روزنامه صمت شماره 1351 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1351

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1351

روزنامه صمت شماره 1351

‫سالروز میالد مسعود حضرت امام هادی علیه السالم مبارکباد‬ ‫اولین روزنامه سهامداری ایران (خبرنگاران و کارکنان)‬ ‫در مقابل توطئه برای تجزیه یمن بایستید‬ ‫ویژه نامه توانمندی های‬ ‫صنایع دستی و گردشگری‬ ‫استان کرمان منتشر شد‬ ‫شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫سال سی ویکم دوره جدید شماره ‪ 1351‬پیاپی ‪2669‬‬ ‫‪ 16‬صفحه قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫چهره‬ ‫واگذاری امور مرتبط به‬ ‫صادرات به‬ ‫اتاق های مشترک‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دایره جرم وسیع است‬ ‫‪7‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه سعودی ها و اماراتی ها و حامیان انها که مرتکب جنایات‬ ‫بزرگی در یمن ش��ده اند‪ ،‬قطعا به نتیجه نخواهند رس��ید‪ ،‬خاطرنش��ان کردند‪ :‬انها به دنبال تجزیه یمن‬ ‫یمن یکپارچه‪ ،‬متحد و با تمامیت ارضی حمایت‬ ‫هستند که باید با قدرت مقابل این توطئه ایستاد و از ِ‬ ‫ک��رد‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬در دیدار هیاتی از جنبش انصاراهلل یمن با حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ،‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬نامه اقای سیدعبدالملک بدرالدین رهبر جنبش انصاراهلل تقدیم ایشان شد‪ .‬رهبر معظم‬ ‫انقالب اس�لامی در این دیدار با تاکید بر اینکه سعودی ها و اماراتی ها و حامیان انها که مرتکب جنایات‬ ‫بزرگی در یمن ش��ده اند‪ ،‬به نتیجه نخواهند رس��ید‪ ،‬خاطرنشان کردند‪ :‬انها به دنبال تجزیه یمن هستند‬ ‫یمن یکپارچه‪ ،‬متحد و با تمامیت ارضی حمایت کرد‪.‬‬ ‫که باید با قدرت در مقابل این توطئه ایستاد و از ِ‬ ‫رهبر معظم انقالب اس�لامی گفتند‪ :‬حفظ یکپارچگی یمن باتوجه به عقاید دینی و قومیت های مختلف‬ ‫این کشور نیازمند گفت وگوهای یمنی‪-‬یمنی است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا جایگزینی برای‬ ‫ارزان ترین خودرو تولید‬ ‫ایران وجود دارد؟‬ ‫‪4‬‬ ‫مرگ تولید‬ ‫با قاچاق‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫نواوری شرکت فوالد خوزستان در بومی سازی صنعت فوالد کشور ستودنی است‬ ‫دکتر خداداد غریب پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات‬ ‫عامل ایمیدرو در ایین گش��ایش نمایش��گاه تخصصی بومی س��ازی قطعات‪،‬‬ ‫تجهیزات و مواد گروه فوالد خوزس��تان که ش��امگاه ‪ ۲۳‬مرداد ‪ ۹۸‬در محل‬ ‫دائمی نمایش��گاه های بین المللی اهواز برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوزس��تان‬ ‫با محیط زیست‬ ‫سازگار باشیم‬ ‫‪5‬‬ ‫سرمایه داخلی برای‬ ‫رشد استارت اپ های‬ ‫بزرگ‬ ‫ردپای قاچاق در خاک‬ ‫چسبندگی قاچاق به بازار‬ ‫شناسایی منشا پول های کثیف‬ ‫قاچاق لوازم یدکی از زمین و اسمان‬ ‫قاچاق‪ ،‬سینمای ایران را ورشکسته می کند‬ ‫کارتی که ترمز قاچاق سوخت را می کشد‬ ‫تشدید قاچاق دارو زیرسایه دالر‪4200‬تومانی‬ ‫‪7‬‬ ‫غلبه سوداگران‬ ‫بر مشتریان واقعی‬ ‫مسکن‬ ‫‪13‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪7‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫؟؟؟‬ ‫یادداشت‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫نخس��تین برگزارکننده نمایشگاه بومی س��ازی صنعت فوالد کشور است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬نواوری ش��رکت فوالد خوزس��تان در این زمینه ستودنی است‪ .‬ایجاد‬ ‫طرح های توس��عه‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬رشد و توسعه منابع انسانی ازجمله‬ ‫‪5‬‬ ‫گام های موثر این شرکت در کشور بوده است‪.‬‬ ‫جناب اقای دکتر عباس نعیمی‬ ‫انتخاب شایسته جنابعالی به عضویت هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را تبریک‬ ‫گفته‪ ،‬از درگاه خداوند متعال موفقیت و سربلندی روزافزون شما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسالت دارم‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫جناب اقای دکتر عباس نعیمی‬ ‫انتخاب شایسته جنابعالی به عضویت هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) را تبریک‬ ‫گفته‪ ،‬از درگاه خداوند متعال موفقیت‪ ،‬سالمتی و سربلندی روزافزون شما در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران را مسالت دارم‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫جناب اقای مهندس علی محمدی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان‬ ‫انتخاب شایسته جنابعالی را که از مدیران متعهد و توانمند صنعت فوالد می باشید‪ ،‬صمیمانه تبریک گفته‪ ،‬از درگاه خداوند متعال‬ ‫ارزوی توفیق روزافزون و تحقق برنامه ها و سیاست های ان مجتمع عظیم صنعتی و معدنی دارم‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫جناب اقای مهندس علی محمدی‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد خوزستان‬ ‫انتخاب شایسته جنابعالی را که از مدیران نام اشنا و متعهد صنعت فوالد می باشید‪ ،‬صمیمانه تبریک گفته‪ ،‬از درگاه خداوند متعال‬ ‫موفقیت و سربلندی شما و مجموعه پرافتخار فوالد خوزستان را مسالت دارم‪.‬‬ ‫عزیز قنواتی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد اتیه خلیج فارس‬ ‫‪2‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫اقتصاد و توسعه‬ ‫تجارت‬ ‫سرمقاله‬ ‫ناصر بزرگمهر‪ /‬مدیر مسئول‬ ‫‪management@smtnews.ir‬‬ ‫به نام او که هر چه بخواهد همان می شود‬ ‫چندی پیش یادداش��تی خواندنی از اقای سعید معدنی را در همین روزنامه‬ ‫خودم��ان چ��اپ کردی��م که عنوان ان «همه ما مجرم هس��تیم» ب��ود‪ .‬در ان‬ ‫یادداشت اقای معدنی توضیح داده بود که دولت کانادا ماریجوانا یا همان ماده‬ ‫مخدر گل را که مصرف ان در میان جوانان به شدت باب شده‪ ،‬ازاد اعالم کرد و‬ ‫دیگر تولید‪ ،‬حمل‪ ،‬خرید‪ ،‬فروش و مصرف ان در کانادا جرم نیست‪.‬‬ ‫بخ��ش اعظم جوانان کانادایی ماریجوانا را مانند س��یگار مصرف می کردند و‬ ‫به دلیل جرم بودن این ماده در عمل مجرم بودند و ازسوی دیگر بودجه فراوانی‬ ‫برای کنترل و دستگیری و نگهداری مجرمان هزینه می شد و بخش زیادی از‬ ‫فعالیت پلیس و زندان و دادگاه صرف ان و از سایر جرم های مهم غفلت می شد‪.‬‬ ‫دولت کانادا با این تصمیم تالش کرد دایره جرم را محدود کند تا هزینه های‬ ‫بیهوده صرف ان نشود و ازسوی دیگر جوانان کشورش مجرم تلقی نشوند‪ ،‬زیرا‬ ‫در دولت ه��ای م��درن کاهش موارد جرم و مجرمان یک اصل اس��ت و منطقی‬ ‫اندیشیدن باعث ارامش و اسایش جامعه می شود و احترام افراد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دایره جرم در ایران وسیع است و صدها رفتار در ایران جرم تلقی می شود که‬ ‫در خارج از ایران جرم نیست‪.‬‬ ‫رئیس انجمن مددکاری کش��ور گفته در قوانین ایران ‪۲‬هزار عنوان مجرمانه‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در حالی که میانگین عناوین مجرمانه در دنیا کمتر از ‪ 100‬عنوان‬ ‫است؛ دقت فرمودید ‪ 100‬عنوان در مقابل ‪2‬هزار عنوان! به عبارتی احاد مردم‬ ‫ما به نوعی چه بخواهند و چه نخواهند مرتکب اعمال مجرمانه می شوند‪.‬‬ ‫این گفته رئیس انجمن مددکاری بس��یار ترس��ناک و س��همگین اس��ت و‬ ‫به عبارتی همه ما مش��مول دایره جرم می ش��ویم‪ .‬یکی از این جرم ها استفاده از‬ ‫ماهواره است و خانواده های ایرانی که دستگاه گیرنده ماهواره دارند و برنامه های‬ ‫ماهواره ای می بینند مجرمند‪.‬‬ ‫یا همه مردم که از فیلترش��کن اس��تفاده می کنند و همه هیات دولت که در‬ ‫توییتر هستند در عمل مجرم هستند‪.‬‬ ‫این دایره وسیع جرم انگاری‪ ،‬نه برای دولت خوب است‪ ،‬نه برای ملت و مردم‬ ‫را نسبت به اهمیت قانون و قانون گذار و مجری قانون بی تفاوت می کند و جامعه‬ ‫را به سوی جرم پیش می برد‪.‬‬ ‫کسی که رفتار مجرمانه مثل همین استفاده از ماهواره و فیلترشکن را انجام‬ ‫می دهد شکست حرمت سایر قوانین همسطح ان برایش عادی و بهنجار تلقی‬ ‫می شود؛ بنابراین میزان و گستره رفتار مجرمانه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این خوب نیس��ت‪ .‬هنر حکومت ان اس��ت که دایره جرم را در جامعه کاهش‬ ‫ده��د؛ ن��ه انکه ه��ر روز محدوده جرم را گس��ترش دهد و بر تع��داد مجرمان‬ ‫جامعه اش بیفزاید‪ .‬اگر س��ر کوچه ای تابلو ورود ممنوع گذاش��ته اید اما کس��ی‬ ‫توجه نمی کند خوب تابلو را بردارید تا حرمت قانون حفظ ش��ود و قانونمندی‬ ‫احترام یابد‪ .‬در حال حاضر ش��هرها در تصرف موتورس��یکلت های بی توجه به‬ ‫قانون هستند‪.‬‬ ‫مس��ئوالن و قانون گذاران جامعه باید چاره ای بیندیشند؛ وگرنه احاد جامعه‬ ‫خود را مجرم دانس��ته و احس��اس گناه و غریبگی نسبت به حکومت و پیرامون‬ ‫خود خواهند کرد‪ .‬بیاییم دایره جرم را که در جامعه ما بس��یار گس��ترده شده و‬ ‫ه��ر ایران��ی در ان جای می گیرد محدود کنیم ت��ا قانون گذار و مجریان قانون‪،‬‬ ‫توان و انرژی ش��ان را بر موارد جدی قانون ش��کنی و فسادهای اساسی متمرکز‬ ‫کنند‪ .‬با گسترش دایره جرم‪ ،‬ارزش قانون رو به کاستی می رود و مجری قانون‬ ‫هم بی اعتبار می ش��ود‪ .‬رفتارهای اخیر که در سطح شهر شاهد هستیم نشانگر‬ ‫همین افول ارزش قانون و قانون گذار و مجری قانون است‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫درحال حاض��ر ب��ه همه رفتارهای مردم از موی س��ر تا ناخن پا کار داریم و از‬ ‫طرف دیگر صرس��انه ملی تصاویری را نش��ان می دهد که همان شکل و تصویر‬ ‫در جامعه مورد س��رزنش قرار می گیرد و منکر انگاش��ته می شود‪ .‬تصمیم های‬ ‫دولتی ها باعث می شود هر روز اعمال مجرمانه و حتی رفتارهای عادی تبدیل‬ ‫به جرم و از ان بدتر قاچاق شود‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫بس��یاری از قوانین و رفتارهای دوگانه باعث ش��ده مردم در سرزمین مادری‪،‬‬ ‫قاچاقچی تلقی شوند‪.‬‬ ‫وقت��ی تصمیم گرفته می ش��ود که به طور مثال برن��ج محلی از گیالن خارج‬ ‫نش��ود‪ ،‬متش��رع ترین افراد هم که ‪ 10‬کیلو برنج برای س��وغات همراه بیاورد‪،‬‬ ‫قاچاقچی نامیده می شود‪.‬‬ ‫وقتی قانون کاالی همراه مسافر بیش از ‪ ۴۰‬سال است که در گمرک تغییر‬ ‫نکرده و هر مسافر باید ‪ ۸۰‬دالر کاال به همراه داشته باشد و از طرف دیگر ارزش‬ ‫دو تا ش��کالت و یک عطر از ‪ ۸۰‬دالر بیش��تر اس��ت‪ ،‬تمامی مسافران ورودی به‬ ‫کشور قاچاقچی به شمار می ایند‪.‬‬ ‫جان بر کفان کرد که در پیچ وخم باریکه های کوهس��تان‪ ،‬کمر خم می کنند‬ ‫و یخچال و لوازم خانگی را بر دوش برای امرار معاش وارد می کنند‪ ،‬قاچاقچی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫خلبان و مهماندار و وزیر و وکیل و همراهان حضرتعالی که در سفرهای دولتی‬ ‫و ماموریت های اداری از فری شاپ چهار تا سوغات می خرند و از وی ای پی وارد‬ ‫می شوند‪ ،‬قاچاقچی هستند‪.‬‬ ‫وقتی نتیجه همه سیاست ها و برنامه ریزی های دانشمندان وزارت نفت‪ ،‬در‬ ‫مبارزه با نرخ بنزین به کارت سهمیه بندی ختم می شود‪ ،‬همه مردم قاچاقچی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وقتی دارو برای بیماران بستری در بیمارستان ها پیدا نمی شود‪ ،‬همه کسانی‬ ‫که پا به ناصرخسرو می گذارند‪ ،‬قاچاقچی می شوند‪.‬‬ ‫وقتی کاغذ با سیاست های غلط وزارت ارشاد دولت شما برای چاپ کتاب و‬ ‫روزنامه و دفتر مشق نایاب می شود‪ ،‬همه نویسندگان و روزنامه نگاران و ناشران‬ ‫قاچاقچی می شوند‪.‬‬ ‫وقتی ش��یر برای کودکان با سیاس��ت وزارت متکبر بهداشت پیدا نمی شود‪،‬‬ ‫همه کودکان و شیرخوارگان و مادران‪ ،‬قاچاقچی می شوند‪.‬‬ ‫وقتی تکلیف واردات و صادرات ازسوی سرمایه داران اتاق های در بسته تعیین‬ ‫می شود و رانت ان را چند نفر می برند‪ ،‬همه قاچاقچی می شوند‪.‬‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫قانون خوب را کسی می نویسد که به منافع ملی فکر کند‪ .‬قانون باید به طور‬ ‫مرتب بازنگری شود‪ ،‬قانون باید به روز باشد و خود را با شرایط مردم تطبیق دهد‪.‬‬ ‫دایره جرم و قاچاق را جنابعالی به عنوان راس هرم اجرایی کشور می توانید با‬ ‫بازنگ��ری در قوانی��ن واردات و صادرات و یک گمرک خالق و توانمند و بادانش‬ ‫حتی در این شرایط سخت تحری م کم کنید‪.‬‬ ‫پولشویی و فساد نظام مند‬ ‫عل�ی دینی ترکمان�ی‪ ،‬اقتص�اددان‪:‬‬ ‫مدی��رکل بازرس��ی س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫به تازگ��ی اعالم کرد «بررس��ی تراکنش های‬ ‫بانکی افراد مش��کوک به ف��رار مالیاتی در ‪۳‬‬ ‫س��ال گذش��ته منجر به شناس��ایی ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان فرار مالیاتی ش��ده است»‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬افزون بر ‪ ۷‬میلیون دس��تگاه پوز‬ ‫بدون هوی��ت وجود دارد که برای س��ازمان‬ ‫نقطه کور است»‪.‬‬ ‫این داده ها چند پیام مهم دارند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در ش��بکه بانک��ی که امکان برداش��ت‬ ‫از حس��اب یا نقل وانتقال پولی با شناس��نامه‬ ‫جدی��د دارای ش��ماره کد مل��ی‪ ،‬برای عموم‬ ‫مردم‪ ،‬امکان پذیر نیس��ت‪ ،‬باز کردن ش��ماره‬ ‫حساب بدون هویت‪ ،‬مستلزم هماهنگی قوی‬ ‫میان شخصیت های حقیقی و حقوقی خاص‬ ‫و برخی مدیران ش��بکه بانکی و موسسه های‬ ‫مالی و پولی است‪.‬‬ ‫مهدی پازوکی‪ ،‬اقتصاد دان‪ :‬متاس��فانه‬ ‫پدی��ده قاچاق موج��ب ایج��اد طبقه جدید‬ ‫ب��ه لحاظ اقتصادی ش��ده و اف��راد این طبقه‬ ‫درامدهای هنگفتی از بده بستان قاچاق کسب‬ ‫صاحب خانه ها و ماشین های‬ ‫کرده اند و امروز‬ ‫ِ‬ ‫میلیاردی هس��تند‪ .‬این پدی��ده به قدری در‬ ‫اقتصاد ایران ریش��ه دوانده و پیش��رفت کرده‬ ‫ک��ه حدود ‪ 2‬س��ال پیش وزیر کش��ور اذعان‬ ‫کرد ای��ن افراد توانایی دخال��ت در انتخابات‬ ‫نماین��دگان را نیز دارند و بنابر گفته ایش��ان‬ ‫بخش��ی از درام��د قاچاق ص��رف هزینه های‬ ‫‪ -۲‬حجم بسیار زیاد حساب ها‬ ‫و دس��تگاه های پوز بدون هویت‪،‬‬ ‫دالل��ت بر س��ازماندهی مافیایی‬ ‫این گون��ه فعالیت ه��ا و نظام مند‬ ‫شدن ان دارد‪.‬‬ ‫‪-۳‬از ظواه��ر امر پیداس��ت که‬ ‫الکترونیک��ی و دیجیتالی ش��دن‬ ‫امور‪ ،‬بر بس��تر مناس��بات فسادگرای عمیق‪،‬‬ ‫کمک��ی ب��ه شفاف س��ازی و پیش��گیری از‬ ‫پولشویی و فساد نمی کند‪.‬‬ ‫‪-۴‬انچه به عنوان پیش شرط اساسی الزم و‬ ‫ضروری اس��ت‪ ،‬نبود شرایط برای رشد و نمو‬ ‫باندهای مافیایی است‪.‬‬ ‫پیش شرط این نیز‪ ،‬نبود تودرتویی نهادی‬ ‫و ام��کان نقادی همه اجزای س��اخت قدرت‬ ‫اس��ت‪ .‬بر بس��تر تودرتویی نه��ادی‪ ،‬امکان‬ ‫الب��ی کردن در س��طح فراگیر‪ ،‬ب��رای افراد‬ ‫وصل به مراکز قدرت خاص فراهم می ش��ود؛‬ ‫همین ط��ور ب��ر بس��تر وج��ود‬ ‫موسسه های پولی و مالی خارج از‬ ‫کنترل بانک مرکزی (یا با قدرت‬ ‫چانه زنی باال در برابر ان)‪ ،‬چنین‬ ‫البی هایی می توانن��د این چنین‬ ‫درگی��ر فراینده��ای غیرقانونی‪،‬‬ ‫به به��ای تحمی��ل هزینه ه��ای‬ ‫سنگین بر گرده مردم‪ ،‬شوند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬نخس��تین بار نیست که چنین موردی‬ ‫اعالم می شود‪ .‬چند سال پیش‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫نی��ز این موضوع را اعالم ک��رده بود‪ .‬باوجود‬ ‫این‪ ،‬داس��تان ادامه دارد‪ .‬چون دینامیس��م‬ ‫درون��ی تودرتوی��ی نه��ادی موج��ب ان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یعن��ی در چنین ش��رایطی‪ ،‬ق��درت بانک‬ ‫مرکزی و س��ازمان امور مالیاتی‪ ،‬بر دارندگان‬ ‫چنین حس��اب ها و دستگاه هایی نمی چربد؛‬ ‫در نتیج��ه باندهای مافیایی‪ ،‬توانایی بازتولید‬ ‫صفر زیباست‬ ‫خود در گذر زمان را دارند‪.‬‬ ‫‪ -۶‬نظام من��د ش��دن فس��اد‪ ،‬موجب قفل‬ ‫ش��دن اقتصاد ش��ده اس��ت‪ .‬برنامه مبارزه با‬ ‫ف��رار مالیاتی و افزایش درامدها از این محل‬ ‫شکس��ت می خورد‪ ،‬برنامه مبارزه با پولشویی‬ ‫شکست می خورد‪ ،‬سایر برنامه های مرتبط با‬ ‫این برنامه ها از جمله کاهش کس��ری بودجه‬ ‫دولت و تامین اصل عدالت مالیاتی شکس��ت‬ ‫می خورد؛ نه تنها چنین برنامه هایی شکست‬ ‫می خورند‪ ،‬بلکه گروه ه��ای مافیایی‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و دول��ت و جامع��ه را تص��رف می کنند و به‬ ‫گروگان می گیرند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬نتیج��ه نهایی این وضع‪ ،‬در کنار دردها‬ ‫و رنج های ناش��ی از فقر و محرومیت اقشاری‬ ‫چون کارگران و معلمان و پرستاران معترض‪،‬‬ ‫افول مش��روعیت نظ��ام حکمرانی و به تعبیر‬ ‫یک��ی از نماین��دگان مجل��س تبدیل حس‬ ‫نارضایتی از ان‪ ،‬به حس «تنفر» است‪.‬‬ ‫ایجاد طبقه جدید اقتصادی‬ ‫گزاف انتخاباتی می شود‪ .‬براساس‬ ‫گزارش ه��ای رس��می در س��ال‬ ‫گذشته حجم قاچاق حدود ‪۱۲.۵‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که با احتس��اب‬ ‫ه��ر دالر ‪ ۴۲۰۰‬توم��ان رقم��ی‬ ‫اف��زون بر ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫می شود‪ .‬به طور قطع بخش عمده‬ ‫این رقم س��ازمان یافته اس��ت و متاسفانه این‬ ‫پدیده ش��وم تولید کش��ور را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است‪ .‬می توان با اقدام های مناسب با این‬ ‫معضل برخورد کرد؛ به ش��رطی که مجموعه‬ ‫حکومت یعنی هر سه قوه مجریه‪،‬‬ ‫مقنن��ه و قضاییه مب��ارزه با ان را‬ ‫در دس��تور کار خ��ود قرار دهند؛‬ ‫به عبارت دیگر تنها با شفاف سازی‬ ‫در اقتصاد اس��ت ک��ه می توان با‬ ‫پدی��ده قاچاق مب��ارزه کرد‪ .‬اگر‬ ‫فعالیت ه��ای اقتص��ادی کش��ور‬ ‫هماهنگ باش��ند و نظام های گمرکی‪ ،‬بانکی‪،‬‬ ‫مالیاتی و بنادر و کش��تیرانی کشور اقدام های‬ ‫همسو و هماهنگ انجام دهند‪ ،‬می توان سدی‬ ‫در برابر این پدیده ایجاد کرد‪ .‬به طور مثال اگر‬ ‫ما از فناوری اطالعات استفاده کنیم زمانی که‬ ‫کاال از بندر مبدا به س��مت کشور ما بارگیری‬ ‫می شود به طور انالین اطالعات ان در اختیار‬ ‫نظ��ام گمرکی‪ ،‬بانکی و مالیاتی کش��ور قرار‬ ‫می گی��رد‪ .‬به نظر بنده در اداره کش��ور باید از‬ ‫دستاوردهای روز جهان توسعه یافته استفاده‬ ‫کرد‪ .‬مش��کل ما این اس��ت که می خواهیم با‬ ‫شیوه سنتی جامعه مدرن را اداره کنیم و این‬ ‫امکان ناپذیر است؛ بنابراین استفاده از فناوری‬ ‫روز دنیا در راستای شفافیت و مبارزه با قاچاق‬ ‫است و به رفع این معضل کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫قدر این فرصت را بدانیم‬ ‫حس�ین سلاح ورزی‪ ،‬نایب رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران‪ :‬وقتی در سال های ابتدایی‬ ‫ده��ه ‪ ۹۰‬و در گرماگ��رم بح��ران ارزی‪،‬‬ ‫نظ��ام بانکی‪ ،‬ب��رای مهار مش��کل کمبود‬ ‫ارز‪ ،‬از بازگردان��دن س��پرده های ارزی‬ ‫مردم به ش��کلی که تحویل بانک ها ش��ده‬ ‫ب��ود‪ ،‬امتناع و معادل ریال��ی اش را ان هم‬ ‫مصنوعی یک بازار به شدت‬ ‫براس��اس نرخ‬ ‫ِ‬ ‫کنترل و س��رکوب ش��ده پرداخ��ت کرد‪،‬‬ ‫مبدع این طرح‪ ،‬به احتمالی سخت احساس‬ ‫هوشمندی می کرده! که عجب منبع خوب‬ ‫و راه ارزان��ی ب��رای حل مش��کل یافته ام!‬ ‫غافل از اینکه اعتماد مردم ارزش��مندترین‬ ‫س��رمایه حاکمیت است‪ .‬چند سال بعد در‬ ‫بحران ارزی اخی��ر‪ ،‬عالی ترین‬ ‫مق��ام پول��ی کش��ور به ط��ور‬ ‫رس��می به م��ردم تضمین داد‬ ‫سپرده های ارزی شان‪ ،‬براساس‬ ‫ارز تحویلی به انه��ا باز خواهد‬ ‫گش��ت و خواهش ک��رد مردم‬ ‫ذخای��ر احتیاطی ش��ان را ب��ه‬ ‫بانک ها بس��پارند‪ ،‬اما متاسفانه ان تضمین‬ ‫و این خواه��ش اثری نداش��ت‪ .‬اگر طراح‬ ‫باهوش راه حل ان س��ال ها‪ ،‬حقوق مردم را‬ ‫محترم شمرده بود‪ ،‬امروز ذخایر احتیاطی‬ ‫م��ردم‪ ،‬نه مخ��ل تجارت خارجی کش��ور‪،‬‬ ‫بلکه پش��توانه ان بود‪ .‬در بحران اخیر هم‬ ‫مقامات دولتی به اس��م مدیریت ش��رایط‬ ‫فوق العاده ه��ر روز تصمیم های‬ ‫تازه ای می گیرند که ناقض حق‬ ‫اساسی تس��لط مردم و فعاالن‬ ‫اقتصادی بر اموال و دارایی های‬ ‫خود اس��ت و درظاه��ر متوجه‬ ‫نیستند اس��اس امنیت کشور‪،‬‬ ‫امید و اعتم��اد مردم به قابلیت‬ ‫و تعهد دولت برای حراس��ت از «حاکمیت‬ ‫قانون» است‪.‬‬ ‫اعتم��اد اص��وال س��رمایه اجتماع��ی‬ ‫ارزش��مند و حساس��ی اس��ت که س��خت‬ ‫به دست می اید و اس��ان از دست می رود‪.‬‬ ‫ام��ا اعتم��اد ملت ب��ه حکمرانان ش��ان و‬ ‫اطمین��ان به جدیت و امانت��داری انها در‬ ‫حفظ حق��وق و ازادی های مردم‪ ،‬عنصری‬ ‫حیاتی در گردش امور کش��ور است که با‬ ‫هیچ سرمایه اجتماعی دیگری قابل قیاس‬ ‫نیست‪ .‬اگر این اعتماد اسیب ببیند‪ ،‬فراتر‬ ‫از خس��ارت های اقتصادی سنگین‪ ،‬شرایط‬ ‫خطرناک و غیرقابل پیش بینی ای در انتظار‬ ‫همه ما خواهد بود‪ .‬این روزهای س��خت و‬ ‫بحران��ی‪ ،‬هر هزینه و پیامد منفی که برای‬ ‫ایران عزیز داشته باش��د‪ ،‬در دل خود این‬ ‫فرصت بی نظیر را هم نهفته که حکمرانان‬ ‫به ملت ثابت کنند‪ ،‬در هیچ ش��رایطی و به‬ ‫هیچ قیمتی‪ ،‬در راه تضییع حقوق و تحدید‬ ‫ازادی های مش��روع مردم گام برنخواهند‬ ‫داشت‪ .‬قدر این فرصت را بدانیم!‬ ‫مدیریت دانش و توسعه اقتصادی‬ ‫س�جاد وجدانیان‪ ،‬کارشناس اقتصاد‪:‬‬ ‫ه��دف نهای��ی از هم��ه برنامه ریزی ه��ای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬رس��یدن به توسعه اقتصادی است‪.‬‬ ‫توس��عه اقتصادی مفهومی بس��یار گسترده‬ ‫اس��ت و از این رو مدل ه��ای متفاوتی دارد‪ .‬اما‬ ‫در همه مدل ها نتیجه یکی اس��ت و ان گذر از‬ ‫ساختار سنتی و استفاده بهینه از ظرفیت های‬ ‫تولیدی یک کشور در اقتصاد بر مبنای عرضه‬ ‫و تقاضای بازار اس��ت‪ .‬در مس��یر رس��یدن به‬ ‫توس��عه اقتصادی دام هایی هم وجود دارد که‬ ‫یکی از مهم ترین انها‪ ،‬رش��د اقتصادی پایدار‬ ‫اس��ت؛ به این معنی که ممکن است کشوری‬ ‫با بهره گیری از راهبردهایی به رشد اقتصادی‬ ‫پایدار برس��د اما این رش��د حاصل استفاده از‬ ‫ثروت ان کشور باشد مانند اقتصاد کشورهای‬ ‫خام ف��روش که ت��ا وقتی از این پاشنه اش��یل‬ ‫استفاده می کنند‪ ،‬رشد اقتصادی دارند‪ .‬برای‬ ‫اجتناب از این دور باطل‪ ،‬الزم اس��ت توس��عه‬ ‫اقتص��ادی برمبن��ای دانش طراحی ش��ود و‬ ‫دانش اساس توسعه باشد‪ .‬برای رسیدن به این‬ ‫محمد الهوتی‪ ،‬رئیس کنفدراس�یون‬ ‫ص�ادرات ایران‪ :‬ح��ذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫در کاه��ش تورم و افزایش قدرت خرید مردم‬ ‫اثرگذار نیست‪ ،‬اما در جو روانی حاکم بر جامعه‬ ‫اثر می گذارد؛ ضم��ن اینکه در میان ارزهای‬ ‫جهانی‪ ،‬پول ملی کش��ور قدرتمند نشان داده‬ ‫می شود‪ .‬با این حال باید ببینیم هدف از این‬ ‫سیاست چیست‪ .‬در تمام اقتصادهای جهان‪،‬‬ ‫کشورهایی که این سیاست را اجرایی کردند‪،‬‬ ‫در شرایطی این کار را انجام دادند که هم تورم‬ ‫کاهنده و هم ش��رایط اقتصادی رو به رشدی‬ ‫داش��تند‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬این کشورها برای‬ ‫اینکه در اقتصاد جدید متناس��ب با ش��رایط‬ ‫جدید بتوانند ارزش پول ملی ش��ان را حفظ‬ ‫کنن��د‪ ،‬صفرهای��ی را از پول ملی خود حذف‬ ‫کردند ک��ه ش��اخص ترین و موفق ترین این‬ ‫هدف می ت��وان از مدیریت دانش‬ ‫به��ره گرفت‪ .‬مدیری��ت دانش به‬ ‫ه��ر گونه اس��تفاده از دانش گفته‬ ‫می ش��ود که سبب بهبود عملکرد‬ ‫ش��ود‪ .‬در مدیری��ت دانش‪ ،‬دانش‬ ‫ب��ه دو دس��ته دان��ش ضمن��ی و‬ ‫دانش اشکار تقس��یم بندی شده‬ ‫اس��ت؛ دانش اشکار دانشی است که نظام مند‬ ‫و قابل انتقال اس��ت‪ .‬در مقاب��ل دانش ضمنی‬ ‫دانش��ی اس��ت که به طور معمول فردی است‬ ‫و قاب��ل انتقال به عموم نیس��ت‪ .‬دانش ضمنی‬ ‫نقش برجس��ته ای در تصمیم ه��ا و رفتارهای‬ ‫اس��تراتژیک دارد چون از جنب��ه ذهنی‪ ،‬این‬ ‫دانش بدیهی است‪ .‬یکی از مدل های مدیریت‬ ‫دانش که دقیقا براس��اس همین دو نوع دانش‬ ‫ایجاد ش��ده‪ ،‬مدل حلزونی است‪ .‬این مدل در‬ ‫‪ 4‬مرحل��ه اتفاق می افت��د‪ :‬اجتماعی کردن یا‬ ‫تبدی��ل دانش ضمنی جمعی به دانش ضمنی‬ ‫فردی‪ ،‬بیرونی س��ازی یا تبدیل دانش ضمنی‬ ‫فردی به دانش اشکار فردی‪ ،‬ترکیب یا تبدیل‬ ‫دان��ش اش��کار فردی ب��ه دانش‬ ‫اش��کار جمعی و درونی س��ازی یا‬ ‫تبدی��ل دانش اش��کار جمعی به‬ ‫دانش ضمنی جمع��ی‪ .‬این مدل‬ ‫دان��ش را نهادین��ه و ان را تبدیل‬ ‫ب��ه پیش فرض های ذهن��ی افراد‬ ‫جامع��ه می کن��د‪ .‬همچنین این‬ ‫م��دل چون با دان��ش ضمنی جمعی ش��روع‬ ‫می ش��ود و به دانش ضمن��ی جمعی هم ختم‬ ‫می ش��ود‪ ،‬می تواند برخی از باورهای نادرست‬ ‫ضمنی ش��ده اجتم��اع را تغیی��ر دهد‪ .‬همین‬ ‫باوره��ای نادرس��ت به دلیل همس��و نبودن با‬ ‫منطق اقتصادی‪ ،‬امروزه به یکی از اسیب های‬ ‫اساسی توس��عه در کش��ور منجر شده است‪.‬‬ ‫به ط��ور مثال یک��ی از رفتاره��ای جمعی که‬ ‫متاس��فانه درحال حاضر رو به گس��ترش هم‬ ‫اس��ت‪ ،‬نگهداری ارز‪ ،‬طال و اس��کناس ازسوی‬ ‫مردم در خانه های ش��ان اس��ت‪ .‬هیچ منطقی‬ ‫برای چنی��ن رفتاری وجود ن��دارد و همه هم‬ ‫می دانند که ای��ن وضعیت نه تنها هیچ کمکی‬ ‫به اقتصاد و توسعه ان نمی کند بلکه یک عامل‬ ‫بازدارنده توس��عه اقتصادی به شمار می رود‪ .‬یا‬ ‫مثالی دیگر در حالی که نظام تولید نیاز شدید‬ ‫ب��ه نقدینگی دارد و ای��ن نقدینگی می تواند با‬ ‫خرید کااله��ای ایرانی تامین ش��ود‪ ،‬با کمال‬ ‫تعج��ب می��ل مصرف کنن��ده به اس��تفاده از‬ ‫کاالی واردات��ی اس��ت‪ .‬ای��ن رفت��ار هم هیچ‬ ‫توجیهی ندارد‪ .‬این باورهای نادرس��ت ذهنی‬ ‫ش��ده با اس��تفاده از مدل حلزونی قابل تغییر‬ ‫است‪ .‬می توان از خروجی این مدل از مدیریت‬ ‫دانش که ذهنیت اجتماعی ش��ده منطق های‬ ‫اقتصادی اس��ت‪ ،‬اس��تفاده زیادی کرد و با ان‬ ‫اقتص��ادی برمبن��ای رفتارهای درس��ت بنا‬ ‫نه��اد‪ .‬ضمن اینکه همواره باید به یاد داش��ت‬ ‫که توس��عه اقتصادی فرایندی دوجانبه است‪.‬‬ ‫نمی ت��وان و نبای��د انتظار داش��ت ک��ه دولت‬ ‫به تنهایی توس��عه اقتصادی را تحقق بخشد و‬ ‫رفاه را ب��رای مردم به ارمغان بی��اورد‪ .‬به قول‬ ‫حض��رت حافظ‪« :‬خون خوری گر طلب روزی‬ ‫ننهاده کنی»‪.‬‬ ‫پول ایران در مقابل ارزهای جهان قدرت می گیرد؟‬ ‫کش��ورها‪ ،‬ترکی��ه در ی��ک دهه‬ ‫گذشته بوده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫باتوجه به موضوعاتی که در کشور‬ ‫ما وج��ود دارد‪ ،‬به طوری که نرخ‬ ‫تورم دورقمی اس��ت و پیش بینی‬ ‫می ش��ود از این ه��م باالتر برود و‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬به دلیل مش��کالت‬ ‫خارج��ی و تحریم ها فروش نفت با مش��کل‬ ‫روبه رو است و سال گذشته نیز رشد اقتصادی‬ ‫کش��ور منفی بوده‪ ،‬حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫ض��رورت ندارد‪ ،‬زی��را ش��رایط الزم را برای‬ ‫ارزشمند کردن پول ملی نداریم‪ .‬در این میان‬ ‫اگر سیاس��ت دولت را متفاوت از مقوله هایی‬ ‫که اش��اره ک��رده ام‪ ،‬ببینیم‪ ،‬ه��دف دولت از‬ ‫این کار‪ ،‬کاهش حجم پول درش��ت و اصالح‬ ‫رویه ای است که در کشور ما باب است؛ یعنی‬ ‫واحد پول ریال است‪ ،‬اما معامالت‬ ‫در جامعه به تومان انجام می شود‪.‬‬ ‫ریال در ‪ ۱۰۰‬سال گذشته نشان‬ ‫داده ک��ه نتوانس��ته جایگاه خود‬ ‫را در جامع��ه ای��ران پیدا کند؛ از‬ ‫همی��ن رو غل��ط مصطلح��ی که‬ ‫براس��اس سیاس��ت های گذشته‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬اصالح و واحد پول به تومان تبدیل‬ ‫می ش��ود‪ .‬نکته دیگری که وج��ود دارد‪ ،‬این‬ ‫اس��ت که در عملیات و سندهای حسابداری‬ ‫کار راحت تر و صفرهای اضافی حذف خواهد‬ ‫شد‪ .‬همچنین از نظر روانی در جامعه اعتماد‬ ‫به نف��س م��ردم در زمینه پ��ول ملی افزایش‬ ‫می یابد؛ گرچه این مس��ئله بر کاهش تورم یا‬ ‫افزایش قدرت خریدشان هیچ تاثیری ندارد‪،‬‬ ‫یعنی نه تاثیر مثبت و نه تاثیر منفی دارد‪ .‬در‬ ‫مجموع نظر ش��خصی نگارنده این اس��ت که‬ ‫حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی تصمیمی درس��ت‬ ‫اس��ت؛ گرچه بعید می دانم اهداف اصلی که‬ ‫به ط��ور معمول در اقتصاده��ای جهان برای‬ ‫ح��ذف صفر مد نظ��ر اس��ت‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫محقق ش��ود؛ به عبارتی‪ ،‬نه تورم کاهش پیدا‬ ‫می کن��د و نه قدرت خرید باال می رود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه تورم در کشور کاهنده نیست؛ بنابراین‬ ‫ممکن است در بلندمدت دوباره تعداد صفرها‬ ‫افزای��ش پی��دا کند‪ .‬به طور کل��ی معتقدم از‬ ‫نظ��ر فنی اکنون زم��ان حذف ‪ ۴‬صفر از پول‬ ‫ملی نیس��ت‪ ،‬اما از نظر عملیات حسابداری و‬ ‫ج��و روانی در جامعه و اصالح ش��رایطی که‬ ‫تحمیل ش��ده؛ یعنی ریال ب��ه تومان تبدیل‬ ‫ش��ود‪ ،‬اجرای��ی ش��دن طرح ح��ذف ‪ ۴‬صفر‬ ‫منطقی باشد‪.‬‬ ‫علی دادپی‬ ‫اقتصاددان‬ ‫صفر عدد زیبایی اس��ت‪ .‬زمانی که دانش اموز‬ ‫دبیرس��تان بودم مجله برهان مقاله جالبی درباره‬ ‫صفر منتش��ر کرد ک��ه تاریخچه صفر و پذیرفتن‬ ‫مفه��وم ان در ریاضی��ات را به عن��وان نقطه مبدا‬ ‫و مرک��ز ش��مارش بیان می ک��رد‪ .‬به طور معمول‬ ‫م��ا ادم ها دوس��ت داریم چک ه��ای دریافتی و‬ ‫اسکناس های مان صفرهای زیادی داشته و اعداد‬ ‫بزرگی باش��ند‪ .‬متاسفانه در اقتصاد عدد خودش‬ ‫خیلی مهم نیس��ت‪ ،‬اندازه نسبیش است که مهم‬ ‫اس��ت‪ .‬یکی از مثال های م��ن در تدریس مبانی‬ ‫اقتصاد کالن اش��اره به این نکته است که داشتن‬ ‫یک میلیون دالر امریکا یعنی خیلی اما داش��تن‬ ‫ی��ک میلیون دالر زیمباب��وه یعنی حتی پول نان‬ ‫ه��م ندارید‪ .‬انچه که اس��کناس را قوی می کند‬ ‫تع��داد صفرهایش نیس��ت‪ ،‬قدرت خرید اس��ت؛‬ ‫ق��درت خریدی که هر س��ال با افزایش قیمت ها‬ ‫کمتر می شود‪.‬‬ ‫دیگر تردیدی نیس��ت که سیاست های پولی و‬ ‫چاپ اس��کناس در دهه های اخیر برای پرداخت‬ ‫هزینه هایی که سیاس��تمداران شهامت کاهش یا‬ ‫توان مدیریت ش��ان را نداش��ته اند‪ ،‬قدرت خرید‬ ‫ریال یا تومان ایران را انقدر کاهش داده که حاال‬ ‫اسکناس ها باید صفرهای زیادی داشته باشند تا‬ ‫با ان بتوان نان و ماس��تی خرید و سرپناهی برای‬ ‫خانواده فراهم کرد‪ .‬در کنار سیاست های نادرست‬ ‫پول��ی باید به ناتوانی اس��فناک دولت در نظارت‬ ‫بر نظام بانکی و مبارزه با فس��اد گس��ترده اشاره‬ ‫ک��رد که تنها به حجم مطالب��ات معوق افزوده و‬ ‫ترازنامه های بانکی را به مجموعه ای از دارایی های‬ ‫مس��موم و وام های��ی ک��ه هرگ��ز بازنمی گردند‪،‬‬ ‫تبدیل کرده اس��ت‪ .‬گویی در س��ال های گذشته‬ ‫ش��وراهای مختلف و رنگارن��گ اقتصادی و پولی‬ ‫خواب بوده اند و عده ای داش��ته اند حس��اب ها را‬ ‫خال��ی می کردند و هزینه گردش پول در کش��ور‬ ‫را افزایش می دادند‪.‬‬ ‫در تمام دهه گذش��ته همیشه شاهد بوده ام که‬ ‫فع��االن اقتصادی و کارشناس��ان بانکی خواهان‬ ‫برخورد با معضل بدهی ها و مطالبات معوق بانکی‬ ‫بوده اند تا بانک ها بتوانند کارکرد اقتصادی داشته‬ ‫باشند و چرخ فعالیت های اقتصادی را بچرخانند‪،‬‬ ‫اما نظریه پردازی ها و تقاضاها و برنامه ها به جایی‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫رویدادهای پولی و ارزی سال گذشته این امید‬ ‫را زنده کرد که از بد روزگار هم که ش��ده مدیران‬ ‫استین همت را باال می زنند و کمر به اصالح نظام‬ ‫بانکی و ذهنیت حاکم بر سیاست گذاری در کشور‬ ‫می بندند‪ .‬اما در س��ال های گذشته نه تنها شاهد‬ ‫اصالح��ات نبوده ایم بلکه ب��ه بهانه های گوناگون‬ ‫سیاس��تمداران تعه��دات مال��ی موسس��ه های‬ ‫غیرمج��از و زیان ه��ای بنگاه ه��ای ورشکس��ته‬ ‫خ��ودی را هم به نظام بانکی تحمیل کردند‪ .‬من‬ ‫حس��ابدار و حسابرس نیس��تم اما به حسابرسان‬ ‫کشور تعظیم می کنم که این روزها در این غوغای‬ ‫مالی و پولی باید سره را از ناسره تشخیص بدهند‬ ‫و برای مدیران نقش��ه وضعیت اقتصادی بنگاه ها‬ ‫را ترسیم کنند‪.‬‬ ‫ح��اال در ای��ن میان صحب��ت از کاهش صفر و‬ ‫اصالح نظام پولی در کش��ور اس��ت‪ ،‬در حالی که‬ ‫اقتص��اد دچار انقباض اس��ت‪ ،‬اصالح نظام بانکی‬ ‫هنوز هم جدی گرفته نمی ش��ود‪ ،‬فساد گسترده‬ ‫حساب ها و گزارش های مالی بنگاه های گوناگون‬ ‫دولتی و خصوصی و شبه دولتی را مخدوش کرده‬ ‫و ریال در ضعیف ترین وضعیت خود به عنوان ابزار‬ ‫پس ان��داز ارزش و مبادله ق��رار دارد‪ .‬حقیقت را‬ ‫بخواهی��د‪ ،‬در ش��رایط فعلی کاهش صفر ش��اید‬ ‫حس بهتری به بعضی ها بدهد که کاری کرده اند‬ ‫اما تنها به اغتشاش فضای حاکم بر مبادالت پولی‬ ‫و مال��ی می افزاید‪ .‬ضمن انک��ه نیروی باقیمانده‬ ‫س��ازمان های نظارتی را صرف کاری می کند که‬ ‫بیش��تر حکم نقش ای��وان در عمارت��ی دارد که‬ ‫پای بست هایش به ویرانی نزدیک می شوند‪.‬‬ ‫واقعیت این اس��ت که انکار هزینه فساد‪ ،‬انکار‬ ‫هزینه ناتوانی ها و سوءمدیریت ها کمکی به اقتصاد‬ ‫کشور نمی کند‪ .‬اگر تغییر تعداد صفرها به منظور‬ ‫پاک کردن صورت مسئله چالش سیاست گذاری‬ ‫پول��ی انجام ش��ود‪ ،‬باید یاداور ش��د ک��ه فردای‬ ‫تغییر واحد پول سیاس��ت ها همین خواهند بود‬ ‫و هزینه ها همین‪ .‬ماشین چاپ اسکناس با تنظیم‬ ‫جدیدش روشن می شود و خیلی زود تورم صفرها‬ ‫را بازمی گرداند‪ .‬حاال ش��اید به جای یک ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫تومانی باید هزار تا ‪50‬تومانی داش��ت اما مشکل‬ ‫س��رجایش هست و صورت مس��ئله با عددهایی‬ ‫جدید اما درش��ت تر توج��ه واقعی به یک راه حل‬ ‫واقعی را می طلب��د‪ .‬به جای صفرها بیایید قدرت‬ ‫واقعی ریال را احیا کنید‪.‬‬ ‫دنیای مجازی‬ ‫اقای رئیس جمهوری‬ ‫دایره جرم‬ ‫وسیع است‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫قاچاق لوازم یدکی‬ ‫از زمین و اسمان‬ ‫بازار بالتکلیف‬ ‫مسکن‬ ‫کارتی که ترمز قاچاق‬ ‫سوخت را می کشد‬ ‫‪www.sanatnewspaper.com‬‬ ‫ش��هرک های صنعتی کشور همراه با ناحیه های صنعتی‬ ‫از جمل��ه محل های��ی ب��رای تمرکز صنای��ع و جمع اوری‬ ‫کارخانجات از درون ش��هرها ش��کل گرفتند و اما به دلیل‬ ‫کمبود نقدینگی و نبود سرمایه گذار هنوز به نقطه مطلوب‬ ‫نرسیده اند‪ .‬به گزارش‬ ‫محسن صالحی نیا‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫س��ازمان صنای��ع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران در‬ ‫نشس��ت خبری هفته گذش��ته گفته بود ‪ :‬به صورت کالن‬ ‫در تامین س��رمایه در گردش برای واحدها با مش��کالت و‬ ‫محدودیت هایی روبه رو هس��تیم ک��ه در صورت تخصیص‬ ‫کامل س��هم ‪۴۰‬درصدی صنای��ع از منابع بانک‪ ،‬واحدهای‬ ‫کوچ��ک امکان توس��عه و فعالیت های بیش��تری خواهند‬ ‫داش��ت‪ .‬برای تامین مواد اولیه واحده��ا با توجه به صنایع‬ ‫باالدس��تی همچون پتروش��یمی‪ ،‬فوالد‪ ،‬مس و‪ ...‬در برخی‬ ‫بخش ه��ا چالش های��ی وج��ود دارد ک��ه با رصد ش��رکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان ها‪ ،‬موارد احصا شده و برای رفع‬ ‫موانع برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همچنی��ن مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در‬ ‫ای��ن نشس��ت افزوده ب��ود‪ :‬با ادامه سیاس��ت های حمایتی‬ ‫داخلی سازی محصوالت‪ ،‬شاهد توسعه و افزایش واحدهای‬ ‫صنعتی جدید در قالب زنجیره تولیدی در س��طح کش��ور‬ ‫خواهیم بود‪ .‬در س��ال ‪ ،۹۷‬تعداد ‪ ۲۹۳‬ضمانتنامه به ارزش‬ ‫‪۲‬هزار و ‪۱۴۰‬میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت صنایع‬ ‫کوچک صادر ش��ده اس��ت‪ .‬از اغاز امس��ال نیز با صدور ‪۷۰‬‬ ‫مورد‪ ،‬بیش از ‪۷۰‬میلیارد تومان ضمانتنامه صادر ش��د‪ .‬وی‬ ‫یاداور ش��ده بود‪ :‬برای تامین برخی زیرساخت های اساسی‬ ‫عالوه بر همکاری نهادهای خدمات رس��ان‪ ،‬نیازمند تسریع‬ ‫در تامین اعتبارات موردنیاز هم هس��تیم‪ .‬سامانه سککوک‬ ‫ب��ه عنوان مدل جدیدی در تامین تس��هیالت و رصد روند‬ ‫بهره گیری از این منابع راه اندازی شده است‪ .‬صالحی نیا در‬ ‫پایان گفت‪ ۱۸ :‬واحد صنعتی کوچک و متوس��ط در بورس‬ ‫پذیرفته شده اند و این اتفاق در راستای سوق دادن نیازهای‬ ‫مال��ی واحده��ا از بازار پول به بازار س��رمایه دارای اهمیت‬ ‫بسیار زیادی است‪.‬‬ ‫‹ ‹تامین ‪ ۳۰‬میلیارد ریال ضمانتنامه‬ ‫مع��اون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در صنایع کوچک‬ ‫و ش��رکت ش��هرک های صنعتی از حمایت ه��ای صندوق‬ ‫تع��داد واحده��ای در حال بهره ب��رداری ‪۴۳‬ه��زار و ‪ ۶۵۰‬و معادل‬ ‫‪۷۷‬درصد اس��ت‪ .‬میزان اش��تغالزایی انها نیز ‪ ۷۱۰‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ ۹‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬واح��د از مجموع ‪ ۴۳‬ه��زار و ‪ ۶۵۰‬واحد‬ ‫غیرفع��ال بوده که ح��دود ‪۲۲.۵‬درصد دارای زمینه اش��تغال ‪۱۸۰‬‬ ‫هزار نفر هستند‬ ‫ضمانت س��رمایه گذاری صنایع کوچک برای تامین کسری‬ ‫وثیق��ه س��رمایه گذاران و فع��االن صنعتی ب��رای دریافت‬ ‫تسهیالت بانکی خبر داد و گفت‪ :‬این صندوق تا سقف ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد ریال ضمانتنامه را در شبکه بانکی تامین می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬محسن صالحی نیا در بازدید از شهرک‬ ‫صنعت��ی قیروکارزین با تاکید بر تکمیل زیرس��اخت ها در‬ ‫این شهرک صنعتی افزود‪ :‬در این زمینه اعتباراتی از منابع‬ ‫داخلی سازمان تخصیص می یابد‪.‬‬ ‫او همچنی��ن ب��ا بیان اینک��ه بخش عمده ای از مس��ائل‬ ‫سرمایه گذاران با دریافت تسهیالت سرمایه در گردش رفع‬ ‫می شود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بخش صنعت استان فارس در سال های‬ ‫گذشته در دریافت تسهیالت رونق تولید عملکرد مناسبی‬ ‫داشته و فارس جزو ‪ ۳‬استان کشور به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران تصریح کرد‪ :‬امس��ال نیز تس��هیالت مناسبی در قالب‬ ‫تس��هیالت تبصره ‪۱۸‬پیش بینی شده و واحدهای متقاضی‬ ‫می توانند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا همچنین بر رفع مش��کالت واحدهای صنعتی‬ ‫در کارگروه های اس��تانی و ملی س��تاد تسهیل و رفع موانع‬ ‫تولید تاکیدکرد‪.