صفحه قبل

روزنامه هنرمند شماره ۱۰۸۱

صفحه بعد

روزنامه هنرمند شماره 1081

روزنامه هنرمند شماره 1081

‫سید عباس صالحی‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫معاون مطبوعاتی‬ ‫در جمع خبرنگاران رسانههای خارجی مقیم ایران‪:‬‬ ‫ﺑﻰاﻋﺘﺒﺎر ﮐﺮدن رﺳﺎﻧﻪﻫﺎى ﻓﯿﮏ در‬ ‫ﻓﻀﺎى ﻣﺠﺎزى اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ‬ ‫اﯾﺮان ﺑﺮاى اﺛﺒﺎت ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ ﺧﻮد‬ ‫ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻰﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﮑﺮد؟!‬ ‫‪٢‬‬ ‫‪٢‬‬ ‫دوﺷﻨﺒﻪ ‪ 23‬اردﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ‪ 1398‬ﺳﺎل دوازدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ‪1081‬‬ ‫‪ 8‬ﺻﻔـــــﺤﻪ ‪ 2000‬ﺗﻮﻣـــﺎن ‪ISSN 2008-0816‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫همزمان با اکران «وکیل مدافع» مطرح شد‪:‬‬ ‫هیچ کس حق ندارد از شهدا‬ ‫سوءاستفادهکند‬ ‫‪4‬‬ ‫نگاهی به نمایش «راز نقل آخر»‬ ‫اثری از حسین تفنگدار‬ ‫تلفیقیازعشقیوتخیل‬ ‫‪5‬‬ ‫منوچهر جهانیان‬ ‫رئیس دانشکده علوم گردشگری مطرح کرد‬ ‫به بهانه مخالفت معاون سیما با حضور سلبریتیها به عنوان مجری در تلویزیون‬ ‫اس︍انسرها تعیینکننده هستند!‬ ‫دولت‬ ‫گردشگریراباورنمیکند!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬
‫سیدعباس صالحی در امضای تفاهم نامه همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز ملی فضای مجازی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‌دوشنبــــــه ‪ 23‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫& ‪ART‬‬ ‫‪CULTURE‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون مطبوعاتی در جمع خبرنگاران رسانه‌های خارجی مقیم ایران‪:‬‬ ‫ایرانبرایاثباتحقانیتخود‬ ‫بهجهانچهبایدمی‌کردکهنکرد؟!‬ ‫معاون مطبوعاتی و اطالع‌رســانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتقاد از سکوت‬ ‫رسانه‌هایبین‌المللیدربارهجنگاقتصادیامریکاعلیهایران‪،‬گفت‪:‬ایرانبرایاثبات‬ ‫حقانیت خود به جهان چه باید می‌کرد که نکرد تا با زورگویی‪ ،‬یکجانبه گرایی و‬ ‫قلدری یک کشور مواجه نشود؟ محمد خُ دادی که در جمع تعدادی از خبرنگاران‬ ‫رسانه‌های خارجی مقیم ایران‪ ،‬سخن می‌گفت «انتخاب دیپلماسی و استفاده از‬ ‫حقوق بین الملل برای اثبات حقانیت خود را اولویت ایران برای مواجهه با یکجانبه‬ ‫گرایی‪ ،‬جعل و قلدری جهانی» ذکر کرد و گفت‪ :‬یکصد صفحه قرارداد‪ ،‬چند سال‬ ‫مذاکره با کارشناســان مختلف و متخصص شش قدرت جهانی و امضا مهم‌ترین‬ ‫قرارداد بین‌المللی عصر حاضر موسوم به برجام به همین دلیل روی داد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ایران برای اثبات حقانیت خود به جهان چه باید می‌کرد که نکرد تا با زورگویی‪،‬‬ ‫یکجانبه‌گرایی و قلدری یک ابر قدرت مواجه نشود؟ معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی خطاب به خبرنگاران خارجی گفت‪ :‬طالبان‪ ،‬دیپلمات‌های ایرانی‬ ‫را به شهادت رساندند و داعش به بیست کیلومتری مرز ایران رسید اما ایران برای‬ ‫مقابله با تروریسم‪ ،‬حاضر به جنگ مستقیم نشد زیرا ما هیچگاه آغازگر جنگ نبوده و‬ ‫نخواهیم بود اما حتماً در دفاع از مردم خود بارها همچون جنگ با صدام و داعش و‪...‬‬ ‫اثبات کرده ایم که متجاوز‪ ،‬محکوم به شکست است‪ .‬خُ دادی با اشاره به نقش رسانه‬ ‫در رساندن صدای مردم ایران به جهان گفت‪ :‬رسانه‌های بین‌المللی چرا در جنگ‬ ‫نابرابر تحمیلی اقتصادی امریکا با ایران سکوت کرده‌اند؟ این وظیفه مهمی است که‬ ‫بر عهده شماست‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬البته مردم ایران به این باور رسیده اند که باید با‬ ‫اتکا به توان و ظرفیت خودشان در اداره کشور سهم و نقش داشته باشند و روش‌ها را‬ ‫در مدیریت و نیز مصرف در بخش‌های مختلف اصالح کنند تا از این شرایط خاص‬ ‫به سالمت عبور کنند که قطعاً عبور خواهند کرد‪ .‬خُ دادی با بیان اینکه سهم رسانه از‬ ‫صلح بسیار بیشتر از سهمش در ایجاد جنگ و ناامنی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با وجود آنکه‬ ‫سهم دولت‌ها بیشتر در وقوع جنگ نمایان است و برخی کشورها برای ناامنی بیشتر‬ ‫تالش می‌کنند‪ ،‬رسانه‌ها باید برای آرامش و امنیت بیشتر فعالیت کنند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬برقراری صلح و آرامش‪ ،‬فصل مشترک مطالبات انسان‌ها و رسانه‌ها در هر نقطه‬ ‫از جهان بوده و انتظار این است که رسالت رسانه‌ها در صلح‌طلبی و دفاع از مظلوم در‬ ‫این دنیای پرآشوب ساخته شده توسط کشورهای قدرتمند فراموش نشود‪ .‬خُ دادی‬ ‫با اشاره به شرایط خاص منطقه خاورمیانه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در منطقه‌ای هستیم که مردم‬ ‫آن به واسطه زیاده‌خواهی‌های نوشته یا نانوشته برخی دولت‌ها در شرایط سختی به‬ ‫سر می‌برند و تقاضای ساده‌ای برای زندگی مانند مردم همه کشورها در سایه امنیت‬ ‫و آرامش دارند‪ .‬وی در همین زمینه به علل شکل‌گیری چنین شرایطی اشاره و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همه کشورهای جهان می‌دانند اما به زبان نمی‌آورند که این شرایط ناامنی در‬ ‫منطقه توسط چه دولت‌هایی تحمیل شده و علت نیز روشن است؛ زیاده‌خواهی و‬ ‫منافع اقتصادی و تسلط بر منابع منطقه‪.‬‬ ‫بی‌اعتبارکردنرسانه‌هایفیکدرفضایمجازیاجتناب‌ناپذیراست‬ ‫درجلسه‌ایمشترک‪،‬کارگروه‌هایاستانیهماهنگی‪،‬حمایت‬ ‫و توســعه محتوا و خدمات فرهنگی در اســتان‌ها با تفاهم‬ ‫مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی تشکیل شد و این تفاهم نامه به امضای سیدعباس‬ ‫صالحیوسیدابوالحسنفیرزوآبادیرسید‪.‬سیدعباسصالحی‬ ‫با بیان اینکه برخی از مجموعه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی ملزم به اختصاص بخشی از منابع خود به اقدامات در‬ ‫حوزه فضای مجازی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز رسانه‌های دیجیتال‬ ‫این وزارتخانه در گذشته در عرض دیگر معاونت‌های فعالیت‬ ‫می‌کرد ولی به دلیل اهمیت فضای مجازی و توجه به حکم‬ ‫رانی در این فضا ما نیاز به یک مرکز پیشــران در این زمینه‬ ‫داشتیم و مرکز رسانه‌های دیجیتال در حال حاضر با این نگاه‬ ‫فعالیت‌های خود را دنبال می‌کند‪ .‬وی در عین حال تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در فضای مجازی از لحاظ ساختار‪ ،‬نوع مواجهه و ‪ ...‬نسبت‬ ‫به تحوالت این حوزه با تاخیر حرکت شده؛ بنابراین این نکته‬ ‫قابل توجه است که در همه وزارتخانه‌ها به ویژه وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی به تغییرات بنیادین نیاز داریم که بر این اساس‬ ‫رویه و ساختار موجود متناسب با تغییرات جدید حکمرانی‬ ‫تغییر کند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ادامه داد‪ :‬با این نگاه‬ ‫در ‪ ٢٠‬ماه گذشــته تالش کردیم در این مسیر گام برداریم‬ ‫و اقدامات خوبی نیز در این زمینه صورت گرفته اســت‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬گام نخست در این حوزه این بود که ما از لحاظ شرایط‬ ‫زیرساخت‌های دولت الکترونیک و هوشمند فاصله داشتیم‬ ‫و بخش قابل توجهی از اقدامات و خدمات این وزارتخانه به‬ ‫صورت ســنتی انجام می‌شد ولی در یک سال گذشته همه‬ ‫فعالیت‌ها از طریق سامانه‌ها صورت می‌گیرد‪ .‬صالحی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پروژه‌های هوشمندسازی با سیستم داده کاوی در ارتباط‬ ‫اســت از این رو تالش کردیم حضور موثر در فضای مجازی‬ ‫بر اساس داده کاوی‌های مطالعاتی همراه باشد‪ .‬عضو شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی افزود‪ :‬یکی از برنامه‌های ‪ ٩‬گانه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در این دوره هوشمندسازی است که‬ ‫مقدمه آن دولت الکترونیک و سپس تبدیل به دولت هوشمند‬ ‫است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬با این نگاه اقداماتی از مسیر سنتی به‬ ‫سوی الکترونیکی شدن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫صورت گرفته اســت که اگرچه با مطلوب فاصله داریم ولی‬ ‫در ‪ ٤‬حوزه تولید محتوا‪ ،‬رصد و پایش‪ ،‬آموزش و پژوهش و‬ ‫ارتقای سواد رسانه‌ای در فضای مجازی اقداماتی انجام شده‬ ‫که می‌تواند به حضور موثرتر و مدیریت مطلوب فضای مجازی‬ ‫بینجامد‪ .‬صالحی ادامه داد‪ :‬امسال مقرر شده معاونت‌های این‬ ‫وزارتخانــه میزان قابل توجهی از بودجه خود را صرف حوزه‬ ‫فضای مجازی کنند‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی افزود‪:‬‬ ‫از دیگر اقدامات این وزارتخانه در این حوزه مسئله شناسی‬ ‫و آسیب شناســی در این زمینه اســت که مجموعه‌ای از‬ ‫اقدامات در این زمینه صورت گرفته اســت و بر این اساس‬ ‫امســال ‪ ٢٩‬اقدام در این زمینه در نظر گرفته شده که در ‪٥‬‬ ‫کارگروه اقدامات اجرایی آن دنبال می‌شود‪ .‬صالحی ادامه داد‪:‬‬ ‫ما در حوزه فضای مجازی نیار به یک مرکز پیشران داشتیم‬ ‫و مرکز رســانه‌های دیجیتال با این نگاه فعالیت‌های خود را‬ ‫ادامه می‌دهد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی گفت‪ :‬فضای‬ ‫مجازی به اعتبار اینکه فرد محور است زمینه‌های فیک در‬ ‫آن باال است‪ .‬در شــرایط اضطراری کشور رشد رسانه‌های‬ ‫فیک نیز باالتر می‌رود‪ .‬بنابراین چگونگی برخود با تخلفات‬ ‫در این حوزه‪ ،‬چگونگی پیشرانی و تقویت رسانه‌های رسمی‬ ‫و بی اعتبار کردن رسانه‌های فیک در فضای مجازی اجتناب‬ ‫ناپذیر است‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬تفاهم نامه‌ای که امروز امضا‬ ‫خواهد شــد باعث می‌شود ما در ادارات کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان‌ها را در فضای مجازی فعال تر کنیم‪ .‬صالحی‬ ‫در پایــان گفت‪ :‬امیدوارم با همکاری‌های مشــترک وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی و مرکز ملی فضای مجازی نقش‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در فضای مجازی ارتقا یابد‪.‬‬ ‫در راســتای مدیریت محتوای فضای مجازی؛ سال گذشته‬ ‫‪٣‬میلیون هلوگرام در حوزه تکثیر صادر شده است در ادامه‬ ‫اینجلسهمحمدرضابهمنیرئیسمرکزرسانه‌هایدیجیتال‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گزارشی از مجموعه اقدامات‬ ‫بخش‌های مختلف این وزارتخانه در حوزه فضای مجازی ارائه‬ ‫داد‪ .‬وی گفت‪ :‬اقداماتی با هدف ارتقای نقش وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی در فضای مجازی صورت گرفته است که دو‬ ‫بخش آنچه در حال رخ دادن اســت و آنچه برای ارتقای این‬ ‫نقش در حال تدارک است را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫شناسایی‪٣٢‬هزار سایت و دریافت کد شامد‬ ‫بهمنی افزود‪ :‬مجموعه فعالیت‌های مرکز رسانه‌های دیجیتال‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اســامی در حوزه فضای مجازی در‬ ‫بخش‌های صدور مجوز فعالیت‌ها‪ ،‬ثبت‪ ،‬ساماندهی و ‪ ...‬است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ٩٧‬بیش از ‪٣٢‬هزار سایت شناسایی و کد شامد گرفته‬ ‫است که این آمار عالوه بر ‪٢٤‬هزار سایتی است که قبال ثبت‬ ‫شده است و مجوز گرفته اند‪ .‬رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در این بازه زمانی همچنین ‪ ١٧٠٠‬کانال و ‪٢‬هزار‬ ‫دامنه ‪ ir‬ثبت شــده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در فضای رسانه‌های‬ ‫هوشمندوهمراهنیزسامانه‌هایپیامکیمانندمسابقهپیامکی‪،‬‬ ‫آواهایپیشواز‪،‬بازی‌های موبایل‪،‬نرم افزارهای موبایل‪ ،‬تلویزیون‬ ‫هوشمند و ‪ ...‬ثبت شده است‪ .‬بهمنی افزود‪ :‬در محور مجوزهای‬ ‫ثبت تعداد ‪ ،١٥٠‬در بخش انتشــار بالغ بر ‪ ٢٣٠٠‬و در بخش‬ ‫تکثیر ‪ ٥٠٠‬مورد به ثبت رسیده است‪ .‬همچنین در سال ‪٩٧‬‬ ‫در حوزه تکثیر بالغ بر ‪ ٣‬میلیون هلوگرام صادر شده است‪.‬‬ ‫تاکیدبرمحتوامحوری‬ ‫رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال ادامه داد‪ :‬در حوزه تولید انبوه‬ ‫نیز اقداماتی از جمله شناسایی ظرفیت‌های استانی در قالب‬ ‫شبکه ملی فرهنگ‪ ،‬ساماندهی و حمایت از رویدادهای تولد‬ ‫نشر محتوا و حرکت به سوی محتوا محوری و ‪ ...‬داشته ایم‪.‬‬ ‫توانمندسازیفعاالنتولیدمحتواوخدمات‬ ‫در فضای مجازی‬ ‫وی توانمندســازی فعاالن تولید محتوا و خدمات در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬تولید‪ ١٥٠‬بازی در کشور در سال‪ ٩٧‬و اعتبار سنجی‬ ‫آن‌ها در جشنواره بنیاد ملی بازی‌های رایانه ای‪ ،‬تولید و حضر‬ ‫محتوایی در فضای مجازی خبرگزاری ایرنا‪ ،‬تدوین ‪ ١٢٠٠‬اثر‬ ‫در قالب مقاله در موضوعات مختلف فرهنگی در حال ترجمه‬ ‫به ‪ ٧‬زبان از ســوی ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی‪،‬‬ ‫تشــکیل کارگروهی در دبیرخانه صنایع خالق در معاونت‬ ‫امور فرهنگی‪ ،‬طراحی دانشنامه مجازی ادبیات معاصر ایرانی‬ ‫در بنیاد شــعر‪ ،‬طرح‌های پروانه (عرضه و فروش محصوالت‬ ‫فرهنگی و رسانه ای‪ ،‬پایش (نظارت و رصد فضاهای فرهنگی)‪،‬‬ ‫سایه (سامانه اطالعات هنرمندان) و پردیس (آموزش مجازی‬ ‫فرهنگ و هنر برای مناطق محروم) و ‪ ...