هفته نامه شنبه شماره 152 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه شنبه شماره 152

صفحه بعد

هفته نامه شنبه شماره 152

هفته نامه شنبه شماره 152

‫ اولـین هـفته نامه اخـتصاصی اسـتارتاپ ها‬ ‫شـنـبـه‪9 /‬شهریورمـاه‪ /98‬سـال پـنجم‪ /‬شـماره‪152‬‬ ‫‪152‬‬ ‫‪No.152\ Vol.5\ Sat\ Aug. 31th\ 2019‬‬ ‫‪16‬صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪14‬‬ ‫بیل گیتس‬ ‫چه کتاب هایی‬ ‫یم خواند؟‬ ‫انتخاب های متفاوت‬ ‫موسس مایکروسافت‬ ‫که شخصیت او را ساخته‬ ‫شکستبــــــــــــــــازاریایبانالین‬ ‫عادل طالبی مدیرعامل استارتاپ تیزلند مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیگوید‪90:‬درصد استارتاپ های ایرانی به این دلیل‬ ‫شکست می خورند که بازاریابی نمی دانند‪ .‬هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمچنین ‪90‬درصد افرادی که با نام دیجیتال مارکتر‬ ‫فعالیت می کنند‪ ،‬مارکتینگ را نمی فهمند‬ ‫تعداد زیادی از افرادی که می توانستند‬ ‫بمانند و زمینه های رشد اکوسیستم در‬ ‫بخش های مختلف و از جمله دیجیتال‬ ‫مارکتینگ را فراهم کنند‪ ،‬به خاطر‬ ‫فشارهای مختلف اقتصادی و‪ ...‬از ایران‬ ‫رفتند‪ .‬به همین دلیل تجربه دیجیتال‬ ‫مارکترها به نسل بعدی منتقل نمی شود‪.‬‬ ‫این اتفاق پی در پی در حال تکرار است‪،‬‬ ‫چون این ادم ها به خاطر نامالیمات‬ ‫توان ادامه دادن ندارند و بنابراین کسی‬ ‫نمی ماند که نسل بعدی را پرورش بدهد‪.‬‬ ‫ما همیشه در حال ازمون و خطا باقی‬ ‫می مانیم‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫یکی از مشکالتی که االن داریم عدم حضور‬ ‫سرمایه گذاری خارجی در اکوسیستم است‪.‬‬ ‫دیجیتال مارکتینگ وابسته به ابزار است‬ ‫و تفسیر من از دیجیتال مارکتینگ یعنی‬ ‫استفاده از ابزارهای موجود برای رسیدن به‬ ‫اهداف بازاریابی است‪ .‬بازاریابی دیجیتال بعضا‬ ‫گران است‪ .‬نبود سرمایه مناسب در بازار فعلی‬ ‫برای ازمون و خطا و عدم فهم سرمایه گذاری‬ ‫در حوزه خطرپذیر موجب شده که سرمایه های‬ ‫جدی وارد این حوزه نشود‪ .‬وقتی سرمایه ای در‬ ‫این بخش با دید بلندمدت هزینه نشود‪ ،‬دائما‬ ‫شاهد ظهور کسب وکارهایی هستیم که در حال‬ ‫ازمون و خطا هستند‪...‬‬ ‫کافهگلدون؛ جایی برای خرید‬ ‫انالین گیاهان اپارتمانی‬ ‫دانشجوکیت؛ فروشگاه‬ ‫انالین محصوالت الکترونیک‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪To d a y ' s H e a d l i n e s‬‬ ‫‪12‬‬ ‫تولداکوسیسمت‬ ‫استاراتیپ عراق‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫گزارشی کامل از وضعیت‬ ‫شکوفایی استارتاپ های عراقی‬ ‫معجزه ای به نام‬ ‫استارتاپ!‬ ‫به دلیل مشکالت اقتصادی‪ ،‬جنگ ‪ ،‬خشونت‬ ‫و درگیری های مسلحانه طوالنی‪ ،‬استارتاپ ها ‬ ‫در عراق خیلی دیر شروع به کار کردند و عراق‬ ‫از استارتاپ های تکنولوژی‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫روید اد ‬ ‫‪Event‬‬ ‫استارتاپی ها بخوانند !‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪Sponsored‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البرت الیس‬ ‫بهترین سال های عمر شما‪ ،‬زمانی است که قبول‬ ‫کنید مشکالت تان به خود شما مربوط است‪.