ماهنامه دانش یوگا شماره 162 - مگ لند

ماهنامه دانش یوگا شماره 162

ماهنامه دانش یوگا شماره 162

ماهنامه دانش یوگا شماره 162

صفحه 1 ‫فهرست‬ ‫‪Contents‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪4‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪8‬‬ ‫تغذیه ی متناسب با هر فصل‬ ‫‪10‬‬ ‫ماساژ درمانی‬ ‫‪12‬‬ ‫تاثیر یوگا بر سالمت سامانه های عصبی و غدد درون ریز‬ ‫‪13‬‬ ‫پنج انگشت و هفت مودرا‬ ‫‪15‬‬ ‫اسایش دو گیتی‬ ‫‪16‬‬ ‫برای کاهش استرس در امتحانات چه کار کنیم؟‬ ‫‪18‬‬ ‫بیولوژی شفقت‬ ‫‪20‬‬ ‫‪ 10‬دقیقه یوگای قدرتی برای تقویت بدن‬ ‫‪22‬‬ ‫دکترای مثبت اندیشی!‬ ‫‪23‬‬ ‫رفع سریع فشار عصبی در لحظات پر اضطراب‬ ‫‪24‬‬ ‫شعر در یوگا‬ ‫‪26‬‬ ‫سینمای عرفانی نقد فیلم سینمایی لوسی‬ ‫‪28‬‬ ‫بشنو از نی‪...‬‬ ‫‪30‬‬ ‫پروتکل روان درمانی دهارانا‬ ‫‪34‬‬ ‫مروری بر تاریخچه و سبک شناسی یوگا‬ ‫‪36‬‬ ‫ناروپا یوگا‬ ‫‪38‬‬ ‫سه راهکار برای داشتن هضمی سالم‬ ‫‪40‬‬ ‫شاد زیستن در دوران سالمندی‬ ‫‪42‬‬ ‫مهندسی درون بدن‬ ‫‪45‬‬ ‫صحبت گل خوش بُدی گر نیستی تشویش خار‬ ‫‪46‬‬ ‫نگاهی ‪ 360‬درجه به یوتاناسانا‬ ‫‪48‬‬ ‫یین یوگا و ذهن اگاهی‬ ‫‪50‬‬ ‫گونگ؛ یک تمرین صدا‬ ‫‪52‬‬ ‫‪ 31‬خرداد ‪ 1401‬هشتمین روز جهانی یوگا‬ ‫‪54‬‬ ‫مانداال رنگ کنید و جایزه بگیرید!‬ ‫‪55‬‬ ‫باکاسانا یا وضعیت کالغ‬ ‫‪56‬‬ ‫چاکرای موالدهارا یا چاکرای ریشه‬ ‫‪58‬‬ ‫درس هایی از یوگا؛ با پراشانت ایینگر پرسش و پاسخ‬ ‫‪60‬‬ ‫نیلوفر و مرداب‬ ‫‪61‬‬ ‫طب کلنگر و نگرش ان به سالمتی و بیماری‬ ‫‪Yin Yoga and Mindfulness‬‬ ‫‪64‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬سیدعبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫عضو انجمن مدیران مطبوعات‬ ‫زیر نظر شورای سیاست گذاری‬ ‫سردبیر و سرپرست گروه مترجمان‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬رویا دادجو‬ ‫مشاور امور بین الملل‪ :‬سید محمد مسعود موحدی نائینی‬ ‫مدیر امور هنری‪ ،‬گرافیست و طراح روی جلد‪ :‬سید محمدرضا موحدی نائینی‬ ‫روابط عمومی‪ :‬سهیال موحدی‬ ‫سازمان اگهی ها‪ :‬رابعه ربیعی‬ ‫لیتوگرافی و چاپ‪ :‬شرکت چاپ انتخاب رسانه (سالم)‬ ‫سال هجدهم ‪ -‬خرداد ‪1401‬‬ ‫شماره ‪162‬‬ ‫‪ ۳۱‬خرداد روز جهانی یوگا‬ ‫از عزیزانی که مایل به همکاری با مجلۀ دانش یوگا هستند‪ ،‬خواهشمندیم‬ ‫مقاالت خود را به ادرس پست الکترونیکی مجله ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫تحریریۀ مجله در دخل‪ ،‬تصرف و ویرایش مطالب ارسالی کام ً‬ ‫ال ازاد است‪.‬‬ ‫همــکاران ایــن شــماره‪ :‬پروانــه قاســمیان دســتجردی‪،‬‬ ‫حامد رنگین کمان‪ ،‬شــکوفه شــنوا فــاح‪ ،‬سوســن عبدالرضایی‪،‬‬ ‫مینــا بختیــاری‪ ،‬ســام ســرابی‪ ،‬لعیــا نبــی فــر‪ ،‬ژیــا حاتمی‪،‬‬ ‫نســترن صافی‪ ،‬ســما ایجادی‪ ،‬شــیمال خــان‪ ،‬نگارســنجری فر‪،‬‬ ‫نگیــن ســنجری فــر‪ ،‬مــارال طاوســی‪ ،‬ماندانــا طاوســی‪،‬‬ ‫پیــام صمــدی خــادم‪ ،‬مهســتا بــردی‪ ،‬ناهیــد موســوی‪،‬‬ ‫پریسا ساالری‪ ،‬فاطمه توازنی زاده‪ ،‬سیسا‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬شمال میدان هفت تیر‪ ،‬ابتدای مفتح شمالی‪،‬خیابان مالیری پور‪ ،‬خیابان‬ ‫زیرک زاده‪ ،‬نبش خیابان ارام‪ ،‬پالک ‪ 16+1‬نبش پالک ‪۱۷‬‬ ‫تماس با تحریریه‪:‬‬ ‫تلفن‪88318189-88319054 :‬‬ ‫تلگرام و واتساپ‪09106714071 -09902260640 :‬‬ ‫تماس با سازمان اگهی ها‪02188842667 :‬‬ ‫صندوق پستی‪15875-3558 :‬‬ ‫کدپستی‪1575783113 :‬‬ ‫‪info@danesheyoga.com‬‬ ‫‪www.danesheyoga.com‬‬ ‫‪@danesheyoga‬‬ ‫‪/yoga.knowledge‬‬ صفحه 2 ‫شماره ‪162‬‬ ‫اسایش دو گیتی‬ ‫ارامش از ویژگی های یک ذهن اگاه است‪ .‬انسان درطول زندگی‬ ‫همواره درجستجوی ارامش است‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬عوامل باز دارنده ی‬ ‫بسیاری وجود دارند که مانع ازدستیابی به اسودگی خاطرمی شوند‪.‬‬ ‫برخــی افکارمانند دوســتان خوب ما هســتند و برخی دیگر حکم‬ ‫دشمنان ما را دارند‪ .‬انسان فرزانه با دانش و تجارب خود می اموزد که‬ ‫چطور با مروت و دوستی با خوبی ها‪ ،‬و بخشش و مدارا با بدی ها یعنی‬ ‫دشمنان ذهنی‪ ،‬ارامش خود را یافته و حفظ نماید‪.‬‬ ‫دکترای مثبت اندیشی!‬ ‫ان چیزی که باعث دگرگون شــدن حاالت انسان می شود‪ ،‬تغییر‬ ‫درنحــوه ی نگرش اوســت‪ .‬اگرتغییری درافکار‪ ،‬گفتــار‪ ،‬عملکرد و‬ ‫انتخاب هایمان بوجود نیاوریم‪ ،‬نباید انتظارتغییرات اساسی و مثبت‬ ‫را داشته باشیم‪ .‬فردی که مدام درحال اه و ناله‪ ،‬گله وشکایت وانتقاد‬ ‫ازدیگران و از زندگی ســت‪ ،‬قاعدتا نمی تواند توقع دریافت شادمانی‪،‬‬ ‫محبت‪ ،‬موفقیت و خوشبختی را داشته باشد‪ .‬تنها با کنترل ذهن و‬ ‫تغییردادن افکارمنفی به افکارمثبت می توانیم شاهد وقوع معجزات‬ ‫بی شمار در زندگی خود باشیم‪.‬‬ ‫بشنو از نی‪...‬‬ ‫در فرهنگ و ادبیات ما ایرانیان‪ ،‬اصول عرفانی و معنوی عمدتا در قالب‬ ‫شعر و تمثیل امده است‪ .‬بسیاری از افراد ممکن است مثنوی مولوی‬ ‫را بخوانند و بطور مبهم فقط دریابند که درباره ی انســان است‪ ،‬ولی‬ ‫اشعار موالنا چنان استعاری و پر رمز و راز است که اغلب نمی توانند‬ ‫بفهمند دقیقا راجع به چه چیزی صحبت می کند‪ .‬دراکثرحکایت های‬ ‫مثنوی ‪ ،‬چندین شخصیت وجود دارند که درواقع هریک ازانها‪ ،‬نماد‬ ‫و سمبل یکی از خصوصیات باطنی ما انسان هاست‪.‬‬ ‫‪ 10‬دلیل برای شروع یوگا‬ ‫یکی از اصول اولیه ی یوگا این اســت که همــه چیز درعالم به هم‬ ‫مرتبط و متصلند‪ ،‬ازجمله ســامت جسم و روح‪ .‬بدیهی ست که با‬ ‫تمرینات مداوم یوگا‪ ،‬منافع جســمانی و روانی انرا درخواهیم یافت‪.‬‬ ‫تحقیقات و تجربیات زیاد نشان داده اند که دالیل بسیاری برای شروع‬ ‫و تداوم تمرین های یوگا وجود دارند مانند رهایی از استرس‪ ،‬کاهش‬ ‫دردهای جسمی و روحی‪ ،‬بهبود عمل تنفس و افزایش سوخت و ساز‬ ‫بدن‪ ،‬کنترل وزن‪ ،‬افزایش تعادل و‪...‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 3 ‫دربیــن جمعیت هفت میلیاردی کره زمین‪،‬‬ ‫انسان های گوناگونی زندگی می کنند که با‬ ‫رنگها‪ ،‬نژادها‪ ،‬فرهنگها و زبان های مختلف از‬ ‫یکدیگرمتمایزمی شوند‪ .‬برخی ازاین انسان ها‬ ‫ثروتمندند و برخی فقیر‪ ،‬بعضی سالم هستند‬ ‫و بعضی معلول‪ ،‬عده ایی زیبا هستند و عده ی‬ ‫دیگری زشــت‪ ،‬گروهی باهوشند و گروهی‬ ‫ازهوش زیادی برخوردار نیستند‪ .‬این تفاوتها‬ ‫شــاید ناعادالنه به نظر برسد اما اگردنیا را به‬ ‫دانشگاهی تشبیه کنیم و موارد ذکر شده را‬ ‫واحدهای درسی این دانشگاه‪ ،‬قضیه صورت‬ ‫دیگری پیدا می کند‪ .‬بعضی از این واحدهای‬ ‫درســی اجباری و بقیــه اختیاری اند‪ ،‬درهر‬ ‫دو صــورت ناچاریم تمام واحدهای درســی‬ ‫که برایمان درنظر گرفته شــده و یا خودمان‬ ‫انتخــاب کرده ایم را پاس کنیــم تا بتوانیم‬ ‫به کالس هــای باالتر برویــم‪ .‬هرکس باید‬ ‫بتواند مســائل خودش را حل کند و ببیند‬ ‫چطورمی شــود با امکاناتی کــه دراختیار او‬ ‫قرارداده شده از پس مشکالت براید‪.‬‬ ‫ماه خرداد است و موقع امتحانات‪ ،‬دانش اموزان‬ ‫و دانشــجویانی که درطی ســال گذشته به‬ ‫مطالعه و تحقیق پرداخته  اند اکنون با خیال‬ ‫راحت اماده برگزاری امتحانات هستند چون‬ ‫یقین دارند که موفق خواهند شد‪ ،‬شاگردانی‬ ‫هم که سال گذشته را سرسری گرفتند حال‬ ‫دچاراضطراب و تشویش خاطرند‪ ،‬ولی شاید‬ ‫هنوز دیر نشده باشــد و با کوشش مضاعف‬ ‫بتوانند ســهل انگاری های گذشــته خود را‬ ‫جبران نمایند‪ .‬دردانشــگاه زندگی نیز نباید‬ ‫مایوس باشــیم زیرا طبق قانون هفتم کارما؛‬ ‫مادامی که دراین دنیا زندگی می کنیم برای‬ ‫رشد و شکوفایی فرصت داریم‪.‬‬ ‫رحکت وریکشاساان‬ ‫تصوری ساز شهال اقسمیان‬ ‫‪3‬‬ صفحه 4 ‫فت گن‬ ‫تالش ربای ح ج‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫پائولو کوئیلو نویسنده برزیلی‬ ‫ســانتیاگو پسر جوانی است که در شــهر زیبای اندلس در اسپانیا زندگی‬ ‫می کند و به چوپانی مشغول اســت‪ .‬اندلس‪ ،‬شهری است که توریست های‬ ‫زیادی را به خاطر داشــتن دهکده های تاریخی و طبیعت سرسبزش به خود‬ ‫جذب می کند‪ .‬این زیبایی ها توجه ســانتیاگو را بــه خود جلب کرده بود‪ ،‬او‬ ‫چوپانی است که به گله اش عالقه زیادی دارد‪ ،‬با این که می داند گوسفند هایش‬ ‫فقط به اب و غذا فکر می کنند و هیچ وقت متوجه سرسبزی طبیعتی که در‬ ‫ان هستند نمی شوند و زیبایی غروب را نمی بینند و نمی توانند ان را تعریف یا‬ ‫تحسین کنند اما در کنار گوسفندانش سفر می کند‪ .‬او سواد خواندن و نوشتن‬ ‫دارد و تا سن ‪ 16‬سالگی در صومعه اموزش دیده است‪ .‬پدر و مادر سانتیاگو‬ ‫به دلیل این که همیشه برای به دست اوردن همه چیز‪ ،‬تالش زیادی کرده اند‬ ‫ارزوهایشــان را فراموش کرده اند ولی از ابتدا یک ارزو داشته و ان هم این که‬ ‫ســانتیاگو در اینده یک کشیش شده ‪ ،‬مایه ی ســربلندی و غرور ان ها شود‪.‬‬ ‫ســانتیاگو از دوران کودکی ارزو دارد دنیا را ببیند و ان را کشف کند‪ .‬ارزوی‬ ‫ی ‪ ،‬شناخت خدا ‪ ،‬موفق شدن در زندگی ‪،‬‬ ‫کشف کائنات‪ ،‬شــناخت خود واقع ‬ ‫غلبه بر سختی ها و رنج ها و‪ ...‬سانتیاگوی جوان مطمئن است که یک روز به‬ ‫ان ها خواهد رسید‪ .‬او یک شب گوسفند هایش را به کلیسای متروکی می برد‬ ‫و در ان جا دو مرتبه خواب عجیبی می بیند‪ .‬در خواب پسر بچه ای را می بیند‬ ‫که مدتی با گوســفندهایش بازی می کند و سپس به سمت او می اید دست‬ ‫ســانتیاگو را می گیرد و او را تا اهرام مصر می برد و به او می گوید اگر تا اینجا‬ ‫بیایی گنجی به دســت خواهی اورد ‪ ،‬ولی هر دو دفعه زمانی که می خواست‬ ‫محل دقیق گنج را نشان بدهد از خواب می پرد‪ .‬مدتی بعد سانتیاگو نزد یک‬ ‫کولی می رود تــا خوابش را تعبیر کند ‪ ،‬پیرزن کولی به او می گوید من فقط‬ ‫تعبیر خواب بلدم ولی راه رسیدن به گنج را نمی دانم‪ .‬در عین حال سانتیاگو‬ ‫به او قول می دهد بعد از پیدا کردن گنج یک دهم ان را به او بدهد‪ .‬سانتیاگو‬ ‫تصمیــم می گیرد خواب ها را باور نکند و به ان ها دل نبندد چرا که او با خود‬ ‫می گویــد‪ :‬مردم خیاالتی اند و بر این تصور که دقیقا می دانند دیگران چگونه‬ ‫باید زندگی کنند‪ ،‬اما هیچ کس هرگز در طول عمرش یاد نگرفته است خود‬ ‫‪4‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫چگونه زندگی کند‪ .‬مدتی بعد او در یکی از سفر ها به همراه گوسفند هایش ‪،‬‬ ‫زمانی که برای اســتراحت در ورودی یکی از شهر ها نشسته بود با پیرمردی‬ ‫برخورد می کند که زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد‪ .‬پیرمرد حرف هایی‬ ‫می زند که سانتیاگو را به شدت تکان می دهد‪ .‬او ضمن تشویق سانتیاگو برای‬ ‫دنبال کردن خواســته ها و ارزو هایش به بزرگترین فریب دنیا اشاره می کند‬ ‫و به او می گوید‪ :‬بزرگترین فریب دنیا این اســت که در یک لحظه از حیات‬ ‫خود‪ ،‬مالکیت و فرمان زندگی را از دست می دهیم و تصور می کنیم سرنوشت‬ ‫بر زندگی مسلط شده اســت‪ ،‬همین نکته بزرگترین فریب دنیاست‪ .‬بعد از‬ ‫صحبت های او ‪ ،‬ســانتیاگو تصمیم می گیرد به اهرام مصر برود‪ ،‬برای شروع‬ ‫ســفر گوسفندهایش را می فروشــد‪ ،‬در بین راه تمامی پولش توسط دزدان‬ ‫دزدیده می شــود و او مجبور می شود در یک مغازه کریستال فروشی مدت ها‬ ‫مشغول به کار شود‪ .‬نحوه کار و زحمات او در زندگی تاجر کریستال فروش‬ ‫تاثیر می گذارد و باعث رونق گرفتن مغازه اش می شود‪ .‬تاجر هم در زندگی او‬ ‫تاثیر می گذارد و او را نســبت به ادامه مسیر مطمئن می کند‪ .‬سانتیاگو برای‬ ‫تحقق بخشیدن به هدف خود رنج و سختی های زیادی را به جان می خرد و‬ صفحه 5 ‫موالنا جالل الدین محمد بلخی‬ ‫عارف و شاعر ایرانی نویسنده کتاب مثنوی معنوی‬ ‫سه سال از جوانی و عمر خود را صرف حرکت در صحرا و بیابان های شمال‬ ‫افریقا می کند تا بتواند به هدفی که در ذهن دارد برسد‪ .‬وی در طول سفر‬ ‫با دختری جوان و زیبا به نام فاطیما اشنا شده و عاشق او می شود‪ ،‬و به او‬ ‫قول می دهد که وقتی به ارزویش که همانا دست یافتن به گنج است برسد‬ ‫نزد او بر می گردد و با او ازدواج می کند‪ .‬ســانتیاگو همچنین در راه رسیدن‬ ‫به هدفش و در مسیر رفتن و رسیدن به اهرام ثالثه مصر دوبار تا لبه پرتگاه‬ ‫مرگ هم پیش می رود‪ .‬او در این مســیر چندین بار مال و ثروتی بســیار‬ ‫زیاد برای خودش دست و پا می کند و دوباره همه را از دست می دهد ولی‬ ‫هیچگاه مایوس نمی شــود‪ ،‬وی در نهایت با یک کیمیاگر اشنا می شود که‬ ‫او را به ســمت اهرام مصر هدایت می کند‪ .‬باالخره سانتیاگو به اهرام مصر‬ ‫می رسد و در همان مکانی که فکر می کند مکان مخصوص گنج است شروع‬ ‫به حفر چاله و گودال می کند که بی درنگ چند راهزن از راه می رسند و به‬ ‫او حمله ور می شوند و او را به بدترین شکل زخمی می کنند‪ ،‬وقتی راه زن ها‬ ‫او را خونی و مالی می کنند از یکی از ان ها حرف عجیبی می شنود‪ ،‬راهزن‬ ‫برای دوستانش تعریف می کند که در خواب خودش دیده است که گنجی در‬ ‫اندلس و دقیقا در همان مکانی که سانتیاگو گوسفندانش را در ان نگهداری‬ ‫می کرده دفن شده است‪ ،‬راهزن به دوستانش می گوید که او به این خواب ها‬ ‫هیــچ عالق ه و اعتقادی نــدارد و ان را بی ارزش می داند‪ ،‬از این رو هیچ گاه‬ ‫زندگی خود را صرف رسیدن به چنین رویاهایی نمی کند‪.‬‬ ‫مطلب فوق خالصه ای اســت از کتاب کیمیاگر اثر نویســنده معروف و‬ ‫مشــهور برزیلی پائلوکوئیلو‪ ۱‬که در سال ‪ 1988‬میالدی به چاپ رسیده و‬ ‫به ‪ 50‬زبان دنیا ترجمه شده و بیش از ‪ ۶۵‬میلیون نسخه از ان تاکنون در‬ ‫جهان ب ه فروش رسیده اســت‪ .‬متن این کتاب به ارتباط انسان با هستی‪،‬‬ ‫شناخت خدا‪ ،‬کشف حقیقت‪ ،‬تعلقات و وابستگی ها ‪ ،‬رقم خوردن سرنوشت ‪،‬‬ ‫رســیدن به امیال و ارزوها ‪ ،‬پیدا کردن مســیر درست زندگی‪ ،‬چگونگی‬ ‫برخورد با غم ها ‪ ،‬مشــکالت ‪ ،‬رنج ها ‪ ،‬سختی های زندگی و نهایتا رسیدن به‬ ‫ارامش درون و خوشــبختی که هشت میلیارد جمعیت جهان کم و بیش‬ ‫طالب ان ها هستند می پردازد‪.‬‬ ‫در این جــا به یک یک موارد فوق اشــاره می کنیم تا با درک جدیدی از‬ ‫واقعیت های زندگی اشنا شویم و ببینیم چرا انسان که یگانه مخلوق نگران‬ ‫خدا بر روی زمین اســت‪ ،‬نگران زندگی ‪ ،‬بیمناک از اینده‪ ،‬ناخشــنود از‬ ‫لحظه ی حال ‪ ،‬ناتوان در حل مســائل زندگی و عاجز از رسیدن به ارامش‬ ‫است؟ برای پاسخ به این سوال اولین مطلب پرسش از خود است که چرا پا‬ ‫به این عالم خاکی گذارده؟ حال که در اینجاست برای موفقیت در زندگی‬ ‫چه مســیری را باید طی کند و برای داشتن حال خوب از کجا باید شروع‬ ‫نماید؟ جواب واضح است‪ ،‬نیرویی باعث شده است که فرد برای چند صباح در‬ ‫این عالم خاکی حضور داشته باشد نام این نیرو خداست‪.‬‬ ‫خدا افریننده جهان هستی همواره پاینده و باقی است و بر خالف هر ان چه‬ ‫در کائنات وجود داشته و فنا شدنی است فنایی ندارد برای همین گفته اند‪:‬‬ ‫هرکه اید به جهان اهل فنا خواهد بود‬ ‫انکه پاینده و باقیست خدا خواهد بود‬ ‫خداوند بندگانش را دوست دارد ‪ ،‬عقل و خردی به ان ها داده و همه را ازاد‬ ‫گذاشــته تا بهترین ها را انتخاب کنند و زندگی خوبی برای خود رقم بزنند‪.‬‬ ‫خالق هستی بخشــندگی و مهربانیش به حدی است که در ایه ‪ 110‬سوره‬ ‫نساء قران فرموده است‪َ :‬و َم ْن یَ ْع َم ْل ُسوءا ً اَ ْو یَ ْظل ِْم ن َ ْف َس ُه ثُ َّم یَ ْس َت ْغ ِف ِر َّ‬ ‫اللَ یَجِ ِد‬ ‫َّ‬ ‫اللَ َغ ُفورا ً َرحیماً "هرکسی عملی از او سرزند به کسی ظلم کند پس از خدا‬ ‫امرزش و عفو طلب کند خدا را بخشنده و مهربان خواهد یافت‪ ".‬بعضی هم‬ ‫عقیده بر ان دارند تا فرد مســت خدا نشود غم از او جدا نمی شود‪ :‬تا نشوی‬ ‫مست خدا غم نشود از تو جدا‪.‬‬ ‫بزرگان و اندیشــمندان و قدیســین همگی بر این باورند عقل و اخالق و‬ ‫اگاهی و هر چیز دیگر را که بنده طلب کند خدا به او عطا می کند و بر همین‬ ‫اساس از زمان کودکی یاد داده اند‪:‬‬ ‫از خدا خواه هر چه می خواهی‬ ‫عقل و اخالق و علم و اگاهی‬ ‫خودشناسی‬ ‫همه ی انسان ها به دنبال کشف خویشتن هستند‪ ،‬موال علی (ع) می فرماید‪:‬‬ ‫شناخت خود سودمندترین شناخت است‪" :‬المعرفه بالنفس انفع المعرفتین"‪.‬‬ ‫همه تمایل دارند زندگی شــان را به نحو خوب مدیریــت کنند و می دانند‬ ‫الزمه اش رفتن به سمت خودشناســی ‪ ،‬معرفت ‪ ،‬عرفان و پی بردن به اسرار‬ ‫درون و کشــف من حقیقی اســت که در اثر زنگارهای دنیای مادی و امور‬ ‫دنیوی روی ان پوشانده شــده و انسان را به رنج و زحمت انداخته است‪ .‬در‬ ‫صفحه ‪ 411‬جلد سوم کتاب نهج البالغه‪ ،‬موالی متقیان حضرت علی (ع) در‬ ‫خصوص کشف درون می فرماید‪ :‬اتزعم انک جرم صغیر و فیک انطوی العالم‬ ‫االکبر" ای انسان تو پنداری که ذره ای ناچیز هستی در حالی که در تو جهان‬ ‫بزرگتر نهفته است‪ .‬بیدل دهلوی‪ 2‬شاعر پارسی سرای سبک هندی اوایل قرن‬ ‫دوازدهم هجری به زیبایی درون و بیرون را معنا کرده و تفاوت ان ها را در این‬ ‫یک بیت شعر شرح داده است‪:‬‬ ‫درون توست اگر خلوتی انجمنی است‬ ‫برون ز خویش کجا می روی جهان خالیست‬ ‫برای کشــف درون که گنج در انجاست باید خود را صاف و بی غل و غش‬ ‫‪3‬‬ ‫کرد‪ .‬همان مطلبی که اســتاد و عارف بزرگ هندی دکتر سوامی شیواناندا‬ ‫هم در کتاب ســعادت ابدی صاف و بی غــل و غش بودن همراه با پنج عمل‬ ‫دیگر ‪( serve , love , give , purify , meditate , realize‬خدمت کنید ‪ ،‬دوست داشــته باشید‪،‬‬ ‫ببخشید‪ ،‬در لحظه باشید و دانش معنوی خود را باال ببرید‪ ).‬را الزمه رسیدن‬ ‫به خوشبختی در این دو روز عمر عنوان می کند‪.‬‬ ‫موالنــا جالل الدین محمد بلخی‪ 4‬در دفتر اول کتاب مثنوی معنوی دیدن‬ ‫ذات پاک را بی غل و غش بودن می داند و این گونه زیبا می گوید‪:‬‬ ‫خویش را صافی کن از اوصاف خود‬ ‫تا ببینی ذات پاک صاف خود‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 6 ‫ماهاتماگاندی پدر استقالل هند‬ ‫بینی اندر دل علوم انبیا‬ ‫بی کتاب و بی معید و رهنما‬ ‫ارتباط با هســتی یا کائنات یا چرخ گردون ‪ :‬ادم ها جزء کوچکی از کائنات‬ ‫به حساب می ایند‪ .‬کائنات از قوانین و حساب و کتاب برخوردار بوده که کم و‬ ‫بیش بر همگان اشــکار است ‪ ،‬همه ادیانی که از زمان خلقت بشر تا به امروز‬ ‫شــکل گرفته اند هدفشان تنها نشــان دادن این قوانین بوده است‪ .‬پیروی از‬ ‫قوانین کائنات ارامش و راحتی و نشاط را برای انسان به ارمغان می اورد و در‬ ‫جهت خالف ان حرکت کردن جز رنج و ســختی و مشکالت چیز دیگری را‬ ‫عاید نمی کند‪ ،‬در عین حال این هستی انقدر حواسش به ادم هاست که خود‬ ‫را ازادانه به پای ان ها غلطانده و خود را پیشکش می کند تا نقاب از چهره اش‬ ‫بردارند و با او همراه شوند‪ .‬بر اساس قوانین هستی هیچ کس الیق نیست اما‬ ‫هستی از روی فراوانی خود به انسان ها می بخشد‪ .‬کائنات با عشق مانوس است‬ ‫و به ادم ها ندا می دهد عشق را سرلوحه زندگی شان قرار دهند و همواره تسلیم‬ ‫کائنات باشند‪ .‬عارف بزرگ هند زندگی را به یک سفر تشبیه می کند که عشق‬ ‫و تسلیم در ان نقش دارند‪ ،‬او می گوید‪ :‬عشق نخستین گام به سوی خداست‬ ‫و تسلیم اخرین گام و این دو گام کل سفر است‪.‬‬ ‫کشف حقیقت‬ ‫کم و بیش انسان در چند صباح عمر کوتاه به دنبال شناخت و کشف حقیقت‬ ‫است‪ .‬شناختی که شاید نیاز دارد به سال ها تحت تعلیم بودن و مطالعه کردن‬ ‫و تمرین داشــتن‪ .‬این روزها می بینیم خیلی افراد برای کشف حقیقت مسیر‬ ‫اشــتباه طی می کنند که شــرح حکایت ان ماهی است که از ماهی اقیانوس‬ ‫پرسید‪ :‬مرا ببخش تو از من مسن تر هستی‪ ٬‬پس می توانی به من بگویی کجا‬ ‫می توانم ان چیزی که اقیانوس نام دارد را پیدا کنم؟ ماهی مسن تر پاسخ داد‪،‬‬ ‫اقیانوس چیزی است که تو اکنون در ان هستی‪ ،‬ماهی ناامید شده گفت‪ ،‬اه این‬ ‫است ‪ ،‬ولی این اب است‪ ،‬ان چه می جویم اقیانوس است و سپس شناکنان دور‬ ‫شد تا جایی دیگر را بگردد‪ .‬حقیقت‪ ،‬ان اقیانوسی است که ادم ها در ان هستند‬ ‫ولی بعضا جای دیگری به دنبال ان می گردند‪ ،‬حقیقت این جهان است‪ ،‬حقیقت‬ ‫در خون هر فرد جاری است‪ ،‬حقیقت اگاهی است ‪ .‬جبران خلیل جبران‪ 5‬به‬ ‫ندانستن حقیقت مطلق اعتراف می کند و می گوید‪ :‬از حقیقت مطلق نااگاهم‪،‬‬ ‫ولی در تقابل نادانی خویش فروتنم و سربلندی و پاداشم در این است‪.‬‬ ‫به صورت موقت در اختیارش گذاشته شده و حتی از ان هم فراتر رفته و بداند‬ ‫جسمی که دارد تنها برای چندین سال گذر عمر در اختیارش گذارده شده و‬ ‫در نهایت باید ان را ترک کند‪ ،‬وابستگی هایش به این جهان کم و کمتر می شود‬ ‫و نشــاط درونش بیشتر و بیشــتر‪ .‬مطلبی که خواجه حافظ شیرازی‪ 6‬هم به‬ ‫زیبایی غالمی خود را برای ازادی از تعلق ‪ ،‬این گونه تفسیر می کند‪:‬‬ ‫غالم همت انم که زیر چرخ کبود‬ ‫زهرچه رنگ تعلق پذیرد ازادست‬ ‫در باب ســوم گلستان ‪ ،‬ســعدی هم به این نکته اشاره کرده و می گوید ‪ :‬از‬ ‫رنجوری پرســیدند دلت چه می خواهد گفت ان که دلم چیزی نخواهد‪ .‬برای‬ ‫وابسته نشدن به امور دنیوی باید ذهن را پاک کرد ‪ ،‬بر نفس غلبه پیدا نمود و‬ ‫ایمان را قوی ساخت‪ ،‬عملی که شاید سال ها نیاز به تمرین کردن دارد‪.‬‬ ‫میل و ارزو‬ ‫میل و ارزو بعد دیگری از وابستگی به دنیای مادی است‪ ،‬انسان هرچه داشته‬ ‫باشد بیشتر از ان را طلب می کند‪ ،‬غالبا هم قدر چیزهایی که دارد را نمیداند و‬ ‫تمرکزش بر چیزهایی است که ندارد‪ ،‬موالنا به زیبایی میل ها را به سگان خفته‬ ‫تشبیه می کند که در نهادشان خیر و شر نهفته اند‪:‬‬ ‫میل ها همچون سگان خفته اند‬ ‫اندریشان خیر و شر بنهفته اند‬ ‫موفقیت‬ ‫هر انسانی به دنبال موفقیت در زندگی است‪ .‬شکی نیست ان روی موفقیت‬ ‫شکست است‪ .‬موفقیت تنها محصول یک فرد نیست‪ .‬والت دیزنی‪ 7‬می گوید‪:‬‬ ‫احمقانه است کســی موفقیت هایش را تمام و کمال محصول خودش بداند‪.‬‬ ‫همواره دســت ها‪ ،‬قلب ها و افکار بسیاری در موفقیت های فرد سهیم هستند‪.‬‬ ‫فراموش نشود موفقیت در زندگی صرفا بواسطه فرصت ها و موفقیت هایی که‬ ‫در دسترس یک فرد هست نیست بلکه باورهایی است که در ژرفای وجودش‬ ‫قرار دارد‪ .‬مطلبی که وین دایر‪ 8‬نویسنده و سخران انگیزشی امریکایی ان را این‬ ‫گونه بیان می کند‪ :‬موفقیت و شادمانی شما در زندگی‪ ،‬صرفا تابع فرصت ها و‬ ‫امکاناتی نیست که در دسترس شماست‪ ،‬بلکه متکی به باورهایی است که در‬ ‫ژرفای وجودتان‪ ،‬متقاعدتان کرده است و به شدت منتظر ان هستید‪.‬‬ ‫رنج‬ ‫شــک نیست که در زندگی هر نوع بشــری رنج و مشکل و سختی وجود‬ ‫دارد‪ .‬بنیان گزار بزرگ فلســفه شــرق اعتقاد دارد رنج همواره در کنار امیال و‬ ‫خواسته هاســت تا زمانی که میل و ارزو باشــد رنج هم وجود دارد‪ .‬رنج در دو‬ ‫حالــت اتفاق می افتد‪ ،‬اول زمانی که انتظار داریم دیگران مطابق میل ما عمل‬ ‫کنند و عمل نمی کنند و این زمانی اســت که به دیگران وابســته می شویم‬ ‫عدم وابستگی‬ ‫زمانی که انســان خود را می شناســد دچار وابستگی های فراوانی می شود‪:‬‬ ‫وابســتگی های مالی ‪ ،‬عاطفی‪ ،‬روحی ‪ ،‬ذهنی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬فردی ‪ ،‬گروهی و ‪...‬‬ ‫همین وابســتگی ها باعث دور شــدن از خود واقعی اش می شود که در نهایت‬ ‫ارامش او را بر هم می زند‪ .‬اگر روزی انســان به این نقطه برســد که هیچگاه‪،‬‬ ‫هیچ کس مالک هیچ چیز در این جهان نیست و همه چیزهایی که اد م دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫فریدون مشیری شاعر معاصر‬ صفحه 7 ‫ای سرنوشت هستی من در نبرد توست‬ ‫منشین که دست مرگ ز بندم رها کند‬ ‫دکتر سوامی شیواناندا‬ ‫ن می ســپاریم‪ .‬در واقع غلطیدن در‬ ‫و اختیار درون خود را به دســت این و ا ‬ ‫ورطه ناامنی و پریشــانی رنج است‪ .‬هر کسی در زندگی خود بایستی تصمیم‬ ‫بگیرد دست کم در قلمرو پادشاهی خود‪ ،‬که همان درون است ‪ ،‬اقتدار خود را‬ ‫حفظ کرده و اجازه ندهد دیگران بر او فرمان روایی کنند‪ .‬بعد دیگر رنج‪ ،‬میل ‬ ‫و خواست ه و ارزوست که معموال انسان در طول عمر به همه ان ها دست پیدا‬ ‫نمی کند و همین باعث بوجود امدن رنج می شــود‪ .‬بنیان گذار ائین شرق رنج‬ ‫را به پنج بخش تقســیم می کند‪ .‬اول ماهیت رنج‪ ،‬او اعتقاد دارد همه چیز در‬ ‫زندگی رنج اســت‪ .‬تولد رنج است‪ ،‬رشد رنج است ‪ ،‬بیماری رنج است‪ ،‬داشتن‬ ‫و نداشتن فرزند رنج است و بطور کلی همه مراحل زندگی توام با رنج سپری‬ ‫می شود‪ .‬وی سپس به خواستگاه رنج که از وابستگی ها نشئت می گیرد اشاره‬ ‫و اظهار می دارد سه نوع وابستگی وجود دارد‪ .1 .‬تشنگی کام که از حواس پنج‬ ‫گانه ناشی می شود‪ .2 .‬تشنگی بودن یا باقی ماندن در شرایط موجود زندگی‬ ‫‪.3‬تشنگی نبودن در وضعیت موجود‪ .‬وی سپس به توقف رنج اشاره می کند و‬ ‫می گوید بریدن از تمایالت نفسانی رنج را متوقف می کند و راه توقف رنج را در‬ ‫این موارد می داند‪ :‬دیدگاه درست ‪ ،‬تربیت درست ‪ ،‬گفتار درست ‪ ،‬کردار درست ‪،‬‬ ‫کسب معاش درست ‪ ،‬کوشش درست ‪ ،‬اندیشه درست و تمرکز درست‪.‬‬ ‫کارل گوســتاو یونگ‪ ۹‬فیلســوف و روان پزشک مشهور سوییسی برخالف‬ ‫بنیان گزار بزرگ فلسفه شرق‪ ،‬رنج و سختی و مشکل را در زندگی انسان ها الزم‬ ‫و ضروری می داند چرا که اعتقاد دارد رنج و سختی باعث بیداری و اگاه شدن‬ ‫فرد از بی تفاوتی ها و نگرانی هایش می شــود‪ .‬یونگ اعتقاد دارد‪ :‬رنج نباید تو را‬ ‫غمگین کند‪ .‬این همان جایی است که اغلب اشتباه می کنیم‪ ،‬رنج قرار است‬ ‫تو را هوشیارتر کند‪ .‬چون انسان ها زمانی هوشیارتر می شوند که زخمی شوند‪.‬‬ ‫رنج نباید دل مردگی تو را بیشــتر کند‪ .‬رنج را فقط تحمل نکن‪ ،‬رنج را درک‬ ‫هم بکن ‪ ،‬این همان فرصتی است برای بیداری‪ .‬وقتی اگاه شوی بی تفاوتی ها و‬ ‫نگرانی هایت تمام می شوند‪.‬‬ ‫سرنوشت‬ ‫در خصوص سرنوشت انسان صحبت های فراوانی شده است‪ :‬فالسفه به جبر‬ ‫و اختیار اشــاره کرده اند‪ ،‬برخی اعتقاد دارند سرنوشت هرکس از روز نخست‬ ‫بدون اطالع و حضور او تعیین شده و قابل تغییر نیست و عده ای دیگر اعتقاد‬ ‫دارند بخشی از سرنوشت توسط کائنات رقم می خورد و بخش بیشتر ان توسط‬ ‫خود انسان‪ ،‬به هر حال برای داشتن سرنوشتی خوب ‪ ،‬باید تالش کرد و از هستی‬ ‫‪10‬‬ ‫کمک گرفت تا سرانجام نیک فرجامی برای فرد رقم بخورد‪ .‬جی کی رولینگ‬ ‫نویسنده معاصر انگلیسی سرنوشت را با انتخاب انسان می داند نه استعدادش‪:‬‬ ‫چیزی که سرنوشت انسان را می سازد استعدادش نیست انتخاب هایش است و‬ ‫چه زیباتر فریدون مشیری‪ 11‬شاعر معاصر و نکته بین‪ ،‬سرنوشت را مجموعه ای‬ ‫از نبرد‪ ،‬زندگی جاودانه ‪ ،‬مرگ و تازیانه می داند و می گوید‪:‬‬ ‫بر من ببخش زندگی جاودانه را‬ ‫محکم بزن به شانه من تازیانه را‬ ‫ارامش و نشاط درون‬ ‫مسئله ای که همگان به دنبال انند‪ ،‬چه کنند و چه کنیم ارامش و خوشحالی‬ ‫و نشــاط درون را حس کنیم و راحت و اســوده روزهای عمر را سپری کنیم‪.‬‬ ‫چنانچه بتوانیم در خود تغییر ایجاد کنیم و اگر قادر باشــیم هستی را از دید‬ ‫دیگری نگاه کنیم‪ ،‬اگر به قوانین ان نظر بیاندازیم و اگر زندگی را به قول ماهاتما‬ ‫گاندی‪ 12‬پدر ملت هند که می گوید‪" Simplicity is universality :‬سادگی جهان شمول‬ ‫اســت" ساده بگیریم و در نهایت از دروغ و تعصب و ترس و نفرت و شهوت و‬ ‫حرص و طمع و عصبانیت و حسادت و عادت های بد و ‪ ...‬دوری کرده و به جای‬ ‫ان عشق و محبت و بخشش و خدمت و قناعت و اعتماد و خلوص و تمرکز بر‬ ‫حال و افزایش اگاهی و شناخت خود واقعی را جایگزین ان ها کنیم از سعادت‬ ‫و ارامش و راحتی و نشاط درون برخوردار می شویم‪.‬‬ ‫سانتیاگو قهرمان داســتان کتاب کیمیاگر پائلوکوئیلو به دنبال پیدا کردن‬ ‫گنج از اندلس تا مصر ســفر می کند در نهایت متوجه می شود گنج در همان‬ ‫نقطه ای اســت که از ان جا ســفرش را اغاز کرده است‪ .‬با این زبان تمثیلی و‬ ‫داستان گونه در می یابیم هر انسان از ابتدای پا گذاشتن به این عالم هستی برای‬ ‫رسیدن به ارامش و راحتی و کسب مال و موفقیت و دور بودن از سختی های‬ ‫زندگی‪ ،‬دســت به خیلی کارها می زند و مسیرهای مختلفی را طی می کند‪،‬‬ ‫ت و شکست ‪ ،‬غم و شادی‪ ،‬رنج و‬ ‫انسان عصر حاضر در مسیر زندگی با موفقی ‬ ‫گنج (خوشحالی) و ‪ ...‬مواجه می شود بر همین اساس چه خوب است بر اساس‬ ‫گفته افالطون‪ ۱۳‬فیلسوف یونانی پیش از میالد که می گوید‪ :‬تفکر صحیح کلید‬ ‫گنج کامیابی اســت ‪ ،‬همچنین بر اساس گفته بهاگوادگیتا (مهم ترین و اسرار‬ ‫امیز ترین بخش حماسه هندی موسوم به ماهابهاراتا ) که اعتقاد دارد هر انسانی‬ ‫که پای به این جهان هستی می گذارد در چرخه سامسارا‪( ۱۴‬تولد ‪ ،‬رشد‪ ،‬پیری‬ ‫و مــرگ) قرار می گیرد باید به نحوی عمل نماید تا با تحمل رنج به کلید گنج‬ ‫کامیابی دســت پیدا کرده و از نشاط و ارامش و راحتی خیال برخوردار گردد‪.‬‬ ‫مطلبی که موالنا جالل الدین محمد بلخی رنج در زندگی را عاملی برای پیدا‬ ‫کردن گنج در مدت زمان عمر می داند و ان را این گونه زیبا بیان می کند‪:‬‬ ‫تا رنج تحمل نکنی گنج نبینی‬ ‫تا شب نرود صبح پدیدار نباشد‬ ‫‪ 1940 – 2015 -8‬میالدی‬ ‫‪ 1947 -1‬میالدی‬ ‫‪1875 – 1961 -9‬میالدی‬ ‫‪ 1642 – 1720 -2‬میالدی‬ ‫‪ 1965 -10‬میالدی‬ ‫‪ 1963 – 1987 -3‬میالدی‬ ‫‪ 604 – 672 -4‬هجری قمری ‪ 1305 – 1379 -11‬شمسی‬ ‫‪ 1883 – 1931 -5‬میالدی ‪ 1869 – 1948 -12‬میالدی‬ ‫‪ 727 – 792 -6‬هجری قمری ‪ 348 – 428 -13‬پیش از میالد‬ ‫‪ 1901 – 1966 -7‬میالدی‬ ‫‪Samsara -14‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪ .1‬کتاب کیمیاگر اثر پائولوکوئیلو – ترجمه ارش حجازی‬ ‫‪ .2‬قران کریم ایت اهلل مکارم شیرازی‬ ‫‪ .3‬نهج البالغه امیر المومنین علی (ع) – ترجمه سید جعفر شهیدی‬ ‫‪ .4‬کتاب سعادت ابدی – نوشته سوامی شیواناندا – ترجمه و چاپ در مجله ی دانش یوگا‬ ‫‪ .5‬دیوان حافظ به تصحیح محمد قزوینی و دکتر قاسم غنی‬ ‫‪ .6‬مثنوی معنوی موالنا جالل الدین محمد بلخی به کوشش نیکلسون‬ ‫‪ .7‬کتاب زندگیتان را با افکارتان خلق کنید اثر وین دایر – ترجمه شادان پژواک‬ ‫‪ .8‬گلستان سعدی به اهتمام محمدعلی فروغی‬ ‫‪ .9‬مشق عشق اثر فریدون مشیری‬ ‫‪ .10‬ماهاتما گاندی اثر رومن روالن – ترجمه محمد قاضی‬ ‫‪ .11‬کتاب اوای فاخته اثر جی کی رولینگ – ترجمه ویدا اسالمیه‬ ‫‪ .12‬کتاب داستان والت دیزنی – نویسنده پرنیس سلون – ترجمه شهال پروین‬ ‫‪ .13‬کتاب ضیافت افالطون – ترجمه محمد ابراهیم امینی فرد‬ ‫خرداد| شماره‬ ‫‪ .14‬کتاب روانشناسی و کیمیاگری – نوشته کارلدانش یوگا‬ ‫ترجمه‪162‬پروین ‪7‬‬ ‫فرامرزی‬ ‫گوستاویونگ ‪-‬‬ ‫‪ .15‬کتاب راهنمای بیداری معنوی – گرداورنده و تالیف سید عبدالحمید موحدی نایینی‬ صفحه 8 ‫تغذیه ی متناسب‬ ‫با هر فصل‬ ‫نویسنده‪ :‬جما هردیچ‬ ‫مترجم‪ :‬حامد رنگین کمان‬ ‫تغذیه ی متناسب با هر فصل‪ ،‬روش فوق العاده ای است برای اینکه بتوانیم از‬ ‫خوردن غذاهای تازه لذت ببریم؛ درست همان طور که طبیعت می خواهد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫تغذیه ی متناســب با هر فصل‪ ،‬ویژگی خاصی‬ ‫دارد‪ .