ماهنامه دانش یوگا شماره 159-160 - مگ لند

ماهنامه دانش یوگا شماره 159-160

ماهنامه دانش یوگا شماره 159-160

ماهنامه دانش یوگا شماره 159-160

صفحه 1 ‫فهرست‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪7‬‬ ‫سیکل سالم بر بهار‬ ‫‪8‬‬ ‫به شادمانی ذاتی خود رجعت کنید!‬ ‫‪9‬‬ ‫یک روش سریع برای دستیابی به ارامش‬ ‫‪10‬‬ ‫عمارتی به نام ستون مهره ها‬ ‫چرا انچه که می خوریم در انجام حرکات یوگا نقشی مهم دارند؟ ‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫من کیستم؟ از کتاب تمرینها و فلسفه یوگا‬ ‫‪14‬‬ ‫ایورودا دوستدار شکالت‬ ‫‪16‬‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪17‬‬ ‫تعادل را از راه تغییر بیابید‬ ‫ایا درسالی که گذشت این پنج رهنمود یوگا را به کار بستید؟ ‪18‬‬ ‫‪20‬‬ ‫ایگو چیست؟‬ ‫‪22‬‬ ‫یوگا و خودگویی‬ ‫‪24‬‬ ‫عاشق شدن (جرئه ای از یک کتاب)‬ ‫‪26‬‬ ‫سینمای عرفانی (دست یافتن به دنیای شاد مستربین)‬ ‫‪29‬‬ ‫صفحه سالمت‬ ‫‪30‬‬ ‫طالع شما در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫‪34‬‬ ‫کشف خود واقعی در سال جدید؛ با هفت ویژگی یوگا‬ ‫‪36‬‬ ‫جلوگیری از اسیبهای شایع در یوگا‬ ‫‪38‬‬ ‫هفت سین یوگایی‬ ‫‪40‬‬ ‫یوگا از جنینی تا فارغ التحصیلی‬ ‫‪41‬‬ ‫مراقبه برای ورود به سال نو‬ ‫‪42‬‬ ‫مهندسی درون‬ ‫‪45‬‬ ‫یوگا؛ راز تداوم موفقیت فوق ستارهها‬ ‫‪46‬‬ ‫ارمیدگی‬ ‫‪48‬‬ ‫یوگا و درمان اعتیاد‬ ‫‪50‬‬ ‫توالی حرکتی برای رهایی از تنش‬ ‫‪52‬‬ ‫خواص بی شمار سمنو‬ ‫‪53‬‬ ‫نگاهی ‪ 360‬درجه به پارشواباکاسانا‬ ‫‪54‬‬ ‫هفت سین یوگایی بچینیم!‬ ‫‪55‬‬ ‫‪ 3‬راهکار برای اموزش تن ارامی به کودکان‬ ‫‪56‬‬ ‫خرد کیهانی‬ ‫‪58‬‬ ‫درس هایی از یوگا؛ با پراشانت ایینگر‬ ‫‪60‬‬ ‫رنگ امیزی مانداال‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سیدعبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫عضو انجمن مدیران مطبوعات‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫سردبیر و سرپرست گروه مترجمان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬رویا دادجو‬ ‫مشاور امور بین الملل‪ :‬سید محمد مسعود موحدی نائینی‬ ‫مدیر امور هنری‪ ،‬گرافیست و طراح روی جلد‪ :‬سید محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬سهیال موحدی‬ ‫تایپیست‪ :‬مژگان مزروعی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬رابعه ربیعی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شرکت چاپ انتخاب رسانه (سالم)‬ ‫تصویر روی جلد‪ :‬دوویی پادا شیرشاسانا‬ ‫توسط لو ازمدرسین گروه مسعود موحدی یوگا‬ ‫سال هجدهم ‪ -‬اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫نوروزتان مبارک‬ ‫از عزیزانی که مایل به همکاری با مجلۀ دانش یوگا هستند‪ ،‬خواهشمندیم‬ ‫مقاالت خود را به ادرس پست الکترونیکی مجله ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحریریۀ مجله در دخل‪ ،‬تصرف و ویرایش مطالب ارسالی کام ً‬ ‫ال ازاد است‪.‬‬ ‫همــکاران ایــن شــماره‪ :‬پروانــه قاســمیان دســتجردی‪،‬‬ ‫حامــد رنگین کمــان‪ ،‬سوســن عبدالرضایــی‪ ،‬ژیــا حاتمــی‪،‬‬ ‫کالنتــری‪ ،‬نگارســنجری فر‪،‬‬ ‫مینــا بختیــاری‪ ،‬مهتــاب‬ ‫نگیــن ســنجری فر‪ ،‬پریســا ســاالری‪ ،‬مریــم عرفانی فــر‪،‬‬ ‫ســام ســرابی‪ ،‬پیام صمدی خادم‪ ،‬لعیا نبی فر‪ ،‬فاطمه توازنی زاده‪،‬‬ ‫نســترن صافی‪ ،‬ایدا جوادی‪ ،‬غزاله ادم پور‪ ،‬نکیســا گودرزی‪ ،‬سیسا‪،‬‬ ‫سما ایجادی‪ ،‬چانگ فن‪ ،‬شیمال خان‪ ،‬بهنوش سقایی‪ ،‬لو‪ ،‬پگاه فرخیان‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬شمال میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬خیابان مالیری پور‪ ،‬خیابان‬ ‫زیرک زاده‪ ،‬نبش خیابان ارام‪ ،‬پالک ‪ 16+1‬نبش پالک ‪۱۷‬‬ ‫تماس با تحریریه‪:‬‬ ‫تلفن‪88318189-88319054 :‬‬ ‫تلگرام و واتساپ‪09106714071 -09902260640 :‬‬ ‫تماس با سازمان اگهی ها‪02188842667 :‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-3558 :‬‬ ‫کدپستی‪1575783113 :‬‬ ‫‪info@danesheyoga.com‬‬ ‫‪www.danesheyoga.com‬‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪/yoga.knowledge‬‬ صفحه 2 ‫شماره ‪160-159‬‬ ‫ایورودا دوستدار شکالت‬ ‫ایام نوروز نزدیک اســت و شکالت یکی از پرطرفدارترین تنقالت‬ ‫پذیرایی دراعیاد‪ .‬شــکالت انواع مختلف و طعم های گوناگونی دارد‪،‬‬ ‫بعضی از انها مرغوبترند و بعضی دیگر از کیفیت باال و اســتانداردی‬ ‫برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫ایورودا شکالت را ماده مغذی و مفیدی می داند و پیشنهاد می کند‬ ‫که به جای خرید ان‪ ،‬براســاس دوشای غالبتان‪ ،‬شکالت مناسب با‬ ‫طبع خود را درمنزل تهیه کنید‪.‬‬ ‫سینمای عرفانی؛ دست یافتن‬ ‫به دنیای شاد مستربین‬ ‫حتما همه شما مستربین را می شناسید و حداقل چند کلیپی از‬ ‫این کمدین دیده اید‪.‬‬ ‫مستربین مردی اســت که نه تحصیل کرده‪ ،‬نه پولدار است و نه‬ ‫خوش قیافه‪ ،‬نه هنری دارد و نه خانواده و دوســتی‪ ،‬ولی همیشــه‬ ‫شاد است چون همواره درزمان حال زندگی می کند‪ ،‬کم توقع است‬ ‫و البته خودش را هم ملــزم نمی داند که همه ی توقعات دیگران را‬ ‫براورده کند‪ .‬راز شادمانی او اسان گرفتن زندگی و برای خود زندگی‬ ‫کردن است‪.‬‬ ‫طالع شما درسال ‪1401‬‬ ‫همه ی ما دوست داریم بدانیم که در سال جدید قراراست چه اتفاقاتی‬ ‫برایمان رخ دهد‪ ،‬باید به چه چیزهایی بیشــتر توجه کنیم و مراقب‬ ‫کدام رفتارهای خود باشــیم‪ .‬طالع بینی چینی سال ‪ 2022‬میالدی‬ ‫را سال ببر و برای ما ایرانیان سال ‪ 1401‬را سال پلنگ می داند‪ .‬ببر‬ ‫یا پلنگ فرقی نمی کند‪ ،‬امسال ســالی مملوازتحوالت عظیم و گاه‬ ‫غیرقابل پیش بینی ست و هرغیرممکنی می تواند ممکن شود‪ .‬اب‪،‬‬ ‫عنصرحاکم برامسال است پس امید بارش های فراوان میرود‪.‬‬ ‫هفت سین یوگایی‬ ‫عید نوروز برای ما ایرانیان با خانه تکانی‪ ،‬خرید لباس و وســایل نو و‬ ‫چیدن سفره هفت سین همراه است‪ .‬چند سالی است که عید نوروز‬ ‫از طرف ســازمان ملل تبدیل به جشنی جهانی شده زیرا با نوشدن‬ ‫طبیعت‪ ،‬امدن سال جدید را جشن می گیریم‪ .‬اموزه های یوگا نیز که‬ ‫همواره تاکید بر نو شدن لحظه به لحظه و خانه تکانی جسم و روح‬ ‫دارند‪ ،‬هفت سینی مخصوص به خود داشته که شامل هفت مفهوم‬ ‫عمیق فلسفه ی ودانتاست‪ ،‬هفت کلمه ایی که با حرف سین شروع‬ ‫می شوند و هریک دارای معانی وسیع و گسترده ایی ست‪.‬‬ ‫‪۱۴‬‬ ‫‪۲۶‬‬ ‫‪۳۰‬‬ ‫‪۳۸‬‬ صفحه 3 ‫انچه را که در زندگی تجربه می کنیم‪ ،‬تداخل‬ ‫و برخــورد نیروهــای درون و بیرون ماســت‪ .‬تضاد‬ ‫اسمان و زمین‪ ،‬باد و باران‪ ،‬اب و اتش‪ ،‬تغییرفصول سال‬ ‫و‪ ...‬به مرور زمان درمی یابیم که نیروهای مشابه نیروهای‬ ‫طبیعت درون ما نیز فعالند و ساختارهای فکری و ذهنی‪،‬‬ ‫رفتار و گفتارهایمان را تحت تاثیر قرار می دهند‪ .‬چنانچه‬ ‫تمایل داشــته باشــیم خود را بهتر بشناسیم و بدانیم که‬ ‫شخصیتمان چگونه شکل گرفته ‪ ،‬الزم است با حقیقت و‬ ‫سراب‪ ،‬تقوا و شرارت‪ ،‬عشق و نفرت‪ ،‬نور و تاریکی درونمان‬ ‫اشنا شویم‪ ،‬انجاست که می توانیم هر لحظه عمر خود را که‬ ‫هدیه ی بی نظیر الهی ست تماشا کرده و اگاهانه با انتخاب‬ ‫تصمیمات صحیح به سوی اینده قدم برداریم‪.‬‬ ‫خوب اســت حال که در اســتانه ی ســال نو قرارداریم با‬ ‫تمرکز‪ ،‬تفکر‪ ،‬مراقبه و مثبت اندیشــی‪ ،‬خــود را با نوای‬ ‫الهی هماهنگ سازیم تا با اگاهی کیهانی موجود در درون‬ ‫خویش ارتباط برقرارکرده‪ ،‬بهترین تصمیمات را اتخاذ کنیم‬ ‫و همراه طبیعت نو گردیم‪ .‬برای بهره گیری بهینه از زندگی‬ ‫به پیام های بزرگان دیــن و دانش عمل نماییم‪ ،‬از تکرار‬ ‫خطاها و عادت های ناپســند بپرهیزیم و به سوی یگانه ی‬ ‫عالم رهســپار شــویم تا از دوگانگی ها و دورویی ها فاصله‬ ‫بگیریم و به وحدت برسیم چرا که در وحدت ارامش است‬ ‫و راحتی‪ ،‬در وحدت سرمســتی است و نشاط درون و در‬ ‫وحدت سعادت است و جاودانگی‪.‬‬ ‫اجرای ح کرت ِدوادوات پاانساان توسط خانم پ گاه فرخیان‪ ،‬مربی انالین بااگشه دانش یوگا‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫تولدی دیگر همراه با اغاز بهار‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫ســال ‪ 1360‬زمانی که دو سال از امدنم به هند به قصد تحصیل گذشته‬ ‫بود با تعدادی از دانشــجوهای هندی اشنا شده بودم و به لحاظ این که فردی‬ ‫خارجی به حساب می امدم برخی از دانشجویان سعی می کردند با من ارتباطی‬ ‫برقرار کنند و به اصطالح با دوســت خارجی خود نشست و بر خاستی داشته‬ ‫باشــند‪ .‬بر همین اســاس غالبا در زنگ تفریح و اوقات فراغت همواره دور و‬ ‫برم می چرخیدند تا ضمن اظهار دوســتی و رفاقت‪ ،‬مرا به دوستان و اشنایان‬ ‫دیگرخود معرفی کنند‪ .‬روز اول فروردین ماه ســال ‪ 1360‬که اتفاقا در هند‬ ‫هم روز تعطیل بود‪ ،‬دوســتم راجو به دیدنم امد و پیشــنهاد کرد امروز که‬ ‫روز تعطیل و مصادف با نوروز ایرانیان اســت به دیدار خانواده ای از اشنایانش‬ ‫برویم و با ان ها اشنا شویم‪ .‬پیشنهادش را پذیرفتم و به اتفاق او سوار تاکسی‬ ‫هندی که ریکشا گفته می شود شدیم و دقایقی بعد در منطقه اعیانی شهر ‪،‬‬ ‫جلوی خانه ای از تاکسی پیاده شدیم‪ .‬انبوه جمعیتی در جلوی خانه مردی که‬ ‫می خواستیم به دیدنش برویم توجهم را به خود جلب کرد‪ .‬ابتدا فکر کردم در‬ ‫خانه مراسمی در حال برگزاری است و ان جمعیت جهت شرکت در مراسم‬ ‫س و جو کردم‪ ،‬وی‬ ‫در انجا ازدحام کرده اند‪ .‬به همین خاطر از راجو قضیه را پر ‬ ‫ن خانه مردی است ثروتمند و هندی های فقیری که‬ ‫اظهار داشت صاحب ای ‬ ‫مشاهده می کنی ضمن گذاشتن احترام فراوان به او‪ ،‬اماده اند همه ی کارهایش‬ ‫‪4‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫را انجام دهند؛ در این اثنا متوجه شــدم ماشین بنزی که دم در خانه ی ان‬ ‫مرد و در حاشــیه خیابان پارک شده است توسط تعدادی از ان افراد فقیر و‬ ‫درمانده تمیز می شود‪ ،‬در همین زمان مرد ثروتمند که از بستگان راجو بود از‬ ‫خانه بیرون امد و ان سی چهل نفر که در اطراف خانه اش کشیک می دادند‬ ‫و تعدادی از انها هم ماشــین بنزش را تمیــز می کردند به محض دیدن او‬ ‫محاصره اش کردند و به حالت تعظیم و به سبک هندی یکی یکی به پایش‬ ‫می افتادند و با پیشانی شــان روی پایش را لمس می کردند‪ .‬ابتدا فکر کردم‬ ‫منظور راجو این است که مرد ثروتمند همه روزه به ان ها پول و غذا می دهد‬ ‫که انها این گونه به او ادای احترام می کنند! ولی کم کم متوجه شدم این گونه‬ ‫نیست ؛ به همین خاطر از راجو دوباره علت را جویا شدم که قضیه چیست و‬ ‫چرا این افراد این همه احترام به او می گذارند؟ راجو پاسخ داد که در مکتب ما‬ ‫به تناسخ اعتقاد هست و گفته می شود چنان چه فردی ضعیف از لحاظ مادی‬ ‫در این دنیا به فرد ثروتمند احترام بگذارد ‪ ،‬در تولد بعدی اش فردی ثروتمند به‬ ‫دنیا می اید‪ .‬برای همین در هند‪ ،‬فقرا به ثروتمندان احترام می گذارند و بعضا‬ ‫به انان خدمت می کنند تا زمانی که مردند پس از حدود ‪ 400‬ســال ادمی‬ ‫ثروتمند در کالبد دیگری به دنیا ایند و از اسایش و رفاه و راحتی برخوردار‬ ‫گردند‪ .‬با دیدن ان صحنه ها و شرحی که راجو داد همان جا خشکم زد که این‬ صفحه 5 ‫چه اعتقاد و مکتب و فلسفه ای است که افراد در این دنیا عمر و وقت و انرژی‬ ‫خود را صرف خدمت به فردی ثروتمند کنند تا در تولد بعدی شان به جای او‬ ‫پولدار به دنیا بیایند‪.‬‬ ‫ماجرا را در ذهنم مرور کردم و به تفاوت طرز تفکر انان با خودمان پی بردم‬ ‫که در هند مردم به تناســخ یا تولد های دوباره اعتقاد دارند و ایین اسالم به‬ ‫تکامل که منشــاء حرکت و زندگی و بالندگی و کامل شدن معتقد است ‪ .‬با‬ ‫دیدن این صحنه به دوســتم راجو گفتم امروز عید ماست و حاضر نیستم به‬ ‫این خانه قدم بگذارم چرا که دیدن این صحنه ها جز رنج و عذاب چیز دیگری‬ ‫به ارمغان نمی اورد‪.‬‬ ‫اکنون دقیقا چهل سال از ان اتفاق می گذرد‪ ،‬اتفاقی که هیچ گاه از خاطرم‬ ‫دور نشده و هر سال نزدیک عید صحنه هایی که در ان زمان دیدم در ذهنم‬ ‫زنده می شود‪ .‬ما ه های اسفند و فروردین نوید بخش تازه شدن طبیعت است‬ ‫و سال دوباره در حال نو شدن‪ .‬نو شدن پیام معنا داری به همراه دارد‪ .‬نو شدن‬ ‫هر سال باید نسبت به سال قبل نوتر و کامل تر شویم و اگر‬ ‫با اگاهی تصمیم بگیریم که در سال جدید چه کارهای تازه‬ ‫و مثبتی انجام دهیم ضمن استفاده بهینه از عمر‪ ،‬می توانیم‬ ‫در مسیر تکامل قرار گیریم و به هدف هایمان در زندگی‬ ‫نزدیک تر شویم‪.‬‬ ‫به این معناســت که هر سال باید نسبت به سال قبل نوتر و کامل تر شویم و‬ ‫اگر با اگاهی تصمیم بگیریم که در سال جدید چه کارهای تازه و مثبتی انجام‬ ‫دهیم ضمن استفاده بهینه از عمر‪ ،‬می توانیم در مسیر تکامل قرار گیریم و به‬ ‫هدف هایمان در زندگی نزدیک تر شویم‪ .‬حال که صحبت از تکامل است ابتدا‬ ‫اشــاره ای داریم به سیر تکاملی مان و این که هریک از ما در اغاز چه بودیم و‬ ‫اکنون چه هستیم و چه مراحلی را طی کرده ایم تا به نوروز ‪ 1401‬رسیده ایم؛‬ ‫تکامل که در بیشتر مکاتب و مذاهب به ان اشاره شده و در واقع هدف وجودی‬ ‫انسان در ان خالصه می شود از زمانی که همه ی ما اسپرم بودیم اغاز می شود‪.‬‬ ‫در ان موقع ‪ ،‬همه شــعور داشــتیم‪ ،‬همه در یک جهت حرکت می کردیم‪ ،‬با‬ ‫هم حرف می زدیم ‪ ،‬می خندیدیم‪ ،‬غذا می خوردیم‪ ،‬زندگی می کردیم‪ .‬زمانی‬ ‫که به تخمک رسیدیم از بین میلیون ها اسپرم یکی وارد ان شد‪ ،‬ما اسپرم ها‬ ‫این صحنه را می بینیم ‪ ،‬بعبارت دیگر شاهدیم تخمک یک اسپرم را می خورد‪.‬‬ ‫ما اســپرم ها چه می گوییم؟ می گوییم ان اسپرم مرد‪ ،‬سه روز بعد میلیون ها‬ ‫اســپرم همه می میرند ولی ان اسپرم به زندگی اش ادامه می دهد و در نهایت‬ ‫تبدیل به یک بچه می شود‪ ،‬ارتباط با دل و قلب و روده و بقیه امعاء و احشاء‬ ‫بدن پیدا می کند‪ ،‬حرف می زند ‪ ،‬شعور دارد‪ ،‬می داند موی سر چقدر رشد کند‪،‬‬ ‫ابرو چقدر؟ ‪ ۹‬ماه بعد این بچه متولد می شود چون دل و روده امعاء و احشاء‬ ‫با این بچه ارتباط برقرار کرده اند تالش می کنند او را نگه دارند ‪ ،‬چرا که با او‬ ‫دوست هستند‪ ،‬مدت ها با او ارتباط برقرار کرده بودند ولی زورشان نمی رسد‪،‬‬ ‫این بچه پرت می شــود بیرون ‪ ،‬دل و روده چه می گویند ؟ می گویند این بچه‬ ‫مرد‪ .‬ان هایی که بیرون هستند می گویند بچه متولد شد‪ .‬فرق مرگ و تولد این‬ ‫است که ایا ما این طرف ایستاده ایم یا ان طرف؟ اگر ان طرفیم می گوییم مرد‬ ‫و اگر این طرف هستیم می گوییم متولد شد‪ .‬پس از این حالت‪ ،‬بعد زمان در‬ ‫ما شروع به کامل شدن می کند‪ .‬ما روزی اسپرم بودیم ‪ ،‬سه روز زندگی کردیم‬ ‫و بعد تبدیل شدیم به بچه ای که ‪ 9‬ماه زندگی می کند ‪ ،‬بعد تبدیل می شویم‬ ‫به ادمی که حدود ‪ 90‬سال زندگی می کند ‪ ،‬بعد وارد مرحله ای می شویم که‬ ‫ی کند‪ ،‬به دنبال ان بعد مکان در ما کامل می شود‪،‬‬ ‫شاید ‪ 900‬هزار سال زندگ ‬ ‫مقدار مســافتی که به صورت اسپرم طی کردیم بسیار کوتاه بوده بعد تبدیل‬ ‫می شویم به بچه ای که دست و پایش را حرکت می دهد ‪ ،‬بعد تبدیل می شویم‬ ‫به ادمی که سوار هواپیما از این قاره به ان قاره می رود‪ ،‬بعد از این که بعد مکان‬ ‫در ما کامل می شود تبدیل می شویم به موجودی که بین کهکشان ها حرکت‬ ‫می کند‪ .‬تکامل یعنی این ‪ ،‬ما زمانی که اســپرم بودیم برای حرکت کردن ُدم‬ ‫داشتیم ‪ ،‬بعد تبدیل شدیم به بچه ای که بند ناف دارد ‪ ،‬بعد تبدیل می شویم به‬ ‫ادمی که دست و پا دارد‪ .‬وقتی از اسپرم به بچه تبدیل می شویم دیگر به ان‬ ‫دم نیاز نداریم پس ان را از دست می دهیم‪ ،‬وقتی به صورت بچه می خواهیم‬ ‫به دنیا بیاییم دیگر به بند ناف احتیاج نداریم‪ ،‬در نتیجه از ما جدا می شود و‬ ‫به جای ان دارای دســت و پا می شویم‪ .‬وقتی می خواهیم برویم به ان طرف‬ ‫دیگر به این ها هم نیاز نداریم ‪ .‬حاال این جا سوالی پیش می اید که این چیست‬ ‫که به نام من دارد کامل می شود؟ ان چیست که در حال حرکت است و روز‬ ‫به روز به سوی تکامل پیش می رود؟ ان جاست که هوش ها مطرح می شوند‪:‬‬ ‫هوش فیزیکی‪ ، ۱‬هوش معنوی‪ ، ۲‬هوش اقتصــادی‪ ۳‬و ‪" ...‬هوش فیزیکی" ‪،‬‬ ‫رابطه جســم و ذهن را معنا می کند یعنی زمانی که ما بخواهیم بدویم این‬ ‫ذهن است که باید فرمان بدهد کدام عضالت منقبض و کدام منبسط بشود‪،‬‬ ‫چون ما در حال دویدن هستیم عضالت نیاز به اکسیژن دارند ‪ ،‬پس ذهن به‬ ‫هوش فیزیکی‪ ،‬هوش معنوی‪ ،‬هوش اقتصادی و ‪" ...‬هوش‬ ‫فیزیکی" ‪ ،‬رابطه جسم و ذهن را معنا می کند‬ ‫جسم فرمان می دهد که تندتر نفس بکشیم و بعد ضربان قلبمان را باال می برد‬ ‫تا گردش خون را تندتر کرده‪ ،‬اکســیژن بیشتری به عضالت برساند‪" .‬هوش‬ ‫معنوی" رابطه ی ذهن با کائنات اســت‪ .‬وقتی در شکم مادر هستیم دست و‬ ‫پا به دست می اوریم چرا که به ان ها نیاز داریم تا بعد از متولد شدن بتوانیم‬ ‫ارتباط برقرار کرده کارهایمان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫"هوش معنوی" به ما اموزش می دهد که بعد از متولد شدن بتوانیم برای‬ ‫ارتباط با دیگران از ابزارهایی برای داشتن زندگی بهتر بهره ببریم‪ ،‬ابزارهایی‬ ‫مانند عشق‪ ،‬مهر  ‪ ،‬محبت و دوست داشتن‪ ،‬دوست داشته شدن و ‪" ...‬هوش‬ ‫اقتصادی" به ما می گوید چگونه کســب درامد کنیم؟ چگونه پول به دست‬ ‫اوریم ‪ ،‬چگونه امرار معاش کنیم تا اسایش داشته باشیم‪ .‬در بین این سه هوش ‪،‬‬ ‫هوش معنوی اســت که اولی تر از دو هوش دیگر است چرا که بهره گیری از‬ ‫‪۴‬‬ ‫این هوش اســت که به ما ارامش می دهد‪ .‬موالنا جالل الدین محمد بلخی‬ ‫به خوبی تکاملی که من و شما از ابتدا طی کرده و به بهار ‪ 1401‬رسیده ایم را‬ ‫این گونه تشریح می کند‪:‬‬ ‫از جمادی ُمردم و نامی شدم‬ ‫وز نما ُمردم به حیوان سرزدم‬ ‫در اســتانه سال نو قرار داریم و یکســال دیگر به عمرمان اضافه می شود‪.‬‬ ‫عمری که بنا به گفته صائب تبریزی شاعر قرن یازدهم اگر بیاندیشیم همراه با‬ ‫یک نسیم مژه بر هم زدن خاموش می شود‪:‬‬ ‫پرتو عمر چراغیست که در بزم وجود‬ ‫به نسیم مژه بر هم زدنی خاموش است‬ ‫بدین ترتیب به این جا می رســیم که زمان مان کم است و تولد دیگری در‬ ‫راه است ‪ ،‬پس برای اماده شدن ان باید بدانیم چه بکنیم و چه نکنیم تا مسیر‬ ‫تکامل را بطور صحیح طی کنیم‪.‬‬ ‫برای کامل شدن باید دانش خود را ارتقاء دهیم ‪ ،‬کتاب بخوانیم‪ ،‬از پیام های‬ ‫بزرگان استفاده کنیم تا با قوانین هستی که همه ی بزرگان و عالمان و عابدان‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫و قدیسین به ان ها اشاره کرده اند اشنا شده زندگی توام با ارامش را برای خود‬ ‫رقم بزنیم و همانند هندیان به دنبال تولد های دوباره نباشیم و مسیر را اشتباه‬ ‫نرویم‪" .‬رسیدن به ارامش را می توانیم با یاد و نام خدا " شروع کنیم‪ ،‬در ایه ی‬ ‫‪ 24‬سوره رعد قران کریم رسیدن به ارامش ‪ ،‬با یاد و نام خدا رقم می خورد "اال‬ ‫به ذکر اهلل تطمئن القلوب" "اگاه باشید تنها با یاد خدا دل ها ارامش می گیرد"‬ ‫استفاده بهینه از عمر زمانی اتفاق می افتد که با خودشناسی‬ ‫و کشف حقیقت‪ ،‬از دروغ و غیبت و خیانت و حسادت و کینه و‬ ‫نفرت و عداوت و شهوت و حرص و طمع دوری جوییم و در‬ ‫عوض به سمت تعالی پیش برویم و عشق و محبت و مهربانی و‬ ‫بخشش و خدمت و خلوص و ایثار و شور و اشتیاق و خرسندی‬ ‫و دوستی و دوست داشتن را به همنوعان مان هدیه کنیم‬ ‫کشف حقیقت عامل دیگری است برای رشد و شکوفایی و تکامل ‪ ،‬مطلبی که‬ ‫در کتاب بهاگواد گیتا‪ ۵‬اینگونه به ان اشــاره شده است‪ " :‬بزرگترین نیروی‬ ‫مجــاب کننده که در درون ما وجود دارد الوهیت حقیقت نفس اســت"‪ .‬اگر‬ ‫حقیقت نفس را درک نکنیم می تواند بر اســاس گفته عارف بزرگ هند دکتر‬ ‫سوامی شیواناندا‪ ۶‬در کنار پنج دشمن نفرت‪ ،‬طمع ‪ ،‬حسادت‪ ،‬خشم و شهوت‬ ‫روزگار را بر ما تیره و تار کند‪ .‬بر خالف اعتقاد هندی ها که نتیجه عمل را در‬ ‫تولد دوباره شان می بینند‪ ،‬موالنا جالل الدین محمدبلخی حاصل عملکرد را در‬ ‫همین عمر کوتاه مشاهده کرده و این گونه زیبا می گوید‪:‬‬ ‫این جهان کوه است و فعل ما ندا‬ ‫سوی ما اید نداها را صدا‬ ‫حال که عمرما ن اینقدر کوتاه است باید از ان استفاده کنیم‪ ،‬ان هم استفاده‬ ‫بهینه  ‪ ،‬استفاده بهینه از عمر زمانی اتفاق می افتد که با خودشناسی و کشف‬ ‫حقیقت‪ ،‬از دروغ و غیبت و خیانت و حسادت و کینه و نفرت و عداوت و شهوت‬ ‫و حرص و طمع دوری جوییم و در عوض به سمت تعالی پیش برویم و عشق‬ ‫و محبت و مهربانی و بخشــش و خدمت و خلوص و ایثار و شــور و اشتیاق و‬ ‫خرسندی و دوستی و دوست داشتن را به همنوعان مان هدیه کنیم ‪ ،‬فراموش‬ ‫نکنیم به غیر از مواردی که ذکر شد کارهای دیگری هم هست که ما را به سمت‬ ‫کامل شدن هدایت می کند و باید انها را هم سر لوحه زندگی مان قراردهیم از‬ ‫جمله اینکه ‪ :‬فراموش نکینم در طول زندگی هیچ کس را نباید مقصر بدانیم‪ ،‬از‬ ‫خوبان "خاطره" و از بدان باید "تجربه" کسب کنیم‪ .‬از بدترین ها عبرت بگیریم‬ ‫و از بهترین ها سرمشق‪ .‬حرف اشتباهی است که می گویند‪ :‬با هر کس باید مثل‬ ‫خودش رفتار کرد‪ .‬اگر چنین بود از منیت و شــخصیت هر کس چیزی باقی‬ ‫نمی ماند‪ .‬اگر جواب هر خطایی بدی بود‪ ،‬داشــتن زندگی ما خالی از ادم های‬ ‫خوب بود‪ .‬اگر خوبی کردیم و بدی دیدیم باید فراموش کنیم اما بد نشویم ‪ ،‬زیرا‬ ‫این تنها کاری است که از دستمان بر می اید‪ ،‬مهم نیست با ما چه کرده اند‪ ،‬ما‬ ‫قهرمان زندگی خودمان می مانیم‪ ،‬با وجدان اسوده می خوابیم‪ ،‬سرمان را پیش‬ ‫خدا باال می گیریم و به خاطر همه چیز او را شکر می کنیم‪.‬‬ ‫پائولوکوئیلو‪ 7‬نویسنده مشهور برزیلی مسیر تکامل در عمر کوتاه را به زبان‬ ‫دیگری این گونه بیان می کند‪ " :‬هیچ چیز جاودانه نمی ماند جز عشــق ‪ ،‬هیچ‬ ‫چیز ماندگار نیست جز خوبی ‪ ،‬هیچ چیز عیب نیست جز حسادت و مسخره‬ ‫کردن دیگران ‪ ،‬هیچ چیز گناه نیســت جز ضایع کردن حق مردم ‪ ،‬هیچ چیز‬ ‫ثواب نیســت جز خدمت کردن به دیگران و هیچ کس اسطوره نیست ‪ ،‬اال در‬ ‫مهربانی و انسانیت‪.‬‬ ‫هر زمان که فصل بهار و هنگام نو شــدن طبیعت فرا می رســد‪ ،‬یاد اقامت‬ ‫چهارساله در هند بین سالهای ‪ ۱۳۶۳-۱۳۵۸‬می افتم که در ان چهار سال چه‬ ‫اتفاقــات و چه صحنه هایی را دیدم که خاطرات هر یک می تواند کتابی قطور‬ ‫شود و صحنه ان مرد هندی که فقیرانی کارهایش را انجام می دادند به این امید‬ ‫که در تولد بعدی شــان فردی خوشبخت به دنیا بیایند ذهنم را شدیدا به خود‬ ‫مشغول می کند و با خود می اندیشم که ای کاش سیستم فکری انان بگونه ای‬ ‫بود که انها هم مدت زمان کوتاه حضور خود در این عرصه را ارج می نهادند و‬ ‫درصدد استفاده بهینه از ان بودند که بعدا دچار خسران نشوند و ای کاش ان ها‬ ‫هم زیرک و عاقل بودند‪ ،‬راه تکامل و کامل شــدن را طی می کردند و درصدد‬ ‫بهره گیری از عمر دوروزه بر می امدند که به قول حافظ شیرین سخن خوش تر‬ ‫از عیش و صحبت و باغ و بهار چیزی نیســت و نباید برای رســیدن به ان ها‬ ‫انتظارکشید برعکس هر زمان که وقت خوش دست داد باید ان را مغتنم شمرد‬ ‫چرا که بر کسی وقوف نیست که انجام کار چیست‪:‬‬ ‫خوش تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست‬ ‫ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست‬ ‫هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار‬ ‫کسی را وقوف نیست که انجام کار چیست‬ ‫‪1-Physical intelligence‬‬ ‫‪2-Spiritual Intelligence‬‬ ‫‪3-Economic intelligence‬‬ ‫هجری قمری ‪4-586 – 672‬‬ ‫‪ -5‬مهمترین و اسرارامیزترین بخش حماسه‬ ‫هندی‬ ‫میالدی ‪6-1887 – 1963‬‬ ‫میالدی ‪7-1947‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ .1‬سیر تکاملی انسان " دکتر محسن مرادی‬ ‫‪ .2‬هند در یک نگاه " محمد رضا جاللی نایینی‬ ‫‪ .3‬مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی به کوشش نیکلسون‬ ‫‪ .4‬قران کریم " ایت اهلل مکارم شیرازی‬ ‫‪ .5‬کتاب سرود خدایان (بهاگوادگیتا) " محمدعلی موحد‬ ‫‪ .6‬دیوان صائب تبریزی به کوشش دکتر پرویز ناتل خانلری‬ ‫‪ .7‬کتاب زندگی الهی اثر سوامی شیواناندا " ترجمه و چاپ در مجله دانش یوگا‬ ‫‪ .8‬کتاب راهنمای زندگی معنوی " سیدعبدالحمید موحدی‬ ‫‪ .9‬کتاب کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو‬ ‫‪ .10‬دیوان خواجه شمس الدین محمد حافظ به تصحیح محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی‬ ‫‪ .11‬پاره ای از محفوظات نویسنده مطلب از سال های دوراقامت در هندوستان‬ ‫بازگشت همه به سوی اوست‬ ‫در نهایت تاثروتاسف با خبر شدیم یار قدیمی ‪ ،‬دوست نازنین‬ ‫و استاد گرانقدر جناب اقای احمد کسب خواه مسئول کمیته‬ ‫یوگای استان اذربایجان شرقی به دیار ابدی پیوست‪.‬‬ ‫بدینوسیله ضمن عرض تسلیت به جامعه یوگای کشور ‪ ،‬برای‬ ‫ایشان طلب مغفرت و برای خانواده محترمشان صبر و بردباری‬ ‫مسالتمی نمائیم‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫مدیرمسئول و هیئت تحریریه مجله دانش یوگا‬ صفحه 7 ‫سیکل سالم بر بهار‬ ‫با این توالی حرکتی به بهار خوش امد بگویید‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫بهار زیبا‪ ،‬شاداب و باطراوت از راه می رسد و چه‬ ‫از این بهتر که با خانه تکانی‪ ،‬پاکسازی جسم‬ ‫و روح به استقبالش برویم‪ .‬اما احتماال درایام‬ ‫عید نوروز به خاطــر دید و بازدید‪ ،‬مهمانی‪،‬‬ ‫گردش و مسافرت فرصت کمتری برای انجام‬ ‫اساناها و مدیتیشن دارید! دراینجا ما سیکل‬ ‫کوتاهی را به شما پیشنهاد می کنیم(حدود‬ ‫پنج دقیقه) که درشروع صبح‪ ،‬حتی قبل از‬ ‫اینکه رختخواب خود را ترک کنید می توانید‬ ‫از ان بهره ببرید تا ضمن اینکه رخوت بهاری‬ ‫را از خود دورمی کنید‪ ،‬خیالتان راحت باشد‬ ‫که تمرین یوگای روزانه یتان را نیز انجام داده‬ ‫اید‪:‬‬ ‫‪ .1‬صبح که از خواب بیدار می شوید همچنان‬ ‫که در رختخوابتان هستید درحالت شاواسانا‬ ‫به پشت دراز بکشید‪ .‬بدن را کامال رها سازید‬ ‫و وزن بدنتان را به جاذبه زمین بسپارید‪ .‬دم‬ ‫و باز دمی عمیق بگیرید و لبخند بزنید‪ .‬برای‬ ‫تمام داشته هایتان شکرگزار باشید‪ .‬می توانید‬ ‫از این عبارت تاکیدی استفاده کنید‪ ":‬خداوند‬ ‫مهربان و بــزرگ را برای تمامی نعمت هایش‬ ‫شــکرمی گویم" ( یک دقیقه دراین وضعیت‬ ‫بمانید)‪.‬‬ ‫‪ .2‬بعد پاهایتان را از ناحیه زانو خم کنید‪ .‬کف‬ ‫پاها روی زمین باشــند‪ .‬دم عمیقی بگیرید و‬ ‫همراه بازدم باالتنه و ســروگردن را به سمت‬ ‫راست بچرخانید و پایین تنه را به سمت چپ(‬ ‫‪ 30‬ثانیه توقف با تنفس طبیعی)‪ .‬دم بگیرید و‬ ‫همراه بازدم حرکــت را در جهت عکس تکرار‬ ‫کنید ( ‪ 30‬ثانیه توقف با تنفس طبیعی)‪.‬‬ ‫‪ .3‬حاال دستهایتان را در باالی سر قالب کنید‬ ‫و دستها را از باال‪ ،‬و پاها را از پایین تا می توانید‬ ‫بکشید‪ .‬حدود ‪ 10‬ثانیه کشش شدید به بدن‬ ‫خود بدهید‪ ،‬ســپس خود را مجددا در حالت‬ ‫شاواسانا رها کنید( حدود یک دقیقه)‪.‬‬ ‫‪ .4‬در حالــت دو زانو بنشــینید‪ .‬دســتها را از‬ ‫پشــت به هم قالب کنید‪ .‬پشت کامال صاف و‬ ‫سروگردن را به عقب خم کنید‪ .‬سعی کنید تا‬ ‫جایی که می توانیــد کتف ها را به هم نزدیک‬ ‫کنید‪ .‬دمی عمیق بگیرید و حدود ‪ 10‬ثانیه در‬ ‫این حالت بمانید‪ .‬بعد همانطور که دستهایتان‬ ‫در پشت به هم قالب شده اند از ناحیه کمر به‬ ‫جلو خم شوید‪ .‬سعی کنید پیشانی خود را به‬ ‫زمین برسانید‪ (.‬حدود یک دقیقه در این حالت‬ ‫بمانید)‪ .‬به وضعیت اول باز گردید‪.‬‬ ‫‪ .5‬در حالت دو زانو باقی بمانید‪ .‬به یک نقطه‬ ‫در روبرو خیره شوید‪ .‬سعی کنید ‪ 30‬ثانیه به‬ ‫یک نقطه خیره بمانید بدون اینکه پلک بزنید‪.‬‬ ‫بعد چشــمان خود را ببندید‪ .‬دست راست را‬ ‫روی شــکم و دست چپ را روی قفسه سینه‬ ‫بگذارید‪ 5 .‬شماره دم بگیرید و همراه دم شکم‬ ‫را پر از هوا کنید‪ 7 ،‬شماره بازدم کنید و شکم‬ ‫را کامال از هوا خالــی کنید‪( .‬این عمل را ‪10‬‬ ‫مرتبه تکرار کنید)‪ .‬در انتها کف دستهایتان را‬ ‫بــه هم مالش دهید و صورت خود را به نرمی‬ ‫ماســاژ دهید‪ .‬هر دو دســت را روی چاکرای‬ ‫قلب مرکزی بگذاریــد و دم و باز دم عمیقی‬ ‫بگیرید‪ .‬لبخند بزنید و "بگویید سالم بر بهار"‪.‬‬ ‫برای ارامش و نشــاطی که بدست اورده اید‬ ‫شکرگزار باشید‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 8 ‫به شادمانی ذاتی خود‬ ‫رجعت کنید!‬ ‫مراحل هشــتگانه یوگا‪ ،‬که در یوگا سوتراهای‬ ‫پاتانجالی شــرح داده شده اند مسیر ما را به سمت‬ ‫خوشحالی و ارامش هموار می سازند‪ .‬دومین مرحله‬ ‫یعنی نیاما‪ ،‬درباره ارتباط ما با جهان اطراف است‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬اما کانلی بارکلم‬ ‫دومین اصل از نیاما‪ ،‬سانتوشا که به معنای رضایت‬ ‫مترجم‪ :‬نگین سنجری فر‬ ‫اســت‪ ،‬به ما می اموزاند که چگونــه در الیه های‬ ‫یوگا ســوتراهای حکیم پاتانجالی‪ ،‬ابزارهایی در اختیــار ما قرار می دهند که بهزیرین زندگی روزمره ما سرچشــمه ای بی انتها از‬ ‫سرچشمه بی انتهای شادی در درون خود دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫هماهنگی و ارامش نهان شــده است؛ ما تنها نیاز‬ ‫داریم از حضور این ژرفا اگاه شویم‪ .‬حتی در چالش‬ ‫برانگیزتریــن موقعیت هــای زندگی مان‪ ،‬رضایت‬ ‫می تواند ادراک شــود‪ ،‬حتــی در همین لحظه ی‬ ‫اکنون که در ان به سر می بریم‪.‬‬ ‫دانســتن این حقیقت ما را از رنــج می رهاند‪،‬‬ ‫چون به این معناســت که جستجو برای شادمانی‬ ‫به پایان رسیده است‪ .‬انچه ما در ابزارهای بیرونی‬ ‫در جســتجوی انیم ‪ ،‬در درون ما واقع شده است‪.‬‬ ‫شادمانی جوهر درونی ماســت‪ ،‬و ما می توانیم با‬ ‫استفاده از روش های یوگا ان را کشف کنیم‪.‬‬ ‫در زمان تمرین کــردن روی مت‪ ،‬می توانیم با‬ ‫هر نفس از احساس کشش اندام ها حس خوبی را‬ ‫تجربه کنیم‪ .‬ما قادر هستیم از خواسته های مادی‬ ‫خود دست برداریم و به انچه که داریم راضی باشیم‪.‬‬ ‫می توانیــم در زمان مراقبه ی راه رفتن از خط افق‬ ‫لذت ببریم‪ ،‬و در طول قدم زدن از اواز پرندگان به‬ ‫عنوان سمفونی هماهنگ طبیعت برخوردار بشویم‪.‬‬ ‫مراحل هشت گانه یوگا به ما فرصت می دهند‬ ‫انرژی های درخشــان حیــات را از قلبمان جاری‬ ‫کنیــم‪ ،‬و از قدرت هــای درونی مــان برای حفظ‬ ‫ارامش در زمان بروز مشکالت استفاده کنیم‪ .‬یوگا‬ ‫به ما می اموزاند که شــادی و اندوه‪ ،‬بخشی جدا‬ ‫نشدنی از زندگی هستند‪ ،‬و شادمانی درونی ما به‬ ‫جذر و مد احساســات و تجاربــی که زندگی ما را‬ ‫در طول زندگــی‪ ،‬چند بار شــادمانی را به اما ایا این کارها ابزاری برای دست پیدا کردن شکل می دهند وابسته نیست بلکه خوشحالی در‬ ‫تعویق می اندازیم؟ چند بار به زندگی گذشــته به شــادمانی پایدارهستند؟ اگر نگاهی دقیق عمق وجود ما قرار دارد‪.‬‬ ‫نگاه می کنیم و خوشــحالی هایمان را پیچیده داشته باشیم‪ ،‬شــاید بتوانیم درک کنیم که‬ ‫ما قادریم همین لحظه را برای خوشحال بودن‬ ‫در پرده ای از نوستالژی ها می بینیم؟ ما همیشه ما نیاز داریم زندگی را به گونه ای بسازیم که انتخاب کنیــم‪ ،‬در هیاهوی تامیــن هزینه های‬ ‫در انتظار تعطیالت اخر هفته هستیم‪ ،‬منتظر دیگر نیازی نداشته باشیم از ان بگریزیم‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬در تالش برای مراقبت ازاعضای خانواده و‬ ‫قرار ناهار بعدی‪ ،‬تعطیــات اتی‪...‬ما امیدها و‬ ‫برای ما‪ ،‬خوشحالی مانند بادکنکی ست که کسانی که دوستشان داریم‪ ،‬در زمان وجین کردن‬ ‫رویاهایمان را به اینده ای موهوم موکول‪ ،‬و یا به یا جلوتر از ما حرکت می کند یا پشت سرمان علف های هرز حیاطمان و در میانه ی انجام دادن‬ ‫گذشته رجوع می کنیم‪ ،‬روزهای خوش کودکی‪ ،‬قرار دارد‪ ،‬و ما همیشه در تالشیم نخ ان را به وظایف روزانه ؛ چون لحظه ی اکنون‪ ،‬همان زندگی‬ ‫روز ازدواجمــان‪ ،‬و با خود فکــر می کنیم که دست بیاوریم؛ ما در جستجوی این بادکنک اســت که برای زیســتن به ما هدیه شده است‪.‬‬ ‫زمانی در گذشته‪ ،‬خوشحالی را حس کرده ایم‪ .‬هستیم‪ ،‬و همزمان می دانیم که این بادکنک خوشحالی حق حیاتی ماست‪ ،‬حقی که از لحظاتی‬ ‫مــا تالش می کنیــم شــادمانی را در کارهای چقدر شکننده است و هر لحظه ممکن است شگرف تشکیل شده است‪ .‬تنها اگر به درون خود‬ ‫واقعی بودنمان را کشف کنیم!‬ ‫بیهوده ای مانند خریدن لباس تازه‪ ،‬بیرون رفتن رویاهای شــادمانه ما بترکند و در هوا ناپدید رجعت کرده و جوهر‬ ‫ِ‬ ‫برای خوردن یک غذای گران قیمت‪ ،‬و تماشــا شوند‪ .‬اما اگر این بادکنک همیشه در دستان‬ ‫کردن جدیدترین فیلم ها پیدا کنیم‪ .‬البته هیچ ما باشــد‪ ،‬و ما توانایی تشــخیص این امر را‬ ‫معلم یوگا و مدیتیشن ‪1-Emma Conally-Barklem‬‬ ‫اشــکالی در انجام دادن این کارها وجود ندارد‪ ،‬نداشته باشیم چه؟‬ ‫منبع‪ :‬یوگاژورنال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 9 ‫یک روش سریع برای‬ ‫دستیابی به ارامش‬ ‫برگرفته از سنت کهن کندالینی یوگا‬ ‫نویسنده‪ :‬جسیکا بنکس‬ ‫‪1‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگار سنجری فر‬ ‫برای به ارامش رســاندن یک ذهن بی قرار‪،‬‬ ‫می تــوان از روش های مختلفی مانند تمرینات‬ ‫تنفســی‪ ،‬مودراها و یا ذکرگویی استفاده کرد‪.‬‬ ‫برای رفع نا ارامی ذهن‪ ،‬می توانیم از مراقبه های‬ ‫مختلف کمک بگیریم‪ .‬اما همه ما‪ ،‬به یک روش‬ ‫ســاده احتیاج داریم که در مواقع سرگشتگی از‬ ‫ان بهره ببریم‪ .‬به همین خاطر در ادامه شما را با‬ ‫یک راه حل سریع اشنا می کنیم!‬ ‫ایــن مراقبه کوتــاه که از ســنت کندالینی‬ ‫برگرفته شده است‪ ،‬به شما این امکان را می دهد‬ ‫که در مدت زمان کوتاه تنفس تان را هماهنگ‬ ‫کنید و اگاهانه‪ ،‬سرعت تنفس را کاهش بدهید‪.‬‬ ‫این مراقبه با عمیق تر کردن تنفس‪ ،‬به شما این‬ ‫فرصت را می دهد که ذهن تان را به ارامش دعوت‬ ‫کنید‪ .‬در این روش‪ ،‬همان اندازه که از تنفس برای‬ ‫دستیابی به ارامش بهره می بریم‪ ،‬از مودرا‪ ۲‬هم به‬ ‫همان میزان استفاده می کنیم تا تمرکزمان از ذهن‬ ‫به سمت قلب معطوف شود‪ .‬قلب مکانی ست که‬ ‫می توانید از طریق ان با خو ِد راستین تان ارتباطی‬ ‫دوبــاره برقرار کنید‪ ،‬و با ان وجهه از وجودتان که‬ ‫مضطرب و مغشوش است به مقابله برخیزید‪.‬‬ ‫با انجام دادن این تمرین‪ ،‬تنها در عرض ســه‬ ‫دقیقه‪ ،‬قادر خواهید بود به حس ارامش دســت‬ ‫پیدا کنید‪ .‬چنانچه مایلید تجربه ی ژرفتری از سر‬ ‫بگذرانید‪ ،‬می توانید مــدت زمان این مراقبه را به‬ ‫سی و یک دقیقه افزایش بدهید‪.‬‬ ‫نحوه ی انجام تمرین‪:‬‬ ‫وضعیت‪ :‬در حالت چهار زانــو روی زمین‬ ‫بنشینید‪ ،‬و یا روی صندلی نشسته و کف پاها را‬ ‫روی زمین قرار بدهید‪ .‬ستون فقرات را صاف نگه‬ ‫دارید‪ ،‬شانه ها را ریلکس کنید‪ .‬چانه را کمی تو‬ ‫بکشید و قفسه سینه را اندکی جلو بدهید‪.‬‬ ‫مودرا‪ :‬کف دســت چپ را روی قفسه سینه‬ ‫هم طرازقلب قرار بدهید‪ .‬انگشتان دست با سطح‬ ‫زمین موازی باشــند و ســر انگشتان به سمت‬ ‫راست اشــاره بروند‪ .‬ارنج دست چپ را ریلکس‬ ‫و به ســمت زمین نگه دارید‪ .‬دست راست را به‬ ‫موازات شــانه ها باال بیاورید‪ ،‬و دست را طوری‬ ‫کنار بدن نگه دارید که انگار دارید ســوگند یاد‬ ‫می کنید‪ .‬انگشتان دست راست را درحالت گیانا‬ ‫مودرا قرار بدهید؛ سر انگشت شست و اشاره را‬ ‫لمس کنید و ســه انگشت باقیمانده‪ ،‬کشیده به‬ ‫سمت سقف باشند‪.‬‬ ‫چشم ها‪ :‬می توانیــد چشم ها را ببندید‪ ،‬و با‬ ‫چشمانی که به اندازه یک دهم میزان طبیعی باز‬ ‫هســتند (رد باریکی بین پلکها را باز نگه دارید)‬ ‫مستقیم به روبرو نگاه کنید‪.‬‬ ‫تنفس‪ :‬از طریق بینی یک دم عمیق بگیرید‪،‬‬ ‫و با پر شدن ریه‪ ،‬دم را درون قفسه سینه معلق‬ ‫نگه دارید و اجازه بدهید قفسه سینه کمی باال‬ ‫بیاید‪ .‬تا هر زمانی که احساس راحتی می کنید‬ ‫نفس را درون ریه ها نگه دارید‪ .‬سپس از طریق‬ ‫بینی بازدم کنیــد‪ ،‬و با اتمام بازدم‪ ،‬تا زمانی که‬ ‫امکان دارد بازدم بعدی را به تاخیر بیندازید‪ .‬این‬ ‫چرخه را تکــرار کنید؛ دم بگیرید‪ ،‬مکث کنید‪،‬‬ ‫بازدم کنید‪ ،‬مکث کنید‪ .‬توجه داشته باشید در‬ ‫این تمرین‪ ،‬قرار نیست دم و بازدم را کش بدهیم‪،‬‬ ‫تنها می خواهیم هر کــدام از این چرخه ها را تا‬ ‫حداکثر زمان ممکن طوالنی کنیم‪ .‬توجه تان را‬ ‫بر فرایند دم و بازدم متمرکز کنید‪.‬‬ ‫مدت زمان‪ :‬تمرین را به مدت ســه دقیقه‬ ‫انجام بدهیــد‪ .