‬‬ ‫کارافرین هایی که شکست می خورند‪ ،‬فکر کرده اید؛‬ ‫دالیل زیادی برای این شکست ها وجود دارد اما یکی‬ ‫از دالیل مهم‪ ،‬نداشــتن اهداف منطقی و نقشــه راه‬ ‫رسیدن به انها ست‪ .‬در این کارگاه می اموزید که برنامه‬ ‫کسب و کار چیســت‪ ،‬چه اهمیتی دارد و چگونه تهیه‬ ‫می شود‪ .‬این رویداد در روز دوشنبه ‪ 11‬شهریورماه در‬ ‫کارخانه نواوری ازادی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫چالش های جذب نیروی انسانی کارامد‬ ‫شهریور عصرانــه ششــم «کارمان» بــه موضوع‬ ‫‪« 12‬چالش های جذب نیروهای انسانی کارامد‬ ‫در دوران رکود اقتصادی» اختصاص دارد‪.‬‬ ‫باید پرسید که بهترین شــرکت ها چگونه می توانند‬ ‫حــوزه جذب منابع انســانی خــود را تقویت کنند؟‬ ‫بو کار‬ ‫کارگاه تدوین برنامه کس ‬ ‫شهریور‬ ‫‪11‬‬ ‫حتما به تفاوت های استارتاپ های موفق با‬ ‫مدیــران موفــق چگونه بایــد تهدیدهــای محیط‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاســی را تبدیل به فرصت‬ ‫کنند؟ این رویداد به این سواالت پاسخ می دهد‪ .‬زمان‬ ‫برگزاری رویداد سه شنبه ‪ 12‬شهریورماه و مکان ان‬ ‫خانه کار و دیدار کارمان تهران است‪.‬‬ ‫ارائه موثر به سرمایه گذار‬ ‫شهریور تیم های اســتارتاپی ممکن است در مسیر‬ ‫‪ 14‬جذب سرمایه با تعداد زیادی سرمایه گذار‬ ‫رو به رو شوند که باید ایده و محصول خود را‬ ‫به بهترین شکل ممکن به انان ارائه کنند‪.‬‬ ‫«ارائه» یکــی از فعالیت های مهــم و تاثیرگذار تیم‬ ‫مدیریتی یک استارتاپ اســت که استفاده مناسب‬ ‫از ان می تواند اثرات مثبتی در روند رشد و پیشرفت‬ ‫اســتارتاپ ایجاد کند و این کارگاه سعی در اموزش‬ ‫مهارت هــای ان دارد‪ .‬این رویداد در روز پنجشــنبه‬ ‫‪ 14‬شهریورماه در پارک علم و فناوری گیالن در شهر‬ ‫رشت برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫دوره استارتاپسی‬ ‫شهریور این سوال بســیاری از افراد است که واقعا‬ ‫‪ 14‬شروع کارافرینی از کجاست و چگونه باید‬ ‫به شیوه ای درست یک کسب وکار راه اندازی‬ ‫شود؟ به نظر می رســد که عالقه مندان به راه اندازی‬ ‫استارتاپ نیاز به یک مجموعه راهنمایی کامل دارند‬ ‫و دوره استارتاپسی چنین راهنمایی به حساب می اید‪.‬‬ ‫این دوره در روز پنجشــنبه ‪ 14‬شهریورماه در سرای‬ ‫محله سنایی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫محتوای برند‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫مدیریتهوشمند‬ ‫شهری به شیوه‬ ‫داده محور‬ ‫سومینچالشنواوریتهرانهوشمندهمزمان‬ ‫با هفته تهران هوشمند در اذرماه سال جاری‬ ‫برگزار خواهد شد‪ .‬افتتاح مراکز نواوری‪ ،‬برپایی‬ ‫گذر نــواوری در پایتخت‪ ،‬برگــزاری رویداد‬ ‫دیگری از سلســله رویدادهــای اینوتهران و‬ ‫رونمایی از پروژه های تهران هوشمند از جمله‬ ‫برنامه های این هفته است‪ .‬از دیگر بخش های‬ ‫در نظر گرفته شده برای این هفته‪ ،‬افتتاح مرکز‬ ‫زندگی هوشــمند‪ ،‬برپایی نمایشگاه نیازهای‬ ‫فناورانه شهرداری‪ ،‬رونمایی از فن بازار شهری‪،‬‬ ‫تور بازدید از رصدخانه شــهری و موزه نقشه‬ ‫تهران‪ ،‬نشست مدیران کالنشهرها و همچنین‬ ‫گردهمایی روســای شورایاری ها ست‪ .