‬این روش باعث می شود تا دوباره با طبیعت‪،‬‬ ‫بزرگ ترین شــفادهنده مان‪ ،‬ارتبــاط برقرارکنیم‪.‬‬ ‫هماهنگ بودن با طبیعت موجب می شود هنگامی‬ ‫که از نظر جســمی احساس خســتگی و ناتوانی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬تعادلمان را بازیابیــم‪ .‬تغذیه ی فصلی‬ ‫چیزی اســت که طبیعت برایمان درنظر گرفته؛‬ ‫ی است که همواره در طول رشدمان براساس‬ ‫روش ‬ ‫ان غذا خورده ایم‪.‬‬ ‫امروزه سوپرمارکت ها و تره بارها با محصوالت‬ ‫صادراتی که در ســطح وسیع و به روش مصنوعی‬ ‫پرورش داده شده اند‪ ،‬طوری اشباع شده است که‬ ‫می توانیم هرچیــزی که می خواهیم بدون درنظر‬ ‫گرفتن فصلی که در ان هســتیم‪ ،‬تهیه کنیم‪ .‬ما‬ ‫اغلب نمی دانیم چه ارتباطی بین فصل ها و غذاها‬ ‫وجود دارد‪ .‬بجز مواردی که به تعطیالت یا رسوم‬ ‫خاص مربوط است‪.‬‬ ‫کمتر از صدســال پیش‪ ،‬بیشتر به شیوه ی‬ ‫فصلی غذا می خوردیم‪ ،‬چرا که فناوری الزم برای‬ ‫حمل ونقل غذا در مسافت های طوالنی‪ ،‬ذخیره و یا‬ ‫پرورش محصوالت در دسترس نبود‪.‬‬ ‫داشــتن تغذیه ی متناسب با فصل ها لزوماً‬ ‫کار دشواری نیست‪ .‬می توان ان را روشی مطلوب‬ ‫و مقرون به صرفــه درنظر گرفت که ما را به تعادل‬ ‫طبیعی مان باز می گرداند‪ .‬تغذیه ی فصلی موجب‬ ‫اگاهی ما نسبت به جایی که غذایمان از ان امده‬ ‫می شــود و ر ِد پایمان در محیط زیست را کاهش‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫تغذیه ی متناســب با فصل ها یعنی چه و‬ ‫چگونه می توان به ان دست پیدا کرد؟‬ ‫تغدیه ی فصلی یعنی محصوالتی را مورد توجه‬ ‫قرار بدهیم که مربوط به یک فصل خاص اســت‬ ‫و به طور طبیعــی در ان فصل برای مصرف اماده‬ ‫می شود‪ .‬در تابســتان‪ ،‬توت های خوشمزه داریم؛‬ ‫در پاییز‪ ،‬تره فرنگی و ســیب زمینی؛ و در زمستان‬ ‫شــلغم و شــقاقل های مقوی و مغذی‪ .‬سمفونی‬ ‫خاصی در تغذیه ی متناسب با فصل ها وجود دارد‬ ‫که هر باغبان یا کشــاورز مشتاقی می تواند ان را‬ ‫تصدیق کند‪.‬‬ ‫تغذیــه ی فصلــی‪ ،‬دو ایده ی اصلی را شــامل‬ ‫می شــود‪" .‬فصلی‪-‬جهانی" یعنــی هنگامی که‬ ‫محصــوالت غذایی مربوط به یک فصل را مصرف‬ ‫می کنید اما نه در محلی که برداشــت شــده اند‪.‬‬ ‫مثال‪ ،‬هلو میوه ی زمســتانی است پس هلویی که‬ ‫در امریکا برداشت شده اما برای مصرف به انگلیس‬ ‫فرستاده شده فصلی‪-‬جهانی درنظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫"فصلی‪-‬منطقه ای" یعنی خوردن محصوالتی که‬ صفحه 9 ‫در فصل مورد نظر و در نزدیکی تولید شده است‪.‬‬ ‫مثال‪ ،‬هلویی که در فصل زمستان و در منطقه ی‬ ‫نزدیــک خودتان برداشــت شــده و به مصرف‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫ی بیشــتر مورد تایید اســت‪،‬‬ ‫فصلی‪-‬منطقه ا ‬ ‫اگرچه گاهی اوقات فصلی‪-‬جهانی می تواند نسبت‬ ‫به محصوالت منطقه ای کــه در خارج از فصل‬ ‫خود تولید می شوند‪ ،‬بهتر باشد‪ .‬وقتی محصوالت‬ ‫در گلخانه نگهداری می شــوند‪ ،‬در مقایســه با‬ ‫محصوالتی که در فصل خود کشت می شوند و‬ ‫برای مصرف به کشور دیگری منتقل می شوند‪،‬‬ ‫کربن بیشتری از خود به جای می گذارند‪.‬‬ ‫"تغذیــه ی متناســب با هر فصــل می تواند‬ ‫شــما را با گروه متنوعی از میوه ها و سبزیجات‬ ‫اشنا کند‪".‬‬ ‫ارســال با کشــتی به مراتب کمتر از باربری‬ ‫هوایی انرژی مصرف می کند‪ .‬به جای اینکه درگیر‬ ‫این مسائل شویم‪ ،‬می توانیم به محصوالت تازه ی‬ ‫موجود در بازار محصوالت کشاورزی و سبزیجات‬ ‫محلی توجه کنیم و یا درکل هدف مان محصوالت‬ ‫فصلی باشــد‪ .‬پرورش محصوالت به شــیوه ی‬ ‫طبیعی که از ان به عنوان کشــاورزی زیستی‬ ‫یاد می شــود‪ ،‬هم فصل ها و هــم خاک زمین را‬ ‫محترم می شمارد‪.‬‬ ‫مزایای تغذیه ی فصلی بســیار زیاد است‪.‬‬ ‫عالوه برهزینه های حمل ونقل و ذخیره ســازی‪،‬‬ ‫محصوالتی که از مســافتی طوالنی به دســت‬ ‫مصرف کننده می رســد اغلب برای ان ها گران تر‬ ‫حساب می شود‪ .‬محصوالت غذایی در فصل خود‬ ‫به مقدار فراوان پیدا می شــود‪ .‬پس برای مثال‪،‬‬ ‫بروکلی ممکن اســت در فصل خود یک چهارم‬ ‫قیمتی که در خارج از فصل خود دارد‪ ،‬به فروش‬ ‫برســد‪ .‬افرادی که از رژیم غذایی گیاهی پیروی‬ ‫می کنند‪ ،‬می توانند با مصرف محصوالت فصلی‪،‬‬ ‫رژیم به صرفه تری داشته باشند‪.‬‬ ‫فصلی‪-‬مصنوعی‬ ‫هنگامی که محصوالت را در فصل خودشــان‬ ‫خریــداری نمی کنیــم‪ ،‬زمینه بــرای پرورش‬ ‫مصنوعی و استفاده از ضدعفونی کنند ه و اشعه ها‬ ‫برای کاالهای خارجی هموار می شود و درنتیجه‬ ‫خاصیت های مفید مواد غذایی کاهش می یابد‪.‬‬ ‫مواد غذایی در خارج از فصل خودشــان باید در‬ ‫شرایط مصنوعی پرورش یابند مانند گلخانه ها با‬ ‫کود و ترکیبات شیمیایی و گازهایی که بر طعم‬ ‫و خواص مواد غذایی نیز اثر می گذارد‪ .‬برای تولید‬ ‫مواد غذایی فصلی‪ ،‬ضرورتی به اســتفاده از این‬ ‫شرایط مصنوعی نیســت چرا که سیر طبیعی‬ ‫و پرس وجوکــردن راجع به محصوالت فصلی‬ ‫با گروه متنوعی از میوه ها و ســبزیجات اشنا‬ ‫می شوید که ممکن اســت در حالت عادی به‬ ‫ان ها برنخورید‪ ،‬مانند کلم قمری‪ ،‬خرفه دریایی‬ ‫و خرمالو‪ .‬وجود طیف گســترده ای از گیاهان‬ ‫در رژیــم غدایی مان در طول ســال تضمین‬ ‫می کند که ترکیبات گیاهمایه با خواص درمانی‬ ‫گوناگون مصرف شده است‪.‬‬ ‫گزینه های موجود را بررسی کنید‬ ‫یــک روش فوق العاده برای پیشــروی در‬ ‫تغذیه ی فصلی‪ ،‬به کارگیــری روش هایی برای‬ ‫اماده سازی اســت که همسو با فصل ها است‪.‬‬ ‫مثال‪ ،‬غذاهایی که بیشــتر خام‪ ،‬سبک و سرد‬ ‫هستند برای ماه های گرم تابستان مناسب است‬ ‫و غذاهایی که بیشتر مقوی‪ ،‬گرم و ارام پزشده‬ ‫هستند برای ماه های سرد زمستان‪.‬‬ ‫تعداد زیادی سایت های اینترنتی وجود‬ ‫دارد که اطالعــات مورد نیاز درباره ی تغذیه ی‬ ‫فصلی را در اختیارتــان می گذارد‪ .‬در برخی از‬ ‫کشورها که تحویل محصوالت کشاورزی تازه به‬ ‫صورت سفارشی رایج است‪ ،‬گاهی طرز تهیه ی‬ ‫غذا بــا محصوالت فصلی به همراه ســفارش‬ ‫فرســتاده می شود که ممکن اســت جالب و‬ ‫مفید باشــد‪ .‬دوره ی اموزشــی اشپزی وگان‪،‬‬ ‫روش فوق العاده ای اســت برای اینکه بیاموزید‬ ‫چگونه با مواد غذایی فصلی و طبیعی‪ ،‬غذاهای‬ ‫خوشمزه درست کنید‪ .‬داشتن تغذیه ی سالم با‬ ‫پیروی از تغذیه ی متناســب با هر فصل‪ ،‬طعم‬ ‫بی نظیری دارد‪.‬‬ ‫خودشــان را طی می کنند که هم برای گیاه و‬ ‫هم برای محیــط و مصرف کننده‪ ،‬خیلی بهتر‬ ‫اســت‪ .‬در ضمن‪ ،‬مواد غذایــی در این حالت‬ ‫خوشمز ه ترهم هستند‪.‬‬ ‫محصــوالت فصلی اغلــب مواد مغذی‬ ‫بیشتری دارند‪ ،‬به ویژه محصوالتی که درمنطقه‬ ‫پرورش داده می شــوند‪ .‬میوه و ســبزیجات‪،‬‬ ‫درهنگام برداشــت از بیشــترین مواد مغذی‬ ‫برخوردار هستند و از ان لحظه به بعد مقدار ان‬ ‫رو به کاهش می رود‪ .‬اگر بتوانید محصوالت را‬ ‫از بازار محصوالت کشاورزی و یا سبزی فروشی‬ ‫تهیه کنیــد‪ ،‬به محصــوالت تازه بیشــتر از‬ ‫هرلحظه ی دیگری نزدیک می شوید‪.‬‬ ‫گیــاه در فصل مختص خودش بســیار‬ ‫سالم تر است و احتمال بیشتری دارد که برگ‪،‬‬ ‫ریشه و میوه های خوشمز ه و مغذی تری تولید‬ ‫کند‪ .‬پس‪ ،‬کامال منطقی است که بگوییم مواد‬ ‫غذایی فصلی‪ ،‬ســامتی بیشــتری را تضمین‬ ‫می کند‪ .‬درست کردن باغ کوچکی از سبزیجات‬ ‫ساالد تابســتانی‪ ،‬اختصاص دادن محیطی به‬ ‫پرورش گیاهان ادویه ای یا کاشتن چند درخت‬ ‫میوه‪ ،‬روش فوق العاده ای است برای اینکه رژیم‬ ‫غذایی تان را تکمیل کنید و همچنین می تواند‬ ‫به طرز شــگفت اوری برطرف کننده ی استرس‬ ‫باشــد‪ .‬باغبانی‪ ،‬بهانه ی بسیار خوب و مناسبی‬ ‫اســت برای اینکــه بیرون برویــد و در برخی‬ ‫کشورهای خارجی در صورتی که فضای مورد‬ ‫نیاز برای باغبانی در خانه وجود نداشته باشد‪،‬‬ ‫افراد می توانند از باغ مشــترکی که به این کار‬ ‫اختصاص داده شده است‪ ،‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫• جما هردیچ طبیعت درمان گر‪ ،‬گیاه پزشک و‬ ‫با تغذیه ی متناسب با هر فصل می توانید‬ ‫با گروه متنوعی از میوه ها و ســبزیجات اشنا تغذیه درمان گراست‪.‬‬ ‫برای کسب اطالعات بیشتر درباره ی دوره ی‬ ‫شــوید‪ .‬خرید یک محصول به صورت هفتگی‬ ‫براحتی می تواند به عادت تبدیل شود‪ ،‬به ویژه اموزشــی اشــپزی وگان می توانید به سایت‬ ‫ که ســوپرمارکت ها در سرتاســر سال‪ ،‬همان ‪ naturalchef.com‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫محصول را موجود دارنــد‪ .‬با خرید میوه هایی‬ ‫که به صورت طبیعی یا در منطقه پرورش داده ‬ ‫شده اند و یا رفتن به بازار محصوالت کشاورزی‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2022‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪9‬‬ صفحه 10 ‫ماساژ درمانی‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫شکســت امپراتــوری روم و در قرون وســطی‪،‬‬ ‫جهان غرب نظریه زندگی فرد گرایانه را نپذیرفت‬ ‫وهرگونه ناز پروردن بدن گناه شــمرده شد‪ ،‬در‬ ‫نتیجه ماساژ بدن به عنوان یک درمان از حقوق‬ ‫اجتماعی حذف شــد‪ .‬این وضع برای چند قرن‬ ‫ادامه یافت و دراروپا دیگر از ماســاژور اســتفاده‬ ‫نشد‪ .‬تا اواخر قرن هجدهم که اثرات ارام سازی و‬ ‫درمانی ماساژ شاهد یک احیای واقعی شد‪.‬‬ ‫هنر ماساژ‬ ‫خداوند به انســان ها و جانوران معرفت های‬ ‫ذاتی بخشیده است مانند لمس کردن و نوازش و‬ ‫رفتار محبت امیز که به انسان ارامش بخشیده و‬ ‫سالمتی او را افزایش می دهد‪ .‬مطالعات بسیاری‬ ‫تایید کرده اند که لمس با محبت می تواند درد را‬ ‫تسکین داده و غم و اندوه را تخفیف و سالمتی را‬ ‫بهبود بخشد‪ ،‬و نهایتا رشد و تکامل سالم و فرزند‬ ‫شاد را برای انسان ها و جانوران به ارمغان اورد‪.‬‬ ‫ماساژ در حقیقت یک لمس یا توجه و محبت‬ ‫امیزاست‪ .‬خواه در یک خانواده و بین دوستان و‬ ‫یا در یک محیط درمانی‪ .‬این روش بخش سازمان‬ ‫یافته ای از هنر شفا بخشی است‪.‬‬ ‫انجام ماســاژهیجان را در افــراد کاهش داده‬ ‫واحساس مهربانی و سازگاری به وجود می اورد‪.‬‬ ‫ماســاژبه عنوان یک کیفیت درمانی درطول‬ ‫تاریخ هم به منزله یک نوع ارام ســازی و هم به‬ ‫عنوان یک درمان برای افزایش زیبایی اســتفاده‬ ‫شده است‪ .‬درمیان ملل مختلف از جمله رومیان‬ ‫باستان نیز رایج بوده است‪ .‬انها روغن های اصلی‬ ‫را با روغن های فرارگیاهی برای ترمیم و زیبایی‬ ‫‪10‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫پوست به ویژه پوست صورت مخلوط می کردند‪.‬‬ ‫برای انان صــرف کردن تمام روز در حمام‪ ،‬یک‬ ‫درمان قطعی بوده است‪ .‬انها خودشان را ساعتها‬ ‫در معرض بخار داغ قرارمی دادند‪ ،‬سپس در اب‬ ‫سرد شنا می کردند‪ ،‬بعد از ان ماساژبا پمادهای‬ ‫گیاهی خوش بو را شــروع مــی کردند‪ .‬پس از‬ ‫ماساژ درمانی‪ ،‬از دیدگاهی همان طب فشاری‬ ‫اســت که به طور خالصه توضیح داده می شود‪.‬‬ ‫طب ســوزنی بدون استفاده از ســوزن را طب‬ ‫فشــاری ‪ shiatsu‬می نامند‪ .‬این روش درمانی در‬ ‫ابتدای ســال ‪ 1999‬ابداع شد‪ .‬هم اکنون در‪37‬‬ ‫ایالت امریکا توسط ده هزار پزشک‪12 ،‬میلیون‬ ‫نفر تحت درمان با طب سوزنی می باشند‪ .‬در این‬ ‫ایاالت مصرف داروهای طب چینی رو به افزایش‬ ‫است‪ .‬براساس برسی های انجام گرفته در دانشگاه‬ ‫کالیفرنیا‪ ،‬طب سوزنی می تواند در کنترل فشار‬ ‫خونهای شــدید‪ ،‬کمردرد‪ ،‬فلج صورت‪ ،‬میگرن‪،‬‬ ‫روماتیسم مفصلی‪ ،‬اسم‪ ،‬انواع اعتیاد‪ ،‬بی خوابی‪،‬‬ ‫فراموشی‪ ،‬اختالالت روحی‪ ،‬رفع چین و چروک‪،‬‬ ‫چاقی و‪ ...‬موثر باشد‪ .‬در فشار خون باال استرس‬ ‫شدیدی به دیواره عروق وارد می شود که پیامد‬ ‫ان تحریک سیســتم عصبی مغز می باشد‪ ،‬در‬ صفحه 11 ‫نتیجه هورمون اندورفین ترشــح شــده و درد‬ ‫حاصله از بین می رود‪.‬‬ ‫طب فشــاری امروزه یکی از شاخه های علم‬ ‫درمانی جامع نگــر‪ Holistic Therapy‬بــوده و درمان‬ ‫و پیشــگیری دردهای بیماری های مزمن را بر‬ ‫اساس شناخت کل وجود انسان از نظر اجتماعی‪،‬‬ ‫جســمی و روانی به عهــده دارد‪ .‬به علت فزونی‬ ‫انتقال انواع ویروس( مانند ویروس ایدز و هپاتیت)‬ ‫از طریق سوزنهای الوده‪ ،‬طب سوزنی جای خود‬ ‫را به طب فشاری داده است‪ .‬طب فشاری امیزه‬ ‫ای ازطــب چینی ســنتی‪chinesemedicine traditional‬‬ ‫و تئوری طب شــرقی‪ oriental medical theory‬است و‬ ‫قدمتــش به بیش از ‪ 3000‬ســال قبل از میالد‬ ‫می رسد‪ .‬در این روش ثابت شده است که فشار‬ ‫دادن نقاط خاصی از بدن سبب تحریک یا مهار‬ ‫تولید انرژی می شود که در نتیجه باعث از بین‬ ‫رفتن درد گشته نوعی ترازمندی و تعادل انرژی‬ ‫ایجاد می گردد‪.‬‬ ‫انواع ماساژ درمانی شامل مالش دادن‪ ،‬چنگ‬ ‫زدن‪ ،‬فشــردن‪ ،‬مشــت کوبیدن‪ ،‬و ضربات ازاد‬ ‫توسط کف دست می باشد‪ .‬ماساژدرمانی باعث‬ ‫رفع خســتگی‪ ،‬افزایش قدرت و توانایی عضالت‬ ‫می شــود‪ .‬طــب‪ Ayurveda‬نوعی درمان فشــاری‬ ‫مرسوم در هند است که هدف از انجام ان خارج‬ ‫کردن ســموم(_‪ ) AMa‬از بدن است‪ .‬اما رسوبات‬ ‫ســمی در بدن بوده که هندیان معتقدند تجمع‬ ‫ان در بدن مانع هماهنگی جسم و روح می شود‪.‬‬ ‫درمان از طریق ایورودا شــامل دو مرحله است؛‬ ‫اول مرحله ابهیانگا که یک نوع ماساژاســت که‬ ‫توسط دستهای ماهر ماســاژدهنده با استفاده‬ ‫از روغنهــای گیاهی مخصوص وحوله های گرم‬ ‫و مرطــوب عضالت بدن مالش داده می شــود‪.‬‬ ‫مرحله بعدی شیرودهارا می باشد‪ .‬در این مرحله‬ ‫جویباری از روغن گرم روی پیشــانی و در نقطه‬ ‫سحرامیز چشم سوم ریخته می شود تا با ایجاد‬ ‫تغییرات هورمونال باعث شادی روح و سالمتی‬ ‫جسم شود‪ .‬براساس مطالعات انجام شده تمامی‬ ‫اعضای بدن درنواحی مجزای مغز دارای تصاویر‬ ‫مشــخص می باشند که اندازه هر یک از تصاویر‬ ‫مشــخص می باشند و هرتصویر الزاما مناسب با‬ ‫اندازه عضو نمی باشد‪ .‬مث ٌ‬ ‫ال تصویر انگشت شست‬ ‫دست بســیار بزرگتر از تصویر بازو می باشد‪ .‬به‬ ‫نظر نگارنده این امر ناشی از کارائی و حساسیت‬ ‫انگشت شست و سبابه است‪ .‬گاهی این تصویرها‬ ‫با همدیگر تداخل پیدا می کنند‪ ،‬مث ٌ‬ ‫ال می توان‬ ‫به ارتباط تصویر دســت و تصویر کولون در مغز‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬مالش نقاط خاصی از دست سبب‬ ‫رفع درد روده بزرگ خواهد شد‪ .‬می توان ماساژ‬ ‫نقاط مولد انرژی را به تنهایی و یا با کمک فرد‬ ‫دیگری به نوبت انجام داد‪ .‬به هنگام قرارگرفتن‬ ‫درحوضچه اب گرم‪ ،‬ازانجایی که عضالت بدن‬ ‫به تدریج منبسط شده و وزن بدن تحت تاثیر‬ ‫فرمول ارشمیدس قرارمی گیرد بنابراین اعمال‬ ‫هرگونه ماساژ و کششــی امکان داشته و ارام‬ ‫بخشی مطبوعی ایجاد خواهد نمود‪.‬‬ ‫چگونه ماساژ به سالمت و ارامش بدن‬ ‫کمک می کند؟‬ ‫یک ماســاژ خوب روی همه سطوح وجود‬ ‫شما تاْثیز می گذارد‪ .‬از لحاظ جسمی مزایای‬ ‫ان عبارتند از‪ :‬ارام ســازی وکشش عضالت‪،‬‬ ‫کمک به جریان خون وریدی و اکسیژناسیون‬ ‫خون و کشش بافت هم بندی مفاصل‪.‬‬ ‫ماساژهمچنین می تواند مقدارزیادی انرژی را‬ ‫که قب ٌ‬ ‫ال تحت فشــار تحلیل رفته است را ازاد‬ ‫سازد و با تغییر شکل دادن روش های همیشگی‬ ‫عمل و عکس العمل قادراست به تغییر زیادی‬ ‫در وضــع و حالت صورت منجر شــود‪ .‬جنبه‬ ‫احساسی ماساژ دشوار است؛ چون ما در مورد‬ ‫مطلبی سخن می گوییم که ذاتا وصف ناشی و‬ ‫بسیار کیفی هستند ودرعین حال نیروی زندگی‬ ‫ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫اثرات ماســاژ بــر دســتگاه های‬ ‫مختلف بدن‬ ‫دستگاه عصبی ما مشابه یک شبکه الکتریکی‬ ‫وســیع عمل می کند که همراه با سیســتم‬ ‫اندوکرین(غدد درون ریز) همه قسمتهای بدن‬ ‫ما را به هم مرتبط و هماهنگ می سازد‪ .‬فشار‬ ‫خون‪ ،‬تعداد تنفس و چگونگی هضم غذا همه‬ ‫به وسیله مغزهدایت می شوند که برای حفظ‬ ‫تعادل بدن ما به نوبت به واسطه راه های عصبی‪،‬‬ ‫عالیمــی را انتقال می دهد‪ .‬دســتگاه عصبی‬ ‫همچنین با گزارش اطالعات به مغز به وسیله‬ ‫حواس پنج گانه و ســپس دریافت دستورات‪،‬‬ ‫عمل ارتباط با محیط خارج را تنظیم می کند‪.‬‬ ‫ماســاژ و تمرینات بدنی با نوازش های شفا‬ ‫دهنده متنوع می تواند در تعادل دستگاه عصبی‬ ‫و اصالح تعادل فیزیکی و موازنه بدن بسیار موثر‬ ‫باشد‪ .‬پوست وعضالت حاوی پایانه ها و اتصاالت‬ ‫عصبی بســیاری هستند و ماساژ ارام‪ ،‬متعادل‬ ‫و شــفابخش به وسیله انها درهر قسمت بدن‬ ‫پخش وبه نوبه خود موجب تســکین و توسعه‬ ‫احساس سالمتی می شود‪.‬‬ ‫با انقباض وانبساط دستگاه عضالنی اسکلتی‬ ‫درهمه قســمتهای بدن ما‪ ،‬حرکت به وجود می‬ ‫اید‪ .‬هر چند این حرکات می تواند دردناک باشد‬ ‫و با اسپاسم و بافت غیرعادی ادغام شود‪ .‬انها می‬ ‫توانند تحلیل رفته و ضعیف شــوند‪ .‬این حاالت‬ ‫ارتجاعی و اســتحکام طبیعی مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪ .‬برای مثــال مردمی که ورزش می کنند‪،‬‬ ‫می توانند بــه میزان زیادی از درمان با ماســاژ‬ ‫بهره ببرند‪.‬‬ ‫همه حرکات استخوان در مفاصلی مانند مفصل‬ ‫شانه‪ ،‬مهره های گردن‪ ،‬مفاصل ران و زانو وستون‬ ‫فقرات رخ می دهد‪ .‬بســیاری ازراهکارهای شفا‬ ‫دهی ازقبیل تمرینات یوگا در شرق واستئوپاتی‬ ‫درغرب عقیــده دارند کــه دوام جوانی و وجود‬ ‫سالمتی تا حد زیادی به قابلیت انحنای مفاصل‬ ‫بستگی دارد‪ .‬فنون ماساژ و تمرینات بدنی بر ازاد‬ ‫ســازی مفاصل متمرکز است‪ ،‬بنابراین به حفظ‬ ‫ایستادگی بدن‪ ،‬چابکی و تا حد امکان رهایی از‬ ‫حاالت ورم مفاصل کمک می کند‪.‬‬ ‫بیشــتراعصاب‪ ،‬شــریان ها و وریدها از میان‬ ‫مفاصل و عضــات عبور می کننــد در نتیجه‬ ‫ناهنجــاری و محدودیت در دســتگاه عضالنی‬ ‫و اســکلتی می تواند به طور جدی ازعمل کرد‬ ‫صحیح سوخت و ساز بدن جلوگیری کند‪ .‬برای‬ ‫مثال عصب واگ که از جمجمه منشا می گیرد‪،‬‬ ‫از ناحیــه ای در قاعده جمجمــه و اولین مهره‬ ‫گردنــی به گردن می رود‪ .‬محدودیت های عضله‬ ‫و مفصل در اطراف ایــن ناحیه می تواند عصب‬ ‫واگ را مختــل نماید که بــه نوبه خود منجر به‬ ‫اختالل درعمل کرد و بی نظمی محدوده وسیعی‬ ‫از اعضای مختلف مانند حلق و بیشــتر اعضای‬ ‫قفسه سینه و حفره شکم خواهد شد‪ .‬در ضمن‬ ‫می تواند برخی از اعمال حیاتی مستلزم تنفس را‬ ‫دچاراختالل نماید‪ .‬این مثال نمونه خوبیست از‬ ‫این که چگونه ماســاژ در ناحیه گردن می تواند‬ ‫تنفس و فرایند هاضمه را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫ماساژهمچنین می تواند گردش خون را با به‬ ‫کار بردن یک عمل تلمبه ای مفید بر دســتگاه‬ ‫گردش خون بهبود ببخشــد‪ .‬این کار با فشــار‬ ‫مالیم و ســپس ازاد کردن عضــات و عروقی‬ ‫کــه از میان ان ها می گذرد انجام می شــود و‬ ‫ماساژ در یک سطح سلولی با کمک به معاوضه‬ ‫خون غنی از مواد غذایی تــازه‪ ،‬خون را تصفیه‬ ‫می کند‪ .‬ماساژ با همین روش به عبور مایع لنف‬ ‫به جریان خون و توسعه دفع مسمومیت کمک‬ ‫کرده و بر قابلیت های ترمیمی و تمیزی بدن ما‬ ‫تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪11‬‬ صفحه 12 ‫تاثیر یوگا بر سالمت‬ ‫سامانه های عصبی‬ ‫و غدد درون ریز‬ ‫مترجم‪ :‬لعیا نبی فر‬ ‫امروزه اهمیت تمرین های یوگا برتمام اندام ها و اعضای بدن به خوبی روشن و بر همگان‬ ‫ثابت شده است‪ .‬شکی نیست که تمرینهای یوگا‪ ،‬از اساناها گرفته تا پرانایاما و مدیتیشن‬ ‫همگی بر سالمت جسم‪ ،‬ذهن و روح انسان تاثیرات مثبت فراوانی می گذارند‪ .‬انچه در این‬ ‫مقاله مطالعه میفرمایید پرسش و پاسخ هایی از سوامی ساتیاناندا درباره ی تاثیر یوگا بر‬ ‫غدد درون ریز و سامانه های عصبی است‪.‬‬ ‫چرا اثر درمانی هاتایــوگا‪ ۱‬تا این اندازه‬ ‫ی است؟‬ ‫قو ‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬یوگادرمانی براساس این‬ ‫فرض کار می کند که شــاتکارما‪ ،‬اسانا‪ ،‬پرانایاما‪،‬‬ ‫وانهادگی و تمرین های دیگر هاتا یوگا می توانند‬ ‫نســبت هورمون های بدن ازجمله استروئیدها را‬ ‫تنظیم و دستگاه عصبی خودمختار را به واسطه‬ ‫تاثیرش بر ساختارهای کنترل کننده مرکزی مغز‬ ‫دوباره متعادل کنند‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫چرا تاثیر اسانا بر سامانه ی غدد درون ریز‬ ‫اینقدر چشمگیر است؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬اساناهای اصلی به خاطر‬ ‫تاثیرشان بر سامانه غدد درون ریز که نظم را در‬ ‫کالبد جسمی حفظ می کنند قوی اند‪ .‬نامتعادل‬ ‫بودن غدد درون ریز تولید بیماری می کند‪.‬‬ ‫ســامانه غدد درون ریز از چندین غده تشکیل‬ ‫می شــود که در سراســر بدن جای دارند و مواد‬ ‫خاصی به نام هورمون ترشــح می کنند‪ .‬هریک‬ ‫از این هورمون ها عملکرد معینی در بدن دارند؛‬ ‫انها مثل اغازگر عمل می کنند و موجب تحریک‬ ‫اندام های مختلف‪ ،‬برحسب نیاز به فعالیت کمتر یا‬ ‫بیشتر می شوند یا در مواردی مانند دوره قاعدگی‬ ‫زنان فرایندهای مختلفی را شروع می کنند و پایان‬ ‫می دهند‪ .‬این هورمون ها بر فعالیت های یکدیگر‬ ‫تاثیر متقابل دارند و انها را اصالح می کنند‪ .‬برای‬ ‫سالمتی مطلوب‪ ،‬کل سامانه باید متعادل و کام ً‬ ‫ال‬ ‫هماهنگ باشــد و هر غده ای هورمون الزم را به‬ ‫میزان درســت در زمان درست ترشح کند‪ .‬اگر‬ ‫در سامانه غدد درون ریز ناهماهنگی وجود داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬در یک یا چند فرایند جسمی و احتماالً‬ ‫در ساختار عاطفی شخصیت فرد‪ ،‬ایرادی خواهد‬ ‫بود‪ .‬چنین رابطه ظریفی میان غدد مختلف وجود‬ ‫دارد که نادرست کارکردن یک غده می تواند در‬ ‫تمام سامانه اختالل ایجاد کند‪.‬‬ ‫اســاناها برای رفع پــرکاری یا تنبلی هر غده‬ ‫و هماهنگ کردن مرکز کنترل این ســامانه در‬ ‫مغز طراحی شــده اند‪ .‬به همین دلیل اســت که‬ ‫حتی اســاناهای ســاده گاهی می توانند به طرز‬ ‫حیرت اوری فواید سریعی ایجاد کنند‪.‬‬ ‫اختالل های غــدد درون ریز معموالً مربوط به‬ ‫اندام نیست بلکه عموماً مربوط به عملکرد است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬هر غده ای مســتعد است درست‬ ‫کار کند اما شاید به دلیل فشار روحی یا استفاده‬ ‫نادرســت از بدن درســت کار نمی کند‪ .‬این را‬ ‫می توان با اتومبیل مقایســه کرد‪ .‬با اینکه وقتی‬ ‫تنظیمات الزم اتومبیل انجام شود هنوز مستعد‬ ‫خوب کار کردن است‪ ،‬اگر مخلوط بنزین خیلی‬ ‫غلیظ باشد یا لوله های ورودی هوا و بنزین بسته‬ ‫باشــد اتومبیل کار نمی کند یا نرم نمی رود‪ .‬در‬ ‫رابطه با سامانه ی غدد درون ریز‪ ،‬نقص عملکردی‬ ‫ممکن است به دلیل تکانه های عصبی بی ثمر یا‬ ‫مقدار ناکافی خون اکســیژن دار به علت تنفس‬ ‫نادرست باشد‪ .‬اساناها خودبه خود و به ارامی این‬ ‫وضعیت بیمارگونه را رفع می کنند و دوباره سامانه‬ ‫نظم کاری درست برمی گردانند‪.‬‬ ‫را به ِ‬ ‫نقش ســامانه ی عصبی در سالمتی و‬ ‫بیماری چیست؟‬ ‫سوامی ســاتیاناندا‪ :‬نامتعادلی در سامانه‬ ‫عصبی‪ ،‬عامل مهمی اســت که در ایجاد بیماری‬ ‫دخالت دارد‪ .‬این وضعیت ممکن است در سامانه‬ ‫عصبی خودمختار‪ ،‬ســمپاتیک یا پاراسمپاتیک‬ ‫باشد‪ .‬در زندگی روزمره سمپاتیک و پاراسمپاتیک‬ ‫ارتباط بیشتری دارند‪ .‬هرگونه نامتعادلی بزرگی‬ ‫در این دو خطوط‪ ،‬مشــکلی جدی اســت‪ .‬این‬ صفحه 13 ‫سامانه های عصبی مسئول نظارت و تنظیم غدد خود را بازمی یابد‪ .‬انــگار که اص ً‬ ‫ال دیابتی نبوده‬ ‫درون ریز نیز هســتند‪ .‬اگر یکی از ســامانه های است و این معجزه نیست‪.‬‬ ‫عصبی با ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬خشــم‪ ،‬فشار روحی‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چه ارتباطی میان غده صنوبری‪ ،‬اجنا‬ ‫نگرانی‪ ،‬بدی تغذیه یا هر مشکل عاطفی دیگری‬ ‫کــه مردم امروزه بــا ان روبه رو می شــوند فرو چاکرا و سالمتی است؟‬ ‫سوامی ساتیاناندا‪ :‬در یوگا تاکید زیادی بر‬ ‫بنشیند‪ ،‬ســامانه عصبی پاراسمپاتیک می تواند‬ ‫پروراندن اجنا چاکرا وجود دارد‪ .‬اجنا را می توان‬ ‫متوقف شود‪.‬‬ ‫ایــن به نوبه خود می تواند بر اندام هایی مانند با تمرکز کردن به بین دو ابرو یعنی شــامباوی‬ ‫لوزالمعــده تاثیر بگذارد‪ .‬این غده بزرگ مایعات مودرا پرورش داد‪ .‬اجنــا می تواند با تراتاکا نیز‬ ‫بسیاری ترشح می کند که مهم ترین انها انسولین پرورش یابد‪.‬‬ ‫اگر کســی بتواند اجنا چاکرا را درست اداره‬ ‫نام دارد که مســئول متعادل کردن جذب قند‬ ‫است‪ .‬اگر هرگونه نامتعادلی در ترشح انسولین کند کل سامانه های بدن شامل سامانه ی عصبی‪،‬‬ ‫باشــد‪ ،‬جذب قند‪ ،‬درســت تنظیم نمی شود و ســامانه های مربوط به غــدد درون ریز‪ ،‬تنفس‪،‬‬ ‫بیشتر ان بیرون فرستاده می شود‪ .‬این وضعیت گردش خون‪ ،‬گوارش و دفع‪ ،‬همه چیز می تواند‬ ‫به دیابت می انجامد‪ .‬سامانه عصبی پاراسمپاتیک کنترل شود‪ .‬البته فرد اسانا‪ ،‬پرانایاما‪ ،‬مودرا‪ ،‬باندا‪،‬‬ ‫است که باعث ایجاد مانع در لوزالمعده می شود‪ .‬با مراقبه‪ ،‬تمرکــز و وانهادگی را انجام می دهد اما‬ ‫پرخوری و ورزش نکردن یا مدام زیر فشار روحی نکته اصلی و مهم این اســت کــه یاد بگیرد بر‬ ‫و نگرانی بودن‪ ،‬ســامانه عصبی پاراســمپاتیک این غده به نام غده ی صنوبری که جایگاه اجنا‬ ‫کم کاری می کند یعنی کارکرد عادی اش متوقف چاکراست تسلط یابد‪.‬‬ ‫قیــاس ســاده ای کمک می کنــد این نکته‬ ‫می شود‪ .‬درنتیجه نمی تواند به لوزالمعده تکانه‬ ‫بفرستد و لوزالمعده انسولین کافی تولید نمی کند واضح تر شــود‪ .‬غده ی هیپوفیــز مرید و غده ی‬ ‫چون درســت همان خط ارتباطی یعنی سامانه صنوبری معلم معنوی است‪ ،‬رابطه باید این گونه‬ ‫باشد‪ .‬تا زمانی که این رابطه برقرار باشد همه چیز‬ ‫عصبی پاراسمپاتیک کارش را انجام نمی دهد‪.‬‬ ‫اگر بعضی از اســاناها مثل پاسچیموتاناسانا درست است اما وقتی غده صنوبری تابع هیپوفیز‬ ‫انجام شود سامانه عصبی پاراسمپاتیک سالمت شود مشکالت عاطفی‪ ،‬روانی‪ ،‬روحی و جسمی‬ ‫پیش می اید؛ پــرکاری یا کــم کاری تیروئید‪،‬‬ ‫پرکاری یا کم کاری غدد فوق کلیوی‪ ،‬نامتعادلی‬ ‫کامل سوخت وســاز و کسی نمی داند دقیقاً چه‬ ‫شده است‪ .‬فرد دارو پشت دارو مصرف می کند؛‬ ‫انتی بیوتیک‪ ،‬مسکن و ارامبخش‪ .‬پزشکان هم‬ ‫نمی دانند دقیقاً مشکل چیست زیرا فقط به انها‬ ‫اموزش داده شده است بدنی را درمان کنند که‬ ‫اســتخوان‪ ،‬مغز استخوان‪ ،‬خون و گوشت است‪.‬‬ ‫انها نمی توانند به بیماری ها در سطح ظریف تر‬ ‫بدن رسیدگی کنند‪.‬‬ ‫خواه حمله قلبی‪ ،‬خواه دیابت‪ ،‬فشار خون یا‬ ‫رماتیسم باشد‪ ،‬هرچه باشــد بدانید که به غده‬ ‫صنوبری‪ ،‬به اجنا چاکرا مربوط می شــود‪ .‬وقتی‬ ‫اجنا چاکرا خوب اداره شــود بیماری هم مهار‬ ‫می شــود‪ .‬وقتی کســی به بین دو ابرو تمرکز‬ ‫می کند این کار فقط تمرینی روحی نیست‪ .‬البته‬ ‫تمرین روحی هست اما تمام سامانه های بدن را‬ ‫دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫در یوگا‪ ،‬بدن تجلی دو انرژی پایه یعنی ذهن‬ ‫و پرانا تلقی می شود‪ .‬برای حفظ تعادل میان این‬ ‫دو‪ ،‬غده ی صنوبری باید با تمرکز بر اجنا چاکرا‬ ‫تقویت شود‪.‬‬ ‫‪1-HaTha Yoga‬‬ ‫‪2-Ajna Chakra‬‬ ‫منبع‪2013 ,Hatha Yoga Book :‬‬ ‫پنج انگشت و هفت مودرا‬ ‫مهستا بردی‬ ‫مودراها به حالت ها و حرکات مخصوص دست‬ ‫وانگشتان دست گفته می شود که قرارگیری انها‬ ‫در وضعیت هــای خاص‪ ،‬اثــرات قابل توجهی‬ ‫بر نحوه ی گردش انــرژی حیاتی(پرانا) در بدن‬ ‫دارند‪ .‬مودراها در فرهنگ باســتانی مردم هند‬ ‫به عنوان حرکات و اشارات معنوی به کارگرفته‬ ‫می شــده‪ ،‬حرکات مودرا در رقص های سنتی‬ ‫و بومی مــردم هند نیز جایگاه ویــژه ای دارد‪.‬‬ ‫مودراهــا قســمت هایی از مغز یــا روان فرد را‬ ‫مخاطب قرارمی دهند وتاثیرات مناسب خودشان‬ ‫را بر جســم و روح به جــای میگذارند‪ .‬هر یک‬ ‫ازمودراها ارتبــاط خاصی با شــعورکیهانی یا‬ ‫همان شــعورنامحدود هســتی برقرار می کند‪.‬‬ ‫مشــهورترین مودرا‪ ،‬چین مودراســت که نماد‬ ‫مودراها در مدیتیشــن اســت و دران انگشت‬ ‫شست و اشــاره روی هم قرارمی گیرند‪ .‬انگشت‬ ‫شســت نماد شعورکیهانی و انگشت اشاره نماد‬ ‫هوشیاری می باشد‪ .‬انگشت اشاره مسئول الهام‬ ‫یا همان انرژی برونی وانگشــت شست مسئول‬ ‫شــهود ودرک مســتقیم انرژی درونی اســت‪.‬‬ ‫در اینجا هفت مودرا را به شما معرفی‬ ‫اغلب بیماری ها‪ ،‬چه بیماری های جسمی و چه می کنیم‪ ،‬باشد که در تمرینات مراقبه ی‬ ‫بیماری های روانی از فقدان ارامش درون‪ ،‬تنش روزانه به کارتان اید‪:‬‬ ‫بیش از حد‪ ،‬و یا غم و اندوه زیاد ناشی می شوند‪.‬‬ ‫انجام مودراها یکی از راههای مفید برای تسکین‬ ‫این دردهاســت و به هیچ وسیله ی جانبی هم‬ ‫نیاز ندارد‪ ،‬همیشــه و همه جا می توان انها را‬ ‫انجــام داد‪ .‬امروزه کاربرد مودراها و اثراتشــان‬ ‫درطــب مریدین و طب ســوزنی نیز به اثبات‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪13‬‬ صفحه 14 ‫‪ -1‬اولین مودرایی که به شما معرفی می کنیم‬ ‫گیانــا مودرا‪ 1‬نــام دارد‪ .‬یعنی مــودرای دانش‬ ‫و اگاهی‪ ،‬این مودرا چاکرای ریشــه را تحریک‬ ‫می کند‪ ،‬افسردگی و اضطراب را کاهش می دهد‬ ‫و با کمک عنصرهوا در بدن‪ ،‬حافظه و سیســتم‬ ‫عصبی را تقویت می نمایــد‪ .‬تمرین مداوم این‬ ‫مودرا خشــم‪ ،‬افسردگی و اســترس را کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬برای این تمرین سرانگشــت شست و‬ ‫اشاره را به هم بچسبانید و انگشتان دیگر حالت‬ ‫کشیده داشته و کف دست رو به باال باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬دومین مودرا‪ ،‬وایومودرا‪ ،2‬مودرای هواست‪.