ماهنامه دانش یوگا شماره 125 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه دانش یوگا شماره 125

صفحه بعد

ماهنامه دانش یوگا شماره 125

ماهنامه دانش یوگا شماره 125

‫فهرست‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪7‬‬ ‫عیدانه‬ ‫‪8‬‬ ‫از چه ساخته شده ایم؟ تحقق رویاها‬ ‫‪11‬‬ ‫رومی یوگا چیست؟‬ ‫‪12‬‬ ‫اساناهای مناسب برای فصل بهار‬ ‫‪14‬‬ ‫سطوح اگاهی‬ ‫‪16‬‬ ‫راهنمای سالمتی در زمستان‬ ‫‪18‬‬ ‫چطور می توان به کمک یوگا و مراقبه تعطیالت خوبی‪...‬‬ ‫‪20‬‬ ‫همه چیز از درون مان می اید‬ ‫‪23‬‬ ‫مراقبه برای سال نو‬ ‫‪24‬‬ ‫سعادت ابدی (اساناهای یوگا)‬ ‫‪27‬‬ ‫پذیرش‪ ،‬التیام بخش تمامی دردها‬ ‫‪28‬‬ ‫یوگا؛ یار شما در خانه طاووس (مایوراسانا)‬ ‫‪34‬‬ ‫اشنایی با یوگی سالخورده ایرانی‬ ‫‪35‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪36‬‬ ‫یوگا همراه با ابزار‬ ‫‪38‬‬ ‫بخور‪ ،‬دعا کن‪ ،‬عشق بورز‬ ‫چطور از پاریورتا تریکوناسانا به اردها ماتسیندراسانا برویم؟ ‪40‬‬ ‫چگونه یوگا به جلوگیری یا تخفیف عالئم دیابت کمک می کند‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫ارتقاء سطح حرکت در ستون مهره ها و قفسۀ سینه‬ ‫‪50‬‬ ‫یک مسیر کل نگرانه‬ ‫‪53‬‬ ‫سنگ درمانی‬ ‫‪54‬‬ ‫تالقی علم مدرن با دانش باستانی‬ ‫‪60‬‬ ‫سوترای یازدهم (خاطره)‬ ‫‪62‬‬ ‫با یوگا تا سرزمین ماتادورها و عروس شهرهای جهان‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سیدعبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫عضو انجمن مدیران مطبوعات‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫سرپرست گروه مترجمین‪ :‬عاطفه هاشمی‬ ‫امور مالی‪ :‬سید عبدالمجید موحدی نائینی‬ ‫مدیر امور هنری‪ ،‬گرافیست و طراح روی جلد‪ :‬محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬رابعه ربیعی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬سهیال موحدی‬ ‫امور مشترکین و مسئول توزیع‪ :‬محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫ویراستار‪ :‬مریم محمدی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شرکت رواق روشن مهر‬ ‫سال هجدهم ‪ -‬اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪1398‬‬ ‫شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫از عزیزانی که مایل به همکاری با مجلۀ دانش یوگا هستند‪ ،‬خواهشمندیم‬ ‫مقاالت خود را به ادرس پست الکترونیکی مجله ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحریریۀ مجله در دخل‪ ،‬تصرف و ویرایش مطالب ارسالی کام ً‬ ‫ال ازاد است‪.‬‬ ‫همکاران این شــماره‪ :‬شــهال قاســمیان دستجردی‪،‬‬ ‫ســمیه کارخانه‪ ،‬ژیــا حاتمی‪ ،‬سوســن عبدالرضایی‪،‬‬ ‫مهدخــت پریشــان زاده‪ ،‬لیال خیراندیــش‪ ،‬لعیا نبی فر‪،‬‬ ‫یاســمن رنگین کمان‪ ،‬رویــا دادجو‪ ،‬عاطفه شــریفان‪،‬‬ ‫ازاده میرشــاهی‪ ،‬حامــد رنگین کمان‪ ،‬پــدرام نظری‪،‬‬ ‫فرزین غریب‪ ،‬سید محمد ازاد‪ ،‬بهاره جعفری صمیم‬ ‫نشانی‪ :‬شمال میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬خیابان مالیری پور‪ ،‬نبش‬ ‫خیابان ارام‪ ،‬پالک ‪16+1‬‬ ‫تماس با تحریریه‪:‬‬ ‫تلفن‪88318189-88319054 :‬‬ ‫تلگرام‪09902260640 :‬‬ ‫تماس با سازمان اگهی ها‪88842667 :‬‬ ‫فکس‪۸۹۷۸۵8۳۰:‬‬ ‫کدپستی‪1575783113 :‬‬ ‫‪info@danesheyoga.com‬‬ ‫‪www.danesheyoga.com‬‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪/yoga.knowledge‬‬ ‫اسفندماه ‪1397‬‬ ‫فروردین ‪1398‬‬ ‫از چه ساخته شده ایم؟‬ ‫در ایــن مطلب که درواقع خالصه ای از کتاب اکســیر‬ ‫نوشــتۀ دیپاک چوپرا است‪ ،‬جوهرۀ وجودی ما انسان ها‬ ‫شــرح داده شــده و به ما می گوید درواقع از چه عنصر‬ ‫تشــکیل دهنده ای ساخته شــده ایم‪ .‬به ما می گوید از‬ ‫خاطره های مان دوری کنیم چرا که ان ها جوهرۀ اصلی‬ ‫ما‪ ،‬حتی خاطرات گذشته هم نیستند و در نهایت توصیۀ‬ ‫جالب توجهی برای زندگی در زمان حال و تحقق رویاها‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چطور می توان به کمک یوگا و مراقبه‬ ‫تعطیالت خوبی را پشت سر گذاشت؟‬ ‫‪18‬‬ ‫مراقبه برای سال نو‬ ‫‪23‬‬ ‫ایام تعطیالت با وجود سرخوشی هایی که با خود دارد و‬ ‫هوای لطیفی که در این روزها بر دل و جان مان می وزد‪،‬‬ ‫سرشــار از استرس و فشارهای مختلف است‪ .‬باید سعی‬ ‫کنیم به طریقی‪ ،‬بدون فشــار و اســترس‪ ،‬این روزها را‬ ‫خوش بگذرانیم‪ .‬خبر خوشی که ما به شما می دهیم این‬ ‫است که این امر ناممکن نیست و می توان با تمرین یوگا‬ ‫و ذهن اگاهی‪ ،‬از فشار و استرس این روزها کاست‪.‬‬ ‫این نوع مراقبه‪ ،‬تمرینی است که سوامی نیرانجاناناندا‬ ‫توصیه کرد همه در اغاز سال ‪ 2016‬انجام دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫می تواند برای اغاز سال نو تمرین مفیدی باشد؛ چرا که‬ ‫شخص با انجام این مراقبه تصمیم ها و انتخاب های سال‬ ‫گذشته اش را مرور می کند و افکار منفی را به خوبی از‬ ‫خود دور می نماید‪.‬‬ ‫یک مسیر کل نگرانه‬ ‫پزشکی به خاطر تشخیص بیماری سرطان در گردنش‪،‬‬ ‫ناگهان خودش را در جایگاه بیمار می بیند‪ .‬اما به جای انجام‬ ‫درمان های متعارف‪ ،‬برای مالقات با یک درمانگر ایورودایی‬ ‫به هند ســفر می کند‪ .‬وی در این مطلب چالش های این‬ ‫سفر و چگونگی ترکیب داروهای غربی و شرقی را با ما در‬ ‫میان می گذارد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪50‬‬ ‫خدا را شکر می کنیم که یک سال دیگر از خجالت خوانندگان عزیز‬ ‫درامدیم و توانســتیم با تحمل هر فشار و سختی مجلۀ کاغذی مان‬ ‫را حفظ کنیم‪ .‬دوســتان و یاران گرامی‪ ،‬در اخرین شمارۀ سال ‪97‬‬ ‫مجلۀ دانش یوگا‪ ،‬برای تان روزهایی تکرارنشدنی و فوق العاده در سال‬ ‫جدید ارزو می کنیم‪ .‬اما همان طور که در مقاالت ‪ 11‬شمارۀ گذشته‬ ‫برای تان گفته ایم‪ ،‬باید بدانید تحقق این ارزوها جز به زبان راندن و‬ ‫اشاره های زبانی نیاز به یک عامل درونی دارد و انگیزه و ارادۀ درونی‬ ‫انسان ها را می طلبد‪.‬‬ ‫تمرکز و تک جهتی کردن ذهن به روی اهداف مشخص و روشن‬ ‫از نکات مهمی است که می تواند در سال جدید ما را به ارزوهای مان‬ ‫نزدیک کند‪ .‬در واقع ما با متمرکز کردن اگاهی و نیروهای درونی مان‬ ‫به ســمت هدفی که در ذهن داریم‪ ،‬تمام ذرات هستی را به سمت‬ ‫نمایش حرکت اردها دانور اسانا توسط نسیم یسلیانی‬ ‫باشگاه یوگا ارتا‪ ،‬کرج‬ ‫ان هــدف هدایت می کنیم و کل کائنات را برای تحقق ان بســیج‬ ‫می نماییم‪ .‬در اثر همین متمرکز کردن ذهن است که گاه می بینیم‬ ‫شرایط برای انجام کاری‪ ،‬به خودی خود فراهم می شود و ما به اصطالح‬ ‫می گوییم‪« :‬همه چیز دست به دست هم داد تا این اتفاق بیفتد‪».‬‬ ‫در این موقعیت‪ ،‬نوبت ان اســت که شرایط پیش امده را در هوا‬ ‫بقاپیم و وارد عمل شویم‪ .‬حاال دیگر وقت تامل نیست‪ .‬وقت عمل است‪.‬‬ ‫نباید اشتباه کنیم و تمرینات ذهنی را برابر با بی عملی و انفعال در‬ ‫نظر بگیریم‪ .‬تمرکز و تک جهتی کردن ذهن وقتی ارزشمند محسوب‬ ‫می شــود که ما را به سمت فعالیت و عمل گرایی ببرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬در‬ ‫ســال جدید نیرویی بیش از پیش و تمرکزی عمل گرایانه برای تان‬ ‫ارزومندیم تا روزهایی فوق العاده و سرشار از رضایت و سرخوشی را‬ ‫در ان تجربه نمایید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫غ‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ر راه با هار‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫در بهار سال ‪ ،۱۳۵۸‬اوایل پیروزی انقالب‪ ،‬شیخ صادق خلخالی‬ ‫حکم اعدام دکتر شیخ االســام زاده‪ ،‬وزیر بهداشت حکومت شاه‪،‬‬ ‫را صادر کرد‪ .‬دکتر شــجاع الدین شیخ االسالم زاده متولد تبریز و‬ ‫متخصص ارتوپدی از امریکا بود‪ .‬اولین حاکم شرع دادگاه انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬وزیر بهداری دولت امیرعباس هویدا را همچون رئیس او‬ ‫مفسد فی االرض شناخت و حکم به اعدام او داد؛ اما اندک زمانی‬ ‫بعدتر که او جای خود را به ایت اهلل محمد محمدی گیالنی داد‪،‬‬ ‫وی حکم را از اعدام به حبس ابد و مصادرۀ تمامی اموال تغییر داد‪.‬‬ ‫پایه گذاری پروتز اندامی‪ ،‬ملزم نمودن تمام بیمارســتان ها به‬ ‫دایر کردن بخش اورژانــس‪ ،‬برقرار کردن بیمۀ تامین اجتماعی‬ ‫با تعرفۀ ‪ ۹۰‬درصد تخفیف‪ ،‬واگــذاری امبوالنس های مجهز به‬ ‫واحدهای درمانی شــهرها و حتی دهستان ها از ابتکارات وی در‬ ‫زمان تصدی گری وزارت بهداشت است‪.‬‬ ‫وی بعدها تعریف می کند‪« :‬روزی در مطب نشســته بودم که‬ ‫دیدم مرد میان ســال و محترمی وارد شــد‪ .‬اما به جای اینکه از‬ ‫دردی بنالد به چهرۀ من نگریســت و گفــت‪« :‬اقای دکتر! مرا‬ ‫نمی شناســید؟» پاسخ دادم‪« :‬چشــمان من کم سو شده است‪،‬‬ ‫اما پرســو هم بود‪ ،‬چون شــمار بیماران زیاد است‪ ،‬نمی توانم به‬ ‫خاطر بسپارم‪».‬‬ ‫گفت‪« :‬بنویســید! زیاد بنویسید! ولو ســه روز طول بکشد‪».‬‬ ‫ناگهان به یاد اوردم او یکی از همان انقالبیونی اســت که مرا در‬ ‫زندان اوین در اختیار داشتند و پس از اینکه حکم اعدام من جدی‬ ‫شد‪ ،‬به صورت غیرمستقیم به من فهماند اگر دو سه روز بگذرد‬ ‫‪4‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ممکن است حاکم شرع جدیدی بیاید‪ .‬همین اتفاق هم افتاد و با‬ ‫امدن ایت اهلل گیالنی حکم تغییر کرد و من اعدام نشدم‪.‬‬ ‫دکتر شــیخ ان گاه از او می پرســد‪« :‬چرا ایــن کار را کردی‬ ‫و چرا دوســت نداشتی من اعدام شــوم‪ ،‬در حالی که ان روزها‬ ‫شــور انقالبی و اعدام خواهی همه جا را گرفته بــود و مرا دزد و‬ ‫خائن می دانستند؟»‬ ‫پاســخ داد‪« :‬من در یکی از روستاهای اذربایجان سرباز بودم‪.‬‬ ‫نامزدم به دیدار من می امد‪ .‬در راه‪ ،‬اتوبوس ان ها تصادف می کند‪.‬‬ ‫وقتی رسیدم‪ ،‬گفتند خوش بختانه امبوالنس مجهزی حاضر بود‬ ‫و او را برد و ان زن که اکنون همســر من و مادر فرزندانم است‪،‬‬ ‫نجات یافت‪ .‬وقتی پرســیدم در این جای دورافتاده امبوالنس از‬ ‫کجا امد؟ گفتند دکتر شیخ به تبریز‪ ،‬زادگاه خود امده بود و در راه‬ ‫بازگشت در اینجا توقف کرد و وقتی دید هیچ امکاناتی نداریم‪ ،‬با‬ ‫هزینۀ خود این امبوالنس را اهدا کرد‪ .‬شما همسر مرا نجات دادی‬ ‫و من احساس دِین می کردم‪ .‬اما نمی توانستم مانع اجرای حکم‬ ‫شوم‪ ،‬فقط می دانستم حاکم شرع دیگری می اید و خوشبختانه‬ ‫پیش بینی من درست بود و بی انکه هیچ صحبتی با ایشان شده‬ ‫باشد خودشــان در بررســی دوباره‪ ،‬حکم اعدام را به حبس ابد‬ ‫تغییر دادند‪».‬‬ ‫مدتی بعد‪ ،‬دکتر شیخ االسالم زاده پس از اینکه از اعدام نجات‬ ‫یافــت‪ ،‬تصمیم گرفت در زندگیش تغییر ایجاد کند و اگر بتواند‬ ‫بیش از پیش در خدمت هم نوعانش باشد‪ .‬روزی محمدی گیالنی‬ ‫و همســر و پسرش تصادف می کنند‪ ،‬پسر در دم جان می سپرد‪،‬‬ ‫کردن به نیکی یاد کرده اند و بر برخورداری از اجر ان تاکید نموده اند‪.‬‬ ‫برای قرار گرفتن در این مســیر ابتدا باید ذهنی مثبت داشته باشیم‬ ‫و این مهم را در خودمان تقویت کنیم و ســپس به سوی تغییر گام‬ ‫برداریم‪ .‬اندره موروا‪ ،)1967-1885( 1‬نویسندۀ مشهور فرانسوی‪ ،‬هم‬ ‫بــه تغییر زندگی با تغییر ذهنیت اعتقاد دارد و در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«بزرگ ترین کشــف نسل امروز این است که انسان می تواند با تغییر‬ ‫ذهنیت خود زندگی را تغییر دهد‪».‬‬ ‫خوب حال که دریافتیم رمز موفقیت در زندگی و رسیدن به امال‬ ‫و ارزوها‪ ،‬تغییر است ببینیم چگونه می توانیم در استانۀ سال نو‪ ،‬همراه‬ ‫با عوض شــدن فصل و فرا رسیدن بهار دل انگیز تغییر را از خودمان‬ ‫شروع کنیم‪ .‬برای این کار باید به ‪ 6‬اصل پایبند باشیم و پندهای ان‬ ‫را به کار ببندیم‪:‬‬ ‫اما گیالنی و همســرش توسط جراح معروف زندان اوین نجات پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬این بار محمدی گیالنی دستور عفو دکتر شیخ االسالم زاده‬ ‫را از امام می گیرد‪ .‬دکتر ازاد می شود و پس از ازادی تغییرات زیادی‬ ‫در زندگیش به وجود می اورد و منشا خدمات دیگری چون نمایندگی‬ ‫بیمارســتان های خصوصی‪ ،‬ترجمۀ تعرفۀ پزشــکی و ‪ ...‬می شود و‬ ‫درنهایت لقب پدر ارتوپدی ایران را می گیرد‪ .‬دکتر شیخ االسالم زاده در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۳‬در سن ‪ ۸۳‬سالگی دار فانی را وداع می گوید‪.‬‬ ‫این سرنوشت یکی از وزیران رژیم گذشته بود که پس از نجات از‬ ‫مرگ‪ ،‬تصمیم به تغییر می گیرد و باقی ماندۀ عمرش منشا خدمات‬ ‫فراوانی برای هم وطنانش می شود‪.‬‬ ‫فصل بهار در پیش است و یک سال دیگر از عمر کوتاه مان در حال‬ ‫گذر‪ .‬چه خوب اســت به عقب برگردیم و کاله خود را قاضی کنیم و‬ ‫ببینیم طی سال ها و به خصوص یک سال گذشته چه کارهای مثبت‬ ‫و احیاناً چه کارهای خطایی انجام داده ایم‪ .‬در یک سال گذشته گره‬ ‫از مشکل چند نفر باز کرده ایم؟ به چند نفر کمک کرده ایم و باالخره‬ ‫چند نفر را خوشحال کرده ایم؟‬ ‫خداوند چهار مرتبه با صراحت در قران کریم اشاره می کند‪« :‬ان اهلل‬ ‫یحب المحسنین‪« ».‬خداوند نیکوکاران را دوست دارد‪ ».‬در ایۀ ‪115‬‬ ‫ســورۀ هود هم به ضایع نکردن پاداش نیکوکاران اشاره و می فرماید‪:‬‬ ‫«ان اهلل الیضیع اجر المحسنین‪».‬‬ ‫اگر به تاریخ نگاه کنیم می بینیم کسانی که نیکوکار بوده اند نام شان‬ ‫جاودان مانده است و اگر در گفته ها و پیام های اندیشمندان و فالسفه‬ ‫و بزرگان علم و اخالق و معرفت دقیق شویم همه از نیکویی و کمک‬ ‫‪ -1‬خودشناسی‬ ‫اولین کاری که می کنیم باید خود را بشناسیم و به شناخت خود‬ ‫نائل اییم‪ .‬فراموش نکنیم زمانی که پا به این دنیا می گذاریم خود را‬ ‫بــا جهانی بس بزرگ و حیرت اور روبه رو می بینیم‪ .‬عالمی که نه تنها‬ ‫فقط از جهت مادی ســر و ته ان پیدا نیست‪ ،‬بلکه ناشناخته هایش‬ ‫بی شمار است و رازهای سربه مهر فراوانی دارد‪ .‬در برابر این همه راز و‬ ‫شگفتی‪ ،‬عمر ما کوتاه است و فرصت مان کم و توان مان ناچیز‪ .‬در این‬ ‫اقیانوس بیکران خود را تنها و رها شده می بینیم و همواره این سواالت‬ ‫ذهن مان را به خود مشغول می کند که من کیستم؟ از کجا امده ام؟ به‬ ‫کجا می روم؟ جایگاهم در این دنیا کجاست و در این فرصت نه چندان‬ ‫دراز حضور چه باید بکنم؟ چه چیز باعث شکوفایی و چه چیزهایی‬ ‫سبب فساد و بی ثمری عمرم می شود؟ برای اینکه پاسخ این سواالت‬ ‫را کشــف کنیم و برای اینکه به شناخت خود واقعی برسیم بایستی‬ ‫مسیر معنوی را طی کنیم و به یگانۀ هستی پناه ببریم تا ان بخش از‬ ‫روح هستی که در بدو تولد در وجودمان به ودیعه گذاشته شده و ما‬ ‫ان را غالباً فراموش می کنیم و از ان دور می شویم را بهتر بشناسیم؛‬ ‫چراکه دور شدن از ان سراغازی است برای مواجه شدن با نفس که‬ ‫این خود عاملی است برای رودررو شدن با مشکالت بی حد و حصر و از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬زمانی که روح هستی یا همان خود واقعی مان را بشناسیم‪،‬‬ ‫شروعی است برای شکوفا شدن زندگی سرشار از نشاط و شادمانی و‬ ‫فراموش نکنیم «ارامش سهم قلبی است که در تصرف خدا باشد‪».‬‬ ‫‪ -2‬تبعیت از قوانین هستی‬ ‫دومین مســئله ای که باید همیشه مد نظر داشته باشیم توجه به‬ ‫عالم هستی و قوانین حاکم بر ان است‪ .‬قوانین حاکم بر عالم قوانینی‬ ‫است که از کودکی کم و بیش ما را با ان ها اشنا ساخته اند‪ ،‬ولی بعدها‬ ‫و به مرور زمان‪ ،‬برای حفظ منافع و برتری جویی نسبت به این و ان‬ ‫بعضاً فراموش می شوند و مشــکل از همین جا شروع می شود‪ .‬برای‬ ‫اشنایی خوانندگان محترم برخی از قوانین دوسویۀ هستی یا بایدها و‬ ‫نبایدهایی را که در همۀ گفته ها و نکته ها و پیام های اهل علم و اخالق‬ ‫و معرفت عنوان شده است برمی شماریم‪« .‬تعصب و دروغ و غیبت و‬ ‫خیانت و حســادت و کینه و عداوت و شــهوت و ترس و عادات بد و‬ ‫عصبانیت و نفرت و حرص و طمع در مقابل عشق و محبت و دوست‬ ‫داشــتن و بخشش و خدمت و قناعت و اعتقاد و خلوص و حضور در‬ ‫لحظۀ حال و افزایش اگاهی‪».‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ -3‬جدا شدن از گذشته و نرفتن به اینده‬ ‫برای ایجاد تغییر و کسب موفقیت در مدت زمانی که از عمرمان‬ ‫باقی مانده باید دائماً تالش کنیم حســرت گذشته را نخوریم و از‬ ‫اینده ای که از یک ثانیۀ بعد ان کسی خبر ندارد دوری جوییم‪ .‬در‬ ‫حسرت گذشته ماندن جز از دست دادن امروز سودی ندارد‪ .‬ما فقط‬ ‫یک بار ‪ 18‬ســاله خواهیم بود‪ .‬یک بار ‪ 30‬ساله‪ ،‬یک بار ‪ 40‬ساله و‬ ‫یک بار ‪ 70‬ساله‪.‬‬ ‫در هر سنی که هستیم‪ ،‬هر شغل و مقامی که داریم‪ ،‬پیرو هر دین‬ ‫و مذهبی که هســتیم‪ ،‬در حال تجربۀ روزهای بی نظیری هستیم‪.‬‬ ‫چرا که مثــل روزهای دیگر فقط یک بار خواهد بود‪ .‬هر روز از عمر‬ ‫ما زیباست و لذت های خودش را دارد و هر روز فرصتی است برای‬ ‫جبران خطاهای گذشته و داشــتن اینده ای روشن‪ .‬به شرط انکه‬ ‫زندگی کردن را بلد باشیم‪ .‬اسکار وایلد‪ )1900-1854( 2‬نویسنده و‬ ‫نمایشنامه نویس ایرلندی پا را فراتر می گذارد و گذشتۀ از دست رفته‬ ‫و ایندۀ نیامده را این گونه تفســیر می کند‪« :‬هر قدیسی گذشته ای‬ ‫دارد و هر گهنکاری اینده ای‪».‬‬ ‫‪ -4‬قدر خود را هر چه بیشتر باید بدانیم‬ ‫برای اینکه هر چه بهتر و عمیق تر از تغییر بهرۀ کافی ببریم باید‬ ‫قدر خود را هر چه بیشتر بدانیم‪ .‬یکی از بزرگ ترین اشتباهاتی که‬ ‫ممکن است مرتکب شویم این اســت که فکر می کنیم قرار دادن‬ ‫‪3‬‬ ‫خودمان به عنوان اولویت اول خودخواهانه و مغرورانه است‪ .‬الئوتسه‬ ‫(‪ 604-524‬ق م)‪ ،‬عارف بزرگ چین‪ ،‬اعتقاد دارد‪« :‬شــما می توانید‬ ‫سراســر جهان را برای پیدا کردن کســی که بیشتر از شما سزاوار‬ ‫عشق و محبت است جستجو کنید‪ ،‬ولی این شخص را در هیچ کجا‬ ‫پیدا نخواهید کرد‪ .‬شــما خودتان همانند هر کس در جهان سزاوار‬ ‫بیشترین عشق و محبت هستید‪».‬‬ ‫بیاییــم یک روز کــه از خواب بیدار می شــویم نگاهی به تقویم‬ ‫بیندازیم‪ ،‬نگاهی به ساعت و نگاهی به اینه‪ ،‬انجاست که قدر خود را‬ ‫بیشتر خواهیم دانست‪ .‬البته برای اینکه قدر خود را بهتر بدانیم باید‬ ‫به این ‪ 7‬نکته هم توجه داشته باشیم‪:‬‬ ‫خود را با دیگران مقایسه نکنیم‪.‬‬ ‫به کم قانع نباشیم‪.‬‬ ‫همواره به واسطۀ چیزهایی که داریم‪ ،‬قدردان باشیم‪.‬‬ ‫روابط سالم خود را تقویت نماییم‪.‬‬ ‫نه گفتن را بیاموزیم‪.‬‬ ‫مرزهای سالمی را برای خود انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫به ندای قلب خود گوش دهیم‪.‬‬ ‫وقتی قدر خودمان را بدانیم و خودمان را دوســت داشته باشیم‪،‬‬ ‫بیشــتر به فکر سالمتی مان هستیم‪ ،‬بیشــتر به فکر بهبود شرایط‬ ‫خانوادگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی هســتیم و در نهایت بیشتر طالب‬ ‫کسب موفقیت خواهیم بود‪.‬‬ ‫‪ -5‬تغییر دادن خود و نه تغییر دادن دیگران‬ ‫زمانی که به فکر تغییر دادن خودمان هستیم هیچ گاه نباید سعی‬ ‫در تغییر دادن دیگران داشــته باشیم؛ چراکه نوع نگاه ما به زندگی‬ ‫است که زندگی مان را می سازد و اگر در انتظار تغییر کردن دیگران‬ ‫بمانیم سراســر زندگی مان پر از رنج و بدبختی خواهد شد‪ .‬استفان‬ ‫‪6‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کاوی‪ ،)2012-1932( 4‬نویســنده و سخنران انگیزشی امریکایی‪،‬‬ ‫اعتقاد دارد‪« :‬اگر بخواهیم موقعیتی را تغییر دهیم‪ ،‬نخســت باید‬ ‫خودمان را تغییر دهیم و برای تغییــر دادن خودمان به طور موثر‪،‬‬ ‫نخســت باید ادراک و مشاهدات مان را عوض کنیم‪ ».‬بنابراین تا ما‬ ‫خودمان را تغییر ندهیم هیچ چیز تغییر نخواهد کرد؛ زیرا نقشۀ راه‬ ‫در ذهن ما ساخته می شود‪ .‬هیچ کس مانعی در مسیر سرنوشت ما‬ ‫به حساب نمی اید‪ .‬موانع همیشه در نو ِع اندیشیدن ماست‪ .‬زمانی که‬ ‫اندیشه مان را درست کنیم سرنوشت مان درست می شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬زندگی در لحظه‬ ‫برای تغییر دادن خود باید در لحظه باشــیم و در لحظه زندگی‬ ‫کنیم‪ .‬از گرما می نالیم‪ ،‬از ســرما فرار می کنیم‪ ،‬در جمع های شلوغ‬ ‫کالفه می شویم‪ .‬در خلوت از تنهایی بغض می کنیم‪ .‬تمام هفته منتظر‬ ‫رسیدن روز تعطیل هستیم و اخر هفته هم بی حوصلگی را تقصیر‬ ‫غروب جمعه می اندازیم‪ .‬همیشه در انتظار به پایان رسیدن روزهایی‬ ‫هستیم که بهترین روزهای زندگی مان را تشکیل می دهند‪ .‬مدرسه‪،‬‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬کار‪ ،‬ازدواج‪ ،‬حتی در سفر همواره به مقصد می اندیشیم‪.‬‬ ‫بدون لذت بردن از مسیر‪ .‬غافل از اینکه زندگی همان لحظاتی بود‬ ‫که می خواســتیم بگذرد‪ .‬بنابراین باید همواره سعی کنیم امروز را‬ ‫فرصت بشــماریم؛ چراکه دی رفته است و فردا هم موجود نیست‪.‬‬ ‫مطلبی که استاد سخن‪ ،‬ســعدی (‪ 690-606‬ق) هم به ان اعتقاد‬ ‫دارد و می گوید‪:‬‬ ‫سعدیا دی رفت و فردا همچنان موجود نیست‬ ‫در میان این و ان‪ ،‬فرصت شمار امروز را‬ ‫همراه با شروع فصل نو و در این اغاز سال جدید همسان با تغییر در‬ ‫طبیعت ما هم با الهام از سرنوشت دکتر شجاع الدین شیخ االسالم زاده‬ ‫که با تغییر مسیر از خوب به خوب ترین‪ ،‬سرنوشتش را تغییر داد و‬ ‫بــا توجه به اصولی همچون «قضاوت دیگران تاثیری بر زندگی من‬ ‫ندارد‪« ،».‬مردم وظیفه ندارند مرا درک کنند‪« ،».‬از کســی در برابر‬ ‫لطفی کــه به او می کنم توقعی ندارم‪ ،‬وگرنه این لطف را در حق او‬ ‫نمی کنم‪« ،».‬کســانی که رفتار ناجوانمردانه با من داشته اند توسط‬ ‫کائنات مجازات خواهند شــد؛ هرچند من هرگز متوجه نشوم‪ ».‬و‬ ‫«دنیا ســخاوتمندتر از ان است که موفقیت کسی‪ ،‬راه موفقیت مرا‬ ‫سد کند‪ ».‬درجات خود را متعالی سازیم و در عین حال به این پیام‬ ‫دکتر سوامی شیواناندا (‪ ،)1963-1878‬از اساتید بزرگ یوگای قرن‬ ‫بیستم‪ ،‬که الزمۀ تغییر را خوب بودن و کار خوب انجام دادن می داند‬ ‫و می گوید‪« :‬خوب باش و کار خوب انجام بده‪ ».‬جامۀ عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫برای تغییر در سال جدید و داشتن زندگی سرشار از سرور و شادابی‬ ‫و نشــاط درون‪ ،‬با اینکه زندگی همیشه به کام مان نیست‪ ،‬همواره‬ ‫بایستی از عمر باقی ماندۀ خود حداکثر بهره را ببریم و شاد زندگی‬ ‫کنیم؛ چرا که به قول خیام نیشابوری (‪ 427-510‬ه‪.‬ش) در اخر جز‬ ‫گردی و نسیمی و غباری و دمی چیزی باقی نمی ماند‪.‬‬ ‫ترکیب طبایع چو به کام تو دمی است‬ ‫رو شاد بزی اگرچه بر تو ستمی است‬ ‫با اهل خرد باش که اصل تن تو‬ ‫گردی و نسیمی و غباری و دمی است‬ ‫‪1-André Maurois‬‬ ‫‪2-Oscar Wilde‬‬ ‫‪3-Laozi‬‬ ‫‪4-Stephen Covey‬‬ ‫در پیچ و تاب مشــکالت و انواع و اقسام‬ ‫چالش ها‪ ،‬به یاری خداوند و لطف دوســتان‬ ‫و همراهان همیشــگی‪ ،‬مجلــۀ دانش یوگا‬ ‫این ســال را هم به پایان می بــرد‪ .‬اما انچه‬ ‫فراموش مان نمی شــود مهربانــی‪ ،‬دانش‪،‬‬ ‫همیاری و لطف تحریریه ای است که در ازای‬ ‫هیچ همــواره یاری گر مان بوده اند و هیچ گاه‬ ‫تنهای ماننگذاشته اند‪.‬‬ ‫کوچک تریــن کاری کــه توانســتیم در‬ ‫ازای این دوســتی دیرینه انجام دهیم‪ ،‬یک‬ ‫گردهمایــی صمیمانــۀ اخرســالی در روز‬ ‫پنج شــنبه ‪ 25‬بهمن در حیاط مجلۀ دانش‬ ‫یوگا بود‪ .‬به دلیل محدودیت زمانی که برای‬ ‫برگزاری این دورهمی داشتیم‪ ،‬متاسفانه از‬ ‫حضور برخی دوستان بی بهره ماندیم و همۀ‬ ‫عزیزان نتوانستند به ما ملحق شوند‪ .‬اما گرمای‬ ‫حضور همان جمع اندک که بعضی های شان‬ ‫از راه دوری امده بودند‪ ،‬چنان بود که سرمای‬ ‫عیدانه‬ ‫ان ظهر زمستان را در محوطۀ باز دانش یوگا‬ ‫برای مان بهاری کرده بود‪.‬‬ ‫اقــای موحدی‪ ،‬مدیرمســئول مجله‪ ،‬در‬ ‫ابتدای جلسه ضمن تشکر از حضور اعضای‬ ‫گروه‪ ،‬همکاری و همراهی ایشان را در تهیه‬ ‫و جمع اوری مطالب مجله قدر دانستند و از‬ ‫همۀ دوستان به خاطر وفاداری و تعهدشان به‬ ‫مجله سپاسگزاری کردند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 97‬دو عضو جدید به تحریریۀ‬ ‫دانش یوگا اضافه شد که در این گردهمایی‬ ‫ســایر اعضای گروه با ان دو نفر اشنا شدند‪.‬‬ ‫بعــد از این که تقریباً بیشــتر اعضای گروه‬ ‫جمع شدند‪ ،‬تصمیم بر این شد که هر کس‬ ‫پیشنهاد و راهکاری برای ادامۀ فعالیت مجله‬ ‫در این شرایط دشوار به نظرش می رسد ارائه‬ ‫دهد‪ .‬گزینه های مختلفی مطرح شد و اقای‬ ‫موحدی و ســایرین نظرشان را در مورد هر‬ ‫گزینه ابــراز کردند‪ .‬همه متحد القول اعتقاد‬ ‫داشتند هنوز هم نسخۀ کاغذی مجله یک‬ ‫چیز دیگر اســت و نســخه های کم هزینۀ‬ ‫دیجیتال نمی تواند به خوبی جای نشــریۀ‬ ‫مکتوب را بگیرد‪.‬‬ ‫مهربانــی و لبخنــد در میان مــان موج‬ ‫می زد و انرژی خوبــی در فضا پراکنده بود‪.‬‬ ‫دمنــوش مخصوص هندی نیز نوشــیدنی‬ ‫گرم و خوش عطری بود کــه برای پذیرایی‬ ‫تدارک دیده شده بود و کسی نمی توانست‬ ‫از ان بگــذرد‪ .‬چه چیزی از این بهتر که در‬ ‫ِ‬ ‫ضیافت لطف دوستان‪ ،‬باد بهاری و عطر گل‬ ‫محمدی زیر درخت نارنج بنشینیم و از مجلۀ‬ ‫دوست داشتنی مانبگوییم؟‬ ‫در انتهــا بعــد از انداختــن عکس های‬ ‫دسته جمعی و چندنفره‪ ،‬هدایای ناچیزی به‬ ‫دوستان تقدیم شد و همگی با ارزوی سالی‬ ‫خوش برای یکدیگــر و مجلۀ دانش یوگا از‬ ‫یکدیگر خداحافظی نمودند‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ازچهساختهشده ایم؟‬ ‫تحققرویاها‬ ‫برگرفته از کتاب اکسیر نوشتۀ دیپاک چوپرا‪ /‬ترجمۀ گیتی خوشدل‬ ‫خالصه نویسی‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫‪8‬‬ ‫معموالً وقتی به خودمان فکر می کنیم‬ ‫ابتدا نام مان را به یاد می اوریم‪ ،‬بعد شــاید‬ ‫به یاد خانواده مان بیفتیــم و اینکه فرزند‬ ‫چه کســانی هستیم و بعد عنوان شغلی یا‬ ‫مدارک تحصیلی مان یادمان بیاید‪ .‬پس از‬ ‫این ها ممکن است با صفاتی چون مهربانی‪،‬‬ ‫بزرگواری‪ ،‬خجالتی یا اجتماعی بودن و ‪ ...‬که‬ ‫دیگران یا خودمان برای خود متصور هستیم‬ ‫خودمان را شناسایی کنیم‪.‬‬ ‫حال فرض کنیم یک روز صبح از خواب‬ ‫برخیزیم و تصادفاً هیچ کدام از این افکار از‬ ‫ذهن مان عبور نکند‪ .‬اغلب لحظات اغازین‬ ‫پس از بیداری چنین است‪ .‬چند لحظه به‬ ‫چیزی فکر نمی کنیم‪ .‬این حالتی است که‬ ‫به ان بیداری می گوییم‪ .‬برای اینکه حالت‬ ‫ اکنون خود‬ ‫بیداری را بهتر تجربه کنیم هم‬ ‫ِ‬ ‫را که مشــغول خواندن این مقاله هستیم‪،‬‬ ‫مشــاهده کنیم‪ .‬در این حالت یک اگاهی‬ ‫خامــوش و در عیــن حال زنــده را حس‬ ‫می کنیم‪ .‬هر چه بتوانیم این حالت را بیشتر‬ ‫در خود حفظ کنیم‪ ،‬دارای ارامش و شعف‬ ‫بیشــتری می گردیم‪ .‬دنیــای خردمندان‬ ‫همواره این گونه اســت‪ .‬خردمندان خود را‬ ‫با عناوین و برچسب ها شناسایی نمی کنند‪،‬‬ ‫بلکــه تنها خو ِد واقعی شــان را مشــاهده‬ ‫می کنند‪ .‬خردمند خود را شهروند کائنات‬ ‫می داند و با نگاهی یکســان به تمام وقایع‬ ‫می نگرد‪ .‬البته داشــتن نام و نشان ضروری‬ ‫اســت؛ زیرا به ما امــکان می دهد وقتی ما‬ ‫را صدا می زنند بدانیــم با ما کار دارند و یا‬ ‫بدانیم کدام شناسنامه متعلق به ماست‪ .‬اما‬ ‫این تا زمانی ســودمند است که ما را دچار‬ ‫محدودیت هانکند‪.‬‬ ‫در ظاهر نام ها و برچسب هایی که به ما‬ ‫زده اند بــه ما ربط دارند‪ ،‬ولی ان ها فقط به‬ ‫جســم ما مربوط می شــوند و یا متعلق به‬ ‫زمــان خاصی بوده اند که گذشــته و تمام‬ ‫شده است‪ .‬شــاید در لحظاتی خشمگین‬ ‫شده باشــیم و بعد ان خشــم تمام شده‬ ‫باشــد‪ ،‬ولی کسانی که ما را در ان وضعیت‬ ‫دیده اند به ما برچسب فرد عصبانی می زنند؛‬ ‫در حالی کــه در درون هریک از ما دنیایی‬ ‫زنده‪ ،‬نامحدود و بی نهایت جاری است که‬ ‫در هر لحظه می تواند صورتی تازه به خود‬ ‫بگیرد‪ .‬به همین صورت‪ ،‬اگر در مورد سایر‬ ‫افراد پیش زمینۀ ذهنی نداشته باشیم‪ ،‬ان ها‬ ‫را مورد قضاوت قرار ندهیم و هر بار ان ها را‬ ‫طوری ببینیم که انگار برای اولین بار است‬ ‫مالقاتشــان می کنیم‪ ،‬در روابط خود دچار‬ ‫مشکل نمی گردیم؛ زیرا خاطره ای از ان ها‬ ‫نداریم که به ان رجوع کنیم‪.‬‬ ‫خردمنــد خود را به صورت رویدادی که‬ ‫در جهان مادی قــرار دارد نمی بیند‪ ،‬بلکه‬ ‫خود را به شکل قالبی می بیند که جهانی‬ ‫بی انتها در او جــای دارد‪ .‬باید بدانیم تمام‬ ‫انسان ها چنین اند‪ .‬همۀ ما جهانی بی پایان‬ ‫درون خود داریم‪.‬‬ ‫اگر لحظاتی نام خود و تمام عناوین مان‬ ‫را از یــاد ببریم و خــود را به همان صورت‬ ‫که هســتیم در زمان حال مشاهده کنیم‪،‬‬ ‫می توانیم در جهان خردمندان قدم بگذاریم‬ ‫و خو ِد واقعی مان را ببینیم‪ .‬حتی لحظاتی‬ ‫کوتــاه در روز را بــا این حالــت بیداری‬ ‫ســپری کردن می تواند بسیار لذت بخش‬ ‫باشد و باعث شــود اتصال خود را با جهان‬ ‫هستی دریابیم‪.