صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۷۵

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫گزارش‬ ‫زندگیزیرزمینیمحصولبیتوجهیوتصمیمهایخامدولت‬ ‫یک بام و دوهوای حزب کارگزاران‬ ‫دولت‪ ،‬ناتوان در اداره‬ ‫جمعیت ‪ 3‬میلیونی‬ ‫صدای اصالحات ‪ /‬خبرنگار‬ ‫دبیرکلحزبکارگزارانسازندگی‪:‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23‬مرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ ۱۲‬ذی الحجه ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪875‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین رهامی‬ ‫جریان سوم حاصل ریزش‬ ‫جریان‌هایاصولگراو‬ ‫اصالح‌طلباست‬ ‫جریان مستقل به عنوان جریان سیاسی سوم‬ ‫در برخی موارد به اصالح‌طلبان نزدیک می‬ ‫شود و در موارد دیگر به اصولگرایان‪ ،‬اما‬ ‫حرکتکلیآنهابه‪....‬‬ ‫روی میز خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫کارگرانفقط‬ ‫‪ 311‬هزار تومان برای مسکن‬ ‫آموزش و بهداشت در‬ ‫اختیاردارند‬ ‫صدای اصالحاتکارگران حداقل‌بگیر که یک‬ ‫فرزند دارند‪ ،‬پس از تامین ضروریات بسیار حداقلیِ‬ ‫خوراکی و آشامیدنی خانواده‌ی خود‪ ،‬فقط ‪۳۱۱‬‬ ‫هزار تومان برای تامین سایر مایحتاج ضروری‬ ‫خانوار از قبیل مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬آموزش و‬ ‫بهداشت‪ ،‬در اختیار دارند؛ حال سوال اساسی‬ ‫اینجاست که با ‪ ۳۱۱‬هزار تومان چگونه می‌شود هم‬ ‫سرپناهِ مناسب تامین کرد‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫عارف‬ ‫قرار است من هیچ طرح‬ ‫و تذکری را امضاء نکنم‬ ‫رئیس فراکسیون امید مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬اصالحات جریان قائم به‬ ‫فرد نیست و ذاتمان برنمی‌تابد تا یک نفر‬ ‫دست به عمامه‌اش بزند همه چشم بگوید‪.‬‬ ‫درفراکسیونامیدیکمکانیزم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 14‬آگوست ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ظریف‬ ‫آمریکادرجایگاهی‬ ‫نیستکهبرایاقدامات‬ ‫دفاعیماخطوطقرمز‬ ‫تعیینکند‬ ‫وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عوامل‬ ‫بی‌ثباتی خاورمیانه بر لزوم همکاری و اتحاد‬ ‫همسایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران‬ ‫را راجع به کاهش تنش‌های موجود اعالم کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران‬ ‫در گفت‌وگو با شبکه الجزیره‪ ،‬که مشروح آن‬ ‫امروز منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما باور داریم بهترین‬ ‫کاری که آمریکا می‌تواند برای حفاظت از‬ ‫حمل‌ونقل دریایی انجام بدهد این است که‬ ‫به کسی کاری نداشته باشد؛ دخالت نکند‪.‬‬ ‫اخیر‬ ‫تالش‌های‬ ‫درباره‬ ‫ظریف‬ ‫آمریکا برای به راه انداختن ائتالفی با بهانه‬ ‫حفاظت از کشتیرانی در خلیج فارس‪...‬‬ ‫اصالحاتازابتداتاکنون‬ ‫رهبرنداشتهاست‬ ‫سخنگویحزبکارگزاران‪:‬‬ ‫خاتمیراهمچنان‬ ‫رهبراصالحاتمی‌دانیم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اصول غالب در در روابط کار و اشتغال با به‬ ‫خطر افتادن شرایط اقتصادی کشور تغییرات‬ ‫گسترده ای داشته است‪ .‬به طوری که به جای‬ ‫آن که بن بست های اقتصادی و سیاسی کشور‬ ‫شرایطی را فراهم آورد که مسئولین و‪...‬‬ ‫برکناری بعد از وعده به افشای قرارداد‌های چندهزار میلیاردی‬ ‫افشاگریزیرآب‬ ‫میعاد صالحی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی بعد از آن که‬ ‫بحث غیرقانونی بودن انتصابش در این سمت مطرح شده و نام‬ ‫او در کنار حواشی قرار گرفته بود بار دیگر با برکناری از سمت‬ ‫خود تیتر اول رسانه ها شد‪ .‬برکناری که زود و البته بسیار غیر‬ ‫منتظره اتفاق افتاد‪ .‬او که حاال بعد از چهار ماه فعالیت در صندوق‬ ‫بازنشستگی از سمت خود برکنار شد‪ ،‬پشت پرده های مهمی را‬ ‫دارد که می تواند سیستم صندوق بازنشستگی کشوری و البته‬ ‫دولت را با چالش های بزرگی مواجه سازد‪ .‬پس از برکناری او‪،‬‬ ‫حاال نعمت‌اهلل ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ایران از لحاظ تامین امنیت‬ ‫در خلیج فارس دارای‬ ‫برتریاست‬ ‫به عقیده کارشناسان‪ ،‬ایران کام ً‬ ‫ال توانایی تامین‬ ‫امنیت و کنترل آمدوشد کشتی‌های تجاری در‬ ‫منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز را داشته و در‬ ‫این رابطه حتی از برتری‌هایی نیز در مقایسه با‬ ‫ائتالف غربی به سرکردگی آمریکا برخوردار‬ ‫است‪.‬روزنامه «راسیسکایا گازیتا» در تحلیلی‬ ‫نوشته است‪ :‬ایران درباره خطر مشارکت‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جدال برای زنان در میانه مستطیل سبز‬ ‫آفساید مردان در مطالبه زنان‬ ‫روی میز خبر‬ ‫دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی با تاکید بر اینکه اصالحات از‬ ‫ابتدا تاکنون رهبری نداشته است‪ ،‬گفت‪ :‬نه آقای خاتمی ادعای رهبری‬ ‫اصالحات را داشته و نه جریان اصالحات باهم بر سر رهبری این جریان‬ ‫توافق کرده‌اند‪.‬غالمحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران‪ ،‬در‬ ‫گفتگویی از رایزنی سران جبهه اصالحات به محوریت سیدمحمد خاتمی‬ ‫برای بازسازی جبهه اصالحات از جمله نحوه ورود آن به انتخابات خبر‬ ‫داده است‪ .‬این رایزنی فرادستی با جمعی موثر از اشخاص ذی‌نفوذ جبهه‬ ‫اصالحات انجام می‌شود و قرار است ضمن بازسازی جبهه اصالحات‪،‬‬ ‫وضعیت شورای عالی سیاست‌گذاری اصالحات به ریاست محمدرضا‬ ‫عارف و اختالفاتی که بر سر ادام ‌ه آن است‪ ،‬را بررسی کند‪.‬شورایی که‬ ‫مدیریت و خروجی آن محور نقدهای جدی از جانب اصالح‌طلبان بوده‬ ‫است‪ .‬غالمحسین کرباسچی اما امید دارد که این نهاد بتواند عالوه بر هدف‬ ‫اولیه خود درباره ریشه‌یابی و حل مشکالت شورای عالی اصالح‌طلبان‪،‬‬ ‫الزامات جدی‌تر امروز جریان اصالحات را نیز برطرف کند‪ .‬الزاماتی که‬ ‫او آنها را «تعریف شفاف اصالحات»‪‌« ،‬هدف»‪« ،‬روش» و «مدیریت» برای‬ ‫طی مسیر می‌خواند و تاکید می‌کند که «آقای سیدمحمد خاتمی مورد‬ ‫احترام همه گروه‌های اصالح‌طلبی است اما جریان اصالحات که فاقد‬ ‫رهبری رسمی و تشکیالتی است به سازماندهی و رهبر نیاز دارد‪».‬اکنون‬ ‫نهاد عالی اصالحات قرار است برای خروج اصالحات از بن‌بست به‌وجود‬ ‫آمده و تصمیم‌گیری کند‪ .‬بنا به شنیده‌های سازندگی این امکان وجود‬ ‫دارد که ساز و کار انتخاباتی و ستادی این جبهه نیز مانند گذشته به‬ ‫صورت یک ستاد ملی و مستقل از شورای عالی سیاستگذاری اصالح‬ ‫طلبان به محوریت یک شخصیت ملی و فراحزبی اصالح طلبان تشکیل‬ ‫شود‪ .‬غالمحسین کرباسچی در اینباره گفت‪ :‬جریان اصالحات نه در‬ ‫گذشته که در وضعیت فعلی نیز بمعنای واقعی رهبر نداشته و ندارد اما‬ ‫نیازمند رهبری است که برنامه‪ ،‬خط مشی و استراتژی آن را تعیین کند‪.‬او‬ ‫با اشاره به برخی صحبت‌های اخیر عباس عبدی‪ ،‬حسین مرعشی و احمد‬ ‫زیدآبادی درباره نیاز جریان اصالحات به رهبری جدید گفت‪« :‬رهبری‬ ‫مفهوم مشخصی دارد‪ ،‬رهبری این نیست که فقط به صورت نمادین بگوییم‬ ‫آقای خاتمی رهبر تشکیالتی اصالحات است‪ .‬آقای خاتمی فردی شناخته‬ ‫شده‪ ،‬مورد احترام و فرهیخته است و از بهترین شخصیت‌هایی است که‬ ‫در عرصه سیاسی فعالیت می‌کند اما موضوع رهبری یک جریان سیاسی‬ ‫امری متفاوت و نیازمند ساز و کار تشکیالتی در جبهه اصالحات است‪.‬‬ ‫اصالحات از ابتدا تاکنون رهبری نداشته است که اکنون بگوییم نیازمند‬ ‫رهبر جدید است‪ .‬آقای خاتمی مورد احترام همه بوده و هستند اما آیا به‬ ‫واقع آقای خاتمی اصالحات را رهبری می‌کنند؟ اینکه زمانی در جریان‬ ‫انتخابات یا در مسئله و حوزه دیگری ایشان اظهار نظری کنند و همه به نظر‬ ‫ایشان احترام بگذارند به معنای رهبری نیست‪ .‬رهبری یعنی ورود به مسائل‪،‬‬ ‫مدیریت و ساماندهی آنها‪».‬کرباسچی در تشریح ویژگی‌های رهبری یک‬ ‫جریان سیاسی ادامه داد‪« :‬رهبری یعنی اینکه اگر زمانی به مشکلی برخورد‬ ‫کردیم او بیاید و مشکل را حل‌وفصل کند‪ .‬اگر نقصی وجود دارد رفع‬ ‫آن نقص توسط رهبری جریان انجام شود‪ .‬اگر الزم شد در نقاط حساسی‬ ‫یک بام و دوهوای حزب کارگزاران‬ ‫حضور یا عدم حضور افراد را مدیریت کند‪ .‬قبول مسئولیت در زمان‌های‬ ‫حساسی که باید عواقب یک تصمیم برعهده گرفته شود از نقش‌های مهم‬ ‫رهبر یک جریان است‪ .‬رهبری تنها وجه عالقه و احترام از طرف اعضاء‬ ‫و گروه‌ها نیست و باید تمامی جنبه‌ها را دنبال کند‪ .‬نه آقای خاتمی هرگز‬ ‫چنین ادعایی داشته‌اند که رهبر مجموعه جریان اصالحات هستند و نه‬ ‫جریان اصالحات با هم بر سر رهبری جریان اصالحات توافق کرده‌اند‪.‬‬ ‫گروه‌های جریان اصالحات به آقای خاتمی بسیار عالقه‌مند هستند اما‬ ‫اینگونه نیست که همه با هم توافق کرده‌اند که در شرایط فعلی ایشان رهبر‬ ‫جریان اصالحات تلقی شوند‪ .‬شاید جمله درست‌تر این باشد که جریان‬ ‫اصالحات پیش از آنکه به «رهبرجدید» نیاز داشته باشد از اساس نیازمند‬ ‫«رهبر» است»‪.‬دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران تاکید دارد که‬ ‫تشکیل هر نهاد تازه‌ای در جریان اصالحات باید با هدف اصلی ایجاد یک‬ ‫سازماندهی جدی در این جریان پیگیری شود‪.‬وی در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫«اصالحات یک سازماندهی جدی می‌خواهد که آن را تعریف کند‪ .‬به این‬ ‫معنی که از اساس اصالحات چیست‌؟ چه مفهومی را دنبال می‌کند؟ به دنبال‬ ‫اصالح چه مواردی است‌؟ از ‪ ۷۶‬تا به امروز جریان اصالحات مکرر گفته‬ ‫است که می‌خواهد اصالحات کند اما هرگز روشن نکرده است به دنبال‬ ‫اصالح چه چیزی است‪ .‬آیا می‌خواهد سیاست را اصالح کند یا اولویت‬ ‫آنها اصالح اقتصاد است؟ اصالحات باید روشن کند که می‌خواهد دولت‬ ‫را اصالح کند یا اصالح مسائل اجتماعی را دنبال‌کند یا اینکه به طور مثال‬ ‫به دنبال اصالح و از بین بردن فساد در جامعه است‪ .‬اصالحات به مفهوم‬ ‫کلی کلمه چه ایده‌ای را در سر دارد؟ آیا اصالح‌طلبان تصور می‌کنند‬ ‫که آزادی‌های اجتماعی و مدنی در جامعه کم است و باید فضا را برای‬ ‫افزایش آنها اصالح کرد؟»کرباسچی در این باره تاکید کرد که «‌پس از‬ ‫تعریف و مشخص کردن هدف خود‪ ،‬باید روش کار خود را مشخص‬ ‫کند‪ .‬استراتژی و تاکتیکی را که می‌خواهد اصالحات را از طریق آن در‬ ‫جامعه پیاده کند‪ ،‬باید روشن کند‪ .‬به طور مثال شفاف بگوید می‌خواهم از‬ ‫طریق انتخابات و مشارکت اجتماعی راهبردهای اصالحاتی خود را پیش‬ ‫ببرم یا می‌خواهم از طریق انگیزش اجتماعی و افکار عمومی و حرکت‌ها‬ ‫و جنبش‌های اجتماعی و یا تنها می‌خواهم با اظهار نظر در مطبوعات و‬ ‫شعارهای رسانه‌ای حرکت کنم‪».‬در روزهای اخیر موضوع شرکت یا عدم‬ ‫شرکت در انتخابات به بحث مهمی در بین اصالح‌طلبان تبدیل شده بود‪.‬‬ ‫موضوعی که کرباسچی از بالتکلیفی همیشگی اصالح‌طلبان در ماه‌های‬ ‫منتهی به انتخابات از آن گالیه می‌کند و گفت ‪« :‬در ‪ ۲۲‬سال گذشته‬ ‫هر زمان که انتخاباتی در پیش داشته‌ایم‪ ،‬به صورت ثابت تمامی مباحث‬ ‫مربوط به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات مطرح شده و هنوز هم مطرح‬ ‫می‌شود‪ .‬زمان آن فرارسیده که اصالحات یک‌بار برای همیشه تعیین کند‬ ‫که آیا می‌خواهد از طریق انتخابات به مسائل ورود کند یا با مقوله انتخابات‬ ‫کاری نداشته و به دنبال ورود به مسائل و اصالح آنها از طریق انگیزش‬ ‫اجتماعی و بسیج کردن مردمی است‪».‬وی ادامه داد‪« :‬جریان اصالحات‬ ‫باید در این شرایط اعالم کند که از اساس انتخابات را قبول ندارد و به‬ ‫دنبال راه‌های دیگری برای اثرگذاری است اما اگر قرار است از طریق‬ ‫انتخابات کار پیش برود باید واقع‌بین بود‪ .‬جریان اصالحات باید قبول کند‬ ‫که انتخابات همواره به همین شکل برگزار شده و خواهد شد‪ ،‬عده‌ای رد‬ ‫صالحیت می‌شوند و عده‌ای تایید صالحیت شده‌اند‪ .‬بنابراین باید یک‬ ‫تعیین تکلیف در خصوص انتخابات صورت بگیرد‪ .‬یک مجموعه جریان‬ ‫سیاسی که می‌خواهد در سطح کالن در جامعه سیاسی کشور حضور‬ ‫داشته باشد نمی‌تواند همیشه بالتکلیف باشد‪».‬اگرچه تشکیل نهاد عالی‬ ‫اصالحات با هدف حل و فصل مشکالت شورای عالی اصالحات بیان‬ ‫شده است اما دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی گفت‪« :‬ای کاش این‬ ‫نهاد در راستای سازماندهی جریان اصالحات نیز گام بردارد‪».‬‬ ‫او فقدان سازماندهی را مشکل مهم جریان اصالحات می‌خواند و در‬ ‫پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا شورای عالی اصالحات که برای خود‬ ‫رویکردهای فراانتخاباتی نیز قائل است در مسیر سازماندهی گام بر نداشته‬ ‫و نمی‌دارد‪ ،‬پاسخ داد‪ « :‬از ابتدا فلسفه تشکیل شورای عالی اصالحات‬ ‫مباحث انتخاباتی بوده است و تا به حال در این شورا غیراز مسائل مربوط‬ ‫به انتخابات بین احزاب اصالح‌طلب هیچ وحدت نظری وجود نداشته‬ ‫است‪ .‬رصد و پایش گروه‌های اصالح‌طلب در کارکرد شورای عالی‬ ‫تعریف نشده و خروجی این رصد و پایش توسط شورا مورد قبول دیگر‬ ‫جریان‌های اصالح‌طلب نخواهد بود چرا که از اساس چنین ظرفیتی در‬ ‫شورای عالی وجود ندارد‪».‬وی تاکید کرد که اصالحات به سازماندهی‬ ‫نیاز دارد و خاطرنشان کرد‪« :‬مجموعه نیروهایی که خود را اصالح‌طلب‬ ‫معرفی می‌کنند باید در یک تفاهم هدف و روش و مدیریت اجرای هدف‬ ‫را معرفی کنند‪ ،‬در مرحله اول نیروهای اصالح‌طلب باید مجموعه‌ای فراتر‬ ‫از مجموعه‌هایی که به دنبال مباحث انتخاباتی هستند‪ ،‬تشکیل دهند‪ .‬این‬ ‫مجموعه باید اصالحات را تعریف کند‪‌.‬ای کاش اولین قدم این نهاد‬ ‫باالدستی که خبر تشکیل آن به تازگی رسیده است‪ ،‬تعریف اصالحات‬ ‫و تبیین هدف و روش و مدیریت آن باشد‪».‬‬ ‫دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی‪ :‬اصالحات از‬ ‫ابتداتاکنونرهبرنداشتهاست‬ ‫مرعشی‪ :‬خاتمی را همچنان رهبر اصالحات می‌دانیم‬ ‫صبح دیروز و همزمان با انتشار صفحه نخست روزنامه سازندگی‪،‬‬ ‫ارگان رسمی حزب کارگزاران سازندگی با عکس غالمحسین کرباسچی‬ ‫دبیرکل این حزب بر روی صفحه نخست آن‪ ،‬با تیتری تحت عنوان‬ ‫«بازسازی جبهه اصالحات» حواشی درباره سخنان آقای دبیرکل مطرح‬ ‫شد‪.‬کرباسچی خبر از «آغار بازسازی جبهه اصالحات» داده و تاکید‬ ‫می‌کند که «ستاد انتخاباتی ملی اصالح‌طلبان تشکیل خواهد شد‪».‬در‬ ‫این میان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی به این موضوع که حزب‬ ‫کارگزاران «عبور از خاتمی» و جریان اصالحات را کلید زده است‪،‬‬ ‫پرداختند و به حواشی سخنان کرباسچی پرو بال دادند‪.‬حسین مرعشی‬ ‫سخنگوی حزب کارگزارن در این باره به خبرنگار ایلنا با بیان اینکه این‬ ‫موضع‪ ،‬نظر شخصی آقای کرباسچی بوده تاکید کرد‪ :‬همچنان آقای‬ ‫خاتمی را رهبر اصالحات می‌دانیم‪.‬وی گفت‪ :‬ما برای آقای خاتمی احترام‬ ‫ویژه‌ای قائل هستیم و طبق مصوبات قبلی‪ ،‬آقای خاتمی را رهبر اصالحات‬ ‫می‌دانیم و اگر آقای کرباسچی مقصودشان این بوده که آقای خاتمی رهبر‬ ‫اصالحات نیستند‪ ،‬باید در کمیته سیاسی حزب در این باره بحث شود‪.‬‬ ‫سخنگویحزبکارگزاران‪:‬خاتمیراهمچنان‬ ‫رهبراصالحاتمی‌دانیم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬
‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫سیاست‬ ‫ایرانمصممبهاجرایگامسومکاهشتعهداتبرجامیاست‬ ‫نماینده مردم ایذه در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه ایران مصمم به برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی است‪ ،‬گفت‪ :‬ایران این گام را نیز با قاطعیت بر‌می‌دارد‪.‬هدایت‌اهلل خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تأکید بر ادامه روند کاهش تعهدات برجامی از سوی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬زمانی که آمریکا از برجام خارج شده و از سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز اقدامی عملی انجام نداده است ایران نیز باید به روند کاهش‬ ‫تعهدات خود ادامه دهد‪.‬وی با بیان اینکه اروپا نه عزم و اراده و نه توان الزم برای حفظ برجام را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به این شرایط ایران گام سوم کاهش تعهدات برجامی را عملی می‌کند‪.‬نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس‬ ‫با تأکید بر اینکه گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران محکم‌تر برداشته شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ایران تاکنون هیچ اقدام عملی از سوی اروپایی‌ها در راستای اجرای برجام مشاهده نکرده است لذا ما دیگر معطل اروپایی‌ها نخواهیم ماند‬ ‫و کار خود را انجام خواهیم داد و مصمم به برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی هستیم‪.‬خادمی اظهار داشت‪ :‬امیدوارم این بار دیگر اگر به نتیجه‌ای برسیم‪ ،‬یک‌باره با مذاکره‌ای کوچک به نقطه صفر بازنگردیم‪.‬‬ ‫برکناری بعد از وعده به افشای قرارداد‌های چندهزار میلیاردی‬ ‫افشاگری زیرآب‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین رهامی‬ ‫جریانسومحاصلریزش‬ ‫جریان‌هایاصولگراو‬ ‫اصالح‌طلباست‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح‌طلب با بیان اینکه جریان مستقل‬ ‫حاصل ریزش و انشعاب از دو جریان اصلی کشور است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جریان مستقل به عنوان جریان سیاسی سوم در برخی‬ ‫موارد به اصالح‌طلبان نزدیک می شود و در موارد دیگر به‬ ‫اصولگرایان‪ ،‬اما حرکت کلی آنها به اصولگرایان نزدیک‌تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجت‌االسالم‌والمسلمین رهامی با اشاره به اینکه در‬ ‫انتخابات دوره قبل مجلس شورای اسالمی‪ ،‬جریان مستقل‬ ‫تا حدی وجود داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهرستان‌ها برخی‬ ‫نامزدها اعالم می‌کردند که اصالح‌طلب و اصولگرا نیستند‪،‬‬ ‫اما بعد از آنکه جریان اصالح‌طلب منسجم شد‪ ،‬آنها وارد‬ ‫لیست اصالحات شدند‪ ،‬ولی در مرحله بعد در مجلس دهم‬ ‫راه خود را از اصالح طلبان جدا کرده و به اصولگراها‬ ‫نزدیک شدند‪ .‬آنها در رقابت عارف و الریجانی‪ ،‬به‬ ‫الریجانی رای دادند و در مجلس هم از دولت روحانی‬ ‫حمایت کردند‪.‬وی با بیان اینکه حدود سی تا چهل حزب‬ ‫از جریان مستقل در خانه احزاب عضویت دارند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این سه جریان یعنی مستقل‪ ،‬اصولگرا و اصالح‌طلب در‬ ‫چارچوب قانون اساسی و نظام فعالیت می کنند‪ .‬این جریان‬ ‫در برخی موارد به اصالح‌طلبان نزدیک می شود و در موارد‬ ‫دیگر به اصولگرایان‪ ،‬اما حرکت کلی آنها به اصولگرایان‬ ‫نزدیک‌تر است؛ مثال در رقابت عارف و الریجانی برای‬ ‫ریاست مجلس‪ ،‬به الریجانی رای دادند اما در رای به وزرای‬ ‫پیشنهادی دولت‪ ،‬با اصالح‌طلبان همراه شدند‪.