‬‬ ‫این مودرا عنصر هوا در بدن را متعادل می کند‬ ‫و عصبانیت و بی خوابی را کنترل کرده و ذهن‬ ‫را ارام می ســازد‪ .‬این مودرا می تواند سیاتیک‪،‬‬ ‫ارتــروز‪ ،‬نقرس و دردهای زانــو را درمان کند‪.‬‬ ‫همچنیــن عضالت را ارام و غــدد درون ریز را‬ ‫تنظیم می کند‪ .‬برای این تمرین انگشت اشاره را‬ ‫تا کنید و انگشت شست را رون ان قرار دهید و‬ ‫بقیه انگشتان را کشیده نگه دارید‪.‬‬ ‫‪ -3‬ســومین مودرا‪ ،‬پرانامودرا‪ ۳‬ســت‪ ،‬یعنی‬ ‫مودرای زندگی‪ .‬این مودرا نماینده انرژی زندگی‬ ‫اســت و می تواند بینایی را تقویت کند‪ ،‬ایمنی‬ ‫بدن را بیشــتر نموده و کمبود ویتامین دی را‬ ‫از بین ببرد و با خستگی بدن مبارزه کند‪ .‬برای‬ ‫انجام این تمرین انگشــت شست را به انگشت‬ ‫‪14‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ -6‬ششــمین مودرا‪ ،‬اپان مــودرا‪ ۶‬مودرای‬ ‫کوچک وانگشــت حلقه بچسبانید و دو انگشت‬ ‫گوارش است‪ .‬این مودرا برای درمان بیماری های‬ ‫دیگر را کشیده نگه دارید‪.‬‬ ‫قلبی و گوارشی بسیارمفید است و همچنین به‬ ‫درمان یبوســت و دیابت کمک می کند‪ ،‬بدن را‬ ‫ســم زدایی کرده و برای از بین بردن سموم در‬ ‫بدن مفید است‪ .‬برای انجام ان‪ ،‬انگشت وسط و‬ ‫انگشت انگشتری را خم می کنیم و سرانگشت‬ ‫شســت را لمس و انگشــتان دیگر را کشــیده‬ ‫نگه می داریم‪.‬‬ ‫‪ -4‬چهارمین مودرا‪ ،‬مودرای شــونیا‪ ۴‬است‪.‬‬ ‫این مودرا درد گوش و مشــکالت شــنوایی را‬ ‫کاهــش می دهد‪ .‬بیماری های قلبــی را بهبود‬ ‫می بخشــد‪ ،‬استخوان ها و لثه ها را تقویت کرده‬ ‫و بیماری های غده تیروئید را نیزدرمان می کند‪.‬‬ ‫شونیامودرا چاکرای قلب را باز و به داشتن تمرکز‬ ‫بیشترهنگام مدیتیشــن کمک می کند‪ .‬برای‬ ‫انجام این مودرا انگشــت وسط را تا می کنیم و‬ ‫انگشت شست را روی ان قرارمی دهیم‪.‬‬ ‫‪ -7‬هفتمیــن مودرا‪ ،‬وارون مودرا‪ ۷‬یا مودرای‬ ‫اب است‪ .‬این مودرا رطوبت الزم را برای پوست‬ ‫فراهم می کند‪ ،‬خشکی پوست را از بین می برد‬ ‫و قــدرت ارتجاعی پوســت را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫همچنین وضوح ذهنی را تقویت می کند‪ .‬برای‬ ‫انجام این مودرا‪ ،‬انگشت کوچک و انگشت شست‬ ‫را به هم متصل می کنیم و انگشت های دیگر را‬ ‫کشیده نگه می داریم‪.‬‬ ‫‪ -5‬پنجمین مودرا‪ ،‬ســوریا مودرا‪ ۵‬مودرای‬ ‫خورشــیدی اســت‪ .‬این مودرا عنصر اتش در‬ ‫بدن را افزایــش می دهد و به تعادل دمای بدن‬ ‫کمک می کند‪ ،‬همچنین موجب برطرف شدن‬ ‫سوء هاضمه‪ ،‬سرماخوردگی و مشکالت گوارشی‬ ‫میشود‪ .‬برای انجام این مودرا انگشت انگشتری را‬ ‫تا کنید و انگشــت شست را روی ان بگذارید با‬ ‫کمی فشار انگشتان دیگر را کشیده نگه دارید‪.‬‬ ‫• مودراهای شماره ‪ 1‬تا ‪ 6‬را ‪ 3‬مرتبه در روز و‬ ‫هر بار به مدت ‪ 15‬دقیقه می توانید انجام دهید‪.‬‬ ‫مودرای هفتم را درهــر زمانی و بطور نامحدود‬ ‫می توانید انجام دهید‪.‬‬ ‫‪1-Gyan Mudra‬‬ ‫‪2-Vayu Mudra‬‬ ‫‪3-Prana Mudra‬‬ ‫‪4-Shoonya Mudra‬‬ ‫‪5-Surya Mudra‬‬ ‫‪6-Apan Mudra‬‬ ‫‪7-Varun Mudra‬‬ صفحه 15 ‫اسایش دو گیتی‬ ‫فاطمه توازنی زاده‬ ‫‪@tavazoni_fatemeh‬‬ ‫ارامــش از ویژگی های یک ذهن اگاه اســت‪.‬‬ ‫انســان در طول زندگی همواره در جســتجوی‬ ‫ارامش است‪ .‬درطلب اسایش‪ ،‬فراق بال و رهایی‬ ‫از رنج و اندوه‪ .‬از ســوی دیگر عوامل بازدارنده ی‬ ‫بســیاری وجود دارند که مانع از دســتیابی به‬ ‫اسودگی خاطر می‪-‬شــوند‪ .‬موانع ذهنی مانند‬ ‫ترس‪ ،‬اضطراب‪ ،‬خشم و نفرت‪ ،‬لحظه های شیرین‬ ‫زندگــی را در خود فرو می برنــد‪ .‬به این ترتیب‬ ‫رســیدن به ارامش مطلق برای انســان به یک‬ ‫هدف دست نیافتنی مبدل شده است‪ .‬عواطف و‬ ‫احساسات‪ ،‬گاهی موانعی هستند که انسان را از‬ ‫رسیدن به اسودگی و راحتی خیال دور می کنند‪.‬‬ ‫خشــم‪ ،‬کینه و نفرت‪ ،‬امنیت خاطر انسان را به‬ ‫خطر می اندازند‪ .‬درچنین مواقعی گویی که انسان‬ ‫با خود عناد می ورزد؛ احساسات متالطم خواهند‬ ‫شد‪ .‬ستیزه جویی اغاز می شود و این شروع یک‬ ‫جنگ درونی اســت‪ .‬گویی احســاس‪ ،‬به مقابله‬ ‫با احســاس درامده و کمربه فروپاشــی یکدیگر‬ ‫بسته اند! رفتارهای ناشایست درواقع حاصل افکار‬ ‫منفی هستند‪ .‬واکنش هایی که ازمیان زباله ها و‬ ‫خاکروبه های درونی نمایان می شــوند‪ ،‬درتمام‬ ‫لحظاتی که به انها می پردازیم‪ ،‬درواقع زمانمان‬ ‫به تسخیر امور به دردنخور درامده و به بیهودگی‬ ‫و پوچی سپری شده است‪ .‬دشمن یعنی بدمنش‬ ‫و بداندیش‪ .‬افکار منفی ما را به سوی گمانه زنی ها‬ ‫و گفتگوهای درونی هدایت می کنند‪ .‬کم کم نسبت‬ ‫به اطرافیانمان بدگمان می شویم‪ ،‬چون می ترسیم‪.‬‬ ‫مرزبندی می کنیم‪ .‬ارتباطاتمان را محدود می کنیم‪.‬‬ ‫چون می پنداریم که زمین و زمان با ما سر دشمنی‬ ‫دارند‪ .‬در واقع بخش اعظمی از انرژی ما صرف یک‬ ‫جنگ درونی می شــود‪ .‬اگر درهمین لحظه مانند‬ ‫یک چشــم درونی‪ ،‬ذهن را از نظر بگذرانیم‪ ،‬با چه‬ ‫میزان از افکار و دغدغه های فکری رو به رو خواهیم‬ ‫شــد؟ افکارمان از چه جنسی و از چه رنگ و بویی‬ ‫هستند؟ خاطره هایی از قبیل خشم‪ ،‬ناارامی‪ ،‬ترس و‬ ‫اضطراب؟ یا اندیشه هایی با رایحه مهربانی‪ ،‬صداقت‬ ‫و صمیمیت؟ کمی تامل کنیم و از خود بپرســیم‪:‬‬ ‫«چه احساســی در من جار یســت؟» حس صلح و‬ ‫دوســتی؟ یا ترس و انزجار و نفرت و دشــمنی؟‬ ‫اگاهی از احساســات و هیجانــات درون‪ ،‬ابزارالزم‬ ‫برای پذیرفتن تمامیت وجود است؛ پذیرش همه ی‬ ‫جنبه های شــخصیتی‪ ،‬مصداق دیگری از رها یی‪-‬‬ ‫ســت‪ .‬رهایی از احساس ترس و خطر‪ .‬رهایی از هر‬ ‫انچه که روح انسان را به اسارت قید و بندها دراورده‬ ‫است‪ .‬دراین نوع از پذیرش الزم است که اگاهانه به‬ ‫استقبال موانع برویم‪ .‬انها را ببینیم و اجازه دهیم که‬ ‫حضور داشته باشند‪ .‬به یک قوه ناظر و مشاهده گر‬ ‫تبدیل شویم‪ .‬به مناظر افکار نگاه کنیم و به انها اگاه‬ ‫باشیم‪ .‬قضاوت نکنیم و اجازه دهیم همان طور‬ ‫که هستند از صفحه ی ذهن عبور کنند‪ .‬به تعبیر‬ ‫دیگر روح خود را به سازگاری و پذیرش دعوت‬ ‫می کنیم‪ .‬خواهیم دید که ارام ارام گفتگوهای‬ ‫درونــی از میان می روند‪ .‬ســکوت برهمه چیز‬ ‫حاکــم و چشــم به تاللــو نور وجود روشــن‬ ‫می شود‪ .‬درباغچه سکوت‪ ،‬گل های ارامش می‬ ‫رویند‪ .‬هنگامی که ازافکار و احساســاتمان اگاه‬ ‫می شــویم‪ ،‬درمیابیم که بخشی از وجود انسان‬ ‫شامل مهربانی‪ ،‬صداقت‪ ،‬شجاعت‪ ،‬صلح‪ ،‬دوستی‬ ‫و‪ ...‬و نیمــه دیگری از وجودمــان دربرگیرنده‬ ‫خصوصیاتی است که از انها با عنوان صفت های‬ ‫منفی یاد می کنیم مانند دروغگویی‪ ،‬حسادت‪،‬‬ ‫کینه توزی‪ ،‬ســتیزه جویی و‪ ...‬تمرکز بر حواس‬ ‫به ما کمک می کند تا خود را بهتر بشناســیم‪.‬‬ ‫انچه دیده و شنیده می شــود و انچه از طریق‬ ‫دیدن و شنیدن به احساس و ادراک تبدیل می‪-‬‬ ‫گردد‪ ،‬دلیلی برای وجود داشــتن و بودن است‪.‬‬ ‫ما قادرنیستیم چیزی را درک کنیم و خود‪ ،‬ان‬ ‫نباشیم‪ .‬ما هولوگرامی از جهان هستیم‪ .‬وجودی‬ ‫که دربردارنده تمام اطالعات جهان درخود است‪.‬‬ ‫بســیاری از عواطف و احساسات‪ ،‬مانند دوستان‬ ‫خوبی هســتند که همراهی و همنشینی با انها‬ ‫مایه ارامش و شادی انسان می شوند و زیر سایه‬ ‫بســیاری ازانها‪ ،‬درد و رنــج و نا ارامی را تجربه‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬انچه درحال حاضر در من جاری‬ ‫اســت‪ ،‬می تواند راهی به سوی تعادل و ارامش‬ ‫باشد و یا مسیری در جهت ناپایداری‪ .‬درک تمام‬ ‫و کمال تک تک محرک های بیرونی و درونی و‬ ‫اشــتی کردن با همه جنبه های وجودی‪ ،‬به ما‬ ‫کمــک می کند تا در رویدادهــا و ناگواری های‬ ‫زندگی‪ ،‬از توانایی عمل برای تغییر شــرایط به‬ ‫ســمت اعتدال برخوردارشویم‪ .‬انســان فرزانه‬ ‫لحظه های عمر خود را صرف مقابله با درد ورنج‬ ‫نمی کند‪ ،‬او از کل وجود خود برای رســیدن به‬ ‫ارامش بهره مند می شود‪ .‬سرانجام مدارا کردن‬ ‫با رنج و اندوه‪ ،‬اعتدال است‪ .‬اعتدال یعنی رهایی‬ ‫و ارامش‪ .‬همه چیز به خود ما بستگی دارد‪ .‬اگر‬ ‫خواهان اســایش دو جهانی هستیم بهتراست‬ ‫درون خود را از افکارمنفی پاک کرده و همچنان‬ ‫که با دوســتان مروت می کنیم با دشمنان نیز‬ ‫مدارا نماییم زیرا درواقع هر دوی انها در ذهن ما‬ ‫قراردارند‪ .‬تنها با مروت و مدارا به صلح درونی و‬ ‫ارامش دست خواهیم یافت‪.‬‬ ‫به قول حافظ شیرین سخن‪:‬‬ ‫اسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است‬ ‫با دوستان مروت‪ ،‬با دشمنان مدارا‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪15‬‬ صفحه 16 ‫برای کاهش استرس‬ ‫در امتحانات چه کار کنیم؟‬ ‫گرداوری و برگردان‪ :‬ملیحه تراب پور‬ ‫و شهریار رفیعی‬ ‫کارشناسان معتقدند چه نگرانی شما بزرگ باشد چه کوچک می توانید‬ ‫ازسه گام کاربردی زیر در جهت بهبود ان استفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ )1‬مورد نگرانی را مشخص کنید‪ .‬گاهی اوقات شما دقیقا می دانید‬ ‫که نگرانی تان درباره چیســت‪ .‬گاهی هم ممکن است اصالندانید گیرکار‬ ‫کجاست‪ .‬فرض کنیم نگرانی درمورد یکی از معلمان مدرسه است‪ ،‬اما شاید‬ ‫دلیل واقعی ان این باشد که شما با درس ریاضی مشکل دارید نه با معلم‬ ‫ان‪ .‬بنابراین یک راه حل این اســت که از معلم خود برای مســائل ریاضی‬ ‫کمک بخواهید‪ .‬او نیز به طور حتم با خوشرویی کمک تان خواهد کرد‪.‬‬ ‫برخی مشــکالت مانند مســائل خانوادگی اغلب بزرگ هستند و روی‬ ‫فرزندان تاثیر منفی می گذارند‪ ،‬گاهی هم انقدر شدید می شوند که از نظر‬ ‫ما احتمال یافتن راه حل برای انها به صفر می  رسد‪ .‬در این مواقع اولین گام‬ ‫در جهت رفع نگرانی تمرکز بر روی مورد نگران کننده و تشخیص ان است‬ ‫‪ .‬اما اگر در این مورد نیز با مشــکل مواجه هستید می توانید با استفاده از‬ ‫گام سه از فرد مورد اعتمادی برای رفع مشکل والدین خود کمک بگیرید‪.‬‬ ‫‪ )2‬به راههایی فکرکنید که به بهتر شدن شرایط ختم می شوند‪.‬‬ ‫ابتدا مشــکل یا مشکالت خود را بر روی کاغذی بنویسید‪ .‬بعد تصورکنید‬ ‫اینها مشکالت دوست صمیمی شما هستند که از شما کمک خواسته است‪.‬‬ ‫در این صورت چه راه حل هایی به او پیشــنهاد می دادید ؟ راه حل ها را نیز‬ ‫بنویسید و بهترین را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫تقریبا همیشه و در هر موقعیتی راهی وجود دارد که به کاهش‬ ‫نگرانی شما کمک کند‪ .‬اگر تنها و نگران در یک گوشه بنشینید و‬ ‫کاری نکنید هیچ مشکلی حل نخواهد شد‪ .‬بنابراین با پیدا کردن‬ ‫راهی مناسب در ایجاد احساسی خوشایند در خود بکوشید‪.‬‬ ‫هر کسی نگران می شــود‪ ،‬از ســالمندان گرفته تا خردساالن‪ .‬هرکدام‬ ‫به نوعی با این مشــکل ســرو کار دارند اما برای بهبود و رفع ان چه باید‬ ‫کرد؟ بخصوص اینکه با نزدیک شدن به فصل امتحانات و افزایش استرس‬ ‫درنوجوانان و جوانان توجه به این موضوع امری ضروری است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ )3‬تقریبا همیشه و در هر موقعیتی راهی وجود دارد که به کاهش‬ ‫نگرانی شما کمک کند‪ .‬اگر تنها و نگران در یک گوشه بنشینید و کاری‬ ‫نکنید هیچ مشکلی حل نخواهد شد‪ .‬بنابراین با پیدا کردن راهی مناسب در‬ ‫ایجاد احساسی خوشایند در خود بکوشید‪.‬‬ ‫نمرات درســی در مدرســه اغلب نگران کننده ترین مورد برای بچه ها‬ ‫هستند‪ .‬اگر این مشکل شما هم هست این سواالت را از خود بپرسید‪:‬‬ ‫چرا نمرات درسی مهم هستند؟ هرکدام چه معنایی دارند؟‬‫ من چگونه خود را برای حضور در کالس اماده می کنم؟‬‫ ایا نکات و مطالب درسی را حتی وقتی روز بعد امتحان نداریم‬‫هم مرور می کنم؟‬ صفحه 17 ‫یا خواهر و برادر‪ ،‬دوست و یا مشاوری هست که اکنون او نیز به یافتن راهی‬ ‫ ایا مکان مناسبی برای انجام تکالیفم دارم؟‬‫ایا سعی در انجام راههای مختلف مطالعه از قبیل خالصه نویسی و مرور برای کمک به شما فکر می کند‪.‬‬ ‫مطالب‪ ،‬استفاده از فلش کارت و مطالعه گروهی کرده ام؟‬ ‫و اما حرف اخر‬ ‫لذا با کمی تفکر بر روی این سواالت و پاسخ به انها راحت تر می توانید با‬ ‫ایا می دانید نگران بودن انقدر هم بد نیست؟ مثال اگر شما حداقل کمی‬ ‫مشــکالت درسی کنار بیایید‪ .‬اگر نگرانی شما در رابطه با مشاجره  ای است‬ ‫که میان شــما و یکی از دوستانتان اتفاق افتاده برای رفع کدورت از او برای هم نگران امتحان خود نباشید ممکن است مطالعه انرا کنار گذاشته و عاقبت‬ ‫پشیمان شوید‪ .‬اما برخی از نوجوانان و جوانان نگرانی هایشان انقدر زیاد است‬ ‫شرکت در یک برنامه گروهی دعوت کنید‪.‬‬ ‫با تهیه فهرستی از این گونه کارها می توانید یکی از انها را که فکر می کنید که انها را از انجام کارهای الزم باز می دارد‪ .‬اگر این موضوع در مورد شــما‬ ‫نیز صدق می کند‪ ،‬توصیه ی ما این است که با یک مشاور مشورت کنید‪ .‬و‬ ‫موثرتر است برای تجدید رابطه دوستی خود و تحکیم ان انتخاب کنید‪.‬‬ ‫فراموش نکنید که تمرینات یوگا بخصوص تمرینات تنفســی برای کاهش‬ ‫‪ )4‬از فرد دیگری کمک بخواهید‪ .‬نگرانی و اظراب باعث احســاس اضطراب مفیدترین راهکار هستند‪ .‬درکنار مطالعه برای امتحانات تنفس های‬ ‫تنهایی در شما می شود‪ .‬پس هنگامی که مضطراب و نگران هستید کسی عمیــق را هم تمرین کنید‪ .‬پیش از شــروع امتحان چند دم و بازدم عمیق‬ ‫را پیدا کنید تا بتوانید با او حرف بزنید ‪ .‬گاهی اوقات افراد می گویند‪ " :‬من بکشــید‪ .‬بعد از دریافت برگه امتحان‪ ،‬اول سواالت اسانتر را جواب دهید و‬ ‫نگران هستم و هیچ کس نمی تواند کاری برای من انجام دهد‪".‬اما در اینجا بعد به سراغ سواالت مشکلتر و زمانبرتر بروید‪ .‬بدین ترتیب استرس شما تا‬ ‫دو دلیل وجود دارد تا بفهمید که این طور نیست تا وقتی که احساساتتان را حد زیادی کاهش میابد و با ارامش و تمرکز بیشــتری به جواب دادن سایر‬ ‫با کسی در میان نگذاشتید به او اجازه ندهید تا برای کمک به شما تالش سواالت خواهید پرداخت‪.‬‬ ‫موفق و پیروز باشید‪.‬‬ ‫کند هرگز با اطمینان نمی توانید بگویید که هیچ کس نیســت تا به شــما‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫تنها از طریق درد دل کردن با فردی دیگر اســت که می توانید نسبت به‬ ‫منبع‪www. Kidshelth. Com :‬‬ ‫انچه موجت نگرانی تان شده به احساس خوشایندتری دست پیدا کنید‪ .‬پس‬ ‫روزنامه قدس‬ ‫دیگر با مشکالت خود تنها نخواهید ماند زیرا فرد دیگری مانند پدر و مادر‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪17‬‬ صفحه 18 ‫بیولوژی شفقت‬ ‫چگونه تئوری پلی واگال ‪ ۱‬می تواند‬ ‫ما را به مسیر صلح رهنمون سازد‪.‬‬ ‫نویسنده‪ :‬جسیکا ویور‬ ‫‪۲‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگار سنجری فر‬ ‫‪18‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫با وجود اینکــه بنیان تمامــی طریقت های‬ ‫معنوی عشــق و پذیرش خود اســت‪ ،‬نمی توان‬ ‫منکر این واقعیت شد که در مواجهه با اضطراب‬ ‫شدید‪ ،‬دسترسی ما به مهر و شفقت نه تنها برای‬ ‫خودمان بلکه برای دیگران هم مسدود می شود‪.‬‬ ‫در فقدان مهارت خود تنظیمی‪ ،۳‬استرس های‬ ‫ساده می تواند به تروما‪ ۴‬منجر شود‪ ،‬و این امر در‬ ‫دراز مدت به حس اضطراب و ناتوانی شدید مبدل‬ ‫خواهد شد‪ .‬درشرایط اینچنینی‪ ،‬واکنش های ما‬ ‫به دیگران و در قبال خودمان مطابق با الگوهای‬ ‫پیشین رنج و ازردگی خواهد بود‪.‬‬ ‫در جهان فــن اوری و ارتباطات اجتماعی‪ ،‬و‬ ‫در شرایطی که اطالعات با سرعت نور در سطح‬ صفحه 19 ‫جهان منتشر می شــوند‪ ،‬همه ی ما دهه های‬ ‫متمادی اســت که در میانــه ی یک ترومای‬ ‫جهانی زندگی می کنیم‪.‬‬ ‫شــفقت می تواند بخش بنیادین شــفای‬ ‫جمعی ما باشد‪ ،‬اما راه یادگرفتن دستیابی به‬ ‫شفقت چیست؟‬ ‫عصب واگوس‪ ، ۵‬غالبا با نام "عصب شفقت"‬ ‫نیز شناخته می شــود؛ به این دلیل ساده که‬ ‫عصب واگ شــکمی‪ ۶‬یک مسیرعصبی ست‬ ‫که احساساتی همچون حس مهر و شفقت را‬ ‫منتقل می سازد‪.‬‬ ‫از طریــق راهکارهای مفیدی همچون یک‬ ‫گردش کوتاه درطبیعت یا تمرین های کششی‬ ‫و تنفسی‪ ،‬شما قادر هستید مسیرهای عصبی‬ ‫تــازه ای خلق کنید که به ســامت و انعطاف‬ ‫پذیری احساســی‪ ،‬معنوی و ذهنی تان کمک‬ ‫شــایانی کنــد‪ .‬روش هایی وجــود دارند که‬ ‫می توانید از طریق انها سیســتم عصبی خود‬ ‫را بازسازی کرده‪ ،‬سیستم عصبی واگ شکمی‬ ‫خود را بیدار کنید و حس اســایش بیشتری‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫با قرار گرفتن دراین مسیر‪ ،‬قادر خواهید بود‬ ‫به دانشــی ژرف دست پیدا کنید‪ ،‬به فرزانگی‬ ‫درونتان بیشتر بپردازید و به منابعی دسترسی‬ ‫پیدا کنید که در پردازش تجربه ی زیســتی از‬ ‫چالش برانگیزترین بخش ان تا قســمت های‬ ‫معنوی زندگی به یاری تان بشــتابد‪ .‬پاســخ‬ ‫"استراحت و هضم"‪ ۷‬واکنشی ست که ازعصب‬ ‫واگ شکمی حاصل می شود که خود بخشی از‬ ‫سیستم عصبی پاراسمپاتیک است‪ .‬دراین حالت‬ ‫شما در وضعیت ایمن و هم ایستا قرارمی گیرید‬ ‫و قادرهســتید احساســاتی همچــون ثبات‪،‬‬ ‫اگاهی‪ ،‬شادی‪ ،‬کنجکاوی‪ ،‬همدلی و شفقت را‬ ‫تجربه کنید‪.‬‬ ‫شــما توانایی ان را دارید که با شکل دهی‬ ‫‪۸‬‬ ‫نوین سیستم عصبی تان‪ ،‬ســطح کورتیزول‬ ‫را کاهش داده و خود را برای ارامش بیشــتر‬ ‫اماده کنید‪ .‬ضمنا ظرفیت شــما درخودداری‬ ‫و پرهیز از سرگشــتگی های ناشی از تنهایی‬ ‫باالتر می رود‪.‬‬ ‫من به عنوان مدرس یوگایی که از مضرات‬ ‫ترومــا اطالع دارم‪ ،‬همیشــه ایــن موضوع را‬ ‫در کانون تدریســم قرارمی دهم‪ .‬درجامعه ی‬ ‫سرگشته ی امروز که سطح ادرنالین همگانی‬ ‫بیش از اندازه ی معمول است و افراد جامعه با‬ ‫اسیب های بسیار مواجهند‪ ،‬ما موظف هستیم‬ ‫با پرورش مهارت های "خود‪ -‬تنظیمی" نه تنها‬ ‫به یاری خودمان وعزیزانمان بشتابیم‪ ،‬بلکه این‬ ‫هدف برای شکل دادن به یک جامعه بهتر نیز‬ ‫باید مد نظرمان باشد‪.‬‬ ‫از طریق خودتنظیمی وضعیت عصبی تان‪،‬‬ ‫شما به مقر فرمانروایی خود دست پیدا خواهید‬ ‫کرد و تاج و تخت تان را دوباره به دست خواهید‬ ‫اورد‪ .‬گام برداشتن دراین مسیر‪ ،‬گام برداشتن‬ ‫به ســوی محراب معبد درونی تان است‪ .‬شما‬ ‫قادرید از این طریق جوهر مقدس درونتان را‬ ‫گرامی بدارید و قوه ی شهود و ماهیت خود را‬ ‫به مرحله ی ثبات برســانید‪ .‬با اکتشاف نیلوفر‬ ‫گرانبهای درونی خــود‪ ،‬می توانید برای خود‬ ‫و جامعه ای که عضو ان هســتید فرد مفید و‬ ‫ارزشمندتری باشید‪ .‬مسیر صلح از درون شما‬ ‫اغاز می شود؛ وجود خود را گرامی بشمارید و‬ ‫قدردان زیبایی لحظات زندگی باشــید‪ .‬مهر و‬ ‫شفقت جزئی از ماهیت زیستی شماست!‬ ‫نظریه ای که توسط دکتر استیون ‪1-Polyvagal Theory‬‬ ‫پورگز با مطالعه بر عصب واگوس یا واگ مطرح شد‪.‬‬ ‫طبق این نظریه عصب واگوس نقش به سزایی در تجربه‬ ‫احساساتی همچون نا امنی و خطر دارد‪ .‬اغاز ادراک حس‬ ‫ناامنی در جهان اطراف از طریق این بخش از اعصاب و‬ ‫در دوران کودکی اغاز می شود و در دوران بزرگسالی به‬ ‫‪.‬شکل غیرارادی به فعالیت خود ادامه می دهد‪ .‬مترجم‬ ‫مدرس یوگا و از نویسندگان مجله ‪2- Jessica Weaver‬‬ ‫اوم یوگا‬ ‫توانایی در کنترل افکار‪ ،‬احساسات و ‪3- Self-regulation‬‬ ‫رفتار که برای پیشگیری از رفتار نامطلوب‪ ،‬دستیابی به‬ ‫رفتارهای مطلوب و اهداف سازنده ضروری است‪ .‬خود‬ ‫تنظیمی بخش مهمی از هوش هیجانی را شکل می دهد‪.‬‬ ‫‪.‬مترجم‬ ‫در دانش پزشکی به هرگونه ضربه‪ ،‬جراحت‪4- Trauma ،‬‬ ‫شوک و اسیب وارد شده به بدن و ذهن انسان اطالق‬ ‫‪.‬می شود‪ .‬مترجم‬ ‫عصب واگ یا واگوس طوالنی ترین ‪5- Vagus Nerve‬‬ ‫عصب مغزیست که عالوه بر نقش ایفا کردن در اعصاب‬ ‫پاراسمپاتیک و هاضمه‪ ،‬اطالعات حسی درونی را از شکم‬ ‫‪.‬و سینه دریافت می کند‪ .‬مترجم‬ ‫‪6- Ventral Vagal Nerve‬‬ ‫پاسخی پاراسمپاتیک که ‪7- Rest and digest response‬‬ ‫موجب ارام سازی ماهیچه ها‪ ،‬افزایش انزیمهای گوارشی‪،‬‬ ‫‪.‬کاهش ضربان قلب و‪...‬است‪ .‬مترجم‬ ‫هورمون استرس ‪8- Cortisol‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2022‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪19‬‬ صفحه 20 ‫‪ 10‬دقیقه یوگای قدرتی‬ ‫برای تقویت بدن‬ ‫نویسنده‪ :‬کینومک گریگور‬ ‫برگردان‪ :‬مارال طاووسی‬ ‫یوگا تنها برای انعطاف پذیری بدن نیست‪ ،‬بسیاری از اساناها برروی تقویت‬ ‫ذهن‪ ،‬ماهیچه ها‪ ،‬مفاصل و استخوان ها کار  می کنند‪ .‬این توالی حرکتی‪10‬‬ ‫دقیقه ایی که دراینجا به شما معرفی می کنیم ضمن تقویت هسته ی مرکزی‬ ‫بدن و شانه ها‪ ،‬به کل اندام‪-‬هایتان پایداری و مقاومت بیشتری داده و احساس‬ ‫قدرت و اعتماد به نفس تان را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫‪ .1‬وضعیت میز‬ ‫برای گرم کردن مچ دست ها و شانه   هایتان با وضعیت میز شروع می کنیم‪.‬‬ ‫برروی کف دســت ها و زانوها قراربگیرید‪ .‬دست ها را به اندازه عرض شانه ها‬ ‫ازهم جدا کنید‪ .‬زانوها را نیز به اندازه عرض لگن ازهم دور نگه دارید‪ .‬استخوان‬ ‫دنبالچه را به داخل بکشید‪ .‬به این صورت هسته مرکزی تان فعال می شود‪.‬‬ ‫دراین وضعیت به مدت پنج دم و بازدم باقی بمانید‪.‬‬ ‫‪ .2‬وضعیت گاو و گربه‬ ‫از وضعیت میز به وضعیت های گاووگربه بروید‪ .‬دم بگیرید و پشــت خود‬ ‫را مقعرکنید‪ .‬ســتون مهره ها را به داخل کشیده و سر را به طرف باال ببرید‪.‬‬ ‫سپس همراه بازدم شکم را به داخل برده و پشت را محدب کنید و سر را به‬ ‫سمت پایین بیاورید‪ .‬این دو اسانا را پنج مرتبه پشت سرهم به طورمتناوب‬ ‫تکرارکنید‪.‬‬ ‫‪20‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫‪ .3‬وضعیت پالنک‬ ‫در وضعیت میز قراربگیرید‪ .‬ابتدا یک پا را به ســمت عقب بکشید و بعد‬ ‫پای دیگر را کناران بگذارید‪ .‬بدن شما باید ازفرق سرتا پاشنه ی پاها برروی‬ ‫یک خط صاف و مســتقیم قراربگیرد‪ .‬دست ها را صاف و عمود برزمین نگه‬ ‫دارید‪ .‬ماهیچه هــای ران ها را محکم و منقبض کنیــد‪ .‬این وضعیت برای‬ ‫تقویت هسته ی مرکزی بسیار مفید است‪ .‬دراین وضعیت به مدت پنج دم و‬ ‫بازدم بمانید‪.‬‬ ‫‪ .4‬سگ سرپایین‬ ‫ازوضعیت پالنک به وضعیت ســگ ســرپایین بروید‪ .‬مفصل ران ها را به‬ ‫سمت باال هدایت کنید و سرتان را پایین بیاورید طوری که صورت تان مقابل‬ ‫پاهایتان باشد‪ .‬دست ها به اندازه ی عرض شانه ها ازهم فاصله داشته باشند‪ .‬با‬ ‫فشار دادن کف دست‪-‬ها و کف پاها برروی زمین تعادل خود را حفظ کنید‪.‬‬ ‫وزن بدن را به طور مساوی برروی دست ها و پاهایتان بیاندازید‪ .‬در وضعیت‬ ‫نهایی به مدت پنج دم و بازدم باقی بمانید‪.‬‬ صفحه 21 ‫‪ .5‬وضعیت دلفین‬ ‫بــا حرکت دلفین بــرروی تقویت کتف ها و شــانه ها کارمی کنیم‪ .‬ابتدا‬ ‫دروضعیت میز قراربگیرید و بعد ساعدهایتان را روی زمین بگذارید‪ .‬دست ها‬ ‫به اندازه ی عرض شانه ها با هم فاصله داشته باشند و نوک انگشتان دست ها‬ ‫رو به جلو و صاف قرار بگیرند‪ .‬مفصل ران ها را صاف و کشــیده به طرف باال‬ ‫ببرید بعد به جلو گام بردارید و پاها را به باالتنه نزدیک کنید‪ .‬این وضعیت‬ ‫تقریبا شبیه به سگ سرپایین است با این تفاوت که ساعدها و نوک انگشتان‬ ‫پاها روی زمین هستند‪ .‬ارنج ها را با زاویه ‪ 90‬درجه نگه دارید‪ .‬وزن بدنتان‬ ‫را بیشــتر روی شانه ها و ساعدها بیاندازید و به این وسیله هسته مرکزی را‬ ‫تقویت کنید‪ .‬در وضعیت نهایی به مدت پنج دم و بازدم بمانید‪.‬‬ ‫‪ .8‬وضعیت میز وارونه‬ ‫نوبت رها کردن مفصل ران ها با حرکت میز وارونه است‪ .‬ازحالت قایق پاها‬ ‫را پایین اورده و کف پاها را روی زمین بگذارید‪ .‬کف دست ها را در پشت خود‬ ‫روی زمین قراردهید‪ ،‬نوک انگشتان دست ها رو به جلو باشند‪ .‬دمی عمیق‬ ‫بگیرید و همراه ان مفصل ران ها را به طرف باال بکشــید‪ .‬باالتنه و ران ها را‬ ‫در یک خط مستقیم نگه دارید‪ .‬دست ها و ساق پاها عمود بر زمین باشند‪.‬‬ ‫کف دســت ها و کف پاها را روی زمین فشاردهید‪ .‬به مدت پنج دم و بازدم‬ ‫دراین حالت بمانید‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضعیت قایق (‪)1‬‬ ‫حاال بیایید روی هسته مرکزی بیشتر تمرکز کنیم‪ .‬روی مت یوگا بنشینید‪.‬‬ ‫پاها را مقابل خود دراز کنید‪ .‬زانوها را خم کرده و دنبالچه را کمی به داخل‬ ‫بکشــید‪ .‬نوک انگشتان پاها روی زمین باشند‪ .‬دست هایتان را روبروی خود‬ ‫صاف و کشیده نگه دارید‪ .‬دراین حالت به مدت پنج دم و بازدم باقی بمانید‪.‬‬ ‫‪ .7‬وضعیت قایق (‪)2‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬وضعیت قایق(ناواسانا) را تکمیل می کنیم‪ .‬درهمان وضعیت قبلی‬ ‫که هستید‪ ،‬پاهای خود را باال بیاورید طوری که ساق پاها موازی زمین باشند‪.‬‬ ‫دست ها را همچنان کشیده و موازی سطح زمین نگه دارید‪ .‬دراین حالت به‬ ‫مدت پنج دم و بازدم بمانید‪ .‬سپس پاها را باال بیاورید و با بدن خود شکل ‪V‬‬ ‫را درست کنید‪ .‬دراین وضعیت نیز به مدت پنج دم و بازدم باقی بمانید‪ .‬این‬ ‫حرکت برای تقویت ماهیچه های شکمی و پاها بسیارمفید است‪.‬‬ ‫‪ .9‬مدیتیشن‬ ‫درپایان این توالی قدرتی‪ ،‬دریکی از وضعیت های مدیتیشــن( لوتوس یا‬ ‫چهارزانو) روی زمین بنشــینید‪ .‬چشم هایتان را ببندید یا نیمه باز بگذارید‪.‬‬ ‫توجه تان روی دم و بازدم هایتان باشــد‪ 10 .‬دم و بازدم طبیعی را بشمارید‪.‬‬ ‫سپس اگاهی را روی بدنتان بیاورید‪ .‬حرکت انرژی را در سراسر بدن احساس‬ ‫کنیــد‪ .‬به تک تک اندام های بدن توجه کنید و ببینید که پس ازانجام این‬ ‫توالی حرکتی چه تغییری کرده اند‪ .‬با ماساژ دادن اهسته صورت و ناماسته‬ ‫مودرا تمرین را به پایان برسانید‪.‬‬ ‫• ‪ Kino Mac Gregor‬مربی یوگا و از نویسندگان مجله اوم‬ ‫یوگاست‪ .‬ویدئوهای اموزشی او در‪Om app‬‬ ‫• منبع ‪2022 OmYogaMagazine‬‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪21‬‬ صفحه 22 ‫دکترایمثبتاندیشی!‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫ســوی خود جذب می کند‪ .‬در این وضعیت هیچ‬ ‫انســانی نمی تواند از زندگی لذت ببرد زیرا یک‬ ‫انسان فقط زمانی می تواند خوشحال باشد که در‬ ‫قید و بند اینده و گذشته نباشد‪.‬‬ ‫مادامی که یک انســان چیزی را نپذیرد‪ ،‬هیچ‬ ‫تالشی برای تغییر دادن ان به خرج نخواهد داد و‬ ‫سبب‬ ‫گالیه کردن‪ ،‬نق زدن و قضاوت‪-‬کردن تنها‬ ‫ِ‬ ‫این می شود که فرد از پذیرش مسئولیت انچه که‬ ‫در زندگی اوست‪ ،‬فرار کند‪.‬‬ ‫برای تنها شدن و منفور شدن یک انسان همین‬ ‫کافی است که با دیدن هر فردی زبان به انتقاد از او‬ ‫بازکند‪( .‬مخصوصاً زمانی که این کار در جمع های‬ ‫دوستانه و خانوادگی یا کاری انجام بپذیرد‪ ).‬اگر‬ ‫ِ‬ ‫داشتن‬ ‫فرصت دوست‬ ‫افراد را دائما قضاوت کنید‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫انها را از دســت خواهید داد و دیگر نمی توانید‬ ‫قلب خود را بوسیله عشق ورزیدن‪ ،‬شارژ کنید!‬ ‫قضاوت کردن و برچســب زدن به انســان ها‬ ‫و حتی موقعیت ها‪ ،‬رویدادها و پدیده ها ســبب‬ ‫می شود که نتوانید انها را‪ ،‬انطور که باید دوست‬ ‫احساس تنهایی‪ ،‬لحظات غم انگیزی‬ ‫داشته باشید‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫برای یک انسان رقم می زند و واقعیت این است که‬ ‫داشتن دیگران‬ ‫انسانی‪-‬که از ابراز محبت و دوست‬ ‫ِ‬ ‫عاجز باشد عمیقاً احساس تنهایی خواهد کرد‪ .‬اگر‬ ‫چرا با وجو ِد ســال ها شــرکت درکالس های انتخاب های اوست‪ .‬اگر یک فرد تغییری در افکار و می خواهید انسان محبوبی بشوید اجازه بدهید که‬ ‫مختلــف و خواندن کتاب هــای متعدد پیرامون گفتار و عملکرد و انتخاب های خود بوجود نیاورد‪،‬‬ ‫دیدن شما خاطره خوبی برای اطرافیان تان باشد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مباحث مرتبط بــا موفقیت و ارامش در زندگی‪ ،‬نباید انتظار داشته باشد که زندگی اش تغییر کند‪.‬‬ ‫هنوز احساس ارامش نمی کنم؟ چرا هنوز از نظر نباید این توقع را داشــته باشیم که هنگامی که‬ ‫خودت انتخاب کن!‬ ‫معنوی و ارتباط با خدا پیشرفتی نداشته ام؟ چرا زمیــن و زمــان را به باد انتقــاد می گیریم‪ ،‬فر ِد‬ ‫ذهن خود را‬ ‫شــادی و غم یک انتخاب است‪ِ .‬‬ ‫نمی توانم با عزیزانم ارتباطی مطلوب و ســازنده محبوبی در بین اطرافیان خود بشویم‪ .‬همچنین طوری تربیت کنید که در هر شــرایط زیبایی را‬ ‫برقرار کنم؟ این پرسش ها ذهن بسیاری از افرادی نباید این انتظار را در خود بوجود اورده باشــیم ببیند و بیابد‪ .‬تمامی تمریناتِ مثبت اندیشی شما‬ ‫که برای تغییر دادن اوضــاع زندگی خود تالش که با وجود افکار منفی‪،‬‬ ‫انســان شادی باشیم و را باید به نقطه ای برسانند که انسان ها‪ ،‬پدیده ها‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫می کنند را مشغول کرده است‪ .‬برای بسیاری از‬ ‫احســاس ارامش کنیم‪ .‬خالصــه همه تمرینات موقعیت ها و رویدادها را همان گونه که هســت‬ ‫ِ‬ ‫افرا ِد جامعه این ســوال است که چگونه برخی از مثبت اندیشــی ما را باید به نقطه ای برساند که ببینید‪ ،‬بپذیرید و دوست بدارید‪.‬‬ ‫افراد می توانند در ســخت‪-‬ترین شرایط‪،‬‬ ‫ارامش از گالیه کردن و نق زدن دســت برداریم زیرا این‬ ‫باالترین درجه شــکرگزاری وقتی اســت که‬ ‫ِ‬ ‫خود را حفــظ کنند و همواره لبخندی از َســ ِر کاری است که از بزرگ شدن نگرانی ها و قوی تر انسان به ســکوت و تسلیم رسیده باشد با انجا ِم‬ ‫رضایت و شــادمانی بر لب داشته باشند؟ چگونه شدن افکا ِر منفی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫تمرین شکرگزاری باید به نقطه ای برسید که به‬ ‫ِ‬ ‫اســت که برخی در ارتباط های خود کام ً‬ ‫ال موفق‬ ‫ذهن فــردی که در حالت خشــم و انزجار و محض مواجهه با اندک دشواری زبان به گالیه و‬ ‫ِ‬ ‫ّ‬ ‫هســتند‪ ،‬گویی که انها مهره ی مــار دارند! اما اعتراض به َسر می برد‪ ،‬نمی تواند مولد افکارخالقانه شکایت باز نکنید‪.‬‬ ‫برخی دیگر عمیقاً احســاس تنهایی می کنند و و ایده های بدیع و سازنده باشد‪ .‬در این حاالت به‬ ‫اصوالً وقتی احســاس خوبــی ندارید باید در‬ ‫همواره از درک نشــدن و پذیرفته نشدن توسط جای اینکه ذهن در جستجوی راه حل ها و پاسخ ها افکار‪ ،‬گفتار و عملکردهــای خود قدری تجدید‬ ‫اطرافیان خود شکایت می کنند؟ انسان هایی که باشد‪ ،‬انرژیِ خود را برای جنگیدن‪ ،‬مقاومت کردن نظر کنید زیرا خداوند هر روز و هر لحظه ظرفِ‬ ‫نــزد اطرافیان خــود کام َ‬ ‫ال محبوب و دوســت و نپذیرفتــن مصرف کند‪ .