هفته نامه شنبه شماره 154 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه شنبه شماره 154

صفحه بعد

هفته نامه شنبه شماره 154

هفته نامه شنبه شماره 154

‫ اولـین هـفته نامه اخـتصاصی اسـتارتاپ ها‬ ‫شـنـبـه‪30/‬شــهریورماه‪ /98‬سـال پـنجم‪ /‬شـماره‪154‬‬ ‫‪154‬‬ ‫‪No.154\ Vol.5\ Sat\ Sep. 21th\ 2019‬‬ ‫‪16‬صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫اتزه ابر؛ حلقه‬ ‫مفقوده رستوران‬ ‫و ابر اتزه‬ ‫خروج روزانه ‪ ۵‬تن بار از انبار‬ ‫یک استارتاپ تازه نفس‬ ‫‪9‬‬ ‫صدای بلند ما را‬ ‫خواهیدشنید‬ ‫کیوان جعفری و حامد کریمیان بنیانگذاران ترابرنت از بازار ‪400‬هزارمیلیاردریالی‬ ‫حمل ونقل بار بین شهری می گویندکه جزیره ممنوعه ورود استارتاپ ها شده‬ ‫است‪ .‬چه کسانی نمی خواهند مردم کاالها را ارزان به دست بیاورند‪ ،‬انها‬ ‫می گویند باید همان ابتدا ‪30‬درصد سهام استارتاپ مان را به نام انها بزنیم‬ ‫‪6‬‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫المینگو ؛ دریافت اسان‬ ‫خدمات حقوقی‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫لذت رنگ امیزی‬ ‫با رنگانا‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪To d a y ' s H e a d l i n e s‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رقابت برای‬ ‫داشنت بیشرتین‬ ‫یونیکورن‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫من اینجا هستم‪،‬‬ ‫مرا بشنو‪،‬مرا ببین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مقایسه اکوسیستم استارتاپی‬ ‫‪4‬کشورمطرح درشرق اسیا؛‬ ‫سنگاپور‪،‬چین‪،‬اندونزی و‬ ‫کره جنوبی‬ ‫روید اد ‬ ‫‪Event‬‬ ‫استارتاپی ها بخوانند !‬ ‫می شــود‪ .‬در این سلسله نشســت ها تالش می شود تا‬ ‫کارافرینان تجربیات خود را از مســیر کارافرینی بیان‬ ‫کنند‪ .‬در اولین نشست سید محمد حسینی‪ ،‬بنیانگذار‬ ‫استارتاپ اموزشی «مرتا» حضور دارد‪ .‬این رویداد در روز‬ ‫دوشــنبه اول مهرماه در کتابخانه ایت اهلل خامنه ای قم‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪Sponsored‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ارزیابی و ارزش گذاری استارتاپ ها‬ ‫مهر استارتاپ ها در مقایسه با شرکت های سنتی‪،‬‬ ‫‪ 3‬برای انکه بتوانند به رشد سریع دست یابند و‬ ‫بازار هــدف خود را تســخیر کنند‪ ،‬نیازمند‬ ‫چندین مرحله جذب سرمایه هستند‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫اهمیت ارزش گذاری استارتاپ ها در زمان جذب سرمایه‬ ‫نمایــان می شــود‪ .‬ایــن کارگاه معیارهــای ارزیابی‬ ‫اســتارتاپ ها را امــوزش می دهــد‪ .‬زمــان برگزاری‬ ‫چهارشنبه ‪ 3‬مهرماه و مکان ان مرکز توسعه کارافرینی‬ ‫الکساندر همیلتون‬ ‫کسی که بر روی هیچ امری ایستادگی نکند‪،‬‬ ‫با کوچک ترین تلنگری فرو خواهد ریخت‪.‬‬ ‫بو کارهای نوپای قم‬ ‫نشست کس ‬ ‫مهر‬ ‫‪1‬‬ ‫بو کار های نوپای استان‬ ‫رویداد اشنایی با کس ‬ ‫قم با هدف اشنایی با کارافرینان و تجربیات‬ ‫بو کار نوپا برگزار‬ ‫انها در راه ایجاد یک کســ ‬ ‫ریمیا ست‪.‬‬ ‫رویداد فناوری های نوین نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مهر این رویداد با هدف ایجاد ارتباط بین صنعتگران‬ ‫‪4‬‬ ‫و شــرکت های اســتارتاپی و دانش بنیان و‬ ‫همچنین احصــای نیاز فناورانــه واحدهای‬ ‫صنعتی برگزار می شود‪ .‬سخنرانان این رویداد صنایع مادر‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی هستند که نیاز های فناورانه خود را‬ ‫به شرکت های استارتاپی و دانش بنیان ارائه می دهند‪ .‬این‬ ‫رویــداد در روز پنجشــنبه ‪ 4‬مهرمــاه در محل دائمی‬ ‫نمایشگاه های بین المللی شیراز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کارگاه برندسازی شخصی‬ ‫مهر‬ ‫‪4‬‬ ‫برندسازی شخصی فرایندی است که طی ان‪،‬‬ ‫تحلیل‪ ،‬درک و ســاخت تصویــر ذهنی افراد‬ ‫پیرامونما‪،‬نسبتبهماشکلخواهدگرفت‪.‬این‬ ‫دوره به صورت عملیاتی و کارگاهی به اموزش در حوزه‬ ‫برندسازی شخصی خواهد پرداخت‪ .‬زمان برگزاری رویداد‬ ‫پنجشــنبه ‪ 4‬مهرماه اســت و عالقه مندان برای کسب‬ ‫اطالعــات بیشــتر می تواننــد بــا شــماره‬ ‫‪۰۲۱۲۲۲۷۷۱۱۱‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫گردهمایی استارتاپ های صنعت فوالد‬ ‫مهر صندوق نواوری و شکوفایی ریاست جمهوری‬ ‫‪7‬‬ ‫«گردهمایــی فناورانه صنایع‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیان و استارتاپ های صنعت فوالد» را‬ ‫برگزار می کند‪ .‬هدف این گردهمایی‪ ،‬کمک به توسعه بازار‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬حمایت از تولید داخل و توسعه‬ ‫همکاری های فناورانه بین تولیدکنندگان‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬اســتارتاپ ها و فناوران این حوزه است‪ .‬این‬ ‫رویداد در روز یکشنبه ‪ 7‬مهرماه در محل همین صندوق‬ ‫برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫محتوای برند‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫گردهماییفناورانه‬ ‫حوزهپسماند‬ ‫جلسه هماهنگی برای رویداد مهم گردهمایی‬ ‫فناورانــه صنایع‪ ،‬شــرکت های دانش بنیان و‬ ‫اســتارتاپ های مرتبط با مدیریت پسماند در‬ ‫دفتر کار مدیرکل دفتر امور شهری و شورا های‬ ‫استانداریبرگزارشد‪.‬محمدیتاکامی‪،‬مدیرکل‬ ‫دفتر امور شــهری و شــوراهای اســتانداری‬ ‫مازندران‪ ،‬هدف از برگــزاری این رویداد مهم‬ ‫را که اواخر مهر ماه ســال جاری در مازندران‬ ‫برگزار می شــود‪ ،‬توسعه همکاری های تجاری‬ ‫بین شهرداری ها‪ ،‬تولیدکنندگان پسماندهای‬ ‫خانگــی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬کشــاورزی و صنعتی با‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬استارتاپ ها و فناوران‬ ‫این حوزه عنوان کــرد‪ .‬محمدی تاکامی بیان‬ ‫داشت‪« :‬در این رویداد‪ ،‬شرکت های دانش بنیان‬ ‫و اســتارتاپ ها ضمن معرفــی محصوالت و‬ ‫خدمات خود‪ ،‬امکان مذاکره تجاری مستقیم‬ ‫با این تولیدکنندگان را خواهند داشــت‪ ».‬وی‬ ‫افزود‪« :‬استانداری مازندران‪ ،‬صندوق نواوری‬ ‫و شــکوفایی و پارک علم و فناوری مازندران به‬ ‫عنوان حامیان و برگزارکننــدگان این رویداد‬ ‫هستند و قراردادهای همکاری فناورانه ای که‬ ‫طی این رویداد بین شــرکت های دانش بنیان‬ ‫و تولیدکننــدگان منعقد می شــود نیز تحت‬ ‫حمایت ویژه صندوق نواوری و شکوفایی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ ».‬‬ ‫عکس تزئینی است‬ ‫رویداد کافه سرمایه‬ ‫شهریور «کافهسرمایه»عنوانرویدادیاست‬ ‫‪ 30‬که با هــدف جذب ســرمایه برای‬ ‫استارتاپ ها برگزار می شود‪ .‬یکی از‬ ‫بو کار های نوپــا جذب‬ ‫دغدغه هــای کســ ‬ ‫سرمایه گذار است؛ ســرمایه گذاری که به این‬ ‫بو کار ها اعتماد کند و برای توسعه فعالیت‬ ‫کس ‬ ‫انها پا به میدان گذارد‪ .‬در این راستا رویدادی با‬ ‫عنوان «کافه ســرمایه» برگزار می شود‪ .‬این‬ ‫رویداد با همکاری صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور‪ ،‬سازمان‬ ‫فناوری اطالعات و اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن‬ ‫و کشــاورزی ایــران برگزار می شــود‪« .‬کافه‬ ‫سرمایه» رویدادی از جنس سرمایه بوده و ایجاد‬ ‫زمینه رشد برای استارتاپ ها و تسهیل جذب‬ ‫سرمایهاهدافیاستکهدنبالمی کند‪.‬پسباید‬ ‫ان را یک گردهمایی بدانیــم‪ .‬در این محفل‬ ‫تخصصی شرکت ها‪ ،‬سرمایه گذاران حقیقی و‬ ‫حقوقی و گروهی از استارتاپ ها حضور دارند‪.‬‬ ‫هدف از برگزاری این رویداد که ‪ ۴‬دوره قبل از‬ ‫ان نیزانجام شده‪ ،‬فناوری است که با جلسات‬ ‫خصوصی میان استارتاپ ها و سرمایه گذاران‬ ‫شتاب بیشتری به خود می گیرد‪ .‬گفتنی است‬ ‫تاکنون بیش از هزار جلســه ســرمایه گذاری‬ ‫خصوصی میان سرمایه گذاران و استارتاپ ها‬ ‫برگزار شده است‪ .‬همچنین در این‪ ۴‬دوره بیش‬ ‫از ‪ 150‬ســرمایه گذار و ‪ ۲۰۰‬استارتاپ حضور‬ ‫داشتهوبیش از‪ ۱۶‬میلیارد تومان جذب سرمایه‬ ‫برای استارتاپ ها انجام گرفته است‪ .‬این رویداد‬ ‫در روزهای ‪ ۳۰‬و ‪ ۳۱‬شــهریور مــاه در محل‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دومین رویداد‬ ‫استارتاپ مچ‬ ‫مهر دومین دوره از رویداد استارتاپ مچ‬ ‫‪ 18‬از ســوی مرکز کارافرینی دانشگاه‬ ‫صنعتی شــریف و به منظور جذب‬ ‫نیروی متخصص برای تیم ها و اســتارتاپ ها‬ ‫برگزار می شود‪ .‬در این رویداد‪ ،‬زمینه ای فراهم‬ ‫شــده تا صاحبان اســتارتاپ و شرکت های‬ ‫شــتابدهی شــده طی ‪ 2‬روز و در چند کارگاه‬ ‫اموزشی با مضامین تیم سازی‪ ،‬مسائل تقسیم‬ ‫سهام‪ ،‬مصاحبه و رزومه نویسی اشنا شوند‪ .‬در‬ ‫بخش استارتاپی و تیمی در روز اول‪ ،‬تیم ها به‬ ‫ارائه زمینه کاری خــود و اهداف و فضای تیم‬ ‫می پردازند و افراد حاضر با ان تیم اشنایی اولیه‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬در روز دوم رویداد تیم ها و افراد‬ ‫طی فرایندی با یکدیگــر مصاحبه و صحبت‬ ‫مستقیم خواهند داشت و به عبارتی با یکدیگر‬ ‫مچمی شوند‪.‬همچنیندرهفتهبرگزاریرویداد‬ ‫و همزمان با نمایشــگاه کار به مدت یک هفته‬ ‫کارگاه های اموزشی با موضوعات منابع انسانی‬ ‫برای اســتارتاپ ها و ســایر مســائل جذب و‬ ‫استخدام نیز برگزار خواهد شد‪ .‬در این رویداد‬ ‫به تمامی تیم ها ‪ 3‬ماه زیرساخت و فضای ابری‬ ‫رایگان داده می شود‪ .‬همچنین منتور شیپ و‬ ‫مشاوره منابع انســانی رایگان از دیگر مزایای‬ ‫شــرکت در این رویداد اســت‪ .‬این رویداد در‬ ‫روزهای ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬مهرماه در دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف برگزار خواهد شد‪ .‬اخرین مهلت ثبت نام‬ ‫‪ ۱۰‬مهرماه اعالم شــده اســت و عالقه مندان‬ ‫می توانندجهتکسباطالعاتبیشتربهسایت‬ ‫‪ karafarini.sharif.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫مدیرعاملصندوقپژوهشوفناوریکردستاندرپنجمینتاکشودولتبهکمکاستارتاپهاودانشبنیانهابیاید‬ ‫حقوق و بیمه فشار زیادی را به استاراتپ ها وارد یم کند‬ ‫‪t‬‬ ‫گــزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫علی کاکا د زفولی‬ ‫پنجمین رویداد «تاک شو» از سوی مرکز نواوری و‬ ‫شکوفایی جهاددانشگاهی واحد کردستان‪ ،‬در روز‬ ‫سه شنبه ‪ 26‬شهریورماه برگزار شد‪ .‬مرکز نواوری‬ ‫و شکوفایی جهاددانشــگاهی استان با همکاری‬ ‫اداره کل ورزش و جوانــان کردســتان اقدام به‬ ‫برپایی کالس های اموزشی برای ترویج‪ ،‬نواوری‬ ‫و شکوفایی ایده های ناب و در نهایت تجاری سازی‬ ‫انها و خلق ثروت کرده اســت که در این راســتا‪،‬‬ ‫چهارمیــن رویــداد ان با عنوان «تاک شــو» در‬ ‫دانشگاه علمی کاربردی جهاددانشگاهی کردستان‬ ‫در سنندج برگزار شــد‪ .‬ناصر شکری‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری استان کردستان در این‬ ‫نشست با بیان اینکه کارافرینی موضوعی اکتسابی‬ ‫است که افراد با اموزش های صحیح می توانند ان‬ ‫را فرابگیرند‪ ،‬سیاست نظام اموزشی کشور را برای‬ ‫اموزش کارافرینی مناســب ندانســت‪ .‬وی عدم‬ ‫درک واژه کارافرینی را حتی در سطوح مسئوالن‬ ‫و مدیران دســتگاه های اجرایی رایــج عنوان و‬ ‫کارافرینی را به معنای نواوری و خالقیت در انجام‬ ‫بو کار تعریف کرد‪ .‬مدیرعامل صندوق‬ ‫یک کســ ‬ ‫پژوهش و فناوری استان کردستان گفت‪« :‬ایجاد‬ ‫ارزش افزوده‪ ،‬ایجاد ارزش ناخالص داخلی و تحرک‬ ‫جامعه از مزایای کارافرینی در جامعه است‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ کارافرینی‬ ‫در میــان احاد جامعــه‪ ،‬حمایت هــای مردم و‬ ‫مسئوالن را در گرو درک و فهم درست از کارافرینی‬ ‫اعالم کرد‪ .‬شــکری مانع اصلــی تحقق ایده های‬ ‫جوانان را بوروکراسی های اداری طوالنی و پیچیده‬ ‫بیان کرد و موفقیت کشورهای پیشرفته جهان را‬ ‫در کاهش زمــان صدور مجوزها برای کارافرینان‬ ‫دانســت‪ .‬وی اظهار کرد‪« :‬حقــوق‪ ،‬مزایا و بیمه‬ ‫پرسنل شرکت های دانش بنیان و استارتاپی فشار‬ ‫بسیاری بر انها وارد کرده است که دولت می تواند‬ ‫با تقبل هزینه های تامین اجتماعی این شرکت ها‪،‬‬ ‫از فشار مالی شان بکاهد‪».‬‬ ‫مدیرعامل صنــدوق پژوهش و فناوری اســتان‬ ‫کردســتان دیــدگاه سیســتم بانکی کشــور و‬ ‫به خصوص اســتان کردستان را ســختگیرانه و‬ ‫غیر حمایتی توصیف و بــر تغییر دیدگاه مدیران‬ ‫بانکی در خصوص حمایــت از کارافرینان تاکید‬ ‫کرد‪ .‬وی با اشاره به تاســیس صندوق پژوهش و‬ ‫فناوری استان کردستان در ســال ‪ ۹۷‬به عنوان‬ ‫صندوقی غیر دولتی و با عضویت دانشگاه کردستان‬ ‫و علوم پزشکی و تعدادی شرکت خصوصی‪ ،‬اعطای‬ ‫تسهیالت ‪ ۴‬درصد با تنفس ‪۶‬ماهه و بازپرداخت‬ ‫چند ساله را از رسالت های این صندوق برشمرد‪.‬‬ ‫شکری تصریح کرد‪« :‬صندوق پژوهش و فناوری‬ ‫در یک ســال فعالیت خود بیش از ‪ ۵۳۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت کم بهره به ‪١۳‬شرکت استارتاپی‬ ‫پرداخت کرده که ماحصل ان ایجاد ‪ ۶۰‬تا ‪۸۰‬شغل‬ ‫مســتقیم بوده است‪ ».‬وی ســرمایه گذاری های‬ ‫ریســک پذیر را از دیگر برنامه هــای این صندوق‬ ‫برشمرد که با اجرای ان شــاهد راه اندازی طرح‬ ‫مانــدگار و پربــازده خواهیم بــود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫صندوق پژوهش و فناوری اســتان کردستان در‬ ‫پایان با بیان اینکه جزیــره ای عمل کردن ادارات‬ ‫درخصوص حمایت از کارافرینی مناسب نیست‪،‬‬ ‫بر ایجاد راهکاری برای حمایت از همه کارافرینان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫تاکیدبرگسترشپهپادهایغیردفاعی‬ ‫گردهمایی شرکت ها و استارتاپ های فعال در حوزه پهپاد‬ ‫رویــداد گردهمایــی فناورانــه‪ ،‬نهادها‪ ،‬ســازمان ها‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان و اســتارتاپ های حــوزه‬ ‫محصــوالت و خدمــات پهپــادی در روز سه شــنبه‬ ‫‪26‬شــهریورماه در محل صندوق نواوری و شــکوفایی‬ ‫برگزار شــد‪ .‬در این گردهمایی معاون توسعه صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی ریاســت جمهوری با بیان اینکه‪،‬‬ ‫پهپادها در حوزه های مختلف از انرژی گرفته تا امداد و‬ ‫نجات‪ ،‬کشاورزی و جنگلبانی قابل کاربرد هستند‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪« :‬زمان ان رســیده که با اســتفاده از ظرفیت های‬ ‫شرکت های دانش بنیان کاربردهای غیر دفاعی پهپادها‬ ‫در کشــور گســترش یابد‪ ».‬وی در ادامــه خطاب به‬ ‫شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه پهپاد‪ ،‬گفت‪« :‬اگر‬ ‫شرکتی در زمینه پهپاد برای توسعه بازار خود قصد اخذ‬ ‫استانداردی را داشته باشد‪ ،‬حمایت های بالعوض صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی به انها اعطا خواهد شد‪ ».‬ملکی فر‬ ‫ادامه داد‪« :‬به عنوان نمونه وزارت بهداشت اخذ استاندارد‬ ‫‪ CE‬را بــرای فعاالن این حوزه ضــروری اعالم کرده که‬ ‫صندوق نواوری برای اخذ این اســتاندارد ‪۱۰۰‬میلیون‬ ‫ت فعال در‬ ‫تومان تســهیالت بالعوض برای هر شــرک ‬ ‫این زمینه در نظر گرفته است‪ ».‬معاون توسعه صندوق‬ ‫نواوری و شــکوفایی در ادامه با اشــاره به رویکردهای‬ ‫جدید صندوق نواوری و شــکوفایی که در هیات عامل‬ ‫ســوم این صندوق دنبال می شــود‪ ،‬گفت‪« :‬یکی از این‬ ‫رویکردها حضور فعاالنه در زیست بوم فناوری و نواوری‬ ‫بوده که برگزاری چنین رویدادهایی در راستای همین‬ ‫سیاست است‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬همچنین صندوق ســعی کرده با برگزاری‬ ‫رویدادهــای ارائــه نیازهــای فناورانه‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیان را در زنجیره تامین شــرکت های بزرگ تر‬ ‫قرار دهد؛ در همین رویــداد دو روزه‪ ،‬چندین ارائه نیاز‬ ‫فناورانه برای شــرکت های دانش بنیان برگزار خواهد‬ ‫شد‪ ».‬ملکی فر وعده داد‪« :‬صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫از هرگونه طرح و ایده ای که بــه رفع نیازهای جامعه به‬ ‫صنعت پهپادی کمک کند‪ ،‬حمایت می کند و پذیرای این‬ ‫ایده های نواورانه اســت‪ » .‬منوچهر منطقی (دبیر ستاد‬ ‫لو نقل پیشرفته معاونت‬ ‫توسعه فناوری های فضایی و حم ‬ ‫علمی و فناوری) نیز در بخــش دیگری از این رویداد با‬ ‫اشــاره به بازار بزرگ صنعت پهپادی در دنیا‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫«در حــال حاضر بازار پهپاد در دنیــا ‪ ۱۲۷‬میلیارد دالر‬ ‫اســت که پیش بینی می شود این بازار تا ‪ ۲۰۲۳‬به ‪۲۵۰‬‬ ‫میلیارد دالر برســد‪ ».‬منطقی‪ ،‬استانداردسازی‪ ،‬توجه‬ ‫به مباحث امنیتی و کســب گواهینامه های الزم را برای‬ ‫پاییز با کاراموزی رهنماکالج شروع می شود ‬ ‫ثبت نامدور هکاراموزیدیجیتالمارکتینگ!‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫سال گذشــته اولین دوره کاراموزی رهنماکالج را برگزار‬ ‫کردیم و تالش مان بر این بود تا تجرب ه انجام دادن یک پروژه ‬ ‫واقعی از نقطه شروع تا انتها را در اختیار شرکت کننده ها‬ ‫قرار بدهیم‪ .‬انها بعد از قبولی در ازمون ورودی که به شکل‬ ‫مصاحبه منابع انسانی به‬ ‫ ‬ ‫انالین برگزار می شد و گذراندن‬ ‫چند تیم تقسیم شــده و از روز نخست با پروژه و کارفرما‬ ‫اشنا شــدند‪ .‬کاراموزان هر روز در کارگاه های اموزشی‬ ‫شرکت کرده و هرانچه را می اموزند‪ ،‬به شکل عملیاتی در‬ ‫انجام پروژ ه خود پیاده سازی می کنند‪.‬‬ ‫در کنــار مهارت های فنی و دانش محتوایی و انالیز اعداد‬ ‫و ارقام‪ ،‬اتفاق خــوب دوره دیجیتال مارکتینگ حضور در‬ ‫کارگاه هــای اموزش مهارت های نرم اســت که منجر به‬ ‫باال بــردن توانمندی کارامــوزان در تعامل و ارتباط های‬ ‫حرفه ای محیط کار می شود‪ .‬انها یاد می گیرند که چگونه‬ ‫مدیریت زمان کنند‪ ،‬چطور انتقادپذیر باشــند و فیدبک‬ ‫بدهند‪ ،‬بر چه اساســی چارچوب بندی پروژه هایشــان را‬ ‫انجام بدهند و چگونه برای شــرکت در جلسات مصاحبه ‬ ‫کاری حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫هدف رهنماکاج توانمندکردن نیروهای جوان و مســتعد‬ ‫برای ورود حرفه ای به بازار کار است؛ نیروهایی که نه تنها‬ ‫در حل مســئله و یافتن راه حل هــای خالقانه در فضای‬ ‫کســب و کار دیجیتال توانمند هســتند‪ ،‬بلکــه قابلیت‬ ‫سازگاری‪ ،‬همدلی و همکاری در فرهنگ سازمانی را دارند‬ ‫و بر اصول ارتباطی و تعاملی تسلط دارند‪.‬‬ ‫این دوره رهنما کالج ‪ 7‬هفته است و هر روز از ساعت ‪15‬‬ ‫تا ‪ 20‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫دوره های کاراموزی رهنماکالج همیشــه رایگان است و‬ ‫می توانیــد برای ثبت نام به ســایت ‪rahnemacollege.‬‬ ‫‪ com‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام تا ‪ 3‬مهر‬ ‫زمان ازمون ورودی انالین ‪ 5‬مهر‬ ‫فعالیت فعاالن صنعت پهپادی ضروری دانست و گفت‪:‬‬ ‫«توسعه پهپادها در کنار مزیت هایی که دارد‪ ،‬مشکالت‬ ‫امنیتی نیز ایجاد می کند که باید این مشکالت را با کمک‬ ‫دستگاه های ذیربط رفع کنیم‪ ».‬‬ ‫گفتنی اســت در گردهمایی شرکت ها و استارتاپ های‬ ‫فعــال در حــوزه پهپاد‪ ،‬بیــش از ‪ 360‬فنــاور ثبت نام‬ ‫کرده و ‪ ۴۸‬شــرکت دانش بنیان نیــز محصوالت خود‬ ‫را ارائه کرده اند‪ .‬الزم به ذکر اســت کــه پیش از این نیز‬ ‫تفاهمنامه ای ‪ 3‬ساله با ‪ 4‬اولویت هوایی‪ ،‬فضایی‪ ،‬زیستی‪،‬‬ ‫علوم شــناختی بین معــاون علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهوری و وزیر دفاع در محــل معاونت علمی با هدف‬ ‫توسعه الگوهای جدید برای همکاری ها منعقد شد که بر‬ ‫مبنای ان قرار است بسترها برای حضور استارتاپ ها در‬ ‫بخش دفاعی کشور فراهم شود‪.‬‬ ‫ابید مسئله علم و فناوری به ییک از‬ ‫ستون های اصیل کشور تبدیل شود‬ ‫خبرنامه‬ ‫‪N e w s L e t t e r‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بازخوانی بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار با اعضای هیات دولت‬ ‫به بهانه جشنواره «ایران ساخت» در سال ‪95‬‬ ‫«ما در قضیه ی علم و فناوری‪ ،‬برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئل ه علم‬ ‫و مسئل ه فناوری‪ ،‬بشود مسئله مطرح کشور؛ یعنی یکی از ان سه نقط ه اصلی و سه ستون‬ ‫ی که کشور امروز به انها متکی است‪ ».‬به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫اصل ‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬رهبر معظم انقالب اسالمی در دیداری که به‬ ‫مناسبت هفته دولت در ‪ 3‬شهریور سال جاری با اعضای هیات دولت داشتند علم و فناوری‬ ‫را به عنوان موضوع اساسی و مطرح برای پیشــرفت کشور مطرح کردند‪ .‬به بهانه انتشار‬ ‫فراخوان جشنواره ملی فرهنگی هنری «ایران ساخت»‪ ،‬بخشی از متن بیانات ایشان درباره‬ ‫علم و فناوری را در ادامه می خوانید‪« .‬ســر فصل سوم‪ ،‬مسئل ه علم و فناوری است؛ خب‪،‬‬ ‫ما در قضی ه علم و فناوری‪ ،‬برای پیشرفت کشور واقعاً احتیاج داریم به اینکه مسئل ه علم و‬ ‫مســئله فناوری‪ ،‬بشود مسئله مطرح کشور؛ یعنی یکی از ان سه نقط ه اصلی و سه ستون‬ ‫اصلی که کشــور امروز به انها متکی است ‪ -‬و شاید عمیق ترینش این است‪ -‬یکی همین‬ ‫مسئله علم و فناوری است که خب ما الحمدهلل پیشرفت های خوبی داشته ایم؛ تالش شد‪،‬‬ ‫کار شد‪ ،‬دنبال گیری شــد‪[ ،‬اما] رشد پیشرفت هایمان کم شده‪ .‬اقای دکتر فرهادی یک‬ ‫گزارش برای من فرســتادند ‪ -‬چون من در سخنرانی گفته بودم که رشد [کم شده]‪-‬که‬ ‫نه‪ ،‬ما رشدمان خوب است‪ .‬من حرفی ندارم‪ ،‬بنده می دانم‪ ،‬انچه ایشان فرستادند برای من‬ ‫جدید نبود‪ ،‬انچه من گفته بودم و به ان توجه نشد‪ ،‬مسئل ه شتاب بود؛ شتاب رشد‪ .‬ببینید‬ ‫ما از طرف های مقابلمان و از رقبایمان‪ ،‬مبالغ زیادی عقبیم؛ ما اگر بخواهیم به او برسیم‪ ،‬اگر‬ ‫با سرعتی که او پیش می رود پیش برویم‪ ،‬این فاصله همیشه می ماند؛ ما باید با یک سرعتی‬ ‫و با یک شتابی پیش برویم که چند برابر سرعت او باشد تا بتوانیم به او برسیم یا احیاناً از او‬ ‫جلو بزنیم‪ ،‬حرف من این است؛ ما این شتاب را چند سال داشتیم‪ .‬شتاب وقتی زیاد شد‪ ،‬این‬ ‫مطلوب است؛ [اما] شتاب کم شده‪ ،‬حرف من این است؛ اینکه اقای دکتر فرهادی باید به ان‬ ‫توجه کنند [این است]‪ .‬علی ای حال‪ ،‬اینکه مورد توجه من است‪ ،‬این است؛ یعنی باید رشد‬ ‫را شتاب بدهید؛ َواال من می دانم که رشد هست‪ ،‬خب داریم رشد می کنیم‪ ،‬پیش می رویم‪،‬‬ ‫طبیعی است‪ ،‬اما رشد عادی کافی نیست‪ .‬ان سرعت رشد ما بود که در دنیا اوازه پیدا کرد‪،‬‬ ‫منعکس شد‪ ،‬یک عده ای حســودی کردند‪ ،‬یک عده ای نگران شدند! در دنیا بعضی ها از‬ ‫پیشرفت علمی ما نگران شدند؛ خب‪ ،‬این به خاطر همین بود که شتاب‪ ،‬شتاب خوبی بود‪.‬‬ ‫قضی ه دانش بنیان ها را هم که عرض کردیم‪ .‬حاال الحمدهلل معاونت علمی راضی [است]؛‬ ‫من اینجا نوشته ام «از سوی دستگاه ها حمایت نمی شوند»‪ ،‬اما حاال ایشان می فرمایند که‬ ‫حمایت می شوند‪ ،‬خیلی خب اگر شما راضی هستید دیگر ما چه بگوییم؟ قضی ه ما قضیه ‬ ‫شما است‪ .‬و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید ادامه پیدا کند‪ ،‬یعنی این را نباید بگذارید‬ ‫متوقف بشود‪ .‬شماها همه تان ــ همه دوستان ــ دانشگاهی هستید‪ ،‬اوالً من توصیه ام این‬ ‫تو امد با دانشگاه‬ ‫است که دوستان مسئول‪ ،‬با دانشگاه رابطه شان را قطع نکنند؛ یعنی رف ‬ ‫ی که روبه رو می شوید‪ ،‬روی‬ ‫داشته باشند؛ هرجا هستید‪ ،‬هرجور‪ ،‬با هر مجموع ه دانشگاه ‬ ‫مسئل ه گفتمان تولید علم و پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و شتاب رشد‪ ،‬تکیه‬ ‫کنید؛ جوری بشود که هر استادی‪ ،‬هر دانشجویی‪ ،‬هر پژوهشگری احساس بکند که این‬ ‫وظیف ه او است که این کار را بایستی انجام بدهد‪ .‬این هم یک نکته در مورد این قضیه»‪.‬‬ ‫پروفسور حسابی‬ ‫داشتن هدف و رفتن به دنبالش خوب است‪،‬‬ ‫ولی عاشــق هدف بودن و گرفتار شدن چیز‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سرد بیر‬ ‫ما فقــط چیزهایی را می بینیــم که مغزمان‬ ‫می گوید نه چیزهایی که چشم مان می بیند‪.‬‬ ‫مثل سفرهایی که برای برداشتن تکه لباس‬ ‫یا چیزی به سراغ چمدانتان رفته اید با اینکه‬ ‫مطمئنید ان را برداشــته اید اما بعد از ســفر‬ ‫متوجه می شــوید هرگز ان را داخل چمدان‬ ‫نگذاشــته بودید‪ .‬این مغز است که می گوید‬ ‫چشم دیده اما هرگز به چشم ندیده ایم‪.‬‬ ‫بی انکه بدانیم‪ ،‬گاهی چیزهایی را می شنویم‬ ‫که از قبل شنیده ایم‪ .‬حرف زدن ادم ها برایمان‬ ‫حکم لب زدن پیدا می کند‪ .‬برهمین اســاس‬ ‫ادم ها‪ ،‬پدیده ها و اتفاقات را انطور می شنویم‬ ‫و قضاوت می کنیم که خودمان می شنویم نه‬ ‫انکه او می گوید‪ .‬برداشت شخصی ما می شود‬ ‫شــنیدنی که وجود خارجی ندارد یا تفسیر‬ ‫ماست؛ دیدن و شنیدن هایی که ناب نیستند‪.‬‬ ‫وقتی به اکوسیســتم اســتارتاپی ایران نگاه‬ ‫می کنید چه می بینید؟ یا چه می شــنوید؟‬ ‫انچه در نــگاه اول می بینیم‪ ،‬نمایی بســته‬ ‫مثل گرفتن یــک روان نویــس «یوروپن»‬ ‫روبه روی چشمانمان است‪ .‬کمی که عقب تر‬ ‫بیاییم‪ ،‬چند روان نویس دیگر هم می بینیم؛‬ ‫روان نویس هایی زیبا که جلب توجه می کنند‪.‬‬ ‫این می شود سکانس اول و اخر برای بسیاری‬ ‫از ما؛ اکوسیستمی بدون نمای النگ شات‪.‬‬ ‫انهایی که بیرون از گود اکوسیستم استارتاپی‬ ‫ایران نظاره گر هســتند و انها کــه در درون‬ ‫زمین بازی هســتند‪ ،‬نمی گویم همه‪ ،‬بخش‬ ‫اعظم شان نگاهشــان نگاهی است محدود به‬ ‫چند استارتاپ و وی ســی موفق نسل اول و‬ ‫تعداد خیلی کم نســل دومی‪ .‬برای همین در‬ ‫هر نشستی که مقامات ارشد برگزار می کنند‬ ‫یا در هر ایونت با کیفیتی که شرکت کنید‪ ،‬یا‬ ‫در اینترنت نام اســتارتاپ ها را سرچ کنید‪ ،‬به‬ ‫چند نام به تعداد انگشتان دو دست می رسید‪.‬‬ ‫این می شود همه اکوسیستم استارتاپی ایران؛‬ ‫جایی پر از موفقیت و باشکوه‪ .‬ادم های عزیزی‬ ‫که عزیزتــر می شــوند و زینت المجالس که‬ ‫گرفتن عکس با هر کــدام از این کارافرینان‬ ‫جــوان و موفــق ایرانی می شــود موهبت و‬ ‫افتخار؛ نسلی که تبدیل به الگو می شوند‪ .‬هر‬ ‫جوانی می خواهد موفق شود‪ ،‬شاقول یا مقصد‬ ‫موفقیتش را می گذارد ســاختن استارتاپی‬ ‫مثل اســتارتاپ بزرگ ‪ ...‬فالن یــا فالن‪ .‬هر‬ ‫ســرمایه گذاری دلش می خواهد یکی مثل‬ ‫اینها را در پرتفو یا ســبد سرمایه گذاری اش‬ ‫داشته باشــد‪ .‬مقام های دولتی دوست دارند‬ ‫در کارنامه شــان یک فریم عکس با مدیران‬ ‫استارتاپی داشته باشند ‪ .‬حداقل شب در خانه‬ ‫به فرزندان انالینشان نشان بدهند‪.‬‬ ‫تا اینجا همه چیز سرجایش است و غرور انگیز‪.‬‬ ‫بیایید برای لحظه ای این قاب لنز را کمی بازتر‬ ‫کنیم‪ .‬نمی گویم اینجا بســان شهری است‬ ‫اما زیست بوم استارتاپی ایران شبیه شهرکی‬ ‫است با چند برج که کنارش خانه های بسیار‬ ‫دیگری هستند یا در حال ساختند یا خانه های‬ ‫بســیاری را می توان دید که خراب شده اند‪،‬‬ ‫شــاید هم در اســتانه ویرانی اند؛ ویرانی یا‬ ‫شکســت هایی که کمتر از انها می شنویم یا‬ ‫می بینیم‪ .‬این یک واقعیت انکار پذیر اســت‬ ‫کسی برای شکست خورده ها کف نمی زند و‬ ‫هورا نمی کشد‪ .‬رسم هم نیست که در جلسه‬ ‫با رئیس جمهور‪ ،‬مجلــس‪ ،‬قوه قضاییه‪ ،‬وزرا‪،‬‬ ‫تلویزیون و‪ ...‬ادم های شکست خورده را بیاورند‬ ‫تا داستانشکستشان رابگویند‪ .‬دیدن ادم های‬ ‫موفق و شنیدن موفقیت هایشان جذاب است‬ ‫اما ‪ ...‬برخورد های زینت المجالسی و نگاه های‬ ‫الزاما و یکســره موفقیت امیز به اکوسیستم‬ ‫حمایت از تجارت‬ ‫استارتاپ های‪2‬کشور‬ ‫وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات در دیدار با‬ ‫همتای ارمنی خود در حاشیه اجالس اتحادیه‬ ‫وزرای ارتباطات کشــورهای مشترک المنافع‬ ‫(‪ )RCC‬از تهیه طرحی جامع برای پیشــنهاد‬ ‫به طرفارمنیباهدفحمایتازتعاملوتجارت‬ ‫استارتاپ های‪ 2‬کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ما باید پای همه اســتارتاپ ها بایستیم؛ چه‬ ‫انهایی که به سختی و با خون دل خوردن «دره‬ ‫مرگ اول» را به سالمتی پشت سرگذاشته اند‪،‬‬ ‫چه انهایی که هرگز نتوانســتند یا نخواهند‬ ‫توانست دره مرگ را ترک کنند‪.‬‬ ‫بو کار مبتنی بر ونچر کپیتال یا‬ ‫سرمایه و کس ‬ ‫همان سرمایه گذاری خطرپذیر یا ریسک پذیر‬ ‫زمانی بــه بار خواهد نشســت کــه همه ما‬ ‫کار افرینــان‪ ،‬دولت و حاکمیت ریســک ان‬ ‫را برداریــم‪ .‬اینکه همه ریســک را بیندازیم‬ ‫گــردن جوانان نحیف و فعاالن اســتارتاپی‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری که خیرخواهانه خطر کرده یا‬ ‫بخشــی از دولت‪ ،‬یا چند استارتاپ و وی سی‬ ‫بزرگ ‪ ...‬نه اینکه فقط بگوییم نامردی است‪،‬‬ ‫فارغ از بحث اخالق‪ ،‬تبعــات ویرانگری برای‬ ‫کشــور در پی دارد‪ .‬زمانــی موفقیت حاصل‬ ‫خواهد شد که همه طرفین حاضر به برداشت‬ ‫این ریســک باشند‪ .‬اکوسیســتم استارتاپی‬ ‫خطر پذیر‪ ،‬دولــت و حاکمیــت خطر پذیر‬ ‫می خواهد‪.‬‬ ‫حرف اخر‪ :‬لطفا دوباره به قاب اکوسیســتم‬ ‫اســتارتاپی ایران نگاه کنید و دوباره بشنوید؛‬ ‫دوباره ببینید‪ ،‬شنیدن و دیدنی ناب‪ .‬ان وقت‬ ‫حتی صدای خرد شدن استخوان های ادم های‬ ‫موفق را هم زیر بار مشکالت خواهید شنید‪،‬‬ ‫چه برسد به انی که شکســت‪ ،‬قدش را و قد‬ ‫دلش را خمیده‪.‬‬ ‫دوازدهمین صبحانه نون بربری با حضور نمایندگان سازمان ملل برگزار شد‬ ‫دوازدهمیــن صبحانــه نون بربری شــنبه با‬ ‫حضور حداکثری فعاالن اســتارتاپی‪ ،‬مدیران‬ ‫اســتارتاپ های بزرگ‪ ،‬مدیران صندوق های‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬شــتاب دهنده ها‪ ،‬فضاهای‬ ‫اشتراکی و دیگر فعاالن استارتاپی در رستوران‬ ‫کوبابا برگزار شــد‪ .‬در این دورهمی استارتاپی‬ ‫نمایندگانی از سازمان ملل متحد (‪)UNIDO‬‬ ‫کهبراییکسفررسمیوپژوهشیبهکشورمان‬ ‫ســفر کرده بودند نیز حضور داشتند‪ .‬نماینده‬ ‫یونیدو در این نشســت از مشاهداتش در ایران‬ ‫گفت و اینکه رشد و توسعه استارتاپ ها در زمان‬ ‫تحریم ها شگفت زده شــان کرده است‪ .‬افشین‬ ‫کالهی‪ ،‬از اعضای هیات رئیســه اتاق بازرگانی‬ ‫تهران نیز در مورد مشکالت قانون تجارت که‬ ‫در حال بررســی و تصویب در مجلس شورای‬ ‫اسالمی اســت‪ ،‬گفت‪ .‬کالهی ضمن مخالفت‬ ‫با تصویب شتاب زده این قانون گفت در صورت‬ ‫بو کارهایاینترنتیدچار‬ ‫تصویباینقانونکس ‬ ‫مشــکالت جدی خواهند شد‪ .‬در این نشست‬ ‫رادمان ربیعی‪ ،‬مدیر صندوق ســرمایه گذاری‬ ‫خطر پذیرفیروزهکهحامیبرگزاریدوازدهمین‬ ‫نونبربری شنبهبود‪ ،‬ضمن اشاره ایبه تاریخچه‬ ‫شرکت سرمایه گذاری فیروزه‪ ،‬در مورد رویکرد‬ ‫و ســرمایه گذاری های خطر پذیر فیروزه برای‬ ‫حاضران ســخت گفت و اعالم کرد که در این‬ ‫خصوص فیروزه بــه زودی در دهــم مهر ماه‬ ‫همایــش فیروزه پلت را برگــزار خواهد کرد‪.‬‬ ‫اکبر هاشمی‪ ،‬بنیانگذار شنبه و ایونت نون بربری‬ ‫در مورد محسنات صدور بخشنامه نحوه احضار‬ ‫اشخاص حقوقی گفت‪ .‬در ادامه با اشاره به مقوله‬ ‫امیدوتوسعهاکوسیستمکار افرینیواستارتاپی‬ ‫به توسعه همایش یلدای کار افرینان استارتاپی‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫طرح ایران پیشنهادی به ارمنستان‬ ‫من اینجا هستم‪ ،‬مرا بشنو‪،‬مرا ببین‬ ‫اســتارتاپی ایران خطرناک اســت‪ .‬باید این‬ ‫ قاب تصویر را باز کنیم و کنار اســتارتاپ های‬ ‫موفق‪ ،‬اســتارتاپ های شکست خورده را هم‬ ‫ببینیم‪ .‬ادمی کــه در طول زندگی اش عادت‬ ‫کند به طعم شــیرین‪ ،‬معلوم است طعم تلخ‬ ‫را پس می زند‪ .‬مســئوالنی که یکســره فقط‬ ‫روایت استارتاپ های موفق را بشنوند‪ ،‬مفهوم‬ ‫ریسک پذیری را درک نخواهند کرد‪ .‬جوانی که‬ ‫می خواهد استارتاپ راه بیندازد‪ ،‬سرمایه گذار‬ ‫ســنتی که قصــد ورود به ســرمایه گذاری‬ ‫خطر پذیــر را دارد‪ ،‬مســئولی که می خواهد‬ ‫برنامه و قانون برای استارتاپ ها بنویسد‪ ،‬ابتدا‬ ‫باید خطر را به چشم ببیند‪ .‬بشنود که عده ای‬ ‫از بنیانگــذاران اســتارتاپ ها به خاطر حفظ‬ ‫ابرو روایت مهاجرت ســاخته اند اما در زندان‬ ‫تهران بزرگ به سر می برند‪ .‬بشنوند که برخی‬ ‫مجموعه ها به ناچار درصدد به اجرا گذاشتن‬ ‫وثیقه هــای بانکی جوانان هســتند‪ .‬ببینند‬ ‫بو کار و‬ ‫به خاطر سخت کردن شــرایط کس ‬ ‫ایجاد دست انداز و مجوزهای متعدد‪ ،‬دخالت ها‬ ‫و باجگیری های سازمان ها و بوروکراسی کند‬ ‫بو کارهای استارتاپی‬ ‫و فشــل اداری و‪ ...‬کس ‬ ‫یکی پس از دیگری شکســت هم می خورند‪.‬‬ ‫بگذارید از تحریم هــا‪ ،‬مهاجرت نیروی های‬ ‫فنی و با تجربه‪ ،‬کاهش سرمایه‪ ،‬کوچک شدن‬ ‫ســبدهای خرید و‪ ...‬چیــزی نگویم که درد‬ ‫دیگری است‪.‬‬ ‫خــبــر‬ ‫‪N‬‬ ‫اشارهکردکهامسال همایشیلدا سامیت(یلدای‬ ‫کار افرینان استارتاپی ایران) هفته اخر اذرماه‬ ‫با تم مبارزه و اســتقامت در برابر سختی ها در‬ ‫اســتادیوم ‪12‬هزار نفری ازادی برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬در این نشســت مدیران مختلف دولتی و‬ ‫حاکمیتی از مجلس شورای اسالمی‪ ،‬معاونت‬ ‫علمی وفناوریرئیسجمهور‪،‬وزارتارتباطات‪،‬‬ ‫قوه قضاییه و‪ ...‬دیگر نهادها حضور داشتند‪.‬‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‬ ‫مشمول طرح جایگزین‬ ‫خدمت سربازی هستند‬ ‫«سید محمد صاحبکار» از در نظر گرفتن طرح‬ ‫جایگزین خدمت ســربازی برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس مرکــز امور شــرکت ها و موسســات‬ ‫دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهوری گفت‪ :‬جایگزین خدمت ســربازی‬ ‫نیروهــای متخصــص در پادگان ها‪ ،‬خدمت‬ ‫در دســتگاه های دفاعی و دولتی اســت‪ .‬این‬ ‫موضــوع مختص شــرکت های دانش بنیان و‬ ‫غیر دانش بنیانی اســت که داخل پارک های‬ ‫فناوریمستقرباشند‪.‬‬ ‫‪ ۸۶‬کسب وکار متقاضی‬ ‫اتصال به سامانه سروا‬ ‫پلتفرم ســروا یــک درگاه ارتبــاط بخش‬ ‫غیردولتی به بخش دولتی است که به کمک‬ ‫استفاده کسب وکارها از داده های‬ ‫ ‬ ‫ان‪ ،‬امکان‬ ‫دولتــی از طریــق ایــن درگاه امکان پذیر‬ ‫می شــود‪ ۳ .‬ماه گذشــته بــا تقاضای ‪۸۶‬‬ ‫کســب وکار برای اتصال و دریافت سرویس‬ ‫موافقت شــده اســت و در حال حاضر ‪۳۴‬‬ ‫کسب وکار در حال دریافت خدمات دولتی‬ ‫هســتند‪ .‬اکنون خدمات مربــوط به ثبت‬ ‫احوال‪ ،‬شــاهکار (احراز هویت)‪ ،‬اطالعات‬ ‫جغرافیایی (‪ )GNAF‬و خدمت بنیاد شهید‬ ‫و ایثارگران روی این ســامانه ارائه می شود‪.‬‬ ‫همچنین تــا انتهای شــهریورماه خدمت‬ ‫مربــوط بــه اموزش هــای فنی‪-‬حرفه ای‬ ‫(مانند تایید مدرک فنی‪-‬حرفه ای) نیز ارائه‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫فعال شدن تماس امن‬ ‫در سراسر ایران‬ ‫اســنپ تماس امن را در سراسر ایران فعال‬ ‫کرد‪ .‬با اســتفاده از «تماس امن» مسافر و‬ ‫راننده برای برقراری تماس تلفنی با یکدیگر‬ ‫نیازی به اشتراک گذاری شماره تماس خود‬ ‫ندارند و تماسشــان از طریق یک شــماره‬ ‫واسط برقرار می شود‪.‬‬ ‫رویداد ارائه نیازهای‬ ‫صنعت فرش‬ ‫رویداد ارائــه نیاز های فناورانه صنعت فرش به‬ ‫همت شــبکه فن بازار ملی ایران و با همکاری‬ ‫مرکز ملــی فرش ایران در روز ‪ 6‬شــهریور ماه‬ ‫در نمایشــگاه بین المللی تهران‪ ،‬سالن خلیج‬ ‫فارس برگزار شد‪ .