‬‬ ‫‹ ‹سرمایه گذاری برای تکمیل زیرساخت ها‬ ‫در ادامه‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫فارس نیز از شتاب در اجرای طرح های تکمیل زیرساخت ها‬ ‫در ش��هرک صنعتی قیروکارزین خب��ر داد و گفت‪ :‬در یک‬ ‫س��ال گذشته افزون بر ‪ ۱۵‬میلیارد ریال اعتبار برای توسعه‬ ‫و تکمیل زیرس��اخت ها در این شهرک صنعتی هزینه شده‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬محس��ن صالحی نیا نیز در نشست خبری‬ ‫با اش��اره به امار ش��هرک های صنعتی کش��ور گفته بو د در‬ ‫ش��هرک های صنعتی دو طیف واح��د صنعتی وجود دارد؛‬ ‫واحدهایی که در حال بهره برداری هس��تند که بر اس��اس‬ ‫امار س��امانه انالین س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعت��ی ایران‪ ،‬تعداد این واحدها ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۶۵۰‬و معادل‬ ‫‪۷۷‬درصد اس��ت‪ .‬میزان اش��تغالزایی انها نیز ‪ ۷۱۰‬هزار نفر‬ ‫اس��ت‪ .‬همچنین‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۸۵۰‬واحد از مجموع ‪۴۳‬هزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬واح��د غیرفعال بوده که ح��دود ‪۲۲.۵‬درصد با زمینه‬ ‫اشتغال ‪۱۸۰‬هزار نفر هستند‪ .‬مفهوم این اعداد حاکی است‬ ‫جمع اش��تغال کشور در شهرک های صنعتی افزون بر ‪۸۹۰‬‬ ‫هزار نفر است‪.‬‬ ‫تشکیل نخستین‬ ‫کنسرسیوم شیالت‬ ‫در کشور‬ ‫گروه صنعت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫محسن صالحی نیا‬ ‫صندوق‬ ‫ضمانت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫صنایع کوچک‬ ‫تا سقف ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫ضمانتنامه را‬ ‫در شبکه بانکی‬ ‫تامین می کند‬ ‫اسماعیل خاشعی‪ :‬مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان هرمزگان با بیان اینکه نخس��تین‬ ‫کنسرسیوم شیالت کشور‪ ،‬اواسط مرداد امسال در‬ ‫هرمزگان به ثبت رس��ید‪ ،‬گفت‪ :‬در راس��تای ایجاد‬ ‫مش��وق های صادراتی و برای نخس��تین گام‪ ،‬دفتر‬ ‫تجاری این کنسرسیوم در فرانسه‪ ،‬چین و عمان با‬ ‫بهره مندی از یارانه تخصیصی راه اندازی و بر اساس‬ ‫اعالم نیاز این کنسرسیوم در سایر کشورها نیز این‬ ‫دفاتر راه اندازی خواهد ش��د‪ .‬س��یدامیر امیری زاد‪،‬‬ ‫رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی اس��تان هرم��زگان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫در بندرعب��اس ب��ا اش��اره ب��ه روز حمایت‬ ‫از صنای��ع کوچ��ک‪ ،‬نقش این صنای��ع را در زمینه‬ ‫«توس��عه کارافرینی»‪« ،‬نواوری» و «فعالیت های‬ ‫فناورانه» که منجر به ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای‬ ‫درام��د خواهد ش��د را مهم توصی��ف و اظهار کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر‪ ۲۸ ،‬ش��هرک و ناحیه صنعتی مصوب‬ ‫در هرمزگان وجود دارد که از این تعداد ‪ ۲۶‬شهرک‬ ‫و ناحیه صنعتی دولتی است و برای نخستین بار در‬ ‫کشور‪ ۲ ،‬شهرک صنعتی خصوصی موافقت اصولی‬ ‫خود را از ش��رکت ش��هرک های صنعتی هرمزگان‬ ‫دریافت و فرایند اجرایی ان ش��روع ش��ده اس��ت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از تعداد کل ش��هرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مصوب‪ ۲۲ ،‬شهرک صنعتی به بهره برداری رسیده‬ ‫که ش��امل ‪ ۱۴‬ش��هرک و ‪ ۸‬ناحیه صنعتی اس��ت‪.‬‬ ‫امیری زاد با اشاره به محورهای فعالیت این شرکت‬ ‫در ‪ ۲‬ح��وزه تامین امکانات زیربنایی برای س��اخت‬ ‫واحدهای صنعت��ی و خدمات حمایتی نرم افزاری‪،‬‬ ‫کمک به فرایند توس��عه بازار واحدهای صنعتی را‬ ‫یکی از وظایف مهم این ش��رکت برش��مرد و افزود‪:‬‬ ‫ش��ناخت بازارهای هدف صادراتی‪ ،‬ارائه مشاوره به‬ ‫واحدهای صنعتی در حوزه بازار از سوی گروه های‬ ‫مشاور‪ ،‬هماهنگی برای مشارکت در نمایشگاه های‬ ‫داخلی و خارجی و تشکیل کنسرسیوم صادراتی از‬ ‫جمله مهم ترین فعالیت های انجام شده در راستای‬ ‫توسعه بازار واحدهای صنعتی است‪.‬‬ ‫در ایینی با حضور معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫شرکت پرافتخار رزیتان برای چندمین سال متوالی‬ ‫به عنوان واحد نمونه صنعتی استان قزوین افتخارافرینی کرد‬ ‫لوح تقدیر و تندیس واحد نمونه صنعتی به مهندس فرزین پارسی به نیابت از مهندس مهدی حاجی بابا اعطا شد‬ ‫صنعت��ی ازجمل��ه رزین ه��ای فنولیک‪،‬‬ ‫ش��رکت رزیت��ان یک��ی از واحدهای‬ ‫الکید‪ ،‬اپوکس��ی و پلی اس��تر غیراشباع‪،‬‬ ‫تولیدی‪-‬صادرات��ی خوش��نام و پرافتخار‬ ‫در خدمت صنایع و کارخانجات مختلف‬ ‫کش��ور در زمینه تولید انواع رزین است‬ ‫ازجمله صنایع ریخته گری و قالب سازی‪،‬‬ ‫ک��ه ب��ا تولی��دات باکیفیت و ص��ادرات‬ ‫لنت ترمز‪ ،‬رنگ و پوش��ش های صنعتی‪،‬‬ ‫گس��ترده ب��رای چندمین س��ال متوالی‬ ‫کامپوزیت‪ ،‬س��نگ مصنوعی‪ ،‬چوب و‪...‬‬ ‫از می��ان بیش از ‪ ۳‬ه��زار واحد صنعتی‬ ‫باش��د‪ .‬مهن��دس حاجی باب��ا در زمینه‬ ‫و تولی��دی‪ ،‬واحد نمونه صنعتی اس��تان‬ ‫صادرات موفق این ش��رکت تاکید کرد‪:‬‬ ‫قزوین شد‪.‬‬ ‫همایش بزرگداش��ت روز ملی صنعت مهندس مهدی حاجی بابا کیفیت باالی رزین های تولیدی و توجه‬ ‫مس��تمر به توس��عه صادرات در شرکت‬ ‫و مع��دن در اس��تان قزوی��ن ب��ا حضور‬ ‫دکت��ر صالحی نیا معاون وزی��ر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬رزیتان سبب ش��ده در بازارهای صادراتی متنوع حضور‬ ‫مهندس زاهدی استاندار‪ ،‬مهندس نبیل رئیس سازمان مستمر داش��ته باشیم و این شرکت با صادرات افزون بر‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬دکتر خانپور مدیرعامل شرکت ‪۳‬میلی��ون و ‪ ۵۰۰‬ه��زار دالر‪ ،‬چندی��ن س��ال متوالی‬ ‫شهرک های صنعتی‪ ،‬حجت االس�لام قدرتی رئیس کل به عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫این مدیر موفق در زمینه اجرای طرح های توس��عه ای‬ ‫دادگس��تری و جمع��ی از مس��ئوالن‪ ،‬تولیدکنندگان و‬ ‫صنعتگ��ران در س��الن همایش های س��ازمان صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تج��ارت برگزار و لوح تقدی��ر و تندیس واحد‬ ‫نمون��ه صنعتی ب��ه مهندس فرزین پارس��ی به نیابت از‬ ‫مهندس مهدی حاجی بابا اعطا شد‪.‬‬ ‫ مهن��دس کبیری‪ ،‬معاون بازرگانی و توس��عه صادرات‬ ‫س��ازمان صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت قزوی��ن درباره این‬ ‫اظه��ار کرد‪:‬‬ ‫ش��رکت در گفت وگ��و ب��ا خبرنگار‬ ‫رزیتان ازجمله شرکت های بسیار موفق در زمینه تولید‬ ‫انواع رزین در کش��ور است که در عرصه های جهانی نیز‬ ‫به موفقیت های چشمگیر دست یافته است‪.‬‬ ‫مهن��دس حاجی باب��ا‪ ،‬مدیرعام��ل پرت�لاش و موفق‬ ‫اظهار کرد‪:‬‬ ‫رزیتان در گفت وگ��وی اختصاصی با‬ ‫ش��رکت رزیتان در س��ال ‪ ۱۳۶۰‬به هم��ت چند تن از‬ ‫خدمت گزاران به صنعت کشور که پایه گذار کارخانجاتی‬ ‫مانند پارس متال‪ ،‬شوفاژکار و فروسیلیس ایران بوده اند‬ ‫تاسیس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ش��رکت رزیتان مفتخر اس��ت که با حجم‬ ‫تولی��د ‪ ۱۲۰۰۰‬تن در س��ال انواع مختل��ف رزین های‬ ‫خاطر نش��ان کرد‪ :‬با هدف افزایش ظرفیت تولید و تنوع‬ ‫محصوالت طرح توس��عه تولید رزین با ظرفیت ‪۴۵۰۰۰‬‬ ‫تن در س��ال ک��ه ش��امل رزین های اپوکس��ی پودری‪،‬‬ ‫پلی اس��تر پ��ودری‪ ،‬اکریلیک پای��ه اب و حاللی‪ ،‬امینو‬ ‫رزین ها و همچنین تولید اس��ید چرب به عنوان یکی از‬ ‫مواد اولی��ه تولید رزین های الکید ب��ا ظرفیتی بیش از‬ ‫‪ ۱۵۰۰۰‬تن و س��رمایه گذاری حدود ‪۱۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی درباره مزیت محصوالت تولیدی نسبت به رقیبان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ثبات کیفیت‪ ،‬وجود تنوع باالی محصوالت‪،‬‬ ‫ارائه خدمات پس از فروش از طریق پشتیبانی مناسب و‬ ‫مستمر از مشتریان‪ ،‬نواوری‪ ،‬توسعه و تولید محصوالت‬ ‫جدید از مزیت های بارز رزیتان نسبت به سایر واحدهای‬ ‫تولیدکننده رزین است‪.‬‬ ‫مهن��دس حاجی بابا در ادامه به اش��تغالزایی ش��رکت‬ ‫پرداخ��ت و اظهار کرد‪ :‬بهره گیری از کارکنان متخصص‬ ‫همواره در دس��تور کار ش��رکت رزیتان قرار داش��ته و‬ ‫سعی بر استخدام نیروهای جوان و متخصص داشته ایم‬ ‫و ام��روزه می توان ادعا نمود ش��رکت رزیت��ان با وجود‬ ‫‪ ۲۰۰‬نفر نیروی انس��انی در بخش های مختلف یکی از‬ ‫کامل ترین و بهترین تیم های صنعتی کشور را دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ش��رکت رزیتان در پایان ضمن تش��کر از‬ ‫مسئوالن برگزاری ایین روز صنعت استان قزوین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬درحال حاضر موضوع های��ی مانند افزایش نرخ ارز‬ ‫و همچنی��ن محدودی��ت واردات مواد اولیه‪ ،‬مش��کالت‬ ‫ناشی از تحریم های بین المللی و نیز مشکالت اقتصادی‬ ‫داخلی و افزایش نرخ محصوالت پتروشیمی بازار تولید‬ ‫محصوالت ش��یمیایی را به ش��دت تحت تاثیر قرار داده‬ ‫اس��ت و از مسئوالن اس��تانی و کش��وری تقاضا داریم‬ ‫زمینه ای را فراهم س��ازند تا تولیدکنن��دگان جز تولید‬ ‫دغدغه دیگری نداش��ته باشند چرا که توجه به این مهم‬ ‫س��بب افزایش اش��تغال و کیفیت محصوالت داخلی و‬ ‫پراوازه ش��دن محصوالت ایران��ی در عرصه های جهانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اس��ت‪ ،‬شرکت رزیتان به عنوان واحد صنعتی‪-‬‬ ‫صادراتی پرافتخار استان قزوین و کشور با تیم مدیریتی‬ ‫توانمن��د و در راس انه��ا مهن��دس مه��دی حاجی بابا‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل خوش فکر و جوان مدیریت می ش��ود که از‬ ‫سال ‪ ۹۴‬این شرکت را به سمت قله های موفقیت سوق‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫از دیگ��ر پیش��ینه کاری موف��ق مهن��دس مه��دی‬ ‫حاجـی باب��ا می توان ب��ه تجارت اهن از س��ال ‪،۱۳۸۳‬‬ ‫تـوزی��ع تمـ��ام اه��ن االت س��اختمانـی و صنعتـی و‬ ‫قائم مقـامی مدیرعامل ش��رکت فروالیاژ ایران از س��ال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬نیـز اشاره کرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حمایت «صندوق ضمانت سرمایه گذاری» از سرمایه گذاران‬ ‫اس��ت‪ .‬احد فتوح��ی افزود‪ :‬عملی��ات اجرایی طرح تکمیل‬ ‫زیرس��ازی و اس��فالت و جدول گذاری با اعتباری افزون بر‬ ‫‪ ۷.۵‬میلی��ارد ری��ال و ‪ ۳‬طرح دیگ��ر در بخش های تکمیل‬ ‫شبکه روش��نایی‪ ،‬پروژه پل جاده دسترسی باند رفت و نیز‬ ‫پروژه تکمیل زیرس��ازی و اس��فالت نیز با اعتبار ‪ ۸‬میلیارد‬ ‫ریال با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار اجرا شده یا در‬ ‫مرحله انجام است‪.‬‬ ‫وی گف��ت‪ :‬ب��ا اج��رای ای��ن طرح ها ش��هرک صنعتی‬ ‫قیروکارزی��ن ب��ه یکی از بهترین ش��هرک های صنعتی در‬ ‫حوزه زیرس��اخت ها تبدی��ل و مهیای اس��تقرار واحدهای‬ ‫صنعتی خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان فارس ادامه‬ ‫داد‪ :‬شهرک صنعتی قیروکارزین در زمینی به مساحت ‪۷۵‬‬ ‫هکتار ساخت که ‪ ۵۲‬هکتار ان اماده واگذاری است‪.‬‬ ‫فتوح��ی مطرح کرد‪ :‬در ش��هرک صنعت��ی قیروکارزین‬ ‫تاکنون ‪ ۲۸‬قرارداد با س��رمایه گذاران بسته شده که از این‬ ‫تعداد ‪ ۷‬واحد صنعتی با اشتغالزایی ‪ ۶۰‬نفر بهره بردار و ‪۲۱‬‬ ‫واحد صنعتی در حال ساخت وساز است که ‪ ۲‬واحد صنعتی‬ ‫نیز تا پایان امسال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫فتوحی خاطرنش��ان کرد‪ :‬این شهرک گنجایش استقرار‬ ‫‪ ۲۶۰‬واحد صنعتی با کاربری های گوناگون در حوزه صنایع‬ ‫کوچک و متوس��ط با پیش بینی اش��تغال افزون بر ‪ ۱۳۰۰‬را‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫خودرو و قطعه‬ ‫تجارت‬ ‫خبر‬ ‫قاچاق لوازم یدکی از زمین و اسمان‬ ‫پژو ‪ 2008‬و سیتروئن‬ ‫‪ C3‬پنج ستاره ‬ ‫کیفی گرفتند‬ ‫فاطمه امیر احمدی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫احمدرضا رعنایی‬ ‫بهرام شهریاری‬ ‫محمدرضا مالکی‬ ‫‹ ‹قاچاق هوایی‬ ‫سیدمهدی کاظمی‬ ‫احمدرض��ا رعنایی‪ ،‬عض��و انجمن تخصص��ی صنایع‬ ‫همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان و از تامین کننده بازار‬ ‫لوازم یدکی درباره قطعات قاچاق به‬ ‫گفت‪ :‬قاچاق‬ ‫بیشتر از مرزهای زمینی کشور مانند کردستان در حال‬ ‫انجام اس��ت‪ ،‬اما از مرزهای ابی مانند بندر لنگه و گناوه‬ ‫و نیز هوایی هم قطعات قاچاق می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بازدیدی از بازار لوازم یدکی خودرو داشتم‪.‬‬ ‫فروش��ندگان ای��ن بازار قطعات مورد نی��از را به تاجران‬ ‫خارجی سفارش می دهند و در تهران تحویل می گیرند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬یکی از فروش��ندگان عنوان کرد قطعه ای‬ ‫را به تعداد مشخص به تاجری در امارات سفارش داده و‬ ‫بار خود را در تهران تحویل گرفته است‪ .‬این فروشندگان‬ ‫عنوان می کردند این بارها به شکل هوایی وارد می شوند‬ ‫و برگه گمرکی و سایر اسناد و مدارک را ندارند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫براساس گزارش ارزشیابی کیفی انجام شده‬ ‫تیرماه در گروه خودروهای س��بک و در بخش‬ ‫س��واری خودروهای پژو ‪ 2008‬ش��رکت ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬ایکاپو و س��یتروئن‪ c3‬سایپا وسیتروئن‬ ‫موف��ق ب��ه دریافت ‪ ۵‬س��تاره کیفی ش��دند و‬ ‫بیش��ترین امتیاز را در خرداد امس��ال به خود‬ ‫اختص��اص دادن��د و ‪ 12‬خودرو س��واری دیگر‬ ‫توانستند چهار ستاره کیفی به دست اورند‪.‬‬ ‫به گزارش ش��اتا‪ ،‬براس��اس گزارش ارزشیابی‬ ‫خودروه��ای س��اخت داخل که از س��وی اداره‬ ‫کل خ��ودرو و نی��رو محرک��ه وزارت صنع��ت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت منتش��ر ش��د‪ ،‬تیر امس��ال در‬ ‫گ��روه خودروهای س��بک و در بخ��ش وانت و‬ ‫فهرس��ت قیمتی یک‪ ،‬وان��ت نیوپیکاپ فوتون‬ ‫دیزلی ش��رکت ایران خودرو دی��زل با دریافت‬ ‫سه س��تاره کیفی باالترین کیفیت خودروهای‬ ‫تولیدی ساخت داخل را به خود اختصاص داد‬ ‫ی مزداکارا‬ ‫و در فهرست قیمتی دو نیز وانت ها ‬ ‫‪ 2000‬ت��ک کابی��ن و دوکابین بهم��ن موتور‪،‬‬ ‫ن رو‪ ،‬نیسان های‬ ‫س��ایپا ‪ 151‬شرکت س��ایپا ب ‬ ‫تک س��وز و دوگانه سوز ش��رکت زامیاد و وانت‬ ‫اریس��ان شرکت ایران خودرو دیزل با کسب دو‬ ‫ستاره کیفی در رده بعدی جای گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین در گروه سبک و در بخش سواری‬ ‫خودروه��ای پژو ‪ 2008‬ش��رکت ایران خودرو‪،‬‬ ‫ایکاپو و سیتروئن‪ c3‬س��ایپا و سیتروئن موفق‬ ‫به دریافت پنج س��تاره کیفی شدند و بیشترین‬ ‫امتیاز را در خرداد امس��ال ب��ه خود اختصاص‬ ‫دادن��د‪ .‬این دو خودرو در فهرس��ت قیمتی دو‬ ‫قرار دارند و در این فهرست کیا سراتوی سایپا‬ ‫و هایما‪ S7‬اتوماتیک ایران خودرو خراس��ان هر‬ ‫کدام چهار س��تاره کیف��ی را از ان خود کردند‬ ‫و در رده بع��دی جای گرفتن��د‪ JAC-S5 .‬و‬ ‫‪ JAC-S3‬کرمان موت��ور‪ ،‬هایما ‪ S5‬اتوماتیک‬ ‫ایران خودرو خراس��ان و تیگو ‪ 5‬مدیران خودرو‬ ‫در این فهرس��ت قیمتی سه س��تاره ای شدند‪.‬‬ ‫همچنی��ن ‪ NEW MVMX33S‬ش��رکت‬ ‫مدیران خ��ودرو در ای��ن فهرس��ت قیمت��ی دو‬ ‫س��تاره ودر فهرست قیمتی یک نیز دو خودرو‬ ‫ی دست‬ ‫نیومزدا ‪ 3‬بهمن موتور چهار ستاره کیف ‬ ‫اوردند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در فهرست قیمتی سه‪،‬‬ ‫خودروهای ‪ B30‬شرکت بهمن موتور و چانگان‬ ‫‪ cs35‬سایپا سیتروئن چهار ستاره کیفی کسب‬ ‫کردن��د‪ .‬همچنین در فهرس��ت قیمتی چهار‪،‬‬ ‫خودروه��ای تندر ‪ 90‬پ�لاس اتوماتیک‪ ،‬تندر‬ ‫‪ 90‬پالس‪ ،‬پ��ژو ‪ 207‬اتوماتیک‪ ،‬پژو ‪SD207‬‬ ‫اتوماتیک و پ��ژو ‪ 207‬همگی از ایران خودرو و‬ ‫همچنین پارس تندر شرکت پارس خودرو هر‬ ‫کدام چهار ستاره کیفی به دست اوردند‪ .‬در این‬ ‫فهرس��ت قیمتی تندر ‪ ،90‬دنا پالس‪ ،‬رانا‪ ،‬پژو‬ ‫‪ ،SD206‬پ��ژو ‪ 206‬و دانگ فنگ ‪ H30‬همگی‬ ‫از محص��والت ایران خودرو س��ه س��تاره کیفی‬ ‫را از ان خ��ود کردن��د و خودروه��ای کوییک‬ ‫سایپا‪ ،‬دنای ایران خودرو و پژو پارس اتوماتیک‬ ‫ایران خودرو کرمانش��اه نیز سه ستاره ای شدند‪.‬‬ ‫در این فهرست خودروهای سورن ایران خودرو‬ ‫تبری��ز‪ ،‬پ��ژو پ��ارس کرمانش��اه ایران خ��ودرو‬ ‫کرمانش��اه‪ ،‬پژو پارس ایران خ��ودرو فارس‪ ،‬پژو‬ ‫پارس ایران خودرو مازندران‪ ،‬پژو پارس صنایع‬ ‫خودروس��ازی فردا‪ ،‬س��مند تبریز ایران خودرو‬ ‫تبریز‪ ،‬پژو ‪ 405‬ایران خودرو خراس��ان‪ ،‬ساینای‬ ‫سایپا‪-‬س��یتروئن‪ ،‬تیبا ‪ 2‬س��ایپا و تیبای سایپا‬ ‫سیتروئن همگی دو ستاره کیفی را از ان خود‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫در فهرست قیمتی پنج نیز خودروهای سایپا‬ ‫‪ ،X131‬س��ایپا ‪ X132‬و سایپا ‪ X111‬شرکت‬ ‫س��ایپا و س��ایپا ‪ X131‬پارس خودرو شرکت‬ ‫پارس خودرو همگی دو س��تاره کیفی به دست‬ ‫اوردند‪.‬‬ ‫در بخ��ش کش��نده ها‪ ،‬خودرو کش��نده ولوو‬ ‫‪ FH500‬ش��رکت س��ایپا دیزل چهار س��تاره‬ ‫کیف��ی را از ان خ��ود ک��رد و کش��نده فوتون‬ ‫‪ Auman H4‬ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل و‬ ‫‪ FAW J6‬س��یبا موتور توانس��تند سه ستاره‬ ‫کیفی را به دس��ت اورند‪ .‬در بخ��ش کامیونت‪،‬‬ ‫کامیون��ت ایس��وزو ‪ NPR75K‬و ایس��وزو‬ ‫‪ NMR85‬ش��رکت بهمن دیزل چهار ستاره‪،‬‬ ‫کامیونت هیوندای ‪ HD65‬ایران خودرو دیزل‬ ‫نیز چهار س��تاره کیفی و دو کامیونت ‪FAW‬‬ ‫‪ Tiger V6‬س��یبا موتور و ش��یلر بهمن دیزل‬ ‫هر کدام دو س��تاره به دست اوردند‪ .‬در بخش‬ ‫کامیون‪ ،‬کامیون بنز ‪ WH‬شرکت ایران خودرو‬ ‫دیزل دو س��تاره کیفی کس��ب کرد‪ .‬در بخش‬ ‫اتوبوس‪ ،‬اتوبوس بین ش��هری اس��کانیا ‪4212‬‬ ‫مارال و اتوبوس درس��ا از محصوالت ش��رکت‬ ‫عقاب افش��ان چهار س��تاره کیف��ی و در بخش‬ ‫مینی ب��وس نیز مینی بوس ایس��وز ‪SAHAR‬‬ ‫بهمن دیزل در فهرس��ت چهار س��تاره ها قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫بازار لوازم یدکی خودرو با توجه به گسترگی بسیاری‬ ‫که دارد چقدر با قطعات قاچاق تغذیه می شود و مبادی‬ ‫ورود ان کجاس��ت؟ ای��ن قطع��ات قاچاق ش��ده در چه‬ ‫کش��ور یا کشورهایی تولید می ش��ود؟ قاچاق در حالی‬ ‫در کش��ور انجام می شود که صنعتگران داخلی معتقدند‬ ‫این امر به تولید داخل اس��یب زیادی وارد کرده اس��ت‬ ‫و اگ��ر این معضل برطرف ش��ود نیاز ب��ازار لوازم یدکی از‬ ‫سوی تولیدکنندگان داخلی به راحتی قابل تامین است‪.‬‬ ‫پیش‪‎‬تر‬ ‫گزارش��ی از گرانی ‪۳۰۰‬درصدی قطعات‬ ‫داخل��ی و ‪۶۰۰‬درصدی قطعات خودروهای لوکس ارائه‬ ‫داد که مصرف‪‎‬کنندگان ناراضی خواس��تار رس��یدگی به‬ ‫موضوع ش��ده بودند‪ .‬این موضوع و همچنین بی‪‎‬کیفیتی‬ ‫قطع��ات معضلی برای ب��ازار لوازم یدکی خودرو ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬ب��ا این ح��ال جالب اس��ت که بخش زی��ادی از‬ ‫قطعات بدون شناس��نامه مش��خص وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫س��یدمهدی کاظمی‪ ،‬اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی خودرو در پاسخ به این پرسش‬ ‫که قطعات‬ ‫بی کیفیت خارجی به طور قاچاق وارد کش��ور می ش��ود‬ ‫یا به طور رس��می‪ ،‬گفته بود‪ ،‬این قطعات به طور رس��می‬ ‫از طریق گمرکات کش��ور وارد می شود اما اینکه چگونه‬ ‫س��ازمان ملی اس��تاندارد مجوز ترخیص انها را می دهد‪،‬‬ ‫پرسش��ی اس��ت که باید از خود انها پرس��ید‪ .‬اگر اداره‬ ‫گمرک و س��ازمان ملی اس��تاندارد ب��ا اتحادیه همکاری‬ ‫کن��د‪ ،‬می توانی��م قطعات بی کیفی��ت را پیش از ورود به‬ ‫بازار شناسایی کنیم‪ .‬همچنین محمدرضا مالکی‪ ،‬رئیس‬ ‫کمیس��یون اقتصادی اتحادیه صنف فروش��ندگان لوازم‬ ‫یدکی خ��ودرو درباره وضعیت بازار به‬ ‫گفته بود‪،‬‬ ‫افزای��ش چند برابری ن��رخ قطعات صحت دارد اما اینکه‬ ‫چ��را این اتفاق افتاده و ادامه دارد نیاز به تجزیه و تحلیل‬ ‫برخی مس��ائل دارد‪ .‬اندازه بازار بس��یار گس��ترده بوده؛‬ ‫بنابراین حجم نیاز بازار باال است‪ .‬نیاز ساالنه کشور برای‬ ‫قطعات یدکی وس��ایل نقلیه که در کش��ور تردد دارند و‬ ‫سایر چهارچرخ‪‎‬ها حدود ‪۸‬میلیارد دالر با نرخ تمام شده‬ ‫براورد می‪‎‬شود‪ .‬براس��اس امار رسمی گمرک‪ ،‬سال ‪۹۷‬‬ ‫به‪‎‬طور رس��می حدود ‪۲‬میلی��ارد دالر قطعه برای تامین‬ ‫نیاز بازار لوازم یدکی خودرو‪ ،‬واردات داش��تیم‪ .‬همچنین‬ ‫براس��اس اماره��ای کش��وری‪ ،‬ح��دود ‪۲۰‬درص��د نیاز‬ ‫مصرفی کشور به‪‎‬وسیله تولیدات داخلی تامین می‪‎‬شود‪.‬‬ ‫بنابراین‪۲۰‬درص��د تامین داخل به اضافه ‪۲‬میلیارد دالر‬ ‫واردات‪۳ ،‬میلی��ارد و ‪۶۰۰‬میلیون دالر می‪‎‬ش��ود‪ .‬وقتی‬ ‫این عدد از ‪۸‬میلیارد دالر نیاز بازار به قطعات کم ش��ود‬ ‫‪۴‬میلیارد و ‪۴۰۰‬میلیون دالر می‪‎‬ماند که مشخص نیست‬ ‫این قطعات از کجا در حال تامین است‪.‬‬ ‫بنابراین قاچاق بخش��ی از نیاز بازار را پوشش می دهد‬ ‫زیرا تقاضا دارد و به طور قطع این امر یکی از چالش های‬ ‫تولی��د داخل بوده و در تیراژ و س��هم ب��ازار صنعتگران‬ ‫تاثیر دارد‪.‬‬ ‫نیاز ساالنه کشور به قطعات یدکی‪ ،‬حدود ‪۸‬میلیارد دالر است‪ .‬براساس‬ ‫امار س��ال ‪ ،۹۷‬ح��دود ‪۲‬میلیارد دالر قطعه وارد و ح��دود ‪۲۰‬درصد نیاز‬ ‫مصرفی کش��ور نیز به‪‎‬وس��یله تولیدات داخلی تامین ش��ده که جمع انها‬ ‫‪۳‬میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون دالر می‪‎‬ش��ود‪ .‬وقت��ی این عدد از ‪۸‬میلیارد دالر‬ ‫نی��از بازار به قطعات کم ش��ود‪۴ ،‬میلیارد و ‪۴۰۰‬میلی��ون دالر می‪‎‬ماند که‬ ‫مشخص نیست از کجا تامین می شود‬ ‫رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی اس��تان مرکزی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫قطع��ات چگونه با وزن زیادی که دارند از مس��یر هوایی‬ ‫به ش��کل قاچاق وارد می ش��ود‪ ،‬گفت‪ :‬پرس��ش همین‬ ‫اس��ت‪ .‬وقتی گردش��ی در بازار داش��ته باشید تعداد این‬ ‫نوع قطعات س��فارش شده به تاجر خارجی و تحویل در‬ ‫تهران کم نیس��تند‪ .‬در پرسش��ی که از فروشندگان بازار‬ ‫داشتم اینکه کمبودی در بازار وجود دارد یا خیر؟ عنوان‬ ‫می کردند کس��ری در ب��ازار وجود ن��دارد‪ .‬اگر قطعه ای‬ ‫مش��تری بخواهد و در بازار نباش��د سفارش می دهیم و‬ ‫یک هفت��ه بعد تحویل می گیریم و به مش��تری تحویل‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫او تصری��ح کرد‪ :‬به هر حال این موارد نش��ان می دهد‬ ‫راه های ورود کاالهای قاچاق بسته نیست و چون نظارتی‬ ‫هم در س��طح بازار وجود ندارد این محصوالت به راحتی‬ ‫به فروش می رسند‪.‬‬ ‫رعنای��ی ادامه داد‪ :‬همچنین بخش بزرگی از کاالهای‬ ‫بی کیفیت و بی اصالت بازار مربوط به قطعاتی اس��ت که‬ ‫در داخل به طور زیرپله ای تولید می شوند و به سوداگران‬ ‫بازار فروخته ش��ده و انها در بس��ته بندی های برندهای‬ ‫مشهور جهانی به فروش می رسند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این نوع عملکرد در بازار هم به نوعی قاچاق‬ ‫است اما با این تفاوت که محصوالت جزء تولیدات داخل‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی در پاس��خ ب��ه این پرس��ش که قطع��ات خارجی‬ ‫قاچاق ش��ده مربوط به کدام کش��ورها هس��تند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش��تر از چین و بخش��ی هم از هند وارد می ش��ود‪ .‬در‬ ‫واقع قطعات قاچاق موجود در بازار ایران بیشتر از سوی‬ ‫تولیدکنندگان این دو کشور تولید می شود‪.‬‬ ‫تعداد خودروهای لوکس و خاص در کش��ور کم است‬ ‫و عن��وان می ش��ود قطعات��ی که تا ‪ ۶۰۰‬برابر نس��بت به‬ ‫س��ال گذش��ته گران تر ش��ده و در بازار خرید و فروش‬ ‫می شود مربوط به این قطعات است‪ .‬رعنایی در پاسخ به‬ ‫این پرس��ش که ایا قاچاق قطعات هم بیش��تر مربوط به‬ ‫قطعات خودروهای لوکس اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬مطمئن باشید‬ ‫هر قطعه ای که نیاز باش��د اما موجود نباش��د با قاچاق و‬ ‫بازار سیاه تامین می شود‪.‬‬ ‫رعنایی با بیان اینکه برخی قطعات تولید داخل هم به‬ ‫لحاظ تیراژ پاس��خگوی بازار نیستند‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید اجازه واردات کس��ری های‬ ‫ب��ازار را بدهد اما چون اطالعات جامع و کاملی از چنین‬ ‫ب��ازار گس��ترده ای ندارد و اینکه چقدر در کش��ور قطعه‬ ‫تولید می ش��ود و نیاز بازار چقدر اس��ت؛ بنابراین با یک‬ ‫بخش��نامه کلی‪ ،‬واردات تمام قطعات مش��ابه را ممنوع‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫او گف��ت‪ :‬زمان��ی واردات تم��ام قطع��ات ازاد ب��ود و‬ ‫تولیدکنن��ده داخلی زیرفش��ار زیادی قرار داش��ت‪ .‬اگر‬ ‫وزارتخان��ه بانک اطالعات و برنامه ه��ای امایش خود را‬ ‫تقوی��ت کن��د‪ ،‬در واقع یک بار هزین��ه کند و امار دقیق‬ ‫تولید و نیاز کشور را جمع اوری و براساس ان برنامه ریزی‬ ‫کند ان وقت مدیران وزارتخانه بهتر و دقیق تر می توانند‬ ‫تصمی��م بگیرند؛ اینک��ه مجوز واردات را به کدام قطعات‬ ‫ب��ا چه تعرف��ه ای بدهد یا چه قطعاتی نباید وارد ش��ود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬برنج که در کشور تولید می شود‪ ،‬مدیران‬ ‫می دانند که تولید داخل چقدر اس��ت و چقدر کمبود در‬ ‫کش��ور وجود دارد و فصل برداش��ت مجوز واردات داده‬ ‫نمی ش��ود اما در ماه های زمستان مجوز صادر می شود تا‬ ‫کمبودی در بازار ایجاد نش��ود‪ .‬اما در زمینه قطعات الزم‬ ‫یدک��ی خودرو‪ ،‬این امر اتفاق نیفت��اده و وزارت صنعت‪،‬‬ ‫مع��دن و تجارت به عنوان متولی صنعت امار و اطالعات‬ ‫خیلی دقیقی از وضعیت این قطعات ندارد‪.‬‬ ‫‹ ‹اجرای طرح شناسا‬ ‫رئیس انجمن تخصص��ی صنایع همگن نیرومحرکه و‬ ‫قطعه س��ازی اس��تان مرکزی درباره بهبود وضعیت بازار‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ل��وازم یدکی به طرح کد شناس��ا اش��اره ک��رد و گفت‪:‬‬ ‫وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تج��ارت طرح شناس��نامه دار‬ ‫ک��ردن قطع��ات را با عنوان طرح شناس��ا اغ��از کرد و با‬ ‫قطعه س��ازان به مدت یک سال در نشست های گوناگون‬ ‫و متعدد مذاکره و گفت وگو داش��ت‪ ،‬اما در نهایت بدون‬ ‫سرانجام رها شد‪ .‬گویا بودجه ای دیده شده بود و به دنبال‬ ‫هزینه کردن ان می خواس��تند نرم اف��زاری خریداری یا‬ ‫طرحی شود‪.‬‬ ‫رعنایی افزود‪ :‬اگر وزارتخانه به طور برنامه ریزی ش��ده‬ ‫طرح��ی مانند طرح شناس��ا را مدیریت کند و عزم ملی‬ ‫در ان وجود داش��ته باش��د‪ ،‬می تواند مسیر ورودی تمام‬ ‫کااله��ا را رصد کرده و از قاچاق قطعات جلوگیری کند‪.‬‬ ‫همچنین باید اگر کس��ری در بازار وجود دارد باید اجازه‬ ‫واردات داده ش��ود؛ بنابرای��ن وزارت صنع��ت‪ ،‬مع��دن و‬ ‫تج��ارت در این باره فعال تر عمل کرده و بانک اطالعاتی‬ ‫خود را کامل تر و قوی تر کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کمبود و تقاضا‪ ،‬زمینه قاچاق‬ ‫بهرام ش��هریاری از فعاالن صنع��ت قطعه درباره امار‬ ‫قطع��ات قاچاق ب��ازار لوازم یدکی معتقد اس��ت‪ ،‬قاچاق‬ ‫هیچ گاه امار ندارد زیرا به طور رسمی وارد نمی شود‪.‬‬ ‫اما واردات قطعات مش��ابه تولید داخل از سال گذشته‬ ‫ممنوع و به این ترتیب واردات سخت تر شده است‪.‬‬ ‫ش��هریاری در این باره به‬ ‫گف��ت‪ :‬راه های ورود‬ ‫محصوالت قاچاق با وجود ممنوعیت‪ ،‬س��خت تر ش��ده و‬ ‫ش��اید قطعات محدودتری وارد ش��ود اما به طور مسلم‪،‬‬ ‫قطع نش��ده اس��ت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬قاچاق مواد مخدر از‬ ‫کاالهای دیگر حادتر اس��ت اما با تمام تالش��ی که انجام‬ ‫می شود‪ ،‬هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫ای��ن فعال صنعت قطعه در پاس��خ ب��ه چرایی قاچاق‬ ‫و اینک��ه ای��ا ب��ازار ان به کاه��ش قدرت خری��د مردم‬ ‫برمی گ��ردد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در این باره‪ ،‬بیش��تر موضوع عرضه‬ ‫و تقاض��ا غالب اس��ت زیرا برخی قطعات کس��ری دارند‬ ‫و تامی��ن نمی ش��وند؛ بنابرای��ن مس��ئله قاچ��اق پیش‬ ‫می اید زیرا س��ود زیادی هم برای س��وداگران به همراه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫او قاچ��اق قطع��ات را مربوط به قطع��ات خودروهای‬ ‫لوکس و غیرلوکس دانس��ت و اظهارکرد‪ :‬مرزهای غربی‬ ‫کش��ور یکی از مب��ادی ورود کاالهای قاچ��اق از جمله‬ ‫قطعات خودرو اس��ت‪ .‬هر فروش��نده ای س��عی می کند‬ ‫محصوالتی که بازار بیشتری دارد را به هر طریقی تامین‬ ‫کند و به ط��ور معمول این افراد به دنبال قطعات گران تر‬ ‫ب��رای قاچاق می روند‪ .‬اما به هر حال بازار مصرف ش��ان‬ ‫محدودتر اس��ت‪ .‬برخی قطعات هم نرخ پایین تری دارند‬ ‫اما بازار مصرف شان باال است؛ بنابراین در این باره دالالن‬ ‫خودشان مدیریت می کنند‪.‬‬ ‫‹ ‹تولید برای حذف قاچاق‬ ‫ش��هریاری راهکار مبارزه با قاچاق را تولید دانس��ت و‬ ‫گف��ت‪ :‬تولید باید در تیراژی باش��د ک��ه قاچاق و تحمل‬ ‫سختی ان برای افراد سود نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره نرخ تمام ش��ده باالی قطعات داخل کشور‬ ‫هم اظهارکرد‪ :‬دلیلی ندارد وقتی قطعه ای در داخل تولید‬ ‫می شود و تمام سازکار ان فراهم است‪ ،‬نرخ باالیی داشته‬ ‫باشد‪ .‬محصوالت تولید داخل باید بتوانند در بازار رقابت‬ ‫کنند‪ .‬عوامل گرانی باید بررسی شود زیرا این امر خودش‬ ‫یکی از عوامل قاچاق است‪.‬‬ ‫شهریاری گفت‪ :‬صنعتگران باید بتوانند کاالهای خود‬ ‫را به طور رقابتی تولید کنند و ضمن تامین بازار داخل به‬ ‫س��وی صادرات حرکت کنیم‪ .‬صادرات هم زمانی محقق‬ ‫می ش��ود ک��ه نرخ تمام ش��ده و خدمات پ��س از فروش‬ ‫رقابتی باش��د‪ .‬منظور این اس��ت که نبای��د نگاه ما فقط‬ ‫محدود به داخل باش��د باید تدبیری اندیش��یده شود که‬ ‫قطعات تولید داخل را وارد بازار جهانی کنیم‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا جایگزینی برای ارزان ترین خودرو تولید ایران وجود دارد؟‬ ‫امیرحس�ن کاکایی‪-‬عض�و هیات علمی دانش�گاه علم‬ ‫و صنع�ت‪ :‬هفت��ه پیش یکی از مس��ئوالن درب��اره توقف تولید‬ ‫پرتیراژتری��ن و ارزان ترین خودرو کش��ور صحبت کرد و بس��یار‬ ‫قاطع از توقف ش��ماره گذاری ان در س��ال اینده گفت‪ .‬دس��ت‬ ‫ایشان و تمام مسئوالن درد نکند که به فکر ایمنی و بهبود وسایل‬ ‫نقلیه ما هستند‪ .‬تولید پراید باید متوقف و خودرویی در محدوده‬ ‫قیمتی ان‪ ،‬جایگزین شود‪ .‬خوشبختانه جایگزین هایی مانند تیبا‬ ‫و کوییک از سوی این خودروساز تدارک دیده شده است‪ .‬اگر به‬ ‫هم��ان محدوده قیمتی نگاهی بیندازیم‪ ،‬خودرو ‪ ۲۰۶‬تیپ‪ ۲‬هم‬ ‫می تواند جایگزین ان باش��د‪ .‬پس اجری این دس��تور امکان پذیر‬ ‫به نظر می رسد‪ .‬پراید از سال ‪ ۱۳۷۲‬به کشور وارد شد و هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬س��ال اس��ت در ایران تولید می شود‪ .‬پراید زمانی که‬ ‫وارد کش��ور شد‪ ،‬خودرو لوکسی به شمار می رفت و پس از مدتی‬ ‫جایگزین اصلی پیکان ش��د‪ .‬مس��ئوالن وقت سایپا در ان زمان‬ ‫استراتژی بسیار خوبی برگزیدند و کاهش هزینه ها را با افزایش‬ ‫تیراژ و البته کاهش هزینه های تامین در برنامه قرار دادند و اجرا‬ ‫کردند؛ به گونه ای که سال های سال‪ ،‬قیمت این محصول نسبت‬ ‫به شاخص های اصلی اقتصاد و نرخ تورم عقب ماند و قیمت ذاتی‬ ‫ان بسیار پایین امد‪ .‬نتیجه اینکه امروز‪ ،‬خودرویی با مشخصات و‬ ‫کیفیت این خودرو در جهان با این قیمت قابل تولید نیست‪ ،‬هر‬ ‫چند تمام ما ایرانیان از قیمت های باالی خودرو ناراضی هستیم‪.‬‬ ‫به عبارتی هیچ خودرویی قابلیت رقابت اقتصادی با این خودرو را‬ ‫ندارد‪ .‬البته مردم با اطالعات ناقصی که در فضای مجازی و برخی‬ ‫رس��انه ها پخش می شود‪ ،‬این حرف را باور نمی کنند‪.‬‬ ‫اما خوب اس��ت که اگر توان مال��ی ان را دارید‪ ،‬اگربه‬ ‫کشوری مانند هند‪ ،‬یا کشورهای شرقی اروپا مراجعه‬ ‫و خودروهای ارزان انجا را از نزدیک بررسی کنید‪ .‬من‬ ‫ک��ه توانش را ندارم‪ ،‬به ناچ��ار به پژوهش در اینترنت‬ ‫و البته گفت وگو با دوس��تانم که از نزدیک ش��رایط را‬ ‫بررسی کرده اند‪ ،‬پرداخته ام‪ .‬متاسفانه برخی رسانه ها‬ ‫ب��ا ارائه قیمت های خرید قس��طی خودروها‪ ،‬یا قیمت خودروها‬ ‫در ش��رایط زمان��ی خاص(مانند حراج ها) ی��ا قیمت خودروهای‬ ‫دس��ت دوم‪ ،‬ذهن مردم را منح��رف می کنند‪ .‬در وضعیت فعلی‬ ‫کش��ور ارزان ترین خودرو ایرانی جایگزین پراید‪ ،‬تیبا اس��ت که‬ ‫قیمت ان به طور معنی داری باالتر از پراید اس��ت‪ .‬اصوال ساختار‬ ‫قوی تر و بهتر محصول هزینه باالتری خواهد داش��ت‪ .‬بد نیست‬ ‫ب��ه ظرفیت های خارجی هم نگاهی بیندازیم‪ .‬ارزان ترین خودرو‬ ‫روز مش��ابه‪ ،‬خودرو کویید رنو اس��ت که قیمت ان حدود ‪۸‬هزار‬ ‫دالر است‪ .‬حتی اگر دولت از تمام عوارض و گمرکات و‪ ...‬بگذرد‪،‬‬ ‫قیم��ت این خودرو باالی ‪۹۰‬میلیون تومان خواهد بود‪ .‬مطمئن‬ ‫نیس��تم این تغییر حداقل در قیمت بازار به س��ود مصرف کننده‬ ‫واقعی اس��ت یا ن��ه‪ .‬تولید پراید در عمر طوالن��ی خود در ایران‬ ‫تغیی��رات مهمی را از نظر مصرف کاربردی ش��اهد بوده اس��ت‪.‬‬ ‫یکی از تغییرات مهم‪ ،‬تغییر در قوای محرکه و کاهش معنی دار‬ ‫االیندگی ان و تطابق با استانداردهای روز مصرف سوخت است‪.‬‬ ‫اما انچه امروز بهانه پلیس راهور برای جلوگیری از شماره گذاری‬ ‫شده ایمنی ان است‪ .‬اما درباره ایمنی هم این خودرو‬ ‫در س��ال ‪۱۳۸۹‬به طور کلی تقویت ش��د و س��ایپا‪ ،‬نام‬ ‫پلتف��رم ان را ک��ه ب��رای افزایش ایمن��ی و تطابق با‬ ‫اس��تانداردهای جدید پنجاه ویک گانه بازطراحی شد‪،‬‬ ‫‪ X ۱۰۰‬گذاش��ت‪ .‬البت��ه از اینکه چق��در این پلتفرم‬ ‫در تولی��د واقعی این خودرو به کار گرفته ش��د‪ ،‬اطالع‬ ‫دقیقی ندارم‪ .‬اما معنی این طراحی و اعالم رسمی ان‬ ‫از س��وی مسئوالن گوناگون‪ ،‬ارتقای ایمنی خودروهای تولیدی‬ ‫از این تاریخ به بعد اس��ت‪ .‬البته بدیهی اس��ت که در امارها وقتی‬ ‫بیش��ترین تصادف ه��ا و پیامدهای منف��ی را بین ناوگان موجود‬ ‫خودروها بررس��ی می کنی��م‪ ،‬خودرو پراید باالتری��ن جایگاه را‬ ‫خواهد داشت‪ .‬اما ایا واقعا اگر خودرویی مشابه در سطح جهانی‬ ‫مانن��د کویید رن��و را جایگزین ان کنیم‪ ،‬این امار کاهش خواهد‬ ‫یاف��ت؟ ایا واقعا اگر پراید از خط تولید خارج ش��ود‪ ،‬مش��کالت‬ ‫برط��رف خواهد ش��د؟ به نظر من‪ ،‬با وضعی��ت اقتصادی فعلی‬ ‫کشور و توان خرید مردم‪ ،‬بخش عمده ای از خریداران بالقوه این‬ ‫خودرو‪ ،‬دیگر در چند س��ال اینده‪ ،‬توان خرید خودرو جایگزین‬ ‫را نخواهن��د داش��ت‪ .‬در عمل خودرو جایگزی��ن برای این افراد‪،‬‬ ‫خودروه��ای دس��ت دوم و به ط��ور عمده فرس��وده و همچنین‬ ‫موتورسیکلت خواهد بود‪ .‬گفتم موتورسیکلت و یادم امد که این‬ ‫وس��یله نقلیه در مقایسه با خودرو از نظر ساختاری حداقل های‬ ‫ایمنی را ندارد و در نتیجه پلیس راهور درباره ان حتی گفت وگو‬ ‫ه��م نمی کند‪ ،‬چه برس��د ب��ه اینکه جلوی تردد ی��ا تولید ان را‬ ‫بگیرد‪ .‬واقعیت این اس��ت که امروز اگر بخواهیم مس��ائل ایمنی‬ ‫را اولویت بندی کنیم‪ ۳ ،‬عامل نقاط حادثه خیز‪ ،‬موتورسیکلت ها‬ ‫و خودروه��ای فرس��وده دارای اولوی��ت اصلی خواهن��د بود‪ .‬اما‬ ‫درحال حاض��ر ک��ه در جنگ اقتصادی هس��تیم‪ ،‬ای��ا می توانیم‬ ‫دولت را موظف کنیم در مدت زمان کوتاهی نقاط حادثه خیز را‬ ‫اصالح کند؟ ایا می توانیم جلوی تولید موتورسیکلت را بگیریم؟‬ ‫ایا می توانیم جلوی تردد خودروهای فرسوده را بگیریم؟ هر چند‬ ‫برخی که به مبانی اقتصادی اعتقادی ندارند و خواستن را معادل‬ ‫توانس��تن می دانند‪ ،‬جواب مثبت به این پرسش ها می دهند‪ ،‬اما‬ ‫واقعیت ه��ای اقتصادی جامعه امروز ما را نمی توان کتمان کرد‪.‬‬ ‫امیدوارم وضعیت انقدر خوب شود که بتوانیم بهترین خودروهای‬ ‫جهان را تولید کرده و بهترین خودروهای جهان را با ارزان ترین‬ ‫قیمت ها خریداری کنیم‪ ،‬جاده های اس��تاندارد داش��ته باشیم و‬ ‫هیچ خودرو فرس��وده ای را در حال تردد نبینیم‪ .‬اما تا ان موقع‬ ‫که این ارزوهای دور و دراز تحقق یابد‪ ،‬پیش��نهاد من این اس��ت‬ ‫که به مردم رانندگی درس��ت را اموزش دهیم و انها را تش��ویق‬ ‫کنیم از هر وس��یله ای درس��ت و در محدوده مناس��ب استفاده‬ ‫کنن��د‪ .‬به تولیدکنن��دگان توصیه می کنم انچه را می س��ازند با‬ ‫کیفیت بسازند‪ .‬از تعمیرکاران خواهش می کنم از قطعات یدکی‬ ‫اصل اس��تفاده کنند و کار خود را با بیش��ترین دقت انجام دهند‪.‬‬ ‫هیچ کس در شرایط فعلی نقش این قشر زحمتکش و البته نقش‬ ‫انه��ا را در تصادف ه��ا نمی بیند‪ ،‬اما خداوند بر عمل همه ما ناظر‬ ‫است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫کنسرسیوم صادراتی‬ ‫اب حیات واحدهای‬ ‫فوالدی کوچک‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫امیرحسن جعفری ورامینی‬ ‫گروه معدن‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹همکاری با قاچاقچیان خاک‬ ‫عکس ها‪:‬‬ ‫‹ ‹ارتش قوی برای نجنگیدن است‬ ‫بهرام شکوری‪ ،‬رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی‬ ‫ات��اق بازرگانی ایران با بیان اینکه خاک همواره با ارزش‬ ‫بوده‪ ،‬به‬ ‫گفت‪ :‬س��ال ها طول می کش��د که خاک‬ ‫ایجاد ش��ود؛ بنابراین مثل ذخایر دیگر کش��ورمان برای‬ ‫ما ارزشمند است‪.‬‬ ‫او تاکی��د کرد‪ :‬از انجایی که خاک جزو انفال بوده و باید‬ ‫برای رفع نیاز کش��ور از ان اس��تفاده کرد‪ ،‬باید در حفظ‬ ‫با محیط زیست‬ ‫سازگار باشیم‬ ‫م��ا هم هرچ��ه بتوانیم کنترل و نظارت م��ان را افزایش‬ ‫دهی��م به همان می��زان امکان خط��ا را کاهش داده ایم‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگر س��اختار کش��ور ما هم مثل کشورهای‬ ‫پیشرفته اصالح ش��ود‪ ،‬در زمینه قاچاق وضعیت بهتری‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫احمد مش��کانی‪ :‬قاچاقچیان خاک به س��راغ معادن طال و روی که عیار خوبی‬ ‫دارد می روند‪ ،‬انها را شناسایی می کنند و با بهره برداری شبانه خاک ها را ب ه‬ ‫س��ودجویان می رس��انند و گاه با سوء اس��تفاده از معارضان محلی به مقاصد‬ ‫خود می رسند‬ ‫ان کوشا باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ایران با اش��اره به پیش��رفت فناوری در جهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرچند با پیش��رفت فناوری در جه��ان‪ ،‬جایگزین هایی‬ ‫برای خاک در نظر گرفته می شود اما همواره تالش شده‬ ‫که این منبع ارزشمند حفظ شود‪.‬‬ ‫به همین ترتیب کش��ورهای حوزه خلیج فارس متقاضی‬ ‫خاک ایران هس��تند و متاسفانه برخی با قاچاق کاال نیاز‬ ‫انها را تامین می کنند‪.‬‬ ‫ش��کوری در ادام��ه به معادن طال و قاچ��اق خاک از این‬ ‫دسته از معادن در کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬خاک معدنی‬ ‫که به ان کلوخ��ه می گوییم ارزش اقتصادی برای حمل‬ ‫ن��دارد به همین دلی��ل کارخانه های فراوری در نزدیکی‬ ‫مع��ادن ایجاد می ش��وند ام��ا در معادن ط�لا رگه هایی‬ ‫وجود دارد که قاچاق خاک از انها انجام می ش��ود‪ .