتاح ‪ 10‬پارک علم و فناوری در سطح کشور‬ ‫‪39‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪40‬‬
‫اخبار‬ ‫پارک‌های علم‬ ‫و فناوری و مراکز رشد‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرکت‌های‌ دانش‌بنیان‬ ‫◄ کاهش سود وام‌ها‬ ‫ارائه تسهیالت به دانش بنیان‌ها ساده‌تر شد‬ ‫راهکار برون رفت ازتولید کاالی بی کیفیت‬ ‫◄ حمایت از کاالی ایرانی؛‬ ‫حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی از محصوالت نهایی شرکت های دانش بنیان‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫◄ صنایع دانش بنیان؛‬ ‫‪41‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫کاهش سود وام‌ها‬ ‫ارائه تسهیالت به دانش بنیان‌ها ساده‌تر شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ارائه تسهیالت به شرکت های دانش بنیان با نرخ سود بازدهی‬ ‫‪ ۴‬درصد کمتر و بدون بروکراسی از سال جدید خبر داد‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دکتر علیرضا دلیری‪ ،‬در گفتگو با مهر در خصوص‬ ‫تسهیالت به شرکت های دانش بنیان از محل صندوق‬ ‫توسعه ملی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات اصلی‬ ‫در میان شرکت‌های دانش‌بنیان بحث مالی است که این‬ ‫نیاز باید برطرف شود‪ ،‬گفت‪ :‬طی توافقاتی که با بانک‌های‬ ‫دولتی و خصوصی داشته‌ایم‪ ،‬تمام منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مسیر معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری به‌منظور معرفی بانک‌هایی که به‌عنوان کارگزار‬ ‫صندوق توسعه ملی انتخاب می‌شوند‪ ،‬با صندوق توافق‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫دلیری خاطر نشان کرد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬بنا به دریافت‬ ‫مصوبه‌ای از صندوق توسعه ملی مقرر شد‪ ،‬تا شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان هم همانند مناطق محروم شرایط خاص از‬ ‫منابع صندوق توسعه ملی در نزد بانک‌ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ولی از آنجا که بودجه شرکت‌های دانش‌بنیان‪،‬‬ ‫با قرارداد مناطق محروم در یک قرارداد با بانک بسته‬ ‫می‌شد این امکان وجود نداشت که منابع را به‌صورت‬ ‫تفکیک‌شده نزد بانک‌ها داشته باشیم‪ .‬به همین منظور‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مصوبه دیگری‬ ‫با صندوق توسعه ملی به تصویب رساند تا بر اساس آن‬ ‫منابعی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‬ ‫می‌شود در قرارداد مستقل با بانک‌ها بسته شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری‬ ‫با تاکید بر اینکه در همین راستا توانستیم طی جلساتی‬ ‫با صندوق توسعه ملی برای ارائه تسهیالت به شرکت های‬ ‫دانش بنیان به توافقات خوبی برسیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه جدید قرار بر این شد تا بودجه موجود در نزد‬ ‫بانک‌ها در دو قرارداد تفکیک‌شده خالصه شود‪ ،‬که یکی از‬ ‫آن‌ها بابت کل طرح‌های تولیدی و دیگری به‌منظور ارائه‬ ‫تسهیالت برای شرکت‌های دانش‌بنیان با صندوق توسعه‬ ‫ملی منظور شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر با ‪ ۱۲‬بانک توافق‬ ‫داشته ایم که تسهیالت را در اختیار شرکت های دانش‬ ‫بنیان قرار دهد‪ ،‬گفت‪ :‬این تسهیالت در سال گذشته وجود‬ ‫داشته ولی بعد از این توافقات‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫تسهیالت از محل صندوق توسعه‬ ‫ملی توسط ‪ ۱۲‬بانک به شرکتها با‬ ‫کمترین بروکراسی به شرکت های‬ ‫دانش بنیان اعطا شود‬ ‫راحت تر از قبل از تسهیالت برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫دلیری با اشاره به اقدامات جدید از نتایج این توافقات‬ ‫گفت‪ :‬توافق شده تسهیالت از محل صندوق توسعه ملی‬ ‫توسط ‪ ۱۲‬بانک به شرکتها با کمترین بروکراسی به شرکت های‬ ‫دانش بنیان اعطا شود؛ همچنین این تسهیالت با ‪ ۴‬درصد‬ ‫نرخ سود کمتر به شرکت ها ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مبالغ تقاضا را طی سندی رسمی‬ ‫به صندوق توسعه ملی اعالم کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین قرار‬ ‫است از امسال پرداختی ها به شرکت های دانش بنیان با‬ ‫اولویت باشد و شرکت ها زودتر از سال گذشته به هدفشان‬ ‫برای دریافت وام برسند‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه بدین واسطه منابع‬ ‫بانکها برای شرکت های دانش بنیان مستقل خواهد شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همچنین قرار است شعبه های خاصی برای بررسی‬ ‫طرح های دانش بنیان برای ارائه تسهیالت از این ‪ ۱۲‬بانک‬ ‫مشخص شود تا روند ارزیابی سریعتر باشد‪.‬‬ ‫دلیری با بیان اینکه بدین واسطه سرعت کار طرح ها‬ ‫برای دریافت تسهیالت از سالهای گذشته بیشتر می شود‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬بانکها توافق کردند شعبه های خاص را به این‬ ‫امر اختصاص دهند و بروکراسی کمتری برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان فراهم شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرکت ها باید ابتدا مورد تایید‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری قرار بگیرد و‬ ‫بعد برای دریافت تسهیالت از این طریق اقدام کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫شرکت ها بعد از تایید‪ ،‬برای ارزیابی به بانک های تعیین‬ ‫شده مراجعه می کنند و مبلغ آن مورد بررسی قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاست جمهوری تاکید کرد‪ :‬برای این اقدام شورای خاصی‬ ‫در نظر گرفته شده و به صورت تفکیکی شرکت های دانش بنیان‬ ‫مورد حمایت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به منابع تخصیص داده‌ شده در دو بخش‬ ‫صنعت و کشاورزی خبر داد‪ :‬در سال ‪ ۹۶‬منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی در دو بخش صنعت و کشاورزی خالصه شد‪،‬‬ ‫با این تفاوت که در بخش صنعت این منابع ‪ ۱۶‬درصد و‬ ‫در بخش دانش‌بنیان ‪ ۱۲‬درصد در نظر گرفته‌ شده است‪،‬‬ ‫و همچنین منابع صندوق توسعه ملی در بخش کشاورزی‪،‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۱۴‬درصد محاسبه می‌شود‪ ،‬که این میزان‬ ‫در بخش دانش‌بنیان به ‪ ۱۰‬درصد تقلیل می یابد‪.‬‬ ‫میترا سعیدی کیا‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صنایع دانش بنیان؛‬ ‫راهکار برون رفت ازتولید کاالی بی کیفیت‬ ‫اصلی این نوع صنایع به خروجی تولید‬ ‫یکی از ویژگی های‬ ‫ِ‬ ‫در این فعالیت ها از دو َمنظر َکمیت و کیفیت که به مراتب باالتر‬ ‫ِ‬ ‫تولید‪،‬کیفیت‬ ‫از صنایع سنتی است‪ ،‬معطوف می شود ‪ .‬سرعت‬ ‫باالیِ محصوالت‪ ،‬هزینه تمام شده کمتر و مصرف انرژی‬ ‫ِ‬ ‫نسبت میزان انرژی که در صنایع سنتی به کار‬ ‫پایین تر ( به‬ ‫گرفته می شود) از شاخص های قابل توجه در «صنایع های‬ ‫تک» به شمار می رود‪.‬‬ ‫به واقع تکنولوژی و فناوری روز‪ ،‬حرف نخست را در «صنایع‬ ‫دانش بنیان » می زند و ارزش افزوده ای که با کار بر روی مواد‬ ‫اولیه برای تولید و عرضه محصول لحاظ می شود‪ ،‬به مراتب فراتر‬ ‫از ارزش افزوده ای است که ما ب ِه ازای فعالیت صنایع سنتی به‬ ‫دست می آید‪.‬‬ ‫«صنایع دانش بنیان»‪ ،‬تنها به‬ ‫برخی گمان می‌کنند‬ ‫ِ‬ ‫محصوالت و کاالهایی همچون کامپیوتر و اقالم الکترونیکی‬ ‫خالصه می شود اما در واقع ‪ ،‬دامنه این عرصه بسیار گسترده تر‬ ‫از این محصوالت است و امروزه خروجی تولیدات این واحد ها‬ ‫به حوزه هایی همچون صنایع داروسازی‪ ،‬غذایی‪ ،‬کشاورزی در‬ ‫عرصه تولید کودهای بیولوژیکی‪ ،‬حشره کش ها‪ ،‬صنایع اُپتیک‬ ‫و لیزر‪ ،‬صنایع هوا و فضا‪ ،‬فناوری های ماهواره ای‪ ،‬انرژی های‬ ‫نو همچون مبدل های خورشیدی و‪...‬ت ََسری پیدا کرده است‪.‬‬ ‫باوجود چنین گستردگی‪ ،‬متاسفانه بکارگیری «صنایع های‬ ‫تک» در کشور آنچنان که انتظار می رود‪ ،‬پیش نرفته است‪.‬‬ ‫موضوعی که در صورت عزم جدی و همتی عالی تر می توان‪،‬‬ ‫بروز این صنعت را در بخش های متعدد تولیدیِ کشور تجربه‬ ‫کرد‪ .‬آنچنان که امروزه شاهد هستیم در صنعت هسته ای‪،‬‬ ‫به میزان قابل توجهی در این حوزه پیشرفت داشته ایم و همین‬ ‫توانمندی دنیا را چنان به حیرت وا داشت که قدرتمند ترین‬ ‫کشورهای دنیا را برای نشستن بر میز گفت و گو و مذاکره با‬ ‫ایران ُمجاب کرد گرچه موفقیت آمیز نبود و جز از دست رفتن‬ ‫این صنعت برای ایران ارمغانی نداشت اما این برای دشمنان‬ ‫زنگ خطر جدی محسوب شد ‪.‬‬ ‫قطعا هر آنچه در این حوزه (صنایع دانش بنیان ) برنامه ریزی‬ ‫دقیق تری لحاظ شود شاهد توسعه تولید در کشور خواهیم بود‬ ‫و به تبع آن با کمی و کیفی تر شدن محصوالت در سایه این نوع‬ ‫صنایع ‪،‬کاالهای ایرانی از حمایت فزاینده تر برخوردار خواهند‬ ‫شد و اساسا یکی از پیش نیازهای حمایت از کاالی ایرانی به این‬ ‫امر خطیر معطوف می شود‪.‬‬ ‫صنایع های تک یا همان «اقتصاد دانش بنیان»‪ ،‬از‬ ‫به واقع‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫موضوعات خطیری است که در طول سالیان گذشته به کرات‬ ‫از سوی دلسوزان نظام و کشور مورد تاکید قرار گرفته و به طور‬ ‫قطع در صورت غفلت و کم توجهی به این توصیه ها در آینده‪،‬‬ ‫بخش قابل توجهی از ارز کشور صرف خرید محصوالت مورد‬ ‫نیاز از کشورهای خارجی خواهد شد و منطق حکم می کند‬ ‫برای تسریع روند توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬تامین نیاز داخلی و‬ ‫فراتر از آن صادرات محصوالت دانش بنیان و حصول اهداف‬ ‫از پیش تعیین شده در عرصه سیاست های اقتصاد مقاومتی‪،‬‬ ‫تالش فزاینده تری در این عرصه لحاظ شود‪ ،‬در غیر اینصورت‬ ‫بی توجهی یا کم توجهی در این بخش‪ ،‬تبعات ناخوشایندی‬ ‫برای اقتصاد کشور در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫اقتصاد دانش بنیان تنها نیم درصد از اقتصاد کشور‬ ‫را پوشش می دهد‬ ‫با نیم نگاهی به گزارشات منعکس شده از سوی رسانه ها در‬ ‫ارتباط با صادرات محصوالت متکی به فناوری های نو و دانش بنیان‬ ‫به اعداد و ارقام خیره کننده ای از رشد فزاینده صادرات در این‬ ‫محصوالت از سوی کشورهای دیگر‪ ،‬پِی خواهیم برد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬سهم کل فناوری در حوزه صادراتی هند از‪ 4‬درصد‬ ‫در سال ‪ 1998‬به ‪ 25‬درصد در سال ‪ 2013‬میالدی افزایش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫درآمد کلی بخش های متکی به فناوری در کشوری‬ ‫همچون آلمان در سال ‪ 800 ،2013‬میلیارد یورو بوده است‬ ‫و در کشوری همچون چین‪ ،‬درآمد شرکت های تولیدکننده‬ ‫بخش فناوری پیشــرفتــه در سال ‪ 2013‬میالدی بیش از‬ ‫‪ 11604‬میلیارد یُوان ‪ ،‬برآ ُورد شده و این در شرایطی است که‬ ‫در سال ‪ ،1395‬سهم ایران در اقتصــاد دانش بنیان تنها‬ ‫نیم درصد از اقتصاد کل کشور بوده است‪.‬‬ ‫البته نباید این نکته را فراموش کرد که در سالیان اخیر‬ ‫بنیان بسیاری تاسیس و راه اندازی‬ ‫شرکت ها و مراکز دانش‬ ‫ِ‬ ‫شده و اعتبارات و تسهیالت بسیاری نیز به این بخش ها‬ ‫اختصاص یافته است اما انتظار می رود برای تامین اهداف‬ ‫و خروجی مورد نظر‪ ،‬تالش هر چه بیشتری لحاظ شود و د‬ ‫رعرصه خودروها و موتور سیکلت ها ی سبز هم کارهای خوبی‬ ‫صورت گرفته است اما این اوامر کافی نیست ‪.‬‬ ‫سهم اندک صادرات محصوالت مبتنی‬ ‫بر دانش بنیان در ایران‬ ‫آنچنان که گزارشات مراجع ذی ربط نشان می دهد‪،‬‬ ‫سهم محصوالت دانش بنیان در بخش اقالم صادراتی ایران‬ ‫محدود و ناچیز است و این عارضه ای است که با چشم انداز‬ ‫ترسیم شده در حوزه تولید ملی و کاالی ایرانی منافات دارد و‬ ‫فاصله بسیاری میان این دو احساس می شود‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬دفتر مطالعات انرژی‪ ،‬صنعت و معدن مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس اعالم کرد؛ سهم صادرات محصوالتِ‬ ‫دانش بنیان از ایران در سالیان اخیر بسیار اندک و در برخی‬ ‫سال ها کمتر از یک درصد بوده است‪.‬‬ ‫بنابر گزارشات منعکس شده‪ ،‬روند این سهم در برخی از‬ ‫بازه های زمانی همچون سال های ‪ 1384‬تا ‪ 1393‬از یک و‬ ‫نیم درصد به زیر یک درصد بصورت نزولی با کاهش مواجه‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫صنایع دانش بنیان ‪ ،‬راهکار برون رفت‬ ‫از اقتصاد تک محصولی‬ ‫صنایع های تک یا اقتصاد دانش بنیان را می توان به‬ ‫راهکاری برای برون رفت از اقتصاد تک محصولی تشبیه کرد و‬ ‫هر آنچه در این بخش شاهد موفقیت های فزاینده تری باشیم‪،‬‬ ‫به همان میزان فاصله ما با اقتصاد نفتی بیشتر خواهد شد‪.‬‬ ‫چندی پیش‪ ،‬رضا پدیدار‪ ،‬نایب رئیس فدراسیون صنعت‬ ‫نفت ایران نیز گفته بود ‪ :‬برای کاهش وابستگی کشور به‬ ‫درآمدهای نفتی‪ ،‬باید به فعالیت هایی با ارزش افزوده هر چه‬ ‫بیشتر در حوزه تولید مبادرت ورزید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ذکر مثالی از صنعت پتروشیمی در این‬ ‫خصوص می گوید‪ :‬برای مثال می توان مواد اولیه مورد نیاز‬ ‫پتروشیمی ها که عمدتا َم َیعاناتِ گازی و سایر مشــــتقات‬ ‫هیدرو کربوری است را به کاالی نهایی تبدیل کرد و چنین‬ ‫اقداماتی عالوه بر کاهش وابستگی به نفت‪ ،‬قدرت اقتصادی‬ ‫ما را نیز دو چندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫در پایان نباید از نقش حائز اهمیت مراکز دانشگاهی در‬ ‫تربیت نیروهای انسانی کارآمد و خالق که از توانمندی تبدیل‬ ‫کردن ایده ها به فناوری برخوردار باشند و عزم دانشجویان به‬ ‫عنوان بخشی از اقشار اجتماعی که در میان عموم مردم زیست‬ ‫و زندگی می‌کنند و برنامه ریزی هر چه دقیق تر دستگاه های‬ ‫ذی ربط برای هموار کردن مسیر به منظور نقش آفرینی و بُروز‬ ‫استعدادهای هر چه بیشتر عناصر علمی و تحصیلکرده کشور‬ ‫برای حصول توفیقات هر چه بیشتر در این زمینه‪(،‬صنایع های‬ ‫تک و اقتصاد دانش بنیان) به سادگی گذشت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫«صنایـع هـای تـک» یا همـان صنایع دانـش بنیان ‪،‬یکـی از اصلی تریـن مولفه ها در پیشـرفت فزاینده کشـورهای توسـعه یافتـه در زمینه هـای صنعتی‬ ‫و تولیـدی و بـه تبـع آن اقتصـادی بـه شـمار مـی روند کـه می توانـد در تولیـد کاال های بـا کیفیـت نقش بسـزایی را ایفـا کند اما ایـن صنعـت تنها نیم‬ ‫درصـد از اقتصـاد ایـران را به خـود اختصـاص می دهد‪.‬‬ ‫های روز‪ ،‬بسـیار نافـذ و تعیین کننده‬ ‫بـه گـزارش راه آرمـان ؛ صنایـع هـای تِک یـا دانش بنیان به حـوزه ای اطالق می شـود کـه در آن نقش علم و فنـاوری ِ‬ ‫بـه شـمار مـی رود و هر آنچـه در این عرصـه توفیقات بیشـتری حاصل شـود؛ طبیعتا فاصله بـا صنایع سـنتی و قِرابت با صنایع ب ِروز بیشـتر خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪43‬‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی؛‬ ‫حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫از محصوالت نهایی شرکت های دانش بنیان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫با گذشت حدود ‪ 4‬سال از ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری‪ ،‬دستاوردهای برخی شرکت های دانش بنیان تحت حمایت این‬ ‫صندوق در قالب ‪ 150‬محصول و طرح خاتمه یافته اعالم شد‪.‬‬ ‫به گـــزارش ایــرنـــا‪ ،‬صنـــدوق نوآوری و شکوفـــایی ریاسـت جمهوری بعنوان بزرگترین نهاد نظام تامین مالی فناوری و نوآوری در کشـور محسـوب‬ ‫مـی شـود کـه تامین مالی شـرکت های دانـش بنیان بـرای اجرای طـرح های فناورانـه را عهده دار اسـت‪.‬‬ ‫ایـن نهـاد نزدیـک به چهارسـال فعالیـت جدی خـود در تالش بوده اسـت که بـا تامین مالی مناسـب طرح هـای نوآورانه‪ ،‬مسـیر توسـعه فناوری هـای نوین‬ ‫بـا ارزش افزوده اقتصـادی فـراوان را هموار کند‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری‬ ‫بخش های متنوعی از جمله تسهیالت قرض الحسنه‪ ،‬نمونه‬ ‫سازی‪ ،‬آماده سازی خط تولید‪ ،‬سرمایه در گردش‪ ،‬سرمایه‬ ‫ثابت‪ ،‬خدمات توانمندسازی‪ ،‬لیزینگ و صدور ضمانت نامه‬ ‫بانکی را شامل می شود که در ‪ 14‬حوزه «کاالها و خدمات‬ ‫دانش بنیان» به شرکت های دانش بنیان ارائه می شود‪.‬‬ ‫انتشار کتابی تحت عنوان ‪ 150‬طرح خاتمه یافته از‬ ‫شرکت های دانش بنیان که اخیرا از سوی صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاست جمهوری منتشر شده است‪ ،‬حاوی‬ ‫اطالعات طرح های خاتمه یافته‪ ،‬دستاوردهای مرتبط‬ ‫و آثار فنی و اقتصادی آنها و رویکرد جدید صندوق در‬ ‫معرفی طرح های فناورانه شرکت های دانش بنیان است‪.‬‬ ‫در این کتاب که دومین نمونه از این مجموعه کتاب ها‬ ‫است‪ ،‬دستاوردهای برخی شرکت های دانش بنیان در قالب‬ ‫‪ 150‬محصول دانش بنیان (طرح خاتمه یافته) ارائه شده است‪.‬‬ ‫دکتر بهزاد سلطانی دبیر هیات امنا و رییس هیات‬ ‫عامل و رییس صندوق نوآوری و شکوفایی در مقدمه این‬ ‫کتاب آورده است‪:‬‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 1550‬میلیارد تومان تسهیالت برای‬ ‫شرکت های دانش بنیان و ‪ 100‬میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫برای صندوق های پژوهش و فناوری مصوب شده است‪.‬‬ ‫با گذر زمان واهتمام شایسته شرکت های دانش بنیان‬ ‫و تالش بی وقفه همکاران صندوق نوآوری و شکوفایی‪ ،‬به‬ ‫تدریج شاهد به ثمر نشستن این تالش ها هستیم‪.‬‬ ‫اکنون پس از حدود ‪ 4‬سال بخشی از طرح های دانش بنیان‬ ‫تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی به ثمر نشسته است‪.‬‬ ‫صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای تشویق و ترغیب‬ ‫شرکت های دانش بنیان به نوآوری گسترده و اجرای طرح‬ ‫های فناورانه جدید و نیز به منظور ارائه دستاوردهای‬ ‫دولت در حوزه اقتصاد دانش بنیان از ابزار و روش های‬ ‫مختلف برای معرفی طرح ها و محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان استفاده می کند‪.‬‬ ‫برای مثال صندوق با استقبال‪ ،‬اشتیاق و مشارکت‬ ‫ارزشمند شرکت های دانش بنیان دارای طرح خاتمه‬ ‫یافته از سراسر کشور‪ ،‬نمایشگاهی از محصوالت شرکت‬ ‫تاکنون بیش از ‪ 1550‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای شرکت های دانش بنیان‬ ‫و ‪ 100‬میلیارد تومان تسهیالت برای‬ ‫صندوق های پژوهش و فناوری‬ ‫مصوب شده است‬ ‫های دانش بنیان دارایطرح خاتمه یافته از سراسر کشور‪،‬‬ ‫نمایشگاهی از محصوالت این شرکت ها را در اردیبهشت‬ ‫ماه ‪ 1396‬در محل سالن اجالس سران در تهران برگزار‬ ‫کرد که دکتر حسن روحانی رییس جمهور و هیات همراه‬ ‫از این نمایشگاه بازدید کردند‪.‬‬ ‫از دیگر ابزارهــای صندوق برای معرفی شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان و دستــاوردهای فناورانه آنها می‌تــوان به‬ ‫برنامه‌های تلویزیونی «علم تا ثروت» برنامه های رادیویی‬ ‫مختلف و نیز انتشار گزارش های منظم ماهیانه‪ ،‬فصلی و‬ ‫سالیانه اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیانی که طرح های خود را به پایان‬ ‫رسانده‌اند و به بازار عرضه کرده اند ضمن حفظ ارتباط‬ ‫خویش با صندوق‪ ،‬طرح های قوی تر و پیشرفته تر به‬ ‫صندوق ارائه می کنند و با دریافت خدمات متنوع صندوق‪،‬‬ ‫ضمن توسعه کسب و کار خود‪ ،‬توسعه محصوالت نوآورانه‬ ‫و فناورانه را ادامه می‌دهند و مسیر دستیابی به اقتصاد‬ ‫دانش بنیان با حمایت های صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫را هموار می کنند‪.‬‬ ‫تمایل شرکت ها به تداوم تعامل با صندوق و بهره‬ ‫گیری از خدمات جدید و متنوع صندوق‪ ،‬همکاران صندوق‬ ‫نوآوری و شکوفایی را به تنوع بخشی خدمات و ارتقای‬ ‫کیفیت و سرعت ارائه خدمات به این شرکت ها در راستای‬ ‫تحقق اقتصاد دانش بنیان محقق می کند‪.‬‬ ‫دکتــر سلطــانی در ادامه ضمن تقدیــر و سپاس از‬ ‫رهنمودهای رهبر معظم انقالب اسالمی در ترسیم راهبرد و‬ ‫افق اقتصاد مقاومتی و اقتصاد دانش بنیان و نیز حمایت های‬ ‫بی دریغ رییس جمهوری‪ ،‬اظهار امیدواری کرده است که با‬ ‫تداوم و بهبود خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی بتوان به‬ ‫سوی تحقق اقتصاد دانش بنیان گام برداشت و با حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان از یک سو امکان اشتغال نخبگان‬ ‫در مرز فناوری را ایجاد و از سوی دیگر با ارتقای سهم‬ ‫محصوالت فناورانه داخلی در اقتصاد کشور زمینه تحقق‬ ‫اقتصاد مقاومتی بر مبنای اقتصاددانش بنیان فراهم شود‪.‬‬ ‫بخش نخست شامل تجهیزات‪،‬‬ ‫مواد و محصوالت پیشرفته‬ ‫بـــر اســـاس ایـــن گـــزارش بخـــش نخســـت‬
‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بخش پنجم شامل فناوری نانو‪ ،‬اپتیک و‬ ‫فوتونیک‪ ،‬انرژی های نو و هوافضا‬ ‫بر اساس این گزارش بخش پنجم دستاوردهای برخی شرکت‬ ‫های دانش بنیان تحت حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی‬ ‫ریاست جمهوری مربوط به فناوری نانو‪ ،‬اپتیک و فوتونیک‪ ،‬انرژی‬ ‫های نو و هوافضا است که ‪ 11‬طرح و محصول را شامل می شود‪.‬‬ ‫تولید انواع المپ های کم مصرف ‪ LED‬و فرآورده‬ ‫های آن‪ ،‬تولید صنعتی صفحات نورانی کم مصرف‬ ‫الکتروشیمیایی‪ ،‬دستگاه کنترل کیفیت نخ شانل‪ ،‬تولید‬ ‫پانصد عدد سیستم ثبت تخلف‪ ،‬سیستم پایش پیوسته‬ ‫هوا ‪ ،NT-CAM‬مخابرات و اسکادای خط لوله دوم یزد‬ ‫و خط لوله ارسنجان – کرمان‪ ،‬ساخت و تولید خشک کن‬ ‫د رابعاد باغی و خانگی‪ ،‬ایجاد پوشش های مقاوم به سایش‬ ‫و خوردگی نانو الیه و نانو کامپوزیت روی انواع ابزار و قالب‬ ‫و قطعات صنعتی به روش رسوب فیزیکی بخار(‪،)PVD‬‬ ‫تولید فیوم سیلیکا و ساخت نمونه صنعتی ماژوالر پیشرفته‬ ‫صنعتی و پرنده های بدون سرنشین از جمله این یازده‬ ‫محصول دانش بنیان است‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫دســـتاوردهای برخـــی شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان‬ ‫تح ــت حمای ــت صن ــدوق ن ــوآوری و ش ــکوفایی ریاس ــت‬ ‫جمهـــوری مربـــوط بـــه حـــوزه تجهیـــزات‪ ،‬مـــواد و‬ ‫محص ــوالت پیش ــرفته اس ــت ک ــه ‪ 57‬ط ــرح و محص ــول‬ ‫را در بـــر مـــی گیـــرد مـــی شـــود‪.‬‬ ‫این طرح ها شامل تولید پودر پوششی (عایق)‬ ‫تاندیش و پاتیل‪ ،‬سازه پنلی باکس عایق حرارتی و صوتی‪،‬‬ ‫هیترهای سیلیکونی انعطاف پذیر‪ ،‬سیستم معدن کاری‬ ‫هوشمند(دیسپچینگ)‪ ،‬دستگاه تمام اتوماتیک تولید و‬ ‫بسته بندی محیط های کشت آزمایشگاهی‪ ،‬تولید سنگ‬ ‫های ساب‪ ،‬برش و اره تیزکنی‪ ،‬ابزار آموزشی واژه نگاری و‬ ‫گویش‪ ،‬تولید استرینگ حفاری‪ ،‬طراحی و ساخت دستگاه‬ ‫بارگیری موبایل بیگ بگ‪ ،‬طراحی و ساخت درام های‬ ‫نوار نقاله های واحد گندله سازی‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫برج تقطیر با سینی های مخروطی‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫و اجرای خط کامل تولید نخ ‪ BCF‬و ‪ ،CF‬عصاره و‬ ‫اسانس گیاهان دارویی‪ ،‬ماشین جمع آوری مکانیزه بسته‬ ‫های علوفه‪ ،‬طراحی و تولید سیستم شستشوی رباتیک‬ ‫فوق پیشرفته هوشمند‪ ،‬ساخت دستگاه کشش جهت‬ ‫تولید سیم مفتول‪ ،‬ساخت یک نمنونه بیلبورد تبلیغاتی‬ ‫سه بعدی دو استوانه ای‪ ،‬خرید تجهیزات و ماشین آالت‬ ‫تولید کتالیست های پراکسید‪ ،‬توسعه خط تولید صنعتی‬ ‫برقگیر متشکل از وریستور اکسید روی‪ ،‬تولید کوره هوای‬ ‫گرم مستقیم‪ ،‬یونیت نمودارگیری از سیال حفاری‪ ،‬شیر‬ ‫فوالدی یکطرفه بین فلنجی‪ ،‬سیستم آالرم فشار گاز مورد‬ ‫استفاده در شرکت های گاز استانی‪ ،‬طراحی و ساخت‬ ‫سامانه ژیورادار سه بعدی‪ ،‬تولید انواع پروفایل های نانو‬ ‫چوب پالستیک مخصوص فضاهای بیرونی مبلمان‪ ،‬نمای‬ ‫ساختمان‪ ،‬آالچیق‪ ،‬روف گاردن‪ ،‬تولیدی ابزارهای درون‬ ‫چاهی و سرویس های حفاری انحرافی‪ ،‬توسعه مجوعه نرم‬ ‫افزاری منبع نما‪ ،‬تولید آلیاژ پلیمری مخصوص پوشش‬ ‫دهی و تکنولوژی صنعت کوتینگ‪ ،‬تولید مراگر فلری پره‬ ‫مثلثی‪ ،‬طراحی و ساخت قطعات اینورترهای قطارهای‬ ‫متروی تهران – کرج‪ ،‬تولید صنعتی چسب های گرما ذوب‬ ‫بر پایه اتیلن وینبل استات ‪ EVA‬مورد مصرف در صنایع‬ ‫چوب‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬صحافی و فیلترسازی‪ ،‬کلمب ها و‬ ‫کمربندهای تعمیراتی استیل خطوط انتقال‪ ،‬سامانه حذف‬ ‫نیترات از آب آشامیدنی به روش الکتروشیمیایی‪ ،‬تکمیل‪،‬‬ ‫تجهیز‪ ،‬راه اندازی و نمونه سازی دستگاه پین اسپیرال‬ ‫جهت تولید پلیمر زیست تخریب پذیر گیاهی‪ ،‬تولید کوپ‪/‬‬ ‫رول ورق برگردان‪ ،‬باسکول بتنی‪ ،‬باسکول کوپ کش‪ ،‬اخذ‬ ‫سرمایه در گردش جهت تجهیزات پیشرفته ساخت‪ ،‬تولید‬ ‫و آزمایشگاهی‪ ،‬جدول پلیمری توپرشده خود تمیز شونده‪،‬‬ ‫تولید چاپگر سه بعدی‪ ،‬طرح تولید آمیزه های پلیمری‬ ‫مهندسی‪ ،‬تولید بتن خود تراکم اس‪.‬سی‪.‬سی‪ ،‬تجاری‬ ‫سازی و تولیدانواع محافظ حرارتی موتور خودرو‪ ،‬طراحی‬ ‫و ساخت پمپ های رفت و برگشتی مطابق با استاندارد‪،‬‬ ‫تولید انواع صفحات پیش ساخته (مصنوعات تزئینی‬ ‫سنگی)‪ ،‬تصفیه آب باغشای نانویی‪ ،‬تولید آزمایشگاهی و‬ ‫نیمه صنعتی اکتوات زیرکونیوم‪ ،‬پوشش دهی نیتروژن در‬ ‫محیط پالسمایی‪ ،‬ساخت و تولید سگمنت (الماسه برش)‬ ‫و سیم برش (سیم الماسه) و قطعات پیشرفته متالوژی‬ ‫پودر‪ ،‬استفاده از توانمندسازی صادراتی جهت شرکت‬ ‫در نمایشگاه (فوالد آنکیروس ترکیه ‪ ،)2016‬توسعه‬ ‫محصوالت دانش بنیان (افزایش ظرفیت تولید کامپاند و‬ ‫مستربچ های پلیمری)‪ ،‬طراحی و تولید مجموعه کمک‬ ‫آموزشی رباتیک و الکترونیک‪ ،‬تولید کاتالیست پراکسید‬ ‫متالوسین‪ ،‬ساخت فیلترهای صنعتی خاص‪ ،‬تولید رزین‬ ‫های اکریلیک پایه آبی‪ ،‬پوشش دهی و کلدینگ شیرآالت‬ ‫سرچاهی‪ ،‬تولید چوب های فراوری شده حرارتی و توسعه‬ ‫بازار صادراتی محصوالت استابالیزر پی وی سی می باشد‪.‬‬ ‫بخش دوم شامل فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری‬ ‫بر اساس این گزارش بخش دوم دستاوردهای برخی‬ ‫شرکت های دانش بنیان تحت حمایت صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاست جمهوری مربوط به فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری است که ‪ 30‬طرح و‬ ‫محصول را شامل می شود‪.‬‬ ‫سیستم سانترال ‪ ،IP PBX Zenith‬گیرنده مرجع‬ ‫دائمی ‪ ،GPS/GNSS‬سامانه جامع اطالعات جغرافیایی‪،‬‬ ‫طراحی و تولید تجهیزات مخابراتی نسل جدید مبتنی بر‬ ‫شبکه (خرید ‪ 10‬دستگاه مرکز تلفن مربوط به قرارداد راه‬ ‫آهن)‪ ،‬سامانه تحت وب دانشیار‪ ،‬تولید و پیاده سازی مجموعه‬ ‫نرم افزارهای شهرسازی‪ ،‬ارائه سرویس فکس اینترنتی تحت‬ ‫‪ ،Cloud‬سامانه مدیریت ماشین های مجازی پویش‬ ‫داده نوین ‪ ،PVM‬آنتن آرایه سه باندی دو قطبی با‬ ‫انحرافات الکتریکی پرتو تشعشعی در صفحه عمودی‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت مرتبط با اینترنت اشیا (‪ ،)IOT‬تامین نقدینگی‬ ‫و سرمایه در گردش تولید و تعمیر و نگهداری سامانه‬ ‫دوربین ثبت تخلف سرعت‪ ،‬نمونه سازی مسیریاب هسته‪،‬‬ ‫تولید دستگاه دیمر بی سیم کنترلر و پروژکتورها‪ ،‬طراحی و‬ ‫توسعه نرم افزار و سامانه های نوین کاربردی در پردازش و‬ ‫تحلیل داده های بزرگ‪ ،‬اتوماسیون اداری الماس گام‪ ،‬شبکه‬ ‫هوشمند یادگیری‪ ،‬سیستم اطالع رسانی مسافران ‪،PIS‬‬ ‫سامانه جامع آموزش الکترونیکی‪ ،‬توسعه و ارائه راهکارهای‬ ‫نرم افزاری مدیریت منابع سازمانی (‪ ،)ERP‬سامانه نظر‬ ‫سنجی و تحقیقات کسب و کار (نت رای)‪ ،‬سیستم هوشمند‬ ‫مدار بسته آیریک‪ ،‬توسعه و پیاده سازی فراگیر سامانه های‬ ‫کادا‪ ،‬طراحی‪ ،‬توسعه و تولید سامانه نرم افزاری مدیریت‬ ‫رخدادهای امنیت رایانه ای در سه نسخه‪ ،‬تحلیل اخبار و‬ ‫ابزارهای پردازش متن فارسی‪ ،‬تامین مالی پروژه های جاری‪،‬‬ ‫سامانه مدیریت تخفیف فروشگاه های تجاری‪ ،‬تامین سرمایه‬ ‫در گردش برای اجرای مناقصه (نصب و راه اندازی نمایشگر‬ ‫ویدئووال و متعلقات مربوطه)‪ ،‬پلتفرم نشر محتوای دیجیتال‪،‬‬ ‫تجهیز خط تولید دوربین های سرعت سنج و پالک خوان‬ ‫‪ Embedded‬کارایین و تولید سیصد عدد سیستم‬ ‫مخابراتی نوری ‪ Pts1010‬از جمله این ‪ 30‬محصول است‪.‬‬ ‫بخش سوم شامل سخت افزارهای رایانه ای‪،‬‬ ‫برق و قدرت‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کنترل و مخابرات‬ ‫بر اساس این گزارش بخش سوم دستاوردهای برخی‬ ‫شرکت های دانش بنیان تحت حمایت صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاست جمهوری مربوط به سخت افزارهای‬ ‫رایانه ای‪ ،‬برق و قدرت‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬کنترل و مخابرات است‬ ‫که ‪ 27‬طرح و محصول را شامل می شود‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید محصول خانه هوشمند‪ ،‬سامانه‬ ‫پایش سه بعدی فیبر نوری‪ ،‬طراحی و تولید محصوالت‬ ‫ساختمان هوشمند‬ ‫طراحی و اجرای آبنمای ریتمیک میدان آزادگان نجف‬ ‫آباد‪ ،‬سامانه کنترل و هوشمند سازی تجهیزات الکترونیکی‪،‬‬ ‫مادون قرمز و کلیدهای چندحالته از طریق شبکه‬ ‫هوشمندسازی ساختمان ها‪ ،‬سالن کنفرانس و ادارات‪ ،‬تولید‬ ‫شیرآالت الکترونیکی با قابلیت ‪ 70‬درصد صرفه جویی در‬ ‫مصرف آب و ‪ 100‬درصد افزایش بهداشت‪ ،‬تولید دستگاه‬ ‫رایانا‪ ،‬تولید دیودهای نوری ‪ power led‬و ‪ ،SMD‬تولید‬ ‫کنترلر هوشمند بیسیم جهت اتوماسیون سطح مخازن‪،‬‬ ‫طراحی و ساخت ربات های بازرسی خطوط لوله شبکه های‬ ‫فاضالب و چاه های آب‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و تولید دستگاه‬ ‫مرکز اندازه گیری و آنالیزور کیفی پارامترهای سیستم های‬ ‫الکتریکی با دقت باال‪ ،‬تولید ‪ ،RTU‬سیستم هوشمند کنترل‬ ‫تردد با تکنولوژی ‪ ، RFI‬تولید کالچ اتوماتیک هوشمند‪،‬‬ ‫تولید یو پی اس های هوشمند‪ ،‬سیستم جامع مانیتورینگ‬ ‫کمیت های فیزیکی و الکتریکی‪ ،‬موتورهای استپر پیشرفته‬ ‫– استپر موتور‪ ،‬طراحی و تولید مودم ‪ GSM‬برای قرائت‬ ‫و کنترل از راه دور انواع کنتورهای هوشمند آب و برق‪،‬‬ ‫تامین سرمایه در گردش موردنیاز چهارسری از محصوالت‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬ساخت حسگر کرنش جهت استفاده در ترازوی‬ ‫دیجیتال آزمایشگاهی‪ ،‬تولید فلزیاب تاسیساتی دیجیتال‬ ‫‪ CASPI.II‬و صادرات آن‪ ،‬نمونه سازی ایستگاه بازدید‬ ‫مجازی ایران زیبا با توسعه پلتفرم سخت افزاری و نرم‬ ‫افزاری تولید سریع محتوای واقعیت مجازی‪ ،‬اخذ تسهیالت‬ ‫صادراتی بابت صادرات توزین در حال حرکت ‪ ،WIM‬طرح‬ ‫تولید تابلو فرمان مجهز به نجات اظطراری و جعبه رویزیون‬ ‫هوشمند کارکدک‪ ،‬ایگنایتور‪ ،‬تولید دستگاه ازن ژنراتور‬ ‫صنعتی‪ ،‬طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی آموزشی با‬ ‫قابلیت کنترل و پایش کامپیوتری ‪ 27‬طرح این بخش است‪.‬‬ ‫بخش چهارم شامل فناوری زیستی‪،‬‬ ‫داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی‬ ‫بر اساس این گزارش بخش چهارم دستاوردهای برخی‬ ‫شرکت های دانش بنیان تحت حمایت صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی ریاست جمهوری مربوط به فناوری زیستی‪،‬‬ ‫داروهای پیشرفته و مهندسی پزشکی است که ‪ 25‬طرح و‬ ‫محصول را شامل می شود‪.‬‬ ‫تولید داروی ضد سرطان تریپتورلین‪ ،‬ترالی پانسمان و‬ ‫شست و شوی اتوماتیک‪ ،‬تولید انبوه گل زینتی آلسترومریا‬ ‫با تکنیک کشت بافت گیاهی‪ ،‬توید سامانه گندزدایی پیشرفته‬ ‫مولتی اکسیدان بکو‪ ،‬توسعه کیت های تشخیصی عفونی با‬ ‫خطر باال‪ ،‬تولید گیاهچه و گیاه کامل گیاهان دارویی و زینتی‪،‬‬ ‫تخت اتاق عمل با قابلیت استفاده از دستگاه سی آرم و‬ ‫رادیولوژی‪ ،‬حشره کش های گیاهی‪ ،‬تولید عصاره مخمر جهت‬ ‫مصارف پزشکی – غذایی و دام و طیور‪ ،‬پروژه ملی فاکتور ‪8‬‬ ‫انعقادی نوترکیب انسانی‪ ،‬سیستم جمع آوری و انتقال مواد‬ ‫بر پایه انتقال هوای فشرده به جای مکش‪ ،‬تولید کیت های‬ ‫سنجش آب نیترات‪ ،‬نیتریت و آمونیاک‪ ،‬تولید صنعتی ‪16‬‬ ‫نوع ماده موثره دارویی‪ ،‬تولید مکمل های ضد سرطان از شیر‪،‬‬ ‫تولید اکسترنال فیکساتور چند محوره مچ دست‪ ،‬تولید نیمه‬ ‫صنعتی آنزیم ‪ pfu DNA polymerase‬نوترکیب مورد‬ ‫استفاده در واکنش ‪ ، PCR‬طراحی وساخت سرنگ پمپ‬ ‫مکشی و تزریقی تحقیقاتی قابل برنامه ریزی‪ ،‬تولید وتوسعه‬ ‫انواع جایگزین طبیعی قند و شکر‪ ،‬طرح تکثیر انواع گیاهان به‬ ‫روش کشت بافت‪ ،‬تولید باندهای فایبرگالس ارتوپدی‪ ،‬تولید‬ ‫میکس پایدار کننده های غذایی جهت استفاده درکارخانجات‬ ‫صنایع غذایی‪ ،‬امکان سنجی تجاری سازی تولید دستگاه‬ ‫الکتروسرجری ‪ 100‬وات‪ ،‬ساخت دکانتر سانتیریفوژ‪ ،‬صادرات‬ ‫کاالهای دانش بنیان بازتوانی قلبی و تست ورزش قلبی به‬ ‫کشور آذربایجان و ساخت دستگاه بیوکمپوستر این ‪ 25‬طرح‬ ‫و محصول را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪45‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬شرکت دانش بنیان در کشور ایجاد شده است‬ ‫وزیـــر علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و فنـــاوری بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫ایج ــاد س ــه ه ــزار ش ــرکت دان ــش بنی ــان گف ــت‪ :‬ای ــران‬ ‫از نظـــر رشـــد علمـــی در منطقـــه رتبـــه اول یـــا دوم را‬ ‫دارد و از نظـــر ســـرعت رشـــد علمـــی رتبـــه اول را در‬ ‫دنیـــا داریـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬منصـــور غالمـــی در همایـــش‬ ‫توســـعه روابـــط آمـــوزش عالـــی ایـــران و افغانســـتان‬ ‫عن ــوان ک ــرد‪ :‬ای ــران از نظ ــر رش ــد علم ــی در منطق ــه‬ ‫رتبـــه اول یـــا دوم را دارد و از نظـــر ســـرعت رشـــد‬ ‫علمـــی رتبـــه اول را در دنیـــا داریـــم‪ ،‬ایـــن مـــوارد در‬ ‫موسســـات رتبـــه بنـــدی علمـــی در دنیـــا بیـــان شـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وزیـــر علـــوم بیـــان داشـــت‪ :‬بـــر اســـاس همیـــن‬ ‫اعتبـــار‪ ،‬آمادگـــی همـــکاری بـــا همـــه مراکـــز علمـــی‬ ‫دنی ــا بخص ــوص مراک ــز علم ــی و دانش ــگاهی کش ــورهای‬ ‫مســـلمان و کشـــورهای همســـایه را داریـــم‪.‬‬ ‫غالم ــی تصری ــح ک ــرد‪ :‬در ح ــال حاض ــر و در ع ــرض‬ ‫کمت ــر از ‪ ۱۰‬س ــال بی ــش از س ــه ه ــزار ش ــرکت دان ــش‬ ‫بنیـــان در کشـــور ایجـــاد کردیـــم کـــه برخـــی از ایـــن‬ ‫شــرکتها موفقیتهــای خوبــی داشــته انــد‪ ،‬دســتاوردهایی‬ ‫کـــه مشـــکالت مهمـــی در کشـــور حـــل کـــرده انـــد و‬ ‫هـــم مدلهـــای موفقـــی بـــرای محققـــان و دانشـــمندان‬ ‫جـــوان عرضـــه کـــرده انـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ‪ ۴۲‬پـــارک علـــم و فنـــاوری و‬ ‫‪ ۱۰۰‬مرکـــز رشـــد در کشـــور داریـــم‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫ایـــن مراکـــز بـــرای تبدیـــل علـــم بـــه ثـــروت‪ ،‬توســـعه‬ ‫اشـــتغال و کشـــور را بـــه دنبـــال خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اظه ــار ک ــرد‪ :‬رویک ــردی ک ــه بخش ــهای‬ ‫صنعتـــی و خدماتـــی در ســـالهای اخیـــر بـــه ســـمت‬ ‫دانشـــگاهها داشـــته انـــد رویکـــرد مبارکـــی اســـت و در‬ ‫ح ــال حاض ــر برنام ــه ه ــای مش ــترک زی ــادی در ح ــال‬ ‫اجـــرا و برنامـــه ریـــزی اســـت‪.‬‬ ‫غالمـــی ابـــراز داشـــت‪ :‬در نشســـتی کـــه بـــا وزیـــر‬ ‫تحصی ــات عالی ــه افغانس ــتان داش ــتم نق ــاط مش ــترک‬ ‫خوبـــی را در ایـــن راســـتا تعریـــف کردنـــد کـــه عـــاوه‬ ‫بـــر آمادگـــی دانشـــگاههای کشـــور بـــرای آمـــوزش‬ ‫دانش ــجویان داوطل ــب تحصی ــل از افغانس ــتان در ح ــال‬ ‫حاضـــر تعـــداد زیـــادی فـــارغ از ایـــن هماهنگـــی در‬ ‫حـــال تحصیـــل هســـتند‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان ‪ 72‬هزار شغل ایجاد کرده اند‬ ‫‪46‬‬ ‫رئیس صنــدوق نوآوری و شکوفــایی کشــور گفت‪:‬‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیان طی چهار سـال گذشـته ‪72‬‬ ‫هزار شـغل برای دانش آموختگان دانشـگاهی در کشـور‬ ‫ایجاد کـرده اند‪.‬‬ ‫بهـزاد سـلطانی در حاشـیه رونمایـی از ‪ 30‬طـرح‬ ‫موفـق شـرکتهای دانـش بنیـان در مشـهد طـی گفت و‬ ‫گـو بـا خبرنـگاران افـزود‪ :‬سـال گذشـته ‪ 2‬هـزار و ‪600‬‬ ‫میلیـارد تومـان از صنـدوق توسـعه ملـی بـه توسـعه‬ ‫شـرکتهای دانـش بنیـان در کشـور اختصـاص یافـت‪.‬‬ ‫وی اظهـار کـرد‪ :‬از ایـن مبلـغ حـدود ‪ 2‬هـزار میلیارد‬ ‫تومـان به شـرکتهای دانش بنیان پرداخت شـــد که یک‬ ‫هـزار و ‪ 200‬میلیارد تومان طرح در این راسـتا در دسـت‬ ‫بررسـی است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬علاوه بـر آن ‪ 10‬بانـک کشـور بـه‬ ‫اختصـاص هـزار و ‪ 200‬میلیـارد تومـان از منابـع خـود‬ ‫بـرای پرداخـت بـه ایـن شـرکتها متعهـد شـده انـد کـه‬ ‫‪ 266‬میلیـارد تومـان آن در قالـب وام بانکـی پرداخـت‬ ‫شـده اسـت‪.‬‬ ‫ســلطانی افــزود‪ :‬طــی چهــار ســال گذشــته چهــار‬ ‫هــزار و ‪ 335‬درخواســت از شــرکتهای دانــش بنیــان‬ ‫دریافــت کــرده ایــم کــه ‪ 2‬هــزار و ‪ 408‬درخواســت‬ ‫تصویــب شــده و هــزار و ‪ 57‬طــرح نیــز انجــام و خاتمــه‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫وی تعــداد شــرکتهای فعــال دانــش بنیــان کشــور را‬ ‫ســه هــزار و ‪ 340‬شــرکت اعــام کــرد و گفــت‪75 :‬‬ ‫درصــد ایــن شــرکتها دســت کــم یــک بــار از خدمــات‬ ‫صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی اســتفاده کــرده انــد‪.‬‬ ‫وی همچنین دانشجویان کشور را به عنوان ظرفیت‬ ‫بالقوه برای توسعه شرکتهای دانش بنیان دانست‪.‬‬ ‫سلطانی اظهار کرد‪ :‬معافیت مالیاتی ‪ 15‬ساله برای این‬ ‫شرکتها‪ ،‬حضور فیزیکی شرکتها در شعاع ‪ 70‬کیلومتری‬ ‫شهرها و استفاده از صندوق نوآوری و شکوفایی از جمله‬ ‫اقدامات حمایتی دولت از این مجموعه های دانش بنیان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عالوه بر آن کمک هایی برای آموزش‪،‬‬ ‫دریافت استاندارد برای محصوالت تولیدی‪ ،‬معرفی‬ ‫محصوالت در سفرهای خارجی و رفع برخی معایب کاری‬ ‫شرکتهای دانش بنیان از سوی این صندوق پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای رونق شرکتهای دانش بنیان نیز وام‬ ‫هایی با سود ‪ 9‬و ‪ 11‬درصد به خریداران محصول این‬ ‫شرکتها داده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خراسان رضوی ‪ 165‬شرکت دانش‬ ‫بنیان دارد که معادل پنج درصد این شرکتها در کشور‬ ‫است در حالی که این استان رتبه چهارم کشور را در این‬ ‫زمینه به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫سلطانی ظرفیت خراسان رضوی برای شرکتهای‬ ‫دانش بنیان را تشکیل حدود ‪ 600‬شرکت ارزیابی کرد‬ ‫و افزود‪ 325 :‬درخواست از این استان به این صندوق‬ ‫ارسال شده و برای این تعداد طرح ‪ 61‬میلیارد تومان‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی به طرح های موفق شرکتهای دانش بنیان‬ ‫خراسان رضوی اشاره کرد و گفت‪ 59 :‬طرح خاتمه یافته‬ ‫موفق از طرح های دانش بنیان این استان است که امروز‬ ‫از ‪ 30‬طرح آن رونمایی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین تعداد پایان نامه و رساله های دکترای‬ ‫دفاع شده در خراسان رضوی را ‪ 15‬هزار در سال تخمین‬ ‫زد و افزود‪ :‬اگر حتی یک درصد از این پایان نامه ها‬ ‫تجاری شود‪ ،‬می توان ساالنه ‪ 150‬شرکت دانش بنیان‬ ‫در خراسان رضوی تشکیل داد‪.