‬رویداد ارائه نیاز های فناورانه‬ ‫صنعــت فــرش (‪ )INOCARPET‬از مجموعه‬ ‫رویدادهای ارائه نیاز بوده که با تکیه بر دو محور‬ ‫«ارائه نیاز های فناورانه فرایند تولید پشــم و‬ ‫ابریشم» و «استفاده از روش های فناورانه جهت‬ ‫بازاریابی داخلی و خارجی فرش دستباف» اجرا‬ ‫شده است‪ .‬در رویداد های ارائه نیاز که با هدف‬ ‫«توسعه بازار محصوالت دانش بنیان» و «رفع‬ ‫نیاز های فناورانه با تکیه بر توان داخلی» برگزار‬ ‫می شوند‪ ،‬سازمان ها و شــرکت های بزرگ با‬ ‫معرفی ظرفیت های سازمانی و نیاز های حوزه‬ ‫فناوری‪ ،‬فضایی برای بهره برداری شرکت های‬ ‫دانش بنیان ارائــه می دهند‪ .‬در ایــن رویداد‬ ‫شــرکت های اســتارتاپی و دانش بنیانی که‬ ‫از نیازمندی هــای حوزه فنــاوری اگاه بودند‪،‬‬ ‫طرح های خود را برای رفع انها ارائه دادند‪ .‬پس از‬ ‫برگزاری رویداد‪ ،‬جلسه های بازاریابی‪ B2B‬میان‬ ‫ارائه دهندگان نیاز فناوری و صاحبان نواوری نیز‬ ‫برگزارشد‪.‬شایانذکراست‪،‬رویدادارائهنیاز های‬ ‫فناورانه صنعت فرش با حمایت معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری و همچنین مشارکت‬ ‫فرش عظیم زاده اجرا شــده و برگــزاری ان بر‬ ‫عهده شرکت توسعه فناوری و نواوری شریف ‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ ‬ ‫هاشمی‬ ‫جناب اقای امید‬ ‫مدیرمحترمکسبوکارهای‬ ‫نویناتاقبازرگانیتهران‬ ‫درگذشت مادر گرامیتان را به شما‬ ‫و خانواده محترمتان تسلیت عرض‬ ‫نموده و برایتان از درگاه خداوند‬ ‫متعالصبرارزومندیم‬ ‫هفته نامه شنبه‬ ‫تــیــمشــنــبــه‬ ‫شناسنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪،‬مد یرمسئول وسرد بیر‪ :‬اکبر هاشمی‬ ‫‪154‬‬ ‫ اولین هفته نامه اختصاصی استارتاپ ها‬ ‫شـنبه‪ 30 /‬شهریور ‪ /‬ســال پنجم‪ /‬شـمـاره ‪154‬‬ ‫‪shanbemag1 No.154 \ Vol.5\ Sat \ Sep 21 th \ 2019‬‬ ‫سید علیرضا میرزامصطفی‬ ‫مد یرهنری‪ :‬‬ ‫تحریریه ‪ :‬طاهره خواجه گیری‪ ،‬فهیمه خراسانی‬ ‫حامد رسولی‪ ،‬مهران امیری‪،‬علی د زفولی‬ ‫ ‬ ‫ازاده خیرابادی‪ ،‬فریبا عوض زاده‪ ،‬پروانه حسین زاده‬ ‫حمید ابراهیمی‬ ‫ ‬ ‫صفحه ارا‪:‬‬ ‫ویرایش متن‪ :‬امیرهوشنگ توکلی‬ ‫ویرایش عکس‪ :‬پریسا هاجری‬ ‫مشاور مدیرمسئول‪ :‬ابراهیم هاشمی‬ ‫خبرنگار شنبه پرس‪:‬شقایق صفی خانی‬ ‫‪ 16‬صفحه‪ 12000 /‬تومان‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫مدیرارشد اجرایی‪ :‬مونا صارمی‬ ‫کارشناس ارشد مارکتینگ‪ :‬غزل حسینی‬ ‫مسئول فروشگاه اینترنتی شنبه‪ :‬فاطمه حاجی نسب‬ ‫اشتراک‪ :‬شادی بیگدلی‬ ‫همایش ها‪ :‬فرناز رضانیا‬ ‫اکادمی‪ :‬مهدی رجبلو‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‪ :‬تهمینه سلیمیان‬ ‫سرپرست بخش دیجیتال‪ :‬فریماه فراهانی‬ ‫شنبه تی وی‪ :‬علی شهبازی‬ ‫شنبه مگ انگلیسی‪ :‬احسان کاوه ئیان‬ ‫امور مالی‪ :‬حسین قربانپور‬ ‫خدمات و پشتیبانی‪ :‬علی اسفندیاری‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬عبداهلل محمدی‬ ‫لو نقل‪ :‬مهدی جلمبادانی‬ ‫حم ‬ ‫چاپ ‪ :‬سالم‬ ‫توزیع‪ :‬شرکت اسپید ‬ ‫تلفن مارکتینگ و اشتراک‪021-86031306-7 :‬‬ ‫نشانی اینترنتی‪shanbemag.com :‬‬ ‫نشانی فروشگاه اینترنتی‪shop.shanbemag.com :‬‬ ‫ایمیل سردبیری ‪sardabir.shanbe@gmail.com:‬‬ ‫اد رس نشریه‪ :‬مطهری‪ ،‬صحاف زاد ه‪ ،‬پالک‪ ،15‬طبقه اول‬ ‫با تشکر از همه انهایی که با عشق از ما حمایت می کنند؛‬ ‫انهایی که شنبه را می خوانند و در روزهای سخت با امیدواری دادن‬ ‫هوای ما را دارند‪.‬‬ ‫اکوسیستم جهان‬ ‫‪World'sEcosystem‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اریسون سووت ماردن‬ ‫میزان بزرگی و موفقیت هر فرد بستگی به این‬ ‫دارد که تا چه حد می تواند همه نیروهای خود‬ ‫را در یک کانال بریزد‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫چرا استارتاپ ها به‬ ‫گرجستان مهاجرت‬ ‫می کنند؟‬ ‫گرجســتان کشوری اســت که در طول دهه‬ ‫ت استارتاپی در ان متولد‬ ‫گذشته‪ ،‬صدها شرک ‬ ‫شده اند‪ .‬همچنین بســیاری از استارتاپ های‬ ‫کشورهای همسایه برای راه اندازی کسب وکار‬ ‫خــود به ایــن کشــور مهاجــرت می کنند‪.‬‬ ‫استارتاپ های ایرانی نیز گهگاه برای شروع کار‬ ‫خود به گرجستان می روند‪ .‬اگرچه اکوسیستم‬ ‫استارتاپیگرجستان‪،‬اکوسیستمیجواناست‬ ‫اما استارتاپ های گرجســتان پیشنهادهای‬ ‫جالبی بــرای اقتصاد گرجســتان و بازارهای‬ ‫جهانــی ارائــه کرده اند‪ .‬با اینکه گرجســتان‬ ‫کشوری کوچک اســت‪ ،‬اقتصاد ان پتانسیل‬ ‫حرکت به سوی توسعه کامل را دارد‪ .‬جمعیت‬ ‫گرجستان زیاد نیســت‪ ،‬اما جوانان عالقه مند‬ ‫زیادی در این کشــور وجود دارند که به دنبال‬ ‫کســب مهارت در حوزه های مختلف فناوری‬ ‫امــروزی هســتند‪ .‬جوانان ‪ 20‬تا ‪ 34‬ســال‬ ‫گرجستانی عموما در زمینه بازاریابی‪ ،‬توسعه‬ ‫و ســایر زمینه های جالب دنیای دیجیتال کار‬ ‫می کنند ‪ .‬این جوانان معموال به زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫روســی یا هر دو صحبت می کنند‪ .‬انها نیروی‬ ‫کار ماهر‪ ،‬تحصیل کرده و چند کاره اند که قادر‬ ‫به رقابت با متخصصان بین المللی در بسیاری‬ ‫از زمینه ها هســتند‪ .‬با این حــال اگر به نرخ‬ ‫بیکاری کنونی گرجســتان نگاهی بیندازیم‪،‬‬ ‫به نظر می رســد اکثر مردم گرجستان شغلی‬ ‫ندارند‪ .‬به همین دلیل انها انــرژی خود را در‬ ‫تالش برای به دســت اوردن شغل یا کار برای‬ ‫خودشان صرف می کنند‪ .‬همچنین این بدان‬ ‫معنی است که جوانان گرجستانی مایل به کار‬ ‫در بازار جهانی هســتند‪ .‬نرخ پایین مالیات به‬ ‫کسب وکارهای محلی کمک می کند تا تنها با‬ ‫مالیات ‪۱‬درصد مالکیت انحصاری خود را ثبت‬ ‫کنند‪ .‬از طرفی بودجه عمومی و حمایت های‬ ‫دیگــر ســازمان های دولتــی و غیردولتــی‬ ‫اکوسیستم استارتاپی گرجستان را گسترش‬ ‫می دهد‪ .‬تی بی سی بانک(‪ )TBC Bank‬یکی از‬ ‫بزرگ ترینبانک هایمحلیگرجستاناستکه‬ ‫برنامه ای برای سرمایه گذاری در استارتاپ های‬ ‫این کشور دارد‪ .‬محیط استارتاپی گرجستان به‬ ‫کسب وکار محلی انگیزه ای برای شروع می دهد‪.‬‬ ‫چون تقریبا همــه مردمی کــه در تفلیس‪،‬‬ ‫پایتخت گرجستان زندگی می کنند به دو زبان‬ ‫صحبت می کنند‪ ،‬این شــهر قابلیت تبدیل به‬ ‫یک مرکز بین المللــی را دارد‪ .‬دیگر نکات بارز‬ ‫توسعه اکوسیستم استارتاپی گرجستان سفر‬ ‫بدون روادید مردم این کشــور به کشورهای‬ ‫اروپایی اســت‪ .‬در نتیجه انها می توانســتند‬ ‫به تبادل ایده هایشــان بپردازنــد و از تجربه و‬ ‫سرمایه بین المللی برای کسب وکارهای نوپای‬ ‫خود اســتفاده کنند‪ .‬علی رغم این واقعیت که‬ ‫تفلیس یک شهر بین المللی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫ولی هنوز تحت فشــار بسیاری از شرکت های‬ ‫بین المللی باقی مانده اســت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برخی از شــرکت های اســتارتاپی اوکراینی‪،‬‬ ‫روسی و برخی از شــرکت های اروپای شرقی‪،‬‬ ‫گرجستان را محل مناســبی برای راه اندازی‬ ‫تجارت هایشان دانســته اند‪ .‬یکی از مهم ترین‬ ‫دالیلی که استارتاپ ها به گرجستان مهاجرت‬ ‫می کنند نیروی کار ماهر و ارزان است‪ ،‬ولی به‬ ‫خاطر مشکالت عمده ای نظیر هزینه ارزیابی‬ ‫بازار امالک هنوز بســیاری از استارتاپ ها به‬ ‫گرجستان مهاجرت نکرده اند‪ .‬فضاهای اداری‬ ‫در تفلیس در مقایسه با سایر کشورهای اروپایی‬ ‫ن هستند‪.‬‬ ‫و دیگر کشورهای جهان‪ ،‬بسیار گرا ‬ ‫حتی اگر نیروی کار تحصیل کــرده و ارزان را‬ ‫در این کشور اســتخدام کنند باز هم به خاطر‬ ‫هزینه های فضای کاری دچار مشکل می شوند‪.‬‬ ‫از طرفی به نظر می رســد اکثر کسانی که در‬ ‫رشته های مرتبط با فناوری تحصیل کرده اند‬ ‫یا به صــورت فریلنــس کار می کننــد یا در‬ ‫شرکتی موفق مشــغول به کار هستند‪ .‬نتایج‬ ‫نشــان می دهد که در گرجستان شرکت های‬ ‫نوپا رقابت تنگاتنگی با توســعه دهندگان در‬ ‫بخش های مختلــف فناوری دارنــد‪ .‬از دیگر‬ ‫مشکالت اکوسیستم اســتارتاپی گرجستان‬ ‫نبود شهرهای مدرن است‪.‬‬ ‫تفلیس شهری نسبتا بین المللی و مدرن است‪،‬‬ ‫این شهر تنها شهر مدرن گرجستان است‪ .‬در‬ ‫سال های اخیر شهر باتومی گرجستان در حال‬ ‫گذر به سمت جهانی شدن است ولی در مسیر‬ ‫پیشرفت بســیار کند عمل می کند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر تفلیس تنها منطقه ای است که نیروی‬ ‫کار ماهر‪ ،‬تکنولوژی پیشــرفته و دفاتر کاری‬ ‫مدرن در ان اداره می شود‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫رقابت برای داشنت بیشرتین یونیکورن‬ ‫م استارتاپی ‪ 4‬کشور مطرح در شرق اسیا‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬چین‪ ،‬اندونزی و کره جنوبی‬ ‫مقایسه اکوسیست ‬ ‫برای گرفتن سهم بیشتر از بازارهای جهان‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پروانه حسین زاده‬ ‫بازار رقابتی‬ ‫شدیدی برای‬ ‫تبدیل شدن‬ ‫به استارتاپ‬ ‫یونیکورن‬ ‫وجود دارد‪ .‬این‬ ‫رقابت در شرق‬ ‫اسیا‪ ،‬خصوصا‬ ‫کشورهای‬ ‫چین‪،‬‬ ‫کره جنوبی‪،‬‬ ‫اندونزی و‬ ‫سنگاپور بسیار‬ ‫شدید است‪.‬‬ ‫ولی با وجود‬ ‫رقابت برای‬ ‫دستیابی به‬ ‫یونیکورن‪،‬‬ ‫کماکان چین‬ ‫پیشتاز است‬ ‫در بخش اکوسیســتم جهان هفته نامــه‪ ،‬با هدف‬ ‫اطالع رســانی درباره اکوسیســتم های استارتاپی‬ ‫دنیا سراغ اکوسیستم های اســتارتاپی کشورهای‬ ‫مختلفیرفتیم‪.‬تمامتالشمانرامی کنیمتادرصفحه‬ ‫اکوسیستم جهان نه تنها به اکوسیستم های موفق‬ ‫بلکه به اکوسیســتم های شکست خورده نیز توجه‬ ‫کنیم‪ .‬از انجا که اکوسیستم استارتاپی کشورهای‬ ‫شرق اسیا را در شماره های گذشته هفته نامه بررسی‬ ‫کردیم بر ان شدیم تا این اکوسیستم های استارتاپی‬ ‫ظاهرا موفق را با یکدیگر مقایســه کنیم‪ 4 .‬کشور‬ ‫مطرح استارتاپی در شرق اســیا‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬چین‪،‬‬ ‫اندونزی و کره جنوبی هستند‪.‬‬ ‫از شنزن تا جاکارتا‬ ‫شنزن در گذشته نه چندان دور‪ ،‬در حدود ‪ 30‬سال‬ ‫قبل‪ ،‬یک روستای ماهیگیری بود‪ .‬اما اکنون شنزن‬ ‫به قطب تولید در چین تبدیل شــده است‪ .‬شنزن‬ ‫کالنشهری با ‪ 15‬میلیون جمعیت است که از جنوب‬ ‫با هنگ کنگ و از شــمال با گوانگجو همسایه است‪.‬‬ ‫تنسنت و بسیاری از شرکت های بزرگ چینی اولین‬ ‫باردرشهرشنزنتاسیسشدند‪.‬شنزنشهرمناسبی‬ ‫برای متخصصان ســخت افزاری است‪ .‬همچنین‬ ‫شــنزن توجه کارخانجات و فروشندگان زیادی را‬ ‫به خود جلب کرده اســت‪ .‬بیشتر ســرمایه گذاران‬ ‫دیجیتالــی نظیر شــرکت شــتاب دهنده در این‬ ‫شهر ســرمایه گذاری می کنند‪ .‬اکثراستارتاپ های‬ ‫معروف چینی‪ ،‬اژانس ها‪ ،‬اســتودیوها و فروشگاه ها‬ ‫در شهر شنزن به فعالیت مشغولند‪ .‬از مشهورترین‬ ‫شرکت های اســتارتاپی شهر شــنزن می توان به‬ ‫استودیو سید‪،‬تنسنت‪ ،‬وان پالس‪ ،‬دجی و میکبالک‬ ‫نام برد‪ .‬چین با تبدیل شهر شنزن به شهری صنعتی‬ ‫توانست کمک قابل توجهی به اکوسیستم استارتاپی‬ ‫کشورش کند‪ .‬البته نباید از نقش شهرهای صنعتی‬ ‫دیگر چیــن‪ ،‬چون پکن و شــانگهای غافل ماند‪ .‬از‬ ‫طرفی اکوسیستم اســتارتاپی در کشورهای دیگر‬ ‫شرق اسیا نظیر اندونزی‪ ،‬ســنگاپور و کره جنوبی‬ ‫در سال های اخیر پیشرفت گسترده ای کرد ه است‪.‬‬ ‫پایتخت اندونزی‪ ،‬جاکارتا‪ ،‬یکی از بهترین شهرهای‬ ‫استارتاپ پرور است‪ .‬اندونزی یکی از پرجمعیت ترین‬ ‫کشــورهای جنوب شرقی اسیاســت که توانسته‬ ‫از بحران جمعیتی به نفع پیشــرفت کشور کمک‬ ‫کند‪ .‬هرچند اندونزی این روزها پر از استارتاپ های‬ ‫حوزه تکنولوژ ی و فین تک اســت اما سهم زیادی‬ ‫از اســتارتاپ های اندونزی متعلق به استارتاپ های‬ ‫کشاورزی است‪ .‬اندونزی کشوری با موقعیت عالی‬ ‫کشاورزی است‪ ،‬از طرفی بیشــتر غذای مردم این‬ ‫کشور با سبزیجات درست می شود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫استارتاپ های کشــاورزی در اندونزی فرصت رشد‬ ‫داشته اند‪ .‬نقطه مقابل اندونزی در نوع استارتاپ ها‪،‬‬ ‫سنگاپور و کره جنوبی است ‪ .‬سنگاپور و کره جنوبی‬ ‫همواره در رقابت تنگاتنگی با یکدیگر هستند‪ .‬این‬ ‫دو کشور عالقه زیادی به تکنولوژی و نواوری دارند‪،‬‬ ‫به همین خاطر است که شــرکت های فناورانه در‬ ‫ســنگاپور و کره جنوبی به وفور یافت می شــود‪ .‬در‬ ‫اکوسیستماستارتاپیدنیابهسنگاپورلقبسیلیکون ‬ ‫ولی اسیا را داده اند‪ .‬اما ایا تنها سنگاپور سیلیکون ولی‬ ‫اسیاست؟‬ ‫ن ولی در کره جنوبی‬ ‫سیلیکو ‬ ‫ی اســت در اینترنت کلمه ســیلیکون ولی در‬ ‫کاف ‬ ‫اندونزی را سرچ بزنیم تا نام پایتخت ان را به عنوان‬ ‫سیلیکون ولی بدانیم‪ .‬سنگاپور نیز به دلیل همکاری‬ ‫باسیلیکون ولیوفعالیت هاییکهدرحوزهتکنولوژی‬ ‫انجام می دهد‪ ،‬خود به عنوان ســیلیکون ولی اسیا‬ ‫معروف اســت‪ .‬وینی الریا (‪ ، )Vinnie Lauria‬مدیر‬ ‫گلدن گیــت ونچــرز (‪)Golden Gate Ventures‬‬ ‫در این باره گفته است‪ «:‬ســنگاپور و سیلیکون ولی‬ ‫کیفیت خاصی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند‪.‬‬ ‫انها استعدادهای سراســر دنیا را جذب می کنند‪.‬‬ ‫معجزه وقتی اتفاق می افتد که مردمی با پیشینه های‬ ‫مختلف در کنــار هم برای حل مشــکالت تالش‬ ‫می کننــد‪ ».‬این در حالی که اســت کــه در کره و‬ ‫چین‪ ،‬شــهرها و مناطقی که به انها سیلیکون ولی‬ ‫می گویند‪ ،‬پایتخت نیســتند‪ .‬ســیلیکون ولی در‬ ‫کره جنوبی‪ ،‬کشــوری که بزرگ ترین شرکت های‬ ‫خوشه ای و چند ملیتی را در خود جا داده ‪ ،‬شهر پنگیو‬ ‫است‪ .‬پنگیو تکنو ولی (‪)Pangyo Techno Valley‬‬ ‫مجتمع صنعتی متمرکز روی فنــاوری اطالعات‪،‬‬ ‫بیوتکنولوژی و فناوری فرهنگی اســت‪ .‬تکنو ولی‬ ‫در کره نقش مهمی در نواوری بازی و شــغل های‬ ‫جدید برای استارتاپ های فناوری این کشور ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬بعد از موفقیت اولین پنگیو تکنو ولی‪ ،‬کره‬ ‫ســاخت دومین پنگیو تکنو ولی را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫کاکائو (‪ )Kakao‬یکی از شــرکت هایی است که در‬ ‫پنگیو تکنو ولی فعالیت می کند‪ .‬کاکائو که در حوزه‬ ‫شبکه های اجتماعی فعالیت می کند‪ ،‬محصوالتی‬ ‫نظیر داوم (‪ )Daum‬و کاکائوتاک (‪ )KakaoTalk‬را‬ ‫تولید کرده است‪ .‬داوم بعد از ناور (‪ ، )Naver‬دومین‬ ‫پورتالبرتروبدرکرهاستکهخود محصوالتینظیر‬ ‫تاالرگفت وگو‪ ،‬خرید اینترنتی و پیام رسان فوری دارد‪.‬‬ ‫کاکائوتاک نیز یک شبکه پیام رسان موبایلی است‪ .‬از‬ ‫دیگر شرکت هایی که پنگیو تکنو ولی کار می کنند‪،‬‬ ‫می توان به توسعه دهنده بازی های ویدئویی نکسون‬ ‫(‪ )Nexon‬و پیمنــت وال (‪ )Paymentwall‬کــه‬ ‫شــرکت خدمات بین المللی پرداخت است‪ ،‬اشاره‬ ‫کرد‪ .‬سرمایه گذاران خارجی به سیلیکون ولی کره‪،‬‬ ‫عالقه نشان داده اند‪ .‬سمپســا سیتونن (‪Sampsa‬‬ ‫‪ ،)Siitonen‬از شــرکت فنالندی تصفیه اب سنس‬ ‫اوکس (‪ )SansOx‬معتقد اســت که کره پتانسیل‬ ‫تبدیل شــدن به بازار اسیایی را در فناوری های روز‬ ‫دارد‪ .‬ســنس اوکس یکی از شــرکت های خارجی‬ ‫فعال در بازار پنگیو تکنو ولی است‪ .‬ژونگ گوان سون‬ ‫(‪ )Zhongguancun‬را سیلیکون ولی چین می دانند‪.‬‬ ‫ژونگ گوان سون منطقه ای با بازارهای کامپیوتری‬ ‫در ناحیه هایدیان شــهر پکن است‪ .‬محبوب ترین‬ ‫غذاخوری های خیابانــی را می توان در این منطقه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬از طرفی دانشــگاه های برتر چین‪ ،‬نظیر‬ ‫دانشگاه پکن و دانشگاه چینهوا در این منطقه واقع‬ ‫شده اند‪ .‬بازار ژونگ گوان ســون را بهشت فناوری‬ ‫الکترونیکــی می دانند و شــما نمی توانید از ژونگ‬ ‫گوان سون گذر کنید اما بازار لوازم الکترونیکی ان را‬ ‫نادیده بگیرید‪ .‬نکته قابل توجه درباره بازار الکترونیک‬ ‫ژونگ گوان سون این است که اکثر لوازمی که در ان‬ ‫به فروش می رســند یکسان هستند اما قیمت های‬ ‫متنوعی دارند‪ ،‬در نتیجه دریافت کاال تنها به میزان‬ ‫پولی که شــما می خواهید بپردازید بستگی دارد‪.‬‬ ‫پدرخوانده سیلیکون ولی چین‪ ،‬ژونگ گوان سون‪،‬‬ ‫فیزیکدانی اهل سیچوان است‪ .‬چن چونشیان (‪Chen‬‬ ‫‪ )Chunxian‬در سال ‪ 1979‬سفری به سیلیکون ولی‬ ‫داشت و بعد از بازگشت از انجا در سال ‪ 1980‬برنامه‬ ‫خدمات تکنولوژی ژونگ گوان سون را راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫ژونگ گوان سون در سال ‪1988‬منطقه تخصصی‬ ‫توسعه صنعت فناوری های پیشرفته پکن نام گرفت‬ ‫کهساده شدهانسیلیکون ولیچینمی شود‪.‬همانند‬ ‫سیلیکون ولی کره جنوبی‪ ،‬سرمایه گذاران خارجی‬ ‫و شــرکت های تولیدکننده محصوالت پیشرفته‬ ‫کامپیوتر یا دیگر فناوری های نو در ســیلیکون ولی‬ ‫چین ســرمایه گذاری می کنند و خدمات شان را به‬ ‫مردم این کشورهای اسیایی عرضه می کنند‪.‬‬ ‫یونیکورن ها کجا هستند؟‬ ‫در اکوسیستم اســتارتاپی سراسر دنیا بازار رقابتی‬ ‫شدیدی برای تبدیل شدن به استارتاپ یونیکورن‬ ‫(شــرکت هایی با ارزش بیش از یک میلیارد دالر)‬ ‫وجــود دارد‪ .‬این رقابت در شــرق اســیا‪ ،‬خصوصا‬ ‫کشــورهای چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اندونزی و سنگاپور‬ ‫بســیار شــدید اســت‪ .‬ولی با وجود رقابــت برای‬ ‫دستیابی به یونیکورن‪ ،‬کماکان چین پیشتاز است‪.‬‬ ‫شــرکت های اســتارتاپی بعد از تبدیل به شرکت‬ ‫یونیکورن‪ ،‬تا حدودی جایگاه خود را تثبیت کرده اند؛‬ ‫به همین خاطر اکثر استارتاپ ها به دنبال یونیکورن‬ ‫شدن هستند‪ .‬جالب اســت بدانیم که کره جنوبی‬ ‫و سنگاپور‪ ،‬با وجود شــرکت های بزرگ خوشه ای‬ ‫و چند ملیتی شــان یونیکورن های کمی دارند‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم اســتارتاپ های شرق اســیا را بر اساس‬ ‫تعداد یونیکورن ها بررســی کنیم‪ ،‬متوجه خواهیم‬ ‫شــد که چین‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬اندونزی و سنگاپور به‬ ‫ترتیب یونیکورن های زیادی دارند‪ .‬البته فیلیپین و‬ ‫ویتنام نیز از قافله عقب نمانده اند؛ فیلیپین و ویتنام‬ ‫با تاسیس شــرکت های نواورانه زودبازده توانستند‬ ‫یونیکورن هایشان را به دست اورند‪.‬‬ ‫پنیر بادام هندی‪ ،‬جایگزین محصوالت لبنی‬ ‫استارتاپ پنیر گیاهی ‪ ،‬مخصوص وگان ها‬ ‫با نگاه به شبکه های اجتماعی متوجه می شویم تعداد زیادی از مردم به وگانیسم‬ ‫گرایش پیدا کرده اند‪ .‬همانطور که می دانید‪ ،‬وگان ها گیاهخوار مطلق هستند‬ ‫و هیچ محصول حیوانی مصرف نمی کنند‪ .‬برد ونستون (‪،)Brad Vanstone‬‬ ‫کارافرینی است که توانسته راه حلی برای مصرف پنیر وگان ها ارائه دهد‪ .‬برد‬ ‫ونستون که خود وگان است‪ ،‬به عنوان یک کارافرین اجتماعی احساس خوبی‬ ‫نسبت به پنیرهای جایگزین نداشت‪ .‬خانواده برد ونستون سابقه زیادی در تولید‬ ‫پنیر لبنی دارند اما برد ونستون نمی خواست از انها استفاده کند‪ .‬ونستون حتی‬ ‫از پنیرهای کارخانه ای جایگزین پنیر لبنی احساس نارضایتی می کرد‪ ،‬زیرا این‬ ‫پنیرهادارایروغنپالمو ترکیباتمضربودند‪.‬بههمیندلیلبردونستون‪،‬پلنت‬ ‫بیس چیز (‪ )Plant Based Cheese‬را راه اندازی کرد‪ .‬او در گفت وگو با سایت‬ ‫خبری ‪ ۱۵۰‬ثانیه گفت‪« :‬دشوارترین بخش تولید پنیر گیاهی‪ ،‬بازسازی بافت‬ ‫یک پنیر لبنی است‪ ».‬پنیرهای برد ونستون از مواد اولیه گیاهی همچون بادام‬ ‫هندی ساخته می شــوند که از نظر ظاهری با پنیر لبنی تفاوت زیادی ندارند‪.‬‬ ‫ترکیباتی که در پنیر تولید شده توسط برد ونستون به کار رفته شامل چربی های‬ ‫اشباع شده‪ ،‬پروتئین و کربوهیدرات ها نیز می شود‪ .‬پلنت بیس چیز‪ ،‬سال‪2019‬‬ ‫در امستردام کار خود را اغاز کرد و انواع مختلف پنیر گیاهی را با هدف مصرف‬ ‫روزانه مردم تولید می کند‪ .‬بنیانگذار استارتاپ پنیر گیاهی برای وگان ها‪ ،‬هلند‬ ‫را کشور عاشقان پنیر توصیف می کند‪ .‬یک فرد هلندی به طور متوسط حدود‬ ‫‪۲۰‬کیلوگرمپنیردرهرسالمصرفمی کند‪.‬همینمسئلههلندرابهترینمکان‬ ‫برایتوسعهکسب وکاربردونستونکردهاست‪.‬بردونستوناصالتااهلانگلستان‬ ‫است‪ ،‬اما به دالیل شخصی به امستردام مهاجرت و تجارتش را راه اندازی کرده‬ ‫است‪ .‬برد ونستون در گفت وگو با گاردین گفته است‪« :‬بخش عمده ای از فروش‬ ‫پنیر من در بازارهای امستردام است‪ .‬مردم در تمام سنین با طبقات مختلف در‬ ‫این شهر به من انرژی می دهند‪ .‬انها از امتحان مزه های جدید لذت می برند‪».‬‬ ‫بنیانگذار پنیر بادام هندی بر این باور است که اگر ما به عنوان یک گونه خاص‬ ‫بخواهیم زنده بمانیم باید تغییراتــی در نحوه غذا خوردنمان ایجاد کنیم‪ .‬اگر‬ ‫همه ما ذهن باز داشته باشیم و قبل از امتحان ایده های جدید‪ ،‬قضاوت نکنیم‪،‬‬ ‫می توانیم زمین را نجات دهیم‪ .‬برد ونستون ادعا می کند تولید پنیر گیاهی با‬ ‫کیفیت باال دشوارتر از شیر یا گوشت گیاهی است‪ .‬ونستون در خانواده ای بزرگ‬ ‫شده است که بیش از ‪ 60‬سال در انگلستان پنیر لبنی درست می کردند و تغییر‬ ‫سبک زندگی و رژ یم غذایی او برای انها خوشایند نبوده است‪ .‬برد ونستون در‬ ‫سال ‪ ،2017‬انطور که خودش می گوید به دالیل زیست محیطی رژیم غذایی‬ ‫گیاه خواری را انتخاب و بعد از ان با هدف حفظ محیط زیست‪ ،‬شروع به تولید‬ ‫پنیر بادا م هندی کرد‪ .‬مزیت اصلی پنیر گیاهی نسبت به پنیر لبنی مدت زمان‬ ‫نگهداری ان است‪ .‬سال ‪ 2018‬برای برد ونستون سال شگفت انگیزی بود چون‬ ‫ی را در خانه اش در امستردام شروع کرد و بعد از چند ماه‬ ‫او ساخت پنیر گیاه ‬ ‫ازمایش‪ ،‬توانست پنیری مغذی و خوش طعم تولید کند‪ .‬از نظر برد ونستون همه‬ ‫ما باید چیزی را که می خوریم مورد بررسی قرار دهیم و تاثیرات ناشی از ان را‬ ‫برعهده بگیریم‪ .‬در سال های اخیر شاهد مباحث زیادی درباره درگیری وگان ها‬ ‫و دامداران بوده ایم‪ .‬وگان ها‪ ،‬دامداران را بدنام و دامداران گرایش به محصوالت‬ ‫گیاهی مطلق را محکوم می کنند‪ .‬مهم نیســت ما چه فکــری می کنیم زیرا‬ ‫ذهنیت ما در برابر انها به هیچ کس کمک نمی کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬استفاده از نام های‬ ‫محصوالت لبنی بــرای محصوالت گیاهی‪ ،‬به این درگیری ها دامن می زند‪ .‬به‬ ‫گفته موســس پلنت بیس چیز‪ «:‬اکنون مصرف کنندگان نسبت به انچه که‬ ‫می خورند بیش از هر زمان دیگری اگاهی دارند و تشــخیص بین محصوالت‬ ‫گیاهی و معادل لبنی ان برای ما اسان است‪ .‬ازمایش و امتحان غذا از نظر مزه‪،‬‬ ‫سالمت‪ ،‬ظاهر و بو زمان زیادی می برد‪ .‬پس بهتر است پیش از قضاوت‪ ،‬سعی در‬ ‫امتحان محصوالت جدید داشته باشیم‪».‬‬ ‫اغاز راه‬ ‫‪S t a r t L i n e‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪5‬‬ ‫استارتاپیکه دریافتخدماتحقوقیپیچیدهرا اسانمیکند‬ ‫المینگو؛ دریافت اسان خدمات حقویق‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫نام ان نیز برگرفته از داد فالمینگو است‪».‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ازاد ه خیراباد ی‬ ‫خدمات حقوقی همواره به دلیل دسترســی سخت‬ ‫و گران‪ ،‬جزو خدمات لوکس به حســاب می امده و‬ ‫معموال کسب وکارها در شروع فعالیت خود به ان توجه‬ ‫نمی کنند‪ .‬این در حالی است که عدم توجه به مسائل‬ ‫حقوقی حتی در همان ابتدای کار نمی تواند عواقب‬ ‫خوبی به همراه داشته باشــد‪ .‬از همین رو استارتاپ‬ ‫المینگو با شناســایی این خال در تالش است که هم‬ ‫ســرعت دسترســی به این خدمات را افزایش و هم‬ ‫قیمت ان را کاهش دهد تا استارتاپ ها بهتر بتوانند‬ ‫از این خدمات اســتفاده کنند‪ .‬اســتارتاپ المینگو‬ ‫توسط یوسف قاسمی به همراه یاسین فالح و مهسا‬ ‫دهقان بنیانگذاری شــده اســت‪ .‬با یوسف قاسمی‬ ‫بیشتر در مورد استارتاپشان صحبت کردیم‪ .‬او متولد‬ ‫‪ 57‬است و دکترای حقوق از فرانســه دارد‪« .‬زمانی‬ ‫که در فرانســه بودم‪ ،‬در حوزه حقــوق و فناوری یا‬ ‫‪ Legal Tech‬فعــال بودم و با برندهــای بزرگ کار‬ ‫می کردم‪ .‬وقتی که در ســال‪ 92‬به ایران برگشــتم‪،‬‬ ‫شرکت «داد فالمینگو» را تاسیس کردم‪ .‬داد فالمینگو‬ ‫درواقعازاولینشرکت هایدانش بنیانکشوردرحوزه‬ ‫حقوق است‪ .‬در این شرکت به شرکت های مختلف و‬ ‫اســتارتاپ ها خدمات حقوقی ارائه می دادیم‪ .‬بعد از‬ ‫مدتی که شرکت بزرگ شــد‪ ،‬متوجه شدیم قیمت‬ ‫خدمات و مدت زمانی که صرف می شــود تا خدمات‬ ‫ارائه شود‪ ،‬برای استارتاپ ها و کسب وکارهای نوپا دور‬ ‫از دسترس است‪ .‬بر همین اساس تصمیم گرفتیم با‬ ‫ی راه بیندازیم‬ ‫توجه به سابقه ای که داشتیم‪ ،‬سامانه ا ‬ ‫تا بخشی از خدمات را به صورت اتوماتیک ارائه دهیم تا‬ ‫هم از طرفی سرعت ارائه خدمات باال رود و هم قیمت ها‬ ‫کاهش یابد‪ .‬ایده المینگو از همین جا شکل گرفت که‬ ‫المینگو را چطور تعریف می کنید و چه خدماتی‬ ‫ ارائه می دهید؟‬ ‫المینگو سامانه ای است که روی چند ارزش کلیدی‬ ‫بیان گذاشته شده اســت‪ .‬اولین ارزشی که المینگو‬ ‫خلق می کند‪ ،‬بحث سادگی ان است‪ .‬از انجایی که‬ ‫همواره افراد در برخورد با مسائل حقوقی با پیچیدگی‬ ‫روبه رو هستند‪ ،‬در المینگو سعی کرده ایم پیچیدگی‬ ‫را حل کنیم و با پرسیدن ســواالت متعدد از فرد در‬ ‫سامانه متوجه نیاز حقوقی فرد می شویم‪ .‬در واقع گام‬ ‫اول در المینگو این است که افراد به سادگی متوجه‬ ‫نیاز حقوقی شان بشوند‪ .‬ارزش یا گام دوم در المینگو‬ ‫این است که بعد از شناسایی نیاز‪ ،‬بتوانیم اکثر نیازها‬ ‫را به صورت انالین برطرف کنیم‪.‬‬ ‫افراد چطور می تواننــد از خدمات المینگو‬ ‫استفاده کنند؟‬ ‫در حــال حاضر خدمــات قراردادهای مــورد نیاز‬ ‫اســتارتاپ ها را به صورت انالیــن ارائه می دهیم و‬ ‫سپس با پرسش های متعدد از فرد که اکثر سواالت‬ ‫چند گزینه ای است‪ ،‬قرارداد مورد نیاز فرد مشخص‬ ‫می شود‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬فرد نیاز به قرارداد محرمانگی‬ ‫دارد‪ .‬پس از چند پرسش قرارداد محرمانگی به صورت‬ ‫انالین ساخته می شود‪ .‬این الگوریتم ها قبال توسط‬ ‫افراد خبره طراحی شده و کل فرایند به صورت انالین‬ ‫و بدون مداخله انســان صورت می گیرد‪ .‬قرارداد در‬ ‫لحظه در اختیار فرد قرار می گیرد و پس از پرداخت‬ ‫هزینه ان را دریافت می کن د و اگر استارتاپی قرارداد‬ ‫مورد نظر خود را در میــان قراردادها پیدا نکند‪ ،‬این‬ ‫امکان وجود دارد که قرارداد برایشان طراحی شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر گاهی فرد قرارداد را از سامانه دریافت‬ ‫ و از ما درخواســت می کند که در جلسه مذاکره نیز‬ ‫حضور داشته باشــیم‪ .‬این نیز خدمت دیگری است‬ ‫که ارائه می دهیم‪ .‬همچنیــن اگر طرف دوم قرارداد‬ ‫کامنت هایی را روی قرارداد بگذارد‪ ،‬این امکان وجود‬ ‫دارد که فرد مجدد به سامانه مراجعه کند و براساس‬ ‫کامنت های گذاشته شده پاســخ های خود را تغییر‬ ‫ده د و سامانه پاسخ های مناسب را برای جایگزینی‬ ‫در متن قرارداد پیشنهاد می دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬فرد‬ ‫می تواند از خدمات مشاوره حقوقی المینگو نیز بهره‬ ‫ببرد‪ .‬امکان مشاوره هم به صورت حضوری و هم به‬ ‫صورت انالین وجود دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر چه تعداد قرارداد برای استفاده‬ ‫استارتاپ ها قرار داده شده است؟‬ ‫از انجایی که قراردادها قبل از اینکه در ســامانه قرار‬ ‫بگیرند نیازمند سناریو سازی های متعدد هستند و‬ ‫طراحی ان زمان بر است‪ ،‬در حال حاضر ‪ 17‬قرارداد‬ ‫مختلف در سامانه داریم ولی به زودی قصد داریم این‬ ‫تعداد را چند برابر کنیم‪.‬‬ ‫تاکنون چه تعداد اســتارتاپ از این خدمات‬ ‫استفاده کرده اند؟‬ ‫با توجه بــه اینکه داد فالمینگو پیش از این به حدود‬ ‫‪ 300‬استارتاپ کوچک و بزرگ خدمات ارائه داده بود‪،‬‬ ‫ماشبکهخوبیبامشتریانداشتیموازهمانپتانسیل‬ ‫اســتفاده کرده ایم و تا کنون حدود ‪ 60‬استارتاپ و‬ ‫شرکت دانش بنیان از خدمات استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫با توجه به عمر اکوسیستم استارتاپی در ایران‬ ‫فکر می کنید فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی‬ ‫در میان استارتاپ ها چقدر جا افتاده است؟‬ ‫به نظر می رسد استارتاپ ها بهتر از اقشار دیگر جامعه‬ ‫لزوم اســتفاده از خدمات حقوقی را درک می کنند؛‬ ‫چراکه اهل مطالعه هستند و به تخصص های مختلف‬ ‫احترام می گذارند‪ .‬البته من معتقدم ســایر افراد هم‬ ‫فرهنگ استفاده از خدمات حقوقی را دارند و مشکل‬ ‫جای دیگر است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تعداد وکال نسبت‬ ‫به متوسط جهانی ‪ 7‬برابر کمتر است و همین باعث‬ ‫می شود عرضه ان گران باشد و تقاضا کاهش یابد‪.‬‬ ‫حجم بازار را چقــدر ارزیابی می کنید و فکر‬ ‫می کنید چند درصد بازار را به دست بیاورید؟‬ ‫حجم بازار خدمات حقوقی در ایران حدود ‪ 40‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به صورت ســاالنه است و ما در سال‬ ‫اول حدود ‪ 2‬دهم درصــد از این بازار را هدف گذاری‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫به طور کلی روند توســعه المینگو را در اینده‬ ‫چگونهمی بینید؟‬ ‫ما به این ســمت می خواهیم حرکت کنیم تا افراد‬ ‫بتوانند هر خدمت حقوقی که قابل هوشمندسازی‬ ‫و اتوماتیک اســت‪ ،‬به صورت انالین دریافت کنند‪.‬‬ ‫خدماتی همچون نوشتن اساسنامه شرکت یا حوزه‬ ‫مالکیت فکری و ثبت برند و غیره از جمله این موارد‬ ‫است‪.‬‬ ‫با چه سرمایه اولیه ای کار خود را شروع کردید؟‬ ‫ما حدود ‪ 350‬میلیون تومان سرمایه اولیه داشتیم‬ ‫که از طریق شرکت دادفالمینگو ان را تامین کردیم‬ ‫و در حال حاضر نیز با ‪4‬سرمایه گذار در حال مذاکره‬ ‫هستیم و تا انتهای شهریور راند اول سرمایه گذاری‬ ‫را جذب می کنیم‪.‬‬ ‫در این مدت با چه چالش هایی روبه رو بودید؟‬ ‫بزرگ ترینچالشیکهداشتیم‪،‬اینبودهکهدسترسی‬ ‫به کانال های بازاریابی عمده برای استارتاپ ها سخت‬ ‫و گران اســت و در حوزه تبلیغات و معرفی با چالش‬ ‫روبه رو بودیم‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬خدمات حقوقی نیازمند‬ ‫اعتماد افراد اســت و اعتمادسازی در فضای مجازی‬ ‫برای ما کار سختی بود‪.‬‬ ‫نقاشیرویبومبدونتجربهنقاشی‬ ‫لذت رنگامیزی با رنگانا‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫علی جباری‬ ‫اســتارتاپ «رنگانا» به دنبال این اســت که همه‬ ‫بتوانند لذت رنگ امیزی روی بوم را تجربه کنند‪.‬‬ ‫رنگانا توسط سجاد حاج کرمی و محسن حاج کرمی‬ ‫راه اندازی شده اســت‪ .‬سجاد حاج کرمی ‪ 26‬ساله‬ ‫و متولد اصفهان اســت و ارشــد ‪ MBA‬از دانشگاه‬ ‫خوارزمی تهران دارد‪ .‬او می گوید‪« :‬من قبل از این‬ ‫در شــتاب دهنده تک هم در تیم اجرایی و هم در‬ ‫حوزه تولید محتوا فعالیت می کردم‪ .‬از انجایی که‬ ‫روحیه کارافرینی داشتم ‪ ،‬همیشه دوست داشتم‬ ‫کسب وکاری را برای خودم راه بیندازم‪ .‬ایده رنگانا‬ ‫از طریق دوســتی که در کشور روسیه داشتم‪ ،‬در‬ ‫ذهنم شــکل گرفت؛ چراکه او هم در همین حوزه‬ ‫چو خم های این کار اشنایی داشت ‪.‬‬ ‫کار می کرد و با پی ‬ ‫ایده رنگانا از سال ‪ 1950‬در دنیا اجرا می شود و من‬ ‫تصمیم گرفتم این ایده را در ایران اجرایی کنم‪».‬‬ ‫ایده از چه زمانی شــکل گرفت و ان را راه‬ ‫انداختید؟‬ ‫در دی ماه ‪ 97‬ایده شــکل گرفت و حدود ‪ 3‬ماه‬ ‫بررســی های تحقیقات بازار را انجام دادیم و در‬ ‫اواخر اسفند موفق شــدیم زنجیره تامین مورد‬ ‫نیــاز را تکمیل کنیم و نمونــه اولیه محصو ل در‬ ‫فروردین‪ 98‬طراحی شد‪.‬‬ ‫در مورد رنگانا بیشــتر توضیح دهید‪ ،‬چه‬ ‫خدماتی ارائه می دهید؟‬ ‫استارتاپ رنگانا بر پایه عالقه ذاتی افراد به نقاشی‬ ‫و رنگ امیزی شــکل گرفته و بســتری را فراهم‬ ‫اورده است تا افراد بتوانند بدون اموزش نقاشی‬ ‫ روی بوم نقاشی کنند‪ .‬شــیوه کار به این صورت‬ ‫است که ما بوم هایی را با طرح های متنوع از قبل‬ ‫اماده کرده ایم که فرد می تواند با راهنمایی که در‬ ‫داخل بسته قرار داده شده است‪ ،‬طرح را روی بوم‬ ‫نقاشی کند‪.‬‬ ‫افراد چگونه می توانند به وســیله رنگانا‬ ‫نقاشی کنند؟‬ ‫ روی بوم ها خطوطی قرار دارد که به صورت خانه‬ ‫خانه با شــماره مشخص شده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫مشخص شــده که هر خانه باید چه رنگی شود و‬ ‫رنگ های مورد نیاز برای رنگ امیزی بوم نیز داخل‬ ‫بسته قرار داده شده است‪ .‬از طرف دیگر ما ‪3‬نوع‬ ‫قلم مو در سایزهای مختلف برای رنگ امیزی هر‬ ‫خانه قرار داده ایم که متناسب با سایز خانه ها فرد‬ ‫می تواند از هر کدام از قلم موها استفاده کند‪ .‬هر‬ ‫نقاشــی به صورت میانگین ‪ 15‬الی ‪ 16‬رنگ نیاز‬ ‫دارد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬داخل بسته دفترچه راهنمایی‬ ‫قرار دارد که فرد می تواند هر انچه نیاز دارد بداند‬ ‫را در ان پیدا کند؛ اینکه چطور قلم مو را بشوید یا‬ ‫نکاتی که باید در مورد رنگ ها و بوم بداند‪.‬‬ ‫در واقع شــما یک پازل نقاشــی طراحی‬ ‫کرده اید که فرد می تواند براساس ان خانه ها‬ ‫را با رنگ مورد نظر پر کند و نقاشی را تکمیل‬ ‫کند؟‬ ‫بله‪ ،‬فرد طرح مورد نظر خود را از میان طرح هایی‬ ‫که امــاده کرده ایم‪ ،‬انتخاب می کند و براســاس‬ ‫نقشه ای در بســته قرار داده شده است‪ ،‬می تواند‬ ‫نقاشــی بکشــد‪ .‬اکثر طرح ها را خودمان تولید‬ ‫کرده ایم ولی برخی طرح ها مانند شــب پر ستاره‬ ‫ون گوگ در دنیا وجود دارد ولی طرح ها متفاوت‬ ‫است‪ .‬در حال حاضر ‪ 22‬طرح روی سایت داریم‪.‬‬ ‫هزینه هر بســته چقدر برای مشتری تمام‬ ‫می شود؟‬ ‫بسته کامل شامل یک بوم ‪ 50‬در ‪ ،70‬سه قلم مو‪،‬‬ ‫رنگ های اکریلیک و مورد نیاز با ارســال رایگان‬ ‫‪ 200‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫بیشــتر مخاطبان شــما در چه رده سنی‬ ‫هستند؟‬ ‫مشتریانی که تا کنون داشتیم‪ ،‬بین سنین ‪18‬سال‬ ‫تا ‪ 41‬سال و اکثرا بین ‪ 23‬تا ‪ 28‬ساله بوده ان د و در‬ ‫طرح های جدید در حال طراحی بوم های مناسب‬ ‫م و به صــورت کلی بعد از‬ ‫برای کودکان هســتی ‬ ‫سه چهار ماهی که کار را شروع کردیم‪ ،‬به صورت‬ ‫میانگین یک فروش در روز داریم‪.‬‬ ‫با چه سرمایه اولیه ای کار را شروع کردید؟‬ ‫از نظــر ســرمایه نقدی بــا حــدود ‪ 4‬میلیون و‬ ‫‪500‬هزار تومان کار را شــروع کردیم ولی عالوه‬ ‫بر این ســرمایه از نظر زمانی و مهارتی روی کار‬ ‫بیشتر از اینها هزینه کرده ایم چون من خودم به‬ ‫عنوان مثال طرح ها را طراحی کرده ام که این به‬ ‫نوعی در هزینه ها صرفه جویی شــده است و جزو‬ ‫سرمایه های نهان به حساب می اید‪.‬‬ ‫روند بازار را تا کنون چطور ارزیابی کردید‬ ‫و چقدر از این خدمات استقبال شده است؟‬ ‫متاسفانه هنوز فرهنگ اســتفاده از این خدمات‬ ‫جا نیفتاده است‪ .‬البته محصول کاالی زود مصرف‬ ‫نیســت و ممکن اســت فرد در اولین برخورد از‬ ‫کار خوشــش بیاید ولی خرید نکند ولی در کل‬ ‫بازخوردی که از مشتریان داشته ایم‪ ،‬مثبت بوده‬ ‫است‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬ممکن است مشتری امروز‬ ‫با کار ما اشنا شود و ‪3‬ماه بعد خرید کند‪.