‬‬ ‫همۀ ما قبول داریم که هیچ گاه نمی توانیم‬ ‫به طــور کامل در تجربه ها و احساســات‬ ‫یکدیگر شــریک شــویم‪ .‬عواطف‪ ،‬ارزوها‪،‬‬ ‫ی ما کام ً‬ ‫ال شــخصی‬ ‫رویاهــا و خاطره ها ‬ ‫هســتند‪ .‬در واقع‪ ،‬خاطره هــا و افکارمان‬ ‫شخصی ترین چیزهایی هستند که داریم‪ .‬اما‬ ‫خردمندان این گونه نیستند؛ زیرا در نگرش‬ ‫ان ها منیــت راه ندارد‪ .‬منظور از منیت ان‬ ‫مفهوم از «من» است که کام ً‬ ‫ال شخصی بوده‬ ‫و قابل تسهیم نیست‪ .‬اگر تو را به یاد اورم‬ ‫چــه دارم؟ ایا «تو» واقعی را دارم؟ نه! بلکه‬ ‫تنها تصاویر بی جانی‪ ،‬از تجربیات گذشــته ‬ ‫کــه تو را در ان ها دیده ام‪ ،‬را دارم‪ .‬تصویری‬ ‫که زمانی واقعی بوده اما االن تنها تصویری‬ ‫ن من است‪ .‬اما وقتی بتوانم‬ ‫بی جان در ذه ‬ ‫هرگاه تو را نمی بینم فراموشت کنم‪ ،‬دفعۀ‬ ‫بعدی که تو را می بینم بــا نگاهی تازه در‬ ‫تو می نگرم‪ .‬ان گاه می توانم «تو»ی زنده و‬ ‫واقعی را ببینم‪ ،‬ان طور که هستی‪.‬‬ ‫کنار نهــادن «منیت» بــه معنای کنار‬ ‫نهادن خاطره هاست‪ .‬هرگاه این امر صورت‬ ‫پذیرد‪ ،‬مردم دیگر تنها‪ ،‬مجزا و از هم بیگانه‬ ‫ذهن فردی‪ ،‬اگاهی ما را محدود‬ ‫نیســتند‪ِ .‬‬ ‫می کند‪ .‬تا وقتی یک شخص باشی همچون‬ ‫قطره ای در اقیانوســی‪ ،‬اما اگر بخشــی از‬ ‫اگاهی جهان باشی تمام اقیانوس هستی‪.‬‬ ‫انگاه می توانی خودت باشی و در عین حال‬ ‫همه باشی‪.‬‬ ‫همۀ ما به خاطره هایمان می چسبیم چون‬ ‫ما را توصیف می کنند‪ .‬اما برای پایان دادن‬ ‫یافتن وحدت با کائنات‬ ‫به جدایی از عالم و‬ ‫ِ‬ ‫باید غیرواقعــی بودن خاطره ها را بپذیریم‪.‬‬ ‫انچه توصیف می کنیم تنها دیدگاه شخصی‬ ‫ماســت که امکان دارد یک فرد دیگر ان را‬ ‫جور دیگری توصیف کند‪ .‬در واقع ما دیدگاه‬ ‫خودمان را توصیــف می کنیم نه واقعیت‬ ‫را‪ .‬چون دیدگاه ها کام ً‬ ‫ال شــخصی و نسبی‬ ‫هستند و نمی توانند واقعی باشند‪ .‬حقیقت‬ ‫فقط هســت‪ ،‬انچه که در واقع وجود دارد‪.‬‬ ‫ولی اکثــر ما در جهان خاطره ها و تعابیر و‬ ‫تفاسیر شخصی به سر می بریم‪ ،‬در نتیجه با‬ ‫پس خاطره ها‬ ‫واقعیت تماسی نداریم‪ .‬باید به ِ‬ ‫بنگریم تا واقعیت موجود در جهان هستی‬ ‫را دریابیم‪.‬‬ ‫اکثر انسان ها می پندارند باید بکوشند به‬ ‫رویاهایشان جامۀ عمل بپوشانند‪ ،‬حال انکه‬ ‫مانع‬ ‫بیشــتر کارهایی که می کنند در واقع ِ‬ ‫به واقعیت پیوســتن رویاهایشان می شود‪.‬‬ ‫هر قصدی کنیم‪ ،‬منجر به کاری می شود و‬ ‫در نهایت به نتیجه ای می انجامد‪ .‬خردمند‬ ‫کسی است که دقیقاً می داند چگونه قصدها‬ ‫را به حیطه درافکند و منتظر ان ها شود تا‬ ‫به واقعیت درایند‪ .‬مابقی انسان ها از ان اگاه‬ ‫نیستند‪ .‬ما همواره قصدها و ّنیات خود را به‬ ‫‪9‬‬ ‫حیطه می فرستیم‪ ،‬اما این کار را نااگاهانه‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬ارزوهای ما اغلب تصادفی‪،‬‬ ‫تکراری یا وسواس امیزند و همۀ این ها انرژی‬ ‫را به هدر می دهند‪.‬‬ ‫از دیدگاه خردمند هرچه تالش کمتری‬ ‫انجام پذیرد نیکوتر اســت‪ .‬خردمندان‪ ،‬در‬ ‫تعالیم خود‪ ،‬به شــاگردان نشان می دهند‬ ‫چطور افکار و طرز فکرشــان را منظم تر و‬ ‫اگاهانه تر کنند‪ .‬به این منظور‪ ،‬نخست باید‬ ‫عادت به ان شیوه های تفکر را که نمی گذارد‬ ‫کائنــات ارزوهایشــان را بــراورده کنــد‬ ‫ترک کنند‪.‬‬ ‫قصدها همان ارزوها هســتند و ارزوها‬ ‫به انچه نیاز دارید متصل اند‪ .‬بنابراین همۀ‬ ‫فعالیت ذهن کــه به واقعیــت درنیامده‪،‬‬ ‫نیازهای کهنه ای را که براورده نشــده اند‬ ‫در برمی گیــرد‪ .‬هــزاران بار در گذشــته‬ ‫اندیشیده اید «می خواهم»‪« ،‬ارزو دارم» یا‬ ‫«امیدوارم» اما یا اتفــاق خاصی رخ نداده‬ ‫است یا ان اتفاقی که ما منتظرش بودیم و‬ ‫خوشایندمان بوده پیش نیامده است‪.‬‬ ‫نخستین گام به سوی دگرگونی‪ ،‬شناخت‬ ‫اســت‪ .‬به این فکر کنید تــا به حال چند‬ ‫خواســته و ارزو یتان بدون اینکه تالشــی‬ ‫بکنید یا مجبور به کار خاصی باشــید‪ ،‬به‬ ‫وقوع پیوست ه است؟ مث ً‬ ‫ال درست لحظه ای‬ ‫که نیاز داشــته اید با شخصی حرف بزنید‪،‬‬ ‫ناگهان به شما تلفن کرده یا از حیطه های‬ ‫نامرئــی کمــک رســیده اســت و دعاها‬ ‫مستجاب شده اند‪ .‬همۀ این ها در ان حیطه‬ ‫پیش می اید‪.‬‬ ‫هنگامی کــه قصدی داریــد و ان را به‬ ‫اگاهی جهانی و کیهانی می فرستید‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫ســرگرم گفتگو با خودتان هستید‪ .‬شما‪،‬‬ ‫به عنوان فرســتندۀ پیــام‪ ،‬در واقع فردی‬ ‫هستید که از نظر زمان و مکان در اینجا به‬ ‫سر می برید‪ .‬اما گیرندۀ پیام نیز هستید که‬ ‫مبدل ضمیر برتر‪ ،‬در هویت محدود‬ ‫در جامۀ‬ ‫ِ‬ ‫به زمان و مکان خود زندگی می کنید‪ .‬حتی‬ ‫بیش از این می توان گفت شما رسانۀ پیام‬ ‫هم هستید‪.‬‬ ‫شــخص در واقع‪ ،‬برای اینکه به راستی‬ ‫خود را ببیند‪ ،‬الزم است خود را صاحب این‬ ‫سه جنبه ببیند‪ :‬فرستنده‪ ،‬گیرنده و رسانه‪.‬‬ ‫این موضوع را می توان به اشــکال گوناگون‬ ‫بیان کرد‪ .‬مث ً‬ ‫ال شــما ارزو و ارزو کننده و‬ ‫اهداکنندۀ ارزو هســتید‪ .‬شــما نظاره گر‬ ‫و نظــاره شــده و فرایند نظاره هســتید‪.‬‬ ‫‪10‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مجموعۀ این سه حالت را به عنوان وحدت‬ ‫می شناسید‪ .‬فرســتادن قصد به حیطه و‬ ‫دریافت پاسخ از ان چیزی نیست که الزم‬ ‫باشد برای رســیدن به ان بکوشید‪ ،‬بلکه‬ ‫در طبیعت وحدت یافته تان‪ ،‬تنها کاری که‬ ‫می کنید براوردن قصدهایتان اســت‪ .‬این‬ ‫شــغل تمام وقت شماست‪ .‬تنها یک فکر و‬ ‫ِ‬ ‫اندیشه نیست که انرا در ذهن بپرورانید و‬ ‫هیچ نتیجه ای عایدتان نشود‪.‬‬ ‫مشکل اینجاســت که ما اغلب نتایجی‬ ‫را که ظریف و نامحســوس هستند و قرار‬ ‫نیســت فورا ً ما را به هدف هایمان برسانند‪،‬‬ ‫یا با قضاوت های «منیت» دربارۀ انچه باید‬ ‫اتفاق بیفتد انطباق ندارند‪ ،‬نادیده می گیریم‪.‬‬ ‫اگر بیاموزیم چطور ذهن را ارام کنیم و ان‬ ‫را از کشمکش های دیرینه اش بپاالییم‪ ،‬انگاه‬ ‫واقعیت ســادۀ چگونگی کا ِر کائنات اشکار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گام بعدی این است که بیاموزید چطور‬ ‫قصدهایتــان را بــراورده ســازید‪ .‬گام ها‬ ‫کام ً‬ ‫ال طبیعی اند‪ ،‬اما باید اموخته شــوند‪.‬‬ ‫باید بیاموزید منیــت را‪ ،‬با همۀ توقع ها و‬ ‫انتظارهایش‪ ،‬کنار بگذارید‪ .‬به جای اینکه‬ ‫احساس کنید ناگزیرید حاصل قصدتان را‬ ‫کنترل کنید‪ ،‬مطمئن باشید که «حیطه»‬ ‫ی شــما به انجام خواهد رســاند‪.‬‬ ‫ان را برا ‬ ‫قصدتان را به حیطۀ بی زمان الیتناهی در‬ ‫افکنید‪ .‬هر چه اگاهی تان گسترده تر باشد‪،‬‬ ‫عالمتی که می فرستید روشن تر خواهد بود‬ ‫و در نتیجه دریافت ان نیز روشن تر است‪.‬‬ ‫شــما جهانید‪ ،‬وقتی خــود را متحول‬ ‫می سازید جهانی را که در ان به سر می برید‬ ‫نیز متحول خواهد شد‪ .‬چون به عنوان یک‬ ‫اصل بدیهی گمان می کنیم چیزهای سخت‬ ‫و جامد واقعی اند‪ ،‬پــس واقعیت را به مادۀ‬ ‫سختی که از ان ســاخته شده ایم نسبت‬ ‫می دهیم‪ .‬کمتر از یــک درصد از اتم هایی‬ ‫که ســال گذشــته در جســم تان بوده اند‬ ‫امسال هنوز در بدن تان وجود دارند‪ .‬وقتی‬ ‫ســختی جمود‪ ،‬جهانی‬ ‫مفهوم ضمنی ان‬ ‫ِ‬ ‫سرشــار از فضای خالی و دگرگونی مدام‬ ‫اســت و همه چیز مدام در حــال تغییر و‬ ‫تحول است‪ ،‬حتی در مفهوم مادی هم معنا‬ ‫ندارد که بگویید از موادی ســخت و جامد‬ ‫ساخته شده اید‪.‬‬ ‫وقتی بپذیرید خودتان جریان حیاتید و‬ ‫نه کمتر از ان‪ ،‬انگاه «جســتجوی کمال»‬ ‫جستجویی فراسوی نامحدود می شود‪ .‬انچه‬ ‫در درون تان کامل اســت جوهر‪ ،‬هستی و‬ ‫عشق اســت‪ .‬چهار عنصر اب‪ ،‬هوا‪ ،‬خاک و‬ ‫اتش به طرزی اسرارامیز ترکیب شدند تا به‬ ‫فراورده ای نهایی رسیدند که حیات خوانده‬ ‫می شــود‪ .‬نمی توان انکار کرد که از خاک‬ ‫و هوا و ابی ساخته شــده اید که ان نیز از‬ ‫صورتی پیشین نظیر خوراک شکل گرفته‬ ‫است‪ .‬اتشی که این مواد بی جان را به حیات‬ ‫تبدیل می کند نمی تــوان خاموش کرد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬اتشــی مرئی یا حتی متابولیک‬ ‫نیســت‪ .‬این اتش تحول اســت‪ ،‬خالص و‬ ‫ســاده‪ .‬بنابراین خودتان تحول و متحول‬ ‫کننده شده اید‪.‬‬ ‫لحظه ای بنشــینید و مجسم کنید که‬ ‫زندگی تــان مانند طوماری اســت که هر‬ ‫چقدر بیشــتر رویدادهای گذشــته تان را‬ ‫بررسی می کنید بازتر می شود‪ .‬شروع کنید‬ ‫به گشــودن این طومار تا صحنه ای اشــنا‬ ‫را ببینیــد‪ ،‬مانند روزی که شــغل تازه ای‬ ‫به دســت اوردید‪ .‬به روشنی ان صحنه را‬ ‫ببینید و انــگاه اندکی عقب تر بروید‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫موقعی که به دانشگاه می رفتید‪ .‬انگاه طومار‬ ‫را بیشتر باز کنید تا به دبیرستان‪ ،‬دبستان و‬ ‫کودکستان برسید‪ .‬بکوشید هرچه روشن تر‬ ‫صحنه ها را ببینید‪ .‬کافی است وجودتان را‬ ‫در ان روزها احساس کنید‪ .‬اکنون به روزی‬ ‫بازگردید که به دنیا امدید‪ .‬این صحنه کام ً‬ ‫ال‬ ‫تخیلــی خواهد بود‪ .‬همچنان کــه از این‬ ‫استانه فرامی روید‪ ،‬توجه کنید که هویت تان‬ ‫ناپدید نمی شــود‪ .‬حتی زمانی که تصویر‬ ‫یا جســمی ندارید که به ان بنگرید‪ ،‬انچه‬ ‫به راستی هستید به جا می ماند‪.‬‬ ‫ان اگاهی نظاره گر حتی در تمام مواقعی‬ ‫که صحنه های زندگی تان عوض می شوند‪،‬‬ ‫یکسان می ماند‪ .‬این هویت شما به صورت‬ ‫اگاهی است‪ .‬اکنون بکوشید مجسم کنید‬ ‫که این اگاهی ناپدید می شــود‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬زمانی را مجســم کنیــد که هنوز‬ ‫وجود نداشتید‪ .‬به همین ترتیب‪ ،‬می توانید‬ ‫به ســوی اینده پیــش برویــد‪ .‬وقتی به‬ ‫انتهای خاطره‪ ،‬احســاس‪ ،‬هیجان‪ ،‬تخیل‬ ‫و ارمان ها می رســید‪ ،‬انچه باقی می ماند‬ ‫خودتان به صورت خالص هستید؛ حیاتی‬ ‫که همواره در افرینش جریــان دارد‪ .‬این‬ ‫جریان بــه صورت تحول مــدام و کمیت‬ ‫هســتی به وقوع می پیوندد که فراســوی‬ ‫هرگونه کالم می گسترد‪.‬‬ ‫رومی یوگاچیست؟‬ ‫برگرفته از کتاب هدایت گر ندای درون با رومی یوگا‬ ‫اثر‪:‬سمیه کارخانه‬ ‫رومی یوگا‪ ،‬که به نام هــای یوگای موالنا یا‬ ‫یوگای ایرانی نیز شــناخته می شود‪ ،‬بر اساس‬ ‫نگرش شــاعر و عارف ایرانی (موالنا) شــکل‬ ‫گرفته است و با تکیه بر حاالت احساسی‪ ،‬که‬ ‫باالترین درجۀ ان عشــق است‪ ،‬معنا و مفهوم‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫رومی یوگا باعــث ایجاد تناســب و تعادل‬ ‫در عضــات احساســی می شــود و لذا کلیۀ‬ ‫بیماری های مسری احساسی و روحی و حتی‬ ‫جســمی از طریق رومی یوگا مورد پیشگیری‬ ‫و درمان قرار می گیرنــد‪ .‬نظر به تحقیق های‬ ‫علمی دانشمندان‪ ،‬بیماری های جسمی مانند‬ ‫ســوء هاضمه‪ ،‬بیماری هــای گوارشــی و درد‬ ‫مفاصل به دلیل وجود عدم تعادل احساسی و‬ ‫بیماری های روحی بروز پیدا می کنند‪.‬‬ ‫در رومی یوگا با بهره مندی از بهترین اثر موالنا‬ ‫جالل الدین رومی‪ ،‬شاعر ایرانی‪ ،‬مکانیسم های‬ ‫فیزیولوژیــک قلب و مغز را‪ ،‬کــه بر پردازش‬ ‫اطالعات‪ ،‬ادراک و ســامت تاثیرگذار است‪،‬‬ ‫بررسیمی نماییم‪.‬‬ ‫حرکت هــا در رومی یوگا به گونه ای طراحی‬ ‫شده اســت که انســان در شــرایط کنترل‬ ‫هیجانات‪ ،‬احساسات‪ ،‬افکار و حالت جسمانی و‬ ‫قو خو یا احساسی‬ ‫روحی مناسبی قرار گیرد‪ .‬خل ‬ ‫که در ذهن انســان ایجاد می شود‪ ،‬به واسطۀ‬ ‫بدن انســان خارج می شــود‪ .‬بنابراین‪ ،‬حالت‬ ‫احساسی ادمی انعکاسی از ذهن انسان بر بدن‬ ‫خویش است‪.‬‬ ‫بدن انسان اساساً یک واحد کربن است که‬ ‫ترکیبات مختلف امینو اســید ان را تشکیل‬ ‫می دهند‪ ،‬اما ســیگنال های ان از مغز گرفته‬ ‫می شــود‪ .‬مغز در واقع کارخانه ای اســت که‬ ‫توسط احساســات انســان هدایت می گردد‪.‬‬ ‫تمام زندگی‪ ،‬چیزی جز احساســات نیســت‪.‬‬ ‫بدن و مغز به طور مســتقیم با سطح امادگی‬ ‫جســمانی و روحی تحت تاثیر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬کیفیت زندگی و شادی به طور‬ ‫مستقیم با کیفیت احساساتی که به طور مداوم‬ ‫با مغز انسان تنظیم شده است‪ ،‬تعیین می گردد‪.‬‬ ‫اکثر ما در مواجهه با دشواری ها و مشکالت‪،‬‬ ‫بهترین کاری که برای مقابله می شناسیم این‬ ‫اســت که ان هــا را در درون خود نگه داریم و‬ ‫همچنــان به نگه داشــتن ان ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫بنابراین غالباً دچار دردهای احساسی می شویم‬ ‫که نمی دانیم چگونه درمان شان کنیم یا از ان ها‬ ‫رها شویم‪.‬‬ ‫نتیجۀ این تجربیات دردناک این اســت که‬ ‫بیماری های انتقال پذیر احساســی ما در قلب‬ ‫ذخیره می شوند و توانایی ما برای ارائه و دریافت‬ ‫عشــق را محدود می کنند‪ .‬چــرا که دردهای‬ ‫احساسی‪ ،‬هوش قلب را غیرفعال می کنند‪.‬‬ ‫رومی یوگا کاری می کند که دانســته های‬ ‫قلب تان فعال شــده و شــادی به زندگی تان‬ ‫بازگردد‪ .‬این نوع یوگا شما را از بار درد‪ ،‬خشم‪،‬‬ ‫گناه و دیگر احساســات دشــوار‪ ،‬رها خواهد‬ ‫ساخت‪ ،‬ازادانه از شما پشتیبانی کرده و روح تان‬ ‫را پرورش خواهد داد‪.‬‬ ‫رومی یوگا با فعال کــردن هوش قلب‪ ،‬این‬ ‫امکان را برای تان فراهم می کند که ظرف مدت‬ ‫کوتاهی به ســطح عمیقی از انتشار احساسی‬ ‫برسید و همین طور فرکانس های قلبی را نیز از‬ ‫کائنات دریافت کنید‪ .‬فعال سازی هوش قلب به‬ ‫شما در پیدا کردن ازادی های احساسی کمک‬ ‫به سزایی می کند‪.‬‬ ‫تناســب روحی با تمرین رومی یوگا‪ ،‬مانند‬ ‫سفری است که باید پایانی داشته باشد‪ .‬اما قبل‬ ‫از انکه این پایان رخ دهد‪ ،‬شما درمی یابید که‬ ‫درون تان چیز جدیدی متولد شده است‪ .‬این‬ ‫بخشــی از تنفس شما خواهد شد‪ .‬به خطوط‬ ‫چهره تان شکل می دهد و به شیوۀ برخوردتان‬ ‫با حالت های احساســی فــرم می دهد‪ .‬دقیقاً‬ ‫نمی دانید این چیز جدید چیست‪ .‬اما می دانید‬ ‫که با انچه درون تان شــکل گرفته‪ ،‬شما دیگر‬ ‫ان ادم ســابق نیستید‪ .‬ممکن است شما هم‬ ‫در براوردن نیازهای تان در این سفر احساسی‬ ‫دچار تنش شــده باشــید و برای گریز از این‬ ‫جهان حریص و دیوانه و گرایش های وحشــی‬ ‫به مشــکالتی برخورده باشــید‪ .‬رومی یوگا با‬ ‫توانمندسازی شما در برقراری ارتباط با زندگی‬ ‫و افرادی که دوســت دارید‪ ،‬باعث می شــود‬ ‫احساسات تان با ازادی و قدرت جدیدی روشن‬ ‫گردد‪ .‬موقعیت های احساسی را که تجربه کرده‬ ‫یا با ان اشنا می شوید‪ ،‬هرگز فراموش نخواهید‬ ‫کرد و همیشه با شما ماندگار هستند‪ .‬رومی یوگا‬ ‫یک رویداد ناگهانی و یک بارگی نیســت‪ ،‬بلکه‬ ‫نوعی نزدیک شدن لحظه به لحظه به زندگی و‬ ‫زنده بودن است‪.‬‬ ‫اولین وظیفۀ من در به اشــتراک گذاشتن‬ ‫یوگای رومی با شما این است که هر مرد‪ ،‬زن‬ ‫و حتی کودکی را امیــدوار کنم که با اتحاد و‬ ‫یگانگی با عشق‪ ،‬می توان بر تاریکی و ناامیدی‬ ‫غلبه کرد‪ .‬هر کسی می تواند و باید این کار را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫خالصه اینکه‪ ،‬تمریــن رومی یوگا می تواند‬ ‫یک راهنمای کامل برای جستجوگران حقیقت‬ ‫باشــد‪ .‬چراکه موالنا با ترکیبی از دیدگاه های‬ ‫قابــل تصــور و تجربــۀ زیبایی هــای الهی‪،‬‬ ‫اموزه هایی شــفاف و فروتنانه ای به ما می دهد‬ ‫و به ما نشــان می دهد چطور این دیدگاه ها و‬ ‫تجربیات احساسی زیبا را در خود حفظ کرده‪،‬‬ ‫به ان هــا عمق بدهیم و در زندگی روزم ره مان‬ ‫اعمال کنیم‪.‬‬ ‫قدرت کلمات از طریق شــعر‪ ،‬موســیقی و‬ ‫حرکت های یوگای رومی این اجازه را به شاگرد‬ ‫می دهد که به جای بدن‪ ،‬ذهنش را ورزش دهد؛‬ ‫چرا که بدن همیشــه از ذهن پیروی می کند‪.‬‬ ‫کارکرد رومی یوگا برای روح شما شبیه کاری‬ ‫است که نیروی جاذبه برای بدن انجام می دهد‪.‬‬ ‫هر دو با نیروی کشش خود‪ ،‬انسان را به جایگاه‬ ‫اصلی اش به روی زمین هدایت می کنند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اساناهای مناسب‬ ‫برای فصل بهار‬ ‫برگردان‪ :‬ژیال حاتمی‬ ‫هــر فصل انرژی خاص خود را دارد‪ .‬بهار‬ ‫نیــز دارای انرژی و ویژگی های خاص خود‬ ‫است‪ .‬بعد از گذراندن سرمای زمستان که‬ ‫بیشتر در خود فرو رفته بودیم‪ ،‬لباس های‬ ‫گرم می پوشــیدیم و به طورکلی خود را در‬ ‫حالت بســته ای نگه می داشــتیم‪ ،‬حال با‬ ‫رسیدن فصل بهار و شکوفا شدن طبیعت‪،‬‬ ‫موقع ان است که جسم‪ ،‬روح و ذهن خود‬ ‫را شــکوفا و باز نماییم‪ .‬اگر یوگی هستید‪،‬‬ ‫اســاناهایی که انجام می دهیــد نیز باید‬ ‫متناسب با این فصل باشد‪.‬‬ ‫در زمستان معموالً کالری هایی اضافه بر‬ ‫نیاز در بدن جمع می شود و فرد سنگینی‬ ‫نامطلوبــی در خود احســاس می کند‪ .‬اما‬ ‫بهار فصل سبکی‪ ،‬تازگی و پاکسازی است‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که بیشتر اساناهایی‬ ‫در ایــن فصل توصیه می شــود که بدن را‬ ‫سم زدایی و قلب را شفاف و گشوده نماید‪.‬‬ ‫چرا که با سم زدایی و قلب گشایی انگار بذری‬ ‫در بهار کاشــته ایم و قرار اســت در فصول‬ ‫اینده برداشت مناســبی از لحاظ سالمت‬ ‫جسم و ذهن داشته باشیم‪.‬‬ ‫اساناهای مناسب این فصل‬ ‫در این فصل باید بیشــتر حرکات پیچ و‬ ‫حرکاتی که قلب را باز می کند‪ ،‬انجام دهیم؛‬ ‫چراکــه این حرکات عالوه بــر به حرکت‬ ‫انداختن ســتون فقرات و باسن‪ ،‬گرفتگی‬ ‫عضالت کمــر را نیز برطرف می نمایند‪ .‬اما‬ ‫در کنار این ها‪ ،‬عملکــرد کلیه و پانکراس‬ ‫نیز بهبــود می یابد (ماننــد حرکت اردها‬ ‫ماتسیندراســانا‪ .)1‬بــا این حــرکات همۀ‬ ‫ارگان های داخلی ماساژ داده شده و تمرکز‬ ‫نیز باال می رود‪.‬‬ ‫این حرکات با بازگشایی قلب‪ ،‬احساسات‬ ‫منفی (مانند خشم) را ارام می کند و حتی‬ ‫با وجود یک مزاج اتشین‪ ،‬موجی از سالمتی‬ ‫و ارامش را در درون احساس می کنیم‪ .‬این‬ ‫نوع اساناها به خصوص مار کبری‪ ،‬برای کبد‬ ‫و کلیه نیز سودمند هستند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫حاال حــرف را کم می کنیــم و اجرای‬ ‫حرکات را شروع می کنیم!‬ ‫این اساناها را باید به عنوان بخشی از یک‬ ‫جلسۀ کامل قرار دهید‪ .‬اول برای گرم کردن‬ ‫بدن‪ ،‬با ســام بر خورشید شروع کنید و با‬ ‫ریلکسیشن اخر‪ ،‬به بدن اجازه دهید فواید‬ ‫این تمرین را در خود ثبت و نگهداری نماید‪.‬‬ ‫گشایش قلب‪ ،‬مبتدیان‬ ‫بوجانگاسانا‪( 2‬حرکت مار کبری)‬ ‫روی شــکم دراز بکشــید طوری که‬ ‫چانه تــان روی زمیــن و پاهای تــان کنار‬ ‫هم باشد‪.‬‬ ‫کف دســت ها را در دو ســمت سینه‬ ‫بگذارید و ارنج ها را به دنده ها تکیه دهید‪.‬‬ ‫با درگیر کردن عضالت شــکم و فشردن‬ ‫کفل ها به زمین‪ ،‬نفسی بکشید و سینه تان را‬ ‫به سمت اسمان بلند کنید‪ .‬لحظاتی توقف‬ ‫کنید؛ ســپس‪ ،‬ارنج ها را کنار دنده ها نگه‬ ‫دارید و شانه ها را پایین بیاورید و به سمت‬ ‫زمین برگردید و ریلکس کنید‪.‬‬ ‫اگر در قسمت لومبار کمرتان احساس‬ ‫ناراحتــی کردیــد‪ ،‬معلوم اســت زیاد باال‬ ‫رفته اید‪ .‬کمــی پایین بیایید و کاری کنید‬ ‫که ارنج های شــما در تماس با دنده ها قرار‬ ‫گیرند‪ .‬در صورتی که دچار مشکالتی جدی‬ ‫در کمرتان هستید‪ ،‬ساعدتان را مقابل تان‬ ‫روی زمین بگذارید‪.‬‬ ‫با بــازدم‪ ،‬خود را از حرکت رها و چند‬ ‫ثانیه ای در وضعیت کودک سپری کنید تا‬ ‫مزایای حرکت بر جان تان بنشیند و کمرتان‬ ‫ارام شود‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫گشایش قلب‪ ،‬متوسط‬ ‫اوردوا موکاشواسانا‪( 3‬سگ سرباال)‬ ‫شــروع دقیقاً شــبیه حرکت مار کبری‬ ‫اســت‪ ،‬با این تفاوت که دســت ها باید در‬ ‫سطح دنده های شناور باشد‪ .‬نفس بکشید و‬ ‫ی خود تکیه کنید‪ .‬در صورت‬ ‫روی دست ها ‬ ‫امکان کاری کنید که جز کف دســت ها و‬ ‫شما می توانید این حرکت را با یک پای‬ ‫نوک پاها‪ ،‬هیچ قســمتی از بدن با زمین‬ ‫ی خود را‬ ‫کشــیده نیز‪ ،‬در حالی که کف پا ‬ ‫تماس نداشته باشد‪.‬‬ ‫حیــن اجــرای این حــرکات‪ ،‬گردش گرفته اید‪ ،‬انجام دهید‪.‬‬ ‫انرژی را در طول ســتون فقرات احساس‬ ‫پیچ ها‪،‬متوسط‬ ‫کنید‪ .‬سپس با یک نفس عمیق از حرکت‬ ‫اردها ماتسیندراسانا (ماهی پرقدرت) با‬ ‫خارج شوید‪.‬‬ ‫پای کشیده‬ ‫در حالت نشسته‪ ،‬پای راست تان را دراز‬ ‫گشایش قلب‪ ،‬پیشرفته‬ ‫کنید‪ ،‬انگشتان پا را جمع کنید و کف پای‬ ‫اوشتراسانا‪( 4‬شتر)‬ ‫برای محافظت از مفاصل‪ ،‬دو مت زیرتان چپ را ان سوی زانوی راست تان قرار دهید‪.‬‬ ‫بیندازید‪ ،‬زانو بزنید و پاها را به اندازۀ عرض کاری کنید که هر دو کفل تان در یک راستا‬ ‫کفل ها از هم باز کنید‪ .‬دست ها را در قسمت باشد‪ .‬ســتون فقرات تان را بکشید و دست‬ ‫پایین کمر قرار داده و محکم فشار دهید‪ .‬راســت را پشــت تان روی زمین بگذارید؛‬ ‫قسمت پایین شکم تان را منقبض کنید و طوری که دســت تکیه گاه کمرتان شود‪ .‬با‬ ‫تیغۀ شانه ها را از پشت به یکدیگر نزدیک دســت چپ زانوی چپ را خم نگه دارید‪.‬‬ ‫نمایید و به صورت ریلکس به سمت زمین شانۀ راست را باز کنید و به عقب بکشید‪ ،‬در‬ ‫بگیرید‪ .‬باالتنه را از قسمت انتهای ستون عین حال ان را ریلکس نگه دارید و به ان‬ ‫فقرات بکشید و بگذارید سینه تان باز شود‪ .‬سمت نگاه کنید‪.‬‬ ‫به اندازۀ ‪ 5‬نفس عمیق در این وضعیت‬ ‫توجه کنید که لگــن خاصره تان باید در‬ ‫بمانید‪ ،‬سپس حین بازدم خود را ریلکس‬ ‫راستا و درست باالی زانوها باشد‪.‬‬ ‫اگر عضلۀ لومبارتان انعطاف کافی دارد‪ ،‬کنید و بــرای متعادل کــردن بدن ‪ ،‬چند‬ ‫دست ها را ازاد کنید و پاشنۀ پاها را بگیرید‪ .‬ثانیه ای به ســمت دیگر بدن تان متمایل‬ ‫کفل ها را به ســمت جلو بکشید تا ران ها شــوید و بعد در کل حرکت را در ســمت‬ ‫کام ً‬ ‫دیگر بدن تان تکرار کنید‪.‬‬ ‫ال حالت عمودی به خود بگیرند‪.‬‬ ‫برای خروج از وضعیت‪ ،‬دست ها را روی‬ ‫پیچ ها‪،‬پیشرفته‬ ‫قسمت پایین کمر بگذارید‪ ،‬نفس عمیقی‬ ‫اردها ماتسیندراسانا (ماهی پرقدرت) با‬ ‫بکشید و به ارامی به عقب برگردید؛ طوری‬ ‫که اخرین چیزی کــه به حالت عمودی پای خم‬ ‫تنها تفاوتی که این حرکت با وضعیت‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬مهره های گردن تان باشــد‪.‬‬ ‫سپس برای ریلکس شــدن‪ ،‬در وضعیت قبلی دارد پای مقابل تان است که باید کف‬ ‫ران مخالف تان قرار دهید‪.‬‬ ‫ان را‬ ‫کودک قرار گیرید‪.‬‬ ‫بیرون ِ‬ ‫ِ‬ ‫در ایــن وضعیت تنوع های مختلفی را‬ ‫می توان انجام داد‪ :‬مث ً‬ ‫ال می توانید قوزک پای‬ ‫پیچ ها‪،‬مبتدی ها‬ ‫باالیی یا زانــوی پای پایینی تان را بگیرید‪.‬‬ ‫سارواهیتاسانا‪ 5‬با پای کشیده‬ ‫احتیــاط‪ :‬در صورت بــارداری و بیرون این ها تنوع های دشواری هستند‪ .‬شما سعی‬ ‫زدگی دیســک ها‪ ،‬از انجــام حرکات پیچ کنید به ندای بدن تان گوش دهید و هیچ گاه‬ ‫بدن تان را مجبور به چیزی نکنید‪.‬‬ ‫خودداری کنید‪.‬‬ ‫به اندازۀ ‪ 5‬نفس عمیق در این وضعیت‬ ‫به پشــت روی زمین دراز بکشید و‬ ‫پاها را خم کنید‪ .‬دســت ها را روی زمین بمانید‪ ،‬سپس حین بازدم خود را ریلکس‬ ‫باز کنید؛ طوری که کف دست ها به سمت کنید و بــرای متعادل کــردن بدن ‪ ،‬چند‬ ‫باال باشد‪ .‬زانوها را به خودتان نزدیک کنید ثانیه ای به ســمت دیگر بدن تان متمایل‬ ‫و وقتی به انتهای توان تان رسیدید‪ ،‬زانوها شــوید و بعد در کل حرکت را در ســمت‬ ‫را به ســمت چپ بدن تان پایین ببرید و دیگر بدن تان تکرار کنید‪.‬‬ ‫تمرین خوبی داشته باشید و از بهار لذت‬ ‫نگاه تان را به سمت مخالف بدوزید‪ .‬به اندازۀ‬ ‫‪ 5‬نفس عمیق در این حالت بمانید‪ .‬سپس کافی را ببرید‪.‬‬ ‫‪1-Ardha Matsyendrasana‬‬ ‫‪2-Bhujangasana‬‬ ‫همزمان بــا دم‪ ،‬زانوها را به مرکز بدن تان‬ ‫‪3-Urdhva Mukha Svanasana‬‬ ‫‪4-Ustranasana‬‬ ‫بیاورید و در اخر با بازدم‪ ،‬به ســمت دیگر‬ ‫‪5-Sarva Hitasana‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫بدن تان ببرید‪.‬‬ ‫‪www.tribu.natureetdecouvertes.com/yoga-printemps‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بیشــتر ما در زندگی روزمــرۀ خود به‬ ‫کارهای روزمره‪ ،‬تکراری و بدون اگاهی و یا‬ ‫به عبارت دیگر به زنده مانی مشغول هستیم‪.‬‬ ‫چه بخوریم؟ چه بپوشیم؟ کجا برویم؟ اما‬ ‫برخی از مــا عالوه بر زنده مانی به زندگانی‬ ‫هم مشغولیم و به داشتن هدف و مقصد در‬ ‫زندگی می اندیشیم و ان را تجربه می نماییم‪.‬‬ ‫درصد کمی از ما بــه لحظات زندگی و به‬ ‫غایت زندگی‪ ،‬که چیزی جز رشد و اگاهی‬ ‫نیست‪ ،‬اگاهی داریم‪.‬‬ ‫اگاهــی در واقع همان تجربۀ زمان حال‬ ‫است‪ .‬پذیرش هر انچه هست‪ ،‬غم‪ ،‬شادی‪،‬‬ ‫بدون فکر‬ ‫رنــج‪ ،‬لذت‪ .‬اگاهی همان حضور ِ‬ ‫و بی قضاوت است که باعث می شود نسبت‬ ‫به درد‪ ،‬رنج و لذت گشوده باشیم و از گذرا‬ ‫بودن ان ها اگاهی داشــته باشیم‪ .‬اگاهی‪،‬‬ ‫پذیرش این مســئله است که چیز کامل و‬ ‫تمام در این دنیا وجود ندارد‪ ،‬تنها اوست که‬ ‫کامل است‪ .‬تنها اوست که تمام است‪ .‬با این‬ ‫تفکر‪ ،‬با خود و دیگران مهربان می شویم و از‬ ‫اشتباهات و کاستی های خود و دیگران عبور‬ ‫می کنیم تا این گونه مسیر رشد را طی کنیم‬ ‫و ارامش را تجربه نماییم‪.‬‬ ‫اگاهی‪ ،‬تجربۀ حالت خاصی از ذهن است‬ ‫(مانند ارامــش) و انچه در لحظۀ حال رخ‬ ‫می دهد‪ .‬این حالت جایگزین خوبی اســت‬ ‫برای بی توجهی‪ ،‬تا بــه جای انکه خودکار‬ ‫عمل کنیم‪ ،‬متوجه ان چه انجام می دهیم‬ ‫و رخ می دهد باشــیم و به جای ارزو برای‬ ‫ســپری شــدن ان‪ ،‬تمنای لحظۀ حال را‬ ‫تجربه کنیم‪.‬‬ ‫هریک از ما در زندگی روزمرۀ خود اتفاقات‬ ‫و رویداد های مختلفی را تجربه می کنیم که‬ ‫هر کدام در ذهن ما فکری ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫فکرها‪ ،‬احساسات ما را تغییر می دهند و ما‬ ‫بر اساس احساسات مان‪ ،‬انتخاب می کنیم‪،‬‬ ‫تصمیم می گیریم و اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫سطوح اگاهی‬ ‫اقدامات و تصمیمات ما با سطح اگاهی ما‬ ‫بسیار در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫ســطوح اگاهی به ما نشان می دهند که‬ ‫ما نه تنها در هر لحظه انتخاب می کنیم چه‬ ‫واکنشــی به رویدادهای اطراف مان داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬بلکه در واقع ‪ 7‬انتخاب داریم که‬ ‫افکارمان‪ ،‬احساسات مان و رفتاری را که از‬ ‫خود بروز می دهیم تحت تاًثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سطح ‪ 1‬اگاهی‬ ‫فرد احساس می کند قربانی شرایط است‪.‬‬ ‫منظور از قربانی اینجا این است که فرد فکر‬ ‫می کند کنترلی بــر جریان زندگی ندارد و‬ ‫اتفاقات بر او نازل می شود‪ .‬احساس ترس‪،‬‬ ‫نگرانی‪ ،‬شک‪ ،‬تردید‪ ،‬ناامیدی و درماندگی را‬ ‫تجربه می نماید و حس می کند بار سنگینی‬ ‫بر دوش اوســت‪ .‬رفتاری که فــرد در این‬ ‫سطح اگاهی از خود بروز می دهد در واقع‬ ‫اقدام نکــردن و به تعویق انداختن کارها و‬ ‫تنبلی است‪ .‬یادمان باشد همۀ انسان ها این‬ ‫سطح اگاهی را تجربه می کنند و منحصر به‬ ‫فرد یا افراد خاصی نیست‪.‬‬ ‫سطح ‪ 2‬اگاهی‬ ‫در این ســطح‪ ،‬دیدگاه فرد این است که‬ ‫من برنده ام و فرد مقابلم بازنده‪ .‬حق با من‬ ‫است‪ .‬من راست می گویم و بقیه یا اشتباه‬ ‫می کنند یا متوجه نیســتند‪ .‬احساس فرد‪،‬‬ ‫احســاس عصبانیت و ناراحتی از شرایط‪،‬‬ ‫رفتارهای دیگــران‪ ،‬رویدادهای بیرونی و ‪...‬‬ ‫اســت و نهایتاً رفتاری که از او سر می زند‬ ‫ســرزنش کردن و مقصر دانستن این و ان‬ ‫و حتی در مواردی داد و بیداد کردن است‪.‬‬ ‫در این ســطح‪ ،‬فرد به ضــرب زور و دعوا‪،‬‬ ‫تا حدی کارهایــش را جلو می برد و اندک‬ ‫نتایجی به دســت می اورد‪ ،‬اما اســترس و‬ ‫فشار احساسات منفی‪ ،‬خود فرد را از پا در‬ ‫می اورد و اطرافیانش را از او می گیرد‪.‬‬ ‫سطح ‪ 3‬اگاهی‬ ‫در سطح ‪ ،3‬نتایج مثبت و سازنده کم کم‬ ‫نمود پیدا می کنند‪ .‬دیدگاه فرد در این سطح‬ ‫این است که‪« :‬من باید برنده شوم‪ ،‬اگر فرد‬ ‫مقابلم هم برنده شد چه بهتر‪ ».‬تمرکز فرد‬ ‫در ســطح ‪ 3‬اگاهی‪ ،‬روی اهداف خودش‬ ‫اســت و می خواهد به هــر قیمتی ان ها را‬ ‫عملــی کند‪ .‬او بر این عقیده اســت‪« :‬من‬ ‫مسئول زندگی خودم هستم و تمامی نتایج‬ ‫زندگی من وابسته به من است‪ ».‬احساسی‬ ‫را کــه این فکر ایجاد می کند بخشــایش‬ ‫دیگران است‪ .‬دست از متهم کردن و مقصر‬ ‫دانستن دیگران برمی دارد و سعی می کند‪ ،‬با‬ ‫توجیه رفتار دیگران و اتفاقات بیرونی‪ ،‬حال‬ ‫خودش را خوب نگه دارد‪ .‬رفتار او همکاری‬ ‫با دیگران و کنار امدن با شرایط است‪.‬‬ ‫سطح ‪ 4‬اگاهی‬ ‫دیدگاه فرد این است که‪« :‬فرد مقابل من‬ ‫باید برنده شود‪ ،‬تمام تمرکز من بر فرد دیگر‬ ‫سطوح‬ ‫در سالی که گذشت در چه س‬ ‫ح اگاهی‬ ‫سطح اگاهی ای قرار داشتید؟‬ ‫سوسنعبدالرضایی‬ ‫است تا او به انچه می خواهد برسد‪ ».