صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره ۸۱۹

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 819

روزنامه صدای اصلاحات شماره 819

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫رئیسجمهوردرپیامیبهسرانکشورهایاسالمیدراجالسمکه‬ ‫اکبر اعلمی‬ ‫در داوری رویدادها‬ ‫اسیرماشینهایتبلیغاتیو‬ ‫پروپاگانداییقبیلههایسیاسینشویم!‬ ‫معاملهقرنتوطئهایبراینابودی‬ ‫آرمانفلسطین‪،‬توسعهاشغالگریوتجاوزبه‬ ‫همهکشورهایاسالمیاست‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪1398‬‬ ‫‪ 26‬رمضان ‪١٤٤٠‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪819‬‬ ‫سیدحسن خمینی‬ ‫انسانیت اقتضا می کند‬ ‫نسبت به درد دیگران‬ ‫بی تفاوت نباشیم‬ ‫یادگار امام گفت‪ :‬آدم بودن در گرو این‬ ‫است که انسان بی غم و درد نباشد و نسبت‬ ‫به غیر خودش و درد دیگران ‪...‬‬ ‫‪1‬‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫شاهدحکمرانی‬ ‫تاجرباشیها هستیم‬ ‫صدای اصالحاتمومنی اظهار داشت‪:‬‬ ‫موثرترین راه نجاتی که ما می‌توانیم به‬ ‫مسئولین کشور هدیه دهیم این است که‬ ‫بیایند و ارزیابی آسیب‌شناختی از جهت‌گیری‬ ‫سیاستی بر محور نسبت آن جهت‌گیری با‬ ‫موضوع عدالت اجتماعی و نابرابری‌های‬ ‫ناموجه داشته باشند و یک گفت‌وگوی ملی‬ ‫تشکیل شود تا همه به سهم خود تالش کنند‬ ‫تا موضوع عدالت اجتماعی به صورت یک‬ ‫مطالبه توسعه‌گرا و دینی در‪...‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی‬ ‫روز جمعه در پیامی به سران کشورهای اسالمی در‬ ‫اجالس مکه اظهارداشت‪ :‬به عنوان رئیس جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬آمادگی کامل کشورم را برای همراهی‬ ‫و همکاری با مجموعه خانواده جهان‪...‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪ 1‬ژوئن ‪2019‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت‬ ‫هیچ‌کس حق ندارد که قبله مسلمانان‬ ‫را به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی‬ ‫واگذار کرده یا هر اقدامی دیگری که‬ ‫باعث خدشه در آرمان ملت فلسطین‬ ‫شود‪ ،‬انجام دهد‪.‬محمد جواد وزیر امور‬ ‫خارجه گفت‪ :‬قدس مال مسلمان‌ها و‬ ‫مردم فلسطین است و هیچ کس حق‬ ‫ندارد که قبله مسلمانان را به آمریکایی‌ها‬ ‫و رژیم صهیونیستی واگذار کرده یا هر‬ ‫اقدامی دیگری که باعث خدشه در‬ ‫آرمان ملت فلسطین شود‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫ظریف که در مراسم روز جهانی قدس‬ ‫در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬پیام امروز ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اکبر اعلمی نماینده ادوار مجلس و وکیل پایه‬ ‫یک دادگستری در یادداشتی مطرح کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به مشاهدات و تجربیاتی که از دو‬ ‫رژیم گذشته و حال دارم و همچنین دستکم‬ ‫بدلیل ‪ ۸‬سال حضورم در کمیسیون‪...‬‬ ‫نمایندهمردمتهراندرمجلس‬ ‫ظریف‬ ‫هیچ‌کسحقنداردقبله‬ ‫مسلمانانرابهآمریکایی‌ها‬ ‫ورژیمصهیونیستی‬ ‫واگذارکند‬ ‫صدایاصالحات‬ ‫مجلس دچار بحران اقتدار شده است‬ ‫«سهیال جلودارزاده»‪ ،‬نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس‪ ،‬درباره استانی شدن انتخابات گفت‪ :‬بنده با استانی شدن انتخابات مخالف هستم‪ .‬دلیل بنده این است که به دلیل فقدان‬ ‫احزاب و حتی حضور برخی نهادها به عنوان حزب در جامعه‪ ،‬تبادل قدرت به ضرر مردم به هم خواهد خورد و دیدگاه های خاصی بر مجلس حاکم خواهد شد‪.‬متاسفانه چندین دوره بوده که مجلس‬ ‫دچار بیماری شده است و نمی تواند به عنوان یک نهاد مقتدر در راس امور عمل کند‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫عبداهلل ناصری‬ ‫ساختارهایموازیمانع‬ ‫پیشبرداختیارات‬ ‫رئیسجمهورمی‌شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫عبدالرضا اکبری‬ ‫تلویزیونجایگاهی‬ ‫براینابازیگرانزیبارو‬ ‫عبدالرضا اکبری درباره نقش‌فروشی‬ ‫در تلویزیون معتقد است‪ :‬تلویزیون نباید‬ ‫به جیب کسی کار داشته باشد چراکه‬ ‫اسپانسردارد‪.‬متاسفانهاینواسطه‌ها‪...‬‬ ‫فعال سیاسی اصالح طلب‪ ،‬درباره افزایش اختیارات‬ ‫ریاست جمهوری و تحقق یا عدم تحقق آن به‬ ‫خبرنگار سیاسی برنا گفت‪ :‬بنده افزایش اختیارات‬ ‫ریاست جمهوری را انجام شدنی نمی دانم‪ .‬اساسا‬ ‫بر فرض محال اگر این اختیارات افزایش پیدا‬ ‫کند به دو دلیل با مشکل مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی اینکه باور بنده این است آقای روحانی ‪...‬‬ ‫جامعه امروز با پدیده «ریزش» خشونت مواجه است‬ ‫قتل‪،‬خشونت پنهان امروز کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سیدحسنخمینی‪:‬‬ ‫انسانیتاقتضامیکندنسبتبهدرددیگرانبیتفاوتنباشیم‬ ‫یادگار امام گفت‪ :‬آدم بودن در گرو این است که انسان بی غم و درد نباشد و‬ ‫نسبت به غیر خودش و درد دیگران احساس تعلق کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین سید حسن خمینی در دیدار با مدیران و اعضای سازمان‬ ‫جوانان جمعیت هالل احمر‪ ،‬گفت‪ :‬برخی گفته اند قوه ادراک یکی از تمایزات‬ ‫انسان است‪ .‬اما برخی دیگر گفته اند انسانیت انسان به اراده وابسته است و به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬اگزیستانسیالیست ها خیلی روی آن تاکید می کنند‪ .‬البته بعضی افراد مثل‬ ‫صدرالمتالهین می گویند قوای دیگری هم هست که می تواند انسان را باال ببرد‪.‬‬ ‫یادگار امام افزود‪ :‬از نگاه سعدی‪ ،‬شاید بتوان گفت که فصل ممیز انسان‬ ‫"خیرخواهی" است؛ آنجایی که گفته "چو عضوی به درد آورد روزگار‪ /‬دگر‬ ‫عضوها را نماند قرار"‪ ،‬گویی از نگاه او "آدم بودن" در گرو این است که انسان بی‬ ‫غم و درد نباشد و نسبت به غیر خودش و درد دیگران احساس تعلق کند و دردی که‬ ‫وارد جان و روح دیگران می شود را درد جان و روح خودش بداند؛ انسان ها اگر این‬ ‫گونه باشند انسان هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ممکن است بگوییم بعضی انسان ها چون دلسوزتر هستند‬ ‫انسان ترند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اوج شفقت در درون پیامبر(ص) است‪ .‬در روایات آمده است‪،‬‬ ‫ایشان از اینکه مردم ایمان نیاورند به شدت ناراحت می شد‪ ،‬تا جایی کن خداوند به‬ ‫ایشان فرمود خودت را در این راه اذیت نکن‪ .‬این اوج خصلت پیامبر(ص) انسانیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫سید حسن خمینی در ادامه‪ ،‬در خصوص فلسفه تأسیس هالل احمر اظهار داشت‪:‬‬ ‫تاسیس هالل احمر گرچه توسط ما نبوده ولی توسط نوع انسان بوده است و انسانیت‬ ‫ما اقتضا می کند که نسبت به درد دیگران بی تفاوت نباشیم‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬به فرموده قرآن وقتی دنیا به انسان ها روی می کند خوششان می‬ ‫آید و به فخر می آیند و خدا را فراموش می کنند‪ ،‬اما وقتی بال نازل می شود به یاد‬ ‫خدا می افتند و بدتر از آن اینکه مایوس می شوند‪ .‬یکی از وظایف ما این است که در‬ ‫کنار کمک به مردم‪ ،‬امید را به آنها بازگردانیم‪.‬‬ ‫یادگار امام ادامه داد‪ :‬کار بزرگ هالل احمر در سیل اخیر‪ ،‬عالوه بر دستگیری این‬ ‫بود که دل های آنها را از ناامیدی دور کند‪ .‬حضور یک همدرد در کنار انسان و تسلی‬ ‫دادن‪ ،‬انسان را از ناامیدی خارج می کند‪ .‬لذا این بُعد کار در هالل احمر را هم جدی‬ ‫بگیرید که یکی از مهمترین مسائل انسان ها این است که به آنها امید دهید و نگذارید‬ ‫مصیبت‪ ،‬ناامیدی را بر آنها غالب کند‪.‬‬ ‫عکس‬ ‫یادگار امام گفت‪ :‬آدم بودندر گرو این است که انسان بی غم و درد نباشد و‬ ‫نسبت به غیر خودش و درد دیگران احساس تعلق کند‪ .‬جماران‬ ‫در داوری رویدادها‪ ،‬اسیر ماشین های تبلیغاتی و پروپاگاندایی قبیله های سیاسی نشویم!‬ ‫اکبر اعلمی‬ ‫رشخصیت‪ ،‬مرعوب‌سازی‪ ،‬ساکت‌سازی‪ ،‬مهره‌سازی‪ ،‬تواب‌سازی‪ .... ،‬و‬ ‫اقرارگیری از امثال آقایان فلسفی و شجونی در قبل از انقالب و افرادی مانند‬ ‫آیت‌اهلل شریعتمداری‪ ،‬همسر سعید امامی و آقایان؛ اکبر خوشکوش‪ ،‬ناظم زاده‪،‬‬ ‫عطریانفر‪ ،‬سعید حجاریان‪ ،‬عباس عبدی و ابطحی پس از انقالب هستم‪.‬‬ ‫هریک از این روش‌ها متناسب با اهداف و منویات اشخاص و محافل موصوف‪،‬‬ ‫جایگاه و نوع مخالفت ها و تهدیدات بالقوه و بالفعل سوژه‌ها علیه این محافل‬ ‫و عالئق آنها و نیز نقاط ضعف و آسیب‌پذیر سوژه که از قبل شناسایی شده به‬ ‫مرحله اجرا در می‌آید‪ .‬حتی در دوران نمایندگی‌ام و پس از آن هم بارها برخی‬ ‫از این روش‌ها بر روی من نیز آزمایش شد اما به لطف الهی هیچیک کارساز‬ ‫نبود‪.‬‬ ‫درواقع میزان موفقیت این اشخاص در بکارگیری روش‌های نامشروع و‬ ‫غیراخالقی فوق رابطه مستقیم با میزان نقاط ضعف هدف دارد‪ .‬اما نتیجه آن‬ ‫هرچه باشد‪ ،‬در درازمدت جز شکستن و فروریختن مرزها و ارزش‌های اخالقی‬ ‫و باورهای مذهبی و بی اعتماد شدن هرچه بیشتر آحاد جامعه نسبت به سیستم و‬ ‫مآال باور کردن هر اتهامی علیه کلیت نظام و بعضی از نهادهای انتصابی و چه‬ ‫بسا مظلوم و تبرئه شدن برخی مجرمین در نزد افکار و احساس عمومی حاصل‬ ‫دیگری نداشته است‪.‬‬ ‫اما وجود این پدیده نامبارک‪ ،‬نباید دستاویزی شود برای ما مدعیان اصالح‬ ‫طلبی که خار‪ ‬را در‪ ‬چشم‪ ‬ديگران ببینیم اما تير‪ ‬را در‪ ‬چشم‪ ‬خود و افراد منسوب‬ ‫به قبیله اصالحات نبینیم و به این بهانه حتی جنایت یک شخص را به هردلیلی‬ ‫که رخ داده است‪ ،‬توجیه و در مقام تطهیر او برآئیم‪.‬‬ ‫شوربختانه آقای نجفی پس از لغزشی که داشته(به هر دلیل)‪ ،‬این بار مرتکب‬ ‫یک قتل شده و با شلیک چند گلوله جان انسانی را گرفته است‪ .‬عقل‪ ،‬انصاف‪،‬‬ ‫وجدان و ارزش‌های دموکراتیک و اصالح‌طلبانه حکم می‌کند که برخالف‬ ‫بعضی از اداره‌کنندگان رسانهمیلی و رسانه‌های مکتوب نزدیک به جریان تندرو‬ ‫و اقتدارگرا‪ ،‬در برخورد با این حادثه تلخ بجای داستانسرائی و افسانهپردازی‌های‬ ‫تخیالتی و غیرواقعی و مظلوم نمایی‌هایی که در طول چند روز گذشته طبق‬ ‫معمول توسط ماشین تبلیغاتی و پروپاگاندایی برخی اشخاص و باندها با هدف‬ ‫تطهیر عملکرد غیرقابل دفاع و مظلوم جلوه دادن یکی از شخصیت‌های برجسته‬ ‫حزب کارگزاران‪ ،‬در شبکه‌های مجازی براه افتاده است‪ ،‬بدور از هرگونه‬ ‫تعصبات باندی و قبیله‌ای با این رخداد آنگونه مواجه شویم که اگر فردی از‬ ‫قبیله رقیب در جای نجفی قرار می‌گرفت برخورد می‌کردیم‪.‬‬ ‫البته این مساله مانع از آن نمی‌شود که با استفاده از فرصت پیش آمده؛ ماشین‬ ‫عظیم تبلیغاتی و پروپاگاندایی جناح اقتدارگرا را رسوای عام و خاص نکنیم که‬ ‫در چنین مواردی با برخورد دوگانه و تبعیض‌آمیز خود‪ ،‬حیا را خورده و آبرو‬ ‫را قورت می دهند و با نادیده گرفتن صدها کثافت‌کاری و فساد هم خطی‌های‬ ‫خود‪ ،‬جرم و خطای یک شخص را در بوق و کرنا کرده و آنرا به یک جریان‬ ‫سیاسی و فکری نسبت می‌دهند‪.‬‬ ‫مثال در این ارتباط می‌توان از دادستان پرسید‪ ،‬درجایی که یک وکیل یا‬ ‫روزنامه‌نگار به اتهام افشا و انتشار اسناد و مدارک مربوط به فساد بعضی از‬ ‫افراد در یک پرونده قضایی محاکمه و حتی محکوم می‌شوند‪ ،‬چرا در برابر‬ ‫قانون‌شکنی آشکار چند روز اخیر صداوسیما و برخی اشخاص و مقامات دیگر‬ ‫و نقض آشکار مواد ‪ ۶۹ ،۱۹ ،۰۴‬و ‪ ۳۵۳‬قانون آ‪.‬د‪.‬کیفری که در دو سه روز‬ ‫اخیر صورت گرفته‪ ،‬کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده است!؟‬ ‫قانون آئین دادرسی کیفری چه می گوید‪:‬‬ ‫ماده ‪ -40‬افشای اطالعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه‌دیده‪ ،‬شهود و‬ ‫مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری‪ ،‬جز در‬ ‫مواردی که قانون معین میکند‪ ،‬ممنوع است؛‬ ‫ماده ‪ -91‬تحقیقات مقدماتی به‌صورت محرمانه صورت میگیرد مگر در مواردی‬ ‫که قانون به نحو دیگری مقرر نماید‪ .‬کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات‬ ‫مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف‪ ،‬به‬ ‫مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه ای محکوم میشوند؛‬ ‫ماده ‪ -96‬انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در کلیه مراحل‬ ‫تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضائی ممنوع است؛‬ ‫ماده ‪ -۳۵۳‬انتشار «جریان رسیدگی» و «گزارش پرونده» که متضمن بیان‬ ‫«مشخصات شاکی» و «متهم» و «هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی» آنان‬ ‫نباشد‪ ،‬در رسانه‌ها مجاز است‪ .‬بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکو ٌم علیه‬ ‫فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است‪.‬‬ ‫تخلف از مفاد این ماده درحکم افتراء است‪.‬‬ ‫‪6‬‬
‫‪2‬‬ ‫ابراهیم رئیسی ‪:‬‬ ‫معاملهقرنبابصیرتامتاسالمتبدیلبهمقاومتقرنمی‌شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به حضور با شکوه مردم در راهپیمایی روز قدس‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به این اجتماع باشکوه و با بصیرت که امت اسالمی دارد‪ ،‬معامله قرن تبدیل به مقاومت قرن می‌شود‪ .‬حجت‌االسالم سیدابراهیم‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیسی‪ ،‬امروز ‪ ۱۰‬خرداد‪ ،‬در حاشیه راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬اجتماع عظیم مردم در راهپیمایی امروز پیام حتمیت آزادی قدس را برای دوستداران انقالب و جبهه انقالب دارد‪.‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به این اجتماع باشکوه و با بصیرت که امت اسالمی دارد‪ ،‬معامله قرن تبدیل به مقاومت قرن می‌شود‪.‬رئیس قوه قضاییه با اشاره به حتمی بوده اراده الهی‪ ،‬افزود‪ :‬اراده پوالدین مردم با حضور گسترده مردم و جوانان‬ ‫پیام‌های بسیاری دارد و این اراده با پشتوانه مردمی باعث نابودی حتمی ظلم خواهد شد‬ ‫پای یک آقازاده در میان است؛درآمد میلیاردی از بین رفت‬ ‫آقازادهخیابانجردن‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح طلب‪:‬‬ ‫ساختارهایموازیمانع‬ ‫پیشبرداختیاراترئیس‬ ‫جمهورمی‌شوند‬ ‫«عبداهلل ناصری»‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‪،‬‬ ‫نام آقازاده و بهره های سیاسی و اقتصادی از آقازادگی‬ ‫مدتی است که به امری عادی تبدیل شده و گریزی از آن نیست‪.‬‬ ‫با آن که آقازاده بودن با استفاده از قدرت و ثروت تا سال های‬ ‫پیش امری نهان بود‪ ،‬حاال در میان تمام اقشار جامعه به وضعیتی‬ ‫بدیهی و شفاف تبدیل شده است‪ .‬به طوری که تمام مردم این‬ ‫اصطالح را شناخته و حدودا اطالعات بسیاری نیز نسبت به آن‬ ‫دارند‪ .‬آقازادگی با این که دیگر پدیده ای غریب در فرهنگ‬ ‫سیاسی و اقتصادی کشور نیست و شفاف سازی اخیر توانست‬ ‫قدم های جدی را در جهت روشن کردن افکار عمومی بردارد‬ ‫اما با این حال وجود آقازاده ها هر چند با ایجاد محدودیت های‬ ‫جدید‪ ،‬خود همواره نوعی تهدید می باشد‪ .‬روزهای طوالنی‬ ‫بود که خبری از اقازاده ها شنیده نمی شد و مطائل کشور به‬ ‫حدی از پیچیدگی رسیده بود که وقتی برای آن ها باقی نمی‬ ‫ماند اما به تازگی‪ ،‬آقازاده‪ ،‬سر از مجتمع آموزشی و رفاهی نیز‬ ‫درآورده است‪ .‬این بار نشانه یک آقازاده دیگر به ساختمانی‬ ‫در خیابان ترکش‌دوز تهران (مجموعه رفاهی تهران مرکزی‬ ‫ترکش‌دوز) می رسد که در واقع پای دانشگاه آزاد اسالمی‬ ‫را نیز به آن باز می کند‪ .‬مجتمع تفریحی و رفاهی ترکش دوز‬ ‫متعلق به واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی می باشد‪.‬‬ ‫این ساختمان که به‌عنوان «مجتمع آموزشی رفاهی ترکش‌دوز‬ ‫واحد تهران مرکزی» نامیده می‌شود‪ ،‬در منطقه ‪ 3‬تهران‪ ،‬باالتر از‬ ‫منطقه موسوم به جردن و امانیه ‪‌-‬خیابان ترکش‌دوز‪ -‬قرار دارد و‬ ‫براساس اطالعی ‌ه های موجود سایت تهران مرکز دارای ظرفیت‬ ‫‪ 400‬نفری است‪ .‬این مجتمع در اختیار فردی به نام «ب» با واسطه‬ ‫‌گری آقازاده‌ای از دوره ریاست دکتر میرزاده به بعد قرار داشته‬ ‫است که یک بازه ‪ 5‬ساله را شامل می‌شود‪ .‬بازه زمانی که می‌توان‬ ‫ی توانسته‬ ‫با یک احتساب ساده درآمد زایی چند میلیاردی که م ‌‬ ‫است به دانشگاه تزریق شود‪ ،‬به دست آورد‪ .‬با در نظر گرفتن‬ ‫نرخ اجاره بهای واقعی آن هم در چنین منطقه ای قیمت های قابل‬ ‫توجهی به دست می آید‪ .‬درآمدهایی میلیاردی که تنها با وجود‬ ‫یک آقازاده از بین رفت و نادیده گرفته شد‪ .‬همین موضوع‬ ‫باعث شده است تا حساسیت های فراوانی نسبت به دانشگاه آزاد‬ ‫اسالمی به وجود آید‪ .