‬‬ ‫به صورت کلی حجم بازار را چطور ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫با توجه به بررسی هایی که انجام داده ایم‪ ،‬در رده‬ ‫سنی ‪ 7‬تا ‪ 45‬سال ‪ 50‬میلیون نفر جمعیت وجود‬ ‫دارد کــه بازار کلی ما را شــکل می دهد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در مرحله اگاهی بخشــی نســبت به برند‬ ‫هستیم و می خواهیم افراد بیشتری با کار ما اشنا‬ ‫شوند‪ .‬برای معرفی نیز از کمپین های فیزیکی در‬ ‫اصفهان استفاده کردیم و بعد به تدریج تبلیغات‬ ‫را روی اینســتاگرام بردیم و در حــال حاضر از‬ ‫شــهرهای مختلف فروش داریــم و هدف ما این‬ ‫اســت که هر فرد حداقل یک بار ایــن تجربه را‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در این راه با چه چالش هایی روبه رو بودید؟‬ ‫یکی از این چالش ها دریافت مجوزهای مختلف‬ ‫بوده اســت‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬برای دریافت درگاه‬ ‫مستقیم با مشکالت فراوانی روبه رو بودیم‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬نوســان قیمت ها برای مــا چالش برانگیز‬ ‫است چرا که ما از مواد اولیه برای بسته ها استفاده‬ ‫می کنیم ولــی نمی توانیم قیمت هــا را هر روز‬ ‫تغییر دهیم‪.‬‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫یو‬ ‫سف قاسمی‪ ،‬یاسین فالح‬ ‫و مهسا دهقان‬ ‫سالشروعفعالیت‪97 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫اشتغالزایی‪ 8 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 350‬میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪lawmingo.com‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫المینگو‬ ‫از انجایی که‬ ‫همواره افراد‬ ‫در برخورد با‬ ‫مسائلحقوقی‬ ‫باپیچیدگی‬ ‫روبه رو هستند‪،‬‬ ‫در المینگو سعی‬ ‫کرده ایمپیچیدگی‬ ‫را حل کنیم و با‬ ‫پرسیدن سواالت‬ ‫متعدد از فرد در‬ ‫سامانهمتوجه‬ ‫نیاز حقوقی فرد‬ ‫می شویم‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫سجاد حاج کرمی‬ ‫و محسن حاج کرمی‬ ‫سالشروعفعالیت‪98 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬اصفهان‬ ‫اشتغالزایی‪ 4 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 4‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪rangana.ir‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫رنگا نا‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫کتابته؛ جایی برای‬ ‫کتابخوانی‬ ‫استارتاپ کتابته به نشانی ‪ ketabte.ir‬توسط‬ ‫جعفر پوراســماعیلی ‪ 33‬ساله که کارشناسی‬ ‫فناوری اطالعات دارد‪ ،‬راه اندازی شده است‪ .‬او‬ ‫حدود‪16‬سال سابقه کار در زمینه های مختلف‬ ‫‪ IT‬از مدیریت فناوری اطالعات شرکت بیمه‬ ‫رازی تا تحلیل‪ ،‬طراحی و حتی برنامه نویسی‬ ‫بیش از ‪ 50‬پــروژه داخلی و خارجــی را دارد‬ ‫و در حال حاضر مشــاور مدیرعامل شــرکت‬ ‫بیمه میهن در حــوزه فناوری های دیجیتال‬ ‫و استارتاپ ها ســت‪« .‬حدود ‪2‬ســال پیش‪ ،‬با‬ ‫مشــاهده امار و نمودارهای میزان مطالعه در‬ ‫ایران‪ ،‬سرگرمی ها و تفریحات ناسالم دوستان‬ ‫و اطرافیان‪ ،‬تنش ها و بسیاری از درگیری های‬ ‫فکری و غیره کــه اغلب با کمی مطالعه کردن‬ ‫قابل جبران اســت‪ ،‬تیم ما را به فکر فرو برد که‬ ‫به نوبه خود چه کمکی بــرای ترویج فرهنگ‬ ‫کتابخوانی و بهبود اوضاع اطراف مان می توانیم‬ ‫داشته باشــیم‪ .‬در نتیجه تصمیم به تحقیق و‬ ‫پژوهش گرفتیم که ما چرا کتاب نمی خوانیم؟!‬ ‫ت کتاب‪ ،‬نداشتن انگیزه برای مطالعه‪ ،‬تنوع‬ ‫قیم ‬ ‫و حجم کتاب و نبود کتاب جزو سبد خریدهای‬ ‫اصلی خانواده از مشــکالت اصلــی این حوزه‬ ‫بود که با هدف گذاری این نقاط‪ ،‬اپلیکیشــن‬ ‫«کتابته» طراحی و راه اندازی شــد تا با ابزار‪،‬‬ ‫امکانات و قواعد طراحی شده‪ ،‬این کمبودها را‬ ‫جبران کنیم‪».‬‬ ‫«کتابته» ترکیــب دو کلمه کتاب و هفته و به‬ ‫معنی «کتاب هفته» است و کاربران به صورت‬ ‫هفتگیکتابرامی خرندوحضورانهادرمسابقه‬ ‫به صورت رایگان اســت‪ .‬مخاطبــان در طول‬ ‫هفته به خواندن و تبادل نظر درباره یک کتاب‬ ‫می پردازند‪ ،‬به پرسش ها پاسخ می دهند‪ ،‬کتاب‬ ‫هدیه می دهند‪ ،‬دوستان شان را به چالش دعوت‬ ‫می کنن د و به میزان دقت و سرعت عمل امتیاز‬ ‫به دســت می اورند و در پایان هفته براساس‬ ‫امتیاز کسب شده رتبه نهایی انها محاسبه و به‬ ‫شرکت کنندگانجوایزنقدیپرداختمی شود‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که همه افراد شرکت کننده‬ ‫بدون قرعه کشی و به نسبت تالش خود جایزه‬ ‫نقدی دریافت می کنند‪ .‬کتابته از بخش های‬ ‫مختلفی شکل گرفته است؛ از جمله مسابقات‬ ‫اصلی که جایزه های بدون قرعه کشــی دارد‪،‬‬ ‫حضور سلبریتی ها‪ ،‬امتیازهای بیشتر و حضور‬ ‫در ایونت های پایان دوره با حضور سلبریتی ها‪،‬‬ ‫مســابقات جانبی که توســط مجموعه ها و‬ ‫برندهــای خصوصی و دولتی طراحی شــده‬ ‫که هم از نظر محتوا و هــم از نظر نوع جوایز و‬ ‫امتیازات قواعد متفاوت و متنوعی دارد و باشگاه‬ ‫که شامل خدمات فرهنگی و سرگرمی در حوزه‬ ‫کتاب اســت‪ .‬کاربر عالوه بر اینکه می تواند از‬ ‫طریق امتیازات کسب شده خدمات مختلفی‬ ‫از جمله کارت تخفیف اماکن فرهنگی‪ ،‬خرید با‬ ‫تخفیف کتاب و ‪ ...‬دریافت کند‪ ،‬امکان تعامل و‬ ‫اشتراک گذاری نظرات و خوانده ها و شنیده های‬ ‫مربوط به حوزه کتــاب و فرهنگ را نیز دارد و‬ ‫در بخش کتابخانه‪ ،‬شرکت در مسابقه کتابته‬ ‫رایگان است و حق ورودی ندارد‪ .‬بنابراین کاربر با‬ ‫خرید کتاب با قیمت مناسب تر از بازار عمال وارد‬ ‫مسابقه نیز می شود ولی ارشیو کتاب هایش نیز‬ ‫دوره به دوره افزایش می یابد‪ .‬مبالغ و جوایزی‬ ‫که کاربر در طول مسابقات به دست می اورد‪ ،‬در‬ ‫حساب کاربری به عنوان اعتبار شارژ می شود‬ ‫که کاربر عالوه بــر اینکه موقع خرید می تواند‬ ‫از ان اســتفاده کند‪ ،‬هر زمان که مایل باشــد‬ ‫با ثبت شماره حســاب خود می تواند مبالغ را‬ ‫به صورتنقدینیز دریافتکند‪.‬پروژه وکارهای‬ ‫تحقیقاتی کتابته از بهار‪ 1396‬با سرمایه حدود‬ ‫‪ 200‬میلیون تومان شــروع شد و در نهایت در‬ ‫اردیبهشــت ‪ 1398‬اولین دوره کتابته برگزار‬ ‫شد که تا به امروز به صورت هر دوهفته یک بار‬ ‫‪ 11‬دوره برگزا ر و بیــش از ‪500‬میلیون ریال‬ ‫جایزه نقدی به کاربران هدیه شــده و تا کنون‬ ‫حدود ‪ 7000‬کاربر از خدمات استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫در شــرایطی که در بازار نشر کتاب برای چاپ‬ ‫اول از یک کتــاب ‪ 500‬جلد به امید فروش در‬ ‫طول یک سال چاپ می شــود‪ ،‬کتابته در هر‬ ‫دوره هفتگی خود در شرایط فعلی حدود ‪500‬‬ ‫جلد فروش کتاب الکترونیکی دارد‪ .‬هرچند به‬ ‫دلیل هزینه های باالی تولید محتوا‪ ،‬جوایز و ‪...‬‬ ‫این امار برای کتابته مقرون به صرفه نیست ولی‬ ‫نسبت به امار چاپ‪ ،‬امار بسیار خوبی است‪ .‬انها‬ ‫در این راه با چالش هایی هــم روبه رو بوده اند‬ ‫«تامین هزینه های جوایز و وفادار نگه داشتن‬ ‫کاربران کتابته که اغلب از قشر کمتر کتابخوان‬ ‫هم هستند‪ ،‬مهم ترین چالش ما بوده است‪».‬‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بابی انسر‬ ‫ارزو‪ .‬ارزو راز موفقیــت در هر کاری اســت‪.‬‬ ‫نه تحصیالت‪ ،‬نه اســتعدادهای مادرزادی‪،‬‬ ‫فقط ارزو‪.‬‬ ‫صدایبلندمارا خواهیدشنید‬ ‫کیوان جعفری و حامد کریمیان بنیانگذاران ترابرنت از بازار‪400‬هزارمیلیاردریالی حمل ونقل بار بین شهری می گ‬ ‫است‪ .‬چه کسانی نمی خواهند مردم کاالها را ارزان به دست بیاورند‪ ،‬انها می گویند باید همان ابتدا ‪30‬درصد س‬ ‫‪w‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪v‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫طاهره خواجه گیری‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫به جاده های‬ ‫بین المللیفکر‬ ‫می کنیم‬ ‫حوزه حمل و نقل بین جاده ای‪ ،‬بازار بزرگی‬ ‫دارد و اعداد درشــتی در موردش گزارش‬ ‫می شود‪ .‬این بازار هم از ان دست زمینه هایی‬ ‫است که کمتر مورد توجه استارتاپ ها قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬به همین دلیل در حال حاضر‬ ‫تنها دو ســه اســتارتاپ به اصطالح جدی‪،‬‬ ‫در این حوزه مشــغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫«ترابرنت» یکی از این استارتاپ هاست که‬ ‫ایده اش از ســال ‪ 93‬در ذهن بنیانگذارانش‬ ‫وجود داشته و چندین سال برای تحقیقات‬ ‫بازار زمان صرف کرده اند تا اینکه در ســال‬ ‫‪ ،96‬به صــورت جدی ترابرنــت کارش را‬ ‫شروع کرده است‪ .‬ایده ترابرنت حاصل یک‬ ‫تجربه سخت و تلخ است؛ تجربه حمل بار از‬ ‫غرب تهران تا رودهن که بسیار اذیت کننده‬ ‫و بــا بی برنامگی پیش مــی رود‪ .‬همین امر‬ ‫موجب می شــود که بنیانگذاران ترابرنت‪،‬‬ ‫به جســت وجو در اینترنــت بپردازند و با‬ ‫نمونه های خارجی زیادی اشنا شوند که به‬ ‫صورت انالین و حرفه ای‪ ،‬بارها را حمل کرده‬ ‫و با قیمت و زمان مناسب‪ ،‬به دست مشتری‬ ‫می رسانند‪ .‬بنابراین تصمیم می گیرند که در‬ ‫ایران هم حمل ونقــل بهینه ای را به صورت‬ ‫انالین انجام بدهنــد‪ .‬در این گزارش کوتاه‬ ‫به معرفی هم بنیانگذاران این اســتارتاپ و‬ ‫اهدافی که دارند‪ ،‬می پردازیم‪.‬‬ ‫تجربه بازار سنتی؛ چراغ راه استارتاپی‬ ‫کیوان جعفری‪ ،‬هم بنیانگذار و نایب رئیس‬ ‫هیات مدیره ترابرنت‪ ،‬در ســال ‪ 1362‬در‬ ‫اصفهان متولد شــده و مهندســی صنایع‬ ‫خوانده اســت‪ .‬از ان ادم های خوش حرف‬ ‫و تا حدود زیادی سرد و گرم چشیده است‪.‬‬ ‫تجاربی از کار در بازارهای ســنتی دارد که‬ ‫البته نتیجه اغلب شــان شکســت بوده اما‬ ‫تجارب ارزشــمندی برایش رقــم زده اند‪.‬‬ ‫کیوان می گوید ســال ها مشاور شرکت ها‬ ‫در زمینــه صنایع و مدیریت اســتراتژیک‬ ‫بوده و چندین شرکت کوچک و بزرگ هم‬ ‫تاکنون راه اندازی کرده است‪ .‬چندین سال‬ ‫هم کارشناس مرکز رشد دانشگاه امیرکبیر‬ ‫بــوده و االن نایــب رئیس هیــات مدیره‬ ‫ترابرنت و هم بنیانگذار این استارتاپ حوزه‬ ‫حمل و نقل است‪.‬‬ ‫از ســال ‪ 88‬وارد صنعت دیجیتال و به ویژه‬ ‫حوزه موبایل شــده و شــرکت نارین ایده‬ ‫پاســارگاد (نارین گیمز) را راه اندازی کرده‬ ‫که ‪3‬سال است یکی از محصوالتش در حوزه‬ ‫بازی‪ ،‬در کافه بازار رتبه خوبی کسب می کند‪.‬‬ ‫قبل از نارین ایده‪ ،‬چندین کسب وکار دیگر را‬ ‫هم راه اندازی کرده مانند تعاونی مسکن و‪. ...‬‬ ‫می گوید این تجارب از جنس تجربه شکست‬ ‫بودند ولی همگی درس هایی بود برای اینکه‬ ‫شیوه ســرمایه گذاری و اداره کسب وکار را‬ ‫یاد بگیرم‪ .‬به همین دلیــل وقتی به حوزه‬ ‫استارتاپی امدم‪ ،‬خطاهای کمتری مرتکب‬ ‫شدم و سرعت کارمان قابل توجه بوده است‪.‬‬ ‫کیوان می گوید سرمایه اولی ه برای شروع کار‬ ‫نارین ایده‪ 32 ،‬میلیون بوده و معتقد است‬ ‫که االن شرکتی با ارزش چندین میلیاردی‬ ‫دارند‪ .‬برند نارین ایده (برنده عنوان برترین‬ ‫شــرکت پارک فناوری پردیس در ‪3‬ســال‬ ‫متوالــی)‪ ،‬نارین گیمــز و ترابرنت از جمله ‬ ‫کارهای استارتاپی کیوان جعفری به شمار‬ ‫می روند که توانســته اند در مسیر رشد قرار‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫با تجربه ‪ 3‬استارتاپ‬ ‫مدیرعامل و هم بنیانگــذار ترابرنت‪ ،‬حامد‬ ‫کریمیان است؛ پسرکی ریزنقش با اهدافی‬ ‫بزرگ کــه مثل همه جوانــان دیگر با هزار‬ ‫امید و ارزو شــروع کــرده و اهداف و اینده‬ ‫بزرگی را برای کســب وکارش در نظر دارد‪.‬‬ ‫حامد متولد ســال ‪ ۱۳۶۷‬و اصالتا شیرازی‬ ‫است‪ .‬از ســال ‪ ،1385‬در دانشگاه صنعتی‬ ‫شریف ابتدا در رشته برق و سپس در رشته‬ ‫‪ MBA‬تحصیل کرده و از سال دوم دانشگاه‬ ‫وارد بازار کار شــده و بــه صورت نیمه وقت‬ ‫و‪ ...‬کار کرده اســت‪ .‬حامد از ســال ‪ ۹۱‬به‬ ‫گروه حصین امده و بــا ورود به این گروه و‬ ‫با کمــک هم بنیانگذارانش‪ ،‬بازار اندرویدی‬ ‫مایکت و فروشگاه کتاب الکترونیک طاقچه‬ ‫را راه اندازی کرده اند؛ شــرکت هایی که در‬ ‫صنعت خود‪ ،‬حرف های زیادی برای گفتن‬ ‫دارند‪ .‬ترابرنت ســومین تجربه او به عنوان‬ ‫پیش برنده یک کسب وکار است‪.‬‬ ‫به خارج از ایران می رویم‬ ‫هم بنیانگذاران ترابرنت می گویند که عالوه‬ ‫بر برنامه ریزی برای حضــور موثر و پررنگ‬ ‫در بازار ایــران‪ ،‬قصد دارنــد در جاده های‬ ‫خاورمیانه هم حضور داشته باشند‪ .‬این کار‬ ‫را دور از ذهــن نمی دانند و توانایی اش را در‬ ‫خودشان می بینند اما معتقدند که فعال در‬ ‫ساختار قوانین و مقررات ایران به نوعی گیر‬ ‫افتاده اند‪ .‬ســاختاری که نه تنها پیش برنده‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه بســیار کند و بازدارنده عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫مزیت هایی که اســتارتاپ های حوزه‬ ‫حمل ونقل ایجاد می کنند‬ ‫برای صاحبان کاال شــفافیت امور مرتبط با‬ ‫جابه جایی کاال‪ ،‬حذف واســطه ها و کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬افزایش ســرعت تامین را ایجاد‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫هر چقدر که بازاری بزرگ تر باشد‪ ،‬ظاهرا ورود به ان و پیش رفتن‬ ‫در ان سخت تر است و سرعت گیرهای ایین نامه ها و شیوه های‬ ‫متعدد بیشتر‪ .‬بازار کرایه حمل ونقل بار جاده ای در ایران از این‬ ‫بازارهاست؛ بازاری که اندازه اش تا ‪40‬هزار میلیارد تومان تخمین‬ ‫زده شده و ساالنه ‪30‬میلیون بارنامه در ان صادر می شود که ارزش‬ ‫هر بارنامه حداقل ‪300‬هزار تومان است و البته بدون در نظرگرفتن‬ ‫استثنائات‪ ،‬اغلب بارهای جاده ای ارزش حمل شان بین ‪300‬هزار تا‬ ‫‪10‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫به این امار باید ایــن موارد را هم اضافه کنیم که حدود ‪360‬هزار‬ ‫کامیون فعال که پروانه فعالیت دارند و حدود ‪500‬هزار راننده در‬ ‫ایران داریم‪.‬‬ ‫ضمن اینکه حدود ‪ 4500‬شــرکت حمل ونقل سنتی در این بازار‬ ‫مشغول هستند‪ ،‬اما جایگاه استارتاپ ها در این بازار کجاست و‬ ‫انها چقدر توانســته اند در این بازار پیش بروند؟ کیوان جعفری‬ ‫و حامد کریمیان‪ ،‬هم بنیانگذاران ترابرنــت در مورد این بازار و‬ ‫سختی هایش حرف های زیادی دارند‪.‬‬ ‫انها معتقدند که کسب وکارهای ســنتی خود را مالک این بازار‬ ‫می دانند و به نظر می رسد جنگ معروف استارتاپ ها با سنتی ها‬ ‫در این بازار هم حسابی درگیرانه ادامه دارد‪ .‬به همین دلیل سهم‬ ‫اســتارتاپ ها از این بازار هزاران میلیــاردی‪ ،‬کمتر از یک ونیم‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫اما بازار حمل ونقل بار جاده ای در ایران مشکالت متعددی دارد که‬ ‫به نظر می رسد استارتاپ ها با راهکارهای شان می توانند به کاهش‬ ‫این مسائل کمک کنند؛ شفا سازی قیمت‪ ،‬بهینه سازی حمل ونقل‪،‬‬ ‫رونق کسب وکارهای کوچکی که به علت گرانی کرایه بار تعطیل‬ ‫شــده اند‪ ،‬کمک به اقتصاد راننده ها و مهم تر از همه اینها‪ ،‬حذف‬ ‫ت استارتاپ ها‬ ‫واسطه های متعدد و دالل ها از مهم ترین فواید فعالی ‬ ‫در این بازار است‪ .‬اما ظاهرا این بازار هم با پنهان سازی اطالعات‬ ‫از استارتاپ ها‪ ،‬ازدیاد مقررات‪ ،‬ایین نامه و شیوه ها مواجه است‬ ‫و حرکت در این بازار به اراده قــوی و روحیه جنگندگی ویژه ای‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫ترابرنت طی ‪2‬سال فعالیتش توانسته با بیش از ‪ 100‬هزار راننده‬ ‫همکاری کند و اهداف بلندمدتی برای ورود به بازارهای خاورمیانه‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫حامد کریمیــان‪ ،‬مدیرعامل و هم بنیانگــذار و کیوان جعفری‪،‬‬ ‫هم بنیانگــذار ترابرنــت در گفت وگو با «شــنبه» درباره بازار‬ ‫حمل ونقل ایران‪ ،‬اهداف شان‪ ،‬اینده ترابرنت‪ ،‬کمکی که می توانند‬ ‫به جامعه بکنند‪ ،‬تاثیر مهاجرت منابع انسانی‪ ،‬چرایی پنهان سازی‬ ‫اطالعات و عدم به اشتراک گذاری داده هایی که می تواند به رشد‬ ‫کسب وکارها کمک کند و‪ ...‬پرداخته اند‪.‬‬ ‫ایده ترابرنت از کجا امده است؟‬ ‫سال ‪ ،99‬ترابرنت‬ ‫در جایگاهی‬ ‫قرار می گیرد‬ ‫و اتفاقاتی را‬ ‫رقم می زند‬ ‫که حسرت‬ ‫سرمایه نگذارهایی!‬ ‫را در پی خواهد‬ ‫داشت که یکی‬ ‫دو سال فقط‬ ‫جلسهگذاشتند‪،‬‬ ‫وقت مان را تلف‬ ‫کردند و در‬ ‫نهایت جرات‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫متاسفانهاغلب‬ ‫سرمایه گذاران‬ ‫ما دنبال اسب‬ ‫زین شده هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل‬ ‫است که ما چراغ‬ ‫خاموش حرکت‬ ‫می کنیم اما از‬ ‫این به بعد صدای‬ ‫بلندتری از ما‬ ‫می شنوید‬ ‫کیوان‪ :‬اذرماه ســال ‪ 93‬بود که قرار شد از غرب‬ ‫تهران به پارک فناوری پردیس در رودهن منتقل‬ ‫شویم‪ .‬برای بردن اسباب و وسایل باید از خدمات‬ ‫باربری اســتفاده می کردیم‪ ،‬اما با اعمال شاقه ای‬ ‫مواجه شده و بســیار اذیت شدیم‪ .‬در ان زمان با‬ ‫خودم فکــر کردم که چرا حمل بــار باید اینقدر‬ ‫سخت باشد‪ .‬در فضای اینترنت جست وجو کردم‬ ‫و متوجه شــدم در کشــورهای دیگر این کار را‬ ‫به راحتی و به صورت انالیــن انجام می دهند‪ .‬به‬ ‫این صورت که صاحب کاال نیاز خود را به راحتی‬ ‫در اپلیکیشن ثبت می کند و رانندگان‪ ،‬بار مناسب‬ ‫ماشین شان را انتخاب می کنند و با قیمت رقابتی‬ ‫به دست مشتری می رسانند‪ .‬تصمیم گرفتیم که‬ ‫در ایران هم چنین سیســتمی را اجرایی کنیم‪.‬‬ ‫بنابراین مدل سنتی حمل و نقل جاده ای کاال در‬ ‫ایران را بررسی کردیم و به نقطه ضعف های زیادی‬ ‫پی بردیم که با راه اندازی یــک پلتفرم انالین و‬ ‫کارهای زیاد دیگری که باید انجام می شد‪ ،‬امکان‬ ‫کاهش و حتی از بین بردن این مشــکالت وجود‬ ‫داشــت‪ .‬البته چون این کار‪ ،‬کار ســختی است‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتیم با چند شرکت فناور دیگر در این‬ ‫حوزه پیش برویم‪.‬‬ ‫در واقع یکی از ویژگی های ترابرنت این است که‬ ‫ماحصل همکاری اســتراتژیک چندین شرکت‬ ‫دانش بنیان و فناور است که خیلی از این شرکت ها‬ ‫در پارک علم و فناوری مستقر هستند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫بیشترین سابقه را در زمینه حمل ونقل هوشمند‬ ‫جاده ای داریم و مثال مجموعه حصین کارت های‬ ‫هوشمند سوخت را انجام می دهد‪ ،‬دوربین های‬ ‫جاده ای توســط یکی از مجموعه های همکار ما‬ ‫یعنی مجموعه بصیرپردازش مدیریت و انجام شده‬ ‫است‪ ،‬ترابرنت هم یک پلتفرم جامع متمرکز است‬ ‫برای حمل ونقل‪ ،‬اعالم بار و ردیابی‪ .‬یکی دیگر از‬ ‫مجموعه های همکار ما سایت سازمان راهداری‬ ‫را طراحی کرده بود و‪ ...‬بنابراین ما از مجموعه ای‬ ‫از این تیم های دارای ســابقه فعالیــت در بازار‪،‬‬ ‫تشکیل شــدیم و به این صورت نیست که صرفا‬ ‫دانش اکادمیک داشته باشیم‪ .‬کاری که ما کردیم‬ ‫این بود که حلقه واسطی در این میان ایجاد کنیم‬ ‫که بتواند سرویس های ارزش افزوده بهتری را در‬ ‫اکوسیستم حمل ونقل به وجود بیاورد و این حلقه‬ ‫واسط‪ ،‬ترابرنت بوده است‪.‬‬ ‫اذرماه ‪ 93‬این ایده را داشتید ولی سال ‪96‬‬ ‫کار را شــروع کردید؛ چرا ورود به این بازار‬ ‫اینقدر طول کشید؟‬ ‫حامد‪ :‬اغاز کار ما با تحقیقــات بازار بود و حتی‬ ‫‪ 500‬میلیون تومان برای این کار هزینه کردیم‪.‬‬ ‫این بازار هم بازار سخت و پیچیده ای است و نیاز‬ ‫به بررســی زیادی دارد‪ .‬در واقع سال های ‪ 94‬و‬ ‫‪ 95‬بیشتر به بررسی و تحلیل بازار پرداختیم‪ .‬از‬ ‫ابتدای سال ‪ ،96‬سرمایه گذاری مشترک نارین و‬ ‫حصین روی ترابرنت انجام شــد و کار به صورت‬ ‫جدی پیگیری شد‪.‬‬ ‫حجم این سرمایه گذاری چقدر بوده است؟‬ ‫کیوان‪ :‬از ابتــدای کار تاکنون‪ ،‬یک میلیون دالر‬ ‫روی ترابرنت سرمایه گذاری کرده ایم و در شرف‬ ‫سرمایه گذاری یک میلیون دالر دیگر هم هستیم‬ ‫که باز هم از طریــق دو مجموعه حصین و نارین‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫شــما در ایران کار می کنید و به ایرانی ها‬ ‫خدمات می دهید؛ چرا رقم سرمایه گذاری تان‬ ‫را به دالر می گویید؟‬ ‫کیــوان‪ :‬چــون ان زمــان بــه ریــال هزینه‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬اما به عنوان ســرمایه گذار باید ارزش‬ ‫ســرمایه گذاری مان را حفظ کنیــم‪ .‬پولی را که‬ ‫می توانســتیم اتومبیل یا مســکن بخریم‪ ،‬روی‬ ‫استارتاپ هزینه کرده ایم و االن ارزش ریال بسیار‬ ‫کمتر شده است‪ .‬اما االن می توانیم دالر را به قیمت‬ ‫روز حســاب کنیم و ارزش ســرمایه گذاری مان‬ ‫حفظ می شــود! اما ســالی که ســرمایه گذاری‬ ‫کردیــم‪ ،‬ارزش دالر بســیار کمتر بــود و با این‬ ‫حساب‪ ،‬سرمایه گذاری ما به پول ان زمان بین ‪3‬‬ ‫تا ‪4‬میلیارد تومان بوده و االن تا حدود ‪ 12‬میلیارد‬ ‫تومان ارزش دارد‪ .‬ســرمایه گذاری بعدی هم به‬ ‫میزان ســرمایه گذاری انجام شده مرتبط است و‬ ‫چون پول ایران باثبات نیســت و ارزش پولی که‬ ‫هزین ه کرده ایم‪ ،‬بسیار پایین می اید‪ ،‬در حالی که‬ ‫در زمان خودش پول بزرگی بوده است‪.‬‬ ‫وقتی شــما خدماتی را به مشتری ایرانی‬ ‫می دهید و همه مبادالت با ریال انجام می شود‪،‬‬ ‫منطقی نیست که میزان سرمایه گذاری با دالر‬ ‫گفته شود‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬شما از هر اقتصاددانی بپرسید‪ ،‬حرف ما را‬ ‫قبول می کند‪ .‬اعــدادی هم که می گوییم‪ ،‬دور از‬ ‫ذهن نیست و حقیقی است‪ .‬راند بعدی سرمایه را‬ ‫هم به همین ترتیــب و به دالر اعالم می کنیم‪ .‬ما‬ ‫می توانســتیم داللی ارز و دالر کنیم ولی نکردیم‬ ‫و استارتاپ راه اندازی کردیم و ‪ 12‬میلیارد تومان‬ ‫به پول امروز هزینه کردیم‪.‬‬ ‫چــرا نمی گوییــد ‪12‬میلیــارد تومان‬ ‫سرمایه گذاری کرده اید؟‬ ‫کیوان‪ :‬چــون نمی خواهیم دروغ بگوییم‪ ،‬اما اگر‬ ‫بگوییم یک میلیــون دالر به پول ان زمان هزینه‬ ‫کرده ایم‪ ،‬راست گفته ایم!‬ ‫سوای اینکه این پاســخ چقدر قانع کننده‬ ‫است‪ ،‬چون این بحث به درازا کشید‪ ،‬به مبحث‬ ‫بعدی بپردازیم؛ در مورد حمل ونقل بار در حوزه‬ ‫ســنتی توضیح بدهید که چه اتفاقی در ان‬ ‫حوزه می افتد و چه چیزهایی باید تغییر کند‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬در حوزه ســنتی شرکت باربری یا واسطه‬ ‫با صاحــب کاال توافق می کند که بارش را از نقطه‬ ‫‪ A‬به نقطه ‪ B‬برساند‪ .‬برای حمل بار رانندگانی را‬ ‫می شناســد و معموال رانندگان متناسب با بارش‬ ‫را در پایانه های شــهرهای مختلف پیدا می کند‪.‬‬ ‫مثال در پایانه نسیم شهر‪ .‬در انجا با شیوه ای خیلی‬ ‫ســنتی با داد و فریاد راننده مورد نیازشان را پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬راننده پیدا شده و بارنامه صادر می شود‪،‬‬ ‫اما از ایــن به بعد هیچ گونه اطالعی از وضعیت بار‬ ‫و راننده در دســت نیســت و هیچ گونه رهگیری‬ ‫اتفاق نمی افتد‪ .‬عدم شــفافیت قیمت هم یکی از‬ ‫مشکالت این حوزه اســت‪ .‬همچنین راننده هم‬ ‫برای گرفتن بار‪ ،‬باید تا پایانه نسیم شــهر برود و‬ ‫چندین ســاعت وقت تلف کند تا بار متناسب با‬ ‫ماشینش را پیدا کند‪ .‬این راننده بار برگشتی هم‬ ‫ندارد و باز باید به پایانه شهرســتان مقصد برود و‬ ‫دنبال بار بگردد‪.‬‬ ‫ترابرنت قرار است این مشکالت را چگونه‬ ‫حل کند؟‬ ‫حامد‪ :‬قصد ما این است که به صورت هوشمند‪،‬‬ ‫هم راننده متناســب با بارها را پیــدا کنیم و هم‬ ‫خدمات شفافی به صاحب کاال بدهیم‪ .‬وقتی این‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬واسطه ها کم می شوند و هزینه های‬ ‫صاحب کاال کاهش می یابد‪ .‬همچنین این مدل کار‬ ‫شفافیت ایجاد می کند و قیمت رقابتی می شود‪.‬‬ ‫صاحــب کاال می تواند بــارش را رهگیری کند‪.‬‬ ‫حتی صاحب کاال می تواند از ترابرنت بخواهد که‬ ‫رانندگانی با ویژگی هــای مد نظرش به او معرفی‬ ‫کند یا بیمه و ماشین خاصی را سفارش بدهد‪.‬‬ ‫ترابرنت در حوزه حمل و نقل انواع و اقسام‬ ‫بارها حضور دارد؟‬ ‫حامد‪ :‬نه‪ .‬بارهای سنگین در حوزه کاری ماست؛‬ ‫یعنی بارهــای ‪ 5‬تن به باال‪ .‬از کامیونت شــروع‬ ‫می شود تا تریلی و‪ ...‬اما مثال حمل بار اسباب کشی‬ ‫اولویت ما نیست‪ .‬شاید بعدا وارد این حوزه بشویم‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬دیگــران ایــن بارها را هــم در حیطه‬ ‫کاری شان دارند‪ .‬مثال اوبار به واسطه خدماتش در‬ ‫اچاره‪ ،‬حمل این بارهــا را هم در برنامه اش دارد‪.‬‬ ‫سیاســت ما حمل بار تجاری یا عمده بار است و‬ ‫خرده بار نداریم‪.‬‬ ‫تمرکز روی بارهای تجاری‪ ،‬محدودســازی‬ ‫بازارتان نیســت؟ در حوزه کاری شما ساالنه‬ ‫چه میزان بار وجود دارد؟‬ ‫حامد‪ :‬ما در بازار بزرگی حضور داریم‪ .‬ســاالنه تا‬ ‫‪ 30‬میلیون بارنامه در کشور صادر می شود؛ یعنی‬ ‫‪30‬میلیون سفرکامیون‪ .‬حدود ‪450‬میلیون تن‬ ‫بار توســط این ‪30‬میلیون بارنامه در کل کشور‬ ‫جابه جا می شــود و این فعالیــت در حال حاضر‬ ‫توسط حدود ‪ 4500‬شرکت باربری سنتی انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬االن در کشــور حدود ‪360‬هزار کامیون‬ ‫فعال که پروانــه فعالیت دارند و حدود ‪ 500‬هزار‬ ‫راننده داریم‪ .‬پس می بینید که بازار بزرگ است و‬ ‫به همه ارکان این بازار می توان خدماتی ارائه کرد‬ ‫که کارشان بهینه شود‪ .‬همچنین قیمت بارها هم‬ ‫زیر ‪300‬هزار تومان نیســت اما سقف قیمت باز‬ ‫است چون حمل ونقل های متفاوتی وجود دارد و‬ ‫مثال ماشین های بوژی بارهایی را تا ‪200‬میلیون‬ ‫تومان جابه جا می کنند‪ .‬کالس کاری ما بارهایی‬ ‫بین ‪300‬هزار تومان تا ‪10‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫اندازه این بازاری کــه در ان حضور دارید‪،‬‬ ‫مشخص شده است؟‬ ‫کیوان‪ :‬رقمی که برای انــدازه این بازار تخمین‬ ‫زده شده‪ ،‬بین ‪ 30‬تا ‪40‬هزار میلیارد تومان است؛‬ ‫یعنی بازار کرایه حمل ونقل بار جاده ای در ایران‪.‬‬ ‫محدوده حرکتی ترابرنت در مرزهای ایران‬ ‫خواهد بود؟‬ ‫کیوان‪ :‬ایــن کرایــه حمل ونقل بار جــاده ای‪،‬‬ ‫بخش هــای داخل شــهری و بین المللــی دارد‪.‬‬ ‫داخل شهری مانند الوپیک‪ .‬ماهیت کسب وکار ما‬ ‫بین شهری است‪ ،‬اما مسیر حرکتی ما بین المللی‬ ‫است و در برنامه های اینده ما حمل بار از کشوری‬ ‫به کشور دیگر هم وجود دارد‪.‬‬ ‫تحریم ها و مشکالت سیاسی فعلی‪ ،‬مانعی‬ ‫برای این حرکت نخواهد بود؟‬ ‫حامد‪ :‬همین االن حمل بین المللی وجود دارد و‬ ‫ســاالنه تا ‪500‬هزار سفر حمل بار‪ ،‬در حوزه های‬ ‫بین المللی و در ارتباط با ایران انجام می شــود؛‬ ‫یعنی یا ایران مبدا اســت یا مقصد یا این بارها از‬ ‫ایران رد می شوند‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬براساس کنوانسیون تیر می توانیم حداقل‬ ‫در حوزه خاورمیانه فعالیت کنیم‪ .‬کال حمل ونقل‬ ‫یک کسب وکار لوکال و محلی است‪ ،‬چون فرهنگ‬ ‫ویژه و رگولیشن محل با محل فرق دارد‪ .‬اما فعال‬ ‫بازار مد نظر ما حمل بار بین شــهری اســت که‬ ‫اندازه اش ‪ 30‬تا ‪40‬هــزار میلیارد تومان تخمین‬ ‫زده شده است‪.‬‬ ‫این بازار بخش های دیگری (ساید بیزینس) هم‬ ‫دارد که در افق برنامه های مان قرار دارند و وارد این‬ ‫بازارها هم خواهیم شد‪ ،‬مثل بازار بیمه مرتبط با‬ ‫این صنعت‪ .‬بیمه حمل‪ ،‬بیمه بدنه‪ ،‬بیمه کامیون‪،‬‬ ‫بیمه شــخص ثالث و انواع بیمه هــای دیگر که‬ ‫براورده شــده‪ ،‬اندازه این بازار تا ‪10‬هزار میلیارد‬ ‫تومان باشــد‪ .‬بازار دیگری به نام بازار فایننس یا‬ ‫ســرمایه مورد نیاز در این صنعت وجود دارد که‬ ‫انــدازه اش ‪ 5‬تا ‪10‬هزار میلیــارد تومان تخمین‬ ‫زده شده اســت‪ .‬بازار قطعات یدکی هم از دیگر‬ ‫بخش های این بازار است‪ .‬در واقع این بازار‪ ،‬جزو‬ ‫بزرگ ترین بازارهای موجود در کشــور است که‬ ‫یک استارتاپ می تواند به ان ورود کند‪.‬‬ ‫ولی اســتارتاپ های کمــی وارد این بازار‬ ‫شده اند‪ .‬چرا؟‬ ‫حامد‪ :‬کسب وکارهای زیادی وارد شده اند اما اسم‬ ‫و رســمی ندارند‪ ،‬چون بازار بسیار سختی است‪.‬‬ ‫قوانیــن عجیب و غریبــی دارد و بیش از ‪4500‬‬ ‫شرکت سنتی در این زمینه فعالیت می کنند که‬ ‫دیگران را چیزی به حساب نمی اورند و به نوعی‬ ‫خودشان را مالک این صنعت می دانند‪.‬‬ ‫از ایــن بازاری که می گوییــد اندازه اش تا‬ ‫‪40‬هزار میلیارد تومان است‪ ،‬چه میزان از ان‬ ‫انالین شده است؟‬ ‫کیوان‪ :‬این بازار خیلی پراکنده ای است‪ .‬همانطور‬ ‫که گفتیــم‪ ،‬همین االن حدود ‪ 4500‬شــرکت‬ ‫حمل و نقل ســنتی در ایران داریم که سهم بازار‬ ‫هر کدام بیش از یک یا یک و نیم درصد نیســت‪.‬‬ ‫براساس اعالم رسمی سازمان راهداری‪ 50 ،‬تا ‪60‬‬ ‫لو نقل سنتی توانمند و سراسری در‬ ‫شرکت حم ‬ ‫ایران داریم که سهم بازارشان به یک و نیم درصد‬ ‫نمی رسد‪ .‬در واقع سهم بازار در میان این ‪4500‬‬ ‫شرکت پراکنده اســت‪ .‬تا زمانی که وضعیت این‬ ‫صنعت به این صورت اســت‪ ،‬سهم بازار انالین ها‬ ‫هم مشخص نیست‪ .‬چیزی که االن می توان گفت‬ ‫این است که انالین ها روی هم رفته سهم یک و نیم‬ ‫درصدی هم از این بازار ندارند‪.‬‬ ‫چرا اســتارتاپ ها نتوانسته اند در این بازار‬ ‫پیش بروند؟ چه چالش هایــی در این حوزه‬ ‫وجود دارد؟‬ ‫حامد‪ :‬یکی از چالش ها این اســت که ســازمان‬ ‫راهداری ایین نامه را به صورت پیش نویس منتشر‬ ‫کرده که نحوه فعالیت بازارگاه ها و شــرکت های‬ ‫حمل ونقل هوشمند کالن مقیاس بازارگاه محور‬ ‫را مشخص کند‪ .‬دقیقا چنین اصطالحی و عبارتی‬ ‫را ساخته اند! این ایین نامه با روح هوشمندبودن‬ ‫تناقــض دارد‪ .‬گفته اند که شــرکت های بازارگاه‬ ‫باید با شرکت های سنتی حمل ونقل تعامل کرده‬ ‫و تفاهمنامه امض ا کنند و ‪30‬درصد از سهام شان را‬ ‫هم به انها بدهند‪ .‬اگر این کار را نکنیم‪ ،‬باید تعداد‬ ‫زیادی ناوگان ملکی بخریم‪ ،‬در استان های مختلف‬ ‫شــعبه راه اندازی کنیم و انواع و اقسام مجوزها را‬ ‫بگیریم که هیچ اشتراکی با روح کسب وکارهای‬ ‫انالیــن ندارد‪ .‬نکته دیگر این اســت که تصویب‬ ‫کرده اند که طی یک ســال تا ســقف مشخصی‬ ‫می توانیم بارنامه صادر کنیم و حتی این بارنامه هم‬ ‫به نام ان شرکت حمل ونقل سنتی صادر می شود‬ ‫و نه به نام یک اســتارتاپ؛ یعنی هوشمندسازی‬ ‫مد نظر ما با انچه سازمان راهداری تصویب کرده‪،‬‬ ‫در تعارض و تناقض اســت و اصوال هیچ مجوزی‬ ‫هم برای صدور بارنامه به ما نمی دهند‪.‬‬ ‫کیــوان‪ :‬یعنــی از مــا می خواهند کــه عمله‬ ‫شرکت های سنتی که از نظر انها توانمند و از نظر‬ ‫ما ناتوان هســتند‪ ،‬بشویم‪ .‬اگر توانمند بودند چرا‬ ‫سهم بازارشان بیشــتر از یک درصد نیست‪ ،‬چرا‬ ‫خدمات گســترده و سراسری ندارند؟ االن حتی‬ ‫یک شرکت حمل ونقل سنتی نداریم که بتواند از‬ ‫‪50‬نقطه ایران به ‪ 50‬نقطــه دیگر بار حمل کند‪.‬‬ ‫از ‪ 4500‬شــرکت حمل و نقل ســنتی در ایران‪،‬‬ ‫تنها ‪2‬شــرکت داریم که پوشش نقطه ای شان تا‬ ‫‪40‬نقطه در کشور می رسد که هر دو هم دولتی و‬ ‫شبه دولتی هســتند که مایحتاج اساسی مردم را‬ ‫در کشور حمل می کنند‪.‬‬ ‫اصطــاح کالن مقیــاس بازارگاه محور هم جای‬ ‫د‬ ‫گویندکه جزیره ممنوعه ورود استارتاپ ها شده‬ ‫سهام استارتاپ مان را به نام انها بزنیم‬ ‫نیست‪ .‬همه بخش های این صنعت پر از دالل است‬ ‫که همگی در حال هزینه سازی هستند‪.‬‬ ‫این بازار‪ ،‬زیر یک درصد است‪ ،‬بنابراین‪ ،‬این بازار‬ ‫هنوز بازیگر اصلی و رهبر بازار ندارد‪.‬‬ ‫از مسائل و مشکالت این بازار و این صنعت‬ ‫حرف زدیم؛ ترابرنت االن ‪2‬سال است که اغاز‬ ‫به کار کرده و با همه این سختی ها جلو امده‬ ‫اســت‪ .‬کمی هم در مورد امارهای ترابرنت‬ ‫صحبت کنیم‪ .‬االن چند هزار راننده با شــما‬ ‫همکاری می کنند؟‬ ‫حامد‪ :‬بیش از ‪100‬هزار راننده را تحت پوشــش‬ ‫پس کال جا بــرای ورود بازیگران جدید هم‬ ‫باز است‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬بله‪ .‬این بازار بخش های متنوعی هم دارد‪.‬‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫این ‪100‬هزار نفر اپلیکیشن ترابرنت را نصب‬ ‫کرده اند؟‬ ‫حامد‪ :‬نه‪ ،‬ولــی از روش های دیگر با ما در ارتباط‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫چه میزان نصب دارید االن؟‬ ‫حامد‪ :‬حدود ‪5‬هزار نصب داریم‪.‬‬ ‫پیامک و حتی تلفنی با ما در ارتباط هستند‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬در حال ارائه نسخه جدیدی از اپلیکیشن‬ ‫هســتیم و مدت زیادی هیــچ فعالیتی روی ان‬ ‫انجام نشده است‪.‬‬ ‫وقتی اپلیکیشن شــما نصب پایینی دارد‪،‬‬ ‫رانندگان چگونه با شــما مرتبط می شوند؟‬ ‫اینکه می گویید تلگرام و اینستاگرام‪ ،‬خیلی‬ ‫قانع کننده نیست‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬راننده ها اســم ما را از جاهــای مختلف‬ ‫شنیده اند و با ما تماس می گیرند‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬االن مســئله اصلی این است که ما چند‬ ‫ناوگان در دسترس برای حمل داریم و ‪100‬هزار‬ ‫ناوگان عدد قابل توجهی است‪ .‬این راننده ها اپ‬ ‫ما را حداقل یک بار نصب کرده اند و اگر هم پاک‬ ‫کرده باشــند‪ ،‬دیتای انها سمت سیستم ما امده‬ ‫و با ما در تعامل هستند و از ما بار می خواهند‪.‬‬ ‫چند هزار تن بــار تاکنون از طریق ترابرنت‬ ‫جابه جا شده است؟‬ ‫حامد و کیــوان‪ :‬ترجیح می دهیم بــه این امار‬ ‫اشاره نکنیم‪.‬‬ ‫چرا؟‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫ســوال دارد؛ کالن مقیاس یعنــی حداقل باید‬ ‫‪10‬درصد از سهم بازار را داشته باشد‪ .‬همین االن‬ ‫شرکت هایی هســتند که مثال ‪ 150‬تا ‪170‬هزار‬ ‫بارنامه صادر می کنند؛ یعنی سهم شــان به یک‬ ‫درصد از ‪30‬میلیون بارنامه هم نرسیده است‪ .‬اما‬ ‫سقفی که برای ما تعیین کرده اند‪40 ،‬هزار بارنامه‬ ‫است؛ یعنی یک دهم درصد ‪30‬میلیون بارنامه ای‬ ‫که در ســال صادر می شــود؛ یعنی می گویند تو‬ ‫کالن مقیاسی اما از یک دهم درصد نباید بزرگ تر‬ ‫بشــوی‪ .‬ضمن اینکه ‪30‬درصد از سهام تان را هم‬ ‫باید به شرکت های سنتی طرف قرارداد و دارای‬ ‫مجوز صدور بارنامه بدهید‪ .‬این کار خالف قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬قانون تجارت و سیاست های کلی اصل‪44‬‬ ‫قانون اساسی است‪ .‬من نمی دانم چرا دولتی ها به‬ ‫خودشــان اجازه داده اند برخالف قانون اساسی‬ ‫کشور‪ ،‬ایین نامه تدوین و صادر کنند‪ .‬پیش نویس‬ ‫ایین نامه را هم برای ما که با اصطالح بازارگاه یاد‬ ‫می شــویم و در ایین نامه هم امده است‪ ،‬ارسال‬ ‫نکردند و به اصطالح ما را داخل بازی به حســاب‬ ‫نیاوردند‪ .‬ریشــه این مســائل یا عناد و دشمنی‬ ‫است یا جهالت‪ .‬نتیجه اش هم ضرر و زیانی است‬ ‫که مردم می بینند‪.‬‬ ‫با همه ســختی ها‪ ،‬تالش مستمر استارتاپ های‬ ‫این حوزه چنــد اتفاق خوب را رقم زده اســت؛‬ ‫با این تالش ها توانســتیم بنیانگذار حمل ونقل‬ ‫لو نقل باشیم و ایین نامه‬ ‫هوشمند در صنعت حم ‬ ‫بازارگاه الکترونیکی حمل ونقل کاال را به تصویب‬ ‫سازمان راهداری برسانیم که نخستین مجوزش‬ ‫را هم سال ‪ 96‬گرفتیم‪ .‬همچنین با پیگیری های‬ ‫دیگری که از سازمان ها و نهادهای مرتبط کردیم‪،‬‬ ‫دو ســه هفته پیش بارنامه الکترونیک به مصوبه‬ ‫مجلس رســید‪ .