‬بارها‬ ‫ش��نیده ایم که بس��یاری به محدوده مع��ادن طال رفته و‬ ‫با انگیزه برداش��ت حتی جان خود را از دس��ت داده اند‪.‬‬ ‫رئیس کمیس��یون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی‬ ‫ای��ران با اش��اره ب��ه ارزش اقتصادی قاچ��اق خاک برای‬ ‫س��ودجویان اظهار کرد‪ :‬بیکاری و فقر از عواملی هستند‬ ‫که باعث می شوند عده ای دست به دزدی و قاچاق خاک‬ ‫بزنند‪ .‬رئیس کمیس��یون مع��ادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگان��ی ایران با تاکید بر ل��زوم کنترل و نظارت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید فضایی ایجاد شود که دزدی نشود‪.‬‬ ‫برای نمونه در لندن تا به محیط کار خود برسید دست کم‬ ‫‪۴۰‬دوربین ش��ما را رصد می کنند؛ درنتیجه نمی توان در‬ ‫ای��ن فضا دزدی کرد‪ .‬از قدی��م گفته اند ارتش قوی برای‬ ‫نجنگیدن است‪.‬‬ ‫‪mine@smtnews.ir‬‬ ‫احمد مش��کانی‪ ،‬اس��تاد دانش��گاه در گفت وگو با‬ ‫ب��ه ‪۲‬عامل بیکاری و س��ودجویی ب��رای قاچاق خاک در‬ ‫کش��ور‪ ،‬اشاره و اظهار کرد‪ :‬نداشتن شغل و فقر محلی ها‬ ‫و افراد دیگری که وارد ان منطقه معدنی می ش��وند یکی‬ ‫از عوامل اصلی برداش��ت شبانه خاک و قاچاق ان است‪.‬‬ ‫به این ترتیب وقتی در منطقه ای کار و اش��تغال نباش��د و‬ ‫مردم دغدغه اقتصادی داش��ته باش��ند‪ ،‬مجبور می شوند‬ ‫دس��ت ب��ه کارهای غیرقانونی بزنن��د‪ .‬او ادامه داد‪ :‬البته‬ ‫گاهی هم مسئله دیگری عامل این مهم است که می توان‬ ‫به حرص و طمع افراد سودجو اشاره کرد‪.‬‬ ‫وقت��ی این افراد می بینند بدون زحمت می توانند به پول‬ ‫خوبی دس��ت پیدا کنند‪ ،‬معارضان محلی را تش��ویق به‬ ‫قاچ��اق می کنند‪ .‬س��ودجویان حتی به معارضان مبالغی‬ ‫می دهند تا مانع فعالیت معدن ش��وند یا از معادن دزدی‬ ‫کنن��د‪ .‬او درباره عامل بیکاری و فق��ر گفت‪ :‬این افراد به‬ ‫سراغ معادن طال و روی که عیار خوبی دارد می روند‪ ،‬انها‬ ‫را شناسایی می کنند و با بهره برداری شبانه خاک ها را به ‬ ‫سودجویان می رسانند‪.‬‬ ‫اگر بررس��ی کنی��م می بینیم که ح��دود ‪۳۵‬درصد فلز‬ ‫محتوای هر کانس��نگی نرخ ان سنگ است؛ درنتیجه هر‬ ‫یک تن س��نگ عیار ‪ ،۱۰‬حدود ‪۲‬میلیون تومان س��ود به ‬ ‫معارضان می رساند یعنی فرد معادل یک ماه کار خود را‬ ‫در یک روز به دس��ت می اورد که باعث می شود بیشتر به‬ ‫قاچاق تشویق شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به قوانینی که در کشور اجرا نمی شوند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه در معدن قوانینی داریم که اجرا نمی شوند‪.‬‬ ‫ب��رای نمون��ه درحال حاض��ر درب��اره معارض��ان محلی‬ ‫صحبت های زیادی می ش��ود اما هی��چ اقدامی در مقابل‬ ‫انه��ا انجام نمی ش��ود و وقتی هی��چ مخالفتی با اقدامات‬ ‫غیرقانونی شان نمی شود‪ ،‬تعدادشان روزبه روز افزایش پیدا‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫منی�ر حضوری‪ :‬ب��رای تولید یک س��انتی متر خاک‬ ‫به ‪۸۰۰‬س��ال زمان نیاز داریم‪ .‬خ��اک‪ ،‬حاصل هوازدگی‬ ‫س��نگ های بستر طبیعت است که در سال های متمادی‬ ‫ایجاد می ش��ود‪ .‬خاک نه تنها بس��تری برای حفظ اب و‬ ‫غذا بلکه بستری برای متعادل نگه داشتن شرایط اقلیمی‬ ‫اس��ت‪ .‬بخش��ی از خاک‪ ،‬مواد الی و معدنی دارد که از ان‬ ‫به عنوان خاک زیس��تی یاد می ش��ود‪ ،‬ارزش اکولوژیک‬ ‫دارد و گیاه می تواند در ان رشد کند‪ .‬خاک های معدنی‬ ‫ی��ا صنعتی در کارخانه ها تبدیل به س��یمان‪ ،‬کاش��ی یا‬ ‫س��رامیک می شوند‪ .‬برای برداشت از این خاک ها‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از اداره منابع طبیعی اس��تعالم‬ ‫می کن��د و منابع طبیعی پس از بررس��ی محدوده ای که‬ ‫وزارتخانه اس��تعالم کرده است‪ ،‬پاس��خ موافق یا مخالف‬ ‫خ��ود را اع�لام می کند‪ .‬با اینکه در ای��ران قاچاق خاک‬ ‫پدیده ای رایج نیس��ت اما ب��از هم با نمونه هایی از قاچاق‬ ‫خام روبه رو می ش��ویم‪ .‬البته انچه بیشتر به عنوان قاچاق‬ ‫خاک مطرح می ش��ود فقط خاک های کشاورزی است نه‬ ‫خاک های معدنی زیرا قاچاق خاک به دلیل وزن سنگین‬ ‫ان‪ ،‬غی��ر اقتصادی اس��ت و پس از چن��د مرحله فراوری‬ ‫یا پرعیارس��ازی به طور رس��می جابه جا می شود‪ .‬این در‬ ‫حالی اس��ت که اخبار زیادی از قاچاق کاال می ش��نویم و‬ ‫عده ای س��ودجو منابع طبیعی کشور را قاچاق می کنند‬ ‫و از ان پول خوبی به دس��ت می اورند‪ .‬کارشناسان مطرح‬ ‫می کنند س��ازمان های مسئول از جمله نهادهای امنیتی‬ ‫و مس��ئوالن بخش ص��ادرات و گمرک باید نظارت کافی‬ ‫داش��ته باشند و اجازه خروج خاک های زیستی از کشور‬ ‫را ندهند چراکه خاک حتی از اب نیز مهم تر است و نباید‬ ‫خاک کشور را به این سادگی از دست بدهیم‪.‬‬ ‫در‬ ‫این باره با کارشناسان گفت وگو کرده است‪.‬‬ ‫ردپای قاچاق در خاک‬ ‫‪5‬‬ ‫بهرام شکوری‬ ‫احمد مشکانی‬ ‫معاون محیط زیست شهرداری تهران‬ ‫ه��ر انچ��ه اط��راف مع��دن اس��ت‪ ،‬بخش��ی از‬ ‫محیط زیس��ت ش��ناخته می ش��ود؛ بنابراین تمام‬ ‫فع��االن و بهره ب��رداران حوزه معدن بای��د خود را با‬ ‫ان هماهنگ کنند‪ .‬به هر حال بخشی از طبیعت که‬ ‫میلیون ها س��ال در ان انباشتی اتفاق افتاده‪ ،‬چیزی‬ ‫ب��ه ما ارائه می دهد که به عنوان ماده اولیه و با ارزش‬ ‫ش��ناخته و استفاده می شود؛ بنابراین باید قدر ان را‬ ‫دانست و در بهره برداری از طبیعت به نحو بهینه عمل‬ ‫کرد‪ .‬محیط زیستبهطورطبیعیسعیمی کندخود‬ ‫را با معدن تطبیق دهد‪ .‬برای نمونه بارها دیده ایم که‬ ‫در کنار معدن نمک‪ ،‬گیاهانی رش��د می کنند که با‬ ‫ش��وری ارتباط دارند؛ بنابراین ما هم باید از طبیعت‬ ‫الگو بگیریم و با ان رفتاری مناس��ب داش��ته باشیم‪.‬‬ ‫این در حالی اس��ت که معدن��کاران تالش چندانی‬ ‫ندارند ت��ا فعالیت خود را با محیط زیس��ت تطبیق‬ ‫دهند‪ .‬متاس��فانه فرایند معدنکاری در قالب دست‬ ‫درازی ب��ه طبیعت اثار منفی داش��ته که نمی توان‬ ‫به راحتی از ان گذش��ت‪ .‬از جمل��ه این اثار می توان‬ ‫به تولید پس��اب و پسماند اش��اره کرد‪ .‬معدنکاران با‬ ‫ای��ن اقدامات روند پایداری طبیع��ی را به هم زده و‬ ‫چهره ای زش��ت از معدن��کاری را در طبیعت ایجاد‬ ‫کرده اند‪ .‬اخذ مج��وز فعالیت معدنی باید با مطالعه‬ ‫و ارزیابی اثار محیط زیس��تی ان باشد‪ ،‬همه جوانب‬ ‫دیده ش��ود و اثرات احتمالی تخریبی در نظر گرفته‬ ‫ش��ود‪ .‬پ��س از ای��ن اقدام��ات‪ ،‬فعال معدن��ی باید‬ ‫ارزیاب��ی کند که ایا بهره برداری از معدن را می تواند‬ ‫انجام دهد یا نه‪ .‬متاس��فانه در این س��ال ها با وجود‬ ‫مخالفت ه��ای اولیه‪ ،‬مانع فع��االن معدنی متخلف‬ ‫نمی ش��وند یا نمره منفی داده نمی ش��ود تا از ادامه‬ ‫فعالیت بازداشته شوند‪.‬‬ ‫در این بین س��ازمان محیط زیس��ت و ش��رکت‬ ‫بازرس��ی و پایش س��عی می کند نظارت هایی برای‬ ‫مقابل��ه ب��ا معدنکارانی که به محیط زیس��ت ضربه‬ ‫می زنند انجام دهد و جلوی انها بایستد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫دکتر خ��داداد غریب پور‪ ،‬معاون وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت و‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو در ایین گش��ایش نمایش��گاه تخصصی‬ ‫بومی س��ازی قطعات‪ ،‬تجهی��زات و مواد گروه فوالد خوزس��تان که‬ ‫شامگاه ‪ ۲۳‬مرداد ‪ ۹۸‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز‬ ‫برگزار ش��د‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوزستان نخستین برگزارکننده نمایشگاه‬ ‫بومی سازی صنعت فوالد کشور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نواوری ش��رکت فوالد خوزستان در این زمینه ستودنی‬ ‫است‪ .‬ایجاد طرح های توس��عه‪ ،‬ارزاوری‪ ،‬تنظیم بازار‪ ،‬رشد و توسعه‬ ‫منابع انسانی ازجمله گام های موثر این شرکت در کشور بوده است‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با اش��اره ب��ه این مطلب که‬ ‫افزای��ش به��ره وری به کاهش خروج ارز از کش��ور منجر می ش��ود‪،‬‬ ‫اظه��ار ک��رد‪ :‬حرکت به س��مت بومی س��ازی قطع��ات و حمایت از‬ ‫تامین کنن��دگان و س��ازندگان داخلی عالوه بر رون��ق تولید داخل‪،‬‬ ‫موجب رشد و خودباوری ملی می شود و این نمایشگاه باید به گونه ای‬ ‫حرکت کند که منجر به تولید دانش مهندس��ی ش��ده و وابستگی در‬ ‫این بخش به خارج از کشور قطع شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو تصویب قانون رفع موانع تولید را نقطه‬ ‫عطفی در ش��کوفایی تولید دانس��ت و اضافه کرد‪ :‬این حرکت باعث‬ ‫تش��ویق بخش خصوصی و سرازیر شدن س��رمایه به بخش صنعت‬ ‫می ش��ود‪ .‬امروز دولت‪ ،‬بخ��ش خصوصی را رقیب خ��ود نمی داند و‬ ‫حضور این دو در کنار هم باعث هم افزایی می شود؛ برای مثال انجمن‬ ‫فوالد کش��ور که بخش خصوصی به ش��مار می اید اقدام به راه اندازی‬ ‫صندوق پژوهش ک��رده که مهم ترین وظیفه این صندوق حمایت از‬ ‫تولی��د بومی و در اختیار بخش های گوناگون خصوصی و دولتی قرار‬ ‫دادن نتایج پژوهش است‪.‬‬ ‫غریب پور پیشنهادی هم برای گرد هم امدن شرکت های فوالدی‬ ‫ارائه داد و گفت‪ :‬ش��رکت های بزرگ فوالدی مانند فوالد خوزستان‪،‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬چادرملو و‪ ...‬با ایجاد یک تش��کل از واحدهای‬ ‫گوناگ��ون تولیدی از تامین کنندگان و قطعه س��ازان حمایت کنند و‬ ‫نتایج را با یکدیگر به اش��تراک بگذارند؛ یعنی اگر موفقیتی در فوالد‬ ‫خوزس��تان به دست امد‪ ،‬دیگر ش��رکت های فوالدی و صنعتی نیز از‬ ‫این موفقیت منتفع شوند‪.‬‬ ‫مع��اون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان س��خنان خود ابراز‬ ‫نواوری شرکت فوالد خوزستان در بومی سازی صنعت فوالد کشور ستودنی است‬ ‫امیدواری کرد که ارتباط بین دانشگاه و صنعت پایدار شود و به زودی‬ ‫ش��اهد انتقال نیازهای پژوهشی صنعت به دانشگاه ها خواهیم بود و‬ ‫از اس��تادان باتجربه نیز درخواس��ت داریم نس��بت به رفع این نیازها‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫در ادامه غالمرضا ش��ریعتی‪ ،‬اس��تاندار خوزس��تان فوالد را جزو‬ ‫پیش��گامان صنعت کشور دانست و افزود‪ :‬برگزاری ساالنه نمایشگاه‬ ‫تخصصی بومی سازی باید ادامه پیدا کند و صنایع گوناگون با پیروی‬ ‫از این سیاست نسبت به شناسایی ظرفیت های استان و کشور اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان برگزاری نمایشگاه بومی سازی را نماد اقتصاد‬ ‫مقاومتی دانست و تاکید کرد‪ :‬نمایشگاه حلقه اتصال صنعت فوالد با‬ ‫قطعه سازان و تامین کنندگان است‪ .‬برای دستیابی به تولید باکیفیت‬ ‫باید قطعه س��ازان و صنایع جانبی محصوالت با استاندارد بین المللی‬ ‫تولی��د کنند‪ ،‬در صورت تحقق این امر ع�لاوه بر جلوگیری از خروج‬ ‫ارز‪ ،‬جوانان مس��تعد مشغول کار می شوند و نیروی انسانی متخصص‬ ‫تربیت می ش��ود‪ .‬از طرفی تولیدکنندگانی که سال ها مهجور بودند‪،‬‬ ‫دیده خواهند شد‪.‬‬ ‫شریعتی چرخش سرمایه در کشور را از دیگر پیامدهای نمایشگاه‬ ‫بومی سازی تلقی کرد و افزود‪ :‬اشتغالزایی‪ ،‬جذب سرمایه‪ ،‬رونق تولید‬ ‫و بازگشت ارز از دیگر نتایج چرخش سرمایه در استان و کشور است‪.‬‬ ‫وی در پایان س��خنان خود گفت‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان ثابت‬ ‫کرد ب��رای همکاری‪ ،‬س��رمایه گذاری و اس��تفاده از توانمندی های‬ ‫داخلی از هیچ تالش��ی فروگذار نیس��ت؛ بنابراین تامین کنندگان و‬ ‫تولیدکنن��دگان بای��د از فرصت به وجود امده حداکث��ر بهره وری را‬ ‫داش��ته باشند و با نشان دادن ظرفیت های خود باعث اعتالی استان‬ ‫خوزستان شوند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش روابط عمومی ش��رکت فوالد خوزس��تان در ابتدای‬ ‫این ایین علی محمدی‪ ،‬مدیرعامل ش��رکت فوالد خوزستان ضمن‬ ‫خیرمقدم به تمامی مدعوین‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دنبال فشارهای ناشی از‬ ‫تحریم های ظالمانه تحمیل شده به ملت بزرگ ایران به نظر می رسد‬ ‫ب��ا اتکا به رهنمودهای رهبر معظم انقالب در تحقق اقتصاد مقاومتی‬ ‫می توان زمینه بروز خالقیت های این ملت را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به طور قطع برگزاری نمایش��گاه تخصصی بومی سازی‬ ‫در همین راس��تا فرصت مغتنمی اس��ت که می تواند به ش��کوفایی‬ ‫استعدادهای نهفته کمک شایانی کند‪.‬‬ ‫محم��دی ادامه داد‪ :‬گروه فوالد خوزس��تان مفتخر اس��ت که در‬ ‫این بره��ه زمانی و تحریم های ظالمانه اقدام به برگزاری نخس��تین‬ ‫نمایش��گاه تخصصی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد کرده و باوجود اینکه‬ ‫نمایش��گاه یادش��ده در محدوده نیازمندی های فوالد خوزس��تان‬ ‫تعریف ش��ده‪ ،‬چنین نمونه ای را می توان در سایر صنایع نیز متمرکز‬ ‫و تکرار کرد‪.‬‬ ‫محمدی اذعان کرد‪ :‬ش��رکت فوالد خوزستان یک بنگاه اقتصادی‬ ‫مادر اس��ت و اس��تمرار فعالی��ت ان به بقای صنای��ع کوچک کمک‬ ‫شایانی خواهد کرد و به طور قطع فعالیت مستمر بنگاه های کوچک و‬ ‫تامین کنندگان و سازندگان داخلی از ارکان اساسی چرخه اقتصادی‬ ‫کشور به شمار می اید؛ بنابراین در اینجا اعالم می کنیم‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫وظیفه ملی در هر جای کش��ور به ویژه اس��تان خوزستان تجهیزات‬ ‫مرغوب و متناس��ب با اس��تاندارد موردنظر تولید شود‪ ،‬بدون شک از‬ ‫ان تولیدکنن��ده حمایت کرده و اولویت تامین را از ان ش��رکت ها در‬ ‫نظر خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان گفت‪ :‬تحریم های چند سال اخیر در‬ ‫ظاهر‪ ،‬کار تامین قطعات و تجهیزات و مواد مرتبط با فوالد را س��خت‬ ‫کرده‪ ،‬اما در عمل عکس این تصور ش��کل گرفته و زمینه خودباوری‪،‬‬ ‫اعتم��اد متقابل و جلوگی��ری از خروج میلیون ها دالر ارز از کش��ور‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬در این راستا هدف از برگزاری نخستین نمایشگاه‬ ‫تخصصی بومی س��ازی گروه فوالد خوزس��تان‪ ،‬شناسایی توانمندی‬ ‫تامین کنن��دگان و تولیدکنندگان داخل��ی‪ ،‬هم افزایی دانش فنی و‬ ‫توسعه صنایع کوچک برشمرده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬سیاس��ت گروه فوالد خوزس��تان در سال های اخیر‬ ‫تکمیل زنجیره ارزش هدف گذاری شده‪ ،‬به همین منظور خرید سهام‬ ‫معادن در باالدس��ت و پیگیری خرید سهام شرکت های تولیدکننده‬ ‫محصوالت نهایی در پایین دست در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫محمدی خاطرنش��ان کرد‪ :‬مش��ارکت در س��اخت شرکت فوالد‬ ‫اندیش��مک و کک س��ازی اروند‪ ،‬تملک ‪۶۷‬درصدی ش��رکت فوالد‬ ‫شادگان‪ ،‬پیگیری تملک سهام فوالد اکسین‪ ،‬مشارکت در طرح های‬ ‫پژوهشی و شرکت در پروژه بومی سازی الکترود گرافیتی از مهم ترین‬ ‫برنامه های ش��رکت به شمار می اید‪ .‬این اقدام ها به یقین فعال شدن‬ ‫صنایع کوچک را به ویژه در استان خوزستان به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما معتقدیم با تکیه بر دانش فنی جوانان‪ ،‬عالوه بر حفظ‬ ‫توانایی ارزی کشور می توان به شکوفایی و توسعه صنعت و همچنین‬ ‫اش��تغالزایی کمک زیادی کرد؛ بنابراین در س��الی که ازسوی رهبر‬ ‫معظم انقالب س��ال رونق تولید نام گذاری شده‪ ،‬اهمیت این موضوع‬ ‫دوچندان خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد خوزس��تان تاکید کرد‪ :‬اس��تان خوزستان نگین‬ ‫صنعت کش��ور است و ظرفیت بسیاری از قبیل دسترسی به اب های‬ ‫ازاد‪ ،‬ان��رژی‪ ،‬مناطق ازاد تج��اری‪ ،‬بندرگاه و البته جوانان متخصص‬ ‫دارد؛ از این رو ش��رکت س��عی دارد با استفاده از ظرفیت های موجود‬ ‫گام بلندی در جهت رونق تولید بردارد‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬حمای��ت از تولی��د ملی مقدم��ه ای بر اش��تغالزایی‪،‬‬ ‫کارافرین��ی و افزایش بهره وری در تمامی عرصه ها و همچنین بهبود‬ ‫وضعی��ت اجتماعی و زندگی مردم‪ ،‬کاهش نرخ تورم و افزایش اثرات‬ ‫مثبت در اقتصاد و در نهایت رشد و ترقی کشورمان خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدی گف��ت‪ :‬تولیدکنندگان ب��ا اس��تفاده از روش های نوین‬ ‫بازاریابی‪ ،‬باید به فناوری های جدید و نواوری در ارائه و بومی س��ازی‬ ‫محصوالت‪ ،‬اس��تفاده از راهکارهای کاهش نرخ تمام ش��ده‪ ،‬روزامد‬ ‫ب��ودن و انطباق ان با اس��تانداردهای جهانی‪ ،‬ایجاد جذابیت در ارائه‬ ‫محصوالت‪ ،‬تنوع در ان و فدا نکردن کیفیت در قبال کمیت که خود‬ ‫می تواند ضربه بزرگی به این عرصه بزند‪ ،‬توجهی خاص داشته باشند‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر امروز حمایت مسئوالن و ش��رکت ها از چرخه تولید‬ ‫داخلی راه حل اساس��ی برای حرکت بخش��یدن و جهش اقتصادی‬ ‫در کشور است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل فوالد خوزس��تان اظهار ک��رد‪ :‬امیدواری��م با حضور‬ ‫قدرتمند تولیدکنندگان‪ ،‬س��ازندگان و صنایع داخلی استان در این‬ ‫نمایشگاه‪ ،‬شاهد تحقق تالش های بیشتر در این صنعت باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین با حضور خداداد غریب پور‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و رئیس هیات عامل ایمیدرو و هیات همراه‪ ،‬غالمرضا‬ ‫شریعتی استاندار خوزستان‪ ،‬مسئوالن عالی رتبه کشوری و استانی‪،‬‬ ‫علی محمدی مدیرعامل‪ ،‬اعضای هیات مدیره و سایر کارکنان فوالد‬ ‫خوزستان‪ ،‬نمایشگاه تخصصی بومی سازی قطعات‪ ،‬تجهیزات و مواد‬ ‫به طور رسمی اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫گفتنی است این رویداد ملی به مدت ‪ 3‬روز تا جمعه‪ ۲۵ ،‬مرداد ‪۹۸‬‬ ‫در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اهواز برپا بود‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫صنایع معدنی‬ ‫تجارت‬ ‫یادداشت‬ ‫کارشناسان فوالد در گفت وگو با‬ ‫اسیب شناسی‬ ‫کاهش قیمت‬ ‫میلگرد اجدار‬ ‫محمد اصفهانی‬ ‫کارشناس بازار فوالد‬ ‫عنوان کردند‬ ‫کنسرسیوم صادراتی‪ ،‬اب حیات واحدهای فوالدی کوچک‬ ‫سارا اصغری‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫سال هاست که از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫برای انسجام بخش��ی به صادرات فوالد‪ ،‬پیشنهاد ایجاد‬ ‫کنسرس��یوم صادراتی مطرح بوده است؛ کنسرسیومی‬ ‫که می تواند با هماهنگی بیشتر تولیدکنندگان در زمینه‬ ‫موضوع های��ی چون کیفیت‪ ،‬ن��رخ‪ ،‬بازاریابی و صادرات‬ ‫ف��والد با مدیریت واحد‪ ،‬انس��جام بیش��تری ببخش��د‪.‬‬ ‫اما این پیش��نهاد در عمل چندین س��ال اس��ت که ابتر‬ ‫مانده و جامه عمل نپوش��یده اس��ت؛ پیشنهادی که به‬ ‫گفته تولیدکنندگان و کارشناس��ان این حوزه‪ ،‬بیش از‬ ‫پی��ش به نفع واحدهای کوچک تر در پایین دس��ت این‬ ‫زنجی��ره خواهد ب��ود‪ .‬انجمن تولیدکنن��دگان فوالد به‬ ‫تازگی به دنبال عملی کردن این کنسرس��یوم صادراتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫جدول رده بندی ش��اخص قیمت های داخل��ی میلگرد اجدار‬ ‫درحال حاضر نشان دهنده کیفیت محصول تولیدی نیست‪ .‬شاید‬ ‫این ش��ائبه برای برخی پیش اید که اگر میلگرد اجدار پیشنهادی‬ ‫در ب��ازار داخل��ی دارای نرخ مناس��ب یا در کف پیش��نهادی بازار‬ ‫دردس��ترس باش��د‪ ،‬این محصول از لحاظ کیفیت دارای مشکل‬ ‫باش��د‪ .‬البته چنین طرز فکری درباره ب��ازار داخلی میلگرد اجدار‬ ‫درحال حاضر برای همه محصوالت تولیدی این بازار مصداق ندارد‪.‬‬ ‫فقط برای اطالع‪ ،‬محصوالت تولیدی ش��رکت هایی مانند ابرکوه‬ ‫یزد‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد خراس��ان یا حتی کوثر اهواز دارای‬ ‫باالترین س��طح کیفی تولید در اس��تانداردهای جهانی هستند؛‬ ‫چرا این شرکت ها ش��مش ممتاز دولتی مصرف کرده و همچنین‬ ‫موظف به رعایت جزء به جزء اس��تاندارد ملی تولید میلگرد اجدار‬ ‫هس��تند و محصول تولیدی ش��ان از کیفیتی یکنواخت برخوردار‬ ‫است‪ .‬دالیل پیشنهاد نرخ پایین میلگرد اجدار تولید شده موجود‬ ‫در بازار چیس��ت؟ ‪ )۱‬الزامات س��فت و سخت کدپستی درج شده‬ ‫در س��امانه جامع انبارها‪ ،‬کد اقتصادی یا کد ملی هنگام بارگیری‬ ‫محصول‪ .‬در مقایس��ه با برخی از مبادی دیگر که س��خت گیری ها‬ ‫کمتر دیده می ش��ود؛ خروج محصول از کارخانه های خصولتی به‬ ‫ش��دت با نظارت س��ازمان تعزیرات حکومتی؛ به ویژه الزام به ارائه‬ ‫کد پس��تی ثبت ش��ده در س��امانه جامع انبارها به دلیل مقابله با‬ ‫قاچاق کاال قرار دارد‪ .‬این الزامات در رویارویی با برخی ضعف های‬ ‫قوانی��ن مالیات��ی کنون��ی اصناف؛ س��بب اصلی فاصل��ه گرفتن‬ ‫بیش��تر مبادی خرده ف��روش در جهت خرید این محصول ش��ده‬ ‫اس��ت‪ )۲ .‬دخالت نداش��تن توافق های صنفی‪ :‬محصوالت عرضه‬ ‫ش��ده ش��رکت های خصولتی در بورس کاال‪ ،‬از انجایی که ازسوی‬ ‫بنکداران خریداری و در بازار داخلی خرده فروشان توزیع می شود؛‬ ‫درحال حاضر و با توجه به ش��رایط رکودی بازار‪ ،‬به نوعی با رقابتی‬ ‫که بین بنکداران حکمفرماست؛ با نبود تاثیر پذیری از توافق های‬ ‫صنفی مب��ادی خصوصی؛ درواقع مانند س��وپاپ تخلیه و تنظیم‬ ‫بازار داخلی با کمترین س��ود در بازار داخلی در حال توزیع اس��ت‪.‬‬ ‫‪ )۳‬پیشنهاد میلگرد اجدار با نرخی باالتر از نرخ میلگردهای ممتاز‬ ‫تولیدکنندگان دولتی یا همان خصولتی‪ ،‬در میدان رقابت و سهم‬ ‫بازار داخلی به طور حتم دارای برخی مزیت های پیدا و پنهان برای‬ ‫مصرف کننده نهایی یا خرده فروش��ان است که تاثیر این مزیت ها‬ ‫در همه ابعاد فنی و اقتصادی ان مثبت نیست‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹اهمیت بیش از پیش صادرات‬ ‫احمد خوروش‬ ‫مجید محمودی‬ ‫احم��د خ��وروش‪ ،‬عض��و هی��ات مدی��ره انجم��ن‬ ‫تولیدکنندگان فوالد ایران درباره کنسرسیوم صادراتی‬ ‫فوالدسازها در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در زمینه‬ ‫صادرات فوالد مرکزیتی وجود ندارد و واحدها به صورت‬ ‫مج��زا و جزیره ای اقدام به ص��ادرات می کنند‪ .‬از این رو‬ ‫ضروری به نظر می رس��د که با ایجاد یک کنسرس��یوم‬ ‫مرکزی بتوان واحدها را با یکدیگر در تبادل بیش��تری‬ ‫قرار داد تا به این وس��یله بتوان صادرات را س��امان دهی‬ ‫کرد‪ .‬خوروش با اشاره به مزایایی که ایجاد کنسرسیوم‬ ‫می توان��د به همراه داش��ته باش��د‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫درحقیقت ایجاد کنسرس��یوم از سوءاس��تفاده هایی که‬ ‫گاه��ی برخی مش��تری ها انجام می دهند‪ ،‬پیش��گیری‬ ‫می کن��د‪ .‬از س��وی دیگ��ر‪ ،‬س��بب برق��راری ارتباط با‬ ‫تولیدکنندگان می شود‪ .‬بر این اساس ایجاد کنسرسیوم‬ ‫و برق��راری ارتباط ی��ک مجموعه در کنار یکدیگر برای‬ ‫تولید می تواند اقدام خوبی به شمار اید‪ .‬بر همین اساس‬ ‫انجم��ن تولیدکنندگان ف��والد از تولیدکنندگان فوالد‬ ‫درخواست کرده است در ایجاد این کنسرسیوم پیشقدم‬ ‫باشند‪ .‬در این راستا نیز در انجمن تولیدکنندگان فوالد‬ ‫نشس��تی برگزار ش��د که امیدواریم در پی ان ایجاد این‬ ‫کنسرسیوم به زودی عملیاتی شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که از چند سال پیش این‬ ‫کنسرسیوم صادراتی قرار بود ایجاد شود‪ ،‬چرا در ایجاد‬ ‫احمد خوروش‪ :‬در زمینه ص��ادرات فوالد مرکزیتی وجود ندارد و‬ ‫واحده��ا به صورت مجزا و جزی��ره ای اقدام به صادرات می کنند‪ .‬از‬ ‫این رو ضروری به نظر می رس��د که با ایجاد یک کنسرس��یوم مرکزی‬ ‫بتوان واحدها را با یکدیگر در تبادل بیشتری قرار داد‬ ‫ان تعلل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬تا پیش از این صادرات فوالد‬ ‫تا این اندازه رش��د نکرده بود اما از س��ال ‪ ۹۷‬به بعد و با‬ ‫تغییراتی که در نرخ ارز به وجود امد و با توجه به صرفه‬ ‫بودن صادرات‪ ،‬رویکرد صادراتی فوالدس��ازها بیش��تر و‬ ‫حتی در تمام واحده��ای فوالدی‪ ،‬یک بخش صادراتی‬ ‫ایجاد ش��ده است‪ .‬از این رو اهمیت صادرات فوالد بیش‬ ‫از پیش احساس می شود‪.‬‬ ‫ای��ن عض��و هیات مدی��ره انجم��ن تولیدکنن��دگان‬ ‫ف��والد ای��ران‪ ،‬همچنین خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ایجاد این‬ ‫کنسرس��یوم بیش��تر به نفع واحدهای کوچک خواهد‬ ‫بود‪ .‬البته واحدهای بزرگ تر نیز وارد شده اند اما در این‬ ‫کنسرس��یوم واحدهای کوچک تر بیش��تر موردحمایت‬ ‫قرار می گیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹موضوع روز فوالدی ها‬ ‫ایجاد کنسرس��یوم صادراتی ب��رای فوالدی ها نه تنها‬ ‫مفید است که یک امر حیاتی برای این صنعت به شمار‬ ‫م��ی رود‪ .‬این مطل��ب را مجید محمودی‪ ،‬کارش��ناس‬ ‫ف��والد در گفت وگو با‬ ‫عنوان و اظهار کرد‪ :‬ایجاد‬ ‫کنسرسیوم صادراتی بحث این روزهای تولیدکنندگان‬ ‫فوالد اس��ت‪ .‬صادرکنندگان بزرگ فوالد شمش‪ ،‬بیلت‬ ‫و اس��لب یا محصول میانی تولید می کنند‪ ،‬مانند فوالد‬ ‫خوزس��تان که حدود ‪۶۰‬درص��د محصول خود را صادر‬ ‫می کن��د یا فوالد هرمزگان که اس��لب تولید می کند و‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد ان را به صادرات اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫محم��ودی افزود‪ :‬ف��والد کاوه جنوب کیش که بیلت‬ ‫تولید می کند‪ ،‬س��ال گذش��ته بخش عمده ای از تولید‬ ‫خود را صادر کرد‪ .‬تا حدودی هم فوالد مبارکه اسلب و‬ ‫بیل��ت و ذوب اهن اصفه��ان میلگرد صادر می کنند‪ .‬در‬ ‫زمینه میلگرد که محصول نهایی است‪ ،‬محصوالت ذوب‬ ‫اهن بیشتر در بازار داخل مورد استفاده قرار می گیرند و‬ ‫بخشی از ان هم صادر می شود‪ .‬اما سایر تولیدکنندگان‬ ‫میلگرد بخش خصوصی هس��تند که در زمینه صادرات‬ ‫و بازاریابی‪ ،‬ش��رکت های ضعیفی هستند‪ .‬محمودی در‬ ‫ادامه با بیان این موضوع که ایجاد کنسرسیوم می تواند‬ ‫چند مزیت داش��ته باش��د‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این کنسرسیوم‬ ‫می توان��د از یک س��و واحدها را برای ص��ادرات تجمیع‬ ‫کن��د و در تعامل با یکدیگر قرار دهد؛ چراکه با توجه به‬ ‫رکود داخل در زمینه ساخت وساز‪ ،‬اگر بخش خصوصی‬ ‫صادرات نداشته باشند‪ ،‬زمین گیر خواهند شد و از انجا‬ ‫که شرکت های کوچک بنیه مالی قوی برای تامین مواد‬ ‫ندارند و اگر قرار باش��د محصول ش��ان تقاضایی نداشته‬ ‫باش��د‪ ،‬از گردونه تولی��د خارج خواهند ش��د‪ .‬بنابراین‬ ‫ای��ن روزها ص��ادرات برای واحده��ای کوچک تر امری‬ ‫حیات��ی به ش��مار می رود‪ .‬وی در ادامه یاداور ش��د‪ :‬در‬ ‫زمینه تولید محصول نهایی‪ ،‬ش��رکت فوالد مبارکه ورق‬ ‫تولی��د می کند ک��ه بخش عمده ان در داخل به مصرف‬ ‫می رس��د و بخش دیگر هم مورد مصرف تولیدکنندگان‬ ‫میلگرد اس��ت‪ .‬تولیدکنندگان میلگرد که بیشتر بخش‬ ‫خصوصی هستند‪ ،‬این روزها در رکود به سر می برند‪ ،‬اگر‬ ‫این تولیدکنندگان قادر به صادرات نباش��ند‪ ،‬با تعطیلی‬ ‫روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫ای��ن کارش��ناس فوالد در ادامه تاکی��د کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه این ش��رکت های کوچک که بیشتر خصوصی‬ ‫هس��تند‪ ،‬توانایی بازاریابی یا دفترهای خارجی ندارند‪،‬‬ ‫ازای��ن رو ایجاد کنسرس��یوم صادراتی برای انها بس��یار‬ ‫ضروری است؛ چراکه شرکت های بزرگ توانمندی های‬ ‫باالی��ی دارن��د و به راحتی قادر ب��ه بازاریابی و صادرات‬ ‫هستند‪ .‬محمودی در ادامه توضیح داد‪ :‬این شرکت های‬ ‫کوچک که حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬ش��رکت هس��تند و میلگرد‬ ‫تولید می کنند‪۵۰ ،‬درصد تولید انها مازاد است که باید‬ ‫به سمت صادرات پیش بروند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم که این کنسرس��یوم ایجاد شود؛‬ ‫چراکه نه تنها مفید است‪ ،‬بلکه حیاتی است‪.‬‬ ‫ شنبه‬ ‫از پنبه تا پوشاک‬ ‫‪ 900‬درصد‬ ‫ارزش افزوده‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫چسبندگی قاچاق‬ ‫به بازار‬ ‫تجربه سفری‬ ‫لذتبخش‬ ‫در فیروزکوه‬ ‫عامل مهم گرفتاری نظام دارویی مشخص شد‬ ‫تش��دید قاچ��اق دارو و تجهی��زات پزش��کی از‬ ‫موضوع های مهمی است و در این زمینه فعاالن بخش‬ ‫دارو و تجهیزات پزشکی بر این باورند که این مشکل‬ ‫به م��وازات تخصی��ص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی در ح��وزه‬ ‫داروسازی شکل گرفته است‪.‬‬ ‫نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫زهرا طهرانی‬ ‫دالر ‪۴۲۰۰‬تومان��ی انگیزه قاچاقچی��ان را دوچندان کرد ه چراکه با‬ ‫اختص��اص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به داروی خارجی ب��ه واردات یارانه‬ ‫می دهیم که این روش از پایه اشتباه است‬ ‫‹ ‹یارانه اشتباه به واردات‬ ‫محم��ود نجفی ع��رب‪ ،‬رئی��س کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگان��ی تهران ب��ه‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫دغدغه مهم این بخش که متاثر از دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫است‪ ،‬تش��دید قاچاق دارو و تجهیزات پزشکی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دالر ‪۴۲۰۰‬تومانی انگیزه قاچاقچیان را‬ ‫دوچندان کرده چراکه با اختصاص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫ب��ه داروی خارجی ب��ه واردات یارانه می دهیم که این‬ ‫روش از پایه اش��تباه اس��ت‪ .‬به گفت��ه نجفی عرب‪ ،‬از‬ ‫جمله کاالهای قاچاق شده که در بازار داخل با کمبود‬ ‫شدید نیز روبه رو شده‪ ،‬قلم انسولین است که مشمول‬ ‫دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی است‪ .‬رئیس کمیسیون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد‪ :‬با مکانیسم‬ ‫تزری��ق دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی به بخ��ش دارو‪ ،‬ان هم‬ ‫فقط برای بخش��ی خاص‪ ،‬موافق نیستیم‪ .‬این درحالی‬ ‫اس��ت که برای داروی ساخته شده دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اختصاص می یابد و وارد می ش��ود اما فقط بخش��ی از‬ ‫تولید داخل دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می گیرد‪.‬‬ ‫وی ب��ا بیان اینک��ه این اتفاق‪ ،‬روی نرخ تمام ش��ده‬ ‫محصوالت تولی��دی اثر باالی��ی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫گمرک ایران با اش��اره به اعمال ش��یوه های نوین بازرس��ی و بکارگیری سامانه ها و‬ ‫تجهیزات پیش��رفته الکترونیکی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مبادی رس��می ورود و خروج کاال به طور‬ ‫کامل تحت نظارت و کنترل گمرک قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایبِنا‪ ،‬گمرک جمهوری اس�لامی ایران در پاس��خ به مطلب منتشرش��ده‬ ‫ازس��وی برخی رسانه ها با عنوان ورود س��االنه دست کم ‪۱۳‬میلیارد دالر کاالی قاچاق‬ ‫ب��ه کش��ور و اینکه برخ��ی کاالها با یک برگ��ه خوداظهاری و مهر تایید وارد کش��ور‬ ‫می ش��ود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با توجه به اعمال ش��یوه های نوین بازرسی و بکارگیری سامانه ها‬ ‫و تجهیزات پیش��رفته الکترونیکی‪ ،‬مبادی رس��می ورود و خروج کاال به طور کامل در‬ ‫نظارت و کنترل گمرک قرار دارد و ادعاهای مطرح شده در این زمینه غیرکارشناسی‬ ‫و ناش��ی از نب��ود ش��ناخت کاف��ی از فراینده��ا و مراح��ل انجام تش��ریفات گمرکی‬ ‫است‪.‬‬ ‫براس��اس این گزارش در توضیحات روابط عمومی گمرک ایران امده اس��ت‪ :‬تالش‬ ‫گمرک ایران به ویژه در چند س��ال گذشته‪ ،‬افزایش شیوه های کنترل و بازرسی کاالها‬ ‫بدون ایجاد تاخیر و معطلی در فرایند ترخیص بوده اس��ت و برای دس��تیابی به این‬ ‫هدف‪ ،‬عالوه بر دس��تگاه های ایکس ری‪ ،‬از ش��یوه ها و ابزارهای گوناگونی در راس��تای‬ ‫ماده‪ ۱۱‬قانون امور گمرکی استفاده می شود‪.‬‬ ‫بنابراین ادعایی مانند زد و بند و رش��وه در بحث کنترل و بازرس��ی کاال در گمرک‬ ‫صحت ندارد‪ ،‬عالوه بر انکه همه کاالها پس از اظهار به گمرک توس��ط س��امانه جامع‬ ‫امور گمرکی و بدون دخالت نیروی انسانی تعیین مسیر می شود و هیچ کس نمی تواند‬ ‫‹ ‹روش جایگزین تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫صنعت داروس��ازی درحال حاضر ب��ا تولید بیش از‬ ‫‪ ۵۵‬درص��د مواد اولیه داروی��ی و ‪ ۹۷‬درصد داروهای‬ ‫موردنیاز داخل از صنایع اس��تراتژیک به شمار می رود‬ ‫و فع��االن ای��ن صنعت تاکی��د می کنن��د دولت برای‬ ‫محافظت از حاش��یه امن دارو بای��د نهایت حمایت را‬ ‫داش��ته باش��د‪ .‬انها که تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را‬ ‫در تضاد با پشتیبانی دولت از صنعت داروسازی تلقی‬ ‫می کنند‪ ،‬پیش��نهاد می دهند دولت ب��ا ازادکردن ارز‬ ‫دارو و باال بردن پوش��ش بیمه ای باالتر‪ ،‬زمینه توسعه‬ ‫این صنعت را در دوران تحریم فراهم کند‪.‬‬ ‫احمد ش��یبانی‪ ،‬رئی��س اتحادیه صاحب��ان صنایع‬ ‫داروهای انس��انی با تاکید بر این نکته که دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫واگذاری امور مرتبط به صادرات به اتاق های مشترک‬ ‫بخش خصوصی واگذار کرد و منع قانونی درباره ان وجود نداش��ته باشد به تشکل ها‬ ‫و اتاق های بازرگانی مش��ترک واگذار خواهد ش��د و از این رو اتاق بازرگانی ایران هم‬ ‫اعمال شیوه های نوین بازرسی در گمرکات‬ ‫ادعا کند توانس��ته کاالی خود را از مس��یر بازرس��ی (ایکس‪-‬ری) کاال خارج یا تغییر‬ ‫دهد و اساس��ا عامل انسانی در انتخاب مسیر و کامیونی و کانتینر ایکس‪-‬ری دخالت‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫موض��وع بعدی اینکه کاالهای اظهارش��ده ب��ه گمرک در مراح��ل گوناگونی مورد‬ ‫بررس��ی و کنت��رل ق��رار می گیرد ک��ه در این مورد می ت��وان به اظه��ار کاال‪ ،‬کنترل‬ ‫اس��نادی‪ ،‬اج��ازه بارگی��ری‪ ،‬بارگی��ری و در خ��روج ب��ه بازبینی و حسابرس��ی پس‬ ‫از ترخی��ص اش��اره کرد که هرگونه سوءاس��تفاده و انچه در مطلب یادش��ده باعنوان‬ ‫محمود نجفی عرب‬ ‫احمد شیبانی‬ ‫هاله حامدی فر‬ ‫باید مسئولیت خود را در اتاق های بازرگانی سراسر کشور و تشکل ها تفویض کنند‪.‬‬ ‫رحمان��ی با بیان اینک��ه یکی از برنامه های محوری ای��ن وزارتخانه توجه به فضای‬ ‫کس��ب و کار و تش��کل های تخصصی اس��ت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اختیارات قابل واگذاری و‬ ‫تصدی گری ه��ا را به انجمن ها واگذار خواهیم کرد اما انها نیز باید مس��ئولیت کار را‬ ‫بپذیرند‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در همین راس��تا به س��ازمان توس��عه تج��ارت دس��تور داده ام تا به‬ ‫موضوع های مرتبط با اتاق های مش��ترک به طور جدی توجه کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت افزود‪ :‬در حوزه صادرات به کش��ورهای همس��ایه ک��ه از جمله اولویت های‬ ‫کش��ور به ش��مار می رود تمام تالش ما ان اس��ت ک��ه امور را به اتاق ه��ای بازرگانی‬ ‫مش��ترک واگذار کرده و از ظرفیت های ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی‬ ‫بهتر و بیشتر استفاده کنیم‪ .‬حضور تشکل ها در تمامی رشته ها امری ضروری به شمار‬ ‫امده و تالش داریم بتوانیم از تمام ظرفیت ها در این راستا استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رانت بازی مطرح ش��ده است‪ ،‬با توجه به طراحی س��امانه های الکترونیکی امکان پذیر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫درحال حاضر کانتینرهایی که برای کنترل و بازرس��ی به س��مت دستگاه ایکس ری‬ ‫پُرسرعت مستقر در گمرک ش��هیدرجایی بندرعباس هدایت می شوند تا پایان همان‬ ‫روز اسکن و بازرسی خواهند شد‪.‬‬ ‫ب��ا این وجود برخ��ی اظهارات مبن��ی بر ورود کااله��ای قاچاق از مبادی رس��می‬ ‫بای��د خاطرنش��ان کرد بس��یاری از تخلفات انجام ش��ده ب��ا بهره گیری از س��امانه و‬ ‫تجهی��زات الکترونیک��ی‪ ،‬اعم��ال ش��یوه های مدیریت خطر (ریس��ک) و اس��تفاده از‬ ‫ظرفیت ه��ای ماده ‪ ۱۱‬قان��ون امور گمرکی ازس��وی خود گمرک کش��ف و پیگیری‬ ‫ش��ده و پ��س از راه اندازی س��امانه های الکترونیکی و س��امانه جامع گمرکی بیش��تر‬ ‫تخلفات ازس��وی گمرک و با اس��تفاده از س��امانه های یادش��ده کش��ف و اقدام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درب��اره امار مربوط به قاچاق کاال و اینکه چند درصد قاچاق از مبادی غیررس��می‬ ‫و چند درصد از مبادی رس��می وارد می ش��ود از انجایی که براس��اس ماده ‪ ۱۶‬قانون‬ ‫مب��ارزه با قاچاق‪ ،‬مرجع تخصصی تهیه ام��ار و ارائه براوردها و اطالعات و امار در امر‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز بوده و اظهارنظر مرتبط با‬ ‫این موضوع فقط براساس حدس و گمان بوده و چنانچه به امار و اطالعات منتشرشده‬ ‫ازسوی ستاد در سال های گذشته مراجعه شود‪ ،‬غیرمستند بودن اظهارنظر انجام شده‬ ‫در مبادی رسمی روشن می شود‪.‬‬ ‫جذب س��رمایه برای افزایش مقیاس بسیاری‬ ‫از اس��تارت اپ های بزرگ ایرانی دغدغه اس��ت‬ ‫ب��ا این حال باور دارم این س��رمایه الزاما نباید از‬ ‫خارج کش��ور تامین شود‪ .‬سرمایه مورد نیاز برای‬ ‫رش��د کس��ب وکارهای نوپا در داخل وجود دارد‬ ‫اما نقطه چالش برانگیز‪ ،‬اتصال اس��تارت اپ ها و‬ ‫این سرمایه هاس��ت‪ .‬سرمایه های کالن در بخش‬ ‫خصوص��ی به اندازه کافی ش��ناخت یا رغبت به‬ ‫سرمایه گذاری در کس��ب وکارهای نوپا را ندارد‪.‬‬ ‫بس��یاری از صاحبان سرمایه در بخش خصوصی‬ ‫همچنان نگاه سنتی به کسب وکار دارند و کسب‬ ‫وکاره��ای نوپا که س��وداوری در ان دیرتر انجام‬ ‫می ش��ود را نمی پذیرند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مدل های‬ ‫جذب س��رمایه که اس��تارت اپ ها تاکنون از ان‬ ‫پی��روی می کردند‪ ،‬متناس��ب با جذب س��رمایه‬ ‫خارج��ی بوده و الزم اس��ت برای اس��تفاده بهتر‬ ‫از ظرفیت س��رمایه داخلی‪ ،‬ان را تغییر دهند تا‬ ‫سرمایه گذاران ترغیب به مشارکت در این حوزه‬ ‫ش��وند‪ .‬نسبت س��هامی که موسسه های باید ان‬ ‫را حف��ظ کنن��د و تضامینی ک��ه در میان مدت‬ ‫و بلندم��دت بای��د به س��رمایه گذار درباره تداوم‬ ‫کس��ب وکار و موفقیت ان داده ش��ود‪ ،‬می تواند‬ ‫زمینه اس��تفاده از سرمایه صاحبان سنتی ان را‬ ‫برای کس��ب وکارهای نوپا فراهم کند‪ .‬نهادهای‬ ‫عموم��ی و هلدینگ ه��ای متعلق ب��ه نهادهای‬ ‫نظامی را نمی توان سرمایه گذاران مناسبی برای‬ ‫استارت اپ ها دانس��ت‪ .