‬این ساختمان در دوره پیش از مدیریت‬ ‫فعلی در اختیار گروهی برای کاربری رستورا ‌ن داری قرار داشته‬ ‫است که نه‌تنها اجاره‌ای به خزانه دانشگاه واریز نمی‌شد‪ ،‬بلکه‬ ‫ماهانه هزینه‌ای چند ده میلیونی برای دانشگاه ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫سید‌محمودرضا آقامیری‪ ،‬رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان‬ ‫تهران در این باره اعالم کرد‪ «:‬قبل از مدیریت دکتر طهرانچی‬ ‫این ساختمان را به فردی داده بودند و ماهانه نزدیک به ‪ 10‬میلیون‬ ‫تومان صرف فعالیت اداری و ‪ 30‬میلیون تومان صرف هزینه‬ ‫‌های نگهداری و نگهبانی به این گروه واریز می‌شد‪ ،‬اما پس از‬ ‫روی کار آمدن دکتر طهرانچی‪ ،‬این ساختمان به اجاره گذاشته‬ ‫شده ضمن لغو قرارداد مزبور به مزایده گذاشته می‌شود و به‬ ‫برنده مزایده با ‪ 75‬میلیون و بدون نگهبان و پول آب و برق داده‬ ‫می‌شود‪ .‬امسال نیز به مزایده گذاشته شد که اجاره آن حدود ‪110‬‬ ‫میلیون تومان خواهد بود‪ ،‬که البته این قرار‌داد امضا نشده است‪».‬‬ ‫هیچ اخبار و اطالعات شفافی در خصوص آقازاده ای که در این‬ ‫مجتمع می باشد وجود ندارد و تنها اطالعات رسانه ها به چنین‬ ‫خبری صحه می گذارند‪ .‬وضعیت امالک و دارایی های دانشگاه‬ ‫آزاد اسالمی حاال یکی از جدی ترین مطالبات دانشجویان و‬ ‫خانواده های دانشگاهی می باشد که خود به تنهایی زمینه بروز‬ ‫حساسیت و کمبود شفافیت را آشکار ساخته است‪.‬به طوری که‬ ‫پیش از این نیز اعالم شده بود که ‪ 50‬درصد از اموال دانشگاه‬ ‫آزاد بدون سند می باشند‪ .‬با این حال‪ ،‬در شرایطی که جامعه‬ ‫تورم های چند درصدی را متحمل می شود و وضعیت اقتصادی‬ ‫چندان نشانه های خوبی از خود بروز نمی دهد‪ ،‬از بین رفتن چول‬ ‫های میلیاردی تنها به خاطر یک آقازاده و صرف نظر کردن از‬ ‫این پول ها‪ ،‬خود ضربه بزرگ تری خواهد بود که به صورت‬ ‫پنهان و الیه ای اثر مخرب خود را بر جای می گذارد‪ .‬منابع‪:‬‬ ‫فرهیختگان(روزنامه دانشگاه آزاد اسالمی)‪-‬خبرگزاری تسنیم‬ ‫درباره افزایش اختیارات ریاست جمهوری و تحقق‬ ‫یا عدم تحقق آن به خبرنگار سیاسی برنا گفت‪ :‬بنده‬ ‫حسن روحانی‬ ‫افزایش اختیارات ریاست جمهوری را انجام شدنی‬ ‫نمی دانم‪ .‬اساسا بر فرض محال اگر این اختیارات‬ ‫افزایش پیدا کند به دو دلیل با مشکل مواجه خواهد‬ ‫شد‪ .‬یکی اینکه باور بنده این است آقای روحانی‬ ‫در دولت دوم با اختیارات محدودی هم که داشته‬ ‫با مشکالت بسیاری برای اجرا مواجه شده است‪.‬‬ ‫دوم اینکه ساختارهای موازی که در دو دهه اخیر‬ ‫شکل گرفتند تا حدی پیچیده است که مانع پیشبرد‬ ‫اختیارات رئیس جمهور می شود‪.‬ناصری افزود‪:‬‬ ‫همگان در ماجرای برجام شاهد بودند که با وجود‬ ‫اینکه اصل نظر و موافقت اولیه با مقام معظم رهبری‬ ‫بود اما در نهایت دلواپسان بخشی از مجلس نهم و‬ ‫همچنین بخشی از رسانه های وابسته به آنها با روند‬ ‫برجام و امضای آن موافقت نکردند‪ .‬در صورتی‬ ‫که برجام اصال چیزی نبود‪ ،‬نیست و نخواهد بود‬ ‫که بدون نظر و توجه مقام معظم رهبری و موافقت‬ ‫ایشان‪ ،‬امضا شود‪ .‬بنابراین این روندی که تجربه شده‬ ‫هم در کارکرد دو ساله آقای روحانی در دولت دوم‬ ‫تاثیر گذاشته است و هم ساختارهای متعدد موازی و‬ ‫بسیار پیچیده ای را ایجاد کرده که دولت نتواند در‬ ‫پیشبرد امور به درستی عمل کند‪.‬وی در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬باید به این نکته توجه کرد که اساسا ضروریات‬ ‫جامعه در این شرایط‪ ،‬چیزهای به مراتب مهمتری‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر یکی از مهمترین دغدغه های‬ ‫مردم که در چارچوب دغدغه های معیشتی آنها‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬بحث فساد ساختاری و بسیار پیچیده‬ ‫ای است که در نهادها و سازمان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫معامله قرن به نتیجه نمی رسد‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توطئه های استکبار و متجاوزین علیه قدس شریف و فلسطین به نتیجه نخواهد‬ ‫رسید ‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و فلسطین خواهد بود و سرزمین فلسطین مامنی‬ ‫برای مسلمانان ‪ ،‬مسیحیان و یهودیان خواهد گردید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه توطئه های استکبار و‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه دشمنان اسالم در دو سال گذشته‬ ‫متجاوزین علیه قدس شریف و فلسطین به نتیجه نخواهد رسید ‪،‬‬ ‫توطئه های جدیدی علیه قدس طراحی کرده اند که البته به نتیجه‬ ‫اظهارداشت‪ :‬تردید نداریم که پیروزی نهایی از آن حق و فلسطین‬ ‫نرسیده است ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دشمنان قدس را پایتخت رژیم‬ ‫خواهد بود و سرزمین فلسطین مامنی برای مسلمانان ‪ ،‬مسیحیان و‬ ‫صهیونیستی اعالم کردند که جز یکی دو کشور کوچک هیچ‬ ‫یهودیان خواهد گردید‪.‬‬ ‫کشوری در جهان از آن حمایت نکرد‪ .‬آنان همچنین جوالن را‬ ‫حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حسن روحانی که همزمان با آخرین‬ ‫جمعه ماه مبارک رمضان و روز جهانی قدس از تقاطع خیابان‬ ‫فردوسی در مسیر راهپیمایی گسترده و پرشور مردم تهران قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬با اشاره به اینکه روز قدس در تاریخ انقالب اسالمی‬ ‫ایران از اهمیت زیادی برخوردار است‪ ،‬گفت‪ :‬روز قدس روز‬ ‫از آن رژیم صهیونیستی معرفی کردند که هیچ کشور و نهاد بین‬ ‫المللی از آن حمایت نکرد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی تاکید کرد‪ :‬بی تردید موضوع معامله قرن نیز به‬ ‫ورشکستگی قرن تبدیل خواهد شد و قطعا به نتیجه نخواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس جمهور اظهارداشت‪ :‬ملت ایران ‪ 40‬سال است که به‬ ‫استکبار و صهیونیست ها شعار می دهند و‬ ‫تقابل همه مسلمانان در برابر متجاوزین عالم است و پیام قدس‬ ‫خیابانها آمده و علیه‬ ‫این است که فلسطین برای همیشه زنده بوده و قدس از آن‬ ‫ملت فلسطین نیز ‪ 71‬سال است که در برابر استکبار و صهیونیست‬ ‫مسلمانان است‪.‬‬ ‫ها مقاومت می کنند‪.‬‬ ‫نمایندهمردمتهراندرمجلس‪:‬‬ ‫مجلسدچاربیماریوبحراناقتدارشدهاست‬ ‫«سهیال جلودارزاده»‪ ،‬نماینده مردم تهران و عضو‬ ‫شدن انتخابات ناقض حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان‬ ‫اما حضرت امام (ره) که به پویایی فقه به ویژه در این‬ ‫مردم از امکانات توسعه یافتگی اجتماعی و اقتصادی‬ ‫مصلحت را تشکیل دادند که اختالفات بین مجلس و‬ ‫فراکسیون امید مجلس‪ ،‬درباره استانی شدن انتخابات به‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر ممکن است در شرایطی که همه‬ ‫شدن انتخابات مخالف هستم‪ .‬دلیل بنده این است که به‬ ‫برخوردار شده باشند‪ ،‬بتوان گفت تصویب این طرح‬ ‫خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت‪ :‬بنده با استانی‬ ‫دلیل فقدان احزاب و حتی حضور برخی نهادها به عنوان‬ ‫حزب در جامعه‪ ،‬تبادل قدرت به ضرر مردم به هم خواهد‬ ‫خورد و دیدگاه های خاصی بر مجلس حاکم خواهد شد‪.‬‬ ‫متاسفانه چندین دوره بوده که مجلس دچار بیماری شده‬ ‫است و نمی تواند به عنوان یک نهاد مقتدر در راس امور‬ ‫خوب است اما در حال حاضر این کار به نفع مردم و‬ ‫کشور نیست‪ .‬ما نمی توانیم از لحاظ توسعه‪ ،‬یک کشور‬ ‫عقب مانده و در حال توسعه باشیم اما به لحاظ ساختارها‪،‬‬ ‫ساختارهای کشورهای توسعه یافته را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫این عضو فراکسیون امید مجلس در خصوص طرح‬ ‫در حال حاضر محیط امنی برای فعالیت حزبی آزاد که‬ ‫موضوعات نو و به روز اعتقاد داشتند‪ ،‬مجمع تشخیص‬ ‫بیانگر و شناسنامه بیان نظرات ملت باشد‪ ،‬وجود ندارد‬ ‫شورای نگهبان را رفع اختالف کند نه اینکه به نهادی‬ ‫کشور موجب شده است که احزاب قدرتمند در کشور‬ ‫تبدیل شود که بر مجلس و همه کارهای مجلس نظارت‬ ‫و یا برخی اوقات ملاحظات امنیتی‪ ،‬دفاعی و غیره در‬ ‫شکل نگیرند‪ .‬برای مثال حتی اگر ظاهر ائتالف حزبی را‬ ‫کند‪ .‬سوال این است که شورای نگهبان در این میان چه‬ ‫حفظ کنند وقتی به عرصه عمل می رسد هیچ انسجامی‬ ‫شورای نگهبان بنشیند! بنابراین این مباحث نشان دهنده‬ ‫در مقاطعی قدرت را از دست دادند این بود که در عرصه‬ ‫جایگاهی دارد؟! به تعبیری هیئت نظارت برود در جای‬ ‫ضعیف بودن مجلس است‪.‬‬ ‫عمل به ویژه بحث اجرایی کشور وحدت وجود نداشت‪.‬‬ ‫عمل کند؛ تا جایی که در حال حاضر هم شورای نگهبان‬ ‫استانی شدن که همزمان در شورای نگهبان و هیئت‬ ‫جایگاه قانونی مجلس را رعایت نمی کنند‪ .‬دلیل آن نیز‬ ‫درباره چگونگی تصویب این طرح در کمیسیون شوراهای‬ ‫به دالیل فوق تضعیف شده است‪ ،‬نیز بیان کرد‪ :‬ممکن‬ ‫بعضی بخش ها برخوردار نیست‪ .‬بنابراین نمایندگان باید‬ ‫شوند و ایراداتی در کمیسیون مطرح نشد‪.‬‬ ‫مخالف هستند‪ ،‬به شورای نگهبان بروند و در صدد تغییر‬ ‫کرد‪ :‬به شرطی که پارلمان با انتخابات آزاد انتخاب‬ ‫اسالمی و حاکمیت و در واقع در راس امور باشد نه با‬ ‫جمله طرح استانی شدن انتخابات در هیئت نظارت مجمع‬ ‫نگهبان سعی می کنند در مورد مسائل با یکدیگر مذاکره‬ ‫فکر کرد‪ .‬به اقتدار مجلس کمک می کند البته اگر آن‬ ‫و هم مجمع تشخیص مصلحت و هم گاهی دولت‪ ،‬آن‬ ‫این است که مجلس از پشتوانه مردمی الزم و کافی در‬ ‫تالش کنند که مجلس قوی ترین نهاد نظام جمهوری‬ ‫زورکشی و زورگیری بلکه با قدرت فکری به نفع مردم‬ ‫نظارت مجمع تشخیص در حال بررسی بود و همچنین‬ ‫مجلس نیز تصریح کرد‪ :‬این طرح ها با هیاهو تصویب می‬ ‫این نماینده مجلس در مورد بررسی شدن طرح ها از‬ ‫نماینده مردم تهران در پاسخ به این سوال که آیا همه‬ ‫در عمل دیده نمی شود‪ .‬یکی از دالیلی که اصالح طلبان‬ ‫نمایندگان دراین باره اتفاق نظر دارند که جایگاه مجلس‬ ‫است برخی نهادهای مقتدر که با تصویب برخی قوانین‬ ‫آن قوانین برآیند اما در حال حاضر مجلس و شورای‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت به طور کلی بدین منظور تشکیل‬ ‫گونه ای نیست که این اقدامات انجام شود و ممکن است‬ ‫خواندن و نوشتن ندارد چون براساس منافع و خواست‬ ‫بگیرد اما اینکه همه وظایف قانون گذاری در مورد همه‬ ‫جامع انتخابات تا چه حد می تواند در ایجاد احزاب‬ ‫اساسی پیش بینی نشده است‪ .‬مجمع تشخیص پس از‬ ‫استراتژی نظام تعیین کننده خواهد بود اگر بخواهد احزاب‬ ‫است و فقط برای نخبگان نیست‪ .‬محرومین باید بتوانند‬ ‫فردی را که قبول دارند و سالی یک بار آن را می بینند‬ ‫به مجلس بفرستند‪ .‬بنابراین باید گفت که طرح استانی‬ ‫شود و نماینده کلیت جامعه باشد می توان در مورد آن‬ ‫نیاز دارد تا بواسطه انتخابات آزاد و پس از چند دوره‬ ‫برخی بر این باور هستند که مجلس پوپولیستی می شود‬ ‫خود رای می دهد‪ ،‬مصلحت کشور است‪.‬‬ ‫جلودارزاده در خصوص نظام پارلمانی نیز اظهار‬ ‫تشخیص نیز بیان کرد‪ :‬هیئت نظارت مجمع تشخیص یک‬ ‫شد که اگر یک قانونی در مجلس تصویب و در شورای‬ ‫جلودارزاده افزود‪ :‬این کشور برای همه مردم ایران‬ ‫کشور ایجاد کرد‪.‬‬ ‫کنند تا به یک نتیجه درستی برسند‪ ،‬قبل از اینکه آن قانون‬ ‫و کشور حرکت کند اما در حال حاضر گره استانی شدن‬ ‫اما به نظر بنده همان رای یک مرزنشینی که حتی سواد‬ ‫بخش های غیردولتی همخوانی نداشت که مشکالتی را در‬ ‫مجلس‪ ،‬مجلس منطقی و عقالنی نباشد‪ ،‬کمکی نخواهد‬ ‫اهرم قدرت غیرقابل پیش بینی در قانون اساسی است‪.‬‬ ‫انتخابات به ضعیف شدن مجلس بیشتر کمک می کند‪.‬‬ ‫برای مثال سیاست های اقتصادی‪ ،‬سیاست های فرهنگی با‬ ‫نگهبان رد شد‪ ،‬مجمع تشخیص‪ ،‬مصلحت نظام را درنظر‬ ‫قوانین را در اختیار داشته باشد‪ ،‬این موضوع در قانون‬ ‫تصویب شود‪ .‬بنده معتقدم ساختار افراد مجمع تشخیص به‬ ‫ناشی از فشارهایی از بیرون باشد‪.‬‬ ‫سهیال جلودارزاده در پاسخ به این سوال که الیحه‬ ‫قدرتمند کمک کند‪ ،‬نیز تاکید کرد‪ :‬در این زمینه رویه و‬ ‫تصویب قانون اساسی تشکیل شد یعنی به خاطر قانون کار‬ ‫قدرتمند تشکیل دهد باید با احزاب تعامل داشته باشد‪،‬‬ ‫این نظر را با تکیه بر بخش های فقه سنتی نمی پذیرفت‬ ‫احزاب اجازه دهد که ریسک کنند و به میدان بیایند‪.‬‬ ‫که همه کارگران در پی آن بودند‪ .‬اما شورای نگهبان‪،‬‬ ‫به آنها آموزش دهد و آنها را قدرتمند کند‪ .‬همچنین به‬ ‫کرد‪ .‬مجلس باید عصاره فضائل ملت باشد‪ .‬این نوع نظام‬ ‫برگزاری‪ ،‬جامعه را به یک تعادل نسبی برساند‪ .‬اوایل‬ ‫انقالب اگر آستانه تحمل افزایش پیدا می کرد‪ ،‬مردم‬ ‫ما نیز مانند کشورهای دیگر مصلحت را خود تعیین می‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی با توجه به رد صالحیت ها و حذف افراد شایسته‬ ‫برای ورود به مجلس نیز بیان کرد‪ :‬این رد صالحیت ها‬ ‫مانع تشکیل یک مجلس کاملا مقتدر شد‪ .‬ممکن است‬ ‫مجلس مطیع باشد اما باید پیشرو و خالق باشد‪.‬‬ ‫انتقاد شدید عارف از عملکرد صدا‬ ‫و سیما درباره پرونده نجفی‬ ‫برخیدرهراتفاقیدنبال‬ ‫اغراضسیاسیخودهستند‬ ‫محمدرضا عارف در حاشیه روز جهانی‬ ‫قدس با اشاره به رفتار دوگانه صدا و‌سیما با‬ ‫پرونده نجفی گفت‪ :‬واقعا از رفتارهای صورت‬ ‫گرفته بخصوص صدا و‌سیما در جریان پرونده‬ ‫نجفی گالیه‌مندم و اعتراض داریم و دلخوریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این پرونده یک پرونده‬ ‫شخصی است و باید صدا و سیما اجازه می‌داد‬ ‫مانند سایر پروندهای شخصی روند طبیعی خود‬ ‫را طی کند و بعد اطالع‌رسانی کند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون امید درباره بهانه قرار دادن‬ ‫این پرونده برای تسویه حساب‌های سیاسی‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه در هر اتفاقی گروهی دنبال‬ ‫اغراض سیاسی خود هستند و این مساله درست‬ ‫نیست و نباید از مسائل شخصی افراد برای‬ ‫تسویه حساب‌های شخصی استفاده کرد‪.‬عارف‬ ‫در این خصوص که آیا مجلس تذکری به صدا‬ ‫و‌سیما خواهند داد یا خیر گفت‪ :‬اگر این کار‬ ‫را بکنیم دوباره آنها نیز سخنی خواهند گفت و‬ ‫وضع بدتر می‌شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس خبرگان رهبری‪:‬‬ ‫ترامپ را هم مانند شاه‬ ‫دفنمی‌کنیم‬ ‫آیت اهلل جنتی در حاشیه راهپیمایی قدس‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه روز قدس روز‬ ‫جهانی حمایت از مستضعفین عالم است و مردم‬ ‫ایران برای حمایت از مظلومان جهان در این روز‬ ‫به صحنه می‌آیند‪ ،‬گفت‪ :‬از هر چه مظلوم در دنیا‬ ‫است حمایت می‌کنیم تا ظالم را براندازیم‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه هر قدمی که در راهپیمایی برمی‌داریم‬ ‫لگدی است بر سر آمریکا و ترامپ اظهار داشت‪:‬‬ ‫قدم‌های ما در راهپیمایی روز قدس چوبی است بر‬ ‫سر استکبار جهانی‪.‬‬ ‫رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم‬ ‫ما حامل یک پیام مهم در روز قدس امسال هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬پیام مردم ما این است که حتی آمریکا اگر‬ ‫تحریم‌ها را صد برابر کند قدرت ما و حرمت ملت‬ ‫ایران زیادتر می‌شود و ما از پای نمی‌نشینیم‪.‬‬ ‫آیت اهلل جنتی افزود‪ :‬تا مادامی که ما علی‬ ‫داریم‪ ،‬حسین داریم‪ ،‬عاشورا و غدیر داریم از پای‬ ‫نمی‌نشینیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه پیام ما روشن و واضح‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬پیام مردم ما مرگ بر آ‌مریکا است و‬ ‫همانطوری که شاه را خاک کردیم ترامپ را هم‬ ‫دفن می‌کنیم و آمریکا را هم زیر پایمان لگدمال‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجمع خبرنگاران رهبری ادامه داد‪:‬‬ ‫آ‌مریکا بداند شکست نهایی با آن است و ما پیروز‬ ‫خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بنده خسته نیستم و خسته‬ ‫نمی‌شوم‪.‬منبع‪:‬خبرآنالین‪-‬ایلنا‬