‬قبال اجبار بود که بارنامه کاغذی‬ ‫باشد و چاپ شود و نسخه کاغذی به دست راننده‬ ‫و صاحب کاال و‪ ...‬برســد‪ .‬در واقع داستان به این‬ ‫صورت بود که مثال به تاکسی انالین بگویند اگر‬ ‫سند حمل مسافر دست راننده ات نباشد‪ ،‬پلیس‬ ‫جلویش را می گیرد! یعنی هر روز رانندگان تاکسی‬ ‫انالین باید به دفاتر اژانس ها می رفتند و ســند‬ ‫مسافرکشی را امض ا می کردند و‪...‬‬ ‫حاال سوال این است که اصوال این صنعت به‬ ‫این همه شرکت حمل ونقل نیاز دارد؟ به نظر‬ ‫نمی رسد که میزان باری که در ایران جابه جا‬ ‫می شود‪ ،‬به ‪ 4500‬شرکت نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬یکــی از مشــکالت تعــدد و تکثر این‬ ‫شرکت هاســت‪ .‬در کشــورهای طراز اول دنیا با‬ ‫حجم بــار چندصد برابری ایــران‪ ،‬نهایتا ‪ 400‬تا‬ ‫‪ 500‬شــرکت حمل و نقل وجود دارد‪ .‬در امریکا‬ ‫‪ 2‬شــرکت تنها ‪20‬درصد از سهم بازار را دارند‪ .‬یا‬ ‫در افریقای جنوبی ‪2‬شرکت عموم سهم را دارند و‬ ‫شرکت های کوچک دیگری هم وجود دارد که مثال‬ ‫مزرعه دار هستند و بار خودشان را حمل می کنند‪.‬‬ ‫در ترکیه همین قضیه وجود دارد‪ .‬اما در ایران به‬ ‫صورت غیراصولی شرکت راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬نکته این بوده که شرکت های کوچک تری‬ ‫نمی توانستند این کار را بکنند به دلیل مشکالت‬ ‫متعدد و به همین دلیل دائما شــرکت ها را زیاد‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫کسب وکارهای ســنتی احساس شان این‬ ‫اســت که انالین ها می خواهند بازارشان را‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬ما منکر زحمات کســب وکارهای سنتی‬ ‫نیستیم‪ .‬اما االن این صنعت نیاز به تغییراتی دارد‬ ‫که انها از پسش برنمی ایند‪ ،‬چون از ای تی فاصله‬ ‫دارند‪ .‬دولت می گوید این دو در کنار هم کار کنند‪،‬‬ ‫اما ترکیب این دو با هم‪ ،‬یعنی بستن سنگ بزرگ‬ ‫به پای استارتاپ ها‪ .‬پیشنهاد دیگر دولت این است‬ ‫که اول به عنوان شــرکت سنتی ثبت شوید و بعد‬ ‫کار استارتاپی بکنید!‬ ‫کیوان‪ :‬سنتی ها خودشــان را مالک و متخصص‬ ‫صنعــت حمل ونقل می دانند و می گویند شــما‬ ‫جوجه دانشــجوها چه چیزی قرار است به ما یاد‬ ‫بدهید‪ .‬حتی دولتی ها هــم با همین ادبیات با ما‬ ‫حرف می زنند‪ .‬متاسفانه افرادی برای کارافرینان‬ ‫تصمیم گیری می کنند که یک ریال از جیب شان‬ ‫برای کارافرینی هزینه نکرده انــد‪ .‬معموال به ما‬ ‫می گویند صبر کنید‪ .‬االن به مصلحت نیست‪ .‬در‬ ‫حالی که استارتاپ امده بگوید مثال یک صنعت‬ ‫همه جایش غلط است و باید تخریب شود و دوباره‬ ‫با روش درست ساخته شود‪.‬‬ ‫ترابرنت چرا اینقدر چراغ خاموش حرکت‬ ‫می کند و برخالف رقبایش صدا و تصویرش را‬ ‫در اکوسیستم نمی شنویم و نمی بینیم؟‬ ‫کیوان‪ :‬ما یکی دو سال جلسات متعددی با افرادی‬ ‫داشتیم که مدعی سرمایه گذاری روی کسب وکار‬ ‫ما بودند اما در نهایت هیچ کدام جلو نیامدند‪ .‬بعد‬ ‫از ان‪ ،‬همه تمرکزمان را روی کیفیت ســرویس‬ ‫گذاشتیم و محصول مان را ارتق ا دادیم‪ .‬اما سال‪،99‬‬ ‫ترابرنت در جایگاهــی قرار می گیرد و اتفاقاتی را‬ ‫رقم می زند که حسرت سرمایه نگذارهایی! را در‬ ‫پی خواهد داشــت که یکی دو سال فقط جلسه‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬وقت مان را تلف کردنــد و در نهایت‬ ‫جرات ســرمایه گذاری نداشتند‪ .‬متاسفانه اغلب‬ ‫ســرمایه گذاران ما دنبال اسب زین شده هستند‪.‬‬ ‫به همین دلیل است که ما چراغ خاموش حرکت‬ ‫می کنیم اما از این به بعد صــدای بلندتری از ما‬ ‫می شنوید‪.‬‬ ‫قوانین و مقررات این حوزه چه می گوید؟ مثال‬ ‫در بخشی از کسب وکارهای انالین با نبود یا‬ ‫کمبود ایین نامه و مقررات مواجه هستیم؛ در‬ ‫این حوزه چه مسائلی وجود دارد که می تواند‬ ‫برای استارتاپ ها دست وپاگیر باشد؟‬ ‫کیوان‪ :‬بخشی از مشکالت این صنعت برمی گردد‬ ‫به مشــکالت رگولیشــن‪ .‬در این حوزه با ازدیاد‬ ‫ایین نامه و مقررات مواجه هســتیم و حتی باید‬ ‫مقررات زدایی بشود‪ .‬نیازی به این همه شیوه نامه‬ ‫و دستورالعمل و‪ ...‬نیست‪.‬‬ ‫رقبای شما در این بازار چه کسانی هستند؟‬ ‫حامد‪ :‬یکی از رقبای ما اوبار است‪ .‬استارتاپ های‬ ‫دیگری هم در این حوزه حضور دارند اما هر کدام‬ ‫با یک مدل شروع کرده اند‪ .‬االن سه ضلع این بازار‪،‬‬ ‫صاحبان کاال‪ ،‬باربری ها و راننده ها هستند‪ .‬بعضی‬ ‫از استارتاپ ها واســط بین باربری ها و راننده ها‬ ‫شــده اند‪ .‬ما خودمان را شبیه یک شرکت باربری‬ ‫می بینیم که قصد داریم بین صاحب کاال و راننده‬ ‫قرار بگیریم‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬در واقع ما به دنبال اتومیت کردن صنعت‬ ‫لو نقل نیســتیم بلکه به دنبال ایجاد تحول‬ ‫حم ‬ ‫در این صنعت هســتیم‪ .‬این صنعت باید از ریشه‬ ‫عوض شود‪ .‬در اصطالح به این کار تخریب خالق‬ ‫می گویند‪ .‬ما قصــد نداریم صرفا چند کد بزنیم و‬ ‫صنعت را انالین کنیم‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬بعضی از کســب وکارها صرفا بخشــی از‬ ‫خدمات این صنعــت را به صــورت انالین ارائه‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در مورد این صنعت و دالل هایش حرف های‬ ‫زیادی شنیده می شود؛ شــما چه تجربه ای‬ ‫دارید؟‬ ‫کیوان‪ :‬یکی از داللی تریــن صنعت های ایران‪،‬‬ ‫همین صنعت حمل ونقل اســت و بســیاری از‬ ‫کسب وکارهایی که شکل و شــمایل استارتاپی‬ ‫دارند‪ ،‬جرات ندارند با دالالن این سیستم ناکارامد‬ ‫دربیفتند‪ .‬ضمن اینکه زنجیره دالالن یکی دو تا‬ ‫کیوان‪ :‬نمی خواهیم ایجاد حساسیت کنیم‪ .‬کال‬ ‫عدد و رقم را هم هر کسی به نحوی اعالم می کند‪.‬‬ ‫ما ترجیح می دهیم که عملکرد ما در بازار مد نظر‬ ‫باشد‪ .‬در بازار قیمتی ‪ 10‬تا ‪20‬درصد زیر قیمت‬ ‫بازار می دهیم و عملکردمان مورد پسند رانندگان‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫ببینید بحــث عدد دادن به مــن نوعی یا‬ ‫«شنبه» نیست؛ شــما معتقدید که خوب کار‬ ‫کرده اید‪100 ،‬هزار نــاوگان اماده برای حمل‬ ‫بار در اختیار دارید و بلندپروازی هایی برای‬ ‫رفتن به بازار بین المللی دارید‪ .‬خواننده ای که‬ ‫این گفت وگو را می خواند با خودش فکر می کند‬ ‫که مستند این موفقیت چیست؟ وقتی از اعالم‬ ‫میزان بار جابه جا شده طفره می روید‪ ،‬به ذهن‬ ‫من و خواننده این نکته متبادر می شــود که‬ ‫یحتمل این امار خیلی شــگفت انگیز و قابل‬ ‫توجه نیست که بیانش نمی کنید‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬ما االن در مرحله ای هســتیم که در حال‬ ‫اماده سازی زیرساخت برای اسکیل کردن دوباره‬ ‫است‪ .‬بنابراین هر عددی بدهیم‪ ،‬دقیق و معنادار‬ ‫نیســت‪ ،‬اما کم کم صدای ترابرنت بلندتر شنیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬دادن رقم تعداد حمل بــار یا میزان تناژ‬ ‫بار‪ ،‬پیچیدگی و سردرگمی ایجاد می کند‪ ،‬چون‬ ‫ما مثــا در کالس ‪ A‬کار می کنیــم و تناژ باالی‬ ‫‪5‬تن ولــی رقیب مان حمل وانتی هــم دارد‪ .‬اگر‬ ‫ما بگوییم مثــا ماهی ‪10‬هزار حمــل داریم‪ ،‬با‬ ‫‪10‬هزارتایی دیگران یکی نیست‪ .‬اما متاسفانه در‬ ‫اکوسیستم‪ ،‬ما و رقیب مان را مثل اسنپ و تپ سی‬ ‫فرض می کنند در حالی که این کار پیچیدگی ها‬ ‫و ســختی های خاص خــود را دارد‪ .‬از طرفی به‬ ‫دستاوردهای ما هم می توانید توجه کنید‪ .‬مثال ما‬ ‫سال گذشته یعنی در سال ‪ ،2018‬در بزرگ ترین‬ ‫جشــنواره کارافرینی اروپا یعنی وب ســامیت‪،‬‬ ‫ترابرنت اســتارتاپ منتخب حوزه بتا بوده است‪.‬‬ ‫تصویب بارنامــه الکترونیک هم حاصل تالش ما‬ ‫و دیگر استارتاپ های این حوزه بوده‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬در زمینه نرخ گذاری مســیرها هم مدلی‬ ‫طراحی کردیم که با تقریب قابل قبولی قیمت دهی‬ ‫می کند که در نوع خودش ارزشمند است‪ ،‬چون‬ ‫صاحب کاال به جای زنگ زدن به چندین شرکت‪،‬‬ ‫با این مدل قیمت تقریبی حمل بارش را به دست‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫ترابرنت چند درصد بابــت هر بار دریافت‬ ‫می کند؟‬ ‫حامد‪ :‬تقریبا ‪5‬درصد‪.‬‬ ‫ی چقدر‬ ‫شــرکت های حمل ونقل ســنت ‬ ‫می گیرند؟‬ ‫حامد‪ :‬حدود ‪15‬درصد که ‪5‬درصد را بابت صدور‬ ‫بارنامه به ســازمان راهداری می دهند‪ .‬البته این‬ ‫اعداد‪ ،‬حداقل قیمت هاست‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬مدل قیمت دهی مــا تنها با ‪ 4‬ایتم انجام‬ ‫می شود و در دنیا بی نظیر است‪18 .‬پارامتر روی‬ ‫قیمت موثر اســت اما ما با ‪ 4‬ایتم‪ ،‬قیمت تقریبی‬ ‫را اعالم می کنیم‪ .‬این مدل حتی ماشین متناسب‬ ‫با بار را هم به صورت هوشــمند ارائه می کند‪ .‬در‬ ‫حالی که قیمت دهی در سایت رقیب ما به صورت‬ ‫دقیق نیســت و حتی فیک است چون اشکاالت‬ ‫فنی در بررســی اش دارد‪ .‬مدل ســازی که برای‬ ‫تخمین قیمت کرده اند‪ ،‬خطا دارد‪ .‬حتی الگوریتم‬ ‫هوشمند تشــخیص ماشــین را هم ندارد‪ .‬این‬ ‫کارهای ما ارزشمند است و تیم ما با خالقیت این‬ ‫کار را کرده است‪.‬‬ ‫تیم ترابرنت چند نفر است؟‬ ‫حامد‪ :‬االن ‪ 20‬نفر هستیم‪ .‬البته از ابتدای امسال‬ ‫تغییراتی در تیم داشتیم و چند نفر کم شدند‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬طی دوره ای تیم ما به ‪ 30‬نفر هم رســید‬ ‫اما به خاطر مشکالت اقتصادی که سال گذشته‬ ‫ایجاد شد‪ ،‬تعدیل نیرو داشتیم‪ ،‬اما دوباره هم تیم‬ ‫و هم ساختار را بازسازی کرده ایم‪.‬‬ ‫با همه ســختی های این حوزه‪ ،‬ولی بازار‪،‬‬ ‫بازار بزرگی است‪ .‬بازیگر اصلی این بازار کدام‬ ‫کسب وکار است؟‬ ‫حامد‪ :‬حدود ‪20‬شرکت استارتاپی ریز و درشت‬ ‫در این بازار فعالیت می کنند که سهم هم ه انها از‬ ‫یکی از بحث هایی که در «شنبه» هم مطرح‬ ‫شد‪ ،‬بحث دسترسی ازاد به اطالعاتی است‬ ‫که در خزانه ها‪ ،‬ارگان هــا و نهادهای دولتی‬ ‫خاک می خورد در حالی که می توان با ایجاد‬ ‫دسترسی برای بچه های استارتاپی‪ ،‬نقشه راه‬ ‫دقیق تر‪ ،‬پایش کسب وکار بهتر و راه اندازی‬ ‫اصولی تر بیزینس ها و‪ ...‬ایجــاد کرد‪ .‬اما در‬ ‫ایران نگاه به اطالعات‪ ،‬یک نگاه امنیتی است‪.‬‬ ‫درها بســته اســت و انگار هیچ اعتمادی به‬ ‫بچه های استارتاپی یا هر کسی که می خواهد‬ ‫تغییر مثبتی ایجاد کند‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬ســقف‬ ‫ارزوهای بچه ها را کوتاه کرده اند و اغلب شان‬ ‫فرار را بر قرار ترجیح داده اند‪ .‬شما در ترابرنت‬ ‫به چه اطالعاتی نیــاز دارید و با این اطالعات‬ ‫چه تغییراتی می توانید ایجاد کنید که کلیت‬ ‫جامعه از ان نفع ببرد؟‬ ‫کیوان‪ :‬ما عاجزانه از مســئوالن می خواهیم که‬ ‫برای ســاختن کشــورمان‪ ،‬این اطالعــات را به‬ ‫اشــتراک بگذارند‪ .‬االن کشــور ما با ‪17‬میلیون‬ ‫پرونده قضایی به جایی زشت برای زندگی تبدیل‬ ‫شــده یعنی حداقل ‪34‬میلیون نفر ایرانی با این‬ ‫پرونده ها درگیر هســتند‪ .‬حاال بماند پرونده های‬ ‫دیگر‪ ،‬اما با اشــتراک گذاری اطالعات می توان از‬ ‫وقوع جرم پیشگیری کرد‪ .‬امریکا کل اطالعاتش‬ ‫را انالیــن روی ســایت قرار داده اســت‪ .‬ما باید‬ ‫جامعه باز اطالعاتی ایجاد کنیم‪ .‬ما اســتارتاپ ها‬ ‫می توانیم ســازوکار ایمنی برای بیزینس ادم ها‬ ‫ایجــاد کنیم‪ .‬در صنف ما هم همین طور اســت‪.‬‬ ‫راننده ای که قرار است سالم کار کند‪ ،‬به پلتفرم ما‬ ‫می اید‪ ،‬ما اطالعات را صحت سنجی می کنیم و با‬ ‫شناسایی تخلف ها و تقلب ها‪ ،‬جلوی افراد متقلب را‬ ‫می گیریم‪ .‬با پایشی که انجام داده ایم‪ ،‬اگر اطالعات‬ ‫در اختیار ما قرار بگیرد‪ ،‬از ‪5‬درصد از جرایم حوزه‬ ‫خودمان پیشگیری می کنیم‪.‬‬ ‫به اشتراک نگذاشتن اطالعات یکی از دالیل مبهم‬ ‫ماندن خیلی از مســائل است‪ .‬مثال بحث بازارگاه‬ ‫الکترونیکی حمل ونقل کاال مصوب هیات وزیران‬ ‫ســال ‪ 1388‬اســت که در ان زمان ‪ 10‬میلیارد‬ ‫تومان برایش بودجه تصویب شــد‪ ،‬پیمانکار هم‬ ‫مشــخص کردند و بودجه را هم گرفتند اما االن‬ ‫درگاه ملی بار نداریم‪ .‬پس این پول کجا رفت و کجا‬ ‫مصرف شــد؟! اگر اطالعات به اشتراک گذاشته‬ ‫شود‪ ،‬این ابهامات هم رفع می شود‪.‬‬ ‫در مــورد تجربه مهاجــرت منابع انســانی هم‬ ‫باید بگویم که خود مــا در ترابرنت این تجربه را‬ ‫داشــته ایم و هم بنیانگذار ما مهاجرت کرد‪ .‬من‬ ‫می خواهم به مســئوالن این کشــور بگویم که‬ ‫بعضــی از ادم ها منحصربه فرد هســتند و نباید‬ ‫اجازه بدهیم به راحتی از دســت بروند‪ .‬بعضی از‬ ‫ادم ها را باید با چنــگ و دندان نگه داریم‪ .‬ظاهرا‬ ‫حاکمیت نمی تواند تشخیص بدهد که بعضی از‬ ‫ادم ها‪ ،‬دیگر تکرار نمی شوند‪ .‬در همین اکوسیستم‬ ‫هم همه فاندرها و همه ادم ها یکی نیستند‪ ،‬اما با‬ ‫از دســت دادن منابع انسانی‪ ،‬کشــور ما در حال‬ ‫متالشی شــدن از درون اســت چــون ادم های‬ ‫کارامدش را از دست داده است‪.‬‬ ‫حامد‪ :‬االن شــرایطی ایجاد شده که همه با عدم‬ ‫قطعیت مواجه هستیم‪ .‬مهم ترین مشکل ما االن‬ ‫مقررات اســت‪ .‬باید ما را به رسمیت بشناسند و‬ ‫اجازه صدور بارنامه بــه ما بدهند‪ .‬در واقع باید به‬ ‫ما اعتماد کنند‪.‬‬ ‫کیوان‪ :‬چــون صنعت حمل و نقــل نوک پیکان‬ ‫اقتصاد ایران اســت‪ ،‬ما قبل از همه‪ ،‬این فشارها‬ ‫و نوســانات اقتصادی را حــس کردیم‪ .‬گمرک‬ ‫قفل شد‪ ،‬رانندگان اعتصاب کردند و حمل ونقل‬ ‫متوقف شد‪ .‬تصمیم های غلط بعضی از مسئوالن‬ ‫هم موجب شــد که این بازار عمال متوقف شود‪.‬‬ ‫همین فشار موجب شد که تصمیم بگیرم از ایران‬ ‫بروم‪ .‬تا اینکه از وزارت راه با ما تماس گرفتند که‬ ‫با مشاور وزیر جلسه داشته باشیم‪ .‬چندین ماه هر‬ ‫هفته در وزارتخانه جلسه داشتم و کارم شده بود‬ ‫توجیه وزیر در مورد مشکالت مختلف‪ .‬اشکاالت‬ ‫مختلفی می گرفتند و فقط در یک مورد من یک‬ ‫ماه از وقتم را که باید صرف اســتارتاپم می کردم‪،‬‬ ‫صرف نوشــتن معرفی و پرزنتیشــن یک مورد‬ ‫خاص کردم و درســت در لحظه اماده شــدنش‪،‬‬ ‫وزیر استعفا کرد و کال دوباره روز از نو و روزی از نو!‬ ‫این مسائل در حالی است که مدیر یک استارتاپ‬ ‫کارش توجیه کردن مسئوالن نیست بلکه ایجاد‬ ‫الگوریتم های خالقانه برای حل مشکالت حوزه ای‬ ‫است که واردش شده است‪ .‬اگر نتواند کاری کند‪،‬‬ ‫حالش بد می شود‪ .‬اگر فردایش با امروزش فرقی‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬به جایی می رود که بتواند تغییری‬ ‫ایجاد کند و بنابراین مهاجرت می کند‪.‬‬ ‫به عنوان بحــث اخــر و پایان بندی این‬ ‫گفت وگو‪ ،‬بیایید کمــی خیال پردازی کنیم؛‬ ‫در طول صحبت مان از سختی شرایط گفتید‬ ‫و وضعیتی که اصال بر وفق مراد نیســت‪ .‬حاال‬ ‫فــرض کنید که مســئوالن و تصمیم گیران‬ ‫همه ای تی دان و معتقد به استارتاپ هستند‬ ‫و همگی خواهان حل مشــکالت کشور در‬ ‫کمترین زمان و به بهترین شــیوه هستند‪ ،‬با‬ ‫روی باز با جوانان مواجه می شوند و‪ ...‬قوانین‬ ‫و مقررات منعطف وضع شــده و شیوه نامه ها‬ ‫و ایین نامه های من دراوردی هم حذف شده‬ ‫است‪ .‬در چنین شــرایطی کسب وکاری مثل‬ ‫ترابرنت چه تغییر بزرگــی رقم می زند و چه‬ ‫کار می کند؟‬ ‫کیوان‪ :‬کاری که برای کشــور می کند‪ ،‬این است‬ ‫که قیمت تمام شــده کاالهــا را کاهش خواهد‬ ‫داد‪ .‬حمل و نقــل را توجیه پذیر می کند و رشــد‬ ‫می دهــد‪ .‬خیلــی از صنایع خــرد و کوچک که‬ ‫االن به خاطر حمل ونقل گران راه اندازی شــان‬ ‫و تولیدمحصول کردن شــان توجیــه اقتصادی‬ ‫ندارد‪ ،‬راه اندازی می شوند و در شهرهای کوچک‬ ‫ایران کسب وکارهای کوچک جان می گیرند که‬ ‫نتیجه اش اشتغال زایی مســتقیم و غیرمستقیم‬ ‫اســت‪ .‬در افق انتظارات این کســب وکار هم با‬ ‫توجه بــه موقعیت ژئوپلیتیکی کــه ایران دارد‪،‬‬ ‫ایران می تواند ســهم بزرگی از بــازار حمل و نقل‬ ‫خاورمیانه را داشته باشــد که می تواند بخشی از‬ ‫لو نقل‬ ‫اقتصاد اصلی ایران بشود‪ ،‬چون صنعت حم ‬ ‫می تواند بیش از ‪20‬درصــد از جی دی پی را دارا‬ ‫باشد‪ .‬بنابراین ایران می تواند به جای درامدزایی‬ ‫از خام فروشــی‪ ،‬از حوزه خدمات حمل ونقل پول‬ ‫دربیاورد که هیچ تحریمی هم متوجه ان نیست‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫این میزان راننده با میزان نصب اپلیکیشن‬ ‫شما تناســب ندارد؛ یعنی خواننده را دچار‬ ‫تناقض می کند که پس از چه طریقی با ترابرنت‬ ‫مرتبط هستند؟‬ ‫کیوان‪ :‬از طرق دیگری چون تلگرام‪ ،‬اینستاگرام‪،‬‬ ‫استارتاپ های زیادی می توان راه اندازی کرد اما‬ ‫بازار سختی است و حداقل زمان برای رسیدن به‬ ‫موفقیت در این بازار‪ 5 ،‬سال است‪.‬‬ ‫یکی از چالش ها‬ ‫این است که‬ ‫سازمان راهداری‬ ‫ایین نامه را‬ ‫به صورت‬ ‫پیش نویس‬ ‫منتشر کرده که‬ ‫نحوهفعالیت‬ ‫بازارگاه ها و‬ ‫شرکت های‬ ‫حمل ونقل‬ ‫هوشمند‬ ‫نمقیاس‬ ‫کال ‬ ‫بازارگاه محور را‬ ‫مشخصکند‪.‬‬ ‫دقیقاچنین‬ ‫اصطالحی‬ ‫و عبارتی را‬ ‫ساخته اند! این‬ ‫ایین نامه با روح‬ ‫هوشمندبودن‬ ‫تناقض دارد‪.‬‬ ‫گفته اندکه‬ ‫شرکت های‬ ‫بازارگاه باید با‬ ‫شرکت های‬ ‫سنتی‬ ‫حمل ونقل‬ ‫تعامل کرده و‬ ‫تفاهمنامهامضا ‬ ‫کنند و‪30‬درصد‬ ‫از سهام شان‬ ‫را هم به انها‬ ‫بدهند‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪15/‬تـیـرمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫رشد به‬ ‫روش جاجیگا‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجـم‪ /‬شـماره‪146‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Jul. 6th‬‬ ‫\‪No.146\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪146‬‬ ‫بهزعم کا‬ ‫رشناسان‪ ،‬جاجیگا در‬ ‫حال حاضر‬ ‫یکی از ‪3‬استارتاپ‬ ‫برتر ر‬ ‫زرواسیون اقامتگاههای‬ ‫مردمی است‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ما را جدی نگرفتند!‬ ‫علیرضا ناظمزاده و‬ ‫پیمان فخاریان‪ ،‬بنیان‬ ‫توسط با‬ ‫گذاران یکتانت می‬ ‫زیگران اصلی بازار‬ ‫گویند علی رغم اینکه‬ ‫نادیده گرفتهشده‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫بودند‪ ،‬توانسته اند در‬ ‫از بازار تبلیغات د‬ ‫مدت زمان‪۲‬سال‬ ‫یجیتال در فضای‬ ‫وب را تصاحب کنند‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪12 /‬مـردادمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫راهی که باید رفت!‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجم‪ /‬شـماره‪149‬‬ ‫هیس‪،‬ماشین‬ ‫هافریادنمیزنند‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 3th‬‬ ‫\‪No.149\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫یادداشتیاز‬ ‫مدیرعاملمجموعهمشورپ‬ ‫از ما‬ ‫می خواهند‬ ‫که عمله‬ ‫شرکت های‬ ‫سنتی که‬ ‫از نظر انها‬ ‫توانمند و از‬ ‫نظر ما ناتوان‬ ‫هستند‪،‬‬ ‫بشویم‪ .‬اگر‬ ‫توانمند بودند‬ ‫چرا سهم‬ ‫بازارشان‬ ‫بیشتر از یک‬ ‫درصد نیست‪،‬‬ ‫چرا خدمات‬ ‫گسترده و‬ ‫سراسری‬ ‫ندارند؟‬ ‫االن حتی‬ ‫یک شرکت‬ ‫حمل ونقل‬ ‫سنتی نداریم‬ ‫که بتواند از‬ ‫‪50‬نقطه ایران‬ ‫به ‪ 50‬نقطه‬ ‫دیگر بار حمل‬ ‫کند‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪149‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای‬ ‫ امـروز‬ ‫چارچرخ‪:‬نگهداریه‬ ‫داستان شکل‬ ‫‪nes‬‬ ‫گیری ‪l i‬و‪' s H e a d‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫رشد‪To d a y‬‬ ‫بیاموز‬ ‫درکنار‬ ‫وشمندانهازخودروشخصی‬ ‫فراهم کردنبهترین‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خدماتاضطراریخودرو‬ ‫‪zin‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪shanbemaga‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫تجربههای‬ ‫من «قسمتاول»‬ ‫وقتی که‬ ‫پول ندارید!‬ ‫‪4‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫بیاموز یک‬ ‫اپلیکیشندقیق‬ ‫دراموزشفعال‬ ‫ترین‬ ‫زابن‬ ‫‪ 107‬میلیون صفحه‬ ‫ابزدید ماهانهدر‬ ‫ینینسایت‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫خ‬ ‫صوصی سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ۱۲‬روش استفاده‬ ‫بهینه از لینکدین‬ ‫‪11‬‬ ‫محمدرضا رحمانی‬ ‫مدیر ا‬ ‫جرایی نینیسایت‬ ‫از دالیل مو‬ ‫فقیت بزرگترین‬ ‫شبکه اجتماعی زنانه‬ ‫در‬ ‫ایران میگوید‬ ‫برای درج رپورتاژ در ویژه‬ ‫نامه الکامپ فقط تا‪18‬‬ ‫این ویژهنامه‬ ‫تیر‪ ،‬میتونید از تخفیف‬ ‫عالوه بر توزیع در تمامی‬ ‫‪20‬درصدی استفاده کنید‪.‬‬ ‫مراکز استارتاپی و سرمایه‬ ‫‪6‬گذاری کشور به صورت‬ ‫ویژههـفتهدرنامهنمایشگاه‬ ‫برای‬ ‫اولـین‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫رزرو و هماهنگی با این‬ ‫الکامپ توزیع میشه‬ ‫شـنـبـه‪2 /‬شهریورمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫شمارهها تماس بگیرید‬ ‫و‬ ‫‪ /98‬سـالپـنجم‪/‬‬ ‫ینداد و‬ ‫حل مسائل حقوقی‬ ‫استارتاپها‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫شـماره‪151‬‬ ‫مگلند‬ ‫جویگو ‬ ‫یششاپ‬ ‫موتورفجستو‪151‬‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫یع‬ ‫مطبوعات در ضای ان‬ ‫الینپلتفرمین با گویش خرید کن!‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 24th‬‬ ‫\‪No.151\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫‪15‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫ک زندگی ‬ ‫ی که سب بیت‬ ‫کوین یا‬ ‫دیجیتال را کامل می کند‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫ا‬ ‫تریوم‪ ،‬مسئله این‬ ‫است‬ ‫من مقصر هستم!‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یم خواهند ‬ ‫رسمان را بربند!‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارشی از اکوسیستم‬ ‫اس‬ ‫تارتاپی نوظهورغزه‬ ‫سیدهادی ‬ ‫علیرغم علوی‪ ،‬مدیرعامل اس‬ ‫مو‬ ‫تارتاپ تومن میگوید‬ ‫انها را از فقیت این استارتاپ‬ ‫بین‬ ‫عدهای میخواهند‬ ‫کرایه خرد ببرند‪ .‬تومن ماهیانه‬ ‫یک میلیارد تومان‬ ‫تاکسی‬ ‫جمع میکند‪ .‬او از‬ ‫بازار چند ه‬ ‫شروع یک جنگ در‬ ‫زارمیل‬ ‫یاردی پول‬ ‫خردخبر میدهد!‬ ‫طی ‪ 10‬ماهی که‬ ‫فعالیت کرده‬ ‫ایم‪ ،‬کیف پول تومن‪10 ،‬‬ ‫یعنی هر ماه یک‬ ‫میلیارد تومان توسط‬ ‫‪ 500‬هزار نفر میلیارد تومان‪ .‬در تهران و‬ ‫مردم یعنی کاربران‬ ‫شهرستانها حدود‬ ‫تومن شارژ شده است؛‬ ‫تومن را‬ ‫‪35‬هزار تاکسیران از‬ ‫امتحان کردهاند و ‪300‬‬ ‫تومن استفاده کردهاند‪.‬‬ ‫هزار نفر کاربر‪ ،‬دائما از‬ ‫تاکنون ‪2‬میلیون و‬ ‫تومن استفاده میکنند‪.‬‬ ‫‪500‬هزار بار بوده است‪.‬‬ ‫میزان استفاده مردم‬ ‫ایا وقتی‬ ‫من کرایه تاکسی را‬ ‫پرداخت میکنم‪ ،‬در‬ ‫حقوق راننده تاکسی را‬ ‫حال پرداخت پول به‬ ‫شهرداری هستم و‬ ‫پرداخت میکند؟ نه‪ ،‬به‬ ‫نیمهباز‬ ‫هیچ عنوان‪ .‬من به‬ ‫شهرداری از این پول‪،‬‬ ‫است که خود افراد‬ ‫راننده تاکسی پول می‬ ‫مالک محسوب می‬ ‫وجود‬ ‫دهم و این سیستم‬ ‫شوند اما هماهنگی و‬ ‫دارد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫نظارتهایی هم از طرف‬ ‫اعالم کرده که در مورد‬ ‫یک سازمان یا ارگان‬ ‫مرکزی رگوالتور است‬ ‫سیستم باز و سیستم‬ ‫نیمهباز‪ ،‬کسی حق‬ ‫چون بحث پول مردم‬ ‫مطرح است‪ ،‬اما مثال‬ ‫تصمیمگیرنده اما در‬ ‫ورود ندارد و تنها بانک‬ ‫شهرداری در مورد‬ ‫مورد تاکسی‪ ،‬مالک‬ ‫نیست و تاکسی مال تاکسیرانهاست‪ ...‬اتوبوسرانی مالک است و‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪ ۵‬عنصرمهم در‬ ‫قانون ح‬ ‫مایت از ورشکستگی‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪9‬‬ ‫ویسرویس‬ ‫خدمات‬ ‫پس ازفروشانالین‬ ‫دعوت به نهضت‬ ‫استارتاپ چیست‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اعتبار اجمتاعی ‬ ‫مشا چنده؟‬ ‫هرشهروند‬ ‫می تواند براساس امتیازش‬ ‫از‬ ‫خدمات اجتماعی‬ ‫استفاده و زندگیکند!‬ ‫سیستم امیتاز دهی به‬ ‫انسان ها اگر چه در حد‬ ‫یک تخیل بود اما حاال‬ ‫دولت چین و استرالیا‬ ‫در حال اجرای این‬ ‫طرح مخوف هستند‪...‬‬ ‫نسخه دیجیتال‬ ‫شنبه را با تخفیف‬ ‫از شاپ شنبه تهیه‬ ‫کنید‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪I n v e s t m e n t‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪8‬‬ ‫دیل کارنگی‬ ‫ســاده ترین کار جهان این اســت که خودت‬ ‫باشی و دشــوارترین کار این است که کسی‬ ‫باشی که دیگران می خواهند‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستــــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫سیده زهرا علوی‬ ‫خروج از سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر‬ ‫‪3‬ماهه دوم سال ‪ 2019‬نمایانگر بزرگ ترین‬ ‫‪3‬ماه برای فعالیت های خروج است‪.‬‬ ‫در این ‪3‬مــاه بســیاری از یونیکورن های‬ ‫ارزشــمند و رهبــر بــازار از قبیــل اوبر‪،‬‬ ‫پینترست‪ ،‬اسلک و زوم توانستند خروج های‬ ‫موفقیت امیزی از سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫داشته باشــند و این موضوع باعث شد که‬ ‫ارزش خروج در ایــن ‪3‬ماه به ‪ 130‬میلیارد‬ ‫دالر برسد و در کل ارزش ‪6‬ماه اول ‪188.5‬‬ ‫میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫سیل بی سابقه از سرمایه تازه نقد شده‪ ،‬تمام‬ ‫فعالیت های ســرمایه گذاری خطرپذیر را‬ ‫تحت الشــعاع قرار می دهد و این اطمینان‬ ‫حاصل می شود که ســال ‪ 2019‬یک سال‬ ‫محــوری برای صنعــت ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر امریکاست‪.‬‬ ‫ســرمای ه برگشــت داده شــده به شرکای‬ ‫تضامنی و شــرکای با مســئولیت محدود‬ ‫عامل مهمی برای افزایش تمایل انها برای‬ ‫تکرار سرمایه گذاری خطرپذیر بسیار حائز‬ ‫اهمیت است‪.‬‬ ‫شــرکت اکســل نمونــه ای از تکــرار‬ ‫سرمایه گذاری ســرمایه گذاران خطرپذیر‬ ‫است که توانست یک ســهام نامتناسب از‬ ‫خروج یونیکورن ها به دست اورد‪.‬‬ ‫با توجه به کم بودن فعالیت اکتساب در ‪3‬ماه‬ ‫دوم ســال ‪ ،2019‬نســبت عرضه عمومی‬ ‫سهام بیشــترین سهم را در ‪6‬ماه گذشته به‬ ‫خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫‪ 82.9‬درصد از ارزش کلی خروج در ســال‬ ‫‪ 2019‬به عرضه عمومی سهام برمی گردد و‬ ‫این بیشــترین میزان سطح خروج از طریق‬ ‫عرضه عمومی سهام است‪.‬‬ ‫رکورد قبلی بیشترین عرضه عمومی سهام‬ ‫در سال ‪ 2012‬توسط فیس بوک انجام شد‪.‬‬ ‫قیمت اولیه عرضه عمومی سهام بسیار مهم‬ ‫و یک عامل چشمگیر در ارزش خروج است‪،‬‬ ‫با این حال‪ ،‬عملکــرد بعد از عرضه عمومی‬ ‫می تواند به همان اندازه برای سرمایه گذاران‬ ‫خطرپذیر مهم باشد‪.‬‬ ‫برای مثال‪ ،‬عملکرد بعــد از عرضه عمومی‬ ‫برای دو غول شــرکت تاکسی های انالین‬ ‫(اوبــر و لیفت) که در ســال ‪ 2019‬عرضه‬ ‫عمومی شدند‪ ،‬ضعیف بود‪ .‬دالیل بی شماری‬ ‫در خصوص اینکه چرا این شرکت های بزرگ‬ ‫دچار کاهش ارزش شــدند وجود دارد‪ ،‬اما‬ ‫برخی از استدالل ها روی سودهای حاشیه ای‬ ‫و قیمت گذاری کامل شرکت و بازار خصوصی‬ ‫تمرکز دارند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکــه اوبر و لیفت مورد حمایت‬ ‫ســرمایه گذاران خطرپذیر برای سال های‬ ‫زیادی بودند‪ ،‬هر دو شــرکت سرمایه خود‬ ‫را از گروه های متنوعی از ســرمایه گذاران‬ ‫دریافت کردند‪.‬‬ ‫اندازه شرکت ها و میزان سرمایه دریافت شده‬ ‫به معنای این است که اغلب موسسات بزرگ‬ ‫و صندوق ها خواستار به دست اوردن سهام‬ ‫این شرکت ها در بازار خصوصی بودند‪ ،‬زیرا‬ ‫می دانســتند تقاضا برای خرید سهام این‬ ‫شــرکت ها در بازار عمومی سرمایه گذاران‬ ‫سخت است‪.‬‬ ‫در مقابــل بســیاری از عرضه های عمومی‬ ‫ســهام به طور عالــی در این ‪3‬مــاه عرضه‬ ‫شــد‪ .‬برخالف لیفت و اوبر این شــرکت ها‬ ‫با موفقیت بیشــتری به فعالیت خود ادامه‬ ‫دادنــد‪ .‬در بین این شــرکت ها می توان به‬ ‫زوم‪ ،‬پیجردیوتی و بیاندمیت اشاره کرد که‬ ‫این شرکت ها در روز اول عرضه سهام سر و‬ ‫صدای زیادی را ایجاد کردند و در ادامه نیز‬ ‫حرکت مثبتی داشتند‪.‬‬ ‫عملکــرد بلندمدت مهم تــر از عرضه اولیه‬ ‫سهام عمومی در بازده نهایی است‪.‬‬ ‫عالوه بر نشان دادن پنجره باز عرضه عمومی‬ ‫ســهام به عنوان راه مناســب برای خروج‬ ‫اســتارتاپ ها که ‪ 48‬خروج موفق در نیمه‬ ‫اول امسال انجام شد‪ ،‬نشان دهنده سرعت‬ ‫باال نسبت به ســال ‪ 2018‬است‪ .‬همچنان‬ ‫می توان سیگنال های مثبتی را در خصوص‬ ‫خروج از این طریق در ادامه ســال ‪2019‬‬ ‫شاهد بود‪ .‬کمی بیش از یک سال پس از انکه‬ ‫اسپاتیفای عرضه خود به بازارهای عمومی‬ ‫را انکار کرد‪ ،‬دیگر شرکت های بزرگ تحت‬ ‫حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر ورود خود‬ ‫به بازارهای عمومــی را اعالم کردند‪ .‬اولین‬ ‫شــرکتی که اعالم کرد که خواهان عرضه‬ ‫عمومی است‪ ،‬شرکت اسلک بود و به دلیل‬ ‫اینکه این شــرکت خروج خوبی را از طریق‬ ‫عرضه عمومی ســهام داشت‪ ،‬باعث ترغیب‬ ‫باقی شرکت ها به این روش شد‪.‬‬ ‫در بین خروج های انجام شــده شرکت های‬ ‫نرم افزار محور با ‪ 48‬درصد بیشترین میزان‬ ‫خــروج را به خــود اختصــاص دادند‪ ،‬در‬ ‫حالی که رتبه دوم را شــرکت های بیوتک‬ ‫بــا ‪ 11‬درصد از ان خــود کردند‪ .‬همچنین‬ ‫اخرین رتبه خروج مربوط به شــرکت های‬ ‫حوزه انرژی با ‪ 0.8‬درصد است‪.‬‬ ‫خروجبزرگ‬ ‫گزارش جهانی عملکرد سرمایه گذاری خطرپذیر در نیمه اول سال ‪2019‬‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫نیلوفر قطب الدینی‬ ‫خالصه عملکرد‬ ‫‪14‬شرکت‬ ‫موردحمایت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیردر‬ ‫حالاماده سازی‬ ‫وثبت نامبرای‬ ‫عرضهعمومی‬ ‫سهامهستند‪.‬‬ ‫بااحتساب‬ ‫فعالیتادغامو‬ ‫اکتساب‪،‬ارزش‬ ‫کل خروج از‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر‬ ‫براینیمهاول‬ ‫سال‪ 2019‬به‬ ‫‪ 188.5‬میلیارد‬ ‫دالر رسید و‬ ‫اینمیزانبه‬ ‫اندازه کل ارزش‬ ‫خروجسال‬ ‫‪ 2018‬بوده‬ ‫است‬ ‫خــروج از بــازار بزرگ تریــن اتفــاق در صنعت‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در نیمه اول سال ‪2019‬‬ ‫اســت‪ .‬به طوری که ‪ 34‬شــرکت مورد حمایت‬ ‫ســرمایه گذاران خطرپذیر توســط روش عرضه‬ ‫عمومی ســهام خروج کردند و ارزش خروج انها‬ ‫به ‪ 138.3‬میلیــارد دالر رســید‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪14‬شرکت مورد حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫در حال اماده سازی و ثبت نام برای عرضه عمومی‬ ‫سهام هستند‪ .‬با احتساب فعالیت ادغام و اکتساب‪،‬‬ ‫ارزش کل خروج از سرمایه گذاری خطرپذیر برای‬ ‫نیمه اول سال ‪ 2019‬به ‪ 188.5‬میلیارد دالر رسید‬ ‫و این میزان به اندازه کل ارزش خروج سال ‪2018‬‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫یکــی از جنبه هــای اساســی خروج هــای زیاد‬ ‫شرکت هایموردحمایتسرمایه گذاریخطرپذیر‪،‬‬ ‫رسیدن به پول نقد است که نه تنها برای شرکت و‬ ‫موسسان بلکه برای ســرمایه گذاران خطرپذیر و‬ ‫شرکای با مسئولیت محدود سوداور و با ارزش است‪.‬‬ ‫بسیاری از شرکت های مورد حمایت سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر به صورت خصوصی برای دوره بلندمدت‬ ‫اداره می شــوند‪ .‬این شرکت ها با توجه به پولی که‬ ‫زمان عرضه عمومی ســهام به دســت می اورند‪،‬‬ ‫همچنــان می توانند بــه رقابت بپردازنــد و این‬ ‫موضوع شرکای با مســئولیت محدود را به سمت‬ ‫سرمایه گذاران خطرپذیر می کشاند‪.‬‬ ‫عرضه عمومی ســهام شــرکت هایی مانند اوبر‪،‬‬ ‫زوم و پینترســت بزرگ ترین عرضه در ‪3‬ماه دوم‬ ‫سال‪ 2019‬بود‪ ،‬اما شرکت های حوزه علوم زیستی‬ ‫مورد حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر‪ ،‬به طور ویژه‬ ‫بایوتک ها‪ ،‬به فعالیت های عرضه عمومی سهام خود‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬اشتهای سیری ناپذیر بازار عمومی‬ ‫برای شرکت های علوم زیستی نیز در بازار ادغام و‬ ‫ب دیده می شــود‪ .‬این موضوع به ویژه برای‬ ‫اکتسا ‬ ‫شــرکت های تجهیزات پزشکی و تامین کننده ها‬ ‫که در سال ‪ 2019‬محیط سالم ادغام و اکتساب را‬ ‫تجربه کردند‪ ،‬دیده می شود‪ .‬از نظر سرمایه گذاری‬ ‫روند هایعلوم زیستیدرکلصنعت سرمایه گذاری‬ ‫دیده می شــود‪ .‬این روندها به صــورت معامالت‬ ‫کمتر‪ ،‬بزرگ تر و افزایش ارزش گذاری اســت‪ .‬اگر‬ ‫روند فعلی ادامه یابد‪ ،‬شرکت های علوم زیستی به‬ ‫عنوان سهمی از کل سرمایه گذاری سرمایه گذاران‬ ‫خطرپذیــر می توانند به باالترین ســطح خود از‬ ‫ســال ‪ 2011‬برسند‪ .‬این امر نشــان دهنده رشد‬ ‫روز افــزون این بخش در صنعت ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر است‪.‬‬ ‫در حالی که بعید است سرمایه گذاری در نیمه اول‬ ‫ســال ‪ 2019‬به رکورد سال ‪ 2018‬دست یابد و یا‬ ‫از ان پیشی بگیرد‪ ،‬اما سرمایه سرمایه گذاری شده‬ ‫در کل ســال ‪ 2019‬می تواند به رتبه دومین سال‬ ‫برتر دست یابد‪ .‬ســرمایه گذاری در شرکت هایی‬ ‫که موســس خانم دارند‪ ،‬نقش مهمــی را در این‬ ‫صنعت ایفا می کند و یک روند مثبت در نیمه اول‬ ‫سال ‪ 2019‬نسبت به این شــرکت ها دیده شده‬ ‫اســت‪ .‬پدیده گفته شــده همزمان است با درک‬ ‫ن موضوع که‬ ‫برخی سرمایه گذاران خطرپذیر از ای ‬ ‫شرکت های با ســود باال می توانند بنیانگذار خانم‬ ‫داشته باشــند‪ .‬مطالعات اخیر که توسط دیلویت‬ ‫انجام شده‪ ،‬نشــان می دهد که خانم ها ‪ 14‬درصد‬ ‫از ســرمایه گذاری ســرمایه گذاران خطرپذیر در‬ ‫سال ‪ 2018‬و ‪ 11‬درصد در سال ‪ 2016‬را به خود‬ ‫اختصاص دادند‪.‬‬ ‫نگاه کلی بر معامالت‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ 2019‬ارزش کل معامالت‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر به ‪ 66‬میلیارد دالر رسیده‬ ‫ و در حال پیشی گرفتن از رکورد سال‪ 2018‬است‪.‬‬ ‫اگر این ســرعت ادامه داشته باشــد‪ ،‬سال‪2019‬‬ ‫می توانــد بــه عنوان دومیــن ســال متوالی که‬ ‫سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر به بیش‬ ‫از ‪ 100‬میلیارد دالر رسیده است‪ ،‬نامگذاری شود‪.‬‬ ‫این موضوع نشــان دهنده بلوغ سرمایه گذاری در‬ ‫دهه گذشته است‪ .‬توانایی شرکت ها برای افزایش‬ ‫معامالت ‪100‬میلیون دالری یا بیشتر در بازارهای‬ ‫خصوصی یکی از شــدیدترین تغییرات است که‬ ‫با افزایش تعــداد معامالت بــزرگ از ‪ 36‬عدد در‬ ‫ســال ‪ 2013‬تا ‪ 208‬عدد در ســال ‪ 2018‬تعداد‬ ‫معامالت بیش از ‪ 100‬میلیون دالر افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬فعالیت های قوی خروج بــازده را افزایش‬ ‫داده و تمایــل شــرکای با مســئولیت محدود را‬ ‫افزایش داده است‪ .‬شــرکای با مسئولیت محدود‬ ‫کسانی هستند که سرمایه خود را دوباره در حوزه‬ ‫ســرمایه گذاری خطرپذیر وارد می کنند و این امر‬ ‫کمک بزرگی به این صنعت می کند‪ .‬با این سطح از‬ ‫سرمایه در دسترس انتظار می رود که فعالیت های‬ ‫ســرمایه گذاری با قدرت ادامه پیدا کند‪ .‬رشــد‬ ‫کسب وکار به حمایت سرمای ه غیر از سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیــر مانند شــرکت ها و ســرمایه گذاران‬ ‫خصوصی ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫معامالت بــزرگ نیز به قوت خود باقی هســتند‪.