‬را دیگر اقدامات این‬ ‫وزارتخانه در حوزه فضای مجازی برشمرد‪.‬‬ ‫فضایمجازیبایدمتناسب‬ ‫با تمام ارکان حاکمیت باشد‬ ‫در ادامه این جلســه ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی‬ ‫فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ایران گفت‪:‬‬ ‫باید فضای مجازی متناسب با تمام ارکان حاکمیت باشد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به گزارش ارائه شده مجموعه اقدامات وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی در حوزه فضای مجازی در این جلسه ادامه‬ ‫داد‪ :‬این گزارش امیدوارکننده اســت و باید به تحول در حوزه‬ ‫حکمرانی در این حوزه توجه داشــته باشیم‪ .‬فیروزآبادی در‬ ‫عین حال تاکید کرد‪ :‬شکل کارکردی حکمرانی جدید نهادها‬ ‫متفاوت شــده است و اگر در گذشته در یک نظام نمایندگی‬ ‫بودند در حال حاضر در فضای مجازی و تحوالت ایجاد شده که‬ ‫آحاد جامعه در آن مشارکت دارند قرار گرفته اند به نحوی که‬ ‫نهادها به تنهایی نمی‌توانند پدیده‌ها را مدیریت کنند و ما شاهد‬ ‫جهانی شدن هستیم و ورود بازیگران فرامرزی را شاهد هستیم‬ ‫که پیش از این وجود نداشتند‪ .‬رئیس مرکز ملی فضای مجازی‬ ‫ادامه داد‪ :‬تولید پلتفرم‌های محصوالت فرهنگی و هنری‪ ،‬تولید‬ ‫کاربران و ‪ ...‬توسعه یافته است و در حوزه رسانه‌ای نیز شاهد‬ ‫ظهور رسانه‌های غیر زسمی در کنار رسانه‌های رسمی هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در این مســیر مشکالت زیادی داریم که از‬ ‫آن جمله می‌توان به عدم آشنایی با تکنولوژی‪ ،‬عدم امادگی با‬ ‫تحوالت و ‪ ...‬اشاره کرد‪ .‬بازیگران و موثران پر قدرتی در فضای‬ ‫مجاری حضور دارند و ما باید به مردم در این فضا کمک کنیم‬ ‫زیرا فرهنگ را ملت‌ها می‌سازند نه دولت‌ها‪.‬‬ ‫شناخت ذات فضای مجازی مهم است‬ ‫فیروزآبادی تاکید کرد‪ :‬به همین دلیل شــناخت تحوالت و‬ ‫شناخت ذات فضای مجازی بسیار مهم است‪ .‬باید بدانیم که‬ ‫چه چیزی ذات این فضا است مثل تعامل داشتن‪ ،‬شبکه‌ای‬ ‫شدن‪ ،‬جهانی شــدن و ‪ ...‬که از جمله ویژگی‌های ذاتی این‬ ‫فضا به شــمار می‌آید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تحوالت فضای مجازی‬ ‫بر پایه اقتصاد است‪ .‬در گذشته مدل‌های اقتصادی در حوزه‬ ‫فرهنگی بسیار ساده بود ولی امروز پیچیده شده است‪ .‬ما هنوز‬ ‫در مقایسه با دنیا در ابتدای فعالیت در فضای مجازی هستیم‪.‬‬ ‫ورود ما به این فضا از حوزه فرهنگ و رســانه بوده است و با‬ ‫نظام‌های اطالع رسانی توسعه یافته است‪ .‬از طریق فرهنگ‬ ‫و رســانه فضای مجازی به میان مردم آمده و از این طریق‬ ‫اقتصاد اپلیکیشن‪ ،‬مبادله اقتصادی و پولی‪ ،‬دارایی‌های فکری‬ ‫و معنوی و ‪ ...‬صورت گرفته است‪ .‬فیرزوآیادی در عین حال‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین کسانی که این فضا را مدیریت می‌کنند‬ ‫بر بستر اقتصاد و نگاه فرهنگی باید آن را توسعه دهند و وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز باید توجه داشته باشد که نوع‬ ‫حکمرانی در این فضا چگونه است و بازیگران این حوزه چه‬ ‫کسانیهستند‪.‬‬ ‫نقش نهادهای حاکمیتی در فضای مجازی باز‬ ‫تعریفشود‬ ‫وی افــزود‪ :‬باید بازتعریف نقش‌ها در فضای مجازی صورت‬ ‫بگیرد و بدانیــم در این فضا دولت و مــردم در کجای این‬ ‫فضا قرار دارند و پلتفرها و سیســتم عامل آن چگونه است‪.‬‬ ‫فیروزآبادی با تاکید بر اهمیت مالکیت فکری ادامه داد‪ :‬این‬ ‫مقوله بسیار وسیع است و در آینده شاهد خواهیم بود که عدد‬ ‫دارایی‌های فکری بزرگتر از دارایی‌های مادی می‌شود‪ .‬بنابراین‬ ‫به این حوزه نیز باید توجه بسیاری شود‪.‬‬
‫فروش ‪ ۲۷‬میلیون پوندی هنر اسالمی در سه حراج بزرگ بین المللی کریستیز‪ ،‬ساتبیز‪ ،‬بونامز لندن‬ ‫قرآن رکورددار حراجهای بزرگ بینالمللی‬ ‫در فصل بهار سه حراج هنرهای اسالمی در کریستیز‪،‬‬ ‫ساتبیز و بونامز لندن برگزار شــد و با فروش بیش از‬ ‫‪ ۲۷‬میلیون پوند توانست رکورد قابل توجهی برای هنر‬ ‫اسالمی شامل خط‪ ،‬خوشنویسی‪ ،‬نسخ خطی‪ ،‬کتاب و‪...‬‬ ‫از خود به جای بگذارد‪ .‬در فصل بهار و در ماه‌های آوریل‬ ‫و مه حراج‌های بین‌المللی روزهای شلوغی را پشت سر‬ ‫می‌گذارند و با برپایی حراج‌های مختلف با موضوعات‬ ‫متفــاوت‪ ،‬عالقمندان به هنر را جــذب این رویدادها‬ ‫می‌کنند‪ .‬در چند روز گذشته سه حراج‌گذاری کریستیز‪،‬‬ ‫ساتبیز و بونامز در لندن طی سه شب حراج هنرهای‬ ‫اســامی برگزار کردند که این رویدادها با فروش‌های‬ ‫قابل توجهی روبرو بودند و توانستند در زمینه هنرهای‬ ‫اســامی رکوردهای قابل توجهی به جای گذارند‪ .‬از‬ ‫نکات قابل توجه در این ســه حراج فروش خوب آثار‬ ‫خطی متعلق به هنر اسالمی و به ویژه هنر ایران بود که‬ ‫جایگاه هنر خوشنویسی ایران را در حراج‌های مختلف‬ ‫نشان می‌دهد‪ .‬یکی از آثار ارزشمندی که در این زمینه‬ ‫به فروش رسید‪ ،‬قرآنی تذهیب شده و مطال متعلق به‬ ‫قــرن ‪ ۱۵‬میالدی بود که در حراج کریســتیز این اثر‬ ‫‪ ۳.۷۲۴.۷۵۰‬پوند رقمی شد تا جایگاه هنر خوشنویسی‬ ‫اسالمی را به رخ جهانیان بکشد‪.‬‬ ‫حراج بونامز‬ ‫اولیــن حــراج فصــل بهــار کــه ‪ ۳۰‬آوریــل (‪۱۰‬‬ ‫اردیبهشــت‌ماه) برگزار شد‪ ،‬حراج هنر اسالمی و هنر‬ ‫بونامز در لندن بود‪ .‬در این حراج ‪ ۲۱۶‬اثر شامل خط‪،‬‬ ‫نگارگری‪ ،‬تذهیب و اشیای عتیقه از هنر اسالمی و هند‬ ‫ارائه شده که در مجموع این حراج توانست به فروش‬ ‫‪ ۱.۵۷۰.۰۰۰‬پوندی دست پیدا کند‪ .‬نکته قابل توجه‬ ‫در این حراج فروش خوب آثار خوشنویسی متعلق به‬ ‫ایران بود که می‌توان به قرآن کوچک تذهیب شــده‬ ‫به ســال ‪ ۱۲۰۴‬ه‪.‬ق شــامل ‪ ۲۵۷‬برگ که ‪۲۲،۵۶۲‬‬ ‫پوند رقمی شد اشاره کرد‪ .‬قرآن کوچک تذهیب شده‬ ‫قرن ‪ ۱۹‬میالدی شــامل ‪ ۲۴۷‬برگ که ‪ ۷،۵۶۲‬پوند‬ ‫رقمی شد‪ .‬خوشنویسی نستعلیق توسط خلیل خالد‬ ‫بیگ ســفیر ترکیه در ایران در ‪ ۱۸۸۸‬میالدی که به‬ ‫مبلغ ‪ ۷،۵۶۲‬پوند فروخته شد‪ .‬قرآن کوچک تذهیب‬ ‫شده به سال ‪ ۱۲۰۲‬ه‪.‬ق در ‪ ۲۲۱‬برگ که ‪ ۵،۳۱۲‬پوند‬ ‫رقمی شد‪ .‬نقاشی با جوهر و خط نوشت ناصرالدین شاه‬ ‫در قــرن ‪ ۱۹‬میالدی که به مبلغ ‪ ۴،۸۱۲‬پوند چکش‬ ‫خورد‪ .‬قرآن کوچک تذهیب شــده قرن ‪ ۱۹‬میالدی‬ ‫شامل ‪ ۲۳۹‬برگ خوشنویسی که ‪ ۲،۵۵۰‬پوند رقمی‬ ‫شد و کتاب «تاریخ جهان تا پایان دورۀ شاه اسماعیل‬ ‫صفوی» نوشته غیاث‌الدین محمد مشهور به «خوان‬ ‫دمیرهروی» شــامل ‪ ۲۷۸‬برگ که به قیمت ‪۲.۵۵۰‬‬ ‫پوند به فروش رسید؛ اشاره کرد‪.‬‬ ‫حراج ساتبیز‬ ‫امــا در روز اول مــاه مه (‪ ۱۱‬اردیبهشــت) نیز حراج‬ ‫هنرهای اســامی و هند ساتبیز با ارائه ‪ ۳۰۲‬اثر خط‪،‬‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬نگارگری‪ ،‬عتیقه و فرش در لندن برگزار‬ ‫شد که این حراج توانست به رکورد ‪ ۹.۹۱۴.۶۲۵‬پوندی‬ ‫دست پیدا کند‪ .‬در این حراج نیز آثار خوشنویسی ایرانی‬ ‫تواستند به فروش قابل توجهی دست پیدا کنند‪ .‬قرآن‬ ‫بزرگ تذهیب شده عصر صفویه و قرن ‪ ۱۶‬میالدی در‬ ‫این حراج ‪ ۹۳،۷۵۰‬پوند رقمی شــد‪ .‬کتاب یوسف و‬ ‫زلیخا جامی با امضا میرعلی‪ ،‬شامل ‪ ۱۵۱‬برگ‪ ،‬متعلق‬ ‫به ‪ ۹۳۸‬ه‪.‬ق به قیمــت ‪ ۸۱،۲۵۰‬پوند چکش خورد‪.‬‬ ‫یک قرآن تذهیب شده با جعبه الکی متعلق به ‪۱۲۵۸‬‬ ‫ه‪.‬ق‪ ۶۲،۵۰۰ ،‬پوند رقمی شد‪ .‬کتاب کوچک یوسف و‬ ‫زلیخا جامی با امضا میرعلی شامل ‪ ۳۰۱‬برگ متعلق‬ ‫به ‪ ۸۸۵‬ه‪.‬ق به قیمت ‪ ۴۷،۵۰۰‬پوند فروخته شــد‪ .‬در‬ ‫این حراج قرآن کوچک خوشنویسی شده سوره بقره‬ ‫شــامل ‪ ۳۸‬برگ برای اواخر قرن ‪ ۱۰‬میالدی به مبلغ‬ ‫‪ ۴۰،۰۰۰‬پوند رقمی شــد‪ .‬دانشنامه پزشکی از خزانه‬ ‫داری خوارزمشاهی اثر زین الدین جرجانی شامل ‪۲۷۶‬‬ ‫صفحه متعلق به قــرن ‪ ۱۳‬میالدی به ‪ ۳۲،۵۰۰‬پوند‬ ‫فروخته شد‪ .‬قرآن کوچک ‪ ۸‬ضلعی تذهیب شده شامل‬ ‫‪ ۴۰۳‬بــرگ عصر صفویه و قرن ‪ ۱۶‬میالدی ‪۲۱،۲۵۰‬‬ ‫پوند رقمی شد‪ .‬آلبومی از خوشنویسی شامل ‪ ۱۴‬برگ‬ ‫متعلق به قرن ‪ ۱۶‬میــادی به قیمت ‪ ۲۱،۲۵۰‬پوند‬ ‫چکش خورد‪ .‬کتاب «احیا علوم الدین» ابوحمید محمد‬ ‫بن محمد الغزالی شامل ‪ ۱۰۴‬برگ متعلق به قرن ‪۱۳‬‬ ‫میالدی ‪ ۱۸،۷۵۰‬پوند چکش خورد‪ .‬منتخبی از قرآن‬ ‫خوشنویسی شده به خط کوفی از سوره هود شامل ‪۱۷‬‬ ‫برگ متعلق به قرن ‪ ۱۲‬میالدی ‪ ۱۲،۵۰۰‬پوند رقمی‬ ‫شد‪ .‬نسخۀ خطی روضۀ الصفا‪ ،‬نوشتۀ میر خواند هروی‬ ‫شــامل ‪ ۱۲۳‬برگ در دورۀ صفوی به قیمت ‪۱۲،۵۰۰‬‬ ‫پوند فروخته شــد‪ .‬قرآن تذهیب شده شامل ‪۲۲۷۴‬‬ ‫برگ متعلق به قرن ‪ ۱۹‬میالدی ‪ ۱۲،۵۰۰‬پوند رقمی‬ ‫شد‪ .‬قرآن کوچک تذهیب شــده توسط احمد نواب‬ ‫الدین الحسین شامل ‪ ۲۳۶‬برگ متعلق به ‪ ۱۲۷۹‬ه‪.‬ق‬ ‫به قیمت ‪ ۱۱،۲۵۰‬پوند رقمی شد‪ .‬قرآن تذهیب شده‬ ‫بر روی طومار پوســت توسط خواجه ولد والی محمد‬ ‫محمد صــادق دیرانی متعلق به ‪ ۱۲۵۱‬ه‪.‬ق به قیمت‬ ‫‪ ۱۰،۰۰۰‬پوند رقمی شــد‪ .‬کتاب دعا تذهیب شــده‪،‬‬ ‫نوشته شده توسط احمد نیریزی شامل ‪ ۸‬برگ متعلق‬ ‫به قرن ‪ ۱۸‬میالدی ‪ ۱۰،۰۰۰‬پوند چکش خورد‪ .‬دیوان‬ ‫محمد قلی میرزا اثر خلیل ســراوی شامل ‪ ۱۴۵‬برگ‬ ‫متعلق به ‪ ۱۲۴۰‬ه‪.‬ق به قیمت ‪ ۷،۵۰۰‬پوند به فروش‬ ‫رسید‪ .‬قرآن تذهیب شده توسط محمد تقی بن محمد‬ ‫هادی شامل ‪ ۲۲۳‬برگ متعلق به ‪ ۱۱۷۷‬ه‪.‬ق ‪۵،۰۰۰‬‬ ‫پوند رقمی شد‪ .‬دیوان حافظ نوشته شده توسط محمد‬ ‫حسین بن سلیم از تبریز شامل ‪ ۲۷۴‬برگ متعلق به‬ ‫‪ ۱۲۹۳‬ه‪.‬ق به قیمت ‪ ۴،۷۵۰‬پوند چکش خورد‪ .‬قرآن‬ ‫تذهیب شده کوچک نوشته شده توسط احمد نیریزی‬ ‫شــامل ‪ ۲۵۶‬برگ متعلق به ‪ ۱۱۱۹‬ه‪.‬ق ‪ ۳،۷۵۰‬پوند‬ ‫رقمی شــد و فرمان محمد شاه قاجار به یک شاهزاده‬ ‫به خط او متعلق به ‪ ۱۲۵۶‬ه‪.‬ق به قیمت ‪ ۳،۷۵۰‬پوند‬ ‫به فروش رسید‪.‬‬ ‫حراجکریستیز‬ ‫اما در حراج هنر جهان اســام و هنــد حراج‌گذاری‬ ‫کریستیز که دوم ماه مه (‪ ۱۲‬اردیبهشت‌ما) در لندن‬ ‫برگزار شــد ‪ ۱۷۹‬اثر عرضه شــد که به فروش کلی‬ ‫‪ ۱۶.۰۳۱.۳۷۵‬پوند دست یافت‪ .‬در این حراج بی‌سابقه‬ ‫از هنرهای اسالمی؛ قرآنی تذهیب شده و مطال متعلق‬ ‫به قرن ‪ ۱۵‬میالدی ‪ ۳.۷۲۴.۷۵۰‬پوند رقمی شد و به‬ ‫رکوردی چشمگیر دســت یافت‪ .‬در این حراجی نیز‬ ‫آثار خوشنویســی ایرانی به فروش‌های قابل توجهی‬ ‫دست پیدا کردند‪ .‬شاهنامه ابوالقاسم فردوسی شامل‬ ‫‪ ۵۰۴‬بــرگ متعلق ‪ ۱۰۲۰‬میالدی در این دوره حراج‬ ‫کریســتیز به قیمت ‪ ۲۷،۵۰۰‬پوند فروش رفت‪ .‬قرآن‬ ‫کوچک تذهیب شده شامل ‪ ۱۷۹‬برگ متعلق به قرن‬ ‫‪ ۱۵‬میالدی ‪ ۱۷،۵۰۰‬پوند رقمی شــد‪ .‬قرآن تذهیب‬ ‫شــده با امضا عبداهلل بن عاشور اصفهانی شامل ‪۳۰۴‬‬ ‫بــرگ‪ ،‬متعلق به ‪ ۱۲۳۳‬میالدی ‪ ۱۱،۸۷۵‬پوند رقمی‬ ‫شــد‪ .‬کتاب کلیات سعدی امضا شده توسط سلیمان‬ ‫بن عبداهلل هروی شــامل ‪ ۲۶۷‬برگ‪ ،‬متعلق به ‪۹۵۷‬‬ ‫ه‪.‬ق به قیمــت ‪ ۱۰،۶۲۵‬پوند چکش خورد‪ .‬یک برگ‬ ‫نگارگری و خوشنویسی از شاهنامه فردوسی متعلق به‬ ‫‪ ۱۵۶۱‬میــادی به قیمت ‪ ۹،۳۷۵‬پوند چکش خورد‪.‬‬ ‫قرآن تذهیب شده شامل ‪ ۲۶۵‬برگ‪ ،‬متعلق به ‪۱۲۰۰‬‬ ‫میــادی ‪ ۸،۷۵۰‬پوند رقمی شــد‪ ۶ .‬فرمان قاجاری‬ ‫به ســال ‪ ۱۳۲۶‬ه‪.‬ق به قیمت ‪ ۶،۲۵۰‬پوند به فروش‬ ‫رسید‪ .‬مجموعه‌ای از سخنان حضرت علی (ع) به امام‬ ‫حسین (ع) شامل ‪ ۱۲‬برگ متعلق به قرن ‪ ۱۴‬میالدی‬ ‫‪ ۴،۷۵۰‬پوند رقمی شد و قصاید رودکی با امضا محمد‬ ‫رضا شیرازی شــامل ‪ ۳۲‬برگ متعلق به ‪ ۹۴۱‬ه‪.‬ق به‬ ‫قیمت ‪ ۱،۲۵۰‬پوند چکش خورد‪ .‬جالب اینجاست که‬ ‫هم زمان با رونق بازار بین‌المللی هنر اســامی خط و‬ ‫خوشنویسی‪ ،‬سوم اسفند در تهران سومین حراج باران‪،‬‬ ‫حراج تخصصی خط‪ ،‬خوشنویســی و هنرهای ایرانی‬ ‫اسالمی در تهران برگزار شد که با رکورد یازده میلیارد‬ ‫و هفتصد و شصت و نه میلیون تومان همراه بود‪ .‬نکته‬ ‫حائز اهمیت اینکه به مانند حراج های بین‌المللی در‬ ‫تهران هم یک جلد مصحف شریف که بر روی مس و‬ ‫با تکنیک حکاکی خط بزرگان با هنرمندی رائین علی‬ ‫اکبرخان‌زاده پدید آمده هفت میلیارد و هفتصد میلیون‬ ‫تومان رقمی شــد تا رکورد فروش یک اثر در حراجی‬ ‫های هنری ایران شکسته شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‌دوشنبــــــه ‪ 23‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تجســمی‬ ‫‪VISUAL ARTS‬‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه«ماهنو»‬ ‫میزبان ‪ 67‬اثر هنری از ‪ 50‬هنرمند ایرانی‬ ‫نمایشگاه گروهی «ماه نو» با نمایش‪ 67‬اثر از‪ 50‬هنرمند نقاشیخط‪ ،‬خوشنویسی‬ ‫و نقاشی در گالری‪ 72‬مجتمع سرچشمه گشایش یافت‪ .