‬بعضی نهادهای عمومی‬ ‫مثل صندوق های بازنشس��تگی می توانند بدون‬ ‫ورود به بخش های مدیریتی وارد سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه استارت اپ ها شوند اما به دلیل مدیریت‬ ‫ریس��ک بای��د در یک س��بد س��هام س��رمایه را‬ ‫ب��ه کار بگیرند نه تک تک اس��تارت اپ ها‪ ،‬چراکه‬ ‫در غیر این صورت ریس��ک سرمایه گذاری برای‬ ‫صندوق هایی از این جنس باال می رود درحالی که‬ ‫پول بازنشستگان نباید شامل ریسک جدی قرار‬ ‫بگی��رد‪ .‬س��رمایه گذاری نهاده��ای نظام��ی در‬ ‫استارت اپ ها هم قابل توصیه نیست چراکه این‬ ‫نهادها وقتی به طور مستقیم وارد سرمایه گذاری‬ ‫در اس��تارت اپ ها شوند‪ ،‬به دلیل جایگاه و شئون‬ ‫خود به طور جدی انتظار دارند که همه دیدگاه ها‬ ‫و حرف هایش��ان پذیرفته ش��وند‪ .‬مهم نیس��ت‬ ‫انها س��هم مدیریتی داشته باش��ند یا خیر‪ ،‬این‬ ‫نهاده��ا به خود اجازه مداخل��ه در امور مدیریت‬ ‫را می دهن��د؛ بنابراین حضور این س��رمایه ها در‬ ‫استارت اپ ها اثار خوبی به جای نمی گذارد‪.‬‬ ‫تجلیل اتاق بازرگانی‬ ‫قزوین از خبرنگاران‬ ‫همزم��ان با هفت��ه خبرنگار‪ ،‬ات��اق بازرگانی‬ ‫قزوی��ن در ایینی ازخبرن��گاران عرصه تولید و‬ ‫صادرات استان تجلیل کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫از قزوی��ن در ای��ن نشس��ت اس��تاندار قزوین‪،‬‬ ‫نمایندگان قزوین در مجلس ش��ورای اسالمی‪،‬‬ ‫رئی��س اتاق بازرگانی قزوین‪ ،‬مدیران اجرایی و‬ ‫اقتصادی اس��تانداری و جامعه رسانه ای استان‬ ‫حضور داش��تند‪ .‬در این ایین بخشنده‪ ،‬رئیس‬ ‫ات��اق قزوین اظهارکرد‪ :‬باتوج��ه به تحریم های‬ ‫ظالمان��ه ای که امریکا علیه کش��ورمان اعمال‬ ‫کرده‪ ،‬متاسفانه رس��انه های جهانی نگاه منفی‬ ‫به کشورمان دارند؛ درحالی که جامعه رسانه ای‬ ‫کشورمان می تواند در تغییر نگاه جهان نسبت‬ ‫به توانمندی های شاخص و پیشرفت های کشور‬ ‫عزیزمان بس��یار موثر باش��ند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫بازدید اخیر فیلیپ تیه بو‪ ،‬سفیر فرانسه در ایران‬ ‫از اس��تان قزوین و دیدار با فع��االن اقتصادی‬ ‫اس��تان اف��زود‪ :‬در این بازدی��د و زمان حضور‬ ‫در ش��رکت صنعتی بل‪ ،‬مشخص شد ایران در‬ ‫زمینه تولید انرژی پاک و توس��عه محصوالت‬ ‫صادراتی کمترین اسیبی ندیده و خوشبختانه‬ ‫تهدی��د تحریم ه��ا ب��ه فرصت مناس��بی برای‬ ‫پایداری اقتصادی ملت بزرگ ایران تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬همچنین سعید عمرانی‪ ،‬معاون قضایی‬ ‫دادستان کل کش��ور اظهارکرد‪ :‬خبر با زندگی‬ ‫م��ا عجین و کار خبرنگاری به دلیل س��ختی با‬ ‫کار معدن مقایسه شده است و اگر عالقه ای در‬ ‫این کار نباشد فعالیت در این حوزه امکان پذیر‬ ‫نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬بز رگ ترین سرمایه خبرنگار‪،‬‬ ‫امانتداری است و اگر امانتدار ها نبودند امروز از‬ ‫عاش��ورا خبری نبود‪ .‬خبرنگار ازاد کسی است‬ ‫که از ازادی بی��ان دفاع کند و به طور قطع در‬ ‫ای��ن زمینه اس��یب خواهد دی��د و این ارزش‬ ‫خبرنگار را نشان می دهد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وزی��ر صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت با بیان اینک��ه امور مرتبط ب��ا تصدی گری ها را به‬ ‫تش��کل ها واگذار خواهیم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه اهمیت صادرات به کشورهای همسایه‬ ‫م��وارد قابل واگذاری را به اتاق های مش��ترک خواهیم س��پرد‪ .‬به گ��زارش مهر‪ ،‬رضا‬ ‫رحمانی در دومین همایش ملی «تش��کل های اقتصادی‪ ،‬راهبران توس��عه» گفت‪ :‬در‬ ‫دوره تحریم یکی از راهبردهای اساسی که می تواند ما را در این جنگ اقتصادی موفق‬ ‫کند تکیه بر توان مردم اس��ت که این توان در حضور تش��کل های گوناگون اقتصادی‬ ‫بروز و ظهور پیدا می کند‪ .‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬بر این اس��اس معاونت‬ ‫ط��رح و برنامه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت ماموریت دارد تا هر هفته با برگزاری‬ ‫نشس��ت هایی با تش��کل های تخصصی و حرفه ای مسائل و مش��کالت را بررسی کند‬ ‫چراکه اعتقاد داریم هر توفیقی حاصل ش��ود به طور قطع با پیگیری نظرهای فعاالن‬ ‫اقتصادی و ذی نفعان ان تصمیم حاصل خواهد ش��د‪ .‬وی گفت‪ :‬براس��اس استراتژی‬ ‫ک��ه در وزارت صنع��ت‪ ،‬معدن و تجارت در نظر گرفته ش��ده‪ ،‬هر اقدامی که بتوان به‬ ‫در حالی اس��ت ک��ه دولت اص��رار دارد قیمت گذار ‬ ‫ی‬ ‫داروهای تولیدی بر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی باش��د‪،‬‬ ‫درحالی که این ارز ممکن اس��ت کمت��ر از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫هزینه تولید دارو را پوشش داده باشد‪ .‬تولیدکنندگان‬ ‫مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی نیز به طور کامل از‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برخوردار نیستند و واحدهای این‬ ‫بخش به ناچار باید سراغ ارز با نرخ های دیگر بروند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‹ ‹داروی ایران�ی ارزان ت�ر از کش�ورهای‬ ‫همسایه‬ ‫شهاب جوانمردی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫تومان��ی‪ ،‬دردی از صنع��ت داروس��ازی دوا نمی کند‪،‬‬ ‫پیش��نهاد می دهد دولت به جای تخصیص ارز به این‬ ‫شیوه‪ ،‬نرخ دارو را واقعی کند و اگر مردم مشکل دارند‬ ‫و نمی توانن��د این ن��رخ را تقبل کنند‪ ،‬بیمه باید ان را‬ ‫جب��ران کنن��د‪ .‬وی در توضیح این پیش��نهاد خود به‬ ‫ایس��نا گفت‪ :‬در همه جای جهان صنع��ت دارویی از‬ ‫کمک های دولت اس��تفاده می کند و این گونه نیس��ت‬ ‫که صنع��ت و خدمات و بازرگانی با یک نرخ س��ود و‬ ‫به��ره وام بگیرند‪ ،‬بلکه پایین تری��ن بهره را به صنعت‬ ‫داروسازی می دهند‪ ،‬اما در کشور ما تفاوتی نمی کند‪.‬‬ ‫هال��ه حامدی فر‪ ،‬نای��ب رئیس کمیس��یون اقتصاد‬ ‫س�لامت اتاق تهران هم در پیش��نهادی مشابه معتقد‬ ‫اس��ت دارو‪ ،‬تنها کاالیی در کش��ور اس��ت که مس��یر‬ ‫ارتباط��ی ان را با مصرف کننده به طور کامل ازس��وی‬ ‫نظ��ام بیمه درمان��ی در اختیار داریم‪ .‬اگ��ر یارانه ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی دارو را حذف و همان مبلغ را به نظام‬ ‫بیم��ه ای تزریق کنی��م‪ ،‬می توانیم عالوه ب��ر مبارزه با‬ ‫فس��اد ناش��ی از ارز ترجیحی‪ ،‬یارانه دولتی را به طور‬ ‫هدفمند به دس��ت بیماران برس��انیم؛ فرض کنید اگر‬ ‫امروز بیم��اران برای تامین یک دارو ‪ ۴۰‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬ه��زار تومان پرداخت می کنن��د و ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫باقیمانده ازسوی نظام بیمه درمانی پرداخت می شود‪،‬‬ ‫با حذف دالرتومان از نرخ ان دارو می ش��ود را به نظام‬ ‫بیمه ای بدهیم‪ ،‬فش��اری بر بیماران وارد نمی ش��ود و‬ ‫بیمار‪ ،‬همان رقم پیش��ین یا در نهایت درصد ناچیزی‬ ‫بیش از نرخ پیشین را برای ان دارو پرداخت می کند‪.‬‬ ‫‪www.Tejaratdaily.com‬‬ ‫سرمایه داخلی‬ ‫برای رشد‬ ‫استارت اپ های‬ ‫بزرگ‬ ‫تشدید قاچاق دارو‪ ،‬زیرسایه دالر‪4200‬تومانی‬ ‫‪20‬فروردین سال ‪ ۹۷‬در ساعت های پایانی روز‪ ،‬نرخ‬ ‫ارزی اعالم ش��د که خرید و فروش خارج از ان قاچاق‬ ‫به ش��مار می رفت‪ .‬ان روز نشس��ت فوق العاده س��تاد‬ ‫اقتصادی دولت برگزار شد و نتیجه ان سیاست ارز تک‬ ‫نرخ��ی بر مبنای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بود که از س��وی‬ ‫اس��حاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اعالم‬ ‫شد‪ .‬دس��توری که به گفته معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد اتخاذ شد اما با گذشت‬ ‫بیش از یک س��ال از این داستان پرماجرا هر چیزی را‬ ‫شاهد بودیم‪ ،‬جز ثبات اقتصادی!‬ ‫اماره��ا و ارقام حاک��ی از افزایش ب��االی نرخ تورم‬ ‫به ویژه در کاالهای اساس��ی دارد که به نوعی شکست‬ ‫این دس��تور و طرح را به همه ما گوشزد می کند‪ .‬این‬ ‫ارز پرحاش��یه ‪۴۲۰۰‬تومانی ب��ه نحوی پیش رفت که‬ ‫فس��اد و رانت در اقتصاد ایران بیشتر شد و از سلطان‬ ‫ارز و س��که گرفته تا س��لطان گوش��ت و کاغذ نیز به‬ ‫کارنامه اقتصادی کشور پرظرفیت ایران اضافه شد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬فعاالن صنعت داروس��ازی و تجهیزات‬ ‫پزش��کی مانند دیگ��ر بخش های اقتص��ادی که بارها‬ ‫مخالف��ت خود را ب��ا دالر‪ ۴۲۰۰‬تومان��ی و تخصیص‬ ‫ان اع�لام ک��رده بودند‪ ،‬بر ای��ن باورند ای��ن ارز باید‬ ‫هرچ��ه س��ریع تر از جغرافیای اقتصادی حذف ش��ود‪.‬‬ ‫اس��تدالل های فع��االن این حوزه حاکی از ان اس��ت‬ ‫ک��ه دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای اقتصاد س�لامت نه تنها‬ ‫کارایی نداش��ته‪ ،‬بلکه موجب ایجاد رانت و فساد هم‬ ‫ش��ده اس��ت‪ .‬از همه مهم تر اینکه قاچاق خروجی هم‬ ‫تش��دید شده و شاهد قاچاق معکوس داروی ایرانی به‬ ‫کشورهای همسایه هستیم‪.‬‬ ‫‪ 6‬م��رداد امس��ال‪ ،‬عبدالناص��ر همت��ی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی طی نامه ای به رئیس جمهوری اس��امی‬ ‫متخلف��ان ارزی ح��وزه دارو و ش��رکت های فعال در‬ ‫تامین کاالهای اساسی را به طور مشخص اعالم و بیان‬ ‫کرد‪ :‬باوجود تمام تالش های انجام ش��ده و تخصیص‬ ‫و تامی��ن ارز ب��رای واردکنندگان م��ورد تایید دارای‬ ‫ثبت س��فارش‪ ،‬متاسفانه حس��ب اطالعات سامانه رفع‬ ‫تعه��د ارزی‪ ،‬به نظر می رس��د بخ��ش قابل توجهی از‬ ‫تعه��دات ارزی مربوط به ورود کاال به کش��ور باوجود‬ ‫تامی��ن ارز و انقضای مهلت قانونی‪ ،‬رفع تعهد نش��ده‬ ‫و اس��ناد و مدارک س��االنه مبتنی بر ورود و ترخیص‬ ‫قطعی کاالهای مورد اشاره در سامانه به ثبت نرسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫تجارت‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫از پنبه تا پوشاک؛ ‪ 900‬درصد ارزش افزوده‬ ‫نامه به جهانگیری درباره‬ ‫«شهرافتاب»‬ ‫و توافق با شهردار تهران‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫وزیر صنع��ت‪ ،‬معدن و تج��ارت در نامه ای‬ ‫به مع��اون اول رئیس جمهوری از توافق میان‬ ‫این وزارتخانه و ش��هرداری ته��ران به منظور‬ ‫تجمیع مدیریت‪ ،‬تکمیل محل نمایش��گاهی‬ ‫ش��هرافتاب‪ ،‬انتقال نمایش��گاه های پربازدید‬ ‫و حفظ اراض��ی موجود خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫تس��نیم‪ ،‬رضا رحمانی در نامه ای به اس��حاق‬ ‫جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمه��وری با‬ ‫اشاره به کلیات توافق انجام شده میان شرکت‬ ‫سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران و پیروز‬ ‫حناچی‪ ،‬ش��هردار تهران درباره بهره برداری از‬ ‫فض��ای نمایش��گاهی ش��هرافتاب (متعل��ق‬ ‫به ش��هرداری ته��ران)‪ ،‬ضمن تش��ریح مفاد‬ ‫این تواف��ق‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مهم تری��ن توافق های‬ ‫انجام ش��ده را ش��امل تجمی��ع مدیری��ت‪،‬‬ ‫تکمیل محل نمایش��گاهی شهرافتاب‪ ،‬انتقال‬ ‫نمایش��گاه های پربازدید‪ ،‬حفظ اراضی موجود‬ ‫به سود دولت و بیت المال اعالم کرد‪.‬‬ ‫براس��اس این مکاتبه‪ ،‬نامه مش��ترکی بین‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و ش��هرداری‬ ‫تهران که ش��امل مفاد ای��ن توافق بوده برای‬ ‫طرح در هیات دولت به منظور تصویب و اجرا‪،‬‬ ‫ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش تس��نیم‪ ،‬در این نامه با اش��اره به‬ ‫اینکه مفاد فوق در کارگروه فرعی کمیسیون‬ ‫زیربنای��ی‪ ،‬صنعت و محیط زیس��ت در تاریخ‬ ‫‪ ۲۳‬تی��ر ماه امس��ال مطرح ش��ده‪ ،‬از معاون‬ ‫اول رئیس جمهوری خواسته ش��ده با توجه به‬ ‫تفاهم های مهم مقررشده میان وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت و شهرداری تهران‪ ،‬کمیسیون‬ ‫ام��ور زیربنایی‪ ،‬به نظرهای کارشناس��ی این‬ ‫وزارتخانه توجه الزم را داش��ته باشد و دستور‬ ‫زمینه سازی تفاهم های نهایی فراهم شود‪.‬‬ ‫سیاست گذاری‬ ‫در کل زنجیره‬ ‫صنعت نساجی‬ ‫بیشتر باید بر‬ ‫بخش «توسعه و‬ ‫تولید پوشاک»‬ ‫متمرکز باشد‬ ‫دوغارون‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین دروازه های‬ ‫شرق کشور‬ ‫سرپرس��ت س��ازمان توس��عه تجارت ایران‬ ‫در بازدی��د از مرز دوغ��ارون در تایباد گفت‪:‬‬ ‫صادرات ایران به افغانس��تان به عنوان دومین‬ ‫ش��ریک تجاری‪ ،‬س��االنه بی��ش از ‪ ۳‬میلیارد‬ ‫دالر اس��ت‪ .‬به گزارش روابط عمومی سازمان‬ ‫توس��عه تجارت ایران‪ ،‬محمدرض��ا مودودی‪،‬‬ ‫با اش��اره به پیش��ینه و اهمیت مرز دوغارون‬ ‫گفت‪ :‬گمرک م��رزی دوغارون که همجوار با‬ ‫افغانس��تان و گمرک اس�لام قلعه این کشور‬ ‫اس��ت و بی��ش از ‪ ۶۰‬درصد اق�لام صادراتی‬ ‫ایران از ای��ن معبر مهم به افغانس��تان صادر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ب��ه ایجاد نمایش��گاه عرضه محصوالت‬ ‫ایران��ی در م��رز دوغارون اش��اره کرد و گفت‪:‬‬ ‫ایجاد نمایش��گاه عرضه محصوالت و تولیدات‬ ‫مناط��ق مجاور م��رز دوغ��ارون و حتی دیگر‬ ‫اس��تان ها از مهم تری��ن برنامه های س��ازمان‬ ‫توسعه تجارت ایران است که با همراهی مردم‬ ‫و مسئوالن استان می تواند زمینه ساز صادرات‬ ‫انواع تولی��دات و محص��والت ایرانی و جذب‬ ‫سرمایه گذار باشد‪.‬‬ ‫گفتن��ی اس��ت‪ ،‬م��ودودی از بخش ه��ای‬ ‫گوناگ��ون مرز دوغارون مانند پلیس گذرنامه‪،‬‬ ‫سی ای پی و ایکس ری بازدید کرد‪.‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری (سهامی خاص)‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود‬ ‫یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر براورد می شود‪ ،‬درحال حاضر‬ ‫فقط ‪ ۵۰۰‬هزار نفر است؛ به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال‬ ‫در این بخش خالی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سیاس��ت گذاران اشتغال در کشور بارها‬ ‫از ظرفیت ‪ ۱.۵‬میلیون نفری اش��تغال در بخش پوش��اک‬ ‫سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی‬ ‫اش��تغالزایی در این صنعت تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬براساس‬ ‫انچه مس��ئوالن و سیاس��ت گذاران امر اشتغال می گویند‪،‬‬ ‫درحال حاضر حدود ‪ ۵۴۰‬هزار نفر در صنعت پوش��اک در‬ ‫کل کش��ور اشتغال دارند و با س��رمایه گذاری حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلی��اردی می ت��وان برای ‪ ۳۸۰‬هزار نفر ش��غل در بخش‬ ‫پوشاک ایجاد کرد‪.‬‬ ‫البته در اس��فند ‪ ۹۵‬در راس��تای توس��عه ظرفیت های‬ ‫اش��تغالزایی در صنع��ت پوش��اک ‪ ۱۲‬ق��رارداد بی��ن‬ ‫تولید کنن��دگان داخلی و برندهای خارجی منعقد ش��د تا‬ ‫تولید پوشاک این برندها برای فروش در بازارهای داخل و‬ ‫خارج کشور‪ ،‬در ایران انجام شود‪.‬‬ ‫با این حال با گذش��ت ‪ ۲‬س��ال از اخرین امار مربوط به‬ ‫اشتغال در صنعت پوشاک‪ ،‬همچنان میزان افراد شاغل در‬ ‫این صنعت همان حدود ‪ ۵۴۰‬هزار نفر اعالم می ش��ود که‬ ‫نش��ان می دهد در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی‬ ‫نش��ده یا اقدام های انجام ش��ده‪ ،‬خروجی مثبتی نداش��ته ‬ ‫است‪.‬‬ ‫فراین��د تبدیل پنبه به الی��اف و پارچه ‪ ۴۰۰‬درصد ارزش افزوده‬ ‫دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوش��اک می شود‪ ،‬ارزش افزوده‬ ‫ان به ‪ ۹۰۰‬درصد می رسد‬ ‫‹ ‹مدیریت صنعت پوشاک فقط با بخشنامه!‬ ‫در همی��ن زمینه رضا تازیکی‪ ،‬مدیر ملی طرح توس��عه‬ ‫کس��ب و کار و اش��تغال پایدار (تکاپو) وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی درباره اخرین امار اش��تغال صنعت پوشاک‬ ‫در کل کش��ور گفت‪ :‬وزارت صنع��ت ‪ ،‬معدن و تجارت یک‬ ‫رویکرد انفعالی در کل زنجیره نس��اجی و پوش��اک دارد و‬ ‫هیچ سیاست فعالی در چند سال گذشته در حوزه پوشاک‬ ‫نداش��ته اس��ت‪ .‬از نش��انه های ان هم این است که در واقع‬ ‫فقط با صدور بخشنامه های روزمره این صنعت را مدیریت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬تجربه صنعت پوشاک در جهان‬ ‫نش��ان داده سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی‬ ‫بیش��تر باید در بخش «توس��عه و تولید پوشاک» متمرکز‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫مدیر طرح توس��عه کس��ب و کار و اشتغال پایدار با بیان‬ ‫اینکه در حوزه پوش��اک افزون بر ‪ ۵۴۰‬هزار نفر‪ ،‬در حوزه‬ ‫نس��اجی ‪ ۱۹۰‬ه��زار نفر و در حوزه تولی��د پنبه نیز حدود‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر ش��اغل هس��تند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬نکته قابل تامل‬ ‫گرانی کاغذ دامن تولیدکنندگان دفتر مشق را گرفت‬ ‫رئی��س انجم��ن تولیدکنندگان نوش��ت افزار‬ ‫کش��ور با بیان اینک��ه گرانی کاغذ باعث ش��ده‬ ‫دفترس��ازان در س��ال ج��اری ب��ا ‪ ۲۰‬درص��د‬ ‫ظرفی��ت فعالی��ت کنند‪ ،‬از دو برابر ش��دن نرخ‬ ‫دفتر دانش اموزان نس��بت به سال گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمودرض��ا صنعتکار در گفت وگو با ایس��نا‪،‬‬ ‫با بیان اینکه هیچ یک از ش��رکت های عضو این‬ ‫انجمن ارز دولتی ی��ا نیمایی دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬صنعت دفترسازی سرمایه انچنانی ندارد‬ ‫که بخواهد اقدام به واردات کاغذ کند؛ بنابراین‬ ‫واردکنندگان کاغذ بیش��تر ناشران بودند که در‬ ‫نهای��ت کاالی وارداتی خود را باالتر از نرخ ازاد‬ ‫عرضه کردند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬نرخ هر بند کاغ��ذ تحریر با نرخ‬ ‫ازاد بای��د مع��ادل ‪ ۳۵۰‬هزار تومان باش��د‪ ،‬اما‬ ‫دفترسازان امسال این کاغذ را بندی ‪ ۵۳۰‬هزار‬ ‫تومان خریداری کردن��د‪ .‬به گفته رئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان نوش��ت افزار کش��ور‪ ،‬در امسال‬ ‫دفترس��ازان به دلیل گرانی کاغ��ذ با ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫ظرفیت خود فعالیت کردند‪.‬‬ ‫صنعتکار تصریح ک��رد‪ :‬درحال حاضر نرخ هر‬ ‫بند کاغذ تحریر نس��بت به س��ال گذشته ‪۲.۵‬‬ ‫برابر شده و به بیش از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان رسیده‬ ‫ک��ه به دنبال ان‪ ،‬نرخ دفتر نیز ح��دود دو برابر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای‬ ‫کا ج‪98/‬‬ ‫ت ‬ ‫تامین کاال ‪ /045‬‬ ‫ش�رکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری در نظر دارد از طریق مناقصه‬ ‫عمومی دومرحله ای کاالی مش��روحه ذیل را از طریق شرکت های تامین کننده‬ ‫داخلی خریداری نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر کاالی مورد نیاز‪:‬‬ ‫فیلتر هوای توربین ‪GE‬‬ ‫‪DONALDSON S/NO 600304X01, 600304X07‬‬ ‫‪GDX77-2890‬‬ ‫اطالعات تکمیلی متعاقبا به همراه فرم مناقصه ارسال می گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مح�ل تحویل کاال‪ :‬ش��رکت بهره ب��رداری نفت و گاز اغاج��اری‪ -‬اداره‬ ‫تدارکات و امور کاال‬ ‫‪ -3‬ن�وع و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی به مبلغ‬ ‫‪ 169.978.000/‬ریال‬‫‪ -4‬ش�رایط متقاضی‪ :‬توانایی ارائه تضمین ش��رکت در مناقصه و تضمین‬ ‫انج��ام تعهدات قرارداد طبق ضوابط جاری ش��رکت ملی نفت ایران‪ ،‬داش��تن‬ ‫ش��خصیت حقیقی‪/‬حقوقی‪ ،‬ش��ماره اقتصادی‪ ،‬توانایی مالی‪ ،‬ارائه سوابق کاری‬ ‫و همچنین مدارک و گواهینامه های مرتبط و متناسب با موضوع مناقصه‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند پس از انتش��ار اگه��ی نوبت دوم با مراجعه حضوری و یا‬ ‫نوب‬ ‫شما ت ا‬ ‫‪ 951‬ره م ول‬ ‫‪ 2‬ج‬ ‫‪ 98 .‬وز‬ ‫‪13‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی زیر نسبت به تهیه و تکمیل اطالعات مورد نیاز اقدام نموده‬ ‫و تقاض��ای کتبی خود را به همراه مدارک درخواس��تی حداکثر ظرف مدت ‪14‬‬ ‫روز پس از انتش��ار اگه��ی نوبت دوم جهت ارزیابی کیفی و بررس��ی صالحیت‬ ‫تامین کنندگان در ارتباط با موضوع مناقصه به ادرس مناقصه گزار تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری پس از بررسی اسناد و مدارک واصله‬ ‫و ارزیابی کیفی مناقصه گران طبق قانون برگزاری مناقصات از شرکت های واجد‬ ‫شرایط جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل خواهد اورد‪ .‬ضمنا ارائه مدارک‬ ‫و س��وابق هیچگونه حق��ی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و این ش��رکت‬ ‫در رد یا قبول پیشنهادات در چارچوب قانون برگزاری مناقصات مختار است‪.‬‬ ‫«فقط مدارک ارزیابی ارس��الی که در دفترخانه رسمی کپی برابر اصل شده‬ ‫باشد مورد استناد خواهد بود‪».‬‬ ‫ادرس پای��گاه اطالع رس��انی ‪ http://agogpc.nisoc.ir‬بخش مناقصه ها‪،‬‬ ‫مزایده ها‬ ‫ادرس‪ :‬اس��تان خوزستان‪ ،‬شهرستان امیدیه‪ ،‬بلوار نفت‪ ،‬شرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز اغاجاری‪ /‬اداره تدارکات و امور کاال‬ ‫تلفکس‪06152620897 :‬‬ ‫ ‬ ‫فکس‪06152622683 :‬‬ ‫فکس‪ 3504 :‬داخلی ‪06152622273‬‬ ‫شرکت بهره برداری نفت و گاز اغاجاری‬ ‫این اس��ت که سیاس��ت گذاری م��ا در ضعیف ترین حلقه‬ ‫زنجی��ره ارزش یعن��ی پنبه و نس��اجی متمرکز ش��ده‪ ،‬در‬ ‫حالی که «پوش��اک» پرثمرتری��ن حلقه از زنجیره صنعت‬ ‫نساجی اس��ت‪.‬تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به‬ ‫الی��اف و پارچه ‪ ۴۰۰‬درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این‬ ‫پارچه تبدیل به پوشاک می شود‪ ،‬ارزش افزوده ان به ‪۹۰۰‬‬ ‫درصد می رس��د‪ ،‬گفت‪ :‬این امار نشان می دهد به طور قطع‬ ‫سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد‪ .‬وی همچنین‬ ‫درباره ممنوعیت واردات پوشاک اظهارکرد‪ :‬هیچ وقت هیچ‬ ‫صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است‪.‬‬ ‫تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کش��ور مش��اهده‬ ‫می کنیم و هیچ وقت در ‪ ۴۰‬س��ال گذشته اتفاق خاصی در‬ ‫ای��ن صنعت رخ نداده اس��ت؛ بنابراین اگر بگوییم «در این‬ ‫مقطع نباید واردات پوش��اک ب��رای حمایت از این صنعت‬ ‫انجام ش��ود»‪ ،‬هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی شود‪.‬مدیر‬ ‫طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کش��ور ترکیه که کش��وری‬ ‫پیش��رو در حوزه پوش��اک اس��ت در هی��چ مقطعی هیچ‬ ‫ممنوعیت��ی در حوزه واردات پوش��اک ایجاد نکرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوش��اک‪ ،‬بس��یاری‬ ‫از تولیدکنندگان��ی که در ایران س��رمایه گذاری کردند در‬ ‫حال خروج از کش��ور هس��تند‪ .‬تازیکی با اش��اره به اینکه‬ ‫بح��ث سیاس��ت گذاری در ه��ر صنعتی یک��ی از نیازهای‬ ‫صنعت اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬ما در صنعت پوش��اک اس��تانداردها‬ ‫و حت��ی ازمایش��گاه مرجع نس��اجی در کش��ور نداریم‪ .‬یا‬ ‫حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوش��اک استانداردهای‬ ‫مش��خصی را رعای��ت نمی کنند و به همی��ن دلیل تجارت‬ ‫الکترونی��ک در صنع��ت پوش��اک انج��ام نمی ش��ود‪ .‬وی‬ ‫همچنی��ن به ضعف های اموزش��ی در حوزه تربیت نیروی‬ ‫ماهر در صنعت پوش��اک اش��اره کرد و گفت‪ :‬تامین نیروی‬ ‫انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است‪ .‬ما در‬ ‫ترکیه ‪ ۲۸‬رشته اموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی‬ ‫که در ایران ‪ 3‬رشته در اموزش عالی پیش بینی شده است؛‬ ‫در حوزه اموزش های مهارتی نیز از ‪ ۱۹۰‬اموزشگاه فنی و‬ ‫حرفه ای در تهران حتی یک اموزش��گاه فنی و حرفه ای در‬ ‫حوزه اموزش پوشاک به اقایان نداریم‪.‬‬ ‫این سیاس��ت گذاری هایی اس��ت که دول��ت باید انجام‬ ‫ده��د‪ .‬مدیر طرح ملی تکاپ��و در عین تاکید کرد‪ :‬در حالی‬ ‫ک��ه یک��ی از مهارت های مورد نیاز کش��ور نه��اد اتصال با‬ ‫برنده��ای بین المللی و اتصال ب��ا تولیدکنندگان داخل در‬ ‫راس��تای سفارش پذیری اس��ت‪ ،‬جای خالی چنین نهادی‬ ‫برای افزایش س��فارش پذیری تولیدکنن��دگان داخلی نیز‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫کمبودی در زمینه تقاضای بازار محرم وجود ندارد‬ ‫رئی��س اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اش��اره‬ ‫به اینکه کمبودی در ب��ازار مواد غذایی برای ماه‬ ‫محرم وجود ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ماه محرم دولت و‬ ‫عرضه کنندگان عمده با توج��ه به افزایش حجم‬ ‫تقاضا‪ ،‬باید حجم عرضه را افزایش دهند تا میزان‬ ‫عرضه و تقاضا با یکدیگر متناسب باشد‪.‬‬ ‫محمد اقاطاهر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره بازار‬ ‫مواد غذایی و نزدیکی به ایام ماه محرم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر شرایط عرضه و تقاضای برنج بسیار‬ ‫مهم و قابل توجه است که برنج خارجی به میزان‬ ‫قابل توجهی به کش��ور وارد شده و حجم دیگری‬ ‫در بندرها و گمرکات وجود دارد‪ ،‬که رفته رفته به‬ ‫بازار تزریق خواهد ش��د و میزان موجودی به طور‬ ‫کامل پاسخگوی نیاز بازار است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادیه بنکداران م��واد غذایی با بیان‬ ‫اینکه برنج ایرانی به دست امده‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫میزان عرضه و نرخ رب گوجه فرنگی درحال حاضر‬ ‫مناس��ب ارزیابی می شود و این در حالی است که‬ ‫نرخ این محصول درحال حاضر روند نزولی به خود‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ب��ازار حبوبات در ماه های گذش��ته‬ ‫نوس��ان های قیمتی خاص��ی را تجربه ک��رد‪ ،‬اما‬ ‫درحال حاضر ن��رخ این محص��والت ثابت بوده و‬ ‫مش��کلی در زمین��ه تامین و عرض��ه حبوبات در‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫اق��ا طاهر درباره بازار روغن تصریح کرد‪ :‬دولت‬ ‫در زمین��ه عرض��ه و نظارت بر ب��ازار روغن ورود‬ ‫ک��رده و ش��رایط قابل قبولی بر ای��ن بازار حاکم‬ ‫اس��ت‪ ،‬اما اگر میزان عرض��ه به ویژه عرضه روغن‬ ‫جام��د افزایش یابد‪ ،‬بازار روغن نیز هیچ کمبود و‬ ‫مشکلی نخواهد داشت‪ .‬رئیس اتحادیه بنکداران‬ ‫مواد غذایی درباره کاهش عرضه ش��کر در برخی‬ ‫مواقع زمانی‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬فرایند بسته بندی شکر‬ ‫در برخی مواقع طوالنی می ش��ود که این موضوع‬ ‫عرضه به ب��ازار را کند می کند‪ ،‬اما در مجموع در‬ ‫زمینه عرضه ش��کر کمبودی احساس نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش��نهاد می ش��ود حجم عرضه شکر‬ ‫افزای��ش یابد تا نرخ ان بیش از گذش��ته کاهش‬ ‫یابد‪ ،‬از س��وی دیگر‪ ،‬دولت و عرضه کنندگان باید‬ ‫در م��اه محرم با توجه به افزای��ش تقاضا‪ ،‬میزان‬ ‫عرضه را افزایش دهند تا میزان عرضه و تقاضا با‬ ‫یکدیگر متناسب باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫بازار و اصناف‬ ‫از کاهش قاچاق خروجی کاال گزارش می دهد‬ ‫چسبندگی قاچاق به بازار‬ ‫اسماعیل مرادیان‬ ‫نایب رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران‬ ‫مژده پورزکی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫عکس‪ :‬ایدا فریدی‬ ‫‹ ‹اخرین امار رسمی مربوط به سال ‪۹۶‬‬ ‫سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این باره‬ ‫گفت‪ :‬اخرین امار رس��می از قاچاق مربوط به سال ‪۹۶‬‬ ‫اس��ت و هنوز نمی توانیم درباره میزان قاچاق در س��ال‬ ‫‪ ۹۸‬اظهارنظری داشته باشیم‪.‬‬ ‫حمیدرض��ا دهقانی نیا در گفت وگ��و با‬ ‫اظهار‬ ‫ک��رد‪ :‬مرجع ارائه امار قاچاق‪ ،‬س��تاد مب��ارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز اس��ت و ای��ن س��تاد کارگروهی متش��کل از‬ ‫اس��تادان دانش��گاه و نماین��ده نهاد ه��ا دارد که میزان‬ ‫قاچاق را بررسی می کند‪ .‬اعضای این کارگروه اطالعاتی‬ ‫را ب��ه کارگ��روه می اورند و این اطالع��ات موردبحث و‬ ‫بررس��ی فنی و تخصصی قرار می گیرد که درنهایت به‬ ‫براورد می رس��یم‪ .‬درحال حاضر چندین ماه اس��ت که‬ ‫درخواس��ت اطالعاتی از چند نهاد کرده ایم اما هنوز به‬ ‫دست مان نرسانده اند‪ .‬وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬نمی توان‬ ‫اظهارنظ��ری درب��اره امار قاچاق ک��رد؛ چراکه این امر‬ ‫نیازمند بررسی های دقیق است‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق خروجی ارام گرفت‬ ‫بع��د از بی خبری از اطالعات اماری رس��می س��راغ‬ ‫متولی��ان صنفی می رویم‪ .‬دبیرکل اتاق اصناف ایران در‬ ‫این باره پاس��خی روش��ن به‬ ‫داد و گفت‪ :‬به طور‬ ‫معمول وقتی ک��ه اختالف نرخ ارز به وجود می اید یا با‬ ‫کاهش ارز پول ملی روبه رو می ش��ویم یا قاچاق ورودی‬ ‫کاال افزای��ش می یاب��د اما در ماه های گذش��ته ش��اهد‬ ‫افزای��ش قاچ��اق خروجی در برخ��ی از کاالها بودیم و‬ ‫این اتفاق در کاالهایی که یارانه به ان تعلق می گرفت‪،‬‬ ‫بیشتر بود‪.‬‬ ‫علی عوض پ��ور در گفت وگو با‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫این ترتیب در حوزه گوش��ت‪ ،‬ان دس��ته از مواد غذایی‬ ‫که مشمول یارانه ش��کر بودند و صیفی جات و‪ ...‬شاهد‬ ‫افزایش قاچاق خروجی کاال بودیم اما درحال حاضر بازار‬ ‫به ثبات نس��بی رسیده است‪ .‬بازار از نظر میزان کاالیی‬ ‫تامین است و کمبودی نداریم‪ .‬حذف ارز ‪۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫و کاهش اختالف ارز نیمایی و ارز ازاد نیز مزید بر علت‬ ‫شد که قاچاق خروجی کاهش داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬در قاچاق ورودی هم ش��اهد کاهش‬ ‫کااله��ای قاچاق هس��تیم اما هنوز برخ��ی از کاالها به‬ ‫شکل قاچاق وارد می شود‪ .‬اتاق اصناف ایران به تازگی با‬ ‫هماهنگی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کارهایی در‬ ‫زمینه مبارزه با قاچاق انجام داده است‪ .‬مسئولیت یکی‬ ‫از کارگروه های فرهنگی این ستاد به اتاق اصناف ایران‬ ‫واگذار ش��ده است و از این رو نشس��ت هایی با رئیسان‬ ‫اتحادیه ها داشته ایم و سیاست هایی درباره موضوع های‬ ‫فرهنگی مبارزه با قاچاق کاال درنظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش قاچاق قطعات صنایع برودتی‬ ‫رئیس اتحادی��ه تولیدکنندگان و تعمیرکاران صنایع‬ ‫برودت��ی‪ ،‬تهوی��ه مطبوع‪ ،‬لباسش��ویی و قطعات یدکی‬ ‫تهران نیز چن��دی پیش به‬ ‫گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫مشارکت اتاق اصناف در ساخت کالنتری ها‬ ‫نشست مشترک مس��ئوالن اتاق اصناف تهران‪،‬‬ ‫نیروی انتظام��ی و فرمانداری ته��ران با محوریت‬ ‫ارتق��ای امنی��ت برخی مناطق پایتخت به وس��یله‬ ‫تعامل و همکاری بین سازمان ها برای ایجاد فضایی‬ ‫مناس��ب و ایمن با ساخت کالنتری های بیشتر در‬ ‫مراکز پرتراکم و جرم‪‎‬خیز‪ ،‬در محل اتاق برگزار شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫از روابط عمومی اتاق اصناف‬ ‫تهران‪ ،‬پیرو نشس��ت خیران امنیت س��از با سردار‬ ‫رحیم��ی‪ ،‬فرمان��ده نیروی انتظام��ی تهران بزرگ‬ ‫در راس��تای ایج��اد فضای ایمن ب��رای پایتخت با‬ ‫مشارکت اصناف و برخی مراکز‪ ،‬نشست مشترکی‬ ‫با حضور ابراهیم درستی و خسرو ابراهیمی‪‎‬نیا نواب‬ ‫اتاق اصناف تهران‪ ،‬س��ردار مسعود مصدق فرمانده‬ ‫ی��گان امداد پلیس تهران بزرگ‪ ،‬س��عید بش��یری‬ ‫نماینده فرمان��داری تهران و برخی از معاونت های‬ ‫نیروی انتظامی برای هماهنگی های بیشتر تشکیل‬ ‫ش��د‪ .‬در این نشس��ت‪ ،‬نواب اتاق اصناف تهران بر‬ ‫امادگی و اهتمام هیات رئیس��ه در راستای حمایت‬ ‫از برنامه های موردنظر نیروی انتظامی برای ساخت‬ ‫کالنتری های بیش��تر در برخی مناطق حساس در‬ ‫صورت وج��ود مجوزهای الزم و زمی��ن موردنیاز‪،‬‬ ‫به منظ��ور ایجاد امنیت بیش��تر برای ش��هروندان‬ ‫به ویژه کسبه تاکید کردند‪.‬‬ ‫همچنین س��ردار مصدق‪ ،‬ضمن ارائه گزارش��ی‬ ‫از برنامه ه��ا و عملکرد نی��روی انتظامی در تامین‬ ‫س��اخت کالنتری ها در برخی مناطق جرم خیز و با‬ ‫تراکم باال اعالم کرد‪ ،‬این مهم به وس��یله مشارکت‬ ‫هم��ه مراک��ز ازجمل��ه ش��هرداری‪ ،‬فرمان��داری‪،‬‬ ‫اس��تانداری و راه و شهرسازی امکان پذیر است که‬ ‫امیدواریم این مهم سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫فرمان��ده یگان امداد پلی��س تهران بزرگ گفت‪:‬‬ ‫متاس��فانه تعداد کالنترهای موج��ود در برخی از‬ ‫مناطق به دالیلی همچ��ون تراکم باالی جمعیت‪،‬‬ ‫مهاجرپذی��ری‪ ،‬جرم خی��زی‪ ،‬وجود ش��هرک های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تراک��م مراکز اقتصادی و تجاری یا وجود‬ ‫م��کان زیارت��ی کفایت نمی کن��د و نیازمند مراکز‬ ‫بیش��تر برای تامین امنیت است؛ بنابراین با توجه‬ ‫به ظرفیت باالی اصناف‪ ،‬مشارکت و همکاری انها‬ ‫میزان ورود قطعات بی کیفیت و قاچاق در حوزه صنایع‬ ‫برودتی‪ ،‬تهویه مطبوع و لباسش��ویی به ایران نسبت به‬ ‫دو سال قبل افزایش یافته است‪.‬‬ ‫عل��ی جمالی اظهار کرد‪ :‬پیش از این واردات قطعات‬ ‫ازاد بود و به س��هولت انجام می ش��د‪ .‬بیش��تر قطعات‬ ‫نیز کیفیت مناس��بی داش��تند‪ .‬ح��ال واردات قطعات‬ ‫لوازم خانگی و برودتی باید به دس��ت افرادی باش��د که‬ ‫سال های سال در این کار فعال بوده اند‪ .‬یکی از بهترین‬ ‫کارهایی ک��ه وزارت صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت در این‬ ‫راس��تا انجام داده این اس��ت که بیش��تر وارد کنندگان‬ ‫تخصصی شده اند و کسی که می خواهد مواد اولیه وارد‬ ‫کند‪ ،‬باید پیش��ینه فعالیت ی��ا از اتحادیه مربوط مجوز‬ ‫داشته باش��د‪ .‬به عنوان نمونه‪ ،‬پیش تر افراد متفرقه ای‬ ‫برای صنف صنایع برودتی‪ ،‬تهویه مطبوع و لباسشویی‬ ‫قطعه می اوردند اما درحال حاضر ش��رایط بهتر ش��ده‬ ‫است و هرکسی نمی تواند به این حوزه ورود کند‪.‬‬ ‫جمالی ادامه داد‪ :‬به این ترتیب‪ ،‬اگر کس��ی قطعه ای‬ ‫وارد کند‪ ،‬نام و نش��ان او مش��خص اس��ت و م��ا از او‬ ‫تعهدنام��ه محض��ری می گیری��م که با ن��رخ مصوب و‬ ‫زیرنظ��ر اتحادی��ه کاالی خود را بفروش��د‪ .‬با این حال‬ ‫قاچاق همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫‹ ‹فروش قسطی لوازم خانگی قاچاق‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم خانگی با اشاره به‬ ‫افزایش حجم کاالهای قاچاق در بازار‪ ،‬از ارزان تر شدن‬ ‫برخ��ی برندهای قاچاق اروپایی در ب��ازار لوازم خانگی‬ ‫نسبت به کاالهای تولید داخل گالیه کرد‪.‬‬ ‫مرتض��ی میری در گفت وگو با تس��نیم‪ ،‬با اش��اره به‬ ‫حضور چش��مگیر لوازم خانگی قاچ��اق در بازار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬متاس��فانه امروز در بازار شاهد هستیم که کاال ها‬ ‫و لوازم خانگی قاچاق‪ ،‬به وفور یافت می شود و افزایش‬ ‫لوازم خانگی قاچاق در بازار باعث ش��ده نرخ این کاالها‬ ‫کاهش چشمگیری داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادی��ه فروش��ندگان لوازم خانگ��ی افزود‪:‬‬ ‫ب��ه عنوان نمونه نرخ یک ماش��ین لباسش��ویی المانی‬ ‫می تواند در این امر مهم بسیار موثر باشد‪.‬‬ ‫در این نشست‪ ،‬پس از بیان دیدگاه ها و تبادل نظر‬ ‫در زمینه موضوع نشس��ت مقرر ش��د این اقدامات‬ ‫انجام شود‪« :‬کلنگ زنی ساخت نخستین کالنتری‬ ‫به شکل ازمایش��ی با مشارکت اتاق اصناف تهران‬ ‫در منطق��ه نظام اباد با توجه به نیاز این منطقه در‬ ‫روزه��ای این��ده»‪ « ،‬رفع تمامی موانع س��اخت و‬ ‫دریافت مجوزهای الزم به وس��یله نیروی انتظامی‬ ‫برای مشارکت اصناف در ساخت دیگر کالنتری ها‬ ‫در مناطق حس��اس و نیازمند ازجمله سعادت اباد‪،‬‬ ‫ش��مس اباد‪ ،‬پونک و عبدل اباد برای اتاق اصناف»‪،‬‬ ‫«بررسی و هماهنگی های بیشتر برای ادامه کارها‬ ‫در نخس��تین نشست پیش روی اتاق اصناف تهران‬ ‫با حضور س��ردار رحیمی و رئیس��ان اتحادیه های‬ ‫صنف��ی»‪« ،‬پیگیری و بررس��ی تامی��ن زمین های‬ ‫بیشتر و موردنیاز برای ساخت دیگر کالنتری ها از‬ ‫س��وی فرمانداری با شهرداری و مراکز»‪« ،‬استمرار‬ ‫و تداوم نشس��ت ها برای عملیاتی ک��ردن کارها و‬ ‫برنامه ریزی های مکمل»‪.‬‬ ‫که ‪۵‬م��اه پیش با قیمتی در ح��دود ‪۱۵‬میلیون تومان‬ ‫فروخته می ش��د‪ ،‬امروز به ‪ ۵‬تا ‪۹‬میلیون تومان رسیده‬ ‫است؛ حتی در ش��رایطی که لوازم خانگی به ویژه لوازم‬ ‫خانگی خارجی فقط به ش��کل نقدی فروخته می ش��د‪،‬‬ ‫امروز ش��اهد فروش اقساطی این لوازم خانگی قاچاق با‬ ‫چک یک ماه هم هستیم‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬ب��ه عن��وان نمونه نرخ یک ماش��ین‬ ‫ظرفش��ویی در دوبی ‪۵۰۰‬دالر است که با احتساب نرخ‬ ‫ح��دود ‪۱۲‬ه��زار تومانی دالر‪ ،‬قیم��ت خرید ان حدود‬ ‫‪۶‬میلیون تومان تمام می ش��ود؛ حاال اگر هزینه ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪۴۰۰‬هزار تومانی واردات قاچاق این ماشین ظرفشویی‬ ‫را درنظ��ر بگیری��م‪ ،‬نرخ تم��ام ش��ده ان ‪۶‬میلیون و‬ ‫‪۵۰۰‬هزار تومان می ش��ود و فروش��نده نیز هرچه باالتر‬ ‫از این نرخ بفروشد‪ ،‬سودخالص است‪.‬‬ ‫میری با بیان اینکه گاهی از نظر قیمتی‪ ،‬خرید کاالی‬ ‫خارجی قاچاق برای مش��تریان این ب��ازار به صرفه تر از‬ ‫کاالی داخلی اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬متاس��فانه باوجود کاهش‬ ‫ن��رخ ارز در بازار‪ ،‬نرخ لوازم خانگی تولید داخل کاهش‬ ‫نیافته و تولیدکنندگان به دلیل اینکه مدعی هس��تند‬ ‫ارز تخصیص��ی ب��ه انها ارز نیمایی اس��ت و نرخ ارز در‬ ‫س��امانه نیم��ا کاهش نیافت��ه‪ ،‬برنامه ای ب��رای کاهش‬ ‫قیمت های خود ندارند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه فروش��ندگان ل��وازم خانگی در پایان‬ ‫خاطرنش��ان کرد‪ :‬امروز التهاب های قبل��ی که در بازار‬ ‫لوازم خانگی وجود داشت‪ ،‬فروکش کرده و کمبودی در‬ ‫بازار وجود ندارد ولی متاس��فانه به دلیل انکه قیمت ها‬ ‫نس��بت به قیمت های پیش از گرانی ارز‪۲.۵ ،‬برابر شده‬ ‫و درامد مردم و مش��تریان ما تناس��بی با این افزایش‬ ‫نرخ نداشته و قدرت خرید انها به مراتب کاهش داشته‬ ‫اس��ت‪ ،‬با مشکل پایین بودن قدرت خرید در بازار لوازم‬ ‫خانگی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا دهقانی نیا‬ ‫علی عوض پور‬ ‫بازار محرم تامین است‬ ‫مرتضی میری‬ ‫‹ ‹سخن پایانی‬ ‫بازار ایران به چس��بندگی کاالی قاچاق دچار ش��ده‬ ‫اس��ت؛ انچنان که کس��ی نمی تواند ان را از بازار جدا‬ ‫کند‪ .‬هرچند قاچاق پوشاک کاهش داشته و تمهیداتی‬ ‫برای کاهش قاچاق گوشی تلفن همراه اندیشیده شده‬ ‫اس��ت اما به نظر می رس��د مبارزه با قاچاق به یک عزم‬ ‫ملی تبدیل نش��ده است‪ .