‬چنانچه حــس می کنید برای‬ ‫طوالنی تر کردن تمرین اماده هستید‪ ،‬می توانید‬ ‫تا سقف سی و یک دقیقه برای این تمرین زمان‬ ‫صرف کنید‪.‬‬ ‫اتمام مراقبه‪ :‬برای به پایان بردن تمرین‪ ،‬سه‬ ‫بــار دم و بازدم عمیق انجام دهید و تمرین را به‬ ‫اتمام برسانید‪.‬‬ ‫مربی یوگا در سبک کندالینی اهل انگلستان‪1-Jessica Banks‬‬ ‫حرکات انگشتان دست در یوگا‪2-Mudra‬‬ ‫منبع‪ :‬یوگاژورنال‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫عمارتی به نام ستون مهره ها‬ ‫یوگاتراپی و درمان ناراحتیهای ناحیه پشت‬ ‫مترجم‪ :‬لعیا نبی فر‬ ‫برای ســتون مهره ها نه فقــط چند بیماری‪،‬‬ ‫بلکــه بیما ری های زیادی وجــود دارد‪ .‬بنابراین‬ ‫اســاناها باید به فراخور ان بیماری انجام شوند‪.‬‬ ‫ممکن است ورم مهره ها‪ ،‬دررفتگی دیسک‪ ،‬نوعی‬ ‫مشکل ارتروزی یا یک نوع عیب ساختاری باشد‪.‬‬ ‫ممکن است مشکل سیاتیک باشد که روی نخاع‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫ایا انحراف ســتون مهره ها را می توان با‬ ‫یوگا درست کرد؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬انحــراف ستون مهره ها‬ ‫را می توان در کودکی قبل از شکل گیری نهایی‬ ‫اســتخوان ها درمان کرد اما بعد از سن هجده تا‬ ‫بیست سالگی ممکن نیست‪ .‬تمرین های ساده ای‬ ‫مانند پاوانموکتاســانا‪ ،‬بوجانگاســانا‪ ،‬شاالباسانا‪،‬‬ ‫گوموکاسانا و پاسچیموتاناسانا باید انجام شوند‪.‬‬ ‫چگونه می توان قد را با اســاناهای یوگا‬ ‫افزایش داد؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬کشش قوی ستون مهره ها‬ ‫درحالت های خم به جلو اگر مرتب تمرین شــوند‬ ‫می توانند دائمی اما شاید به مقدارکم‪ ،‬به افزایش‬ ‫قد فرد تمرین کننده کمک کنند‪ .‬با این حال اگر‬ ‫ساختار ســتون مهره ها هر نوع بدشکلی داشته‬ ‫باشــد افزایش قد کام ً‬ ‫ال محسوســی امکان پذیر‬ ‫است‪ .‬اساناهای خم به جلو می توانند به رفع این‬ ‫بدشکلی ها کمک کرده و قد فرد را افزایش دهند‪.‬‬ ‫چرا سالمتی پشت و ستون مهره ها بسیار‬ ‫مهم است و کدام اســاناها پشت را قوی‬ ‫نگه می دارند؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬برای حفظ سالمتی کامل‪،‬‬ ‫داشتن پشتی قوی ضروری است‪ .‬مراکز عصبی‬ ‫حیاتی در نخاع هستند و بنابراین هدف بسیاری‬ ‫از اساناهای یوگا بهتر کردن وضعیت پشت است‪.‬‬ ‫مارجاری اسانا یا حالت گربه یکی از بهترین هاست‪.‬‬ ‫بوجانگاسانا یا حالت مارکبرا و شاالباسانا یا حالت‬ ‫ملخ نیز برای تقویت وضعیت پشت مناسب است‪.‬‬ ‫اساناهای زیادی پشت را قوی می کنند‪.‬‬ ‫اساناها باید همیشه با یکدیگر متعادل شوند‪.‬‬ ‫مثال اگر اول اسانای خم به عقب را انجام می دهید‬ ‫بعدی باید خم به جلو و ســومی باید پیچ به پهلو‬ ‫باشــد‪ .‬این وضعیت ها چهار نوع اند‪ :‬پیچ به پهلو‪،‬‬ ‫خم بــه پهلو‪ ،‬خم به جلو‪ ،‬خــم به عقب‪ .‬عالوه‬ ‫‪10‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ بر این چهار نوع‪ ،‬تمرین دیگری برای کشــش‬ ‫پشت هست به نام تاداسانا یا حالت درخت نخل‪.‬‬ ‫تمرین منظم اساناهایی که ستون مهره ها را در‬ ‫این جهت های مختلف حرکت می دهند‪ ،‬پشت و‬ ‫ستون مهره ها را سالم نگه می دارد‪.‬‬ ‫چــه اســاناهایی را می تــوان برای‬ ‫ناراحتی های پشت تمرین کرد؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬اساناها باید برای ستون‬ ‫مهره ها در ابتدا به نرمی انجام شوند‪ .‬کمردرد دالیل‬ ‫بسیاری دارد ازجمله بد نشستن‪ ،‬فشار عصبی و‬ ‫خشکی عمومی بدن‪ .‬سوپتا واجراسانا‪ ،‬مارجاری‬ ‫اســانا‪ ،‬ویاگراســانا‪ ،‬تاداســانا‪ ،‬کاتی چاکراسانا‪،‬‬ ‫اردا ماتسیِندراســانا از مفید ترین اساناها برای‬ ‫این شرایطند‪.‬‬ ‫چگونه یوگا می تواند دررفتگی دیسک‪،‬‬ ‫ورم مهره ها و سیاتیک را درمان کند؟‬ ‫سوامی ســاتیاناندا‪ :‬بیماری هایــی که در‬ ‫دنیای متمدن امروزی متداول شده اند‪ ،‬دررفتگی‬ ‫دیســک و ورم مهره هــای گردن اســت‪ .‬اینها‬ ‫بیماری های هندی نیســتند‪ ،‬اینها بیماری های‬ ‫فرهنگ بدوی نیستند‪ .‬انها بیماری های فرهنگ‬ ‫ک هســتند‪.‬‬ ‫ماورای امروزی اند و بی نهایت دردنا ‬ ‫خدا به هرکسی که دررفتگی دیسک دارد کمک‬ ‫کند که دردش برطرف شود‪.‬‬ ‫اینها بیماری های عادت های نادرســتند‪ .‬یوگا‬ ‫برای چنیــن بیماری هایی چه می کند؟ عجیب‬ ‫اســت اما اولیــن کاری که می کند برداشــتن‬ ‫تخت های ابری و الســتیکی یــا ان تخت های‬ ‫فنری اســت‪ .‬ان تخت های ناراحت را برمی دارد‬ ‫و تخت سفتی به بیمار می دهد‪ .‬برای دررفتگی‬ ‫دیســک مهم ترین چیز فقط انجام خم به عقب‬ ‫مالیم اســت‪ .‬برای نمونه بوجانگاســانا یا حالت‬ ‫مارکبرا‪ ،‬شاالباســانا یا حالت ملخ‪ ،‬ماکاراسانا یا‬ ‫حالت تمساح و کانداراسانا یا حالت شانه‪ ،‬بدون‬ صفحه 11 ‫انجام اســاناهای خم به عقب ســنگین و بدون‬ ‫حالت هایی کــه خم به جلو دارنــد‪ .‬عالوه براین‬ ‫می توان باستریکا پرانایاما یا تنفس دم اهنگری‬ ‫را اگر بشــود از عهده اش برامد‪ ،‬در حد سبکی‬ ‫تمرین کــرد‪ .‬از حالت نیلوفر ابی و سیداســانا‬ ‫پرهیز کنید‪ .‬برای نشســتن فقط از واجراسانا یا‬ ‫دوزانو و نه هیچ حالت دیگری استفاده کنید تا‬ ‫هر دو زانو کنار هم باشند و فاصله نگیرند‪ .‬کسی‬ ‫که دررفتگی دیسک دارد نباید وزنی را روی یک‬ ‫طرف بیندازد؛ وزن باید روی هر دو طرف متوازن‬ ‫باشد‪ .‬اگر کیسه ای را با دست راست یا چپ بلند‬ ‫کند درد ایجاد می شــود؛ باید با هر دو دســت‬ ‫بلند شود‪.‬‬ ‫در تحقیقات روشن شده است که دررفتگی‬ ‫دیسک و سیاتیک می تواند درمان شود‪ .‬همان‬ ‫تمرین ها‪ ،‬ورم مهره های گردن را نیز تســکین‬ ‫می دهند‪ .‬تنها تفاوت و نکته اضافه این اســت‬ ‫که هنگام تمرین بــرای ورم مهره های گردن‪،‬‬ ‫انجام حرکت ها باید تا حد امکان سبک‪ ،‬مالیم‬ ‫و اهسته باشند و از حالت های نشستن پادماسانا‬ ‫و سیداسانا می توان استفاده کرد‪ .‬زمان تمرین با‬ ‫ســتون مهره های صاف و عمود و با چانه کمی‬ ‫روب ه باال بدون حرکت بدن مدتی بنشــینید‪ .‬از‬ ‫پنج دقیقه شــروع کنید تا بعد به تدریج به یک‬ ‫ساعت برســید‪ .‬به یاد داشته باشید که این کار‬ ‫برای مراقبه یا سامادی نیست بلکه روشی برای‬ ‫مهار کردن ورم مهره های گردن است‪ .‬بسیاری از‬ ‫کسانی که بیماری سیاتیک‪ ،‬دررفتگی دیسک و‬ ‫ورم مهره های گردن دارند در سال های اخیر در‬ ‫پی کمک امده اند‪ .‬اولین چیزی که ب ه انها گفته‬ ‫می شود این است که رختخواب ابری الستیکی‬ ‫را دور بیندازند‪ .‬یوگا می تواند دررفتگی دیسک‪،‬‬ ‫سیاتیک و ورم مهره های گردن را درمان کند‪.‬‬ ‫چگونه اســاناهای خم به عقب ستون‬ ‫مهره ها و پشت را سالم نگه می دارند؟‬ ‫سوامی ســاتیاناندا‪ :‬در ســطح جسمی‬ ‫اســاناهای خم به عقب عضالت شکمی را کش‬ ‫می اورند و عضالت نگه دارنده ســتون مهره ها‬ ‫را می کشــند و تقویت می کنند‪ .‬از فشــار روی‬ ‫عصب های ســتون مهره ها که از بین مهره های‬ ‫کنارهم بیرون امده اند کاســته می شــود‪ .‬این‬ ‫وضعیت در سراســر بدن بازتــاب خوبی دارد‬ ‫چراکــه این عصب ها به تمام عضالت‪ ،‬اندام ها و‬ ‫عصب های دیگر در بدن انرژی می دهند‪.‬‬ ‫ستون مهره ها عمارتی از مهره ها و دیسک های‬ ‫روی هم چیده شده است‪ .‬دسته هایی از عضالت در‬ ‫تمام طول ان کشیده شده اند و ان را از هر طرف‬ ‫می پوشانند و حفظ می کنند‪ .‬صاف و ردیف نگه‬ ‫داشتن ستون مهره ها با وجود تمام حرکت هایش‬ ‫کامال به انقباض و کشیدگی حمایت گر و متوازن‬ ‫عضالت بستگی دارد‪ .‬خود عضالت را حالت بدن‬ ‫به طور ناخوداگاه نگه می دارد‪.‬‬ ‫فشــار عصبی و «ناراحتی روحی» ناخوداگاه‪،‬‬ ‫اغلب در کار کششــی عضالت پشــت منعکس‬ ‫می شــود و به جای اینکــه یکپارچگی همگون‬ ‫داشته باشد شل می شود‪ .‬پژوهش ها نشان داده‬ ‫است که ریشه نود درصد از کمردردها نامتعادلی‬ ‫عضالنی است‪ .‬اگر این نامتعادلی ها طوالنی شود‬ ‫عمارت روی هم چید ه شده ستون مهره ای ناصاف‬ ‫می شود‪ ،‬به رباط ها فشار می اید و نشانه های ورم‬ ‫مهره ها‪ ،‬دررفتگی دیسک‪ ،‬ســیاتیک و التهاب‬ ‫مفاصل بروز می کند‪.‬‬ ‫انجام برنامه متعادل اســاناهای خم به جلو و‬ ‫خم به عقب می توانــد عیب های مربوط به حالت‬ ‫بدن و نامتعادلی های عضالنی ‪-‬عصبی ســتون‬ ‫مهره ها را رفع کند‪ .‬مانند همه اســاناها‪ ،‬انجام‬ ‫این تمرین ها با نظارت درست و هم زمانی تنفس‬ ‫اهمیت دارد تا کل عضــات یکپارچه منقبض‬ ‫شوند‪ .‬خون ناخالص معموال در ناحیه پشت جمع‬ ‫می شــود جایی که گردش خون به خاطر عمود‬ ‫بودن همیشگی بدن غالبا کند است‪ .‬این اساناها‬ ‫کمک می کنند خون در ایــن ناحیه به جریان‬ ‫بیفتد و خالص و غنی شود‪.‬‬ ‫اساناهای خم به عقب در شکم و لگن فشار ایجاد‬ ‫می کنند و به تقویت عصبی و گردش خونی تمام‬ ‫اندام های مربوط به انها کمک می کنند‪ .‬همچنین‬ ‫اندام های شــکم و لگن را با کش اوردن عضالت‬ ‫این حوزه به خصوص راست روده ماساژ می دهند‪.‬‬ ‫بااین حال کسانی که قوس کمر (انحراف کمر)‬ ‫بیش از حد دارند نباید اسانا های خم به عقب را به‬ ‫غیر از سارال بوجانگاسانا یا حالت ساده مارکبری‪،‬‬ ‫ارداشاالباسانا یا حالت نمیه ملخ و گوموکاسانا یا‬ ‫حالت صورت گاو انجام دهند‪.‬‬ ‫کدام خم به عقب ها را باید برای سالمتی‬ ‫کامل ستون مهره ها انجام داد؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬سه اسانای خم به عقــب‬ ‫بوجانگاسانا یا حالت مارکبرا‪ ،‬شاالباسانا یا حالت‬ ‫ملخ و دانوراســانا یا حالت کمان از قدیم با هم‬ ‫مجموعه ای را تشــکیل داده اند‪ .‬اگر این اساناها‬ ‫پی درپی در جلســات منظم اسانا تمرین شوند‬ ‫بسیار به تامین یا ایجاد بدنی سالم کمک می کنند‪.‬‬ ‫این اساناها بر همه سامانه های اصلی بدن یعنی‬ ‫سامانه های عصبی‪ ،‬غدد درون ریز‪ ،‬گردش خون‪،‬‬ ‫گوارش و تغذیه تاثیر می گذارند و بنابراین ممکن‬ ‫است در برقراری یا حفظ سالمتی عمومی تقریبا‬ ‫ضروری به شمار ایند‪.‬‬ ‫در اهمیت ستون مهره های انعطاف پذیر هرچه‬ ‫بگوییم کم گفته ایم‪ .‬عالوه بر اینکه ستون مهره ها‬ ‫برای تنه و سر‪ ،‬چارچوبی حمایتی فراهم می کند‬ ‫از ان همه عصب هایی که در تمام قسمت های‬ ‫بدن پخش شده است نیز حفاظت می کند‪ .‬این‬ ‫مجموعه اســاناهای سه گانه یعنی بوجانگاسانا‪،‬‬ ‫شاالباســانا و دانوراسانا بر کل ستون مهره ها اثر‬ ‫می گذارند و باعث انعطاف پذیری ان می شوند‪،‬‬ ‫عصب های مربوطه را تحریک می کنند و مقدار‬ ‫خون خوبی بــه انها می رســانند‪ .‬به طور کلی‬ ‫می توان گفت که بوجانگاسانا بر گردن و قسمت‬ ‫باالی ســتون مهره ها تاثیر دارد‪ ،‬شاالباســانا بر‬ ‫قسمت های پایینی ستون مهره ها اثر می گذارد و‬ ‫دانوراسانا روی کل ستون مهره ها از باال تا پایین‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫اگــر برای این ســه اســانای خم به عقب (یا‬ ‫معادل هایشان) هریک از اساناهای زیر در جایگاه‬ ‫حالت متقابل انجام شــود‪ ،‬ســتون مهره ها به‬ ‫مناسب ترین وضعیت می رسد‪ :‬پاسچیموتاناسانا‬ ‫یا حالت کشش ستون مهره ای‪ ،‬پادا هاستاسانا یا‬ ‫حالت دست به پا یا مانند ان که ستون مهره ها‬ ‫بیشتر در ناحیه پایین تنه به جلو خم می شود؛‬ ‫هاالســانا یا حالت گاواهن که ســتون مهره ها‬ ‫به ویــژه در ناحیه باالی تنه و گردن به جلو خم‬ ‫می شــود؛ و اردا ماتسینداسانا یا حالت نیم پیچ‬ ‫ســتون مهره ای که پیچش را در ستون مهره ها‬ ‫اعمال می کند‪.‬‬ ‫چگونه بوجانگاســانا‪ ،‬شاالباســانا و‬ ‫دانوراسانا یکدیگر را کامل می کنند؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬دانوراسانا تقریبا همان‬ ‫فوایــد بوجانگاســانا و شاالباســانا را دارد‪ .‬اما‬ ‫تفاوت های قابــل مالحظه ای وجــود دارد‪ .‬در‬ ‫شاالباسانا عضالت پشت منقبض می شود اما در‬ ‫دانوراسانا غیرفعال است‪ .‬در بوجانگاسانا عضالت‬ ‫پشــت نیز باید وانهاده باشند اما اثر اصلی روی‬ ‫گودی کمر در ناحیه استخوان خاجی است‪ .‬در‬ ‫دانوراسانا تاثیر اصلی‪ ،‬فشار شدید درون شکمی‬ ‫است‪ .‬هریک از این اســاناها در برنامه اسانایی‬ ‫جای خود را دارند و یکدیگر را تکمیل می کنند‬ ‫و بــه همیــن دلیل اســت که بایــد پی درپی‬ ‫انجام شوند‪.‬‬ ‫منبع‪Hatha Yoga Book, 2013 :‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫چرا انچه که می خوریم در انجام‬ ‫حرکات یوگا نقشی مهم دارند؟‬ ‫نویسنده‪ :‬شارلوت فرس‬ ‫مترجم‪ :‬ژیال حاتمی‬ ‫اگر به تازگی یوگا را شــروع کرده اید و یا یوگا‬ ‫بخشی از زندگی روزمره شما شده است‪ ،‬مسئله‬ ‫تغذیه‪ ،‬اصل مهمی اســت که باید همواره به ان‬ ‫توجه کنید‪ .‬با تغذیه ی درســت‪ ،‬به هنگام انجام‬ ‫یوگا احساس سنگینی ناخوشایند نخواهید داشت‬ ‫و نفس تان به شماره نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫از نظریوگی ها‪ ،‬انســان دارای پنج بدن است‪:‬‬ ‫اولین بدن‪ ،‬همان بدن فیزیکی است که "انامایا‬ ‫کوشا" نامیده می شود و به صورت تحت اللفظی‬ ‫به معنی "بدنی که از مواد خوراکی درست شده‬ ‫اســت" می باشد‪ .‬همین مسئله نشان از اهمیتی‬ ‫اســت که یوگا به تغذیه می دهــد‪ .‬حتی متون‬ ‫قدیمی یوگا (مانند متون هاتایوگای پرادیپیکای‬ ‫قرن پانزدهم میالدی) نیز دربردارنده توصیه های‬ ‫رژیمی هستند که بر اساس ان ها تغذیه بدن پایه‬ ‫و بنیاد تغذیه روح است‪.‬‬ ‫زمان تغذیه قبل و بعد از یوگا‬ ‫بهتر است که یوگا صبح ها بعد از بیدار شدن‬ ‫و اجابــت مزاج و قبل از خــوردن صبحانه انجام‬ ‫شــود و در صورتی که شما یوگا را در طی روز یا‬ ‫عصر انجام می دهید‪ ،‬بهتر است سه ساعت بعد از‬ ‫اخرین وعده غذایی به انجام یوگا بپردازید‪.‬‬ ‫به علت تاثیر نیروی جاذبه ی زمین‪ ،‬اگربا شکم‬ ‫پر‪ ،‬یوگا انجام دهید‪ ،‬حالت بســیار ناخوشایندی‬ ‫درهنگام حرکات معکوس‪ ،‬چرخشی و وارونه به‬ ‫شما دست می دهد و احساس سنگینی و ناراحتی‬ ‫گوارشــی خواهید داشــت و نهایتا دچار حالت‬ ‫تهوع می شوید‪.‬‬ ‫صبحانه ایده ال در یوگا چیست؟‬ ‫ایورودا‪،‬یوگاظرفیت‬ ‫بر اساس تعلیمات یوگا و طب‬ ‫‪ 12‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی‬ ‫دستگاه هاضمه ی انســان همان مسیر منحنی‬ ‫حرکت خورشید را دنبال می کند‪ ،‬با طلوع خورشید‪،‬‬ ‫شــروع به فعالیت می کند و هنگامی که خورشید‬ ‫در موقعیت سمت الراس قرار دارد‪ ،‬به اوج فعالیت‬ ‫می رسد و با غروب خورشــید‪ ،‬رو به افول می رود‪.‬‬ ‫بنابراین صبحانه ایده ال در یوگا صبحانه ای سبک‪،‬‬ ‫مغذی و راحت الهضم است؛ این صبحانه هم دستگاه‬ ‫هاضمه را به ارامی فعال می کند و همچنین نیرو و‬ ‫قوایی برای فعالیت بدن در طی روز فراهم می کند‪.‬‬ ‫"بهتر است روز را با یک لیوان بزرگ اب ولرم یا‬ ‫ابی با دمای معمولی شروع کنید‪ .‬سپس‪ ،‬شما دایره‬ ‫انتخاب گسترده تری دارید! یک اسموتی با میوه های‬ ‫رسیده فصل‪ ،‬مخلوطی از میوه های خشک و اجیل‬ ‫مانند بــادام‪ ،‬گردو‪ ،‬بادام زمینی و‪ ...‬یا مقداری پوره‬ ‫غالت در ماست کم چرب‪ ،‬دو برش نان سبوس دار‬ ‫(مانند نان جو و یا سنگک) یا شیر بادام"‪.‬‬ ‫ناهار ایده ال در یوگا‬ ‫در یوگا‪ ،‬ناهار می تواند متنوع تر باشد‪ .‬هنگام ظهر‬ ‫سیستم هاضمه کامال فعال شده است و اماده هضم‬ ‫پروتئین هاست؛ یک پیاله متوسط ازسبزیجات فصل‪،‬‬ ‫چند بر ‬ ‫ش نان تست ترجیحا همراه حمص‪( 1‬نخود‬ ‫پخته‪ ،‬روغن زیتون و سیر فراوان و سبزیجات معطر‬ ‫و چند قطره لیموترش)‪ ،‬اصوال یوگا با پروتئین های‬ ‫گیاهی بیشتر موافق است‪.‬‬ ‫عصرانه در یوگا‬ ‫عصرانه یکی از واجبات اســت و بهتر اســت از‬ ‫میوه های خشک‪ ،‬اجیل‪ ،‬میوه های رسیده فصل یا‬ ‫یک مشت میوه خشک یا یکی دو برش شکالت تلخ‬ ‫استفاده کنید‪.‬‬ ‫و اما شام؟‬ ‫تا جایی که ممکن اســت شام باید سبک باشد‬ ‫تا اعضای هاضمه بتوانند به هنگام شب استراحت‬ ‫کننــد‪ .‬بهترین موقع خوردن شــام‪ ،‬قبل از غروب‬ ‫خورشید است‪ .‬اما به طور کلی‪ ،‬برای اینکه خواب با‬ ‫کیفیتی داشته باشید‪ ،‬حتما باید یک ساعت فاصله‬ ‫بین شام و خواب وجود داشــته باشد‪ .‬انواع سوپ‬ ‫کامل سبزیجات‪ ،‬برنج به همراه حبوباتی مانند دال‬ ‫عدس‪ ،‬عدس و ‪...‬‬ ‫در فلسفه ی یوگا و ایورودا سه کیفیت مختلف در‬ ‫طبیعت وجود دارد‪:‬‬ ‫‪rajas‬راجاس (داغ‪ ،‬تند‪ ،‬سریع)‬ ‫‪tamas‬تاماس (اهسته‪ ،‬تلخ و شیرین)‬ ‫‪ sattva‬ساتوا (خلوص‪ ،‬هماهنگی)‬ ‫براین اساس‪ ،‬مواد غذایی نیز به سه دسته تقسیم‬ ‫میشــوند؛ غذاهایی با طبع راجاســیک‪ ،‬تاماسیک‬ ‫و ساتویک‪.‬‬ ‫غذاهای راجاســیک که طبعی تلخ‪ ،‬داغ‪ ،‬چرب‬ ‫و پرنمک و تند دارند مانند قهوه‪ ،‬شــکالت و شکر‬ ‫تصفیه شــده‪ ،‬باعث تحریک ذهن و احساســات‬ ‫می شوند‪ .‬غذاهای تاماسیک طبعی سرد‪ ،‬مرطوب‪،‬‬ ‫بی مزه دارند‪ ،‬نظیر گوشــت‪ ،‬الکل‪ ،‬توتون‪ ،‬سیر و‬ ‫پیاز و غذاهای فراوری شــده می باشند که باعث‬ ‫ســنگینی بدن شده و ذهن انســان را به خواب و‬ ‫رخــوت فرامی خوانند‪ .‬و اما غذاهای ســاتویک که‬ ‫ماهیتــی متعادل دارند‪ ،‬غذاهایــی طبیعی‪ ،‬کامل‬ ‫و باکیفیت هســتند مانند میو ها‪ ،‬سبزیجات تازه‪،‬‬ ‫دانه های روغنــی و غیره‪ .‬این غذاها بهترین گزینه‬ ‫برای یوگی ها به شــمارمی روند زیــرا باعث ایجاد‬ ‫هماهنگی و تزکیه ذهن و جسم و درنتیجه ارامش‬ ‫می شوند و مغز و ذهن و جسم در یک حالتی صلح‬ ‫امیز و متعادل قرارمی گیرد‪.‬‬ ‫طبق فلسفه ی یوگا‪ ،‬باید تغذیه به صورت انتخابی‬ ‫و مسئوالنه باشد‪ ،‬باید یک یوگی اگاه باشد که مواد‬ ‫غذایی چه تاثیــری در دراز مدت یا کوتاه مدت بر‬ ‫روی جسمش دارند؟ و چه تاثیری برمحیط زیست‬ ‫می گذارنــد؟ ایا درجریان تهیه این مواد غذایی‪ ،‬به‬ ‫کره زمین و دیگر جانداران اســیب وارد می شود؟‬ ‫پس باید تغذیه ما بر اســاس پیامد صحیحی باشد‬ ‫که از جهان کائنات و طبیعت می گیریم‪ .‬با اگاهی‬ ‫به دانستن فواید و مضرات هر سه نوع تغذیه‪ ،‬بهتر‬ ‫اســت که به طورمتعادل ازهر کدام استفاده شود‬ ‫و هر یوگی باید مســئولیت تغذیه خود را به عهده‬ ‫بگیرد‪ .‬اگرچه همه یوگی ها بــا اگاهی‪ ،‬از خوردن‬ ‫غذاهای چرب‪ ،‬پنیرها‪ ،‬خامه ها‪ ،‬انواع الزانیا و غیره‬ ‫پرهیز می کنند‪.‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪ Hummus‬حمص غذای لبنانی اســت که از نخود‬ ‫تهیه میشود‬ ‫*شــارلوت فرس (روزنامه نگار در حوزه سالمت) (‪Anne‬‬ ‫‪)Charlotte Fraisse‬‬ ‫برگرفته از ســایت فرانســوی ‪https://www.pensees-‬‬ ‫‪sauvages.com‬‬ ‫تاریخ چاپ مقاله‪ 16 :‬اکتبر ‪2018‬‬ صفحه 13 ‫من کیستم؟‬ ‫از کتاب تمرین ها و فلسفه یوگا‬ ‫نویسنده‪ :‬سوامی سیتاراماناندا‬ ‫برگردان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫‪@shahla_gh‬‬ ‫اول مسئله ی" من کیستم؟ " را حل کن‪ ،‬سپس باقی مسائل‬ ‫خود به خود حل می شوند‪.‬‬ ‫سوامی شیوااناندا‬ ‫فلسفه ودانتا چیست؟‬ ‫فلسفه یوگا‪ ،‬ودانتا‪ ۱‬نامیده می شود‪ .‬نام ودانتا ازمتون باستانی هند یعنی‬ ‫وداها گرفته شده است‪ .‬واژه ی ودا‪ ۲‬از ریشه ی سانسکریت وید‪ ۳‬به معنی‬ ‫دانستن‪ ،‬و انتا‪ ۴‬به معنی نهایت می اید‪ ،‬بنابراین معنی لغوی ودانتا یعنی‬ ‫نهایت دانش‪ .‬فلســفه ودانتا پایان و نهایت هر چیز را در وحدت و یگانگی‬ ‫می داند و یا به عبارتی‪ ،‬یکی شدن فرد با خرد و اگاهی جهانی‪ .‬این فلسفه‪،‬‬ ‫روح یا جان را خردی واال و بی انتها شرح می دهد و هدف ان ایجاد دوباره‬ ‫وحدتی است که از ان بوجود امده ایم‪ .‬فلسفه ودانتا توسط خردمندان هند‬ ‫باســتان و افراد روشن ضمیر طرح ریزی شده و نسل به نسل تا به امروز‬ ‫حفظ گشته است‪ .‬این خردمندان که به انها ریشی‪ 5‬گفته می شود براین‬ ‫اعتقاد بودند که طبیعت اتما‪( 6‬روح یا جان) خود حقیقی "ســات چیت‬ ‫اناندا" است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خود واقعی به عنوان سات چیت اناندا‬ ‫سات یعنی "هســتی مطلق"‪ ،‬معنی دقیق ان اینست که ما روح‬ ‫جاودان هســتیم‪ ،‬همیشــه بوده ایم و همیشــه خواهیم بود‪ .‬روح ازلی و‬ ‫ابدیست‪ ،‬هرگز به دنیا نیامده و هرگز نمی میرد‪ ،‬ما دارای جسمی موقتی‬ ‫و زودگذرهســتیم‪ .‬به خاطر داشته باشیم که جسم های ما فقط مرزهایی‬ ‫هستند که ما را از یکدیگر جدا می کنند‪ ،‬خارج ازابعاد جسم فقط یک روح‬ ‫وجود دارد‪ .‬ما نیاز داریم با این جسم کارهایی انجام دهیم که موجب رشد‬ ‫ما شوند‪ .‬جسم رشد می کند‪ ،‬بیمارمی شود‪ ،‬پیرمی شود و عاقبت می میرد‪،‬‬ ‫اما روح ابدی است و هرگز از بین نمی رود‪ .‬با درک عمیق این حقیقت دیگر‬ ‫از مرگ نمی هراسید‪.‬‬ ‫چیت به معنی "دانش مطلق" است‪ ،‬یعنی روح ما همه چیز را ازاغاز‬ ‫می دانــد و از همه چیز اگاهی دارد‪ .‬ولی افکار ما مانند غبار و پرده ایی بر‬ ‫روی ذهن قرارمی گیرند که مانع از دیدن حقیقت می شود‪ .‬اما اگر این غبار‬ ‫را از ذهن خود پاک کنیم‪ ،‬دانش و خرد حقیقی ما ظاهرمی گردد و درهر‬ ‫لحظه می داند که چه کاری درست است و انرا انجام می دهد‪ .‬در یوگا به‬ ‫دنبال دانش‪ ،‬خارج از وجود خود نمی گردیم بلکه دانش حقیقی را از درون‬ ‫خود می جوییم‪ .‬دانش یوگا‪ ،‬دانشــی اکادمیک نیســت که از تجربیات و‬ ‫مشاهدات دیگران بیاموزیم‪ ،‬باید این دانش را در درون خود بیابیم‪.‬‬ ‫اناندا یعنی "خوشــبختی مطلق" معنی ان این است که همه ی‬ ‫رنج ها‪ ،‬اوهام و خیاالت اســت‪ .‬هیچ رنجی حقیقی و واقعی نیست‪ .‬تمام‬ ‫رنج هــا در ذهن ما جای دارند‪ .‬مانند وقتی کــه در خواب می بینید یک‬ ‫ببر شــما را تعقیب می کند و شــما با ترس از او می گریزید ولی وقتی از‬ ‫خواب می پرید ببر ناپدید می شود‪ .‬برای یک یوگی جهان فقط یک خواب‬ ‫است‪ ،‬تمام رنج ها و مصائب ان نیز اوهام و خیاالت است‪ .‬اما اگر از خواب‬ ‫برخیزید می بینید که در واقع رنجی وجود ندارد‪ .‬به این درک عمیق‪ ،‬اناندا‬ ‫یا خوشبختی واقعی می گویند‪.‬‬ ‫ما از بســیاری چیزها می ترسیم و این ترس ها را واقعی می پنداریم در‬ ‫صورتی که ترس تنها در ذهن ماست‪ .‬فرض کنید در اداره ایی قراراست با‬ ‫رئیس مالقات کنید‪ .‬شما خیلی از نام رئیس می ترسید‪ .‬ممکن است او را‬ ‫ببینید ولی ندانید او رئیس است و فکر کنید یک کارمند عادی ست‪ .‬شاید‬ ‫با او راحت باشید و خوش و بش کنید اما به محض اینکه بفهمید او رئیس‬ ‫است دست و پای خود را گم می کنید‪ .‬در اینجا معلوم می شود ترس یک‬ ‫وهم است نه واقعیت‪ .‬فردی که مالقات کردید یک نفر است ولی شما تنها‬ ‫از نام او ترسیده اید! مثال دیگری می زنیم‪ .‬شخصی در تاریکی راه می رفت‬ ‫و پایش را روی طنابی گذاشت‪ ،‬فکر کرد او مار است و وحشت زده شروع به‬ ‫دویدن کرد‪ .‬پایش به طناب گرفت و به زمین خورد و بی هوش شد‪ .‬صبح‬ ‫فردا که بیدارشــد در روشنایی نور روز دید که او یک طناب است نه یک‬ ‫مار‪ ،‬مار فقط توهمی در ذهن او بود‪ .‬به همین ترتیب یک دشمن می تواند‬ ‫در ذهن شما تغییر کرده و تبدیل به یک دوست شود‪ ،‬همه چیز به اندیشه‬ ‫و فکرهای شما بستگی دارد‪.‬‬ ‫طبیعت واقعی ما شــادمانی و مثبت اندیشی است‪ ،‬غم و منفی گرایی‬ ‫طبیعت واقعی ما نیســت‪ ،‬فقط اوهام است‪ .‬دلبستگی ها‪ ،‬ارزوها و حس‬ ‫مالکیت‪ ،‬غم و رنج را بوجود مــی اورند‪ ،‬اگر بتوانیم خود را از قید ارزوها‬ ‫و وابســتگی ها برهانیم به خوشــبختی مطلق یعنی ســات چیت اناندا ‬ ‫نائل می شویم‪.‬‬ ‫خود واقعی ما همان سات چیت انانداست‪ ،‬افکار و موهومات‪ ،‬ما را از خود‬ ‫واقعی مان دور می کنند‪ .‬یک تمرین موثر برای بازگشت به خود واقعی این‬ ‫است که از خودمان بپرسیم‪ :‬من کیستم؟ دراین سوال عمیق شویم‪ .‬ببینیم‬ ‫بدون ارزوها و خواســته ها وبدون منیت و حس مالکیت‪ ،‬چه چیزی باقی‬ ‫می ماند‪ .‬انچه باقی می ماند خود واقعی ماست‪.‬‬ ‫‪1-Vedanta‬‬ ‫‪2-Veda‬‬ ‫‪3-Vid‬‬ ‫‪4-Anta‬‬ ‫‪5-Rishi‬‬ ‫‪6-Atma‬‬ ‫‪7-Sat Chit Ananda‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫ایورودا دوستدار شکالت‬ ‫نویسنده‪ :‬وانی لیندا برترون‬ ‫‪۱‬‬ ‫ترجمه‪ :‬پروانه قاسمیان دستجردی‬ ‫‪@parybaba_ji‬‬ ‫ایام نوروز نزدیک اســت و شکالت یکی از پرطرفدارترین تنقالت پذیرایی در‬ ‫اعیاد‪ .‬شــکالت انواع مختلــف و طعم های گوناگونی دارد‪ .‬بعضی شــکالتها از نوع‬ ‫مرغوبتری هستند و بعضی دیگر از کیفیت باال و استانداردی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫ایورودا شکالت را ماده مغذی و مفیدی می داند و توصیه می کند که به جای خرید‬ ‫ان‪ ،‬بر اساس دوشای غالبتان شکالت مناسب با طبع خود را در منزل تهیه کنید‪.‬‬ ‫اکثر ما شــکالت را خیلی دوســت داریم‪ ،‬ولی‬ ‫شــکالت هایی که می خریم دارای تنوع باالیی از‬ ‫نظر کیفیت و ارزش هستند‪ .‬خیلی از شکالت ها‬ ‫دارای شکر تصفیه شــده‪ ،‬افزودنی های ناسالم و‬ ‫ماندگاری باال هستند‪ ،‬به طوری که برخی از انها‬ ‫تاریخ چند ماه یا چند ســاله دارند و اص ً‬ ‫ال مناسب‬ ‫خوردن و سالمتی نیستند‪.‬‬ ‫یک خبر خوب برای دوستداران شکالت اینست‬ ‫که ما می توانیم شکالتهای با کیفیت و ارگانیک‬ ‫را خودمان درست کنیم‪ .‬تحقیقات نشان می دهد‬ ‫که شکالت با کیفیت باال می تواند به عنوان تغذیه‬ ‫ای سالم در بخشــی از رژیم غذایی سالم ما قرار‬ ‫گیرند‪ .‬دیگر نیازی نیســت که با خوردن شکالت‬ ‫احساس گناه و پشیمانی کنیم‪ ،‬بلکه می توانیم با‬ ‫مصرف شکالت با کیفیت‪ ،‬احساس رضایتمندی‬ ‫هم بکنیــم‪ .‬اطالعاتی که از تحقیقــات در مورد‬ ‫شکالت بدســت امده است‪ ،‬نشــانگر انست که‬ ‫شکالت با داشتن فالوونوئیدها و انتی اکسیدانها‬ ‫‪14‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫برای سالمت بدن الزم هســتند‪ .‬فالوونوئیدها‬ ‫اساساً از گیاهان بدست می ایند و برای سالمتی‬ ‫بســیار مفید هستند‪ .‬یکی از فواید ان کمک به‬ ‫بدن برای اســتفاده از اکسید نیتریک است که‬ ‫برای سالمتی خون و فشار خون مفید است‪ .‬به‬ ‫این معنی که شکالت باعث کاهش فشار خون‬ ‫و کاهش اضطراب هم می شــود‪ .‬می دانیم که‬ ‫شکالت باعث احساس خوب در فرد می گردد‪،‬‬ ‫پس شــاید دلیل اصلی این احساس خوشایند‪،‬‬ ‫فواید ذکر شده در باال باشد‪.‬‬ ‫ایا تمایل به عمر طوالنی دارید؟‬ ‫تحقیقات در دانشگاه هاروارد بر روی ‪8000‬‬ ‫نفر که سنین باالی ‪ 65‬سال داشتند‪ ،‬نشان می‬ ‫دهد که کســانی که تمایل به خوردن شکالت‬ ‫داشتند‪ ،‬عمر طوالنی تری نسبت به بقیه داشتند‪.‬‬ ‫معموالً به ما توصیه می شــود که به خاطر کره‬ ‫کاکائوی موجود در شــکالت‪ ،‬از خــوردن ان‬ ‫اجتناب کنیم‪ .‬ولی کــره کاکائو به هیچ عنوان‬ ‫ناسالم نیســت‪ .‬اولئیک اسید موجود در کاکائو‬ ‫همانند اولئیک اسیدی است که در روغن زیتون‬ ‫موجود است و جزو روغن های غیر اشباعی است‬ ‫که برای سالمتی قلب الزم است‪ .‬همچنین اسید‬ ‫اســتئاریک و اسید پالمتیک شــکل سالمی از‬ ‫چربی های اشباع شده هستند‪.‬‬ ‫کاکائــوی ارگانیــک و خــام دارای انتــی‬ ‫اکسیدانهای فراوان‪ ،‬منیزیم و اهن است‪ .‬شکالت‬ ‫غنی از ویتامین های ‪ A,B,C.D,E‬همچنین پتاسیم‬ ‫و سدیم است‪ .‬یکی دیگر از مصارف شکالت‪ ،‬در‬ ‫مراکز زیبایی است که از شکالت برای استفاده‬ ‫به عنوان ماسک بر روی پوست صورت و بدن و‬ ‫برای تغذیه و درمان پوست به کار می رود‪.‬‬ ‫تجربه ی لذتبخش بعد از خوردن شکالتهای‬ ‫کارخانه ای که دارای شکر و افزودنی های فراوان‬ ‫هســتند‪ ،‬لذتی انی اســت و پس از ان در بدن‬ ‫باعث تجمع اما ( سموم بدن) می شود‪ .‬در حالی‬ ‫که کاکائوی سالم دارای ترکیبی به نام اناندامید‬ ‫است‪ ،‬این احساس خوشایند ملکولی به ما کمک‬ ‫می کند که احساس شادمانی واقعی و طوالنی‬ ‫تری نسبت به خوردن شکر بکنیم‪.‬‬ ‫تجربه ی طعم شکالت واقعی و باکیفیت باال‪،‬‬ ‫باعث می شــود که اندورفیــن در بدن افزایش‬ ‫یافته و بر روی خلق و خوی شــما تاثیر مثبت‬ صفحه 15 ‫بگذارد‪ .‬شکالت‪ ،‬با داشتن انتی اکسیدانها باعث‬ ‫کاهش اضطراب شده و به حفاظت بدن در مقابل‬ ‫رادیکالهای ازاد کمک می کند‪ ،‬خوردن یک تکه‬ ‫شــکالت در بعد از ظهر‪ ،‬باعث تقویت حافظه‪،‬‬ ‫احساس شادمانی و خوشی بعد از گذراندن روزی‬ ‫خسته کننده و استرس زا می شود‪.‬‬ ‫ایورودا و شکالت‬ ‫شــکالت خــوب و با کیفیــت دارای خواص‬ ‫سالمتی بسیاری است‪ ،‬ولی ایورودا به ما یاداوری‬ ‫می کند که خوردن هر چیز باید در حد اعتدال‬ ‫باشــد تا تاثیرات مثبت بر بدن بگذارد‪ .‬خوردن‬ ‫بیش از حد شکالت باعث افزایش (راجا )در بدن‬ ‫شــده و ایجاد فعالیت بیش از حد مغز و گرمی‬ ‫بیش از حد در بدن می کند‪.‬‬ ‫ایورودا همیشه به دنبال بهترین مواد تشکیل‬ ‫دهنده در همه ی چیزهایی است که ما به دهان‬ ‫می گذاریــم‪ .‬برای تمامی ســاختارهای بدنی‪،‬‬ ‫بهتر اســت که شکالت قبل از وعده های غذای‬ ‫اصلی و یا به عنوان میان وعده اســتفاده شود‪،‬‬ ‫در اینصــورت اگنی( اتش گوارشــی) عملکرد‬ ‫خیلی خوبی خواهد داشــت‪ .‬ترجیحاً شکالت را‬ ‫در هنگام شــب میل نکنید‪ ،‬چــون مانع خواب‬ ‫شده و ذهن را فعال نگه می دارد‪ .‬کاکائوی خام‪،‬‬ ‫دارای مزه خیلی تلخی(راســا) است‪ ،‬همینطور‬ ‫سبک و خشک(ویپاکا) است و انرژی گرم کننده‬ ‫خوبی(ویریا) دارد‪ .‬در علم ایورودا‪ ،‬مصرف بیش از‬ ‫حد شکالت باعث افزایش راجاسیک شده و ذهن‬ ‫مشغول و هضم سخت می شود‪ ،‬به عبارتی کلید‬ ‫سالمتی تنها در میانه روی در مصرف ان است‪.‬‬ ‫طبیعت وجودی ما یا طبعی که در ما نهادینه‬ ‫شــده( پراکریتی)‪ ،‬هرگز تغییر نمی کند ولی با‬ ‫توجه به فصول‪ ،‬مراحل زندگی‪ ،‬میزان اســترس‬ ‫و ســاعت روز و شب‪ ،‬دچار اختالل می شود‪ ،‬به‬ ‫طبعی که در اثر عوامل ذکر شده به طور موقت‬ ‫در بدن ایجاد شده است( ویکروتی) می گوییم‪.‬‬ ‫برای اینکه همیشه با طبع اصلی خود در تعادل‬ ‫باشیم‪ ،‬راهکارهای ســاده ای وجود دارد‪ .‬که در‬ ‫اینجا در مورد مصرف شکالت‪ ،‬به ان می پردازیم‪.‬‬ ‫دوشاها و مزه های شکالت‬ ‫پایه و اســاس ایورودا بر شش مزه و دوشاها‬ ‫بنا شده است‪ .‬ما می توانیم با توجه به شش مزه‬ ‫اصلی‪ ،‬شکالت هایمان را مزه دار کنیم و به مزه‬ ‫های منحصر به فردی برســیم که برای دوشای‬ ‫غالب ما مناســب تر باشد‪ .‬در ایورودا‪ ،‬شش مزه‬ ‫عبارتند از‪ :‬شیرین‪ ،‬ترش‪ ،‬شور‪ ،‬تلخ‪ ،‬قابض و تند‬ ‫که هر کدام دارای درجات قوی تا ضعیف هستند‪.‬‬ ‫وقتی که شکالت ها با مزه های اصلی ترکیب می‬ ‫شوند‪ ،‬باعث اثرگذاری بیشتری در دوشاها شده‬ ‫و به خاطر ایجاد تعادل در دوشا ‪ ،‬حس بهتری را‬ ‫منجر می شوند‪.‬‬ ‫برای تهیه شــکالت می تــوان از کاکائو و یا‬ ‫شــکالت تخته ای بــدون شــکر و افزودنی ها‬ ‫استفاده کرد‪ ،‬شــکالت را اب کرده و هر یک از‬ ‫مواد زیر را با توجه به دوشــای خود به ان اضافه‬ ‫کنید‪ .‬در قالب ریخته و پس از ســرد شدن‪ ،‬به‬ ‫شکالت مورد عالقه خودتان دست می یابید‪.‬‬ ‫ترکیبات شکالت مناسب دوشاها‬ ‫‪ -1‬نارگیل و برگ لیمو‪ :‬این ترکیب مناسب‬ ‫برای دوشای پیتا است‪ .‬ترکیبی از تمامی مزه ها‬ ‫را ایجاد می کند و برای یک میان وعده شلوغ و‬ ‫خسته کننده‪ ،‬این ترکیب شکالت باعث خنکی و‬ ‫شادی تواماً می شود‪ .‬بهتر است که برای تهیه‬ ‫ان از شکالت ‪ %70‬استفاده شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬پســته و اووکادو‪ :‬این ترکیب برای‬ ‫دوشای واتا بسیار مناسب است‪ .‬ترکیب اووکادو‬ ‫با طعمی کرمی و شــیرین و پسته با مزه شور‪،‬‬ ‫قابــض و تند و تلخ‪ ،‬همگی باعث ایجاد طعمی‬ ‫اعجاز انگیز و خوشمزه می شوند‪ .‬برای تهیه ان‪،‬‬ ‫بهتر اســت از شکالت شیری استفاده شود که‬ ‫مناسب دوشای واتا است‪.‬‬ ‫‪ -3‬فلفل چیلی و تمشــک‪ :‬این ترکیب‬ ‫برای دوشــای کافا بسیار مناسب است‪ .‬مزه ای‬ ‫تنــد و تیز و قابض که کمک به تعادل کافا می‬ ‫کند‪ .‬اگر به ان کمــی زردچوبه و نمک اضافه‬ ‫شود نیز طعم خیلی خوبی پیدا می کند‪ ،‬بهتر‬ ‫اســت برای تهیه ان از شکالت ‪ % 70‬استفاده‬ ‫شود‪ ،‬چون برای دوشــای کافا مزه تلخ بهتر از‬ ‫شیرین است‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫‪ -4‬تمبر هندی و موز‪ :‬این ترکیب مزه برای‬ ‫دوشای واتا مناسب است‪ .‬ترکیبی از شیرینی و‬ ‫شــوری و دانه های انتخابی و مناسب دوشای‬ ‫واتا‪ ،‬باعث ترکیب بسیار خوشمزه و مفیدی برای‬ ‫دوشای واتا می شود‪ .‬حتماً شکالتی که استفاده‬ ‫می شود از نوع شکالت شیری باشد‪ ،‬چون تلخی‬ ‫برای دوشای واتا مناسب نیست‪.‬‬ ‫‪ -5‬زنجفیل و نارنگی‪ :‬این ترکیب نیز برای‬ ‫دوشــای کافا مناسب اســت‪ .‬ترکیبی از تندی‬ ‫زنجفیل و شیرینی مالیم نارنگی به همراه مقدار‬ ‫کمی از فلفل تند و دانه های مناســب دوشای‬ ‫کافا‪ ،‬بســیار لذتبخش است‪ .‬با توجه به دوشای‬ ‫کافا از شکالت ‪ % 70‬بهتر است تهیه شود‪.‬‬ ‫‪ -6‬نعناع و ترنج‪ :‬این ترکیب بسیار مناسب‬ ‫دوشای پیتا اســت‪ .‬طعم تلخ و خنک نعناء در‬ ‫کنار مزه ترش و شیرین ترنج با ترکیب شکالت‬ ‫تلخی با درصد ‪ % 70‬و همچنین افزودن وانیل‪،‬‬ ‫مزه منحصر بــه فردی را می ســازد که برای‬ ‫دوشای پیتا بسیار لذتبخش است‪.‬‬ ‫وانی لیندا‪ :‬برترتــون؛ متخصص طب‬ ‫ایــورودا بــه مــدت ‪ 30‬ســال و مربی‬ ‫کالسهای اموزشــی ایورودا به مدت ‪10‬‬ ‫ســال اســت‪ .‬وی همچنین نویسنده در‬ ‫زمینه های ایورودا و فرضیه روانشناسی و‬ ‫شخصیت شناسی یونگ است‪ .‬وی دارای‬ ‫کالسهای انالین و ورکشاپهای تخصصی‬ ‫بیشماری در این زمینه هاست‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪www.athomewithayurveda.com‬‬ ‫‪Y ogaMagazineDec.2021‬‬ ‫معرفیکتاب‬ ‫هات بِ لی‬ ‫نویسنده‪ :‬دکتر سوهاش‬ ‫جی‪.‬شیرساگار‬ ‫ترجمه ی کاوه محمدی‬ ‫انتشارات‪ :‬نشر تاش‬ ‫قیمت‪ 90000 :‬تومان‬ ‫‪16‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 17 ‫تعادل را از راه تغییر بیابید‬ ‫مترجم‪ :‬حامد رنگین کمان‬ ‫بــرای اینکه پوروشــا را فــرا بخوانید‪ ،‬روی‬ ‫جمالت کوتاهی همچــون "تنها چیزی که ثابت‬ ‫است‪ ،‬تغییر اســت" یا "دگرگونی‪ ،‬اجتناب ناپذیر‬ ‫اســت" تامل کنید‪ .‬بار دیگری که دوســت تان را‬ ‫مالقات می کنید‪ ،‬به جای سوال "خبر تازه چیه؟"‪،‬‬ ‫از او بپرسید "از اخرین باری که دیدمت چه چیزی‬ ‫بدون تغییر باقی مونده؟" و بدین شیوه‪ ،‬چیزهای‬ ‫پایدار را محترم بشمارید‪.‬‬ ‫مراقبه ی ‪100‬‬ ‫نویسنده‪ :‬لیزا فیرر ‪ ،‬مربی یوگا‪ ،‬معلم بخشش‪ ،‬و‬ ‫نویسنده ی کتاب عطش‪ :‬زندگی نامه‬ ‫چگونه تنفس خود را مشاهده کنیم؟‬ ‫مشــاهده ی تنفس‪ ،‬تکنیــک اصلی مورد‬ ‫اســتفاده ی افرادی اســت که ویپاســانا یا همان‬ ‫مراقبــه ی "بصیرت" یــا "ذهن اگاهی" می کنند‪.‬‬ ‫این تمرین باستانی مشــرق زمین‪ ،‬یعنی "واضح ‬ ‫ببینید" یا "عمقی نگا ه کنیــد"‪ .‬می توانید مانند‬ ‫تمریــن پرانایاما‪ ،‬تنفس خود را با شــمردن دم و‬ ‫بازدم مشــاهده کنید‪ .‬یا فقط کافی است به نفس‬ ‫خود همان گونه که می اید و می رود‪ ،‬بدون تغییر‬ ‫ان‪ ،‬توجه کنید‪.‬‬ ‫برای اینکه مراقبه ی خود را روی تنفس تان‬ ‫متمرکز کنید‪ ،‬تفاوت های ظریف ان را مشــاهده‬ ‫کنید‪ .‬به اینکه چگونه در شکم و قفسه ی سینه تان‬ ‫به حرکت در می اید و یا هنگامی که وارد بینی تان‬ ‫و از ان خارج می شــود‪ ،‬چه حســی می کنید‪ .‬از‬ ‫کیفیــت و دمای ان اگاه باشــید‪ ،‬بدون اینکه به‬ ‫جزئیات ان بپردازید یــا ان ها را قضاوت کنید‪ .‬از‬ ‫ان چیزی که مشاهده می کنید‪ ،‬جدا بمانید‪ .‬کافی‬ ‫اســت هرلحظه با نفس تان همراه شوید‪ .‬این یک‬ ‫مراقبه ‪ 100‬درصد است‪.‬‬ ‫‪۳‬‬ ‫وی ِوکا‬ ‫دیدن شرایط به همان گونه ای‬ ‫واضح‪:‬‬ ‫بینایی‬ ‫ِ‬ ‫که هست‪ ،‬بدون برداشــت نادرست یا مداخله ی‬ ‫مهمل بافــی ذهن‪ .‬وی ِوکا یعنــی همان چیزی که‬ ‫باعث می شــود به حقیقت یک موقعیت پی ببرید‬ ‫نه توهم ان‪ .‬وی ِوکا یعنی قضاوت درســت‪ ،‬نقطه ی‬ ‫مقابل ویدیا یا همان یادگیری و دانشــی که از راه‬ ‫مطالعه به دست می اید‪ .‬در تمرین جسمانی یوگا‪،‬‬ ‫زمانی که توجه خود را به درون معطوف می کنید‬ ‫تا بدنتان را در وضعیت مطلوب قرار دهید‪ ،‬وی ِوکا را‬ ‫به کار می گیرید‪.‬‬ ‫‪۲‬‬ ‫چیزهای پایدار را محترم بشمارید‬ ‫نویســنده‪ :‬رینــا دشــپاند‪ ۱‬محقــق یوگا و‬ ‫ذهن اگاهی‪ ،‬نویسنده و معلم یوگا‬ ‫طــی مطالعات دربــاره ی زبان سانســکریت‪،‬‬ ‫اموزگارم ما را تشــویق می کرد تا روی پوروشــا‬ ‫کیهانی ثابت‬ ‫خوداگاهــی‬ ‫تمرکــز کنیم (خود یا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫و بدون تغییر)‪ .‬پوروشــا باعث تعــادل پراکریتی‬ ‫(اصــل درحــال تغییر علت و معلول) می شــود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫پراکریتی یعنی هران چیزی کــه تغییر می کند؛‬ ‫مانند موجودی حساب بانکی تان یا مقدار کالژن‬ ‫در پوست تان‪ .‬وابستگی بیش از اندازه به پراکریتی‬ ‫می تواند ازاردهنده باشد‪ ،‬زیرا احتمال دارد بیش از‬ ‫اندازه بر منیت تاکید کند‪ .