‬این فعال‬ ‫سیاسی خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح‌طلبان در انتخابات مجلس‬ ‫دهم با این جریان ائتالف کرد و آنها را در لیست انتخاباتی‬ ‫خود قرار داد‪ ،‬اما در حال حاضر برای مجلس یازدهم هنوز‬ ‫ائتالفی میان اصالحات و این جریان ایجاد نشده است‪ .‬در‬ ‫این دوره از انتخابات احتمال ارائه لیست مستقل برای این‬ ‫جریان که عقبه اجتماعی خوبی هم دارند‪ ،‬وجود دارد‪ ،‬ولی‬ ‫فعال زود است که چگونگی صف‌آرایی سیاسی انتخابات را‬ ‫بطور قطعی بتوان ترسیم کرد‪.‬رهامی در پایان با بیان اینکه‬ ‫جریان سوم یا مستقل حاصل ریزش و انشعاب از دو جریان‬ ‫اصلی کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬جریانی هم هستند که خارج از‬ ‫نظام و چارچوب قانون اساسی کشور فعال هستند‪ ،‬ولی در‬ ‫حال حاضر توان الزم و امکان فعالیت سیاسی برای صف‬ ‫آرایی آنها در انتخابات وجود ندارد‪.‬‬ ‫میعاد صالحی‪ ،‬مدیرعامل صندوق بازنشستگی بعد از آن‬ ‫که بحث غیرقانونی بودن انتصابش در این سمت مطرح شده‬ ‫و نام او در کنار حواشی قرار گرفته بود بار دیگر با برکناری‬ ‫از سمت خود تیتر اول رسانه ها شد‪ .‬برکناری که زود و‬ ‫البته بسیار غیر منتظره اتفاق افتاد‪ .‬او که حاال بعد از چهار‬ ‫ماه فعالیت در صندوق بازنشستگی از سمت خود برکنار‬ ‫شد‪ ،‬پشت پرده های مهمی را دارد که می تواند سیستم‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری و البته دولت را با چالش های‬ ‫بزرگی مواجه سازد‪ .‬پس از برکناری او‪ ،‬حاال نعمت‌اهلل‬ ‫ایزدی رئیس هیئت مدیره به عنوان سرپرست‪ ،‬جایگزین‬ ‫صالحی شد‪.‬نگاهی به گذشته این انتصاب نشان می دهد‬ ‫که حتی رئیس جمهور نیز رضایت چندانی از این پست و‬ ‫مسئول جدید نداشته است‪ .‬محمد شریعتمداری‪ ،‬وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬سید میعاد صالحی را به مدیرعاملی‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری منصوب کرد و در پی آن‬ ‫برخی‪ ،‬این انتصاب را به ژن خوب نسبت دادند‪ .‬اما ماجرای‬ ‫این انتصاب تنها به ژن خوب بودن یا نبودن محدود نشد‬ ‫و اندک زمانی از انتصاب صالحی نگذشته بود که برخی‬ ‫منابع از تذکر روحانی به وزیر رفاه نوشتند و از نارضایتی‬ ‫رئیس جمهور از این انتصاب خبر دادند‪ .‬مدیرعامل اسبق‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری تیرماه امسال برای نخستین بار‬ ‫لیست حقوق و مزایای مدیران عامل و هیات مدیره صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری و شرکت‌های تابعه آن را منتشر کرد‪.‬‬ ‫این نخستین بار بود که میزان مجموع حقوق‪ ،‬مزایا‪ ،‬اضافه‬ ‫کار‪ ،‬کارانه‪ ،‬پاداش و ‪ ...‬یک دستگاه اجرایی منتشر می‌شد‬ ‫و افراد می‌توانستند با مراجعه به سایت صندوق بازنشستگی‬ ‫از جزئیات حقوق و مزایا مدیران صندوق بازنشستگی مطلع‬ ‫شوند‪ .‬در پی این اقدام صالحی مشخص شد که مدیران‬ ‫زیادی در صندوق بازنشستگی حقوق‌های نجومی دریافت‬ ‫می‌کنند؛ به طور مثال یکی از مدیران آتیه صبا در سال ‪۹۷‬‬ ‫مجموعا ‪ ۶۴۸‬میلیون دریافتی داشته که شامل ‪ ۴۳۶‬میلیون‬ ‫تومان حقوق و ‪ ۲۱۲‬میلیون تومان نیز پاداش بوده است‪.‬‬ ‫ررسی دقیق‌تر در لیست منتشر شده نشان می‌داد که ‪ ۵‬مدیر‬ ‫نفر از مدیران صندوق جمعا ‪ ۲.۵‬میلیارد تومان در سال‬ ‫گذشته دریافتی داشتند‪ .‬پس از اقدامات صالحی‪ ،‬رویه‬ ‫جدیدی در صندوق بازنشستگی کشوری دیده می شد و‬ ‫مقایسه آن با سایر سازمان ها در خصوص شفاف سازی های‬ ‫مالی‪ ،‬حقوق های نجومی مدیران و افشای فسادهای مسئولین‬ ‫نشان داد که صندوق بازنشستگی کشوری در این امر پیش‬ ‫قدم شده است‪ .‬چرا که بسیاری از نهادها و سازمان ها که‬ ‫انتظار می رفت با شفاف سازی‪ ،‬مقابل حقوق های نجومی را‬ ‫بگیرند هیچ قدمی برنداشتند‪ .‬با گذر از حاشیه های انتصاب‬ ‫صالحی و فراموش شدن آن‪ ،‬این بار یک توئیت او را از‬ ‫سمت خود برکنار کرده و روایت جدیدی را از ریاست او‬ ‫بازگو می کند‪ .‬صالحی روز دوشنبه وعده انتشار قرارداد‬ ‫های چند هزار میلیاردی صندوق بازنشستگی را داده بود و‬ ‫در صفحه اینستاگرام خود نوشته بود که هرچه امور صندوق‬ ‫بازنشستگی را شفاف‌ تر می ‌کنیم‪ ،‬فشار‌ها و تخریب ‌ها نیز‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫آمریکا در جایگاهی نیست که برای اقدامات‬ ‫دفاعی ما خطوط قرمز تعیین کند‬ ‫وزیر امور خارجه ایران با اشاره به عوامل بی‌ثباتی خاورمیانه بر لزوم همکاری و اتحاد‬ ‫همسایگان در منطقه تاکید کرده و موضع ایران را راجع به کاهش تنش‌های موجود اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدجواد ظریف‪ ،‬وزیر امور خارجه ایران در گفت‌وگو با شبکه الجزیره‪ ،‬که مشروح‬ ‫آن امروز منتشر شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما باور داریم بهترین کاری که آمریکا می‌تواند برای حفاظت از‬ ‫حمل‌ونقل دریایی انجام بدهد این است که به کسی کاری نداشته باشد؛ دخالت نکند‪.‬‬ ‫ظریف درباره تالش‌های اخیر آمریکا برای به راه انداختن ائتالفی با بهانه حفاظت از‬ ‫کشتیرانی در خلیج فارس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این اساسا یک اقدام خصومت‌آمیز علیه ایران بوده و‬ ‫من معتقدم که هیچ تاثیری به جز ناامنی ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره به فروش رسیدن تسلیحات آمریکا در خاورمیانه گفت‪ :‬اگر درباره‬ ‫تهدیدهایی که از منطقه ناشی می‌شود صحبت می‌کنید‪[ ،‬بهتر است بگوییم] که تهدیدها از‬ ‫جانب آمریکا و متحدانش ناشی می‌شوند که اسلحه به منطقه سرازیر و آن را به بشکه باروتی‬ ‫آماده انفجار تبدیل می‌کنند‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه ایران در این گفت‪‎‬وگو تاکید کرد‪ :‬آمریکایی‌ها در جایگاهی نیستند تا‬ ‫برای کارهایی که ما برای دفاع از خودمان انجام می‌دهیم‪ ،‬خطوط قرمز تعیین کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی گفت‪ :‬من فکر می‌کنم که‬ ‫آمریکا منبع بی‌ثباتی در این منطقه است و فکر می‌کنم که متحدان آمریکا نیز متاسفانه منبع‬ ‫بی‌ثباتی بوده‌اند»‪.‬ظریف همچنین موضع ایران را در قبال این تنش‌ها بیان کرده و گفت‪ :‬چیزی‬ ‫که به شدت واضح است‪ ،‬این است که ما به دنبال جنگ نیستیم‪ ،‬ما به دنبال تقابل نیستیم‪،‬‬ ‫ما خواهان پیشرفت مردممان بوده و می‌خواهیم منطقه‌مان پیشرفت کند‪.‬وی افزود‪ :‬ما در‬ ‫این‌جا[خاورمیانه] احتیاج به ثبات داریم و ثبات باید برای همگان باشد‪ .‬نمی‌شود که عده‌ای در‬ ‫ثبات بوده و دیگران در بی‌ثباتی باشند‪ .‬الزم است که تمام کشورها درمنطقه در ثبات باشند‬ ‫و ما آماده‌ایم تا از ثبات برای تمامی کشورهای منطقه و برای کسانی که به منطقه ما تکیه‬ ‫دارند‪ ،‬حفاظت کنیم‪.‬ظریف درباره تعهد مستمر ایران به توافق هسته‌ای و قابلیت تداوم آن‬ ‫گفت که «این بهترین توافق ممکن بود» اگرچه می‌گوید که با مخالفت مواجه شد‪.‬وزیر امور‬ ‫خارجه ایران با توجه به این ادامه داد‪ :‬این توافق بی‌عیب‌و نقص نبود‪ .‬هیچ توافق بی‌عیب و‬ ‫نقصی وجود ندارد اما اگر به رئیس جمهور آمریکا مشاوره درست داده شود‪ ،‬او قادر خواهد‬ ‫بود تا اساسا این واقعیت را بپذیرد که این بهترین توافق بوده و ما می‌توانیم پیش برویم‪.‬ظریف‬ ‫گفت بر این عقیده است که این توافق می‌تواند تا زمانی که شرکای باقی‌مانده در آن‪ ،‬موافق‬ ‫به اجرای تعهداتشان باشند‪ ،‬حتی بدون مشارکت آمریکا نیز ادامه پیدا کند‪ .‬وی در این باره‬ ‫می‌گوید‪ :‬چیزی که ما از آن‌ها می‌خواهیم و از آن‌ها انتظار داریم که انجام بدهند این است‬ ‫که متعهد بمانند و ما هم تا زمانی که آن‌ها چنین کنند‪ ،‬متعهد خواهیم ماند‪.‬‬ ‫وی با توجه به عملکرد آمریکا در این باره می‌گوید‪ :‬من فکر می‌کنم که این نشانه مهمی‬ ‫است که آمریکا نه به خاطر کاری که ما کرده باشیم‪ ،‬بلکه به خاطر کاری که خودشان‬ ‫انجام می‌دهند‪ ،‬بیشتر و بیشتر در حال منزوی شدن است‪.‬وزیر امور خارجه ایران با توجه به‬ ‫این تشریح کرد‪ :‬آن‌ها از قانون تخطی کرده‪ ،‬قانون را نقض کرده و هر معاهده بین‌المللی را‬ ‫که عضو آن بوده‌اند را نقض می‌کنند‪ .‬آن‌ها نه تنها از توافق هسته‌ای ایران بلکه از معاهده‬ ‫پاریس و معاهده تجاری اقیانوس آرام خارج شده و اساسا هر چیزی را که می‌توانستند از هم‬ ‫گسیخته‌اند‪ .‬بنابراین‪ ،‬آن‌ها منبع عدم‌ثبات جهانی هستند و این نوع از رفتار‪ ،‬به آشفتگی بیشتر‬ ‫جهانی منجر خواهد شد‪ .‬من فکر می‌کنم که این برای همه خطرناک است و همه متوجه این‬ ‫هستند‪.‬وی عالوه بر این‪ ،‬درباره روابط ایران با همسایگانش در خلیج فارس گفت که ایران‬ ‫امیدوار است بتواند به عادی‌سازی روابط دست پیدا کند‪.‬ظریف در این باره گفت‪ :‬چیزی که‬ ‫همیشه گفته‌ایم و آن را تکرار می‌کنیم این است که همسایگان ما‪ ،‬همه ما به این منطقه تعلق‬ ‫داشته و نمی‌توانیم آن را ترک کنیم‪ .‬دیگران این منطقه را ترک خواهند کرد‪ ،‬دیگران از ما‬ ‫حفاظت نکرده و آن چتر حمایتی را که به آن احتیاج داریم برایمان فراهم نخواهند کرد‪ .‬ما‬ ‫می‌توانیم این چتر حمایتی را برای یکدیگر ایجاد کنیم‪ .‬ما دست خود را[به نشانه همکاری]‬ ‫پیش آورده‌ایم و دستمان را به سمت تمام همسایگانمان نگه خواهیم داشت‪.‬وی همچنین در‬ ‫این گفت‌وگو اظهار کرد که درباره پتانسیل جنگی در منطقه «بدون شک نگران است»‪ .‬وزیر‬ ‫امور خارجه ایران با این حال گفت‪ :‬اما من همیشه به عنوان یک دیپلمات باید به دنبال راه‬ ‫چاره‌ای صلح‌آمیز باشم و این چیزی است که انجام می‌دهیم‪.‬‬ ‫عارف‪:‬قراراستمنهیچطرحوتذکریراامضاءنکنم‬ ‫رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫اصالحات جریان قائم به فرد نیست و ذاتمان برنمی‌تابد تا یک‬ ‫نفر دست به عمامه‌اش بزند همه چشم بگوید‪ .‬در فراکسیون امید‬ ‫یک مکانیزم کارشناسی در سطح هیأت رئیسه‪ ،‬شورای مرکزی‬ ‫و مجمع وجود دارد که دوستان به آن عمل می‌کنند‪.‬محمدرضا‬ ‫عارف در گفتگویی تفصیلی به سواالتی پیرامون انتقاد از‬ ‫عملکرد شورای عالی سیاستگذاری‪ ،‬نحوه حضور اصالح طلبان‬ ‫در انتخابات و‪ ....‬پاسخ داده است‪ .‬بخشی از این گفتگو را در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تاکید بر اینکه‪ ،‬همیشه عنوان کرده‌ایم دوستان اگر نقدی دارند‬ ‫بیان کنند زیرا معتقد هستیم در کنار نقد و نقادی معضالت و‬ ‫مشکالت دیده و بر طرف می‌شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬انتظارمان از‬ ‫دوستان این است که با نقدهای جدی‌شان نسبت به عملکرد‬ ‫فراکسیون و شورای عالی سیاست‌گذاری اصالح طلبان ما را یاری‬ ‫و کمک کنند‪ ،‬به همین جهت که شورای عالی سیاستگذاری طی‬ ‫یک سال و نیم گذشته فتیله فعالیتش را پائین کشید زیرا قصدمان‬ ‫بر این است بر اساس نقدها و تحلیل‌های کارشناسی شده گام‌های‬ ‫خود را برای ورود به میدان برداریم‪.‬عارف با تاکید بر اینکه ما‬ ‫نقد را محترم می‌دانیم اما برخی از انتقادات به دلیل عدم شناخت‬ ‫و اطالعات صحیح صورت می‌گیرد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬گاهی در شیوه‬ ‫اداره فراکسیون مطالبی بیان می‌شود که بوی دیکتاتوری از آن به‬ ‫مشام می‌رسد‪ .‬باید تاکید کنم اصالحات جریان قائم به فرد نیست‬ ‫و ذاتمان برنمی‌تابد تا یک نفر دست به عمامه‌اش بزند همه چشم‬ ‫بگوید‪ .‬در فراکسیون امید یک مکانیزم کارشناسی در سطح هیأت‬ ‫رئیسه‪ ،‬شورای مرکزی و مجمع وجود دارد که دوستان به آن‬ ‫عمل می‌کنند‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در بعضی مواقع هم مشاهده‬ ‫می‌شود برخی از نقدها رهبری فراکسیون امید را به چالش‬ ‫می‌کشند‪ ،‬باید بگویم بنا نیست جوابی بدهیم زیرا می‌خواهیم‬ ‫موثر واقع شویم و اعتقادم بر این است بسیاری از این جواب‌ها را‬ ‫جریان اصالحات داده است‪ ،‬طبق آن‌چه که مشی اصالحطلبی‬ ‫است بر اساس خردجمعی عمل می‌کنیم و تصمیم می‌گیریم و‬ ‫همیشه این مهم را مد ظرمان داشته‌ایم که تصمیمات باید از سوی‬ ‫جمع گرفته شود‪ ،‬نه فرد‪.‬عارف در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر‬ ‫این که گام اول اصالح‌طلبان دولت تدبیر و امید و گام دوم و‬ ‫سوم ورود اصالح‌طلبان ورود به مجلس و شورای شهر بود‪ ،‬اما به‬ ‫دلیل عملکردی بعضا ضعیف گام‌های اول و دوم اتفاقات خوب‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا دیده نمی‌شود‪ ،‬سوال اینجاست‬ ‫چرا برخی امروز به آن چه که خودشان انجام داده‌اند نقدهای‬ ‫را مطرح می‌کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نمی‌خواهم وارد بحث دولت شوم؛ اما‬ ‫معتقدم آنهایی که نقد جدی می‌کنند باید پاسخگوی این ‪ ۶‬سالی‬ ‫که گذشته است باشند‪ .‬من خرد جمعی را در سال ‪ ۹۲‬پذیرفتم و‬ ‫اگر امروز بیش از حد نقد داشته باشم شاید تلقی دیگری شود‪.‬‬ ‫جالب است همان دوستانی که عامل تصمیم سال ‪ ۹۲‬شدند‪،‬‬ ‫امروز مدعی و طلبکارند‪ .‬با این حال ما از روند اصالح طلبی در‬ ‫مجلس دفاع می‌کنیم‪.‬وی با اشاره به شرایط بسته شدن لیست امید‬ ‫در سال ‪ ۹۴‬بیان کرد‪ :‬همه می‌دانند لیست امید در چه شرایطی‬ ‫بسته شد و چه کسانی به این لیست تحمیل شدند همان‌های که‬ ‫امروز ما را در مجلس گرفتار کردند‪ .‬جالب است این افراد امروز‬ ‫حضور ما را در انتخابات ساالنه هیأت رئیسه را نقد می‌کنند!‬ ‫نمی‌گویند چه عاملی باعث شد که اینگونه در انتخابات ساالنه‬ ‫ورود کردیم‪ .‬آیا جز تحمیل افرادی به لیست بود؟ حضور این‬ ‫افراد را پذیرفتیم و تمکین کردیم اما حاال مشاهده می‌کنید که‬ ‫مدعی شده‌اند! همین جا این را هم تاکید کنم اگر ضرورت‬ ‫داشته باشد و برای ارتقاء جایگاه گفتمان اصالحات احساس‬ ‫کنم برخی مطالب گفته شود حتما این موضوعات را باز خواهم‬ ‫کرد‪.‬عارف درباره اینکه منتقدان فراکسیون امید مطرح می‌کنند‬ ‫چه اصراری وجود دارد هنگامی که شورای نگهبان کاندیدای‬ ‫اصالح‌طلبان را تائید نمی‌کند‪ ،‬افراد به ظاهر اصالح‌طلب در‬ ‫لیست قرار گیرند که وقتی وارد مجلس می‌شوند آنچه را که‬ ‫تعهد کرده بودند از یاد می‌برند و به گون ‌ه دیگری عمل می‌کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم که هیأت‌های نظارت در وهله اول طبق قانون‬ ‫و مُر آن عمل کنند و مسئله جدی به نام رد صالحیت نداشته‬ ‫باشیم‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با تاکید‬ ‫بر اینکه راهبرد ما در انتخابات پیش رو ارائه یک لیست کاملا‬ ‫اصالح‌طلبانه است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬جریان‌های سیاسی ائتالف می‌کنند‬ ‫اما به یاد داشته باشید که این کار بعد از پیروزی در انتخابات‬ ‫است؛ قبل پیروزی چه ائتالفی می‌خواهیم داشته باشیم و وزن‬ ‫کشی کنیم؟ ما و جریان‌های دیگر برای انتخاب شدن به میدان‬ ‫می‌آییم پس از انتخابات و مشخص شدن نتایج ائتالف‌ها صورت‬ ‫می‌گیرد‪.‬عارف گفت‪ :‬دنبال لیست تاثیرگذار هستیم اما ممکن‬ ‫است باتوجه به شرایط به سمتی برویم که اقلیت تاثیرگذار باشیم‬ ‫‪ ،‬زیرا معتقدم ضربه‌ای که از لیست امید خوردیم باید یک درس‬ ‫جدی برای جریان اصالحات باشد‪.‬وی در پاسخ به سوالی دیگر‬ ‫مبنی بر اینکه اگر برای انتخاب ‪ ۳۰‬نفر به نتیجه نرسید تعداد‬ ‫افراد کمتری را در لیست قرار می‌دهید یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬بله هیچ‬ ‫اشکالی ندارد از ‪ ۳۰‬نفر کمتر باشد گاهی یک اقلیت تاثیرگذار‬ ‫از یک جمع بیشتر کارایی دارد‪ ،‬باید بازهم تکرار کنم لیست ما‬ ‫اصالح‌طلبانه خواهد بود با ویژگی و شرایطی که اعالم خواهیم‬ ‫کرد‪.‬وی درباره اینکه گفته می‌شود چه بهتر است شورای عالی‬ ‫سیاست‌گذاری قبل از آنکه شورای نگهبان نظرش را اعالم کند‪،‬‬ ‫لیستی را ارائه کند و هرکسی را که شورای نگهبان تائید نکرد‬ ‫در لیست نگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬بله چنین پیشنهادهایی مطرح می‌شود‬ ‫اما به دنبال ایجاد چالش در کشور نیستیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬گاهی‬ ‫پیشنهاد می‌شود ‪ ۸۰‬نفر را اعالم کنید و هرکه را شورای نگهبان‬ ‫تائید کرد در لیست قرار دهید‪ ،‬خیر چنین نیست ما با تعاملی که‬ ‫با هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان داریم افرادی را معرفی‬ ‫خواهیم کرد که مشکلی برای تائید نداشته باشند و باید تاکید کنم‬ ‫که جریان اصالحات افراد متخصص‪ ،‬اهل فن‪ ،‬متعهد و شناخته‬ ‫شده که برای حضور در مجلس مفید باشند‪ ،‬کم ندارد‪.‬عارف‬ ‫در خصوص اینکه این روزها نقدی به جریان اصالحات وارد‬ ‫است مبنی بر اینکه جوانگرایی و کادرسازی در این جریان جایی‬ ‫ندارد‪ ،‬و وقت آن رسیده است که جوانان درصد بیشتری را از‬ ‫لیست سهم ببرند در این دوره از انتخابات سهمیه و حضور جوانان‬ ‫چگونه خواهد بود‪ ،‬آیا اصالح‌طلبان همان سیکل همیشگی خود‬ ‫را خواهند داشت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬سیکل همیشگی را در دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫شکستیم و شعارمان در انتخابات مجلس دهم که ‪ ۳۰‬درصد زنان‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد جوانان و در مجموع ‪ ۵۰‬درصد بود‪ ،‬عمل شد‪ .‬در‬ ‫انتخابات شوراها هم همین گونه عمل کردیم‪.‬رئیس فراکسیون‬ ‫امید درباره اینکه گفته می‌شود پس از دادگاه محمدرضا خاتمی‬ ‫خبری منتشر شد مبنی بر این که پیگیری پرونده وی از سوی‬ ‫فراکسیون و نماینده‌های مجلس صورت نگیرد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫گله‌ای از رسانه‌های اصالح‌طلب دارم‪ ،‬این است که یک خبر‬ ‫غلط و دروغ منتشر می‌شود و ما مشاهده می‌کنیم چقدر مانور‬ ‫روی آن داده می‌شود اما هنگامی که فراکسیون امید با محمدرضا‬ ‫خاتمی دیدار می‌کند کمتر منعکس می‌شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ساز و‬ ‫کارها و تذکر ما در کمیسیون مشخص است‪ ،‬زمانی که تذکرها‬ ‫فراتر از فراکسیون است افرادی را داریم که ابتدا متن را تفاهم‬ ‫می‌کنند بعد ما امضا می‌کنیم و باید بگویم قرار است من هیچ‬ ‫طرح و تذکری را امضاء نکنم شاید در این مدت کال شاید ‪ ۷‬یا‬ ‫‪ ۸‬طرحی که سیاسی و امنیتی بوده است امضاء کرده‌ام‪ .‬در این‬ ‫موضوع هم مطلبی عنوان شد من هم جواب ندادم و همه بر اساس‬ ‫یک خبر دروغ و جعلی واکنش نشان دادند‪.‬نماینده مردم تهران‬ ‫درباره اینکه مطرح می‌شود عملکرد لیست امید و اصالح‌طلبان‬ ‫به گونه‌ای بوده که نتواسته بدنه اجتماعی خودش را راضی کند‪،‬‬ ‫بنابراین این احتمال وجود دارد که مردم رفتار لیستی نداشته باشند‬ ‫و به اصالح‌طلب و اصولگرا رأی ندهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬چرا این پیش‬ ‫فرض‌ها را خودمان مطرح می‌کنیم‪ ،‬گفتمان اصالحات گفتمان‬ ‫امید‪ ،‬نگاه به آینده‪ ،‬ادای وظیفه و تکلیف است‪ .