‬سید شهاب‌الدین شکیبا‪،‬‬ ‫مدیر گالری‪ ،۷۲‬از نمایش‪ 67‬اثر هنری از‪ 50‬هنرمند طراز اول نقاشیخط‪ ،‬نقاشی‬ ‫و خوشنویسی خبر داد و گفت‪ :‬گنیجنه آثار هنری کتابشهر ایران شامل بیش از‬ ‫‪ 2‬هزار اثر هنری ارزنده است که ‪ 67‬اثر از این گنجینه که مزین به آیات قرآنی‪،‬‬ ‫احادیث قدسی و اشعار ادبیات ایران زمین است‪ ،‬به مناسبت ماه مبارک رمضان به‬ ‫نمایش درآمده است‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین در این نمایشگاه برای اولین بار تابلوی‬ ‫ارزشمند «عرش بر زمین افتاد» اثر حسن روح االمین و چند تابلوی نقاشی قهوه‬ ‫خانه‌ای و مینیاتور در معرض دید عموم قرار گرفته است‪ .‬به گفته شکیبا‪ ،‬از جمله‬ ‫هنرمندانی که آثارشان در نمایشگاه «ماه نو» به نمایش درآمده است‪ ،‬می‌توان به‬ ‫جلیل رسولی‪ ،‬پگاه قزوینی‪ ،‬میثم سلطانی‪ ،‬محمود زنده‌رودی‪ ،‬حسن روح‌االمین‪،‬‬ ‫ابراهیم صاحب‌اختیاری‪ ،‬محمد‌سعید نقاشیان‪ ،‬مهدی فرخی‪ ،‬ابوالفضل خزاعی‪،‬‬ ‫بهادر پگاه‪ ،‬رضا اسدی و ‪ ...‬دیده می‌شود‪ .‬مدیر گالی ‪ 72‬از تغییر نام گالری «نگار‬ ‫مکتب خانه»‪ ،‬به گالری «‪ »72‬خبر داد و گفت‪ :‬نمایشگاه ماه نو از ‪ ۲۲‬اردیبهشت‬ ‫تا ‪ ۱۸‬خرداد همه روزه در گالری ‪ ۷۲‬به نشانی میدان بهارستان‪ ،‬نرسیده به چهار‬ ‫راهسرچشمه‪،‬کوچهشهیدصیرفیپور‪،‬مجموعهفرهنگیشهدایانقالباسالمی‬ ‫میزبان عالقمندان آثار هنری است‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫همزمان با اکران «وکیل مدافع» مطرح شد‪:‬‬ ‫‌دوشنبــــــه ‪ 23‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫سینما‬ ‫‪CINEMA‬‬ ‫اخبار‬ ‫نمایشهفتانیمیشنکانونپرورشفکری‬ ‫درجشنوارهفیلم‌هایایرانیکلن‬ ‫ششــمین دوره جشنواره فیلم‌های ایرانی کلن برای نخستین بار میزبان آثار‬ ‫کودک و نوجوان اســت و در آن هفت انیمیشن کوتاه کانون پرورش فکری‬ ‫نیز حضــور دارد‪ .‬اداره کل روابط عمومی و امــور بین‌الملل کانون خبر داد‬ ‫«مثــل یک پروانه روی یک قلب» به کارگردانی مریم خلیل‌زاده‪« ،‬ســیاه و‬ ‫سفید» به کارگردانی محمدعلی سلیمان‌زاده‪« ،‬سایه‌ای که نور شد» اثر نازنین‬ ‫سبحان‌سربندی‪« ،‬ماه من‪ ،‬ماه ما» به کارگردانی محمد ناصری‪« ،‬بزغاله‌های‬ ‫ابری» اثر حمید کریمیان‪« ،‬قلب مترسک» به کارگردانی غالمرضا کزازی و‬ ‫«دزد درخت‌ها» اثر راشین خیریه عنوا ‌ن انیمیشن‌های کوتاه کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان است که در این رویداد هنری نمایش داده می‌شود‪.‬‬ ‫بر اســاس این خبر در این دوره از جشنواره عالوه بر هفت انیمیشن کانون‪،‬‬ ‫‪ 10‬انیمیشــن دیگر از پخش کنندگی فیدان و اکران شده در گروه «هنر و‬ ‫تجربه» حضور خواهد داشت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬این آثار قرار است در روزهای‬ ‫‪ 9‬تا ‪12‬خرداد سال ‪ 30( 1398‬مه تا ‪ 2‬ژوئن ‪ )2019‬در موزه لودویگ شهر‬ ‫کلن آلمان به نمایش در آیند‪ .‬جذب مخاطب کودک و نوجوان آلمانی ساکن‬ ‫در شهر کلن هدف از اختصاص دادن این دوره از جشنواره به فیلم‌های کوتاه‬ ‫انیمیشن است‪ .‬جشنواره فیلم‌های ایرانی کلن همه ساله با حضور سینماگران‬ ‫ایرانی برگزار می‌شود‪.‬‬ ‫درجه‌بندیسنیرویبلیطسینما‬ ‫غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از جلسه مشترک با نماینده‬ ‫سینما تیکی برای درج تفکیکی بهای بلیط سینما و مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫خبر داد‪ .‬غالمرضا فرجی سخنگوی شورای صنفی نمایش از مصوبات جلسه‬ ‫‪ 22‬اردیبهشت این شــورا خبر داد و گفت‪ :‬فیلم سینمایی «جانان» ساخته‬ ‫کامران قدکچیان به سرگروهی سینما ایران بعد از پایان نمایش فیلم سینمایی‬ ‫«ایکس الرج» به کارگردانی محســن توکلی اکران می‌شود‪ .‬همچنین فیلم‬ ‫ســینمایی «نیوکاسل» ساخته حسن قصابیان بعد از «سامورایی در برلین»‬ ‫به کارگردانی مهدی نادری به سرگروهی باغ کتاب روی پرده سینما می‌رود‪.‬‬ ‫فرجی از جلسه مشــترک با نماینده سینما تیکت خبر داد و گفت‪ :‬مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده و بهای بلیت سینماها به صورت مشترک در گیشه و سایت‬ ‫سینماتیکت برای مخاطب منظور می‌شد که در جلسه با نماینده این سایت‬ ‫قرار شد بهای هر قطعه بلیت و مالیات بر ارزش افزوده به صورت تفکیک شده‬ ‫در سیســتم درج و به مخاطب اطالع داده شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬در جلسه امروز‬ ‫همچنین مقرر شد درجه‌بندی سنی هر فیلم روی بلیت سینما همانطور که‬ ‫در پروانه نمایش درج شده‪ ،‬ثبت شود‪.‬‬ ‫هیچکسحقندارداز‬ ‫شهداسوءاستفادهکند‬ ‫سلمی بابایی گفت‪ :‬هدف از ساخت فیلم سینمایی «وکیل مدافع» این بود که بگوییم هیچ کسی حق ندارد از‬ ‫جنگ‪ ،‬دفاع مقدس و شهدا برای منافع شخصی و سیاسی خودش سوءاستفاده کند و من به عنوان فرزند شهید‬ ‫که سال‌ها درد کشیدم وظیفه‌ی خودم می‌دانستم که در آستانه انتخابات مجلس تلنگری به سیاسیون بزنم‬ ‫که برای دیده شدن از مقدسات و مواردی که برای مردم مهم است‪ ،‬سوءاستفاده نکنند‪ .‬فیلم سینمایی «وکیل‬ ‫مدافع» به نویسندگی و کارگردانی سلما بابایی (فرزند شهید بابایی) و ونداد دوشن از چهارشنبه‪ ۱۸‬اردیبهشت‬ ‫و همزمان با شروع ماه مبارک رمضان (دوم رمضان) اکران خود را آغاز کرده است‪ .‬این فیلم که به گفته سلما‬ ‫بابایی (دختر شهید بابایی) در ژانر اجتماعی ساخته شده است و با نقد سیاسی و کمی طنز همراه است‪ .‬این‬ ‫کارگردان درباره جنبه طنزی که «وکیل مدافع» دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره زمانه کسی فیلم دفاع مقدسی نگاه‬ ‫نمی‌کند‪ ،‬به همین علت سعی کردیم این فیلم را با چاشنی طنز همراه کنیم تا تماشاگر را جذب خود کند و‬ ‫ما بتوانیم حرف خود را به بینندگان برسانیم‪ .‬او افزود‪ :‬طنزی که در این فیلم وجود دارد یک طنز ساده است‬ ‫که ممکن است از یک لبخند ساده تا قهقهه را حاصل شود‪ .‬من و آقای دوشن هم از ابتدا که فیلمنامه «وکیل‬ ‫مدافع» را می‌نوشتیم‪ ،‬سعی کردیم طنزمان به سمت لودگی نرود‪ .‬بابایی درباره هدف از ساخت «وکیل مدافع»‬ ‫بیان کرد‪ :‬هدف از این فیلم این بود که بگوییم هیچ کسی حق ندارد از جنگ‪ ،‬دفاع مقدس و شهدا برای منافع‬ ‫شخصی و سیاسی خودش سوءاستفاده کند و امروزه ما در جامعه چنین مواردی را زیاد می‌بینیم‪ .‬من به عنوان‬ ‫فیلمساز خود را مسئول می‌دانم که باید فیلم‌هایی را بسازم که حرفی برای گفتن داشته باشد‪ .‬حال اینکه تا چه‬ ‫حد بتوانم حرف و مقصودم را به بیننده برسانم‪ ،‬مسئله جداگانه‌ای است‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین من به عنوان فرزند‬ ‫شهید که سال‌ها درد کشیدم وظیفه‌ی خودم می‌دانستم که در آستانه انتخابات مجلس تلنگری به سیاسیون‬ ‫بزنم که برای دیده شدن از مقدسات و مواردی که برای مردم مهم است‪ ،‬سوءاستفاده نکنند‪ .‬این کارگردان با‬ ‫بیان اینکه «برای ساختن یک فیلم طنز هم باید دقت کنیم که موضوعات و اهدافی را به همراه داشته باشد»‬ ‫افزود‪ :‬اینکه با ساخت یک فیلم طنز تنها مردم را بخندانیم‪ ،‬چه هدفی را دنبال کردیم؟ چه حرفی را بیان‬ ‫کردیم؟ من فکر می‌کنم در جامعه امروز که مشکالتی زیادی آن را احاطه کرده است‪ ،‬باید حواس جمع‌تر‬ ‫عمل کنیم‪ .‬بابایی در ادامه تصریح کرد‪ :‬فکر می‌کنم فیلم‌هایی مانند‬ ‫«وکیل مدافع» بسیار کم است و در حال حاضر سینمای ایران در‬ ‫جهتی دیگر حرکت می‌کند و این موضوع خوب نیست‪ .‬سال‌ها پیش‬ ‫برای این مملکت جنگی به پا شد و بسیاری در این راه شهید شدند‬ ‫و می‌دانم که مردم از دیدن فیلم‌هایی با موضوع دفاع مقدس خسته‬ ‫شده‌اند اما این موضوع یک اتفاق انکار ناپذیر است‪ .‬همه جامعه چه‬ ‫افراد عادی و چه مسئولین به واسطه همین شهدا و جنگ در حال‬ ‫حاضر نفس می‌کشند و پشت میزهای خود کار می‌کنند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫بنابراین من فکر می‌کنم باید هراز گاهی تلنگری داشته باشیم اما من‬ ‫به عنوان یک فیلمساز نمی‌توانم به تنهایی یک تلنگر بزنم و همه باید‬ ‫دست به دست هم دهند و این تلنگر را به خود و جامعه بزنند‪ ،‬در‬ ‫این صورت مردم به سینما می‌روند و فیلم می‌بینند‪ .‬این کارگردان‬ ‫که ســاخت اولین فیلم سینمایی خود را تجربه کرده است‪ ،‬درباره‬ ‫استقبال مردم از «وکیل مدافع» گفت‪ :‬امسال نسبت به سال‌های‬ ‫قبل آمار سینما رفتن مردم بسیار کم شده است و آمار تماشاگران‬ ‫در ماه رمضان پارسال نسبت به امسال بیشتر بوده است‪ .‬البته فیلم‌ها‬ ‫هم متفاوت هستند ولی مهم این است هر فیلمی حرفی برای گفتن‬ ‫داشته باشد‪ .‬او درباره تبلیغاتی که برای اکران فیلم سینمایی «وکیل‬ ‫مدافع» توضیح داد‪ :‬به دلیل نداشــتن بودجه‪ ،‬تبلیغات گسترده‌ای‬ ‫مانند تبلیغات محیطی برای «وکیل مدافع» نداشــتیم‪ ،‬بر همین‬ ‫اساس مردم شــناختی راجع به این فیلم ندارند‪ .‬تبلیغاتی هم که‬ ‫تاکنون داشتیم تبلیغات خودمان در صفحات مجازی بوده است‪ .‬اما‬ ‫صحبت‌هایی در این زمینه انجام شده است و امیدواریم اتفاقات خوبی‬ ‫در پیش‌رو باشــد‪ .‬بابایی در پایان با تاکید بر اینکه «رضا مقصودی‬ ‫نویسنده فیلم‌نامه «لیلی با من است» تنها مشاور فیلم‌نامه «وکیل‬ ‫مدافع» بوده و بازنویسی فیلم‌نامه را انجام نداده است» افزود‪ :‬این فیلم‬ ‫چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ قصه‪ ،‬شباهتی با «لیلی با من‬ ‫است» ندارد‪ .‬ایمان افشاریان‪ ،‬کوروش تهامی‪ ،‬بهناز جعفری‪ ،‬مجید‬ ‫یاسر‪ ،‬شهرام قائدی‪ ،‬فرخ نعمتی و محمود عزیزی ازجمله هنرمندانی‬ ‫هستند که در «وکیل مدافع» ایفای نقش کرده‌اند‪.‬‬ ‫مدیر سینما آزادی مطرح کرد‪:‬‬ ‫وضعیت نگران‌کننده اکران ماه مبارک رمضان‬ ‫مدیر پردیس ســینمایی آزادی درباره شــرایط اکــران و چیدمان‬ ‫فیلم‌های روی پرده معتقد اســت‪ :‬متاســفانه فروش گیشه برخی‬ ‫فیلم‌هایی که اکنون روی پرده هســتند به قدری ضعیف اســت که‬ ‫آدم احســاس نگرانی می‌کند‪ .‬رضا ســعیدی پور با اشاره به شرایط‬ ‫فروش فیلم‌ها و ارزیابی‌اش از گیشــه ماه مبــارک رمضان توضیح‬ ‫داد‪ :‬از مجموع فیلم‌هایی که در حال اکران هســتند‪ ،‬ســه فیلم که‬ ‫دو تا از آنها اکرانشــان پیش از ماه رمضان آغاز شــده‪ ،‬مثل «متری‬ ‫شــیش‌ونیم»‪« ،‬تگزاس» و «ســامورایی در برلین» نسبت به بقیه‬ ‫فیلم‌ها فروش بهتری داشــته‌اند‪ .‬البته فیلم ســینمایی «نبات» هم‬ ‫از نظر فروش گیشــه بین دیگر فیلم‌هایی که از ابتدای ماه رمضان‬ ‫روی پرده رفته‌اند‪ ،‬فروش خوبی داشته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬متاسفانه‬ ‫فروش گیشــه بقیه فیلم‌ها به قدری ضعیف است که آدم احساس‬ ‫نگرانی می‌کند زیرا باالخره هزینه‌ای برای ســاخت فیلم‌ها شــده و‬ ‫باید اکران شــوند اما آنطور که انتظار داشتیم از آنها استقبال نشده‬ ‫است‪ .‬نکته اینجاست که چیدمان فیلم‌ها برای ماه رمضان بد نیست‬ ‫بلکه یکی از علت‌های ضعف فروش در ســینماها‪ ،‬تبلیغات بســیار‬ ‫کمی است که انجام شده است‪ .‬در واقع اطالع‌رسانی خوبی صورت‬ ‫نگرفت و اکثر مردمی که به ســینما مراجعه می‌کنند اطالع ندارند‬ ‫که بها بلیت در ســینماها تا افطار نیم بها است‪ .‬این مدیر سینمایی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬وقتی قرار اســت طرحی اجرا شود همراهش باید اطالع‬ ‫رسانی هم وجود داشته باشد تا مردم بتوانند درست تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫این اطالع رســانی کارکرد درستی نداشــته و مردم نمی‌دانند که‬ ‫می‌توانند فیلم‌ها را تا پیش از اذان به صورت نیم بها ببیند‪ .‬سعیدی‬ ‫پــور در پایان درباره طرح نمایش فیلم از افطار تا ســحر هم گفت‪:‬‬ ‫بــرای همین چند فیلم پرفروش اکران‌هــای فوق العاده هم قبل از‬ ‫ساعت ‪ ۱۲‬و هم بعد از ساعت ‪ ۱۲‬داشتیم‪ .‬البته باید به این نکته هم‬ ‫اشاره کرد که در هفته اول اجرای طرح‌های ویژه ماه رمضان هستیم‬ ‫و قاعدتاً امیدواریم از این هفته شرایط بهتر شود‪.‬‬ ‫ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﭘﺎرﺳﯿﺎن ﻗﺎﻟﺐ‬ ‫‪PARSIAN GHALEB INDUSTRIAL GROUP‬‬ ‫ﻣﺸﺎوره‪ ،‬ﻃﺮاﺣﻰ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻗﺎﻟﺐ ﺑﻨﺪى ﺑﺘﻦ و ﺳﺎزه ﻫﺎى ﻓﻠﺰى‬ ‫‪Design and manufacture equipment formwork and Steel Structures‬‬ ‫اﻧﺠﻤﻦ ﺑﺘﻦ اﯾﺮان‬ ‫‪www.parsianghaleb.com‬‬ ‫ﺗﻬﺮان‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن آزادى‪ ،‬ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪان‪ ،‬ﺑﺮج زﯾﺘﻮن‪ ،‬ﻃﺒﻘﻪ دﻫﻢ‪ ،‬واﺣﺪ ‪A2‬‬ ‫ﺗﻠﻔﻦ‪(021) 660 73 970 :‬‬ ‫ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻏﺎﻟﺒﯽ‬ ‫ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﻰ‬ ‫ﻫﻤﺮاه‪0912- 548 62 79 :‬‬