‬‬ ‫رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی کشور همچنین‬ ‫در نشست فعاالن اقتصادی خراسان رضوی گفت‪ :‬گاهی‬ ‫تصور می شود فقط با منابع مالی می توان مشکالت را‬ ‫رفع کرد در حالی که دوران اقتصاد های مبتنی بر منابع‬ ‫مالی پایان یافته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشورهای دنیا به پنج دسته با اقتصاد‬ ‫مبتنی بر منابع مالی‪ ،‬اقتصاد در حال گذار از منابع مالی‬ ‫به بهره وری‪ ،‬اقتصاد بهره ورانه‪ ،‬اقتصاد در حال گذار‬ ‫از بهره وی به اقتصاد نوآوری و اقتصاد نوآورانه تقسیم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬آنچه امروز اهمیت دارد‪ ،‬فضای خالقانه‬ ‫و نوآوری در اقتصاد کشورهاست و برای رسیدن به‬ ‫اقتصاد نوآورانه باید از تفکرات نوین اقتصادی حمایت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫سلطانی گفت‪ :‬در سال ‪ 2006‬از ‪ 10‬شرکت بزرگ دنیا‬ ‫‪ 9‬شرکت نفتی و بانکی بود و فقط یک شرکت فعالیتهای‬ ‫مربوط به تکنولوژی اطالعات داشت اما در سال ‪2016‬‬ ‫این سهم وارونه شد و ‪ 9‬شرکت فعالیت آی‪.‬تی پیدا کرد‬ ‫و یک شرکت نفتی در این جمع باقی ماند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نیم درصد از تولید ناخالص داخلی کشور‬ ‫به اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته که این سهم در‬ ‫برنامه بلند مدت کشور ‪ 10‬درصد هدف گذاری شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی یکی از مشکالت صندوق فناوری و نوآوری را‬ ‫حضور شرکتهای خصولتی در جمع شرکتهای دانش بنیان‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬با حضور اینگونه شرکتها مجبور به دادن‬ ‫بخشی از سهم دستگاههای خصوصی به بخش غیر خصوصی‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫در این نشست فعاالن بخش خصوصی استان نیز به‬ ‫بیان مشکالت خود پرداختند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی کرمانشاه‪:‬‬ ‫‪ ۳۰۰‬شرکت تحت حمایت پارک علم و فناوری‬ ‫استان قرار دارد‬ ‫رییـــس ســـازمان جهـــــاددانشگاهی‬ ‫کرمانشـــــاه گفـــت‪ :‬هــم اکنــــون ‪ ۳۰۰‬شرکت‬ ‫تحـــت حمایـــت پـــارک علـــم‌ و فنـــاوری‬ ‫جهاددانشـــگاهی اســـتان قـــرار دارنـــد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش روابـط عمومـی سـازمان‬ ‫جهاددانشـگاهی اسـتان کرمانشـاه‪ ،‬بهرام بادکو در‬ ‫آییـن افتتـاح شـرکت بدیع افزار طـب اولین تولید‬ ‫کننـده آتل‌هـای اورژانسـی یک بارمصـرف اندام با‬ ‫اشـاره بـه فعالیت بیـش از یک دهه‌ای پـارک علم‬ ‫و فنـاوری اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬طـی ایـن مـدت بسـیار‬ ‫تلاش کردیـم تـا از تمـام ظرفیـت دسـتگاه‌های‬ ‫مختلـف جهـت پیشـرفت و توسـعه اسـتان بهـره‬ ‫بگیر یم ‪.‬‬ ‫وی از حمایـت از بیـش از ‪ 500‬شـرکت طـی‬ ‫یـک دهه فعالیت پـارک خبر داد وافـزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضـر نیـز ‪ 300‬شـرکت تحـت حمایـت پـارک‬ ‫فعالیـت می‌کننـد‪.‬‬ ‫بادکـــو بـــا اشـــاره بـــه تنـــوع خدمـــات‬ ‫ارائـــه شـــده بـــه شـــرکت‌ها‪ ،‬گفـــت‪ :‬خدمـــات‬ ‫متنوعـــی از جملـــه دفتـــر کار‪ ،‬امکانـــات‬ ‫مختلـــف‪ ،‬آزمایشـــگاه تخصصـــی و از همـــه‬ ‫مهمتـــر مشـــاوره هـــای تخصصـــی بـــه شـــرکت‬ ‫هـــای تحـــت حمایـــت ارائـــه می‌شـــود‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان جهــاد دانشــگاهی کرمانشــاه‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه ســـفر دکتـــر واعظـــی وزیـــر‬ ‫پیش ــین ارتباط ــات ب ــه اس ــتان‪ ،‬گف ــت‪ :‬در ای ــن‬ ‫ســـفر مرکـــز توســـعه بازی‌هـــای رایانـــه‌ای و‬ ‫انیمیشـــن بااعتبـــاری بالـــغ بـــر یـــک میلیـــارد‬ ‫تومـــان در مجموعـــه جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫راه‌انـــدازی شـــد‪.‬‬ ‫بادکـــو افـــزود‪ :‬همچنیـــن اولیـــن‬ ‫شـــتاب‌دهنده خـــارج از پایتخـــت در اســـتان‬ ‫کرمانشـــاه و در مجموعـــه پـــارک علـــم و‬ ‫فن ــاوری جهاددانش ــگاهی کرمانش ــاه راه ان ــدازی‬ ‫ش ــده ک ــه س ــهام‌دار آن نی ــز بخ ــش خصوص ــی‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫کرمانشـــاه بـــه همـــکاری گســـترده ایـــن نهـــاد‬ ‫بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کرمانشـــاه اشـــاره‬ ‫کـــرد و افـــزود‪ :‬طـــی ایـــن همـــکاری مرکـــز‬ ‫درمـــان نابـــاروری و تحقیقـــات ســـلولهای‬ ‫بنیـــادیدرکرمانشـــاهراه‌انـــدازیشـــدهاســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬همچنیـــن شـــش شـــرکت‬ ‫مشـــترک طـــی ایـــن همـــکاری شـــکل گرفتـــه‬ ‫ک ــه عمدت ــا ای ــده ه ــای ن ــو را طراح ــی ک ــرده‬ ‫و اجـــرا می‌کننـــد‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫کرمانشـــاه بـــا اشـــاره بـــه ایـــن همـــکاری‬ ‫گســـترده ابـــراز امیـــدواری کـــرد بـــا همـــکاری‬ ‫بیشـــتر وزارت بهداشـــت در جهـــت تســـهیل‬ ‫نحـــوه همـــکاری اعضـــای هیـــات علمـــی بـــا‬ ‫بخش‌هـــا و نهادهـــای خـــارج از دانشـــگاه علـــوم‬ ‫پزشـــکی‪ ،‬بتـــوان در آینـــده شـــاهد افزایـــش‬ ‫همکاری‌هـــا و حمایـــت بیشـــتر از ایده‌هـــای‬ ‫خالقانـــه بـــود‪.‬‬ ‫بادکـــو همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه معضـــل‬ ‫بیـــکاری اســـتان گفـــت‪ :‬در همیـــن راســـتا‬ ‫تمـــام تـــاش مـــا اســـتفاده از ظرفیـــت تمـــام‬ ‫دســـتگاه‌ها جهـــت حمایـــت از شـــرکت‌ها‬ ‫بویـــژه شـــرکت‌های دانـــش بنیـــان اســـت و در‬ ‫همی ــن راس ــتا باتوج ــه ب ــه هم ــکاری گس ــترده‬ ‫بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی کرمانشـــاه‬ ‫درخواســـت حمایـــت و مســـاعدت‌های بیشـــتر‬ ‫در جه ــت کاه ــش ریس ــک راه ان ــدازی ش ــرکتها‬ ‫و تســـهیل همـــکاری اعضـــای هیـــات علمـــی‬ ‫دانشـــگاه را داریـــم‪.‬‬ ‫رییس سازمان تجاری‌سازی اشتغال و فناوری دانش آموختگان جهاددانشگاهی‪:‬‬ ‫رییـــس ســـــازمان تجـــــاری‌سازی اشـــتغال و فنـــاوری دانـــش آموختـــگان‬ ‫جهاددانشـــگاهی گفـــت‪ :‬مـــا بایـــد بـــه دنبـــال ایجـــاد شـــرکت بـــرای فناوری‌هـــای‬ ‫ب ــه بل ــوغ رس ــیده «های‌ت ــک» در جه ــاد دانش ــگاهی باش ــیم‪ ،‬ن ــه اینک ــه ب ــرای ه ــر‬ ‫نـــوع فنـــاوری شـــرکت ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬رییـــس ســـازمان تجاری‌ســـازی اشـــتغال و فنـــاوری دانـــش‬ ‫آموختـــگان جهاددانشـــگاهی دربـــاره اولویت‌هـــا و برنامه‌هـــای ایـــن ســـازمان اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬مـــا در ســـه حـــوزه توانمندســـازی و اشـــتغال‪ ،‬پارک‌هـــا و مراکـــز رشـــد و‬ ‫تجاری‌ســـازی و حـــوزه شـــرکت‌ها و موسســـات فعالیـــت داریـــم و بـــرای هریـــک از‬ ‫این‌هـــا برنامه‌هـــای خاصـــی را تدویـــن کرده‌ایـــم‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در حـــوزه شـــرکت‌ها و موسســـات‪ ،‬برنامه‌هـــای مـــا شـــامل ســـر‬ ‫و ســـامان دادن بـــه شـــرکت‌هایی کـــه از قبـــل بوده‌انـــد و همچنیـــن تهیـــه یـــک‬ ‫برنامـــه و فراینـــد بـــرای ایجـــاد شـــرکت‌های جدیـــد اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون جهـــاد دانشـــگاهی افـــزود‪ :‬مـــا بایـــد بـــه دنبـــال ایجـــاد شـــرکت بـــرای‬ ‫فناوری‌هـــای بـــه بلـــوغ رســـیده «های‌تـــک» در جهـــاد دانشـــگاهی باشـــیم نـــه‬ ‫اینکـــه بـــرای هـــر نـــوع فنـــاوری شـــرکت ایجـــاد کنیـــم‪ .‬اگـــر بـــرای فناوری‌هـــای‬ ‫بـــه بلـــوغ رســـیده‌ای کـــه «های‌تـــک» هســـتند و در لبـــه و مـــرز دانـــش حرکـــت‬ ‫می‌کننـــد‪ ،‬شـــرکت ایجـــاد شـــود خیلـــی خـــوب اســـت‪ .‬در مـــورد ســـایر فناوری‌هـــا‬ ‫معتقـــد هســـتیم کـــه یـــا دانـــش فنی‌شـــان بـــه فـــروش رود و یـــا بهـــره مالکانـــه‬ ‫آن‌هـــا اجـــاره داده شـــود‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان تجاری‌ســـازی اشـــتغال و فنـــاوری دانـــش آموختـــگان‬ ‫جهاددانشـــگاهی دربـــاره برنامه‌هـــای ایـــن ســـازمان در حـــوزه پارک‌هـــا و مراکـــز‬ ‫رشـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬کیفـــی ســـازی و توانمنـــد کـــردن افـــرادی کـــه در پارک‌هـــا و مراکـــز‬ ‫رش ــد م ــا هس ــتند‪ ،‬در برنامه‌ه ــای م ــا ق ــرار دارد‪ .‬زی ــرا معتقدی ــم بای ــد ب ــه مس ــائل‬ ‫اتصـــال بـــه بـــازار‪ ،‬فـــروش‪ ،‬پایـــداری در بـــازار و همـــکاری بـــا ســـایر شـــرکت‌های‬ ‫مشـــابه ایـــن پارک‌هـــا و مراکـــز رشـــد توجـــه شـــود‪ .‬بنابرایـــن توجـــه بـــه ایـــن‬ ‫مســـائل یکـــی از برنامه‌هـــای جـــدی مـــا در ایـــن حـــوزه اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ع ــاوه ب ــر این‌ه ــا برنام ــه جدی ــدی داری ــم ب ــه ن ــام «مراک ــز ن ــوآوری‬ ‫و ش ــکوفایی» ک ــه ای ــن مراک ــز ن ــوآوری و ش ــکوفایی ی ــک ن ــوع پی ــش ش ــتاب‌دهنده‬ ‫هســـتند و آن‌هـــا را بـــا حداقـــل امکاناتـــی در دانشـــگاه‌ها و مراکـــز آمـــوزش عالـــی‬ ‫راه‌انـــدازی می‌کنیـــم‪ ،‬امـــا بـــه افـــراد فعـــال در ایـــن مراکـــز خدمـــات مالـــی داده‬ ‫نمی‌شـــود‪ .‬بلکـــه بـــه آن‌هـــا خدمـــات مشـــاوره‌ای‪ ،‬حقوقـــی و بازرگانـــی ارائـــه‬ ‫می‌شـــود تـــا توانمنـــد شـــوند و ســـرعت و کیفیـــت فراینـــد تبدیـــل شدنشـــان بـــه‬ ‫یـــک شـــرکت موفـــق‪ ،‬بـــا قابلیـــت و پایـــدار‪ ،‬بیشـــتر شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫درصدد ایجاد شرکت برای فناوری‌های «های‌تک» هستیم‬ ‫‪47‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‬ ‫پرداخت ‪ ۳۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان وام به شرکت‌های‬ ‫مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام‌نور‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان دانشجویی‬ ‫در دانشگاه‌های پیام نورحمایت می‌شوند‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫مجموع تسهیالت پرداختی شبکه بانکی به شرکت‌های‬ ‫دانش بنیان در سال گذشته معادل ‪ ۳۷۵۴۸.۶‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی‪،‬‬ ‫در اسفند ماه ‪ ۱۳۹۶‬معادل ‪ ۴۸۱۳.۶‬میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت به ‪ ۲۱۸‬شرکت دانش بنیان‪ ،‬به طور متوسط‬ ‫‪ ۲۲.۱‬میلیارد ریال به هر شرکت از سوی شبکه بانکی‬ ‫پرداخت شد‪.‬‬ ‫بانک های صادرات و ملت به ترتیب با ‪ ۱۰۳۶.۶‬و‬ ‫‪ ۹۶۶.۷‬میلیارد ریال بیشترین مبلغ پرداختی به شرکت‬ ‫های دانش بنیان را به خود اختصاص داده اند‪ .‬الزم به‬ ‫ذکر است مانده کل تسهیالت اعطایی به ‪ ۱ ۰۰۸‬شرکت‬ ‫دانش بنیان در پایان اسفندماه معادل ‪ ۴۶۱۶۹.۱‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬میانگین به هر شرکت ‪ ۴۵.۸‬میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫بیشترین مانده به بانک های صادرات با ‪ ۸۱۱۲.۹‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬ملت با ‪ ۷۷۲۱.۸‬میلیاردریال و صنعت و معدن با‬ ‫‪ ۶۸۴۷‬میلیارد ریال تعلق دارد‪.‬‬ ‫همچنین مانده مطالبات غیر جاری به میزان ‪۷۴۳۴‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬متعلق به ‪ ۱۴۰‬شرکت و معادل ‪۱۶.۱‬‬ ‫درصد کل مانده تسهیالت است‪ .‬براساس این گزارش‬ ‫مانده مطالبات غیر جاری شامل ‪ ۲۰۳۸.۴‬میلیارد ریال‬ ‫سررسید گذشته متعلق به ‪ ۴۹‬شرکت‪ ۲۰۰۸.۶ ،‬میلیارد‬ ‫ریال معوق متعلق به ‪ ۴۴‬شرکت و ‪ ۳۳۸۷‬میلیارد ریال‬ ‫مشکوک الوصول متعلق به ‪ ۴۷‬شرکت است‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫در حوزه فناوری های نوین انجام می شود؛‬ ‫حمایت از دانش بنیان های‬ ‫متقاضی حضور در نمایشگاه‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫آفریقای جنوبی‬ ‫‪48‬‬ ‫شرکت های متقاضی حضور در نمایشگاه آفریقای‬ ‫جنوبی از سوی معاونت علمی و صندوق نوآوری و‬ ‫شکوفایی حمایت می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مرکز تعامالت بین‌المللی علم و فناوری‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری‬ ‫و شکوفایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در نمایشگاه« ‪ITU‬‬ ‫‪» ۲۰۱۸ Telecom World‬حوزه فناوری‌های نوین ‪ -‬فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات حمایت می کند‪.‬‬ ‫این حمایت در قالب حضور در نمایشگاه خواهد‬ ‫بود‪ .‬ضروری است که شرکت های متقاضی حضور در‬ ‫نمایشگاه «‪ »۲۰۱۸ ITU Telecom World‬دارای توان‬ ‫صادراتی و یا امکان جذب سرمایه‌گذار خارجی باشند‪.‬‬ ‫این نمایشگاه در تاریخ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬سپتامبر ‪۲۰۱۸‬‬ ‫مطابق ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۲‬شهریور ‪ ۱۳۹۷‬در کشور آفریقای جنوبی‬ ‫شهر دوربان برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور دانشجویی دانشگاه پیام نور گفت‪:‬‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان دانشجویی در دانشگاه‌های پیام نور‬ ‫حمایت می‌شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مجید صفارنیا در دومین دوره مسابقات‬ ‫ملی هوافضا اظهار داشت‪ :‬زمان و نحوه شروع آموزش به افراد‬ ‫بسیار مهم و حائز اهمیت است چرا که آینده فرد نوشته‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر فرد در سنین کودکی با مهارت‌ها و مشاغل‬ ‫مختلف آشنا شود و به صورت هدفمند آموزش گیرد در‬ ‫نوجوانی و جوانی می‌تواند انتخاب بهتری برای اشتغال و آینده‬ ‫خود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دانشگاه‌ها می‌توانند در این راستا ایده دهند و‬ ‫آموزش‌ها به نحو مطلوب‌تری انجام شود‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در صورت برنامه صحیح است که می‌توان‬ ‫نشاط و عالقه را برای ادامه تحصیل افراد در یک جامعه فراهم‬ ‫کرد و در نهایت فرد بتواند از آن بعنوان شغل در آن مهارت‬ ‫اشتغال یابد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اکنون بالغ بر ‪ ۲۵‬درصد از افرادی که‬ ‫وارد نظام آموزشی ما می‌شوند پیش از دیپلم ترک تحصیل‬ ‫می‌کنند و این موجب دو قطبی شدن جامعه می‌شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در صورت عدم توجه به این افراد می‌توانند‬ ‫دچار آسیب‌های مختلفی اجتماعی شوند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی خبرداد‬ ‫ارایه خدمات بیمه تکمیلی به شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت‬ ‫علمی گفت‪ :‬خدمات بیمه درمان تکمیلی به شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان در کل کشور ارایه می‌شود‪.‬‬ ‫سیدمحمد صاحبکار خراسانی با اشاره به اهمیت‬ ‫سرمایه‌های انسانی در شرکت‌های دانش‌بنیان گفت‪ :‬مهم‌ترین‬ ‫دارایی شرکت‌های دانش‌بنیان‪ ،‬نیروی انسانی آن‌ها است و‬ ‫یکی از مواردی که می‌تواند موجب افزایش رضایتمندی و‬ ‫حفظ نیروی انسانی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان شود‪،‬‬ ‫ارایه خدمات بیمه درمان تکمیلی به افراد فعال در این‬ ‫شرکت‌ها است‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬در حال حاضر با توجه به مقررات و‬ ‫هزینه‌های موجود‪ ،‬بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط‬ ‫توانایی ارایه این خدمات را به کارکنان خود ندارند‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان افزود‪:‬‬ ‫ازآن‌جایی‌که تدوین و اجرای برنامه‌های حمایتی از‬ ‫شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های معاونت‬ ‫علمی و فناوری است‪ ،‬ایجاد سازوکار مناسب برای رفع این‬ ‫مشکل در دستور کار شبکه نوآوری تهران قرار گرفت و ارایه‬ ‫خدمات بیمه درمان تکمیلی‪ ،‬به‌صورت آزمایشی در دی‌ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬برای شرکت‌های مستقر در استان تهران اجرایی‬ ‫شد که ‪ ۵۴۰‬نفر تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬با توجه به استقبال شرکت‌ها‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬این خدمات به همه شرکت‌های دانش‌بنیان در همه‬ ‫استان‌های کشور ارایه می‌شود‪.‬‬ ‫رییس مرکز شرکت‌های دانش‌بنیان گفت‪ :‬ازآن‌جایی‌که‬ ‫انعقاد این قرارداد به‌صورت تجمیعی خواهد بود‪ ،‬محدودیتی‬ ‫برای تعداد کارکنان شرکت‌ها وجود ندارد و نرخ حق بیمه هم‬ ‫کاهش‌یافته است‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده مطالعــات فنــاوری‬ ‫افــزود‪ :‬شــرکت‌های دانش‌بنیــان پــس از نام‌نویســی در‬ ‫ســامانه شــبکه نــوآوری تهــران می‌تواننــد تقاضــای خدمــات‬ ‫بیمــه درمــان تکمیلــی را بــرای خــود و اعضــای خانــواده‌‬ ‫در ایــن ســامانه از ‪ ۲۸‬فروردیــن تــا ‪ ۱۵‬اردیبهشــت ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫صاحبکار افزود‪ :‬مدت‌زمان ارایه خدمات بیمه درمان‬ ‫تکمیلی‪ ،‬یک سال شمسی است که از اردیبهشت سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫شروع می‌شود‪ .‬متقاضیان برای کسب اطالعات بیشتر درباره‬ ‫شرایط و تعرفه‌های بیمه‪ ،‬می‌توانند به سامانه شبکه نوآوری‬ ‫تهران یا سامانه شرکت‌های دانش‌بنیان مراجعه کنند یا با‬ ‫شماره‌های‪ ۷۶۲۵۰۰۳۶‬و ‪ ۷۶۲۵۰۰۳۷‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫کسب‌وکارهای جدید دانش‌بنیان هوایی توسعه می‌یابد‬ ‫دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی‬ ‫معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اولویت‌های تعیین‌شده در ستاد‪ ،‬توسعه کسب‌و‌کارهای‬ ‫جدید دانش‌بنیان هوایی است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا؛منوچهر منطقی در خصوص‬ ‫تالش‌های چند سال اخیر ستاد برای توسعه فعالیت‌های‬ ‫حوزه هوایی و هوانوردی در کشور‪ ،‬بیان کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مهم‌ترین اولویت‌هایی که در ستاد مدنظر قرار دارد‪ ،‬توسعه‬ ‫کسب‌وکارهای جدیدی است که می‌توان در حوزه هوایی‬ ‫تعریف و ایجاد کرد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه صنایع دانش‌بنیان هوایی و هوانوردی‬ ‫معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری افزود‪ :‬این کار در‬ ‫دنیا سال‌ها است که اجرا شده و صنعت هوایی را از حوزه‬ ‫نظامی صرف خارج و به زندگی عمومی مردم وارد کرده‌اند‪.‬‬ ‫به گفته منطقی‪ ،‬توسعه هوانوردی عمومی نیز یکی‬ ‫از همین راهکارها است که در ستاد به صورت جدی و‬ ‫مستمر مورد پیگیری قرار می‌گیرد‪.‬‬ ‫او همچنین تصریح کرد‪ :‬ضروری است که هم‌راستا با‬ ‫توسعه کسب و کارهای جدید دانش‌بنیان هوایی‪ ،‬به فکر‬ ‫ایجاد و توسعه بازار محصوالت دانش‌بنیان نیز باشیم‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حمایت از شرکت های دانش بنیان در اولویت است‬ ‫رییـس دفتـر رییـس جمهوری با اشـاره به نقـش فزاینده‬ ‫شـرکت هـای دانـش بنیـان در خلـق ثـروت و قـدرت بـرای‬ ‫کشـورهای پیشـرو در ایـن عرصـه گفـت‪ :‬وظیفـه دولـت‬ ‫حمایـت از شـرکت هـای دانـش بنیـان و ایـده هـای جدیـد‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬محمـود واعظـی در نشسـت اقتصـاد‬ ‫دانـش بنیـان در تبریز گفت‪ :‬بایـد بتوانیم بنگاهـداری دولتی‬ ‫را کمتـر کنیـم و نقـش دولـت تنهـا بـه نظـارت‪ ،‬حمایـت و‬ ‫سیاسـت گـذاری محـدود شـود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه رقابت دولت و حتی شرکت های شبه‬ ‫دولتی با بخش خصوصی ناعادالنه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باید بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬صنعت و دانشگاه را تقویت کنیم‪ ،‬زیرا در غیر این‬ ‫صورت اتفاق جدی روی نمی دهد‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬حتی آنجا که قرار است پول بیاید تا ایده‌ای‬ ‫عملیاتی و تجاری سازی شود‪ ،‬قوانین دست و پای ما را می‬ ‫بندد‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد‪ :‬وقتی ما پیوند‬ ‫بخش خصوصی با دانشگاه و پارک های علم و فناوری را‬ ‫بتوانیم برقرار کنیم‪ ،‬کارها خود به خود پیش می رود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شرکت های دانش بنیان نقش بی بدیلی‬ ‫در پیشرفت کشور دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در زمینه حمایت از تولید‬ ‫داخلی نیز که شعار سال است‪ ،‬اگر شرکت دانش بنیانی‬ ‫کاالیی را با کیفیت مشابه خارجی تولید کند‪ ،‬به طور قطع‬ ‫از واردات جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬حمایت از تولید داخلی فقط با شعار‪ ،‬بنر و‬ ‫تبلیغات محقق نمی شود‪ ،‬بلکه باید ریشه ای نسبت به‬ ‫راهکارهای تحقق آن اقدام کنیم‪.‬‬ ‫واعظی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که در کشور محصولی با کیفیت‬ ‫و دوام مناسب‪ ،‬قیمت ارزان و سازگار با ذائقه ایرانی تولید‬ ‫نشود‪ ،‬هر چه قدر هم در رسانه ها تبلیغ کنیم‪ ،‬مردم استقبال‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اما شرکت های دانش بنیان می توانند‬ ‫کاری بکنند که شعار سال محقق شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬هنوز یکی از شعارهای محقق نشده رییس‬ ‫جمهوری‪ ،‬دانش بنیان کردن اقتصاد است؛ ما باید به اقتصاد‬ ‫دیجیتالی دست یابیم که این کار نیز در دانشگاه ها محقق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد‪ :‬امیدوارم اساتید‬ ‫ما نسبت به گذشته تفکر خود را تغییر دهند تا دانشجویان‬ ‫را به سمت تولید و خلق ثروت و کسب مهارت سوق دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اگر بخواهیم مشکالت اقتصادی کشور را حل‬ ‫کنیم باید میانبر بزنیم و ریل اقتصادی را از مسیر سنتی‬ ‫به سمت دانش بنیان تغییر دهیم که این امر مستلزم پیوند‬ ‫دانشگاه ها با پارک های علم و فناوری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما باید در دنیای جدید به دنبال تحوالت و‬ ‫فناوری های جدید در اقتصاد باشیم و بتوانیم اقتصاد دنیا را‬ ‫درک کنیم و خودمان را بر مبنای آنها تنظیم کنیم‪.‬‬ ‫واعظی تشریح کرد‪ :‬در گذشته ‪ ۱۰‬شرکت بزرگ دنیا در‬ ‫حوزه نفت و بیمه بودند‪ ،‬اما اکنون شرکت های فناور با حضور‬ ‫چند جوان و بدون پول ایده هایی را خلق می کنند که منجر‬ ‫به تولید ثروت و قدرت می شود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬تــا دیــروز تمــام شــرکت هــا دنبالــه رو‬ ‫دانشــگاه بودنــد‪ ،‬امــا امــروز دانشــگاه هــا خودشــان را بــا‬ ‫تحــوالت شــرکت هــای دانــش بنیــان تطبیــق مــی دهنــد‬ ‫و هــدف شــان فقــط تدریــس نیســت‪ ،‬بلکــه خلــق ثــروت‬ ‫نیــز اســت‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وجــود ‪ ۱۵۶‬واحــد دانشــگاهی‪ ،‬ســه‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬عضــو هیــات علمــی و ‪ ۲۴۰‬هــزار دانشــجو‬ ‫در آذربایجــان شــرقی گفــت‪ :‬بســیاری از کشــورهای جهــان‬ ‫بــه انــدازه ایــن اســتان دانشــگاه و هیــات علمــی ندارنــد و‬ ‫ایــن بــدان معناســت کــه مــی تــوان بــا ایــن ســرمایه عظیــم‬ ‫کارهــای بــزرگ انجــام داد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫در حوزه مواد و ساخت پیشرفته محقق می شود؛‬ ‫جایگزینی محصوالت شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫با نمونه‌های وارداتی‬ ‫دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته گفت‪ :‬تالش‬ ‫برای جایگزینی محصوالت شرکت‌های دانش‌بنیان با‬ ‫نمونه‌های وارداتی‪ ،‬پیشنهاد بازنگری در تعرفه ها که مشابه‬ ‫داخلی دارند در این ستاد پیگیری می شود‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫محمود مهرداد شکریه اظهار کرد‪ :‬تشویق و ترغیب این‬ ‫شرکت‌های دانش بنیان بزرگ برای انجام فعالیت های‬ ‫بیشتر با برگزاری نشست های تخصصی و ارتباط با انجمن‬ ‫های صنفی مربوطه در حال انجام است تا انجام فعالیت‬ ‫های تحقیق و توسعه آنها با سرعت بیشتری پیگیری شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی‬ ‫افزود‪ :‬ستاد در حال پیگیری است که محصوالت وارداتی‬ ‫که تولید داخلی دارند با نمونه های داخلی جایگزین شوند؛‬ ‫همچنین پیشنهاد بازنگری در تعرفه محصوالت وارداتی‬ ‫که مشابه داخلی دارند مطرح شده است‪.‬‬ ‫به گفته شکریه‪ ،‬در حوزه ارتقاء فناوری صنایع موجود‬ ‫و ایجاد صنایع جدید دانش‌بنیان نیز اقداماتی در ستاد در‬ ‫حال انجام است در این زمینه به شرکت های دانش بنیانی‬ ‫که در اخذ تاییدیه با مشکالتی مواجه شدند در چارچوب‬ ‫قوانین کمک می شود‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه مواد و ساخت پیشرفته معاونت علمی‬ ‫گفت‪ :‬ترغیب هسته های فناور و نوآور نیز از دیگر اقداماتی‬ ‫است که در قالب شرکت های نوپای دانش بنیان به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬همچنین به شرکت‌هایی که با ظرفیت‌های‬ ‫قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان آشنایی کافی ندارند‬ ‫اما صالحیت دارند مشاوره داده می شود‪.‬‬ ‫نوین اتاق بازرگانی‪:‬‬ ‫رشد چشمگیر‬ ‫شاخص‌های‬ ‫کارآفـرینی ایـران‬ ‫با رونق شرکت های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫رئیس کمیسـیون کسـب وکارهای نوین اتـاق بازرگانی‬ ‫از رشد چشمگیر ایران در شـــاخص های کــارآفرینی‬ ‫طـی سـالهای اخیـر خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن جهـش به‬ ‫دلیـل رونـق حضـــور شرکتـــهای دانش بنیـان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بـه گــزارش خبــرگزاری مهـر بـه نقـل از مجمـع‬ ‫تشـکل های دانش بنیان‪ ،‬نخسـتین نشسـت مشـترک‬ ‫کمیسـیون کارآفرینـی کسـب وکارهای نویـن و دانش‬ ‫بنیـان اتـاق ایـران بـا اعضـای فراکسـیون کارآفرینـی‬ ‫مجلـس برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن نشسـت افشـین کالهی رئیس کمیسـیون‬ ‫جوانـان‪ ،‬کارآفرینـی و کسـب و کارهـای نویـن و دانش‬ ‫بنیـان اتـاق ایـران بـا تاکیـد براینکـه سیسـتم آموزش‬ ‫سـنتی‪ ،‬شـاخص های کارآفرینی را به افول می رسـاند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬شـاخص های کارآفرینی ایران طی سالهای‬ ‫اخیر با رشـد چشـمگیری همراه بوده اسـت اما سیستم‬ ‫آمـوزش سـنتی موجـب افول این رشـد می شـود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اشتغال فرمول پیچیده ای ندارد و‬ ‫باید زیست بوم مناسبی برای آن تعریف کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫بخش آموزش بسیار سنتی عمل کرده ایم و داده‬ ‫ها به روز و مطابق نیازهای نوین در کشور نیستند‪.‬‬ ‫کالهی اظهار کرد‪ :‬در تعریف زیست بوم برای اشتغال‪،‬‬ ‫باید محیط کاملا با نیازها متقارن باشد و به دور از هر گونه‬ ‫شعارزدگی و در راستای منافع ملی تعریف شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون کارآفرینی و کسب و کارهای‬ ‫نوین اتاق بازرگانی با اشاره به چالش های پیش روی‬ ‫سرمایه گذاران در حوزه کسب وکارهای نوین و دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬افزود‪ :‬ناتوانی کشور در جذب سرمایه گذاری‬ ‫های خارجی‪ ،‬نبود فناوری های الزم و نیز نبود رقبای‬ ‫خارجی و بازارهای رقابتی مناسب از جمله چالشهای مهم‬ ‫کارآفرینان دانش بنیان است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در همین حال بی توجهی به حقوق‬ ‫مالکیت معنوی‪ ،‬نقص قوانین‪ ،‬بی توجهی به ارزش‬ ‫های تولید ثروت‪ ،‬آماده نبودن بسترهای مناسب برای‬ ‫کسب وکارهای نوین‪ ،‬وجود برخی قوانین مخل و دولتی‬ ‫بودن اقتصاد (بیش از ‪ ۷۰‬درصد) از دیگر چالش های‬ ‫کارآفرینان در این حوزه محسوب می شوند‪.‬‬ ‫کالهی با تاکید بر لزوم به کارگیری راهکارهایی برای‬ ‫برون رفت از وضعیت کنونی‪ ،‬افزود‪ :‬آزادسازی دستمزدها‬ ‫یکی از راهکارهای اصلی است که دولت باید به آن توجه‬ ‫کند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شفافیت و مبارزه با فساد سیستمی‪،‬‬ ‫حضور مستمر رسانه ها برای فرهنگسازی و تحول در‬ ‫نظام آموزشی‪ ،‬تغییر سرفصل ها‪ ،‬مقررات زدایی و فعالیت‬ ‫سیستم های کارآمد نظارتی راهکارهای دیگری هستند‬ ‫که باید اجرایی شوند تا کارآفرینی و اشتغال در کشور به‬ ‫ویژه در حوزه دانش بنیان توسعه یابد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری‪:‬‬ ‫رییس کمیسیون کسب وکارهای‬ ‫‪49‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برای نخستین‌بار‬ ‫دوره‌های آموزش مشاغل دانش‌بنیان برای مددجویان برگزار می‌شود‬ ‫دوره‌های آموزشی درزمینهٔ مشاغل دانش بنیان برای‬ ‫نخستین بار از طریق تعامل با پارک‌های علم و فناوری برای‬ ‫مددجویان کمیته امداد برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته‬ ‫امداد ضمن اعالم گزارشی از برنامه‌های اجرای شده در سال‬ ‫‪ ،۹۶‬برنامه‌های سال ‪ ۹۷‬را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت خبری کمیته امداد‪ ،‬مهر علی حق‌گویان‪،‬‬ ‫مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد با اعالم اینکه‬ ‫برنامه‌های فنی‌وحرفه‌ای تعیین‌شده در سال ‪ ۹۶‬به‌طور‬ ‫کامل اجرا شد گفت‪ :‬سال گذشته برنامه‌های آموزش‌های‬ ‫مهارت‌آموزی مددجویان ‪ ۱۰۹‬درصد‪ ،‬آموزش‌های پایدارسازی‬ ‫و توسعه ‪ ۱۱۶‬درصد‪ ،‬آموزش‌های کارآفرینی ‪ ۱۵۴‬درصد و‬ ‫حرفه‌آموزی دانش‌آموزان ‪ ۱۳۲‬درصد محقق شد‪.‬‬ ‫وی یکی از رویکردهای کمیته امداد در سال ‪ ۹۷‬را ارتقا‬ ‫ل برنامه‌های‬ ‫کیفیت آموزش‌ها اعالم کرد و افزود‪:‬با تغییر سرفص ‌‬ ‫آموزشی تحت عنوان آموزش‌های مقدماتی برای ‪ ۲۷‬هزار نفر‪،‬‬ ‫آموزش‌های مهارت آموزی برای ‪ ۷۰‬هزار نفر و آموزش های‬ ‫پایدارسازی و توسعه اشتغال برای ‪ ۷۰‬هزار نفر اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫حق‌گویان یکی دیگر از مزیت‌های برنامه‌های آموزشی‬ ‫کمیته امداد در سال جاری را «آموزش‌های سفارش‬ ‫محور» دانست و گفت‪ :‬این آموزش‌ها با توجه به نیازسنجی‬ ‫انجام‌شده و باهدف تربیت نیروهای متخصص موردنیاز‬ ‫بنگاه‌های فعال اقتصادی به ویژه در شهرک‌های صنعتي به‬ ‫مددجویان داده می‌شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد با تأکید‬ ‫بر اینکه ازاین‌پس اجرای دوره‌های آموزش فنی و مهارتی‬ ‫متناسب با مشاغل نوین و موردنیاز هر منطقه خواهد بود‬ ‫گفت‪ :‬این امر باهدف حرکت به‌سوی آموزش‌های بازار محور‬ ‫با رویکرد تولید و ایجاد تناسب بین جامعه هدف آموزش‌ها و‬ ‫دریافت‌کنندگان تسهیالت اشتغال اجرا می‌شود‪.‬‬ ‫وی یکی از برنامه‌های کمیته امداد در سال ‪ ۹۷‬را تدوین‬ ‫برنامه برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های آموزش رایگان‬ ‫سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برای مددجویان نیازمند‬ ‫آموزش اعالم کرد و افزود‪ :‬ارتقا و توسعه فرهنگ کار و روحیه‬ ‫کارآفرینی با تأکید بر ارزش‌های اسالمی است و توجه جدی‬ ‫به ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه مددجویی از طریق‬ ‫دادن مشاوره به مددجویان‪ ،‬برگزاری دوره‌های کارآفرینی و‬ ‫اجرای برنامه‌های فرهنگی یکی دیگر از برنامه این نهاد است‪.‬‬ ‫حق‌گویان با اشاره به اینکه طبق برنامه پنج ساله ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬کمیته امداد یکی از رویکردهای مشاغل دانش‌بنیان‬ ‫است گفت‪ :‬با توجه به اینکه برای این امر نیاز به آموزش‌های‬ ‫خاص است برای نخستین بار دوره‌های آموزشی درزمینهٔ‬ ‫مشاغل دانش بنیان برای مددجویان کمیته امداد از طریق‬ ‫تعامل با پارک‌های علم و فناوری به مددجویان برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه این نهاد در تالش است از ظرفیت‌های‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در به‌کارگیری‬ ‫مددجویان استفاده کند افزود‪ :‬برای ترغیب و حمایت‬ ‫بنگاه‌ها در استفاده از مددجویان کمیته امداد بسته‌های‬ ‫تشویقی تهیه و تدوین‌شده است‪.‬‬ ‫حق‌گویان درباره بسته‌های تشویقی موردنظر توضیح داد‪:‬‬ ‫کمیته امداد به‌منظور ترغیب و حمایت از بنگاه‌های فعال‪ ،‬کاهش‬ ‫هزینه‌های تولید‪ ،‬افزایش تولید و تأمین بخشی از نقدینگی بنگاه‬ ‫(سرمایه در گردش) به کارفرمایانی که مددجویان این نهاد را‬ ‫به خدمت بگیرند به ازای هر نفر ‪ ۲۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫قرض‌الحسنه تا سقف صد میلیون تومان پرداخت می‌کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حرفه‌آموزی و کاریابی کمیته امداد پرداخت حق‬ ‫بیمه سهم کارفرما به مدت دو سال و پرداخت هزینه‌های‬ ‫آموزشی مددجو توسط کمیته امداد را از دیگر موارد بسته‬ ‫تشویقی برشمرد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی مطرح کرد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ضرورت ایجاد شهرک های تولید محصوالت قرآنی و شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪50‬‬ ‫دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی گفت‪ :‬راه اندازی‬ ‫شهرک های تولید محصوالت قرآنی و شرکت های دانش بنیان‬ ‫که بتواند ایده های قرآنی را تبدیل به محصول کند و‬ ‫به تولید انبوه برساند ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫بهگزارشخبرگزاریمهر‪،‬حجتاالسالمحمیدمحمدی‪،‬دبیر‬ ‫شورای توسعه فرهنگ قرآنی‪ ،‬در گفتگو با برنامه «نمای نزدیک» با‬ ‫اشاره به برنامه های شورای توسعه در سال ‪ ۹۷‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫بحث های جدی در سال ‪ ۹۷‬پیگیری ستاد راهبری طرح ملی‬ ‫حفظ قرآن کریم است که با توجه به تقسیم کار در دستگاه ها‪،‬‬ ‫راهبردهایی که تصویب شد و راهکارهایی که اعالم شد‪ ،‬امیدواریم‬ ‫یک جهش جدی در فضای قرآنی کشور ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به محوریت جز ‪ ۳۰‬قرآن کریم در طرح ملی‬ ‫‪ ۱۴۵۲‬سازمان صدا و سیما خاطرنشان کرد‪ :‬نهضت حفظ جز‬ ‫‪ ۳۰‬قرآن کریم همراه با فهم مفاهیم و معارف و تفسیر سوره های‬ ‫‪ ۳۸‬گانه جز ‪ ۳۰‬از برنامه های اصلی است که در سال جدید اجرا‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدی اظهار کرد‪ :‬اگر جامعه ما با سوره های‬ ‫جز ‪ ۳۰‬قرآن کریم آشنا شوند یک سوم سوره های ‪ ۱۱۴‬گانه‬ ‫قرآن را دریافت خواهند کرد؛ چراکه بسیاری از گزاره ها و مفاهیم‬ ‫کلیدی و واژه های اصلی قرآن کریم که بالغ بر ‪ ۵۰‬درصد واژه های‬ ‫قرآن می شود در این جز قرار دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی ادامه داد‪ :‬همچنین اگر یک‬ ‫جمعیت‪ ۵‬میلیونی را حافظ و آشنای مفاهیم و تفسیر جز‪ ۳۰‬قرآن‬ ‫کریم کنیم و همینطور جز ‪ ۲۹‬و ‪ ۲۷ ،۲۸‬و ‪ ۲۶‬و اجزای ‪ ۵‬گانه آخر‬ ‫قرآن که تصویب طرح ملی حفظ است در طرح های ‪ ۱۴۵۳‬و ‪۵۴‬‬ ‫وغیرهدرجامعهپیگیریشود‪،‬یکآیندهخوبیبرایحفظخواهیم‬ ‫داشت این در حالی است که صدا و سیما نقش کلیدی را در این‬ ‫زمینه بازی می کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اسناد سه گانه راهبردی توسعه آموزش عالی‪،‬‬ ‫تبلیغ و ترویج و آموزش عمومی نهایی شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در این راستا سال ‪ ۹۷‬سال اجرایی سازی کلیه اسناد راهبردی‬ ‫فعالیت های قرآنی کشور است و وظیفه ما به عنوان راهبری‬ ‫کالن و نظارت راهبردی وظیفه حساسی است و دستگاه ها‬ ‫بزرگترین وظیفه را به عنوان اجرایی سازی اسناد دارند‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدی با بیان اینکه همچنین تمام‬ ‫بسترهای الزم قوانین و مقررات و مقدمات الزم برای ادغام‬ ‫دو اتحادیه بزرگ قرآنی کشور فراهم شده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫سال ‪ ۹۷‬آغاز به کار اتحادیه مدغم و ایجاد یک اتحادیه واحد‬ ‫متشکل خواهد بود و سال همدلی و همراهی و هماهنگی‬ ‫کلیه فعالیت های قرآنی کشور در ساحت مردمی در قالب‬ ‫‪ ۵‬هزار موسسه قرآنی و ‪ ۲۵‬هزار خانه قرآن در ذیل‬ ‫دستگاه های متعدد قرآنی می باشد‪.‬‬ ‫دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه در سال‬ ‫جدید باید اقدامات روشنی در فضای مجازی که ناظر به فعالیت‬ ‫دستگاه هاست صورت گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به بخش های هنری‬ ‫و رسانه ای و فضای مجازی و با توجه به اینکه سند فضای‬ ‫مجازی تصویب شد‪ ،‬در سال جدید باید دست به تولید جامع‬ ‫محصوالت قرآنی بزنیم‪ ،‬در این راستا راه اندازی شهرک های‬ ‫تولید محصوالت قرآنی و شرکت های قرآن بنیان‪ ،‬فرهنگ بنیان‬ ‫و دانش بنیان که بتواند ایده های قرآنی را تبدیل به محصول‬ ‫کند و به تولید انبوه برساند و در سطح جهان توزیع کند و‬ ‫صدور انقالب قرآنی را در سطح جهان رقم بزند‪ ،‬ضروری‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به شعار سال و جهت گیری های سال‬ ‫و زیرساخت های تمدنی ایران در عرصه هنر و تنوع رشته ای‬ ‫در هنر قرآنی و توانمندی داخلی و نیروی انسانی با انگیزه و‬ ‫متعهد‪ ،‬سال ‪ ۹۷‬سال جهش به سمت توسعه فرهنگ قرآنی‬ ‫از طریق توسعه محصوالت قرآنی و تولید آن به نام ایرانی‪،‬‬ ‫مکتب اهل بیت (ع) برای تمام انسان های آزادی خواه که‬ ‫می خواهند با معارف بلند وحیانی آشنا شوند‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی‬ ‫مورد تاکید مقام معظم رهبری دو ویژگی مهم درون زایی و‬ ‫برون گرایی نیز دارد که در عرصه قرآن باید به آن توجه شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دورن زایی یعنی زایش مجموعه ظرفیت های‬ ‫عظیم در حوزه های محتوایی و قالبی که در اختیار مردم است و‬ ‫برون گرایی صادرات به جهان و ارز آوری و تقویت بنیه اقتصادی‬ ‫کشور است و این مسیری می باشد که در فراروی جامعه قرآنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی با بیان اینکه ما‬ ‫در حال حاضر می توانیم بالغ بر هزار محصول قرآنی تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ایده برخی از این محصوالت ارائه شده و‬ ‫نمونه ها و ماکت هایش به وجود آمده و برای تولید انبوه‬ ‫آماده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما به عنوان شورای توسعه فرهنگ قرآنی هر‬ ‫نوع مصوبه برای حمایت از این کارها و حمایت های مناسب‬ ‫حقوقی الزم را ایجاد می کنیم؛ چراکه ما مرجع سیاست گذاری‬ ‫کالن هستیم و امکان اقدام اجرایی نداریم حتی بودجه ای‬ ‫که به صندق واریز می شود برای حمایت از فعالیت های‬ ‫دستگاه هاست‪ ،‬بنابراین ما آمادگی کامل خود را برای هر نوع‬ ‫حمایت حقوقی و قانونی و تصویب هر چیزی که الزم باشد‬ ‫اعالم می کنیم و از همین جا به همه دستگاه های دولتی و‬ ‫عمومی اعالم می کنیم هر ایده و پیشنهادی که در این مورد‬ ‫دارند به دبیرخانه ارائه کنند و ما نهایی و تصویب می کنیم تا‬ ‫یک بستر عالی برای توسعه فرهنگ قرآنی ایجاد شود‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫شرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیان‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استارت آپ‬ ‫◄ دبیر ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در پاسخ به بازارکار نوین اعالم کرد‬ ‫استقبال از حضور استارت آپ‌ها در نظام سالمت‬ ‫◄ حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مسیر صنعت و توسعه کشور‬ ‫سوله استارت آپ در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود‬ ‫◄ رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان خبر داد‬ ‫شرایط استفاده استارتاپ‌هااز مزایای سربازی تخصصی تسهیل شد‬ ‫◄ هدف اصلی فیناپ‪ ،‬توسعه فناوری مالی و فین‌تک در کل کشور است‬ ‫در فیناپ شیراز چه خبر بود؟