‬همدردی‬ ‫می کند و سعی می کند با محبت و دلسوزی به‬ ‫او کمک کند تا به اهدافش برســد‪ .‬او دوستان‬ ‫زیادی دارد که برای کمک گرفتن به او مراجعه‬ ‫می کنند؛ هوش عاطفی باالیــی دارد و در کار‬ ‫تیمی موفق اســت‪ .‬چون خودمحور نیست و به‬ ‫بقیه خدمت رســانی می کند‪ .‬حتی گاهی انقدر‬ ‫در خدمت بقیه قرار می گیرد که اهداف شخصی‬ ‫خود را فراموش می کند‪.‬‬ ‫سطح ‪ 5‬اگاهی‬ ‫افراد در این ســطح‪ ،‬افــرادی باهوش‪ ،‬موفق‬ ‫و صاحبان کســب و کار توانایی هســتند که‬ ‫دیدگاه شان این است‪« :‬ما هر دو برنده می شویم‬ ‫وگرنه اص ً‬ ‫ال وارد بازی نخواهیم شــد‪ .‬برد‪-‬برد‪».‬‬ ‫افــراد در این ســطح برچســب نمی زنند‪ ،‬زود‬ ‫قضاوت نمی کنند و بسیار کنجکاو هستند‪ .‬در‬ ‫برخود با چالش ها سریعاً از خود می پرسند‪« :‬چه‬ ‫فرصتی اینجاست؟» و این روحیه باعث می شود‬ ‫این افراد ارامش خود را حفظ کنند‪ ،‬شــرایط و‬ ‫اطرافیان شان را همان گونه که هستند بپذیرند‬ ‫و راه حل هــای خالقانه ای برای مشکالت شــان‬ ‫پیدا کنند ‪.‬‬ ‫سطح ‪ 6‬و ‪ 7‬اگاهی‬ ‫این ها سطوحی معنوی هستند و فرد در این‬ ‫مرحلــه از خود فراتر می رود و خود را متصل به‬ ‫جریان کائنات و نبوغ بی نظیر هستی می بیند‪ .‬او‬ ‫همیشه خود را برنده می داند و معتقد است باخت‬ ‫اص ً‬ ‫ال وجود ندارد؛ چرا که هر تجربه ای در زندگی‬ ‫به نفع ما رقم می خورد‪ .‬کافیســت فرصت ها را‬ ‫شناســایی کنیم؛ چرا که تمام اتفاقات زندگی‬ ‫در این ســطح به حداقل می رسد‪ ،‬فرد خالقیت‬ ‫باالیی دارد و در کارهای تیمی فوق العاده عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫سطح ‪ 7‬اگاهی به سختی می تواند برای یک‬ ‫فرد پیش اید؛ چراکه افراد می توانند به این سطح‬ ‫بروند و برگردند‪ ،‬منحصر به فرد اســت؛ در این‬ ‫سطح هیچ قضاوتی دربارۀ خود و دیگران نداریم‪،‬‬ ‫برچسب نمی زنیم‪ ،‬راحت و بدون نگرانی هستیم‬ ‫و درگیر فعالیت در لحظه می شویم‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم که همۀ انســان ها ترکیبی از‬ ‫سطوح اگاهی هستند و تفاوت ان ها در مقدار و‬ ‫قوت و ضعف هر یک از سطوح اگاهی در زندگی‬ ‫روزمره اســت‪ .‬گاهی به سطح دیگری از اگاهی‬ ‫حرکت می کنیم و گاهی در یک ســطح اگاهی‬ ‫می مانیم ‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪ 3 2 1‬بدرخش‪ ،‬دکتر شهاب اناری‬ ‫‪15‬‬ ‫راهنمای سالمتی در زمستان‬ ‫*‬ ‫واسانت الد ‪ /‬برگردان‪ :‬مهدخت پریشان زاده‬ ‫در این مقاله دیدگاه هایی از علم ایورودا دربارۀ فصل زمستان وجود‬ ‫دارد که با انجام دادن ان ها می توانیم در این فصل متعادل بمانیم‪.‬‬ ‫ایورودا ‪ 10‬هزار ســال پیش در تمدنی که با تمدن کنونی تفاوت‬ ‫بسیار داشــت به وجود امد‪ .‬در فرهنگ ان زمان زندگی انسان ها با‬ ‫طبیعت بسیار درامیخته بود‪ .‬خردمندان ودایی درک کرده بودند که‬ ‫ریتم ها و نیروهای طبیعت (مانند گردش شب و روز و تغییر فصل ها)‬ ‫بر ما و چرخه های زندگی بشر اثر می گذارند‪.‬‬ ‫ان ها اعتقاد داشتند هماهنگ بودن با طبیعت به معنای هماهنگ‬ ‫بودن با ساختار درونی هر فرد یا پراکریتی نیز هست‪ .‬پراکریتی خود از‬ ‫سه انرژی ظریف واتا (انرژی حرکت)‪ ،‬پیتا (انرژی هضم و متابولیسم)‬ ‫و کافا (انرژی نرمی و ساختار) تشکیل شده است‪.‬‬ ‫بهترین راه برای هماهنگی با زمستان‬ ‫فصل ها نیز ماننــد پراکریتی دارای چرخه هــای واتا‪ ،‬پیتا و کافا‬ ‫هستند‪ .‬اگر می خواهیم در تمام طول سال سالمت باشیم‪ ،‬باید با این‬ ‫چرخه های طبیعی در هماهنگی باشیم و بر اساس تغییرات محیطی‬ ‫و غذایی که می خوریم‪ ،‬نوع و میزان تمرینات بدنی و گیاهان دارویی‬ ‫که استفاده می کنیم را تغییر دهیم‪ .‬شرایط اب و هوایی را نمی توانیم‬ ‫کنترل نماییم‪ ،‬اما می توانیم این عوامل را که گاه باعث ارتقاء سالمتی ‬ ‫و مقاومت در برابر بیماری ها می شود و گاه می تواند ما را از پا دراورد‪،‬‬ ‫کنترل نماییم‪ .‬در اینجا یک سری دیدگاه های ایورودا را که می توانیم‬ ‫با ان ها در فصل زمســتان بدن متعادلی داشــته باشــیم‪ ،‬به شما‬ ‫یاداور می شویم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در زمستان غالبا اسمان ابری و خاکستری است و هوا سرد‪ ،‬گرفته‬ ‫و سنگین است‪ .‬حتی زندگی در شهرها به کندی در جریان است‪ .‬این‬ ‫فصل دارای خاصیت کافایی است‪ .‬زمانی که کافا در تعادل باشد‪ ،‬باعث‬ ‫تولید نیرو‪ ،‬قدرت‪ ،‬توانمندی و ثبات ذهن و بدن می شود‪ .‬این انرژی‬ ‫‪16‬‬ ‫لطیف مسئول روغن کاری و نرم نگه داشتن مفاصل‪ ،‬حفظ رطوبت‬ ‫پوســت و همچنین حفظ ایمنی بدن است‪ .‬اما زمانی که کافا زیاد‬ ‫شود‪ ،‬می تواند منجر به تنبلی و کندی‪ ،‬بیماری های مخاطی و بلغمی‪،‬‬ ‫چاقی و افزایش وزن و همچنین احساسات منفی از قبیل وابستگی‬ ‫و دلبستگی‪ ،‬حسادت‪ ،‬حرص و از شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬رژیم غذایی مان در‬ ‫زمستان باید به گونه ای باشد که باعث کاهش و فرو نشاندن کافا شود‪.‬‬ ‫اما خشکی‪ ،‬سردی و هوای پرباد می تواند محرک واتا نیز باشد و منجر‬ ‫به بیماری های ارتریت‪ ،‬سوءهاضمه و مشکالت دیگر شود‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫برای ارام نگه داشتن واتا و کافا در ادامۀ این مقاله با ما همراه باشید‪.‬‬ ‫از یک برنامۀ صبحگاهی ایورودیک پیروی کنید‪:‬‬ ‫ایورودا پیشنهاد می کند در زمستان نسبت به سایر فصل ها کمی‬ ‫دیرتر از خواب بیدار شویم (حدود ساعت ‪ 7‬صبح)‪ .‬وقتی از رختخواب‬ ‫بیرون امدیم‪ ،‬زبان را تمیز کنیم که باکتری های مرده و الودگی ها و‬ ‫کف های روی زبان‪ ،‬که طی شب انباشته شده اند‪ ،‬پاک و باعث بهبود‬ ‫عملکرد اندام های گوارشی شوند‪ .‬سپس دندان ها را با خمیر دندانی‬ ‫که حاوی گیاهان گرمی مانند دارچین‪ ،‬میخک و هل ســیاه است‬ ‫شستشــو دهیم‪ .‬بعد یک لیوان اب گرم بنوشیم که حرکت روده ها‬ ‫را فعال سازد‪ .‬پس از ان هم‪ ،‬خودتان را به یک ماساژ سریع مهمان‬ ‫کنید‪ .‬کل بدن را با روغن کنجد گرم اغشته کنید‪ .‬این کار بدن را گرم‬ ‫می کند و برای همۀ افراد در فصل زمستان مفید است‪ .‬بگذارید ‪ 5‬تا‬ ‫‪ 10‬دقیقه روغن جذب بدن شود‪ ،‬سپس یک دوش اب گرم بگیرید‬ ‫و پوست تان را به خوبی کیسه بکشید‪.‬‬ ‫ایــن برنامۀ صبحگاهی را با یوگا‪ ،‬پرانایاما و مدیتیشــن به پایان‬ ‫برسانید‪ .‬به سراغ سالم بر خورشید و وضعیت های دیگری بروید که‬ ‫باعث باز شدن قفسۀ سینه‪ ،‬گلو و سینوس ها شده و انباشتگی های‬ ‫سیستم تنفسی را تخلیه می کنند‪ .‬حرکت هایی مانند ماهی‪ ،‬قایق‪،‬‬ ‫کمان‪ ،‬ملخ‪ ،‬شــیر و شــتر و در صورت داشتن مهارت الزم‪ ،‬حرکات همزمان فرد ممکن اســت از واتای اضافه که کاهش اگنی‪ ،‬احساس‬ ‫ایســتادن روی شانه یا ایســتادن روی ســر را انجام دهید‪ .‬در اخر سردی‪ ،‬کاهش اشتها و گوارش ضعیف به دنبال دارد نیز رنج ببرد‪ .‬برای‬ ‫یک ریلکسیشــن (شاواسانا) و چند دور کوتاه تمرین بهاستریکا (دم رفع این مشکالت نکته های زیر کمک کننده است‪.‬‬ ‫اهنگری) داشــته باشید‪ .‬این تمرین تنفسی ایجاد حرارت می کند و‬ ‫استفاده از زنجبیل‬ ‫باعث دفع بلغم و خلط از سیستم تنفسی می شود‪.‬‬ ‫زنجبیل بهترین درمان سرماخوردگی است‪ .‬چای زنجبیل بنوشید‪.‬‬ ‫بعد از مدیتیشن باید یک صبحانۀ مغذی میل نمایید‪ .‬اگر صبح ها به‬ ‫سیستم گوارش غذا نرسانید‪ ،‬اندام های بدن خشک شده و واتا تحریک در وان حمام تان زنجبیل و جوش شــیرین (یک سوم لیوان جوش‬ ‫می شود‪ .‬صبح ها می توانید یک کاسه حاوی جودوسر‪ ،‬جو‪ ،‬ارد ذرت و شیرین و یک ســوم لیوان پودر زنجبیل) بریزید و یا بخور زنجبیل‬ ‫گندم‪ ،‬نشاسته یا برنج باسماتی که با دارچین مزه دار شده است نوش بدهید‪ .‬یک قاشــق غذاخوری پودر زنجبیــل را در مقدار کمی اب‬ ‫ جان کنید‪ .‬یک ساعت بعد از صرف صبحانه‪ ،‬نصف قاشق چای خوری بجوشانید‪ .‬اجاق را خاموش کنید‪ ،‬حوله ای روی سر بیندازید و بخار‬ ‫زنجبیل تازه و یا پودر زنجبیل را با نصف قاشق چای خوری دارچین و ان را حــدود ‪ 5‬دقیقه از حفره های بینی بــه داخل بدهید‪ .‬این کار‬ ‫کمی میخک در یک لیوان اب گرم ‪ 5‬دقیقه بجوشانید و بعد بنوشید‪ .‬شما خلط های تان را کاهش می دهد و کمک می کند احساس بهتری‬ ‫این دمنوش برای افزایش اتش گوارشی‪ ،‬بهبود گردش خون و کاهش داشته باشید‪.‬‬ ‫بلغم اضافی بسیار مفید است‪ .‬البته اگر دچار مشکالت زخم یا التهابی‬ ‫مصرف ویتامین ث‬ ‫در دستگاه گوارش هستید‪ ،‬این چای را مصرف نکنید‪.‬‬ ‫تا ‪ 3‬ماه روزانه ‪ 500‬میلی گرم ویتامین ث مصرف کنید‪.‬‬ ‫حرکات ورزشی (حتی در خانه)‬ ‫قطره های طبیعی بینی‬ ‫اگر نمی خواهید با سرمای بیرون مواجه شوید و به باشگاه بروید‪،‬‬ ‫مجراهای بینی را چرب کنید و از طریق ناسیا (یکی از تکنیک های‬ ‫می توانید در خانه‪ ،‬همراه با فایل های ویدئویی یا استفاده از تردمیل‪،‬‬ ‫تمرین فیزیکی تان را انجام دهید و از این طریق گردش خون را افزایش پانچاکارما) خود را از خارش و عطســه های ناشی از سرماخوردگی‬ ‫دهید و کافا را فرو بنشانید‪ .‬خود را در نور خورشید غوطه ور کنید‪ .‬کنار خالص کنید‪ .‬به پشت دراز بکشید‪ ،‬بالشی زیر شانه و سر قرار دهید‪.‬‬ ‫پنجره بنشینید و در افتاب صبحگاهی یا عصرگاهی حمام بگیرید‪ .‬سرتان را کمی به سمت عقب بیندازید طوری که سوراخ های بینی تان‬ ‫پرتوهای نور خورشــید باعث ریلکسی عضالت می شود‪ ،‬ویتامین ‪ D‬رو بــه باال باشــد‪ 3 .‬تا ‪ 5‬قطره از روغن خالص گــی را در هر یک از‬ ‫موردنیاز بدن را تامین می کند‪ ،‬اختالل فصلی را درمان می کند و به ســوراخ های بینی بریزید و اهسته باال بکشید‪ .‬ناسیا را صبح و شب‬ ‫با معدۀ خالی و حداقل یک ساعت قبل یا بعد از حمام انجام دهید‪.‬‬ ‫حفظ چرخه های صحیح خواب کمک می نماید‪.‬‬ ‫نوشیدن اب گرم‬ ‫چه بخوریم و چه بنوشیم؟‬ ‫نوشیدن چندین وعده اب گرم در طی روز باعث سم زدایی سیستم‬ ‫نان گندم بدون مخمر‪ ،‬دوغ (دوغ پس از گرفتن کره)‪ ،‬پنیر خامه ای‪،‬‬ ‫ســبزیجات بخارپز‪ ،‬سوپ گرم پخته شــده با روغن گی و غذاهای بدن و افزایش سرعت بهبودی می شود‪.‬‬ ‫پرادویه را در وعده های غذایی تان بگنجانید‪ .‬از ان جا که اشتهای ما در‬ ‫از محصوالت لبنی پرهیز کنید‬ ‫زمستان بیشتر می شود‪ ،‬سعی کنید پروتئین بیشتری مصرف نمایید‪.‬‬ ‫تا زمانی که دچار انباشتگی اخالط هستید‪ ،‬از مصرف محصوالت‬ ‫لوبیا‪ ،‬توفو‪ ،‬تخم مرغ و اگر گیاهخوار نیســتید مرغ‪ ،‬بوقلمون و ماهی‬ ‫بخورید‪ .‬ادویه های گرم مانند دارچین‪ ،‬میخک و فلفل سیاه را به غذاها لبنی از قبیل ماست‪ ،‬پنیر‪ ،‬شیر و بستنی بپرهیزید‪.‬‬ ‫اضافه نمایید‪.‬‬ ‫چرا در زمستان اشتها بیشتر می شود؟‬ ‫نوشــیدنی های گرم مانند اب گــرم‪ ،‬چایِ گرم و هــر از گاهی‬ ‫بدن در واکنش به هوای ســرد برای اینکه حرارتش را از دســت‬ ‫هات چاکلت (شکالت گرم) بنوشید و از نوشیدنی های سرد بپرهیزید‪،‬‬ ‫ندهد‪ ،‬ســطح پوست و اندام های سطحی را جمع و منقبض می کند‬ ‫چرا که محرک کافا و واتا هستند‪.‬‬ ‫که این امر باعث هدایت حرارت از اندام های خارجی به سمت هسته‬ ‫و درون بدن می شــود که شــکم نیز جزء ان است‪ .‬بدین ترتیب در‬ ‫خود را گرم نگه دارید‬ ‫ً‬ ‫از ســرما اجتناب کنید‪ .‬لباس های گرم بپوشید و حتما بیرون از فصل زمســتان اگنی و به دنبالش اشتها افزایش پیدا می کند‪ .‬در هر‬ ‫منزل کاله بر سر بگذارید‪ .‬مادربزرگ ها درست می گفتند که بیشتر صورت اگر کافا یا واتا تحریک شوند‪ ،‬اگنی کاهش می یابد و ما بیشتر‬ ‫حرارت بدن از سر خارج می شود‪ .‬همچنین اگر می خواهید کافا و واتا مستعد سرماخوردگی‪ ،‬گوارش ضعیف‪ ،‬دردهای مفصلی و احساسات‬ ‫منفی می شویم‪.‬‬ ‫را کنترل کنید باید روی گوش ها و گردن تان را بپوشانید‪.‬‬ ‫سرماخوردگی تان را مداوا کنید‬ ‫بر اساس ایورودا‪ ،‬سرماخوردگی در واقع اختالل کافا و واتاست‪ .‬در‬ ‫این حالت بدن رطوبت و ســردی اضافه (که از ویژگی های کافاست)‬ ‫تولید می کند که نتیجۀ ان انباشتگی اخالط و اب ریزش بینی است‪.‬‬ ‫‪* Vasant Lad‬‬ ‫منبع‪:‬یوگااینترنشنال‬ ‫‪17‬‬ ‫چطور می توان به کمک‬ ‫یوگا و مراقبه تعطیالت‬ ‫خوبی را پشت سر گذاشت؟‬ ‫برگردان‪ :‬لیال خیراندیش‬ ‫‪18‬‬ ‫تعطیالت سال نو نزدیک است و در خیابان ها و فروشگاه های شهر‬ ‫حال و هوای خاصی به چشم می خورد‪ .‬هوا لطیف تر از ان است که‬ ‫بشــود توصیفی از ان داشت‪ .‬اما چیزی در دل تان جوش و خروش‬ ‫دارد و نمی گذارد ازاد و رها در فضای معطر و باطراوت این روزها غرق‬ ‫شوید و لذت ببرید‪ .‬بله‪ ،‬تعطیالت نزدیک است و بسیاری از ما دچار‬ ‫استرس شــده ایم! به راستی چه عاملی باعث می شود درگیری های‬ ‫ذهنــی و فکر اینکه ایا کارها خوب پیش مــی رود یا نه‪ ،‬لذتِ کنار‬ ‫خانواده بودن را خراب کند؟ دائم دارید به این فکر می کنید چه کار‬ ‫کنم که همه چیز درست و به جا باشد و همۀ اعضای خانواده (از جمله‬ ‫خودم) روزهای خوشی را در تعطیالت سپری کنند؟‬ ‫اما ایام تعطیالت واقعاً نباید باعث استرس شوند‪ .‬باید سعی کنید‬ ‫به طریقی‪ ،‬بدون فشار و استرس‪ ،‬این روزها را خوش بگذرانید‪ .‬خبر‬ ‫خوشی که ما به شما می دهیم این است که این امر ناممکن نیست و سعی کنید از یاداوری تنش ها و استرس های گذشته بپرهیزید و در‬ ‫شما می توانید با کمی تمرین یوگا و ذهن اگاهی‪ ،‬فشار و استرس این عوض‪ ،‬لحظات خوش زندگی تان را مزمزه کنید و دوســت بدارید‪.‬‬ ‫کرات‪ ،‬به خوشی هایتان بیندیشید‪ ،‬فرقی نمی کند این خوشی ها‬ ‫روزها را به خوبی مدیریت کنید‪.‬‬ ‫به ّ‬ ‫حال راه حل هایی را برای انجام این کار به شــما ارائه می دهیم تا مربوط به تعطیالت باشد یا فقط یک لحظۀ خوشی از یک روز خوب‪.‬‬ ‫بتوانید بهرۀ خوبی از تعطیالت تان ببرید‪.‬‬ ‫انجام تمرینات یوگا‬ ‫ی خود را کنار نگذارید‬ ‫در روزهای عید به هیچ وجه تمرینات یوگا ‬ ‫تمرینذهن اگاهی‬ ‫ً‬ ‫ذهن اگاهی به معنای بودن در زمان حال است‪ ،‬حتی اگر اصال از و از ســاعت تمرین تان کم نکنید‪ .‬حتی بهتر اســت برای کاهش‬ ‫چگونگی ان اطالعی نداشــته باشید‪ .‬هدف از این کار این است که استرس ها و فشارهای احتمالی زمان بیشتری به ان اختصاص دهید‪.‬‬ ‫به خودمان اجازه دهیم هیجانات مان را احساس کرده و به افکارمان همیشه برای انجام چند دور سالم بر خورشید سریع یا تمریناتی که‬ ‫بیندیشیم‪ ،‬اما غرق ان ها نشویم‪ ،‬بلکه فقط بپذیریم که ان ها بخشی در پایان روز حس خوبی به شما بدهد‪ ،‬وقت هست‪.‬‬ ‫از این لحظه هستند و می توانند تغییر کنند‪ .‬در ذهن اگاهی درست‬ ‫تمرکز روی تنفس‬ ‫و غلط بودن مطرح نیست‪ ،‬تنها باید نظاره گر باشیم‪.‬‬ ‫پیدا کردن یک جای ساکت و ارام برای مدیتیشن و ذکرخوانی در‬ ‫قبل از انجام هر کار‪ ،‬خودتان را بررسی کنید و ببینید چه حسی‬ ‫دارید‪ .‬چند نفس عمیق بکشــید و احساسات و افکارتان را ارزیابی ایام تعطیالت تاثیر خاصی روی شما می گذارد‪ .‬این کار باعث می شود‬ ‫نمایید‪ .‬به خوب یا بد بودنش کاری نداشته باشید‪ ،‬فقط به ان توجه افکارتــان ارام گیرد و بتوانید روی چیزی به غیر از افکار متالطم و‬ ‫کنید‪ .‬چند نفس عمیق بکشید و هر بار شکم تان را فراخ و گسترده مشوش ذهن‪ ،‬تمرکز کنید‪.‬‬ ‫کنید و به مرحلۀ زیر بیندیشید‪.‬‬ ‫انجام اساناهای احیاءکننده‬ ‫قــرار گرفتن در وضعیت کودک‪ ،‬متعــادل کردن بدن با حرکت‬ ‫حضور در لحظه‬ ‫اســترس غالباً در نتیجۀ فکر کردن به گذشــته یا اینده ایجاد درخت یا انجام اســاناهای نشــاط اور دیگر در واقع استفادۀ خوب‬ ‫می شــود‪ .‬یعنی به جای اینکه خودمان را در لحظۀ حال مســتقر و مناســبی از زمان اســت؛ حتی اگر احســاس کنید با این کارها‬ ‫کنیم‪ ،‬دائم به فکر گذشته و اینده هستیم‪ .‬این مسئله باعث می شود داریــد از کارهایی کــه باید انجام دهیــد دور می مانید‪ .‬بعد از این‬ ‫دائماً در مورد انچه قرار است در اینده پیش اید یا انچه قب ً‬ ‫ال اتفاق تمرینات‪ ،‬متوجه می شوید با چه ذهن شفاف و ارامی می توانید به‬ ‫افتاده دچار نگرانی و اســترس شــویم‪ ،‬اما در عوض با تالش برای کارها یتانبرسید‪.‬‬ ‫حضور در لحظه‪ ،‬می توانیم بخش زیادی از استرس ها را از بین ببریم‪.‬‬ ‫استفاده از هر فرصت برای انجام دادن یوگا‬ ‫در تعطیالت معموالً اتفاقات و مســائل زیادی پشت سر هم اتفاق‬ ‫ممکن است یک دفعه احساس کنید به هیچ وجه وقتی برای کالس‬ ‫می افتند‪ ،‬اما اگر بیاموزیم در هر لحظه فقط روی مسئلۀ جاری تمرکز‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬تنش های مان کاهش می یابند‪ .‬البته می توانید برای یوگا ندارید‪ .‬اما مشکلی نیست‪ ،‬یوگا را در هر مکانی می توانید انجام‬ ‫کارهای تان برنامه ریزی قبلی داشــته باشید‪ ،‬اما وقتی را به این کار دهیــد‪ .‬چندین بار در روز‪ ،‬گریزهای کوتاهی برای انجام دادن یوگا‬ ‫اختصاص دهید و دیگر تمام‪ .‬نیازی نیست دائم در فکر کارهای نکرده بزنید‪ .‬مث ً‬ ‫ال صبح بعد از بیدار شــدن‪ ،‬یا دقایق قبل از خواب‪ ،‬وقتی‬ ‫منتظر دیگران هستید‪ ،‬وقتی غذا را در فر گذاشته اید و منتظر اماده‬ ‫و اتفاقات نیفتاده باشید‪.‬‬ ‫شــدنش هستید و ‪ ...‬فرصت های خوبی برای این گریزهاست‪ .‬روی‬ ‫چیزهایی که برای تان مهم است‪ ،‬تمرکز کنید‪ .‬اگر هدف تان حفظ‬ ‫انتظارات را رها کنید‬ ‫بیشتر ما به خصوص در ایام تعطیالت به فکر انجام کارهایی هستیم انعطاف پذیری بدن است‪ ،‬تمریناتی را انجام دهید که به این منظور‬ ‫که فکر می کنیم باید طبق نظر ما باشند‪ .‬اما بیایید انتظاراتی که از طراحی شده اند‪ .‬اگر کمر یا گردن تان احساس گرفتگی و درد دارد‪،‬‬ ‫این روزها داریم را رها کنیم و بگذاریم اتفاق ها ان طور که باید پیش تمرکزتان را روی همان قسمت بگذارید‪ .‬با انجام چند حرکت کششی‬ ‫بروند‪ .‬قرار نیست همه چیز کامل و بی عیب و نقص باشد‪ ،‬اما این بدان خواهید دید چطور به ارامش می رسد‪ .‬واقعاً حیرت انگیز است!‬ ‫به راســتی با انجام یوگا و تمرینات ذهن اگاهی‪ ،‬به خوبی خواهید‬ ‫معنا نیست که نمی توانید از شرایط فعلی لذت کافی را ببرید‪ .‬با پایین‬ ‫اوردن سطح انتظارات‪ ،‬می توانید به راحتی از پس همۀ کارها برایید‪ .‬توانست تنش ها و فشارهای عصبی تان را در دوران تعطیالت برطرف‬ ‫کنید‪ .‬حتی اگر این روزها را حسابی خوش بگذرانید و روزهای خوبی‬ ‫داشته باشــید‪ ،‬ان همه کار و فعالیت که انجام می دهید‪ ،‬برای تان‬ ‫مهربانی با خود و دیگران‬ ‫با خود و اعضای خانواده تان تمرین مهربانی کنید‪ .‬در روزهای عید طاقت فرسا خواهد بود و فشار زیادی را از لحاظ جسمی بر شما وارد‬ ‫خیلی به خودتان فشار نیاورید و سخت نگیرید؛ این طوری بیشت ر از می کند‪ .‬قدرت یوگا و تمرین ذهن اگاهی را در کمک رســانی و رفع‬ ‫همه چیز لذت می برید‪ .‬اگر الزم است‪ ،‬زمانی را به خلوت کردن با خود مشکالت تان فراموش نکنید‪.‬‬ ‫اختصاص دهید و با تمرین ذهن اگاهی‪ ،‬سعی کنید از بار فشارها ی‬ ‫خود کم کنید‪ .‬متوجه باشید که ادم ها معموالً نهایت سعی شان را‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫برای انجام کارها به خرج می دهند‪ ،‬حتی اگر این طور به نظر نرسد‪.‬‬ ‫‪www.wetravel.com/stories/yoga-mindfulness-holiday-season‬‬ ‫‪19‬‬ ‫همه چیز از درون مان می اید‬ ‫لطف ًا خودتان را معرفی کنید‪.‬‬ ‫با ســام‪ ،‬من پادماواتی هستم‪ .‬از اینکه این مصاحبه را ترتیب‬ ‫دادید از شما ممنونم‪ .‬از بودن کنار شما احساس خوبی دارم‪.‬‬ ‫چه مدت است که یوگا می کنید؟‬ ‫‪ 23‬سال‬ ‫چطور شد به اموزش یوگا روی اوردید؟‬ ‫در سال ‪ 1997‬اموزش یوگا را در مراکز یوگاودانتای شیواناندا‬ ‫اغاز کردم‪ .‬یک سال قبلش دورۀ ‪ TTC‬را گذراندم‪ .‬چیزی که یادم‬ ‫هست در دورۀ تعطیالت شــرکت کرده بودم و نمی دانستم قرار‬ ‫اســت در این دوره‪ ،‬اموزشی هم وجود داشته باشد‪ .‬در باهاماس‬ ‫بودیم و فکرم این بود که ما بین چند کالس در طی هفته‪ ،‬می روم‬ ‫و بیشتر به استراحت کنار ساحل و گشت وگذار می پردازم و لذت‬ ‫می برم‪ .‬اما وقتی دیدم واقعاً ماجرا چیســت شوکه شدم‪ .‬تصمیم‬ ‫گرفتم بمانم‪ ،‬اما در کل دوره به خودم و بقیۀ کســانی که دوست‬ ‫داشتند بشــنوند‪ ،‬می گفتم که عالقه ای به تدریس یوگا ندارم و‬ ‫اشتباهی سر از انجا دراورده ام‪ .‬می گفتم که سرنوشت مرا به اینجا‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫متن مصاحبه پادماواتی یکی از برجسته ترین مربیان یوگا‬ ‫اولین بار کجا با یوگا اشنا شدید؟‬ ‫سال ‪ 1995‬در اشرام باهاماس که البته برای تعطیالت رفته بودم‪.‬‬ ‫چه چیز باعث شــد بخواهید در یوگا پیــش بروید و‬ ‫تمرینات تان را عمیق تر کنید؟‬ ‫من قبل از دورۀ ‪ ،TTC‬با یک موسسۀ دیگر تمرین های مدیتیشن‬ ‫را شروع کرده بودم‪ .‬بنابراین با اینکه انتظار نداشتم بخواهم چنین‬ ‫دوره ای را بگذرانم‪ ،‬اما ‪ TTC‬تاثیر فوق العاده ای روی من گذاشــت و‬ ‫تصمیم گرفتم از چیزهایی که در ان اموختم‪ ،‬بیشتر استفاده کنم‪.‬‬ ‫می دانستم که حتماً برایم سودمند است‪.‬‬ ‫به نظر شما چه چیزی یوگای شیواناندا را از سایر سبک ها‬ ‫متمایزمی کند؟‬ ‫به نظرم مقایســه کردن سبک های مختلف‪ ،‬فایده ای ندارد و کار‬ ‫صحیحی هم نیست‪ .‬به اعتقاد من ما بر اساس کارماها و سامسکارای‬ ‫خودمان جذب یک سبک می شویم‪ .‬چیزی که حس بهتری به ان‬ ‫داریم و احساس راحتی بیشتری با ان می کنیم‪ ،‬همان چیزی است‬ ‫که باید به ســراغش برویم‪ .‬من شخصاً این احساس را موقع تمرین‬ ‫سبک شیواناندا داشتم‪.‬‬ ‫یوگا سطح باالیی دارد و ما اگر بخواهیم‪ ،‬فراتر از دانش های سطحی‪،‬‬ ‫به درک واالتری از ان برسیم باید ذهن ازاد و شفافی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وقتی من برای اولین بار در مرکز یوگای شیواناندا در لندن خدمتم‬ ‫را شــروع کردم‪ ،‬مربی من که ســوامی انجا بود به مدت ‪ 4‬سال به‬ ‫من گفت فقط کتاب های سوامی شیواناندا و سوامی ویشنودواناندا را‬ ‫بخوانم‪ .‬هیچ چیز دیگری نخواندم‪ ،‬نه متن دیگری‪ ،‬نه تاریخچه ای و نه‬ ‫حریص‬ ‫هیچ چیز دیگری‪ .‬این کار برای من سخت بود‪ .‬من مشتاق و‬ ‫ِ‬ ‫خواندن انواع کتاب ها بودم‪ .‬اما او می گفت با این روش با اموزه های‬ ‫ِ‬ ‫این اساتید امیخته خواهم شد‪ .‬سوامی شیواناندا بیش از ‪ 200‬کتاب‬ ‫در موضوعات مختلف مرتبط با یوگا داشت‪ .‬او واقعاً روح واالیی داشت‬ ‫و شــناختش در مورد همۀ امور به راستی کامل و قابل اعتماد بود‪.‬‬ ‫من تا ابد قدردان اموزه های او هستم‪ .‬ادم معموالً در ابتدای مسیر‬ ‫معنوی سردرگم و گیج می شود‪ .‬یک معلم یک چیز می گوید و یک‬ ‫معلم دیگر حرفی دیگر می زند و شاگرد در این میان می ماند به حرف‬ ‫چه کسی گوش دهد‪.‬‬ ‫این هم خیلی مهم اســت که شاگرد با کســانی که با او دیدگاه‬ ‫مشابهی دارند همنشینی داشته باشد‪ .‬شخص با معاشرت و همنشینی‬ ‫با افراد همفکر‪ ،‬می تواند ایده ها و تجربیاتش را با ان ها در میان بگذارد‬ ‫و از ایده ها و تجربیات ان ها استفاده نماید‪ .‬وقتی احساس سرگشتگی‬ ‫و گیجی می کند و دچار شــک و تردید می شود‪ ،‬می تواند از ان ها‬ ‫کمک بگیرد‪ .‬اساتید معموالً به ما می گویند با یک مربی بمانید‪ ،‬روی‬ ‫یک سری اموزش مداومت کنید تا درنهایت در همان شیوه پیشرفت‬ ‫کنید و به عمق برسید‪ .‬بنابراین من هم خواندن کتاب های اساتید‬ ‫را به همگان توصیه می کنــم‪ .‬اول عنوانی را که جذب تان می کند‪،‬‬ ‫انتخاب کنید و بعد از همان جا کارتان را شروع کنید‪.‬‬ ‫به نظر شما هدف از زندگی چیست؟‬ ‫اگر بخواهم روشــن و واضح بگویم‪ ،‬هر چه در این دنیا به شکل‬ ‫تجربه در پیش روی ما قرار می گیرد چیزی نیســت جز یک درس‬ ‫که باید ان را فراگیریم تا به «انسان بهتری» تبدیل شویم‪ .‬به عبارت‬ ‫دیگر‪ ،‬زندگی یک مدرسه است‪ .‬اینکه از تجربیات مان درس بگیریم‪،‬‬ ‫مســئلۀ دیگری است‪ .‬اعتقاد من این اســت که این درس ها به ما‬ ‫می گویند ما برای رشــد و تکامل در این دنیا زندگی می کنیم تا به‬ ‫عالی ترین سطح اگاهی برسیم و خودمان را بشناسیم‪.‬‬ ‫دیدگاه تان در مورد ارامش و شادمانی چیست؟‬ ‫همان طور که سوامی ویشــنودواناندا خیلی واضح بیان می کند‪،‬‬ ‫شادمانی وقتی است که ذهن در ارامش باشد‪ .‬یوگا راه و روش این‬ ‫کار را به ما نشان می دهد‪ .‬ارامش ذهن ارتباطی با جهان خارج ندارد‪.‬‬ ‫همه چیز از درون ما می اید و به حاالت ذهنی ما بستگی دارد‪.‬‬ ‫کسانی که به فلسفۀ یوگا عالقه مندند بهتر است از کجا‬ ‫شروع کنند و چه مطالعاتی داشته باشند؟‬ ‫اص ً‬ ‫ال سوال اسانی نیست‪ .‬به گمان من نقطۀ شروع هر فرد بستگی‬ ‫به میزان درک و چیزی دارد که با ان احساس راحتی می کند‪ .‬فلسفۀ‬ ‫با توجه به ســابقۀ طوالنی تان در تمرین و تدریس یوگا‪،‬‬ ‫می شود برداشت تان را با ما در میان بگذارید؟‬ ‫یکی از مهم ترین کشفیات من در این مسیر این است که یوگا به‬ ‫سبک زندگی من تبدیل شده است‪ .‬هیچ یک از جنبه های زندگی ام‬ ‫را جدا از یوگا نمی دانم‪ .‬چه در اشــرام باشم و چه با ادم های خارج‬ ‫از اشــرام یا خانواده ام در تعامل باشــم‪ ،‬زندگی من همواره بر مدار‬ ‫یوگا می چرخد‪ .‬به نظر من اگر کسی خودش را در چیزهایی که از‬ ‫یوگا می اموزد غرق کند‪ ،‬هرچند هنوز نتوانسته باشد در رسیدن به‬ ‫هدف نهایی یوگا‪ ،‬یعنی کنترل ذهن و احساسات تبحر کافی بیابد‪،‬‬ ‫این اتفاق برایــش رخ می دهد‪ .‬حاال من برای زندگی ام عمیق ترین‬ ‫و ژرف تریــن هــدف را دارم و برای این مســئله‪ ،‬واقعــاً قدردان و‬ ‫شکرگزار هستم‪.‬‬ ‫فکر می کنید یوگا چقدر می تواند بر زندگی انســان ها‬ ‫اثرگذار باشد؟‬ ‫ً‬ ‫تاثیر یوگا بر زندگی افراد دقیقا بستگی به خودشان دارد و اینکه‬ ‫چقدر اجازۀ این اتفاق را بدهند‪ .‬هرچه بیشتر به انجام اساناها‪ ،‬پرانایاما‬ ‫و مراقبه بپردازیم‪ ،‬کنترل بیشــتری روی ذهن مان داشته باشیم و‬ ‫خدمت خالی از منیت انجام دهیم‪ ،‬می توان گفت اثرات بیشــتری‬ ‫از سمت یوگا به زندگی مان می اید‪ .‬سوامی شیواناندا و ویشنوداناندا‬ ‫تاکید داشتند که برای رشد جامع و کامل نهاد بشر‪ ،‬باید هر چهار‬ ‫مسیر یوگا را طی نمود‪ .‬باید واقعاً کار انجام دهیم‪ .‬اگر در مورد تمام‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪21‬‬ ‫جنبه های مختلف یوگا حرف بزنیم‪ ،‬فکر کنیم و در موردش رویابافی‬ ‫کنیم‪ ،‬تا وارد عمل نشــویم هیچ تغییری در زندگی مان رخ نخواهد‬ ‫داد‪ .‬تغییر زمانی در جسم و ذهن مان ظاهر و برای همیشه ماندگار‬ ‫می شود که وارد عمل شــویم و تمرین ها را انجام دهیم‪ .‬تمرین ها‬ ‫زمانی که به درســتی اجرا می شــوند به باالترین سطوح اگاهی و‬ ‫گسترش قلب منتهی می گردند‪.‬‬ ‫در مورد تاثیر یوگا بر کنترل ذهن چه نکاتی برای ما دارید؟‬ ‫ماندن و توقف در وضعیت های یوگا باعث تحریک نادی ها می شود‪،‬‬ ‫انسدادها را از بین می برد و پرانا راحت تر در بدن جریان پیدا می کند‪.‬‬ ‫ذهن در واقع از پرانا تشــکیل شده است‪ .‬بنابراین انجام یوگا باعث‬ ‫نیروبخشی و تحریک ذهن می گردد‪ .‬به عالوه وقتی در یک حرکت‬ ‫می مانیم‪ ،‬ذهن ما با تمرکــز روی تنفس‪ ،‬در واقع تمرکز را تمرین‬ ‫می کنــد‪ .‬یک ذهن متمرکز باعث تقویت و بهبود حافظه شــده و‬ ‫شــفافیت و کارامدی اش باال می رود‪ .‬اگر بتوانیم در حین توقف در‬ ‫یک حرکت‪ ،‬تمرکزمــان را حفظ کنیم‪ ،‬ان حرکت به یک حرکت‬ ‫تفکری تبدیل می شــود و می تواند ما را به ارامش و صلح برساند‪.‬‬ ‫اساناها تاثیر قابل توجهی بر ذهن دارند‪.‬‬ ‫ی خودتان را پیدا کردید و شاگردها چطور‬ ‫شما چطور دارما ‬ ‫می توانند دارمای خود را پیدا کنند؟‬ ‫سوامی شیواناندا به ما می گوید اگر به دارما به چشم وظیفه نگاه‬ ‫ کنیم‪ ،‬انگاه دارما به زندگی روحانی و تالش برای خودشناسی منجر‬ ‫می شود‪ .‬خودشناسی اولین مسئولیت انسان است و اولین اصولش‪،‬‬ ‫فداکاری و قطع تعلقات است‪ .‬دارما را پیدا نمی کنند‪ ،‬بلکه اصلی ترین‬ ‫شرط یافتن دارما داشتن زندگی یکپارچه‪ ،‬توام با یگانگی و هماهنگ‬ ‫با کل خلقت اســت‪ .‬اینکه همسایه تان را هم به اندازۀ خود دوست‬ ‫بدارید و هر چه برای خود می پســندید برای او هم بپسندید‪ .‬نکتۀ‬ ‫اولیۀ است که دیگران هم چیزی جز خود ما نیستند‪.‬‬ ‫سوامی شیواناندا به ما می گوید اخالقیات و وظیفه واژه هایی نسبی‬ ‫هستند و بر اساس شرایط‪ ،‬می توانند تغییر کنند‪ .‬ممکن است چیزی‬ ‫در یک فرهنگ در نظر یک شــخص با یک سن خاص چیز خوبی‬ ‫باشد اما در نظر یک شخص دیگر با شرایط سنی متفاوت و در یک‬ ‫فرهنگ دیگر‪ ،‬چیز مناسبی نباشد‪ .‬اما شخص با رعایت اصل باال (در‬ ‫نظر گرفتن خود به عنوان جزئی از کل)‪ ،‬خدمت خالصانه و خالی از‬ ‫منیت به خانواده‪ ،‬جامعه‪ ،‬کشور و کل جهان در واقع دارد از دارمای‬ ‫خود تبعیت می کند‪.‬‬ ‫مدیتیشــن چطور می تواند در یافتن دارما به شاگردها‬ ‫کمک کند؟‬ ‫دارما اصل و اســاس یکپارچگی‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬تقوا‪ ،‬وظیفه شناسی‬ ‫و درستکاری اســت‪ .