‬ش��اید اگر اطالع رسانی ها در‬ ‫حوزه قاچاق دقیق تر باش��د‪ ،‬مردم پا به عرصه نخریدن‬ ‫کاالی قاچ��اق بگذارند و تنها در این هنگام اس��ت که‬ ‫ب��ا کنترل تقاض��ا‪ ،‬می توان ب��ه خالی ش��دن مرزها از‬ ‫قاچاقچیان بیشتر امیدوار بود‪.‬‬ ‫تولید ‪ ۹۰‬درصدی گیاهان دارویی در کشور‬ ‫رئی��س اتحادی��ه صن��ف عطار و‬ ‫س��قط فروش ته��ران با بی��ان اینکه‬ ‫بی��ش از ‪۹۰‬درصد گیاه��ان دارویی‬ ‫موردنیاز کش��ور را تولید می کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬گیاهان دارویی که بتازگی در‬ ‫بین مردم به دلیل خواص موردتوجه‬ ‫قرار گرفت��ه و طرفداران زیادی پیدا‬ ‫کرده‪ ،‬خوش��بختانه در کشور از همه گونه ان‬ ‫تولید و در دسترس عموم مردم قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫به نق��ل از روابط عمومی‬ ‫اتاق اصناف ته��ران‪ ،‬علی رضا رضایی قهرودی‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬با توج��ه به اقبالی ک��ه گیاهان‬ ‫دارویی از س��وی م��ردم یافته اس��ت‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کش��اورزی با در اختیار گذاشتن زمین‬ ‫مساعد برای کشت گیاهان دارویی و تخصیص‬ ‫وام کش��اورزی ب��ه کش��اورزانی ک��ه خواهان‬ ‫فعالیت در این عرصه هس��تند‪ ،‬تالش دارد با‬ ‫بررس��ی و پژوهش ضمن کش��ف ضرورت ها و‬ ‫نیازهای جامعه و کش��ور‪ ،‬میزان درخواس��ت‬ ‫ت��ا چند ماه پیش با خ��روج بی رویه برخی‬ ‫از محص��والت صیف��ی روبه رو بودی��م و حاال‬ ‫ک��ه با فراوانی مواجهی��م‪ ،‬حجم خروجی ها از‬ ‫کش��ور از راه ص��ادرات و از راه قاچاق کاهش‬ ‫یافته است‪ .‬درحال حاضر به علت فراوانی پیاز‬ ‫در ب��ازار نرخ ان به ش��دت کاهش یافته و در‬ ‫میدان تره بار بین ‪ ۷۰۰‬تا ‪۱۵۰۰‬تومان اس��ت‬ ‫و این قیمت برای کش��اورز ناچیز است‪ .‬اینکه‬ ‫تا چند ماه پیش تاجران رس��می و غیررسمی‬ ‫کشورهای همس��ایه بر سر زمین ها می رفتند‬ ‫و ب��ا کامیون ه�� ا محصوالتی را از س��ر زمین‬ ‫کش��اورز بار زده و از کش��ور خارج می کردند‪،‬‬ ‫درحال حاضر متوقف شده است‪.‬‬ ‫در بح��ث هندوان��ه‪ ،‬م��ا از صادرکنندگان‬ ‫گله مند هس��تیم که چرا در صادرات کوتاهی‬ ‫می کنند‪ .‬هندوانه محصولی اب بر است و نباید‬ ‫به این ارزانی باش��د‪ .‬درواقع تولید هندوانه به‬ ‫ضرر کشور است‪ .‬زمانی هندوانه ‪۲‬هزار تومان‬ ‫بود و ش��اهد بودم که ترکی��ه کانتینرهایی از‬ ‫این محصول را از کشور خارج می کرد اما حاال‬ ‫نرخ ان به ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تومان رس��یده است‪.‬‬ ‫ن��ه نرخ ‪ ۲‬هزار تومان��ی منطقی بود و نه نرخ‬ ‫حاض��ر منطقی اس��ت‪ .‬درحال حاضر پول اب‬ ‫این محصول برای کش��اورز درنمی اید‪ .‬نباید‬ ‫کاری کرد که سال دیگر کشاورز دیگر کشت‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫سازمان جهاد کش��اورزی باید بداند که در‬ ‫هر اس��تانی هر محصول چه میزان زیر کشت‬ ‫است و بعد برای صادرات ان برنامه ریزی کند‪.‬‬ ‫ی��ک زمان صادرات بیش از حد می ش��ود که‬ ‫مصرف کنن��ده متضرر می ش��ود و یک زمان‬ ‫انچنان صادرات کاهش می یابد که محصولی‬ ‫ک��ه با فراوان��ی در بازار روبه رو اس��ت‪ ،‬خراب‬ ‫شده و دور ریخته می شود‪ .‬البته درحال حاضر‬ ‫س��یب زمینی صادر می ش��ود اما ای��ن کافی‬ ‫نیس��ت‪ .‬ما با فراوانی محصوالت کش��اورزی‬ ‫روب��ه رو هس��تیم و بای��د برای ص��ادرات ان‬ ‫برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫کش��ورهای خارجی را ب��راورد کند‬ ‫ت��ا ضمن مص��ارف داخلی و اش��باع‬ ‫بازارهای کش��ور‪ ،‬به موضوع صادرات‬ ‫نیز بپردازد و موج��ب ارزاوری برای‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫رضای��ی قه��رودی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫به تازگی از س��وی اداره بهداش��ت و‬ ‫هیات امنای ب��ازار به نشس��ت های گوناگونی‬ ‫مبنی بر بهداش��تی نبودن نم��ک دریا و زیان‬ ‫در دس��ترس بودن قرص برنج دعوت شده ایم‪.‬‬ ‫اداره بهداش��ت تاکید دارد که نمک دریا برای‬ ‫س�لامتی مض��ر و موجب تولید س��نگ کلیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به دلیل اس��تفاده نابجای برخی‬ ‫از اف��راد از قرص برنج‪ ،‬اداره بهداش��ت تاکید‬ ‫دارد ای��ن ماده را از دس��ترس خ��ارج کند تا‬ ‫میزان نابجای ان تا حدی کنترل شود که این‬ ‫موضوع��ات به طور جد در دس��تورکار اتحادیه‬ ‫قرار گرفت و به اعضا اطالع رسانی شد‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه‬ ‫بنکداران مواد غذایی‬ ‫ته��ران با اش��اره به‬ ‫اینکه کمب��ودی در‬ ‫ب��ازار م��واد غذای��ی‬ ‫برای ماه محرم وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬گف��ت‪ :‬در ماه‬ ‫مح��رم دولت و عرضه کنندگان عمده با توجه‬ ‫ب��ه افزایش حج��م تقاضا‪ ،‬بای��د حجم عرضه‬ ‫را افزای��ش دهند تا میزان عرض��ه و تقاضا با‬ ‫یکدیگر متناسب باشد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫از رواب��ط عمومی اتاق‬ ‫اصناف تهران‪ ،‬محمد اقا طاهر‪ ،‬رئیس اتحادیه‬ ‫بنکداران مواد غذایی درباره بازار مواد غذایی‬ ‫و نزدیکی ب��ه ایام ماه محرم اظه��ار کرد‪ :‬در‬ ‫ح��ال حاضر ش��رایط عرض��ه و تقاضای برنج‬ ‫بسیار مهم و قابل توجه است‪ .‬برنج خارجی به‬ ‫میزان قابل توجهی به کشور وارد شده و حجم‬ ‫دیگ��ری در بندر ها و گمرک ها وجود دارد که‬ ‫به بازار تزریق خواهد ش��د و میزان موجودی‬ ‫پاسخگوی نیاز بازار است‪.‬‬ ‫رئی��س اتحادی��ه بنک��داران م��واد غذایی‬ ‫ته��ران با بیان اینک��ه برنج ایرانی به دس��ت‬ ‫امده است‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪ :‬میزان عرضه و‬ ‫نرخ رب گوجه فرنگی در حال حاضر مناس��ب‬ ‫ارزیابی می شود و این درحالی است که قیمت‬ ‫این محصول در حال حاضر روند نزولی داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ :‬بازار حبوب��ات در ماه های‬ ‫گذشته نوسانات قیمتی را تجربه کرد‪ ،‬اما در‬ ‫حال حاضر نرخ ای��ن محصوالت ثابت بوده و‬ ‫مش��کلی در زمینه تامین و عرضه حبوبات در‬ ‫کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫اقا طاهر درباره بازار روغن نیز خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬دولت در زمینه عرضه و نظارت بر بازار‬ ‫روغن ورود کرده و ش��رایط قابل قبولی بر این‬ ‫بازار حاکم اس��ت‪ ،‬اما اگر میزان عرضه به ویژه‬ ‫عرضه روغن جامد افزایش یابد‪ ،‬بازار روغن نیز‬ ‫کمبود و مشکلی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی درباره‬ ‫کاهش عرضه ش��کر در برخی زمان ها تاکید‬ ‫کرد‪ :‬فرایند بسته بندی شکر در برخی مواقع‬ ‫طوالنی می شود که این موضوع عرضه به بازار‬ ‫را کند می کند‪ ،‬اما درمجموع در زمینه عرضه‬ ‫شکر کمبودی احساس نمی شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فک��ر نمی کنم کس��ی نداند که با حمای��ت از کاالی‬ ‫قاچ��اق با پدی��ده «مرگ تولید» روبه رو خواهیم ش��د‪.‬‬ ‫ب��ا این حال چرا قاچاق به مش��کلی غیرقابل حل برای‬ ‫کشور تبدیل شده اس��ت؟ فراخ بودن مرزها‪ ،‬قدرتمند‬ ‫بودن قاچاقچیان‪ ،‬دست های پشت پرده‪ ،‬کمبود بازرس‬ ‫در ب��ازار‪ ،‬کمرنگ ش��دن دغدغه های مل��ی و گرایش‬ ‫ب��ه کاالهای خارج��ی‪ ،‬بی کیفت��ی کااله��ای ایرانی و‬ ‫حمایت های بیش از حد دولت از تولید ملی و انحصار؛‬ ‫کدام یک علت ماندگاری کاالهای قاچاق در بازار ایران‬ ‫اس��ت؟ ما ملت ایران که خوب با هم متحد هس��تیم؛‬ ‫وقتی زلزله می اید‪ ،‬خوب به داد میهن مان می رس��یم‪.‬‬ ‫وقتی کسی نگاه چپ به ما می کند‪ ،‬علیه اش تظاهرات‬ ‫می کنیم و‪ ...‬حاال چطور می ش��ود که در مقابل کاالی‬ ‫قاچ��اق اینچنی��ن ضعفی از خ��ود نش��ان می دهیم؟‬ ‫نمی دانم؛ ش��اید علتش این باش��د که هن��وز کارد به‬ ‫اس��تخوان مان نرس��یده یا هنوز از امار های فاجعه امیز‬ ‫قاچ��اق و صدماتی که به تولی��د می زند‪ ،‬بی خبریم‪ .‬هر‬ ‫س��ال امارهایی در خبرگزاری ه��ا می خوانیم که البته‬ ‫کمی دیرهنگام هستند‪.‬‬ ‫برای نمونه یک س��ال‪ ،‬دو سال یا چند ماه از قاچاق‬ ‫کاالیی می گذرد و بعد امارش به دس��ت مان می رس��د‬ ‫و این خیلی دیرتر از ان اس��ت ک��ه بخواهیم در اتحاد‬ ‫ب��ا هم مانع از قاچاق کاالیی ش��ویم‪ .‬ب��ه هر حال همه‬ ‫اینه��ا عل��ت زندگی زال��ووار کاالهای قاچ��اق در بازار‬ ‫ایران هس��تند و م��ا اگر بخواهیم از انچ��ه درباره بازار‬ ‫امروز اس��ت‪ ،‬اطالعاتی به ش��ما بدهیم فقط می توانیم‬ ‫بر اظهارنظ ر فعاالن ب��ازار تکیه کنیم؛ چراکه امار کلی‬ ‫در دست نیست‪.‬‬ ‫چرا قاچاق به مش��کلی غیرقابل حل برای کشور تبدیل شده است؟ فراخ‬ ‫بودن مرزها‪ ،‬قدرتمند بودن قاچاقچیان‪ ،‬دس��ت های پش��ت پرده‪ ،‬کمبود‬ ‫گ شدن دغدغه های ملی و گرایش به کاالهای خارجی‪،‬‬ ‫بازرس در بازار‪ ،‬کمرن ‬ ‫بی کیفیت��ی کاالهای ایرانی و حمایت ه��ای بیش از حد دولت از تولید ملی و‬ ‫انحصار؛ کدام یک علت ماندگاری کاالهای قاچاق در بازار ایران است؟‬ ‫یادداشت‬ ‫محصوالت‬ ‫کشاورزی در‬ ‫رنج بی تدبیری‬ ‫صادراتی‬ ‫‪10‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تجارت‬ ‫روی خط خبر‬ ‫تجربه سفری لذتبخش در فیروزکوه‬ ‫خانه تاریخی‬ ‫حاج اقا محسن اراکی‬ ‫احیا می شود‬ ‫با هم��کاری بنیاد خیریه محس��نی‪ ،‬اداره کل‬ ‫ام��وزش و پ��رورش و اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬‬ ‫صنایع دس��تی وگردشگری اس��تان مرکزی و با‬ ‫همکاری و پشتیبانی معاونت عمرانی استانداری‬ ‫مرکزی خانه تاریخی حاج اقا محسن اراکی احیا‬ ‫می ش��ود‪ .‬به گ��زارش‬ ‫از روابط عمومی‬ ‫و مرک��ز اطالع رس��انی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دس��تی و گردش��گری اس��تان مرک��زی‪،‬‬ ‫محسن کریمی‪ ،‬معاون میراث فرهنگی در تکمیل‬ ‫این خبر گفت‪ :‬در نشستی در محل خانه تاریخی‬ ‫حاج اقا مقرر ش��د بنیاد خیریه محس��نی ضمن‬ ‫اس��تقرار دفتر پیگیری امور مربوط به امور فنی‬ ‫و حقوقی خانه تاریخی یادش��ده نسبت به تهیه‬ ‫طرح مرم��ت و احیای این بن��ای تاریخی اقدام‬ ‫کند‪ .‬کریمی افزود‪ :‬طرح تهیه شده ازسوی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دس��تی وگردشگری‬ ‫اس��تان مورد بررس��ی قرار می گیرد و درصورت‬ ‫تایید با همکاری و مش��ارکت نهاد های ذی ربط‬ ‫طرح مرمت اجرا خواهد شد‪ .‬وی در ادامه گفت‪:‬‬ ‫خانه تاریخی حاج اقا محس��ن از بناهای تاریخی‬ ‫منحصر به فرد در نوع خانه های تاریخی در سطح‬ ‫کشور است که با وسعت حدود ‪ ۵‬هزار مترمربع‬ ‫و برخ��ورداری از یک حی��اط مرکزی و ‪ ۵‬حیاط‬ ‫اختصاصی برای ه��ر یک از بخش های مجموعه‬ ‫از زیباترین و مهم ترین خانه های تاریخی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬درحال حاضر حیاط ضلع شمال غربی بنا‬ ‫از س��وی اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫وگردشگری در دست مرمت قرار دارد‪.‬‬ ‫جزئیات جشنواره‬ ‫روز «مروست»‬ ‫دبی��ر جش��نواره مل��ی فرهنگی‪ -‬هن��ری روز‬ ‫مروس��ت با اش��اره به بازدید مس��ئوالن استان‬ ‫ی��زد از بافت تاریخی و بی نظیر مروس��ت گفت‪:‬‬ ‫هدف از برگزاری جش��نواره روز مروست توسعه‬ ‫گردشگری خاتم اس��ت‪ .‬به گزارش ایلنا‪ ،‬حجت‬ ‫فالحتی ب��ا بیان اینکه برگزاری جش��نواره ملی‬ ‫فرهنگی‪ -‬هنری روز مروس��ت برنامه های جنبی‬ ‫متع��ددی دارد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬یک��ی از این برنامه ها‬ ‫بازدید از بافت تاریخی شهر است که به طور قطع‬ ‫نظر مس��ئوالن را جلب خواهد کرد و اتفاق های‬ ‫خوبی خواهد افت��اد‪ .‬وی با بیان اینکه برگزاری‬ ‫ای��ن جش��نواره ها منجر ب��ه رونق گردش��گری‬ ‫خواهد ش��د‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ب��ا توجه به رونق صنعت‬ ‫گردش��گری و اهمی��ت معرف��ی توانمندی ها و‬ ‫ظرفیت ه��ای خ��اص هر منطقه در پیش��رفت و‬ ‫توس��عه مناطق‪ ،‬ش��هرها و روس��تاهای کشور‪،‬‬ ‫می ت��وان با نامگذاری یک روز به نام یک ش��هر‬ ‫یا یک روس��تا‪ ،‬شرایط و بس��تر مناسب را برای‬ ‫معرفی ان منطقه فراهم کرد‪ .‬فالحتی با اش��اره‬ ‫به برخی ظرفیت های ش��هر مروس��ت به ویژه در‬ ‫حوزه کش��اورزی و تولید محصوالت کش��اورزی‬ ‫بسیار با کیفیت عنوان کرد‪ :‬به دلیل برخورداری‬ ‫از اب و خ��اک غنی همچنی��ن وجود مکان های‬ ‫تاریخی و طبیعی‪ ،‬این ش��هر زیبایی های خاص‬ ‫خود را دارد و تنوع اقلیمی در این شهر می تواند‬ ‫برای گردشگران جذابیت ایجاد کند‪.‬‬ ‫مشارکت موزه ملی در‬ ‫پنجشنبه های گردشگری‬ ‫هفدهمین پنجشنبه گردشگری بدون خودرو‬ ‫پایتخت با مش��ارکت موزه ملی ایران و بازدید از‬ ‫موزه ایران باس��تان و نمایشگاه باستان شناسی و‬ ‫هنر س��رزمین هلند برگزار می ش��ود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرن��ا‪ ،‬رئیس این س��تاد اظهارکرد‪ :‬در هفته های‬ ‫گذش��ته با هم��کاری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردش��گری استان تهران بازدید‬ ‫از تع��دادی موزه ها به طور رایگان و امکان حضور‬ ‫گردشگران و عالقه مندان در این موزه ها در طرح‬ ‫پنجش��نبه های گردش��گری بدون خودرو فراهم‬ ‫ش��د‪ .‬مهدی س��یف گفت‪ :‬قرار اس��ت هر هفته‬ ‫برنام�� ه بازدید از موزه ها همزم��ان با اجرای این‬ ‫تو دوگانه اجرا شود‪ .‬رئیس‬ ‫طرح در مناطق بیس ‬ ‫ستاد گردش��گری ش��هرداری تهران افزود‪ :‬این‬ ‫هفته‪ ۲۴ ،‬م��رداد براس��اس برنامه های از پیش‬ ‫تعیین شده‪ ،‬عالوه بر بازدید از موزه ایران باستان‬ ‫و نمایشگاه باستان شناسی و هنر سرزمین هلند‬ ‫در مناط��ق ‪ ۱۸ ،۱۵ ،۱۲ ،۸ ،۳‬و ‪ ۲۱‬پنجش��نبه‬ ‫گردش��گری ب��دون خ��ودرو برگ��زار می ش��ود‪.‬‬ ‫نمایشگاه باستان شناس��ی و هنر سرزمین هلند‬ ‫ب��ه روایت موزه درنت��س از ‪ ۱۰‬مهر‪ ۹۷‬در موزه‬ ‫مل��ی ایران برپا ش��ده و ت��ا ‪ ۳۱‬م��رداد میزبان‬ ‫عالقه مندان اس��ت‪ .‬این نمایشگاه شامل بیش از‬ ‫‪ ۴۲۰‬اثر تاریخی فرهنگی از س��رزمین هلند در‬ ‫‪ ۳‬بخش اثار باس��تانی‪ ،‬س��رامیک و نقاشی بوده‬ ‫که معرفی شایسته ای از تمدن درخشان و کهن‬ ‫این کشور است‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫گروه تجارت‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫روستای لزور‬ ‫در سفر به‬ ‫روستای لزور‬ ‫در دو طرف‬ ‫جاده السک‬ ‫درخت های‬ ‫سپیدار‪ ،‬باغ های‬ ‫میوه و مزارع‬ ‫سرسبز روح‬ ‫شما را تازه‬ ‫خواهند کرد‬ ‫یکی از ش��هرهای بزرگ اس��تان تهران‪ ،‬فیروزکوه‬ ‫است که به دلیل موقعیت جغرافیایی خوب ان همواره‬ ‫موردتوجه قرارگرفته است‪ .‬فیروزکوه درگذشته نیز از‬ ‫ش��هرهای بزرگ ایران به ش��مار می امد و به همین‬ ‫دلیل این ش��هر دارای کاروانسرا بود که پس از حمله‬ ‫مغول ویران شده است‪.‬‬ ‫به گزارش سفرس��تان‪ ،‬ای��ن منطقه ج��زء مناطق‬ ‫طبیع��ی و بکر اس��تان ته��ران و همچنی��ن یکی از‬ ‫زیس��تگاه های مهم حیات وحش اس��ت که می توانید‬ ‫در ان س��فری لذتبخش را تجربه کنید‪ .‬فیروزکوه در‬ ‫فاصله ‪ ۱۴۳‬کیلومت��ری تهران در کنار جاده تهران‪-‬‬ ‫قائم شهر قرارگرفته و یکی از مکان های محبوب برای‬ ‫گردش��گران اس��ت‪ .‬فیروزکوه نیز مانند بس��یاری از‬ ‫مناطق کش��ورمان مکان های معروفی دارد‪ .‬در ادامه‬ ‫با این جاذبه های دیدنی فیروزکوه اشنا خواهید شد‪.‬‬ ‫فیروزکوه دارای زمس��تان های سرد و تابستان های‬ ‫معتدل و خنک اس��ت‪ .‬شهرستانی که به دلیل هوای‬ ‫خنکش‪ ،‬پایتخت نش��ینان و دیگر شهرستان ها را در‬ ‫روزهای گرم سال به سوی خود می کشاند‪.‬‬ ‫‹ ‹تنگه واشی‬ ‫معروف ترین و پربازدیدترین جای دیدنی فیروزکوه‪،‬‬ ‫تنگه واش��ی اس��ت‪ .‬این تنگه ک��ه در ‪ ۱۵‬کیلومتری‬ ‫ش��مال غربی فیروزکوه قرار دارد‪ ،‬یکی از جذاب ترین‬ ‫منطقه های دیدنی تهران اس��ت‪ .‬ب��رای رفتن به این‬ ‫ی‬ ‫تنگه باید از رودخانه ای رد شوید که بین کوه سنگ ‬ ‫ق��رار دارد‪ .‬کتیب��ه ای مع��روف از دوره قاج��ار را نیز‬ ‫می توانی��د در این تنگه ببینید‪ .‬در مس��یر این تنگه‬ ‫که در ‪ ۲‬کیلومتری جاده فیروزکوه‪-‬تهران قرارگرفته‪،‬‬ ‫پس از ورود به یک جاده فرعی و پشت س��ر گذاشتن‬ ‫‪ ۹‬کیلومتر‪ ،‬روس��تای جلیزجند را خواهید دید‪ .‬این‬ ‫‹ ‹روستای لزور‬ ‫این روستا در ‪ ۴۵‬کیلومتری شمال غربی فیروزکوه‬ ‫قرارگرفت��ه و ج��زو بکرترین جاهای ایران به ش��مار‬ ‫م��ی رود‪ .‬ای��ن روس��تا در تابس��تان‪ ،‬رودخانه ه��ای‬ ‫رفع ممنوعیت ورود خودروها و موتورهای سنگین گردشگران خارجی‬ ‫مع��اون گردش��گری از رفع ممنوعی��ت ورود و تردد‬ ‫موتورس��یکلت های باالی ‪۲۵۰‬سی س��ی و خودروهای‬ ‫باالی ‪۲۵۰۰‬سی سی برای گردشگران خارجی در ایران‬ ‫خبر داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به استناد مفاد قانون مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬مصوبه شورای عالی امنیت کشور و سایر‬ ‫مستندات قانونی مترتب بر موضوع موتورسیکلت هایی‬ ‫با حجم باالی ‪۲۵۰‬سی سی‪ ،‬استفاده از این وسیله به جز‬ ‫موارد خاصی مانند اس��تفاده در پیست های ورزشی و‪...‬‬ ‫ممنوع بوده و حمل‪ ،‬نگهداری‪ ،‬تردد‪ ،‬خرید و فروش ان‬ ‫مجاز نیست‪ .‬بر همین اساس اداره راهنمایی و رانندگی‬ ‫نیروی انتظامی این موتورس��یکلت ها را شماره گذاری‬ ‫نمی کند و از تردد انها که بیشتر جنب ه وزرشی و مسافرتی‬ ‫دارند‪ ،‬جلوگیری می کند‪ .‬از سال گذشته این محدودیت‬ ‫شامل حال گردش��گران خارجی که با موتورسیکلت به‬ ‫ایران سفر می کنند‪ ،‬شده است‪ .‬ابراهیم پورفرج‪ ،‬رئیس‬ ‫جامعه تورگردانان ایران نسبت به اعمال این محدودیت‬ ‫در مرزها و تردد گردش��گران با موتورهای س��نگین در‬ ‫جاده های کش��ور معترض شد و گفت «نامه ای به رئیس‬ ‫س��ازمان میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردشگری‬ ‫نوش��ته و دلیل این خ��ود تحریمی را خواس��تم‪ .‬او هم‬ ‫شرکت مخابرات ایران‬ ‫(سهامی عام)‬ ‫منطقه فارس‬ ‫نامه ای به ش��ورای امنیت فرس��تاد و انه��ا هم موافقت‬ ‫کردن��د و گفتند که این بخش��نامه و ممنوعیت ش��امل‬ ‫گردش��گران خارجی نمی ش��ود‪ .‬حاال باید پلیس ان را‬ ‫اجرا کند و مانع ورود گردش��گران با موتورهای سنگین‬ ‫نش��ود‪ ».‬ول��ی تیموری‪ ،‬معاون گردش��گری س��ازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دس��تی و گردش��گری یک ماه‬ ‫پ��س از ان اعتراض‪ ،‬اکنون از رف��ع این ممنوعیت برای‬ ‫گردش��گران خارجی خب��ر داد و در گفت وگو با ایس��نا‬ ‫اظهاکرد‪ :‬مس��ئله گمرک و قانون مب��ارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز در بحث موتورس��یکلت های سنگین این است که‬ ‫در داخل خرید وفروش یا نگهداری نش��وند برای همین‬ ‫ورود موتورسیکلت های باالی ‪۲۵۰‬سی سی گردشگران‬ ‫خارجی به ایران با محدودیت ها و گاه مش��کالتی روبه رو‬ ‫شده بود‪ .‬وی افزود‪ :‬براساس مکاتبات و رایزنی با گمرک‬ ‫و س��ایر نهاده��ای مرتبط‪ ،‬در این مرحله مش��کل ورود‬ ‫موتورس��یکلت های باالی ‪۲۵۰‬سی سی به ایران و تردد‬ ‫در جاده ها برای گردش��گران خارجی برطرف ش��ده اما‬ ‫قرار اس��ت برای حل همیشگی این مسئله‪ ،‬این خواسته‬ ‫در قالب طرح به هیات دولت ارائه شود تا شکلی رسمی‪،‬‬ ‫مستند و الزم االجرا پیدا کند‪.‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫شماره ‪98/4‬‬ ‫ش�رکت مخابرات ای�ران‪ -‬منطقه فارس در نظر دارد نس��بت به اج��اره مجموعه ابی‪،‬‬ ‫سالن های غذاخوری و ورزشی خود واقع در خیابان قصردشت جنب مجتمع مرکزی مخابرات‬ ‫فارس از طریق مزایده عمومی براس��اس مش��خصات موجود در اسناد اقدام نماید‪ ،‬لذا از کلیه‬ ‫اش��خاص حقیقی و حقوقی که دارای صالحیت معتبر از اداره کار و امور اجتماعی می باش��ند‬ ‫جهت شرکت در مزایده؛ دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫متقاضیانجهتکسباطالعاتبیشتربهپرتالاینمنطقهبهادرس‪WWW.FARS.TCI.IR‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫نمایی از طبیعت فیروزکوه‬ ‫اقامتگاهی در روس��تای لزور واقع شده که انجا طعم خوش زندگی‬ ‫روس��تایی را خواهید چش��ید و س��فر خوبی در انتظار ش��ما خواهد‬ ‫بود‪ ،‬پس بار س��فر را ببندید و برای چند روز هم که ش��ده ارامش‬ ‫بگیرید‬ ‫روس��تا در حاشیه دشتی سرسبز با مزرعه های گندم‬ ‫و سیب زمینی و باغ های گوناگون قرارگرفته است‪.‬‬ ‫یکی دیگر از جاذبه های دیدنی فیروزکوه چش��مه‬ ‫اب معدنی خمده اس��ت‪ .‬این چش��مه اب معدنی در‬ ‫‪ ۵‬کیلومت��ری جاده فیروزکوه‪-‬زرین دش��ت در میان‬ ‫س��نگ ها قرارگرفته و دیواری دور چش��مه کش��یده‬ ‫ش��ده تا زنان و مردان بتوانند به راحتی در اب خنک‬ ‫ان ش��نا کنند‪ .‬حتی گفته می ش��ود اب این چشمه‬ ‫برای دردهای مفصلی‪ ،‬کلیوی و بیماری های پوستی‬ ‫مفید اس��ت‪ .‬برای رفتن به این چشمه باید از تهران‬ ‫به س��مت فیروزکوه حرکت کنید و پ��س از عبور از‬ ‫ش��هرهای پردیس‪ ،‬بومهن و روده��ن در فاصله ‪۱۰‬‬ ‫کیلومتری از فیروزکوه تابلوی زرین دشت را خواهید‬ ‫دی��د‪ .‬اگ��ر این مس��یر را ادامه دهید ب��ه یک فرعی‬ ‫خاکی می رس��ید و تابلوی قدیمی روستای خمده را‬ ‫خواهی��د دید‪ .‬پس از ‪ ۵‬کیلومتر ب��ا عبور از پلی که‬ ‫روی رودخانه نصب ش��ده به چشمه اب معدنی خمده‬ ‫می رسید‪.‬‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه فارس‬ ‫تنگه واشی‬ ‫پراب و دش��تی سرسبز دارد‪ .‬در این روستا می توانید‬ ‫پیاده روی کنی��د و از طبیعت بکر ان لذت ببرید که‬ ‫برای گش��ت وگذار دو مس��یر وجود دارد؛ یک مسیر‬ ‫امامزاده خوش��نام و دیگری ج��اده منتهی به منطقه‬ ‫الس��ک‪ .‬اگر به س��مت امام��زاده رفتید بای��د از اب‬ ‫گوارای چش��مه ان بچشید و به س��مت باال حرکت‬ ‫کنید تا به ابشار برسید و انجا استراحت کنید‪ .‬جاده‬ ‫السک هم جاده ای خاکی است که در دو طرف جاده‬ ‫درخت های س��پیدار‪ ،‬باغ های میوه و مزارع سرس��بز‬ ‫روح ش��ما را تازه خواهند ک��رد‪ .‬در انتهای جاده نیز‬ ‫تنگه ای با س��نگ های بزرگ وجود دارد‪ ،‬هنگام عبور‬ ‫از روی ای��ن س��نگ ها احتیاط کنید‪ .‬برای رس��یدن‬ ‫ب��ه رودخانه ای دلربا در انتهای تنگ��ه باید در برخی‬ ‫قس��مت ها تا زانو وارد اب ش��وید و حتی برای عبور‬ ‫ک��ردن از س��نگ ها کم��ک بگیری��د‪ .‬اقامتگاهی در‬ ‫روستای لزور واقع ش��ده که انجا طعم خوش زندگی‬ ‫روس��تایی را خواهید چش��ید و سفر خوبی در انتظار‬ ‫ش��ما خواهد بود‪ ،‬پس بار سفر را ببندید و برای چند‬ ‫روز هم که شده ارامش بگیرید‪.‬‬ ‫‹ ‹تنگه میشینه مرگ‬ ‫تنگه میش��ینه مرگ که برخی ب��ه ان چهارمحال‬ ‫ته��ران می گوین��د یک��ی دیگ��ر از جاه��ای دیدنی‬ ‫فیروزک��وه اس��ت‪ .‬اگر ج��زء افرادی هس��تید که به‬ ‫پیاده روی س��خت عالقه دارید‪ ،‬این مسیر مخصوص‬ ‫شماس��ت‪ ،‬از ن��ام ان هم پیداس��ت که چه مس��یر‬ ‫سختی پیش رو خواهید داش��ت‪ .‬نام گذاری میشینه‬ ‫مرگ به دو دلیل اس��ت که بخش نخس��ت میشینه‬ ‫به دلیل تعداد زیادی مجس��مه میش در راه قله است‬ ‫و قس��مت دوم مرگ نیز به دلیل وجود چشمه ای در‬ ‫نزدیکی قله است که اب ان برای پرندگان ضرر دارد‬ ‫و باعث مرگ انها می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹روستای سرسبز جلیزجند‬ ‫فیروزک��وه دارای س��ه امامزاده اس��ت که در یک‬ ‫بقعه متبرک دفن ش��ده اند و حت��ی این اثر به ثبت‬ ‫ملی نیز رس��یده است‪ .‬روس��تای سرسبز جلیزجند‬ ‫در ‪۱۱‬کیلومت��ری ش��مال غربی ش��هر فیروزک��وه و‬ ‫امام��زادگان معص��وم‪ ،‬س��لیمان و بی بی در ش��رق‬ ‫رودخانه کوچک واش��ی قرار دارن��د‪ .‬بنای اولیه این‬ ‫بقعه ‪6‬ضلعی با مصالح س��نگ و گچ و ساروج و گنبد‬ ‫ان مخروطی شکل مربوط به امام زاده معصوم بوده و‬ ‫سال ها بعد اتاق هایی نیز به این بقعه اضافه شده که‬ ‫محل دفن ‪ ۲‬امامزاده دیگر هستند‪.‬‬ ‫‹ ‹غار بورنیک‬ ‫غ��ار بورنی��ک در ‪ ۱۳۵‬کیلومت��ری ته��ران و ‪۲۳‬‬ ‫کیلومتری ش��هر فیروزک��وه روی ارتفاع��ات پرفراز‬ ‫و نش��یب کوهس��تان بورن��ی قرارگرفته اس��ت‪ .‬راه‬ ‫دسترس��ی به ای��ن غ��ار از طریق ج��اده دماوند –‬ ‫فیروزکوه نرس��یده به تونل نمرود‪ ،‬به سمت روستای‬ ‫هرانده اس��ت و پس از گذشتن از روستای هرانده در‬ ‫کنار رودخانه حبله رود و در ارتفاعات ان به این غار‬ ‫دلربا خواهید رس��ید‪ .‬این غ��ار از جاذبه های دیدنی‬ ‫فیروزکوه به شمار می رود‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫بازار مالی‬ ‫کارشناسان در راستای کنترل قاچاق و مبارزه با پولشویی در کشور تاکید کردند‬ ‫یک لوح‪ ،‬یک کارنامه‬ ‫‹ ‹شیوع پدیده اجاره حساب های بانکی‬ ‫در ماه ه��ای گذش��ته پس از اعم��ال محدودیت های‬ ‫قانون��ی در بح��ث تراکنش های بانکی‪ ،‬وق��وع این نوع‬ ‫تخلف ش��یوع بیش��تری یافت و با توجه به مش��کالت‬ ‫اقتصادی جامعه‪ ،‬برخی افراد از اجاره دادن حساب های‬ ‫بانکی خود اس��تقبال کرده اند‪ .‬اجاره حس��اب بانکی از‬ ‫ترفنده��ای متخلفانی اس��ت که به ط��ور معمول قصد‬ ‫پولش��ویی‪ ،‬فرار مالیات��ی‪ ،‬کالهبرداری و انجام س��ایر‬ ‫فعالیت ه��ای مجرمان��ه را دارند‪ .‬در ای��ن رویداد‪ ،‬فرد‬ ‫متخل��ف و س��ودجو از افراد س��اده اندیش ی��ا نیازمند‬ ‫می خواهد تا در ع��وض دریافت اجاره بهای ماهانه‪ ،‬یک‬ ‫حس��اب بانکی باز کنند و سپس کارت بانکی همراه با‬ ‫رمز اینترنتی و س��ایر اطالعات حس��اب را در اختیار او‬ ‫قرار دهند‪ .‬صاحب حس��اب با تصور اینکه یک حساب‬ ‫بانکی خالی‪ ،‬هیچ خطری برای صاحب حس��اب ندارد‪،‬‬ ‫ب��دون انک��ه از نوع فعالی��ت و جریان مالی مس��تاجر‬ ‫حس��اب اگاه باش��د‪ ،‬کارت بانکی و تمام��ی اطالعات‬ ‫حس��اب خ��ود را در قبال دریافت اجاره به��ا در اختیار‬ ‫او ق��رار می دهد‪ .‬در این ش��رایط چنانچه مس��تاجر از‬ ‫طریق حس��اب اجاره ای‪ ،‬اقدام به پولشویی یا معامالت‬ ‫ممنوع کن��د در صورت پیگیری و شناس��ایی‪ ،‬صاحب‬ ‫حساب باید به شخصه پاس��خگوی مراجع قضایی باشد‬ ‫و مس��ئولیت متوج��ه او خواه��د ب��ود‪ .‬اگ��ر در حالت‬ ‫خوش��بینانه فرد مستاجر فقط بخواهد حساب اجاره ای‬ ‫را برای تراکنش مبادالت س��الم اقتصادی و کسب وکار‬ ‫مش��روع به کار گیرد‪ ،‬احتمال دارد که این فرد با قصد‬ ‫فرار مالیاتی اقدام به اجاره حس��اب بانکی کرده باشد؛‬ ‫روشن است که در این وضعیت تعهدات مالیاتی حاصل‬ ‫از تراکنش های ایجادشده‪ ،‬متوجه صاحب اصلی حساب‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به هر ح��ال‪ ،‬رواج ای��ن پدیده در ماه های گذش��ته‬ ‫در حال��ی هش��دارهای چندین و چند باره و تش��دید‬ ‫نظارت ه��ای بانکی مرکزی بر حس��اب های بانک را به‬ ‫دنبال داش��ته است که در این راس��تا سایر بخش ها از‬ ‫جمل��ه وزارت امور اقتص��ادی و دارایی‪ ،‬س��ازمان امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و‪ ...‬در تالش‬ ‫هس��تند تا با همکاری بانک مرکزی گامی در راس��تای‬ ‫شناس��ایی این حس��اب ها بردارند و از طریق دسترسی‬ ‫به اطالعات حساب های بانکی‪ ،‬ان دسته از حساب هایی‬ ‫مش��کوک که گردش باالی مالی دارند را شناسایی و با‬ ‫موارد تخلف برخورد جدی داشته باشند و از این طریق‬ ‫جلوی فراریان مالیاتی را نیز بگیرند‪.‬‬ ‫‹ ‹مسدود شدن حساب های بانکی غیرمجاز‬ ‫ان طور که رئیس س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز‬ ‫پی��ش از ای��ن اعالم ک��رده بود‪ ،‬در بیش از یک س��ال‬ ‫گذش��ته حدود ‪ ۶‬میلیون حس��اب بانکی ک��ه به طور‬ ‫غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح ش��ده بودند‪ ،‬در راس��تای‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و قاچاق کاال و ارز مس��دود ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬به گفته علی مویدی‪ ،‬این تعداد حس��اب بانکی‬ ‫که در راستای پولشویی‪ ،‬قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق مواد‬ ‫مخدر و‪ ...‬فعالیت می کردند‪ ،‬شناسایی و مسدود شده و‬ ‫تعداد اندک باقی مانده این حساب ها نیز تا پایان امسال‬ ‫مسدود خواهد ش��د‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬بیش از ‪ ۶‬میلیون‬ ‫شماره حساب بانکی اتباع خارجی و شماره حساب های‬ ‫غیرمجاز در کش��ور وجود داشت که از حدود ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذش��ته تاکنون به طور غیرقانونی افتتاح ش��ده بودند‬ ‫و گاه دارای هویت و شناس��نامه مش��خصی هم نبودند‬ ‫ک��ه در این راس��تا از اغ��از س��ال ‪ ۱۳۹۲‬تاکنون این‬ ‫حساب های بانکی شناسایی شد‪.‬‬ ‫گروه بازار مالی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹نقش بازار سرمایه در تحقق شعار سال‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫پدی��ده ناهنجار قاچاق و پولش��ویی ب��ه عنوان یک‬ ‫عام��ل بازدارنده و مش��کلی پیچی��ده و چندبعدی در‬ ‫همه کشورهای دنیا به یک معضل اقتصادی‪-‬اجتماعی‬ ‫تبدیل ش��ده اس��ت‪ .‬ایران هم از این قاعده مس��تتثنا‬ ‫نیس��ت و همواره با این پدیده دس��ت به گریبان بوده‬ ‫اس��ت‪ .‬کنترل قاچاق و مبارزه با پولشویی در حالی به‬ ‫عنوان یکی از اهداف مهم در حوزه سیاس��ت گذاری ها‬ ‫در تمام��ی بخش های اقتصادی م��ورد توجه قرار دارد‬ ‫که با وجود تالش های��ی که در این زمینه همچنان در‬ ‫حال انجام اس��ت‪ ،‬هنوز این موض��وع به عنوان یکی از‬ ‫دغدغه های کشور مطرح است‪.‬‬ ‫تجربه س��ایر کشورها در این زمینه نشان می دهد در‬ ‫کنترل قاچاق و بحث مبارزه با پولشویی‪ ،‬ضمن تدوین‬ ‫قوانین جامع و پیش��گیرانه‪ ،‬می توان از طریق نظارت و‬ ‫کنترل مبدا و مقصد پول ها در نظام های مالی کش��ور‪،‬‬ ‫تا حد زیادی این گونه تخلف ها را شناس��ایی و پیگیری‬ ‫کرد‪ .‬در این زمینه مهم ترین اصولی که تمامی بانک ها‬ ‫و موسس��ه های مال��ی به منظ��ور مبارزه با پولش��ویی‬ ‫و کنت��رل قاچاق در کش��ور بای��د ان را رعایت کنند‪،‬‬ ‫شناسایی مش��تریان بانک ها‪ ،‬طبقه بندی انها بر مبنای‬ ‫ریسک و اعمال ضوابط دقیق برای شناسایی مشتریان‬ ‫پرخطر‪ ،‬ش��بکه نظارت بر گردش عملیات مش��تری و‬ ‫تش��خیص موارد مشکوک‪ ،‬شناس��ایی موارد مشکوک‬ ‫و گ��زارش ان ب��ه مراجع ذی صالح و‪ ...‬اس��ت که باید‬ ‫به ش��دت مورد توجه قرار گیرد‪ .‬اما از انجا که متخلفان‬ ‫برای انجام فعالیت های مجرمانه ش��ان همواره به دنبال‬ ‫راه هایی برای دور زدن قانون هستند‪ ،‬همین امر سبب‬ ‫ش��ده تا در مدت اخیر بحث پدیده اجاره حس��اب های‬ ‫بانکی در کشور به شدت گسترش یابد‪.‬‬ ‫از انج��ا که پول ه��ا در نهایت وارد نظام بانکی می ش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫ورود پول به بانک‪ ،‬باید برای شناس��ایی منش��ا این پول ها اقدام‬ ‫ش��ود و اگ��ر موارد مش��کوک در ای��ن زمینه وجود داش��ت مورد‬ ‫پیگیری قرار گیرد‬ ‫این مقام مس��ئول گفت‪ :‬اوج برخورد و مسدودسازی‬ ‫این حس��اب ها در سال گذشته و امس��ال اتفاق افتاده‬ ‫اس��ت زیرا در صورت شفاف س��ازی جلوی پولش��ویی‬ ‫و بس��یاری از تخلف ه��ا گرفته می ش��ود‪ .‬ب��ا همکاری‬ ‫بانک مرکزی موفق ش��دیم بی��ش از ‪ ۲‬میلیون از این‬ ‫حس��اب های بانک��ی که مربوط به اف��راد حقیقی بود و‬ ‫مظنون به این تخلف ها بودند را شناس��ایی و مس��دود‬ ‫کنیم‪ .‬بیش از ‪ ۳‬میلیون حس��اب بانک��ی دیگر نیز که‬ ‫مربوط به افراد‪ ،‬موسس��ه ها و نهادهای حقوقی هستند‬ ‫را نیز شناس��ایی کرده ایم و تاکنون افزون بر ‪ ۲‬میلیون‬ ‫ش��ماره حساب بانکی را در این زمینه مسدود کرده ایم‬ ‫و حدود ‪ ۷۰۰‬هزار ش��ماره حس��اب دیگر نیز در حال‬ ‫پایش و انس��داد است‪ .‬رئیس س��تاد مرکزی مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز تاکید کرده اس��ت در این میان حدود‬ ‫‪ ۵۸۲‬هزار شماره حساب بانکی مربوط به اتباع خارجی‬ ‫شناس��ایی و مسدود ش��ده و کمتر از ‪ ۱۰‬هزار حساب‬ ‫بانکی باقی مانده به زودی مسدود می شود‪.‬‬ ‫‹ ‹ رصد کارتخوان ها در دستور کار‬ ‫در کن��ار رص��د حس��اب های بانک��ی و شناس��ایی‬ ‫حساب های مش��کوک و اجاره ای‪ ،‬اذر سال گذشته نیز‬ ‫نمایندگان مجلس در مصوبه ای بانک مرکزی را مکلف‬ ‫کردند برای ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی یا‬ ‫درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام و امکان دسترسی‬ ‫سازمان امور مالیاتی به اطالعات درگاه های پرداخت را‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫به موجب ان ماده ‪ ۱۱‬الیحه پایانه های فروش��گاهی‬ ‫و سامانه مودیان‪ ،‬بانک مرکزی مکلف است با همکاری‬ ‫س��ازمان ام��ور مالیات��ی در م��دت یک س��ال پس از‬ ‫الزم االج��را ش��دن این قان��ون‪ ،‬به منظور س��اماندهی‬ ‫دس��تگاه های کارتخوان بانکی ی��ا درگاه های پرداخت‬ ‫الکترونیک��ی اق��دام کرده و با ایجاد تناظ��ر بین انها با‬ ‫مجوز فعالیت و ش��ماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی‪،‬‬ ‫به هر یک از پایانه های فروش‪ ،‬شناس��ه یکتا اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬همچنین بانک مرکزی موظف است به ترتیبی که‬ ‫سازمان درخواست می کند امکان دسترسی سازمان به‬ ‫اطالعات درگاه های پرداخت و تراکنش های شبکه های‬ ‫پرداخت بانکی رس��می کش��ور را فراهم کند‪ .‬بر اساس‬ ‫تبصره این ماده پس از گذش��ت زمان یادش��ده در این‬ ‫ماده‪ ،‬اتصال دستگاه های کارتخوان بانکی یا درگاه های‬ ‫پرداخ��ت الکترونیکی که تعل��ق انها به مودی معین از‬ ‫س��وی سازمان امور مالیاتی تایید نشده باشد‪ ،‬به شبکه‬ ‫پرداخت بانکی کشور ممنوع است‪.‬‬ ‫با تعامل حاصل ش��ده بین س��ازمان ام��ور مالیاتی با‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ان طور که مدیرکل دفتر بازرس��ی ویژه‪،‬‬ ‫مبارزه با پولش��ویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی‬ ‫اعالم کرده است هم اکنون ‪ ۷‬میلیون دستگاه کارتخوان‬ ‫میان فعاالن اقتصادی و از س��وی بانک ها توزیع ش��ده‬ ‫که باید نوع کاربرد و اس��تفاده کننده از این دس��تگاه ها‬ ‫برای س��ازمان امور مالیاتی مش��خص ش��ود‪ .‬به گفته‬ ‫خانی‪ ،‬بررس��ی ها نش��ان می دهد برخی فعاالن اقتصاد‬ ‫به نام افرادی ک��ه از معافیت مالیاتی برخوردارند اقدام‬ ‫به دریاف��ت کارتخوان می کنند و ای��ن کارتخوان ها به‬ ‫نام منش��ی‪ ،‬کارمند یا افراد بی بضاعت است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫برخی موسسه های خیریه یا صندوق های قرض الحسنه‬ ‫نیز که دارای معافیت مالیاتی هستند دستگاه کارتخوان‬ ‫دریافت کرده و ان را به صورت اجاره در اختیار س��ایر‬ ‫افراد قرار داده اند ک��ه در این زمینه بحث فرار مالیاتی‬ ‫مطرح می شود‪.‬‬ ‫ب��ه هر حال‪ ،‬ای��ن اقدام ها در حالی ب��ا هدف مبارزه‬ ‫با پولش��ویی و کنترل قاچاق و تخلف های گوناگون در‬ ‫کشور از سوی سازمان های ذی ربط در حال انجام است‬ ‫که کاشناس��ان و صاحب نظران ح��وزه اقتصادی بر این‬ ‫باورند که با تشدید این اقدام ها می توان گام های بلندی‬ ‫در راستای تحقق این اهداف در کشور برداشت و منشا‬ ‫پول های کثیف را از طریق نظام بانکی شناسایی و برای‬ ‫برخورد با این تخلف ها اقدام کرد‪.‬‬ ‫‹ ‹کاهش تعدد حساب های بانکی‬ ‫عب��اس ارگون‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگ��و ب��ا‬ ‫با تاکید بر ای��ن موضوع که نظام‬ ‫بانک��ی کش��ور در بح��ث کنترل قاچ��اق و مب��ارزه با‬ ‫پولش��ویی می تواند مهم ترین نق��ش را ایفا کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫از ا نجا که سود ناش��ی از معامالت غیر قانونی و قاچاق‬ ‫در نهای��ت وارد نظام بانکی می ش��ود‪ ،‬به طور حتم اگر‬ ‫نظارت دقیقی بر حساب های بانکی و گردش های مالی‬ ‫بانک ه ا ش��ود‪ ،‬می توان امیدوار بود ک��ه مبدا و مقصد‬ ‫بس��یاری از این پول ها شناس��ایی و از این بابت جلوی‬ ‫قاچاق و پدیده پولشویی در کشور گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به گس��ترش پدیده قاچاق‬ ‫و پولش��ویی در کش��ور‪ ،‬حجم زیادی پول در این گونه‬ ‫معامالت گردش دارد که با ورود به نظام بانکی کش��ور‪،‬‬ ‫می تواند شناسایی شود‪ ،‬افزود‪ :‬تحقق این هدف نیازمند‬ ‫این اس��ت که نظارت ها از س��وی بانک مرکزی و نظام‬ ‫بانک��ی افزایش یاب��د و گردش های مالی مش��کوک به‬ ‫ش��دت در بانک ها رصد ش��ود و در صورت شناس��ایی‬ ‫موارد مش��کوک‪ ،‬گزارش ان ب��ه مراجع ذی صالح داده‬ ‫ش��ود‪ .‬او تصری��ح ک��رد‪ :‬درحال حاضر متخلف��ان برای‬ ‫انجام فعالیت های مجرمانه شان و برای اینکه شناسایی‬ ‫نشوند‪ ،‬اقدام به اجاره حس��اب های بانکی می کنند که‬ ‫ای��ن موضوع نیز باید از س��وی بانک مرکزی به ش��دت‬ ‫م��ورد پیگی��ری ق��رار گیرد و ب��ا شناس��ایی این گونه‬ ‫حس��اب ها‪ ،‬برخورد قانونی با انها شود‪ .‬این کارشناس‬ ‫در همین راس��تا ب��ه همکاری هایی که از س��وی بانک‬ ‫مرکزی و سازمان امور مالیاتی برای شناسایی این گونه‬ ‫حساب ها و همچنین ساماندهی وضعیت کارتخوان های‬ ‫بانکی در حال انجام است اشاره کرد و گفت‪ :‬اقدام هایی‬ ‫که در دس��تور کار قرار گرفت��ه‪ ،‬می تواند تا حد زیادی‬ ‫جل��وی تخلف ه��ا را بگیرد اما الزم اس��ت که س��رعت‬ ‫بیشتری به این کارها داده شود و اقدام های جدی تری‬ ‫در ای��ن زمینه انجام ش��ود‪ .‬او در عین حال تاکید کرد‪:‬‬ ‫باید سیاس��تی اجرا ش��ود که هر ف��ردی در هر بانکی‬ ‫یک حس��اب بانکی داشته باشد‪ .‬تعدد این حساب ها در‬ ‫بانک ها بدون اینکه اعتبارس��نجی مناس��بی از افراد در‬ ‫زمان باز کردن حساب شود خود به این مشکالت دامن‬ ‫می زند‪ .‬به گفته ارگون‪ ،‬بی تردید رصد پول های ورودی‬ ‫و خروجی در نظام بانکی می تواند راهکار مناسبی برای‬ ‫کاهش پدیده قاچاق در کشور باشد و جلوی پولشویی‬ ‫را در کش��ور بگیرد و این تجربه ای اس��ت که در سایر‬ ‫کش��ور ها وجود دارد و نتیجه داده اس��ت‪ .‬باید منش��ا‬ ‫پول هایی که وارد بانک می ش��ود مش��خص باشد و اگر‬ ‫نتیج��ه یک معامله یا فعالیت اقتصادی بوده اس��ت‪ ،‬به‬ ‫ان مالیات تعلق بگیرد‪ .‬ای��ن کنترل ها می تواند جلوی‬ ‫فساد و تخلف ها را تا حد زیادی بگیرد و سرانجام زمینه‬ ‫حمایت از بخش واقعی اقتصاد را در کشور فراهم کند‪.