‬درنتیجه‪ ،‬ممکن است‬ ‫به این باور برسید که هرچیزی باید ان گونه ای که‬ ‫می خواهید باشد‪ ،‬به جای اینکه قدردان ان چیزی‬ ‫باشید که دربرابرتان است‪.‬‬ ‫‪1-Rina Deshpand‬‬ ‫‪2-Liza Firer‬‬ ‫‪3-Viveka‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫ایا درسالی که گذشت این پنج‬ ‫رهنمود یوگا را به کار بستید؟‬ ‫نویسنده‪ :‬مهتاب کالنتری‬ ‫معموال در شــروع ســال جدیــد‪ ،‬اکثر ما‬ ‫نگاهی به ســال گذشته می اندازیم تا ببینیم‬ ‫برنامه هایی که قصد انجامشــان را داشــتیم‬ ‫عملی کرده ایم یا خیــر؟ و بعد برای ورود به‬ ‫سال نو اماده می شویم و با خود عهد میبندیم‬ ‫که در ســال جدید به اهدافی که نیمه کاره‬ ‫مانده اند و هنوز به انها نرســیده ایم‪ ،‬برسیم‪.‬‬ ‫یوگا پنج رهنمود مهم برای داشــتن زندگی‬ ‫بهتر را به ما پیشنهاد می کند که شاید تا حد‬ ‫زیادی با انها اشنا باشید‪ .‬با مطالعه این مقاله‬ ‫می توانید خود را محک بزنید و ببینید تا چه‬ ‫اندازه این پنــج رهنمود را به کار می بندید؟‬ ‫با مروری برعملکردمان در ســال گذشــته‪،‬‬ ‫می توانیم با انرژی وانگیزه  ی بیشتری سال نو‬ ‫را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫یوگی ها زندگی و حیــات را مانند مثلثی‬ ‫می بینند که جســم فیزیکی انســان‪ ،‬ســه‬ ‫مرحلــه ی تولد و رشــد و مــرگ را در ان‬ ‫می گذراند‪ .‬از زمان تولد تا ســال های اولیه ی‬ ‫‪18‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫پس از تولد‪ ،‬روند نوســازی بدن بیشتر از روند‬ ‫تخریبش می باشــد و درواقع اوج شکوفایی ان‬ ‫بین ‪ 18‬تا ‪ 20‬سالگی است‪ .‬در این سنین میزان‬ ‫بازیابی و رشــد انسان به اوج خودش می رسد و‬ ‫به نوعی رشد انسان ســیر صعودی دارد‪ .‬اما به‬ ‫تدریج به یک حالت ثبات رسیده که این حالت‬ ‫پایداری تا حدود ‪ 35‬سالگی ادامه می یابد‪ ،‬اینجا‬ ‫زمانی است که سرعت بازسازی و نوسازی بدن و‬ ‫سرعت کاهش میابد و اما بعد از ‪ 35‬سالگی روند‬ ‫تخریب بر نوسازی پیشی می گیرد و بدن رو به‬ ‫سوی دوران کهولت و پیری پیش می رود‪.‬‬ ‫یوگا معتقد اســت که ما برای درد کشیدن و‬ ‫رنــج دیدن به این دنیــا نیامده ایم بلکه اهدافی‬ ‫عالی تــر و واالتــردر پس تولد ما نهفته اســت‪.‬‬ ‫کشــف بعد معنوی و دانستن هدف زندگی نیاز‬ ‫به هوشــیاری عمیق و خواسته ای قوی دارد که‬ ‫این دو‪ ،‬حاصل جســمی سالم و ذهنی قدرتمند‬ ‫می باشند‪ ،‬به همین خاطر است که بزرگان یوگا و‬ ‫پیشینیان ما روش های کلی و فراگیر یوگا را پی‬ ‫ریزی کرده اند‪ .‬بدین ترتیب می توان روند تخریب‬ ‫و افت جسمانی و ذهنی را تا جایی که می شود‬ ‫محدود کــرده و یا به تاخیر انداخت‪ .‬خردمندان‬ ‫هند باستان سیســتمی را طراحی کرده اند که‬ ‫باعث دفاع بــدن در برابر بیماری ها و به تعویق‬ ‫انداختن مرحله ی کاتابولیک‪ ،‬همین طور نیرومند‬ ‫ماندن قوای فیزیکی وروانی می شود‪ .‬این سیستم‬ ‫یوگا نام دارد و این برنامه ی ســاده‪ ،‬برپنج اصل‬ ‫اساسی استوار است‪:‬‬ ‫‪ -1‬ورزش ( انجام اساناها)‬ ‫انجام اســاناها‪ ،‬حرکات صحیح فیزیکی بدن‬ ‫اســت‪ .‬با انجام اســاناهای یوگا عالوه بر رشــد‬ ‫توانایی های جسمی‪ ،‬رشــد توانایی های ذهنی‬ ‫نیز فراهم می گردد‪ ،‬زیرا حرکات یوگا به گونه ای‬ ‫طراحی شده اند که باعث قدرت‪ ،‬انعطاف پذیری و‬ ‫سالمتی جسم می شوند‪ .‬اساناها تاثیرات عمیق و‬ ‫شگرفی بر ماهیچه ها ‪ ،‬مفاصل و اندامهای داخلی‬ ‫بدن دارند‪ .‬مثال در حرکتی مثل پیچ نشســته‪،‬‬ صفحه 19 ‫عالوه بر تاثیرمثبت بر ســتون فقرات‪ ،‬یک‬ ‫ماساژ مناســب برای اندام های داخلی بدن‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫‪-2‬تنفس صحیح ( پرانایاما)‬ ‫براســاس عقاید یوگی ها‪ ،‬پرانــا انرژی‬ ‫حیاتی موجود در جهان است که به سالمت‬ ‫و کنترل جســم و ذهن کمک می کند‪ .‬در‬ ‫واقع بارزترین تظاهر پرانا درجســم انسان‬ ‫حرکات تنفسی می باشد‪ .‬یوگی ها با انجام‬ ‫تمرینات تنفسی (پرانایاما) انرژی یا پرانا را‬ ‫در جسم و ذهن خود ذخیره می کنند‪ .‬یکی‬ ‫از بهترین مکان ها برای جذب پرانا طبیعت‬ ‫است و این یکی از دالیل عمده حال خوب‬ ‫ما بعد از طبیعت گردی می باشد‪.‬‬ ‫این رهایی باید در سطح بدن و ذهن باشد‬ ‫بلکه باید در زندگی هم هرچه که برای ما‬ ‫باعث رنج و ناراحتی می شود را رها سازیم‬ ‫تا ارامش داشته باشیم و می دانیم ارامش‬ ‫شرط اول سالمتی است‪.‬‬ ‫‪ -4‬رژیم غذایی ســالم و طبیعی(‬ ‫ترجیحاگیاهخواری)‬ ‫یکی از شــعارهای معروف یوگی ها این‬ ‫است‪":‬خوردن برای زیستن نه زیستن برای‬ ‫خوردن"‪ .‬معموال رژیم غذایی یوگایی شامل‬ ‫گیاهخواری همــراه با مصرف فراورده های‬ ‫لبنی می باشــد‪ .‬این رژیم عالوه بر سادگی‬ ‫و طبیعــی بودن به راحتی قابل هضم بوده‬ ‫و باعث افزایش سالمتی می شود‪ .‬غذاهای‬ ‫ســاده به علــت ســهولت در هضم باعث‬ ‫‪ -3‬رهاســازی یا وانهادگی بدن ( ســامتی می گردند و به خوبی جذب بدن‬ ‫شاواسانا و ریلکسیشن)‬ ‫می شوند‪ .‬بهتر اســت غذاهایی که مصرف‬ ‫روند رهاســازی بدن در شاواسانا ابتدا با می کنید مستقیما از زمین و طبیعت گرفته‬ ‫اگاهی بر ماهیچه ها و مفاصل شروع می شود شده باشــند تا ارزش غدایی باالیی داشته‬ ‫و بعد تدریجا به اندام های داخلی و ذهن و باشند‪.‬‬ ‫حتی در مراحل پیشرفته ی رهاسازی برای‬ ‫رسیدن به صلح درونی اتفاق می‪-‬افتد‪ .‬در‬ ‫‪ -5‬مثبت اندیشی ( انجام مراقبه یا‬ ‫شاواسانا‪ ،‬ما رها سازی را تجربه می کنیم‪ ،‬مدیتیشن روزانه)‬ ‫چرا که می دانیم ارامش واقعی ذهن و روح‬ ‫وقتی کــه ذهن ارام و بــدون افکارزائد‬ ‫به دنبال رهایی بدن ایجاد می شود و نه فقط وفاقد اندیشــه های منفی باشــد ما قادر‬ ‫خواهیم بود که خود واقعی مان ‪ ،‬احساسات‬ ‫و افکارمان را مشاهده کنیم‪ .‬انسان درعلوم‬ ‫زیستی به اقیانوس تشبیه شده است که هر‬ ‫قدرهم روی اقیانوس مواج باشد در اعماق‬ ‫اقیانوس همه چیز در ارامش است‪ ،‬درست‬ ‫مثل انسان که هر قدرهم درظاهرمتالطم‬ ‫باشــد بــاز در اعمــاق وجــودش ارامش‬ ‫نهفته ایی دارد‪ .‬فقط باید خواهان دستیابی‬ ‫به ان باشیم‪ .‬در تمرینات مدیتیشن‪ ،‬ذهن‬ ‫چنان متمرکز می گــردد که از قید زمان ‪،‬‬ ‫مکان و متعلقات ان رها می شــود‪ .‬پس از‬ ‫رســیدن به این مرحله از تمرکز است که‬ ‫حرکت به ســوی خودشناسی شروع شده‬ ‫و درســت تداعی دریاچه ای است که اگر‬ ‫اب دریاچه ارام و بی حرکت باشــد ‪ ،‬بستر‬ ‫و کف دریاچه بهتر دیده می شود‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب اگر ذهن ارام و ســاکت باشــد ما‬ ‫هویت خود را بهتر درک می کنیم‪ .‬اساس‬ ‫تمرینات ذهنی یوگا برپایه ی همین پدیده‬ ‫اســت ‪ .‬درواقع یوگا نوعی سبک زندگی بر‬ ‫پایه ی ساده زیستی و انضباط فردی ست‬ ‫و براســاس فلسفه ی یوگا جسم ما خانه ی‬ ‫روح ماست‪ ،‬پس نیازهای ویژه ای دارد که‬ ‫با عملکرد صحیح و بهینه و تغذیه سالم و‬ ‫تحرک مناسب و رها سازی جسم‪ ،‬به موقع‬ ‫این نیازهایش برطرف می گردد‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 20 ‫ایگو چیست؟‬ ‫نویسنده‪ :‬چانگ فن‬ ‫شخصیت و ذهن انسانی به صورت تک بعدی‬ ‫نبوده و عمل نمی کند‪ ،‬چرا که درون هر انسان سه‬ ‫قدرت ماورایی به نامهای نهاد( اید)‪ ،‬من(ایگو) و‬ ‫من واال( سوپر ایگو) وجود دارد‪ .‬این سه مانند سه‬ ‫قدرت درونی به همراه یکدیگر ذهن و شخصیت‬ ‫انسانی را شکل می دهند و بدون یکدیگر معنایی‬ ‫ندارند‪ .‬نمی توان گفت که کدام بد و کدام خوب‬ ‫است‪ ،‬بلکه شاید بتوان گفت که کدامیک با نوع و‬ ‫میزان کیفیتش در هر انسان‪ ،‬بر روی ‪ 2‬بعد دیگر‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬شواهد نشان می دهند که اینگونه‬ ‫تقسیم بندی ذهن به ‪ 3‬بخش‪ ،‬به پیش از زمان‬ ‫افالطون می رســد‪ ،‬و در طول زمان؛ مورد توجه‬ ‫اندیشمندان‪ ،‬فیلسوفان و روانشناسان بزرگی قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫زیگموند فروید‪ 1‬روانشــناس المانی تقسیم‬ ‫بنــدی ذهــن را به ســه قســمت بدینصورت‬ ‫بیان می کند‪:‬‬ ‫نهاد یا اید؛ بخش پایدار وجودی انســان است‬ ‫که از ابتدا در انســان حضور داشته است‪ .‬بخش‬ ‫خود یا ایگو؛ بخشی است که مسئول برخورد با‬ ‫واقعیات جهان پیرامون است‪ .‬خود واال یا سوپر‬ ‫ایگو؛ بخشــی اســت که در بر دارنده ی تمامی بعد ان را به معنــای مجموعه ای از جنبش ها‬ ‫ارمان ها و عقاید و باید و نبایدهای اخالقی است و کنش های روانی مانند؛ برنامه ریزی‪ ،‬جستجو‬ ‫و تحقیــق در مورد داده ها‪ ،‬قضــاوت‪ ،‬کنترل و‬ ‫که ما از پدر و مادر و جامعه کسب می کنیم‪.‬‬ ‫تحمل کردن‪ ،‬مورد بحث و نظــر قرار داد‪ .‬ایگو‬ ‫‪2‬‬ ‫‪-1‬اید‬ ‫جزئی از شخصیت است که با واقعیات زندگی در‬ ‫از نظــر فروید؛ نهاد یــا اید؛ تنهــا جزئی از ارتباط است‪.‬‬ ‫شــخصیت و منبع تمام انرژهای روانی است که‬ ‫‪۴‬‬ ‫‪-3‬سوپر ایگو‬ ‫از زمان تولد در ضمیر انســانی حضور دارد‪ .‬نهاد‬ ‫کام ً‬ ‫سوپر ایگو بخشی از شخصیت انسانی است که‬ ‫ال ناخوداگاه است و شامل رفتارهای غریزی‬ ‫و ابتدایی می شــود‪ .‬نهاد در اوایل زندگی نقشی دستورالعمل هایی برای قضاوت و سنجش برای‬ ‫حیاتی را به عهــده دارد‪ ،‬چرا که تمام نیازهای انســان فراهم می کند‪ .‬به عبارتی احساس ما در‬ ‫نوزاد از این طریق بیان می شــود‪ .‬گرســنگی و خصوص درست و غلط در مورد هر چیز‪ ،‬از طریق‬ ‫تشــنگی‪ ،‬نیاز به خواب و اســتراحت؛ تمامی از سوپر ایگو بیان می شود‪ .‬سوپرایگو به دو بخش‬ ‫طریق بخــش نهادی وجود‪ ،‬اعــام می گردد و تقسیم می شود‪ :‬خود ایده ال که تمامی قوانین‬ ‫و دستورالعمل های رفتارهای خوب و شایسته را‬ ‫نیازمند پاسخگویی هر چه سریعتر است‪.‬‬ ‫تحلیل می کند و وجدان که مســئول تجزیه و‬ ‫‪3‬‬ ‫‪-2‬ایگو‬ ‫تحلیل تمامی رفتارهایی است که از نظر والدین‬ ‫فرویــد؛ در ابتــدا واژه ی ایگــو را برای بیان و جامعه نکوهیده است و در فرد احساس گناه و‬ ‫احســاس خودیت مورد اســتفاده قرار داد‪ ،‬ولی پشیمانی بوجود می اورد‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪-4‬تفاوت ایگو(من) و اید(خود)‬ ‫نقش و عملکرد اصلی ایــد؛ ارضای نیازهای‬ ‫غریزی و پایه ای انســان اســت که از بدو تولد‬ ‫با اوســت‪ ،‬در حالی که ایگــو یا من؛ نقش مهار‬ ‫کننــده در برابر ابراز هیجانــات بیرونی را دارد‪.‬‬ ‫ایگــو همچنین ســعی در تعادل ســازی بین‬ ‫اســتانداردهای اخالقی و ایده الیست دارد‪ .‬در‬ ‫زمانی که ایگو نتواند به وظایف و عملکردش به‬ ‫خوبی عمل کند؛ اختالالت و مشــکالت روانی‬ ‫پدیدار می شوند‪.‬‬ ‫‪ -5‬نظریه فروید درباره ی ایگو‬ ‫فروید در مقاله ی رئوس روانکاوری‪ ،‬به این نکته‬ ‫اشــاره می کند که ایگو در بدو تولد نوزاد وجود‬ ‫نداشــته و بتدریج در زمانی که کودک با جهان‬ ‫پیرامونش ارتباط برقرار می کند؛ شکل می گیرد‪.‬‬ ‫فروید شکل گیری ایگو را بر پایه ی تجربه کردن‬ ‫و عدم رســیدن کودک به خواسته هایش بیان‬ صفحه 21 ‫می کند‪ .‬ایــن اتفاقات در طول زندگی فرد باعث‬ ‫رشد و بزرگ شــدن ایگو می شود‪ .‬فروید بر این‬ ‫باور بود که کودک‪ ،‬بــا تجربه ی پاداش و تنبیه‬ ‫که از طرف پدرو مادر‪ ،‬معلمین و محیط اطراف‬ ‫دریافت می کند؛ می اموزد که چگونه رفتار کند‬ ‫و در نتیجــه از نهاد درونش دور شــده و ایگو یا‬ ‫خود شکل می گیرد‪ .‬به طور کلی می توان گفت‬ ‫که ایگو تشخیص می دهد که چه چیزی واقعیت‬ ‫دارد‪ ،‬چــه کاری را در چه زمانی باید انجام داد و‬ ‫همچنین به اندیشه و افکار انسجام الزم را داده و‬ ‫باعث می شود که جهان اطراف به صورت معنایی‬ ‫درک شود‪.‬‬ ‫‪-6‬ایگو و کارکردهــای ان در نظریه ی‬ ‫روانکاوی و مدل ساختاری شخصیت‬ ‫ایگو به عنوان بخش خوداگاه انسان؛ مسئول‬ ‫برنامه ریــزی‪ ،‬تصمیم گیری و قضاوت اســت‪.‬‬ ‫همچنین در ارتباط با دیگران به صورت مجزا و‬ ‫واقع بینانه عمل می کنــد‪ .‬ایگویی که در تعادل‬ ‫است‪ ،‬فرد را منطقی کرده و ساختار شخصیتی او‬ ‫را با ثبات و با عزت نفس می کند‪ .‬ایگو در مقابل‬ ‫اضطرابات و امیال انسانی و عاطفی توانایی کنترل‬ ‫و مهار خود را داشته و قابلیت دفاع از خود را نیز‬ ‫در برابر مخاطرات داراست‪ .‬در صورتی که انسان‪،‬‬ ‫بیش از حد در حال قضاوت کردن خود و دیگران‬ ‫شود‪ ،‬باعث عدم تعادل در این جنبه از وجودش‬ ‫یعنی ایگو می گردد و تبدیل به فردی خودخواه‬ ‫و بسیار نکته بین می شــود‪ .‬این امر سبب عدم‬ ‫اطمینان به محیط اطراف شده و فرد را عصبانی و‬ ‫نامطمئن می کند‪ .‬افرادی که ایگوی انها از تعادل‬ ‫خارج شده و بیش از حد بزرگ گردیده است‪ ،‬به‬ ‫صورت افرادی غیر قابل تحمل‪ ،‬خود محور و به‬ ‫صورت افرادی می شــوند که به خود بیش از هر‬ ‫کسی اهمیت داده و موجب سلب ازادی و راحتی‬ ‫در دیگران می شوند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬تعامل نهاد‪ ،‬ایگو و سوپر ایگو‬ ‫کلید شــخصیتی سالم در تعادل و تعامل بین‬ ‫هر سه بخش؛ اید‪ ،‬ایگو و سوپر ایگو است‪ .‬فروید‬ ‫معتقد است که ایگو و قدرت ان‪ ،‬می تواند تمامی‬ ‫فشارها و اعمال نفوذ دو نیروی دیگر را به خوبی‬ ‫مدیریت کند‪ ،‬در حالی که اگر قدرت ایگو کاهش‬ ‫یابد و یا بیش از حد باشد‪ ،‬باعث اختالالت جدی‬ ‫در روان انسان می گردد‪ .‬ایگو همچنین به عنوان‬ ‫واســطی میان اید و جهان اطراف ادمی اســت‪،‬‬ ‫خواسته های اید را با نگرشی واقع بینانه بررسی‬ ‫و بــه بهترین نحو و به صــورت عاقالنه بر اورده‬ ‫تصویر‪ -2‬نگارنده‬ ‫می نماید‪ .‬این امر باعث می شود که فرد نیازهای‬ ‫انی و غریزی خود را مانند گرســنگی و تشنگی‬ ‫و هر نــوع نیاز دیگر را ســنجیده و حتی ان را‬ ‫به تعویق انــدازد و به طرز عاقالنه تری با زندگی‬ ‫روبه رو شــود‪ .‬در این حالت ســوپر ایگو نیز به‬ ‫تعادل می رسد‪.‬‬ ‫‪-۸‬اگر بین ساختارهای شخصیتی تعادل‬ ‫وجود نداشته باشد چه می شود؟‬ ‫از نظــر فروید؛ ایگویی که ســالم و در تعادل‬ ‫باشــد؛ با توجه به غرایز و نیازهای اید؛ سعی در‬ ‫براورده کــردن انان از طریق منطق و به صورت‬ ‫واقعگرایانه می کند به طوری که مانع رفتارهای‬ ‫نســنجیده و کودکانه و غریزی انسانی می گردد‪.‬‬ ‫در مــورد افرادی که ســوپرایگوی انها در حال‬ ‫تعادل است‪ ،‬این امر؛ نشانگر شخصیتی متواضع‪،‬‬ ‫مهربان و از خود گذشته است‪ .‬در نقطه ی مقابل‬ ‫این وضعیت؛ کســانی که دارای سوپرایگویی از‬ ‫تعادل خارج شــده هستند‪ ،‬انســان هایی بدون‬ ‫اعتماد به نفس‪ ،‬خجالتی و ترســو گشــته و در‬ ‫مقابل دیگران‪ ،‬بی دفاع می شــوند‪ .‬این افراد در‬ ‫گذشــته ی خود غرق شــده و توان رویارویی با‬ ‫واقعیات زندگی را ندارند‪ .‬معموالً این افراد گرفتار‬ ‫دام و ارتباط با افرادی می شوند که دچار ایگوی‬ ‫از تعادل خارج شده هستند‪ .‬افرادی که دچار عدم‬ ‫تعادل در ســوپر ایگوی خود هستند‪ ،‬باید سعی‬ ‫کنند که بــا تمرینات ارتباطی با دیگران‪ ،‬مطرح‬ ‫کردن عقاید خود و عدم ترس از مورد انتقاد قرار‬ ‫گرفتن؛ باعث تعادل خود شوند‪ .‬در یوگا تمرینات‬ ‫یاما و نیاما کمــک بزرگی به تعادل و توازن بین‬ ‫ایگو و سوپر ایگو می کنند‪ .‬تمریناتی نظیر کنترل‬ ‫خشم‪ ،‬ارتباط با طبیعت‪ ،‬ایثار و فداکاری؛ باعث‬ ‫ایجاد تعادل در ایگو می شــوند‪ .‬ایــن افراد باید‬ ‫از خودنگــری و خودخواهی به حالتی بروند که‬ ‫دیگران و محیط افراد خود را بهتر دیده و با انها تا‬ ‫جایی که ممکن است ارتباطی دوستانه و خالصانه‬ ‫برقرار کنند‪.‬‬ ‫همینطور افرادی که سوپرایگوی انها از تعادل‬ ‫خارج شده اســت باید سعی در انجام تمریناتی‬ ‫مانند؛ عدم وابستگی‪ ،‬ارتباط با بزرگان و شنیدن و‬ ‫خواندن مطالب انان‪ ،‬نمایند‪ .‬همچنین تمریناتی‬ ‫نظیر مدیتیشن و ارتباط با درون‪ ،‬کمک بزرگی‬ ‫به شــناخت جایگاه فرد کــرده و تعادل کامل و‬ ‫میزان شــدن دو کفه ی ترازو از این طریق کام ً‬ ‫ال‬ ‫میسر است‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1-Freud, Sigmund. The Standard Edition of the‬‬ ‫‪Complete Psychological Works of Sigmund Freud.‬‬ ‫‪Vol. XIX (1999) James Strachey, Gen. Ed‬‬ ‫‪2-Id‬‬ ‫‪3-Ego‬‬ ‫‪4-Super ego‬‬ ‫ایگو و سوپر ایگو ‪-www.danesheyoga.com/article/‬‬ ‫‪-Freud, Sigmund. The Standard Edition of the Complete‬‬ ‫)‪Psychological Works of Sigmund Freud. Vol. XIX (1999‬‬ ‫‪James Strachey, Gen. Ed‬‬ ‫‪-www.wikipedia.org/ego‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫یوگا و خودگویی‬ ‫گرداوری و برگردان‪ :‬سوسن عبدالرضایی‬ ‫همه انسان ها‪ ،‬گفتگوی درونی با خود را تجربه‬ ‫می کنند که ممکن است در افکار خود با خودشان‬ ‫ســخن بگویند‪ ،‬یا اینکه به صــورت بلند‪ ،‬افکار‬ ‫خــود را بازگو کنند که به این حالت خودگویی‬ ‫گفته می شود‪ .‬تعاریف زیادی از گفتگوی درونی‬ ‫وجود دارد؛ واتســون گفتگوی درونی را با تفکر‬ ‫یکسان می داند‪ .‬مولیر‪ ،‬گفتار بدون صوت را برای‬ ‫خودگویی مناسب می داند‪ .‬خودگویی ها معادل‬ ‫افکار هســتند‪ ،‬یعنی انچه که در یک موقعیت‬ ‫خاص به خود می گوییم‪ ،‬که ممکن اســت در‬ ‫کلمات بگنجد‪ ،‬یا غیرکالمی باشــد‪ ،‬یا به شکل‬ ‫احساسات‪ ،‬تاثیرات یا پاسخ های فیزیکی دراید‪.‬‬ ‫خودگویی های بیشتر ما ناهوشیارانه و نااگاهانه‬ ‫اتفــاق می افتد و گاهی به شــکل هیجانات در‬ ‫می ایند کــه با کلمات قابل بیان نمی باشــند‪.‬‬ ‫تکلم درونی ویژگی بشریت است و تفکرات در‬ ‫شکل مکالمه ی درونی‪ ،‬ذهن ما را غرق می کنند‪.‬‬ ‫دیدگاه های شناختی مدت هاست که در رابطه‬ ‫با انچه مردم به خودشان می گویند و چگونگی‬ ‫رفتارشان‪ ،‬تاکید دارند و معتقدند‪ ،‬خودگویی ها‬ ‫به اندازه کالم دیگران بر احساســات و رفتار ما‬ ‫تاثیرگذارند‪ .‬در پژوهش های مختلف به دو بعد‬ ‫از خودگویی اشاره شده است؛ خودگویی مثبت‪،‬‬ ‫که شــامل تشویق‪ ،‬پاداش کالمی به خود است‬ ‫و خودگویی منفی که شامل انتقاد و اشتغاالت‬ ‫منفی فکر می باشد‪ .‬خودگویی مثبت‪ ،‬اعتماد به‬ ‫نفس و تالش را افزایش می دهد‪ ،‬خلق را تنظیم‬ ‫و اضطراب را کاهــش و فعالیت های موثر را راه‬ ‫اندازی می کند‪ ،‬اما یــاس و ناامیدی خودگویی‬ ‫منفی را به وجود می اورد و خود باعث استرس‬ ‫و اضطراب و تغییر منفی خلق و خو می شود که‬ ‫البته پژوهش های رفتاری نشــان می دهند‪77 ،‬‬ ‫درصد انچه ما در مورد ان فکر می کنیم منفی‬ ‫و ناکارامد هستند و علیه خود ما کار می کنند!‬ ‫بیشتر افرادی که از خودگویی منفی استفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬از انچه می گویند اگاه نیســتند و‬ ‫البته اگاه باشیم‪ ،‬انچه شــما در مورد خودتان‬ ‫می گویید به سمت ناهشیار ذهن جهت می یابد‬ ‫و بر احساســات و عواطف تاثیر مثبت یا منفی‬ ‫خود را خواهند داشــت اما اینکــه چرا افکار و‬ ‫خودگویی های منفی می توانند خطرناک باشند‪،‬‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ریچ هانســون ان را در یک جمله ســاده بیان‬ ‫می کند‪ •،‬ذهن مانند چســب است برای افکار‬ ‫منفی و مانند تفلون است برای افکار مثبت"‬ ‫• ایا راهی برای تغییر خودگویی های ما‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫خبر خوب ان اســت که ما با ذهن اگاهی و‬ ‫خوداگاهی می توانیم‪ ،‬بر گفتگوهای درونی خود‬ ‫اگاه و موجب تغییر در ان ها شویم‪:‬‬ ‫‪ -1‬از عبــارات و جمــات منفــی در‬ ‫خودگویی های خود اگاه باشید و این که علت و‬ ‫ریشه ان ها چیست و چه چیزی و یا اتفاقی باعث‬ ‫ان ها شده است‪.‬‬ ‫‪ -2‬حال سعی کنید افکار مثبت را جایگزین‬ ‫افکار منفی کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬سعی کنید خودگویی های شما در جهت‬ ‫راه حل یابی و رشد و پیشرفت شما باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بــا خودتان همانند بهترین دوســتتان‬ ‫صحبــت کنیــد و دســت از کمال گرایــی‬ ‫منفی بردارید‪.‬‬ ‫‪ -5‬از برداشت شخصی از اتفاقات خودداری‬ ‫کنید‪ ،‬شرط قضاوت اگاهی است‪.‬‬ ‫• ایــا یوگا می توانــد موجب تغییر در‬ ‫خودگویی های ما شود؟‬ ‫یــوگا ذهن و بدن را برای به دســت اوردن‬ ‫هوشیاری به چالش می کشد و تمرینات همراه‬ ‫با ذهن اگاهی به افراد این فرصت را می دهد که‬ ‫توجه خود را بر لحظه حال متمرکز ســازند و با‬ ‫ادامه تمرینات یوگا‪ ،‬خوداگاهی و ذهن اگاهی‬ ‫را افزایش و الگوهای افکار منفی تکرار شــونده‪،‬‬ ‫که به خودگویی منفی می انجامد‪ ،‬مشــخص و‬ ‫شفاف می شوند‪.‬‬ ‫برای مثال زمانی که مربی درکالس یوگا ما‬ ‫را به وضعیت صندلی (اوتکات اسانا) می برد‪ ،‬از‬ ‫انجا که انجام صحیح این حرکت‪ ،‬تالش بسیاری‬ ‫را می طلبــد‪ ،‬مربی اگاهی ما را روی تنفس مان‬ ‫متمرکز می کند و همین باعث می شود افکار ما‬ ‫بدون انکه اگاهی ما را از لحظه اکنون منحرف‬ ‫سازند‪ ،‬وجود داشته باشند و ممکن است مربی‬ ‫با نگه داشتن و مکث در حرکت‪ ،‬ما را از نقطه ی‬ ‫امن مان خارج می کنــد و ما را مجبور به مکث‬ ‫در حرکت بیش از انچه دوســت داریم باشیم‪،‬‬ ‫می کند و ممکن است این افکار و خودگویی ها‬ ‫در ذهن مان اتفاق بیافتند‪:‬‬ ‫• مــن نمی توانــم در این حرکــت‪ ،‬بیش از‬ ‫این بمانم‪.‬‬ ‫• چه مدت باید در این حرکت بمانم؟ کالس‬ ‫کی تمام می شود؟‬ ‫• ایا مربــی می داند‪ ،‬این حرکت چقدر‬ ‫سخت است؟‬ ‫هماهنــگ کردن ذهن و بــدن و تمرکز بر‬ ‫تنفس باعث می شــود قدرت این افکار کم شود‬ ‫تــا اینکه باالخره مربی مــا را به حرکت خم به‬ ‫جلو و ســری دیگر از اســاناها هدایت می کند‪.‬‬ ‫در تمرینات بعدی ســعی می کنیم در حرکات‬ ‫عمیق تر شویم و بیشتر شاهد افکار خود باشیم و‬ صفحه 23 ‫البته افکارشاید دوباره سرازیر شوند اما زودتر از‬ ‫قبل محو گردند و این بار این افکار و خودگویی ها‬ ‫در ذهن شفاف تر هم اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫• خودت این کالس را انتخاب کردی و با پای‬ ‫خودت امدی‪ ،‬اما این وضعیت سخت است‪.‬‬ ‫• هنوز اماده این حرکت نیستی‪ .‬نیاز به کمی‬ ‫استراحت بین حرکات داری‪.‬‬ ‫اما خودگویی ها نیز در ادامه اشکار می شوند‪:‬‬ ‫• بلــه من خودم انتخاب کــردم‪ ،‬این کالس‬ ‫را بــرای افزایش قدرت جســم و ذهنم انتخاب‬ ‫کردم پس گفتگوهای درونی من بدین صورت‬ ‫تغییر می یابند‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫• ایــن حرکت عضــات ســرینی من را‬ ‫قوی می کند‪.‬‬ ‫• من اینقدر قوی هســتم که در این حرکت‬ ‫بمانم‪ .‬حتی می توانــم در حرکت عمیق تر هم‬ ‫بشوم و در ادامه گفتگوهای درونی‪ ،‬مقاومت من‬ ‫کاهش می یابد و با این حرکت و سری تمرینات‬ ‫کنار می اییم‪ .‬که دوباره صدای مربی را می شوم‪.‬‬ ‫حرکت صندلی (اوتکات اسانا ) اما تغییراتی در‬ ‫من اتفاق افتاده و متوجه می شــوم که راحت تر‬ ‫می توانــم این چالش را بپذیــرم و بر حرکت و‬ ‫تنفسم بیشتر تمرکز کنم‪ .‬هنوز افکار مشابه قبل‬ ‫وجود دارند اما میان ان ها فضایی ایجاد شــده و‬ ‫این فضا برای من فرصت انتخاب واکنش و افکار‬ ‫و عادت های جدید را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫در ادامه تمرینات باز صدای مربی برای انجام‬ ‫حرکت صندلی را می شنوم و با مکث در حرکت‬ ‫اصال به دنبال خارج شدن از این حرکت نیستم‪،‬‬ ‫حتی بعــد از ان مربی ما را بــه انجام حرکات‬ ‫دیگری قبل از اســتراحت (شاواســانا) هدایت‬ ‫می کنــد‪ ،‬اما من افکار کمتــر و خودگویی های‬ ‫اگاهانه تر و تمرکز بر تنفســم را بیشتر از قبل‬ ‫تجربه می کنم‪.‬‬ ‫• بکارگیری مهارت های ذکر شــده در‬ ‫خارج از مت تمرین‬ ‫از انجائی کــه یوگا تمریناتــی با ذهن اگاهی‬ ‫اســت می توانــد در اگاهی شــما نســبت به‬ ‫خودگویی های تان موثر باشد و حتی به شما در‬ ‫ت کمک کند‪ .‬به‬ ‫بــه کارگیری ماهرانه این مهار ‬ ‫کارگیری همیشه ان ها در خارج از مت تمرین‬ ‫به این اسانی نیست‪ .‬اما با تکرار مهارت های ذکر‬ ‫شده‪ ،‬این فرصت را خواهید داشت تا ان ها را به‬ ‫عادت تبدیل کنید‪ ،‬عادتی که می تواند در زندگی‬ ‫عادی روزمره شما نیز راهگشا و موثر باشد‪.‬‬ ‫‪1-Glutes‬‬ ‫منبع‪Srengthen Your Self-Talk In A Skillful Way With Yoga:‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 24 ‫جرعه‬ ‫ای از‬ ‫یک‬ ‫کتاب‬ ‫عاشق شدن‬ ‫از کتاب "عمیق ترین پذیرش بیداری در زندگی روزمره"‬ ‫نویسنده‪ :‬جف فوستر مترجم‪ :‬وحید مهدیخانی‬ ‫و کتاب"تعالیمی که قادر است قلب را رهایی بخشد" اثر جک کورنفیل‬ ‫خالصه نویسی‪ :‬سیسا‬ ‫زمانی در زندگی تان‪ ،‬به احتمال زیاد تجربه ی‬ ‫عاشق شدن داشته اید‪ .‬ناگهان ‪ ،‬در حضور شخصی‬ ‫دیگر (یا یــک کار هنری‪ ،‬یــک گل‪ ،‬قطعه ای از‬ ‫موسیقی‪ ،‬غروب خورشــید و‪ ...‬شما می توانید به‬ ‫همه ی انواع شــیوه ها عاشق شوید) ناگهان صرفاً‬ ‫شگفتی‪ ،‬مســحور شــدن و حیرت وجود دارد‪.‬‬ ‫گذشــته و اینده کنار می روند‪ ،‬توهم زمان از هم‬ ‫می باشد و فقط انچه هست‪ ،‬وجود دارد؛ واین یک‬ ‫معجزه ی ناگفتنی است‪ .‬شما واقعا کسی یا چیزی‬ ‫را می بینید که در مقابل شماست‪ .‬چنین احساس‬ ‫می شــود که ســرانجام ان چه را دنبالش بودید‪،‬‬ ‫یافته ایــد‪ .‬انچه که همواره در جســت وجویش‬ ‫بودید‪ ،‬درست این جا در مقابل شماست‪ .‬احساسی‬ ‫مانند به خانه امدن دارد؛ چنانکه گویی چیزی در‬ ‫شــما سرانجام ارام و قرار یافته است‪ .‬اما در واقع‪،‬‬ ‫شما حقیقت را پیدا نکردید‪ .‬هیچکس هرگز عشق‬ ‫را پیدا نمی کند‪ ،‬گویی عشــق چیزی اســت که‬ ‫‪24‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می تواند گم شــود! شما واقعاً انچه را به دنبالش‬ ‫بودید‪ ،‬نیافتید‪ .‬انچه واقعا اتفاق افتاد این بود که‬ ‫برای لحظه ای جست وجوی شما برای عشق‪ ،‬از‬ ‫میان رفت‪ .‬جوینده عشق را نیافت‪ ،‬جوینده ناپدید‬ ‫شد! جست وجو ارام گرفت‪ .‬شما به طور مختصر‬ ‫جست وجوی عشق را متوقف کردید‪ .‬و عشقی که‬ ‫همیشه ان جا بود‪ ،‬خودش را اشکارکرد‪ .‬ناگهان‬ ‫جوینده ای و هیچ زمانی برای جست وجو وجود‬ ‫نداشت‪ .‬ناگهان هیچکس جدا از زندگی انجا نبود‪.‬‬ ‫صرفاً زندگی بود با همه ی رازها‪ ،‬حیرت و سادگی‬ ‫بیزمانش‪.‬‬ ‫عشــق به اندازه ی هرکلمــه ی دیگری برای‬ ‫نامیدن انچه پــس از میان رفتن جدایی بین ما‬ ‫و دیگران باقی می ماند‪ ،‬خوب اســت‪ .‬عشــق به‬ ‫صمیمیت موجود درقلب تجربه ی کنونی اشــاره‬ ‫می کند‪ ،‬به صمیمیتی که همیشه انجاست‪ ،‬اما به‬ ‫ندرت به ان توجه می شود‪.‬‬ ‫توهم جدایی وقتی شــروع می شــود که فکر‬ ‫می گوید‪« :‬من تو را دوست دارم» به بیان دیگر‪ ،‬من‬ ‫به عنوان یک شــخص مجزا‪ ،‬تو را که یک شخص‬ ‫مجزای دیگر هســتی‪ ،‬دوســت دارم‪ .‬تو عشقی را‬ ‫فراهم می کنی که من در جســت وجویش بودم‪.‬‬ ‫تو جست وجوی عشق را در من کامل می کنی‪ .‬تو‬ ‫پایان جســت وجوی منی‪ .‬بودن در حضور کسی‬ ‫که این گونه تجســم پایان جست وجویتان باشد‪،‬‬ ‫کام ً‬ ‫ال فراگیرنده است‪ ،‬مانند چهره به چهره شدن‬ ‫با خداســت‪ .‬تعجبی ندارد که وقتی شــما عاشق‬ ‫می شوید‪ ،‬درحضور معشوق تان یا مرشد معنوی تان‪،‬‬ ‫احساس ضعف می کنید‪ .‬تعجبی ندارد که احساس‬ ‫می کنید انها شــما را کامال فرا می گیرند‪ .‬تعجبی‬ ‫ندارد که احساس می کنید انها یک قدرت عجیبی‬ ‫بر شما دارند‪ .‬شما نا اگاهانه قدرتی را بر روی انها‬ ‫فرافکنی می کنید که واقعاً ندارند‪.‬‬ ‫«من» عاشق «تو» نمی شوم‪ .‬بلکه توهم «من» و‬ ‫«تو» فرو می افتد و این است عشق‪ .‬به همین دلیل‬ ‫ما ان را در عشق افتادن‪ ۱‬می نامیم‪ .‬توهم جدایی‬ ‫فرو می افتد و انچه باقی می ماند عشــق است که‬ ‫همیشه حاضر بوده است اما ظاهرا ً توسط جست و‬ ‫جوی ما برای چیزی بیشتر‪ ،‬نادیده گرفته می شد‪.‬‬ ‫هیچ دو نفری هرگز عاشق نشده اند‪ .‬عشق مرگ‬ ‫«دو» است‪ ،‬کنار رفتن توهم جدایی است‪ .‬لحظه ای‬ ‫که من فکر می کنم کسی می تواند مرا کامل کند‪،‬‬ ‫شروع به نگاه داشتن او‪ ،‬تملک و تصاحب او می کنم‪.‬‬ ‫وقتی من عشقی را که همیشه اینجاست‪ .‬عشقی را‬ ‫که من در ذاتم هستم‪ ،‬فراموش می کنم و در این‬ ‫توهم می افتم که عشق به طریقی در شخصی دیگر‬ ‫جای دارد‪ ،‬انگاه می خواهم او را «مال خودم» کنم!‬ ‫شــما احتماالً می توانید بیشترین تضادها را‬ ‫در روابطی که برمبنای این توهم مالکیت هستند‬ ‫ردیابــی کنید‪« :‬تو به من تعلق داری‪ .‬تو مال منی‪.‬‬ ‫دوست منی‪ .‬شوهر منی‪ .‬همسر منی‪ ،‬شریک منی‪،‬‬ ‫و من نیاز دارم که تو مال من بمانی زیرا من بدون‬ ‫تو چه کسی خواهم بود؟»‬ ‫ایا واقعاً کســی ایــن قــدرت را دارد که تو را‬ ‫کامل کنــد؟ ایا هیچکس دیگــر حاوی تمامیتی‬ ‫است که تو در جســت وجوی انی؟ ایا هیچکس‬ ‫واقعاً می تواند به تو عشــق بدهد؟ یا ایا عشقی که‬ ‫از دیگــری می جویــی‪ ،‬در واقعیت‪ ،‬ان عشــقی‬ ‫ی اســت که تو هستی؟ ایا تو‬ ‫عمیق ترین پذیرش ‬ ‫واقعا به میلیون ها شــیوه ی مختلف در جســت‬ ‫وجوی خودت هستی؟‬ ‫ایا در واقع هیچ کسی می تواند مال من باشد؟‬ ‫ایا تــو واقعا می توانی شــخصی دیگر را تصاحب‬ ‫کنی؟ ایا کلمه ی «مال من» به چیزی واقعی اشاره‬ صفحه 25 ‫می کند‪ ،‬به چیزی بجز یک داستان فکری که در‬ ‫این لحظه پدیدار می شود؟ البته‪ ،‬هیچ اشکالی در‬ ‫این باور نیست که کسی مال توست و تو را کامل‬ ‫می کند‪ .‬این یک داستان زیباست که بگویی و به‬ ‫گفتنش ادامه دهی اگر برایت شــادی می اورد‪ .‬اما‬ ‫یک مسئله در اینجا هست؛ وقتی تالش می کنی‬ ‫کسی را حفظ کنی‪ ،‬به طور اجتناب ناپذیری شروع‬ ‫به دستکاری او به شــیوه های ظریف و نه خیلی‬ ‫ظریف می کنی‪ .‬وقتی که از یک موجود انســانی‬ ‫دیگر طلب عشق‪ ،‬تایید‪ ،‬پذیرش‪ ،‬ستایش یا حتی‬ ‫درک شدن می کنی‪ ،‬مهم نیست او چه کسی باشد‪،‬‬ ‫تو به طور اجتناب ناپذیر شروع به گفتن چیزها و‬ ‫انجام دادن کارهایی می کنی که او را خشنود کنی‬ ‫و تحت تاثیر قراردهی و تحت کنترل خود دراوری‬ ‫تا بر او غلبه کنی‪ ،‬او را در زندگی خودت نگه داری‪،‬‬ ‫مانع از این شوی که تو را ترک کند؛ و این همه از‬ ‫ترس تو از «از دست دادن» و نهایتاً ترس تو از دوباره‬ ‫تنها و ناقص ماندن‪ ،‬ناشــی می شود‪ .‬درد همیشه‬ ‫نتیجه ی این دستکاری است‪ ،‬هم برای تو هم برای‬ ‫کسی که سعی می کنی او را کنترل کنی‪.‬‬ ‫در جســت وجوی مان‪ ،‬در تالش مــان بــرای‬ ‫چسبیدن به کســانی که دوستشان داریم‪ ،‬عشق‬ ‫ما شرطی می شود‪ .‬ما فراموش می کنیم که عشق‬ ‫ذاتاً بدون قید و شــرط است‪ .‬درست همانطور که‬ ‫اقیانوس در به اغوش کشــیدن موج هایش‪ ،‬بدون‬ ‫قید و شرط اســت‪ .‬ما فراموش می کنیم که واقعا‬ ‫چه کسی هستیم و شروع به جست وجوی عشق‬ ‫در بیرون از خودمان می کنیم‪ .‬ما فراموش می کنیم‬ ‫که عشق هرگز نتیجه ی دستکاری کردن نیست‪.‬‬ ‫ان هرگز نمی تواند از دست برود یا به دست اید‪.‬‬ ‫ان صرفاً هست‪.‬‬ ‫شــما ممکن اســت در جســت وجوی روشن‬ ‫ضمیری‪ ،‬ثروت‪ ،‬شــهرت یا موفقیت نباشــید‪ ،‬اما‬ ‫چگونه موجودات انسانی دیگر را در جست وجوی‬ ‫عشــق‪ ،‬دســتکاری می کنید‪ ،‬به انها می چسبید‬ ‫و ســعی می کنیــد انها را تغییــر دهید؟ چگونه‬ ‫جســت وجویتان باعــث نــزاع در صمیمی ترین‬ ‫روابطتان می شود؟ چگونه از این که واقعا خودتان‬ ‫را در حضــور مردمی که به انها اهمیت می دهید‪،‬‬ ‫بیان کنید‪ ،‬به خاطر ترس از طرد شدن یا از دست‬ ‫دادن انها‪ ،‬عقب می کشــید؟ اگر شــما در روابط‬ ‫شخصی صمیمی تان‪ ،‬تضاد و کشمکش را تجربه‬ ‫می کنید‪ ،‬شــاید در جست وجوی چیزی هستید‬ ‫که دیگری نمی تواند به شما بدهد‪ .‬بیایید عمیق تر‬ ‫نگاه کنیم‪.‬‬ ‫‪1-Fall in love‬‬ ‫‪C H A K R A M A T‬‬ ‫مرتاضان هند از قرن ها پیش تاکنون برای فعال کردن‬ ‫چاکراها و به جریان انداختن انرژی در همه اندام های‬ ‫بــدن روی تختــی کــه هزاران میــخ در ان بــکار رفته بود‬ ‫می ایســتادند‪ ،‬دراز می کشــیدند و یوگا انجام می دادند‬ ‫تا نه تنها بیمار نشوند بلکه همراه با نشاط و ارامش از‬ ‫عمر طوالنی برخوردار گردند و اینک دانش یوگا با الهام‬ ‫از ایــن روش کهــن مرتاضــان هنــد مبادرت به ســاخت‬ ‫و تولیــد تشــکچه ســوزن دار قابل اســتفاده بــرای عموم‬ ‫بمنظور رسیدن به نشاط و سالمتی پایدار نموده است‪.‬‬ ‫چاکرامت تشــکچه ای ســوزنی است که اســتفاده از ان‬ ‫سالمتی را برای همگان به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫‪chakrakala.com‬‬ ‫‪02188319054‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 26 ‫سینمای عرفانی‬ ‫(دست یافتن به دنیای شاد مستربین)‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫‪26‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫در دنیای کمدی‪ ،‬هنرپیشه ای انگلیسی وجود‬ ‫دارد که او را با نام مســتربین می شناســیم‪ .‬از‬ ‫ان جا که فیلم هایش در تلویزیون خودمان هم‬ ‫بارها پخش شده است‪ ،‬حتماً شما خواننده عزیز‬ ‫هم او را می شناســید و حداقل چند کلیپی از‬ ‫او دیده اید؛ بحث ما درباره نوع نگاهی است که‬ ‫‪1‬‬ ‫این شخصیت کمدی به زندگی دارد‪ .‬مستربین‬ ‫مردی اســت که نه تحصیل کرده‪ ،‬نه پول دارد‬ ‫و نه خوش قیافه اســت‪ .‬او نه هنــری دارد‪ ،‬نه‬ ‫خانواده ای‪ ،‬نه خانه ای از خود و نه حتی دوست و‬ ‫اشنایی‪ .‬دائم خراب کاری می کند‪ ،‬اما شاد است‪.‬‬ ‫در همــان دنیای کوچک و به چشــم ما خالی‬ ‫خودش‪ ،‬خوشحال است‪ .‬به خاطر از دست دادن‬ ‫چیزی غصه نمی خورد‪ ،‬حسرت چیزی را ندارد‪.‬‬ ‫تنها کس و کار او یک خرس عروسکی کهنه است‬ ‫که با تخیل خودش به او موجودیت می بخشد‪،‬‬ ‫با او حرف می زند و او را همه جا با خود می برد‪.‬‬ ‫البته که مستربین‪ ،‬کاراکتری ساخته و پرداخته‬ ‫ذهن نویسنده و کارگردانش(راون اتکینسون)‬ ‫است و نقطه ضعف های بســیاری هم دارد‪ ،‬اما‬ ‫دروغ محض نیست‪ .‬در واقع همه ی ما در زندگی‬ ‫روزمره با کسانی مواجه می شویم که به زعم ما‬ ‫چیزی ندارند‪ ،‬اما احساس شادی و خوشبختی‬ ‫دارند؛ راستی راز شادمانی این افراد چیست؟‬ ‫‪ - ۱‬در لحظه زندگی کردن‬ ‫ان چه شادی ها را از ما می گیرد و پای غصه ها‬ ‫را بــه زندگی ما باز می کند‪ ،‬فارغ بودن از لحظه‬ ‫حاضر و پرداختن به گذشــته و اینده اســت‪.‬‬ ‫خاطرات تلخ‪ ،‬حســرت ها‪ ،‬ارزوهای بر بادرفته‪،‬‬ ‫خوشــبختی از دســت رفته در گذشته و نیز‬ ‫رنج ها و مخاطرات هنوز نیامده‪ ،‬ترس های مبهم‪،‬‬ ‫اضطراب های نامعلوم‪ ،‬نگرانی های بی اساس در‬ ‫اینده‪ ،‬باعث می شوند از زمان حال غایب باشیم‬ ‫و نتوانیم خوبی های لحظه ی حال را ببینیم و از‬ ‫ان لذت ببریم‪ .‬فرض کنید در یک روز بهاری در‬ ‫خیابان راه می روید‪ ،‬ناگهان باد و بارانی شــروع‬ ‫می شــود که زمین و زمان را بــه هم می ریزد‪.‬‬ ‫ممکن اســت وقوع چنین رخــدادی‪ ،‬خرابی‪،‬‬ ‫خسارت یا ترسی را به یادتان اورد‪ .‬ممکن است‬ ‫با مقایسه اوضاع کشوری که پیش از یک زلزله ی‬ ‫وحشتناک چنین اب و هوایی در انجا دیده شده‬ ‫بود‪ ،‬بترسید که مبادا این اب و هوا هم زلزله ی‬ ‫بدی به دنبال داشــته باشد یا نگران شوید که‬ ‫نکند لباس هــای روی بند رخت تان را باد ببرد‬ ‫و‪ ...‬در صورت چنین تصوراتی در لحظه حضور‬ ‫نخواهید داشت و نمی توانید لطافت هوا و خنکای‬ ‫باران را روی پوست صورت خود احساس کنید‪.‬‬ صفحه 27 ‫پرواز شــکوفه ها و برگ های نورس را در هوا و‬ ‫تغییر رنگ و حالت دم به دم اسمان را ببینید و‬ ‫به این ترتیب یکی از زیباترین تابلوهای سمعی و‬ ‫بصری طبیعت را از دست خواهید داد‪ .‬مستربین‬ ‫در لحظه زندگی می کند‪ .‬به هر اتفاقی در همان‬ ‫لحظه ای اهمیت می دهد که وجود دارد‪ .‬وقتی‬ ‫گذشت فراموشش می کند و به دنبال لحظه ی‬ ‫بعد می رود؛ لذا مزه های تلخ زیر زبانش نمی ماند‬ ‫و ترس از اینده عیشش را منقص نمی کند‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬کم توقع بودن‬ ‫رشــته ی ارزو دراز اســت و هرگــز به اخر‬ ‫نمی رسد‪ .‬همواره ان چه را داریم نمی خواهیم و‬ ‫ان چه را نداریم می خواهیم‪ .‬واضح است که ناکام‬ ‫می شویم‪ ،‬خشمگین می شویم‪ ،‬افسرده می شویم‬ ‫و شــادی از کفمان می رود‪ .‬هر چه از دنیا کمتر‬ ‫توقع داشته باشیم‪ ،‬روزگار بر ما خوش تر خواهد‬ ‫گذشت‪ .‬مستربین از هیچ کس توقع ندارد و البته‬ ‫خودش را هم ملزم نمی داند که ضرورتاً همه ی‬ ‫توقعات دیگران را براورده کند‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬اسان گیری‬ ‫بعضی از ما ادم ها گویی افریده شــده ایم که‬ ‫زندگــی را بر خود و دیگران ســخت بگیریم و‬ ‫تلخ کنیم‪ .‬کمال گرایی از ان صفاتی اســت که‬ ‫متاسفانه نزد خیلی ها حسن محسوب می شود و‬ ‫به ان مباهات می کنند‪ ،‬اما کمال گرایی در اصل‬ ‫نوعی نقطه ضعف است‪ .