‬تمرین مدیتیشن ما را به خود واقعی مان‪ ،‬که‬ ‫در واقع تجسم دارماست‪ ،‬نزدیک می کند‪ .‬بنابراین مدیتیشن بیشتر‬ ‫برای مان روشن و شفاف می کند در نقشی که در زندگی به عنوان یک‬ ‫مادر‪ ،‬برادر‪ ،‬فرزند‪ ،‬پدربزرگ‪ ،‬یک کفاش‪ ،‬وکیل‪ ،‬مربی یوگا‪ ،‬مددکار‪،‬‬ ‫لوله کش یا ‪ ...‬داریم باید چگونه عمل کنیم و چطور مســیرمان را‬ ‫طی کنیم‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می توانید در مورد مدیتیشن و کنترل ذهن بیشتر برای مان‬ ‫توضیح دهید؟‬ ‫تمرین مدیتیشــن درواقع هستۀ اصلی تمرینات یوگا به حساب‬ ‫می اید‪ .‬در یوگاســوترای پاتانجلی‪ ،‬مدیتیشــن تمرینی است که‬ ‫می توانیم با ان به سامادهی‪ ،‬فرااگاهی و در نهایت به خودشناسی که‬ ‫هدف نهایی یوگاست برسیم‪ .‬البته این وضعیت بسیار متعالی و است‬ ‫و رسیدن به ان کار دشواری است‪ .‬اما به هرحال فرایند ساکت کردن‬ ‫ذهن از طریق معطوف کردن مداوم ان به نقطۀ تمرکز‪ ،‬جریان ذهن‬ ‫را کند می کند و اگاهی نابی را برای فرد فراهم می اورد‪ .‬تمرین حتی‬ ‫اگر شما را به عمیق ترین مرحلۀ تفکری نرساند‪ ،‬برای تان سرخوشی‪،‬‬ ‫لذت‪ ،‬ثبات قدم و شفافیت ذهن را به همراه خواهد داشت‪ .‬هر شاگرد‬ ‫یوگا باید هر روز به تمرین مدیتیشن بپردازد‪.‬‬ ‫در دنیای مدرن‪ ،‬ادم ها با مشکالت و درگیری های زیادی‬ ‫دســت به گریبان هستند‪ .‬یوگا چه کمکی در این زمینه به‬ ‫انسان مدرن می کند؟‬ ‫در این مورد سوامی شیواناندا داستان بامزه ای برای مان تعریف کند‬ ‫که از این قرار اســت‪ :‬یک روز شاگردی نزد مربی اش می رود و به او‬ ‫می گوید به دلیل مشکالت و موانع زیادی که پیش رویش می بیند‬ ‫(خانواده‪ ،‬فرزندان‪ ،‬مسائل شغلی)‪ ،‬نمی تواند یک زندگی روحانی را‬ ‫در پیش گیرد‪ .‬مربی به او می گوید بله موانع زیادی بر سر راه داری‪،‬‬ ‫اما این موانع خودشان جزئی از این مسیر روحانی هستند‪ .‬اگر مانعی‬ ‫سر راه ما نباشــد‪ ،‬اگر رنج چیزی را نبریم‪ ،‬این مسیر اص ً‬ ‫ال ارزشی‬ ‫ندارد‪ .‬ما باید یاد بگیریم برای باال بردن اگاهی و رســیدن به ذهن‬ ‫ساتویک‪ ،‬با این موانع روبه رو شده‪ ،‬از پس ان ها براییم و ان ها را به‬ ‫فرصت تبدیل نماییم‪.‬‬ ‫مهم ترین درس هایی که شما از یوگا گرفتید چه بودند؟‬ ‫درس های زیادی در یوگا هست‪ ،‬اما برای من‪ ،‬درک این نکته که‬ ‫می توانم ذهنم را تغییر دهم و ان را به ذهنی شــادتر‪ ،‬بخشنده تر و‬ ‫رهایی شگفت انگیز از «من» است‪.‬‬ ‫عاشق تر تبدیل کنم در واقع یک‬ ‫ِ‬ ‫حــس در قفس بودن ندارم و مانند گذشــته زندگی برایم محبس‬ ‫نیســت‪ .‬دیگر اینکه هر چیزی که در این جهان اتفاق می افتد یک‬ ‫درس است و زندگی مدرسه ای است که ما را به باالترین درجۀ وجود‬ ‫می رســاند‪ .‬یوگا همچنین باعث شد دیگر احساس قربانی بودن در‬ ‫زندگی نداشته باشم‪.‬‬ ‫برای خوانندگان مجلۀ دانش یوگا چه پیامی دارید؟‬ ‫واقعاً تبریک می گویــم که این مجله را برای مطالعه تان انتخاب‬ ‫کرده اید‪ .‬مسیر شگفت انگیزی را اغاز کرده اید‪ .‬هر چقدر هم سخت‬ ‫و دشــوار بود‪ ،‬پا سســت نکنید و به راه تان ادامه دهید‪ .‬ازمایش ها‬ ‫و اتفاقات دشــوار تنها ما را قوی تر می کنند‪ .‬خسته نشوید و شک‬ ‫هم نکنید‪ .‬همچنان به دنبال کســب دانش در این زمینه باشید و‬ ‫ی خودتان را حفظ کنید‪ .‬در این مسیر رشد خواهید کرد‬ ‫انگیزه ها ‬ ‫و درنهایت می توانید به اطرافیان تان خدمت کنید‪ .‬به قول ســوامی‬ ‫شیواناندا‪« :‬پیش به جلو‪ ...‬جلو‪ ...‬جلو‪ ...‬جلو‪».‬‬ ‫مراقبه برای سال نو‬ ‫سوامینیرانجاناناندا‬ ‫‪1‬‬ ‫ترجمه لعیا نبی فر‬ ‫این مراقبه‪ ،‬تمرینی است که سوامی نیرانجاناناندا توصیه کرد همه‬ ‫در اغاز سال ‪ 2016‬انجام دهند‪.‬‬ ‫با قرار گرفتن در حالت مراقبه ای‪ ،‬نگه داشــتن دست در حالت‬ ‫مودرا و بستن چشم ها‪ ،‬خود را برای تمرین مراقبه اماده کنید‪ .‬چند‬ ‫لحظه ای اگاهی را به بدن ببرید و دراشتا‪ 2‬یا مشاهده گر بدن شوید‪.‬‬ ‫اگاهی را به تنفس ها برده و مشاهده گر تنفس ها شوید‪.‬‬ ‫از نفس ها به ذهن بروید و دراشــتای ذهن شوید‪ .‬وضعیت ذهن‪،‬‬ ‫افکاری که در ذهن ظاهر می شوند و احساساتی را که تجربه می کنید‬ ‫ببینید‪ .‬همچنان که ذهن را می بینید اجازه دهید ارام‪ ،‬اســوده و‬ ‫متمرکز شود‪.‬‬ ‫در این وضعیت متمرکز ذهن‪ ،‬سالی را که سپری شده است مرور‬ ‫زمان‬ ‫کنید‪ .‬ان را نه به شــکل هفته هــا و ماه ها‪ ،‬بلکه به صورت یک ِ‬ ‫یک تکه به صورت یک تجربه یادگیری‪ ،‬ببینید‪ .‬ببینید چه چیزی به‬ ‫دست اورده اید‪ ،‬چه درکی پیدا کرده اید‪ ،‬چه چیزی را به کار گرفته اید‬ ‫و چه چیزی را رد کرده اید‪ .‬همین طور نقش کسانی که در این سال‬ ‫با شما دوستی کردند و کسانی که کمک تان کردند به سمت مثبت ‬ ‫زندگی تان بپیوندید‪ ،‬به رسمیت بشناسید و از حضور و حمایت شان‬ ‫قدردانی کنید‪.‬‬ ‫حال به کســانی که با ان ها اختالف یا برخورد خشــونت باری‬ ‫داشــتید‪ ،‬یا کسانی که دشمن پنداشــتید‪ ،‬فکر کنید‪ .‬سپس با در‬ ‫نظر گرفتن درس هایی که برای شما داشته اند‪ ،‬ان ها را هم بپذیرید‬ ‫و قدردان شــان باشید‪ .‬قبول کنید که ان ها فرصتی در اختیار شما‬ ‫گذاشته اند که چیزی را که در درون تان باید از ان اگاه می شدید و‬ ‫اصالحش می کردید‪ ،‬پیدا کنید‪.‬‬ ‫به طور ذهنی مجســم کنید کــه تمام این افــراد‪ ،‬ان هایی که‬ ‫دوست خود می دانید و ان هایی که دشمن خود در نظر می گیرید‪،‬‬ ‫همگی دور شما ایستاده اند‪ .‬شما وسط قرار دارید و همه کسانی که‬ ‫می شناســید دورتان حلقه زده اند‪ .‬حاال از خدا بخواهید این توانایی‬ ‫را به شــما بدهد تا احساس یکســانی به همۀ ان ها داشته باشید‪.‬‬ ‫هیچ کس دوست نیست‪ ،‬هیچ کس دشمن نیست؛ لوح ذهن شما از‬ ‫تمام احساس های راگا‪ 3‬و دوا ِشا‪ 4‬پاک است‪ ،‬به همه شان احساسی‬ ‫یکسان دارید‪ ،‬اگاهید که همۀ ان ها همسفران شما هستند که برای‬ ‫اموختن درس خاصی به زندگی شما امده اند‪ .‬این احساس و اگاهی‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫را تقویت کنید‪ .‬به اطراف نگاه کنید و احساس وحدت و یگانگی با‬ ‫همگان را تجربه کنید‪ .‬با این دیدگاه و احساس‪ ،‬خود را برای ورود به‬ ‫سال جدید اماده کنید‪.‬‬ ‫یک بار دیگر سال گذشته را تا به امروز مرور کنید و به فرصت هایی‬ ‫که در این ســال به شــما رو کرد بیندیشــید‪ .‬ببینید چقدر از ان‬ ‫فرصت ها بهره بردید‪ ،‬چه زمانی ان ها را درک کردید و متوجه شان‬ ‫شدید و چه زمانی ان ها را از دست دادید‪ ،‬چه زمان هایی پیش رفتید‬ ‫و چه زمان هایی با شکســت مواجه شدید‪ .‬لحظاتی به این چیزها‬ ‫بیندیشید و سپس به کمک هایی که از جانب عالم هستی به شکل‬ ‫موقعیت های مختلف برای یادگیری و پیشرفت سر راه تان قرار گرفته‬ ‫بیندیشید‪.‬‬ ‫حاال تحلیل ها را کنار بگذارید و فقط به درس هایی که در ســال‬ ‫گذشــته اموختیــد و دام هایی که نمی خواهید در ســال پیش رو‬ ‫گرفتارشان شوید متمرکز شوید‪.‬‬ ‫تصور کنید در جادۀ سال جدید قرار دارید و در این جاده مشکالت‬ ‫و دام های مختلفی ســر راه تان قرار گرفته است که هر یک ویژگی‬ ‫و خصوصیتــی دارد‪ .‬عقل حکم می کنــد از ان اجتناب کنید‪ :‬دام‬ ‫خشــم های احتمالی‪ ،‬ناشکیبایی‪ ،‬حسادت یا گله و شکایت‪ .‬به یاد‬ ‫بیاورید که ســال گذشــته دچار بعضی از این دام ها شده اید و بعد‬ ‫خودتان را در حال گذر از دام های مختلف در ســال جدید تجسم‬ ‫کنید‪ .‬خودتان را ببینید که مســتقیم پیش می روید تا به سرزمین‬ ‫وسیع و فراخی برسید‪.‬‬ ‫به ســرزمینی پر از نور و گل رسیده اید؛ در این منطقه‪ ،‬گل های‬ ‫رنگارنگی هســت‪ .‬هر گل نماد یک ویژگی مثبت است که در سال‬ ‫جدید می خواهید کسب کنید‪ .‬گل های عشــق‪ ،‬همدردی‪ ،‬درک‪،‬‬ ‫شکیبایی‪ ،‬خرســندی و ایمان را ببینید‪ .‬شما در سرزمین گل های‬ ‫مثبت گراییهستید‪.‬‬ ‫در میان تمام این گل ها یکی شان نشان دهندۀ َسن َکلپا‪ 5‬یا تصمیم‬ ‫شما برای سال جدید است‪ .‬نزدیکش بروید و نگاهش کنید‪ .‬رنگ‪،‬‬ ‫زیبایی‪ ،‬لطافت و دوامش را ببینید‪ .‬ان را واضح ببینید‪ ،‬هدفش را در‬ ‫زندگی تان درک کنید و خود را با ان یکی ببینید‪.‬‬ ‫اگاهی َسن َکلپا‪ ،‬پس از پاک کردن لوح ذهن از‬ ‫با در ذهن داشتن‬ ‫ِ‬ ‫تمام پیش داوری ها و پذیرفتن فرصت ها و اموزه های پیش رو‪ ،‬خود‬ ‫را برای رفتن به سال نو اماده کنید‪.‬‬ ‫‪1-Niranjanananda‬‬ ‫‪2-Drashta‬‬ ‫عشق‪3-Raga :‬‬ ‫تنفر‪4-Dwesha :‬‬ ‫‪5-Sankalpa‬‬ ‫‪Swami Niranjanananda. 2016. Meditation for the New Year. Avahan, Jan-Feb: Munger‬‬ ‫‪23‬‬ ‫سعادت‬ ‫(اساناه‬ ‫نویسنده‪ :‬سوامی شیواناند‬ ‫فرهنگ یوگا به هشــت شاخه یا مرحله‬ ‫تقســیم می شــود که شــامل یاما‪ ،‬نیاما‪،‬‬ ‫اسانا‪ ،‬پرانایاما‪ ،‬پراتی اهارا‪ ،‬دهارانا‪ ،‬دهیانا و‬ ‫سامادهی می شوند‪ .‬دو ملحقات اول یوگا‪،‬‬ ‫یاما و نیاما هســتند‪ .‬اســاناها شاخۀ سوم‬ ‫اشتانگایوگا و پرانایاما شاخۀ چهارم است‪.‬‬ ‫اگر پایه و اساس یک ساختمان به درستی‬ ‫بنا گذاشته نشود‪ ،‬چیزی نمی گذرد که کل‬ ‫بنا فــرو می ریزد‪ .‬اگــر می خواهید از تمام‬ ‫مزایای معنوی اساناها بهره مند شوید‪ ،‬باید‬ ‫ابتــدا دو مرحلۀ اول یعنی یامــا و نیاما را‬ ‫تمریننمایید‪.‬‬ ‫همین طور اگر یک شــاگرد یوگا مهارت‬ ‫الزم را در اســاناها کســب نکرد ه باشــد‪،‬‬ ‫نمی تواند دوره های باالتر تمرینات یوگایی‬ ‫را با موفقیت پشت ســر بگذارد‪ .‬وقتی در‬ ‫اساناها مستقر می شوید‪ ،‬تازه انگاه خواهید‬ ‫توانست از مزایای پرانایاما بهره مند شوید‪.‬‬ ‫انواع اساناها‬ ‫تعداد اساناها یا وضعیت های یوگا به اندازۀ‬ ‫شمار گونه های موجودات زندۀ روی زمین‬ ‫است‪ .‬طبق شــمار این گونه ها‪ 8 ،‬میلیون‬ ‫و ‪ 400‬هزار اســانا وجــود دارد‪ .‬همچنین‬ ‫اساناها با حالت های مختلف نشستن‪ ،‬که‬ ‫در انواع مختلف افریده های خداوند یافت‬ ‫می شود‪ ،‬مطابقت دارد‪.‬‬ ‫در میــان این ‪ 8‬میلیــون و ‪ 400‬هزار‬ ‫اسانا‪ 84 ،‬اســانا بهتر از سایرین است و از‬ ‫بین ان ها‪ 32 ،‬اسانا برای انسان بسیار مفید‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫اســاناها را می توان به دو دســتۀ بزرگ‬ ‫تقسیم کرد‪ :‬یکی اســاناهای «تفکری» و‬ ‫دیگری اســاناهای «جســمانی» که برای‬ ‫سالمت و قدرت بدنی سودمند هستند‪ .‬چهار‬ ‫دستۀ خیلی مفید اساناهای تفکری شامل‬ ‫پادماســانا‪ ،1‬سیدهاسانا‪ ،2‬سواستیکاسانا‪ 3‬و‬ ‫سوکاسانا‪ 4‬می شوند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫حرکت هایتفکری‬ ‫حرکت های تفکــری برای جاپا و اهداف‬ ‫وابسته به غور و تفکر بسیار مساعد است‪ .‬این‬ ‫حرکت ها ذهن را از خواسته ها و نگرانی های‬ ‫زندگی روزمره جدا می کند‪ ،‬اعصاب را ارام‬ ‫می نماید‪ ،‬بدن را ریلکس می کند‪ ،‬ذهن را‬ ‫به ثبات می رساند و سروصداهای اضافه را‬ ‫خاموش می کند‪ .‬حرکت های تفکری‪ ،‬اتش‬ ‫گوارشــی را افزایش می دهد و برای انسان‬ ‫اشتهای خوب‪ ،‬سالمتی و شادی به همراه‬ ‫دارد‪ .‬دردهای روماتیســمی با حرکت های‬ ‫تفکری برطرف می شــوند‪ .‬این حرکت ها‪،‬‬ ‫نفخ‪ ،‬صفرا و بلغم را در نسبت صحیحی نگه‬ ‫می دارد و اعصاب پاهــا و ران ها را پاالیش‬ ‫کرده و نیرومند می ســازد‪ .‬همچنین برای‬ ‫حفظ برهماچاریا بسیار مناسب است‪.‬‬ ‫اساناها باید هم مستحکم باشند و هم بدن‬ ‫قادر به انجام دادن ان ها باشد‪ .‬اساناها نباید‬ ‫باعث احســاس درد یا بروز مشکل در بدن‬ ‫گردند‪ .‬اگر اساناها مستحکم نباشند‪ ،‬ذهن‬ ‫به سرعت منحرف می گردد و تمرکزش را‬ ‫از دست می دهد‪ .‬بدن باید به سفتی سنگ‬ ‫باشد و کوچک ترین لغزشی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وقتی برای انجام دهیانا می نشینید باید مثل‬ ‫یک مجسمه باشید که فقط نفس می کشد‪.‬‬ ‫اگر نشســتن تان محکم و سفت باشد‪ ،‬در‬ ‫مدیتیشن تان پیشــرفت خواهید کرد‪ .‬در‬ ‫این وضعیت نباید هیچ اگاهی ای به بدن تان‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫وقتی در این وضعیت می نشــینید‪ ،‬فکر‬ ‫کنید که «من به ســختی سنگ هستم و‬ ‫هیچ چیــز نمی تواند مرا متزلزل کند‪ ».‬این‬ ‫جمله را چندین بار به ذهن تان القاء کنید‪.‬‬ ‫ی شــما‬ ‫انگاه چیزی نمی گذرد که اســانا ‬ ‫محکم و باثبات می شود‪.‬‬ ‫بایــد بتوانید هر یــک از چهار حرکت‬ ‫تفکری را ســه ســاعت کامل بدون تکان‬ ‫خوردن اعضای بــدن ادامه دهید‪ .‬تنها ان‬ ‫زمان اســت که می توانیــد بگویید در این‬ ‫اساناها استاد شده اید‪ .‬اگر حتی یک ساعت‬ ‫هم بتوانید در ایــن وضعیت ها بمانید‪ ،‬به‬ ‫ذهنی متمرکز دسترسی خواهید یافت و در‬ ‫درون ارامشی بی انتها احساس خواهید کرد‪.‬‬ ‫اگر یک سال تمرین مداوم داشته باشید‬ ‫بــه موفقیت هایی خواهید رســید‪ .‬یعنی‬ ‫می توانید سه ســاعت بدون کوچک ترین‬ ‫حرکتی در وضعیت های تفکری بنشینید‪.‬‬ ‫از روزی نیم ســاعت شروع کنید و کم کم‬ ‫مدتش را افزایش دهید‪.‬‬ ‫ت ابدی‬ ‫می بخشــند و در کنترل احساسات به فرد‬ ‫کمک می نمایند‪ .‬ان هــا همچنین مزایای‬ ‫روحانی ویــژه ای برای فــر ِد اجراکننده به‬ ‫همراه دارند‪.‬‬ ‫اساناها باعث بیدار شــدن کندالینی ای‬ ‫می گردند که در چاکــرای موالدهارا خفته‬ ‫اســت و کندالینی خود منجر به سعادت‪،‬‬ ‫قدرت و ســامادهی یوگایی برای شــاگرد‬ ‫می گردد‪ .‬اگــر داند‪ 17‬و بایتاک‪ 18‬را ‪ 500‬بار‬ ‫در روز انجام دهید یا ‪ 5‬ســال روزی ‪ 50‬بار‬ ‫از روی نرده های موازی قدم رو بروید امکان‬ ‫ندارد بتوانیــد این قــدرت جادویی یعنی‬ ‫کندالینــی را در خود بیــدار کنید‪ .‬متوجه‬ ‫ی ان ها هستید؟‬ ‫تفاوت ها ‬ ‫تمرین اساناها هیچ هزینه ای ندارد‪ .‬نه به‬ ‫هارتل نیاز دارید‪ ،‬نه به فنر‪ ،‬وزنه و وســایل‬ ‫گران قیمت دیگر‪ .‬حداکثر چیزی که به ان‬ ‫نیاز دارید‪ ،‬یک پتوی نرم و ســاده است که‬ ‫می خواهید رویش حرکات را اجرا نمایید‪.‬‬ ‫های یوگا)‬ ‫دا ‪ /‬برگردان‪:‬گروه ترجمه‬ ‫اگر بعد از مدتی احساس درد شدیدی در‬ ‫پاها داشتید‪ ،‬می توانید پاها را از هم باز کنید‪،‬‬ ‫ان ها را ‪ 5‬دقیقه شستشو بدهید و دوباره در‬ ‫وضعیت اســانا قرار گیرید‪ .‬وقتی کار را به‬ ‫همین منوال ادامه دهید دیگر دردی حس‬ ‫نخواهید کرد‪ ،‬بلکه سرخوشــی عمیقی را‬ ‫تجربه خواهید کرد‪ .‬این اساناها را هم صبح ها‬ ‫و هم در هنگام غروب می توانید انجام دهید‪.‬‬ ‫به یک اسانا پایبند بمانید و ان قدر ان را‬ ‫تکرار کنید که در ان استاد شوید و بتوانید‬ ‫بدون تکان خوردن بدن‪ ،‬ان را انجام دهید‪.‬‬ ‫ی خود را تغییر ندهید‪ .‬سرسختانه به‬ ‫اسانا ‬ ‫یک اسانا بچســبید و رهایش نکنید تا به‬ ‫مزایای کاملش برای مدیتیشن اگاه شوید‪.‬‬ ‫وضعیت هایتربیتی‬ ‫برخی از وضعیت های تربیتی‪ ،‬اساناهایی‬ ‫هســتند که می تــوان در حین ایســتادن‬ ‫انجام شــان داد‪ .‬مثل تاداسانا‪ ،5‬تریکوناسانا‪،6‬‬ ‫گاروداســانا‪ 7‬و ‪ . ...‬یک سری اساناها هستند‬ ‫که می توان در حالت نشســته انجام داد که‬ ‫از ان جمله می توان به پاسچیموتاناســانا‪، 8‬‬ ‫جانوشیرشاسانا‪ ،10‬پادماسانا‪ ،‬لوالسانا‪ 10‬و ‪...‬‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬بعضی ها را می تــوان در حالت‬ ‫خوابیــده انجــام داد که اوتاناپاداســانا‪ 11‬و‬ ‫پاوان موکتاســانا‪ 12‬از جملۀ ان هاست‪ .‬افراد‬ ‫ضعیــف و حســاس می توانند اســاناها را‬ ‫در حالــت خوابیده انجــام دهند‪ .‬در برخی‬ ‫اســاناها مانند شیرشاسانا‪ ،13‬وریکشاسانا‪،14‬‬ ‫ساروانگاسانا‪ ،15‬ویپاریتاکارانی مودرا‪ 16‬و ‪ ...‬سر‬ ‫رو به پایین و پاها رو به باال هستند‪.‬‬ ‫اساناهای یوگا و تمرینات فیزیکی‬ ‫تمرینات فیزیکی معمولی‪ ،‬تنها سطح و‬ ‫ظاهر عضالت بدن را پــرورش می دهند و‬ ‫کسی که ان ها را انجام می دهد ظاهر فیزیکی‬ ‫زیبایی پیدا می کند‪ .‬اما اساناها برای ورزیده‬ ‫کردن کلی و سراسری اندام های داخلی مانند‬ ‫کبد‪ ،‬طحال‪ ،‬پانکراس‪ ،‬روده ها‪ ،‬قلب‪ ،‬شش ها‪،‬‬ ‫مغــز و غده های درون ریز مهم بدن طراحی‬ ‫شــده اند‪ .‬اســاناها به تنظیم عملکرد غدد‬ ‫درون ریز‪ ،‬که نقش مهمی در حفظ سالمتی‬ ‫بدن دارند‪ ،‬کمک می نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تمرینات فیزیکی معمــوال پرانا را از بدن‬ ‫بیرون می کشــد‪ .‬اما اساناها پرانا را به درون‬ ‫بدن فرستاده و به طور یکنواخت در کل بدن‬ ‫و دستگاه های مختلف بدن پخش می کند‪.‬‬ ‫اساناها تنها یک سری تمرینات فیزیکی‬ ‫صرف نیســتند‪ .‬چیزی فراتر از ان هستند‪.‬‬ ‫ان هــا ثبــات و تعــادل خاصی بــه ذهن‬ ‫چه کســانی می توانند اساناها را‬ ‫اجرا کنند؟‬ ‫به طور کلی بعد از ‪ 10‬یا ‪ 12‬سالگی‪ ،‬این‬ ‫اساناها را هر کسی می تواند انجام دهد‪ .‬افراد‬ ‫وقتی به دهۀ ‪ 20‬یا ‪ 30‬سالگی زندگی شان‬ ‫می رسند می توانند تمامی اساناها را به خوبی‬ ‫انجام دهند‪ .‬با یک یا دو ماه تمرین اســانا‪،‬‬ ‫تمــام تاندون ها‪ ،‬عضالت و اســتخوان های‬ ‫خشک بسیار منعطف می شوند‪ .‬حتی افراد‬ ‫ســالخورده نیز می توانند اساناهای یوگا را‬ ‫انجام دهند‪ .‬اما اگــر از لحاظ بدنی چندان‬ ‫اماده و توانمند نیســتند ممکن اســت از‬ ‫شیرشاسانا یا ایســتادن روی سر خودداری‬ ‫کنند‪ .‬البته افراد مسنی هم هستند که قادر‬ ‫به انجام شیرشاسانا هستند و با استواری و‬ ‫زیبایی روی سرشان می ایستند‪.‬‬ ‫خانم ها نیز باید اســاناها را تمرین کنند‪.‬‬ ‫خانم ها اگر با عالقه و توجه کافی‪ ،‬به شــکل‬ ‫سیســتماتیک و هدفمند دست به اجرای‬ ‫یک سری اسانا بزنند‪ ،‬به سالمتی و شادابی‬ ‫قابل توجهی دســت می یابنــد‪ .‬اگر مادرها‬ ‫سالم و قوی باشند‪ ،‬فرزندان نیز سالم و قوی‬ ‫خواهند بود‪ .‬ترمیم بانــوان جوان به معنای‬ ‫ترمیم و اصالح کل جهان است‪.‬‬ ‫ارزش درمانی تمرینات یوگا‬ ‫اساناها عضالت را قدرتمند و ستون فقرات‬ ‫را انعطاف پذیر می نمایند‪ ،‬مهارت های ذهنی‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪25‬‬ ‫و ظرفیت ریه را افزایش می دهند‪ ،‬اندام های‬ ‫داخلی را تقویــت می نمایند و باعث طول‬ ‫عمر می گردند‪ .‬از طریق اســاناهای یوگا‪،‬‬ ‫خون سرشار از اکسیژن شده و از انباشتگی‬ ‫خون وریدی جلوگیری می شود‪ .‬بدن پر از‬ ‫انرژی فراوان می شود‪ ،‬مغز متعادل می گردد‬ ‫و طناب نخاعی تقویت شــده و بازســازی‬ ‫می گردد‪ .‬قدرت حافظه باال می رود‪ ،‬هوش‬ ‫و استدالل تقویت می شود و درک و شهود‬ ‫پرورش می یابد‪.‬‬ ‫تمرین اساناهای یوگا باعث باالنس روانی‬ ‫در بــدن و همچنین ایجاد تــوازن ذهنی‬ ‫می گــردد‪ .‬تمرینات یوگایــی به ریلکس‬ ‫شــدن بدن و رفع تنش هــای عصبی نیز‬ ‫کمک می نماید‪.‬‬ ‫تمرین اســاناها همچنین باعث برطرف‬ ‫شــدن بیماری ها شــده و بدن را سبک‪،‬‬ ‫مســتحکم و باثبات می نماید‪ .‬هر اســانا‬ ‫می توانــد بــه رفــع یک مشــکل خاص‬ ‫کمک نماید‪ .‬قدرت فوق العادۀ اســاناها را‬ ‫دست کم نگیرید‪.‬‬ ‫شیرشاســانا برای مغزهای خسته مفید‬ ‫اســت‪ ،‬باعث قــدرت ذهن شــده و خرد‬ ‫و حافظــه را ارتقاء می بخشــد؛ در حفظ‬ ‫برهماچاریا بسیار کمک کننده است؛ در رفع‬ ‫بسیاری از مشــکالت و اختالالت جسمی‬ ‫موثر است؛ از طریق چرخش خون بیشتر در‬ ‫مغز‪ ،‬قوۀ بینایی و شنوایی را بهبود می دهد‪.‬‬ ‫حرکت ساروانگاسانا عملکرد غدۀ تیروئید‬ ‫را بهبود می دهد‪ ،‬شش ها و قلب را تقویت‬ ‫می نماید و به افزایش انعطاف ستون فقرات‬ ‫کمک می نماید‪.‬‬ ‫شیرشاسانا و ساروانگاسانا انرژی حیاتی‬ ‫انســان را افزایش داده و از پیری زودرس‬ ‫جلوگیری می کنند‪ .‬ستون فقرات را منعطف‬ ‫می کنند و به کل سیســتم بدن طراوت و‬ ‫شــادابی می بخشــند‪ .‬همچنین عملکرد‬ ‫غــدۀ هیپوفیــز را تنظیم کــرده و به ان‬ ‫ انرژی می دهند‪.‬‬ ‫ماتسی اســانا‪ 19‬برای بهبــود وضعیت‬ ‫شــش ها‪ ،‬مغز و چشم ها بســیار سودمند‬ ‫است و قسمت باالی ســتون فقرات را نیز‬ ‫تقویتمی نماید‪.‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫پاسچی موتاناسانا  و مایوراســانا‬ ‫اتش گوارشــی را افزایش داده و عملکرد‬ ‫سیســتم گوارش را تســهیل می نمایند‪.‬‬ ‫پاسچی موتاناســانا چربــی دور شــکم را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪22‬‬ ‫بوجانگاسانا ‪ ،‬شاالباسانا و دانوراسانا  ‪،‬‬ ‫حــرکات دودی روده هــا را بهبــود داده‪،‬‬ ‫یبوست را برطرف می نمایند و به رفع انواع‬ ‫‪25-Agnisara Kriya‬‬ ‫‪26-Uddiyana Bandha‬‬ ‫‪27-Ardhamatsyendrasana‬‬ ‫‪28-Trikonasana‬‬ ‫‪29-Savasana‬‬ ‫‪19-Matsyasana‬‬ ‫‪20-Paschimottasana‬‬ ‫‪21-Mayurasana‬‬ ‫‪22-Bhujangasana‬‬ ‫‪23-Salabhasana‬‬ ‫‪24-Dhanurasana‬‬ ‫بیماری های شکمی کمک می کنند‪ .‬شخص‬ ‫در اجرای حرکت دانوراسانا با غلتیدن از یک‬ ‫سمت به سمت دیگر بدن‪ ،‬ماساژهای خوبی‬ ‫به ناحیۀ شکم خود می دهد‪.‬‬ ‫‪26‬‬ ‫اگنی سارا کریا‪ ،25‬اودیاناباندا و مایوراسانا‬ ‫نیز به عمل گوارش و افزایش اشتهای خوب‬ ‫کمک می نمایند‪ .‬اردهاماتسیندراسانا‪ 27‬نیز‬ ‫برای شش و طحال بسیار سودمند است‪.‬‬ ‫تاداسانا‪ ،‬تریکوناسانا‪ 28‬و گاروداسانا طول‬ ‫بدن را افزایش می دهند‪.‬‬ ‫شاواســانا‪ 29‬بدن و ذهن را ریلکس کرده‬ ‫و استراحت و توازن خوبی به بدن می دهد‪.‬‬ ‫هدف از اجرای اساناها و اجرای تمرینات‬ ‫تنفســی مختلف‪ ،‬افزایش حجم عضالت و‬ ‫داشتن عضالت حجیم نیست‪ .‬چون عضله‬ ‫داشــتن به معنای ســامت بدن نیست‪.‬‬ ‫عملکرد صحیح و هماهنگ غدد درون ریز‬ ‫و امعاء و احشــاء بــدن و همچنین اجزاء‬ ‫سیستم عصبی و ذهن انسان است که افراد‬ ‫به ان نیاز دارند و تمرینات مداوم اساناهای‬ ‫یــوگا و پرانایامــا این ها را بــرای افراد به‬ ‫ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫‪13-Sirshasana‬‬ ‫‪14-Vrikshasana‬‬ ‫‪15-Sarvangasana‬‬ ‫‪16-Viparitakarani Mudra‬‬ ‫‪17-Dand‬‬ ‫‪18-Baithak‬‬ ‫‪7-Garudasana‬‬ ‫‪8-Paschimottanasana‬‬ ‫‪9-Janusirshasana‬‬ ‫‪10-Lolasana‬‬ ‫‪11-Uttanapadasana‬‬ ‫‪12-Pavanamuktasana‬‬ ‫سرکار خانم مهندس بهناز قاسملو نایب رئیس محترم ورزش یوگای استان تهران‬ ‫با نهایت تاسف و تاثر درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند متعال سالمتی و طول عمر‬ ‫شما و بازماندگان را مسئلت می نمائیم‪.‬‬ ‫انجمن یوگا‬ ‫سرکارخانم مهندس بهناز قاسملو نایب رئیس محترم ورزش یوگای استان تهران‬ ‫درگذشــت پدر گرامیتان را به شما و خاندان محترم تسلیت عرض می نمائیم و علو درجات ان مرحوم وصبر‬ ‫بازماندگان را از درگاه ایزد منان خواستاریم‪.‬‬ ‫کمیته ورزش یوگای استان تهران‬ ‫سرکار خانم مهندس بهناز قاسملو نایب رئیس محترم ورزش یوگای استان تهران‬ ‫با نهایت تاسف و تاثر مصیبت وارده را تسلیت عرض نموده و برای ان مرحوم غفران الهی و برای شما و سایر‬ ‫بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مجله دانش یوگا‬ ‫‪26‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪1-Padmasana‬‬ ‫‪2-Siddhasana‬‬ ‫‪3-Svastikasana‬‬ ‫‪4-Sukhasana‬‬ ‫‪5-Tadasana‬‬ ‫‪6-Trikonasana‬‬ ‫پذیرش‪ ،‬التیام بخش تمامی دردها‬ ‫یوگاژورنال‪ ،‬اردیبهشت ‪ /97‬برگردان‪ :‬یاسمن رنگین کمان‬ ‫پاتانجلی‪ 1‬معتقد است از طریق مدیتیشن‬ ‫می توان هر کلشا‪( 2‬موانعی که در مسیر یوگا‬ ‫وجود دارد) را برطرف کرد‪ .‬ابهینیوشا‪( 3‬ترس‬ ‫از مرگ) در واقع اخرین کلشا است که فائق‬ ‫امدن بر ان‪ ،‬یکی از مشکل ترین انواع کلشاها‬ ‫به حســاب می اید‪ .‬من سال ‪ 1993‬در یک‬ ‫شب زمســتانی‪ ،‬وقتی همسرم‪ ،‬ساویتری‪،4‬‬ ‫به دلیل بیماری مزمن در بســتر مرگ بود‬ ‫با ابهینیوشا دســت وپنجه نرم کردم‪ .‬همۀ‬ ‫دستگاه های بدنش از کار افتاده و پزشکان از‬ ‫او قطع امید کرده بودند‪ .‬کنار تختش نشستم‬ ‫و دستش را در دستانم گرفتم‪ .‬ترس شدیدی‬ ‫همۀ وجودم را فرا گرفت‪ .‬شــروع به نیایش‬ ‫کردم‪ .‬او به ســختی می توانست حرف بزند‪،‬‬ ‫پوستش کبود شده بود‪ ،‬در حال احتضار بود‬ ‫و اعضای بدنش حرکت نداشــت‪ .‬یعنی قرار‬ ‫بود در ‪ 30‬سالگی و اوج جوانی از دنیا برود؟‬ ‫به خودم گفتم نه‪ ،‬قرار نیست این چنین شود‬ ‫و دستانش را محکم تر می گرفتم‪.‬‬ ‫به سختی نفس بلندی کشید و به زحمت‬ ‫چیزی زمزمه کرد‪ .‬خم شــدم و گوشــم را‬ ‫نزدیک دهانش بــردم تا بتوانم حرف هایش‬ ‫را بشــنوم‪ .‬در تالشی دردناک برای صحبت‬ ‫کردن ناله کنان گفت‪« :‬ولم کن‪ ...‬اگر دوستم‬ ‫داری ولم کن‪».‬‬ ‫بگذارم برود؟ نفســم در عــذاب بود‪ .‬از حس‬ ‫تسیلم شــدن و خارج شــدن اوضاع از دست‪،‬‬ ‫بیزار بودم‪ .‬ایا اگر من اجازه می دادم‪ ،‬او می مرد؟‬ ‫شــروع به مدیتیشــن عمیق کردم‪ .‬ابهینیوشا‬ ‫وجودم را فرا گرفت‪ .‬مدیتیشــن را ادامه دادم و‬ ‫به مرور متوجه شــدم کنترلی بر اوضاع ندارم‪.‬‬ ‫نمی توانســتم بر نیروی مرگ فائق ایم‪ .‬با قلبی‬ ‫اندوهگین چند نفس عمیق کشیدم و به ارامی از‬ ‫او فاصله گرفتم‪ .‬حق با او بود‪ .‬باید خودخواهی ام‬ ‫را کنــار می گذاشــتم و وابســتگی ام را بــه او‬ ‫فراموش می کردم‪.‬‬ ‫پس از مدت کوتاهی کــه برای من به اندازۀ‬ ‫ابدیت طول کشــید‪ ،‬نفس ســاویتری دوباره‬ ‫برگشــت‪ .‬او برگشــت‪ .‬البته نه در یک صحنۀ‬ ‫باشــکوه و اســان‪ .‬این اتفاق با فرایند دردناکی‬ ‫همــراه بود‪ .‬چنــد هفته ای طول کشــید که‬ ‫ساویتری به زندگی بازگردد ولی سرانجام بهبود‬ ‫یافت‪ .‬بهبود او معجزه بود‪.‬‬ ‫ان شب ســاویتری درس های زیادی دربارۀ‬ ‫‪6‬‬ ‫کلشا به من اموخت‪ .‬اویدیا‪( 5‬نادانی)‪ ،‬اسمیتا‬ ‫‪8‬‬ ‫(خودخواهی)‪ ،‬راگا‪( 7‬وابســتگی به او)‪ ،‬دوشــا‬ ‫(مقاومت من در برابر رفتن او) و ابنیهیوشا (ترس‬ ‫من از مرگ او)‪ .‬برای انکه به هدفم برســم باید‬ ‫تمایالت نفسم را کنار می گذاشتم‪ .‬باید در برابر‬ ‫صاحب حقیقی بدن یعنی روح تسلیم می شدم‪.‬‬ ‫همســرم می گوید راه رســاندن روح به بدن‪،‬‬ ‫برقراری ارتباط با قطب نور یا سوشومنا‪ 9‬است‪.‬‬ ‫همسر من در واقع با اســتفاده از تکنیک های‬ ‫مدیتیشــنی مانند «تمرکز ذهــن» (که در ان‬ ‫اندیشه ها و حس ها متمرکز شده و به سمت نور‬ ‫ب معطوف می شود) که برای خود ایجاد‬ ‫درون قل ‬ ‫کــرده بود‪ ،‬زندگی اش را نجات داد‪ .‬ســاویتری‬ ‫گفت بعد از اینکه من دســتش را رها کردم او‬ ‫بهتر توانست با قطب نورش ارتباط برقرار کند‬ ‫و انگاه روح تصمیم به بازگشت به بدن گرفت‪.‬‬ ‫اما تصمیمی بود که خودش باید می گرفت‪ .‬من‬ ‫نمی توانســتم با تمایالت و وابستگی های خود‬ ‫چیزی را برای او تعیین کنم‪.‬‬ ‫وقتی از او دربارۀ تجربۀ ســختی که ان شب‬ ‫در اســتانۀ مرگ داشــت پرســیدم‪ ،‬او گفت‪:‬‬ ‫«تنهــا چیزی کــه او را زنده نگه داشــت نور‬ ‫خودش بود‪ .‬ترس ها‪ ،‬نگرانی ها و وابستگی های‬ ‫من نه تنها هیچ کمکــی به ان موقعیت نکرد‪،‬‬ ‫بلکه داشــت مانع برقراری ارتباط ســاویتری‬ ‫با نور خودش می شــد و نمی گذاشــت روحش‬ ‫خــودش تصمیم بگیرد‪ .‬او گفــت‪« :‬انرژی اتاق‬ ‫باید پر از عشــق واقعی و اصیل باشد‪ .‬نه ترس و‬ ‫وابستگی های کاذب‪».‬‬ ‫‪6-Asmita‬‬ ‫‪7-Raga‬‬ ‫‪8-Dvesha‬‬ ‫‪9-Sushumna‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪1-Patanjali‬‬ ‫‪2-klesha‬‬ ‫‪3-Abhinivesha‬‬ ‫‪4-Savitri‬‬ ‫‪5-Avidya‬‬ ‫‪27‬‬ ‫یوگا؛ یار شما در خانه‬ ‫طاووس (مایوراسانا ‪)1‬‬ ‫مرکز یوگای شیواناندا‪/‬برگردان‪ :‬گروه ترجمه‬ ‫کتاب ‪ yoga your home practice companion‬اولین بار در سال ‪ 2009‬توسط مرکز‬ ‫یوگاودانتای شیواناندا در انگلستان به چاپ رسید‪ .‬این کتاب که به شرح بسیاری از حرکات‬ ‫یوگا‪ ،‬تکنیک های تمرکز فکر‪ ،‬مدیتیشن و انواع پرانایاما می پردازد‪ ،‬در ‪ 256‬صفحه به طور‬ ‫تمام مصور منتشر گردیده است‪ ،‬این کتاب اولین بار توسط مجله دانش یوگا ترجمه شده و‬ ‫از تیرماه سال ‪ 1394‬درهر شمارۀ مجله به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫به هنگام انجام دادن این حرکت‪ ،‬بدن تان شکل بدن طاووسی که پرهایش را از پشت‬ ‫باز کرده به خود می گیرد‪ .‬این یک حرکت تعادلی بسیار عالی است‪ .‬همچنین تنها با چند‬ ‫ثانیه تمرین‪ ،‬عضالت بسیاری را در بدن تان تقویت و شش ها و اندام های شکمی تان را‬ ‫تنظیم می نمایید‪ .‬بعد از انجام این حرکت‪ ،‬در وضعیت کودک ریلکس کنید‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫فیزیکی‪:‬‬ ‫تقویت عضالت پاها‪ ،‬دست ها‪ ،‬کمر‪ ،‬شکم‪،‬‬ ‫شانه ها و گردن‬ ‫تنظیم عملکرد ریه ها‬ ‫تنظیم اندام های شکمی‬ ‫کمک به رفع یبوست‬ ‫نیروبخشی قوی به کل بدن‬ ‫مبتدی‬ ‫‪1‬‬ ‫با زانوهای باز شده روی زمین زانو بزنید و بعد بین دو پاشنۀ پا روی زمین‬ ‫بنشــینید‪ .‬دســتان تان را مقابل تان بگیرید‪ ،‬ارنج ها را خم کنید و دست ها و‬ ‫ارنج های دو دست را در کنار هم نگه دارید‪ .‬تنفسی عمیق و منظم داشته باشید‪.