روزنامه صمت شماره 1131 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صمت شماره 1131

صفحه بعد

روزنامه صمت شماره 1131

روزنامه صمت شماره 1131

‫‪ 3+1‬نخستین روزنامه مستقل تخصصی حوزه صنعت‪ ،‬معدن ‪،‬تجارت و اولین روزنامه سهامداری ایران ‪ 16‬صفحه‬ ‫ویژه نامه هفته‬ ‫بانکداری اسالمی‬ ‫منتشر شد‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫سال سی ام دوره جدید شماره ‪ 1131‬پیاپی ‪2449‬‬ ‫چهره‬ ‫وزارت خارجه پیگیر‬ ‫حقابه ایران باشد‬ ‫‪2‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫راهکارهای‬ ‫جدید تحریمی‬ ‫‪2‬‬ ‫یادداشت های امروز‬ ‫توسعه یافتگی منوط به‬ ‫همکاری های زنجیره ای‬ ‫کم و کاستی های‬ ‫اجرای یک قانون‬ ‫‪ 8‬صفحه قیمت‪ 1000 :‬تومان‬ ‫‪http://Telegram.me/smtnews‬‬ ‫‪www.smtnews.ir -‬‬ ‫پیش فروش فوری خودرو‪ ،‬از طرح تا اجرا‬ ‫دیرکرد تحویل خودرو از موضوع هایی اس��ت که امروز اعتبار خودروسازان را زیر‬ ‫س��وال برده و پاس��خ انها ارجاع به وضعیت تحریمی ای��ن صنعت و کمبود قطعات‬ ‫اس��ت ‪ ،‬حال انکه بسیاری از این خودروهای پیش فروش شده مربوط به قبل از اغاز‬ ‫تحریم ها بوده اس��ت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬پیش��ی گرفتن تقاضا از عرضه ‪ ،‬به دلیل اینکه‬ ‫خودرو به عنوان کاالی س��رمایه ای‪ ،‬فضایی برای س��وداندوزی عده ای ایجاد کرده؛‬ ‫اشفتگی بازار را رقم زده است‪ .‬برای برون رفت از این وضعیت هفته گذشته نشستی‬ ‫در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت و همچنین خودروسازان برگزار شد که اخرین وضعیت بازار خودرو مورد‬ ‫بررس��ی قرار گرفت‪ .‬براس��اس اخبار اعالم شده خودروس��ازان از ‪ ۱۰‬شهریور و به‬ ‫مناس��بت عید غدیر خم طرح ثبت نام ‪ ۴۰‬هزار خودرو برای تحویل ‪ ۴۵‬روزه را به‬ ‫اجرا می گذارند‪ .‬بر اساس مذاکرات وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و گمرک‪ ،‬قطعات‬ ‫و لوازم یدکی وارداتی خودروس��ازان هر چه سریع تر از گمرک ترخیص خواهد شد‬ ‫تا خودروهای پیش فروش ش��ده به موقع تحویل خریداران شود‪ .‬حال پرسش این‬ ‫اس��ت که خودروسازان با این حجم از تعهدات معوقه چگونه پیش فروش و تحویل‬ ‫صنعت ‪3‬‬ ‫‪ ۴۵‬روزه خواهند داشت؟‬ ‫صنعت‪3‬‬ ‫معدن‪3‬‬ ‫استخراج زغال سنگ‬ ‫ن است!‬ ‫بسیار ام ‬ ‫گزارش های روز‬ ‫معدن‪4‬‬ ‫موج جدید سوداگری وسفته بازی‬ ‫در بازار ارز و سکه‬ ‫تجارت‪4‬‬ ‫انحـالل باند سازمان یافته‬ ‫جعل مدرک‬ ‫تجارت‪2‬‬ ‫«بهین یاب» محصول را‬ ‫به تولیدکننده نهایی می رساند‬ ‫معدن‪2‬‬ ‫رییس جمهوری در ایین بهره برداری از پروژه های پتروشیمی مطرح کرد‪:‬‬ ‫بومی ها باید از عسلویه سود ببرند‬ ‫صنعت ‪2‬‬ ‫فهرست سر پرستان ر وزنامه‬ ‫ردیف‬ ‫نام استان‬ ‫نام سرپرست‬ ‫ایمیل‬ ‫نشانی‬ ‫تبریز خ حافظ باالتر از تقاطع پاستور پ ‪143‬‬ ‫‪1‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫مجتبی کرمانی زاده‬ ‫‪2‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫میرعلی یوزباشی‬ ‫‪3‬‬ ‫اردبیل‬ ‫بهزاد عباسی‬ ‫اردبیل خ عطایی ‪ 18‬متری ازادگان پشت بیمارستان امام خمینی روبه روی دبیرستان دخترانه شاهد ساختمان بابک ط‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اصفهان‬ ‫بهروز راعی‬ ‫اصفهان خیابان رباط نرسیده به چهارراه رزمندگان مجتمع جالینوس ط‪ 3‬واحد‪7‬‬ ‫‪Afesf_news@yahoo.com‬‬ ‫ارومیه خ مدنی ‪ 3‬نرسیده به چهارراه بابا ساعی روبه روی پاساژ پیچ و مهره اذربایجان دفتر روزنامه‬ ‫ط همکف‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫نمابر‬ ‫‪smtnews.tab@gmail.com‬‬ ‫‪09141203743‬‬ ‫‪041-35418829‬‬ ‫‪041-35418829‬‬ ‫‪yuzbashi@chmail.ir‬‬ ‫‪09148829045‬‬ ‫‪044-32366075‬‬ ‫‪044-32366075‬‬ ‫‪Behzadabbasi388@yahoo.com‬‬ ‫‪09143519345‬‬ ‫‪04533232734‬‬ ‫‪04533232734‬‬ ‫‪09131135291‬‬ ‫‪03134389950‬‬ ‫‪03134389951‬‬ ‫‪5‬‬ ‫البرز‬ ‫سید اکبر حسینی‬ ‫عظیمیه ‪ 45 -‬متری کاج ‪ -‬چهارراه نیک نژاد ‪ -‬جنب موسسه ارمان ‪ -‬کوچه حسینی ‪ -‬شماره ‪ -12‬واحد‪2‬‬ ‫‪Hosseinia81@yahoo.com‬‬ ‫‪09122636177‬‬ ‫‪02632507097‬‬ ‫‪02632507097‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ایالم‬ ‫حمزه عبدالهی پور‬ ‫خ فردوسی نرسیده به تقاطع یزدانی جنب سرپرستی روزنامه تفاهم‬ ‫‪abdollahipoor@gmail.com‬‬ ‫‪09187445343‬‬ ‫‪08433367590‬‬ ‫‪08433367590‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بوشهر‬ ‫صفیه رزاز‬ ‫چهارراه ولیعصر پشت صدا و سیما خ قائم ‪ 18‬ساختمان دهقان ط همکف‬ ‫‪Reporter_2268@yahoo.com‬‬ ‫‪09173742363‬‬ ‫‪07733337885‬‬ ‫‪07733337885‬‬ ‫‪8‬‬ ‫چهار محال و بختیاری‬ ‫راضیه صادقی‬ ‫شهرکرد خیابان ورزش نبش کوچه ‪ 6‬دفتر روزنامه های سراسری‬ ‫‪khorshidpaper@gmail.com‬‬ ‫‪09130576071‬‬ ‫‪03833351842‬‬ ‫‪03833351842‬‬ ‫‪9‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫احمد فخار‬ ‫مشهد بلوار سازمان اب شهید صادقی ‪ 8‬شماره ‪13‬‬ ‫‪Ahmad.fakhar1960@gmail.com‬‬ ‫‪09155131163‬‬ ‫‪05137625353‬‬ ‫‪05137624893‬‬ ‫‪10‬‬ ‫خراسان شمالی‬ ‫بهزاد مرادپور‬ ‫بجنورد چهارراه ‪ 17‬شهریور روبه روی دبیرستان سمیه شماره ‪263‬‬ ‫‪behzadinbox@gmail.com‬‬ ‫‪09353364904‬‬ ‫‪05832427900‬‬ ‫‪05832427900‬‬ ‫‪11‬‬ ‫خراسان جنوبی‬ ‫مصطفی مالئی‬ ‫بیرجند مدرس ‪ 21‬شماره ‪28‬‬ ‫‪Mmollaee90@gmail.com‬‬ ‫‪09158643212‬‬ ‫‪05632436383‬‬ ‫‪05632436383‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خوزستان‬ ‫بهزاد ساسانپور‬ ‫‪Ahw.smt@gmail.com‬‬ ‫‪09161116685‬‬ ‫‪06133338177‬‬ ‫‪06133331274‬‬ ‫‪13‬‬ ‫زنجان‬ ‫محمد قربانلو‬ ‫سازمان صنعت معدن و تجارت استان زنجان‬ ‫‪mghorbanloo@yahoo.com‬‬ ‫‪09121412459‬‬ ‫‪2433144259‬‬ ‫‪02433448864‬‬ ‫‪14‬‬ ‫سمنان‬ ‫حسن یزدانی‬ ‫شاهرود میدان امام خمینی روبه روی اداره برق جنب موسسه مالی کوثر ط‪2‬‬ ‫‪Hasan.ya5772@gmail.com‬‬ ‫‪09121731721‬‬ ‫‪02332228131‬‬ ‫‪02332228131‬‬ ‫‪15‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫اسیه هودفر‬ ‫‪Irani¬_irani76@yahoo.com‬‬ ‫‪09155430904‬‬ ‫‪05433212246‬‬ ‫‪05433212246‬‬ ‫‪16‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫میدان قائم به سمت بلوار هجرت روبه روی بانک صادرات ساختمان دکتر نوروزی ط‪3‬‬ ‫‪Matbooat.1342@gmail.com‬‬ ‫‪09171130003‬‬ ‫‪07132280003‬‬ ‫‪0712286443‬‬ ‫اهواز ‪-‬میدان مولوی جنب بسیج دانشجویی روزنامه گسترش‬ ‫زاهدان خ ازادی کوچه ازادی ‪ 7‬دفتر روزنامه‬ ‫‪17‬‬ ‫قزوین‬ ‫فهیمه زارع دار‬ ‫قزوین بلوار میرداماد جنب بانک مسکن طبقه فوقانی بیمه کوثر‬ ‫‪Fahime.zaredar@gmail.com‬‬ ‫‪09191862206‬‬ ‫‪02833675001‬‬ ‫‪02833675001‬‬ ‫‪18‬‬ ‫قم‬ ‫ابوالحسن میر هادی‬ ‫قم خیابان اذر مجتمع تجاری اداری سعدی ط‪ 5‬پ‪5‬‬ ‫‪Jahannewsghom91@yahoo.com‬‬ ‫‪09128524633‬‬ ‫‪02537758831‬‬ ‫‪02536661538‬‬ ‫‪19‬‬ ‫کردستان‬ ‫کامران کرمی‬ ‫سنندج میدان ازادی ابتدای خ فردوسی پاساژ اینه ط‪ 3‬واحد‪14‬‬ ‫‪Kamrankarami1357@gmail.com‬‬ ‫‪09188719415‬‬ ‫‪08733227745‬‬ ‫‪08733227745‬‬ ‫‪20‬‬ ‫کرمان‬ ‫علی امیر تیموری‬ ‫بلوار جهاد نبش جهاد‪ 48‬ط فوقانی بانک انصار طبقه‪ 3‬واحد‪7‬‬ ‫‪agahisabti@gmail.com‬‬ ‫‪09355250005‬‬ ‫‪03432435910‬‬ ‫‪03432435910‬‬ ‫‪21‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫لیال شهری‬ ‫کرمانشاه خ گلستان روبه روی بانک سپه طبقه فوقانی شرکت تبلیغاتی شهر فردا‬ ‫‪l_shahry@yahoo.com‬‬ ‫‪09189367215‬‬ ‫‪08338231622‬‬ ‫‪08338231622‬‬ ‫‪22‬‬ ‫کاشان‬ ‫ابراهیم قربانی‬ ‫خ ‪ 22‬بهمن مقابل شرکت نفت (پمپ بنزین) داخل توحید ‪18‬‬ ‫‪Ebrahimghorbani40@gmail.com‬‬ ‫‪09133618319‬‬ ‫‪03155441641‬‬ ‫‪03155441641‬‬ ‫‪23‬‬ ‫گلستان‬ ‫حمید میرزا علی‬ ‫‪Hamid.mirzaali@gmail.com‬‬ ‫‪09111712995‬‬ ‫‪01732251819‬‬ ‫‪01732223341‬‬ ‫‪24‬‬ ‫گیالن‬ ‫زهرا مصلح‬ ‫رشت خ تختی نبش کوچه حمید ساختمان پردیس ط سوم واحد‪5‬‬ ‫‪gilsanatnews@gmail.com‬‬ ‫‪09112371044‬‬ ‫‪01333246764‬‬ ‫‪01333429404‬‬ ‫خرم اباد خیابان انقالب روبه روی شهید دلفانی بین کوچه مطهری و جالل ال احمد پ‪ 600‬ط‪3‬‬ ‫‪baharlorestannews@gmail.com‬‬ ‫خ امام خ افتاب‪ 18‬پ‪ 57‬سرپرستی روزنامه‬ ‫‪25‬‬ ‫لرستان‬ ‫وحید اریافر‬ ‫‪26‬‬ ‫مرکزی‬ ‫مریم غالمی‬ ‫اراک خ قائم مقام چهارراه ادبجو خ ادبجو روبروی شرکت زمزم دفتر روزنامه‬ ‫‪Araki1392@gmail.com‬‬ ‫‪27‬‬ ‫مازندران‬ ‫رقیه سعیدی نژاد‬ ‫ساری خ پژمان‪ ،‬پژمان ‪ 1‬بن بست بخشی دفتر روزنامه‬ ‫‪Marjan.saidinezhad@yahoo.com‬‬ ‫‪09122319653‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫پرستو سهرابی‬ ‫‪Jamejam2820@yahoo.com‬‬ ‫‪09173699337‬‬ ‫نشانی موسسه فرهنگی و مطبوعاتی‬ ‫بندرعباس حدفاصل میدان برق و بلوکی طبقه فوقانی عکاسی هاشمی‬ ‫ ‬ ‫‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان قائم مقام فراهانی ‪ -‬کوچه ازادگان ‪ -‬شماره ‪26‬‬ ‫‪09120883049‬‬ ‫‪06633222128‬‬ ‫‪06633222128‬‬ ‫‪09186283626‬‬ ‫‪08633475193‬‬ ‫‪08634451347‬‬ ‫‪01133292182‬‬ ‫‪01133292182‬‬ ‫‪07632232820‬‬ ‫‪07632226058‬‬ ‫ ‬ ‫امور استان ‪02188715352 :‬‬ ‫توزیع‪02188712141 :‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1131‬‬ ‫پیاپی ‪2449‬‬ ‫خبر‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫راهکارهای‬ ‫جدید تحریمی‬ ‫سرمقاله‬ ‫دکتر وحید شقاقی شهری‬ ‫اقتصاددان‬ ‫تحریم های این دوره نس��بت به دوره های گذش��ته چند تفاوت‬ ‫مهم دارد؛ تفاوت های منفی این اس��ت که تحریم سوخت را به کل‬ ‫حوزه ها تعمیم دادند یعنی در دوره های گذش��ته فقط نفت تحریم‬ ‫بود اما در این دوره عالوه بر نفت مش��تقات نفتی و پتروش��یمی هم‬ ‫به تحریم اضافه ش��دند‪ ،‬این در حالی اس��ت که یک سوم صادرات‬ ‫غیرنفت��ی ایران متعلق به بخش پتروش��یمی اس��ت؛ در نتیجه در‬ ‫صادرات پتروش��یمی با مش��کل روبه رو خواهیم شد‪ .