‬وقتی دلمان می خواهد‬ ‫که همه چیزمان درحد کمال باشــد‪ ،‬خانه مان‬ ‫بسیار تمیز‪ ،‬مرتب و لوکس باشد‪ ،‬کارمان در حد‬ ‫اعال‪ ،‬ظاهرمان بی نقص‪ ،‬فرزندمان شاگرد اول‪،‬‬ ‫همســرمان همه چیز تمام باشد‪ ،‬یعنی ما خود‬ ‫را بی نقص و کامل تر از دیگران می دانیم و انتظار‬ ‫نداریم نقصی در خود و زندگی مان وجود داشته‬ ‫باشد‪ .‬حال ان که انچه بی نقص تصور می کنیم‪،‬‬ ‫در ظاهر امر است و نقص ها همه در جایی قرار‬ ‫دارند که دیده نمی شوند‪ .‬نقص هایی مانند تکبر‪،‬‬ ‫خودخواهی‪ ،‬خودمحوری و‪...‬‬ ‫تــاش برای بی نقص بودن باعث می شــود‬ ‫نســبت به خود و دیگران سخت گیر شویم و به‬ ‫همــه چیز بیش از حد اهمیــت بدهیم و دائم‬ ‫نگران به وجود امدن نقصی در هر قســمت از‬ ‫مجموعه زندگی مان شــویم‪ ،‬همین شادی را از‬ ‫ما می گیــرد و تنش و اضطراب را جایگزین ان‬ ‫می کند‪ .‬فرض کنید خانواده دور میز جمع باشند‬ ‫و بخواهند با لذت و شادی غذای خوشمزه ای را‬ ‫دور هم بخورند و مثــ ً‬ ‫ا خانم خانه مدام نگران‬ ‫باشــد که مبادا غذا روی رومیــزی بریزد و ان‬ ‫را لک کند‪« .‬مواظب باش»‪« ،‬نریزی ها«‪« ،‬دســت‬ ‫کثیفــت را روی میز نگــذار‪ »...‬ایا دیگر لذت و‬ ‫شادی باقی می ماند؟ مستربین اسان گیر است‪،‬‬ ‫نســبت به چیزی تعصب و حساســیت ندارد‪،‬‬ ‫همیشه ساده ترین راه حل را انتخاب می کند و از‬ ‫ان بسیار لذت می برد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬برای خود زندگی کردن‬ ‫بســیاری از ما برای خــود زندگی نمی کنیم‬ ‫بلکــه بــرای جلب رضایــت دیگــران زندگی‬ ‫می کنیم‪ ،‬خــود را جوری می اراییم که دیگران‬ ‫خوششان بیاید‪ ،‬لباسی می پوشیم که باب میل‬ ‫دیگران باشد‪ ،‬خانه را جوری تزئین می کنیم که‬ ‫دیگران بپسندند‪ ،‬از موضوعاتی حرف می زنیم‪،‬‬ ‫کتاب هایی می خوانیم‪ ،‬به چیزهایی عالقه نشان‬ ‫می دهیم‪ ...‬که دیگران دوســت داشــته باشند‪.‬‬ ‫دیگران بپســندند و مورد تایید دیگران باشد‪.‬‬ ‫می دانید که براوردن همه این ها‪ ،‬چه حجمی از‬ ‫تالش‪ ،‬وقت‪ ،‬انرژی و اســترس را طلب می کند‬ ‫و این همــه فقط به خاطر این که دیگران از ما‬ ‫راضی باشــند‪ ،‬خود ما چه می شویم؟ اگر برای‬ ‫خود زندگی نکنید و فقط در پی جلب رضایت‬ ‫دیگران باشید‪ ،‬نعمت شــادی از کفتان خواهد‬ ‫رفت‪ .‬مســتربین برای خود زندگی می کند‪ ،‬نه‬ ‫روان اتکینســون‪ ،‬معــروف به مســتربین‬ ‫دیگران‪.‬‬ ‫متولد ‪ 1955‬در انگلستان و فارغ التحصیل‬ ‫مهندسی برق از دانشگاه اکسفورد است‪ .‬او‬ ‫‪ - ۵‬شاکر بودن‬ ‫فعالیت خود را با کار درشــبکه ایی رادیویی‬ ‫و باالخره به مهم تریــن بخش مطلب یعنی‬ ‫اغازنمود‪ .‬از سال ‪ 1980‬بازیگری را به صورت‬ ‫حرفه ایی شروع کرد و درسال ‪ 1983‬نمایش‬ ‫شاکربودن می رسیم‪ .‬یکی از چیزهایی که بیشتر‬ ‫طنز "افعی سیاه" را ساخت که برایش جوایز‬ ‫از همه ما را از شادی ها و لذت های زندگی دور متعــدد بین المللی بــه ارمغان اورد و ثابت کــرد که عالوه بر‬ ‫می کند‪ ،‬ناشــکری است‪ .‬ناشکری یعنی ندیدن بازیگری‪ ،‬کارگردان با استعدادی نیزهست‪ .‬اما شهرت جهانی اش‬ ‫با ســریال کمدی بدون کالم مســتربین از سال ‪ 1989‬شروع‬ ‫نعمت هــای زندگی و دیــدن ان چیزهایی که شد‪ ،‬زمانی که ‪ 34‬ساله بود‪ .‬وی عالوه بر بازیگری و کارگردانی‪،‬‬ ‫می خواهیــم و نداریم و معلوم هم نیســت که صداپیشه ی قابلیست‪ .‬دوبله شــخصیت های معروف کارتونی‬ ‫ازجمله در انیمیشن شیرشاه از اثار ماندگار صدا پیشگی اوست‪.‬‬ ‫خواســته هایمان الزاماً به خیر و صالح ما باشد‪.‬‬ ‫ناشکری یعنی ظاهرمان را جور دیگری بخواهیم‪ ،‬منبع‪ :‬سایت موفقیت‬ ‫نه ان جور که هســت‪ ،‬ارزوی خانواده و همسر‬ ‫و فرزند دیگری داشــته باشیم‪ ،‬نه ان هایی که‬ ‫هســتند‪ .‬خواســتار کار دیگری‪ ،‬شهر و کشور‬ ‫دیگری‪ ،‬شرایط دیگری‪ ...‬باشیم‪ .‬چطور می توان‬ ‫از کســی که مدام از وضعیتش شکایت دارد و‬ ‫ناراضی است‪ ،‬توقع شــاد بودن داشت؟ چنین‬ ‫شخصی محکوم به ناکامی و نارضایتی همیشگی‬ ‫اســت‪ .‬لذت بردن از هرچه داریم‪ ،‬شکر عملی‬ ‫است‪ ،‬جدای از شــکر زبانی‪ .‬ما نمی توانیم دنیا‬ ‫را تغییر دهیم‪ ،‬امــا می توانیم نگرش خودمان‬ ‫را تغییــر دهیم و از دنیا همان طور که هســت‬ ‫لذت ببریم‪ .‬مســتربین از کوچک ترین جزئیات‬ ‫زندگــی اش لذت می برد و با ان خوش اســت‪،‬‬ ‫حتی از موشی که در دیوار اتاقش النه کرده!‬ ‫برای دســت یافتن به دنیای شاد مستربین‪،‬‬ ‫خوب اســت حال که در استانه ی ورود به سال‬ ‫جدید قرار داریم‪ ،‬پنج درس مهم او را به خاطر‬ ‫ســپرده و همواره مدنظر داشــته باشیم؛ یعنی‬ ‫درلحظــه زندگی کنیم‪ ،‬توقعاتمان را کم کنیم ‪،‬‬ ‫زندگی را اســان بگیریم‪ ،‬برای خودمان زندگی‬ ‫کنیم و شکرگزار باشیم‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 28 ‫دردی جانکاه برای جامعه یوگای ایران‬ ‫"تو ان تصویر جاویدی که حتی مرگ جادویی‬ ‫نداند نقشت از لوح ضمیر من ستردن را"‬ ‫تالم کفایت بیان انچه را که در قلب مان هست نمی کند‪ .‬با همین واژه های ابتر‬ ‫اما‪ ،‬خاموش و صبور‪ ،‬درد خود را به نظاره می نشینیم تا خوب دانش اموخته باشیم‬ ‫از کالس درس استادی که قبول و قرار را یادمان داد‪...‬‬ ‫سخت است بی قرار نبودن اما‪...‬‬ ‫در ســوگ فقدان استاد احمد کســب خواه‪ ،‬پدر معنوی و بنیان گذار یوگای‬ ‫اذربایجان که به یکباره رخت سفر بستند و خانواده یوگای ایران راترک گفتند‬ ‫ کالمی خود خزیده و شرم‬ ‫امن بی‬ ‫کالم هم که باید اینجا به دادمان می رسید‪ ،‬در ِ‬ ‫ِ‬ ‫از ناتوانی دارد‪...‬‬ ‫ی همین است و می دانیم که ان‬ ‫رسم زندگ ‬ ‫اری‪ ،‬درست است استاد‪ .‬می دانیم ِ‬ ‫نور خدا که در دل شــما بود‪ ،‬حتماً که با مرگ نسبتی ندارد و به حیاتِ جاودان‬ ‫پیوند خواهد داشــت‪ .‬این شما بودید که برای مان نمود این حرف بودید که " از‬ ‫مرگ چه اندیشی چون جان بقا داری‬ ‫در گور کجا گنجی چون نور خدا داری"‬ ‫ِ‬ ‫راحت جاودان‬ ‫باشــد که شما نیز در انتهای سفر و در منزلگاه جدید خود‪ ،‬به‬ ‫بپیوندید‪.‬‬ ‫دنیا به نفس های زنده جان هایی چون شما نیاز داشت و دارد همیشه‪ .‬نقش تان‬ ‫همواره بر لوح ضمیر ما ثبت است‪.‬‬ ‫برای مان دعا کنید و سفرتان به سالمت‪...‬‬ ‫سخت است اما بی قرار نبودن‪.‬‬ ‫کمیته یوگای استان اذربایجان شرقی‬ ‫برای اطالع خوانندگان محترم‬ ‫در شــماره ‪ 70‬مجله دانش یوگا مورخ‬ ‫مــرداد ‪ 1393‬مصاحبه با اســتاد احمد‬ ‫کســب خواه به عنوان پیش کسوت یوگای‬ ‫ایران به چاپ رسیده است‪.‬‬ ‫‪28‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 29 ‫صف‬ ‫ح هی‬ ‫س‬ ‫المت‬ ‫الغری به قیمت جان!‬ ‫چاقــی و اضافــه وزن از معضالت عصر حاضر اســت‪ .‬دالیل اصلی چاقی را‬ ‫می توان کم تحرکی‪ ،‬تغذیه نادرســت‪ ،‬و مشــکالت روحی‪-‬روانی مثل ترس و‬ ‫استرس دانست‪ .‬متاسفانه عده زیادی برای کاهش اضافه وزن خود به رژیم های‬ ‫غذایی نامناسبی پناه می برند که شاید موقتا کاهش وزن به دنبال داشته باشند‬ ‫ولی اثرات ســوء ان بعدها خود را نشــان خواهند داد‪ .‬از جمله این رژیم های‬ ‫نادرست می توان "اب درمانی" و "تک خواری" را نام برد‪ .‬چند سال پیش تب‬ ‫ب برای چند روز متوالی بشدت‬ ‫اب درمانی و رژیم های متکی به مصرف صرفا ا ‬ ‫شایع بود‪ .‬در حالی که امروزه متخصصان تغذیه به مضرات مصرف بیش از اندازه‬ ‫اب با جدیت تاکید می کنند‪.‬‬ ‫مســئول کمیته اموزش همگانی انجمن تغذیه ایران در این باره می گوید‪:‬‬ ‫مصرف بیش از اندازه اب منجر به خیز یا ورم ســلولی یا به بیانی تجمع زیاد‬ ‫اب در داخل ســلول ها می شود که اگر تداوم یابد‪ ،‬سوء تغذیه و حتی مرگ را‬ ‫در پی دارد!‬ ‫رعایت تنوع غذایی مبتنی بر مصرف ‪ 5‬گروه غذایی راز اصلی داشتن یک رژیم‬ ‫غذایی سالم و درســت است‪ .‬هر فردی صرف نظر از سن‪ ،‬جنسیت و وزن‪ ،‬در‬ ‫هر روز باید تمام مواد غذایی الزم برای بدن یعنی پروتئین ها‪ ،‬کربوهیدرات ها‪،‬‬ ‫ویتامین ها‪ ،‬فیبر و مواد معدنی را دریافت کند‪ .‬بی شــک کسانی که به منظور‬ ‫حفــظ رژیم غذایی خود تک خواری می کنند‪ ،‬یعنی مثال در طول روز صرفا از‬ ‫یک میوه یا یک ماده پروتئینی خاص استفاده می کنند‪ ،‬مبتال به نوعی جدی از‬ ‫سوء تغذیه می شوند‪ .‬سوء تغذیه در افراد دارای رژیم تک خوری از ان رو اتفاق‬ ‫می افتد که برخی مــواد غذایی تنها به همراه مواد غذایی دیگر هضم و جذب‬ ‫می شوند‪ ،‬همچون منابع گیاهی دارای اهن که همراه با منابع تغذیه ای دارای‬ ‫ویتامین ‪ C‬جذب می شوند‪ ،‬پس فقر مصرف هریک از این مواد‪ ،‬مانع جذب مواد‬ ‫مغذی دیگر می شود‪ .‬یوگا برای کاهش وزن‪ ،‬یک برنامه ی مرتب و منظم غذایی‬ ‫شامل مواد سالم و طبیعی را توصیه می کند‪ ،‬البته همراه با نرمش‪ ،‬پیاده روی‬ ‫و اســاناهایی که با دم و بازدم های عمیق همراهند‪ .‬حرکات خم به جلو( مثل‬ ‫پاداهاستاسانا) باعث کاهش چربی های ناحیه شکم می شوند و حرکات خم به‬ ‫پهلوها( مثل تریکوناسانا) چربی های اطراف کمر را اب می کنند‪ .‬حرکاتی هم که‬ ‫در انها پاها را باال میاوریم( مثل شاالب اسانا) برروی فرم دهی ران ها و کفل ها‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫چگونه می توانیم از پرخوری در‬ ‫عید نوروز دوری کنیم؟‬ ‫عید نوروز اســت و مهمانی ها و تنقالت‪ ،‬انواع شیرینی و شکالت های هوس‬ ‫انگیز‪ ،‬اجیل شــور و‪ ...‬و پذیرایی های مخصوص و رســم و رسومات ان براه‪ .‬ما‬ ‫ایرانی ها معموال وقتــی برای دید و بازدید عید می رویم‪ ،‬میزبان تمام ســعی‬ ‫خود را می کند تا چیزی کم و کســر نباشــد‪ .‬خیلی از افراد تصور می کنند که‬ ‫عیددیدنی های نوروزی فقط چند روز است و اشکالی ندارد اگر در این چند روزه‬ ‫خوش بگذرانیم و محدودیت ها را کنار بگذاریم‪ ،‬عالوه بر ان میزبان ممکن است‬ ‫ناراحت شــود اگر دست رد به ان خوراکی های وسوسه انگیز بزنیم! اما محققان‬ ‫اعالم کرده انــد که حتی یک دوره ی کوتاه پرخــوری می تواند عوارض زیادی‬ ‫برای بدن به همراه داشته باشــد‪ .‬در تعطیالت نوروز ی عالوه بر پرخوری های‬ ‫عیددیدنــی‪ ،‬تحرک اغلب افراد کم می شــود و درنتیجه اضافه وزنی که بعد از‬ ‫تعطیالت نوروزی بوجود میاید می تواند بســیار خطرناک باشد‪ ،‬تعادل معده و‬ ‫در نتیجه کل سیســتم بدن بهم می ریزد‪ ،‬دســتگاه گوارش ناچار است حجم‬ ‫سنگینی را تحمل کند که قبال تجربه انرا نداشته است‪ .‬تحقیقات نشان داده اند‬ ‫حتی امکان دارد عوارض پرخوری و کم تحرکی این دو هفته تا یکی دوسال بعد‬ ‫نیز باقی بماند‪ .‬با علم به این موارد می توانیم جلوی پرخوری و کم تحرکی ایام‬ ‫تعطیلی را بگیریم و با خود عهد ببندیم هرجا می رویم یکی دو عدد اجیل بیشتر‬ ‫نخوریم و یا حتی یک عدد شــیرینی را با اعضای خانواده یا دوستانمان تقسیم‬ ‫کنیم‪ .‬رودربایستی را کنار بگذاریم و به صاحب خانه ضمن تبریک سال نو بگوییم‬ ‫که سالمتی از همه چیز مهم تراست‪ .‬همچنین در طول دو هفته تعطیلی یوگا‪،‬‬ ‫نرمش و ورزش و پیاده روی مخصوصا در هوای پاک بهاری را فراموش نکنیم‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 30 ‫دنبال انچیزی باشید که واقعا دوست دارید‪ .‬کمی‬ ‫عمیق تر فکر کنید و اگر الزم شــد شغل خود را‬ ‫تغییربدهید‪ .‬با اعتماد به نفس کامل در قرارمالقات‬ ‫و مصاحبه های شغلی حاضر شــوید‪ .‬از تعهدات‬ ‫مالی پراز ریسک بپرهیزید و از تصمیم گیری های‬ ‫ناگهانی اجتناب کنید‪ .‬قدم های کوچک بردارید تا‬ ‫به اهداف بزرگتان کم کم نزدیک شوید‪.‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫همه ما دوســت داریم بدانیم که درسال‬ ‫جدید قراراست چه اتفاق هایی برایمان رخ‬ ‫دهد‪ ،‬باید به چه چیزهایی بیشتر توجه کنیم‬ ‫و مراقب کدام رفتارهایمان باشــیم؟ طالع‬ ‫بینی چینی‪ ،‬سال ‪ 2022‬میالدی را سال ببر‬ ‫و برای ما ایرانیان سال ‪ 1401‬را سال پلنگ‬ ‫می داند‪ .‬ببر یا پلنگ تفاوت چندانی ندارد‬ ‫زیرا هر دو ازدسته ی گربه سانان هستند و‬ ‫خلق و خوی یکسانی دارند‪ .‬چینی ها سال‬ ‫ببر را نماد قدرت عظیم و تحوالت غیرقابل‬ ‫پیش بینی می دانند‪ .‬امسال سالی است که‬ ‫همه ی ناممکن ها ممکن می شــوند‪ .‬عنصر‬ ‫حاکم امسال اب است‪ ،‬پس انتظار بارش های‬ ‫فراوان می رود‪ .‬طالع بینی چینی‪ ،‬امسال را‬ ‫برای متولدین ماه های مختلف بدین شرح‬ ‫پیش بینی می کند‪:‬‬ ‫فروردین‬ ‫ســال نسبتا‬ ‫خوبــی بــرای‬ ‫شماســت‪ .‬البته‬ ‫شــاید در موارد‬ ‫مختلفی زندگی‬ ‫رضایــت کامل‬ ‫پیدا نکنید‪ ،‬اما شرایط برایتان خوب پیش می رود‪.‬‬ ‫گاهی اوقات ناامید می شــوید ولــی خیلی زود‬ ‫می توانید شرایط سخت را مدیریت کنید‪ .‬اب یک‬ ‫عنصر قوی در این ســال برای شماست و انرژی‬ ‫زیادی از اب دریافت می کنید‪ .‬امســال بیشتر از‬ ‫سال قبل اوقات خود را با دوستانتان می گذرانید‪.‬‬ ‫برای مواجه شدن با مســائل عاطفی باید قدری‬ ‫اعتماد به نفس خود را باال ببرید‪ .‬هراتفاقی بیافتد‬ ‫شــما نباید از انجام کارهای مهم کنار بکشید‪ .‬با‬ ‫‪30‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کمی انعطاف و تمرکز می توانید جلوی شکست و‬ ‫ناامیدی را بگیرید‪.‬‬ ‫اردیبهشت‬ ‫امســال برای‬ ‫شما ســالی پراز‬ ‫جدال و کشمکش‬ ‫و تالش های زیاد‬ ‫است زیرا تصمیم‬ ‫دارید دســت به‬ ‫کارهای مهمی بزنید‪ .‬در طول این ســال جواب‬ ‫بسیاری از ســواالت خود را پیدا می کنید که به‬ ‫شــما کمک می کنند به اهداف بزرگ زندگی تان‬ ‫نزدیک شوید‪ .‬امکان یک جابه جایی چه درمحل‬ ‫زندگی‪ ،‬شهر یا محل کارخود را دارید‪ .‬درهمه حال‬ ‫باید خیلی محتاطانه عمل کنید‪ .‬معموال کار زیاد‬ ‫را به روابط عاشقانه ترجیح می دهید‪ .‬خوشبختانه‬ ‫انتخاب هــای شــما درهردو زمینه درســتند‪ .‬با‬ ‫انتخاب درســت خود در زمینه ی ازدواج‪ ،‬کارو یا‬ ‫رشــته تحصیلی می توانید پــازل زندگی خود را‬ ‫تکمیل کنید‪.‬‬ ‫خرداد‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ترکیبی از‬ ‫اتفاقات مختلف‬ ‫اســت‪ .‬امــکان‬ ‫مو فقیت هــا ی‬ ‫یــا‬ ‫بــزرگ‬ ‫شکســت های بــزرگ را داریــد بنابراین خیلی‬ ‫مراقب انتخاب ها وعملکردهایتان باشــید‪ .‬کمی‬ ‫حس رقابت ســالم را در خود پرورش دهید و از‬ ‫ترس شکست های احتمالی عقب نکشید‪ .‬در کار‬ ‫تیر‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســالی‬ ‫معمولی اســت‪.‬‬ ‫باید ســعی کنید‬ ‫توقعــات خود را‬ ‫درهمه ی زمینه ها‬ ‫قدری پایین بیاورید‪ .‬شرایط همسر و اطرافیانتان‬ ‫را درک کنید و درمشکالت کنارشان باقی بمانید‪.‬‬ ‫دقت خــود را درمدیریت امورمالی افزایش دهید‬ ‫و مهارت هــای خود را در زمینه های شــغلی باال‬ ‫ببرید‪ .‬درســال جدید سعی کنید وابستگی خود‬ ‫را به اطرافیان کم کنید و بیشــتر روی پای خود‬ ‫بایستید‪ .‬امسال امکان مشکالتی در روابط عاطفی‬ ‫دارید‪ ،‬پس در این زمینه با احتیاط عمل کنید تا‬ ‫خود و شریک زندگیتان را نرنجانید و هردو اسیب‬ ‫نبینید‪ .‬به خودتان ایمان داشــته باشید و بدانید‬ ‫اگر با ارامش عمل کنید از هر موقعیت دشــواری‬ ‫براحتیعبورمی کنید‪.‬‬ ‫مرداد‬ ‫امســال بــرای‬ ‫شــما ســالی پراز‬ ‫چا لش هــا ی‬ ‫شغلی ســت ‪.‬‬ ‫درزمینه مالی امکان‬ ‫موفقیت های بزرگ‬ ‫را دارید‪ .‬از لحاظ احساســی ساختار زندگی تان‬ ‫تغییرمی کند‪ .‬امسال به شکل یک حمایتگربزرگ‬ ‫برای اطرافیانتان درمیایید و به انها کمک های قابل‬ ‫توجهی می کنید‪ .‬باید کمی خود را قوی ترکنید‬ ‫تا از پس مشــکالت به خوبی برایید‪ .‬امسال سال‬ ‫تصمیم گیری های بزرگ برای شماست‪ .‬پروژه های‬ ‫مهم را به تاخیرنیندازید زیرا امکان دارد پشیمان‬ ‫شــوید‪ .‬معموال تصمیم گیری برای شما مشکل‬ ‫اســت و اتفاق افتاده که تصمیماتی گرفته اید که‬ ‫بعدا پشیمان شده اید‪ ،‬ترس را کنار بگذارید و اول‬ ‫خوب فکرکنید و بعد با اطمینان وارد عمل شوید‪.‬‬ صفحه 31 ‫شهریور‬ ‫امســال سال‬ ‫پیچید ه ا یــی‬ ‫د ر ا نتظــا ر‬ ‫شما ســت ‪.‬‬ ‫تجربیاتمتفاوتی‬ ‫در زمینه هــای‬ ‫مختلف خواهید داشت‪ .‬توصیه می کنیم به شغل‬ ‫تدریــس و معلمی روی اورید زیرا موفقیت های‬ ‫زیادی برایتان بدنبال خواهد داشــت‪ .‬امسال به‬ ‫بســیاری از ارزوهای دیرینه ی خود می رســید‬ ‫و تا حد زیادی درکارها پیشــرفت می کنید‪ .‬در‬ ‫کارها ثابت قدم بمانید و تردید به خود راه ندهید‪.‬‬ ‫درکار کمی جدی تر باشید و سهل انگاری را کنار‬ ‫بگذارید‪ .‬شریک زندگی خود را راحت ببخشید و‬ ‫نگذارید موضوعات کوچک باعث اختالفات بزرگ‬ ‫و دوری شما ازهم شود‪ .‬حس انتقام جویی را کنار‬ ‫بگذارید و احساسی عمل نکنید‪.‬‬ ‫مهر‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســالی‬ ‫پرازهیجان است‪.‬‬ ‫به زندگی بســیار‬ ‫خــوش بیــن‬ ‫هســتید و بسیار‬ ‫ماجراجویــی می کنید‪ .‬گاهی به موانعی برســر‬ ‫راهتان برمی خورید ولی درلحظه ی اخر راه حل‬ ‫مناسبی برایش پیدا می کنید‪ .‬برموانع و مشکالت‬ ‫به خوبی غلبه می کنید و احساس خوشایندی از‬ ‫این بابت خواهید داشــت‪ .‬در زمینه کاری کمی‬ ‫مطالعاتتان را بیشــتر کنیــد و از کمک گرفتن‬ ‫ازدیگران نترسید‪ .‬احتمال افزایش درامد خواهید‬ ‫داشت و پاداش تالش هایتان را خواهید گرفت‪.‬‬ ‫اگر محصل هستید پیشرفت های چشمگیر در‬ ‫زمینه تحصیلی خواهید داشت‪ .‬امسال باید یاد‬ ‫بگیرید قدری صبورتر باشید و درمسائل عاطفی‬ ‫شریک زندگی تان را محدود نکنید‪.‬‬ ‫ابان‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســال‬ ‫اســتراحت و‬ ‫خــوش گذرانی‬ ‫اســت‪ .‬پایــان‬ ‫مشــکالت و‬ ‫درگیری های ذهنی شــدید است‪ .‬شما در چند‬ ‫ســال گذشــته مشــکالت زیادی را پشت سر‬ ‫گذاشــته اید و به شما مژده می دهیم که امسال‬ ‫همه ان سختی ها پایان میابند‪ .‬شما توانایی مقابله‬ ‫با همه موانع ســخت را در زندگی دارید و اینک‬ ‫خوش اقبالی های بزرگی پیش روی شماســت‪.‬‬ ‫در سرمایه گذاری ها سود زیادی می کنید و کال‬ ‫شانس با شما یاراست‪ .‬انگیزه و تالش تان با این‬ ‫خوش اقبالی ها باالتر می رود‪ .‬در زمینه ی کاری‬ ‫خیلی به دیگران اعتماد نکنید‪ .‬رفت و امدهایتان‬ ‫را با دوستان و نزدیکان بیشتر می کنید و اوقات‬ ‫خوشی با انها می گذرانید‪.‬‬ ‫اذر‬ ‫ا مســا ل‬ ‫چا لش هــا ی‬ ‫زیــادی پیــش‬ ‫رو داریــد و باید‬ ‫خیلــی بیشــتر‬ ‫از قبــل مراقب‬ ‫خود باشــید‪ .‬از لحاظ کاری بایــد تالش تان را‬ ‫بیشــتر کنید‪ .‬احتمال بدشانسی در کارخواهید‬ ‫داشت ولی می توانید گلیم خود را از اب بیرون‬ ‫بکشید‪ .‬امسال تمایل تان به رقابت جویی بیشتراز‬ ‫قبل می شــود‪ .‬درکارهای تیمی احتمال بحث و‬ ‫جدل خواهید داشــت ولی سعی کنید ارامش و‬ ‫خونســردی خود را حفظ کنید‪ .‬به اذر ماهی ها‬ ‫توصیه می کنیم امسال صبر خود را افزایش دهند‬ ‫و مدتی به استراحت و مسافرت بپردازند‪ .‬در سال‬ ‫جدیــد می توانید روی دیگــران تاثیرات خوب‬ ‫بگذارید و همچنین با مشورت کردن با افراد عاقل‬ ‫به موفقیت های بزرگ برسید‪.‬‬ ‫دی‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســالی‬ ‫پراز شــادابی و‬ ‫سرزندگی ست‪.‬‬ ‫می توانید دوباره‬ ‫خود را پیدا کنید‬ ‫و بــه خوبی از خودتان مراقبت نمایید‪ .‬میتوانید‬ ‫دســت به کارهای جدید بزنید و راه های تازه را‬ ‫تجربه کنید‪ .‬اهدافی که درســال جدید انتخاب‬ ‫می کنید کمی نگران کننده اند ولی درنهایت به‬ ‫اتفاقات خوب ختم می شوند‪ .‬امسال سال تغییرات‬ ‫بزرگ و ســازنده برای شماست‪ .‬امکان ازدواج و‬ ‫تغییر شغل برای شما درسال جدید بسیار زیاد‬ ‫است‪ .‬دراواسط سال موفقیت های بزرگ مالی به‬ ‫شــما روی میاورند‪ .‬اگر بدبینی را کنار بگذارید‬ ‫و اعتماد به نفس تان را باال ببرید در زمینه های‬ ‫عاطفی و شغلی بسیار موفق خواهید بود‪.‬‬ ‫بهمن‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســالی‬ ‫پرازسورپرایزهای‬ ‫زیبــا و جــذاب‬ ‫اســت‪ .‬درسال‬ ‫جدید احساس‬ ‫قــدرت می کنیــد و زمان زیادی را بــا خانواده‬ ‫و دوســتان ســپری می کنید‪ .‬مثل یک نگین‬ ‫درهمــه ی مجالس می درخشــید و درهرکاری‬ ‫اراده کنید موفق می شوید‪ .‬سرمایه گذاری هایتان‬ ‫با موفقیت بســیارهمراه می شــوند و از لحاظ‬ ‫مالی ســود فراوانی می برید‪ .‬بهتر اســت حس‬ ‫رقابت جویی را کمــی در خود افزایش دهید و‬ ‫توانایی های خود را در زمینه های فرهنگی نشان‬ ‫دهید‪ .‬امسال امکان ازدواج برای شما وجود دارد‬ ‫و احتمال اینکه شریک زندگی خود را پیدا کنید‬ ‫بسیار است ولی سعی کنید غرور را کنار بگذارید‬ ‫و عشق خود را ابراز نمایید‪.‬‬ ‫اسفند‬ ‫امســال برای‬ ‫شــما ســالی‬ ‫پرازهیجان است‪.‬‬ ‫انرژی تان درسال‬ ‫جدید دوچندان‬ ‫می شود‪ .‬کارهای‬ ‫بزرگ و مثبت بسیاری انجام می دهید‪ .‬تصمیمات‬ ‫درست و قاطعی می گیرید و درشرایط دشوار به‬ ‫خوبــی عمل می کنید‪ .‬از لحاظ شــغلی به یک‬ ‫وضعیت پایدار و دلخواه می رســید و می توانید‬ ‫قرض ها و بدهی های خود را بپردازید‪ .‬امســال‬ ‫اهداف مشــخصی دارید که به خوبی می دانید‬ ‫چطور به انها برســید ولی مواظب باشید غرق‬ ‫شدن در کار شما را نســبت به اطرافیانتان بی‬ ‫توجه نکند‪ .‬امســال می توانید درهمه زمینه ها‬ ‫ریسک کنید و از شکست نهراسید زیرا پیروزی‬ ‫خود را به وضوح می بینید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اینترنت‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 32 ‫جمعی از شرکت کنندگان‬ ‫خرداد ماه ‪۱۳۹۵‬‬ صفحه 33 ‫ن در همایش عملی یوگا‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تهران‬ صفحه 34 ‫کشف خود واقعی در سال جدید؛‬ ‫با هفت ویژگی یوگا‬ ‫نویسنده‪:‬ماریساگری اتا‬ ‫‪۱‬‬ ‫مترجم‪ :‬نکیسا گودرزی‬ ‫هر بار که روی مت یوگا می رویم کاملتر‬ ‫میشویم‪.‬‬ ‫قبل از شیوع کووید‪ ،19-‬من به طور منظم در‬ ‫یک اســتودیو در مرکز شهر میسور‪ ،‬یوگا تمرین‬ ‫می کــردم‪ .‬یوگا شــاال‪ 2‬محل زندگــی گروهی‬ ‫متشکل از مربیان و پرتوجویان بود‪ .‬حدود چهل‬ ‫نفر هر صبح اخر هفته جمع می شــدند‪ ،‬مت به‬ ‫مت می رفتند‪ ،‬عرق می ریختند‪ ،‬نفس می کشیدند‬ ‫و حالت های ما را شــکل می دادند‪ .‬هوای گرم و‬ ‫مرطوب هندوســتان‪ ،‬حضور فیزیکــی را چند‬ ‫برابر می کرد‪.‬‬ ‫در بهار ‪ ،2020‬زمانی که جهان تاریک شــد‪،‬‬ ‫خیابان ها و مشــاغل خالــی ماندند‪ ،‬صفحه های‬ ‫کامپیوترهای ما روشــن شــدند‪ .‬راه هایی برای‬ ‫زندگی جدیــد در حرفه‪ ،‬تحصیل و ارتباطات باز‬ ‫شد‪ .‬یوگا شاال به سرعت کالس های خود را به زوم‬ ‫تغییر داد و ما را که تمرین کنندگان خانگی شدیم‬ ‫به میل و اراده ی خودمان واگذارکرد‪ .‬می توانستیم‬ ‫پشت دکمه های بی صدا و صفحه های سیاه پنهان‬ ‫شــویم‪ .‬ما هیچ همســایه ی حصیری نداشتیم‬ ‫کــه بتوانیم با او پیش برویــم و معلم کیلومترها‬ ‫دورتر بود‪...‬‬ ‫ولی با این حال‪ ،‬از طریق فرایند تمرین به این‬ ‫شیوه بود که بســیار عمیق تر به درون تمرینات‬ ‫خود رفتم‪ .‬من یاد گرفتم که چگونه اگاهی خود‬ ‫را به سه قسمت تقسیم کنم؛ صداهای یادگیری‬ ‫بچه های طبقه باال از کالس های مجازی مدرسه‬ ‫یک طرف‪ ،‬صدای گپ بچه پنج ساله ام در میان‬ ‫لگوهایــش از طرف دیگر‪ ،‬و صدای معلم یوگا که‬ ‫ژســت بعدی را نشــان می داد‪ ...‬و البته دیالوگ‬ ‫درونــی من با خودم که در ان گیج شــده بودم‪.‬‬ ‫همگی باعث شدند جنبه ی دیگری از مراقبه برایم‬ ‫بیشتر شناخته شود‪ .‬بازگشــت مجدد به درون‪،‬‬ ‫بدون توجه به هرج و مرج دنیای بیرون‪.‬‬ ‫بســیاری از ســواالت دیگر پیش می ایند‪ ،‬و‬ ‫شــاید پاسخ هم داده می شــوند‪ .‬ایا تا زمانی که‬ ‫معلم پیشــنهاد کرده است‪ ،‬در حالت معین باقی‬ ‫می مانم؟ ایا به طور کلی ژست دیگری را انتخاب‬ ‫‪34‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫می کنم؟ چه بــه دلیل کمبود انرژی‪ ،‬یا به دلیل‬ ‫یک زمزمه درونی که نیازهای بدن من را دقیق تر‬ ‫می دانست؟ در طول یک سال‪ ،‬به تمریناتم ادامه‬ ‫دادم‪ .‬مــن یــوگا کار می کردم‪ ،‬بــدون توجه به‬ ‫وضعیت دنیــای بیرون‪ ،‬و دنیای درونی ام‪ ،‬و تنها‬ ‫گذشــت زمان بود که این هفــت ویژگی یوگا را‬ ‫برایم اشکار کرد؛‬ ‫در شروع ســال جدید تصمیم گرفتم‬ ‫بیشــتر بر روی این هفــت ویژگی یوگا‬ ‫تمرکزکنم؛ زیرا کمک زیادی به من درکشف‬ ‫خود واقعی ام کرده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬انضباط‬ ‫هر روز که روی مت خود‬ ‫حاضر می شــوم به تالش و‬ ‫اراده نیاز دارم‪ .‬هر بار که من‬ ‫در یک موقعیت نامناســب‬ ‫یا سخت بیشتر از انچه که‬ ‫می خواهم باقــی می مانم‪،‬‬ ‫اراده الزم است برای ماندن‬ ‫در ان حالت هــای ســخت‬ ‫و نفس کشــیدن و این که‬ ‫به بدنتــان بگویید نباید به‬ ‫حالت راحت قبل برگردی‪،‬‬ ‫فقط به اراده و پشــتکار نیاز‬ ‫اســت‪ .‬اصطالح یوگا برای‬ ‫این انضباط(تاپاس‪ ) 3‬است‪.‬‬ ‫قدرتــی دســت های لرزان‬ ‫ما را در مانــدن حالت های‬ ‫ســخت حمایــت می کند‪،‬‬ ‫همان چیزی است که ما را‬ ‫در هر مشکلی که روی مت‬ ‫یوگا پیش می اید پشتیبانی‬ ‫می کند‪ .‬وقتــی با اضطراب‪،‬‬ ‫استرس‪ ،‬اندوه‪ ،‬بی حوصلگی‬ ‫و ناامیدی روبرو می شــویم‪،‬‬ ‫از نیروی اراده و پشتکارمان‬ ‫کمک می جوییم تا سستی‬ ‫را از میان ببرد‪ .‬همانطور که به ســادگی تحمل‬ ‫می کنیــم و نفس می کشــیم‪ ،‬همیشــه قوی تر‬ ‫می شــویم و می توانیــم با چالش هــای زندگی‬ ‫روبرو گردیم‪.‬‬ ‫‪ -2‬صبر‬ ‫یوگا به ما صبــوری را می اموزد‪ .‬بعضی روزها‬ ‫نمی خواهیم تمرین کنیم‪ .‬بعضی روزها درکالس‬ ‫یــک ســاعته تمام مدت احســاس کســالت و‬ ‫خستگی می کنیم و دوســت داریم هر جایی به‬ ‫جز اینجا باشیم‪ .‬ذهن ما به گرد فهرست وظایف‬ صفحه 35 ‫بی پایانــش در زندگی می چرخد و تمام کارها را‬ ‫مرور می کند‪ ...‬به اینــده نزدیک و دور می رود‪...‬‬ ‫و بــا این حال‪ ،‬ما روی مــت می مانیم‪ ،‬و نتیجه‬ ‫تالش‪-‬های مان را در اینجا احســاس می کنیم‪،‬‬ ‫تمــام ناراحتی ها که در زندگی مان وجود دارد را‬ ‫مرور می کنیم‪ ،‬اما با ماندن بر روی مت یوگا و هر‬ ‫دم و بازدم که حکایت از تسلیم شدن به لحظه ی‬ ‫حال دارد‪ ،‬صبر را تجربه می کنیم‪.‬‬ ‫‪- 3‬انعطاف پذیری‬ ‫تمرینات اســانا‪ ،‬حرکات فیزیکی اشــکاری‬ ‫هســتند که انعطاف بدن را نشان می دهند و در‬ ‫طول زمان رشــد می کنند و کامل می شوند‪ ،‬در‬ ‫عین حال انعطاف پذیری ذهن را نیز گســترش‬ ‫می دهند‪ .‬همانطور که یوگا تمرینی اســت که از‬ ‫اشکال مختلف و الیه ها و امکانات بی پایان تشکیل‬ ‫شده است‪ ،‬ذهن نیز می تواند نرمش پیدا کند تا‬ ‫ظرافت پیچیده تفکر را در خود رشد دهد ‪ .‬جسم‬ ‫و ذهن هردو بیشتر با وجوه هم اشنا می شوند و‬ ‫با هم پیش می رونــد‪ .‬همانطور که انعطاف بدن‬ ‫اشکار می شود‪ ،‬ذهن نیز باز و منعطف می گردد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگاهی‬ ‫اگر چندین ســال یوگا را تمرین کرده باشید‪،‬‬ ‫متوجه می شــوید که شــگفتی های زیادی در‬ ‫مجموعه اشــکال فیزیکی باقی نمانده است‪ .‬بله‪،‬‬ ‫توالی ممکن است به ترتیب متفاوتی باشد‪ ،‬و یک‬ ‫اسانا ممکن است به انواع پیشرفته تر صعودکند‪.‬‬ ‫اما در بیشــتر موارد‪ ،‬تمرین هر روز به طور قابل‬ ‫توجهی مشابه تمرین قبلی است‪ .‬بنابراین به جای‬ ‫تمرکز بر روی اشــکال بیرونی بدن‪ ،‬این فرایند‬ ‫بیشتر به یک هماهنگی خوب میان ذهن و بدن‬ ‫تبدیل می شود‪ .‬همانطور که نفس خود را منظم‬ ‫می کنیم‪ ،‬تنظیمات ظریف جزئی را در فرم بدن‬ ‫خود صورت می دهیم و گوشه هایی از احساسات‬ ‫درونی‪ ،‬حرکات کوچک و رهاســازی را بررسی‬ ‫می‪-‬نماییــم‪ .‬ما تجربه ی بــودن در زمان حال‪،‬‬ ‫که از صرف بودن و ماندن ســاخته شده است را‬ ‫کنکاش می کنیم‪.‬‬ ‫‪ -5‬فضا‬ ‫از طریق تمرین اســاناها‬ ‫در اشکال خاص‪ ،‬و ماندن در‬ ‫انها‪ ،‬قــدرت بدنی و انعطاف‬ ‫پذیری بدن خود را افزایش‬ ‫می دهیــم کــه از طریــق‬ ‫گســترش فضا به دســت‬ ‫می اوریم‪ .‬ما بین ماهیچه ها‬ ‫و مفاصل فضایی ایجاد کرده‬ ‫و همزمان ذهن‪ ،‬قلب و روح‬ ‫را نیــز باز می کنیــم‪ .‬یوگا‬ ‫چیزی فراتر از جنبه فیزیکی‬ ‫را بــه زندگی مــان دعوت‬ ‫می کنــد و به مــا فرصتی‬ ‫می دهد تا با خود در سطح‬ ‫عمیق تر و ساکت تری ارتباط‬ ‫برقرارکنیــم‪ ،‬بــرای ارتباط‬ ‫جهان درونی که در همه ما‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫‪- 6‬تعادل‬ ‫در طــول «موازنه هــای‬ ‫متــوازن» حس تعــادل ما‬ ‫اشــکارا به چالش کشیده‬ ‫می شود‪ ،‬و همچنین در طول‬ ‫انتقال از یک حالت به حالت دیگر‪ .‬اما تعادل ما به‬ ‫روش های بسیار دیگری ازمایش می شود‪ .‬زمانی‬ ‫که قضــاوت می کنیم که چقدر به خودمان روی‬ ‫مت فشــار اوریم‪ ،‬زمانی کــه تصمیم می گیریم‬ ‫چقدر بایــد از یانــگ در مقابل یین اســتفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬چقدر تالش در مقابل ارامش؟ این اصول‬ ‫برهماچاریا (استفاده صحیح از انرژی پرانا) از مت‬ ‫خارج می شود‪ ،‬زیرا ما میزان مراقبت از خود را در‬ ‫مقابل انــرژی که به دیگران ارائه می دهیم اندازه‬ ‫می گیریم‪ .‬چه زمانی فشار می اوریم و چه زمانی‬ ‫رها می کنیم؟ روی مت یوگا‪ ،‬تالش برای متعادل‬ ‫شدن محدود است اما تمرینی عالی برای وسیع تر‬ ‫گشتن است‪.‬‬ ‫‪- 7‬تشویق‬ ‫حرکت از یک فعالیت به فعالیت دیگر می تواند‬ ‫ناگهانــی و غیرممکن به نظر برســد‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬به عنوان یک یوگی‪ ،‬به دنبال بهتر شدن‬ ‫در حرکات و اساناها و همچنین انتقال های بهتر‬ ‫هر حرکت هســتیم‪ .‬همانطور کــه حرکات ما‬ ‫بتدریج سبکتر و نرمتر می شوند‪ ،‬فضایی در وجود‬ ‫خود ایجاد می کنیم کــه انرژی حیاتی می تواند‬ ‫در ان جاری شــود‪ .‬تشویق کردن خود در پایان‬ ‫هر تمرینی که انجام می دهیم یکی از مهمترین‬ ‫موارد در پیشرفت در هر زمینه ایی است‪ .‬پس در‬ ‫اتمام تمرینات روزانه تشویق‪ ،‬تشکر و قدردانی از‬ ‫خود را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫بسیاری از غربی ها با این فرض پیش می روند‬ ‫که یــوگا صرفا یک تمرین فیزیکی ســت که از‬ ‫یک سری حرکات نرمشی تشکیل شده است‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬اســاناها تنها یکی از مسیرهای هشت‬ ‫گانه ی یوگا هستند‪ .‬اساناها هرگز به طور کامل‬ ‫از سایر تمرین هایی که درخت زیبای یوگا را برپا‬ ‫می سازند جدا نمی شوند‪ .‬از طریق این تمرینات‬ ‫قدیمی‪ ،‬بدن ما تغییر شــکل می دهد‪ ،‬اما ذهن‪،‬‬ ‫قلــب و روح ما نیــز همراه بدن تغییــر کرده و‬ ‫رشد می کنند‪.‬‬ ‫ماریسا گری اتا مالک استودیوی ‪1-Marisa Gray Atha‬‬ ‫است که از سال ‪ 2002‬اموزش های صوتی ‪Three Sparrows‬‬ ‫خصوصی ارائه می دهد‪ .‬او از رویکردی جامع استفاده می کند‬ ‫که به دانش اموزانش قدرت می دهد تا صدای طبیعی‬ ‫خودشان را پیدا کرده و ازاد کنند‪ ،‬که شامل اصول یوگا‪،‬‬ ‫‪.‬تکنیک الکساندر‪ ،‬و ادغام ذهن‪ /‬بدن است‬ ‫‪2-Yoga Shala‬‬ ‫به معنی ریاضت ‪3-Tapas‬‬ ‫منبع‪ :‬یوگاژورنال‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 36 ‫جلوگیری از اسیب های شایع‬ ‫در یوگا‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫درست است که تمرین های یوگا دارای فواید‬ ‫بسیاری هستند‪ ،‬ولی اگر کامال صحیح و با توجه‬ ‫کافی انجام نشوند ممکن است باعث بروز برخی‬ ‫صدمات جدی گردنــد‪ .‬در اینجا چند نمونه از‬ ‫اســیب دیدگی های شــایع در یوگا را به شما‬ ‫معرفی کرده و می گوییم که برای پیشــگیری‬ ‫ازوقوع انها چه کار باید بکنید‪.‬‬ ‫گلوکوما و مشکالت چشم‬ ‫رفتن به وضعیت های معکوس می تواند فشار‬ ‫زیادی به چشم ها وارد کند‪ .‬افرادی که گلوکاما‬ ‫(اب ســیاه ) یا دیابت دارنــد ‪ ،‬حتی افرادی که‬ ‫نزدیک بینی شدید دارند‪ ،‬ممکن است درمعرض‬ ‫خطر پارگی شبکیه چشــم قرارگیرند‪ .‬به شما‬ ‫توصیه می شود درصورتی که به هرکدام از این‬ ‫امراض مبتال هســتید‪ ،‬پیش از انجام حرکات‬ ‫معکوس‪ ،‬برای اطمینان با یک چشــم پزشک‬ ‫مشــورت کنید ‪ .‬اگر اب مرواریــد دارید انجام‬ ‫حرکات معکوس پرخطر تراست ‪ .‬اگر اخیرا عمل‬ ‫اب مروارید انجام داده اید با انجام این وضعیت ها‬ ‫احتمال پارگی شبکیه چشــم را افزایش می‪-‬‬ ‫دهید ‪ .‬انجــام وضعیتهای معکوس برای افرادی‬ ‫که فشارخون باال دارند نیز خطرناک است‪.‬‬ ‫پارگیهمسترینگ‬ ‫همســترینگ ها ســه ماهیچه هستند که‬ ‫درپشت ران ها قراردارند و از کفل شروع شده وتا‬ ‫قسمت پایینی پشت ساق پا کشیده می شوند ‪.‬‬ ‫این ماهیچه ها اغلب در تمرینات یوگا اســیب‬ ‫می بیننــد ‪ ،‬مخصوصــا در تمرینات شــدید و‬ ‫طوالنی مدت خم بــه جلو‪ ،‬که خطرناک ترین‬ ‫ان خم به جلوی ایســتاده اســت‪ .‬توجه به این‬ ‫نکته ضروریســت که به پاســخ های بدنتان در‬ ‫وضعیت های مختلف گوش دهید و هرگز برای‬ ‫رسیدن به وضعیت نهایی مثل وضعیت رساندن‬ ‫کف دســت ها به زمین ‪ ،‬حتی اگر قبال قادر به‬ ‫انجام این کار بوده اید ‪ ،‬به خود فشارنیاورید ‪ .‬پاره‬ ‫‪36‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫شــدن قاعده ماهیچه درقسمت راست نزدیک‬ ‫محلی که تاندون به اســتخوان نشــیمن لگن‬ ‫وصل می شــود بیشتر شایع اســت ‪ .‬اسیبهای‬ ‫همســترینگ هنگام حرکات ناگهانی بیشــتر‬ ‫اتفاق می افتد ‪ ،‬مخصوصا زمانی که مکان تمرین‬ ‫سرد اســت و یا بدن شما کامال گرم نشده‪ ،‬اما‬ ‫امکان دارد این اتفاق زمانی که بدن شــما گرم‬ ‫اســت ولی دراواخر یک تمرین طوالنی به‬ ‫ســرمی برید و خسته هســتید و توجه شما‬ ‫کم شــده اســت نیز پیش بیاید ‪ .‬بروز پارگی‬ ‫همسترینگ درافرادی که بدن خشک و کم‬ ‫انعطافی دارند و با فشــار زیاد کارمی کنند و‬ ‫همچنین درشــاگردانی کــه بدن منعطفی‬ ‫دارند ولی فاقد قدرت ماهیچه ای هســتند‬ ‫شایع تر است‪ .‬دکترجولی گادمستد می گوید‬ ‫که تا به حال پارگی همسترینگ را نزدیک‬ ‫استخوان های نشیمن گاه ‪ ،‬به جز درتمرین‬ ‫کننده گان یوگا درکس دیگری ندیده است‪.‬‬ ‫او متعجب اســت که با وجــود کالس های‬ ‫متعدد و تمرینات خانگی که شامل کشش‬ ‫در همســترینگ اســت‪ ،‬افرادی که دارای‬ ‫همسترینگ قوی هستند خیلی کم است‪.‬‬ ‫وضعیت هایی مثل پل (ستوبانداسانا) وبقیه‬ ‫خم به عقب ها‪ ،‬ماهیچه های همسترینگ‬ ‫را قوی می کنند‪ .‬زمانی که وضعیت پل را‬ ‫انجام می دهید به حرکت استخوان های‬ ‫لگــن ( ‪ ) ischial tuberosities‬و روی زانوهــا‬ ‫تمرکزکنید و از ایــن عمل برای باال‬ ‫کشــیدن لگن استفاده‬ ‫نماییــد‪ .‬هرچه‬ ‫بیشــتر د ر‬ ‫و ضعیــت‬ ‫بما نید‬ صفحه 37 ‫وهرچه بیشــتر این کار را انجام دهید ‪ ،‬عضالت‬ ‫همسترینگ خود را قویتر می کنید ‪.‬‬ ‫وقتی پارگی یک باراتفاق بیافتد ‪ ،‬هر وضعیتی‬ ‫که باعث کشــش درعضالت همسترینگ شود‬ ‫اغلب خطرناک است‪ ،‬حتی اگرکوتاه مدت باشد‪.‬‬ ‫پــس باید تا موقع بهبود کامل ازخم شــدن به‬ ‫جلو خوداری شود و سپس به ارامی بعد ازاینکه‬ ‫عضالت به وسیله بقیه وضعیت ها قوی شدند‬ ‫مجددا شروع شود‪ .‬هر کوششی که برای‬ ‫انجام خم بــه جلوانجام می دهید باید‬ ‫بعد از درمان اســیب دیدگی باشــد‪،‬‬ ‫درغیراین صورت می تواند شــما را به‬ ‫وضعیت اول و یا حتــی درمواردی بدتراز‬ ‫اسیب اولیه بازگرداند‪ .‬حتی اساناهایی مثل‬ ‫تریکوناســانا و شاواناسانا شامل یک عامل‬ ‫خم به جلو و بالقوه ی مشکل افرین هستند‪.‬‬ ‫استفاده از ابزار یوگا مانند گذاشتن اجریوگا‬ ‫زیر دســت ها‪ ،‬دربعضی حرکات نظیر ســگ‬ ‫سرپایین می تواند کشش و فشار را‬ ‫تا حد زیادی کاهش دهد‪.‬‬ ‫اسیب های شانه‬ ‫ناراحتی در شــانه ها‬ ‫یک مشــکل همه گیر‬ ‫دردنیای مدرن اســت‪.‬‬ ‫برعکس استخوان ران ‪،‬‬ ‫حفره شانه کامال شکل‬ ‫نگرفتــه اســت ‪ .‬برای‬ ‫نگه داشتن برجستگی‬ ‫عضله بازو و اســتخوان‬ ‫بــازو درمحــل خــود‪،‬‬ ‫تاندون های چهارعضله‬ ‫به نوعی باعث تشــکیل‬ ‫حفره کاذب می شوند‪ .‬این‬ ‫تاندون ها به اسانی ملتهب‬ ‫می گردند وایــن التهاب‬ ‫دراثرفعالیت زیاد و شدید‬ ‫به وجــود می اید و نتیجه‬ ‫ان بــه عنــوان" التهاب‬ ‫تاندون های ســاختمان‬ ‫نگــه دارنــده شــانه "‬ ‫شناخته می شــود‪ .‬یوگا می تواند باعث اسیب‬ ‫والتهاب تاندون های نگه دارنده شانه وکتف شود‬ ‫و یا التهاب کهنه انرا دوباره فعال کند‪ .‬باال اوردن‬ ‫بازوها به طور مکررتا باالی سر می تواند مشکل‬ ‫ساز باشد‪ .‬بهترین راه برای جلوگیری از اسیب‬ ‫به شانه ها این است که توازن در بازوها و شانه ها‬ ‫راحفــظ کنیم ‪ ،‬در انجام اســاناها دقت کنیم و‬ ‫به سراســتخوان های بازو (نزدیک شانه) اجازه‬ ‫حرکت به ســمت جلو را ندهیم‪ .‬به وجود امدن‬ ‫این حرکت دربعضی اساناها مثل گوموکاسانا (‬ ‫وضعیت صورت گاو) باعث ایجاد نگرانی در این‬ ‫ناحیه می شــود‪ .‬هنگام انجام این گونه اساناها‬ ‫چنانچه درناحیه شانه احساس ناراحتی می کنید‪،‬‬ ‫بهترین راه اینســت که حرکت را متوقف کرده‬ ‫وتمرین را برگردانید تا زمانی که نشانه های درد‬ ‫ازبین برود‪ .