‫دوبلور پیشکسوت‪:‬‬ ‫دلیلدوبلهاینتعدادسریالکره‌ایرانمی‌دانم‬ ‫یک دوبلور پیشکسوت درباره خرید فیلم و سریال‌های کره‌ای بیان کرد که می‌شود آثار بهتری هم خریداری کرد‪.‬جواد پزشکیان دوبلور پیشکسوت تلویزیون درباره اینکه خریداری فیلم‌ها و سریال‌های کره‌ای‬ ‫توسط صداوسیما برای دوبله و پخش بیان کرد‪ :‬در این زمینه دیگران تصمیم‌گیرنده هستند و مشورتی با ما انجام نمی‌شود‪.‬وی درباره اینکه چرا در چند سال اخیر میزان خرید این سریال‌های کره‌ای باال رفته است‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬دلیلش را نمی‌دانیم و اگر فیلم و سریال‌های بهتری خریداری شود بهتر است اما گویا فع ً‬ ‫ال وضعیت همین است‪.‬این دوبلور درباره پیشنهاد برای خرید آثار جذاب خارجی اضافه کرد‪ :‬البته گاهی فیلم و‬ ‫سریال‌های خوب هم خریداری می‌شود ولی به هر حال در این زمینه هم با ما مشورت نمی‌شود و شاید هم طبیعی باشد چون مسئولیتش با شخص دیگری است‪.‬پزشکیان در پایان درباره دستمزد دوبلورها نیز یادآور‬ ‫شد‪ :‬فع ً‬ ‫ال دستمزدها در سراسر کشور پایین است مدیران هم به نوعی به فکر ما هستند و یک رابطه و تعامل دو طرفه با یکدیگر داریم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تلویزیون جایگاهی برای‬ ‫نابازیگران زیبارو‬ ‫عبدالرضا اکبری‬ ‫عبدالرضااکبریدربارهنقش‌فروشیدرتلویزیونمعتقداست‪:‬تلویزیون‬ ‫نبایدبهجیبکسیکارداشتهباشدچراکهاسپانسردارد‪.‬متاسفانهاینواسطه‌ها‬ ‫هستندکهآدم‌هاییدستبهجیبهستندونقشمهمیدردامنزدنبهاین‬ ‫مسائلدارند‪.‬دربرخیازسریال‌هایتلویزیونیمخاطبکاملامتوجهمی‌شود‬ ‫نقشیکهاالنبهآننابازیگرزیبارودادهشده‪،‬اتفاقینیستبلکهمسائلمالیو‬ ‫رابطه‌هاییپشتآنوجوددارد‪.‬اینبازیگرکهدرسریال‌هاییچون«اغماء»و‬ ‫«عروج»ایفاینقشکردهاست‪،‬بااعتقادبررواجنقش‌فروشیدرتلویزیون‪،‬‬ ‫دربارهآثارمخربایناتفاقاظهارکرد‪:‬متاسفانهحضورنابازیگراندرآثار‬ ‫تلویزیونیبهخاطرعدمآگاهیوعدمایفاینقشحرفه‌ایموجبافت‬ ‫سریال‌هامی‌شودوازطرفیجلویاینماجراراگرفتنکمیسختاست؛چرا‬ ‫کهحتیکارگردانانبزرگماگاهبخاطراینکهنقشیبهیکفردمی‌خورد‬ ‫که نه سواد آن را داشته نه درس آن را خوانده و صرفاً به خاطر ظاهر بوده‬ ‫است‪،‬اوراانتخابکرد‌هاند؛بنابراینبرخیفاکتورهارانمی‌شودکاریکرد‪.‬‬ ‫اودرپاسخبهاینکهآیاکمبودبودجهعاملنقش‌فروشیوورودنابازیگران‬ ‫بهتلویزیونبودهاست؟اظهارکرد‪:‬متاسفانهدراینچندسالهیکیازاتفاقاتی‬ ‫کهافتادتله‌فیلم‌هابودکهضررهایزیادیبهآثارسینماییوتلویزیونیزدو‬ ‫همهچیزهاراراحت‌تروارزان‌ترکرد‪.‬فیلم‌هاییکهدرطولچندروزآماده‬ ‫می‌شد‪.‬متاسفانهاالننیزبرخیآثارسینماییوتلویزیونیبههمینتله‌فیلمتبدیل‬ ‫شدهاستودرسبدفرهنگیخانواده‌هاقرارمی‌گیرد؛ازطرفیموضوعات‬ ‫تکراری‪،‬قصه‌هاوسلیقه‌هایشخصیدراینقصه‌هااعصابوروانمخاطب‬ ‫رابههمزدهاست‪.‬درحالیکهتلویزیوننبایدربطیبهجیبکسیداشتهباشد‬ ‫چراکهتلویزیوناسپانسرداردوبایدطبقآنقوانینیکهوجودداردآثارشرا‬ ‫تولیدکند‪.‬اینبازیگردرادامهدربارهآثارنقش‌فروشیبرکیفیتکارها‪،‬چنین‬ ‫مطرحکرد‪:‬فرضکنیدپدریکینویسنده‪،‬کارگردانوتهیه‌کنندهاستو‬ ‫یکفیلمنامهآمادهدارد‪.‬اولینکسیکهبهنظرشمی‌رسدکهدرآنبهعنوان‬ ‫بازیگراستفادهکند‪،‬دخترش‪،‬پدرش‪،‬اقواموبستگانشاست‪.‬یکنقشدوم‬ ‫همازبازیگرانصاحبنامکنارشمیگذارندتادیدهشود‪.‬چهکسیموظف‬ ‫استجلویاینکاررابگیردوچهکسیمی‌تواندبگیرد‪.‬اگرقوانینیمی‬ ‫گذاشتندومی‌گفتندنقشفقطبهافرادیدادهمی‌شودکهاوالًتحصیالتآن‬ ‫راداشتهباشدوثانیاًتجربهکارراداشتهباشدوعضوانجمنهاوصنوفرشتههای‬ ‫بازیگریباشد‪،‬ازبروزنقشفروشیجلوگیریمی‌شد‪.‬درسال‌هایگذشته‬ ‫بخشیازتقسیمنقش‌هارفاقتیبودوچیزیبهنامکستینگوروانشناسیدر‬ ‫انتخاببازیگرانوجودنداشت؛درحالیکهبازیگربایدکناربازیگرجورباشد‬ ‫مثلبازیفوتبالکهاگربههمنخوردهیچگاهنمیتوانندپاسکاریهای‬ ‫نابودیفیلم‌هایسینماییاجتماعی‬ ‫یک تصمیم جدید در سینما‬ ‫شورای عالی اکران سهم دفاتر پخش از میزان فروش فیلم را کم کرد اما برخی پخش‌کنندگان می‌گویند این کار قابلیت اجرایی ندارد‪ ،‬به ضرر‬ ‫فیلم‌های سینمایی اجتماعی می‌شود و شرایط بین تهیه‌کننده و پخش‌کننده پیچیده خواهد شد و در مقابل برخی معتقد هستند با این تصمیم عدالت‬ ‫برقرار خواهد شد!‬ ‫در نخستین جلسه شورای اکران آثار سینمایی که‬ ‫خبر آن هشتم خردادماه در رسانه‌ها منتشر شد‪ ،‬تصمیمی‬ ‫گرفته شد که از جانب سینماگران و پخش‌کنندگان‬ ‫سینمایی بازخوردهایی را در پی داشت‪.‬در این جلسه‬ ‫مقرر شد که ازین پس سقف درصد پورسانت دفاتر‬ ‫پخش فیلم بابت اکران در سینماهای سراسر کشور با‬ ‫کاهش سه درصدی محاسبه شود به این معنی که دفاتر‬ ‫می‌توانند حداکثر هفت درصد از سهم فروش را داشته‬ ‫باشند‪.‬سعید خانی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه‬ ‫مخالف اجرایی شدن این تصمیم است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این تصمیم در حوزه کاری شورای عالی اکران نیست‬ ‫و باید توسط پخش کننده‌ها و تهیه کننده‌ها گرفته‬ ‫می‌شد‪.‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به هزینه سرسام‌آوری که‬ ‫در حوزه پخش و افزایش ‪ ۳۰‬درصدی حقوق پرسنل‬ ‫و هزینه‌های جاری به وجود آمده است به جای آنکه‬ ‫به دفاتر بخش انگیزه دهند‪ ،‬سهم شان را کم‌تر کردند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه این کار بیشتر باعث فساد می‌شود و به ضرر‬ ‫فیلم‌های اجتماعی و مستقل خواهد شد‪ ،‬زیرا با توجه‬ ‫به گیشه سینمای ایران میزان فروش این سبک فیلم‌ها‬ ‫به نسبت پایین‌تر است و این چنین انگیزه‌ای برای دفاتر‬ ‫باقی نمی‌ماند تا بخواهند پخش آنها را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫در نهایت بیشترین آسیب این تصمیم به فیلم‌های هنری‬ ‫و اجتماعی خواهد رسید و فیلم‌های کمدی و تجاری‬ ‫مشکل زیادی نخواهند داشت‪.‬مدیر پخش خانه فیلم با‬ ‫اشاره به اینکه “این تصمیم بسیار غیرکارشناسانه بوده”‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دوره‌ای که بخواهید برای این توافقات‬ ‫درصد مشخص کنید گذشته است‪ .‬عالوه بر آن‪ ،‬اگر‬ ‫به فکر باال رفتن سهم تهیه کننده‌ هستید‪ ،‬بیایید هزینه‬ ‫تولید‪ ،‬ارزش افزوده و یا دستمزد بازیگران را مدیریت‬ ‫کنید‪ .‬راه‌های دیگری وجود دارد که بشود برای‬ ‫تهیه‌کننده شرایط بهتری ایجاد کرد‪ .‬اکنون هزینه تولید‬ ‫فیلم نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر شده است و به‬ ‫نظر می‌رسد تصمیم‌گیران می‌خواستند با این کار به نفع‬ ‫تهیه‌کننده قدمی بردارند‪.‬خانی در پایان صحبت‌هایش‬ ‫گفت‪ :‬این تصمیم گرفته شده است اما به نظر می‌رسد‬ ‫که هیچ الزامی برای اینکه پخش کننده‌ها بخواهند آن را‬ ‫انجام دهند وجود ندارد زیرا در نهایت این یک توافق‬ ‫است که بین پخش‌کننده و تهیه‌کننده فیلم بسته می‌شود‪.‬‬ ‫ما نیز در اولین جلسه‌ شورای مرکزی پخش‌کنندگان‬ ‫موضعمان را نسبت به این مساله مشخص خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمد احمدی نیز با بیان اینکه به شدت موافق اجرایی‬ ‫شدن این تصمیم است به ایسنا گفت‪ :‬زمانی این نسبت‬ ‫ده درصد بود‪ ،‬اما آن موقع زحمت پخش به جهت آنکه‬ ‫فیلم‌ها به صورت آنالوگ در سینماها نمایش داده می‌شد‬ ‫بیشتر بود اما اکنون شرایط بسیار راحت‌تر است و از‬ ‫طرف دیگر هم چون درآمد فیلم‌ها بیشتر شده درصد‬ ‫پخش اگر پایین‌تر بیاید به تهیه کننده کمتر فشار خواهد‬ ‫آمد و البته پخش کننده هم به سود الزمه‌ای که حقش‬ ‫است می‌رسد‪.‬این تهیه‌کننده و مدیرپخش افزود‪ :‬به نظر‬ ‫می‌رسد با قانونی شدن این تصمیم عدالت بیشتری برقرار‬ ‫خواهد شد‪ .‬تا قبل از این تنها یک توافق بود که به‬ ‫صورت متغیر بین دو طرف بسته می‌شد و اگر یک فیلم‬ ‫مثال ‪ ۲۰‬میلیارد تومان فروش داشت و یک اثر پرفروش‬ ‫محسوب می‌شد می‌توانست با توافقی که بین پخش‌کننده‬ ‫و تهیه‌کننده صورت می‌گرفت درصد کمتری به پخش‬ ‫بدهد زیرا می‌دانست فیلمش پرفروش خواهد بود و‬ ‫پخش هم برای اینکه بتواند آن فیلم را نمایش دهد‬ ‫این مورد را می‌پذیرفت و در مقابل هرچه میزان فروش‬ ‫یک فیلم کمتر بود درصد و سهم پخش‌کننده افزایش‬ ‫پیدا می‌کرد‪ .‬ولی اکنون با مشخص شدن حداکثر سهم‬ ‫پخش کننده شرایط عادالنه‌تر و قانو ن‌مندتر پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬همایون امکانیان درباره ارزیابی‌اش از این تصمیم‬ ‫به ایسنا گفت‪ :‬به نظر می‌رسد این اتفاق از پایه مشکل‬ ‫دارد زیرا بحث پخش فیلم یک قرار داد دو طرفه بین‬ ‫دو بخش خصوصی یعنی تهیه‌کننده و پخش‌کننده است‬ ‫و هیچ نهاد دولتی نمی‌توانند مبنا برای آن قرار دهد‪.‬‬ ‫مثل تمامی قراردادهای دو طرفه که افراد توافق می‌کنند‬ ‫با یک عددی با هم یک مصالحه تجاری انجام دهد‪.‬‬ ‫بنابراین قرارداد بین پخش‌کننده و تهیه‌کننده ضابطه‬ ‫بردار نیست و یک نهاد دولتی نمی‌تواند دو طرف را‬ ‫مجبور کند بر اساس آن قراردادی بسته شود‪ .‬به عنوان‬ ‫اولین نکته این یک ایراد اساسی است‪.‬دبیر انجمن‬ ‫صنفی کارفرمایی مؤسسات پخش اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫قضیه هیچ مشورت با پخش‌کننده‌ها نشده است‪ .‬بلکه باید‬ ‫این موضوع در جلسات به شور گذاشته می‌شد و دیدگاه‬ ‫مختلف جمع بندی می‌شد‪ .‬بنابراین بدون در نظر گرفتن‬ ‫نظرات این صنف چنین تصمیمی گرفته شده است‪ .‬ولی‬ ‫سوال دیگری که در این میان وجود دارد این است که‬ ‫آیا اساسا گرفتن چنین تصمیمی در محدوده اختیارات‬ ‫شورای عالی اکران است یا نه که بخواهد رابطه بین‬ ‫تهیه کننده و پخش کننده را مشخص کند؟مدیر پخش‬ ‫هدایت فیلم ادامه داد‪ :‬سوال دیگر این است که بر چه‬ ‫مبنایی این تصمیم گرفته شده؟ یعنی مبنای کاهش سهم‬ ‫پخش‌کنندگان چه بوده است؟ چه کارهای کارشناسی‌ای‬ ‫پیش از این انجام شده است؟ تاکنون این توافقات بین‬ ‫پخش‌کننده‌ها و تهیه کننده‌ها کام ً‬ ‫ال دو طرفه بود و بر‬ ‫اساس صحبت‌هایی که انجام می‌شد‪ ،‬ممکن بود رقم‬ ‫توافق کمتر از این مقدار یا بیشتر از این مقدار هم بشود‪.‬‬ ‫که محسابه این عدد هم بر اساس کیفیت کاری که قرار‬ ‫بود برای آن اثر انجام شود‪ ،‬در نظر گرفته می‌شد‪.‬او با‬ ‫بیان اینکه “این تصمیم ممکن است اختالفاتی را به وجود‬ ‫بیاورد” توضیح داد‪ :‬یک سری از شرایط وجود دارد که‬ ‫اتفاقا اگر دستکاری شود می‌توانند مشکالت بیشتری‬ ‫ایجاد کند‪ .‬دستکاری کردن این ماجرا حساسیت‌ها را بر‬ ‫روی آن بیشتر می‌کند و وقتی هم که این اتفاق بیفتد در‬ ‫نهایت به طور کلی به ضرر صنعت سینما خواهد بود و‬ ‫اختالفاتی را به دنبال خواهد داشت‪ .‬در نهایت هم باعث‬ ‫باالرفتن توقعات می‌شود که شاید تا قبل از این به راحتی‬ ‫قابل حل بود اما با این کار در توافقات طرفین اخالل‬ ‫ایجاد می‌شود و آن را پیچیده می‌کند‪.‬‬ ‫امکانیان در پایان اظهار کرد‪ :‬اگر انگیزه پشت این‬ ‫تصمیم‪ ،‬قانون‌مند کردن شرایط است‪ ،‬کار درستی است‬ ‫اما همه اینها مستلزم آن است که در تمام سطوح این‬ ‫اتفاق رخ دهد و نمی‌توان فقط یک نقطه را به تنهایی در‬ ‫نظر گرفت‪ .‬مثل آیین نامه اکران که هنوز کسی نمی‌داند‬ ‫باید با آن چه کار انجام داد‪ .‬درصد پخش نقش زیادی‬ ‫در اکران فیلم بازی نمی کند بلکه زمان نمایش مهم‌تر‬ ‫است‪ .‬گاهی ممکن است یک تهیه‌کننده ‪ ۱۵‬درصد بدهد‬ ‫اما در زمان مناسب و سینمای خوب فیلمش نمایش داده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اما با این تصمیم جدید کیفیت پخش زیر سوال‬ ‫می‌رود‪ .‬درواقع عددی که مورد توافق قرار می‌گیرد بر‬ ‫اساس نوع کار و سفارشی است که به شرکت‌ها داده‬ ‫می‌شود‪ .‬در نهایت این تصمیم قانونمند کردن توافق‬ ‫نیست بلکه آن را بیشتر پیچیده می‌کند‪.‬‬ ‫خوبیداشتهباشند‪.‬بههمیندلیلدرعالمهنرایناتفاقاترواجدارد‪.‬اگرقب ً‬ ‫ال‬ ‫انتخابنقش‌هارفاقتیبود‪،‬حاالنقشفروشیجایگزینآنشدهاست‪.‬اینکه‬ ‫فقطبایدتیپوظاهرتخوبباشدچراکهمعتقدندایننابازیگران‪،‬الفبای‬ ‫بازیگریرادرکارکمکمیادمیگیرند‪.‬حضورنابازیگراندرتلویزیونباعث‬ ‫بیانگیزگیبرایبازیگرانمیشودواکثربازیگراندچارمشکالتروحی‬ ‫میشوند‪.‬اکبریدربخشپایانیگفت‌وگویخوددربارهرواجسلبریتی‬ ‫محوریدرتلویزیوننیزاظهارکرد‪:‬بهنظرمهرکسیبایدسرجایخودش‬ ‫استفادهشود‪.‬مجریبایدمجری‌گریکند‪،‬ورزشکاربایددرزمینفوتبالوبعد‬ ‫مربیگریکند‪،‬اینهاربطیبهایننداردکهمخاطببهخاطرصرفاًحضوریک‬ ‫سلبریتیجذبشود‪.‬االنقصه‪،‬کیفیتاجرا‪،‬طراحیصحنهو…مهماست‪.‬‬ ‫اینروزهامیبینیدافرادچهرهراواردهرحوزهایمیکنندکهلطمهبهسوابق‬ ‫خودشمیزند‪.‬کسیکهتجربهکارتصویرداردمتفاوتاستباکسیکه‬ ‫کاررویصحنهوتئاترانجاممی‌دهد‪.‬درتلویزیونهمکهازاینجابجایی‌ها‬ ‫انجاممی‌دهند‪.‬فوتبالیستمی‌آورند‪،‬مجریمیشود‪،‬بازیگر‪،‬مجریمی‌شود‬ ‫ومجریبازیگرمیشود؛اینهاراهکارخوبیبرایجذبمخاطبدرتلویزیون‬ ‫نیستچراکهراهچارهچیزدیگریاست‪.‬چهمعنیداردبازیگرمجری‌گری‬ ‫کند!چهمعنیداردمجریبازیگرشود‪،‬مگرمابازیگرکمداریم؟‬ ‫پشتپردهپرداختپول‌هاینجومی‬ ‫بهمهمانانبرنامه‌هایتلویزیونی‬ ‫تلویزیون باید دست به کار شود و هرچه زودتر‬ ‫تمهیدات ویژه‌ای را برای برنامه‌سازان درنظر بگیرد تا‬ ‫آنقدر مهمانان تلویزیونی برای تلویزیون نرخ تعیین‬ ‫نکنند و دستمزدهای نجومی برای چند دقیقه حضور‬ ‫در یک برنامه رد و بدل نشود‪.‬یکی از موضوعاتی که‬ ‫تلویزیون باید بعد از ضابطه‌مند کردن حضور سلبریتی‌ها‬ ‫به عنوان مجری‪ ،‬ورود جدی داشته باشد‪ ،‬حضور مهمانان‬ ‫تلویزیونی است‪ .‬اوالً مهمانانی در برنامه‌های تلویزیونی‬ ‫حضور پیدا نکنند که بعدها شائبه‌هایی ایجاد شود‪ .‬مصداق‬ ‫بارز آن زوج فضای مجازی برنامه «هزار راه نرفته» و حتی‬ ‫دیگر برنامه‌ها که بارها اتفاق افتاده است‪ .‬ثانیاً چه لزومی‬ ‫دارد برای یک برنامه مناسبتی‪ُ ،‬جنگ و حتی تاکشو‪،‬‬ ‫یک بازیگر‪ ،‬فوتبالیست و یا کارشناس دعوت شود و‬ ‫دستمزد ده تا بیست میلیون‌ تومانی دریافت کند‪.‬حتماً قاب‬ ‫تلویزیون به چهره‌تر شدن آن چهره کمک بیشتری می‌کند‬ ‫و اینجا کسانی به عنوان واسطه حضور دارند که به محض‬ ‫تماس تلفنی با آن بازیگر به عنوان مدیر برنامه یا اصطالحاً‬ ‫واسطه‌‪ ،‬رقم‌های باالیی را برای چند دقیقه مهمانی‬ ‫تلویزیونی پیشنهاد می‌دهند‪ .‬تهیه‌کنندگان و اسپانسرها هم‬ ‫برای مطرح کردن برنامه‪ ،‬تبلیغ یا آگهی خودشان حتماً‬ ‫نیازمند حضور این چهره‌ها هستند‪ .‬برای همین ساده‌ترین‬ ‫و پیش‌پاافتاده‌ترین جنگ‌های شبانه تلویزیونی هم در‬ ‫صورتی می‌توانند این چهره‌ها را برای برنامه‌های خودشان‬ ‫داشته باشند که اسپانسری‪ ،‬حمایت‌شان کند‪.‬پول هم‬ ‫نباشد‪ ،‬چهره‌های شناخته شده یا می‌گویند َس ِر کارند و یا‬ ‫دغدغه دیگری را برای نیامدن مطرح می‌کنند‪ .‬البته برخی‬ ‫پرداخت کنیم که محتوای غنی در اختیار مخاطب قرار‬ ‫می‌دهند ولی بیش از توجه به این اساتید و کارشناسان‪،‬‬ ‫چهره‌ها بیشتر مورد حمایت و پشتیبانی مالی قرار‬ ‫می‌گیرند‪ .‬چهره‌هایی که به واسطه بازی در فیلم و سریال‬ ‫یا بازی در فالن تیم فوتبالی شناخته شدند و چه محتوا و‬ ‫دانشی می‌توانند در اختیار مخاطب قرار دهند که تلویزیون‬ ‫حاضر است بهای سنگینی برای دعوت او به تلویزیون‬ ‫پرداخت کند؟چند روز گذشته برخی از رسانه‌ها در کنار‬ ‫پرداختن به ضیافت‌های تلویزیونی و دستمزدهای آن‌چنانی‬ ‫برخی از بازیگران و فوتبالیست‌ها‪ ‌،‬نام برنامه «شوتبال»‪-‬‬ ‫شبکه نسیم را آوردند که بشار رسن بازیکن پرسپولیس‪،‬‬ ‫ُهمام طارق بازیکن استقبال‪ ،‬علی علیپور بازیکن‬ ‫پرسپولیس‪ ،‬گادوین منشا بازیکن استقالل و‪ ...‬هرکدام‬ ‫برای اینکه در مسابقه «شوتبال» شرکت کنند؛ نفری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان دستمزد گرفته‌اند‪ .‬مقداد مومن‌نژاد تهیه‌کننده‬ ‫این برنامه در گفتگویی این دستمزدها را تکذیب کرد و‬ ‫گفت‪« :‬چنین دستمزدهایی صحت ندارد؛ چرا که اص ً‬ ‫ال‬ ‫چنین بودجه‌ای را نداریم و نمی‌توانیم پرداخت کنیم‪ .‬ما‬ ‫به مهمانان‌مان چه فوتبالیست و بازیگر و چه مردمی که به‬ ‫عنوان شرکت‌کننده در برنامه حضور دارند کارت هدیه‬ ‫می‌دهیم‪ .‬تا به امروز هم باالترین کارت هدیه‌ای که عمدتاً‬ ‫به بازیگران داده شده‪ ۵ ‌،‬میلیون تومان بوده است‪ .‬حتی‬ ‫ما به چند بازیکن فوتبال شاخص‪ ،‬یک میلیون تومان هم‬ ‫کارت هدیه‌ داده‌ایم‪».‬وی افزود‪« :‬به هر حال مهمان برنامه‬ ‫ما یک روز کامل وقت می‌گذارد و مسابقه می‌دهد؛ حتماً‬ ‫بایستی کارت هدیه‌ای برای او درنظر بگیریم‪ .‬اما هیچ‌وقت‬ ‫از هنرمندان هم به خاطر دوست داشتن مخاطب تلویزیون‪،‬‬ ‫از طرف مقابل(مهمان برنامه) مبلغی پیشنهاد نشده که آیا‬ ‫می‌پذیرند مهمان تلویزیون بشوند‪ .‬خوشبختانه امروز برخی‬ ‫مبالغ عجیب و غریب هم پرداخت کنیم‪ .‬دعوت‌کنندگان‬ ‫در ازای مبالغ پایین و حتی هدیه‌های دیگری غیر از پول‬ ‫از شبکه‌ها پیش‌قدم شدند و طرح حضور مردم معمولی و‬ ‫مهمان‌های کمتر شناخته شده را اجرا می‌کنند‪ .‬چون قطعاً‬ ‫حضور مهمان‌های معمولی هرچه قدر هم که باشد به پای‬ ‫چهره‌های شناخته شده نمی‌رسد‪.‬با این تفاسیر مشخص‬ ‫می‌شود که بازیگران وقتی جلوی دوربین سریال یا فیلم‬ ‫سینمایی نیستند و یا به قولی بیشتر مهمانی‌های تلویزیونی‬ ‫ما بپذیریم یا خیر؟ بودجه عجیب و غریبی نداریم که‬ ‫«شوتبال» هم می‌دانند چه کسانی را دعوت کنند چنین‬ ‫دستمزدهایی پرداخت نشود‪ .‬چون نمی‌توانیم دستمزدهای‬ ‫نجومی بدهیم و مهمانان ما هم می‌دانند به کدام برنامه‬ ‫می‌روند و چقدر بودجه دارد‪».‬‬ ‫تهیه‌کننده برنامه «شوتبال» در پاسخ به شبهه‌ای که‬ ‫برای حضور بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس در این برنامه‬ ‫و یا تبلیغاتی را می‌پذیرند چون دستمزد مهمان شدن بیش‬ ‫مطرح شده که گویا دستمزد ‪ ۵۰‬میلیون تومانی پیشنهاد‬ ‫تهیه‌کنندگان تاکشوها و برنامه‌های مناسبتی قبول دارند‬ ‫که چنین مبالغی رد و بدل می‌شود اما ناگزیرند چون اوالً‬ ‫«اص ً‬ ‫ال این طور نیست ما با بیرانوند برای حضور در برنامه‬ ‫از بازیگری برایشان مقرون به صرفه است‪ .‬در این بیشتر‬ ‫اسپانسرها اصرار دارند در این صورت سرمایه‌گذاری‬ ‫می‌کنند و از طرفی دیگر معتقدند برنامه‌شان این‌گونه در‬ ‫کانون توجهات قرار می‌گیرد‪ .‬اما واقعاً برنامه‌سازی بر‬ ‫مبنای سلبریتی‌محوری جلو می‌رود و می‌تواند در جامعه‬ ‫تأثیرگذار باشد؟امروز کدام برنامه با این سبک و سیاق‬ ‫توانسته ماندگار بماند؟ و چقدر این هنرمند مطلب دارد که‬ ‫گاهی اوقات هم همزمان به چند شبکه تلویزیونی می‌رود‬ ‫و مهمان می‌شود‪ .‬آیا شایسته نیست ما به جای پرداخت‬ ‫این دستمزدهای هنگفت‪ ،‬به کارشناسان‌‪ ،‬صاحب‌نظران‬ ‫و تحلیل‌گران برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی دستمزد‬ ‫داده و از آنجایی که برنامه توانایی پرداخت چنین مبلغی‬ ‫را نداشته نهایتاً به برنامه نیامده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫صحبت کردیم ولی به جهت مشغله‌های او در بازی‌های‬ ‫لیگ نتوانست به «شوتبال» بیاید و اص ً‬ ‫ال به بحث دستمزد‬ ‫و این حرف‌ها نرسید‪ .‬حتی شجاع خلیل‌زاده هم صحبت‬ ‫کردیم او هم درگیر بازی‌های لیگ بود و ربطی به این‬ ‫مبالغ ندارد‪».‬‬ ‫الزم است حتماً تلویزیون برای برنامه‌های خود‬ ‫سقفی را درنظر بگیرد تا مهمانان تلویزیونی هم از این‬ ‫فرصت و شرایط سوء استفاده نکنند و هم بیش از چهره‪،‬‬ ‫‌تهیه‌کنندگان‪ ،‬نویسندگان و مجریان طرح به ابعاد دیگر‬ ‫برنامه‌سازی برای جذب مخاطب توجه داشته باشند‪.‬‬
‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫نماینده مردم تبریز‬ ‫اگرحمایتنکنیمسرمایه‌هایعلمیکشوررافراریمیدهیم‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر شرکتهای دانش بنیان را در نیابیم کشورهای دیگر شرایط جذب آنها را فراهم می‌کنند و اگر از آنها حمایت نکنیم سرمایه‌های علمی کشور را فراری می دهیم‪.‬شهاب الدین بیمقدار نماینده مردم تبریز‪،‬‬ ‫آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی در خصوص اهمیت شرکت های دانش بنیان گفت‪ :‬ایران از لحاظ تنوع گیاهان دارویی‪ ،‬اقلیم و آب و هوا رتبه دوم دنیا را دارد و تجارت گیاهان دارویی در دنیا هزار میلیارد دالر است ولی متاسفانه سهم ما از این حوزه‬ ‫‪ ۶۷۰‬هزار دالر است‪.‬وی افزود‪:‬تنها با شعار دادن نمی توان مقابل تحریم‌های آمریکا ایستاد باید با تدبیر و پیش‌بینی صحیح از شرایط تحریم عبور کنیم‪ ،‬باید صادرات نفت در بودجه سال ‪ ۹۸‬را صفر می بستیم زیرا ظرفیت های موجود در کشور ما زیاد است‪.‬بیمقدار‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرایط فعلی باید به شرکت های دانش بنیان توجه بیشتری کرد نیروهای متخصصی در این شرکت ها فعالیت دارند که از علم و دانش خوبی بهره مند هستند ولی متاسفانه سرمایه کافی برای اجرای پروژه‌های خود ندارند‪ ،‬لذا دولت باید با ارائه تسهیالت‬ ‫بالعوض از این شرکت ها حمایت کند‪.‬اگر شرکتهای دانش بنیان را در نیابیم کشورهای دیگر شرایط جذب آنها را فراهم می‌کنند‪ ،‬اگر حمایتشان نکنیم سرمایه‌های علمی کشور را فراری می دهیم‪.‬عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس عنوان کرد‪ :‬اگر‬ ‫شرکتهای دانش بنیان را در نیابیم کشورهای دیگر شرایط جذب آنها را فراهم می‌کنند‪ ،‬اگر حمایتشان نکنیم سرمایه‌های علمی کشور را فراری می دهیم‪.‬‬ ‫شاهدحکمرانیتاجرباشیهاهستیم‬ ‫فرشاد مومنی‬ ‫مومنی اظهار داشت‪ :‬موثرترین راه نجاتی که ما می‌توانیم به مسئولین کشور هدیه دهیم این است که بیایند و ارزیابی آسیب‌شناختی از جهت‌گیری سیاستی بر محور نسبت آن جهت‌گیری با‬ ‫موضوع عدالت اجتماعی و نابرابر ی‌های ناموجه داشته باشند و یک گفت‌وگوی ملی تشکیل شود تا همه به سهم خود تالش کنند تا موضوع عدالت اجتماعی به صورت یک مطالبه توسعه‌گرا و‬ ‫دینی در صدر مطالبات قرار بگیرد‪.‬‬ ‫ازنهاد‌هایپژوهشیوموسساتاندیشه‌ایراهبردیداشتایناستکهچرا‬ ‫بحثعدالتاجتماعیوتقاضایآندرمقیاسرسانه‌ایوقاعده‌گذاری‬ ‫تاایندرجهنازلاست؟ایندرحالیاستکهبراساسمطالعاتارزشمند‬ ‫دکترپناهیبیشاز‪ 90‬درصدشعارهایاعتراضاتانقالباسالمیبامحور‬ ‫عدالتاجتماعیبود‌هاند‪.‬متاسفانههمدربرنامه‌هایتوسعهوهمدربودجه‬ ‫ساالنهکمتریناعتنابهنقشنابرابری‌هایفزآیندهناموجهدرگسترشوتعمیق‬ ‫بحران‌هایاجتماعیواقتصادیایرانهستیم‪.‬ایناستاداقتصاددانشگاهعالمه‬ ‫طباطبائیخاطرنشانکرد‪:‬ازمنظراقتصادسیاسیایناتفاقنظروجودداردکه‬ ‫مناسباترانتیبراقتصادایرانسلطهداردومهمترینمشخصهمناسباترانتی‬ ‫نیزتعمیقوگسترشنابرابری‌هایناموجهاست‪.‬باواکاویاینموضوعازهر‬ ‫زاویه‌ای‪،‬متوجهمی‌شویمکهموثرترینراهنجاتیکهمامی‌توانیمبهمسئولین‬ ‫کشورهدیهدهیمایناستکهبیایندوارزیابیآسیب‌شناختیازجهت‌گیری‬ ‫سیاستیبرمحورنسبتآنجهت‌گیریباموضوععدالتاجتماعیو‬ ‫نابرابری‌هایناموجهداشتهباشندویکگفت‌وگویملیتشکیلشودتاهمه‬ ‫بهسهمخودتالشکنندتاموضوععدالتاجتماعیبهصورتیکمطالبه‬ ‫فرشادمومنیدرنشستهفتگیموسسهدینواقتصادبااشارهبهرابطه‬ ‫عدالتاجتماعیوتوسعهگفت‪:‬یکیازشگفتانگیزترینمسائلایرانبه‬ ‫حاشیهرفتنعدالتاجتماعیاست‪،‬االنمادردههسومماهمبارکرمضان‬ ‫قرارداریم‪،‬ماهیکهحضرتعلیعلیهالسالمدرآنبهشهادترسید‌هاندو‬ ‫ادعایتاریخیماایناستکهعلیابنابی‌طالببزرگترینوممتازترینشهید‬ ‫راهعدالتاجتماعیدرتاریخبشریتاستبنابراینبرایجامعه‌ایکهدرمقام‬ ‫ادعامسئلهعدالتاجتماعیراجزواصولدینخودمی‌داند‪،‬انتظارمی‌رود‬ ‫کهحساسیت‌هایفردیونهادیبهعواملیکهباعثنابرابری‌هایناموجهو‬ ‫گسترشبی‌عدالتیمی‌شوندبسیاربیشترباشد‪.‬اماعمالمالحظهمی‌شودکه‬ ‫هماززاویهموضوعاتدردستورکارقاعده‌گذاریوهماززاویهدستورکار‬ ‫رسانه‌ایکمتریناعتناواهتمامبهمسئلهعدالتاجتماعیمی‌شود‪.‬ویادامه‬ ‫داد‪:‬امروزهتقریبامیانمتفکرانتوسعهنوعیتوافقعمومیوجودداردکه‬ ‫مسئلهعدالتاجتماعیوتوسعهیکپیوندودرهم‌تنیدگیتمامعیاردارندو‬ ‫هرگونهسه ‌لانگاریدرزمینهتوسعهناعادالنهدرکنارهمهعوارضیکهدارد‪،‬‬ ‫نیرویمحرکهتشدیدتوسعهنیافتگیاست‪.‬پرسشمهموحیاتیکهمی‌توان‬ ‫توسعه‌گراودینیدرصدرمطالباتقراربگیرد‪.‬ویافزود‪:‬امادراینزمینهموانعی‬ ‫وجودداردکهدردرجهنخست‪،‬مقاومتکسانیاستکهازمناسباترانتی‬ ‫ومعطوفبهتوزیعناعادالنهبهره‌مندمی‌شوندوبهیقینآنهادربرابرگرایش‬ ‫عدالتطلبانهایستادگیخواهندکرد‪.‬صاحبانقدرتوثروتدردودهه‬ ‫گذشتهاینامکانراپیداکرد‌هاندازتواناییمنحصربهفردوبی‌سابق ‌هرسانه‌ای‬ ‫برخوردارباشندوازاینمافیاییرسانه‌ایدرراستایبهحاشیهراندنمباحث‬ ‫عدالتاجتماعی‪،‬دستکاریواقعیتوآدرساشتباهدادنبهنظامتصمیم‌گیری‬ ‫کشوربهرهببرند‪.‬ایناقتصاددانبااشارهبهموضوعافزایشقیمتحامل‌های‬ ‫انرژیگفت‪:‬اگردقتکردهباشیمباتوجهبهابعادفاجعهسازجهشنرخارز‬ ‫درسال‪،97‬حاالبیشترتمرکزومعطوفآنهادرمورددستکاریمجددقیمت‬ ‫حامل‌هایانرژیباتمرکزرویبنزیناست‪.‬آنهابهگونه‌ایهیاهومی‌کنند‬ ‫کهگویافراموشکرد‌هاندکهاینتوصیه‌هادرزمستانسال‪ 89‬تجربهشدو‬ ‫افزایشقیمتحامل‌هایانرژیدرباالترینسطحتجربهشدهدرتاریخمعاصر‬ ‫ایرانانجامونتایجآندرقالبفاجعه‌هایانسانی‪،‬اجتماعیومحیطزیستیبه‬ ‫جامعهتحمیلشد‪.‬امابهنظرمی‌رسدنظامتصمیم‌گیریمادوبارهتحتتاثیر‬ ‫اینالقائاتمافیایقدرتوثروتومافیایرسانه‌ای آنها‪،‬دچارفراموشی‌شده‬ ‫ودوبارهدستکاریقیمتحامل‌هایانرژیرادستورکارقراردادهاست‪.‬وی‬ ‫یادآورشد‪:‬مابارهادرزماندولتمرحومهاشمیرفسنجانی‪،‬آقایخاتمیوبه‬ ‫ویژهدرزماندولتآقایاحمدی‌نژادوروحانیدراینموردصحبتکرده‌ایم‬ ‫اماآنچهغ ‌مانگیزاستاینکهصدایعلمدردروندولت‌هاشنیدهنمی‌شودو‬ ‫اینمافیایقدرتوثروتهمهعرصه‌هایعمومیرابهتسخیرخوددرآورده‬ ‫است‪.‬رییسموسسهدینواقتصادبااشارهبهترازنامهانرژیکهازسویوزارت‬ ‫نیرومنتشرمی‌شود‪،‬گفت‪:‬براساسگزارشسال‪ 1393‬میزاناتالفانرژی‬ ‫اینسالدرپاالیشگاه‌ها‪،‬نیروگاه‌هاوبخشانتقالوتوزیعحامل‌هایانرژیدر‬ ‫حدود‪ 478‬میلیونبشکهمعادلنفتخامبودهاستیعنیدراینفرایندمذکور‬ ‫حدودحدود‪ 35‬درصدازکلنفتخامتولیدروزانهکهمعادل‪ 1.3‬میلیون‬ ‫بشکهروزانهکشوراست‪،‬هدرمی‌رود‪.‬ویادامهداد‪:‬بهعبارتدیگرکانون‬ ‫اصلیبحرانشدتانرژیباالدرایرانسمتعرضهحامل‌هایانرژیاست‬ ‫درحالیکهبیشترتمرکزسمتتقاضاوقیمتصورتمی‌گیردوایناقدامیدر‬ ‫مقابلتوسعه‌گراییوعدالتاست‪.‬زمانیکهتولیدکنندگانعمدتاانحصارگر‬ ‫بهغایتناکارآمدحامل‌هایانرژیدرآنانرژیاتالفمی‌کنند‪،‬چوبآنرا‬ ‫برسرمردموتولیدکنندگانمی‌کوبند‪.‬ایناقتصاددانباانتقادازسودغیرمتعارف‬ ‫وارداتدرکشورگفت‪:‬نتیجهعملیافزایشنرخارزدراینسیسالاخیر‬ ‫افزایشنگرانکنندههزینه‌هایتولید بودهاست‪،‬چونتقریبا‪ 60‬درصداز‬ ‫هزینه‌هایتولیدشاملهزینه‌هایتامینمواداولیهوکاالهایواسطه‌ایاست‪.‬‬ ‫حلقهتکمیلیاینموضوعنیزافزایشقیمتحامل‌هایانرژیاستکهاینبه‬ ‫نوبهخودنیرویمحرکهجدیدیبرایافزایشهزینه‌هایتولیداستکهنتیجه‬ ‫وحشتناکاینفرایندبهصرفهشدنغیرمتعارفوارداتاستوماعمالشاهد‬ ‫حکمرانیتاجرباشی‌هاهستیم‪.‬یعنیکسانیکهازوارداتنفع‌هایغیرعادی‬ ‫کسبمی‌کنندودائماازطریقمافیایرسانه‌اینظامتصمیم‌گیریوتخصیص‬ ‫منابعراتحتفشارقرارمی‌دهندتابادستکاریقیمت‌هایکلیدی‪،‬تولیدرا‬ ‫ازصرفهخارجکنندتاوارداتتوجیهشود‪.‬ویادامهداد‪:‬مافیایرسانه‌ایهم‬ ‫اینگونهموضوعاترا‪ 180‬درجهوارونهنشانمی‌دهدوادعامی‌کنداگرنرخ‬ ‫ارزافزایشیابدانگیزهوارداتکاهشمی‌یابددرحالی‌کهآنهااینتحلیلاشتباه‬ ‫رابهواسطهنادیدهگرفتنعنصرنابرابری‌هایناموجهترویجمی‌کنند‪.‬‬ ‫جزئیاتطرحجدیددولتبرایبیکارنشدن‪۱‬میلیونایرانی؛‬ ‫گزارش‬ ‫سیاست«تثبیتشغل»بهجای«پرداختوام»‬ ‫معاون اشتغال وزیر کار در بیان جزئیات طرح ها و سیاست های‬ ‫اشتغالی دولت در سال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬در سال جاری یکی از سیاست‬ ‫های اصلی دولت‪ ،‬تثبیت اشتغال و وابستگی کمتر به پرداخت وام‬ ‫است که سازمان برنامه و بودجه هم باید حمایت کند‪.‬این روزها‬ ‫در هر خانواده ای حداقل یک بیکار وجود دارد‪ .‬همین باعث شده‬ ‫است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور مطرح‬ ‫باشد‪ .‬این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است‪،‬‬ ‫بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف‬ ‫پدید آمده است‪ ،‬چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های‬ ‫مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل بیکاری را دوا کنند‪ .‬نگاهی‬ ‫به عملکرد این طرح ها‪ ،‬بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در‬ ‫افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است‪ .‬برخی از این‬ ‫طرح ها معطوف به پرداخت وام و تسهیالت می شود‪.‬‬ ‫درهفته های گذشته‪ ،‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از‬ ‫احتمال اختصاص ‪ 25‬هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون‬ ‫شغل در سال ‪ 98‬خبر داد؛ اما برخی کارشناسان بازار کار بیان می‬ ‫کنند که بازار کار با پرداخت وام کنترل نمی شود و نیازمند برنامه‬ ‫ریزی و سیاست گذاری دقیق تر و کالن تر است‪ .‬اما نگاه وزارت‬ ‫کار به عنوان متولی و سیاست گذار در این بخش حائز اهمیت‬ ‫است‪.‬عیسی منصوری‪ ،‬معاون اشتغال وزارت کار با بیان اینکه سامانه‬ ‫اشتغال ایرانیان با سامانه شغلی روابط کار متفاوت است گفت‪:‬‬ ‫سامانه ملی اشتغال ایرانیان به ما اطالعاتی درباره افراد ‪ 15‬تا ‪ 65‬ساله‬ ‫می دهد ‪ .‬اینکه درحال حاضر این افراد شاغل یا بیکار هستند و‬ ‫در چه مجموعه و چه تخصصی مشغول به کار هستند نیز مشخص‬ ‫می شود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬این باعث می شود به جای اینکه صرفاًداده‬ ‫های آماری داشته باشیم‪ ،‬داده های ثبتی داشته باشیم و به درستی‬ ‫بتوانیم سیاست گذاری کنیم‪ .‬به نوعی تمام شماری می کنیم‪.‬‬ ‫مرکز آمار نمونه برداری سالیانه یا فصلی می کند‪،‬در هر فصل‬ ‫حدود ‪ 60‬و خورده ای نفر انتخاب می شوند و کنترل می شوند و‬ ‫این آماربه عنوان وضعیت اشتغال اعالم می شود‪ .‬آنچه که اینجا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬داده های کام ً‬ ‫ال دقیق است‪ .‬در این سامانه تغییرات‬ ‫را هم می توانیم رصد کنیم‪ ،‬به عبارتی مشخص می شود که در‬ ‫کدام بخش ها میزان اشتغالزایی بیشتر و کمتر است‪.‬این سامانه ابزار‬ ‫سیاست گذاری را به ما می دهد‪ .‬اگر در یک رشته ای میزان تقاضا‬ ‫در حال کاهش باشد‪ ،‬قابل رصد کردن است و آموزش عالی می‬ ‫تواند میزان فارغ التحصیل دانشگاه را هم تنظیم با میزان مورد نیاز‬ ‫بازار کند‪.‬منصوری اظهار داشت‪ :‬در کشورهای در حال توسعه‬ ‫میزان اشتغال خانگی سهم باالیی دارد‪،‬زمانی که صنعتی می شوند‬ ‫میزان اشتغال صنعتی افزایش و میزان اشتغال خانگی کاهش می‬ ‫یابد‪.‬دوباره زمانی که پیشرفته تر می شوند و درآمد افزایش می‬ ‫یابد‪ ،‬سهم مشاغل خانگی افزایش می یابد‪ .‬اما نوع آن با مورد اول‬ ‫متفاوت است‪ .‬در واقع از جنس خدمات پیشرفته یعنی ‪ IT‬می شود‪.‬‬ ‫بنابر این باید این موضوع را رصد کرد‪ .‬این موضوع را به صورت‬ ‫پویا نداریم‪.‬معاون اشتغال وزارت کار بیان کرد‪ :‬سیستم سامانه ملی‬ ‫اشتغال ایرانیان ذیل نظام جامع تحلیل اطالعات بازار کار تعریف‬ ‫شده است‪ .‬ما این نظام را تعریف کردیم و در حال حاضر در حال‬ ‫کامل کردن آن هستیم‪ .‬اطالعات در این سامانه بر اساس داده های‬ ‫مراکز رسمی است‪ .‬وی با بیان اینکه محور اصلی برنامه اشتغالزایی‬ ‫‪ 97‬و ‪ 98‬تثبیت اشتغال است گفت‪ :‬هزینه حفظ اشتغال بسیار کمتر‬ ‫از هزینه ای است که فرد بیکار شده می خواهد مجدد به سرکار‬ ‫برگردد‪ .‬مولفه های یازده گانه در مسیر اشتغال داریم‪ .‬یکی از طرح‬ ‫ها‪ ،‬طرحی بود که با حمایت از منابع عمومی دولت و صندوق بیمه‬ ‫بیکاری‪ ،‬بخشی از دستمزد از منابع بیمه بیکاری و بخشی دیگر از‬ ‫سوی کارفرما پرداخت می شود‪.‬منصوری با بیان اینکه به دلیل عدم‬ ‫تخصیص منابع در سال ‪ 97‬این طرح اجرایی نشد گفت‪ :‬سازمان‬ ‫برنامه وبودجه منابعی برای این طرح تخصیص نداد‪ .‬عدم تخصیص‬ ‫منابع یعنی اینکه سیستم اجرایی بیشتر دوست دارد‪ ،‬به جای حفظ‬ ‫اشتغال موجود‪ ،‬با پرداخت تسهیالت شغل ایجاد شود‪.‬معاون اشتغال‬ ‫وزارت کار با تأکید بر اینکه در شرایط فعلی ضرورت دارد تا‬ ‫اشتغال موجود حفظ شود اظهار داشت‪ :‬کاهش هزینه اشتغال برای‬ ‫کارفرمایان یکی دیگر از پیشنهادها در مسیر ایجاد اشتغال است‪.‬‬ ‫برخی از طرح ها به صورت پایلوت در بعضی استان ها اجرا شد‪.‬وی‬ ‫در پاسخ به اینکه برخی آمارهای غیر رسمی اعالم می کنند که‬ ‫در زمان تحریم ها ‪1‬میلیون نفر به جمعیت بیکار افزوده شد‪ ،‬آیا‬ ‫این آمار را تأیید می کنید یا خیر؟ بیان کرد‪ :‬در ابتدای سال ‪،97‬‬ ‫گزارشی ارائه کردیم‪ ،‬آن زمان پیش بینی می شد که ‪1‬میلیون نفر‬ ‫ریزش نیروی کارداشته باشیم‪،‬معنی آن این نیست که یک میلیون‬ ‫نفر به جمعیت بیکار اضافه شود‪ ،‬چرا که همزمان شغل هم ایجاد می‬ ‫شود‪ .‬نکته دوم این است در نسخه بعدی که ما گزارش را در مرداد‬ ‫ماه و شهریور ماه کار کردیم‪ ،‬با توجه به اینکه روندمنفی تعدیل‬ ‫شده است‪ ،‬حدود ‪ 540‬هزار نفر ریزش نیروی کار داشتیم که کشور‬ ‫توانست مدیریت کند‪.‬منصوری اظهار داشت‪ :‬بخش زیادی از این‬ ‫افرادی که ریزش پیدا کردند در محیطی دیگر مشغول کار شدند‪.‬‬ ‫بخش زیادی از این افراد به صورت بیمه نشده مشغول کار شدند‪.‬‬ ‫سهم اشتغال غیر رسمی در سال های اخیر‪ ،‬افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫حدود ‪58‬درصد اشتغالی که هر ساله ایجاد می شود‪،‬غیر رسمی‬ ‫است‪.‬معاون اشتغال وزارت کاردر پاسخ به اینکه تزریق منابع چقدر‬ ‫در ایجاد اشتغال تأثیر دارد گفت‪:‬در یک بسته بندی کلی سه مسیر‬ ‫برای ایجاد اشتغال وجود دارد‪ .‬مسیر اول سرمایه گذاری و تشکیل‬ ‫سرمایه و مسیر دوم افزایش بهره وری و مسیر سوم اشتغال است‪ .‬در‬ ‫کشور ما در سال های اخیر نرخ تشکیل سرمایه منفی بوده است‪،‬‬ ‫معنی آن این است که حتی اگر وام دهیم منجر به شکل گیری‬ ‫سرمایه گذاری درستی نمی شود که اشتغال ایجاد کند‪.‬وی گفت‪:‬‬ ‫بنابراین سرمایه گذاری برای ایجاد شغل بستگی به رشته فعالیت‬ ‫دارد‪ .‬این موضوع در بخش روستایی تا حدی متفاوت است‪ .‬در‬ ‫بخش روستایی کارآفرین نیازمند سرمایه است و اگر آن سرمایه‬ ‫در اختیارش قرار بگیرد‪ ،‬می تواند بهره ورتر عمل کند و بخش‬ ‫خدمات‪،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬طبیعت گردی‪،‬روستایی‬ ‫گردی توسعه یابد‪.