‬‬ ‫‪123‬معاملــه در ‪6‬مــاه اول ســال ‪ 2019‬منعقد‬ ‫شد و ‪ 44.6‬درصد از ســرمایه کل سرمایه گذاران‬ ‫خطرپذیر را به خــود اختصاص داد که این میزان‬ ‫سرمایه گذاری در سال ‪ ،2013‬معادل ‪ 13.1‬درصد‬ ‫بود‪ .‬با این وجود‪ ،‬انــدازه و ارزش معامالت تغییر‬ ‫زیادی در سال ‪ 2019‬نکرده است‪.‬‬ ‫‪6‬ماه اول سال ‪ 2019‬با ارزش خروج ‪ 130‬میلیارد‬ ‫دالر یــک رکــورد بزرگــی را ثبت کرده اســت‪.‬‬ ‫بیشــترین ارزش به عرضه عمومی سهام شرکت‬ ‫اوبر برمی گردد که به تنهایی ‪ 48.9‬درصد از ارزش‬ ‫خروج در ‪3‬ماه دوم را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫فعالیت افزایش سرمای ه نســبت به سال ‪ 2018‬با‬ ‫کندی اغاز شــد‪ ،‬اما نســبت به میانگین ‪ 5‬سال‬ ‫گذشــته در ‪3‬ماه دوم رشد داشته است‪ .‬به طوری‬ ‫که ‪ 20.6‬میلیارد دالر به کلیه تعهدات صندوق های‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر افزوده شد‪.‬‬ ‫فرشتگان و مراحل اولیه جذب سرمایه‬ ‫با وجود کاهش تعداد معامالت در ‪ 4‬سال گذشته‬ ‫مرحله فرشتگان کســب وکار و مرحله بذر تا حد‬ ‫زیادی پایداری خود را در ســرمایه گذاری حفظ‬ ‫کرده انــد‪ 1.7 .‬میلیــارد دالر در ‪ 1001‬معاملــه‬ ‫سرمایه گذاری شــد که یک کاهش ‪ 21.9‬درصد‬ ‫و ‪ 5.5‬درصــد را در ‪3‬ماه دوم نســبت به ‪3‬ماه اول‬ ‫ســال‪ 2019‬شــاهد بودیم‪ .‬در حالی که کاهش‬ ‫در تعداد معامالت شــگفت اور نیست‪ ،‬کاهش در‬ ‫سرمایه سرمایه گذاری شده که کمتر از ‪2‬میلیارد‬ ‫دالر است‪ ،‬بســیار قابل توجه است‪ .‬هنوز ماهیت‬ ‫اســتارتاپ هایی که جــذب ســرمایه کرده اند و‬ ‫بــا ســرمایه گذاران در ارتباط هســتند‪ ،‬به طور‬ ‫کلی در حال تغییر اســت‪ .‬اساســا در مرحله بذر‪،‬‬ ‫استارتاپ ها در مرحله ارائه محصول خود هستند‪،‬‬ ‫اما امرو ز سرمایه گذاران ترجیح می دهند که روی‬ ‫شــرکت های بالغ تر در این مرحله سرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬این موضوع به معنای این است که استارتاپ‬ ‫باید حداقل یک محصول قابل استفاده ارائه دهد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران ترجیح می دهند روی شرکت های‬ ‫توسعه یافته که سن انها بیشتر و در مرحله میانی‬ ‫هستند‪ ،‬سرمایه گذاری کنند‪ .‬همین امر منجر به‬ ‫افزایش سرمایه گذاری فرشتگان روی شرکت های‬ ‫با سن متوسط ‪3‬سال شد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در مراحل اولیه‬ ‫فعالیت ســرمایه گذاران خطرپذیر روی معامالت‬ ‫مراحل اول در ‪3‬ماه دوم افت اندکی داشته که این‬ ‫میزان معامالت ‪ 8.9‬میلیارد دال ر روی ‪754‬معامله‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این اولین ‪3‬ماه در ‪ 7‬ســال گذشــته اســت که‬ ‫سرمایه گذاران خطرپذیر بیش از ‪ 9‬میلیارد دالر در‬ ‫این مرحله سرمایه گذاری نکرده اند‪ .‬با وجود کاهش‬ ‫شیب موجود‪ ،‬در ادامه می توان صعودی را در عالقه‬ ‫سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در مراحل اول‬ ‫شــاهد بود‪ .‬بیش از ‪ 32‬درصد از معامالت مرحله‬ ‫اول در ‪3‬ماه دوم سال ‪ 2019‬در اندازه ‪ 10‬میلیون‬ ‫دالری یا باالتر است‪ .‬فشــارها برای ارزش گذاری‬ ‫و اندازه معامالت به دلیل ترکیب ســطوح ارزیابی‬ ‫سرمایه در دسترس و منبع بزرگی از استارتاپ های‬ ‫رقابتی است‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر در مراحل اخر‬ ‫انجام معامالت در مراحل اخر به قوت خود پایدار‬ ‫است و میزان سرمایه گذاری ‪ 20.9‬میلیارد دالری‬ ‫در ‪ 583‬معامله گزارش شــده است‪ .‬این اولین بار‬ ‫است که سرمایه گذاری در مرحله اخر ‪ 20‬میلیارد‬ ‫دالر را نسبت به ‪4‬فصل گذشته به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫استمرار چنین سطح باالیی از سرمایه گذاری در‬ ‫طول یک سال گذشــته نشان دهنده نقطه عطف‬ ‫و در دسترس بودن ســرمایه برای سرمایه گذاری‬ ‫ روی اســتارتاپ های به مرحله بلوغ رسیده است‪.‬‬ ‫تعــداد معامالت در مرحله اخر بســیار متمایز از‬ ‫دیگر مراحل سرمایه گذاری خطرپذیر بوده و حجم‬ ‫معامالت صورت گرفته نیز در این چند سال در حال‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫رشــد اندازه معامالت در ‪6‬ماه اول ســال ‪2019‬‬ ‫کاهش یافته و با بررسی توزیع اندازه معامالت در‬ ‫مراحل اخر‪75‬درصد معامالت سرمایه‪ 3.3‬میلیون‬ ‫دالر را به دســت اورد‪ .‬در حالی که این رقم بسیار‬ ‫چشمگیر اســت‪ ،‬اما تنها ‪ 17.1‬درصد از معامالت‬ ‫در سال ‪ 2019‬مربوط به معامالت در مراحل اخر‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫خروج روزانه ‪ ۵‬هزار کیلوگرم بار از انبار یک استارتاپ تازه نفس‬ ‫رپــورتــاژ‬ ‫اتزه ابر؛حلقهمفقودهرستورانوابراتزه‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫استارتاپ «تازه بار» از ان دست کسب وکارهایی‬ ‫اســت که اگرچه از راه انــدازی ان مدت زیادی‬ ‫نمی گذرد‪ ،‬اما در همین زمان کوتاه‪ ،‬به نتایج قابل‬ ‫توجهی رســیده و برنامه های توسعه ای متنوعی‬ ‫را در بــازار محصوالت تره بار و بــار تازه در ایران‬ ‫برای خود پیش بینی کرده است‪ .‬این کسب وکار‬ ‫با بر عهده گرفتن وظیفه تامین بار‪ ،‬خود را حلقه‬ ‫مفقوده بین رستوران ها و بار تازه معرفی می کند‪.‬‬ ‫در ادامه گفت وگوی شــنبه را با امین ســامی‪،‬‬ ‫مدیر عامل این استارتاپ بخوانید‪.‬‬ ‫لطفا خودتان را معرفی کنید‪.‬‬ ‫من امین سالمی‪ ،‬متولد ســال ‪ ،۶۳‬مدیرعامل و‬ ‫فاندر اســتارتاپ تازه بار هســتم‪ .‬تازه بار فعالیت‬ ‫خود را به صورت غیررســمی از اردیبهشت ماه و‬ ‫به صورت رسمی از تیر ماه سال ‪ ۹۸‬شروع کرده‬ ‫اســت‪ .‬اما ایده ان از دی ماه ســال ‪ ۹۷‬به صورت‬ ‫‪ MVP‬اجرا شد‪.‬‬ ‫در تازه بار شما رابط بین فروشنده های تره بار‬ ‫با رستوران ها هستید‪ ،‬یعنی با مدل بی توبی‬ ‫فعالیت می کنید؟‬ ‫اگرچه بیزینس ما بی توبی است‪ ،‬ولی ما رابط بین‬ ‫فروشنده های تره بار و رستوران ها نیستیم‪ ،‬چراکه‬ ‫رستوران ها به صورت سنتی محصوالت مورد نیاز‬ ‫خود را از فروشــندگان و حجره دارهای میادین‬ ‫میوه و تره بار تهیه می کننــد‪ .‬کاری که ما انجام‬ ‫می دهیم و قطعا برای مشتریان جذاب خواهد بود‪،‬‬ ‫این است که محصوالت میوه و تره بار را مستقیما‬ ‫از کشــاورزان دریافت می کنیم و به رستوران ها‬ ‫می رســانیم‪ .‬با توجه به ارتباطات گسترده ای که‬ ‫در شــبکه خانوادگی ما با کشاورزان وجود دارد‪،‬‬ ‫این کار را به راحتی انجام می دهیم و در ادامه نیز‬ ‫محصوالت در سوله و انبار ما مرتب می شوند‪ .‬این‬ ‫نکته را هم بگویم کــه انبار تازه بار‪ ،‬فقط یک انبار‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه مکانی برای پردازش بار اســت؛ به‬ ‫این معنا که قبل از ارســال بار برای رستوران ها‪،‬‬ ‫محصوالت روزانه به طور مرتب جدا‪ ،‬بسته بندی‬ ‫و پردازش می شوند‪.‬‬ ‫چرا مدل بی توبی را بــرای تازه بار ترجیح‬ ‫دادید؟‬ ‫نه فقــط فرهنگ ایران‪ ،‬که بــه نظر من فرهنگ‬ ‫تمام مــردم دنیا این اســت که دوســت دارند‬ ‫شخصا در تره بار حضور پیدا کرده و خرید کنند‪،‬‬ ‫بنابراین مدل بی تو ســی نمی تواند برای این بازار‬ ‫مناســب باشــد‪ ،‬ضمن اینکه در خرده فروشی‬ ‫بحث لجســتیک خیلی پررنگ تــر و پرهزینه تر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تجاربی که کســب کرده ام‪ ،‬به من نشان داد که‬ ‫مثال یک رستوران می تواند به تنهایی مترادف با‬ ‫‪ ۵۰‬مشتری خرده فروشی باشد‪ ،‬زیرا یک رستوران‬ ‫‪ ۳۰۰‬کیلــو ســیب زمینی‪ ۲۰۰ ،‬کیلــو گوجه و‬ ‫‪۱۰۰‬کیلو لیموترش اســتفاده می کند! بنابراین‬ ‫فکر می کنم در صنعت تره بار ایران‪ ،‬مدل بی توبی‪،‬‬ ‫بهترین مدل اجرایی اســت که می تواند ســمت‬ ‫کشاورز و ســمت بیزینس را پوشش دهد‪ .‬مدل‬ ‫بی توبی برای صنعت کشاورزی هم مناسب است‪،‬‬ ‫زیرا یک کشاورز‪ ،‬این توان و حوصله را ندارد که بار‬ ‫خود را در حجم کم و یک کیلو یا ‪2‬کیلو بفروشد!‬ ‫سازوکار تازه بار به چه صورت است؟‬ ‫نحوه کار به این صورت اســت که رســتوران ها‬ ‫درخواست خود را از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬شب به صورت‬ ‫انالیــن در تازه بار ثبت می کنند‪ ،‬راس ســاعت‬ ‫‪۱۲‬شــب‪ ،‬درهای انبار باز می شود و همکاران ما‬ ‫در ان بخش‪ ،‬شروع به بسته بندی و اماده سازی‬ ‫بارهایی که در طول روز اماده پردازش شــده اند‪،‬‬ ‫می کنند‪ .‬ساعت ‪ ۶‬صبح رانندگان ما بار را تحویل‬ ‫می گیرند و تا ساعت ‪ ،۱۱‬بار تمامی رستوران ها را‬ ‫تحویل می دهند‪.‬‬ ‫یکی از نکات قابل توجه در سیســتم حمل ونقل‬ ‫تازه بار این اســت که بار‪ ،‬داخل ســبدهای ویژه‬ ‫تحویل داده می شــود که این برای رستوران ها‬ ‫که قبال بار را به صورت فله ای دریافت می کردند‪،‬‬ ‫جذاب است‪ .‬هر روز صبح بار جدید تحویل داده‬ ‫شده و سبدهای روز قبل پس گرفته می شوند‪ .‬این‬ ‫روند از این نظر به رستوران ها کمک می کند که‬ ‫می توانند بار را در فرایند نگهداری مرتب در انبار‬ ‫قرار دهند و محصوالت اسیبی نبینند‪.‬‬ ‫ارتباط با تازه بار فقط از طریق وب ســایت و‬ ‫اپلیکیشن امکان پذیر است؟‬ ‫تجربه ای که من در استارتاپ های قبلی داشتم‪،‬‬ ‫این بود که خیلی در سمت پروداکت قرار داشتم‬ ‫و اینطور تصور می کــردم که یک پروداکت عالی‬ ‫می تواند در مقابل نیازهای مشتریان جوابگو باشد‪،‬‬ ‫اما اتفاقی که در تازه بــار افتاد‪ ،‬این بود که قبل از‬ ‫اینکه یک وب سایت و یک اپلیکیشن عالی داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬به این فکر کردم که باید یک مشتری خوب‬ ‫داشته باشیم‪ .‬ما در تازه بار روزهایی را گذراندیم‬ ‫که فروش داشــتیم‪ ،‬اما هنوز وب ســایت مان در‬ ‫مراحل نســخه ازمایشی بود‪ .‬امروز هم که با شما‬ ‫صحبت می کنم‪ ،‬وب سایت ما ‪ tazebar.com‬است‬ ‫و اپلیکیشن تازه بار نیز تا چند ماه اینده راه اندازی‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا ما از مشتریان مان فیدبک می گیریم‬ ‫و بر اســاس بازخوردهایی که داریم محصول مان‬ ‫را اماده می کنیم‪.‬‬ ‫چه نکاتی را در طراحی این اپلیکیشن با توجه‬ ‫به بازخوردی که داشتید‪ ،‬رعایت می کنید؟‬ ‫گزینــه ای که ما در اپلیکیشــن ایجاد می کنیم‪،‬‬ ‫اگاهی از انبار رستوران اســت؛ یعنی می توانیم‬ ‫متوجه نیاز یک رســتوران بشویم که مثال امروز‬ ‫به گوجه بیشتری نیاز دارد‪ .‬بنابراین ما در تازه بار‬ ‫کمــک می کنیم که انبار هیچ رســتورانی خالی‬ ‫نماند و از طریق اپلیکیشن جدیدمان به نحوی از‬ ‫انبارداری رستوران ها حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫چه تعداد پرسنل دارید؟‬ ‫تا به امروز تازه بار ‪ ۱۳‬نفر پرسنل به صورت مستقیم‬ ‫و تعدادی به صورت غیر مســتقیم در بخش های‬ ‫فروش و لجستیک دارد‪ ،‬البته تصور من این است‬ ‫که تا سال بعد‪ ،‬به لحاظ نیروی انسانی در بخش‬ ‫انبار رشد زیادی خواهیم داشــت و تقریبا برای‬ ‫‪۱۵۰‬نیرو کارافرینی خواهیم کرد‪ .‬همچنین در‬ ‫بخش کشاورزی نیز همین اشتغالزایی را خواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬زیرا چرخه تولید کشــاورزان به واسطه‬ ‫فروش با قیمت مناسب‪ ،‬بیشتر می شود‪.‬‬ ‫چه ارزش های شاخصی را برای رستوران ها‬ ‫ایجاد کرده اید؟‬ ‫رســتوران ها از بازار ســنتی فاکتورهای درست‬ ‫و حسابرســی دقیقی دریافــت نمی کنند و این‬ ‫امر‪ ،‬یکی از مســائلی است که با ان روزانه درگیر‬ ‫هســتند‪ ،‬ما در تازه بار فاکتورهای دقیق‪ ،‬به روز و‬ ‫رســمی با توجه به نیاز مشتریان ارائه می دهیم‪،‬‬ ‫ضمن اینکه فاکتورها به صورت انالین در سایت‬ ‫موجود هســتند‪ ،‬یعنی رستوران ها قادر خواهند‬ ‫بود فاکتور همان روز را به صورت انالین دریافت‬ ‫کنند‪ .‬همچنیــن پلتفرم ما این امــکان را برای‬ ‫رســتوران ها فراهم می کند که ســازوکار مالی‬ ‫خود را از تازه بار به سیستم های خودشان منتقل‬ ‫کنند‪ ،‬به طوری که تقریبا برابر با ســاعت کاری‬ ‫چند نفر‪ ،‬از حجم کار یک رســتوران در قسمت‬ ‫مالی کم می شود‪.‬‬ ‫عدم ثبات در قیمت ها هم از دیگر مشکالتی است‬ ‫که رستوران ها با ان مواجه هستند‪ ،‬مثال اگر یک‬ ‫روز بارندگی می شد یا محصولی در میدان بار کم‬ ‫می شد‪ ،‬قیمت ها باالتر می رفت؛ در حالی که در‬ ‫تازه بار قیمت های ما در هــر دوره ‪ ۱۵‬روزه ثابت‬ ‫هستند‪ ،‬یعنی حداکثر ‪ 2‬بار در ماه قیمت های ما‬ ‫در پلتفرم تغییر می کند که البته تا کنون چنین‬ ‫تغییری رخ نداده است و قیمت ها کمتر شده که‬ ‫باالتر نشــده اند؛ چراکه هر چقدر حجم ما بیشتر‬ ‫شود‪ ،‬می توانیم با کشاورزهای بیشتری کار کنیم‬ ‫و در نتیجــه قیمت ها را کاهــش دهیم‪ .‬در واقع‬ ‫رســتوران ها می توانند از طریــق همکاری با ما‪،‬‬ ‫درصد زیادی از هزینه های خود را کاهش دهند‪.‬‬ ‫سهولت دسترسی‪ ،‬مزیت دیگری است که ما در‬ ‫سمت رســتوران ها ایجاد کرده و یک پشتیبانی‬ ‫‪24‬ســاعته را از طریــق وب ســایت و اپ برای‬ ‫مشــتریان فراهم می کنیم‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬اشپز‬ ‫یک رســتوران می تواند میزان موادی را که نیاز‬ ‫دارد از طریق اپلیکیشــن و وب سایت‪ ،‬مشخص‬ ‫کند و فردا بین ســاعت ‪ ۸‬تــا ‪ ۱۱‬صبح‪ ،‬بار خود‬ ‫را جلوی رســتوران تحویل بگیرد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫تازه بار‪ ،‬نگرانی های مدیریت رستوران ها را بابت‬ ‫فســاد مالی احتمالی مامور خرید رفع می کند‪،‬‬ ‫ضمن اینکه هزینــه ای که باید بابت مامور خرید‬ ‫می پرداختند نیز حذف می شود‪.‬‬ ‫از دیگر مزایای قابــل توجه تازه بار‪ ،‬حذف هزینه‬ ‫دورریز (‪ )wasting‬است‪ .‬از انجایی که رستوران ها‬ ‫بــار را به صورت فله از میادیــن تره بار خریداری‬ ‫می کنند‪ ،‬دورریز زیــادی دارند‪ .‬ضمن اینکه اگر‬ ‫می خواســتند بار را به صورت سورت شده تهیه‬ ‫کنند نیز باید هزینه باالتــری می پرداختند؛ اما‬ ‫باری کــه می توانند از تازه بار تهیــه کنند‪ ،‬هیچ‬ ‫دورریزی نداشــته و کامال مرتب و یکدست بوده‬ ‫و همان چیزی است که نیاز دارند‪ .‬ما هزینه های‬ ‫لجســتیکی را نیز در سمت رســتوران ها حذف‬ ‫می کنیم و هزینــه حمل ونقل در تازه بار تقریبا با‬ ‫مقدار عددی که قبال می پرداختند ناچیز است و‬ ‫بر اساس یک الگوریتم محاسبه می شود‪.‬‬ ‫به طور کلــی تازه بار با ارائــه کیفیت باال‪ ،‬قیمت‬ ‫مناسب‪ ،‬دسترسی اسان و حذف مشکالت عمده‬ ‫رستوران ها‪ ،‬پکیج کاملی را برای رستوران ها در‬ ‫نظر گرفته است که بتوانند از طریق کار کردن با‬ ‫تازه بار خوشحال باشند‪ ،‬ضمن اینکه در نهایت با‬ ‫یک شرکت طرف هستند تا یک شخص و این نکته‬ ‫می تواند برای رستوران ها قابل تامل باشد‪.‬‬ ‫در ســمت کشــاورزان چه خدماتی ارائه‬ ‫می دهید؟‬ ‫اتفاقی که در سمت کشاورز می افتد‪ ،‬باالتر رفتن‬ ‫قیمت هاست‪ .‬معموال بار کشــاورزان در میدان‬ ‫تره بار به صورت حق العمل کاری فروخته می شود‪،‬‬ ‫یعنی متناسب با وضعیت بازار قیمت گذاری شده‬ ‫و اگر بازار ضعیف باشــد‪ ،‬ارزان تر و اگر بازار رونق‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬گران تر به فروش می رود‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حجره دارها هم معموال حق کمیســیونی‬ ‫از کشــاورز می گیرند و به طور کلی کشــاورز در‬ ‫زنجیره تامین بار خودش تطمیع نشده و همیشه‬ ‫نارضایتی وجــود دارد‪ .‬در حالی که در تازه بار‪ ،‬به‬ ‫دلیل اینکه قیمت ها از پیش تعیین شده و عرضه‬ ‫و تقاضا وجود دارد‪ ،‬معموال کشاورزان بار خود را‬ ‫با قیمت باالتری به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫فقط در تهران فعالیت می کنید؟‬ ‫هدف ما این است که بتوانیم امسال تمام مناطق‬ ‫تهران را پوشش دهیم و در سال اینده نیز ‪ ۶‬شهر‬ ‫اصلی کشــور‪ ،‬یعنی کرج‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬مشهد‪،‬‬ ‫اصفهان و کیش را تامین کنیم که نقطه های مهم‬ ‫و توریست پذیر هستند و صنعت رستوران داری‬ ‫در انجا رونق دارد‪.‬‬ ‫در ان شهرها هم با کشاورزان ارتباط دارید؟‬ ‫چیزی که وجود دارد این اســت که تمام بارهای‬ ‫ایران به تهران می اید؛ یعنی تره بار ایران‪ ،‬داخل‬ ‫تهران اســت و دوباره از تهران به مناطق مختلف‬ ‫می رود‪ ،‬مگر ان دسته از محصوالتی که تولیدشان‬ ‫برای ان شهرهاســت‪ .‬از ســوی دیگر نیز ما در‬ ‫تازه باربه دلیل ســابقه زیادی که در این صنعت‬ ‫داریم‪ ،‬ارتباطات قوی و گســترده ای در سراسر‬ ‫ایران ایجاد کرده ایم که شــامل یک روســتای‬ ‫کوچک در قزوین تا جهرم‪ ،‬نهاوند‪ ،‬نیریز‪ ،‬کهنوج‪،‬‬ ‫شمال کشور و غرب کشور می شود‪.‬‬ ‫چه برنامه های توسعه ای برای تازه بار دارید؟‬ ‫هدف دیگری که برای تازه بار ترســیم کرده ایم‪،‬‬ ‫این اســت که بتوانیم در ســال ‪ ،۱۴۰۰‬عالوه بر‬ ‫میوه و تره بار‪ ،‬پروتئین و لبنیات محلی و ارگانیک‬ ‫را در هم داشــته باشیم‪ ،‬مانند شــیر‪ ،‬کره‪ ،‬پنیر‬ ‫و‪ . ...‬همچنین از قســمت دورریز بار نیز بتوانیم‬ ‫محصوالت ارگانیــک و غیرصنعتی همانند رب‬ ‫‪R e p o r t a g e‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫گوجه و ابلیموی محلی که باعث باالبردن کیفیت‬ ‫غذای رســتوران ها می شود‪ ،‬تهیه کنیم‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬این نگاه را نیز داریم که بتوانیم در اینده‪ ،‬در‬ ‫زمینه ‪ Vertical-Farms‬وارد شویم؛ یعنی برخی‬ ‫از هزینه هــای مربوط به وارد کردن ســبزیجات‬ ‫به تهران را کاهش دهیــم و بتوانیم در انبارهای‬ ‫تازه بــار‪ ،‬ورتیکال فارم هایی را بــه وجود اورده و‬ ‫سبزیجات ارگانیک تولید کنیم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تونی هسیه‬ ‫وارد بازی که درکش نمی کنید نشوید‪ ،‬حتی‬ ‫اگــر می بینید ادم های زیــادی از ان طریق‬ ‫پول به دســت می اورند‪ .‬فهم حقیقی و کامل‬ ‫صنعتتان کلید رسیدن به موفقیت است‪.‬‬ ‫ایا به فکر گسترش بازار هستید؟‬ ‫بله‪ ،‬اتفاقا ما فقط رســتوران ها و فســت فودها را‬ ‫مالک قــرار نمی دهیم‪ ،‬بلکه هر اشــپزخانه ای‬ ‫که تولید انبوه داشــته باشــد‪ ،‬می تواند در دایره‬ ‫مشتریان ما قرار بگیرد‪ ،‬مانند تاالرهای پذیرایی‪،‬‬ ‫مساجد‪ ،‬شرکت هایی که خودشان غذای پرسنل‬ ‫را در اشپزخانه شــان تهیه می کنند‪ ،‬باشــگاه ها‬ ‫ورزشی و ‪. ...‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ما در تهران تقریبا ‪ ۸‬هزار رستوران و فست فود و‬ ‫در ایران یک بــازار ‪ ۲۰‬هزارتایی داریم و بنابراین‬ ‫با یک صنعت خیلی بزرگ روبه رو هســتیم‪ .‬کما‬ ‫اینکه صنعت رســتوران در دنیا هم یک صنعت‬ ‫مهم و استراتژیک محســوب می شود‪ .‬در اینجا‬ ‫یک حلقه مفقوده بین رســتوران و بار تازه وجود‬ ‫دارد که خوشبختانه جرقه ان در جلسه ای که با‬ ‫یکی از دوستان رستوران دار داشتم‪ ،‬در ذهن من‬ ‫زده شد و با تازه بار این حلقه مفقوده را پیدا کردیم‪.‬‬ ‫امروزکهماتقریبادرنقطهصفرقرارداریم‪،‬توانسته ایم‬ ‫در کمتر از یک ماه‪ ،‬رشــد زیادی داشــته باشیم و‬ ‫با مشــتریان فعال قابل توجهی همکاری کنیم‪ .‬با‬ ‫اینکه تقریبا کمتر از ‪2‬ماه از راه اندازی کسب وکار ما‬ ‫گذشتهاست‪،‬روزانه‪ ۵‬هزارکیلوگرمبارازانبارماخارج‬ ‫می شود و به دنبال این هستیم که به امید خدا تا اخر‬ ‫امسال به تمامی رستوران ها و فست فودهای سطح‬ ‫تهران‪،‬سرویسخودراارائهدهیم‪.‬ازسویدیگرتقریبا‬ ‫چندین رســتوران به صورت روزانه به تازه بار اضافه‬ ‫می شوند و استقبال بی نظیری از تازه بار شده است‪.‬‬ ‫از ان دســت جوان هایی است که به رغم سن‬ ‫و سال کمی که دارد‪ ،‬تجارب بسیار زیادی در‬ ‫فضای استارتاپی ایران از سر گذرانده و در تندباد‬ ‫حوادث تلخی که داشته‪ ،‬خم به ابرو نیاورده و‬ ‫امید خود را از دست نداده است‪ .‬امین سالمی‪،‬‬ ‫مدیرعامل تازه بار‪ ،‬داستان پر فراز و نشیب خود‬ ‫را در حوزه اســتارتاپ ها و رسیدن به پلتفرم‬ ‫تازه بار‪ ،‬روایت می کند‪.‬‬ ‫ایده تازه بار از کجا امد؟‬ ‫رقیبی هم در بازار دارید؟‬ ‫در تازه بار سرمایه هم جذب کردید؟‬ ‫هنگامی که به پیشنهاد یکی از دوستانم در حال‬ ‫تامین بار چند رستوران بودم‪ ،‬به این نکته اشراف‬ ‫داشتم که عمال برای اینکه ایده من اجرایی بشود‪،‬‬ ‫به یک کار تحقیقاتی و گســترده با ســرمایه باال‬ ‫نیاز اســت و به همین خاطر تقریبا ان را منتفی‬ ‫می دانستم‪.‬‬ ‫در فروردین ماه‪ ،‬از استارتاپ استودیو کنترل تک‪،‬‬ ‫یکی از شــرکت های گروه مالی و سرمایه گذاری‬ ‫فیــروزه پیشــنهاد کار بــرای مدیرعاملی یکی‬ ‫از کســب و کارهای جدید شان داشــتم و حین‬ ‫جلساتی که داشــتیم ایده تازه بار را مطرح کردم‬ ‫که با استقبال روبه رو شد‪ .‬در نتیجه دغدغه مالی‬ ‫تازه بار برای من رفع شــد و استارتاپ استودیوی‬ ‫کنترل تک روی ان ســرمایه گذاری کرد‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکــه ما نیز یک دوره دو ماهــه کار کرده بودیم‬ ‫و ایــن ایده چندیــن ‪ Proven Concept‬در دنیا‬ ‫داشت و موفقیت خود را ثابت کرده بود‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر نیز سرمایه گذار عالقه پیدا کرد که روی ان‬ ‫سرمایه گذاری کند‪.‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫بسته بندی تره بار در‬ ‫خیابان های تهران تا‬ ‫فروش ‪۲۰۰‬میلیونی‬ ‫در ماه‬ ‫اندازه این بازار چقدر است؟ و سهم تازه بار‬ ‫که تازه وارد این بازار شده‪ ،‬چقدر بوده است؟‬ ‫خیر‪ ،‬من هیچ رقیبی را تا کنون با شیوه تازه بار در‬ ‫بازار ندیده ام‪ .‬ممکن اســت شرکت هایی صرفا به‬ ‫عنوان یک کانال فروش به ان توجه کرده باشند‪.‬‬ ‫رقیب ما سنتی ها هستند که من تصور نمی کنم‬ ‫تا سال بعد رقیب سنتی ای هم وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫بحث من این است که خود رستوران ها عالقه ای‬ ‫به همکاری با بازار سنتی و خرید از انها نخواهند‬ ‫داشــت‪ .‬رســتوران های ما همه مدرن شده اند و‬ ‫با اپلیکیشــن ها کار می کنند‪ ،‬پس طبیعی است‬ ‫که بخواهند در قسمت پشــتیبانی و بک اند کار‬ ‫نیز مدرن شــوند؛ نه اینکه شیوه سنتی بد است!‬ ‫بلکه رســتوران ها دوست دارند در این بخش هم‬ ‫مدرن شده و به جایی مثل تازه بار وصل شوند که‬ ‫انبارداری شــان‪ ،‬فاکتورهای شــان و ‪ ...‬مشخص‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ستـــــون‬ ‫تازه بارباارائه‬ ‫کیفیتباال‪،‬‬ ‫قیمتمناسب‪،‬‬ ‫دسترسی‬ ‫اسا ن و حذف‬ ‫مشکالتعمده‬ ‫رستوران ها‪،‬‬ ‫پکیجکاملی‬ ‫را برای‬ ‫رستوران ها‬ ‫درنظرگرفته‬ ‫استکه‬ ‫بتوانندازطریق‬ ‫کار کردن‬ ‫باتازه بار‬ ‫خوشحال‬ ‫باشند‪،‬ضمن‬ ‫اینکهدرنهایت‬ ‫بایکشرکت‬ ‫طرفهستند‬ ‫تایکشخص‬ ‫وایننکته‬ ‫می تواندبرای‬ ‫رستوران ها‬ ‫قابلتاملباشد ‬ ‫برای رسیدن به تازه بار‪ ،‬باید به سال های قبل‬ ‫برگردم‪ .‬ســابقه فعالیت حرفه ای من در حوزه‬ ‫انالین‪ ،‬به ســال ‪ ۸۷‬بازمی گردد‪ .‬بعد از قبولی‬ ‫در دانشگاه‪ ،‬رشته ارتباطات سال ‪ ،۸۵‬به دلیل‬ ‫سابقه ای که در حوزه هنر و دیزاین داشتم‪ ،‬به‬ ‫فکر ادامه فعالیت خود در فضای انالین افتادم‬ ‫و ایده ویترین روز به ذهنم رســید که می توانم‬ ‫بگویم اولین استارتاپ من در زمانی بود که حتی‬ ‫وصل شدن به اینترنت با دایال اپ انجام می شد!‬ ‫البته در ان زمان ویترین روز را نه به عنوان یک‬ ‫اســتارتاپ‪ ،‬بلکه به عنوان یک وب سایتی راه‬ ‫انداختــم که امکان برگزاری نمایشــگاه های‬ ‫انالین را در سراسر دنیا داشت و ما در ان زمان‬ ‫نمایشــگاه های مختلفــی را از طراحان بنام‬ ‫کشورهای مختلف برگزار می کردیم و در بین‬ ‫مجامع بین المللی اسم و رسم خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫چه شد که از حوزه هنر رسیدید به تازه بار؟‬ ‫قبل از رسیدن به تازه بار‪ ،‬اجازه بدهید از اشنایی‬ ‫جدی تر خودم بــا فضای اســتارتاپ بگویم‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۸۷‬به واسطه دوســتانم با مجموعه‬ ‫بین المللی داروگ اشــنا شدم و به عنوان یک‬ ‫طراح کار خود را اغاز کردم و با توسعه فردی که‬ ‫داشتم‪ ،‬توانستم به عنوان یکی از مدیران ارشد‬ ‫در بخش رسانه های نو به این مجموعه کمک‬ ‫کنم و در زمینه مارکتینگ و مشتریانی که در‬ ‫فضای انالین و دیجیتال بودند‪ ،‬با توجه به سابقه ‬ ‫خوبم در این فضا‪ ،‬فعالیت خود را برای بسیاری‬ ‫از برندهای معتبر داخلی و بین المللی ادامه دهم‬ ‫و کمپین های بزرگی را نیز در داروگ مدیریت‬ ‫کنم ‪ .‬بعد از گذشت ‪ ۷‬سال فعالیت در داروگ‬ ‫بین الملــل‪ ،‬یعنی در اواخر ســال ‪ ،۹۴‬به رغم‬ ‫شرایط خوبی که از لحاظ مالی و مدیریتی در‬ ‫انجاداشتم‪،‬تصمیمگرفتمکهکسب وکارخودم‬ ‫را شروع کنم و علی رغم مخالفت هایی که شد‪،‬‬ ‫نهایتا استعفا دادم‪ .‬استارتاپ دوم خود را به نام‬ ‫بوسترلند راه اندازی کردم‪ .‬بوسترلند با فعالیت‬ ‫در حوزه سوشیال ایکامرس و داشتن دو بازوی‬ ‫افیلیت مارکتینگ و اینفلوئنسر مارکتینگ کار‬ ‫خود را در قالب یک پلتفرم برای فروش بیشتر‬ ‫محصوالت و خدمات برای برندها اغاز کرد‪ .‬با‬ ‫وجود اینکه این شیوه‪ ،‬نمونه های موفقی در دنیا‬ ‫داشت‪ ،‬اما به دالیلی مانند کم تجربگی‪ ،‬انتخاب‬ ‫نادرست سرمایه گذار و زود بودن محصول در‬ ‫مارکت ایران‪ ،‬با توجه به پیشنهادهای خوبی که‬ ‫برای فروش و یا ادغام داشت‪ ،‬در دی ماه سال‪۹۷‬‬ ‫منحل شد‪ .‬با شکست بوسترلند یک سونامی‬ ‫عجیب و غریب در زندگی من اتفاق افتاد‪ ،‬چند‬ ‫صد میلیون پول شــخصی خودم را از دست‬ ‫دادم و به مقدار قابل توجهی هم بدهکار شدم‪.‬‬ ‫ســرمایه گذار حاضر به پذیرش تعهدات خود‬ ‫نبود و روزهایی می گذشــت که توان مواجهه‬ ‫با اتفاقات گوناگون برایم ســخت و سخت تر‬ ‫می شد‪ .‬در این شرایط بحرانی دو راهکار پیش‬ ‫رو داشتم؛ یکی اینکه مهاجرت کنم‪ ،‬چراکه از‬ ‫یکی از شرکت های معروف ترکیه ای پیشنهاد‬ ‫کار داشــتم و یا اینکه بمانم و بسازم‪ .‬در عین‬ ‫حال پیشنهادهای کاری قابل توجهی هم در‬ ‫اکوسیستم داخل ایران داشتم و در نهایت بین‬ ‫این سه گزینه‪ ،‬راهکار ماندن و شروع یک کار‬ ‫جدید را انتخاب کردم‪.‬‬ ‫و به تازه بار رسیدید؟‬ ‫بله‪ ،‬البته بایــد اذعان کنم کــه اگرچه تازه بار‬ ‫دیرتــر اتفاق افتاد‪ ،‬اما ایده شــکل گیری ان به‬ ‫سال هایی برمی گردد که من تازه وارد دانشگاه‬ ‫شــده بودم‪ .‬از انجایی که پدرم و چندین نسل‬ ‫از خانواده ام‪ ،‬در زمینه محصوالت کشاورزی و‬ ‫تره بار فعالیت می کردند‪ ،‬در همان ســال هایی‬ ‫که به فکر راه انــدازی ویترین روز بودم‪ ،‬این ایده‬ ‫هم در ذهنم شــکل گرفت که وب سایتی برای‬ ‫فروش محصوالت کشــاورزی داشته باشم‪ .‬در‬ ‫اوج دورانی که گره های زیادی در زندگی کاری‬ ‫و شخصی من افتاده بود‪ ،‬مالقات با یک دوست‬ ‫رستوران دار‪ ،‬ایده تامین بار تازه برای رستوران ها‬ ‫و فســت فودها را دوباره در ذهن من زنده کرد‪.‬‬ ‫دوستم که از ســابقه فعالیت خانوادگی من در‬ ‫میــوه و تره بار اگاه بود‪ ،‬درخواســت همکاری‬ ‫برای تامین محصوالتــش کرد و من هم که در‬ ‫ان دوران شدیدا به پول نیاز داشتم‪ ،‬قبول کردم‪.‬‬ ‫در بهمن و اسفند ماه‪ ،‬چند رستوران را تارگت‬ ‫کردم و با همان برند ســام میوه‪ ،‬تامین بار انها‬ ‫را به عهده گرفتم‪ .‬کار را نیز به صورت ابتدایی و‬ ‫با کمترین امکانات انجام می دادم‪ ،‬به طوری که‬ ‫چونسرمایهوامکاناتکافینداشتم‪،‬بسته بندی‬ ‫میوه ها را در خیابان های خلوت تهران به صورت‬ ‫مخفیانه انجام می دادم! در نهایت توانســتم در‬ ‫مدت ‪2‬ماه‪ ۴۰۰ ،‬میلیــون تومان فروش ایجاد‬ ‫کنم و تقریبــا ‪ ۳۰‬میلیون تومــان هم درامد‬ ‫کســب کنم‪ .‬در ادامه نیز همکاری با استارتاپ‬ ‫استودیو کنترل تک‪ ،‬از شرکت های گروه مالی و‬ ‫سرمایه گذاریفیروزه‪،‬منجربهدرمیانگذاشتن‬ ‫این ایده با شرکت مذکور و جذب سرمایه شد و‬ ‫در نهایت استارتاپ تازه بار‪ ،‬از تیر ماه کار خود را‬ ‫به صورت جدی اغاز کرد‪.‬‬ ‫رپورتاژ‬ ‫‪R e p o r t a g e‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫معرفی کمپین صد‪-‬هیچ شبکه تبلیغات انالین مدیااد‬ ‫مدیااد؛ راهکاری موثر برای کسب درامد از تبلیغات‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫بیش از ‪2‬سال از فعالیت شبکه تبلیغات انالین مدیااد‬ ‫می گذرد‪.‬‬ ‫در طول این مدت بیش از ‪ ۲۰۰۰‬وب ســایت تبلیغات‬ ‫مدیااد را نمایش داده و کسب درامد کرده اند‪.‬‬ ‫اما با این وجود هنوز وب ســایت های زیادی هســتند‬ ‫که افتخار همکاری بــا انها را نداشــته ایم‪ .‬به همین‬ ‫دلیل تصمیــم گرفتیــم کمپین صد‪-‬هیــچ را برای‬ ‫وب ســایت هایی کــه تا به حــال با مدیــااد همکاری‬ ‫نداشته اند‪ ،‬برگزار کنیم‪.‬‬ ‫هدف ما از برگزاری این کمپین یک ماهه‪ ،‬این است که‬ ‫صاحبان وب سایت ها را ترغیب کنیم تا از فضای وب شان‬ ‫درامدزایی کنند و با ما همکاری داشته باشند‪.‬‬ ‫واریز درامد از تبلیغات‪ ،‬هر دو هفته یک بار!‬ ‫برای راحتی بیشتر صاحبان وب سایت‪ ،‬با همکاری مسعود‬ ‫رجایی‪،‬مدیربخشناشرینمدیاادتصمیمگرفتیمباز هزمانی‬ ‫پرداخت ها را از یک ماه به ‪ 2‬هفته (‪ ۱۵‬روز) کاهش دهیم‪.‬‬ ‫اصال کمپین صد‪-‬هیچ مدیااد چی هست؟‬ ‫این کمپین از تاریخ ‪ ۱‬مهر ‪ ۱۳۹۸‬اغاز می شود و تا اخر ماه‬ ‫مهر ادامه دارد‪ .‬این کمپین بیشتر مختص وب سایت هایی‬ ‫است که تا به حال با مدیااد همکاری نداشته اند‪ .‬اگر شما هم‬ ‫جزو کسانی هستید که تجربه همکاری با مدیااد را نداشتید‪،‬‬ ‫همین االن در پنل مدیااد ثبت نام کنید! حاال بعد از ثبت نام‬ ‫چه اتفاقی می افتد؟ جذاب ترین بخش ماجرا همین است!‬ ‫در طول ماه مهر‪ ،‬هم ه درامد حاصل از تبلیغات متعلق به‬ ‫خودتان اســت! این یعنی صد‪-‬هیچ به نفع شما! در حالت‬ ‫محاسبه درامد در مدیااد به این صورت است‬ ‫ ‬ ‫شیوه‬ ‫عادی ‬ ‫که ‪ ۶۵‬درصد از درامد حاصل از نمایش تبلیغات متعلق به‬ ‫صاحب وب سایت و‪ ۳۵‬درصد ان متعلق به شبکه تبلیغاتی‬ ‫(مدیااد) است‪.‬‬ ‫کمپین صد‪-‬هیچ برای ناشران فعلی مدیااد‬ ‫اما مدیااد ناشــرین فعلی اش را فراموش نکرده اســت!‬ ‫ی برای وب سایت‬ ‫ناشرین می توانند کمپین های تبلیغات ‬ ‫خودشــان را اغاز کنند و پنل شــان را شــارژ کنند‪ .‬در‬ ‫انــدازه نصف مبلغی که شــارژ کردند‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ایــن صورت‪ ،‬به‬ ‫از مدیااد هدیــه می گیرند! این مبلــغ بالفاصله پس از‬ ‫شــارژ به حساب کاربری شــان اضافه خواهد شد‪ .‬برای‬ ‫کســب اطالعات بیشــتر به صفحه صد‪-‬هیچ به ادرس‬ ‫‪ mediaad.org/100hich‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫کارپِی چرا متولد شد؟‬ ‫کارپینو و فون پی سیستم پرداخت جدید ارائه دادند‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫کارپینو پس از همکاری با اپلیکیشن ای گپ و ارائه سرویس‬ ‫از طریق این اپ‪ ،‬همکاری جدیدی با اپلیکیشن فون پی اغاز‬ ‫کرده اســت؛ همکاری ای که نتیجه ان ایجاد سرویسی با‬ ‫عنوان «کارپِی» است‪.‬‬ ‫همکاری تاکسی های انالین و سرویس های پرداخت خرد‬ ‫اگرچه در دنیا مسبوق به ســابقه است‪ ،‬اما این سرویس و‬ ‫همکاریاپلیکیشنتاکسیاینترنتیبااپپرداختخرد‪،‬در‬ ‫ایران اولین بار توسط کارپینو راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫اما کارکرد سرویس جدید کارپینو چیست؟ ساده ترین و‬ ‫اولیه ترین کاربرد این سیســتم این است که مسافران چه‬ ‫هنگام استفاده از تاکســی انالین و چه هنگام استفاده از‬ ‫تاکسی رسمی شــهر تهران‪ ،‬بتوانند کرایه را از طریق یک‬ ‫کیف پول واحد پرداخت کنند‪.‬‬ ‫پیش از ارائه ســرویس های پرداخت کرایه تاکسی چون‬ ‫فون پی و ریالــو و ‪ ،....‬پرداخت کرایه تاکســی دغدغه ای‬ ‫بزرگ برای مسافران بود و پیدا کردن پول خرد دغدغه ای‬ ‫همیشگی برای رانندگان‪ .‬گزارش های میدانی نشان می داد‬ ‫رانندگان برای دریافت پول خــرد وقتی از بانک ها ناامید‬ ‫می شدند ســراغ مراکز خیریه می رفتند و بعد از ان گاهی‬ ‫دست به دامان متکدیان خیابان می شدند‪ .‬پول های خرد‪،‬‬ ‫کمیگران ترازقیمتواقعیانهاتهیهمی شدامااینچالشی‬ ‫هر روزه برای راننده و مســافر بود؛ چالشی که با راه اندازی‬ ‫اپ های پرداخت خرد حل شد‪ .‬راهکار ساده بود‪ .‬مسافران‬ ‫اپی را در گوشــی همراه خود نصب می کردنــد و راننده‬ ‫کیوارکدی را در ماشین خود اویزان می کرد و از طریق ان‬ ‫کرایه پرداخت می شد‪ ،‬اما تعدد کیف های پرداخت‪ ،‬در عین‬ ‫حال که دامنه انتخاب مشتری –چه راننده و چه مسافر‪ -‬را‬ ‫افزایش می داد‪ ،‬اما چند مشکل ایجاد کرد‪.‬‬ ‫شما به عنوان مسافر دقیقا نمی دانستید که ایا اپ موجود‬ ‫در گوشی شما در تاکسی هم نصب است یا نه‪ .‬این مشکل‬ ‫احتماال با نصب اپ های متعدد حل می شد‪ .‬هم مسافر و هم‬ ‫راننده چند اپلیکیشن پرداخت خرد را نصب می کردند‪ .‬اما‬ ‫این هم راهکار نهایی نبود‪ .‬مسافر اصوال باید همزمان چند‬ ‫کیف پول متعدد را شارژ می کرد و راننده هم با کیوارکدهای‬ ‫متعدد در داخل تاکسی مواجه بود‪.‬‬ ‫تاکسی های انالین که سر کار امدند‪ ،‬احتماال ماجرا کمی‬ ‫پیچیده تر شــد‪ .‬هر مســافری احتماال دو سه اپ تاکسی‬ ‫اینترنتی روی گوشی خود دارد و دو سه اپ پرداخت خرد‪.‬‬ ‫اما دقیقا کدام را باید شــارژ کند و از کجا می داند که برای‬ ‫مقصد جدیدش دقیقا از کدام تاکسی اینترنتی باید استفاده‬ ‫کند و تاکسی شــهری که جلوی پایش متوقف می شود‪،‬‬ ‫کدام کیوار کد را دارد‪ .‬پس همیشــه باید چند کیف پول‬ ‫را همزمان شارژ می کرد؛ کیف های پول متعدد با ته مانده‬ ‫اعتبارهای مختلف‪.‬‬ ‫کارپینو با راه اندازی کارپی سعی کرده این مشکل را حداقل‬ ‫در تهران حل کند‪ ،‬اما کدام تاکسی های اینترنتی در دنیا این‬ ‫شیوه را امتحان کرده بودند؟‬ ‫همکاری های موفق جهان‬ ‫نمونه این همکاری ها در کشــورهای متعــدد وجود دارد‬ ‫اگرچه نمونه های موفق ان بیشــتر در جنوب شرق اسیا‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫گرب (‪ )Grab‬یکی از تاکسی های اینترنتی فعال در جنوب‬ ‫شرقاسیاست‪.‬اینشرکتچندیپسازفعالیتخوداعالم‬ ‫کرد با همکاری «می بانک»‪ ،‬سیستم پرداخت الکترونیکی‬ ‫با عنوان «گرب پی» را راه اندازی کرده است‪ .‬این همکاری‬ ‫به کاربران گرب امکان می داد که از کیف پول می بانک برای‬ ‫دیگر پرداخت های حوزه های اقتصادی و بازرگانی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬این کار تنها پرداخت های خرد را تسهیل نکرده بود‪،‬‬ ‫بلکه این سهولت وفاداری و رضایت بیشتر کاربران را در پی‬ ‫داشت و حتی اعالم شد این شرکت سنگاپوری با این کار‪،‬‬ ‫نفوذ خود را در دیگر کشورهایی همچون تایلند ‪ ،‬مالزی و‬ ‫ویتنام بیشتر کرده است‪ .‬گرپ پی سراغازی بود تا گرب‪،‬‬ ‫کم کم شــرکت مرجع پرداخت خاص خودش را طراحی‬ ‫کند‪ .‬یعنی طی قراردادی که با « ِمی بانک» مالزی بســت‪،‬‬ ‫به مشــتریانش خدمات پرداخت الکترونیــک ارائه داد‪.‬‬ ‫همین امر باعث شــد تا اســتفاده از این اپ در میان اهل‬ ‫بازار گسترش بیشــتری پیدا کند‪ .‬در عین حال کاربران‬ ‫می توانستند فعالیت های پورتال بانکی‪ ،‬یعنی «مای بانک‬ ‫تو یو»( ‪ )Maybank2U‬را هم انجام دهند‪ .‬یک شــرکت‬ ‫پرداخت الکترونیک در ویتنام به نام موکا هم در این زمینه‬ ‫وارد بازی شد و در عمل فعالیت های گرب پی را در این کشور‬ ‫گسترش داد‪ .