‬ ‫◄ انقعاد یک تفاهم همکاری در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه؛‬ ‫همکاری مشترک شرکت اطالع‌رسانی و خدمات بورس با سازمان تجاری سازی‬ ‫جهاددانشگاهی‬ ‫◄ ایده های دانش آموزی حمایت می شوند‬ ‫◄ در پنل سرمایه‌گذاری جسورانه مطرح شد‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها پایداری در کسب‌وکار را فدای رشد لحظه‌ای نکنند‬ ‫◄ اخبار‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫استارتاپ دانش آموزی زمینه ساز هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان‬ ‫‪51‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت در پاسخ به بازارکار نوین اعالم کرد‬ ‫استقبال از حضور استارت آپ‌ها در نظام سالمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫نظام سالمت ازجمله بخش‌هایی در کشورمان به شمار می‌رود که توجه به آن در کنار ارائه خدمات بهداشتی به مردم می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های‬ ‫شغلی بسیاری نیز شود‪.‬‬ ‫آن‌گونه که محمد میرزابیگی‪ ،‬دبیر ستاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی بیان می‌کند در نظام سالمت بیشتر از تعداد‬ ‫فارغ‌التحصیالن ظرفیت اشتغال و کارآفرینی وجود دارد و ازآنجاکه وزارت بهداشت وزارتخانه‌ای است که خود نیروهایش را آموزش می‌دهد و از سویی دیگر‬ ‫آن‌ها را به کار می‌گیرد وضعیت اشتغال فارغ‌التحصیالن آن با سایر رشته‌ها تفاوت دارد‪.‬‬ ‫میرزابیگی این سخنان را میرزابیگی در نشست خبری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی بیان کرد و در پاسخ به سوال خبرنگار بازارکار نوین از‬ ‫حمایت از استارت‌آپ‌ها سخن گفت و با توصیه‌ای به جوانان صاحب ایده از آن‌ها خواست تا برای کارآفرینی در عرصه سالمت پیش‌قدم شوند‪.‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فارغ‌التحصیلی ساالنه ‪ 35‬تا ‪ 40‬هزار دانشجو‬ ‫در نظام سالمت‬ ‫دبیـــر ســـتاد کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت بهداشـــت ‪،‬‬ ‫درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بابیـــان اینکـــه ســـاالنه‬ ‫‪ 35‬تـــا ‪ 40‬هـــزار فارغ‌التحصیـــان در گـــروه ســـامت‬ ‫فارغ‌التحصیـــان می‌شـــوند افـــزود‪ :‬ازآنجاکـــه‬ ‫وزارت بهداشـــت وزارتخانـــه‌ای اســـت کـــه خـــود‬ ‫نیروهایـــش را آمـــوزش می‌دهـــد و از ســـویی دیگـــر‬ ‫آن‌ه ــا را ب ــه کار می‌گی ــرد‪ ،‬بنابرای ــن نق ــش مهم ــی‬ ‫در ایجـــاد اشـــتغال و کارآفرینـــی خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه کارآفرینـــی و اشـــتغال وزارت‬ ‫بهداشـــت در ادامـــه بـــه تشـــریح برنامه‌هـــای ایـــن‬ ‫وزارتخانــه در دو حــوزه کارآفرینــی و اشــتغال پرداخــت‬ ‫و گفــت‪ :‬کارآفرینــی فقــط ایجــاد اشــتغال نیســت و در‬ ‫دنیـــا از آن به‌عنـــوان موتـــور توســـعه نـــام می‌برنـــد‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه بایـــد نهضـــت کارآفرینـــی در‬ ‫کش ــورمان ش ــکل گی ــرد ادام ــه داد‪ :‬از ای ــن طری ــق ب ــا‬ ‫تبدیـــل ایده‌هـــا بـــه محصـــول و تجاری‌ســـازی آن‌هـــا‬ ‫فرصت‌هـــای شـــغلی نیـــز ایجـــاد می‌شـــود‪.‬‬ ‫میرزابیگ ــی بابی ــان اینک ــه ب ــا پ ــول پاش ــی مش ــکل‬ ‫اش ــتغال ح ــل نمی‌ش ــود اف ــزود‪ :‬نتیج ــه ای ــن ش ــیوه‬ ‫تبدی ــل بی ــکاران ب ــه بی ــکار بده ــکار اس ــت‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه در دنی ــا در کن ــار دانش ــکده‌های‬ ‫عل ــوم پزش ــکی ی ــک دانش ــکده کارآفرین ــی نی ــز داری ــم‬ ‫افـــزود‪ :‬هـــدف آن اســـت کـــه دانشـــجویان فقـــط بـــه‬ ‫فک ــر اس ــتخدام دولت ــی نباش ــند‪.‬‬ ‫راه‌اندازی مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫کارآفرینی سالمت‬ ‫دبیـر سـتاد کارآفرینی و اشـتغال وزارت بهداشـت در‬ ‫در حال حاضر حتی یک کتاب یا‬ ‫سیستم آموزشی تخصصی درزمینهٔ‬ ‫کارآفرینی در حوزه نظام سالمت‬ ‫برخالف صنعت وجود ندارد‬ ‫ادامـه بـه برنامه‌هـا جهـت توسـعه نهضـت کارآفرینی در‬ ‫نظـام سلامت پرداخـت و گفـت‪ :‬در همیـن راسـتا طرح‬ ‫درس کارآفرینـی در مقطع کارشناسـی ارشـد به تصویب‬ ‫شـورای عالـی برنامه‌ریـزی رسـید تـا دانشـکده‌های علوم‬ ‫پزشـکی بتوانند رشـته کارآفرینی را در نظام سلامت در‬ ‫مقطع کارشناسـی ارشـد دایـر کنند‪.‬‬ ‫وی در اهمیت این رشته گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حتی یک کتاب یا سیستم آموزشی تخصصی درزمینهٔ‬ ‫کارآفرینی در حوزه نظام سالمت برخالف صنعت وجود‬ ‫ندارد و در این زمینه فقیر هستیم که این کار می‌تواند‬ ‫نقطه آغاز برای صاحب‌نظرانی در حوزه اشتغال در نظام‬ ‫سالمت باشد‪.‬‬ ‫میرزابیگی اقدام دیگر در گسترش نهضت کارآفرینی‬ ‫در نظام سالمت را تدوین دوره‌های کوتاه‌مدت‬ ‫کارآفرینی ذکر کرد و گفت‪ :‬همچنین مصوب شده تا‬ ‫چند واحد کارآفرینی برای تمام رشته‌های علوم پزشکی‬ ‫تدریس شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه بابیان اینکه ما از تشکیل تشکل‌های‬ ‫غیردولتی(‪ ) NGO‬در حوزه سالمت استقبال می‌کنیم‬ ‫افزود‪ :‬هرکسی در این زمینه ایده کارآفرینی دارد‬ ‫می‌تواند پیش‌قدم شوند‪.‬‬ ‫لزوم ایجاد ساالنه ‪ 60‬هزار شغل‬ ‫در نظام سالمت‬ ‫دبیر سـتاد کارآفرینی و اشتغال وزارت بهداشت بابیان‬ ‫اینکـه یکی از پیامدهای کارآفرینی ایجاد اشـتغال اسـت‬ ‫افـزود‪ :‬در حـوزه اشـتغال نیـز همان‌گونه که اشـاره شـد‬ ‫یکـی از مهم‌تریـن اقدامـات انعقـاد تفاهم‌نامـه بـا وزارت‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایجاد اشتغال با استفاده از فناوری‌های جدید‬ ‫در نظام سالمت‬ ‫دبیـر سـتاد کارآفرینـی و اشـتغال وزارت بهداشـت با‬ ‫اشـاره بـه فرصت‌های شـغلی ایـن عرصه گفت‪ :‬بسـیاری‬ ‫از مشـاغل سنتی ممکن اسـت دوام نداشته و خوش آتیه‬ ‫نباشـند کـه به همیـن جهت باید بـه فکر ایجاد مشـاغل‬ ‫نوین باشـیم ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـا اشـاره بـه اینکـه در عرصـه اسـتفاده‬ ‫از فناوری‌هـای جدیـد در نظـام سلامت فرصت‌هـای‬ ‫خوبـی وجود دارد گفت‪ :‬درزمینهٔ وب‪ ،‬اپلیکیشـن و‪ ...‬زیر‬ ‫سـاخت‌های خوبی در کشـور شـکل‌گرفته که می‌توان از‬ ‫آن‌هـا در ایجاد مشـاغل نویـن در نظام سلامت بهره برد‪.‬‬ ‫حمایت از مشاغل خانگی و صیانت‬ ‫از مشاغل موجود‬ ‫میرزابیگـی عرصـه دیگـر را مشـاغل خانگـی و نظـام‬ ‫سلامت ذکـر کرد و گفـت‪ :‬در دنیا ‪ 60‬درصد مشـاغل از‬ ‫نوع خانوادگی اسـت و در نظام سلامت نیـز می‌توانیم در‬ ‫برخـی از حوزه‌هـا از ایـن ظرفیـت اسـتفاده کنیم ‪.‬‬ ‫وی از صیانت مشـاغل موجود و توسـعه آن‌ها به‌عنوان‬ ‫عرصـه دیگـر ایجـاد اشـتغال در نظام سلامت نـام برد و‬ ‫گفـت‪ :‬به‌طـور مثـال مـا بیمارسـتان یـا مطـب داریم که‬ ‫بایـد ضمـن حفـظ آن‌هـا‪ ،‬بیمارسـتان‌ها و مطب‌هـای‬ ‫دیگـری نیـز ایجـاد کنیم ‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد کارآفرین ــی و اش ــتغال وزارت بهداش ــت‬ ‫هشت سرفصل حمایت از ایجاد اشتغال فراگیر‬ ‫در حوزه نظام سالمت‬ ‫میرزابیگـــی در ادامـــه به‌طـــور مشـــخص بـــه‬ ‫هش ــت س ــرفصل حمای ــت از ایج ــاد اش ــتغال فراگی ــر‬ ‫در ح ــوزه نظ ــام س ــامت اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬تم ــام‬ ‫کس ــانی ک ــه در مناط ــق ش ــهری و روس ــتایی در ای ــن‬ ‫ســـرفصل‌ها ایـــده دارنـــد می‌تواننـــد جهـــت دریافـــت‬ ‫تســـهیالت بـــه ســـامانه «کارا» مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ازجمل ــه دس ــته برنامه‌ه ــای اولویــت‌دار‬ ‫اشـــتغال فراگیـــر ملـــی در حـــوزه ســـامت می‌تـــوان‬ ‫بـــه توســـعه گردشـــگری ســـامت‪،‬مراقبت‌های‬ ‫ســـامت جامعـــه کار؛ ســـاماندهی و توســـعه مراکـــز‬ ‫ت ــرک اعتی ــاد؛ توس ــعه و گس ــترش خدم ــات بهداش ــتی‬ ‫غیردولت ــی ؛‌توس ــعه و گس ــترش ط ــب س ــنتی علم ــی‬ ‫غیردولت ــی؛ توس ــعه و گس ــترش خدم ــات س ــامت در‬ ‫مشـــاغل خانگی‪،‬توســـعه نرم‌افزارهـــا و فناوری‌هـــای‬ ‫نوی ــن در ح ــوزه س ــامت و توس ــعه مراک ــز تش ــخیص‬ ‫درمانـــی و بازتوانـــی غیردولتـــی اشـــاره کـــرد‪.‬‬ ‫نحوه پرداخت تسهیالت به طرح‌های اشتغال‌زا‬ ‫دبی ــر س ــتاد کارآفرین ــی و اش ــتغال وزارت بهداش ــت‬ ‫ادامـــه داد‪:‬تمـــام افـــراد‪ ،‬تعاونی‌هـــا و شـــرکت‌های‬ ‫خصوصـــی می‌تواننـــد از طریـــق ســـامانه کار کـــه‬ ‫مربـــوط بـــه شـــورای عالـــی اشـــتغال و بیـــن بخشـــی‬ ‫اســـت از ایـــن تســـهیالت اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن طرح‌هـــا در‬ ‫کارگروه‌هـــای اســـتانی بررســـی می‌شـــوند افـــزود‪:‬‬ ‫مگـــر طرح‌هـــای بســـیار بـــزرگ کـــه به‌صـــورت ملـــی‬ ‫بررســـی خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫میرزابیگ ــی ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن در ص ــورت ل ــزوم‬ ‫حمایت از استارت آپ‌ها در نظام سالمت‬ ‫دبی ــر س ــتاد کارآفرین ــی و اش ــتغال وزارت بهداش ــت‬ ‫همچنی ــن در پاس ــخ ب ــه س ــوال خبرن ــگار ب ــازار کار در‬ ‫رابطـــه بـــا نحـــوه حمایـــت از کســـب‌وکارهای نویـــن‬ ‫و اســـتارت آپ هـــا در نظـــام ســـامت نیـــز ا بیـــان‬ ‫اینکـــه از فعالیـــت اســـتارت آپ‌هـــا در ایـــن حـــوزه‬ ‫اســـتقبال می‌کنیـــم گفـــت‪ :‬در ایـــن زمینـــه اجمـــاع‬ ‫خوبـــی میـــان وزارتخانه‌هـــای بهداشـــت و ارتباطـــات‬ ‫و همچنی ــن تش ــکل‌های ش ــاغل مج ــازی و همچنی ــن‬ ‫صاحب‌نظـــران آن در حـــال شـــکل گرفتـــن اســـت و‬ ‫ایـــن موضـــوع از ضروریـــات اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬البت ــه بای ــد بس ــترهای فن ــی و قانون ــی‬ ‫ح ــوزه اس ــتارت آپ ه ــا در نظ ــام س ــامت نی ــز فراه ــم‬ ‫شـــود تـــا جوانـــان پـــس از ورود بـــه ایـــن عرصـــه‬ ‫ســـرخورده نشـــوند‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه سـاالنه در کنـار ‪35‬‬ ‫تـا ‪ 40‬هـزار فار غ‌التحصیـل نظـام سلامت کـه در‬ ‫بخـش دولتـی ‪ ،‬خصوصـی‪ ،‬تعاونـی و ‪ ...‬مشـغول بـه‬ ‫کار می‌شـوند‪ ،‬برخـی نیـز بـه هـر دلیلـی باوجـود‬ ‫داشـتن مـدرک جویـای کار نیسـتند افـزود‪:‬‬ ‫جمعیـت آن‌هـا حـدود ‪ 30‬هـزار نفـر اسـت کـه در‬ ‫ایـن سـال‌ها نخواسـته‌اند وارد بـازار کار شـوند‪.‬‬ ‫میرزابیگـی ادامـه داد‪ :‬بـه همیـن جهـت مـا‬ ‫سـاالنه بایـد بـرای ایجـاد اشـتغال حـدود ‪ 60‬هـزار‬ ‫فارغ‌التحصیـل در نظـام سلامت آمادگـی داشـته‬ ‫باشـیم ‪.‬‬ ‫وی در ادامـه بـه نـرخ بیـکاری فارغ‌التحصیلان در نظـام‬ ‫سلامت اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬در میـان فارغ‌التحصیلان از‬ ‫نرخ بیکاری ‪ 0‬تا ‪ 12‬درصدی را شـاهد هسـتیم و بیشـترین‬ ‫بیـکاری در رشـته بهداشـت و کمتریـن در گـروه پرسـتاری‬ ‫مشـاهده می‌شـود‪.‬‬ ‫از گردش ــگری س ــامت به‌عن ــوان ح ــوزه دیگ ــر ایج ــاد‬ ‫اشـــتغال نـــام بـــرد و گفـــت‪ :‬ارائـــه خدمـــات ســـامت‬ ‫در ســـطح جامعه(خدمـــات مراقبـــت در منـــزل) نیـــز‬ ‫ظرفیـــت دیگـــری بـــرای اشـــتغال‌زایی اســـت‪.‬‬ ‫وی در تشـــریح ظرفیت‌هـــای ارائـــه خدمـــات‬ ‫س ــامت در س ــطح جامع ــه گفت‪:‬هم‌اکن ــون بس ــیاری‬ ‫از بیمـــاران خـــاص داریـــم کـــه می‌تـــوان به‌جـــای‬ ‫بیمارس ــتان خدم ــات پزش ــکی را در من ــزل ب ــه آن‌ه ــا‬ ‫ارائ ــه داد و از ای ــن طری ــق ه ــم در هزین ــه حمل‌ونق ــل‬ ‫و هـــم هتلینـــگ بیمارســـتان صرفه‌جویـــی می‌شـــود‬ ‫و ایـــن موضـــوع هـــم بـــه نفـــع مـــردم ‪،‬دولـــت و‬ ‫بیمه‌هاســـت‪.‬‬ ‫بـــه متقاضیـــان مشـــاوره‌های الزم نیـــز داده می‌شـــود‬ ‫ت ــا ای ــن تس ــهیالت همانن ــد طرح‌ه ــای گذش ــته ب ــه‬ ‫انح ــراف نرون ــد‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه کارآفرین ــی و اش ــتغال بابی ــان‬ ‫اینک ــه س ــود تس ــهیالت مطاب ــق نظ ــام بانک ــی اس ــت‬ ‫افـــزود‪ :‬در صـــورت موفقیـــت طـــرح ‪ 2‬تـــا ‪7‬درصـــد‬ ‫ســـود تســـهیالت به‌صـــورت یارانـــه بـــه آن‌هـــا‬ ‫بازگشـــت داده می‌شـــود‪.‬‬ ‫وی بابیـــان اینکـــه میـــزان تســـهیالت بـــه نـــوع‬ ‫طـــرح و میـــزان گســـتردگی آن بســـتگی دارد گفـــت‪:‬‬ ‫بودجـــه کل اشـــتغال در ســـال ‪ 97‬حـــدود ‪ 72‬هـــزار‬ ‫میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه امیدواریـــم ‪ 10‬تـــا ‪15‬‬ ‫درص ــد تس ــهیالت ایج ــاد اش ــتغال را بتوانی ــم در ح ــوزه‬ ‫ســـامت جـــذب کنیـــم ‪.‬‬ ‫میرزابیگ ــی بابی ــان اینک ــه در ح ــوزه نظ ــام س ــامت‬ ‫بیشـــتر از تعـــداد فارغ‌التحصیـــان ظرفیـــت اشـــتغال‬ ‫و کارآفرین ــی وج ــود دارد گف ــت‪ :‬توصی ــه ب ــه جوان ــان‬ ‫ایـــن اســـت کـــه آن‌هـــا می‌تواننـــد بـــا تقویـــت زبـــان‬ ‫و آشـــنایی بـــا نرم‌افزارهـــای کامپیوتـــری و تقویـــت‬ ‫کارگروهـــی در عرصـــه اشـــتغال در فناوری‌هـــای‬ ‫جدیـــد وارد شـــوند‪.‬‬ ‫وی بابی ــان اینک ــه نی ــروی مطل ــوب کش ــور در س ــال‬ ‫‪ 1404‬بـــرای رســـیدن بـــه اســـتانداردهای جهانـــی در‬ ‫نظ ــام س ــامت یک‌میلی ــون و ‪ 177‬ه ــزار نف ــر اس ــت‬ ‫اف ــزود‪ :‬ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه هم‌اکن ــون در ای ــن‬ ‫عرصـــه در بخـــش دولتـــی‪ ،‬خصوصـــی حـــدود‬ ‫‪ 600‬هـــزار نفـــر فعال‌انـــد‪.‬‬ ‫‪53‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫حرکت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در مسیر صنعت و توسعه کشور‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫سوله استارت آپ در دانشگاه تهران راه اندازی می‌شود‬ ‫‪54‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه‬ ‫تهـــران گفت‪:‬پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه‬ ‫تهـــران مـــی توانـــد در مســـیر صنعـــت و توســـعه‬ ‫کشـــور حرکـــت کنـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان؛ عب ــاس‬ ‫زارعـــی هنزکـــی‪ ،‬رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری‬ ‫دانشـــگاه تهـــران‪ ،‬در همایـــش ســـوم جشـــنواره‬ ‫صنعتـــی رســـم بـــا موضـــوع راه انـــدازی اســـتارت‬ ‫آپ هـــای لـــوازم خانگـــی کـــه ظهـــر امـــروز در‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران برگـــزار‬ ‫شـــد‪ ،‬گفـــت‪ :‬امـــروز دانشـــگاه هـــای نســـل‬ ‫ســـوم بـــه طـــوری بزنامـــه ریـــزی شـــده انـــد کـــه‬ ‫در مســـیر کســـب و کار و تبدیـــل آن بـــه ثـــروت‬ ‫حرکـــت مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬خوشــبختانه دانشــگاه تهــران هــم بــا‬ ‫برنام ــه ری ــزی ه ــای انج ــام ش ــده توانس ــته اس ــت در‬ ‫ای ــن مس ــیر حرک ــت و گام ب ــردارد ت ــا بتوان ــد دان ــش‬ ‫دانش ــجویان را ب ــه ث ــروت تبدی ــل کن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری دانش ــگاه ته ــران ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه پ ــارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری در کش ــور‬ ‫ایـــران ارتبـــاط دهنـــده دولـــت‪ ،‬دانشـــگاه و صنعـــت‬ ‫هســـتند‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬ایـــن پـــارک هـــا در مســـیر‬ ‫اقتصـــاد دانـــش بنیـــان هســـتند و در اقتصـــاد دانـــش‬ ‫بنیـــان‪ ،‬تولیـــد ملـــی و کاهـــش وابســـتگی اقتصـــادی‬ ‫بـــه نفـــت دنبـــال مـــی شـــود‪.‬‬ ‫زارع ــی در ادام ــه در خص ــوص اینک ــه م ــا بای ــد ب ــه‬ ‫دنبـــال تولیـــد علـــم نافـــع و علمـــی کـــه بـــه دنبـــال‬ ‫حـــل مشـــکالت جامعـــه اســـت‪ ،‬باشـــیم‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫دانش ــجویان در دانش ــگاه ه ــا بای ــد ب ــه گون ــه ای تربی ــت‬ ‫ش ــوند ک ــه اق ــدام ب ــه کس ــب وکار کنن ــد ب ــه همی ــن‬ ‫عل ــت یک ــی از برنام ــه ه ــای م ــا تبدی ــل دانش ــگاه ه ــا‬ ‫ب ــه دانش ــگاه کارآفرین ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی تصریـح کرد‪:‬برایـن اسـاس کارهایـی اتخاذ شـده‬ ‫و آن هـم پـارک علـم و فنـاوری اسـت کـه مـی تواند در‬ ‫مسـیر صنعت و توسـعه کشـور حرکـت کند‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری دانشـــگاه تهـــران‬ ‫بی ــان کرد‪:‬دانش ــگاه نس ــل اول‪ ،‬دانش ــگاه‌های آم ــوزش‬ ‫محـــور هســـتند‪ ،‬کـــه تـــا دهـــه اول انقـــاب ادامـــه‬ ‫داشـــته بـــه نـــام دانشـــگاه‌های آموزش‌محـــور‬ ‫یـــا دانشـــگاه‌های آموزشـــی شـــناخته می‌شـــود‬ ‫کـــه هـــدف و وظیفـــه آن دانشـــگاه‪ ،‬ارائـــه آمـــوزش‬ ‫و صـــدور مـــدرک تحصیلـــی از ویژگی‌هـــای آن‬ ‫بـــوده و بـــرای توســـعه کشـــور فقـــط بـــه تربیـــت‬ ‫نیرو‌هـــای مجـــرب آموزش‌دیـــده پرداختـــه کـــه‬ ‫ایـــن از محور‌هـــای اصلـــی دانشـــگاه نســـل اول بـــوده‬ ‫اســـت و فارغ‌التحصیـــان آن بـــرای امـــر تدریـــس در‬ ‫دانشـــگاه‌ها یـــا مراکـــز علمـــی و بـــرای پـــر کـــردن‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪:‬‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‬ ‫می تواند در مسیر صنعت‬ ‫و توسعه کشور حرکت کند‬ ‫پســـت‌های مدیریتـــی در صنعـــت کشـــور آمـــاده‬ ‫می‌شـــوند و آمـــوزش نیرو‌هـــای انســـانی جامعـــه‬ ‫جهـــت آگاهی‌بخشـــی و افزایـــش ســـطح آگاهـــی‬ ‫جامع ــه و تربی ــت نی ــروی انس ــانی ب ــرای انج ــام ام ــور‬ ‫صنعتـــی و مدیریتـــی کشـــور صـــرف می‌شـــد‪.‬‬ ‫زارعـــی بـــر ضـــرورت توجـــه بـــه نقـــش اســـتارت‬ ‫آپ هـــا اشـــاره کـــرد وگفـــت‪ :‬برگـــزاری اســـتارتاپ‌ها‬ ‫می‌توانـــد در توســـعه تکنولـــوژی هـــای جدیـــد کـــه‬ ‫یادگیـــری الکترونیکـــی اســـت‪ ،‬تاثیرگـــذار باشـــد‪.‬‬ ‫وی یادآورشد‪:‬توس ــعه قط ــب ه ــای علم ــی دانش ــگاه‬ ‫و رشـــد شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان از جملـــه‬ ‫برنامـــه هـــای آتـــی مـــا بـــه شـــمار مـــی رود‪.‬‬ ‫پیشرفت و توسعه پایدار در گروی تالش‬ ‫دانشجویان‬ ‫در ادامـــه ایـــن مراســـم کارن ابـــری نیـــا رئیـــس‬ ‫دانشـــکده ی مهندســـی مکانیـــک دانشـــگاه تهـــران‬ ‫گف ــت‪:‬در واق ــع ه ــدف از برگ ــزاری ای ــن همای ــش نی ــاز‬ ‫واقعـــی دانشـــگاه و جامعـــه اســـت تـــا از ایـــن طریـــق‬ ‫ایـــن نیـــاز هـــا برطـــرف شـــوند‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪:‬مـــا در دانشـــگاه تهـــران بایـــد‬ ‫فعالی ــت هایم ــان را ب ــه ط ــوری عملیات ــی کنی ــم ک ــه‬ ‫در راســـتای نیازهـــای کشـــور صـــورت گیرنـــد‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــکده ی مهندس ــی مکانی ــک دانش ــگاه‬ ‫تهـــران افـــزود‪ :‬صنعـــت و دانشـــگاه بایـــد در جهـــت‬ ‫یکدیگـــر باشـــند تـــا جوانـــان مـــا بتواننـــد از ایـــن‬ ‫طریـــق در اقتصـــاد کشـــور و ایجـــاد ثـــروت قـــدم‬ ‫بردارنـــد‪.‬‬ ‫ابـــری نیـــا گفـــت‪ :‬بـــرای رســـیدن بـــه پیشـــرفت‬ ‫و توســـعه پایـــدار نیـــاز بـــه اراده جهـــت پیشـــرفت و‬ ‫برنامه‌ریـــزی جامـــع دراز مـــدت و تقســـیم کار ملـــی‬ ‫داریـــم و ایـــن مهـــم حاصـــل نمی‌شـــود مگـــر بـــا‬ ‫تـــاش دانشـــجویان‪.‬‬ ‫وی در پایـــان بـــه راه انـــدازی ســـوله اســـتارت آپ‬ ‫در دانش ــگاه ته ــران اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪:‬در واق ــع ب ــا‬ ‫راه انـــدازی ایـــن ســـوله نـــوآوری و فرصـــت مناســـبی‬ ‫در اختیـــار جوانـــان کارآفریـــن شـــکل مـــی گیـــرد و‬ ‫مـــی تـــوان از ایـــن طریـــق ایجـــاد ثـــروت کـــرد‪.‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان خبر داد‬ ‫شرایط استفاده استارتاپ‌ها‬ ‫از مزایای سربازی تخصصی تسهیل شد‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری از تسهیل شرایط استفاده استارتاپ‌ها از مزایای سربازی تخصصی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سید محمد صاحبکار با بیان اینکه یکی از تسهیالت ارائه‌شده به افراد کلیدی فعال در شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور‪ ،‬تسهیالت نظام وظیفه‬ ‫تخصصی نخبگان فناور بوده که در طی سال‌های گذشته برای شرکت‌های دانش‌بنیان اجرایی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ 1000‬نفر از این تسهیالت استفاده‬ ‫کرده‌اند و شرایط استفاده استارتاپ‌ها از مزایای سربازی به‌مراتب آسان‌تر شده است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری بابیان اهمیت و نقش نیروی انسانی خالق برای شرکت‌های دانش‌بنیان و‬ ‫فناور گفت‪ :‬توانمندسازی سرمایه‌های انسانی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور یکی از مسائل مهمی بوده که از سال‌های گذشته موردتوجه معاونت علمی و فناوری‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان با اشاره به استقبال شرکت‌ها از این تسهیالت اظهار کرد‪ :‬با توجه به اهمیت این موضوع‪ ،‬با همکاری معاونت علمی‬ ‫و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان و ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬از بهمن‌ماه سال گذشته تغییراتی در شیوه‌نامه بهره‌مندی دانش‌آموختگان فناور از‬ ‫تسهیالت خدمت نظام وظیفه تخصصی اعمال شد که بر مبنای آن‪ ،‬شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری‪ ،‬شرکت‌های خالق و شرکت‌های‬ ‫معرفی‌شده از سوی نهادهای توسعه فناوری و نوآوری‪ ،‬می‌توانند کارکنان برتر خود را برای استفاده از این تسهیالت معرفی کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات فناوری افزود‪ :‬با توجه به جلسات برگزارشده با نهادهای توسعه فناوری ازجمله شتاب‌دهنده‌های کسب‌وکار و صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری جسورانه و همچنین بازخوردهای دریافت شده از استارتاپهای فعال معرفی‌شده از سوی این نهادها‪ ،‬تالش کرده‌ایم تا شرایط استفاده افراد کلیدی‬ ‫فعال در استارتاپ‌ها را از این شیوه‌نامه تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫حذف شرط دارا بودن فروش برای شرکت‌ها‬ ‫صاحبـکار ادامـه داد‪ :‬بـا توجه به گسـترده کـردن ارائه‬ ‫ایـن تسـهیالت بـه شـتاب‌دهنده‌های کسـب‌وکار و مراکـز‬ ‫رشـد‪ ،‬شـرط فـروش محصـوالت بـرای شـرکت‌ها حـذف‬ ‫شـد و از ایـن پـس شـرکت‌ها صرفـاً در صـورت دارا بودن‬ ‫اظهارنامـه مالیاتـی می‌تواننـد افـراد کلیـدی خـود را برای‬ ‫بهره‌منـدی از ایـن تسـهیالت معرفـی کنند‪.‬‬ ‫عدم الزام سابقه بیمه برای تیم‌های مستقر در‬ ‫شتابدهنده‌های کسب وکار‬ ‫دبیـر کارگـروه ارزیابـی شـرکت‌های دانش‌بنیـان بـا‬ ‫بیـان اینکـه در حـال حاضـر همه افـراد فعـال در تیم‌های‬ ‫مسـتقر در شـتابدهنده‌های کسـب وکار دارای بیمـه‬ ‫تأمیـن اجتماعـی نیسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬صرفـاً شـتابدهنده‌های‬ ‫حذف شرط بیمه برای مدیرعامل شرکت‌ها‬ ‫صاحبـکار افـزود‪ :‬بـا توجه به نقـش اثرگـذار مدیرعامل‬ ‫در شـرکت‌ها‪ ،‬شـرط دارا بـودن بیمـه بـرای مدیـر عامـل‬ ‫شـرکتها از ایـن پـس لحـاظ نخواهـد شـد و مدیـر عامـل‬ ‫شـرکت‌های دانش‌بنیـان و فنـاور می‌تواننـد صـرف نظـر‬ ‫از دارا بـودن سـابقه بیمـه‪ ،‬درخواسـت خـود را بـرای‬ ‫بهره‌منـدی از ایـن تسـهیالت ارائـه کننـد‪.‬‬ ‫نحوه محاسبه امتیاز برای شتابدهنده‌ها و صندوق‌ها‬ ‫وی گفـت‪ :‬بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه اینکـه‬ ‫صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری جسـورانه و شـتابدهنده‌های‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬در اظهارنامـه مالیاتـی خود به طور مسـتقیم‬ ‫فـروش درج نمی‌کننـد‪ ،‬از ایـن پـس بـه جـای محاسـبه‬ ‫فـروش منـدرج در اظهارنامـه‪ ،‬از میـزان سـرمایه‌گذاری‬ ‫در شـرکت‌ها بـرای سـهمیه و امتیازبنـدی ایـن نهادهـا‬ ‫اسـتفاده خواهد شـد‪ .‬همچنین محاسـبه مدت زمان بیمه‬ ‫افـراد فعـال در صندوق‌هـای سـرمایه‌گذاری جسـورانه بـر‬ ‫مبنـای بیمـه آن‌ها از طریـق مدیر صندوق سـرمایه‌گذاری‬ ‫مهلت استفاده برای شرکت‌های خارج شده از‬ ‫فهرست شرکت‌های‌دانش‌بنیان‬ ‫صاحبـکار همچنیـن در رابطـه بـا شـرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیانـی کـه از تاریخـی معیـن معیارهـای مربـوط به‬ ‫آیین‌نامـه ارزیابـی شـرکت‌ها و مؤسسـات دانش‌بنیـان را‬ ‫احـراز نمی‌کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن شـرکت‌ها بـه مـدت ‪ 6‬مـاه‬ ‫فرصـت بهره‌منـدی از تسـهیالت نظـام وظیفـه تخصصـی‬ ‫نخبـگان فنـاور را خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫بر اسـاس اعلام روابط عمومـی معاونت علمـی‪ ،‬رئیس‬ ‫مرکـز شـرکت‌ها و مؤسسـات دانش‌بنیـان در پایـان بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه افـراد متقاضـی بـرای ارائـه درخواسـت‪،‬‬ ‫هیـچ نیازی بـه مراجعه حضـوری یا ارائه تقاضـای مکتوب‬ ‫بـه معاونـت علمـی و فنـاوری ریاسـت‌جمهوری ندارنـد‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬افـراد فعـال متقاضـی اسـتفاده از تسـهیالت نظـام‬ ‫وظیفـه تخصصـی‪ ،‬صرفـاً بایـد اطالعـات خـود و شـرکت‬ ‫متبـوع خـود را در سـامانه ‪ Soraya.bmn.ir‬ثبـت‬ ‫و از طریـق همیـن سـامانه مراحـل آن را پیگیـری کنـد‪.‬‬ ‫همچنیـن اطالعـات تکمیلـی در ایـن زمینـه در سـامانه‬ ‫‪ Daneshbonyan.ir‬در دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫حذف شرط معدل دانشگاهی برای افراد متقاضی‬ ‫صاحبـکار افـزود‪ :‬به‌منظور گسـترش این برنامه‪ ،‬شـرط‬ ‫حداقـل معـدل در دوره کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد‬ ‫حذف‌شـده اسـت و افـراد پـس از ثبت‌نـام در سـامانه ثریا‬ ‫(‪ )Soraya.bmn.ir‬و ارائـه سـوابق علمـی و فناورانـه‬ ‫خـود و کسـب حدنصـاب امتیـاز‪ ،‬از ایـن مزایـا اسـتفاده‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫کسـب‌وکار از ایـن پـس مجـاز خواهنـد بـود بـر مبنـای‬ ‫سـهمیه خـود‪ ،‬افـرادی را کـه سـابقه بیمـه ندارنـد‪ ،‬بـرای‬ ‫بهره‌منـدی از ایـن تسـهیالت معرفـی کننـد‪.‬‬ ‫معیـار ارزیابـی قـرار می‌گیـرد‪.‬‬ ‫‪55‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫هدف اصلی فیناپ‪ ،‬توسعه فناوری مالی و فین‌تک در کل کشور است‬ ‫در فیناپ شیراز چه خبر بود؟‬ ‫مشکالت فعالیت فین‌تک‌ها به‌خصوص در شهرستان‌ها‪ ،‬تفاوت فعالیت در تهران و شهرستان‌ها‪ ،‬نقش رگوالتوری در فعالیت فین‌تک‌ها‪ ،‬نحوه جذب‬ ‫سرمایه‌گذار و الزامات آن‪ ،‬شکست‌ها و چالش‌های فین‌تک‌ها در سال‌های اخیر‪ ،‬محاسن و معایب مهاجرت فین‌تک‌ها به تهران مهم‌ترین موضوعاتی بود‬ ‫که مورد بررسی مهمانان فیناپ قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش شنبه پرس‪ ،‬فیناپ شیراز که چهارمین رویداد فیناپ به شمار می‌رود روز پنجشنبه ‪ ۶‬اردیبهشت‌ماه در دانشگاه شیراز برگزار شد و با استقبال‬ ‫فعاالن فین‌تک شیراز و دانشجویان و کارآفرینان این شهر مواجه شد‪.‬‬ ‫فیناپ شیراز که در مرکز نوآوری و کارآفرینی شیراز برگزار شد دارای دو بخش اصلی نشست تخصصی و کارگاه آموزشی و کمی مفصل‌تر از جلسات‬ ‫فیناپ تهران بود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در ابتـــدا‪ ،‬علیرضـــا هوشـــمند از بنیان‌گـــذاران‬ ‫فینـــاپ بـــه معرفـــی فینـــاپ پرداخـــت و گفـــت‪:‬‬ ‫هـــدف اصلـــی فینـــاپ‪ ،‬توســـعه فنـــاوری مالـــی و‬ ‫فین‌تـــک در کل کشـــور اســـت کـــه از شـــهریور‬ ‫ســـال قبـــل تـــا پایـــان ســـال ‪ ۹۶‬ســـه رویـــداد‬ ‫در تهـــران برگـــزار کـــرده اســـت‪ .‬او افـــزود‪ :‬قصـــد‬ ‫داریـــم به‌مـــرور در تمـــام کالن‌شـــهرهای کشـــور‬ ‫ایـــن رویـــداد آموزشـــی_تعاملی را برگـــزار کنیـــم‪.‬‬ ‫‪56‬‬ ‫فین‌تک چیست؟‬ ‫در ادام ــه مه ــدی عب ــادی مدی ــر واح ــد پرداخ ــت‬ ‫الکترونیـــک تســـکا و بنیان‌گـــذار اســـتارتاپ پـــوالم‬ ‫کارگاهـــی بـــا موضـــوع فین‌تـــک چیســـت برگـــزار‬ ‫کـــرد‪ .‬عبـــادی صحبت‌هـــای خـــود را بـــا بیـــان‬ ‫اهمیـــت و مفهـــوم فین‌تـــک آغـــاز کـــرد و گفـــت‪:‬‬ ‫در بخـــش جســـتجوی گـــوگل واژه فین‌تـــک در‬ ‫‪ ۵‬ســـال اخیـــر رونـــد صعـــودی شـــدیدی داشـــته‬ ‫اســـت و مفهومـــی بســـیار جـــذاب بـــوده اســـت؛‬ ‫هدف اصلی فیناپ‪ ،‬توسعه‬ ‫فناوری مالی و فین‌تک‬ ‫در کل کشور است‬ ‫زی ــرا گ ــردش مال ــی در ای ــن ح ــوزه بس ــیار باالس ــت‪.‬‬ ‫فین‌تـــک به‌معنـــای کاربـــرد نوآورانـــه فنـــاوری در‬ ‫ارائـــه خدمـــات مالـــی ا ســـت ‪ .‬ا لبتـــه خد مـــــا ت‬ ‫مـــــا لی صر فـــاً محـــــد و د بـــه پر د ا خـــت‬ ‫نیســـت و حو ز ه‌هـــا ی د یگـــر ی نیـــز د ر‬ ‫بر می‌گیـــر د ‪.‬‬ ‫مدیـــر واحـــد پرداخـــت الکترونیـــک تســـکا بـــه‬ ‫دســـته‌بندی حوزه‌هـــای فعالیـــت فین‌تک‌هـــا‬ ‫پرداخـــت و گفـــت‪ :‬در حـــال حاضـــر در حوزه‌هـــای‬ ‫بانکـــداری پرداخـــت بـــورس و بیمـــه خدمـــات‬ ‫مالـــی در حـــوزه فین‌تـــک ارائـــه می‌شـــود‪ .‬البتـــه‬ ‫بالک‌چیـــن و ارز را هـــم بایـــد بـــه ایـــن حوزه‌هـــا‬ ‫اضاف ــه ک ــرد ک ــه در ای ــران فع ـ ً‬ ‫ـا در آنه ــا فعالی ــت‬ ‫نمی‌شـــود‪.‬‬ ‫پـــس از معرفـــی حوزه‌هـــای فعالیـــت فین‌تک‌هـــا‪،‬‬ ‫اکوسیســـتم فین‌تـــک ایـــران معرفـــی شـــد و‬ ‫مهم‌تریـــن فین‌تک‌هـــای فعـــال در حوزه‌هـــای‬ ‫مختلـــف معرفـــی شـــد‪ .‬پرداخـــت‪ ،‬مدیریـــت ثـــروت‪،‬‬ ‫تأمیـــن مالـــی جمعـــی‪ ،‬اینشـــورتک‪ ،‬قرض‌دهـــی‪،‬‬ ‫انتقـــال پـــول‪ ،‬رگ‌تـــک و خدمـــات ارزی ازجملـــه‬ ‫حوزه‌هایـــی بودنـــد کـــه فین‌تک‌هـــای فعـــال در‬ ‫آنهـــا مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫در ادامـــه عبـــادی بـــه بیـــان موانـــع‪ ،‬چالش‌هـــای‬ ‫فین‌تک‌هـــای ایرانـــی و راهکارهـــای مقابلـــه بـــا‬ ‫آنهـــا پرداخـــت و گفـــت‪ :‬عـــدم شـــفافیت بـــازار‪،‬‬ ‫عـــدم فعالیـــت بانک‌هـــا‪ ،‬رگوالتـــوری کنـــد‪ ،‬موانـــع‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬موانــع فنــی ازجملــه موانعــی هســتند کــه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫پنل چالش‌های فین‌تک‌های دور از پایتخت‬ ‫یکـــی از بخش‌هـــای مهـــم فینـــاپ شـــیراز‬ ‫کـــه مباحـــث مهمـــی در آن مطـــرح شـــد پنـــل‬ ‫بررســـی مشـــکالت و چالش‌هـــای اســـتارتاپ‌ها‬ ‫در شـــهرهای دور از پایتخـــت بـــود‪ .‬در ایـــن پنـــل‬ ‫بـــرای نخســـتین بـــار به‌طـــور مســـتقیم مســـائل و‬ ‫چالش‌هـــای فین‌تک‌هـــای خـــارج از پایتخـــت‬ ‫مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫ایـــن نشســـت بـــا مدیریـــت علیرضـــا هوشـــمند‬ ‫و بـــا حضـــور وحیـــد والـــی هم‌بنیان‌گـــذار‬ ‫پیمنـــت ‪ ،۲۴‬میثـــم عبدالهـــی مدیرعامـــل پیمنـــت‬ ‫اکســـپرس‪ ،‬روح‌اهلل پرنیـــان هم‌بنیـــان گـــذار دکمـــه‬ ‫و مهـــدی عبـــادی هم‌بنیان‌گـــذار پـــوالم برگـــزار‬ ‫شـــد‪ .‬همچنیـــن حمیدرضـــا نـــور صالحـــی مشـــاور‪،‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت ایـــران کیـــش و حســـین‬ ‫گمـــراوی‪ ،‬مدیـــر پرداخت‌هـــای اینترنتـــی فـــن‌آوا‬ ‫کارت بـــه بیـــان نقطـــه نظـــرات خـــود پیرامـــون‬ ‫برخـــی مســـائل پنـــل پرداختنـــد‪.‬‬ ‫مشـــکالت فعالیـــت فین‌تک‌هـــا به‌خصـــوص‬ ‫در شهرســـتان‌ها‪ ،‬تفـــاوت فعالیـــت در تهـــران و‬ ‫رسالت اصلی‬ ‫‪ Pain Tech‬عبور‬ ‫کارآفرینان از دره مرگ‬ ‫ایده یا انگیزش آنها‬ ‫به ایده‌پردازی‬ ‫مجدد است‬ ‫کارگاه ‪PainTech‬‬ ‫‪ PainTech‬کـــه بـــرای اولیـــن بـــار توســـط‬ ‫صـــادق فرامـــرزی‪ ،‬مدیرعامـــل شـــرکت‬ ‫ایران‌کیـــش بیـــان شـــد در کارگاهـــی در فینـــاپ‬ ‫شـــیراز به‌صـــورت دقیـــق معرفـــی و ابعـــاد‬ ‫مختلـــف آن مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت‪ .‬ایـــن‬ ‫کارگاه بـــا عنـــوان ‪PainTech, Deep Inside‬‬ ‫توس ــط حمیدرض ــا نورصالح ــی‪ ،‬مش ــاور مدیرعام ــل‬ ‫شـــرکت ایران‌کیـــش برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫نورصالحـــی در ابتـــدای کارگاه تاریخچـــه‌ای از‬ ‫علیرضا هوشمند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫فعالیـــت فین‌تک‌هـــا را به‌شـــدت ســـخت می‌کنـــد‬ ‫امـــا اســـتارتاپ‌ها بایـــد روحیـــه مقابلـــه بـــا آنهـــا را‬ ‫داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫خـــط قرمزهـــای فین‌تـــک در کشـــور مبحـــث‬ ‫کاربـــردی دیگـــری بـــود کـــه در ایـــن کارگاه‬ ‫مـــورد بررســـی قـــرار گرفـــت و مهم‌تریـــن خـــط‬ ‫قرمزهـــای فعالیـــت فین‌تک‌هـــا کـــه توســـط‬ ‫بانـــک مرکـــزی اعـــام شـــده اســـت به‌صـــورت‬ ‫مصداقـــی و دقیـــق بیـــان شـــد‪.‬‬ ‫بحـــث پایانـــی ایـــن کارگاه‪ ،‬مـــواد الزم بـــرای‬ ‫ســـاخت فین‌تـــک بـــود‪ .‬عبـــادی تـــاش کـــرد‬ ‫به‌صـــورت مختصـــر و مفیـــد مهم‌تریـــن‬ ‫پیش‌نیازهـــا و الزامـــات ایجـــاد یـــک فین‌تـــک‬ ‫موفـــق را بـــه مخاطبـــان معرفـــی کنـــد‪.‬‬ ‫شهرســـتان‌ها‪ ،‬نقـــش رگوالتـــوری در فعالیـــت‬ ‫فین‌تک‌هـــا‪ ،‬نحـــوه جـــذب ســـرمایه‌گذار و الزامـــات‬ ‫آن‪ ،‬شکســـت‌ها و چالش‌هـــای فین‌تک‌هـــا در‬ ‫ســـال‌های اخیـــر‪ ،‬محاســـن و معایـــب مهاجـــرت‬ ‫فین‌تک‌هـــا بـــه تهـــران مهم‌تریـــن موضوعاتـــی‬ ‫بـــود کـــه مـــورد بررســـی مهمانـــان ایـــن پنـــل‬ ‫قـــرار گرفـــت و نـــکات مختلفـــی پیرامـــون آنهـــا‬ ‫بیـــان شـــد‪.‬‬ ‫شـــکل‌گیری ‪ Pain Tech‬و مفهـــوم آن بیـــان‬ ‫کـــرد و گفـــت‪ :‬اســـتارتاپ‌های زیـــادی بوده‌انـــد‬ ‫کـــه بـــه مـــرور نابـــود شـــده‌اند و دیگـــر فعالیـــت‬ ‫ندارن ــد‪ .‬ل ــذا ب ــه دنب ــال ای ــن رفتی ــم ببینی ــم چ ــرا‬ ‫ایـــن اتفـــاق رخ می‌دهـــد‪ .‬ایـــن بحـــث تحـــت نـــام‬ ‫‪ pain Tech‬ش ــکل گرف ــت؛ بنابرای ــن ‪pain Tech‬‬ ‫یـــک ایـــده جدیـــد اســـت کـــه بایـــد بـــه مـــرور‬ ‫رشـــد کنـــد‪.‬‬ ‫نورصالحـــی پـــس از آنکـــه نـــگاه مدیریـــت‬ ‫اســـتراتژیک بـــه کارآفرینـــی را مطـــرح کـــرد بـــه‬ ‫ســـراغ مفهـــوم دره مـــرگ و نقـــش آن در نابـــودی‬ ‫اســـتارتاپ‌ها رفـــت و گفـــت‪ :‬رســـالت اصلـــی‬ ‫‪ Pain Tech‬عبـــور کارآفرینـــان از دره مـــرگ‬ ‫ایـــده یـــا انگیـــزش آنهـــا بـــه ایده‌پـــردازی مجـــدد‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫مشـــاور مدیرعامـــل ایران‌کیـــش عوامـــل‬ ‫مختلـــف موفقیـــت اســـتارتاپ‌ها و عبـــور از دره‬ ‫مـــرگ را بررســـی کـــرد و بخـــش پایانـــی کارگاه‬ ‫را بـــه حـــل تناقـــض ســـرمایه‌گذار و صاحـــب‬ ‫ایـــده اختصـــاص داد‪ .‬تناقضـــی کـــه می‌توانـــد‬ ‫به‌ســـرعت منجـــر بـــه نابـــودی اســـتارتاپ شـــود‬ ‫و بایـــد بـــرای برطـــرف کـــردن آن چاره‌اندیشـــی‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫در پایـــان ایـــن کارگاه نیـــز نورصالحـــی از‬ ‫لوگ ــوی رس ــمی ‪ pain Tech‬ب ــرای نخس ــتین ب ــار‬ ‫رونمایـــی کـــرد‪.‬‬ ‫در رویـــداد فینـــاپ شـــیراز حســـین گمـــراوی‪،‬‬ ‫مدیـــر پرداخت‌هـــای اینترنتـــی شـــرکت‬ ‫فــن‌آواکارت نی ــز در خص ــوص یک ــی از دغدغه‌ه ــای‬ ‫حـــوزه فین‌تـــک یعنـــی ســـاختار ســـنتی‬ ‫بانک‌هـــا و شـــرکت‌های پرداخـــت صحبـــت کـــرد‬ ‫و از تعام ــل و دی ــدگاه جدی ــد ش ــرکت فــن‌آواکارت‬ ‫در خصـــوص تعامـــل بـــا فین‌تک‌هـــا مخصوصـــاً‬ ‫اســـتارتاپ‌های خـــارج از تهـــران خبـــر داد‪.‬‬ ‫‪57‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انقعاد یک تفاهم همکاری در حاشیه نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه؛‬ ‫همکاری مشترک شرکت اطالع‌رسانی‬ ‫و خدمات بورس با سازمان تجاری سازی جهاددانشگاهی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه در حالی ‪ 27‬لغایت ‪ 30‬فروردین در تهران برگزار شد که مراسم افتتاحیه این رویداد مهم بازار مالی ایران به‬ ‫سخنرانی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری اختصاص داشت‪ .‬در این رویداد که همزمان با نمایشگاه فین استارز و همچنین‬ ‫برگزاری استارت آپ های دانش آموزی برگزار شد با تالش سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی‪ ،‬دانشجویانی از‬ ‫سراسر کشور از نمایشگاه ها و استارت آپ ها و نوآوری های آن بازدید کردند‪ .‬در این نمایشگاه دکتر محمد صادق بیجندی‪ ،‬رییس سازمان تجاری سازی‬ ‫فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی و دکتر یاسر فالح حضور یافتند و با هدف همکاری مشترک جهت فرهنگ سازی بیشتر در حوزه‬ ‫بازار سرمایه تفاهم نامه امضا کردند‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫همکاری مشترک جهت فرهنگ سازی بیشتر‬ ‫مراســـم رونمایـــی و تبـــادل همـــکاری فـــی مـــا‬ ‫بیـــن شـــرکت اطـــاع رســـانی و خدمـــات بـــورس‬ ‫ب ــا س ــازمان تج ــاری س ــازی و فن ــاوری و اش ــتغال‬ ‫دانـــش آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی (ســـتفا)‬ ‫برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار‪ ،‬تفاهـــم همـــکاری فـــی‬ ‫مـــا بیـــن شـــرکت اطـــاع رســـانی و خدمـــات‬ ‫بـــورس بـــا ســـازمان تجـــاری ســـازی و فنـــاوری‬ ‫و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان جهـــاد دانشـــگاهی‬ ‫(ســـتفا) بـــا هـــدف همـــکاری مشـــترک جهـــت‬ ‫فرهنـــگ ســـازی بیشـــتر در حـــوزه بـــازار ســـرمایه‬ ‫امضـــا شـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن مراســـم رییـــس ســـازمان تجـــاری‬ ‫ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال دانـــش آموختـــگان‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی (ســـتفا)‪ ،‬معـــاون ایـــن ســـازمان‬ ‫و معاونـــان و مدیـــران شـــرکت اطـــاع رســـانی و‬ ‫خدمـــات بـــورس حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫در ابتـــدای ایـــن مراســـم یاســـر فـــاح‪ ،‬مدیـــر‬ ‫مدیرعامل شرکت اطالع‌رسانی بورس‪:‬‬ ‫در سالهای اخیر بیش از ‪ 10‬درصد‬ ‫جامــعه با مفاهیم بــازار‬ ‫سرمایه آشنا شده اند‬ ‫عامـــل شـــرکت اطـــاع رســـانی و خدمـــات بـــورس‬ ‫ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه فاینک ــس ‪ 2018‬ی ــک اتف ــاق‬ ‫مهـــم را پشـــت ســـر مـــی گـــذارد‪ ،‬گفـــت‪ :‬در ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه ارتباطـــات بیـــن بخشـــی و خـــارج از‬ ‫بخشـــی بـــازار ســـرمایه توســـعه مـــی یابـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــن تفاهـــم نامـــه‬ ‫یـــک ارتبـــاط فرابخشـــی اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬در‬ ‫ســـالهای اخیـــر بیـــش از ‪ 10‬درصـــد جامعـــه بـــا‬ ‫مفاهیـــم بـــازار ســـرمایه آشـــنا شـــده انـــد‪.