‬منصوری اظهار داشت‪ :‬یک نکته مهم اینکه‪ ،‬به‬ ‫دلیل دقت نظر در اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری‪ ،‬یک‬ ‫اتفاق خوب و قابل توجه در حوزه اشتغال کشور رخ داده است‪.‬‬ ‫به رغم اینکه در بازه زمانی‪ 92‬تا ‪ 96‬سهم بخش اشتغال روستایی‬ ‫از کل فرصت شغلی ایجاد شده هر ساله تقریباً نزدیک به صفر بود‬ ‫اما در سال ‪ 97‬با اجرای برنامه اشتغال روستایی و عشایری این سهم‬ ‫به حدود ‪ 25‬درصد رسید‪ .‬معنی این افزایش سهم از نظر ما این‬ ‫است که تسهیالت اشتغال روستایی به تدریج تأثیر خود را گذاشته‬ ‫و منجر به اشتغال شده است‪ .‬بر اساس داده‌های ما در واقع اشتغال‬ ‫ایجاد شده از طریق تسهیالت اشتغال روستایی در سال گذشته‬ ‫حدود ‪141‬هزار نفر بوده است؛ البته این میزان شغل هر چند نسبت‬ ‫به برنامه هدف گذاری شده فاصله دارد اما نشان می‌دهد منابع برنامه‬ ‫اشتغال روستایی و عشایری در جهت درست هدایت شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره اینکه چرا روند پرداخت تسهیالت در روستاها‬ ‫موثر بود گفت‪ :‬اینکه سرمایه گذاری و سیاست تسهیالت دهی در‬ ‫حوزه اشتغال روستایی مؤثر بود کمی متفاوت بود چرا که اصوالً‬ ‫مناطق روستایی طی دهه‌های مختلف به صورت اختصاصی از‬ ‫تسهیالت برخوردار نبودند و هیچ سرمایه‌ای به این مناطق سرریز‬ ‫نشده بود‪ .‬در فرایند نظام تسهیالت دهی برای اشتغال در روستاها‬ ‫و مناطق عشایری تمهیداتی فراهم شد که تاحدی موانع رفع شد؛‬ ‫همچنین نظارت کردیم این منابع انحراف کمتری داشته باشند که‬ ‫ماحصل این سرمایه گذاری باعث اثربخشی در حوزه اشتغال‌زایی‬ ‫شد‪ .‬در مناطق روستایی نیروی کار‪ ،‬زمین و عوامل تولید وجود‬ ‫دارد و کمبود ما در این مناطق سرمایه گذاری بود و به همین دلیل‬ ‫سیاست وام دهی و سرمایه گذاری در تحقق اهداف اشتغال‌زایی‬ ‫تأثیر مثبت داشت‪ .‬اما همچنان بهره‌وری ما مسئله دارد‪.‬منصوری‬ ‫ادامه داد‪:‬سال گذشته تشکیل سرمایه در بخش صنعت بیشتر منفی‬ ‫بود‪ .‬در شرایط تحریم اگر به صنعت سنتی خود بپردازیم‪،‬باید‬ ‫هدفمند ورود کنیم‪ .‬البته باز هم این سیاست برای همه رشته ها‬ ‫حاکم نیست‪ .‬دو ابزار دیگر بهره وری و اشتغال باقی می ماند‪ .‬تأکید‬ ‫ما این است که در این شرایط به سراغ این دو روش برویم‪.‬معاون‬ ‫اشتغال وزیر کار بیان کرد‪ :‬در این دوره تمایلی به پرداخت وام‬ ‫نداریم‪ .‬برای قسمت هایی هم که وام پرداخت می شود‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دادیم قبل از پرداخت مداخالت توسعه ای انجام شود‪ .‬زمانی که با‬ ‫جهت دهی به سمت رشته های بهره ور رفت‪ ،‬وام پرداخت شود‪ .‬به‬ ‫طور مثال به پرورش دام وام نمی دهیم‪ ،‬بلکه به فرآوری محصوالت‬ ‫دامی وام پرداخت می شود‪ ،‬یعنی اینکه کام ً‬ ‫ال هدفمند اقدام کنیم‪.‬‬ ‫اگر چنین کنیم به عقبه اقتصاد مقاومتی نزدیک می شویم‪ .‬این‬ ‫سه ابزار مولفه افزایش تولید ناخالص داخلی (‪ )GDP‬کشور وجود‬ ‫دارد ‪.‬از طریق پرداخت تسهیالت به افزایش تولید ناخالص داخلی‬ ‫نمی رسیم‪ .‬اما از طریق افزایش بهره وری و اشتغال به افزایش تولید‬ ‫ناخالص داخلی کشور می رسیم‪.‬وی ادامه داد‪:‬در حال حاضر‬ ‫میزان تولید در پوشاک پایین است‪ .‬بنابر این امکان اتصال به بازار‬ ‫جهانی را نداریم‪ .‬بایدمیزان تولید افزایش یابد تا شرکت صاحب‬ ‫برند بتواند با شرکت های داخلی ارتباط بگیرد‪ .‬اگر این اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫حجم زیادی سفارش به ایران می آید و بهره وری در سطح ملی‬ ‫افزایش می یابد‪ .‬چون بهره وری در کارگاه های پوشاک پایین‬ ‫است‪ ،‬کارگاه های پوشاک بسیار دیر به نقطه سر به سر می رسند‬ ‫و کار تعطیل می شود‪ ،‬نقدینگی ندارند و کارگاه تعطیل می شود‪.‬‬ ‫در حالی که در حال حاضر تقاضا برای پوشاک در کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬صنعت کفش نیز چنین است‪ .‬یک نیروی کار در واحد زمان‬ ‫در ایران در یک روز ‪4‬جفت کفش تولید می کند‪ .‬اما در بعضی‬ ‫کشورهای دیگر حدود ‪ 14‬جفت کفش تولید می شود‪،‬حاال اگر‬ ‫این کارگاه تجهیزات الزم را داشته باشد‪ ،‬بهره وری افزایش می‬ ‫یابد‪ ،‬می تواند درآمد بیشتری کسب کند‪ .‬بنابراین چون بهره وری‬ ‫پایین است‪،‬درآمد پایین است‪ .‬چون بهره وری پایین است درآمد‬ ‫کم است و نیروی جوان حاضر نیست در آن محیط کار کند‪.‬اگر‬ ‫بهره وری افزایش یابد هم میزان درآمد افزایش می یابد و هم میزان‬ ‫اشتغال بیشتر می شود‪.‬منصوری با بیان اینکه اگر بهره وری افزایش‬ ‫یابد تعداد کارگاه ها بیشتر می شود گفت‪ :‬این موضوع نیازمند‬ ‫قواعد و سیاست گذاری متفاوت از آن چیزی است ‪ .‬این موضوع‬ ‫همان نقطه افتراق و نگاه وزارت کار و نگاه جاری در کشور است‪.‬‬
‫الریجانی‪:‬‬ ‫هزینهاجرای«معاملهقرن»ازبرخیکشورهایخلیجفارستأمینمی‌شود‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬آمریکایی‌ها تالش می‌کنند تا طرح معامله قرن را با پول کشورهای پولدار خلیج فارس اجرایی کنند که این از بدبختی این کشورها است‪.‬علی الریجانی شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه افتتاح مجموعه‬ ‫ورزشی پیامبر اعظم (ص) قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به در پیش بودن روز جهانی قدس‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امام راحل با دوراندیشی خود روز قدس را در جهان پایه‌گذاری کردند و این روز در واقع یادگار بزرگی برای ملت ایران و‬ ‫همچنین ملت‌های آزادی‌خواه جهان است‪.‬وی بیان داشت‪ :‬نام‌گذاری روز جهانی قدس موجب شده تا جمعه آخر هر سال ماه مبارک رمضان جریانی برای دفاع از مردم مظلوم فلسطین در ایران و همچنین سایر کشورهای اسالمی و جهان‬ ‫شکل بگیرد‪.‬نماینده مردم قم در خانه ملت گفت‪ :‬آمریکایی‌ها تالش می‌کنند تا طرح معامله قرن را اجرایی کنند و پول این طرح نیز از طریق برخی کشورهای پولدار خلیج فارس تأمین می‌شود که البته این از بدبختی کشورهای اسالمی‬ ‫است که دشمنان با پول‌های آنها می‌خواهند تا ملت فلسطین را از حقوق خود محروم کنند‪.‬وی با بیان اینکه طرح معامله قرن سرانجامی نخواهد داشت‪ ،‬افزود‪ :‬مردم فلسطین و همچنین آزادی‌خواهان جهان و منطقه و کشورهای اسالمی در‬ ‫برابر این توطئه هوشیار هستند و گروه‌های فلسطینی نیز این طرح را محکوم کردند و همین امر موجب خواهد شد تا تالش‌ها و توطئه آمریکا به نتیجه نرسد‪.‬‬ ‫درشرایطینیستیمکه‌‬ ‫فشارهایاقتصادیبتواند‬ ‫ملت ایران را به زانو درآورد‬ ‫راهپیمایی مردم خرمشهر در روز جهانی قدس‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی‬ ‫نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت‪‌:‬مشکالت قابل حل خواهد بود‪ ،‬زیرا‌ در شرایطی‬ ‫نیستیم که این فشارهای اقتصادی بتواند ما را به زانو درآورد لذا مشروط به کار درست بابرنامه‬ ‫و باعدالت است‪.‬‬ ‫آیت‌اهلل سید علیرضا عبادی در‬ ‫دیدار با ‌رئیس قوه قضائیه اظهار‬ ‫بازی می‌کنند‪.‬وی افزود‪ :‬امسال‬ ‫سالی است که نزوالت آسمانی‬ ‫داشت‪ :‬انتصاب به جای شما که از‬ ‫فراوان بوده و ادامه نیز دارد و‬ ‫صورت گرفت باعث ایجاد جرقه‬ ‫داشته باشیم و مردم توانایی زندگی‬ ‫بزرگ انقالب که همان اجرای‬ ‫از این ها فرصت هایی که خدا‬ ‫طرف رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫‌امید در دل مردم شد زیرا آرمان‬ ‫عدالت می‌باشد‪ ،‬چهره آن در‬ ‫نیروی قضائی است لذا امید است‬ ‫با توفیقات الهی محقق شود‪.‬وی‬ ‫شاید مهاجرت معکوس به روستاها‬ ‫در روستاها را دارند‪ ،‬بنابراین باید‬ ‫در این تنگناها به ما داده است‪،‬‬ ‫استفاه کنیم‪.‬آیت اهلل عبادی بیان‬ ‫همراه هستند بسیار نعمت بزرگی‬ ‫است که ما به کمک خود مردم‬ ‫مشکالت را حل کنیم‪.‬امام جمعه‬ ‫بیرجند گفت‪ :‬اگر اشتباهاتی بوده‬ ‫و هست و آزمون خطایی در کار‬ ‫است االن بر همگان واضح است‬ ‫که جریان چیست زیرا نمی توان‬ ‫به آمریکا اعتماد کرد‪.‬آیت اهلل‬ ‫عبادی اظهار کرد‪ :‬ما تجربات‬ ‫کرد‪ :‬اگر در این مقطع با همدلی‪،‬‬ ‫زیادی داریم و این در حالی است‬ ‫همه دولت‌مردان در هر قوه ای که‬ ‫جلوی یک سری فسادها‪ ،‬کارهای‬ ‫و آنهایی که بهره مند از تعهدهای‬ ‫تا مشکالت را از درون حل کنند‬ ‫اقتصادی و تخلف‌های اداری‬ ‫اتکا کرد و یک درسی نیز به‬ ‫گفت‪ :‬دولت به معنی عامش و‬ ‫هستند باید در این شرایط بکوشند‬ ‫زیرا مشکالت ما از داخل به‬ ‫همکاری و احساس مسئولیت‪،‬‬ ‫سیاسی افراطی‪ ،‬سوء استفاده های‬ ‫گرفته شود مشکالت قابل حل‬ ‫سادگی قابل حل است‪.‬نماینده ولی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬زیرا ما در شرایطی‬ ‫متأسفانه شاهد هستیم که یک عده‬ ‫بتواند ما را به زانو درآورد لذا‬ ‫عده فرصت‌طلب با سو ء‌استفاد ه‌های‬ ‫باعدالت است‪.‬‬ ‫انقالب‪ ،‬اقتصاد و آبروی جامعه‬ ‫که اینچنین در فراز و نشیب ها‬ ‫فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد‪:‬‬ ‫اقلیت با سیاست‌های ناسالم و یک‬ ‫اقتصادی‪ ،‬با جامعه‪ ،‬ارزش های‬ ‫که می توان به مردم و منطقه خود‬ ‫دینی هستند بسیار خوب می شود‬ ‫بیگانگان داد‪.‬وی افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫که در این روز مقدس روز قدس‬ ‫نیستیم که این فشارهای اقتصادی‬ ‫با الهامت الهی همه ما در مبارزه با‬ ‫مشروط به کار درست بابرنامه و‬ ‫خودی مبارزه کنیم زیرا بار کجی‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬این مردمی‬ ‫سمت آرمان های انقالب که همان‬ ‫است که به مقصد نمی رسد و به‬ ‫عدل است برگردیم‪.‬‬ ‫بحرانی دیگر کنار سیل‬ ‫گزارش‬ ‫مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت‪ :‬بانک اطالعاتی از تعداد خسارات‌ سیالب‌های‬ ‫گذشته در استان موجود نیست‪.‬رضا میرزایی اظهار کرد‪ :‬سیالب یکی از شایع‌ترین‪ ،‬مرگ‌بارترین‬ ‫و مخرب‌ترین وقایع طبیعی ناشی از پدیده‌های اقلیمی است‪ ،‬اما اگر زیرساخت‌های سازگاری با‬ ‫این پدیده فراهم شود‪ ،‬قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت آب‬ ‫منطقه‌ای لرستان گفت‪ :‬بانک‬ ‫اطالعاتی از تعداد خسارا ت‌‬ ‫سیال ب‌های گذشته در استان‬ ‫موجود نیست‪.‬رضا میرزایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬سیالب یکی از‬ ‫شایع‌ترین‪ ،‬مر گ‌بارترین و‬ ‫مخر ب‌ترین وقایع طبیعی‬ ‫ناشی از پدید ه‌های اقلیمی‬ ‫است‪ ،‬اما اگر زیرساخت‌های‬ ‫سازگاری با این پدیده فراهم‬ ‫شود‪ ،‬قابل مدیریت است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگرچه به طور‬ ‫کلی کشور ایران از نظر تعداد‬ ‫وقایع سیالب در بین مناطق‬ ‫متوسط جهان قرار دارد ولی‬ ‫برخی استا ن‌ها از جمله لرستان‬ ‫در ریسک باالی سیالب قرار‬ ‫دارند‪.‬میرزایی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫لرستان دارای ‪ ۱۳۰‬رودخانه‬ ‫دائمی و فصلی به طول حدود‬ ‫‪ ۹‬هزار کیلومتر است که به‬ ‫لحاظ قرارگیری در زاگرس‬ ‫میانی‪ ،‬شرایط اقلیمی و میانگین‬ ‫باالی بار ش‌های سالیانه‪،‬‬ ‫توپوگرافی کوهستانی و‬ ‫شیب تند‪ ،‬گسترش سازندهای‬ ‫مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران همزمان با سایر شهرهای کشور با حرکت مردم روزه دار به سمت میعادگاه های نماز‬ ‫جمعه برگزارگردید‪ .‬خرمشهر‬ ‫ظلم چه ظلم بیروین و بین امللی و‬ ‫نبود بانک اطالعاتی‬ ‫از خسارات سیالب‌ها‬ ‫زمین‌شناسی ریزدانه و مولد‬ ‫رواناب‪ ،‬مصادف شدن بارش‬ ‫های ممتد در فصول بارندگی‬ ‫با فصل پرآبی رودخانه‌ها‪،‬‬ ‫یکی از استا ن‌های سیل‌خیز‬ ‫با ریسک باالست‪.‬مدیرعامل‬ ‫شرکت آب منطقه‌ای استان‬ ‫با بیان این‌که در سا ل‌های‬ ‫گذشته در خصوص وضعیت‬ ‫سیل‌خیزی‪ ،‬تعداد و خسارات‬ ‫وقایع سیالب لرستان به خوبی‬ ‫اطال ع‌رسانی نشده‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه بانک اطالعاتی از‬ ‫تعداد خسارات سیال ب‌های‬ ‫گذشته در استان موجود نیست‪.‬‬ ‫وی یادآور شد‪ :‬پلدختر به‬ ‫لحاظ قرارگیری در خروجی‬ ‫لرستان‪ ،‬سیل‌خیزترین شهرستان‬ ‫استان و خر م‌آباد در مرحله‬ ‫دوم قرار دارد‪.‬‬ ‫میرزایی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در لرستان اکثر رودخانه‌های‬ ‫دائمی و پرآب و آسیب‌پذیر‬ ‫از مراکز شهری و روستاهای‬ ‫پرجمعیت عبور می‌کنند و‬ ‫نیاز به ساماندهی دارند که‬ ‫این وظیفه شهردار ی‌ها و‬ ‫عکس‬ ‫بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت آب‬ ‫منطقه‌ای لرستان گفت‪ :‬در‬ ‫بسیاری از موارد ساخت و‬ ‫سازها در حریم و بستر سیالبی‬ ‫رودخانه و بدون اخذ استعالم‬ ‫از شرکت آب منطقه‌ای‬ ‫در داخل شهرها و روستاها‬ ‫صورت گرفته و برای آنها سند‬ ‫نیز صادر شده که در سیل اخیر‬ ‫به شدت دچار آبگرفتگی و‬ ‫تخریب شدند‪.‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫حد بستر و حریم رودخانه‬ ‫کشکان و سرشاخه‌های آن‬ ‫توسط شرکت آب منطقه‌ای‬ ‫لرستان تعیین شده و نقشه‌ها‬ ‫برای بازسازی مناطق سیل‌زده‬ ‫در اختیار مدیریت بحران‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی و بنیاد‬ ‫مسکن قرار گرفته‌اند‪ ،‬لذا‬ ‫شهروندان در بازسازی یا‬ ‫جابجایی منازل در مناطق‬ ‫سیل‌زده با دستگا ه‌های اجرایی‬ ‫ذیربط همکاری کنند تا در‬ ‫صورت وقوع سیالب در آینده‪،‬‬ ‫دچار خسارت مالی و جانی‬ ‫نشو ند ‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫جامعه امروز دچار‬ ‫آلزایمر فرهنگی شده است‬ ‫دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت‪ :‬امروزه جامعه دچار آلزایمر فرهنگی‬ ‫وی با بیان اینکه قرآن ملجا هدایت و مرجع سالمت فردی و اجتماعی است‪،‬‬ ‫شده چراکه بشریت از فضای فطرت الهی فاصله گرفته و بر همین اساس دچار‬ ‫گفت‪ :‬قرآن نور است و نور مرجع هدایت است‪.‬عاملی گفت‪ :‬برخی دوره‌های‬ ‫خستگی و افسردگی نیز شده است‪.‬سیدسعید رضا عاملی شامگاه پنجشنبه در جمع‬ ‫زندگی به دوره سردرگمی انسان‌ها تعبیر شده است چراکه در آن ارزش‌های‬ ‫فعاالن و خیران قرآنی کاشان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نام مردم کاشان در طول تاریخ با‬ ‫خوب و بد جایگاهشان را عوض می‌کنند و این موضوع ناشی از فاصله گرفتن‬ ‫قرآن آمیخته شده است و بر همین اساس امید است این سنت حسنه در شهرستان‬ ‫از مسیر حق است‪.‬وی با بیان اینکه در دنیای غرب که بیشترین فاصله از دین را‬ ‫کاشان الگویی برای سایر استان‌های کشور باشد که خیران قرآنی مورد تجلیل و‬ ‫دارد‪ ،‬اظهاراتی در مورد دین دیده می‌شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروزه جامعه دچار‬ ‫تکریم قرار بگیرند و این مهم مشوقی برای اهتمام به پیمودن ادامه مسیر باشد‪.‬وی‬ ‫آلزایمر فرهنگی شده است و این مهم به این دلیل است که بشر از فضای فطرت‬ ‫ضمن اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم (ص) در مورد قرآن کریم افزود‪ :‬قرآن کریم‬ ‫الهی فاصله گرفته و بر همین اساس دچار خستگی و افسردگی شده است در حالی‬ ‫وحی الهی است و کالم وحی الهی نیز حق است به نحوی که در قرآن نزدیک‬ ‫که اگر با کالم خدا ارتباط داشته باشیم آرام می‌شویم‪.‬دبیر شورای عالی انقالب‬ ‫به ‪ ۲۲۰‬بار کلمه حق در معانی مختلف ذکر شده است اما معنی مشترک وحی‬ ‫فرهنگی ضمن تاکید بر استقامت در مسیر الهی ابراز داشت‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫در تمامی لغات به کار گرفته شده در قرآن به معنای قانون است‪.‬دبیر شورای‬ ‫اسالمی بر ارزش‌های انقالب تاکید و برای شخصیت انقالبی تعریفی دارند؛ بخش‬ ‫عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه بعضی افراد تصور می‌کنند امر خدا یک امر‬ ‫عمده‌ای از شخصیت انقالبی استقامت است و بر همین اساس در قرآن کریم‬ ‫توصیه‌ای است‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬حق به معنای قانون هستی است اما متأسفانه بشریت‬ ‫به صبر و استقامت تاکید بسیار زیادی شده است‪.‬وی با بیان اینکه وقوع انقالب‬ ‫خواسته و ناخواسته از حق فاصله گرفته است و این مهم منشأ ظلم و فسادهایی در‬ ‫اسالمی موجب بر هم خوردن مسیر نظام سلطه شد‪ ،‬گفت‪ :‬امید است مرجعیت‬ ‫دنیا شده است به نحوی که خود بشریت باور ندارد شاهد چنین فسادهایی باشد‪.‬‬ ‫قرآن مسیر زندگی ما را تغییر دهد و ما را به حکومت عدل الهی نزدیک کند‪.‬‬ ‫ازرسانهملیاحساسشرممی‌کنم‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد با‬ ‫انتقاد شدید از عملکرد صدا و سیما در انعکاس خبر قتل‬ ‫پای خودش آمد و خود را معرفی کرد‪.‬ملک‌حسینی با ابراز‬ ‫نگرانی از گزارش‌های مستمر صداوسیما در خبر قتل همسر‬ ‫شود بگویید تا همه بدانیم من که نمی‌دانم‪.