‬تفاوت منفی‬ ‫دوم این اس��ت که هرچند سیاس��ت تحریمی دولت اوباما براساس‬ ‫فشار تدریجی بود و به عنوان نمونه صادرات نفت را به تدریج کاهش‬ ‫دادند؛ اما سیاس��ت ترامپ فش��ار حداکثری اس��ت‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫رویک��رد او این اس��ت که با فش��ار بزرگی که به اقتص��اد ایران وارد‬ ‫می کن��د ایران را پ��ای میز مذاکره بنش��اند‪ .‬در مقابل نکته مثبت‬ ‫تف��اوت ای��ن دوره از تحریم ها با دوره های پیش��ین این اس��ت که‬ ‫بسیاری از کش��ورها در زمینه تحریم با امریکا همراهی نمی کنند‪.‬‬ ‫در تحریم ه��ای پی��ش از برجام‪ ،‬اجماعی علیه ایران ش��کل گرفته‬ ‫بود و همه کش��ورها علیه ایران بودند که این موضوع را به ش��ورای‬ ‫امنیت و ذیل فصل ‪ 7‬هم برده بودند؛ در ان زمان هر لحظه احتمال‬ ‫حمله نظامی به ایران وجود داش��ت‪ ،‬اما مذاکراتی که در س��ال های‬ ‫اخیر انجام ش��د این اجماع را شکس��ت و ان مجموعه دست کم در‬ ‫ظاه��ر وجود ندارد‪ .‬در دوره پیش��ین تحری��م‪ ،‬به طور علنی اجماع‬ ‫کامل ایجاد ش��ده بود اما حاال هم اروپایی ها و هم چین و روس��یه‬ ‫در ظاه��ر هم که ش��ده با امریکا همراه��ی نمی کنند؛ البته ممکن‬ ‫اس��ت پشت پرده بده بس��تان هایی علیه ایران انجام شده باشد‪ .‬در‬ ‫حال��ی بخش��ی از راه های دور زدن تحریم ها تا حدودی مش��خص‬ ‫شده که دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری امریکا‬ ‫(‪ )OFAK‬نیز پوش��ش بیش��تری را علیه ایران اعمال می کند و با‬ ‫پوش��ش حداکثری این موضوع‪ ،‬در حال بس��تن راه هایی است که‬ ‫به واسطه انها می توانستیم تحریم ها را دور بزنیم؛ مانند صرافی های‬ ‫دوب��ی یا برخی بانک ها که در ترکیه و عراق هس��تند‪ .‬به طور قطع‬ ‫در این شرایط هم می توانیم اقدام هایی انجام دهیم تا مقاومت مان‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬به عنوان نمونه باید به تدریج نقش��ه ارزی اقتصاد‬ ‫ایران را تغییر دهیم‪ .‬به طور طبیعی نقش��ه ارزی ما ضعیف اس��ت‬ ‫ک��ه راح��ت مورد هجوم قرار گرفته و می گیرد؛ از انجایی که حدود‬ ‫‪ ۶۰‬درصد مصرف ارز ما در دوبی اس��ت‪ ،‬امریکا می تواند با پوش��ش‬ ‫کام��ل دوبی و امارات جلوی مصرف ارزی ما را بگیرد‪ .‬بنابراین باید‬ ‫نقشه ارزی خود را تقویت کنیم‪ ،‬شریکان تجاری را گسترش دهیم‬ ‫و با تنوع شریکان‪ ،‬صادرات و واردات را از انحصار چند کشور خارج‬ ‫س��ازیم‪ .‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد تجارت ما محدود به ‪ ۴‬کش��ور است که‬ ‫این امر پاش��نه اش��یل اقتصاد در حوزه تجارت به شمار می رود‪ .‬ما‬ ‫در ش��رایط تحریم به دیپلماسی اقتصادی‪-‬تجاری فعال نیاز داریم‬ ‫تا بتوانیم س��رمایه گذاران و شریکان جدید پیدا کنیم‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫باید مدیریت منابع ارزی در داخل کشور‪ ،‬تعادل بخشی بین عرضه‬ ‫و تقاضا و مصرف بهینه منابع ارزی از سیاست های اولویت دار باشد‪،‬‬ ‫چراکه در اینده با تنگنای ارزی روبه رو خواهیم شد و باید بهترین‬ ‫برنامه مصرف ارزی را داش��ته باش��یم‪ .‬همچنین باید برای واردات‬ ‫بخش��ی از تجهیزات و ماش��ین االتی که برای تولید در داخل ایران‬ ‫ضروری هس��تند‪ ،‬پیش از اینکه واردات شان با مشکل روبه رو شود‪،‬‬ ‫اقدام کنیم تا درگیر مشکل فرسودگی تجهیزات و ماشین االت در‬ ‫بنگاه های تولیدی اولویت دار برای تولید کاالی استراتژیک نشویم‪.‬‬ ‫امایش سرزمینی محور اصلی‬ ‫تقسیمات کشوری باشد‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل دفتر تقس��یمات کش��وری با اش��اره ب��ه اینکه بحث‬ ‫تقسیمات کش��وری باید ریشه ای دنبال شود‪ ،‬گفت‪ :‬کارگزاران و‬ ‫مدیران باید درک درس��تی از توسعه پایدار و متوازن و ارتباط ان‬ ‫با تقسیمات کشوری داشته باشند‪ .‬به گزارش ایرنا‪ ،‬سعید جاللی‬ ‫در گردهمایی مدیران کل سیاسی استان های سراسر کشور که در‬ ‫وزارت کشور برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بحث تقسیمات کشور باید‬ ‫به طور ریش��ه ای به مباحث توجه کرد چراکه تقس��یمات کشوری‬ ‫بس��تری است که توس��عه در ان جاری می ش��ود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در بحث تقس��یمات کش��وری پیش از هر حرکتی باید به امایش‬ ‫س��رزمین توجه کرد که ان هم در گونه های مختلف جغرافیایی‬ ‫مانن��د جلگ��ه‪ ،‬دریا‪ ،‬کویر و کوهس��تان متفاوت اس��ت‪ ،‬از این رو‬ ‫کارگزاران و مدیران باید درک درس��تی از توسعه پایدار و متوازن‬ ‫و ارتباط ان با تقس��یمات کشوری داش��ته باشند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫تقس��یمات کش��وری عنوان کرد‪ :‬باید مس��ئله اب در تقسیمات‬ ‫کشوری جدی گرفته شود و در پیشنهادها با رویکرد حفظ منابع‬ ‫زیس��تی عمل شود‪ .‬وی درباره بحث تغییر و تدقیق در تقسیمات‬ ‫کشوری نیز اظهار کرد‪ :‬تغییرات حدود تقسیماتی را ما نمی توانیم‬ ‫انجام دهیم و در دس��ت دولت اس��ت اما تدقیق در نتیجه توافق و‬ ‫قرارداد و با تدبیر انجام می ش��ود‪ .‬جاللی درباره نام گذاری مناطق‬ ‫نیز گفت‪ :‬در بحث نام گذاری ها بس��یار دقت کنید‪ .‬کارگروه هایی‬ ‫تشکیل و از خرد اهل دانش استفاده کنید‪ .‬اسامی را بررسی و در‬ ‫مناطق چندزبانه و چند قومی از انتخاب اسامی که زمینه تحقیر‪،‬‬ ‫اختالف و تنش را ایجاد می کند‪ ،‬جلوگیری و از نام هایی استفاده‬ ‫کنید که اشتی و صلح در مناطق ایجاد کند و انسجام افرین باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر تقسیمات کش��وری خاطرنشان کرد‪ :‬دو بخشنامه‬ ‫جدید از وزیر کش��ور داشتیم که بخش��نامه جدید مناطق مرزی‬ ‫ب��رای خدمت رس��انی دولت ب��ه این مناطق موثر اس��ت‪ .‬پیش از‬ ‫این دهس��تان های مناطق مرزی ش��رقی و غربی کشور در ردیف‬ ‫نق��اط محروم ق��رار می گرفتند‪ ،‬اما مراکز شهرس��تان ها و برخی‬ ‫مراکز اس��تان ها جزو این ردیف نبودند که با این بخش��نامه مراکز‬ ‫شهرستان ها و برخی استان ها هم در شمار مناطق کمتر برخوردار‬ ‫قرار گرفتند و می توانند از مواهب ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمه��وری‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد روابط ایران و عراق با اس��تقرار دولت جدید‬ ‫توس��عه یاب��د و از وزارت امور خارجه خواس��ت‬ ‫ب��رای تامی��ن منافع ملی پیگیر حقاب��ه ایران از‬ ‫رودخانه های مرزی باشد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معوقات و بدهی های بانکی را یکی‬ ‫از مش��کالت اصلی نظام بانکی کشور برشمرد و‬ ‫از بانک ه��ای عامل خواس��ت ب��ا جدیت وصول‬ ‫مطالبات را پیگیری و در دریافت وثایق معتبر از‬ ‫متقاضیان تسهیالت‪ ،‬دقت کافی را انجام دهند‪.‬‬ ‫به گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی مع��اون اول‬ ‫رییس جمهوری‪ ،‬اس��حاق جهانگیری اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��رایط اقتص��ادی باید برای فع��االن اقتصادی‬ ‫اطمینان بخ��ش باش��د‪ .‬جهانگیری‬ ‫معوقات و بدهی های بانکی را یکی از‬ ‫مشکالت اصلی نظام بانکی برشمرد و‬ ‫از بانک های عامل خواست با جدیت‬ ‫وص��ول مطالب��ات را پیگی��ری و در‬ ‫دریاف��ت وثایق معتب��ر از متقاضیان‬ ‫تسهیالت‪ ،‬دقت کافی را انجام دهند‪.‬‬ ‫رییس ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی‬ ‫بی��ان کرد‪ :‬منابع بانک ها متعلق به مردم اس��ت‬ ‫و نمی توان از وصول ان چشم پوش��ی کرد‪ .‬باید‬ ‫اقدام ها و پیگیری های الزم برای بازگش��ت این‬ ‫مناب��ع مالی به بیت الم��ال انجام ش��ود‪ .‬معاون‬ ‫اول رییس جمهوری همچنین با اش��اره به اینکه‬ ‫اقتص��اد ای��ران هجدهمی��ن اقتصاد‬ ‫بزرگ دنیاس��ت‪ ،‬خاطرنش��ان کرد‪:‬‬ ‫اقتص��اد ایران از روند رو به رش��دی‬ ‫برخوردار اس��ت اما یکی از معضالت‬ ‫این اقتصاد مس��ائل و مشکالت نظام‬ ‫بانکی اس��ت که بای��د در جهت حل‬ ‫ان به ویژه وص��ول بدهی های معوق‬ ‫بده��کاران کالن بانکی تالش ش��ود‪ .‬جهانگیری‬ ‫اف��زود‪ :‬در کن��ار پیگیری برای وص��ول معوقات‬ ‫بانکی‪ ،‬باید شرایط اقتصادی کشور برای فعاالن‬ ‫اقتص��ادی و بخش خصوصی واقعی‪ ،‬فضایی ارام‬ ‫و اطمینان بخش باشد تا بتوانند عملکرد بهتری‬ ‫در اداره بنگاه های خود داش��ته باش��ند‪ .‬معاون‬ ‫روند مذاکرات سه جانبه موفقیت امیز است‬ ‫وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران‬ ‫گفت‪ :‬ایران همان طور که در حدود ‪ ۸‬س��ال‬ ‫جن��گ در کن��ار ملت و دولت س��وریه بود‪،‬‬ ‫در مرحل��ه پس��ابحران نیز ام��اده همکاری‬ ‫اقتصادی با این کشور است‪.‬‬ ‫به گ��زارش ایرنا‪ ،‬محمد ج��واد ظریف در‬ ‫دیدار با «عماد خمیس» نخست وزیر سوریه‬ ‫در دمش��ق اظهار کرد‪ :‬س��وریه با همکاری‬ ‫هم پیمانان خ��ود در حال پیروزی کامل بر تروریس��م‬ ‫است و جمهوری اسالمی نیز به عنوان متحد راهبردی‬ ‫عالقه مند به مش��ارکت در بازس��ازی این کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ش��رکت های خصوصی ای��ران از توانایی‬ ‫باالی��ی برخوردار هس��تند و در مرحله پس��ا بحران در‬ ‫سوریه این شرکت ها امادگی کاملی برای بازسازی این‬ ‫کشور دارند‪ .