‫نگاهی به نمایش «راز نقل آخر»‬ ‫اثری از حسین تفنگدار‬ ‫تلفیقیاز‬ ‫عشقیوتخیل‬ ‫سید‌علیتدین‌صدوقی‬ ‫نمایش راز نقل آخر داســتان دلدادگی فرزند یکی از کشته‌شــدگان مشروطه به‬ ‫شاهزاده‌ای قجری است؛ این جوان عاشق که نیت دارد انتقام خون پدرش را از دربار‬ ‫محمدعلی شاه بستاند میان دو راهی دلدادگی و انتقام گرفتار می‌شود‪.‬‬ ‫راز نقل آخر حکایت گذشته و امروز مردمان سیه روز این دیار است؛ مردمانی که‬ ‫عشق و خون و سیاست و آزادگی و آزادی خواهی و جوانمردی و انتقام و اعتقاد و‬ ‫ایمان و میهن پرستی و دین و آئین را به هم در آمیخته‌اند و یک تنه در برابر استبداد‬ ‫ایستاده اند و جان درطبق اخالص نهاده اند و در مسلخ عاشقان رقصیده‌اند‪.‬‬ ‫حسین تفنگدار با نگاهی به تاریخ معاصر و زمان مشروطه قصه‌ای خیالی را در بستر‬ ‫آن ســاخته و پرداخته کرده تا حقایق تلخ تاریخی را با مالحت و شیرینی ادبیات‬ ‫دراماتیک ایرانی گره بزند و ذره ذره به خورد تماشاگران تشنه حقیت بدهد‪ .‬تاریخی‬ ‫که اگر از حافظه کوتاه مدت و بلند مدت تاریخی ما پاک نمی‌شد شاید می‌توانستیم‬ ‫گام‌های محکمتر و اصولی تری را برای رهایی از جهل و نادانی تاریخی و اجتماعی‬ ‫و فرهنگی و‪ ...‬در این برهه حساس برداریم‪ .‬راز نقل آخر نه آخرین نقل بلکه شروعی‬ ‫است بر نقل‌های بعدی و راز آن همانا عشق به رهایی است؛ اما تا که نقل کند و چه‬ ‫نقل کند‪ ،‬تا که بشنود و بر جانش نشیند و رازش را دریابد و بریاخته‌هایش اثر بگذارد‪.‬‬ ‫سید نجم الدین از تبار پاک امامان شهید تشیع است؛ پدرش آهنگر بوده و نقال و‬ ‫ادیب و دوستدار فرهنگ و هنر و آزادی خواه و وطن پرست و جوانمرد و مشروطه‬ ‫گر که در راه اعتقاد و آزادی و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار انگلیس و روس‬ ‫و‪ ...‬شهید شده است‪.‬‬ ‫او با آهن داغ ســر و کار داشته پس گداخته شده و چون فوالد آب دیده‪ ،‬هر چند‬ ‫که با ادبیات و عرفان و اعتقاداش رقیق القلب و مردم دار نیز بوده تا آنجا که مامور‬ ‫شاه را از دست مشروطه خواهان عصبانی می‌رهاند‪ .‬سید نجم الدین نیز چونان پدر‬ ‫است؛ او پای جای پای پدر نهاده‪ ،‬با این تفاوت که عاشق گردیده و همین راز عشق‬ ‫است که او را تا اندرونی شاه جهت انتقام خون پدر می‌کشاند‪ .‬شاید به نوعی حسین‬ ‫تفنگدار خواسته این معنا را متبادر کند که آزادی و آزادی خواهی و دینداری و مبارزه‬ ‫با جهل و نا آگاهی و استبداد بدون عشق میسر نمی‌شود و این چند با انتقام بسیار‬ ‫متفاوت است؛ که انتقام لحظه‌ای است و عملی کورکورانه و از سر تعجیل و عصبیت‬ ‫و شهوت کشتن که متاسفانه در اکثر حرکت‌های انقالبی و مردمی اتفاق می‌افتد‬ ‫مانندانقالبفرانسه‪.‬‬ ‫به دیگر سخن حسین تفنگدار عشق پاک و خالصانه را که بر اساس آئین و سنت نقل‬ ‫و فرهنگ و هنر ایرانی شکل گرفته به درون کاخ استبداد شاهی میکشاند و هم از این‬ ‫روست که انتقام تبدیل به رهایی از کشتن و حرص انتقام می‌شود‪.‬‬ ‫عشق راه آگاهی و رهایی را نشان می‌دهد؛ چرا که کشته شدن در این بلبشو هیچ‬ ‫سود و ثمری ندارد و نوعی حماقت است‪ .‬تیر عشق تیزتر است و کاخ ستم شاهی را‬ ‫از درون به نابودی می‌کشاند‪.‬‬ ‫عشق به فرهنگ و هنر و آئین این مرز و بوم کهن‪ ،‬که شاهزاده خانم نماد آن است؛‬ ‫باید این نماد یعنی ایران را دریافت و از چنگ مستبدین و استعمارگران بدر‬ ‫آورد‪ .‬کاری که سید نجم الدین آن را انجام می‌دهد؛ او خود نیز نماد تیشه‬ ‫فرهاد است و اعتقادات و ایمان و پهلوانان حماسی باستانی‪ .‬در راه عشق دو‬ ‫رکعت است که باید به خون وضوسازی و سید نجم الدین این بکرد و برفت‪.‬‬ ‫قصه نمایش تماما از تخیل نویسنده سرچشمه گرفته‪ ،‬اما در بستر واقعیات‬ ‫و اتفاقات و حوادث تاریخی و این در واقع می‌تواند به نوعی نگاه دراماتیک‬ ‫باشد به وقایع تاریخی‪ .‬نه آنکه نعل به نعل آن را بیان کردن و بی تاثیر و بی‬ ‫ثمر بودن وگرنه آنگونه می‌توانیم برویم و کتاب تاریخ بخوانیم که البته تاثیر و‬ ‫کارایی چندانی ندارد؛ جز آنکه محفوظات تاریخی ما را ارتقاء دهد‪.‬‬ ‫درام و تئاتر در ژانر تاریخی آن کارش روایت نعل به نعل تاریخ نیست؛ بلکه‬ ‫برداشت نویسنده متفکر و اندیشمند و هنرمند است از چرایی و چند و چونی‬ ‫این وقایع و تاثیر آن بر زمان وقوع و ایضا نسل‌های آینده تا اکنون و درس‬ ‫گرفتن از اشتباهاتی که منجر به عدم موفقیت و نرسیدن یک ملت بزرگ‬ ‫به اهداف عالیه اش شده است‪ .‬پس با این وجود می‌توان نتیجه گرفت که‬ ‫نمایش راز نقل آخر‪ ،‬نقل امروز و هر روز ماست‪.‬‬ ‫باید گفت ما در تاریخ معاصر کشــورمان هرچه میکشیم از قجر است؛ از‬ ‫این خاندان وطن فروش بی دانش هوســباز‪ ،‬خاندانی که دین و مذهب را‬ ‫مستمسک کارهای خویش قرار داده بود‪ .‬مگر نه آنکه ناصرالدین شاه ظل اله‬ ‫بود و مراسم مذهبی می‌گرفت و تعزیه‌ها و روضه خوانی‌ها بپا می‌کرد و یکی‬ ‫از بهترین قصیده‌ها را راجع به حضرت ابا عبداله الحسین (ع) سروده است؟‬ ‫او همه این کارها را می‌کرد اما مدام شراب می‌خورد‪ ،‬دست به قتل و غارت‬ ‫و تجاوز می‌زد‪ ،‬برای عیش و نوش و هوســبازی‌های خودش و اطرافیانش‬ ‫مملکت را به تاراج می‌داد و با بی رحمی و شقاوت و بی عقلی و بی دانشی‬ ‫و بی درایتی دستور قتل بزرگترین مصلح زمان خویش یعنی امیرکبیربزرگ‬ ‫را صادر کرد و این چیزی نیست جز فریفتن عوام الناس با دست آویزی به‬ ‫باورهاواعتقاداتآنها‪.‬‬ ‫حسین تفنگدار سعی کرده با ادبیاتی فاخر و نزدیک به آن ایام قصه‌ای را‬ ‫برایمان بازگو نماید که با حوادث آن روزگار تنیده شده است‪ .‬او با شیوه سیال‬ ‫ذهن و شکستن زمان و درهم تنیدن حال با گذشته و آینده مخاطب را با‬ ‫خود به کنه نمایش مى کشاند تا بتواند ذهن او را درگیر کند‪.‬‬ ‫تعلیق بجایی که تفنگدار درمتن به کار بســته مخاطب را به فکرکردن و‬ ‫اندیشــیدن تا لحظه آخر نمایش وامیدارد و نمیگذارد که در صندلی اش‬ ‫جابجا شود و این یکی از نقاط قوت متن است‪.‬‬ ‫از سویی شخصیت پردازی‌ها و پرداخت‌های موضوعی و موضعی‪ ،‬دراماتیک‬ ‫صورت پذیرفته و از زیاده گویی و حرافی پرهیز شــده است‪ .‬ریتم درونی‬ ‫نمایش نسبتا تند است و اتفاقات یکی پس از دیگری به وقع می‌پیوندند‪.‬‬ ‫بازیگران نیز با درک نسبی از شخصیت‌ها و تحلیل متن توانسته‌اند روان و با‬ ‫حس و حال کنش‌ها و واکنش‌های دراماتیزه را ایفا کنند‪ .‬البته بازی‌ها جای‬ ‫کار دارد و شخصیت پردازی کاراکترها در ایفای نقششان می‌تواند بیشتر و‬ ‫بهتر صورت پذیرد‪.‬‬ ‫به ویژه نقش صولت که در لحظه دو زمان از زندگی یک شخصیت را بازی‬ ‫می‌کند‪ .‬البته این کار سختی است اما می‌توان با المان‌های بیانی و بدنی و‬ ‫حسی این تفاوت و تقارن را بهتر نشان داد تا شبیه به یکدیگر نشود‪ .‬شیوه‬ ‫کارگردانی که تلفیقی از شیوه نمایش‌های سنتی آئینی با تئاتر است؛ نسبتا‬ ‫به خوبی صورت پذیرفته‪ ،‬نشستن بازیگران در گرداگرد صحنه و به هنگام‬ ‫بازی به درون دایره یا چهارگوش آمدن و به ایفای نقش پرداختن و دوباره‬ ‫در خاتمه به جای خویش بازگشــتن قرار دادی است که از همان ابتدا با‬ ‫تماشاکنان گذارده می‌شود و کارایی خود را نیز دارد‪.‬‬ ‫میزان و حرکات نیز بر اساس خواست متن و شخصیت‌ها صورت پذیرفته‪،‬‬ ‫هرچند که می‌توان از میزان‌هایی که در جاهایی تکرار می‌شود و حرکاتی که‬ ‫بعضا نامانوس و غیرضروری می‌نماید پرهیز کرد تا به کار لطمه وارد نشود و‬ ‫از سویی ریتم نمایش را به حد مطلوب برساند‪.‬‬ ‫طنز موجود در نمایش به اندازه است؛ هرچند که نوعی تراژدی را در بطن‬ ‫خویش دارد و طنزی اســت تراژیک‪ ،‬این نیز می‌تواند یکی از نکات قابل‬ ‫توجه نمایش باشد‪ .‬تصنیف‌هایی که خوانده می‌شود و موسیقی نمایش نیز‬ ‫با درایت انتخاب شده و ربط مستقیم و زیر متنی با کل کار و شخصیت‌ها و‬ ‫فضای نمایش و قصه دارد‪.‬‬ ‫در نهایت باید گفت شاهد نمایشی ایرانی بودیم که در نوع خود قابل تعمق‬ ‫اســت؛ نمایشی در خور که حرف امروز و اکنون را می‌زند و این تعهد و به‬ ‫روز بودن و هوشمندی نویسنده و کارگردان حسین تفنگدار را می‌رساند‪ .‬به‬ ‫کارگردان و گروه خسته نباشید می‌گویم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‌دوشنبــــــه ‪ 23‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫تئـــــاتر‬ ‫‪THEATRE‬‬ ‫اخبار‬ ‫برگزیدگانجشنواره‌هایتئاتریرانمی‌پذیریم‬ ‫دبیر سی و هشــتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعالم کرد در‬ ‫این دوره برگزیدگان جشــنواره‌های تئاتــری را نخواهیم پذیرفت‪.‬‬ ‫نادر برهانی‌مرند دبیر ســی و هشتمین جشــنواره بین‌المللی تئاتر‬ ‫فجــر اعالم کــرد در دوره پیش رو از پذیرش آثــار منتخب دیگر‬ ‫جشــنواره‌های تئاتــری کــه به صــورت بین‌المللی و سراســری‬ ‫برگزار می‌شــوند‪ ،‬امتناع خواهد شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬سی و هشتمین‬ ‫جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر تنها در صورتی پذیرای برگزیدگان‬ ‫دیگر جشــنواره‌های تئاتری خواهد بود کــه مانند همه گروه‌های‬ ‫شــرکت‌کننده‪ ،‬موازین فراخوان را رعایت کرده و مراحل ثبت نام و‬ ‫شرکت در جشــنواره تئاتر فجر را پشت سر گذاشته و با ساز و کار‬ ‫خود جشنواره انتخاب شده باشند و تنها برگزیدگان جشنواره‌های‬ ‫اســتانی از این قاعده مســتثنی خواهند بود‪ .‬دبیر سی و هشتمین‬ ‫جشــنواره بین‌المللی تئاتر فجر‪ ،‬در همین زمینه ادامه داد‪ :‬امسال‬ ‫تصمیم گرفتیم این خبر را پیش از اعالم فراخوان به اطالع دبیران‬ ‫و مسئوالن محترم دیگر رویدادهای تئاتری برسانیم تا این موضوع‬ ‫را در برنامه‌ریزی و شــیوه اجرایی خود مدنظر داشته باشند و اجازه‬ ‫دهند آثار با تدبیر خود دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر انتخاب شوند‪.‬‬ ‫سی و هشــتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در زمستان ‪ ۹۸‬به‬ ‫دبیری نادر برهانی‌مرند برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫افشینهاشمیدروغمی‌گوید‬ ‫افشــین هاشــمی به زودی با نمایش «دروغ» نوشته فلوریان زلر و‬ ‫کارگردانــی آریان رضایی روی صحنه مــی‌رود‪ .‬آریان رضایی قصد‬ ‫دارد به زودی نمایش «دروغ» نوشــته فلوریان زلر را با بازی افشین‬ ‫هاشــمی به صحنه ببرد‪ .‬نمایش «دروغ» در مــرز میان واقعیت و‬ ‫دروغ چالش‌های مختلفی را مقابل تماشــاگران قرار می‌دهد‪ .‬آریان‬ ‫رضایی کارگردان این نمایش تــا کنون نمایش‌هایی چون «دیور»‪،‬‬ ‫«خداحافظ»‪« ،‬برلین»‪« ،‬دستت را به من بده» و «رپرتوارهای مونو‬ ‫‪ /‬شــورایی را روی صحنه برده اســت‪ .‬فلوریان زلر نمایشنامه نویس‬ ‫جوان فرانسوی اســت که آثارش در ایران نیز مورد استقبال زیادی‬ ‫قرار گرفته اســت‪ .‬سبک و سیاق نوشــتاری او متأثر از نویسندگانی‬ ‫چون یاســمینا رضا و اریک امانوئل اشمیت بوده و از نمایشنامه‌های‬ ‫شناخته شده او می‌توان به «پدر»‪« ،‬مادر» و «پسر» اشاره کرد‪.‬‬ ‫جشنوارهتئاترفرینجکانادا‬ ‫میزبان نمایشی از ایران‬ ‫جشــنواره بین المللی تئاتر فرینج کانادا ‪ ۲۰۱۹‬میزبان نمایشــی از‬ ‫ایران می‌شــود‪ .‬جشــنواره تئاتر فرینج وینزور کانادا امســال از ‪۲۲‬‬ ‫مــی در کانادا آغاز می‌شــود و به مــدت ‪ ۵‬روز میزبان بیش از ‪۷۰‬‬ ‫اجرای داخلی و بین المللی اســت‪ .‬این جشنواره در این دوره عالوه‬ ‫بر اجراهایی از چند کشور دنیا‪ ،‬میزبان نمایشی از ایران می‌شود که‬ ‫در همین راستا نمایش «حضور غیاب» به کارگردانی رضا بصیرزاده‬ ‫در بخش اصلی این جشــنواره شــرکت می‌کنــد‪ .‬نمایش «حضور‬ ‫غیاب» قصه ‪ ۲‬عاشــق را روایت می‌کند که بعــد از مهاجرت یکی‬ ‫از آنها به کشــوری دیگر‪ ،‬تصمیم می‌گیرند رابطه خود را با بازسازی‬ ‫جاهای خالــی همدیگر پر کنند‪ .‬مهاجرت‪ ،‬تنهایی انســان امروز و‬ ‫بحران هویت از موضوعاتی اســت که به گفته کارگردان نمایش در‬ ‫این اجرا مطرح می‌شــوند‪ .‬رضا بصیرزاده که دانش آموخته تئاتر از‬ ‫دانشــگاه سوره و آلبرتا کانادا است کارگردانی و طراحی آثاری چون‬ ‫«ویلی لومان»‪« ،‬میز میز است»‪« ،‬کلفت‌های ژان» و حضور در چند‬ ‫جشنواره تئاتر داخلی و بین المللی را در کارنامه دارد‪ .‬از دیگر عوامل‬ ‫این پروژه میکس مدیا می‌توان به نویســنده عرفان غفوری صنعتی‪،‬‬ ‫طراح صحنه و مشــاور رسانه‌ای باران بن یاسین‪ ،‬طراح حرکت سبا‬ ‫نازی انجیله و طراح صدا حســام زمانی اشاره کرد‪« .‬حضور غیاب»‬ ‫که در چهار اجرا در روزهای مختلف برگزاری جشنواره روی صحنه‬ ‫مــی‌رود به زودی اجراهــای داخلی و بین المللی خــود را نیز آغاز‬ ‫خواهد کرد‪ .‬جشــنواره بین المللی تئاتر فرینج ‪ ۲۰۱۹‬از ‪ ۲۲‬تا ‪۲۶‬‬ ‫می مصادف با اول تا پنجم خردادماه در شــهر وینزور کانادا برگزار‬ ‫می‌شود‪.‬‬ ‫«کالبدشکافی»درتماشاخانهانتظامی‬ ‫نمایش «کالبدشــکافی» به طراحی و کارگردانی سامان ارسطو قرار‬ ‫اســت مرداد ماه در تماشــاخانه انتظامی خانــه هنرمندان ایران به‬ ‫صحنه برود‪ .‬ســامان ارسطو نویسنده و کارگردان «کالبدشکافی» از‬ ‫اجرای مجدد این اثر نمایشــی در مردادماه امســال در تماشاخانه‬ ‫انتظامی خانه هنرمندان ایران خبر داد‪.‬‬ ‫این نمایش پیش از این دی و بهمن ‪ ۹۷‬در ســالن ســایه مجموعه‬ ‫تئاترشهر به صحنه رفته بود‪.‬‬ ‫بازیگــران این نمایــش (به ترتیب حروف الفبــا) نادیا باوند‪ ،‬هدیه‬ ‫خانیان‪ ،‬حمیدرضا ســنگیان‪ ،‬مانا شریفیان‪ ،‬ســیما شکری‪ ،‬ماهی‬ ‫عظیمــی‪ ،‬مرتضی علیدادی‪ ،‬میثم غنی زاده‪ ،‬فرناز قبادی‪ ،‬امیرموید‬ ‫باوند و ســامان ارسطو بازیگران هســتند‪ .‬دیگر عوامل این نمایش‬ ‫عبارتند از دســتیار کارگردان و برنامه ریــز‪ :‬امیرموید باوند‪ ،‬طراح‬ ‫لباس‪ :‬ســامان ارسطو‪ ،‬عکاســان‪ :‬بابک حقی‪ ،‬علی مرزبان‪ ،‬ساخت‬ ‫تیزر‪ :‬علیرضا قیدیان‪ ،‬موســیقی تیزر‪ :‬آوا اعرابی‪ ،‬گرافیســت‪ :‬میثم‬ ‫قهرمانی نژاد‪ .‬در خالصه این کار آمده اســت‪« :‬کالبدشکافی بر پایه‬ ‫تناقض‌هاســت‪ .‬این تئاتر نمی‌خواهد جنبشی در شما صورت بگیرد‪،‬‬ ‫بلکه فقط می‌خواهد ما را در برابر تناقضات خودمان آگاه کند‪ .‬اوضاع‬ ‫ناتوان از هرگونه تغییر است؛ چراکه خود را کالبدشکافی نمی‌کند و‬ ‫به‌دنبال چراها نیست‪».‬‬ ‫گروه نمایش آوای دیوانگان فعالیت پژوهشــی و نمایشی خود را از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۷۰‬آغاز کرده و تا امروز بیش از ‪ ۲۲‬نمایش را تهیه کرده‬ ‫و به صحنه برده است‪ .‬سامان ارسطو سال ‪ ۹۶‬نمایش «همان باش؛‬ ‫که نیســتی» را در جشــنواره «فایند ‪ »٢٠١٧‬روی صحنه کمپانی‬ ‫«شــابونه» برلین برد و پس از ‪ ۲‬اجرا در کنار توماس اوستر مایر و‬ ‫رومئو کستلوچی با همان نمایش به ال‪-‬نف پاریس دعوت شد‪.‬‬