‬‬ ‫مدیـــر روابـــط عمومـــی و امـــور بیـــن الملـــل‬ ‫ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار کشـــور بـــا اشـــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه در ح ــال حاض ــر بی ــش از ‪ 600‬ش ــرکت‬ ‫در بـــازار ســـرمایه کشـــور حاضـــر هســـتند‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫در چنـــد ســـال گذشـــته دولـــت تامیـــن مالـــی‬ ‫بخشـــی از هزینـــه هـــای خـــود را از طریـــق بـــازار‬ ‫ســـرمایه انجـــام داده اســـت و ایـــن اتفـــاق مهمـــی‬ ‫اســـت چراکـــه پیـــش از ایـــن دولـــت فقـــط از‬ ‫طریـــق بـــازار پـــول تامیـــن مالـــی خـــود را انجـــام‬ ‫مـــی داد‪.‬‬ ‫فـــاح بـــا اشـــاره بـــه توســـعه بـــازار ســـرمایه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انعقاد یک قرارداد موفق‬ ‫همراه با فرآیند اجرایی‬ ‫در بخـش دیگـر ایـن مراسـم دکتـر محمـد صادق‬ ‫بیجنـدی‪ ،‬رییـس سـازمان تجـاری سـازی و فنـاوری‬ ‫جهاددانشـگاهی انعقـاد ایـن تفاهم نامـه را گام مثبتی‬ ‫ارزیابـی کـرد و گفـت‪ :‬ایـن تفاهـم نامـه مـی توانـد‬ ‫اثـرات بسـیار مثبتـی در حـوزه بـورس بـا یـک نهـاد‬ ‫دانـش بنیـان داشـته باشـد‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی‪:‬‬ ‫از مزیت های این‬ ‫تفاهم نامه عقد قرارداد‬ ‫توام با اجرای آن است‬ ‫که همزمان در ‪ 5‬استان‬ ‫کشور اجرایی می شود‬ ‫بیجن ــدی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه فعالی ــت ه ــای‬ ‫جهـــاد دانشـــگاهی طـــی چنـــد ســـال اخیـــر بیـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬جهاددانشـــگاهی در حـــوزه هـــای فرهنگـــی‪،‬‬ ‫آموزشـــی‪ ،‬پژوهشـــی‪ ،‬تجـــارت ســـازی فنـــاوری در‬ ‫میـــان نهادهـــای پیشـــرو قـــرار دارد‪.‬‬ ‫وی افـــزود ‪:‬ایـــن نهـــاد در حـــد تـــوان اقدامـــات‬ ‫در خـــور توجهـــی داشـــته اســـت‪ .‬در حـــوزه‬ ‫فرهنگـــی وجـــود خبرگـــزاری هایـــی همچـــون‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫گفـــت‪ :‬رشـــد بـــازار ســـرمایه نشـــان دهنـــده‬ ‫جای ــگاه وی ــژه ای ــن ب ــازار در اقتص ــاد کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫وی یک ــی از رویکرده ــای ش ــرکت اط ــاع رس ــانی‬ ‫و خدمـــات بـــورس را توجـــه ویـــژه بـــه شـــرکت‬ ‫هـــای دانـــش بنیـــان دانســـت و گفـــت‪ :‬طـــی ســـه‬ ‫س ــال گذش ــته ش ــرکت اط ــاع رس ــانی و خدم ــات‬ ‫ب ــورس روی ــداد فی ــن اس ــتارز را خل ــق ک ــرد ‪ .‬ای ــن‬ ‫شـــرکت مفتخـــر اســـت کـــه ایـــن رویـــداد را بـــه‬ ‫فرابـــورس واگـــذار کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬امســال نیــز شــرکت اطــاع رســانی‬ ‫و خدمــات بــورس در حــوزه فیــن تــک هــا رویــداد‬ ‫مهمــی را بــه نــام بومینــو بــه اقتصــاد ایــران معرفــی‬ ‫مــی کنــد‪ .‬در ایــن رویــداد از دانــش آموزانــی کــه‬ ‫ایــده هــای نــو و کســب و کارهــای نــو طراحــی‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬حمایــت خواهــد شــد کــه بــا همــکاری‬ ‫ســازمان تجــاری ســازی و فنــاوری و اشــتغال دانــش‬ ‫آموختــگان جهــاد دانشــگاهی انجــام مــی شــود‪.‬‬ ‫وی در خاتمـــه بیـــان کـــرد‪ :‬امیـــد اســـت ایـــن‬ ‫اقدامـــات بـــرای کشـــور باعـــث تعالـــی اقتصـــاد و‬ ‫بـــازار ســـرمایه شـــود‪.‬‬ ‫وی در ادامـــه بیـــان کـــرد‪ :‬جهاددانشـــگاهی بـــه‬ ‫عنـــوان یـــک نهـــاد توســـعه ای کـــه همـــواره در‬ ‫راس ــتای اه ــداف نظ ــام حرک ــت م ــی کن ــد‪ ،‬س ــعی‬ ‫در ترویـــج فرهنـــگ ســـرمایه گـــذاری دارد‪.‬‬ ‫ایس ــنا‪،‬ایکنا و نش ــریات مکتوب ــی مث ــل هفت ــه نام ــه‬ ‫ب ــازارکار و ب ــازارکار نوی ــن‪ ،‬ح ــوزه پژوه ــش وج ــود‬ ‫پژوهش ــگاه های ــی همچ ــون روی ــان و اب ــن اس ــینا از‬ ‫دســـتاوردهای مهمایـــن نهـــاد بـــه شـــمار مـــی رود‪.‬‬ ‫رییـــس ســـازمان تجـــاری ســـازی و فنـــاوری‬ ‫جهاددانشـــگاهی از مهمتریـــن اقدامـــات ایـــن نهـــاد‬ ‫را تعامـــل دیرینـــه بـــا کارگـــزاری هـــا دانســـت و‬ ‫گفـــت‪ :‬در ‪ 5‬ســـال گذشـــته دانشـــگاه علـــم و‬ ‫فرهنـــگ بـــا یـــک کارگـــزاری بورســـی قـــرارداد‬ ‫داشـــته کـــه بـــر همیـــن اســـاس ایـــن کارگـــزاری‬ ‫یـــک شـــعبه در دانشـــگاه مســـتقر کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬وجـــود کارگـــزاری در محیـــط‬ ‫دانشـــگاه شـــرایطی را فراهـــم آورده اســـت تـــا‬ ‫دانشـــجویان بتواننـــد در فراینـــد تســـهیل شـــده ای‬ ‫از خدمـــات ســـرمایه گـــذاری در بـــازار ســـرمایه‬ ‫اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫بیجن ــدی همچنی ــن بی ــان ک ــرد‪ :‬از مزی ــت ه ــای‬ ‫ای ــن تفاه ــم نام ــه عق ــد ق ــرارداد ت ــوام ب ــا اج ــرای‬ ‫آن اســـت کـــه همزمـــان در ‪ 5‬اســـتان کشـــور‬ ‫اجرای ــی م ــی ش ــود‪ .‬در ای ــن دوره از نمایش ــگاه بی ــن‬ ‫المللـــی بـــورس‪ ،‬بانـــک و بیمـــه از ایـــن ‪ 5‬اســـتان‬ ‫دانش ــجویان ب ــه منظ ــور بازدی ــد حض ــور یافت ــه ان ــد‬ ‫کـــه مـــی توانـــد زمینـــه هـــای آمـــوزش هـــای‬ ‫اولیـــه بـــازار ســـرمایه را بـــرای آن هـــا فراهـــم‬ ‫کنـــد‪ .‬گفتنـــی اســـت گـــزارش مربـــوط بـــه فیـــن‬ ‫اســـتارز دانـــش آمـــوزی مربـــوط بـــه رویدادهـــای‬ ‫ای ــن نمایش ــگاه در ش ــماره آت ــی ماهنام ــه ب ــازارکار‬ ‫نویـــن منتشـــر مـــی شـــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫‪59‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ایده های دانش آموزی حمایت می شوند‬ ‫استارتاپ دانش‌آموزی زمینه ساز‬ ‫هدایت شغلی و تحصیلی دانش آموزان‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫دو استارتاپ دانش آموزی در یازدهمین نمایشگاه بورس‪ ،‬بانک‪ ،‬بیمه (‪)2018 Finex‬با موضوعات مالی و با عنوان بومینو فین تک برگزار شد‪.‬‬ ‫رویداد های دانش آموزی شاید در مقایسه با رویدادهای استارت آپی دانشجویان کمی خنده دار به نظر آید ولی آنچه که مهم است این است که‬ ‫برخالف تصورها رویداد های دانش آموزی بسیار اثرگذار هستند و به آینده شغلی و تحصیلی دانش آموزان کمک می کنند‪.‬‬ ‫‪60‬‬ ‫روی ــداد ه ــای دان ــش آم ــوزی ب ــه دان ــش آم ــوزان‬ ‫انگی ــزه م ــی ده ــد‬ ‫ریحانــه کرامتــی یکــی از مســئوالن دانــش آمــوزی‬ ‫ایـــن رویدادهـــا از مرکزکاشـــف مـــی گویـــد‪ :‬ایـــن دو‬ ‫رویــداد در زمینــه بانــک‪ ،‬بــورس و بیمــه و بــا عنــوان‬ ‫بومین ــو فی ــن ت ــک برگ ــزار ش ــد‪ .‬ای ــن رویداده ــا ب ــه‬ ‫دان ــش آم ــوزان ای ــده م ــی دهن ــد و دان ــش آم ــوزان‬ ‫ب ــا ای ــن روی ــداد ه ــا تی ــم م ــی ش ــوند و ب ــه رقاب ــت‬ ‫مــی پردازنــد و در نهایــت بــا فعالیــت هــا و تــاش هــای‬ ‫خ ــود داوری م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در رویـــداد اول ‪ 50‬ایـــده مطـــرح‬ ‫شـــد و رویـــداد دوم بـــا حـــدود ‪ 100‬نفـــر‬ ‫برگ ــزار ش ــد و جمع ــا در ه ــر روی ــداد هش ــت و ن ــه‬ ‫تیـــم تشـــکیل شـــد کـــه دانـــش آمـــوزان از نقـــاط‬ ‫مختلـــف کشـــور حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫وی دربـــاره نســـبت حضـــور دانـــش آمـــوزان‬ ‫گفـــت‪ :‬نســـبت حضـــور آنهـــا حـــدودا ‪ 50‬درصـــد‬ ‫تهرانـــی و ‪ 50‬درصـــد شهرســـتانی بودنـــد کـــه هـــم‬ ‫دانـــش آمـــوز دختـــر و هـــم پســـر بودنـــد‪.‬‬ ‫کرامت ــی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــا ای ــن رویداده ــا‬ ‫نـــوع نگـــرش دانـــش آمـــوزان عـــوض مـــی شـــود‬ ‫گف ــت‪ :‬ای ــن روی ــداد ه ــا دان ــش آم ــوزان را متح ــول‬ ‫مـــی کنـــد و آنهـــا بهتـــر مـــی تواننـــد دربـــاره‬ ‫بـــازارکار و آینـــده شـــغلی و همچنیـــن ایجـــاد و‬ ‫توســـعه کســـب و کار بیندیشـــند‪.‬‬ ‫ریحانه کرامتی‪:‬‬ ‫‪ 20‬مورد استارت آپ‬ ‫برای دانش آموزان‬ ‫برگزار کردیم که نتایج بسیار خوبی‬ ‫داشته است‬ ‫‪ 35‬ایـــده دانـــش آمـــوزی بـــه درآمـــد‬ ‫رســـیده انـــد‬ ‫ریحانـــه کرامتـــی کـــه از فعـــاالن اســـتارت آپ‬ ‫در جهـــاد دانشـــگاهی الزهـــرا نیـــز هســـت دربـــاره‬ ‫موفقیـــت اســـتارت آپ هـــای دانـــش آمـــوزی‬ ‫مـــی گویـــد‪ :‬تاکنـــون ‪ 20‬مـــورد اســـتارت آپ‬ ‫بـــرای دانـــش آمـــوزان برگـــزار کردیـــم کـــه نتایـــج‬ ‫بســـیار خوبـــی داشـــته اســـت و ‪ 35‬ایـــده دانـــش‬ ‫آمـــوزی کـــه در ایـــن اســـتارت آپ هـــا مطـــرح‬ ‫شـــده انـــد بـــه درآمـــد رســـیده انـــد کـــه حاکـــی‬ ‫از موفقی ــت دان ــش آم ــوزان در حضورش ــان در ای ــن‬ ‫رویدادهاســـت‪.‬‬ ‫ایـــده هـــای دانـــش آمـــوزی حمـــــایت‬ ‫مـــی شـــوند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اطــاع رســانی و خدمــات بــورس‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه ایـــده هـــای دانـــش آمـــوزی‬ ‫حمایـــت مـــی شـــوند اظهـــار داشـــت‪ :‬هـــدف مـــا‬ ‫برگـــزاری رویدادهـــای دانـــش آمـــوزی شناســـایی و‬ ‫حمایـــت از ایـــده هـــای دانـــش آمـــوزی اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار‪ ،‬یاســـر فـــاح مدیرعامـــل‬ ‫ش ــرکت اط ــاع رس ــانی و خدم ــات ب ــورس در ای ــن‬ ‫زمین ــه گف ــت‪ :‬فاینک ــس ب ــرای ه ــر س ــه ب ــازار پ ــول‬ ‫و ســـرمایه و بیمـــه و همچنیـــن شـــرکت‌ها بســـیار‬ ‫مه ــم اس ــت و ت ــاش م ــی کنی ــم ع ــاوه ب ــر م ــردم‬ ‫دانـــش آمـــوزان و دانشـــجویان نیـــز بـــا ایـــن حـــوزه‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد‪:‬‬ ‫استارتاپ های دانش آموزی زمینه ساز‬ ‫کارآفرینی در آموزش و پرورش‬ ‫رض ــوی تصری ــح ک ــرد‪ :‬دان ــش آم ــوزان کارآفری ــن‬ ‫هـــم در حـــال انجـــام کارهـــای خوبـــی در زمینـــه‬ ‫اقتصـــاد اســـتارتاپی و دانـــش بنیـــان هســـتند و‬ ‫در رویـــدادی بـــه نـــام بومـــی نـــو فیـــن تـــک در‬ ‫نمایشـــگاه تـــاش کردیـــم ایـــن ظرفیـــت هـــا را‬ ‫تقویـــت کنیـــم‪.‬‬ ‫معـاون اجرایـی سـازمان بـورس و اوراق بهـادار‪ ،‬از‬ ‫حضـور بیـش از ‪ 50‬شـرکت دانـش بنیان و اسـتارتاپی‬ ‫در یازدهمیـن نمایشـگاه بیـن المللـی بـورس‪ ،‬بانـک و‬ ‫بیمـه خبـر داد و گفـت‪ :‬دانـش آمـوزان کارآفریـن نیز‬ ‫بـا رویـداد بومـی نـو فیـن تـک بـه نمایشـگاه یازدهـم‬ ‫بـورس‪ ،‬بانـک و بیمـه آمدند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬هدفـــی کـــه در نمایشـــگاه بـــورس‪،‬‬ ‫بانـــک و بیمـــه دنبـــال مـــی شـــود ایـــن اســـت کـــه‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکارنوین‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫آشـــنا شـــوند‪.‬‬ ‫مدی ــر عام ــل ش ــرکت اط ــاع رس ــانی و خدم ــات‬ ‫بـــورس رویکـــرد نمایشـــگاه آتـــی را عـــاوه بـــر‬ ‫تبلیغـــات و فرهنـــگ ســـازی گســـترش ارتباطـــات‬ ‫عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‪ :‬حض ــور دانش ــجویان و دان ــش‬ ‫آم ــوزان در ای ــن روی ــداد از ویژگ ــی ه ــای نمایش ــگاه‬ ‫امســـال بـــود‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش نظر به ضرورت و اهمیت‬ ‫فرهنگ سازی از سنین پایه طرح رویداد «بومینو فین‬ ‫تک « برای اولین بار و با عنوان ایدهای نو و خالقانه‬ ‫در بین دانش آموزان در دو گروه هفتاد و ‪ 120‬نفره‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫یـــن دانـــش آمـــوزان آمـــاده مـــی شـــوند تـــا‬ ‫ضمـــن یادگیـــری اصـــول اولیـــه بازار‌هـــای مالـــی‪،‬‬ ‫آشـــنایی بـــا ظرفیـــت هـــا و کارکرد‌هـــای ایـــن‬ ‫ب ــازار در ح ــوزه ه ــای مختل ــف فی ــن ت ــک ب ــا ط ــرح‬ ‫ای ــده ه ــای نوآوران ــه و خل ــق م ــدل کس ــب و کار ب ــا‬ ‫یکدیگـــر بـــه رقابـــت بپردازنـــد‪.‬‬ ‫مـــردم بـــا شـــیوه هـــای نویـــن ســـرمایه گـــذاری‪،‬‬ ‫تامیـــن مالـــی و روش هـــای بهـــره گیـــری از‬ ‫ابزاره ــای نوی ــن مال ــی آش ــنا ش ــوند‪ .‬در ای ــن بی ــن‬ ‫ع ــاوه ب ــر ب ــازار س ــرمایه‪ ،‬نق ــش بانکه ــا و بیم ــه ه ــا‬ ‫بســـیار تعییـــن کننـــده اســـت‪.‬‬ ‫رضـــوی در تشـــریح برنامـــه هـــای رویـــداد‬ ‫فاینک ــس ‪ 2018‬گف ــت‪ :‬یک ــی از برنام ــه های ــی ک ــه‬ ‫در یازدهمیـــن نمایشـــگاه بـــورس بانـــک و بیمـــه‬ ‫انجـــام مـــی شـــود رویـــدادی تحـــت عنـــوان فیـــن‬ ‫اســـتارز اســـت کـــه در ایـــن نمایشـــگاه ســـومین‬ ‫روی ــداد فی ــن اس ــتارز ی ــا گردهمای ــی ش ــرکت ه ــای‬ ‫دان ــش بنی ــان همزم ــان ب ــا نمایش ــگاه بان ــک ب ــورس‬ ‫و بیمـــه برگـــزار مـــی شـــود و بیـــش از ‪ 50‬شـــرکت‬ ‫دان ــش بنی ــان و اس ــتارتاپی در ای ــن روی ــداد حض ــور‬ ‫داشـــتند‪.‬‬ ‫معـــاون اجرایـــی ســـازمان بـــورس و اوراق بهـــادار‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬بـــی شـــک اقتصـــاد مـــا هـــم جـــزو‬ ‫اقتصـــاد هـــای نوظهـــور و در حـــال توســـعه اســـت‬ ‫کـــه بـــه اقتصـــاد اســـتارتاپی و شـــرکت هـــای‬ ‫دان ــش بنی ــان توج ــه وی ــژه ای دارد و م ــردم نی ــز از‬ ‫شـــرکت هـــای اســـتارتاپی اســـتقبال خوبـــی کـــرده‬ ‫ان ــد‪ .‬بنابرای ــن ه ــدف در نمایش ــگاه ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫زمینـــه هایـــی ایجـــاد کنیـــم تـــا ایـــن شـــرکت هـــا‬ ‫در صنعـــت مالـــی حضـــور پررنـــگ تـــری داشـــته‬ ‫باشـــند و بهـــره اقتصـــاد مـــا از ایـــن شـــرکت هـــا‬ ‫بیشـــتر شـــود‪.‬‬ ‫رض ــوی ادام ــه داد‪ :‬دان ــش آم ــوزان کارآفری ــن ه ــم‬ ‫در حـــال انجـــام کارهـــای خوبـــی در زمینـــه اقتصـــاد‬ ‫اس ــتارتاپی و دان ــش بنی ــان هس ــتند و در روی ــدادی ب ــه‬ ‫ن ــام بوم ــی ن ــو فی ــن ت ــک در نمایش ــگاه ای ــده ه ــای‬ ‫خوبـــی را ارائـــه کردنـــد‪.‬‬ ‫عضـــو هیـــات مدیـــره ســـازمان بـــورس و اوراق‬ ‫بهـــادار بـــا بیـــان ایـــن کـــه مـــا ســـعی مـــی‬ ‫کنی ــم گ ــروه ه ــای دان ــش آم ــوزی را ک ــه کاره ــای‬ ‫اســـتارتاپی یـــا کارهـــای مالـــی بـــه صـــورت‬ ‫دانـــش بنیـــان انجـــام مـــی دهنـــد بـــه نمایشـــگاه‬ ‫ب ــورس‪ ،‬بان ــک و بیم ــه بیاوری ــم و ب ــه بخ ــش ه ــای‬ ‫مختلـــف اقتصـــاد و همچنیـــن بـــه مـــردم معرفـــی‬ ‫کنی ــم ‪ ،‬گف ــت‪ :‬ش ــرکت ه ــا م ــی توانن ــد از ای ــده ه ــای‬ ‫نـــاب دانـــش آمـــوزی بـــرای توســـعه کســـب و کار‬ ‫خـــود اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫توسعه فرهنگ سهامداری‬ ‫همچنیـــن فـــاح رئیـــس مرکـــز اطـــاع رســـانی‬ ‫و بـــورس بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه برنامـــه هـــای‬ ‫توســـعه فرهنـــگ ســـهامداری‪ ،‬دو رویـــداد بـــزرگ‬ ‫در دو مقطـــع نوجوانـــی و جوانـــی اســـت بـــا اشـــاره‬ ‫بـــه برگـــزاری ســـومین دوره از رویـــداد گفـــت‪:‬‬ ‫فیـــن اســـتارز بزرگتریـــن رویـــداد اســـتارتاپهای‬ ‫مالـــی ایـــران‪ ،‬منطقـــه خاورمیانـــه و شـــمال آفریقـــا‬ ‫اس ــت ک ــه امس ــال ب ــه عاملی ــت فراب ــورس ای ــران و‬ ‫مش ــارکت مرک ــز مال ــی ای ــران‪ ،‬برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی دربـــاره ایـــن رویـــداد توضیـــح داد‪ :‬در ایـــن‬ ‫رویـــداد صاحبـــان اســـتارتاپ هـــا‪ ،‬شـــتابدهنده هـــا‪،‬‬ ‫فرشــتگان ســرمایه گـذار‪ ،‬صنــدوق هــای ســرمایه گـذاری‬ ‫جســـورانه و فعـــاالن اکوسیســـتم اســـتارتاپی کشـــور‬ ‫فرصــت داشــتند تــا در فضایــی تعاملــی بــه شــبکه ســازی‪،‬‬ ‫معرفـــی و فرصـــت آفرینـــی بپردازنـــد‪.‬‬ ‫ایـــن مقـــام مســـوول در ادامـــه بـــه برنامـــه ریـــزی‬ ‫ســـتاد برگـــزاری نمایشـــگاه بـــرای ســـنین نوجوانـــی‬ ‫اش ــاره ک ــرد و گف ــت‪ :‬ب ــرای نخس ــتین ب ــار در راس ــتای‬ ‫فرهن ــگ س ــازی در فاینک ــس ‪ ۲۰۱۸‬روی ــدادی تح ــت‬ ‫عنـــوان بومـــی نـــو‪ -‬فیـــن تـــک بـــا هـــدف فرهنـــگ‬ ‫س ــازی ب ــازار س ــرمایه وی ــژه دان ــش آم ــوزان در قال ــب‬ ‫مســـابقات کســـب وکار دانـــش آمـــوزی همزمـــان بـــا‬ ‫فاینکـــس ‪ ۲۰۱۸‬برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫وی در ای ــن ب ــاره توضی ــح داد‪ :‬بوم ــی ن ــو‪ -‬فی ــن‬ ‫ت ــک‪ ،‬ی ــک روی ــداد اس ــتارتاپی دان ــش آم ــوزی اس ــت‬ ‫کـــه در ایـــن رویـــداد چهـــار روزه‪ ،‬از فعالیـــت هـــا و‬ ‫برنامـــه هـــای گـــروه هـــای دانـــش آمـــوزی در‬ ‫صنعـــت مالـــی رونمایـــی و داوری شـــد‪.‬‬ ‫‪61‬‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عکس پنل کار شود‬ ‫در پنل سرمایه‌گذاری جسورانه مطرح شد‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها پایداری در کسب‌وکار‬ ‫را فدای رشد لحظه‌ای نکنند‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫در سومین روز از رویداد فین استارز ‪ 2018‬پنل تخصصی «سرمایه‌گذاری جسورانه (‪ VC‬و ‪ CVC‬در نوآوری)» با حضور میثم زرگرپور مدیرعامل‬ ‫شرکت سیناتک‪ ،‬روح‌اهلل میرامینی مدیرعامل صندوق توسعه فناوری‌های نوین‪ ،‬حسن کاظم‌زاده معاون سرمایه‌گذاری لوتوس‪ ،‬رضا زرنوخی رئیس انجمن‬ ‫سرمایه‌گذاران خطرپذیر‪ ،‬حامد ساجدی مدیرعامل شرکت شناسا و سعید باجالن عضو هیات‌علمی دانشگاه تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫در ایـن پنـل تخصصـی موضوعـات مختلف سـرمایه‌گذاری جسـورانه‪ ،‬پایداری در کسـب و کار‪ ،‬سـرمایه‌گذاری در اسـتارت‌آپ‌ها و ‪ ...‬مورد بررسـی‬ ‫قـرار گرفت‪.‬‬ ‫‪62‬‬ ‫بـــه گفتـــه معـــاون ســـرمایه‌گذاری جایگزیـــن‬ ‫تامیـــن ســـرمایه لوتـــوس پارســـیان اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫نبای ــد پای ــداری در کســب‌وکار را ف ــدای رش ــد فان ــی‬ ‫و لحظــه‌ای ک ــرده و تص ــور کنن ــد ک ــه ب ــه راحت ــی‬ ‫می‌تواننـــد ســـرمایه جـــذب کننـــد‪.‬‬ ‫در ســـومین روز از رویـــداد فیـــن اســـتارز‬ ‫‪ 2018‬پنـــل تخصصـــی «ســـرمایه‌گذاری‬ ‫جس ــورانه (‪ VC‬و ‪ CVC‬در ن ــوآوری)» ب ــا حض ــور‬ ‫میثـــم زرگرپـــور مدیرعامـــل شـــرکت ســـیناتک‪،‬‬ ‫روح‌اهلل میرامینـــی مدیرعامـــل صنـــدوق توســـعه‬ ‫فناوری‌هـــای نویـــن‪ ،‬حســـن کاظـــم‌زاده معـــاون‬ ‫ســـرمایه‌گذاری لوتـــوس‪ ،‬رضـــا زرنوخـــی رئیـــس‬ ‫انجم ــن س ــرمایه‌گذاران خطرپذی ــر‪ ،‬حام ــد س ــاجدی‬ ‫مدیرعام ــل ش ــرکت شناس ــا و س ــعید باج ــان عض ــو‬ ‫هیات‌علمـــی دانشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن پنـــل رئیـــس انجمـــن ســـرمایه‌گذاران‬ ‫خطرپذیـــر‪ ،‬ســـال ‪ 96‬را ســـال خوبـــی بـــرای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری روی اســـتارت‌آپ‌ها ارزیابـــی کـــرد‬ ‫و گفـــت‪ :‬در ســـال گذشـــته هـــم ســـرمایه‌گذاران‬ ‫بخـــش خصوصـــی و هـــم نهادهـــای بورســـی‬ ‫آمـــاده ورود بـــه ایـــن حـــوزه شـــدند‪ .‬همچنیـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها بـــا ســـرمایه‌گذاران جدیـــد وارد‬ ‫مذاک ــره ش ــده و قرارداده ــای مختلف ــی منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رض ــا زرنوخ ــی س ــال ‪ 97‬را نی ــز س ــال جدی‌ت ــری‬ ‫بـــرای حضـــور ســـرمایه‌گذاران پیش‌بینـــی کـــرد و‬ ‫گفـــت‪ :‬دســـتاوردهای گذشـــته شـــرایط را بـــرای‬ ‫رئیس صندوق سرمایه گذاری ‪:‬‬ ‫باید در سال ‪ 97‬تعامل میان‬ ‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه‪،‬‬ ‫بیشتر شود تا سرمایه‌گذاران جدید با‬ ‫حوزه استارت‌آپی آشنا شوند‪.‬‬ ‫حضـــور پررنگ‌تـــر و ســـرمایه‌گذاری بهتـــر‬ ‫آمـــاده کـــرد کـــه ایـــن حضـــور‪ ،‬رقابت‌هـــا را‬ ‫جدی‌تـــر کـــرده و تاثیـــر زیـــادی روی ارزش‌گـــذاری‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها خواهـــد داشـــت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫جســـورانه اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــه نظـــر می‌رســـد‬ ‫در ســـال ‪ 97‬تعامـــل میـــان صندوق‌هـــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری جســـورانه‪ ،‬زبـــان مشـــترکی بـــه‬ ‫وجـــود آورد تـــا ســـرمایه‌گذاران جدیـــد بـــا حـــوزه‬ ‫اســـتارت‌آپی آشـــنا شـــوند‪.‬‬ ‫رئیـــس انجمـــن ســـرمایه‌گذاران خطرپذیـــر در‬ ‫ادام ــه ب ــه اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط بین‌الملل ــی‬ ‫موجـــود اگـــر محدودیـــت ســـرمایه‌گذاران‬ ‫خارجـــی افزایـــش یابـــد‪ ،‬بـــار تامیـــن مالـــی بـــر‬ ‫دوش ســـرمایه‌گذاران داخلـــی خواهـــد بـــود اشـــاره‬ ‫کـــرد و افـــزود‪ :‬در همیـــن راســـتا توصیـــه دارم‬ ‫ســـرمایه‌گذاران بزرگ‌تـــر پروژه‌هـــای مناســـب‌تر‬ ‫و کم‌ریســـک‌تری را انتخـــاب کننـــد‪.‬‬ ‫در بخـــش دیگـــری از ایـــن پنـــل‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫شـــرکت شناســـا عنـــوان کـــرد‪ :‬اکوسیســـتم‬ ‫ســـرمایه‌گذاری خطرپذیـــر هنـــوز بـــه طـــور کامـــل‬ ‫شـــکل نگرفتـــه و رشـــد الیه‌هـــای پیشـــین از‬ ‫الیه‌هـــای پســـین ســـریع‌تر بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫لزوم نشان دادن اهمیت سرمایه‌گذاری‬ ‫جسورانه به جامعه‬ ‫حامـــد ســـاجدی یکـــی از مســـائلی کـــه پیـــش‬ ‫از نـــگاه تولیـــدی و رشـــد اولیـــه اســـتارت‌آپ‌ها‬
‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دسترسی شرکت‌ها به سرمایه؛‬ ‫مهم‌ترین چالش سال ‪97‬‬ ‫عضـــو هیات‌علمـــی دانشـــگاه تهـــران نیـــز‬ ‫مهم‌تریـــن چالـــش ســـال ‪ 97‬را دسترســـی‬ ‫شـــرکت‌هایی کـــه از مرحلـــه علمـــی عبـــور کـــرده‬ ‫و وارد اکوسیســـتم شـــده‌اند بـــه ســـرمایه دانســـت‬ ‫و گفـــت‪ :‬ایـــن شـــرکت‌ها به‌گونـــه‌ای نیســـتند‬ ‫کـــه بـــا ســـرمایه کـــم بتـــوان آن‌هـــا را تامیـــن‬ ‫مالـــی کـــرد و بایـــد شـــرایط الزم بـــرای رشـــد را در‬ ‫اختیارشـــان قـــرار داد‪.‬‬ ‫ســـعید باجـــان بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بانک‌هـــا‬ ‫ثابـــت کرده‌انـــد کـــه اگـــر بخواهنـــد کاری کننـــد‬ ‫راهـــی بـــرای انجـــام آن پیـــدا می‌کننـــد‪ ،‬افـــزود‪ :‬در‬ ‫کشـــور مـــا بانک‌هـــا بزرگ‌تریـــن بازیگـــران بـــورس‬ ‫هســـتند امـــا بـــا نگاهـــی بـــه دنیـــا خواهیـــم دیـــد‬ ‫کـــه بانک‌هـــا مســـتقیما بازیگـــران اصلـــی بـــازار‬ ‫ســـرمایه نیســـتند بلکـــه می‌تواننـــد بـــا راه‌هایـــی‬ ‫بـــه ایـــن حـــوزه کمـــک کننـــد‪.‬‬ ‫در پنـــل ســـرمایه‌گذاری جســـورانه همچنیـــن‬ ‫مدیرعامـــل صنـــدوق توســـعه فناوری‌هـــای نویـــن‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬بـــا گذشـــت زمـــان و کامل‌تـــر‬ ‫شـــدن نهادهـــا‪ ،‬صنعـــت وی ســـی هـــم موفق‌تـــر‬ ‫شـــده اســـت امـــا نکتـــه مهـــم آن اســـت کـــه‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها بایـــد بـــرای جـــذب ســـرمایه‬ ‫ارزش‌هـــای واقعی‌تـــری داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫ســـید روح‌اهلل میرمیرامینـــی بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه بـــرای موفـــق بـــودن بایـــد بـــه عنـــوان‬ ‫نهادهـــای وی‌ســـی‪ ،‬جســـورانه‌تر و بـــا ارزش‌گـــذاری‬ ‫واقعی‌تـــری عمـــل کنیـــم‪ ،‬گفـــت‪ :‬بـــه عـــاوه بایـــد‬ ‫زنجیـــره ارزش‌گـــذاری اســـتارت‌آپ‌ها را توســـعه‬ ‫دهیـــم تـــا اســـتارت‌آپ‌ها بتواننـــد از کمـــک‬ ‫ظرفیـــت نهادهـــا یـــاری بیشـــتری بگیرنـــد‪.‬‬ ‫میرامینـــی در خصـــوص مشـــکالت ایـــن حـــوزه‬ ‫گفـــت‪ :‬فـــرار ســـرمایه‌ها از کشـــور بـــه دلیـــل‬ ‫نوســـانات مختلـــف ارز موجـــب شـــده تـــا همـــه‬ ‫س ــرمایه‌گذاری ب ــا مش ــکل مواج ــه ش ــود و اگ ــر م ــا‬ ‫ب ــه عن ــوان بازیگ ــران ح ــوزه جس ــورانه ب ــه درس ــتی‬ ‫بـــه وظایـــف خـــود عمـــل نکنیـــم نمی‌توانیـــم‬ ‫اعتمـــاد ســـرمایه‌گذاران را جلـــب کنیـــم‪.‬‬ ‫برای شریک انتخاب کردن‬ ‫در حوزه بیزینس مشکل فرهنگی داریم‬ ‫میرامین ــی ب ــا اش ــاره ب ــه مهم‌تری ــن چالش‌ه ــای‬ ‫وی ســـی و تامیـــن مالـــی گفـــت‪ :‬متاســـفانه بـــرای‬ ‫ش ــریک انتخ ــاب ک ــردن در ح ــوزه بیزین ــس مش ــکل‬ ‫فرهنگـــی داریـــم و نمی‌توانیـــم بـــه یکدیگـــر‬ ‫اعتمـــاد کنیـــم؛ بـــه نظـــر مـــن زیرســـاخت‌های‬ ‫فرهنگـــی یـــک نیـــاز اســـت بـــرای اینکـــه ‪ LP‬بـــه‬ ‫‪ GP‬اعتمـــاد کـــرده و بتوانـــد کار تخصصـــی خـــود‬ ‫را انجـــام دهـــد امـــا نبایـــد ناامیـــد شـــویم چراکـــه‬ ‫دلیل رقابت برای‬ ‫استارت‌آپ‌ها صرفا در‬ ‫جذب سرمایه نخواهد‬ ‫بود بلکه تمرکز روی این‬ ‫است که استارت‌آپ‌ها‬ ‫با چه پیشنهاداتی‬ ‫می‌توانند سرمایه‌گذار‬ ‫را قانع کنند تا اطمینان‬ ‫او جلب شود‬ ‫کننـــد‪ .‬شـــاید بتـــوان ارزش خوبـــی از ســـرمایه‌گذار‬ ‫مطالبـــه کـــرد امـــا قانـــع کـــردن ســـرمایه‌گذار‬ ‫بســـیار جدی‌تـــر خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫رقابت برای استارت‌آپ‌ها صرفا در جذب‬ ‫سرمایه نخواهد بود‬ ‫حســـین کاظـــم‌زاده بـــا بیـــان اینکـــه انتظاراتـــی‬ ‫کـــه از اســـتارت‌آپ‌ها وجـــود دارد بـــه مراتـــب در‬ ‫حـــال گســـترش اســـت‪ ،‬عنـــوان کـــرد‪ :‬بـــه همیـــن‬ ‫دلیـــل رقابـــت بـــرای اســـتارت‌آپ‌ها صرفـــا در‬ ‫جـــذب ســـرمایه نخواهـــد بـــود بلکـــه تمرکـــز‬ ‫روی ایـــن اســـت کـــه اســـتارت‌آپ‌ها بـــا چـــه‬ ‫پیشـــنهاداتی می‌تواننـــد ســـرمایه‌گذار را قانـــع‬ ‫کننـــد تـــا اطمینـــان او جلـــب شـــود‪.‬‬ ‫کاظـــم‌زاده ادامـــه داد‪ :‬فعـــاالن بـــازار ســـرمایه‬ ‫باتوج ــه ب ــه پویای ــی بیش ــتر نس ــبت ب ــه حوزه‌ه ــای‬ ‫دیگـــر و ســـازوکارهایی کـــه برایشـــان تعریـــف‬ ‫می‌شـــود اگـــر تمایـــل داشـــته باشـــند حتـــی‬ ‫قبـــل از آی‌پی‌هـــا می‌تواننـــد وارد شـــرکت‌های‬ ‫ســـرمایه‌گذاری شـــوند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه تمرک ــز م ــا روی ح ــوزه‬ ‫فین‌تـــک و ســـامت اســـت و اخیـــرا بـــا پژوهشـــگاه‬ ‫رویـــان شـــروع بـــه همـــکاری کرده‌ایـــم‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫در حـــوزه ســـلول درمانـــی و بیوتکنولوژی‌هـــای‬ ‫حـــوزه درمـــان نیـــز ســـرمایه‌گذاری‌هایی کردیـــم‬ ‫و انتظـــار داریـــم در آینـــده ایـــن ســـرمایه‌گذاری‌ها‬ ‫بـــه اهرمـــی بـــرای پیشـــرفت کســـب‌و‌کار مـــا بـــدل‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫فعاالن بازار سرمایه باید به دنبال شکار‬ ‫فرصت‌ها باشند‬ ‫بـــه گفتـــه معـــاون ســـرمایه‌گذاری جایگزیـــن‬ ‫تامیـــن ســـرمایه لوتـــوس پارســـیان‪ ،‬متولیـــان‬ ‫آماده امضای قرارداد و تفاهم‌نامه‬ ‫در حوزه ارزهای دیجیتال هستیم‬ ‫در نشســـت ارزهـــای دیجیتـــال بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫اینکـــه بایـــد حداقـــل یـــک محصـــول ایرانـــی در‬ ‫حـــوزه ارز دیجیتـــال ایجـــاد کنیـــم تـــا نیـــاز ارزی‬ ‫و منابـــع مالـــی کشـــور را تامیـــن کنیـــم‪ ،‬عنـــوان‬ ‫کردنـــد‪ :‬بنابرایـــن ایـــن فرصـــت بـــرای بخـــش‬ ‫خصوصـــی مهیاســـت تـــا در ایـــن زمینـــه بـــه‬ ‫فعالیـــت بپـــردازد‪.‬‬ ‫معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب ســـرمایه‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه دول ــت و مجل ــس مواف ــق فعالی ــت‬ ‫در ح ــوزه ارزه ــای دیجیت ــال هس ــتند‪ ،‬بی ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫زمین ــه ب ــرای فعالی ــت در ای ــن ح ــوزه فراه ــم اس ــت‬ ‫و بـــه عنـــوان نماینـــده معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت‌جمهوری اعـــام می‌کنـــم تـــاش مـــا ایـــن‬ ‫اســـت کـــه افـــراد فعـــال در ایـــن حـــوزه زمیـــن‬ ‫نخورنـــد و آمادگـــی عقـــد تفاهم‌نامـــه و قـــرارداد‬ ‫در ایـــن زمینـــه هســـتیم‪ ،‬بنابرایـــن وارد میـــدان‬ ‫عملیـــات شـــوید‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی فرابـــورس‬ ‫نشســـت تخصصـــی «ارزهـــای رمـــز پایـــه‬ ‫(‪ »)cryptocurrencies‬بـــا حضـــور علیرضـــا‬ ‫دلیـــری‪ ،‬معـــاون توســـعه مدیریـــت و جـــذب‬ ‫ســـرمایه معاونـــت علمـــی فنـــاوری ریاســـت‬ ‫جمهـــوری‪ ،‬خســـرو ســـلجوقی عضـــو هیئت‌عامـــل‬ ‫س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات ای ــران و عل ــی میزان ــی‬ ‫اســـکویی مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه فناوری‌هـــای‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات پیشـــرو (ســـیتکس)‪ ،‬روز‬ ‫چهارش ــنبه ‪ 29‬فروردی ــن م ــاه در س ــالن ‪ 41‬مح ــل‬ ‫دائمـــی نمایشـــگاه تهـــران برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫علیرضـــا دلیـــری‪ ،‬معـــاون توســـعه مدیریـــت و‬ ‫ج ــذب س ــرمایه معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت‬ ‫جمهـــوری در ایـــن پنـــل بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه‬ ‫دیـــدگاه حاکمیـــت بایـــد نســـبت بـــه ارزهـــای‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بایـــد بـــه آن توجـــه کـــرد را نشـــان‌دادن اهمیـــت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری جســـورانه بـــه جامعـــه دانســـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شناســـا همچنیـــن در مـــورد آثـــار‬ ‫منـــع بانک‌هـــا از ســـرمایه‌گذاری مســـتقیم روی‬ ‫‪VC‬هـــا عنـــوان کـــرد‪ :‬بـــا تقویـــت ســـازوکارها ورود‬ ‫بانک‌هـــا بـــه ایـــن حـــوزه امکان‌پذیـــر خواهـــد‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی ایـــن اکوسیســـتم بـــا توجـــه‬ ‫بـــه ظرفیـــت جـــذب ســـرمایه قابـــل توجـــه بانـــک‬ ‫و اعتمـــاد مـــردم بـــه ایـــن نهـــاد‪ ،‬بـــه حضـــور و‬ ‫فعالیـــت بانـــک بـــرای توســـعه خـــود نیـــاز دارد‪.‬‬ ‫بعـــد از یـــک دوره چـــه ‪GP‬هـــا و چـــه ‪LP‬هـــا در‬ ‫ح ــوزه اکوسیس ــتم ب ــه ای ــن نکت ــه واق ــف خواهن ــد‬ ‫ش ــد ک ــه بای ــد کار را ب ــه نهاده ــای تخصص ــی س ــپرد‬ ‫زیـــرا آن‌هـــا می‌تواننـــد ارزش‌افـــزوده قـــوی را‬ ‫بـــرای موقعیت‌هـــای بیشـــتر آمـــاده کننـــد و مـــا‬ ‫بایـــد ســـعی کنیـــم تـــا مدل‌هـــای مختلفـــی از‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫معـــاون ســـرمایه‌گذاری جایگزیـــن تامیـــن‬ ‫ســـرمایه لوتـــوس پارســـیان نیـــز گفـــت‪:‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها نبایـــد پایـــداری در کســـب‌وکار را‬ ‫فـــدای رشـــد فانـــی و لحظـــه‌ای کـــرده و تصـــور‬ ‫کنن ــد ک ــه ب ــه راحت ــی می‌توانن ــد س ــرمایه ج ــذب‬ ‫بـــازار ســـرمایه بایـــد شـــرایطی فراهـــم کننـــد تـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاری بـــه ســـمت شـــرکت‌های جدیـــد‬ ‫میـــل کنـــد‪ .‬ســـاختار اقتصـــادی در حـــال تعویـــض‬ ‫اســـت و اگـــر ســـرمایه‌گذاران داخلـــی از فرصـــت‬ ‫اســـتفاده نکننـــد ســـرمایه‌گذاران خارجـــی ایـــن‬ ‫فرصت‌هـــا را شـــکار می‌کننـــد بنابرایـــن فعـــاالن‬ ‫بـــازار ســـرمایه بایـــد بـــه دنبـــال شـــکار فرصت‌هـــا‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫کاظـــم‌زاده در پایـــان اظهـــار کـــرد‪ :‬یـــک فضـــای‬ ‫جـــدی و شـــرکت‌های چندیـــن هـــزار میلیـــاردی‬ ‫برخواســـته از اکوسیســـتم کارآفرینـــی در آینـــده‬ ‫ایجـــاد خواهـــد شـــد کـــه اگـــر خـــود را آمـــاده‬ ‫نکنیـــم شـــرکت‌های موفـــق خـــود را از جـــای‬ ‫دیگ ــر تامی ــن مال ــی ک ــرده و تنه ــا خودم ــان ض ــرر‬ ‫می‌کنیـــم ‪.‬‬ ‫میثـــم زرگرپـــور مدیرعامـــل ســـیناتک نیـــز در‬ ‫پنـــل ســـرمایه‌گذاری جســـورانه (‪ VC‬و ‪CVC‬‬ ‫در نـــوآوری) اعـــام کـــرد کـــه وظیفـــه ایـــن نهـــاد‬ ‫حـــل چالش‌هـــای اســـتراتژیک بنگاه‌هاســـت و بـــا‬ ‫نـــگاه اســـتراتژیکی کـــه بـــه بنگاه‌هـــا دارنـــد‪ ،‬مایـــل‬ ‫هســـتند در بلندمـــدت در اســـتارت‌آپ‌ها باقـــی‬ ‫بماننـــد؛ چراکـــه ســـود آن‌هـــا از باقـــی مانـــدن و‬ ‫ایجـــاد شـــبکه‌های ارزشـــمند تامیـــن می‌شـــود‪.‬‬ ‫نماینـــده معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت‌جمهوری در نشســـت تخصصـــی «ارزهـــای‬ ‫رمـــز پایـــه» مطـــرح کـــرد‪:‬‬ ‫‪63‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دیجیتـــال روشـــن شـــود‪ ،‬گفـــت‪ :‬اکثـــر کشـــورهای‬ ‫دنیـــا و در راس آن‌هـــا آمریـــکا در ایـــن حـــوزه‬ ‫فعالیت‌هـــای خـــود را آغـــاز کرده‌‌انـــد؛ چـــرا‬ ‫کـــه اکثـــر کارشناســـان بـــر ایـــن باورنـــد کـــه ارز‬ ‫دیجیت ــال در آین ــده جایگزی ــن ارز فیزیک ــی خواه ــد‬ ‫شـــد و پیش‌بینـــی می‌شـــود کـــه طـــی پنـــج ســـال‬ ‫آینـــده ‪ 50‬درصـــد خرید‌هـــا بـــه صـــورت ارزهـــای‬ ‫دیجیتـــال انجـــام شـــود‪ ،‬بنابرایـــن کشـــور مـــا نیـــز‬ ‫بایـــد خـــود را بـــرای ایـــن مســـئله آمـــاده کنـــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه خســـرو ســـلجوقی‪ ،‬عضـــو هیئت‌عامـــل‬ ‫س ــازمان فن ــاوری اطالع ــات ای ــران‪ ،‬ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫دکتـــر آذری جهرمـــی وزیـــر محتـــرم ارتباطـــات و‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات دســـتور مطالعـــه و در صـــورت‬ ‫لـــزوم ایجـــاد کویـــن را بـــه پســـت بانـــک صـــادر‬ ‫کـــرده اســـت‪ ،‬اظهـــار کـــرد‪ :‬در ایـــن حـــوزه بـــا‬ ‫خالءهایـــی مواجه‌ایـــم کـــه اولیـــن خـــاء در بخـــش‬ ‫دانـــش فنـــی اســـت کـــه متاســـفانه نظـــام آمـــوزش‬ ‫عالـــی مـــا خیلـــی روی ایـــن مســـئله متمرکـــز‬ ‫نشـــده اســـت و بـــرای ایجـــاد یـــک رشـــته جدیـــد‬ ‫دانشـــگاهی نیازمنـــد ســـه الـــی چهـــار ســـال زمـــان‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حـــوزه فنـــاری‬ ‫بـــه ســـرعت بـــه پیـــش می‌تـــازد‪ ،‬ادامـــه داد‪:‬‬ ‫بنابرای ــن همی ــن ام ــروز بای ــد ای ــن رش ــته بای ــد در‬ ‫دانشـــگاه‌ها دایـــر و بـــه ســـرعت رشـــته بالک‌چیـــن‬ ‫و ارز‌هـــای دیجتالـــی بـــه ســـرعت فعـــال شـــود‪.‬‬ ‫عضـــو هیئت‌عامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫ای ــران‪ ،‬درب ــاره دومی ــن خ ــاء گف ــت‪ :‬هن ــوز نس ــبت‬ ‫بـــه ایـــن حـــوزه «ارز دیجتـــال و بالک‌چیـــن» در‬ ‫بیـــن حاکمیـــت و مـــردم اعتمـــاد وجـــود نـــدارد و‬ ‫ایـــن مســـئله ناشـــی از عـــدم شـــناخت و اطـــاع‬ ‫کافـــی مـــردم و حاکمیـــت اســـت‪.‬‬ ‫ســـلجوقی‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بایـــد حداقـــل‬ ‫یـــک محصـــول ایرانـــی در حـــوزه ارز دیجیتـــال‬ ‫ایج ــاد کنی ــم ت ــا نی ــاز ارزی و مناب ــع مال ــی کش ــور‬ ‫را تامیـــن کنیـــم‪ ،‬بیـــان کـــرد‪ :‬بنابرایـــن ایـــن‬ ‫فرصـــت بـــرای بخـــش خصوصـــی مهیاســـت تـــا‬ ‫در ایـــن زمینـــه بـــه فعالیـــت بپـــردازد؛ چـــرا کـــه‬ ‫ارز دیجیتـــال می‌توانـــد قـــدرت تهاجمـــی ایـــران‬ ‫نســـبت بـــه غـــرب باشـــد‪.‬‬ ‫علـــی میزانـــی اســـکویی‪ ،‬مدیرعامـــل شـــرکت‬ ‫توســـعه فناوری‌هـــای اطالعـــات و ارتباطـــات‬ ‫پیشـــرو (ســـیتکس) نیـــز در ایـــن پنـــل تخصصـــی‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه اهمیـــت بســـیار بـــاالی ارز دیجتـــال‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬تکنول ــوژی ارز دیجیت ــال مث ــل مابق ــی‬ ‫تکنولوژی‌هـــا ســـاده نیســـت و نمی‌تـــوان بـــه‬ ‫راحتـــی و بی‌تفـــاوت از کنـــارش گذشـــت‪ ،‬بـــا ورود‬ ‫ارزه ــای دیجیت ــال پای ــه و اس ــاس اقتص ــاد دنی ــا در‬ ‫حـــال تغییـــر اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬همچنیـــن اهمیـــت بالک‌چیـــن بـــه‬ ‫مراتـــب باالتـــر از ارز دیجیتـــال اســـت بـــرای اینکـــه‬ ‫ایـــن تکنولـــوژی خیلـــی از مناســـبات اجتماعـــی و‬ ‫سیاســـی دنیـــا را تغییـــر خواهـــد داد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل شـــرکت توســـعه فناوری‌هـــای‬ ‫اطالعـــات و ارتباطـــات پیشـــرو‪ ،‬بـــا بیـــان اینکـــه‬ ‫متاســـفانه در کشـــور مـــا تکنولـــوژی ارزهـــای‬ ‫دیجیت ــال م ــورد غفل ــت واق ــع ش ــده اس ــت‪ ،‬اظه ــار‬ ‫ک ــرد‪ :‬بعض ــا در بدن ــه دول ــت نس ــبت ب ــه موضوع ــات‬ ‫جدیـــد برخـــی محافظه‌کاری‌هـــا دیـــده مـــی شـــود‬ ‫و ایـــن مســـئله مشـــکالتی بـــه همـــراه دارد؛ چـــرا‬ ‫کـــه بـــا تعلـــل فرصت‌هـــای پیـــش رو از دســـت‬ ‫خواهنـــد رفـــت‪.