‬‬ ‫ذهنی‪:‬‬ ‫تالش شــدید عضالنی‪ ،‬تنفــس عمیق و‬ ‫تمرکز دقیقی که برای انجام این حرکت الزم‬ ‫است به غلبه بر رخوت و همچنین بیش فعالی‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫دست ها‬ ‫و ارنج ها را‬ ‫کنار هم نگه‬ ‫دارید‬ ‫زانوها‬ ‫باید از هم‬ ‫فاصله داشته‬ ‫باشند‬ ‫‪28‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫سمت‬ ‫عقب مت‬ ‫بنشینید‬ ‫‪2‬‬ ‫به جلو خم شوید‪ ،‬کفل ها را باال ببرید و کف دست ها را‬ ‫در نزدیکی زانوها روی مت قرار دهید؛ طوری که انگشت های ‬ ‫ج دو دست را کنار هم‬ ‫شما به ســمت عقب قرار گیرند‪ .‬ارن ‬ ‫بگذارید و قسمت باالی شکم را روی ان ها تکیه دهید‪ .‬ممکن‬ ‫است برای برخی خانم ها انجام دادن این کار دشوار باشد که‬ ‫در این صورت خانم ها می توانند ارنج ها را از هم فاصله دهند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به ارامی به جلو خم شوید و پیشانی تان را به زمین برسانید‪.‬‬ ‫شکم تان را محکم به ارنج ها فشار دهید و به تنفس ریتمیک و‬ ‫منظم تان ادامه دهید‪.‬‬ ‫سر‬ ‫را باال نگه‬ ‫دارید‬ ‫ارنج ها‬ ‫را کنار هم‬ ‫نگه دارید‬ ‫کف‬ ‫پاها را کنار‬ ‫هم نگه‬ ‫دارید‬ ‫شکم‬ ‫را روی‬ ‫ارنج ها قرار‬ ‫دهید‬ ‫‪4‬‬ ‫پاها را یکی یکی به سمت عقب بکشید و انگشتان پا را به سمت داخل خم نمایید‪.‬‬ ‫با عضالت شکم تان سعی کنید بر فشار ارنج ها غلبه کنید‪ .‬حال می توانید هم به مرحلۀ‬ ‫‪ 5‬بروید و هم می توانید با بازدم و قرار دادن پاها به روی زمین و نشســتن‪ ،‬به حالت‬ ‫قبلی تان باز گردید‪.‬‬ ‫دست ها‬ ‫را همچنان‬ ‫قوی نگه‬ ‫دارید‬ ‫زانوها‬ ‫را صاف نگه‬ ‫دارید‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪29‬‬ ‫شروع‬ ‫متوسط و پیشرفته‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫هر اســانا روی قسمت های خاصی از بدن تاثیر می گذارد و باعث ازاد‬ ‫شــدن پرانای محبوس در بدن می گردد‪ .‬حرکت طاووس باعث می شود‬ ‫پرانا یا انرژی حیاتی از شبکۀ خورشیدی در تمامی بدن به گردش دراید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارنج ها‬ ‫را کنار هم‬ ‫نگه دارید‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫از مرحلۀ ‪ 4‬اغاز کرده و با یک دم‪ ،‬ســر و سینه تان را بلند کنید‪.‬‬ ‫یک نفس عمیق دیگر بکشید و برای انقباض عضالت پا‪ ،‬کمر‪ ،‬شکم‬ ‫و گردن اماده شــوید‪ .‬حاال هم می توانید بــه مرحلۀ ‪ 6‬بروید و هم‬ ‫می توانید با بازدم‪ ،‬زمین گذاشــتن پاها و زانوها و در‬ ‫انتها نشســتن به حالت عــادی‪ ،‬به‬ ‫حرکت تان پایان دهید‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫رو به جلو‬ ‫باشد‬ ‫اشتباهات رایج‪:‬‬ ‫تنه‬ ‫به سمت باال‬ ‫و جلو حرکت‬ ‫نمی کند‬ ‫نگاه‬ ‫به باال‬ ‫باشد‬ ‫‪30‬‬ ‫پاها‬ ‫را کشیده‬ ‫و کنار یکدیگر‬ ‫نگه دارید‪.‬‬ ‫پا در‬ ‫تالش است‬ ‫بدن را بلند کرده و‬ ‫به وضعیت نهایی‬ ‫برساند‬ ‫سر‬ ‫را باال نگه‬ ‫دارید‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫متوسط‬ ‫پا‬ ‫خم شده و‬ ‫روی مت قرار‬ ‫گرفته است‬ ‫‪6‬‬ ‫پیشرفته‬ ‫برای رسیدن به حرکت نهایی‪ ،‬بعد از عمیق ترین تنفس ممکن‪،‬‬ ‫نفس تــان را نگه داریــد‪ ،‬بدن تان را محکم کنیــد و ارام ارام روی‬ ‫انگشتان پا بلند شــوید تا کل بدن از روی زمین بلند شود‪ .‬سپس‬ ‫همزمان با بازدم‪ ،‬پاها و زانوها را پایین اورده‪ ،‬بنشــینید و به حالت‬ ‫عادی تان بازگردید‪.‬‬ ‫پاها‬ ‫کشیده و‬ ‫با بدن در یک‬ ‫راستا باشد‬ ‫تنوع هایپیشرفته‬ ‫سر به کف زمین‬ ‫از مرحلۀ ‪ 6‬شــروع کنید و همچنان وزن تان بــه جلو بیندازید تا‬ ‫پیشانی تان به مت برســد و پاها از روی زمین بلند شود‪ .‬سعی کنید‬ ‫به مدت ‪ 3‬تنفس در این وضعیت بمانید و ســپس خود را رها کنید‪.‬‬ ‫همزمــان با بازدم پاها و زانوها را پاییــن اورده و به زمین‬ ‫برسانید‪ .‬سپس بنشینید و مچ دست تان را تکان دهید‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫طاووس لوتوس‬ ‫به حالت چهارزانو بنشــینید‪ .‬سپس کف پای چ ‬ ‫پ‬ ‫ت و کف پای راست را روی ران چپ‬ ‫را روی ران راســ ‬ ‫بگذارید تا به حالت لوتوس درایید‪.‬‬ ‫سر‪،‬‬ ‫گردن و‬ ‫سینه تان را در‬ ‫یک راستا قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫پاها‪،‬‬ ‫کفل ها و‬ ‫فقرات باید‬ ‫ ‬ ‫ستون‬ ‫در یک راستا‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بدن تان را به سمت جلو ببرید تا تعادل تان روی زانوها‬ ‫برقرار شــود‪ .‬کف دست ها را به صورت تخت به شکلی که‬ ‫انگشت ها به سمت پاها قرار گیرد‪ ،‬روی زمین بگذارید‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارنج ها را خم کنید و تکیه گاه شکم تان قرار دهید‪ .‬همزمان با‬ ‫دم‪ ،‬بدن را به سمت جلو ببرید‪ ،‬سر و سینه را همان طور‪ ،‬با پاهای‬ ‫گره خورده‪ ،‬با هم بلند کنید‪ .‬به اندازۀ سه تنفس در این وضعیت‬ ‫بمانید‪ .‬سپس با انجام مرحلۀ ‪ 2‬و ‪ 1‬به وضعیت قبلی تان برگردید‪.‬‬ ‫پاها‪،‬‬ ‫کفل ها و کمر‬ ‫باید با هم تراز‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫کف‬ ‫دست ها را‬ ‫محکم به مت‬ ‫فشار دهید‬ ‫‪1-Mayurasana‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪31‬‬ ‫جمعی از مسئولین‪ ،‬دست اندرکاران‪ ،‬مربیان‪ ،‬داوران و شرکت کنندگان در مسابق‬ ‫‪32‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫قات قهرمانی ورزش یوگای بانوان کشور‪ -‬بهمن ماه ‪- 1397‬هتل المپیک تهران‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪33‬‬ ‫اشنایی با یوگی سالخورده ایرانی‬ ‫چندی پیش از طریق یکی از مربیان موسسۀ دانش یوگا با خانمی‬ ‫اشنا شدیم که به رغم مشکالت جسمی فراوان و سن باالیی که دارند‬ ‫همچنان به تمرینات یوگا می پردازند و بسیار بر ان اصرار دارند‪ .‬سن‬ ‫باالی ایشان و انگیزۀ فراوانی که در ایشان دیدیم ما را بر ان داشت‬ ‫مصاحبه ای با ایشــان ترتیب دهیم تا شما خوانندگان گرامی نیز با‬ ‫نمونۀ خاصی از یک یوگی سالخورده اشنا شوید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬لطفــاً خودتــان را معرفی نمائیــد وکمی از پیشــینه تان‬ ‫برایمانبگویید‪.‬‬ ‫اکرم فرهودی هستم‪ ،‬متولد سال‪۱۳۰۰‬شمسی در تهران‪ .‬در ‪۱۷‬‬ ‫ســالگی با اقای رحمت اهلل فرهودی ازدواج کردم و طی ‪ ۵۳‬ســال‬ ‫زندگی مشترک‪ ،‬صاحب ‪ ۷‬فرزند (‪ ۴‬دختر و ‪ ۳‬پسر) شدیم‪.‬‬ ‫‪ -۲‬از چه طریقی با یوگا اشــنا شدید و چرا تصمیم گرفتید وارد‬ ‫این مسیر شوید؟‬ ‫من همیشــه به ورزش و مطالعه عالقه مند بودم‪ .‬سال ‪ 1363‬از‬ ‫طریق دخترم که شاگرد استاد مهدوی پور و همسرشان بود‪ ،‬با یوگا‬ ‫اشنا شدم‪ .‬کتاب ها و جزوات ایشان را مطالعه می کردم‪ .‬چند اسانا‬ ‫یــاد گرفتم‪ .‬کتاب یوگای صورت را خواندم و هر روز همه شــان را‬ ‫انجام می دادم‪ .‬سال ‪ 1373‬با استاد ماهاراشی و تکنیک مدیتیشن‬ ‫اشنا شدم‪ .‬در کالس های استاد جمشاد قنبر و همسرشان مدیتیشن‬ ‫را اموختــم‪ .‬در یک دورۀ ســه روزه همراه با یک گروه ‪ ۱۰۰‬نفره از‬ ‫عالقه مندان به یوگا و مدیتیشن در هتل دیزین‪ ،‬تمرینات یوگا را به‬ ‫صورت گروهی انجام دادیم‪ .‬در این ســفر با تغذیۀ یوگا اشنا شدم‬ ‫(غذاهای ساتویک) که این تجربه بسیار برایم مفید و در سالمتی ام‬ ‫بسیار موثر بود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬یوگا از لحاظ جسمی چه مزایایی برای شما داشته است؟‬ ‫انجام هر روزۀ اساناها به من احساس ارامش و سبک بالی می دهد‬ ‫و باعث می شود در کارهای روزانه ام‪ ،‬امیدواری و خوش بینی خاصی‬ ‫داشته باشم‪.‬‬ ‫‪ -4‬پــس از ورود به دنیای یــوگا از لحاظ ذهنــی و روانی چه‬ ‫دستاوردهاییداشته اید؟‬ ‫وقایع و اتفاقات تلخ را که در زندگی بسیار برایم پیش امد توانستم‬ ‫با کمک یوگا‪ ،‬با صبوری‪ ،‬ســکوت و امیدواری به اینده تحمل کنم‪.‬‬ ‫شاید بدون یوگا به راحتی از این موقعیت ها بیرون نمی امدم‪.‬‬ ‫‪ -5‬یوگا چه تاثیری در زندگی شخصی‪ ،‬خانوادگی و روابط شما‬ ‫ایجاد کرده است؟‬ ‫از دســت دادن همسر و سه پسرم برایم بســیار سخت بود‪ .‬اما‬ ‫توانستم با انجام اساناها‪ ،‬تمرینات منظم و صبوری شرایط پیش امده‬ ‫را تحمل کنم و الگوی مثبتی برای فرزندان و نوه هایم باشم‪ .‬از همین‬ ‫طریق توانسته ام ارتباط خوبی با نوه ها و فرزندانم‪ ،‬که از نسل دیگری‬ ‫هستند‪ ،‬برقرار کنم‪ .‬یوگا زبان مشترک همۀ نسل هاست و ما از این‬ ‫طریق روابط خوب و حسنه ای با هم داریم‪.‬‬ ‫‪ -۶‬فکر می کنید به عنوان یک یوگی چه وجه تمایزی با هم سن‬ ‫و ساالن خود دارید؟‬ ‫طبق چیزی که در اطرافیانم می بینم‪ ،‬به لطف خداوند و با کمک‬ ‫تمریناتی که در یوگا اموخته ام‪ ،‬نسبت به ان ها از سالمتی جسمی‬ ‫‪34‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫و روحی بیشتری برخوردارم‪ .‬بسیار مثبت اندیش هستم و به شدت‬ ‫به اینده امیدوارم‪.‬‬ ‫‪ -۷‬به عنوان یک بانوی ســالخوردۀ یوگی با چه مشکالتی مواجه‬ ‫بوده اید؟‬ ‫من تا به حال ‪ ۴‬عمل جراحی داشته ام‪ .‬هر کدام از استخوان های‬ ‫ران پایم یک بار شکســتگی پیدا کرده است‪ .‬یک بار عمل برداشتن‬ ‫کیســۀ صفرا داشتم و یک بار هم عمل جراحی رحم انجام دادم‪ .‬اما‬ ‫در همۀ این موارد‪ ،‬توانستم با انجام تمرینات یوگا به سرعت بهبودی‬ ‫پیدا کنم‪ .‬در مورد جراحی های لگن‪ ،‬توانســتم در مدت کمتر از ‪۴‬‬ ‫ماه با وجود پروتزهایی که در پاهایم داشتم‪ ،‬بدون عصا فعالیت های‬ ‫شــخصی ام را انجــام دهم که من همۀ این هــا را نتیجۀ تمرینات‬ ‫یوگایم می دانم‪.‬‬ ‫‪ -۸‬در مواردی که احیانا به دلیل مشــکالت جســمی موفق به‬ ‫اجرای حرکتی نشده اید چه کردید؟‬ ‫ســعی نمودم بدون اینکه ناامید و ســرخورده شوم‪ ،‬تا حد توانم‬ ‫مرحله به مرحله ان را انجام دهم و اگر به دلیل مشکالت فیزیکی ام‪،‬‬ ‫حرکتــی واقعاً برایم دشــوار بود وضعیتم را به عنــوان یک یوگی‬ ‫سالخورده‪ ،‬پذیرفتم و ان حرکت را انجام ندادم‪.‬‬ ‫‪ -۹‬بــرای افراد مســنی که در جایگاه شــما هســتند چه ت‬ ‫وصیه ای دارید؟‬ ‫من همۀ ان ها را به انجام منظم حرکات یوگا و مدیتیشن توصیه‬ ‫می کنم‪ .‬یوگا برای سن و سال خاصی نیست و همۀ انسان ها می توانند‬ ‫در هر شرایطی از مزایای ان بهره مند شوند‪ .‬به خصوص افراد مسن‬ ‫به دلیل خشک و ضعیف شدن عضالت و همچنین تضعیف روحیه‪ ،‬به‬ ‫ش از هر گروهی‪ ،‬برای بهبود شرایط جسمی‪ ،‬روانی و پیدا‬ ‫اعتقاد من بی ‬ ‫کردن امید و شادی در زندگی به ان نیازمند هستند‪.‬‬ ‫در انتهــا از اینکه این فرصت را به من دادید که تجربیات و اتفاقات‬ ‫زندگیم را بیان کنم از شما بسیار سپاسگزارم‪ .‬از استاد صبور و مشوقم‬ ‫اقای اریا اصغری و همۀ همکاران موسسۀ دانش یوگا نیز کمال تشکر‬ ‫را دارم‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقات سراسری یوگا‬ ‫بنابه گزارش روابط عمومی انجمن یوگا‪ ،‬مســابقات قهرمانی یوگای بانوان‬ ‫کشــور بیست و هفتم بهمن ماه در دو رشتۀ قهرمانی و هنری با حضور ‪107‬‬ ‫شرکت کننده از ‪ 16‬استان کشور در محل هتل المپیک تهران برگزار گردید‪.‬‬ ‫در پایان مراســم‪ ،‬اقایان دکتر طاووسی دبیر فدراسیون‪ ،‬دکتر تیمورتاش‬ ‫رییس انجمن و غیاثی دبیر انجمن یوگا‪ ،‬چشمی رییس کمیتۀ یوگای استان‬ ‫تهران و خانم زهرا لک رییس کمیتۀ یــوگای بانوان انجمن‪ ،‬با اهداء مدال و‬ ‫حکم های قهرمانی از نفرات برتر مسابقات بانوان کشور قدردانی به عمل اوردند‪.‬‬ ‫اسامی نفرات برتر مسابقات کشوری یوگای بانوان به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫ردۀ سنی ‪ 7‬تا ‪ 11‬سال‬ ‫ردۀ سنی ‪ 24‬تا ‪ 29‬سال‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫ایسان سعدلو پاریزی‬ ‫کرمان‬ ‫اول‬ ‫ساغر طارمی‬ ‫تهران‬ ‫دوم‬ ‫فائزه نادمی‬ ‫کرمان‬ ‫دوم‬ ‫فاطمه مروج‬ ‫البرز‬ ‫مائده احمدی‬ ‫فارس‬ ‫زیبا میرزایی‬ ‫مرکزی‬ ‫یسناخلیلی‬ ‫فارس‬ ‫زهرا حجت پناه‬ ‫فارس‬ ‫سوم‬ ‫سوم‬ ‫ردۀ سنی ‪ 30‬تا ‪ 45‬سال‬ ‫ردۀ سنی ‪ 12‬تا ‪14‬سال‬ ‫ردۀ سنی باالی ‪ 45‬سال‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫پریسا احمدی‬ ‫قزوین‬ ‫دوم‬ ‫معصومه ابرون‬ ‫تهران‬ ‫سوم‬ ‫فریبا شیروانی‬ ‫اصفهان‬ ‫خدیجه تبرائی‬ ‫قم‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫ریحانه نصیری‬ ‫فارس‬ ‫دوم‬ ‫مرضیه عیدی وند‬ ‫اصفهان‬ ‫سوم‬ ‫زهرا قنبری‬ ‫سمنان‬ ‫هنری تک نفره‬ ‫هنری دونفره‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫ساغر طارمی و نوشین‬ ‫جوادی‬ ‫تهران‬ ‫ریحانه نصیری و لیدا رسایی‬ ‫البرز‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫فاطمه نظری‬ ‫مرکزی‬ ‫اول‬ ‫مریم نظری‬ ‫تهران‬ ‫دوم‬ ‫ایدا رضاخانی‬ ‫کرمان‬ ‫دوم‬ ‫پریسا مهدی زاده‬ ‫تهران‬ ‫دوم‬ ‫مبینا اخوندی‬ ‫کرمان‬ ‫سمیه محبی‬ ‫تهران‬ ‫سوم‬ ‫زهرا اخوندی‬ ‫سمنان‬ ‫سعیده ناظری صوفی‬ ‫سمنان‬ ‫سوم‬ ‫سوم‬ ‫فاطمه نظری و ثمین نجفی مرکزی‬ ‫ایسان سعدلو پاریزی و ایدا‬ ‫رضاخانی‬ ‫فارس‬ ‫ردۀ سنی ‪ 15‬تا ‪17‬سال‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫ریحانه نصیری‬ ‫مرکزی‬ ‫دوم‬ ‫لیدا رسایی‬ ‫کرمان‬ ‫سوم‬ ‫پریماهمدیرقمی‬ ‫کرمان‬ ‫ردۀ سنی ‪ 18‬تا ‪ 23‬سال‬ ‫مقام‬ ‫نام و نام خانوادگی مدال اور‬ ‫استان‬ ‫اول‬ ‫مرضیه عیدی وند‬ ‫اصفهان‬ ‫دوم‬ ‫صدف دریابیگی‬ ‫تهران‬ ‫فاطمه درامامی‬ ‫قم‬ ‫فاطمه یگانه‬ ‫کرمان‬ ‫سوم‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫المپیک تهران‪35‬‬ ‫جمعی از دست اندرکاران و داوران برگزار کننده مسابقات قهرمانی یوگای بانوان کشور در هتل‬ ‫یوگا همراه با ابزار‬ ‫‪ 1‬‬ ‫ادوموکها سواستیکاسانا‬ ‫(حرکت چهارزانوی سرپایین)‬ ‫برگرفته از کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اثر بی‪ .‬کی‪.‬اس ایینگر‬ ‫برگردان‪ :‬عاطفه هاشمی‬ ‫در این اســانا به صورت چهارزانو روی زمین می نشینید و سر‪ ،‬سینه و شانه ها را‬ ‫روی یک نیمکت‪ ،‬بالش و پتو قرار می دهید‪ .‬حرکت بسیار ارام بخشی است و تنش ها‬ ‫و فشــارهای کمر‪ ،‬گردن و قلب را تخفیف می دهد و همچنین استرس های پیش از‬ ‫قاعدگی را برطرف می نماید‪ .‬تمرین مداوم این اسانا به افرادی که مستعد اضطراب‪،‬‬ ‫تنش و نوسانات خلقی مکرر هستند‪ ،‬کمک می نماید‪.‬‬ ‫ابزارها‪ :‬دو بالش‪ ،‬یک نیمکت دراز‪ ،‬یک مت و یک پتو‬ ‫بالشی که رویش می نشینید باعث افزایش ارتفاع باالتنه تان می شود و به جلو خم‬ ‫ن شما را اسان تر می کند‪ .‬نیمکت‪ ،‬مت‪ ،‬بالش و پتویی که بین سینه و نیمکت قرار‬ ‫شد ‬ ‫می گیرد در واقع تکیه گاه سرتان شده و از فشار امدن به گردن جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫‪ -1‬مقابل نیمکت‪ ،‬بالشــی روی زمین‬ ‫بگذارید و یک مت و یــک بالش دیگر در‬ ‫امتــداد طول نیمکت قرار دهید‪ .‬ســپس‬ ‫یک پتوی تاشده را بین انتهای بالش و لبۀ‬ ‫نیمکتبگذارید‪.‬‬ ‫‪ -2‬مانند حالت سواستیکاسانا به حالت‬ ‫چهارزانو روی بالش بنشینید طوری که در‬ ‫اصل روی داخل استخوان های باسن تان قرار‬ ‫گرفته باشید‪.‬‬ ‫‪ -3‬همزمان با بازدم به جلو خم شوید و‬ ‫سینه تان را روی پتوی تاشده و پیشانی تان‬ ‫‪36‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫را روی بالــش بگذارید‪ .‬دســتان تان را به‬ ‫سمت جلو بکشــید و ارنج ها را خم کنید‪.‬‬ ‫کف دست راست تان را بر ساعد چپ و کف‬ ‫دست چپ تان را بر ساعد راست قرار دهید‪.‬‬ ‫رفتن تنش‬ ‫به ارامی بــازدم کرده و از بین ِ‬ ‫گردن و سرتان را احساس نمایید‪ .‬عضالت‬ ‫گردن تان را شــل و در عین حــال بلند و‬ ‫کشیده نگه دارید‪ .‬به مدت ‪ 2‬دقیقه در این‬ ‫وضعیت بمانید و تنفس منظم و یکنواختی‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫کتاب یوگا‪ ،‬راهی به سوی سالمتی کامل اصلی ترین‬ ‫کتاب ســبک یوگای ایینگر است که اولین بار در‬ ‫سال ‪ 2001‬در ‪ 432‬صفحۀ گالسه به صورت مصور‬ ‫و تمام رنگی منتشر شــده و تا به امروز چندین بار‬ ‫به روزرسانی و تجدید چاپ شده است‪.‬‬ ‫این کتــاب درواقع دربردارندۀ تمامــی اموزه های‬ ‫بی‪.‬کی‪.‬اس ایینگر در خصوص بدن‪ ،‬ذهن وسالمتی‬ ‫است و برای تمامی پرتوجویان با هر سطح مهارت و‬ ‫تجربه ای می تواند مفید واقع شود‪.‬‬ ‫مجلۀ دانش یوگا از هفده شــمارۀ پیش به ترجمۀ‬ ‫بخش ابزار ایــن کتاب پرداخته و در هر شــماره‬ ‫یکی از حرکت ها را تشریح نموده است‪ .‬این مقاله‪،‬‬ ‫هجدهمین شماره ای است که به این امر اختصاص‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫هشدارها‬ ‫اگر به خاطر درد کف پاها نمی توانید‬ ‫در حالت ویراسانا بنشینید‪ ،‬می توانید به‬ ‫جایش این حرکت را انجام دهید‪ .‬اگر‬ ‫دچار سردردهای ناشی از استرس یا‬ ‫میگرن هستید‪ ،‬یک باند پارچه ای دور‬ ‫ی خود ببندید‪.‬‬ ‫چشم ها ‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫ارام کردن سیستم اعصاب سمپاتیک و کاهش‬ ‫استرس و خستگی ها‬ ‫ارام کردن میگرن و سردردهای ناشی از استرس‬ ‫کاهش طپش قلب و تنگی نفس‬ ‫کاهش حالت تهوع و جلوگیری از استفراغ‬ ‫تخفیف دردهای مفاصل ران‬ ‫رفع خستگی پاها و بهبود گردش خون در زانوها‬ ‫ماریچی اسانا‬ ‫(کشش پا و باالتنه)‬ ‫‪2‬‬ ‫این اسانا در واقع ترکیب دو شکل از اجرای ماریچی اسانا محسوب می شود که‬ ‫یکی خم به جلو است و دیگری یک چرخش‪ .‬ابزارها کمک می کنند که باالتنه‬ ‫همچنان کشیده و در مرکز قرار داشته باشد و به دلیل کار شدن روی منطقۀ‬ ‫لومبار‪ 3‬و دورسال‪ ،4‬چرخش ستون فقرات بهتر انجام شود‪ .‬تمرین این اسانا به‬ ‫کاهش خشکی کمر‪ ،‬گردن و شانه ها نیز کمک می نماید‪.‬‬ ‫ابزارها‪ :‬یک پتو و یک اجر چوبی‬ ‫پتو تکیه گاه باسن تان شده‪ ،‬باالتنه تان را‬ ‫باال می برد و باعث افزایش چرخش ستون‬ ‫فقرات می شود‪ .‬همچنین باعث می شود پای‬ ‫‪ -1‬روی یک پتوی تاشــده در وضعیت‬ ‫دانداسانا بنشینید‪ .‬یک اجر پشت تان قرار‬ ‫دهید‪ .‬پای راســت تان را از زانو خم کنید‪.‬‬ ‫کاری کنیــد که قلم پای تان با زمین زاویۀ‬ ‫قائمه داشــته باشد و پاشنۀ پای راست تان‬ ‫مماس با انتهای کشــالۀ ران تان باشد‪ .‬پای‬ ‫چپ تان را صاف و راست نگه دارید‪.‬‬ ‫سر‪،‬‬ ‫چشم ها و‬ ‫گردن را کامال ً‬ ‫منفعلنگه‬ ‫دارید‪.‬‬ ‫هشدارها‬ ‫اگر دچار مشکل قلبی‪ ،‬میگرن‪ ،‬سردرد‪،‬‬ ‫سرماخوردگی یا اخالط سینه‪ ،‬سندروم‬ ‫خستگی مزمن‪ ،‬بی خوابی و افسردگی هستید‬ ‫این حرکت را انجام ندهید‪.‬‬ ‫خمیده تان به طرفین کج و متمایل نشود‪.‬‬ ‫اجر به صورت خوابیده زیر دســت تان قرار‬ ‫می گیرد که باعث بهبود چرخش ســتون‬ ‫فقرات و کشیده ماندن باالتنه می گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارنج راست تان را خم کنید و قسمت‬ ‫بــاالی بازوی تان را بر قســمت داخل پای‬ ‫راست تان قرار دهید‪ .‬دست چپ تان را روی‬ ‫ت سرتان بگذارید و قسمت بازوی‬ ‫اجر پش ‬ ‫چپ تان را صاف نگه دارید‪ .‬بازوی راست و‬ ‫زانوی راست تان را با نیروی برابر به یکدیگر‬ ‫فشار دهید‪ .‬دســت چپ تان را نیز به اجر‬ ‫فشار دهید‪.‬‬ ‫‪ -3‬همزمان با بــازدم‪ ،‬باالتنه تان را باال‬ ‫بکشید و به سمت چپ بچرخید‪ .‬حواس تان‬ ‫باشد زانوی خم شده تان به بیرون متمایل‬ ‫نشود و فاصله ای بین بازو و زانوی راست تان‬ ‫نیفتد‪ .‬از روی شانۀ چپ تان به سمت چپ‬ ‫نگاه کنید‪ 20 .‬تا ‪ 30‬ثانیه در این وضعیت‬ ‫بمانید و بعد حرکت را در ســمت دیگرتان‬ ‫تکرار کنید‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫کاهش دردهای پایین کمر و‬ ‫اسپوندیلوسیس‪ 5‬گردنی‬ ‫کف‬ ‫دست تان را‬ ‫باز نگه دارید‬ ‫افزایش گردش خون در اندام های‬ ‫شکمی‬ ‫کمک به عملیات گوارش و کاهش نفخ‬ ‫شکم‬ ‫کمک به درمان فتق‬ ‫تنظیم عملکرد کبد و کلیه ها‬ ‫کف‬ ‫پا در مرکز‬ ‫پاشنه قرار‬ ‫داشته باشد‬ ‫‪1-Adhomukha Swastikasana‬‬ ‫‪2-Marichyasana‬‬ ‫‪3-Lumbar‬‬ ‫‪4-Dorsal‬‬ ‫‪5-Spondylosis‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪37‬‬ ‫م‬ ‫عرفی کتاب‬ ‫بخور‪ ،‬دعا کن‪ ،‬عشق بورز‬ ‫‪1‬‬ ‫نوشتۀ‪ :‬الیزابت گلیبرت‪ /2‬برگردان‪ :‬مریم بردبار‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬رویا دادجو‬ ‫همۀ مــا تجربۀ روزهای ســخت و گره‬ ‫خــورده را داریم‪ .‬روزهایی که چشــم باز‬ ‫می کنیم و می بینیم طاقت دیدن خودمان‬ ‫را هــم در ایینه نداریــم‪ .‬از هرچه داریم و‬ ‫برایش تالش کرده ایم خســته و دلزده ایم‪.‬‬ ‫دل مان می خواهد ساک دســتی مان را با‬ ‫وسایل ضروری پر کنیم‪ ،‬گوشی موبایل مان‬ ‫را روی کانتر اشپزخانه بگذاریم‪ ،‬در را ارام‬ ‫ببندیم و برویم‪ .‬جایی که هیچ چیز برایمان‬ ‫اشنا نباشد و دائم در پی حقیقت زندگی به‬ ‫دنبال راه های از پیش تعیین شده نرویم‪.‬‬ ‫ن حس ها برای تان اشناســت و‬ ‫اگر ایــ ‬ ‫درگیر عواطفی شــده اید که ادامۀ زندگی‬ ‫جاری را برای تان دشــوار کرده است کتاب‬ ‫بخور‪ ،‬دعا کن‪ ،‬عشق بورز از الیزابت گیلبرت‬ ‫را به شما توصیه می کنم‪.‬‬ ‫این کتــاب روایت زندگــی زنی حدودا ً‬ ‫سی ساله اســت که به نظر می اید زندگی‬ ‫رضایت بخش و دلچسبی با همسرش دارد‪.‬‬ ‫همه چیز به ظاهر مرتب اســت‪ ،‬اما زن در‬ ‫الیه های پنهان قلبش دچار احساســاتی‬ ‫متناقض است که نمی تواند ایندۀ روشنی‬ ‫را در زندگی فعلی اش متصور شود‪ .‬می بیند‬ ‫انچه دارد برایش می جنگد و تالش می کند‬ ‫ان شعلۀ تابندۀ درونی اش نیست‪.‬‬ ‫تا اینکــه در بزنگاهی به جا و ســروقت‬ ‫جمله ای از دهان خواهرش می شــنود که‬ ‫در واقع حکم کبریت کشیدن در انبار کاه‬ ‫را دارد‪ .‬در نهایــت یک شــب‪ ،‬بعد از یک‬ ‫گفتگوی درونی‪ ،‬با خــودش اتمام حجت‬ ‫می کند‪ ،‬راهی سفر می شود و داستان تازه‬ ‫از انجا اغاز می شود‪.‬‬ ‫گرۀ مشــکل زن داســتان مــا پس از‬ ‫سفرهای بســیار و اشــنایی با محیط ها‬ ‫و ادم هــای مختلف باالخره باز می شــود‬ ‫و به خواننــده این طور القاء می شــود که‬ ‫‪38‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫هــر زن هر چقــدر پیچیدگی های روحی‬ ‫و ذهنــی و درگیری های مختلف داشــته‬ ‫باشد‪ ،‬ســه مسئلۀ ساده و بدیهی‪ ،‬که خود‬ ‫را در عنوان کتاب نشان می دهد‪ ،‬می تواند‬ ‫مشکل گشــایش باشــد‪« .‬بخور‪ ،‬دعا کن‪،‬‬ ‫عشق بورز‪».‬‬ ‫به عنوان یک زن می توانم به شــما قول‬ ‫بدهــم که بخش زیادی از مغــز هر زن را‬ ‫دغدغه های زیباشناســانه و تناسب اندام‬ ‫اشغال می کند که گاه بی انکه بداند چنان‬ ‫تمام فضاهای ذهنش را پر می کند که جا‬ ‫برای همه چیز تنگ می شود‪ .‬انچه نویسندۀ‬ ‫این کتاب می خواهد بگوید از زبان الیزابت‬ ‫در ســفری که به روم کرده این چنین بیان‬ ‫می شــود‪« :‬بیا پاستا بخوریم‪ ،‬بریم مسابقۀ‬ ‫بیس بال ببینیم و بعد بریم بازار و شــلوار‬ ‫جین های بزرگ تری برای خودمون بخریم‪».‬‬ ‫نویسنده سعی دارد در روم‪ ،‬ما را با لذت‬ ‫خوردن غذاهای خوشمزه‪ ،‬خوش اب ورنگ‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اشنایی و معاشرت با ادم های مختلف‪ ،‬سر‬ ‫میز غذا نشســتن با ان ها‪ ،‬یاد گرفتن زبان‬ ‫ایتالیایی و قرار نگرفتــن در قیدوبندهای‬ ‫معمول پیوند دهد‪ .‬سبک زندگی ایتالیایی ها‬ ‫در لذت بــردن از همه چیز حتی چیزهای‬ ‫کوچک و پیــدا کردن چیزهای زیبا در هر‬ ‫بخش از زندگی درس بزرگی اســت که او‬ ‫می بایســت ان رامی اموخت‪ .‬اما شخصیت‬ ‫اصلی ما یعنی الیزابــت در میان تمام این‬ ‫خوشی ها گاه به شدت احساس دلتنگی و‬ ‫تنهایی می کند و این نشان می دهد زندگی‬ ‫تنها لذت بردن نیســت‪ .‬به همین جهت‬ ‫ماجراجویی او به ســمت دیگری می رود و‬ ‫راهی هندوستان می شود‪.‬‬ ‫او کــه تا پیش از ان نیــز دارای عالئق‬ ‫معنوی بــوده و گاه یوگا می کــرده‪ ،‬وارد‬ ‫اشــرامی در هندوستان می شــود‪ .‬در این‬ ‫قســمت نیازهای معنــوی و روحانی اش‬ ‫برطرف شــده‪ ،‬می اموزد ببخشد‪ ،‬رها کند‬ ‫تا خود نیز رها شــود‪ .‬این قســمت پر از‬ ‫اموزه های یوگایی اســت و داستان در این‬ ‫بخش بسیار خواندنی می شود‪ .‬برنامه های‬ ‫روزانــه و کارهایی کــه الیزابت از لحظۀ از‬ ‫خواب بیدار شدن در اشرام انجام می دهد‬ ‫چنان با جزئیات و بــا وضوح باال توصیف‬ ‫شده است که خواننده می تواند با خواندن‬ ‫این قســمت تک تک اجرهای اشرام را نیز‬ ‫حس کند و صبح به صبح مزۀ دمنوش های‬ ‫اشرام را زیر زبانش مزمزه نماید‪.‬‬ ‫او پس از اشــنایی با ادم های مختلف و‬ ‫کسب تجربه ‪ ،‬دعا کردن و مراقبه و نیایش با‬ ‫خداوند و ارتباط با درون خود را می اموزد و‬ ‫راهی بالی‪ ،‬سرزمینی می شود که قرار است‬ ‫عشقی سوزان را در ان تجربه کند‪.‬‬ ‫در بالی اتفاقاتی برای او رقم می خورد که‬ ‫می فهمد عشــق بر خالف چیزی که قبل‬ ‫از سفر می پنداشــت‪ ،‬اتفاقی دست وپاگیر‬ ‫نیست‪ .‬پس از پایان تمام ماجراجویی ها و‬ ‫تجربۀ لذت ها و شرایط مختلف‪ ،‬درنهایت‪،‬‬ ‫متوجه می شود عشق انسانی چنان کامل‬ ‫کننده و ارامش بخش اســت که می تواند‬ ‫به خاطرش تعادلــی را‪ ،‬که پس از مدت ها‬ ‫به ان رســیده و با ان احساس خوبی دارد‪،‬‬ ‫مختل کند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2010‬رایان مورفی فیلمی بر‬ ‫اساس این کتاب ساخت که جولیا رابرتز و‬ ‫خاویر باردم در ان ایفای نقش کردند‪ .‬اما اگر‬ ‫به دنبال پیچیدگی ها و دالیل اصلی اتفاقات‬ ‫هستید‪ ،‬کتاب گزینۀ بهتری است‪.‬‬ ‫‪1-Eat,Pray,Love‬‬ ‫‪2-Elizabeth Gilbert‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪39‬‬ ‫چطور از پاریورتا تریکوناسانا به‬ ‫‪1‬‬ ‫اردها ماتسیندراسانا برویم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫پاریورتاتریکوناسانا‬ ‫پاریورتا‪ :‬چرخیده‬ ‫اسانا‪ :‬حرکت‬ ‫*‬ ‫یوگاژورنال‪ ،‬شهریور ‪ ،97‬الرا وارن ‪ /‬برگردان ‪:‬عاطفه شریفان‬ ‫تریکونا‪ :‬مثلث‬ ‫نبایدها‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫گردش خون را در قســمت پایین‬ ‫کمر‪ ،‬شــکم و ناحیۀ لگــن خاصره‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬تعادل بدن را بهبود‬ ‫می بخشد و به شما می اموزد چطور با‬ ‫حفظ تعادل در باالتنه و پاها‪ ،‬ســتون‬ ‫فقرات تان را بچرخانید‪.‬‬ ‫نحوۀ حرکت‪:‬‬ ‫‪ -1‬وسط مت رو به سمت بلند ان‪،‬‬ ‫در حالت تاداســانا‪( 3‬کوه) بایستید‪ .‬با‬ ‫یک دم عمیق‪ ،‬با یک حرکت پرشــی‬ ‫پاها را به اندازۀ سه فوت از یکدیگر باز‬ ‫کنید‪ ،‬طوری که سمت بیرون کف پاها‬ ‫موازی اضــاع بیرونی مت قرار گیرد‪.‬‬ ‫همزمان با پرش‪ ،‬دست ها را در راستای‬ ‫شانه ها ببرید‪ .‬دست ها را از مرکز سینه‬ ‫دراز کرده‪ ،‬نوک انگشت ها را بکشید‪،‬‬ ‫طوری که کف دســت ها رو به پایین‬ ‫باشــد‪ .‬به این وضعیت اوتیتا هاســتا‬ ‫پاداسانا‪ 4‬می گویند که به معنای پاها و‬ ‫دست های کشیده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬حــال کف پای چــپ را حدود‬ ‫‪ 60‬درجه به ســمت داخــل و کف‬ ‫پای راســت را ‪ 90‬درجــه به بیرون‬ ‫بچرخانید‪ .‬ســپس کل پای چپ را به‬ ‫قدری به ســمت داخل بچرخانید که‬ ‫پ رو به سمت راست‬ ‫باالتنه و کفل چ ‬ ‫قرار گیرد‪ .‬بدون اینکه این وضعیت را‬ ‫به هم بزنید‪ ،‬تعادل تان را روی برامدگی‬ ‫انگشت شست و سمت داخل پاشنۀ‬ ‫پای راســت و همچنین سمت بیرون‬ ‫پاشنۀ پای چپ حفظ کنید‪ .‬عضالت‬ ‫‪40‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫اجازه ندهید سرتان از‬ ‫ی جلوتر بزند‪،‬‬ ‫پای جلویــ ‬ ‫چــرا کــه در این صورت‬ ‫محور چرخش تــان را از‬ ‫دســت می دهیــد و این‬ ‫امر باعث کشــش و درد‬ ‫عضالت کمر و از دســت‬ ‫رفتن تعادل می شود‪.‬‬ ‫ن را به سمت باال و سمت بیرون‬ ‫را ‬ ‫کفل ها را محکم به سمت یکدیگر‬ ‫بکشــید‪ .‬پاها را صــاف و زانوها را‬ ‫کشیده به سمت باال نگه دارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثبــات را در پاهــا حفــظ‬ ‫کنید و با بازدم‪ ،‬ســعی کنید لگن‬ ‫خاصره‪ ،‬شکم‪ ،‬ســینه و سر را به‬ ‫سمت راست بچرخانید طوری که‬ ‫دست چپ تان روی پای راست تان‬ ‫کشیده شود‪ .‬انگشتان دست چپ‬ ‫را روی زمین (بیرون پای راست)‬ ‫گذاشته و دست راست را به سمت‬ ‫باال ببرید‪.‬‬ ‫‪ -4‬دســت ها را بکشید و تصور‬ ‫ی شما دارد مثل یک‬ ‫کنید دنده ها ‬ ‫رودخانه‪ ،‬دنبال دســت ها می رود‪:‬‬ ‫ی ســمت راســت تان‪ ،‬به‬ ‫دنده ها ‬ ‫دنبال دســت راست تان به سمت‬ ‫باال برمی گردنــد و دنده های چپ‬ ‫به دنبال دســت چپ‪ ،‬به ســمت‬ ‫پایین می ایند‪ .‬دو ســمت باالتنه‬ ‫را به سمت سرتان بکشید‪ .‬کاری‬ ‫کنید کــه دو ســمت باالتنه تان‬ ‫مــوازی و در راســتای پــای‬ ‫راست تان باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬همزمان با دم‪ ،‬قفسۀ سین ه را‬ ‫پ را به سمت‬ ‫باز کنید و دست چ ‬ ‫ت بفشارید‪ .‬با‬ ‫بیرون ساق پای راس ‬ ‫پ را در کمرتان‬ ‫بازدم‪ ،‬تیغۀ شانۀ چ ‬ ‫فرو کنیــد و در حالی کــه دارید‬ ‫باالتنه تان را بیشتر به سمت راست‬ ‫می چرخانیــد‪ ،‬دنده های ســمت‬ ‫چپ پشت تان را بیشتر به سمت‬ ‫داخل ببرید‪.