‬‬ ‫‹ ‹کنترل مبدا و مقصد پول‬ ‫علی اصغر پورمتین‪ ،‬کارش��ناس پولی و بانکی نیز در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با اش��اره به نق��ش مهم نظام بانکی‬ ‫در بحث مبارزه با پولشویی و کاهش تخلف ها و قاچاق‬ ‫در کش��ور گفت‪ :‬از انج ا که پول ها س��رانجام وارد نظام‬ ‫بانکی می ش��ود‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬س��ازمان ام��ور مالیاتی‬ ‫و همچنین س��ایر س��ازمان های نظارت��ی می توانند با‬ ‫بهره گیری از اطالعاتی که در اختیار بانک ها قرار دارد‪،‬‬ ‫حس��اب های مشکوک را شناس��ایی و رصد کنند و در‬ ‫راستای برخورد با تخلف هایی که ممکن است رخ داده‬ ‫باشد اقدام کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در فرایند پولش��ویی‪ ،‬پول حاصل از‬ ‫اقدام ه��ای غیرقانون��ی تبدیل به پولی می ش��ود که در‬ ‫ظاهر از راه های قانونی به دس��ت امد ه اس��ت و از این‬ ‫راه پول شسته شده وارد اقتصاد می شود‪ ،‬افزود‪ :‬از انجا‬ ‫که پول ها در نهایت وارد نظام بانکی می ش��ود‪ ،‬پس از‬ ‫ورود پول به بانک‪ ،‬باید برای شناسایی منشا این پول ها‬ ‫اقدام ش��ود و اگر موارد مش��کوک در این زمینه وجود‬ ‫داش��ت مورد پیگیری قرار گی��رد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این‬ ‫زمینه می توان گفت که بانک ها در شناس��ایی این گونه‬ ‫تخلف ها نقش بسیار مهمی دارند و می توانند در کاهش‬ ‫پدیده قاچاق و پولشویی در کشور گام محکمی بردارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس‪ ،‬تحقق این هدف نیازمند این‬ ‫اس��ت که بانک ها نس��بت به این موض��وع اگاه تر عمل‬ ‫کنند و کنترل های ش��ان را نسبت به حساب های بانکی‬ ‫افزای��ش دهند‪ .‬بای��د مبدا و مقصد پول ه��ا در بانک ها‬ ‫مش��خص باش��د که این پول ها چگونه به دس��ت امده‬ ‫اس��ت و اگر از راه قانونی است برای دریافت مالیات از‬ ‫ان اقدام شود‪.‬‬ ‫پورمتی��ن بر این باور اس��ت که م��ا در بحث نظارت‬ ‫و کنت��رل حس��اب های بانک��ی و همچنی��ن نظارت بر‬ ‫کارتخوان ه��ای بانکی‪ ،‬در س��ال های گذش��ته ضعیف‬ ‫عم��ل کرده ایم که همین موضوع زمینه بروز فس��اد و‬ ‫رانت های��ی را فراه��م کرده که باید ب��ا یک عزم جدی‬ ‫جلوی ان هر چه س��ریع تر گرفته ش��ود‪ .‬درحال حاضر‬ ‫س��ازمان های ذی ربط با هماهنگی و همکاری یکدیگر‬ ‫اقدام هایی را در این زمینه در دستور کار خودشان قرار‬ ‫داده اند که اگر این اقدام ها به شکل جدتری انجام شود‬ ‫می توان امیدوار بود که بخش زیادی از این تخلف ها در‬ ‫بخش های گوناگون اقتصاد کم شود‪.‬‬ ‫او در عین حال به ضرورت تطبیق نظام بانکی کشور‬ ‫با اس��تانداردهای بین المللی اش��اره ک��رد و گفت‪ :‬در‬ ‫این زمینه باید در راس��تای اس��تاندارد های جهانی گام‬ ‫برداری��م و قوانین و قواعدی که در دنیا پذیرفته ش��ده‬ ‫اس��ت را قبول کنی��م و این گامی در زمین��ه مبارزه با‬ ‫پولشویی و فساد در کشور است‪.‬‬ ‫‹ ‹نظارت مستمر بر حساب های بانکی‬ ‫الب��رت بغزیان‪ ،‬کارش��ناس اقتصاد در ای��ن باره در‬ ‫گفت وگو با‬ ‫با بیان اینکه متخلفان برای پیشبرد‬ ‫اهداف شوم شان‪ ،‬همواره به دنبال پیدا کردن راهکارهای‬ ‫جدید هس��تند‪ ، ،‬در این زمینه به پدیده حس��اب های‬ ‫اجاره ای که مدتی اس��ت که به شیوع پیدا کرده اشاره‬ ‫ک��رد و گف��ت‪ :‬اجاره حس��اب و کارت ه��ای بانکی گاه‬ ‫برای پولش��ویی و انجام فعالیت مجرمانه یا برای فرار از‬ ‫پرداخت مالیات انجام می شود که این موضوع می تواند‬ ‫پیامده��ای بس��یار جبران ناپذی��ری به دنبال داش��ته‬ ‫باش��د‪ .‬وی با تاکید بر این موضوع که برای جلوگیری‬ ‫از گسترش چنین تخلف هایی در کشور‪ ،‬ضروری است‬ ‫بانک مرک��زی برای رص��د حس��اب ها و تراکنش های‬ ‫مش��کوک اقدام های الزم را انج��ام دهد و با افرادی که‬ ‫مرتکب چنین تخلف هایی می ش��وند به ش��دت برخورد‬ ‫کند‪ ،‬یاداور ش��د‪ :‬بان��ک مرکزی باید بر حس��اب های‬ ‫بانک��ی نظارت و کنترل کافی داش��ته و ب��ا پیگیری و‬ ‫شناسایی این گونه حساب ها با متخلفان برخورد جدی‬ ‫کن��د‪ .‬افراد باید متوجه این موضوع باش��ند که ارتکاب‬ ‫چنین تخلف هایی مجازات های س��نگینی برای شان به‬ ‫هم��راه خواهد داش��ت و این مهم باید از س��وی بانک‬ ‫مرکزی و س��ایر نهادهای نظارتی پیوسته گوشزد شود‪.‬‬ ‫ب��ه گفته ای��ن کارش��ناس‪ ،‬بانک مرک��زی و نهادهای‬ ‫نظارت��ی در عین حال باید کنترل ها و نظارت ش��ان را‬ ‫نسبت به این موضوع افزایش دهند و زمانی که متوجه‬ ‫تراکنش های بانکی مشکوک می شوند‪ ،‬به سرعت نسبت‬ ‫به ان رس��یدگی کنند‪ .‬به گفته این کارشناس‪ ،‬با رصد‬ ‫این گون��ه تخلف ه��ا در نظام بانکی می توان منش��ا این‬ ‫پول ه��ا را که چندان قانونی نیس��تند‪ ،‬شناس��ایی کرد‬ ‫و از ای��ن بابت جلوی بس��یاری از تخلف ه��ا‪ ،‬معامالت‬ ‫غیرقانونی‪ ،‬قاچاق‪ ،‬پولشویی و‪ ...‬را گرفت‪.‬‬ ‫عباس ارگون‬ ‫کم��ک به تامین مالی از اصلی ترین کارکردهای بازار‬ ‫س��رمایه اس��ت‪ .‬این بازار با فعالیت هایی مانند تقویت‬ ‫عرضه ه��ای اولی��ه و ورود ابزارهای مال��ی نوین به ویژه‬ ‫اوراق با درامد ثابت و همچنین تسهیل افزایش سرمایه‬ ‫ش��رکت های پذیرفته ش��ده‪ ،‬نقش حمایتی خود را در‬ ‫افزای��ش تامین مالی ایفا کرده اس��ت‪ .‬ب��ه این ترتیب‪،‬‬ ‫بازار س��رمایه مکانی برای کمک به رونق تولید به شمار‬ ‫می رود و در همین زمینه سرمایه گذاری و جذب وجوه‬ ‫از این مس��یر‪ ،‬از سیاس��ت های بس��یار دقیق اقتصادی‬ ‫دولت در این زمینه به ش��مار می رود‪ .‬از طرفی‪ ،‬در حوزه‬ ‫معامالت فیزیکی و مشتقه و نیز حجم و ارزش معامالت‬ ‫پتروشیمی و کش��اورزی شاهد ثبت رکوردهای جدید‬ ‫در تاریخ ‪ ۱۰‬س��اله ب��ورس کاال بوده ایم که این موارد از‬ ‫بسترسازی الزم برای تحقق شعار امسال حکایت دارد ‪،‬‬ ‫ضمن اینکه بازار سرمایه به واسطه اتکا به حجم وسیعی‬ ‫از منابع مالی خرد از طریق توسعه مشارکت عموم مردم‬ ‫و با اتکا ب��ه ابزارهای نوین‪ ،‬توان تامین مالی باالیی دارد‬ ‫که می تواند کمک ش��ایانی به اجرای پروژه های بزرگ‬ ‫کند‪ .‬ناگفته نماند که در راستای جذب منابع سرگردان‬ ‫به بازار س��رمایه‪ ،‬همچنان نیاز به فرهنگ سازی داریم و‬ ‫بای��د اقدام های موثرتری برای معرفی ظرفیت های این‬ ‫بازار به عموم افراد انجام شود‪.‬‬ ‫‹ ‹افزایش شفافیت و نقدشوندگی‬ ‫علی اصغر پورمتین‬ ‫شفافیت و نقدش��وندگی حداکثری را شاید بتوان از‬ ‫تعیین کننده تری��ن عوامل پویایی امروز بازار س��رمایه‬ ‫ایران به ش��مار اورد‪ .‬در م��اده ‪ ۲‬قانون بازار اوراق بهادار‬ ‫نیز بر بازاری ش��فاف‪ ،‬کارا و منصفانه تاکید شده است‪.‬‬ ‫اماره��ا حکایت از ان دارند که در اغاز س��ال ‪ ۹۵‬هر ماه‬ ‫به طور میانگین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۰‬نماد معامالتی متوقف بو د اما‬ ‫درحال حاضر این رقم به ح��دود ‪ ۱۰‬نماد کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬این کاهش توقف نمادها نشان می دهد افزایش‬ ‫نقدشوندگی که از خواسته های اصلی فعاالن بازار بود‪،‬‬ ‫تا حد قابل قبولی محقق ش��ده اس��ت‪ .‬همچنین ارزش‬ ‫و حج��م معامالت از اغاز فعالیت دولت دوازدهم رش��د‬ ‫قابل مالحظه ای داش��ته است‪ .‬رشد محسوس میانگین‬ ‫ارزش معام�لات در ماه های اخیر در مقایس��ه با مدت‬ ‫مش��ابه س��ال گذش��ته در بورس و فرابورس گواهی بر‬ ‫حضور پررنگ تر سرمایه گذاران است‪.‬‬ ‫‹ ‹مقابله با ناراستی ها در بازار سرمایه‬ ‫البرت بغزیان‬ ‫مقابل��ه با سیگنال فروش��ی و نش��ر اطالعات کذب و‬ ‫نادرس��ت‪ ،‬از اقدام هایی بوده که پیوس��ته از سوی نهاد‬ ‫ناظر بازار سرمایه پیگیری ش��ده است‪ .‬سازمان بورس‬ ‫در این زمینه پرونده های قضایی بی ش��ماری تش��کیل‬ ‫داده و تعداد زیادی از س��ایت ها‪ ،‬کانال ها و ش��بکه های‬ ‫متخلف را از طریق قضایی مسدود کرده است‪ .‬همچنین‬ ‫در حوزه اقدام های قضایی و حقوقی‪ ،‬اداره پیش��گیری‬ ‫و حمایت های قانونی در س��ازمان بورس و اوراق بهادار‬ ‫تشکیل ش��ده است تا سهامداران ش��کواییه خود را به‬ ‫این نهادها ارس��ال و حقوق خود را از این مجرا پیگیری‬ ‫کنند‪ .‬قرار اس��ت در اداره پیش��گیری کدهای رفتاری‬ ‫برای مدیران ش��رکت های بورس��ی تنظیم ش��ود تا در‬ ‫مواقع��ی که اس��تراتژی مدیر ش��رکت بورس��ی از نظر‬ ‫مدیران ناظر ره به خطا می برد‪ ،‬ابزار قانونی برای برخورد‬ ‫با چنین تصمیم هایی وجود داش��ته باشد‪ .‬بدیهی است‬ ‫ک��ه نتیجه این اقدام ه��ا‪ ،‬وجود بازار س��رمایه ای پویا و‬ ‫چابک خواهد بود‪.‬‬ ‫‹ ‹ابزاره�ای نوی�ن‪ ،‬عام�ل پویای�ی ب�ازار‬ ‫سرمایه‬ ‫بعد از فاکتور نقدش��وندگی‪ ،‬تکمیل جعبه ابزار های‬ ‫بورس��ی با ابزارهای مالی جدید است که به بازار سرمایه‬ ‫پویایی می بخش��د‪ .‬بارها در مطالبات اهالی بازار شنیده‬ ‫ش��ده بود که باید شرایطی فراهم ش��ود تا به جز سهام‪،‬‬ ‫ابزاره��ای قاب��ل معامله نی��ز در بورس رس��میت داده‬ ‫ش��وند‪ .‬از این رو‪ ،‬در کنار ابزارهای مرس��وم و کالسیک‬ ‫دنی��ا‪ ،‬ابزاره��ای مالی اس�لامی نیز ب��ا موافقت کمیته‬ ‫فقهی س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار ب��ه خانواده بازار‬ ‫س��رمایه وارد ش��د‪ .‬در این میان ابزار اجاره سهام‪ ،‬یکی‬ ‫از دس��تاوردهای مهم در این زمینه بود‪ .‬اوراق مرابحه‪،‬‬ ‫اوراق منفعت‪ ،‬اوراق وکال��ت‪ ،‬اوراق جعاله از مهم ترین‬ ‫اوراقی اس��ت که به ویژه در یکی ‪ ۲‬س��ال گذش��ته وارد‬ ‫فاز عملیاتی ش��دند و به طور قط ع با معرفی و شناسایی‬ ‫دقیق تر و بکارگیری این ابزارها نتایج مثبت ان را شاهد‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫تحلیل روز‬ ‫شناسایی منشا پول های کثیف با کمک نظام بانکی‬ ‫رئیس جمه��وری در حاش��یه جلس��ه هیات دول��ت‬ ‫با اه��دای ل��وح تقدی��ر‪ ،‬از اقدام های رئیس س��ازمان‬ ‫ب��ورس و اوراق بهادار و هم��کاران او در کمک به ثبات‬ ‫ب��ازار س��رمایه و حفظ حق��وق س��هامداران قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬افزایش ش��فافیت و کارایی‪ ،‬توس��عه همه جانبه و‬ ‫ثبات بازار س��رمایه کش��ور و حفظ حقوق سهامداران‬ ‫از مهم تری��ن محوره��ا و دس��تاوردهایی اس��ت که در‬ ‫نامه حس��ن روحانی به ش��اپور محمدی برجسته و در‬ ‫س��ال «رونق تولید» بر ان تاکید ش��ده است‪ .‬بی شک‬ ‫این موفقیت‪ ،‬در درجه نخس��ت مرهون تعامل دوسویه‬ ‫دولت و بازار سرمایه و نگاه واقع بینانه و درک متقابل از‬ ‫شرایط بازار و نقش افرینی تک تک سهامدارانی است که‬ ‫سرمایه های خود را در سال های اخیر به میدان اوردند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬واقعیت این اس��ت که با اغاز به کار دولت‬ ‫دوازده��م‪ ،‬بازنگری در برخی قوانین بازار س��رمایه در‬ ‫راس��تای شفافیت و نقدشوندگی بیشتر و افزایش سهم‬ ‫تامین مالی از این بازار‪ ،‬ش��تاب گرفت و تصویری مثبت‬ ‫از عملکرد بازار سرمایه به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تجارت‬ ‫‹ ‹تایی�د صالحیت مع�اون مالی بیمه‬ ‫کوثر‬ ‫اخبار‬ ‫صالحیت حرفه ای مصطفی مقصودی گنجه‪،‬‬ ‫معاون مالی ش��رکت بیمه کوثر ازس��وی بیمه‬ ‫مرک��زی جمهوری اس�لامی ایران تایید ش��د‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بیمه کوثر‪ ،‬مصطفی‬ ‫مقصودی با بیش از ‪۱۰‬س��ال تجربه مدیریتی‬ ‫و بیمه در ش��رکت های خصوصی از س��ال های‬ ‫‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۶‬به عنوان رئیس حسابداری و در طول‬ ‫س��ال های ‪۹۶‬تا ‪ ۹۷‬نیز در س��مت مدیر مالی‬ ‫در ش��رکت بیمه کوثر مشغول به فعالیت بوده‬ ‫است‪ .‬مقصودی گنجه با سال ها تجربه در حوزه‬ ‫بیم��ه و مدیریت‪ ،‬اکنون پس از گرفتن مجوز از‬ ‫مبادی ذی ربط و به ویژه بیمه مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬در سمت معاون مالی بیمه کوثر‬ ‫به ماموریت خویش ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫‹ ‹توزیع کاالهای اساسی در مناطق‬ ‫س�یل زده از س�وی بان�ک حکم�ت‬ ‫ایرانیان‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی بانک حکمت‬ ‫ایرانی��ان‪ ،‬مدیریت منطقه لرس��تان‪ ،‬همدان و‬ ‫مرکزی ‪ ۱۷‬مردا د امسال ظ رف های اشپزخانه‬ ‫و پوش��اک در روس��تاهای پلدختر توزیع کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک حکمت ایرانیان‪،‬‬ ‫مدیریت منطقه لرس��تان‪ ،‬همدان و مرکزی از‬ ‫مبلغ جمع اوری ش��ده در حس��اب اعالم شده‬ ‫از س��وی همکاران این منطقه در روس��تاهای‬ ‫دور افت��اده شهرس��تان پلدخت��ر ظ رف ه��ای‬ ‫اش��پزخانه و پوشاک توزیع کرد‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫بان��ک حکمت ایرانی��ان پیش تر نی��ز با توزیع‬ ‫کاالهای اساسی یاری رسان سیل زدگان استان‬ ‫لرستان بود‪.‬‬ ‫‹ ‹تس�هیل در خری�د از مراکز عرضه‬ ‫دام با خدمات بانک شهر‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان مدیری��ت میدان های‬ ‫ش��هرداری تهران با اش��اره ب��ه خدمات بانک‬ ‫ش��هر در مراک��ز عرض��ه بهداش��تی دام گفت‪:‬‬ ‫حضور کارکنان ای��ن بانک در این مراکز باعث‬ ‫خدمات رس��انی بهت��ر و رضایتمندی بیش��تر‬ ‫شهروندان از جایگاه های عرضه دام شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک‬ ‫شهر‪ ،‬سید سعید راد در حاشیه بازدید از مراکز‬ ‫عرضه بهداش��تی دام‪ ،‬ضم��ن عرض تبریک به‬ ‫مناسبت فرارسیدن عید س��عید قربان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫امس��ال بیش از ‪ ۱۰۰‬دستگاه کارتخوان بانکی‪،‬‬ ‫دس��تگاه های خودپرداز ثابت و س��یار و خودرو‬ ‫س��یار بانک ش��هر در مراکز عرضه دام پایتخت‬ ‫راه اندازی و مس��تقر ش��ده اند و این مهم باعث‬ ‫تس��هیل در خری��د از مراکز عرضه دام ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی با اش��اره به حض��ور کارکنان بانک‬ ‫ش��هر در تمام��ی مراکز عرض��ه دام برای حل‬ ‫مش��کالت احتمالی‪ ،‬اف��زود‪ :‬در تمامی مناطق‬ ‫ش��هر تهران به جز منطقه‪ ،۳‬حداقل یک مرکز‬ ‫عرضه بهداش��تی دام زنده فعال است که البته‬ ‫در مناطق ‪ ۱۸ ،۱۵ ،۴‬و ‪ ،۲۱‬دو مرکز مش��غول‬ ‫فعالیت و خدمت رس��انی به شهروندان هستند‪.‬‬ ‫راد با تاکید بر اینکه عرضه دام به مناسبت عید‬ ‫سعید قربان هر سال از سوی سازمان مدیریت‬ ‫میدان های ش��هرداری ته��ران و با همکاری و‬ ‫مش��ارکت بانک شهر انجام می شود‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تمامی مراکز ما یکشنبه ‪ ۲۰‬مرداد تا ساعت ‪۱۹‬‬ ‫مشغول فعالیت بودند و یک مرکز در منطقه ‪۱۹‬‬ ‫نیز تا ساعت ‪ ۲۲‬به شهروندان خدمات ارائه داد‬ ‫و امروز نیز تمامی مراکز از س��اعت ‪ ۵‬بامداد تا‬ ‫‪ ۱۵‬به شهروندان خدمات می دهند‪.‬‬ ‫‹ ‹حمای�ت بان�ک رف�اه از برگزاری‬ ‫جشن تولد کودکان هموفیلی‬ ‫در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی‬ ‫و ب��ا ه��دف ی��اری رس��اندن ب��ه خانواده های‬ ‫ک��ودکان هموفیلی‪ ،‬بانک رفاه مدیریت ش��عب‬ ‫اس��تان خراس��ان جنوبی‪ ،‬از برگزاری جش��ن‬ ‫تول��د ک��ودکان هموفیل��ی اس��تان حمای��ت‬ ‫ک��رد‪ .‬به گ��زارش اخبار پولی مال��ی‪ ،‬در ایین‬ ‫حمای��ت بان��ک رف��اه از برگزاری جش��ن تولد‬ ‫کودکان هموفیلی خراسان جنوبی که با حضور‬ ‫مسئوالن کانون و خانواده ‪ ۱۵۶‬کودک هموفیلی‬ ‫استان خراسان جنوبی برگزار شد‪ .‬ضیائی مدیر‬ ‫کانون هموفیلی این اس��تان با اشاره به تاسیس‬ ‫ای��ن کانون در س��ال ‪ ۱۳۸۲‬اظه��ار کرد‪ :‬هدف‬ ‫از راه اندازی کانون هموفیلی اس��تان خراس��ان‬ ‫جنوبی حمایت و درمان بیماران هموفیلی است‬ ‫و این کانون در زمینه حمایت از بیماران تاکنون‬ ‫اق��دام به توزی��ع و تهیه فاکتوره��ای انعقادی‪،‬‬ ‫ویزیت رایگان‪ ،‬ارتوپدی‪ ،‬دندانپزشکی و‪ ...‬کرده‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه از نهاد های حامی این جشن‬ ‫به ویژه مدیریت ش��عب بانک رفاه استان تشکر‬ ‫و قدردان��ی کرد‪ .‬در ادامه کاهنی‪ ،‬مدیر ش��عب‬ ‫بانک رفاه استان مبالغ جمع اوری شده از سوی‬ ‫کارکنان این بانک را به کانون هموفیلی اس��تان‬ ‫اهدا کرد‪ .‬گفتنی اس��ت‪ ،‬در طول برگزاری این‬ ‫ایین خدمات و طرح های بانک رفاه به حاضران‬ ‫معرفی و مورد اس��تقبال شرکت کنندگان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران تشریح کرد‬ ‫گسترش خدمات قرض الحسنه برای توسعه بخش های زیرساختی‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران‪،‬‬ ‫در ایین انعقاد تفاهمنامه همکاری با س��ازمان‬ ‫مرکزی تعاون روس��تایی بیان ک��رد‪ :‬امیدوارم‬ ‫امضای تفاهمنامه مش��ترک با سازمان مرکزی‬ ‫تع��اون روس��تایی ب��رای گس��ترش خدم��ات‬ ‫قرض الحسنه کش��ور به عنوان یک ابزار تامین‬ ‫مالی خرد با کارمزد های پایین‪ ،‬فتح بابی باشد‬ ‫ و به بخش های زیرساختی کشور کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران‪ ،‬مرتضی اکبری افزود‪ :‬با بسته ش��دن‬ ‫این تفاهمنامه‪ ،‬برای بانک قرض الحس��نه مهر‬ ‫ای��ران فرصتی ش��د ت��ا جامعه ه��دف خود را‬ ‫گس��ترش دهد و خدمات خود را به حوزه های‬ ‫کشاورزی و جوامع روستایی معطوف کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان ک��رد‪ :‬ای��ن بانک از س��ال‬ ‫گذش��ته به عرصه ه��ای رونق روس��تایی ورود‬ ‫کرده و با اعطای طرح های تس��هیالتی متنوع‪،‬‬ ‫گام های شایسته ای در زمینه اشتغال روستایی‬ ‫و مقاوم سازی مسکن روستاییان برداشته است‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مهر ایران‬ ‫ادام��ه داد‪ :‬در ای��ن زمینه در س��ال گذش��ته‬ ‫تفاهمنامه ه��ای زی��ادی ب��رای تقوی��ت زی��ر‬ ‫س��اخت های روس��تایی با بنیاد برکت‪ ،‬کمیته‬ ‫امداد و بنیاد مسکن انقالب اسالمی بسته شد‪.‬‬ ‫اکبری تصریح کرد‪ :‬بانک قرض الحسنه مهر‬ ‫ایران با حمایت ‪ ۱۰‬بانک کش��ور و پش��تیبانی‬ ‫س��رمایه ای ب��زرگ و بی��ش از ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان و با گستره ‪ ۵۳۰‬شعبه در سراسر کشور‬ ‫در حال خدمت رسانی به اقشار گوناگون جامعه‬ ‫اس��ت‪ .‬تم��ام فعالیت های این بانک در بس��تر‬ ‫قرض الحس��نه اس��ت و می تواند افتخ��ار نظام‬ ‫بانکداری اسالمی باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بانک قرض الحس��نه مهر ایران از‬ ‫‪ ۱۲‬س��ال پیش به منظور پوش��ش خدمات در‬ ‫حوزه بانکداری خرد به وجود امد‪ ،‬به نحوی که‬ ‫بتواند منابع خ��رد نزد جامعه را تجمیع کند و‬ ‫در قالب تس��هیالت قرض الحسنه به بخش های‬ ‫گوناگون جامعه اختصاص دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬مسیر مش��خصی برای فعالیت های بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران ترسیم و در زمینه های‬ ‫بهداش��ت و درمان‪ ،‬ازدواج جوانان و معیشت‪،‬‬ ‫مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مهر ایران‬ ‫درباره امض��ای این تفاهمنام��ه اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫دو ماه پیش باب همکاری با س��ازمان مرکزی‬ ‫تعاون روستایی گشوده شد تا جامعه روستایی‬ ‫که از مظلو م ترین اقش��ار زحمتکش تش��کیل‬ ‫ش��ده اس��ت بتوان��د از خدم��ات و طرح های‬ ‫تس��هیالتی قرض الحس��نه این بانک استفاده‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جامعه روس��تایی به طور معمول ‬ ‫توانایی بازپرداخت س��ودهای تس��هیالتی ‪۱۸‬‬ ‫درص��د را ن��دار د‪ .‬بنابراین‪ ،‬ت�لاش می کنیم تا‬ ‫امکان��ات قرض الحس��نه را در ای��ن مجموع��ه‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫اکب��ری تصریح ک��رد‪ :‬بانک قرض الحس��نه‬ ‫مه��ر ای��ران امادگ��ی دارد تا ب��ا ‪ ۱۴‬اتحادیه‬ ‫س��ازمان مرکزی تعاون روس��تایی در راستای‬ ‫توانمندسازی بخش کشاورزی همکاری داشته‬ ‫باش��د و به تناسب تمرکز قس��متی از گردش‬ ‫از دو م��اه پیش ب��اب همکاری با س��ازمان مرک��زی تعاون‬ ‫روستایی گشوده ش��د تا جامعه روستایی که از مظل وم ترین‬ ‫اقش��ار زحمتکش تش��کیل شده اس��ت بتواند از خدمات و‬ ‫طرح های تسهیالتی قرض الحسنه این بانک استفاده کند‬ ‫اقدام های شایس��ته ای انجام شده است و از ‪۲‬‬ ‫س��ال پیش تا کنون فعالیت های گسترده ای در‬ ‫ح��وزه حمایت از اش��تغالزایی و تولید ملی نیز‬ ‫شکل گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در سال گذشته به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۳۰‬هزار نفر وام قرض الحسنه به ارزش ‪۱۳‬‬ ‫هزار میلیارد تومان پرداخته ایم و برای امس��ال‬ ‫نیز برنامه ریزی شده تا به افزون بر یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ه��زار نفر تس��هیالت قرض الحس��نه با‬ ‫ن��رخ کارمزد صفر ت��ا ‪ ۴‬درصد ب��ه ارزش ‪۱۵‬‬ ‫ه��زار میلیارد تومان پرداخ��ت کنیم‪ .‬در ‪ ۴‬ماه‬ ‫گذشته حدود ‪ ۶۸۰‬هزار نفر توانسته اند نزدیک‬ ‫به ‪۷‬هزار میلیارد تومان از منابع قرض الحس��نه‬ ‫این بانک بهره مند شوند‪ .‬‬ ‫اکبری تاکید کرد‪ :‬افتخار بانک قرض الحسنه‬ ‫مهر ایران این اس��ت ک��ه مطالبات ان زیر یک‬ ‫درصد است و از محل دریافت کارمزدهای ‪ ۳‬تا‬ ‫‪ ۴‬درصد توانسته است تمامی هزینه های خود‬ ‫را پوشش دهد و سوداور نیز باشد؛ بانکی که در‬ ‫سال گذشته ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان سود داشته و‬ ‫همه هزینه های خود را از محل کارمزد پوشش‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫مالی خ��ود در ای��ن بانک به هر تع��دادی که‬ ‫از س��وی اتحادیه ها معرفی ش��ود‪ ،‬تس��هیالت‬ ‫قرض الحسنه پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی اف��زود‪ :‬ب��ه همه اتحادیه ه��ا در دو قالب‬ ‫مشارکتی یا اعتبار در حساب جاری‪ ،‬تسهیالت‬ ‫قرض الحس��نه تا س��قف ‪ ۲۰۰‬میلی��ون تومان‬ ‫ب��ا کارمزد صف��ر تا ‪ ۴‬درصد به ه��ر فرد‪ ،‬قابل‬ ‫پرداخت خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیرعام��ل بانک قرض الحس��نه مه��ر ایران‬ ‫ادامه داد‪ :‬با انعقاد این تفاهمنامه حوزه فعالیت‬ ‫بانک گس��ترش خواهد یاف��ت‪ ،‬البته در زمینه‬ ‫اشتغال روستایی و تقویت کانون های روستایی‬ ‫اقدام هایی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی همچنین پیشنهاد کرد در کنار موضوع‬ ‫اعطای اعتبارات‪ ،‬اگر بیمه ای هم وارد ش��ود و‬ ‫این تفاهمنامه س��ه جانبه باشد می تواند کمک‬ ‫بیش��تری ک��رده و روند دریافت تس��هیالت را‬ ‫اسان و مطمئن تر سازد‪.‬‬ ‫مهلت شرکت در قرعه کشی حساب های پس انداز بانک ملی‬ ‫ش��مارش معکوس برای ش��رکت در چهلمین مرحله قرعه کشی جوایز‬ ‫حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران اغاز شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬چهلمین مرحله قرعه کش��ی‬ ‫جوایز حس��اب های قرض الحسنه پس انداز بانک ملی ایران پاسخی به نیت‬ ‫خیرخواهانه مشتریان است که شرکت کنندگان عالوه بر بهره مندی از اجر‬ ‫معنوی‪ ،‬می توانند ش��انس خ��ود را برای دریافت یک��ی از جوایز نفیس و‬ ‫ارزش��مند ان امتحان کنن��د‪ ۹۱ .‬کمک هزینه یک میلی��ارد ریالی خرید‬ ‫مس��کن تنها بخش��ی از جوایز نفیس این دوره از قرعه کش��ی حساب های‬ ‫قرض الحس��نه اس��ت‪ ۳۱ .‬مرداد اخرین مهلت افتتاح حس��اب یا افزایش‬ ‫موج��ودی این حساب هاس��ت و عالوه ب��ر جوایز وی��ژه کمک هزینه خرید‬ ‫واحد مس��کونی‪ ۲۹۱ ،‬کمک هزینه خری��د خودر و داخلی هر یک به ارزش‬ ‫‪ ۷۰۰‬میلی��ون ریال‪ ۳۹۱ ،‬کمک هزینه ‪ ۳۰۰‬میلیون ریالی ازدواج و ‪۵۹۱‬‬ ‫راه حل جامع بانک سامان برای پرداخت یارها‬ ‫مدیر بانکداری الکترونیک بانک سامان از راه اندازی‬ ‫وب س��رویس جدید ای��ن بانک برای تسویه حس��اب‬ ‫پرداخت یارها خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک سامان‪ ،‬عباس میرزا‬ ‫نی��ری در گفت وگویی درباره ای��ن خدمت تازه بانک‬ ‫سامان عنوان کرد‪ :‬بانک مرکزی و شرکت شاپرک از‬ ‫سال ‪ ۹۷‬فعالیت نوینی را در حوزه خدمات پرداخت‬ ‫با عنوان پرداخت یار به منظور ایجاد دسترس��ی ساده تر برای اتصال‬ ‫پذیرندگان به ش��بکه پرداخت کش��ور معرفی کرده و به رس��میت‬ ‫شناخت ه است‪.‬‬ ‫یکی از سیاس��ت های بانک مرکزی درب��اره فناوری های مالی یا‬ ‫فین تک ه��ا‪ ،‬قانون گ��ذاری در زمین��ه فعالیت این شرکت هاس��ت‪.‬‬ ‫فین تک ه��ا در ‪ ۵‬گ��رو ه پرداخت س��از‪ ،‬پرداخت ی��ار‪ ،‬پرداخت بان‪،‬‬ ‫حس��اب یار و ضابطه یار از سوی بانک مرکزی دسته بندی و در ابتدا‬ ‫چارچوب فعالیت پرداخت یاران مشخص شده است‪.‬‬ ‫پرداخت یاران شخصیت های حقوقی هستندکه خدمات پرداخت‬ ‫را به صورتی جذاب تر‪ ،‬سفارشی س��ازی ش��ده و مش��تری محورتر‬ ‫عرض��ه می کنند‪ .‬با توجه به تخصصی که این ش��رکت ها در زمینه‬ ‫فناوری اطالع��ات دارند می توانند خدم��ات پرداخت را به صورتی‬ ‫ارائه دهند که انطباق بیش��تری با نیازمندی های مش��تریان داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫پیش تر این خدمات از س��وی درگاه های واس��ط به پذیرندگان‬ ‫خ��رد ارائه می ش��د اما درحال حاضر تمامی ش��رکت هایی که قصد‬ ‫ارائه خدم��ات پرداخت یاری دارن��د باید ضمن عقد‬ ‫قرارداد ب��ا یکی از ش��رکت های ارائه دهنده خدمات‬ ‫پرداخ��ت(‪ )psp‬برای دریافت مجوز ش��اپرک اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫پرداخت یاران می توانند پس از گرفتن معرفی نامه‬ ‫از شاپرک‪ ،‬برای افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری به‬ ‫یکی از شعب بانک سامان مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بر اس��اس قوانین بانک مرکزی‪ ،‬این حساب ها به نام پرداخت یار‬ ‫افتتاح می ش��وند اما پرداخت یار حق برداش��ت از ان را به شاپرک‬ ‫تفویض می کند‪ .‬ش��رکت شاپرک از س��وی وب سرویس های انتقال‬ ‫وجه‪ ،‬مبالغ را از حساب پرداخت یار برداشت و با پذیرندگان تسویه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫نیری در همین زمینه اضافه کرد‪ :‬بانک س��امان از ابتدای تعریف‬ ‫فرایندهای پرداخت یاری از اغاز س��ال ‪ ۹۷‬در کنار شرکت شاپرک‬ ‫ضمن تهیه زیر ساخت های الزم و افتتاح حساب ویژه پرداخت یاری‪،‬‬ ‫سرویس های تسویه حساب پرداخت یاران را در اختیار شاپرک قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫نی��ری در همین راس��تا ادامه داد‪ :‬هم اکنون حدود ‪ ۶۰‬ش��رکت‬ ‫پرداخت یاری ضمن دریافت مجوزهای الزم‪ ،‬از سوی شاپرک برای‬ ‫افتتاح حساب پرداخت یاری به بانک سامان معرفی شده اند‪ ،‬که ‪۳۶‬‬ ‫ش��رکت پرداخت یار تست های فنی شاپرک را گذرانده و اماده ارائه‬ ‫خدمات پرداخت یاری هستند و نام این شرکت ها در سایت شاپرک‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملت و مدیرعامل ش��رکت ارتباطات س��یار در نشستی‬ ‫مشترک بر تقویت تعامالت و همکاری های مشترک تاکید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی بانک ملت‪ ،‬محمد بیگدلی همراه با چند تن از مدیران ارشد‬ ‫بانک ملت با حضور در محل دفتر مرکزی ش��رکت ارتباطات سیار با دکتر‬ ‫فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بان��ک ملت در این نشس��ت که عب��اس جعفرلو و س��یدابوطالب دیبایی‬ ‫معاونان مدیرعامل‪ ،‬مس��عود نصر اصفهانی مدیر امور بانکداری ش��رکتی‪،‬‬ ‫کمک هزینه خرید لوازم خانگی تولید داخل هر یک به ارزش ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫ریال بخش��ی دیگر از جوایز برای پاس��خ به خیراندیش��ی و نیک اندیش��ی‬ ‫مش��تریان اس��ت‪ .‬همچنین یک هزار و ‪ ۹۱‬کمک هزینه ‪ ۱۰‬میلیون ریالی‬ ‫خرید صنایع دس��تی و ‪ ۷۵۰‬هزار جایزه نقدی یک میلیون ریالی از جوایز‬ ‫چهلمین مرحله قرعه کشی جوایز حساب های قرض الحسنه پس انداز بانک‬ ‫ملی ایران است‪.‬‬ ‫بانک صادرات ‪ ۴‬میلیارد دالر تسهیالت صندوق توسعه ملی پرداخت کرد‬ ‫س��هم بانک صادرات ای��ران در عاملیت‬ ‫تس��هیالت صندوق توسعه ملی در ‪ ۷‬سال‬ ‫گذش��ته به ‪ ۴‬میلی��ارد و ‪ ۶۷‬میلیون دالر‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫به گ��زارش روابط عمومی بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬بانک صادرات ایران از س��ال ‪۱۳۹۰‬‬ ‫تا پایان سال گذشته‪ ،‬سهم ‪ ۴‬میلیارد و ‪۶۷‬‬ ‫میلیون دالری در قراردادهای عاملیت ارزی بسته ش��ده‬ ‫از س��وی صندوق توس��عه ملی با بانک های عامل داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫امارهای عملکردی صندوق توسعه ملی نشان می دهد‬ ‫عملکرد این صندوق در حوزه تس��هیالت ارزی در طول‬ ‫س��ال ‪ ۹۷‬حاکی از این اس��ت که بانک ص��ادرات ایران‬ ‫در س��ال گذش��ته ‪ ۵۰۰‬میلیون دالر اعتبار نزد صندوق‬ ‫توسعه ملی داشت ه در حالی که این رقم در سال پیش از‬ ‫ان(سال ‪ )۹۶‬صفر بوده است‪.‬‬ ‫بررس��ی عملکرد تسهیالت ارزی صندوق توسعه ملی‬ ‫به تفکیک بانک های عامل در س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز حاکی از‬ ‫ان است که بانک صادرات ایران موفق شده در این مدت‬ ‫در ‪ ۳‬نوب��ت‪ ۱۳۹ ،‬میلیون دالر تس��هیالت به متقاضیان‬ ‫پرداخت کند‪.‬‬ ‫ج��دول مجم��وع قرارداده��ای س��پرده گذاری ریالی‬ ‫بسته شده به تفکیک بانک و بخش های اقتصادی صندوق‬ ‫رضایتمندی از عملکرد بانک ملت‬ ‫قاس��می رئیس شعبه ظفر و خسروی مدیر مشتری بانکداری شرکتی وی‬ ‫را همراهی می کردند با تش��ریح وضعیت بان��ک ملت در صنعت بانکداری‬ ‫کشور و موفقیت های حاصل ‪ ،‬اظهار امیدواری کرد که سطح همکاری های‬ ‫بانک و شرکت ارتباطات سیار به عنوان بزرگ ترین اپراتور مخابراتی کشور‬ ‫به وی��ژه در بخش محص��والت و خدمات مبتنی بر فن��اوری اطالعات ارتقا‬ ‫یابد‪ .‬بیگدلی همچنین در راس��تای ارتقای همکاری های مشترک‪ ،‬دستور‬ ‫تشکیل کارگروهی را در زمینه های مختلف از جمله تامین مالی صادر کرد‪.‬‬ ‫توس��عه ملی نیز نشان می دهد سهم بانک‬ ‫ص��ادرات ای��ران از کل حجم تس��هیالت‪،‬‬ ‫‪ ۲‬ه��زار و ‪ ۸۵۰‬میلی��ارد ری��ال ب��وده که‬ ‫‪۲‬ه��زار و ‪ ۵۵۰‬میلی��ارد ریال ان به بخش‬ ‫صنعت و معدن پرداخت ش��ده است‪ .‬باقی‬ ‫این تس��هیالت نیز در بخش گردش��گری‬ ‫تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫بخش دیگری از گزارش عملکرد صندوق توس��عه ملی‬ ‫ب��ه توزی��ع مبالغ تخصیص داده ش��ده در س��ال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫ب��ه متقاضیان از س��وی بانک ه��ا از مح��ل قراردادهای‬ ‫س��پرده گذاری ریالی از منظر بانک سپرده پذیر و بخش‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫در این قسمت مشخص شده سهم بانک صادرات از این‬ ‫منابع‪ ،‬یک ه��زار و ‪ ۹۵‬میلیارد ریال بوده که از این رقم‬ ‫‪ ۵۵۵‬میلیارد ریال به س��رمایه در گردش بخش صنعت‬ ‫و مع��دن و باقی به طرح های این بخش پرداخت ش��ده‬ ‫است‪.‬‬ ‫جدول مجموع طرح های اعالم وصول ش��ده و مسدود‬ ‫ش��ده صندوق توسعه ملی به تفکیک بانک عامل از اغاز‬ ‫ساخت تا پایان س��ال ‪ ۱۳۹۷‬نیز این طور روایت می کند‬ ‫که سهم بانک صادرات ایران از این مبالغ‪ ،‬مسدود شدن‬ ‫ی��ک میلیارد و ‪ ۹۰۲‬میلیون دالر به نفع متقاضیان بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار هم در این نشست‪ ،‬با تمجید از‬ ‫عملکرد بانک ملت در طول سال های اخیر و حرکت رو به رشد این بانک‪،‬‬ ‫مراتب رضایت خود را از همکاری های مش��ترک اعالم کرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این نکته که نزدیک به ‪ ۴۰‬درصد از تبادالت مالی ش��رکت ارتباطات سیار‬ ‫از طریق بانک ملت انجام می ش��ود‪ ،‬از افزایش س��طح تعامالت و مراودات‬ ‫در اینده اس��تقبال کرد و با تشریح نیازهای اعتباری این شرکت‪ ،‬خواستار‬ ‫سرمایه گذاری بانک در حوزه فناوری های جدید و رفع موانع پیش رو شد‪.‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫راه و شهرسازی‬ ‫مجید کیان پور‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫عکس‪ :‬مهدی کاوه ای‬ ‫‹ ‹تقاضا هست‪ ،‬پول نیست!‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند تقاضا برای مسکن وجود دارد اما‬ ‫مردم نقدینگی ندارند‪ .‬ازسوی دیگر باتوجه به کاهش چشمگیر‬ ‫معامالت‪ ،‬نمی توان از روی داده های موجود درباره کاهش نرخ‬ ‫مسکن قضاوت کرد‪.‬‬ ‫فرش��ید پورحاجت به ایس��نا گفت‪ :‬در س��ال های گذش��ته‬ ‫میانگی��ن معامالت مس��کن در تهران ماهانه ح��دود ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫معامله بود که اکنون به کمتر از ‪ ۵‬هزار معامله رس��یده است؛‬ ‫بنابراین باتوجه به افت شدید معامالت‪ ،‬داده های فعلی درباره‬ ‫قیمت ها در بازار مس��کن نمی تواند مالکی برای کاهش نرخ یا‬ ‫پیش بینی اینده قرار گیرد‪ ،‬با این حال براساس شواهد میدانی‬ ‫به نظر می رسد مناطقی از کش��ور که مورد هدف ساخت وساز‬ ‫بوده و در یک س��ال گذشته رونق مناسبی در خرید و فروش‬ ‫این مناطق ایجاد ش��ده بود‪ ،‬به تعادل قیمتی رسیده است‪ .‬اما‬ ‫در بعض��ی مناطق کم برخوردار که از رش��د قیمت ها جا مانده‬ ‫بودند‪ ،‬روند نرخ افزایشی است‪.‬‬ ‫دبیر کانون انبوه س��ازان با بیان اینکه مهم ترین عامل ایجاد‬ ‫رکود در بخش مس��کن‪ ،‬نبود نقدینگی در بخش تقاضا است‪،‬‬ ‫تصری��ح کرد‪ :‬رک��ود تورمی ک��ه در ماه های گذش��ته بر بازار‬ ‫مس��کن حاکم بود‪ ،‬تا حدودی کنترل شده اما رکود همچنان‬ ‫پابرجاست‪ .‬یک نقدینگی در دست دولت است که باعث ایجاد‬ ‫تورم در سال گذشته شد‪ .‬از طرف دیگر نقدینگی دست مردم‬ ‫بازار بالتکلیف مسکن‬ ‫در یک سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬مردم برای حفظ سرمایه خود‬ ‫اقدام به س��رمایه گذاری در بخش مس��کن کردند و این مسئله در افزایش‬ ‫قیمت ها و بروز تالطم در بازار مسکن تاثیرگذار بود‬ ‫نیست که بتواند به رونق در حوزه اقتصاد از جمله بازار مسکن‬ ‫کمک کن��د‪ .‬پورحاجت تاکید کرد‪ :‬اینک��ه از رکود تورمی به‬ ‫رکود رسیده ایم خوشحال کننده نیست بلکه افتی برای اقتصاد‬ ‫اس��ت‪ .‬دولت باید تمهیداتی در حوزه مسکن به کار بگیرد که‬ ‫بار تورمی نداشته باشد‪ .‬هدایت سرمایه ها به سمت تولید‪ ،‬تنها‬ ‫راهکاری اس��ت که هم می تواند به کنترل قیمت ها منجر شود‬ ‫و هم به اش��تغال کمک کند‪ .‬وی کاهش محسوس پروانه های‬ ‫س��اختمانی را زنگ خطری برای اینده بازار مسکن دانست و‬ ‫گفت‪ :‬در ماه های اخیر ش��اهد حجم مهاجرت از کالنشهرها به‬ ‫ش��هرهای اقماری بوده ایم‪ .‬این نش��ان می دهد تقاضای بالقوه‬ ‫برای خرید مسکن وجود دارد اما توان خرید مردم پایین امده‬ ‫است‪ .‬این کارش��ناس بازار مس��کن درباره اینده بازار مسکن‬ ‫گفت‪ :‬معتقد به کاهش شدید نرخ مسکن نیستم و توصیه هایی‬ ‫که ازس��وی برخی مس��ئوالن مبنی بر نخریدن خانه می شود‬ ‫کارس��از نخواهد بود‪ .‬هنوز مردم در تالش هستند که مسکن‬ ‫مناس��ب خود را خریداری کنند‪ .‬ازجمل��ه دالیل پایین امدن‬ ‫تعداد معامالت به خودداری فروشندگان از فروش برمی گردد‪.‬‬ ‫با این حال قیمت ها تا حدودی متعادل شده و فایل های فروش‬ ‫اپارتمان و زمین افزایش پیدا کرده است‪ .‬این موضوع می تواند‬ ‫به رش��د معامالت و ایجاد ش��رایط برای پروژه های مشارکتی‬ ‫منجر شود‪.‬‬ ‫‹ ‹تداوم رکود تا پایان سال‬ ‫نای��ب رئی��س اتحادیه مش��اوران امالک معتقد اس��ت رکود‬ ‫سنگینی بازار را در بر گرفته که تا پایان سال ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫حسام عقبایی به خبرانالین گفت‪ :‬کسادی که امسال شروع‬ ‫ش��ده‪ ،‬عمیق ترین رکودی است که بازار مسکن ایران به خود‬ ‫دیده و از تمام رکودهای پیش��ین ش��دیدتر اس��ت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بنابر امار معامالت مس��کن هم اکنون ‪ ۷۰‬درصد نسبت به‬ ‫س��ال گذشته کمتر شده که رکوردشکنی بزرگی است‪ .‬به نظر‬ ‫نمی رس��د دست کم تا پایان سال‪ ،‬بازار مسکن روزهای بهتری‬ ‫را به خود ببیند‪.‬‬ ‫‹ ‹احتمال کاهش نرخ مسکن‬ ‫یک عضو کمیس��یون عمران مجلس معتقد است باتوجه به‬ ‫کاهش معامالت مسکن‪ ،‬نرخ مسکن نزولی خواهد شد‪.‬‬ ‫سیدحس��ین افضلی با اش��اره به کاه��ش ‪ ۳۶‬درصدی امار‬ ‫معام�لات مس��کن در تهران به خان��ه ملت گف��ت‪ :‬این امار‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت مدیریت منابع اب ایران‬ ‫شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫نشان دهنده کاهش تمایل مردم به خرید مسکن است‪ .‬ازسوی‬ ‫دیگر در یک س��ال گذش��ته نرخ مس��کن حدود ‪ ۱۱۰‬درصد‬ ‫افزایش داش��ته که این مس��ئله موجب کاه��ش قدرت خرید‬ ‫مردم شده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬کاهش امار معامالت مس��کن در سال جاری‬ ‫نش��ان دهنده این اس��ت که این بازار در وضعی��ت رکود قرار‬ ‫دارد‪ .‬پیش بینی می ش��ود در این وضعیت‪ ،‬نرخ مس��کن روند‬ ‫نزولی پی��دا کند‪ .‬افضلی افزود‪ :‬یکی دیگ��ر از عوامل و دالیل‬ ‫کاهش معامالت و خرید و فروش مس��کن‪ ،‬هدایت بخش��ی از‬ ‫نقدینگی جامعه به سمت س��رمایه گذاری در حوزه کشاورزی‬ ‫اس��ت‪ .‬باتوجه به افزایش میزان بارندگی در کشور‪ ،‬زمین های‬ ‫کش��اورزی از ظرفیت باالیی برای کش��ت و تولید محصوالت‬ ‫برخوردار شده اند‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون عمران مجلس شورای اسالمی یاداور‬ ‫شد‪ :‬در یک سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬مردم برای‬ ‫حفظ س��رمایه خود اقدام به س��رمایه گذاری در بخش مسکن‬ ‫کردند و این مسئله در افزایش قیمت ها و بروز تالطم در بازار‬ ‫مس��کن تاثیرگذار بود‪ ،‬حال همان سرمایه ها برای کسب سود‬ ‫بیشتر به بخش هایی مانند حوزه کشاورزی هدایت شده اند‪.‬‬ ‫افضلی ب��ا بیان اینکه رکود تورمی بازار مس��کن کوتاه مدت‬ ‫نیس��ت و در سال های اینده شاهد تداوم این وضعیت خواهیم‬ ‫بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با افزایش نرخ مسکن و کاهش ارزش سرمایه‬ ‫خریداران‪ ،‬تقاضا برای خرید مس��کن کاه��ش خواهد یافت و‬ ‫وقتی تقاضا نباشد‪ ،‬قیمت ها نیز کاهشی می شود‪.‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت اول‪98/05/26 :‬‬ ‫فعالی��ت دالالن و س��وداگران در بازار مس��کن در‬ ‫س��ال های اخیر افزایش ش��دیدی یافته و نتیجه این‬ ‫فعالیت را در افزایش چند برابری نرخ مسکن در یک‬ ‫سال گذش��ته می بینیم‪ .‬براس��اس گزارش های ارائه‬ ‫شده در ‪ ۳‬سال اخیر حدود دوسوم معامله های مسکن‬ ‫ازس��وی دالالن و افرادی که به دنبال س��رمایه گذاری‬ ‫بوده اند‪ ،‬انجام ش��ده و فقط حدود یک سوم معامالت‬ ‫را مصرف کنندگان واقعی انجام داده اند‪ .‬متاس��فانه در‬ ‫سال های گذش��ته به دلیل نبود سیاست های نظارتی‬ ‫در بازار مس��کن‪ ،‬مردم برای حفظ سرمایه خود‪ ،‬اقدام‬ ‫ب��ه س��رمایه گذاری در این ب��ازار و خرید بیش از یک‬ ‫خانه می کردند که این مس��ئله موجب ش��د در عمل‬ ‫می��زان تقاضا برای خرید افزای��ش یابد و به دنبال ان‬ ‫به دلیل کمبود عرضه‪ ،‬قیمت ها باال برود‪ .‬در ش��رایط‬ ‫کنون��ی به نظر می رس��د با افزای��ش حداکثری نرخ و‬ ‫کاهش جذابیت بازار مس��کن برای س��رمایه گذاری‪،‬‬ ‫افراد برای س��ود بیش��تر به دنبال انتقال سرمایه خود‬ ‫به بازارهای دیگر از جمله بورس هس��تند‪ ،‬با این حال‬ ‫هنوز شاهد حضور بخشی از مردم در بازار مسکن برای‬ ‫س��رمایه گذاری هستیم‪ .