‬‬ ‫وی اضافـــه کـــرد‪ :‬شـــش ســـال پیـــش ارزش‬ ‫بـــازاری ارزهـــای دیجیتـــال در دنیـــا یـــک میلیـــارد‬ ‫دالر بـــود‪ ،‬اکنـــون ایـــن رقـــم بـــه ‪ 33‬میلیـــارد دالر‬ ‫رســـیده اســـت و ایـــن رقـــم بنـــا بـــه پیش‌بینـــی‬ ‫کارشناســـان در ســـال ‪ 2030‬میـــادی بـــه ســـاالنه‬ ‫بـــه ‪ 20‬میلیـــارد دالر خواهـــد رســـید‪ ،‬بنابرایـــن‬ ‫نبایـــد اجـــازه دهیـــم ایـــن فرصـــت بـــزرگ بـــه‬ ‫تهدیـــد بزرگ‌تـــری بـــرای نظـــام اقتصـــادی‬ ‫کشـــورمان بـــدل شـــود‪ ،‬چنانکـــه اگـــر در حـــوزه‬ ‫پیام‌رســـان‌ها در ایـــران اجـــازه فعالیـــت وجـــود‬ ‫داش ــت اکن ــون تلگ ــرام ب ــرای نظ ــام ب ــه مس ــئله‌ای‬ ‫تبدیـــل نمی‌شـــد‪.‬‬ ‫میزانـــی اســـکویی بـــا بیـــان اینکـــه بـــه عنـــوان‬ ‫بخـــش خصوصـــی بـــرای فعالیـــت در ایـــن حـــوزه‬ ‫صرفـــا از دولـــت انتظـــار حمایـــت داریـــم‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫بخ ــش خصوص ــی در ح ــوزه ارزه ــای دیجت ــال فع ــال‬ ‫و پیشـــرو اســـت؛ چـــرا کـــه معمـــوال فضـــا بـــرای‬ ‫فعالیـــت در بخـــش دولتـــی بـــرای فعالیـــت در ایـــن‬ ‫حـــوزه بســـته‌تر اســـت‪ ،‬بنابرایـــن دولـــت بایـــد از‬ ‫بخـــش خصوصـــی حمایـــت کنـــد‪.‬‬ ‫در ادامـــه ســـلجوقی گفـــت‪ :‬اگـــر بـــرای فعالیـــت‬ ‫در ایـــن حوزه‌هـــا و ســـایر حوزه‌هـــا در کشـــور مـــا‬ ‫قوانی ــن دس ــت و پاگی ــر وج ــود دارد‪ ،‬ب ــا ای ــن ح ــال‬ ‫فضـــا بـــرای فعالیـــت بخـــش خصوصـــی در زمینـــه‬ ‫ارزهـــای دیجتـــال و بالک‌چیـــن فراهـــم اســـت‪.‬‬ ‫وی همچنیـن ادامـه داد‪ :‬در بسـیاری از زمینه‌هـا‬ ‫آموزش‌هـای الزم صـورت نگرفتـه و اطالعـات کافـی‬ ‫بـرای فعـاالن حـوزه اقتصاد در کشـور ما وجـود ندارد‪،‬‬ ‫در حالـی کـه در بـازار سـرمایه کشـور بورس‌هـای‬ ‫تهـران و فرابـورس ایـران وجـود دارنـد امـا بـه جهـت‬ ‫عـدم آمـوزش و اطلاع کافـی در زمینـه فعالیـت ایـن‬ ‫بورس‌هـا‪ ،‬شـرکت‌ها بـرای عضویـت در آن مقاومـت و‬ ‫امتنـاع می‌کننـد‪.‬‬ ‫دلیـری نیـز در ادامـه ایـن پنـل گفـت‪ :‬در حـوزه‬ ‫فناوری‌هـای نویـن زمـان بـه سـرعت می‌گـذرد و‬ ‫اگـر چنانکـه منتظـر دسـتورالعمل و تصویـب قوانیـن‬ ‫بمانیـم از قافلـه جهانـی عقـب می‌افتیم‪ ،‬اگـر در حوزه‬ ‫فین‌تـک منتظـر قانـون بودیم هم‌اکنون هیـچ کاری در‬ ‫ایـن حـوزه صـورت نگرفتـه بـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬مـا در حـوزه فناوری‌هـای نویـن‪،‬‬ ‫فضـا را بـرای فعالیـت آمـاده کردیـم‪ ،‬ولـی بـرای ارائه‬ ‫مجـوز و دسـتورالعمل ابتـدا بایـد کاری عملیاتی شـود‬ ‫و اصلا بدانیـم ایـن فعالیـت چیسـت؟ نمی‌تـوان بدون‬ ‫دانسـتن از کـم و کیـف یـک کسـب‌وکار بـرای آن‬ ‫مجـوز و دسـتورالعمل صـادر کـرد‪ ،‬بنابرایـن تلاش ما‬ ‫ریل‌گـذاری اسـت و اینکه مانع فعالیت کسـی نشـویم‪.‬‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت و جــذب ســرمایه معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــا اشــاره بــه‬ ‫اینکــه دولــت و مجلــس موافــق فعالیــت در حــوزه‬ ‫ارزهــای دیجیتــال هســتند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬زمینــه بــرای‬ ‫فعالیــت در ایــن حــوزه فراهــم اســت و بــه عنــوان‬ ‫نماینــده معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـت‌جمهوری‬ ‫اعــام می‌کنــم تــاش مــا ایــن اســت کــه افــراد‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه زمیــن نخورنــد و آمادگــی‬ ‫عقــد تفاهم‌نامــه و قــرارداد در ایــن زمینــه هســتیم‪،‬‬ ‫بنابرایــن وارد میــدان عملیــات شــوید می‌دهنــد از‬ ‫ایــن شــیوه چشم‌پوشــی کننــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬تحریریه بازارکار نوین‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گیالن؛ پیشتاز استارت آپ روستایی در کشور‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم کش ــور‬ ‫ب ــا بی ــان اینک ــه گی ــان ت ــا ام ــروز در اس ــتارت آپ ه ــای‬ ‫روســـتایی پیشـــتاز و بایـــد آن را حفـــظ کنـــد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫خریـــد گـــران تـــر از محصـــوالت روســـتائیان و عشـــایر‬ ‫و عرض ــه س ــریع ت ــر ب ــه متقاض ــی و قیم ــت ارزان ت ــر‬ ‫ب ــه مص ــرف کنن ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری شبس ــتان‪ ،‬س ــید ابوالفض ــل‬ ‫رضـــوی‪ ،‬معـــاون توســـعه روســـتایی و مناطـــق محـــروم‬ ‫کشـــور ‪ 11‬اردیبهشـــت در ســـفر خـــود بـــه شهرســـتان‬ ‫لنگـــرود از شـــرکت صنایـــع ابریشـــم شـــرق گیـــان‪،‬‬ ‫بانـــک نشـــاء مزرعـــه ســـبز و نشـــاء کاری در مـــزارع‬ ‫چ ــاف و کارخان ــه چ ــای لیس ــه رود بازدی ــد و در نهای ــت‬ ‫در ســـالن اجتماعـــات فرمانـــداری حضـــور یافـــت‪.‬‬ ‫س ــید ابوالفض ــل رض ــوی‪ ،‬مع ــاون توس ــعه روس ــتایی‬ ‫و مناط ــق مح ــروم کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه بوس ــه ب ــر‬ ‫دســـت کارگـــر بـــه معنـــای حمایـــت از تولیـــد کننـــده‬ ‫و رفـــع مشـــکل اشـــتغال اســـت‪ ،‬گفـــت‪ :‬دلیـــل اصلـــی‬ ‫فق ــر توج ــه نک ــردن ب ــه تولی ــد کنن ــده و موان ــع تولی ــد‬ ‫اســـت و روســـتاها کانـــون تولیـــد و روســـتائیان تولیـــد‬ ‫کنن ــدگان ب ــزرگ کش ــور هس ــتند‪.‬‬ ‫وی هنـــر گیالنیـــان را از ثـــروت هـــای ناملمـــوس‬ ‫عنـــوان و تصریـــح کـــرد‪ :‬هنربـــزرگ گیالنیـــان بایـــد بـــا‬ ‫برنام ــه ری ــزی صحی ــح ب ــه ث ــروت ملم ــوس تبدی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫رضـــوی ادامـــه داد‪ :‬لبـــاس محلـــی‪ ،‬تنـــوع غذایـــی‬ ‫گیالنی ــان و گردش ــگری م ــزارع برن ــج و چ ــای و توج ــه‬ ‫ب ــه ج ــاده بی ــن م ــزارع ه ــم از دیگ ــر م ــواردی اس ــت‬ ‫ک ــه بای ــد از آنه ــا غاف ــل نش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم کش ــور‬ ‫بـــا بیـــان اینکـــه گیـــان جـــزء ‪ ۹‬اســـتانی اســـت کـــه‬ ‫درآمـــد خانـــوار روســـتایی از هزینـــه روســـتایی آن‬ ‫بیشـــتر اســـت‪ ،‬افـــزود‪ 67/3 :‬درصـــد از ‪ 12‬میلیـــارد‬ ‫توم ــان ب ــا س ــه ش ــاخص معک ــوس درآم ــد روس ــتایی‪،‬‬ ‫نـــرخ بیـــکاری هـــر اســـتان و جمعیـــت روســـتایی‪ ،‬وام‬ ‫روســـتایی عشـــایری تعلـــق مـــی گیـــرد کـــه ســـهم‬ ‫گیـــان ‪ 440‬میلیـــارد تومـــان اســـت کـــه ‪ 70‬درصـــد‬ ‫آن ب ــه اس ــتان اع ــام و مابق ــی ب ــه مدیری ــت اس ــتان‬ ‫بس ــتگی دارد ک ــه بای ــد ت ــا خ ــرداد ب ــا بان ــک ه ــا ب ــه‬ ‫توافـــق رســـیده باشـــند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای روستائیان و عشایر مرزنشین‬ ‫وام با کارمزد ‪ 4‬درصد و غیر مرزنشین با کارمزد ‪ 6‬درصد‬ ‫پیش بینی شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬سقف وام ‪ 15‬میلیارد‬ ‫تومان است که تا ‪ 6‬میلیارد استان تصویب و بیشتر از‬ ‫این میزان با مرکز است‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم کش ــور‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬تســـهیالت اشـــتغال روســـتایی تـــا ســـه‬ ‫ســـال تنفـــس و وثیقـــه آن ســـند مســـکونی و ملکـــی‬ ‫روســـتایی اســـت‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه گیــان تــا امــروز در اســتارت آپ‬ ‫ه ــای روس ــتایی پیش ــتاز اس ــت و بای ــد آن را حف ــظ کن ــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬اســتارت آپ‪ ،‬خریــد گــران تــر از محصــوالت‬ ‫روس ــتائیان و عش ــایر و عرض ــه س ــریع ت ــر ب ــه متقاض ــی و‬ ‫قیم ــت ارزان ت ــر ب ــه مص ــرف کنن ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه روس ــتایی و مناط ــق مح ــروم کش ــور‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬دســـتگاه هـــای مســـئول بـــه افزایـــش‬ ‫کیفیـــت کاالهـــای روســـتایی و عشـــایری( کاالهـــای‬ ‫ایرانـــی) توجـــه بیشـــتری کننـــد‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫برگزاری نخستین رویداد «ایده‌شو» سیستان و بلوچستان‬ ‫توسط مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی‬ ‫نخســـتین رویـــداد ایده‌شـــو توســـط مرکـــز‬ ‫آمـــوزش عالـــی علمـــی کاربـــردی جهاددانشـــگاهی‬ ‫زاهـــدان بـــا همـــکاری دانشـــگاه جامـــع علمـــی‬ ‫کاربـــردی سیســـتان و بلوچســـتان ‪ ۲۸‬اردیبهشـــت‌ماه‬ ‫برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی‬ ‫سیســـتان و بلوچســـتان‪ ،‬دومیـــن جلســـه هم‌اندیشـــی‬ ‫اســـاتید گـــروه کامپیوتـــر مرکـــز علمـــی کاربـــردی‬ ‫جهاددانشـــگاهی زاهـــدان پنجـــم اردیبهشـــت‌ماه‬ ‫حـــول محـــور بررســـی راهکارهـــای حضـــور پررنـــگ‬ ‫دانشـــجویان و اســـاتید ایـــن مرکـــز در نخســـتین‬ ‫رویـــداد ایده‌شـــو فنـــاوری اطالعـــات برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫نخســتین رویــداد ایــده‌ شــو بــه همــت مرکــز‬ ‫علمــی کاربــردی جهاددانشــگاهی زاهــدان و بــا‬ ‫همــکاری دانشــگاه جامــع علمــی کاربــردی اســتان ‪۲۸‬‬ ‫اردیبهش ـت‌ماه جــاری در محــل پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫سیســتان و بلوچســتان برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫تفاهم چهارجانبه برای‬ ‫حمایت از کسب و کارهای‬ ‫نوین فضایی‬ ‫رئی ــس س ــازمان فضای ــی ای ــران از امض ــای تفاه ــم نام ــه‬ ‫چهارجانبـــه میـــان ایـــن ســـازمان بـــا وزارت علـــوم‪،‬‬ ‫ش ــهرک علم ــی تحقیقات ــی اصفه ــان و وزارت ارتباط ــات‬ ‫و فن ــاوری اطالع ــات ب ــرای حمای ــت از کس ــب وکاره ــای‬ ‫فضای ــی خب ــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرگـــزاری مهـــر‪ ،‬مرتضـــی بـــراری در‬ ‫صفح ــه اینس ــتاگرام خ ــود نوش ــت‪ :‬ام ــروزه فن ــاوری ه ــای‬ ‫نوی ــن ب ــه وی ــژه فن ــاوری فضای ــی در افزای ــش به ــره وری‪،‬‬ ‫ارتقـــاء کیفیـــت خدمـــات و خلـــق ارزش افـــزوده نقـــش‬ ‫ب ــه س ــزایی دارن ــد و موج ــب توس ــعه خدم ــات و بهب ــود‬ ‫اقتص ــاد و معیش ــت فع ــاالن ح ــوزه ه ــای به ــره ب ــردار از‬ ‫فن ــاوری فضای ــی ش ــده ان ــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــه عنـــوان مثـــال در کشـــور فرانســـه‬ ‫اســـتفاده از داده هـــای ماهـــواره‌ای در کشـــاورزی باعـــث‬ ‫کاهــش ‪ ۱۵‬کیلوگــرم نهــاده در هــر هکتــار در طــول دوره‬ ‫رش ــد و کاه ــش هزین ــه حداق ــل ‪ ۴۵‬ی ــورو در ه ــر هکت ــار‬ ‫در عرض ــه غ ــات ب ــوده اس ــت و ه ــم اکن ــون ‪ ۸۰۰‬ه ــزار‬ ‫هکتـــار از زمین‌هـــای کشـــاورزی ایـــن کشـــور توســـط‬ ‫داده‌هـــای ماهـــواره‌ای مدیریـــت می‌شـــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان فضای ــی ای ــران ادام ــه داد‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫بـــه همیـــن تاثیرگـــذاری مثبـــت داده‌هـــای ماهـــواره‌ای‬ ‫در ارائـــه انـــواع خدمـــات و رشـــد فناوری‌هـــای نویـــن‬ ‫ماننـــد هـــوش مصنوعـــی و تحلیـــل داده‌هـــا‪ ،‬کســـب و‬ ‫کاره ــای متنوع ــی در کش ــورهای پیش ــرفته ش ــکل گرفت ــه‬ ‫و بـــه ارائـــه خدمـــات کاربـــردی بـــه جامعـــه می‌پردازنـــد‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ارتباط ــات تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در کش ــور م ــا‬ ‫نی ــز ب ــا وج ــود آرش ــیوی غن ــی از داده‌ه ــای ماه ــواره‌ای‬ ‫از یـــک طـــرف و نیـــروی انســـانی متخصـــص‪ ،‬خـــاق و‬ ‫ن ــوآور از س ــویی دیگ ــر‪ ،‬ظرفی ــت مناس ــب ب ــرای ایج ــاد‬ ‫کس ــب و کاره ــای نوی ــن فضاپای ــه را در اختی ــار داری ــم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬جهت‌گیـــری دانشـــگاه‌های کشـــور بـــه‬ ‫ســـمت دانشـــگاه‌های کارآفریـــن و ظهـــور ایده‌هـــای‬ ‫خالقانـــه در کســـب و کارهـــای نویـــن‪ ،‬دلیلـــی محکـــم‬ ‫ب ــرای حمای ــت‪ ،‬توس ــعه و ایج ــاد کس ــب وکاره ــای نوی ــن‬ ‫فضاپایـــه در کشـــور اســـت‪ .‬بـــه همیـــن دلیـــل تـــاش‬ ‫خواهی ــم ک ــرد ت ــا ب ــا هم ــکاری وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات‬ ‫و فنـــاوری‪ ،‬مراکـــز رشـــد و پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪،‬‬ ‫کســـب و کارهـــای فضاپایـــه را ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫بـــراری گفـــت‪ :‬در ایـــن راســـتا‪ ،‬اولیـــن گام اجرایـــی‬ ‫برداشـــته شـــد و پـــس از برگـــزاری جلســـات متعـــدد‬ ‫کارشناســـی‪ ،‬اولیـــن تفاهم‌نامـــه چهارجانبـــه بیـــن‬ ‫ســـازمان فضایـــی ایـــران‪ ،‬شـــهرک علمـــی تحقیقاتـــی‬ ‫اصفهـــان و بـــا همـــکاری وزارت علـــوم‪ ،‬تحقیقـــات و‬ ‫فن ــاوری و وزارت ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات ب ــه امض ــا‬ ‫رســید کــه هــدف آن حمایــت و ایجــاد کســب و کارهــای‬ ‫جدیـــد و توانمندســـازی آن‌هـــا از طریـــق دسترســـی بـــه‬ ‫داده‌هـــای ماهـــواره‌ای موجـــود در کشـــور اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس ســـازمان فضایـــی ایـــران اظهـــار امیـــدواری‬ ‫کـــرد کـــه بـــا همـــکاری دانشـــگاه‌ها‪ ،‬مراکـــز رشـــد و‬ ‫پارک‌هـــای علـــم و فنـــاوری‪ ،‬ســـازمان فضایـــی ایـــران‬ ‫نقـــش خـــود را در توســـعه کســـب و کارهـــا‪ ،‬ایجـــاد‬ ‫اشـــتغال پایـــدار و رونـــق اقتصـــاد فضایـــی ایفـــا کـــرده‬ ‫و بســـتر الزم بـــرای حضـــور و فعـــــالیت کـــــارآفرینان‪،‬‬ ‫متخصصـــــان و فـــارغ التحصیـــان دانشـــگاه‌ها را فراهـــم‬ ‫کنـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور‬ ‫رئیس سازمان فضایی خبر داد؛‬ ‫‪65‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشاورزی تهران برگزار شد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫رونمایی از طرح‌های‬ ‫دانشگاهی برای جذب‬ ‫سرمایه‌گذاری خارجی‬ ‫‪66‬‬ ‫طـــی نشســـتی در اتـــاق بازرگانـــی‪ ،‬صنایـــع‪،‬‬ ‫معـــادن و کشـــاورزی تهـــران از برخـــی طرح‌هـــای‬ ‫اقتصـــادی و اســـتارت‌آپ دانشـــگاه‌های تهـــران و‬ ‫صنعتـــی امیرکبیـــر بـــرای جلـــب ســـرمایه‌گذاران‬ ‫داخلـــی و خارجـــی رونمایـــی شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اتـــاق تهـــران‪،‬‬ ‫ایـــن بـــار و در نشســـتی دیگـــر از ایـــن دســـت‪،‬‬ ‫جمعـــی از صاحبـــان شـــرکت‌های اســـتارت‌آپ‬ ‫و خالقـــان طرح‌هـــای صنعتـــی نوپـــا کـــه در‬ ‫پارک‌هـــای پردیـــس فنـــاوری دانشـــگاه‌ تهـــران و‬ ‫دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر مســـتقر هســـتند‪ ،‬بـــه‬ ‫اتـــاق تهـــران آمدنـــد تـــا در نشســـتی بـــا معـــاون‬ ‫کســـب‌و‌کار‪ ،‬رییـــس مرکـــز جـــذب ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خارجـــی و نیـــز معـــاون بررســـی‌های اقتصـــادی‬ ‫ایـــن اتـــاق‪ ،‬طرح‌هـــای خـــود را معرفـــی کننـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت کـــه بـــا هـــدف شناســـایی‬ ‫طرح‌هـــای دارای پتانســـیل جـــذب ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خارج ــی و بی ــان خواس ــته‌ها و انتظ ــارات دارن ــدگان‬ ‫کســـب‌و‌کارهای نوپـــا و نیـــز مدیـــران و اعضـــای‬ ‫هیـــات علمـــی دو دانشـــگاه مطـــرح کشـــور از اتـــاق‬ ‫تهــران‪ ،‬برگــزار شــد پیشــنهاداتی از ســوی دو طــرف‬ ‫بـــرای شناســـایی ظرفیت‌هـــای ســـرمایه‌پذیری‬ ‫طرح‌ه ــای دانش ــگاهی مط ــرح و مق ــرر ش ــد تعام ــل‬ ‫ایـــن دو بخـــش بـــرای عملیاتـــی کـــردن پروژه‌هـــای‬ ‫کارآفرینـــی کمـــاکان ادامـــه داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن جلســـه‪ ،‬هومـــن حاجی‌پـــور معـــاون‬ ‫کســـب‌وکار اتـــاق تهـــران‪ ،‬فریـــال مســـتوفی رییـــس‬ ‫مرکـــز خدمـــات ســـرمایه‌گذاری خارجـــی اتـــاق‬ ‫تهـــران و مریـــم خزاعـــی معـــاون بررســـی‌های‬ ‫اقتصـــادی ایـــن اتـــاق‪ ،‬دربـــاره فعالیت‌هـــای اتـــاق‬ ‫تهـــران و برنامه‌هـــای ایـــن اتـــاق بـــرای حمایـــت‬ ‫از کســـب‌و‌کارهای نوپـــا و جـــذب ســـرمایه‌گذاری‬ ‫بـــرای ایـــن بخـــش‪ ،‬توضیحاتـــی دادنـــد و عنـــوان‬ ‫کردنـــد کـــه بخـــش خصوصـــی عالقمنـــد اســـت‬ ‫بـــرای توســـعه فعالیت‌هـــای خـــود در اقتصـــاد‬ ‫کشـــور از فناوری‌هـــای نویـــن بهـــره بگیـــرد‪.‬‬ ‫در ایـــن نشســـت همفکـــری و هم‌اندیشـــی از‬ ‫ســـوی فعـــاالن دانشـــگاهی در حـــوزه فنـــاوری نیـــز‬ ‫پیش ــنهادات اولیــه‌ای مط ــرح و مق ــرر ش ــد برگ ــزاری‬ ‫نشســت‌های مش ــترک ب ــا فواص ــل زمان ــی مش ــخص‬ ‫بـــرای دســـتیابی بـــه نتایـــج عملـــی ادامـــه یابـــد‪.‬‬ ‫نشست ستاد حمایت از کاالی ایرانی‬ ‫پارک علم و فناوری البرز برگزار شد‬ ‫اولیـــن نشســـت ســـتاد « حمایـــت از کاالی ایرانـــی‬ ‫پـــارک علـــم و فنـــاوری البـــرز « بـــا حضـــور تعـــدادی‬ ‫از کارشناس ــان و ‪ 15‬نف ــر از مدی ــران و نخب ــگان عض ــو‬ ‫ش ــرکتهای دان ــش بنی ــان و فن ــاور اس ــتان ب ــه ریاس ــت‬ ‫سرپرســـت پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان البـــرز‬ ‫‪ 19‬فروردیـــن مـــاه در ســـالن جلســـات پـــارک البـــرز‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬بــه گــزارش پــارک علــم و فنــاوری البــرز‪،‬‬ ‫سرپرس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان الب ــرز اظه ــار‬ ‫ک ــرد ‪ :‬س ــالی ک ــه توس ــط مق ــام معظ ــم رهب ــری ب ــه‬ ‫س ــال حمای ــت از کاالی ایران ــی نامگ ــذاری ش ــده اس ــت‬ ‫بایس ــتی تم ــام ت ــاش مدی ــران و کارگ ــزاران در تحق ــق‬ ‫ایـــن هـــدف معطـــوف شـــود‪ ،‬ومـــا نیـــز در حـــوزه‬ ‫وظایـــف دســـتگاهی پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‪،‬‬ ‫گ ــرد ه ــم آم ــده ای ــم ت ــا راهکاره ــای عمل ــی حمای ــت‬ ‫از کاالی ایرانـــی را بررســـی و بـــه ســـتاد اســـتانی کـــه‬ ‫بـــه ریاســـت اســـتاندار محتـــرم البـــرز تشـــکیل شـــده‬ ‫اســـت ارایـــه نماییـــم‪.‬‬ ‫وی در بخشــی از ســخنانش بــه حساســیت عرصــه کنونــی‬ ‫کشـــورمان اشـــاره و اظهـــار کـــرد‪ :‬نامگـــذاری امســـال‬ ‫توســـط معظـــم لـــه در راســـتای نامگـــذاری ســـنوات‬ ‫گذش ــته ص ــورت گرفت ــه اس ــت و ابع ــاد مختلف ــی دارد و‬ ‫همـــه مـــا می‌دانیـــم کـــه ایشـــان نامگـــذاری ســـالها را‬ ‫ب ــا هوش ــمندی اع ــام م ــی کنن ــد و نامگ ــذاری امس ــال‬ ‫در راس ــتای نامگ ــذاری س ــال گذش ــته» س ــال تولی ــد و‬ ‫اش ــتغال» و سیاس ــت ه ــای ابالغ ــی اقتص ــاد مقاومت ــی‬ ‫ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی همچنی ــن گزارش ــی از مباح ــث جلس ــه اش ــتغال‬ ‫اســـتان مبنـــی بـــر اینکـــه بـــاور و دغدغـــه اســـتاندار‬ ‫محتـــرم البـــرز بـــر فعالیـــت بیشـــتر دســـتگاههای‬ ‫اجرایـــی جهـــت تحقـــق اهـــداف توســـعه اشـــتغال‬ ‫پایـــدار اســـتان بـــوده‪ ،‬بـــه حاضریـــن ارایـــه نمـــود‬ ‫و تکالیـــف ســـنوات گذشـــته و سیاســـتهای اقتصـــاد‬ ‫مقاومتـــی همچنـــان بـــه قـــوت خـــود باقـــی اســـت‪.‬‬ ‫عض ــو کارگ ــروه اش ــتغال اس ــتان همچنی ــن ی ــادآور‬ ‫شـــد کـــه‪ :‬بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ســـتاد حمایـــت از‬ ‫کاالی ایرانـــی در اســـتانداری البـــرز بـــه دســـتور آقـــای‬ ‫دکت ــر نجف ــی اس ــتاندار محت ــرم الب ــرز تش ــکیل ش ــده‬ ‫اس ــت م ــا نی ــز در پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ب ــر آن‬ ‫ش ــدیم ت ــا در هم ــان راس ــتا س ــتاد دس ــتگاهی پ ــارک‬ ‫را تشـــکیل دهیـــم‪.‬‬ ‫در ادامـه نشسـت حاضریـن در خصـوص موضـوع‬ ‫جلسـه «سـال حمایت از کاالی ایرانی» در سـه دسـته‬ ‫بنـدی اصلـی ‪ )1 ،‬تکالیـف مسـووالن و رسـانه هـا‪)2 ،‬‬ ‫تکالیـف مـردم و مصـرف کننـدگان‪ )3 ،‬و تکالیف فناوران‬ ‫و تولیـد کننـدگان و صاحبـان صنایـع‪ ،‬بـه طـرح نظـرات‪،‬‬ ‫پیشـنهادات و مشـکالت احتمالـی پرداختنـد و مقـرر شـد‬ ‫دبیرخانـه سـتاد پارک مـوارد را جمع بندی و جهـت طرح در‬ ‫سـتاد اسـتانی آماده نماید‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت‪ ،‬در حاش ــیه ای ــن نشس ــت از س ــامانه‬ ‫ب ــازار مج ــازی ایت ــار( ‪ ) etar‬تولی ــد یک ــی از ش ــرکتهای‬ ‫عضـــو پـــارک البـــرز رونمایـــی و مقـــرر شـــد ایـــن‬ ‫ســـامانه بعـــد از تکمیـــل و اعمـــال مـــوارد اصالحـــی‪،‬‬ ‫جهـــت بارگـــذاری محصـــوالت تولیـــد کننـــدگان کاالی‬ ‫ســـاخت اســـتان در اختیـــار آنـــان قـــرار گیـــرد‪0‬‬ ‫●●●‬ ‫رئیس دانشگاه بیرجند‪:‬‬ ‫برگزاری استارتاپ‌ها زمینه‌ای برای حرکت‬ ‫به سمت دانشگاه‌های کارآفرین است‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه بیرجنـــد گفـــت‪ :‬برگـــزاری‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها در ســـطح دانشـــگاه هـــا زمینـــه‌ای بـــرای‬ ‫حرکـــت بـــه ســـمت دانشـــگاه‌های کار آفریـــن اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬احمـــد خامســـان در نشســـت‬ ‫خبـــری پنجمیـــن اســـتارتاپ ویکنـــد اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫بـــا برگـــزاری مســـابقات و جشـــنواره‌های اســـتارت آپ‬ ‫می‌توانی ــم س ــطح دانش ــگاه ه ــای اس ــتان را از دانش ــگاه‌های‬ ‫پژوه ــش مح ــور ب ــه دانش ــگاه‌های کار آفری ــن ارتق ــا دهی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه بیرجن ــد اف ــزود‪ :‬دانش ــگاه بیرجن ــد‬ ‫آم ــاده س ــرمایه‌گذاری در بخ ــش انس ــانی و مال ــی ب ــرای‬ ‫مس ــابقات اس ــتارت آپ اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬بایـــد ایـــن مســـابقات و جشـــنواره‌ها‬ ‫را بـــه طـــور مســـتمر ادامـــه بدهیـــم تـــا چنـــد ســـال‬ ‫آینـــده بتوانیـــم بـــه واســـطه اســـتارت‌آپ‌هایی کـــه‬ ‫نهایـــی شـــده شـــغل‌هایی ایجـــاد کنیـــم‪.‬‬ ‫محم ــد عل ــی ناص ــری‪ ،‬رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫خراس ــان‌جنوبی گف ــت‪ :‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری از بدن ــه‬ ‫دانشـــگاه جـــدا نیســـت و از وظایـــف پارک‌هـــای علـــم و‬ ‫فن ــاوری حمای ــت از مراک ــز رش ــد ن ــوآوری اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هــدف پــارک علــم و فنــاوری حمایــت‬ ‫از ایده‌هــا اســت تـــا ایــــده‌های مــورد حمـــایت بتواننــد‬ ‫مشــکالت ساختــارهـــای دولتــی را برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بــا بــــرگزاری مســابقات اســتارت آپ‬ ‫در دانشـــگاه‌ها بـــه مدل‌هـــای کســـب و کار خوبـــی‬ ‫دســـت پیـــدا می‌کنیـــم کـــه می‌تواننـــد در ســـه ســـال‬ ‫آین ــده ش ــرکت‌های ن ــوآوری بزرگ ــی در اس ــتان داش ــته‬ ‫باش ــیم‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری خراســـان‌جنوبی‬ ‫ی ــادآور ش ــد‪ :‬در خراس ــان‌جنوبی ب ــه دلی ــل کمب ــود آب‬ ‫و دوری از پایتخـــت نمی‌توانیـــم ســـرمایه گـــذار زیـــادی‬ ‫در حوزه‌ه ــای مختل ــف ج ــذب کنی ــم ام ــا در ح ــوزه ‪IT‬‬ ‫ایـــن مشـــکالت ســـد راه ســـرمایه‌گذار نیســـتند‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون وزیر ارتباطات اعالم کرد‬ ‫شروط معافیت مالیاتی استارتاپ‌ها‬ ‫تجاری سازی فناوری و‬ ‫اشتغال دانش آموختگان‬ ‫صنعتی اصفهان در رویداد‬ ‫کارآفرینی هم‏نت فاضالب‬ ‫نی ــز ب ــا سیاس ــت گ ــذاری جهان ــی رف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫امی ــر ناظم ــی عض ــو هی ــات عام ــل س ــازمان فن ــاوری‬ ‫اطالع ــات نی ــز در پاس ــخ ب ــه س ــوال دیگ ــر ایبِن ــا درب ــاره‬ ‫تغییـــر سیاســـت حمایـــت از اســـتارتاپ هـــا در ســـازمان‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬بـــا توجـــه بـــه‬ ‫شـــاخص هـــای بیـــن المللـــی کـــه از طریـــق شـــاخص‬ ‫ه ــای جهان ــی از جمل ــه ‪ GII‬اع ــام ش ــده بای ــد تغییرات ــی‬ ‫در اکوسیســتم حمایــت از اســتارتاپ هــا توســط ســازمان‬ ‫فنـــاوری اطالعـــات صـــورت بگیـــرد؛ بـــر ایـــن اســـاس‬ ‫امـــروزه کـــه دیگـــر شـــتاب دهنـــده هـــا و نیـــاز بـــه‬ ‫آم ــوزش ب ــرای اس ــتارتاپ ه ــا توس ــط بخ ــش خصوص ــی و‬ ‫س ــازمان ه ــای ش ــکل گرفت ــه انج ــام م ــی ش ــود‪ ،‬تصمی ــم‬ ‫گرفت ــه ش ــده ت ــا مراک ــز تس ــهیل گ ــری و توانمندس ــازی‬ ‫ف ــاوا ب ــه مش ــارکت جوی ــی اس ــتارتاپ ه ــا در ح ــوزه ه ــای‬ ‫مختلـــف و همـــکاری ایـــن شـــرکت هـــا بـــرای انجـــام‬ ‫پ ــروژه ه ــا بپردازن ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬همچنیـــن تغییـــر فرهنـــگ و رویکـــرد‬ ‫ش ــرکت ه ــا در دس ــتور کار ای ــن مرک ــز ق ــرار دارد‪ .‬عض ــو‬ ‫هیـــات عامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه طـــرح نوآفریـــن بـــه منظـــور رفـــع مشـــکالت‬ ‫اســـتارتاپ هـــا اجرایـــی شـــد‪ ،‬اظهارداشـــت‪ :‬یکـــی از‬ ‫مس ــائل مه ــم در بح ــث مش ــکالت اس ــتارتاپ ه ــا موان ــع و‬ ‫مش ــکالت ایج ــاد ش ــده از طری ــق سیس ــتم ه ــای دولت ــی‬ ‫و بح ــث ه ــای قانون ــی اس ــت ک ــه رف ــع ای ــن موان ــع در‬ ‫دســـتور کار ایـــن طـــرح اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬همچنیـــن کراودفاندینـــگ و اســـتفاده از‬ ‫صنــدوق هــای جســورانه در عیــن تعامــل بیــن المللــی بــا‬ ‫س ــرمایه گ ــذاران خارج ــی ب ــه منظ ــور تزری ــق س ــرمایه‬ ‫در شـــرکت هـــای اســـتارتاپ ایرانـــی بـــه منظـــور ایجـــاد‬ ‫ش ــرکت ه ــای ب ــا اقتص ــاد بی ــش از ی ــک میلی ــون دالر در‬ ‫دس ــتور کار ای ــن ط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫عضـــو هیئـــت عامـــل ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری دســـتگاه‌ها بـــرای حمایـــت‬ ‫از اســـتارت آپ‌هـــا‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪ :‬وزارت کار‪ ،‬وزارت‬ ‫ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‪ ،‬معاون ــت علم ــی ریاس ــت‬ ‫جمهـــوری‪ ،‬ســـازمان اموراســـتخدامی و وزارت صنعـــت‪،‬‬ ‫مع ــدن و تج ــارت ب ــه منظ ــور حمای ــت از اس ــتارت آپ‌ه ــا‬ ‫و ســـاماندهی‪ ،‬فعالیت‌هایـــی واحـــد دارنـــد‪.‬‬ ‫ناظمـــی بـــا بیـــان اینکـــه‪ ،‬بـــرای اســـتارت آپ‌هـــا‬ ‫قوانی ــن تعیی ــن و ای ــن فرص ــت ب ایج ــاد می‌ش ــود ک ــه‬ ‫اس ــتارت آپ‌ه ــای داران زم ــان مح ــدود و در س ــطح مال ــی‬ ‫مح ــدود بتوانن ــد ثب ــت ش ــوند و از امکان ــات حمایت ــی در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــتفاده کنن ــد‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــا‬ ‫ثبــت اســتارت آپ‌هــا و ایجــاد قوانیــن بــرای ایــن کســب‬ ‫و کارهـــا قابلیـــت تحقـــق مالکیـــن فکـــری بـــرای آن‌هـــا‬ ‫فراهـــم می‌شـــود و ایـــن کســـب و کارهـــا می‌تواننـــد از‬ ‫خدمـــات پارک‌هـــای فنـــاوری اســـتفاده کننـــد‪.‬‬ ‫ســـازمان تجـــاری ســـازی فنـــاوری و اشـــتغال‬ ‫دانـــش آموختـــگان شـــعبه صنعتـــی اصفهان(ســـتفا)‬ ‫در رویـــداد کارآفرینـــی هـــم نـــت فاضـــاب کـــه‬ ‫توســـط پژوهشـــکده آب و فاضـــاب دانشـــگاه‬ ‫صنعتـــی اصفهـــان برگـــزار گردیـــد حضـــوری فعـــال‬ ‫یافـــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش رواب ــط عموم ــی جهاددانش ــگاهی واح ــد‬ ‫صنعتــی اصفهــان‪ ،‬ســر پرســت ســازمان تجــاری ســازی‬ ‫فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش آموخت ــگان ش ــعبه صنعت ــی‬ ‫اصفه ــان گف ــت‪ :‬ه ــم‏ن ــت فاض ــاب ب ــا ه ــدف بررس ــی‬ ‫ش هــای صنعــت فاضــاب ‪ 28‬تــا‪ 30‬فروردی ـ ‏‬ ‫چال ـ ‏‬ ‫ن مــاه‬ ‫در دانش ــگاه صنعت ــی اصفه ــان ب ــه هم ــت پژوهش ــکده‬ ‫آب و فاضـــاب دانشـــگاه صنعتـــی اصفهـــان و همیـــاری‬ ‫ســـازمان هـــا و دانشـــگاه هـــای اســـتان برگـــزار گردیـــد‬ ‫ک ــه س ــازمان تج ــاری س ــازی فن ــاوری و اش ــتغال دان ــش‬ ‫آموختــگان شــعبه صنعتــی اصفهــان در خصــوص داوری و‬ ‫مشــاوره کســب و کــــار بــه تی ـ ‏م هــای شــرکت‏کننــده‬ ‫حض ــوری فع ــال داش ــت‪.‬‬ ‫ابـــوذر پـــور مدنـــی بـــا بیـــان ایـــن مطلـــب کـــه‬ ‫هـــم‏نـــت فضایـــی را بـــرای مواجـــه شـــدن بـــا‬ ‫مس ــایل واقع ــی و هم ــکاری ب ــرای ن ــوآوری هدفمن ــد‬ ‫بـــا کمـــک تســـهیل‏گران بـــازار بـــا صنعـــت فراهـــم‬ ‫مـــی‏اورد افزود‪:‬حمایـــت و ســـرمای ‏ه گـــذاری بـــر روی‬ ‫ایــده‏هــای برتــر‪ ،‬بکارگیــری افــراد تی ـ ‏م هــای برگزیــده‬ ‫در واحـــد تحقیقـــات و توســـعه جهاددانشـــگاهی‪،‬‬ ‫همـــکاری بـــا گروه‏هـــای نوپـــا و مشـــارکت در‬ ‫پیشـــبرد و توســـعه‏ ی ایـــده‏هـــا و تجـــاری‏ ســـازی‬ ‫معم ــول ومش ــارکت در پیش ــبرد و ای ــده‏ه ــا تح ــت‬ ‫عنـــوان مربـــی و تســـهیل‏گر از جملـــه اهـــداف‬ ‫مشـــارکت ســـتفای شـــعبه صنعتـــی اصفهـــان در‬ ‫ایـــن رویـــداد کارآفرینـــی بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت‪ ،‬در پایـــان مراســـم از احســـان‬ ‫قربان ــی و نوی ــد ناص ــری از اعض ــاء معاون ــت پژوهش ــی‬ ‫واح ــد صنعت ــی اصفه ــان بمنظ ــور فعالی ــت در داوری‬ ‫و مشـــاوره ی کســـب و کار بـــه تیـــم‏ هـــای شـــرکت‏‬ ‫کننـــده تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ارتباط ــات‪ ،‬بیم ــه و مالی ــات را از جمل ــه‬ ‫مه ــم تری ــن موان ــع شناس ــایی ش ــده در زمین ــه توس ــعه‬ ‫فعالی ــت اس ــتارتاپ ه ــا برش ــمرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایبِنـــا‪ ،‬رســـول ســـراییان در نشســـت‬ ‫خبـــری ســـازمان فنـــاوری اطالعـــات در پاســـخ بـــه‬ ‫خبرنـــگار ایبِنـــا دربـــاره مشـــکالت شـــرکت هـــای‬ ‫اســـتارتاپی در ایـــران و عملکـــرد ایـــن ســـازمان بـــرای‬ ‫رف ــع موان ــع گف ــت‪ :‬در دوره دول ــت یازده ــم ‪ ۱۵‬مش ــکل‬ ‫شناس ــایی ش ــده ب ــود ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه مقی ــاس ای ــران‬ ‫و جه ــان‪ ،‬ب ــرای رف ــع ای ــن موان ــع ت ــاش ش ــد؛ یک ــی از‬ ‫مش ــکالت مه ــم بح ــث بیم ــه اس ــت و بع ــد از آن مش ــکل‬ ‫مالیـــات از اهمیـــت باالیـــی برخـــودار اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬در پیـــش نویـــس بـــه هیـــات دولـــت‬ ‫ب ــا دو مصوب ــه ب ــه بیم ــه و س ــه مصوب ــه ب ــه مالی ــات ب ــه‬ ‫منظـــور رفـــع مشـــکالت در ایـــن زمینـــه تاکیـــد شـــده‬ ‫اســـت‪ .‬ســـراییان اعـــام کـــرد‪ :‬طبـــق قانـــون برنامـــه‬ ‫ششـــم دولـــت نمـــی توانـــد کســـب و کارهـــا از جملـــه‬ ‫کس ــب و کاره ــای اس ــتارتاپی را از مالی ــات مع ــاف کن ــد‬ ‫ام ــا پیش ــنهاد ش ــده ت ــا ش ــرکت ه ــای نوپ ــا در صورت ــی‬ ‫کــه درآمــدی کمتــر از ‪ ۵۰۰‬میلیــون تومــان داشــته باشــند‪،‬‬ ‫در س ــه س ــال اولی ــه ش ــروع کار از مالی ــات مع ــاف باش ــند‪.‬‬ ‫مع ــاون وزی ــر ارتباط ــات ب ــا اش ــاره ب ــه بح ــث مالی ــات‬ ‫تاکی ــد ک ــرد‪ :‬مش ــوق مالیات ــی کمتری ــن تاثی ــر در می ــان‬ ‫مشـــوق هـــای موجـــود بـــرای کســـب و کارهـــا را دارد و‬ ‫ه ــر می ــزان از مالی ــات دول ــت کاه ــش پی ــدا کن ــد م ــردم‬ ‫س ــاالری نی ــز کاه ــش پی ــدا م ــی کن ــد و بای ــد ب ــه ای ــن‬ ‫موض ــوع توج ــه وی ــژه داش ــت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ســـه دســـته شـــرکت در زمینـــه‬ ‫مالیــات فعالیــت دارنــد‪ ،‬اولیــن دســته مربــوط بــه معافیــت‬ ‫مالیاتـــی بـــه مناطـــق آزاد و پـــارک هـــای علـــم و فنـــاوری‬ ‫اختصــــاص دارد؛ همچنیــــن بخشــی از شــــرکت هــای‬ ‫دان ــش بنی ــان ب ــا توج ــه ب ــه هماهنگ ــی ه ــای ص ــورت‬ ‫گرفت ــه ب ــا معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ب ــرای پرداخ ــت مالی ــات ش ــرایط وی ــژه ای دارن ــد؛ در ای ــن‬ ‫می ــان واحده ــای تولی ــد کنن ــده فن ــاوری اطالع ــات نی ــز‬ ‫ب ــرای مالی ــات از تس ــهیالت وی ــژه ای برخ ــوردار هس ــتند‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان فنــاوری اطالعــات دربــاره صنــدوق هــای‬ ‫ســرمایه گــذاری دولتــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬صنــدوق هــای‬ ‫دولتـــی کـــه قـــرار اســـت بـــه منظـــور رفـــع مشـــکالت‬ ‫اســـتارتاپ هـــا بـــا هماهنگـــی مرکـــز تســـهیل گـــری‬ ‫و توانمندســـازی فـــاوا ایجـــاد شـــود‪ ،‬بـــا صنـــدوق هـــای‬ ‫خصوص ــی روب ــرو هس ــتند و ب ــه هی ــچ وج ــه ب ــا کس ــب و‬ ‫کاره ــا ارتب ــاط مس ــتقیم ندارن ــد زی ــرا ک ــه اگ ــر ارتب ــاط‬ ‫مســـتقیم میـــان مصـــرف کننـــده یعنـــی اســـتارتاپ و‬ ‫صن ــدوق دولت ــی ایج ــاد ش ــود پتانس ــیل فس ــاد در زمین ــه‬ ‫س ــرمایه گ ــذاری و مش ــکالت مال ــی بیش ــتر خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اعتقـــاد دارم بایـــد اکوسیســـتم در اختیـــار‬ ‫بخ ــش خصوص ــی باش ــد ام ــا صن ــدوق ه ــای دولت ــی در‬ ‫ایـــن میـــان مـــی تواننـــد بـــا همـــکاری صنـــدوق هـــای‬ ‫بخ ــش خصوص ــی از اس ــتارتاپ ه ــا و کس ــب و کاره ــای‬ ‫نوپ ــا حمای ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫ســراییان تاکیــد کــرد‪ :‬بــه منظــور انجــام کامــل پــروژه‬ ‫صنـــدوق هـــای دولتـــی‪ ،‬پیـــش نویـــس الیحـــه صنـــدوق‬ ‫هــای جســورانه و تامیــن مالــی جمعــی بــه هیــات وزیــران‬ ‫اب ــاغ ش ــده؛ معی ــار م ــا ی ــک ری ــل جهان ــی اس ــت ک ــه‬ ‫در تمـــام دنیـــا اســـتفاده مـــی شـــود و مـــا از ایـــن ریـــل‬ ‫اس ــتفاده م ــی کنی ــم ت ــا مش ــکالت اس ــتارتاپ ه ــای ای ــران‬ ‫حضور فعال سازمان‬ ‫‪67‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه انرژی معاونت علمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫امکان تغییر در حوزه انرژی با ورود استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوین‬ ‫دبیـــر ســـتاد توســـعه فنـــاوری انـــرژی‬ ‫گفت‪:‬فن ــاوری ه ــای جدی ــد‪ ،‬انق ــاب جدی ــدی‬ ‫در فضـــای ایـــن حـــوزه ایجـــاد کـــرده پـــس‬ ‫از فنـــاوری هـــای جدیـــد مـــی تـــوان بـــرای‬ ‫اص ــاح مس ــیر توس ــعه بخ ــش ان ــرژی کش ــور‬ ‫اســـتفاده کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری‪ ،‬ســـیروس وطنخـــواه‬ ‫در نخســـتین گردهمایـــی شـــتابدهنده هـــا‬ ‫و اســـتارتاپ هـــای حـــوزه انـــرژی اظهـــار‬ ‫کـــرد‪ :‬انـــرژی یکـــی از حـــوزه هـــای اساســـی‬ ‫و پیشـــگام در کشـــور مـــا بـــوده و بـــدون‬ ‫شـــک هرگونـــه توســـعه بـــا هـــر مدلـــی بـــه‬ ‫ای ــن بخ ــش مرتب ــط اس ــت‪ .‬در ح ــال حاض ــر‬ ‫کـــم آبـــی یـــک بحـــران مهـــم بـــرای کشـــور‬ ‫محســـوب مـــی شـــود امـــا بـــر ایـــن مشـــکل‬ ‫نمـــی تـــوان غلبـــه کـــرد مگـــر بـــه وســـیله‬ ‫انـــرژی‪.‬‬ ‫وطنخـــواه بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه بـــا توجـــه بـــه‬ ‫اهمیت ــی ک ــه ح ــوزه ان ــرژی دارد ام ــا وضعی ــت آن در‬ ‫کش ــور خ ــوب نیس ــت گف ــت‪ :‬در بخ ــش ه ــای عرض ــه‬ ‫و تقاضـــا ایـــن حـــوزه وضعیـــت مناســـبی نـــدارد و بـــا‬ ‫ادام ــه ای ــن رون ــد انته ــای مس ــیرمان مش ــخص نیس ــت‪.‬‬ ‫بنابرای ــن تم ــام فع ــاالن ح ــوزه ان ــرژی بای ــد در بخ ــش ه ــای‬ ‫مختلـــف آن همچـــون بهـــره وری‪ ،‬نگـــه داشـــت و بهینـــه‬ ‫س ــازی فک ــر اساس ــی داش ــته باش ــند و ه ــر ی ــک ب ــه ان ــدازه‬ ‫خ ــود نق ــش ب ــازی کنن ــد‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ح ــوزه ان ــرژی معاون ــت‬ ‫علمـــی بـــا اشـــاره بـــه اتفاقـــات نـــو فنـــاوری در دنیـــا‬ ‫ادامـــه داد‪ :‬دنیـــا در حـــوزه فنـــاوری در حـــال تجربـــه‬ ‫اتفاقـــات جدیـــدی اســـت و فنـــاوری هـــای برافکـــن‬ ‫در حـــال تغییـــر الگوهـــای فکـــری و ذهنـــی ســـنتی‬ ‫اس ــت ب ــه گون ــه ای ک ــه ب ــا رس ــوخ ب ــه ح ــوزه ه ــای‬ ‫مختل ــف انقالب ــی در تمام ــی ح ــوزه ه ــا ایج ــاد ک ــرده‬ ‫ان ــد‪ .‬پ ــس در ح ــوزه ان ــرژی نی ــز در کش ــور بای ــد ب ــه‬ ‫ایـــن مســـئله دقـــت کـــرد‪.‬‬ ‫وی عنـــوان کـــرد‪ :‬فنـــاوری هـــای جدیـــد‪ ،‬انقـــاب‬ ‫جدی ــدی در ذهنی ــت‪ ،‬رفت ــار‪ ،‬مص ــرف و کلی ــه فض ــای‬ ‫ایـــن حـــوزه ایجـــاد کـــرده اســـت پـــس از‬ ‫فنـــاوری هـــای جدیـــد مـــی تـــوان بـــرای‬ ‫اص ــاح مس ــیر توس ــعه بخ ــش ان ــرژی کش ــور‬ ‫اســـتفاده کـــرد‪ .‬بنابرایـــن یکـــی از اهـــداف‬ ‫مه ــم از برگ ــزاری ای ــن نشس ــت نی ــز کم ــک‬ ‫گرفتـــن از ایـــن فنـــاوری هـــا بـــرای ایجـــاد‬ ‫تغیی ــر در م ــدل ه ــای ذهن ــی و فرم ــول ه ــا‬ ‫در ح ــوزه ان ــرژی اس ــت‪ .‬الزم ــه ای ــن تغیی ــر‬ ‫کاربـــرد فنـــاوری هـــای برافکـــن و کســـب و‬ ‫کارهـــای جدیـــد اســـت‪ .