‫به بهانه مخالفت معاون سیما با حضور سلبریتیها به عنوان مجری در تلویزیون‬ ‫‪6‬‬ ‫اس︍انسرها تعیین کننده هستند!‬ ‫‌دوﺷﻨﺒــــــﻪ‌‌‪‌23‬اردیﺒﻬﺸﺖ‌ﻣﺎه‌‪‌‌1398‬سﺎل‌دوازدﻫﻢ‌‌ﺷﻤــﺎره‌‪‌‌1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫رادﯾﻮ و تﻠﻮﯾﺰﯾﻮن‬ ‫‪RADIO & TV‬‬ ‫اخبار‬ ‫تالش برای سفید کردن ﺿربدرهای ﻗرمز‬ ‫ضبط مرحله دوم برنامــه تلویزیونی «عصر جدید» با تغییراتی در دکور‬ ‫و اجرا همراه اســت‪ .‬ضبط مرحله دوم «عصرجدید» شروع شده است و‬ ‫‪ 6٠‬اجرای برتر که با رای مستقیم هیات داوران‪ ،‬آرای مردمی‪ ،‬اعتبارنامه‬ ‫طالیی هیــات ژوری و انتخاب گروه برنامهســاز‪ ،‬برگزیده شــدهاند در‬ ‫ایــن مرحله حضور دارند‪« .‬عصرجدید» در فصــل دوم تغییراتی دارد و‬ ‫بــه طور مثال در آغاز هر اجرا‪ ،‬هر چهار ضربدر داوران‪ ،‬قرمزرنگ اســت‬ ‫و شــرکتکنندهها باید با اجرای قویتر خود نسبت به فصل مقدماتی‪،‬‬ ‫داوران را متقاعد کنند که ضربدرشان را سفید کنند‪ .‬در هر برنامه هم از‬ ‫میان اجراهای راهیافته به فینال همان شب‪ ،‬هیات ژوری تنها دو اجرا را‬ ‫برمیگزینند تا راهی مرحله آرای مردمی شــود‪ .‬این تغییر به این معنی‬ ‫اســت که قضاوت نهایی دور دوم‪ ،‬فقط و فقط به عهده مردم است و آنها‬ ‫هســتند که از هر برنامه‪ ،‬با رای خود‪ ،‬تنها یــک اجرا را برای حضور در‬ ‫مرحله نیمهنهایی برمیگزینند‪ .‬بعد از پخش هر قسمت‪ ،‬مردم ‪ 2٤‬ساعت‬ ‫فرصت دارند تا از طریق اپلیکیشــن یا با شمارهگیری کد هر اجرا‪ ،‬رای‬ ‫خود را ثبت کنند و در نهایت‪ ١٥ ،‬اجرا از میان ‪ 6٠‬اجرا‪ ،‬راهی نیمهنهایی‬ ‫خواهند شــد‪ .‬از تغییرات دیگر برنامه هم میتوان به متفاوتشدن دکور‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬برنامه «عصر جدید» در ایام ماه مبارک رمضان یکشــنبه و‬ ‫دوشنبه ساعت ‪ 22:٣٠‬از شبکه سه سیما روی آنتن میرود‪.‬‬ ‫فیلمبرداری«دلدار»‪11‬رمضانتماممیشود‬ ‫نوید محمودی بیان کرد که فیلمبرداری سریال «دلدار» یازدهم رمضان‬ ‫به پایان میرسد و بعد از آن هم مسایل فنی تا پایان پخش ادامه خواهد‬ ‫داشت‪ .‬نوید محمودی یکی از کارگردانان سریال «دلدار» که در ایام ماه‬ ‫مبارک رمضان هر شب ساعت ‪ 2١:٣٠‬روی آنتن شبکه دو سیما میرود‬ ‫درباره زمان پایان فیلمبرداری این مجموعه به خبرنگار مهر گفت‪ :‬طبق‬ ‫برنامهریزی فعلی ‪ ١١‬ماه رمضان مصادف با ‪ 26‬اردیبهشــت زمان پایان‬ ‫فیلمبرداری سریال خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر نیما جعفری‬ ‫جوزانی تدوین همزمان را برعهده دارد‪ ،‬ســینا قویدل مشغول جلوههای‬ ‫ویژه بصری و حســین قورچیان مشــغول صداگذاری است و همچنین‬ ‫ساخت موسیقی را ابوالفضل فراز انجام میدهند که این مراحل احتماالً‬ ‫تا اواخر پخش ادامه دارد‪ .‬محمودی درباره ادامه تولید سریال عنوان کرد‪:‬‬ ‫با پایان فیلمبرداری تا آخر این هفته سکانسهایی که گرفته شدهاند باید‬ ‫دوباره به تدوین برسند و به همین دلیل مراحل نهایی کار ادامه مییابد‬ ‫چون کار مناسبتی است و ما تا آخرین روزهای پخش همزمان با کار فنی‬ ‫کارهای تدوین را نیز پیش میبریم‪.‬‬ ‫«فوقلیسانسهها»فﺼلبعدیندارد‬ ‫تهیه کننده مجموعه تلویزیونی «فوق لیسانسهها» از پیگیری این سریال‬ ‫در منطقــه غرب تهران خبر داد‪« .‬رضا جــودی» تهیه کننده مجموعه‬ ‫تلویزیونی «فوق لیسانسهها» به کارگردانی سروش صحت در گفتوگو‬ ‫با خبرنــگار رادیو و تلویزیون خبرگزاری فارس‪ ،‬درباره مراحل تولید این‬ ‫ســریال گفت‪ :‬در حال حاضر گروه تولیــد در محدوده غرب تهران و در‬ ‫لوکیشنهای داخلی و خارجی مشغول به تصویربرداری هستند و در این‬ ‫مدت بازیگر جدیدی به پروژه اضافه نشــده اســت‪ .‬وی با اشاره به زمان‬ ‫پایان تصویربرداری این ســریال نیز گفت‪ :‬همه اینها به سرعت تولید ما‬ ‫بستگی دارد و اگر سرعتمان باال باشد بالطبع زودتر به پخش میرسیم‪ ،‬اما‬ ‫سرعت تولیدمان با توجه به شرایط موجود و حساسیت و محدودیتهایی‬ ‫کــه وجود دارد‪ ،‬باال نیســت‪ .‬جودی درباره تولید ادامه این ســریال در‬ ‫فصلهای بعدی نیز بیان داشت‪ :‬قصه این سریال پتانسیل ادامه دادن دارد‬ ‫اما بعید میدانم ادامه آن را بسازیم‪ .‬تعدادی از بازیگرانمان درگیر فیلمهای‬ ‫سینمایی هستند و از طرفی سروش صحت بالفاصله بعد از پایان تولید‬ ‫«فوق لیسانسهها» مشغول کارگردانی فیلم سینماییاش میشود‪« .‬فوق‬ ‫لیسانســهها» به نویسندگی سروش صحت و ایمان صفایی و کارگردانی‬ ‫سروش صحت‪ ،‬اواخر فروردین ماه در دانشگاه خوارزمی واقع در خیابان‬ ‫مفتح کلید خورد تا برای پخش از شبکه سه سیما آماده شود‪.‬‬ ‫سکوت شبکه‪ ٢‬در ﻗبال مهمانان جنجالی‬ ‫«هزار راه نرفته»‬ ‫‪Hoodis Pars‬‬ ‫‪Printing Complex‬‬ ‫︗ــ︀ده ﹞︟︭‪﹢‬ص ﹋ـــ︣ج‪﹫︋ ،‬ـ‪︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟‬ـــ︣ ‪ 15‬و ‪︠ ،16‬ـ﹫︀︋ـ︀ن‬ ‫︎﹠︖ـــ︀ه و دوم‪︊﹡ ،‬ـــ︩ ﹋ــــ‪︐︪﹨ ﹤︚﹢‬ـ﹜ ︫ـــ︣﹇‪︎ ،﹩‬ــ﹑ک ‪3‬‬ ‫︑﹚﹀ــ‪﹋︀﹁ | 44 18 49 36 - 40 :﹟‬ــ︦‪44 19 4006 :‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫صدا و سیما دستورالعمل تازهای را مبنی بر فعالیت سلبریتیها فقط‬ ‫در حوزه کاری خودشان تصویب کرده است‪ .‬اجرای این قانون حضور‬ ‫سلبریتیها در صدا و سیما را محدود میکند و هدف از اجرای این‬ ‫برنامه استفاده از بازیگران در حوزه کاری خودشان است‪.‬‬ ‫اگر پیشتر برای ســاخت یک برنامه تلویزیونــی اول اتاق فکرش‬ ‫تشکیل میشــد و افرادی دور هم مینشستند تا درباره راهبردها و‬ ‫اهداف برنامه با هم بحث کنند و به نتیجهای برســند که حاصلش‬ ‫بشــود برنامهای که حرفی برای گفتن داشته باشد و از سوی دیگر‬ ‫برای مردم هم جذاب باشد‪ ،‬این روزها اما مواد الزم برای تولید اکثر‬ ‫برنامههای تولیدی سیما‪ ،‬عبارتند از‪ :‬یک تهیهکننده‪ ،‬یک اسپانسر‪،‬‬ ‫یک دکور عجیب‪ ،‬غریب‪ ،‬یک لیست مهمان عجیب‪ ،‬غریبتر و یک‬ ‫مجری ســلبریتی که بتواند اسپانسر جذب کند! اتاق فکری هم اگر‬ ‫احیانا تشــکیل شود احتماال برای بررسی بهترین زمان برای گفتن‬ ‫جمله دیکتهشــده از سوی اسپانسر با لبخندی هرچه ملیحتر رو به‬ ‫دوربین است‪ .‬چیزی که باعث میشــود تا خود اسپانسر مجری را‬ ‫تعیین کند‪ .‬اسپانســری که طبیعتا فقط به سودی که از مخاطب‬ ‫رســانه ملی عایدش میشود فکر میکند و کیفیت اجرا یا کیفیت‬ ‫برنامه برایش هیچ اهمیتی ندارد‪ .‬آنچه مهم است سلبریتیای است‬ ‫که یک ویژگی خاص دارد‪ .‬هرچه تعداد فالورش در فضای مجازی و‬ ‫هوادارانش در دنیای واقعی بیشتر‪ ،‬بهتر!‬ ‫همین که مجری انتخاب شده اسمی داشته باشد که به گوش مردم‬ ‫آشنا باشد کفایت میکند‪ .‬حتی اگر بازیگری باشد که چندسالی در‬ ‫هیچ پروژه درجه یکی بازی نکرده باشد یا مثال خوانندهای که خیلی‬ ‫وقت است دیگر آهنگی از او هیت نشده است‪.‬‬ ‫استفاده از سلبریتی اما تنها سیاست اسپانسرها نیست و مدتی است‬ ‫که مدیران شبکههای مختلف هم برای روی آنتن آوردن سلبریتیها‬ ‫با هم رقابتی عجیب دارند‪ .‬از محمدرضا گلزار گرفته تا جواد رضویان‬ ‫و از کامران تفتی گرفته تا بنیامین بهادری‪ .‬هر کسی به طور بالقوه‬ ‫میتواند مجری یک برنامه تلویزیونی باشد‪ .‬همین که مجری انتخابی‬ ‫بتواند گپی با مهمان برنامه که احتماال او هم یکی از جنس خودش‬ ‫یا نهایتا یک سلبریتی ورزشکار است‪ ،‬بزند کافی است‪ .‬چندروز پیش‬ ‫اما واژه تخصص بعد از مدتها از زبان یک مدیر رسانه ملی شنیده‬ ‫شد‪ .‬وقتی بعد از کلی سروصدا و خبرهایی که از طریق کانال رسمی‬ ‫روابط عمومی صداوسیما منتشر شد‪ ،‬اجازه حضور بنیامین بهادری‬ ‫روی آنتن شبکه سه و به عنوان مجری برنامهای که جایگزین برنامه‬ ‫«ماه عسل» شده بود و قرار بود باکس پیش از افطار شبکه سه را پر‬ ‫کند‪ ،‬از سوی معاونت سیما داده نشد‪ ،‬گفته شد که چون این خواننده‬ ‫تخصص ندارد نمیتواند این برنامه را اجرا کند‪ .‬ایرادی که البته جدی‬ ‫است‪ ،‬هرچند حساسیت معاون سیما بر روی باکس افطار بود اما به‬ ‫نظر میرسد این حساســیت باید روی چندین و چند برنامه دیگر‬ ‫هم اجرا شود‪ .‬برنامههایی که در سالهای گذشته رشدی قارچگونه‬ ‫داشتند و تقریبا همه شبکههای تلویزیون را هم دربرمیگیرند‪ .‬حاال‬ ‫حتی در شبکه مهجور ایرانکاال هم یک هنرپیشه روی آنتن میرود‬ ‫تا یک مسابقه اجرا کند!‬ ‫گلزار و ترویج کتابخوانی‬ ‫چندی پیش بازیگر نام آشنای سینما محمدرضا گلزار برنامهای‬ ‫به نام «برنده باش» در شبکه سه سیما با هدف ترویج کتابخوانی‬ ‫به راه انداخت‪ ،‬پس از پخش چندین قسمت از برنامه و با توجه به‬ ‫اعتراضات شکل گرفته از سوی مراجع تقلید مبنی بر ترویج شیوه‬ ‫پــول درآوردن بدون زحمت‪ ،‬ضبط این برنامه متوقف شــد تا با‬ ‫شکل و شمایلی تازه مجددا راهی آنتن شبکه سه شود اما باتوجه‬ ‫به جلسه شــورای نظارت که خروجی و حکم صادر شده در آن‪،‬‬ ‫اختیار بازگشــت «برنده باش» را به خود صداوسیما واگذار کرده‬ ‫باید دید که اگر این برنامه راهی برای بازگشــت داشته باشد‪ ،‬آیا‬ ‫از نظر مدیران تلویزیون حضور او در این برنامه ضابطهمند است؟‬ ‫گلزار البته پیش از شروع مسابقهای عکسی از خود در حال کتاب‬ ‫خواندن منتشر کرد که شاید همان عکس بتواند حضور او در این‬ ‫حوزه را ضابطهمند کند!‬ ‫حمید گودرزی اجرا در «پنج ستاره »‬ ‫را دوست دارد‬ ‫حمید گودرزی بازیگر تلویزیون و ســینمای ایران که به تازگی در‬ ‫سریال «برســر دوراهی» ایفای نقش کرده در برنامه «پنج ستاره»‬ ‫مجری است‪« .‬پنج ســتاره» هم مسابقهای شبیه به «برنده باش»‬ ‫است که البته شبکه پنج آن را خیلی زودتر از شبکه سه روی آنتن‬ ‫برد‪ .‬تنها تفاوت دو برنامه در شیوه انتخاب شرکتکنندگانشان است‬ ‫که برای «برنده باش» شائبه قمار به وجود میآورد و «پنج ستاره»‬ ‫هم با وجودی که از آن شیوه استفاده نمیکند از آنتن حذف میشود‪.‬‬ ‫«پنج ستاره» اما تنها تجربه اجرای حمید گودرزی نیست‪ .‬این بازیگر‬ ‫که تجربه خوانندگی را هم در کارنامه دارد‪ ،‬یکی از ســلبریتیهای‬ ‫مورد عالقه اسپانسرها است و ویژهبرنامه شب یلدا و تحویل سال این‬ ‫شبکه را هم اجرا کرده و حاال دیگر تبدیل به مجری مناسبتی شبکه‬ ‫پنج شده است‪.‬‬ ‫اولین اجرای آﻗای بازیگر تبدیل به آخرین اجرای او‬ ‫میشود؟‬ ‫دانیال عبادی بازیگر نه چندان مطرح ســینما و تلویزیون هم جزو‬ ‫‪HiPrint‬‬ ‫در حالی که دستاندرکاران برنامه «هزار راه نرفته» اعالم کرده بودند که‬ ‫در برنامه درباره مهمانان جنجالی این برنامه توضیح خواهند داد‪ ،‬نه تنها‬ ‫توضیحی به مخاطبان این برنامه داده نشد که شبکه دوم سیما هم نسبت‬ ‫به این اشتباه عجیب سکوت اختیار کرده است‪ .‬برنامه «هزار راه نرفته»‬ ‫شبکه دوم سیما در ســاعات شامگاهی پنجشنبه شب گذشته‪ ،‬میزبان‬ ‫زوج به اصطالح توابی بود که به ادعای خودشــان‪ ،‬زندگی سالم و آرامی‬ ‫را آغاز کرده بودند‪ ،‬اما محتوای مفسدهانگیز همچنان در صفحه شخصی‬ ‫آنها موجود بود‪ .