‬ظریف با اشاره به توافقنامه های اقتصادی‬ ‫و نظامی میان ایران و س��وریه‪ ،‬گفت‪ :‬این توافق ها برگ‬ ‫زرین دیگری از روابط میان تهران و دمشق است که در‬ ‫موضوع اقتصادی ب��ه زودی معاون اول رییس جمهوری‬ ‫اسالمی برای امضای توافقنامه جامع و بلندمدت به این‬ ‫کش��ور سفر می کند‪ .‬وزیر امور خارجه ایران با اشاره به‬ ‫برگزاری نمایش��گاه بین المللی اقتصادی دمشق‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاجران و بازرگانان ایرانی نیز در این نمایش��گاه حضور‬ ‫پررنگی خواهند داشت‪ .‬شصتمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫دمش��ق ‪ ۲۴‬تا ‪ ۱۵‬ش��هریور امسال به مدت ‪ ۱۰‬روز در‬ ‫پایتخت سوریه برگزار می شود‪.‬‬ ‫ظریف با اش��اره به نشست سه جانبه روز جمعه اینده‬ ‫پنجمین اجالس��یه دوره پنجم مجلس خبرگان‬ ‫رهبری صبح دیروز به ریاست ایت اهلل احمد جنتی‬ ‫اغ��از به کار کرد‪ .‬ب��ه گزارش ایرن��ا‪ ،‬ایت اهلل احمد‬ ‫جنتی در ایین اغاز به کار پنجمین اجالس��یه دوره‬ ‫پنج��م مجلس خبرگان رهبری ب��ا بیان اینکه باور‬ ‫کنی��م امریکا قابل اعتماد نیس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫از اعتماد به ش��یطان بزرگ عبرت بگیریم‪ .‬رییس‬ ‫مجل��س خب��رگان رهب��ری گفت‪ :‬ای��ران به همه‬ ‫تعه��دات خود در برجام پایبند اس��ت ام��ا امریکا‬ ‫هرگ��ز به تعه��دات خود پایبند نب��ود‪ .‬اروپا هم که‬ ‫اع�لام کرده از این توافق خارج نمی ش��ود در عمل‬ ‫با پیش کش��یدن بحث های موشکی و دیگر مسائل‬ ‫مسیر مناس��بی را طی نمی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬امریکا‬ ‫معلوم اس��ت که در گذش��ته چه کاری انجام داده‬ ‫و در این��ده می خواه��د چه کاری انج��ام دهد‪ .‬ما‬ ‫با چه اعتمادی می توانیم س��ر می��ز مذاکره با انها‬ ‫بنش��ینیم‪ .‬رییس مجلس خبرگان رهبری یاداور‬ ‫ش��د‪ :‬عده ای به دنبال تحمیل هزینه های برجام به‬ ‫رهبری هستند‪ ،‬در صورتی که ایشان با هشدارهای‬ ‫جلسه مجلس و دولت برای بررسی اقتصاد‬ ‫سران ‪ 3‬کشور ایران‪ ،‬روسیه و ترکیه درباره‬ ‫روند اس��تانه در تهران‪ ،‬گف��ت‪ :‬روند کنونی‬ ‫مذاک��رات س��ه جانبه موفقیت امی��ز بوده و‬ ‫به زودی به نتایج خوبی دست پیدا می کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬امیدواریم اس��تان ادلب نیز‬ ‫ب��ا کمترین تلف��ات مانند حومه دمش��ق و‬ ‫اس��تان های جنوبی از وجود تروریسم پاک‬ ‫ش��ود‪ .‬نخس��ت وزیر س��وریه نیز با تشکر از‬ ‫حمایت های ایران‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی امکانات برای مشارکت‬ ‫هم پیمانان از جمله ایران و روسیه در امر بازسازی این‬ ‫کش��ور اماده است‪ .‬وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی‬ ‫ای��ران در ادام��ه برنامه های این س��فر با بش��ار اس��د‪،‬‬ ‫رییس جمهوری سوریه دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬دوطرف‬ ‫در این دیدار تاکید کردند که فش��ار برخی کشورهای‬ ‫غربی بر سوریه و ایران‪ ،‬دو کشور را از دفاع از ارزش ها‬ ‫و مناف��ع ملت ه��ای خود و امنیت و ثب��ات منطقه دور‬ ‫نمی کند‪ .‬رییس جمهوری س��وریه و وزیر خارجه ایران‬ ‫اع�لام کردند ک��ه بکارگیری سیاس��ت تهدید و اعمال‬ ‫فش��ار بر دمش��ق و تهران‪ ،‬نشانه شکس��ت توطئه ها و‬ ‫نقش��ه های این کش��ورها برای منطقه است که ایران و‬ ‫سوریه مقابل ان ایستادگی کردند‪ .‬اسد و ظریف در این‬ ‫دیدار جدیدترین تحوالت منطقه و دستور کار نشست‬ ‫س��ه جانبه روس��یه‪ ،‬ایران و ترکیه را که قرار اس��ت در‬ ‫روزهای اینده در تهران برگزار شود‪ ،‬مورد بررسی قرار‬ ‫دادند که دو طرف دیدگاه های مش��ابهی نیز در زمینه‬ ‫موضوعات گوناگون داشتند‪.‬‬ ‫رییس مجلس ش��ورای‬ ‫اس�لامی گف��ت‪ :‬دول��ت و‬ ‫مجل��س در زمینه دورنمای‬ ‫کل��ی وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کش��ور و پیگیری جدی این‬ ‫مسئله هفته اینده جلسه ای‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬به گزارش‬ ‫ایرنا‪ ،‬علی الریجانی در ادامه‬ ‫جلسه علنی روز سه ش��نبه مجلس این‬ ‫مطلب را در پاس��خ به تذکر حس��ینعلی‬ ‫حاجی دلیگانی‪ ،‬نماینده شاهین ش��هر‬ ‫در مجل��س درباره وضعی��ت اقتصادی‬ ‫کش��ور بیان کرد‪ .‬نماینده شاهین ش��هر‬ ‫در تذکری گفت‪ :‬مشکالت مردم افزایش‬ ‫یافته و کس��ی با مردم صحبت نمی کند‪،‬‬ ‫بای��د شفاف س��ازی ش��ود ک��ه ریش��ه‬ ‫مش��کالت کجاس��ت‪ .‬حاجی دلیگانی‬ ‫اف��زود‪ :‬م��ردم در حال��ت بی اطالع��ی‬ ‫هس��تند‪ ،‬رییس جمهوری نی��ز با مردم‬ ‫صحب��ت نمی کن��د‪ ،‬انگار با م��ردم قهر‬ ‫است‪ .‬وی خطاب به الریجانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫ش��ما در ابتدای جلسه مجلس صحبت‬ ‫نکردی��د‪ .‬نمایندگان در ح��وزه انتخابیه‬ ‫خود نمی توانند ج��واب مردم را بدهند‪،‬‬ ‫چه کار کنی��م؟ داد بزنی��م‪ ،‬گریه کنیم‬ ‫یا اس��تعفا بدهیم؟ وی ادامه داد‪ :‬ش��ما‬ ‫باید به سمت دانه درشت ها بروید‬ ‫الزم موارد را تذکر داده اند‪ .‬ایت اهلل جنتی به بس��ته‬ ‫ارائه شده از سوی اروپا اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫بس��ته حتی انتقاد دکتر ظریف را برانگیخته است‬ ‫و رهبر معظم انقالب فرمودند که اروپا باید ُحس��ن‬ ‫نیت خود را ثابت کند‪ .‬وی پیش��نهاد مذاکره بدون‬ ‫پیش ش��رط ترامپ را فریب دوباره مردم دانست و‬ ‫گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب فرمودند هیچ کس و هیچ‬ ‫مقامی حق ن��دارد با انها مذاکره کن��د‪ .‬وی تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬اقای روحانی و همراهانش که می خواهند به‬ ‫نیویورک بروند‪ ،‬باید به این نکته رهبر معظم انقالب‬ ‫توجه کنند‪ .‬ای��ت اهلل جنتی ادامه داد‪ :‬رهبر معظم‬ ‫انق�لاب اقدام های بس��یاری را در حوزه های کالن‬ ‫برای حل مشکالت کش��ور انجام داده اند؛ از جمله‬ ‫اینکه با اعطای اختیارات خاصه به دستگاه قضایی‬ ‫برای برخورد س��ریع و قاطع با مفسدان اقتصادی‪،‬‬ ‫قف��ل را شکس��تند و راه را ب��رای ای��ن موضوع باز‬ ‫کردند‪ .‬وی با یاداوری اینکه ایش��ان خطوط کلی و‬ ‫سیاست های کالن را تعیین می کنند‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در موضوع هسته ای ایشان در سخنرانی اخیر‬ ‫عکس روز‬ ‫اول رییس جمه��وری همچنی��ن از تالش ه��ای‬ ‫کارگروه فرادس��تگاهی رس��یدگی ب��ه مطالبات‬ ‫مع��وق بانکی س��تاد در جهت وص��ول معوقات‬ ‫نظ��ام بانکی قدردانی ک��رد و از این کارگروه که‬ ‫با عضویت وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی‬ ‫و اطالعات‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬سازمان ثبت اسناد‬ ‫و امالک کش��ور‪ ،‬دادس��تانی عموم��ی و انقالب‬ ‫تهران‪ ،‬دادس��تانی کل کش��ور‪ ،‬دیوان محاسبات‬ ‫و دبیرخان��ه س��تاد هماهنگی مبارزه با مفاس��د‬ ‫اقتصادی تش��کیل شده‪ ،‬خواس��ت با ادامه کار و‬ ‫برگزاری جلس��ات مستمر و اقدام های موثر روند‬ ‫وص��ول مطالبات معوق بانکی را با جدیت دنبال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫خود اعالم کردند که تیم مذاکره کننده هس��ته ای‬ ‫خطوط قرمز را رعایت نکرده اس��ت‪ .‬ایت اهلل جنتی‬ ‫بااش��اره به اینکه اگر وزیر‪ ،‬معاون و مدیرکل روحیه‬ ‫انقالبی نداشته باشند‪ ،‬کارها می خوابد که مملکت‬ ‫امروز دچار این مس��ئله اس��ت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مسائل‬ ‫اجرایی کش��ور برای مس��ئوالن است که خودشان‬ ‫هم باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫‹ ‹برخورد با عامالن نوسان های ارزی‬ ‫رییس مجلس خبرگان رهبری به نوسانات بازار‬ ‫ارز هم اش��اره کرد و گفت‪ :‬با کس��انی که عامل این‬ ‫نوسان ها هستند باید برخورد شود‪ .‬ایت اهلل جنتی‬ ‫تاکی��د کرد‪ :‬رییس قوه قضاییه باید در این موضوع‬ ‫پیگیر باش��د و بدانند که الزم اس��ت با کس��انی که‬ ‫متهم��ان اصلی در ای��ن زمینه هس��تند‪ ،‬برخورد‬ ‫ش��ود و انها را به دست عدالت بسپارند‪ .‬وی خطاب‬ ‫به ریی��س قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬ب��رادر عزیز اقای‬ ‫املی الریجانی باید به س��مت دانه درشت ها بروید؛‬ ‫هم��ه می توانند با افتابه دزدها مب��ارزه کنند‪ ،‬باید‬ ‫با انهایی که عامل تش��نج هس��تند‪ ،‬برخورد شود‪.‬‬ ‫به عنوان ریی��س قوه مقننه‬ ‫در جلس��ات ش��ورای عالی‬ ‫هماهنگ��ی اقتص��ادی قوا‬ ‫ش��رکت می کنید‪ ،‬گزارش‬ ‫بدهی��د ک��ه مش��کالت و‬ ‫راه حل ها چیس��ت؟ حداقل‬ ‫ب��ه جای دو هفت��ه تعطیلی‬ ‫ی��ک هفت��ه را تعطی��ل و‬ ‫هفت��ه دیگ��ر در جلس��ات غیرعلنی از‬ ‫وزی��ران دعوت کنید تا مش��کالت طرح‬ ‫ش��ود و مورد بررس��ی قرار گیرد‪ .‬مردم‬ ‫در مس��ائل اقتصادی زجر می کشند اما‬ ‫پای نظام ایستاده اند‪ .‬رییس مجلس نیز‬ ‫در پاس��خ به این تذکر گفت‪ :‬نگرانی های‬ ‫نمایندگان در این زمینه درس��ت است‪.‬‬ ‫کمیس��یون اقتصادی که محور بررسی‬ ‫موضوعات اقتصادی است هفته اینده به‬ ‫سرکشی از حوزه های انتخابیه نمی رود‬ ‫و جلس��ات با دول��ت را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫الریجانی تاکید ک��رد‪ :‬پیچیدگی هایی‬ ‫در ای��ن کار وجود دارد و حل مش��کالت‬ ‫ج��واب یک خطی ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح‬ ‫دوفوریتی تامین مایحت��اج مردم طرح‬ ‫خوبی اس��ت‪ .‬این گون��ه طرح ها خوب و‬ ‫مهم اس��ت‪ .‬باید این اقدام ها انجام شود‪.‬‬ ‫درددل کردن تنها‪ ،‬خاصیتی ندارد‪.‬‬ ‫رییس مجلس خبرگان رهبری یاداور ش��د‪ :‬مردم‬ ‫ناراضی هستند و حق دارند که ناراضی باشند اما ما‬ ‫مس��ئوالن باید به گونه ای عمل کنیم که قلب انها‬ ‫ارام ش��ود تا بتوانند راحت تر این ش��رایط را پشت‬ ‫س��ر بگذارند‪ .