‬اعتقادمان بر این‬ ‫است که تحت هر شرایطی باید حضور جدی داشته باشیم‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما که به شرط پیروزی در انتخابات به میدان نمی‌آییم‬ ‫بر اساس وظیفه‌ای که بدنه اجتماعی بر دوش ما گذاشته است‪،‬‬ ‫ورود می‌کنیم‪ .‬اما پیش فرض‌هایی که امروز همه جا هست و این‬ ‫آیه یاس خواندن‌ها خودش عامل شکست می‌شود! امروز هستند‬ ‫عده‌ای که با حمله به فرد‪،‬گ فتمان و عملکردها ذهنیت مردم را‬ ‫تغییر می‌دهند رسانه‌ها باید این موارد را روشنگری و اصالح کند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون امید درباره منش و مشی فراکسیون امید در‬ ‫مقابله با فساد مطرح کرد‪ :‬مهمترین مسئله ما در فراکسیون امید‬ ‫فسادستیزی است‪ ،‬بارها هم اعالم کردیم اگر مستنداتی برای فساد‬ ‫افراد وجود دارد به ما ارائه شود‪ ،‬در دیدار با وزرا هم این موضوع‬ ‫بیان شده است که اگر سندی دارید مبنی بر اینکه شخصی در‬ ‫حال باج‌خواهی و فساد است به ما بگوئید‪.‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درست است که اعتقاد من چه در شورای عالی سیاست‌گذاری‬ ‫و چه فراکسیون بر خردجمعی است و برای این رفتار هم متهم‬ ‫شدم اما هنگامی که مسئله فسادی مطرح شود قطعا به شخصه‬ ‫وارد خواهم شد و رأی و نظر را وتو خواهم کرد‪ .‬مطمئن باشید‬ ‫در بستن لیست این دوره از انتخابات مشاهده کنم شخصی آلوده‬ ‫به فساد ولو به میزان اندک است‪ ،‬حضورش را وتو خواهم کرد‪.‬‬ ‫همیشه به پاک‌دستی اعتقاد داشته‌ایم و معتقدم امروز این مسئله‬ ‫به جد زیر سوال رفته است و باید فکری برای این معضل کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خط قرمز ما در دولت اصالحات فساد ستیزی بود و افتخار ما این‬ ‫است کمترین فساد را در میان دولت‌ها را داشته است‪ ،‬امروز هم‬ ‫خط قرمز ما فساد است و اگر کوچکترین شبهه را در مورد فردی‬ ‫مشاهده کنیم بی رودربایستی بگویم جایش در لیست نیست‪.‬‬ ‫بیشتر می‌شود‪ .‬پس از این اظهارات بود که با فاصله یک‬ ‫روز خبر برکناری او به گوش رسید و ایزدی جایگزین او‬ ‫شد‪ .‬چنین اقداماتی عالوه بر آن که نمی تواند مقابل تنش‬ ‫ها و فساد ها را بگیرد بلکه به ایجاد تنش و باز شدن راه‬ ‫برای فساد های جدید نیز کمک می کند‪ .‬پس از روی کار‬ ‫آمدن طرحی تحت عنوان شفاف سازی حقوق های مدیران‬ ‫و سازمان ها‪ ،‬عالوه بر آن که جامعه با عقب نشینی برخی‬ ‫مدیران و نهادها مواجه شد‪ ،‬بلکه هر سازمان و نهادی هم‬ ‫که پیشگام می شد‪ ،‬به سرعت مورد انتقاد و یا حذف قرار‬ ‫می گرفت‪ .‬افکار عمومی حاال حساسیت فراوانی به موضوع‬ ‫برکناری صالحی و افشاگری های او پیدا کرده اند‪ .‬گرچه‬ ‫این برکناری و انتصاب جدید پشت درهای بسته و بدون‬ ‫حضور رسانه ها صورت گرفت اما انتظار می رود که شفاف‬ ‫سازی ها و حقوق های نجومی و رانت هایی که رد و بدل‬ ‫می شوند پشت درهای بسته نباشند و وضوح شفافیت در‬ ‫کشور به وجود آید‪.‬‬ ‫بی‌تدبیری دولت‬ ‫در حل مسائل داخلی‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪:‬‬ ‫توزیع کاالی اساسی با نرخ ارز دولتی حق عموم‬ ‫مردم است و آنان باید بتوانند با کارت‌های‬ ‫الکترونیکی سهمیه‌ خود از کاالهای اساسی را‬ ‫دریافت کنند‪.‬محمدحسین فرهنگی با انتقاد از رویه‬ ‫دولت در تخصیص ‪ ۱۴‬میلیارد دالر با نرخ ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی برای تامین کاالهای اساسی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت این بودجه را به صورت پراکنده‪ ،‬بی برنامه‬ ‫و ناعادالنه توزیع می‌کند‪.‬وی افزود‪ :‬برای مثال‬ ‫گوشت سالم و باکیفیتی به کشور وارد می‌شود اما‬ ‫صرفا در برخی از شهرهای بزرگ توزیع می‌شود اما‬ ‫در بسیاری از شهرهای کوچک و همچنین حاشیه‬ ‫شهرها گوشت ارزان دولتی یا توزیع نمی‌شود و‬ ‫یا آنکه بسیار کم عرضه می‌شود‪.‬عضو کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه دولت معموال‬ ‫کاالهای اساسی و ارزان قیمت را به جاهایی‬ ‫می‌فرستند که سروصدایی دارند و اعتراض می‌کنند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬توزیع کاالهای اساسی با نرخ ارز دولتی‬ ‫حق عموم مردم است و همان طور که در گذشته‬ ‫کوپن وجود داشت‪ ،‬در حال حاضر هم مردم باید‬ ‫بتوانند با کارت‌های الکترونیکی سهمیه‌ خود از‬ ‫کاالهای اساسی را دریافت کنند و این فرآیند باید با‬ ‫سیستم‌های پوز کنترل شود‪.‬فرهنگی با انتقاد از نحوه‬ ‫توزیع نهاده‌های کشاورزی بیان کرد‪ :‬توزیع نامناسب‬ ‫نهاده‌ها برای کشاورزان مشکل ایجاد کرده است و‬ ‫به هیچ وجه مشخص نیست که نهاده‌های کشاورزی‬ ‫به چه نحوی در اختیار کشاورز قرار می‌گیرد‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه در توزیع دارو هم مشکالت زیادی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد توزیع دارو هم وضعیت به‬ ‫همین صورت است به طوری که این روزها وزیر‬ ‫بهداشت و درمان مرتب در این باره انتقاد می‌کند‪،‬‬ ‫این در حالی است که وزیر خود باید مانع چنین‬ ‫اتفاقاتی در وزارتخانه باشد و اینکه وی از چه کسی‬ ‫انتقاد می‌کند‪ ،‬برای ما جای تعجب دارد!نماینده‬ ‫مردم تبریز در مجلس با اشاره به اینکه بی‌تدبیری‬ ‫دولت در حل مسائل داخلی غوغا می‌کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس به صورت مکرر و در جلسات‬ ‫غیرعلنی و همچنین تذکرات شفاهی و کتبی خود‬ ‫اعتراض‌هایی را در مورد نحوه تخصیص ارز دولتی‬ ‫برای تامین کاالهای اساسی مطرح کرده‌اند اما ظاهرا ً‬ ‫دولت هیچ گونه قصد و اراده‌ای برای اجرای این‬ ‫قانون ندارد و فقط همین یک مورد نیست و مواد‬ ‫مختلفی از قانون برنامه و بودجه وجود دارد که یا از‬ ‫سوی دولت اجرا نمی‌شود‪ ،‬یا نادرست اجرا می‌شود‬ ‫و یا آنکه به کل بر زمین مانده است‪.‬‬
‫سوءاستفادهازاعتبارکیارستمیبعدازمرگ‬ ‫خدا رحمت کند استاد بی ادعای سینمای ایران عباس کیارستمی را از وقتی که دار فانی را وداع گفته‪ ،‬به خصوصی ایام اخیر‪ ،‬عده ای نقل قول هایی از این استاد می کنند که جای شبهه دارد‪.‬سیدرضا اورنگ نوشت‪ :‬رضا میرکریمی می گفت توی البی هتل الله‪ ،‬در گوشه‌ای‬ ‫نشسته بودم که کیارستمی وارد شد‪ .‬ناگهان دور و برش شلوغ شد‪ .‬جماعت دورش را گرفتند‪ .‬نمی‌دانم چه شد یکی بهش گفت فالنی که آنجا نشسته کارگردان «کودک و سرباز» است‪ .‬کیارستمی دور و بری‌هایش را ول کرد‪ ،‬آمد‪ ،‬نشست سر میز ما شروع کرد به صحبت با ما‪ .‬گفت‪:‬‬ ‫فیلم تو‪ ،‬بهترین فیلمی است که امسال در جشنواره دیده‌ام‪.‬خدا رحمت کند استاد بی ادعای سینمای ایران عباس کیارستمی را از وقتی که دار فانی را وداع گفته‪ ،‬به خصوصی ایام اخیر‪ ،‬عده ای نقل قول هایی از این استاد می کنند که جای شبهه دارد!چرا وقتی او در قید حیات بود از این‬ ‫حرف ها زده نمی شد؟ مطمئنا اگر زنده بود می توانست تایید یا تکذیب کند‪ .‬حاال که کیارستمی دستش از این جهان کوتاه است و نمی تواند تایید و تکذیب کند‪ ،‬همه به نوعی خود را به او می چسبانند و از قول وی به نفع خود سوء استفاده می کنند! به فرض هم که چنین اتفاقاتی افتاده‬ ‫و چنین حرف هایی در زمان حیات وی زده شده بود‪ ،‬چرا عده ای باید دوباره بر زبان بیاورند‪ ،‬منظورشان چیست؟! بی شک برای کسب اعتبار از وجهه دیگران!فرزندان زنده یاد عباس کیارستمی باید در این مهم دخالت کرده و یک بار برای همیشه بساط چنین ادعاهایی را جمع کنند‪.‬‬ ‫دوستان‪ ،‬آشنایان‪ ،‬سینماگران و‪ ...‬مرحوم کیارستمی که در زمان حیات کاری با کسی نداشت و سرش به کار خودش بود‪ ،‬اکنون که جان در بدن ندارد‪ ،‬دست از روح وی بردارید و این قدر ادعاهای واهی و غیر واهی خویش را به او منسوب نکنید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫نویدمحمدزاده‬ ‫مرد‪80‬میلیاردیسینمایایران‬ ‫گزارش‬ ‫نویدمحمدزادهبازیگریاستکهباوجودآنکهدرهیچفیلمکمدیبهایفای‬ ‫نقشنپرداختهاستاماتوانستهگیشهسینمایاجتماعیایرانراحسابیرونقببخشد‬ ‫وبانقش‌آفرینی‌هایشمخاطبانرابهسینمابکشاندوبهعنوانیکیازپول‌سازترین‬ ‫بازیگرانسینمایایرانخودرامعرفیکند‪.‬مهدیدرستینوشت‪:‬ستاره‌ها‪،‬سوپراستارها‪،‬‬ ‫بازیگرانبفروش‪،‬چهره‌هاو‪...‬همهاینعناوینسال‌هاستکهدرسینمایایراننقل‬ ‫محافلسینماییبودهوهستندوبهبازیگرانیاطالقمی‌شوندکهناموتصویرشانروی‬ ‫سردرسینماهاسیلگستردهمخاطبانرابهسینمامی‌کشاندوبهنوعیتضمین‌کننده‬ ‫فروشبرایفیلم‌هامی‌شود‪.‬درواقعسینمایستاره‌محورازپیشازانقالبتابهامروز‬ ‫جزناگسستنیسینمایایرانبودهوهستودرهردههیادوره‌اییکبازیگربهچنین‬ ‫جایگاهیدرمیانعالقه‌مندانومخاطبانبهسینمادستپیداکردهومی‌کند‪.‬تاپیشاز‬ ‫یکدههگذشتهاینستارهمحوریشاملسینمایاجتماعیوغیرکمدیهممی‌شد‬ ‫امادریکدههاخیراقبالیکهمخاطبانوعالقه‌مندانبهحوزهکمدینشاندادندباعث‬ ‫شدتاروندساختاینقبیلفیلم‌هاشتابوگستردشپیداکندوبازیگرانیبتوانندبا‬ ‫ایفاینقشدرایندستفیلم‌هابهمحبوبیتقابلتوجهیبینمردمبرسندبهنحوی‬ ‫کهدیگرحضورشاندریکفیلمنویدبخشفروشخوببرایشباشد‪.‬درچنین‬ ‫شرایطیساختفیلمیاجتماعیکهبتواندخوببفروشدومردمرابهسینماهابکشاند‬ ‫کاریبسدشواربودبااینحالبازیگرانانگشت‌شماریبودندکهنامشانآنقدردر‬ ‫ذهنمخاطبانبزرگبودکهبتواننددراینحوزههمگیشهقابلقبولیرابرایفیلم‌ها‬ ‫بهارمغانآورند‪.‬یکیازاینبازیگرانکهبدونایفاینقشدریکفیلمکمدیجزو‬ ‫پرفروش‌ترینبازیگرانباشد‪،‬نویدمحمدزادهاستوازقولبسیاریازاهالیسینمااز‬ ‫توانمندترینبازیگرانسینمایایرانبهشمارمی‌آید‪،‬بازیگریکهعبداهللاسکندری‬ ‫گریمورباسابقهاینچنیندرتوصیفشمی‌گوید‪«:‬اوپسازبهروزوثوقی‪،‬توانمندترین‬ ‫بازیگرایراناست‪».‬بهبهانهفروشقابلتوجه«متریشیشونیم»‪،‬مروریداشته‌ایم‬ ‫برکارنامههنریاینبازیگروفیلم‌هاییکهدردههاخیربازیکردهاست‪(.‬آمارهااز‬ ‫سامانهفروشسینمایایراناستخراجشدهاست‪).‬نویدمحمدزادهازجملهبازیگرانی‬ ‫استکهازحوزهتئاترپابهعرصهسینماگذاشتوتوانستخیلیزودجاییدرمیان‬ ‫خانوادهبزرگسینمایایرانبرایخودبازکند‪.‬ازنظربسیاریازمنتقدانیکیازدالیل‬ ‫موفقیتاودربازیگریهمپیشینهتئاتریاستکهدارد‪.‬اوفعالیتشدرحوزهبازیگری‬ ‫را با فیلم «آن دو» ساخته بهروز قبادی در سال‪ ۸۷‬آغاز کرد و سپس در فیلم‌های «در‬ ‫میانابرها»بهکارگردانیبهرامتوکلیو«لرزانندهچربی»ساختهمحمدشیروانیبهایفای‬ ‫نقشپرداختکهالبتهاینسهاثرنتوانستندهمایسعادترابردوشاینبازیگربنشانند‪،‬‬ ‫هرکدامبهدالیلیاززماننامناسباکرانگرفتهتانگرفتنمجوزنمایش‪.‬امافیلمیکه‬ ‫محمدزادهرابهعنوانیکبازیگرتوانمندبهسینمایایرانمعرفیکردوالبتهکم‌حاشیه‬ ‫همنبود‪«،‬عصبانینیستم»ساختهرضادرمیشیانبود‪.‬فیلمیکهدرسی‌ودومینجشنواره‬ ‫فیلمفجربهنمایشدرآمدوبازیمحمدزادههمموردتحسینقرارگرفت‪،‬حتیقرار‬ ‫بودجایزهبهترینبازیگرمردهمبهاوبرسدامامسایلیخارجازحوزهسینماباعث‬ ‫شدتااینفیلمازبخشمسابقهخارجشودودستمحمدزادهازجایزهکوتاهبماند‪.‬‬ ‫اینفیلمامابهدلیلهمینمسایلدراکرانهمدچارمشکلشدوپسازچندسالدر‬ ‫سال‪ ۹۷‬رویپردهرفت‪.‬اودرسال‪ ۹۳‬بافیلم«سیزده»بهکارگردانیهومنسیدیبا‬ ‫دیگررویپردهسینمارفتکهالبتهنقشاصلیرادراینفیلمایفانمی‌کرد‪.‬اینفیلم‬ ‫درنهایت‪۳۱۳‬میلیونو‪۷۸۴‬هزارتومانفروختکهالبتهدرمقایسهباآندورهفروش‬ ‫قابلقبولامانهچندانزیادیبهشمارمی‌آمد‪.‬اویکسالبعدبافیلم«ناهید»ساختهآیدا‬ ‫پناهندهبهسینمابازگشت‪،‬فیلمیکهتوانستدرسینمایایرانورویدادهایبی ‌نالمللی‬ ‫موفقیت‌هایخوبیرابهدستآوردودرنهایتدراکرانعمومیهمبارکوردفروش‬ ‫‪۳۷۹‬میلیونو‪۸۶۲‬هزارتومانیبهکارخودپایاندهد‪.‬باوجوداینکهایندوفیلمبهنظر‬ ‫فروشخوبینداشت ‌هانداماوقتیقیمتبلیتوهزینهساختفیلم‌هارادرآندوره‬ ‫مدنظرداشتهباشیم‪،‬اینمیزانفروشقابلقبولبودهاست‪.‬اماپرفروششدنمحمدزاده‬ ‫درسینماپسازایندوفیلموازسال‪ ۹۵‬باساختهدیگردرمیشیان‪«،‬النتوری»آغاز‬ ‫تلویزیونحتییکچاییهم‬ ‫بهدوبلورهانمی‌دهد‬ ‫بهخاطرصندلی‌هایواحددوبالژسازمان‪،‬اغلبدوبلورهاافتادگی‬ ‫رودهبزرگپیدامی‌کنندویکیازعواملسرطانهمینصندلی‌های‬ ‫واحددوبالژاست‪«.‬غالمرضاصادقی»دردوراناوجتلویزیوندرنیمه‬ ‫نخستدهههشتادودردورانمتوسطواحددوبالژدرفیلم«شجاع‌دل»‬ ‫(ملگیبسن)بهجایکاراکترپدرویلیامواالس‪،‬مالکومواالس‪،‬انقالبی‬ ‫اسکاتلندیکهعلیهسلطنتادوارد‪،‬پادشاهانگلیسیبرخواست‪،‬‬ ‫گویندگیکرد‪.‬صادقیدرآنفیلمگویندهنقشپدرواالسبودودر‬ ‫هنر – صنعت دوبله فارسی او بیش از‪ 30‬است که انقالب کرده و حق و‬ ‫حقوقشراهمچونویلیامواالسمطالبهمی‌کند‪.‬صادقیاخیرادر‬ ‫«آکوآمن»بهجایاینابرقهرمانمحوریاینفیلمگویندگیکردهاست‪.‬‬ ‫بسیاریازهمکارانشواهالیرسانهانتظاردارندکهاومثل ابرقهرمانان‬ ‫سینما‪،‬منجیدوبل ‌هباشدوتوطئه‪35‬ساله«شصت‌وسه‌ای»‌هابراینابود‬ ‫کردناینهنر–صنعتمهمراخنثیکنند‪.‬چون«شصت‌وسه‌ای»‌هافاقد‬ ‫پشتوانهوحامیانگذشتهخویشهستند‪.‬آنچهدرپیخواهدآمدیک‬ ‫افشاگریبیسابقهدربارهمتنوماجراهایدوبلهاست‪.‬اوگفت‪:‬کوالیمابا‬ ‫حرفه‌ای‌هاوبهقولخودشانطرازاولی‌ها‪،‬مثلآقایانجلیلوند‪،‬مدقالچیو‬ ‫طهماسبقراردادبستکهنفراتاولشانباشند‪.‬چونماشاخص‌های‬ ‫رتبه‌بندیشدهدردوبلهداریم و این‌ها در رده‌های دیگر با‌ حدود بیست و‬ ‫پنج–ششنفر قراردادبستندکهکارمتمرکزشانرادرکوالیماانجام‬ ‫دهندوآنجاحضورداشتهباشند‪،‬باقراردادماهیانهوتعدادفیلممشخص‪.‬‬ ‫اگردوبل ‌هاضافه‌تریانجامبدهیم‪،‬رقمبیشتریخواهیمگرفت‪.‬یکجوی‬ ‫درواحددوبالژصداوسیماحاکماستکهحاضربهتوصیفآننیستم‪.‬‬ ‫خب‪،‬یکموسسهخصوصیآمدهباحرفه‌ای‌هایدوبلهقراردادبستهو‬ ‫طیاینفرآیندمتوجهیکنکتهشدمکهسازمانصداوسیماواقعا‬ ‫حرفه‌ای‌هارانمیشناسدوشماببیندکه حرفهای‌هارا عمالخانهنشین‬ ‫کردند‪.‬االندرتلویزیونگویندهحرفه‌ایوجودندارد‪،‬همهگوینده‌های‬ ‫سطحپایینهستندکهکارمی‌کنند‪.‬آقایطهماسبخیلیسالپیش ُرلی‬ ‫بودکهآقاییاکیدهبهجایآنکاراکتروبازیگرگویندگیمی‌کرد‪،‬او‬ ‫بهمنگفت‪”:‬بیاوبهجایایشانگویندگیکن”‪ .‬منگفتم‪”:‬‬ ‫نمی‌گویم”‪.‬گفتند‪”:‬چرا؟”گفتم‪“:‬چوناینرلآقاییاکیدهاستو‬ ‫رفیقمناستو ُرلرفیقمرانمی‌گویم”‪.‬گفت‪“:‬پسرجاییکهرقابت‬ ‫استرفاقتیوجودندارد”‪.‬بعدهابهایننتیجهرسیدمشایدخیلیاز‬ ‫دوبلورهاکهخیلیکارهابرایشانکردم(وهمهآنهامی‌دانند)‪،‬وقتی پای‬ ‫رقابتدرمیانباشد‪،‬تبدیلبهدشمنخونینمی‌شوند‪.‬شنیدمکهپشتسر‬ ‫یزنندبااینمضمونکهآقا”این‌ها”نبایدبیایند‬ ‫منحرف‌هایزیادیم ‌‬ ‫تلویزیونوحقندارند‪”.‬آیاتلویزیونمالآنهاست؟! “یاماداریمقتل‬ ‫انجاممی‌دهیمکهرفتیمآنجاکارمی‌کنیم؟!”درحقیقتاشخاصو‬ ‫گوینده‌هایکهسطحپایینیهستندوبعضیازآن‌هاگویندههمنیستند‬ ‫کهوارداینحرفهشدند‪،‬نمیخواهماسمیبیاورم‪،‬ولیخودشانهم‬ ‫می‌دادند‪،‬چهکسانیراعرضمی‌کنم‪.‬اغلبآن‌هاکاغذپارهکنبودند‪،‬‬ ‫َ‬ ‫نها«خبرکن»می‌گوییم‪(.‬افرادیکهبرید‌هدیالوگ‌هارامیان‬ ‫بهآ‬ ‫گویندگانتقسیممی‌کنند)االنآمدندومی‌گویندکهاینهاحقندارند‬ ‫درتلویزیونکارکنند‪.‬تلویزیونباکسیدشمنینداردواصالیکیاز‬ ‫شرایطمابا«استودیوکوالیما» اینبودکهاگرتلویزیونخواستکاری‬ ‫انجامبدهدمابایدبرویم‪.‬چونیکیازشرایطایناستکهبا‬ ‫استودیو‌هایدیگرکارنکنیم‪.‬منظورشونازاستودیو‪،‬کارفرماهای‬ ‫دیگریاست‪.‬یعنیبهصورتانحصاریدراختیارآنهاباشیم‪.‬ولیدر‬ ‫بندهاییازقراردادمانآمدهکهماباتلویزیونمی‌توانیمکاربکنیمواالن‬ ‫مدیراندوبالژیکهدرصداوسیماهستند‪،‬خودشاندیگرمارادعوت‬ ‫نمی‌کنند‪.‬چراکهاستودیوکوالیماباماقراردادبستهودوبلورهاو‬ ‫گویندگانسیمامعتقدند‪،‬حاالکهقراردادبستهاید‪،‬شمارابهتلویزیون‬ ‫دعوتنمی‌کنیم‪.‬اوال اشکالیندارد‪،‬چونتلویزیونرقمیکهبهمامی‬ ‫دهد‪،‬رقمبسیارکمیاست‪.‬مثلایناستکهبهمنبگویندآقاتورا‬ ‫دیگهراهنمی‌دهیم!ماازخدایماناستکهراهمانندهید‪،‬تلویزیون‬ ‫جاییاستکهبرایدوبلوراحتراموارزشقائلنمی‌شوند‪.‬منپساز‬ ‫سیسالگویندگیودوبالژدرسازمان‪،‬بایدبهگزینشبروموبگویم‬ ‫کهمثالاصولدینچندتاست!تلویزیوننزدهنرمندانجایگاهخوبیندارد‬ ‫ولیچونعالقهمابهتلویزیونودرحقیقتبهمردماست‪،‬بااینرسانه‬ ‫کارمی‌کنیم‪.‬چونمردممابیشترتلویزیونرانگاهمی‌کنند‪،‬نهماهواره‌هاو‬ ‫سایت‌هایاینترنتیرا‪.‬عالقهمابهاینتوده‌هاستوتلویزیونرابههمین‬ ‫علتدوستداریم‪.‬تلویزیونراخانهاولخودمانمیدانیم‪.‬مااگر‬ ‫تلویزیونرادوستداریم‪،‬تنهابهخاطراینمسئلهاستوگرنهنهبرخورد‬ ‫مناسبیبامادارندونهاحترامیقائلهستندوحتینهبهداشتدرمحیط‬ ‫کارمارعایتمیشود‪.‬درزمستانشمامیرویدآنجاازسرمایخمیزنید‬ ‫ودرتابستانازگرمامی‌میرید‪.‬االنعمدهبیماریکهدردوبلورهاوجود‬ ‫داردسرطاناست‪،‬بیشترهمسرطانرودهومعقدولگن‪،‬خیلیماازسر‬ ‫سرطانتلفاتداده‌ایم‪.‬مسئولبهداشتتلویزیونآمدباواحددوبالژ‬ ‫صحبتکردومنبهاعتراضگفتمکهچنینبیماریدربیندوبلورها‬ ‫رایجاست‪.‬چرایککارگروهتشکیلنمی‌دهیدکهچهچیزیباعث‬ ‫شدهبیندوبلورهااینبیماریآنقدرشایعشود؟ویتامیندیبدنماکه‬ ‫بسیارپاییناست‪،‬چوندراتاق‌هاییکهماکارمیکنیم‪،‬عمدتاتاریک‬ ‫استو نورخورشیدنداریم‪.‬ازسویدیگربابتصندلی‌هارنجمی‌بریم‪.‬‬ ‫ازلحاظتکنیکیدرحرفهماصندلیبایدحالتباسنراداشتهباشدو‬ ‫صندلی‌هایواحددوبالژاینویژگیراندارد‪.‬برایهمینافتادگیروده‬ ‫بزرگپیدامی‌کنیمویکیازعواملسرطانهمینصندلی‌هایواحد‬ ‫دوبالژاست‪.‬خوبمناولسیگارینبودماصال‪،‬ولیوقتیوارددوبلور‬ ‫شدمتاکمردردودبودمومجبورشدمسیگاربکشم‪.‬اینمحیطچرا‬ ‫اینجوریبودکهمنسالمبهاینآفتگرفتارشدم‪.‬اینهاهمشسرندانم‬ ‫کاریکسانیاستکهمتخصصنیستندووارداینگونهامورمیشوند‬ ‫و در راس امور قرار می گیرند‪ .‬با رئیس واحد دوبالژ درباره فیلم و سریال‬ ‫صحبت کردموآقایطرازندهدرپاسخبهمنگفت‪“:‬منتاحاالفیلم‬ ‫ندیدم”‪.‬درواحدیکهدرآنفیلمدوبلهمیشودورئیساینبخشباید‬ ‫کاملاآشنابهسینماودوبالژآشناباشد‪،‬تاتشخیصبدهدکهچهکسی‬ ‫خوب است و چه کسی بد‪ ،‬در طول دوران زندگی‌اش فیلم ندیده است!‬ ‫گفتمنرابهصرفاینکهمدیرخوبیهستمبهاینجاآوردند‪.‬خبچی‬ ‫شد؟بهرئیسواحددوبالژگفتم‪،‬شمایکآدمبیسوادکهفقط‬ ‫کارگریبلداستواردخانه‌‌تانمیشود‪،‬نهایتلطفیکهبهاومیکنید‪،‬‬ ‫چیست؟یکچاییبهاومیدهید؟گفت‪:‬بله‪.‬گفتم‪:‬پولشرا‬ ‫می‌گیری؟گفت‪:‬نهآقا‪،‬گفتم‪:‬خیلیخب!مااینچاییراهمدر‬ ‫تلویزیونخودمانمیخریمومیخوریم‪،‬آنهمگویندهایکهباید‬ ‫همیشهرطوبتداخلدهانشوجودداشتهباشد‪.‬شماکهمی‌دانیددوبلورها‬ ‫حتینمی‌توانندروزهبگیرند‪.‬چوناوالًدهانشانبویبدیمی‌گیرد‪،‬چون‬ ‫همهمادوریکیدومیکروفنمی‌نشینیموناخواستهتبادلتنفسیداریم‪.‬‬ ‫اگرکسیدهانشبویبدیبدهد‪،‬مناصالنمیتوانمگویندگیکنمو‬ ‫همچنینبایداینرطوبتهموجودداشتهباشدواینچایبایددردواحد‬ ‫دوبالژباشد‪.‬ماازمجتهدینسوالکردیموگفتیمکارمابدینصورت‬ ‫استوبهماگفتندروزهبهشماواجبنیست‪.‬کاردوبلهجمعیاست‪،‬‬ ‫مثلاینکهبدنتانبویبدیبدهدوچندنفریبنشیننددریککار‬ ‫جمعی‪،‬درکنارهم؛طبیعیاستهمهاذیتمیشوند‪.‬ببینید!وقتیمافریاد‬ ‫میزنیم‪،‬ناخداگاهآبدهانمانمی‌پاشدبررویمیزیکهدرمقابلمان‬ ‫استوبارهامنگفتهبودمکهآیااینجا(واحددوبالژسیما)نظافت‌چی‬ ‫دارد؟بارهاگفته‌امزمانیکهکارتعطیلمیشود‪،‬مسئوالننظافترا‬ ‫مجبورکنیدتماماینمیزهارااستریزهوتمییزکنند‪ ،‬مادستمانرابرروی‬ ‫اینمیزهامیگذاریموبزاقدهانهمکارمانریختهمی‌شودوکلی‬ ‫میکروبدارد‪.