‬‬ ‫‪ -6‬بــه مدت ‪ 10‬تــا ‪ 20‬ثانیه‬ ‫در این وضعیت بمانید و تنفســی‬ ‫ریتمیک و منظم داشــته باشید‪.‬‬ ‫پ فشار‬ ‫با دم‪ ،‬روی پاشــنۀ پای چ ‬ ‫پ را از روی زمین‬ ‫اورده‪ ،‬دست چ ‬ ‫بلند کنیــد و باالتن ه را با چرخش‬ ‫دوبــاره به وضعیت اوتیتا هاســتا‬ ‫پاداسانا برگردانید‪ .‬حال حرکت را‬ ‫ن تکرار کنید‪.‬‬ ‫در سمت دیگر بد ‬ ‫ی را به سمت‬ ‫کفل جلوی ‬ ‫بیرون تاب ندهید؛ چرا که‬ ‫ایــن کار باعث می شــود‬ ‫س ِر اســتخوان همواره از‬ ‫حفره اش فاصله بگیرد و در‬ ‫نهایت منجر به بی تعادلی‬ ‫کفل ها و کشش و درد در‬ ‫داخل کشالۀ ران می گردد‪.‬‬ ‫تغییر و اصالحاتی در پاریورتا تریکوناسانا در صورت‬ ‫نیاز به برقراری یک هم ترازی ایمن در بدن‬ ‫اگر در حفظ تعادل مشکل دارید‪:‬‬ ‫ی را به دیوار‬ ‫بیرون پاشــنۀ پای عقب ‬ ‫تکیه دهید تا به حفظ تعادل تان کمک‬ ‫کند‪ .‬با این کار چیزی در اختیار دارید‬ ‫که به ان فشار وارد کنید و خود را از ان‬ ‫دور کنید‪ .‬بدین ترتیب تعادل به پاهای ‬ ‫شــما بازمی گــردد و کفل ها محکم و‬ ‫استوار می شوند‪ .‬این تغییر روش خوبی‬ ‫برای ایجاد حس جهت یابی است‪ .‬این‬ ‫ت شما‬ ‫روش به هم ترازی ســتون فقرا ‬ ‫کمک کرده و باعث می شــود هنگام‬ ‫چرخانــدن باالتنه بــه دور این محور‬ ‫مرکزی‪ ،‬سر و استخوان دنبالچه تان در‬ ‫یک راستا قرار داشته باشند‪.‬‬ ‫اگر حساسیت یا مشکلی در قسمت پایین کمرتان دارید‪:‬‬ ‫تنوعی از این حرکت را که در ان دست باالیی تان تکیه به دیوار دارد‪ ،‬امتحان‬ ‫کنید‪ .‬مت را طوری روی زمین بیندازید که ســمت بلندش موازی دیوار باشد و‬ ‫ت به دیوار بایستید‪ .‬پاها را بیشتر از هم باز کنید؛ طوری که‬ ‫خودتان وسط مت پش ‬ ‫تقریباً ‪ 4‬فوت از هم فاصله داشته باشند‪ .‬همان طور که دارید وارد حرکت می شوید‪،‬‬ ‫ی را با ارنج خم شده روی‬ ‫ی را روی زمین (یا روی اجر) و دست باالی ‬ ‫دست پایین ‬ ‫ی را به سمت‬ ‫دیوار بگذارید‪ .‬اگر کمرتان راحت اســت‪ ،‬بازدم کنید و دست پایین ‬ ‫پایین کش بیاورید‪ .‬سینه تان را باز کنید و از دست باالیی برای فشردن به دیوار‬ ‫استفاده کنید‪ .‬این کار حین چرخش باالتنه‪ ،‬به حرکت دنده ها کمک می کند‪.‬‬ ‫گ شما خشک اســت یا نمی توانید‬ ‫اگر همسترین ‬ ‫دست تان را به زمین برسانید‪:‬‬ ‫ی (نزدیک قوس کف پا) یک اجر قرار‬ ‫کنــار کف پای جلوی ‬ ‫ی را روی اجر قرار دهید‪ .‬در این حالت‪،‬‬ ‫دهید و دســت پایین ‬ ‫چرخش به طور کامل صورت نمی گیرد اما در عوض احساس‬ ‫سبکی و باالکشــیدگی دارید و در نتیجه کشش و چرخش‬ ‫باالتنه را بهتر و اسان تر انجام خواهید داد‪.‬‬ ‫تغییر جهت تالش ها‬ ‫در حین چرخش‪ ،‬تحرک و تعادل باید به صورت‬ ‫توامان وجود داشته باشد‪ .‬اگر پایۀ ثابت و متعادلی‬ ‫در قسمت پاها به وجود نیاورید‪ ،‬چیزی برای اینکه‬ ‫باالتن ه و دســت ها را رویش فشار دهید نخواهید‬ ‫داشت و عمل چرخش به خوبی انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬اگر زیادی سفت و سخت باشید‪،‬‬ ‫امکان باز شــدن عضالت و اجــرای حرکت را از‬ ‫دســت خواهید داد‪ .‬زور و تالش شخص باید به‬ ‫ســمت ایجاد ازادی و رهایی باشد‪ .‬یعنی تالش‬ ‫برای رسیدن به بی تالشی‪ .‬چرخش ها همچنین‬ ‫فرصتی برای بی واکنشی نیز فراهم می کنند‪ .‬وقتی‬ ‫خود را در یک موقعیت ســخت‪ ،‬دشوار و سفت‬ ‫یافتید‪ ،‬یادتان باشــد که نفس بکشید‪ ،‬متعادل‬ ‫شوید و راهی برای ایجاد ازادی بیشتر پیدا کنید‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪41‬‬ ‫تجربۀ ثبات در پاها و تحرک در باالتنه برای اماده سازی جهت‬ ‫ورود به حرکت اردها ماتسیندراسانا‬ ‫اوتیتامریچیاسانا‬ ‫چــک کنید که کفل هــا هم تراز باشــند و دو‬ ‫مزایا‬ ‫ایجاد تعادل و ثبات در پاها و انعطاف همسترینگ‪ .‬ســمت کمر و باالتن ه به سمت باال کشیده شوند‪.‬‬ ‫این حرکت باالتن ه را برای چرخش های عمیق تر نفس های معمولی بکشید‪ .‬ببینید حاال که پاشنۀ‬ ‫پ روی توپی پا تکیه کرده اســت‪ ،‬چقدر‬ ‫پــای چ ‬ ‫اماده می کند‪.‬‬ ‫کشش و حس ازادی بیشتری را در جلوی کفل ها‬ ‫احســاس می کنید‪ .‬همچنان کفل ها و دو سمت‬ ‫نحوۀ اجرا‬ ‫صندلی ای روبه روی دیوار قرار دهید‪ .‬در فاصلۀ باالتنه را صاف و کشیده کنید‪ .‬مثل درخت تاکی‬ ‫تقریباً یک فوتی ســمت راست پایه های صندلی کــه همین طور باال می رود و دور یک پایۀ عمودی‬ ‫ت را از پایین تا باال کش‬ ‫اجــری روی زمین بگذارید‪ .‬طوری بایســتید که پیچ می خورد‪ ،‬ستون فقرا ‬ ‫ســمت راســت بدن تان نزدیک دیوار و به سمت بیاورید و خودتان را از چپ به راســت بچرخانید‪.‬‬ ‫ت و دست‬ ‫پ را روی سمت بیرونی ران راس ‬ ‫پ را روی اجر بگذارید؛ دست چ ‬ ‫صندلی باشد‪ .‬پاشنۀ پای چ ‬ ‫طوری که انگشتان پا به سمت صندلی و توپی پا راست را روی دیوار بگذارید و باالتن ه را باز هم بیشتر‬ ‫ت را خم کنید و بچرخانید‪ .‬ارنج ها را به دو طرف باز کنید‪ ،‬دنده های‬ ‫روی زمین قرار گیرد‪ .‬پای راســ ‬ ‫ت را به سمت داخل بکشید و ان قدر‬ ‫کف ان را باالی پشتی صندلی (یا نشیمنگاه ان) سمت چپ پش ‬ ‫بگذارید‪ .‬دست ها را روی کفل ها بگذارید‪ ،‬خود را بچرخید که شک م و سینۀ شما موازی سطح زمین‬ ‫به سمت پایین و به طرف کف پاها به پایین فشار قرار گیرند‪ 10 .‬تا ‪ 15‬ثانیه در این وضعیت بمانید و‬ ‫پ را باال اورده‪ ،‬از زانوها به به طور طبیعی نفس بکشید‪ .‬با بازدم‪ ،‬دست ها را رها‬ ‫دهید‪ .‬عضــات ران چ ‬ ‫ن بازگردید و پای راست را پایین‬ ‫ســمت کفل ها باال بکشید و قســمت بیرون ران کنید‪ ،‬به مرکز بد ‬ ‫راست را به عقب بکشید‪ .‬بدین ترتیب می اموزید بیاورید‪ .‬صندلی را در سمت دیگر بدن تان بگذارید‬ ‫و حرکت را در سمت دیگر تکرار نمایید‪.‬‬ ‫چطور کفل ها را جمع یا متعادل کنید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪5‬‬ ‫پارشواوتاناسانا‬ ‫مزایا‬ ‫طرفین باالتنه و همسترینگ را می کشد و با این حرکت می اموزید‬ ‫چطور هنگام ترازسازی سر و استخوان دنبالچه‪ ،‬پاها را بکشید و کفل ها‬ ‫را متعادل کنید‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نحوۀ اجرا‬ ‫در وضعیت کوه بایستید‪ .‬همزمان با دم‪ ،‬پاها را حدود ‪ 3‬فوت از هم باز‬ ‫پ را حدود ‪ 60‬درجه به سمت داخل و پای راست را‬ ‫کنید‪ .‬کف پای چ ‬ ‫‪ 90‬درجه به بیرون بچرخانید‪ .‬همچنان کل پای چپ را به سمت داخل‬ ‫بچرخانید تا کف راست و باالتن ه رو به جلو قرار گیرند‪ .‬پاها را صاف کنید‪.‬‬ ‫همزمان با دم‪ ،‬خود را در امتداد دو سمت باالتنه باال بکشید‪ .‬بازدم کنید‬ ‫و باالتن ه را به سمت جلو بکشید تا موازی سطح زمین قرار گیرد‪ .‬انگشتان‬ ‫ت بگذارید‪ .‬دست ها را صاف و کشیده‬ ‫ت را روی طرفین کف پای راس ‬ ‫دس ‬ ‫و باالتنه و لگن تان را موازی زمین نگه دارید‪ .‬با دم‪ ،‬سر را باال بیاورید‪20 .‬‬ ‫تا ‪ 30‬ثانیه در این وضعیت بمانید و به طور عادی نفس بکشید‪ .‬همزمان‬ ‫با دم باالتن ه را بلند کنید و حرکت را در سمت دیگر بدن تان انجام دهید‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫پاریگهاسانا‬ ‫مزایا‬ ‫این حرکت اندام های شکمی و دو سمت باالتنه را کش می اورد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نحوۀ اجرا‬ ‫با قوزک ها و ساق پاهای به هم چسبیده‪ ،‬روی زمین زانو بزنید‪ .‬بدون‬ ‫ت را به سمت پهلو دراز‬ ‫اینکه وضعیت کفل ها را تغییر دهید‪ ،‬پای راس ‬ ‫پ در یک راستا قرار گیرد‪.‬‬ ‫کنید؛ طوری که با کفل راست و زانوی چ ‬ ‫ت را همین طور صاف نگه دارید و کشکک زانو را به سمت باال‬ ‫پای راس ‬ ‫پ باال ببرید و‬ ‫بکشید‪ .‬دست چپ را به سمت باال و در امتداد گوش چ ‬ ‫ت دراز کنید‪ .‬با بازدم‪ ،‬باالتن ه را به سمت‬ ‫دست راست را به سمت راس ‬ ‫ت را به ساق پای راست برسانید و‬ ‫راست خم کنید‪ .‬پشت دست راس ‬ ‫سمت چپ بدن تان را کش بیاورید‪ .‬با یک دم‪ ،‬سمت چپ باالتنه را به‬ ‫ت را به قوزک یا انگشتان‬ ‫سمت باال بچرخانید‪ .‬با یک بازدم‪ ،‬دست راس ‬ ‫پای راست نزدیک تر کنید‪ 20 .‬تا ‪ 30‬ثانیه در این وضعیت بمانید‪ .‬دم‬ ‫پ را به سمت باال ببرید‪ ،‬باالتن ه را به وضعیت عمودی‬ ‫بگیرید‪ ،‬دست چ ‬ ‫برگردانید و در نهایت حرکت را در سمت دیگر بدن تان تکرار کنید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تقویت قســمت پایین کمر‬ ‫برای ورود مرحله به مرحله به‬ ‫اردهاماتسیندراسانا‬ ‫اردهاماتسیندراسانا‬ ‫اردها‪ :‬نیمه ماتسی‪ :‬ماهی ایندرا‪ :‬ایزد و رب النوع‬ ‫ماتسیندرا‪ :‬ایزد و رب النوع ماهی‬ ‫ماهی نیمه‬ ‫حرکت ِ‬ ‫مزایا‬ ‫ماساژ دادن اندام های قسمت پایین شکم و تقویت قسمت‬ ‫پایین کمر‬ ‫نحوۀ انجام‬ ‫‪ -1‬با پاهای کشیده در وضعیت دانداسانا‪( 8‬عصا) بنشینید‪.‬‬ ‫ن تکیه دهید‪.‬‬ ‫پای چپ تان را خم کنید و نرمۀ ساق پا را به را ‬ ‫کفل ها را باال بکشید‪ ،‬کمی از روی مت بلند کنید و کف پای‬ ‫ن قرار دهید؛ طوری که کف پای تان افقی باشد‬ ‫چپ را زیر باس ‬ ‫و انگشــتان تان به سمت راست قرار گیرند (لبۀ خارجی کف‬ ‫پ بنشینید‪.‬‬ ‫پای چپ روی مت خواهد بود)‪ .‬روی کف پای چ ‬ ‫می توانید تصور کنید کف پای تان در حکم نعلبکی و باسن تان‬ ‫فنجان چای است‪ .‬اگر تعادل تان در معرض خطر است یا پای ‬ ‫شما درد می گیرد‪ ،‬می توانید بین پا و نشیمن گاه ‪ ،‬یک پتوی‬ ‫تاشده قرار دهید‪.‬‬ ‫پ بیندازید و کف پای‬ ‫ت را روی پای چ ‬ ‫ســاق پای راســ ‬ ‫پ بگذارید؛ طوری که ســمت بیرونی‬ ‫راســت را کنار ران چ ‬ ‫پ قرار گیرد‪.‬‬ ‫ت در نزدیکی سمت بیرونی ران چ ‬ ‫قوزک راســ ‬ ‫پ باید رو به سمت جلو باشند‪.‬‬ ‫کف پای راســت و زانوی چ ‬ ‫دست ها را کنارتان نگه دارید و انگشتان تان را به پایین فشار‬ ‫ل کنید‪ .‬وقتی متعادل شدید‪ ،‬دو دست‬ ‫دهید تا احساس تعاد ‬ ‫را روی زانوی راســت بگذارید و فشار را روی دست ها و کف‬ ‫پای راست قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬یــک دم عمیق بگیرید و با یک بازدم تند‪ ،‬به ســمت‬ ‫پ را روی قسمت بیرونی ران راست ‬ ‫راست بچرخید‪ .‬بازوی چ ‬ ‫ج را خم کنید و قسمت پایین دست ‬ ‫گیر بیندازید‪ ،‬سپس ارن ‬ ‫ت را بچسبید‪.‬‬ ‫را باال بیاورید‪ .‬با دست راست‪ ،‬ران راس ‬ ‫‪ -3‬با بازدم‪ ،‬دست چپ را کشیده و شانه را جلو ببرید‪ .‬بطن‬ ‫شکمی سمت چپ تان باید از چپ به راست بچرخد طوری که‬ ‫بیرونی‬ ‫انگار گوشۀ پایین و سمت چپ شکم تان دارد به سمت‬ ‫ِ‬ ‫ران راست تان حرکت می کند‪ .‬درست مثل پاریورتا تریکوناسانا‪،‬‬ ‫باالتنه تان باید مثل یک رودخانه دنبال دست تان برود‪ .‬زمانی‬ ‫پ را به‬ ‫ن چرخاندید‪ ،‬ارنج چ ‬ ‫که باالتنه تان را تا ســر حد توا ‬ ‫سمت پایین بکشید تا قسمت باالی بازوی تان سنگین شود‪.‬‬ ‫ت را ببندید‪.‬‬ ‫انگاه فاصلۀ بین پشــت زیربغل چپ و ران راس ‬ ‫پ را‪ ،‬در حالی که هنوز روی سمت بیرونی‬ ‫همچنان دست چ ‬ ‫ران راســت است‪ ،‬بکشید‪ .‬سعی کنید دست تان را به سمت‬ ‫ت به سمت باال قرار گیرد‪.‬‬ ‫داخل بچرخانید تا کف دس ‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تنوعی از اردها ماتسیندراسانا‬ ‫اگر نمی توانید دست ها را بکشید و دور پای خم شده تان‬ ‫ت را‬ ‫بپیچانید‪ ،‬به سراغ یک دیوار بروید‪ .‬بنشینید و پای راس ‬ ‫پ را خم کنید و روی کف‬ ‫مــوازی دیوار دراز کنید‪ .‬پای چ ‬ ‫پ بنشینید (همچنین می توانید بین باسن و کف پا‪،‬‬ ‫پای چ ‬ ‫ت را خم کنید و‬ ‫یک پتوی تاشــده قرار دهید)‪ .‬زانوی راس ‬ ‫پ بگذارید‪ .‬با بازدم‪،‬‬ ‫راست را کنار لبۀ بیرونی ران چ ‬ ‫ ‬ ‫کف پای‬ ‫باالتن ه را به سمت راست بچرخانید و سمت چپ باالتن ه را‬ ‫پ را روی‬ ‫ت ببرید‪ .‬قسمت باالی بازوی چ ‬ ‫به سمت ران راس ‬ ‫سمت بیرونی پای راست ثابت کنید‪ .‬ارنج ها را همچنان خم‬ ‫نگه دارید و کف دست ها را روی دیوار بگذارید‪ .‬با دست ها‬ ‫به دیوار به ســمت پایین فشار اورید و داخل بدن تان را به‬ ‫سمت باال بکشید‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫پ را دور اســتخوان ساق پا بپیچانید و دست‬ ‫‪ -4‬ســاعد دست چ ‬ ‫پشت ببرید‪ .‬انگشتان دست راست را در دست چپ قالب‬ ‫راست را به ‬ ‫کنید (یا اگر توانستید‪ ،‬مچ دست ها را در هم گیر بیندازید)‪ .‬این قالب‬ ‫شدن هر چه محکم تر و فشرده تر باشد‪ ،‬حس باال کشیدن و ازادی ای‬ ‫ن احساس می کنید‪ ،‬بیشتر خواهد بود‪ .‬با یک‬ ‫که در باالتن ه و داخل بد ‬ ‫دم‪ ،‬باالتنه را باال بکشید‪ ،‬شانه ها را به عقب بکشید و سین ه را باز کنید‪.‬‬ ‫ســرتان را بچرخانید و از روی شانه‪ ،‬نگاه تان را به یک سمت بدوزید‬ ‫(نگاه کردن از روی شانۀ راست به چرخش کامل تری در ستون فقرات‬ ‫نیاز خواهد داشت)‪ .‬برای حفظ تعادل‪ ،‬چنگ زدن دست ها باید محکم‬ ‫باشــد‪ .‬یک کشــش رو به باال را در کفل ها و کنار کمر حفظ کنید و‬ ‫سینه تان را نیز باال کشیده و باز کنید‪ 20 .‬تا ‪ 30‬ثانیه در این وضعیت‬ ‫بمانید‪ .‬قالب دست ها را رها کنید‪ ،‬کم کم از وضعیت خارج شوید و بعد‬ ‫حرکت را در سمت دیگر بدن انجام دهید‪.‬‬ ‫‪5-Utthita Marichyasana‬‬ ‫‪6-Parsvottanasana‬‬ ‫‪7-Parighasana‬‬ ‫‪8-Dandasana‬‬ ‫‪1-Parivrtta Trikonasana‬‬ ‫‪2-Arhha Matsyendrasana‬‬ ‫‪3-Tadasana‬‬ ‫‪4-Utthita Hasta Padasana‬‬ ‫* ‪ Lara Warren‬مربی و مدل اجرای این حرکات‪ ،‬مربی رسمی و کارازمودۀ موسسۀ شیواناندای‬ ‫نیویورک اســت‪ .‬او یوگا را از ســنین نوجوانی‪ ،‬زمانی که در لندن زندگی می کرد‪ ،‬اغاز نمود و‬ ‫از ســال ‪ 2003‬برای اموزش یوگا و استفاده از تجربیات خانوادۀ شیواناندا مرتب به هند سفر‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫چگونهیوگابهجلوگیرییاتخفیف‬ ‫عالئمدیابتکمکمی کند‬ ‫برگرفته از سایت یوگا انالین‬ ‫مترجم‪ :‬ازاده میرشاهی‬ ‫تشخیص دیابت نوع ‪ 2‬یا در مرز دیابت بودن‪ ،‬ممکن است همچون‬ ‫وزنه ای بسته به پای تان به نظر برسد‪ ،‬اما واقعیت ان است که افراد‬ ‫با اتخاذ و به کارگیری تغییرات جدی در شــیوۀ زندگی‪ ،‬مانند رژیم‬ ‫غذایی سالم تر و ورزش‪ ،‬می توانند به مدیریت‪ ،‬کاهش و حتی از بین‬ ‫بردن عالئم دیابت خود کمک نمایند‪ .‬حتی کســانی که در مراحل‬ ‫پیشرفته تر این بیماری هستند می توانند با اضافه کردن شیوه های‬ ‫ســالم تر به روال معمول زندگی خود به ســطح بهتری از راحتی و‬ ‫عملکرد فیزیکی دست یابند‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده اند یوگا می تواند برای ان دسته از کسانی که‬ ‫به فکر جلوگیری از دیابت هســتند یا می خواهند از شرایط دشوار‬ ‫بیماری خود خالص شــوند مفید باشــد‪ ،‬عوامل موثر در دیابت را‬ ‫کاهش دهد و به بیماران کمک کند بهتر با بیماری خود کنار بیایند‪.‬‬ ‫اگرچه ورزش منظم می تواند بسیار کمک کننده باشد‪ ،‬اما یوگا‪ ،‬به طور‬ ‫خاص‪ ،‬برای دیابت فواید ویژه ای دارد که می تواند بدن را به شــکل‬ ‫موثری به وضعیت سالمت طبیعی و عملکرد مناسب بازگرداند‪.‬‬ ‫وضعیت هــای یوگا برای دیابت‪ ،‬تناوب بین دو گروه اساناســت‪:‬‬ ‫اساناهایی که در ان ها قسمت های خاصی از شکم منقبض می شود‬ ‫و اساناهایی که شخص با انجام دادن ان ها قسمت هایی از شکم را‬ ‫رها می کند‪ .‬این تناوب بین انقباض و رهاسازی عضالت شکم باعث‬ ‫تحریک لوزالمعده شــده و گردش خون و اکسیژن رسانی را در ان‬ ‫باال می برد‪ .‬در نتیجه سلول های لوزالمعده بر اثر ورود مواد مغذی و‬ ‫جریان خون تازه‪ ،‬نیرویی دوباره می گیرد و این امر موجب می شود‬ ‫توانایی این اندام در تولید انسولین باال رود‪ .‬تمرینات تنفسی یوگا نیز‬ ‫می تواند به صورت مشابه باعث عملکرد سالم لوزالمعده شود‪.‬‬ ‫یوگا عالوه بر اینکه در برخی از اســاناها به طور مســتقیم باعث‬ ‫تحریک لوزالمعده می شــود و به تولید انســولین کمک می کند‪،‬‬ ‫می توانــد قند خون را نیز کاهش دهــد و به کاهش یکی از عالئم‬ ‫اصلی دیابت‪ ،‬یعنی هیپوگلیســمی‪ ،1‬کمک کند‪ .‬همچنین نشان‬ ‫داده شده است که ورزش یوگا ال دی ال یا کلسترول «بد» و میزان‬ ‫تری گلیسیرید را کاهش می دهد که باال رفتن هر دوی این ها اغلب‬ ‫همراه با عالئم دیابت است‪.‬‬ ‫برخی پژوهش ها نیز ثابت کرده اند که عالوه بر تمرینات تنفسی‬ ‫و اساناها‪ ،‬مراقب ه (که در اکثر کالس های یوگای ویژه دیابت موجود‬ ‫اســت) نیز باعث تقویت عملکرد غدد درون ریز از طریق ارام سازی‬ ‫سیستم عصبی سمپاتیک می شود‪.‬‬ ‫اما مزایای یــوگا برای افراد مبتال به دیابت فقط در بُعد فیزیکی‬ ‫نیست‪ .‬فرایند دیگری نیز وجود دارد که می تواند به بیماران مبتال‬ ‫یا دارای پیش شاخص های پایه ای دیابت کمک کند‪ .‬یوگا با ارامش‬ ‫بخشیدن به اگاهی و ادغام ذهن و بدن‪ ،‬می تواند تنش های روزانه را‪،‬‬ ‫که اغلب جزء اصلی ترین عالئم دیابتی است‪ ،‬کاهش دهد‪.‬‬ ‫گاه استرســی که در طول زندگی روزمره مــان در کارها و امور‬ ‫مختلف بر ما وارد می شود به مرور زمان روی هم انباشته شده‪ ،‬باعث‬ ‫فشار خون و کلسترول باال می گردد و در نهایت منجر به «پرخوری‬ ‫عصبی» و بعد چاقی مفرط می شــود‪ .‬عالئم مختلف استرس نقش‬ ‫مهمی در پیشــرفت دیابت دارند و اگر به درستی مدیریت نشوند‪،‬‬ ‫نمی توان جلوی پیشرفت ان را گرفت و درنهایت این بیماری هرگز‬ ‫بهبودنمی یابد‪.‬‬ ‫کسانی که قصد جلوگیری از ابتال به دیابت را دارند و می خواهند‬ ‫از این بیماری دور بمانند باید بدانند که اتخاذ یک شــیوۀ سالم در‬ ‫زندگی‪ ،‬که البته انجام یک سری اساناهای خاص یوگا را دربر می گیرد‪،‬‬ ‫می تواند به کسانی که دارای پیش شاخص های این بیماری هستند‪،‬‬ ‫چشم انداز جدیدی از زندگی ارائه دهد‪.‬‬ ‫‪ -1‬هیپوگلیسِ می به ِ‬ ‫افت قند خون به زیر شصت (میلی گرم بر دسی لیتر) گفته می شود‪.‬‬ ‫عالئم هیپوگلیســمی عبارت اند از‪ :‬احساس ضعف یا گرسنگی‪ ،‬رنگ پریدگی‪ ،‬عرق سرد‪،‬‬ ‫تپش قلب‪ ،‬ســرگیجه‪ ،‬گیجی‪ ،‬خواب الودگی‪ .‬در صورتی که به این عالئم توجه نشود و‬ ‫عوارض ادامه پیدا کند‪ ،‬نهایتاً باعث بیهوشی و مرگ می شود‪ .‬مترجم‬ ‫‪45‬‬ ‫ارتقاء سطح حرکت در‬ ‫ستون مهره ها و قفسۀ سینه‬ ‫سودمندی حرکات چند بعدی خم شدن به طرفین و حرکات چرخشی‬ ‫*‬ ‫یوگاژورنال‪ ،‬دی ‪ ،97‬کارین گاتنر‬ ‫برگردان‪ :‬حامد رنگین کمان‬ ‫یوگا شــیوۀ موثری برای کاهش فشار بر ستون مهره ها و بهبود‬ ‫حرکت ان در جهات مختلف‪ ،‬با سرعت های مختلف و تحت شرایط‬ ‫پتانسیل حرکت‪،‬‬ ‫گوناگون اســت‪ .‬البته برای اســتفاده از حداکثر‬ ‫ِ‬ ‫بهتر اســت انواع دیگری از حرکت های چندبعدی مثل چرخاندن‬ ‫ستون مهره ها و ترکیبی از حرکاتِ خم  به طرفین و چرخش قفسۀ‬ ‫سینه را به فعالیت های روزانه تان اضافه کنید‪ .‬برعکس خم شدن های‬ ‫استاندارد که دو بعد دارد و در یک سطح (ماهیچۀ مستعرضه) اتفاق‬ ‫می افتد‪ ،‬حرکات چرخشی‪ ،‬سه بعدی هستند که به شکل ریتمیک‬ ‫تکرار می شــوند‪ .‬شما در این حرکات‪ ،‬ســتون مهره ها را به اطراف‬ ‫چرخانده‪ ،‬به شــکل فعاالنه ای ان را به طرف باال می کشــید و بعد‬ ‫می گذارید بــه وضعیت قبل برگردد‪ .‬با تکرار این حرکت ها موجب‬ ‫تقویت بافت های همبند ناحیۀ پشت و شانه ها‪ ،‬میان ماهیچه های‬ ‫شکمی و اطراف قفسۀ سینه می شوید‪.‬‬ ‫حرکت های ســه بعدی همچنین موجب برطرف شدن فشار در‬ ‫ناحیۀ شانه ها و گردن می شوند‪ .‬قفسۀ سینه پایۀ حمایتی شانه ها و‬ ‫سر محسوب می شود و شما با تقویت گسترۀ سه بعدی قفسۀ سینه‬ ‫در واقع این پایه را تقویت می نمایید و این امر باعث می شود تیغه های‬ ‫شانه و ترقوه به اسانی بر قفسۀ سینه قرار گیرند و این نیز به نوبۀ خود‬ ‫موجب کاهش بار روی ماهیچه های اطراف ان قســمت می گردد‪.‬‬ ‫کاهش فشار روی ساختارهای میوفاسیال‪ 1‬به معنای ازادی حرکت‬ ‫بیشتر شانه ها و گردن است‪.‬‬ ‫یکی از بهترین ترکیبات تمرینی برای تسهیل حرکت های باالتنه‪،‬‬ ‫تمرین های خم کردن بدن به طرفین همــراه با جابه جایی لگن و‬ ‫چرخاندن باالتنه با ریتمی ارام است (رجوع به عکس های دو صفحه‬ ‫بعد)‪ .‬این تمرین افزون  بر بهبود ماهیچه های کشنده و چرخانندۀ‬ ‫ســتون مهره ها‪ ،‬موجب تقویت و بلندتر شدن ماهیچه های شکمی‬ ‫نیز می شود‪ .‬ماهیچه های مورد استفاده در این تمرین‪ ،‬ماهیچه های‬ ‫مورب درونی و بیرونی (ماهیچه های شکمی مورب اطراف باالتنه)؛‬ ‫‪3‬‬ ‫قسمت های باالبرندۀ ستون فقرات (ایلیوکوستالیس‪ ،2‬النگیسیموس‬ ‫و اسپاینالیس‪ 4‬که مانند طنابی ارتجاعی در راستای ستون مهره ها‬ ‫قرار گرفته اند) و قسمت مربعی شکل المبوروم‪( 5‬یک عضلۀ مربعی‬ ‫شــکل عمیق میان دنده های پایینی و لبۀ لگن که اغلب منقبض‬ ‫است) می شود‪ .‬تعادل داینامیک لگن و ستون مهره ها از طریق کف‬ ‫لگن‪ ،‬ماهیچه های ترنسورسوس‪ ،6‬ماهیچه های چندپاره‪ 7‬و عضله های‬ ‫چرخاننده‪ 8‬تامین می شود‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬ماهیچۀ مربع کمری به‬ ‫شکل فعالی بلند‪ ،‬قوی‪ ،‬منعطف  شده و دامنۀ حرکتی بیشتری پیدا‬ ‫‪46‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می کند‪ .‬این دقیقاً همان چیزی است که برای تحرک بهتر و ازادی‬ ‫حرکت قسمت پایین کمر‪ ،‬انطباق پذیری قفسۀ سینه‪ ،‬عمق تنفس و‬ ‫هماهنگی پاها و ستون فقرات به ان نیاز داریم‪.‬‬ ‫از انجایی که ترکیب های تمرینی معرفی شــده در اینجا شامل‬ ‫خم شدن ســتون فقرات به طرفین‪ ،‬تمرین های کششی و چرخش‬ ‫ماهیچه های کفل است‪ ،‬بنابراین شما‪ ،‬به طور فعاالنه‪ ،‬ماهیچه های‬ ‫خم کنندۀ کفل و فاسیاهای اطرافش را کشیده و منعطف تر می کنید‪.‬‬ ‫ماهیچه های خم کننــدۀ کفل از داخل ماهیچه های ران شــروع‬ ‫شــده و تا قســمت بیرونی کفل ها ادامه می یابد و شامل ماهیچۀ‬ ‫گراسیلیس‪ ،9‬ماهیچۀ نزدیک کنندۀ بلند‪ ،10‬ماهیچۀ نزدیک کنندۀ‬ ‫کوتاه‪ ،11‬پکتینوس‪ ،12‬ماهیچۀ مازویی بزرگ‪ ،13‬ایلیاکوس‪ ،14‬رکتوس‬ ‫فموریــس‪ ،15‬ماهیچۀ خیاطه‪ ،16‬ماهیچۀ کشــندۀ نیــام پهن‪ 17‬و‬ ‫ماهیچۀ سرینی میانی قدامی‪ 18‬می شود‪ .‬ماهیچۀ مازویی بزرگ که‬ ‫یک ماهیچۀ خم کننده در ارتباط با دیافراگم و کلیه ها است‪ ،‬دارای‬ ‫اهمیت ویژه ای اســت‪ .‬این ماهیچه و دیافراگم از طریق فاسیاها یا‬ ‫بافت های پیوندی به یکدیگر متصل هســتند و این ماهیچه از این‬ ‫طریق حرکات مفصل کفل را با تنفس هماهنگ می کند که این امر‬ ‫به بهبود تحرک در زمان انجام یوگا بسیار کمک می کند‪.‬‬ ‫با کشش بدن به سمت باال‪ ،‬ماهیچه های اطراف شانه کشیده شده‬ ‫و با چرخش و خم  شدن به طرفین‪ ،‬این ماهیچه ها تقویت می گردند‪.‬‬ ‫ایــن حرکات موجب تقویت ماهیچه هــای دلتوئید‪ 19‬و به دنبالش‬ ‫حرکت سطحی شــانه‪ ،‬ماهیچه های گردانندۀ شانه یعنی ماهیچۀ‬ ‫فوق خاری‪ ،20‬ماهیچۀ تحت خاری‪ ،21‬ماهیچۀ ترس مینور‪ 22‬و ماهیچۀ‬ ‫زیرکتفی‪ 23‬می شود که خود موجب تعادل حرکتی باالی استخوان‬ ‫بازو و ماهیچه های نگهدارندۀ اســتخوان کتف یعنی ماهیچه های‬ ‫ذوزنقه ای‪ 24‬و سراتوس پیشین‪ 25‬می گردد‪ .‬همچنین این تمرینات‬ ‫‪26‬‬ ‫موجب بلندتر شــدن ماهیچه های ســینه ای یعنی پکتورالیس‬ ‫ماژور و مینور و بزرگ ترین ماهیچۀ پشت بدن یعنی التیسیموس‬ ‫دورسی‪ 27‬می شود‪.‬‬ ‫زمانــی که در حین یک حرکت چرخشــی و کشــش جانبی‪،‬‬ ‫به سمت جلو و پایین خم می شــوید‪ ،‬در واقع حرکت نرمی میان‬ ‫بافت هــای پیوندی ماهیچه های زیرکتفی و ســراتوس پیشــین‬ ‫می دهید‪ .‬به عبارتی‪ ،‬عضلۀ چرخانندۀ بازو که زیر تیغۀ شانه قرار دارد‬ ‫روی عضلۀ نگهدارندۀ استخوان کتف می لغزد و همچنین عضالت‬ ‫میان دنده ای حرکت می کنند‪.‬‬ ‫اناتومیشانهوباالتنه‬ ‫ماهیچۀ فوق خاری‬ ‫ماهیچۀتحت خاری‬ ‫ماهیچۀترس مینور‬ ‫عضلۀ چرخانندۀ بازو‬ ‫اینترکوستال‬ ‫دلتویید‬ ‫دیافراگم‬ ‫سراتوس پیشین‬ ‫مازویی بزرگ‬ ‫ایلیاکوس‬ ‫مورب خارجی‬ ‫مورب داخلی‬ ‫ترنسورسوسشکمی‬ ‫رکتوس شکمی‬ ‫در این تمرینات بسیاری از کیفیت های‬ ‫بافت های پیونــدی ارتقــاء می یابد که از‬ ‫جملۀ ان ها می توان به قدرت کشســانی‪،‬‬ ‫انطباق پذیری‪ ،‬روان شــدن‪ ،‬حس تحرک‬ ‫و پیش نیازهای انعطاف پذیری اشــاره کرد‪.‬‬ ‫زمانی کــه عضله ای را می کشــید‪ ،‬در واقع‬ ‫دارید مانند یک باند پالستیکی‪ ،‬بافت های‬ ‫پیونــدی اطرافش را هم کــش می اورید‪.‬‬ ‫وقتی یک باند پالستیکی را بکشید‪ ،‬قدرت‬ ‫کشسانی اش باال می رود و شما ان بافت را‬ ‫مقاوم تر و باثبات تر می کنید‪ .‬کشــش های‬ ‫فعاالنه در حرکت های خ م به طرفین راهی‬ ‫ت بخشیدن به بافت های پیوندی‬ ‫برای قدر ‬ ‫و ارتقاء ســطح انعطاف پذیری عضالنی تان‬ ‫اســت‪ .‬تقویت بافت های پیوندی در طول‬ ‫ان هاســت‪ .‬الیه های بافت هــای پیوندی‬ ‫نیــز روی هم می لغزند و حرکت می کنند‪.‬‬ ‫کم تحرکــی باعث چســبندگی ان ها به‬ ‫یکدیگر می شــود‪ .‬در حرکات چرخشی یا‬ ‫سایر حرکات چندبعدی‪ ،‬حرکت بافت های‬ ‫پیوندی روی هم ارتقــاء می یابد‪ ،‬به تدریج‬ ‫این حرکات بسیار رها صورت می گیرند و‬ ‫در نهایت روانی کلی حرکت بیشتر می شود‪.‬‬ ‫به یاد داشته باشید که اناتومی کارکردها‬ ‫مقولۀ پیچیده ای اســت و هرچه حرکات‬ ‫تمرینی چندبعدی تر باشند‪ ،‬ارتباط و تعامل‬ ‫عضــات و بافت های پیونــدی پیچیده تر‬ ‫و متغیرتر می شــود‪ .‬همچنین بسیاری از‬ ‫فواید از ترکیب چند تمرین مختلف حاصل‬ ‫می شوند و ان حرکات به طور جداگانه ان‬ ‫فواید را برای مان ندارند‪ .‬این توالی حرکات‬ ‫که در ادامه توضیح خواهیم داد در مجموع‬ ‫بیش از ‪ 100‬مفصل را در باالتنه به حرکت‬ ‫می اندازد که که نه تنها برای انعطاف پذیری‬ ‫ن شما الزم اســت‪ ،‬بلکه باعث می شود‬ ‫بد ‬ ‫هنگام دراز شــدن‪ ،‬خم شدن و دوال شدن‪،‬‬ ‫بتوانید نفس های عمیق تری داشته باشید و‬ ‫راحت تر بدن تان را با موقعیت های مختلف‬ ‫سازگار کنید‪.‬‬ ‫هر سبک یوگایی که کار می کنید‪ ،‬دقت‬ ‫داشته باشــید که حرکت ستون مهره ها و‬ ‫قفسۀ سینه به طور چندبعدی باشد‪ .‬توصیه‬ ‫می کنم برای افزایش مهارت و برخورداری از‬ ‫انطباق پذیری بیشتر در حرکات‪ ،‬تمرین های‬ ‫معرفی شــده در اینجا را انجام دهید‪ .‬این‬ ‫توالی حرکات را هم می توانید وارد جلسات‬ ‫ی خود نمایید و هم می توانید‬ ‫تمرینی یوگا ‬ ‫فقط به ان ها بپردازید‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪47‬‬ ‫خم شدن به طرفین و حرکات چرخشی‬ ‫با انجام دادن این حرکات‪ ،‬حس متفاوتی از‬ ‫قدرت و انعطاف را در بدن تان تجربه کنید‪.‬‬ ‫خم شدن به طرفین ‪90/90‬‬ ‫طوری روی زمیــن زانو بزنید که هر دو زانو در زاویۀ ‪ 90‬درجه قرار گرفته‬ ‫باشد‪ .‬کف پای راست  را جلو قرار دهید‪ ،‬طوری که دقیقاً در راستای زانوی تان‬ ‫باشد‪ .‬کف پای چپ را روی تشک قرار دهید‪ ،‬طوری که زانوی چپ در راستای‬ ‫مفصل ران قرار گیرد‪ .‬ســاق پای چپ را کام ً‬ ‫ال روی زمین قرار دهید‪ .‬شانه ها‬ ‫هم سطح و تراز باشند‪ .‬ستون مهره های تان را بکشید و از استخوان شرمگاهی‬ ‫به ســمت باال کشش ایجاد کنید‪ .‬همزمان با دم‪ ،‬بدن را به سمت راست خم‬ ‫کنید‪ .‬دست چپ را باال ببرید و به طرف راست بکشید تا بدن به راست متمایل‬ ‫شــود‪ .‬در این وضعیت ماهیچه های ســمت چپ بدن از جمله ماهیچه های‬ ‫مایل و مربعی پایین کمری تقویت و بلندتر می شــوند‪ .‬از روی کفل چپ تان‪،‬‬ ‫ماهیچه های خم کنندۀ کفل را کش می اورید‪ .‬هنگام دم‪ ،‬هوا را به شکلی عمیق‬ ‫به سمت چپ قفسۀ سینه تان فرو دهید‪ .‬هنگام بازدم عضلۀ کف لگن خاصره و‬ ‫عضله های پایین شکم را منقبض کنید و برای افزایش طول قسمت پایین کمر‬ ‫و افزایش کشش عضله های خم کنندۀ کفل‪ ،‬کشش رو به باالی لگن را افزایش‬ ‫دهید‪ .‬به اندازۀ ‪ 4‬تنفس ارام اما عمیق در این وضعیت بمانید و سپس دست تان‬ ‫را پایین اورده و بدن تان را به وضعیت عادی بازگردانید‪.‬‬ ‫جلو و عقب شدن در حالت نشسته با زاویۀ‬ ‫‪90/90‬‬ ‫در حالی که زانو زده اید هر دو دست را باالی سرتان‬ ‫ببرید‪ .‬همزمان با دم‪ ،‬کف پای راســت را با فشار به‬ ‫جلو ببرید‪ ،‬بگذارید زان وی تان باز شود و لگن عقب‬ ‫برود‪ .‬ستون فقرات را در مرکز نگه داشته‪ ،‬باالتنه تان‬ ‫‪48‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫را به ســمت جلو خم کنید و دســت ها را تا سطح‬ ‫شــانه ها پایین بیاورید‪ .‬با شل کردن ماهیچه های‬ ‫خم کنندۀ کفل‪ ،‬موجب می شوید بافت های پیوندی‬ ‫جلوی کفل تان نرم تر شود‪ .‬همزمان با بازدم‪ ،‬دست ها‬ ‫را باالی سر ببرید و در حالت عمودی قرار دهید و ‪4‬‬ ‫تا ‪ 8‬بار این حرکت را به ارامی انجام دهید‪.‬‬ ‫کشش به طرفین همراه چرخش با زاویۀ ‪90/90‬‬ ‫برای قرارگرفتن در وضعیت کشــش به طرفین ‪ ،90/90‬دست‬ ‫چپ تان را هم راســتا با زانوی چپ‪ ،‬روی زمیــن قرار دهید‪ .‬وقتی‬ ‫ال روی زمین قرار گرفت‪ ،‬لگن تان را کام ً‬ ‫دســت تان کام ً‬ ‫ال به روی‬ ‫پ بیاورید و دست راست تان را به باالی سر ببرید‪ .‬در خم‬ ‫زانوی چ ‬ ‫ن به طرفین‪ ،‬ستون فقرات بلند و کشیده می شود‪ .‬سرتان را در‬ ‫شد ‬ ‫گردن کشیده شده تان نگه دارید‪.