‬ملک حسینی با‬ ‫بسیاری از رفتارهای زشت را عادی جلوه ندهید این کار‬ ‫داد‪ :‬خداکند توجیحی پشت این گزارش باشد‪.‬وی با طرح‬ ‫همسر شهردار سابق تهران‪ ،‬با بی‌شرمانه خواندن این گزارش‪،‬‬ ‫سابق شهردار تهران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قتل را عرفی نکنید‪.‬‬ ‫داده شد‪.‬آیت‌اهلل سیدشرف‌الدین ملک‌حسینی در مراسم‬ ‫شنیع‌ترین اتفاقی است که ممکن است بیفتد‪.‬اگر هدف‬ ‫تاکیدکرد‪ :‬احساس شرم می‌کنم که چنین گزارشی به من‬ ‫ترحیم سرهنگ پاسدار مرحوم نوذر قدیمی در حسینیه ثاراهلل‬ ‫یاسوج گفت‪ :‬شاید تعجب کنید چرا این نکته را می‌خواهم‬ ‫در این جلسه بگویم اما شاید فرصتی دیگر برای بیان آن‬ ‫تاسف از انتشار گزارش صدا و سیما در ارتباط با قتل همسر‬ ‫نمی دانم که هدف این این گزارش برای عبرت گرفتن‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد بااظهار‬ ‫جای نگرانی نبود؛ شخصی است و از بودجه بیت‌المال‬ ‫مردم می دهند متوجه نشدم چرا برای ذهنی هایی که باید‬ ‫فکر کردم شب قدر مردم‪ ،‬این چه گزارشی است که به‬ ‫درک و شعور و دین و ایمان هستید عبرت بگیرید؟”وی‬ ‫گفت‪ ”:‬عاقبت خیر را از تو می طلبم و بدعاقبتی را تو نمی‬ ‫مان نداشت‪.‬وی با تاکید دوباره بر انتقادات خود از عملکرد‬ ‫مسئوالن قوه قضائیه تقاضا می‌کنم هرچه سریع‌تر کسی را‬ ‫مردی‪ ،‬همسرش را کشته و اتفاقات مشابه فراوان بوده؛ نه‬ ‫صدا و سیما در انتشار اخبار قتل همسر شهردار سابق تهران‪،‬‬ ‫حمله کردند که بگوییم کاوه‌ها ضحاک‌ها را گرفتند و نه‬ ‫بوده است که آهای مردم ببینید کسانی که مدعی عقل و‬ ‫آماده دعا باشند این ذهن‌ها معطوف به یک حادثه می شود‬ ‫خبرگان رهبری با شخصی‌خواندن قتل همسر شهردار سابق‬ ‫افتخاری بوده که همه جا جار زده‌اند درحالی که متهم با‬ ‫کهگیلویه و بویراحمد گفت‪ ”:‬بله‪ ،‬باید عبرت گرفت و‬ ‫خواهم‪ ،‬اگر این عبرت است خداکند عبرت بگیریم و این‬ ‫و آن هم یک حادثه شخصی که هیچ ربطی به هیچکدام‬ ‫توسط وی‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬یک اتفاق شخصی رخ داده‪.‬‬ ‫این سئوال که « اسلحه را نشان می دهید یعنی چه؟» گفت‪:‬‬ ‫سیاسی و بردن آبروی حزبی است کاری واقعا زشت بود‪.‬‬ ‫نباشد‪ .‬یک اتفاق در تهران رخ داد چقدر صداوسیما به این‬ ‫نیست‪.‬نماینده مردم استان کهگیلویه‌وبویراحمد در مجلس‬ ‫طرح این سئوال که ما در این گزارش چه کاره‌ایم؟ ادامه‬ ‫به من و شما چه ربطی داشت؟نماینده ولی فقیه در استان‬ ‫شهردار سابق تهران در شب های قدر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬من هرچه‬ ‫مسئله پرداخت‪ .‬اگر فضای مجازی و سایت‌ها می‌پرداختند‬ ‫پرده این ماجرا مسئله‌ای در میان است تا جامعه از آن آگاه‬ ‫اظهارداشت‪ “ :‬از اینکه چنین گزارشی به من داده شد‬ ‫احساس شرم می‌کنم‪.‬واقعا موضوع را نمی‌فهمم‪ ،‬اگر پشت‬ ‫مایه عبرت است ان شاهلل‪”.‬ملک حسینی در ادامه افزود‪:‬از‬ ‫برای مبارزه حقیقی با فساد به استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫بفرستد تا جامعه ما در یک اصالح قضایی متین بتواند با‬ ‫مفاسد روبرو شود‪.‬‬
‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫بهرغمتمامفشارها‪،‬چیزیبهنامکمبودداروهایاساسینداریم‬ ‫ی های انجام شده تا پایان سال چیزی به نام کمبود داروهای اساسی و کسری‬ ‫وزیر بهداشت درراهپیمایی روز قدرس‪ ،‬با اشاره به تالس آمریکا و هم‌پیمانانش برای فشار به ایران از طریق تحریم‌ها‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه تا این لحظه کمبود جدی نداریم و با برنامه‌ریز ‌‬ ‫تجهیزات پزشکی نخواهیم داشت‪.‬دکتر سعید نمکی با حضور در راهپیمایی روز قدس در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬همانطور که میدانیم روز قدس به عنوان یادگاری از امام راحل حرکت بسیار وسیع ملی در تقویت جبهه مقاومت بود و همانطور که مقام معظم‬ ‫رهبری نیز فرمودند مسلما این حرکت در به هم ریختن معادالتی که در رابطه با معامله قرن طراحی شده موثر خواهد بود‪.‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر راهپیمایی روز قدس در معامله قرن گفت‪ :‬قطعا این همبستگی میان مردم‪ ،‬در تقویت روحیه مقاومت منطقه ای‬ ‫و مقاومت جدی در برابر دسیسه های طراحی شده به منظور به زانو درآوردن مردم منطقه بویژه مردم ایران نیز تاثیر خواهد داشت‪.‬نمکی با تاکید بر این که راهپیمایی روز قدس در تقویت روحیه مقاومت در منطقه و بخصوص مردم مظلوم فلسطین تاثیر خواهد داشت‬ ‫‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم مردم فلسطین روزی از اسارت و به نوعی اشغال گری رژیم صهیونیستی رها شوند‪.‬وی با بیان اینکه بزرگترین وظیفه مسئولین این است که همیشه در کنار مردم باشند‪ ،‬گفت‪ :‬این بزرگترین رسالت همه مسئولین جمهوری اسالمی است و دوم اینکه‬ ‫راستای تحقق اهداف عالی نظام جمهوری اسالمی به خصوص در شرایط سخت تحریم ها تالش کنند و با تاب‌آوری مردم‪ ،‬خدمت بیشتر به مردم و کوشش جهادی‪ ،‬فشار را به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫جامعه امروز با پدیده «ریزش» خشونت مواجه است‬ ‫قتل‪،‬خشونتپنهانامروزکشور‬ ‫پریساعبادی‪-‬خبرنگار‬ ‫نگاهی به افزایش خشونت در ایران نشان می دهد که جامعه با نوعی‬ ‫عادی سازی خشونت مواجه شده است‪ .‬خشم و عصبانیت امروز کشور با‬ ‫وجود آن که به لحاظ ابعاد روانشناختی نیازمند ریشه یابی دقیقی می باشد‪،‬‬ ‫اما عوامل بروز دهنده آن تقریبتا در میان اکثریت مردم جامعه به نقاط‬ ‫مشترکی می رسد‪ .‬قتل و خشونت در روز های اخیر به یکی از پر بحث‬ ‫ترین موارد در میان مردم تبدی شده است و نمونه های آن روز به روز در‬ ‫حال خودنمایی در ابعاد و قالب های مختلف می باشد‪ .‬در روزهای گذشته‪،‬‬ ‫قتل یک طلبه همدانی خبرساز شد‪ .‬جریان موسوم به خشونت در میان مردم‬ ‫با تحلیل های روانشناسی نیز از همین جا آغاز شد چرا که این روند با ادامه‬ ‫اتفاقات یک شکل در روزهای بعد از قتل طلبه همدانی نیز هم چنان مورد‬ ‫بحث و بررسی می باشد‪ .‬قتل یک روحانی ‪ ۴۶‬ساله در همدان با سالح‬ ‫کالشنیکف جدا از رنگ و بوی سیاسی و حتی بین المللی و باز شدن پای‬ ‫سلبریتی ها‪ ،‬اولین نشانه ظهور خشونتی کم سابقه در جامعه فعلی کشور بود‬ ‫با آن که اکثری مردم این اقدام را محکوم کردند اما روی دیگر این اتفاق‪،‬‬ ‫مواجه شدن با خشونتی بود که ممکن ست به تدریج در تمام مردم جامعه‬ ‫به صورت یکدست دیده شود‪ .‬نفرت پراکنی و خشونت به همدان محدود‬ ‫نشد و کمی بعد از این اتفاق در کارزون نیز تکرار شد‪ .‬محمد خرسند‪ ،‬امام‬ ‫جمعه شهر کازرون در استان فارس در مقابل خانه خود با ضربات چاقو به‬ ‫قتل رسید با این که قاتل کمی بد دستگیر شد اما ردپای خشونت پی در‬ ‫پی در حافظه تاریخی مردم به جای ماند‪ .‬این دومین روحانی بود که در‬ ‫فاصله کوتاهی به قتل می رسیدند‪ .‬هدف گیری مجرمان‪ ،‬به قشری خاص‬ ‫در جامعه‪ ،‬رمزگشایی بزرگی بود که در دو ماه اخیر ذهن جامعه ایران را‬ ‫به سمت خود کشاند‪ .‬در دو روز گذشته نیز هدف گیری دیگری به مدیر‬ ‫آموزش و پرورش مانه و سملقان‪ ،‬آشوب های اجتماعی را به سمتی دیگر‬ ‫از کشور سوق داد‪ .‬بامداد جمعه بهمن صفرپور‪ ،‬مدیر آموزش و پرورش‬ ‫شهرستان مانه و سملقان خراسان شمالی توسط چند نفر ناشناس جلوی‬ ‫درب منزل خود مورد حمله با چاقو قرار گرفت‪ .‬حمله به مسئوالن‪ ،‬هرچند‬ ‫مسئوالنی با رده های پایین و چهره های مذهبی‪ ،‬افزایش قتل کنش های‬ ‫گزارش‬ ‫ساختوسازهاجانحریم‬ ‫رودخانههارامیگیرند‬ ‫بررسی‬ ‫ظاهرا بی‌توجهی به استانداردها و حفظ حریم رودخانه‌ها و روددره‌ها در ساخت وسازهای عمرانی تهران همچنان‬ ‫ادامه دارد‪ ،‬به طوری که اتوبان شهید بروجردی نیز در مسیل رودخانه کن قرار گرفته است و مدیران شهری فقط‬ ‫امیدوارند‪ ،‬قبل از بهره‌برداری‪ ،‬اصالحات الزم انجام شود‪.‬اتوبان‌های غیراستاندارد تهران و احداث آنها در مسیل‬ ‫رودخانه‌های این شهر‌‪ ،‬پس از سیالب‌های اخیر کشور بار دیگر نقل زبان‌ها شد‪ .‬توسعه اتوبان‌های تهران از جمله اتوبان‬ ‫امام علی(ع)‌‪ ،‬نیایش‪ ،‬همت‪ ،‬صیادشیرازی‪ ،‬مدرس و بخش‌های مهمی از بزرگراه آزادگان که بر روی چند مسیل طبیعی‬ ‫قرار گرفته‌اند‪ ،‬پس از سیل اخیر در کشور‪ ،‬نگاه‌ها را مجددا به سمت سیاست‌های عمرانی مدیران شهری تهران در لحاظ‬ ‫کردن ویژگی‌های محیطی و رعایت استانداردهای ساخت و سازهای درون شهری معطوف کرد‪ .‬مساله‌ای که پس از‬ ‫فروکش کردن سیالب و بازگشت شرایط به حالت عادی‌‪ ،‬کمرنگ‌تر شده است‪.‬پس از سیالب‌های اخیر صحبت‌های‬ ‫بسیاری درباره قرارگیری اتوبان‌ها و جاده‌های شهر تهران بر روی مسیل رودخانه‌ها به زبان آورده شد‪ ،‬همه از بی‌دفاع‬ ‫بودن شهر و لزوم دقت در زمینه توسعه و ساخت و سازها گفتند‪.‬اتوبان امام علی(ع)‪ ،‬اتوبان نیایش و همچنین همت از‬ ‫جمله پروژه‌های عمرانی هستند که در مسیل رودخانه‌های تهران ساخته شدند‪ ،‬اتوبان امام علی(ع) عالوه بر قرار گرفتن‬ ‫بر روی مسیل رودخانه‌ها‪ ،‬همواره یکی از نقاط بحث برانگیز بوده و در لیست پرخطرترین اتوبان‌های تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫سردار مهماندار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به اینکه بزرگراه امام علی(ع) یکی از نقاط پرتصادف و پر حادثه‬ ‫ما است‪ ،‬گفته بود‪ :‬در این مسیر شیب طولی وجود دارد و همچنین عدم وجود پهلوگاه‌ها در این بزرگراه باعث بروز‬ ‫تصادفات در این محور می‌شود‌‪ ،‬اما در پی بارش‌های فروردین ماه تهران‌‪ ،‬مساله قرار گیری این اتوبان بر روی مسیل‬ ‫و بروز حادثه سیل دروازه قرآن شیراز‪ ،‬خطرآفرینی آن را دوچندان کرد که در نهایت به مسدود شدن این اتوبان در‬ ‫روزهای بارانی تهران ختم شد‪.‬علی اعطا‪‌،‬سخنگوی شورای شهر تهران‪ ،‬درباره غیراستاندارد بودن برخی اتوبان‌های‬ ‫تهران و همچنین سیاست‌های شهرداری در مدیریت پروژه‌های عمرانی شهری می¬‌گوید‪ :‬در آیین نامه‌های عمرانی‬ ‫چگونگی عرض و شعاع اتوبان و محل چرخش و تقاطع‌ها مشخص باشد و شهرداری رعایت آن را خیلی جدی‬ ‫می‌گیرد‌‪ ،‬در نتیجه کمتر با اتوبان‌های غیراستاندارد مواجه می‌شویم‪.‬علی اعطا درباره شیب غیراستاندارد اتوبان امام علی‬ ‫(ع) که آن را همچنان در لیست پرخطرترین اتوبان‌های تهران قرار داده است‪ ،‬می‌گوید‪ :‬شاید در نقطه خاصی شیب‬ ‫اتوبا ‌ن غیراستاندارد باشد‌‪ ،‬اما گزارشی در این باره ندیده‌ام‪.‬محمدعلی کرونی‪ ،‬دبیر کمیسیون عمران شورا نظر دیگری‬ ‫دارد و درباره این اتوبان به خبرنگار ایلنا می‌گوید‪ :‬در سطح این اتوبان شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی کامل نشده‬ ‫است و بحث مسیلی که از وسط این اتوبان عبور می‌کند‌‪ ،‬در بعضی نقاط قطع شده است‌‪ ،‬در نتیجه اگر آبی از باال جاری‬ ‫شود در سطح اتوبان پس زده می‌شود و ممکن است آبها را با خود ببرد‪ .‬شبکه جمع‌آوری آبهای سطحی در اتوبان امام‬ ‫علی باید تکمیل شود‪ ،‬از طرفی شبکه جمع‌آوری آب‌های شهری تهران نیز باید کامل شود و به صورت یک شبکه‬ ‫درآورده شود که متاسفانه این مساله کمتر از ‪ 50‬درصد تحقق پیدا کرده است‪.‬‬ ‫اجتماعی مناسب با جامعه را هشدار می دهد‪ .‬جدا از انگیزه های انجام‬ ‫چنین اقداماتی‪ ،‬سلسلسه خشونت و قتل در یک ماه اخیر تا کنون به مثابه‬ ‫هشداری جدی می باشد‪ .‬خشونت اجتماعی ناشی از عوامل مختلفی از جمله‬ ‫مسائل اقتصادی و فرهنگی است‪ .‬فقر و بی ‌پولی‪ ،‬بیکاری و‪ ...‬زمینه‌ ساز‬ ‫بروز خشونت هستند‪ .‬نداشتن آرامش اقتصادی و نوسانات اقتصادی و بی‬ ‫توجهی مسئولین به چنین وضعیتی راه بروز هرگونه خشونتی را باز می کند‪.‬‬ ‫در جامعه ی که معیارهای قدرت اجتماعی تغییر کرده و به پول و جایگاه‬ ‫تبدیل شوند حتی قانون نیز نمی تواند جلودار بروز خشونت هایی از این‬ ‫دست در جامعه باشد‪ .‬انگیزه ضرب و شتم و قتل های روزهای گذشته‪ ،‬حاال‬ ‫به دور از هر انگیزه سیاسی بوده و به نمودی از خشونت رسمی بدل گشته‬ ‫اند‪ .‬آمار و ارقام های منتشر شده از منابع رسمی در ایران‪ ،‬حاکی از افزایش‬ ‫روزافزون مقوله خشونت در سطح جامعه ایران است‪ .‬سطح افزایش خشونت‬ ‫حتی بسیاری از مسئولین را وادار به واکنش کرده است‪ .‬گفتنی است در‬ ‫تازه ترین رده بندی جهانی صورت گرفته تو موسسه گالوپ‪ ،‬مردم ایران‬ ‫از لحاظ معیار شاد بودن در رده پنجم کشورهایی قرار گرفت که بدترین‬ ‫وضع را دارند‪ .‬آماری که در نوع خوب بسیار نگران کننده و هشدار دهنده‬ ‫می باشد‪ .‬آن چه جامعه فعلی با آن روبرو می باشد‪ ،‬ریزش خشونت است‪.‬‬ ‫ریزش خشونت از ابعاد مختلف کشور که شرایط نابسامان‪ ،‬پتانسیل منفی‬ ‫برای پذیرش چنین عصبیت هایی را نشانگر است‪ .‬بروز قتل های اخیر در‬ ‫کشور مصداق شعله ور شدن خشونت در سطح جامعه می باشد که در دل‬ ‫خود‪ ،‬مرزبندی هایی را به همراه دارد بنابراین باید آمادگی چنین خشونت‬ ‫هایی نیز وجود داشته باشد چرا که مردم وضعیت فعلی به وجود آمده در‬ ‫اقتصاد را ناشی از سیاست های غلط و استفاده های نا به جای مسئولین از‬ ‫قدرت می دانند و تعمیم چنین خشونت هایی اولین بروز آن خواهد بود چرا‬ ‫که بستر فرهنگی نیز از پیش مردم جامعه را برای تقابل با چنین وضعیتی‬ ‫آماده سازی نکرده بود‪ .‬نتیجه کم کاری های دیروز حاال در تئوری گردش‬ ‫خشونت خالصه می شود تئوری که در قالب های مختلف در مردم جامعه‬ ‫نمود یافته و به تدریج به زنگ خطری تبدیل می شود‪.‬‬ ‫هر دقیقه ‪ 28‬کودک‬ ‫ازدواج می کنند‬ ‫ب) خشونت خانگی‪ :‬یکی دیگر از پیامدهای اصلی ازدواج در سنین پایین قرار گرفتن در‬ ‫معرض خشونت جسمی و روانی است‪ .‬دخترانی که در سن پایین ازدواج می کنند در مقایسه با‬ ‫کسانی که در سن باالتر ازدواج می کنند‪ ،‬بیشتر در معرض خشونت خانگی قرار می گیرند‪ .‬نتایج‬ ‫دوران کودکی زیباترین مرحله زندگی افراد است که باید آن را با خوشحالی یک مطالعه نشان می دهد که زنانی که در سنین زیر ‪ 18‬سال ازدواج می کنند‪ ،‬دو برابر بیشتر از‬ ‫طی بکنند‪.‬‬ ‫دیگر زنان در معرض ضرب و شتم‪ ،‬سوءاستفاده‪ ،‬تهدید و یا سوءاستفاده جنسی قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ج) فقر‪ :‬ازدواج در سن پایین باعث می شود چرخه فقر ادامه پیدا کند‪ .‬اکثر دختران متأهل‬ ‫این دورانی است که همیشه در خاطر افراد می ماند‪ ،‬و از آن به خوبی یاد می کنند‪ .‬علی‬ ‫مجبور به ترک مدارس می شوند‪ ،‬و از این رو فاقد مهارت هایی هستند که بتوانند خانواده‬ ‫رغم این‪ ،‬کودکانی در سراسر جهان وجود دارند که از دوران کودکی شان لذت نمی برند‪ .‬این‬ ‫هایشان را از فقر نجات دهند‪ .‬عالوه بر نگرانی هایی که در مورد ازدواج زودهنگام وجود دارد‪،‬‬ ‫کودکان خیلی زود نیمه تاریک زندگی را دیده اند و در گودالی پر از غم و اندوه غرق شده‬ ‫خطر ابتالء به سوء تغذیه و انواع بیماری های دیگر نیز بیشتر می شود‪ .‬مادری که سوء تغزیه دارد‬ ‫اند‪ .‬چیزی که از آن می خواهیم صحبت کنیم ازدواج کودکان است که حق کودکی را از آنها‬ ‫فرزندش هم با همین مشکل دست و پنجه نرم می کند‪ .‬این مسئله باعث می شود که فرزند رشد‬ ‫می گیرد‪.‬هر ساله در سراسر جهان حدود ‪ 15‬میلیون دختر‪ ،‬قبل از تولد ‪ 18‬سالگیشان ازدواج می‬ ‫نامناسب بدنی داشته باشد‪ ،‬که این وضعیت به فقر و کم درآمدی اعضای خانواده منجر می شود‬ ‫کنند‪ ،‬بعضی اوقات این افراد ‪ 6‬تا ‪ 8‬ساله هستند‪ .‬هر دقیقه ‪ 28‬کودک ازدواج می کنند‪ .‬بیشترین‬ ‫و در نتیجه چرخه ی فقر در خانواده بازتولید می شود‪.‬ما در عصری زندگی می کنیم که ادعای‬ ‫آمار ازدواج دختران در کودکی به کشورهای بنگالدش‪ ،‬هند‪ ،‬نپال و آفریقا اختصاص دارد‪.‬‬ ‫برابری حقوق زن و مرد وجود دارد‪ .‬اما علی رغم این‪ ،‬هر روز به تعداد دخترانی که در کودکی‬ ‫دالیل اصلی این مسئله شامل فقر‪ ،‬نابرابری های جنسیتی و خشونت علیه زنان هستند‪.‬ازدواج‬ ‫ازدواج می کنند افزوده می شود‪ .‬دولت و قانون به تنهایی نمی توانند این مشکل را حل کنند‪،‬‬ ‫کودکان در مناطق محروم روستایی و یا مناطقی که سواد آنها پایین است‪ ،‬بیشتر است‪ .‬بیشتر‬ ‫این وظیفه همه افراد جامعه است که به این شرایط واکنش نشان دهند تا چنین شرارت هایی پایان‬ ‫این دختران مجبور می شوند مدرسه را ترک کنند و با مردی ازدواج کنند که در بیشتر موارد از‬ ‫یابند‪ .‬تا از این طریق بتوانیم دنیای بهتر برای خودمان و فرزندانمان بسازیم‪.‬همه دختران حق‬ ‫خودشان خیلی بزرگتر است‪ .‬این ازدواج های بی رحمانه باعث می شوند که مشکالت جسمی‬ ‫برخوداری از آموزش عالی و شایستگی یادگیری در محیطی امن و حمایتی را دارند‪ .