‬همچنین می توانید وضعیت تمرین را‬ ‫عوض کنید مثال در ویرابادراسانا‪(2‬جنگجوی‪)2‬‬ ‫به جای اینکه دســت ها راباالی سرببرید روی‬ ‫ران ها بگذارید‪.‬‬ ‫احتماال صدمــه زننده تریــن وضعیت برای‬ ‫ابتال به التهاب تاندون های شــانه اساناهایی با‬ ‫فشــارزیاد مثل مایوراســانا( وضعیت طاووس)‬ ‫هستند‪ .‬اگرشما سراســتخوان بازو را ثابت نگه‬ ‫ندارید ( اســتخوان بازو به طــور ثابت درحفره‬ ‫شــانه قرارگرفته اســت ) ویا اگراجازه دهید که‬ ‫استخوان به سمت مفصل ها حرکت کند‪ ،‬زمینه‬ ‫بروز اسیب را درخود فراهم کرده اید‪ .‬بیشترین‬ ‫احتمــال برای بــروز این اســیب ضمن انجام‬ ‫حرکات شدید سبکهایی از یوگا مثل اشتانگایوگا‬ ‫و وینیاسا (‪ )Vinyasa‬زمانی پیش می اید که شما‬ ‫چندین باربرای رفتــن به وضعیت باال می پرید‬ ‫ومعموال قبــل از انجام حرکت بعدی فقط چند‬ ‫ثانیه در وضعیت می مانید‪.‬‬ ‫بهترین راه این است که برای انجام اساناهایی‬ ‫مثل سگ سرباال‪ ،‬طاووس و جنگجو ارامتربه این‬ ‫وضعیت ها بروید تا بتوانید برای رسیدن به تعادل‬ ‫و توازن الزم‪ ،‬قبل ازاینکه با ســرعت به مراحل‬ ‫بعدی بروید تمرکــز کامل کنید‪ .‬اگرنمی توانید‬ ‫شانه هایتان را خوب عقب نگه دارید سعی کنید‬ ‫زانوهای خود را روی مت یوگا قراردهید و تمرین‬ ‫کنید ‪ ،‬انجام این تمرین مقداری از وزن بدن را از‬ ‫روی بازوهایتان برمی دارد‪.‬‬ ‫تمرین های یوگا اگر با تمرکز کامل‪ ،‬با ارامش و‬ ‫بدون عجله انجام شوند اسیبی به دنبال نخواهند‬ ‫داشت‪ ،‬پس بهتر است هر بار که روی مت یوگا‬ ‫برای انجام اساناها قرار میگیرید به خود یاداوری‬ ‫کنید که‪ ":‬می خواهم تمریناتم را کامال درست‬ ‫انجام دهم"‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 38 ‫چ‬ ‫هارم‬ ‫هفت سین یوگایی‬ ‫انعطاف پذیری روان شناختی‬ ‫پروتکل درمانی مای اکت‬ ‫نویسنده‪ :‬مینا بختیاری‬ ‫در ادامه ســری مقاله های دنباله دار اشــنایی‬ ‫با پروتــکل درمانی مای اکت‪ ،‬در این شــماره به‬ ‫مناســبت نوروز‪ ،‬کمی مکث می کنیم و ارام تر و‬ ‫عمیق تر با اســتفاده از مفاهیم پروتکل درمانی‬ ‫مای اکت‪ ،‬هفت ســین یوگایــی می چینیم و در‬ ‫کنار هم "ســین"های انرا تمرین می کنیم‪ .‬الزم‬ ‫به توضیح اســت که پروتــکل درمانی مای اکت‬ ‫همانطور که در مقاله های پیشــین توضیح داده‬ ‫شــد‪ ،‬تلفیقی از روش درمانی اکت و یوگا است‬ ‫و برای درمان اختالالتی نظیر وسواس‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬چاقی‪ ،‬درد مزمن‪ ،‬و ‪ ...‬کاربرد دارد‪.‬‬ ‫سومین سال است که همه گیری ویروس کرونا‬ ‫باعث شــده که ایام نوروز‪ ،‬فرصت بسیار مناسبی‬ ‫شود برای خلوت با خود‪ .‬اگرچه این خلوت برای‬ ‫خیلی از ما بسیار سخت بوده‪ ،‬ولی رفته رفته به‬ ‫ان عادت کرده ایــم و حتی مزیت هایی را نیز در‬ ‫ان یافته ایم‪ .‬ما یاد گرفتیم که سالمت عزیزان مان‬ ‫در گرو رعایت نکاتی است که در ابتدا انجامشان‬ ‫برایمان بســیار دشــوار بود مثــل حفظ فاصله‬ ‫‪38‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫فیزیکی و استفاده از ماسک‪ .‬خیلی از ما با تمام‬ ‫وجــود دیدیم که به هنگام بیماری عزیزان مان‪،‬‬ ‫یا خودمان‪ ،‬کمک کردن بســیار مشکل بود و‬ ‫بسیاری افراد خودشان به تنهایی ناچار بودند با‬ ‫این شرایط دست و پنجه نرم کنند‪ .‬روزهای بسیار‬ ‫سختی را سپری کردیم‪ .‬تنهایی‪ ،‬سرگرم کردن‬ ‫کودکان با حداقل امکانات‪ ،‬نبود تفریح بیرون از‬ ‫خانه‪ ،‬از دســت دادن شغل‪ ،‬شرایط ناخوشایند‬ ‫اقتصادی و‪ ...‬که خیلی از این شــرایط همچنان‬ ‫هم گریبان زندگی های ما را گرفته است‪ .‬امسال‬ ‫با هفت سین یوگایی به شما توضیح خواهیم داد‬ ‫که اگرچه شرایط ناخوشایند همیشه وجود دارد‪،‬‬ ‫لیکن ما می توانیم با تمرین های ذهنی و جسمی‬ ‫ساده ای خودمان را از اثرات نامطلوب این شرایط‬ ‫حفظ کنیم‪ .‬هفت سین یوگایی‪ -‬مای اکتی ما را‬ ‫به انعطاف پذیری روان شناختی دعوت می کند‪.‬‬ ‫انعطاف پذیــری روان شــناختی در درمان اکت‬ ‫(درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) شــش وجه‬ ‫دارد‪ :‬پذیرش‪ ،‬گســلش‪ ،‬خود به عنوان زمینه‪،‬‬ ‫حضور در زمان حال‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬و عمل متعهدانه‪.‬‬ ‫در ســطور پیش رو توضیح می دهیم که چطور‬ ‫وجهی انعطاف پذیری‬ ‫این الماس ارزشمند شش‬ ‫ِ‬ ‫روان شناختی‪ ،‬با هفت ســین یوگایی‪ -‬مای اکتی‬ ‫حاصل می شــود‪ .‬قبل از اینکه بــه ادامه مطلب‬ ‫بپردازیم‪"،‬سین"های هفت ســین مان را معرفی‬ ‫می کنیم کــه عبارتند از‪ :‬ســاتیا‪ ، 1‬ســواروپا‪،2‬‬ ‫سوادهیایا‪ ، 3‬ســاوچا‪ ، 4‬سانتوشا‪ ، 5‬ســادانا‪ ، 6‬و‬ ‫سامادهی‪. 7‬‬ ‫ساتیا‪ :‬پذیرش‬ ‫ساتیا همان حقیقت جویی است‪ ،‬یعنی که در‬ ‫رفتار‪ ،‬گفتار‪ ،‬و کردار خود همواره در جستجوی‬ ‫حقیقت باشــیم‪ .‬این حقیقت‪ ،‬از پذیرش می اید‪.‬‬ ‫پذیرش این مهم که ما به حکم انسان بودن مان‬ ‫افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬خاطرات‪ ،‬و حس های جسمی‬ ‫ناخوشــایند و خوشایند را در کنار هم و همراه با‬ ‫هم حس می کنیم‪ .‬باید بپذیریم که ما نیز ضعف ها‬ ‫و محدودیت هایی داریــم‪ .‬اما فراموش نکنید که‬ صفحه 39 ‫پذیرش به معنای تسلیم شــدن یا تحمل کردن‬ ‫نیست‪ .‬پذیرش در خود‪ ،‬ابتکار عمل و فاعلیت دارد و‬ ‫این در حالیست که تحمل یا تسلیم‪ ،‬منفعالنه است‪.‬‬ ‫پذیرش یعنی اینکه قبــول کنیم که در رویارویی‬ ‫با شرایط سخت و محتوای ذهنی ناخوشایندمان‪،‬‬ ‫کاری کــه تا به حــال انجام می دادیــم‪ ،‬ناکارامد‬ ‫بــوده‪ ،‬و باید تغییر رویه بدهیــم‪ ،‬چون اگر کاری‬ ‫که انجام می دادیم‪ ،‬کارامد بود‪ ،‬باید نتیجه مثبت‬ ‫می گرفتیم‪ .‬مثال اگر احســاس چاق بودن‪ ،‬شما را‬ ‫ازرده می کند‪ ،‬پذیرش به این معنی نیست که در‬ ‫برابر ان تسلیم شــوید و بگویید "من چاقم دیگه!‬ ‫همینی که هست!"(و همچنان ناراحت باشید)‪ .‬در‬ ‫اینجا پذیرش به این معنی است که قبول کنید باید‬ ‫روش های دیگری را برای رویارویی با این احساس‬ ‫ناخوشــایند در پیش بگیرید‪ .‬مثال اگر تا امروز به‬ ‫حس چاق بودن‪ ،‬از شــدت ناراحتی و با‬ ‫دنبال این ِ‬ ‫حرص‪ ،‬شیرینی می خوردید (و ناراحتی تان هم بعد‬ ‫از مدتی دوباره برمی گشت)‪ ،‬از امروز قبول کنید که‬ ‫این عمل‪ ،‬ناکارامد بوده و به دنبال این حس‪ ،‬مثال‬ ‫چند حرکت کششی انجام دهید یا به باشگاه بروید‪،‬‬ ‫یا از یک متخصص تغذیه کمک بگیرید‪.‬‬ ‫سواروپا‪ :‬گسلش‬ ‫ســواروپا در لغت بــه معنای ازادی اســت‪ .‬در‬ ‫پروتکل درمانی مای اکت‪ ،‬ســواروپا همان ازادی از‬ ‫الگوهای عادتی رفتار اســت‪ .‬این ازادی و رهایی با‬ ‫گسلش میسر می شود‪ .‬گسلش یعنی فاصله گرفتن‬ ‫از افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬خاطرات‪ ،‬و تجربیات ناخوشایند‬ ‫ذهنی و جســمی‪ ،‬و ایجاد یک فضای خالی که در‬ ‫ان بتوانیم عمل کارامد را انتخاب کنیم‪ .‬ذهن انسان‬ ‫تمایــل دارد که بر مبنای الگوهای از پیش تعیین‬ ‫شده رفتار کند‪ ،‬به همین دلیل تا در یک موقعیتی‬ ‫قرار می گیریم که شبیه موقعیتی است که قبال با‬ ‫ان روبرو شده ایم‪ ،‬ذهنمان ما را مجبور می کند که‬ ‫دوباره به همان شــکل قبلی پاسخ دهیم‪ .‬اگر یک‬ ‫زمان کوتاه به خودمان فرصت دهیم که بالفاصله‬ ‫واکنش نشان ندهیم‪ ،‬می توانیم در این فاصله ایجاد‬ ‫شده‪ ،‬پاسخی که در راستای ارزش های زندگی مان‬ ‫است را "اگاهانه" انتخاب کنیم‪ .‬واکنش نااگاهانه‬ ‫تکراری و از روی عادت در موقعیت هایی که با انها‬ ‫مواجه می شوید‪ ،‬و اصرار بر انجام انها‪ ،‬مانند زمانی‬ ‫است که با یک هیوالی بزرگ و قدرتمند در حال‬ ‫طناب کشی هستید و یک دره بین شماست‪ .‬قطعا‬ ‫این هیوال از شما قدرتندتر است و شما را به سمت‬ ‫دره می کشــد‪ ،‬پس عاقالنه است که طناب را رها‬ ‫کنید! و این یعنی گسلش‪.‬‬ ‫سوادهیایا‪ :‬خود به عنوان زمینه‬ ‫سوادهیایا یعنی مطالعه خود‪ ،‬یعنی خودشناسی‪.‬‬ ‫این یعنی که ما در هر لحظه از زمان‪ ،‬در رویارویی‬ ‫با مسائل‪ ،‬ابتدا به خود‪ ،‬و به درون خود نگاه کنیم‬ ‫و با داشــتن دو سالح پذیرش و گسلش در دست‪،‬‬ ‫خودمان را با محتوای دردناک و ناخوشایند ذهن مان‬ ‫یکی ندانیم‪ .‬ان "خود"ی که طی سالیان همراه ما‬ ‫بوده‪ ،‬از کودکی تا کنون‪ ،‬پشــت چشــمان ماست‬ ‫و شــاهد انچه بر ما می گذرد است‪ .‬این "خود" از‬ ‫این محتوای دردناک و ناخوشایند‪ ،‬جداست‪ .‬افکار‬ ‫و احساســات خوب و بد ما مانند مهره های سفید‬ ‫و سیاه شــطرنج هســتند و این "خود"‪ ،‬به مثابه‬ ‫صفحه شطرنج است‪ .‬مهره ها با هم بازی می کنند‪،‬‬ ‫از بــازی بیرون می رونــد‪ ،‬همدیگــر را می زنند‪،‬‬ ‫حرکت می کنند‪ ،‬اما صفحه شطرنج هرگز تغییری‬ ‫نمی کند‪ .‬این همان "خود" ماست که تحت تاثیر‬ ‫این افکار قرار نمی گیرد‪ ،‬و این امر میســر نیست‪،‬‬ ‫مگر با شناخت عمیق از خود‪ ،‬مطالعه ان‪ ،‬پذیرش‬ ‫محدودیت های ان‪ ،‬و گسلش از محتوای ذهنی ان‪.‬‬ ‫ساوچا‪ :‬حضور در زمان حال‬ ‫ســاوچا به معنای پاکیزگی و خلوص است‪ ،‬چه‬ ‫جسمی و چه ذهنی‪ .‬در پروتکل درمانی مای اکت‪،‬‬ ‫پاکیزگی ذهنی از طریق ذهن اگاهی و مراقبه انجام‬ ‫می شــود‪ .‬ما فرا می گیریم که با تمرکز بر تنفس‪،‬‬ ‫کیفیــت ان‪ ،‬و حرکت ان در بــدن‪ ،‬در زمان حال‬ ‫حاضر شویم و مشاهده گر محتوای ذهنی خود اعم‬ ‫از افکار‪ ،‬احساســات‪ ،‬خاطرات‪ ،‬و حتی حس های‬ ‫بدنی خود باشیم‪.‬‬ ‫سانتوشا‪ :‬ارزش ها‬ ‫سانتوشــا به معنی رضایت و قناعت اســت‪ .‬در‬ ‫پروتکل درمانــی مای اکت‪ ،‬از ارزش هــا به مثابه‬ ‫قطب نمای کشــتی زندگی یاد می شــود‪ .‬در این‬ ‫پروتکل ما یاد می گیریم که در طوفان های زندگی‬ ‫حتی اگر برای مدتی کشــتی زندگی مان از مسیر‬ ‫خارج شد‪ ،‬قطب نما‪ ،‬که همان ارزش های ما است‪،‬‬ ‫ما را دوباره به مســیر درست هدایت کند‪ .‬اما این‬ ‫ارزش هــا چه ویژگی های دارنــد؟ ارزش ها مبتنی‬ ‫بر دلیل‪ ،‬تصمیم‪ ،‬و حل مســئله نیستند‪ .‬ارزش ها‬ ‫با هدف ها فــرق می کنند‪ .‬هدف ها مبتنی بر زمان‬ ‫اینده هستند‪ ،‬و قرار است در اینده محقق شوند‪،‬‬ ‫اما ارزش ها مبتنی بر زمان حال‪ ،‬و در تمام لحظات‬ ‫زندگی ما ســاری و جاری هستند‪ .‬ثروتمند شدن‪،‬‬ ‫می تواند یک هدف باشد برای ارزشی مانند کمک‬ ‫بــه نیازمندان‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬ممکن اســت فردی‬ ‫ارزشــش خدمت رســانی به مردم باشد‪ ،‬برای این‬ ‫فرد‪ ،‬پول دراوردن و ثروتمند شــدن می تواند یک‬ ‫هدف باشد‪ .‬ممکن است فرد دیگری استخدام در‬ ‫یک مرکز خیریه را هدفی بداند در راستای ارزش‬ ‫خدمت رســانی به افراد‪ .‬ارزش ها از حیطه انتخاب‬ ‫می ایند‪ ،‬یعنی ما برای ان ها دلیلی نداریم‪ .‬کســی‬ ‫از ما نمی پرســد "چــرا می خواهی به مردم کمک‬ ‫کنی؟" یا "چرا می خواهی سالم زندگی کنی؟" یا‬ ‫"چرا می خواهی والد‪/‬همسر‪/‬انسان خوبی باشی؟"‪،‬‬ ‫اینها انتخاب های ما هستند‪ .‬این انتخاب ها‪ ،‬باید به‬ ‫دنبال خودشناسی بیایند‪ .‬وقتی قرار است چیزی‬ ‫انتخاب ما باشــد‪ ،‬نه باید تحت تاثیر خانواده باشد‪،‬‬ ‫نه دوســت‪ ،‬نه جامعه‪ .‬با این تفاصیل و توضیحات‪،‬‬ ‫فردی که ارزش های زندگی اش را خودش انتخاب‬ ‫کرده باشد‪ ،‬همیشه از انجام هر کاری‪ ،‬و رسیدن به‬ ‫هر دستاوردی‪ ،‬هر چند کوچک‪ ،‬چنانچه در جهت‬ ‫ارزش هایش باشد‪ ،‬رضایت دارد و به ان قانع است‪.‬‬ ‫سادانا‪ :‬عمل متعهدانه‬ ‫سادانا در فلسفه یوگا‪ ،‬مجموعه ای از اعمال است‬ ‫که سادو یا ســال ِک را به رهایی از تعلقات دنیوی‬ ‫هدایت می کنــد‪ .‬در پروتکل درمانــی مای اکت‪،‬‬ ‫سادانا بیانگر عمل متعهدانه ای است که در جهت‬ ‫ارزش هایمان برای رهایی از الگوهای عادتی رفتار‬ ‫انجام می دهیم‪ .‬این عمل متعهدانه ممکن اســت‬ ‫همیشــه هم خوشایند نباشــد‪ .‬مثال والدینی که‬ ‫ارزش شــان "وال ِد خوب بودن" است‪ ،‬ممکن است‬ ‫از اســتقالل فرزند خود واهمه داشــته باشند‪ ،‬اما‬ ‫در نهایت با این اســتقالل موافقت می کنند چون‬ ‫ان را در راســتای ارزش های خود می بینند‪ .‬عمل‬ ‫متعهدانه می تواند لزوما یک عمل بزرگ هم نباشد‪.‬‬ ‫مثال نوشــیدن ‪ 2‬لیوان اب بیشتر در روز می تواند‬ ‫عملی باشــد که خود را به ان متعهد کنیم برای‬ ‫داشتن یک بدن ســالم که می تواند یک ارزش در‬ ‫زندگی هر کسی باشد‪.‬‬ ‫سامادهی‪ :‬انعطاف پذیری روان شناختی‬ ‫ســامادهی در لغت یعنی یکی شدن‪ .‬با رعایت‬ ‫شــش نکته باال و تمریــن انها‪ ،‬روان خــود را به‬ ‫تمامیتی می رسانیم که دارای انعطاف پذیری است‪.‬‬ ‫چنین روانی در رویارویی با تلخی های زندگی دچار‬ ‫فروپاشی نمی شود و تمامیت خود را حفظ می کند‪.‬‬ ‫هفت سین یوگایی‪ -‬مای اکتی را انجام دهید!‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪1-Satya‬‬ ‫‪2-Svarupa‬‬ ‫‪3-Svadhyaya‬‬ ‫‪4-Shaucha‬‬ ‫‪5-Santosha‬‬ ‫‪6-Sadhana‬‬ ‫‪7-Samadhi‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 40 ‫یوگا از جنینی تا فارغ التحصیلی‬ ‫نویسنده‪ :‬جیلیان ازبورن‬ ‫مترجم‪ :‬پریسا ساالری‬ ‫‪ 5‬نکته برای گنجانــدن یوگا در زندگی‬ ‫خودتان و کودکانتــان‪ ،‬از دوران جنینی تا‬ ‫فارغ التحصیلی‬ ‫یوگا در بارداری و یوگا برای کودکان‬ ‫زمانیکــه بــرای فرزنــداوری تصمیم جدی‬ ‫می گیرید‪ ،‬ضروری اســت که وضعیت سالمتی‬ ‫خود را بهبود بخشــید زیرا این موضوع می تواند‬ ‫از زمان قبل از لقاح نیز بر جنین اثرگذار باشــد‪.‬‬ ‫یوگا در این مرحله می تواند نقش بســیار مهمی‬ ‫ایفا کنــد‪ .‬برای قرارگرفتن در مســیر بارداری و‬ ‫ســپس دوران بعد از تولد فرزند‪ ،‬باید به تقویت‬ ‫خود ادامه دهید و این موضوع را در ذهن داشــته‬ ‫باشید که شما مسئول موقتی یک روح دیگر نیز‬ ‫هستید‪ .‬در کتاب "پیامبر" جبران خلیل جبران ‬ ‫به ما یاداوری می کند که انها پسران و دختران‪،‬‬ ‫خواهشی هستند که زندگی به خویش دارد‪ ،‬انها‬ ‫به واسطه شما می ایند‪ ،‬اما نه از شما ‪ ،‬و با ان که‬ ‫با شما هستند ‪ ،‬از ان شما نیستند‪.‬‬ ‫هر شــخصی هر چقدر هــم کوچک در وجود‬ ‫خودش یک کل یگانه است و سفر شخصی خود‬ ‫را برای جستجو دارد‪ .‬مهارت های اموزشی‪ ،‬فلسفه‬ ‫و رهبری با استفاده از مثال ها از همان ابتدای تولد‬ ‫اغاز می شــود و تا بعد از نوجوانــی ادامه میابد‪.‬‬ ‫مسئولیت والدگری یک مســئولیت مادام العمر‬ ‫‪40‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫است‪ .‬با بخاطر داشــتن این موضوع در ذهن‪ ،‬در‬ ‫اینجا به ‪ 5‬نکته از یــوگا می پردازیم که از زمان‬ ‫لقاح تا فارغ التحصیلی فرزندتان باید درنظر داشته‬ ‫باشید‪:‬‬ ‫‪ .1‬والد خودتان باشــید‪ :‬اگر تصمیم دارید‬ ‫برای فرزنــد اوری اقدام کنید و یا در انتظار تولد‬ ‫فرزندتان هستید‪ ،‬از خودتان مراقبت کنید‪ .‬هر دو‪،‬‬ ‫هم پدر و هم مادر‪ .‬با اگاهی غذا بخورید و غذاهای‬ ‫مفید در برنامــه غذایی خود بگنجانید‪ ،‬تمرینات‬ ‫ورزشــی خود را بادقت انتخاب کنید و از سالمت‬ ‫روان خود مراقبت کنیــد‪ .‬پول نباید مانعی برای‬ ‫شرکت در فعالیت هایی مثل یوگا باشد‪ .‬والدگری‬ ‫در تمامی مراحل فرایندی پرچالش است‪ ،‬بنابراین‬ ‫این خودمراقبتی نباید با تولد فرزند پایان یابد‪ ،‬این‬ ‫موضوع را به خاطر داشته باشید‪.‬‬ ‫‪ .2‬مربی یوگای بارداری داشــته باشید‪:‬‬ ‫زمانیکه کودکی در درون شما در حال رشد است‪،‬‬ ‫وقت ان نیست که تمرکزتان را بر ایستادن روی‬ ‫دســتانتان بگذارید‪ .‬یک مربی خوب یوگا شما را‬ ‫راهنمایی می کند تا در زمان بارداری و بعد از تولد‬ ‫کودک‪ ،‬اساناهای متناسب با وضعیت خود انجام‬ ‫دهید که شامل تمرینات تنفســی و ارام سازی‬ ‫است‪ .‬با شرکت در کالس های یوگا نه تنها از انجام‬ ‫اســاناها بهره مند می شود‪ ،‬بلکه این امکان برای‬ ‫شما فراهم می شود تا با افرادی با تجربیات مشابه‬ ‫با تجربیات خودتــان درکالس مالقات کنید و از‬ ‫مزیت های یک شبکه ی حمایتی برخوردار شوید‪.‬‬ ‫گاهــی این ارتباطات تا بعد از تولد فرزندان ادامه‬ ‫میابد زیرا روابطی که در این دوران بحرانی شکل‬ ‫می گیرد‪ ،‬بسیار خاص است‪.‬‬ ‫‪ .3‬حفاظت‪ :‬اگر بــه فکر امــوزش یوگا به‬ ‫فرزندتان هســتید‪ ،‬یــا می خواهیــد او را تحت‬ ‫امــوزش یک مربی یوگا قراردهید‪ ،‬از اینکه کامال‬ ‫اصول حفاظتی رعایت می شود‪ ،‬مطمئن شوید‪ .‬در‬ ‫اموزش یوگا به کودکان باید موارد ویژه ای لحاظ‬ ‫شوند‪ ،‬و شما باید رعایت ان موارد را تضمین کنید‪.‬‬ ‫‪ .4‬اموزش‪ :‬اینکه کودکان نوپا و کوچک خود را‬ ‫در انجام یوگا مشارکت دهید‪ ،‬خیلی ساده تر از ان‬ ‫است که بخواهید یوگا را بصورت بازی و سرگرمی‬ ‫در سطح انها ارائه کنید‪ .‬برخی موسسات یوگا مثل‬ ‫‪ BWY‬یوگا را به مدارس اورده اند تا در کنار تحصیل‪،‬‬ ‫بچه ها به انجام حرکات یوگا نیز بپردازند‪ .‬سال های‬ ‫نوجوانی می تواند روزهای سختی با خود بهمراه‬ ‫بیاورد‪ ،‬پس بکوشید فرزندان خود را با روش های‬ ‫مناســب حمایت کنید‪ .‬می توان از مربیان یوگا‬ ‫بصورت خصوصی یا در مدرســه اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫انجام یوگا برای نوجوانان مزایای زیادی دارد و به‬ ‫انها کمک می کند تا در دوران امتحانات استرس‬ ‫خــود را کنترل کنند و این تمرینات را به مراحل‬ ‫بعدی زندگی خود انتقال داده و همه ی عمر از ان‬ ‫بهره ببرند‪ .‬می توانید از مسئولین مدرسه بخواهید‬ ‫برنامه ی تحصیلی فرزندتان را با اضافه کردن یوگا‬ ‫به ان غنی تر کنند و یا اگر خودتان این توانایی را‬ ‫دارید‪ ،‬به او اموزش دهید‪.‬‬ ‫‪ .5‬دوران تحصیل در دانشــگاه را به یاد‬ ‫داشته باشــید‪ :‬ورود به دانشــگاه دوران گذار‬ ‫بزرگی اســت و عده ای با ورود به دانشگاه اولین‬ ‫قدم را بــه بیــرون از فضای حمایتــی خانواده‬ ‫می گذارند‪ .‬بنابراین فرزندان نیازمند حمایت های‬ ‫بیشــتری هســتند که اغلب‪ ،‬ولو ســهوا‪ ،‬از ان‬ ‫برخوردار نمی شــوند‪ .‬باید دانشگاه ها را تشویق‬ ‫کرد تــا کالس هایی را برگزار کننــد که به رفع‬ ‫مســائلی که دانشــجویان تازه وارد به دانشگاه با‬ ‫ان مواجه می شوند کمک کند‪ .‬برخی موسسات‬ ‫یوگا مانند ‪ BWY‬می توانند در حل این مسائل یاری‬ ‫کننده باشند‪.‬‬ ‫‪Gillian Osborne‬‬ ‫معاونت موسسه‬ ‫‪The British Wheel of Yoga‬‬ صفحه 41 ‫مراقبه برای ورود به سال نو‬ ‫فاطمه توازنی زاده‬ ‫‪@tavazoni_fatemeh‬‬ ‫زمســتان چمدان خود را بســته و ارام ارام در‬ ‫حال رفتن اســت و ما روزها و ســاعت های پایانی‬ ‫سال را سپری می کنیم‪ .‬اینکه به سراغ حوضچه ی‬ ‫خاطرات برویم‪ ،‬دستمان را در اب فرو ببریم‪ ،‬موجی‬ ‫ایجاد کنیم و به تماشــایش بنشینیم‪ ،‬یا بخواهیم‬ ‫گام برداریــم و به درون حــوض برویم و کمی در‬ ‫اب قدم بزنیم‪ ،‬یا اینکه میل به شــناور شــدن در‬ ‫ان داشته باشــیم و حتی بخواهیم که در ان غرق‬ ‫شویم‪ ،‬امری بدیهی است‪ .‬مرور بر خاطرات می تواند‬ ‫گاهی تســلی بخش احوال امروزمان شود و گاهی‬ ‫ازرده خاطرمان کند‪ .‬گذشته ‪ ،‬با تمام انچه از طریق‬ ‫احساسات تجربه اش کردیم‪ ،‬اتفاقی که ما را ترساند‬ ‫و یــا انچه که به اتش خشــم گرفتارمان کرد‪ ،‬ان‬ ‫رویدادی که باعث ناامیدی مان شد و سبب شد که‬ ‫غمگین شویم‪ ،‬در گذشته جا مانده است و جایگاهی‬ ‫دراکنون نــدارد‪ .‬اینکه بخواهیــم در روزهایی که‬ ‫انها را پشــت سرگذاشتیم‪ ،‬بمانیم و درانجا گشت‬ ‫و گــذار کنیم‪ ،‬خواه در شــادی ها و خواه در غم و‬ ‫غصه ها‪ ،‬یک انتخاب اســت کــه اختیار می کنیم‪.‬‬ ‫تنها چیزی که وجود دارد همین حاالســت‪ ،‬امروز‬ ‫و حاال‪ ،‬مانند کودکی ست که نیاز به مراقبت دارد‪.‬‬ ‫اسیب پذیر اســت و لحظه ای غفلت و بی توجهی‬ ‫کافی ست تا دچار لطمه ای جبران ناپذیر شود‪ .‬چه‬ ‫زیباست اگر تصورکنیم که برای لحظاتمان مادری‬ ‫مهربان هســتیم‪ .‬مادری که حتی در خواب نیز به‬ ‫نفس های کودکش توجه می کند و او را به مراقبه‬ ‫می نشــیند‪ .‬زندگی یک کودک همواره اغشته به‬ ‫عشق مادراست‪ .‬مانند یک کودک خود را در اغوش‬ ‫بگیریم و با همه ی نیرو و توان از ثانیه های ارزشمند‬ ‫زندگی مواظبت کنیم‪ .‬قدم به قدم با دقایق زندگی‬ ‫پیش برویم و همراهی اش کنیم‪ .‬درســت شبیه به‬ ‫زمانی که اگاهانه در مسیر دم و بازدم قرارمی گیریم‬ ‫و نفس ها را همراهی می کنیم‪ .‬امروز که همه هستی‬ ‫در انتظار فرارسیدن بزرگترین تحول طبیعت است و‬ ‫برای ما ایرانیان نوروز نامیده شده است‪ ،‬چه نیکوست‬ ‫که مانند نام زیبایش به استقبالش برویم و نوروز را‬ ‫همین حاال اغاز کنیم‪ .‬شروع یک روز جدید‪ ،‬ساعت‬ ‫های خوش و دقیقه های ناب که حاصل ثانیه هایی‬ ‫هستند که تنها با حضور و اگاهی‪ ،‬از ان ما خواهند‬ ‫شد‪ .‬حضور در لحظه یعنی مراقبه‪ ،‬یعنی محافظت‬ ‫از سرای دل‪.‬‬ ‫برای ورود به مراقبه‪ ،‬کافی است تا با اهنگ زیبای‬ ‫قلبمان همراه شــویم و خــود را به جریان زندگی‬ ‫بسپاریم‪ .‬مســیر دم و بازدم تفرجگاهی زیبا و ارام‬ ‫اســت‪ ،‬اگر اگاهانه ان را به تماشا بنشینیم‪ .‬فرقی‬ ‫نمی کند کجا باشــیم‪ .‬مهم نیست چه زمانی باشد‪.‬‬ ‫قرارگرفتن درخانــه ی دل نیازمند جا و مکان و‬ ‫ایین خاصی نیست‪ .‬می توانیم همین حاال دست‪-‬‬ ‫هایمان را روی قلبمان بگذاریم‪ ،‬به صدایش گوش‬ ‫جان بسپاریم‪ ،‬دمی عمیق از قلب بگیریم و بازدم‬ ‫را به خودش تقدیم کنیم‪ .‬اما اگر نشســتن روی‬ ‫مت یوگا ارام ترمان می کند‪ ،‬انجامش می دهیم‪.‬‬ ‫انچــه اهمیــت دارد رهایی از هجــوم افکار و‬ ‫خاطره هاســت‪ .‬ازادی ازهرچیزی که در تاریکی‬ ‫ذهن اســیرمان کرده است‪ .‬خداوند برای هر روز‬ ‫از زندگی بهترین مراقبه را برایمان در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬اگرکمی عمیق تر بیندیشیم‪ ،‬خواهیم دید‬ ‫که هر پیشامدی در زندگی می تواند به مراقبه ای‬ ‫عمیق مبدل شود‪ .‬انچه در بیرون اتفاق می افتد‬ ‫در درون جستجو کنیم‪ ،‬شاید تعلیمی در جهت‬ ‫پاالیش و پاکسازی درونی باشد و بتواند به تغییر‬ ‫و تحول حالمان‪ ،‬به بهترین احوال منتهی شود‪.‬‬ ‫مراقبه یعنــی مراقبت از جان و این میســر‬ ‫نمی شود مگر با خلوص باطن‪:‬‬ ‫ای دگرگون کننده ی قلب ها و چشم ها‬ ‫ای گرداننده و تنظیم کننده ی روزها و شب ها‬ ‫ای تغییر دهنده ی حال انسان و طبیعت‬ ‫حال ما را به بهترین حال دگرگون فرما‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 42 ‫نو‬ ‫مهندسیدرون‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫بدن‬ ‫بخش دهم‬ ‫نوع غذایی که می خوریم‬ ‫نویسنده‪ :‬سادگورو (‪)Sadhguru‬‬ ‫از مجموعه مطالب برگرفته از کتاب مهندسی درون‬ ‫برگردان و تلخیص‪ :‬پیام صمدی خادم‬ ‫از شــماره ی ‪ 139‬قدم به قدم کتاب مهندسی درون (راهنمایی برای دستیابی به سرور و سعادت)‬ ‫نوشته ی استاد معاصر هندی‪ ،‬سادگورو‪ ،‬مرور شد‪ .‬هدف از این سلسله نوشتارها صرفا خوانش ِ گزارش وار‬ ‫و گام به گامی از کتاب مذکور می باشد‪ .‬هر چند که سادگورو به جهانی بودن یوگا معتقد بوده و ان‬ ‫را در نوشــتارهایش بارها بیان کرده است‪ ،‬ولی از انجایی که خاستگاه ِ نویسنده کشور هند است‪ ،‬در‬ ‫مطالب کتاب گاها مثال هایی از فرهنگ و جغرافیای ان کشور اورده می شود‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫به تعبیر ســادگورو‪ ،‬بخش اول کتاب نقشه راه اســت و بخش دوم که در این شماره‬ ‫قســمت دهم از ان مرور خواهد شــد‪ ،‬اقداماتی عملی برای پیمودن راه‪ .‬تا کنون و در‬ ‫شماره های پیشین مفاهیم و موارد زیادی مورد بررسی قرار گرفتند‪ .‬از جمله خاطره ی‬ ‫روشن شدگی سادگورو‪ ،‬مفهومِ «مسئولیت پذیری»‪ ،‬کنترل خشم‪ ،‬تعریف یوگا به عنوان‬ ‫ِ تکنولــوژیِ ارتقاء دادن‪ ،‬فعال کردن‪ ،‬و پاالیش کردنِ انرژی های درونی و رســیدن به‬ ‫وحدت‪ ،‬ابعــاد ِ چهارگانهی وجود ِ ادمی که باید در تعامل و هماهنگی با هم کار کنند‪،‬‬ ‫دستیابی به شادمانی با تنظیم ِ ســه بدن (یا سه الیه)‪ ،‬و حق ِ برابر جهت ِ دستیابی به‬ ‫سرور و سعادت برای همگان‪.‬‬ ‫همچنین ســه اصل طالیی (که سادگورو در‬ ‫دوره های حضوری ِ مهندسی درون هم به شدت‬ ‫بر ان ها تاکید می کند) برای ورود به قلمروهای‬ ‫روحانی ارائه شد‪ ،‬که عبارتند از‪:‬‬ ‫اصل اول) توانایی من در پاسخ دهی نامحدود‬ ‫اســت‪ ،‬اما توانایی من برای واکنش نشان دادن‬ ‫محدود است‪،‬‬ ‫اصــل دوم) من صددرصد بابــت هر چیزی‬ ‫که هســتم و نیستم مسئولم‪ ،‬بابت ِ توانایی ها و‬ ‫عـسرتم‪،‬‬ ‫ناتوانی هایم‪ ،‬بابت شادی و ُ‬ ‫اصل سوم) من تنها کسی هستم که ماهیت‬ ‫ِ دقیــق ِ تجربه ام را در این زندگی و فراتر از ان‪،‬‬ ‫تعیین می کنم‪ .‬من همان کســی هســتم که‬ ‫زندگی خودم را می سازم‪.‬‬ ‫در بخش دوم کتاب که در این شماره قسمت‬ ‫دهــم ان را تقدیم خواهیم نمود‪ ،‬به بررســی‬ ‫عمیق تر و دقیق تر ِ ســه الیه یا ســه پوشش ِ‬ ‫پرداخته می شــود و بر همین مبنا‪ ،‬قسمت دوم‬ ‫ِ کتاب «مهندســی درون» به سه فصل تقسیم‬ ‫گردیده اســت که به ترتیب بدن‪ ،‬ذهن و انرژی‬ ‫نامیده شده اند‪ .‬در هر فصل در کنار ِ توضیحات‬ ‫مربوطه‪ ،‬تمرینات عملی نیز داده می شــود‪ ،‬چه‬ ‫اینکه به باور ِ ســادگورو‪« ،‬یوگا» یک سیســتم‬ ‫اعتقادی یا مذهبی نیســت که شــما بشنوید‬ ‫و باورش کنید‪ .‬بلکه سیســتمی هست که باید‬ ‫به ان عمل کرده و خودتــان ان را به عرصه ی‬ ‫تجربه ی خودتان بکشانید‪.‬‬ ‫در ‪ 9‬قسمت اخیر نیز این موارد به ترتیب‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 43 ‫‪ -1‬هســتی ما به این بــدن فیزیکی خالصه‬ ‫نمی شود و بُعدی ورای بدن فیزیکی در کار است‬ ‫‪« -2‬چیزی هست که عاشق دیوار [و حصار و‬ ‫محدودیت] نیست!»‪،‬‬ ‫‪ -3‬معنویت یعنی «سفر نمودن از بدن ِفردی‬ ‫ِ مبتنی بر حصارها‪ ،‬به منشاء بی کران و بی حد و‬ ‫حصر ِ افرینش»‪،‬‬ ‫‪ -4‬حواس پنج گانه موجب ِ اعوجاج فکری و‬ ‫استنتاج گمراه کننده ای در شناخت ذات ِ اصلی‬ ‫خویشتن مان می شود‪،‬‬ ‫‪ -5‬بدن ابزاری بــرای درک و دریافت جهان‬ ‫هستی بوده و به وسیله ی ان می توانیم «کائنات‬ ‫را دانلود کنیم!»‪،‬‬ ‫‪ -6‬بدن ِ فیزیکی‪ ،‬جزئی از زمین است و اصل‬ ‫و بنیادش از ان است؛ ارتباط دادن بدن با زمین‬ ‫(مثــل راه رفتن با پای برهنــه) جزء تمرینات‬ ‫معنوی مهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬چرخه هایــی بــر جهان مــاده و حیات‬ ‫انســانی حاکــم اســت‪ .‬همچنیــن هماهنگ‬ ‫شدن ِ ســیکل های درونی انســان با چرخه ی‬ ‫دوازده ساله ی خورشــیدی از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬پنــج عنصــر‪ ،‬جایگاه ان ها در ســاختار‬ ‫وجودی انسان و نحوه ی پاک سازی ان ها‬ ‫‪ -9‬رهایــی یافتن از «چیزی» کــه در درون‬ ‫ِ شماست و شــما دیگر قادر به نگه داشتن ِ ان‬ ‫نیستید‪ ،‬همیشه بزرگ ترین لذت است‪ .‬و البته‬ ‫مهم نیست این «چیز» چه باشد!‬ ‫‪ -10‬غذایی که می خوریم به مثابه ی سوخت‬ ‫ِ ماشــینی اســت که حاوی انرژی حیاتی برای‬ ‫زندگی ادمی ست و باید به دقت برگزیده شود‪.‬‬ ‫در این شماره می پردازیم به‪:‬‬ ‫"بدن یک سیستم است و متناسب با کارکرد‬ ‫ان می توانیــم نــوع ِ غذایی کــه می خوریم را‬ ‫انتخاب کنیم"‪.‬‬ ‫نوع غذایی که می خوریم‬ ‫همــواره مباحثاتــی مابین گیاهخــواران و‬ ‫غیرگیاهخواران در جریان اســت و همیشه در‬ ‫این باره سواالتی مطرح می شود مبنی بر اینکه‬ ‫کدامیک بهتر است‪.‬‬ ‫گیاهخــواران در تالش اند تا به گونه ای عمل‬ ‫کنند که گویی از نظر اخالقی از دیگران یک سر و‬ ‫گردن باالتر هستند‪ .‬در حالی که غیرگیاهخواران‬ ‫ادعا می کنند بنیه ی بدنی قوی تری داشته و برای‬ ‫کار ِ دنیا مناسب ترند و از همین رو تمام جانداران‬ ‫دیگر بــر روی کره ی زمین‪ ،‬می توانند در منوی‬ ‫غذایی ایشان جای بگیرند‪ .‬فلسفه های فراوانی بر نهایت شما یک طعم ِ شیرین در دهان ِ خود‬ ‫مبنای انتخاب ِ غذایی سر بر اورده اند‪.‬‬ ‫حس خواهید کرد‪ .‬این طعم شیرین به دلیل‬ ‫در سیستم یوگا‪ ،‬تنها چیزی که هست حضور ِ امیالز ِ بزاقی یا همان انزیم ِ «پتیالین‬ ‫سوالی ســت به این مضمون‪« :‬ایا غذایی ‪ »ptyalin -‬در بزاق دهن شماست‪ .‬وظیفه ی این‬ ‫که می خوریم‪ ،‬متناســب با بدنی هست انزیم تبدیل کردن ِ کربوهیدارت به شکر است‪.‬‬ ‫امیــاز بزاقی فقط در بــزاق ِ دهن ِ جانوران‬ ‫که داریم؟»‬ ‫این واژه ی «متناسب بودن»‪ ،‬به نتایج متفاوتی گیاهخوار وجــود دارد و نمی توانید ان را در‬ ‫ختم می شــود‪ .‬اگر می خواهیم جثه ی بزرگی بزاق ِ دهن ِ گوشتخواران پیدا کنید‪ .‬به همین‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬پس باید نوع ِ خاصی از غذا را دلیل است که گوشتخواران فقط الزم است که‬ ‫به سیســتم ِ بدن مان وارد کنیم‪ .‬و یا اگر بدنی غذای شان را با دندان بریده شده و به تکه های‬ ‫می خواهیم که ســطح مشخصی از هوشمندی کوچک تر تقسیم نموده و ببلعند‪ .‬در حالیکه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬یا هشیارتر و چابک تر باشد‪ ،‬باز هم گیاهخواران مجبورند غذای شان را بجوند‪.‬‬ ‫عمل ِ جویدن‪ ،‬امیزه ای از اسیاب کردن و‬ ‫نوع ِ غذا متفاوت خواهد بود‪ .‬اگر شــما شخصی‬ ‫نیستید که صرفا سالمت ِ بدن ِ فیزیکی و لذت مخلوط کردن ِ غذا با بزاق ِ دهان اســت‪ .‬اگر‬ ‫از زندگی هدف تان باشد‪ ،‬بنابراین نیاز دارید که عمل ِ جویدن به درستی انجام شود‪ ،‬نزدیک‬ ‫به نوع ِ تغذیه تان نگاه ِ متفاوتی بیاندازید! حتی به پنجاه درصد از روند ِ هضم غذا در دهان تان‬ ‫اگر هدف تان در زندگی‪ ،‬تمام موارد باالست‪ ،‬پس رخ خواهد داد‪ .‬به بیان ِ دیگر‪ ،‬انتظار می رود که‬ ‫الزم اســت که نوع ِ متعادلــی از رژیم غذایی را معده فقط غذای ِ نسبتا هضم شده را دریافت‬ ‫کرده و عملیاتش را تکمیل کند‪.‬‬ ‫برای خود برگزینید‪.‬‬ ‫در جهــان ِ مدرن‪ ،‬مــردم در نوعی عجله‬ ‫فارغ از هدف و انگیزه ای که ما در زندگی داریم‪،‬‬ ‫باید بدانیم این بدن ِ برای چه نوع غذایی طراحی ناهارشان را می بلعند‪ ،‬بدون ِ اینکه غذای شان‬ ‫شده است‪ .‬تعدیل‪ ،‬اصالح و تطبیق ِ رژیم غذایی‪ ،‬به درستی جویده شود‪ .‬در این حالت معده نه‬ ‫بعد از پاســخ دادن به این سوال معنادار خواهد تنها مجبور است که بار ِ غذای هضم نشده را‬ ‫بود‪ .‬اگر توجه فقط به زنده ماندن باشد‪ ،‬خب هر بر دوش بکشــد‪ ،‬بلکه حتی مجبور است که‬ ‫چه دل مان می خواهد باید بخوریم‪ .‬اما وقتی از غذای نصفه و نیمه و ویران شــده را متحمل‬ ‫مرحله ی زنده ماندن گذر کردیم و به مرحله ی شود! اشــپزخانه های امروزی جایی است که‬ ‫انتخاب وارد شــدیم‪ ،‬مهم است که اگاهانه و نه غذا به طرز موثری ویران می شود‪ .‬غذایی که‬ ‫صرفا به اجبار ِ طعمی که زبان می خواهد بچشد‪ ،‬سرشار از انرژی حیات است‪ ،‬انقدر پخته شده‬ ‫و در ترکیبات ِ مختلف جای می گیرد‪ ،‬که عمال‬ ‫غذا بخوریم‪.‬‬ ‫در قلمــرو حیــات ِ وحش‪ ،‬حیوانــات به دو تمام ِ انرژی حیاتی خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫تفاوت بعدی زمانی اشــکار می شــود که‬ ‫دسته ی گیاهخوار و گوشتخوار تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫میان ِ این دو دســته تفاوت های زیادی از نظر شــما به درازای کانال گوارشی در موجودات ِ‬ ‫گیاهخوار توجه می کنید‪ .‬در گیاهخواران طول‬ ‫ساختار بدنی و سیستم ِ فیزیکی وجود دارد‪.‬‬ ‫از منظر ِ سیستم گوارشی‪ ،‬بگذارید نگاهی به ِ لوله ی گوارشی پنج الی شش برابر ِ طول ِ بدن‬ ‫هر کدام از دو گروه ِ نام برده بیندازیم‪ .‬سیســتم اســت‪ .‬در حالی که در گوشتخواران این عدد‬ ‫گوارشــی‪ ،‬همان کانالی هســت کــه از دهان بین دو تا سه برابر طول ِ بدن شان است‪ .‬تفاوت‬ ‫اغاز شده و تا نشــیمن گاه امتداد پیدا می کند‪ ِ .‬بین ِ طول ِ لوله گوارشــی در گوشتخواران و‬ ‫اگر شــما در امتداد این لوله سفری را در پیش گیاهخواران مشخصا معلوم می کند که چه نوع‬ ‫بگیرید‪ ،‬تفاوت های بنیادینی مابین گیاهخواران ِ بدنی برای چه نوع غذایی طراحی شده است‪.‬‬ ‫اگر شما گوشت ِ پخته نشده بخورید‪ ،‬چیزی‬ ‫و گوشتخواران خواهید یافت‪.‬‬ ‫اولین مورد این اســت که گوشتخواران‪ ،‬فقط حدود ِ هفتاد و دو ساعت طول می کشد تا از‬ ‫ّ‬ ‫فــک خود انجام سیستم ِ بدنی تان خارج گردد‪ .‬گوشت ِ پخته‬ ‫می توانند عمــل بریدن را در‬ ‫دهند‪ ،‬در حالی که گیاهخــواران‪ ،‬هر دو عمل ِ شده‪ ،‬در حدود پنجاه و دو ساعت زمان می برد‪.‬‬ ‫بریدن و جویــدن را انجام می دهند‪ .‬خب دلیل سبزیجات ِ پخته شده در حدود بیست و چهار‬ ‫الی سی ســاعت؛ ســبزیجات ِ پخته نشده‪،‬‬ ‫ِ این تفاوت در چیست؟‬ ‫فرض کنید شما مقداری برنج پخته نشده را دوازده تا پانزده ســاعت؛ و میوه ها یک و نیم‬ ‫برای یک دقیقه یا بیشتر‪ ،‬در دهان بگذارید‪ .‬در الی سه ساعت‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 44 ‫اگر یک تکه گوشــت را هفتاد و دو ســاعت‬ ‫در فضای باز قرار دهید‪ ،‬خواهد گندید و شــما‬ ‫را از خانه تــان فراری خواهــد داد! گندیدگی و‬ ‫فســاد در ایام تابستان‪ ،‬زمانی که هم دما و هم‬ ‫رطوبت بیشتر است‪ ،‬سریع تر هم اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫معده ی شما همیشــه جایی شبیه به مناطق‬ ‫استوایی ست و اگر گوشت هفتاد و دو ساعت در‬ ‫انجا بماند‪ ،‬به شدیدترین شکل ِممکن خواهد‬ ‫گندید‪ .‬گندیدگی در حقیقت ناشی از فعالیت ِ‬ ‫باکتری هایی هست که برای این تحول شیمیایی‬ ‫مورد نیاز هستند و بدن باید انرژی عظیمی برای‬ ‫مهار ِ سطح باالی فعالیت ِ باکتری ها ا ِعمال کند‪،‬‬ ‫تا این فعالیت ها منجر به بیماری نگردند‪.‬‬ ‫اگر شــما به مالقات ِ دوستی در بیمارستان‬ ‫بروید‪ ،‬قطعا برای او پیتزا یا اســتیک نخواهید‬ ‫برد‪ .‬معموال برایش میوه می برید‪ .‬اگر در حیات‬ ‫ِ وحش باشــید‪ ،‬اولین چیزی کــه می خورید‬ ‫چیســت؟ مســلما میوه‪ .‬بعد از میــوه به فکر‬ ‫ِ ریشــه های مغــذی خواهید افتاد و ســپس‬ ‫حیواناتی که در اطراف تان جود دارند! (البته به‬ ‫شــرطی که امکانات ِ پخت و پز داشته باشید)‪.‬‬ ‫میوه قابل هضم ترین غذاست و همه ادم ها این‬ ‫موضوع را بر مبنای غریزه شان می دانند‪.‬‬ ‫بیشــتر ِ جانوران ِ گوشــتخوار‪ ،‬هر روز غذا‬ ‫نمی خورند‪ .‬مطمئنا سه وعده در روز نمی خورند!‬ ‫انها می دانند غذایی که می خورند به اهستگی‬ ‫در سیستم ِ گوارشی شان حرکت می کند‪ .‬گفته‬ ‫می شــود که یک ببر هر شش تا هشت روز غذا‬ ‫می خورد‪ .‬او وقتی گرســنه است‪ ،‬چابک بوده‬ ‫و در اطراف پرســه می زند و در یک چشــم بر‬ ‫هم زدن‪ ،‬مقداری در حدود بیســت و پنج الی‬ ‫ســی کیلو گوشت می خورد‪ .‬بعد از خوردن هم‬ ‫در یک گوشــه می خوابد یا بــا تنبلی خاصی‪،‬‬ ‫ســانه ســانه راه می رود‪ .‬یک مار کبری در‬ ‫یک وعده حدود شــصت درصد ِ وزن ِ خود را‬ ‫می خورد و هر دوازده تــا پانزده روز این کار را‬ ‫تکرار می کند‪ .‬افراد ِ قبیله ی پیگم ه‪ ۱‬در مناطق‬ ‫افریقای مرکزی‪ ،‬عمدتا به شکار فیل مشغول اند‪.‬‬ ‫انها اعضای بدن فیل هــا را می خورند و خون ِ‬ ‫تازه شان را می نوشند‪ .‬طبق گفته ی خودشان‪،‬‬ ‫بعــد از این وعده غذایی‪ ،‬حدود چهل ســاعت‬ ‫می خوابند‪ .‬اما با وجود تغییراتی که در ســبک‬ ‫زندگی به وجود امده و نیز ظهور ِ شهرنشینی‪،‬‬ ‫واضح است که انسان ها نمی توانند چنین مدل ِ‬ ‫زندگی را داشته باشند‪ .‬شما مجبورید هر روز غذا‬ ‫بخورید و در بازه های زمانی مشخصی بخوابید‪.‬‬ ‫‪44‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫به این دلیل که لوله ی گوارشــی شما شبیه به‬ ‫گیاخواران است‪.‬‬ ‫چالش پروتئین‬ ‫امــروزه تاکید زیادی بر خــوردن ِ پروتئین‬ ‫می شــود‪ .‬بسیار مهم است که درک کنیم تنها‬ ‫سه درصد از بدن ِ ما از پروتئین ساخته می شود‬ ‫و مــازاد ِ پروتئین ِ مصرفــی می تواند منجر به‬ ‫سرطان شود‪ .‬گوشت ِ قرمز سرشار از پروتئین‬ ‫است و تنها مقدار بســیار کمی از ان می تواند‬ ‫نیاز بدن انســان را تامین کند‪ .‬مابقی ِ پروتئین‬ ‫ِ مصرف شــده که مســیر ِ لوله گوارشی را طی‬ ‫می کند‪ ،‬منجر به مشکالت ِ زیادی می شود؛ از‬ ‫ان جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫(الف) فعالیت ِ باکتریایی بــاال‪( ،‬ب) افزایش‬ ‫میزان ِ خواب‪( ،‬ج) افزایش ِ رخوت در بدن‪( ،‬د)‬ ‫کاهش روند ِ تولید ســلول های جدید در بدن‪،‬‬ ‫(هـ) و تمام این موارد بــه صورت افت ِ قدرت ِ‬ ‫درک و دریافت ِ فرد ظهور می یابد‪ .‬از این نقطه‬ ‫نظر‪ ،‬از گوشت به عنوان ِ ماده غذایی که حامی ِ‬ ‫یک زندگی معنوی نیست‪ ،‬یاد می شود‪ .‬چرا که‬ ‫زندگی معنوی یعنی افزایش ِ توانایی دریافت و‬ ‫ادراکاتی ورای محدویت های فیزیکی‪.