‬طبــق قانون جذب‪ ،‬انرژی ما را شــارژ می کند و این ما هستیم که با‬ ‫داشتنی هســتند‪ ،‬چه چیزهایی را می دانند که اتفاقات خوبی در انتظار این فرد نخواهد بود زیرا افکار نااُمیدکننده و پَــر و بال دادن به نگرانی ها‪،‬‬ ‫دیگران نمی دانند؟‬ ‫تما ِم تمرکز و توجه اش به چیزی است که از ان انرژی الهی خود را از بین می بریم‪ .‬اگر می خواهید‬ ‫ِ‬ ‫باعث‬ ‫ان چیزی کــه‬ ‫دگرگون شــدن حاالتِ فراری است و دوست ندارد در زندگی اش تجربه همانند انســان هایی که هر لحظه لبخند به لب‬ ‫ِ‬ ‫اشتیاق فراوان زندگی می کنند و با انرژی‬ ‫یک انسان می شــود‪ ،‬تغییر در نحوه ی نگرش و کند‪ .‬براین اســاس موار ِد نامطلوبِ بیشتری را به دارند‪ ،‬با‬ ‫ِ‬ ‫‪22‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 23 ‫زیاد در محل کار و کسب خود حاضر می شوند‪،‬‬ ‫باشید این اصل را از یاد نبرید‪:‬‬ ‫گله‪ ،‬انتقاد و قضاوت ممنوع!‬ ‫مالی کافی برای شــرکت‬ ‫اگر فرصت و ِ‬ ‫توان ِ‬ ‫در کالس های خودسازی‪ ،‬خودشناسی و مثبت‬ ‫اندیشــی را ندارید فقط این نکتــه را بیاموزید‬ ‫و رعایــت کنید‪ .‬اگر بتوانید فقــط یک قانون را‬ ‫ِ‬ ‫رعایت ان شادی سلولی و ارامش‬ ‫بیاموزید که با‬ ‫عمیق و پایــدار و محبوبیت و بهبود ارتباطات با‬ ‫همه انسان ها و رشد معنوی را بدست بیاورید‪ ،‬به‬ ‫این قانون می رسیم‪:‬‬ ‫گله‪ ،‬انتقاد و قضاوت ممنوع!‬ ‫ارزش بیســت ســال‬ ‫اگر بخواهم تمرینی که ِ‬ ‫سرمایه گذاری و زمان و انرژی را داشته باشد‪ ،‬به‬ ‫شما بیاموزم به شما می گویم‪:‬‬ ‫گله‪ ،‬انتقاد و قضاوت ممنوع!‬ ‫اگر بخواهید عصاره و چکیده انچه را در تمام‬ ‫کتابهای مثبت اندیشی هست بیاموزید‪ ،‬باید این‬ ‫جمله را خوب درک کنید‪:‬‬ ‫گله‪ ،‬انتقاد و قضاوت ممنوع!‬ ‫فقط با درک و به کار بردن( گله‪ ،‬انتقاد و قضاوت‬ ‫ممنوع! ) می توانید دکترای مثبت اندیشی خود را‬ ‫در زندگی دریافت کنید‪.‬‬ ‫رفع سریع فشار عصبی‬ ‫در لحظات پر اضطراب‬ ‫مترجم‪ :‬رویا مرادی‬ ‫تمریناتی برای اســتراحت های کوتاه مدت و رفع سریع فشار‬ ‫عصبی در لحظات پر اضطراب‬ ‫استراحت های کوتاه مدت‪ ،‬از بین برنده اضطراب بوده و می توانید هرلحظه‬ ‫که بخواهید انها را انجام دهید‪ .‬این تکنیک ها می  توانند دلهره شــما را در‬ ‫مطب دندانپزشــک کاهش داده‪ ،‬اضطراب قبل از یک مالقات مهم را از بین‬ ‫ببرند‪ ،‬وقتی در ترافیک گیرکرده اید به شــما ارامش دهند‪ ،‬یا کمک کنند‬ ‫که خونسردی خود را در مواجهه با افراد یا موقعیت هایی که شمارا ناراحت‬ ‫می کنند حفظ کنید‪ .‬چه یک دقیقه فرصت داشــته باشید و چه سه دقیقه‬ ‫این تمرینات اثربخش هستند‪.‬‬ ‫وقتی که یک دقیقه فرصت دارید‬ ‫دستتان را درست زیر ناف قراردهید بطوریکه باال و پائین رفتن ارام شکم‬ ‫را همراه با نفس های خود احســاس کنید‪ .‬عمل دم را انجام دهید و مکث‬ ‫کنید‪ .‬تا ‪ 3‬شماره بشمارید‪ .‬حال بازدم را انجام دهید‪ .‬مکث کنید‪ .‬تا ‪ 3‬شماره‬ ‫بشمارید‪ .‬تنفس عمیق را بمدت یک دقیقه ادامه دهید‪ ،‬پس از هر دم و پس‬ ‫از هر بازدم مکثی به اندازه ‪ 3‬شماره داشته باشید‪.‬‬ ‫وقتی سه دقیقه فرصت دارید‬ ‫یا بجای تمرین باال می توانید درحالیکه بطرز راحتی نشسته اید چند نفس‬ ‫همانطور که نشسته اید‪ ،‬هرکاری که می کنید زمین بگذارید و به بدن خود‬ ‫ارام و عمیق بکشید و با خود به ارامی تکرار کنید‪ :‬با هر دم پیش خود "من‬ ‫هستم " و با هربازدم "ارام هستم"را تکرارکنید‪ .‬دو یا سه مرتبه به ارامی این توجه کنید‪ .‬ابتدا عضالت صورت خود را وانهاده کرده اجازه دهید فک پائین‬ ‫کار را تکرار کنید و سپس حس کنید که تمام بدنتان به ارامی در صندلی کمی باز شود‪ .‬بگذارید شــانه هایتان بیافتد‪ .‬دستهایتان را در دوطرف بدن‬ ‫رها کنید‪ .‬اجازه دهید دست ها ازاد باشند و بین انگشتان فاصله بیافتد‪ .‬اگر‬ ‫فرو می رود و ارام می گیرد‪.‬‬ ‫پاها و یا قوزک پاها را رویهم انداخته اید از هم جدایشــان کنید‪ .‬حس کنید‬ ‫ران هایتان در صندلی فرو می رود و باعث می شود پاهایتان جدای از یکدیگر‬ ‫وقتی که دو دقیقه فرصت دارید‬ ‫به ارامی از ده تا صفر بشمارید‪ .‬با هر عدد یک تنفس کامل انجام دهید‪ ،‬دم و کامال رها و راحت قرار بگیرند‪ .‬احســاس کنید که ســاق پا و عضالت ان‬ ‫و بازدم‪ .‬مثال با یک دم عمیق به خودتان بگوئید ‪ .10‬ارام بازدم انجام دهید‪ .‬با ســنگین شده پاهایتان در زمین ریشه می دواند‪ .‬حال یک دم ارام و سپس‬ ‫دم عمیق بعدی بگوئید ‪ 9‬و به همین ترتیب ‪ .‬اگر احساس سردرگمی کردید‪ ،‬یک بازدم ارام انجام دهید‪.‬‬ ‫اعداد را ارامتر بشمارید تا فاصله نفس ها بیشتر شود‪ .‬وقتی به صفر رسیدید‬ ‫باید احساس ارامش بیشتری داشته باشید‪ .‬اگر الزم بود تمرین را تکرار کنید‪.‬‬ ‫منبع‪Harvard medical school :‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪23‬‬ صفحه 24 ‫شعر در یوگا‬ ‫نویسنده‪ :‬دومینک بارت‬ ‫‪۱‬‬ ‫مترجم‪ :‬ژیال حاتمی‬ ‫استفاده از شعر و مانترا و عبارات تاکیدی‬ ‫مثبــت‪ ،‬در یوگا تاثیر درمانی انرا بیشــتر‬ ‫میکند‪ .‬در مقاله زیر نویسنده به این موضوع‬ ‫از دیدگاه باباکارخان‪ ۲‬شاعر صوفی و درمانگر‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫برای پرتو جویان یوگا‪ ،‬این اشعار دری برای ورود‬ ‫بــه دنیای ماورای اثیری و درونی هســتند‪ .‬روش‬ ‫یوگا درمانی باباکارخان ترکیبی از یوگای هندی‪،‬‬ ‫یوگای مصری و یوگای چینی اســت تا به بهترین‬ ‫وجــه ممکن روی بدن افراد تاثیر بگذارد و در این‬ ‫روش‪ ،‬این اشعار در واقع جنبه تکمیلی برای درمان‬ ‫افراد دارند‪.‬‬ ‫بعد از انجام اساناهای یوگا‪ ،‬هنگام ریلکسیشن‬ ‫یا مدیتیشــن این اشعار خوانده می شــوند‪ ،‬زیرا‬ ‫پرتوجو در فاز پذیرش بیشــتری قرار دارد و بهتر‬ ‫می تواند این اموزه ها را دریافت کند‪ .‬که عبارتند از‬ ‫سخنان صلح امیز‪ ،‬کلمات مثبت و روشنایی بخش‬ ‫و ارامــش بخش که کمک می کنند تا االم روحی‬ ‫فرد تسکین پیدا کند‪ .‬همه این موارد حتما همراه‬ ‫با شکرگزاری می باشند که در واقع دارویی کامال‬ ‫ملموس برای روح انسان هستند‪.‬‬ ‫این جمالت می توانند این چنین باشند‪:‬‬ ‫"من بــه اندوه گذشــته لبخنــد میزنم فقط‬ ‫شادی های گذشته را به یاد می اورم‬ ‫به اینده و دنیای ماورایی می نگرم‬ ‫و اگر ذهنم پراکنده شــود و تشویش ها به من‬ ‫هجوم اورند‬ ‫و ابرهای شک و تردید وجودم را بگیرند‬ ‫به خودم اجازه رها شدن می دهم‬ ‫با خود نمی جنگم‬ ‫و متوجه می شوم که سنگینی از روح و جسمم‬ ‫رخت بربسته‬ ‫و به حالت خوشــحالی و ســبکبالی بیشتری‬ ‫میرسم‪".‬‬ ‫این اشعار و کلمات در قالب مانترا می توانند به‬ ‫علت روشنایی خاصی که دارند گنجینه ای باشند‬ ‫برای ارامش و انرژی دادن به قلب و روح انسان‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 25 ‫راه قلــب بــرای اشــنایان این مســیر کامال‬ ‫مشخص است‬ ‫این راه بسی ساده است‬ ‫نیازی به دانش پیچیده ندارد‬ ‫با افکاری درست و صادقانه‬ ‫همه انسان ها می توانند به ارامش قلبی برسند‬ ‫راه رهایی راه قلب است‪.‬‬ ‫شــعرایی نظیر حضرت حافظ در اشعار خود بر‬ ‫تمام این موارد تاکید کرده اند که با شهود قلبی و‬ ‫روشنایی به زندگی بنگرید و در لحظه حال حضور‬ ‫داشته باشید‪ ،‬زیرا‪:‬‬ ‫جهــان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ اســت‬ ‫هزار با ر من این نکته کردم تحقیق‬ ‫بــه مامنــی رو و فرصت شــمار غنیمت وقت‬ ‫که در کمینگه عمرند قاطعان طریق‬ ‫عقل و قلب هــر دو باهم راه زندگی را نشــان‬ ‫می دهند و این نوشته ها و مانتراها ارتباطی عمیق‬ ‫با روح انسان دارند که به صورت درونی بر وی تاثیر‬ ‫می گذارند زیرا به طور مستقیم با منبع کائنات در‬ ‫ارتباط هستند‪ .‬اشعاری ساده و پرمحتوا و غنی که‬ ‫به انســان کمک می کنند تا از مشکالت زندگی‬ ‫فاصلــه بگیرد و ارامش خود را بیشــتر کند و راه‬ ‫زندگی را روشنتر ببیند‪.‬‬ ‫چرا ریلکسیشن برای این موارد مهم است؟‬ ‫زیرا هنگام اســتراحت و ریلکسیشن به صورت‬ ‫اگاهانه تنفس می کنیم‪ ،‬بدن و تمام وجود انسان‬ ‫دوباره از نو متولد می شود و در حالتی از رهایی و‬ ‫خلســه که فقط به دم و بازدم توجه می شود‪ ،‬قرار‬ ‫می گیریم‪ .‬بدن ارتعاشات مثبت دریافت می کند و‬ ‫به این روش‪ ،‬انســان خود و افکار خود را بازسازی‬ ‫می کند و از تنش ها رها می شود‪ .‬دیدگاهی وسیع تر‬ ‫و رهاتر بر پایه اصلی عشق به زندگی‪ ،‬به کائنات و‬ ‫به حضور در زندگی برای خود به وجود می اورد‪.‬‬ ‫‪1. Dominic Barrett‬‬ ‫برگرفته از سایت فرانسوی‬ ‫‪puissance-/03/2019/http://www.franchecomteyoga.com‬‬ ‫‪de-la-poesie-en-yoga.html‬‬ ‫تاریخ چاپ مقاله‪ :‬فوریه ‪2019‬‬ ‫‪C H A K R A M A T‬‬ ‫مرتاضان هند از قرن ها پیش تاکنون برای فعال کردن‬ ‫چاکراها و به جریان انداختن انرژی در همه اندام های‬ ‫بــدن روی تختــی کــه هزاران میــخ در ان بــکار رفته بود‬ ‫می ایســتادند‪ ،‬دراز می کشــیدند و یوگا انجام می دادند‬ ‫تا نه تنها بیمار نشوند بلکه همراه با نشاط و ارامش از‬ ‫عمر طوالنی برخوردار گردند و اینک دانش یوگا با الهام‬ ‫از ایــن روش کهــن مرتاضــان هنــد مبادرت به ســاخت‬ ‫و تولیــد تشــکچه ســوزن دار قابل اســتفاده بــرای عموم‬ ‫بمنظور رسیدن به نشاط و سالمتی پایدار نموده است‪.‬‬ ‫چاکرامت تشــکچه ای ســوزنی است که اســتفاده از ان‬ ‫سالمتی را برای همگان به ارمغان می اورد‪.‬‬ ‫‪chakrakala.com‬‬ ‫‪02188319054‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪25‬‬ صفحه 26 ‫درباره فیلم‬ ‫نویسنده و کارگردان‪ :‬لوک بسون‬ ‫بازیگران‪ :‬اسکارلت یوهانسن و مورگان فریمن‬ ‫مدت زمان فیلم‪ 90 :‬دقیقه‬ ‫موسیقی متن‪ :‬اریک سرا‬ ‫ژانر‪ :‬علمی تخیلی عرفانی‬ ‫محصول ‪ 2014‬فرانسه و امریکا‬ ‫امتیاز پنج ستاره و پرفروش ترین فیلم سال‬ ‫‪2014‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫سینمای عرفانی‬ ‫نقد فیلم سینمایی لوسی‬ ‫‪Lucy‬‬ ‫نویسنده‪ :‬شهال قاسمیان دستجردی‬ ‫‪26‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫خالصه داستان‬ ‫لوسی( با بازی اسکارلت یوهانسن) دختر‪25‬‬ ‫ســاله ی امریکایی‪ ،‬درشهر تایپه تایوان دانشجو‬ ‫است‪ .‬دوست لوســی به نام ریچارد‪ ،‬او را فریب‬ ‫داده و وادارش می کند که با یک باند خطرناک‬ ‫مــواد مخدرهمکاری کند‪ .‬لوســی طبق قول و‬ ‫قرارها چمدانی که حاوی کیسه های پالستیکی‬ ‫مواد مخدرصنعتی و بسیارگران قیمت است را‬ ‫به شــخصی به نام جانگ تحویل می دهد‪ .‬اما با‬ ‫کشــته شدن ریچارد‪ ،‬لوســی در دام این گروه‬ ‫مخوف گرفتارمی شود‪ .‬انها بدون اطالع لوسی‪،‬‬ ‫او را بیهوش کرده و کیســه های مواد مخدر را‬ ‫با عمل جراحی درون بدنش جاسازی می کنند‬ ‫تا بدین وســیله کارحمل و انتقال انها را برای‬ ‫خود اسان سازند‪ .‬ناگهان براثر ضربه‪-‬ایی که به‬ ‫شکم لوسی وارد می شود‪ ،‬کیسه ها درون بدنش‬ ‫پاره شده و مواد شیمیایی بتدریج به بافت ها و‬ ‫نسوج او راه پیدا می‪-‬کنند‪ .‬در نتیجه ی پیشروی‬ ‫این مواد سمی دربدن لوسی‪ ،‬کم کم دستگاه ها‬ ‫وارگانهای جسم فیزیکیش از کارمیافتند‪ ،‬ولی‬ ‫ژن های او جهش یافتــه و صاحب قدرت های‬ ‫ذهنی خارق العاده ایی می گردد مانند خواندن‬ ‫ذهــن دیگران و جابــه جایی افراد و اشــیاء با‬ ‫نیروی تمرکز و ذهن خود‪ .‬لوســی که متوجه‬ ‫شده براثراین جاسازی چه بالیی بر سرش امده‪،‬‬ ‫تصمیم می گیرد با کمک همین نیروها از ان باند‬ ‫تبه کار انتقام گرفته و نابودشان کند‪.‬‬ ‫از طرفی پرفسورســاموئل نورمــن( با بازی‬ ‫مورگان فریمن) مشــغول ســخنرانی درباره ی‬ ‫ذهن انسان و شگفتی های ان در دانشگاه است‪.‬‬ ‫او می گوید دربین موجودات‪ ،‬دلفین ها بیشترین‬ ‫بهره را از مغــز خود می برند یعنی از‪ 20‬درصد‬ ‫توانایی هــای ذهنی خود اســتفاده می کنند‪،‬‬ ‫درحالی کــه اکثرانســان ها تنهــا ‪ 10‬درصد‬ ‫قابلیت های ذهنی شان را به کارمی گیرند‪ .‬یکی‬ ‫از دانشجویان می پرسد که ایا انسان می تواند از‬ صفحه 27 ‫‪ 100‬درصد ذهن خود بهره ببرد؟ اگر بله‪ ،‬انگاه‬ ‫چه اتفاقی برایش میافتد ؟! پرفسور به فکر فرو‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫لوسی می فهمد که اعضای بدنش یکی یکی‬ ‫درحال تغییرند و امیال حیوانی خود مثل میل‬ ‫به خوردن و خوابیدن و‪ ...‬را از دست می دهد‪ .‬اما‬ ‫با کم شــدن این امیال‪ ،‬ذهنش فعالتر و فعالتر‬ ‫می گردد تا جایی که فقط ذهنش کارمی کند و‬ ‫تمام کارها را فقط با نیروی فکر انجام می دهد‪.‬‬ ‫لوســی و پرفسور ســاموئل همدیگر را مالقات‬ ‫می کنند و لوسی ماجرای خود را برای او تعریف‬ ‫می کند و می‪-‬گوید کــه چه اتفاقی برای او در‬ ‫حال رخ دادن اســت‪ .‬پرفسور به کمک لوسی‬ ‫می ا ید و همچنین پاســخ سوالی که ذهنش را‬ ‫مشغول کرده بود میابد‪ ،‬می فهمد که اگر انسان‬ ‫‪ 100‬درصــد از ذهن خود اســتفاده کند چه‬ ‫توانایی های اعجاب انگیزی پیدا می کند! بالخره‬ ‫لوســی با توانایی های ذهنی که عایدش شده‬ ‫انتقام خود را از گروه مجرمین می گیرد‪.‬‬ ‫نقد فیلم‬ ‫از نظر بسیاری از مخاطبین‪ ،‬فیلم لوسی شاید‬ ‫فیلمی علمی تخیلی و اکشــن و جذاب باشد‪،‬‬ ‫همراه با اتفاقات عجیب و باورنکردنی و سرگرم‬ ‫کننده‪ ،‬اما اگر با توجه بیشــتری فیلم را دنبال‬ ‫کنیم پیام اصلــی فیلم را می گیریم؛ "هرچقدر‬ ‫امیال و غرایز حیوانی کمتر شــوند ذهن انسان‬ ‫قوی ترمی گردد و می تواند دســت به کارهایی‬ ‫بزند که حتی تصورش را نیز نمی کرده"‪.‬‬ ‫داســتان فیلم ماجرایی دلهره اور و انتقامی‬ ‫است‪ .‬تماشاچیان مدت ‪ 90‬دقیقه پرهیجان را‬ ‫با لوسی همراه می شوند‪ .‬موضوع قاچاق‪-‬چیان‬ ‫و حمــل مواد مخدر تنها بهانه ایی اســت برای‬ ‫پرداختن بــه موضوع اصلی یعنی به کارگرفتن‬ ‫ذهن و کشــف قابلیت های بی شمارش‪ .‬فیلم‬ ‫لوســی پیامی معنوی را درون قالبی اکشــن و‬ ‫سرگرم کننده به تصویر می کشد که قادراست‬ ‫تماشاچی را برای ساعاتی میخکوب و مجذوب‬ ‫کند‪ .‬بخصوص بازی اســتثنایی و زیرپوســتی‬ ‫اسکارلت یوهانســن که بتدریج تبدیل به یک‬ ‫رباط هوشمند می شــود از نقاط قوت فیلم به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫در صحنه ایی از فیلم‪ ،‬لوســی قابلت عجیب‬ ‫دیگری پیدا می کنــد و می تواند به دوران های‬ ‫گذشــته برود و انسان های نخستین را مالقات‬ ‫کند‪ .‬او با زنی ماقبل تاریخ دیدارمی کند که نام او‬ ‫نیز لوسی است‪ .‬شاید منظور اجداد اوست و یا‬ ‫شاید کارگردان دراین سکانس اشاره به جهش‬ ‫و رشد و تکامل مغز انسان دارد‪ .‬لوسی می تواند‬ ‫سمبل یک جهش جدید انسانی باشد‪.‬‬ ‫فیلــم بیننــده را وادارمی کنــد کــه بــه‬ ‫توانایی های ذهنی خود بیشــتر بیاندیشــد‪.‬‬ ‫وقتی پرفسورساموئل خطاب به دانشجویانش‬ ‫می گوید‪ ":‬اکثرانســان ها فقــط از ‪ 10‬درصد‬ ‫از توانایی های مغز خود اســتفاده می کنند‪".‬‬ ‫انگار می خواهــد تلنگری به انســان ها بزند‬ ‫کــه اینقدرخود را درگیر خوراک و پوشــاک‬ ‫و مســائل ابتدایی زندگی که بین انســان و‬ ‫حیوان مشــترکند نکنند و بیشتر به ذهن و‬ ‫قابلیت هایش توجه نشان دهند‪.‬‬ ‫‪ Luc Besson‬کارگردان فرانسوی متولد ‪ 1959‬است‪ .‬او در سن ‪ 15‬سالگی با رها کردن مدرسه به فیلم سازی‬ ‫روی اورد و اکنون یکی از کارگردانان مطرح جهان است که فیلم های درخشانی در کارنامه هنری خود دارد‬ ‫از جمله لئون‪ ،‬داستان ژاندارک‪ ،‬تاکسی و نیکیتا‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪27‬‬ صفحه 28 ‫دوم‬ ‫بشنو از نی‪...‬‬ ‫حکایت" فریفتن روستایی شهری را"‬ ‫برگرفته از کتاب با پیربلخ‬ ‫نویسنده‪ :‬محمد جعفرمصفا‬ ‫خالصه نویسی و تنظیم‪ :‬شهال قاسمیان‬ ‫درشماره ی گذشته گفتیم که اشعار موالنا چنان استعاری و پر رمز‬ ‫و رازند که ممکن است اکثرافراد بدرستی مفاهیم انرا درک نکنند‪.‬‬ ‫همچنین درقسمت اول از این مجموعه‪ ،‬حکایت پادشاه و کنیزک را‬ ‫تفسیر کردیم و اشاره نمودیم که دراغلب حکایت های مثنوی چند‬ ‫شــخصیت وجود دارند که همگی انها در واقع جنبه های مختلف‬ ‫وجود هریک از ما هستند‪ .‬در این شماره به شرح و تفسیرحکایت‬ ‫" فریفتن روستایی شهری را" می پردازیم‪.‬‬ ‫بیشــترین تاکید موالنا درمثنوی‪ ،‬بر وخامت حرص و برحذرداشتن ما از‬ ‫ازمندی اســت‪ .‬وی در حکایت " فریفتن روستایی شهری را" علت اسارت‬ ‫انســان را به صورت زیبایی ترسیم می کند‪ .‬ولی قبل از این حکایت‪ ،‬داستان‬ ‫کوتاهی می اورد تا ذهن ما را برای فهم داستان اصلی اماده کند‪ .‬او می گوید‬ ‫کــه جماعتی رهگذر به راهی می رفتند( راه زندگی)‪ ،‬شــخصی بصیر با انها‬ ‫برخورد میکند و می گوید در راهی که می روید پیل بچگان زیادی خفته اند؛‬ ‫مبادا حرص و گرســنگی بر شما چیره شود و انها را بخورید! زیرا به هالکت‬ ‫شما خواهد انجامید! رهگذران که اسیرازمندی بودند به نصایح فرد خردمند‬ ‫اعتنایــی نکرده و پیل بچه‪-‬ایی را کباب می کنند و می خورند و ســپس به‬ ‫خــواب فرو می روند‪ .‬خواب دراینجا اشــاره به غفلت‪ ،‬و خوردن پیل بچه که‬ ‫گوشت ان حرام است اشاره به غرق شدن در لذات دنیوی دارد‪ .‬ناگهان مادر‬ ‫پیل بچه از راه می رسد و دهان افراد را بو می کند‪ .‬کسی که بیداراست و پیل‬ ‫‪28‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫بچه را نخورده( فرد خردمند) رها می کند و به سراغ انهایی می رود که خوابند‬ ‫ودهانشان بوی کباب پیل بچه می دهد و انها را به هالکت می رساند‪ .‬دراینجا‬ ‫موالنــا می خواهد بگوید انان که گناهی مرتکب نشــده اند مصون و درامان‬ ‫می مانند و کسانی که اعمال ناشایستی انجام می دهند مجازات می شوند‪.‬‬ ‫بعد ازاین حکایت کوتاه که حکم مقدمه را دارد موالنا سراغ حکایت اصلی‬ ‫رفته و داستان "فریفتن روستایی شهری را" شروع می کند؛ مردی روستایی‬ ‫هرســال به شهرمی اید و دوسه ماهی درخانه ی مرد شهری اتراق می کند و‬ ‫مهمان او می شود‪ .‬تا ده سال کار اوهمین است و هرسال موقع خداحافظی با‬ ‫اصرار از مرد شهری می خواهد که به همراه خانواده خود چند روزی به روستا‬ ‫بروند و مهمان او بشــوند‪ .‬اما هر بار مرد شــهری بهانه ایی اورده تا به روستا‬ ‫نرود‪ .‬بالخره ســال یازدهم دعوت او را می پذیــرد و همراه زن و بچه هایش‬ ‫به روستا می رود‪ .‬سراغ خانه ی دوست روستایی خود را می گیرد ولی وقتی‬ ‫مرد روســتایی را پیدا می کند با تعجب می بیند که مرد روســتایی انها را‬ ‫نمی شناسد( روستایی وانمود می کند که اصال چنین کسانی را هرگز ندیده و‬ ‫نمی شناسد) و از پذیرفتن شان درمنزل خود امتناع می کند!‬ ‫دراین داســتان مرد روستایی سمبل نفس‪ ،‬ذهن حیله گر یا عقل جزئی‬ ‫اســت‪ .‬موالنا به این جهت روســتا را نماد عقل جزئی گرفته چون روســتا‬ ‫کوچک و محدود است و درمقابل‪ ،‬شهررا نماینده عقل کلی قرارمی دهد زیرا‬ ‫شــهر مکانی بزرگ و بازاســت‪ .‬ولی با وجود گستردگی شهر‪ ،‬می بینیم که‬ ‫بالخره فریب عقل جزئی را می خورد‪ .‬هرچند شــهر به نسبت روستا بزرگ‬ ‫است اما درهر صورت دارای حصار و محدودیت می باشد‪ .‬مرد شهری دراین‬ ‫داســتان کنایه از بعد مفید و خردمند و فطرت پاک انســان را دارد که ده‬ ‫سال در برابر وسوسه های مرد روستایی مقاومت می کند ولی درنهایت گول‬ ‫فریب های ذهن را می خورد‪ .‬مرد روستایی از زیبایی کشتزارهای ده می گوید‬ ‫وعاقبت فریبکاری های ذهن‪ ،‬عقل کلی را حریصانه به سمت این کشتزارهای‬ ‫خیالی می کشاند‪.‬‬ ‫هر طرف غولی همی خواند ترا‬ ‫کای برادرراه خواهی؟ هین بیا‬ ‫حزم ان باشد که چون دعوت کنند‬ ‫تو نگویی ست و خواهان من اند‬ ‫دعوت ایشان صفیرمرغ دان‬ ‫که کند صیاد در مکمن نهان‬ ‫جذابیت های زندگی دنیایی‪ ،‬حکــم صفیرمرغ( صدایی که صیادان برای‬ ‫فریب پرندگان و شکارانها درمیاورند) را دارند‪ .‬موالنا می خواهد کیفیت بدلی‬ ‫و بی محتوا بودن چیزهایی را نشان دهد که جامعه از طریق القائات خود ما را‬ ‫اسیر و شیفته انها می کند‪ .‬مرد شهری که سمبل فطرت پاک انسان است و‬ ‫ده سال در برابر وسوسه های مرد روستایی فریبکار مقاومت کرده است اخرسر‬ ‫با اصرارهمسر و فرزندانش که انها نیز نمادهایی ازعقل جزئی و خواسته های‬ ‫دنیوی هستند تسلیم می شود‪ .‬انسان معصوم نیز به سادگی دست ازاصالت‬ ‫فطری خود نمی کشــد ولی القائات اطرافیان و نفس می تواند حتی او را هم‬ ‫دردام فریب گرفتارسازد‪ .‬موالنا در ابیات این داستان گفتگوهای ذهن با خود‬ ‫را به زیبایی بیان می کند؛ کشمکش بین فطرت و وسوسه های ذهن‪.‬‬ ‫باید توجه داشــته باشیم که هرچه درمثنوی مولوی امده از زبان هرکس‬ ‫باشــد‪ ،‬دراخرین تحلیل خطاب و بیان خود موالنا است‪ .‬اوروشن بین و دریا‬ ‫دلی تیزبین است که تا عمیق ترین و پنهانی ترین زوایای هستی را دیده‪ .‬وقتی‬ ‫مرد شهری می گوید‪:‬‬ صفحه 29 ‫بعد از ان درمان خشمش چون کنم ؟‬ ‫زنده خود را زین مگرمدفون کنم!‬ ‫پیام عمیقی دربیانش نهفته اســت‪ ،‬انسانی که از نیستان فطرت خویش‬ ‫بریده شــده و کار معنویت را به عهده فکر‪ ،‬تصاویر ذهنی و توهم می گذارد‬ ‫در واقع مرده ایی بیش نیســت‪ .‬باری‪ ،‬پس از انکه ذهن اغواگر او را فریفت‬ ‫و تســلیم خود کرد و شــتابان او را به ســوی اوهام و ارزوها کشاند‪ ،‬بعد از‬ ‫تحقق ان‪ ،‬پای پس می کشد و وعده های خود را انکارمی کند! موالنا درمیان‬ ‫داستان‪ ،‬نصایح و پند و اندرزهایی به ما می دهد تا ما را هوشیارکند و بگوید‬ ‫فریب ارزوها و خواسته های دور و دراز را نخوریم‪ .‬بعد مجددا به ادامه داستان‬ ‫می پردازد‪ .‬خانواده مرد شهری بعد ازتحمل مشقات زیاد به روستا می رسند‬ ‫اما مرد روســتایی درب خانه را به روی انها می بندد و می گوید من شــما‬ ‫را نمی شناســم! اشــاره دارد به نفس و وعده های او‪ ،‬وقتی به خواسته های‬ ‫ذهن فریبکار می رسیم می بینیم که سرابی بیش نبوده اند‪ .‬بارها شده که در‬ ‫حسرت ارزویی بوده ایم ولی بعد از رسیدن به ان و تحققش فهمیده ایم که‬ ‫ان چیزی نبوده که تصورمی کردیم‪.‬‬ ‫مرد شــهری بعد از اینکه بی اعتنایی مرد روستایی را می بیند پافشاری‬ ‫می کند تا خود را به او بشناســاند تا شاید در را به روی او بگشاید‪ .‬این هم‬ ‫نشان از سرگشتگی دارد که بعد ازفریب خوردن توسط نفس بوجود می اید‪.‬‬ ‫فطرت که تسلیم وسوسه  های ذهن اغواگر شده به این سادگی نمی تواند به‬ ‫اصل خود بازگردد زیرا حاال عقل جزئی حاکم شــده و خود را به نام "من"‬ ‫واقعی جا زده‪ .‬مرد شــهری و خانواده اش چند روزی در روستا می مانند به‬ ‫امید اینکه مرد روستایی بالخره انها را به خانه ی خود راه دهد‪ .‬انها زیر باران‬ ‫تندی بر درخانه ی مرد روستایی التماس می کنند تا مگر در را به روی انها‬ ‫بازکند‪ .‬وقتی ادمی فریب نفس را خورد دســت و پا می زند و برای نجات و‬ ‫رهایی خود اشتباهات بیشتری را مرتکب می شود غافل از اینکه هیچ امیدی‬ ‫به "خود" نیست و تا این حقیقت را دراعماق وجودش درنیابد خالصی امکان‬ ‫پذیرنمیشود‪.‬‬ ‫مرد شهری می گوید‪ :‬دوســتی ده ساله ی ما به کنار‪ ،‬محض رضای خدا‬ ‫امشــب را به ما پناه بده تا زیر باران و در ســرما نمانیم‪ .‬روستایی می گوید‪:‬‬ ‫گوشه باغم اتاقکی دارم‪ ،‬اگرحاضری مراقبت از باغم را به عهده بگیری اجازه‬ ‫می دهم درانجا سکنی گزینی‪ .‬یعنی هیچ یک از رفتارهای عقل جزئی برای‬ ‫خیر و صالح ما نیست و حتی اگر در ظاهر می خواهد کمکی به ما بکند ان‬ ‫هم فقط برای بقای خودش است‪ .‬نفس فقط می خواهد خودش حاکم وجود‬ ‫ما باشد و به هر قیمتی می خواهد در ذهن مان باقی بماند‪.‬‬ ‫گوشه ایی خالی شد و او با عیال‬ ‫رفت انجا جای تنگ و بی مجال‬ ‫جای تنگ و بی مجال ســمبل محدودیت و کوته بینی انسانی است که‬ ‫اســیر نفس خود گشته‪ ،‬مرد شهری حاال نگهبان مرد روستایی شده یعنی‬ ‫انسان به اسارت افکار و ارزوهای خویش درامده است‪ .‬او خود را وقف نفس‬ ‫کرده و حتی خود را با نفس یکی می داند‪ .‬مرد شــهری هنگامی که درحال‬ ‫نگهبانی از مزرعه ی مرد روســتایی اســت حیوانی را به خیال اینکه گرگ‬ ‫می باشد می کشد ولی ان حیوان یکی از متعلقات مرد روستایی بوده و مرد‬ ‫روســتایی با کشته شدن حیوان خود داد و قال راه میاندازد که می توان به‬ ‫این شــکل تعبیر کرد؛ وقتی یکی از خواسته های خود را می کشیم و از ان‬ ‫می گذریم‪ ،‬نفس به فغان درمی ایــد و می‪-‬خواهد تا جایی که امکان دارد‬ ‫تعلقات ذهنی ما را نگه دارد‪.‬‬ ‫مرد شهری به مرد روستایی می گوید خوب تفحص کن چون شبی تاریک‬ ‫و طوفانی اســت و شاید من واقعا گرگی را کشــته باشم‪ .‬اما مرد روستایی‬ ‫می گوید نه من اشتباه نمی کنم و کره خر خود را حتی در تاریکی شب و از‬ ‫راه دورتشخیص می دهم‪ .‬دراین موقع مرد شهری به خود می اید و می گوید‪:‬‬ ‫تو کره خر خود را در تاریکی شب و از راه دور می شناسی ولی من را که رفیق‬ ‫ده ساله ات هستم در روز روشن به یاد نمی اوری؟!‬ ‫خواجه برجست و بیامد ناشگفت‬ ‫روستایی را گریبانش گرفت‬ ‫کابله طرار شید اورده ایی؟!‬ ‫بنگ وافیون هردوبا هم خورده ایی؟!‬ ‫در سه تاریکی شناسی باد خر‬ ‫چون ندانی مرمرا ای خیره سر؟‬ ‫خویشتن را عارف و واله کنی‬ ‫خاک در چشم مروت میزنی!‬ ‫رو که نشناسم ترا از من بجه‬ ‫عارف بی خویشم و بهلول ده!‬ ‫باد خرکره چنین رسوات کرد‬ ‫هستی نفسی ترا اثبات کرد!‬ ‫وقتی مرد شهری با مرد روستایی مواجه می شود‪ ،‬روستایی برای توجیه‬ ‫پستی خود ادعا می کند که عارفی وارسته هستم و حتی از وجود خود بی‬ ‫خبرم! و برای همین خودم را هم به یاد نمی اورم چه رســد به دیگران را‪!...‬‬ ‫ولی بعد که خرش را کشته می بیند خود را لو می دهد‪ .‬او متعلقات خود را‬ ‫خوب می شناسد چون برایش سود و منفعت دارند‪.‬‬ ‫در این داســتان موالنا شرح اسارت انســان توسط نفس را می دهد و راه‬ ‫رهایی را تنها در درک درســت و عمیق از وخامت این اسارت می داند‪ .‬مرد‬ ‫شهری دریک لحظه تمام حقایق را می فهمد و اگاه می شود که مرد روستایی‬ ‫(نفس) او را فریب داده و به او دروغ گفته است‪ .‬همین اگاهی عمیق باعث‬ ‫رهایی او از چنگ نفس می شود( به خوداگاهی می رسد) و با خانواده خود به‬ ‫شهر و خانه خویش بازمی گردد‪.‬‬ ‫محمد جعفرمصفا‪ :‬نویسنده‪ ،‬مترجم و مولوی شناس‬ ‫( ‪ )1397-1312‬؛ دربخش هایی از کتاب اگاهی‪ ،‬می نویســد‪ ":‬به‬ ‫علت حاکمیت ذهن‪ ،‬اتاق وجود من تاریک است‪ .‬اکنون از درون این‬ ‫اتاق تاریک به ده ها و صدها موضوع اجتماعی یا هرموضوع دیگری‬ ‫نگاه می کنم و نتیجتا همه انها را تاریک می بینم‪ .‬حال‪ ،‬کار مفید این‬ ‫نیســت که تو ان موضوعات را برای من روشن کنی‪ ،‬کار مفید این‬ ‫است که کمک کنی به روشن شدن اتاق تاریک ذهنم‪ .‬وقتی این اتاق‬ ‫روشــن شد خود من می توانم از یک موضع روشن ان موضوعات را ببینم‪ .‬از اثار وی می توان‬ ‫انسان گمشــده و شناخت‪ ،‬تفکرزائد‪ ،‬انسان دراسارت فکر‪ ،‬با پیربلخ‪ ،‬رابطه‪ ،‬زندگی و مسائل‪،‬‬ ‫اگاهی و هله را نام برد‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪29‬‬ صفحه 30 ‫پروتکل روان درمانی‬ ‫ششم‬ ‫دهارانا‬ ‫یک مراقبه برای تقویت توجه‪ ،‬ارتباطی نوین با خود و دیگران‬ ‫(بخشی از جلسه نخست پروتکل روان درمانی هشت هفته ای مبتنی بر یوگا و ذهن اگاهی)‬ ‫نویسنده‪ :‬مینا بختیاری‬ ‫‪@myact.protocol‬‬ ‫قرار اســت که در این سری مقاله های‬ ‫دنباله دار‪ ،‬پروتکل درمانی مای اکت معرفی‬ ‫شــود‪ .‬پروتکل درمانی مای اکت همانطور‬ ‫که در مقاله های پیشین توضیح داده شد‪،‬‬ ‫پروتکلی هشــت جلســه ای است که به‬ ‫صورت هفتگی و ترجیحا در گروه های ‪ 8‬الی‬ ‫‪ 12‬نفره اجرا می شود‪ .‬این پروتکل تلفیقی‬ ‫از روش درمانی اکت و یوگا اســت و برای‬ ‫درمان اختالالتی نظیر وسواس‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬چاقی‪ ،‬درد مزمن‪ ،‬و ‪ ...‬کاربرد‬ ‫‪30‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫دارد‪ .‬در مقاله های پیشین به پایه های تئوری‬ ‫این پروتکل که برگرفته از علم باستانی یوگا‬ ‫و مفاهیم بنیادین درمان اکت است‪ ،‬اشاره‬ ‫کرده ایم و به دنبال ان هشت جلسه ی این‬ ‫پروتکل درمانی را به صورت مختصر معرفی‬ ‫کردیم‪ .‬از این شــماره به بعد به معرفی هر‬ ‫جلسه از این پروتکل درمانی می پردازیم‪.‬‬ ‫این جلسات هشت گانه به همین ترتیبی که‬ ‫در اینجا ذکر خواهد شد‪ ،‬روی درمان جویان‬ ‫اجرا می شوند‪.‬‬ ‫دهارانا‪ : ۱‬توجه‬ ‫همانطور که در شماره پیشین ماهنامه توضیح‬ ‫داده شد‪ ،‬جلســه اول پروتکل درمانی مای اکت‪،‬‬ ‫مراجعــان را با مفهوم دهارانا اشــنا می کند تا از‬ ‫طریق این مفهوم‪ ،‬حضور در لحظه حال که یکی از‬ ‫شش وجه روش درمانی اکت است را تقویت کند‪.‬‬ ‫دهارانا‪ ،‬به معنی "تمرکز" یا "توجه تک نقطه ای"‬ ‫اســت‪ .‬دلیل اینکه جلسه نخست را با این مفهوم‬ ‫اغاز می کنیم این است که به مراجعان این نکته را‬ ‫یاداور شویم که توجه‪ ،‬اولین قدم در تغییر نحوه‬ ‫تعامل ما با جهان و خودمان است‪ .‬توجهی که در‬ ‫اینجا مد نظر ماست‪ ،‬توجه به محتوای ذهن است‪:‬‬ ‫افکار‪ ،‬احساس ها‪ ،‬حس های بدنی‪ ،‬و خاطرات‪ .‬پیام‬ ‫دهارانا اساسا این است که؛ یاد بگیرید که به تمامی‪،‬‬ ‫در لحظه حضور داشته باشید و توجه را به سمت‬ ‫حال معطوف کنید‪ .‬به این صورت‪ ،‬در جلسه اول‬ ‫پروتکل درمانی مای اکت‪ ،‬با انجام یک مراقبه اصلی‬ صفحه 31 ‫(که در ادامه توضیح داده می شود) و دو مراقبه در‬ ‫ابتدا و انتهای جلسه که در وضعیت شاواسانا انجام‬ ‫می شود و هدف انها توجه بر تنفس است‪ ،‬و نیز‬ ‫یک سری از اساناهای ابتدایی یوگا که در شماره‬ ‫بعدی معرفی خواهند شد‪ ،‬مراجعان را با مقوله‬ ‫توجه اشنا می کنیم‪ .‬در پروتکل درمانی مای اکت‪،‬‬ ‫ذهن اگاهی به معنی توجه و تمرکز بر محتوای‬ ‫ذهن اعم از افکار‪ ،‬احساس ها‪ ،‬حس های بدنی‪ ،‬و‬ ‫خاطرات‪ ،‬بدون قضاوت‪ ،‬و به شکلی فعال است‪.‬‬ ‫از این منظر‪ ،‬ذهن اگاهی در روش درمانی اکت و‬ ‫مای اکت با ذهن اگاهی یوگایی کمی تفاوت دارد‪.‬‬ ‫در ذهن اگاهی یوگایی پرتوجوی یوگا‪ ،‬به دنبال‬ ‫سکوت ذهن است‪ ،‬اما در اینجا ما هدفمان اگاهی‬ ‫و توجه به محتوای ذهنی مان است تا در مراحل‬ ‫بعدی‪ ،‬از این توجه و اگاهی در جهت تغییر رفتار‬ ‫بهره جوییم‪.‬‬ ‫الزم به توضیح اســت که توالــی یوگایی که‬ ‫در اینجــا معرفی می شــود صرفــا مخصوص‬ ‫همیــن پروتکل درمانی اســت‪ .‬اگرچه می توان‬ ‫تغییرات جزیی با توجــه به توانایی درمانجو در‬ ‫انها ایجاد کــرد‪ ،‬اما کلیت انها به همین ترتیب‬ ‫و صورتی اســت که در اینجا ذکر می شود‪ .