‬اینجاست که شرکت تاکسی اینترنتی گرب‬ ‫حاال چتری از پرداخت بر ســر کشورهای اسیای جنوب‬ ‫شرقی پهن کرده است‪.‬‬ ‫مای تاکسی‬ ‫نمونه موفق دیگر شرکت تاکسی اینترنتی «مای تاکسی»‬ ‫است‪ .‬این شــرکت در سال ‪ 2015‬با ســام اپ همکاری‬ ‫جدیدی را اغاز کرد‪ .‬پیــش از اغاز این همکاری‪ 45 ،‬هزار‬ ‫رانند ه شرکت مای تاکسی که شهرت و گسترش زیادی در‬ ‫الماندارد‪،‬بیشترازطریق فناوری هایمرتبطبهکارت های‬ ‫اعتباری کرایه را دریافــت می کردند‪ ،‬اما پس از قراردادی‬ ‫که مای تاکسی با سام اپ بســت‪ ،‬حاال هم رانندگان و هم‬ ‫مســافران با امنیت باال و کمترین میزان هزینه تراکنش‬ ‫می توانستند کرای ه را حساب کنند‪ .‬این طرح ابتدا در المان‬ ‫و اتریش و سپس در سوئیس و اسپانیا اجرایی شد‪.‬‬ ‫دی دی چوژینگ‬ ‫چین هم از ایــن قافله عقب نماند‪ .‬ســال ‪ 2017‬دی دی‬ ‫چوژینگ که بزرگ ترین شــرکت حــوزه کرایه اتومبیل‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬با ادغام در شرکت‪19‬پِی (از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه گوایان جی ژونگ اینفورمیشــن که شرکت‬ ‫علی بابــا هم در ان ســهم دارد) به طور مســتقل بخش‬ ‫پرداخت الکترونیک را زیر چتــر خود برد‪ .‬دی دی‪ ،‬چنان‬ ‫در چین قدرت دارد که توانسته است رقیبی چون اوبر را از‬ ‫صحنه بیرون کند‪ .‬در این ادغام بانک خلق چین (‪)PBOC‬‬ ‫هم شراکت داشته و پشتیبان ان بوده است‪ .‬ان زمان ‪19‬‬ ‫پی‪ ،‬می بایســت از حدود ‪20‬میلیون سفر شرکت دی دی‬ ‫پشتیبانی می کرد‪.‬‬ ‫کارپینو‪ +‬فون پی= کارپِی‬ ‫در ایران هم تاکســی اینترنتی کارپینو سیستم پرداخت‬ ‫خود را با همکاری فون پی راه اندازی کرده است‪ .‬ساده ترین‬ ‫و اولیه ترین کاربرد این سیستم این است که مسافران چه‬ ‫هنگام استفاده از تاکســی انالین و چه هنگام استفاده از‬ ‫تاکسی رسمی شــهر تهران‪ ،‬بتوانند کرایه را از طریق یک‬ ‫کیف پول واحد پرداخت کنند‪ .‬اولین تجربه اشتراک کیف‬ ‫پول یک اپلیکیشن تاکسی انالین و پرداخت خرد در ایران‪.‬‬ ‫اما شیوه کار با کارپِی چگونه است؟‬ ‫با ورود به اپلیکیشن کارپینو‪ ،‬گزینه ای با عنوان «پرداخت‬ ‫کرایه تاکسی شهر تهران» فعال است‪.‬‬ ‫با کلیک روی ایــن گزینه کیوارکد تاکســی را می توان‬ ‫اسکن کرد‪.‬‬ ‫بعد از اسکن ‪ ،‬مشخصات راننده و کرایه مسیر نمایش داده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫با انتخاب تعداد مسافران‪ ،‬اپلیکیشن مبلغ نهایی کرایه را‬ ‫محاسبه و ان را از کیف پول کارپینو کم می کند‪.‬‬ ‫انگونه که عنوان شــده‪ ،‬همکاری این دو اپلیکیشن ابعاد‬ ‫دیگری هم دارد‪ .‬یکی از ابعاد این همکاری تکمیل اشتراک‬ ‫کیف پول میان دو اپلیکیشــن است؛ یعنی همانگونه که‬ ‫امکان پرداخت کرایه تاکسی شهری از طریق اپ کارپینو‬ ‫فراهم است‪ ،‬به زودی این امکان هم فراهم می شود که افراد‬ ‫از طریق اعتبار فون پی‪ ،‬هزینه تاکسی اینترنتی کارپینو را‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬ســرویس دیگری که قرار است ارائه شود‪،‬‬ ‫امکان دریافت تاکسی اینترنتی کارپینو از طریق اپلیکیشن‬ ‫فون پی است‪.‬‬ ‫در دنیا این همکاری ها از چند جهت توســعه پیدا کرده‪.‬‬ ‫گاهی این سیستم های پرداخت‪ ،‬به حوزه های دیگری جز‬ ‫پرداخت کرایه تاکسی هم تسری یافته و دایره شمول ان‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬شکل دیگر‪ ،‬ورود تاکسی های اینترنتی‬ ‫به حوزه پرداخت خرد است؛ یعنی تاکسی های اینترنتی‬ ‫کم کم مرجع پرداخــت خاص خود را طراحی می کند‪ .‬اما‬ ‫ایا کارپینو در تالش برای راه اندازی سیستم پرداخت خرد‬ ‫است؟ به احتمال زیاد نه‪ .‬چنین همکاری با اپ پرداخت و‬ ‫یا امکان دریافت سرویس از طریق اپی چون ای گپ‪ ،‬راهی‬ ‫برای تسهیل دسترسی مســافران به خدمات و پرداخت‬ ‫سریع تروراحت تراست‪.‬تسهیلخدماتهمانچیزیاست‬ ‫که اصوال ســبب وفاداری مشتریان به خدمات و محصول‬ ‫خاصی می شود‪.‬‬ ‫البته که با توجه به گســترش روزافزون اســتارتاپ های‬ ‫یاینترنتیوهمچنیناستقبال‬ ‫پرداختوشرکت هایتاکس ‬ ‫زیاد کاربران و مسافران از این خدمات‪ ،‬همکاری میان این دو‬ ‫نوع از شرکت ها معامله ای برد‪-‬برد محسوب می شود؛ چون‬ ‫هر دو طــرف معامله با دیتابیس قدرتمندی که در اختیار‬ ‫دارند‪ ،‬می توانند حوزه کاری خــود را به عرصه های دیگر‬ ‫فناوری های مالی گسترش دهند‪.‬‬ ‫چرااستاراتپمنشکستخورد‬ ‫تجربه شکست‬ ‫‪Fa i l E x p e r i e n ce‬‬ ‫روایتکلیتونلوئیس از تجربهشکست‪ Arivale‬یک استارتاپ پیشرودرزمینهپزشکی‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪t‬‬ ‫چارلز اگوستین‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪ Arivale‬بر اســاس یک الگوی جدید سالمتی در‬ ‫ایاالت متحده امریکا راه اندازی شد و چشم انداز‬ ‫ان ارائه اموزش هــای پیشــگیرانه و مبتنی بر‬ ‫داده های شــخصی افراد در رابطه با سالمتی انها‬ ‫بود‪ .‬به این معنا که از طریق جمع اوری داده های‬ ‫مربوط به هر فرد و ارائه انها به مربیان بهداشــت‪،‬‬ ‫یک تســت ســامتی تهیه کرده و در نهایت نیز‬ ‫توصیه هایی در روند بهبود سالمتی و جلوگیری از‬ ‫ی ارائه می داد‪ ،‬اما برخالف رویکرد جسورانه‬ ‫بیمار ‬ ‫و بلند پروازانه ای که این استارتاپ در پیش گرفت‪،‬‬ ‫بعد از ‪4‬سال شکست خود را پذیرفت و از صحنه‬ ‫تجارت بهداشت و ســامت جهان کنار رفت‪ .‬در‬ ‫ادامه نظرات مختلفی را پیرامون دالیل شکست‬ ‫این استارتاپ می خوانیم که از سوی مدیران این‬ ‫استارتاپ‪ ،‬رقبای ان و محققان اعالم شده اند‪.‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ ۴‬چالش و دلیل‬ ‫مشترک‬ ‫برای شکست استات‬ ‫کســب وکارهای نوین جــاده ای را در پیش‬ ‫گرفته اند که فراز و نشــیب های مشــترکی‬ ‫داشــته و در عین حال که برای هــر کدام از‬ ‫انها‪ ،‬روند جداگانه و خاصی متصور اســت‪ ،‬اما‬ ‫می توان دســت اندازهایی را در پیچ وخم این‬ ‫جاده تشــخیص داد که بعضا برای بسیاری از‬ ‫کسب وکارها مشترک باشد‪ ،‬به طوری که بتوان‬ ‫چالش های مشــترکی را در نظر گرفت که در‬ ‫فرایند رشد هر استارتاپی وجود دارند و بنابراین‬ ‫اگاه بودن از انها‪ ،‬در حکم همان راه رفته ای است‬ ‫که دیگران طی کرده اند و اکنون تجربه انها برای‬ ‫ما باقی مانده اســت‪ .‬بر همین اساس در ادامه‬ ‫‪4‬چالش مشــترک در روند رشد استارتاپ ها‬ ‫معرفی می شوند که عدم توجه به انها می تواند‬ ‫زمینه ساز شکست یک کسب وکار باشد‪.‬‬ ‫ایده خوب‪ ،‬بیزینس بد!‬ ‫ایده ها در اغاز امر بســیار ساده و اسان به نظر‬ ‫می رسند‪ ،‬اما فرایند اجرای یک ایده به همان‬ ‫اسانی نیست! شاید شــایع ترین دلیلی که در‬ ‫شکست استارتاپ ها موثر است‪ ،‬این تصور باشد‬ ‫که تنها داشتن یک ایده درخشان کافی است!‬ ‫در حالی که اینطور نیست و صرف داشتن یک‬ ‫ایده مناسب‪ ،‬نمی توان موفقیت یک استارتاپ‬ ‫را تضمین کرد‪.‬‬ ‫به همین دلیل نیــز در اغــاز راه اندازی یک‬ ‫کسب وکار نباید نســبت به یافتن مشتریان‬ ‫اولیه چندان خوش بین بود‪ ،‬بلکه از همان ابتدا‬ ‫باید تمرکز خود را بر مدل کسب وکار قرار داد تا‬ ‫در نهایت بتواند تمام هزینه های مورد نیاز تیم‬ ‫را در زمینه فناوری‪ ،‬اســتراتژی های بازاریابی‬ ‫و ‪ ...‬پوشش دهد‪ .‬مهم نیست که یک ایده چقدر‬ ‫خوب جلوه می کند‪ ،‬بلکه مهم این اســت که‬ ‫بتواند سوداور و مقیاس پذیر باشد‪.‬‬ ‫عدم توجه بازار‬ ‫برای شروع یک کسب وکار توجه به‪ 3‬عامل مهم‬ ‫و در عین حال ساده‪ ،‬ضروری است‪ -۱:‬محصول‬ ‫خود را بهتــر از هر کس دیگری بشناســید‪،‬‬ ‫‪-۲‬مشــتری خــود را بشناســید‪ -۳ ،‬ارزوی‬ ‫موفقیت داشته باشید‪.‬‬ ‫متاســفانه بســیاری از کارافرینان در همان‬ ‫مراحل اولیه توسعه محصول‪ ،‬برخی جنبه های‬ ‫مهم را فراموش می کننــد‪ :‬هدف محصوالت‬ ‫خود را به درستی نمی شناسند‪ ،‬محصوالت را‬ ‫برای چه کسی تولید می کنند؟‪ ،‬چه مشکالتی‬ ‫را باید حل کنند و چه چیزی را ممکن است در‬ ‫این بازار به دســت اورند! اینها نکاتی به شمار‬ ‫می روند که عدم توجه بــه انها‪ ،‬به نوعی عدم‬ ‫توجه به کلیت بازار محســوب خواهد شــد و‬ ‫اگر از ســوی استارتاپ ها جدی گرفته نشوند‪،‬‬ ‫زمینه ساز شکست انها خواهند شد‪.‬‬ ‫تحقیقات ضعیف در بازار منجر به سوءتفاهم‬ ‫در شناخت مشــتریان هدف شده و در نهایت‬ ‫محصولــی روانه بازار می شــود که مخاطبی‬ ‫نخواهدداشت‪.‬تشخیصدرستمقدارمحصول‬ ‫و یا تعیین زمان مناسب برای ارائه ان از جمله‬ ‫نکاتی به شمار می روند که در جلب توجه بازار‬ ‫باید انها را مد نظر قرار داد‪.‬‬ ‫مقیاس گذاری زودهنگام‬ ‫عجله کــردن بــرای مقیاس گــذاری تله ای‬ ‫اســت که در مقابل همه استارتاپ ها گستر ده‬ ‫شــده اســت و بســیاری از انها نیز در دام ان‬ ‫می افتند‪ .‬مقیاس گذاری فرایندی است که به‬ ‫متغیرهای زیادی بستگی دارد‪ ،‬مانند استخدام‬ ‫افراد‪ ،‬تامین بودجــه‪ ،‬ارائه محصوالت جدید‪،‬‬ ‫واردشدن به بازارهای جدید و ‪ . ...‬بر این اساس‪،‬‬ ‫شــتاب در مقیاس گذاری به معنای اشتباه در‬ ‫محاسبات و در نتیجه رســیدن به امارهایی‬ ‫اســت که با واقعیت فاصله داشــته و طبیعتا‬ ‫دستورالعمل های شتاب زده و بی سرانجامی را‬ ‫رقم خواهند زد‪.‬‬ ‫با اینکه فرایند مقیاس گذاری بسیار پراهمیت و‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬اما متاسفانه بیش از ‪۷۰‬درصد‬ ‫اســتارتاپ ها گرفتار ان شــده اند و در نتیجه‬ ‫فرایند کار از دست انها خارج می شود‪ .‬توصیه‬ ‫مهمی که در این زمینه به استارتاپ ها می شود‪،‬‬ ‫این است که جلوتر از خود حرکت نکنند و در‬ ‫حالی که هنوز امادگی الزم را ندارند‪ ،‬به دنبال‬ ‫بازارهای جدید نروند‪.‬‬ ‫استراتژی کسب درامد‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫پریا هاشمی‬ ‫مفهوم نردبان چیست؟ پله هایی که به سمت‬ ‫باال می رود‪ ،‬یا رسیدن به انتهای مسیر؟‬ ‫ستـــون‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫جمع اوریسرمایههمیشهسخت تروطوالنی تر‬ ‫از ان چیزی اســت که تصــور می کنیم‪ ،‬پس‬ ‫باید بــرای ان برنامه ریزی کــرد؛ اما در عین‬ ‫حال داشتن یک استراتژی درامدزا‪ ،‬برای هر‬ ‫کسب وکاری حیاتی است‪ ،‬اهمیت این نکته تا‬ ‫حدی است که عدم توجه به ان‪ ،‬منجر به نابودی‬ ‫یک کسب وکار خواهد شــد‪ .‬تاکید صرف بر‬ ‫درامدزایی از طریق سرمایه یک کسب وکار‪ ،‬به‬ ‫معنایتکیهبرسرمایه هایاصلیشرکتاستو‬ ‫بنابراین در دراز مدت به نفع کسب وکار نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬به همین دلیل نیز توصیه می شود راه های‬ ‫ب درامد را به سمت و سوی محصوالت و‬ ‫کس ‬ ‫خدمات برده و با ارائه اســتراتژی های مناسب‬ ‫هر کسب وکار‪ ،‬تمرکز درامد را از روی سرمایه‬ ‫برداشته و به راه های درامدی محصوالت یک‬ ‫استارتاپ ورود پیدا کرد‪ .‬با توجه به روند سختی‬ ‫که کسب وکارهای نوپا در جمع اوری و یا جذب‬ ‫سرمایه طی می کنند‪ ،‬باید نسبت به راهکارهای‬ ‫درامدزایی خود تجدید نظر کرده و یک مدل‬ ‫درامدی مناسب را ارائه دهند که منجر به حفظ‬ ‫سرمایه و ارزش شرکت انها شود‪.‬‬ ‫رویای بلند پروازانه‬ ‫یکی از نکات‬ ‫قابل توجهی‬ ‫که در فرایند‬ ‫این استارتاپ‬ ‫دیده می شود‪،‬‬ ‫تفاوتی است‬ ‫که بین شیوه‬ ‫انها و شیوه رقبا‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به‬ ‫طوری که دو‬ ‫رقیب برجسته‬ ‫انها که در‬ ‫زمینه خدمات‬ ‫پزشکی و‬ ‫سالمت فعالیت‬ ‫می کردند‪،‬‬ ‫کارکرد و‬ ‫خدمات این‬ ‫شرکت را‬ ‫جسورانه‪،‬‬ ‫غیر واقعی و‬ ‫بلندپروازانه‬ ‫قلمداد می کنند‬ ‫یک استارتاپ در حوزه سالمتی که رویای تغییر‬ ‫سالمت شخصی را در سر می پروراند‪ ،‬اما به طور‬ ‫ناگهانی شکســت می خورد‪ .‬این گروه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬و با این اشتیاق که پیشگام بخش جدیدی‬ ‫در اســتارتاپ های حوزه سالمتی‪ ،‬به نام سالمت‬ ‫علمی باشــند‪ ،‬کار خود را اغاز کردند و توانستند‬ ‫طی مدت کوتاه فعالیت خود‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫دالر بودجــه جمــع اوری کنند‪۱۲۰،‬کارمنــد‬ ‫استخدام کرده و خدمات خود را به ‪ ۵‬هزار کاربر‬ ‫ارائه دهند‪.‬‬ ‫این استارتاپ که بیشتر در حوزه ازمایش ژنتیک‬ ‫و مربیگری سالمت شــخصی بود‪ ،‬با وجود اینکه‬ ‫چشــم اندازهای بزرگی به منظور تغییر زندگی‬ ‫امریکایی ها در ســر می پروراند و با شعار سالمت‬ ‫علمی پا به عرصه گذاشته بود‪ ،‬در نهایت نتوانست‬ ‫از تجربه شکســت رهایی یابد و بعد از ‪4‬ســال از‬ ‫رویای سالمت علمی خود دست کشید‪.‬‬ ‫داشتن رویاهای بلند پروازانه و جسورانه تا زمانی‬ ‫خوب اســت که ایــن رویاها بخشــی از اینده و‬ ‫دورنمای یک استارتاپ باشند‪ ،‬اما زمانی که یک‬ ‫کسب وکار فعالیت خود را با این رویا شروع کند‪،‬‬ ‫همان فواره بلند و زیبایی خواهد بود که در عین‬ ‫حال که سروصدا ایجاد کرده و توجه زیادی را به‬ ‫سوی خود جلب می کند‪ ،‬اما خیلی زود فروکش‬ ‫خواهد کرد!‬ ‫گران بودن یا نهادینه نشدن؟!‬ ‫کلیتــون لوئیــس‪ ،‬مدیرعامــل ‪ ،Arivale‬عدم‬ ‫توان پرداخت مشــتریان را در کنار چالش های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به عنوان ‪2‬دلیل مهم در شکست این‬ ‫شرکت بیان می کند‪.‬‬ ‫هزینه های باالی ازمایشــات ژنتیکــی و دیگر‬ ‫خدماتی که این استارتاپ به مخاطبان خود ارائه‬ ‫می داد‪ ،‬ســد محکمی در برابر روند رشد و ادامه‬ ‫حیات انها بوده اســت‪ ،‬زیرا کمپانی برای انجام‬ ‫ازمایشــات و دیگر امور پزشکی خود هزینه های‬ ‫باالیی را متقبل می شد و از سوی دیگر پرداخت‬ ‫چنین هزینه هایی برای مشــتریان چندان قابل‬ ‫قبول و تعریف شده نبود؛ چراکه انها می توانستند‬ ‫این ازمایشات را در ازمایشگاه های محلی خود که‬ ‫مورد اعتمادتر بودند‪ ،‬انجام داده و هزینه کمتری‬ ‫را هم بپردازند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬چالش های اجتماعی نیز از جمله‬ ‫مشکالتی بودند که شــرکت مذکور نتوانست در‬ ‫مقابل انها مقاومت کند‪.‬‬ ‫به اعتقاد لوئیــس‪ ،‬تمایل مــردم امریکا جهت‬ ‫ســرمایه گذاری برای ســامتی خود در فضای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬برخالف ان چیزی که به نظر می رسد‪،‬‬ ‫چنــدان زیاد نبــوده و می توان گفــت برعکس‬ ‫داستان هایی که کاربران ‪ Arivale‬مبنی بر اعتماد‬ ‫به این روند می گویند‪ ،‬بســیاری از افراد هنوز به‬ ‫چنین اعتقادی نرســیده اند‪ .‬بر این اســاس نیز‬ ‫مدیرعامل این شرکت یکی از چالش های عمده‬ ‫خود را فرهنگ سازی و مســائل اجتماعی بیان‬ ‫می کنــد که هنوز در رابطه بــا جامعه مخاطبان‬ ‫شــکل نگرفته و خصوصــا در زمینه مهمی مثل‬ ‫خدمات بهداشتی و سالمتی‪ ،‬بیشتر نمود می یابد؛‬ ‫چراکه مردم به راحتی چنین استارتاپ هایی را به‬ ‫رسمیت نشناخته و به انها اعتماد نمی کنند‪ ،‬چه‬ ‫برســد به اینکه هزینه های باالیی را نیز برای ان‬ ‫در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫در واقع دو عامل فوق که از سوی مدیرعامل این‬ ‫شرکت بیان شده اند‪ ،‬به نوعی در هم تنیده هستند‪،‬‬ ‫به طوری که می توان گفت یکی از دالیل عمده ای‬ ‫که مردم مایل بــه پرداخت هزینه های باالی ان‬ ‫نیستند‪ ،‬مسائل و چالش های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫است که باید حل شوند‪.‬‬ ‫مدیریت اشتباه در هزینه های بازاریابی‬ ‫از جملــه نقاط ضعفی کــه در رابطه بــا فرایند‬ ‫مدیریتــی ‪ Arivale‬مطرح می شــود‪ ،‬مدیریت‬ ‫مالی بخش بازاریابی ان اســت‪ ،‬بــه طوری که‬ ‫حتی برخی کارمندان ســابق این شرکت‪ ،‬به این‬ ‫نکته اشاره کرده و معتقد هســتند که این خود‬ ‫شرکت اســت که کارها را برای خودش سخت تر‬ ‫کرده است‪ .‬صرف هزینه های بازاریابی در جایی‬ ‫که نباید هزینه می شدند‪ ،‬بزرگ ترین اشتباه این‬ ‫استارتاپ به شــمار می رود‪ ،‬چراکه عدم دقت در‬ ‫یافتن نقاط مثبت بازاریابی‪ ،‬تنها باعث هدر رفتن‬ ‫سرمایه خواهد شد و این روندی بود که متاسفانه‬ ‫برای این شرکت اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫عمده اشــتباهی کــه در فرایند صــرف بودجه‬ ‫اســتارتاپ مذکور اتفاق افتــاد‪ ،‬تمرکز بر خرج‬ ‫هزینه ها بود‪ ،‬به این معنا که این شرکت به جای‬ ‫تمرکز بر راه اندازی کمپین های دیجیتالی موثر‪،‬‬ ‫تمرکز اصلی خــود را روی برگــزاری رویدادها‬ ‫و مهمانی ها گذاشــته و هزینه زیــادی را صرف‬ ‫این موارد کــرد؛ در حالی که برگــزاری چنین‬ ‫رویدادهایــی فقط یک نوع ولخرجی به شــمار‬ ‫می رفت و در اســاس نمی توانســت با مخاطبان‬ ‫اصلی که مردم عادی هستند‪ ،‬ارتباط بر قرار کند‪.‬‬ ‫با توجه بــه اهمیتی کــه فضــای دیجیتال در‬ ‫معرفی یک اســتارتاپ می تواند داشته باشد و با‬ ‫توجه به اینکه اســتارتاپ ‪ Arivale‬نیز در زمینه‬ ‫دیجیتال راه اندازی شــده است‪ ،‬بهتر این بود که‬ ‫بخش بازاریابی خود را به سمت و سوی تبلیغات‬ ‫دیجیتال می بــرد و هزینه های عمده بازاریابی را‬ ‫که صرف مهمانی هــا و رویدادهای پر زرق و برق‬ ‫می کرد‪ ،‬در این راســتا به مصرف می رساند تا به‬ ‫مخاطبان اصلی خود نزدیک تر می شد‪.‬‬ ‫استخدام های بی سرانجام‬ ‫اغاز راه اندازی یک استارتاپ با یک سرمایه قابل‬ ‫توجه‪ ،‬دست مدیران هر شرکتی را برای استخدام‬ ‫کارمندان خوب و با تجربه بــاز می کند‪ ،‬اما نکته‬ ‫اصلی در این است که داشتن پول زیاد به معنای‬ ‫خرج کردن ان نیست! و هر هزینه ای که قرار است‬ ‫در شــرکت خرج شود‪ ،‬باید بر اســاس یک نیاز‪،‬‬ ‫تعریف شود و عملکرد خاص خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫استارتاپ ‪ Arivale‬که با رویای سالمت علمی کار‬ ‫خود را اغاز کرد‪ ،‬برای تحقق این رویا هزینه هایی‬ ‫را متقبل شد که شاید چندان هم ضروری نبودند‪.‬‬ ‫یکی از این هزینه ها به اســتخدام مربیان مربوط‬ ‫می شد؛ افراد متخصصی که مشاوره های مناسب‬ ‫را در زمینه سالمت علمی در اختیار کاربران قرار‬ ‫می دادند‪ ،‬اما اشتباهی که در فرایند این استخدام‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬این بود که تعداد مربیان نســبت‬ ‫به تقاضای ایجاد شده بســیار زیاد بود و بنابراین‬ ‫مربیان زیادی در این شرکت حضور داشتند که‬ ‫در ســاعات زیادی از روز بیکار بوده و فقط روی‬ ‫صندلی های خود نشسته بودند!‬ ‫اگر یک شرکت سرمایه زیادی داشته و در مقابل‬ ‫خــود گروه زیــادی از متخصصــان را به عنوان‬ ‫گزینه های استخدام داشــته باشد‪ ،‬این سرمایه‬ ‫قابل توجه به معنای استخدام همه ان گزینه های‬ ‫عالی نیست؛ درست است که مربیان این استارتاپ‬ ‫جزو بهترین ها بودند‪ ،‬اما وقتی نیاز بازار با تعداد‬ ‫انها همخوانی نداشت‪ ،‬صرفا یک هزینه اضافی را‬ ‫به شرکت تحمیل می کردند‪ .‬به همین دلیل نیز‬ ‫بهتر بود که قبل از استخدام این افراد‪ ،‬نیاز بازار و‬ ‫تعداد کاربرانی که با انها وارد تعامل شد ه بودند‪،‬‬ ‫سنجیده شده و متناسب با نتایج به دست امده‪،‬‬ ‫روند استخدام را پی می گرفتند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬مواجه شدن با گزینه های مناسب‬ ‫و زیادی کــه توانایــی باالیی در ارائه مشــاوره‬ ‫دارند‪ ،‬یک امتیاز مثبت در فرایند رشــد شرکت‬ ‫به شــمار می رود‪ ،‬زیرا می تواند با به گزین کردن‬ ‫انهــا‪ ،‬متخصص ترین و مناســب ترین گزینه را‬ ‫استخدام کند‪.‬‬ ‫برنامه های پرهزینه‬ ‫ان چیزی که هم مدیران ‪ Arivale‬و هم منتقدان‬ ‫نســبت به ان اتفاق نظر دارند‪ ،‬بحث هزینه های‬ ‫باالی این اســتارتاپ اســت که نقش مهمی در‬ ‫شکست ان داشت‪ .‬این شرکت با یک چشم انداز‬ ‫بلند پروازانه کار خــود را اغاز کرده و در ادامه راه‬ ‫نیز هزینه های زیادی را‪ ،‬چه در زمینه بازاریابی و‬ ‫چه در بدنه شرکت‪ ،‬بر خود تحمیل کرد‪ .‬در همین‬ ‫راســتا باید به هزینه هایی که در زمینه طراحی و‬ ‫تولید برنامه های دیجیتال صــرف کرده بود نیز‬ ‫اشاره کنیم‪.‬‬ ‫این اســتارتاپ به جای کم کردن هزینه ها و ارائه‬ ‫برنامه هایی ساده تر که طبعا هزینه های کمتری‬ ‫نیز در پی داشــتند‪ ،‬در همان اغاز‪ ،‬کار خود را با‬ ‫برنامه های پیچیده و پرهزینه شــروع کرد و این‬ ‫اشتباه بود! زیرا هنوز بازخوردی از بازار و مخاطبان‬ ‫خود کسب نکرده بود و نمی دانست که نسبت به‬ ‫چه خدمات و چه هزینه هایی واکنش مثبت نشان‬ ‫خواهند داد؛ ضمن اینکه در ادامه نیز چالش های‬ ‫اجتماعی و فرهنگی‪ ،‬مزید بر علت شده و در کنار‬ ‫برنامه های گران قیمــت قرار گرفتند و در نهایت‬ ‫باعث هر چه بیشــتر دور ماندن مخاطبان از این‬ ‫پلتفرم شدند‪.‬‬ ‫بهتر است اســتارتاپ هایی که در قالب پلتفرم و‬ ‫برنامه ارائه می شوند و در قبال فروش برنامه های‬ ‫خــود‪ ،‬درامد کســب می کنند‪ ،‬کار خــود را با‬ ‫برنامه های ساده و کم هزینه اغاز کنند‪ ،‬زیرا تنها‬ ‫در این صورت اســت که می توانند قیمت هایی را‬ ‫بــه مخاطبان خود ارائه دهند کــه اعتماد انها را‬ ‫جلب کرده و برای انها به صرفه باشــد؛ اشتباهی‬ ‫که ‪ Arivale‬در این رابطه مرتکب شد‪ ،‬عدم توجه‬ ‫به شــرایط اجتماعی مخاطبــان و هزینه های‬ ‫واقعی انها بــود و به همین دلیل نیز کار خود را با‬ ‫برنامه های پرهزینه ای شروع کرد که طبعا برای‬ ‫مصرف کنندگان دیجیتال باال بود‪.‬‬ ‫تفکــری که مدیران این اســتارتاپ داشــتند‪،‬‬ ‫یک تفکــر خوش بینانه بود‪ ،‬انهــا معتقد بودند‬ ‫مردمــی که پــول زیــادی را در ازای چیزهای‬ ‫کم ارزش مصــرف می کننــد‪ ،‬اگــر بدانند که‬ ‫چگونه می توانند ســالم تر بماننــد‪ ،‬قطعا هزینه‬ ‫زیادی پرداخت خواهند کرد ! متاســفانه چنین‬ ‫تفکر خوش بینانه ای نتوانســت این شــرکت را‬ ‫ســر پا نگه دارد‪ ،‬زیرا جلب اعتمــاد مردم و گذر‬ ‫از چالش های فرهنگــی و اجتماعی که در حوزه‬ ‫سالمت دیجیتال وجود دارند‪ ،‬مهم ترین بخش‬ ‫قضیه اســت و تا زمانی که چنین اعتمادی برای‬ ‫کاربران ایجاد نشــود‪ ،‬انها حاضــر به پرداخت‬ ‫هزینه های باالی پیشنهادی ارائه شده در ‪Arivale‬‬ ‫نخواهند بود‪.‬‬ ‫در واقع دانســتن این نکته که می توان ســالم تر‬ ‫زندگی کرد‪ ،‬با درک ان تفاوت زیادی دارد‪ ،‬شاید‬ ‫مخاطبان این اســتارتاپ روند زندگی ســالم را‬ ‫فهمیدند‪ ،‬اما این فهمیدن و دانســتن به تنهایی‬ ‫کافی نبود و باید به درک این نکته می رسیدند‪.‬‬ ‫نظر رقبا‬ ‫یکی از نکات قابــل توجهی کــه در فرایند این‬ ‫استارتاپ دیده می شــود‪ ،‬تفاوتی است که بین‬ ‫شیوه انها و شیوه رقبا وجود دارد‪ ،‬به طوری که دو‬ ‫رقیب برجسته انها که در زمینه خدمات پزشکی‬ ‫و ســامت فعالیت می کردند‪ ،‬کارکرد و خدمات‬ ‫این شرکت را جسورانه‪ ،‬غیر واقعی و بلندپروازانه‬ ‫قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫‪ Paula Ladd‬کــه همزمان بــا فعالیت ‪Arivale‬‬ ‫اســتارتاپ خود را با عنوان ‪ SNPgenomics‬و در‬ ‫حوزه ازمایش ژنتیک اغاز کرده بود‪ ،‬معتقد است‬ ‫که علم هنوز به اندازه کافی پیشــرفت نکرده که‬ ‫قادر به ارائه مشاور ه سالمتی گسترد ه باشد‪ ،‬به این‬ ‫معنا که خدمات مشاوره در زمینه ازمایش های‬ ‫ژنتیکــی‪ ،‬گام هــای اول خود را طــی می کند و‬ ‫بنابراین اقدامات جســورانه در این زمینه راه به‬ ‫جایی نخواهد برد‪.‬‬ ‫بنا بر گفته های الد‪ ،‬در حالــی که هنوز اهمیت‬ ‫نقش ژنتیک در ســامتی‪ ،‬از سوی محققان این‬ ‫رشــته به خوبی درک نشده است‪ ،‬از عموم مردم‬ ‫نمی توان انتظار داشــت که ان را درک کرده و با‬ ‫ان همراه شــوند‪ .‬کلیتون لوئیس نیز در رابطه با‬ ‫این مســئله اعتراف کرد که ما بســیار جسورانه‬ ‫عمل کرده و حتی شــاید یک دهه جلوتر از خود‬ ‫حرکت کرده ایم!‬ ‫رویکردی که رقیب دیگر ‪ Arivale‬در پیش گرفته ‬ ‫نیز جالب توجه است‪ ،‬زیرا با در نظر گرفتن دالیل‬ ‫شکست این استارتاپ‪ ،‬ســعی در اصالح نواقص‬ ‫ان دارد‪ .‬مدیر عامل ‪ Aduro‬که یک استارتاپ در‬ ‫زمینه بهداشت و سالمتی است‪ ،‬در همین رابطه‬ ‫اذعان کرد که ازمایش های ژنتیکی که بخشــی‬ ‫از روند بهداشتی ســاالنه افراد در سیستم های‬ ‫بهداشتی است‪ ،‬رفته رفته جایگاه خود را در میان‬ ‫مردم پیدا خواهند کرد‪ ،‬اما این روند زمان بر بوده و‬ ‫به همین دلیل نیز انها قصد دارند که این خدمات‬ ‫را در اینده و زمانی کــه هزینه های ان به اندازه‬ ‫کافی کاهش پیدا کند‪ ،‬ارائه دهند‪.‬‬ ‫می بینیم که دالیلی مانند هزینه های باال و عدم‬ ‫فرهنگ ســازی بین مخاطبان که در شکســت‬ ‫‪ Arivale‬دخیل بودند‪ ،‬برای رقبای انها یک چراغ‬ ‫راه به شمار می روند و از این نظر شاید بتوان با مدیر‬ ‫عامل این شرکت شکست خورده موافق بود که انها‬ ‫یک دهه زودتر پا به عرصه گذاشتند!‬ ‫هوش مصنوعی و اینترنت اشیا دنیای تجارت را تغییر می دهد‬ ‫‪ 5‬فرصت استثنایی برای راه اندازی کسب و کاربا هوش مصنوعی‬ ‫امروز جهان تکنولــوژی در حوزه های مختلفی تحول ایجاد‬ ‫کرده اســت‪ .‬از مدیریت موجودی برای بهبود تجارب خرید‬ ‫شــخصی تا کمک به داده کاوی می تــوان از هوش مصنوعی‬ ‫و اینترنت اشــیا اســتفاده کرد‪ .‬فنــاوری اینترنت اشــیا و‬ ‫هــوش مصنوعی همچنین تجــارت را دگرگــون کرده اند‪.‬‬ ‫اگرچه مردم در سراسر دنیا اســتفاده های مشابهی از هوش‬ ‫مصنوعی و اینترنت اشــیا می کنند‪ ،‬اما بــه گفته ‪Gaurav‬‬ ‫‪ ،Belani‬مسئول ســئو و تحلیلگر بازاریابی محتوا در سایت‬ ‫‪ https://the20media.com‬چگونگی اســتفاده از هوش‬ ‫مصنوعیواینترنتاشیادرتجارتاهمیتزیادیداردومی توان‬ ‫کاربردهای ان را تغییر داد‪ .‬به عبارت ساده تر‪ ،‬هوش مصنوعی‬ ‫می تواندبهعنوان یکتکنولوژیدرکشودکهماشین هاراقادر‬ ‫می سازد تا رفتار انسانی را به شیوه ای هوشمندانه تقلید کنند‪.‬‬ ‫این امر موجب هوشمندتر شدن در اجرای وظایف ماشین ها‬ ‫می شود‪ .‬اینترنت شبکه ای از دستگاه ها و سنسورهای متصل‬ ‫به اینترنت است‪ .‬شما می توانید هر شیئی را به اینترنت وصل‬ ‫کنید؛ فرقی نمی کند که دستگاه قهوه ساز باشد یا هواپیما‪ .‬در‬ ‫اینگزارش‪ 5‬راهیکهاینترنتاشیادنیایکسب وکاررادرسال‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬تغییر داده است‪ ،‬بیان می کنیم‪:‬‬ ‫ردیابی فهرستی و مدیریت کسب وکار ‬ ‫تجارت هــای مبتنی بر انبــارداری از زمان اینترنت اشــیا‬ ‫سود بســیاری می برند‪ .‬اینترنت اشــیا امکان ردیابی موثر‬ ‫محصــوالت و مدیریت موجودی را فراهم کرده و به شــما‬ ‫گزینه های کنترل شــده ای می دهد‪ .‬باید نرم افزار اینترنت‬ ‫اشیا و دستگاه های ان را در واحدهای ذخیره و انبارهایتان‬ ‫نصب کنید‪ ،‬سپس اینترنت اشیا به شما در مدیریت تغییرات‬ ‫ی فهرســتی و مدیریت‬ ‫موجودی کمک خواهد کرد‪ .‬ردیاب ‬ ‫کسب وکار با اســتفاده از اینترنت اشیا مسئله مهمی است‪.‬‬ ‫در خرده فروشی ها‪ ،‬تجارت های مربوط به هوش مصنوعی با‬ ‫فناوری سامانه بازشناسی با امواج رادیویی و فناوری کلود با‬ ‫یکدیگر لینک می شوند تا فهرست موجودی را ردیابی کنند ‪.‬‬ ‫به اشتراک گذاری داده ها ‬ ‫اگر شما مالک یک کســب وکار باشید‪ ،‬خواهید دانست که‬ ‫جمع اوری و تبادل اطالعات برای عملکرد و رشد کسب وکار‬ ‫شما حیاتی است‪ .‬اینترنت اشیا به طور کامل روش کنترل‬ ‫داده ها را تغییر داده است‪ .‬نه تنها دسترسی بیشتر به داده های‬ ‫مصرفی را ارائه می دهد‪ ،‬بلکه ابزارهای بسته بندی می توانند‬ ‫الگوهایی را ردیابی و ثبت کنند که در ان یک کاربر با ابزارها‬ ‫تعامل دارد‪ .‬زمانی که کاربران داده هایشــان را به راحتی به‬ ‫اشتراک می گذارند‪ ،‬تجربه بهتری دارند زیرا کسب وکارها‬ ‫به راحتی می توانند رشد کنند ‪.‬‬ ‫توسط ماشین های هوشمند انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫فرایند استخدام کارامد‬ ‫نمی توان انکار کرد که استخدام یکی از سخت ترین مراحل‬ ‫در هر کسب وکاری است‪ .‬کارمندان تعیین کننده موفقیت‬ ‫یا شکست شرکت شــما هســتند‪ .‬یکی از ابزارهای مفید‬ ‫برای پیشرفت فرایند اســتخدام‪ x.ai ،‬است‪ x.ai .‬دستیار‬ ‫شخصی ای برای برگزاری جلسات شما ست که با استفاده از‬ ‫ان می توان جلسات استخدامی را برنامه ریزی کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫‪ ، x.ai‬هوش مصنوعی و اینترنت اشــیا راه حل های دیگری‬ ‫برای استخدام مناسب ترین فرد ارائه می کنند‪.‬‬ ‫داده کاوی‬ ‫اپلیکیشــن های کاربــردی قادر به کشــف ســریع‬ ‫قضاوت هــا در طول پــردازش بیگ دیتا هســتند و به‬ ‫عنوان یک کســب وکار‪ ،‬شــما می توانید بینش هایی را‬ ‫که قبال کشــف نشــده بودند‪ ،‬در بازار به دست اورید‪.‬‬ ‫با داده کاوی‪ ،‬شــما می توانید پیــش از اینکه رقیب تان‬ ‫کاری را انجــام دهد‪ ،‬قدم های اینــده اش را پیش بینی‬ ‫و بــا ایجــاد یــک ورودی کارامدتر و ســریع تر داده‪،‬‬ ‫تغییرات بازار را حدس بزنیــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬داده کاوی‬ ‫به تحلیل عمیق تر از بازار هدف کمک بسزایی می کند‪.‬‬ ‫در حقیقــت‪ ،‬داده کاوی روند عملیات به دســت اوری‬ ‫داده ها را ســریع تر کرده و شــما می توانید به داده های‬ ‫بیشتری دسترســی پیدا کنید‪ .‬داده کاوی به صاحبان‬ ‫مشــاغل کمک می کند تا تصمیمات صحیحی درباره‬ ‫کسب وکارشــان بگیرنــد و از اشــتباهات پرهزینــه‬ ‫اجتناب کنند‪.‬‬ ‫اینترنت اشیاء‬ ‫‪I nternetO fThings‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪13‬‬ ‫یوهان ولفگانگ گوته‬ ‫از هرچه تنها بخواهــد به من چیزی بیاموزد‬ ‫بی انکه بر شــادمانی ام بیفزاید یا مرا نشــاط‬ ‫تازه ای بخشد نفرت دارم‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫‪ 4‬دلیل‬ ‫هیجان انگیزبودن‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫ بهبود تجربه مشتری‬ ‫شیوه های بسیاری برای بهبود تجربه مشتری وجود دارد که‬ ‫شرکت ها از ان استفاده می کنند و چت باتز هوش مصنوعی‬ ‫یکی از انهاست‪ .‬شما می توانید چت باتز را طوری برنامه ریزی‬ ‫کنید که به مســائل مربوط به مشــتریان رسیدگی کند‪.‬‬ ‫برخالفانسان ها‪،‬چتباتزقابلیتتعاملنامحدودبامشتریان‬ ‫را دارد‪ .‬محققان براساس امارهای به دست امده پیش بینی‬ ‫می کنند که ‪۸۵‬درصد کل تعامالت مشتریان تا سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫اینترنت توانســته میلیون ها نفر را به یکدیگر‬ ‫ربط دهــد‪ .‬با این وجود‪ ،‬هیچ کــس به امکان‬ ‫وجود اینترنت اشــیا فکر نمی کــرد‪ .‬اینترنت‬ ‫پیش از این میلیون ها نفــر را گرد هم اورد ه و‬ ‫ارتباطاتی را ایجاد کرد ه که پیش از این هرگز‬ ‫امکان نداشته است‪ .‬اما این تنها یک اغاز است‪.‬‬ ‫اینترنت اشیا پدیده ای نو ظهور است و زندگی‬ ‫همانطور کــه می دانیم‪ ،‬تغییــر خواهد کرد‪.‬‬ ‫اینترنت اشــیا می تواند هر شیء را به اینترنت‬ ‫متصل کند‪ ،‬فناوری اینترنت اشیا همه چیز را از‬ ‫مبلمان‪ ،‬در ها‪ ،‬غذا و لوازم ارایش مجهز می کند‪.‬‬ ‫همچنین به اندازه گیری و ارسال داده ها کمک‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬همه چیز هوشمند‬ ‫خواهد بود‪ .‬مفاهیم اینترنت اشــیا گســترده‬ ‫هستندوکلسیارهیکسیستمیکپارچهشبیه‬ ‫به مغز خواهد شد‪ .‬کارافرینان باید هیجان زده‬ ‫باشند زیرا اینترنت اشیا فرصت های بسیاری را‬ ‫به انها اهدا می کند‪.‬‬ ‫اینترنت اشــیا همه چیز را اندازه گیری‬ ‫می کند‬ ‫اینترنت اشیا به این معنی است که هر چیزی‬ ‫هوشــمند می شــود‪ .‬در واقع اینترنت اشــیا‬ ‫شهرها را هوشــمندتر می کند و لوازم خانگی‪،‬‬ ‫تجهیزات ساخت وساز‪ ،‬وسایل نقلیه و داده های‬ ‫ســاختمان ها به شــبکه ای متصل می شود و‬ ‫داده هارامنتقلمی کند‪.‬همچنیندستگاه های‬ ‫هوشــمند با دیگر اشــیا یا افراد ارتباط برقرار‬ ‫خواهد کرد‪ .‬همــه چیز بایــد اندازه گیری و‬ ‫ردیابی شــود‪ .‬برنامه هــا و ابزارهای مبتنی بر‬ ‫کلود( ‪ )Cloud‬قادر به تجزیه‪ ،‬تحلیل و ترجمه‬ ‫داده هــا به اطالعات مفید هســتند‪ .‬تمام این‬ ‫داده ها قادرند تصمیم گیری هــای بهتری را‬ ‫انجام دهند و به توسعه نتایج بهتر کمک کنند‪.‬‬ ‫بیگ دیتا تقریبا در هر صنعت امواجی را ایجاد‬ ‫کرده و ارزش اطالعات یــا تجزیه و تحلیل را‬ ‫نشان می دهند‪ .‬اینترنت اشیا حجم عظیمی از‬ ‫داده هایی را خلق می کند که می توانند تحلیل‬ ‫شوند و مورد استفاده قرار گیرند تا تصمیم های‬ ‫بهتری بگیرد‪ .‬این داده هــا می توانند در زمان‬ ‫واقعی مورد تحلیل و استفاده قرار گیرند‪.‬‬ ‫ معیارها در زمان واقعی استفاده خواهد‬ ‫شد‬ ‫اینترنت اشیا اطالعات بی شماری را با سرعت‬ ‫بی ســابقه ای انالیز می کند‪ .‬فناوری نه تنها به‬ ‫داده هاوتغییراتسریعپاسخمی دهد‪،‬بلکهقادر‬ ‫به پیش بینی مشکالت و انجام اقداماتی برای‬ ‫پیشگیری از انهاســت‪ .‬پایش مداوم می تواند‬ ‫مســائل اصلی را شناسایی کند و قبل از وقوع‪،‬‬ ‫انها را کاهش دهد‪.‬‬ ‫ داده های قابل اجرا به اشتراک گذاشته‬ ‫می شوند‬ ‫تمام داده هایی که اینترنت اشــیا به دســت‬ ‫مــی اورد‪ ،‬در میان همکاران‪ ،‬ســهامداران و‬ ‫سایر احزاب به اشتراک گذاشته می شود‪ .‬برای‬ ‫مثال‪ ،‬به این فکــر کنید که چگونه تکنولوژی‬ ‫پوشــیدنی به افراد اجازه می دهد تا داده های‬ ‫سالمتی را جمع اوری کنند و ان را با پزشکان و‬ ‫ارائه کنندگان مراقبت های پزشکی به اشتراک‬ ‫بگذارند تا خدمــات مراقبت از راه دور را بهبود‬ ‫بخشــند‪ .‬زمانی که این نــوع از تکنولوژی در‬ ‫دیگر صنایع اعمال می شــود‪ ،‬تاثیرش بسیار‬ ‫زیاد خواهد بود ‪ .‬اثربخشی استراتژی ها‪ ،‬نتایج‬ ‫فعالیت ها و کارایی سیســتم ها زمانی ساده تر‬ ‫و عملی تر می شــود که افراد بیشتری در این‬ ‫چرخه باشند‪.‬‬ ‫با ‪ 10‬شرکتخالقومحصولموفقاینترنتاشیااشناشوید‬ ‫اینده ایغیرقابلپیش بییناباینرتنتاشیا‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫ ‪Deako‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پریا هاشمی‬ ‫اینترنت اشــیا به تکامل و توســعه شــرکت ها‪،‬‬ ‫محصوالت و برنامه های کاربردی ادامه می دهد‪.‬‬ ‫زندگی مردم با اســتفاده از اینترنت اشــیا اسان ‬ ‫شده و اســان تر نیز خواهد شــد‪ .‬اینترنت اشیا‬ ‫فناوری ای است که اثاثیه منزل‪ ،‬خانه ها و وسایل‬ ‫نقلیه را به یکدیگر متصل می کند‪ .‬در این گزارش‬ ‫سراغ ‪ 10‬شرکت خالق و محصول موفق اینترنت‬ ‫اشیا رفته ایم‪.‬‬ ‫ ‪SkyBell‬‬ ‫اســکای بل (‪ ،)SkyBell‬زنگ هوشــمندی است‬ ‫که به شــما اجازه می دهد مالقات کنندگانتان را‬ ‫ببینید‪ ،‬صدایشان را بشنوید و با بازدیدکنندگان‬ ‫صحبت کنید‪ .‬نکته جالب درباره اســکای بل این‬ ‫است که فرقی نمی کند شما در خانه حضور داشته‬ ‫باشید یا نه‪ ،‬به هر حال می توانید با مخاطب خود‬ ‫ارتباط داشــته باشید‪ .‬طریقه اســتفاده از زنگ‬ ‫درب هوشمند اســکای بل بسیار ســاده است‪،‬‬ ‫شما با استفاده از اپلیکیشن رایگان موبایل برای‬ ‫دســتگاه های ای او اس و اندروید می توانید یک‬ ‫ویدئو رایگان اچ دی برای گوشــی هوشمند خود‬ ‫ارسال کنید‪ .‬اسکای بل چشم اندازی تمام رنگی‪،‬‬ ‫سنسوری حرکتی و دید در شب دارد که به شما‬ ‫هشدار می دهد پشت در منزلتان مهمانی حضور‬ ‫دارد حتی اگر انهــا دکمه زنگ را فشــار نداده‬ ‫باشند‪ .