‬وی افزود‪ :‬احتکار س��ودجویان خون‬ ‫مردم را در شیش��ه کرده‪ ،‬تا حدی که پوشک نوزاد‬ ‫را ه��م در انبارها نگه داش��ته اند تا قیمتش افزایش‬ ‫یابد‪ .‬برخورد با سودجویان اهتمام جدی می طلبد‬ ‫و می تواند از نارضایتی عمومی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫‹ ‹تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم‬ ‫ای��ت اهلل جنتی بیان کرد‪ :‬امریکا و وابس��تگانش‬ ‫کمر ب��ه قتل نظام اس�لامی بس��ته اند و مس��ئله‬ ‫بران��دازی نظ��ام از س��وی انها در ح��ال پیگیری‬ ‫اس��ت اما همه دنیا باید بدانند ک��ه ما برجای خود‬ ‫می مانیم‪ .‬رییس مجل��س خبرگان رهبری با بیان‬ ‫اینکه نباید در برابر س��ختی ها تسلیم شویم‪ ،‬تاکید‬ ‫ک��رد‪ :‬باید این تهدیدها را ب��ه فرصت تبدیل کنیم‬ ‫زیرا تحریم ها می تواند این فایده را داشته باشد که‬ ‫به خودمان اتکا کنیم‪.‬‬ ‫ویژه تر از خبر‬ ‫نامه به رهبر معظم انقالب برای تسریع‬ ‫در فرایند رسیدگی به پرونده ها بود‬ ‫برداشت رطب و خرما در روستای ابودبس شهرستان کارون‬ ‫؟؟؟؟؟‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫عکس‪ :‬مهر‬ ‫رییس قوه قضاییه با اشاره به نامه اخیرش به رهبر معظم انقالب درباره برخورد با‬ ‫مفس��دان اقتصادی گفت‪ :‬باتوجه به شرایط جدید درخواست کرده ایم این برخوردها‬ ‫و رسیدگی به پرونده ها سریع تر باشد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ایت اهلل صادق املی الریجانی‪ ،‬رییس قوه قضاییه روز گذش��ته در‬ ‫حاش��یه اجالس مجلس خبرگان رهبری در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬کسانی که‬ ‫در بازار ارز‪ ،‬س��که‪ ،‬طال‪ ،‬خودرو و مانند ان اخالل ایجاد و از رانت استفاده می کنند‪،‬‬ ‫مطمئن باش��ند که با انها برخورد قاطع خواهیم کرد‪ .‬وی با اش��اره به نامه اخیرش‬ ‫به رهبر معظم انقالب درباره برخورد با مفس��دان اقتصادی گفت‪ :‬البته پیش از این‬ ‫هم با مفس��دان برخورد می ش��د اما باتوجه به شرایط جدید درخواست کرده ایم این‬ ‫برخوردها و رسیدگی به پرونده ها سریع تر باشد؛ به گونه ای که هم اکنون رسیدگی به‬ ‫پرونده مفسدان اقتصادی هم در مقدمات و هم در دادگاه ها سریع تر انجام می شود‪.‬‬ ‫ریی��س ق��وه قضایی��ه تصری��ح کرد‪ :‬ب��رای اخاللگ��ران نظ��ام اقتص��ادی‪ ،‬حتی‬ ‫کیفرخواس��ت هایی در حد افس��اد فی االرض یعنی اعدام درخواست شده و حتی اگر‬ ‫اعدام هم نباشد‪ ،‬مجازات سنگینی در انتظار انها است؛ بنابراین مردم مطمئن باشند‬ ‫که در رس��یدگی به پرونده مفس��دان کوتاهی در کار نخواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫دستگاه قضا در مبارزه با مفسدان در چارچوب قانون و حیطه وظایف خود اختیاراتی‬ ‫دارد و براس��اس ان عمل می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چنین امکان��ی وجود ندارد که قوه قضاییه‬ ‫به همه انبارهای سراس��ر کش��ور سرکشی کند چراکه بخش��ی از این مهم در حوزه‬ ‫اختیارات تعزیرات است‪.‬‬ ‫روی خط سیاست‬ ‫وزارت خارجه پیگیر حقابه ایران از رودخانه های مرزی باشد‬ ‫ایلنا‪ -‬یک فعال سیاس��ی اصالح طلب گفت‪:‬‬ ‫م��ردم فکر می کنند مجلس ب��ه جای اینکه به‬ ‫فکر کش��ور باش��د به دنبال بازی های سیاسی‬ ‫است‪ .‬مصطفی هاشمی طبا درباره استیضاح های‬ ‫پی درپی وزیران در مجلس ش��ورای اس�لامی‪،‬‬ ‫گف��ت‪ :‬به نظر من افرادی که دنبال اس��تیضاح‬ ‫هس��تند می خواهند به مردم بگویند ما پیگیر‬ ‫مش��کالت ش��ما هس��تیم‪ ،‬در حالی که بخش‬ ‫بیشتر مشکالت کشور در گرو عملکرد مجلس‬ ‫شورای اسالمی است‪ .‬به ان معنا که مجلس در‬ ‫راس قانون گذاری است‪ .‬حتی اگر دولت هم در‬ ‫بعضی از سیاست های خود درست عمل نکند‪،‬‬ ‫باز هم مجلس در راس امور است‪.‬‬ ‫ایلن�ا‪ -‬ب��ا موافقت بهارستان نش��ینان یک‬ ‫فوری��ت طرح تمدی��د مهل��ت پرداخت بدهی‬ ‫تولیدکنندگان به بانک ها تصویب شد‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش در صورت تصویب این طرح مدت‬ ‫زمان تس��ویه بدهی تولیدکنندگان به بانک ها‬ ‫و موسس��ه های مالی و اعتباری تا پایان بهمن ‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬تمدید می شود‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬کاظم شافعی‪ ،‬سفیر جدید جمهوری‬ ‫اس�لامی ایران در اس��لوونی در دیدار با بروت‬ ‫پاخور‪ ،‬رییس جمهوری این کش��ور‪ ،‬استوارنامه‬ ‫خ��ود را ب��ه وی تقدی��م ک��رد‪ .‬پاخ��ور ضمن‬ ‫تاکید ب��ر حمایت کش��ورش از برجام و توافق‬ ‫هسته ای ابراز امیدواری کرد توافق هسته ای که‬ ‫تضمین کننده امنیت و صلح است‪ ،‬تداوم یابد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬س��فیر جمهوری اس�لامی ایران در‬ ‫ب�لاروس در دیدار ب��ا میخائیل میاس��نکویچ‪،‬‬ ‫رییس مجلس س��نای این کش��ور بر گسترش‬ ‫رواب��ط تهران و مینس��ک از طریق مجالس دو‬ ‫کش��ور تاکید ک��رد‪ .‬مصطفی اویس��ی در این‬ ‫مالقات‪ ،‬ضم��ن تاکید بر اهمیت س��فر هیات‬ ‫پارلمانی ای��ران به بالروس نقش گفت وگوهای‬ ‫پارلمان��ی دو کش��ور در ارتقای س��طح روابط‬ ‫دوجانبه را سازنده دانست و اخرین برنامه های‬ ‫سفر هیات پارلمانی ایران را نیز بررسی کرد‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬پس از انکه براساس گزارش برخی‬ ‫منابع خبری جان ک��ری‪ ،‬احتمال نامزدی اش‬ ‫در انتخاب��ات این��ده ریاس��ت جمهوری امریکا‬ ‫را رد نک��رد‪ ،‬دونالد ترام��پ وی را «پدر توافق‬ ‫پایان یافت��ه ای��ران» خوان��د‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫امریکا در پیامی توییتری نوش��ت‪ :‬می بینم که‬ ‫جان کری‪ ،‬پدر توافق پایان یافته ایران‪ ،‬به فکر‬ ‫نامزدی برای ریاست جمهوری افتاده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬س��فیر امریکا در س��ازمان ملل به‬ ‫توییت دونالد ترامپ واکنش نش��ان داد‪ .‬نیکی‬ ‫هیلی‪ ،‬در پاسخ به توییت دونالد ترامپ با زدن‬ ‫هشتگ «نه به سالح های ش��یمیایی» نوشت‪:‬‬ ‫چش��م مان را به اقدام های ایران‪ ،‬روسیه و اسد‬ ‫در ادل��ب دوخته ایم‪ .‬پیش از ان دونالد ترامپ‪،‬‬ ‫رییس جمهوری امریکا‪ ،‬در توییتی نوش��ته بود‬ ‫ک��ه روس ه��ا و ایرانی ها با مش��ارکت در انچه‬ ‫که «فاجعه انس��انی احتمالی» خوانده‪ ،‬مرتکب‬ ‫اشتباه انسانی فاحش خواهند شد‪.‬‬ ‫عص�ر اقتص�اد‪ -‬نخس��ت وزیر رژی��م‬ ‫صهیونیس��تی ادعا کرد‪ :‬توافق هسته ای ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ایران با اینکه «توافق بدی» بود‪ ،‬ما را به جهان‬ ‫عرب نزدیک تر کرد‪ .‬به گزارش وب سایت شبکه‬ ‫تلویزیونی ای ‪ ،۲۴‬بنیامین نتانیاهو‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫توافق هسته ای با ایران از هر نظر به جز در یک‬ ‫مورد توافق بدی بود؛ این توافق ما را به میزانی‬ ‫به جهان عرب نزدیک کرد که هیچ گاه فکرش‬ ‫را نمی کردیم و یکی از اهداف ما این اس��ت که‬ ‫این توافق ادامه یابد‪.‬‬ ‫ایرنا‪ -‬دنی عنان‪ ،‬س��فیر دانمارک در تهران‬ ‫با اعالم افزایش مبادالت تجاری با ایران گفت‪:‬‬ ‫اتحادی��ه اروپا ت�لاش دارد مش��کالت حاصل‬ ‫از تحریم برطرف ش��ود‪ .‬فعالیت ش��رکت های‬ ‫دانمارک��ی از جمل��ه ی��ک ش��رکت دارویی و‬ ‫همکاری های دانش��گاهی با ایران ادامه دارد و‬ ‫باستان شناسان دانمارکی نیز در ایران هستند‪.‬‬ ‫ایرن�ا‪ -‬محمدرض��ا باهنر‪ ،‬دبی��رکل جامعه‬ ‫اس�لامی مهندس��ین گفت‪ :‬ش��اید اش��کاالت‬ ‫گوناگون��ی به دولت وارد باش��د ام��ا امروز اگر‬ ‫کس��ی بخواهد فرار رو به جلو و تسویه حساب‬ ‫سیاسی کند‪ ،‬کار عادالنه ای نکرده است‪.‬‬ ‫ایس�نا‪ -‬نهمین همایش ساالنه انجمن های‬ ‫دوس��تی ایران و چی��ن در هتل اوی��ن تهران‬ ‫برگ��زار ش��د‪ .‬احد محم��دی‪ ،‬ریی��س انجمن‬ ‫دوستی ایران و چین در این ایین تصریح کرد‪:‬‬ ‫روابط ایران و چین در تمامی سطوح سیاسی‪،‬‬ ‫اقتصادی و همکاری ه��ای بین المللی در حال‬ ‫گسترش و رو به رش��د است و چین همچنان‬ ‫جایگاه خود را به عنوان شریک نخست تجاری‬ ‫ایران حفظ کرده است‪.‬‬ ‫ایسنا‪ -‬معاون وزیر امور خارجه مغولستان با‬ ‫محمد جواد ظری��ف دیدار و گفت وگو کرد‪ .‬در‬ ‫این دیدار ضمن تاکید بر روابط بسیار خوب دو‬ ‫کشور‪ ،‬درباره سفر مقامات مغولستان به ایران‪،‬‬ ‫تعام�لات پارلمانی‪ ،‬همکاری های کش��اورزی‪،‬‬ ‫تج��اری و حمل ونقل ریل��ی گفت وگو و تبادل‬ ‫نظر شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪1397‬‬ ‫‪ 24‬ذی الحجه ‪1439‬‬ ‫‪ 5‬سپتامبر ‪2018‬‬ ‫شماره ‪1131‬‬ ‫پیاپی ‪2449‬‬ ‫حمل ونقل و انرژی‬ ‫قیمت باالی گازوئیل رکود کسب وکارهای دریایی را به دنبال داشته است‬ ‫سوخت همچنان لنج داران را می سوزاند‬ ‫بی��کاری و رکود فعالیت های لن��ج داران جنوب ایران‬ ‫این روزها بیش��تر شده است‪ .‬جدا از مشکالت اقتصادی‬ ‫کش��ور که بر همه کس��ب وکارهای خرد سایه انداخته‪،‬‬ ‫مش��کالت کاری لنج داران ریش��ه در معضل بزرگ تری‬ ‫دارد؛ یعنی مس��ئله س��وخت و نرخ ب��االی ان‪ .‬افزایش‬ ‫ناگهانی نرخ س��وخت شناورها از ‪ 3‬سال گذشته‪ ،‬گرچه‬ ‫به بهانه مبارزه با قاچاق س��وخت انجام شد اما در عمل‪،‬‬ ‫کس��ب وکار لنج داران و ش��ناورداران خرده پ��ا را دچار‬ ‫مشکل کرد و از صرفه اقتصادی انداخت‪.‬‬ ‫ماج��رای گران��ی گازوئی��ل ش��ناورها به س��ال ‪۹۴‬‬ ‫برمی گ��ردد که در جریان ازادش��دن نرخ س��وخت در‬ ‫کش��ور‪ ،‬نرخ سوخت شناورهای زیر ‪ ۵‬هزار تن براساس‬ ‫نرخ بانکرینگ و فوب خلیج فارس به انها ارائه ش��د که‬ ‫این مس��ئله موجب ش��د نرخ س��وخت این شناورها در‬ ‫مس��یرهای بین المللی از ‪ ۵۵۰‬توم��ان به حدود ‪۱۶۰۰‬‬ ‫توم��ان و ب��رای مس��یرهای داخل��ی از ‪ ۱۸۰‬تومان به‬ ‫‪ ۵۵۰‬توم��ان افزایش یابد‪ .