‬برای‬ ‫اطالعات بیشــتر و توضیحات تکمیلی به کتاب‬ ‫"درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پایه یوگا و‬ ‫ذهن اگاهی" مراجعه کنید که منبع توضیحات‬ ‫این مقاله است‪.‬‬ ‫مراقبه ی لحظه ی شیرین‪ :‬تقویت توجه‪،‬‬ ‫و مشــاهده احساســات‪ ،‬حس ها‪ ،‬افکار‪،‬‬ ‫خاطرات‬ ‫اجازه دهید پلک هایتان سنگین و چشمانتان‬ ‫به ارامی بســته شــوند‪ ،‬یا پایین را نگاه کنید و‬ ‫اجازه دهید تمرکز دیدتان محو شــود‪ .‬اگاهانه‬ ‫نفس بکشید‪ .‬به حس تنفس و انبساط شکم با‬ ‫دم و انقباض ان با بازدم توجه کنید‪ .‬حواس پرتی‬ ‫ناگزیر در قالب احساس ها‪ ،‬افکار‪ ،‬حس های بدنی‬ ‫ن می اید‪ .‬هرچه ظاهر شد‪،‬‬ ‫یا خاطره ها به سراغتا ‬ ‫ان را با دم به درون بکشید‪ .‬اگاهانه به ان توجه‬ ‫کنید‪ ،‬و با بازدم دوباره به تنفس برگردید‪.‬‬ ‫تصور کنید که می توانید به لحظات مختلفی‬ ‫در طول زندگی خود بازگردید‪ .‬توجه خود را روی‬ ‫لحظه ای متمرکز کنید که برای شما شیرین بوده‬ ‫است‪ ،‬هرچند به نظر کوچک یا ناچیز بیاید‪ .‬این‬ ‫لحظه می تواند به ســادگی نوشیدن یک فنجان‬ ‫قهوه یا چــای در روزهای اخیر که واقعاً از عطر‬ ‫و طعم و گرمی ان در دســتانتان لذت برده اید‪،‬‬ ‫باشد‪ .‬هر لحظه شــیرینی که به ذهنتان خطور ‬ ‫می کند‪ ،‬در ان مکث کنید و نفس بکشید‪ .‬واقعاً‬ ‫در ان لحظه نفس بکشید‪ .‬جزئیات را مرور کنید‪،‬‬ ‫ازجمله رنگ ها‪ ،‬اشــکال و بافت هایی که دیده و‬ ‫صداهایی که شنیده اید‪ ،‬به خودتان اجازه دهید‬ ‫که در پشت چشــم خود حضور داشته باشید و‬ ‫واقعاً انجا باشید‪ .‬به این توجه کنید که بودن در‬ ‫ان لحظه‪ ،‬چه حسی برای شما داشته است‪ .‬اگر‬ ‫ی می رود‪ ،‬اشکالی ندارد‪.‬‬ ‫ذهنتان به لحظه دیگر ‬ ‫فقط یک نفس بکشــید‪ ،‬دم بگیرید و به لحظه‬ ‫شیرین خود برگردید‪ .‬اگر در ان لحظه شیرین‪،‬‬ ‫برخی از احساس های تلخ به سراغتان امد‪ ،‬مانند‬ ‫دلتنگی برای شخصی که در ان لحظه شیرین با‬ ‫شما بوده و حاال دیگر در زندگی تان نیست‪ ،‬فقط‬ ‫مکث کرده و به ان نیز توجه کنید‪.‬‬ ‫توصیف این لحظه بسیار مهم است‪ .‬اینکه چه‬ ‫شکل ها‪ ،‬رنگ ها یا بافتی را مشاهده کردید؟ چه‬ ‫چیزی شــنیدید؟ ممکن است ذهنتان بخواهد‬ ‫توضیح دهد که چرا ان لحظه برایتان قابل توجه‬ ‫بوده یا ماجراهای پس زمینه را توضیح دهد‪ ،‬اما‬ ‫ببینید ای ا می توانید این توضیحات را رها کنید و‬ ‫خیلی ساده‪ ،‬فقط ان لحظه و ان حسی که از این‬ ‫مراقبه گرفته اید را برای شخص دیگری توصیف‬ ‫کنید؟ اگر تنها هســتید می توانید این تجربه را‬ ‫یادداشت کنید‪ .‬هدف از این مراقبه صرفا حضور‬ ‫در کنار احساســی است که از مرور یک خاطره‬ ‫شیرین به شما دســت داده‪ .‬ما کاری نداریم که‬ ‫این خاطره چه بوده و چرا شــیرین بوده‪ ،‬هدف‬ ‫فقط توصیف افکار‪ ،‬احساسات‪ ،‬و حس هایی است‬ ‫که از این خاطره به ذهن شما خطور کرده است‪.‬‬ ‫ببینید می توانید این تمرین را انجام دهید؟‬ ‫این مراقبه تجربه ای عالی اســت برای تمرین‬ ‫خود به عنوان زمینــه و همچنین برای تمرین‬ ‫حضور در لحظه حال که از مفاهیم شــش گانه‬ ‫درمانی اکت اســت‪ .‬توضیح یک خاطره‪،‬‬ ‫روش‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫اینکه چه بوده‪ ،‬کجا اتفاق افتاده‪ ،‬چه کسانی در‬ ‫انجا بودند‪ ،‬و چرا این رویداد تبدیل به یک خاطره‬ ‫شده‪ ،‬اسان است‪ ،‬اما تجربه کردن یا مشاهده ان‬ ‫احساساتی که در ان لحظه تجربه کرده ایم‪ ،‬هم‬ ‫در نقش گوینده و هم در نقش شــنونده‪ ،‬بسیار‬ ‫ن می دهد که گرفتار‬ ‫دشوار است‪ .‬این تمرین نشا ‬ ‫شــدن در گفتار و از دســت دادن لحظه واقعی‬ ‫چقدر اسان است‪ .‬ما عادت داریم از لحظات خود‬ ‫صحبت کنیم اما بازگو کردن اینکه احساس مان‬ ‫در ان لحظات چه بوده برای افراد دیگر‪ ،‬بســیار‬ ‫دشوار اســت‪ .‬حتی در نقش شنونده نیز‪ ،‬اینکه‬ ‫فرد مقابل فقط از احســاس خــودش برای ما‬ ‫بگوید‪ ،‬بیشتر حوصله مان را سر می برد و ذهن ما‬ ‫ناخوداگاه دوست دارد از ان لحظه ای که طرف‬ ‫مقابل از ان برایمان صحبت می کند "اطالعات"‬ ‫کسب کند‪ :‬اینکه بدانیم او کجا بوده‪ ،‬چه تاریخی‬ ‫بوده‪ ،‬با چه کســی بوده و‪ . ...‬این تمرین شما را‬ ‫مجبو ر می کند با افراد دیگر و با خودتان به نحوی‬ ‫جدید ارتباط برقرار کنید‪ ،‬و به جای درگیر شدن‬ ‫در چرایی تجربیات‪ ،‬به چگونگی ان ها بپردازید‪.‬‬ ‫‪1- Dharana‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪31‬‬ صفحه 32 ‫برگزاری روز جهانی یو‬ ‫مدرسه هندیهای مقیم ت‬ صفحه 33 ‫وگا با حضور سفیر هند‬ ‫تهران (‪ ۳۱‬خرداد ‪)۱۳۹۷‬‬ صفحه 34 ‫اول‬ ‫مروری بر تاریخچه‬ ‫و سبک شناسی یوگا‬ ‫گرداوری و تالیف‪ :‬ناهید موسوی‬ ‫برای شــناخت مکاتب و سبک شناسی‬ ‫یوگا‪ ،‬فلســفه و چیســتی و چرایی بوجود‬ ‫امــدن ان را بصورت گزیده ریشــه یابی‬ ‫می کنیم زیــرا نقطه اتصال تمامی گفته ها‬ ‫و شــنیده های ما خواهد بــود‪ .‬یوگا انطور‬ ‫که در غرب شــناخته شده تکنیکی است‬ ‫برای کاهش استرس‪ ،‬ارام تنی و تمرین بدنی‬ ‫‪34‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫که بیشتر تحت نام هاتا یوگا معرف ذهن است‪ .‬اما‬ ‫خود نام یوگا به ما چه می گوید؟‬ ‫دربــاره یــوگا جــدا از ادبیات شــفاهی که‬ ‫ســند مکتوب نــدارد متون(وداها و ســوترا) و‬ ‫بازنوشــته هایش از معتبرترین منابع موجودند‪،‬‬ ‫ســنگ نگاره‪ ،‬مهرهای باقی مانده از تمدن کهن‬ ‫هاراپا و موهونجودارو مربوط به هزاره سوم تا اواخر‬ ‫هزاره دوم پیش از میالد(دره ســند و پاکســتان‬ ‫امروز) و تصاویر نقاری شده بر دیوار غارها و معابد‬ ‫که به دوران متاخر باز می گردد نشان دهنده افراد‪،‬‬ ‫درحال انجام حرکاتی اســت که در یوگا تمرین‬ ‫می شده نیز منابع دیگری هستند که دانش ما را‬ ‫در این زمینه بیشتر می کنند‪.‬‬ ‫برای یوگا چند ریشــه یابی تاریخی داریم که‬ ‫معنی ان بســته به کاربــردش در متنون کهن‬ ‫استنباط شــده اســت‪ .‬از انجا که تاریخ علم را‬ ‫غربیان و انگلیسی زبان ها به دنیا عرضه کرده اند‬ ‫این ریشــه یابی نیز با معادل ســازی انگلیســی‬ ‫توســط ‪ )IPA (international phonetic alphabet‬از اصل زبان‬ ‫سانسکریت شناخته شد که بنا را بر صحت انتقال‬ ‫اوایی و معنایی می گذاریم‪.‬‬ ‫اولین برداشــت که معادل تلفظ سانسکریت‬ ‫اســت به این شــکل امده(‪ )/'/joʊɡə‬معــادل نام‬ ‫سانســکریت(‪ ,)योग‬که در ریگ ودا خانه دارد‪ .‬این‬ ‫نام خود از ریشــه دیگری امــده(‪ युज्) Yuj‬به معنی‬ ‫پیوند دادن و تحت کنتــرل در اوردن‪ .‬ترجمان‬ ‫دیگر ‪Yuke‬اســت که به نقــل از مایکل بورلی در‬ ‫ریگ ودا برای اشاره به کنترل و احاطه خدای نور‬ ‫و روشنایی بر زمین ذکر شده است‪ .‬و تازه اگر واژه‬ ‫یوغ که ظاهرا از زبان خودمان به ان اضافه شــده‬ ‫هم در نظر بگیریم که معادل انگلیسی ‪ harness‬و‬ ‫به قرابت ظاهری یوگ انتخاب شده معنی دهنه و‬ ‫افسار را نیز بدان اضافه کرده ایم‪.‬‬ ‫جاکوبســن از محققین یوگا(‪ )2018‬در کتاب‬ ‫تئوری و عمل در یوگا چهار معنی برای نام یوگا‬ ‫قائل است‪:‬‬ ‫• سلسله اصولی که تا رسیدن به هدف خاصی‬ ‫پا برجاست‪.‬‬ ‫• تکنیک های کنترل جسم و ذهن‬ ‫‪1‬‬ ‫• نام مدرسه فلسفی( یکی از دارشاناها)‬ ‫• به همراه پیشوند مانند هاتا‪-‬مانترا‪ ..‬اشاره به‬ ‫جنبه یا تکنیک ویژه ای ازتمرینات یوگا دارد‪.‬‬ ‫• خود یوگا(معنی و کاربردش در حالت کلی)‬ ‫مهم ترین متون کهن هنــد که در انها به نام‬ ‫یوگا برمیخوریم به این ترتیب است‪:‬‬ ‫وداها‬ ‫وداهــا مجموعه علوم و دانش کهــن در تمام‬ ‫زمینه های زندگی و فرهنگ هندی است‪ .‬دوران‬ ‫شــکوه وداها که از حــدود ‪ 600-1700‬پیش از‬ ‫میالد بازتاب دهنده بالمنازع فرهنگ هندوست‪،‬‬ ‫مهم ترین متون مذهبی ناظر بــر اداب و احوال‬ ‫بــاور ومردمان در زندگی فــردی و اجتماعی که‬ ‫تمامی جنبه های زندگی را در قالب داســتان و‬ صفحه 35 ‫شعر وحماســه نقل می کرد‪ .‬جریان شکل گیری‬ ‫اجتماعات در زندگی مردمان‪ ،‬داســتان جنگ ها‬ ‫و پیروزی‪-‬هایشــان و هواخواهان و سرگذشــت‬ ‫انها دســتمایه اموزش و پرورش اذهان عمومی‬ ‫شــد‪ .‬ریگ ودا مانند وداها بر چهار قسم اساسی‬ ‫بود(سامهیتا‪-‬برهمن‪-‬ارانیکا‪-‬اوپانیشاد) و متون‬ ‫دیگر موســوم بــه اپاوداها نیز که شــامل علوم‬ ‫گوناگون بود از جمله ایورودا(دانش پزشکی) نیز‬ ‫اضافه گردید‪.‬‬ ‫اوپانیشاد‬ ‫این متن اخرین مجموعه از متون ودایی ست که‬ ‫احتماال میان قرون ششم تا هفتم پیش از میالد‬ ‫نگاشته شده اند‪ .‬معنی لفظی ان نزدیک شدن و‬ ‫به معنی نشستن در محضر استاد می باشد‪.‬‬ ‫در اوپانشــاد بــه وضوح به جنبــه ای از یوگا‬ ‫برمی خوریم که برای ما شــناخته شــده است‪.‬‬ ‫تکنیک های کنتــرل ذهن‪ ،‬تنفــس‪ ،‬مانترا و‪...‬‬ ‫امــا بــه چگونگی و نحــوه اجرای دقیق شــان‬ ‫نپرداخته است‪.‬‬ ‫در اوپاهــا ‪ 6‬رســم یــوگا اشــاره شــده‪-1:‬‬ ‫کنتــرل ذهن‪-2‬نگــرش و اگاهی بــه درون‪-3‬‬ ‫مدیتیشــن(دهیانا)‪-4‬تمرکز ذهن‪-5‬گفتگــوی‬ ‫منطقی برای یافتن ریشه حقیقت ‪ -6‬سامادهی‪.‬‬ ‫مهابهاراتا و بها گوادگیتا‬ ‫پس از این دوران‪ ،‬حدود سال های ‪500‬پیش از‬ ‫میالد تا ‪ 500‬پس از میالد به متون معتبر دیگری‬ ‫برمی خوریــم که قدیمی ترین انهــا مهابهاراتا و‬ ‫بهاگوادگیتاست‪.‬‬ ‫مهابهاراتا که به گونه ای شــاهنامه ی هندیان‬ ‫اســت‪ ،‬کریشــنا را اولین ابداع کننــده ی یوگا‬ ‫می داند‪ .‬کریشــنا به شاهزاده ارجونا برای مقابله‬ ‫و جنگ با عموزادگان خود یوگا و راه ارام کردن‬ ‫ذهن و رهایی از افکار باطل و پذیرش را می اموزد‪.‬‬ ‫موضوع قابل توجه که در سبک شناسی یوگا‬ ‫برای ما حایض اهمیت است‪ ،‬نام بردن از سه راه‬ ‫رســیدن به مقصود نهایی و سه سبک از یوگا در‬ ‫بهاگوادگیتاست‪ .‬گیتا داری ‪ 18‬فصل است که هر‬ ‫یک به ســه بخش تقسیم شده اند و هر بخش ‪6‬‬ ‫زیر مجموعه دارد‪ .‬بخش اول به کارما یوگا دومی‬ ‫به بهاکتی و بخش سوم به جنانا یوگا و اداب ان‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬کارما یوگا‪ :‬عمل بر اساس دارما برای پاک‬ ‫سازی ذهن‪.‬‬ ‫‪ .2‬بهاکتی یوگا‪ :‬یوگای رهبانی به نیت تقرب و‬ ‫با بذل عشق و خلوص درونی انجام شدنی است‪.‬‬ ‫‪ .3‬جنانایوگا‪ :‬یوگای خرد و دانش‪.‬‬ ‫این سه سبک را اینگونه می شناسیم‪:‬‬ ‫کارما یوگا‪:‬‬ ‫عمل بر اساس دارما(قانون و نظام الیزال گیتی)‬ ‫و در راه حق‪ .‬کارما یوگا راهی برای رســیدن به‬ ‫رهایی از چرخه رنج زندگی است‪.‬کار بدون در نظر‬ ‫گرفتن اجر و مزد‪ ،‬و تنها برای پاکســازی درون‪.‬‬ ‫درکارما یوگا عمل فرد مسئولیت اوست و حس‬ ‫دلچسب و ناکامی عامل تداوم یا دست کشیدن‬ ‫از کار نیست‪.‬‬ ‫کارما یوگا یک زیر مجموعه عملی دیگر دارد‬ ‫که در متون تانتریک به ان اشاره شده به نام کریا‬ ‫یوگا که بیشتر مرتبط با مراکز انرژیست‪.‬‬ ‫بهاکتی یوگا‪:‬‬ ‫بهاکتی یوگا عمل با عشــق و خلوص نیت در‬ ‫راه باور مقدس است‪ .‬تا جایی که فرد را به از خود‬ ‫گذشتگی و حل شدن در پرستش و عشق مداوم‬ ‫می رساند‪ .‬در اموزه های هند باستان این سطح از‬ ‫ستایش فقط الیق خداوند است که برای پرستش‬ ‫او چهار اصل تربیتی زیر ضرورت دارد‪:‬‬ ‫گیاهخــواری‪ ،‬پرهیز از تجاوز‪ ،‬دوری از قمار‪ ،‬و‬ ‫دوری از مواد اعتیاد اور و مسمومیت زا‪.‬‬ ‫در بها کتــی نیــز این عشــق می توانــد نثار‬ ‫خداوند شــود منوط براینکه از روی باور خالص‬ ‫و دلسپردگی باشد‪ .‬شناخت خداوند‪ ،‬حرکت در‬ ‫مسیر او‪ ،‬درک همیشــگی خداوند در زندگی و‬ ‫زندگی بــرای درک او‪ .‬نذورات و اعمال وقفی در‬ ‫بهاکتی یوگا رایج است‪.‬‬ ‫جنانا یوگا‪:‬‬ ‫راه خرد و دانش و خوداگاهی ســت‪ .‬جنانا راه‬ ‫حکما اســت‪ .‬شناخت حقیقت حاکم بر جهان و‬ ‫درک روابط پدیده ها‪ .‬نقطه ی مقابل ان‪ ،‬اجنانا به‬ ‫معنی جهل است که در جنانا نکوهیده می باشد‪.‬‬ ‫درجنانایوگا با به چالش کشیدن هستی خود به‬ ‫شناخت می رسیم‪.‬‬ ‫"من کیستم یا چیستم؟" ســراغاز راه جنانا‬ ‫یوگاست‪ .‬به همین دلیل یوگیان دراین مسیر از‬ ‫راهنمایی مرشد کامل بهره می برند‪ .‬خود شخص‬ ‫درغالب(اتمــن) حقیقــت برتر(برهمن) درک‬ ‫ضرورت وجود ان درجنانایوگا یک درس است‪.‬‬ ‫یوگا سوتراهای پاتانجالی‬ ‫فاصله زمانی حدود نیمه دوم هزاره اول پیش‬ ‫از میالد تا زمانی مشابه در پس از میالد سال های‬ ‫میان ‪ 500‬پیش از میالد تا ‪ 400‬حکمای نامداری‬ ‫در زمینه یوگا دســت به نگاریش و طبقه بندی‬ ‫متون پراکنده شــده از دوران ودایی و نگارش و‬ ‫جمع اوری متون باســتانی می زنند‪ .‬پاتانجالی‬ ‫یاجناوالکایا‪-‬ویاسا(نوشــتن مهابهاراتــا را به او‬ ‫نسبت می دهند)‪.‬‬ ‫مهم ترین این متون منسوب به حکیم پاتانجالی‬ ‫است موسوم به یوگا سوترا که متنی کهن مشتمل‬ ‫بر ذکر ‪ 8‬مرحله در فلســفه یوگاســت‪ .‬نام او در‬ ‫یوگای ســنتی جایگاه واالیــی دارد و در یوگای‬ ‫مدرن نیز در ســبک های ایینگر یوگا و اشتانگا‬ ‫وینیاسا مورد احترام ویژه اند‪ .‬سوترا به معنی نخ‬ ‫و رشــته اتحاد و اندامهای ‪ 8‬گانه اند‪ ،‬شــبیه به‬ ‫دانه های تسبیح و یوگا پیوند دهنده و سازنده این‬ ‫تسبیح است‪.‬‬ ‫ایــن ‪ 8‬مرحله موســوم بــه اشــتانگا یوگا‬ ‫شــامل مراحــل‪ -1 :‬یاما(قوانیــن و مقــررات‬ ‫اجتماعی) ‪-2‬نیاما(مشــاهده و مقررات فردی)‪،‬‬ ‫‪ -3‬اســانا(وضعیت های یوگا بــرای تمرکز روی‬ ‫جسم)‪ -4 ،‬پرانایاما(تکنیک های کنترل تنفس)‪،‬‬ ‫‪ -5‬پراتیاهارا(اگاهــی از حــواس و افــکار)‪-6 ،‬‬ ‫دهارانا(اگاهی بر ذهــن)‪-7 ،‬دهیانا(مراقبه ) و‪-8‬‬ ‫سامادهی(تسلیم کامل در برابر خداوند)‪ .‬در یوگا‬ ‫سوترا عمل به این ‪ 8‬مرحله برابر با راجا یوگاست‪.‬‬ ‫یوگا یا جناوالکایا‬ ‫متن معتبــر دیگر یوگا یاجناوالکایاســت که‬ ‫همزمان با یوگاسوتراهای پاتانجالی نوشته شده‬ ‫است‪ .‬حاصل گفتگوی یک زن و مرد است که در‬ ‫خالل این گفتگوها حقایق اشــکار می شوند‪ .‬ان‬ ‫نیز‪ 8‬مرحله دارد ولی موارد دیگری در یاجناوالکایا‬ ‫داریم که در یوگا ســوترای پاتانجالی نیست به‬ ‫عنوان مثال‪ :‬مراحل پرانایاما‪-‬پراتی اهارا‪-‬دهیانا و‬ ‫دهارانا را راهی برای بیدار سازی انرژی کندالینی‬ ‫می دانــد‪ .‬این تمرین ها تا قــرن ‪ 12‬میالدی به‬ ‫قوت دنبال می شده اند‪ .‬در این سبک اساناهایی‬ ‫مانند سواستیکا‪،‬گوموکاسانا‪ ،‬پادماسانا‪ ،‬مایور اسانا‪،‬‬ ‫وضعیت نعره شیر بیشتر مورد استفاده بودند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫‪ -1‬فلسفه یوگا تا دو هزاره پس از دوران ودایی در غالب‬ ‫‪ 6‬مکتب خداباورانه یا ایزدباورانه دوالیســم مرتبط با متون‬ ‫ودایی و مکاتب غیر ودایی به کار خود ادامه داد‪.‬این ‪ 6‬مکتب با‬ ‫نام کلی استیکه ها شامل سانخیا یا سانکیه‪ -‬یوگا – نیایا‪ -‬وی‬ ‫شیشکا و میماسا بودند و در مقابا ناستیکه ها یا مدارس غیر‬ ‫ودایی مانند بودا‪-‬جین‪-‬چاروکه‪-‬اجویکه ‪...‬قرار داشت بعدها‬ ‫اموزه های این مدارس تحت تداخالت فرهنگی برهم تاثیرات‬ ‫بسیار نهاد‪.‬از این میان مدرسه یوگا بر پایه مدیتیشن‪-‬تمرین‬ ‫دهیانا‪-‬تفکر عمیق و سامادهی بنیان شد‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪35‬‬ صفحه 36 ‫ناروپا یوگا‬ ‫نویسنده‪ :‬سام سرابی‬ ‫‪@samsarabi‬‬ ‫ناروپا نامی اشنا برای عالقمندان‬ ‫به یوگای منحصر به فرد تبتی است‪.‬‬ ‫برخالف تصور بسیاری از طرفداران‬ ‫وی که او را به اشتباه اهل تبت می‬ ‫دانند؛ او در قرن یازدهم میالدی در‬ ‫خانواده ای پارســا در غرب بنگال‬ ‫متولد شــد‪ .‬اگرچه در برخی متون‬ ‫او را به غلط زاده ی کشمیر هند می‬ ‫دانند‪،‬اما با تحقیقات به روز مورخین‬ ‫و پیدا شدن مدارک تاریخی جدید‬ ‫او در خانواده شــونری ها متعلق به‬ ‫غرب بنگال چشم به جهان گشوده‬ ‫است‪ .‬طایفه شونری ها هندی هایی‬ ‫بودنــد مشــغول بــه تانتراهای‬ ‫سری که برای بیدار کردن نیروی‬ ‫کندالینی خود به مراقبه بر مانداال ها‬ ‫و یانتراها یا همان اشکال هندسی‬ ‫کــه نمایانگر تجلی های شــاکتی‬ ‫بودند مــی پرداختند و در طراحی‬ ‫و اجرای این اشکال مهارت خاصی‬ ‫داشتند‪ .‬ناروپا در دوران نوجوانی در‬ ‫نجاری وخراطی و ساخت مانداالها‬ ‫و یانتراهای زیبا از چوب به مهارت‬ ‫باالیی دســت پیدا کرد‪ .‬با شهرتی‬ ‫که کســب کرده بــود در خود این‬ ‫اعتمــاد به نفس را یافت تا با دختر‬ ‫یکی از بــزرگان بنگال ازدواج کند‪.‬‬ ‫پس از هشت سال زندگی مشترک‬ ‫با همسری همســو و پرداختن به‬ ‫تمرینات مشترک یوگا ‪ ،‬در نهایت‬ ‫در اوج عشــق و محبــت بــه این‬ ‫نتیجه رســیدند که باید به زندگی‬ ‫زناشــویی خود پایان دهند و باقی‬ ‫زندگی خود را در پارسایی و زهد در‬ ‫اشرام ها بگذرانند‪.‬‬ ‫ناروپا در بیست و هشت سالگی‬ ‫از همسر خود جدا شد و به دانشگاه‬ ‫الهیات در اشرام ناالندا واقع در شهر‬ ‫ماگادها یا همان شهر بیهار امروزی‬ ‫‪36‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 37 ‫در هند مشرف شد‪ .‬پس از طی دوران تحصیل و‬ ‫کسب موفقیت های باال در تفسیر سوتراها(متون‬ ‫یوگی ها)و تانترا ها(شیوه های ویژه تمرین یوگا)‪،‬‬ ‫به مقام معلم ارشــد دست یافت‪ .‬برخالف اصرار‬ ‫مریدانش برای ماندن و تدریس در ناالندا‪ ،‬ندایی‬ ‫در درونش او را برای تکمیل دانش زاهدانه اش به‬ ‫سوی استادی ساده زیست به نام تیلوپا که ازادانه‬ ‫در کناره رود گنگ میزیست روانه کرد و پس از‬ ‫تلمذ در محضر این استاد نامی و گذراندن دوازده‬ ‫خان معــروف این اموزگار ســختگیر و ترکیب‬ ‫شیوه های استاد با دریافت های شخصی اش‪ ،‬به‬ ‫تانترا یا همان شــیوه ویژه خود دست یافت که‬ ‫ما امروزه ان را به نام یوگای ناروپا می شناســیم‪.‬‬ ‫بعدها پس ازهمنشــینی او با مرید و سرسپرده‬ ‫جدیــدی اهل تبت به نام مارپا ‪ ،‬دانش او به تبت‬ ‫منتقل شد و پس از تفسیر اموزه های گرانبهای‬ ‫او توسط بزرگانی همچون میالرپا شاعر و عارف‬ ‫نامی اهل تبت؛ به یوگای شــش گانه ی ناروپا با‬ ‫شش تکنیک مختلف مبدل شد‪.‬‬ ‫با نگاهی کلی به شــش تمریــن ناروپا یوگا‪،‬‬ ‫می توان به این نتیجه رســید کــه هدف نهایی‬ ‫وی رســاندن یک یوگی یا یوگینی به جایگاهی‬ ‫خلل ناپذیر و پایدار است‪ ،‬جایگاهی که اصطالحا‬ ‫به ان ماهامــودرا می گویند‪ .‬یک عارف در طول‬ ‫مسیر پر پیچ و خم سیر و سلوک دچار احواالت‬ ‫یا همان مودراهای مختلف می شود و با تمرینات‬ ‫ویــژه ناروپا یوگا‪ ،‬به اشــراقی مدام و اســتوار یا‬ ‫ماهامودرا خواهد رســید‪ .‬بعدها یوگای ناروپا در‬ ‫تبت به "واجرا یوگا"نیز معروف شــد؛ ازانجا که‬ ‫ناروپــا از به کار بردن واژه چاکرا در طریقت خود‬ ‫اجتناب کرد‪ ،‬به جای ان از واژه ی واجرا به معنای‬ ‫الماس استفاده کرد‪ .‬این نامگذاری بدیع به دلیل‬ ‫درک چند وجهی ناروپا ازچاکراها بود که همچون‬ ‫الماس های برش خورده ای به نظرش می امدند و‬ ‫همچنین کنایه اش به تیزی و برندگی الماس که‬ ‫جهل را از هم می درد نیز بود‪ .‬اکنون به اختصار‬ ‫به شــش روش یوگای ناروپا نگاهی می ا ندازیم‬ ‫و در نهایت به مشــهورترین این روش ها یعنی‬ ‫تانترای پووا که در تبت از محبوبیت بسیار باالیی‬ ‫برخوردار است ژرفتر می پردازیم‪:‬‬ ‫بــه کاربردن انتخابی واژگانــی همچون یوگا‪،‬‬ ‫تانترا و دهارما برای تقسیم بندی شش گانه یوگای‬ ‫ناروپا در مکاتب مختلف هیمالیایی مصطلح است‬ ‫و مــا در اینجا از واژه تانترا که مــراد از رویکرد‪،‬‬ ‫راهکار‪ ،‬روش و یا به قول فرنگی ها تاکتیک است‬ ‫استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫یک‪ :‬تانترای دومو(‪)dumo‬‬ ‫روش هایی برای فعال کردن اتش درون یوگی‬ ‫که در چاکرای ناف یا همان مانیپوراکا قراردارد و‬ ‫با شعله ور شــدن این اتش‪ ،‬ارامش و در نهایت‬ ‫اشراق نسیب سالک خواهد شد‪.‬‬ ‫دو‪ :‬تانترای جولو(‪)julu‬‬ ‫متصور شــدن و مراقبه بر کالبــد روحانی و‬ ‫نیروی به جا مانده از بوداســف ها و ماهاسیدیها‬ ‫یا همان استادان به اشراق رسیده ی پیشین که‬ ‫ختم به ایجاد انگیزش و ارتقاء در جایگاه اگاهی‬ ‫رهرو می شود‪.‬‬ ‫سه‪ :‬تانترای میالم(‪)milam‬‬ ‫روش هایــی برای در اختیار گرفتن خواب ها و‬ ‫رویاهایمان ‪ ،‬یا به عبارتی رویا بینی های اگاهانه و‬ ‫تاثیر انها بر زندگی زمینی ما‪.‬‬ ‫چهار‪ :‬اوسل(‪)osel‬‬ ‫روش هایی بــرای ایجاد نورپاک و محافظ که‬ ‫نابودکننده ی جهل و دافع صدمات حاصل مقاصد‬ ‫منفی بیرونی هستند‪.‬‬ ‫پنج‪ :‬باردو(‪)bardo‬‬ ‫تمرین گذرکردن ازعوالم غریب و ترسناک پس‬ ‫از مرگ در حین زنــده بودن و انتخاب اگاهانه ‪،‬‬ ‫اگاهی پس از تهی شدن قالب جسمانی از حیات‪.‬‬ ‫شش‪ :‬پووا(‪)powa‬‬ ‫تمرین پرت کردن اختیاری اگاهی به من های‬ ‫روحانی و برتر خود‪.‬‬ ‫همانطــور که گفتیــم پــووا از محبوبترین‬ ‫تانتراهای موجود در تبت می باشد و در معنویات‬ ‫واجرایانــای تبتــی از تمرینات پایه محســوب‬ ‫می شــود‪.‬از نقطه نظر یوگای ناروپا هر انسان به‬ ‫طور بالقوه دارای من های ارمانی بسیاریست که‬ ‫متعلق به جهان های موازی هستند و همچنین‬ ‫از خصوصیات روحانی و قدرتمندی بر خوردارند ‪.‬‬ ‫اصطالحا به انها من های ســاتوا یــا پاک و برتر‬ ‫می گویند ‪.‬البتــه در مقابل‪ ،‬من ها یا کالبدهایی‬ ‫هــم درون هر فرد وجود دارند که در ســطوح‬ ‫دیگری همچون راجاس با سطح اگاهی متوسط‬ ‫و تاماس با ارتعاشی پایین و پست جریان دارند که‬ ‫در تانترای پووا به انها پرداخته نمیشود و هدف‬ ‫متمرکز شدن بر کالبدهای پاک و پالوده ی رهرو‬ ‫می باشد‪ .‬یکی از این هیئت های ارمانی به اشراق‬ ‫رســیده‪ ،‬واجرا ساتوا می باشــد‪ .‬رهروی یوگای‬ ‫ناروپا‪ ،‬قبل از انجام پووا به شــمایل نمادینی که‬ ‫بــرای این من های ارمانی در قالب مینیاتورهای‬ ‫تبتی کشــیده شــده اند‪ ،‬نظرمی افکند‪ .‬نام این‬ ‫نقــوش مینیاتوری تانگا می باشــد‪ .‬البته امروزه‬ ‫این نقوش مینیاتوری یکی از هنرهای گرانبهای‬ ‫تبت به حســاب می اینــد و جزو صنایع هنری‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫یوگی به حالت لوتوس در برابر این مینیاتورهای‬ ‫زیبا که گاها در قالب یانترا و مانداال نیز کشــیده‬ ‫می شوند می نشــیند و به کلیات و جزئیات این‬ ‫نقوش کــه هرکدام یاداور یــک فضیلت از من‬ ‫روحانی و ارمانی او هستند مراقبه می کند‪ .‬یکی از‬ ‫این هیئت های مشهور واجرا ساتوا می باشد که بر‬ ‫یک سینی جواهرنشان در اوج اسمان ها در ذهن‬ ‫اگاهی و اشــراق کامل جلوس کرده است‪ .‬همان‬ ‫جایگاه ماهامودرا که فارغ از احواالت گذراست و‬ ‫به مقام اشراق رسیده است‪ ،‬جایگاهی که ارمان‬ ‫و ارزوی هرسالکی ست و به طور موازی در عالم‬ ‫درون او حضــور دارد‪ .‬یوگی یا یوگینی با گفتن‬ ‫مانتراهای ویــژه ی این کالبد پاک که به صورت‬ ‫بالقوه درون خود اوست‪ ،‬خود را اماده می کند تا‬ ‫برای مدتی به جای او بنشــیند و از چشم برتر و‬ ‫ســاتوا به هستی بنگرد‪ .‬ناروپا‪ ،‬اگاهی را به توپی‬ ‫سبز رنگ در چاکرای مانی پوراکا تشبیه می کند‬ ‫که میشــود با بهره گیری از قــدرت تخیل‪ ،‬انرا‬ ‫از چاکرای تاجی یا همان ساهاســرارا چاکرا‪ ،‬به‬ ‫چاکرای قلب یا اناهاتا چاکرای من ارمانی واجرا‬ ‫ساتوا پرتاب کرد‪.‬‬ ‫البته مراســم اجــرای تمرینات پــووا دارای‬ ‫دســتورعمل ها و ظرایف بسیاریست که در این‬ ‫مقاله ی کوتاه مجال بیان تمام انها نیست‪ .‬امروزه‬ ‫در برخی گرایش ها و رویکردهای علم روانشناسی‬ ‫و روش های انطباقی ان‪ ،‬از یوگای ناروپا برای ایجاد‬ ‫انگیزش در مراجعین اســتفاده می شود و نتایج‬ ‫مطلوبی در درمان برخی اختالالت روانشناســی‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬تمام هدف از تمرین پووا این‬ ‫است که یک یوگی بداند در وجود هر انسان یک‬ ‫من پــاک و روحانی وجود دارد و ما می توانیم با‬ ‫فراخوانــی ان به اگاهی و ارامش خود بیافزاییم‪.‬‬ ‫باشد که با تمرکز بر خصوصیات روحانی و برتری‬ ‫که خداوند در درون ما به عنوان اشرف مخلوقات‬ ‫قرار داده به رستگاری برسیم‪.‬‬ ‫اگرادمی به چشم است و دهان وگوش وبینی‬ ‫چه میان نقش دیوار و میان ادمیت‬ ‫مگــر ادمــی نبودی که اســیر دیــو ماندی‬ ‫که فرشته ره ندارد به مکان ادمیت‬ ‫اگــر ایــن درنده خویی ز طبیعتــت بمیرد‬ ‫همه عمر زنده باشی به روان ادمیت‬ ‫رســد ادمی به جایی که بــه جز خدا نبیند‬ ‫بنگر که تا چه حد است مقام ادمیت‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪37‬‬ صفحه 38 ‫سه راهکار برای داشتن‬ ‫هضمی سالم‬ ‫پروانه قاسمیان دستجردی‬ ‫‪@parybaba_ji‬‬ ‫این کار باعث می شــود که به هضم غذای خود‬ ‫کمک کنید‪ .‬پروبیوتیک هــا از جمله انزیمهای‬ ‫طبیعی هستند که کمک به ایجاد تعادل و هضم‬ ‫طبیعی غذا می کنند‪ .‬اســتفاده از ماست یا پنیر‬ ‫حاوی پروبیوتیک در وعده های اصلی غذایی به‬ ‫این امر کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫سرکه سیب‪ :‬کاهش اسید معده باعث ایجاد‬‫گاز و درد می شــود‪ .‬سرکه سیب کمک می کند‬ ‫که مقدار اســید معده تنظیم شده و همین امر‬ ‫ســبب هضم درست و کاهش و از بین بردن گاز‬ ‫و درد در زمان هضم می شــود‪ .‬بهتر است مقدار‬ ‫یک یا دو قاشــق غذاخوری از سرکه سیب را به‬ ‫میزان برابر با اب مخلوط کرده و قبل از خوردن‬ ‫غذا مصرف کنید‪.‬‬ ‫گیاهان را امتحان کنید‪ :‬از گیاهان تسکین‬‫دهنده و التیام بخش می توان به نارون و ریشــه‬ ‫گل خطمی اشــاره کرد‪ .‬این گیاهان با پوشش و‬ ‫تســکینی که به معده می دهند برای رفع سوء‬ ‫هاضمه بســیار موثر هستند‪ .‬نعناع نیز به کاهش‬ ‫گاز و ورم معــده کمک می کند‪ .‬نوشــیدن دم‬ ‫کرده ای از این گیاهان در حین و یا بعد از وعده‬ ‫های غذایی برای تقویت معده‪ ،‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫نوشیدن شــربت الوورا به عنوان انتی اکسیدانی‬ ‫قوی‪ ،‬باعث کاهش التهاب و اســهال یا گرفتگی‬ ‫عضالت در معده می شود‪.‬‬ ‫درمانهای طبیعی‬ ‫استرس یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد هضم‬ ‫نادرست است‪ .‬زیرا استرس باعث انقباض در بدن‬ ‫می شــود و همین امر باعث کاهش ترشح اسید‬ ‫در مرحله هضم غذا می گردد‪ .‬راهکارهای درمانی‬ ‫‪38‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫یوگا‬‫انجــام حرکات یوگا نیــز از جمله راهکارهای‬ ‫مناسب برای درمان استرس شناخته شده و این‬ ‫امر موجب کاهش تولید گاز در معده می گردد‪.‬‬ ‫متعددی وجود دارد که در اینجا به چند راهکار انجام حرکات منظم و مناســب یوگا برای معده‪،‬‬ ‫مهم می پردازیم‪:‬‬ ‫باعث می شود که محتویات درون معده به خوبی‬ ‫حرکت کرده و به همراه تنفس صحیح‪ ،‬به هضم‬ ‫افزودن مکمل‪ :‬بهتر اســت بــا هر وعده غذا و خارج شــدن گاز کمک می کند‪ .‬همچنین‬‫غذایی‪ ،‬انزیمهای ترشح طبیعی را اضافه کنید‪ .‬یوگا از نظر فکری و اندیشــه به انسان کمک می‬ صفحه 39 ‫کند که به چگونگی و نوع غذا و زمان مناســب‬ ‫خوردن توجه کند‪ .‬انجام اساناهای یوگا در ساعت‬ ‫های پیشنهاد شده‪ ،‬باعث می شود که وعده های‬ ‫غذایی نیز از نظر زمانی تنظیم شــوند‪ .‬برخی از‬ ‫اســاناها و تمرینات مهم یوگا برای هضم غذا در‬ ‫اینجا معرفی می شوند‪:‬‬ ‫• شاواسانا‪ :‬برای رفع سوء هاضمه یا سیری‬ ‫بیش از حد‪ ،‬به سمت چپ دراز بکشید‪ .‬برای زیر‬ ‫سرتان از بالش استفاده کنید و همچنین بالش‬ ‫دیگری در بین دوپای خود قرار دهید‪ .‬از طریق‬ ‫بینی و به ارامی تنفــس کنید‪ ،‬اجازه دهید که‬ ‫شکم شــما به ارامی و با تنفس تان باال (دم) و‬ ‫پایین (بازدم) برود‪.‬‬ ‫• پاوان موکتاسانا‪ :‬این اسانا نیز به دفع گاز‬ ‫و مواد زاید کمک می کند‪ .‬به پشت دراز کشیده‬ ‫و به ارامی پاها را خم کرده و به شکم بچسبانید‪.‬‬ ‫دستان خود را دور پاها حلقه زده و با حرکات ارام‬ ‫چرخشی به دو جهت‪ ،‬کمک به کاهش درد و نفخ‬ ‫در شکم بکنید‪.‬‬ ‫تغذیه‬‫در خصوص تغذیه صحیح این نکته که چگونه‬ ‫مــی خورید مهــم تر از چه می خورید اســت‪.‬‬ ‫هدفتان از خوردن رضایت باشــد نه سیری‪ ،‬در‬ ‫اینجا به مواردی اشاره می شود‪:‬‬ ‫ارام باشید‪ :‬سریع خوردن نشانگر انست که‬‫یا عجله دارید و یا مدت زمان زیادی است که غذا‬ ‫نخورده اید‪ .‬همین مســاله باعث هضم نادرست‬ ‫می شود‪ .‬سعی کنید غذا و لقمه ها را به درستی‬ ‫و به ارامی بجوید تا همزمان بدنتان زمان کافی‬ ‫برای هضم انها داشــته باشــد‪ .‬همچنین مدت‬ ‫طوالنی معده خود را خالی نگه ندارید‪ .‬بهتر است‬ ‫هر ‪ 3‬ساعت یکبار مقدار کمی غذا میل کنید‪.‬‬ ‫حباب ها را بترکانید‪ :‬هوای کمی که در‬‫زمان خوردن و نوشیدن مایعات گازدار همزمان‬ ‫می بلعید‪ ،‬باعث تولید گاز در معده می شــوند‪.‬‬ ‫جویدن ادامس و کشــیدن ســیگار هم باعث‬ ‫تولید گاز بیشــتر می شــود که ترجیحاً از انها‬ ‫پرهیز کنید‪.‬‬ ‫محرک های خود را بشناسید‪ :‬سیستم‬‫هضم غذا در بدن انسان‪ ،‬سیستمی بسیار عالی‬ ‫و کام ً‬ ‫ال شخصی است‪ .‬به طور مثال؛ فردی نمی‬ ‫تواند لبنیات بخورد و دیگری نســبت به گوجه‬ ‫فرنگی حساس است‪ .‬ولی برخی از غذاها به طور‬ ‫کلی برای تمامی بدن ها نامناســب هســتند و‬ ‫گوارش را دچار سختی و مشکل می کنند؛ شیر‬ ‫گاو و محصوالت تولید شــده از ان‪ ،‬پیاز‪ ،‬سیر‪،‬‬ ‫ارد( گلوتن)‪ ،‬ســویا‪ ،‬کافئین‪ ،‬الکل‪ ،‬ذرت و تخم‬ ‫مرغ از این موارد هستند‪ .‬ممکن است در لحظه‬ ‫خوردن احساس خاصی نکنید ولی در دراز مدت‬ ‫به مشــکل بر می خورید‪ ،‬بهتر است که از انها‬ ‫پرهیز کنید و یا مصرف انها را محدود نمایید‪.‬‬ ‫خمیر ترش یک قاشق غذا خوری‬‫نمک به مقدار نصف قاشق چایخوری‬‫طرز تهیه خمیر‪:‬‬‫ارد و خمیــر ترش را در کاســه ریخته و به‬‫تدریج اب را به ان اضافه می کنیم‪ .‬خمیر بدست‬ ‫امده باید نرم و بدون چســبندگی باشد‪ .‬سپس‬ ‫روی کاســه را پوشــانده و به خمیر برای مدت‬ ‫یکساعت استراحت می دهیم‪.‬‬ ‫مواد الزم برای مخلوط داخل دستپیچ‪:‬‬‫گل کلم سفید‪ ،‬یک پیمانه‬‫نخود فرنگی پخته‪ ،‬نصف پیمانه‬‫هویج رنده شده ‪ ،‬نصف پیمانه‬‫سیر و پیاز ‪ ،‬نصف پیمانه‬‫روغن زیتون فرا دما‬‫ادویــه هــای مــورد عالقــه و نمــک به‬‫میزان دلخواه‬ ‫پرهیز کنید‪ :‬از غذاهایــی که زیادی تند‪،‬‬‫روغنی و زیاد پخته شــده اند‪ ،‬بپرهیزید‪ .‬حداقل‬ ‫می توانند دارای یکی از موارد فوق باشند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫تند باشند ولی سرخ شده نباشند‪ ،‬یا زیاد پخته‬ ‫نشده باشند‪ .‬به طور مثال سبزیجات تفت داده‬ ‫شده در روغن که تندی کم داشته و تازه مصرف‬ ‫شوند‪ .‬به هیچ عنوان غذای مانده مصرف نکنید‬ ‫و در انتخــاب روغن غذاها نیز دقت کنید‪ .