‬اسکای بل تنها زنگ د ر ویدئویی در سراسر‬ ‫دنیا ست که با برخی از تامین کنندگان برتر امنیتی‬ ‫در جهان همکاری می کند‪ .‬مهم ترین کاربرد این‬ ‫زنگ هوشمند‪ ،‬امنیت ان است‪ ،‬زیرا با استفاده از‬ ‫زنگ های ویدئویی هوشمند اسکای بل که مجهز‬ ‫به وای فای هستند‪ ،‬شما و همسایگانتان در امان‬ ‫خواهید بود‪ .‬این استارتاپ در سال ‪ 2013‬توسط‬ ‫‪Andrew Thomas، Desiree Mejia، Gregory‬‬ ‫‪ Harrison، Joe Scalisi‬تاسیس شد‪.‬‬ ‫دکــو (‪ ،)Deako‬شــرکتی امریکایی اســت که‬ ‫توســط ‪ Alexander Strunkin‬و ‪Derek‬‬ ‫‪ Richardson‬افتتاح شد‪ .‬دکو با استفاده از فناوری‬ ‫اینترنت اشیا‪ ،‬کلید های روشنایی هوشمندی را‬ ‫می سازد‪ .‬به خاطر طراحی زیبا‪ ،‬مهندسی نواورانه‬ ‫و قیمت هایی پایین تر‪ ،‬شرکت دکو پیشتاز طراحی‬ ‫و ســاخت کلیدهای روشــنایی هوشمند است‪.‬‬ ‫ســوئیچ های هوشــمند بلوتوث دکو‪ ،‬تنظیمات‬ ‫روشنایی را برای صاحبخانه ها اسان می سازد و به‬ ‫کاربران این امکان را می دهد تا هر گونه روشنایی‬ ‫در خانه خود را از طریق یک کلید‪ ،‬گوشی هوشمند‬ ‫یا صدای شان کنترل کنند‪.‬‬ ‫ ‪June‬‬ ‫شــرکت تولیدکننده اجاق گازهای هوشمند به‬ ‫شما کمک می کند از طریق یک دوربین اشپزی‬ ‫کنیــد‪ Matt Van Horn .‬و ‪،Nikhil Bhogal‬‬ ‫بنیانگــذاران «‪ » June‬هســتند‪ ،‬انها در ســال‬ ‫‪ 2013‬استارتاپ شان را تاسیس کردند‪ .‬استارتاپ‬ ‫«‪ » June‬عالوه بر اینکه خیال شما را از پخت وپز‬ ‫راحت می کند و شــما با اتصال به هر دســتگاه‬ ‫هوشمندی مثل تلفن همراه یا ساعت می توانید‬ ‫فرایند اشــپزی را تحت کنترل داشــته باشید‪،‬‬ ‫دستور پخت های تازه ای را برایتان فراهم می کند‪.‬‬ ‫به عقیده بنیانگذاران اســتارتاپ اینترنت اشــیا‬ ‫«‪ » June‬لذت اشپزی هوشمند بدون خطا و بدون‬ ‫نگرانی از زمان یا میزان حرارت چند برابر می شود‪.‬‬ ‫‪Particle‬‬ ‫پارتیکل (‪ ،)Particle‬شرکت سخت افزار اینترنت‬ ‫اشیا ســت که پلتفرمی برای اتصال دســتگاه ها‬ ‫به اینترنــت فراهم می کنــد‪ Zach Supalla .‬و‬ ‫‪ ، Zachary Crockett‬اول نوامبــر ‪ 2012‬از‬ ‫اســتارتاپ خــود رونمایی کردند‪ .‬اســاس کار‬ ‫استارتاپ پارتیکل‪ ،‬اتصال امن دستگاه ها به وب‬ ‫و ایجاد شبکه ای برای نفوذ مزایای این تکنولوژی‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪100‬هزار توسعه دهنده از پارتیکل‬ ‫برای ساخت شرکت شان یا راه اندازی استارتاپ‬ ‫تجهیزات اینترنت اشیا استفاده می کنند‪.‬‬ ‫‪MyMDBand‬‬ ‫دستگاه دیجیتال پوشــیدنی ‪ MyMDBand‬در‬ ‫واقع یک دســتبند پزشــکی اورژانس است که‬ ‫اطالعات پزشــکی فردی که دستبند را پوشیده‪،‬‬ ‫جمع اوری می کند‪ MyMDBand .‬با بهره گیری‬ ‫از جی پــی اس و اطالعــات مکانــی‪ ،‬اطالعات‬ ‫فــرد را به زبان محلــی تبدیل و هــر نوع حالت‬ ‫اضطراری پزشکی را که برای فرد اتفاق می افتد‪،‬‬ ‫به روزرسانی می کند‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬شخصی‬ ‫که مراقبت های پزشکی را ارائه می کند‪ ،‬با اسکن‬ ‫کیوار کد حکاکی شــده روی دستبند اطالعات‬ ‫الزم درباره نحوه مراقبت های پزشکی را دریافت‬ ‫می کند‪ .‬این اطالعات می تواند شــامل شــرایط‬ ‫پزشکی قبلی‪ ،‬الرژی ها‪ ،‬داروهای فعلی‪ ،‬اخرین‬ ‫ازمایش های پزشــکی و واکسیناســیون باشد‪.‬‬ ‫دستبند اورژانس پزشکی اینترنت اشیا‪ ،‬همچنین‬ ‫در موقعیت هــای اضطراری به طــور اتوماتیک‬ ‫به مخاطبان شما هشــدار می دهد‪ .‬این دستبند‬ ‫شرایط جسمی و موقعیت مکانی شخصی که ان‬ ‫را پوشیده به مراکز پزشکی ارسال می کند‪.‬‬ ‫ ‪Roost‬‬ ‫دستگاه های مبتنی بر اینترنت اشیا در سال های‬ ‫گذشــته ســبک زندگی مردم دنیا را تغییر داده‬ ‫اســت‪ Roost .‬یکی از مهم ترین شــرکت ها در‬ ‫زمینه تولید محصوالت اینترنت اشیاســت‪ ،‬زیرا‬ ‫تکنولوژی خانه های هوشمند را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫این استارتاپ که توســط ‪ James Blackwell‬و‬ ‫‪ Roel Peeters‬در ســال ‪ 2014‬راه اندازی شده ‪،‬‬ ‫محصوالتــی را تولید می کند که رســیدگی به‬ ‫برخی مشــکالت مربوط به لوازم خانگی را اسان‬ ‫خواهــد کــرد‪ Roost .‬همچنین با بســیاری از‬ ‫شــرکت های نواورانه بیمه همکاری می کند و با‬ ‫تولید سنسورهای هوشــمند‪ ،‬خسارات وارده را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫‪Jasper‬‬ ‫پلتفرم خدمــات نرم افــزاری برپایــه اینترنت‬ ‫اشــیای جاســپر (‪ )Jasper‬در ‪ 11‬فوریــه‬ ‫‪ 2015‬بــه منظور راه انــدازی‪ ،‬مدیریت‪ ،‬توزیع‪،‬‬ ‫اولویت بندی محصوالت و خدمات بســته بندی‬ ‫برای استارتاپ ها‪ ،‬شرکت های کوچک‪ ،‬متوسط‬ ‫و همچنین کمپانی های بزرگ تاســیس شــد‪.‬‬ ‫موسسان جاسپر ‪ 3‬جوان ایرانی به نام های افشین‬ ‫معظمی‪ ،‬فرزاد قاســمی و امید امین فر هستند‪.‬‬ ‫این اســتارتاپ کانادایی در اصــل راه حلی برای‬ ‫کســب وکارهای مربوط به اینترنت اشیاست که‬ ‫در سراســر صنایع کاربرد دارند‪ .‬برنامه هایی که‬ ‫شرکت جاســپر ارائه می کند‪ ،‬شــامل مدیریت‬ ‫خدمات همراه‪ ،‬صدور صورتحساب‪ ،‬اتوماسیون‬ ‫کسب وکار و خدمات تشخیص پشتیبانی است‪.‬‬ ‫ ‪Samsara‬‬ ‫سامســارا (‪ )Samsara‬پلتفرم اشتراک گذاری‬ ‫داده هــای اینترنت اشیا ســت‪ .‬این اســتارتاپ‬ ‫کــه فعالیت خــود را در ســال ‪ 2015‬اغاز کرد‪،‬‬ ‫دســتیاری در بخش های مختلفی چون انرژی و‬ ‫حمل ونقل است‪ Sanjit Biswas .‬و ‪John Bicket‬‬ ‫بنیانگذاران سامســارا هســتند‪ .‬نکته جالب در‬ ‫مورد این استارتاپ یونیکورن‪ ،‬تنوع در مشتریان‬ ‫انهاست‪.‬‬ ‫ ‪Talkies‬‬ ‫محصول اصلی شــرکت ‪ ،Talkies‬اســباب بازی‬ ‫سخنگویی است که به شما این امکان را می دهد‬ ‫تــا از راه دور بــا فرزندتان ارتبــاط برقرار کنید‪.‬‬ ‫پیام هایتــان را می توانید از طریق اپلیکیشــن‬ ‫موبایل تان به یک یا ‪ 2‬اسباب بازی ‪ Talkies‬ارسال‬ ‫کنید و به یکدیگر پیام بفرستید‪ .‬پلتفرم ‪ Talkies‬را‬ ‫با نام ‪ .Toymail Co‬نیز می شناسند‪ .‬بنیانگذاران‬ ‫‪ .Toymail Co‬که در سال ‪ 2013‬راه اندازی شد‪،‬‬ ‫‪ Audry Hill‬و ‪ Gauri Nanda‬هســتند‪ .‬روش‬ ‫ارتباطی شرکت ‪ ،Talkies‬هم شاد و هم امن است‪.‬‬ ‫ ‪Losant‬‬ ‫معموال وقتی صحبت از اینترنت اشــیا می شود‪،‬‬ ‫کســی به ساخت مدل کســب وکار یا مفاهیمی‬ ‫مشابه فکر نمی کند در حالی که‪ Losant ،‬پلتفرم‬ ‫هوشمند اینترنت اشیا به مدیران کمک می کند‬ ‫تا بتوانند داده هــای بصری شــرکت را انالیز و‬ ‫دستگاه های ارتباطی شان را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫ صنایع به هم پیوسته خواهند شد‬ ‫دستگاه های‬ ‫مبتنی بر‬ ‫اینترنت اشیا‬ ‫در سال های‬ ‫گذشته سبک‬ ‫زندگی مردم‬ ‫دنیا را تغییر‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫‪ Roost‬یکی‬ ‫از مهم ترین‬ ‫شرکت ها در‬ ‫زمینه تولید‬ ‫محصوالت‬ ‫اینترنت‬ ‫اشیاست ‪ ،‬زیرا‬ ‫تکنولوژی‬ ‫خانه های‬ ‫هوشمند را‬ ‫توسعه می دهد‬ ‫توانایــی اتصال و تبــادل اطالعــات امکان‬ ‫ایجاد بخش های مختلف مانند حســابداری‬ ‫و منابع انســانی را با یکدیگــر دارد‪ .‬اینترنت‬ ‫اشیا ابزار مناســبی برای ارتباطات بیشتر بین‬ ‫دســتگاه هایی اســت که از نظر ساختاری به‬ ‫هم مرتبط هســتند‪ .‬داده ها بــه یک صنعت‬ ‫خاص تبدیل نمی شــوند‪ ،‬بلکه در سراســر‬ ‫بو کارها و صنایع به کار گرفته می شود‬ ‫کســ ‬ ‫و نــواوری را به وجود می اورنــد‪ .‬برای مثال‪ ،‬‬ ‫داده های ماشــین های هوشــمند به بهبود‬ ‫ترافیک کمــک می کند و موجب ســاخت و‬ ‫توسعه شــهرهای هوشمند می شود‪ .‬از طرفی‬ ‫اینترنت اشیا ابزار شگرفی برای کاهش مصرف‬ ‫انرژی به خصوص ســوخت های فسیلی است‪.‬‬ ‫امکاناتی همانند اینترنت اشیا زمانی بی پایان‬ ‫خواهد بود که ماشین ها‪ ،‬صنایع و مردم بتوانند‬ ‫از ان استفاده بهینه کنند‪ .‬اکنون اینترنت اشیا‬ ‫برای کارافرینان به معنای فرصت های جدیدی‬ ‫است؛فرصت هاییکهبههمکاریوشراکت های‬ ‫با ارزش‪ ،‬همچنین تولید محصوالت کاربردی تر‬ ‫به منظور بهبود کسب وکار ا نها می انجامد‪.‬‬ ‫برنداستوری‬ ‫‪B r a n d s t o r y‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪14‬‬ ‫البرت اینشتین‬ ‫هیچ کس به خرد غایی نمی رسد‪ ،‬مگر اینکه‬ ‫ان را در خود جست وجو کند‪.‬‬ ‫تجربه شکست‬ ‫‪Fa i l E x p e r i e n ce‬‬ ‫اشتباه بزرگ‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار دالری‬ ‫تومــاس ایوانــز بــا شــریکش مارکــس‬ ‫کسب وکاری انقالبی برای تولید چوب بازی ‬ ‫کریکت را در سال ‪ 2009‬شروع کردند که نام‬ ‫ان را ‪ Mongoose‬گذاشتند اما پس از صرف‬ ‫‪130‬هزار دالر بــرای بازاریابی پر زرق و برق‬ ‫ناگزیر از توقف کار خود شدند‪.‬‬ ‫شــریک بنیانگــذاری ‪ Mongoose‬یــک‬ ‫جوان ‪ 28‬ساله ساکن لندن است که تجربه‬ ‫راه اندازی چند کسب وکار موفق را داشته اما‬ ‫در کارنامه خود باید نام این کسب وکار ناکام‬ ‫را هم اضافه کند‪ .‬کســب وکار او و شریکش‬ ‫در واقع تولید تجهیزات ورزش کریکت بود‪.‬‬ ‫توماس در این کار مسئولیت تولید و توزیع‬ ‫محصول را برعهده داشت‪ .‬او همه کارهای‬ ‫مربوط بــه فراهم کردن چــوب از تعدادی‬ ‫تولید کننده در ساســکس‪ ،‬هانتینگتون و‬ ‫هندوستان را برعهده داشت‪.‬‬ ‫الگوی کسب وکار انها ســاده بود و از ابتدا‬ ‫بــر مبنای ارتباط مســتقیم با مشــتریان‬ ‫پایه گذاری شــده بود‪ .‬قرار بود انها از طریق‬ ‫وب ســایتی که داشــتند‪ ،‬محصوالت را به‬ ‫مشــتریان عرضه کنند‪ .‬تا سال ‪ 2010‬که‬ ‫وارد خرده فروشــی شدند‪ ،‬به دلیل حمایت‬ ‫از ورزشکار معروف این ورزش متیو هایدن‪،‬‬ ‫در خالل لیگ برتر هندوســتان به شکلی‬ ‫گسترده شناخته شده بودند‪.‬‬ ‫مشوق اصلی برای شــروع این کسب وکار‬ ‫در واقع مارکوس بود که کار طراحی چوب‬ ‫کریکت را انجام داده بود اما وارد شدن متیو‬ ‫به این طرح به زمانی برمی گردد که نوجوانی‬ ‫‪ 16‬ســاله و عالقه مند به تجهیزات ورزشی‬ ‫بود‪ .‬به دلیل موفقیت های تیم انگلســتان‬ ‫در ورزش کریکــت‪ ،‬او هم بــه این ورزش‬ ‫عالقه مند شــد و به ناگاه دید که شــیفته‬ ‫ساخت چوب کریکت شده و وب سایتی برای‬ ‫معرفی و مقایســه انواع چوب ها راه اندازی‬ ‫کرد‪ .‬در این وب ســایت او انواع چوب های‬ ‫کریکت و نشان های تجاری در این زمینه را‬ ‫معرفی کرده بود اما به دلیل مشغله درسی از‬ ‫دسترسی به اینترنت در مدرسه محروم شده‬ ‫و فرصت رسیدگی به کارهای وب سایت را‬ ‫از دست داد‪.‬‬ ‫او با تکیه بر پس انــدازی که در جریان یک‬ ‫کار چند هفته ای وابسته به مدرسه به دست‬ ‫اورده بود‪ ،‬ســفری به هندوستان کرد و به‬ ‫مدت ‪2‬مــاه در یک کارخانــه تولید چوب‬ ‫کریکت مشغول به کار شد تا شیوه ساخت‬ ‫چوب را بیاموزد‪ .‬یک ماه پس از بازگشت به‬ ‫انگلستان توسط یکی از دوستان به مارکوس‬ ‫که مرد پشــت صحنه یک نشــان تجاری‬ ‫ثبت شــده برای تولید چــوب کریکت بود‪،‬‬ ‫معرفی شد‪ .‬مارکوس در زمینه معرفی نشان‬ ‫تجاری خبره اســت و سابقه کاری در حوزه‬ ‫تبلیغات داشت‪ .‬انها با این امید که تجربه و‬ ‫اطالعات توماس در ســاخت چوب و دانش‬ ‫مارکوس در تبلیغات ترکیب رویایی را برای‬ ‫رسیدن به موفقیت فراهم خواهد کرد‪ ،‬وارد‬ ‫کسب وکار شدند‪.‬‬ ‫انهــا بنای کار خود را بر این گذاشــتند که‬ ‫چوب کریکت نیاز به تحول دارد و طراحی‬ ‫خــود را با کمک یــک تولید کننــده وارد‬ ‫چرخــه تولید کردنــد و در ماه می ســال‬ ‫‪ 2009‬کارشان را رســما راه اندازی کردند‪.‬‬ ‫انها برنامــه تبلیغاتی مفصلی را راه انداخته‬ ‫و با تعدادی از بازیکنــان قرارداد حمایت و‬ ‫پشتیبانی بستند‪ .‬این قراردادها موجب شد‬ ‫که انها همه بودجه خود را بر سر قمار روی‬ ‫بازی ها بگذارند چراکه می خواستند در یک‬ ‫بازی قدیمی محصولی تازه را معرفی کنند‪.‬‬ ‫محصولی کــه توماس و شــریکش تولید‬ ‫کرده بودند‪ ،‬بایــد اعتماد بازیکنان را جلب‬ ‫می کرد‪ ،‬از طرفی انها برای حفظ محصول‬ ‫خــود در مقابــل نســخه برداری ناگزیر از‬ ‫پرداخت ‪30‬هــزار دالر هزینــه بودند و با‬ ‫توجه به اینکه هندوستان بزرگ ترین بازار‬ ‫محصوالت ورزش کریکت اســت‪ ،‬خود را‬ ‫ناگزیر از حضور در مقام حامی در لیگ برتر‬ ‫این کشــور می دیدند‪ .‬همه اینها به معنای‬ ‫نیاز به پرداخــت هزینه ای حدود ‪300‬هزار‬ ‫دالر قبل از فروش حتی یک عدد از محصول‬ ‫بود‪ .‬به این ترتیب انهــا به عنوان حامی در‬ ‫ســال ‪ 2010‬وارد لیگ هندوستان شدند و‬ ‫‪130‬هزار دالر هزینه کردند‪ .‬اما تنها موفق‬ ‫به فروش ‪ 60‬چوب کریکت شــدند‪ .‬گرچه‬ ‫در انگلســتان توانســتند نزدیک به ‪4‬هزار‬ ‫عدد چوب کریکــت را بفروشــند اما این‬ ‫میزان فروش با انچه که برای پوشش دادن‬ ‫هزینه های بازاریابی نیاز داشتند‪ ،‬فرسنگ ها‬ ‫فاصله داشــت‪ .‬همین اشتباه باعث شد انها‬ ‫کار را متوقف کنند‪.‬‬ ‫بزرگ ترین رشکت مشاور ه جهان‬ ‫اکسنچردرکنارمشاوره‪،‬خدماتپردازشنیمیازایمیل هایدنیاراانجاممیدهد‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫مهران امیری‬ ‫شــرکت خدمات تخصصی ‪ Accenture‬در ارائه‬ ‫راه حل ها و خدمــات دیجیتال و عملیات فناورانه‬ ‫تخصص دارد‪ .‬این شرکت یکی از پیشتازان حوزه‬ ‫مشــاوره مدیریت است که در حال حاضر برترین‬ ‫شرکت فعال در این زمینه در سراسر دنیاست‪ .‬این‬ ‫شرکت موفق شده در فهرست ‪ 500‬شرکت برتر‬ ‫دنیا قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــرکت اکسنچر خدمات مشــاوره را در سراسر‬ ‫دنیا عرضه می کند و نه تنها موفق شــده نام خود‬ ‫را در فهرست شــرکت های موفق قرار دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫خدمات کاربردی و مفیدی را به چندین شرکتی‬ ‫ارائه می کند که در فهرست ‪ 100‬شرکت موفق دنیا‬ ‫قرار دارند یا ردیفی از فهرســت ‪ 500‬شرکت برتر‬ ‫دنیا را به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫شــرکت اکســنچر در ابتــدا بخــش مشــاوره‬ ‫فنــاوری و تجــاری یک شــرکت مالی بــه نام‬ ‫‪ Arthur Andersen‬بود‪ .‬ان شــرکت نخســتین‬ ‫گام ها برای ماشــینی کردن روند تولید فهرست‬ ‫دســتمزد کارکنان و فرایند تولیــد را در منطقه‬ ‫کنتاکی انجام می داد اما در ســال ‪ 1989‬شرکت‬ ‫به دو بخش تقســیم شد که بخشــی از ان به نام‬ ‫‪ Anderson Consulting‬شــناخته و بعدتــر در‬ ‫ابتدای سال ‪ 2001‬خود را به نام اکسنچر معرفی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هرسال‬ ‫بر اساس‬ ‫راه حل هاییکه‬ ‫اکسنچرارائه‬ ‫می کند‪،‬بیش‬ ‫از‪40‬میلیون‬ ‫ادعا در حوزه‬ ‫بیمهمطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مشاورهخرید‬ ‫یا ادغام بیش‬ ‫از‪ 750‬شرکت‬ ‫را انجام داده‪.‬‬ ‫میزان زمانی‬ ‫کهصرف‬ ‫تماسبا‬ ‫مشتریانش‬ ‫کرده بیش از‬ ‫‪ 500‬میلیون‬ ‫دقیقهاست‬ ‫موقعیت عمومی اکسنچر‬ ‫شرکت اکسنچر در حال حاضر بیش از ‪204‬هزار‬ ‫کارمند و تقریبــا ‪ 4،500‬مدیــر اجرایی دارد و‬ ‫می تواند ادعــا کند که در بیش از ‪ 200‬شــهر از‬ ‫‪ 53‬کشــور دنیا از امریکا‪ ،‬اسیا و اقیانوسیه‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫خاورمیانه و افریقا دفتر و یا عملیات اجرایی دارد‪.‬‬ ‫دفتر مرکزی شرکت از ســال ‪ 2009‬در دوبلین‬ ‫اســت و کارها در ‪ 5‬حــوزه ارتباطات‪ ،‬رســانه و‬ ‫فناوری‪ ،‬خدمات مالی‪ ،‬تولید‪ ،‬منابع و بهداشــت‬ ‫متمرکز شــده‪ .‬انها در همه این حوزه های متنوع‬ ‫خدمات و راه حل های راهبردی‪ ،‬فناوری‪ ،‬تجاری‬ ‫و عملیاتی را به تعداد زیادی از بخش های مختلف‬ ‫صنایع ارائه می کنند‪.‬‬ ‫توانایی شــرکت بر این نکته متمرکز است که با‬ ‫اســتفاده از قابلیت های فناوری و دانشی که در‬ ‫حوزه صنعت در پایه گذاری کسب وکارهای جدید‬ ‫و گرایش های فناوری روز و توســعه راه حل های‬ ‫کاربردی دارد‪ ،‬به مشــتریانش در سراســر دنیا‬ ‫کمک کند تا بــه بازارهای جدید وارد شــون د و‬ ‫درامد خود از بازارهــای موجود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫یکی از تخصص های ویژه شــرکت ان است که به‬ ‫مشتریان کمک کند کارایی اجرایی خود را ارتقا ‬ ‫دهن د و به انهــا می اموزد که چگونه محصوالت و‬ ‫خدمات خود را به شــکلی اثرگذارتر عرضه کنند‪.‬‬ ‫قابلیت اجرایی باالی شرکت مبتنی بر تجربه در‬ ‫مشــاوره‪ ،‬فناوری و استفاده از منابع بیرونی برای‬ ‫بهبود کارایی مشــتریانش است‪ .‬نکته کلیدی در‬ ‫این میان ساختار ماتریسی شرکت است که مبتنی‬ ‫بر کار به صورت پروژه ای است‪ ،‬در این ساختار هر‬ ‫کارمند یا فرد درگیر در یک پروژه دو مدیر دارد‪،‬‬ ‫این روش اطمینان الزم نســبت به اجرای موثر و‬ ‫دقیق کارها را فراهم می سازد‪.‬‬ ‫در حالی که اکســنچر از بیرون دستگاهی خشن‬ ‫و مستحکم به نظر می رسد که کارش را همچون‬ ‫ساعت انجام می دهد‪ ،‬اما فرهنگ کاری متوازن و‬ ‫راحتــی در ان جریــان دارد‪ .‬در روابط کاری این‬ ‫شرکت تنوع فرهنگی تشویق می شود و از انجا که‬ ‫جذب‪ ،‬ایجا د و توسعه گروه های کاری متشکل از‬ ‫بهترین استعدادها مورد تاکید است‪ ،‬توجه به این‬ ‫موضوع نقشی کلیدی دارد‪.‬‬ ‫جوایز‪ ،‬رتبه ‪ ،‬ارزش مالی‬ ‫جای تعجب ندارد که اکســنچر موفق به دریافت‬ ‫جوایزی شده و مورد تحسین و تشویق قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬شــرکت به عنوان یکی از پیشتازان جهانی‬ ‫و صاحب رتبه ‪ 47‬در بررســی بهترین نشان های‬ ‫جهانی توسط ‪ Interbrand‬شناخته و معرفی شد‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ 2009‬در زمره ‪ 20‬شرکت برتر‬ ‫مالکان سومین شرکت بزرگ رایانه ای دنیا‬ ‫اخراجی های عاقبت بخیر ای بی ام‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فریبا عوض زاده‬ ‫در دنیای فناوری کلمه‪ SAP‬در واقع به عنوان سرکلمه های سامانه‪،‬‬ ‫ی و محصول معرفی می شود‪ ،‬اما در دنیای کسب وکار‬ ‫برنامه کاربرد ‬ ‫‪ SAP‬تبدیل به نماد یک شرکت موفق شده که در حوزه فناوری‬ ‫خدمات و محصوالتی عرضه می کند‪.‬‬ ‫شرکت سپ در واقع یک شــرکت نرم افزاری چندملیتی المانی‬ ‫است که بیشتر به عنوان عرضه کننده نرم افزارهایی شناخته شده‬ ‫کهبرایمدیریتفرایندهایکسب وکاروارتباطبامشتریانراه حل‬ ‫ارائه می کند‪ .‬دفتر مرکزی این شرکت در شهر والدورف المان واقع‬ ‫است اما دفاتری در ‪ 180‬نقطه در دنیا دارد و تالش می کند بیش از‬ ‫‪437‬هزار مشتری خود در ‪ 180‬کشور را پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 1971‬شــرکت زیراکس تصمیم گرفت کار در حوزه‬ ‫سخت افزارهای رایانه ای را ترک کند و به همین دلیل از شرکت‬ ‫ای بی ا م خواست که سامانه های تجاری اش را روی فناوری خودش‬ ‫منتقل کند‪ .‬در ان زمان به عنوان جبران خسارت شرکت ای بی ام ‬ ‫حقوق نرم افزار داده های علمی موسوم به ‪ SDS‬که ارزشی برابر با‬ ‫‪80‬هزار دالر داشــت‪ ،‬به این شرکت داده شد‪ .‬در ان زمان ‪ 5‬نفر از‬ ‫مهندسان ای بی ام که همگی المانی و از منطقه منهایم بودند‪ ،‬در‬ ‫حال کار روی نرم افزاری مبتنی بر این سامانه بودند که به انها گفته‬ ‫شد ادامه طرح شان مورد نیاز نیست و کار را متوقف کنند‪ .‬این‪5‬نفر‬ ‫به جای متوقف کردن کار تصمیم به ترک شرکت و ایجاد شرکتی‬ ‫جدید گرفتند‪ .‬به این ترتیب انها در سال ‪ 1972‬شرکت جدیدی‬ ‫به نام ‪ SAP‬تاسیس کردند‪ .‬نخستین مشتری این شرکت‪ ،‬بخش‬ ‫المانی صنایع شــیمیایی امپریال بود که ‪ SAP‬برای انها سامانه‬ ‫حقوق و دســتمزد کارکنان را ایجاد کرد‪ .‬در این ســامانه انها به‬ ‫جای استفاده از کارت های سوراخ شده‪ ،‬اطالعات را روی ابزارهای‬ ‫الکترونیکی ذخیره کردند و همین به انهــا این امکان را داد که‬ ‫نرم افزار مستقلی را داشته باشند که قابل ارائه به سایر بازیگران نیز‬ ‫هست‪ .‬در ادامه همین مسیر انها در سال‪ 1973‬نخستین محصول‬ ‫تجاری خود را عرضه کردند که نخستین سامانه محاسبه مالی بود‪.‬‬ ‫به این ترتیب انها موفق به ارائه سامانه ای شدند که چندین وظیفه‬ ‫را انجام می داد و منجر به استفاده از مراکز ذخیره مرکز اطالعات و‬ ‫نیاز به وجود بانک اطالعات و بهبود شیوه های نگهداری و ذخیره‬ ‫اطالعات شد‪ .‬شرکت پس از موفقیت در برداشتن گام های نخست‬ ‫و ‪5‬سال پس از تاسیس‪ ،‬دفتر مرکزی خود را به والدورف منتقل‬ ‫کرد و در سال ‪ 1979‬نســخه دوم از نرم افزارش را ارائه کرد و در‬ ‫ادامه ان در سال ‪ 1992‬نسخه ســوم را روانه بازار کرد‪ .‬شرکت از‬ ‫سال‪ 1990‬دنباله روی از گرایش عمومی بازار استفاده از رایانه های‬ ‫بزرگ را رها کرده و ســراغ معماری های ســخت افزاری موسوم‬ ‫ت و در ادامه همین روند ســازگاری با‬ ‫به کاربر‪/‬خدمات دهنده رف ‬ ‫فناوری های روز انها در ســال ‪ 2004‬نسخه جدیدی از نرم افزار‬ ‫خود را با قابلیت استفاده در اینترنت عرضه کردند‪ .‬شرکت از سال‬ ‫‪ 1988‬سهام خود را به صورت عمومی عرضه کرده و در فهرست‬ ‫شرکت های بورس فرانکفورت و اشتوتگارت قرار گرفته و از سال‬ ‫‪ 1995‬وارد فهرست بورس سهام المان به نام ‪ DAX‬شده و از سال‬ ‫‪ 2003‬در فهرست شــرکت های بورس اروپایی به نام ‪STOXX‬‬ ‫‪Europe‬معرفی شد‪.‬‬ ‫شــرکت ‪ SAP‬از سال ‪ 1991‬تا ابتدای ‪ 2019‬تعداد ‪ 70‬شرکت و‬ ‫کسب وکار مرتبط با حوزه فعالیت خود را خریداری کرد ه و تحت‬ ‫مدیریت گرفته و در حال حاضر ‪98‬هزار کارمند دارد اما در سال‬ ‫‪ 2013‬با داشتن بیش از ‪66‬هزار کارمند موفق به کسب درامدی‬ ‫معادل‪ 3.3‬میلیارد یورو شده بود و در همان سال ارزش کل شرکت‬ ‫معادل ‪ 27‬میلیارد دالر بود‪ .‬اما در ادامه موفق شد در سال ‪2017‬‬ ‫با بیش از ‪88‬هزار کارمند درامدی بیش از ‪ 4‬میلیارد یورو را کسب‬ ‫کرده و ارزش خود را به بیش از ‪ 42.4‬میلیارد یورو برســاند‪ .‬این‬ ‫در حالی است که در سال ‪ SAP 2016‬به عنوان سومین شرکت‬ ‫بزرگ نرم افزار و برنامه نویسی شناخته شده و کار خود را در اروپا‪،‬‬ ‫اسیا‪ ،‬افریقا‪ ،‬خاورمیان ه و امریکای شمالی و جنوبی توسعه داده‪.‬‬ ‫فناوری دارای باالتریــن رتبه کارایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین در سال ‪ 2010‬توسط ‪ Universum‬در‬ ‫فهرست ‪ 50‬کارفرمای برتر قرار گرفت و از جنبه‬ ‫تجاری و مهندسی رتبه ‪ 25‬این فهرست را به دست‬ ‫اورد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در سال ‪ 2010‬مجله نیوزویک‬ ‫شرکت اکسنچر را در رده بندی کلی در رتبه ‪ 11‬و‬ ‫در رده بندی سبز تولیدات صنعتی در رتبه ‪ 1‬قرار‬ ‫داد‪ .‬در همین سال توسط مجله ‪ CIO‬در فهرست‬ ‫یکی از ‪ 100‬شــرکت خدمات صنعتی و مشاوره‬ ‫برتر قرار گرفت‪ .‬شــرکت با بهره برداری از تجارب‬ ‫فراوان و نیروی کار توانمند‪ ،‬یکی از شــرکت های‬ ‫پیشرو است که برای مشتریان خود در سراسر دنیا‬ ‫ل ارائه می کند‪.‬‬ ‫راه ح ‬ ‫بر اساس گزارش های ارائه شــده در سال ‪2018‬‬ ‫شــرکت درامد خالص معادل ‪ 39.6‬میلیارد دالر‬ ‫داشته و این درامد حاصل کار ‪495‬هزار کارمند‬ ‫برای ارائه خدمات به ‪ 200‬نقطه از ‪ 120‬کشــور‬ ‫دنیا بوده‪ .‬تعداد کارکنان شرکت در سال ‪2015‬‬ ‫حدود ‪150‬هزار نفر در هندوســتان‪48 ،‬هزار نفر‬ ‫در امریکا‪ ،‬حدود ‪50‬هزار نفــر در فیلیپین بوده‪.‬‬ ‫در حال حاضر تعداد ‪ 92‬شرکت از فهرست ‪100‬‬ ‫شرکت برتر فهرست فورچون و بیش از ‪75‬درصد‬ ‫از ‪ 500‬شــرکت برتر دنیا از مشــتریان اکسنچر‬ ‫هستند‪ .‬در سال های اغاز دهه ‪ 90‬میالدی وقتی‬ ‫که بــا باال گرفتن اختالف بیــن بازیگران اصلی‪،‬‬ ‫شرکت مشاوره اندرسون در انتها از هم جدا شدند‪،‬‬ ‫به پیشنهاد کیم پترسن یکی از کارکنان و در نتیجه‬ ‫یک مســابقه داخلی نام اکســنچر که ترکیبی از‬ ‫‪ Accent‬و ‪ Future‬اســت‪ ،‬برای شــرکت جدید‬ ‫انتخاب شــد‪ ،‬اما شــاید در ان روز هــم انتظار‬ ‫نمی رفت پس از چند سال این شرکت در فهرست‬ ‫بهترین های حوزه خود قرار گیرد و امروز تبدیل‬ ‫به پیشتاز در بســیاری زمینه ها شود‪ .‬ادامه مسیر‬ ‫شرکت از ان ســال تا امروز همراه با نکات جالبی‬ ‫بوده‪ .‬دفتر مرکزی شرکت تا سال ‪ 2009‬در برمودا‬ ‫قرار داشت و از سال ‪ 2002‬با بخش های مالیاتی‬ ‫دولت امریکا درباره اینکه شرکت اصالتی امریکایی‬ ‫دارد یا نه‪ ،‬درگیر بود‪ .‬شــرکت در ان سال یکی از‬ ‫‪4‬شرکت ســهامی عام بود که در بهشت مالیاتی‬ ‫برمودا حضور داشت‪ .‬در ســال ‪ 2009‬شرکت به‬ ‫ایرلند (که معافیت های مالیاتــی فراوانی دارد)‬ ‫منتقل شده و نام خود را به ‪ Accenture Plc‬تغییر‬ ‫داد‪ .‬شرکت در نخستین روزی که در سال ‪2002‬‬ ‫سهام خود را به صورت عمومی عرضه کرد‪ ،‬ارزشی‬ ‫برابر با ‪ 1.7‬میلیارد دالر را به دســت اورد‪ .‬جالب‬ ‫توجه انکه امروز فعالیت شــرکت انقدر گسترش‬ ‫یافته که در هر ســال حدود ‪ 300‬میلیون بلیت‬ ‫سفر هوایی برای کارکنان ان خریداری می شود‪.‬‬ ‫شــرکت همچنین با فعالیت های خود در حوزه‬ ‫فناوری ارتباطی موفق شــده خدمات حفاظت از‬ ‫‪25‬درصد ترافیک اینترنــت دنیا را تامین کرده و‬ ‫خدمات پردازش بیش از نیمی از ایمیل هایی را که‬ ‫در سراسر دنیا مبادله می شود‪ ،‬در اختیار بگیرد‪.‬‬ ‫هر سال بر اســاس راه حل هایی که اکسنچر ارائه‬ ‫می کند‪ ،‬بیش از ‪ 40‬میلیــون ادعا در حوزه بیمه‬ ‫مطرح می شــود‪ .‬در همین حال شرکت تا کنون‬ ‫روند مشاوره خرید یا ادغام بیش از ‪ 750‬شرکت‬ ‫را انجام داده‪ .‬از طرفی جدیــت در پیگیری امور‬ ‫مشتریان را شاید بتوان از بررسی میزان وقتی که‬ ‫صرف تماس با مشتریان شده روشن کرد؛ اکسنچر‬ ‫بیش از ‪ 500‬میلیون دقیقه تماس با مشتریان را در‬ ‫جدول کاری خود ثبت کرده‪.‬‬ ‫اکسنچر در زیرساخت های بازار ارتباطات حضور‬ ‫دارد‪ .‬سامانه صدور صورتحساب برای شرکت های‬ ‫مخابراتی توسط اکسنچر طراحی شده‪ ،‬در همین‬ ‫حال فناوری های طراحی و تولید شــده توســط‬ ‫این شــرکت امکان ارتباط بیش از ‪ 300‬میلیون‬ ‫کاربر ارتباط گوشی همراه را فراهم می کند‪ .‬انها‬ ‫همچنین موفق به عقد قرارداد اجرای وب سایت‬ ‫طرح بیمه درمانی موســوم به ‪ ObamaCare‬هم‬ ‫شــدند‪ .‬این نوع اقدامات البته در سوابق شرکت‬ ‫بوده چرا که انها در اجرای ‪6‬دوره مسابقات راگبی‬ ‫به عنوان شریک فناوری حضور داشته اند‪.‬‬ ‫شاید اکسنچر را بســیاری به عنوان یک شرکت‬ ‫مشاوره بشناســند اما حضور بخش های مختلف‬ ‫ان در حوزه های فناوری باعث شده که طبق یک‬ ‫بررسی ادعا شود هر ‪ 4‬ساعت یک سامانه مربوط‬ ‫به این شرکت راه اندازی می شود‪.‬‬ ‫برندینگ‬ ‫‪B r a n d i n g‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ایا برندهای قدیمی می توانند مشتریان تازه ای پیدا کنند‬ ‫تجربه شیرین خرید برند مرده!‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فهیمه خراسانی‬ ‫برندهای قدیمی زیادی وجــود دارند که با ورود‬ ‫برندهای نــو از بین رفته یا حضورشــان در بازار‬ ‫معامالت کمرنگ شــده اســت‪ .‬در عین حال نام‬ ‫برخی برندهای تجــاری ســال ها در ذهن افراد‬ ‫باقی می ماند‪ .‬بــرای انکه بفهمیــم ایا برندهای‬ ‫قدیمی قدرت جذب مشــتریان تــازه را دارند یا‬ ‫نه‪ ،‬از تجربیات شــرکت اسالیس(‪ ) Slice‬استفاده‬ ‫می کنیم‪ .‬اســایس یــک شــرکت تولید کننده‬ ‫ابمیوه در امریکا ست که توسط شرکت پپسی کو‬ ‫(‪ ) PepsiCo‬در ســال ‪ 1984‬به عنوان جایگزینی‬ ‫بــرای برند تیم ( ‪ )Teem‬تاســیس شــد‪Teem .‬‬ ‫برندی بود که در سال ‪ ،1960‬محصوالت سون اپ‬ ‫(‪ )Up 7‬و اسپرایت(‪ )Sprite‬شرکت پپسی را تامین‬ ‫می کرد‪ .‬اسالیس از سال ‪ 2000‬دچار چالش های‬ ‫بسیاری شــد و در نهایت اوایل سال ‪ 2010‬به کار‬ ‫خود خاتمه داد‪ .‬با وجود تمــام انتقادهایی که به‬ ‫اســایس وارد می شد‪ ،‬اســایس در بسیاری از‬ ‫کشــورها حضور فعالی داشت و محصوالتی بومی‬ ‫نیز تولید می کــرد‪ .‬مثال در هند‪ ،‬اســایس انبه‬ ‫تولید شد و بازیگر معروف سینمای بالیوود کاترینا‬ ‫کایف(‪ )Katrina Kaif‬ان را تبلیغ کرد‪ .‬سال ‪2018‬‬ ‫شروع تازه ای برای اسالیس بود‪ .‬اسالیس که بیش‬ ‫از هر چیز به دلیل تولید محصوالتی شیرین با قند‬ ‫زیاد از بازارها جمع اوری شــده و شکست خورده‬ ‫بود‪ ،‬با هدف تولید ابمیوه های کم شکر با کمترین‬ ‫میزان کربوهیدرات و کالری دوباره تولید و به بازار‬ ‫عرضه شد‪ .‬نمونه های اولیه اسالیس جدید توجه ‬ ‫خیلی ها را جلب کرد و انقالبی در برندها به وجود‬ ‫اورد‪ .‬سال ‪ 2019‬برای اسالیس نویدبخش اتفاقات‬ ‫تازه ای بود‪ ،‬زیرا قفسه نوشــیدنی در فروشگاه ها‬ ‫با اب گازدار جدید برند اســایس پر شده اســت‪.‬‬ ‫جدیدترین کاالی اســایس اب پرتقال گازداری‬ ‫با ‪ 25‬کالری است که توانسته مشتریانی را جذب‬ ‫کند‪ .‬ســوالی که اینجا مطرح می شود‪ ،‬این است‬ ‫که چرا برندها مهم هســتند؟ و چرا استارتاپ ها‬ ‫اصرار دارند از نام برندی استفاده کنند که پیش تر‬ ‫وجود داشته و برای مردم اشنا ست؟ نکته عجیب‬ ‫در ایــن رابطه تفاوت محصــوالت تولیدی برخی‬ ‫استارتاپ ها با حوزه تولیدی برندهای سابق است‪.‬‬ ‫این اتفاق تنها درباره برندهای مطرح نمی افتد‪ ،‬بلکه‬ ‫نمونه های زیادی از اســتفاده برند های معمولی با‬ ‫اسامی ساده وجود دارد‪ .‬دلیل اصلی این اتفاق این‬ ‫است که به راحتی می توان این اسامی را به خاطر‬ ‫سپرد‪ .‬شاید خود شــما هم یکی از کسانی باشید‬ ‫که بعد از به پایان رسیدن دامنه یک سایت‪ ،‬ان را‬ ‫به نام خود ثبــت کرده یا وقتی یک بالگر با کلیک‬ ‫روی دکمــه حذف‪ ،‬تمام نوشــته ها و محصوالت‬ ‫مولتی مدیای خودش را می سوزاند‪ ،‬با یک کلیک‬ ‫نام وبالگ را به اسم خود زده است‪ .‬احساس گناه‬ ‫نکنید‪ ،‬قرار نیست کســی شما را متهم کند و این‬ ‫گزارش شکواییه نیست تا مجبور باشید از خودتان‬ ‫دفاع کنید‪ .‬تنها چیزی که ما در این گزارش قصد‬ ‫داریم به ان پی ببریم‪ ،‬جواب ســواالتمان درباره‬ ‫برندینگ‪ ،‬مخصوصا برندهایی اســت که دوباره از‬ ‫نو کارشان را شروع کرده اند‪ .‬به بحث ابتدایی مان‬ ‫برگردیم‪ ،‬نوسازی برند و انتخاب نام برن د سابق روی‬ ‫محصوالت نظریه ای غیرمنطقی به نظر می رسد‪،‬‬ ‫با این وجود مارک تومــان (‪،)Mark Thomann‬‬ ‫مدیر شرکت اسپیرال ســان ونچرز ( ‪Spiral Sun‬‬ ‫‪ )Ventures‬ان را اجــرا کرده اســت‪ .‬ایده مارک‬ ‫تومان در شــرکت دورمیتوس برندز(‪Dormitus‬‬ ‫‪ ،)Brands‬کــه بنیانگــذار ان بوده اســت‪ ،‬راکد‬ ‫نگه داشتن برند ها و اســتفاده از انها در موقعیت‬ ‫مناسب است‪ .‬مارک تومان توجه زیادی به برند های‬ ‫موجود در بازار می کند تا وقتی برندی فعالیتش را‬ ‫متوقف کرد‪ ،‬نماد بازرگانی ان را خریداری کند‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی شرکت دورمیتوس برندز صاحب‬ ‫برند می شوند و فعالیتش غیرقانونی نخواهد بود‪.‬‬ ‫مارک تومــان در برندهای مختلفــی به موفقیت‬ ‫رسیده که بارز ترین ان‪ ،‬برند تولیدکننده ابزارهای‬ ‫الکترونیکی ایوا اســت‪ .‬انتخاب نام برند قدرتمند‬ ‫کار اسانی نیســت و زمانی که برندی بالاستفاده‬ ‫می ماند در هیچ فروشگاهی نمی توانید ان را پیدا‬ ‫کنید‪ .‬به این معنا که وقتی برندها غیرقابل استفاده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ایمیل اطالع رســانی برایتان ارسال‬ ‫نمی شود‪ .‬مارک تومان برای عملی کردن ایده اش‬ ‫از سیستم حدســیات شــروع کرد‪ .‬در این میان‬ ‫برای قانونی شدن فعالیتش از وکیلی به نام ژوزف‬ ‫جیوکونــدا( ‪ ) Joseph Gioconda‬کمک گرفت‪.‬‬ ‫ژوزف جیوکوندا‪ ،‬در توضیح یکی از همکاری هایش‬ ‫با مــارک تومان می گوید‪ « :‬اواخــر فوریه ‪،2016‬‬ ‫به همراه همسرم در اشــپزخانه منزل پدری اش‬ ‫نشسته بودیم که مارک تماس گرفت‪ .‬بعد از تماس‬ ‫مارک‪ ،‬با همسرم درباره کار صحبت می کردم که‬ ‫او ناخوداگاه از اســایس نام برد‪ .‬به ایپدم رجوع‬ ‫و اسم اســایس را جســت وجو کردم‪ .‬به قسمت‬ ‫خدمات مشتریان پپسی کو پیام دادم و انها اعالم‬ ‫کردند که اسالیس دیگر تولید نمی شود‪ .‬به مارک‬ ‫تومان درباره کشف تازه ام پیام دادم تا اگر مایل بود‬ ‫از برند اسالیس استفاده کنیم‪ .‬اما تومان عالقه ای‬ ‫به همکاری در زمینه ابمیوه نداشت‪ » .‬بعد از چند‬ ‫ماه‪ ،‬مارک تومان به این نتیجه رسید که اسالیس‬ ‫برند مناســبی برای خریداری شدن است‪ .‬از سال‬ ‫‪ 2012‬تا ‪ ،2017‬میــزان فروش ابمیوه در امریکا‬ ‫‪ 7.8‬درصد کاهش داشته ‪ ،‬در حالی که مصرف اب‬ ‫گازدار در ‪۴‬ســال اخیر ‪ ۵۴‬درصــد افزایش یافته‬ ‫اســت‪ .‬اگرچه بین این دو مقولــه تفاوت چندانی‬ ‫وجود نداشــت‪ ،‬افرادی که می خواستند وزن خود‬ ‫را با مصرف کمتر قند و شــکر کــ م کنند‪ ،‬به جای‬ ‫ابمیوه‪ ،‬نوشیدن اب گازدار را امتحان می کردند‪.‬‬ ‫برخی شــرکت ها به منظور سوددهی بیشتر قهوه‬ ‫یا شــیر بدون قند درســت می کردنــد که باعث‬ ‫بدمزه شــدن محصوالتشان می شــد‪ ،‬ولی مارک‬ ‫تومان در جست وجوی ترفند بهتری برای ساخت‬ ‫ابمیوه های اسالیس بود‪ .‬مارک تومان می خواست‬ ‫محصولی را تولید کند که عالوه بر شیرینی کمی‬ ‫که دارد‪ ،‬هنوز هم ســالم و خوشــمزه باشــد‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اســایس جدید با شیرینی کم ولی‬ ‫سالم و خوشمزه تولید شد‪ .‬ژوزف جیوکوندا برای‬ ‫‪m‬‬ ‫دریافت حق مالکیت برند اسالیس ‪2‬سال زمان و‬ ‫صدها هزار دالر صرف کرد‪ .‬او می گوید‪« :‬زمانی که‬ ‫پپســی کو حق مالکیت برند اسالیس را به ما داد‪،‬‬ ‫احساس خوشــبختی می کردیم‪ ،‬زیرا از ان به بعد‬ ‫پپسی کو نمی توانســت برند خود را از نو بسازد‪».‬‬ ‫ســرمایه گذاری های تازه روی اسالیس‪ ،‬انقالب‬ ‫برندها بود‪ .‬این شرکت صنایع غذایی محصوالت‬ ‫تــازه ای را به وجود مــی اورد کــه عالقه مندان‬ ‫نوشیدنی را به خود جذب می کند‪ .‬اسالیس جدید‬ ‫کار خود را با چهــار مزه تمشــک‪ ،‬اناناس‪-‬انبه‪،‬‬ ‫سیب‪-‬زغال اخته و تمشک‪-‬گریپ فروت اغاز کرد‪.‬‬ ‫اسالیس جدید اگرچه برخی ویژگی های قدیمش‬ ‫را حفظ کرده‪ ،‬اما تغییرات زیادی در شکل برندش‬ ‫رخ داده تا حدی که حروف بــزرگ نام ان به یک‬ ‫قلم باریک تبدیل شده است‪ .‬ژوزف جیوکوندا‪ ،‬در‬ ‫یک نظرســنجی به این نتیجه رســید که دو سوم‬ ‫از مردم اســایس دهه ‪ 90‬را به یــاد نمی اورند‪.‬‬ ‫با ایــن وجود‪ ،‬مــارک تومان معتقد بــود همان‬ ‫افرادی که برند اســایس را می شناسند‪ ،‬توانایی‬ ‫عکس العمل نشــان دادن در ایــن زمینه را دارند‪.‬‬ ‫به گفته متخصصان برند‪ ،‬بعضــی چیزها موقتی‬ ‫است‪ .‬متیو استام (‪ )Matthew Stumm‬بنیانگذار‬ ‫موسسه برندسازی ‪ ،Stark/Raving‬که با برند هایی‬ ‫چون الی لی لی (‪ )Eli Lilly‬و دِل(‪ )Dell‬کار کرده ‪،‬‬ ‫درباره اســایس می گوید‪« :‬وقتی مردم می بینند‬ ‫که اسالیس برگشته است‪6 ،‬بسته از ان می خرند‬ ‫ولی وقتی نوشیدنی شــان را می خورند‪ ،‬احساس‬ ‫عجیبی به انها دست می دهد‪ .‬از طرفی پول زیادی‬ ‫برای تغییر نگرش افراد باید خرج کرد‪ .‬اســایس‬ ‫‪ 1990‬با اسالیس ‪ 2019‬خیلی فرق دارد‪ ».‬با وجود‬ ‫انکه بسیاری از متخصصان حوزه برندینگ مخالف‬ ‫خرید برند هستند‪ ،‬برخی از متخصصان برندینگ‬ ‫معتقدند با بازسازی برند های قدیمی فرصت های‬ ‫خوبی را به دســت می اورید‪ .‬یکــی از این افراد‪،‬‬ ‫جوناه فی‪ -‬هارویتز ( ‪ )Jonah Fay-Hurvitz‬است‪.‬‬ ‫فی‪-‬هارویتز بر این باور است که مصرف کنندگان‬ ‫از شنیدن نا م برند های قدیمی حس خوبی به دست‬ ‫می اورند‪ .