‬ولیاصالبهنظافتمیزهایبسیارکثیفرسیدگی‬ ‫نمی‌شود‪.‬چرکسال‪ 1372‬هنوزبررویمیزهاست‪،‬رومیزی‌هادر‬ ‫اغلبمواردپارههستند‪،‬چندینبارسراینمیزها‪،‬لباس‌هایمانبهبرخی‬ ‫نقاطتیزگرفتوپارهشد‪.‬بهخاطرازدیادکارشبعید‪،‬خیلیاسترس‬ ‫داریم‪.‬کارمانکاملافکریاست‪،‬درحیندوبلهچندتاحسمانباهم‬ ‫کارمیکند‪.‬دردوبلهوبدوناینکهدستوپایمانراتکانبدهیم‪،‬‬ ‫مجبورهستیمفقطازفکاینحسراالقابکنیم‪ .‬پارسالبهآقای‬ ‫طرازندهرئیسواحددوبالژگفتمبیایید«این‌کاسترو»(دوبلهتکنفره)را‬ ‫راهبیندازید‪.‬االندرآذرماههستیمفیلم‌هارابیارید‪،‬تاشبعیدازدحام‬ ‫نشود‪،‬تلفاتمی‌دهیم‪.‬ماهرسالسراینجریانتلفاتمی‌دهیم‪،‬اصال‬ ‫گوشنکرد‪.‬گفتم‪:‬آقاجانبچه‌هایدوبالژشبعیدهرسالتاپای‬ ‫مرگمی‌روندومی‌آیند‪.‬بچه‌هایمااینجاهرشبعیددعوادارندوبر‬ ‫سریکچیزکوچک‪،‬عصبیمیشوند‪،‬دعواراهمیاندازند‪.‬‬ ‫«این‌کاسترو»دوبلهکنیدکههمدیگرالاقلرانبینیم‪ .‬یکیازفوایدشاین‬ ‫است‪،‬شماکهپولخوبیبهبچههانمی‌دهید‪،‬الاقلبچه‌ها«این‌کاسترو»‬ ‫یکساعتبیایندکارشانراانجامبدهندوبرونددنبالیکصنعتدیگر‬ ‫ویککاردیگریانجامبدهند‪.‬الاقلاینجوریبتواننددرآمدزاییکنند‪.‬‬ ‫ماهیانهکهپولیقابلاعتناییکهنمیدهید‪،‬پروژهایپولمیدهید‪،‬در‬ ‫فرآیندپروژهایهمکههرروزماکارنمی‌کنیم‪.‬دربرنامه‌هایمختلف‬ ‫دوبلورهارابرمی‌داریدومیبریدتلویزیونونمایشمانمی‌دهیدویک‬ ‫جاموکاپیهممی‌دهیدوملتفکرمی‌کنندوای!‪...‬چهخبراست‪.‬بارها‬ ‫بسیاریازمردمبهمنرسیدند‪،‬گفتندکهشماوضعتانتوپاست‪.‬ولی‬ ‫خبرندارندکهدردلمانچهخبراست‪ .‬همینامروزماشینمرابردم‬ ‫تعمیرگاهمکانیکگفت‪:‬آقااینماشینته؟منآبشدمورفتمتو‬ ‫زمین‪،‬چهچیزیبهایشانمی‌گفتم‪.‬سیسالهمهستصدایمارامی‬ ‫شنوندویکبرداشتینسبتبهمادارند‪،‬ولیوقتیاینجوریمارا‬ ‫می‌بینند‪،‬باورنمی‌کنند‪.‬‬ ‫شد‪،‬فیلمیاجتماعیباموضوعاسیدپاشیکهتوانستاینبازیگررابیشازگذشتهبه‬ ‫تماشاگرانمعرفیکند‪«.‬النتوری»کهدرمحافلاجتماعیهمبسیارموردتوجهقرار‬ ‫گرفت‪،‬دراکرانبهفروشقابلقبولونسبتاخوبششمیلیاردو‪ ۲۹۶‬میلیونتومانی‬ ‫دستپیداکرد‪.‬محمدزادهدراینسالیکفیلمدیگرراهمبهکارگردانیهومن‬ ‫سیدیرویپردهداشت‪«،‬خشموهیاهو»کهسروصدایکمترینسبتبهسایرفیلم‬ ‫هایشبهپاکردواکرانشهمبایکمیلیاردو‪ ۵۹۱‬میلیونتومانیبهپایانرسید‪.‬هر‬ ‫بازیگریدرکارنامه‌اشیکنقطهاوجیداردواینفیلمهاهیچکدامبرایمحمدزاده‬ ‫چنیننقشیرانداشتندتابهاوبازیدرنخستینساختهسینماییسعیدروستایی‪«،‬ابدو‬ ‫یکروز»پیشنهادشدونقشیمتفاوتوخاصرابازیکردکهحسابیسروصداکرد‬ ‫وبرایشجایزهسیمرغبلورینبهترینبازیگرنقشمکملمردرابههمراهداشت‪.‬این‬ ‫فیلمدراکرانهمتوانستروندموفقخودشرادنبالکردهوبهفروش‪۱۱‬میلیاردو‬ ‫‪۴۷۹‬میلیونیدستپیداکندودرفهرستپرفروش‌ترینفیلم‌هایسال‪ ۹۵‬قراربگیرد‪.‬‬ ‫پساز«ابدویکروز»بودکهدیگرحضورناممحمدزادهدرفهرستبازیگرانیک‬ ‫فیلمتضمین‌کنندهفروشآنبودومخاطبانراراهیسالن‌هایسینمامی‌کرد‪.‬این‬ ‫بازیگردرستیکسالبعدبا«بدونتاریخ‪،‬بدونامضا»بهکارگردانیوحیدجلیلوند‬ ‫رویپردهرفت‪.‬اینفیلمدرسی‌وپنجمینجشنوارهفیلمفجربراینخستینباربهنمایش‬ ‫درآمدوموردتوجهوتحسینمنتقدانواهالیسینماهمقرارگرفتتاجایی‌کهجایزه‬ ‫بهترینبازیگرنقشمکملمردرابرایدومینمرتبهنصیبمحمدزادهکرد‪.‬فیلمجلیلوند‬ ‫دراکرانهمروندنسبتاخوبیراطیکردودرنهایتچهارمیلیاردو‪۷۹۵‬میلیونتومان‬ ‫فروختاماموفقیتاینفیلمتنهابهجشنواره‌هایداخلیختمنشد‪،‬اینفیلمدربخش‬ ‫افق‌هایجشنوارهونیزتوانستجایزهبهترینبازیگرمردرابرایمحمدزادهبهارمغان‬ ‫آوردواینموفقیت‌هاعاملیشدتااینفیلمبهعنواننمایندهایرانبهآکادمیاسکار‬ ‫معرفیشودکهالبتهموفقیتیرادرپینداشت‪.‬اینبازیگربرندهسیمرغبلورین‪،‬درهمین‬ ‫سالدر«خفه‌گی»ساختهفریدونجیرانینقشمتفاوتیرا کهالبتهکوتاههمبودایفا‬ ‫کردواینفیلمهمباوجودآنکهفضاوسبکمتفاوتیداشتبهچهارمیلیاردتومان‬ ‫فروشدستیافت‪.‬اویکسالبعدباردیگردرنقشیمتفاوتمقابلدیدگانمخاطبان‬ ‫قرارگرفتکهحاصلهمکاریمجدداوباهومنسیدیبود؛فیلم«مغزهایکوچک‬ ‫زنگزده»‪.‬اینفیلمباتوجهبهفضایمتفاوتوالبتهجدیدیکهداشتوهمچنینبه‬ ‫واسطهحضورمحمدزادهدرنقشینوموردتوجهسینماگراندرجشنوارهسی‌وششم‬ ‫فجرهمقرارگرفتواینتوفیقدراکرانعمومیهمبا«مغزهایکوچکزنگزده»‬ ‫همراهشدواینفیلمبا‪۱۲‬میلیاردو‪۷۶۵‬میلیونتومانجزویکیازفیلم‌هایپرفروش‬ ‫سالهمقرارگرفت‪.‬‬ ‫دستمزدبازیگردرتئاتربستگیبه‬ ‫ارتباطنزدیکشباتهیهکنندهدارد!‬ ‫امید سهرابی نویسنده سینما و تلویزیون که سابقه‬ ‫کارگردانی در تئاتر را هم دارد درمورد مبنای دستمزد‬ ‫بازیگران در تئاتر گفت‪ :‬دستمزد بازیگران در تئاتر هیچ‬ ‫معیار مشخصی ندارد و همه چیز بر اساس توافق صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬البته اینکه ارتباط یک بازیگر با تهیه کننده‬ ‫و کارگردان به چه صورت است در انتخاب و میزان‬ ‫دستمزد او حتما موثر است‪.‬امید سهرابی‪ ،‬نویسنده سینما‬ ‫و تلویزیون‪ ،‬با اشاره به مبنای دستمزد بازیگران در تئاتر‬ ‫گفت‪ :‬دستمزدها در تئاتر به مجری طرح‪ ،‬کارگردان‪ ،‬تهیه‬ ‫کننده‪ ،‬شرایط تولید نمایش و‪ ...‬بستگی دارد‪ .‬با اینکه تئاتر‬ ‫خصوصی شده اما هیچ متر و معیار و قانون مدون و نوشته‬ ‫شده ای برای دستمزدها وجود ندارد و تمام قراردادها بر‬ ‫مبنای توافق و تراضی بسته می شوند‪ .‬در عین حال میزان‬ ‫نزدیکی کارگردان و تهیه کننده به بازیگر در انتخاب آن و‬ ‫میزان دستمزدش تاثیر بسزایی دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر تئاترهای پرهزینه و موزیکال مثل‬ ‫بینوایان را که سرمایه گذار‪ ،‬بازیگران چهره‪ ،‬سالن‌های‬ ‫متفاوت‪ ،‬تعداد تماشاگران متعدد و‪ ...‬دارند را کنار‬ ‫بگذاریم‪ ،‬دستمزد بازیگران باقی نمایش‌ها که در شرایط‬ ‫استاندار تولید می شوند اصال آنطور که مردم از بیرون می‬ ‫بینند نیست‪.‬سهرابی با اشاره به دستمزد نوید محمدزاده پس‬ ‫از چهره شدن در تئاتر بیان داشت‪ :‬اگر فکر کنیم بازیگری‬ ‫مثل نوید محمدزاده چهره سینمایی استحافظه تاریخی‌مان را‬ ‫از دست داد ه‌ایم‪ .‬چون نوید بازیگری است که با نمایش‌های‬ ‫کوچک تئاتر و با زحمت بسیاری خودش را باال کشیده‪،‬‬ ‫بنابراین نمی‌توانیم او را تئاتری محسوب نکنیم چراکه او‬ ‫یک بازیگر واقعی تئاتری است‪ .‬وقتی نمایش «مرد بالشی»‬ ‫نوید در یک روز سولد اوت می‌شود باید این حق را به‬ ‫او بدهیم که دستمزد باالیی بگیرد‪ .‬نمی‌توان شرایط و‬ ‫مناسبات تئاتر خصوصی را پذیرفت اما رفتاری شبیه به تئاتر‬ ‫غیرخصوصی داشت‪.‬کارگردان و نویسنده نمایش «خروس‬ ‫الری» افزود‪ :‬تئاتر االن مثل گذشته نیست که دولتی باشد‬ ‫و سوبسید بگیرد و برای کارگردان فرقی نکند چه سالن پُر‬ ‫شود چه نشود اجرا برود و پولش را از دولت بگیرد‪ .‬االن‬ ‫یک کارگردان باید خودش هرینه‌های نمایشش را تامین‬ ‫کند و از درآمد خود حتی پولی هم به سالن بدهد‪ .‬بنابراین‬ ‫حق دارد از بازیگران باسابقه و چهره استفاده کند تا حداقل‬ ‫ضرر نکند‪ .‬برنا‬ ‫کاسبیعد ‌هایخاص‬ ‫درعرصهسینما‬ ‫همین رو به نظرم در چنین شرایطی ساخت یک فیلم کودک‬ ‫علی ژکان تهیه‌کننده و کارگردان باسابقه سینما ضمن‬ ‫اشاره به مشکالت حاکم بر سینمای ایران به‌دلیل اولویت‬ ‫یافتن مسایل اقتصادی تاکید کرد در این شرایط ساخت یک‬ ‫فیلم کودک را دیوانگی می‌داند!علی ژکان کارگردان و‬ ‫تهیه‌کننده سینما درباره جدیدترین فعالیت‌های خود گفت‪:‬‬ ‫دیوانگی است! چرا که برای این سینما اعتباری قائل نیستند‬ ‫و ما هم دیوانگی می‌کنیم که می‌خواهیم یک فیلم کودک‬ ‫بسازیم‪.‬این تهیه‌کننده با بیان اینکه به محض دریافت مجوز‬ ‫ساخت «جعبه کوچک فلزی» اقدام به ساخت آن می‌کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬جعبه کوچک فلزی» اولین اثر محمد بصیری در‬ ‫مقام کارگردان است و واقعیت این است که او حدود ‪۱۰‬‬ ‫سال پیش از دانشجویان من بود و یک بار هم فیلمنامه ای‬ ‫را برای ساخت نزد من آورده بود که آن فیلمنامه ایراداتی‬ ‫داشت ضمن اینکه با توجه به اینکه صحنه‌هایی از آن به‬ ‫چندی است که برای فیلم سینمایی «جعبه کوچک فلزی» به‬ ‫صورت انیمیشن بود و تولیدش هزینه بر می‌شد‪ .‬از همین رو‬ ‫اما هنوز موفق به دریافت این مجوز نشده‌ایم‪.‬ژکان ادامه داد‪:‬‬ ‫«جعبه کوچک فلزی» پیش آمد‪.‬‬ ‫کارگردانی محمد بصیری درخواست پروانه ساخت داده‌ایم‬ ‫«جعبه کوچک فلزی» فیلمی در حوزه کودکان و نوجوانان و‬ ‫روایتگر داستان زندگی پسر نوجوانی است که دچار مشکلی‬ ‫می‌شود و می‌خواهد این مشکالت را حل کند و در این مسیر‬ ‫داستا ن‌های فیلم شکل می‌گیرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مشکالت سینمای کودک گفت‪ :‬این‬ ‫روزها کسی حاضر نیست روی این سینما سرمایه‌گذاری‬ ‫کند‪ .‬سرمایه‌گذاران بخش خصوصی مطلقا وارد این حوزه‬ ‫نمی‌شوند و سیستم دولتی هم به جز برگزاری جشنواره‌ها و‬ ‫صحبت‌های تشویقی کاری نمی‌کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫پیش از این یک سری از سینماها برای اکران آثار کودک در‬ ‫نظر گرفته می‌شد اما حاال این امکان هم دیگر وجود ندارد‬ ‫و در مقابل سینماداران هم فکر می‌کنند رییس تمام سینما‬ ‫شده‌اند چراکه به راحتی از اکران یک فیلم سر باز می‌زنند‪.‬‬ ‫ژکان عنوان کرد‪ :‬در حال حاضر شرایطی پیش آمده که‬ ‫سینما تبدیل به کاسبی شده و عده‌ای می‌خواهند خیلی سریع‬ ‫در آن به پول برسند و تنها به این موضوع فکر می‌کنند‪ .‬از‬ ‫تصمیم گرفتیم آن را نسازیم تا اینکه فرصت همکاری در‬
‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫گزارش‬ ‫رییس اتاق بازرگانی تهران گفت‪ :‬اگر قرار باشد که تورم های باالی‪ ۳۰‬درصد در سال داشته باشیم‪ ،‬هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یک‌بار‪ ،‬این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصالح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد‪.‬مسعود خوانساری در نشست هیات‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به طرح مسایلی در خصوص مالیات‪ ،‬حذف‪ ۴‬صفر از پول ملی‪ ،‬تورم و تحریم ظریف پرداخت‪.‬بخش‌هایی از اظهارات وی را در ادامه می‌خوانید‪:‬براساس ماده‪ ۱۹۱‬قانون مالیات‌ها‪ ،‬تشخیص بخشودگی مالیاتی برعهده ممیزان مالیاتی است که سال گذشته در خصوص آن‪،‬‬ ‫شکایات زیادی داشتیم‪ .‬با پیگیری معاون اول رییس‌جمهور‪ ،‬سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای صادر کرد که برمبنای آن‪ ،‬صددرصد بخشودگی برای افرادی که تا تاریخ مشخصی مالیات خود را پرداخت کرد‌هاند‪ ،‬در نظر گرفته شده است‪.‬حذف‪ ۴‬صفر از پول ملی که از سوی دولت وارد فاز جدیدی شده‬ ‫است‪ ،‬می‌تواند نتایج مثبتی را به همراه داشته باشد‪ ،‬چراکه در حال حاضر ریال در معامالت و گفتگوهای اقتصادی‪ ،‬مطرح نیست و محاسبات را نیز مشکل کرده است و صفرهای زیادی‪ ،‬بسیاری از پروسه حسابداری را نیز با معضل مواجه شده است‪.‬اگر قرار باشد که تورم های باالی‪ ۳۰‬درصد در سال داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬هر سه سال یک صفر به پول ملی اضافه می‌شود و باز باید هر چند سال یک‌بار‪ ،‬این صفرها حذف شود؛ پس باید همزمان اصالح ساختار اقتصادی نیز صورت گیرد‪.‬تحریم محمدجواد ظریف مورد اعتراض بخش خصوصی است؛ چراکه وی توانسته افکار عمومی را برعلیه آمریکا و به نفع ایران تغییر‬ ‫دهد و این امر باعث شده است که تحمل آمریکا در مورد وی کم شود؛ این در حالی است که مصاحبه‌های وی توانسته بر علیه گروه منجر به عصبانیت آمریکا شود‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬بخش خصوصی قدردان زحمات این فرد بزرگ خواهد بود‪.‬استمرار پرداخت دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی از سوی دولت مورد مخالفت‬ ‫بخش خصوصی است‪ ،‬چراکه ارز دولتی بستر فساد و رانت را ایجاد کرده و بی‌عدالتی ایجاد شده است که ادامه آن‪ ،‬منجر به این شده که قیمت‌هایی باالتر از نرخ‌های واقعی در خریدها داده شده و خروج سرمایه را سبب شده است‪.‬‬ ‫رتبه نخست ایران در بدترین میزان‬ ‫مصرف انرژی‬ ‫درحالیکهتمرکزکشورهایپیشرفتهرویکاهششدتمصرفانرژی‬ ‫است‪،‬اینشاخصدرایرانروندیروبهرشدبهخودگرفتهودربیندیگرکشورها‬ ‫ازنظرکاهششدتمصرفانرژیدرانتهایلیستقراردارد‪.‬ایرانبیشاز‪ ۲.۵‬برابر‬ ‫میانگینمصرفجهانیانرژیمصرفمی‌کند‪.‬شاخصشدتمصرفانرژیایران‬ ‫‪ ۰.۶۳‬درصداستوبعدازایران‪،‬روسیهوعربستانسعودیبهترتیبباشاخص‬ ‫شدت انرژی‪ ۰.۵۳‬و‪ ۰.۵۱‬درصد باالترین مقدار شاخص شدت انرژی را به خود‬ ‫اختصاصداد‌هاند‪.‬طبقآمار‪،‬مجموعمیزانمصرفوتلفات‪،‬ازعرضهسبقتگرفته‬ ‫واینموضوعمی‌توانددرآیندهایرانرابهواردکنندهانرژیتبدیلکند‪.‬پیش‌بینی‌ها‬ ‫نشانمی‌دهدتاسال‪ ۲۰۴۰‬مصرفانرژیدرجهان‪ ۴۸‬درصدنسبتبهمیزان‬ ‫مصرف انرژی در سال‪ ۲۰۱۲‬افزایش خواهد یافت و کماکان آسیا در سال‪۲۰۴۰‬‬ ‫بیشترینمصرف‌کنندهانرژیاست‪.‬دراینمیانبیشاز‪ ۵۰‬درصدازانرژیجهان‬ ‫دربخشصنعتاستفادهخواهدشد‪.‬طبقآخرینآمار‪،‬ایراننهمینمصرف‌کننده‬ ‫انرژیدردنیاشناختهشدهواینمصرفانرژیمعادل‪ ۳.۴‬میلیونبشکهنفتخام‬ ‫است‪.‬مطالعاتنشانمی‌دهدکهمصرفانرژیدردنیادرطیاینسال‌هادوبرابر‬ ‫شدهاست‪.‬درحالحاضرایران‪،‬بزرگ‌تریندارندهذخایرهیدروکروبوریدنیا‬ ‫گزارش‬ ‫باتورمباالی‪30‬درصدبایدهرچندسالیک‌بارصفرپولرابرداریم‬ ‫(مجموعذخایرنفتوگاز)بهحسابمی‌آید‪.‬مطابقآماررسمیوتأییدشده‬ ‫مراجعمعتبربی ‌نالمللی‪،‬ایرانحدود‪ ۱۵۸‬میلیاردبشکهنفت(‪ ۹.۳‬درصدازکلمنابع‬ ‫نفتیدنیا)وحدود‪ ۳۳‬هزارمیلیاردمترمکعبگاز(‪ ۱۸‬درصددنیا)دراختیاردارد‪.‬به‬ ‫طورکلی‪ ۲.۴،‬درصدانرژیکلدنیادرایرانتولیدمی‌شودکهدربینکشورهای‬ ‫دنیاردهنهمازحیثتولیدانرژیراداراست‪.‬اینتولیدانرژیمعادل‪ ۳.۶‬میلیون‬ ‫بشکهنفتخاماست‪.‬همچنین‪ ۱.۸‬درصدانرژیکلدنیادرایرانمصرفمی‌شود‬ ‫کهاینمیزانمصرفسببشدهکهایراندربینکشورهایدنیایجایگاهنهماز‬ ‫نظرمصرفانرژیراداشتهباشد‪.‬دراینراستا‪،‬مدیرکلمدیریتمصرفوامور‬ ‫مشترکانتوانیرباتاکیدبراینکهجایگاهایراندرحوزهشدتمصرفانرژیمناسب‬ ‫نیستبهبررسیعواملاینموضوعپرداختوراهکارهاییرانیزارائهکرد‪.‬هادی‬ ‫مدققباتاکیدبراینکهشدتمصرفانرژیمهم‌ترینشاخصیاستکهبراساس‬ ‫آنجایگاهکشورهادربحثبهرهوریانرژیمشخصمی‌شود‪،‬اظهارکرد‪:‬منظور‬ ‫ازشدتانرژیمقدارمصرفانرژیبهتولیدناخالصداخلیاست‪.‬اینشاخص‬ ‫بیانگرایناستکهبهازایتولیدبهمقدارمعینیازکاالوخدماتکهبرحسب‬ ‫واحدپولمشخصمی‌شودچهمقدارانرژیمصرفمی‌شود‪.‬برایمثالدرازای‬ ‫تولیدیکتنسیمانچهمقداربرقوگازمصرفمی‌شود‪.‬اینموضوعیکیاز‬ ‫شاخص‌هاینشاندهندهبهره‌وریانرژیدریککشورویکیازشاخص‌های‬ ‫توسعه‌یافتگیانرژیاست‪.‬ویبابیاناینکهجایگاهایراندرحوزهشدتمصرف‬ ‫انرژیمناسبنیست‪،‬گفت‪:‬ایرانیاهمیشهدرانتهایلیستقرارداردیادریکی‬ ‫ماندهبهآخردرحالیکهشدتمصرفانرژیدرکلدنیامخصوصادرکشورهای‬ ‫اروپاییروبهبهبوداست‪.‬کشورهاییکهبحثانرژیوبهره‌وریانرژیبرایشان‬ ‫اهمیتداردومنابعفسیلیندارندرویبحثبهرهوریکارمی‌کنند‪.‬مدیرکل‬ ‫مدیریتمصرفوامورمشترکانتوانیربااشارهبهوضعیتتجهیزاتخانگی‪،‬عنوان‬ ‫کرد‪:‬رتبهانرژیتجهیزاتخانگیدرطولچندسالگذشتهروبهبهبودبودهاست‪.‬‬ ‫برای مثال رتب ‌ه انرژی یخچال‌هادرچند سال گذشتهدر بازار‪ F‬یا‪ G‬بوده امادرحال‬ ‫حاضر‪ A‬یا‪A‬پالساست‪.‬متاسفانهاینرونددرکشورمنفیوشدتمصرفانرژی‬ ‫در ایران رو به افزایش است‪ .‬درواقع به اندازه‌ای که مصرف انرژی زیاد می‌شود‬ ‫تولیدناخالصداخلیزیادنمی‌شود‪.‬مدققدرموردعواملباالبودنشدتمصرف‬ ‫انرژیدرایرانتوضیحداد‪:‬مهم‌ترینعاملقیمتپایینانرژیاستکهسبب‬ ‫می‌شودبهصورتناخودآگاهصنایعانرژی‌برباراندمانپاییندرکشورزیاد‌شوند‪.‬از‬ ‫سویدیگربحثپرداختیارانه‌هایانرژینیزدرایناتفاقتاثیرگذاراست‪.‬دراین‬ ‫حوزهبهدلیلنبودزیرساختهدفمندسازییارانه‌هایانرژیمحققنشدویارانه‌های‬ ‫انرژیبهصورتعادالنهدربخش‌هایمختلفبرایبهره‌وریانرژیهزینهنشد‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهوضعیتساختمانسازیدرکشورگفت‪:‬تقریبابیشاز‪ ۵۰‬درصد‬ ‫انرژیکشوردربخشساختمانچهدربخشخانگی‪،‬چهدربخشاداری‪،‬چه‬ ‫دربخشتجاریوچهدربخشصنعتمصرفمی‌شود‪.‬مقرراتمبحث‪ ۱۹‬که‬ ‫ابتدایی‌ترینبحثبهره‌وریانرژیدربخشساختماناستبیشاز‪ ۱۵‬سالاست‬ ‫کهابالغشدهاماهنوزبهصورتکاملاجرایینشدهاستودغدغهاصلیوزارت‬ ‫راهوشهرسازیمبحث‪ ۱۹‬نیست‪.‬درواقعپارامترهایاقتصادیتااندازه‌ایدربخش‬ ‫مسکنتاثیرگذاراستکهحوزهبهره‌وریانرژیدرآنگممی‌شود‪.‬مدیرکل‬ ‫مدیریتمصرفوامورمشترکانتوانیرادامهداد‪:‬درحوزهتجهیزاتخانگی‬ ‫اقداماتخوبیانجامشدهوتکنولوژیمارابهره‌ورکردهاست‪.‬لوازممصرفیمانند‬ ‫یخچال‪،‬کولر‪،‬ماشینلباسشوییو‪...‬بهره‌ورترشدهوراندمانافزایشمی‌یابد‪.‬بااین‬ ‫حالدرهمینبخشبهدلیلقیمتاولیهتجهیزاتنسبتبههزینهطولعمروهزینه‬ ‫انرژیکهدرطولیکسالمصرفمی‌شودانگیزهکافیبرایمصرفکنندهایجاد‬ ‫نمی‌کندکهتجهیزباراندمانباالراانتخابکند‪.‬درحالیکهبایدبهدلیلکیفیت‬ ‫رتبهباالترانتخاب‌شوداماقدرتخریدمردمدراینانتخابتاثیرگذاراست‪.‬برای‬ ‫مثالکولرهایگازیباراندمانکمتربهخاطرقیمتپایینتربیشترخریداردارد‪.‬‬ ‫قیمتپایینانرژیدراینجاهممصرفکنندهراسوقمی‌دهدبهسمتاینکهتجهیز‬ ‫باراندمانپایینتررابخرد‪.‬مدققدرادامهبابیاناینکهتلفاتدرشبکه‌هایتوزیعو‬ ‫انتقالیکیازدالیلپایینبودنبهره‌وریانرژیدرکشوراست‪،‬اظهارکرد‪:‬پایین‬ ‫بودنراندماننیروگاه‌هایبرقنیزیکیازدالیلباالبودنشدتمصرفانرژی‬ ‫درایراناست‪.‬درحالیکهاگریارانهانرژیهدفمندتوزیعشوددرهمینشرایط‬ ‫همامکانافزایشبهره‌وریانرژیوجوددارد‪.‬ویباتاکیدبراینکهبرایافزایش‬ ‫بهره‌وریانرژیقوانینخوبیتصویبشدهاست‪،‬عنوانکرد‪:‬براساسماده‪۱۲‬‬ ‫قانونرفعموانعتولیداگربخشغیردولتیپروژه‌ایراانجامدهدکهباعثشود‬ ‫ذخیرهانرژیانجامشودمیزانذخیرهانرژیرامی‌تواندبهسرمایه‌گذاریکهپروژهرا‬ ‫انجامدادهاستبادرنظرگرفتنقیمتواقعیانرژیپداختکندمدیرکلمدیریت‬ ‫مصرفوامورمشترکانتوانیرادامهداد‪:‬درواقعظرفیتخوبیبرایاستفادهازاین‬ ‫ماده قانونی وجود دارد اما در اجرا هنوز جا برای کار زیاد است‪.‬‬ ‫کارگرانفقط‪311‬هزارتومانبرایمسکن‬ ‫آموزشوبهداشتدراختیاردارند‬ ‫کارگران حداقل‌بگیر که یک فرزند دارند‪ ،‬پس از تامین‬ ‫ضروریات بسیار حداقلیِ خوراکی و آشامیدنی خانواده‌ی خود‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۳۱۱‬هزار تومان برای تامین سایر مایحتاج ضروری خانوار از قبیل‬ ‫مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل‪ ،‬آموزش و بهداشت‪ ،‬در اختیار دارند؛ حال سوال‬ ‫اساسی اینجاست که با ‪ ۳۱۱‬هزار تومان چگونه می‌شود هم سرپناهِ‬ ‫مناسب تامین کرد‪ ،‬هم هزینه آموزش فرزند را پرداخت و هم از پس‬ ‫هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی دارو و درمان برآمد؟!این روزها تامین‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬مهم‌ترین دغدغه دهک‌های کم‌درآمد و حداقل بگیرا ِن‬ ‫کارگری‌ست؛ کار به جایی رسیده که کارگران اگر بتوانند «مایحتاج»‬ ‫سفره‌ی خانوار را تامین کنند‪ ،‬باید به خود یک کارت هزار آفرینِ‬ ‫بزرگ بدهند‪ .