‬به طور قطع اگر قانونی برای‬ ‫نظارت مالیاتی بر معامالت مس��کن وجود داشت‪ ،‬ما‬ ‫ش��اهد افزایش چندبرابری نرخ مسکن نبودیم‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از افزایش واس��طه گری در حوزه مسکن و‬ ‫توقف ای��ن روند‪ ،‬باید هرچه زودت��ر قانون مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه در حوزه مسکن تصویب و اجرایی شود‬ ‫که در این زمینه کمیسیون عمران پیگیری های الزم‬ ‫را دارد‪ .‬گرچه درحال حاضر مدتی اس��ت بازار مسکن‬ ‫دچار رکود شده و در ظاهر به ثبات رسیده اما باتوجه‬ ‫به اینکه واسطه گری همچنان در این بازار وجود دارد‬ ‫و هنوز این مشکل حل نشده‪ ،‬این ثبات موقتی به نظر‬ ‫می رس��د‪ .‬دولت و مجلس باید ب��ا اعمال نظارت های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬راه را برای فعالیت س��وداگران مسدود کنند‪،‬‬ ‫در غی��ر ای��ن صورت بعید نیس��ت در ماه های اینده‪،‬‬ ‫بار دیگر شاهد افزایش چند برابری قیمت ها باشیم‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫(تجدید مناقصه)‬ ‫در اج�رای مصوب�ه ش�ماره ‪/۳۸۳۲۶‬ت ‪ ۲۷۵۰۶‬ه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۸۱/۹/۵‬هی�ات وزی�ران درخص�وص واگ�ذاری ام�ور‬ ‫خدمات�ی و پش�تیبانی ب�ه بخ�ش غیردولت�ی در قال�ب‬ ‫قرارداده�ای حجمی‪ ،‬ش�رکت اب منطق�ه ای اذربایجان‬ ‫غرب�ی درنظر دارد فعالیت های انج�ام خدمات خودرویی‬ ‫امورات طرح های عمرانی خود در سطح استان اذربایجان‬ ‫غربی را براس�اس قان�ون برگزاری مناقص�ات و ایین نامه‬ ‫اجرای�ی بند (ج) ماده (‪ )۱۲‬قانون برگ�زاری مناقصات‪ ،‬به‬ ‫روش ارزیابی س�اده به مناقصه گران واجد شرایط و دارای‬ ‫صالحیت ه�ای کار و همچنی�ن ایمن�ی ام�ور پیمانکاری‬ ‫(‪ )HSE‬از اداره کل تع�اون‪ ،‬کار و رف�اه اجتماع�ی واگذار‬ ‫نمای�د‪ .‬کلیه مراحل برگ�زاری مناقصه از دریافت اس�ناد‬ ‫مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها‬ ‫از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‬ ‫ب�ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انج�ام خواه�د ش�د و‬ ‫الزم اس�ت مناقصه گران در صورت ع�دم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای‬ ‫الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫«اطالعات مناقصه و زمان بندی»‬ ‫ موض�وع مناقصه و محل اجرای پروژه‪« :‬انجام خدمات‬‫خودروی�ی ام�ورات طرح های عمرانی در س�طح اس�تان‬ ‫اذربایجان غربی»‬ ‫ مبل�غ ب�راورد اولی�ه‪ :‬ب�راورد هزینه انج�ام خدمات‬‫خودروی�ی ام�ورات طرح ه�ای عمران�ی ح�دودا‬ ‫‪ ۲۱،۵۳۱،۲۸۰،۰۰۰‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ محل تامین اعتبار‪ :‬اعتبارات طرح های عمرانی‬‫ مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در فراین�د ارج�اع کار‪:‬‬‫‪۱،۰۷۶،۵۶۴،۰۰۰‬ریال‬ ‫ قیمت فروش اسناد مناقصه‪۲۰۰،۰۰۰ :‬ریال‬‫ م�دت اجرا‪ :‬از مورخه ‪ ۱۳۹8/۰۷/۰۱‬الی ‪۱۳۹۹ /۰۶/۳۱‬‬‫به مدت یک سال شمسی‬ ‫ دس�تگاه مناقصه گزار (کارفرما)‪ :‬شرکت اب منطقه ای‬‫اذربایجان غربی به نشانی ارومیه‪ ،‬بلوار شهید باهنر تلفن‪:‬‬ ‫‪۰۴۴-۳۳۴۴۰۰۹۲‬‬ ‫ دس�تگاه نظارت‪ :‬امور تدارکات و خدمات پش�تیبانی‬‫شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ستادیران‪:‬‬ ‫تاریخ چاپ نوبت دوم‪98/05/28 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫امار اتحادیه مش��اوران امالک از نیمه نخس��ت مرداد نشان‬ ‫می ده��د معامله مس��کن در ایران ‪ ۵۳‬درص��د و در تهران ‪۷۸‬‬ ‫درصد نس��بت به زمان مش��ابه س��ال گذش��ته کاهش یافته‬ ‫اس��ت‪ .‬برخی کارشناس��ان از این وضعیت به عن��وان رکود یاد‬ ‫و پیش بین��ی می کنند ت��داوم این وضعیت منج��ر به کاهش‬ ‫قیمت ها شود‪ .‬ازسوی دیگر برخی معتقدند کم شدن معامالت‬ ‫دلیلی بر کاهش قیمت ها نیس��ت زیرا برخی مالکان خانه ها را‬ ‫یُفروشند‪.‬‬ ‫نگه داشته اند و نم ‬ ‫به گزارش‬ ‫جدیدترین امار از وضعیت خرید و فروش‬ ‫مس��کن در تهران که مربوط به ‪ ۱۵‬روز ابتدایی مرداد اس��ت‬ ‫نش��ان می دهد قرارداده��ای خرید و فروش ب��ه ترتیب ‪ ۵۳‬و‬ ‫‪ ۷۸‬درصد در کل کش��ور و ش��هر تهران کاهش داشته است‪.‬‬ ‫قرارداده��ای اجاره نی��ز به همین ترتی��ب ‪ ۱۳‬و ‪ ۲۲‬درصد با‬ ‫کاهش همراه بوده است‪ .‬این روند در ادامه روند نزولی معامله‬ ‫مس��کن در ماه های گذش��ته در مقایس��ه با مدت مشابه سال‬ ‫گذش��ته ثبت ش��ده و از تداوم مقاومت بازار مسکن نسبت به‬ ‫قیمت های افسارگسیخته حکایت دارد‪.‬‬ ‫براس��اس اعالم بانک مرکزی‪ ،‬نرخ مسکن در شهر تهران در‬ ‫تیر ‪ ۱۳۹۸‬ب��ه میانگین ‪ ۱۳‬میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان در هر‬ ‫مترمربع رس��ید که نس��بت به تیر سال گذش��ته‪ ،‬افزایش ‪۹۱‬‬ ‫درصدی داشته است‪.‬‬ ‫فروشندگان نمی فروشند؛ مشتریان پول خرید ندارند‬ ‫غلبه سوداگران‬ ‫بر مشتریان‬ ‫واقعی مسکن‬ ‫شن نوب‬ ‫اسه‪ :‬ت وا‬ ‫‪ 63‬ل‬ ‫‪84‬‬ ‫‪56‬‬ ‫تا ساعت ‪ ۱۹‬روز پنجشنبه مورخ ‪۱۳۹۸/۰۵/۳۱‬‬ ‫ مهلت زمانی و محل ارائه پاکت (الف) تضمبن ش�رکت‬‫در فرایند ارجاع کار‪ :‬تا ساعت ‪ ۹‬صبح روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۶/۱۱‬تحویل به دبیرخانه حراست و امور محرمانه‬ ‫ش�رکت به نش�انی‪ :‬اذربایجان غربی‪ ،‬ارومیه‪ ،‬بلوار شهید‬ ‫باهن�ر‪ ،‬دبیرخان�ه حراس�ت و امور محرمانه ش�رکت اب‬ ‫منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫ مهلت زمانی ارائه پیش�نهاد قیمت‪ :‬تا س�اعت ‪ ۹‬صبح‬‫روز دوشنبه مورخ ‪۱۳۹۸/۰۶/۱۱‬‬ ‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬روز دوشنبه مورخ‬‫‪۱۳۹۸/۰۶/۱۱‬‬ ‫ محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬سالن اجتماعات شرکت‬‫اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫ اطالع�ات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت‬‫اطالعات بیش�تر در خصوص اس�ناد مناقصه و ارائه پاکت‬ ‫(الف)‪ :‬شماره تلفن تماس‪۰۴۴۳۱۹۸۷۴۴۵ :‬‬ ‫ در خصوص حداقل تعداد پیشنهادات واصله با عنایت‬‫ب�ه تجدید مناقصه‪ ،‬مطابق ماده (‪ )۱۰‬ایین نامه اجرایی بند‬ ‫(ج) ماده (‪ )۱۲‬قانون برگزاری مناقصات عمل خواهد شد‪.‬‬ ‫ ادرس و تلف�ن اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت‬‫انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪۰۲۱۴۱۹۳۴ -‬‬ ‫دفتر ثبت نام ‪ ۸۸۹۶۹۷۳۷‬و ‪۸۵۱۹۳۷۶‬‬ ‫*توضی�ح اینکه اصل تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع‬ ‫کار بایس�تی در مهلت مقرر به دبیرخانه حراس�ت و امور‬ ‫محرمانه ش�رکت در قالب پاکت (الف) ارائه شود و تصویر‬ ‫ان نیز در سایت تدارکات الکترونیکی دولت در محل مورد‬ ‫نظر بارگ�ذاری گردد‪ .‬کلیه محتویات پاکت (ب) و مدارک‬ ‫و اس�ناد مرب�وط به مناقصه گ�زار و همچنی�ن پاکت (ج)‬ ‫بایستی در س�ایت تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری‬ ‫ش�ود‪ .‬توجه ش�ود که عودت اسناد در قالب سی دی مورد‬ ‫قبول نمی باش�د و همچنین چنانچه مناقصه گران اس�ناد‬ ‫مناقص�ه را به طریقی غیر از س�ایت مذک�ور تهیه نمایند‬ ‫و نام انها به عنوان خریدار در س�ایت مذکور ثبت نش�ده‬ ‫باش�د‪ ،‬به قیمت پیش�نهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ش�رکت در مناقصه به صورت گروه مش�ارکت‪ ،‬مورد قبول‬ ‫نبوده و در صورت ارائه پیش�نهاد به صورت مذکور ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای اذربایجان غربی‬ ‫‪14‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تجارت‬ ‫سود ‪108‬هزار میلیارد تومانی قاچاقچیان از فروش غیرقانونی سوخت‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی یکی از‬ ‫کوره های دوگانه واحد‬ ‫الفین پتروشیمی جم‬ ‫با اج��رای طرح توس��عه (‪ )Revamp‬کوره‬ ‫‪ ۱۰۶‬الفین و تست ‪ ۹۰‬روزه‪ ،‬افزایش ظرفیت‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی خوراک گاز و مایع در پتروشیمی‬ ‫جم عملی و اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫از روابط عمومی پتروشیمی‬ ‫جم‪ ،‬با اجرای طرح توسعه (‪ )Revamp‬یکی‬ ‫از کوره ه��ای دوگانه (‪ )Flexible‬واحد الفین‬ ‫پتروش��یمی ج��م در منطقه وی��ژه اقتصادی‬ ‫ان��رژی پ��ارس جنوبی و اتم��ام مراحل نصب‬ ‫ک��وره ‪ ،۱۰۶‬مقدم��ه انجام س��نجش کارایی‬ ‫و عملک��رد (‪ )Performance test‬از‬ ‫‪ 1398 . 01. 29‬اغاز شد‪ .‬حسن معینی‪ ،‬معاون‬ ‫مجتمع پتروشیمی جم و مدیر پروژه افزایش‬ ‫ظرفیت کوره ‪ ۱۰۶‬الفین در این زمینه گفت‪:‬‬ ‫ب��ا توجه به اهمی��ت تولید اتیل��ن از خوراک‬ ‫گاز و پروپیل��ن‪ ،‬بنزین و بوتادی��ن از خوراک‬ ‫مای��ع‪ ،‬اجرای این پروژه ب��ا هدف افزایش ‪۱۵‬‬ ‫درص��دی خوراک گاز و مایع در پتروش��یمی‬ ‫جم و رس��یدن افزایش ظرفیت خوراک گازی‬ ‫از ‪ ۴۰‬ب��ه ‪ ۴۶‬تن و مای��ع از ‪ ۵۰‬به ‪ ۵۷‬تن به‬ ‫مرحله اجرا درامد‪ .‬معاون مجتمع پتروشیمی‬ ‫جم ادام��ه داد‪ :‬ب��ا اتمام س��نجش کارایی و‬ ‫عملکرد کوره گازی و عملی ش��دن این پروژه‬ ‫مه��م‪ ،‬افزایش زم��ان دی کک در کوره گازی‬ ‫از ‪ ۶۰‬ب��ه ‪ ۹۰‬روز در پتروش��یمی جم فراهم‬ ‫شده است و همچنین در زمینه افزایش زمان‬ ‫دی کک در ک��وره مایع از ‪ ۶۰‬ب��ه ‪ ۸۰‬روز در‬ ‫حال اماده سازی شرایط برای ازمایش هستیم‪.‬‬ ‫معینی‪ ،‬مدیر پروژه نیز تشریح کرد‪ :‬این کوره‬ ‫در ‪ ۳‬بخش مش��عل ها‪ ،‬کویل های تشعش��عی‬ ‫و همرف��ت و جابه جای��ی (‪ )Convection‬با‬ ‫دان��ش و فن��اوری روز طراحی و با مش��ارکت‬ ‫ش��رکت خارجی و تالش بیش از ‪ ۱۵۰‬نیروی‬ ‫باتجربه و متخصص داخلی با هزینه ای بیش از‬ ‫یک میلیون یورو اجرا شد‪ ،‬پیش بینی می شود‬ ‫با ای��ن اقدام مهم و افزایش ظرفیت کوره های‬ ‫الفین بین ‪ ۸‬تا ‪ ۱۰‬میلیون یورو در سال برای‬ ‫پتروش��یمی جم اورده ارزی داشته باشد‪ .‬در‬ ‫تست عملکرد انجام شده با وجود پایین بودن‬ ‫درصد اکسیژن مصرفی در کوره‪ ،‬میزان ‪/So۲‬‬ ‫‪ Co،NOX‬در محدوده مجاز بوده و عملکرد‬ ‫زیس��ت محیطی کوره مورد تایی��د قرار گرفته‬ ‫اس��ت‪ .‬مجتمع پتروشیمی جم پس از گذشت‬ ‫یک دهه از راه اندازی و با دارا بودن واحدهای‬ ‫تولی��دی الفین‪ ،‬پلی اتیلن س��نگین و س��بک‬ ‫خطی‪ ،‬بوتادین و بوت��ن‪ ،۱‬یکی از بزرگ ترین‬ ‫تولیدکنندگان الفی��ن در جهان و محصوالت‬ ‫پلیمری در ایران به شمار می رود‪.‬‬ ‫نصب کنتورهای‬ ‫هوشمند در مجتمع های‬ ‫تجاری بزرگ‬ ‫مدیرکل مدیریت مصرف و امور مش��ترکان‬ ‫توانیر گفت‪ :‬برای جم��ع اوری دقیق اطالعات‬ ‫مصرفی مشترکان و ارائه برق با ولتاژ و کیفیت‬ ‫مناس��ب به انه��ا‪ ،‬نصب کنتورهای هوش��مند‬ ‫برای مجتمع ه��ای تجاری بزرگ در دس��تور‬ ‫کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫به‬ ‫نقل از پایگاه اطالع رس��انی وزارت نیرو‪ ،‬هادی‬ ‫مدقق افزود‪ :‬طرح ملی فراس��امانه هوش��مند‬ ‫اندازه گیری مدیریت انرژی(فهام) در چند سال‬ ‫اخیر برای مشترکان بزرگ باالی ‪ ۳۰‬کیلووات‬ ‫اجرا ش��ده و تاکنون حدود ‪ ۴۰۰‬هزار مشترک‬ ‫ب��زرگ صنعتی‪ ،‬کش��اورزی و تج��اری به این‬ ‫سامانه مجهز ش��ده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬استفاده‬ ‫از س��امانه یاد ش��ده برای پایش دقیق مصرف‬ ‫و همکاری مناس��ب مش��ترکان بزرگ بخش‬ ‫صنعت‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تجاری و اداری موجب شده‬ ‫اس��ت تا اوج تابستان امسال را بدون مشکل و‬ ‫خاموش��ی س��پری کنیم‪ .‬مدقق خاطرنش��ان‬ ‫ک��رد‪ :‬در مرحله دوم اج��رای این طرح‪ ،‬نصب‬ ‫کنتورهای هوش��مند برای مش��ترکان زیر ‪۳۰‬‬ ‫کیلووات در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت‪ .‬در‬ ‫ای��ن مرحله از ط��رح‪ ،‬اولویت با مش��ترکان ‪۳‬‬ ‫فاز بخش کش��اورزی‪ ،‬صنعت و تجاری اس��ت‬ ‫که کنتورهای ‪ ۳‬فاز خانگی نیز مش��مول طرح‬ ‫نصب تجهیزات یاد ش��ده خواهند ش��د‪ .‬مدقق‬ ‫ب��ا تاکید بر اینک��ه اولویت نص��ب کنتورهای‬ ‫هوشمند همچنان با مشترکان پرمصرف است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بخش مش��ترکان تج��اری و خانگی‬ ‫نیز مجتمع های بزرگ در اولویت هس��تند‪ .‬به‬ ‫این منظور درحال حاض��ر تجهیز مجتمع های‬ ‫تجاری بزرگ به کنتورهای هوشمند اغاز شده‬ ‫اس��ت تا با جمع اوری دقیق اطالعات مصرفی‬ ‫مش��ترکان‪ ،‬برق با ولتاژ و کیفیت مناس��ب در‬ ‫اختیار انها قرار گیرد‪.‬‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫کارتی که ترمز قاچاق سوخت را می کشد‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫متوسط سودی‬ ‫که قاچاقچیان از‬ ‫فروش غیرمجاز‬ ‫یک لیتر سوخت‬ ‫به ‪ ۷‬کشور‬ ‫دارای مرز خاکی‬ ‫با ایران کسب‬ ‫می کنند حدود‬ ‫‪ ۹۴۰۰‬تومان‬ ‫است‬ ‫خ��روج غیرقانونی روزانه ح��دود ‪ ۱۱.۵‬میلیون لیتر‬ ‫سوخت از مرزهای زمینی و ابی کشور‪ ،‬از جمله اماری‬ ‫است که درباره میزان قاچاق سوخت از سوی مسئوالن‬ ‫س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ارائه شده است‪ ،‬البته‬ ‫در این زمینه هیچ گاه رقم دقیق و یکس��انی از س��وی‬ ‫مس��ئوالن و دست اندرکاران بیان نش��ده و امار در این‬ ‫زمین��ه همواره تخمینی و بی��ن ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬میلیون لیتر‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬بنا بر اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫‪ ۸۵‬درصد قاچاق روزانه س��وخت‪ ،‬نفت گاز (گازوئیل) و‬ ‫بقیه‪ ،‬نفت سفید‪ ،‬نفت کوره و بنزین است‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫ قاچاق س��وخت از ای��ران‪ ،‬حرف‬ ‫امروز و دیروز نیست‪ .‬سال هاست درباره قاچاق سوخت‬ ‫از مرزه��ای خاک��ی و ابی کش��ورمان س��خن گفته و‬ ‫راهکارهایی برای کشیدن ترمز قاچاق ارائه می شود اما‬ ‫اخبار بع��دی و ارائه راهکارهای دوباره نش��ان می دهد‬ ‫برنامه های پیش��ین کارای��ی الزم را در جلوگیری این‬ ‫پدیده نداش��ته اس��ت‪ .‬به عن��وان مثال‪ ،‬غالمحس��ین‬ ‫ش��افعی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی ایران‪ ،‬پاییز سال گذشته‬ ‫در نشست راه اندازی «سامانه جامع تجارت» اعالم کرد‪:‬‬ ‫درحال حاضر هر بش��که ‪ ۲۲۰‬لیت��ری بنزین ‪ ۵‬میلیون‬ ‫توم��ان معامله و به کش��ورهای دیگر قاچاق می ش��ود‬ ‫که این مس��ئله نش��ان می دهد مبارزه با قاچاق چقدر‬ ‫س��خت بوده و راه های مبارزه ب��ا قاچاق که تاکنون در‬ ‫پیش گرفته ش��ده‪ ،‬موثر و بنیادی نبوده اس��ت‪ .‬با این‬ ‫حس��اب می توان گفت حدود ‪250‬هزار میلیارد تومان‬ ‫س��وخت قاچاق می شود‪ .‬پایین تر بودن نرخ سوخت در‬ ‫ایران و کشورهای همسایه و تفاوت باالی این قیمت ها‪،‬‬ ‫مهم ترین انگیزه برای قاچاق س��وخت به شمار می رود‪.‬‬ ‫هم اکنون هر لیت��ر بنزین معمولی با نرخ ‪ ۱۰۰۰‬تومان‬ ‫عرضه می ش��ود ک��ه با توجه به ن��رخ فعلی دالر (حدود‬ ‫‪ ۱۱‬ه��زار و ‪ ۶۰۰‬تومان) می توان گف��ت نرخ یک لیتر‬ ‫بنزین در ایران حدود ‪ ۹‬سنت است‪ .‬این در حالی است‬ ‫که نرخ بنزین در کش��ورهای همس��ایه به طور متوسط‬ ‫حدود ‪ ۷۰‬سنت اس��ت که البته ترکیه بین کشورهای‬ ‫همس��ایه بیش��ترین فاصله قیمتی را با نرخ سوخت در‬ ‫ای��ران دارد‪ .‬نرخ بنزی��ن در این کش��ور درحال حاضر‬ ‫ح��دود یک دالر و ‪ ۲۳‬س��نت در هر لیتر اس��ت که با‬ ‫نرخ دالر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومانی دالر در ایران‪ ،‬ترک ها‬ ‫ب��رای هر لیتر بنزین حدود ‪ ۱۵‬هزار تومان می پردازند‪.‬‬ ‫همچنین قاچاق س��وخت به دیگر کشورهای همسایه‬ ‫به ویژه پاکس��تان‪ ،‬افغانس��تان و عراق س��ود سرشاری‬ ‫نصی��ب قاچاقچی��ان می کند‪ .‬بر اس��اس برخ��ی امار‬ ‫منتشر ش��ده‪ ،‬متوسط س��ودی که قاچاقچیان از فروش‬ ‫غیرمجاز یک لیتر سوخت به ‪ ۷‬کشور دارای مرز خاکی‬ ‫با ایران کس��ب می کنن��د حدود ‪ ۹۴۰۰‬تومان اس��ت‪.‬‬ ‫بنابراین با در نظ��ر گرفتن قاچاق روزانه ‪ 11 . 5‬میلیون‬ ‫لیتر س��وخت‪ ،‬می توان گفت قاچاقچیان سوخت روزانه‬ ‫حدود ‪108‬هزار میلیارد تومان س��ود کس��ب می کنند‪.‬‬ ‫با توج��ه به پایین بودن نرخ س��وخت در ایران چندی‬ ‫پیش‪ ،‬در نشست «بررسی یارانه ها» مسعود خوانساری‪،‬‬ ‫نایب رئی��س اتاق بازرگانی تهران پیش��نهاد کرد بنزین‬ ‫ب��ا نرخ ‪ ۵‬هزار تومان به فروش برس��د و مابه التفاوت ‪۴‬‬ ‫هزار تومان در قالب یارانه نقدی پرداخت شود‪ .‬به گفته‬ ‫خوانس��اری‪ ،‬با این روش مصرف س��وخت و حامل های‬ ‫انرژی کاهش یافته و بخش��ی از تولید م��ازاد بنزین و‬ ‫گازوئی��ل را می توان به همه کش��ورهای همس��ایه که‬ ‫خواهان هستند‪ ،‬صادر کرد‪.‬‬ ‫بر اس��اس اماری که خوانساری اعالم کرده‪ ،‬در ایران‬ ‫س��االنه ‪ ۱۸۰‬تا ‪ ۲۰۰‬هزار میلی��ارد تومان یارانه بنزین‬ ‫پرداخ��ت می ش��ود‪ .‬این در حالی اس��ت ک��ه هر خط‬ ‫مت��رو تهران ب��ا ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان س��اخته خواهد‬ ‫مویدی‪ :‬از نظر ما بیش��ترین درصد کس��انی که در ای��ن زمینه کار‬ ‫می کنند‪ ،‬س��ازمان یافته هس��تند و این س��ازمان یافتگی با بخشی از‬ ‫س��اختارهای اداری و دولتی نیز پیوند خورده اس��ت‪ .‬دولت باید در‬ ‫درون خودش به دنبال مبارزه با قاچاق س��وخت باش��د چراکه تولید‬ ‫و عرضه سوخت و هرگونه فراورده نفتی در انحصار دولت است‬ ‫ش��د‪ .‬بنابراین‪ ،‬با این رقم می توان در مدت ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال‬ ‫کل خطوط مترو تهران را تکمیل و اتوبوسرانی شهر را‬ ‫نوسازی کرد‪.‬‬ ‫هدف از این طرح عالوه بر مش��خص ش��دن امار دقیق‬ ‫میزان مصرف س��وخت روزانه در کشور‪ ،‬کاهش قاچاق‬ ‫سوخت اعالم شده است‪.‬‬ ‫جریان داشتن قاچاق سوخت از همه مرزهای کشور‬ ‫را وزی��ر نفت نیز تایید کرده اس��ت‪ .‬او چندی پیش در‬ ‫یک همایش با کنایه به وضعیت قاچاق س��وخت گفت‪:‬‬ ‫«الحمدهلل وضع قاچاق س��وخت خیلی خوب اس��ت و‬ ‫از هم��ه مرزها با موفقیت در جریان اس��ت! » همچنین‬ ‫پیش از این‪ ،‬علی مویدی‪ ،‬رئیس ستاد مرکزی مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬قاچاق سوخت از ایران را سازمان یافته‬ ‫عنوان کرده و گفته بود‪« :‬در سازمان یافته بودن قاچاق‬ ‫س��وخت هیچ شکی نیس��ت‪ .‬از نظر ما بیشترین درصد‬ ‫کس��انی که در این زمینه کار می کنند‪ ،‬س��ازمان یافته‬ ‫هستند و این س��ازمان یافتگی با بخشی از ساختارهای‬ ‫اداری و دولتی نیز پیوند خورده اس��ت‪ .‬مس��لم اس��ت‬ ‫ک��ه ش��بکه های قاچ��اق کاال و ارز مافیایی هس��تند و‬ ‫تالش های زیادی در این عرصه دارند‪».‬‬ ‫یک��ی از اعضای کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی معتقد است مصرف س��وخت در ایران بسیار‬ ‫بیش��تر از استانداردهای جهانی است و به نظر می رسد‬ ‫اس��تفاده از کارت س��وخت‪ ،‬راه��کاری مناس��ب برای‬ ‫مدیریت مصرف سوخت باشد‪.‬‬ ‫احمد مرادی با تاکید بر موثر بودن کارت سوخت در‬ ‫کاهش قاچاق سوخت به‬ ‫گفت‪ :‬دارندگان کارت‬ ‫سوخت نمی توانند هر اندازه سوخت خواستند دریافت‬ ‫کنند و سقف لیتر دریافتی در روز با کارت سوخت ‪۶۰‬‬ ‫لیتر است‪ .‬پیش بینی می شود این محدودیت در کاهش‬ ‫خریدهای غیرواقعی و جلوگیری از قاچاق سوخت موثر‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫این عضو کمیس��یون انرژی مجلس شورای اسالمی‬ ‫معتقد اس��ت دولت بای��د در درون خ��ودش به دنبال‬ ‫مبارزه با قاچاق س��وخت باش��د چراکه تولید و عرضه‬ ‫سوخت و هرگونه فراورده نفتی در انحصار دولت است‪،‬‬ ‫دولت نمی تواند وضعیت مصرف سوخت را کنترل کند‬ ‫و این ناتوانی‪ ،‬مشکالتی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید از سرچش��مه روند تولید و عرضه‬ ‫س��وخت که در دولت اس��ت‪ ،‬نظارت بیش��تر و کنترل‬ ‫درس��ت انجام شود‪ .‬دولت باید بپذیرد در زمینه نظارت‬ ‫بر سوخت دقت کافی را نداشته و کوتاهی می کند‪.‬‬ ‫‹ ‹قاچاق سازمان یافته سوخت‬ ‫‹ ‹امی�دواری ب�ه کاه�ش قاچاق ب�ا احیای‬ ‫کارت سوخت‬ ‫سهمیه بندی سوخت و عرضه ان با کارت های موسوم‬ ‫ب��ه کارت س��وخت طرحی ب��رای مدیری��ت مصرف و‬ ‫امارگیری از میزان مصرف س��وخت در کشور بود که از‬ ‫سال ‪ ۸۵‬در کشور اجرا و سوخت دو نرخی (نرخ کارت و‬ ‫نرخ ازاد) شد اما اجرای این طرح در سال ‪ ۹۴‬از سوی‬ ‫دولت متوقف شد‪ .‬برخی از نمایندگان مجلس معتقدند‬ ‫توقف عرضه س��وخت با کارت‪ ،‬منجر به نابس��امانی در‬ ‫مصرف بنزین و زمینه سازی دوباره برای افزایش قاچاق‬ ‫سوخت شده است‪.‬‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬احیای کارت سوخت دوباره از سوی‬ ‫مجل��س مصوب ش��د و در روزهای اخیر دوب��اره ارائه‬ ‫کارت سوخت برای س��وخت گیری اجباری شده است‪.‬‬ ‫‹ ‹سقف سوخت گیری با کارت سوخت‬ ‫‹ ‹تاکی�د مرک�ز پژوهش ه�ای مجل�س ب�ر‬ ‫احیای کارت سوخت‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی به تازگی‬ ‫گزارشی منتشر کرده که در ان‪ ۷ ،‬راهکار برای کاهش‬ ‫مصرف بنزین و مهار قاچاق سوخت ارائه داده است که‬ ‫«احیای کارت سوخت بدون سهمیه بندی»‪« ،‬تخصیص‬ ‫س��وخت بر اساس پیمایش به ناوگان حمل ونقل دیزلی‬ ‫درون و برون ش��هری» و «ح��ذف مطلوبی��ت قاچاق با‬ ‫فروش سوخت به نرخ فوب به مصرف کنندگان عمده»‬ ‫از جمل��ه راهکارهای ارائه ش��ده برای مقابل��ه با قاچاق‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫در گ��زارش مرک��ز پژوهش ه��ای مجل��س در بیان‬ ‫ضرورت و مزایای اجرای راهکار «احیای کارت سوخت‬ ‫بدون س��همیه بندی» امده اس��ت‪« :‬اس��تفاده از کارت‬ ‫سوخت و اختصاص گازوئیل بر اساس پیمایش‪ ،‬مصرف‬ ‫ان در بخش حمل ونقل را از حدود ‪ ۵۴‬میلیون لیتر در‬ ‫روز در سال ‪ ۱۳۹۳‬به کمتر از ‪ ۴۸‬میلیون لیتر در روز‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۴‬رساند‪.‬‬ ‫از ای��ن رو‪ ،‬می توان با اس��تفاده از ان��واع فناوری ها‬ ‫از جمله نص��ب دوربین های پالک خ��وان در جایگاه ها‬ ‫ب��رای کنترل و تایید ورود خودروها یا فناوری ‪RFID‬‬ ‫هر کارت س��وخت را منحصر به یک خ��ودرو کرد و از‬ ‫استفاده از کارت خودرو دیگر جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫از س��وی دیگر‪ ،‬با توجه به اینکه بیش از ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫قاچ��اق س��وخت از یک اس��تان انجام می ش��ود‪ ،‬الزام‬ ‫سوختگیری در ان اس��تان با کارت سوخت و کدینگ‬ ‫کارت های سوخت به گونه ای که فقط خودروهای همان‬ ‫استان بتوانند در جایگاه ها سوختگیری کنند (با در نظر‬ ‫گرفتن تسهیالتی برای مسافران)‪ ،‬اقدامی موثر در مهار‬ ‫قاچاق است‪».‬‬ ‫در این گزارش همچنی��ن در توضیح راهکار «حذف‬ ‫مطلوبی��ت قاچ��اق با فروش س��وخت به ن��رخ فوب به‬ ‫مصرف کنن��دگان عمده» امده اس��ت‪« :‬یک پیش��نهاد‬ ‫اساس��ی برای ریش��ه کن کردن قاچاق‪ ،‬تعمیم سازکار‬ ‫تسویه با پاالیشگاه ها به مصرف کنندگان عمده نفت گاز‬ ‫اس��ت‪ .‬درحال حاضر‪ ،‬نفت خام ‪ ۹۵‬درصد نرخ فوب به‬ ‫پاالیش��گاه ها فروخته شده و فراورده ها نیز به نرخ فوب‬ ‫از انها خریداری می شود‪.‬‬ ‫ای��ن کار زمین��ه قاچ��اق از پاالیش��گاه ها را به طور‬ ‫اساس��ی از بین برده اس��ت‪ .‬تعمیم ای��ن روش به همه‬ ‫مصرف کنندگان عمده از جمله نیروگاه ها‪ ،‬مرغداری ها‬ ‫و گلخانه ه��ا می تواند مطلوبیت قاچ��اق را از بین ببرد‪.‬‬ ‫همچنین ب��رای جلوگیری از افزای��ش نرخ محصوالت‬ ‫نهای��ی این تولیدکنن��دگان می ت��وان مابه التفاوت نرخ‬ ‫نف��ت گاز ب��ر مبنای فوب و ن��رخ کنون��ی(‪ ۳۰۰‬تومان‬ ‫ب��ه ازای هر لیتر) را به طور مس��تقیم ب��ه تولیدکننده‬ ‫پرداخت کرد‪».‬‬ ‫تولید روزانه ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر بنزین در کشور‬ ‫دبی��رکل انجم��ن صنفی پاالیش��ی ها از تولی��د روزانه ‪۱۰۰‬‬ ‫میلی��ون لیتر بنزین در کش��ور خبر داد و گف��ت‪ :‬مابه التفاوت‬ ‫مصرف روزانه بنزین به کشورهای منطقه صادر می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ناصر عاشوری با اشاره به اینکه پاالیشگاه ها‬ ‫‪ ۲‬نوع فراورده اصلی و ف��راورده ویژه تولید می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫اذر ‪ ۹۷‬حتی یک لیتر هم واردات بنزین نداشتیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به راه اندازی پاالیشگاه ستاره خلیج فارس گفت‪:‬‬ ‫این پاالیش��گاه هم اکنون روزان��ه ‪ ۴۵‬میلیون لیتر بنزین تولید‬ ‫می کند ک��ه با درنظر گرفت��ن ظرفیت تولید بنزی��ن در تمام‬ ‫پاالیشگاه های کشور می توانیم روزانه بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫بنزی��ن تولید و مابه التف��اوت ان را با مصرف که بین ‪ ۸۰‬تا ‪۹۰‬‬ ‫میلیون لیتر است صادر کنیم‪.‬‬ ‫عاش��وری با اش��اره به افزایش کیفیت محصوالت پاالیش��ی‬ ‫گف��ت‪ :‬درحال حاضر بنزی��ن تولیدی ما با اس��تاندارد یورو ‪ ۴‬و‬ ‫یورو ‪ ۵‬تولید می شود و در سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬شاهد هستیم که‬ ‫هیچ اثار االیندگی در کالنشهرها از این بابت دیده نمی شود و‬ ‫حتی برخی از کارشناس��ان گفته اند به دلیل باال بودن کیفیت‬ ‫تولید بنزین نیازی به تولید بنزین سوپر نیست‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنفی پاالیش��ی ها با اش��اره ب��ه طرح های‬ ‫توس��عه ای و افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت در پاالیش��گاه ها‬ ‫گفت‪ :‬پس از وارد ش��دن پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به مدار‬ ‫تولید فراورده های اصلی افزایش ظرفیت پاالیش��گاه اصفهان و‬ ‫تبریز نیز در دس��تور کار قرار گرفت که هفته گذشته از سوی‬ ‫رئیس جمهوری مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به بحث قیمت گذاری فراورده های‬ ‫وی��ژه مانند لوبکات و وکیوم بات��وم و همچنین حالل ها گفت‪:‬‬ ‫پ��س از واگذاری پاالیش��گاه ها به بخش خصوصی بر اس��اس‬ ‫تکلیف��ی که دولت در اختی��ار ما قرار داد قیمت گ��ذاری را از‬ ‫اذر ‪ ۹۷‬انج��ام دادی م به طوری که قیمت گذاری بر مبنای نرخ‬ ‫فوب خلیج فارس نرخ دالر به نرخ نیمایی و نشریه پلتس انجام‬ ‫می ش��ود و اگ��ر نرخ هر یک از این مولفه ها ب��اال یا پایین روند‬ ‫طبیعی اس��ت که ن��رخ خوراک ما نیز افزای��ش یا کاهش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در س��ال ‪ ۹۷‬ش��رکت های پاالیشی‬ ‫با ای��ن حجم س��رمایه گذاری که در انها انجام ش��ده‪ ،‬فقط ‪۴‬‬ ‫تا ‪ ۹‬درصد س��ود نش��ان دادند اما در همان س��ال شرکت های‬ ‫روغن سازی که از خوراک لوب کات استفاده می کنند‪ ،‬سودشان‬ ‫بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۳۱‬درصد بوده اس��ت‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر زمانی نرخ نفت‬ ‫خام باال رود‪ ،‬نرخ خوراک بر اساس فرمولی که ما داریم افزایش‬ ‫پیدا می کند اما اگر نرخ نفت خام کاهش پیدا کند‪ ،‬نرخ خوراک‬ ‫هم کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫اعتراض به تعرفه برق ماینینگ روی میز دیوان عدالت‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن بالک چین ایران گفت‪ :‬در صورتی‬ ‫ ک��ه مصوبه دولت به منظور تعیین تعرفه برق مورد نیاز ماینرها‬ ‫اصالح نش��ود‪ ،‬اعتراض خ��ود را به دیوان عدال��ت اداری ابالغ‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬س��پهر محمدی با اش��اره ب��ه اینکه صنعت‬ ‫بالک چین فرصت های مناس��بی را در اختیار کشور قرار داد تا‬ ‫بتوان از این فرصت کس��ب سود کند‪ ،‬گفت‪ :‬مهر سال گذشته‬ ‫وزارت نیرو در پی تعریف تعرفه برای تولید رمز ارز جلسه هایی‬ ‫برگزار کرد که نتیجه انها امسال به هیات دولت رفت‪.‬‬ ‫وی تصری��ح کرد‪ :‬متاس��فانه درحال حاض��ر ماینرها در حال‬ ‫خروج از کشور هستند و بیشتر به کشورهایی مانند گرجستان‪،‬‬ ‫قزاقس��تان‪ ،‬ارمنستان و روس��یه مهاجرت می کنند چرا که نرخ‬ ‫برق ارائه شده در این منطقه رقم مناسبی است‪ ،‬عالوه بر ان این‬ ‫کش��ورها اب و هوای خنکی داشته که مناسب فعالیت صنعت‬ ‫ماینینگ رمزارز است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬ما در نظر داشتیم تا با راه اندازی‬ ‫و تقویت این صنعت بخش��ی از نیاز دولت به ارز را در ش��رایط‬ ‫تحریمی تامین کنیم‪ .‬این در حالی اس��ت که ش��رایط کنونی‬ ‫نه به صالح دولت اس��ت و نه بخش خصوصی و به جای اینکه‬ ‫یک بازی برد‪-‬برد ش��کل بگیرد‪ ،‬ب��ازی باخت‪-‬باخت را تجربه‬ ‫می کنی��م‪ .‬ای��ن در حالی اس��ت که دولت می توانس��ت از نظر‬ ‫کارشناسی بخش خصوصی در این زمینه استفاده کند‪.‬‬ ‫محمدی اظهار کرد‪ :‬در صورتی که این مصوبه اصالح نش��ود‬ ‫اعت��راض خود را به منظور تعلی��ق این مصوبه به دیوان عدالت‬ ‫اداری ارائ��ه می کنیم‪ .‬از س��وی دیگر‪ ،‬باید در نظر داش��ت ‪۷۰‬‬ ‫ت��ا ‪ ۸۰‬درص��د درامد حاصل از تولید رم��زارز دوباره به چرخه‬ ‫تولید ان بازمی گردد که به این ترتیب باید گفت سرمایه ای در‬ ‫این زمینه از کش��ور خارج نخواهد شد‪ .‬بنابراین‪ ،‬رقم میانگین‬ ‫صادراتی برق برای تعرفه تولید رمزارزها رقمی گنگ و غیرقابل‬ ‫قبول اس��ت چرا که کشورهای اطراف ما هزینه برق را ‪ ۲‬سنت‬ ‫محاس��به می کنند و حتی در تعرف��ه واردات نیز یارانه ای برای‬ ‫فعاالن این حوزه قائل می شوند‪.‬‬ ‫محم��دی با اع�لام اینکه دس��تگاه های ماینین��گ رمزارز از‬ ‫تابستان امسال خاموش هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه بسیاری‬ ‫از فعاالن این صنعت در حال خروج از کش��ورند و کشورهایی‬ ‫مانند روسیه و قزاقستان را به عنوان مقصد فعالیت خود در نظر‬ ‫گرفتند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بالک چین در ایران اغاز ش��ده و انقالب‬ ‫به همراه داشته است‪ .‬بخشی از هزینه های هنگفت این صنعت‬ ‫را صرف خریداری دس��تگاه هایی می کنیم که در بس��یاری از‬ ‫مواقع فقط ‪ ۶‬ماه عمر مفید دارند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ شنبه‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪1398‬‬ ‫‪ 15‬ذی الحجه ‪1440‬‬ ‫‪ 17‬اوت ‪2019‬‬ ‫شماره ‪1351‬‬ ‫پیاپی ‪2669‬‬ ‫اقتصاد و هنر‬ ‫گزارش‬ ‫از قاچاق محصوالت سینمایی و پخش بدون اجازه فیلم ها در شبکه های ماهواره ای‬ ‫قاچاق‪ ،‬سینمای ایران را ورشکسته می کند‬ ‫اگر تا یک دهه پیش قاچاق فیلم فقط به کپی برداری‬ ‫از اث��ار س��ینمایی از روی پرده و فروش ان در بس��اط‬ ‫دستفروش��ان منتهی می شد‪ ،‬امروز با ظهور پدیده هایی‬ ‫مانند شبکه های فارسی زبان که رشد قارچ گونه ای دارند‪،‬‬ ‫در کنار ایجاد نرم افزارهای پخش فیلم که در گوشی های‬ ‫تلفن همراه از طریق ش��بکه ای پی تی وی ظهور و بروز‬ ‫می کند؛ قاچاق فیلم ابعاد تازه ای پیدا کرده است‪.‬‬ ‫در ش��رایطی که تمام س��ازمان های انتظامی و دولت‬ ‫در سال های گذشته س��عی کردند با مبارزه مستقیم با‬ ‫پدیده قاچاق اثار هنری و جلوگیری از فروش فیلم هایی‬ ‫که هنوز روی پرده اکران هستند در بساط دستفروشان‬ ‫خیابان؛ باز هم ش��اهد هس��تیم فیلم ه��ای روی پرده‬ ‫به طور غیرقانونی و پیش از انکه حق رایت ان ازس��وی‬ ‫ش��رکت های پخش نمایش خانگی خریداری ش��ود به‬ ‫سایت های دانلود غیرمجاز و بساط دستفروشان راه پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫جدیدتری��ن نمون��ه ان فروش نس��خه قاچ��اق فیلم‬ ‫سینمایی «متری شش ونیم» س��اخته سعید روستایی‬ ‫اس��ت که بنا به گفته کارگ��ردان و تهیه کننده این فیلم‬ ‫نس��خه قاچاق هم��ان نس��خه بازبینی ش��ورای پروانه‬ ‫نمایش است و این نشان دهنده شکاف هایی در برخی از‬ ‫بخش های سازمان سینمایی است‪.‬‬ ‫قاچ��اق هم��واره ضربه ه��ای مهلکی به بدن��ه تولید‬ ‫سینمای ایران زده است‪ .‬در مقاطعی در میانه دهه ‪۸۰‬‬ ‫وضعیت قاچاق فیلم های روی پرده انقدر س��ریع انجام‬ ‫می ش��د که چند تهیه کننده در اقدامی نمادین مجلس‬ ‫ترحیم سینمای ایران را برپا کردند‪.‬‬ ‫‹ ‹سختی های فناوری‬ ‫اس��تفاده از فناوری موجب شده پخش اثار سینمایی‬ ‫در ش��بکه خانگ��ی ب��ا س��ختی هایی روب��ه رو باش��د‪.‬‬ ‫سیدغالمرضا موسوی‪ ،‬تهیه کننده و فعال عرصه سینما‬ ‫با بیان این مطلب ادامه داد‪ :‬متاس��فانه به تازگی به دلیل‬ ‫اکران های خارج از گروه و ش��رایط ویژه ای که به وجود‬ ‫امده‪ ،‬س��ینماها به دلیل تعدد فیلم ها‪ ،‬فیلم ها را فقط ‪،۲‬‬ ‫‪ ۳‬سانس یا کمتر نمایش می دهند‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬طبیع��ی اس��ت ب��ا چنین ش��رایطی‬ ‫هیچ ک��دام از فیلم های روی پرده اک��ران نمی توانند با‬ ‫مخاطبان ش��ان ارتباط درس��تی برقرار کنن��د‪ ،‬چراکه‬ ‫این ‪ ۳ ،۲‬س��انس نیز در س��اعت هایی اس��ت که کسی‬ ‫به س��ینما نمی رود؛ بنابراین پردیس های سینمایی در‬ ‫شرایط حاضر برای انکه بتوانند سرویس هایی به فیلم ها‬ ‫و پخش کنندگان بدهند با این روش‪ ،‬باعث فیلم سوزی‬ ‫ش��ده اند که مس��ئول اصلی این ماجرا‪ ،‬پخش کنندگان‬ ‫هس��تند که مواظب سرمایه تهیه کنندگان و هزینه های‬ ‫گزاف نیس��تند و فقط دلخوش هستند که یک فیلم را‬ ‫اکران کرده اند‪.‬‬ ‫موس��وی همچنین با بیان انتظارش در این شرایط از‬ ‫شورای صنفی نمایش‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این شورا نباید‪ ،‬اجازه‬ ‫اک��ران ازاد فیلم ها را صادر کند تا به این فیلم س��وزی‬ ‫دامن نزن��د‪ .‬برای اینک��ه فیلم ها به ق��در کافی به طور‬ ‫ازاد اک��ران هس��تند و ادامه این اقدام باعث می ش��ود‬ ‫پردیس ها تعداد س��انس های موجود را کم کنند و از ‪،۲‬‬ ‫‪ ۳‬س��انس به یک سانس برسد‪ .‬این باعث زیان مستقیم‬ ‫س��رمایه گذاران می ش��ود بیش��تر نیز متعلق به بخش‬ ‫خصوصی هس��تند‪ ،‬چراکه بخش دولتی زیان نمی کند‪،‬‬ ‫اما اگر س��رمایه بخش خصوصی برنگردد امکان جبران‬ ‫وجود ندارد؛ بنابراین در این ش��رایط توقع این است که‬ ‫شورای صنفی نمایش مسئوالنه برخورد کند‪.‬‬ ‫صیان��ت از اثار هن��ری فقط مربوط ب��ه قاچاق فیلم‬ ‫و ف��روش ان در ش��بکه های غیرمجاز نیس��ت‪ .‬حدود‬ ‫و اختی��ارات صیان��ت از اث��ار هنری همواره با ش��ک و‬ ‫تردیدهایی از سوی مجریان قانون روبه رو بوده است‪.‬‬ ‫بیتا منصوری‪ ،‬تهیه کننده سینما با بیان اینکه تشکیل‬ ‫ش��عبه رسیدگی به جرائم س��معی و بصری با همکاری‬ ‫تهیه کننده های��ی ک��ه این قضی��ه دغدغه انها اس��ت‪،‬‬ ‫دوستان‬ ‫می تواند اقدام مناسبی باش��د‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫ِ‬ ‫ش��یفته عنوان نمایندگ��ی‪ ،‬کارایی و تاثی��ر الزم را در‬ ‫برخورد با متخلفان ندارند‪.‬‬ ‫منصوری با بیان این نکته که مش��کل ما این اس��ت‬ ‫ک��ه هیچ گاه اقدام قاطعی انج��ام نمی دهیم‪ ،‬اظهارکرد‪:‬‬ ‫می ش��د‪ .‬زمان اوجگیری قاچ��اق فیلم ها‪ ،‬یکی از دالیل‬ ‫گرایش افراد به خریداری فیلم های قاچاق‪ ،‬نرخ پایین تر‬ ‫انها نس��بت به نسخه های قانونی بود‪ .‬سی دی های هزار‬ ‫تومانی کنار خیابان بی��ش از فیلم های قانونی که فقط‬ ‫در مرکز پخش های مش��خص به فروش می رس��یدند‪،‬‬ ‫مورد اس��تقبال قرار می گرفت و روز به روز بازار قاچاق‬ ‫را قدرتمندتر از قبل می کرد‪ .‬همه اینها موجب افزایش‬ ‫نگرانی سینماگران بود‪.‬‬ ‫تا اینکه کاهش نرخ فیلم هایی که به طور رس��می در‬ ‫ش��بکه نمایش خانگی ارائه می ش��دند‪ ،‬به عنوان یکی‬ ‫از راهکارها اجرایی ش��د و نرخ س��ی دی های قانونی به‬ ‫‪۱۵۰۰‬توم��ان رس��ید‪ .‬این اقدام در کن��ار مقابله جدی‬ ‫پلیس و س��تاد مب��ارزه با قاچاق فیلم توانس��ت به طور‬ ‫ج��دی‪ ،‬ای��ن معضل را از س��ینمای ای��ران دور کند تا‬ ‫وضعیت بهبود یابد‪ ،‬اما مش��کل از جای دیگری سر باز‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫علی نعیمی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫‹ ‹تاریخچه قاچاق فیلم های سینمایی‬ ‫در مقاطعی در میانه دهه ‪ ۸۰‬قاچاق فیلم های روی پرده انقدر سریع انجام‬ ‫می شد که چند تهیه کننده در اقدامی نمادین مجلس ترحیم سینمای ایران‬ ‫را برپا کردند‬ ‫م��ن مصاحبه ای از یکی از همکاران را خواندم که گفته‬ ‫بودند‪ ،‬شخصی که به عنوان متخلف قاچاق فیلم دستگیر‬ ‫ش��ده بود‪ ،‬پس از بازپس گی��ری دی وی دی ها‪ ،‬تقاضای‬ ‫خسارت کرده!!! امیدوارم این‪ ،‬فقط یک شوخی باشد‪.‬‬ ‫او ک��ه به دنبال خبر تش��کیل ش��عبه ای خاص برای‬ ‫رسیدگی به جرائم متخلفان اثار سمعی و بصری سخن‬ ‫می گفت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در واقع باید در بخش های گوناگون‬ ‫ب��رای صیانت از اثار هنری فعالیت ش��ود و فقط بحث‬ ‫قاچ��اق فیل��م در نمایش خانگی نیس��ت‪ ،‬بلکه باید در‬ ‫بخ��ش اکران نیز فیلم ها م��ورد حمایت جدی مدیریت‬ ‫سینمایی ارش��اد قرار بگیرند و نظارت بیشتری بر انها‬ ‫ش��ود‪.‬منصوری اضافه کرد‪ :‬در بخ��ش چگونگی اکران‬ ‫فیلم ها و نظارت بر س��انس های سینما براساس قوانین‬ ‫مصوب ش��ورای صنفی نیاز به نظارت و اجرای قاطعانه‬ ‫و بی طرفانه تر ش��ورای صنفی اکران‪ ،‬به شدت احساس‬ ‫می ش��ود‪ .‬هفته اول و دوم اکران یک فیلم‪ ،‬سرنوش��ت‬ ‫فیلم را براس��اس عرضه و تقاضا تعیین می کند و تخلف‬ ‫س��ینماها‪ ،‬می توان��د در سرنوش��ت اکران فیل��م‪ ،‬تاثیر‬ ‫بسزایی داشته باشد‪.‬‬ ‫او درباره پیگیری تهیه کنندگان از تخلفاتی که انجام‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه‪ ،‬تهیه کنندگان باید بتوانند‬ ‫ب��ا پیگیری قانونی‪ ،‬حقوق خوی��ش را در برابر قانونمند‬ ‫نبودن برخی از صاحبان س��ینما‪ ،‬طلب کنند‪ .‬برگشت‬ ‫س��رمایه حاص��ل از فروش فیلم در س��ینماها و فروش‬ ‫در نمایش خانگی اس��ت که ادامه حضور تهیه کنندگان‬ ‫مستقل را امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنش��ان کرد‪ :‬همکاری ق��وه قضاییه‪ ،‬یک یا‬ ‫چند نماینده از بین تهیه کنندگان که سینه سپر کنند‬ ‫و پش��تیبانی وزارت ارشاد برای پیگیری این قضیه نیاز‬ ‫است‪ .‬خوشبختانه حس��ین فرح بخش (تهیه کننده) در‬ ‫سال های گذشته به خوبی در این حوزه فعالیت کرده اند‪.‬‬ ‫منص��وری با اش��اره به اینک��ه هم��ه می دانیم وقتی‬ ‫نخس��تین دی وی دی از فیلم بیرون می اید‪ ،‬یک ساعت‬ ‫بعد دانلود رایگان ان در س��ایت ها موجود اس��ت‪ ،‬بیان‬ ‫ک��رد‪ :‬تعداد کمی از افراد هس��تند ک��ه فیلم ها را فقط‬ ‫به طور اورجینال تهیه می کنند و بقیه برای شان تفاوتی‬ ‫ندارد که به چه صورت فیلم به دست شان رسیده است‪.‬‬ ‫البته به نظر می رس��د که این امر بیشتر در شهرستان ها‬ ‫اتف��اق می افتد‪ .‬در برخی ش��هرها ف��روش دی وی دی‬ ‫اورجین��ال فیلم‪ ،‬از تعداد انگش��تان یک دس��ت تجاوز‬ ‫نمی کن��د‪ .‬در واقع یک نفر خریداری می کند و س��پس‬ ‫از روی همان نسخه‪ ،‬تکثیر می شود‪.