‬محیط امن‬ ‫و روانی مانند خشونت خانگی‪ ،‬فعالیت جنسی اجباری‪ ،‬بارداری و مادر شدن در سنین پایین‪،‬‬ ‫به دختران فرصت می دهد تا به توانایی کامل خود دست یابیند‪ .‬این افراد باید در مورد زندگی‬ ‫مرگ و میر نوزادان‪ ،‬آسیب های روانی‪ ،‬بیماری های منتقل شده از راه جنسی مانند ایدز و حتی‬ ‫خود‪ ،‬انتخاب همسر‪ ،‬تصمیم در مورد سالمت جنسی و باروری آزادانه تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫گرایش به خودکشی برای این کودکان اتفاق بیفتند‪ .‬گاهی این مسئله به حدی برای این کودکان‬ ‫تحمل ناشدنی است که مرگ را بر زندگی ترجیح می دهند‪ ،‬برای نمونه در افغانستان نمونه‬ ‫هایی گزارش شده اند که این کودکان در روز عروسیشان خود را به آتش کشیده اند تا مجبور‬ ‫نشوند این شرایط را تحمل کنند‪.‬شاید در ابتدا اینگونه به نظر بیاید که این ازدواج های بی‬ ‫رحمانه تنها در چند کشور کوچک رواج دارند‪ ،‬ولی در حال حاضر بیش از ‪ 50‬کشور در جهان‬ ‫درگیر آن هستند‪ .‬ازدواج کودکان یک نگرانی رو به رشد است‪ ،‬که باید محدود شود‪ .‬اگر این‬ ‫مسئله اکنون متوقف نشود‪ ،‬تا سال ‪ 2050‬حدود ‪ 1.2‬میلیارد عروس کودک خواهیم داشت‪ .‬این‬ ‫حدود ‪ 20‬درصد از جمعیت زنان جهان را در بر می گیرد‪.‬والدینی که دخترانشان را در سن پایین‬ ‫شوهر می دهند‪ ،‬بر این اعتقاد هستند که این برای این دختران بهترین انتخاب است‪ .‬چندی نمی‬ ‫گذرد که آنها متوجه عواقب تصمیم غم انگیز خود می شوند‪ ،‬اما از دختران خود می خواهند‬ ‫که به زندگی جهنمیشان ادامه دهند‪ ،‬تنها به این دلیل که جامعه ممکن است چه فکری در مورد‬ ‫خانواده شان بکند‪ .‬این دختران علی رغم رنج فراوانی که می برند‪ ،‬مجبور هستند ازدواج های‬ ‫کورکورانه خود را ادامه دهند‪ ،‬تنها به این دلیل که رفتارشان با هنجارهای اجتماعی منطبق باشد‪.‬‬ ‫ازدواج کودکان‪ ،‬به معنای نقض حقوق کودک است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬در دنیا ‪ 700‬میلیون نفر‬ ‫قربانی ازدواج در کودکی هستند‪ .‬کشور هند علی رغم پیشرفت های مدرنی که داشته است‪،‬‬ ‫در زمینه رسیدگی به مسائل جدی مانند خشونت علیه زنان بسیار عقب مانده است‪ .‬هر روز در‬ ‫هند حدود ‪ 39‬هزار کودک ازدواج می کنند‪.‬بنابراین‪ ،‬اکنون این سؤال مطرح می شود که چرا‬ ‫تعداد ازدواج کودکان اینهمه زیاد است؟ و علی رغم اینکه در بسیاری از کشورها یک قانون‬ ‫سختگیرانه علیه ازدواج کودکان وجود دارد‪ ،‬ولی چرا هنوز این مسئله به عنوان یک نگرانی‬ ‫اجتماعی مطرح است؟هیچ کس نمی تواند درک کند که این دختران در سنین پایین چه رنجی‬ ‫می کشند‪ .‬پیامدهای ازدواج کودکان که توسط خود این افراد بیان شده اند‪ ،‬در سه دسته طبقه‬ ‫بندی شده اند‪:‬‬ ‫الف) حاملگی زودرس و عوارض آن‪ :‬اولین نتیجه ازدواج کودکان حاملگی زودرس است‪.‬‬ ‫این دختران چون در سن پایین ازدواج کرده اند آگاهی و سواد الزم در مورد پیشگیری از‬ ‫بارداری را ندارند‪ .‬در نتیجه بسیاری از این دختران در خالل زایمان می میرند‪ ،‬بقیه آنها هم‬ ‫عوارض شدیدی را در حین و بعد از زایمان تجربه می کنند‪ .‬نوزادانی که از مادران زیر ‪ 18‬سال‬ ‫متولد شده اند‪ ،‬به احتمال زیاد در سال اول زندگی شان فوت می کنند‪ .‬حتی اگر هم زنده بمانند‬ ‫به احتمال زیاد از مشکالتی مانند وزن کم هنگام تولد‪ ،‬سوءتغذیه و تأخیر در رشد فیزیکی و‬ ‫شناختی رنج می برند‪.‬‬
‫دولتآمریکااهلمذاکرهنیست‬ ‫رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با شبکه المیادین تأکید کرد که دولت آمریکا اهل مذاکره نیست‪.‬‬ ‫به نقل از المیادین‪« ‌،‬علی شمخانی»‪ ،‬رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران در مصاحبه با این شبکه تأکید کرد که دولت آمریکا اهل مذاکره نیست و آمریکایی¬‌ها معتقد هستند که‬ ‫مذاکره بخشی از عملیات فشار بوده و راهکار حل مشکالت نیست‪ .‬شمخانی تأکید کرد که دولت آمریکا باید پیش از صحبت از هر مذاکره¬‌ای‪ ،‬تمام قراردادهایی را که نقض کرده‬ ‫است را جبران کند‪.‬رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران گفت‪«:‬مردم ایران کاملا آگاه هستند که آمریکایی‌¬ها از مذاکرات برای هیچ مشکلی استفاده نمی¬‌کنند بلکه آنها پیش از‬ ‫مذاکره به تمام ابزارهای ممکن برای اعمال فشار و ایجاد جنگ روانی متوسل می‌¬شوند»‪.‬‬ ‫ظریف‪ :‬هیچ‌کس حق‬ ‫ندارد قبله مسلمانان را‬ ‫به آمریکایی‌ها و رژیم‬ ‫صهیونیستی واگذار کند‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1398‬شماره ‪819‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ظریف وزیر خارجه کشورمان گفت هیچ‌کس حق ندارد که قبله‬ ‫مسلمانان را به آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی واگذار کرده یا هر‬ ‫اقدامی دیگری که باعث خدشه در آرمان ملت فلسطین شود‪ ،‬انجام‬ ‫عکس‬ ‫سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ایران ضمن ابراز تأسف از رویکرد عربستان سعودی در سوء‬ ‫استفاده از شرایط میزبانی اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در مکه مکرمه‪ ،‬بیانیه‌ صادره از سوی سران برخی‬ ‫کشورهای عرب و خلیج فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه کشورمان مطرح شده است را رد و محکوم کرد‪ .‬خبرنگار‬ ‫عربستان از فرصت ماه رمضان و مکان‬ ‫مقدس مکه استفاده سیاسی و ابزاری کرد‬ ‫به گفته سخنگوی وزارت خارجه کشورمان‪ ،‬عربستان از فرصت ماه مبارک رمضان و مکان مقدس مکه مکرمه استفاده سیاسی‬ ‫و ابزاری کرده تا اتهاماتی را از زبان برخی شرکت کنندگان در این اجالس متوجه ایران‌ اسالمی کند‪.‬‬ ‫سید عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ایران ضمن ابراز تأسف از رویکرد عربستان سعودی در سوء استفاده از‬ ‫با رویکردی اشتباه‪ ،‬به مسیر ایجاد اختالف در بین کشورهای اسالمی‬ ‫و منطقه که خواست رژیم صهیونیستی است‪ ،‬ادامه داده است‪ .‬ما تالش‬ ‫شرایط میزبانی اجالس سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی در‬ ‫عربستان برای بسیج آرای کشورهای همسایه و عربی را ادامه فرایند بی‬ ‫فارس را که در آن اتهامات بی اساسی علیه کشورمان مطرح شده است‬ ‫ایران طی می کنند‪.‬سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان ابراز امیدواری‬ ‫مکه مکرمه‪ ،‬بیانیه‌ صادره از سوی سران برخی کشورهای عرب و خلیج‬ ‫را رد و محکوم کرد‪.‬موسوی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫سرانجامی می دانیم که آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسالمی‬ ‫کرد ضعف عربستان سعودی در حمایت از آرمان فلسطین و رویکرد اشتباه‬ ‫اطمینان دارد اینگونه بیانیه ها نظر واقعی و دیدگاه همه اعضا نیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی کشورهای اسالمی منطقه‪ ،‬در نشست سران کشورهای عضو سازمان‬ ‫سیاسی و ابزاری کرده تا اتهاماتی را از زبان برخی شرکت کنندگان در‬ ‫قدس شریف تحت الشعاع اینگونه سیاست های تفرقه افکنانه و اشتباهات‬ ‫عربستان از فرصت ماه مبارک رمضان و مکان مقدس مکه مکرمه استفاده‬ ‫این اجالس متوجه ایران‌ اسالمی کند و به جای استفاده از فرصت روز‬ ‫جهانی قدس و بهره‌گیری از این روز و نشست سران کشورهای اسالمی‬ ‫و عربی برای طرح و پیگیری حقوق مردم فلسطین و مساله قدس شریف‪،‬‬ ‫همکاری اسالمی در مکه جبران شود و اجازه ندهند مساله فلسطین و‬ ‫راهبردی قرار گیرد؛ چرا که هدف دیرینه رژیم صهیونیستی این است‬ ‫کشورهای اسالمی و عربی از دشمن اصلی و مشترک خود غافل و به خود‬ ‫مشغول شوند‪.‬‬ ‫دهد‪.‬محمد جواد وزیر امور خارجه گفت‪ :‬قدس مال مسلمان‌ها و‬ ‫مردم فلسطین است و هیچ کس حق ندارد که قبله مسلمانان را به‬ ‫آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی واگذار کرده یا هر اقدامی دیگری‬ ‫که باعث خدشه در آرمان ملت فلسطین شود‪ ،‬انجام دهد‪.‬ظریف که‬ ‫در مراسم روز جهانی قدس در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬پیام امروز‬ ‫این است که قدس فروشی نیست؛ قدس نه متعلق به آمریکا است‬ ‫که به اسرائیل ببخشد نه رژیم صهیونستی می‌تواند ادعایی بر قدس‬ ‫داشته باشد‪.‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی با ابراز تأسف از‬ ‫بیانیه سران برخی کشورهای عربی درباره ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چند‬ ‫انگشت شمار از حکام عربی برای حفظ خود و پیشبرد اهدافشان این‬ ‫توهم را دارند که اگر در کنار نتانیاهو قرار گیرند می‌توانند به آمال‬ ‫خود برسند‪.‬ظریف تصریح کرد‪ :‬نتانیاهو نتوانسته با گنبد آهنین خود‬ ‫حتی اسرائیل را مورد حمایت خود قرار دهد چطور می‌تواند از این‬ ‫کشورها حمایت کند‪.‬وزیر امور خارجه گفت‪ :‬بهتر است که امروز‬ ‫که اجالس همکاری کشورهای اسالمی در مکه مکرمه تشکیل‬ ‫می‌شود به جای یاوه گویی هایی که دیشب در مورد ایران گفته‬ ‫واسرائیل را خوشحال کرده اند‪ ،‬آن کاری را انجام دهد که سازمان‬ ‫همکاری اسالمی برای آن ایجاد شده و آن حمایت از مردم قدس و‬ ‫ملت فلسطین است‪.‬‬ ‫پمپئوبهدنبالکانالارتباطی‬ ‫با ایران در اروپا‬ ‫وزیر خارجه آمریکا برای دیدار با مقامات بلندپایه چند کشور‬ ‫اروپایی و مذاکره با آنها با محوریت ایران راهی این قاره شد‪.‬به نقل‬ ‫از آسوشیتدپرس‪« ،‬مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا برای مذاکره‬ ‫درباره ایران عازم سوئیس‪ ،‬هلند‪ ،‬آلمان و انگلیس شد‪.‬قرار بود سفر‬ ‫وزیر خارجه آمریکا به این کشورها ماه گذشته انجام شود اما زمانی‬ ‫که او در بروکسل بود‪ ،‬هم‌زمان با بحرانی شدن وضعیت خلیج فارس‬ ‫در نتیجه تنش میان ایران و آمریکا‪ ،‬وی به شکلی غیرمترقبه راهی‬ ‫بغداد شد و ادامه سفر اروپایی خود را به بعد موکول کرد‪.‬وزیر‬ ‫خارجه آمریکا در حالی برای مذاکره درباره ایران به سوئیس می‌رود‬ ‫که رئیس‌جمهوری این کشور دو هفته پیش در کاخ سفید با دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬همتای آمریکایی‌اش‪ ،‬در خصوص ایران گفتگو کرد‪.‬دولت‬ ‫سوئیس از حدود چهار دهه پیش حافظ منافع آمریکا در ایران است‪.‬‬ ‫پمپئو در برن‪ ،‬الهه‪ ،‬لندن و برلین به سران این چهار کشور اروپایی‬ ‫اطمینان خواهد داد که آمریکا نیتی برای درگیر شدن با ایران ندارد‬ ‫اما از آنها خواهد خواست که از نفوذ خود برای آرام کردن تنش‬ ‫جاری استفاده کنند‪.‬به نوشته این خبرگزاری‪ ،‬یکی از اهداف سفر‬ ‫پومپئو احتماالً جستجوی یک کانال ارتباطی با جمهوری اسالمی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫رویترز‪:‬عربستاننتوانست‬ ‫جایخالینفتایرانراپرکند‬ ‫رویترز در گزارشی به تالش نافرجام عربستان برای پر کردن‬ ‫جای خالی نفت ایران در بازار جهانی پرداخت‪.‬به نقل از رویترز‪،‬‬ ‫تحریم‌های دولت آمریکا باعث شده به اوپک لطمه وارد شود‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر تالش عربستان برای تولید نفت و پر کردن جای خالی‬ ‫نفت ایران کافی و موفق نبوده است‪.‬‬ ‫یک منبع آگاه که بر تولید نفت اوپک نظارت دارد در این باره‬ ‫گفت‪« :‬شاهد کاهش عرضه نفت کشورهای اوپک در پایین‌ترین‬ ‫سطح در سا ل‌های اخیر هستیم‪ .‬در ماه جاری افزایش چشم‌گیری‬ ‫در عرضه نفت رخ نداده و بسیاری از کشورها نفت کمتری عرضه‬ ‫کرد ه‌اند‪».‬‬ ‫فلسطین‌زدایی‪ ،‬دستور کار جدید تل‌آویو‬ ‫پروژه مشترک فعلی‪ ،‬پیوند دادن اعراب و اسرائیل در منطقه است اما خروجی آن طی ماه‌های آینده بن‌بست سیاسی امنیتی برای‬ ‫اسرائیل خواهد بود‪.‬‬ ‫«علی‌اصغر زرگر» تحلیلگر مسائل منطقه در تشریح تاثیر‬ ‫سیاسی و هژمونیک روز جهانی قدس بر پرونده فلسطین اظهار‬ ‫کرد‪ :‬روز قدس طی سالیان اخیر به یک واکنش اعتراضی در‬ ‫مقیاس بین المللی تبدیل شده که اتفاقاً ایاالت متحده‪ ،‬اروپا‬ ‫و اسرائیل به هر نحوی سعی داشته‌اند تا این مساله را از طریق‬ ‫پروپاگاندا و هر وسیله دیگر بایکوت کنند‪ .‬این روند رسانه‌ای‬ ‫به گونه‌ای جلو رفته تا هر روشی برای کم اهمیت جلوه دادن‬ ‫پرونده فلسطین عملیاتی شود اما به صورت واضح می‌بینیم که‬ ‫این حجم از تبلیغات هزینه مادی و سیاسی نتوانسته مانع حذف‬ ‫روز قدس از تقویم کشورهای اسالمی در سراسر دنیا شود‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای اسالمی‬ ‫در آسیا‪ ،‬آفریقا و بعضاً در نقاطی از اروپا‪ ،‬روز قدس به عنوان‬ ‫یک واکنش مردمی در اعتراض به وضعیت نامشخص فلسطین‬ ‫و جنایات رژیم صهیونیستی هر ساله در آخرین جمعه ماه‬ ‫رمضان برگزار می‌شود که در ادبیات امنیتی و سیاسی اسرائیل‬ ‫این موضوع یک راهبرد اسالمی در وسعت جهانی معنی‬ ‫می‌شود‪ .‬آنها معتقدند که هم‌صدا شدن کشورهای اسالمی‬ ‫در یک روز آن هم با موضوع قدس و فلسطین و محکوم‬ ‫کردن اقدام‌های اسرائیل توانسته تا حد زیادی تاثیر خودش‬ ‫را بر معادالت بگذارد‪ .‬از این منظر الزم است تا کشورهای‬ ‫غربی هم در این مورد کمی تعقل کنند و در خصوص آنچه‬ ‫در سرزمین‌های اشغالی به عنوان «معامله قرن» در حال پیگیری‬ ‫است‪ ،‬هشدار دهند و روشنگری کنند تا در نهایت این مساله‬ ‫در قالب طرح صلح عادالنه حل و فصل شود‪ .‬باید به این‬ ‫نکته اشاره کنم که در فلسطین هم «روز نکبت» به عنوان یک‬ ‫واکنش شبیه روز قدس وجود دارد که محتوای آن هم بحث‬ ‫به سرانجام رسیدن پرونده فلسطین است‪.‬این استاد دانشگاه با‬ ‫تاکید بر لزوم مطالبه جهانی در مورد پرونده فلسطین‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫من معتقدم که در وضعیت کنونی باید مطالبه حقوقی و سیاسی‬ ‫در انواع و اقسام مقیاس‌ها صورت بگیرد و در راستای آن‬ ‫مطبوعات باید به این موضوع شاخ و برگ دهند تا بتوان نهایت‬ ‫فضاسازی در این مورد را انجام داد‪ .‬در این راستا باید به بحث‬ ‫معامله قرن اشاره کرد؛ طبیعی است که این طرح یک موضوع‬ ‫بسیار مهم برای کشورهای اسالمی و حتی غربی‌ها به حساب‬ ‫می‌آید و از این منظر دو قطبی خطرناک در این خصوص‬ ‫شکل گرفته است‪ .‬اینکه دیده می‌شود بحث نشست بحرین‬ ‫و بررسی‌های اقتصادی در این میان مطرح شده کام ً‬ ‫ال نشان‬ ‫می‌دهد که جبهه تهاجم از سوی اسرائیل وارد فاز دیگری‬ ‫شده است؛ چراکه در سال‌های اخیر همین چند ماه پیش‬ ‫هیئت حاکمه آمریکا هیچ سخنی از طرح معامله قرن به میان‬ ‫نمی‌آوردند‪ ،‬اما در شرایط فعلی فضای سیاسی و امنیتی تا حد‬ ‫زیادی تغییر کرده است‪.‬وی در پایان تصریح کرد‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی بحث فلسطین‌زدایی در دستور کار قرار گرفته که شامل‬ ‫دو محور است‪ ۱- :‬معامله قرن و فعال شدن محورهای اقتصادی‬ ‫و سیاسی ‪ ۲-‬به وجود آمدن حلقه وصل میان اسرائیل و اعراب‬ ‫که یکی از آنها نشست اقتصادی بحرین است‪ .‬آنها به دنبال‬ ‫این هستند تا به دنیا اثبات کنند که مساله فلسطین یک پرونده‬ ‫اجتماعی – اقتصادی با درون مایه‌های ایدئولوژیک است اما‬ ‫واقعیت چیز دیگری است‪ .‬نکته بسیار مهم این است که اعزام‬ ‫نظامیان آمریکا به منطقه بی‌ربط به مساله معامله قرن نیست؛‬ ‫آنها به دنبال فضاسازی هستند تا به دنیا اعالم کنند که ایران در‬ ‫عرصه نظامی مرعوب شده تا در امتداد آن بتوانند بدون سر و‬ ‫صدا سناریوی «کشور جدید فلسطین» را رونمایی کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر جامعه ملل بتواند بر اساس راهکار معین این پرونده را به‬ ‫پایان برساند‪ ،‬کمترین خسارت به منطقه وارد می‌شود اما در غیر‬ ‫باید منتظر شکل‌گیری بن‌بست خطرناک خواهیم بود‪.‬‬ ‫ده‌هاهزارفلسطینیآخرین‬ ‫نمازجمعهماهرمضانرادر‬ ‫مسجداالقصیبهجاآوردند‬ ‫هم‌زمان با روز جهانی قدس ده‌ها هزار فلسطینی در سایه تدابیر شدید امنیتی در اطراف‬ ‫مسجداالقصی آخرین نماز جمعه ماه مبارک رمضان را در این مسجد به جا آوردند‪.‬علی‬ ‫رغمحضورگستردهمأمورانرژیمصهیونیستیدربخشقدیمیشهرقدسواطراف‬ ‫مسجداالقصی‪ ،‬ده‌ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای نماز آخرین جمعه ماه رمضان در اطراف‬ ‫اینمکانمقدسحضوریافتند‪.‬براساسگزارشخبرگزاریفلسطینیمعابیشاز‪ ۲۵۰‬هزار‬ ‫تن نماز آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را در مسجد االقصی به‌جا آوردند‪.‬نیروهای رژیم‬ ‫صهیونیستیمانعورودده‌هاهزارتنبهمسجداالقصیشدهبودند‪.‬مأمورانصهیونیستیبسیاری‬ ‫ازدرهایمسجداالقصیازجمله«المجلس»‪«،‬الحدید»و«سلسلهالقطانین»رابستهبودند‪.‬صبح‬ ‫امروز نیز تمامی درهای بخش قدیمی قدس و مسجداالقصی را بسته و مانع ورود زائران به‬ ‫این مکان شدند و پس از ساعاتی برخی از درها را باز کردند‪.‬هزاران نفر از نمازگزاران که‬ ‫نتوانستهبودندواردصحنمسجداالقصیشوند‪،‬درخیابان‌هایشهربیت‌المقدسحضوردارند‬ ‫وهمزماننیزصدهانیرویامنیتیصهیونیستیمستقرشد‌هاند‪.‬منطقه«بابالعمود»نیزکهصبح‬ ‫امروزشاهدعملیاتاستشهادییکجوانفلسطینیبود‪،‬بهطورکاملبستهوموانعنظامیدر‬ ‫اطراف آن ایجاد شده است‪.‬ده‌ها ایستگاه ایست و بازرسی در اطراف شهر بیت‌المقدس دایر‬ ‫شدهوبرخیمسیرهاازجملهجادهبیت‌اللحمبهبیت‌المقدسنیزبستهشدهبودبهطوریکه‬ ‫امروز یک نوجوان‪ ۱۵‬ساله فلسطینی به نام «عبداهلل غیث» که قصد عبور از این جاده را داشت‬ ‫بهضربگلولهصهیونیست‌هابهشهادترسیدویکنوجواندیگرزخمیشد‪.‬‬
‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫آدرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫آدرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬آدرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬امید نشر چاپ ایرانیان‬ ‫فوتبال ایران در انتظار شروع تاکتیکی‬ ‫مرد بلژیکی با ملی‌پوشان‬ ‫بدون شک تغییر روش بازی تیم‌ملی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که خیلی‌ها دوست دارند که بدانند با حضور مارک ویلموتس اتفاق‬ ‫می‌افتد یا خیر؟وقتی در اولین بازی تیم ایران در جام ملت های آسیا ‪ 2019‬مقابل یمن همه شاهد عملکردی سراسر هجومی از شاگردان کی‬ ‫روش بودند که با به ثمر رساندن گل های زیاد همراه شده بود‪ ،‬حرف از تغییر تاکتیک تیم ملی مطرح شد‪.‬‬ ‫برانکو‪:‬‬ ‫تراکتورسازیرافراموشکنید!‬ ‫سرمربیتیمفوتبالپرسپولیسنسبتبهشایعهمذاکره‌اشباباشگاهتراکتورسازیواکنشنشانداد‪.‬طیچندروزگذشته‪،‬شایعه‌ایمطرحشدمبنیبر‬ ‫اینکهبرانکوایوانکوویچطیجلسه‌ایبامدیرانباشگاهتراکتورسازی‪،‬برایهدایتاینتیممذاکرهکردهاست‪.‬اینشایعهبهحدیجدیشدکهحتی‬ ‫صبحروزدیدارپرسپولیسوسپاهان‪،‬حواشیخاصیرامعطوفپرسپولیسکرد‪.‬درهمینرابطهبرانکوایوانکوویچدرپاسخبهاینسوالکهآیامذاکره‌ای‬ ‫بامدیرانباشگاهتراکتورسازیانجامدادهاستیاخیر‪،‬گفت‪:‬تراکتورسازیرافراموشکنید‪.‬ویدرادامهاینگفت‌وگودرپاسخبهسوالیدربارهاظهارات‬ ‫امیرقلعه‌نوییکهگفتهبود«نتایجمهندسیشدهاست»‪،‬گفت‪:‬دربارهاظهاراتآقایقلعه‌نویی‪،‬وظیفهرسانه‌هاستکهبهآنبپردازند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫با وجود هوادارانمان نمی‌توانند‬ ‫ملوان را منحل کنند‬ ‫سارا قمی‬ ‫بدون شک تغییر روش بازی تیم‌ملی یکی از اصلی‌ترین نکاتی است که‬ ‫خیلی‌ها دوست دارند که بدانند با حضور مارک ویلموتس اتفاق می‌افتد یا‬ ‫خیر؟وقتی در اولین بازی تیم ایران در جام ملت های آسیا ‪ 2019‬مقابل یمن‬ ‫همه شاهد عملکردی سراسر هجومی از شاگردان کی روش بودند که با به ثمر‬ ‫رساندن گل های زیاد همراه شده بود‪ ،‬حرف از تغییر تاکتیک تیم ملی مطرح‬ ‫شد‪ .‬تغییر تاکتیکی که خیلی ها منتظرش بودند اما می توان گفت ادامه دار نبود‪.‬‬ ‫چراکه تیم کی روش در دو بازی سرنوشت ساز مقابل عراق و ژاپن مثل همیشه‬ ‫محتاط عمل کرد و تمرکز خودش را روی کارهای تدافعی گذاشت‪ .‬با این حال‬ ‫اما باز هم تفاوت در بازی با تیم های درجه چندم به وجود آمده بود و ایران‬ ‫با تیمی مثل ویتنام مانند گذشته که مقابل تیم های ضعیف تر هم محتاط بازی‬ ‫می کرد در زمین حاضر نشد‪.‬حاال مدتی از جدایی کارلوس کی روش گذشته و‬ ‫قرارداد مارک ویلموتس بلژیکی به صورت رسمی امضا شده و او تا پایان جام‬ ‫جهانی ‪ 2022‬هدایت ایران را بر عهده خواهد داشت‪ .‬خیلی ها از اولین روزهای‬ ‫شنیده شدن اسم ویلموتس به عنوان گزینه نهایی فدراسیون از این می گفتند‬ ‫که مربی بلژیکی به شدت عالقمند به بازی هجومی است‪ .‬در نگاه اول با مرور‬ ‫بازی های بلژیک تحت هدایت ویلموتس نمی توان چنین ادعایی را رد کرد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه از طرز فکر او می توان متوجه شد که حداقل تیم او در زمینه ارائه‬ ‫بازی هجومی تفاوتی محسوس نسبت به تیم کی روش خواهد داشت و اگر چنین‬ ‫اتفاقی در سیستم بازی تیم ملی رخ دهد‪ ،‬همه می توانند امیدوار با داشتن تیمی‬ ‫با ساز و کار دفاعی مستحکم شده در طول هشت سال حضور کی روش و ساز‬ ‫و کار تربیت شده برای ارائه بازی هجومی از سوی ویلموتس باشند‪.‬ویلموتس‬ ‫در اکثر بازی های سرنوشت ساز مثل جام جهانی ‪ 2014‬یا یورو ‪ 2016‬که روی‬ ‫نیمکت بلژیک بود از سیستم معروف ‪ 4-2-3-1‬استفاده کرد‪ .‬البته که سیستم‬ ‫در تغییر حالت در خط های جلوتر داشت‪ .‬برای نظر دادن در خصوص اینکه‬ ‫بلژیک ویلموتس تا چه حد هجومی بوده و آیا تیم ملی ما هم می تواند تبدیل‬ ‫به یکی از هجومی ترین تیم های تاریخ شود یا خیر‪ ،‬باید به ابزارهای سرمربی‬ ‫محبوب او ‪ 4-3-3‬است و در واقع از سیستم ‪ 4-2-3-1‬خیلی راحت می توان به‬ ‫بلژیکی روی نیمکت تیم ملی کشورش توجه داشت‪ .‬او ستاره هایی همچون دی‬ ‫طول دوران حضور خودش روی نیمکت بلژیک مثل کی روش که هدایت ایران‬ ‫نحوه دعوتش از بازیکنان ایرانی نشان خواهد داد او تا چه حد قصد دارد روی‬ ‫سیستم ‪ 4-3-3‬تغییر حالت داد‪ .‬نکته قابل توجه این است که ویلموتس هم در‬ ‫را بر عهده داشت از سیستمی به جز سیستم چهار دفاعه استفاده نکرد و سعی‬ ‫بروینه‪ ،‬هازارد‪ ،‬لوکاکو‪ ،‬بنتکه‪ ،‬کاراسکو و ‪ ...‬را در اختیار داشت و مطمئمنا‬ ‫ابزارهای هجومی خودش برای ارائه این نوع از بازی اصرار داشته باشد‪.‬‬ ‫راهپیمایی روز جهانی قدس در تهران‬ ‫بازیکنتیمملوانبندرانزلیمی‌گویدزنان‬ ‫زیادیطرفدارتیمملوانهستندوبهخاطرآنها‬ ‫امکانانحاللدوبارهملوانوجودندارد‪.‬‬ ‫تیمفوتبالبانوانملوانبندرانزلی‬ ‫پرافتخارترینتیمفوتبالبانواننیمفصلاول‬ ‫لیگراخیلیخوبآغازکردتاآنجاکه‬ ‫مریمایراندوستمعتقدبوددراینفصلیکی‬ ‫از جام‌ها را به خانه می‌برند اما در ادامه با عدم‬ ‫پایبندیباشگاهبهتعهداتمالیخود‪،‬اینتیم‬ ‫بامشکلمواجهشدوحتیپنجبازیکنخود‬ ‫را از دست داد‪ .‬ملوان اکنون با‪ ۳۰‬امتیاز در‬ ‫جایگاهششمجدولرده‌بندیقراردارد‪.‬سارا‬ ‫قمی‪،‬بازیکناینتیمدرگفت‌وگوباایسنادر‬ ‫موردوضعیتملواندرهفته‌هایپایانیگفت‪:‬‬ ‫شرایطماندرنیمفصلدومواقعاًافتضاحبود‬ ‫چونباشگاهملوانبهتعهداتمالیخودعمل‬ ‫نکردوبههمیندلیلپنجبازیکنثابتمانرااز‬ ‫دستدادیمونتایجخوبینگرفتیم‪.‬خوشبختانه‬ ‫درچندبازیاخیربینبازیکنانتیمهماهنگیبه‬ ‫وجودآمدونتایجبهتریکسبکردیم‪.‬‬ ‫اودرادامهافزود‪:‬شرایطملوانبحرانی‬ ‫استچونحامیمالینداریموشورایشهردر‬ ‫برخیازبازی‌هاحمایتمانمی‌کندتامسابقهرا‬ ‫انجامدهیمامادرکلشرایطمانخوبنیست‪.‬‬ ‫ایراندوستبهبازیکنانانگیزهبیشتری‬ ‫می‌دهد‬ ‫قمیدرموردبازی‌کردنمریمایراندوست‬ ‫(سرمربیملوان)درچندبازیاخیراینتیم‬ ‫گفت‪:‬درچندبازیآغازیننیمفصلدوم‪،‬‬ ‫بازیکنانمانبهحدنصابنرسیدندوبهاجبار‬ ‫خانمایراندوستبهزمینبرگشتوبازی‬ ‫کرد‪.‬وقتیاودرزمینحضوردارندبهبازیکنان‬ ‫نزدیک‌تراستوتیمبهترمدیریتمی‌شود‪.‬‬ ‫عالوهبراینچونبهبازیکناننزدیک‌تراست‪،‬‬ ‫صدایشراحت‌تربهگوشمی‌رسدوبهتیم‬ ‫انگیزهوانرژیبیشتریمی‌دهد‪.‬‬ ‫بازیکنتیمملواندرموردهوادارانپرشمار‬ ‫اینتیمدرلیگبیانکرد‪:‬تنهاتیمبانواندرایران‬ ‫هستیمکهتااینحدهوادارداریم‪.‬باشرایطبدی‬ ‫کهتیمدارد‪،‬همینهواداراندل‌خوشیماهستند‬ ‫کهتشویقوحمایتمانمی‌کنند‪.‬مطمئناًهرچه‬ ‫بیشتربگذردتعدادهوادارانبیشترمی‌شودو‬ ‫فکرنمی‌کنمبهاینزودیکسیدرایرانبتواند‬ ‫رکوردمانرابزند‪.‬اودرمورداینکههواداران‬ ‫ملواندرهفتهشانزدهملیگبرایتشویق‬ ‫ایراندوست‪،‬برایاولینبارازطرحموزائیکی‬ ‫استفادهکردند‪،‬گفت‪:‬مااص ً‬ ‫الدرجریاناین‬ ‫قضیهنبودیم‪.‬پسرخانمایراندوستباهواداران‬ ‫هماهنگکردهبودکهاینطرحرابزنند‪.‬همهبا‬ ‫اینحرکتخوشحالشدیم‪.‬‬ ‫ملواندیگرمنحلنمی‌شود‬ ‫قمیدرمورداحتمالانحاللدوبارهملوان‬ ‫درپایانفصلبیانکرد‪:‬وقتیدوسالپیش‬ ‫ملوانرامنحلکردند‪،‬هوادارانماننمی‌توانستند‬ ‫حرفیبزنندولیمطمئنباشیددیگرآناتفاق‬ ‫نمی‌افتد‪.‬مااالنپنجهزارهوادارداریمواگر‬ ‫بخواهند‪،‬اعتراضکنند‪،‬تواناییانحاللتیمرا‬ ‫ندارند‪.‬تیممادراینشرایطبداقتصادیدل‬ ‫زنانراشادمی‌کند‪،‬آنهاازشهرهایمختلف‬ ‫استانبرایتماشایبازیبهورزشگاهمی‌آیند‪،‬‬ ‫بنابراینمنحلکردنتیمدراینشرایطخیلی‬ ‫سختاست‪.‬اودرمورداحتمالبرگشت‬ ‫ملوانبهجمعچهارتیمبرترجدولردهبندی‬ ‫گفت‪:‬االننمی‌توانیمدراینموردصحبت‬ ‫کنیمچونشرایطمانخیلیبداستوبازیکن‬ ‫نداریم‪.‬تیم‌هایباالیجدولپرمهرههستندو‬ ‫هزینهمی‌کنند‪.‬مابازیبهبازیپیشمی‌رویمو‬ ‫امیدواریمنتیجهخوبیبگیریمولینمی‌دانیمدر‬ ‫پایانکجایجدولقرارمی‌گیریم‪.‬‬ ‫شروع قدرتمندانه والیبال ایران در‬ ‫لیگ ملت‌ها با شکست ایتالیا‬ ‫ایران ‪ - ۳‬ایتالیا ‪۱‬‬ ‫تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی‬ ‫گ ملت‌های والیبال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫خود در هفته اول ی ‌‬ ‫توانست با پیروزی ‪ ۳‬بر یک مقابل ایتالیا‪ ،‬شروع‬ ‫قدرتمندانه‌ای در این مسابقات داشته باشد‪.‬‬ ‫ظهر (جمعه) ‪ ۱۰‬خرداد ماه ‪ ۱۳۹۸‬تیم ملی‬ ‫والیبال ایران در نخستین دیدار خود از لیگ‬ ‫ملت‌های ‪ ۲۰۱۹‬والیبال برابر ایتالیا یکی از ریشه‬ ‫دارترین تیم‌های والیبال جهان به میدان رفت که‬ ‫توانست با برتری سه بر یک مقابل این تیم شروع‬ ‫قدرتمندانه‌ای را نسبت به سال‌های گذشته‪ ،‬در‬ ‫لیگ ملت‌ها داشته باشد‪.‬ترکیب تیم ایران را در‬ ‫شروع این دیدار سعید معروف‪ ،‬محمد موسوی‪،‬‬ ‫امیر غفور‪ ،‬جواد معنوی نژاد و علی شفیعی به‬ ‫همراه حضرت پور (لیبرو) تشکیل می‌دادند‪ .‬ایتالیا‬ ‫نیز با لباس سورمه‌ای و ترکیب جیانلی‪ ،‬باالسو‪،‬‬ ‫آنتونوف‪ ،‬آنزانی‪ ،‬الویا و گابریل نلی بازی را‬ ‫شروع کرد‪.‬‬ ‫ست نخست‪ ۲۰ - ۲۵ :‬ایتالیا‬ ‫دو تیم در شروع این دیدار نمایش پایاپایی‬ ‫داشتند‪.‬سیمونهجیانلیکاپیتانباتجربهایتالیاسعی‬ ‫می‌کرد تا سایر بازیکنان تیمش را تهییج کند‪ .‬در‬ ‫حالی که بازی خوب جواد معنوی نژاد و پاس‌های‬ ‫طالیی معروف در شروع بازی کار را برابر پیش‬ ‫می‌برد‪ ،‬اما یکی دو اشتباه فردی از بازیکنان ایران‬ ‫کافی بود تا ایتالیا وقت استراحت نخست را به سود‬ ‫خود تمام کند‪.‬‬ ‫بازی سرعتی در دستور کار ایران قرار داشت‬ ‫و علی شفیعی به خوبی پاس‌های کوتاه را به امتیاز‬ ‫تبدیل می‌کرد‪ .‬اگر چه ایتالیا در اواسط این ست‬ ‫به برتری سه ‪ -‬چهار امتیازی رسیده بود اما دفاع‬ ‫جانانه تیم ایران نمی‌گذاشت روند بازی از دست‬ ‫شاگردان ایگور خارج شود‪ .‬محمد موسوی‬ ‫همچنان سد مستحکم دفاع ایران بود‪ .‬ایران خوب‬ ‫بازی می‌کرد اما هنوز سه امتیاز از ایتالیا عقب بود‪.‬‬ ‫آناتوف بی شک ستاره ایتالیا در ست نخست‬ ‫بود‪ .‬وقتی ایتالیا به امتیاز‪ ۲۰‬رسید‪ ،‬فیاضی جانشین‬ ‫معنوی نژاد شد‪ .‬قدری تعلل در دریافت توپ‌های‬ ‫اول موجب برتری ایتالیا در امتیازهای پایانی شده‬ ‫بود‪ .‬در نهایت ایتالیا با درخشش آنتالوف و گابریل‬ ‫نلی ست نخست بازی را با ‪ ۵‬اختالف امتیاز برد‪.‬‬ ‫ست دوم‪ ۲۵ - ۲۳ :‬ایران‬ ‫ایتالیایی‌ها در ست دوم با بهره گیری از‬ ‫اشتباه دفاع روی تور ایران خیلی زود به سه امتیاز‬ ‫برتری رسیدند‪ .‬دریافت‌های نه چندان خوب اجازه‬ ‫نمی‌داد توپ به پاسور برسد و برنامه‌های هجومی‬ ‫تیم را کنسل می‌کرد‪ .‬ایگور بعد از واگذاری‬ ‫‪ ۴‬امتیاز تقاضای وقت استراحت کرد‪ .‬ایران اگر‬ ‫چه به کمک توانایی فردی ستاره‌هایش امتیاز‬ ‫می‌گرفت اما روند بازی را در دست نداشت‪ .‬در‬ ‫مقابل ایتالیا کام ً‬ ‫ال بر روند بازی مسلط بود‪ .‬حمله‬ ‫از کناره‌ها روی پاس‌های بلند این تیم مهار نشدنی‬ ‫نشان می‌داد‪ .‬جیانلی بی شک ستاره بی چون و‬ ‫چرای این دیدار بود‪ .‬ایران توانست با گرفتن دو‬ ‫امتیاز فاصله را کم‌تر کند‪ .‬فشار بازی روی محمد‬ ‫موسوی تأثیر گذاشته بود با از دست رفتن پاس‬ ‫سرعتی معروف اختالف امتیاز میان دو تیم به ‪۵‬‬ ‫امتیاز رسید‪.‬در حالی که ایتالیا همچنان به برتری‬ ‫امتیازی ادامه می‌داد بازیکنان ایران سر تسلیم شدن‬ ‫نداشتند و از جان و دل برای برگشتن به روند بازی‬ ‫مایه می‌گذاشتند‪ .‬کادرفنی ایران نکات فنی الزم‬ ‫را گوشزد می‌کرد‪ .‬سرانجام ایران در یک رالی‬ ‫طوالنی توسط عبادی‌پور امتیاز گرفت‪ .‬بازیکنان‬ ‫ایران به تدریج اختالف امتیاز را کم کردند‪ .‬ایران‬ ‫در وقت استراحت فنی دوم ‪ ۳‬امتیاز با حریف‬ ‫فاصله داشت‪ .‬اختالف سه امتیازی ادامه داشت‬ ‫تا اینکه ایران با گرفتن سه امتیاز متوالی در امتیاز‬ ‫‪ ۱۸‬بازی را در ست دوم به تساوی کشاند‪ .‬بازی‬ ‫پایاپای ادامه داشت تا اینکه شفیعی با گرفتن امتیاز‬ ‫سرویس بازی را ‪ ۱۹ - ۲۰‬به سود ایران کرد‪.‬‬ ‫ایتالیایی‌ها یک امتیاز دیگر گرفتند و بازی مساوی‬ ‫شد اما ایران با آبشار عبادی‌پور به امتیاز ‪ ۲۱‬رسید‬ ‫تا سرمربی ایتالیا درخواست وقت استراحت کند‪.‬‬ ‫دفاع و حمله ایران شرایط خوب خود را ادامه‬ ‫داد تا برتری خود را به دو امتیاز اختالف برساند‪.‬‬ ‫با رسیدن ایتالیا به امتیاز ‪ ۲۳‬تیم ایران درخواست‬ ‫استراحت فنی کرد تا روند بازی را از دست ندهد‪.‬‬ ‫با دریافت سرویس نلی ایران توانست توسط‬ ‫امیر غفور امتیاز ‪ ۲۵‬را کسب کرده و با بازگشت‬ ‫فوق‌العاده به بازی سرانجام پیروز ست دوم شود‪.‬‬ ‫ست سوم‪ ۲۵ - ۲۳ :‬ایران‬ ‫با آغاز ست سوم ایران برتری خود را حفظ‬ ‫کرده و با دو امتیاز پیش افتاد‪ .‬ایتالیایی‌ها دو امتیاز‬ ‫متوالی را با تاکتیک سرعت کسب کرده و بازی‬ ‫را در امتیاز چهار به تساوی کشاندند‪ .‬در حالی‬ ‫که ایتالیا ‪ ۶‬بر ‪ ۵‬پیش افتاده بود‪ ،‬با کسب سه‬ ‫امتیاز متوالی توسط شریفی و عبادی‌پور ایران‬ ‫‪ ۶ - ۸‬وقت اول استراحت فنی را از آن خود‬ ‫کرد‪ .‬در ادامه با امتیاز سرویس فیاضی ایران در‬ ‫امتیاز ‪ ۱۳‬اختالف را به سه امتیاز رساند‪ .‬ایتالیا با‬ ‫گرفتن دو امتیاز متوالی اختالف را به یک امتیاز‬ ‫رساند که باعث شد کوالکوویچ درخواست‬ ‫وقت استراحت کند اما‪ ،‬با بازگشت بازیکنان به‬ ‫زمین ایتالیا سه امتیاز متوالی دیگر را کسب کرد‬ ‫و ‪ ۱۵ - ۱۳‬پیش افتاد‪.‬در ادامه هم هر دوتیم یک‬ ‫امتیاز را کسب کردند تا ایتالیا با رسیدن به امتیاز‬ ‫‪ ۱۶‬وقت استراحت فنی دوم را از آن خود کند‪.‬‬ ‫پس از اینکه ایران بازی را در امتیاز ‪ ۱۷‬به تساوی‬ ‫کشاند‪ ،‬توانست روند خوب خود در دریافت‌ها را‬ ‫ادامه داده و با دو امتیاز اختالف از ایتالیا پیش بیفتد‪.‬‬ ‫درخشش بازیکنانی چون فیاضی و امیر غفور در‬ ‫زدن آبشار و دفاع روی تور پیروزی ‪۲۳ - ۲۵‬‬ ‫را در ست سوم برای ایران رقم زد‪.‬ست چهارم‪:‬‬ ‫‪ ۲۵ - ۲۲‬ایران‬ ‫با شروع این ست ایتالیایی‌ها با درخشش‬ ‫جیا نلی توانستند ‪ ۳‬صفر از ایران پیش بیفتند‪ .‬با‬ ‫درخشش فیاضی اختالف دو تیم به دو امتیاز‬ ‫رسید‪ .‬در ادامه ایتالیا با پاس‌های دوبل وسط جیا‬ ‫نلی از دفاع ایران رد شده و ‪ ۵ - ۸‬وقت استراحت‬ ‫فنی اول را از آن خود کرد‪ .‬با ورود دو تیم به زمین‬ ‫ایران عملکرد بهتری داشت و با کسب سه امتیاز‬ ‫متوالی بازی را به تساوی کشاند‪ .‬سرانجام ایران در‬ ‫امتیاز ‪ ۱۰‬با ضربه‌ای از نلی پشت خط زن ایتالیا که‬ ‫به اوت رفت‪ ،‬پیش افتاد‪ .‬ایران توانست اختالف را‬ ‫با به کار گیری سرعت در خط حمله به سه امتیاز‬ ‫افزایش داده و ‪ ۱۳ - ۱۶‬وقت استراحت فنی دوم‬ ‫را به سود خود تمام کند‪.‬با ورود دو تیم به زمین‬ ‫روند خوب ایران ادامه داشت و در حالی که‬ ‫‪ ۱۴ - ۱۸‬از ایتالیا پیش بود‪ ،‬سرمربی ایتالیا با ایجاد‬ ‫حاشیه سعی در به هم ریختن تمرکز بازیکنان‬ ‫ایران داشت و گویا با غفور هم درگیری لفظی‬ ‫داشت‪ .‬این اختالف امتیاز ادامه داشت تا اینکه‬ ‫ایران دو امتیاز پی در پی را از دست داد و بازی‬ ‫‪ ۱۸ - ۲۰‬شد و به همین دلیل کوالکوویچ اقدام‬ ‫به گرفتن وقت استراحت کرد‪ .‬با این حال ایتالیا‬ ‫عملکرد خوب خود را ادامه داد تا اینکه در امتیاز‬ ‫‪ ۲۲‬بازی را به تساوی کشاند تا بار دیگر کادر فنی‬ ‫ایران تقاضای وقت استراحت کند‪ .‬با ورود تیم‌ها‬ ‫به زمین ایران توانست سه امتیاز متوالی را کسب‬ ‫کرده و ‪ ۲۲ - ۲۵‬پیروز ست سوم و این بازی شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

روزنامه صدای اصلاحات شماره 880

شماره : ۸۸۰
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

روزنامه صدای اصلاحات شماره 879

شماره : ۸۷۹
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۳۰
روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

روزنامه صدای اصلاحات شماره 878

شماره : ۸۷۸
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

روزنامه صدای اصلاحات شماره 877

شماره : ۸۷۷
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۷
روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

روزنامه صدای اصلاحات شماره 876

شماره : ۸۷۶
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۶
روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

روزنامه صدای اصلاحات شماره 875

شماره : ۸۷۵
تاریخ : ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!