‬تامین «حداقل خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» در شرایطی‬ ‫یک «هدف معیشتی» است که دیگر مایحتاج ضروری زندگی مانند‬ ‫مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل و در مرحله بعد آموزش و بهداشت‪ ،‬با حداقل‬ ‫دستمزد کارگران‪ ،‬به هیچ وجه قابل تامین نیست‪.‬اما حداقل دستمزد‬ ‫کارگری‪ ،‬چه میزان از سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار را‬ ‫پوشش می‌دهد و نسبت دستمزد به سبد خوراکی‌ها در ماه‌های گذشته‪،‬‬ ‫چه تغییری کرده است؟ بهتر است ابتدا نگاهی به تغییرات تورمی‬ ‫مواد غذایی در ماه‌های اخیر بیندازیم‪.‬گزارش اخیر مرکز آمار ایران‪،‬‬ ‫تغییرات تورمی مواد غذایی را در تیرماه‪ ،‬هم در مقایسه با ماه قبل و‬ ‫هم به صورت نقطه به نقطه نشان می‌دهد؛ این گزارش حاکی از آن‬ ‫است که در تیرماه‪ ،‬نرخ گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها‪ ،‬نسبت به‬ ‫خردادماهِ سال جاری ‪ ۱.۳‬درصد و نسبت به تیر ماه سال قبل رشد‬ ‫‪ ۷۱.۹‬درصدی یافته است‪.‬رشد نرخ کاالها نسبت به خرداد ماه برای‬ ‫نان و غالت ‪ ۱.۶‬درصد‪ ،‬گوشت قرمز و سفید و فرآورده‌های آنها‬ ‫‪ ۱.۸‬درصد‪ ،‬گوشت قرمز و گوشت ماکیان ‪ ۱.۶‬درصد‪ ،‬ماهی‌ها و‬ ‫صدف داران ‪ ۳.۴‬درصدی‪ ،‬شیر‪ ،‬پنیر و تخم مرغ ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬روغن‌ها‬ ‫و چربی‌ها ‪ ۲.۲‬درصد‪ ،‬چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪ ،‬نوشابه و آب میوه ‪ ۵.۵‬و‬ ‫محصوالت طبقه‌بندی نشده در جای دیگر ‪ ۲.۵‬درصد بود‪ .‬همچنین‬ ‫نرخ میوه و خشکبار ‪ ۱.۱‬درصد‪ ،‬شکر‪ ،‬مربا‪ ،‬عسل‪ ،‬شکالت و شیرینی‬ ‫‪ ۴.۵‬درصد و سبزیجات ‪ ۲.۵‬درصد با کاهش مواجه شده است‪.‬البته نرخ‬ ‫کاالهای این گروه نسبت به تیر ماه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)‬ ‫با رشد چشمگیری مواجه بوده است؛ به گونه‌ای که به ترتیب برای‬ ‫خوراکی‌ها ‪ ۵۹.۷‬درصد‪ ،‬نان و غالت ‪ ۲۸.۹‬درصد‪ ،‬گوشت قرمز و‬ ‫سفید و فرآورده‌های آنها ‪ ۷۷‬درصد‪ ،‬گوشت قرمز و گوشت ماکیان‬ ‫‪ ۷۶.۴‬درصد‪ ،‬ماهی‌ها و صدف داران ‪ ۸۱.۳‬درصد‪ ،‬شیر‪ ،‬پنیر و تخم‬ ‫مرغ ‪ ۴۵.۲‬درصد‪ ،‬روغن‌ها و چربی‌ها ‪ ۴۵.۶‬درصد‪ ،‬میوه و خشکبار‬ ‫‪ ۸۲.۵‬درصد‪ ،‬سبزیجات ‪ ۷۵.۷‬درصد‪ ،‬شکر‪ ،‬مربا‪ ،‬عسل‪ ،‬شکالت و‬ ‫شیرینی ‪ ۴۸.۹‬درصد‪ ،‬چای‪ ،‬قهوه‪ ،‬کاکائو‪ ،‬نوشابه و آب میوه ‪۵۸.۱‬‬ ‫درصد و محصوالت طبقه بندی نشده در جای دیگر ‪ ۹۷‬درصد رشد‬ ‫را شاهد بودیم‪.‬نتایج تکمیلی همین گزارش نشان می‌دهد که محدوده‬ ‫تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها‪ ،‬آشامیدنی‌ها‬ ‫و دخانیات» بین ‪ ۵۶.۶‬درصد برای دهک اول تا ‪ ۶۲.۸‬درصد برای‬ ‫دهک دهم است‪ .‬نرخ تورم کل کشور در تیر ماه ‪ ١٣٩٨‬برابر ‪٤٠,٤‬‬ ‫درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ‪ ٤٠.١‬درصد‬ ‫برای دهک اول تا ‪ ٤٣.١‬درصد برای دهک دهم نوسان دارد‪ .‬محدوده‬ ‫تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها‪ ،‬آشامیدنی‌ها و‬ ‫دخانیات» بین ‪ ٥٦.٦‬درصد برای دهک اول تا ‪ ٦٢.٨‬درصد برای دهک‬ ‫دهم است‪.‬در واقع دهک دهم درآمدی (کم‌درآمدترین) در دوازده‬ ‫ماه گذشته با تورم ‪ ۶۲.۸‬درصدی در سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها‬ ‫مواجه بوده‌اند‪.‬از سوی دیگر‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬در‬ ‫مرداد ماه‪ ،‬گزارش آماری منتشر کرده است و در آن مدعی شده که‬ ‫در اردیبهشت سال جاری‪ ،‬کاالهای اساسی خانوار رکورد قیمت را‬ ‫شکسته‌اند‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در اردیبهشت ماه امسال قیمت پیاز‬ ‫بیش از ‪ ۵۱۵.۱‬درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته‬ ‫است‪.‬براساس همین گزارش‪ ،‬رشد قیمتی باقی کاالها نیز در اردیبهشت‬ ‫ماه زیاد و رکوردشکن بوده است‪ .‬همه کاالهای اساسی خوراکی‪،‬‬ ‫بالاستثنا بیش از ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند‪:‬قیمت‬ ‫خرما مضافتی افزایش ‪ ۱۷۰‬درصد‪ ،‬سیب زرد افزایش ‪ ۱۴۰.۸‬درصد‪،‬‬ ‫سیب قرمز افزایش ‪ ۱۵۵.۱‬درصد‪ ،‬گوشت گوساله ‪ ۱۲۳.۳‬درصد‪،‬‬ ‫سیب زمینی افزایش ‪ ۲۰۱.۳‬درصد و گوشت گوسفندی ‪ ۱۱۶.۹‬درصد‪.‬‬ ‫با این حساب‪ ،‬کارگران باید در تیرماه ‪ ۷۱.۹ ،۹۸‬درصد بیشتر از تیرماه‬ ‫سال قبل‪ ،‬برای تامین خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های ضروری خانوار پول‬ ‫بپردازند؛ احسان سلطانی (کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی)نیز‬ ‫بر این باور است که در سال جاری‪ ،‬رکورد تورم قیمت مواد غذایی‬ ‫شکسته شده است‪.‬او در نمودار زیر‪ ،‬روند نرخ تورم ساالنه مواد غذایی‬ ‫در چهار دهه اخیر را نشان داده است‪:‬سلطانی معتقد است؛ دو عامل‬ ‫کلیدی موجب شده تا غذا رکورد تاریخی نرخ تورم تاریخی ‪۷۰‬‬ ‫درصد را در سال ‪ ۱۳۹۸‬بشکند‪«:‬اول‪ -‬تعدیل نرخ تورم ساالنه مواد‬ ‫غذایی با اختصاص نرخ ترجیحی در سال ‪ ۱۳۹۷‬به میزان ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫که از تورم سال اول شوک‌های ارزی پیشین (سال ‪ ۴۳‌۱۳۷۳:‬درصد‬ ‫و سال ‪ ۴۵ :۱۳۹۱‬درصد) کمتر بوده است و بدون تردید‪ ،‬به سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬منتقل شده است و دوم‪ -‬حذف ارز ترجیحی برای نهاده‌های‬ ‫دامی و کشاورزی و مواد غذایی اساسی مانند شکر و روغن در‬ ‫سال ‪».۱۳۹۸‬این کارشناس اقتصادی بر این باور است که افزایش ‪۷۰‬‬ ‫درصدی قیمت مواد غذایی و از سوی دیگر افزایش میانگین حداکثر‬ ‫‪ ۳۰‬درصدی درآمد خانوارها‪ ،‬منجر به بحران تغذیه و معیشت در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬خواهد شد‪.‬او ادامه می‌دهد‪ :‬دولت با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی‬ ‫نئولیبرال‪ ،‬افزایش قیمت غذا را به جای مالیات‌ستانی و واقعی‌سازی‬ ‫قیمت نهاده‌های صنایع رانتی‪ ،‬در دستور کار قرار داده است‪.‬حال در‬ ‫این شرایط که تورم مواد غذایی خانوار رکورد شکسته است‪ ،‬باید دید‬ ‫رابطه میان دستمزد و سبد خوراکی‌های کارگرانی که باید ‪ ۷۱.۹‬درصد‬ ‫بیشتر از تیرماه سال قبل‪ ،‬بابت مواد غذایی پول بپردازند‪ ،‬چگونه است‪.‬‬ ‫حداقل دستمزد کارگری که یک فرزند دارد‪ ،‬با احتساب همه مزایای‬ ‫مزدی‪ ،‬با توجه به میزان سابقه کار‪ ،‬چیزی حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان است؛ حال اگر متوسط آن یعنی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان را مبنا بگیریم‪ ،‬درمی‌یابیم که این مبلغ فقط حدو ِد‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان بیشتر از سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌هاست‪.‬محاسبات‬ ‫فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسالمی‬ ‫کار) نشان می‌دهد که سبد حداقلی خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های یک‬ ‫خانوار متوسط ‪ ۳.۳‬نفره در تیرماه ‪ ،۹۸‬برابر با ‪ ۱۹,۸۸۳,۲۵۹‬ریال است‪.‬‬ ‫با این حساب‪ ،‬تفاوت دستمزد ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی با این سبد‬ ‫حداقلی که البته کمینه قیمت‌ها در آن در نظر گرفته شده و بسیار‬ ‫حداقلی محاسبه شده‪ ،‬فقط ‪ ۳۱۱‬هزار تومان است‪.‬بنابراین‪ ،‬کارگران‬ ‫حداقل‌بگیر که یک فرزند دارند‪ ،‬پس از تامین ضروریات بسیار‬ ‫حداقلیِ خوراکی و آشامیدنی خانواده‌ی خود‪ ،‬فقط ‪ ۳۱۱‬هزار تومان‬ ‫برای تامین سایر مایحتاج ضروری خانوار از قبیل مسکن‪ ،‬حمل‌ونقل‪،‬‬ ‫آموزش و بهداشت‪ ،‬در اختیار دارند؛ حال سوال اساسی اینجاست که با‬ ‫‪ ۳۱۱‬هزار تومان چگونه می‌شود هم سرپناهِ مناسب تامین کرد‪ ،‬هم هزینه‬ ‫آموزش فرزند را پرداخت و هم از پس هزینه‌های سر به فلک کشیده‌ی‬ ‫دارو و درمان برآمد؟!‬
‫حالنامساعداینروزهای“خاک”درمازندران‬ ‫آلودگیخاکاینروزهاموضوعینیستکهبتوانبهآسانیازآنگذشت‪،‬زمانیکهزباله‌هابهصورتغیراصولیدریکمحیطدپومی‌شودواقدامخاصیبرایرفعاینمعضلکابوس‌وارنشده‪،‬شیرآبههاواردآبهایزیرزمینیمی‌شوندودرنهایتخاکوآب‪،‬هردوراآلوده‬ ‫می‌کنند‪،‬بایدبهموضوعسومینیزفکرکرد‪”،‬امنیتمادهغذایی”‪.‬گاهیاوقاتبرخی‌هابایککابوس‪،‬بهخودآمد‌هاندومسیرزندگی‌شانراتغییرداد‌هاندوپسازتعبیرآن‪،‬بهسراغراهیبرایرفعآنگشت ‌هاندوگاهیاوقاتنیز‪،‬برخی‌هاآنقدرکابوسمی‌بینندکهازسرتکرارآن‪،‬دیگربه‬ ‫یروزانه‌شانبدلشدهاست‪.‬اینداستان‪،‬حکایتاینروزهایداستانزیست‌محیطیمازندرانوعنصرارزشمندیبهنام“خاک”است‪.‬تایادمانمی‌آیدیکروزبحثازجنگبرسرحفظخاکبودواینروزها‪،‬خود‪،‬خواستهیاناخواسته‪،‬درمسیریحرکت‬ ‫یکموضوععادیزندگ ‌‬ ‫می‌کنیمکهازدالیلنابودیکابوس‌وارآنهستیم‪.‬درمازندران‪،‬خاکارزش“طال”رادارد‪“،‬خاک‪،‬زمینوکشاورز”سهعنصرجدایی‌ناپذیرازیکدیگردرایناستانهستندکهسال‌هایسالدرکناریکدیگرباهمانسگرفتهاندوبهعناصرالزموملزومهمبدلشدهانداماخاکمازندران‪،‬‬ ‫اینروزهاحالوروزخوبیندارد‪.‬رهاسازیمنابعیهمچونپسابهاوفاضالبهایشهریوصنعتیقبلازتصفیهدراراضی‪،‬وجودکوه‌هایزبالهدرشهرهایمختلفکهبهصورتکاملاغیراصولیدفنمی‌شوندونفوذشیرآبه‌هایسمیوخطرناک‪،‬همهوهمهدرنهایتبهیکنتیجه‬ ‫مشخصمنتجمی‌شود‪“،‬ویرانیخاک”‪.‬آلودگیخاکاینروزهاموضوعینیستکهبتوانبهآسانیازآنگذشت‪،‬زمانیکهزباله‌هابهصورتغیراصولیدریکمحیطدپومی‌شودواقدامخاصیبرایرفعاینمعضلکابوس‌وارنشده‪،‬شیرآبههاواردآبهایزیرزمینیمی‌شوندو‬ ‫درنهایتخاکوآب‪،‬هردوراآلودهمی‌کنند‪،‬بایدبهموضوعسومینیزفکرکرد‪”،‬امنیتمادهغذایی‪.‬نکتهجالبتوجه‪،‬بانابودیخاک‪،‬زمانمطلوببرایتولیدآندرشرایطمناسبدرمازندرانبین‪ 30‬تا‪ 40‬سالاستوبااینتفاسیراهمیتخاکبرایمردمایناستانکهکشاورزی‬ ‫مهم‌ترینرکنزندگی‌شاناستبیشترمیشود‪.‬بحثقابلتوجهدیگریکهبهنظرمی‌رسدازسویمسئوالن‪،‬خواستهیاناخواستهبهفراموشیسپردهشدهاست‪،‬موضوعآلودگیبرخیاراضیکشاورزیاستکهدقیقادرکنارسایتدپویزبالهقراردارند‪.‬‬ ‫نبایدمشکالتکارگرانرا‬ ‫بابازنشستهکردنآنهاحلکنیم‬ ‫درنشستمسووالناستانیفارس‬ ‫مشکالتکارخانهروغننباتیمرورو‬ ‫راهکارهایبازگشتکارگرانبهمحلکار‬ ‫خود بررسی شد‪.‬حدود‪ ۴‬الی‪ ۵‬سال است که‬ ‫کارخانهروغننباتیروندروبهافولیرادرپیش‬ ‫گرفتهاست‪.‬البتهازفروردینسالگذشتهکه‬ ‫مدیرعاملشرکتتغییرکرد‪،‬روندکاروتولید‬ ‫شرکتمی‌رفتکهبهترشودودرحقیقت‪،‬تا‬ ‫مهر و آبان به خوبی پیش رفت؛ اما از آن زمان‬ ‫بدینسو‪،‬تولیدبسیارکاهشیافت‪.‬آنطورکه‬ ‫یکیازکارگراناینمجموعهمی‌گویدظرفیت‬ ‫تولیدکارخانهدرهرماهتا‪ ۳۰۰۰‬تنهممی‌تواند‬ ‫برسد‪ ،‬اما در حال حاضر بین‪ 1500‬الی‪1600‬تن‬ ‫تولیددارد‪.‬مدیرکلسازمانصمتاستانفارس‬ ‫درجلسه‌ایبهمناسبتبازدیدمسووالنشیراز‬ ‫ازکارخانهروغننباتی‪،‬بابیاناینکهکارخانه‬ ‫روغننباتیشیرازبیشاز‪ 65‬سالقدمتدارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از‪ 200‬نفر در این‬ ‫کارخانهمشغولبهکارهستند‪.‬حمیدرضاایزدی‬ ‫بااشارهبهاینکهدرجهتانتقالاینمجموعه‪،‬‬ ‫مسئوالنبیشاز‪ 8‬هکتارزمینرادرمنطقهویژه‬ ‫اقتصادیخریداریکرد‌هاند‪،‬ادامهداد‪:‬احداثو‬ ‫را‌هاندازیاینمجموعهدرمکانمذکورنیازمند‬ ‫یکسرمایه‌گذاریزیاداست‪.‬مدیرکلسازمان‬ ‫صمتفارسبابیاناینکهکارخانهروغننباتی‬ ‫شیرازبامشکالتعدیده‌ایمواجهاست‪،‬ادامه‬ ‫داد‪:‬باتوجهبهاینکهمشکالتمالیاتیودارایی‪،‬‬ ‫بانک‌هاو‪.....‬ازعمده‌ترینمصایباینمجموعه‬ ‫بود‪،‬بنابراینطیجلساتیکهدرکارگروهرفع‬ ‫موانعتولیدبرگزارکردیم‪،‬توانستیماینموضوع‬ ‫راحلکنیم‪.‬سیدعباسمیرسلیمی(مدیرعامل‬ ‫کارخانهروغننباتینرگسشیراز)کهدر‬ ‫جلسهحضورداشتنیزبابیاناینکهیکسری‬ ‫مشکالتیکهکارخانهروغننباتیازآنرنج‬ ‫می‌بردازگذشتگانومدیرانسابقبهمابهارث‬ ‫رسیدهاست‪،‬ادامهداد‪:‬درتالشیمتابتوانیم‬ ‫اینمشکالتراحلوفصلکنیم‪.‬ویافزود‪:‬‬ ‫طیتعامالتیکهبابانکمهراقتصادوانصار‬ ‫انجامدادیم‪،‬توانستیمبخشعمدهبدهیکه‬ ‫بهبانکمهراقتصادراداشتیم‪،‬پرداختکنیم‬ ‫امامتاسفانهنتوانستیمبدهیکهازبانکانصار‬ ‫برایماماندگارشدهراتسویهکنیمواینمهم‬ ‫درحالحاضربالتکلیفوحلنشدهاست‪.‬‬ ‫مدیرعاملکارخانهروغننباتیشیرازبااشارهبه‬ ‫اینکهمعوقاتمالیاتیکهازسال‪ 83‬تاکنونبهجا‬ ‫ماندهاست‪،‬ازدیگرمشکالتومعضالتاین‬ ‫کارخانهبهشمارمی‌رود‪،‬افزود‪:‬طیجلساتی‬ ‫کهبامسئوالنمالیاتیبرگزارکردیمتوانستیم‬ ‫اینحجمبدهیراتقسیطکنیم‪،‬امابهاین‬ ‫دلیلکهمسئوالنمالیاتینتوانستندمبلغبدهی‬ ‫رابه‪ 12‬قسطتقسیمکنندحجمزیاداقساطو‬ ‫بدهی‌هااجازهپرداخترابهمانمی‌دهدکهاین‬ ‫مهم‪،‬مشکالتیرابرایماایجادکردهاست‪.‬‬ ‫میرسلیمیبااشارهبهاینکهبخشعمده‌ایاز‬ ‫هزینهماصرفپرداختبدهی‌هایکارخانهبه‬ ‫بانکملیاقتصادوادارهداراییمی‌شود‪،‬ادامه‬ ‫داد‪:‬افزایشمدتزماناقساطباعثمی‌شودکه‬ ‫ماهزینهکمتریرابهادارهداراییبپردازیمودر‬ ‫نهایتمابقیپولرادربخش‌هایدیگرهزینه‬ ‫کنیم‪.‬البتهمصوبهجدیدیدراینبخشایجاد‬ ‫شدهاستکهطبقآنمی‌توانمدتاقساط‬ ‫بدهی را از یک سال به‪ 5‬سال افزایش دهند‬ ‫کهباعملیاتیشدناینمهممی‌توانبدهی‌های‬ ‫معوقکارخانهرابپردازیم‪.‬میرسلیمیبااشارهبه‬ ‫اینکهبانکانصارحساب‌هایمرتبطباهیئت‬ ‫مدیرهکارخانهروغننباتیرامسدودکرده‬ ‫است‪،‬افزود‪:‬باتوجهبهاینکهمقداریپولدر‬ ‫حساب‌هایهیئتمدیرهکارخانهموجودبوده‬ ‫استبنابراینمسدودشدناینحساب‪،‬اجازه‬ ‫برداشتپولرابهماوبانکانصارنمی‌دهد‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬گشایشاینحسابباعث‬ ‫رونقمجموعهروغننباتیخواهدشد‪.‬درادامه‬ ‫جلسه‪،‬دادستانعمومیوانقالبمرکزاستان‬ ‫فارسگفت‪:‬حلشدنمصوباتیکهامروزدر‬ ‫اینجلسهمطرحشدمی‌تواندبیشترمشکالت‬ ‫کارخانهروغننباتیراحلکندوپیشنهادهای‬ ‫ارائهشدهتوسطنمایندگانادارهکلمالیاتی‪،‬‬ ‫بانکانصاروسازمانتامیناجتماعینیز‬ ‫می‌تواندراهگشایبسیاریازمشکالتاین‬ ‫مجموعهباشد‪.‬ویبیانداشت‪:‬درسالتولیدو‬ ‫درجهترونقواحدهایتولیدی‪،‬نیازاست‬ ‫تاتماممسئولینباقرارگرفتندرکناریکدیگر‬ ‫واستفادهازوظایفقانونیموجود‪،‬رونق‬ ‫واحدهایتولیدیاستانراافزایشدهند‪.‬حیدر‬ ‫آسیابیبابیاناینکهنبایداجازهدهیمکهاشتغال‬ ‫ازبینبرود‪،‬گفت‪:‬بایداقداماتیانجامدهیمکه‬ ‫بهواسطهآنرونقتولیدمتوقفنشود‪.‬دادستان‬ ‫عمومیوانقالبمرکزاستانفارسبااشارهبه‬ ‫اینکهتازمانیکهکارخانهجدیدروغننباتیدر‬ ‫شهرکصنعتیورا‌هاندازینشود‪،‬هیچکس‬ ‫اجازهتعطیلیکارخانهروغننباتیراندارد‪،‬‬ ‫گفت‪:‬طبقجلسه‌ایکهبامسئولینکارخانه‬ ‫داشتیمبهبررسیومطرحکردنموضوعات‬ ‫کارخانهروغننباتیشیرازپرداختیم‪.‬ویبابیان‬ ‫اینکهازانتقالکارخانهروغننباتیازدرون‬ ‫شهرشیرازبهشهرکبزرگصنعتیاستقبال‬ ‫می‌کنیم‪،‬ادامهداد‪:‬فعالیتکارخانهروغن‬ ‫نباتیشیرازدرشهرکصنعتیباعثکاهش‬ ‫مشکالتزیستمحیطیمی‌شود‪.‬آسیابیبابیان‬ ‫اینکهتولیدمجموعهکارخانهروغننباتیشیراز‬ ‫درسالجاریبایدافزایشپیداکند‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعهدادگستریاستانبهخوبیکاهش‬ ‫یافتنتدریجیمیزانچرخهتولیدوتعداد‬ ‫کارگرانکارخانهروغننباتیشیرازودرنهایت‬ ‫تعطیلیاینمجموعهرااحساسکرد‪،‬ازاین‬ ‫روستکهبهاینمجموعهورودپیداکردیم‪.‬وی‬ ‫ادامهداد‪:‬باتوجهبهظرفیتباالیکارخانهروغن‬ ‫نباتیبایداقداماتیانجامدادکهمیزانتولید‪،‬‬ ‫فروشوجمعیتمجموعهکارخانهروغننباتی‬ ‫شیرازافزایشیابد‪.‬طبقهدفپیش‌گذاریکه‬ ‫دراستانفارسپیش‌بینیکرده‌ایم‪،‬مقررشده‬ ‫کهرونقوافزایشجمعیتکارگریاستان‬ ‫هرکدامبهترتیب‪ 30‬درصدافزایشپیداکند‪.‬‬ ‫آسیابیبابیاناینکهنبایدمشکالتکارگرانرا‬ ‫بابازنشستهکردنآنهاحلکنیم‪،‬افزود‪:‬اینیک‬ ‫سیاستاشتباهاست‪،‬چراکهاینمهمسبباز‬ ‫رونقافتادنتولیدوتعطیلیکارخانهمی‌شود‪.‬‬ ‫آفتگرانفروشی‬ ‫دردناک‌تر از گرانی است‬ ‫گزارش‬ ‫درسیستموشبکهتوزیع‪،‬آفت‬ ‫گرانفروشی‪،‬دردناکترورنجآورترازگرانی‬ ‫است؛اگرگرانیهانتیجهکمبود‪،‬تحریم‪،‬‬ ‫افزایشبیرویههزینههاوبرخیسوءمدیریت‬ ‫هایناکارآمداست‪،‬قطعاگرانفروشی‪،‬نتیجه‬ ‫زیادهخواهیوبیانصافیدرجامعهویافقدان‬ ‫نظارتهاست‪.‬گرانفروشیازجملهآفاتو‬ ‫آسیبهایی استکهبهجانبازارمی افتدوبه‬ ‫راحتیسیستمتوزیعسالموعادالنهرامختل‬ ‫میکندودرنهایتتبعاتاجتماعیواقتصادی‬ ‫فراوانیبهبارمیآورد‪.‬رواجگرانفروشیدر‬ ‫جامعه‪،‬امنیتروانیراازبینمیبردوافزایش‬ ‫قیمت های کاذب‪ ،‬به تورم دامن می زند و‬ ‫زمینهاحتکار‪،‬کمبودوگسترشبیاخالقی‬ ‫هادربازاررافراهممیکند‪.‬درقانوناصناف‬ ‫وقتیقیمتمعینیبرایافزایشسودیککاال‪،‬‬ ‫تعیینمیشود‪،‬آندرصدیکهفروشندهدر‬ ‫جهتسودبیشتربررویکاال‪،‬تحمیلمیکند‪،‬‬ ‫مصداقگرانفروشیاستکهبهنوعیحق‬ ‫الناس و اجحاف در حق مردم و به ویژه قشر‬ ‫ناتوانوضعیفمحسوبمیشود‪.‬‬ ‫وقتیکاسبراحبیبخدامینامند‪،‬او‬ ‫امینمردمدرحفظامانتاستوبایدامانت‬ ‫دار خوبی در معامالت و رساندن کاال به دست‬ ‫مردمباشد‪،‬اماگرانفروشیودوچندانکردن‬ ‫قیمتها‪،‬باخصلتنیکویحبیبالهیدر‬ ‫تضاداستوچهبساخیانتیبزرگبهشماررود‪.‬‬ ‫بخشزیادیازرشدقیمت‌ها‪،‬ریشهدرگران‬ ‫فروشیداردومقابلهبااینپدیدهبرعهدهمتولیان‬ ‫تنظیمبازاراست‪،‬امابهنظرمیرسدفرهنگ‬ ‫سازیبرایاحیایخصلتهاینیکواخالق‬ ‫مداری در روند خرید و فروش و معامالت می‬ ‫تواندگرانفروشیهارابهعنوانیکآسیب‬ ‫جدیوزیانبار‪،‬ازمیانببرد‪.‬گرانفروشیخود‬ ‫آفتیبزرگاستوآسیبهایزیادیبههمراه‬ ‫دارد و به راحتی توازن میان عرضه و تقاضا در‬ ‫بازاررانشانهمیگیردوثباتقیمتراازبین‬ ‫بردهوموجبنارضایتیدرجامعهمیشود‪.‬‬ ‫اینپدیدهشومهنگامیدردناکتروغیرقابل‬ ‫تحملمیشودکهمیتواندبررویتامین‬ ‫مایحتاجاصلیمردم‪،‬اثرمنفیبگذاردواصنافی‬ ‫کهدرچنینآشفتهبازاری‪،‬دارایقدرتتعیین‬ ‫هستند‪،‬بتوانندبینکاالیاساسیوقشرضعیف‪،‬‬ ‫فاصلهبیشتریایجادکنند‪.‬برهمیناساسعالوه‬ ‫برمهارگرانیها‪،‬کهخودوزنه‪‎‬ایسنگین‬ ‫بردوشضعیفانقرارمیدهد‪،‬باید‪،‬عزمی‬ ‫جدیدرمدیرانومسئوالندرجهتمقابلهبا‬ ‫گرانفروشیشکلبگیردوسازوکارهاییدر‬ ‫تنظیمقیمتدربازارتعریفشودکهقدرت‬ ‫خرید مردم را افزایش داده و مانع از سودجویی‬ ‫عده‌ایفرصتطلب‪،‬دربازیبامعاشمردم‬ ‫شود‪.‬استاندارقمدرخصوصاهمیتمقابلهبا‬ ‫پدیدهگرانفروشیگفت‪:‬تنظیمبازاردرتامین‬ ‫ارزاقعمومیمردماهمیتزیادیداردوباید‬ ‫درجهتتنظیمبازار‪،‬باتصویبتعرفهبرروی‬ ‫اقالممانعازگرانفروشیشد‪.‬بهرامسرمست‬ ‫بیانکرد‪:‬درتنظیمبازار‪،‬قیمتیمصوبمی‬ ‫شودکههمتولیدکنندهوهممصرفکننده‬ ‫بهیکرضایتنسبیدستیابندوبتواناز‬ ‫هردوطیفحمایتکرد‪.‬اگردرتنظیمبازار‬ ‫بهقیمتیمصوبوقابلقبولدستپیداکنیم‬ ‫اماعدهایبافرصتطلبیوسودجویی‪،‬‬ ‫این تعرفه ها را در افزایش سود به ویژه برای‬ ‫کاالهایاساسینادیدهبگیرند‪،‬گرانفروشی‬ ‫اتفاقافتادهوبایدباجدیتباآنمقابلهشود‪.‬‬ ‫استاندارقمهمچنینعنوانکرد‪:‬دولتبهتنهایی‬ ‫نمیتواندباگرانفروشیمقابلهکندوبایداز‬ ‫بخشخصوصیومشارکتهایمردمیدر‬ ‫کنترلقیمتدربازاراستفادهکرد‪.‬گرانفروشی‬ ‫درعرضهکاالبههیچوجهقابلتوجیهنیست‬ ‫وبایدبراساسبازرسی‪،‬نظارت‪،‬گردآوری‬ ‫مستنداتوارائهگزارشهایمردمیبامتخلفان‬ ‫باجدیتبرخوردشود‪.