‬حضور این زوج که تصاویر و ویدیوهای زننده آنها در‬ ‫مجالس مختلط و پارتیهای شبانه در نشــانی اینستاگرامیشان قابل‬ ‫دسترســی بود‪ ،‬موجب واکنشهایی در رسانهها شد‪ .‬خبرنگار فارس‪،‬‬ ‫عصر دیروز با یکی از مهمانان برنامه گفتوگو کرد‪ ،‬اما ادعای او مبنی‬ ‫بر انتشار تصاویر نامناســب و ویدیوهای زننده‪ ،‬پیش از تهیه و ضبط‬ ‫برنامه «هزار راه نرفته» اثبات نشــد؛ چرا که کمترین کار ممکن بعد‬ ‫از توبه‪ ،‬حذف این تصاویر از صفحه شــخصی اســت که حتی تا روز‬ ‫گذشــته اتفاق نیفتاده بود (جزییات بیشــتر)‪ .‬ضمن اینکه به گفته‬ ‫آنهــا برنامه «هزار راه نرفته» ‪ ۸‬ماه قبل ضبط شــده و پســتهای‬ ‫اینســتاگرامی این زوج جنجالآفرین متعلق به ‪ ٥‬ماه قبل به این سو‬ ‫است‪ .‬تهیهکننده برنامه وعده داد که درباره دعوت از این زوج در برنامه‬ ‫(شــنبه ‪ 2١‬اردیبهشــت) توضیح بدهد اما در برنامه همان شب نه تنها‬ ‫توضیحی در این باره به مخاطبان برنامه داده نشد‪ ،‬بلکه زن و شوهری را‬ ‫در قاب تلویزیون نشــاند که همسر از روابط ناسالم مرد با زنان دیگر رنج‬ ‫میبرد‪ .‬نکته جالب آنکه مهمان مرد با وقاحت تمام از این رابطهها سخن‬ ‫میگفت و به داشتن چنین نفوذی در سطح جامعه افتخار میکرد! این‬ ‫در حالی اســت که روند بیحساب و کتاب دعوت از مهمانان همچنان با‬ ‫سکوت مدیران شبکه دوم سیما همراه شده و تاکنون در این باره سخنی‬ ‫از آنان شــنیده نشده اســت‪ .‬محمدرضا جعفری جلوه‪ ،‬مدیر شبکه دوم‬ ‫سیمای جمهوری اسالمی‪ ،‬مسؤولیت شبکهای را بر عهده دارد که حوزه‬ ‫تخصصی آن‪ ،‬موضوعات اجتماعی است‪.‬‬ ‫ﻣﻬﺴﺎ‌ﺑﻬﺎدرى‬ ‫بازیگرانی است که به تازگی به دنیای اجرا قدم گذاشته است‪ .‬او برای اولین‬ ‫بار با اجرای مسابقه «هفت در سه» به تلویزیون آمد‪ .‬مسابقهای که بخشی‬ ‫از بازیهای کامپیوتری را در شرایط فیزیکی و با استفاده از نور‪ ،‬الکترونیک‪،‬‬ ‫لیزر‪ ،‬تیر اندازی و‪ ...‬به نمایش میگذارد‪.‬‬ ‫دانایی و «ستارهساز»‬ ‫امیرعلی دانایی در سریال«کاله پهلوی» درخشید و چهره شد‪ .‬او اخیرا در‬ ‫سریال نمایش خانگی«خواب زده» در حال همکاری با سیروس مقدم است‪.‬‬ ‫دانایی قرار بود یکی از مجریهای فرعی برنامه اســتعدایابی «ستارهساز»‬ ‫باشــد‪ .‬برنامهای که در ابتدا مجری آن محمدحســین میثاقی بود‪ .‬پس از‬ ‫حذف عادل فردوسیپور و برنامه «نود» شبکه سه «فوتبال برتر» را با اجرای‬ ‫میثاقی جایگزین آن کرد و میثاقی هم برای اینکه بیشتر تمرکزش را روی‬ ‫یک برنامه بگذارد اجرای «ستارهساز» را به دانایی واگذار کرد و حاال احتماال‬ ‫اگر دانایی بخواهد حضورش در این برنامه را طبق ضابطه جدید صداوسیما‬ ‫توجیــه کند‪ ،‬باید مثل همه بچههای هدف برنامه «ستارهســاز» به دنبال‬ ‫استعداد فوتبالی در خودش بگردد‪.‬‬ ‫پﮋمان بازﻏی میخواست برود‪ ،‬اما حاال مجبور به رفتن است‬ ‫«کودک شو» یکی دیگر از برنامههایی است که بیشتر با مجری سلبریتیاش‬ ‫دیده شد‪ .‬برنامهای برای خانوادههایی که بچه کوچک دارند و با حضور بچه و‬ ‫والدینش‪ .‬پژمان بازغی اجرای این برنامه را در سه فصل به عهده داشت‪ .‬هر‬ ‫چند او پیشتر از ابالغیه صداوسیما به دلیل دلخوری از جشنواره جامجم‬ ‫اعالم کرده بود که دیگر در تلویزیون برنامه نمیسازد و مجریگری برنامه‬ ‫«کودک شــو » را کنار میگذارد‪ ،‬اما با پادرمیانی و وســاطت کارگردان و‬ ‫تهیهکننده برنامه‪ ،‬برگشته بود؛ حاال باید دید ضوابط استفاده از سلبریتیها‬ ‫در جایگاه تخصصیشان شامل حال این بازیگر هم میشود!‬ ‫«وﻗتشه» با کامران تفتی شناخته شد‬ ‫شــبکه نسیم عالوه بر «کودک شــو» برنامه دیگری با نام «وقتشه » را در‬ ‫فهرست برنامههای خود جای داده که مسئولیت اجرای آن با کامران تفتی‬ ‫است‪ .‬بازیگری که همزمان در دو سریال مناسبتی «برادرجان» و «از یادها‬ ‫رفته» حضور دارد‪ .‬کامران تفتی عالوه بر بازیگری‪ ،‬خواننده نیز هست‪ .‬شاید‬ ‫این دلیلی باشد بر اینکه در تجربهای دیگر و پس از برنامه «وقتشه»‪ ،‬تفتی‬ ‫به ســراغ اجرای یک برنامه با محوریت موسیقی رفته است‪« .‬دلصدا» نام‬ ‫برنامهای است که از شبکه پنج سیما پخش میشود‪ .‬برنامه ترکیبی «دل‬ ‫صدا» با آیتمهایی همچون اخبار و حواشــی دنیای هنر‪ ،‬خاطره بازی ( هر‬ ‫هفته با یکی از پیشکسوتان دنیای هنر گپ صمیمی انجام می شود)‪ ،‬گپ‬ ‫و گفتگو با مهمان برنامه و ‪ ...‬همراه است‪ .‬البته اگر قرار بر حضور مجریها‬ ‫در جایگاه تخصصیشــان است شاید «دلصدا» برای این بازیگر مجاز باشد‬ ‫و «وقتشه» نه!‬ ‫«شوتبال» را رستمی اجرا کند چون تجربه تنیﺲ دارد!‬ ‫به جرات میتوان گفت شــبکه نســیم از آن شــبکههایی اســت که‬ ‫برنامههای متفاوتی برای جذب مخاطبان خود میسازد و اینگونه که به‬ ‫نظر میآید مجری برنامههای خود را بیشــتر از میان بازیگران انتخاب‬ ‫میکند‪ .‬یکی دیگر از برنامههای این شــبکه «شوتبال»اســت و مجری‬ ‫ان هم امیرحســین رستمی است‪ .‬قبل از شروع برنامه مقداد مومننژاد‬ ‫درباره انتخاب امیرحسین رستمی به عنوان مجری این برنامه گفته بود‪:‬‬ ‫«شــبکه نسیم مانند سایر شبکهها مجری ثابت ندارد‪ ،‬بقیه مجریهایی‬ ‫هم که در فضای ورزشی کار میکنند‪ ،‬همه درگیر بودند اما امیرحسین‬ ‫رستمی هم از سوی شبکه پذیرفته شد و هم توانایی ایجاد فضای شاد و‬ ‫هیجانانگیز را در برنامه داشت‪ .‬او هم بازیگر موفقی است و هم در اجرا‬ ‫و ورزش موفق اســت ضمن اینکه در رشته تنیس بسیار مهارت دارد‪».‬‬ ‫حال باید دید که این مهارت ورزشــی امیرحسین رستمی میتواند او را‬ ‫در لیســت استثناها قرار دهد یا احیانا باید رستمی به دنبال پیدا کردن‬ ‫عکسی با لباس ورزشی و در مستطیل سبز از خود باشد!‬ ‫‪WHEN QUALITY MATTERS‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧️ دوور﹇‪︕﹠︎ ﹩‬ر﹡﹌ ︋︀ ‪﹐‬ک وا︑︣︋﹫︦ ‪Roland 200 HiPrint‬‬ ‫︚︀پ ا﹁︧ـــ️ دوور﹇ـــ‪﹠︎ ﹩‬ـــ︕ ر﹡ـــ﹌ )‪︪︠ (Roland 200‬ـــ﹉﹋‪IR ﹟‬‬ ‫﹛﹫︐‪︣﹎﹢‬ا﹁‪︨ | ﹩‬ـــ﹚﹀‪﹢‬ن ﹋︪ـــ‪ |﹩‬دا﹬﹊︀ت ﹁ـــ‪﹢‬ل ا︑‪﹫︑︀﹞﹢‬ـــ﹉ ‪﹩﹠﹋︀︑ | 100×70‬‬ ‫﹛︐︣︎ـــ︣س | ︗︺︊﹤ ︚︧ـــ︊︀﹡‪ | ﹩‬ا﹞︊ـــ︀س | آ︑﹚﹫ـــ﹤ ︵︣ا︝‪︨︀﹊︻ | ﹩‬ـــ‪﹩‬‬ ‫︮﹠︺︐ـــ‪︊﹝﹚﹫﹁ | ﹩‬ـــ︣داری ︮﹠︺︐ـــ‪ ﹩‬و ︨ـــ︀︠️ ︑﹫︤ر ﹨ـــ︀ی ︑︊﹚﹫︽︀︑ـــ‪﹩‬‬ ‫گ‬
‫‪7‬‬ ‫‌دوشنبــــــه ‪ 23‬اردیبهشتماه‪ 1398‬سالدوازدهم شمــاره‪1081‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫گردشگری‬ ‫‪TOURISM‬‬ ‫خبر‬ ‫هشتگی که برای بازار تبریز منتشر شد‪:‬‬ ‫‪#‬ببخشید_که_اسمت_نوتردام_نیست‬ ‫منوچهر جهانیان رئیس دانشکده علوم گردشگری مطرح کرد‬ ‫دولتگردشگریراباورنمی‌کند!‬ ‫«متولیان دولتی‪ ،‬سفر و گردشگری را عمیقا باور کنند‪ .‬سفر دیگر یک امر‬ ‫تفننی و کاالیی لوکس و تزئینی نیست‪».‬‬ ‫منوچهــر جهانیــان رئیس دانشــکده علوم گردشــگری و عضو هیأت‬ ‫مدیره انجمن علمی گردشــگری ایران در یادداشتی که با عنوان «لزوم‬ ‫اولویت‌بخشی به ســفر و گردشگری» نوشته تاکید کرده است‪« :‬سفر و‬ ‫گردشــگری صرفاً یک امر تفننی و کاالی لوکس و تزئینی نیست‪ .‬بلکه‬ ‫همه کشــورهای جهان به نوعی در راســتای اهداف و برنامه‌های کالن‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاســی و اقتصادی خود‪ ،‬گردشگری را به عنوان‬ ‫یکی از محورها و پایه‌های اصلی توســعه پایدار برای معرفی فرهنگ و‬ ‫تمدن‪ ،‬ایجاد اشتغال‪ ،‬کارآفرینی و درآمدزایی برای ارتقا سطح درآمدی‬ ‫و توانمندی جوامع بومی و محلی و ابزاری برای رونق اقتصادی و توسعه‬ ‫مناطق کمتر رشد یافته مورد توجه جدی قرار داده‌اند‪.‬‬ ‫گردشگران امروز فراتر از تفریح و سرگرمی و پرداختن به لذت‌های مادی‬ ‫به دنبال شناخت و آگاهی از فرهنگ‪ ،‬تاریخ و تمدن و معرفت از حضور در‬ ‫بین جوامع میزبان و محلی و مناطق مختلف جهان هستند‪ .‬گردشگران‬ ‫امروز و فردا برای نیل به اهداف سفر آگاهانه خود در جهت دانش‌افزایی‪،‬‬ ‫تعالی و کمال انســانی‪ ،‬نیازمند ارائه خدمات مطلوب و مناسب از سوی‬ ‫ارائه‌کنندگان و دســت‌اندرکاران بخش‌های مختلف سفر و گردشگری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بر این اساس نگاه به مقوله سفر و گردشگری باید علمی و تخصصی همراه‬ ‫با کارآمدی در جهت منافع میزبان و مهمان باشد‪ .‬گردشگران امروز و فردا‬ ‫با علم و آگاهی نسبت به فرامین ده‌گانه کدهای جهانی اخالق گردشگری‬ ‫به مناطق مختلف جهان سفر می‌کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس دســتورالعمل کدهای جهانی اخالق گردشگری به ارزش‌ها‪،‬‬ ‫اعتقادات‪ ،‬باورها و آداب و رســوم جوامع میزبان و محلی احترام گذاشته‬ ‫و حقوق آن‌ها را محترم می‌شــمارند‪ .‬گردشــگران امروز و فردا حفاظت‬ ‫و صیانت از محیط فرهنگی و طبیعی در راســتای توســعه پایدار را ارج‬ ‫می‌نهند و میراث فرهنگی کشور میزبان و جاذبه‌های گردشگری را پاس‬ ‫می‌دارند‪ .‬از ایــن رو باید متولیان دولتی و دســت‌اندرکاران بخش‌های‬ ‫خصوصــی با برنامه‌ریــزی جامع و هدفمند در تمام حوزه‌های ســفر و‬ ‫گردشــگری چه در بخش‌های زیرساختی و ســخت‌افزاری و همینطور‬ ‫در بخش‌های تصمیم‌گیری و سیاســتگذاری‪ ،‬اولویت بخشی به سفر و‬ ‫گردشــگری را عمیقاً باور داشته و عزم جدی برای دستیابی به منافع و‬ ‫دست‌آوردهای فرهنگی و اقتصادی آن را مغتنم بشمارند‪».‬‬ ‫این اســتاد دانشــگاه که در دروه‌ای معاونت گردشگری سازمان میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری را به عهده داشــت‪ ،‬به قوانینی‬ ‫که در جریان برنامه ششــم توسعه‪ ،‬دولت را ملزم و متعهد به حمایت و‬ ‫توسعه گردشگری می‌کند‪ ،‬پرداخت‪« :‬در قانون برنامه ششم توسعه کشور‬ ‫دســتیابی به رشد اقتصادی متوسط ســاالنه ‪ ،%۸‬ضریب جینی ‪،%۳۴‬‬ ‫صادرات غیرنفتی ‪ %۲۱/۷‬و اشــتغال ‪ %۳/۹‬در سال پایانی برنامه تعیین‬ ‫شده است‪ .‬در سال رونق تولید یکی از مصادیق بارز تولید و رونق اقتصادی‬ ‫مقوله سفر و گردشگری است که باید مورد توجه جدی دولت و متولیان‬ ‫آن قرار گیرد‪.‬‬ ‫براساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی در ماده‬ ‫‪ ۹۷‬و بندهای (الف وب) دولت مکلف است در خصوص توسعه فعالیت‌ها‬ ‫و زیرساخت‌های قطب‌های گردشگری زیارتی اقدام کند‪.‬‬ ‫نظر به این‌که بیش از ‪ %۶۵‬گردشــگران ورودی به کشــور گردشگران‬ ‫فرهنگی و زیارتی هســتند‪ ،‬اقدام در خصــوص اجرایی کردن این ماده‬ ‫می‌تواند توســعه فرهنگی و اقتصادی و اشتغال مولد و پایدار را به همراه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین در ماده (‪ )۹۸‬شمول معافیت مالیاتی تأسیسات گردشگری و‬ ‫همکاری سایر دستگاه‌ها درباره مرمت و احیا و تهیه مقدمات و مستندات‬ ‫ثبت آثار در فهرست میراث جهانی که در جذب گردشگران بین‌المللی‬ ‫بسیار مؤثر و کارآمد است‪ ،‬برنامه‌ریزی کند‪.‬‬ ‫در ماده (‪ )۹۹‬توســعه زیرساخت‌ها در ‪ ۳۰۰‬روستای دارای آثار فرهنگی‬ ‫و جاذبه‌های گردشگری و همچنین روستاهای هدف گردشگری توسط‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی با همکاری سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دســتی و گردشــگری گام مهمی در توســعه فعالیت‌های گردشگری‬ ‫روستایی و عشایری و بوم‌گردی و توانمندسازی جوامع میزبان و محلی و‬ ‫سایر بخش‌های مرتبط با گردشگری است‪.‬‬ ‫در ماده (‪ )۱۰۰‬قانون برنامه به درســتی تهیه و تدوین ســند راهبردی‬ ‫جامع گردشگری کشور را توسط سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشگری با رویکرد استفاده حداکثری از بخش خصوصی مکلف کرده‬ ‫است‪ .‬همچنین دولت موظف است تمهیدات الزم را در خصوص تهیه و‬ ‫الحاق پیوست تخصصی میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری برای‬ ‫کلیه طرح‌های توســعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های زیربنایی‪ ،‬تولیدی‬ ‫و خدمات و همچنین اختصاص یارانه و تســهیالت مالی در چهارچوب‬ ‫بودجه سنواتی و معافیت‌های مالیاتی و عوارضی به تأسیسات گردشگری‬ ‫و ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه‪ ،‬خدمات‬ ‫رفاهی‪ ،‬اقامتی و اســتفاده از ظرفیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری‬ ‫واگذاری تسهیالت ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی در قالب بودجه‬ ‫سنواتی اقدام کند‪.‬‬ ‫سایر بندهای این ماده از جمله طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های‬ ‫شــمال و شمال غرب و زاگرس‪ ،‬ســواحل شمالی و جنوبی و همچنین‬ ‫واگذاری امور تصدی‌گری به بخش خصوصی و تشــکل‌های حرفه‌ای و‬ ‫فعال در این حوزه و نهایتاً تمهیدات و اقدامات قانونی الزم برای مدیریت‬ ‫یکپارچه و جامع میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری به درستی‬ ‫مورد توجه و تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫دولت و سازمان متولی با همکاری بخش خصوصی در راستای دستیابی‬ ‫به توســعه پایدار گردشــگری با اجرایی و عملیاتی کــردن تکالیف و‬ ‫مســئولیت‌های مشخص شده در قانون برنامه ششــم و الزامات قانونی‬ ‫مترتب بر آن به عنوان یک برنامه جامع و نقشه راه اهتمام جدی به عمل‬ ‫آورد‪ .