‬از هم��ان ابتدا فعاالن حوزه‬ ‫حمل ونق��ل دریایی ب��ار اعالم کردند ای��ن افزایش نرخ‬ ‫ناگهانی به ضرر انهاس��ت و موجب رک��ود فعالیت های‬ ‫انها خواهد شد اما با گذشت ‪ 3‬سال از ان زمان و اثبات‬ ‫سخن انها‪ ،‬در هنوز بر پاشنه گرانی سوخت می چرخد‪.‬‬ ‫عبدالرض��ا نص��اری‪ ،‬مدیرعامل یک��ی از تعاونی های‬ ‫لنجداران باربری اب��ادان در گفت وگو با‬ ‫با بیان‬ ‫اینکه افزایش نرخ س��وخت وضعیت فعالیت شناورهای‬ ‫کوچ��ک را ه��ر روز بدتر از روز گذش��ته ک��رده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حمل ونق��ل کاال دیگر ب��رای لنج دار به صرفه نیس��ت و‬ ‫با ای��ن وضعیت‪ ،‬هم مالک ش��ناور و ه��م صاحب کاال‬ ‫با مش��کل روبه رو ش��ده اند‪ .‬مشکالت یادش��ده بیکاری‬ ‫ش��ناورهای جن��وب را به دنبال داش��ته‪ ،‬ب��ه طوری که‬ ‫فعالیت ‪ ۹۸‬درصد ش��ناورهای بندرهای جنوبی متوقف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫نصاری ب��ا انتق��اد از اختصاص س��وخت یارانه ای به‬ ‫کامیون ه��ا و ارائ��ه س��وخت با ن��رخ ازاد به ش��ناورها‬ ‫اظهار ک��رد‪ :‬نباید نگاه متفاوتی در اختصاص س��وخت‬ ‫به ش��یوه های گوناگون حمل ونقل وجود داش��ته باشد‬ ‫و به همه ش��یوه های حمل ونقل داخلی باید س��وخت با‬ ‫نرخ داخلی عرضه ش��ود‪ .‬در حال حاضر سوخت با نرخ‬ ‫بانکرین��گ به ما داده می ش��ود‪ ،‬در حالی که بانکرینگ‬ ‫ویژه کشتی های خارجی است‪.‬‬ ‫وی ب��ا اش��اره به اینک��ه لنج های صی��ادی و باربری‬ ‫ک��ه بارها را به کش��ورهای حاش��یه خلیج فارس حمل‬ ‫می کردند‪ ،‬همگی دچار مش��کل شده اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر نرخ س��وخت شناور حتی باالتر از نرخ فوب‬ ‫خلیج فارس برای ما تمام می ش��ود زی��را هزینه مالیات‬ ‫البته این اس��یب مس��تقیم نرخ س��وخت است و سایر‬ ‫مش��اغل محلی و مرتبط با لنج داران نیز در حاشیه این‬ ‫رکود دچار زیان شده اند‪.‬‬ ‫این مدی��ر تعاونی لنجداران در بی��ان راهکاری برای‬ ‫ح��ل دغدغه قاچاق س��وخت در بین مس��ئوالن گفت‪:‬‬ ‫اگر مس��ئولیت توزیع س��وخت و نظارت بر مصرف ان‬ ‫به تعاونی های لنج داران واگذار شود‪ ،‬دیگر نیازی نیست‬ ‫برای جلوگیری از قاچاق سوخت را با نرخ ازاد به لنج ها‬ ‫بدهند‪ ،‬زیرا تعاونی ها به دلیل اینکه قرار است در مقابل‬ ‫قانون پاسخگو باشند سوخت را به میزان نیاز و ظرفیت‬ ‫ه��ر لنج به مال��ک ان تخصیص خواهن��د داد‪ .‬به عنوان‬ ‫نمون��ه یک لنج ب��رای بردن کاال به کوی��ت حدود ‪ ۲‬تا‬ ‫‪ ۳‬تن س��وخت مصرف می کند و دلیلی ندارد س��وخت‬ ‫بیشتری به او داده شود که نگران قاچاق سوخت باشیم‪.‬‬ ‫‹ ‹مهاجرت لنج داران به استان های دیگر‬ ‫در حال حاضر نرخ س��وخت موجب شده شناوری که با قیمت ‪۸۰۰‬‬ ‫میلی��ون تومان خریداری ش��ده‪ ،‬ماهان��ه ‪ ۲‬میلیون توم��ان درامد‬ ‫داشته باشد که با این درامد‪ ،‬کار کردن با لنج برای مالک به صرفه‬ ‫نیست‬ ‫ارزش افزوده و هزینه حمل نیز در ان محاسبه می شود‪.‬‬ ‫ای��ن فعال حوزه حمل ونقل دریای��ی با بیان اینکه در‬ ‫اثر نرخ باالی س��وخت‪ ،‬بیش��تر لنج ها بیکار ش��ده اند و‬ ‫بارگیری ه��ا خوابی��ده اس��ت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زیانده ش��دن‬ ‫فعالیت لنج ها موجب ش��ده کشاورزان و سایر صاحبان‬ ‫کاال نتوانن��د کاالی خ��ود را ب��ه کش��ورهای حاش��یه‬ ‫خلیج فارس بفرس��تند و زیان کنن��د‪ .‬در واقع با کاهش‬ ‫فعالیت لنج ها ی��ک چرخه اقتص��ادی در بندرها دچار‬ ‫مشکل و رکود شده‪ ،‬این در حالی است که اگر بخواهیم‬ ‫روی صادرات غیرنفتی تمرکز داش��ته باشیم باید از این‬ ‫بخش حمایت کنیم‪.‬‬ ‫انطور که نصاری توضیح می دهد‪ ،‬یک لنج با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰۰‬ت��ن‪ ،‬درمجموع ح��دود ‪ ۵.۵‬میلیون تومان هزینه‬ ‫دارد اما با نرخ های جدید س��وخت‪ ،‬فقط هزینه سوخت‬ ‫در هر س��فرمبلغ باالیی می ش��ود که به صرفه نیس��ت‪.‬‬ ‫به گفته وی همین ش��رایط موجب ش��ده فعالیت لنج ها‬ ‫دیگر به صرفه نباشد و به جز شناورهایی که ظرفیت های‬ ‫‪ ۵۰۰‬یا ‪ ۶۰۰‬تن به باال دارند‪ ،‬ش��ناور دیگری بارگیری‬ ‫نکند‪.‬‬ ‫‹ ‹درامد ‪۲‬میلیونی شناور ‪ ۸۰۰‬میلیونی!‬ ‫این فعال ح��وزه دریایی اظهار ک��رد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫نرخ س��وخت موجب شده ش��ناوری که با قیمت ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون تومان خریداری ش��ده‪ ،‬ماهانه ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫درامد داش��ته باش��د که با این درامد‪ ،‬کار کردن با لنج‬ ‫برای مالک به صرفه نیس��ت زیرا این وسیله حمل ونقل‬ ‫دریای��ی هزینه تعمیرات باالی��ی دارد که مالک از پس‬ ‫ان برنخواهد امد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نرخ باالی س��وخت روی کسب وکار‬ ‫و زندگی تعداد زیادی از افراد تاثیر نامطلوب گذاش��ته‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬حدود ‪ ۲۲۰۰‬لنج در خوزس��تان داریم که‬ ‫هرکدام حدود ‪ ۸‬نفر نیروی کار دارند و هر کدام از این‬ ‫نیروها به طور متوس��ط یک خانواده ‪ ۴‬نفره را پوش��ش‬ ‫می دهند؛ بنابرای��ن جامعه ای به بزرگی حدود ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫نفر در اثر افزایش نرخ سوخت دچار مشکل شده است‪.‬‬ ‫استان‬ ‫مدیرعام��ل اتحادی��ه تعاونی لنجداران بوش��هر نیز با‬ ‫انتقاد از افزایش نرخ س��وخت لنجداران به بهانه قاچاق‪،‬‬ ‫از زمین گیری لنج ها در این استان خبر می دهد‪.‬‬ ‫حس��ن جم��ادی در گفت وگ��و با ایرن��ا ب��ا انتقاد از‬ ‫افزایش نرخ س��وخت ش��ناورها اظهار کرد‪ :‬پیش از این‬ ‫نرخ س��وخت مورد نیاز برای یک س��فر دریایی به طور‬ ‫میانگی��ن ‪ ۱۰۰‬میلیون ری��ال بود اما اکن��ون به ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در گذشته روزی ‪ ۱۰‬شناور با هدف صادرات‬ ‫کاال از بندر دلوار خارج می ش��د اما اکنون در شرایطی‬ ‫هستیم که حتی هفته ای یک تا دو خروج هم نداریم و‬ ‫می توان گفت فعالیت همه لنج های باری از دیلم تا نخل‬ ‫تقی در استان بوشهر تعطیل شده است‪.‬‬ ‫انطور که مدیرعامل اتحادیه تعاونی لنجداران استان‬ ‫بوش��هر می گوید این شرایط به فروش شناورها از سوی‬ ‫مالکان و مهاجرت به سایر استان ها منجر شده است‪.‬‬ ‫این فع��ال حمل ونقل دریایی یاداور ش��د‪ :‬لنج ها نیز‬ ‫مانند کامیون ها و تریلی ه��ا کار حمل ونقل بار را انجام‬ ‫می دهند اما عجیب است که به بخش جاده ای‪ ،‬سوخت‬ ‫به نرخ دولتی عرضه می شود اما لنج ها مجبورند سوخت‬ ‫را با نرخ باال و بین المللی دریافت کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬حدود ‪ ۲۳۰۰‬لنج در اس��تان بوشهر وجود‬ ‫دارد ک��ه به ط��ور میانگین روی هر ش��ناور ‪ ۸‬نفر کار‬ ‫می کنند اما افزایش نرخ س��وخت باع��ث رکود فعالیت‬ ‫و زیان انها ش��ده اس��ت‪ .‬جمادی ادامه داد‪ :‬بسیاری از‬ ‫ملوانان به دلیل نداش��تن درامد ام��کان پرداخت هزینه‬ ‫تامی��ن اجتماعی را ندارند و با ‪ ۲‬ماه تاخیر باید جریمه‬ ‫هم پرداخت کنند که در این ش��رایط فشار مضاعفی به‬ ‫لنج داران وارد می شود‪.‬‬ ‫زیانده شدن‬ ‫فعالیت لنج ها‬ ‫موجب شده‬ ‫کشاورزان و‬ ‫سایر صاحبان‬ ‫کاال نتوانند‬ ‫کاالی خود را‬ ‫به کشورهای‬ ‫حاشیه‬ ‫خلیج فارس‬ ‫بفرستند و‬ ‫زیان کنند‬ ‫خبر‬ ‫بازار بین المللی نمایشگاه اصفهان برای فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫ش��رکت نمایشگاه های بین المللی اس��تان اصفهان با مشارکت‬ ‫در برپایی نمایش��گاه بین المللی صنعت ساختمان افریقا در کشور‬ ‫کنیا و نمایش��گاه بین المللی تخصصی صنعت س��یمان امارات در‬ ‫دوبی‪ ،‬بازارهای بین المللی جدیدی برای فعاالن صنعت ساختمان‬ ‫کش��ورمان ایجاد می کند‪ .‬به گزارش‬ ‫از اصفهان‪ ،‬نمایشگاه‬ ‫بین المللیصنعتساختمانافریقاروزهای‪ ۱۶‬تا‪ ۱۸‬ابانامسالدر‬ ‫کشور کنیا و نمایشگاه بین المللی تخصصی صنعت سیمان امارات‬ ‫از ‪ 5‬تا ‪ 8‬اذر در شهر دوبی برگزار خواهد شد‪ .‬شرکت نمایشگاه های‬ ‫بین المللی اس��تان اصفهان ب��ا مدنظر قرار دادن ش��رایط کنونی‬ ‫اقتصاد جهان‪ ،‬نیاز روبه رشد بازار ساخت وساز دنیا و ظرفیت باالی‬ ‫ش��رکت های ایرانی در تولید و صادرات ان��واع تجهیزات و مصالح‬ ‫ساختمانی به ویژه سیمان و بتن‪ ،‬اقدام به سازماندهی پاویون ملی‬ ‫ای��ران در این دو نمایش��گاه به عنوان معتبرترین نمایش��گاه های‬ ‫بین الملل��ی صنعت س��اختمان در خاورمیانه و ش��مال و ش��رق‬ ‫افریقا خواهد کرد‪ .‬نگاهی به امار صادرات ‪ 3‬ماه نخس��ت امس��ال‬ ‫در بخش س��یمان که حاکی از افزایش میزان صادرات نس��بت به‬ ‫مدت مش��ابه سال گذشته است و همچنین کاهش صادرات ایران‬ ‫به کش��ور عراق‪ ،‬اهمیت مش��ارکت هدفمند در این نمایشگاه ها را‬ ‫اکرم امینی‬ ‫‪editor@smtnews.ir‬‬ ‫نشان می دهد‪ .‬حضور اگاهانه در نمایشگاه صنعت ساختمان کنیا‬ ‫بهترین راه برای ورود به بازار بکر و بالقوه ش��رق افریقا و شرکت در‬ ‫نمایشگاه تخصصی صنعت س��یمان امارات بهترین فرصت برای‬ ‫ارتقای سهم ایران از سرمایه گذاری های عظیم حوزه خلیج فارس‬ ‫به ویژه کش��ورهای امارات و قطر خواهد بود‪ .‬در این راس��تا شرکت‬ ‫نمایش��گاه های بین المللی اس��تان اصفهان از تمامی شرکت های‬ ‫توانمن��د در صنعت س��اختمان به وی��ژه صنعت س��یمان و بتن‬ ‫برای حض��ور در این رویدادها دعوت به عمل م��ی اورد‪ .