‬‬ ‫راستای‬ ‫ِ‬ ‫دست چپ تان را به زمین فشار دهید و با چرخاندن استخوان بازو‬ ‫به ســمت باال و پایین‪ ،‬شانه  را در وضعیت پایدار قرار دهید‪ .‬تصور‬ ‫ی شــما ستون قدرتمندی است که می توانید باالتنه تان‬ ‫کنید بازو ‬ ‫را روی ان قرار دهید‪ .‬به دســت راســت کشش بیشتری بدهید تا‬ ‫کشش ماهیچۀ التیسیموس دورسی‪ ،‬پکتورالیس‪ ،‬اینترکوستال ها‬ ‫(عضله هــای بین دنــده ای) و عضالت بازکنندۀ ســتون فقرات و‬ ‫ماهیچه های شکمی بیشت ر شود‪ .‬همزمان در سمت چپ بدن نیز‬ ‫ماهیچه ها و بافت های پیوندی قفسۀ سینه و کمر نرم می شوند‪.‬‬ ‫همزمان با بازدم‪ ،‬دســت راست را پایین به سمت زمین بیاورید‪.‬‬ ‫مانند بازی دومینو‪ ،‬کشــیدن دست‪ ،‬لغزش اندک تیغۀ شانه را در‬ ‫امتداد دنده ها تسهیل می کند و باعث می شود قسمت پشت و سمت‬ ‫چپ قفسۀ سینه چرخش مارپیچی پیدا کند و ستون فقرات نیز به‬ ‫دنبالش همان حرکت را دنبال نماید‪ .‬زمانی که جناغ سینه می چرخد‬ ‫و به ســمت زمین قرار می گیرد‪ ،‬می توانید لگن تان را به طرف باال‬ ‫بچرخانید تا عضالت قسمت پایین کمرتان هر چه بیشتر و بیشتر‬ ‫از هم باز شود‪.‬‬ ‫همزمان با دم‪ ،‬دست راست تان را باالی سرتان ببرید‪ .‬ستون فقرات‬ ‫و قفسۀ سینه را چرخانده و همراه با دست تان به سمت باال ببرید‪.‬‬ ‫بگذارید جلوی قفسۀ سینه تان از هم باز شود‪ .‬کشیدن دست راست‬ ‫ت را به سمت اسمان بگیرید تا عضالت‬ ‫را ادامه دهید و کف دســ ‬ ‫سینه هر چه بیشتر از هم باز شود و کشش باالتنه تشدید شود‪ .‬این‬ ‫حرکت چرخشی را ‪ 1‬تا ‪ 3‬بار دیگر به ارامی تکرار کنید‪.‬‬ ‫بــه اندازۀ چند نفس عمیق‪ ،‬در ادو موکهاشواناســانا‪( 28‬ســگ‬ ‫سرپایین) قرار بگیرید‪ .‬پاها را تغییر دهید و کل تمرین را روی سمت‬ ‫دیگر بدن تان تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪21-Infraspinatus‬‬ ‫‪22-Teres minor‬‬ ‫‪23-Subscapularis‬‬ ‫‪24-Trapezius‬‬ ‫‪25-Serratus anterior‬‬ ‫‪26-Pectoralis‬‬ ‫‪27-latissimus dorsi‬‬ ‫‪28-Adho Mukha Svanasana‬‬ ‫‪11-Adductor brevis‬‬ ‫‪Pectineus -12‬ماهیچۀ شانه ای‬ ‫‪13-psoas major‬‬ ‫‪Iliacus -14‬ماهیۀ تهیگاهی‬ ‫‪rectus femoris -15‬ماهیچۀ راست رانی‬ ‫‪16-Sartorius‬‬ ‫‪17-Tensor fasciae latae‬‬ ‫‪18-Gluteus medius anterior‬‬ ‫‪19-Deltoid‬‬ ‫‪20-Supraspinatus‬‬ ‫‪1-Myofascial‬‬ ‫‪2-Iliocostalis‬‬ ‫‪3-longissimus‬‬ ‫‪4-Spinalis‬‬ ‫‪5-lumborum‬‬ ‫‪ Transversus -6‬ماهیچه های عمقی شکم و فاسیاهای اطرافش‬ ‫‪Multiidi -7‬عضله های عمقی شکم که دو طرف ستون فقرات امتداد و در قسمت پایین کمر برجستگی دارد‪.‬‬ ‫‪ Rotatores -8‬عضله های عمقی تر که در امتداد ستون فقرات قرار و در قسمت وسط کمر برجستگی دارند‪.‬‬ ‫‪9-Gracilis‬‬ ‫‪10-Adductor longus‬‬ ‫‪*Karin Gurtner‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪49‬‬ ‫یک مسیر کل نگرانه‬ ‫*‬ ‫دکتر تیموتی مک کال ‪ /‬برگردان‪ :‬پدرام نظری‬ ‫پزشکی به خاطر تشخیص بیماری ســرطان در گردنش‪ ،‬ناگهان خودش را‬ ‫در جایــگاه بیمار دید‪ .‬اما به جای انجام درمان های متعارف‪ ،‬برای مالقات با یک‬ ‫درمانگر ایورودایی به هند ســفر کرد‪ .‬وی در این مطلب چالش های این سفر و‬ ‫چگونگی ترکیب داروهای غربی و شرقی را با ما در میان می گذارد‪.‬‬ ‫درحالــی که تنها لنگــی به دور‬ ‫خودم پیچیــده ام‪ ،‬روی تختۀ چوبی‬ ‫سفتی که اثر سال ها ماساژ با روغن‪،‬‬ ‫ان را به رنگ قهــوه ای دراورده دراز‬ ‫کشیده ام‪ .‬بادی گرم‪ ،‬ساریِ رنگ و رو‬ ‫رفتۀ قرمزی را که روی دیوارۀ میله ای‬ ‫شکل میان درمانگاه و درختان نارگیل‬ ‫باغ اویزان شده است تکان می دهد‪.‬‬ ‫کریشنا داسان‪ ،1‬پزشک ایورودایی‪ ،‬با‬ ‫یک کیســۀ پارچه ای پر از برگ های‬ ‫تازه‪ ،‬ســیر و لیمو سطح وسیعی از‬ ‫بدنم‪ ،‬از سینه تا پاها‪ ،‬را ماساژ می دهد‪.‬‬ ‫گاهی در طی حرکت های ماســاژی‬ ‫وقتی به قســمت هایی که گرفتگی‬ ‫شــدید عضالنی دارنــد برمی خورد‪،‬‬ ‫لحظه ای تامل می کند‪ ،‬روی همان‬ ‫قسمت رفت و برگشت های کوتاهی‬ ‫انجام می دهد و بعد به ارامی دوباره‬ ‫ماســاژ های طوالنــی و بلنــدش را‬ ‫از سر می گیرد‪.‬‬ ‫وقتــی کیســۀ پارچه ای ســرد‬ ‫می شود‪ ،‬کریشنا ان را به دستیارش‬ ‫شاشی‪ 2‬می ســپرد و او پارچه را در‬ ‫روغنــی که دارد در اجــاق همراه با‬ ‫زردچوبه می جوشــد‪ ،‬قرار می دهد و‬ ‫یک کیســۀ داغ به کریشنا می دهد‪.‬‬ ‫کریشــنا برای خنک شدن و گرفتن‬ ‫روغن اضافۀ کیســه یکی دو بار ان‬ ‫را روی میز فشــار می دهد‪ ،‬ســپس‬ ‫حــرکات دایره واری را روی ســمت‬ ‫دیگر ســینه انجام می دهد‪ .‬در فضا‬ ‫‪50‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫نظام های دارویی کل نگرانه‪ ،‬همانند یک‬ ‫باغبان ارگانیک عمل می کند که گیاهان را با‬ ‫تقویت خاک مقاوم تر می کند نه با افت کش‪.‬‬ ‫بوی مطبوعی پیچیده که بیشتر شــبیه غذا است تا دارو و چیزی‬ ‫شبیه سوپ نخود خانگی را به یاد می اورد‪.‬‬ ‫از ترس اینکه روغن داغ‪ ،‬ســلول های سرطانی را در غدد لنفاوی‬ ‫گردنم پخش نکند‪ ،‬ان قسمت را بسیار ارام ماساژ می دهد‪ .‬چند روز‬ ‫قبل از اینکه این درمان ها را شروع کنیم‪ ،‬استادش‪ ،‬پزشک ایورودایی‬ ‫کهنسال‪ ،‬چانداکاتی وایدیار‪ 3‬به او هشدار داده بود که خیلی مراقب‬ ‫باشــد‪ .‬وایدیار (یک عبارت ماالیایی است به معنی پزشک) معموالً‬ ‫درمان ســرطان را قبــول نمی کند اما از انجایی که من ســال ها‬ ‫شاگردی اش را کرده بودم بودم استثنا قائل شدند‪.‬‬ ‫به کریشنا گفتم‪« :‬انتظار ندارم ایورودا سرطانم را درمان کند‪ .‬فقط‬ ‫می خواهم تا جایی که امکان دارد قبل از شروع درمان های سنگین‪،‬‬ ‫ارام و متعادل شوم‪ ».‬انگار این حرف خیال او را راحت کرد‪.‬‬ ‫عقیده دارم ماساژ و درمان های گیاهی که در گذشته کمک های‬ ‫زیاده به من کرده بودند‪ ،‬حاال برای رویارویی با انچه قرار است برایم‬ ‫پیش اید‪ ،‬نیروی بیشــتری به من می دهند‪ .‬و با اینکه تقریباً هیچ‬ ‫مدرک علمی ای برای اثبات این حرف وجود ندارد‪ ،‬اما تصور می کنم‬ ‫این کارها امکان درمان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫امید در هند‬ ‫چند روز بعد از اغاز این دورۀ درمان‪ ،‬متوجه می شــوم نه تنها از‬ ‫الیۀ خاکستری دور لوزه هایم دیگر خبری نیست‪ ،‬بلکه خود لوزه ها‬ ‫را که در اینه می بینم‪ ،‬انگار صورتی و کوچک تر شــده اند‪ .‬زمانی که‬ ‫انگشتانم را روی غدد لنفاویم‪ ،‬همان گونه که بارها برای بیمارانم انجام‬ ‫داده ام‪ ،‬می کشم‪ ،‬به نظرم می رسد کوچک تر شده اند‪ .‬کریشنا با من‬ ‫هم نظر بود‪ .‬دو هفته بعد‪ ،‬درمان همچنان پیش می رفت و ســایز‬ ‫تومور همچنان کاهش مالیمی داشــت‪ .‬تصور نمی کنم این برای از‬ ‫بین بردن کامل سرطان کافی باشد؛ بنابراین‪ ،‬باز هم به درمان های‬ ‫معمول فکر می کنم‪ .‬اما این اتفاق نشــان می دهد کاری که داشتم‬ ‫انجام می دادم بی تاثیر نبوده است‪.‬‬ ‫قبل از شــروع دورۀ شیمی درمانی‪ ،‬در هنگام تصمیم گیری برای‬ ‫درمان ایورودایی و سفر به هند‪ ،‬به یاد اموزه ای در دوران تحصیلم‬ ‫در رشتۀ پزشکی می افتم‪« :‬سرطان به صورت بالقوه تهدیدی برای‬ ‫زندگی است‪ ،‬اما در بیشتر موارد‪ ،‬وضعیت اورژانسی نیست‪ ».‬به همین‬ ‫دلیل ناراحت می شوم وقتی می بینم ادم ها قبل از اینکه همۀ گزینه ها‬ ‫را در نظر بگیرند به ســرعت به ســمت درمان سرطان می شتابند‪.‬‬ ‫وقتی سرطان کسی تشخیص داده می شود‪ ،‬معموالً سال ها از حضور‬ ‫مخفیانۀ ان بیماری در بدن شــخص گذشته است؛ بنابراین‪ ،‬چند‬ ‫هفته تاخیر در شــروع درمان (مگر در شرایط بحرانی مثل انسداد‬ ‫مسیر تنفسی توســط تومور یا اختالل در عضوی حیاتی) معموالً‬ ‫تفاوت چندانی ایجاد نمی کند‪ .‬از نظر من باید بهترین راه درمان را‬ ‫پیدا کرد‪ .‬نه اینکه مثل چیزی که خیلی از بیماران می گویند‪« :‬هرچه‬ ‫زودتر ســرطان را از بدنم خارج کنید‪ ».‬از انجایی که خوشبختانه‬ ‫وضعیت من اورژانســی نیســت‪ ،‬می توانم تحقیقات وسیعی انجام‬ ‫دهم‪ ،‬با عزیزانم صحبت کنم‪ ،‬با همکارانم مشورت کنم و نظر دیگر‬ ‫متخصصان درمانگر را بپرسم‪.‬‬ ‫شروعشیمی درمانی‬ ‫کمتر از یک ماه بعد از ســفر به هند‪ ،‬به یک مرکز درمانی بزرگ‬ ‫در جنوب شرقی امریکا رفتم‪ .‬هوای بیمارستان ها معموالً سرد است‬ ‫و من کال ه قهوه ای رنگی را که خواهر زنم مادلین‪ 4‬برایم خریده بود‪،‬‬ ‫سرم گذاشتم‪ .‬قبل از تزریق داروی شیمی درمانی‪ ،‬یعنی سیسپالتین‪،5‬‬ ‫پرســتار برایم یک لیوان اب و دو قرص ضدتهوع می اورد‪ .‬یکی از‬ ‫ان ها از نوع کورتیکواســتروئید‪ 6‬های قوی به نام دکاترون‪ 7‬است و‬ ‫قرص دیگر نمایندۀ جدید داروهای شناخته شدۀ ضد تهوع است که‬ ‫می گویند اثربخشی اش از داروهای مشابه قبلی بیشتر است‪.‬‬ ‫بــرای احتیاط و برای جلوگیری از حالت تهوع‪ ،‬دو روز گذشــته‬ ‫چیزی جز اب گرم ننوشیده بودم‪ .‬بعد از انکه در یک مجلۀ تخصصی‬ ‫تومورشناسی مقاله ای در مورد تاثیر روزه بر کاهش احساس تهوع‬ ‫در دوران شیمی درمانی خواندم‪ ،‬تصمیم گرفتم از خوردن صرف نظر‬ ‫کنم‪ .‬در مرکز تزریقات نشسته ام و مشغول جویدن تکه های زنجبیل‬ ‫هســتم که در درمانی ایورودایی می گویند برای بهبود حالت تهوع‬ ‫مفید است‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪51‬‬ ‫محتویات زرد رنگ سیسپالتین قطره قطره از ظرف کوچک به‬ ‫داخل ظرف بزرگ تر سِ ُرم می چکد و بعد وارد رگ بازویم می شود‪.‬‬ ‫با اینکه به خوبی می دانم چه چیزی وارد بدنم می شــود‪ ،‬به ان‬ ‫به عنوان یک داروی سمی نگاه نمی کنم‪ ،‬بلکه تصور می کنم شهدی‬ ‫شفابخش دارد درونم جاری می شود و بدنم را در برمی گیرد‪ .‬روی‬ ‫صندلی راحتی دراز می کشم‪ ،‬از پنجره به درختان تُ ُنک ان منطقۀ‬ ‫شهری نگاه می کنم و به ارامی مانترا می خوانم‪.‬‬ ‫یوگا در روند درمان‬ ‫وضعیت یوگایی که بیشــتر از همه به من کمک می کند یک‬ ‫حرکت پیچ درازکش است‪ .‬برای قرار گرفتن در این وضعیت‪ ،‬با‬ ‫زانوهای خم شده به سمت راست بدنم‪ ،‬روی زمین می نشینم و‬ ‫کف پای راستم را در قوس کف پای چپم می گذارم‪ .‬هم زمان که‬ ‫تنه ام را به ســمت بالش استوانه ای می برم‪ ،‬ستون فقرات و سرم‬ ‫را به سمت چپ می برم‪ .‬درست قبل از اینکه سینه ام روی بالش‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬گردنم را به سمت مخالف می چرخانم‪ .‬بنابراین زانوها‬ ‫و صورتم رو به یک سمت قرار می گیرند‪ .‬در حالی که دارم پایین‬ ‫می روم‪ ،‬تنفسم عمیق می شود‪.‬‬ ‫این حالت‪ ،‬کششــی رضایت بخشی بین گردن و قفسۀ سینه‬ ‫ایجاد می کند و باعث می شود حرکتی که به دلیل شیمی درمانی‬ ‫برایم دشــوار است را بتوانم همچنان انجام دهم و چون این پیچ‬ ‫خوابیده‪ ،‬یک حرکت احیا کننده و ترمیمی است‪ ،‬می توانم مدتی‬ ‫طوالنی در ان توقف کنم‪ .‬بیشــتر روزها بسیار خسته بوده ام و‬ ‫نتوانســته ام زیاد یوگا انجام دهم‪ .‬بعضی صبح ها حتی ایستادن‬ ‫و بردن دســت ها به باالی سر هم برایم سنگین است‪ 20 .‬دقیقه‬ ‫در وضعیت پیچ مکث می کنم و بعد ان را در ســمت دیگر بدنم‬ ‫انجام می دهم‪.‬‬ ‫دیــروز مادلین دید کــه در این وضعیت به خــواب رفته ام‪.‬‬ ‫فکــر می کنم ‪ 45‬دقیقه در ان وضعیت مانــده بودم‪ .‬این اتفاق‬ ‫معموالًنمی افتد‪.‬‬ ‫نتایج‬ ‫ســه ماه بعد از شیمی درمانی برای ارزیابی نتایج درمان و یک‬ ‫پت اسکن دیگر به بیمارستان می روم‪ .‬گفتند قسمت هایی که هفت‬ ‫ماه پیش در ازمایش های اولیۀ من‪ ،‬روشن و درخشان بودند (که‬ ‫نشان دهندۀ بخش های سرطانی بود) به حالت طبیعی بازگشته اند‪.‬‬ ‫هیچ کدام از دکترهایی که با دقت معاینه ام می کنند نشانه ای از‬ ‫وجود سرطان در دهان و غده های لنفاوی ام پیدا نمی کنند‪ .‬من‬ ‫نمونۀ کامل یک «پاسخ دهی کامل به درمان» هستم‪.‬‬ ‫طبــق تجربه ای کــه روی داروها دارم‪ ،‬درمان های ســرطان‬ ‫می تواند تخریب گر باشــد‪ .‬برای بســیاری از بیمارانی که تومور‬ ‫بدخیم دارند‪ ،‬همانند من‪ ،‬یک رویکرد کل نگرانه بهترین گزینه‬ ‫اســت‪ .‬در این روش عالوه بر استفاده از بهترین داروهای علمی‬ ‫مدرن‪ ،‬به حوزه های دیگری چون ذهن‪ ،‬بدن و روح‪ ،‬که سیستم‬ ‫موجود ان ها را رد می کند‪ ،‬نیز توجه می شود‪.‬‬ ‫نظام های دارویی کل نگر‪ ،‬مانند ایورودا و طب ســنتی چینی‪،‬‬ ‫همانند یــک باغبان ارگانیک عمل می کند کــه گیاهان را (در‬ ‫ایــن مورد بدن انســان) با تقویت خاک مقاوم تــر می کند نه با‬ ‫‪52‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫افت کش‪ .‬اما بعضی وقت ها شما به هر دوی ان ها احتیاج دارید‪.‬‬ ‫درمان کل نگر این است که‪ ،‬در صورتی‬ ‫یکی از جنبه های خوب‬ ‫ِ‬ ‫که صحیح و مناســب باشــد‪ ،‬درمان با دارو یا عمل جراحی را‬ ‫هم می پذیرد‪.‬‬ ‫درمــان کل نگرانۀ من نیز برای مقابله با حمله های کشــندۀ‬ ‫بیماری‪ ،‬اســتفاده از مواد شــیمیایی ســمی در کنار تاثیرات‬ ‫پرورش دهنده و حاصلخیزکننده ای چون رژیم غذایی مناســب‪،‬‬ ‫کاهش استرس و درمان های گیاهی است‪.‬‬ ‫من خودم این ماجراجویی را انتخــاب نکردم‪ ،‬بلکه به وضوح‬ ‫می بینم که اعمال و انتخاب های من‪ ،‬این مسیر را پیش رویم قرار‬ ‫داد‪ .‬وقتی داشتم سعی می کردم به خوبی با این مسئله برخورد‬ ‫کنم‪ ،‬در شرایطی که یک سری اطالعات ناقص جمع کرده بودم‪،‬‬ ‫نهایت تالشــم را به خــرج دادم و حاال از تصمیماتی که گرفتم‬ ‫راضی و خوشحالم‪.‬‬ ‫تردید نکن‪ ،‬انچه انجام می دهی بهترین کاری اســت که در‬ ‫ان لحظه می توانی انجام دهی‪ .‬این همان مهارت عملی اســت‬ ‫که بیانگر تعریف بهاگاوادگیتا از یوگاســت‪ .‬همچنین این همان‬ ‫یوگایی اســت که برای استفاده و بهره برداری از زندگی به کارت‬ ‫می اید؛ تقال می کند که یاد بگیری و بزرگ شوی و چیزهای به‬ ‫ظاهر بد را به چیزهایی تبدیل کنی که به کمکت بیایند‪ .‬یوگا به‬ ‫ما می اموزد که با اعمال و تصمیمات مختلف‪ ،‬می توانیم مسیرها و‬ ‫سرنوشت مان را در زندگی تغییر دهیم‪.‬‬ ‫من مسیر طب کل نگر را انتخاب کردم‪ .‬هر لحظه قدمی کوچک‬ ‫برمی دارم و به امید یک تغییر کلی در جهت مساعد‪ ،‬سعی می کنم‬ ‫به جنبه های خاص و ویژۀ موقعیتم توجه داشــته باشم‪ .‬من به‬ ‫ساختار‪ ،‬نفس کشیدن‪ ،‬سیستم عصبی و ذهنم توجه کردم‪ .‬عالوه‬ ‫بر درمان ایورودیک‪ ،‬تقریباً ‪ 12‬بار طب سوزنی انجام دادم و مرتب‬ ‫برای یک سری کارهای بدنی به نام ازادسازی میوفیشیال‪ ،8‬نزد‬ ‫فیزیوتراپ رفتم و سفر کاوش های روانی ام را ادامه دادم و عادت ها‬ ‫و رفتارهایی را که بیشتر به درد دوران کودکیم می خورد و حاال‬ ‫نیازی به ان ها نداشتم‪ ،‬کنار گذاشتم‪.‬‬ ‫به همان اندازه که برای عبور از چالش ســرطان تالش کردم‪،‬‬ ‫به همان اندازه متوجه شدم که باید از توهم کنترل این بیماری‬ ‫بیرون بیایم‪ .‬طبق چیزی که در ویزیت پی گیری بعد از درمان‪،‬‬ ‫متوجه شدم‪ ،‬تنها ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد احتمال دارد که بیماری بعد از‬ ‫درمان در سه سال اول دوباره عود کند‪ .‬با اینکه ادم خوش بینی‬ ‫هستم‪ ،‬می دانم که شاید تالش هایم کافی نبوده باشند‪ .‬اما امیدم‬ ‫به این است که اگر سرطان برگردد ابزارهایی برای عبور از ان در‬ ‫اختیار دارم‪ .‬حتی اگر درمان هم نشوم‪ ،‬می توانم التیام پیدا کنم‪.‬‬ ‫می توانم هر مقدار از زندگیم باقی مانده را در رضایت‪ ،‬شــادی و‬ ‫عشق ســپری کنم‪ .‬نکته ای که این بیماری به من اموخته این‬ ‫اســت که تمام و کمال زندگی کنــم و برای مقصد و هدفی که‬ ‫به خاطرش پا به این کرۀ خاکی گذاشته ام‪ ،‬شور و شوق و انضباط‬ ‫بیشتری به خرج دهم‪.‬‬ ‫‪5-Cisplatin‬‬ ‫‪6-Corticosteroid‬‬ ‫‪7-Decadron‬‬ ‫‪8-Myofascial release‬‬ ‫‪1-Krishna Dasan‬‬ ‫‪2-Shashi‬‬ ‫‪3-Chandukutty Vaidyar‬‬ ‫‪4-Madelyn‬‬ ‫‪*Timothy McCall‬‬ ‫رپورتاژ‬ ‫اگهی‬ ‫سنگ درمانی‬ ‫فرزین غریب‬ ‫دکترای سنگ درمانی در ایورودا و طب مکمل‬ ‫ارامش و ســامتی در طبیعت جاری‬ ‫است‪ .‬فقط کافی است با طبیعت یکی‬ ‫شوی‪ ،‬حسش کنی و با ذوق ان را ببلعی‪.‬‬ ‫انــرژی جاری در طبیعت همان چیزی‬ ‫است که انسان ها تشنه اش هستند‪ .‬پرانا‬ ‫همان چیزی است که انسان را سالمت‬ ‫و جاری می سازد‪.‬‬ ‫طبق این اصل انسان ها باید حداقل یک‬ ‫بار در هفته در ارتباط با طبیعت باشند‬ ‫و پرانا دریافت کنند‪ .‬در غیر این صورت‬ ‫ارام ارام رو بــه ضعــف و بیمــاری‬ ‫خواهند رفت‪.‬‬ ‫اما برای اســان تر شــدن کار‪ ،‬خداوند‬ ‫ســنگ ها را در اختیار انسان قرار داده‬ ‫است‪ .‬در واقع هر یک سانتی متر از یک‬ ‫سنگ‪ ،‬فشردۀ ده متر مکعب از طبیعت‬ ‫اســت و انســان می تواند از طریق ان‪،‬‬ ‫همواره انرژی طبیعت را احساس کند‪.‬‬ ‫ســنگ ها‪ ،‬کانی ها و جواهرات در واقع‬ ‫فشرده شدۀ طبیعت هستند و هر کس‬ ‫ان ها را مدام همراه خود داشــته باشد‪،‬‬ ‫گویی به منبع پرانا متصل است‪.‬‬ ‫ســنگ درمانی از روش های ثبت شدۀ‬ ‫درمانی در ســازمان بهداشــت جهانی‬ ‫اســت و در دانشگاه های طب ایورودا و‬ ‫طب اسالمی تدریس می شود‪.‬‬ ‫البته سنگ ها خواص متفاوتی دارند و‬ ‫رســیدن به نتیجۀ مطلوب از این طب‪،‬‬ ‫نیازمند تجویز صحیح سنگ است‪.‬‬ ‫همچنین از انجایی که سنگ درمانی یک‬ ‫علم پزشکی به حساب می اید‪ ،‬باید حتماً‬ ‫تحت نظر متخصص این رشــته تجویز‬ ‫شود؛ چرا که استفاده از سنگ نادرست‪،‬‬ ‫می توانــد عوارض نابه جــا و خطرناکی‬ ‫داشته باشد‪ .‬به طور مثال سنگ عقیق‬ ‫بسیار قوی اســت و اگر کسی مشکل‬ ‫معده داشته باشد و از این سنگ استفاده‬ ‫کند بیماریش شدیدتر می شود‪ .‬این فرد‬ ‫تا زمانی که از عقیق استفاده کند به هیچ‬ ‫وجه بیماری معده اش درمان نمی شود‪.‬‬ ‫تجویز ســنگ ها به ‪ 5‬روش برای افراد‬ ‫انجام می شود‪:‬‬ ‫‪ -1‬جهت درمان فرد توسط چاکراها‬ ‫‪ -2‬درمان توســط رنگ و انرژی پرانای‬ ‫موجود در سنگ‬ ‫‪ -3‬درمان با نگاه کردن به رنگ و عناصر‬ ‫سازندۀ سنگ‬ ‫‪ -4‬درمان با جوشانده و دم نوش سنگ‬ ‫‪ -5‬مصرف پودر سنگ به عنوان خوراکی‬ ‫در بیماری های خاص‬ ‫با توجه به روش هــای مصرف‪ ،‬متوجه‬ ‫می شــوید ســنگ درمانی نیــز مانند‬ ‫گیاه درمانــی روش های متفاوتی دارد و‬ ‫نباید فقط به استفاده از انگشتر‪ ،‬گردنبند‬ ‫و روش هــای انرژیک ان بســنده کرد‪.‬‬ ‫حتی متخصصین این رشته تا انجا پیش‬ ‫رفته اند که از ســنگ ها روغن و اسپری‬ ‫می ســازند و در انــواع درمان ها مورد‬ ‫استفاده قرار می دهند‪.‬‬ ‫البته روش انرژیک روش مرسومی است‬ ‫و اثــرات قابل توجهــی دارد‪ .‬در طب‬ ‫اســامی و دینی ما نیز به همین شیوۀ‬ ‫انرژیک یعنی حضور سنگ و ارتباط ان‬ ‫با پوست توصیه شده است‪.‬‬ ‫شیخ الرئیس بوعلی سینا شیوۀ استفاده‬ ‫از پودر سنگ و دم نوش سنگ را اضافه‬ ‫کــرد که البته اثرات ان بســیار قوی و‬ ‫مشهود است‪ .‬این روش در دسته بندی‬ ‫دارویی در ردۀ اکسیرها (داروهای اساسی‬ ‫با تجویز محدود) قرار دارند و جالب است‬ ‫بدانید سازمان علوم پزشکی و داروسازی‬ ‫ایران به اســتفاده از پودر ســنگ ها در‬ ‫داروهــا تاییدیــه داده و هم اکنون در‬ ‫برخی شــرکت های داروسازی گیاهی‬ ‫در ایــران شــربت ها و قرص هایی را با‬ ‫پودر سنگ می سازند‪.‬‬ ‫به طور مثال شربت مفرح ابریشمی که‬ ‫تقویت کنندۀ حــرارت جوانی در بدن‬ ‫است‪ ،‬از پودر یاقوت‪ ،‬مروارید‪ ،‬ورق طال‪،‬‬ ‫نقره و گِل ارمنی درست شده است و در‬ ‫داروخانه ها به فروش می رسد‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید‬ ‫به سایت یا کانال تلگرام انجمن رسمی‬ ‫سنگ درمانی ایران مراجعه کنید‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪53‬‬ ‫ایا تالقی علوم شرق و غرب می تواند به‬ ‫بهبود مشکالتی مانند الزایمر و بیش فعالی‬ ‫کمک کند؟‬ ‫دکتر بی‪.‬الن والس‪ 2‬نویسنده‪ ،‬پژوهشگر و‬ ‫کارشناس بودیسم تبتی در کلبه ای در یک‬ ‫گوشۀ خلوت در کالیفرنیا مشغول مدیتیشن‬ ‫بود که پیشــنهاد شورانگیزی دریافت کرد‬ ‫که قادر به رد کردنــش نبود‪ .‬یک روز ادام‬ ‫اینگل‪ 3‬به وی پیشنهاد داد مترجم و مفسر‬ ‫جلســۀ داالی الما‪ 4‬و دانشمندان برجستۀ‬ ‫فیزیک‪ ،‬علم عصب شناسی‪ ،‬زیست شناسی و‬ ‫فلسفه شود‪.‬‬ ‫سال ‪ 1987‬بود و مطمئناً والس بهترین‬ ‫انتخاب برای این کار بود‪ :‬او ‪ 14‬سال را در‬ ‫هند به عنوان راهب بودایی تحت نظر داالی‬ ‫الما ســپری کرده بود؛ به تازگی دکترای‬ ‫‪5‬‬ ‫فیزیک و علوم روحانی دانشگاه ام ِهرست‬ ‫را دریافــت کرده و یک پایــان نامه ‪500‬‬ ‫صفحه ای داده بود که می توانســت تبدیل‬ ‫به دو جلد کتاب شود؛ قصد داشت دکترای‬ ‫مطالعات مذهبی را از دانشــگاه استانفورد‬ ‫اخذ کند‪.‬‬ ‫واالس می گوید‪« :‬کمتر کســی هست‬ ‫که زبــان تبتی اش خوب و روان باشــد و‬ ‫در علم هم ســوابقی داشته باشد‪ .‬من تازه‬ ‫‪54‬‬ ‫ســر از تخم دراورده بودم و دو سال و نیم‬ ‫خــودم را در مطالعات فیزیــک‪ ،‬ریاضی و‬ ‫رشــته های مرتبــط غرق کرده بــودم‪ .‬به‬ ‫تمرینات مدیتیشنم خیلی پایبند بودم اما‬ ‫داالی الما هم اصلی ترین استاد من از سال‬ ‫‪ 1971‬بود‪ .‬بنابراین به ادام گفتم اگر داالی‬ ‫الما بخواهد من به عنوان همکار مترجم در‬ ‫این گردهمایی شرکت کنم‪ ،‬خلوتم را رها‬ ‫می کنم و پیشــنهادش را می پذیرم‪ .‬داالی‬ ‫الما هم گفت بعله بیا‪».‬‬ ‫نتیجۀ این تصمیم یک اتفاق به یادماندنی‬ ‫و تاریخــی شــد؛ چرا که باعث شــد این‬ ‫کنفرانــس عمومی شــده و به اطالع همه‬ ‫برسد‪ .‬داالی الما سال های زیادی با اینگل و‬ ‫فرانسیسکو وارال‪ 6‬کار کرده و برای برگزاری‬ ‫ایننشستبرنامه ریزیکردهبود‪.‬فرانسیسکو‬ ‫زیست شــناس‪ ،‬فیلســوف و عصب شناس‬ ‫برجستۀ شیلیایی بود که سال ها در زمینۀ‬ ‫بودیسم تبتی فعالیت داشت‪ .‬هدف از این‬ ‫نشست‪ ،‬فراهم اوردن یک زمینۀ مشترک‬ ‫میان علوم غربی و شیوه های قدیمی مراقبه‬ ‫و خبرد بودایی و نیز کشــف این نکته بود‬ ‫کــه هر یک از این علوم چطور می توانند از‬ ‫دیگری بهره بجویند؟‬ ‫تالقی علم مدرن‬ ‫مجلۀ مایندفولنس‪ / 1‬برگردان‪ :‬سید‬ ‫مدیر بخش جیالگ بوداییان تبت و استاد‬ ‫معنوی مشــهور جهان‪ ،‬داالی الما عالقۀ‬ ‫شــدید و وافری به این فعالیت داشت‪ .‬وی‬ ‫از کودکی‪ ،‬عالقه زیادی به تکنولوژی و علوم‬ ‫غربی داشت؛ ساعت مچی اش را باز می کرد‬ ‫و دوباره سرهم می کرد‪ .‬شیفتۀ اتومبیل ها‬ ‫بود‪ .‬در بزرگسالی به شدت دنبال علم افتاد‪.‬‬ ‫وی در سال ‪ 2005‬گفت‪« :‬رشته های خاص‬ ‫علمی که طی این ســال ها مطالعه کردم‬ ‫فیزیک اتمی‪ ،‬کیهان شناسی‪ ،‬زیست شناسی‬ ‫و روان شناسی بوده است‪».‬‬ ‫فیزیک کوانتوم به طور خاص علوم غربی‬ ‫را از ان ماده گرایی شــدید دور کرده است‪.‬‬ ‫ایین بودا نیز پیروانش را به طرح پرســش‬ ‫در مــورد همه چیز حتی خود مکتب بودا‪،‬‬ ‫با دانش باستانی‬ ‫د محمد ازاد‪ -‬باشگاه ققنوس شیراز‬ ‫تشــویق می کند‪ .‬بودیسم‪ ،‬مانند بسیاری از‬ ‫دانشــمندان‪ ،‬می گوید هیچ چیز را تنها به‬ ‫دلیل اعتقاد قبول نکنیــد‪ .‬بنابراین داالی‬ ‫الما زمینه را برای ایجاد یک روابط دوستانه‬ ‫مساعد دید‪.‬‬ ‫داالی الما می گفــت‪« :‬در پایان قرن‪ ،‬به‬ ‫نظر می رســید هیچ رابطــه ای میان علم و‬ ‫مفاهیم روحانی و معنــوی وجود ندارد‪ .‬اما‬ ‫اکنون به هم نزدیک تر شده اند‪».‬‬ ‫باالخــره در اکتبــر ‪ 1987‬وارال‪ ،‬اینگل‬ ‫و والس به همراه دانشــمند عصب شناس‪،‬‬ ‫روبــرت لیوینگســتون‪ ،7‬دانشــمند‬ ‫اگاهی ‪ -‬شناختی‪ ،‬االنور راش‪ ،8‬کارشناس‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬نیوکامب گرین لیو‪ ،9‬به سمت خانۀ‬ ‫داالی الما در دارامساالی هند به راه افتادند‪.‬‬ ‫توپتن جینپا‪ ،10‬مترجم قدیمی داالی الما‪،‬‬ ‫نیــز در این جلســه والــس را در ترجمه‬ ‫همراهی می کرد‪.‬‬ ‫جینپا نیز با داشــتن مدارک پیشــرفتۀ‬ ‫فلسفه و علوم روحانی از دانشگاه کمبریج‪،‬‬ ‫مانند والس اطالعــات خوبی از علوم غربی‬ ‫داشــت‪ .‬هر دو نفر در همۀ مراحل حضور‬ ‫فعــال داشــته و به عنوان مترجم ســنگ‬ ‫تمام گذاشتند‪.‬‬ ‫جلسات در ‪ 5‬روز متوالی با حضور تعداد‬ ‫کمی شــرکت کننده برگزار شــد‪ .‬واالس‬ ‫می گوید‪« :‬دانشــمندان از هوش‪ ،‬ذکاوت و‬ ‫ســواالت عمیق و برانگیزاننــدۀ داالی الما‬ ‫به تنگ امــده بودند و این نشــان می داد‬ ‫اص ً‬ ‫ال تابه حال به چنین موضوعاتی برخورد‬ ‫نکرده انــد‪ .‬و البته داالی المــا با بصیرت و‬ ‫بینشــی عمیق تئوری های بودیسم را نیز‬ ‫تفســیر می کرد‪ .‬ان جلســه در واقع یک‬ ‫گفتگوی میان فرهنگی‪ ،‬چندرشته ای‪ ،‬پربار‬ ‫و تــوام با احترام متقابل بود‪ .‬تنها می توانم‬ ‫بگویم یک تجربۀ فوق العاده و بی نظیر بود‪».‬‬ ‫این گروه بعدها موسسۀ «ذهن و زندگی»‬ ‫را به وجود اوردند که تاکنون ‪ 29‬کنفرانس‬ ‫در این زمینه با عناوین مختلف‪ ،‬از فیزیک‬ ‫کوانتوم و کیهان شناسی گرفته تا عشق و‬ ‫احساسات ویران کننده‪ ،‬برگزار کرده است‪.‬‬ ‫داالی الما در سال ‪ 2004‬عنوان کرد‪« :‬من‬ ‫به این نتیجه رسیده ام که یافته های علمی‪،‬‬ ‫در زمینه هایی چون کیهان شناســی به ما‬ ‫بصیرت و دانش می دهند‪ ،‬اما تعالیم بودایی‬ ‫ی به‬ ‫روشی نو برای نگرش به رشته های علم ‬ ‫دانشمندان ارائه می دهد‪».‬‬ ‫بعد از ان جلســۀ کوچــک و خصوصی‬ ‫در سال ‪ ،1987‬وسعت کنفرانس ها بسیار‬ ‫افزایش یافت‪ .‬در کنفرانســی که موسسۀ‬ ‫«ذهــن و زندگــی» در ســال ‪ 2014‬در‬ ‫بوستون برگزار کرد‪ 1700 ،‬نماینده از ‪38‬‬ ‫کشور جهان حضور داشتند‪ .‬اخرین سمینار‬ ‫این موسســه در اکتبر ‪ 2017‬در مونترال‬ ‫با موضوع اموزش بهداشــت و سالمتی در‬ ‫مدارس برگزار شد‪.‬‬ ‫واالس در تمام این سال ها حضور فعالی‬ ‫در همایش ها داشته اما اخیرا ً تمرکزش را‬ ‫روی تحقیقات شــخصی خودش گذاشته‬ ‫اســت‪ .‬ریشــۀ اصلی تحقیق او به ســال‬ ‫‪ 1992‬برمی گردد‪ .‬او در ان سال به همراه‬ ‫تعدادی پژوهشگر به هیمالیا رفت تا روی‬ ‫یوگی های تبتی که در اشــرام مدیتشین‬ ‫می کننــد‪ ،‬تحقیق و پژوهش کنــد‪ .‬اما با‬ ‫نامیدی بازگشت‪.‬‬ ‫او در این باره می گوید‪« :‬ما دریافتیم که‬ ‫مرزهای فرهنگی بسیار بلند هستند‪ .‬یکی از‬ ‫چیزهایی که از این ســفر فهمیدم این بود‬ ‫که ادم اگر بخواهد تحقیقی روی مدیتیشن‬ ‫انجام دهد‪ ،‬باید از مدیتیشــن کننده هایی‬ ‫دعوت به همکاری کند که همزبان خودش‬ ‫هســتند و جهان بینی او را می فهمند‪ .‬در‬ ‫این صورت‪ ،‬شــما ان ها را به عنوان همکار‬ ‫تحقیقاتی وارد کار می کنیــد نه به عنوان‬ ‫جانورهایازمایشگاهی‪».‬‬ ‫واالس در کنار تالشش برای رسیدن به‬ ‫یک رویکــرد چندفرهنگی تر‪ ،‬در عین حال‬ ‫احساس کرد بیشــتر مطالعات علمی در‬ ‫زمینۀ مدیتیشــن چندان عمیق نیستند‪.‬‬ ‫اکثرشــان بر مبنای تکنیک های ابتدایی‬ ‫مدیتیشن مانند ‪ MBSR‬است که طی مدت‬ ‫زمان کوتاهی مث ً‬ ‫ال هشــت هفته بررســی‬ ‫می شود‪ .‬با اینکه این تحقیقات همه بیانگر‬ ‫اثــرات مثبتی برای مدیتیشــن بودند‪ ،‬اما‬ ‫واالس می خواســت بداند اگر تکنیک های‬ ‫طوالنی مدت تری به افراد اموزش داده شود‬ ‫چه اتفاقی رخ می دهد‪.‬‬ ‫با همین طــرز فکر در ســال ‪ 2007‬با‬ ‫همکاری دانشمند عصب شناس‪ ،‬کلیفرود‬ ‫ســارون‪ ،11‬از دانشــگاه کالیفرنیــا‪ ،‬پروژۀ‬ ‫شاماتا‪ 12‬را اغاز کرد‪ .‬او در دو دورۀ سه ماهۀ‬ ‫پیشرفته‪ ،‬چندین تکنیک مدیتیشن را به‬ ‫‪ 60‬نفــر اموزش داد که خــود به تنهایی‬ ‫روزانه ‪ 6‬ساعت مدیتیشن می کردند‪ .‬شاماتا‬ ‫که «ارامش ساکن» نیز نامیده می شود‪ ،‬در‬ ‫مدیتیشن‬ ‫واقع نام یک تکنیک ابتدایی در‬ ‫ِ‬ ‫‪55‬‬ ‫ذهن اگاهی بودایی اســت که والس ان را‬ ‫در کنار ســایر تکنیک ها به افراد اموزش‬ ‫مــی داد‪ .‬در این اثنا ســارون نیز همزمان‬ ‫رهبری گروهی از پژوهشگران علمی را بر‬ ‫عهده داشت که وظیفه شــان انجام دادن‬ ‫تست های مختلف از جمله ازمایش خون‪،‬‬ ‫اسکن ‪ EEG‬و مصاحبه های روان شناسانه‬ ‫روی مدیتیشن کننده ها بود‪.‬‬ ‫واالس می گوید‪« :‬روان شناســی به نام‬ ‫پاول اکمن‪ 13‬داشتیم که تحقیقات زیادی‬ ‫در مورد ارتباط حاالت چهره با احساسات‬ ‫انجــام داده بــود‪ .‬او از ابزارهای دقیقی در‬ ‫تحقیقش اســتفاده می کرد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا ویدیو‬ ‫کلیپی حاوی صحنه های احساسی به افراد‬ ‫نشــان می داد و از حاالت چهرۀ انان فیلم‬ ‫می گرفت‪ .‬ما نیز ابزارهای رفتار شــناختی‬ ‫زیادی برای تعیین میزان توجه‪ ،‬حافظه و‬ ‫مهارت های ذهن اگاهی در اختیار داشتیم‪.‬‬ ‫همچنین افرادی را داشتیم تا به طور روزانه‬ ‫از همه چیز یادداشــت برداری کنند که کار‬ ‫پرفایده ای بود‪».‬‬ ‫مطالعات نشان داد شیوه های مدیتیشنی‬ ‫که واالس امــوزش مــی داد باعث بهبود ‬ ‫چشــمگیری در زمینۀ توجه‪ ،‬حساسیت‬ ‫ادراکــی‪ ،‬ســامت احساســی و ظرفیت‬ ‫همدردی شد‪ .‬این ازمون همچنین نتایج‬ ‫مطلوبی بر سالمتی افراد مورد ازمون داشت‬ ‫از جملــه افزایش تلومرهــا‪ 14‬و طول عمر‬ ‫انزیم محافظ ‪ DNA‬در غشاء سلولی‪ .