‬‬ ‫‪ ، pygmies - 1‬پیگمه ها گروهی از اقوام مناطق افریقای مرکزی‬ ‫هســتند که وجه مشخصه شــان‪ ،‬کوتاهی قد بیش از حدشان‬ ‫است که معموالً در حدود ِ نصف متوسط قد بقیه انسان هاست‬ ‫(مترجم)‪.‬‬ صفحه 45 ‫یوگا؛ راز تداوم موفقیت فوق ستاره ها‬ ‫صالح‪ ،‬رونالدو و مســی چطــور روی فرم‬ ‫میمانند؟‬ ‫به گزارش نیل جونز‪ ،‬محمد صالح مثل همیشه‬ ‫ارامتریــن مرد انفیلد بود‪ .‬هواداران و هم تیمی ها و‬ ‫چند نفری درجایگاه رســانه‪-‬ها‪ ،‬کنترل احساسات‬ ‫خودشان را از دست داده بودند‪ .‬اما این فوتبالیست‬ ‫مصــری فقط لبخند می زد‪ .‬کاپهــا( لقب هواداران‬ ‫لیورپول) ان روز به پادشاه مصری تعظیم کردند‪ .‬او‬ ‫گل های مهم زیادی برای لیورپول زده‪ ،‬ولی کمتر به‬ ‫اندازه ان موشکی که بعد از ظهر اوریل ‪ 2019‬وارد‬ ‫دروازه چلســی کرد‪ ،‬خارق العاده بود‪ .‬شادی پس از‬ ‫ان گل هم خاص بود‪.‬‬ ‫خودش بعدا درباره حرکت درخت( وریکشاسانا)‬ ‫اینطور توضیــح داد‪ ":‬من یوگا کارمی کنم و همان‬ ‫لحظه بــه ذهنم رســید‪ "...‬صــاح را درلیورپول‬ ‫ورزشــکاری حرفه ایی و تمــام عیارمی دانند‪ .‬وی‬ ‫ســال ها یوگا کارکرده و یکی از فوتبالیســت های‬ ‫متعددی اســت که ازیــوگا بهره فــراوان می برند‪.‬‬ ‫مانند کریستیانو رونالدو‪ ،‬لیونل مسی‪ ،‬داوید سیلوا‪،‬‬ ‫زالتان ابراهیموویچ و ارلینگ هالند‪ ،‬که همگی یوگا‬ ‫را بخشــی از تمرین های ریکاوری خود می دانند و‬ ‫همینطور رایــان گیگز‪،‬پرافتخارترین بازیکن تاریخ‬ ‫لیگ برتر‪ ،‬یوگا را یکی از دالیل اصلی تداوم فوتبالش‬ ‫تا سن ‪ 40‬سالگی توصیف می کند‪.‬‬ ‫تا یک دهه قبل‪ ،‬اینکه فوتبالیستی حرفه ایی یوگا‬ ‫کارکند‪ ،‬خبر مهمی بود اما امروزه چندین باشــگاه‬ ‫طراز اول اروپایی از مربی های تخصصی اســتفاده‬ ‫می کنند و برای بازیکنان نسبت به انجام یوگا الزام‬ ‫بوجود اورده اند نه اختیار‪.‬‬ ‫چرا یوگا؟‬ ‫دیزبیسلی که مسئول یک باشگاه یوگا در منچستر‬ ‫است می گوید‪ ":‬یوگا فواید زیادی دارد مانند منعطف‬ ‫ساختن بدن و گسترش دامنه حرکتی اندام ها و به‬ ‫همین خاطر به فوتبالیست ها کمک زیادی می کند‬ ‫و خطر مصدومیت را کاهش می دهد‪ .‬قدرت بدنی‬ ‫را می افزاید و برای تقویت بدن فوق العاده است‪".‬‬ ‫بیســلی با فوتبالیســت های زیادی کارکرده و با‬ ‫خنده می گوید بیشتر افراد درابتدا نسبت به نتایج‬ ‫ان خوشــبین نیســتند‪ ...‬اما به سرعت نظرشان‬ ‫تغییرمی کند‪ ":‬ما ترکیب متنوعی از بازیکنان جدید‬ ‫و قدیمی داریم‪ .‬جالب اینکه انهایی که مدت زیادی‬ ‫فوتبــال بازی کرده اند و به تازگی یوگا را شــروع‬ ‫کرده اند حســرت می خورند که چرا زودتر یوگا را‬ ‫شروع نکرده اند‪ .‬این ورزش فشارزیادی به بدن وارد‬ ‫نمی کند‪ ،‬دو بازیکن هستند که در حال حاضر با‬ ‫انها کارمی کنم و به دلیل مصدومیت مجبور شدند‬ ‫خیلی زود فوتبال حرفه ایی را کنار بگذارند‪ .‬یکی از‬ ‫انها ‪ 23‬ســال بیشتر ندارد‪...‬او ادامه می دهد‪ ":‬کج‬ ‫فهمی های زیادی نســبت به یوگا وجود دارد که‬ ‫مهم ترین انها به نظر من این اســت که انرا اسان‬ ‫می پنداریم‪ .‬واقعا اینطور نیست و فوتبالیست هایی‬ ‫که با انها کارمی کنم خیلی زود اینرا می فهمند‪".‬‬ ‫انواع یوگا‬ ‫بیســلی چه نوع یوگایی را برای فوتبالیست ها‬ ‫پیشنهاد می کند؟ او می گوید‪ ":‬انواع مختلف یوگا‬ ‫وجود دارد با فواید گوناگون‪ ،‬فوتبالیست ها عموما به‬ ‫دنبال یوگای کالسیک نیستند‪ ،‬انها مایلند با سرعت‬ ‫کمتر و دوام بیشتر مثل یوگای قدرتی کارکنند‪ .‬ما‬ ‫خیلی روی تعادل‪ ،‬ایستادن روی یک پا و حرکات‬ ‫اصالحی کار می کنیــم‪ .‬فوتبال ورزش نامتعادلی‬ ‫است‪ .‬شما بیشتر با یک پا ضربه میزنید و روی یک‬ ‫پا فشارمی اورید‪ .‬گاهی هم به سرعت تغییر مسیر‬ ‫می دهید‪ .‬بنابراین یوگا برای تقویت مرکزثقل بدن‬ ‫و ایجاد تعادل بســیار مفید و موثراست"‪ .‬او ادامه‬ ‫می دهد‪ ":‬دراغازهرتمرین‪ ،‬شما معموال سیکل‬ ‫"سالم بر خورشــید" کارمی کنید که به عنوان‬ ‫دستگرمی همه ی اعضای بدن را درگیرمی کند‪.‬‬ ‫من به فوتبالیست ها قبل ازهر مسابقه یا جلسه‬ ‫تمرین تیم‪ ،‬یوگای شــدید توصیه نمی کنم اما‬ ‫ســیکل سالم برخورشــید واقعا نافع است و در‬ ‫کمتراز‪ 10‬دقیقه تمرین کاملی به شمار می رود‪.‬‬ ‫منافع روانی یوگا چیست؟‬ ‫انتونیوکونته ازاین گفته که یوگا و مدیتیشن به‬ ‫حفظ ارامش او در طول مسابقه کمک می کنند و‬ ‫بازیکنانی مثل هکتوربیرین گفته اند که استفاده‬ ‫از یوگا کمک می کند بعد از بازی های دیرهنگام‪،‬‬ ‫خواب بهتری داشته باشند‪ .‬بیسلی می گوید‪ ":‬تا‬ ‫وقتی یوگا انجام نداده اید توضیحش سخت است‬ ‫امــا من باور دارم فقط به طوالنی شــدن دوران‬ ‫حرفه ای بازیکن کمک نمی کند بلکه ذهنیت او‬ ‫را هم تغییرمی دهد‪ .‬قطعا می تواند برای باال بردن‬ ‫ارامش مورد اســتفاده قراربگیرد‪ .‬ضربان قلب را‬ ‫کاهش می دهد و فواید قلبی –عروقی زیادی دارد‪.‬‬ ‫بعد به تمرکز‪ ،‬ریکاوری‪ ،‬کاهش استرس و بهبود‬ ‫خواب کمک می کند‪ .‬بازی فوتبال یا هر ورزش‬ ‫حرفه ای اســترس زیادی به همراه دارد‪ ،‬فشــار‬ ‫جسمی و روحی زیادی وارد می کند ولی اگر شما‬ ‫تکنیک های تنفسی و تمرکزی یوگا را بیاموزید‪،‬‬ ‫خیلی کمکتان می کند تا ارامش و تعادل خود را‬ ‫حفظ کنید‪ .‬تنفس بخش بسیار مهمی از زندگی‬ ‫است که اکثر مردم بدان توجهی ندارند‪ .‬یکی از‬ ‫چیزهایی که در طول روز به خودم بارها می گویم‬ ‫این اســت که ‪ ":‬نفس بکش!" خیلی ها از ناحیه‬ ‫سینه نفس می کشند چون استرس دارند‪ ،‬انها‬ ‫از شکم نفس نمی کشند درنتیجه ریه هایشان به‬ ‫طور کامل از هوا پر نمی شود‪ ،‬یوگا به ما این نکات‬ ‫ظریف را نیز می اموزد‪.‬‬ ‫بســیاری از فوتبالیست ها مثل محمد صالح‬ ‫و رونالدو هرروز در خانه‪ ،‬دور از چشــم دیگران‬ ‫یــوگا کارمی کنند‪ .‬ولی خیلی دیگــر ازانها در‬ ‫کالس های عمومی یوگا شرکت می کنند‪ .‬بیسلی‬ ‫می گوید‪":‬هرکس یک جوراست‪ ،‬نکته مهم این‬ ‫اســت که یوگا بخش بزرگــی از زندگی روزمره‬ ‫شما شود‪ .‬درمورد فوتبالیست ها‪ ،‬یوگا می تواند‬ ‫تاثیرزیــادی در ریکاوری انها داشــته باشــد‪.‬‬ ‫فکرمی کنم با یــک کالس خوب‪ ،‬دوبار درهفته‬ ‫نتیجه ی مطلوبی بگیرید‪ .‬بعد ‪ 15‬دقیقه قبل از‬ ‫بازی فوتبال چند اســانای ساده را انجام دهید‪.‬‬ ‫یوگا از انجهت که فواید روحی وجسمی فراوانی‬ ‫دارد مورد توجه بسیاری از ورزشکاران حرفه ایی‬ ‫درورزش فوتبال و سایر رشته ها قرارگرفته است‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 46 ‫ارمیدگی‬ ‫نویسنده‪ :‬جاناتان اسمیت‬ ‫مترجم‪ :‬مجتبی یکرنگ صفاکار‬ ‫یوگا در زبان سانسکریت معنای وحدت و همبستگی را می دهد و از طرفی‬ ‫به معنای کنترل کردن اســت‪ .‬پس به عبارتی یوگا را می توان علم کنترل‬ ‫امــواج فکر و مهار قوای تن و ذهن به منظور تســلطی همه جانبه بر توان‬ ‫بالقوه ی خود دانست‪.‬‬ ‫علم یوگا با عمل"کردن روی عوامل خارجی شخصیت و فیزیک بدن که‬ ‫برای بیشتر مردم قابل لمس اســت‪ ،‬اغاز می شود‪ .‬عدم هماهنگی و توازن‬ ‫در این ســطوح‪ ،‬سبب ایجاد اختالل در ارگان ها‪ ،‬ماهیچه ها‪ ،‬اعصاب و غدد‬ ‫درون ریز و ســایراندام های بدن می گردد و در انجام وظایف ان ها مشکالتی‬ ‫پدیــد می اورد‪ .‬یکــی از اهداف اصلی یوگا هماهنگ نمودن سیســتم ها و‬ ‫دستگاه های مختلف بدن اســت تا در سایه ی ان شادابی و تندرستی کلی‬ ‫به دست اید‪.‬‬ ‫ســوامی شــیواناندا یکی از بزرگان یــوگا چنیــن می گوید‪":‬یوگا اتحاد‬ ‫و هماهنگی اندیشــه‪ ،‬ســخن‪ ،‬کردار و عمل است یا هماهنگی سر‪ ،‬قلب و‬ ‫دست است که ضمن انجام تمرین های یوگا به دست می اید در یوگا اتحاد‬ ‫بین سطوح جسمی‪ ،‬ذهنی و احساسی توسعه می یابد و چگونگی تاثیر هر‬ ‫سطحی بر روی سطح دیگر و چگونگی تعارض ان ها با یکدیگر اشکار می شود‬ ‫و سرانجام اگاهی به سوی درک زیرکانه ی حقیقت و هستی سوق می یابد"‪.‬‬ ‫جسم و ذهن از یکدیگر جدایی ناپذیرند و بین اعمال و ذهن ما رابطه ای‬ ‫مســتقیم وجود دارد‪ ،‬تمرینات یوگا بدن و ذهن را هماهنگ می کنند‪ .‬این‬ ‫دو جایگاه اصلی تنش ها و عقده ها هستند‪ .‬هر عقده ای روانی یک مطابقت‬ ‫فیزیکی با عقده های عضالنی دارند‪ .‬وقتی از نظر روانی احساس فشار می کنیم‬ ‫به طور خودکار عضالتمان هم دچار تنش شده و منقبض می گردند‪ .‬عکس‬ ‫این مسئله هم صادق است‪ .‬از این رو فراگیری شیوه ای که بتوانیم از طریق‬ ‫ان عضالتمان را از تنش رها ســازیم می تواند به ارامش روانی ما نیز کمک‬ ‫کند‪ ،‬بنابراین هدف اســاناها رها کردن این عقده ها و تنش هاست‪ ،‬اساناها‬ ‫با متعادل کردن بدن در یک ســطح فیزیکی‪ ،‬اختــاالت روانی را کاهش‬ ‫می دهند یا مرتفع می کنند‪ .‬اساناهای یوگا را نمی توان به عنوان یک سری‬ ‫حرکت ورزشــی تلقی کرد بلکه روش هایی هستند که باعث می شوند بدن‬ ‫الگوی واقعی خود را به دســت اورد و با افزایش ســطح اگاهی‪ ،‬ارامش و‬ ‫تمرکز را تجربه کند‪ .‬عمده ترین تاثیر ان‪ ،‬توسعه ی سالمت بدن یا بیداری‬ ‫کانال های انرژی و توزیع انرژی در تمام اندام های بدن است‪.‬‬ ‫زندگی درجهان امروز تنش زاست و این تنش در تمام ساعات بیداری‪ ،‬و‬ ‫حتی موقع خواب با ماست‪ .‬اگر چاره ای برای مدیریت ان نیندیشیم‪ ،‬عالوه‬ ‫بر تبعات جسمی‪ ،‬می تواند از تمرکز ‪ ،‬کارایی و خالقیت مان بکاهد‪ .‬ارمیدگی‪،‬‬ ‫نه به معنای عام و غیر تخصصی که امروزه در جامعه رواج یافته‪ ،‬که به عنوان‬ ‫یک تکنیک مدرن روان شناختی‪ ،‬یکی از موثرترین روش ها برای مدیریت‬ ‫استرس و تنش است‪ .‬فراگیری ارمیدگی‪ ،‬اگر چه برای فردی که از اضطراب‬ ‫رنج می برد نسبتاً ضروری است؛ می تواند برای هر فردی که با کشمکش های‬ ‫دنیای صنعتی دست به گریبان است نیز مفید باشد‪ .‬ارمیدگی استفاده های‬ ‫فراوانی دارد مانند مدیریت استرس و درد‪ ،‬درمان بی خوابی‪ ،‬بهبود سالمت‪،‬‬ ‫افزایش بهره وری شغلی و عملکرد ورزشی‪ ،‬تقریباً در تمام حرفه های کمک‬ ‫رســانی از ارمیدگی استفاده می شود؛ روان شناســی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬پرستاری‪،‬‬ ‫مشاوره‪ ،‬ورزش و بسیاری موارد دیگر‪....‬‬ ‫راه های مختلفی برای رسیدن به ارمیدگی وجود دارد؛ مراقبه(خاموشی‬ ‫تنفسی‪ ،‬ارمیدگی عضالنی‪ ،‬حرکات کششی‬ ‫ذهن و نیایش درونی)‪ ،‬تمرینات‬ ‫‪ 46‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫یوگا و تجسم ذهنی‪ . 1‬وقتی فعالیت های ارامش بخش روزمره مثل مطالعه ی‬ ‫تفریحی‪ ،‬گوش کردن به موسیقی‪ ،‬تماشــای تلویزیون‪ ،‬پیاده روی و حتی‬ ‫نوازش حیوانات دســت اموز و شــادی کردن‪ ،‬همــه این تکنیک ها هدف‬ ‫مشابهی را دنبال می کنند‪ ،‬برانگیختن پاسخ ارمیدگی‪ ،‬و از این نظر تفاوتی‬ ‫ی می پردازید زیرا‬ ‫درحاصل کار وجود ندارد‪ .‬مهم نیست به چه نوع ارمیدگ ‬ ‫همه ان ها اثر یکسانی دارند؛ و ان کاهش تنش های جسمی است‪.‬‬ ‫ارمیدگی می تواند ســفری باشــد به فضای درون‪ ،‬ســفری با ظرفیت‬ ‫ماجراجویی و اکتشاف‬ ‫کلیــد ارمیدگــی‪ ،‬حفظ توجه و هم زمــان کاهش رفتار اشــکار و نیز‬ ‫فعالیت های پنهان یا شــناختی است‪ .‬همه اشکال ارمیدگی‪ ،‬با یک قانون‬ ‫بنیادی مرتبط با توجه‪ ،‬مبنی بر حفظ غیر فعال و ســاده ی تمرکز ســرو‬ ‫کار دارند‪.‬‬ ‫زندگی پر از تالش است و ما تقال می کنیم به اهداف روزمره خود برسیم‪،‬‬ ‫اینده مان را پیش بینی کنیم و درباره ی گذشــته مان بیندیشــیم‪ .‬زندگی‬ ‫درگذار تغییر است‪ ،‬برنامه ی فعالیت‪ ،‬برنامه تعطیالت و فهرست خرید طرح‬ ‫می کنیــم و وقتی تالش های تغییر زندگی و عوارضش‪ ،‬یعنی فرســودگی‬ ‫بدن‪ ،‬ذهن و روح را بر جای گذاشــت‪ ،‬اســتراحت می کنیم‪ ،‬خود را رها و‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬تالش و ارزیابــی فعاالنه و هدفمند را متوقف می کنیم‪ ،‬فقط‬ ‫بر یک چیز ساده تمرکز می کنیم‪ ،‬بنابراین ارمیدگی عبارت است از تمرکز‬ ‫غیرفعال‪ ،‬ساده و مداوم"‬ ‫هر کســی لحظات ویژه ی تمرکز غیر فعال و ساده را تجربه کرده است‪،‬‬ ‫یکی ممکن است به غروب خورشید چشم بدوزد و همین طور که شعاع های‬ ‫طالیی از میان ابرهای بنفش می پراکند برای لحظه ای احســاس ارامش و‬ ‫زیبایی او را فرا بگیرد‪ .‬یا شاید یکی دیگر بعد از خواندن داستانی تاثیرگذار‬ ‫چشمانش را ببندد و با احساس جدا و دور شدن از نگرانی های دنیا‪ ،‬لحظه‬ ‫را مزه مزه کند‪.‬‬ ‫در طول زندگی‪ ،‬همه ما از طریق موسیقی‪ ،‬شعر‪ ،‬هنر‪ ،‬نیایش و تجاربی‬ ‫از این دست‪ ،‬به طور خود انگیخته با موارد بسیار متنوعی از تمرکز ساده و‬ ‫غیر فعال روبرو شده ایم‪ .‬چنین لحظاتی بخشی از گنجینه ی زندگی هستند‬ صفحه 47 ‫ولی این لحظات سریع می ایند و می روند‪ ،‬خورشید غروب می کند‪ ،‬موسیقی‬ ‫تمام می شود‪ ،‬شعر به پایان می رسد‪ ،.‬مشغول کارهای روزمره مان می شویم‬ ‫و ارمیدگی تمام می شود! این کار‪ ،‬مثل حفظ تعادل توپ بسکتبال بر روی‬ ‫نوک ارام و ســاکن انگشت‪ ،‬بسیار دشوار اســت‪ .‬با پرداختن به یک روش‬ ‫ارمیدگی مشــخص‪ ،‬اسان تر می توان حالت تمرکز ساده و غیر فعال را بی‬ ‫ ان که گسیخته شود حفظ کرد‪.‬‬ ‫چرخه ی نو شدگی‬ ‫ارمیدگی یک فرایند بنیادی التیام و رشد را برمی انگیزد که در ان فرد از‬ ‫تالش های روزمره دست می کشد‪ ،‬نو و ترمیم می شود و رو به دنیا می گشاید‪.‬‬ ‫دکتر اســمیت این فرایند را چرخه ی نوشــدگی نامگذاری کرده اســت‪.‬‬ ‫اندیشــه ی وجود یک فرایند چرخه ای نوشدگی‪ 2‬چندین هزار سال است‬ ‫که مطرح می باشــد و در وجوه بسیاری نمود می یابد‪ .‬تمام ادیان درباره ی‬ ‫‪3‬‬ ‫چرخه هایی سراســری نظیر مرگ و تولد‪ ،‬توبه و بخشایش‪ ،‬و نیز پذیرش‬ ‫و روشنفکری‪ 4‬سخن می رانند‪ .‬انچه رویکردهای حرفه ای ارمیدگی به ان‬ ‫می پردازند مهارت یافتن در روند منظم کنار کشــیدن از استرس روزانه به‬ ‫منظور التیام یافتن و نوشدن و بازگشت به دنیا پس از تر و تازه و سرحال‬ ‫شدن اســت‪ .‬و هر زمان که توقفی می کنیم و اهی می کشیم‪ ،‬لحظه ای از‬ ‫ارمیدگی و نوشدگی را به نمایش می گذاریم‪.‬‬ ‫حاالت ارمیدگی‬ ‫محققان چیزی را شناسایی کرده اند که می توان ان را چرخه ی نوشدگی‬ ‫نامید‪ ،‬در حین ارمیدگی چرخه ی نوشــدگی در حال عمل کردن اســت‪.‬‬ ‫حاالت ارمیدگی در واقع ان چیزیســت که باعث اثر بخشــی و ارمیدگی‬ ‫می شود این حاالت بخشی از اعمال پنهان چرخه ی نو شدگی هستند‪:‬‬ ‫‪ -1‬خواب الودگی (احساس کسلی کردن و چرت زدن)‬ ‫‪ -2‬جدا شدگی (احساس جدا‪ ،‬دور و بی تفاوت بودن)‬ ‫‪ -3‬ارمیدگی جسمی ( احساس بدنی شل و گرم و سنگین بودن)‬ ‫‪ -4‬خاموشی ذهن (فکر ساکت‪ ،‬ارام و رها از افکار)‬ ‫‪ -5‬ارمیدگی ذهن (احساس اسوده و ارام بودن و فراغت از هر گونه تنش‬ ‫و کشمکش درونی)‬ ‫‪ -6‬نیرومندی و هشیاری (احساس نیرو گرفتن‪ ،‬مطمئن‪ ،‬متمرکز‪ ،‬روشن‬ ‫و هشیار بودن)‬ ‫‪ -7‬لذت و شادمانی (احساس خوشحالی و سرگرم بودن)‬ ‫‪ -8‬عشق و سپاسگزاری (احساس عشــق به دیگران و سپاسگزار بودن‬ ‫از دیگری)‬ ‫‪ -9‬نیایش درونی (احساس سرشار از معنویت و احترام‪ ،‬نیایش ورز بودن)‬ ‫ایــن نه حالت ارمیدگی‪،‬کلیدهای تحقق وعده ی ارمیدگی برای ارتقای‬ ‫ســامت‪ ،‬بهبودی و بهره وری است‪ .‬حاالت ارمیدگی سبب می شوند همه‬ ‫انواع ارمیدگی از ماساژ گرفته تا مراقبه اثر کنند‪.‬‬ ‫تصویری از ارمیدگی و حاالت ان‬ ‫مایکل یک حســابدار است‪ .‬او ساعت های متمادی سخت کار می کند و‬ ‫تحت ســطح باالی استرس مزمن زندگی می کند‪ .‬ضرب االجل مشتری ها‪،‬‬ ‫گزارش های پیچیده‪ ،‬صورت حســاب ها و تماس های تلفنی و‪ ...‬او تصمیم‬ ‫می گیرد یک هفته مرخصی بگیرد و به دوچرخه ســواری در یک منطقه‬ ‫کوهستانی دنج در همان نزدیکی برود‪ .‬شب قبل از عزیمت به بستر می رود‬ ‫و اولیــن حاالت ارمیدگی را تجربه می کند؛ یعنی خواب الودگی‪ .‬روز بعد‪،‬‬ ‫لوازمش را جمع می کند‪ ،‬ســوار دوچرخه اش می شود و سفرش را از کوره‬ ‫راهی میان پارک در ان نزدیکی شــروع می کند‪ .‬بعد از حدود نیم ساعت‬ ‫به خلوتی پر درخت می رسد‪ .‬به عقب نگاه می کند و شهر را در دور دست‬ ‫می بیند او خوشحال از این که کم کم دارد خانه و کار طاقت فرسایش را مثل‬ ‫خاطراتی دور احساس می کند‪ ،‬اهی می کشد او حالت ارمیدگی جداشدگی‬ ‫را تجربه می کند‪ .‬مایکل بعد از یک روز دوچرخه سواری به جایگاه اردو زدن‬ ‫می رسد‪ .‬دوچرخه اش را کنار می گذارد و روی قطعه ای پوشیده از علف نرم‬ ‫می نشیند‪ .‬کش و قوسی به بدنش می دهد‪ ،‬دراز می کشد و چشم هایش را‬ ‫می بندد‪ ،‬ذهنش ساکن و خالی از هر فکری است‪ .‬او خاموشی ذهن را تجربه‬ ‫می کند‪ .‬در بدنش به طرز جالبی ارامش و"رهایی " را احســاس می کند‪.‬‬ ‫حس خوب "فــرور رفتن" در علف نرم او را در بــر می گیرد‪ .‬او ارمیدگی‬ ‫جسمی را احساس می کند‪ .‬بعد از ‪ 15‬دقیقه کم کم متوجه می شود چقدر‬ ‫ذهنش احســاس اسودگی و ارامش می کند‪ .‬حاال او واقعاً در اسایش‪ ،‬و از‬ ‫دنیای کشمکش ها و درگیری ها در امان است‪ .‬این حالت‪ ،‬ارمیدگی ذهنی‬ ‫اســت‪ .‬مایکل‪ ،‬ازاد از کشمکش هایش در محیط کار و خانه‪ ،‬چشمانش را‬ ‫می گشــاید و می فهمد چقدر احساس طراوت و نو شدگی می کند‪ .‬ذهن او‬ ‫متمرکز و روشن است‪ .‬این حالت نیرومندی و هوشیاری است‪.‬‬ ‫مایکل که فشارهای روزمره اش چون خاطره ای دور‪ ،‬بدنش ارام و ذهنش‬ ‫روشن و اسوده شده است‪ ،‬شروع می کند به تماشای اسمان باال و درختان‬ ‫اطراف‪ ،‬او مجذوب زیبایی و فریبندگی این مناظر می شــود‪ .‬به او احساس‬ ‫هماهنگی عمیقی با دنیا دست می دهد او لذت را احساس می کند و زیبایی‬ ‫این دم را ذره ذره می چشد و حالت ارمیدگی عشق و سپاسگزاری را احساس‬ ‫می کند‪ .‬او از این که فرصت تجربه ی این لحظات را داشته سپاسگزار است‬ ‫و ارزو می کند که ای کاش دوستانش انجا بودند تا این احساس را با یکدیگر‬ ‫سهیم می شــدند‪ .‬در این زمان‪ ،‬غروب فرا می رسد‪ .‬محیط در سکوت فرو‬ ‫می رود و به اسمان خیره می شود و پدیدار شدن اولین ستاره ی شامگاهی‬ ‫در ســپهر بی انتها را نظاره می کند و برای دمی‪ ،‬مجذوب احساس شگفتی‬ ‫و هیبت دنیای ژرف پیرامونش گشــته و برای لحظــه ای نیایش ورزی را‬ ‫تجربه می کند‪.‬‬ ‫محققین ارمیدگی کشــف کرده اند که فواید ارمیدگی خودکار نیستند‬ ‫بلکه به باورها و نگرش های ما بستگی دارند‪ .‬هشت باور مرتبط با ارمیدگی‬ ‫باعث تســهیل و تعمیق حاالت ارمیدگی که فرد قادر اســت تجربه کند‬ ‫می شوند‪:‬‬ ‫‪ -1‬دورنمایی عمیق تر(نگرانی هایت را در دور نمایی عمیق تر قرار بده)‬ ‫‪ -2‬خدا(به عشق و هدایت پروردگار اعتماد کن)‬ ‫‪ -3‬خرد درونی (به خرد التیام بخش جسمت اعتماد کن)‬ ‫‪ -4‬عشق (با عشق و محبت با دیگران ارتباط برقرارکن)‬ ‫‪ -5‬صداقت (با خود و دیگران صادق باش)‬ ‫‪ -6‬پذیرش (چیزهایی که نمی توان تغییر داد را بپذیر)‬ ‫‪ -7‬اســان گرفتــن امور (بدان چه وقــت خود را رها کنــی و به خود‬ ‫اسان بگیری)‬ ‫‪ -8‬خوش بینی (دنیا را با خوش بینی نگاه کن)‬ ‫از این میان‪ ،‬ســه باور احتماالً قدرتمندتر هســتند؛ باور به خرد درونی‪،‬‬ ‫پذیرش و خوش بینی‪ .‬در بیانی دقیق تر حاالت‪ ،‬باورها و نگرش های مرتبط‬ ‫بــا ارمیدگی متقاب ً‬ ‫ال بر هم اثر می گذارند و در افزایش ســامت‪ ،‬کارایی و‬ ‫رفاهی که با ارمیدگی همراه است تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫‪1-Visualization‬‬ ‫‪2-The cycle of renewal‬‬ ‫‪3-Acceptance‬‬ ‫‪4-Enlightenment‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪-Smith,j.c.(2000)ABC relaxation theory An attentional behavioral cognitive approach‬‬ ‫‪newyork.springer.‬‬ ‫‪ABC relaxation‬‬ ‫‪training:‬‬ ‫‪apractical‬‬ ‫‪for -1400‬‬ ‫‪health professionals.‬‬‫‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫شماره‬ ‫‪|۱۴۰۱gvide‬‬ ‫فروردین‬ ‫دانش یوگا اسفند‬ ‫ارمیدگی توجهی‪ -‬رفتاری‪ -‬شناختی درمحیط سالمت ‪-‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 48 ‫یوگا و درمان اعتیاد‬ ‫مریم عرفانی فر‬ ‫‪@maryamerfanifar84‬‬ ‫برگرفته ازکتاب یوگا و قلب شما‪ /‬دکتر کی‪ .‬کی دیتی‪ ،‬دکتر ام‪ .‬الگاروت و سولی پاوری‬ ‫اعتیاد یکی از معضالت دنیای مدرن است‪،‬‬ ‫چه اعتیاد به ســیگار و مواد مخدر و الکل‬ ‫باشد‪ ،‬چه اعتیاد به پرخوری و یا استفاده ی‬ ‫بیش از اندازه از شبکه های اجتماعی‪ .‬اعتیاد‬ ‫از هر نوعش می تواند مخرب باشد زیرا باعث‬ ‫میشــود صدمات زیادی به جسم‪ ،‬ذهن و‬ ‫روح خود زده و اوقات گرانبهای عمر را هدر‬ ‫داده و استفاده کامل را از لحظات زندگی و‬ ‫فرصت های مفید نبریم‪ .‬یکی از عهدهایی‬ ‫که در شروع سال جدید با خود می بندیم‬ ‫می تواند ترک اعتیاد باشد‪ ،‬به هر چیزی که‬ ‫اعتیاد داریم کنارش بگذاریم‪ .‬تمرین های‬ ‫یوگا از انجایی کــه با برنامه ریزی مرتب و‬ ‫منظم و دیســیپلین سر وکار دارند یکی از‬ ‫بهترین و موثرترین راهکارها برای رهایی از‬ ‫دام اعتیاد هستند‪.‬‬ ‫‪48‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫امروزه دانش بشــر در زمینه همه ی علوم و به‬ ‫ خصوص علم پزشکی بســیار گسترده تر از قبل‬ ‫شده است‪ ،‬اما با این حال انسان ها به شادمانی و‬ ‫خوشحالی روزهای گذشته نیستند! پیشرفت علم‬ ‫پزشکی انها را خوشحال تر نکرده است‪ .‬به راستی‬ ‫چرا چنین است و چرا ما خوشحال نیستیم؟‬ ‫بیشتر مردم در دوران کنونی خسته و اشفته به‬ ‫نظر می رسند‪ .‬ما در حال حاضر انتظارات زیادی از‬ ‫زندگی داریم و تنش ها و اضطراب هایمان نسبت به‬ ‫قبل بسیار بیشتر شده است‪ .‬درگیری های ذهنی‪،‬‬ ‫مشــغله های مختلف کاری و مســائل گوناگون‬ ‫زندگی ایــن فرصت را به ما نمی دهند که عمیقاً‬ ‫احساس خوشحالی داشته باشیم‪.‬‬ ‫برای ما ســخت اســت که حتی یک دقیقه از‬ ‫دســت این درگیری ها خالص شــویم‪ .‬بنابراین‬ ‫ســامتی در الویت دوم زندگــی همه ی ما قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬ما دائما درحال رقابت هستیم‪ ،‬رقابت‬ ‫با دیگران سالمتی جسم و روح را به شدت تهدید‬ ‫می کند‪ .‬وجود فضای مجازی با همه محاسنی که‬ ‫دارد و نمی شــود ان را نادیده گرفت‪ ،‬به شدت و‬ ‫میزان رقابت مان افزوده است‪ .‬برای همین است‬ ‫که هرچه ما پیشــرفت های بیشتری در همه ی‬ ‫عرصه های زندگی داشته باشیم ولی در عین حال‬ ‫خسته تر و ناراضی تر هستیم‪ .‬سالمتی را فراموش‬ ‫کرده ایم و نمی دانیم گوهری باالتر از سالمتی در‬ ‫زندگی وجود ندارد‪.‬‬ ‫امروزه وسایل اسایش بیشتری برای ما فراهم‬ ‫شده است اما مشغله های فکری ما الینحل باقی‬ ‫مانده اند‪ .‬مانند این است که انسان های امروزی در‬ ‫دریای متالطمی در حال دست و پا زدن هستند‪.‬‬ ‫این دویدن ها حاصلی جز سرگشــتگی برای بشر‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫مــردم برای این کــه به ارامش دســت پیدا‬ ‫بکنند به انواع قرص های مسکن و ارام بخش پناه‬ ‫می اورند‪ .‬همین مسئله خودش اعتیاداور است‪.‬‬ ‫یعنی برای این که به ارامش برسیم در دام اعتیاد‬ ‫به قرص های مسکن گرفتار می شویم‪ .‬این موضوع‬ ‫حکایت از چاله به چاه افتادن است‪ .‬حتی جوانان‬ ‫و نوجوانان نیز به ســمت اســتفاده از قرص های‬ ‫ارام بخش رفته اند و برای رســیدن به ارامش از‬ ‫مسکن ها اســتفاده می کنند‪ .‬شاید قرص ها برای‬ ‫ارامش فرد موثر باشــند اما نباید فراموش کنیم‬ ‫که اثر این قرص ها موقتی است‪ .‬راه حلی است که‬ ‫در کوتاه مدت جواب می دهد و به این ترتیب شما‬ ‫کم کم به مصرف قرص های ارام بخش اعتیاد پیدا‬ ‫می کنید‪ .‬در واقع با مصرف ســیگار‪ ،‬مواد مخدر‬ ‫یا الکل مشــکالت هیچ کس حل نمی شود‪ .‬اثار‬ ‫مخرب مصرف این قبیل مواد در درازمدت انسان‬ ‫را ناتــوان و گرفتار خواهندکــرد‪ .‬با مصرف مواد‬ ‫مخدر افراد کم کم برده ی انها می شــوند و یک‬ ‫ســیکل معیوب ایجاد می گردد‪ .‬در واقع انسان با‬ ‫مصرف دراز مدت مواد مخدر در چنگال این مواد‬ ‫اسیر می شود‪ .‬راه حل این مسئله چیست؟ چگونه‬ ‫می توان هم سالمتی را حفظ کرد و هم از میزان‬ ‫اضطراب و استرس خود کاست؟‬ ‫ما می توانیم یــوگا را در برنامه ی زندگی خود‬ ‫بگنجانیــم‪ .‬یوگا در اینجا برای انســان مثل یک‬ ‫هدیه بزرگ اســت‪ .‬روشــی از زندگی که انگیزه‬ ‫زیستن را در انسان دو برابر می کند‪.‬‬ ‫ممکن اســت ســوالی برایتان مطرح شود که‬ ‫چطور چنین چیزی امــکان دارد؟ فقط امتحان‬ ‫کنیــد‪ ...‬اگر تمرینات بدنی و ذهنی یوگا را انجام‬ ‫بدهید به اهداف بزرگی دســت پیدا می کنید‪ .‬با‬ ‫انجام تمرین های هاتا یوگا بیماری های روان تنی‬ صفحه 49 ‫و ذهنی که به صورت اشفتگی های روانی ظاهر‬ ‫می شوند را از بین می برید‪.‬‬ ‫با انجام تمرین های یوگا شــرایط فکری نظیر‬ ‫اضطراب‪ ،‬ناارامــی و عصبی بــودن را می توان‬ ‫خنثی کرد‪ .‬وضعیت های یوگایی بر غدد مترشحه‬ ‫داخلی نظیر ادرنالین‪ ،‬تیروئید‪ ،‬پانکراس و غیره‬ ‫تاثیــر می گذارند‪ .‬تمام کاری کــه یوگا می کند‬ ‫تحریک این غدد به نحوی است که کام ً‬ ‫ال منظم‬ ‫و هماهنگ کارکنند یا اصطالحاً به هموستازیس‬ ‫برسند‪ .‬به عبارت دیگر وقتی کسی یوگا را تمرین‬ ‫می کند احساس راحتی بیشتری کرده‪ ،‬شروع به‬ ‫فکر کردن بــه گونه ای دیگر می کند و با زندگی‬ ‫فیلســوفانه تر برخورد می نماید‪ .‬انسان با تغییر‬ ‫نگرش‪ ،‬رفتار و شــیوه ی برخورد با مشــکالت‬ ‫زندگی‪ ،‬امادگی بیشــتری برای روبه رو شدن با‬ ‫تنش ها و فشــارهای روزانه پیدا می کند‪ .‬به این‬ ‫ترتیب دیگر نیازی به مصرف مواد مخدر‪ ،‬الکل یا‬ ‫سیگار به عنوان پشتیبان و حامی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫هر دارویــی دوز (مقدار مصرف) مخصوص به‬ ‫خــود را دارد؛ بنابراین حتی چیــزی که ارزش‬ ‫دارویــی دارد باید به اندازه مصرف شــود‪ .‬همه‬ ‫چیز حتی غــذا یا دارو اگر بیش از اندازه مصرف‬ ‫شوند دیگر برای بدن انسان مفید نخواهند بود‪.‬‬ ‫اعتیاد وقتی ایجاد می شود که در مصرف چیزی‬ ‫زیاده روی کنیم و به ان چیز وابســته شــویم و‬ ‫از همین نقطه اســت که خطر شــروع می شود‪.‬‬ ‫معموالً افراد به دلیل سرخوردگی ها‪ ،‬ناراحتی ها‬ ‫و ناکامی های خود در زندگی معتاد می شوند و در‬ ‫نهایت کام ً‬ ‫ال برده ان چیزی می شــوند که به ان‬ ‫اعتیاد پیدا کرده اند‪ .‬این موضوع خیلی خطرناک‬ ‫است‪ .‬مصرف مواد مخدر اثار مخربی بر روی بدن‬ ‫می گذارند و تهدیدی جدی برای سالمتی جسم‬ ‫و ذهن و روح هستند‪.‬‬ ‫یوگا به دو روش می تواند به انسان برای‬ ‫ترک اعتیاد کمک کند‪:‬‬ ‫‪ -1‬می تواند از اعتیــاد افراد جلوگیری کند‪(.‬‬ ‫پیشگیری بهتر از درمان است)‬ ‫‪ -2‬می توانــد بــه افراد معتاد کمــک کند تا‬ ‫اعتیادشــان را ترک کنند‪ (.‬برای اصالح هیچگاه‬ ‫دیر نیست)‬ ‫برای ترک اعتیاد باید شخص برانگیخته شده‬ ‫و انگیزه پیدا کند‪ .‬اعتیاد راهی بدون بازگشــت‬ ‫نیســت ولی درمان ان نیاز به زمان کافی دارد و‬ ‫باید صبر و حوصله زیادی به خرج داد‪ .‬با افزایش‬ ‫عزت نفس و اعتماد به نفس و با تمرینات منظم‬ ‫یوگا‪ ،‬فرد قادر می شود فشــارها و استرس های‬ ‫زندگی امروزی را رفع کرده و میزان وابســتگی‬ ‫خود به مواد اعتیاداور را بتدریج کاهش دهد‪.‬‬ ‫نکته بســیار مهم این است که باید زندگی‬ ‫کردن به سبک یوگایی را اموخت و با پیروی‬ ‫از قواعد یاما و نیاما ذهن را نظم و ترتیب داد تا‬ ‫به تدریج سالمت ذهنی و جسمی به بدن فرد‬ ‫معتاد بازگردد‪.‬‬ ‫ایا یوگا می تواند به ترک سیگار نیز کمک‬ ‫کند؟ همه می دانند سیگار چه اثار مخربی بر‬ ‫روی بدن دارد‪ ،‬دستگاه تنفسی بیشتر از دیگر‬ ‫ارگان های بدن در معرض تهدید قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مصرف ســیگار منجر به سرطان ریه می شود‬ ‫و خطر ابتال به بیماری‪-‬های قلبی را بیشــتر‬ ‫می کند‪ .‬سوالی که در اینجا مطرح می شود این‬ ‫است که با وجود این که همه از خطرات سیگار‬ ‫مطلع هستند چرا باز هم سیگار می کشند؟!‬ ‫علت چیست؟ علت این است که این افراد اراده‬ ‫خود را از دست داده اند و یوگا دوباره می تواند‬ ‫اراده انها را قوی کند‪ .‬یوگا به افراد قدرت اراده‬ ‫می دهد‪ .‬تمرینات منظم ذهنی و جسمی یوگا‬ ‫ی کمک می کند تا سیگار را‬ ‫به افراد ســیگار ‬ ‫کنار بگذارنــد‪ .‬یوگا می تواند در رفع هر گونه‬ ‫اعتیادی موثر باشــد؛ چه اعتیاد به پرخوری‪،‬‬ ‫چــه الکل و مواد مخدر‪ ،‬و چــه هر عادت بد‬ ‫و اشــتباه دیگر زیرا اساس یوگا بر پایه نظم و‬ ‫دیسیپلین است‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 50 ‫توالی حرکتی برای‬ ‫رهایی از تنش‬ ‫نویسنده‪ :‬خاویر ویلنسکی‬ ‫‪۱‬‬ ‫برگردان‪ :‬شیمال خان‬ ‫ایا شــما فرد مضطربی هستید؟ و یا گاهی نیازدارید خود را ارام سازید؟‬ ‫این توالی یوگایی به شــما کمک می کند تــا از طریق حرکت و تنفس‪ ،‬از‬ ‫تنش ها خالص شده و احساس شادابی و طراوت کنید‪ .‬هرگاه حس کردید‬ ‫نیاز به ذخیره کردن انرژی دارید‪ ،‬این توالی حرکتی را انجام دهید‪.‬‬ ‫باالسانا‪ ( 2‬وضعیت کودک) با اجریوگا‬ ‫با وضعیت کودک شروع می کنیم‪ .‬دو زانو روی زمین بنشینید‪ ،‬انگشتان‬ ‫شســت هردو پا مماس یکدیگر باشــند و زانوها کمی ازهم فاصله داشته‬ ‫باشــند‪ .‬از ناحیه کمر به جلو خم شــوید و دست ها را روی زمین به طرف‬ ‫جلو بکشید‪ .‬پیشانی تان را روی زمین بگذارید‪ ،‬اگر برایتان مشکل است‪ ،‬از‬ ‫اجریوگا کمک بگیرید‪ .‬بسته به انعطاف بدن خود خم شده و پیشانی را روی‬ ‫‪۳‬‬ ‫پادانگشت اسانا با اجریوگا‬ ‫اجریوگا قرار دهید‪ .‬دم عمیق بگیرید و همراه بازدم عمیق حس کنید فضای‬ ‫برای رفتن به حرکت بعدی دروضعیت تاداسانا بایستید‪ .‬پاها را به اندازه‬ ‫خالی بزرگی در ذهنتان ایجاد می شود‪ .‬برروی سکوت بوجود امده در ذهن‬ ‫خود تمرکز کنید و از ان لذت ببرید‪ .‬به مدت پنج دم و بازدم عمیق در این عرض شــانه ها ازهم جدا کنید‪ .‬از ناحیه کمربه جلو خم شــوید‪ .‬بسته به‬ ‫انعطاف بدنی تان یک یا دو اجریوگا جلوی خود قراردهید یا حتی اجر را‬ ‫وضعیت باقی بمانید‪.‬‬ ‫از طرف طول روی زمین بگذارید تا جایی که سر شما هنگام خم شدن به‬ ‫اجر برسد‪ .‬تاج سر را روی اجر بگذارید‪ .‬گردن باید کامال رها و ازاد باشد‪.‬‬ ‫گردن را به جلو و شانه ها را به عقب بکشید‪ .‬سر روی اجر استراحت کند‪.‬‬ ‫به مدت سه دم و بازدم عمیق دراین حالت بمانید و بعد اهسته به وضعیت‬ ‫تاداسانا برگردید‪.‬‬ ‫وضعیت کودک با کشش پهلوها‬ ‫در وضعیت کودک باقی بمانید‪ .‬حاال به سمت راست بچرخید در نتیجه‬ ‫دســت هایتان از مت یوگا خارج می شوند‪ .‬کشــش را در دنبالچه و ستون‬ ‫مهره ها احســاس کنید‪ .‬کشش را همچنین در پهلوی راست و پای راست‬ ‫حس کنید‪ .‬به مدت پنج دم و بازدم عمیق در این وضعیت بمانید‪ .‬ســپس‬ ‫اهســته از همین حالت به سمت چپ بچرخید و حرکت را در طرف چپ‬ ‫تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 51 ‫پادماسانا‪ ۴‬و خم به جلو(شماره‪)1‬‬ ‫درحالت پادماســانا( لوتوس) روی زمین بنشینید یا اگربرایتان مشکل‬ ‫است در وضعیت چهارزانو قراربگیرید‪ .‬اکثرا ما در ناحیه مفصل ران ها تنش‬ ‫زیادی را حمل می کنیم‪ .‬این تمرین به رها شدگی مفصل پاها کمک زیادی‬ ‫می کند‪ .‬بسته به انعطاف بدن خود اجریوگا را از طول یا عرض جلوی خود‬ ‫بگذارید‪ .‬از ناحیه کمر خم شده وپیشانی تان را روی اجر بگذارید‪ .‬دست ها‬ ‫را از جلو روی سطح زمین بکشید‪ .‬اگر انعطاف بدنی شما باالست می توانید‬ ‫تمرین را بدون اجر نیز انجام دهید‪ .‬به سر و باالتنه ی خود استراحت دهید‬ ‫و انها را کامال رها و ازاد بگذارید‪ .‬توجه تان را روی مفصل ران ها نگه دارید‪.‬‬ ‫به مدت پنج دم و بازدم عمیق در این وضعیت استراحت کنید‪.‬‬ ‫ذخیره سازی انرژی در کاپوتاسانا‪ ( ۵‬وضعیت کبوتر) با بالش‬ ‫روی مت یوگا یک بالش بگذارید‪ .‬مفصل ران ها را روی بالش قراردهید‪ .‬پای‬ ‫راســت را جلوی خود گذاشته و از ناحیه زانو خم کنید‪ ،‬طوری که ساق پای‬ ‫راست به موازات لبه جلویی مت باشد‪ .‬پای چپ را کشیده درعقب نگه دارید‪.‬‬ ‫از ناحیه کمر به جلو خم شوید و باال تنه را روی پای راست قراردهید‪ .‬اگرمایل‬ ‫هستید پیشانی خود را روی اجریوگا بگذارید و یا اگر می توانید پیشانی را به‬ ‫زمین برسانید‪ .‬این حرکت را بدون استفاده از بالش هم می توانید انجام دهید‪.‬‬ ‫در این وضعیت به مدت پنج دم و بازدم عمیق استراحت کنید‪.‬‬ ‫ادامه ی وضعیت کبوتر با بالش‬ ‫در ادامه حرکت قبل‪ ،‬حاال سر و باال تنه را باال بیاورید‪ .‬پشت صاف و کشیده‬ ‫باشد‪ .‬برای تمرکز بیشتر به نقطه ایی در روبرو خیره شوید‪ .‬به مدت پنج دم و‬ ‫بازدم عمیق دراین وضعیت بمانید‪ .‬بعد اهسته ازحرکت خارج شده و حرکت‬ ‫پادماسانا و خم به جلو( شماره‪)2‬‬ ‫را در طرف دیگر تکرارکنید‪ .‬درپایان ســیکل‪ ،‬دروضعیت شاواسانا روی مت‬ ‫مانند حرکت قبل درحالت پادماسانا یا چهارزانو بنشینید‪ .‬نوک انگشتان درازبکشید‪ .‬چشم ها را ببندید‪ ،‬دست ها و پاها را ازاد روی مت رها کنید‪ .‬وزن‬ ‫را در پشت خود روی زمین بگذارید‪ .‬حاال تا جایی که می توانید به جلو خم خود را به جاذبه ی زمین بســپارید‪ .‬تنفس تان طبیعی باشد و به چیزی فکر‬ ‫شوید و پیشــانی تان را روی اجریوگا و یا روی زمین بگذارید‪ .‬در وضعیت نکنید‪ .‬تا هرچقدر که دوست داشتید در وضعیت شاواسانا باقی بمانید‪.‬‬ ‫نهایی به مدت پنج دم و بازدم عمیق باقی بمانید‪ .‬به سکوت بوجود امده در‬ ‫ذهنتان توجه کنید‪.‬‬ ‫‪1-Javier Wilensky‬‬ ‫خاویر ویلنسکی مربی یوگاست‪ ،‬ویدئوهای اموزشی او در وب سایت ‪ Om app‬موجود است‪.‬‬ ‫‪Balasana .2‬‬ ‫‪Padangusthasana .3‬‬ ‫‪Padmasana .4‬‬ ‫‪Kapotasana .5‬‬ ‫منبع‪2021 Yoga Magazine :‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 52 ‫خواص بی شمار سمنو‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫ســمنو دسر خوشمزه و ســنتی ایرانی‪ ،‬دارای‬ ‫خواص بیشماری ست‪ .‬اغلب شنیده ایم که سمنو‬ ‫بسیارمقوی و مغذی اســت اما دقیقا نمی دانیم‬ ‫فواید ان برای ســامتی چیست؟ سمنو از دیرباز‬ ‫درمنوی غذاهای ایرانی وجود داشته و درجشن ها‬ ‫و مهمانی ها سرو می شده والبته جزو جدا نشدنی‬ ‫از سفره ی هفت سین درعید نوروزاست‪ .‬سمنو از‬ ‫شــیره ی جوانه گندم و ارد گندم تهیه می شود‪،‬‬ ‫شــیرینی موجود در ان از شکر بدست نمی اید‬ ‫بلکه شیرینی خود جوانه گندم است‪ .‬جالب است‬ ‫بدانیم که در طی فرایند جوانه زنی‪ ،‬قند موجود‬ ‫در گندم ازاد شده و همین امر باعث شیرین شدن‬ ‫سمنو می شود‪.‬‬ ‫سمنو دارای مواد مغذی زیادی ست که ارزش‬ ‫غذایــی انرا بــاال می برد؛ این مــواد مغذی برای‬ ‫ســامتی و رشــد بدن ضروری اند و شامل انواع‬ ‫ویتامین ها‪ ،‬کلسیم‪ ،‬اهن‪ ،‬مس‪ ،‬فسفر و سایر مواد‬ ‫معدنی هســتند‪ .‬اگر برای تهیه سمنو از بادام هم‬ ‫استفاده کنید عالوه بر مواردی که نام بردیم فیبر‪،‬‬ ‫پروتئین و منگنز را هــم به انها اضافه می کنید‪.‬‬ ‫گاهی برای تزئین سمنو از خالل پسته هم کمک‬ ‫می گیریم که پتاســیم و تیامین را نیز به خواص‬ ‫ســمنو می افزایند‪ ،‬و گل سرخ که به ان خاصیت‬ ‫‪52‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ارامبخشــی می دهد‪ .‬با ایــن توصیفات می توان‬ ‫سمنو را غذایی کامل دانست که نیازهای روزانه ی‬ ‫بدن هر فردی را تامین می کند‪.‬‬ ‫هــر ‪ 100‬گــرم ســمنو انرژی معــادل ‪300‬‬ ‫کیلوکالری دارد و شامل ‪ 52‬گرم کربوهیدرات‪16 ،‬‬ ‫گرم پروتئین‪ 3 ،‬گرم چربی‪ 13 ،‬میلی گرم اهن‪،‬‬ ‫‪ 40‬میلی گرم کلسیم و ‪ 207‬میلی گرم پتاسیم‬ ‫است‪ .‬طب سنتی طبع سمنو را گرم و معتدل بیان‬ ‫می کند‪ ،‬بنابراین برای افرادی که احســاس سرما‬ ‫و ضعف می کنند خوراک مقوی و کاملی ســت‪.‬‬ ‫ویتامین های موجود در ســمنو برای سالمتی و‬ ‫جوانی پوست و مو بسیار مفیدند و مانع از پیری‬ ‫زودرس و چروک شــدن پوست شده و از سرعت‬ ‫سفید شدن موها می کاهند‪.‬‬ ‫سمنو را به خاطر داشتن فواید بسیاری که در باال‬ ‫به انها اشاره شد برای دوران بارداری و شیردهی‬ ‫مادران بســیار مفید می‪-‬دانند‪ ،‬همچنین کمک‬ ‫زیادی به رشــد و سالمت کودکان می کند‪ ،‬برای‬ ‫افراد مسن هم غذایی سهل الهضم به شمارمی اید‪.‬‬ ‫می توانید سمنو را در وعده های صبحانه و عصرانه‬ ‫درکنار چای و سایر دمنوش ها سرو کنید و یا به‬ ‫عنوان دسر بعد از ناهار و شام میل نمایید‪ .‬سمنو‬ ‫به مقدار فراوانــی انرژی زاســت درنتیجه برای‬ ‫ورزشکاران و کسانی که فعالیت های بدنی زیادی‬ ‫دارند بسیار مفید می باشد‪ .‬فیبر موجود در سمنو‬ ‫برای دستگاه گوارش بسیار مفید بوده و یبوست را‬ ‫برطرف می کند‪.‬‬ ‫طبخ سمنو به شکل سنتی ان بسیار مشکل و‬ ‫زمان براست‪ ،‬لذا دراینجا طرز تهیه سمنوی خانگی‬ ‫را به شما یاد می دهیم‪ ،‬می‪-‬توانید به کمک این‬ ‫دستورســاده درمنزل و درمدت زمانی کوتاه انرا‬ ‫تهیه نمایید‪.