‬می‌توان شــاهد رشد و شکوفایی صنعت گردشگری در حصول به‬ ‫رونق تولید‪ ،‬درآمدزایی‪ ،‬اشــتغال و کارآفرینی و توسعه پایدار در مناطق‬ ‫مختلف کشور با اتکا به گردشــگری و توسعه فعالیت‌های مرتبط با آن‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫هــم اکنون که در میانه راه قانون برنامه ششــم قرار گرفته‌ایم‪ ،‬متولیان‬ ‫حوزه گردشگری الزم است‪ ،‬ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ها و اقدامات انجام‬ ‫گرفته در خصوص تکالیف و مسئولیت‌های خود در قانون برنامه ششم‪،‬‬ ‫انتظارات از ســایر بخش‌های ذی‌ربط را برای اعتالی گردشــگری ایران‬ ‫اسالمی اعالم کنند‪.‬‬ ‫آسیب‌شناسی این حوزه می‌تواند مسیر دستیابی به اولویت بخشی به سفر‬ ‫و گردشگری را بیش از پیش نمایان سازد‪.‬‬ ‫لزوم اهتمام به مقوله سفر و گردشگری نیازمند تمهیدات و اقدامات دولت‬ ‫و همراهی سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها است‪ ،‬بر این اساس محورهای زیر‬ ‫به عنوان اولویت می‌تواند مورد توجه متولیان حوزه گردشگری قرار گیرد‪:‬‬ ‫الف) اولویت بخشی به سفر و گردشگری به‌صورت عملی بر اساس معیارها‬ ‫و استاندارهای تدوین شــده در برنامه‌ها با ذکر وظایف و مسئولیت‌ها و‬ ‫گزارش اقدامات انجام گرفته‪ ،‬در راستای عمل به تعهدات و تکالیف قانونی‬ ‫برای توسعه گردشگری الزم و ضروری است‪.‬‬ ‫ب) تهیــه و تدوین ضوابــط و مقررات و دســتورالعمل‌های اجرایی در‬ ‫راستای عمل به تکالیف قانونی از جمله حمایت و پشتیبانی از بخش‌های‬ ‫خصوصی و فعال در حوزه گردشگری و استفاده حداکثری از آن‌ها برای‬ ‫توسعه فعالیت‌های گردشگری (بند الف ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششم)‪.‬‬ ‫ج) فراهم آوردن بسترهای الزم در راستای واگذاری امور تصدی‌گری‌های‬ ‫دولت در حوزه گردشگری به بخش‌های خصوصی توانمند و تشکل‌های‬ ‫حرفه‌ای بر اساس (بند ث ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششم)‪.‬‬ ‫د) ایجاد زیر ساخت‌های مورد نیاز مناطق گردشگری بر اساس (ردیف ‪۳‬‬ ‫بند الف ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششم)‪.‬‬ ‫ه) تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف تهیه‪ ،‬تدوین و نظارت بر حسن‬ ‫اجرای (تهیه و الحاق پیوســت تخصصی میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری برای کلیه طرح‌های توسعه‌ای بزرگ و مهم در حوزه‌های‬ ‫زیربنایی‪ ،‬تولیدی و خدمات دســتگاه‌ها و تطبیق آن با اهداف و و طایف‬ ‫سازمان مذکور در سطوح ملی‪ ،‬منطقه‌ای‪ ،‬استانی و شهری (ردیف ‪ ۱‬بند‬ ‫الف‪ ،‬ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششم)‪.‬‬ ‫و) ارائه طرح ساماندهی گردشگری جنگل‌های شمال و شمال غرب کشور‬ ‫و زاگرس‪ ،‬سواحل شمالی و جنوبی با اولویت سواحل مکران طبق قوانین‬ ‫مربوطه با همکاری سازمان محیط زیست‪( .‬بند ب‪ ،‬ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه‬ ‫ششم)‪.‬‬ ‫ز) لزوم تمهیدات و اقدامت قانونی برای مدیریت یکپارچه میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری‪( .‬بند پ ماده ‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششم)‪.‬‬ ‫ح) تهیه و تدوین سند راهبردی توسعه گردشگری در چهارچوب قوانین‬ ‫مربوطه و با رویکرد حداکثری استفاد از بخش خصوصی (بند الف‪ ،‬ماده‬ ‫‪ ۱۰۰‬قانون برنامه ششــم)‪ .‬در صورت عمل به تکالیف و الزامات قانونی‬ ‫و با برنامه‌ریزی منســجم و هدفمند و بهره‌گیری از توان متخصصین و‬ ‫فارغ‌التحصیالن دانشــگاهی در حوزه گردشگری و تعامل با دانشگاه‌ها و‬ ‫مراکز علمی و آموزشی کشور و همچنین باور داشتن به توانمندی و پیشرو‬ ‫بودن بخش خصوصی و حمایت از آن‌ها و تعامل با ســایر دســتگاه‌های‬ ‫اداری و اجرایی کشــور و حضور فعــال و تأثیرگذار در عرصه بین‌الملل‬ ‫می‌توان بواسطه توسعه فعالیت‌های گردشگری در شرایط دشوار تحریم‌ها‬ ‫و تنگناهای اقتصادی با اتکا بر آن عالوه بر درآمد ارزی به ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫کارآفرینی و رونق اقتصادی مناطق مختلف کشور منجر خواهد شد‪».‬‬ ‫زمان فروش بلیت قطارهای مسافری خرداد ماه اعالم شد‬ ‫امــکان پیش‌فروش بلیــت قطارهای مســافری‬ ‫بــرای ایام ‪ ۱۱‬خرداد ماه ســال ‪ ۱۳۹۸‬به بعد‪ ،‬از‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز شــنبه (‪ ۲۸‬اردیبهشت‌) به‬ ‫صورت اینترنتی و توسط مراکز مجاز فروش بلیت‬ ‫قطارهای مسافری انجام می‌شود‪ .‬پس از مباحث‬ ‫مطرح شده در رابطه با تعیین تکلیف پیش‌فروش‬ ‫قطارهای مســافری برای ایام ‪ ۱۱‬خرداد ماه سال‬ ‫جاری به بعد‪ ،‬شــرکت راه آهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از انجام پیش فروش بلیت قطارهای مسافری‬ ‫برای ایام بعد از ‪ ۱۱‬خرداد ‪ ۹۸‬در موعد مقرر خبر‬ ‫داد و اعالم کرد که پیش فروش‌ها از ســاعت ‪۱۰‬‬ ‫صبح روز شنبه (‪ ۲۸‬اردیبهشت‌ماه سال جاری) به‬ ‫صورت اینترنتی و توسط مراکز مجاز فروش بلیت‬ ‫قطارهای مسافری انجام می‌شود‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت حمل و نقل ریلی رجا به تازگی‬ ‫از ارائه پیشــنهاد افزایش متوســط ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫قیمــت بلیت قطارهای پرســرعت (ترن‌ســت)‪،‬‬ ‫حومــه‌ای و بین‌شــهری (واگن‌هــای خــواب و‬ ‫اتوبوســی) از سوی شرکت حمل و نقل ریلی رجا‬ ‫به وزارت راه و شهرســازی خبر داد و اعالم کرد‬ ‫که شــرکت‌های حمل و نقل ریلی مســافری در‬ ‫انتظار تصمیم شــورای عالی ترابری در این رابطه‬ ‫هســتند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه متوسط افزایش‬ ‫قیمت‌ها از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد اســت‪ ،‬بیان کرد که‬ ‫در صورت موافقت با این پیشنهاد به طور متوسط‬ ‫قیمت‌ها حدود ‪ ۲۵‬درصد افزایش خواهند یافت و‬ ‫احتمال افزایش حداقل ‪ ۵۰‬درصدی قیمت بلیت‬ ‫قطارهای حومه‌ای در ســال جاری وجود دارد‪ .‬به‬ ‫گفته مدیرعامل شــرکت حمل و نقل ریلی رجا‪،‬‬ ‫قیمت تمام شده بلیت قطارهای حومه‌ای ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫تومان و قیمت فروش آن حــدود ‪ ۳,۰۰۰‬تومان‬ ‫است‪ .‬در همین رابطه میرحسن موسوی ‪ -‬معاون‬ ‫مسافری راه آهن ‪ -‬اعالم کرد که موضوع افزایش‬ ‫بلیت که مدتهاست توســط شرکت‌های حمل و‬ ‫نقل ریلی درخواســت شده است در حال بررسی‬ ‫و طی مراحل قانونی خود اســت و تاکنون در این‬ ‫رابطه تصمیمی اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ از سال ‪ ۱۳۹۴‬تا تیرماه ‪ ۱۳۹۷‬قیمت‬ ‫بلیت قطار فقط ‪ ۱۰‬درصد با مصوبه ستاد تنظیم‬ ‫بازار افزایش داشته است و در ایام پیک نوروز ‪۹۸‬‬ ‫نیز هیچ گونه افزایشی قیمتی صورت نگرفته‪ ،‬این‬ ‫در حالی اســت که هزینه‌های شرکت‌های مزبور‬ ‫افزایش یافته و شرکت راه آهن جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و شــرکت‌های حمل و نقــل ریلی با هدف‬ ‫کاهش فشــار اقتصادی به مردم از افزایش قیمت‬ ‫بلیت‌ها در نوروز سال‌جاری پرهیز کردند‪.‬‬ ‫بعد از افطار چهارشنبه ‪ ۱۸‬اردیبهشت‪ ،‬شعله‌های آتش به دلیلی که هنوز‬ ‫نامعلوم است‪ ،‬از سرای دو دری (ایکی قاپیلی) در بازار جهانی تبریز زبانه‬ ‫فرهنگی پایگاه بازار جهانی تبریز‪ ،‬خبر را به‬ ‫کشید‪ ،‬یگان حفاظت میراث‬ ‫ِ‬ ‫گوش آتش‌نشانان رساند و از نیمه شب نخستین تصاویر و خبرها از آن در‬ ‫فضای مجازی دست به دست شدند‪.‬‬ ‫حتــی به گفته‌ی خبرنگاران محلی‪ ،‬اصناف فعــال در این بازار تاریخی‪،‬‬ ‫به محل ورودی‌های منتهی به ســرای دو دری رسیدند و تا صبح شاهد‬ ‫خاکستر شدن سرمایه‌شان بودند‪ ،‬آن‌هم درست در نقطه‌ای که ‪ ۱۰‬سال‬ ‫قبل هم با ُهرم آتش اتصالی برق‌ها‪ ،‬زندگی‌شان دود شد و به هوا رفت!‬ ‫اما مســؤوالن معاونت میراث‌فرهنگی که فــردای آن روز قصد حضور و‬ ‫بررســی وضعیت را داشــتند‪ ،‬به چند دلیل یکی زلزله چند ریشتری و‬ ‫دیگری بارش شــدید بارانی که پروازها را لغو کرده بود‪ ،‬نتوانستند تا ‪۲۰‬‬ ‫اردیبهشــت خود را به بازار تبریز برسانند و ســرانجام پا روی خاکستر‬ ‫دو داالن از ســرای «دو دری» در بازار گذاشــتند تا روی آوار ســوخته‬ ‫بررسی‌هایشان را انجام دهند‪.‬‬ ‫اما در این میان اتفاقی جالب توجه اما شاید از دید برخی افراد بی‌ارزش‬ ‫و چیپ رخ داد‪ ،‬شــروع یک مقایسه با هشتگ‌هایی مانند «ببخشید که‬ ‫اســمت نوتردام نیست»! همه‌ی این مقایســه از آن‌جا شروع شد که با‬ ‫آتش‌گرفتن بخشــی از کلیســای «نوتردام» پاریس در ‪ ۲۶‬فروردین‪ ،‬از‬ ‫ســلبریتی‌ها گرفته تا مردم عادی در ایران و کشــورهای دیگر با انتشار‬ ‫عکس‌های یادگاری از این کلیسای تاریخی که آن‌هم در فهرست میراث‬ ‫ِ‬ ‫بزرگ‬ ‫جهانی ثبت شــده‪ ،‬آه از نهادشــان درآمد و حتی سرمایه‌گذاران‬ ‫فرانســوی که مالیات‌های معوقه به دولت داشتند‪ ،‬با هزینه‌های نجومی‪،‬‬ ‫اعالم کردند که قصد پرداخت بخشی از هزینه‌های بازسازی را دارند‪.‬‬ ‫اما فقط ‪ ۲۳‬روز بعد‪ ،‬دست‌کم دوستداران میراث فرهنگی با یک دوگانگی‬ ‫در رفتارهای مردم کشور مواجه شدند‪ .‬افرادی که با ثبت گریه و دعاهای‬ ‫مردم فرانسه در زمان سوختن کلیسا برای سالم ماندن اثر جهانی‌شان و‬ ‫بر سر کوبیدن نبود ســرمایه‌گذارانی که در این طور مواقع فقط شماره‬ ‫ِ‬ ‫دست یاری‌شــان در جیب پشت‌شان پنهان شده‪،‬‬ ‫حســاب می‌دهند و‬ ‫مسؤوالن میراث‌فرهنگی را نمادی از عامل تخریب آثار تاریخی در کشور‬ ‫می‌دانستند‪ ،‬حاال خودشان هم سکوت کردند و هیچ حرف و تصویری از‬ ‫بازار جهانی شده تبریز نداشتند تا رو کنند‪ ،‬شاید هم اص ً‬ ‫ال خبری از این‬ ‫اتفاق نداشتند! درست مانند صفحه‌های مجازی که سوت‌وکور بودند به‬ ‫جز تعداد انگشت‌شماری که آن‌ها هم به مذمت همین بی‌خبری و سکوت‬ ‫سپری کردند‪ .‬این مذمت‌گران در صفحه‌های خود در فضای مجازی این‬ ‫طور نوشــته بودند؛ «بازار تبریز هم ســوخت و صدا از هیچ کدام‌مان در‬ ‫نیامد‪ .‬این واقعیت ماست که بگوییم فرانسوی‌ها برای نوتردام فالن کردند‬ ‫و برندهای معتبر عطر و ادکلن هرکدام چند صد هزار دالر پول دادند اما‬ ‫به بازار تبریز می‌رسیم راه کوچه علی چپ را پیش گیریم‪ .‬جامعه‌ای با این‬ ‫همه دوگانگی همین می‌شود که داریم»‬ ‫«گویا هیچ کس آرزوی دیدن بازار تبریز را نداشت‪ .‬هیچ کس خاطره‌ای از‬ ‫آن نداشت‪ .‬هیچ کس لحظه به لحظه عکس‌های سوختن بازار را نگذاشت‪.‬‬ ‫تن آتش گرفته بازار تبریز نمی‌شــد به اندازه کلیسای نوتردام پز‬ ‫چون با ِ‬ ‫داد و احساس اروپایی بودن کرد و برای از بین رفتن یک اثر تاریخی ابراز‬ ‫تأسف کرد‪« ».‬نامت اگر نوتردام بود به عزایت می‌نشستند! اما چه کنیم‬ ‫که فقط بزرگترین بازار مســقف و یکی از شاهکارهای معماری جهانی!‬ ‫بهرحال خیلی‌ها نمی‌دانند که معماری متکبرانه گوتیک فرانســه برائت‬ ‫خبردار می‌ایستد!» «آتش‌سوزی سرای ایکی قاپیالر بازار تبریز از طرف‬ ‫رسانه‌ها و صدا وسیما به اندازه نوتردام و پالسکو پوشش داده نشد و دلیل‬ ‫بی‌خبری خیلی از هموطنامــون همینه نوتردام برای حمله به مدیریت‬ ‫اروپایی والقای ضعف در فرانســه بود و پالســکو هم برای انحراف افکار‬ ‫عمومی طراحی شده بود‪ .‬تبریز مظلوم واقع شد!»‬ ‫«چند نفر از ما با دیدن این عکس باور داریم که چیزی از دست داده‌ایم؟‬ ‫واکنش‌ها نشان می‌دهد که تعداد بسیار کمی‪ .‬اما فرانسوی‌ها باور داشتند‬ ‫که با سوختن نوتردام چیزی از دست داده‌اند‪».‬‬ ‫«اون دوست مهربون‌ها و دل‌نازک‌ها که برای سوختن نوتردام اظهار نظر‬ ‫و تأسف کردند و تا مدت‌ها پست‌های مصیبت‌زده شأن سراسر نقل‌قول و‬ ‫جمالت زییا درباره آن کلیسا بود چرا برای آتش‌سوزی در بزرگ‌ترین بازار‬ ‫مسقف دنیا درتبریز ساکت شدند و خبری ازشون نیست؟؟!»‬ ‫«واقعا شرمتون نمیشه بازار تبریز رو با نوتردام مقایسه می‌کنید؟ حاال من‬ ‫که همونم واسم مهم نبود چون آتش سوزی یه بنا چیزی از ارزشش کم‬ ‫نمیکنه باز سازیشم هم راحته مگر اینکه یه جوری بسوزه با خاک یکسان‬ ‫شه‪ .‬هر وقت یه موزه آتش گرفت من غصه می خورم‪».‬‬ ‫«ســال پیش به تبریز آمدم نابودی شهر رو به نام ن ْوسازئ دیدم دوست‬ ‫عزیز نوتردام رو پاریسی‌ها و نویسندگانش نوتر دام کردند انشااهلل همانطور‬ ‫که تبریزی‌ها مدعی اولین‌ها هستند باز هم در بازسازی بازار تبریز و احیا‬ ‫آن اولین باشند چون ایران به تبریز همیشه افتخار کرده انشااهلل»‬ ‫«خیلی دوس دارم واکنش اون دوســتامون‪ -‬که برای کلیسای نوتردام‬ ‫هفت روز عزای عمومی گرفتن و یجوری حرف می‌زدن که انگار مسجد‬ ‫محله شــون بوده‪ -‬رو االن که بازار تاریخی تبریــز آتیش گرفته و داره‬ ‫خاکستر میشه ببینم‪ .‬واال اینم ثبت جهانیه و عینکای شماها خیلی وقته‬ ‫که « دور بین « شده‪».‬‬ ‫تا جایی که حافظه‌ی جمعی یاری می‌کند‪ ،‬دست‌کم در طول چند سال‬ ‫گذشته بناهای تاریخی که در معرض حوادثی مانند سیل و به خصوص‬ ‫آتش‌سوزی قرار گرفته‌اند و بخشی از هویت آن‌ها از بین رفته‪ ،‬حداقل به‬ ‫اندازه انگشتان یک دست بوده‌اند و نمونه بارزش مسجد جامع ساری بود‬ ‫که هر چند به قول مسؤوالن میراث فرهنگی ‪ ۷۰‬درصد بخش تاریخی‌اش‬ ‫باقی ماند‪ ،‬اما در واقــع و در ظاهر به جز چهارچوب دیواره چیزی از آن‬ ‫نمانده بود‪ ،‬نزدیک‌ترین مثال ایرانی اســت که بایــد از آن نام برد‪ ،‬خانه‬ ‫تاریخی «دارویی» در گرگان‪« ،‬پل سیاه» اهواز‪ ،‬خانه تاریخی «عزیزی»‬ ‫بابل‪ ،‬خانه تاریخی «دریابیگی» در لنگرود‪ ،‬و حتی همین بازار تبریز که‬ ‫‪ ۱۰‬ســال گذشته بار دیگر همین تجربه‌ی مشابه را از سر گذراند با این‬ ‫تفاوت که در نخستین تجربه دو روز در آتش سوخت و در تجربه جدید‬ ‫پنج ساعت‪ ،‬اما باز هم این اتفاق چیزی از ناگواری آن کم نمی‌کند‪.‬‬ ‫اما نکته‌ی قابل تأمل درباره‌ی چگونگی اطالع‌رسانی از وضعیت بخش‌های‬ ‫آتش‌گرفته بازار تاریخی تبریز‪ ،‬به نحوه‌ی اطالع‌رســانی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی استان آذربایجان شرقی نیز برمی‌گردد‪.‬‬