‬مهردادغضنفریمعاون‬ ‫هماهنگیاموراقتصادیوتوسعهمنابعانسانی‬ ‫استانداریقمنیزدرگفتوگوباخبرنگار‬ ‫ایسنابابیاناینکهگرانیباگرانفروشیتفاوت‬ ‫دارد‪،‬بیانکرد‪:‬هرکاالییداراییکقیمت‬ ‫مصوباستکهبراساسهزینههایتولید‬ ‫تعریفمیشود‪.‬پسازتصویبقیمتدر‬ ‫تنظیمبازار‪،‬نظارتکافیوکنترلجدیاز‬ ‫سویدستگاههایذیربطامریضروری‬ ‫استتامانعازگرانفروشیشویم‪.‬هرگونه‬ ‫افزایشخودسرانهقیمت‪،‬مصداقگرانفروشی‬ ‫استوباآنبرخوردتعزیراتیوقانونیمی‬ ‫شودودستگاههامکلفهستندبانظارتمستمر‬ ‫جلویسودجوییوفرصت‌طلبیهارابگیرند‪.‬‬ ‫بایددرتصویبقیمتکاالهانیزتوانوقدرت‬ ‫خرید مردم و میزان عرضه و تقاضا در بازار را‬ ‫درنظرگرفتتاتامینکاالهایاساسی‪،‬فشار‬ ‫مضاعفیرابهمردمتحمیلنکند‪.‬معاوناستاندار‬ ‫قمبیانکرد‪:‬مسئوالنبایددرروندگرانیها‪،‬‬ ‫پاسخگویافکارعمومیباشندودرحدتوان‬ ‫ازافزایشقیمتجلوگیریکنندوقیمتهارا‬ ‫بهنفعمردمودرحمایتازتولیدکنندهتعدیل‬ ‫کنند‪.‬رئیسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتقم‬ ‫درخصوصضرورتمبارزهجدیباپدیده‬ ‫گرانفروشیتوضیحداد‪:‬گرانفروشی‪،‬ضربه‬ ‫مهلکیبهاقتصادواردمیکندوبایدبههرشکل‬ ‫باپدیدهگرانفروشیمقابلهکرد‪.‬محمودسیجانی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در طول سال به ویژه در برخی از ایام‬ ‫کهبازارگرانفروشیهاتوسطسودجویانداغ‬ ‫میشود‪،‬طرحهایمختلفیدرجهتتشدید‬ ‫مقابلهباگرانفروشیتعریفشدهوپروندههای‬ ‫زیادیدررابطهباافزایشخودسرانهقیمتها‬ ‫شکلمیگیرد‪.‬ویتصریحکرد‪:‬براساسماده‬ ‫‪۲‬قانونتعزیرات‪،‬گران‌فروشیشاملعرضه‬ ‫کاالیاخدماتبهبهایبیشازنرخ‌هایتعیین‬ ‫شدهتوسطمراجعرسمیبه‌طورعلی‌الحساب‬ ‫یاقطعیواجرانکردنمقرراتوضوابط‬ ‫قیمت‌گذاریوانجامهرنوعاقداماتدیگر‬ ‫کهمنجربهافزایشبهایکاالیاخدماتبرای‬ ‫خریدارشود‪،‬است‪.‬ویادامهداد‪:‬طبقمواد‪،۵۷‬‬ ‫‪ ۵۸‬و‪ ۵۹‬قانوننظامصنفی‪«،‬گرانفروشی»‪«،‬کم‬ ‫فروشی»و«تقلب»نیزازمصادیقتخلفصنفی‬ ‫محسوبمی‌شوندوبایدباآنبهشدتمقابله‬ ‫کرد‪.‬رئیسسازمانصنعت‪،‬معدنوتجارتقم‬ ‫بیانکرد‪:‬طبققانون‪،‬گرانفروشینیزهمچون‬ ‫عرضه خارج از شبکه و امتناع از فروش کاال و‬ ‫احتکارتخلفصنفیتلقیمیشودوبازاررا‬ ‫بیماروملتهبمیکند‪.‬دستگاههایمختلفی‬ ‫ازجملهدادستانی‪،‬تعزیراتحکومتی‪،‬نیروی‬ ‫انتظامی‪،‬استانداری‪،‬فرمانداری‪،‬سازمانصنعت‪،‬‬ ‫معدنوتجارتوسازمانجهادکشاورزیدر‬ ‫طرحهایمقابلهباگرانفروشیمشارکتدارند‬ ‫وتیمهایبازرسیبهطورشبانهروزیدرقالب‬ ‫طرحهایمختلفیبهارزیابیوضعیتبازاردر‬ ‫جهتجلوگیریباگرانفروشیمیپردازند‪.‬‬ ‫سیجانیافزود‪:‬رسانههانقشمهمیدرارتقای‬ ‫سطحآگاهیمردمدارند‪،‬گاهیفروشندهای‬ ‫روی قیمت درج شده کاال دست برده و قیمت‬ ‫راتغییرمیدهدواصالنمیداندکهمرتکب‬ ‫تخلفوجرمشدهاستویاقیمتیرابهدلخواه‬ ‫رویکاالیمصوبمیکشد‪.‬ویاظهارکرد‪:‬‬ ‫اگرفرهنگ‌سازیدرسطحوسیعیشکلبگیرد‬ ‫وجامعهنسبتبهتبعاتگرانفروشیآگاهشود‪،‬‬ ‫کمترشاهدتخلفاتیازایندستخواهیمبود‪،‬‬ ‫البتهبرخوردقانونیباسودجویانوجلوگیریاز‬ ‫گرانفروشیهمچنانبهقوتخودباقیاست‪.‬‬ ‫گون »‬ ‫معدن مس « سون ْ ْ‬ ‫‪5‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫«مجتمعمسسون ْگو ْن»یکیازمجتمع‌هایسه‌گانهمسایرانویکیازبزرگ‌ترینمعادنروبازدنیامحسوبمی‌شود‪.‬درحالحاضربیشاز‪ ۲‬میلیاردت ُنذخیرهزمین‌شناسیوبیشازیکمیلیاردت ُنذخیرهقابل‌استخراج‬ ‫اینمعدناستکهقابل‌تبدیلبهمحصولنهاییاست‪.‬برایاستحصالذخیرهمعدنمسسونگوندرحالحاضردوکارخانهتغلیظ‪ ۱۵۰‬هزارتن ُیدرحالفعالیتاستکهساالنهباورودهفتمیلیونت ُنخاکبهکارخانه‌ها‪۱۵۰‬‬ ‫هزارت ُنکنسانتره‪ 25‬درصدیخارجمی‌شود‪.‬‬ ‫وزارت ارتباطات با کمبود بودجه‬ ‫برای اجرای پروژه‌ها روبه‌رو است‬ ‫عکس‬ ‫خبرنگار‬ ‫آذری جهرمی‪:‬‬ ‫وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتگفت‪:‬بودجهوزارتخانه‪ ۴‬هزارو‪۲۰۰‬‬ ‫میلیاردتومانبودهکه‪ ۵۰۰‬میلیاردتومانآنهزینه‌هایجاریاست‪،‬بنابراین‬ ‫چبزیبرایاجرایپروژه‌هانمی‌ماند‪.‬محمدجوادآذریجهرمیدقایقیپیش‬ ‫درجلسهبررسیزیرساخت‌هایمخابراتشهرستانساوهبااشارهبهضرورت‬ ‫توسعهزیرساخت‌هایمخابراتدراینشهرستاناظهارداشت‪:‬ظرفسهماه‬ ‫آیندهتلفنثابتشهرک‌هایجدیدساوهبایدانجامشودویافزود‪:‬دوسایت‬ ‫تلفنهمراهوابرانسلنیزبایدتاسهماهآیندهدرساوهانجامشودوسهسایتدیگر‬ ‫نیزبایدارتقاپیداکند‪،‬هزینهسایتراوزارتخانهپرداختمی‌کند‪.‬وزیرارتباطات‬ ‫وفناوریاطالعاتتصریحکرد‪:‬پوشش‌‌دهیتمامنقاطکورشهرستان‬ ‫ساوهبایدبرطرفشود‪،‬هرچندبامشکالتبودجه‌ایمواجههستیم‪،‬بودجه‬ ‫وزارتخانه‪ 4‬هزارو‪ 200‬میلیاردتومانبودهکه‪ 500‬میلیاردتومانآنهزینه‌های‬ ‫جاریاست‪،‬بنابراینچبزیبرایاجرایپروژه‌هانمی‌ماند‪.‬آذریجهرمیبیان‬ ‫کرد‪ :‬افزایش ارز شوک بزرگی بود‪ ،‬ما برخالف دیگر ادارات‪ ،‬با افزایش ارز‬ ‫کاالییگراننکردیمودستدرجیبمردمنکردهوسعیکردیمبروکراسی‬ ‫اداری را کم کنیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬به جای جدب نبرو ارائه خدمات به مردم‬ ‫اولویتوزارتخانهبودهوباوجوداینکه‪ 2‬هزاربازنشستهداشتیمولیجدبنیرو‬ ‫نداشته‌ایم‪.‬وزیرارتباطاتوفناوریاطالعاتخاطرنشانکرد‪:‬بایدظرف‪ 3‬ماه‬ ‫آینده تقویتآنت‌دهیسایتهمراهاولوایرانسلدرشهرساوه‪،‬بهنتیجهبرسد‪،‬‬ ‫همچنینتقویتآنت‌دهی‪8‬کیلومتریساوه‪-‬سلفچگاننیزبایدتاسهماهآینده‬ ‫تکمیلوگزارشآنهماعالمشود‪.‬آذری‌جهرمیادامهداد‪:‬وزارتارتباطات‬ ‫هزینه‌هایمربوطبهتاسیسسایتکهحدود‪ 30‬میلیاردریالاستراتامین‬ ‫می‌کند‪،‬امازمینوبرقآنرابایداستانتامینکندتادرسهماهآیندهبهبهره‬ ‫برداریبرسد‌‪.‬ویافزود‪:‬وزارتارتباطاتبا‪ 4‬هزارو‪ 200‬میلیاردتوماناعتبار‬ ‫باحجمزیادیازفعالیت‌هامواجهاست‪،‬برهمیناساس اقدامبهکنترلهزینه‌ها‬ ‫شده‪،‬زیرا اینکهبخواهیمدرهرشهریادارهارتباطاتایجادکنیمهزینه‌های‬ ‫زیادیداردوبامنطقاقتصادیکنونیکشورهم‌خوانیندارد‪،‬بندهنمی‌توانم‬ ‫دستدرجیبمردموبیت‌المالکنموبهبروکراسیدامنبزنیم‪.‬وزیرارتباطات‬ ‫وفناوریاطالعاتتصریحکرد‪:‬براساسمصوبهمجلسباید‪ 15‬درصداز‬ ‫حجموزارتخانهراکاهشدهیم‪،‬برهمیناساسنمی‌توانماعتبارتوسعهروستایی‬ ‫رادرقالبهزینه‌هایجاریبرایتاسیسدفاتروکارمندهزینهکنم‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫جامعه‬ ‫برایتامیندارووتجهیزاتپزشکیدچارمشکلهستیم‬ ‫معاونبهداشتوزارتبهداشتادعایعدمتحریمایراندرحوزه‌هایدارویی‪،‬غذاییوکاالهایبشردوستانهرا«مضحک»خواند‪.‬علیرضارئیسی(معاونبهداشتوزارتبهداشت)باتاکیدبراینکهتحریم‌هایآمریکاشاملتحریم‌هایداروئینیزمی‌شوند‪،‬گفت‪:‬اینکهگفتهشود‪،‬‬ ‫ایرانرادردارو‪،‬غذایاکاالهایبشردوستانهتحریمنکرد‌هاند‪،‬ادعائیمضحکاست‪.‬درستاستکهدارووتجهیزاتپزشکیدرظاهرامرجزولیستکاالهایتحریمیقرارنگرفتهاست‪،‬امازمانیکهنمی‌توانیمانتقالارزرابرایتامینآنهاانجامبدهیم‪،‬تحریموجوددارد‪.‬همچنینماحتی‬ ‫نمی‌توانیمانتقالکاالرادرستانجامبدهیم‪،‬بنابراینمحرومشدنکشورماازدسترسیبهکاالهایداروئیوتجهیزاتپزشکیصورتپذیرفتهاست‪.‬ویافزود‪:‬عمالدرزمینهداروئیتحریموجوددارد‪.‬مابرایانتقالارزبرایتامیندارووتجهیزاتدچارمشکلهستیم‪،‬حتیمابرایعبور‬ ‫یاندازند‪.‬لفظیمی‌گویند‬ ‫گمرکیوترخیصکاالهاازگمرک‌هایآنهانیزدچارمشکلهستیمودرپرداختارزبهشرکت‌هانیزبهمشکلبرخورده‌ایم‪،‬عمالتحریمشده‌ایم‪.‬رئیسیدرارتباطباماهیتگفتمانغربدرخصوصتحریم‌هاگفت‪:‬اینیکنوعبازیاستکهاینکشورهاراهم ‌‬ ‫تحریمیوجودندارد‪،‬ولیچنانشرایطراشکلمی‌دهندکهمادرشرایطتحریمیداروقرابگیریم‪.‬عمالکشورمادردارووتجهیزاتپزشکیتحریماست‪.‬معاونبهداشتوزارتبهداشتگفت‪:‬خداراشاکریمکهدرکشورخودمان‪ ۹۷‬درصدداروهاراتولیدمی‌کنیم‪،‬امادرهرصورت‬ ‫برایورودمواداولیهتولیددارووبعضیازداروهائیکهدرداخلکشورتولیدنداریم‪،‬دچارمشکلهستیم‪.‬البتههمهجایدنیااینمسئلهاست‪.‬تابهحالهیچکشورینبودهاستکهکلداروهاراخودشتولیدکند‪،‬حتیخودآمریکاهمخیلیازداروهایموردنیازشراواردمی‌کند‪.‬در‬ ‫کشورماهم‪ ۹۷‬درصدداروهادرداخلتولیدمی‌شوند‪،‬امادر‪ ۳‬درصدداروئیکهواردمی‌کنیم‪،‬بهعلتتحریم‌هامادچارمشکلهستیم‪.‬رئیسیدرخصوصتاثیرتحریم‌هابرتجهیزاتپزشکیگفت‪:‬درتجهیزاتپزشکیمدل‌هایبسیارمختلفیوجوددارد‪.‬‬ ‫زندگی زیرزمینی محصول بی توجهی و تصمیم های خام دولت‬ ‫دولت‪ ،‬ناتوان در اداره‬ ‫جمعیت‪3‬میلیونی‬ ‫گزارش صدای اصالحات‬ ‫اصول غالب در در روابط کار و اشتغال با به خطر افتادن‬ ‫شرایط اقتصادی کشور تغییرات گسترده ای داشته است‪ .‬به‬ ‫طوری که به جای آن که بن بست های اقتصادی و سیاسی‬ ‫کشور شرایطی را فراهم آورد که مسئولین و سازمان ها و‬ ‫وزارتخانه ها توجه بیشتری به قشر متوسط و ضعیف و بیش‬ ‫از همه کارگران داشته باشند‪ ،‬از آن ها فاصله گرفته و ارتباط‬ ‫غریبی میان آن ها حاکم است‪ .‬نه سازمان تامین اجتماعی و نه‬ ‫امروز باید شرایط گذر از رنج های اقتصادی به کمک مردم و‬ ‫و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است‪.‬‬ ‫کارگران می باشند‪ .‬در کنار این شرایط‪ ،‬که بیمه و وزارت‬ ‫روز بیشتر از گذشته در رنج و تهدید قرار دارد و دولت باید‬ ‫سختی های اقتصادی فراوان از سوی مسئولین می باشد‪ .‬دولت‬ ‫در کشور است که در کارگاه های فاقد هرگونه قرارداد و‬ ‫مخاطرات شغلی و امنیت شغلی کارگران معضل دیگری می‬ ‫چرا که با از میان رفتن طبقه کارگر و حس خدمت به جامعه‪،‬‬ ‫ترجیح می دهند که خود عامل بزرگی برای ورود کارگران و‬ ‫کار می کنند‪ .‬در صورت راه اندازی سامانه جامع روابط کار‪،‬‬ ‫به حداقل دستمزدها‪ ،‬نمی تواند در پیشبرد حقوق کارگری‬ ‫‪ 3‬میلیون کارگر بدون بیمه و قرارداد نقطه ننگ دولت می‬ ‫نخواهد شد‪ .‬زندگی زیرزمینی حاال محصول بی توجهی و‬ ‫نمی تواند قرارداد سفید امضا ثبت کند‪ .‬نکته مهم در سامانه‬ ‫و مسئولینی که درآمدهای کالن دارند انتظار نمی رود که‬ ‫دولت باشد اما آن که در نهایت دیده می شود افزایش رنج و‬ ‫و مسئولین امروز بیش از هر چیزی مصلحت های سیاسی را‬ ‫قشر متوسط به بحرانی است که رهایی از آن به سادگی میسر‬ ‫بیمه و نه حتی وزارت کار حمایت چندانی از کارگران ندارند‬ ‫تصمیمات خامی است که دولت کوچک ترین تالشی برای‬ ‫کشور آلوده به مباحث سیاسی شده است و هرگونه اعتراض‬ ‫کار در این خصوص اعالم کرد‪ «:‬امروز با وجود وضعیت بد‬ ‫و تالشی در جهت حفظ معیشت آن ها نمی کنند‪ .‬تمام ابعاد‬ ‫و انتقادی به شرایط موجود نادیده گرفته می شود‪ .‬شرایط‬ ‫برآوردها حاکی از وجود ‪ 3.5‬میلیون نفر کارگر زیرزمینی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی و نظارت وزارت کار و رفاه اجتماعی‬ ‫اگر ثبت قراردادها در این سامانه انجام شود هیچ کارفرمایی‬ ‫زندگی بدون حقوق اولیه مانند بیمه و طرح های حمایتی‪،‬‬ ‫وابسته می باشد‪ .‬ظرفیت نیروی انسانی و توان کارگران در‬ ‫اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است‬ ‫هدیه دولت و سازمان هایی است که مسئول حفظ معیشت‬ ‫محمد عنبری گفت‪ :‬در خصوص اشاعه این تفکر غلط چندین نهاد تاثیر بسزایی دارند‪ ،‬اولین نهاد بنیان خانواده‬ ‫است که اجازه نمی دهد فرزندان با باقی مشاغل آشنا شوند و هیچ تصوری از مشاغل دیگری که در سطح جامعه‬ ‫وجود دارد را به فرزندان القا نمی کنند‪ ،‬دومین نهاد در این رابطه مدارس و به صورت کلی سیستم نظام آموزش عالی‬ ‫کشور است که هیچ برنامه ای در رابطه با معرفی مشاغل و حرفه ها برای دانش آموزان ندارند‪.‬بیکاری و تبعات آن‬ ‫یکی از معضالتی است که همواره گریبانگیر جوامعی خواهد که با مشکالت اقتصادی و نوسانات اقتصادی دست و‬ ‫پنجه نرم می کند‪ ،‬اما یکی از مسائلی که در این بین مغفول مانده است موضوع تن ندادن به بسیاری از کارها است‬ ‫که برخی از افراد آن کار را متناسب با شان و جایگاه اجتماعی خود نمی دانند‪ ،‬به شکلی که افراد حاضر هستند بیکار‬ ‫بمانند اما مشغول به حرفه ای که آن را حقیر می شمارند نشوند‪.‬در نگاه اول شاید با دالیلی همانند حقیر بودن و نبود‬ ‫جایگاه اجتماعی این مشاغل در سطوح باالی جامعه بتوان این موضوع را توجیه کرد‪ ،‬اما نکته حائز اهمیت افزایش‬ ‫تعداد بیکاران در سطح کشور است که مشکالت فراوانی را به همراه خود دارد‪.‬محمد عنبری‪ ،‬کارشناس حوزه اشتغال‬ ‫گفت‪ :‬عدم آگاهی اصلی ترین موضوع در این خصوص است‪ ،‬تا زمانی که افراد به میزانی از آگاهی نرسند که بدانند‬ ‫هر شغلی از لحاظ اجتماعی شریف است و نباید هیچ‌کدام از مشاغل را حقیر بشماریم‪ ،‬این موضوع به همین منوال‬ ‫خواهد بود‪ .‬از دالیل عمده دیگر در این رابطه عدم آموزش به فرزندان از سنین پایین در خصوص آشناییت با مشاغل‬ ‫است‪ ،‬به‌شکلی که به کودکان و نوجوانان تفهیم نمی‌شود جامعه به انواع و اقسام شغل‌ها و حرفه‌های مختلف نیاز دارد‬ ‫و با نبود یکی از مشاغل احتمال دارد چرخه فعالیت‌های اقتصادی متوقف شود‪ ،‬آموزش‌ها از درون خانواده و محیط‬ ‫مدارس باید داده شود تا ملکه ذهن فرزندان در خانواده و دانش‌آموزان در مدارس شود‪.‬متاسفانه اصلی‌ترین مشکل‬ ‫در این رابطه اشاعه تفکرات نادرستی است که در سطح جامعه در خصوص احراز مشاغل وجود دارد‪ ،‬به شکلی که‬ ‫خانواده‌ها از سنین پایین کودکان را به سمت پشت میزنشینی‪ ،‬کارمند شدن و رشته‌های پزشکی و مهندسی سوق‬ ‫می‌دهند و فکر می‌کنند با این موضوعات می‌توانند در آینده درآمدهای کالن و خوبی کسب کنند و زندگی خودشان‬ ‫را از بعد مالی بی‌نیاز کنند‪ ،‬اما باید دانست این تفکر نادرست و غلط است ‪ ،‬چون خود زمینه ساز این موضوع خواهد‬ ‫شد که باقی مشاغل را در رتبه های کمتر جامعه البته به صورت ناخواسته جای دهیم و ارزشی را بر آن حرفه ها قائل‬ ‫نباشیم‪.‬در خصوص اشاعه این تفکر غلط چندین نهاد تاثیر بسزایی دارند‪ ،‬اولین نهاد بنیان خانواده است که اجازه‬ ‫نمی‌دهد فرزندان با باقی مشاغل آشنا شوند و هیچ تصوری از مشاغل دیگری که در سطح جامعه وجود دارد را به‬ ‫فرزندان القا نمی‌کنند‪ ،‬دومین نهاد در این رابطه مدارس و به صورت کلی سیستم نظام آموزش عالی کشور است که‬ ‫هیچ برنامه ای در رابطه با معرفی مشاغل و حرفه ها برای دانش آموزان ندارند و حتی گاها با برخی از رفتارهایی‬ ‫که در سطح مدارس از سوی متولیان آموزش در خصوص مشاغل و پست خواندن آن ها اتفاق می افتد زمینه سازی‬ ‫کوچک شمردن باقی مشاغل فراهم می شود‪.‬متاسفانه سیستم آموزشی کشور ما به شکلی است که به رشته های فنی‬ ‫و کاردانش که می‌توانند درآمدهای نسبتا خوبی برای متخصصین در آینده داشته باشد کمتر بها داده می‌شود و بیشتر‬ ‫به شاخه های نظری در دوره دبیرستان توجه می شود‪ ،‬زمانی که به این گونه باشد افراد دیگر خواهان مشاغل فنی‬ ‫نخواهند بود و هیچ میلی برای احراز آن ندارند و با سیلی از فارغ التحصیالنی که در هیچ زمینه ای تخصص ندارند‬ ‫و فقط تحصیالت دانشگاهی دارند مواجه خواهیم بود‪ .‬باید بدانیم مشاغل فنی همچون رشته‌هایی مانند جوشکاری‪،‬‬ ‫تراشکاری و مشاغلی از این قبیل نیز با ارزش هستند و افراد خواهان این حرفه قطعا می توانند به درآمدهای نسبتا‬ ‫خوبی دست یابند‪ ،‬پس چه بهتر است به این بخش نیز توجه ویژه ای داشته باشیم و در خصوص سیستم آموزشی عالی‬ ‫کشور و برنامه های آن تجدید نظرهایی را داشته باشیم تا افراد نیز به سوی چنین مشاغلی سوق داده شوند‪ ،‬زمانی که‬ ‫این توجهات بیشتر شود و میزان بهای داده شده به شغل های فنی بیشتر شود موج بیکاری قطعا از بین خواهد رفت و‬ ‫هیچ فردی نیز چنین مشاغلی را در زمره مشاغل درجه چند جامعه که پست و حقیر باشد نمی‌داند‪.‬برنا‬ ‫توفیقی حاصل کند‪ .‬در شرایطی که مدیران نجومی بگیر‬ ‫جامع روابط کار ضمانت اجرایی این سامانه است که باید با‬ ‫بهبود آن ها ندارد‪ .‬علی خدایی عضو کارگری شورای عالی‬ ‫گزارش‬ ‫باشد که هر لحظه در کمین کارگران قرار دارد‪ .‬بی توجهی‬ ‫اطالعی از طبقه ای داشته باشند که بدنه جامعه روی دوش‬ ‫برگزاری جلسات تکمیلی به نتایج یکسان دست پیدا کنیم‪».‬‬ ‫بحرانجدیدبیکاری‬ ‫درجامعه‬ ‫کار خود را از حیطه کارگری کنار کشیده است‪ ،‬وضعیت‬ ‫به آثار اجتماعی حاصل از این بی توجهی توجه داشته باشد‬ ‫تهدید نابود شدن بدنه دولت نیز در کمین خواهد بود‪ .‬وجود‬ ‫باشد چرا که مسئولینی که نتوانند ‪ 3‬میلیون کارگر را از حقوق‬ ‫اولیه خود برخوردار سازند چگونه می توانند یک کشور را‬ ‫داره کنند؟! نقطه های ننگ سازمان ها و بیش از همه دولت‬ ‫آن ها قرار دارد و بسیاری از زیرساخت های کشور به آن ها‬ ‫روز به روز رو به افزایش می باشد و حاال با به خطر افتادن‬ ‫زندگی های زیرزمینی و زیر بار سنگین نجومی بگیران هر‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫طبقه حساس کارگران‪ ،‬دولت بیش از پیش باید احساس خطر‬ ‫جدال برای زنان در میانه مستطیل سبز‬ ‫آفسایدمرداندرمطالبهزنان‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫ماجرای ورود زنان ایرانی به ورزشگاه برای تماشای فوتبال دوشادوش مردان‪ ،‬از روایت های‬ ‫کهنه و قدیمی است که هیچکس اقدامی برای این داستان بی پایان انجام نداد‪ .‬گرچه سالیان سال‬ ‫است که ورود بانوان به استادیوم های کشور با مخالفت های گسترده ای از جانب مسئولین مواجه‬ ‫شده است اما کماکان یکی از مطالبات جدی زنان در این حوزه می باشد‪ .‬آماده نبودن فضای‬ ‫استادیوم ها‪ ،‬فرهنگ نامناسب برای ورود زنان و سایر شرایط از دالیل و بهانه هایی است که هر‬ ‫سال زنان با آن ها روبرو می شوند اما تا به حال اقدامی برای حل این مشکالت انجام نشده است‪.‬‬ ‫خاصی می‌خواهند به اسم قوانین جمهوری اسالمی از حقوق طبیعی انسا ن‌ها جلوگیری کنند‪ .‬اگر‬ ‫هم مشکالت فرهنگی در ورزشگا ه‌ها پیش می‌آید به نظر من این مساله ناشی از قصور مسئوالن‬ ‫کشور است‪ ،‬نه زنان و مردان‪ ».‬اما در کنار نظرات موافق‪ ،‬برخی مراجع تقلید مخالفت هایی را با‬ ‫ورود زنان به ورزشگاه ها ابراز داشته اند‪.‬‬ ‫*حضور زن ها ضرورتی ندارد‬ ‫آیت‌اهلل العظمی مکارم شیرازی در خصوص مخالفت خود فرمودند‪ «:‬جو حاکم در ورزشگا ه‌ها‬ ‫برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختالط جوانان سرچشمه مشکالت زیادی از نظر‬ ‫اخالقی و اجتماعی می‌شود‪ .‬اضافه بر این در بعضی انواع ورزش‪ ،‬مردان پوشش مناسبی در برابر‬ ‫زنان ندارند‪ .‬بنابراین الزم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند؛ به خصوص این که این‬ ‫گرچه مخالفان سعی بر آن دارند تا از هر حربه و ابزاری برای جلوگیری از ورود زنان به استادیوم‬ ‫برنامه‌ها را از رسانه‌ها می‌توانند ببینند و حضور آنها ضرورتی ندارد‪ ».‬جامعه امروز خصوصا قشر‬ ‫این مخالفت ها و مطالبات امروز تا جایی پیش رفته است که فیفا را در یک سوی این ماجرای‬ ‫فوتبال ایران از جانب مراجع بین‌المللی مثل فیفا و ‪ AFC‬تحت فشار عمیقی قرار دارد که ممکن‬ ‫استفاده کنند اما همواره این مطالبه در راس بوده و نتوانستند مقابل هجمه بانوان ایستادگی کنند‪.‬‬ ‫درهم تنیده قرار می دهد‪ .