‬اولین‬ ‫کنفرانس تهران هوشــمند نیــز در این هفته‬ ‫با همکاری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار‬ ‫خواهد شــد‪ .‬محورهای این همایش‪ ،‬داد ه باز‬ ‫و حکمروایی هوشمند شــهری‪ ،‬اگاه سازی‪،‬‬ ‫اموزش و توانمند ســازی شهروندان در حوزه‬ ‫شهر هوشمند‪ ،‬مشارکت ذینفعان‪ ،‬بهره وری و‬ ‫اقتصاد پایدار مبتنی بر داده‪ ،‬شهر نواور و توسعه‬ ‫بو کارهای فناورانه بر پایه داده اســت‪.‬‬ ‫کســ ‬ ‫گفتنی است افتتاحیه همایش دو روزه «تهران‬ ‫هوشــمند» با حضور مدیران ارشد شهری و‬ ‫دولتیهمراهاستوبرگزاریپنل هایتخصصی‬ ‫و کارگاه های اموزشی‪ ،‬مسابقات استارتاپ ها در‬ ‫حوزه مدیریت شهری و شهر هوشمند‪ ،‬نشست‬ ‫تجربه فناوری و درس های استارتاپی‪ ،‬نشست‬ ‫مدیران کالنشهرها‪ ،‬ســیتی تاک (‪،)city talk‬‬ ‫کافه ســرمایه و برپایی نمایشگاه استارتاپ ها‬ ‫و شــرکت های دانش بنیان و نــواور از دیگر‬ ‫برنامه های این همایش دو روزه عنوان شــده‬ ‫است‪ .‬عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر‬ ‫درباره ســومین همایش و نمایشــگاه تهران‬ ‫هوشمند و یا ثبت نام در ان می توانند به ادرس‬ ‫‪ smart.tehran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دومیناستارتاپ‬ ‫ویکند شهری با عنوان‬ ‫تخصصی مسکن و‬ ‫شهرسازی‬ ‫ابان دومین اســتارتاپ ویکند شهری با‬ ‫‪ 12‬عنــوان تخصصــی «مســکن و‬ ‫شهرســازی» همزمان بــا دومین‬ ‫نمایشگاه بین المللی مســکن‪ ،‬شهرسازی و‬ ‫بازافرینی شهری در ابان ماه سال جاری برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این رویداد‪ ،‬جمعی از نمایندگان‬ ‫نهادها و ســازمان های مرتبــط از وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬سازمان ملی زمین و مسکن‪ ،‬مرکز‬ ‫تحقیقات راه‪ ،‬مســکن و شهرسازی‪ ،‬شرکت‬ ‫عمران شهرهای جدید‪ ،‬شــرکت بازافرینی‬ ‫شهری‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و شــرکت های بخش خصوصی و تعدادی از‬ ‫کارافرینان حوزه مسکن و شهرسازی حضور‬ ‫دارنــد‪ .‬این رویــداد همزمان بــا روز جهانی‬ ‫شهرســازی از روز یکشــنبه ‪ ۱۲‬ابان ماه اغاز‬ ‫می شــود و تــا ‪ ۱۴‬ابان مــاه ادامــه دارد که‬ ‫شــرکت کنندگان به صورت ملی و از شهرها و‬ ‫دانشگاه های مختلف کشــور حضور خواهند‬ ‫داشــت‪ .‬برگزاری دومین رویداد اســتارتاپی‬ ‫تخصصی مسکن و شهرســازی با نگاه جذب‪،‬‬ ‫ترویج و کادرسازی جوانان نخبه و عالقه مندان‬ ‫به حوزه کارافرینی در کشور صورت می گیرد و‬ ‫تحول دیجیتال در حوزه مسکن و شهرسازی و‬ ‫توسعه اقتصاد شهری را دنبال می کند‪ .‬در پایان‬ ‫رویداد به برگزیدگان این رویداد ملی تندیس و‬ ‫نشان برتر مسکن و شهرسازی‪ ،‬جوایز نقدی و‬ ‫حمایتــی اعطــا خواهــد شــد و بــه همه‬ ‫شــرکت کنندگان گواهی حضور معتبر و نیز‬ ‫گواهی شــرکت در کارگاه های رویداد تعلق‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫گردهماییفناورانه‬ ‫صنعتغذایی‬ ‫شهریور گردهمایــی فناورانــه صنایــع‪،‬‬ ‫‪ 10‬شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫استارتاپ های صنعت غذایی یک‬ ‫رویداد نواورانه اســت که هدف ان توســعه‬ ‫همکاری های تجاری بیــن تولیدکنندگان‬ ‫بــزرگ و صاحب نام صنایع غذایی کشــور و‬ ‫شــرکت های دانش بنیان‪ ،‬اســتارتاپ ها و‬ ‫فناوران این حوزه است‪ .