‫تا پایان رمضان از نمایشگاه قرآنهای خطی و نفیس کتابخانه مجلس دیدن کنید‬ ‫نمایشگاهیازنس︞خطیقرآنکری﹜‬ ‫ازاحمدنیریزیتادخترفت︜علیشاه‬ ‫‪HONARMAND INTERNATIONAL NEWSPAPER‬‬ ‫ﺷﻤﺎره‪•1081‬دوﺷﻨﺒﻪ‪23‬اردﯾﺒﻬﺸﺖﻣﺎه‪•1398‬ﺳﺎلدوازدﻫﻢ•‪8‬ﺻﻔـــﺤﻪ‬ ‫صﺎﺣﺐ‌اﻣﺘیﺎز‪‌:‬ﺷـﺮﮐﺖ‌ﺟﻬﺎن‌سﺒﺰ‬ ‫ﻣـدیﺮ‌عﺎﻣـــﻞ‪‌:‬ﺣﺴـین‌اﺣـﻤـدى‬ ‫ﻣدیﺮ‌ﻣﺴﻮول‪‌:‬ﻣﻬدى‌اﺣﻤدى‬ ‫زیـﺮ‌ﻧﻈــﺮ‌ﺷــﻮراى‌ســﺮدﺑیـــﺮى‬ ‫ﭼﺎپ‪‌:‬ﮔﻞ‌آذین‬ ‫سﺎزﻣﺎن‌آﮔﻬی‌ﻫﺎ‪88311361‌-‌88311353‌:‬‬ ‫ﻧﺸﺎﻧی‪‌:‬تﻬﺮان‪‌،‬ﺧیﺎﺑﺎن‌ﻣﻄﻬﺮى‪‌،‬ﺑﻌد‌از‌ﺧیﺎﺑﺎن‌سلیﻤﺎن‌ﺧﺎﻃﺮ‌‬ ‫ﺧیﺎﺑﺎن‌اوراﻣﺎن‪‌،‬ﭘلﺎك‌‪‌،43‬واﺣد‪2‬‬ ‫تلﻔﮑﺲ‪‌‌88813489‌-‌88301986‌:‬‬ ‫تﻮزیﻊ‪‌‌‌‌ :‬ﻧﺸﺮﮔﺴﺘﺮ‌اﻣﺮوز‬ ‫منشور اخالق حرفهای روزنامه هنرمند‬ ‫‪http://honarmandonline.ir/?p=6049‬‬ ‫سیﺴﺘﻢ‌ﻣدیﺮیﺖ‌ﮐیﻔیﺖ‌‪‌-‬رﺿﺎیﺘﻤﻨدى‌ﻣﺸﺘﺮى‬ ‫سیﺴﺘﻢ‌ﻣدیﺮیﺖ‌ﮐیﻔیﺖ‬ ‫کتابخانه‪ ،‬موزه و مرکز اســناد مجلس شورای اسالمی به مناسبت فرا رسیدن ماه‬ ‫مبارک رمضان‪ ،‬نمایشــگاهی از نســخ خطی قرآن کریم موجود در بخش خطی‬ ‫کتابخانه را افتتاح کرده اســت‪ .‬این نمایشگاه تا پایان ماه مبارک رمضان در محل‬ ‫کتابخانه برپاست و عموم عالقهمندان میتوانند هر روز از ساعت ‪ ٩‬صبح تا ‪ ١6‬با‬ ‫حضور در محل کتابخانه از این گنجینه نفیس دیدن کنند‪.‬‬ ‫مشخصات برخی از نسخ به نمایش درآمده در این نمایشگاه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«قرآن به خطوط نسخ و نستعلیق» کاتب‪ :‬احمد وقار فرزند وصال شیرازی‪ ،‬تاریخ‬ ‫کتابت‪ ١2٧۸:‬ق‪ ،‬کتابت شده به جهت حسامالسلطنه سلطان مراد میرزا‪ 2٣٥،‬برگ‪،‬‬ ‫‪ ١٩‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نســخ» کاتب‪ :‬میرزا شفیع وصال شیرازی‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ١2٣6 :‬ق‪،‬‬ ‫کتابت شده جهت حاج علی بابا تبریزی‪ ٥١٠ ،‬برگ‪ ١٥ ،‬سطر‬ ‫ﭘﺸﺖ ﺻﺤنﻪ‬ ‫‪ISO 10004:2012‬‬ ‫‪ISO 9001 : 2008‬‬ ‫‪instagram.com/honarmandonline‬‬ ‫‪telegram.me/honarmandnews‬‬ ‫‪www.honarmandonline.ir‬‬ ‫اوﻗات شــرﻋی‬ ‫ﺑﻪ وﻗﺖ تﻬران‬ ‫‪1٣:01‬‬ ‫اذان ﻇهر‬ ‫‪19:59‬‬ ‫ﻏروب آفتاب‬ ‫‪٢0:18‬‬ ‫اذان مﻐرب‬ ‫اذان صبﺢ فردا‬ ‫ﻃلوع آفتاب فردا‬ ‫‪04:٢٣‬‬ ‫‪06:0٢‬‬ ‫گنﺞ سﺨﻦ‬ ‫دیروز به ســردبیر پیشنهاد دادم پشت صحنه امروز را سفید چاپ کنیم وقتی هر موضوعی‬ ‫را پیشــنهاد میدهم اوکی نمیشــود پس بهتر است چیزی ننویسم؛ مثل همیشه خندید و‬ ‫گفت‪« :‬پســرجان ایدهات قدیمی شده آن موقع که سفید چاپ کردن مد نبود ما سفیدکار‬ ‫بودیم‪ ،‬به هیچکس بر نمیخورد سیاست دست اندرکاران اخته کردن رسانهها بود که کاری‬ ‫کردند همه رسانهها دان جمع میکنند خودشون! بشین دو خط پشت صحنهات را بنویس!‬ ‫در خبرها خواندم تعداد ‪ ۸‬صفحه از یکی از روزنامههای دولتی کم شــده حتما تعدیل نیرو‬ ‫هم داشــتهاند‪ ،‬این روزها بچه های مطبوعات با بیکاری بی ســابقهای روبرو هستند رییس‬ ‫میگوید در گروه تلگرامی مدیران مسئول روزی نیست که کسی از همکاران اعالم برکناری‬ ‫نکند و مجله و نشــریهای چاپش به خاطر نداشــتن کاغذ متوقف نشود وقتی صدای رسانه‬ ‫داران و کســانی که خود نشر خبر دارند به دولت مردان نمیرسد وای به حال مردم عادی‬ ‫جامعه! نمیدانم چه خواهد شــد ولی امیدوارم هر اتفاقی که قرار است بافتند سریعتر بافتد‬ ‫طاقت مردم هم حدی دارد‪.‬‬ ‫اﻣﺎم ﻋﻠﻰ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم ‪:‬‬ ‫ﺧﺪاوﻧﺪ روزه را واﺟﺐ ﮐﺮد‬ ‫ﺗﺎ اﺧﻼص ﺧﻠﻖ را ﺑﯿﺎزﻣﺎﯾﺪ‪.‬‬ ‫سجاد جعفری‬ ‫ﭘنﺪﺑﺰرگان‬ ‫ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻧﻤﻰ ﺗﻮاﻧﺪ‬ ‫ﻣﺎ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺧﻮدﻣﺎن ﻓﺮﯾﺐ دﻫﺪ ‪.‬‬ ‫)ﮔﻮﺗﻪ(‬ ‫ﺣافﻈاﻧﻪ‬ ‫ﺻﺒﺤﺪم ﻣﺮغ ﭼﻤﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻧﻮﺧﺎﺳﺘﻪ ﮔﻔﺖ‬ ‫ﻧﺎز ﮐﻢ ﮐﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎغ ﺑﺴﻰ ﭼﻮن ﺗﻮ ﺷﮑﻔﺖ‬ ‫ﮔﻞ ﺑﺨﻨﺪﯾﺪ ﮐﻪ از راﺳﺖ ﻧﺮﻧﺠﯿﻢ وﻟﻰ‬ ‫ﻫﯿﭻ ﻋﺎﺷﻖ ﺳﺨﻦ ﺳﺨﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺸﻮق ﻧﮕﻔﺖ‬ ‫«قرآن به خط نسخ غبار و حواشی شکسته نستعلیق» بدون نام کاتب و تاریخ کتابت‬ ‫(احتماالً قرن ‪ ١٣‬ق)‪ ٣٤ ،‬برگ‪ ٤٩ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نسخ و ترجمه نستعلیق» کاتب‪ :‬محمدشفیع تبریزی‪ ،‬تاریخ کتابت‪:‬‬ ‫‪ ١2٣٣‬ق‪ ٤١٧ ،‬برگ‪ 22 ،‬سطر‪ ،‬این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد‪.‬‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب ام سلمه دختر فتحعلیشاه قاجار‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ١2٤٩ :‬ق‪،‬‬ ‫نوشته شده به امر محمدشاه قاجار‪ 2٣٤ ،‬برگ‪ ١٧ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خطوط نسخ و نستعلیق» بدون نام کاتب‪ ،‬تاریخ کتابت‪ :‬احتماالً قرن ‪ ١١‬یا‬ ‫‪ ١2‬ق‪ ،‬اهدایی نخستوزیر سوریه به مرحوم آیتاهلل هاشمی رفسنجانی که با امضای‬ ‫اکبر هاشمی مورخ ‪ 6٤/٠٩/١٥‬به کتابخانه مجلس تقدیم شده است‪ ١١6٧ .‬صفحه‪،‬‬ ‫‪ 22‬سطر‪ ،‬این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد‪.‬‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬دوست محمدبنسلیمان هروی‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ٩2٩ :‬ق‪،‬‬ ‫دونالد ترامپ روز‬ ‫پنجشنبه برای‬ ‫گفتگوی تلفنی با‬ ‫ایران اظهار تمایل‬ ‫کرد‬ ‫ﻃرح روز‬ ‫ﺻﺤنﻪ‬ ‫ﭘﺸﺖ‬ ‫مکان کتابت‪ :‬هرات‪ ٧٤۸ ،‬صفحه‪ ١2 ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خطوط نســخ و محقق» کاتب‪ :‬دوست محمدبنسلیمان هروی‪ ،‬تاریخ‬ ‫کتابت‪ ٩٤6 :‬ق‪ ،‬مکان کتابت‪ :‬هرات‪ ٣٠٣ ،‬صفحه‪ 2٧ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خطوط نسخ و نستعلیق» کاتب‪ :‬احمد وقار فرزند وصال شیرازی‪ ،‬تاریخ‬ ‫کتابت‪ ١2۸٠:‬و‪ ١2۸١‬ق‪ ،‬کتابت شده به جهت حاج علیخان اعتمادالسلطنه‪،6١٣،‬‬ ‫‪ ١2‬سطر‪ .‬این قرآن خطی ترجمه فارسی هم دارد‪.‬‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬عالءالدین محمد تبریزی‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ٩۸2 :‬ق‪2٩2 ،‬‬ ‫برگ‪ ١2 ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬حسن بن علی نسابه‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ١2٩٧:‬ق‪ ،‬کتابت شده‬ ‫به دستور معتمدالدوله فرهاد میرزا‪ ١٩٠ ،‬برگ‪ ١٩ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬محمدابراهیم قمی‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ١٠٩6 :‬ق‪ 2٩6 ،‬برگ‪،‬‬ ‫‪ ١٥‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬محمدابراهیم بن حاجی محمدصفر‪ ،‬تاریخ کتابت‪١2٤٣:‬‬ ‫ق‪ 2۸۸ ،‬برگ‪ ١٥ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نسخ» کاتب‪ :‬شمسالدین محمد سبزواری متخلص به وصفی‪ ،‬تاریخ‬ ‫کتابت‪ ٩٧٧ :‬ه‪ ٥١١ ،‬برگ‪ ٩ ،‬سطر‬ ‫«قرآن به خط نســخ» کتاب احمد نیریزی‪ ،‬تاریخ کتابت‪ ١١2٥ :‬ق‪ ،‬مکان کتابت‪:‬‬ ‫اصفهان‪ ٤٤٠ ،‬برگ‪ ١2 ،‬سطر‬ ‫مدیر انتشارات شمع و مه مطرح کرد؛‬ ‫ﻧگاه ﻧﻮ‬ ‫حضور︚ینیها‬ ‫درنمایشگاهکتاببرایماندرسباشد‬ ‫برنامه رادیویی تقاطع فرهنگ با گفتگو با افشــین شحنهتبار‬ ‫مدیر انتشارات شمع و مه از آنتن رادیو گفتگو پخش شد‪.‬‬ ‫شحنه تبار در این برنامه ضمن ارزیابی شرایط نمایشگاه بین‬ ‫المللی کتاب تهران نســبت به ســایر کشورها گفت‪ :‬مقایسه‬ ‫بازار نشــر ایران با سایر کشورها درســت نیست؛ چراکه در‬ ‫برخی ســطوح عقب هستیم و از طرفی اقدامات انجام گرفته‬ ‫محدود و کوچک است‪.‬‬ ‫وی شــرایط کنونی نشر کشور را نسبت به سالهای گذشته‬ ‫مثبت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬نقطه قوت نمایشــگاه بین المللی‬ ‫کتاب‪ ،‬حضور چین در ایران بود‪.‬‬ ‫این ناشــر با اشــاره به فروختن حق رایت از سوی چین در‬ ‫کشــورمان و امتناع از خرید حق رایتهای ایرانی گفت‪ :‬باید‬ ‫از این مســائل درس بگیریم که چگونه دولتی پشــت ناشر‬ ‫ایستاده و فرهنگ خود را به کشــوری دیگر تزریق میکند‪.‬‬ ‫چینیها همچون مور و ملخ وارد نمایشــگاه ما شــدند و به‬ ‫هدف خود رســیدند؛ آنها بیش از یکسال برای این کار برنامه‬ ‫ریــزی کرده بودند تا ادبیات خود را به نشــر ما تزریق کنند‪.‬‬ ‫مطمئن باشید به زودی شــاهد آثار ترجمه شده بسیاری از‬ ‫سوی چین هستیم که در کتابفروشی های داخل کشور دیده‬ ‫میشــود؛ از طرفی وقتی هنوز عضو کنوانسیون برن نیستیم‪،‬‬ ‫نمیتوان انتظار داشت طرف مقابل کتب ما را خریداری کند‪.‬‬ ‫شحنهتبار در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬نمیتوان آثار‬ ‫ناشران خارجی را بدون اجازه استفاده کرده و در مقابل توقع‬ ‫داشت آنها حق رایت کتب ایرانی را خریداری کنند‪ .‬این توقع‬ ‫بیجاست ولی امروز که شرایط برای پیوستن به کنوانسیون‬ ‫برن مهیا نیســت‪ ،‬حداقل ناشران باید آغازگر این کار باشند‪.‬‬ ‫ناشــران داخلی میتوانند با تعامل با ناشران خارجی‪ ،‬اجازه‬ ‫حق رایت دریافت کنند‪ .‬زبان فارسی گسترهای محدود دارد‬ ‫و ریســکی برای ناشران خارجی محسوب نمیشود که کتاب‬ ‫خود را به ناشران فارسی زبان اعطا کنند‪.‬‬ ‫مدیر انتشــارات شــمع و مه در پایان‪ ،‬با اشاره به آثار جدید‬ ‫این نشــر‪ ،‬درباره ترجمــه اثری از بها الدین خرمشــاهی به‬ ‫زبان انگلیســی و محمدعلی موحد به زبان فرانسه توسط این‬ ‫انتشــارات گفت‪ :‬یک اثر هم از نادر ابراهیمی به زبان فرانسه‬ ‫ترجمه شد؛ به اضافه ‪ ٧‬جلدی شاهنامه که به زبان اسپانیولی‬ ‫در نمایشگاه در معرض بازدید قرار گرفت‪.‬‬ ‫اخبار دﯾﺪﻧی‬ ‫جلسه علنی مجلﺲ شورای اسالمی‪ ،‬صبﺢ یکشنبه‪ ٢٢‬اردیبهشت‪ 1٣98‬به ریاست علی الریجانی برگزار شد‪/‬‬ ‫فارس‬ ‫مراسمبیستمینسالروزتﺄسیﺲسازماندانشآموزیصبﺢیکشنبهباحضورسیدمحمد‬ ‫بطحاﺋی وزیر آموزش و پرورش در تاالر فرهنگ تهران برگزار شد‪ /‬مهر‬ ‫نشستآسیبشناسیجشنوارهیبینالمللیتئاترفجرباموﺿوعگفتگووتبادل‬ ‫آرا با رییﺲ و دبیر جشنواره با کارشناسی شهرام کرمی و نادر برهانیمرند شنبه‬ ‫بیست و یکم اردیبهشت ماه در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد‪/‬‬ ‫هنرآنالین‬ ‫امضای تفاهمنامه بین وزارت ارشاد و مرکز ملی شورای عالی فضای مجازی کشور‪ /‬ایرنا‬ ‫تیم فوتبال پرسﭙولیﺲ در هفته بیست و نهم لیگ برتر شنبه در ورزشگاه آزادی به مﺼاف ماشین سازی تبریز‬ ‫رفت که این بازی با پنالتی مشکوك ﻗرمزها با نتیجه تساوی یﮏ ‪ -‬یﮏ به پایان رسید‪ /‬ایرنا‬ ‫جشنواره رمضان شهر خدا هر شب تا آخر ماه مبارك رمضان از ساعت ‪18‬‬ ‫الی ‪ 1‬بامداد میزبان شهروندان و روزه داران پایتخت در برج میالد خواهد بود‪/‬‬ ‫ایلنا‬

آخرین شماره های روزنامه هنرمند

روزنامه هنرمند شماره 1146

روزنامه هنرمند شماره 1146

شماره : ۱۱۴۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
روزنامه هنرمند شماره 1145

روزنامه هنرمند شماره 1145

شماره : ۱۱۴۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه هنرمند شماره 1144

روزنامه هنرمند شماره 1144

شماره : ۱۱۴۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه هنرمند شماره 1143

روزنامه هنرمند شماره 1143

شماره : ۱۱۴۳
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه هنرمند شماره 1142

روزنامه هنرمند شماره 1142

شماره : ۱۱۴۲
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه هنرمند شماره 1141

روزنامه هنرمند شماره 1141

شماره : ۱۱۴۱
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!