‬باتوجه به‬ ‫ظرفیت های موجود در صنعت س��یمان کشور که بسیار بیشتر از‬ ‫نیاز داخلی اس��ت‪ ،‬بازاریابی جدی��د در این صنعت ضروری به نظر‬ ‫می رسد و بازار کشورهای اسیای جنوب غربی‪ ،‬شرق و شمال افریقا‬ ‫باتوجه به میزان فعالیت های ساخت وساز و توسعه زیرساخت های‬ ‫عمرانی‪ ،‬جایگزین مناس��بی ب��رای بازارهای صادراتی پیش��ین‬ ‫سیمان به ش��مار می روند که رویدادهای یادشده گامی موثر برای‬ ‫دستیابی به این هدف خواهد بود‪.‬‬ ‫متقاضیان ب��رای دریاف��ت اطالعات بیش��تر و همچنین رزرو‬ ‫غرفه می توانند به منظور کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره های‬ ‫‪ ۰۳۱۳۲۶۱۲۵۵۹‬و ‪ ۰۹۱۲۹۴۷۹۵۶۱‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۴۲۰۰‬میلیارد ریالی در خوزستان‬ ‫‪ 3‬ط��رح بزرگ س��رمایه گذاری ب��ا حضور وزیر راه و شهرس��ازی و‬ ‫مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی کش��ور به ط��ور نمادین در‬ ‫اداره بن��ادر و دریانوردی بندر امام خمینی (ره) کلنگ زنی ش��د یا به‬ ‫بهره برداری رس��ید‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرس��ازی‪،‬‬ ‫ساخت س��یلوی غالت با سرمایه گذاری ‪ ۱۲۰‬میلیارد ریال و ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰‬ه��زار ت��ن یکی از پروژه های م��ورد بهره برداری س��فر وزیر راه و‬ ‫شهرس��ازی به بندر ماهش��هر است‪ .‬این پروژه که در مدت ‪ ۲۴‬ماه و با‬ ‫هدف ذخیره غالت و حمل ریلی به روش مکانیزه س��اخته شده برای‬ ‫‪ ۷۰‬نفر ش��غل ایجاد کرده و موجب افزایش س��هم حمل ونقل ریلی و‬ ‫افزایش سرعت خدمات رسانی به مشتریان می شود‪.‬‬ ‫این پروژه با ‪ ۶۷‬میلیارد تومان سرمایه گذاری در حال تکمیل است‬ ‫که در دو فاز عملیاتی می شود‪ .‬فاز نخست ان با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار تن‬ ‫و فاز دوم با ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار تن در راستای توسعه حمل ونقل ریلی‬ ‫تکمیل و تجهیز می شود‪ .‬روزانه ‪۵‬هزار تن بارگیری و بین ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار‬ ‫تن تخلیه از کش��تی ها در این س��ایت انجام می ش��ود‪ .‬ساخت مخازن‬ ‫نگهداری فراورده های نفتی سنگین با اعتباری بیش از ‪ ۱۲۰‬میلیارد‬ ‫ریال و ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار مترمکعب از دیگر پروژه هایی است که به دست‬ ‫وزیر راه و شهرس��ازی به بهره برداری رس��ید‪ .‬این پروژه که بخش��ی از‬ ‫طرح جامع توس��عه بندر امام خمینی (ره) اس��ت در مدت ‪ 5‬س��ال با‬ ‫ه��دف افزایش حجم و توان صادرات و واردات و ترانزیت فراورده های‬ ‫نفتی س��نگین اجرا ش��د که برای ‪ ۸۰‬نفر ش��غل ایجاد کرده و موجب‬ ‫کاهش زمان و نیز تسهیل عملیات تخلیه و بارگیری و کاهش هزینه‬ ‫تمام شده محصوالت به منظور صادرات و واردات می شود‪ .‬همچنین با‬ ‫حضور عباس اخوندی‪ ،‬عملیات س��اخت کارخانه تولید خوراک دام و‬ ‫طیور با سرمایه گذاری ‪ ۵۲۴‬میلیارد ریال به منظور تولید ساالنه ‪۲۴۰‬‬ ‫هزار تن انواع خوراک دام و طیور اغاز ش��د‪ .‬این پروژه با هدف تامین‬ ‫نیاز داخلی اجرا می شود‪ .‬زمان پیش بینی شده برای اجرای این پروژه‬ ‫دو س��ال است و براس��اس براوردها برای ‪ ۷۵‬نفر اشتغال پایدار ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬این طرح در راس��تای ایجاد شهر لجستیک غالت در منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و توس��عه خدمات ارزش افزوده‬ ‫اجرا می ش��ود‪ .‬براساس اعالم سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬ارزش ریالی‬ ‫تمام پروژه های به بهره برداری رس��یده یا کلنگ زنی ش��ده اس��تان در‬ ‫س��فر وزیر راه و شهرس��ازی معادل ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۶‬میلیارد ریال براورد‬ ‫ش��ده است‪ .‬بندر امام خمینی (ره) از بندرهای استان خوزستان و در‬ ‫شهرس��تان ماهش��هر واقع است‪ .‬این بندر با ‪ ۳۸‬اسکله فعال به طول ‪7‬‬ ‫کیلومتر بزرگ ترین بندر فعال ایران است‪.‬‬ ‫مش��اهدات میدان��ی نش��ان می دهد بخش‬ ‫مهمی از قشر متوسطی که برای انجام سفرهای‬ ‫خود از حمل ونقل هوایی اس��تفاده می کردند با‬ ‫گرانی بلیت هواپیما از انجام این سفرها منصرف‬ ‫ش��ده اند‪ .‬به گزارش مه��ر‪ ،‬به دنبال افزایش نرخ‬ ‫بلی��ت هواپیم��ا به ط��ور محسوس��ی تقاضای‬ ‫سفرهای اهوایی اعم از داخلی و خارجی کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬به گونه ای که بخش زیادی از مس��افرانی‬ ‫ک��ه تا چند ماه پی��ش به طور مرتب برای انجام‬ ‫س��فرهای خود از حمل ونقل هوایی اس��تفاده‬ ‫می کردند این روزها ترجیح می دهند یا به سفر‬ ‫نروند یا از س��ایر ش��یوه ها برای جابه جایی های‬ ‫ض��روری اس��تفاده کنن��د‪ .‬کارمن��د عملیات‬ ‫فرودگاهی یکی از شرکت های هواپیمایی گفت‪:‬‬ ‫در هفته های گذش��ته‪ ،‬میزان مسافران به شدت‬ ‫کم شده است‪ .‬پیش از این در طول یک ساعت‬ ‫افراد زیادی برای صدور کارت پرواز به ما مراجعه‬ ‫می کردن��د و تقاضای ص��دور کارت پرواز برای‬ ‫انها به جای افراد جامانده از س��فر را داش��تند‬ ‫ام��ا در هفته های گذش��ته بس��یاری از کانترها‬ ‫به وی��ژه کانترهای صدور بلیت پرواز ش��هرهای‬ ‫کم جمعیت تر تقاضای سفر ندارند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫به دلیل تفاوت نرخ ارز‪ ،‬حجم مس��افران عراقی‬ ‫افزایش چشمگیری داش��ته است‪ .‬به گفته این‬ ‫نیروی عملیات فرودگاهی‪ ،‬همکاران او در سایر‬ ‫ش��رکت های هواپیمای��ی و فرودگاه های دیگر‬ ‫ش��هرها هم با چنین وضعیتی روبه رو هس��تند‪.‬‬ ‫مقصود اس��عدی س��امانی‪ ،‬دبیر انجمن صنفی‬ ‫ش��رکت های هواپیمایی با تایید کاهش شدید‬ ‫تقاضای س��فرهای هوای��ی در هفته های جاری‬ ‫گفت‪ :‬براساس امار رسمی ‪ 3‬ماه ابتدایی امسال‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ‪ ۸‬درصد‬ ‫کاهش سفرهای هوایی را شاهد بودیم که گرچه‬ ‫هنوز امار رس��می تابس��تان قابل احصا نیست‪،‬‬ ‫اما براس��اس انچه در جلس��ات انجمن از سوی‬ ‫مدیران ش��رکت های هواپیمایی مطرح ش��ده‪،‬‬ ‫براوردها از ادامه روند کاهشی تقاضای سفرهای‬ ‫هوای��ی و حتی تش��دید ان در دو ماه گذش��ته‬ ‫حکای��ت دارد‪ .‬به گفته این فعال صنفی صنعت‬ ‫هوانوردی‪ ،‬تنها دلیل این اتفاق‪ ،‬نوسان نرخ ارز‬ ‫اس��ت‪ .‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا اینکه‬ ‫گفته می ش��ود چند پرواز لغو می شود تا تعداد‬ ‫مسافران به حدنصاب برای اقتصادی شدن پرواز‬ ‫برس��د‪ ،‬صحت دارد یا خیر‪ ،‬گف��ت‪ :‬این ادعاها‬ ‫چندان قابل اعتماد نیس��ت چ��ون پروازها تابع‬ ‫برنامه ریزی در کل صنعت هوانوردی هس��تند‬ ‫اما ممکن است اگر پروازی به حد نصاب نرسد‪،‬‬ ‫یا تعداد مس��افران یک ش��رکت هواپیمایی کم‬ ‫باش��د ان پرواز لغو شود و مسافران را به شرکت‬ ‫دیگ��ری واگذار کنند‪ .‬اس��عدی س��امانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ش��رکت های هواپیمایی در انجمن توافقی‬ ‫چندجانبه امضا کرده اند که مس��افران یکدیگر‬ ‫را پذی��رش کنن��د یا اگر هواپیما نیاز داش��تند‬ ‫در اختیار یکدیگر بگذارند‪ .‬همچنین براس��اس‬ ‫ای��ن توافق‪ ،‬اگر پ��روازی تاخیر داش��ت یا لغو‬ ‫ش��د‪ ،‬بالفاصله هماهنگی پذیرش مسافران ان‬ ‫شرکت هواپیمایی برای انتقال به نخستین پرواز‬ ‫ش��رکت دیگر به مقصد یادش��ده اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی با تایید خبر کاهش پرواز به مقاصد مناطق‬ ‫محروم و ش��هرهای کم برخ��وردار افزود‪ :‬گفته‬ ‫ش��ده در برخی س��اعت ها تع��داد صندلی های‬ ‫خال��ی هواپیماهایی که به ش��هرهای محروم تر‬ ‫اعزام می ش��وند افزایش داشته است؛ ادامه این‬ ‫روند نه به سود مسافران است و نه شرکت های‬ ‫هواپیمایی‪.‬‬ ‫دبی��ر انجمن ش��رکت های هواپیمایی یاداور‬ ‫شد‪ :‬ما عالقه مند هستیم نرخ بلیت کاهش پیدا‬ ‫کند اما هزینه تمام ش��ده س��فرهای هوایی این‬ ‫امکان را به ما نمی دهد چون نرخ بلیت هواپیما‬ ‫ارتباط مس��تقیم با نرخ ارز دارد و هرچه نرخ ارز‬ ‫افزایش یابد هزینه تمام ش��ده هر صندلی پرواز‬ ‫نیز افزایش می یابد‪.‬‬ ‫گزارش روز‬ ‫لغو پروازهای‬ ‫مناطق محروم؟‬ ‫چهار شنبه‬ ‫‪ 14‬شهریور ‪ 24 - 1397‬ذی الحجه ‪ 5 - 1439‬سپتامبر ‪ - 2018‬شماره ‪ - 1131‬پیاپی ‪2449‬‬ ‫حماسه حسینی‬ ‫منشور اخالق حرفه ای روزنامه نگاری در روزنامه‬ ‫‪www.smtnews.ir/about.html :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی و مطبوعاتی «‬ ‫مدیرمسئول‪ :‬ناصر بزرگمهر‬ ‫»‬ ‫قائم مقام مدیرمسئول‪ :‬مسعود دهشور‬ ‫سردبیر‪:‬عاطفه خسروی‬ ‫تلفن‪ - 82190 :‬نمابر‪ -88713730 :‬پیامک‪ -300082190 :‬پیامگیر صوتی‪88105304 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪ - 88722732-3 :‬نمابراگهی ها‪88109733 :‬‬ ‫امور مشترکین‪ - 88722735 :‬روابط عمومی‪88105309 :‬‬ ‫توزیع و سازمان شهرستان ها‪88724211 :‬‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان قائم مقام فراهانی‪ -‬کوچه ازادگان شماره ‪26‬‬ ‫کد پستی ‪1586733811‬‬ ‫روابط عمومی‪pr@smtnews.ir:‬‬ ‫اگهی‪ads@smtnews.ir :‬‬ ‫امور استان ها‪ostanha@smtnews.ir :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شرکت چاپ رواق روشن مهر‬ ‫‪www.smtnews.ir‬‬ ‫‪info@smtnews.ir‬‬ ‫‪telegram.me/smtnewsinstagram.com/smtnewspaper‬‬ ‫ با ‪ 63‬امتیاز رتبه ‪2‬‬ ‫روزنامه‬ ‫در میان روزنامه های تخصصی مقام ‪1‬‬ ‫در میان روزنامه های اقتصادی مقام ‪2‬‬ ‫در میان ‪ 290‬روزنـامـه کشور مقام ‪18‬‬ ‫عضو انجمن مدیران روزنامه های غیردولتی‬ ‫عضو انجمن مدیران رسانه ‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‬ ‫ثبت ملی ایین ِ‬ ‫«گل مالی»‬ ‫در شانزدهمین اجالس پیرغالمان‬ ‫ریی��س ش��ورای هیات ه��ای مذهب��ی‬ ‫کش��ور از ثبت ملی ایین عزاداری س��نتی‬ ‫«گل مال��ی» م��ردم لرس��تان در ایی��ن‬ ‫پایانی ش��انزدهمین اج�لاس بین المللی‬ ‫پیرغالمان حس��ینی خب��ر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایس��نا‪ ،‬حجت االسالم روح الدین دریکوند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از فعالیت های کارگروه تش��کل های‬ ‫دین��ی و هیات های مذهبی‪ ،‬می توان به هماهنگی هیات های مذهبی‬ ‫و تشکل های اقوام و مذاهب در استان‪ ،‬پیگیری و شناسایی گروه های‬ ‫موثر در تجمیع و تشکیل هیات های مردمی برای استقبال‪ ،‬شناسایی‬ ‫و جذب نیروهای معتمد و خدوم استانی برای حضور در شانزدهمین‬ ‫اجالس بین المللی پیرغالمان حسینی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی راه ان��دازی گروه ه��ای موثر و خودجوش برای تبلیغ و توس��عه‬ ‫مفهومی اجالس پیرغالمان و دعوت از مداحان اس��تانی و کش��وری‬ ‫برای شرکت در این اجالس را از دیگر فعالیت های کارگروه تشکل های‬ ‫دینی و هیات های مذهبی عنوان کرد‪.