‬کســـب و کارهـــای‬ ‫نوی ــن ب ــا اف ــکار جدی ــد م ــی توانن ــد ان ــگاره‬ ‫هـــای ذهنـــی مدیـــران ســـنتی را تغییـــر‬ ‫دهنـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وطنخ ــواه‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه اهمی ــت‬ ‫کســـب و کارهـــای جدیـــد بایـــد فضـــای‬ ‫مناســـب بـــرای فعالیـــت شـــتابدهنده هـــا در‬ ‫کش ــور ایج ــاد ش ــود‪ .‬کس ــب و کاره ــای نوی ــن‬ ‫مـــی تواننـــد در بخـــش هایـــی بـــا آحـــاد مـــردم ارتبـــاط‬ ‫برقـــرار کننـــد و از ایـــن طریـــق نقـــش آفرینـــی خـــود را‬ ‫گســـترش دهنـــد آمارهـــا نشـــان مـــی دهـــد بیـــش از ‪۲۰‬‬ ‫درص ــد تلف ــات ان ــرژی در س ــاختمان ه ــا اس ــت ب ــر ای ــن‬ ‫اس ــاس ورود ب ــه ای ــن ح ــوزه م ــی توان ــد تح ــول بزرگ ــی‬ ‫را ایج ــاد کن ــد‪ .‬س ــتاد نی ــز ب ــه دنب ــال رش ــد اس ــتارتاپ‬ ‫هـــا و شـــتابدهنده هـــای حـــوزه انـــرژی اســـت و بـــرای‬ ‫ایـــن اتفـــاق تـــاش مـــی کنـــد‪ .‬چـــرا کـــه ورود افـــراد‬ ‫خ ــاق و ن ــوآور و نق ــش آفرین ــی آنه ــا در ان ح ــوزه م ــی‬ ‫توانـــد تحـــول ایجـــاد کنـــد‪.‬‬ ‫سی‌ونهمین رویداد ایده‌شو اصفهان به کار خود پایان داد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫ایده‌پردازی در حوزه تجهیزات پزشکی و فناوری سالمت‬ ‫‪68‬‬ ‫سی‌ونهمیـــــن رویـــداد ایـــــده‌شو اصفهـــان‪ ،‬بـــا‬ ‫محوری ــت مهندس ــی بهداش ــت محی ــط‪ ،‬م ــواد زیس ــتی‪،‬‬ ‫اپلیکیشـــن‌های ســـامت‪ ،‬هـــوش مصنوعـــی و دارو و‬ ‫بـــا حضـــور دانشـــجویان فعـــال و خـــاق ایده‌پـــرداز‬ ‫در دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی اصفهـــان برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫ایده­‌شـــو رویـــدادی اســـت بـــرای عالقه­‌منـــدان‬ ‫بـــه فنـــاوری درحوزه­‌هـــای مختلـــف کـــه به‌­صـــورت‬ ‫ماهانـــه و بـــه همـــت شـــهرک علمـــی و تحقیقاتـــی‬ ‫اصفهـــان برگـــزار می­‌شـــود کـــه در هـــر دوره‬ ‫برگـــزاری نیـــز بـــه بیـــان ایـــده در موضـــوع خاصـــی‬ ‫پرداختـــه می‌­شـــود‪ .‬در ایـــن رویـــداد ایده‌­پردازانـــی‬ ‫ک ــه ای ــده آن ــان در داوری اولی ــه پذیرفت ــه می‌­ش ــود‪،‬‬ ‫مـــدت ‪ ۳‬دقیقـــه فرصـــت دارنـــد تـــا ایـــده خـــود را‬ ‫مقابـــل داوران و در حضـــور جمـــع ارایـــه دهنـــد‪،‬‬ ‫پـــس از داوری نیـــز ایده‌هـــا‌ی برتـــر انتخـــاب شـــده‬ ‫و جوایـــز نقـــدی دریافـــت می‌کننـــد‪.‬‬ ‫در ســـی‌ونهمین دوره از ایـــن رویـــداد کـــه بـــا‬ ‫محوریـــت فنـــاوری مـــواد و تجهیـــزات پزشـــکی‬ ‫برگـــزار شـــد‪ ۱۲ ،‬ایـــده بـــا عنـــوان تخت‌هـــای‬ ‫شـــناوری‪ ،‬کنتـــرل ویلچـــر الکترونیکـــی هوشـــمند‬ ‫مبتنـــی بـــر ســـیگنال الکتروانســـفالوگرام‪ ،‬درمـــان‬ ‫بیم ــاری پارکینس ــون ب ــا اس ــتفاده از فیلت ــر الگوه ــای‬ ‫نوســـانی ســـلول‌های عصبـــی‪ ،‬ورود ســـوزن بـــه‬ ‫کمـــک ربـــات مبتنـــی بـــر تصاویـــر پزشـــکی‪ ،‬تولیـــد‬ ‫نســـل جدیـــد ماتریکس‌هـــای اســـتخوانی در درمـــان‬ ‫شکســـتگی‌های اســـتخوانی‪ ،‬اپلیکیشـــن تغییـــرات‬ ‫زیبایـــی صـــورت و بـــدن مخصـــوص خانم‌هـــا و‬ ‫آقایـــان‪ ،‬چشـــم صوتـــی‪ ،‬تنظیـــم کننـــده الکتریکـــی‬ ‫دریچ ــه کاردی ــای مع ــده‪ ،‬ارت ــز مگنت ــی هوش ــمند پ ــا‪،‬‬ ‫جعبـــه دارویـــی هوشـــمند‪ ،‬ماســـاژور چشـــم گیاهـــی‬ ‫مغناطیســـی و ویبریـــل ســـیلیکونی مغناطیســـی در‬ ‫حضـــور داوران و دانشـــجویان ایده‌پـــرداز مطـــرح‬ ‫شـــد‪.‬‬ ‫در پایـــان رویـــداد نیـــز پنـــج ایـــد‌ه از بیـــن ‪ ۱۲‬ایـــده‬ ‫عنـــوان شـــده توســـط ایده‌پـــردازان‪ ،‬پـــس از‬ ‫جمع‌بنـــدی نظـــرات داوران و رأی‌گیـــری افـــراد‬ ‫حاضـــر در همایـــش‪ ،‬مقام‌هـــای اول تـــا پنـــج‪،‬‬ ‫ســـی‌ونهمین رویـــداد ایده‌شـــو را کســـب کردنـــد‬ ‫کـــه بـــه ترتیـــب زیـــر اســـت‪:‬‬ ‫رتب ــه نخس ــت‪ :‬محم ــد موس ــایی ب ــا ای ــده تولی ــد‬ ‫نســـل جدیـــد ماتریکس‌هـــای اســـتخوانی در درمـــان‬ ‫شکســـتگی‌های اســـتخوانی‬ ‫رتبـــه دوم‪ :‬مریـــم برخـــورداری بـــا ایـــده ورود‬ ‫ســـوزن بـــه کمـــک ربـــات مبتنـــی بـــر تصاویـــر‬ ‫پزشـــکی‬ ‫رتب ــه س ــوم‪ :‬علیرض ــا اشکبوس ــی و عل ــی ش ــعبانی‬ ‫بـــا ایـــده درمـــان بیمـــاری پارکینســـون بـــا اســـتفاده‬ ‫از فیلتـــر الگوهـــای نوســـانی ســـلول‌های عصبـــی‬ ‫رتب ــه چه ــارم‪ :‬مری ــم ایزدپناه ــی ب ــا ای ــده کنت ــرل‬ ‫ویلچـــر الکتریکـــی هوشـــمند مبتنـــی بـــر ســـیگنال‬ ‫الکتروانســـفالوگرام‬ ‫رتب ــه پنج ــم‪ :‬مهس ــا راس ــتی و زه ــرا میرزای ــی ب ــا‬ ‫ای ــده جعب ــه داروی هوش ــمند‪.‬‬ ‫در پایـــان بـــا اهـــدای جوایـــز و لوح‌هـــای یادبـــود‬ ‫از ایده‌هـــای برتـــر و داوران ســـی‌ونهمین رویـــداد‬ ‫ایده‌شـــو تقدیـــر بـــه عمـــل آمـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویداد اقتصادی استارت آپ جاده ابریشم در کیش برگزار شد‬ ‫رویـــداد اقتصــــادی دانــش بنیــان بــــا عنــــوان‬ ‫‹ اســـتارت آپ جـــاده ابریشـــم› در حـــوزه طـــرح هـــای‬ ‫کار آفرین ــی در جزی ــره کی ــش برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬دبیـــر اجرایـــی ایـــن رویـــداد‬ ‫بیـــن المللـــی‪ ،‬در جمـــع خبرنـــگاران گفـــت‪ :‬اســـتارت‬ ‫آپ جـــاده ابریشـــم بـــه عنـــوان یـــک مرکـــز ترویـــج‬ ‫کســـب و کارهـــای دانـــش بنیـــان از آبـــان مـــاه ســـال‬ ‫‪ 96‬فعالیـــت خـــود را توســـط عـــده‌ای از فعـــاالن‬ ‫اکوسیســـتم کارآفرینـــی بـــا هـــدف بهبـــود سیســـتم‬ ‫اســـتارت آپ ایـــران آغـــاز نمـــود‪.‬‬ ‫محمدرضـــا هاشـــمی افـــزود‪ :‬در ایـــن رویـــداد کـــه‬ ‫بـــا حمایـــت ســـازمان منطقـــه آزاد کیـــش در مرکـــز‬ ‫همایـــش هـــای بیـــن المللـــی ایـــن جزیـــره برگـــزار‬ ‫گردیـــد‪ ،‬ســـعی کردیـــم فرصـــت هـــای کارآفرینـــی و‬ ‫مس ــیرهای س ــرمایه گ ــذاری ک ــه در داخ ــل و خ ــارج کش ــور‬ ‫وج ــود دارد را بهت ــر معرف ــی کنی ــم و از هم ــه مهمت ــر‬ ‫شبکه‌ســـازی کار آفرینـــی را در کشـــور بیشـــتر رونـــق‬ ‫دهیـــم‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬س ــال گذش ــته در ‪ 8‬ش ــهر کش ــور‬ ‫‪ 500‬اســـتارت آپ کار آفرینـــی درخواســـت معرفـــی و‬ ‫ارائـــه برنامـــه هـــای خـــود را در قالـــب یـــک رویـــداد‬ ‫رقابتـــی مطـــرح کردنـــد‪.‬‬ ‫هاشـــمی گفـــت‪ :‬بـــر ایـــن اســـاس از میـــان‬ ‫متقاضیـــان‪ 100 ،‬اســـتارت آپ انتخـــاب شـــد کـــه در‬ ‫شـــهرهای تبریـــز‪ ،‬یـــزد‪ ،‬شـــیراز‪ ،‬اصفهـــان‪ ،‬تهـــران و‬ ‫مشـــهد در ارایـــه برنامـــه هـــای خـــود بـــا هـــم رقابـــت‬ ‫کردنـــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬ایـــن افـــراد در حضـــور داوران خارجـــی‬ ‫و داخلـــی بومـــی هـــر شـــهر برنامـــه هـــای خـــود را‬ ‫ارائـــه کـــه از ایـــن ‪ 16‬نفـــر بـــه فینـــال ایـــن رویـــداد‬ ‫راه یافتنـــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬فینـــال ایـــن اســـتارت آپ هـــا نیـــز در‬ ‫روزهـــای ‪ 29‬و ‪ 30‬فروردیـــن مـــاه جـــاری در جزیـــره‬ ‫کیـــش آغـــاز شـــده و ایـــن افـــراد کســـب و کار خـــود‬ ‫را در م ــدت زم ــان ‪ 5‬دقیق ــه در ح ــوزه ه ــای آی ت ــی‪،‬‬ ‫س ــامت‪ ،‬حم ــل و نق ــل‪ ،‬ف ــروش و امنی ــت ارای ــه م ــی‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫هاشـــمی خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬در نهایـــت ســـه نفـــر‬ ‫اســـتارتاپ برتـــر ایـــران در ایـــن رویـــداد معرفـــی‬ ‫خواهـــد شـــد کـــه مـــی توانـــد عـــاوه بـــر دریافـــت‬ ‫جای ــزه نق ــدی از مجموع ــه خدم ــات اس ــتارتاپ ج ــاده‬ ‫ابریش ــم ب ــرای ج ــذب س ــرمایه گ ــذاری بی ــن الملل ــی و‬ ‫داخلـــی بهـــره ببرنـــد‪.‬‬ ‫دبیـــر اجرایـــی ایـــن رویـــداد خاطرنشـــان‌کـــرد‪:‬‬ ‫جزیـــره کیـــش بـــه دلیـــل داشـــتن ظرفیـــت‬ ‫ســـرمایه‌گذاری مناســـب شـــرایط الزم بـــرای هدایـــت‬ ‫اســـتارتاپ هـــا بـــه فعالیـــت در ایـــن منطقـــه را دارا‬ ‫مـــی باشـــد‪.‬‬ ‫هاشـــمی گفـــت‪ :‬در مـــدت ‪ 2‬روز برگـــزاری ایـــن‬ ‫رویـــداد پنـــل هـــا ‪ ،‬کارگاه هـــا و ســـخنرانی هـــای‬ ‫تخصصـــی در حـــوزه اســـتارتاپ‌ها و کار آفرینـــی ارائـــه‬ ‫مـــی گـــردد و ‪ 20‬داور و ســـخنران از ‪ 15‬کشـــور نیـــز‬ ‫در ایـــن رویـــداد حضـــور دارنـــد کـــه در حـــوزه هـــای‬ ‫مختل ــف س ــرمایه گ ــذاری و کارآفرین ــی فعالیــــــ ــت‬ ‫مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫وی اظهـــار کـــرد‪ :‬اســـتفاده از تجربـــه اســـتارت آپ‬ ‫هـــای خارجـــی شـــرکت کننـــده کـــه ســـابقه بیـــش از‬ ‫چندیـــن دهـــه بـــرای شـــبکه ســـازی و کارآفرینـــی را‬ ‫دارنـــد از اهـــداف دعـــوت ایـــن افـــراد موفـــق بـــود‪.‬‬ ‫وی همچنیــن یکــی از اهــداف انتخــاب نــام اســتارت‬ ‫آپ جـــاده ابریشـــم را جهـــت دهـــی و معرفـــی ایـــران‬ ‫بـــه عنـــوان یکـــی از مســـیرهای مهـــم جـــاده ابریشـــم‬ ‫در حـــوزه اقتصـــاد و تمـــدن بـــرای بهبـــود کســـب و‬ ‫کار عنـــوان کـــرد‪.‬‬ ‫مدیر مرکز رشد انستیتو تحقیقات تغذیه مطرح کرد‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری انس ــتیتو تحقیق ــات‬ ‫تغذی ــه و صنای ــع غذای ــی کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری‬ ‫رویـــداد اینوتـــک ســـامت‪ ،‬گفـــت‪ :‬ســـال ‪ ، ۹۷‬ســـال‬ ‫حمای ــت از تولی ــد مل ــی ب ــوده ک ــه برگ ــزاری اینوت ــک‬ ‫ســـامت نیـــز گامـــی خواهـــد بـــود کـــه کارآفرینـــان‬ ‫م ــورد حمای ــت هرچ ــه بیش ــتر ق ــرار گیرن ــد‪.‬‬ ‫فرهـــودی در آســـتانه برگـــزاری رویـــداد اینوتـــک‬ ‫س ــامت‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ای ــن روی ــداد ش ــبکه‌ای ب ــرای‬ ‫ارتبـــاط هســـته‌های فناورانـــه‪ ،‬سیاســـت‌گذاران‬ ‫حـــوزه تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی و ســـرمایه‌گذاران‬ ‫و مراک ــز رش ــد و پارک‌ه ــای عل ــم و فن ــاوری فراه ــم‬ ‫می‌کنـــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ام ــروزه بس ــیاری از فن ــاوران در ح ــوزه‬ ‫تغذیـــه و صنایـــع غذایـــی مشـــغول بـــوده و برگـــزاری‬ ‫ایـــن رویـــداد کمـــک می‌کنـــد کـــه مشـــکالت و‬ ‫چالش‌هایـــی کـــه در پیشـــبرد اهـــداف خـــود دارنـــد‪،‬‬ ‫بـــا حضـــور مســـئوالن و دســـت‌اندرکاران مربوطـــه‬ ‫درمیـــان گذاشـــته شـــود‪.‬‬ ‫مدی ــر مرک ــز رش ــد و ن ــوآوری انس ــتیتو تحقیق ــات‬ ‫تغذی ــه و صنای ــع غذای ــی کش ــور‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬ام ــروزه‬ ‫شـــرکت‌های زیـــادی در ارتبـــاط بـــا موضـــوع ایمنـــی‬ ‫و امنیـــت مـــواد غذایـــی فعالیـــت می‌کننـــد کـــه‬ ‫«امـــروزه مهمتریـــن چالـــش کارآفرینـــان در ایـــن‬ ‫حـــوزه تامیـــن بـــازار بـــوده و بســـیاری از محصـــوالت‬ ‫در بازاریابـــی مشـــکل دارنـــد» کـــه برگـــزاری ایـــن‬ ‫روی ــداد ش ــرایطی را فراه ــم می‌کن ــد ک ــه محص ــوالت‬ ‫تولیدشـــده توســـط کارآفرینـــان در نمایشـــگاه‌های‬ ‫جانبـــی رویـــداد اینوتـــک معرفـــی شـــوند‪.‬‬ ‫فرهـــودی اضافـــه کـــرد‪ :‬از طرفـــی کارآفرینـــان‬ ‫ایـــن حـــوزه بـــرای اینکـــه محصـــوالت خـــود را‬ ‫تجاری‌ســـازی کننـــد‪ ،‬نیـــاز بـــه ســـرمایه‌گذاری‬ ‫دارنـــد کـــه ایـــن رویـــداد شـــرایط را بـــرای ایـــن‬ ‫مســـاله فراهـــم می‌کنـــد؛ همچنیـــن مســـاله دیگـــر‬ ‫در کارآفرینـــی حـــوزه غـــذا موضـــوع مجوزهـــا اســـت‪،‬‬ ‫در ای ــن ش ــرایط الزم اس ــت کارآفرین ــان ب ــرای اخ ــذ‬ ‫مجوزهـــا جهـــت تجاری‌ســـازی محصـــوالت از طریـــق‬ ‫ارتبـــاط و مذاکـــره بـــا سیاســـت‌گذاران صنعـــت‬ ‫غـــذا آشـــنا شـــوند‪.‬‬ ‫مدیـــر مرکـــز رشـــد انســـتیتو تحقیقـــات تغذیـــه و‬ ‫صنای ــع غذای ــی کش ــور بی ــان ک ــرد‪ :‬همچنی ــن درای ــن‬ ‫روی ــداد ام ــکان ارائ ــه مش ــاوره‌های عموم ــی‪ ،‬علم ــی و‬ ‫تخصص ــی ب ــه کارآفرین ــان فراه ــم ش ــده و می‌توانن ــد‬ ‫ب ــا کارشناس ــان مربوط ــه ای ــن اق ــدام را انج ــام دهن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو کارگ ــروه علم ــی روی ــداد اینوت ــک س ــامت‬ ‫گفـــت‪ :‬مرکـــز رشـــد انســـتیتو تحقیقـــات صنایـــع‬ ‫غذای ــی کش ــور فعالی ــت خ ــود را از ش ــهریور س ــال ‪۹۵‬‬ ‫آغ ــاز ک ــرده ک ــه در ای ــن م ــدت ‪ ۲۵‬واح ــد فن ــاوری از‬ ‫طریـــق کمیته‌هـــای جـــذب در ایـــن مرکـــز پذیـــرش‬ ‫شـــده‌اند‪ .‬ایـــن مرکـــز بـــه صـــورت تخصصـــی‬ ‫فعالی ــت خ ــود را در ح ــوزه تغذی ــه و صنای ــع غذای ــی‬ ‫شـــروع کـــرده و تولیـــد محصـــوالت ســـامت‌محور از‬ ‫اهـــداف راه‌انـــدازی ایـــن مراکـــز اســـت؛ کارآفرینـــان‬ ‫ایـــن مرکـــز تیم‌هـــای دانشـــجویی‌‪ ،‬اعضـــای هیـــات‬ ‫علمـــی‪ ‌،‬شـــرکت‌های نوپـــا و واحدهـــای تحقیـــق و‬ ‫توســـعه شـــرکت‌های بـــزرگ هســـتند‪.‬‬ ‫فرهـــودی‪ ،‬ایجـــاد شـــبکه‌ای در خلـــق زیســـت‌بوم‬ ‫کارآفرینـــی را از مهمتریـــن اهـــداف برگـــزاری‬ ‫رویـــداد اینوتـــک برشـــمرد و گفـــت‪ :‬ایـــن شـــبکه‬ ‫شـــامل فنـــاوران‪ ،‬کارآفرینـــان حـــوزه ســـامت غـــذا‪‌،‬‬ ‫شـــتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬مدیـــران و صاحبـــان صنایـــع‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی بیـــان کـــرد‪ :‬ایـــن رویـــداد فرصـــت خوبـــی‬ ‫ب ــرای معرف ــی محص ــول ب ــوده ت ــا فن ــاوران محص ــوالت‬ ‫خـــود را در حضـــور ســـرمایه‌گذاران معرفـــی کننـــد و‬ ‫هســـته‌های نوپـــا و شـــرکت‌ها شـــرایطی برایشـــان‬ ‫فراهـــم می‌شـــود کـــه قبـــل از ظهـــور مســـتقل در‬ ‫کشـــور درمعـــرض قضـــاوت و داوری اولیـــه از جانـــب‬ ‫متخصصـــان‪ ،‬صاحبـــان صنایـــع‪ ،‬حامیـــان مالـــی‪،‬‬ ‫ســـرمایه‌گذاران و سیاســـت‌گذاران قـــرار گیـــرد‪.‬‬ ‫فرهــودی در پایــان بیــان کــرد‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬ســال‬ ‫حمایــت از تولیــد ملــی بــوده کــه امیدواریــم برگــزاری‬ ‫رویــداد اینوتــک ســامت نیــز گامــی موثــر بــرای‬ ‫حمایــت هرچــه بیشــتر کارآفرینــان باشــد‪.‬‬ ‫ســـومین رویـــداد اینوتـــک ســـامت بـــا محوریـــت‬ ‫دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی شـــهید بهشـــتی در حـــوزه‬ ‫امنی ــت و س ــامت غ ــذا و تغذی ــه ‪ ۱۳‬ت ــا ‪ ۱۵‬تیرم ــاه‬ ‫ســـال ‪ ۱۳۹۷‬برگـــزار می‌شـــود‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫تاثیر برگزاری رویداد اینوتک سالمت در حوزه صنایع غذایی‬ ‫‪69‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری‌های انرژی‬ ‫معاونت علمی عنوان کرد‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫کمبود شتاب‌دهنده‬ ‫و استارت‌آپ‌ در‬ ‫حوزه انرژی‬ ‫‪70‬‬ ‫س ــیروس وطن‌خ ــواه در گردهمای ــی ش ــتاب‌دهنده‌ها‬ ‫و اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه انـــرژی‪ ،‬ایـــن حـــوزه را در‬ ‫توســعه پایــدار کشــور بســیار بااهمیــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫متاســـفانه بخـــش انـــرژی باوجـــود اقدامـــات صـــورت‬ ‫گرفتـــه در بهینه‌ســـازی مصـــرف در حـــوزه عرضـــه و‬ ‫تقاض ــا از وضعی ــت رضای ــت بخش ــی برخ ــوردار نیس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا دبیـــر ســـتاد توســـعه‬ ‫فناوری‌هـــای انـــرژی معاونـــت علمـــی بـــا اشـــاره‬ ‫ی در دنیـــا در بخـــش‬ ‫بـــه پیشـــرفت‌های فنـــاور ‌‬ ‫بهینه‌ســـازی مصـــرف انـــرژی گفـــت‪ :‬بـــا ایجـــاد ایـــن‬ ‫فناوری‌هـــای نویـــن بنیادهـــای فکـــری و اجرایـــی‬ ‫کســـب‌وکارها تغییـــرات زیـــادی داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫وطن‌خ ــواه همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه اث ــرات فن ــاوری‬ ‫اطالعـــات در کســـب‌وکارهای جدیـــد اظهـــار کـــرد‪:‬‬ ‫ایـــن فناوری‌هـــا انگاره‌هـــای ذهنـــی را تـــا حـــدود‬ ‫زیـــادی تغییـــر داده اســـت‪ ،‬به‌طوری‌کـــه امـــروز‬ ‫آی‌تـــی و ســـایر فناوری‌هـــای نویـــن در حوزه‌هـــای‬ ‫مختلـــف ازجملـــه مســـکن‪ ،‬تغییـــرات اساســـی ایجـــاد‬ ‫کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫او در ادامـــه‪ ،‬بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه حـــدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصـــد تلفـــات انـــرژی در کشـــور مربـــوط بـــه‬ ‫بخـــش مســـکن اســـت‪ ،‬ایـــن بخـــش را بـــه دلیـــل‬ ‫حض ــور بخ ــش زی ــادی از م ــردم به‌طورج ــدی نیازمن ــد‬ ‫تزریـــق فناوری‌هـــای مختلـــف بـــرای شـــکل‌گیری‬ ‫صرفه‌جویـــی و بهینه‌ســـازی مصـــرف دانســـت‪.‬‬ ‫وطن‌خـــواه بابیـــان اینکـــه‪ ،‬امـــروز حـــوزه انـــرژی‬ ‫برخـــاف ســـایر حوزه‌هـــا بـــا بخش‌هـــای مختلـــف‬ ‫دولـــت گره‌خـــورده اســـت درعین‌حـــال افـــزود‪ :‬ایـــن در‬ ‫حالـــی اســـت کـــه کســـب‌وکارهای نویـــن و خصوصـــی‬ ‫بـــا مـــردم ســـروکار دارد لـــذا ایـــن نـــوع کســـب‌وکارها‬ ‫می‌تواننـــد نقـــش اثربخشـــی در بهینه‌ســـازی مصـــرف‬ ‫ان ــرژی ایف ــا کنن ــد‪.‬‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فناوری‌ه ــای ان ــرژی معاون ــت‬ ‫علمـــی در ادامـــه‪ ،‬مـــردم‪ ،‬کســـب‌وکارهای نویـــن و‬ ‫همچنیـــن اســـتارت‌آپ‌ها و شـــتاب‌دهنده‌ها را از‬ ‫نقش‌آفرینـــان و بازیگـــران اصلـــی زیســـت‌بوم فنـــاوری‬ ‫و انـــرژی نـــام بـــرد‪.‬‬ ‫او همچنی ــن ب ــا اش ــاره ب ــه خ ــای ج ــدی فعالی ــت‬ ‫شـــتاب‌دهنده‌ها و اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه انـــرژی‪،‬‬ ‫از عالق ــه معاون ــت علم ــی ب ــه توس ــعه هرچ ــه بیش ــتر‬ ‫شـــتاب‌دهنده‌ها در بخش‌هایـــی ماننـــد حمل‌ونقـــل‪،‬‬ ‫عرضـــه و تقاضـــا به‌منظـــور بهینه‌ســـازی فرآیندهـــا در‬ ‫مص ــرف ان ــرژی خب ــر داد‪.‬‬ ‫او بابیـــان این‌کـــه معاونـــت علمـــی عالقه‌منـــد‬ ‫اســـت بخـــش خصوصـــی را وارد عرصه‌هـــای انـــرژی‬ ‫کنـــد؛ اظهـــار امیـــدواری کـــرد‪ :‬ایـــن نشســـت بـــا‬ ‫تبادل‌نظره ــای ص ــورت گرفت ــه بی ــن ش ــرکت‌کنندگان‬ ‫نقـــش مهمـــی در ایـــن عرصـــه داشـــته باشـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فرابورس ‪:‬‬ ‫شرکت های اروپایی و حاشیه خلیج فارس‬ ‫به دنبال استارتاپ های ایرانی هستند‬ ‫مدیرعام ــل فراب ــورس ای ــران گف ــت‪ :‬س ــرمایه گ ــذاران‬ ‫کشـــورهای اروپایـــی و حاشـــیه خلیـــج فـــارس‬ ‫بـــه دنبـــال جـــذب اســـتارتاپ هـــای ایرانـــی هســـتند‬ ‫تـــا ایـــده هـــای آنهـــا را بـــه خـــارج از کشـــور منتقـــل‬ ‫کننـــد‪.‬‬ ‫امیـــر هامونـــی در گفـــت و گـــو بـــا ایرنـــا بـــا اشـــاره‬ ‫به حمایـــت بـــازار ســـرمایه از اســـتارتاپ هـــا و‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان داخل ــی‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫بیـــن ســـرمایه گـــذاران داخلـــی و خارجـــی بـــرای‬ ‫حمایـــت از اســـتارتاپ هـــا رقابـــت وجـــود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل فرابـــورس افـــزود‪ :‬ســـرمایه گـــذاران‬ ‫داخل ــی‪ ،‬بای ــد حمای ــت ج ــدی ت ــری از اس ــتارتاپ ه ــای‬ ‫داخلـــی داشـــته باشـــند زیـــرا در صـــورت فقـــدان‬ ‫حمای ــت داخل ــی‪ ،‬ش ــرکت ه ــای خارج ــی ب ــه راحت ــی‬ ‫اقـــدام بـــه جـــذب آنهـــا مـــی کننـــد‪.‬‬ ‫هامون ــی ب ــه توج ــه وی ــژه خارج ــی ه ــا ب ــه کس ــب‬ ‫و کارهـــای نویـــن ایرانـــی اشـــاره کـــرد و ادامـــه داد‪ :‬در‬ ‫برخـــی مـــوارد‪ ،‬ســـرمایه گـــذاران خارجـــی اقـــدام‬ ‫بـــه جـــذب اســـتارتاپ هـــای ایرانـــی کـــرده انـــد‬ ‫بـــه طـــوری کـــه گـــروه کاری مربوطـــه را بـــه طـــور‬ ‫کامـــل بـــه خـــارج از کشـــور انتقـــال داده انـــد‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬ســـرمایه گـــذاران کشـــورهای اروپایـــی‬ ‫و حاشـــیه خلیـــج فـــارس از جملـــه مهمتریـــن‬ ‫ســـرمایه گذارانـــی هســـتند کـــه اســـتارتاپ هـــای‬ ‫ایرانـــی را جـــذب کـــرده انـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل فرابـــورس دربـــاره حمایـــت از کاال و‬ ‫ای ــده ه ــای ایران ــی‪ ،‬گف ــت‪ :‬از برنام ــه های ــی ک ــه ب ــرای‬ ‫حمایـــت از شـــرکت هـــای نوپـــا و ایـــده هـــای جدیـــد‬ ‫ارای ــه ش ــده‪ ،‬برگ ــزاری جش ــنواره فی ــن اس ــتارز ‪2018‬‬ ‫بـــا هـــدف معرفـــی اســـتارتاپ هـــا و برقـــراری ارتبـــاط‬ ‫میـــان آنهـــا و ســـرمایه گـــذاران اســـت‪.‬‬ ‫هامونـــی بـــا بیـــان اینکـــه ایـــن همایـــش بـــا‬ ‫حضـــور ســـرمایه گـــذاران داخلـــی و خارجـــی برگـــزار‬ ‫مـــی شـــود‪ ،‬افـــزود‪ :‬در ایـــام برگـــزاری فیـــن اســـتارز‬ ‫‪ 2727( 2018‬تـــا ‪ 30‬فروردیـــن) ‪ 140‬میلیـــارد ریـــال‬ ‫توس ــط ش ــرکت ه ــای داخل ــی در بخ ــش اس ــتارتاپ ه ــا‬ ‫ســـرمایه گـــذاری شـــده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا‪ ،‬بـــا توجـــه بـــه حمایـــت‬ ‫ناکافـــی بانـــک هـــا و شـــرکت هـــا از ایـــده هـــای‬ ‫جدیـــد‪ ،‬طـــرح هـــای نوپـــا در تامیـــن منابـــع مالـــی و‬ ‫نقدینگ ــی دچ ــار مش ــکل ان ــد‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس ت ــاش‬ ‫ش ــده اس ــت ب ــا پذی ــرش ای ــن ش ــرکت ه ــا ی ــا ط ــرح‬ ‫پیشـــنهادهای آنهـــا در بـــازار ســـرمایه و فرابـــورس‪،‬‬ ‫امـــکان حمایـــت از ایـــن ایـــده هـــا و طـــرح هـــای‬ ‫نوپ ــا ک ــه بیش ــتر از س ــوی جوان ــان ارای ــه م ــی ش ــود‪،‬‬ ‫فراهـــم آیـــد‪.‬‬ ‫پیـــش از ایـــن بـــا راه انـــدازی صنـــدوق هـــای‬ ‫جســـورانه در بـــازار ســـرمایه و بـــورس تـــاش شـــده‬ ‫اس ــت از ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان و نوپ ــا حمای ــت‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫از پارســـال نیـــز بـــازار ســـرمایه و فرابـــورس بـــرای‬ ‫حمایـــت از طـــرح هـــای جدیـــد در بخـــش فنـــاوری‬ ‫مالـــی‪ ،‬برگـــزاری جشـــنواره «فین‌‌اســـتارز» را آغـــاز‬ ‫کـــرد‪.‬‬ ‫ســـرمایه گـــذاری جســـورانه (‪ )Venture Capital‬یـــک‬ ‫مـــدل ســـرمایه گـــذاری بـــرای راه انـــدازی کســـب و‬ ‫کارهـــای نوپاســـت کـــه در بـــازار ســـرمایه آغـــاز بـــه‬ ‫کار کـــرده اســـت؛ ایـــن نـــوع ســـرمایه گـــذاری‪ ،‬منبـــع‬ ‫بســـیار مهمـــی بـــرای راه انـــدازی کســـب و کارهایـــی‬ ‫اســـت کـــه کوچکتـــر از آن هســـتند کـــه بتواننـــد‬ ‫بـــه بـــازار ســـرمایه یـــا بانـــک هـــا دسترســـی داشـــته‬ ‫باشـــند‪.‬‬ ‫در واق ــع صن ــدوق ه ــای س ــرمایه گ ــذاری جس ــورانه‬ ‫حلق ــه مفق ــوده می ــان دان ــش و ش ــرکت ه ــای دان ــش‬ ‫بنی ــان و ث ــروت آفری ــن را پ ــر م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ایـــن کســـب وکارهـــا بـــه طـــور عمومـــی ریســـک‬ ‫ب ــاال و ب ــه تب ــع بازده ــی باالی ــی ب ــرای س ــرمایه گ ــذار‬ ‫دارنـــد ‪.‬‬ ‫●●●‬ ‫معاون فرهنگی دانشگاه تهران خبر داد‪:‬‬ ‫راه‌اندازی مدرسه استارت‌آپ در دانشگاه تهران‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی دانش ــگاه ته ــران از ایج ــاد مدرس ــه‬ ‫اســـتارتاپ بـــا هـــدف توســـعه کارآفرینـــی در ایـــن‬ ‫دانشـــگاه خبـــر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش عصرارتبـــاط‪ ،‬مجیـــد سرســـنگی در‬ ‫نشســـت خبـــری در دانشـــگاه تهـــران گفـــت‪ :‬برنامـــه‬ ‫داریـــم مدرســـه اســـتارتاپ را در ایـــن دانشـــگاه ایجـــاد‬ ‫کنی ــم ت ــا ب ــر اس ــاس آن بتوانی ــم دانش ــجویان را ب ــرای‬ ‫توســـعه خالقیـــت‪ ،‬کارآفرینـــی و کســـب و کار ترغیـــب‬ ‫کنیـــم‪.‬‬ ‫وی اظهـــار داشـــت‪ :‬دانشـــگاه تهـــران در ســـال‬ ‫جـــاری برنامه‌هـــای ویـــژه‌ای بـــرای کارآفرینـــی‬ ‫دانشـــجویان پیش‌بینـــی کـــرده‌ اســـت‪.‬‬ ‫معـــاون فرهنگـــی دانشـــگاه تهـــران خاطرنشـــان‬ ‫کـــرد‪ :‬بـــه طـــور مثـــال هفتـــه کارآفرینـــی در ایـــن‬ ‫دانشـــگاه برگـــزار می‌شـــود کـــه در ایـــن هفتـــه از‬ ‫دانشـــجویان و فارغ‌التحصیـــان برتـــر در ایـــن حـــوزه‬ ‫تقدیـــر خواهـــد شـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫افشین کالهی ‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌ها سال سختی پیش رو دارند‬ ‫ریی ــس کمیس ــیون جوان ــان‪ ،‬کارآفرین ــی‬ ‫و کســـب‌وکارهای نویـــن دانش‌بنیـــان‬ ‫معتق ــد اس ــت اگ ــر ش ــرایط فعل ــی در س ــال‬ ‫‪ ۹۷‬ثب ــات داش ــته باش ــد‪ ،‬ب ــا رش ــدی بی ــن‬ ‫دو تـــا ســـه درصـــد مواجـــه خواهیـــم بـــود‬ ‫امـــا اگـــر مناســـبات سیاســـی بین‌المللـــی‬ ‫مســـیر جدیـــدی را آغـــاز کنـــد و آمریـــکا‬ ‫تصمی ــم ب ــه خ ــروج از برج ــام بگی ــرد‪ ،‬قطع ــا‬ ‫ش ــرایط بدت ــر ش ــده و حت ــی احتم ــال رش ــد‬ ‫اقتص ــادی منف ــی وج ــود دارد‪.‬‬ ‫افشـــین کالهـــی گفـــت‪ :‬چنـــد هـــدف‬ ‫ب ــزرگ اقتص ــادی در برنام ــه شش ــم توس ــعه‬ ‫در دســـتور کار اســـت کـــه تحقـــق رشـــد‬ ‫‪ ۸‬درصـــدی ســـاالنه اقتصـــادی از جملـــه‬ ‫آن اســـت و بایـــد حـــدود یـــک میلیـــون‬ ‫فرص ــت ش ــغلی در ه ــر س ــال ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫کاله ــی معتق ــد اس ــت زمان ــی برنام ــه شش ــم در ح ــال‬ ‫تصویـــب بـــود کـــه برجـــام تـــازه امضـــا شـــده بـــود‪،‬‬ ‫نســـبت بـــه وضعیـــت اقتصـــادی کشـــور امیـــدواری‬ ‫وجـــود داشـــت و احتمـــال ایـــن کـــه ســـرمایه‌گذاری‬ ‫مســـتقیم خارجـــی در کشـــور باشـــد زیـــاد بـــود‪.‬‬ ‫او تصری ــح ک ــرد‪ :‬در آن زم ــان ای ــن برداش ــت وج ــود‬ ‫داشـــت کـــه بـــه چنیـــن رشـــدی دســـت می‌یابیـــم‪،‬‬ ‫امـــا اتفاقاتـــی ماننـــد انتخابـــات ریاســـت جمهـــوری‬ ‫آمریـــکا‪ ،‬رســـیدن بـــه هـــدف تعییـــن شـــده را در‬ ‫هالـــه‌ای از ابهـــام فـــرود بـــرد‪.‬‬ ‫کالهـــی دربـــاره وضعیـــت بنگاه‌هـــای اقتصـــادی‬ ‫می‌گــ ــوید‪ :‬می‌تــ ــوان گف ــت ب ــا تجرب ــه رش ــد چهــ ــار‬ ‫درصـــدی در ســـال ‪ ۹۶‬مقـــداری از رکـــود بنگاه‌هـــا‬ ‫کاســـته شـــد‪ ،‬امـــا بـــه دلیـــل مشـــکل‌های‬ ‫انباشـــته ایـــن شـــرکت‌ها و بنگاه‌هـــای‬ ‫اقتصـــــادی شــاهـــــد ورشکســـتگی‬ ‫بیشـــتری بـــوده و هســـتیم‪ ،‬بـــه خصـــوص‬ ‫شـــرکت‌های جـــوان و اســـتارت آپ‌هـــا‬ ‫در ســـال جدیـــد خـــروج از کار بیشـــتری‬ ‫خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس کمیسیـــــون جوانــان‪،‬‬ ‫کارآفرینــی و کســب‌وکارهای نویــن‬ ‫دانش‌بنیــان ســال ‪ ۹۷‬بــرای اســتارت‌آپ‌های‬ ‫موفــق ســالی روشــن اســت‪.‬‬ ‫او معتقد است سال ‪ ۹۶‬برای استارت‌آپ‌ها‬ ‫سال بدی نبود‪ ،‬خصوصا حمایت دولت و اتاق‬ ‫بازرگانی از کسب‌وکارهای جدید باعث شد‬ ‫در فضای گلخانه‌ای رشد نسبتا خوبی داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کالهــی ادامــه داد‪ :‬ایــن کســب‌وکارهای جدیــد در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬از فضــای گلخانـه‌ای فاصلــه گرفتــه وارد فضای‬ ‫واقعــی می‌شــوند‪ ،‬بنابرایــن‪ ،‬تمــام مشــکالت حــوزه‬ ‫کســب‌وکار را تجربــه خواهنــد کــرد امــا شــرکت‌هایی‬ ‫کــه در حــال رشــد ســریع بــوده و موفــق هســتند‪ ،‬شــامل‬ ‫ایــن قاعــده نمی‌شــوند‪.‬‬ ‫سرپرست پارک فناوری کرمان خبر داد؛‬ ‫سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری کرمــان‬ ‫گفــت‪ :‬پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫کرمــان در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی‬ ‫و در راســتای اقتصــاد دانــش بنیــان از‬ ‫اســتارتاپ هــا در ابعــاد زیرســاختی و مالــی‬ ‫حمایــت مــی کنــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایســـنا‪ ،‬دکترمســـعود‬ ‫ترکـــزاده ماهانـــی بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫شـــکل‌گیری فرهنـــگ کارآفرینـــی و‬ ‫خالقیـــت از ســـنین پاییـــن از مذاکـــره‬ ‫بـــا بخـــش خصوصـــی جهـــت راه‌انـــدازی‬ ‫پـــارک کـــودک و نوجـــوان خبـــر داد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬راه‌انـــدازی کانـــون‬ ‫ش ــکوفایی خالقی ــت پ ــارک فن ــاوری یک ــی‬ ‫دیگـــر از اولویت‌هـــا بـــه شـــمار مـــی‌رود و‬ ‫درای ــن زمین ــه ب ــا آم ــوزش و پ ــرورش وارد‬ ‫مذاکـــره شـــده‌ایم‪.‬‬ ‫دکت ــر ترک ــزاده ماهان ــی اظهارامی ــدواری‬ ‫کـــرد کـــه پـــارک کـــودک و نوجـــوان و پـــارک‬ ‫فنـــاوری هرچـــه ســـریع‌تر راه‌انـــدازی شـــوند‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن از تاســـیس صنـــدوق پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری اســـتان خبـــر داد و افـــزود‪ :‬ایـــن صنـــدوق‬ ‫بـــرای ارائـــه خدمـــات توســـعه تجـــاری ســـازی‬ ‫فنـــاوری بـــه واحدهـــای فنـــاور و شـــرکت هـــای‬ ‫دانشـــگاهی تاســـیس شـــده اســـت‪.‬‬ ‫دکتـــر ترکـــزاده ماهانـــی گفـــت‪ :‬مراکـــز رشـــد‬ ‫وابســـته بـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری در اســـتان‬ ‫کرمـــان رونـــد افزایشـــی داشـــته اســـت و در حـــال‬ ‫حاضـــر در شـــهرهای کرمـــان‪ ،‬زرنـــد‪ ،‬رفســـنجان‪،‬‬ ‫ســـیرجان و بـــم فعـــال هســـتند‪.‬‬ ‫سرپرس ــت پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان کرم ــان‬ ‫از برگـــزاری اســـتارتاپ‌ها بـــه صـــورت فصلـــی در‬ ‫ســال جــاری در دانشــگاه تحصیــات تکمیلــی صنعتــی‬ ‫و فنـــاوری پیشـــرفته خبـــر داد و گفـــت‪:‬‬ ‫اســـتارتاپ‌ها یکـــی از فرمــت‌هـــــای‬ ‫پـــرورش ایـــده در قالـــب فرآیندهـــای‬ ‫چنـــد روزه اســـت و می‌تـــوان آنهـــا را‬ ‫شـــرکت‌های نوپایـــی دانســـت کـــه بـــا‬ ‫یـــک ایـــده اولیـــه شـــروع می‌کننـــد و‬ ‫می‌تواننـــد بـــه ســـرعت رشـــد کـــرده و‬ ‫بـــه درآمـــد برســـند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬پـــارک علـــم و فنـــاوری از‬ ‫برگـــزاری اســـتارتاپ‌ها حمایـــت مالـــی‬ ‫و زیرســـاختی انجـــام خواهـــد داد و ایـــن‬ ‫زیرســـاخت‌ها در دانشـــگاه تحصیـــات‬ ‫تکمیلـــی وصنعتـــی پیشـــرفته مهیاســـت‪.‬‬ ‫سرپرســت پــارک علــم و فنــاوری اســتان‬ ‫کرمــان بــا تاکیــد بــر لــزوم اشــتغال‌زایی‬ ‫دانش‌بنیــان در کشــور گفــت‪ :‬آمــاده‬ ‫تربیــت تســهیل‌گران کســب و کارهــای‬ ‫نوپــا در حوزه‌هــای مختلــف هســتیم‪.‬‬ ‫دکت ــر ترک ــزاده ب ــا بی ــان ای ــن مطل ــب خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬بای ــد ب ــه س ــمت کس ــب و کاره ــای جدی ــد ک ــه‬ ‫نی ــاز ب ــه س ــرمایه‌گذاری پایین ــی دارن ــد‪ ،‬بروی ــم ک ــه‬ ‫اســـتارتاپ‌ها در ایـــن زمینـــه راهگشـــا هســـتند‪.‬‬ ‫وی در همیـــن راســـتا‪ ،‬تربیـــت منتورهـــا‬ ‫(تســـهیل‌گران) در حـــوزه کســـب و کار اســـتان را‬ ‫بـــا اهمیـــت توصیـــف کـــرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫حمایت زیرساختی و مالی از استارتاپ‌ها‬ ‫‪71‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس صندوق نوآوری و شکوفایی‪:‬‬ ‫استارت‌آپ‌های علوم انسانی زیر چتر صندوق نوآوری و شکوفایی می‌روند‬ ‫رییس کمیسیون جوانان‪ ،‬کارآفرینی و‬ ‫کسب‌وکارهای نوین دانش‌بنیان مطرح کر‬ ‫قانــون حمایــت از شــرکت‌ها و موسســات‬ ‫دانش‌بنیــان مصــوب ســال ‪ ۱۳۸۹‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ‪ ۱۳‬مــاده و ‪ ۶‬تبصــره اســت کــه ابتــدا ایــن‬ ‫شــرکت هــا را تعریــف کــرده و حمایــت هــا و تســهیالت‬ ‫دولتــی شــامل آن‌هــا را برمی‌شــمارد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا بــر اســاس مــاده ‪ ۵‬ایــن قانــون‪،‬‬ ‫صندوقــی تحــت عنــوان صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی‬ ‫وابســته بــه شــورای عالــی علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری و‬ ‫زیــر نظــر رییــس شــورا تاســیس می‌شــود‪ .‬منابــع مالــی‬ ‫صنــدوق شــامل کمک‌هــای دولــت‪ ،‬اعتبــارات منــدرج‬ ‫در بودجــه ســاالنه‪ ،‬هرگونــه کمــک و ســرمایه‌گذاری‬ ‫اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و شــرکت هــای دولتــی‬ ‫وابســته و تابــع‪ ،‬نهادهــای عمومــی غیردولتــی و‬ ‫شــهرداری هــا و شــرکت هــای وابســته و تابــع اســت‪.‬‬ ‫صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در ســال ‪ ۹۱‬بــا‬ ‫ســرمایه اولیــه ‪ ۳‬هــزار میلیــارد تومــان بــه تصویــب‬ ‫هیــات وزیــران رســید‪ .‬صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــر‬ ‫اســاس قانــون مــی توانــد تســهیالت و وام بالعــوض در‬ ‫اختیــار صاحبــان شــرکت‌ها و موسســات دانش‌بنیــان‬ ‫قــرار دهــد بــه شــرطی کــه مجــوز دانش‌بنیــان را‬ ‫دریافــت کــرده باشــند‪.‬‬ ‫مجــوز ایــن شــرکت‌ها را کارگــروه ارزیابــی‬ ‫و تشــخیص صالحیــت شــرکت‌ها و موسســات‬ ‫دانش‌بنیــان در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری پــس از بررســی دقیــق شــاخص‌های مدنظــر‬ ‫اعطــا می‌کنــد‪.‬‬ ‫بــا درنظــر گرفتــن قــوت و رونــق اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫در کشــور طــی ســال‌های اخیــر بــه نظــر می‌رســد‬ ‫شــرکت‌های فعــال در زمینــه علــوم انســانی نیــز نیــاز‬ ‫بــه حمایــت دارنــد امــا صنــدوق نــوآوری و شــکوفای بــه‬ ‫موجــب قانــون اجــازه حمایــت از ایــن اســتارت‌آپ‌ها را‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫بهــزاد ســلطانی در مــورد رایزنی‌هــا بــرای ارایــه‬ ‫دســته‌بندی جدیــدی از شــرکت‌های دانش‌بنیــان‬ ‫توضیــح داد‪ :‬حــدود ‪ ۵‬ســال قبــل کــه مشــاور معاونــت‬ ‫علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــودم‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری کارشناســان در ایــن معاونــت ابتــدا تعریفــی‬ ‫از شــرکت‌های دانش‌بنیــان ارایــه دادیــم و بعــد‬ ‫شــرکت‌های نوپــا و صنعتــی را بــه آن اضافــه کردیــم‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی مکانیــک‬ ‫دانشــگاه کاشــان بــا اشــاره بــه این‌کــه مشــکالتی در‬ ‫تعریــف ایــن قانــون وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه عنــوان مثــال‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها و شــرکت‌های مرتبــط بــا علــوم انســانی‬ ‫یــا شــرکت‌های مهندســی و طراحــی در ایــن تعریــف‬ ‫نیســتند‪ .‬ایــن مشــکالت را فهرســت کرده‌ایــم کــه بــه‬ ‫هفــت یــا هشــت مــورد می‌رســد و بــا توجــه بــه ایــن‬ ‫مشــکالت در صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی گروهــی‬ ‫تشــکیل شــد تــا بــه تعریفــی جدیــد و دســته‌بندی از‬ ‫ایــن شــرکت‌ها برســیم‪.‬‬ ‫ســلطانی تاکیــد کــرد‪ :‬تعریــف از شــرکت‌های‬ ‫دانش‌بنیــان در حــوزه کاری صنــدوق نــوآوری و‬ ‫شــکوفایی نیســت‪ ،‬بلکــه جــزو وظایــف کارگــروه‬ ‫ارزیابــی و تشــخیص صالحیــت شــرکت‌ها و موسســات‬ ‫دانش‌بنیــان در معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت‬ ‫جمهــوری اســت و صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی بــه‬ ‫عنــوان یکــی از اعضــای ایــن کارگــروه مطالعــه‌ای در‬ ‫ایــن زمینــه انجــام داده‪ ،‬خــود کارگــروه هــم مطالعاتــی‬ ‫انجــام داده و در نهایــت جمــع تصمیــم می‌گیــرد‪.‬‬ ‫رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی توضیــح داد‪:‬‬ ‫بــر اســاس پیشــنهاد مــا از ایــن پــس اســتارت‌آپ‌ها‬ ‫ی نــو) نیــز می‌تواننــد جــزو شــرکت‌های‬ ‫(‌کس ـب‌وکارها ‌‬ ‫دانش‌بنیــان تعریــف شــوند‪ .‬مــا تمایــل داریــم از ابتــدا‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها شــکل شــرکت بــه خــود بگیرنــد؛ ایــن‬ ‫کار فوایــد زیــادی دارد یکــی این‌کــه در پیــش رشــدهای‬ ‫مرکــز رشــد هــم از ایــن شــرکت‌ها داریــم و وقتــی بــه‬ ‫نــام شــرکت ثبــت شــوند صنــدوق می‌توانــد بــه آن‌هــا‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬آمــاده هســتیم بــه ایــن شــرکت‌ها بــا‬ ‫شــرایطی اعتبــار بالعــوض بدهیــم امــا االن دســت مــا‬ ‫بســته اســت‪.‬‬ ‫عضــو هیــات علمــی گــروه مهندســی مکانیــک‬ ‫دانشــگاه کاشــان تاکیــد کــرد‪ :‬همچنیــن اگــر کار‬ ‫کارشناســی شــود شــرکت‌های فعــال در زمینــه علــوم‬ ‫انســانی هــم می‌تواننــد در ایــن تقســیم‌بندی قــرار‬ ‫گیرنــد‪ ،‬زیــرا فنــاوری بــه معنــای عــام؛ یعنــی کاربــردی‬ ‫کــردن دانــش اگــر ایــن تفســیر را از کلمــه فنــاوری بکنیم‬ ‫ایــن شــرکت‌ها را نیــز در بــر می‌گیــرد‪.‬‬ ‫ســلطانی تصریــح کــرد‪ :‬البتــه تصمیم‌گیــری نهایــی‬ ‫در ایــن زمینــه نیــاز بــه تعییــن معیارهــای مشــخص‬ ‫دارد کــه کــدام فعالیت‌هــا در علــوم انســانی در لبــه‬ ‫مــرز دانــش اســت و بایــد دانش‌بنیــان حســاب شــود‬ ‫همچنیــن در جامعــه کاربــرد دارد‪.‬‬ ‫او گفــت‪ :‬نظریــه دادن در علــوم انســانی را نمی‌تــوان‬ ‫دانش‌بنیــان حســاب کــرد؛ از آن‌جایــی کــه علــوم‬ ‫انســانی در اجتمــاع کاربــرد دارد و کاربــردی کــه در‬ ‫ســطح بــاال بــا اســتفاده از دانــش باشــد‪ ،‬می‌تــوان آن‬ ‫را فنــاوری بــه شــمار آورد‪.‬‬ ‫ســلطانی گفــت‪ :‬قانــون حمایــت از شــرکت‌ها و‬ ‫موسســات دانش‌بنیــان صنــدوق را موظــف می‌کنــد‬ ‫فقــط از ایــن نــوع شــرکت‌ها حمایــت کنــد‪ .‬حمایــت‬ ‫از اســتارت‌آپ‌ها در معاونــت علمــی و فنــاوری یــا در‬ ‫مراکــز رشــد و پیــش رشــد پارک‌هــای عل ‌مو‌فنــاوری‬ ‫ممکــن اســت امــا پیشــنهاد می‌دهیــم بــا تغییــر‬ ‫و تعدیــل قانــون بــه ســوی حمایــت از ایــن نــوع‬ ‫اســتارت‌آپ‌ها برویــم‪.‬‬ ‫تفاهم‌نامه با سازمان‬ ‫پژوهش‌های علمی و صنعتی‬ ‫رییــس صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی در مــورد‬ ‫تفاهــم نامــه ایــن صنــدوق بــا ســازمان پژوهش‌هــای‬ ‫علمــی و صنعتــی ایــران نیــز توضیــح داد‪ :‬اعضــای هیــات‬ ‫علمــی ســازمان در گــروه هــای کارشناســی صنــدوق‬ ‫حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫ســلطانی گفــت‪ :‬قــرار بــود از تــوان علمــی آن‌هــا در‬ ‫تجــاری ســازی اختراعــات اســتفاده کنیــم کــه ایــن کار‬ ‫نیــز انجــام شــده امــا ممکــن اســت ســازمان در هیــات‬ ‫امنــا نیــاز بــه مصوبــه ای داشــته باشــد و ممکــن اســت‬ ‫بــه ســمت ایجــاد صنــدوق تجاری‌ســازی مشــترک‬ ‫پیــش برویــم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫استارتاپ آموزشی کارآفرینی و کسب و کار در گلستان برگزار شد‬ ‫‪72‬‬ ‫مدیرعام ــل جمعی ــت ه ــال احم ــر گلس ــتان گف ــت‪:‬‬ ‫کارگاه آموزش ــی و اس ــتارتاپ کارآفرین ــی مبان ــی کس ــب‬ ‫و کار (بومینـــو) بـــا محوریـــت پیشـــگیری از اعتیـــاد‬ ‫ویـــژه اعضـــای برتـــر جوانـــان گلســـتان برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی جمعیـــت هـــال‬ ‫احم ــر گلس ــتان؛ حس ــین احم ــدی در آیی ــن افتتاحی ــه‬ ‫اســـتارتاپ آموزشـــی کارآفرینـــی و کســـب و کار‬ ‫گلس ــتان اظه ــار ک ــرد‪ :‬مش ــارکت س ــازمان جوان ــان در‬ ‫تربیـــت نیروهـــای جـــوان و مســـتعد در حـــوزه هـــای‬ ‫مختلـــف بـــا محوریـــت پیشـــگیری از آســـیب هـــای‬ ‫اجتماعـــی اقدامـــی شایســـته و قابـــل تقدیـــر اســـت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــازمان جوان ــان ب ــه عن ــوان درگاه ورودی‬ ‫جمعی ــت ه ــال احم ــر در ح ــوزه آم ــوزش و ش ــکوفایی‬ ‫اس ــتعداد ه ــای جوان ــان ت ــا ب ــه ام ــروز وظای ــف خوی ــش‬ ‫را ب ــه درس ــتی ب ــه منص ــه ظه ــور رس ــانده اس ــت‪.‬‬ ‫احمـــدی گفـــت‪ :‬در عصـــر جدیـــد دغدغـــه اصلـــی‬ ‫دول ــت ه ــا در ح ــوزه توس ــعه و پیش ــرفت هم ــه جانب ــه‬ ‫می ــزان برخ ــورداری آح ــاد مختل ــف جامع ــه از اساس ــی‬ ‫تری ــن نیازهاس ــت ک ــه در ای ــن می ــان بح ــث آم ــوزش از‬ ‫جایـــگاه ویـــژه ای برخـــوردار اســـت‪.‬‬ ‫وی ضمـــن تأکیـــد بـــر انعقـــاد تفاهـــم نامـــه هـــای‬ ‫متعـــدد جمعیـــت هـــال احمـــر بـــا نهادهـــای دولتـــی‬ ‫و وزارتخانـــه هـــا در حـــوزه آمـــوزش جوانـــان گفـــت‪:‬‬ ‫بســـتر هـــای مناســـب در مجموعـــه جمعیـــت هـــال‬ ‫احمـــر توانســـته شـــرایط تربیـــت نیروهـــای جـــوان‬ ‫بـــه عنـــوان ســـازندگان فـــردای ایـــران اســـامی را در‬ ‫حـــوزه هـــای مختلـــف فراهـــم آورد‪.‬‬ ‫گفتنـــی اســـت کارگاه آموزشـــی و اســـتارتاپ‬ ‫کارآفرینـــی و مبانـــی کســـب و کار (بومینـــو) بـــا‬ ‫محوریـــت پیشـــگیری از اعتیـــاد ویـــژه اعضـــای برتـــر‬ ‫جوانـــان‪ ،‬بـــه میزبانـــی معاونـــت امـــور جوانـــان هـــال‬ ‫احمـــر گلســـتان و بـــا مشـــارکت ســـتاد مبـــارزه بـــا‬ ‫مـــواد مخـــدر بـــه مـــدت دو روز برگـــزار شـــد‪.‬‬