‬‬ ‫طرز تهیه سمنوی خانگی‬ ‫مواد الزم‪ :‬جوانه گندم تازه نیم کیلو‪ ،‬ارد گندم‬ ‫دو کیلو‪ ،‬بادام‪ ،‬پســته و گل سرخ برای تزئین به‬ ‫مقدارالزم‪.‬‬ ‫ابتــدا جوانه گندم ها را درمخلوط کن ریخته و‬ ‫خوب چرخ کنید‪ .‬جوانه های چرخ شــده را با ‪8‬‬ ‫لیــوان اب مخلوط کــرده و از صافی عبوردهید‬ ‫تا شــیره ان از تفاله ها جدا گــردد‪ .‬ارد گندم را‬ ‫درقابلمه ای بریزید و شیره جوانه ها را کم کم به ان‬ ‫اضافه کنید و مرتب هم بزنید تا ارد گلوله نشود‪.‬‬ ‫قابلمه را روی حرارت قراردهید و دائم هم بزنید و‬ ‫مراقب باشید ته نگیرد‪ .‬در صورت لزوم‪ ،‬باز به ان‬ ‫اب اضافه کنید تا به غلظت الزم برســد‪ .‬بگذارید‬ ‫به مدت یکساعت روی حرارت مالیم بپزد‪ ،‬وقتی‬ ‫کامال به شکل ســمنو درامد حرارت را خاموش‬ ‫کرده و پس از سرد شدن‪ ،‬سمنو را داخل کاسه ها‬ ‫بریزید و با پسته و بادام و گل سرخ تزئینش کنید‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اینترنت‬ صفحه 53 ‫نگاهی ‪ 360‬درجه‬ ‫بهپارشواباکاسانا‬ ‫نویسنده‪ :‬دکترکی کی موریس‬ ‫‪1‬‬ ‫برگردان‪ :‬بهنوش سقایی‬ ‫پارشواباکاســانا یا کالغ ازپهلو‪ ،2‬حرکتی پرچالش است که انجام صحیح ان‬ ‫دقت فراوانی می طلبد‪ .‬این اســانا وضعیت پیچ در اسانای کالغ است و به‬ ‫انعطاف ســتون فقرات‪ ،‬قدرت باالتنه‪ ،‬ماهیچه های شکمی قوی‪ ،‬تمرکز و‬ ‫تعادل بسیار نیاز دارد‪ .‬از وضعیت کالغ شروع کنید و پیچ را انجام دهید‪ .‬در‬ ‫کنار اگاه بودن به خودتان از چالش های این حرکت لذت ببرید‪.‬‬ ‫فواید‪:‬‬ ‫قوی کردن مچ دســت ها‪ ،‬بازوها‪ ،‬شانه ها‪ ،‬تقویت ماهیچه های شکمی‪ ،‬باال‬ ‫بردن انعطاف در ستون فقرات‪ ،‬بهبود تعادل بدن‪ ،‬افزایش تمرکز و باال بردن‬ ‫قدرت تصمیم گیری‪.‬‬ ‫مراقب باشید‪:‬‬ ‫اگر در قسمت مچ دست‪ ،‬ارنج‪ ،‬شانه یا کمر دچار اسیب دیدگی هستید‪ ،‬و‬ ‫همچنین در دوران بارداری این اسانا را انجام ندهید‪.‬‬ ‫تنوعات حرکت‪:‬‬ ‫از وضعیت کاکاسانا شروع کنید‪ .‬ارنج ها را خم کنید وتاج سر را با احتیاط به‬ ‫طرف زمین بیاورید‪ .‬پاهایتان را مانند رفتن به حرکت شیرشاسانا‪ 3‬از زمین‬ ‫جدا کنید‪ ،‬سپس با دادن پیچ به بدن دروضعیت پارشواباکاسانا قرار بگیرید‪.‬‬ ‫از پارشواباکاسانا به عقب جهش کنید و به وضعیت چاتورانگا دانداسانا‪ 4‬بروید‪.‬‬ ‫نگاهتــان را متمرکز کنید بــرای کمک به تعادل بهتر بــه نقطه ای ثابت‬ ‫خیره شوید‪.۵‬‬ ‫رفتن به حرکت‬ ‫ابتدا در وضعیت اسکوات قراربگیرید‪ ،‬خم شوید و دست ها را جلوی پاهایتان‬ ‫روی زمین قرارداده و به اندازه عرض شانه ها ازهم دور کنید‪ .‬پاشنه هایتان را‬ ‫باال بکشید و پاها و لگن را به طرف راست بچرخانید‪ .‬پاها را به هم فشاردهید‪.‬‬ ‫ران چپ را به بازوی راست نزدیک کنید‪ .‬سر‪ ،‬سینه و دست هایتان را رو به‬ ‫جلو نگه دارید‪ .‬ارنج ها را خم کنید و شکم را به سمت چپ بچرخانید‪ .‬پاها را‬ ‫تا جایی که می توانید باال بکشید و به طرف شانه راست ببرید‪ .‬وزن بدن را به‬ ‫طور مساوی روی هردو دست تقسیم کرده و کف پاها را از زمین جدا کنید‪.‬‬ ‫پاهای جمع شده را روی بازوی راست محکم کنید‪ .‬دست ها همچنان کشیده‬ ‫باشند‪ ،‬ارنج راست را برای نگه داشتن پاها کمی خم کنید‪.‬‬ ‫تمرکز روی دست ها‬ ‫دســت چپ شما نقطه تعادل وزنی است که روی دست راست قرار گرفته‪،‬‬ ‫پس محکم نگهش دارید‪.‬‬ ‫تمرکز روی پاها‬ ‫پاها و انگشت ها را به طرف باال جمع کنید‪ .‬زانوها را منقبض کنید و ساق ها‬ ‫را برعکس ران ها به هم فشار دهید‪ .‬ماهیچه های نزدیک کننده‪ 6‬داخل ران‬ ‫می توانند زانوها را به یکدیگر فشرده کنند‪ .‬درشت نی قدامی‪ 7‬برای خمش‬ ‫مچ پا و بردن پنجه ها به طرف باال موثر است‪.‬‬ ‫ماندن درحرکت‬ ‫دست هایتان ســتون انجام این حرکت است‪ .‬انگشتان دست ها را از هم باز‬ ‫کنید‪ .‬از عضالت خم کننده مچ‪ ،‬برای خم کردن ساعد و فشار کف دست به‬ ‫زمین استفاده نمایید‪ .‬از ماهیچه ی سه سر بازو‪ ،‬برای صاف کردن ارنج و باال‬ ‫کشیدن بدن کمک بگیرید‪.‬‬ ‫سفت کردن پاها‬ ‫زانوها را با انقباض عضله چهارسر ران‪ ،‬باال بکشید‪.‬‬ ‫چرخاندن شکم‬ ‫ازعضله بازکننده ســتون فقرات‪ ،‬چرخاننده پشتی و مورب شکمی‪ 8‬برای‬ ‫پیچاندن بدن استفاده کنید‪.‬‬ ‫شــکم را داخل بکشید و به چپ بچرخانید‪ .‬همزمان پاها را به طرف راست‬ ‫نگه دارید‪.‬‬ ‫تمرکز روی باالتنه‬ ‫عضله دندانه ای قدامی و عضله ســینه ای کوچک‪ ۹‬موجب انبســاط پشت‬ ‫و کشــش استخوان کتف و دورشــدن از محور میانی می شوند‪ .‬از عضالتی‬ ‫که گفته شد وعضله سینه ای بزرگ‪ ۱۰‬برای تحکیم شانه ها استفاده کنید‪.‬‬ ‫قفسه سینه را منبسط نگهدارید‪ .‬در وضعیت نهایی به مدت پنج دم و بازدم‬ ‫توقف کنید‪.‬‬ ‫بیرون امدن از حرکت‬ ‫پاها را به طرف زمین پایین بیاورید‪ .‬به وضعیت اسکوات برگردید‪ .‬حرکت را‬ ‫در طرف دیگر تکرار کنید‪.‬‬ ‫دکتر کی کی موریس پزشک‪ ،‬مربی یوگا‪ ،‬یوگا تراپیست و ‪1-Dr. KiKi Morriss‬‬ ‫‪.‬موسس مرکز یوگای رزهیل در امریکا است‬ ‫‪2-Parsva Bakasana/ side crow‬‬ ‫‪ 3-Tripod Head stand‬‬ ‫‪4-Chaturanga Dandasana‬‬ ‫نگاه خیره ‪ 5-Dristi‬‬ ‫‪6-adductor‬‬ ‫‪7-Tibialis anterior‬‬ ‫‪8-Erector spinal‬‬ ‫‪ 9-Serrstuse anterior‬‬ ‫‪10-Pectoralis major‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 54 ‫یوگ‬ ‫ای‬ ‫ک‬ ‫ود‬ ‫ک‬ ‫هفت سین یوگایی بچینیم!‬ ‫غزاله ادم پور‬ ‫‪@ghazaleadampour‬‬ ‫حاال کــه عید نوروز نزدیک شــده و همه بزودی در‬ ‫خانه هایشــان سفره ی هفت ســین می چینند‪ ،‬دوست‬ ‫داری با کمک هم یک هفت ِ‬ ‫ سین یوگایی درست کنیم؟‬ ‫بیا با هم بگردیم و ببینیم کدام اساناهای یوگا با حرف‬ ‫"سین" شروع می شوند‪.‬‬ ‫می توانی انها را به تصاویرشان وصل کنی؟‬ ‫یکــی از "ســین "ها را تــو بنویــس و تصویرش را‬ ‫نقاشی کن‪.‬‬ ‫‪-1‬سرسره‬ ‫‪-2‬سگ سرپایین‬ ‫‪-3‬سگ سرباال‬ ‫‪-4‬ساروانگ اسانا یا شمع‬ ‫‪-5‬سیمهاگارجان اسانا یا غرش شیر‬ ‫‪-6‬ستوبانداسانا یا حرکت پل‬ ‫‪ -7‬؟‬ ‫اگردوست داری تصویر انرا برای ما بفرست تا در استوری‬ ‫‪ 54‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی‬ ‫یوگایوگابه نمایش بگذاریم‪.‬‬ ‫مجله دانش‬ صفحه 55 ‫‪ 3‬راهکار برای اموزش‬ ‫تن ارامی به کودکان‬ ‫نویسنده‪ :‬گوپاال امیریفیر‬ ‫مترجم‪ :‬ایدا جوادی‬ ‫‪@ayda_javady‬‬ ‫ارامش را به سادگی نمی توان برای کودکان توضیح داد‪ ،‬شاید دلیلش این است‬ ‫که خود ما به اندازه کافی این کار را انجام نمی دهیم و یا شاید دردنیای مدرن‬ ‫امروزی انقدر حجم اســترس باالست که راهکاری برای تن ارامی‪ ،‬ان هم به‬ ‫منظور اموزش به کودکان به ذهنمان نمی رسد‪.‬‬ ‫در اینجا ســه راهکار پیش رویتان گذاشــته ایم که تفاوت میان درازکشیدن‬ ‫معمولی و ریلکس کردن را براحتی به کودکان بیاموزید‪:‬‬ ‫روش اول؛ اسپاگتی‬ ‫از کودکان بپرســید که ایا تا بحال اسپاگتی نپخته دیده اند؟ اسپاگتی نپخته‬ ‫بســیار سفت وغیرقابل انعطاف است‪ .‬اما وقتی انرا بپزید چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫بله درست است‪ ،‬نرم و انعطاف پذیر می شود‪ .‬اگراسپاگتی پخته را بلند کنید‪،‬‬ ‫بدون هیچ مقاومتی به هر ســمتی که بخواهید حرکت می کند و این همان‬ ‫چیزیســت که شما می خواهید‪ ،‬یعنی استراحت دادن به پاها و بازوها و تمام‬ ‫اندامهای بدنتان‪.‬‬ ‫برای تمرین اســپاگتی‪ ،‬کودکان را به گروه های دو نفره تقســیم کنید‪ .‬یکی‬ ‫ازکودکان مانند اسپاگتی خشک باشد و دومی اشپزی که بررسی می کند ایا‬ ‫اسپاگتی درست شده است یا نه؟ شریک اسپاگتی فقط باید وانمود کند‬ ‫که خشک و خواب است‪ ،‬فقط کم کم نرم شود‪ .‬دست ها و پاهایش را نرم‬ ‫و رها حرکت دهد‪ .‬هروقت اشــپز از پخته شدن کامل اسپاگتی مطمئن‬ ‫شد می توانند نقش های خود را عوض کنند‪.‬‬ ‫روش دوم؛ ابلیمو‬ ‫هنگامی که درســت قبل از تن ارامی عضالت خود را ســفت می کنیم‪،‬‬ ‫تفــاوت میان تنش و ارامش را بــه بدن می اموزیم و البته این کار به ما‬ ‫کمک می کند تا استراحت عمیق تری داشته باشیم‪ .‬از کودکان بخواهید‬ ‫نشسته و زانوهایشان را بغل کنند‪ ،‬دقیقا مانند وقتی که می خواهند اب‬ ‫لیموترشــی را بگیرند‪ ،‬زانو ها را محکم در بدن فشارداده و تصورکنند در‬ ‫حال خوردن همان ابلیمو هستند که بسیار ترش است یعنی صورت خود‬ ‫را جمع کنند‪ .‬تا می توانند لیمو را فشــار دهند‪ ،‬و بعد پاها را رها کرده و‬ ‫فورا به پشت روی زمین دراز بکشند‪ .‬این کار را دو یا سه بار تکرار کنند‪.‬‬ ‫روش سوم؛ انقباض و انبساط‬ ‫از کودکان بخواهید نفسی عمیق کشیده و بعد تمام بدن خود را منقبض‬ ‫کنند‪ .‬پاها‪ ،‬دســت ها‪ ،‬پایین تنه‪ ،‬باالتنه‪ ،‬شــانه ها و صورت شان را‪ .‬حاال‬ ‫نفسی عمیق کشیده و همراه بازدم‪ ،‬تمام عضالتی که سفت گرفته بودند را‬ ‫رها کنند‪ .‬در این روش می توانید تمام اعضای بدن را با هم منقبض و بعد‬ ‫رها کنید و یا اینکه با هر نفس یک عضو از بدن را سفت گرفته و سپس‬ ‫رها کنید و بعد سراغ عضو بعدی بروید‪.‬‬ ‫این سه روش را در مورد کودکان ازمایش کنید و نتایج فوق العاده ی انها‬ ‫را ببینید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬‬ ‫‪rainbowyogatraining.com‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 56 ‫خرد کیهانی‬ ‫‪1‬‬ ‫نویسنده ‪ :‬سام سرابی‬ ‫‪@samsarabi‬‬ ‫نــگاه فرزانگان هنــد باســتان و حکیمان‬ ‫ودایــی در باب پدیدار شــدن پدیده های عالم‬ ‫هســتی و اجزا و عناصر تشکیل دهنده جهان‪،‬‬ ‫با نگاه دانشــمندان امروزی تفاوت های اساسی‬ ‫دارد‪ .‬از نظر دانشمندان عصر حاضر‪ ،‬برداشت‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تعبیر و تفســیر فرزانگان دوران هند باستان‬ ‫در باب عناصر تشــکیل دهنده جهان‪ ،‬نگاهی‬ ‫اســت برخاســته از خیاالت و حدس یاتی که‬ ‫امــروزه اصطالحا به ان شــبه علم می گویند‪.‬‬ ‫اما هســتند برخی از دانشــمندان امروزی که‬ ‫در این رویکردهای باســتانی به دنبال اسراری‬ ‫می گردند که یا در قالب استعاره و انتزاع به طور‬ ‫غیرمستقیم بیان شده اند و یا با بیانی متفاوت‬ ‫همان حقیقتی را عنوان می کنند که علم تجربی‬ ‫و اماری امروز به ان دست یافته است‪ .‬یکی از‬ ‫مباحث بنیانی که به شدت مورد مناقشه عالمان‬ ‫تجربی امروزیست ‪ ،‬مبحث پانچابهوتی‪ ۳‬است‬ ‫یعنی همان شرح ساختار اجزا و عناصر تشکیل‬ ‫‪56‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫دهنده جهان از پنج عنصر‪ ،‬اما قبل از اینکه بشر از‬ ‫اتم و یا کوانتوم چیزی بداند‪.‬‬ ‫در متون ودایی‪ ، ۴‬یوگاشاستراهای سانسکریت‬ ‫پاتانجالی‪ ، ۵‬کتب سانسکریت مربوط به هاتایوگا‬ ‫و ایورودا‪ ،‬پنج عنصر تشکیل دهنده جهان از این‬ ‫قرار هســتند‪ .‬اب(جله یا اپــا)‪ ،‬باد(وایو یا واتا)‪،‬‬ ‫خاک(پریتوی یا بهومی)‪ ،‬اتش(اگنی) و در نهایت‬ ‫اکاش‪ . ۶‬در برخی از متون قرون جدید ما به تمام‬ ‫این عناصــر "پانچا ماها بهوتی" می گوییم و این‬ ‫در حالیست که در اکثر منابع مکتوب باستانی و‬ ‫همچنین ان بخش از دانشی که شفاهی سینه به‬ ‫سینه در مکاتب مختلف یوگا نقل می شود برای‬ ‫عنصر‪ ،‬المان یا بهوتی اکاش است که لقب ماها‬ ‫بهوتا یعنی عنصر اعظم یا جوهر اصلی را استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬گرچه وجــود تک تک این پنج عنصر‬ ‫وابسته به یکدیگر است و با نبود حتی یکی از این‬ ‫عناصر‪ ،‬دیگر عناصر نیز از وجود ساقط می شوند‪،‬‬ ‫اما اکاش داستان دیگری دارد و از اهمیت باالیی‬ ‫در ذهن اگاهی و رسیدن به اشراق برخوردار است؛‬ ‫به همین دلیل در متون قدیمی تر پسوند ماها‪ 7‬به‬ ‫معنای بزرگ یا ســر و سرور فقط به همراه اکاش‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫ارســطو حکیم مشــهور یونانی پیش از میالد‬ ‫نیــز در میان همین پنج عنصــر از اتر نام می برد‬ ‫و تعاریفــی که خود ارســطو و پیروانش در قرون‬ ‫بعــدی از اتر دارند مشــابهت بســیاری با اکاش‬ ‫در نگــرش یوگی های ودایی هند باســتان دارد‪.‬‬ ‫بعدها این اتــر در برخی از متون به فضا برگردان‬ ‫شده اســت‪ .‬اکاش همچون یک بوم نقاشی ست‬ ‫کــه بقیه عناصر در بســتر ان با یکدیگر ترکیب‬ ‫می شوند و عالم هستی و پدیده هایش در سطوح‬ ‫مختلف انرژی متجلی می شــوند‪ .‬به بیانی دیگر‬ ‫اکاش بعنوان توان بالقوه ایست برای بقیه عناصر‬ ‫و به میزان حضور اکاش ســطوح مختلف مواد از‬ ‫زمخت ترین تا لطیف ترین تعریف می شوند و این‬ ‫اصل گاهی ارتباط مســتقیم با انــواع کالبدها و‬ صفحه 57 ‫سطوح اگاهی انسان در مکاتب مختلف یوگا دارد‪.‬‬ ‫اسامی دیگری نیز وجود دارند که گاهی در متون‬ ‫باستانی جایگزین اکاش می شوند که می توانند‬ ‫شــرح و بیان خوبی باشند برای مفهوم حقیقی‬ ‫اکاش‪ .‬اسامی همچون ویبهو‪ ، 8‬امورتا‪ 9‬و نیتیا‪. 10‬‬ ‫ویبهــو به معنای وجودی اســت که همه جا‬ ‫گسترده شده است و هر فضای خالی را پوشش‬ ‫می دهد در حالیکه هر فضای پری نیز خود مدیون‬ ‫و منتج از حضور اوست‪ .‬امورتا یعنی پدیده ایست‬ ‫که هیچ شکل و قیافه جسمانی مشخصی ندارد‬ ‫و منعطف می باشد و در نهایت‪ ،‬نیتیا یعنی ابدی‬ ‫و جاودان است‪.‬‬ ‫برخی از دانشمندان‪ ،‬امروزه به تعریف مشترکی‬ ‫با نگاه کهن در باب اکاش رســیده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال افــرادی همچون دکتــر دیپاک چوپرا که‬ ‫به دنبال ایجاد ادبیاتــی انطباقی ما بین نگرش‬ ‫باستانی و امروزی هستند‪ ،‬اینگونه شرح می دهند‬ ‫که بدن ما از ارگان های مختلفی تشــکیل شده‬ ‫اســت و هر ارگان از سلول های متعددی شکل‬ ‫گرفته است‪ .‬ما دیگر امروزه می دانیم هر سلول از‬ ‫اتم هایی تشــکیل شده است و هر اتم از هسته و‬ ‫الکترون ها و پارتیکل های دیگر که به دور هسته‬ ‫می گردند و فضای خالی بین الکترون هایی که به‬ ‫دور مرکز اتم می گردند با هسته اتم‪ ،‬در مقیاس‬ ‫اتمیک بسیار زیاد است و این فواصل بین اجزای‬ ‫ریزاتمیک به قدری هســتند کــه ما عمال باید‬ ‫ماهیت یــک اتم را به میزان‪۹۹۹/۹۹‬درصد تهی‬ ‫بدانیم و ایــن فضای موجود که اکثریت را در بر‬ ‫دارد همان اکاش می باشد‪.‬‬ ‫در ایوورودا طب ســنتی هند باســتان‪ ،‬باور‬ ‫بر این اســت که در کالبد هر فــرد می تواند دو‬ ‫اختــال در ارتباط بــا اکاش رخ بدهد که یک‬ ‫یوگی باید از دچار شــدن به ان دوری کند و یا‬ ‫پس از تشــخیص عارضه به درمان ان بپردازد‪.‬‬ ‫اختالل استامبها‪ 11‬زمانی رخ می دهد که عنصر‬ ‫دیگری در بدن نسبت به اکاش پیشی می گیرد و‬ ‫سوخت و ساز و گردش اکاش را در بدن مختل‬ ‫می کند‪ .‬اثر اســتامبها در بدن مادی شاید منجر‬ ‫به شیوع انواع غده ها و رسوبات وریدی و امثالهم‬ ‫بشــود؛ همچنین اســتامبها می تواند در روند و‬ ‫چرخش انواع کالبدهای ذهنی و پرانیک نیز اثر‬ ‫منفی بگذارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اختالل کهاوایگونیا زمانــی اتفاق می افتد‬ ‫که حضــور اکاش بیش از انــدازه در کالبدهای‬ ‫مختلف خودنمایی کند‪ .‬اثر این اختالل مربوط به‬ ‫اکاش(سندرم اکاشیک) می تواند منجر به کبودی‬ ‫و اماس و مانند ان بشود و همچنین باعث ایجاد‬ ‫موها‪ ۱۳‬یا همان توهمات و حالت های اســکیزو‬ ‫فرنیک در شخص شود‪.‬‬ ‫اگر اکاش در حالت دهاماکایا‪ ۱۴‬یا متعادل در‬ ‫بدن جریان داشته باشد به ان اکاشا نابها می گویند‪.‬‬ ‫اکاشانابها همان اکاش ناب و خالصی ست که در‬ ‫کالبد فرد جریان میابد و باعث سرحالی‪ ،‬شادابی‪،‬‬ ‫تیزهوشی و ذهن اگاهی فرد می شود‪.‬‬ ‫اکاشــا نابها در میان یوگی ها و یوگینی های‬ ‫باســتان معنای ضمنی خردکیهانی را پیدا کرد؛‬ ‫همان اگاهــی نابی که از مصدر و سرچشــمه‬ ‫الهی و هســتی بخش صادر می شــود‪ .‬مبادرت‬ ‫به تمرینات هاتا یوگا و عمــل کردن به نیاماها‬ ‫و یاماها(بایدها و نبایدها در یوگا) و بیدارســازی‬ ‫و تنظیم چرخــش چاکراها می تواند در دریافت‬ ‫اکاشــانابها یا خردکیهانی خالص موثر باشــد‪.‬‬ ‫گاهی یوگی ها پــا را فراتر می گذارند و موفقیت‬ ‫دریافت هرچه بیشتر اکاشــانابها را هم معنای‬ ‫دریافت الهامات غیبی می دانند‪ .‬در شاستراهای‬ ‫سانسکریت‪ ،‬توانایی های ماورایی همچون دیدن‬ ‫و شفاف سازی گذشته های دور و پیش بینی اینده‬ ‫نیز از نشانه های دریافت مناسب اکاش یا همان‬ ‫اکاشانابها است‪.‬‬ ‫در میــان چاکراهای موجود در کالبد پرانیک‬ ‫ما‪ ،‬این چاکرای ویشــودهی‪ 15‬اســت که اگر به‬ ‫خوبی فعال شود می تواند بهترین اکاشانابها را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫در ایورودا طب سنتی هند‪ ،‬کسی که دارای‬ ‫ویشودهی ســالمی باشد دارای سیستم ایمنی‬ ‫سالمتری نسبت به دیگران است‪.‬‬ ‫قدیم رسم بود که پس از کشیدن اب از چاه‬ ‫و قبل از نوشیدن اب‪ ،‬ان را از یک صافی که از‬ ‫موی دم گاومیش بافته شده بود رد می کردند‬ ‫تا همچون یک فیلتر از ورود حشرات و اضافات‬ ‫دیگر به قدح اب جلوگیری بکند و در نهایت اب‬ ‫پاک و گوارایی برای نوشیدن حاصل می شد‪ .‬به‬ ‫این صافی‪ ،‬ویشودهی می گفتند در حالیکه ما‬ ‫همین نام را بر روی چاکرای گلو یا همان چاکرای‬ ‫پنجم مشاهده می کنیم‪ .‬به باور خردمندان هند‬ ‫باستان وقتی ویشــودهی فرد به طور متعادل‬ ‫فعال بشود‪ ،‬اکاشــا نابها وارد جان ما می شود‬ ‫و تمام کالبدها تغذیه خواهند شــد‪ .‬کم کاری و‬ ‫منفعل بودن و یا فعالیت و برانگیختگی ناهنجار‬ ‫ویشــودهی‪ ،‬هر دو اینها می توانند باعث ایجاد‬ ‫اختالل درگردش اکاش در بدن شخص باشد‪.‬‬ ‫روش هــای متفاوتی برای بهبود وجود دارند‬ ‫از جمله گفتن اذکارفرعی و اذکاراصلی مربوط‬ ‫به چاکرای ویشودهی‪ ،‬نظاره کردن به یانترای‬ ‫مخصوص چاکرا‪ 16‬ی ویشــودهی و همچنین‬ ‫باندها‪ 17‬ی ویشــودهی که با مکیدن قســمت‬ ‫نــرم خرخره به داخل و حبس نفس پس از ان‬ ‫انجام می گیرد و در نهایت مراقبه هایی که ویژه‬ ‫ویشودهی می باشند می توانند میزان اکاشانابها‬ ‫را در کالبدهــای مختلف جســمانی‪ ،‬ذهنی و‬ ‫پرانیک باال ببرد‪ .‬به امید ان روزی که با شــاکر‬ ‫بودن و عشــق به حضرت حق‪ ،‬دریافت هر چه‬ ‫بیشتر این خرد کیهانی باشیم‪.‬‬ ‫در زبان سانسکریت ‪1-AkashaNabha‬‬ ‫‪2-Rishis‬‬ ‫‪3-PanchaBehuti‬‬ ‫متون باستانی هند‪4-Vedas‬‬ ‫‪ -5‬یا یوگاسوتراهای حکیم پاتانجالی کسی که حدود‬ ‫‪ 2000‬سال پیش یوگا را نوشت‬ ‫‪ 6‬اکاش در زبان هندی به معنای اسمان است که در اینجا‬ ‫عنصر اتر یا اثیری معنی میدهد‬ ‫‪7-Maha‬‬ ‫‪8-Vibhu‬‬ ‫‪9-Amurta‬‬ ‫‪10-Nitya‬‬ ‫‪11-Stambha‬‬ ‫‪12-Khavaigunya‬‬ ‫‪13-Moha‬‬ ‫‪ -14‬در شماره ‪ 155‬دهاماکایا به تفصیل شرح داده شد‬ ‫‪15-Vishudhi‬‬ ‫مراکز انرژی در کالبد اختری ‪16-Chakra‬‬ ‫قفل هایی در کالبد اختری ‪17-Bandhas‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 58 ‫و دوازد‬ ‫ه‬ ‫س یز د م‬ ‫هم‬ ‫درس هایی از یوگا؛‬ ‫با پراشانت ایینگر‬ ‫" ارتقاء ذهن به سطوح باالتر "‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬نسترن صافی‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫در شــماره های پیش گفتیم که پراشانت‬ ‫ایینگر جلسات یوگای انالین برگزار می کند‬ ‫که بیشتر درباره فلسفه و مفاهیم یوگاست‪.‬‬ ‫تا کنون درباره مفاهیم هیمســا و اهیمسا‪،‬‬ ‫یاما و نیاما‪ ،‬صحبت کردیم و گفتیم که چطور‬ ‫اساناها دارای پتانسیلی برای مراقبه هستند‪.‬‬ ‫تفاوت های مراقبه و دیانا را هم شرح دادیم‪.‬‬ ‫همچنین گفتیم که دیانا نیاز به قابلیت خاصی‬ ‫ندارد و پاتانجالی به سه صورت به ان اشاره‬ ‫کرده است؛ اول زمانی که ذهن در حالت ترس‬ ‫و اضطراب و ناهماهنگی بسر می برد و نیاز به‬ ‫ابزاری دارد تا به وضعیت نرمال برگردد‪ .‬دوم‬ ‫زمانی است که ما در سلوک به سمت روحانی‬ ‫شدن نیاز داریم که ذهن را به حوزه ای فراتر‬ ‫ارتقاء بدهیم‪ .‬در این جلسه به ادامه ی بحث‬ ‫می پردازیم و نیز کالبدهای مختلف بدن و‬ ‫نیازهای انها را توضیح می دهیم‪.‬‬ ‫بــرای درک عمیق تــر تفاوت بیــن مراقبه و‬ ‫دیانا بهتراســت با یک مثال شروع کنیم‪ .‬از نظر‬ ‫ازمایشگاهی شاید تفاوتی بین اب اقیانوس و ابی‬ ‫که در رگهای شما جاری است وجود نداشته باشد؛‬ ‫اما بدیهی اســت که در اقیانوس شما موج دارید‪،‬‬ ‫حباب و کف می بینید ‪ ،‬شــاهد جزر و مد هستید‬ ‫که هیــچ یک در رگهای شــما اتفاق نمی افتند‪.‬‬ ‫اقیانوس سرشار از شگفتی وعظمت است و لذا به‬ ‫ان رتنکار‪ 1‬گفته می شود‪ ،‬به معنی جواهر‪ .‬دیانا‬ ‫هم مانند اقیانوس وسیع و در برگیرنده بی نهایت‬ ‫پدیده خارق العاده است که مراقبه یکی از انهاست‪.‬‬ ‫دیانا یک ساختار باز و یک مفهوم گسترده است در‬ ‫حالی که مراقبه یک مفهوم اختصاصی تر است که‬ ‫نیاز به کیفیت و قابلیت خاصی برای تحقق دارد‪.‬‬ ‫در جلسه پیش از خدای درون هر کس به عنوان‬ ‫یکی از مصادیق دیانا نــام بردیم‪ .‬در زبان هندی‬ ‫هم از دیانا معنی توجه و دقت مستفاد می شود؛‬ ‫"دیانا سه سونا‪ " 2‬یعنی لطفا با دقت گوش کنید‪.‬‬ ‫مــا نمی گوییم مراقبه وار گــوش کنید چون در‬ ‫قابلیت همگان نیست که مراقبه کنند ولی هرکس‬ ‫می تواند تا حدی تمرکز کند‪ .‬این متوجه بودن و‬ ‫درگیر شــدن با موضوع و اجتناب از پرت شــدن‬ ‫حواس از ان دیانا اســت‪ .‬پاتانجالی در سه جای‬ ‫مختلف به دیانا اشاره دارد‪:‬‬ ‫زمانی که شــما دچار ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬نگرانی‬ ‫و اشفتگی هســتید‪ ،‬در این وضیت شما قادر به‬ ‫مراقبه نیستید ولی می توانید از ابزارهای مختلف‬ ‫بهــره بگیرید تا ذهن را ارام و تثبیت کنید‪ .‬حتی‬ ‫صحبت کردن با یک نفر یا گوش دادن به حرفهای‬ ‫فرد دیگری می تواند به شما ارامش بدهد و همین‬ صفحه 59 ‫دیاناست‪ .‬دیانا می تواند حتی یک فکر یا خاطره ای‬ ‫باشد که شما را از وضعیتی که در ان گیر کرده اید‬ ‫رها کند‪ .‬هر تالشی که برای برگرداندن ثبات ذهن‬ ‫بکار می گیرید دیانا محسوب می شود‪ .‬پاتانجالی‬ ‫در فصل دوم‪ ،‬پس از توصیف پنج وریتی کلشا که‬ ‫‪۴‬‬ ‫می توانند باعث ازار ما شوند شامل کاما‪ ۳‬و موها‬ ‫(شــهوت و هوس)‪ ،‬کرودا‪( ۵‬خشم وعصبانیت)‪،‬‬ ‫لوبا‪( ۶‬طمع)‪ ،‬مادا‪ ( ۷‬غرور)‪ ،‬ماتســا‪( ۸‬شرارت) به‬ ‫این مفهوم دیانا اشــاره دارد‪ .‬اگر اینها از نســبت‬ ‫طبیعی خود خارج شوند ما نیاز داریم به وضعیت‬ ‫عــادی برگردیم‪ .‬به عنوان شــاگرد یــوگا‪ ،‬انجام‬ ‫اساناهایی مانند ویپاریتا کارنی‪ ، ۹‬اردها هاالسانا‪،۱۰‬‬ ‫جانوشیرشاسانا‪ ۱۱‬و روپ شیرشاسانا‪ ۱۲‬می توانند‬ ‫این برانگیختگی را فرو نشــانند و این خود نوعی‬ ‫دیانا است‪ .‬البته ابزارهایی هم هستند که ممکن‬ ‫اســت برای ارام کردن خود به انهــا پناه ببریم‬ ‫مانند الکل و مواد مخدر و‪ ...‬ولی انها در راســتای‬ ‫دارما و ادهیاتما و ســفر معنوی قرارندارند‪ .‬ازهر‬ ‫ذکری(جاپا‪ )۱۳‬که استفاده کنید نوعی دیاناست‪.‬‬ ‫زمانی که در جایی ثابت و اســتوار می نشینید و‬ ‫چشمان خود را می بندید و همه چیزهایی را که‬ ‫باعث تفرقه ذهن می شــوند از خود دورمی کنید ‪،‬‬ ‫شما در حال انجام دیانا هستید نه مراقبه‪ .‬در دنیای‬ ‫پر تنش امروز برای مدیریت اســترس و اضطراب‬ ‫و برای بیمارانی که از فشارخون باال رنج می برند‬ ‫‪ ،‬دیانا می تواند بســیار کمک کننده باشد‪ .‬به این‬ ‫دلیل است که دیانا توسط افراد مقدس توصیه ی‬ ‫اکید شده است‪.‬‬ ‫در سطح بعدی دیانا زمانی به کار گرفته می شود‬ ‫که شما در یک سطح ذهنی نرمال قرار دارید ودر‬ ‫حال ارتقاء به سطوح باالتر ذهنی هستید‪ .‬در این‬ ‫وضعیت شما می توانید ذهن را به یک روند فکری‬ ‫واال و ناب متصــل کنید تا به الیه های باالتری از‬ ‫شــناخت و دریافت دســت پیدا کنید‪ .‬زمانی که‬ ‫شــما به یک موسیقی مالیم وارام بخش گوش‬ ‫می کنید یا یک منظره زیبا را تماشــا می کنید و‬ ‫یا با یک انســان معنوی تعامل می کنید‪ ،‬در حال‬ ‫ارتقاء ذهن به سطوح باالتر از ارامش و روحانیت‬ ‫هستید و این نوعی از دیاناست‪ .‬اگر در این سطح‬ ‫زندگی می کنید و می خواهید به جلو قدم بردارید‪،‬‬ ‫دیانا یک الزام اســت‪ .‬چیزی درون ما هســت که‬ ‫با هیچ اسکنی حتی انسفالوگراف هم نشان داده‬ ‫نمی شــود ولی نیاز به دیانا دارد‪ .‬هیچ شکست و‬ ‫موفقیتی هم در کار نیست‪ .‬برخی می گویند مراقبه‬ ‫من موفق نبود یا نتیجه عکس داد و مســتاصل و‬ ‫ناامید می شوند در حالی که در دیانا هیچ موفقیت‬ ‫و شکســتی وجود ندارد‪ .‬بــرای ادم خوبی بودن‬ ‫باید این نوع دیانا را تجربه کنید‪ .‬وقتی شما تشنه‬ ‫یا گرســنه هســتید به کیفیت اب و غذا توجه‬ ‫نمی کنید‪ ،‬بلکه خود را به هر طریق سیر میکنید‪.‬‬ ‫این دیانا برای جسم ما یک نیاز است واحتیاج به‬ ‫هیچ قابلیتی هم ندارد‪.‬‬ ‫حال سطح ســوم دیانا را بررســی می کنیم؛‬ ‫دانشمندان اذعان دارند که نقشه و عملکرد نود و‬ ‫پنج درصد مغز هنوز شناخته شده نیست و این در‬ ‫مورد نقشه بدن هم صدق می کند‪ .‬اناتومی در علم‬ ‫مدرن قادر به شناسایی تمامی جنبه های جسم ما‬ ‫‪14‬‬ ‫نیست‪ .‬کلمه اناتومی از ریشه سانسکریت اناتمیا‬ ‫امده است به معنی غیر روح‪ ،‬یعنی هرچه که در‬ ‫حوزه روح قرار ندارد‪ .‬علم مدرن اطالعات نســبتا‬ ‫وسیعی در باره بدن و نیازهای بیرونی ما ارائه داده‬ ‫است‪ .‬مثال چه چیزی برای پوست خوب است یا‬ ‫چه مواد غذایی به کبد لطمه می زنند و از این دست‬ ‫اطالعات‪ ،‬اما نقش ذهن درعلم تغذیه نادیده گرفته‬ ‫شده است‪ .‬از انجایی که بسیاری از پدیده ها درون‬ ‫ما هنوز شناسایی نشده اند پس به نیازها و الزامات‬ ‫انها هم وقوف نداریم‪ .‬درحالی که در خرد سنتی‪،‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫بدن ما به سه نوع کالبد تقسیم می شود‪ :‬ستوال‬ ‫شریرا ( بدن زمخت)‪ ،‬سوکســما شریرا‪ ( ۱۶‬بدن‬ ‫لطیف) ‪ ،‬کارنا شریرا‪ ( ۱۷‬کالبد عللی)‪ .‬ما با نیازهای‬ ‫بدن زمخت اشنایی داریم؛ انچه روندهای تصفیه‬ ‫و پاکسازی است‪ .‬کالبد لطیف یا اتری(اثیری) یا به‬ ‫تعبیر برخی بدن الکترونی با ما به دنیا می اید ولی‬ ‫با مرگ ما از بین نمی رود بلکه مهاجرت می کند‪.‬‬ ‫این کالبد بدون تولد و مرگ اســت و بدون "من"‬ ‫میباشد یعنی با ایگو‪ ۱۸‬ارتباط ندارد و با هیچ ابزار‬ ‫علمی قابل مشاهده نیست ‪ .‬مابه نیازهای این بدن‬ ‫اشنا نیستیم‪ .‬ادهیاتما‪ 19‬این بخش های وجود ما‬ ‫را می شناســد و برای انها طرح و نقشه ارائه می‬ ‫کند‪ .‬در بهاگوادگیتا گفته شده یوگا در زمانی کوتاه‬ ‫به ثمردهی نمی رسد بلکه پس از چندین و چند‬ ‫سفر به بار می نشــیند‪ .‬پس این کالبد مهاجرت‬ ‫کننده نیاز به مراقبت و اموزش دارد‪ .‬نیازی نیست‬ ‫برای تامین نیازهای کالبد لطیف کارزیادی انجام‬ ‫دهیم‪ .‬تنها به یک ابزار شــگفت انگیز نیاز داریم‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫و ان ذکرگویی اســت‪ ،‬پاتانجالی انرا سوادهیایا‬ ‫می نامد که از اصول نیاما‪ ۲۱‬و کریا‪ ۲۲‬یوگاست‪ .‬ما‬ ‫ان را خود شناسی می نامیم ولی این جاپاست که‬ ‫می تواند از کالبد لطیف ما مراقبت کند‪ .‬ذکر و ثنا‬ ‫می تواند در سکوت انجام شود و می تواند زبانی یا‬ ‫ذهنی باشد‪ ،‬و در همه احوال ؛ راه رفتن‪ ،‬صحبت‬ ‫کردن یا غذا خــوردن انجام پذیرد‪ .‬به جاپای در‬ ‫حال حرکت چاالجاپا‪ 23‬گفته می شود‪ .‬جاپا زمان‬ ‫و مکان نمی خواهد؛ در هر زمان و مکان و به هر‬ ‫طریقی می توان انرا انجــام داد‪ .‬جاپا به درد بدن‬ ‫زمخت نمی خورد و ما ممکن اســت ان را اتالف‬ ‫وقت شمرده و ازان غفلت ورزیم‪ .‬در بهاگوادگیتا‬ ‫می خوانیم اگر شــما هدیه کوچکی به من( یعنی‬ ‫خــدا) بدهید مثل اب یا برگ یا گل و با ان یکی‬ ‫شده باشــید برای من کافی اســت‪ .‬در غیر این‬ ‫صــورت حتی ذکر نام خدا و زمزمه کردن ان هم‬ ‫کافی ست‪ .‬هیچ شرایط و قابلیت خاصی نمی طلبد‪.‬‬ ‫درعلم مدرن اجزای بــدن را ارگان می نامند ‪ ،‬در‬ ‫‪24‬‬ ‫حالی که در خرد ســنتی ما بــه انها جناندریاز‬ ‫گفته می شــود‪ .‬ایندریاز سیســتم گــوارش یا‬ ‫اندوکرین یا سیستم عصبی‪ .‬ایندریا از ایندرا می‬ ‫اید که در وداها به پادشاهان الهی گفته می شود‪.‬‬ ‫علت ان این است که کارکرد اعضا و ارگانهای ما‬ ‫شگفت انگیز هستند‪ .‬قلب بدون وقفه هشتاد سال‬ ‫کار می کند و ریه ها هر لحظه در حال دم و بازدم‬ ‫هستند ولی این شگفتی ها برای ما عادی شده اند‬ ‫و هنوز به درک عظمت ان نرســیده ایم‪ .‬پانتئون‬ ‫می گویــد درون ما ‪ 330‬میلیون از صفات خدایی‬ ‫وجود دارند که هــر کدام عملکرد متفاوتی دارند‬ ‫و این یک شگفتی عظیم است‪ .‬ادهیاتما تمرینات‬ ‫و راهکارهایی برای خدمت کردن به این نیروهای‬ ‫اســمانی ارائه می دهد که یکی از انها دهیاناست‪.‬‬ ‫افکار متعالی و ارام بخش قطعا کالبد لطیف ما را‬ ‫تغذیه می کنند‪ .‬حتی شنیدن افکار خوب و تعامل‬ ‫با انســان های پاک و متعالی می تواند برای بدن‬ ‫لطیف فواید زیادی داشته باشد‪ .‬اکنون ما دردوران‬ ‫کالی یوگا‪ ۲۵‬بســر می بریم و نباید تنها چیزهایی‬ ‫را که برای چشــم و گوش مان خوشایند هستند‬ ‫دنبال کنیم بلکه بایــد با ذکرالهی به بدن لطیف‬ ‫خدمت کنیم؛ گرچه ظاهرا خوشایندمان نباشد‪.‬‬ ‫همانگونه که ما روغن کرچک را دوســت نداریم‬ ‫ولی می‪-‬دانیم که به روده های ما فایده می رساند‪.‬‬ ‫پس جاپا و ناما خود نوعی مراقبه و سادانا‪ ۲۶‬ست‪.‬‬ ‫همه ما قادریم ذکر بگوییم و حتی اگر خیلی هم‬ ‫در ان غرق نباشیم ذکر کار خود را انجام می دهد‬ ‫و به کالبد لطیف سود می رساند‪ .‬در جلسه اینده‬ ‫به بررسی نوع سوم دیانا می پردازیم‪.‬‬ ‫‪14-Anatmia‬‬ ‫‪15-Sthula sarira‬‬ ‫‪16-Suksma sarira‬‬ ‫‪17-Karana sarira‬‬ ‫‪18-Ego‬‬ ‫‪19-Adhyatma‬‬ ‫‪20-Svadhyaya‬‬ ‫‪21-niyama‬‬ ‫‪22-kriya‬‬ ‫‪23-Chala japa‬‬ ‫‪24-jnanindryas‬‬ ‫‪25-Kali yoga‬‬ ‫تمرینات معنوی روزانه ‪26-Sadhana‬‬ ‫‪1-Retenkar‬‬ ‫‪2-Dhyana se suna‬‬ ‫‪3-kama‬‬ ‫‪4-Moha‬‬ ‫‪5-Krodha‬‬ ‫‪6-Loba‬‬ ‫‪7-Mada‬‬ ‫‪8-Matsa‬‬ ‫‪9-Viparita karni‬‬ ‫‪10-Ardha halasana‬‬ ‫‪11-Janu sirsasana‬‬ ‫‪12-Rope sirsasana‬‬ ‫‪13-Japa‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 60 ‫رنگ امیزی مانداال‬ ‫مانداال رنگ کنید و جایزه بگیرید!‬ ‫سما ایجادی‬ ‫رنــگ امیــزی مانــداال تمرین‬ ‫بسیار خوبی برای افزایش تمرکز‬ ‫و توجه اســت و ضمــن بهبود‬ ‫عملکرد ذهنی‪ ،‬خالقیت را نیز باال‬ ‫میبرد‪ .‬عید نوروز نزدیک است و‬ ‫از رســوم این عید ایران باستان‪،‬‬ ‫رنگ کردن تخم مرغ اســت که‬ ‫ان نیز دست کمی از رنگ امیزی‬ ‫مانداال ندارد چرا که دقت و توجه‬ ‫زیادی می طلبد‪.‬‬ ‫مانــداالی تخم مرغی شــکل‬ ‫شــماره نوروزی را رنگ کنید و‬ ‫تصویر انرا برای ما بفرســتید‪ .‬به‬ ‫‪ 3‬تا از بهترین کارها جایزه تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هر روزتان نوروز‬ ‫نوروزتان پیروز‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 61 ‫کتاب «تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون» تقدیم می شــود به تمام کســانی که‬ ‫عالقمندند در زمینه ی خاستگاه و دانش یوگا اطالعاتی جامع و عمیق به دست‬ ‫اورند‪ .‬این مجموعه ی ارزشمند حاصل چهارده سال مطالعه‪ ،‬تحقیق و تالش‬ ‫مستمر گرداورندگان است که برای نخستین بار در ایران به چاپ می رسد‪.‬‬ ‫کتاب تاریخ یوگا به زبان ساده سیر تحول تاریخی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی یوگا‬ ‫را با قدمتی بیش از پنج هزار سال در هفت فصل به خواننده ارائه می دهد‪ .‬در‬ ‫این کتاب عالوه بر اشاره به ریشه های اولیه ی یوگا‪ ،‬خالصه ای از تفسیرهای‬ ‫متون سنتی یوگاسوترا‪ ،‬گوراکشاپاداتی‪ ،‬هاتها یوگا پرادیپیکا‪ ،‬گراندا سامهیتا‪،‬‬ ‫شیوا سامهیتا و زندگی نامه ی استادان ممتاز یوگا نوشته شده است‪.‬‬ ‫اولین نشانه های یوگا مربوط به اثار کشف شده از تمدن دره ی سند است‪،‬‬ ‫این تمدن کهن از بزرگ ترین تمدن های اولیه است که در گستره ی وسیعی‬ ‫بین دو رود عظیم ســند و ساراسواتی قرار داشته‪ .‬در نقشه های جغرافیایی‬ ‫امروزی جایگاه این تمدن در محدوده ی شــمال شرق افغانستان‪ ،‬پاکستان‬ ‫کنونی و شمال غرب هند است‪.‬‬ ‫پایه ی تمرین های عملی یوگا در متون قدیمی وداها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این متون ابتدا به شــکل شــفاهی و حدود دو هزار و پانصد ســال قبل به‬ ‫شکل نوشــته درامده اســت‪ .‬دانش عملی یوگا هزاران سال قبل فقط در‬ ‫اختیار افراد خاصی از طبقات باالی جامعه ی هند قرار داشــت‪ ،‬اما در عصر‬ ‫پرشــتاب و پرتنش کنونی در دسترس همگان قرار دارد‪ .‬یوگا دانش‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫فلسفه و هم زمان روشی برای پیشگیری و درمان است‪ .‬یوگا متعلق به تمام‬ ‫انسان هاست و در هر دوره ی تاریخی با شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود‬ ‫تطبیق پیدا کرده و از ابتدای پیدایش تا عصر حاضر هیچ گاه متوقف نشده‬ ‫اســت‪ .‬این سنت همیشه در حال رشد‪ ،‬حرکت و تحول بوده‪ ،‬اما جوهره ی‬ ‫اصلی ان همواره ثابت باقی مانده است‪.‬‬ ‫تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون بیان می کند که یوگا فراتر از تمرین های بدنی‪،‬‬ ‫راه عمیق خودشناسی است که از راه اموزش و تمرین های مناسب و اصولی‬ ‫اگاهی‪ ،‬بصیرت‪ ،‬ارامش درونی و سالمتی جسم را پرورش می دهد‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫فرم اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫تمرینات عملی یوگا در باشگاه دانشیوگا‬ ‫سبک یوگای شیواناندا و اشتانگایوگا‬ ‫بصورت انالین (نیمه خصوصی) و حضوری‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزشحرکات پیشرفتهیوگا‬ ‫جهت مربیان باسابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برایکودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫اموزش مبانی ایورودا‬ ‫یوگا نیدرا‬ ‫‪danesheyoga.com‬‬ ‫‪instagram.com/danesheyoga‬‬ ‫‪telegram.me/danesheyoga‬‬ ‫‪facebook.com/yoga.knowledge‬‬ ‫‪aparat.com/danesheyoga‬‬ ‫‪ 62‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪02188318189-02188319054‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک ‪ ۶‬ماه (‪ 6‬شماره)‪ 2۵0000 :‬تومان‬ ‫شماره واتساپ جهت ارسال اطالعات ‪09106714071‬‬ صفحه 63 ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫احساســات واقعی برای شــما مشکل می شود و‬ ‫به شــما این امکان را می دهد که نسبت به افراد‬ ‫اطراف خود اسیب پذیر باشید‪.‬‬ ‫از اطرافیان خود لذت خواهید برد‬ ‫وقتی چاکرای قلب بسته دارید‪ ،‬تمایل به انزوا‬ ‫و گوشــه گیری دارید‪ .‬نیاز بیش از حد به منزوی‬ ‫شدن نشانه ان است که چاکرای قلب شما التیام‬ ‫نیافته اســت‪ .‬یک چاکرای قلب باز از مشــارکت‬ ‫در لــذت بردن از زمان با کیفیــت‪ ،‬با افرادی که‬ ‫دوستشان دارید استقبال میکند‪.‬‬ ‫فواید درمان چاکرای قلب‬ ‫و جمالت تاکیدی‪+‬‬ ‫موســیقی حمام صوتی برای باز کردن‬ ‫‪۱‬‬ ‫اناهاتاچاکرا‬ ‫اناهاتاچاکرا‪ ،‬چهارمین چاکرای اصلی اســت‬ ‫و جایی اســت که ما عشــق به خــود و دیگران‬ ‫و همچنیــن شــفقت‪ ،‬همدلــی و بخشــش را‬ ‫پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫مراکزانرژی در بدن ما‪ ،‬نقش مهمی در رشــد‬ ‫جســمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬عاطفی و همچنین روحی مان‬ ‫دارنــد‪ .‬متعادل کــردن چاکراهــا و اطمینان از‬ ‫همسو بودنشان‪ ،‬نشانگرداشتن یک سبک زندگی‬ ‫سالم است‪.‬‬ ‫چاکرای قلب در مرکز قفســه سینه‪ ،‬درارتفاع‬ ‫غده تیموس (درست پشت جناغ) قراردارد‪ .‬درزبان‬ ‫سانسکریت این چاکرا‪ ،‬اناهاتا نامیده می شود که‬ ‫به معنای "بی نهایت" ‪"،‬بی کران"‪" ،‬بی صدمه"‬ ‫یا "ضربه نخورده"و خالص است‪ .‬اناهاتا با عشق و‬ ‫شفقت نسبت به خود و دیگران و قدردانی همراه‬ ‫است‪ .‬عشــق بی قید و شرط‪ ،‬شفقت و شادی با‬ ‫چاکرای اناهاتا مرتبط است‪ .‬این چاکرا سرچشمه‬ ‫حقایق عمیقی اســت که قابل توضیح نیستند‪.‬‬ ‫اناهاتا پیوندی بین چاکراهــای پایینی و باالیی‬ ‫است که قلمرو فیزیکی و معنوی را به هم متصل‬ ‫می کند‪ .‬ایجاد تعادل در چاکرای قلب می تواند از‬ ‫راه های مختلفی به شما کمک کند‪ .‬دراینجا چند‬ ‫دلیل قوی برای چرایی تمرکز شــما برای بهبود‬ ‫چاکرای قلب می اوریم‪:‬‬ ‫وقتی چاکرای قلب شما باز می شود چه‬ ‫اتفاقی می  افتد؟‬ ‫شما قادر خواهید بود رها شوید و احساس‬ ‫ازادی کنید‬ ‫رها کردن کینه ها‪ ،‬یک قــدرت و ازادی قوی‬ ‫است‪ .‬وقتی چاکرای قلب شفا یافته دارید‪ ،‬براحتی‬ ‫می توانید احساس کینه و نفرت را رها کنید و با‬ ‫یک طرزفکر سالم به راه خود ادامه دهید‪ .‬هنگامی‬ ‫که چاکرای قلب شما بهبود نمی یابد‪ ،‬تمایل دارید‬ ‫حتی برای افرادی که دوستشان دارید کینه داشته‬ ‫باشید و بخشیدن خود یا دیگران برای شما سخت‬ ‫و دشوارمی گردد‪.