‬‬ ‫ریی��س ش��ورای هیات های مذهبی کش��ور در ادام��ه عنوان کرد‪:‬‬ ‫در ش��انزدهمین اجالس بین المللی پیرغالمان حس��ینی کارگروهی‬ ‫به منظور معرفی ایین سنتی عزاداری ِگل مالی مردم لرستان تشکیل‬ ‫ش��ده که در این راستا در روز پایانی اجالس‪ ،‬دسته جات و هیات های‬ ‫عزاداری لرس��تان در حالی که خود را گل مالی کرده اند‪ ،‬وارد اجالس‬ ‫می شوند و این ایین سنتی استان ثبت ملی خواهد شد‪.‬‬ ‫محیط زیست‬ ‫در حاشیه درخواست افزایش قیمت خودرو‬ ‫مطبوعات‬ ‫اش��اره به انچه «تالش های نادرست وزارت کشاورزی‬ ‫برای احیای کش��اورزی در زاب��ل» خواند‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪4‬‬ ‫سال گذشته وزارت کشاورزی ‪ ۸۵۰‬میلیون دالر برای‬ ‫ابرس��انی به ‪ ۴۶‬هزار هکتار از اراضی زابل هزینه کرده‬ ‫اما فق��ط ‪ 3‬میلیون مترمکعب اب وارد هامون ش��ده‬ ‫اس��ت‪ .‬وی اف��زود‪ ۸۵۰ :‬میلیون دالر یعنی س��هم هر‬ ‫کش��اورز در این منطقه ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫وی در ادام��ه از برداش��ت زیاد اب از مناب��ع تجدیدپذیر هم انتقاد‬ ‫کرد و گفت‪ :‬هیچ کش��وری نباید بیش از ‪ ۴۰‬درصد ظرفیت منابع‬ ‫تجدیدپذیر را مصرف کند اما ما ‪ ۱۳۰‬درصد برداشت می کنیم‪.‬‬ ‫تعرفه های جدید توزیع پستی نشریه ها اعالم شد‬ ‫بن��ا بر اعالم معاونت مطبوعاتی وزارت ارش��اد‪ ،‬پیرو‬ ‫تفاهمنام��ه منعقد ش��ده میان این معاونت و ش��رکت‬ ‫ملی پس��ت‪ ،‬امکان اس��تفاده از پس��ت ارزان نرخ برای‬ ‫نش��ریه های دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات‬ ‫فراهم شد‪ .‬به گزارش‬ ‫‪ ،‬سید محمدرضا دربندی‬ ‫مدی��رکل مطبوعات و خبرگزاری ه��ای داخلی وزارت‬ ‫ارش��اد با اعالم این خبر گفت‪ :‬به منظور تس��هیل امور‬ ‫توزی��ع مطبوع��ات و جایگزینی طرح هایی مانند طرح اش��تراک و‬ ‫توزیع مویرگی‪ ،‬براس��اس این تفاهمنامه‪ ،‬ارس��ال نشریه هایی که از‬ ‫سوی موسسه نشراوران به شرکت پست معرفی شود‪ ،‬مشمول مفاد‬ ‫ای��ن تفاهمنامه قرار می گیرند و مدیران این نش��ریه ها‬ ‫می توانن��د با یک س��وم ن��رخ متعارف‪ ،‬اق��دام به توزیع‬ ‫نشریه خود کنند‪ .‬مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های‬ ‫داخلی وزارت ارشاد افزود‪ :‬بنا بر تفاهم انجام شده‪ ،‬مبلغ‬ ‫قرارداد برای توزیع نش��ریه ها ب��ه صورت عادی با اخذ‬ ‫گواه��ی امضا‪ ،‬تا رده وزن��ی ‪ ۵۰۰‬گرم‪ ،‬در مقصد درون‬ ‫اس��تانی ‪ ۸‬هزار ریال و برون استانی ‪ ۹‬هزار ریال تعیین‬ ‫ش��ده است‪ .‬همچنین مبلغ قرارداد برای توزیع نشریه های ثبتی‪ ،‬تا‬ ‫رده وزنی یک کیلوگرم‪ ،‬برای مقاصد درون استانی ‪ ۱۲‬هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫ریال و برون استانی‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ریال تعیین شده است‪.‬‬ ‫نگاهی به وضعیت طرح های حمایتی دولت برای رونق بازار کتاب‬ ‫اختصاص ‪ ۶۶‬میلیارد ریال یارانه خرید کتاب در ‪ 3‬طرح فصلی‬ ‫عل�ی نعیم�ی‪ :‬طرح های فصل��ی خانه کتاب با ه��دف ترویج‬ ‫فرهن��گ کتابخوان��ی و همچنین کمک به رونق بازار نش��ر در ‪3‬‬ ‫مقط��ع زمانی عیدانه‪ ،‬تابس��تانه و پایی��زه کتاب یکی از طرح های‬ ‫موفق در دولت های یازدهم و دوازدهم بود که توانست تا حدودی‬ ‫رنج گرانی و رکود در بازار کتاب را کم کند‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬موسس��ه خانه کت��اب با اختصاص مبلغ ‪۶۶‬‬ ‫میلیارد ریال یارانه کتاب برای ‪ 3‬طرح عیدانه‪ ،‬تابس��تانه و پاییزه‬ ‫کت��اب ب��ه ترتیب با تخصی��ص ‪ ۲۳ ،۱۸‬و ‪ ۲۵‬میلیارد ریال یارانه‬ ‫خری��د کت��اب‪ ،‬یک��ی از مهم ترین اقدام های خود در س��ال ‪ ۹۶‬را‬ ‫رقم زد‪.‬‬ ‫طرح «عیدانه کتاب» با شعار «امسال هم کتاب عیدی دهیم»‬ ‫از ‪ ۱۵‬اسفند ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۵‬فروردین ‪ ۱۳۹۶‬در سراسر کشور اجرا‬ ‫ش��د‪ .‬در ای��ن طرح حدود ‪ ۱۸‬میلیارد ری��ال یارانه از طریق ‪۷۳۴‬‬ ‫کتابفروشی توزیع شد‪.‬‬ ‫طرح «تابستانه کتاب» با شعار «این چنین دوست کتاب است‬ ‫از او دس��ت م��دار» از ‪ 15‬م��رداد ‪1396‬به مدت ‪ ۲۰‬روز در مراکز‬ ‫اس��تان ها و ‪ ۳۰‬روز در شهرس��تان ها اجرا شد‪ .‬در این طرح مبلغ‬ ‫‪ ۲۳‬میلیارد ریال یارانه از طریق ‪ ۷۸۵‬کتابفروشی توزیع شد‪۲۰۳ .‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۶۱‬هزار نفر در این طرح ‪ ۴۹۸‬هزار و ‪ ۷۴۹‬نسخه کتاب‬ ‫را خریداری کردند‪.‬‬ ‫طرح «پاییزه کتاب» از ‪ 2‬اذر ‪ ۱۳۹۶‬همزمان با روز کتابگردی‬ ‫در کتابفروش��ی های عضو طرح اغاز و تا ‪ ۲۲‬اذر ‪ ۱۳۹۶‬در مراکز‬ ‫استان ها و ‪ ۲‬دی در شهرستان ها اجرا شد‪.‬‬ ‫ط��رح پاییزه کتاب با ش��عار «هر ورقش دفتریس��ت‪ »...‬بعد از‬ ‫طرح ه��ای «کتابفروش��ی به وس��عت ایران»‪« ،‬عیدان��ه کتاب»‪،‬‬ ‫«تابس��تانه کت��اب» و «پاییزه کتاب» هفتمین گام در راس��تای‬ ‫توجه به اعطای یارانه کتاب از طریق کتابفروشی هاس��ت‪ .‬در این‬ ‫ط��رح مبلغ ‪ ۲۵‬میلی��ارد ریال یارانه از طریق ‪ ۷۳۴‬کتابفروش��ی‬ ‫توزیع ش��د و ‪ ۲۳۵‬هزار و ‪ ۶۳۹‬نفر توانس��تند ‪ ۵۵۸‬هزار و ‪۲۲۹‬‬ ‫نسخه کتاب خریداری کنند‪.‬‬ ‫طرح های حمایتی وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی موجب شد‬ ‫بسیاری از کتابفروشی ها خطر تعطیلی را از سر بگذرانند و بتوانند‬ ‫چراغ دکان های خود را همچنان روش��ن نگه دارند‪ .‬س��ید عباس‬ ‫صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارش��اد اس�لامی پیرامون بحث تعطیلی‬ ‫کتابفروش��ی ها گفت‪ :‬ش��یب تندی که در تعطیلی کتابفروشی ها‬ ‫وجود داشت تا حدودی متوقف شده و گزارش های یک سال اخیر‬ ‫نشان می دهد شیب تند تعطیلی کتابفروشی ها متوقف شده است‪.‬‬ ‫موسس��ه خانه کتاب با اختصاص مبل��غ ‪ ۶۶‬میلیارد ری��ال یارانه کتاب برای‬ ‫‪ 3‬طرح عیدانه‪ ،‬تابس��تانه و پاییزه کت��اب به ترتیب با تخصیص ‪ ۲۳ ،۱۸‬و ‪۲۵‬‬ ‫میلیارد ریال یارانه خرید کتاب‪ ،‬یکی از مهم ترین اقدام های خود در سال ‪۹۶‬‬ ‫را رقم زد‬ ‫وی افزود‪ :‬با پاره ای از حمایت ها که در سال های گذشته داشتیم‬ ‫مانن��د اعمال معافیت ها و اجرای طرح هایی مانند عیدانه کتاب و‬ ‫تخصیص تس��هیالت تاس��یس‪ ،‬تجهیز و نوسازی کتاب فروشی ها‬ ‫توانستیم شرایط را به سمت توقف بحران پیش ببریم‪.‬‬ ‫همان ط��ور ک��ه پیش از این گفته ش��د‪ ،‬طرح ه��ای حمایتی از‬ ‫کتابفروش��ان از جمل��ه طرح ه��ای حمایتی دولت در یک س��ال‬ ‫گذش��ته از بخش نش��ر است که به خوبی توانس��ته مخاطب را به‬ ‫سمت کتابفروشی ها بکشاند و اقتصاد نشر را رونق بخشد‪.‬‬ ‫یوسف علیخانی‪ ،‬مدیر انتشارات اموت که در دوره های گذشته‬ ‫این طرح از جمله ناش��ران پرفروش به ش��مار می رفت‪ ،‬درباره این‬ ‫طرح ه��ا می گوی��د‪ :‬اجرای طرح ه��ای «عیدانه»‪« ،‬تابس��تانه» و‬ ‫«پایی��زه» کت��اب موجی در حوزه کتاب ایجاد ک��رد‪ .‬البته این به‬ ‫این معنا نیس��ت که مردم در س��ایر اوقات کتاب نمی خرند‪ ،‬بلکه‬ ‫به واسطه این طرح ها‪ ،‬همه جا صحبت از کتاب و کتابخوانی است‬ ‫و همه از کتاب می گویند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬با شروع اجرای طرح های حمایتی از کتابفروشی ها‬ ‫توجه بیش��تر رس��انه ها به کتاب جلب ش��د و روزانه شاهد انتشار‬ ‫خبرهای گوناگونی در این زمینه در رس��انه ها هس��تیم‪ ،‬به طوری‬ ‫ک��ه صداوس��یما برخالف رویه خود‪ ،‬روی خوش به کتاب نش��ان‬ ‫داده که این موضوع رگه های امید را در دل ناشران‪ ،‬نویسندگان و‬ ‫کتابفروشان زنده نگه می دارد‪ .‬در این زمینه نباید از اطالع رسانی‬ ‫ناشران و کتابفروشان غافل شویم‪.‬‬ ‫مدیر نش��ر اموت در ادامه بیان می کند‪ :‬طرح پاییزه کتاب یک‬ ‫اتفاق مثبت در حوزه کتاب به ش��مار می رود که می تواند با تداوم‬ ‫و اختصاص بودجه بیش��تر و افزایش س��قف اعتبار کتابفروشی ها‬ ‫نقش بسزایی در بهبود وضعیت نشر داشته باشد‪.‬‬ ‫علیخانی با انتقاد از کتاب نخوان بودن کتابفروش��ان می افزاید‪:‬‬ ‫متاس��فانه بسیاری از کتابفروشان ما کتابخوان نیستند‪ ،‬به همین‬ ‫ب دارن��د و به کتاب های پرفروش‬ ‫دلی��ل فق��ط نگاه بازاری به کتا ‬ ‫ناش��ران می پردازن��د‪ .‬اگر روزی برس��د که کتابفروش��ان فقط به‬ ‫کتاب های پرفروش نگاه نکنند و س��ایر کتاب های ناش��ران را هم‬ ‫بفروش��ند‪ ،‬به نظر می رس��د باتوجه به سراس��ری بودن طرح هایی‬ ‫مانن��د پاییزه کت��اب‪ ،‬لزومی ندارد ناش��ران هزینه های فراوانی را‬ ‫متحمل شوند و در نمایشگاه های استانی شرکت کنند‪.