‬روغن ‪-‬طرز تهیه مخلوط دستپیچ‪:‬‬ ‫های زیادی سرخ شده و مانده را هرگز استفاده ‪-‬ســیر و پیاز را در ماهیتابه ای گود به همراه‬ ‫نکنید مگر اینکه مایل باشید که به کل سیستم روغن زیتون ریخته و تفت می دهیم‪ .‬سپس گل‬ ‫کلــم را اضافه کرده و پــس از چند دقیقه تفت‬ ‫بدنتان اسیب جدی بزنید‪.‬‬ ‫دادن‪ ،‬هویچ و نخود فرنگی ها را اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫کمــی به مخلوط اب و ادویه ها را اضافه کرده و‬ ‫حــرارت پخت را کم می کنیم‪ .‬زمانی که اب به‬ ‫طور کامل تبخیر شد‪ ،‬مخلوط پخته است‪.‬‬ ‫اشپزی گیاهی‬ ‫(دستپیچ سبزیجات)‪:‬‬ ‫دســتپیچ ها از غذاهایی هســتند که عالوه‬ ‫بر اینکه ســبک و مناسب فصل بهار و تابستان‬ ‫هستند‪ ،‬از تنوع بســیاری برخوردارند‪ .‬می توان‬ ‫محتویات دستپیچ ها را با توجه به دوشای غالب‬ ‫خود تغییر داد‪ .‬برای تهیه دستپیچ ها بهتر است‬ ‫از مواد تازه گیاهی استفاده شود و در اینصورت‬ ‫می توان تا ساعت ها ان را خارج از یخچال نگه‬ ‫داشت که بدین ترتیب مناســب برای بردن به‬ ‫محل کار و یا گردش و مدرسه کودکان است‪.‬‬ ‫مواد الزم برای تهیه خمیر نان‪:‬‬‫ارد کامل گندم( ارد سنگک) یک پیمانه‬‫اب برای خمیر کردن ارد‪ ،‬در حدی که خمیر‬‫به دست نچسبد و خیلی خشک نشود‪.‬‬ ‫مرحله اماده سازی دستپیچ‪:‬‬‫خمیــر نان را به اندازه یک مشــت کوچک‪،‬‬‫برروی تخته ای که با ارد پوشانده شده‪ ،‬قرار داده‬ ‫و با وردنــه ان را صاف و نازک می کنیم‪ .‬مقدار‬ ‫یک قاشــق از مخلوط را وسط خمیر گذاشته و‬ ‫گوشــه های خمیر را روی هم قرار داده و کام ً‬ ‫ال‬ ‫محکم می کنیم‪.‬‬ ‫تمامی دستپیچ ها را به این ترتیب اماده می‬ ‫کنیم‪ .‬سپس سینی فر را چرب کرده و کمی ارد‬ ‫بر روی ان می پاشیم‪ .‬دستپیچ ها را روی سینی‬ ‫قرار داده و کمی روی انها را با روغن زیتون چرب‬ ‫می کنیم‪ .‬ســینی را در فر که از قبل در دمای‬ ‫‪ 180‬درجه ســانتیگراد گرم کرده ایم‪ ،‬قرار می‬ ‫دهیم‪ .‬دستپیچ ها به مدت ‪ 20‬دقیقه در فر پخته‬ ‫و روی انها برشته می شود‪.‬‬ ‫سپس می توان در سینی قرار داده و با سس‬ ‫مناسب دوشای خود میل کنید‪.‬‬ ‫‪2021-11-01,YOGAJOURNAL.COM‬‬ ‫‪2021-11-01,YOGAJOURNAL.COM‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪39‬‬ صفحه 40 ‫شاد زیستن در‬ ‫دوران سالمندی‬ ‫سید عبدالحمید موحدی نائینی‬ ‫سالمندی بیماری نیســت بلکه مرحله ای از‬ ‫چرخه ی زندگی ســت که مسائل رشدی خاص‬ ‫خود را دارد و درعین حال با انباشت خردمندی‬ ‫همراه بوده و فرصتی است که فرد تجربیاتش را‬ ‫به نســل های بعد انتقال دهد‪ .‬این باور که پیری‬ ‫لزوماً همواره با نقایص عمیق جسمانی و هوشی‬ ‫همراه است‪ ،‬افســانه ای بیش نیست‪ .‬بسیاری از‬ ‫افراد سالمند ‪،‬توانایی های شناختی و جســمانی‬ ‫خودراتاحدقابلتوجهیحفظمی کنند‪.‬‬ ‫به طورکلی پیر شــدن به معنای پیرشــدن‬ ‫سلول هاست‪ .‬هرسلول دوره عمر مشخصی دارد‬ ‫کــه عوامل ژنتیک وعوامل محیطــی و‪ ....‬در ان‬ ‫موثر است‪ .‬با افزایش سن‪ ،‬تغییرات ساختمانی در‬ ‫سلول ها روی می دهد‪ .‬با این حال تن و روح انسان‬ ‫در ســالمندی همچنان می تواند سالمت خود را‬ ‫حفظ و حس کفایت را منتقل کند‪ .‬به خصوص اگر‬ ‫فرد به ورزش مرتب‪ ،‬رژیم غذایی سالم‪ ،‬استراحت‬ ‫کافی و مراقبت های طبی پیشگیرانه توجه کافی‬ ‫نشــان دهد‪ .‬در ادامه توصیه هایی داریم که افراد‬ ‫سالمند با رعایت انها می توانند یک زندگی لذت‬ ‫بخش برای خود و خانواده شان فراهم کنند‪:‬‬ ‫پیاده روی کنید‬ ‫پیاده روی راه خوبی برای حفظ تناســب اندام‬ ‫اســت‪ .‬پیاده روی یک راه فوق العاده برای رسیدن‬ ‫به انــدام دل خواه یــا حفظ ان‪ ،‬لــذت بردن از‬ ‫طبیعت و دیدار با دوســتان اســت‪ .‬دوست پیدا‬ ‫کنیــد یا بــا گروهی که به پیــاده روی می روند‬ ‫همراه شــوید‪ .‬پس همین حاال بــه دنبال جایی‬ ‫مناسب برای پیاده روی یا پارکی در نزدیکی محل‬ ‫زندگیتان بگردید‪.‬‬ ‫در فعالیت های گروهی شرکت کنید‬ ‫اختصاص دادن زمان و استعدادتان به این کار‪،‬‬ ‫باعث می شود که فعال و سالم بمانید‪ .‬می توانید‬ ‫از مهارت های خود استفاده کنید و یا مهارت های‬ ‫جدید یاد بگیرید‪ .‬دوســتان جدید پیدا کنید و‬ ‫روش های ارتباطی جدید را تجربه کنید‪ .‬شرکت‬ ‫درکارهای گروهی می تواند به افزایش اعتماد به‬ ‫نفس تان کمک کند و فرصتی برای سرگرمی ب‬ ‫‪40‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫ه شــما بدهد‪ .‬چون ادمیزاد ‪،‬ذاتا از کمک به دیگران‬ ‫لذتمی برد‪.‬‬ ‫به طبیعت بروید‬ ‫تجهیزات یک ســفر طبیعت گردی را اماده و‬ ‫در یــک تور طبیعت گردی ثبــت نام کنید‪ .‬یک‬ ‫ســفر کوتاه مدت و پیاده روی در طبیعت‪ ،‬عالوه‬ ‫بــر دیدن جانداران‪ ،‬برایتــان فواید ورزش را هم‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫ذهنتان را باز کنید‬ ‫با یاد گرفتن چیزهای جدید‪ ،‬می توانید امادگی‬ ‫مغزتان را حفظ کنید‪ .‬یک زبان جدید یا نواختن‬ ‫یک ساز موسیقی را یاد بگیرید‪ .‬با این کار نه تنها‬ ‫توانایی های مغزتان را تقویت می کنید بلکه از این که‬ ‫یک مهارت جدید را اموخته اید احساس رضایت و‬ ‫شادی می کنید‪ .‬می توانید در کالس هایی ثبت نام‬ ‫کنید که همیشه دوست داشتید در ان ها شرکت‬ ‫کنید‪ ،‬اما به دلیل مشغله های کاری و مراقبت از‬ ‫فرزندان برای این کار وقت پیدا نمی کردید‪.‬‬ ‫به مسافرت بروید‬ ‫دیدن چیزهایی که در سراســر کشــور یا در‬ ‫جهان وجــود دارد و کاوش در دنیایی که در ان‬ ‫زندگی می کنیم‪ ،‬هم برای بدنمان و هم ذهنمان‬ ‫شگفت انگیز است‪.‬‬ ‫هیجان دیدن یک مکان جدید و لذت یادگیری‬ ‫بیشــتر درباره یک فرهنگ دیگر‪ ،‬با خواندن ان‬ ‫فقط در کتاب ها و مجالت قابل مقایسه نیست‪ .‬به‬ ‫عالوه سفر یک راه خوب برای پیدا کردن دوستان‬ ‫جدید است‪.‬‬ ‫از عالیم افسردگی واضطراب اگاه باشید‬ ‫اگــر به تازگی احســاس تغییر خلق‪ ،‬کاهش‬ ‫انرژی‪ ،‬لذت نبردن از فعالیت های روزمره‪ ،‬احساس‬ ‫گناه‪ ،‬حس بی ارزشی ‪ ،‬میل به تنهایی‪ ،‬دلشوره و‬ ‫اضطراب‪ ،‬کاهش خواب و اشــتها و کاهش وزن و‬ ‫شکایات متعدد جسمانی را داشته اید حتماً همراه‬ ‫با یکی از اعضای خانواده به متخصص روانپزشکی‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫به اندازه کافی استراحت کنید‬ ‫خواب واستراحت کافی به شما کمک می کند تا‬ ‫ذهنی ارام داشته باشید‪ ۷-۸ .‬ساعت در شبانه روز‬ ‫بخوابید‪ .‬عالوه بر خواب شبانه‪ ،‬خواب نیم روزی به‬ ‫مدت ‪ 30‬تا‪ 40‬دقیقه به تمدد اعصاب ونیز افزایش‬ ‫انرژی شماکمک می کند‪.‬‬ ‫استرس را از خود دور کنید‬ ‫استرس تاثیرات مختلفی بر کارکردهای جسمی ‪،‬‬ ‫افزایش فشار خون‪ ،‬کارکرد سیستم عصبی‪ ،‬تفکر‪،‬‬ ‫خلق وخو‪ ،‬تمرکز و حافظه دارد‪ .‬مواد شیمیایی که‬ ‫بدن در هنگام استرس تولید می کند اثار منفی بر‬ ‫مغز می گذارد در نتیجه تمرکز‪ ،‬یادگیری و عملکرد‬ ‫حافظه را در سنین باال دچار اشکال می کند‪ .‬برای‬ ‫مقابله با اســترس ابتدا باید منابع ایجاد کننده انرا‬ ‫پیدا کرد ‪ .‬برای مثال اگــر نگهداری اجباری نوه ها‬ ‫باعث خستگی و استرس شما می شود‪ ،‬می توانید با‬ ‫طرح موضوع با فرزندان تان در جست و جوی راه حل‬ ‫برایید‪ .‬کارهایی مثل قدم زدن‪ ،‬بازی های ورزشی‬ ‫و سرگرمی های مناســب و به کار بردن روش های‬ ‫ارام سازی (مدیتیشن و یوگا) و رفتن چند روزه به‬ ‫تعطیالت به کاهش استرس کمک می کند ‪.‬‬ ‫از خودتان محافظت کنید‬ ‫زمین خوردن شــایع ترین صدمــات مغزی در‬ ‫ســالمندی اســت‪ .‬این صدمات می تواند به افت‬ صفحه 41 ‫توانایی های مغزی منجر شود پس باید از مغز‪،‬‬ ‫این ارگان با ارزش‪ ،‬به نحو مناســبی محافظت‬ ‫کرد‪ .‬اگر هنگام ایســتادن یا راه رفتن احساس‬ ‫عدم تعادل دارید با پزشک متخصص مغز و اعصاب‬ ‫صحبتکنید‪.‬‬ ‫شغل خود را به طور کلی رها نکنید‬ ‫ســالمندانی که پس از بازنشستگی به طور‬ ‫نیمه وقت به کار خود ادامه می دهند‪ ،‬ســامت‬ ‫روانی بهتری دارند‪ ،‬اگر این امکان برای شــما‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬می توانید کار خــود را به صورت‬ ‫نیمه وقت ادامه دهید‪ ،‬البته اگر فشار کاری شما‬ ‫زیاد اســت و استرس شما را افزایش می دهد و‬ ‫باعث می شــود از انجام فعالیت های تفریحی و‬ ‫ورزشی باز بمانید‪ ،‬بهتر اســت کار دیگری را برای‬ ‫خود انتخاب کنید‪.‬‬ ‫به ذهن و مغزتان هم ورزش دهید‬ ‫مقداری از حواس پرتی ها در ســنین پیری‪،‬‬ ‫طبیعی قلمداد می شود‪ .‬فشارعصبی و اضطراب‬ ‫وزندگی پر مشــغله هم می توانــد در حافظه و‬ ‫تمرکزحواس شــما اختالل ایجــاد کند‪ .‬پیری‬ ‫عمومــاً تاثیری بر حافظه درازمــدت ندارد‪ ،‬اما‬ ‫حافظه کوتاه مدت اغلب دچار نقصان می شود‪.‬‬ ‫گرچه ممکن است تعداد سلول های مغز شما‪ ،‬به‬ ‫اندازه‪20‬سالگی نباشد‪ ،‬اما عقل و خرد و قدرت‬ ‫قضاوت شــما‪ ،‬نسبت به ان دوران بسیار بیشتر‬ ‫شده است و توانایی شما در تصمیم گیری های‬ ‫صحیح بر اساس یک عمر تجربه اندوزی افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬ذهنتان را با حل کردن انواع جداول‬ ‫و معماها درگیر کنید‪ .‬اطالعات عمومی خود را‬ ‫با خواندن کتاب های متعدد افزایش دهید‪ .‬برای‬ ‫فرزنــدان ونوه های خود قصه بخوانید و در حل‬ ‫تکالیف به ان ها کمک کنید‪ .‬به یاد داشته باشید‬ ‫کهراهسالمنگهداشتنذهن‪،‬مطالعهمستمراست‪.‬‬ ‫ارتباط معنوی خود با خداوند را افزایش دهید‬ ‫عبادت پروردگار به شــما احســاس خوبی‬ ‫می دهد ســعی کنید ارتباط خود را با خداوند‬ ‫حفظ کنید‪ .‬سعی کنید عقاید مذهبی یا معنوی‬ ‫خود را با شــرکت در مراسم مذهبی و دعاهای‬ ‫دســته جمعی تقویــت کنید‪ .‬این مســائل به‬ ‫تخفیف افسردگی در سالمندی کمک می کند‪،‬‬ ‫تــاوت روزانه ‪ ۱۰‬دقیقه قران مجید و یا کتب‬ ‫اسمانی و متون مقدس دیگر می تواند از الزایمر‬ ‫پیشگیری کند‪ .‬به طور کلی کسانی که اعتقادات‬ ‫مذهبی و معنوی قوی دارند معموالً احســاس‬ ‫حمایت و راحتی بیشتری دارند ‪.‬‬ ‫رژیم غذایی مناسب داشته باشید‬ ‫کاهــش مصرف نمــک و مصــرف نکردن‬ ‫چربی های جامد‪ ،‬نگهداری وزن در حد مطلوب‪،‬‬ ‫استفاده از همه گروه های غذایی به خصوص میوه‬ ‫و سبزیجات تازه ولبنیات‪ ،‬در حفظ سالمتی شما‬ ‫نقش موثری دارد‪ .‬همچنین سعی کنید به طور‬ ‫مرتب با انجام ازمایش های پزشکی از سالمت‬ ‫جسمانی خود مطمئن شوید‪.‬‬ ‫و بالخره یوگا برای همه‬ ‫یوگا ورزشــی اســت که در هر سنی و با هر‬ ‫شــرایط بدنی می توان انرا اغاز کــرده و ادامه‬ ‫داد‪ .‬پــس تمرین هــای یوگا و مدیتیشــن را‬ ‫فراموش نکنید و حتما حداقــل یکربع در روز‬ ‫را به تمرین های یــوگا اختصاص دهید‪ .‬نیازی‬ ‫نیســت که حتما همه ی اساناها را بلد باشید و‬ ‫خود را مجبور به انجام حرکات دشــوار کنید‪.‬‬ ‫چند اســانای ساده شامل؛ خم به عقب‪ ،‬خم به‬ ‫جلو‪ ،‬خم به پهلوها‪ ،‬کششی‪ ،‬پیچشی و تعادلی‬ ‫را انتخــاب کنید و هر روز انهــا را انجام دهید‪.‬‬ ‫تمرین های یوگا به شما کمک می کند تا ارامش‬ ‫و تعادل خود را در همه حال حفظ کنید‪.‬‬ ‫سالمندی نیز یکی از دوران زندگی است که با‬ ‫مراقبت دائمی از خود می تواند به لذتبخش ترین‬ ‫دوران زندگی تبدیل شود‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪41‬‬ صفحه 42 ‫بی‬ ‫س‬ ‫تویک‬ ‫مهندسیدرون‬ ‫م‬ ‫بدن‬ ‫بخش یازدهم‬ ‫هنرخوراکشناسی‬ ‫نویسنده‪ :‬سادگورو (‪)Sadhguru‬‬ ‫از مجموعه مطالب برگرفته از کتاب مهندسی درون‬ ‫برگردان و تلخیص‪ :‬پیام صمدی خادم‬ ‫از شــماره ی ‪ 139‬مجله‪ ،‬قدم به قدم کتاب مهندســی درون (راهنمایی برای دستیابی به سرور‬ ‫و ســعادت) نوشته ی استاد معاصر هندی‪ ،‬سادگورو‪ ،‬مرور شد‪ .‬هدف از این سلسله نوشتارها صرفاً‬ ‫خوانش ِ گزارش وار و گام به گامی از کتاب مذکور می باشد‪ .‬هر چند که سادگورو به جهانی بودن ِ یوگا‬ ‫و رها بودن و عدم تعلق ِ ان به فرهنگ و مذهب خاصی معتقد بوده و ان را در نوشتارهایش بارها بیان‬ ‫کرده است‪ ،‬ولی از انجایی که خاستگاه ِ نویسنده کشور هند است‪ ،‬در مطالب کتاب گاهاً مثال هایی از‬ ‫فرهنگ و جغرافیای ان کشور اورده می شود‪ .‬واضح است که در این موارد نمی توان بر نویسنده خرده‬ ‫گرفت‪ ،‬چرا که طبق اصول هرمنوتیک‪ ،‬انسان ها محصول ِ محیطی هستند که در ان رشد یافته اند‬ ‫و سرک کشیدن ِ ناخوداگاه ِ ما در گفتارها و نوشتارهای مان‪ ،‬کام ً‬ ‫ال طبیعی و غیرقابل اجتناب است‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫به تعبیر ســادگورو‪ ،‬بخش اول کتاب نقشه راه اســت و بخش دوم که در این شماره‬ ‫قســمت دوازدهم از ان مرور خواهد شد‪ ،‬اقداماتی عملی برای پیمودن راه‪ .‬تا کنون و در‬ ‫شماره های پیشین مفاهیم و موارد زیادی مورد بررسی قرار گرفتند‪ .‬از جمله خاطره ی‬ ‫روشن شدگی سادگورو‪ ،‬مفهومِ «مسئولیت پذیری»‪ ،‬کنترل خشم‪ ،‬تعریف یوگا به عنوان‬ ‫ِ تکنولــوژیِ ارتقاء دادن‪ ،‬فعال کردن‪ ،‬و پاالیش کردنِ انرژی های درونی و رســیدن به‬ ‫وحدت‪ ،‬ابعــاد ِ چهارگانهی وجود ِ ادمی که باید در تعامل و هماهنگی با هم کار کنند‪،‬‬ ‫دستیابی به شادمانی با تنظیم ِ ســه بدن (یا سه الیه)‪ ،‬و حق ِ برابر جهت ِ دستیابی به‬ ‫سرور و سعادت برای همگان‪.‬‬ ‫‪42‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫همچنین ســه اصل طالیی (که سادگورو در‬ ‫دوره های حضوری ِ مهندسی درون هم به شدت‬ ‫بر ان ها تاکید می کند) برای ورود به قلمروهای‬ ‫روحانی ارائه شد‪ ،‬که عبارتند از‪:‬‬ ‫اصل اول) توانایی من در پاسخ دهی نامحدود‬ ‫اســت‪ ،‬اما توانایی من برای واکنش نشان دادن‬ ‫محدود است‪،‬‬ ‫اصــل دوم) من صددرصد بابــت هر چیزی‬ ‫که هســتم و نیستم مسئولم‪ ،‬بابت ِ توانایی ها و‬ ‫عـسرتم‪،‬‬ ‫ناتوانی هایم‪ ،‬بابت شادی و ُ‬ ‫اصل سوم) من تنها کسی هستم که ماهیت‬ ‫ِ دقیــق ِ تجربه ام را در این زندگی و فراتر از ان‪،‬‬ ‫تعیین می کنم‪ .‬من همان کســی هســتم که‬ ‫زندگی خودم را می سازم‪.‬‬ ‫در بخش دوم کتاب که در این شماره قسمت‬ ‫دوازدهم ان را تقدیم خواهیم نمود‪ ،‬به بررســی‬ ‫عمیق تر و دقیق تر ِ ســه الیه یا ســه پوشش ِ‬ ‫پرداخته می شــود و بر همین مبنا‪ ،‬قسمت دوم‬ ‫ِ کتاب «مهندســی درون» به سه فصل تقسیم‬ ‫گردیده اســت که به ترتیب بدن‪ ،‬ذهن و انرژی‬ ‫نامیده شده اند‪ .‬در هر فصل در کنار ِ توضیحات‬ ‫مربوطه‪ ،‬تمرینات عملی نیز داده می شــود‪ ،‬چه‬ ‫اینکه به باور ِ ســادگورو‪« ،‬یوگا» یک سیســتم‬ ‫اعتقادی یا مذهبی نیســت که شــما بشنوید‬ ‫و باورش کنید‪ .‬بلکه سیســتمی هست که باید‬ ‫به ان عمل کرده و خودتــان ان را به عرصه ی‬ ‫تجربه ی خودتان بکشانید‪.‬‬ ‫در ‪ 11‬قســمت اخیر نیز این موارد به ترتیب‬ ‫مطرح شد‪:‬‬ صفحه 43 ‫‪ -1‬هســتی ما به این بــدن فیزیکی خالصه‬ ‫نمی شــود و بُعدی ورای بــدن فیزیکی در کار‬ ‫اســت‪« .‬چیزی که عاشــق دیــوار [و حصار و‬ ‫محدودیت] نیست!»‪،‬‬ ‫‪ -2‬معنویت یعنی «سفر نمودن از بدن ِفردی‬ ‫ِ مبتنی بر حصارها‪ ،‬به منشا بی کران و بی حد و‬ ‫حصر ِ افرینش»‪،‬‬ ‫‪ -3‬حواس پنج گانه موجب ِ اعوجاج فکری و‬ ‫استنتاج گمراه کننده ای در شناخت ذات ِ اصلی‬ ‫خویشتن مان می شود‪،‬‬ ‫‪ -4‬بدن ابزاری بــرای درک و دریافت جهان‬ ‫هستی بوده و به وسیله ی ان می توانیم «کائنات‬ ‫را دانلود کنیم!»‪،‬‬ ‫‪ -5‬بــدن ِ فیزیکی‪ ،‬جزئی از زمین اســت و‬ ‫اصل و بنیادش از ان است؛ ارتباط دادن بدن با‬ ‫زمین (مثل راه رفتن با پای برهنه) جزء تمرینات‬ ‫معنوی مهم محسوب می شود‪،‬‬ ‫‪ -6‬چرخه هایــی بــر جهان مــاده و حیات‬ ‫انســانی حاکــم اســت‪ .‬همچنیــن هماهنگ‬ ‫شدن ِ ســیکل های درونی انســان با چرخه ی‬ ‫دوازده ساله ی خورشــیدی از اهمیت بسیاری‬ ‫برخوردار است‪،‬‬ ‫‪ -7‬پنــج عنصــر‪ ،‬جایگاه ان ها در ســاختار‬ ‫وجودی انسان و نحوه ی پاک سازی ان ها‪،‬‬ ‫‪ -8‬رهایــی یافتن از «چیزی» کــه در درون‬ ‫ِ شماست و شــما دیگر قادر به نگه داشتن ِ ان‬ ‫نیستید‪ ،‬همیشه بزرگ ترین لذت است‪ .‬و البته‬ ‫مهم نیست این «چیز» چه باشد!‬ ‫‪ -9‬غذایــی که می خوریم به مثاب ه ســوخت‬ ‫ِ ماشــینی اســت که حاوی انرژی حیاتی برای‬ ‫زندگی ادمی ست و باید به دقت برگزیده شود‪،‬‬ ‫‪ -10‬بدن یک سیســتم اســت و متناسب با‬ ‫کارکرد ان می توانیم نوع ِ غذایی که می خوریم‬ ‫را انتخاب کنیم‪،‬‬ ‫‪ -11‬تناســب میان ِ غذاهایی که می خوریم‬ ‫بسیار مهم است؛ غذا خوردن با حضور و اگاهی‬ ‫مهمترین تمرینی است که می توانید در رابطه با‬ ‫سالمت تغذیه در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫در این شماره نیز در مورد ِ اجتناب ِ اگاهانه از‬ ‫غذا خوردن‪ ،‬صحبت خواهد شد‪.‬‬ ‫هنر خوراک شناسی‬ ‫اگر شما نگاه دقیق تری به سیکل ِ طبیعی بدن‬ ‫خود بیاندازید‪ ،‬درخواهید یافت که چیزی به نام‬ ‫مانداال (‪ )mandala‬وجود دارد‪ .‬مانداال یک چرخه ای‬ ‫مشتمل بر چهل الی چهل و هشت روز می باشد‪،‬‬ ‫که ادمی در معــرض ِ ان قرار می گیرد‪ .‬در هر‬ ‫چرخه‪ ،‬سه روز وجود دارد که بدن ِ شما به غذا‬ ‫نیاز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اگر شــما از عملکرد ِ بدن ِ خود اگاه باشید‪،‬‬ ‫خواهید دانست که در روزهای بخصوصی بدن‬ ‫ِ شــما به غذا نیاز ندارد‪ .‬در ایــن روزها‪ ،‬بدون ِ‬ ‫هیچ گونه ســختی شــما براحتی روز را سپری‬ ‫خواهید کــرد‪ .‬حتــی ســگ ها و گربه ها هم‬ ‫چنین اگاهی و هشــیاری را دارا هســتند‪ .‬در‬ ‫برخی روزهای مشــخص‪ ،‬انها ترجیح می دهند‬ ‫چیزی نخورند!‬ ‫ان روزی که بدن تان شــعار ِ« نه به غذا » سر‬ ‫می دهد‪ ،‬در واقع روزهای تصفیه و پاکسازی ست‪.‬‬ ‫از انجایی که اکثریت ِ مردم از روزهای پاکسازی ِ‬ ‫بدن ِ خود اگاه نیستند‪ ،‬در فرهنگ ِ هند روزهای‬ ‫به خصوصی برای غذا نخــوردن در نظر گرفته‬ ‫شده اســت‪ .‬این روزها با نام ا ِکاداشی (‪)Ekadashi‬‬ ‫شناخته می شوند‪ .‬اکاداشــی یازدهمین روز از‬ ‫چرخــه گردش ِ ماه بر دائــره البروج بوده و هر‬ ‫چهارده روز یکبار تکرار می شــود‪ .‬این روزها به‬ ‫طور ســنتی برای روزه داری در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬اگر افرادی به واسطه ی نوع ِ فعالیت های‬ ‫بدنی شان نتوانند بدون غذا زندگی کنند‪ ،‬یا اگر‬ ‫ان ها تمرینات معنوی ِ متناســب برای تحمل ِ‬ ‫روزه داری را ندارنــد‪ ،‬اینگونه افــراد می توانند‬ ‫در روزهــای اکاداشــی‪ ،‬رژیم میوه خــواری در‬ ‫پیش گیرند‪.‬‬ ‫اگر به خود فشار بیاورید که بدون ِ اماده سازی‬ ‫ذهنــی و بدنی از غذا اجتنــاب کنید‪ ،‬فقط به‬ ‫سالمتی خود اسیب خواهید رساند‪ .‬اما اگر بدن‪،‬‬ ‫ذهــن و انرژی خود را با تمرینــات ِ الزم اماده‬ ‫کنید‪ ،‬از روزه داری بیشــترین منفعت و بهره را‬ ‫خواهید برد‪.‬‬ ‫مردم به دلیــل ِ اینکه مدام در حال ِ مصرف‬ ‫ِکافئین و نیکوتین هستند‪ ،‬این گونه اجتناب از‬ ‫غذا برای شان بسیار مشکل است‪ .‬بنابراین قبل از‬ ‫روزه داری‪ ،‬باید بدن را با غذاهای مغذی ِ مناسب‬ ‫امــاده کرد‪ .‬به ویژه غذاهــای ِ حاوی ِ اب مثل‬ ‫میوه ها و ســبزیجات‪ .‬شــاید همگان نتوانند از‬ ‫روزه داری سود بجویند‪ ،‬ولی اگر به طور درستی‬ ‫روند و پروســه اش را درک کننــد‪ ،‬از ان بهره‬ ‫خواهند برد‪.‬‬ ‫تمام ِ همت و کوشــش ِ یوگا در این است که‬ ‫پیلــه ی بدن ِ فیزیکی را به روی ِ بدن حســی ِ‬ ‫بزرگتری بگشاید‪ .‬جایی که شما بتوانید هر چیزی‬ ‫را به صورت ِ بخشی از خویشتن ِ خودتان تجربه‬ ‫کنید‪ .‬روزه داری بسط ِ این منطق است که راهی‬ ‫برای تغذیه ی شــما وجود دارد بدون ِ سیستم‬ ‫هضم ِ فعال! چنین روندی ممکن اســت این‬ ‫روزها به نام سم زدایی شناخته شود‪ ،‬اما این‬ ‫منطق ِ درونی ان است‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که سنت های مذهبی جهان دوره های زمانی‬ ‫مشخصی را برای روزه داری در نظر می گیرند‪.‬‬ ‫در سیستم ِ یوگا‪ ،‬روزه داری با چرخش ماه به‬ ‫دور زمین و منطبق بــا ماه های قمری انجام‬ ‫می شــود‪ .‬علت ِ این موضوع این است که در‬ ‫روزهای مشــخصی‪ ،‬توانایی بــدن در جذب‬ ‫کردن انرژی از اب‪ ،‬هوا و نور خورشید بیشتر‬ ‫از روزهای دیگر اســت‪ .‬در برخی فرهنگ ها‬ ‫ایام ِ روزه داری در اوج ِ تابستان در نظر گرفته‬ ‫شــده اســت؛ چرا که دریافت و جذب ِ اب و‬ ‫نور خورشید توســط بدن ِ انسان به حداکثر‬ ‫ظرفیت خود می رسد‪.‬‬ ‫مادر ِ مادربزرگم‪ ،‬زنی بسیار شگفت انگیز بود‬ ‫و کســانی که او را نمی شناختند‪ ،‬به نظرشان‬ ‫زنی بسیار عجیب و غریب بود‪ .‬او مرتب غذای‬ ‫خود را به مورچه ها و گنجشک ها می داد‪ .‬او در‬ ‫هنگام ِ انجام ِ این کار‪ ،‬اشک ِ شوق می ریخت‪.‬‬ ‫مردم از او می پرســیدند‪« :‬پیرزن! چرا خودت‬ ‫این غــذا را نمی خــوری؟» و او به ســادگی‬ ‫ـرم!»‪ .‬تمام ان توصیه کنندگان‬ ‫می گفت‪« :‬من پُ َ‬ ‫ســال ها قبل از او دار فانی را وداع گفتند! او‬ ‫ســال ها زندگی کرد و در سن ِ صد و سیزده‬ ‫سالگی از این دنیا رفت‪.‬‬ ‫مادر ِ من هــم به این امر عادت داشــت‪.‬‬ ‫همیشه قبل از صبحانه‪ ،‬مشتی از غذای خود‬ ‫را به مورچه ها می داد‪ .‬و این ســنت‪ ،‬بخشی‬ ‫از عــادت ِ زنــان ِ خانواده ی ما بــود‪ .‬مورچه‬ ‫کوچکترین موجود ِ جانداری اســت که شما‬ ‫می توانید در اطراف خود ببینید‪ .‬حتی شاید‬ ‫بی اهمیت ترین موجودی که می توانید به ان‬ ‫فکر کنید! بنابراین به هزار و یک دلیل‪ ،‬شــما‬ ‫اول او را غذا می دهید‪ .‬به جای اینکه غذا را به‬ ‫درگاه خداوند پیشکش کنید‪ ،‬یا به ستارگان و‬ ‫سیارات تقدیم کنید‪ ،‬به کوچکترین موجودی‬ ‫که می شناســید تقدیم می کنید‪ .‬این سیاره‪،‬‬ ‫همان قدر که متعلق به شماست‪ ،‬به ان ها نیز‬ ‫تعلق دارد‪ .‬همان قدر که شــما حق ِ زیستن‬ ‫داریــد‪ ،‬بقیه جانداران نیز حق ِ حیات بر روی‬ ‫این کره خاکی را دارند‪ .‬اگاهی از این موضوع‪،‬‬ ‫می تواند منجر به افرینش ِ فضایی برای رشد‬ ‫اگاهی گردد‪.‬‬ ‫فقط یک اقدام ِ ســاده باعث خواهد شد تا‬ ‫شما خودتان را با این بدن ِ فیزیکی شناسایی‬ ‫نکنید‪ .‬هرقدر کمتر این بدن تان باشید‪ ،‬اگاهی‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪43‬‬ صفحه 44 ‫ِ شما از بقیه ی ابعاد ِ وجودی تان ارتقاء خواهد یافت‪.‬‬ ‫زمانی که به شــدت گرسنه هستید‪ ،‬تمام بدن تان‬ ‫فقط یک چیز می خواهد‪ ،‬خوردن‪ .‬در این حالت فقط‬ ‫دو دقیقه صبر کنید‪ .‬متوجه خواهید شد که تفاوت‬ ‫عظیمی ایجاد شده است‪ .‬زمانی که به شدت گرسنه‬ ‫هستید‪ ،‬شما همین بدن هستید‪ .‬با کمی صبوری‪،‬‬ ‫خواهید دید که دیگر شما این بدن نیستید!‬ ‫گوتاما پا فراتر نهاده و گفته اســت‪« :‬زمانی که به‬ ‫شدت گرسنه هســتید‪ ،‬اگر غذایتان را به دیگری‬ ‫بدهید‪ ،‬نیرومندتر خواهید شد‪ ».‬من نمی خواهم تا‬ ‫این حد فراتر بروم! من فقط می گویم در حد ِ چند‬ ‫دقیقه صبر کنید! این تمرین‪ ،‬قطعا شما را نیرومندتر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫اگر خیلی به غذا وابستگی دارید‪ ،‬شاید بد نباشد‬ ‫که گاهی یک وعــده غذایی را اگاهانــه از برنامه‬ ‫روزانه خود حذف کنید‪ .‬روزی که نســبتاً گرسنه‬ ‫هستید و غذای مورد عالقه تان طبخ شده است‪ ،‬از‬ ‫غذا دوری کنید‪ .‬این تمرین برای شــکنجه کردن‬ ‫شما نیســت؛ هدف از ان تنها رها ساختن ِ شما از‬ ‫شکنجه گاهی ست که ممکن است شما خودتان ان‬ ‫را ایجاد کرده باشید‪ ،‬یعنی بدن تان!‬ ‫چه نــوع غذایی می خورید‪ ،‬چقــدر می خورید‪،‬‬ ‫چطور می خوریــد؟ تمام این هــا را از یک الگوی‬ ‫اجباری به فرایندی اگاهانه تبدیل کنید‪ .‬این اساس‬ ‫و جوهر ِ روزه داری است‪.‬‬ ‫تمرین معنوی‬ ‫فقــط تجربه کنید‪ .‬امروز فقط یک چهارم غذای‬ ‫روزانه تان را با غذاهای پخته نشده‪ ،‬طبیعی و زنده‬ ‫پر کنید‪ .‬غذاهایی مثل میوه یا ســبزیجات و طی‬ ‫چهار الی پنج روز مقدار ان را به صددرصد افرایش‬ ‫دهید‪ .‬یک الــی دو روز همین رژیم را ادامه دهید‪.‬‬ ‫‪ - ۱‬روزه داری و اجتناب از خوردن در روزهای خاص‪ ،‬در تمامی فرهنگ ها به نوعی دیده می شود‪.‬‬ ‫جالب اینکه در دین اسالم نیز‪ ،‬روزهای سیزدهم‪ ،‬چهاردهم و پانزدهم هر ماه ِ قمری‪ ،‬ایام البیض‬ ‫(یعنی روزهای سفید!) نامیده می شود و در این روزها روزه مستحب است‪( .‬مترجم)‬ ‫‪ - ۲‬برای درک ِ بهتر ِ مطالب ِ این بخش‪ ،‬خالی از لطف نیســت که اشــاره ای کوتاه به مفهوم‬ ‫بیماری در ایورودا بکنیم! طبق ِ انچه در ایورودا گفته می شود‪ ،‬بیماری به دلیل ِ رعایت نکردن‬ ‫ِ سبک زندگی‪ ،‬رژیم غذایی مناسب و عدم تناسب خوراک با طبیعت ِ بدن‪ ،‬در دراز مدت ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬پس قابل درک است که اگر کسی سبک زندگی سالمی ندارد و از رژیم غذایی طبیعی‬ ‫بهره نمی برد‪ ،‬به مرور عالئم بیماری های مختلف در او نمایان خواهد شد و در نتیجه قادر نخواهد‬ ‫بود از فواید روزه داری بهره ببرد! (مترجم)‬ ‫‪44‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫سپس دوباره ده درصد از غذای تان را با غذای پخته‬ ‫جایگزین کنید‪ .‬طی پنج روز سعی کنید به تعادل ِ‬ ‫پنجاه درصد غذای پخته و پنجاه درصد غذای خام‬ ‫برســید‪ .‬این رژیم غذایی برای اکثریت کسانی که‬ ‫می خواهند روزانه شانزده الی هجده ساعت فعالیت‬ ‫داشته باشند‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫به خاطر داشته باشید‪ ،‬اگر غذای پخته بخورید‪،‬‬ ‫خوردن ِ یک وعده غذایی حدودپانزده دقیقه زمان‬ ‫خواهــد برد‪ .‬اگر غذای خام مصــرف کنید‪ ،‬زمان ِ‬ ‫بیشتری برای خوردن وقت صرف خواهید کرد‪ ،‬چون‬ ‫باید ان را بهتر بجوید‪ .‬اما طبیعت ِ بدن بعد از پانزده‬ ‫دقیقه شما را وادار به دست کشیدن از غذا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬به همین دلیل برخی افرادی رژیم خامخواری‬ ‫را در پیش می گیرند تمایل به کم خوری و کاهش‬ ‫وزن دارند‪ .‬تمام چیزی که الزم اســت بدانید این‬ ‫است که از مقدار غذایی که می خورید‪ ،‬اگاه باشید‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬همگی این ابیات ِ حضرت موالنا در دفتر سوم مثنوی معنوی را از بر هستیم که می فرماید‪« :‬این دهان‬ ‫بستی دهانی باز شد ‪ /‬کو خورنده ی لقمه های راز شد» (مترجم)‬ ‫‪ - ۴‬در ادبیات عامیانه مردم هند و در میان ِ تمرین کنندگان یوگا و ایورودا‪ ،‬گفتاری رواج دارد که می گوید‪:‬‬ ‫«اگر روزی یک وعده غذا می خوری‪ ،‬یوگی(‪ )yogi‬هســتی‪ ،‬اگر دو بار غذا میخوری بوگی (‪ )Bhogi‬هستی و‬ ‫اگر سه بار غذا میخوری‪ ،‬روگی (‪ )Rogi‬هستی!» ‪ Bhogi‬به کسی گفته می شود که از غذا لذت می برد نه از‬ ‫اگاهی! و ‪ Rogi‬یعنی شخصی که دچار بیماری است! (مترجم)‬ ‫‪ - ۵‬یکی از مواردی که در رژیم غذایی خامخواری توصیه می شــود‪ ،‬این اســت که شخص نباید هیچگاه‬ ‫احساس ِ گرسنگی بکند! (مترجم)‬ صفحه 45 ‫صحبت گل خوش بُدی‬ ‫گر نیستی تشویش خار‬ ‫نویسنده‪ :‬شکوفه شنوا فالح‬ ‫‪@shokufehfalah‬‬ ‫درگلستان سعدی‪ ،‬باب ششــم و حکایت شماره ی ‪ ۹‬درضعف و پیری‪،‬‬ ‫بیتی با این فرم و محتوا امده است‪:‬‬ ‫سود دریا نیک بودی گر نبودی بیم موج‬ ‫صحبت ُگل خوش بُدی گر نیستی تشویش خار‬ ‫الزم است بدانیم که درحکایت شماره ی ‪ ۸‬گلستان امده که پیرمردی را‬ ‫گفتند‪ :‬چرا زن نکنی؟ گفت‪ :‬با پیرزنانم عیشی نباشد ‪ .‬گفتند‪ :‬جوانی بخواه‬ ‫چون مکنت داری  ‪ .‬گفت‪ :‬مرا که پیرم با پیرزنان الفت نیست‪ ،‬پس او را که‬ ‫جوان باشد با من که پیرم چه دوستی بندد؟ پیرمرد قصه ی سعدی نهایتا‬ ‫تصمیم می گیرد شانسش را درحکایت شماره ی ‪ ۹‬امتحان کند و متاسفانه‬ ‫ناکام می شــود ‪ .‬به راستی که لذت ها و کامجویی ها بالمنازع نیستند ‪ .‬ما به‬ ‫اندیشی‬ ‫نوعی واقع بینی و تعقل درانتخاب لذایذ نیازمندیم و نباید با مثبت‬ ‫ِ‬ ‫صِ رف و ســواربرموج هیجانات پیش برویــم و انوقت درمصاف با واقعیت با‬ ‫مغز به زمین اصابت کنیم ! چرا که بعضی از انواع جرات ورزی ها و حرکات‬ ‫جسورانه سیمای ما را نه تنها درجامعه و درارتباط با دیگران‪ ،‬بلکه دررابطه‬ ‫با خودمان نیز کریه المنظر می سازد ‪ .‬شاید حد خود ندانستن و پا را از گلیم‬ ‫درازتر نمودن اســت که انسان را دراضطرابِ اگرها و تشویش‪-‬ها غوطه ور‬ ‫می  سازد وگرنه برای مصاحبت با گل‪ ،‬تشویش خار را نخواهیم داشت مگر‬ ‫اینکه دست به ســاقه ی گل بزنیم و به قصد تصاحب‪ ،‬خاری در پوستمان‬ ‫بخلد ‪ .‬البته سعدی درجایی دیگر گفته که "گنج و مار و گل و خار و غم و‬ ‫شادی به همند" ‪.‬‬ ‫روابط انســان ها با یکدیگرمستلزم نوعی استراتژی خاص است که به ان‬ ‫تئوری رفتار متقابل می گویند ‪ .‬مثال پیرمرد داســتان عطار‪ ،‬همان شــیخ‬ ‫صنعان معروف مرتکب اشــتباه پیرمرد داستان سعدی نشد ‪ .‬او با سناریوی‬ ‫متفاوتی درنقش یک پیرعارف و خرمند‪ ،‬عاشق پیشه  ‪ ،‬جسور و درعین حال‬ ‫تودار‪ ،‬زن جوان داستان را وارد یک ماجرای عاشقانه و تحیربرانگیز کرد ‪ .‬او‬ ‫نه تنها سرزنش عامه ی مردم را خنثی و از ان عبور نمود بلکه ورق را طوری‬ ‫برگرداند که ماجرای او هم سرمشق و الگو و زبانزد همگان تا به امروز شد ‪.‬‬ ‫ســیمای وی نیز به قد و قواره ی یک قدیس ارتقاء یافت ‪ .‬ســعدی هم با او‬ ‫موافقت دارد انجا که می گوید ‪:‬‬ ‫سعدیا عاشق صادق ز بال نگریزد‬ ‫سست عهدان ارادت زمالمت برمند‬ ‫مولوی هم انجا که می گوید‪:‬‬ ‫عشق از اول چرا خونی بود‬ ‫تا گریزد انکه بیرونی بود‬ ‫نهیب میزند که اگر قراراست فرد تشویش خار و سنگ پیش پا را داشته‬ ‫باشــد بهتراســت از ابتدا ُدم خود را برکول گذاشته و در مسیرمستقیم و‬ ‫معمولی که زندگی برای او تعیین کرده اســت گام بردارد؛ خود چرا دارد از‬ ‫اول عشق کین؟‬ ‫سنایی غزنوی نیز این حالت شیر و خط دو روی یک سکه را بدین گونه‬ ‫وصف می کند ‪:‬‬ ‫دامست راه عشق و نهاده به شاهراه‬ ‫با دام و بند خلق سنایی به دام عشق‬ ‫و در نهایــت می گویــد ‪ :‬دســتی که به عهد دوســت دادیــم‪ ،‬از بند‬ ‫نفاق برگشادیم‪.‬‬ ‫حافظ نیز نگرانی و تشویش بابت خار را رها می کند و می گوید‪:‬‬ ‫ما چو دادیم دل و دیده به طوفان بال‬ ‫گو بیا سیل غم و خانه ز بنیاد ببر‬ ‫سینه گو شعله اتشکده فارس بکش‬ ‫دیده گو اب رخ دجله به بغداد ببر‬ ‫همیشگی نیمه ی پروخالی لیوان هم کمک کننده‬ ‫شــاید توجه به مثال‬ ‫ِ‬ ‫لیوان اب تا نیمه پراست و کافی نیست از برطرف‬ ‫باشد ‪ .‬ایا ما بخاطر اینکه‬ ‫ِ‬ ‫کردن تشنگی چشم می پوشــیم؟ حکایت زندگی نیز اینگونه است‪ .