‬‬ ‫شما صمیمیت را در اغوش خواهید گرفت‬ ‫و از ان نمی ترسید‬ ‫صمیمی شدن فقط به معنای نزدیک بودن به‬ ‫کسی از لحاظ فیزیکی نیست‪ ،‬بلکه به معنای باز‬ ‫بودن و اســیب پذیر بودن از نظرعاطفی در برابر‬ ‫اشخاص اســت‪ .‬وقتی چاکرای قلب التیام نیافته‬ ‫داریــد‪ ،‬اعتماد کردن و به اشــتراک گذاشــتن‬ ‫دوباره شروع به اعتماد خواهید کرد‬ ‫چاکرای قلب بهبود یافته به شما کمک می کند‬ ‫تا نسبت به افرادی که توسط انها احاطه شده اید‬ ‫اعتماد کنید‪ .‬این به شما کمک می کند تا ایمان‬ ‫خود را به خودتان تایید کنید‪ .‬فردی که چاکرای‬ ‫قلب التیام نیافتــه دارد‪ ،‬اعتماد کردن به دیگران‬ ‫را سخت می بیند و معتقد است که همه بالخره‬ ‫درنقطه ایی به او خیانت خواهند کرد‪.‬‬ ‫عبــارات تاکیــدی بــرای گشــودن‬ ‫چاکرای قلب‬ ‫خواندن جمالت تاکیدی درســکوت همراه با‬ ‫موســیقی مدیتیشــن مخصوص چاکرای قلب‪،‬‬ ‫می تواند بسیار مفید باشد‪ ،‬زیرا تمرکز را بر روی‬ ‫مرکزانــرژی که می خواهید شــفا دهید اورده و‬ ‫اهداف مدیتیشن را تعیین می کند‪ .‬دراینجا برخی‬ ‫ازجمالت تاکیدی چاکرای قلب را ذکرمی کنیم‬ ‫که می توانید انهــا را انتخاب کرده و تکرارکنید‪.‬‬ ‫می توانید با خیال راحــت عبارات تاکیدی مورد‬ ‫عالقه ی خود را نیز به این لیست اضافه کنید‪:‬‬ ‫عشق‪ ،‬چراغ راهنمای من در زندگی است‪.‬‬ ‫قلب من پر از عشق است‪.‬‬ ‫من پر از عشق هستم‪.‬‬ ‫من دیگران را می بخشم‪.‬‬ ‫من خودم را می بخشم‪.‬‬ ‫من کامال برای دادن و دریافت عشق باز هستم‪.‬‬ ‫من الیق عشق و محبت هستم‪.‬‬ ‫مــن همــه را دوســت دارم‪ ،‬همــه مــن را‬ ‫دوست دارند‪.‬‬ ‫من عمیقاً خودم را دوست دارم‪.‬‬ ‫ســایت ‪ yoyogic.com‬تنــوع بســیار زیبای‬ ‫مدیتیشــن چاکراها‪ ،‬با توضیحات و راهنمایی به‬ ‫زبان فارسی برای شما دارد‪.‬‬ ‫‪1- Anahata Chakra‬‬ ‫‪yoyogic.com‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65 ‫سطوح اگاهی انسان در مکاتب مختلف یوگا دارد‪.‬‬ ‫اسامی دیگری نیز وجود دارند که گاهی در متون‬ ‫باستانی جایگزین اکاش می شوند که می توانند‬ ‫شــرح و بیان خوبی باشند برای مفهوم حقیقی‬ ‫اکاش‪ .‬اسامی همچون ویبهو‪ ، 8‬امورتا‪ 9‬و نیتیا‪. 10‬‬ ‫ویبهــو به معنای وجودی اســت که همه جا‬ ‫گسترده شده است و هر فضای خالی را پوشش‬ ‫می دهد در حالیکه هر فضای پری نیز خود مدیون‬ ‫و منتج از حضور اوست‪ .‬امورتا یعنی پدیده ایست‬ ‫که هیچ شکل و قیافه جسمانی مشخصی ندارد‬ ‫و منعطف می باشد و در نهایت‪ ،‬نیتیا یعنی ابدی‬ ‫و جاودان است‪.‬‬ ‫برخی از دانشمندان‪ ،‬امروزه به تعریف مشترکی‬ ‫با نگاه کهن در باب اکاش رســیده اند‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال افــرادی همچون دکتــر دیپاک چوپرا که‬ ‫به دنبال ایجاد ادبیاتــی انطباقی ما بین نگرش‬ ‫باستانی و امروزی هستند‪ ،‬اینگونه شرح می دهند‬ ‫که بدن ما از ارگان های مختلفی تشــکیل شده‬ ‫اســت و هر ارگان از سلول های متعددی شکل‬ ‫گرفته است‪ .‬ما دیگر امروزه می دانیم هر سلول از‬ ‫اتم هایی تشــکیل شده است و هر اتم از هسته و‬ ‫الکترون ها و پارتیکل های دیگر که به دور هسته‬ ‫می گردند و فضای خالی بین الکترون هایی که به‬ ‫دور مرکز اتم می گردند با هسته اتم‪ ،‬در مقیاس‬ ‫اتمیک بسیار زیاد است و این فواصل بین اجزای‬ ‫ریزاتمیک به قدری هســتند کــه ما عمال باید‬ ‫ماهیت یــک اتم را به میزان‪۹۹۹/۹۹‬درصد تهی‬ ‫بدانیم و ایــن فضای موجود که اکثریت را در بر‬ ‫دارد همان اکاش می باشد‪.‬‬ ‫در ایوورودا طب ســنتی هند باســتان‪ ،‬باور‬ ‫بر این اســت که در کالبد هر فــرد می تواند دو‬ ‫اختــال در ارتباط بــا اکاش رخ بدهد که یک‬ ‫یوگی باید از دچار شــدن به ان دوری کند و یا‬ ‫پس از تشــخیص عارضه به درمان ان بپردازد‪.‬‬ ‫اختالل استامبها‪ 11‬زمانی رخ می دهد که عنصر‬ ‫دیگری در بدن نسبت به اکاش پیشی می گیرد و‬ ‫سوخت و ساز و گردش اکاش را در بدن مختل‬ ‫می کند‪ .‬اثر اســتامبها در بدن مادی شاید منجر‬ ‫به شیوع انواع غده ها و رسوبات وریدی و امثالهم‬ ‫بشــود؛ همچنین اســتامبها می تواند در روند و‬ ‫چرخش انواع کالبدهای ذهنی و پرانیک نیز اثر‬ ‫منفی بگذارد‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اختالل کهاوایگونیا زمانــی اتفاق می افتد‬ ‫که حضــور اکاش بیش از انــدازه در کالبدهای‬ ‫مختلف خودنمایی کند‪ .‬اثر این اختالل مربوط به‬ ‫اکاش(سندرم اکاشیک) می تواند منجر به کبودی‬ ‫و اماس و مانند ان بشود و همچنین باعث ایجاد‬ ‫موها‪ ۱۳‬یا همان توهمات و حالت های اســکیزو‬ ‫فرنیک در شخص شود‪.‬‬ ‫اگر اکاش در حالت دهاماکایا‪ ۱۴‬یا متعادل در‬ ‫بدن جریان داشته باشد به ان اکاشا نابها می گویند‪.‬‬ ‫اکاشانابها همان اکاش ناب و خالصی ست که در‬ ‫کالبد فرد جریان میابد و باعث سرحالی‪ ،‬شادابی‪،‬‬ ‫تیزهوشی و ذهن اگاهی فرد می شود‪.‬‬ ‫اکاشــا نابها در میان یوگی ها و یوگینی های‬ ‫باســتان معنای ضمنی خردکیهانی را پیدا کرد؛‬ ‫همان اگاهــی نابی که از مصدر و سرچشــمه‬ ‫الهی و هســتی بخش صادر می شــود‪ .‬مبادرت‬ ‫به تمرینات هاتا یوگا و عمــل کردن به نیاماها‬ ‫و یاماها(بایدها و نبایدها در یوگا) و بیدارســازی‬ ‫و تنظیم چرخــش چاکراها می تواند در دریافت‬ ‫اکاشــانابها یا خردکیهانی خالص موثر باشــد‪.‬‬ ‫گاهی یوگی ها پــا را فراتر می گذارند و موفقیت‬ ‫دریافت هرچه بیشتر اکاشــانابها را هم معنای‬ ‫دریافت الهامات غیبی می دانند‪ .‬در شاستراهای‬ ‫سانسکریت‪ ،‬توانایی های ماورایی همچون دیدن‬ ‫و شفاف سازی گذشته های دور و پیش بینی اینده‬ ‫نیز از نشانه های دریافت مناسب اکاش یا همان‬ ‫اکاشانابها است‪.‬‬ ‫در میــان چاکراهای موجود در کالبد پرانیک‬ ‫ما‪ ،‬این چاکرای ویشــودهی‪ 15‬اســت که اگر به‬ ‫خوبی فعال شود می تواند بهترین اکاشانابها را‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫در ایورودا طب سنتی هند‪ ،‬کسی که دارای‬ ‫ویشودهی ســالمی باشد دارای سیستم ایمنی‬ ‫سالمتری نسبت به دیگران است‪.‬‬ ‫قدیم رسم بود که پس از کشیدن اب از چاه‬ ‫و قبل از نوشیدن اب‪ ،‬ان را از یک صافی که از‬ ‫موی دم گاومیش بافته شده بود رد می کردند‬ ‫تا همچون یک فیلتر از ورود حشرات و اضافات‬ ‫دیگر به قدح اب جلوگیری بکند و در نهایت اب‬ ‫پاک و گوارایی برای نوشیدن حاصل می شد‪ .‬به‬ ‫این صافی‪ ،‬ویشودهی می گفتند در حالیکه ما‬ ‫همین نام را بر روی چاکرای گلو یا همان چاکرای‬ ‫پنجم مشاهده می کنیم‪ .‬به باور خردمندان هند‬ ‫باستان وقتی ویشــودهی فرد به طور متعادل‬ ‫فعال بشود‪ ،‬اکاشــا نابها وارد جان ما می شود‬ ‫و تمام کالبدها تغذیه خواهند شــد‪ .‬کم کاری و‬ ‫منفعل بودن و یا فعالیت و برانگیختگی ناهنجار‬ ‫ویشــودهی‪ ،‬هر دو اینها می توانند باعث ایجاد‬ ‫اختالل درگردش اکاش در بدن شخص باشد‪.‬‬ ‫روش هــای متفاوتی برای بهبود وجود دارند‬ ‫از جمله گفتن اذکارفرعی و اذکاراصلی مربوط‬ ‫به چاکرای ویشودهی‪ ،‬نظاره کردن به یانترای‬ ‫مخصوص چاکرا‪ 16‬ی ویشــودهی و همچنین‬ ‫باندها‪ 17‬ی ویشــودهی که با مکیدن قســمت‬ ‫نــرم خرخره به داخل و حبس نفس پس از ان‬ ‫انجام می گیرد و در نهایت مراقبه هایی که ویژه‬ ‫ویشودهی می باشند می توانند میزان اکاشانابها‬ ‫را در کالبدهــای مختلف جســمانی‪ ،‬ذهنی و‬ ‫پرانیک باال ببرد‪ .‬به امید ان روزی که با شــاکر‬ ‫بودن و عشــق به حضرت حق‪ ،‬دریافت هر چه‬ ‫بیشتر این خرد کیهانی باشیم‪.‬‬ ‫در زبان سانسکریت ‪1-AkashaNabha‬‬ ‫‪2-Rishis‬‬ ‫‪3-PanchaBehuti‬‬ ‫متون باستانی هند‪4-Vedas‬‬ ‫‪ -5‬یا یوگاسوتراهای حکیم پاتانجالی کسی که حدود‬ ‫‪ 2000‬سال پیش یوگا را نوشت‬ ‫‪ 6‬اکاش در زبان هندی به معنای اسمان است که در اینجا‬ ‫عنصر اتر یا اثیری معنی میدهد‬ ‫‪7-Maha‬‬ ‫‪8-Vibhu‬‬ ‫‪9-Amurta‬‬ ‫‪10-Nitya‬‬ ‫‪11-Stambha‬‬ ‫‪12-Khavaigunya‬‬ ‫‪13-Moha‬‬ ‫‪ -14‬در شماره ‪ 155‬دهاماکایا به تفصیل شرح داده شد‬ ‫‪15-Vishudhi‬‬ ‫مراکز انرژی در کالبد اختری ‪16-Chakra‬‬ ‫قفل هایی در کالبد اختری ‪17-Bandhas‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 58 ‫و دوازد‬ ‫ه‬ ‫س یز د م‬ ‫هم‬ ‫درس هایی از یوگا؛‬ ‫با پراشانت ایینگر‬ ‫" ارتقاء ذهن به سطوح باالتر "‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬نسترن صافی‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫در شــماره های پیش گفتیم که پراشانت‬ ‫ایینگر جلسات یوگای انالین برگزار می کند‬ ‫که بیشتر درباره فلسفه و مفاهیم یوگاست‪.‬‬ ‫تا کنون درباره مفاهیم هیمســا و اهیمسا‪،‬‬ ‫یاما و نیاما‪ ،‬صحبت کردیم و گفتیم که چطور‬ ‫اساناها دارای پتانسیلی برای مراقبه هستند‪.‬‬ ‫تفاوت های مراقبه و دیانا را هم شرح دادیم‪.‬‬ ‫همچنین گفتیم که دیانا نیاز به قابلیت خاصی‬ ‫ندارد و پاتانجالی به سه صورت به ان اشاره‬ ‫کرده است؛ اول زمانی که ذهن در حالت ترس‬ ‫و اضطراب و ناهماهنگی بسر می برد و نیاز به‬ ‫ابزاری دارد تا به وضعیت نرمال برگردد‪ .‬دوم‬ ‫زمانی است که ما در سلوک به سمت روحانی‬ ‫شدن نیاز داریم که ذهن را به حوزه ای فراتر‬ ‫ارتقاء بدهیم‪ .‬در این جلسه به ادامه ی بحث‬ ‫می پردازیم و نیز کالبدهای مختلف بدن و‬ ‫نیازهای انها را توضیح می دهیم‪.‬‬ ‫بــرای درک عمیق تــر تفاوت بیــن مراقبه و‬ ‫دیانا بهتراســت با یک مثال شروع کنیم‪ .‬از نظر‬ ‫ازمایشگاهی شاید تفاوتی بین اب اقیانوس و ابی‬ ‫که در رگهای شما جاری است وجود نداشته باشد؛‬ ‫اما بدیهی اســت که در اقیانوس شما موج دارید‪،‬‬ ‫حباب و کف می بینید ‪ ،‬شــاهد جزر و مد هستید‬ ‫که هیــچ یک در رگهای شــما اتفاق نمی افتند‪.‬‬ ‫اقیانوس سرشار از شگفتی وعظمت است و لذا به‬ ‫ان رتنکار‪ 1‬گفته می شود‪ ،‬به معنی جواهر‪ .‬دیانا‬ ‫هم مانند اقیانوس وسیع و در برگیرنده بی نهایت‬ ‫پدیده خارق العاده است که مراقبه یکی از انهاست‪.‬‬ ‫دیانا یک ساختار باز و یک مفهوم گسترده است در‬ ‫حالی که مراقبه یک مفهوم اختصاصی تر است که‬ ‫نیاز به کیفیت و قابلیت خاصی برای تحقق دارد‪.‬‬ ‫در جلسه پیش از خدای درون هر کس به عنوان‬ ‫یکی از مصادیق دیانا نــام بردیم‪ .‬در زبان هندی‬ ‫هم از دیانا معنی توجه و دقت مستفاد می شود؛‬ ‫"دیانا سه سونا‪ " 2‬یعنی لطفا با دقت گوش کنید‪.‬‬ ‫مــا نمی گوییم مراقبه وار گــوش کنید چون در‬ ‫قابلیت همگان نیست که مراقبه کنند ولی هرکس‬ ‫می تواند تا حدی تمرکز کند‪ .‬این متوجه بودن و‬ ‫درگیر شــدن با موضوع و اجتناب از پرت شــدن‬ ‫حواس از ان دیانا اســت‪ .‬پاتانجالی در سه جای‬ ‫مختلف به دیانا اشاره دارد‪:‬‬ ‫زمانی که شــما دچار ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬نگرانی‬ ‫و اشفتگی هســتید‪ ،‬در این وضیت شما قادر به‬ ‫مراقبه نیستید ولی می توانید از ابزارهای مختلف‬ ‫بهــره بگیرید تا ذهن را ارام و تثبیت کنید‪ .‬حتی‬ ‫صحبت کردن با یک نفر یا گوش دادن به حرفهای‬ ‫فرد دیگری می تواند به شما ارامش بدهد و همین‬ صفحه 59 ‫دیاناست‪ .‬دیانا می تواند حتی یک فکر یا خاطره ای‬ ‫باشد که شما را از وضعیتی که در ان گیر کرده اید‬ ‫رها کند‪ .‬هر تالشی که برای برگرداندن ثبات ذهن‬ ‫بکار می گیرید دیانا محسوب می شود‪ .‬پاتانجالی‬ ‫در فصل دوم‪ ،‬پس از توصیف پنج وریتی کلشا که‬ ‫‪۴‬‬ ‫می توانند باعث ازار ما شوند شامل کاما‪ ۳‬و موها‬ ‫(شــهوت و هوس)‪ ،‬کرودا‪( ۵‬خشم وعصبانیت)‪،‬‬ ‫لوبا‪( ۶‬طمع)‪ ،‬مادا‪ ( ۷‬غرور)‪ ،‬ماتســا‪( ۸‬شرارت) به‬ ‫این مفهوم دیانا اشــاره دارد‪ .‬اگر اینها از نســبت‬ ‫طبیعی خود خارج شوند ما نیاز داریم به وضعیت‬ ‫عــادی برگردیم‪ .‬به عنوان شــاگرد یــوگا‪ ،‬انجام‬ ‫اساناهایی مانند ویپاریتا کارنی‪ ، ۹‬اردها هاالسانا‪،۱۰‬‬ ‫جانوشیرشاسانا‪ ۱۱‬و روپ شیرشاسانا‪ ۱۲‬می توانند‬ ‫این برانگیختگی را فرو نشــانند و این خود نوعی‬ ‫دیانا است‪ .‬البته ابزارهایی هم هستند که ممکن‬ ‫اســت برای ارام کردن خود به انهــا پناه ببریم‬ ‫مانند الکل و مواد مخدر و‪ ...‬ولی انها در راســتای‬ ‫دارما و ادهیاتما و ســفر معنوی قرارندارند‪ .‬ازهر‬ ‫ذکری(جاپا‪ )۱۳‬که استفاده کنید نوعی دیاناست‪.‬‬ ‫زمانی که در جایی ثابت و اســتوار می نشینید و‬ ‫چشمان خود را می بندید و همه چیزهایی را که‬ ‫باعث تفرقه ذهن می شــوند از خود دورمی کنید ‪،‬‬ ‫شما در حال انجام دیانا هستید نه مراقبه‪ .‬در دنیای‬ ‫پر تنش امروز برای مدیریت اســترس و اضطراب‬ ‫و برای بیمارانی که از فشارخون باال رنج می برند‬ ‫‪ ،‬دیانا می تواند بســیار کمک کننده باشد‪ .‬به این‬ ‫دلیل است که دیانا توسط افراد مقدس توصیه ی‬ ‫اکید شده است‪.‬‬ ‫در سطح بعدی دیانا زمانی به کار گرفته می شود‬ ‫که شما در یک سطح ذهنی نرمال قرار دارید ودر‬ ‫حال ارتقاء به سطوح باالتر ذهنی هستید‪ .‬در این‬ ‫وضعیت شما می توانید ذهن را به یک روند فکری‬ ‫واال و ناب متصــل کنید تا به الیه های باالتری از‬ ‫شــناخت و دریافت دســت پیدا کنید‪ .‬زمانی که‬ ‫شــما به یک موسیقی مالیم وارام بخش گوش‬ ‫می کنید یا یک منظره زیبا را تماشــا می کنید و‬ ‫یا با یک انســان معنوی تعامل می کنید‪ ،‬در حال‬ ‫ارتقاء ذهن به سطوح باالتر از ارامش و روحانیت‬ ‫هستید و این نوعی از دیاناست‪ .‬اگر در این سطح‬ ‫زندگی می کنید و می خواهید به جلو قدم بردارید‪،‬‬ ‫دیانا یک الزام اســت‪ .‬چیزی درون ما هســت که‬ ‫با هیچ اسکنی حتی انسفالوگراف هم نشان داده‬ ‫نمی شــود ولی نیاز به دیانا دارد‪ .‬هیچ شکست و‬ ‫موفقیتی هم در کار نیست‪ .‬برخی می گویند مراقبه‬ ‫من موفق نبود یا نتیجه عکس داد و مســتاصل و‬ ‫ناامید می شوند در حالی که در دیانا هیچ موفقیت‬ ‫و شکســتی وجود ندارد‪ .‬بــرای ادم خوبی بودن‬ ‫باید این نوع دیانا را تجربه کنید‪ .‬وقتی شما تشنه‬ ‫یا گرســنه هســتید به کیفیت اب و غذا توجه‬ ‫نمی کنید‪ ،‬بلکه خود را به هر طریق سیر میکنید‪.‬‬ ‫این دیانا برای جسم ما یک نیاز است واحتیاج به‬ ‫هیچ قابلیتی هم ندارد‪.‬‬ ‫حال سطح ســوم دیانا را بررســی می کنیم؛‬ ‫دانشمندان اذعان دارند که نقشه و عملکرد نود و‬ ‫پنج درصد مغز هنوز شناخته شده نیست و این در‬ ‫مورد نقشه بدن هم صدق می کند‪ .‬اناتومی در علم‬ ‫مدرن قادر به شناسایی تمامی جنبه های جسم ما‬ ‫‪14‬‬ ‫نیست‪ .‬کلمه اناتومی از ریشه سانسکریت اناتمیا‬ ‫امده است به معنی غیر روح‪ ،‬یعنی هرچه که در‬ ‫حوزه روح قرار ندارد‪ .‬علم مدرن اطالعات نســبتا‬ ‫وسیعی در باره بدن و نیازهای بیرونی ما ارائه داده‬ ‫است‪ .‬مثال چه چیزی برای پوست خوب است یا‬ ‫چه مواد غذایی به کبد لطمه می زنند و از این دست‬ ‫اطالعات‪ ،‬اما نقش ذهن درعلم تغذیه نادیده گرفته‬ ‫شده است‪ .‬از انجایی که بسیاری از پدیده ها درون‬ ‫ما هنوز شناسایی نشده اند پس به نیازها و الزامات‬ ‫انها هم وقوف نداریم‪ .‬درحالی که در خرد سنتی‪،‬‬ ‫‪۱۵‬‬ ‫بدن ما به سه نوع کالبد تقسیم می شود‪ :‬ستوال‬ ‫شریرا ( بدن زمخت)‪ ،‬سوکســما شریرا‪ ( ۱۶‬بدن‬ ‫لطیف) ‪ ،‬کارنا شریرا‪ ( ۱۷‬کالبد عللی)‪ .‬ما با نیازهای‬ ‫بدن زمخت اشنایی داریم؛ انچه روندهای تصفیه‬ ‫و پاکسازی است‪ .‬کالبد لطیف یا اتری(اثیری) یا به‬ ‫تعبیر برخی بدن الکترونی با ما به دنیا می اید ولی‬ ‫با مرگ ما از بین نمی رود بلکه مهاجرت می کند‪.‬‬ ‫این کالبد بدون تولد و مرگ اســت و بدون "من"‬ ‫میباشد یعنی با ایگو‪ ۱۸‬ارتباط ندارد و با هیچ ابزار‬ ‫علمی قابل مشاهده نیست ‪ .‬مابه نیازهای این بدن‬ ‫اشنا نیستیم‪ .‬ادهیاتما‪ 19‬این بخش های وجود ما‬ ‫را می شناســد و برای انها طرح و نقشه ارائه می‬ ‫کند‪ .‬در بهاگوادگیتا گفته شده یوگا در زمانی کوتاه‬ ‫به ثمردهی نمی رسد بلکه پس از چندین و چند‬ ‫سفر به بار می نشــیند‪ .‬پس این کالبد مهاجرت‬ ‫کننده نیاز به مراقبت و اموزش دارد‪ .‬نیازی نیست‬ ‫برای تامین نیازهای کالبد لطیف کارزیادی انجام‬ ‫دهیم‪ .‬تنها به یک ابزار شــگفت انگیز نیاز داریم‬ ‫‪۲۰‬‬ ‫و ان ذکرگویی اســت‪ ،‬پاتانجالی انرا سوادهیایا‬ ‫می نامد که از اصول نیاما‪ ۲۱‬و کریا‪ ۲۲‬یوگاست‪ .‬ما‬ ‫ان را خود شناسی می نامیم ولی این جاپاست که‬ ‫می تواند از کالبد لطیف ما مراقبت کند‪ .‬ذکر و ثنا‬ ‫می تواند در سکوت انجام شود و می تواند زبانی یا‬ ‫ذهنی باشد‪ ،‬و در همه احوال ؛ راه رفتن‪ ،‬صحبت‬ ‫کردن یا غذا خــوردن انجام پذیرد‪ .‬به جاپای در‬ ‫حال حرکت چاالجاپا‪ 23‬گفته می شود‪ .‬جاپا زمان‬ ‫و مکان نمی خواهد؛ در هر زمان و مکان و به هر‬ ‫طریقی می توان انرا انجــام داد‪ .‬جاپا به درد بدن‬ ‫زمخت نمی خورد و ما ممکن اســت ان را اتالف‬ ‫وقت شمرده و ازان غفلت ورزیم‪ .‬در بهاگوادگیتا‬ ‫می خوانیم اگر شــما هدیه کوچکی به من( یعنی‬ ‫خــدا) بدهید مثل اب یا برگ یا گل و با ان یکی‬ ‫شده باشــید برای من کافی اســت‪ .‬در غیر این‬ ‫صــورت حتی ذکر نام خدا و زمزمه کردن ان هم‬ ‫کافی ست‪ .‬هیچ شرایط و قابلیت خاصی نمی طلبد‪.‬‬ ‫درعلم مدرن اجزای بــدن را ارگان می نامند ‪ ،‬در‬ ‫‪24‬‬ ‫حالی که در خرد ســنتی ما بــه انها جناندریاز‬ ‫گفته می شــود‪ .‬ایندریاز سیســتم گــوارش یا‬ ‫اندوکرین یا سیستم عصبی‪ .‬ایندریا از ایندرا می‬ ‫اید که در وداها به پادشاهان الهی گفته می شود‪.‬‬ ‫علت ان این است که کارکرد اعضا و ارگانهای ما‬ ‫شگفت انگیز هستند‪ .‬قلب بدون وقفه هشتاد سال‬ ‫کار می کند و ریه ها هر لحظه در حال دم و بازدم‬ ‫هستند ولی این شگفتی ها برای ما عادی شده اند‬ ‫و هنوز به درک عظمت ان نرســیده ایم‪ .‬پانتئون‬ ‫می گویــد درون ما ‪ 330‬میلیون از صفات خدایی‬ ‫وجود دارند که هــر کدام عملکرد متفاوتی دارند‬ ‫و این یک شگفتی عظیم است‪ .‬ادهیاتما تمرینات‬ ‫و راهکارهایی برای خدمت کردن به این نیروهای‬ ‫اســمانی ارائه می دهد که یکی از انها دهیاناست‪.‬‬ ‫افکار متعالی و ارام بخش قطعا کالبد لطیف ما را‬ ‫تغذیه می کنند‪ .‬حتی شنیدن افکار خوب و تعامل‬ ‫با انســان های پاک و متعالی می تواند برای بدن‬ ‫لطیف فواید زیادی داشته باشد‪ .‬اکنون ما دردوران‬ ‫کالی یوگا‪ ۲۵‬بســر می بریم و نباید تنها چیزهایی‬ ‫را که برای چشــم و گوش مان خوشایند هستند‬ ‫دنبال کنیم بلکه بایــد با ذکرالهی به بدن لطیف‬ ‫خدمت کنیم؛ گرچه ظاهرا خوشایندمان نباشد‪.‬‬ ‫همانگونه که ما روغن کرچک را دوســت نداریم‬ ‫ولی می‪-‬دانیم که به روده های ما فایده می رساند‪.‬‬ ‫پس جاپا و ناما خود نوعی مراقبه و سادانا‪ ۲۶‬ست‪.‬‬ ‫همه ما قادریم ذکر بگوییم و حتی اگر خیلی هم‬ ‫در ان غرق نباشیم ذکر کار خود را انجام می دهد‬ ‫و به کالبد لطیف سود می رساند‪ .‬در جلسه اینده‬ ‫به بررسی نوع سوم دیانا می پردازیم‪.‬‬ ‫‪14-Anatmia‬‬ ‫‪15-Sthula sarira‬‬ ‫‪16-Suksma sarira‬‬ ‫‪17-Karana sarira‬‬ ‫‪18-Ego‬‬ ‫‪19-Adhyatma‬‬ ‫‪20-Svadhyaya‬‬ ‫‪21-niyama‬‬ ‫‪22-kriya‬‬ ‫‪23-Chala japa‬‬ ‫‪24-jnanindryas‬‬ ‫‪25-Kali yoga‬‬ ‫تمرینات معنوی روزانه ‪26-Sadhana‬‬ ‫‪1-Retenkar‬‬ ‫‪2-Dhyana se suna‬‬ ‫‪3-kama‬‬ ‫‪4-Moha‬‬ ‫‪5-Krodha‬‬ ‫‪6-Loba‬‬ ‫‪7-Mada‬‬ ‫‪8-Matsa‬‬ ‫‪9-Viparita karni‬‬ ‫‪10-Ardha halasana‬‬ ‫‪11-Janu sirsasana‬‬ ‫‪12-Rope sirsasana‬‬ ‫‪13-Japa‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 60 ‫رنگ امیزی مانداال‬ ‫مانداال رنگ کنید و جایزه بگیرید!‬ ‫سما ایجادی‬ ‫رنــگ امیــزی مانــداال تمرین‬ ‫بسیار خوبی برای افزایش تمرکز‬ ‫و توجه اســت و ضمــن بهبود‬ ‫عملکرد ذهنی‪ ،‬خالقیت را نیز باال‬ ‫میبرد‪ .‬عید نوروز نزدیک است و‬ ‫از رســوم این عید ایران باستان‪،‬‬ ‫رنگ کردن تخم مرغ اســت که‬ ‫ان نیز دست کمی از رنگ امیزی‬ ‫مانداال ندارد چرا که دقت و توجه‬ ‫زیادی می طلبد‪.‬‬ ‫مانــداالی تخم مرغی شــکل‬ ‫شــماره نوروزی را رنگ کنید و‬ ‫تصویر انرا برای ما بفرســتید‪ .‬به‬ ‫‪ 3‬تا از بهترین کارها جایزه تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫هر روزتان نوروز‬ ‫نوروزتان پیروز‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 61 ‫کتاب «تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون» تقدیم می شــود به تمام کســانی که‬ ‫عالقمندند در زمینه ی خاستگاه و دانش یوگا اطالعاتی جامع و عمیق به دست‬ ‫اورند‪ .‬این مجموعه ی ارزشمند حاصل چهارده سال مطالعه‪ ،‬تحقیق و تالش‬ ‫مستمر گرداورندگان است که برای نخستین بار در ایران به چاپ می رسد‪.‬‬ ‫کتاب تاریخ یوگا به زبان ساده سیر تحول تاریخی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی یوگا‬ ‫را با قدمتی بیش از پنج هزار سال در هفت فصل به خواننده ارائه می دهد‪ .‬در‬ ‫این کتاب عالوه بر اشاره به ریشه های اولیه ی یوگا‪ ،‬خالصه ای از تفسیرهای‬ ‫متون سنتی یوگاسوترا‪ ،‬گوراکشاپاداتی‪ ،‬هاتها یوگا پرادیپیکا‪ ،‬گراندا سامهیتا‪،‬‬ ‫شیوا سامهیتا و زندگی نامه ی استادان ممتاز یوگا نوشته شده است‪.‬‬ ‫اولین نشانه های یوگا مربوط به اثار کشف شده از تمدن دره ی سند است‪،‬‬ ‫این تمدن کهن از بزرگ ترین تمدن های اولیه است که در گستره ی وسیعی‬ ‫بین دو رود عظیم ســند و ساراسواتی قرار داشته‪ .‬در نقشه های جغرافیایی‬ ‫امروزی جایگاه این تمدن در محدوده ی شــمال شرق افغانستان‪ ،‬پاکستان‬ ‫کنونی و شمال غرب هند است‪.‬‬ ‫پایه ی تمرین های عملی یوگا در متون قدیمی وداها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این متون ابتدا به شــکل شــفاهی و حدود دو هزار و پانصد ســال قبل به‬ ‫شکل نوشــته درامده اســت‪ .‬دانش عملی یوگا هزاران سال قبل فقط در‬ ‫اختیار افراد خاصی از طبقات باالی جامعه ی هند قرار داشــت‪ ،‬اما در عصر‬ ‫پرشــتاب و پرتنش کنونی در دسترس همگان قرار دارد‪ .‬یوگا دانش‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫فلسفه و هم زمان روشی برای پیشگیری و درمان است‪ .‬یوگا متعلق به تمام‬ ‫انسان هاست و در هر دوره ی تاریخی با شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود‬ ‫تطبیق پیدا کرده و از ابتدای پیدایش تا عصر حاضر هیچ گاه متوقف نشده‬ ‫اســت‪ .‬این سنت همیشه در حال رشد‪ ،‬حرکت و تحول بوده‪ ،‬اما جوهره ی‬ ‫اصلی ان همواره ثابت باقی مانده است‪.‬‬ ‫تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون بیان می کند که یوگا فراتر از تمرین های بدنی‪،‬‬ ‫راه عمیق خودشناسی است که از راه اموزش و تمرین های مناسب و اصولی‬ ‫اگاهی‪ ،‬بصیرت‪ ،‬ارامش درونی و سالمتی جسم را پرورش می دهد‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫فرم اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫تمرینات عملی یوگا در باشگاه دانشیوگا‬ ‫سبک یوگای شیواناندا و اشتانگایوگا‬ ‫بصورت انالین (نیمه خصوصی) و حضوری‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزشحرکات پیشرفتهیوگا‬ ‫جهت مربیان باسابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برایکودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫اموزش مبانی ایورودا‬ ‫یوگا نیدرا‬ ‫‪danesheyoga.com‬‬ ‫‪instagram.com/danesheyoga‬‬ ‫‪telegram.me/danesheyoga‬‬ ‫‪facebook.com/yoga.knowledge‬‬ ‫‪aparat.com/danesheyoga‬‬ ‫‪ 62‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪02188318189-02188319054‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک ‪ ۶‬ماه (‪ 6‬شماره)‪ 2۵0000 :‬تومان‬ ‫شماره واتساپ جهت ارسال اطالعات ‪09106714071‬‬ صفحه 63 ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫احساســات واقعی برای شــما مشکل می شود و‬ ‫به شــما این امکان را می دهد که نسبت به افراد‬ ‫اطراف خود اسیب پذیر باشید‪.‬‬ ‫از اطرافیان خود لذت خواهید برد‬ ‫وقتی چاکرای قلب بسته دارید‪ ،‬تمایل به انزوا‬ ‫و گوشــه گیری دارید‪ .‬نیاز بیش از حد به منزوی‬ ‫شدن نشانه ان است که چاکرای قلب شما التیام‬ ‫نیافته اســت‪ .‬یک چاکرای قلب باز از مشــارکت‬ ‫در لــذت بردن از زمان با کیفیــت‪ ،‬با افرادی که‬ ‫دوستشان دارید استقبال میکند‪.‬‬ ‫فواید درمان چاکرای قلب‬ ‫و جمالت تاکیدی‪+‬‬ ‫موســیقی حمام صوتی برای باز کردن‬ ‫‪۱‬‬ ‫اناهاتاچاکرا‬ ‫اناهاتاچاکرا‪ ،‬چهارمین چاکرای اصلی اســت‬ ‫و جایی اســت که ما عشــق به خــود و دیگران‬ ‫و همچنیــن شــفقت‪ ،‬همدلــی و بخشــش را‬ ‫پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫مراکزانرژی در بدن ما‪ ،‬نقش مهمی در رشــد‬ ‫جســمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬عاطفی و همچنین روحی مان‬ ‫دارنــد‪ .‬متعادل کــردن چاکراهــا و اطمینان از‬ ‫همسو بودنشان‪ ،‬نشانگرداشتن یک سبک زندگی‬ ‫سالم است‪.‬‬ ‫چاکرای قلب در مرکز قفســه سینه‪ ،‬درارتفاع‬ ‫غده تیموس (درست پشت جناغ) قراردارد‪ .‬درزبان‬ ‫سانسکریت این چاکرا‪ ،‬اناهاتا نامیده می شود که‬ ‫به معنای "بی نهایت" ‪"،‬بی کران"‪" ،‬بی صدمه"‬ ‫یا "ضربه نخورده"و خالص است‪ .‬اناهاتا با عشق و‬ ‫شفقت نسبت به خود و دیگران و قدردانی همراه‬ ‫است‪ .‬عشــق بی قید و شرط‪ ،‬شفقت و شادی با‬ ‫چاکرای اناهاتا مرتبط است‪ .‬این چاکرا سرچشمه‬ ‫حقایق عمیقی اســت که قابل توضیح نیستند‪.‬‬ ‫اناهاتا پیوندی بین چاکراهــای پایینی و باالیی‬ ‫است که قلمرو فیزیکی و معنوی را به هم متصل‬ ‫می کند‪ .‬ایجاد تعادل در چاکرای قلب می تواند از‬ ‫راه های مختلفی به شما کمک کند‪ .‬دراینجا چند‬ ‫دلیل قوی برای چرایی تمرکز شــما برای بهبود‬ ‫چاکرای قلب می اوریم‪:‬‬ ‫وقتی چاکرای قلب شما باز می شود چه‬ ‫اتفاقی می  افتد؟‬ ‫شما قادر خواهید بود رها شوید و احساس‬ ‫ازادی کنید‬ ‫رها کردن کینه ها‪ ،‬یک قــدرت و ازادی قوی‬ ‫است‪ .‬وقتی چاکرای قلب شفا یافته دارید‪ ،‬براحتی‬ ‫می توانید احساس کینه و نفرت را رها کنید و با‬ ‫یک طرزفکر سالم به راه خود ادامه دهید‪ .‬هنگامی‬ ‫که چاکرای قلب شما بهبود نمی یابد‪ ،‬تمایل دارید‬ ‫حتی برای افرادی که دوستشان دارید کینه داشته‬ ‫باشید و بخشیدن خود یا دیگران برای شما سخت‬ ‫و دشوارمی گردد‪.‬‬ ‫شما صمیمیت را در اغوش خواهید گرفت‬ ‫و از ان نمی ترسید‬ ‫صمیمی شدن فقط به معنای نزدیک بودن به‬ ‫کسی از لحاظ فیزیکی نیست‪ ،‬بلکه به معنای باز‬ ‫بودن و اســیب پذیر بودن از نظرعاطفی در برابر‬ ‫اشخاص اســت‪ .‬وقتی چاکرای قلب التیام نیافته‬ ‫داریــد‪ ،‬اعتماد کردن و به اشــتراک گذاشــتن‬ ‫دوباره شروع به اعتماد خواهید کرد‬ ‫چاکرای قلب بهبود یافته به شما کمک می کند‬ ‫تا نسبت به افرادی که توسط انها احاطه شده اید‬ ‫اعتماد کنید‪ .‬این به شما کمک می کند تا ایمان‬ ‫خود را به خودتان تایید کنید‪ .‬فردی که چاکرای‬ ‫قلب التیام نیافتــه دارد‪ ،‬اعتماد کردن به دیگران‬ ‫را سخت می بیند و معتقد است که همه بالخره‬ ‫درنقطه ایی به او خیانت خواهند کرد‪.‬‬ ‫عبــارات تاکیــدی بــرای گشــودن‬ ‫چاکرای قلب‬ ‫خواندن جمالت تاکیدی درســکوت همراه با‬ ‫موســیقی مدیتیشــن مخصوص چاکرای قلب‪،‬‬ ‫می تواند بسیار مفید باشد‪ ،‬زیرا تمرکز را بر روی‬ ‫مرکزانــرژی که می خواهید شــفا دهید اورده و‬ ‫اهداف مدیتیشن را تعیین می کند‪ .‬دراینجا برخی‬ ‫ازجمالت تاکیدی چاکرای قلب را ذکرمی کنیم‬ ‫که می توانید انهــا را انتخاب کرده و تکرارکنید‪.‬‬ ‫می توانید با خیال راحــت عبارات تاکیدی مورد‬ ‫عالقه ی خود را نیز به این لیست اضافه کنید‪:‬‬ ‫عشق‪ ،‬چراغ راهنمای من در زندگی است‪.‬‬ ‫قلب من پر از عشق است‪.‬‬ ‫من پر از عشق هستم‪.‬‬ ‫من دیگران را می بخشم‪.‬‬ ‫من خودم را می بخشم‪.‬‬ ‫من کامال برای دادن و دریافت عشق باز هستم‪.‬‬ ‫من الیق عشق و محبت هستم‪.‬‬ ‫مــن همــه را دوســت دارم‪ ،‬همــه مــن را‬ ‫دوست دارند‪.‬‬ ‫من عمیقاً خودم را دوست دارم‪.‬‬ ‫ســایت ‪ yoyogic.com‬تنــوع بســیار زیبای‬ ‫مدیتیشــن چاکراها‪ ،‬با توضیحات و راهنمایی به‬ ‫زبان فارسی برای شما دارد‪.‬‬ ‫‪1- Anahata Chakra‬‬ ‫‪yoyogic.com‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65 ‫کتاب «تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون» تقدیم می شــود به تمام کســانی که‬ ‫عالقمندند در زمینه ی خاستگاه و دانش یوگا اطالعاتی جامع و عمیق به دست‬ ‫اورند‪ .‬این مجموعه ی ارزشمند حاصل چهارده سال مطالعه‪ ،‬تحقیق و تالش‬ ‫مستمر گرداورندگان است که برای نخستین بار در ایران به چاپ می رسد‪.‬‬ ‫کتاب تاریخ یوگا به زبان ساده سیر تحول تاریخی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی یوگا‬ ‫را با قدمتی بیش از پنج هزار سال در هفت فصل به خواننده ارائه می دهد‪ .‬در‬ ‫این کتاب عالوه بر اشاره به ریشه های اولیه ی یوگا‪ ،‬خالصه ای از تفسیرهای‬ ‫متون سنتی یوگاسوترا‪ ،‬گوراکشاپاداتی‪ ،‬هاتها یوگا پرادیپیکا‪ ،‬گراندا سامهیتا‪،‬‬ ‫شیوا سامهیتا و زندگی نامه ی استادان ممتاز یوگا نوشته شده است‪.‬‬ ‫اولین نشانه های یوگا مربوط به اثار کشف شده از تمدن دره ی سند است‪،‬‬ ‫این تمدن کهن از بزرگ ترین تمدن های اولیه است که در گستره ی وسیعی‬ ‫بین دو رود عظیم ســند و ساراسواتی قرار داشته‪ .‬در نقشه های جغرافیایی‬ ‫امروزی جایگاه این تمدن در محدوده ی شــمال شرق افغانستان‪ ،‬پاکستان‬ ‫کنونی و شمال غرب هند است‪.‬‬ ‫پایه ی تمرین های عملی یوگا در متون قدیمی وداها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫این متون ابتدا به شــکل شــفاهی و حدود دو هزار و پانصد ســال قبل به‬ ‫شکل نوشــته درامده اســت‪ .‬دانش عملی یوگا هزاران سال قبل فقط در‬ ‫اختیار افراد خاصی از طبقات باالی جامعه ی هند قرار داشــت‪ ،‬اما در عصر‬ ‫پرشــتاب و پرتنش کنونی در دسترس همگان قرار دارد‪ .‬یوگا دانش‪ ،‬هنر‪،‬‬ ‫فلسفه و هم زمان روشی برای پیشگیری و درمان است‪ .‬یوگا متعلق به تمام‬ ‫انسان هاست و در هر دوره ی تاریخی با شرایط اجتماعی و فرهنگی موجود‬ ‫تطبیق پیدا کرده و از ابتدای پیدایش تا عصر حاضر هیچ گاه متوقف نشده‬ ‫اســت‪ .‬این سنت همیشه در حال رشد‪ ،‬حرکت و تحول بوده‪ ،‬اما جوهره ی‬ ‫اصلی ان همواره ثابت باقی مانده است‪.‬‬ ‫تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون بیان می کند که یوگا فراتر از تمرین های بدنی‪،‬‬ ‫راه عمیق خودشناسی است که از راه اموزش و تمرین های مناسب و اصولی‬ ‫اگاهی‪ ،‬بصیرت‪ ،‬ارامش درونی و سالمتی جسم را پرورش می دهد‪.‬‬ ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫فرم اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫تمرینات عملی یوگا در باشگاه دانشیوگا‬ ‫سبک یوگای شیواناندا و اشتانگایوگا‬ ‫بصورت انالین (نیمه خصوصی) و حضوری‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزشحرکات پیشرفتهیوگا‬ ‫جهت مربیان باسابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برایکودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫اموزش مبانی ایورودا‬ ‫یوگا نیدرا‬ ‫‪danesheyoga.com‬‬ ‫‪instagram.com/danesheyoga‬‬ ‫‪telegram.me/danesheyoga‬‬ ‫‪facebook.com/yoga.knowledge‬‬ ‫‪aparat.com/danesheyoga‬‬ ‫‪ 62‬دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪02188318189-02188319054‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک ‪ ۶‬ماه (‪ 6‬شماره)‪ 2۵0000 :‬تومان‬ ‫شماره واتساپ جهت ارسال اطالعات ‪09106714071‬‬ صفحه 63 ‫دانش یوگا اسفند ‪ -1400‬فروردین ‪ |۱۴۰۱‬شماره ‪۱۶۰-۱۵۹‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫احساســات واقعی برای شــما مشکل می شود و‬ ‫به شــما این امکان را می دهد که نسبت به افراد‬ ‫اطراف خود اسیب پذیر باشید‪.‬‬ ‫از اطرافیان خود لذت خواهید برد‬ ‫وقتی چاکرای قلب بسته دارید‪ ،‬تمایل به انزوا‬ ‫و گوشــه گیری دارید‪ .‬نیاز بیش از حد به منزوی‬ ‫شدن نشانه ان است که چاکرای قلب شما التیام‬ ‫نیافته اســت‪ .‬یک چاکرای قلب باز از مشــارکت‬ ‫در لــذت بردن از زمان با کیفیــت‪ ،‬با افرادی که‬ ‫دوستشان دارید استقبال میکند‪.‬‬ ‫فواید درمان چاکرای قلب‬ ‫و جمالت تاکیدی‪+‬‬ ‫موســیقی حمام صوتی برای باز کردن‬ ‫‪۱‬‬ ‫اناهاتاچاکرا‬ ‫اناهاتاچاکرا‪ ،‬چهارمین چاکرای اصلی اســت‬ ‫و جایی اســت که ما عشــق به خــود و دیگران‬ ‫و همچنیــن شــفقت‪ ،‬همدلــی و بخشــش را‬ ‫پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫مراکزانرژی در بدن ما‪ ،‬نقش مهمی در رشــد‬ ‫جســمی‪ ،‬ذهنی‪ ،‬عاطفی و همچنین روحی مان‬ ‫دارنــد‪ .‬متعادل کــردن چاکراهــا و اطمینان از‬ ‫همسو بودنشان‪ ،‬نشانگرداشتن یک سبک زندگی‬ ‫سالم است‪.‬‬ ‫چاکرای قلب در مرکز قفســه سینه‪ ،‬درارتفاع‬ ‫غده تیموس (درست پشت جناغ) قراردارد‪ .‬درزبان‬ ‫سانسکریت این چاکرا‪ ،‬اناهاتا نامیده می شود که‬ ‫به معنای "بی نهایت" ‪"،‬بی کران"‪" ،‬بی صدمه"‬ ‫یا "ضربه نخورده"و خالص است‪ .‬اناهاتا با عشق و‬ ‫شفقت نسبت به خود و دیگران و قدردانی همراه‬ ‫است‪ .‬عشــق بی قید و شرط‪ ،‬شفقت و شادی با‬ ‫چاکرای اناهاتا مرتبط است‪ .‬این چاکرا سرچشمه‬ ‫حقایق عمیقی اســت که قابل توضیح نیستند‪.‬‬ ‫اناهاتا پیوندی بین چاکراهــای پایینی و باالیی‬ ‫است که قلمرو فیزیکی و معنوی را به هم متصل‬ ‫می کند‪ .‬ایجاد تعادل در چاکرای قلب می تواند از‬ ‫راه های مختلفی به شما کمک کند‪ .‬دراینجا چند‬ ‫دلیل قوی برای چرایی تمرکز شــما برای بهبود‬ ‫چاکرای قلب می اوریم‪:‬‬ ‫وقتی چاکرای قلب شما باز می شود چه‬ ‫اتفاقی می  افتد؟‬ ‫شما قادر خواهید بود رها شوید و احساس‬ ‫ازادی کنید‬ ‫رها کردن کینه ها‪ ،‬یک قــدرت و ازادی قوی‬ ‫است‪ .‬وقتی چاکرای قلب شفا یافته دارید‪ ،‬براحتی‬ ‫می توانید احساس کینه و نفرت را رها کنید و با‬ ‫یک طرزفکر سالم به راه خود ادامه دهید‪ .‬هنگامی‬ ‫که چاکرای قلب شما بهبود نمی یابد‪ ،‬تمایل دارید‬ ‫حتی برای افرادی که دوستشان دارید کینه داشته‬ ‫باشید و بخشیدن خود یا دیگران برای شما سخت‬ ‫و دشوارمی گردد‪.‬‬ ‫شما صمیمیت را در اغوش خواهید گرفت‬ ‫و از ان نمی ترسید‬ ‫صمیمی شدن فقط به معنای نزدیک بودن به‬ ‫کسی از لحاظ فیزیکی نیست‪ ،‬بلکه به معنای باز‬ ‫بودن و اســیب پذیر بودن از نظرعاطفی در برابر‬ ‫اشخاص اســت‪ .‬وقتی چاکرای قلب التیام نیافته‬ ‫داریــد‪ ،‬اعتماد کردن و به اشــتراک گذاشــتن‬ ‫دوباره شروع به اعتماد خواهید کرد‬ ‫چاکرای قلب بهبود یافته به شما کمک می کند‬ ‫تا نسبت به افرادی که توسط انها احاطه شده اید‬ ‫اعتماد کنید‪ .‬این به شما کمک می کند تا ایمان‬ ‫خود را به خودتان تایید کنید‪ .‬فردی که چاکرای‬ ‫قلب التیام نیافتــه دارد‪ ،‬اعتماد کردن به دیگران‬ ‫را سخت می بیند و معتقد است که همه بالخره‬ ‫درنقطه ایی به او خیانت خواهند کرد‪.‬‬ ‫عبــارات تاکیــدی بــرای گشــودن‬ ‫چاکرای قلب‬ ‫خواندن جمالت تاکیدی درســکوت همراه با‬ ‫موســیقی مدیتیشــن مخصوص چاکرای قلب‪،‬‬ ‫می تواند بسیار مفید باشد‪ ،‬زیرا تمرکز را بر روی‬ ‫مرکزانــرژی که می خواهید شــفا دهید اورده و‬ ‫اهداف مدیتیشن را تعیین می کند‪ .‬دراینجا برخی‬ ‫ازجمالت تاکیدی چاکرای قلب را ذکرمی کنیم‬ ‫که می توانید انهــا را انتخاب کرده و تکرارکنید‪.‬‬ ‫می توانید با خیال راحــت عبارات تاکیدی مورد‬ ‫عالقه ی خود را نیز به این لیست اضافه کنید‪:‬‬ ‫عشق‪ ،‬چراغ راهنمای من در زندگی است‪.‬‬ ‫قلب من پر از عشق است‪.‬‬ ‫من پر از عشق هستم‪.‬‬ ‫من دیگران را می بخشم‪.‬‬ ‫من خودم را می بخشم‪.‬‬ ‫من کامال برای دادن و دریافت عشق باز هستم‪.‬‬ ‫من الیق عشق و محبت هستم‪.‬‬ ‫مــن همــه را دوســت دارم‪ ،‬همــه مــن را‬ ‫دوست دارند‪.‬‬ ‫من عمیقاً خودم را دوست دارم‪.‬‬ ‫ســایت ‪ yoyogic.com‬تنــوع بســیار زیبای‬ ‫مدیتیشــن چاکراها‪ ،‬با توضیحات و راهنمایی به‬ ‫زبان فارسی برای شما دارد‪.‬‬ ‫‪1- Anahata Chakra‬‬ ‫‪yoyogic.com‬‬ ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65

آخرین شماره های ماهنامه دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

شماره : ۱۶۵
تاریخ : 1401/06/30
ماهنامه دانش یوگا 164

ماهنامه دانش یوگا 164

شماره : 164
تاریخ : 1401/05/01
ماهنامه دانش یوگا 163

ماهنامه دانش یوگا 163

شماره : 163
تاریخ : 1401/04/08
ماهنامه دانش یوگا 162

ماهنامه دانش یوگا 162

شماره : 162
تاریخ : 1401/03/02
ماهنامه دانش یوگا 161

ماهنامه دانش یوگا 161

شماره : 161
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه دانش یوگا 158

ماهنامه دانش یوگا 158

شماره : 158
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!