‬واالس‬ ‫مطمئن است یافته های این تحقیق چراغی‬ ‫اســت برای پژوهش های اتــی در زمینۀ‬ ‫تاثیرات مدیتیشن‪ .‬او در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«این یک صنعت رو به رشــد اســت که‬ ‫می شود رویش حساب کرد‪ .‬اگر مهارت های‬ ‫حواسی خود را ارتقا بخشید‪ ،‬در تحصیالت‪،‬‬ ‫ورزش‪ ،‬خالقیت و توانایی های تحلیلی نیز‬ ‫بهتر عمل خواهید کرد و قادر خواهید بود با‬ ‫وضوح بیشتر و به طور پیوسته تمرکز حواس‬ ‫بیشتری داشته باشید‪ .‬این چیزی است که‬ ‫همیشه مشتری دارد‪».‬‬ ‫این ها هیچ یک علــوم مبهم و مرموزی‬ ‫نیســتند‪ .‬واالس در جامعــۀ امــروز‪ ،‬که‬ ‫هــر روز نقــش تکنولوژی در ان بیشــتر‬ ‫می شود‪ ،‬کاربردهای حیاتی متعددی برای‬ ‫مدیتیشن می بیند‪.‬‬ ‫او در این باره می گوید‪« :‬این چیزی است‬ ‫که به نظرم باید در مدارس دولتی اموزش‬ ‫داده شود‪ .‬زیرا هیچ ارتباطی با مذهب ندارد‬ ‫‪56‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫و از یک مسیحی متعصب گرفته تا یک کافر‬ ‫همه می توانند از ان بهره ببرند‪ .‬مشکالتی‬ ‫ماننــد اختالل کمبود توجه یا بیش فعالی‪،‬‬ ‫اضطراب عمومی و افســردگی این روزها‬ ‫بسیار شایع شده اند و ما باید برای رفع این‬ ‫مشکالت‪ ،‬به جای استفاده از دارو به عنوان‬ ‫معالجۀ اصلی‪ ،‬به این نصیحت قدیمی که‬ ‫«بهترین درمان پیشــگیری» است‪ ،‬عمل‬ ‫نماییم‪ .‬بنابراین با اشــنا کردن زودهنگام‬ ‫کودکان با مقولۀ مدیتیشــن‪ ،‬می توان این‬ ‫مشــکالت را قبل از اینکه بروز پیدا کنند‪،‬‬ ‫در نطفه خفه کرد‪ .‬باید به این درک برسیم‬ ‫که تمدن بشــری با سرعت زیادی در حال‬ ‫تغییر اســت‪ .‬اگر از قبل کودکان مان را در‬ ‫برابر این مشکالت واکسینه کنیم‪ ،‬در اینده‬ ‫دچار بیماری های مختلف نمی شوند‪».‬‬ ‫بــه اعتقــاد واالس و همکارانش در این‬ ‫حوزه‪ ،‬پژوهش های علمی در مورد مزایای‬ ‫مدیتیشن همچنان در مراحل اولیه است‪.‬‬ ‫وی در این بــاره می گوید‪« :‬چیزی نخواهد‬ ‫گذشــت که تحقیق دیگری انجام شود‪ .‬به‬ ‫یک مطالعۀ طولی نیازمندیم که در یک بازۀ‬ ‫‪ 10‬الی ‪ 20‬سال انجام گیرد‪ .‬طوری که به‬ ‫افراد میان سال مدیتیشن اموزش داده شود‬ ‫و نشــان داده شود اگر ان ها به مدت ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬سال به طور مرتب مدیتیشن کنند‪ ،‬چه‬ ‫نتیجه ای حاصل خواهد شــد‪ .‬ایا از لحاظ‬ ‫اماری‪ ،‬تاثیری بر ابتالی ان ها بر زوال عقل یا‬ ‫الزایمر خواهد داشت؟ در نسل من ادم های‬ ‫زیادی هستند که نوزادان زمان جنگ بودند‬ ‫و در حال حاضر دارند به جمعیت سالخورده‬ ‫تبدیل می شوند‪ .‬هیچ وقت دیر نیست‪ .‬اگر‬ ‫در حال حاضر ‪ 65‬ســاله هســتید و هیچ‬ ‫عالیمی از زوال عقل سالخوردگی در شما‬ ‫وجود ندارد و تازه به مدیتیشن منظم روی‬ ‫اورده اید‪ ،‬تا ‪ 75‬سالگی این کار تاثیرش را‬ ‫در حفظ حافظــه‪ ،‬وضوح فکر‪ ،‬توانایی های‬ ‫تحلیلی و ‪ ...‬شــما می گذارد‪ .‬شاید تحقیق‬ ‫زمان بــر و طوالنــی مدتی باشــد‪ ،‬اما من‬ ‫مطمئنم تمام این اتفاقات می افتد‪».‬‬ ‫قدم بعــدی خود واالس شــروع پروژه‬ ‫شاماتا‪ 15‬اســت‪ .‬این پروژه که از پروژۀ ژن‬ ‫بشری الهام گرفته شده است‪ ،‬هدفش ایجاد‬ ‫یک شبکۀ جهانی از مدیتیشن کننده های‬ ‫باتجربه و مربی های مختلف اســت که در‬ ‫کنار هم و با همکاری دانشمندان برجسته‬ ‫روش هایی برای مدیتیشن ابداع کنند که‬ ‫با نیازهای عصر حاضر بیشترین هماهنگی‬ ‫را داشته باشــد‪ .‬واالس همچنین در حال‬ ‫تاســیس مرکزی در توســکانی است که‬ ‫راهبان و مدیتیشن کننده ها بتوانند به طور‬ ‫تمام وقت یا برای سالیان دراز در ان بمانند‬ ‫و بتوانند با دانشــمندان تعامل حضوری یا‬ ‫اینترنتی داشته باشند‪.‬‬ ‫واالس می گویــد‪« :‬انچه مــا به دنبالش‬ ‫هســتیم نوعی تغییر الگو در روش شناسی‬ ‫اســت‪ .‬داریم مرکزی راه می اندازیم که در‬ ‫ان مدیتیشــن به طور حرفــه ای اموزش‬ ‫داده می شــود و از دانشمندان خبره جهت‬ ‫همکاری دعوت می کنیم‪ .‬ما به دنبال پاسخ‬ ‫به ســواالت بزرگی چــون‪ :‬ماهیت ذهن‬ ‫چیســت؟ ماهیت اگاهی چیســت؟ چه‬ ‫رابطه ای با جســم دارد؟ اگاهی چه زمانی‬ ‫وارد جنین می شــود؟ در زمان مرگ چه‬ ‫اتفاقی برایش می افتد؟ هستیم‪».‬‬ ‫بنابراین دانه ای که توســط داالی الما‪،‬‬ ‫فرانسیســکو وارال و دیگران در ان جلسۀ‬ ‫کوچک در ســال ‪ 1987‬کاشــته شد‪ ،‬تا‬ ‫سالیان ســال میوه خواهد داد‪ .‬اما واالس‬ ‫صر است تنها زمانی این سواالت‬ ‫همچنان ُم ّ‬ ‫پاســخ داده می شوند که شــرق و غرب با‬ ‫احترام و با حقوق برابر روی این موضوعات‬ ‫گفتگو و تبادل نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫او در این باره می گوید‪« :‬برای دانشمندان‬ ‫غربی اگاهی هنوز مســئلۀ پر راز و رمزی‬ ‫است؛ چراکه هنوز روشی برای بررسی ان‬ ‫به طور مستقیم پیدا نکرده اند‪ .‬ان ها به جای‬ ‫مطالعۀ اگاهی‪ ،‬رفتارها را بررسی می کنند‪،‬‬ ‫اما شــرقی ها از ‪ 2500‬سال پیش در حال‬ ‫مطالعه و بررسی اگاهی بوده اند‪ .‬اگاهی برای‬ ‫ان ها یک راز ســر به مهر نیست‪ .‬کشفیات‬ ‫زیادی در این حوزه داشته اند که دانشمندان‬ ‫غربی چیزی از ان نمی دانند‪ .‬بهتر اســت‬ ‫دانشــمندان غربی به جای گوش دادن به‬ ‫سخنان دانشمندان شــرقی‪ ،‬با ان ها وارد‬ ‫گفتگو شوند‪ .‬به اعتقاد من بهتر این است که‬ ‫هر دو طرف به حرف های هم گوش دهند‪».‬‬ ‫‪1-Mindfulness‬‬ ‫‪2-B. Alan Wallace‬‬ ‫‪3-Adam Engle‬‬ ‫‪4-Dalai Lama‬‬ ‫‪5-Amherst‬‬ ‫‪6-Francisco Varela‬‬ ‫‪7-Robert Livingston‬‬ ‫‪8-Eleanor Rosch‬‬ ‫‪9-New Comb Greenleaf‬‬ ‫‪10-Thupten Jinpa‬‬ ‫‪11-Clifford Saron‬‬ ‫‪12-Shamatha‬‬ ‫‪13-Paul Ekman‬‬ ‫‪ - 14‬تلومر پایانۀ فیزیکی کروموزم های خطی است که از یک توالی غیر کد کننده‬ ‫تشکیل یافته است‪.‬‬ ‫‪15-Shamatha‬‬ ‫حرکات اصالحی و ماساژهای ورزشی اندیا‬ ‫با مدرییت استاد مهرانگیز نظری نوکانی‬ ‫یوگا‪ ،‬حرکات اصالحی برای افراد کم توان حرکتی (ارتروز‪،‬‬ ‫دیسک‪ ،‬زانودرد وغیره) با ماسا ژ تخصصی ورزشی‬ ‫شعبه‪ : 1‬بزرگراه رسالت‪ ،‬چهار راه سر سبز ‪ ،‬ضلع شمال شرقی چهارراه ساختمان پزشگان ‪ ۷۰۷‬طبقه اول‬ ‫‪ -09379753901 -77451395‬نمابر ‪77202319‬‬ ‫شعبه‪ :2‬نارمک‪ ،‬هفت حوض‪ ،‬گلبرگ شرقی‪ ،‬نبش مدائن پالک‪۴۱۳‬‬ ‫‪ - ۷۷۱۹۲۱۹۰ - ۷۷۱۹۲۱۸۹‬همراه‪۰۹۱۲۶۱۴۴۱۷۲ :‬‬ ‫مرکز تخصصی یوگای شرق تهران‬ ‫اکادمیساینا‬ ‫‪ ‬‬ ‫با مدیریت استاد مهرانگیز نظری نوکانی‬ ‫مدرس یوگای بانوان کشور نویسنده‪ ،‬محقق و پژوهشگر‬ ‫* دارنده لوح تقدیر از انجمن یوگا و تربیت بدنی‬ ‫* ویژه بانوان‪ ،‬اقایان‪ ،‬کودکان‪ ،‬نوجوانان و بارداری‬ ‫* اماده سازی مربی از مبتدی تا پیشرفته‬ ‫* اساناها‪ ،‬پرانایاما‬ ‫* یوگا نیدرا‬ ‫* رفع چین وچروک صورت با حرکات تقویتی‪،‬‬ ‫ورزشی (یوگای صورت)‬ ‫‪77451395 -09379753901‬‬ ‫نمابر ‪77202319‬‬ ‫‪# academysainayoga‬‬ ‫‪sainayoga@gmail.com‬‬ ‫شعبه‪: 1‬بزرگراه رسالت‪ ،‬چهار راه سر سبز‪ ،‬ضلع شمال شرقی‬ ‫چهارراه ساختمان پزشگان ‪ ۷۰۷‬طبقه اول‬ ‫شعبه‪ :2‬نارمک‪ ،‬هفت حوض‪ ،‬گلبرگ شرقی‪ ،‬نبش مدائن پالک‪۴۱۳‬‬ ‫‪ - ۷۷۱۹۲۱۹۰ - 77270763‬همراه‪۰۹۱۲۶۱۴۴۱۷۲ :‬‬ ‫فرام اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تمرینات عملی یوگا در موسسه دانش یوگا‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزش حرکات پیشرفته یوگا‬ ‫جهت مربیان با سابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برای کودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪88318189-88319054‬‬ ‫میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬کوچه ارام‪ ،‬نبش خیابان زیرک زاده‪ ،‬پالک ‪16+1‬‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک یک ساله‪ 120000 :‬تومان‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪57‬‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سرعت تان پایین می اید؛ به طور کلی برای تان مزاحمت ایجاد می شود‬ ‫و این امر فکر شما را مدتی مختل و خراب می کند‪ .‬این مسئله در مورد‬ ‫حافظۀ انسان و یاداوری خاطرات نیز صادق است‪.‬‬ ‫با این مقدمه به سوترای یازدهم پاتانجلی می پردازیم‪:‬‬ ‫سوترای یازدهم‬ ‫(خاطره)‬ ‫برگردان‪ :‬بهاره جعفری صمیم‬ ‫خاطره‪ ،‬پنجمین نوع تغییر و تبدیالت ذهن و شاید فریبنده ترین‬ ‫ان ها به حساب می اید‪ .‬چراکه انچه را به یاد می اوریم با اینکه متعلق‬ ‫به گذشته است در نظر ما واقعی جلوه می کند‪ .‬چند بار اتفاق افتاده‬ ‫که ساکت نشسته و مشغول کار خود بوده اید و ناگهان بدون دلیلی‬ ‫روشن خاطره ای به ذهن شما خطور کرده است؟ خاطره ای که ممکن‬ ‫است شــما را غمگین کرده و موجب انقباض غیرارادی عضالت تان‬ ‫شده باشد؛ یا در شما حسرت روزهای شاد گذشته را ایجاد نموده و یا‬ ‫افکار شما را در مسیری پیچ در پیچ چنان با خود همراه کرده باشد‬ ‫که به یکباره به خود امده دریابید چقدر از لحظۀ حال دور شــده اید‪.‬‬ ‫در واقع در این لحظات شــما در گذشته سیر کرده اید و این ها همه‬ ‫خاطره هستند‪.‬‬ ‫یک تشبیه می تواند به درک این موضوع کمک کند‪ .‬فرض کنید‬ ‫کامپیوتری که در حال کارکردن با ان هستید یک دفعه چیزهایی را‬ ‫که اص ً‬ ‫ال ربطی به کار جاری اش ندارد به صورت تصادفی از حافظه اش‬ ‫بیرون بکشــد‪ .‬می بینید چقدر باعث ازارتان می شــود؟ اگر در حال‬ ‫بازی باشید‪ ،‬بازی تان قطع می شود؛ اگر کاری دارید انجام می دهید‪،‬‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مفهوم کلی سوترا‪ :‬جدا نشدن از موضوع تجربیات گذشته خاطره نام‬ ‫دارد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬خاطره یعنی اینکه اجازه نمی دهیم موضوعات‬ ‫تجربه شده از ذهن بگریزند‪.‬‬ ‫ترجمۀ عبارات‪:‬‬ ‫‪ :Anubhuta‬تجربۀ قبلی‬ ‫‪ :Visaya‬موضوع‬ ‫‪ : asampramoṣhaḥ = a + sam + pra + moṣhaḥ‬اجــازۀ رهایی‬ ‫ندادن‪ ،‬انچه به طور خاص و کامل خارج از محدودۀ معرفت خوداگاه‬ ‫نیســت؛ از ماهیت بخشــی از ان اگاهید‪ ،‬اما ممکن است از ماهیت‬ ‫بخش دیگر اطالع نداشته باشید‪.‬‬ ‫‪ :a‬پیشوند منفی سازی‬ ‫‪ :Sam‬کام ً‬ ‫ال‬ ‫‪ :Pra‬به طور خاص‬ ‫‪ :Moshah‬دزدیده‪ ،‬پنهان‪ ،‬غیرقابل دسترس‪ ،‬انچه خارج از حدود‬ ‫هوشیاری خود اگاه است‪.‬‬ ‫‪ :Smrith‬حافظه‪ ،‬خاطره‬ ‫یاداوری خاطرات گذشته‬ ‫ایجاد یک رابطۀ سالم با قدرت حافظه‪ ،‬موجب شکوفایی مراقبه و‬ ‫همچنین زندگی روزمره تان خواهد شد‪.‬‬ ‫هر انچه توسط حواس و ذهن خوداگاه تجربه می شود در میدان‬ ‫ذهن (چیتا) ذخیره و باعث ایجاد احساسی لطیف می گردد‪ .‬در سطح‬ ‫هوشیاری خوداگاه‪ ،‬همه چیز در عالم زودگذر است‪ .‬هیچ چیز بیش از‬ ‫یک لحظه وجود ندارد‪ .‬حال (اکنون) به طور مداوم به حوزۀ گذشته‬ ‫نزول می کند و شکاف زمان با اینده جایگزین می شود‪ .‬بنابراین در هر‬ ‫لحظه‪ ،‬اینده به حال تبدیل می شود‪ .‬اگر ذهن ما با ناامیدی پر شود‪،‬‬ ‫حال توسط گذشته بلعیده می شود‪ .‬اما اگر ذهنی پرامید داشته باشیم‪،‬‬ ‫پس حال‪ ،‬ایندهای خواهد امد‪.‬‬ ‫در ِ‬ ‫در هر حال‪ ،‬هیچ یک از تجربیات ما به فراموشی سپرده نمی شوند‪ .‬بر‬ ‫اساس عقاید یوگی ها‪ ،‬اطالعاتی که به وسیلۀ حواس پنج گانه از دنیای‬ ‫خارج جمع اوری می شــوند یا اطالعاتی که از طریق وحی یا الهام از‬ ‫مرکز اگاهی به دست می ایند‪ ،‬هیچ گاه از بین نمی روند‪ .‬اطالعات یا‬ ‫دانش‪ ،‬فناناپذیر هستند‪ .‬در سطح فردی‪ ،‬این داده ها در میدان ذهنی‬ ‫شخصی ما (چیتا) ذخیره می شوند و در سطح عالم هستی‪ ،‬در ذهن‬ ‫جمعی و مشــترک‪ .‬وقتی موضوعی را تجربه می کنیم ذهن با ان از‬ ‫طریق اعضای حسی تماس می گیرد‪ .‬اگر بعدا ً تماس مشابهی داشته‬ ‫باشیم و اجازه نداده باشیم ان تجربه از ذهن فرار کند‪ ،‬تجارب گذشتۀ‬ ‫حافظه ظهور می کنند و اگر تجربه فرار کند‪ ،‬حافظۀ ما را رد خواهد‬ ‫کرد‪ .‬یک نگاه کوتاه‪ ،‬کوچک ترین صدا حتی لطیف ترین تکه از یک‬ ‫صحنه می تواند ذهن را به گذشته معطوف کند و به خاطره ای پنهان‬ ‫در انبار محفوظات ببرد‪.‬‬ ‫وقتی سعی می کنیم به مراقبه بنشینیم‪ ،‬تجارب گذشته از این‬ ‫ذهن خوداگاه مان ســر‬ ‫نواحی (انبار ذهن فردی و جمعی) به درون ِ‬ ‫می خورند و موجب بر هم زدن مراقبه مان می شــوند‪ .‬اما وقت های‬ ‫دیگر حتی باوجود تالش بســیار‪ ،‬گاه در گرداوری اطالعات ذخیره‬ ‫شــده در ذهن فردی یا جمعی خود دچار مشــکل می شویم‪ .‬در‬ ‫مورد اول چیزهایی که موردنیازمان نیســت به طور غیرارادی بر ما‬ ‫وارد می شوند و در مورد دوم‪ ،‬انچه مورد نیازمان است را نمی توانیم‬ ‫بازیابی کنیم‪.‬‬ ‫ولی با تمرین مراقبه و ســایر تکنیک های یوگا به ذهن خوداگاه‬ ‫خود می اموزیم که ارام‪ ،‬یک جهته (هدفمند) و نافذ گردد‪ .‬می توانیم‬ ‫از طریق مراقبه‪ ،‬ذهن را تربیت کنیــم به درون خودش برود‪ ،‬وارد‬ ‫حوزۀ وسیع ذهن ناخوداگاه شود‪ ،‬لیستی از احساسات لطیف ذخیره‬ ‫شــده در ان را تهیه کند و تشخیص بدهد چه چیزی مفید و چه‬ ‫چیزی غیرمفید است‪ .‬در ســنت یوگا این فرایند‪ ،‬که به ان وی ِوکا‬ ‫خیاتی* گفته می شــود‪ ،‬هنگامی میسر است که ذهن خوداگاه ما‬ ‫وقف هدفمندی و قدرت نگهداری (حافظه) شــده باشد‪ .‬بنابراین‪،‬‬ ‫شخم زدن و اماده سازی حافظه یکی از مهم ترین عناصر در تمرین‬ ‫روحی اســت که به ان کارکردن با حافظه گفته می شود‪ .‬در واقع‬ ‫قلب پزشکی که برای یوگا از‬ ‫حرکت ایستاد‬ ‫دکتر فاطمه رمضانی دندان پزشک‬ ‫با ســابقه ی اهوازی‪ ،‬ســالیان دراز‬ ‫و زمانی که هنوز یــوگا در ایران در‬ ‫ابتدای راه بود با یوگا اشنا شد‪ .‬عالقه‬ ‫او به یوگا تا ان حــد بود که وی در‬ ‫بیشتر همایشها و دوره های یوگا که‬ ‫در گوشــه کنار ایران برگزار میشد‬ ‫شرکت میکرد‪.‬‬ ‫او برای کسب تجربه هرچه بیشتر‬ ‫در زمینه یوگا ســه ســفر به مراکز‬ ‫یوگای هنــد داســت و اخرین بار‬ ‫بمدت یک مــاه از ‪ 15‬دیماه تا ‪15‬‬ ‫بهمن ماه سال جاری دوره مربیگری‬ ‫بین المللی یوگا را در اشــرام یوگای‬ ‫شیواناندا واقع در جنوب هند باتفاق‬ ‫گروه ایرانی گذراند‪.‬‬ ‫علیرغم این که او ســال ها به کار‬ ‫دندانپزشکی اشتغال داشت و عاشق‬ ‫یوگا بود و برنامه هــای زیادی برای‬ ‫اموزش و ترویج و گســترش هرچه‬ ‫بیشتر این رشــته داشت‪ ،‬متاسفانه‬ ‫طی حادثــه رانندگی در روز جمعه‬ ‫‪ 27‬بهمن مــاه در اهــواز دار فانی را‬ ‫وداع گفت‪.‬‬ ‫یوگی می خواهد انبار ذهن را به جای پر شدن با خاطرات زمینی و‬ ‫دنیوی با احساسات متعالی پر کند‪.‬‬ ‫تمرین‪ :‬این هفته در حال بــودن را تمرین کنید و در طول روز‬ ‫مراقب افکار خود باشــید‪ .‬هر بار خاطره ای از گذشــته به سراغ تان‬ ‫می اید یا می بینید غرق ان شــده اید‪ ،‬مکث کنید‪ ،‬اجازه بدهید ان‬ ‫فکر عبور کند و اگاهی خود را به لحظۀ حال برگردانید‪ .‬این کار به‬ ‫نظر ساده می رسد ولی به زودی در می یابید که ذهن بیشتر از انچه‬ ‫معموالً گمان می کنیم‪ ،‬دوست دارد این طرف و ان طرف پرسه بزند‪.‬‬ ‫ببینید چه افکاری به طور تکــراری برای تان پیش می ایند و وقتی‬ ‫می گذارید بروند‪ ،‬چه اتفاقی می افتد‪.‬‬ ‫پــس دریافتیم پنج تغییر و تبدیل در ذهــن وجود دارد‪ :‬دانش‬ ‫صحیح‪ ،‬دانش نادرست‪ ،‬تخیل یا دانش خیالی‪ ،‬خواب یا عدم دانش‬ ‫و علم گذشــته یا خاطره؛ که این پنج مورد تمام حوزۀ خوداگاه ما‬ ‫را در برمی گیرند‪ .‬جوهرۀ یوگا در واقع سد کردن یا متوقف نمودن‬ ‫این تغییر و تبدیل هاست‪ .‬پاتانجلی در سوترای بعدی‪ ،‬ابزاری را برای‬ ‫رسیدن به این هدف پیشنهاد می دهد که ما در شمارۀ بعدی ان را‬ ‫تقدیم تان خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪*Viveka Khyati‬‬ ‫‪1-https://yogainternational.com/article/view/yoga-sutra-1-11-translation-and-commentary‬‬ ‫‪.2‬یوگا سوتره های پاتانجلی‪ ،‬چهار فصل رهایی‪ ،‬سوامی ساتیاناندا ساراسواتی‪ ،‬برگردان جالل‬ ‫موسوی نسب‬ ‫‪3-.http://missdirt.netyoga-sutra-1-11-humans-have-a-memory-virus/‬‬ ‫‪4.http://atmayogasutras.com2012/07/05/yoga-sutra-verse-1-11/‬‬ ‫موسســه دانش یوگا این مصیبت‬ ‫وارده را به خانواده این یوگی بی ادعا‬ ‫تسلیت می گوید‪ .‬یاد و نامش همیشه‬ ‫ماندگار باد‪.‬‬ ‫صحنه ای از برپایی مراسم یاد بود‬ ‫توسط یوگا کاران اهوازی‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪61‬‬ ‫با یوگا تا سرزمین ماتادورها‬ ‫و عروس شهرهای جهان‬ ‫در دو شمارۀ گذشــته به خاطرات ســفر دیدار از اسپانیا پرداختیم و‬ ‫جاذبه های شهر توریستی بارسلون و برخی شاهکارهای انتونی گائودی‪،1‬‬ ‫ارشــیتکت به نام اسپانیایی‪ ،‬را برشمردیم و همچنین برنامۀ دیدارهایی از‬ ‫شهر مادرید‪ ،‬پایتخت این کشور‪ ،‬را برای تان بازگو کردیم‪ .‬حال در ادامه‪ ،‬به‬ ‫شرح سفر پاریس که بعد از دیدار از اسپانیا انجام شد می پردازیم ‪.‬‬ ‫نمایی از ساختمان هرمی شکل و بنای قدیمی موزه لوور پاریس‬ ‫‪62‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ســاعت ‪ 21:20‬روز دوشنبه سی ام مهر‬ ‫‪2‬‬ ‫از فرودگاه بارســلون عازم فرودگاه اورلی‬ ‫پاریس می شــویم‪ .‬پس از ورود به فرودگاه‬ ‫و انجام تشریفات گمرکی با مترو عازم هتل‬ ‫محل اقامت در مرکز شهر و نزدیک ایستگاه‬ ‫مرکزی قطار می شویم‪.‬‬ ‫نزدیــک هتل محل اقامت ما ایســتگاه‬ ‫اتوبوس های دو طبقۀ توریستی بدون سقف‬ ‫است که مثل اسپانیا توریست ها را جابه جا‬ ‫می کنند‪ .‬اتوبوس ها هر چند دقیقه یک بار در‬ ‫ایستگاه توقف می کنند تا گردشگران را در‬ ‫شهر پاریس جابه جا کنند و ما هم در ساعت‬ ‫‪ ۸‬صبح روز اول ابان در ایستگاه منتظریم تا‬ ‫یکی از اتوبوس ها از راه برسد‪ ،‬سوار شویم و‬ ‫از جاذبه های پاریس دیدن کنیم‪.‬‬ ‫پاریس‪ ،‬پایتخت کشــور فرانسه‪ ،‬عروس‬ ‫شــهرهای جهان لقب گرفته و همه ساله‬ ‫پذیرای میلیون ها گردشگر از سراسر جهان‬ ‫اســت‪ .‬این مکان دیدنی با دارا بودن بافت‬ ‫قدیمی و تاریخی در کنار سازه های مدرن‬ ‫و بلندمرتبه نظر هر کسی را به سوی خود‬ ‫جلب می کند‪ .‬شهر پاریس با جمعیتی بالغ‬ ‫بــر ‪ ۱۲‬میلیون نفر یکــی از بزرگ ترین و‬ ‫متراکم ترین شهرهای اروپاست‪.‬‬ ‫کشور فرانســه با حدود ‪ ۶۵‬میلیون نفر‬ ‫جمعیت در مرکز اروپا قرار دارد و از مهم ترین‬ ‫منابع درامدی ان‪ ،‬صنعت توریســم است‪.‬‬ ‫همان طور که در بخش اول سفرنامه گفته‬ ‫شد فرانسه ســالیانه پذیرای‪ 84/5‬میلیون‬ ‫گردشگر از نقاط مختلف جهان است و حاال‬ ‫من و سهیال دو گردشگر ایرانی در ایستگاه‬ ‫اتوبوس به انتظار ایستاده ایم تا دقایقی دیگر‬ ‫به تماشــای جاذبه هــای پاریس پایتخت‬ ‫کشور فرانســه مشهور به عروس شهرهای‬ ‫جهان بپردازیم‪.‬‬ ‫فرانسه کشوری است زیبا و پرنشاط و به‬ ‫دارا بودن خیلی چیزها معروف است‪:‬‬ ‫به نویسندگان مشــهوری چون ویکتور‬ ‫هوگو‪ 3‬که شاهکارش کتاب بینوایان است‪.‬‬ ‫همچنین نویســندگان و شاعران معروفی‬ ‫تصویری از برج ایفل با ارتفاع ‪ 324‬متر واقع شده در قلب پاریس با ‪ 7‬میلیون بازدید کننده در سال‬ ‫چــون انــور ه دوبالــزاک‪ ،4‬انــدره ژید‪ 5‬و‬ ‫البر کامو‪.6‬‬ ‫به داشتن ناپلئون بناپارت‪ ،‬امپراطوری که‬ ‫فتوحات زیادی برای کشورش کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫به دانشــمندانی چون لویی پاســتور ‪،‬‬ ‫کسی که میکروب را کشف کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ماری کوری‪ ،8‬پاسکال‪ 9‬و ‪...‬‬ ‫به داشتن تیم فوتبالی پرقدرت که جام‬ ‫جهانی سال ‪ 2018‬را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫و باالخره فرانسه معروف است به یکی از‬ ‫‪ 5‬قدرت بزرگ جهان‬ ‫سرانجام اتوبوس دو طبقه از راه می رسد‪.‬‬ ‫تعدادی توریســت در ان نشسته اند‪ .‬من و‬ ‫ســهیال و تعدادی توریست خارجی که در‬ ‫ایستگاه به انتظار ایستاده ایم سوار می شویم‬ ‫و اتوبوس به حرکت در می اید‪ .‬پس از چند‬ ‫دقیقه اتوبوس ابتدا به رود سن‪ ،‬معروف ترین‬ ‫رودی که از وسط پاریس می گذرد‪ ،‬می رسد‪.‬‬ ‫این رود پر اب و دائمی یکی از جاذبه های‬ ‫شهر پاریس است‪ .‬پل پونت نئوف‪ 10‬به عنوان‬ ‫قدیمی ترین و نخستین پل با قدمت ‪۶۶۶‬‬ ‫سال دارای سنگ فرشی که راه ماشین رو و‬ ‫پیاده ها را جدا می ساخت روبه روی مان واقع‬ ‫است و زیبایی خاصی دارد‪.‬‬ ‫پس از دیدن این پل‪ ،‬عازم موزۀ عظیم‬ ‫لوور‪ 11‬که ساختمان هرمی شکل جدیدی‬ ‫بــه ان اضافه شــده و از جملــه پربازدید‬ ‫کننده ترین موزه در سراســر جهان است‪،‬‬ ‫می شویم‪ .‬قدمت این موزه به قرن سیزدهم‬ ‫میالدی می رسد‪ .‬در ان بیش از ‪ ۳۵‬هزار اثر‬ ‫هنری و ‪ ۳۸۰‬هزار شــیء مختلف از جمله‬ ‫تابلــوی منحصربه فرد مونالیزا‪ 12‬شــاهکار‬ ‫لئوناردو داوینچی‪ 13‬وجود دارد که اگر کسی‬ ‫قصد داشته باشد از این موزه به طور کامل‬ ‫بازدید به عمل اورد بایستی حداقل یک ماه‬ ‫از وقت خود را در انجا بگذراند‪.‬‬ ‫پس از موزۀ لوور عــازم خیابان معروف‬ ‫شانز لیزه‪ 14‬می شــویم‪ .‬این خیابان بزرگ و‬ ‫طوالنی که بلوار بزرگی در وسط ان قرار دارد‬ ‫مملو از نمایشگاه ها و فروشگاه های بزرگ‬ ‫لبــاس و دیگر اثار هنری و مد و طراحی و‬ ‫عطر و ادکلن است‪ ،‬برندهایی مانند شنل‪،15‬‬ ‫ایوسن لوران‪ ،16‬کریستین دیور‪ ،17‬گرلن‪،18‬‬ ‫النکوم‪ ، 19‬اورئال‪ ،20‬کالریس‪ 21‬گوشــه به‬ ‫گوشه به چشــم می خورد‪ .‬اینجا هم زمان‬ ‫طوالنی نیاز اســت تا فــرد بتواند از همۀ‬ ‫نمایشگاه ها و فروشــگاه ها بازدید به عمل‬ ‫اورد‪ .‬پــس از عبور از انتهای غربی خیابان‬ ‫شانزلیزه اتوبوس دو طبقه به میدان شارل‬ ‫‪23‬‬ ‫دوگل‪ ،22‬که بنــای معروف طاق پیروزی‬ ‫در ان واقع اســت‪ ،‬می رسد‪ .‬طاق پیروزی‬ ‫بنایی است به ارتفاع ‪ 49/5‬متر که به افتخار‬ ‫سربازانی که در طول تاریخ و نیز در دوران‬ ‫حکومت ناپلئون‪ 24‬جان خود را فدا کرده اند‬ ‫بنا شده است‪ .‬زیر این بنا نیز مقبرۀ یکی از‬ ‫سربازان گمنام جنگ جهانی قرار دارد‪.‬‬ ‫طاق پیروزی بنا در سال ‪ ۱۸۰۶‬طراحی‬ ‫و ســاخته شد‪ .‬در طراحی این بنا اشکال و‬ ‫مجسمه های زنان و مردان جوان فرانسوی‬ ‫که با دســت خالی در برابر سربازان المان‬ ‫نازی سراپا زره پوش به مبارزه برخاستند به‬ ‫نمایش در امده است‪.‬‬ ‫پس از دیدار از طاق پیروزی‪ ،‬اتوبوس دو‬ ‫طبقۀ توریستی‪ ،‬ما را جلوی بنای معروف و‬ ‫تماشایی و منحصربه فرد برج ایفل‪ 25‬پیاده‬ ‫می کند‪ .‬برج ایفل‪ ،‬سمبل شهر پاریس‪ ،‬یکی‬ ‫از پربازدیدکننده ترین جاذبه های این شهر‬ ‫اســت که در نزدیکی رود ســن واقع شده‬ ‫اســت‪ .‬ســاخت برج ایفل در سال ‪۱۸۸۷‬‬ ‫توسط الکساندر گوستاوایفل‪ 26‬شروع و در‬ ‫ســال ‪ ۱۸۸۹‬افتتاح شد‪ .‬این برج با ارتفاع‬ ‫‪ ۳۲۴‬متر با انتن مخابراتی نصب شــده بر‬ ‫بــاالی ان بیش از ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تن وزن‬ ‫دارد و به تنهایی هر سال پذیرای ‪ ۷‬میلیون‬ ‫گردشگر از نقاط مختلف جهان است‪.‬‬ ‫طبقــۀ اول این برج ‪ ۵۷‬متــر ارتفاع و‬ ‫‪ ۳۶۰‬پلــه دارد و طبقۀ دوم در ارتفاع ‪۱۱۵‬‬ ‫متری دارای ‪ ۳۴۴‬پله است‪ .‬اسانسورهایی‬ ‫هم داخل برج تعبیه شده که گردش گران‬ ‫را به باالترین طبقه‪ ،‬که شهر پاریس از انجا‬ ‫پیداست و منظره زیبایی دارد‪ ،‬می رسانند‪.‬‬ ‫برای دیدن این برج مشهور پاریس تقریباً‬ ‫یک روز کامل نیاز اســت تا فرد با ایستادن‬ ‫در صفــی که صدهــا متر طــول دارد و‬ ‫بایستی ســاعت ها به انتظار بایستد‪ ،‬خود‬ ‫را به در ورودی برســاند و از انجاســت که‬ ‫تازه صف های متعدد دیگر شروع می شود‪:‬‬ ‫صف خرید بلیط‪ ،‬صف رفتن به سمت پله‪،‬‬ ‫صف رفتن به ســمت اسانســور‪ ،‬صف باال‬ ‫رفتن‪ ،‬صف پایین امدن و ‪ ...‬در پایان پس‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ 1397‬و فروردین ‪ |1398‬شماره ‪ 125‬و ‪126‬‬ ‫‪63‬‬ ‫از خستگی فراوان‪ ،‬خاطرۀ باال رفتن از این‬ ‫برج منحصر به فرد و دیدن شهر پاریس از‬ ‫ان بــاال ان چنان در ذهن باقی می ماند که‬ ‫هیچ گاه از یاد و خاطر ادم نمی رود‪.‬‬ ‫پس از دیدار از برج ایفل حوالی غروب با‬ ‫همان اتوبوس دو طبقۀ توریستی به سمت‬ ‫هتل محل اقامت می رویم‪.‬‬ ‫صبح دومین روز از سفر به پاریس‪ ،‬یعنی‬ ‫اول ابان ماه سال ‪ ،۹۷‬هوا انقدر سرد است‬ ‫که لذت فراوان دیدار از جاذبه های پاریس‬ ‫را از ادم می گیرد‪ .‬با اینکه لباس زمستانی‬ ‫بر تن داریم‪ ،‬نشستن در طبقۀ دوم اتوبوس‬ ‫بدون ســقف برای تماشای جاذبه هایی که‬ ‫بعضاً به واســطۀ نبود وقت می بایستی از‬ ‫باالی اتوبوس نمای بیرونــی ان ها را نگاه‬ ‫کنیم‪ ،‬کاری بس سخت و طاقت فرساست‪.‬‬ ‫هوا انقدر سرد است که تا مغز استخوان های‬ ‫ما نفوذ می کند و پس از دقایقی نشستن‪،‬‬ ‫همۀ بدن مان بــه لرزه درمی اید‪ .‬در نتیجه‬ ‫تقریباً تمامی ما مسافران باالنشین مجبور‬ ‫می شــویم به طبقۀ پایین نقل مکان کنیم‬ ‫و از پشت شیشۀ طبقۀ پایین اتوبوس‪ ،‬در و‬ ‫دیوار پاریس را نظاره کنیم‪.‬‬ ‫‪27‬‬ ‫اولین مقصد روز دوم‪ ،‬کلیسای نوتردام‬ ‫است‪ .‬این کلیسا از ســال ‪ 1163‬تا ‪1196‬‬ ‫میالدی به دســتور اسقف پاریس ان زمان‬ ‫به نام موریس دوسولی‪ 28‬در جزیره ای به نام‬ ‫دوالسیته‪ 29‬در داخل رود سن‪ ،‬ساخته شد‪.‬‬ ‫سبک زیبای معماری گوتیک به کار رفته‬ ‫در ساخت کلیسای نوتردام با سر در ورودی‬ ‫نمایی از کلیسای نوتردام پاریس‪ ،‬شاهکار معماری فرانسه‬ ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫همراه با مجسمه ها و تندیس های سنگی و‬ ‫دیوارهای تزیین شده و نگاره های برجسته و‬ ‫شیشه های رنگی بسیار زیبا از دالیل اهمیت‬ ‫و شهرت جهانی این بنا است که در طول روز‬ ‫جمعیت زیادی به ان امد و شد می کنند‪.‬‬ ‫به هنگام دیدار از این بنــا ادم به یاد فیلم‬ ‫گوژپشــت نوتردام‪ 30‬شاهکار ویکتور هوگو‬ ‫با بازیگری هنرپیشــۀ معروف امریکایی‪-‬‬ ‫مکزیکــی‪ ،‬انتونی کوییــن‪ ،31‬می افتد که‬ ‫به طور هنرمندانه ای نقش گوژپشــت را در‬ ‫این کلیسا بازی می کرد‪.‬‬ ‫پس از دیدار از این اثر منحصر به فرد به‬ ‫ادامۀ دیدار از جاذبه های پاریس می پردازیم‬ ‫که کاخ الیزه‪ ،32‬محل اقامت رئیس جمهور‬ ‫فرانســه‪ ،‬که از مسافت دور هم قابل دیدن‬ ‫است‪ ،‬یکی از ان هاست‪.‬‬ ‫البته پاریس جاهای تماشایی بسیاری‬ ‫دارد که به واسطۀ کمبود وقت و سرمای هوا‬ ‫امکان دیدار از همۀ ان ها دست نمی دهد‪.‬‬ ‫پاریس پایتخت فرانسه و دیگر شهرهای‬ ‫این کشــور مراکز یوگای متعددی دارد و‬ ‫انواع سبک های یوگا در ان ها اموزش داده‬ ‫می شــود‪ .‬تقریباً در هر محله و منطقه ای‬ ‫تابلوی یک کالس یوگا به چشم می خورد‬ ‫که نشان دهندۀ استقبال فراوان عالقه مندان‬ ‫جهت بهره گیری از اموزه های یوگا است‪.‬‬ ‫در سومین روز سفر در حالی که هوای‬ ‫ابان ماه فرانســه فوق العاده سرد است‪ ،‬پس‬ ‫از دیدار از جاذبه های پایتخت این کشــور‪،‬‬ ‫تصمیم مراجعت بــه ایران می گیریم‪ .‬پس‬ ‫از عزیمت به فرودگاه اورلی پاریس‪ ،‬ساعت‬ ‫‪ 12:30‬بامداد با پــرواز ایبریا پاریس را به‬ ‫مقصد بارسلون ترک می کنیم و ساعاتی بعد‬ ‫از فرودگاه بارســلون عازم تهران می شویم‪.‬‬ ‫پایان ســفر ســاعت ‪ 16:30‬روز پنج شنبه‬ ‫ســوم ابان سال ‪ 97‬اســت که در فرودگاه‬ ‫بین المللی امام تهران با تجربه های فراموش‬ ‫نشدنی دیدار از دو کشور اسپانیا و فرانسه‬ ‫از هواپیما پیاده می شویم و راه منزل را در‬ ‫پیش می گیریم‪.‬‬ ‫‪18-GUERLAIN‬‬ ‫‪19-Lancôme‬‬ ‫‪20-L'Oréal‬‬ ‫‪21-CEIARICE‬‬ ‫‪22-Charles de Gaulle‬‬ ‫‪23-Arc de Triomphe‬‬ ‫‪24-Napoleon‬‬ ‫‪25-Eiffel‬‬ ‫‪26-Alexander Gustave Eiffel‬‬ ‫‪27-Cathédrale Notre-Dame‬‬ ‫‪28-Maurice de Sully‬‬ ‫‪29-Île de la Cité‬‬ ‫‪30-The Hunchback of Notre‬‬ ‫‪Dame‬‬ ‫‪31-Anthony Quinn‬‬ ‫‪32-Élysée Palace‬‬ ‫‪1-Antoni Gaudí‬‬ ‫‪2-Orly‬‬ ‫‪3-Victor Hugo‬‬ ‫‪4-Honoré de Balzac‬‬ ‫‪5-André Gide‬‬ ‫‪6-Albert Camus‬‬ ‫‪7-Louis Pasteur‬‬ ‫‪8-Marie Curie‬‬ ‫‪9-Pascal‬‬ ‫‪10-Pont neuf‬‬ ‫‪11-Louvre‬‬ ‫‪12-Mona Lisa‬‬ ‫‪13-Leonardo da Vinci‬‬ ‫‪14-Champs-Elysées‬‬ ‫‪15-Chanel‬‬ ‫‪16-Yves Saint Laurent‬‬ ‫‪17-Christian Dior‬‬

آخرین شماره های ماهنامه دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا 137

ماهنامه دانش یوگا 137

شماره : 137
تاریخ : 1399/02/19
ماهنامه دانش یوگا 135

ماهنامه دانش یوگا 135

شماره : 135
تاریخ : 1398/10/01
ماهنامه دانش یوگا 132

ماهنامه دانش یوگا 132

شماره : 132
تاریخ : 1398/07/15
ماهنامه دانش یوگا 130

ماهنامه دانش یوگا 130

شماره : 130
تاریخ : 1398/05/15
ماهنامه دانش یوگا 128

ماهنامه دانش یوگا 128

شماره : 128
تاریخ : 1398/03/15
ماهنامه دانش یوگا 127

ماهنامه دانش یوگا 127

شماره : 127
تاریخ : 1398/02/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!