‬ما در‬ ‫جهان ممکن ها و ناممکن ها برای دست یازیدن به خواسته های خود پیوسته‬ ‫ِ‬ ‫درمعرض خط ِر انســدادها و موانع هستیم ‪ .‬ما نمی توانیم رکود و سکون را‬ ‫ِ‬ ‫حرکت کِیفی‬ ‫انتخاب کنیم و ازحرکت دست برداریم ‪ .‬انسان متعالی خط ِر‬ ‫در زندگی را به جان می خرد تا بتواند به فهم برخی چراها و چگونه ها برسد‪.‬‬ ‫الزم است در بادی امر وجود‪ ،‬نسبیت را درهر پدیده ای بپذیریم و نخواهیم‬ ‫و باورنکنیم که به اوج می رویم و همانجا می مانیم ‪ .‬هیچوقت به پرتاب شدن‬ ‫دلخوش نباشیم ‪ .‬نگاهمان به اسمان و زمین توامان باشد‪ .‬سعدی درمصرع‬ ‫"صحبت گل خوش بدی گر نیستی تشویش خار"‪ ،‬یک ارمان و ارزو و یک‬ ‫خالف امد عادت را طرح می کند که حافظ به زیبایی انرا پاسخ گفته ‪:‬‬ ‫فکرمعقول بفرما گل بی خار کجاست؟‬ ‫ارمانی خود‬ ‫گاه الزم اســت یک قدم یا چند قدم از ان جهان انتزاعی و‬ ‫ِ‬ ‫فاصله گرفت تا بتوان قدمی به ســوی ان برداشــت و انــرا همانگونه که‬ ‫هست پذیرفت ‪.‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪45‬‬ صفحه 46 ‫نگاهی ‪ 360‬درجه به‬ ‫یوتاناسانا‬ ‫با دکتر کی‪.‬کی موریس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪@kikiyoga‬‬ ‫برگردان‪ :‬ماندانا طاووسی‬ ‫‪46‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 47 ‫در شــماره قبل‪ ،‬اولین اســانا ازسیکل‬ ‫سالم برخورشــید‪ ،‬یعنی اوردواهاستاسانا‬ ‫را بررســی کردیم‪ .‬دراین شماره‪ ،‬دومین‬ ‫اسانا ازاین سیکل به نام یوتاناسانا را مورد‬ ‫تجزیه و تحلیل قرارمی دهیم‪ .‬یوتاناسانا یک‬ ‫حرکت خم به جلوی ایستاده است‪ .‬در زبان‬ ‫سانسکریت‪ ،‬یوتانا به معنی کشش شدید‬ ‫اســت و اســانا هم به حرکات یوگا گفته‬ ‫می شود‪ .‬یوتاناسانا کشش شدیدی به کل‬ ‫بدن می دهد‪.‬‬ ‫شروع حرکت‬ ‫با حرکت کوه یا تاداسانا شروع می کنیم‪.‬‬ ‫بعد همراه دم‪ ،‬دســت ها را باال می بریم و‬ ‫دروضعیت اوردواهاستاســانا( سالم رو به‬ ‫باال) قرارمی گیریم‪ .‬ســپس همراه بازدم از‬ ‫ناحیه مفصل ران ها به جلو خم می شویم‪.‬‬ ‫ســعی می کنیــم باالتنــه را روی ران ها‬ ‫ممــاس کنیم‪ .‬در طول انجــام حرکت بر‬ ‫روی نقطه ایی درست مقابل چشمان مان‬ ‫متمرکزمی مانیم‪ .‬دروضعیت نهایی چشم ها‬ ‫را بسته و به درون ذهن مان خیره می شویم‪.‬‬ ‫پاها‬ ‫پاها دراین اســانا بایــد کنارهم و نوک‬ ‫انگشــتان پاها رو به جلو باشــد‪ .‬انگشتان‬ ‫شست دو پا و مچ هردو پا یکدیگر را لمس‬ ‫کننــد‪ .‬وزن بدن را به طور مســاوی روی‬ ‫کف هردو پا احســاس کنید‪ .‬روی پاهای‬ ‫خود فشار نیاورید و انها را سبک و راحت‬ ‫نگه دارید‪ .‬برای نگه داشــتن پاها‪ ،‬عضالت‬ ‫چهارســر ران را فعال کنیــد‪ .‬هنگام خم‬ ‫شدن به جلو از باال کشیدن استخوان ران ها‬ ‫کمک بگیرید‪ .‬زردپی اشیل را به سمت باال‬ ‫بکشید‪ .‬کشش را در پشت پاها از پاشنه تا‬ ‫مفصل ران حس کنید‪ .‬پاها کامال عمود بر‬ ‫زمین باشند‪.‬‬ ‫دستها‬ ‫ســعی کنید کف هردو دســت را روی‬ ‫زمین و در دو طرف پاهایتان بگذارید‪ .‬اگر‬ ‫کف دست هایتان به زمین نمی رسد نوک‬ ‫انگشــتان را تا جایی که راحت هستید به‬ ‫سمت زمین بکشــید‪ .‬ارنج ها رو به عقب‬ ‫باشند و در صورت امکان انها را کمی خم‬ ‫نگه دارید‪ .‬این کارباعث می شود باالتنه ی‬ ‫شما بیشتر به ران هایتان نزدیک شود‪.‬‬ ‫گردن و شانه ها‬ ‫سر و گردن را درامتداد ستون مهره ها‪،‬‬ ‫رهــا و ازاد بگذارید‪ .‬شــانه ها را از گردن‬ ‫دورکنید تا موجب رها شدگی بیشتر گردن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫کشش زنجیره ایی پشت‬ ‫کشــش را در پشــت خود احســاس‬ ‫کنیــد‪ ،‬از ماهیچه هــای ســرینی بزرگ‬ ‫گرفته تــا ماهیچه های ناحیه کمر و البته‬ ‫درهمسترینگ‪ .‬انبساط را در زانوهای خود‬ ‫حس کنید و انها را رها و ازاد بگذارید‪.‬‬ ‫فواید‬ ‫یوتاناسانا احســاس بینش‪ ،‬هوشیاری‪،‬‬ ‫پذیــرش و شــفقت را در شــما افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬در حین انجام حرکت‪ ،‬از کشش و‬ ‫سپس رهایی عضالت که از پس ان می اید‬ ‫لذت ببرید‪ .‬هنگام خم شدن به جلو بازدمی‬ ‫عمیق و طوالنی انجام دهید و در وضعیت‬ ‫نهایی بر دم و بــازدم طبیعی خود تمرکز‬ ‫کنید‪ .‬این اســانا همچنین جریان خون را‬ ‫در کل بدن تسریع کرده و موجب تقویت‬ ‫حافظه وافزایش توجه می شــود‪ .‬به گفته‬ ‫دکتر تیموتی مک کال‪ ":‬یکی از معجزات‬ ‫تمرین های یوگا این اســت که هرحرکت‬ ‫کوچک و جزئی می‪-‬تواند تغییرات بزرگ‬ ‫و اساسی مثبتی ایجاد کند‪ ".‬با انجام هر‬ ‫روز یوتاناســانا به مرور اثرات مفید انرا بر‬ ‫جســم‪ ،‬ذهن و روح خــود خواهید دید‪.‬‬ ‫افرادی که به خاطر شــغل خود مجبورند‬ ‫درطــول روز به مدت طوالنی بنشــینند‬ ‫حتما هرروز یوتاناســانا را انجام دهند تا‬ ‫مضرات نشســتن های طوالنــی مدت را‬ ‫با ایــن حرکت خنثی کنند‪ .‬این اســانا‬ ‫همچنین قدرت تحمل و صبر و بردباری‬ ‫را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مراقب باشید‬ ‫اگر دچار ســیاتیک و یا مشکالتی در‬ ‫ناحیه کمر و همســترینگ هستید حتما‬ ‫پیش از انجــام حرکت با پزشــک خود‬ ‫مشــورت کنید‪ .‬اگر مشــکل شما خیلی‬ ‫جدی نیست می توانید موقع حرکت نهایی‬ ‫زانوهــای خود را کمی خم نگه دارید‪ .‬اگر‬ ‫دستانتان به زمین نمی رسند می توانید از‬ ‫اجر یوگا استفاده کنید‪ ،‬حتی می توانید‬ ‫تاج ســرتان را روی اجر یوگا بگذارید تا‬ ‫گردن و شــانه هایتان اســتراحت کنند‪.‬‬ ‫درصورت داشتن فشار خون باال یا پایین و‬ ‫یا مشکالتی در چشم ها حتما قبل از انجام‬ ‫یوتاناسانا با پزشک خود مشورت کنید‪.‬‬ ‫عبارت تاکیدی مثبت‬ ‫درحرکــت نهایی می توانیــد عبارت‬ ‫تاکیدی زیر را تکرارکنید‪:‬‬ ‫"مــن هر روز با گام نهادن بر روی مت‬ ‫یوگا‪ ،‬تولدی دوباره میابم"‪.‬‬ ‫خروج از حرکت‬ ‫به ارامــی و بدون اینکه بــه کمرتان‬ ‫فشاراورید به وضعیت تاداسانا برگردید‪.‬‬ ‫• ‪ Dr Kiki Morriss‬دکترکی‪.‬کی موریس پزشــک‪ ،‬مربی یوگا و یوگاتراپیست و‬ ‫موسس مرکز یوگای رزهیل در امریکاست‪.‬‬ ‫‪1-Uttanasana‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪47‬‬ صفحه 48 ‫یین یوگا و ذهن اگاهی‬ ‫چگونه تلفیق یین یوگا‪ ۱‬و ذهن اگاهی‬ ‫می تواند در مواجهه با استرس های‬ ‫زندگی روزمره از ما محافظت کند؟‬ ‫نویسنده‪ :‬سارا لو‬ ‫‪۲‬‬ ‫مترجم‪ :‬نگین سنجری فر‬ ‫یین یوگا روشی است برای ارام سازی سیستم‬ ‫عصبی مرکزی؛ زمانی که با القا کردن احساسات‬ ‫مثبتی همچون شــفقت و شــکرگذاری‪ ،‬اگاهی‬ ‫ذهن افزایش میابد‪ ،‬سیســتم مغز شکل تازه ای‬ ‫به خود می گیرد‪ .‬این مساله به ما کمک می کند‬ ‫توانایی هایمــان درمراقبت از الیه های پیچیده و‬ ‫درهم تنیده ی ذهن و روان بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫در این ســبک از یوگا‪ ،‬از طریق ایجاد کشش‬ ‫به حد مناسب در بافت ها‪ ،‬و قرارگرفتن درتعادل‬ ‫بهینه متناســب با وضعیت خاص بدن هر فرد‪،‬‬ ‫سطح اگاهی جسمانی تا اندازه ای باال میرود که‬ ‫‪48‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫قادر خواهیم بــود تغییرات بی وقفه ی بدن را به‬ ‫خوبی مشاهده کنیم و واکنش خود را در حاالت‬ ‫مختلف بهتر درک نماییم‪.‬‬ ‫ما در یین یوگا به یادگیری سنت های متعدد‬ ‫فرزانگی می پردازیم‪ ،‬و بدین وسیله درک خواهیم‬ ‫کــرد چگونه انرژی پرانا و یا چی از طرق مختلف‬ ‫تحت تاثیر قرارمی گیرند‪ .‬این روش ها می توانند‬ ‫شامل پرانایاما‪ ،‬تمرکز و یا مراقبه باشند‪.‬‬ ‫با ادای احترام به تمامی شــاخه های دانش از‬ ‫طب سنتی چین گرفته تا مطالعات علمی دوران‬ ‫مدرن‪ ،‬ما از طریق این تمرین ها به ارامشی دست‬ ‫خواهیم یافت که ان را "ارامش مداوم" می خوانیم‪.‬‬ ‫این تمرین ها چنانچه همزمان با روش های ذهن‬ ‫اگاهی انجام شوند‪ ،‬مراقبه ی شاماتا‪ 3‬نام دارد‪.‬‬ ‫به کار گیری ذهن اگاهی در یین یوگا‬ ‫به عنوان کســی که سال هاســت به تمرین‬ ‫یوگا مشغول اســت‪ ،‬نمی توانم تصورکنم چگونه‬ ‫برخی از افــراد می توانند بدون توجه به انچه در‬ ‫بدن‪ ،‬ذهن و قلب شــان می گذرد به تمرین یوگا‬ ‫بپردازند‪ .‬ما در زمان تمرین باید شاهد این باشیم‬ ‫که چگونه همزمان با تمرکــز بر حاالت درونی‬ ‫و توجــه به ذهنی که مدام در حال پرســه زدن‬ ‫است‪ ،‬احساسات و ادراکمان از بدنمان دستخوش‬ ‫تغییرات مکرر می شود‪.‬‬ ‫به بیان دیگر‪ ،‬زمانی که مشغول تمرین کردن‬ ‫اساناهای یین هستیم و اگاهی ذهن را در طول‬ ‫این حرکات حفظ می کنیم‪ ،‬در حال به کار گیری‬ ‫ذهن اگاهی در یین یوگا خواهیم بود‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫در زمــان باقی ماندن در اســاناهای یین از روی‬ ‫قصد ذهن مان را بر مسائل نامربوط مثل فیلمی‬ ‫که اخیرا دیده ایــم متمرکز کنیم تا توجه مان را‬ ‫از اتفاقی که درون بدن در حال رخ دادن اســت‬ ‫منحرف کنیم! انتخاب با خود شماست!‬ ‫اموزش یین یوگا و ذهن اگاهی‬ ‫مساله ای که اکنون مطرح می شود نحوه اموزش‬ ‫ذهن اگاهی و یین یوگا در تلفیق با یکدیگر است‪،‬‬ ‫ان هم در حالتی که ما همیشه این امکان را داریم‬ ‫که به شکلی جداگانه در دوره های یین یوگا و یا‬ ‫ذهن اگاهی شرکت کنیم‪ .‬بسیاری اعتقاد دارند‬ ‫اگر در زمان انجام دادن اساناها توجه فرد عمیقا‬ ‫به درون معطوف نباشد‪ ،‬انگاه این تمرینات اصال‬ ‫ماهیت یوگا به خود نمی گیرند‪.‬‬ ‫ذهن اگاهی فنی ست که هر کسی می تواند ان‬ ‫را بیاموزد‪ .‬اما بدون اگاهی کافی از اینکه این روش‬ ‫چگونه می تواند یکایک سلول های بدن را تحت‬ ‫تاثیر قرار بدهد و بر تمامی جوانب زندگی تان اثر‬ ‫بگذارد و به انچه ما "دگرگونی" می نامیم منجر‬ ‫شــود‪ ،‬به کارگیری ان در کالس یوگا و یاد دادن‬ ‫ان به دیگران تالشی بی حاصل خواهد بود‪.‬‬ ‫برای برداشتن گام اول جهت کسب اعتبار در‬ ‫مســیر اموزش این دو‪ ،‬نیاز به تجربه راستین و‬ ‫معتبر شــخصی داریم‪ .‬وقتی در حالت تن ارامی‬ ‫قرارمی گیریم‪ ،‬حتی صدایمان دستخوش تغییراتی‬ ‫می شــود! این تغییر تنها ارام شدن نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫باید واقعی و ملموس باشد‪ .‬اما زمانی که موضوع‬ ‫تدریس دشوار است‪ ،‬یک مدرس چگونه باید کامال‬ صفحه 49 ‫وقتی افراد نزدم می ایند و می گویند "از شلوارتان‬ ‫خیلی خوشم می اید" یا "این موسیقی را خیلی‬ ‫دوست داشتم" باورم نمی‪-‬شود نتیجه ی در سبد‬ ‫اخالص گذاشتن قلب و روحم در یک کالس یوگا‬ ‫می تواند تا این حد ســطحی باشد! تدریس یوگا‪،‬‬ ‫یک طریقت متواضعانه است!‬ ‫ارام و وانهاده باشد؟ این امتیاز تنها از طریق کسب‬ ‫تجربه در تکرار تدریس حاصل خواهد شــد‪ .‬ما با‬ ‫تجربه کردن ناارامی‪ ،‬تپش قلب و حس ناراحتی‬ ‫در نهایت به مهارتی دست پیدا می کنیم که بدون‬ ‫هیچ مشکلی در زمان تدریس کامال ارام و مسلط‬ ‫باقی بمانیم‪.‬‬ ‫هر فردی در یک برهه زمانی به این ارامش دست‬ ‫از کجا شروع کنیم؟‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬تدریس یوگا یکی از سخت ترین‬ ‫خوشــبختانه‪ ،‬ما برای تجسم بخشیدن به این‬ ‫کارهایــی بوده که من در تمــام زندگی ام انجام‬ ‫داده ام؛ ایســتادن در برابر افراد حاضر در کالس‪ ،‬تمرین ها نیاز نداریم همان مسیری را بپیماییم که‬ ‫نشان دادن بدنم و صحبت کردن با کسانی که تک گذشتگان ما طی کرده اند‪ .‬تنها کافی ست کسی‬ ‫تک واژه های شما را میبلعند‪ .‬بعد از پایان کالس‪ ،‬را یافته باشیم که مهارت الزم برای راهنمایی ما‬ ‫و اموزش مفاهیم اولیه را داشــته باشــد‪ ،‬و به ما‬ ‫کمک کند تا بتوانیم این تمرین ها را به تجربه ای‬ ‫شخصی مبدل کنیم‪ .‬در چنین حالتی‪ ،‬ما انگیزه ی‬ ‫کافی برای تمرین کردن و به اشــتراک گذاشتن‬ ‫تجربه مان با دیگران خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مهارت هــای تدریــس من همزمان با رشــد‬ ‫پرتوجویان و همکارانم دســتخوش پیشــرفت و‬ ‫تحول شده است‪ .‬تصمیم دارم تا زمانی که دیگران‬ ‫هم قادر باشــند تجربیاتشــان را با افراد دیگر به‬ ‫اشتراک بگذارند‪ ،‬به تالش هایم ادامه بدهم‪ ،‬گرچه‬ ‫فکر می کنم این اتفاق تا همین اکنون هم بسیار‬ ‫رخ داده است‪.‬‬ ‫‪1-Mindfulness & Yin Yoga‬‬ ‫مربی و مدرس یوگا ‪2-Sarah Lo‬‬ ‫‪3-Shamatha‬‬ ‫منبع‪ :‬مجله اوم یوگا ‪2022‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪49‬‬ صفحه 50 ‫گونگ؛ یک تمرین صدا‬ ‫عجایب درمانی شگفت انگیز گونگ و حمام صدا‬ ‫نویسندگان‪ :‬دانکن ویلیامز‪ ،‬مارتین کاتورن‪ ،‬جز سپرینگ‬ ‫‪1‬‬ ‫مترجم‪ :‬پریسا ساالری‬ ‫گونگ و حمام صدا از مواردی است که می توان‬ ‫به تمرینات یوگا اضافه کــرد‪ .‬چطور به جوهر و‬ ‫تاریخچه ی این ساز کهن دست یابیم؟ چطور از‬ ‫اثرات عمیقی که این صدا بر نوازنده و شــنونده‬ ‫می گذارد بگوییم؟ درحالیکه این تجربیات همواره‬ ‫برای هر فرد کامال شخصی است و باید با تجربه ی‬ ‫فردی حقیقتا انرا درک کرد‪.‬‬ ‫بعنــوان مدیر بخش ســازهای کوبــه ای در‬ ‫موسســه ی کــورگ یو ‪.‬کــی (‪ ،)Korg UK‬یکی از‬ ‫ارزشمندترین نقش های من این است که در ‪18‬‬ ‫سال اخیر‪ ،‬کارشناس تولید سنج پایست و گونگ‬ ‫بوده ام‪ .‬در این مدت‪ ،‬ســعادتی برای من بود که‬ ‫گونگی را که به زیبایی ســاخته بودند به هزاران‬ ‫نفر در سراســر کشور معرفی و حمام صدا برگزار‬ ‫کرده  ام و همکاری های مختلفی در نمایش هایی و‬ ‫در رویدادهای متعدد داشته ام‪ ،2‬مثل نمایش یوگا‬ ‫او‪ .‬ام در کاخ الکساندار‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫علیرغم رابطه ی بلند مــدت من در زمینه ی‬ ‫رو به رشــد صدا درمانی‪ ،‬از دوســت دیرینه ام‪،‬‬ ‫کارشناسی که شانس همکاری با او در رویدادهای‬ ‫مختلفی را داشته ام دعوت می کنم تا در این مورد‬ ‫صحبت کند‪ .‬مارتین کاتورن‪ ،‬موسس اسپا گونگ‬ ‫و مدرسه ی موسیقی شمالی‪ ،‬هر روز با مراجعان‬ ‫خصوصی و شرکتی مختلفی سروکار دارد و هم‬ ‫بصورت انفرادی و هم بصورت گروهی حمام صدا‬ ‫برگــزار می کند‪ .‬بعالوه با شــرکت در دوره های‬ ‫اموزشی می توان مدرک نیز دریافت کرد‪.‬‬ ‫• از اینجــا ببعــد مارتیــن خودش با شــما‬ ‫صحبت می کند‪:‬‬ ‫من مارتین کاتورن هستم از اسپا گونگ و در‬ ‫مناطق شمال غربی انگلستان به نواختن گونگ‬ ‫مشغولم و از منچستر فعالیتم را اغاز کرده ام‪ .‬ما‬ ‫این جلســات را با این ایده حمام صدا نامگذاری‬ ‫کرده ایم که شــرکت کنندگان در صدا شســته‬ ‫می شــوند‪ ،‬در امواج صدا غرق می شــوند‪ ،‬دقیقا‬ ‫همانطور که در اب حمام می کنند‪.‬‬ ‫وقتی افراد به حمام صــدا می ایند‪ ،‬روی مت‬ ‫و بالش همراه با یک پتو و یک بالشــتک چشم‬ ‫اســطخدوس دراز می کشــند‪ ،‬ابتدا بــه ارامی‬ ‫ساکت شــده و سپس صدایی را که بخش اعظم‬ ‫ان صدای گونگ اســت می نوازم که البته شامل‬ ‫صداهایی مثل کاسه ی تبتی و سایر سازهایی که‬ ‫صداهای موجود در طبیعت را دارند‪ ،‬نیز می شود‪.‬‬ ‫ایــن صداها عمیقا تاثیرگذارنــد‪ .‬در انتها افراد با‬ ‫صــدای ناقوس باد و صدای چمنزار به حالت اول‬ ‫بازگردانده می شوند‪ .‬ســپس چای یاسمن سرو‬ ‫می شود تا افراد هوشیار شوند‪.‬‬ ‫اگرچه هر فردی باتوجه به تجربه ی شخصی اش‬ ‫تصویری متفاوت و منحصربفــرد ارائه می دهد‪،‬‬ ‫پیش زمینه ی اکثر انها ارامش‪ ،‬رهایی و ورود به‬ ‫فضایی ژرف است‪.‬‬ صفحه 51 ‫وقتی زندگی روزمره ی خود را درنظر می گیریم‪،‬‬ ‫درمیابیم که چرا حمام صدا اینچنین ارامش بخش‬ ‫است‪ .‬بسیاری از ما در طول روز ساعت های زیادی‬ ‫را با وسایل الکترونیکی سروکار داریم و به مانیتور‬ ‫نگاه می کنیم‪ ،‬و محیط اطرافمان بسیار محرک‬ ‫اســت‪ .‬درواقع اینطور بنظر می رسد که ما عضو‬ ‫جدانشدنی جریانی از اطالعات و تصمیم گیری ها‬ ‫هســتیم‪ .‬حمام گونگ بمدت یک ســاعت این‬ ‫موارد را محو می ســازد و تجربه ی غرق شدن در‬ ‫تجربه ی ذهن اگاهی را برای ما فراهم می کند و‬ ‫توجه ما را بدون اشفتگی و بهم ریختگی متمرکز‬ ‫نگه میدارد‪.‬‬ ‫حمام گونگ درواقع تجلی بودن در درون خود‬ ‫است‪ ،‬جایی که بدنبال هیچ چیزی نیستیم و در‬ ‫لحظه ایم‪ .‬بخش پردازش ذهن در استراحت است‪،‬‬ ‫و تجربه دقیقا همانطور که هســت رخ می دهد‪،‬‬ ‫کامال منحصربفرد و متناسب با نیازهایمان‪ .‬افکار‬ ‫باال می‪-‬ایند اما گــذر می کنند‪ .‬تجربه ی حمام‬ ‫گونگ‪ ،‬خاموش کردن ذهــن و چرخیدن حول‬ ‫ناهشیاری ذهن است‪.‬‬ ‫ویژگــی هــای منحصربفرد حمــام گونگ با‬ ‫تمرینات یوگا بطور فوق العاده ای اثربخشی خود‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬من در جلسات یوگا و همراه با‬ ‫انجام تمریناتی مثل یوگا نیدرا‪ ،‬احیاگر و وینیاسانا‬ ‫گونگ می نوازم‪ .‬تجربــه ی بی ذهنی‪ ،‬به ما این‬ ‫امکان را می دهد که بصورت خوداگاه جریان ها و‬ ‫موقعیت ها را تمرین کنیم‪ ،‬عمیقا نفس بکشیم‪ ،‬و‬ ‫کشش ها را احساس کنیم‪.‬‬ ‫گاهی این ســواالت مطرح می شود که گونگ‬ ‫چطور عمل می کند‪ ،‬چطور صداها و ارتعاشــات‬ ‫منجر به ایجاد ارامش می شود‪ ،‬و چطور ذهن را‬ ‫از افکار رهایی می دهد‪ .‬من عاشق اینم که بگویم‬ ‫کامال درک نمی کنم که گونگ چطور چنین اثر‬ ‫عمیقی دارد‪.‬‬ ‫می دانــم که برخی از نوازندگان گونگ‪ ،‬ســاز‬ ‫گونگ خود را براســاس روابط نجومی و عنصری‬ ‫انتخاب می کنند‪ .‬که البته این انتخاب معنادار است‬ ‫زیرا سالیان سال این جنبه ها در ارتباط انسان با‬ ‫جهان دخیل بوده اند‪ .‬طبق درک من‪ ،‬ارتعاشات‬ ‫گونگ با درون ما همخوانی دارد و بطور همزمان‬ ‫هم خواب اور و هیجان بخش اســت‪ ،‬تنش ها را‬ ‫از بین می برد‪ ،‬گره ها را می گشاید و انسدادها را‬ ‫بــاز می کند‪ .‬با هر ضربه ای که کوبه به صفحه ی‬ ‫گونگ می زنــد‪ ،‬امواجی ایجاد می شــود‪ ،‬دقیقا‬ ‫همانطــور که وقتی برگی به دریاچه می افتد‪ .‬هر‬ ‫موج جدیدی خودش را حفظ می کند درحالیکه‬ ‫بدون هیچ تالشی با دیگر امواج در ارتباط است‪.‬‬ ‫الیه های صداها و ارتعاشات به اشکال گوناگونی‬ ‫ســاخته و اجرا می شوند‪ ،‬در عمق ذهن و بدن‬ ‫تجربه می شوند‪ ،‬و ما ساکت هستیم‪ .‬اگرچه که‬ ‫هنــور خیلی چطورها و چراها بصورت یک راز‬ ‫باقیمانده اند‪ ،‬انچه که ما می دانیم این اســت‬ ‫که وقتی بعد از حمام صدا با افراد صحبت می‬ ‫کنیم انها از خواب هــای ارام در روزهای بعد‬ ‫از حمام‪ ،‬کاهش اضطراب‪ ،‬و احســاس ارامش‬ ‫کامل می گویند‪.‬‬ ‫برای خود من‪ ،‬نواختن گونگ یک امر کامال‬ ‫حسی است و منعکس کننده ی این است که‬ ‫من چطور تمرین کرده ام‪ .‬بعنوان یک نوازنده ی‬ ‫گونگ‪ ،‬گوش کــردن را فوق العــاده گرانبها‬ ‫می دانم‪ .‬گــوش کردن به مردم‪ ،‬به حس هایم‪،‬‬ ‫به قلبم و انواع ســازهایی که دراطرافم نواخته‬ ‫می شوند‪ .‬جمع اوری مجموعه ی سازهایم در‬ ‫طی سالیان یک فرایند ارگانیک بوده است‪ .‬هر‬ ‫گونگ ویژگی های شــخصیتی مجزایی دارد و‬ ‫مانند هر ساز خوب دیگری‪ ،‬اشنایی و برقراری‬ ‫ارتباط با ان و رمزگشــاییش زمان الزم دارد‪.‬‬ ‫اولین گونگ من پایست سمفونیک بود و هنوز‬ ‫بعد از ‪ 7‬ســال فکر می کنم که رازهایی برای‬ ‫کشف درمورد ان وجود دارد‪.‬‬ ‫اکثر گونگ های من پایســت هستند‪ ،‬دوتا‬ ‫ســمفونیک‪ ،‬تعداد کمی از مدل های نجومی‪،‬‬ ‫و ســه گونگ برنزی‪ .‬همچنیــن از دو گونگ‬ ‫بــادی که از ووهان چین امده و تعدادی دیگر‬ ‫که از المان امده استفاده می کنم‪ .‬هر کدام از‬ ‫این ســازها به تنهایی زیبایی ظاهری خود را‬ ‫دارند و هرکدام نواها و ارتعاشــات منحصربفردی‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫همــه ی حس من با عشــقی عمیق به صدا و‬ ‫سکوت اغاز شد‪ 30 .‬سال بود که من موسیقیدان‬ ‫بودم و مراقبه می کردم‪ .‬من خیلی اتفاقی با کولین‬ ‫و اولیو در بخش درمانی فســتیوال گلستونبری‬ ‫برخورد کردم‪ .‬انها اولین تجربه ی حمام گونگ‬ ‫را به من دادند‪ .‬درواقع اول همراهم به حمام صدا‬ ‫رفت و با اینکه فردی بدبین بود بیرون امد و گفت‬ ‫"تو باید گونگ بنــوازی!" کنجکاوانه وارد چادر‬ ‫گونگ شــدم و روی مت خوابیدم و با اطمینان‬ ‫معتقدم که عمیق ترین تجربه ای بود که تا ان روز‬ ‫داشتم‪ .‬موزیک و مراقبه همراه باهم امده بودند و‬ ‫من وارد شــدم‪ .‬ذهنم مسرور بود و کامال ساکت‪،‬‬ ‫درحالیکه فقط یک فکر از دهنم عبور می کرد‪" :‬تو‬ ‫باید این کار را انجام بدهی"‪.‬‬ ‫ســه ماه بعد من از کارم بیرون امدم و تا امروز‬ ‫گونــگ می نوازم‪ .‬دوران شــگفت انگیزی بوده و‬ ‫من عمیقا خوشــحال و راضیم‪ .‬من افراد دوست‬ ‫داشتنی زیادی را مالقات می کنم‪ ،‬در فستیوال ها‪،‬‬ ‫غارها‪ ،‬باغ ها و اتاق های دوســت داشتنی یوگای‬ ‫بسیاری می نوازم‪.‬‬ ‫حمام صدا انجام دهید و مطمئن باشید‬ ‫بدن‪ ،‬ذهن و روح شــما بســیار ممنون‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪1-Duncan Williams, Martyn Cawthorne, Jaz Sperring‬‬ ‫‪2-OM Yoga Show‬‬ ‫منبع‪2022 Yoga Magazine :‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪51‬‬ صفحه 52 ‫‪ 31‬خرداد ‪1401‬‬ ‫هشتمین روز جهانی یوگا‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫پیشنهاد نام گذاری یک روز از سال به نام " روز‬ ‫جهانی یوگا" درتاریخ ‪ 27‬سپتامبر ‪ 2014‬برابر با ‪5‬‬ ‫مهر‪ 1393‬توسط نخست وزیرهند‪ ،‬نارندرا مودی‪،‬‬ ‫درسازمان ملل متحد مطرح شد‪ .‬وی طی سخنرانی‬ ‫درســازمان ملل گفت‪" :‬یوگا هدیه ایی گرانبها از‬ ‫ســنتهای دیرینه ی هند است که متضمن اتحاد‬ ‫ذهن و جسم‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬عمل و توازن میان بشر‬ ‫و طبیعت می باشد وهمچنین رویکردی کل نگر‬ ‫به سالمتی و تندرستی انسان دارد‪ .‬یوگا تنها یک‬ ‫هدف برای فعالیت های ورزشی نیست‪ ،‬بلکه درپی‬ ‫کشف یگانگی با خودمان‪ ،‬جهان و طبیعت است‬ ‫که با تغییر دادن سبک زندگی مان و ایجاد اگاهی‬ ‫به ما درمواجهه با تغییر اقلیم کمک می کند"‪.‬‬ ‫نارندرا مودی که خود ازعالقه مندان یوگاست‬ ‫می گوید که هر روز و به طورمرتب تمرینات یوگا‬ ‫را انجام می دهد‪ .‬او برای نخستین بار وزارتخانه ای‬ ‫بــرای یــوگا و ایورودا(ایوش) درهند تاســیس‬ ‫نمــود و دراولین روزجهانی یوگا به همراه اعضای‬ ‫‪52‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫کابینــه ‪-‬اش در مرکز شــهردهلی و رو به روی‬ ‫دروازه ی هند و با شــرکت ‪ 35000‬نفر به مدت‬ ‫‪ 35‬دقیقه به تمرین یوگا پرداخت‪.‬‬ ‫علت تعیین این روز یعنی اولین روز تابســتان‬ ‫که بلندترین روز دراغلب کشــورهای نیمکره ی‬ ‫شمالی ست‪ ،‬شروع انقالب تابستانی و رویدادهای‬ ‫خوبی است که به همراه دارد‪ ،‬ازجمله اغازفصل‬ ‫بارندگی( مونسون) درهندوســتان و کشورهای‬ ‫همجوارش‪ .‬درافســانه های هند باستان این روز‬ ‫بسیارمقدس " گورو پورنیما" نامیده می شود که‬ ‫در ان ماه به صورت بدر کامل دیده می شود‪.‬‬ ‫همزمان با هنــد‪ ،‬اولیــن روزجهانی یوگا در‬ ‫‪ 175‬کشــوردیگر جشن گرفته شد‪ .‬در نیویورک‬ ‫‪ 30000‬نفــر درمیدان تایمز واقــع در محله ی‬ ‫منهتن به انجام حرکات یوگا پرداختند‪ .‬درمالزی‬ ‫حدود ‪ 15000‬نفر در کواالالمپور‪ ،‬در خیابان ها و‬ ‫میادین این شهر روزجهانی یوگا را با انجام اساناها‬ ‫و مدیتیشن جشن گرفتند‪ .‬مردم این شهر از این‬ ‫روز به عنوان روز لبخند نیز یاد می کنند‪ .‬در تایپه‬ ‫پایتخت تایوان بیش از ‪ 20000‬نفر با انجام سیکل‬ ‫سالم برخورشید روزجهانی یوگا را گرامی داشتند‪.‬‬ ‫فاضل شاه‪ ،‬خلبان هندی می گوید‪ ":‬درتوقفگاهی‬ ‫بین مســیر با عجله خود را به محل برگزاری این‬ ‫مراسم درتایوان رســاندم‪ ...‬هنگام پرواز که از باال‬ ‫بــه زمین نگاه می کنم هیچ مرزی بین کشــورها‬ ‫نمی بینم‪ .‬روزجهانی یوگا بهانه ی خوبی برای ایجاد‬ ‫اتحاد بین مردم تمام کشورهای جهان است"‪.‬‬ ‫درایران نیزهرســال روزجهانی یوگا درسفارت‬ ‫هند‪ ،‬باشگاه های یوگا‪ ،‬پارک ها و‪ ...‬برگزارمی گردد‪.‬‬ ‫سال گذشته با وجود همه گیری کرونا عالقه مندان‬ ‫یوگا‪ ،‬بــا رعایــت فاصلــه گــذاری اجتماعی و‬ ‫حفظ پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬مراســم این روز‬ ‫را در بــرج میالد تهران و ســایرمراکز ورزشــی و‬ ‫درشهرهای مختلف برگزارکردند‪ .‬با امید به اینکه‬ ‫امســال‪ ،‬هشــتمین روز جهانی یوگا را درکنارهم‬ ‫جشن بگیریم‪.‬‬ صفحه 53 ‫‪ 10‬دلیل برای شروع یوگا‬ ‫برگردان‪ :‬سوسن عبدالرضایی‬ ‫یوگا را تجربه کنید و از اثرات جسمی و‬ ‫ذهنی ان بهره مند شوید‪.‬‬ ‫یکی از اصول اولیه یوگا این است که همه چیز‬ ‫به هم مرتبط و متصلند‪ .‬یوگا معتقد به وحدت در‬ ‫جهان هستی است و بدیهی ست که با تمرینات‬ ‫مداوم یوگا‪ ،‬منافع جســمانی و سالمتی انرا در‬ ‫می یابید که البته در مورد ان بسیار شنیده ایم‬ ‫و هــم اکنون تحقیقــات علمی نیــز انها را به‬ ‫اثبات رسانده اند‪:‬‬ ‫‪ -1‬رهایی از استرس‪ :‬یوگا اثرات جسمانی‬ ‫استرس را با به کارگیری تکنیک های ارام سازی‬ ‫و ریلکسیشن کاهش می دهد و به تنظیم سطح‬ ‫هورمون های استرس کمک می کند و همین امر‬ ‫باعث پایین امدن سطح فشارخون ‪ ،‬ضربان قلب‪،‬‬ ‫بهبود سیســتم گوارش و باالرفتن سطح ایمنی‬ ‫بدن می شود و البته برکاهش اضطراب‪ ،‬خستگی‬ ‫مفرط‪ ،‬استرس‪ ،‬بی خوابی و اسم نیز موثر است‪.‬‬ ‫‪ -2‬کاهش درد‪ :‬یوگا درد را کاهش داده و‬ ‫استانه ی تحمل درد را افزایش می دهد‪ .‬تحقیقات‬ ‫نشــان داده  اند کسانی که مبتال به بیماری های‬ ‫التهابی‪ ،‬نقص سیستم ایمنی و فشارخون هستند‬ ‫و اساناهای یوگا و مدیتیشن را انجام می دهند‪،‬‬ ‫درد کمتری را در طول بیماری تجربه می کنند‪.‬‬ ‫‪ -3‬بهبود سیستم تنفسی‪ :‬یوگا به ادم ها‬ ‫می اموزد ارام تر و عمیق تر نفس بکشــند و این‬ ‫امر باعــث بهبود عملکرد ریه ها و ارام ســازی‬ ‫بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬انعطــاف پذیری‪ :‬یوگا انعطاف بدن را‬ ‫افزایش می دهد و قابلیت حرکت مفاصل را بهبود‬ ‫می بخشد و درد و التهاب انرا کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪ -5‬افزایش قدرت‪ :‬اساناهای یوگا معموالً‬ ‫موجب به کارگیری همه عضالت بدن می شوند و‬ ‫به افزایش قدرت انها از فرق سر تا نوک انگشتان‬ ‫پا کمک می کنند‪ ،‬عالوه بر ان تنش عضالنی را‬ ‫کاهش می دهند‪.‬‬ ‫‪ -6‬کنترل وزن‪ :‬تمرینات یوگا با کاهش‬ ‫سطح کلسترول خون‪ ،‬سوزاندن کالری اضافی‪ ،‬و‬ ‫کاهش استرس به کاهش وزن کمک می کنند‪.‬‬ ‫یــوگا همچنین بــا ایجاد حس عــزت نفس و‬ ‫عادت های ســالم خواری‪ ،‬باعــث ایجاد حس‬ ‫بهزیستی و کنترل وزن می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬بهبود جریان خــون‪ :‬وضعیت های‬ ‫مختلــف یــوگا بــا اکســیژن رســانی کافی‬ ‫بــه ســلول های بــدن‪ ،‬باعث بهبــود جریان‬ ‫خون می شوند‪.‬‬ ‫‪ -8‬بهبود سیســتم قلبــی‪ -‬عروقی‪:‬‬ ‫تحقیقات نشــان می دهند که تمرینات یوگا با‬ ‫تنظیم ریتم طبیعی قلب‪ ،‬باعث افزایش و بهبود‬ ‫اکسیژن رسانی در بدن می شوند‪.‬‬ ‫‪ -9‬بهبود تعادل و همترازی بدن‪ :‬یوگا با‬ ‫ایجاد همترازی در اندام ها موجب بهتر شدن فرم‬ ‫و وضعیت عمومی بدن می شود‪ .‬همین است که‬ ‫به رفع مشکالت ستون فقرات‪ ،‬گردن‪ ،‬مفاصل و‬ ‫عضالت کمک می کند‪.‬‬ ‫‪ -10‬تمرکز بر زمان حال‪ :‬یوگا به ما تمرکز‬ ‫بــر زمان حال را می اموزد‪ ،‬به باالرفتن ســطح‬ ‫هوشیاری‪ ،‬سالمت و تعادل ذهنی کمک می کند‬ ‫و مســیر هماهنگی با جهان هستی و مدیریت‬ ‫زمان واکنش ذهن را برای ما هموار می سازد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬یوگاژورنال‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪53‬‬ صفحه 54 ‫رنگ امیزی مانداال‬ ‫مانداال رنگ کنید و جایزه بگیرید!‬ ‫سما ایجادی‬ ‫مانداالها نقوش هندسی و متقارنی هستند که اغلب در یک مربع‬ ‫و دایره جای می گیرند‪ .‬ترسیم و رنگ امیزی مانداال تمرین بسیار‬ ‫خوبی برای افزایش تمرکز و قوای ذهنی اســت‪ .‬برای رنگ کردن‬ ‫مانداال بهتراســت از نقطه مرکزی شــروع کنیم و درجهت عقربه‬ ‫های ســاعت و از داخل به خارج پیش برویم‪ .‬مانداالی این شماره‬ ‫را بــا رنگ های دلخواهتان رنگ امیزی کنید و تصویر انرا برای ما‬ ‫بفرستید‪ .‬به زیباترین کارها جوایزی تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪m.danesheyoga@gmail.com‬‬ ‫‪54‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 55 ‫باکاسانا یا وضعیت کالغ‬ ‫برگردان‪ :‬سیسا‬ ‫باکاسانا حرکتی تعادلی و قدرتی است که‬ ‫دارای فواید بسیاری می باشد‪ ،‬از جمله‪:‬‬ ‫• تعادل جسمی و ذهنی را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫• مــچ دســت ها ‪ ،‬شــانه ها‪ ،‬بازوها و ســاعدها را‬ ‫قوی می کند‪.‬‬ ‫• عضالت شکمی را درگیر و سفت می کند‪.‬‬ ‫• اعتمــاد به نفس جهت انجام حرکات معکوس را‬ ‫افزایش می  دهد‪.‬‬ ‫انجام حرکت‬ ‫در ابتدا پتویی را جلوی خود قراردهید تا درصورت‬ ‫افتادن اســیب نبینید و ترس شــما را کمتر کند‪.‬‬ ‫انگشــتان خود را خیلی از هم باز نکنید تا فشــار‬ ‫زیادی بــه مچ دســتانتان وارد نشــود‪ ،‬درعوض‬ ‫تصورکنید که قصد دارید مت یوگا را چنگ بزنید‬ ‫و یــا انگار می خواهید از دیواری باال بروید‪ ،‬تا بدین‬ ‫ترتیب فشار از مچ دست ها برداشته شود‪.‬‬ ‫پرش انجــام ندهید که باعث ازبیــن رفتن تعادل‬ ‫شما می شــود‪ ،‬کمی خم شوید و نقطه ی جادویی‬ ‫قرارگرفتن پاها را روی بازوهای خود پیدا کنید‪ .‬حاال‬ ‫بی وزنی پاها را احساس کنید‪.‬‬ ‫ناامید و خســته نشوید و تمرین را ادامه دهید‪ ،‬هر‬ ‫چند در ابتدا این حرکت دشوار به نظر می رسد اما‬ ‫برای همه ی افراد‪ ،‬حرکتی چالش برانگیز است‪.‬‬ ‫به تمرین ادامه دهید و مطمئن باشید مانند یک‬ ‫کالغ پرواز خواهید کرد!‬ ‫مراقب باشید‬ ‫حرکــت کالغ نیازمند تمرکز درونــی و بیرونی‬ ‫زیادی اســت تا شما را در لحظه ی حال قرار دهد‬ ‫و چنانچه با تمرین مستمر بتوانید برترس انجام‬ ‫این حرکت غالب شوید‪ ،‬تمرینی خواهد بود برای‬ ‫تجربه ی عبور از ترس‪ ،‬افزایش ایمان و همچنین‬ ‫چالشی برای قدرت گفتن "من می توانم" به جای‬ ‫"من نمی توانم"‪.‬‬ ‫منبع‪2022 OmYogaMagazine :‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪55‬‬ صفحه 56 ‫چاکرای موالدهارا‬ ‫یا چاکرای ریشه‬ ‫‪۱‬‬ ‫گرداوری و تالیف‪ :‬شیمال خان‬ ‫البد شــنیده اید که چاکراهــا مراکزانرژی‬ ‫درکالبد اختری ما هســتند‪ .‬ایا این را هم می‬ ‫دانید که ما هفــت چاکرای اصلی داریم که بر‬ ‫روی کانــال مرکزی واقع شــده اند؟ هرچاکرا‬ ‫شــعباتی به ســایر نقاط بــدن دارد و بنا به‬ ‫محل قرارگیری خود مســئول کنترل نواحی‬ ‫و اندام هــای خاصی اســت‪ .‬هنگامی که بدنیا‬ ‫می اییم تمام چاکراهای ما باز و پاک هستند‪،‬‬ ‫همگــی در جهت عقربه های ســاعت در حال‬ ‫چرخشــند‪ ،‬ازاینرو به انها گردونه های انرژی‬ ‫‪56‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫نیزمی گویند‪ .‬چاکراها با چشــم غیرمسلح دیده‬ ‫نمی شــوند ولی امروزه حتی دانشمندان غربی‬ ‫وجود انها را باورداشــته و به اثبات رســانده اند‪.‬‬ ‫بتدریج که بزرگ می شــویم براثر افکار و رفتار‬ ‫منفی‪ ،‬ممکن است این چاکراها دچار گرفتگی و‬ ‫حتی در مواقعی کامال سد شوند‪ .‬وقتی چاکرایی‬ ‫دچار مشــکل شــود‪ ،‬نواحی از بــدن که تحت‬ ‫کنترل ان چاکرا هســتند مشکل پیدا می کنند‬ ‫خصوصیات چاکرای اول‬ ‫کــه حاصل ان‪ ،‬بروز مشــکالت و بیماری هایی‬ ‫چاکرای موالدهارا اولین چاکراست که درانتهای‬ ‫درکالبد فیزیکی اســت‪ .‬تنها بیماری ها نیستند‪ ،‬ستون فقرات واقع شده است‪ .‬درانواع یوگا‪ ،‬قدری‬ ‫بلکه گرفتگــی چاکراها می تواند مشــکالتی در‬ ‫زندگی روزمره از قبیل مشــکالت عاطفی یا مالی‬ ‫نیز بوجود بیاورد‪ .‬دراین سری مقاله ها قصد داریم‬ ‫هرشــماره به معرفی یک چاکرا بپردازیم و ضمن‬ ‫بیــان ویژگی های انها‪ ،‬عوامل گرفتگی و راه های‬ ‫پاکسازیشان را شرح دهیم‪ .‬پس با ما همراه باشید‪.‬‬ صفحه 57 ‫اختالف نظر درمورد محل دقیق قرارگیری این‬ ‫چاکرا وجود دارد ولی همگی متفق القول هستند‬ ‫که چاکرای موالدهارا درناحیه لگن خاصره واقع‬ ‫شــده و کنترل اندام های جنســی و دفع را به‬ ‫عهده دارد‪.‬‬ ‫عنصرچاکرای موالدهارا که به ان چاکرای ریشه‬ ‫هم می گویند عنصرخاک است و به همین سبب‬ ‫ما را به مادرزمین متصل میکند‪ .‬اگرمشــکالتی‬ ‫در نواحی تناسلی و یا اندام های دفع پیش بیاید‬ ‫نشانه ی گرفتگی دراین چاکراست‪ .‬روابط جنسی‬ ‫نامشروع‪ ،‬افراط درروابط جنسی‪ ،‬بد دهانی و بد‬ ‫زبانی‪ ،‬رعایت نکردن بهداشت و نظافت‪ ،‬و احترام‬ ‫نگذاشتن به طبیعت ازعوامل بسته شدن چاکرای‬ ‫ریشه هســتند‪ .‬به طور کلی پاکی و معصومیت‬ ‫باعث پاک شدن این چاکرا و درست کارکردن ان‬ ‫می شود‪ .‬وقتی چاکرای موالدهارا پاک و باز باشد‪،‬‬ ‫ما از جانب نیروهای طبیعت محافظت می شویم‬ ‫و دربرابر بالیای طبیعی مصونیت پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫راه های پاکسازی‬ ‫بــرای پاک شــدن چاکــرای اول می توانیم‬ ‫هنگام مراقبه روی زمین بنشینیم زیرا چاکرای‬ ‫موالدهارا‪ ،‬ریشه درخاک دارد و با نشستن بر روی‬ ‫زمین مجددا مغناطیس ان بوســیله مغناطیس‬ ‫زمین تنظیم می شود‪ .‬راه رفتن با پای برهنه نیز‬ ‫از راه های پاک کردن این چاکراست‪.‬‬ ‫رنــگ چاکــرای موالدهــارا قرمز‪ ،‬و ســنگ‬ ‫مخصــوص ان عقیــق و هماتیت اســت‪ .‬اگر‬ ‫مشکالتی در چاکرای ریشــه دارید می توانید با‬ ‫پوشیدن لباس قرمز و استفاده از زینت االتی که‬ ‫ســنگهای عقیق یا هماتیت دارند به پاک شدن‬ ‫ان کمــک کنید‪ .‬تکرارمانتــرای الااااام نیز از راه‬ ‫های پاکســازی چاکرای موالدهاراست‪ .‬خوردن‬ ‫میوه هایی که به رنگ قرمزهستند برای پاکسازی‬ ‫موالدهارا مفید است‪.‬‬ ‫موالدهارا چاکــرا‪ ،‬دارای جنبه های کودکانه‬ ‫است‪ ،‬به عبارتی همان کودک درون ماست‪ .‬باید‬ ‫سعی کنیم از ان مراقبت کنیم و او را شاد نگه‬ ‫داریم‪ .‬گــردش در طبیعت‪ ،‬دراغوش گرفتن‬ ‫درختان‪ ،‬لمس کردن علف ها و بوییدن گل ها‬ ‫و هرارتباطی با طبیعت موجب خوشــحال‬ ‫نگه داشــتن موالدهارا می شــود‪ .‬این چاکرا‬ ‫همچنین وقتی پاک باشــد مــا را تبدیل به‬ ‫فردی خردمند می کند‪ .‬شــاید ما کتاب های‬ ‫زیادی نخوانده باشــیم و تجربیات زیادی در‬ ‫زمینه های معنوی کســب نکرده باشیم ولی‬ ‫تنهــا با اجتناب از گناهــان و دوری از افکار‬ ‫منفی‪ ،‬مبدل به فردی خردمند می شــویم‪.‬‬ ‫این خردمندی نشانگرهمان روح پاک خدایی‬ ‫و خرد ذاتی درون ماســت که بــا ان بدنیا‬ ‫امده ایم‪ .‬وقتی چاکرای موالدهارای شما پاک‬ ‫باشد همه مایلند با شما مشورت کنند و مثل‬ ‫اهنربایی همه را به سوی خود جذب خواهید‬ ‫کرد زیــرا نیروی جاذبه نیــز از خصوصیات‬ ‫مادرزمین است‪.‬‬ ‫‪1-Muladhara Chakra‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪57‬‬ صفحه 58 ‫پان‬ ‫زد‬ ‫هم‬ ‫درس هایی از یوگا؛‬ ‫با پراشانت ایینگر‬ ‫پرسش و پاسخ‬ ‫گرداوری و ترجمه‪ :‬نسترن صافی‬ ‫در شــماره های پیش گفتیم که‬ ‫پراشــانت ایینگر جلسات یوگای‬ ‫انالین برگزار می کند که بیشتر درباره‬ ‫فلسفه و مفاهیم یوگاست‪ .‬تا کنون‬ ‫درباره مفاهیم هیمسا و اهیمسا‪ ،‬یاما و‬ ‫نیاما صحبت کردیم و گفتیم که چطور‬ ‫اساناها دارای پتانسیلی برای مراقبه‬ ‫هستند‪ .‬همچنین در شماره قبل انواع‬ ‫دهیانا و ارتباط انها را با کالبدهایمان‬ ‫شرح دادیم‪ .‬در این قسمت به پرسش‬ ‫و پاسخ واهمیت پرسیدن سوال در‬ ‫روند اموزش یوگا می پردازیم‪.‬‬ ‫‪58‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫بعضی افراد اصال سوال ندارند و هیچ مسئله ای برای‬ ‫انها ایجاد سوال نمی کند‪ .‬برخی سوال دارند ولی نمی‬ ‫پرسند که به دلیل ان خواهیم پرداخت‪ .‬وبعضی بدون‬ ‫اینکه ابهامی برایشان وجود داشته باشد بازهم سوال می‬ ‫پرسند‪ .‬پرسشگری از اهمیت خاصی در سیستم های‬ ‫اموزشــی برخورداراســت؛ حتی مبحــث معینی در‬ ‫اوپانیشاد به نام پراسنا اوپانیشاد‪ 1‬برای پرسش و پاسخ‬ ‫در نظر گرفته شده است‪ .‬در مشاهدات شارا کریشنا‪،‬‬ ‫دالیلی که به خاطر انها کسی سوال می پرسد مطرح‬ ‫شده اند‪ .‬گاهی سوال از سر بی حوصلگی و برای گذران‬ ‫وقت پرسیده می شود‪ .‬فرض کنید در سفر هستید و‬ ‫شــخصی در کنار شما نشسته و شما هم کار دیگری‬ ‫ندارید‪ ،‬برای وقت گذرانی سواالتی بین شما رد و بدل‬ ‫می شود‪ .‬گاهی شما به دلیل رفع ابهامی که برای شما‬ ‫بوجود امده و یا به دلیل پیچیدگی موضوعی که فهم‬ ‫ان برای شــما دشوار است مبادرت به پرسیدن سوال‬ ‫می کنید که این ســوال در واقع نوع اصلی پرســش‬ ‫است‪ .‬اما در مسائل اموزشی گاه شما سوال می پرسید‬ ‫که مطمئن شوید که جواب شما و انچه شما فهمیده‬ ‫اید درست است یاخیر‪ .‬مثال ممکن است دانش اموزی‬ ‫جواب درستی به مسئله ریاضی داده باشد ولی راه حل‬ ‫او درست نباشــد‪ .‬پس با پرسیدن‪ ،‬داده ها و اطالعات‬ ‫درست را ازمسیر و روند صحیح ان به دست می اوریم‪.‬‬ ‫گاهی هم ما گمان می‪-‬بریم که درست مطلب را درک‬ ‫کرده ایم ودچار توهم دانستن هستیم ولی دریافت ما‬ ‫ناقص و یا نادرست است‪ .‬به عالوه شما فقط به عنوان‬ ‫شاگرد نباید ســوال کنید‪ ،‬بلکه خوب است گاهی از‬ ‫خودتان هم ســوال بپرسید و دانش خود را زیر سوال‬ ‫ببرید‪ .‬زمانی که من در حال صحبت کردن هســتم‪،‬‬ ‫شما فقط گوش نمی‪-‬کنید بلکه در حال فکر کردن‬ ‫هم هستید و مکانیسم دریافت در حال عمل است‪ .‬ولی‬ ‫بعدها که روی مطلب تامل کردید ممکن است نتوانید‬ ‫ان را تجزیه تحلیل و هضم کنید بنابراین بعد از تامل‬ ‫هم ســوال هایی برای افراد پیش می اید‪ .‬اما برخی از‬ ‫افراد اصال سوالی ندارند ویا دارند ولی نمی پرسند‪ .‬این‬ ‫مسئله می تواند ناشی از عدم تامل انها باشد یا ناشی‬ ‫از اعتقاد و اعتماد کاملی که به فرد گوینده دارند یا از‬ ‫سر احترام و وفاداری چیزی نمی پرسند‪ .‬به هر صورت‬ ‫پرسشــگری در روندهای اموزشــی ارزشمند است و‬ ‫از ان اســتقبال می شــود چون به دریافت های بهتر‬ ‫منجر می شود‪.‬‬ ‫* ســوال اول‪ :‬اگر سرنوشت ما از قبل تعیین‬ ‫شده‪ ،‬چه جایی برای کارما و دارما باقی می ماند؟‬ ‫برخی از فالسفه کارما را معادل جبرگرایی می دانند‬ ‫و معتقدند که ما باید کارمای خود را تحقق ببخشیم‬ ‫و منتظرنتیجه نباشیم‪ .‬انها اینطور مطرح می کنند که‬ ‫ما مســئولیتی برای محصول کارهایمان نداریم و در‬ ‫دست ما نیست‪ .‬عوامل مختلفی مانند زمان‪ ،‬موقعیت‪،‬‬ ‫فضا‪ ،‬شانس وغیره مطرح هســتند‪ .‬اما بحث کارما با‬ ‫جبرگرایی و تقدیرگرایی متفاوت است‪ .‬در فصل دوم‬ ‫بهادواگیتا قسمت ‪ 47‬می گوید که ما حق عمل داریم‬ ‫برای تحقق کارمای خود‪ .‬فقط تحقق و انجام کارما را‬ ‫مطرح نکرده بلکه برحق انســان‪ ،‬نه سایر موجودات‪،-‬‬ ‫برای تعیین سرنوشــت خود تاکید می کند‪ .‬درســت‬ ‫است که شما درخت را می کارید و ثمردهی و باروری‬ ‫ان از دست شــما خارج است ولی کاشت درخت در‬ ‫دست شماست؛ اینجا دارما وارد عمل می شود ‪ .‬دارما‬ ‫بحث بایدها و نبایدهاســت‪ .‬چه کارکنیم و چه کار‬ صفحه 59 ‫نکنیم وچه موقع برای انجام چه کاری خوب است‪.‬‬ ‫اگــر همه چیز از قبل معلــوم بود و ما محکوم به‬ ‫یک سرنوشت محتوم بودیم‪ ،‬چه جایی برای باید‬ ‫و نباید وجود داشــت‪ .‬پس نه تنها کاشتن درخت‬ ‫بلکه چه موقع و چه میزان اب و نور و کود به ان‬ ‫بدهیم هم دســت ماست‪ .‬این قدرت انجام عمل‪،‬‬ ‫شــالوده و اساس بیان و تفسیر شاستر‪ 2‬اهاست و‬ ‫این به انســان اقتدار می دهد‪ .‬البته که سرنوشت‬ ‫وجــود دارد و ان چهارچوبی که ما در طول عمر‬ ‫خود می توانیم در ان حرکت کنیم را مشــخص‬ ‫می کند ولــی ما در این محدوده قادر به تعیین و‬ ‫خلق هســتیم‪ .‬در طی مسیر سرنوشت ما قادریم‬ ‫بهترین یا بدترین شــکل ان را محقق کنیم‪ .‬در‬ ‫مسائل طبقاتی هم این مسئله صدق می کند‪ .‬یک‬ ‫فرد فقیر با اســتفاده از هوش و قابلیتهای فردی‬ ‫خود می تواند به طبقه متوســط وحتی مرفه راه‬ ‫پیدا کند‪ .‬پس ما برده سرنوشــتمان نیســتیم و‬ ‫با بهره گیری هوشــمندانه اززمــان و موقعیت با‬ ‫دانش ‪ ،‬تجربه‪ ،‬شناخت‪ ،‬مهارتها و دریافتهای خود‬ ‫می توانیم به باالترین سطح این طیف برسیم‪ .‬این‬ ‫اقتدار برای مانور دادن در کارما سیداتا وجود دارد‪.‬‬ ‫* ســوال دوم‪ :‬پره رانا‬ ‫جایگاهی دارد؟‬ ‫اگر بخواهم مثالی بزنم؛ در روشن کردن ماشین‪،‬‬ ‫ما به یک استارت احتیاج داریم و بعد به دنده یک‬ ‫می رویم‪ .‬پره رانا مانند اســتارت عمل می کند و‬ ‫انگیزه شما برای شــروع حرکت است‪ .‬بعد از ان‬ ‫هم در طول حرکت دوبــاره به ان برنمی گردید؛‬ ‫حرکت اغاز شده اســت‪ .‬و پس از مدت کوتاهی‬ ‫باید به دنده دو بروید وگرنه ماشــین شما خراب‬ ‫می شــود‪ .‬اگر شما در مراقبه هستید پس از قبل‬ ‫مرحله ی پره رانا انجام شده است‪ .‬قبال گفتیم که‬ ‫دینامیک حرکت شــامل شــور و شوق یا تمایل‪،‬‬ ‫انگیزه‪ ،‬حرکت‪ ،‬عمل‪ ،‬نتیجه یا هدف است اگر شما‬ ‫انگیزه نداشته باشید اصال حرکت انجام نمی شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در مراقبه چه‬ ‫شیرشاســانا‪ ، 4‬هنوز مراقب هستید که نیفتید و‬ ‫نگران تعادل هســتید باز هم این اتفاق نمی افتد‬ ‫چون شما هنوزدر سطح بدن تقال می کنید‪ .‬ولی‬ ‫زمانی که در اســانا مهارت پیــدا کردید و با ان‬ ‫یکی شــدید‪ ،‬متوجه می شوید که جایگاه تحقق‬ ‫این روند سه گانه در ستون فقرات و شانه هاست‬ ‫نه در مغز‪ .‬زمانی که شــما در پارک روی صندلی‬ ‫نشسته اید‪ ،‬چون ورز دادن‪ ،‬ساخته شدن و ادغام‬ ‫و یکپارچگی وجود ندارد‪ ،‬شما نمی توانید به این‬ ‫ســطح از اگاهی دسترسی پیدا کنید‪ .‬این روندها‬ ‫ورای حوزه ذهن اتفاق می افتند‪ .‬در دنیای امروز ما‬ ‫به دنبال کنترل استرس و کاهش اضطراب هستیم‬ ‫وبه این منظور مراقبه می کنیم‪ .‬یوگا در مراقبه به‬ ‫دنبال ارامش نیست بلکه در پی اگاهی است‪ .‬و در‬ ‫یک مراقبه ی پویا امکان دستیابی به سه گانه فوق‬ ‫مهیا می شود‪ .‬مراقبه ای که در یوتیوب یا تلویزیون‬ ‫تدریس می شــود نمی تواند از ســطح مغز فراتر‬ ‫عمل کند‪ .‬جایگاه مغز در جمجمه باالی گلوست‬ ‫وریلکس کردن ان ربطی بــه کل بدن ندارد؛ در‬ ‫حالیکه در اساناها شما با بدن زمخت‪ ،‬بدن لطیف‪،‬‬ ‫تنفس‪ ،‬ذهن و همه الیه هــای درونی در تماس‬ ‫هســتید و در این مراقبه هیچ بخشی از بدن شما‬ ‫غیرفعال نیست‪ .‬در سواستیکاسانا‪ 5‬می دانیم که‬ ‫استخوان های نشیمن‪ ،‬رکتوم‪ ،‬ساکروم‪ ،‬پرینه حائز‬ ‫اهمیت هستند‪ .‬ایا اینها اجزاء مغز هستند؟‬ ‫اما زمانی که شــما در شاواسانا‪ ۶‬هستید هم از‬ ‫شما خواسته می شــود که ریلکس باشید‪ .‬اینجا‬ ‫مســئله عصبی و مضطرب نبودن مطرح نیست‪،‬‬ ‫ســخن از ارمیدگی و خلوص و تعادل و سکون و‬ ‫قداست وحضور در حوزه امن درون است‪ .‬این بسته‬ ‫به میزان تبحر و امادگی تمرین کننده یوگا دارد‬ ‫که چه میزان بتواند به این حوزه دسترســی پیدا‬ ‫کند‪ .‬البته این بدان معنا نیســت که در شاواسانا‬ ‫هیچ پروسه فکری وجود ندارد؛ شاواسانا بدون فکر‬ ‫یعنی سامادی‪ . ۷‬ولی این روند فکری ارام‪ ،‬لطیف‪،‬‬ ‫اتری و تاملی است‪ .‬در شاواسانا این سه گانه تفکر‪،‬‬ ‫روند فکر و متفکر یکی شده و تاللو شفافیتی خلق‬ ‫می کنند که متعاقب ان یکی شدگی و یکپارچگی‬ ‫به وجود می اید‪ .‬ما باید درمورد این ســه گانه و‬ ‫مسئولیت هر یک نسبت به دیگری و تناسب انها‬ ‫بیشتر بدانیم‪.‬‬ ‫* سوال سوم‪ :‬ایا پروسه فکر‪ -‬روندفکری‬ ‫متفکر‪ ،‬یک ژیمناستیک ذهنی است؟‬ ‫گفتیم که یوگای گوروجی یک یوگای دینامیک‬ ‫بود و او قادر بود که در حال انجام یوگا به این سه‬ ‫گانه دست پیدا کند‪ .‬در یوگا ما در حال ورز دادن‬ ‫‪8‬‬ ‫* سوال چهارم‪ :‬تفاوت بین ذهن و چیتا‬ ‫و ساختن هســتیم و در تالشیم که نفس و بدن‬ ‫و ذهن به بهترین وجه با هم در تعامل باشــند و چیست؟‬ ‫به یک وحدت و یکپارچگی دست پیدا می کنیم‬ ‫قبال برای شما مثال اب مخزن و اب اقیانوس را‬ ‫که امکان انجام پروسه های فکر را برای ما فراهم‬ ‫می کند‪ .‬حتی اگر شــما یوگا می کنید و مثال در اوردم‪ .‬ممکن است این دو از نظر ترکیب شیمیایی‬ ‫یکسان به نظر برسند ولی خصوصیات و تظاهرات‬ ‫متفاوتی دارند‪ .‬اب اقیانوس دارای نیروهای عظیمی‬ ‫است؛ الکتریکی‪ ،‬جنبشی‪ ،‬گرمایی و‪ ...‬که هیچیک‬ ‫در اب مخزن دیده نمی‪-‬شــوند‪ .‬اقیانوس دارای‬ ‫امواج‪ ،‬جذرومد‪ ،‬موج‪ ،‬کف وحباب است ولی اب‬ ‫مخزن خیلی زود ســاکن می شود‪ .‬متشابها مغز و‬ ‫ذهن شما خیلی زود ارام می گیرد با یک مسکن‪،‬‬ ‫یا با خوابیدن‪ .‬ولی اقیانــوس‪ ،‬ارام و قرار ندارد‪.‬‬ ‫شــما گمان می کنید که اقیانوس را می شناسید‪.‬‬ ‫می توانید ســالها در کنار اقیانوس زندگی کنید و‬ ‫تنها در حال مشاهده سطح اقیانوس باشید‪ .‬برای‬ ‫شــناخت اقیانوس باید به عمق ان دســت یافت‬ ‫و اب مخزن شــما هیچ کلیدی برای شــناخت‬ ‫شــگفتی های عمق اقیانوس در اختیار شما قرار‬ ‫نمــی دهد‪ .‬ما چیتا را با فهم پانچا تاتوا‪ ، 9‬شــات‬ ‫چاکرا‪ ، 10‬و پانجا کوشــا‪ 11‬می توانیم بشناســیم‪.‬‬ ‫ذهن خودش یک اقیانوس بی انتهاســت و عالوه‬ ‫بــر ان ما دو اقیانوس دیگر هــم در درون داریم؛‬ ‫بودی‪ 12‬یا هوشــمندی‪ ،‬و اهامکارا‪ ۱۳‬یا نفس‪ .‬این‬ ‫سه اقیانوس هریک مشخصات خاص خود را دارند‬ ‫که کامال با هم متفاوتند؛ نه مثل اقیانوس اطلس و‬ ‫هند و‪ ...‬که ماهیت یکسانی دارند و ما برای راحتی‬ ‫انها را با نامهای گوناگون شناســایی می کنیم‪ .‬به‬ ‫این دلیل اســت که انسان را میکروکوزم یا جهان‬ ‫کوچک می نامند‪.‬‬ ‫پــس اب اقیانوس و مخزن اب از نظر ماهیتی‬ ‫یکی هســتند ولــی نوع تبلور یافتــن انها با هم‬ ‫متفاوت است‪ .‬هویت درونی و متافیزیکی ما نیز با‬ ‫هویت متافیزیکی کائنات یکی است ؛ پروشا‪ ، ۱۴‬که‬ ‫به گونه ای متفاوت به منصه ظهور رسیده است‪.‬‬ ‫* ســوال اخر‪ :‬تفاوت لینگا شــریرا‪ ۱۵‬و‬ ‫سامکهیا کریکا‪ ۱۶‬چیست؟‬ ‫ما ‪ 17‬جنبه از لینگا شــریرا می شناسیم‪ .‬ولی‬ ‫برای شــناخت سامکهیا کریکا شما نمی تونید از‬ ‫مسائل ذهنی کمک بگیرید‪ .‬تنها با ید به چیتا راه‬ ‫پیدا کنید و با دســتیابی به دوگانه یوگا ودانتا به‬ ‫عمق ان راه می یابید‪.‬‬ ‫‪1-Prasnopanishad‬‬ ‫‪2-Sastra‬‬ ‫‪3-Prerana‬‬ ‫‪4-Sirsasana‬‬ ‫‪5-Suastikasana‬‬ ‫‪6-Savasana‬‬ ‫‪7-Samadi‬‬ ‫‪8-Cita‬‬ ‫‪9-Panchatatvas‬‬ ‫‪10-Shatchakres‬‬ ‫‪11-Puncha koshas‬‬ ‫‪12-Budi‬‬ ‫‪13-Ahamkara‬‬ ‫‪14-Prusa‬‬ ‫‪15-Lingasharira‬‬ ‫‪16-Samkhyakarika‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪59‬‬ صفحه 60 ‫نیلوفر و مرداب‬ ‫جرعه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ز یک‬ ‫نوشته‪ :‬تیک نات هان‪ /‬ترجمه‪ :‬علی امیرابادی‬ ‫خالصه نویسی‪ :‬واحد تحریریه‬ ‫کتاب‬ ‫همه ی ما می خواهیم شاد باشیم‪ .‬کتاب ها و‬ ‫معلم های بسیاری دردنیا هستند که می کوشند‬ ‫به مردم کمک کنند تا شادتر باشند‪ ،‬با این همه‬ ‫ما همچنان درحال رنج کشیدنیم!‬ ‫یکی از دشــوارترین کارها برای ما پذیرفتن این‬ ‫واقعیت اســت که ”هیچ قلمرویی نیست که دران‬ ‫تنها شادی باشد و بس‪ ،‬بی هیچ غم و رنجی"‪ .‬البته‬ ‫پذیرفتن این واقعیت به این معنا نیست که نا امید‬ ‫شــویم‪ ،‬بلکه می توانیم رنج ها را دگرگون ســازیم‪.‬‬ ‫هنگامی که رنج می کشیم ناخوداگاه تمایل داریم که‬ ‫فکرکنیم دران لحظه فقط رنج وجود دارد و شادی‬ ‫متعلق به زمان و مکان دیگری ســت‪ .‬افراد بیشتر‬ ‫اوقات می پرســند‪ :‬چرا باید رنج بکشیم؟ جواب این‬ ‫است‪ :‬همانقدر که تصور"سمت چپ" بدون "سمت‬ ‫راست" ممکن نیست‪ ،‬تصور " شادی" بدون "رنج"‬ ‫‪60‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ ‫هم اشــتباه اســت‪ .‬اگر رنجی وجود نداشته باشد‬ ‫چگونه می توانیم شادی را تشخیص بدهیم؟!‬ ‫رنج و شادی‪ ،‬هردو ماهیتی طبیعی دارند‪ ،‬بدین‬ ‫معنا که ناپایدارهســتند و مــدام تغییرمی کنند‪.‬‬ ‫هنگامی که گل پژمرده می شــود‪ ،‬به کود تبدیل‬ ‫می گــردد‪ .‬ان کود دوباره بــه روییدن گل کمک‬ ‫می کنــد‪ .‬شــادی نیز به همین شــکل طبیعی و‬ ‫ناپایداراست‪ .‬شــادی تبدیل به رنج می شود و رنج‬ ‫هم تبدیل به شادی‪.‬‬ ‫اولین گام درمهارت دگرگون ســازی رنج ها این‬ ‫است که با انها روبه رو شویم و شناسایی شان کنیم‪.‬‬ ‫درذهن بیشتر ما‪ ،‬درطول روز و شب‪ ،‬همواره گفت‬ ‫گویی درونی جاری ست و دائم درحال مرورگذشته‬ ‫و نگرانی برای اینده هســتیم‪ .‬حتی لحظه ایی این‬ ‫عمل را متوقف نمی کنیم تا بتوانیم نفسی تازه کرده‬ ‫و بفهمیم که درحال رنج کشیدن هستیم‪ .‬تا اینکه‬ ‫ناگهان رنج ها ما را به زانــو درمیاورند‪ .‬افکارچنان‬ ‫ذهــن مــا را درگیرمی کنند کــه ارتباطمان با‬ ‫هرانچه لحظه به لحظه درحال وقوع است بکلی‬ ‫قطع می شود‪.‬‬ ‫این حقیقت است که به هرچه خوراک برسانیم‬ ‫زنده می ماند‪ ،‬افکارنیز با خوراک رساندن به انها‬ ‫باقی می مانند‪ .‬درست مانند جانوران که غذاهایی‬ ‫را کــه بلعیده اند باال اورده و نشــخوارمی کنند‪.‬‬ ‫مرورافکارهم نشــخوارهای ذهن هستند‪ .‬گفت و‬ ‫گو با خیاالت گذشته و اینده‪ ،‬خوراک رساندن به‬ ‫رنج هایمان است‪.‬‬ ‫هنگامی که رنج هــا ما را احاطــه می کنند‪،‬‬ ‫اولین و موثرترین کار این اســت که توجه خود‬ ‫را برروی دم و بازدم هایمان معطوف کنیم‪ .‬انگاه‬ ‫شرایطی فراهم می شود تا رنج هایمان را شناسایی‬ ‫کرده و بپذیریم‪ .‬در روبه رو شدن با رنج ها نباید‬ ‫احساساتی را که موجب ناراحتی می شوند انکار یا‬ ‫سرکوب کنیم‪ .‬یک مراقبه ی ساده ولی موثر برای‬ ‫دگرگونی رنج ها‪:‬‬ ‫دم بگیرید و بگویید" نفس را فرو می دهم‬ ‫و می دانم که رنج هست"‬ ‫بازدم کنید و بگوییــد" نفس را بیرون‬ ‫می دهم و به رنجم سالم می کنم"‬ ‫تنفس اگاهانه مســتلزم این است که ذهن و‬ ‫بدن درکنارهم و دریک مسیر قرارگیرند‪ .‬تنفس‬ ‫اگاهانــه ذهن و بــدن را درلحظه  ی حال متحد‬ ‫وهماهنگ می کنــد و برای ما ازادی شــگفت‬ ‫انگیزی به ارمغان می اورد‪ .‬هرتنفس اگاهانه به ما‬ ‫نیرویی می دهد که به کمک ان می توانیم ذهن و‬ ‫بدن را درلحظه ی حال‪ ،‬کنارهم قراردهیم‪ .‬اگر با‬ ‫تمام وجود به نفس کشیدن خود توجه کنید‪ ،‬تنها‬ ‫با دو یا سه تنفس اگاهانه می فهمید که حسرت‬ ‫و غم مربوط به گذشته و همچنین ترس و نگرانی‬ ‫مربوط به اینده متوقف شده  اند‪.‬‬ ‫اولین روش برای خلق شادی و لذت این است‬ ‫که باید چیزهای بسیاری را دور بیندازیم‪ .‬گونه ایی‬ ‫از لذت تنها با رها کردن پدید میاید‪ .‬بسا چیزها‬ ‫که ما خود را به داشــتن انهــا مقید کرده اییم و‬ ‫معتقد هستیم برای بقا و امنیت ما ضروریند‪ ،‬مثل‬ ‫حرفه ایی خاص‪ ،‬مدارک تحصیلی متعدد‪ ،‬خانه و‬ ‫شــریک زندگی و‪ ...‬اما می بینیم که حتی پس از‬ ‫بدست اوردن انها همچنان در رنج بسرمی بریم‪.‬‬ ‫داشــتن اینها بد نیست‪ ،‬انچه باعث رنج می شود‬ ‫دلبستگی به داشــته ها و ترس از رها کردنشان‬ ‫است‪ .‬با رها کردن ترس و دلبستگی‪ ،‬امکان دارد‬ ‫داشته هایمان همچنان باقی بمانند زیرا درواقعیت‬ ‫چیزی عوض نشده‪ ،‬بلکه با رها کردن افکارمزاحم‪،‬‬ ‫تنها رنج هایمان ناپدید می شوند‪.‬‬ صفحه 61 ‫طب کلنگر و نگرش ان‬ ‫به سالمتی و بیماری‬ ‫واحد تحریریه‬ ‫طب "کل نگر" ی ا ‪ Holistic Medication‬علمی است‬ ‫ناشــی از نگرش جامع به انســان و سالمتی‬ ‫انســان که در مقابل نگرش جزء نگر قرار دارد‪.‬‬ ‫فرض کنید بیماری با شکایت زخم اثنی عشر‬ ‫به کلینیک گوارش مراجعه کند و داروی الزم‬ ‫برای وی تجویز شــود‪ .‬حال اگر بیمار هم زمان‬ ‫از اگزما هم شکایت داشته باشد به متخصص‬ ‫پوست ارجاع داده می شــود‪ .‬در واقع در طب‬ ‫رایج بدن به ارگان های مختلف تقسیم شده و‬ ‫هر متخصص از دیدگاه خاصی بیمار را بررسی‬ ‫می کنــد‪ .‬مثال باال بیانگر طرز نگاه غالب طب‬ ‫جزء نگر است‪.‬‬ ‫در طب کل نگر انسان را به ارگان های منفرد‬ ‫تقســیم نمی کنیم بلکه انسان شامل اعضای‬ ‫مرتبط با هم است که دچار اختالل شده و این‬ ‫اختالل باعث بروز عالئمی در اعضای مختلف‬ ‫گردیده اســت‪ .‬اگر بتوانیم این اختالل مرکز‬ ‫ی را ریشــه یابی کرده و برطرف کنیم‪ ،‬عالئم‬ ‫در ارگان های مختلف هم برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫توضیح این که در طب رایج که براساس نگرش‬ ‫پزشکی مبتنی بر شواهد عمل می کند پزشک‬ ‫باید کلیه عالئم شامل عالئم گوارشی و پوستی‬ ‫را در نظــر بگیرد و بر اســاس این کلیت دارو‬ ‫تجویز کند‪.‬‬ ‫دیدگاه طب کل نگر نسبت به سالمتی‬ ‫در دیدگاه طب کل نگر‪ ،‬انســان متشکل از‬ ‫بخش های فیزیکی‪ ،‬احساسی‪ ،‬ذهنی و روحی‬ ‫اســت‪ .‬این بخش ها جدا از هم کار نمی کنند‬ ‫بلکه روی یکدیگر اثر می گذارند‪ .‬بر اساس این‬ ‫دیدگاه‪ ،‬انســان جزئی از جهان پیرامون خود‬ ‫بوده و به طور دائــم به محرک های محیطی‬ ‫پاسخ می دهد‪ .‬در این دیدگاه هنر علم پزشکی‪،‬‬ ‫سالمت نگه داشتن جســم‪ ،‬روح و ذهن یک‬ ‫فرد است‪.‬‬ ‫در روش طب کل نگر‪ ،‬پزشکان علم حاصل‬ ‫از طب معمول و رایج را با درمان های مکمل و‬ ‫جایگزین جمع می کنند و در درمان و پیشگیری‬ ‫از بیماری ها از ان استفاده می نمایند‪ .‬این علم‬ ‫در برگیرنــده تمام بخش های تشــخیصی و‬ ‫درمانی است که عالوه بر داشتن کارایی الزم‪،‬‬ ‫بدون ضرر می باشــد‪ .‬در اینجا پزشکان سعی‬ ‫بــر ان دارند که در روش های تشــخیصی و‬ ‫درمانی از بی ضررترین وسایل ممکنه و موجود‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫در واقع هدف طب کل نگر نقض کردن تمام‬ ‫یافته های پزشکی حاصل از طب رایج و متداول‬ ‫نیست‪ .‬طب کل نگر نقض کردن مانند چتری‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪61‬‬ صفحه 62 ‫اســت که درمان های دیگر در لــوای ان قرار‬ ‫می گیرند که پایه و اساس مشابهی با هم دارند‪.‬‬ ‫این درمان ها شامل گیاه درمانی‪ ،‬هومیوپاتی‪،‬‬ ‫طب سنتی چینی‪ ،‬تغذیه درمانی‪ ،‬روان درمانی‪،‬‬ ‫ماساژ درمانی‪ ،‬طب سوزنی و ‪ ...‬می باشد‪.‬‬ ‫در تمامــی ایــن درمان ها ســامتی فقط‬ ‫سالمتی فیزیکی نبوده بلکه سالمت ذهن‪ ،‬روح‬ ‫و روان نیز در کنار سالمت فیزیکی مورد توجه‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫طــب کل نگر بــر چه اصولــی بنا‬ ‫شده است؟‬ ‫طب کل نگر‪ ،‬انســان را متشکل از تیمی با‬ ‫چند عنصر می داند‪ .‬برای اینکه این تیم به طور‬ ‫موثرتر عمل کند باید هر عنصر عالوه بر اینکه‬ ‫خودش درست کار می کند در هارمونی با بقیه‬ ‫اعضاء تیم باشد‪.‬‬ ‫اعضای این تیم شامل موارد زیر هستند‪:‬‬ ‫‪1‬ـ بخش جسمی ‪ :‬ساختمان و ارگان های‬ ‫بدن انســان که با کمک انهــا جهان پیرامون‬ ‫را لمــس می کنیم‪ ،‬می بینیــم‪ ،‬بو می کنیم‪،‬‬ ‫می شنویم و تست می کنیم‪.‬‬ ‫‪2‬ـ بخش احساسی ‪ :‬که شامل احساسات‬ ‫مختلف مثل ترس‪ ،‬عصبانیت‪ ،‬عشق و لذت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪3‬ـ بخش ذهنی ‪ :‬که شــامل اندیشــه ها‪،‬‬ ‫دانش‪ ،‬نگرش و اعتقادات انسان است‪.‬‬ ‫‪4‬ـ بخش روحی ‪ :‬که شامل ارتباط با خالق‪،‬‬ ‫اهداف زندگی و ارتباط با درون است‪.‬‬ ‫تمام این جنبه هــا با هم کار می کنند و در‬ ‫تعامل با یکدیگرند و یک بخش قادر است بخش‬ ‫دیگر را تحت تاثیر قرار دهد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال محدود بودن‬ ‫فرد در رختخواب به دلیل زخم بستر (اشکال‬ ‫در بخش جسمی) منجر به افسردگی می شود‬ ‫(اشــکال در بخش احساسی) و یا انکار کردن‬ ‫خشم و عصبانیت (اشکال در بخش احساسی)‬ ‫منجر به ســردرد می شــود (اشکال در بخش‬ ‫جســمی)‪ .‬بنابراین برای داشتن سالمتی باید‬ ‫این چهار بخش خود در سالمتی بوده و ارتباط‬ ‫مناسب و سالمی با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫کتاب «تاریخ یوگا از اغاز تا اکنون»‬ ‫تقدیم می شــود به تمام کسانی که‬ ‫عالقمندند در زمینه ی خاســتگاه و‬ ‫دانش یوگا اطالعاتی جامع و عمیق به‬ ‫دست اورند‪ .‬این مجموعه ی ارزشمند‬ ‫حاصل چهارده سال مطالعه‪ ،‬تحقیق و‬ ‫تالش مستمر گرداورندگان است که‬ ‫برای نخســتین بار در ایران به چاپ‬ ‫می رســد‪ .‬کتاب تاریخ یوگا به زبان‬ ‫ساده ســیر تحول تاریخی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی یوگا را بــا قدمتی بیش‬ ‫از پنج هزار ســال در هفت فصل به‬ ‫خواننده ارائــه می دهد‪ .‬در این کتاب‬ ‫عالوه بر اشــاره به ریشه های اولیه ی‬ ‫یوگا‪ ،‬خالصه ای از تفسیرهای متون‬ ‫سنتی یوگاســوترا‪ ،‬گوراکشاپاداتی‪،‬‬ ‫هاتها یوگا پرادیپیکا‪ ،‬گراندا سامهیتا‪ ،‬در محدوده ی شمال شرق افغانستان‪،‬‬ ‫شیوا سامهیتا و زندگی نامه ی استادان پاکســتان کنونــی و شــمال غرب‬ ‫ممتاز یوگا نوشته شده است‪.‬‬ ‫هند است‪.‬‬ ‫اولین نشــانه های یوگا مربوط به پایه ی تمرین هــای عملی یوگا در‬ ‫اثار کشف شده از تمدن دره ی سند متون قدیمی وداها به چشم می خورد‪.‬‬ ‫اســت‪ ،‬این تمدن کهن از بزرگ ترین این متون ابتدا به شــکل شــفاهی‬ ‫تمدن های اولیه است که در گستره ی و حدود دو هزار و پانصد ســال قبل‬ ‫وســیعی بین دو رود عظیم ســند و به شکل نوشــته درامده است‪ .‬دانش‬ ‫ساراسواتی قرار داشته‪ .‬در نقشه های عملــی یوگا هزاران ســال قبل فقط‬ ‫اموزشی تمدن‬ ‫جایگاه این‬ ‫جغرافیایی امروزی‬ ‫پژوهشی یوگادر اختیــار افراد خاصــی از طبقات‬ ‫‪ 62‬دانش یوگا نشریه‬ ‫|‬ ‫در ایــن نگرش به جای توجــه و اهمیت به‬ ‫بیماری‪ ،‬به بیمار توجه می شود و به جای درمان‬ ‫یک عالمت‪ ،‬به دنبال یافتن دلیل زمینه ای بیماری‬ ‫هستیم‪ .‬در این علم پزشکان سعی می کنند تا‬ ‫بفهمند چه نوع فرد بیماری و با چه خصوصیات‬ ‫کلی بیمار شــده است‪ ،‬تا اینکه بگویند چه نوع‬ ‫بیماری‪ ،‬در فرد اســت‪ .‬در این طب به بیماری‬ ‫به عنوان نتیجه عملکرد نادرســت بخش های‬ ‫مرتبط با هم و تاثیر این بخش ها بر روی یکدیگر‬ ‫نگاه می شود نه فقط به عنوان یک حادثه جدا و‬ ‫ایزوله‪ .‬طب کل نگر پیشگیری را مقدم بر درمان‬ ‫می داند‪ .‬در این علم کیفیت رابطه پزشک و بیمار‬ ‫بسیار مهم بوده و به اتونومی بیمار اهمیت داده‬ ‫می شود‪ .‬به نیازها‪ ،‬عالیق‪ ،‬بینش‪ ،‬میزان اگاهی‬ ‫بیمار توجه می شــود‪ .‬پزشکان در این سیستم‪،‬‬ ‫باعث برانگیختن قدرت شفادهنده عشق‪ ،‬ارزو‪،‬‬ ‫شــوخ‪-‬طبعی‪ ،‬شور و شوق و رها شدن از اثرات‬ ‫ســمی خصومت‪ ،‬خجالت‪ ،‬حرص و از و طمع‪،‬‬ ‫افسردگی‪ ،‬ترس های طوالنی‪ ،‬عصبانیت و غم و‬ ‫اندوه می شوند‪.‬‬ ‫باالی جامعه ی هند قرار داشــت‪ ،‬اما‬ ‫در عصر پرشــتاب و پرتنش کنونی‬ ‫در دســترس همگان قرار دارد‪ .‬یوگا‬ ‫دانش‪ ،‬هنر‪ ،‬فلسفه و هم زمان روشی‬ ‫برای پیشــگیری و درمان است‪ .‬یوگا‬ ‫متعلق به تمام انسان هاست و در هر‬ ‫دوره ی تاریخی با شرایط اجتماعی و‬ ‫فرهنگی موجود تطبیق پیدا کرده و از‬ ‫ابتدای پیدایش تا عصر حاضر هیچ گاه‬ ‫متوقف نشده است‪ .‬این سنت همیشه‬ ‫در حال رشد‪ ،‬حرکت و تحول بوده‪،‬‬ ‫اما جوهره ی اصلی ان همواره ثابت‬ ‫باقی مانده است‪.‬‬ ‫تاریخ یــوگا از اغاز تا اکنون بیان‬ ‫می کند که یوگا فراتر از تمرین های‬ ‫بدنی‪ ،‬راه عمیق خودشناســی است‬ ‫کــه از راه امــوزش و تمرین هــای‬ ‫مناســب و اصولی اگاهی‪ ،‬بصیرت‪،‬‬ ‫ارامش درونی و ســامتی جسم را‬ ‫پرورش می دهد‪.‬‬ صفحه 63 ‫تمرینات عملی یوگا در باشگاه دانشیوگا‬ ‫سبک یوگای شیواناندا و اشتانگایوگا‬ ‫بصورت انالین (نیمه خصوصی) و حضوری‬ ‫تمرینات عملی یوگا‬ ‫اموزشحرکات پیشرفتهیوگا‬ ‫جهت مربیان باسابقه و شرکت کنندگان در مسابقات یوگا‬ ‫اموزش اشتانگا یوگا (مخصوص بانوان)‬ ‫اموزش یوگا برایکودکان‬ ‫اموزش تکنیک های تمرکز فکر برای رسیدن به ارامش‬ ‫اموزش مبانی ایورودا‬ ‫یوگا نیدرا‬ ‫‪danesheyoga.com‬‬ ‫‪instagram.com/danesheyoga‬‬ ‫‪telegram.me/danesheyoga‬‬ ‫‪facebook.com/yoga.knowledge‬‬ ‫‪aparat.com/danesheyoga‬‬ ‫‪02188318189-02188319054‬‬ ‫فرم اشتراک مجله دانش یوگا‬ ‫نام و نام خانوادگی‪:‬‬ ‫نشانی کامل پستی‪:‬‬ ‫کد پستی یا صندوق پستی(حتما قید شود)‬ ‫تلفن ثابت ‪:‬‬ ‫تلفن همراه‪:‬‬ ‫شماره کارت مجله دانش یوگا ( بانک ملی)‪:‬‬ ‫‪6037991199530522‬‬ ‫اشتراک ‪ ۶‬ماه (‪ 6‬شماره)‪ 2۵0000 :‬تومان‬ ‫شماره واتساپ جهت ارسال اطالعات ‪09106714071‬‬ ‫دانش یوگا خرداد| شماره ‪162‬‬ ‫‪63‬‬ صفحه 64 ‫‪64‬‬ ‫دانش یوگا نشریه اموزشی| پژوهشی یوگا‬ صفحه 65

آخرین شماره های ماهنامه دانش یوگا

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

ماهنامه دانش یوگا ۱۶۵

شماره : ۱۶۵
تاریخ : 1401/06/30
ماهنامه دانش یوگا 164

ماهنامه دانش یوگا 164

شماره : 164
تاریخ : 1401/05/01
ماهنامه دانش یوگا 163

ماهنامه دانش یوگا 163

شماره : 163
تاریخ : 1401/04/08
ماهنامه دانش یوگا 161

ماهنامه دانش یوگا 161

شماره : 161
تاریخ : 1401/02/01
ماهنامه دانش یوگا 159-160

ماهنامه دانش یوگا 159-160

شماره : 159-160
تاریخ : 1400/12/28
ماهنامه دانش یوگا 158

ماهنامه دانش یوگا 158

شماره : 158
تاریخ : 1400/11/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!