‬‬ ‫مهدی نصیرزاده‪ ،‬رییس اتحادیه ناشران خراسان رضوی نیز در‬ ‫این زمینه به تس��نیم می گوید‪ :‬برخی سیاس��ت های وزارت ارشاد‬ ‫مانن��د طرح عیدانه کتاب اندک��ی رونق در این بخش ایجاد کرده‬ ‫اس��ت‪ .‬این طرح جدید بود و در شهرس��تان ها به ویژه ش��هرهای‬ ‫کوچ��ک که نمایش��گاه های اس��تانی کت��اب نیز ندارن��د‪ ،‬چراغ‬ ‫کتابفروشی ها را روشن کرد‪.‬‬ ‫نصی��رزاده ادامه می دهد‪ :‬طرح ف��روش فصلی موجب دلگرمی‬ ‫کتابفروش��ی های شهرس��تان های کوچ��ک برای بقا ش��د و اگر‬ ‫ادامه دار باش��د و طرح های جانبی دیگری نیز اجرا شود‪ ،‬می تواند‬ ‫وضعیت را بهبود نسبی بخشد‪.‬‬ ‫عباس قدس��ی‪ ،‬مدیر انتشارات س��پیده باوران نیز می گوید‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیم طرح های تابس��تانه‪ ،‬پاییزه و عیدانه کتاب را در ش��رایط‬ ‫فعلی با بقیه حمایت هایی از جنس یارانه تخفیف کتاب که تاکنون‬ ‫در کشور ما اعمال شده‪ ،‬مقایسه کنیم‪ ،‬این طرح ها چند گام جلوتر‬ ‫هس��تند؛ چون تخفیفی که در نمایش��گاه های اس��تانی به کتاب‬ ‫تعلق می گیرد‪ ،‬بسیار کم بازده است و این یارانه الزاما به مخاطب‬ ‫اصل��ی کتاب نمی رس��د‪ .‬باتوجه به اینکه کیفیت نمایش��گاه های‬ ‫اس��تانی بیش از حد تصور نازل اس��ت و بیش��تر ناشران تراز اول‬ ‫کشور در ان حضور ندارند‪ ،‬این یارانه تلف و صرف حمایت از اثار‬ ‫بی محتوا و بی کیفیت می ش��ود‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬یارانه ای که به‬ ‫نمایش��گاه های استانی تزریق می شده و می ش��ود‪ ،‬دارای منطق‬ ‫فرهنگی نیس��ت و وزارت ارش��اد همچنان در یک رودربایستی و‬ ‫در ش��رایطی که از گذش��ته به او تحمیل شده‪ ،‬دارد پیش می رود‪.‬‬ ‫گرچه این طرح های وزارت ارشاد نسبت به بقیه طرح های حمایتی‬ ‫بهتر اس��ت اما به نظر من حمایت از کتاب باید به ش��کل دیگری‬ ‫انجام شود؛ این یارانه ها باید بر خرید منابع خوب برای کتابخانه ها‪،‬‬ ‫تجهی��ز کتابخانه ها و همچنی��ن حمایت از بخش خصوصی برای‬ ‫توس��عه فضای ویترینی کش��ور متمرکز ش��ود‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی‬ ‫مش��کالت نرم افزاری و شاید س��خت افزاری در سایت خانه کتاب‬ ‫و نظ��ارت ناکافی در بعضی مراکز که از این منابع بهره مند بودند‪،‬‬ ‫مشکالتی برای این طرح ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫صنایع دستی‬ ‫صنایع دستی تلفیقی سیستان و بلوچستان در خانه هنرمندان‬ ‫نمایش��گاه صنای��ع دس��تی تلفیق��ی هنرمندان سیس��تان و‬ ‫بلوچستان در تهران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫به گزارش‬ ‫‪ ،‬نمایشگاه صنایع دستی تلفیقی هنرمندان‬ ‫سیس��تان و بلوچس��تان از جمعه‪ ۹ ،‬ش��هریور تا سه شنبه‪۲۰ ،‬‬ ‫شهریور از س��اعت ‪ ۱۳‬تا ‪ ۲۰‬در گالری خانه هنرمندان (ممیز)‬ ‫واقع در خیابان طالقانی‪ ،‬خیابان موسوی شمالی (فرصت)‪ ،‬ضلع‬ ‫جنوبی باغ هنر‪ ،‬خانه هنرمندان ایران در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫این نمایش��گاه که به اثار صنایع دس��تی اس��تان سیستان و‬ ‫بلوچس��تان اختص��اص دارد بر هنره��ای بومی این‬ ‫استان متمرکز است‪.‬‬ ‫س��وزن دوزی بل��وچ‪ ،‬خام��ه دوزی‪ ،‬س��که دوزی‪،‬‬ ‫س��فالگری‪ ،‬حصیرباف��ی‪ ،‬قالیباف��ی‪ ،‬گلیم باف��ی و‬ ‫زیور االت س��نتی از جمله اثار صنایع دستی استان‬ ‫است‪.‬‬ ‫دیگر رشته های صنایع دس��تی استان سیستان و‬ ‫بلوچستان عبارتند از گزبافی‪ ،‬اینه دوزی‪ ،‬سفره بافی‪ ،‬پارچه بافی‬ ‫س��نتی (جومه باف��ی)‪ ،‬چادر بافی‪ ،‬نمد مال��ی‪ ،‬صنایع‬ ‫دس��تی دریایی‪ ،‬پالس بافی‪ ،‬کارت باف��ی (نوار بافی)‪،‬‬ ‫تسبیح س��ازی‪ ،‬پریوار دوزی‪ ،‬لنج س��ازی‪ ،‬خراطی و‪...‬‬ ‫که مخاطبان بسیاری در نقاط گوناگون کشور دارد‪.‬‬ ‫به دلیل موقعیت جغرافیایی و خشکسالی در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬مهم ترین منبع درامدی پس‬ ‫از کش��اورزی و دامداری‪ ،‬صنایع دس��تی است‪ .‬نکته‬ ‫قابل توجه درباره صنایع دس��تی این اس��تان‪ ،‬تن��وع‪ ،‬زیبایی و‬ ‫قدمت صنایع دس��تی این خطه است‪ .‬این ویژگی ها سبب شده‬ ‫صنایع دس��تی این منطقه‪ ،‬موفق به کسب افتخاراتی در سطح‬ ‫ملی و بین المللی شود‪ .‬از بین رشته های صنایع دستی فعال در‬ ‫س��طح استان ‪ ۴۲‬اثر موفق به دریافت نشان ملی مرغوبیت کاال‬ ‫ش��ده اند‪ .‬همچنین ‪ 4‬اثر سفال کلپورگان‪ ،‬خامه دوزی سیستان‬ ‫و سوزن دوزی بلوچستان نشان یونسکو کسب کرده اند‪ .‬در حال ‬ ‫حاضر ‪۲۰۰‬هزار نفر در زمینه تولید صنایع دس��تی استان فعال‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫طرح‪ :‬حسین علیزاده‬ ‫ترویج فرهنگ تن اسایی‬ ‫و شانس واقبال‬ ‫میثم مهدیار‪ :‬کار مس��ابقات و س��رگرمی در‬ ‫صداوسیما اغلب به نوعی اجاره دادن انتن است‪.‬‬ ‫ش��رکت های تج��اری گوناگون اپلیکیش��ن ها‬ ‫و کااله��ای خ��ود را در قالب مس��ابقه تبلیغ و‬ ‫عرض��ه می کنن��د‪ .‬اما ای��ن اجاره دهی انتن در‬ ‫واقع نوعی تضاد در پیام های صد او سیماس��ت‬ ‫و باع��ث دلزدگ��ی مخاط��ب می ش��ود زی��را‬ ‫محتوایی که در این مس��ابقات به طور اش��کار‬ ‫و پنه��ان به مخاطب عرضه می ش��ود برخالف‬ ‫روح کلی انگیزه ه��ای مدیران و ماموریت های‬ ‫صد او سیماس��ت‪ .‬اگر در نظر داش��ته باشیم که‬ ‫صد او س��یما قرار بوده «دانشگاه عمومی» باشد‬ ‫این مس��ابقات به نوعی خ�لاف ماموریت های‬ ‫اخالقی و اجتماعی صد او سیما و به نوعی نقض‬ ‫غرض اس��ت‪ .‬برنامه هایی ک��ه در ان افراد تنها‬ ‫با ارس��ال یک عدد یا یک نظر یا یک ش��ماره یا‬ ‫پاس��خ به یک س��وال اغلب بی ربط این شانس‬ ‫را پی��دا می کنند که برنده میلیونی باش��ند در‬ ‫واق��ع نوعی ش��انس گرایی و فرصت طلبی را در‬ ‫مخاطبان خود تقویت می کند‪ .‬در حالی که در‬ ‫چند س��ال گذشته‪ ،‬سال ها با مفاهیم و اسامی‬ ‫اقتص��ادی نام گ��ذاری و روی اقتصاد مقاومتی‬ ‫تاکی��د بس��یاری ش��ده‪ ،‬پیام هایی در رس��انه‬ ‫ملی در حال تولید اس��ت ک��ه خالف فرهنگ‬ ‫اقتص��ادی مناس��ب اقتص��اد مقاومتی اس��ت‪.‬‬ ‫فرهن��گ کار و ت�لاش و کوش��ندگی و تعاون‬ ‫و هم��کاری و قناع��ت از مهم تری��ن نیازه��ای‬ ‫ش��کل گیری اقتصاد مقاومتی اس��ت‪ ،‬در حالی‬ ‫که این مس��ابقات عک��س این مفاهیم را تبلیغ‬ ‫و تروی��ج می کنن��د‪ .‬این مس��ابقات به نوعی در‬ ‫خدمت فرهنگ س��وداگری و تن اس��ایی است‬ ‫ک��ه در ان ب��ه مخاطبان این باور القا می ش��ود‬ ‫که می توان با تکیه بر ش��انس و اقبال با پا روی‬ ‫پ��ا انداختن در خانه و یک پیامک دادن رویای‬ ‫یک خانه یا یک اتومبیل ‪ ۵۰‬میلیونی را تحقق‬ ‫بخش��ید‪ .‬به عبارتی صد او سیما مفاهیم اخالقی‬ ‫و عناص��ری را ترویج می کند که قرار اس��ت در‬ ‫برنامه سازی خود علیه انها اقدام کند و پیام های‬ ‫نه��ان و اش��کار دوگانه و متض��اد به مخاطب‬ ‫ارس��ال می ش��ود‪ .‬از یک طرف به طور نااگاهانه‬ ‫امی��ال غری��زی س��ودجویانه‪ ،‬س��وداگرایانه و‬ ‫فرصت طلبانه مخاطبان را تحریک می کند و از‬ ‫سوی دیگر در سریال ها یا منبرهای تلویزیونی‬ ‫تالش می کند به طور مس��تقیم یا غیرمستقیم‬ ‫مفاهیم اخالق��ی و اجتماعی را به مخاطب القا‬ ‫کند‪ .‬در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی این‬ ‫پیام های اخالقی و ارمانی است که در مصاف با‬ ‫این ارزش ها و پیام های مادی گرایانه شکس��ت‬ ‫می خورد‪ .‬ش��کاف در پیام باعث ش��کل گیری‬ ‫ی��ک مخاط��ب دوقطبی و دلزده می ش��ود که‬ ‫بی اعتم��ادی ب��ه مواعظ اخالق��ی و در نهایت‬ ‫بی اعتمادی به رس��انه ملی نخس��تین ثمره ان‬ ‫اس��ت‪ .‬اینکه بینندگان فک��ر کنند که ممکن‬ ‫اس��ت در بی��ن چند میلیون نف��ر بدون تالش‬ ‫خاص��ی یک خودرو برنده ش��وند‪ ،‬یا میلیون ها‬ ‫تومان پ��ول نقد هدیه بگیرند باعث می ش��ود‬ ‫دیگر مفهوم برنامه ریزی اقتصادی معنای خود‬ ‫را از دس��ت بدهد‪ .‬اکنون ش��اهد هس��تیم که‬ ‫شبکه های مختلف صد او سیما روزانه دست کم‬ ‫‪ ۶ ،۵‬مسابقه از این دست را برگزار می کند‪ .‬در‬ ‫این ش��رایط اقتص��ادی پیام های منفی که این‬ ‫مس��ابقات صادر می کنن��د‪ ،‬به نوعی به تعمیق‬ ‫بح��ران اقتص��ادی و اجتماع��ی موجود کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫این بنگاهی و تجاری شدن صد او سیما خالف‬ ‫اهداف و ارمان هایی اس��ت که از ابتدا برای این‬ ‫س��ازمان به عنوان یک رس��انه اگاهی بخش در‬ ‫نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تالش نادرست برای احیای کشاورزی زابل‬ ‫ریی��س س��ازمان حفاظ��ت محیط زیس��ت در‬ ‫سخنانی مدعی شد اتش س��وزی های هورالعظیم‬ ‫عم��دی اس��ت تا پ��ول ب��رق ندهند‪ .‬ب��ه گزارش‬ ‫ایس��نا عیس��ی کالنتری درباره اتش س��وزی های‬ ‫هورالعظیم در خوزستان مدعی شد‪ :‬هورالعظیم را‬ ‫ات��ش می زنند تا پول برق ندهند و این گونه برای ما‬ ‫گرفتاری ایجاد و به ما جفا می کنند‪ .‬کالنتری در این‬ ‫باره توضیح بیشتری نداد و در ادامه به وضعیت کشور در حوزه اب و‬ ‫کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن های علمی کشور باید در‬ ‫این حوزه ها تجدید نظر کنند‪ .‬معاون رییس جمهوری همچنین با‬ ‫کارتون روز‬

آخرین شماره های روزنامه صمت

روزنامه صمت 1848

روزنامه صمت 1848

شماره : 1848
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه صمت 1843

روزنامه صمت 1843

شماره : 1843
تاریخ : 1400/04/29
روزنامه صمت 1841

روزنامه صمت 1841

شماره : 1841
تاریخ : 1400/04/26
روزنامه صمت 1840

روزنامه صمت 1840

شماره : 1840
تاریخ : 1400/04/23
روزنامه صمت 1836

روزنامه صمت 1836

شماره : 1836
تاریخ : 1400/04/19
روزنامه صمت 1655

روزنامه صمت 1655

شماره : 1655
تاریخ : 1399/08/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!