‫اخبار‬ ‫استارت آپ‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فن بازار‬ ‫◄ گزارشی از سیزدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی‬ ‫نمایشگاهی از خالقیت نوجوانان ایرانی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫◄ مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز تشریح کرد‬ ‫دلیل برگزاری فن بازار تخصصی صنعت گاز و نحوه حمایت از استارت آپ ها‬ ‫◄ فین‌استارز ‪ 2018‬فضایی برای ایده‌پردازی فعاالن فین‌تک و جذب سرمایه و توسعه استارت آپ ها‬ ‫◄ اخبار‬ ‫‪73‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارشی از سیزدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی‬ ‫نمایشگاهی از خالقیت نوجوانان ایرانی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان که اکنون یکی از بزرگترین جشنواره‌های دانش‌آموزی است امسال با حضور ‪ 7500‬دانش‌آموز از سراسر کشور‬ ‫برگزار شد و طرح‌های جذاب و متنوعی در آن ارائه شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬دانشگاه شهید بهشتی ‪ 24‬و ‪ 25‬فروردین ماه میزبان ‪ 7500‬دانش‌آموز خالق و پژوهشگر از سراسر کشور بود‬ ‫که در سیزدهمین جشنواره پروژه‌های دانش‌آموزی تبیان شرکت کرده بودند‪.‬‬ ‫آشنایی با پروژه‌های جالب وخالقانه دانش آموزان از یک سو و روبه‌رو شدن با نوجوانان پرانرژی و سرشار از امید و اعتماد به نفس از سوی دیگر‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاه را جذاب و دیدنی کرده بود‪.‬‬ ‫‪74‬‬ ‫و چنـد ویبـره موبایـل‪ ،‬پالسـتیک‪ ،‬سـیم‌های لخـت‬ ‫شـده بـه صـورت شـبکه شـطرنجی اسـتفاده شـده‬ ‫اسـت تـا هـم پیـام درد به مرکـز عصبی نرسـد و هم‬ ‫عضلـه منقبـض و خشـک نشـود‪.‬‬ ‫دختران راکت‌ساز‬ ‫پرینـاز شـریفی کالس هفتـم مدرسـه فرزانـگان‬ ‫اسـت و در بخـش راکـت آبـی در ایـن دوره از‬ ‫مسـابقات شـرکت کـرده اسـت‪ ،‬در ایـن بخـش از‬ ‫مسـابقه بیشـترین مسـافتی کـه توسـط راکـت طی‬ ‫می‌شـود ملاک ارزیابـی اسـت و پرینـاز و گروهـش‬ ‫ً‬ ‫قبلا در مسـابقات دیگر هـم رتبه‌های خوبی کسـب‬ ‫کرد ه‌انـد‪.‬‬ ‫پرینـاز حیـن توضیـح دادن فرآیند سـاخت راکت‬ ‫آبـی گریـزی بـه بحـث حـذف مـدارس سـمپاد از‬ ‫متوسـطه اول هـم می‌زنـد و می‌گویـد‪ :‬دانش‌آموزان‬ ‫سـمپاد در همـه ابعـاد فعالیت می‌کننـد و بحث تک‬ ‫بعـدی بـودن سـمپادی‌ها‪ ،‬تنهـا تفکـر قدیمـی نقش‬ ‫بسـته در برخـی اذهان اسـت‪.‬‬ ‫آشنایی با پروژه‌های جالب وخالقانه‬ ‫دانش آموزان از یک سو و روبه‌رو شدن‬ ‫با نوجوانان پرانرژی و سرشار از امید‬ ‫و اعتماد به نفس از سوی دیگر‪ ،‬این‬ ‫نمایشگاه را جذاب و دیدنی کرده بود‬ ‫آتلی که مانع خشـک شدن عضله شما می‌شود!‬ ‫دنیـز ارادتـی پایـه دهم از مدرسـه فرزانگان اسـت‬ ‫و بـا دوسـت خـود آتلـی طراحـی کـرده اسـت که در‬ ‫صـورت اسـتفاده از آن پـس از بهبـود ناحیه شکسـته‬ ‫شـده‪ ،‬فـرد نیـازی بـه گذرانـدن مراحـل فیزیوتراپی‬ ‫نـدارد‪ .‬ایـده ایـن کار زمانـی که پـای دنیز شکسـته‬ ‫بـود بـه ذهنش رسـید‪.‬‬ ‫او مـی گویـد‪ :‬در ایـن آتـل از یـک باطـری قوی‬ ‫گیاهان دارویی و درمان هلیکوباکتر‬ ‫شـایلین بهـادری‪ ،‬مانلـی اخـوان‪ ،‬سـما سـادات‬ ‫طباطبایـی پـور و فاطمـه رضایـی بـا کمـک یکدیگر‬ ‫بـا اسـتفاده ازبابونـه‪ ،‬بـرگ سـنا‪ ،‬آویشـن‪ ،‬نعنـاع‪،‬‬ ‫شـیرین بیـان و بارهنـگ دارویی سـاخته انـد که می‬ ‫توانـد بـرای از بیـن بـردن هلیکوباکتـر معـده مـورد‬ ‫اسـتفاده قـرار بگیـرد‪.‬‬ ‫محدثـه رحیمـی و کیانـا هاشـمی هم با اسـتفاده‬ ‫از تکنولـوژی اینترنت اشـیا‪ ،‬پروژه‌ای را به نمایشـگاه‬ ‫آورده‌انـد کـه می‌تواند کنتـرل ‪ PH‬و دمای آب را در‬ ‫حوضچه‌هـای بـزرگ پـرورش ماهـی قـزل آال انجام‬ ‫دهـد و مـرگ و میـر ماهی‌ها را کاهـش دهد‪.‬‬ ‫سـیما جعفـری پایـه دهم رشـته فنـی و حرفه‌ای‬ ‫اسـت و در رشـته طراحی دوخت هنرسـتان تهذیب‬ ‫همـدان تحصیـل می‌کنـد‪ ،‬او بـا نـوآوری در طراحی‬ ‫یـک لبـاس عـروس در این جشـنواره شـرکت کرده‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫ایـن لبـاس عـروس بـدون اسـتفاده از گـن مورد‬ ‫اسـتفاده قـرار مـی گیـرد امـا چاقـی شـکمی فـرد‬ ‫را نشـان نمی‌دهـد و یـک لبـاس شـکیل بـرای‬ ‫عروس‌هـای سـایز باالسـت!‬ ‫سیفونی که مخزنش از آب روشویی تأمین‬ ‫می‌شود‬ ‫دو دانش‌آمـــوز دیگـــر هـــم کـــه موضـــوع‬ ‫بحـــران آب برایشـــان اهمیـــت زیـــادی داشـــته‬ ‫اســـت ســـیفونی طراحـــی کرده‌انـــد کـــه از آب‬ ‫مصـــرف شـــده در روشـــویی اســـتفاده می‌کنـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن طـــرح آب روشـــویی از مخزنـــی بـــه‬ ‫ســـیفون هدایـــت می‌شـــود تـــا از هدررفـــت آب‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ظروف یکبار مصرف‬ ‫از پوست میوه و خشکبار‬ ‫ســـارا خواجـــه رئـــوف و شـــیما وکیلـــی دانـــش‬ ‫آمـــوزان پایـــه دهـــم هســـتند‪ ،‬آنهـــا از پوســـت‬ ‫میوه‌هـــا و خشـــکبار‪ ،‬ظـــروف یکبـــار مصرفـــی‬ ‫تهیـــه کرده‌انـــد کـــه بـــرای محیـــط زیســـت و‬ ‫ســـامت انســـان مضـــر نیســـت‪.‬‬ ‫س ــیب‪ ،‬نارنگ ــی و ان ــار از می ــوه های ــی هس ــتند‬ ‫کـــه در کنـــار پوســـت برخـــی خشـــکبار در ایـــن‬ ‫ط ــرح از آنه ــا اس ــتفاده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫کپسولی برای کاهش‬ ‫سکته قلبی‬ ‫محمدحســـین ســـورانی دانـــش آمـــوز پایـــه‬ ‫شش ــمی اس ــت ک ــه ب ــا س ــاخت کپس ــول گیاه ــی‬ ‫آرامبخـــش بـــر پایـــه گیـــاه اســـطوخودوس در ایـــن‬ ‫جش ــنواره حض ــور یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫او مـــی گویـــد‪ :‬گیـــاه اســـطوخودوس آرامـــش‬ ‫بخـــش اســـت و بـــرای تپـــش قلـــب کـــه ناشـــی از‬ ‫اس ــترس روزم ــره اس ــت‪ ،‬مفی ــد اس ــت؛ گی ــاه های ــی‬ ‫چـــون به‌لیمـــو هـــم در ایـــن کپســـول بـــه کار‬ ‫رفت ــه اس ــت ک ــه ترکی ــب آنه ــا مان ــع س ــکته قلب ــی‬ ‫در فـــرد مـــی شـــود‪.‬‬ ‫امیرمهـــدی شـــریف پایـــه دهمـــی اســـت و‬ ‫موشـــک چتـــرداری ســـاخته کـــه بـــا فشـــار هـــوا‬ ‫بـــاال مـــی‌رود‪ ،‬در ایـــن بخـــش مســـابقه هـــر‬ ‫مدادرنگی خوشمزه‬ ‫بدون گرافیت‬ ‫ملیـــکا قاســـمی و هلیـــا زارع دانـــش آمـــوز‬ ‫پایـــه هفتـــم هســـتند کـــه بـــا همـــکاری یکدیگـــر‬ ‫مدادرنگــی‌ای س ــاخته‌اند ک ــه ب ــه ج ــای گرافی ــت‬ ‫از کش ــک و رن ــگ خوراک ــی در آن اس ــتفاده ش ــده‬ ‫اســـت وحـــدود یکســـال اســـت کـــه روی ایـــن‬ ‫طـــرح کار کرده‌انـــد‪.‬‬ ‫هلیـــا مـــی گویـــد‪ :‬خواهـــر کوچکـــم یکبـــار بـــا‬ ‫جوی ــدن مدادرنگ ــی مس ــموم ش ــد و از آنج ــا ب ــود‬ ‫ک ــه س ــاخت مدادرنگــی‌ای ک ــه خوردن ــش باع ــث‬ ‫مس ــمومیت نش ــود ب ــه ذهن ــم خط ــور ک ــرد‪.‬‬ ‫ایـــن مدادرنگـــی خوشـــمزه بـــه انـــدازه ســـایر‬ ‫مدادهـــا محکـــم نیســـت تـــا در گلـــوی کـــودکان‬ ‫گیـــر نکنـــد و راحـــت جویـــده شـــود‪.‬‬ ‫*نم ــی خواهی ــم هن ــر نگارگ ــری و خوشنویس ــی‬ ‫از بی ــن ب ــرود‬ ‫ی ــک گ ــروه ‪ 6‬نف ــره از دانش‌آم ــوزان از قزوی ــن‪،‬‬ ‫پایتخـــت هنـــر خوشنویســـی آمده‌انـــد و مرکـــز‬ ‫فرهنگ ــی و هن ــری نگارگ ــری و مرک ــز خوشنویس ــی‬ ‫را طراحـــی کـــرده انـــد چـــون احســـاس کرده‌انـــد‬ ‫هنـــر نگارگـــری در معـــرض خطـــر اســـت و‬ ‫عالقه‌منـــدی بـــه هنـــر خوشنویســـی هـــم‬ ‫کاهـــش یافتـــه اســـت‪.‬‬ ‫سیدمحمدحســـین جلیلـــی هـــم بـــا دوســـتانش‬ ‫کـــه پایـــه دهمـــی هســـتند از مدرســـه ‪17‬‬ ‫شـــهریور آمده‌انـــد و یـــک مگاسیســـتم پیرامـــون‬ ‫بحـــران کمبـــود آب ســـاخته اســـت‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان از مقطع‬ ‫متوسطه اول هستند‬ ‫الن ــاز فطیرخوران ــی دبی ــر اجرای ــی س ــیزدهمین‬ ‫جشـــنواره پروژه‌هـــای دانـــش آمـــوزی تبیـــان‬ ‫بـــا اشـــاره بـــه افزایـــش ‪ 1500‬نفـــری شـــرکت‬ ‫کننـــدگان در ایـــن جشـــنواره نســـبت بـــه ســـال‬ ‫قبـــل بـــه خبرنـــگار فـــارس می‌گویـــد‪70 :‬‬ ‫درصـــد شـــرکت کننـــدگان امســـال را دختـــران‬ ‫تش ــکیل م ــی دهن ــد و ‪ 30‬درص ــد اف ــراد ش ــرکت‬ ‫کننـــده هـــم پســـران هســـتند و مشـــابه ایـــن‬ ‫ترکی ــب جنس ــیتی در اغل ــب دوره‌ه ــای جش ــنواره‬ ‫وجـــود داشـــته اســـت‪.‬‬ ‫وی ادامـــه مـــی دهـــد‪ :‬تـــاش کردیـــم تـــا‬ ‫پروژه‌هـــا را بـــه ســـمت کاربـــردی بـــودن و‬ ‫مه ــارت مح ــوری س ــوق دهی ــم و ب ــا ای ــن راهب ــرد‬ ‫‪ 35‬گرایـــش بـــه جشـــنواره امســـال اضافـــه شـــد‪.‬‬ ‫دبیـــر اجرایـــی ســـیزهمین جشـــنواره‬ ‫پروژه‌هـــای دانش‌آمـــوزی تبیـــان بـــا بیـــان‬ ‫اینکـــه حمایـــت معنـــوی زیـــادی از صاحبـــان‬ ‫ایده‌ه ــای برت ــر ب ــرای رش ــد آنه ــا داری ــم‪ ،‬اضاف ــه‬ ‫می‌کنـــد‪ :‬دانش‌آمـــوزان برتـــر را بـــه بنیـــاد ملـــی‬ ‫نخب ــگان و جش ــنواره خوارزم ــی معرف ــی می‌کنی ــم‬ ‫و س ــال گذش ــته نی ــز ی ــک پ ــروژه ه ــوا و فض ــا و‬ ‫ی ــک پ ــروژه چ ــای گیاه ــی ب ــه مرحل ــه صنعت ــی‬ ‫ســـازی هدایـــت شـــدند‪.‬‬ ‫فطیرخورانی با بیان اینکه بیشترین تعداد شرکت‬ ‫کنندگان در مقطع متوسطه اول هستند‪ ،‬بیان‬ ‫می‌دارد‪ 3300 :‬نفر از دانش‌آموزان شرکت کننده‬ ‫امسال از مقطع متوسطه اول هستند؛ در دوره‬ ‫متوسطه دوم دانش‌آموزان بیشتر درگیر کنکور‬ ‫می‌شوند اما در دوره متوسطه اول با توجه به رشد‬ ‫اطالعات علمی و فراغت خاطر‪ ،‬زمینه رشد خالقیت‬ ‫را بیشتر مشاهده می‌کنیم‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫جلوگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫زهـــرا قاســـمی دانـــش آمـــوز پایـــه نهمـــی‬ ‫اســـت کـــه در شـــاخه نانـــو ذرات‪ ،‬سنســـور یـــا‬ ‫نانـــو صفحاتـــی بـــا کمـــک دوســـتانش طراحـــی‬ ‫کـــرده اســـت کـــه در صـــورت انتشـــار گاز ‪CO2‬‬ ‫در هـــوا آژیـــر خطـــر را بـــه صـــدا در مـــی آورد‪.‬‬ ‫او مـــی گویـــد‪ :‬گاز منوکســـیدکربن قاتـــل بـــی‬ ‫صـــدا و بـــی بویـــی اســـت کـــه ســـاالنه تعـــدادی‬ ‫از هموطنـــان را بـــه کام مـــرگ مـــی بـــرد و ایـــن‬ ‫ط ــرح در ص ــورت تکمی ــل و حمای ــت م ــی توان ــد از‬ ‫ایـــن مســـئله جلوگیـــری کنـــد‪.‬‬ ‫چقـــدر کـــه چتـــر بیشـــتر در ارتفـــاع بمانـــد‪،‬‬ ‫برتـــر خواهـــد شـــد؛ امیرمهـــدی بـــا ارزیابـــی کار‬ ‫رقبایـــش احتمـــال می‌دهـــد در ایـــن بخـــش اول‬ ‫شـــود‪.‬‬ ‫مهی ــار حس ــینی ه ــم پای ــه نه ــم اس ــت و رب ــات‬ ‫جنگجوی ــی س ــاخته اس ــت ک ــه ضرب ــه زنن ــده دارد‬ ‫و بـــا ربات‌هـــای دیگـــر مبـــارزه کـــرده و ســـوم‬ ‫شـــده اســـت‪ .‬مهیـــار از رودبـــار گیـــان آمـــده‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫ایـــن مگاسیســـتم بـــا طراحـــی جالبـــش‬ ‫نشـــان مـــی دهـــد چگونـــه کـــره زمیـــن بـــا‬ ‫کمبـــود آب در معـــرض نابـــودی قـــرار گرفتـــه‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫‪75‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی گاز تشریح کرد‬ ‫دلیل برگزاری فن بازار تخصصی صنعت گاز‬ ‫و نحوه حمایت از استارت آپ ها‬ ‫اشاره‪:‬‬ ‫دکتـر سـعید پاک‌سرشـت‪ ،‬مدیـر پژوهـش و فناوری شـرکت ملـی گاز ایران اسـت؛ شـرکتی که بـا همکاری مرکـز ملی فن‌بـازار ایران در حاشـیه نمایشـگاه‬ ‫نفـت و گاز و پتروشـیمی‪ ،‬اولیـن اسـتارت‌آپ‌دموی صنعـت گاز را برگزارکـرد‪ .‬در گفت‌وگویـی بـا پاک‌سرشـت از برنامه‌هـای شـرکت ملـی گاز بـرای اسـتفاده از‬ ‫ظرفیـت اسـتارت‌آپ‌های ایرانـی در صنعـت گاز و طرح‌هـا و حمایت‌هایـی که قرار اسـت از این اسـتارت‌آپ‌ها انجام شـود‪ ،‬گفت‌وگـو کرده‌ایـم‪ .‬مهم‌ترین خبری‬ ‫کـه مدیـر پژوهـش و فنـاوری شـرکت ملـی گاز ایران به شـنبه‌پرس داده این اسـت کـه به‌زودی صنـدوق پژوهـش و فناوری این شـرکت در قامت یک وی‌سـی‬ ‫فعالیـت جدی‌تـری را در اکوسیسـتم اسـتارت‌آپی کشـور دنبـال خواهد کرد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫◄ معمـــوال اســـتقبال از تکنولـــوژی در بیـــن‬ ‫نهادهـــا و ســـازمان‌های دولتـــی بـــه کنـــدی‬ ‫صـــورت می‌گیـــرد‪ .‬از ایـــن‌رو اینکـــه شـــرکت‬ ‫ملـــی گاز در ایـــن حـــوزه پیش‌قـــدم شـــده و‬ ‫بـــا همـــکاری فن‌بـــازار رویـــدادی را برگـــزار‬ ‫می‌کنـــد جالب‌توجـــه و البتـــه قابـــل تقدیـــر‬ ‫اســـت‪ .‬چـــه نیـــازی باعـــث شـــده کـــه بـــه‬ ‫ســـمت ایـــن حـــوزه نوآورانـــه بیاییـــد؟‬ ‫‪76‬‬ ‫◄ موض ــوع فن‌ب ــازار تخصص ــی صنع ــت گاز ک ــه ب ــا‬ ‫همـــکاری مرکـــز مل ــی فن‌بـــازار شـــکل گرفتـــه اســـت‪،‬‬ ‫شـــاید اولیـــن فن‌بـــازار تخصصـــی در کشـــور باشـــد و‬ ‫اس ــتارت‌آپ دم ــو اولی ــن روی ــداد اس ــتارت‌آپی مرتب ــط‬ ‫بـــا حـــوزه صنعـــت گاز اســـت‪ .‬مـــا در صنعـــت بـــزرگ‬ ‫گاز نیازهـــای فناورانـــه متعـــددی داریـــم‪ .‬رویه‌هایـــی‬ ‫کـــه تـــا بـــه حـــال اســـتفاده می‌شـــده رویه‌هـــای‬ ‫ســـنتی بـــوده اســـت‪ .‬در اصـــل ایـــن رویه‌هـــا یـــک‬ ‫مســـیر یـــا نحـــوه برخـــورد و مواجهـــه بـــا موضـــوع‬ ‫خاصـــی بـــوده اســـت‪ .‬اســـتفاده از رویه‌هـــای جدیـــد‬ ‫ب ــه ی ــک ض ــرورت ب ــدل ش ــده اس ــت؛ حج ــم نیازه ــا و‬ ‫انتظ ــارات باالس ــت و تقاضاه ــای متع ــددی وج ــود دارد‬ ‫و بــه نظـــر بنــــده‪ ،‬از آن مــهــم‌تـــر‪ ،‬نیـــاز به ایــــجاد‬ ‫یــــک اکوسیســـتم جدیـــد نـــوآوری بـــا تمرکـــز بـــر‬ ‫توســـعه عرضه‌کننـــدگان یـــک نیـــاز ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫امـــروز اگـــر در اکوسیســـتم نـــوآوری کشـــور‬ ‫فن‌بازار تخصصی صنعت گاز‪ ،‬بیش‬ ‫از یک سال پیش شکل گرفته است‬ ‫و در این مدت رویدادهای متعددی را‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫شـــرکت‌های متعـــدد دانش‌بنیـــان و پارک‌هـــای‬ ‫متعـــدد علـــم و فنـــاوری شـــکل گرفته‌انـــد‪ ،‬ایـــن‬ ‫موضـــوع بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه مـــا در بخـــش‬ ‫عرضـــه محصـــوالت فناورانـــه رشـــد خوبـــی را‬ ‫داشـــته‌ایم و عرضه‌کننـــدگان متعـــددی داریـــم‪.‬‬ ‫شـــرط بقـــای ایـــن عرضه‌کننـــدگان ایـــن اســـت کـــه‬ ‫مـــا در بخـــش تقاضـــا هـــم مســـیری بـــاز کنیـــم‪ .‬ایـــن‬ ‫بخـــش تقاضـــا کجاســـت؟ یکـــی از ایـــن بخش‌هـــا‬ ‫صنعـــت گاز اســـت کـــه مـــا در مدیریـــت پژوهـــش و‬ ‫فنـــاوری شـــرکت ملـــی گاز وظیفـــه داریـــم چنیـــن‬ ‫فرصت‌هایـــی را شناســـایی کنیـــم‪ .‬وظیفـــه داریـــم بـــه‬ ‫عرضه‌کننـــدگان متعـــدد ایـــن محصـــوالت فناورانـــه‬ ‫پاس ــخگو باش ــیم‪ ،‬م ــا در بخش ــی ک ــه ام ــکان تحری ــک‬ ‫تقاضـــا وجـــود دارد حضـــور داریـــم پـــس بایـــد ایـــن‬ ‫حـــوزه را تقویـــت و تقاضـــا ایجـــاد کنیـــم تـــا یـــک‬ ‫چرخـــه ســـالم اقتصـــادی عرضـــه و تقاضـــا حـــول‬ ‫محصـــوالت فناورانـــه شـــکل بگیـــرد‪.‬‬ ‫◄ در مـــورد رویـــداد اســـتارت‌آپ دمـــو‌کمـــی‬ ‫بیشـــتر صحبـــت کنیـــد‪ .‬انتظارتـــان از خروجـــی‬ ‫ایـــن رویـــداد چیســـت‌؟‬ ‫◄ مـــا به‌تازگـــی در ایـــن عرصـــه وارد شـــده‌ایم‪.‬‬ ‫بـــه عبـــارت دیگـــر‪ ،‬بایـــد بگویـــم هنـــوز مشـــغول‬ ‫یادگیـــری هســـتیم‪ .‬یادگیـــری مـــا از جنـــس‬ ‫عمل‌کـــردن اســـت؛ یعنـــی بـــا عمل‌کـــردن داریـــم‬ ‫یـــاد می‌گیریـــم‪ .‬منظـــور ایـــن نیســـت کـــه از تئـــوری‬ ‫قضیـــه بی‌اطـــاع هســـتیم‪ .‬فن‌بـــازار تخصصـــی‬ ‫صنع ــت گاز‪ ،‬بی ــش از ی ــک س ــال پی ــش ش ــکل گرفت ــه‬ ‫اس ــت و در ای ــن م ــدت رویداده ــای متع ــددی را داش ــته‬ ‫اس ــت‪ .‬رویدادهای ــی مانن ــد برگ ــزاری توره ــای فناوران ــه‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ می‌فرماییـــد کـــه از ایـــن رویـــداد چـــه‬ ‫انتظـــاری داریـــد‪.‬‬ ‫◄ آن چیـــزی کـــه بیشـــتر از رســـیدن بـــه یکـــی‬ ‫دو قـــرارداد بیـــن اســـتارت‌آپ‌ها و شـــرکت‌های‬ ‫فعـــال در حـــوزه گاز بـــرای بنـــده بـــه عنـــوان مدیـــر‬ ‫پژوهـــش و فنـــاوری ایـــن حـــوزه اهمیـــت دارد‪( ،‬کـــه‬ ‫البتـــه ایـــن مـــورد هـــم بســـیار مهـــم اســـت)‪ ،‬ایجـــاد‬ ‫یـــک الگـــو و مســـیر بـــرای چنیـــن فعالیت‌هایـــی‬ ‫اســـت‪ .‬پـــس هـــدف اولیـــه مـــا در واقـــع ایجـــاد ایـــن‬ ‫مســـیر اســـت‪ .‬اینکـــه دوســـتان و همـــکاران مـــا در‬ ‫بخش‌هـــای صنعتـــی و واحدهـــای عملیاتـــی شـــرکت‬ ‫ملـــی گاز مثـــا پاالیشـــگاه‌ها یـــا مناطـــق عملیاتـــی‬ ‫حـــس کننـــد کـــه یـــک کار جدیـــد و فراینـــد و‬ ‫رویه‌هـــای مناســـبی بـــه وجـــود می‌آیـــد کـــه همـــه‬ ‫نیازهـــای آنهـــا را پاســـخگو خواهـــد بـــود‪ .‬از طـــرف‬ ‫دیگ ــر بس ــیار مش ــتاق هس ــتیم ک ــه ب ــه خی ــل عظی ــم‬ ‫عرضه‌کننـــدگان دانـــش و فنـــاوری کـــه آنهـــا هـــم در‬ ‫ابتـــدای راه هســـتند‪ ،‬کمـــک کنیـــم‪ .‬اگـــر مـــا بـــرای‬ ‫آنه ــا ی ــک ب ــازار تقاض ــا ایج ــاد کنی ــم‪ ،‬کم ــک بس ــیار‬ ‫بزرگـــی بـــه آنهـــا کرده‌ایـــم‪ .‬چـــون محصـــوالت‬ ‫آنهـــا نیـــاز بـــه مشـــتری دارد و زمانی‌کـــه متقاضـــی‬ ‫و عرضـــه کننـــده بـــه هـــم رســـیدند‪ ،‬یـــک جریـــان‬ ‫منطقـــی اقتصـــادی عرضـــه و تقاضـــای ســـالم شـــکل‬ ‫خواهـــد گرفـــت و آن‌وقـــت اســـت کـــه ایـــن بـــازار‬ ‫شـــروع بـــه حرکـــت و رشـــد می‌کنـــد‪.‬‬ ‫امـــا موضـــوع دیگـــر ایـــن اســـت کـــه بـــرای ایـــن‬ ‫ام ــر نی ــاز ب ــه بازیگ ــران دیگ ــری ه ــم در ای ــن صحن ــه‬ ‫داریـــم‪ .‬زمانـــی کـــه یـــک معاملـــه بیـــن عرضه‌کننـــده‬ ‫و متقاضـــی می‌افتـــد‪ ،‬بـــه غیـــر از دو عنصـــر‬ ‫معاملـــه یعنـــی عرضه‌کننـــده و متقاضـــی‪ ،‬بازیگـــران‬ ‫دیگـــری هـــم وجـــود دارد‪ .‬قطـــع بـــه یقیـــن مـــا‬ ‫بـــه نفراتـــی کـــه کارشـــان از جنـــس کارگـــزاری‬ ‫بیـــن اینهاســـت‪ ،‬نیـــاز داریـــم‪ .‬لفـــظ داللـــی در‬ ‫ذهن‌هـــا ممکـــن اســـت بـــه صـــورت منفـــی‬ ‫جـــا افتـــاده باشـــد ولـــی واقعیـــت ایـــن اســـت‬ ‫کـــه مـــا بـــه ایـــن افـــراد نیـــاز داریـــم؛ مـــا نیـــاز‬ ‫داری ــم ک ــه ش ــخصی باش ــد ک ــه دو‌ط ــرف معامل ــه‬ ‫را ب ــه همدیگ ــر متص ــل کن ــد‪ .‬م ــا در صنع ــت گاز از‬ ‫مدت‌ه ــا قب ــل ک ــه ای ــن برنام ــه و ط ــرح را ریختی ــم‬ ‫بـــه جایـــگاه بروکرهـــا پـــی بردیـــم و نقـــش آنهـــا را‬ ‫بســـیار مهـــم دیدیـــم‪ ،‬فراخوانـــی دادیـــم و براســـاس‬ ‫آن فراخ ــوان تع ــدادی مراجع ــه کردن ــد‪ .‬بروکرهای ــی را‬ ‫انتخ ــاب کردی ــم و االن دونف ــر از آنه ــا‪ ،‬رس ــمیت پی ــدا‬ ‫کرده‌ان ــد و م ــا در ح ــال ش ــروع کار ب ــا آنه ــا هس ــتیم‪.‬‬ ‫اینه ــا اف ــرادی هس ــتند ک ــه وظیف ــه کارگ ــزاری دارن ــد‬ ‫و در اصـــل پـــل ارتباطـــی بیـــن دو طـــرف معاملـــه‬ ‫هســـتند‪.‬‬ ‫◄ بیشـــترین نیـــاز اســـتارت‌آپ‌ها جـــذب‬ ‫ســـرمایه اســـت‪ .‬آیـــا مدلـــی بـــرای اســـتارت‌آپ‬ ‫دمـــو اســـتخراج کرده‌ایـــد تـــا در بحـــث تامیـــن‬ ‫مالـــی هـــم شـــرکت ملـــی گاز بتوانـــد بـــه‬ ‫◄ مـــا بـــه مدل‌هـــای مختلفـــی فکـــر کرده‌ایـــم‬ ‫و درصـــدد ایجـــاد یـــک صنـــدوق تخصصـــی بـــرای‬ ‫صنعـــت گاز هســـتیم؛ صنـــدوق پژوهـــش و فنـــاوری‬ ‫کـــه می‌توانـــد بـــا مجـــوزی کـــه از شـــرکت‬ ‫گرفته‌ای ــم‪ ،‬کارهای ــی از جن ــس وی‌س ــی را ه ــم انج ــام‬ ‫دهـــد‪ .‬ایـــن مـــورد جـــزو برنامه‌هـــای ماســـت و مـــا‬ ‫بای ــد ای ــن کار را پی ــش ببری ــم و ب ــه نتیج ــه برس ــانیم‪.‬‬ ‫حتـــی ســـهامداران و بازیگرانـــش را هـــم مشـــخص‬ ‫به مدل‌های مختلفی‬ ‫فکر کرده‌ایم و درصدد‬ ‫ایجاد یک صندوق‬ ‫تخصصی برای صنعت‬ ‫گاز هستیم‬ ‫کرده‌ایـــم ولـــی بـــه دلیـــل اینکـــه هنـــوز مجـــوز‬ ‫نگرفتـــه‪ ،‬جزئیـــات آن را اعـــام نکرده‌ایـــم‪ .‬امـــا فقـــط‬ ‫ســـرمایه‌گذاری در ایـــن حـــوزه‌بـــا ایـــن صنـــدوق‬ ‫انجـــام نخواهـــد شـــد‪ ،‬بلکـــه راه‌هـــای دیگـــری هـــم‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬ماننـــد صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خصوصـــی و شـــرکت‌های فعـــال در حـــوزه صنعـــت‬ ‫گاز کـــه از تـــوان مالـــی قابـــل قبولـــی برخوردارنـــد‪.‬‬ ‫◄ آیـــا ایـــن رویـــداد پیش‌زمینـــه‬ ‫برگـــزاری رویدادهـــای دیگـــری بـــرای ارتبـــاط‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها و صنعـــت گاز خواهـــد بـــود؟‬ ‫◄ بایـــد بگویـــم کـــه شـــرکت ملـــی گاز موفـــق‬ ‫شـــده اســـت در ســـال ‪ ۲۰۲۰‬یعنـــی ‪ ۱۳۹۹‬میزبانـــی‬ ‫کنفرانـــس ‪ 2020 igrc‬کـــه یـــک کنفرانـــس‬ ‫بین‌المللـــی در صنعـــت گاز دنیاســـت را برعهـــده‬ ‫بگیـــرد‪ .‬برگزار‌کننـــده ایـــن کنفرانـــس اتحادیـــه‬ ‫بین‌المللـــی گاز اســـت و مـــا فقـــط برگزار‌کننـــده‬ ‫آن و میزبـــان هســـتیم‪ .‬اتفاقـــی کـــه در ایـــن‬ ‫کنفرانـــس می‌افتـــد ایـــن اســـت کـــه بـــه پیشـــنهاد‬ ‫مـــا‪ ،‬یـــک بخـــش تکنومـــارت بـــه آن اضافـــه شـــده‬ ‫ت و تکنومـــارت یعنـــی همـــان فن‌بـــازار‪ .‬بـــرای‬ ‫اســـ ‌‬ ‫اولی ــن ب ــار اس ــت ک ــه در ی ــک کنفران ــس بین‌الملل ــی‬ ‫‪ igrc‬کـــه تا‌به‌حـــال ‪ ۱۵‬بـــار برگـــزار شـــده اســـت‪،‬‬ ‫ای ــن اتف ــاق می‌افت ــد‪ .‬در ای ــن روی ــداد م ــا پیش‌بین ــی‬ ‫جوایـــز بزرگـــی را کرده‌ا‌یـــم و شـــرکت‌های کوچـــک‬ ‫و بـــزرگ بین‌المللـــی می‌تواننـــد در آن شـــرکت و‬ ‫ایده‌هایشـــان را مطـــرح کننـــد‪ .‬از ســـرمایه‌گذاران‬ ‫ه ــم دع ــوت خواهی ــم ک ــرد در ای ــن کنفران ــس حض ــور‬ ‫داشـــته باشـــند‪ .‬ایـــن یـــک فرصـــت بـــزرگ بـــرای‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های ایرانـــی اســـت تـــا در یـــک رقابـــت‬ ‫بین‌المللـــی در صنعـــت نفـــت و گاز حضـــور داشـــته‬ ‫باشـــند و بـــا ســـرمایه‌گذاران و اســـتارت‌آپ‌های ایـــن‬ ‫حـــوزه وارد بحـــث و گفت‌و‌گـــو شـــوند‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بـــه منظـــور برقـــراری ارتبـــاط بیـــن عرضه‌کننـــدگان و‬ ‫متقاضیـــان‪ .‬مـــا در حـــوزه پاالیـــش هـــم رویدادهـــای‬ ‫متعـــددی را داشـــتیم‪ ،‬همین‌طـــور در حـــوزه انتقـــال‬ ‫گاز‪ ،‬امـــا اســـتارت‌آپ‌دمو کـــه در ‪ ۱۸‬اردیبهشـــت مـــاه‬ ‫در حاش ــیه نمایش ــگاه نف ــت و گاز و پتروش ــیمی برگ ــزار‬ ‫می‌شـــود‪ ،‬در واقـــع اولیـــن رویـــداد اســـتارت‌آپ دمـــو‬ ‫تخصصـــی صنعـــت گاز اســـت‪.‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها کمـــک کنـــد؟‬ ‫وقت ــی ک ــه خودش ــان ای ــن توانای ــی را داش ــته باش ــند‬ ‫م ــا حتم ــا از آنه ــا می‌خواهی ــم ک ــه در تامی ــن مناب ــع‬ ‫مال ــی س ــهم داش ــته باش ــند‪ .‬از ط ــرف دیگ ــر ه ــم م ــا‬ ‫بـــه آنهـــا می‌توانیـــم‌کمک‌هایـــی از جنـــس یـــک‬ ‫تســـهیالت یـــا وام کنیـــم‪.‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های بســـیاری داریـــم کـــه روی بحـــث‬ ‫ســـخت‌افزار کار می‌کننـــد‪ .‬حتـــی شـــتاب‌دهنده‌ای‬ ‫مثـــل‌هاردتـــک را داریـــم کـــه یـــک شـــتاب‌دهنده‬ ‫تخصصـــی در رابطـــه بـــا اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫ســـخت‌افزاری اســـت‪ .‬ولـــی یکـــی از چالش‌هـــای‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های ســـخت‌افزاری ایـــن اســـت کـــه‬ ‫بـــازار آنهـــا نیـــاز بـــه مشـــتریان خـــاص بـــه ویـــژه‬ ‫شـــرکت‌های حـــوزه صنعـــت هـــم دارد‪ .‬فکـــر‬ ‫می‌کنـــم اســـتارت‌آپ دمـــوی صنعـــت گاز فرصـــت‬ ‫بســـیار خوبـــی اســـت کـــه بـــه اســـتارت‌آپ‌های ایـــن‬ ‫حـــوزه نیازهـــای ایـــن صنعـــت را بگوییـــد‪.‬‬ ‫البت ــه ای ــن یک ــی از موضوعات ــی اس ــت ک ــه حتم ــا‬ ‫بایـــد از جانـــب مـــا بـــه اســـتارت‌آپ‌ها ســـیگنال‌هایی‬ ‫داده ش ــود ک ــه بدانن ــد در چ ــه زمینه‌های ــی کار کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیریـــت پژوهـــش و فنـــاوری یکـــی از بخش‌هایـــی‬ ‫اســـت کـــه در شـــرکت گاز وظیفـــه تجمیـــع تقاضاهـــا‬ ‫و مهندســـی یـــا طبقه‌بنـــدی کاال را دارد‪ .‬یعنـــی‬ ‫ایـــن نیازهـــا را تجمیـــع می‌کنـــد و وظیفـــه‌اش ایـــن‬ ‫اســـت کـــه همیـــن ســـیگنال‌ها را ارائـــه دهـــد ‪ .‬مـــا از‬ ‫متخصصـــان وهمکارانمـــان بـــرای تعییـــن زمینه‌هـــای‬ ‫کاری بـــا اولویـــت‪ ،‬کمـــک می‌گیریـــم کـــه آنهـــا هـــم‬ ‫در ای ــن مراس ــم دع ــوت ش ــدند‪ .‬از طرف ــی در انتخ ــاب‬ ‫شـــرکت‌هایی کـــه در آن برنامـــه قـــرار اســـت حضـــور‬ ‫داشـــته باشـــند‌ هـــم توجـــه بـــه ایـــن مســـئله شـــده‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــعی کرده‌ای ــم نیازه ــای واقع ــی و اولوی ــت‌‌دار‬ ‫صنعـــت گاز در ایـــن رویـــداد بـــه اســـتارت‌آپ‌ها‬ ‫انتقـــال داده شـــود‪.‬‬ ‫‪77‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فین‌استارز ‪ 2018‬فضایی برای ایده‌پردازی فعاالن فین‌تک‬ ‫و جذب سرمایه و توسعه استارت آپ ها‬ ‫رویداد فین استارز ‪ ،2018‬بزرگترین رویداد استارت‌آپ‌های مالی ایران‪ ،‬خاورمیانه و شمال آفریقا با هدف رفع نیازهای فناورانه بازارهای مالی کشور فردا‬ ‫هم‌زمان با یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس‪ ،‬بانک و بیمه (‪ )Finex2018‬از ‪ 27‬لغایت ‪ 30‬فروردین در تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار ‪ ،‬رویــداد فین‌اســتارز بــه‬ ‫مــدت چهــار روز در نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران‬ ‫برگــزار شــد و فرصتــی فراهــم آورد تــا عــاوه بــر‬ ‫فعــاالن بــازار ســرمایه‪ ،‬دانشــجویان و دانش آمــوزان نیز‬ ‫در قالــب گــروه هــای بازدیــد کننــده و شــرکت کننــده‬ ‫در اســتارت آپ هــای مالــی بــا فضــای نوآوری و کســب‬ ‫و کارهــای مالــی جدیــد ایــن حــوزه آشــنا شــوند‪ .‬در‬ ‫ایــن رویــداد مهــم مالــی ایــران و خاورمیانــه بســیاری‬ ‫از ســازمان هــا و دســتگاه هــا و ســرمایه گــذاران‬ ‫خطرپذیــر حضــور یافتنــد و بــه ارائــه دســتاورد هــای‬ ‫خــــود پرداختنــــد‪.‬در این رویــداد ســــازمان تجاری‬ ‫ســازی فنــاوری و اشــتغال دانــش آموختــگان جهــاد‬ ‫دانشــگاهی و مرکــز اطــاع رســانی بــازارکار جهــاد‬ ‫دانشــگاهی نیــز حضــور یافتنــد و بــه ارائــه خدمــات‬ ‫خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪78‬‬ ‫فین استارز چیست ؟‬ ‫فی ــن اس ــتارز‪ ،‬بزرگتری ــن روی ــداد اس ــتارت‌آپ‌های‬ ‫مالـــی ایـــران‪ ،‬خاورمیانـــه و شـــمال آفریقاســـت‪.‬‬ ‫در ایـــن رویـــداد صاحبـــان استـــــارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫شـــتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬فرشتـــــگان سرمایـــــه‌گذار و‬ ‫صنـــــدوق‌های ســـرمایه‌گذاری جســـورانه مجالـــی‬ ‫بـــرای شبکه‌ســـازی‪ ،‬دیالـــوگ ســـازنده‌‪ ،‬معرفـــی‬ ‫ایده‌هـــا و فرصت‌آفرینـــی در فضایـــی تعاملـــی‬ ‫پیـــدا می‌کننـــد‪ .‬ایـــن رویـــداد کـــه ترکیبـــی از‬ ‫فضـــای نمایشـــگاهی‪ ،‬میزگردهـــای تخصصـــی‪،‬‬ ‫رقابـــت اســـتارت‌آپی‪ ،‬فضـــای شبکه‌ســـازی‪،‬‬ ‫جلس ــات تخصص ــی مش ــاوره‪ ،‬کارگاه‌ه ــای آموزش ــی‬ ‫و جلســـات ‪ B2B‬اســـت‪ ،‬فرصتـــی بی‌نظیـــر‬ ‫بـــرای صاحبـــان ایـــده‪ ،‬اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه‬ ‫فین‌تـــک‪ ،‬شـــتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬صندوق‌هـــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری جســـورانه و فعـــاالن حـــوزه‬ ‫ســـرمایه‌گذاری فراهـــم مـــی‌آورد تـــا بـــا تعامـــل‬ ‫هدفمنـــد و ســـازنده بـــه شبکه‌ســـازی‪ ،‬یادگیـــری‪،‬‬ ‫شناســـایی و بررســـی چالش‌هـــا و روندهـــای‬ ‫مطـــرح در ایـــن صنعـــت نوظهـــور و اثرگـــذار در‬ ‫اقتصـــاد جهانـــی بپردازنـــد‪.‬‬ ‫کسب و کارهای نوین مالی‬ ‫به کمک بازار سرمایه می آیند‬ ‫ام ــروزه ب ــا توج ــه ب ــه رش ــد روزاف ــزون مدل‌ه ــای‬ ‫کســـب‌وکار نویـــن مبتنـــی بـــر دانـــش‪ ،‬تـــداوم‬ ‫فعالی ــت صنع ــت مال ــی در عص ــر فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫و ارتباطـــات نیازمنـــد تغییـــر فناورانـــه اســـت و در‬ ‫ای ــن ش ــرایط‪ ،‬تامی ــن مال ــی بخ ــش مهم ــی از ارکان‬ ‫بازارهـــای پـــول و ســـرمایه از طریـــق بهـــره‌وری‬ ‫ایج ــاد ش ــده در ح ــوزه فن ــاوری ب ــه وی ــژه فن ــاوری‬ ‫مالـــی یـــا همـــان ‪ Fintech‬صـــورت می‌گیـــرد‪.‬‬ ‫در ایـــن میـــان فرابـــورس ایـــران بـــه عنـــوان‬ ‫یکـــی از ارکان اثرگـــذار بـــازار ســـرمایه کشـــور‬ ‫کـــه ماموریـــت توســـعه بازارهـــا و ابزارهـــای مالـــی‬ ‫در این رویداد‬ ‫صاحبان استارت‌آپ‌ها‪،‬‬ ‫شتاب‌دهنده‌ها‪ ،‬فرشتگان‬ ‫سرمایه‌گذار و صندوق‌های‬ ‫سرمایه‌گذاری جسورانه‬ ‫مجالی برای شبکه‌سازی‪،‬‬ ‫دیالوگ سازنده‌‪ ،‬معرفی‬ ‫ایده‌ها و فرصت‌آفرینی در‬ ‫فضایی تعاملی پیدا کردند‬ ‫و تامیـــن مالـــی نـــوآوری را بـــر عهـــده دارد‪ ،‬بـــرای‬ ‫اتصـــال ســـرمایه‌گذاران بـــه ســـرمایه‌پذیران بـــا‬ ‫هدایـــت نهادهـــای مالـــی واســـط و ایجـــاد بســـتر‬ ‫ارتباطـــی بـــرای بازیگـــران حـــوزه تکنولوژی‌هـــای‬ ‫مالـــی‪ ،‬از اواخـــر ســـال ‪ 95‬دبیرخانـــه فین‌اســـتارز‬ ‫را تش ــکیل داد ک ــه ه ــدف از آن ع ــاوه ب ــر توس ــعه‬ ‫خدمـــات فناورانـــه در بـــازار مالـــی کشـــور‪ ،‬حمایـــت‬ ‫از اســـتارت‌آپ‌‌های فعـــال در ایـــن حـــوزه در‬ ‫راســـتای رفـــع مقـــررات غیـــر ضـــروری و توانایـــی‬ ‫بـــرای جـــذب ســـرمایه‌گذار‪ ،‬برگـــزاری رویـــداد‬ ‫ســـالیانه فین‌اســـتارز و آمـــوزش و فرهنگ‌ســـازی‬ ‫در ایـــن بخـــش اســـت‪.‬‬ ‫پـــس از تجربـــه موفـــق برگـــزاری فیـــن اســـتارز‬ ‫‪ ،2017‬رویــداد ‪ 2018‬برنامــه ریــزی شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫چالش‌هـــای مقرراتـــی و اجرایـــی حـــوزه فین‌تـــک‬ ‫و موضوعـــات روز جهـــان تکنولـــوژی مالـــی بـــرای‬ ‫آشـــنایی بـــا روندهـــای توســـعه تکنولـــوژی مالـــی‬ ‫در قالـــب ســـخنرانی‌های کلیـــدی و پنل‌هـــای‬ ‫تخصص ــی مط ــرح ش ــد و مربی ــان ب ــه ط ــور دائم ــی‬ ‫بـــا تیم‌هـــا‪ ،‬اســـتارت‌آپ‌ها و ایده‌پـــردازان در‬ ‫ارتبـــاط قـــرار گرفتنـــد‪.‬‬ ‫یکـــی دیگـــر از بخش‌هـــای جـــذاب فین‌اســـتارز‬ ‫‪ 2018‬امـــکان حضـــور در مســـابقه جـــذب ســـرمایه‬ ‫بـــود‪ .‬بـــه ایـــن ترتیـــب اســـتارت‌آپ‌ها بـــرای رفـــع‬ ‫نیازهـــای فناورانـــه بازارهـــای مالـــی کشـــور کـــه در‬ ‫ایـــن رویـــداد مطـــرح شـــد توانســـتند ایده‌هـــای‬ ‫خ ــود را ارائ ــه‪ ،‬نس ــبت ب ــه تش ــکیل ب ــوم کس ــب و کار‬ ‫خ ــود اق ــدام و در نهای ــت مرب ــی درخواس ــت کنن ــد ت ــا‬ ‫امـــکان جـــذب ســـرمایه از طریـــق عقـــد قـــرارداد بـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاران بـــرای آن‌هـــا فراهـــم شـــود‪.‬‬ ‫کارگاه های تخصصی فین استارز‬ ‫در فین‌اســـتارز ‪ 2018‬همچنیـــن تعـــداد ‪15‬‬ ‫کارگاه و هف ــت پن ــل تخصص ــی ب ــا حض ــور ب ــزرگان‬ ‫و اســـاتید حـــوزه بـــازار ســـرمایه و پـــول در ســـالن‬ ‫فین‌اســـتارز برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــر ایـــن اســـاس هفـــت پنـــل بـــا عناویـــن‬ ‫«نشســـت تخصصـــی فین‌تـــک و بـــازار ســـرمایه»‪،‬‬ ‫«کاربـــرد بـــاک چیـــن (فنـــاوری زنجیـــره بلوکـــی)‬ ‫در بازارهـــای مالـــی»‪« ،‬آینـــده حرفـــه حسابرســـی‬ ‫و فیـــن تـــک»‪« ،‬ســـرمایه‌گذاری جســـورانه (‪VC‬‬ ‫و ‪ CVC‬در نـــوآوری)»‪« ،‬فین‌تـــک و امنیـــت‬ ‫اطالعـــات»‪« ،‬ارزهـــای رمزپایـــه در بازارهـــای‬ ‫مالـــی (‪ »)Cryptocurrencies‬و «بـــورس و‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بازار مناسب برای نوآوری ها و فناوری های مالی‬ ‫رئیـــس هیات‌مدیـــره فرابـــورس ایـــران بـــا‬ ‫بیـــان اینکـــه برگـــزاری فین‌اســـتارز بـــه عنـــوان‬ ‫مهم‌تریـــن رویـــداد اســـتارت‌آپی بازارهـــای مالـــی‬ ‫کش ــور از س ــوی س ــازمان ب ــورس و اوراق به ــادار ب ــه‬ ‫فرابـــورس ایـــران ســـپرده شـــده اســـت‪ ،‬می‌گویـــد‪:‬‬ ‫برپایـــی تخصصـــی ایـــن رویـــداد بـــا رویکـــرد‬ ‫فرآیندســـازی آن کمـــک می‌کنـــد تـــا در مســـیری‬ ‫هموارتـــر‪ ،‬تکنولـــوژی مالـــی در ایـــران معنـــا پیـــدا‬ ‫کنـــد و بتـــوان بـــه دانـــش روز و پـــرورش ایده‌هـــای‬ ‫ن ــو در ب ــازار س ــرمایه و س ــایر بازاره ــای مال ــی دس ــت‬ ‫یافـــت‪ .‬مهـــرداد نعمتـــی تجربـــه موفـــق برگـــزاری‬ ‫فین‌اســـتارز در دوره قبـــل را تـــا بدان‌جـــا می‌دانـــد‬ ‫کـــه بـــه گفتـــه وی موجـــب شـــده ایـــن رویـــداد از‬ ‫ی ــک عن ــوان ب ــه فراین ــدی اثرگ ــذار تبدی ــل و توج ــه‬ ‫هـــر چـــه بیشـــتری از ســـوی فعـــاالن بازارهـــای‬ ‫مالـــی بـــه ســـمت آن جلـــب شـــود‪.‬‬ ‫از ســـوی دیگـــر امیـــر هامونـــی‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫فرابـــورس ایـــران نیـــز بـــا تاکیـــد بـــر رشـــد‬ ‫اســـتارت‌آپ‌های فعـــال در فیـــن اســـتارز ‪ 2017‬در‬ ‫یـــک ســـال اخیـــر‪ ،‬از چالش‌محـــور شـــدن رویـــداد‬ ‫فین‌اســـتارز ‪ 2018‬خبـــر داد و اعـــام کـــرد کـــه‬ ‫فرابـــورس بـــا شناســـایی نیازهـــا و چالش‌هـــای‬ ‫تکنولـــوژی ســـرمایه‌گذاران‪ ،‬اســـتارت‌آپ‌های‬ ‫کش ــور را دع ــوت ب ــه ارائ ــه راه‌کار ب ــرای رف ــع ای ــن‬ ‫چالش‌هـــا و جـــذب ســـرمایه کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه هامونـــی بـــا نوآوری‌هایـــی کـــه در‬ ‫فی ــن اس ــتارز ‪ 2018‬و اقدام ــات مبتکرانــه‌ای ک ــه در‬ ‫ای ــن ح ــوزه ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪ ،‬ش ــاهد ظه ــور و‬ ‫بـــروز اســـتارت‌آپ‌های جدیـــد خواهیـــم بـــود کـــه‬ ‫در حـــوزه تکنولـــوژی مالـــی در فرابـــورس ایـــران‬ ‫و بـــازار ســـرمایه می‌تواننـــد نقـــش آفرینـــی و‬ ‫چالش‌هـــای تکنولوژیـــک بـــازار را حـــل کننـــد‪.