‬‬ ‫او در ادام��ه تاکید کرد‪ :‬ای��ن اتفاق ها به یک برخورد‬ ‫قاط��ع نی��از دارد‪ .‬همان ط��ور که ب��ا دزدان و مجرمان‬ ‫این گون��ه برخورد می ش��ود که وقتی جرم ش��ان محرز‬ ‫شد‪ ،‬عکس و خبرشان رسانه ای می شود؛ برای متخلفان‬ ‫جدیدترین امار فروش فیلم های سینمایی از ابتدای مرداد نشان‬ ‫می ده��د بیش از یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬هزار نفر مخاطب به تماش��ای‬ ‫فیلم های س��ینمایی روی پرده نشس��ته اند و بر این اس��اس حدود‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومان وارد چرخه صنعت سینمای کشور شده است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬براساس امار و اطالعاتی که در سامانه فروش‬ ‫س��ینمای ایران قرار گرفته‪ ،‬فیلم سینمایی «جانان» به کارگردانی‬ ‫کام��ران قدکچیان که از ‪ ۱۶‬م��رداد روی پرده رفته‪ ،‬تا امروز حدود‬ ‫‪ ۶۵‬میلیون تومان فروش داشته که از این مقدار بیش از ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫تومان حاصل فروش در س��ینماهای تهران بوده اس��ت‪ .‬این فیلم‬ ‫سینمایی که یک هفته از اکران ان می گذرد ‪ ۴۰‬سینما را در اختیار‬ ‫دارد‪ .‬فیلم «ایده اصلی» س��اخته ازیت��ا موگویی پس از یک هفته‬ ‫نمایش در مجموع حدود ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان فروش داشته است و‬ ‫حدود ‪ ۵۲‬هزار مخاطب در سینماها به تماشای ان نشسته اند‪ .‬این‬ ‫فیلم س��ینمایی ‪ ۱۰۲‬سینما در اختیار دارد و از مجموع فروش ان‬ ‫در این حوزه هم باید همین کار انجام ش��ود‪ ،‬تا ش��اید‬ ‫تکثیرکننده ه��ای دیگر‪ ،‬از ترس ابروش��ان از ادامه کار‬ ‫فرهنگی ش��ان! دس��ت بردارند‪ .‬زیرا این به طور رسمی‬ ‫دزدی از س��رمایه تهیه کنن��ده اس��ت‪ .‬گوی��ی یک نفر‬ ‫به راحت��ی وارد گاوصن��دوق خصوص��ی تهیه کننده و‬ ‫س��رمایه گذار ش��ده و ان را تخلیه می کند‪ .‬منصوری از‬ ‫حضور بخش خصوصی در ساخت فیلم ها گفت و افزود‪:‬‬ ‫تهیه کنن��دگان بخ��ش خصوصی با نگرانی از برگش��ت‬ ‫سرمایه‪ ،‬دست به تهیه فیلم ها می زنند‪ .‬تهیه کنندگانی‬ ‫که از بودجه های دولتی بهره می برند‪ ،‬اسودگی بیشتری‬ ‫در بخ��ش تولید دارن��د‪ .‬در واقع با این ش��رایط بخش‬ ‫خصوصی مستقل‪ ،‬روی چه چیزی باید حساب کند؟ در‬ ‫اینجا از یک ضرب المثل کمک می گیرم برای همکاران‬ ‫محترم؛ «مالت رو بپا‪ ،‬همسایه ات رو دزد نکن»‪.‬‬ ‫‹ ‹اکران دوباره «سینما پیاده رو»‬ ‫ف��روش نس��خه قاچ��اق فیلم ه��ای س��ینمایی در‬ ‫پیاده روه��ای خیابان انقالب؛ مانند این جمله خبری در‬ ‫‪ ۲‬سال گذشته ‪۴‬بار به گوش رسید‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ب��ار ب��ه گوش رس��یدن خبری تکان دهن��ده برای‬ ‫س��ینمای ناتوان ایران که از لح��اظ اقتصادی در اوضاع‬ ‫وخیمی به سر می برد؛ ان هم پس از تالش های ‪۱۲‬ساله‬ ‫س��تاد مبارزه ب��ا قاچاق محص��والت فرهنگ��ی‪ ،‬یعنی‬ ‫کوبیدن میخ دیگری بر تابوت سینمای ایران‪ .‬بحران در‬ ‫حوزه تولید و اکران در حالی کمر سینمای ایران را خم‬ ‫ک��رده که یک خبر ناراحت کنن��ده و نگران کننده دیگر‬ ‫در حوزه نمایش خانگی ش��اید باعث شود خیلی زودتر‬ ‫از موع��د بدن نیم ه جان س��ینما را به خاک بس��پاریم‪.‬‬ ‫این روزها خبرهای گوناگونی از قاچاق اثار س��ینمایی‬ ‫به بیرون درز می کند و س��رعت پخش این اخبار بیشتر‬ ‫شبیه هشدار است‪.‬‬ ‫قصه تلخ قاچاق فیلم ها به اوایل دهه ‪ ۸۰‬بازمی گردد؛‬ ‫زمان��ی که فیلم های س��ینمایی حدفاصل رس��یدن به‬ ‫شبکه نمایش خانگی در خیابان ها و با کیفیتی نازل به‬ ‫فروش می رفتند‪ .‬پس از اقدام های ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫محصوالت فرهنگی پرسش اینجاست که چگونه پس از‬ ‫اقدام های چندین ساله نیروی انتظامی برای برخورد با‬ ‫قاچاق محصوالت فرهنگی؛ باز هم زخم پیکره نیمه جان‬ ‫س��ینمای ایران س��ر باز کرده و در ح��ال از بین بردن‬ ‫ان اس��ت؟ پیش از انکه قاچاق فیلم های سینمایی در‬ ‫بهار س��ال ‪ ۱۳۸۶‬به بحرانی جدی برای سینمای ایران‬ ‫تبدیل ش��ود و همزمان با اکران اثار‪ ،‬نسخه های ان در‬ ‫کنار خیابان ها به فروش برسد‪ ،‬نرخ فیلم هایی که به طور‬ ‫قانونی در ش��بکه نمایش خانگی ارائه می ش��د‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۳۰۰۰‬تومان بود که در ان مقطع از س��وی برخی رقم‬ ‫باالیی تلقی می ش��د‪ .‬این رقم برای زمانی بود که بلیت‬ ‫سالن های س��ینما بین ‪ ۱۵۰۰‬تا ‪ ۲۰۰۰‬تومان فروخته‬ ‫جدیدترین امار فروش فیلم های روی پرده سینما‬ ‫به تفکیک ‪ ۴۲۶‬میلیون تومان در س��ینماهای تهران فروش داشته‬ ‫است‪ .‬فیلم سینمایی «قسم» به کارگردانی محسن تنابنده که از ‪۹‬‬ ‫مرداد در س��ینماها به نمایش درامد‪ ،‬تا امروز بیش از ‪ ۷۴۱‬میلیون‬ ‫تومان فروش داش��ته که از این مق��دار ‪ ۵۸۰‬میلیون تومان حاصل‬ ‫فروش در تهران بوده است‪ .‬این فیلم سینمایی اکنون ‪ ۸۵‬سینما را‬ ‫در اختیار دارد‪ .‬فیلم «تپلی و من» ساخته حسین قناعت که برای‬ ‫گروه س��نی کودک و نوجوان ساخته شده و خانواده ها مخاطب ان‬ ‫هس��تند‪ ،‬پس از ‪ ۳‬هفته نمایش حدود ‪ ۸۴۵‬میلیون تومان فروش‬ ‫داش��ته و ‪ ۸۰‬هزار نفر ان را در ‪ ۱۴۱‬س��ینما تماش��ا کرده اند‪ .‬فیلم‬ ‫سینمایی «سرکوب» به کارگردانی رضا گوران نیز پس از دو هفته‬ ‫نمایش و با در اختیار داش��تن ‪ ۷۷‬سینما‪ ،‬در مجموع ‪ ۶۱۷‬میلیون‬ ‫تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬این فیلم با درون مایه ای اجتماعی با‬ ‫محدودیت س��نی ‪ +۱۲‬سال روی پرده س��ینماها رفته است‪ .‬فیلم‬ ‫«قصرشیرین» س��اخته سیدرضا میرکریمی که از دوم مرداد روی‬ ‫نخس��تین م��وارد قاچ��اق فیلم های جدی��د ایرانی با‬ ‫توزی��ع غیرقانونی کپی وی اچ اس فیلم های «ش��ب های‬ ‫زاین��ده رود» و «نوب��ت عاش��قی» (‪ ،)۱۳۶۹‬ادم برفی‬ ‫(داود میرباق��ری‪ )۱۳۷۲ ،‬و زیر درختان زیتون (عباس‬ ‫کیارس��تمی‪ )۱۳۷۲ ،‬اغاز ش��د که یا اج��ازه پخش در‬ ‫س��ینماها را نیافته بودند یا اگر هم اکران ش��ده بودند‪،‬‬ ‫ش��ایعه سانس��ور شدن ش��ان چنان قوی بود ک��ه بازار‬ ‫غیررسمی گس��ترده ای برای دیدن «نسخه اصلی بدون‬ ‫سانسور» انها به وجود اورده بود‪.‬‬ ‫بعده��ا فیلم ه��ای طع��م گی�لاس (‪ ،)۱۳۷۶‬مصائب‬ ‫ش��یرین (‪ ،)۱۳۷۷‬ش��وکران (‪ ،)۱۳۷۷‬دایره (‪،)۱۳۷۸‬‬ ‫ش��ور عشق (‪ ،)۱۳۷۹‬طالی س��رخ (‪ ،)۱۳۸۱‬مارمولک‬ ‫(‪ ،)۱۳۸۲‬مهم��ان مام��ان (‪ )۱۳۸۲‬و کما (‪ )۱۳۸۲‬هم‬ ‫دچ��ار چنین سرنوش��تی ش��دند‪ .‬در این می��ان توزیع‬ ‫غیرقانون��ی «مارمولک» در نوع خ��ود بی نظیر بود‪ .‬این‬ ‫فیل��م که نوروز ‪ ۱۳۸۳‬در تهران مخاطبان بس��یاری را‬ ‫به س��الن های سینما کش��انده بود فقط پس از ‪ ۲۰‬روز‬ ‫و ب��ا فروش ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬به طور ناخواس��ته و به‬ ‫اجبار‪ ،‬به علت حساس��یت های به وجود امده‪ ،‬از پرده ها‬ ‫پایین امد‪.‬‬ ‫این توقیف خودخواس��ته فضا را برای عرضه کنندگان‬ ‫س��ی دی های فیلم در پیاده روها ام��اده کرد‪ .‬مارمولک‬ ‫نخس��ت در قالب نسخه ای برگرفته شده از پرده سینما‬ ‫که به وضوح صدای خنده تماش��اگران در س��الن را به‬ ‫همراه داشت‪ ،‬توزیع ش��د و حتی با این کیفیت صدای‬ ‫نامطلوب هم به س��رعت در بازار غیررس��می به فروش‬ ‫رفت‪ .‬گفته می ش��ود در چند روز پایانی نمایش عمومی‬ ‫فیل��م که ش��ایعه توقیف��ش به تدریج ق��وت می گرفت‪،‬‬ ‫س��ی دی های بی کیفیت مارمولک حتی در پیاده روهای‬ ‫مقابل سینماهای نمایش دهنده نیز به فروش می رسید‪،‬‬ ‫اما پس از توقیف فیلم س��روکله س��ی دی و دی وی دی‬ ‫باکیفی��ت هم پیدا ش��د که از روی نس��خه اصلی کپی‬ ‫شده بودند‪.‬‬ ‫جنجال ها و اتفاق های ناگوار هر روز ابعاد وس��یع تری‬ ‫به خود می گرفت؛ به حدی که فیلم های سینمایی حتی‬ ‫پیش از حضور بر پرده س��ینما در بس��اط دستفروشان‬ ‫فروخته می ش��دند و این اتفاق‪ ،‬ق��درت عجیب مافیای‬ ‫قاچاق را نش��ان م��ی داد‪ .‬عرضه گس��ترده و غیرقانونی‬ ‫نس��خه های با کیفیت فیلم ه��ای موفق در حال نمایش‬ ‫همچ��ون اتش ب��س‪ ،‬مهم��ان‪ ،‬پ��ارک وی و نق��اب در‬ ‫س��ال های ‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۱۳۸۶‬در تاری��خ س��ینمای ایران‬ ‫بی سابقه بود‪ .‬توزیع نقاب (کاظم راست گفتار) به حدی‬ ‫غیرمنتظره بود که دس��ت اندرکاران فیل��م در واکنش‬ ‫به توزیع س��ی دی های ان با پخ��ش حلوا و خرما‪ ،‬ختم‬ ‫نمادینی برای فیلم خود و سینمای ایران برگزار کردند‪.‬‬ ‫حال و پس از گذش��ت ‪۱۲‬س��ال از اقدام های خوب‬ ‫س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق محصوالت فرهنگ��ی به نظر‬ ‫می رس��د یک��ی از مولفه ه��ای اصلی موفقی��ت چنین‬ ‫طرح های��ی یعنی حفظ و تداوم طرح به خوبی گذش��ته‬ ‫اجرای��ی نش��ده و زمزمه های قاچ��اق فیلم ه��ا باز هم‬ ‫بالی جان س��ینمای ایران ش��ده است؛ سینمایی که در‬ ‫باقی حوزه ها حال چندان مساعدی ندارد و بعید نیست‬ ‫با این اتفاق ها به روزهای پایانی عمر خود نزدیک شود‪.‬‬ ‫پرده رفت‪ ،‬پس از گذشت ‪ ۳‬هفته نمایش حدود یک میلیارد و ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فروش داش��ته که از ای��ن مقدار یک میلیارد و ‪۱۵۰‬‬ ‫میلیون تومان حاصل فروش در س��ینماهای تهران بوده است‪ .‬این‬ ‫فیل��م با جذب بیش از ‪۱۵۰‬هزار مخاطب در ‪ ۱۲۷‬س��ینما نمایش‬ ‫دارد‪ .‬فیلم س��ینمایی «نیوکاسل» به کارگردانی محسن قصابیان‬ ‫که از ‪ ۲۶‬تیر نمایش ان روی پرده س��ینماها اغاز ش��ده‪ ،‬تا امروز با‬ ‫در اختیار داش��تن ‪ ۱۴۴‬سینما‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۳۵۹‬میلیون تومان‬ ‫فروش داشته و از این مقدار به تفکیک ‪ ۷۷۵‬میلیون تومان حاصل‬ ‫فروش در س��ینماهای تهران بوده اس��ت‪ .‬تاکن��ون ‪ ۱۲۶‬هزار نفر‬ ‫مخاطب این فیلم س��ینمایی بوده اند‪ .‬فیلم «ایکس الرج» ساخته‬ ‫محس��ن توکلی که در ژانر کمدی ساخته شده و از ‪ 5‬تیر روی پرده‬ ‫رفته است‪۴ ،‬میلیارد و ‪ ۷۶۰‬میلیون تومان در مجموع و به تفکیک‬ ‫در تهران بیش از ‪ ۲‬میلیارد تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬این فیلم‬ ‫سینمایی در ‪ ۱۸۴‬س��ینما در تهران و شهرستان ها نمایش داشته‬ ‫قاچاق فیلم ها‬ ‫باز هم بالی جان‬ ‫سینمای ایران‬ ‫شده است؛‬ ‫سینمایی که در‬ ‫باقی حوزه ها‬ ‫حال چندان‬ ‫مساعدی ندارد‬ ‫و بعید نیست‬ ‫با این اتفاق ها‬ ‫به روزهای‬ ‫پایانی عمر خود‬ ‫نزدیک شود‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم س��ینمایی «زهرمار» به کارگردانی جواد رضویان که‬ ‫از اواخ��ر خرداد اکرانش را اغاز کرده‪ ،‬تا ام��روز بیش از ‪۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۲۴۵‬میلیون تومان فروش داش��ته است‪ .‬این فیلم سینمایی با در‬ ‫اختیار داش��تن ‪ ۱۷۸‬سینما‪ ،‬به تفکیک در تهران ‪ ۲‬میلیارد و ‪۷۸۳‬‬ ‫میلیون تومان فروش داش��ته اس��ت‪ .‬فیلم «سرخ پوست» ساخته‬ ‫نیم��ا جاویدی که از نیمه خرداد روی پرده س��ینماها رفته تا امروز‬ ‫بیش از ‪ ۱۳‬میلیارد تومان فروش داشته و حدود ‪ ۹‬میلیارد تومان ان‬ ‫حاصل فروش در تهران بوده اس��ت‪ .‬این فیلم سینمایی با در اختیار‬ ‫داش��تن ‪ ۱۸۹‬سالن سینمایی بیش از یک میلیون مخاطب داشته‬ ‫اس��ت‪ .‬فیلم سینمایی «ش��بی که ماه کامل ش��د» به کارگردانی‬ ‫نرگ��س ابیار پس از ح��دود دو ماه نمایش و جذب حدود یک و نیم‬ ‫میلیون مخاطب به سینما‪ ۱۷ ،‬میلیارد تومان فروش را رد کرد‪ .‬این‬ ‫فیلم که با محدودیت س��نی ‪ +۱۲‬سال روی پرده رفته ‪ ۱۸۱‬سالن‬ ‫سینمایی در اختیار داشته است‪.‬‬ ‫عل��ی نصیری��ان‬ ‫می گوی��د‪ :‬همیش��ه‬ ‫به دنب��ال ای��ن بودیم‬ ‫که یک تئات��ر ایرانی‪،‬‬ ‫ام��روزی و زن��ده‪ ،‬اما‬ ‫براساس مضمون های‬ ‫س��نتی‪ ،‬اجتماع��ی‪،‬‬ ‫تاریخی و ادبی خودمان داش��ته باشیم؛ البته نه‬ ‫به این معنا که از لحاظ تکنیک از ش��ناخت تئاتر‬ ‫غرب بی نیاز باش��یم‪ ،‬اما نباید مرعوب و تس��لیم‬ ‫بالقید و شرط تکنیک های غربی شد‪.‬‬ ‫ب��ه گزارش‬ ‫‪ ،‬در نوزدهمین جش��نواره‬ ‫نمایش های ایینی و سنتی بخش های گوناگون‬ ‫جش��نواره به نام چهره ه��ای مطرح نمایش های‬ ‫ایرانی اختص��اص داده و بخش «تخت حوضی»‬ ‫نیز به نام علی نصیریان اس��ت؛ بازیگری که بیش‬ ‫از ‪ 5‬دهه حضوری فعال و مس��تمر در این عرصه‬ ‫داش��ته و این روزها خبرهایی از همکاری دوباره‬ ‫او با داریوش مهرجویی در س��ینما پس از سال ها‬ ‫شنیده می شود‪.‬‬ ‫او از جمله بازیگرانی اس��ت ک��ه فعالیت خود‬ ‫را از عرص��ه تئاتر و توج��ه و پرداختن به نمایش‬ ‫ایران��ی اغاز ک��رده و نگاه وی��ژه ای به این بخش‬ ‫از تئات��ر دارد‪ .‬نصیری��ان در عرص��ه تئاتر نه تنها‬ ‫در ح��وزه نمایش ه��ای ایرانی به عن��وان بازیگر‬ ‫فعالیت داش��ته‪ ،‬بلکه در مقام نمایشنامه نویس‬ ‫و کارگ��ردان نی��ز اث��ار گوناگون��ی را در زمینه‬ ‫تخت حوض��ی در کارنام��ه کاری خ��ود به ثبت‬ ‫رس��انده که سرامد انها نمایش «بنگاه تئاترال»‬ ‫است که با نویسندگی و کارگردانی این هنرمند‬ ‫تولید و اجرا ش��د‪ .‬همزمان با برگزاری جشنواره‬ ‫نوزدهم نمایش های ایینی و سنتی که با ریاست‬ ‫افتخاری علی نصیریان و عضویت او در ش��ورای‬ ‫سیاس��ت گذاری جشنواره نیز همراه است‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین س��خنرانی های این بازیگر در زمینه‬ ‫تخت حوض��ی مرور می ش��ود‪ .‬این س��خنرانی‬ ‫ح��دود دو دهه پی��ش زمان برگزاری س��ومین‬ ‫دوره جش��نواره نمایش های ایینی و س��نتی و‬ ‫تش��کیل کانون نمایش های ایینی و س��نتی با‬ ‫موضوع «تخت حوضی چیست؟» انجام شده که‬ ‫اکنون پس از س��ال ها مرور می ش��ود‪ .‬نصیریان‬ ‫در ان س��خنرانی داشتن یک کانون نمایش های‬ ‫س��نتی و مذهبی و ایینی را اقدامی بسیار ارزنده‬ ‫دانسته بود‪ ،‬به شرط ان که فقط به برگزاری یک‬ ‫جشنواره س��االنه محدود نباشد و در طول سال‬ ‫در این کانون فعالیت زنده و سازنده ای به منظور‬ ‫جم��ع اوری متن ها‪ ،‬اطالعات‪ ،‬عکس‪ ،‬اس�لاید‪،‬‬ ‫فیلم‪ ،‬لباس‪ ،‬وس��ایل نمایشی و پژوهش در انها‬ ‫به ش��یوه علمی مرسوم‪ ،‬هم برای کار مدرسه ای‬ ‫و دانش��جویی و هم به منظور تجربه کردن و اجرا‬ ‫کردن و الهام گرفتن و ش��ناخت س��بک و سیاق‬ ‫و به��ره جس��تن از ان‪ ،‬انجام ش��ود ک��ه به گفته‬ ‫او‪ ،‬در نهای��ت کمک به تئات��ر ایرانی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از س��خنان خود با اش��اره‬ ‫به اینکه همه تئاتر ایران نباید روحوضی ش��ود‪،‬‬ ‫توضیح داده بود‪ :‬فقط مجذوب سنت و خوشامد‬ ‫م��ردم نش��وید که چ��ون تخت حوض��ی خیلی‬ ‫جذاب اس��ت‪ ،‬خیلی شیرین اس��ت‪ ،‬پر از طنز و‬ ‫فکاهیات اس��ت‪ ،‬پ��ر از رقص و اواز و موس��یقی‬ ‫اس��ت؛ این قال��ب در بعضی م��وارد می تواند به‬ ‫تئاتر م��ا کمک کند اما همه تئات��ر ما نمی تواند‬ ‫تخت حوضی باش��د‪ .‬نصیریان در سخنرانی خود‬ ‫با عنوان «تخت حوضی چیس��ت؟» تاکید کرده‬ ‫بود‪ :‬ما همیش��ه به دنبال این بودیم که یک تئاتر‬ ‫ایرانی امروزی و زنده‪ ،‬اما براس��اس مضمون های‬ ‫س��نتی‪ ،‬اجتماع��ی‪ ،‬تاریخی و ادب��ی خودمان‬ ‫داشته باشیم؛ نه اینکه از لحاظ تکنیک بی نیاز از‬ ‫ش��ناخت تئاتر غرب باشیم یا تجربه های تازه ای‬ ‫را ک��ه در این زمینه انجام ش��ده و ه��ر روز ادامه‬ ‫می یاب��د را نادیده بگیریم‪ .‬حرف من این اس��ت‬ ‫که در ش��یوه ها و تکنیک ه��ای تئاتر غرب حل‬ ‫نش��ویم‪ ،‬مرعوب و تس��لیم بالقید و ش��رط انها‬ ‫نباش��یم چون این فن��ون و تکنیک و روش های‬ ‫ت��ازه متاثر از اوضاع و احوال اجتماعی انهاس��ت‬ ‫و م��ا در ش��رایط و اوضاع و احوال دیگری س��یر‬ ‫می کنی��م‪ .‬ان نواوری ها برای جامعه ما نامفهوم‬ ‫و در پاره ای موارد نامطلوب اس��ت؛ البته دیدن و‬ ‫ش��ناختن و دانستن اشکال که ندارد‪ ،‬هیچ‪ ،‬بلکه‬ ‫الزم اس��ت‪ ،».‬ای��ن جم�لات توضیحاتی بودند‬ ‫ک��ه خالق نمایش «بنگاه تئات��رال» و کارگردان‬ ‫نمایش «امیر ارسالن» درباره نغلطیدن کامل در‬ ‫تئاتر غرب‪ ،‬ارائه داده بود‪ .‬او همچنین در سخنان‬ ‫خود ب��ر این نکته تاکید کرده ب��ود که «تئاتر ما‬ ‫بای��د تئاتری متکی به خود باش��د‪ ».‬نصیریان با‬ ‫تاکید بر اینکه جوان های عالقه مند باید ادم های‬ ‫باقیمان��ده و اگاه از نمایش های ایرانی را یافته و‬ ‫از انها به شفاهی و سینه به سینه نکات و شیوه ها‬ ‫را ی��اد بگیرن��د‪ ،‬گفته بود‪ :‬تا انج��ا که من اطالع‬ ‫دارم‪ ،‬جز مقاله های پراکنده‪ ،‬درباره نمایش های‬ ‫عامیانه سنتی کتاب و مطلبی که روایت معتبری‬ ‫درباره این گونه نمایش ها باشد در دست نیست‪.‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫هشدارهای نصیریان‬ ‫درباره تئاتر ایرانی و غربی‬ ‫شنبه‬ ‫کارتون روز‬ ‫‪ 26‬مرداد ‪ 15 - 1398‬ذی الحجه ‪ 17 - 1440‬اوت ‪ - 2019‬شماره ‪ - 1351‬پیاپی ‪2669‬‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫»‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190:‬نمابر‪ -88713730:‬پیامک‪ -300082190:‬پیامگیر صوتی‪88105304:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره‪ -26‬کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫‪tozi.smtnews@gmail.com‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫مطبوعات‪ :‬تقاضا برای مسکن است؛ پول نیست‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫کوتاه از جهان‬ ‫در ایینی با حضور وزیر علوم و دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو در ایران‬ ‫پیوستن شیراز به شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو‬ ‫گواهی پیوس��تن شیراز به شبکه شهرهای یادگیرنده‬ ‫یونسکو تقدیم شهردار این کالنشهر شد‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫با حض��ور دکتر منص��ور غالمی‪،‬‬ ‫وزیر علوم و دکتر حجت اهلل ایوبی‪ ،‬دبیر کل کمیس��یون‬ ‫ملی یونس��کو در ایران‪ ،‬گواهی پیوستن شیراز به شبکه‬ ‫ش��هرهای یادگیرن��ده یونس��کو‪ ،‬ب��ه مهن��دس حیدر‬ ‫اسکندرپور‪ ،‬شهردار شیراز اهدا شد‪.‬‬ ‫شیراز در کنار شهرهای بهبهان‪ ،‬کاشان‪ ،‬مشهد‪ ،‬اراک‬ ‫و ش��هر جدید هشتگرد جزو شهرهایی بودند که ازسوی‬ ‫یونسکو به شبکه شهرهای یادگیرنده در جهان پیوستند‪.‬‬ ‫صبح روز گذش��ته وزیر علوم و رئیس کمیس��یون ملی‬ ‫یونس��کو در ایران با اهدای لوح به شهرداران این شهرها‬ ‫از پیوستن انها به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده ابراز‬ ‫خوشوقتی کردند‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو‪-‬ایران با اشاره به ثبت‬ ‫‪ ۴‬ش��هر از جمهوری اس�لامی ایران در جمع شهرهای‬ ‫یادگیرنده یونس��کو گفت‪ :‬خوشبختیم امروز اموزه های‬ ‫اس�لامی و دینی در پیام س��ازمان های جهانی ازجمله‬ ‫یونسکو دیده می شود‪.‬‬ ‫حج��ت اهلل ایوبی در ایی��ن اهدای گواهی پیوس��تن‬ ‫ش��هرهای بهبهان‪ ،‬کاش��ان‪ ،‬یزد‪ ،‬مش��هد‪ ،‬اراک‪ ،‬شیراز‬ ‫و ش��هر جدید هشتگرد به شبکه ش��هرهای یادگیرنده‬ ‫س��ازمان جهانی یونس��کو به ش��هرداران این شهرها با‬ ‫قدردانی از کس��انی که در راه ثبت ش��هرهای یادگیرنده‬ ‫تالش کردند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز ‪ ۳‬شهر دیگر به مجموعه‬ ‫ش��هر یادگیرنده اضافه می ش��وند و ‪ ۷‬ش��هر از ایران در‬ ‫مجم��وع در جمع ش��هرهای یادگیرنده یونس��کو قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬امروز ‪ ۳‬و نیم میلیارد شهروند در جهان‬ ‫وجود دارد که در اینده این رقم به ‪ ۵‬میلیارد نفر می رسد‪.‬‬ ‫دبیر کل کمیسیون ملی یونس��کو‪-‬ایران عنوان کرد‪:‬‬ ‫برای ح��ل چالش های ش��هری‪ ،‬جایگاه ش��هرداری ها‬ ‫از اهمی��ت بس��زایی برخوردار اس��ت‪ .‬در گذش��ته اگر‬ ‫ش��هرداری ها متولی زندگی شهری بودند اکنون متولی‬ ‫جان و روح و جس��م مردم هس��تند‪ .‬ش��هرهای ایران به‬ ‫شهرهای اجتماعی و فرهنگ شهر تبدیل می شوند و این‬ ‫مه��م برای تعالی روح فرهن��گ و اموزش امری ضروری‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایوب��ی با بیان اینک��ه یکی از کاربرده��ای علم مقابله‬ ‫با چالش ها اس��ت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در تعالیم اس�لامی برای‬ ‫کس��ب علم سفارش ش��ده و علم برای زندگی و منفعت‬ ‫جامعه است‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو‪-‬ایران با اشاره به‬ ‫اثرگذاری فرهنگ بر رفع معضالت ش��هری افزود‪ :‬امروز‬ ‫بسیاری از مشکالت شهری مانند جمع اوری پسماندها‬ ‫و زباله ها‪ ،‬با فرهنگ س��ازی و اس��تفاده از علم قابل حل‬ ‫اس��ت‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬در ‪ ۶‬س��ال گذش��ته ‪ ۴‬شهر ایران‬ ‫به عنوان ش��هرهای یادگیرن��ده ثبت ش��دند‪ .‬بهبهان‪،‬‬ ‫کاش��ان‪ ،‬اراک و ش��یراز شهرهایی هس��تند که پیش تر‬ ‫به عنوان شهر یادگیرنده به ثبت رسیدند‪.‬‬ ‫ایوبی گفت‪ :‬س��ال گذش��ته اهتمام ویژه ای ش��د و در‬ ‫کمیس��یون ملی یونسکو‪-‬ایران پرونده های گوناگونی را‬ ‫پیگیری و در یک سال شهرهای مشهد‪ ،‬یزد و شهر جدید‬ ‫هشتگرد را به کاروان شهرهای یادگیرنده اضافه کردیم‪.‬‬ ‫وی ب��ا قدردان��ی از ش��هرداران و ش��ورای ش��هر و‬ ‫کارشناس��ان همراه در ثبت ش��هرها در جمع شهرهای‬ ‫یادگیرنده عنوان کرد‪ :‬ما در کمیسیون ملی برای گرفتن‬ ‫امتیازها و کرسی ها و نام و نشان ها بسیار تالش می کنیم‬ ‫و نبای��د تصور ک��رد با گرفتن این برندها کار تمام ش��ده‬ ‫چراکه این اغاز راه است‪.‬‬ ‫ایوبی تصریح کرد‪ :‬کار اصلی ما ش��روع ش��ده و ش��هر‬ ‫یادگیرن��ده اغاز یک کار اس��ت؛ ما در ای��ران باید بر فراز‬ ‫شهرهای یادگیرنده باشیم‪.‬‬ ‫دبیرکل کمیس��یون ملی یونس��کو‪-‬ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه به تازگی انچه در یونسکو از اموزش فراگیر‬ ‫و شهرهای یادگیرنده می شنویم ممکن است برای غرب‬ ‫حرف جدیدی باشد اما برای جهان اسالم حرف جدیدی‬ ‫نیس��ت و اموزه ه��ای دینی و فرموده ه��ای پیامبر اکرم‬ ‫(ص) مبنی بر اینکه علم باید برای زندگی باشد و منفعت‬ ‫داش��ته باشد و تاکیدات ائمه اطهار علیهم السالم برای ما‬ ‫مسلمانان و شیعیان سخنان دیراشنایی است‪.‬‬ ‫ایوبی تصریح کرد‪ :‬خوشبختیم بازگشت به اموزه های‬ ‫دینی را ام��روز در پیام های س��ازمان های جهانی مانند‬ ‫یونسکو نیز می بینیم‪ .‬به عنوان پایگاه اصلی جهان اسالم‬ ‫باید سعی کنیم اموزه های پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار‬ ‫علیهم السالم را به اجرا بگذاریم‪.‬‬ ‫جدول‬ ‫افقی‪:‬‬ ‫‪ -1‬پیرو فرقه های صوفیه ‪ -‬از انواع حساب های سپرده بانکی‬ ‫‪ -2‬حرف اول الفبای یونانی ‪ -‬س��احر زمان حضرت موس��ی(ع) ‪ -‬این پول را‬ ‫در کشور روسیه خرج کنید‬ ‫‪ -3‬از اعیاد مذهبی ‪ -‬پسوند مراقبتی ‪ -‬گلخن حمام های قدیمی‬ ‫‪ -4‬دوستی و محبت ‪ -‬رودی در اروپا ‪ -‬سخن نهفته در دل ‪ -‬منحصربه فرد‬ ‫‪ -5‬بخشی از پا ‪ -‬به اندازه کافی ‪ -‬قدرت بینایی‬ ‫‪ -6‬سخنوران ‪ -‬شهری در استان مازندران‬ ‫‪ -7‬بلندترین جانور روی زمین ‪ -‬خودی با ما‬ ‫‪ -8‬تصدیق انگلیسی ‪ -‬راه بی سرانجام ‪ -‬مظهر پاکی و روشنایی‬ ‫‪ -9‬گزنده بی قواره ‪ -‬کاشف گردش خون‬ ‫‪ -10‬رشته ای در ورزش رزمی ووشو ‪ -‬احتمال خطر در کار‬ ‫‪ -11‬زمس��تان ت��ازی ‪ -‬کنای��ه از گرفت��اری و ح��وادث روزگار ‪ -‬پهلوانی در‬ ‫شاهنامه‬ ‫‪ -12‬قوم خرم ابادی ‪ -‬لطیف و مالیم ‪ -‬از اقسام تفنگ شکاری ‪ -‬ارجمندی‬ ‫‪ -13‬وسیله درو ‪ -‬دروازه فراخ ‪ -‬شرف و ابرو‬ ‫‪ -14‬پناه دادن و در حمایت گرفتن ‪ -‬مداوا کردن ‪ -‬می گویند محل گذر است‬ ‫‪ -15‬زمانی که یک فراورده صنعتی پس از ان دیگر‪ ،‬قابل اس��تفاده نیس��ت‬ ‫ حیوان پوست کلفت‬‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫‪3‬‬ ‫ه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ن‬ ‫‪10‬‬ ‫ب‬ ‫‪12‬‬ ‫ر‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫گ‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫ز‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫ز‬ ‫ح‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫جواب جدول‬ ‫شماره ‪205‬‬ ‫د‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ن‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫س‬ ‫‪9‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ش��رکت های فیلمسازی در سال های گذشته بارها سعی کردند از‬ ‫مجموعه داستان نیل گایمن فیلم بسازند اما به دالیل نامشخص این‬ ‫امر ممکن نشده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایبنا به نقل از گاردین‪ ،‬رمان مصور س��ندمن نوشته نیل‬ ‫گایمن‪ ،‬نویس��نده مش��هور امریکایی بعد از کش وقوس های فراوان‬ ‫سرانجام قرار اس��ت تبدیل به سریال شود‪ .‬شرکت نتفلیکس امتیاز‬ ‫ساخت فیلم را از ش��رکت برادران وارنر خریداری کرده است‪ .‬پیش‬ ‫از این قرار بود ش��رکت هالی��وودی برادران وارنر فیلم��ی با الهام از‬ ‫این مجموعه بسازد‪ .‬سندمن (‪ )Sandman‬در اصل یک مجموعه‬ ‫داس��تان مصور در ژانر فانتزی اس��ت که ازس��وی انتشارات دی سی‬ ‫کامیکس با نام تجاری ورتیگو منتش��ر شده است‪ .‬از تصویرگران این‬ ‫مجموعه می توان به سم کیث‪ ،‬مایک درینگنبرگ‪ ،‬جیل تامپسون‪،‬‬ ‫مارک همپل‪ ،‬ش��اون ماک مانوس و مایکل زولی اشاره کرد‪ .‬داستان‬ ‫این مجموعه حول محور ش��خصیت دیریم در گردش اس��ت که بر‬ ‫جهان رویاها فرمانروایی می کند‪ .‬نخس��تین نس��خه از این سری به‬ ‫تع��داد ‪ ۷۵‬جلد (به ع�لاوه یک جلد ویژه) از ‪ 1368‬تا ‪ 1375‬به چاپ‬ ‫رس��ید‪ .‬شرکت های فیلمس��ازی در سال های گذش��ته بارها سعی‬ ‫کردند ب��ا الهام از این مجموعه داس��تان فیلم بس��ازند اما به دالیل‬ ‫نامش��خص این امر ممکن نشده بود‪ .‬حاال ‪ 30‬سال بعد از انتشار این‬ ‫مجموعه‪ ،‬مس��ئوالن نتفلیکس گفته اند قصد دارند یک سریال ‪۱۱‬‬ ‫قس��متی از روی ان بس��ازند‪ .‬به گفته مسئوالن نتفلیکس نخستین‬ ‫قس��مت فیلمنامه سریال نیز ازسوی گایمن نگارش خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫در پیامی توییتری نوش��ته اس��ت‪ :‬امیدواریم سریال ساخته شده از‬ ‫روی داستان کیفیت الزم را برای جذب مخاطب داشته باشد و همان‬ ‫چیزی باش��د که در داستان اصلی وجود دارد‪ .‬براساس نوشته سایت‬ ‫هالیوود ریپورتر قرارداد فروش امتیاز س��اخت فیلم از روی این رمان‬ ‫بین نتفلیکس و ب��رادران وارنر یکی از گران ترین قراردادهای تاریخ‬ ‫فیلمسازی در امریکاست‪.‬‬ ‫کتاب مشترک مادر و دختر‬ ‫خانواده کلینتون ‬ ‫هیالری کلینت��ون به همراه دخترش‬ ‫چلس��ی کلینتون بعد از کتاب خاطرات‬ ‫دومین کتابش را منتشر می کند‪.‬‬ ‫به گ��زارش گاردین‪ ،‬هیالری کلینتون‬ ‫قص��د دارد ب��ه همراه دخترش چلس��ی‬ ‫کلینتون بعد از کت��اب خاطرات دومین‬ ‫کتابش را منتش��ر کند‪ .‬کتاب دوم درباره‬ ‫زن��ان و اله��ام گرفته از ش��خصیت های‬ ‫زن برجس��ته در جهان مانند ماری بری��د و چیماندا انگوزی ادیچی‬ ‫نویس��نده زن نیجریه ای اس��ت‪ .‬هیالری کلینتون در س��ال ‪۲۰۱۶‬‬ ‫(‪ )1395‬کت��اب خاطراتش را در بازار کتاب امریکا منتش��ر کرد که‬ ‫با اس��تقبال خوبی روبه رو شد‪ .‬کلینتون در این کتاب که با همکاری‬ ‫دخترش نوش��ته ش��ده‪ ،‬درباره زنان قهرمان و شجاع تاریخ صحبت‬ ‫کرده اس��ت‪ .‬از بیش از ‪ ۱۰۰‬شخصیت قهرمان زن در طول تاریخ در‬ ‫کتاب کلینتون ها نام برده شده و درباره زندگی و نظرهای انها بحث‬ ‫شده است‪ .‬این کتاب قرار است ازسوی انتشارات سیمون اندشوستر‬ ‫چاپ شود‪ .‬مسئوالن انتشارات مشهور امریکایی تاریخ انتشار رسمی‬ ‫کت��اب را اعالم نکردند اما گفتند این کتاب به احتمال زیاد در اکتبر‬ ‫امسال (مهر) وارد بازار می شود‪.‬‬ ‫«قهرمان شعر کودکان» درگذشت‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫س‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫جدول شماره‬ ‫‪206‬‬ ‫طراح جدول‪ :‬محمود کیمیایی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫چ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫‪1‬‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ر‬ ‫‪5‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خ‬ ‫‪7‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫‪9‬‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫و‬ ‫‪6‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫‪10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ت‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫س‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫عمودی‪:‬‬ ‫‪ -1‬از رشته های پزشکی ‪ -‬سرباز روسی‬ ‫‪ -2‬نقش هنری ‪ -‬مجری عدالت ‪ -‬کتابی از شاعر و نویسنده ایرانی مهرداد اوستا‬ ‫‪ -3‬مناس��ب و س��ازگاری ‪ -‬تن پوش قدیمی بلند ‪ -‬ش��خصیت و رفتار‪ -‬از پرندگان‬ ‫افت میوه ها‬ ‫‪ -4‬از واحدهای اندازه گیری طول در انگلستان ‪ -‬باال بردن پرچم ‪ -‬گیاه تاالب ها‬ ‫‪ -5‬هر بخش از کتاب ‪ -‬معتبرترین دانشگاه امریکا‬ ‫‪ -6‬ساعت نمایش فیلم در سینما ‪ -‬انسان ها‬ ‫‪ -7‬مقررات مملکتی ‪ -‬بیماری سفیدک پوست‬ ‫‪ -8‬مقر حکومت در ایتالیا ‪ -‬متضاد خوب و نیک ‪ -‬شیر بی دم ‪ -‬حد و شمار‬ ‫‪ -9‬از چهار عمل اصلی حساب ‪ -‬همنشین اطراف‬ ‫‪ -10‬پنجمین ماه سریانی ‪ -‬بزرگ و عظیم‬ ‫‪ -11‬بنیان گذار سلسله افشاریه ‪ -‬بدیمن‬ ‫‪ -12‬ازاده دشت کربال ‪ -‬مضر ‪ -‬از ماشین االت راهسازی‬ ‫‪ -13‬ابزار داوری ‪ -‬درجه حرارت ‪ -‬ناتو در کفش دارد ‪ -‬از مصالح ساختمانی‬ ‫‪ -14‬از اصول دین مبین اس�لام ‪ -‬چاش��نی غذا و س��االد ‪ -‬فراخ و گس��ترده ‪ -‬از‬ ‫هالوژن ها‬ ‫‪ -15‬بان��وی نابغ��ه نابین��ای امریکا و نویس��نده کت��اب خارج از دنی��ای تاریکی ‪-‬‬ ‫خوش صحبت‬ ‫گران ترین قرارداد ساخت سریال‬ ‫با الهام از رمان مصور گایمن‬ ‫«لی بنت هاپکینز» ک��ه از او به عنوان‬ ‫«قهرمان شعر کودکان» نام برده می شود‬ ‫در سن ‪ ۸۱‬سالگی و پس از بیش از ‪ 5‬دهه‬ ‫فعالیت ادبی‪ ،‬در خانه اش درگذشت‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش ایس��نا ب��ه نق��ل از‬ ‫نیویورک تایمز‪ ،‬لی بنت هاپکینز در طول‬ ‫بیش از نیم قرن فعالیت ادبی نزدیک ‪۱۰۰‬‬ ‫مجموعه منتخب ش��عر ب��رای کودکان‬ ‫جمع اوری کرد و چندین کتاب شعر نیز به قلم خودش نوشت‪ .‬او در‬ ‫همه اثارش تالش می کرد از ش��عر به عنوان اب��زاری برای اموزش و‬ ‫تهییج تصورات در خوانندگان کم سن وس��ال استفاده کند‪ .‬هاپکینز‬ ‫کار خ��ود را از اواخ��ر دهه ‪ ۱۳۴۰‬اغاز ک��رد و بیش از ‪ ۱۰۰‬مجموعه‬ ‫منتخب ش��عر به عالوه چند کتاب به قلم خودش درباره موضوعات‬ ‫گوناگون از جمله حیوانات‪ ،‬فضا‪ ،‬هنر‪ ،‬اختراعات و‪ ...‬برجای گذاشت‪.‬‬ ‫او از چهره هایی مانند «کارل س��ندبرگ»‪« ،‬لنگستون هیوز» و «ای‪.‬‬ ‫ای‪.‬کامینگز» الهام می گرفت‪.‬‬ ‫صد اثر صد هنرمند بیس��ت وهفتم در حالی به س��ومین‬ ‫جمعه برگزاری خود در گالری گلس��تان رس��یده که تا این‬ ‫لحظ��ه ‪ ۸۳‬کار در مجموع به ن��رخ ‪ ۳۲۳‬میلیون تومان را به‬ ‫فروش رساند‪.‬‬ ‫ب��ه گ��زارش‬ ‫در می��ان هنرمن��دان پرف��روش‪،‬‬ ‫نام ه��ای جوانان موج می زند؛ الی��کا ابراهیمی قاجار‪ ،‬گلناز‬ ‫قدیری‪ ،‬بارانه رئیسی‪ ،‬رضا عنصری‪ ،‬شیرین غازی‪ ،‬سعیده‬ ‫س��روری‪ ،‬منیر صحت و‪ ...‬اما پیشکسوتان هم خیلی خوب‬ ‫فروخته اند؛ کوروش شیش��ه گران‪ ،‬نصراهلل افج��ه ای‪ ،‬فریدون او‪ ،‬یداهلل کابلی‪ ،‬محمد‬ ‫ابراهیم جعفری‪ ،‬یعقوب عمامه پیچ و‪...‬‬ ‫لیلی گلس��تان می گوید‪ :‬طعم خاص صد اثر صد هنرمند ‪ ۱۳۹۸‬از همیشه جوان تر‬ ‫بودن و از همیشه شهرستانی تر بودن است‪ .‬او اظهار می کند‪ :‬بیش از ‪ 60‬درصد ظرفیت‬ ‫ای��ن دوره به جوانان هنرمند تعلق گرفته که خیلی های ش��ان برای نخس��تین بار در‬ ‫نمایشگاهی حرفه ای حضور یافته اند‪.‬‬ ‫گلستان می گوید‪ :‬در این نمایشگاه حتی هنرمندان نوجوان هم داریم‪ .‬باران واثقی‬ ‫یک نوجوان ‪13‬س��اله اس��ت که ‪ 3‬دوره است به این نمایش��گاه را ه یافته و همان روز‬ ‫گشایش نقاشی او را فروختیم؛ بنابراین از ‪۱۳‬ساله تا ‪۸۰‬ساله‪ ،‬هنرمندانی را در اینجا‬ ‫گرد هم اوردیم و مالک مان در عین جوان گرایی کار خوب و باکیفیت است‪.‬‬ ‫نقاش��ی سهم بیشتر صد اثر صد هنرمند روی دیوار است که امسال با ‪ ۲۲۸‬هنرمند‬ ‫کف تا سقف گالری کوچک گلستان را مفروش از نقش و رنگ کرده اند و پیداست مدیر‬ ‫گالری برای جا دادن این همه کار کارستان کرده است‪.‬‬ ‫اما در این میان س��هم مجسمه که در سال های اخیر مردم اقبال خوبی به ان نشان‬ ‫می دهند و خط‪ ،‬حتی خط سنتی ایرانی محفوظ است‪.‬‬ ‫رویکرد اصلی این نمایشگاه از بدو راه اندازی‪ ،‬تشویق مردم به خرید اثر هنری بوده و‬ ‫از حدود یک دهه پیش که نرخ اثار هنری جهشی ناگهانی داشت تالش بسیار دارد با‬ ‫تعدیل قیمت ها این امر مهم را فرهنگ سازی کند‪ .‬در همین زمینه گلستان بارها گفته‬ ‫است‪« :‬چرا باید کار جوانی که نخستین نمایشگاه خود را برگزار کرده چندین میلیون‬ ‫تومان نرخ داشته باشد‪ .‬من در صد اثر صد هنرمند دائم هنرمندان را توجیه می کنم که‬ ‫باید نرخ کارها مناسب باشد‪ .‬به هیچ وجه کاری که بی جهت گران اعالم شده را قبول‬ ‫نمی کنم و خوشبختانه همه هنرمندان هم منطق مرا می پذیرند‪».‬‬ ‫او برای مش��ارکت بیش��تر مردم در رونق اقتصاد هنر و گردش مالی افزون تر در بازار‬ ‫هنر ابایی از فروش قس��طی اثر هنری ن��دارد و گاه بدون چک و ضمانت‪ ،‬کار هنری را‬ ‫قسطی می فروشد‪.‬‬ ‫او می گوید سال هاست قسطی اثر هنری می فروشد و هیچ وقت پیش نیامده کسی‬ ‫پولش را ندهد‪ .‬اتفاقا برخی از بهترین خریداران گالری اش از چنین فرصت هایی بهره‬ ‫برده ان��د و امروز برای خود مجموعه های کوچک ام��ا خوب و کیفی دارند که صاحب‬ ‫ارزش افزوده هم شده است‪.‬‬ ‫بن��ا به رس��م این رویداد هر اث��ری که به فروش می رود از روی دیوار برداش��ته و اثر‬ ‫دیگری از ان هنرمند جایگزین می ش��ود؛ از این رو نمایش��گاه ص��د اثر صد هنرمند‬ ‫هرچند روز یک بار نو و تازه می ش��ود و عالقه مندان و خریداران می توانند بار دیگر از‬ ‫ان دیدن و خرید کنند‪ .‬صد اثر صد هنرمند تا ‪ ۳۰‬مرداد در گالری گلس��تان برپاست‪.‬‬ ‫نشانی گالری گلستان‪ ،‬خیابان دروس‪ ،‬خیابان کماسایی‪ ،‬شماره ‪ ۳۴‬است‪.‬‬ ‫«کتاب باز» با ساختار جدید در راه است‬ ‫محمدرضا رضائیان‪ 2 ،‬شهریور را زمان اغاز دوباره برنامه‬ ‫«کتاب باز» از شبکه نس��یم اعالم کرد و گفت‪ :‬فصل جدید‬ ‫این برنامه با تغییرات ساختاری همراه است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫محمدرضا رضائیان‪ ،‬تهیه کننده برنامه‬ ‫کتاب ب��از درباره س��ری جدید این برنامه بیان کرد‪ :‬س��ری‬ ‫جدید کتاب باز از ‪ 2‬ش��هریور از ش��بکه نسیم پخش خواهد‬ ‫شد‪ .‬مس��ئولیت اجرای این سری همچنان برعهده سروش‬ ‫صحت است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که فصل جدید این برنامه با تغییرات س��اختاری همراه است‬ ‫اف��زود‪ :‬بخش های جدی��د و گوناگونی برای این فصل در نظر گرفته ش��ده که بخش‬ ‫کتاب کودک یکی از انهاست‪ .‬رضائیان درباره زمان پخش فصل جدید کتاب باز ادامه‬ ‫داد‪ :‬کتاب باز به روال فصل های گذش��ته از ش��نبه تا چهارشنبه‪ ،‬ساعت ‪ ۲۰‬روی انتن‬ ‫م��ی رود و مدت این فص��ل از ‪ ۳۰‬به ‪ ۴۵‬دقیقه افزایش پیدا کرده اس��ت‪ .‬تهیه کننده‬ ‫برنامه کتاب باز درباره بازخ��ورد این برنامه گفت‪ :‬درباره میزان تاثیرگذاری کتاب باز‪،‬‬ ‫نظرسنجی متمرکز انجام نشده اما راه های ارتباطی گوناگونی ازجمله صفحه کتاب باز‬ ‫در فض��ای مجازی و همچنین پیام های مردمی نش��ان می دهد این برنامه تاثیرگذار‬ ‫بوده اس��ت‪ .‬رضائیان ادامه داد‪ :‬بسیاری از مخاطبان حتی در گفت وگوهای رودررو بر‬ ‫این نکته تاکید دارند که به واس��طه هیجان کتاب باز هیجان کتابخوانی تجربه کرد ه و‬ ‫طعم مطالعه راچشیده اند‪ .‬پیشنهادهای دریافتی نشان می دهد‪ ،‬اتمسفر و شیرینی که‬ ‫جهان کتب بازها به بیننده منتقل کرده‪ ،‬حساسیت به کتاب و مطالعه را در گروه های‬ ‫ِ‬ ‫سنی گوناگون ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی ادام��ه داد‪ :‬کتاب ب��از به عن��وان برنامه س��رگرم کننده و همچنی��ن برنامه ای‬ ‫فرهنگ س��از در حوزه مطالعه‪ ،‬مطلوب مدی��ران و همچنین مخاطبان تلویزیون قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده درباره سیاس��ت اصلی در دع��وت از مهمانان برای حضور در برنامه‬ ‫بیان کرد‪ :‬از نخس��تین فصل کتاب باز تالش ش��ده با شیبی که چندان کند هم نبوده‪،‬‬ ‫از دعوت چهره های محبوب مردم به س��مت چهره های فرهنگی تر و کتابی تر حرکت‬ ‫کنیم؛ بنابراین در فصل سوم این نسبت ‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬شد‪ .‬رضائیان افزود‪ :‬تالش داشتیم‬ ‫در ای��ن برنامه مخاطب اهل کتاب و جدی را با خ��ود همراه کنیم؛ عالوه براین فضای‬ ‫سرگرم کننده را نیز حفظ کنیم؛ به عبارت دیگر مخاطبانی که برنامه را تنها برای بعد‬ ‫س��رگرمی ان تماشا می کنند به واسطه حضور چهره های محبوب شان در حوزه هنر‪،‬‬ ‫مانند س��ینما دنبال کننده برنامه باش��ند‪ .‬وی گفت‪ :‬اصرار نداریم خیلی سریع به این‬ ‫دستاورد برسیم که مردم با کتاب باز کتابخوان شوند‪ .‬معتقدیم حتی عنوان کتاب باز‪،‬‬ ‫برند و مهم شدنش برای مخاطب نیز اثرگذار است‪.‬‬ ‫بزرگداشتی برای محمد زهرایی‬ ‫به مناسبت ششمین س��الگرد درگذشت زنده یاد محمد‬ ‫زهرایی‪ ،‬ایین بزرگداش��تی ب��رای این ناش��ر فقید برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گ��زارش‬ ‫ایین بزرگداش��ت مدیر فقید نش��ر‬ ‫کارنام��ه در نوزدهمی��ن برنامه عصر کتاب یکش��نبه‪۲۷ ،‬‬ ‫مرداد از س��اعت ‪ ۱۶‬تا ‪ ۱۸‬در سرای کتاب به نشانی خیابان‬ ‫انقالب‪ ،‬بین برادران مظفر و فلسطین جنوبی‪ ،‬شماره ‪۱۰۸۰‬‬ ‫برپا می شود‪.‬‬ ‫بزرگداش��ت مرحوم محمد زهرایی در راستای تحقق اهداف جایزه «دوساالنه  هنر‬ ‫طراحی کتاب‪ ،‬نش��ان ش��یرازه» با تاکید بر اهمیت طراحی یکپارچه و خالقانه پیکره ‬ ‫کتاب‪ ،‬تش��ویق هنرمندان‪ ،‬ناشران و دس��ت اندرکاران صنعت نشر به ارتقای جایگاه‬ ‫طراحی کتاب‪ ،‬معرفی و ارائه الگوی مناسب برای طراحی گرافیک کتاب و تالش برای‬ ‫بازشناسی و بازافرینی میراث کتاب ارایی در فرهنگ ایران در نوزدهمین برنامه عصر‬ ‫کتاب ازسوی موسسه خانه کتاب برگزار می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫فروش ‪ ۸۳‬اثر در هفته سوم‬ ‫«صد اثر صد هنرمند»‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!