‬حضور زنان در ورزشگا ه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال این رو ز‌ها با‬ ‫زنان برخالف گذشته مطالبه گر جدی حقوق برابر خود با مردان می باشند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فدراسیون‬ ‫است با ادامه دار شدن این موضوع فوتبال ایران به حالت تعلیق درآید‪ .‬اما آن چه واضح است‪ ،‬برابر‬ ‫هشدا ر‌هایی که فدراسیون جهانی فوتبال داده بسیار جد ی‌تر از قبل دنبال می‌شود‪ .‬در چنین شرایطی‬ ‫شدن بهره گیری یکسان از امکانات شهری می باشد‪ .‬اگر ورزشگاه ها شرایط مساعدی برای ورود‬ ‫کرد زنان در باز ی‌های ملی اجازه حضور در ورزشگاه را پیدا می‌کنند‪ .‬اما گویا صدای مخالفان‬ ‫کردن با بهانه آماده نبودن فرهنگ و بستر استادیوم ها‪ ،‬تنها زنان را از حقوق شان دور می کند‪.‬‬ ‫هنوز ابها م‌های زیادی در این خصوص وجود دارد و وزیر ورزش و جوانان نیز چند روز قبل اعالم‬ ‫بلندتر از صدای موافقان می باشد‪ .‬فیفا در هشداری جدی اعالم کرده است که زنان در ایران در‬ ‫باز ی‌های لیگ هم باید بتوانند همانند مردان وارد استادیوم شوند‪ .‬ضرب االجل فیفا در خصوص‬ ‫حضور زنان ایرانی در ورزشگاه ها جدی تر از قبل شده است به طوری که داریوش مصطفوی‬ ‫رییس کمیته استیناف صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال گفت‪« :‬تا نهم شهریور فیفا مهلت داده‬ ‫تا تکلیف حضور زنان در استادیوم مشخص شود‪ ،‬شوخی هم ندارد‪ .‬دست دولت هم نیست؛ ممکن‬ ‫است من زنده نباشم‪ ،‬ولی به زودی زنان برای تماشای فوتبال در استادیوم حاضر می‌شوند‪ .‬فیفا‬ ‫نگفته فقط زنان در باز ی‌های ملی وارد استادیوم شوند‪ .‬فیفا می‌گوید زنان در ایران در باز ی‌های‬ ‫لیگ هم باید بتوانند وارد استادیوم شوند و جدی هم هشدار داده است‪ ».‬در این میان نظران موافقان‬ ‫و مخالفان کاملا شنیدنی است برخی از حرمت زنان می گویند و برخی دیگر از حقوق زنان و باید‬ ‫دید که کدام نظریه برنده میدان خواهد شد‪.‬‬ ‫*منع حضور بانوان در ورزشگا ه‌ها جایگاه قانونی ندارد‬ ‫محمدجواد حق‌شناس‪ ،‬عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی از موافقان ورود زنان به‬ ‫استادیوم می باشد‪ .‬او گفت‪ «:‬منع حضور بانوان در ورزشگا ه‌ها جایگاه قانونی ندارد و هیچ نهاد‬ ‫قانونگذاری هم آن را منع نکرده است‪ .‬هیچ سازمان صاحب صالحیتی هم ضابطه ای در این باره‬ ‫مدون نکرده و صرفا بر اساس برخی سالیق است که از مراجع ذ ی‌نفوذ شکل گرفته است‪ .‬بنابراین‬ ‫این موانع که خالف قانون اساسی است و حقوق ملت را تضییع می کند باید برداشته شود‪ .‬دولت‪،‬‬ ‫مجلس و نهادهای جامعه مدنی هم باید به این سمت حرکت کنند که این گونه قواعدی را که‬ ‫مبنای شرعی‪ ،‬فرهنگی و حقوقی ندارند‪ ،‬برچینند‪».‬‬ ‫*می‌توان زمینه را برای حضور بانوان فراهم کرد‬ ‫مصطفی کواکبیان‪ ،‬دبیرکل حزب مردمساالری نیز از دیگر موافقان می باشد که اعالم کرد‪«:‬‬ ‫من معتقدم اگر موازین شرعی در مورد حضور زنان در ورزشگا ه‌ها رعایت شود‪ ،‬ایرادی ندارد‪.‬‬ ‫گرچه محیط فرهنگی ورزشگا ه‌ها مناسب نیست ولی از نظر شرعی می شود برخی قواعد را رعایت‬ ‫کرد و زمینه را برای حضور بانوان فراهم ساخت‪».‬‬ ‫*حق طبیعی است و زن و مرد نمی‌شناسد‬ ‫فاطمه راکعی‪ ،‬فعال زنان نیز گفت‪ «:‬حضور در ورزشگا ه‌ها حق طبیعی و انسانی است که زن و‬ ‫مرد نمی شناسد و خارج از ضوابط شرعی و قانونی هم نیست‪ .‬این مساله از نظر اصول قانونی نیز‬ ‫منعی ندارد‪ .‬شرع و قانون این حق را از زنان سلب نکرد ه‌اند و من متاسفم که نهادها و گرو ه‌های‬ ‫زنان ندارند‪ ،‬مسئولین باید بستر اجتماعی و فرهنگی را برای بانوان فراهم آورند چرا که شانه خالی‬ ‫جامعه مطالبه گر امروز که حاال از سوی فیفا نیز زیر ذره بین قرار دارد باید وارد پاسخگویی و عمل‬ ‫شود و یکی پس از دیگر عالمت های سوال زنان و حقوق نادیده آن ها را جبران نماید‪.‬‬
‫ائتالفریاض‪-‬أبوظبی‪،‬حقیقتتاریکدهههایآینده‬ ‫وزیر مشاور در امور خارجه امارات‪ ،‬ائتالف کشورش با عربستان سعودی را نمایانگر یک حقیقت ثابت ژئواستراتژیک برای دهه‌های آینده توصیف کرد‪«.‬انور قرقاش»‪ ،‬وزیر مشاور در‬ ‫امور خارجه امارات در توئیتی نوشت‪« :‬ائتالف خیر أبوظبی و ریاض‪ ،‬رکن اصلی مهندسی ثبات در منطقه به شمار می‌رود»‪ .‬قرقاش دیدار روز گذشته‪ -‬دوشنبه‪« -‬محمد بن زاید آل نهیان»‪،‬‬ ‫ولیعهد أبوظبی از عربستان را دیداری متمایز توصیف و تأکید کرد که دیدارهای برادرانه و دوستانه ادامه خواهد داشت‪.‬ولیعهد أبوظبی رو گذشته به عربستان سفر و با «سلمان بن عبدالعزیز»‬ ‫پادشاه و «محمد بن سلمان»‪ ،‬ولیعهد سعودی دیدار کرد‪.‬دو طرف در این دیدار مسائل مهم منطقه از جمله تحوالت اخیر یمن را مورد بحث و بررسی قرار دادند‪.‬‬ ‫ولیعهدی‪ ،‬بن سلمان را‬ ‫یک رئیس میلیاردر ساخت‬ ‫ایران از لحاظ تامین امنیت‬ ‫در خلیج فارس دارای برتری است‬ ‫بهعقیدهکارشناسان‪،‬ایرانکام ً‬ ‫التواناییتامینامنیتوکنترلآمدوشدکشتی‌هایتجاریدر‬ ‫منطقهخلیجفارسوتنگههرمزراداشتهودراینرابطهحتیازبرتری‌هایینیزدرمقایسهباائتالف‬ ‫غربیبهسرکردگیآمریکابرخورداراست‪.‬روزنامه«راسیسکایاگازیتا»درتحلیلینوشتهاست‪:‬ایران‬ ‫دربارهخطرمشارکتنیروهایاسرائیلیدرائتالفایجادشدهتوسطآمریکابرایحفاظتازآمدوشد‬ ‫دریاییدرمنطقهخلیجفارسهشداردادهاست‪.‬سپاهپاسدارانانقالباسالمیتاکیدکردهاستکهدر‬ ‫صورتضرورت‪،‬هرکشتیخارجیازجملهآنهاییکهازسوینیرویدریاییکشورهایغربیمورد‬ ‫حفاظتقراردارند‪،‬توقیفخواهندشد‪.‬کارشناسانبراینعقیدههستندکهایرانکام ً‬ ‫التواناییکنترل‬ ‫آمدوشدکشتی‌هایتجاریدرمنطقهراداردودراینصورتحتیازبرتری‌هایینیزدرمقایسهباسایر‬ ‫کشورهابرخورداراست«علیرضاتنگسیری»فرماندهنیرویدریاییسپاهپاسدارانانقالباسالمیایران‪،‬‬ ‫چندروزقبلدرمصاحبهباشبکهتلویزیونی«المیادین»‪،‬تاکیدکردکهامنیتخلیجفارس برایایران‬ ‫اهمیتبسیارزیادیداردومقاماتتهرانبراینعقیدههستندکهعبورومروردریاییدرمنطقهباید‬ ‫همچنانبین‌المللیباقیبماند‪.‬ویبایادآوریاینکهجمهوریاسالمیچندیندههاستکهامنیتتنگه‬ ‫هرمزرابهخوبیتامینکردهوحضورکشورهایفرامنطقه‌ایتنهاباعثوخامتاوضاعامنیتیدراین‬ ‫تنگهشده‪،‬افزود‪«:‬آمریکاوانگلیسدرصدداجرایسناریوییبرایتوجیهحضورخوددرخلیجفارس‬ ‫هستندتاازنیازکشورهایاروپاییوغربآسیابهنفتایراناستفادهکنند‪».‬اظهاراتاینمقامنظامی‬ ‫ایرانیدرپاسخبهسخناناخیرمقاماتاسرائیلیاستکهاخیرا ًاعالمکردهاندکهآمادگیدارندتادر‬ ‫ائتالفبینالمللیبرایحفاظتازآمدوشدکشتی‌هادرخلیجفارسمشارکتکنند‪.‬درهمینرابطهروز‬ ‫گذشته“اسحاقجهانگیری”معاوناولرئیسجمهوریایراننیزدرنخستین«اجالساقتصادیدریای‬ ‫خزر»درترکمنستاناعالمکردکهسیاستیکجانبهآمریکاواستفادهازاعمالتحریمهایغیرقانونی‬ ‫مشکلبزرگیبرایخاورمیانهبهشمارمیرود‪.‬بهگفتهوی‪،‬آمریکااینحقیقترانادیدهمیگیردکه‬ ‫ایرانهموارهبهتمامیتعهداتخویشپایبندبودهوسعیکردهتامشکالتمنطقهایرابرسرمیز‬ ‫مذاکرهحلوفصلکند‪.‬اینروزنامهبااشارهبهاینکهدولتآمریکادرماهژوئنوپسازچندحمله‬ ‫بهکشتی‌هایتجاریخارجیدرمنطقهخلیجفارس‪،‬مسئلهایجادیکائتالفنظامی‪-‬دریاییبرای‬ ‫تامینامنیتدرمنطقهرامطرحکرد‪،‬نوشت‪:‬روندایجادائتالفبینالمللیویژهکهبهاصطالحقصد‬ ‫داردبهبازدارندگیدرمقابل«تهدیداتازجانبایران»بپردازد‪،‬آیندهروشنیندارد‪.‬تالشآمریکابرای‬ ‫سازماندهییکائتالفحفاظتیدرمنطقهخلیجفارسبانگرانیمتحداناروپاییاینکشوردرباره‬ ‫امکانرویاروییمستقیمباایرانمواجهشدهاست‪.‬برایمثالوزارتدفاعانگلیسبااعالممشارکتدر‬ ‫این ائتالف یادآور شده که در این راستا تا حد زیادی قصد دارد از منابع خود که از هم اکنون در منطقه‬ ‫تزنیبه‬ ‫دارداستفادهکند‪.‬درعینحالمقاماتلندناطمیناندارندکهناوگاندریاییانگلیسازگش ‌‬ ‫همراهنیروهاینیرویدریاییآمریکاخوددارینخواهدکرد‪.‬فرانسهوآلماننیزبهنوبهخودآمادگیآن‬ ‫راندارندتانیروهایدریاییخودرابهمنطقهخاورمیانهاعزامکنند‪.‬صحبتتنهابرسرتبادلاطالعاتدر‬ ‫اینبارهاست‪.‬واقعیتایناستکهبرایکشورهایاروپاییکهدرسال‪ 2015‬باایرانتوافقهستهای‬ ‫راامضاکردهاند‪،‬حفظروابطباجمهوریاسالمیبسیاراهمیتدارد‪.‬درعینحالاسترالیاهنوزبه‬ ‫درخواستآمریکابرایملحقشدنبهاینائتالفپاسخندادهاست‪.‬تنهاژاپنبرایمشارکتدراین‬ ‫زمینهعالقهمندیخودرانشاندادهاست‪.‬کارشناسانبراینعقیدههستندکهبسیاریازمسائلپیرامون‬ ‫حفاظتازکشتیرانیدرخلیجفارسبهشکلاینائتالفوامکانمشارکتاسرائیلدرآنبستگی‬ ‫خواهدداشت‪”.‬یوریلیامین”کارشناسنظامیروسبهاینروزنامهگفتهاست‪«:‬اطالعاتبهگوش‬ ‫رسیدهدربارهایجادائتالفبینالمللیدرمنطقهخلیجفارسبسیارمبهمهستند‪.‬صحبتبیشتربرسر‬ ‫تبادلاطالعاتدراینبارهاست‪.‬مسلماًحضورکشتی‌هاینظامیاسرائیلیدرنزدیکیآبهایساحلی‬ ‫ایرانوخامتاوضاعدراینمنطقهراافزایشخواهددادواحتمالهرنوعحادثهنظامیراافزایش‬ ‫خواهدداد‪».‬اینکارشناسبااشارهبهتواناییایراندرتامینامنیتمنطقهوتوقیفکشتی‌ها‪،‬یادآورشد‬ ‫باوجودحضورکشتی‌هاینظامیانگلیسیوآمریکاییدرمنطقه‪،‬اینمسئلهکام ً‬ ‫الممکناست‪.‬لیامین‬ ‫افزود‪«:‬ایراندرچنینشرایطیاینبرتریراداردکهازپایگاه‌هاینظامیخوددرسواحلخلیجفارس‬ ‫وتنگههرمزبرایحفاظتازآبهایساحلیخوداستفادهکند‪.‬سئوالاصلیاینجاستکهطرفیندر‬ ‫صورتوخامتاوضاعدرمنطقهچهبرخوردیباآنخواهندداشت‪.‬دراینرابطهمسلماًعاملخطر‬ ‫بروزدرگیرینظامیباوجودکشتی‌هاینظامیفرامنطقه‌ایافزایشمی‌یابد‪».‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سلطهمحمدبنسلمانبرثروتهنگفتآلسعودیتنگ‌ترمی‌شود‪.‬اینحرکتبی‌سابقهحاصل‬ ‫اقدامیباعنوانبهاصطالحسرکوبفسادعلیهچهره‌هاییاستکهزمانیدراینپادشاهیقدرتمند‬ ‫محسوبمی‌شدند‪.‬بهنقلازشبکهخبریبلومبرگ‪،‬محمدبنسلمان‪،‬ولیعهدسعودیبرایرسیدنبهاین‬ ‫موفقیتهتللوکسریتز‪-‬کارلتونریاضرادرنوامبر‪ ۲۰۱۷‬بهزندانصدهامردتبدیلکرد‪.‬بسیاریاز‬ ‫زندانیانکهبرخیازبستگاناووشاهزادگانبودند‪،‬صرفاپسازآنآزادشدندکهحاضرشدندزمین‪،‬پول‬ ‫نقدوسهام‌هایشانرابدهند‪.‬بهگفتهمقام‌هایسعودی‪،‬مجموعداراییجمع‌آوریشدهچیزیحدود‪۱۰۷‬‬ ‫میلیارددالرشد‪.‬ایننمایشقدرت‪،‬چندیندههقوانیننانوشتهخاندانسریآلسعودرازندهکردوعمال‬ ‫مخالفانبالقوهولیعهدسعودیرابهحاشیهراند‪.‬باظهورب ‌نسلمانبهمقامولیعهدیووارثاحتمالیتاجو‬ ‫تخت‪،‬اونهتنهارهبرسیاسیدوفاکتویعربستانشدبلکهرئیسمیلیاردربی‌رقیبشرکتخانوادگیخود‬ ‫شدکهداراییآنتقریباازهرسلسلهدیگریدرکرهخاکیبیشتراست‪.‬براساسبرآوردهایتحلیلگران‬ ‫سیاسیوچهره‌هایآکادمیک‪،‬شمارخاندانسعودیبااحتسابنوزادانتاسالخوردگانبه‪ ۱۵‬هزارتن‬ ‫می‌رسد‪.‬ثروتجمعیآن‌هادرشاخصمیلیاردرهایبلومبرگبیشاز‪ ۱۰۰‬میلیارددالربرآوردمی‌شودکه‬ ‫جزوچهارمینخاندان‌هایثروتمندجهانمی‌شوند‪.‬مرکزارتباطبی ‌نالمللیوزارتاطالع‌رسانیسعودیبه‬ ‫درخواست‌هابرایاظهارنظرواکنشینشانندادهاست‪.‬اینارزیابیعمدتابراساسمنابعقابلردگیریدرآمد‬ ‫اعضایآلسعودبرایچندیندههبودهاست‪.‬دستمزدهایخاندانسلطنتیازسویدفترخصوصیپادشاه‬ ‫تقسیممی‌شود‪.‬دستمزدهایماهانه‪،‬همانطورکهیادداشتدیپلماتیکسفارتآمریکادر‪۱۹۹۶‬نشانمی‌دهد‬ ‫کهویلی‌لیکسمنتشرکرد‌‪،‬بین‪ ۸۰۰‬تا‪ ۲۷۰‬هزاردالراستوساالنه‪ ۲‬میلیارددالرمی‌شود‪.‬مشخص‬ ‫نیستکهاینارقامازآنسالبهچهصورتیتغییرکردهاست‪.‬اگردستمزدهاهماهنگباتغییرات‪،‬تورمیا‬ ‫درآمدهاینفتیسعودیتغییرکردهباشدواگردستمزدهادربازارهایریاضسرمایه‌گذاریشدهباشد‪،‬آل‬ ‫سعوداحتماالحدودیکتریلیوندالرمی‌ارزدکهآنراثروتمندترینخاندانجهانمی‌کند‪ .‬قطعانفتخام‬ ‫عاملثروتآلسعوداستوشرکتنفتدولتیکنترلیک‌پنجمازذخایرنفتجهانیرادردستدارد‬ ‫اماسلطهبی‌بدیلاینخاندانبرساختارقدرتودسترسیبهامتیازاتداخلیاجازهفورانبهآندادهاست‪.‬تا‬ ‫همیناواخر‪،‬شاهزاده‌هایردهباالباوزیراندولتیهماننددارایی‌هایشخصیبرخوردمی‌کردند‪.‬شاهزاده‬ ‫محمدبنسلماناینسیستمراتغییرداد‪.‬استفانهرتوگ‪،‬نویسندهکتاب“شاهزاده‌ها‪،‬بانکدارهاوبروکرات‌ها‪:‬‬ ‫نفتودولتدرعربستانسعودی”درسال‪ ۲۰۱۰‬وپروفسوردانشکدهاقتصادلندننوشت‪:‬هموارهمرزی‬ ‫غیرشفافمیانامورمالیوشاهزادگانارشدوجودداشتهاست‪.‬تنهادوفردباچنیننوعدسترسیمستقیمی‬ ‫باقیماند‌هاند؛ولیعهدسعودیوپادشاه‪.‬محمدبنسلمانمارسسالگذشتهدرمصاحبهبابرنامه“‪ ۶۰‬دقیقه”‬ ‫سی‌بی‌اسیدربارهمیزانثروتشآنرابیشازیکمیلیارددالرتخمینزد‪.‬اوگفت‪:‬شخصثروتمندی‬ ‫هستم‪،‬نهفقیر‪.‬عضویازخاندانحاکمهستمکهصدهاسالپیشازتاسیسعربستانوجودداشتند‪ .‬ولیعهد‬ ‫سعودیاززمانبهتختنشستنپدرشملکسلماندرسال‪،۲۰۱۵‬سردمدارآزادی‌هاطبقطرحیموسوم‬ ‫به“چش ‌مانداز‪”۲۰۳۰‬شدهاستتاتحولیدراقتصاد‪،‬مقابلهبابیکاریوکاهشاتکابهنفتانجامدهد‪.‬زنان‬ ‫دیگرممنوعیتیبرایرانندگییاسفرخارجیندارندومی‌تواننددراستادیوم‌هایورزشیحاضرشوند‪.‬‬ ‫قوانینجدیدهمچنینرفتنبهسینماوکنسرت‌هارامجازمی‌کند‪.‬محمدبنسلمانباوجودتمامچالش‌های‬ ‫نشات‌گرفتهازجنگیمن‪،‬قتلجمالخاشقجی‪،‬حبسمخالفانسیاسیوفعاالنکهصدایمنتقدانرا‬ ‫درآوردهاست‪،‬رابطهنزدیکبادونالدترامپراحفظکردهاست‪.‬بهنظرنمی‌رسدسلطهقدرتمحمدبن‬ ‫سلماندرداخلتضعیفشدهباشدوکنترلاوبرثروتآلسعودهمازاینامرمستثنینیست‪ .‬شرکتنفت‬ ‫دولتیعربستانکهجزوسودآورترینشرکتهایجهاناست‪،‬سالگذشتهبابتحقاعضایسلطنتی‪،‬‬ ‫مالیاتوسودسهام‪ ۱۶۲.۹‬میلیارددالربهدولتسعودیپرداختکردکهمستقیمابهخزانهدولترفت‪.‬با‬ ‫اینحالمشخصنیستچهمیزانازآنبهاعضایخاندانسلطنتیسعودیرسیدهاست‪.‬النوالد‪،‬نویسنده‬ ‫کتاب“شرکتسعودی‪:‬پیگیریسودوقدرتپادشاهیسعودی”درسال‪ ۲۰۱۸‬نوشت‌‪:‬بهلحاظتاریخی‬ ‫تمایزاندکیمیانخزانهدولتومتعلقاتبهخاندانسلطنتیوجوددارد‪.‬اینیکپادشاهیمطلقاست‪.‬وقتی‬ ‫بحثاینباشد‪،‬پادشاهمی‌تواندعمالهرچیزیرابگیرد‪.‬دردهه‌هایاخیرراه‌هایکسبدرآمداعضای‬ ‫خاندانسلطنتیعربستانهمبیشتربودهاست‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 23 -‬مرداد ‪ 1398‬شماره ‪875‬‬ ‫بین الملل‬ ‫اماراتبراینجاتحیات‬ ‫اقتصادی‌اش‪،‬بهدنبالایران‬ ‫است‬ ‫هاآرتص در گزارشی به بررسی روابط ایران و امارات برای دور‬ ‫زدن تحریم‌ها پرداخت‪.‬به نقل از هاآرتص‪ ،‬ایران برای دور زدن‬ ‫تحریم‌ها راه‌هایی را در اختیار دارد‪ .‬وقتی جورج دبلیو بوش در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۶‬تحریم‌هایی علیه ایران وضع کرد‪ ،‬سرمایه‌گذاران ثروتمند و‬ ‫دولت ایران به امارات متحده عربی روی آوردند و بانک‌های آن‬ ‫کشور را با صد‌ها میلیارد دالر سپرده پر کردند‪ .‬دو سال بعد‪ ،‬وقتی‬ ‫جهان از بحران اقتصادی آسیب دیده بود‪ ،‬سرمایه‌گذاران خارجی‬ ‫پول خود را از بانک‌های امارات خارج کردند‪ .‬اما ایرانیان همچنان‬ ‫پول خود را در امارات متحده عربی نگه داشتند و این مسأله حداقل‬ ‫تا زمان بحران اقتصادی دوبی در سال ‪ ،۲۰۰۹‬امکان تنفس را به ایران‬ ‫بخشید‪ .‬دوبی ثروتمند که در نزدیکی ورشکستگی بود‪ ،‬به ابوظبی‬ ‫اعتماد کرد و موافقت برای گرفتن قرض ‪ ۲۰‬میلیارد دالر را کسب‬ ‫کرد‪ .‬اما این کمک با یک احتیاط همراه بود؛ دبی مجبور شد روابط‬ ‫خود را با ایران به عنوان بخشی از سیاست کشور‌های خلیج فارس‬ ‫علیه نفوذ ایران قطع کند‪ .‬در سه سال گذشته‪ ،‬امارات درخواست‌های‬ ‫ایرانی برای اعتبار را رد نموده و حدود ‪ ۵۰‬هزار ایرانی امارات را‬ ‫ترک کرده‌اند‪ .‬اکنون دوبی درگیر بحران اقتصادی جدیدی است؛‬ ‫قیمت امالک بیش از ‪ ۲۴‬درصد کاهش یافته است‪ ،‬هتل‌ها در کمترین‬ ‫میزان رزرو اتاق‌های خود در دهه اخیر قرار دارند و سرمایه‌گذاران‬ ‫خارجی هم به این سرعت نمی‌توانند به دوبی کمک کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫دبوی بار دیگر برای نجات حیات اقتصادی‌اش‪ ،‬به دنبال ایران است‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی روابطش را با ایران نزدیکتر کرده و شروع به‬ ‫تضعیف اتحاد نظامی خود با عربستان سعودی نموده است‪.‬دوبی‬ ‫همچنین اخیرا ً گروهی از تاجران را برای افزایش همکاری‌های‬ ‫اقتصادی و یافتن راه‌های قانونی برای تجارت با وجود تحریم‌ها‪ ،‬به‬ ‫ایران اعزام کرده است‪.‬‬ ‫حاکم امارات موافقت کرده که ویزا‌های جدیدی را به‬ ‫سرمایه‌گذاران قانونی ایرانی اعطا کند و به بانک‌ها اجازه دهد تا‬ ‫حساب‌های ایرانیان را باز کنند‪ ،‬این روابط به همراه ادامه خرید نفت‬ ‫از ایران توسط چین‪ ،‬این موضوع را مشخص می‌کند که ایران هنوز‬ ‫راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها دارد و سختی‌های این مسیر آنها را‬ ‫خسته نکرده است‪.‬‬ ‫ترامپ جهان غرب را درمسیر درگیری با ایران قرار داده است‬ ‫یک کارشناس ارشد مسائل آمریکا و عرب‪ 5 ،‬مانع‬ ‫پیشبرد دیپلماسی واشنگتن درباره تهران را بررسی کرده‬ ‫است‪.‬دکتر سیدحسین موسویان‪ ،‬مذاکره کننده اسبق تیم‬ ‫هسته ای ایران و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا در سرمقاله‬ ‫پولتیکو نوشت‪:‬از زمان انتخاب ترامپ به ریاست جمهوری‬ ‫آمریکا در سال ‪ ،۲۰۱۶‬او با اتخاذ سیاست بیمارگونه «فشار‬ ‫حداکثری» فشارهای همه جانبه و سخت ترین تحریم‌های‬ ‫بیسابقه علیه ایران را اعمال نموده تا در مورد یک توافق‬ ‫جدید هسته ای‪ ،‬ایران را به میز مذاکره بکشاند که تاکنون‬ ‫موفق نبوده است‪.‬این سیاست نه تنها موجب «خصومت‬ ‫حداکثری» در روابط ایران و آمریکا شده بلکه زمینه ساز‬ ‫تنش‌ها و اقدامات خصومت آمیز بیسابقه ای گردیده بگونه‬ ‫ای که جامعه جهانی را درمورد احتمال بروز یک درگیری‬ ‫نظامی جدید ‪ ،‬بشدت نگران کرده است‪.‬اگر ترامپ‬ ‫سیاستهای جاری را ادامه دهد‪ ،‬او نه تنهامحکوم به شکست‬ ‫است‪ ،‬بلکه هیچ شانسی برای مذاکره وجود نخواهد داشت‬ ‫حتی اگر او در انتخابات بعدی مجدد پیروز شود‪ .‬نتیجه این‬ ‫روند فاجعه بار خواهد بود‪.‬تنها یک تغییر اساسی در سیاست‬ ‫ترامپ‪ ،‬می‌تواند موجب مهار تنش روزافزون جاری گردد‪.‬‬ ‫بدین منظور موانع کلیدی حل و فصل دیپلماسی مثبت‬ ‫بشرح زیر را باید از سرراه بردارد‪.‬درتهران اکثرا معتقدند‬ ‫که شخص ترامپ جنگ نمیخواهد و حتی تغییر رژیم هم‬ ‫برنامه جدی اونیست‪ .‬او بانابودی برجام‪ ،‬خواست میراث‬ ‫اوباما را نابود کند اما میخواهد به یک معامله جدید بعنوان‬ ‫«میراث ترامپ» برسد‪.‬اولین و بزرگ‌ترین مشکل ترامپ این‬ ‫است که کارگزاران اصلی تیمش دیدگاه و اهداف متفاوتی‬ ‫با او در مورد ایران دارند‪ .‬حتی برای سیاستمداران برجسته‬ ‫امریکا هم روشن است که جان بولتون مشاور امنیت ملی‬ ‫ترامپ مشتاق جنگ و یا حداقل تغییر رژیم در ایران است‪.‬‬ ‫دومین مانع ترامپ متحدین کلیدی منطقه ای یعنی اسراییل‬ ‫و عربستان هستند که اهداف بولتون را دنبال می‌کنند و‬ ‫نفوذ بیسابقه ای در تعیین سیاستهای جاری آمریکا علیه‬ ‫ایران دارند در حدی که بسیاری از سیاستمداران در تهران‬ ‫به این نتیجه رسیده اند که اسراییل و عربستان عامل مهم‬ ‫تشدید خصومت‌های اخیر امریکا با ایران هستند‪.