‬‬ ‫‪ 5‬حوزه تاثیرگذار‬ ‫برندینگ‬ ‫وقتی به مردم درباره تاثیر برندها در زندگی شان‬ ‫می گوییم‪ ،‬بســیاری از انها بــاور نمی کنند‬ ‫و معتقد هســتند چون برنــد نمی خرند‪ ،‬در‬ ‫ی انها نمی گذارد‪.‬‬ ‫نتیجه برندها اثری در زندگ ‬ ‫حقیقت این است که برندها به طور مستقیم‬ ‫و یا غیرمســتقیم بر زندگی همه مردم تاثیر‬ ‫می گذارند‪ .‬این اثرات ممکن اســت مثبت یا‬ ‫منفی باشــد‪ .‬در این گزارش ‪5‬حوزه ای را که‬ ‫برندها در ان تاثیر می گذارند‪ ،‬بیان می کنیم‪.‬‬ ‫ برندهادارایتاثیرزیستمحیطیهستند‬ ‫باوجودانکه‬ ‫بسیاریاز‬ ‫متخصصان‬ ‫حوزهبرندینگ‬ ‫مخالفخرید‬ ‫برندهستند‪،‬‬ ‫برخیاز‬ ‫متخصصان‬ ‫برندینگ‬ ‫معتقدند‬ ‫بابازسازی‬ ‫برند های‬ ‫قدیمی‬ ‫فرصت های‬ ‫خوبیرابهدست‬ ‫می اورید‬ ‫ نقشه های گوگل (‪)Google Maps‬‬ ‫وقتی شما به دنبال چیزی هستید‪ ،‬در گوگل جست وجو‬ ‫می کنید و گوگل به شما لیستی از ‪3‬کسب وکاری را که‬ ‫شما در جست وجوی محصوالت یا خدمات ان هستید‪،‬‬ ‫برایتان فراهم می کند‪ .‬شرکت هایی که می خواهند در‬ ‫این فهرست قرار بگیرند‪ ،‬باید اطالعاتشان را بهینه سازی‬ ‫کنند که شامل ساعات خدمات رسانی و ادرس می شود‪.‬‬ ‫نقشه های گوگل همچنین ایده خوبی برای دیده شدن‬ ‫براســاس کلمات کلیدی اســت‪ ،‬زمانی که مشتریان‬ ‫کلمه ای را تایپ می کنند‪ ،‬به عنوان مثال محدوده محل‬ ‫کار شما را تایپ می کنند‪ ،‬در موتور جست وجوی گوگل‬ ‫نام شرکت شما نمایان می شود‪.‬‬ ‫ ارگانیک سرچ(‪)Organic Search‬‬ ‫تجارت های محلی باید مراحل خاصی را برای رتبه بندی‬ ‫نقشه ها و مطالب موتورهای جست وجو طی کنند‪ .‬این‬ ‫مراحل شــامل اســتفاده از کلمات کلیدی هدفمند‪،‬‬ ‫ساخت سریع صفحات مجازی و بهینه سازی مطالب‬ ‫برای دستگاه های موبایلی می شود‪ .‬بهینه سازی برای‬ ‫دستگاه های موبایلی اهمیت فوق العاده ای دارند زیرا‬ ‫افراد زیادی از گوشی های هوشمند خود برای تحقیق‬ ‫ت و ساخت انها استفاده می کنند ‪.‬‬ ‫درباره محصوال ‬ ‫ تبلیغات پرداخت شده(‪)Paid Advertising‬‬ ‫رســانه های اجتماعی همانند فیس بــوک و توییتر‪،‬‬ ‫در بطن خود گزینه های تبلیغاتی دارند‪ ،‬شــبکه های‬ ‫اجتماعی به شما این امکان را می دهد که با اضافه کردن‬ ‫هشتگ به پست تان بیشــتر دیده شوید‪ .‬اینستاگرام‬ ‫و دیگــر پلتفرم های اجتماعی نیز به شــما این امکان‬ ‫را می دهنــد که مطالبــی را که به صــورت روزانه یا‬ ‫هفتگی تولید و به کاربران نشان دهید‪ .‬امرو ز بالگرها‬ ‫در شــبکه های اجتماعی نقش مهمی را در تبلیغات‬ ‫تجاری بازی می کنند‪ ،‬از انجا که بالگرها شخصیت های‬ ‫مردمی هســتند و پست انها توســط هزاران یا حتی‬ ‫میلیون ها نفر بازدید می شــود‪ ،‬محتواهایشــان را با‬ ‫حمایت مالی شرکت ها تولید می کنند‪.‬‬ ‫ اپلیکیشن های موبایل (‪)Mobile Apps‬‬ ‫اپلیکیشــن های موبایل روشــی عالی بــرای نفوذ‬ ‫محبوبیت در گوشــی های هوشــمند هستند‪ .‬هر بار‬ ‫پســتی را در وبالگتان می نویســید یا چیــزی را در‬ ‫شبکه های اجتماعی تان پست می کنید‪ ،‬امکان دارد‬ ‫پیامی برای تمام کاربرانی که از شبکه اجتماعی مورد‬ ‫نظر شما استفاده می کنند‪ ،‬ارسال شود‪ .‬اپلیکیشن های‬ ‫موبایلی همچنین به شــما کمک می کند تا بیشتر در‬ ‫مورد مشــتریان و عادات انها اطالعات کسب کنید‪.‬‬ ‫مثال اگر شــما تاریخ تولد مشــتری هایتان را بدانید‪،‬‬ ‫با ارســال یک کد تخفیف در روز تولدشــان‪ ،‬انها را‬ ‫غافلگیر می کنید‪ .‬شــاید با خودتان فکر کنید ارسال‬ ‫کد تخفیف برای مشتریان کار ساده و کوچکی است‬ ‫ولی برای برندینــگ و تبلیغات نیــازی به پرداخت‬ ‫مبالغ زیاد نیســت‪ ،‬تنها کافی اســت مشتریانتان را‬ ‫بشناســید و اپلیکیشــن های موبایل بهترین گزینه‬ ‫برای ارتباط بی واســطه با مشتریان است‪ .‬وقتی شما‬ ‫در کنار خرید های مشتریان اشانتیون بگذارید یا در‬ ‫روزهای خاص به انها تخفیف دهید‪ ،‬ناخوداگاه اعتماد‬ ‫مشتریان را جلب کرده و انها برای قدردانی از شما هم‬ ‫که شده دوباره خرید می کنند‪.‬‬ ‫ محتوا (‪)Content‬‬ ‫بهترین راهی که تاکنون برای بازاریابی کاال و خدمات‬ ‫شناسایی شــده‪ ،‬محتوا ست‪ .‬با اســتفاده از محتوای‬ ‫مناسب شما به بازار هدفتان نزدیک و گاهی فراتر از ان‬ ‫می روید‪ .‬اگر شما در وب سایت خود محتوایی ضعیف‬ ‫یا بی کیفیت داشته باشید‪ ،‬مشتریان احتمالی تان را از‬ ‫روش برخی برندها برای به دست اوردن منابع‬ ‫اولیه شان اثرات زیســت محیطی منفی دارد‪.‬‬ ‫بســیاری از برندها می خواهند محصوالتی را‬ ‫با کمترین قیمت برای همــگان تولید کنند‪ ،‬‬ ‫انها هیچ احترامی برای محیط زیســت قائل‬ ‫نیستند و در عین حال طبیعت و نظم طبیعی را‬ ‫برای افزایش سود درنظر نمی گیرند‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی ‪ ۶۰‬درصد از حیوانات وحشی باید‬ ‫برای همیشه از سطح زمین محو شوند‪ .‬با این‬ ‫اتفاق محیط زیست امازون و قطب جنوب نابود‬ ‫خواهد شد ‪ ،‬همچنین انچه در افریقای جنوبی‬ ‫اتفاق می افتد‪ ،‬بر امریکای شمالی تاثیر خواهد‬ ‫گذاشــت‪ .‬از انجا که سیاره ما یک اکوسیستم‬ ‫بزرگ است‪ ،‬چه شما برندی را بخرید یا نه‪ ،‬بدون‬ ‫استثنا از طبیعت استفاده می کنید‪ .‬پس برندها‬ ‫بر زندگی شما نیز تاثیر می گذارند‪.‬‬ ‫ برندها دارای تاثیر اجتماعی هستند‬ ‫اگر یک برند برای افزایش ســود به کارمندان‬ ‫خود دستمزد پایین تری بدهد‪ ،‬کارکنان برای‬ ‫انکه زندگی روزمره خود را بگذرانند‪ ،‬باید بیشتر‬ ‫ل داشته‬ ‫کار کنند یا حتی باید همزمان چند شغ ‬ ‫باشند‪ .‬بنابراین مردم تنها به این دلیل که برندی‬ ‫تصمیم گرفت ه سود بیشــتری کند‪ ،‬از زندگی‬ ‫خانوادگی ارزشمند محروم می شوند‪ .‬برندها‬ ‫عدم تعادل اجتماعی را ایجــاد می کنند و در‬ ‫نهایت وارد زندگی شما خواهند شد‪.‬‬ ‫ برندها دارای تاثیر اقتصادی هستند‬ ‫می خواهم برندم خوب دیده شود‬ ‫ایجاد محتوای کیفی در وهله اول باعث جذب مشتریان‬ ‫یا ترافیک بیشتر وب سایت شما نخواهد شد‪ ،‬با این حال‬ ‫یکی از راه های جلب توجه مشتریان ساخت محتوای‬ ‫کیفی است‪ .‬استراتژی های مختلفی برای به حداکثر‬ ‫رســاندن میزان مخاطبان یک شرکت وجود دارد و با‬ ‫درک چگونگی استفاده از این استراتژی ها‪ ،‬شرکت ها‬ ‫به خصوص شرکت های استارتاپی می توانند هزینه های‬ ‫ی را کاهش داده و به دیده شدن برندشان کمک‬ ‫بازاریاب ‬ ‫کنند‪ .‬زمانی که برندی دیده شود و نام ان بر سر زبان ها‬ ‫بیفتد‪ ،‬فروش ان نیز باال مــی رود‪ .‬در این گزارش که‬ ‫اژانس بازاریابی و برندینگ تــروث برندینگ( ‪Truth‬‬ ‫‪ )Branding‬ان را اماده کرده اســت‪ ،‬از ‪ ۵‬ابزار کمکی‬ ‫نام برده شده که به دیده شدن برند شما کمک می کند‪.‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪l‬‬ ‫برندهابیشترازانچهفکرکنید‪،‬بر‬ ‫زندگیشماتاثیرمی گذارند‬ ‫‪ 5‬ابزاری که به دیده شدن برند شما کمک می کند‬ ‫مصرف کنندگان نیز از تلفن هایشــان بــرای خرید‪،‬‬ ‫پست مطالب در رســانه های اجتماعی یا سایت های‬ ‫شخصی شان استفاده می کنند‪ .‬بازاریابی جست وجوی‬ ‫ارگانیک می تواند گزینه ای ایده ال باشــد چون شما‬ ‫مجبور نیســتید برای پیدا کــردن بازدیدکنندگان‬ ‫ســایت پولی پرداخت کنید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬شما از قبل‬ ‫می دانید هر کسی که به سایت شما می اید‪ ،‬قصد خرید‬ ‫محصوالت تان را دارد‪.‬‬ ‫ستـــــون‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫دســت می دهید‪ .‬ممکــن اســت مصرف کنندگان‬ ‫محتوای شما با خود فکر کنند که محتوای تولید شده‬ ‫کار کارمندانی تنبل یا شــلخته است که عالقه ای به‬ ‫کارشــان ندارند‪ .‬عکس این قضیه نیز صدق می کند‪،‬‬ ‫اگر محتوای تولیدی شما باکیفیت باشد‪ ،‬سازمان های‬ ‫دولتی و غیردولتی مجذوب ان می شــوند‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی نام تجاری شما می تواند هر کسی را به خرید‬ ‫وادار کند‪ .‬در حالت ایده ال‪ ،‬شــما از اشکال گوناگون‬ ‫محتوا‪ ،‬مانند پست های وبالگ‪ ،‬ویدئو و عکس استفاده‬ ‫خواهید کرد‪ .‬این امر به جذب مخاطبان بیشتر و ایجاد‬ ‫محتوای کیفی به طور منظم کمک می کند‪ .‬البته نباید‬ ‫از یاد ببریم که ارســال روزانه همه جور محتوایی کار‬ ‫مشکلی است و به تنهایی کارساز نیست‪ .‬بنابراین‪ ،‬بهتر‬ ‫اســت هزینه هایی را برای بهینه سازی در موتورهای‬ ‫جست وجو بپردازید‪.‬‬ ‫برندهــا مالکان تجــاری هســتند که فقط‬ ‫می خواهند سهم بازارشان را با ارائه محصوالت‬ ‫با قیمت پایین افزایش دهند‪ .‬انها به خاطر سود‬ ‫و رضایت سهامدارانشــان به تامین کنندگان‬ ‫فشار وارد می کنند‪ .‬بنابراین نمی خواهند برای‬ ‫محصوالتی کــه ارزش زیــادی ندارند‪ ،‬پولی‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬تنها خواهان افزایش فشارهای‬ ‫اقتصادی هستند که باعث ایجاد یک مارپیچ‬ ‫اقتصادی منفی می شود‪ .‬در مارپیچ اقتصادی‬ ‫منفی تامین کنندگان بایــد از وام های بانکی‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬شرایط اســتفاده از وام بانکی‬ ‫ســخت بوده از طرفی شــرکت های کوچک‬ ‫تمایلی به سرمایه گذاری و نواوری ندارند‪ ،‬در‬ ‫نهایت یــک اقتصاد بد در زندگــی همه تاثیر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫ برندها دارای تاثیر اخالقی هستند‬ ‫اخالقیت برندها از طریق تبلیغات و اگهی های‬ ‫بازرگانــی اندازه گیری می شــود‪ .‬اگهی های‬ ‫بازرگانی در ‪ ۳۰‬ثانیه به عنــوان یک ذره بین‬ ‫برای ترویج یا تاییــد دیدگاه های اخالقی کار‬ ‫می کنند‪ .‬بسیاری از برندها دارای ارزش های‬ ‫اخالقی هســتند که به انها کمک می کند تا‬ ‫مشتریانبیشتریدریافتکنند‪.‬پسازبمباران‬ ‫تبلیغاتی‪ ،‬مردم به ارزش های اخالقی برندها‬ ‫عادت می کنند‪ .‬صرف نظر از اینکه ایا کسی با‬ ‫این ارزش های اخالقی موافق یا مخالف باشند‪،‬‬ ‫تحت تاثیر برندها قرار می گیرند‪.‬‬ ‫برندها بر سالمتی افراد تاثیر می گذارند‬ ‫چیزی که ما می خوریم‪ ،‬سالمتی ما را تعیین‬ ‫می کند‪ .‬بــا این وجود‪ ،‬برندها هیچ مشــکلی‬ ‫در اضافه کردن مــواد افزودنی ندارند که برای‬ ‫سالمتی شــما خطرناک است‪ .‬برندهای مواد‬ ‫غذایی فقط محصوالت خود را زیبا‪ ،‬یکدست و‬ ‫براق جلوه می دهند تا به فروش غذا بپردازند‪.‬‬ ‫انها برای تولیــد غذاهای رنگارنــگ از مواد‬ ‫شیمیایی استفاده می کنند و ‪...‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫‪ContentMarketing‬‬ ‫‪ 30‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪154‬‬ ‫‪16‬‬ ‫انتونی اشلی کوپر‬ ‫ســخت ترین کار جهان این است که متفکر‬ ‫خوبی باشید‪ ،‬بدون اینکه منتقد خوبی برای‬ ‫خود باشید‪.‬‬ ‫اول این قسمت را بخوانید‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪ Buffer‬ابزاری‬ ‫قدرتمند برای مدیریت‬ ‫شبکه هایاجتماعی‬ ‫اگــر به عنــوان شــخصی صاحــب اکانت‬ ‫اینســتاگرام یا سایر شــبکه های اجتماعی‬ ‫هستید‪ ،‬احتماال چالشی با تولید محتوای ان‬ ‫ندارید‪ ،‬اما اگربه عنوان کسب وکار با شبکه های‬ ‫اجتماعی ســروکار داشته باشــید‪ ،‬قطعا با‬ ‫مشکالت بسیاری دست و پنجه نرم کرده اید؛‬ ‫مشکالتی نظیر مدیریت اکانت توسط چند‬ ‫نفر‪ ،‬گزارش گیری از حساب کاربری و‪ . ...‬اما‬ ‫کاش ماجرا به همین سادگی بود ولی اینطور‬ ‫نیست! مسئله اصلی زمانی پیش می اید که‬ ‫بخواهید چند حساب در شبکه های اجتماعی‬ ‫مختلف نظیر فیس بوک‪ ،‬توییتر‪ ،‬اینستاگرام‬ ‫و‪ ...‬ر ا همزمان مدیریت کنید‪ .‬به همین دلیل‬ ‫در این مقاله می خواهیم وب سایتی را به شما‬ ‫معرفی کنیم کــه کمکتان می کند بتوانید با‬ ‫یک حســاب کاربری در ان از عهده مدیریت‬ ‫تمام شبکه های اجتماعی تان بربیایید‪ .‬نام این‬ ‫وب سایت بافر (‪ )buffer‬است‪.‬‬ ‫‪ 3‬دلیلیکهبایداز‪ Buffer‬برایمدیریت‬ ‫شبکه های اجتماعی تان استفاده کنید‬ ‫با این ابزار می توانید به راحتی با یک حساب‬ ‫کاربری انتشــار محتوای خــود را در تمامی‬ ‫پلتفرم ها زمانبندی کنید‪.‬‬ ‫قطعا بــرای تولید یک پســت نیاز اســت‬ ‫زمــان زیــادی بگذاریــد؛ زمانــی بــرای‬ ‫به دســت اوردن منابع‪ ،‬زمانی برای نوشتن‬ ‫محتوا‪ ،‬زمانی برای ادیــت ان و‪ ...‬اما مرحله‬ ‫روزاﻧﻪ ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫‪٪۱۶٫۰۱‬‬ ‫زﯾــﺮ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻘـﻪ‬ ‫افراد‬ ‫برای اغلب‬ ‫اخر که انتشار محتوا ســت‪،‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪن‬ ‫‪ ۳۰‬دﻗﯿـــﻘــﻪ‬ ‫‪٪۲۶٫۴۰‬‬ ‫ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت‬ ‫ ترین قسمت ﻋﻼﻗﻪ‬ ‫انتشار‬ ‫تولید و‬ ‫اعصاب خردکن‬ ‫اﻧﻼﯾﻦ ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫‪٪۳۲٫۵۸‬‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫محتوا ســت و در بســیاری از موارد به خاطر‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ ۲‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫‪٪۲۵٫۰۰‬‬ ‫مشغله های غیرمنتظره قادر به انتشار محتوا‬ ‫در وقت مناســب ان نخواهید بود (امری که‬ ‫اگر رعایت شــود‪ ،‬می تواند تاثیر بسزایی در‬ ‫دیده شــدن محتوای شــما توسط مخاطب‬ ‫داشته باشــد)‪ .‬شــما با بافر می توانید یک‬ ‫در وایرال‬ ‫مرتبه برای پســت های مختلفتان‪ ،‬هشتگ‬ ‫بزنید‪ ،‬زمان انتشار را مشخص کنید و سپس‬ ‫بازاریابی و‬ ‫پست های یک هفته خود را در ان بارگذاری‬ ‫بازاریابی‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۲٫۷۱‬‬ ‫‪٪۴۳٫۵۰‬‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــﯽ‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫اﻧﮕــــﯿﺰﺷﯽ‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ Buffer‬می توانید‬ ‫پست های خود را شخصی سازی کنید‬ ‫می توانید در بافر تصویر پســت تان را اپلود‬ ‫کنیــد‪ ،‬ان را ادیــت کنیــد‪ ،‬محتوایتان را‬ ‫بنویســید‪ ،‬به ان ایموجــی و هرچه دلتان‬ ‫می خواهد اضافه کنید‪ ،‬پست تان را چپ چین‬ ‫دﻫﯿﺪبالیی که‬ ‫کلی هر‬ ‫یا راست چین کنید و به طور‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽ‬ ‫‪ ۸‬ﺗﺎ ‪۱۲‬‬ ‫ﺷﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫از‬ ‫یﺳﺎﻋﺘﯽ‬ ‫ﭼﻪ‬ ‫بیاورید‪.‬‬ ‫ان‬ ‫سر‬ ‫ توانید‬ ‫دلتان می خواهد دررا م‬ ‫‪ ۱۲‬ﺗﺎ ‪۱۸‬‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮد‬ ‫ﻣﺤﺘﻮارابافر انقدر‬ ‫حتی‬ ‫لینک به پست اضافه کنید و‬ ‫ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫‪ ۱۸‬ﺗﺎ ‪۲۱‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟‬ ‫تصویر و محتوا‬ ‫هوشمند است که با توجه به‬ ‫‪ ۲۱‬ﺗﺎ ‪۲‬‬ ‫به شــما المان های دیگری را برای تکمیل و‬ ‫بهتر کردن پست به شما پیشنهاد می دهد‪.‬‬ ‫می توانید از اکانت رایگان ‪ Buffer‬اســتفاده‬ ‫کنیدوتقریباتمامینیازهایتانرامرتفعکنید‪.‬‬ ‫ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم را‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫شــبکه‬ ‫درﯾﺎﻓﺖمی توانید ‪3‬‬ ‫رایگان بافر‬ ‫با حســاب‬ ‫ﺑﺮای‬ ‫وﺑـــــــﻼگ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫مدیریــت کنیــد‪ ،‬می توانید‬ ‫اجتماعــی را‬ ‫ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد‬ ‫اﯾـــــــﻤﯿﻞیک از ‪3‬‬ ‫انتشــار در هــر‬ ‫‪ 10‬پســت را برای‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﭼﺎﭘﯽ‬ ‫اکانت زمانبندی کنید که برای بســیاری از‬ ‫کسب وکارها کافی است‪ .‬همچنین با همین‬ ‫اکانت می توانیــد تمامی پســت هایتان را‬ ‫انالیز کنید و ببینید که هر پســت تان چقدر‬ ‫کلیــک دریافت کرده و چــه بازخوردهایی‬ ‫از طرف مخاطب داشــته ای د که با اســتفاده‬ ‫از ان می توانید ببینید چه ســاعتی بهترین‬ ‫زمان بارگذاری برایتان بوده اســت‪ ،‬چه نوع‬ ‫پست هایی بیشترین بازخورد را داشته و‪...‬‬ ‫ﺧـــــــــﺒﺮ‬ ‫ﺳـــــﺮﮔﺮﻣﯽ‬ ‫یم خواهی کمپینت وایرال بشه؟‬ ‫چرایکتخم مرغصاحبرکوردبیشترینالیکاینستاگراماست؟‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬فرامحتوا‬ ‫‪٪۱۰٫۱۲‬‬ ‫‪٪۲۴٫۸۶‬‬ ‫‪٪۳۶٫۷۱‬‬ ‫نمادی از‬ ‫‪٪۲۸٫۳۲‬می دونی تخم مرغ تــو بعضی ادیــان‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ‪ :‬ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ دونســتی؟ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن‬ ‫روحه؟ می ﺟﺎﻣـــﻌﻪ اﻣﺎری‪:‬‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ ســیفر‪Angel ،‬‬ ‫ (لوئیس‬ ‫ﺣــﺠﻢ ﻧﻤـــﻮﻧﻪ‪ ۱۲۷۳ :‬ﻧﻔﺮ‬ ‫‪)1987‬ﭘﮋوﻫـــﺶ‪ ۶ :‬اﻟﯽ ‪ ۹‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫زﻣﺎن‬ ‫‪Heart‬‬ ‫ﻣﮑـــــــــــﺎن‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ‬ ‫این دیالوگ از فیلم نئونوار و روانشناسانه ‪Angel‬‬ ‫‪ Heart‬ســاخته الن پارکر یکی از معروف ترین‬ ‫صحنه های ســینما با بازی رابرت دنیرو اســت؛‬ ‫در حالی که پوســته یک تخم مرغ را برمی دارد و‬ ‫ان را می شکند‪ .‬این دیالوگ و این صحنه از فیلم‬ ‫می تواند ایده های خوبی در مورد وایرال بازاریابی‬ ‫به ما بدهــد؛ نوعی از بازاریابی کــه عمدتا به ان‬ ‫باید‬ ‫ویروسی ‪٪۱۳٫۷۶‬‬ ‫‪٪۱۸٫۹۱‬‬ ‫بازاریابی ویروسی یا وایرال می گویند‪.‬‬ ‫‪٪۲۱٫۴۱‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫نمی دانیم تخم مرغ واقعا نمادی از روح اســت یا‬ ‫دنبال این‬ ‫به‬ ‫‪٪۲۲٫۱۲‬‬ ‫‪٪۱۹٫۱۵‬‬ ‫نه‪ ،‬اما در عصر حاضر نشــان داد که می تواند ابزار‬ ‫المان ها باشید؛‬ ‫خوبی برای وایرال شــدن باشــد‪ .‬در عصر جدید‬ ‫المان هایی که‬ ‫مردم ترندهــای دنیای اینترنــت را کورکورانه‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۸٫۶۳‬‬ ‫‪٪۴۶٫۹۸‬‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ؟ می کنند‪ .‬برای بازاریاب ها این یک فرصت‬ ‫دنبال‬ ‫یک اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‬ ‫بین مردم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‬ ‫ﻣﺘــــﻦ وﺑﻼگ‬ ‫‪٪۱۸٫۰۸‬‬ ‫‪٪۱۹٫۸۵‬‬ ‫استثنایی اســت‪ .‬انها می توانند هر چیزی را در‬ ‫‪٪۱۱٫۸۳‬‬ ‫‪٪۱۳٫۰۷‬‬ ‫ﭘﺎدﮐـﺴـــــﺖ‬ ‫‪٪۱۴٫۱۹‬یا یک‬ ‫مفهوم و‬ ‫شبکه های اجتماعی ترند کرده و ترافیک زیادی‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫اﯾﻨﻔـــﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ‬ ‫‪٪۲۱٫۴۶‬‬ ‫‪٪۲۰٫۱۰‬‬ ‫‪٪۱۱٫۱۶‬دارند‪ .‬دریافت کنند یا زودتر و سریع تر شناخته شوند‪.‬‬ ‫کانسپت‬ ‫‪٪۹٫۵۱‬‬ ‫اکثر افراد با ان‬ ‫‪٪۲۱٫۳۳‬‬ ‫‪٪۱۸٫۳۴‬‬ ‫اینستاگرام بود‪ .‬اما عکس تخم مرغ ‪3‬برابر ان الیک‬ ‫گرفت و به نظر می رسد دیگر کسی نمی تواند این‬ ‫رکــورد را جابه جا کند‪ .‬بنا به گفته اینســتاگرام‬ ‫و کریس گادفری‪ ،‬الیک هــای این عکس کامال‬ ‫ارگانیک و طبیعی بوده اند و هیچ دســتکاری یا‬ ‫تقلبــی در ان صورت نگرفته‪ .‬بیاییــد به راز این‬ ‫ســبک از وایرال بازاریابی یا بازاریابی ویروســی‬ ‫پی ببریم‪.‬‬ ‫‪ Vox Populi‬یا خرد جمعی‬ ‫قبل از هر چیز برای طراحی یک کمپین بازاریابی‬ ‫ایده خالقانه داشته باشید‪ .‬این‬ ‫ویروسی باید یک ‬ ‫ایده می تواند از تیم بازاریابی شــما یا هر شخص‬ ‫دیگری باشد؛ یک محتوای ســاده اما خالقانه و‬ ‫قدرتمند‪ .‬طوفان فکری و کار تیمی می تواند چنین‬ ‫ایده ای را خلق کند‪ .‬گاهی وقت ها نظر یک جمع‬ ‫یا یک تیم و حتی افراد عادی می تواند قدرتمند تر‬ ‫از دانش یک متخصص باشد‪.‬‬ ‫امــا ‪ Vox Populi‬یــا خرد جمعی چیســت؟ در‬ ‫سال‪ 1906‬دانشــمند انگلیســی ‪Sir Francis‬‬ ‫‪ Galton‬کشــف عجیبی در مــورد خردجمعی‬ ‫داشت‪ .‬او در یک مسابقه که بین اهالی یک روستا‬ ‫انجام می شد‪ ،‬حضور داشت‪ .‬هدف از این مسابقه‬ ‫حــدس زدن وزن یک تبر بــود‪ .‬در حقیقت همه ‬ ‫شــرکت کنندگان باید وزن ان را روی یک بلیت‬ ‫می نوشتند و هر کس نزدیک ترین عدد را به وزن‬ ‫واقعی ان می نوشــت‪ ،‬برنده مسابقه بود‪ .‬مسابقه‬ ‫انجام و یک نفر برنده شد‪ ،‬اما گالتون این ورق ها‬ ‫را برداشت و بررســی اماری روی انها انجام داد‪.‬‬ ‫یک بررسی عجیب‪ :‬وزن تبر ‪ 1.197‬پوند بود‪ .‬او‬ ‫از تمام اعدادی که روی بلیت ها نوشته شده بود‪،‬‬ ‫میانگین گرفت‪ .‬میانگین اعداد ‪ 1.198‬بود که با‬ ‫وزن اصلی تبر یک هزارم پوند اختالف داشت‪ .‬این‬ ‫یک ایده در مورد خرد جمعی است‪.‬‬ ‫در وایرال بازاریابی و بازاریابی ویروســی باید به‬ ‫دنبال ایــن المان ها باشــید؛ المان هایی که بین‬ ‫مردم یک مفهوم و یا یک کانســپت دارند‪ .‬اکثر‬ ‫افراد با ان موافقند و یا ان را تحســین می کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل بهتر است بارش فکری یا طوفان‬ ‫مجموعه خود را شروع‬ ‫ ‬ ‫فکری بین اعضای خالق‬ ‫کنید‪ .‬جهان را به گونه ای دیگر ببینید‪ .‬الگوهای‬ ‫پنهان جهان را کشف کنید و راه های ارتباط افراد‬ ‫با انها را شناسایی کنید‪ .‬انسان ها روبات نیستند‪.‬‬ ‫انها احساسات و غرایزی دارند که می تواند منبع‬ ‫اتصال انها به انســان ها و دنیای پیرامون باشند‪.‬‬ ‫کافی اســت منبع این احساســات را در جهان‬ ‫بیرونی پیدا کنید‪.‬‬ ‫اینترنت در دانشگاه وست مینیستر لندن می گوید‪:‬‬ ‫موجی از ضدسلبریتی بودن را به صورت روزمره در‬ ‫اینترنت می بینیم؛ موجی که یک تخم مرغ ساده را‬ ‫نسبت به این سلبریتی ها باالتر می برد‪.‬‬ ‫نکته فوق العاده قدرتمند است‪ .‬هر چیزی‬ ‫این یک ‬ ‫که نمادی از ضد سلبریتی و یا ضد مصرف گرایی‬ ‫باشد‪ ،‬به سرعت در اینترنت وایرال می شود‪ .‬گرچه‬ ‫در کمپین تخم مرغ مــردم صرفا یک تخم مرغ را‬ ‫می بینند‪ .‬هیچ هدف بازاریابی هم پشت ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬این تنها و تنها یک تخم مرغ اســت‪ .‬همین‬ ‫مســئله باعث می شــود تا افراد زیادی به گنگ‬ ‫تخم مرغ بپیوندند‪.‬‬ ‫در اینجا باید گفت که اگر بــرای بازاریابی از این‬ ‫ترفند استفاده می کنید‪ ،‬باید ان را ساده و بی گناه‬ ‫(یعنی بدون اهداف بازاریابی) طراحی کنید‪ .‬بهتر‬ ‫است محصوالت تان را تبلیغ نکنید‪ .‬با اینکه هدف‬ ‫اصلی در بازاریابی جذب مشــتری است‪ ،‬اما در‬ ‫اولیه محتوای وایرال صرفا روی نماد سازی‬ ‫مراحل ‬ ‫و تحریک مخاطب کار کنید و در ادامه کار و بعد‬ ‫از وایرال شدن می توانید اهداف بازاریابی خود را‬ ‫پیاده کنید‪.‬‬ ‫محتوایی کــه کاربــران تولید می کردنــد و یا‬ ‫اســتوری های کاربران در اینستاگرام باعث شد‬ ‫تا مخاطبان زیادی جذب شــوند‪ .‬این یک ترفند‬ ‫عالی برای بازاریابی هدفمند است‪ UGC .‬یا ‪User‬‬ ‫‪ Generated Content‬یعنی محتوایی که کاربران‬ ‫در مورد یــک کمپین یا یک برند تولید می کنند‪.‬‬ ‫هزاران استوری و پست اینســتاگرامی در مورد‬ ‫این کمپین زده شــد و امار فالوئرهای این اکانت‬ ‫در یک روز چند هزار برابر شد‪ .‬صدها داستان در‬ ‫مورد این تخم مرغ گفته شــد؛ داستان هایی که‬ ‫هیچ ربطی به ماهیت بازاریابی و بازاریابی کمپین ‬ ‫تخم مرغ نداشتند‪ .‬هشتگ ‪ Egggang#‬تبدیل‬ ‫به یک هویت شــد‪ .‬افرادی که اکانت تخم مرغ را‬ ‫دنبال می کردند و پســت تخم مرغ را الیک کرده‬ ‫بودند‪ ،‬به نام گنگ تخم مرغ شناخته شدند و این‬ ‫هویت ســازی راهی برای ایجاد محتوای وایرال‬ ‫است؛ اینکه افراد نســبت به چیزی تعلق خاطر‬ ‫پیدا کنند و فکر کنند که در شکل گرفتن چنین‬ ‫رکوردی سهیم هستند‪.‬‬ ‫هدف از کمپین تخم مرغ چه بود؟‬ ‫هنوز نمی دانیم هدف از این کمپین چه بود و چرا‬ ‫باید چنین کمپینی شکل بگیرد‪ .‬هیچ محصولی‬ ‫فروخته نشد و هیچ سرویسی در اختیار کاربران‬ ‫قرار نگرفت‪ .‬حتی از این اکانت برای تبلیغات هم‬ ‫استفاده نمی شود‪ ،‬اما چیزی که می دانیم این است‬ ‫که افراد پشــت کمپین وایرال بازاریابی و اژانس‬ ‫تبلیغاتی اعتبار بســیار زیادی کســب کردند تا‬ ‫مدت ها نقل اخبار و خبرگزاری های مختلف بودند‬ ‫و یک بمب خبری راه انداختند‪.‬‬ ‫باید منتظر ماند و دید چه اتفاقی قرار است بیفتد‪.‬‬ ‫اخیرا بازاریاب های این اکانت یک تبلیغ طراحی‬ ‫شبکه انالین استریم فیلم ‪Hulu‬‬ ‫ ‬ ‫کرده اند که در‬ ‫نمایش داده شــده و در مورد فشار رسانه ها روی‬ ‫ســامت ذهنی انسان اســت‪ .‬بازاریاب ها اذعان‬ ‫کرده اند کــه عالقه ای به درامدزایی از این اکانت‬ ‫ندارند و بیشتر روی اگاهی رسانی در مورد سالمت‬ ‫ذهنی انسان تمرکز خواهند کرد‪ ،‬اما همچنان باید‬ ‫منتظر ماند و دید‪.‬‬ ‫انها در حال حاضر هر از گاهی یک پســت مرتبط‬ ‫با تخم مرغ معروف منتشــر می کنند‪ .‬ویدئوها و‬ ‫گیف هایی را در این اکانت منتشــر می کنند که‬ ‫همه انها هم الیک های بســیار زیــادی دارند‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ العاده تبلیغاتــی که هنوز از‬ ‫یک پتانســیل فوق ‬ ‫ان استفاده نمی شــود‪ ،‬ولی در جایی قرار است‬ ‫نتیجه بــزرگ از ان بگیرند‪ .‬ایــن اکانت در‬ ‫ ‬ ‫یک‬ ‫حال حاضر ‪ 7.9‬میلیون فالوئــر دارد؛ نزدیک به‬ ‫‪ 8‬میلیون فالوئر که یک تخم مرغ را دوست دارند‬ ‫و عکس هــا و ویدئوهای مربوط بــه ان را الیک‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫شبکه سازی‬ ‫برخی مشاهدات نشان می دهند که بازاریاب هایی‬ ‫که پشــت کمپین تخم مرغ بودنــد‪ ،‬به برخی از‬ ‫اینفلوئنســرها پــول دادند تا پســت مربوط به‬ ‫تخم مرغ را وایرال کنند‪ .‬بــا اینکه اقای گادفری‬ ‫این قضیه را رد کرده اند‪ ،‬اما به نظر می رسد باید در‬ ‫ابتدای کار افرادی این پست را به بقیه معرفی کرده‬ ‫باشــند؛ چرا که خود اکانت تخم مرغ فالوئرهای‬ ‫چندانی در ابتدای کار نداشت‪.‬‬ ‫اما نباید نگاهی منفی به این قضیه داشت‪ .‬حتی‬ ‫اگر در ابتــدای کار هزینه ای برای دیده شــدن‬ ‫کمپین مصرف شــود‪ ،‬راه دوری نمی رود‪ .‬ما اسم‬ ‫این مســئله را شبکه ســازی می نامیم‪ .‬شاید در‬ ‫فرهنگ عام نوعــی توطئه تلقی شــود‪ ،‬اما باید‬ ‫پذیرفت که گاهی برای دیده شــدن باید هزینه‬ ‫کرد و یا از افرادی خواســت تا در ابتدا تلنگری به‬ ‫دیگران بزنند‪ .‬پرداخت هزینه به اینفلوئنســرها‬ ‫برای وایرال کردن پست های شــما راه مناسبی‬ ‫برای کمپین های ویرال بازاریابی است‪.‬‬ ‫می توانید از راه های گوناگون برای شبکه ســازی‬ ‫اســتفاده کنید‪ .‬هــک رشــد ‪ Reddit‬هم برای‬ ‫پســت های وایرال و ترند بســیار قدرتمند عمل‬ ‫می کند‪( .‬نکته اینکه ردیــت در ایران مخاطبان‬ ‫زیادی ندارد و بیشتر برای کمپین های بین المللی‬ ‫مناسب است‪).‬‬ ‫کمپین تخم مرغ و عجایب ان‬ ‫‪٪۵۶٫۳۰‬‬ ‫‪٪۵۰٫۷۲‬‬ ‫موافقند و یا‬ ‫چنــدی پیش یــک تخم مرغ در اینســتاگرام و‬ ‫شــبکه های اجتماعی وایرال و دامنه ان به کل‬ ‫ان را تحسین‬ ‫اینترنت کشیده شد‪ .‬در ‪ 4‬ژانویه ‪ 2019‬یک اکانت‬ ‫می کنند‪ .‬به‬ ‫اینستاگرام عکسی از یک تخم مرغ منتشر کرد‪ .‬با‬ ‫‪٪۶۱٫۵۸‬‬ ‫‪٪۷۱٫۲۶‬‬ ‫این کپشن‪« :‬بیاید یک رکورد جهانی را ثبت کنیم؛‬ ‫همین دلیل‬ ‫‪٪۲۱٫۱۵‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫رکورد بیشترین الیک در اینستاگرام‪ .‬رکورد فعلی‬ ‫‪٪۷٫۱۹‬‬ ‫‪٪۴٫۷۹‬‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫در حال حاضر در دست کایلی جنر است‪( .‬با ‪18‬‬ ‫‪٪۱۰٫۰۷‬‬ ‫‪ ٪۱۱٫۹۸‬بارش فکری یا‬ ‫میلیون الیک)‪ .‬بیایید این رکورد را بشکنیم‪».‬‬ ‫‪٪۴۹٫۵۴‬‬ ‫‪٪۵۹٫۸۰‬‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫گرفت‬ ‫میلیــون الیک‬ ‫عکس ‪52‬‬ ‫نهایــت این‬ ‫طوفان فکریﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊدر‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻋﺘﻤﺎد را‬ ‫ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫کــرد‪ .‬اگر ‪٪۱۴٫۱۱‬‬ ‫را جابه جا‪٪۱۵٫۳۶‬‬ ‫همین‬ ‫رکوردهــا‬ ‫دارﯾﺪ؟ تمــام‬ ‫و‬ ‫بین اعضای‬ ‫گــوگل‪٪۲۷٫۳۰‬‬ ‫‪٪۱۸٫۳۰‬‬ ‫‪Record‬ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫وﺑـــــــــــﻼگ‬ ‫ســرچ‬ ‫‪ World‬را در‬ ‫االن ‪Egg‬‬ ‫ﺷــــــــﺨﺼﯽ‬ ‫کنید‪،‬وﺑﻼگ‬ ‫‪٪۹٫۰۵‬‬ ‫اکثر‬ ‫‪ ٪۶٫۵۴‬گرفته تا‬ ‫کــه از یوتیوب‬ ‫خواهید دید‬ ‫خالق مجموعه ‬ ‫خبرگزاری هــا و وب ســایت های مطــرح‪ ،‬خبر‬ ‫خود را شروع‬ ‫مربــوط به ان را گذاشــته اند و یــا ان را تحلیل‬ ‫کنید‪ .‬جهان‬ ‫کرده اند‪ .‬خبرها می گویند که این ایده کار ‪Ishan‬‬ ‫‪ Goel‬بوده است‪ .‬در حالی که این درست نیست‪.‬‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ را به گونه ای‬ ‫نیویورک تایمز منبع اصلی این کمپین را ‪Chris‬‬ ‫دیگر ببینید‪.‬‬ ‫‪ 2‬نکته ســاده و کاربردی در استفاده‬ ‫‪ Godfrey‬مدیر خالقیت اژانس تبلیغاتی & ‪The‬‬ ‫از ‪Buffer‬‬ ‫‪ Partnership in London‬معرفی کرده اســت؛‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــــﯽ الگوهای‬ ‫اینکــه تمام کارهایی کــه پیش تر گفتیم را‬ ‫یک بازاریاب ‪ 29‬ساله به همراه همکارش‪.‬‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪۲‬‬ ‫ﺳــــﺎﻋﺖ پنهان جهان را‬ ‫داستانسرایی و هویت سازی‬ ‫می توانید از وب ســایت ‪ Buffer.com‬انتظار‬ ‫تا قبل از این‪ ،‬بیشترین الیک یک عکس مربوط‬ ‫ضد سلبریتی بودن و یک تعصب اشکار‬ ‫به کایلی جنر‪ ،‬یکی از ســلبریتی های پرطرفدار ‪ Anastasia Denisova‬محقــق و پژوهشــگر کریس گادفری‪ ،‬خالق کمپین تخم مرغ می گوید‪:‬‬ ‫است اما شاید‬ ‫داشته باشید‪ ،‬فوق العاده‬ ‫برایتانﺑﺮﻧﺪ کشف کنید‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ‬ ‫جالب باشد که بدانید این ابزار راهکارهایی را‬ ‫برای ساده تر کردن دسترســی شما در نظر‬ ‫گرفته اســت که در ادامه برای شما معرفی‬ ‫خواهیم کرد‪:‬‬ ‫برای‬ ‫‪Buffer‬‬ ‫افزونــه‬ ‫از‬ ‫ توانیــد‬ ‫می‬ ‫مسابقه‬ ‫مرورگرهای دسکتاپ استفاده کنید‬ ‫پاسخ صحیح هر ‪ 11‬سوال را در صفحه مرتبط با جدول در وب سایت‬ ‫چالش بکشیم‪.‬‬ ‫شما می توانید برای گوگل کروم یا فایرفاکس‬ ‫کمی چالشی تر از گذشته‬ ‫‪10‬هفته ای می شود که در ستون صفحه استراتژی محتوا به معرفی ‪ 11‬سوال مطرح شده که پاســخ همه انها در‪ 20‬حرف زیر موجود فرامحتوا وارد کنید و دانش محتوایی خود را بسنجید‪.‬‬ ‫ایــن افزونــه را دانلود کنید و بــدون نیاز به‬ ‫نگران ندانستن پاسخ صحیح نباشید‪ ،‬هفته اینده در همین صفحه‬ ‫ابزارهای مختلف بازاریابی محتوا پرداخته ایم‪ ،‬حال نوبت ان رسیده است‬ ‫وارد شــدن به وب ســایت ‪ Buffer.com‬در‬ ‫که کمی اطالعات شــما را در حوزه ابزارهــای بازاریابی محتوا به بدیهی است که بسیاری از سواالت‪ ،‬در بعضی حروف مشترک باشند‪ .‬پاسخ های صحیح را به شما خواهیم گفت‪.‬‬ ‫هر صفحــه ای از مرورگر که هســتید در هر‬ ‫لحظه که مطلب جالبــی را پیدا می کنید با‬ ‫اســتفاده از افزونه در همان لحظه ان مطلب‬ ‫را به صورت پســت دراورده و زمانی را برای‬ ‫انتشــار ان مشخص کنید‪ .‬حتی می توانید با‬ ‫وب سایتی که در موضوع مورد نظر پرکلیک ترین عناوین و ترکیب انها را به شما می دهد‬ ‫‪1‬‬ ‫یک کلیک صفحه مرورگرتان را با استفاده از‬ ‫دهید‪،‬‬ ‫افزونه ‪ Buffer‬به صورت پست انتشار‬ ‫وب سایتی که کافی است به ان کلیدواژه بدهید تا به شما در کسری از ثانیه عنوان پیشنهاد دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫در همان لحظه!‬ ‫افزونه بسیار قدرتمند وردپرس برای سئوی مقاالت‬ ‫ ‬ ‫‪3‬‬ ‫نرم افزار ‪ Buffer‬متناسب با هر پلتفرمی‪،‬‬ ‫شما را قادر ساخته با هر تلفن همراهی‬ ‫وب سایتی که به شما قدرت صفحات‪ ،‬دامنه و کلیدواژه هایتان را در مقایسه با رقبا نشان می دهد‬ ‫‪4‬‬ ‫از ان استفاده کنید‬ ‫یکی از ابزارهای گوگل که برای تست ‪ A/B‬مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫‪5‬‬ ‫نرم افزار بافر متناسب با هر دو سیستم عامل‬ ‫‪ IOS‬و ‪ Android‬توســعه یافته است و شما‬ ‫یکی از ابزارهای گوگل که برای تحلیل و انالیز وضعیت داخلی وب سایت‪ ،‬صفحات و رفتار مخاطب‪ ،‬بسیار کاربردی است‬ ‫‪6‬‬ ‫می توانید با نصب ان در تلفن همراه خود (که‬ ‫در قسمت نرم افزارهای اشتراک گذاری قرار‬ ‫می توانید با استفاده از این نرم افزار روی تصاویر وب سایت تان جهت جلوگیری از کپی شدن کپی رایت قرار دهید‬ ‫‪7‬‬ ‫می گیرد) هر مطلب‪ ،‬عکس یا ویدئوی جذابی‬ ‫نرم افزاری بسیار قدرتمند در حوزه ساخت‪ ،‬ادیت و تدوین ویدئو که نباید از ان در بازاریابی محتوا غافل شوید‬ ‫‪8‬‬ ‫را که با گوشی خود می بینید‪ ،‬با این نرم افزار‬ ‫به‬ ‫برای مخاطبانتان در هر شــبکه اجتماعی‬ ‫یکی از ابزارهای گوگل که با مشخص کردن کلیدواژه‪ ،‬روزانه بهترین مقاالت منتشر شده در ان حوزه را برای شما ایمیل می کند‬ ‫‪9‬‬ ‫اشتراک بگذارید‪.‬‬ ‫اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ از ﻧـﻮع ﻣﯿﺪاﻧـﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف‬ ‫ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی اﻧﺘﺸـﺎری ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزدﯾـﺪ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺸـﺨﺼﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫و ﻣـﺪت زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ وﻗـﺖ ﺻـﺮف‬ ‫ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد انﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻓﺮاﻣﺤﺘـﻮا در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣـﭗ اﺟﺮا‬ ‫ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻬـﺎر روز ﻣﺘﻮاﻟـﯽ ‪ ۱۲۷۳‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داد ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣـﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﯾﺪﯾﻮﻫـﺎی اﻣﻮزﺷـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗـﺎ ‪ ۲‬ﺳـﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد‬ ‫را در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧـﯽ ‪ ۲۱‬اﻟـﯽ ‪ ۲‬ﺑﺎﻣـﺪاد ﺻـﺮف دﯾـﺪن‬ ‫اﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫جدول محتوایی شماره‪6‬‬ ‫‪I‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫‪L‬‬ ‫‪C‬‬ ‫‪B‬‬ ‫‪U‬‬ ‫‪P‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪T‬‬ ‫‪M‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪Z‬‬ ‫‪G W E‬‬ ‫‪10‬‬ ‫نرم افزاری بسیار کاربردی و ساده برای ساخت پادکست و فایل های صوتی‬ ‫‪11‬‬ ‫وب سایتی که وضعیت کلیدواژه های شما و سهم بازار جست وجوی شما را در مقایسه با رقبا مشخص می کند‬ ‫‪S‬‬ ‫‪O Y A N D‬‬

آخرین شماره های هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه 159

هفته نامه شنبه 159

شماره : 159
تاریخ : 1398/08/11
هفته نامه شنبه 158

هفته نامه شنبه 158

شماره : 158
تاریخ : 1398/08/04
هفته نامه شنبه 157

هفته نامه شنبه 157

شماره : 157
تاریخ : 1398/07/20
هفته نامه شنبه 156

هفته نامه شنبه 156

شماره : 156
تاریخ : 1398/07/13
هفته نامه شنبه 155

هفته نامه شنبه 155

شماره : 155
تاریخ : 1398/07/06
هفته نامه شنبه 153

هفته نامه شنبه 153

شماره : 153
تاریخ : 1398/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!