‬‬ ‫ویهمچنینتاکیدمی‌کندبااستفادهازتکنولوژی‌هایمالی‬ ‫و فین‌تک‌ها می‌توانیم بسیاری از مسایل خاص بازار از جمله‬ ‫اطالعات نامتقارن‪ ،‬کج منشییاکجگزینی‌هاراحل کنیم‪.‬‬ ‫رویداد فین‌استارز‬ ‫می‌تواند بازار مالی ایران‬ ‫را در تمام حوزه‌ها اعم‬ ‫از بورس‪ ،‬بانک و بیمه‬ ‫تکان دهد‬ ‫تیمـــوری شـــندی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫ســـرمایه‌گذاری روی دو اســـتارت‌آپ فعـــال در‬ ‫فین‌اســـتارز‪ 2017‬بـــه عنـــوان تجربـــه‌ای موفـــق‬ ‫اظهـــار کـــرد‪ :‬مـــا نیـــز بـــه عنـــوان یکـــی از‬ ‫نهادهـــای مالـــی فعـــال در بـــازار ســـرمایه‪ ،‬بـــه‬ ‫دنبـــال فرصت‌هـــا و ایده‌هـــای خـــوب بـــرای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری هســـتیم‪.‬‬ ‫فین‌استارز نظام حسابداری مالی‬ ‫سنتی را متحول می کند‬ ‫مبینـــا بنـــی اســـدی‪ ،‬دبیـــر شـــورای‬ ‫سیاســـت‌گذاری فین‌اســـتارز نیـــز بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫نقــش انکارناپذیــر فرابــورس در توســعه بــازار ســرمایه‬ ‫و معرف ــی ابزاره ــای جدی ــد ب ــه ای ــن ب ــازار‪ ،‬تاکی ــد‬ ‫دارد کـــه فین‌اســـتارز‪ 2018‬بـــا تمرکـــز بـــر تامیـــن‬ ‫مالـــی حـــوزه نـــوآوری و دانش‌بنیـــان‪ ،‬برگـــزار شـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه بنی‌اســـدی‪ ،‬اعـــام نیـــاز حوزه‌هـــا‬ ‫و صنایـــع گوناگـــون بـــه فین‌تـــک‪ ،‬بیانگـــر‬ ‫چالش‌هـــای پیـــش‌روی روش‌هـــای ســـنتی اســـت‬ ‫کـــه حتـــی صنعـــت حســـابداری بـــه ایـــن نتیجـــه‬ ‫رســـیده بـــرای گـــذر از مشـــکالت رونـــد ســـابق و‬ ‫حسابرســـی دســـتی‪ ،‬بایـــد بـــه ســـمت فین‌تک‌هـــا‬ ‫روی آورد و فین‌اســـتارز رویـــدادی اســـت کـــه‬ ‫بـــه شناســـایی ایـــن دغدغه‌هـــا کمـــک کـــرده و‬ ‫راه شـــفافی را بـــرای فعالیـــت اســـتارت‌آپ‌ها و‬ ‫ســـرمایه‌گذاران نشـــان می‌دهـــد‪.‬‬ ‫در همیـــن حـــال نیوشـــا جعفـــری ممتـــاز‪ ،‬یکـــی‬ ‫از هـــم بنیان‌گـــذاران مانیـــار‪ ،‬اســـتارت‌آپی کـــه‬ ‫ســـال گذشـــته در مســـابقه فیـــن اســـتارز ‪،2017‬‬ ‫فین‌استارز‪ ،‬پله پرشی برای ایده‌های خالقانه بود‬ ‫حامـــد حـــدادی‪ ،‬مدیرعامـــل کوانـــت کـــن‪،‬‬ ‫اســـتارت‌آپی کـــه در مســـابقه فین‌اســـتارز ‪2017‬‬ ‫در جایـــگاه دوم قـــرار گرفـــت نیـــز تاکیـــد دارد‪ :‬بـــا‬ ‫حمایـــت فرابـــورس ایـــران در فیـــن اســـتارز ســـال‬ ‫گذش ــته‪ ،‬توانس ــته ای ــده خ ــود را ب ــه خوب ــی پی ــش‬ ‫ببـــرد و بـــه مرحلـــه عمـــل برســـاند‪.‬‬ ‫حـــدادی بـــا اشـــاره بـــه حضـــور باانگیـــزه‬ ‫اســـتارت‌آپ خـــود در رویـــداد فین‌اســـتارز‪ ،‬یـــادآور‬ ‫می‌شـــود کـــه بـــه دنبـــال اســـتفاده حداکثـــری از‬ ‫ایـــن رویـــداد در ســـال جـــاری اســـت و تاکیـــد دارد‬ ‫ک ــه در س ــال گذش ــته‪ ،‬مبل ــغ جای ــزه بس ــیار بی ــش‬ ‫از آنچـــه تصـــور می‌شـــد بـــه رشـــد و توســـعه ایـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ کمـــک کـــرد و موجـــب شـــده تـــا بـــه‬ ‫جایـــگاه کنونـــی کوانـــت کـــن دســـت یابـــد‪.‬‬ ‫بـــه گفتـــه وی رویـــداد فین‌اســـتارز می‌توانـــد‬ ‫بـــازار مالـــی ایـــران را در تمـــام حوزه‌هـــا اعـــم از‬ ‫بـــورس‪ ،‬بانـــک و بیمـــه تـــکان دهـــد‪.‬‬ ‫در ایـــن میـــان علـــی شـــیری‪ ،‬مدیرعامـــل‬ ‫اســـتارت‌آپ داروک کـــه ســـال گذشـــته در‬ ‫مســـابقه فیـــن اســـتارز رتبـــه ســـوم را کســـب‬ ‫کـــرد بـــا اشـــاره بـــه نقـــش موثـــر ایـــن رویـــداد‬ ‫در معرفـــی اســـتارتاپ‌ها و فین‌تک‌هـــا بـــه‬ ‫شـــتاب‌دهنده‌ها و صندوق‌هـــای ســـرمایه‌گذاری‬ ‫جســـورانه تاکیـــد دارد کـــه رویـــداد فین‌اســـتارز‪،‬‬ ‫پلـــه پـــرش ایده‌هـــای خالقانـــه در حـــوزه بازارهـــای‬ ‫مالـــی اســـت‪.‬‬ ‫هم‌افزایی بازیگران اصلی‬ ‫و تکمیل اکوسیستم نوآوری در فین‌استارز‬ ‫مبین ــا بنی‌اس ــدی دبی ــر ش ــورای سیاســت‌گذاری‬ ‫فین‌اســتارز نیــز بــا اشــاره بــه اهمیــت ایــن رویــداد‬ ‫گف ــت‪ :‬ب ــازار س ــرمایه ای ــران در ح ــال گ ــذر از س ــنت‬ ‫ب ــه مدرنیت ــه اس ــت و توج ــه وی ــژه‌ای ب ــه ن ــوآوری و‬ ‫اســـتارتاپ‌ها دارد‪ .‬بـــه زودی شـــرکت‌هایی عرضـــه‬ ‫اولیـــه ســـهام خـــود را انجـــام می‌دهنـــد کـــه‬ ‫مبتن ــی ب ــر ن ــوآوری هس ــتند و در ای ــن راس ــتا نی ــاز‬ ‫بـــه فرهنگ‌ســـازی داریـــم چراکـــه ایـــن شـــرکت‌ها‪،‬‬ ‫ســـاختار مالـــی‪ ،‬ســـودآوری و تجـــارت را متحـــول‬ ‫می‌کننـــد‪ .‬هم‌اکنـــون نیـــز بـــا بررســـی بازارهـــای‬ ‫مالـــی درمی‌یابیـــم کـــه ارزش ســـهام شـــرکت‌های‬ ‫نوآورانـــه بـــه شـــدت رو بـــه رشـــد اســـت و بـــازار‬ ‫ســـرمایه ایـــران بـــرای قرارگیـــری در مســـیر‬ ‫صحیـــح‪ ،‬الزم اســـت کـــه شـــاهد تغییـــر چهـــره در‬ ‫شـــرکت‌های جدیـــد باشـــد‪.‬‬ ‫وی مـــی افزایـــد‪ :‬امـــروز‌ بـــرای چابک‌ســـازی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها» برگـــزار شـــد کـــه مـــورد اســـتقبال‬ ‫شـــرکت کننـــدگان قـــرار گرفـــت‪.‬‬ ‫همچنیـــن ‪ 16‬کارگاه تخصصـــی توســـط مرکـــز‬ ‫مالـــی ایـــران در ســـالن فین‌اســـتارز برگـــزار شـــد‬ ‫ک ــه عناوی ــن آن ب ــه ترتی ــب ش ــامل «طراح ــی م ــدل‬ ‫کســـب و کار در اســـتارت‌آپ‌ها»‪« ،‬مقدماتـــی بـــر‬ ‫ارزش‌گـــذاری اســـتارت‌آپ‌ها»‪« ،‬بایســـته‌های‬ ‫پذیـــرش در فرابـــورس ایـــران»‪« ،‬آشـــنایی بـــا‬ ‫روش‌هـــای تامیـــن مالـــی شـــرکت‌های نوبنیـــاد و‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها»‪« ،‬کاربـــرد شخصیت‌شناســـی در‬ ‫موفقی ــت ی ــک ای ــده و ج ــذب س ــرمایه»‪« ،‬آش ــنایی‬ ‫بـــا فرآینـــد گزارش‌گـــری مالـــی و تاثیـــر آن‬ ‫بـــر کیفیـــت اطالعـــات منتشـــر شـــده در بـــازار»‪،‬‬ ‫& ‪The Role of Big Alternative Data‬‬ ‫‪« ،Data Science in Fintech‬حقـــوق مالکیـــت‬ ‫فکـــری اســـتارت‌آپ‌ها»‪« ،‬آشـــنایی بـــا دیجیتـــال‬ ‫مارکتینـــگ»‪« ،‬ارزشـــیابی ســـهام شـــرکت‌ها‬ ‫در ایـــران؛ چالش‌هـــا و راه‌کارهـــا»‪« ،‬بررســـی‬ ‫نحـــوه انجـــام معامـــات در بـــازار پایـــه فرابـــورس‬ ‫ای ــران»‪« ،‬داده خ ــوب اس ــت؛ ام ــا چط ــور در عم ــل‬ ‫داده‌مح ــور باش ــیم!»‪« ،‬پای ــگاه داده‌ه ــای تحقیقات ــی‬ ‫مال ــی ای ــران (‪ )IFDC‬و بان ــک جام ــع اطالع ــات مال ــی‬ ‫ای ــران (‪« ،»)IFDB‬رون ــد تغیی ــرات س ــئو در س ــال ‪»97‬‬ ‫و «طراح ــی اس ــتراتژی محت ــوا در کس ــب و کار» اس ــت‪.‬‬ ‫سرمایه‌گذاران در فین‌استارز‬ ‫از ایده های خوب حمایت می کنند‬ ‫علـــی تيمـــوری شـــندی‪ ،‬مدیرعامـــل تامیـــن‬ ‫ســـرمایه لوتـــوس پارســـیان نیـــز بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫عجین‌شـــدن تکنولـــوژی بـــا کســـب و کارهـــای‬ ‫مرتبـــط بـــا نهادهـــای مالـــی فعـــال در کشـــور‪،‬‬ ‫تاکی ــد دارد ک ــه ای ــن نهاده ــا‪ ،‬مقام ــات قانون‌گ ــذار‬ ‫و شـــرکت‌های تولیدکننـــده تکنولـــوژی‪ ،‬بایـــد بـــا‬ ‫یکدیگـــر همـــکاری داشـــته باشـــند تـــا بتـــوان از‬ ‫تکنولـــوژی اســـتفاده کـــرد؛ چراکـــه فیـــن اســـتارز‬ ‫فرصـــت گفتگـــو‪ ،‬ارتبـــاط و تعامـــل را ایجـــاد کـــرده‬ ‫و الزامـــات و نیازهـــا را شـــفاف می‌کنـــد؛ در واقـــع‬ ‫ای ــن روی ــداد ای ــن ظرفی ــت را دارد ک ــه ب ــه عن ــوان‬ ‫مرکـــز ثقـــل گـــردآوری ســـه ضلـــع مثلـــث قـــرار‬ ‫گیـــرد‪.‬‬ ‫رتب ــه نخس ــت را کس ــب ک ــرد‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه تاثی ــر‬ ‫مثبـــت رویـــداد فین‌اســـتارز در حـــوزه بانکـــداری‪،‬‬ ‫پرداخـــت الکترونیکـــی و بـــورس‪ ،‬بـــر نقـــش مهـــم‬ ‫و موثـــر ایـــن رویـــداد در فرهنگ‌ســـازی در‬ ‫بازارهـــای مالـــی از طریـــق برقـــراری ارتبـــاط بیـــن‬ ‫اســـتارت‌آپ‌ها بـــا بازیگـــران اصلـــی بـــازار مالـــی‬ ‫ایـــران و شناســـاندن فین‌تک‌هـــا بـــه ‪VC‬هـــا‪،‬‬ ‫تاکی ــد ک ــرد و ی ــادآور ش ــد‪ :‬اس ــتارت‌آپ مانی ــار‪ ،‬در‬ ‫رویـــداد فین‌اســـتارز‪ 2017‬توانســـت بـــا بســـیاری از‬ ‫مدیـــران بانكـــي و افـــراد تاثیرگـــذار در ایـــن حـــوزه‬ ‫دی ــدار داش ــته و ب ــا اس ــتفاده از فرصت ــی ک ــه ایج ــاد‬ ‫شـــده بـــود‪ ،‬بـــه بهبـــود شبکه‌ســـازی و توســـعه‬ ‫ارتباطـــات خـــود در اکوسیســـتم فین‌تـــک کشـــور‬ ‫کمـــک کنـــد‪.‬‬ ‫‪79‬‬
‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫بازاره ــای مال ــی و شتاب‌بخش ــی ب ــه ارائ ــه خدم ــات‪،‬‬ ‫نیـــاز بـــه فعالیـــت اســـتارتاپ‌ها داریـــم و در ایـــن‬ ‫میـــان اســـتارتاپ‌های فین‌تـــک می‌تواننـــد ارائـــه‬ ‫خدمـــات مالـــی را در حوزه‌هـــای بـــورس‪ ،‬بانـــک و‬ ‫بیمـــه‪ ،‬تســـهیل کننـــد و بـــه حـــوزه نظـــارت نیـــز‬ ‫ســـرعت بخشـــند‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬خوشـــبختانه بانک‌هـــا بـــا توجـــه بـــه‬ ‫نیـــاز خـــود‪ ،‬بـــه ســـرعت بـــه ســـمت فین‌تک‌هـــا‬ ‫حرکـــت کـــرده و از ظرفیـــت آنهـــا بـــرای رفـــع‬ ‫نیازهـــای خـــود بهـــره گرفته‌انـــد کـــه بدیـــن‬ ‫ترتیـــب موفـــق بـــه سرعت‌بخشـــی در انجـــام‬ ‫کارهـــا شـــده‌اند‪ ،‬امـــا الزم اســـت کـــه اولویت‌هـــای‬ ‫ســـرمایه‌گذاری تعریـــف شـــوند؛ چنان‌کـــه اکنـــون‬ ‫شـــاهد تشـــابه فین‌تک‌هـــای جدیـــد هســـتیم و‬ ‫ایـــن موضـــوع منجـــر بـــه آن شـــده کـــه فعالیـــت‬ ‫فین‌تک‌هـــا تنهـــا در حوزه‌هـــای محـــدودی‬ ‫ماننـــد پرداخـــت متمرکـــز باشـــد و حوزه‌هـــای‬ ‫دیگـــر مغفـــول بماننـــد‪ .‬بنابرایـــن توجـــه بـــه ایـــن‬ ‫نکتـــه حائـــز اهمیـــت اســـت کـــه اســـتارتاپ‌ها‬ ‫بداننـــد کـــه نیـــاز دقیـــق بـــازار چیســـت‪.‬‬ ‫معـــاون علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری در‬ ‫آییـــن افتتاحیـــه فین‌اســـتارز‪ 2018‬مطـــرح کـــرد‪:‬‬ ‫‪80‬‬ ‫جوانان صاحب ایده‬ ‫در فیت استارزها نقش آفرینی کنند‬ ‫معـــاون علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‬ ‫در آییـــن افتتاحیـــه فین‌اســـتارز‪ 2018‬بـــا ابـــراز‬ ‫خش ــنودی از عملک ــرد فراب ــورس ای ــران در برگ ــزاری‬ ‫رویـــداد فین‌اســـتارز و گردهـــم آوردن بازیگـــران‬ ‫اصلـــی بـــازار ســـرمایه و نـــوآوران فنـــاوری مالـــی‪،‬‬ ‫گفـــت‪ :‬اینکـــه فرابـــورس مدیـــران شایســـته‌ای دارد‬ ‫مایـــه خوشـــحالی اســـت و فرابـــورس در بســـیاری از‬ ‫م ــوارد حت ــی از م ــا ه ــم جلوترعم ــل ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫س ــورنا س ــتاری ب ــا اش ــاره ب ــه فین‌اس ــتارز ‪2018‬‬ ‫بـــه عنـــوان فرصتـــی بـــرای اســـتارت‌آپ‌های حـــوزه‬ ‫مالـــی‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬در بحـــث بـــورس‪ ،‬ایـــده و‬ ‫اخت ــراع‪ ،‬فراب ــورس ای ــران جلوت ــر از م ــا پی ــش رفت ــه‬ ‫اســـت و بـــا اینکـــه پرداختـــن بـــه موضـــوع ایـــده و‬ ‫اختـــراع پیـــش از ایـــن بـــه فکـــر معاونـــت علمـــی‬ ‫رســـیده امـــا فرابـــورس ایـــران جهـــت فعالیـــت در‬ ‫ایـــن عرصـــه اصـــرار کـــرد و وارد ایـــن فضـــا شـــد‪.‬‬ ‫ســـتاری تاکیـــد کـــرد کـــه بـــا رشـــد‬ ‫روزافـــزون فناوری‌هـــا مـــا راهـــی جـــز حمایـــت‬ ‫از اســـتارت‌آپ‌ها و جوانـــان بـــرای اینکـــه وارد‬ ‫فضاهایـــی ماننـــد فین‌اســـتارز و بســـتر مذاکـــره بـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاران بـــرای توســـعه ایده‌هـــای خـــود‬ ‫شـــوند‪ ،‬نداریـــم‪.‬‬ ‫وی همچنیـــن بـــا اشـــاره بـــه نقـــش موثـــر‬ ‫فرابـــورس ایـــران در زمینـــه فرهنگ‌ســـازی‪ ،‬رویـــداد‬ ‫فین‌اســـتارز را بـــرای توســـعه تکنولـــوژی مالـــی در‬ ‫بـــازار ســـرمایه ایـــران بســـیار مفیـــد دانســـت‪.‬‬ ‫ورود شرکت‌های دانش‌بنیان‬ ‫به بورس آغاز می‌شود‬ ‫معـــاون علمـــی وفنـــاوری رئیس‌جمهـــور بـــا‬ ‫بیـــان اینکـــه نســـل جدیـــدی از کارآفرین‌هـــا‬ ‫در اقتصـــاد ایـــران شـــکل گرفته‌انـــد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی در ســـال‪ ۹۶‬مقـــدار ‪60‬‬ ‫هـــزار میلیـــارد تومـــان فـــروش داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه س ــتاری‪ ،‬امس ــال س ــهام ی ــک ش ــرکت‬ ‫دانش‌بنیـــان بـــه ارزش یـــک میلیـــارد دالر در‬ ‫بـــورس عرضـــه خواهـــد شـــد‪ .‬او اشـــاره‌ای بـــه نـــام‬ ‫ایـــن شـــرکت نکـــرد امـــا در ادامـــه بـــا اشـــاره بـــه‬ ‫ســـابقه تاســـیس یـــک شـــرکت اســـتارت‌آپی در‬ ‫بخـــش حمل‌ونقـــل ادامـــه داد‪ :‬چنـــد ســـال قبـــل‬ ‫چنـــد جـــوان بـــرای پیشـــنهاد همـــکاری در بخـــش‬ ‫اســـتارت‌آپ بـــه تاکســـیرانی مراجعـــه کردنـــد کـــه‬ ‫آنهـــا را بیـــرون کردنـــد‪ ،‬امـــا هم‌اکنـــون‪ ،‬ایـــن‬ ‫ش ــرکت اس ــتارت‌آپی در م ــدت بی ــش از ی ــک س ــال‬ ‫ی ــک میلی ــارد دالر ارزش یافت ــه اس ــت‪ .‬او اف ــزود‪ :‬در‬ ‫گذشـــته شـــرکت‌های نفتـــی و خودروســـازی در‬ ‫صـــدر شـــرکت‌های بـــزرگ قـــرار داشـــتند امـــا‬ ‫حـــاال اســـتارت‌آپ‌ها در صـــدر ایســـتاده‌اند‪.‬‬ ‫معـــاون علمـــی وفنـــاوری رئیس‌جمهـــور بـــا‬ ‫بیـــان اینکـــه نســـل جدیـــدی از کارآفرین‌هـــا‬ ‫در اقتصـــاد ایـــران شـــکل گرفته‌انـــد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی در ســـال‪ ۹۶‬مقـــدار ‪60‬‬ ‫هـــزار میلیـــارد تومـــان فـــروش داشـــته‌اند‪.‬‬ ‫او در مـــورد بـــازده برخـــی شـــرکت‌های دانـــش‬ ‫بنیـــان گفـــت‪ :‬برخـــی شـــرکت‌های اســـتارت‌آپی‬ ‫هفتـه‌ای بیــش از ‪ ۱۰‬درصــد بــازده کســب می‌کننــد‪.‬‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری ریاســت‌جمهوری توصی ــه‬ ‫کـــرد‪ :‬بایـــد ‪ ۳۰‬تـــا ‪۴۰‬درصـــد ســـرمایه‌گذاری‬ ‫در اســـتارت‌آپ‌ها از طریـــق ســـرمایه‌گذاری‬ ‫خطرپذیـــر تامیـــن مالـــی شـــود‪ .‬او ادامـــه داد‪:‬‬ ‫توســـعه اســـتارت‌آپ‌های بخـــش خدمـــات یکـــی‬ ‫از محورهـــای اقتصـــاد دانش‌بنیـــان اســـت و بـــازار‬ ‫ســـرمایه بایـــد از اســـتارت‌آپ‌ها حمایـــت کنـــد‪.‬‬ ‫فرهنگســـازی و ارتقـــای ســـواد مالـــی از طریـــق‬ ‫برگـــزاری اســـتارت آپ هـــای دانـــش آمـــوزی و‬ ‫دانشـــجویی‬ ‫ش ــاپور محم ــدی نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــا اش ــاره‬ ‫بـــه مهمتریـــن هـــدف فاینکـــس ‪ 2018‬گفـــت‪:‬‬ ‫فرهنگســـازی و ارتقـــای ســـواد مالـــی از مهمتریـــن‬ ‫اهـــداف برگـــزاری فاینکـــس ‪ 2018‬اســـت‪ .‬امســـال‬ ‫تعـــداد شـــرکت‌ها رشـــد خوبـــی داشـــته و بیـــش از‬ ‫‪ ۳۹۰‬شـــرکت در ایـــن دوره حضـــور دارنـــد‪.‬‬ ‫او در بخ ــش دیگ ــری از س ــخنان خ ــود اف ــزود‪ :‬از‬ ‫ح ــدود ‪ ۷۰‬نم ــاد بس ــته‪ ،‬هم‌اکن ــون تنه ــا ‪ ۱۵‬نم ــاد‬ ‫بســـته اســـت و اکثـــر توقف‌هـــا نیـــز زیـــر یـــک روز‬ ‫بـــوده کـــه ســـازمان بـــورس تمـــام تـــاش خـــود را‬ ‫ب ــه کار خواه ــد گرف ــت ت ــا ب ــا کم ــک دس ــتگاه‌های‬ ‫قضایـــی و نظارتـــی‪ ،‬دیگـــر نمادهـــا نیـــز بازگشـــایی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار ایــران‬ ‫اظهــار امیــدواری کــرد‪ :‬امســال از طریــق کاهــش‬ ‫هزینــه تامیــن مالــی و کاهــش نــرخ انتشــار اوراق‪،‬‬ ‫شــرکت‌ها ســودآوری خوبــی را تجربــه کننــد و از‬ ‫کاالی ایرانــی حمایــت شــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم عبدالناصــر همتــی رئیــس‬ ‫کل بیمــه مرکــزی در بخشــی از ســخنان خــود بــا‬ ‫بیــان اینکــه ســطح کارآمــدی نظــام مالــی‪ ،‬بــه‬ ‫هماهنگــی بیــن بــورس‪ ،‬بانــک و بیمــه مربــوط‬ ‫می‌شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬تناســب و رشــد هریــک‬ ‫از ایــن ارکان‪ ،‬میــزان رشــد مــا را نشــان می‌دهــد‬ ‫کــه ایــن امــر در کشــور وجــود نــدارد‪ ،‬امیدواریــم بــا‬ ‫تالش‌هایــی کــه صــورت می‌گیــرد‪ ،‬ایــن تناســب‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن نایــب رئیــس کمیســیون اقتصــادی‬ ‫مجلــس بــا اشــاره بــه تاثیــر نقدینگــی در اقتصــاد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬وجــود نقدینگــی بــاال در جامعــه‬ ‫مانــع هم‌افزایــی در اقتصــاد شــده و مشــکالت‬ ‫متعــددی را ایجــاد می‌کنــد‪ ،‬نقدینگــی مــا بــا توجــه‬ ‫بــه شــعار امســال بایــد از بازارهــای غیرمولــد‪ ،‬بــه‬ ‫بازارهــای مولــد هدایــت شــود‪ .‬حــوزه بانکــی مــا بــا‬ ‫وجــود تمامــی فشــارها‪ ،‬مشــکالتی ریشــه ای دارد‪ ،‬کــه‬ ‫بایــد آن را اصــاح کنیــم‪.‬‬ ‫ســیدفرید موســوی افــزود‪ :‬مــا در یــک فرآینــد‬ ‫اشــتباه در مقابــل نوســانات ارزی‪ ،‬بــار مضاعفــی‬ ‫بــا ســود ‪ ۲۰‬درصــد بــر دوش نحیــف بانک‌هــا‬ ‫گذاشــتیم‪ ،‬درحالــی کــه می‌توانســتیم نقدینگــی هــا‬ ‫را بــه ســمت بــورس هدایــت کنیــم‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬یازدهمیــن دوره از‬ ‫نمایشــگاه بیــن المللــی بانــک‪ ،‬بــورس و بیمــه از‬ ‫تاریــخ ‪ 27‬تــا ‪ 30‬فروردیــن مــاه از ســاعت ‪ 10‬الــی‬ ‫‪ 18‬در محــل دائمــی نمایشــگاه بیــن المللــی تهــران‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫دبیــر اجرایــی فین‌اســتارز ‪ 2018‬بــا تاکیــد بــر‬ ‫اینکــه رویــداد فین‌اســتارز نیــاز بــه فرهنــگ ســازی‬ ‫دارد اظهــار کــرد‪ :‬ایــن رویــداد یــک گردهمایــی بزرگ‬ ‫بــرای فعــاالن حــوزه فیــن تــک اســت‪ .‬ایــن فعــاالن‬ ‫از حوزه‌هــای مختلــف بورســی‪ ،‬بانکــی و بیمــه‌ای در‬ ‫فین‌اســتارز حضــور پیــدا می‌کننــد‪.‬‬ ‫علــی زندوکیلــی بــا اشــاره بــه اینکــه فرابــورس‬ ‫ایــران بــه عنــوان یکــی از چهــار بــورس اصلــی‬ ‫کشــور‪ ،‬تامیــن مالــی فناوری‌هــای نویــن مالــی‬ ‫و نوآوری‌هــای ایــن حــوزه را در راســتای وظایــف‬ ‫ذاتــی خــود می‌دانــد‪ ،‬گفــت‪ :‬از جملــه اقداماتــی‬ ‫کــه فرابــورس تــا کنــون انجــام داده‪ ،‬راه‌انــدازی بــازار‬ ‫دارایــی فکــری‪ ،‬راه‌انــدازی صندوق‌هــای جســورانه و‬ ‫راه‌انــدازی تابلــوی دانش‌بنیــان بــازار شــرکت‌های‬ ‫کوچــک و متوســط اســت و در چنــد ســال اخیــر نیــز‪،‬‬ ‫برگــزاری رویــداد فین‌اســتارز را بــر عهــده گرفتــه‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیـــر مرکـــز رشـــد واحدهـــای فنـــاور شهرســـتان‬ ‫اســـفراین از برگـــزاری دومیـــن فـــن بـــازار و نمایشـــگاه‬ ‫فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری خراســـان شـــمالی‬ ‫خبـــر داد‪.‬‬ ‫مجـتبــــی قـدیمـــی در گفـــتگو بــا نسیـــم ‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫فـ ــن ب ــازار ی ــک ب ــازار تم ــام عی ــار اس ــت ک ــه کاالی‬ ‫مـــورد معاملـــه در آن‪ ،‬فنـــاوری و خدمـــات فنـــاوری‬ ‫اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه ماموریـــت اصلـــی فـــن بـــازار‬ ‫تس ــهیل و اس ــتاندارد س ــازی مب ــادالت فن ــاوری اس ــت‪،‬‬ ‫افـــزود‪ :‬امـــروزه فنـــاوری در کنـــار ســـرمایه انســـانی و‬ ‫ســـرمایه اقتصـــادی در زمـــره مهـــم تریـــن عوامـــل‬ ‫تولــــید و افـــزایش بـهـره وری در صنایـــع مــخـتلــف‬ ‫بـــه شـــمار مـــی رود‪.‬‬ ‫قدیم ــی از برگ ــزاری دومی ــن ف ــن ب ــازار و نمایش ــگاه‬ ‫فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری در خراســـان شـــمالی‬ ‫ط ــی اردیبهش ــت م ــاه ج ــاری خب ــر داد و اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫نخســـین فـــن بـــازار مهرمـــاه ســـال ‪ ٩۵‬در شهرســـتان‬ ‫ش ــیروان برگ ــزار ش ــد و دومی ــن ف ــن ب ــازار نی ــز روز ‪١٩‬‬ ‫و ‪ ٢۰‬اردیبهش ــت ج ــاری در سنخواس ــت برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫وی اضافـــه کـــرد‪ :‬هـــدف از برگـــزاری فـــن بـــازار و‬ ‫ای ــن نمایش ــگاه شناس ــایی نیازمن ــدی ه ــا در روس ــتاها‬ ‫و رفــع آنهــا بــا اســتفاده از تــوان و پتانســیل داخــل و خــارج‬ ‫اس ــتان ب ــود‪.‬‬ ‫قدیمـــی گفـــت‪ :‬همچنیـــن برگـــزاری نمایشـــگاه‬ ‫فرصـــت هـــای ســـرمایه گـــذاری در حاشـــیه ایـــن‬ ‫فن بـــــازار‪ ،‬شــانـــس بیـشتـــری را بـــرای شـناســایی‬ ‫فرص ــت ه ــای س ــرمایه گ ــذاری اس ــتان و شهرس ــتان‬ ‫بـــه ســـرمایه گـــذاران‬ ‫مـــی دهـــد‪.‬‬ ‫قدیمی محل برگزاری‪،‬‬ ‫دومین فن بازار و‬ ‫نـمـایشـگـاه‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری استان را سنخواست‪ ،‬رباط‬ ‫تاریخی قله اعالم کرد و افزود‪ :‬پارک علم و فناوری‬ ‫خراسان شمالی‪ ،‬مرکز رشد واحدهای فناور اسفراین‪،‬‬ ‫استانداری خراسان شمالی‪ ،‬فرمانداری شهرستان جاجرم‬ ‫و بخشداری‬ ‫سنخواست در این‬ ‫امر مشارکت دارند‪.‬‬ ‫رئیس پارک علم و فناوری استان گیالن خبر داد‬ ‫خ ــارج ک ــرده و ب ــه آن از منظ ــری فرات ــر بنگری ــم‪.‬‬ ‫متقی‌طلــب بـــرنج را محصولـــی بــا کارکرد‌هــای‬ ‫متن ــوع عن ــوان ک ــرد و اف ــزود‌‪ :‬اینک ــه م ــا برن ــج را‬ ‫تنهـــا بـــه عنـــوان یـــک محصـــول خوراکـــی تـــک‬ ‫بعـــدی مصـــرف کنیـــم و بـــه دیگـــر جنبه‌هـــا و‬ ‫کاربردهـــای آن بـــه عنـــوان یـــک زیرمجموعـــه‬ ‫غن ــی و ارزش ــمند توج ــه نکنی ــم کام ـ ً‬ ‫ـا غیرعلم ــی‬ ‫و نادرســـت اســـت‪.‬‬ ‫وی بـــا تأکیـــد بـــر کاربـــرد برنـــج در‬ ‫فرآورده‌هـــای جانبـــی متعـــدد تصریـــح کـــرد‌‪ :‬بـــر‬ ‫اســـاس تحقیقاتـــی کـــه محققـــان و کارشناســـان‬ ‫مـــا در مجموعـــه پـــارک علـــم و فنـــاوری گیـــان‬ ‫بـــر روی ایـــن محصـــول انجـــام داده‌انـــد می‌تـــوان‬ ‫از برنـــج ‪ 40‬نـــوع محصـــول دیگـــر را تولیـــد و‬ ‫اســـتخراج کـــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان گی ــان‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‌‪ :‬در حـــال حاضـــر بســـیاری‬ ‫از ایده‌هـــا و ابتکاراتـــی کـــه در حـــوزه برنـــج و‬ ‫فرآورده‌ه ــای جانب ــی قاب ــل تولی ــد از آن ب ــه ثب ــت‬ ‫رســـیده بـــا ورود بـــه مرحلـــه عملیاتـــی به‌نوعـــی‬ ‫در چرخـــه تولیـــد و صنعـــت قـــرار گرفته‌انـــد‪.‬‬ ‫متقی‌طلـــب بـــر لـــزوم ترویـــج چنیـــن ایده‌هـــا‬ ‫و ابتـــکارات خالقانـــه‌ای در زمینـــه محصـــول‬ ‫برنـــج تأکیـــد کـــرد و بیـــان داشـــت‪ ‌:‬بـــه‬ ‫اعتقـــاد بنـــده بایـــد از تمامـــی افـــرادی کـــه‬ ‫در ایـــن زمینـــه صاحـــب دانـــش و فنـــاوری‬ ‫و یـــا عالقمنـــد بـــه ســـرمایه‌گذاری هســـتند‬ ‫حمایت‌هـــای الزم و جـــدی انجـــام شـــود‪.‬‬ ‫وی یکـــی از هدف‌هـــای بـــزرگ پـــارک علـــم‬ ‫و فنـــاوری گیـــان را برشـــمرد و ابـــراز داشـــت‪:‬‬ ‫اســـتفاده بهینـــه و علمـــی از داشـــته‌های‬ ‫ارزشـــمند گیـــان در تمـــام زمینه‌هـــا و تبدیـــل‬ ‫آن‌ه ــا ب ــه مناب ــع درآم ــدی و ث ــروت ب ــرای م ــردم‬ ‫یک ــی از مهم‌تری ــن اه ــداف مجموع ــه پ ــارک عل ــم‬ ‫و فنـــاوری اســـتان گیـــان اســـت‪.‬‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان‬ ‫گیـــان ابـــراز داشـــت‌‪ ‌:‬محصـــول اســـتراتژیک‬ ‫برنـــج در اســـتان گیـــان بـــا رنـــج و مشـــقت‬ ‫بس ــیار زی ــادی تولی ــد و ب ــه تم ــام کش ــور ص ــادر‬ ‫می‌شـــود بنابرایـــن بایـــد بـــه دنبـــال راهـــی‬ ‫باشـــیم تـــا بیشـــترین ســـود و درآمـــد حاصـــل از‬ ‫فـــرآوری و تولیـــد آن نصیـــب مـــردم اســـتان شـــود‪.‬‬ ‫متقی‌طلـــب برپایـــی نمایشـــگاه و فـــن بـــازار‬ ‫برن ــج را راه ــی جه ــت دس ــتیابی ب ــه ای ــن اه ــداف‬ ‫مهـــم دانســـت و اظهـــار داشـــت‪ :‬اســـتقرار ایـــن‬ ‫مجموعـــه از نمایشـــگاه‌ها در گیـــان بـــا چنیـــن‬ ‫وســـعتی بـــرکات و فوایـــد بســـیار زیـــادی هـــم‬ ‫بـــرای تولیدکننـــدگان برنـــج و محصـــوالت جانبـــی‬ ‫آن و هـــم بـــرای ســـرمایه‌گذاران دارد‪ .‬وی در‬ ‫تعریـــف مقولـــه فـــن بـــازار برنـــج و خصوصیـــات‬ ‫آن ابـــراز داشـــت‪ :‬در ایـــن نمایشـــگاه عـــاوه بـــر‬ ‫محصـــول برنـــج بخش‌هـــای مرتبـــط دیگـــری‬ ‫نیـــز وجـــود دارد بـــه طوری‌کـــه در آن ســـایر‬ ‫صنایـــع وابســـته و تبدیلـــی بـــه همـــراه آخریـــن‬ ‫فناوری‌هـــای جدیـــد در معـــرض بازدیـــد قـــرار‬ ‫‌گیـــرد‪.‬‬ ‫‌‬ ‫می‬ ‫مدی ــرکل پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان گی ــان‬ ‫خاطرنشـــان کـــرد‪ ‌:‬ایجـــاد حلقـــه رابـــط بیـــن‬ ‫تولیدکننـــدگان و مصرف‌کننـــدگان بـــزرگ تحـــت‬ ‫عنـــوان کارگـــزاران فنـــاوری از جملـــه وظایفـــی‬ ‫اســـت کـــه در جهـــت ایجـــاد یـــک بـــازار فنـــاوری‬ ‫تحـــت عنـــوان فـــن بـــازار توســـط دســـتگاه‌ها و‬ ‫نهادهـــای مختلـــف بـــه اجـــرا در می‌آیـــد‪.‬‬ ‫متقی‌طلـــب بـــا اشـــاره بـــه همـــکاری ســـازمان‬ ‫منطقــه آزاد انزلـــی در بـــرپایی نمایشـــگاه فــن بازار‬ ‫برنـــج افـــزود‌‪ :‬در آغـــاز بـــه کار فعالیـــت ایـــن‬ ‫نمایشـــگاه مســـئوالن دســـتگاه‌ها‌ و وزارتخانه‌هـــای‬ ‫مختلف ــی نظی ــر جه ــاد کش ــاورزی و وزارت صنع ــت‪‌،‬‬ ‫معـــدن و تجـــارت نیـــز حضـــور داشـــتند‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه‬ ‫تخصصی و فن بازار برنج‬ ‫در منطقه آزاد انزلی‬ ‫رئیـــس پـــارک علـــم و فنـــاوری اســـتان گیـــان‬ ‫گف ــت‌‪ :‬نمایش ــگاه مل ــی تخصص ــی و ف ــن ب ــازار برن ــج‬ ‫بــه همــراه صنایــع وابســته ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۱‬اردیبهشــت در‬ ‫منطق ــه آزاد انزل ــی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫مجیـــد متقی‌طلـــب در گفت‌و‌گـــو بـــا خبرنـــگار‬ ‫تســـنیم در رشـــت اظهـــار داشـــت‪ ‌:‬نخســـتین‬ ‫نمایش ــگاه مل ــی و تخصص ــی و ف ــن ب ــازار برن ــج ب ــه‬ ‫هم ــراه صنای ــع وابس ــته آن ب ــه هم ــت پ ــارک عل ــم‬ ‫و فن ــاوری گی ــان در تاری ــخ‌‪ 18‬ت ــا ‪ 21‬اردیبهش ــت‬ ‫در منطق ــه آزاد انزل ــی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اس ــتان گی ــان‬ ‫عنـــوان کـــرد‌‪ :‬یکـــی از اولویت‌هـــای مهـــم حـــوزه‬ ‫کش ــاورزی در گی ــان محص ــول اس ــتراتژیک برن ــج‬ ‫اســـت بنابرایـــن بایـــد نـــوع دیـــد خـــود را نســـبت‬ ‫ب ــه ای ــن محص ــول ارزش ــمند از حال ــت تک‌بع ــدی‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫برگزاری دومین فن بازار و نمایشگاه فرصت های سرمایه گذاری در خراسان شمالی‬ ‫‪81‬‬
‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫روح‌اهلل فاطمی اردکانی‪ ،‬مدیرعامل توسن خبر داد‪:‬‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫توسن مرکز نوآوری راه می‌اندازد‬ ‫‪82‬‬ ‫«از ســـال پیـــش‪ ،‬تاســـیس یـــک مرکـــز نـــوآوری‬ ‫برنامه‌ریـــزی شـــده و تمامـــی مجوزهـــای الزم آن را‬ ‫هـــم گرفته‌ایـــم‪ .‬ایـــن مرکـــز تاســـیس می‌شـــود تـــا‬ ‫همـــه کارهایـــی کـــه از جنـــس تحقیـــق و توســـعه و یـــا‬ ‫قابل‌اجـــرا از شـــرکت‌‌های کل گـــروه‪ ،‬در فضـــای‬ ‫اســـتارتاپی هســـتند در ایـــن مرکـــز بـــه صـــورت‬ ‫متمرکـــز جمـــع شـــوند‪».‬‬ ‫بـــه گـــزارش شـــنبه پـــرس در حاشـــیه نشســـت‬ ‫ماهانـــه گـــروه ســـرمایه‌گذاران کارایـــا گفتگویـــی بـــا‬ ‫روح‌اهلل فاطم ــی اردکان ــی‪ ،‬مدیرعام ــل توس ــن داش ــتیم‪.‬‬ ‫روح‌اهلل فاطمـــی اردکانـــی‪ ،‬مدیرعامـــل توســـن معتقـــد‬ ‫اس ــت اقتص ــاد دیجیت ــال ک ــه هم ــان انق ــاب صنعت ــی‬ ‫چه ــارم اس ــت‪ ،‬نقط ــه ش ــروع تح ــول اصل ــی در فض ــای‬ ‫کســـب‌و‌کارهای جدیـــد و نوپـــا خواهـــد بـــود‪ .‬او در‬ ‫ســـخنرانی خـــود بـــه ایـــن نکتـــه اشـــاره کـــرد‪« :‬بـــه‬ ‫نظـــر مـــن امـــروز مـــا شـــاهد فرصت‌هـــای بســـیار‬ ‫زیـــادی هســـتیم کـــه بایـــد از آن اســـتفاده کـــرد‪.‬‬ ‫بـــه ایـــن دلیـــل کـــه اقتصـــاد دیجیتـــال تمـــام ابعـــاد‬ ‫یـــک کســـب‌و‌کار دیجیتـــال اســـت و هـــر دارایـــی‬ ‫کـــه دیجیتـــال باشـــد‪ ،‬قاعدتـــا بهتـــر می‌توانـــد در‬ ‫ایـــن فضـــا بیایـــد و رشـــد کنـــد بـــه ایـــن دلیـــل کـــه‬ ‫دارایی‌هـــای فیزیکـــی در یـــک مـــکان فیزیکـــی بایـــد‬ ‫نگهـــداری شـــود و جابه‌جایـــی و انتقـــال آن هـــم بـــا‬ ‫ســـرعت فیزیـــک امکان‌پذیـــر اســـت‪ .‬زنجیـــره بلـــوک‬ ‫بسترســـاز اقتصـــاد دیجیتـــال اســـت و مـــوردی کـــه در‬ ‫ایــن زمینــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه هرکــه هرچــه‬ ‫زودت ــر بتوان ــد هرچ ــه مق ــدار بیش ــتری از دارایی‌های ــش‬ ‫را دیجیتـــال کنـــد‪ ،‬در آینـــده ســـهم بیشـــتری از ایـــن‬ ‫ب ــازار خواه ــد داش ــت‪ .‬بنابرای ــن هم ــه بح ــث ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه س ــرمایه‌گذاران بای ــد ب ــرای بررس ــی ایده‌های ــی در‬ ‫ای ــن زمین ــه آم ــاده ش ــوند‌؛ همچنی ــن حمایت‌هایش ــان‬ ‫را ب ــه س ــمت دیجیت ــال ش ــدن س ــوق دهن ــد ک ــه ای ــن‬ ‫دیجیتالـــی شـــدن می‌توانـــد بـــه صـــورت ملـــی یـــا‬ ‫فـــردی انجـــام شـــود‪ .‬بـــا پیشـــرفت در ایـــن زمینه‌هـــا‬ ‫و ارائـــه فضـــا بـــرای قراردادهـــای هوشـــمند‪ ،‬می‌توانـــد‬ ‫حجـــم بســـیار زیـــادی از دولـــت و بنگاه‌هـــای‬ ‫واســـطه‌ای را کاهـــش دهـــد‪ .‬در ایـــن مـــورد بایـــد‬ ‫بگویـــم مشـــخصا بـــه نظـــر مـــن‪ ،‬در ایـــران نهایتـــا تـــا‬ ‫ســـه یـــا چهـــار ســـال آینـــده‪ ،‬تحقـــق شـــعار حـــذف‬ ‫واســـطه‌ها یـــا کمـــی افراطی‌تـــر‪ ،‬کم‌رنـــگ شـــدن‬ ‫نق ــش حاکمی ــت را ش ــاهد خواهی ــم ب ــود‪ .‬ای ــن م ــورد‬ ‫نوی ــدی اس ــت ک ــه کســب‌و‌کارها بتوانن ــد ب ــا یکدیگ ــر‬ ‫بهت ــر کار کنن ــد‪ ،‬ب ــه ای ــن دلی ــل ک ــه وقت ــی ارتب ــاط‬ ‫مســـتقیم بیـــن ایده‌هـــا و ســـرمایه‌گذارها و در حالـــت‬ ‫کلـــی بخش‌هـــای فضـــای کســـب‌و‌کار ایجـــاد شـــود‬ ‫انتظ ــار مــی‌رود ک ــه بس ــیاری از موان ــع راحتت ــر ح ــل‬ ‫شـــده و از میـــان برداشـــته شـــوند‪».‬‬ ‫در حاشـــیه ایـــن نشســـت‪ ‌،‬فاطمـــی اردکانـــی‬ ‫در رابطـــه بـــا فعالیت‌هـــای توســـن در فضـــای‬ ‫اســـتارتاپی گفـــت‪« :‬مجموعـــه توســـن در رابطـــه بـــا‬ ‫ســـرمایه‌گذاری روی کســـب‌وکارها‪ ،‬تـــا بـــه حـــال‪،‬‬ ‫حرکـــت منســـجم و برنامه‌ریزی‌شـــده‌ای نداشـــته‬ ‫اســـت‪ .‬تنهـــا بـــه صـــورت ســـنتی از ســـال‌های قبـــل‪،‬‬ ‫‪ ۷‬یـــا ‪ ۸‬مـــورد ســـرمایه‌گذاری روی شـــرکت‌هایی‬ ‫داشـــته کـــه ایـــن مـــوارد بـــه صـــورت مشـــارکتی و‬ ‫بـــه عنـــوان همـــکار اجـــام شـــده‌اند‪ .‬البتـــه بعضـــی‬ ‫از آنهـــا موفـــق و در بعضـــی ناموفـــق بـــوده اســـت‪.‬‬ ‫در حالـــت کلـــی می‌توانـــم بگویـــم هنـــوز میـــزان‬ ‫تجربـــه ناموفـــق در ایـــن زمینـــه بیشـــتر از موفقیـــت‬ ‫بـــوده اســـت‪ .‬مشـــخصا تـــا بـــه حـــال بـــه صـــورت‬ ‫حرفـــه‌ای در یـــک زنجیـــره کامـــل اســـتارتاپی و یـــا‬ ‫بـــه صـــورت وی‌ســـی فعالیتـــی نداریـــم‪ .‬تجربیـــات مـــا‬ ‫در شـــرکت‌هایی کـــه بـــه صـــورت زایشـــی بـــه وجـــود‬ ‫آمده‌انـــد بـــوده اســـت و یـــا نهایتـــا یـــک مشـــارکت‬ ‫بـــه صـــورت ســـرمایه‌گذاری کـــه توســـط هلدینـــگ‬ ‫انجـــام شـــده‪ .‬بنابرایـــن نمی‌توانیـــم بگوییـــم شـــرکتی‬ ‫هســـتیم کـــه در حـــوزه ســـرمایه‌گذاری از جنـــس‬ ‫اســـتارتاپی هســـتیم‪».‬‬ ‫مرکز نوآوری توسن‬ ‫و دریافت راه‌حل از استارتاپ‌ها‬ ‫مدیرعامـــل هلدینـــگ توســـن از تاســـیس یـــک‬ ‫مرک ــز ن ــوآوری در مح ــل س ــاختمان هلدین ــگ توس ــن‬ ‫خب ــر و در ای ــن رابط ــه توضی ــح داد ‪« :‬از س ــال پی ــش‪،‬‬ ‫تاســـیس یـــک مرکـــز نـــوآوری برنامه‌ریـــزی شـــده و‬ ‫تمامـــی مجوزهـــای الزم آن را هـــم گرفته‌ایـــم‪ .‬ایـــن‬ ‫مرکـــز تاســـیس می‌شـــود تـــا همـــه کارهایـــی کـــه‬ ‫از جنـــس تحقیـــق و توســـعه و یـــا قابل‌اجـــرا از‬ ‫ش ــرکت‌‌های کل گ ــروه‪ ،‬در فض ــای اس ــتارتاپی هس ــتند‬ ‫در ایـــن مرکـــز بـــه صـــورت متمرکـــز جمـــع شـــوند‪.‬‬ ‫مســـائل یـــا چالش‌هـــای مطرح‌شـــده از شـــرکت‌ها‬ ‫مطـــرح می‌شـــوند‪ ،‬اگـــر اســـتارتاپی وجـــود داشـــته‬ ‫باش ــد ک ــه ق ــادر ب ــه انج ــام آن م ــورد ی ــا ح ــل چال ــش‬ ‫موجـــود شـــود‪ ،‬مجموعـــه بـــا آن تیـــم همـــکاری و روی‬ ‫آن ســـرمایه‌گذاری می‌کنـــد‪ .‬اگـــر چنیـــن تیمـــی‬ ‫وج ــود نداش ــته باش ــد‪ ،‬ب ــه ص ــورت پیش ــنهاد ی ــک ای ــده‬ ‫بـــه گروه‌هـــا و تیم‌هـــای دانشـــگاهی یـــا اســـتارتاپی‬ ‫مطـــرح می‌شـــود و در صـــورت توانایـــی انجـــام آن کار‪،‬‬ ‫تیـــم مـــورد حمایـــت قـــرار خواهـــد گرفـــت‪ .‬راه‌انـــدازی‬ ‫مرکـــز نـــوآوری امســـال بـــا بودجـــه حداقلـــی شـــروع‬ ‫ش ــده اس ــت و مراح ــل انج ــام فراخ ــوان ی ــا جمــع‌آوری‬ ‫پتانســـیل‌های بـــازار از حـــدودا یـــک مـــاه دیگـــر‬ ‫ش ــروع خواه ــد ش ــد‪ .‬درح ــال حاض ــر ای ــن ب ــه منظ ــور‬ ‫شناســـایی پتانســـیل‌های دانشـــجویی ارتباطاتـــی‬ ‫بـــا مراکـــز دانشـــگاهی شـــروع کـــرده اســـت و فکـــر‬ ‫می‌کنـــم در ایـــن زمینـــه‪ ،‬امســـال دو یـــا ســـه پـــروژه‬ ‫عملیات ــی در نظ ــر گرفت ــه ش ــده اس ــت ک ــه عموم ــا در‬ ‫قالـــب شـــرکت‌های تحقیـــق و توســـعه در پروژه‌هـــای‬ ‫اســـتارتاپی بـــرای شـــرکت‌های مـــادر هســـتند‪».‬‬ ‫به همت پارک فناوری پردیس معاونت علمی‬ ‫هفتمین دوره نمایشگاه‬ ‫بین المللی نوآوری و فناوری‬ ‫برگزار می شود‬ ‫هفتمیـــن نمایشـــگاه بیـــن المللـــی نـــوآوری‬ ‫و فنـــاوری بـــه همـــت پـــارک فنـــاوری پردیـــس‬ ‫معاونـــت علمـــی بـــا موضـــوع «شـــهر هوشـــمند»‬ ‫ط ــی س ــه روز از ‪ 14‬ت ــا ‪ 16‬تیرم ــاه ‪ 1397‬در مح ــل‬ ‫نمایش ــگاه ه ــای تخصص ــی ش ــهرداری ته ــران دای ــر‬ ‫خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز ارتباط ــات و اط ــاع رس ــانی‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری‪،‬‬ ‫مرکـــز فـــن بـــازار ملـــی ایـــران بـــا همـــکاری‬ ‫مرک ــز ش ــتابدهی ن ــوآوری ک ــه در پ ــارک فن ــاوری‬ ‫پردیـــس معاونـــت علمـــی مســـتقر هســـتند‪،‬‬ ‫هفتمیـــن دوره نمایشـــگاه بیـــن المللـــی نـــوآوری و‬ ‫فن ــاوری را ب ــا پش ــتیبانی پ ــارک فن ــاوری پردی ــس‬ ‫معاونـــت علمـــی و معاونـــت علمـــی و فنـــاوری‬ ‫ریاســـت جمهـــوری برگـــزار مـــی کنـــد‪.‬‬ ‫در ای ــن نمایش ــگاه‪ ،‬اج ــزای مختل ــف اکوسیس ــتم‬ ‫نـــوآوری و فنـــاوری کشـــور از جملـــه شـــرکت‬ ‫هـــای فنـــاور و دانـــش بنیـــان‪ ،‬اســـتارتاپ هـــا و‬ ‫شـــرکت هـــای نوپـــا‪ ،‬شـــتابدهنده هـــا و مراکـــز‬ ‫رشـــد‪ ،‬ســـرمایه گـــذاران جســـورانه و صنـــدوق‬ ‫هـــای ســـرمایه گـــذاری‪ ،‬فرشـــتگان کســـب و‬ ‫کار ‪ ،‬مخترعیـــن‪ ،‬منتورهـــا‪ ،‬برگزارکننـــدگان‬ ‫رویدادهـــای اســـتارتاپی‪ ،‬رســـانه هـــای اســـتارتاپی‪،‬‬ ‫ارائـــه کننـــدگان زیرســـاخت هـــا در بخـــش هـــای‬ ‫حاکمیتـــی و ‪ . . .‬حضـــور خواهنـــد داشـــت‪.‬‬ ‫ایـــن نمایشـــگاه در مســـاحتی بالـــغ بـــر ‪9000‬‬ ‫مترمرب ــع و بی ــش از ‪ 350‬غرف ــه برپ ــا خواه ــد ش ــد‬ ‫و پیـــش بینـــی مـــی شـــود ‪ 1000‬نفـــر غرفـــه دار و‬ ‫بی ــش از ‪ 4000‬نف ــر بازدیدکنن ــده در ای ــن نمایش ــگاه‬ ‫گرده ــم آین ــد‪ .‬همچنی ــن چندی ــن روی ــداد مختل ــف‬ ‫تجـــاری و ترویجـــی در ایـــن نمایشـــگاه برگـــزار‬ ‫خواهـــد شـــد و بخـــش هـــای متنوعـــی بـــرای‬ ‫عرضـــه فنـــاوری هـــا و کســـب وکارهـــای نوپـــای‬ ‫کشـــور دایـــر مـــی شـــود‪.‬‬ ‫بـــر طبـــق اعـــام دبیرخانـــه نمایشـــگاه‪ ،‬ثبـــت‬ ‫نـــام غرفـــه داران‪ ،‬از تاریـــخ ‪ 18‬اردیبهشـــت آغـــاز‬ ‫و تـــا ‪5‬خـــرداد ادامـــه خواهـــد یافـــت‪ .‬همچنیـــن‬ ‫ثبـــت نـــام بازدیدکننـــدگان نیـــز از ابتـــدای‬ ‫خردادمـــاه آغـــاز خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫هفتمیــن نمایشــگاه بیــن المللــی نــوآوری و فنــاوری‬ ‫بـــا موضـــوع «شـــهر هوشـــمند» بـــه همـــت معاونـــت‬ ‫علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری از ‪ 14‬تـــا ‪16‬‬ ‫تیرمـــاه ‪ 1397‬برگـــزار مـــی شـــود‪.‬‬
‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫اخبار‬ ‫فن بازار‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪83‬‬
‫اخبار‬ ‫فناوری اطالعات‬ ‫و ارتباطات‬ ‫سال دوم ‪ -‬شماره ‪14‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪1397‬‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪84‬‬

آخرین شماره های ماهنامه بازار کار نوین

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

ماهنامه بازار کار نوین شماره 18

شماره : ۱۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

ماهنامه بازار کار نوین شماره 17

شماره : ۱۷
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

ماهنامه بازار کار نوین شماره 16

شماره : ۱۶
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

ماهنامه بازار کار نوین شماره 15

شماره : ۱۵
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

ماهنامه بازار کار نوین شماره 13

شماره : ۱۳
تاریخ : ۱۳۹۷/۰۱/۰۱
ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

ماهنامه بازار کار نوین شماره 12

شماره : ۱۲
تاریخ : ۱۳۹۶/۱۲/۰۱
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!