‬سومین‬ ‫مسئله این است که هیچکس باور ندارد که ترامپ بتواند به‬ ‫توافق هسته ای بهتری با ایران دست یابد در حالیکه برجام‬ ‫حاصل ‪ ۱۲‬سال مذاکره ایران و قدرتهای جهانی است‪،‬‬ ‫دهها دانشمند هسته ای جهان در تدوین آن حضور داشتند‪،‬‬ ‫جامع‌ترین سند هسته ای تاریخ عدم اشاعه سالحهای هسته‬ ‫ای است ‪ ،‬از پشتوانه قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل‬ ‫برخوردار است و بیش از ‪۲‬سال هم توسط ایران بطور کامل‬ ‫اجرا ِء شد‪.‬حتی اگر دولت ترامپ در ‪ ۱/۵‬سال باقیمانده‬ ‫ریاست جمهوریش با ایران مذاکره و به توافقی برسد‪،‬‬ ‫تضمینی وجود ندارد که ترامپ یا جانشین او به تعهد خود‬ ‫باقی بمانند‪.‬چهارمین مانع تاکید ترامپ بر استراتژی‌های‬ ‫شکست خورده و ضد مسیر دیپلماسی است‪ .‬تصمیم او‬ ‫در مورد تحریم مقام عالی رهبری و وزیرخارجه شانس‬ ‫هرگونه دیپلماسی را نابود کرده است‪.‬پنجمین مشکل که‬ ‫واضح ترین مانع موفقیت ترامپ است اینکه او و دست‬ ‫اندرکارانش‪،‬شناخت درستی از ایران و فرهنگ و تاریخ‬ ‫وتمدن و مسایل سیاسی ‌اجتماعی روز ایران ‪ ،‬ندارند‪.‬‬ ‫ایرانی‌ها با هزاران سال تاریخ و تمدن ‪ ،‬ملتی مغرور و‬ ‫مفتخر هستند‪ .‬ایرانی‌ها نسبت به زورگویی آلرژی دارند‬ ‫و تسلیم سیاستهای زورگویانه نمی‌شوند‪.‬لذا برای مقابله با‬ ‫سیاستهای خصومت آمیز ترامپ‪ ،‬ایران سیاست «مقاومت‬ ‫ومقابله به مثل» درمقابل را در پیش گرفته اند‪.‬عالوه بر‬ ‫آن‪ ،‬همکاریهای ایران و قدرتهای بلوک شرق جهت به‬ ‫شکست کشاندن سیاست «یکجانبه گرایی» و سلطه جهانی‬ ‫آمریکا تقویت شده ضمن اینکه تهران امید خود را نسبت‬ ‫به «سیاست همکاری وتعامل با غرب» رااز دست داده‬ ‫است‪.‬اگر امیدی برای برای راه حل سازنده وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬رییس جمهور آمریکا باید سیاست تحریم‪،‬قلدری و‬ ‫زورگویی علیه ایران را کنار گذاشته تا فضا برای دیپلماسی‬ ‫باز شود‪.‬فوری ترین اقدام برای ترامپ این است که کانال‬ ‫های معتبر ارتباطی با ایران داشته باشد و یک تیم جدید در‬ ‫مورد ایران منصوب کند که شناخت درستی از واقعیت های‬ ‫ایران و سراسر منطقه داشته باشند‪.‬‬ ‫نگرانیپمپئوازنزدیک‬ ‫شدنزمانپایانتحریم‌های‬ ‫تسلیحاتیایران‬ ‫وزیر خارجه آمریکا با انتشار پیامی در توییتر از متحدان‬ ‫واشنگتن خواست تا فشار ها بر ایران را افزایش دهند‪.‬‬ ‫«مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در توییتر خود نوشت‪:‬‬ ‫ساعت در حال تیک تاک کردن است‪ .‬زمان باقیمانده تا‬ ‫انقضای تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران و اتمام‬ ‫ممنوعیت سفر قاسم سلیمانی در حال پایان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از تمام متحدان و دوستان خود می‌خواهیم‬ ‫فشارها بر ایران را برای متوقف کردن رفتارهای بی‌ثبات‌کننده‬ ‫تهران در منطقه‪ ،‬افزایش دهند‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫مدیران هزینه‪ ،‬بالی ‪ ۲‬دهه اخیر‬ ‫باشگاه‌های دولتی‬ ‫هزینه‪ ،‬هزینه و هزینه؛ تنها چیزی که مدیران استقالل و پرسپولیس در این چند سال‬ ‫انجام داده‌اند و ریالی درآمدزایی نداشته‌اند‪.‬هنوز مدت زیادی از رفع بالی “پرو پئیچ”‬ ‫از سر استقاللی‌ها نگذشته است؛ بالیی که استقالل را تا پای چوبه دار برد اما تبرئه لحظه‬ ‫آخری‪ ،‬باعث نجات آبی‌های پایتخت شد‪ .‬بالیی که ریشه‌اش به دلیل حضور “مدیران‬ ‫هزینه” در استقالل بود که می‌توانست دست این تیم را دوباره در پوست گردو بگذارد‪.‬‬ ‫در یکی دو دهه اخیر‪ ،‬از این مدیران هزینه در راس باشگاه‌های استقالل و پرسپولیس‬ ‫کم نداشته‌ایم‪ .‬مدیرانی که تنها با جذب بازیکن‌ها و مربیان مختلف به فکر خودنمایی‬ ‫خود به هوادار بوده‌اند و راهکاری برای درآمدزایی تیمشان نداشته‌اند‪ .‬مدیرانی که هر‬ ‫وقت چرخ حساب و کتابشان نمی‌چرخید‪ ،‬دست به دامن فدراسیون فوتبال و وزارت‬ ‫ورزش می‌شدند و انتظار پر شدن جیب‌هایشان را از این دو نهاد داشته‌اند‪ .‬البته هنوز هم‬ ‫چنین مدیرانی در راس باشگاه‌های دولتی هستند و به نظر می‌رسد با اصول باشگاه‌داری‬ ‫حرفه‌ای غریبه‌اند و فقط برای “ اسم در کردن” به فوتبال آمده‌اند‪.‬یک نگاه ساده به‬ ‫باشگاه‌های دولتی نشان می‌دهد که تقریبا هیچ‌کدام از این باشگاه‌ها درآمد معینی به‬ ‫صورت مستقل ندارند و اصال معاونتی به نام “اقتصادی” در این باشگاه‌ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫اوج کار اقتصادی آن‌ها‪ ،‬قرارداد بستن با یک شرکت واسطه است تا این شرکت با‬ ‫سوءاستفاده از نام باشگاه‪ ،‬جیب هوادار را با پیامک‌های تبلیغاتی و به درد نخور خالی‬ ‫کند‪ ،‬آن هم بدون ارائه دادن خدمات‪ .‬باشگاه‌هایی که خود از راه انداختن یک نرم‌افزار‬ ‫ساده عاجزند و علی رغم حضور افراد مختلف در هیات مدیره باشگاه یا در پست‬ ‫مشاور مدیرعامل‪ ،‬هیچ حرکت اقتصادی از آن‌ها دیده نمی‌شود‪.‬کار اقتصادی بر خالف‬ ‫باشگاه‌های دولتی لیگ برتر‪ ،‬در دو باشگاه تقریبا خصوصی یعنی تراکتور و شهرخودرو‬ ‫دیده می‌شود‪ .‬باشگاه تراکتور قرار است به زودی نرم‌افزاری را برای هوادارانش‬ ‫راه‌اندازی کند که ضمن ارائه خدمات مختلف مثل خرید اینترنتی بلیت بازی‌های این‬ ‫تیم‪ ،‬خرید اینترنتی بلیت حمل و نقل عمومی یا رزرو هتل‪ ،‬به‌گونه‌ای از هوادارانش‬ ‫درآمدزایی کند که پول به صورت مستقیم به جیب باشگاه برود‪ .‬باشگاه شهرخودرو نیز‬ ‫در حال آماده کردن مجموعه‌ای مستقل از نهادهای دولتی برای این باشگاه است و به‬ ‫زودی باشگاهی متفاوت در مشهد را خواهیم دید‪.‬‬ ‫این دو باشگاه در حال حرفه‌ای شدن هستند و باالترین سطح فوتبال ایران یعنی‬ ‫لیگ برتر روزهاست که به دلیل “غیرحرفه‌ای” بودن آغاز نمی‌شود‪ .‬مهم نیست دلیل‬ ‫این تاخیر‪ ،‬چالش حضور زنان در ورزشگاه‌ها است یا کال ناآماده بودن ورزشگاه‌ها‬ ‫بلکه کار از پایه ایراد دارد‪ .‬شاید اگر در همان ابتدا‪ ،‬یکی از شرطهای حضور تیم‌ها‬ ‫در لیگ برتر را داشتن ورزشگاه اختصاصی می‌گذاشتند‪ ،‬حداقل باشگاه‌ها خیالشان از‬ ‫بابت درآمدهایی مانند بلیت فروشی‪ ،‬حق پخش و تبلیغات محیطی راحت بود‪ .‬البته این‬ ‫اختصاصی نبودن این ورزشگاه‌ها‪ ،‬بهانه خوبی برای سازمان لیگ و فدراسیون شده تا‬ ‫دلیل تاخیر انداختن لیگ برتر را چیز دیگری جلوه دهند‪.‬‬ ‫در سال‌های اخیر‪ ،‬دو باشگاه استقالل و پرسپولیس که هواداران زیادی هم دارند‬ ‫مدیران عامل زیادی را به خود دیده‌اند اما کدام از این مدیران پر ادعا برای ساختن‬ ‫ورزشگاهی اختصاصی دست به کار شده است؟ چند سال پیش هم دو زمین تمرین‬ ‫به این دو باشگاه داده شد که آن هم هدیه شهرداری به استقالل و پرسپولیس بود‪.‬‬ ‫تشکیلتیم«ب»پرسپولیسبادستورکالدرون‬ ‫سرمربیپرسپولیسخواهانتشکیلتیم«ب»برایتیمششدهاست‪.‬گابریلکالدروناززمانآغازکارشدرتیمپرسپولیسبهاینفکربوده‬ ‫وهستکهاینتیمبهدوبخشتقسیمشود‪.‬بخشاولبازیکنانیکهدرمسابقاتلیگبرتربهمیدانرفتهوبهنوعیتیماصلیپرسپولیسمحسوب‬ ‫می‌شوند‪،‬تیمدیگرهممتشکلازبازیکنانجوانباشدکههرهفتهدررقابت‌هاییبهمیدانرفتهوبازیکنانشبرایورودبهتیماصلیتجربهوآمادگی‬ ‫بهتریراکسبکنند‪.‬اگرچهکالدرونبااینتفکردرپرسپولیسشروعبهکارکرده‪،‬امابهنظرمی‌رسدباشگاهحداقلفعالبرنامه‌ایبرایاینکار‬ ‫ندارد‪.‬ازاینجهتکههربازیکنجوانیراکهکالدرونازتیماصلیکنارگذاشتهوخواهانحضورآن‌هادرتیمدومشده‪،‬ایننفراتخواهان‬ ‫رضایت‌نامهورفتنبهتیم‌هایدیگرشد‌هاند‪.‬موردیکهکالدروناصالازآناستقبالنکردهوتاکیدداشتهسرمایه‌هایباشگاهشدرواقعهمیننفرات‬ ‫جوانهستندکهبایدبرایحفظوپیشرفتآن‌هاتالششود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫با محرومیت تماشاگران‬ ‫فرهنگ‌سازی صورت نمی‌گیرد‬ ‫سهراب انتظاری‬ ‫البته این موضوع را ‌می‌توان از زاویه دیگری هم نگاه کرد‪ .‬اگر این مدیران هزینه‬ ‫می‌دانستند که بیش از دو یا سه سال‪ ،‬بر مسند مدیریت هستند شاید چنین ایده‌هایی هم‬ ‫به ذهنشان می‌رسید‪.‬تفاوت باشگاه‌هایی مثل تراکتور و پدیده با تیم‌های دولتی همین‬ ‫است‪ .‬تراکتور‪ ،‬ورزشگاه یادگار امام و دو زمین تمرین برای بازیکنانش دارد و مجموعه‬ ‫کاملی را در اختیار تیمش قرار داده است‪ .‬شهرخودرو هم در فکر در اختیار گرفتن یکی‬ ‫از دو ورزشگاه ثامن یا امام رضا (ع) است و در حال ساخت زمین تمرین اختصاصی‬ ‫است‪.‬امروز فوتبال به قدری در زندگی مردم رسوخ کرده که حتی اقتصاد کشورها را‬ ‫تحت تاثیر قرار داده و این در حالی است که هواداران باشگاه‌های دولتی دست به دعا‬ ‫هستند تا با جابجایی یک “مدیر هزینه”‪ ،‬مدیر بعدی کمتر و اصولی‌تر خرج کند تا در‬ ‫آینده تهدیدی این تیم را تمرین نکند‪ .‬معلوم نیست چه زمانی این روند در باشگاه‌های‬ ‫دولتی ادامه داشته باشد اما به نظر می‌رسد که تنها راه حل آزادی این باشگاه‌ها از دست‬ ‫مدیران دست نشانده دولت‪ ،‬خصوصی‌سازی باشد؛ خصوصی‌سازی که هر سال و به‬ ‫دالیل مختلف‪ ،‬جلوی آن گرفته می‌شود و به نظر می‌رسد بسیاری از افراد پشت پرده‬ ‫فوتبال دلشان نمی‌خواهد این تیم‌ها خصوصی شوند تا مبادا درآمدی که از راه این دو‬ ‫باشگاه در می‌آورند‪ ،‬ناگهان از بین برود‪.‬‬ ‫تمرین تیم ملی نوجوانان‬ ‫پیشکسوتمازندرانیباشگاهپرسپولیس‬ ‫تهرانگفت‪:‬حضوربازیکنانخوبسالپیش‬ ‫و این که شاکله اصلی حفظ شده می‌تواند‬ ‫ما را به گرفتن نتایج خوب امیدوار کند‪.‬‬ ‫سهرابانتظاری‪،‬پیشکسوتمازندرانیباشگاه‬ ‫پرسپولیستهران‪،‬دربارهآخرینوضعیتاین‬ ‫تیمگفت‪:‬پرسپولیسوضعیتخوبیدارد‪،‬بسیار‬ ‫مهم است که هواداران بدانند تیم نیاز به زمان‬ ‫دارد‪ ،‬البته حفظ بازیکنان خوب سال پیش و این‬ ‫کهشاکلهاصلیپرسپولیسحفظشدهمی‌تواند‬ ‫ما را به گرفتن نتایج خوب راضی کند‪ .‬نباید‬ ‫فراموش کنیم در عرصه مربیگری هر فرد نیاز به‬ ‫زمان دارد تا بتواند در کشور جدید با فوتبال و‬ ‫جو آن آشنا شود و هنوز کالدرون با جو فوتبال‬ ‫ایران و پرسپولیس آشنا نشده است‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫درست است که هواداران از پرسپولیس در‬ ‫بازی های دوستانه هم انتظار برد دارند اما تیم در‬ ‫شرایط بدنسازی است و بازی های تدارکاتی‬ ‫برایآشناییسرمربیبابازیکنانوتواناییهای‬ ‫آنهااست‪.‬پرسپولیسیهافراموشنکنندبرانکو‬ ‫چندسال در ایران کار کرده بود و همان گونه که‬ ‫هوادارانپرسپولیسازپروفسورحمایتکردند‬ ‫از از کالدرون باید حمایت کنند تا تیم بتواند‬ ‫روند خوب خود را پیدا کند‪.‬انتظاری در پاسخ‬ ‫به این سوال که آیا تاکنون شاهد برگزاری دربی‬ ‫در هفته چهارم بوده و نظرش در این خصوص‬ ‫چیست‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به نظر من در هفته چهارم‬ ‫هنوز تیم ها به شرایط ایده آل خود دست پیدا‬ ‫نکرده اند و بعید می دانم بازی زیبا و جذابی‬ ‫را در دربی شاهد باشیم آنچه کفه ترازو را به‬ ‫سمتپرسپولیسسنگین‌ترمی‌کندایناست‬ ‫که بازیکنان تیم تجربه حضور در دربی را دارند‪.‬‬ ‫اوپیرامونبازیپرسپولیسدرهفتهنخستآن‬ ‫همبدونحضورتماشاگراناظهارداشت‪:‬هیچ‬ ‫جایدنیاهفتهاولبدونتماشاچیبرگزارنمی‬ ‫شود و اصال اگر قرار است بدون تماشاچی بازی‬ ‫برگزار شود این بازی چه معنایی دارد‪ .‬آقایان از‬ ‫محرومیت‌هایگذشتهچهچیزیعایدفوتبال‬ ‫شده؟مگربامحرومکردنفرهنگ‌سازی‬ ‫انجاممی‌شود؟نمی‌دانمچراامکاناتورزشگاه‬ ‫ها را با دوربین های زیاد پوشش نمی دهیم‪.‬‬ ‫هرگز‪ 70‬سربازنمی‌تواننددربازیپرسپولیس‬ ‫و سپاهان که‪ 70‬هزار جمعیت می‌آید آنها را‬ ‫کنترلکنند‪.‬مطمئنهستمهوادارانایرانیاز‬ ‫تماشاگرانانگلیسبسیاربافرهنگ‌ترهستند‬ ‫آنجا دوربین‌های مداربسته تک تک افراد را‬ ‫زیرنظرداردوکوچک‌ترینبیانضباطیخیلی‬ ‫سریع از سوی مقامات برخورد می شود و این که‬ ‫به خاطر چند نفر چند هزار نفر محروم شوند آیا‬ ‫منطقیاست؟!مهاجمپیشینفوتبالایراندرباره‬ ‫بحثحضورمهاجمخارجیدرپرسپولیس‬ ‫گفت‪:‬شنیده‌امقرارشدهیکمهاجمبرزیلی‬ ‫به تیم اضافه شود‪ ،‬به هرحال پرسپولیس در سه‬ ‫جبههمی‌خواهدبجنگدوبهمهاجمخارجی‬ ‫نیاز است اما آنچه بر آن تأکید دارم این است‬ ‫کهبایدازظرفیت‌هایفوتبالیست‌هایخودمان‬ ‫بهبهترینشکلاستفادهکنیم‪.‬پرسپولیسچند‬ ‫مهاجمجوانمانندامیرروستاییومحمدامین‬ ‫اسدیداردواگرمیدانببینندمی‌توانندپیشرفت‬ ‫کنند و مهم است که جوانان در پرسپولیس‬ ‫دیدهشوند‪.‬بخشپایانیصحبت‌هایانتظاری‬ ‫درباره خطاب به هواداران بود‪ ،‬وی تصریح‬ ‫کرد‪:‬تاکیدمی‌کنمهوادارانتحتجوبرخی‬ ‫افراد قرار نگیرند و فقط مانند‪ 4‬سال قبل از تیم‬ ‫حمایتکنند‪.‬امیدوارمامسالشاهدحضور‬ ‫پرقدرتپرسپولیسدرلیگولیگقهرمانان‬ ‫آسیاباشیموهواداراننیزبایدکمیصبورتر‬ ‫باشندتاموفقیت‌هایقرمزپوشانپایتختبازهم‬ ‫تکرارشود‪.‬برنا‬ ‫بین استراماچونی و استقالل‬ ‫اختالف نظر وجود دارد‬ ‫گزارش‬ ‫یک عضو هیات مدیره باشگاه استقالل‬ ‫می‌گوید که مدیران این باشگاه برای استقالل‬ ‫حاشیه‌سازی نمی‌کنند‪.‬اسماعیل خلیل‌زاده‪ ،‬عضو‬ ‫هیات مدیره باشگاه استقالل در گفت‌وگویی‬ ‫رادیویی درباره انتشار خبر تهدید به استعفای‬ ‫استراماچونی در رسانه‌های ایتالیایی و جمهوری‬ ‫چک اظهار کرد‪ :‬من دیروز صبح متوجه شدم‬ ‫که چنین خبری در رسانه‌های خارجی کار شده‬ ‫و به همین دلیل با تماسی که با آقای فتحی داشتم‬ ‫پیگیر این ماجرا شدم‪ .‬پس از این تماس مطلع‬ ‫شدم که استعفایی در کار نیست و نامه رسمی به‬ ‫باشگاه نیامده و چیزی که به باشگاه اعالم شده‬ ‫استعفا نبوده است‪ .‬یکسری اختالف سلیقه بین‬ ‫باشگاه و استراماچونی رخ داده که یکی از آنها‬ ‫نیامدن آقای میلیچ بود که این اتفاق هم تقصیر‬ ‫باشگاه نبود و آقای فتحی هم روز (دوشنبه) در‬ ‫اخبار ورزشی توضیح داد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اتفاقی که برای میلیچ افتاد‬ ‫باعث ناراحتی آقای استراماچونی شد و بحث‌های‬ ‫جزئی دیگری هم وجود داشت که باعث‬ ‫ناراحتی استراماچونی شد ولی شبکه‌های مجازی‬ ‫و خبرگزاری‌ها این اتفاق را بزرگ کردند‪.‬‬ ‫باید در جریان باشیم که با استراماچونی قرارداد‬ ‫داریم و به نظر من یک مربی حرفه‌ای چند روز‬ ‫مانده به لیگ برتر از سمتش استعفا نمی‌دهد و‬ ‫این اتفاق نشدنی است‪.‬این عضو هیات مدیره‬ ‫باشگاه استقالل در واکنش به این‌که استراماچونی‬ ‫سابقه انجام چنین کاری را در اسپارتا پراگ‬ ‫داشته گفت‌‪ :‬من در جریان چنین اتفاقی نبودم‬ ‫ولی از دیروز با پیگیری‌هایی که داشتم فهمیدم‬ ‫چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد و استراماچونی به‬ ‫کارش ادامه می‌دهد‪.‬خلیل‌زاده که در برنامه‬ ‫“تهران ورزشی” رادیو تهران صحبت می‌کرد‪،‬‬ ‫ن پرسش که چه جزئیات‬ ‫در ادامه در پاسخ به ای ‌‬ ‫دیگری باعث ناراحتی استراماچونی شد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬باالخره استقالل باشگاه بزرگی‬ ‫است‪ .‬ما مدتی باشگاه را از حاشیه دور کردیم و‬ ‫بازیکنان بزرگی را وارد کشور کردیم‪ .‬ما خود‬ ‫استراماچونی را به استقالل آوردیم و مشکالت‬ ‫مالی را حل کردیم‪ .‬یک مقدار حاشیه‌سازها‬ ‫در این ماجرا نقش دارند‪ .‬یک عده‌ای هستند‬ ‫که برای استقالل حاشیه می‌سازند و دوست‬ ‫دارند باشگاه را به حاشیه ببرند‪ .‬استراماچونی‬ ‫مربی بزرگی است و ما در حال حاضر از نادانی‬ ‫بعضی از دوستان صدمه می‌بینیم‪ .‬ما این قول را‬ ‫به هواداران می‌دهیم که چنین اجازه‌ای به آنها‬ ‫نخواهیم داد‪.‬در ادامه مجری برنامه خطاب به‬ ‫عضو هیات مدیره باشگاه استقالل گفت که‬ ‫باید مدیران این باشگاه قبول کنند که خودشان‬ ‫برای استقالل حاشیه‌سازی می‌کنند که یکی‬ ‫از این حاشیه‌سازها ناتوانی باشگاه استقالل در‬ ‫گرفتن ویزا برای میلیچ بود‪.‬خلیل‌زاده در پاسخ‬ ‫بیان کرد‪ :‬ما از هفته گذشته کارهای الزم را‬ ‫برای حضور میلیچ در ایران انجام دادیم‪ .‬میلیچ به‬ ‫ایران آمد و بخشی از کارها را انجام داد‪ ،‬حتی‬ ‫وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬وزارت امور خارجه‬ ‫و تشریفات باشگاه هم تالش‌هایی کردند ولی‬ ‫هنگام ورود میلیچ به خاطر تصمیم نهادی که در‬ ‫فرودگاه حضور داشته نتوانست وارد ایران شود‪.‬‬ ‫میلیچ ظرف امروز و فردا وارد ایران می‌شود‪ .‬ما‬ ‫به دنبال ورود او بودیم و با او توافق کردیم و‬ ‫اتفاقی که یکشنبه رخ داد از سوی باشگاه نبود‬ ‫و ما حاشیه نساختیم‪ .‬در این میان یک دستگاه‬ ‫آمده و گفته باید نظارت بیشتری شود پس این‬ ‫حاشیه را باشگاه نساخته است به همین دلیل‬ ‫کسانی که به دنبال بهره بردن از این حاشیه‌ها‬ ‫هستند نمی‌توانند کاری بکنند‪ .‬فدراسیون فوتبال‬ ‫هم نامه مربوط به مقدمات حضور میلیچ را صادر‬ ‫کرده بود‪.‬او در ادامه درباره اختالف‌نظرهایی‬ ‫که بین مدیران باشگاه و استراماچونی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استراماچونی اصال جلسه‌ای با‬ ‫هیات مدیره نداشته است‪ .‬اختالف سلیقه همیشه‬ ‫پیش می‌آید‪ .‬االن هم فتحی دو تا از معاونانش‬ ‫را در اختیار ندارد‪ .‬آقای مباشری در حال حاضر‬ ‫به خاطر بیماری قلبی در بیمارستان است و‬ ‫آقای خطیر هم استعفا داده است‪ .‬اداره یک تنه‬ ‫باشگاه کار سختی است‪.‬این عضو هیات مدیره‬ ‫باشگاه استقالل در واکنش به ارتباط مستقیم‬ ‫استراماچونی با یک خبرنگار ایتالیایی و انتشار‬ ‫اخبار این خبرنگار توسط همسر استراماچونی‬ ‫در شبکه‌های اجتماعی گفت‪ :‬من فقط شنیدم‬ ‫که همسر استراماچونی یک “استوری” راجع‬ ‫به اتفاق پیش آمده در استقالل گذاشته است‪.‬‬ ‫در هر صورت رفتن استراماچونی منتفی است و‬ ‫می‌ماند تا به باشگاه کمک کند‪.‬خلیل‌زاده درباره‬ ‫شکست استقالل در دیدار دوستانه دیروز مقابل‬ ‫پیکان بیان کرد‪ :‬من فکر می‌کنم شرایط استقالل‬ ‫ظرف دو‪ ،‬سه روز آینده خوب می‌شود و سعی‬ ‫می‌کنم خودم به آقای فتحی کمک کنم که‬ ‫حاشیه‌ها از باشگاه استقالل دور شود‪.‬وی درباره‬ ‫انتقاداتی که به عملکرد روابط عمومی باشگاه‬ ‫استقالل می‌شود هم اظهار کرد‪ :‬من خودم دیروز‬ ‫به صورت مستقیم به مدیر روابط عمومی باشگاه‬ ‫استقالل تذکر دادم‪ ،‬بالفاصله پس از آن هم‬ ‫آقای فتحی به آنها تذکر داد‪ .‬مدیر رسانه باشگاه‬ ‫به تازگی مشغول به کار شده و امیدواریم در‬ ‫ادامه این اتفاق‌ها تکرار نشود‪.‬خلیل‌زاده در پاسخ‬ ‫به این سوال که آیا قرار است اسپانسر جدیدی‬ ‫برای استقالل بیاید‪ ،‬گفت‪ :‬ما در باشگاه استقالل‬ ‫حساب‌های باشگاه را به روز کردیم و با اسپانسر‬ ‫وارد مذاکره شدیم‪ .‬درباره یکسری مسائل با آنها‬ ‫به نتایج مطلوبی رسیدیم یک شرکت هم آوردیم‬ ‫که اسپانسر نیست و تنها یک کارگزار است‬ ‫یعنی اینکه کارهایمان را به آنها سپردیم‪ .‬ما از‬ ‫کارهای غیرمتعارف در باشگاه جلوگیری کردیم‬ ‫و عمال در مسیر خوبی هستیم‪.‬عضو هیات مدیره‬ ‫باشگاه استقالل در پاسخ به این پرسش آیا جذب‬ ‫بازیکن خارجی در این فاصله کوتاه تا آغاز لیگ‬ ‫برتر توجیه‌پذیر است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازیکن خارجی‬ ‫که در راه استقالل بود را خود آقای استراماچونی‬ ‫خواسته است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 874

روزنامه صدای اصلاحات شماره 874

شماره : ۸۷۴
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!