‬به عبارت ساده تر‪ ،‬طی‬ ‫برگزاری این رویداد شرکت های دانش بنیان‪،‬‬ ‫استارتاپ ها و فناوران فعال در صنعت غذایی‬ ‫در کنار شرکت های بزرگ این صنعت حضور‬ ‫خواهند داشت و ضمن معرفی محصوالت و‬ ‫خدمات خود‪ ،‬امکان مذاکره مستقیم تجاری‬ ‫با ایــن تولیدکننــدگان را خواهنــد یافت‪.‬‬ ‫مهم ترین بخش های این گردهمایی سه روزه‬ ‫عبارتند از‪ :‬نمایشگاه توانمندی های فناورانه‬ ‫شرکت های دانش بنیان و استارتاپ صنعت‬ ‫غذایی‪،‬معرفینیازهایفناورانهتولیدکنندگان‬ ‫صنعت غذایــی (‪ )Reverse Pitch‬و معرفی‬ ‫خدمات و حمایت های صنــدوق نواوری و‬ ‫شکوفایی‪.‬‬ ‫متنکامل خبررا‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫دومینرویداداستانیجشنوارهوبوموبایلایرانبرگزارشد‬ ‫قطار هفت هشر به ایستگاه زنجان رسید‬ ‫‪t‬‬ ‫گــزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫علی کاکا د زفولی‬ ‫جشــنواره وب و موبایل ایران امسال در اقدامی‬ ‫برای کمک به رشــد اکوسیستم اســتارتاپی در‬ ‫سراســر ایران برای اولین بار بــه غیر از تهران در‬ ‫شــهرهای دیگری نیــز کنفرانس های یک روزه‬ ‫برگزار می کند‪ .‬این مجموعه رویدادها قرار است‬ ‫در ‪ 7‬شهر کشــور برگزار شــود که تاکنون یک‬ ‫رویداد در اصفهان برگزار شــده و رویداد دوم نیز‬ ‫در روز ‪ 7‬شهریورماه در زنجان برگزار شد‪ .‬گفتنی‬ ‫است «هفت شــهر» نام بخش جنبی از جشنواره‬ ‫وب و موبایل ایران اســت که تــاش می کند به‬ ‫اکوسیستم استارتاپی شــهرهای در مسیر رشد‬ ‫کمک کند‪ .‬رویداد زنجان‪ ،‬شــامل سخنرانی ها و‬ ‫پنل هایی با حضور مدیران کسب و کار های موفق‬ ‫بومی استان زنجان و تهران بود که در محل سالن‬ ‫بین المللــی همایش های روزبه دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی زنجان برگزار شــد‪ .‬سخنرانان مجموعه‬ ‫رویدادهای هفت شــهر به طور کلی سه دسته اند‬ ‫که بنیانگــذاران و برنامه ریزان جشــنواره وب و‬ ‫موبایل‪ ،‬فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی کشور‬ ‫و فعاالن اکوسیســتم اســتارتاپی استان محل‬ ‫برگــزاری را دربرمی گیرند‪ .‬در رویــداد زنجان‬ ‫نیز شــایان شــلیله‪ ،‬میالد احرام پــوش و رضا‬ ‫الفت نســب‪ ،‬جلیل خاوندکار و جمال یوســفی‬ ‫به همراه نمایندگانی از کســب و کارهای اسنپ‪،‬‬ ‫زرین پــال‪ ،‬کلیک تحویل‪ ،‬تزبار‪ ،‬اشــید‪ ،‬اداک‪،‬‬ ‫اوستا‪ ،‬اسان گشــت‪ ،‬ویکیپدیای فارسی‪ ،‬سایت‬ ‫ظروف مسی انالین زنجان و شتاب دهنده مپس‬ ‫به سخنرانی پرداختند‪ .‬پیش از این هم در رویداد‬ ‫اصفهان‪ ،‬سخنرانی ها و پنل های انتقال تجربه با‬ ‫حضور فعاالن این حوزه در اصفهان برگزار شد که‬ ‫در این سخنرانی ها‪ ،‬صاحبان کسب و کار اصفهان‬ ‫از تجارب خود گفتند و در پنل ها نیز مشــکالت‬ ‫کســب و کارهای اینترنتی بررسی شد و تجارب‬ ‫مختلف فعاالن حوزه به گوش عالقه مندان رسید‪.‬‬ ‫در رویداد زنجان نیز تاکید رویداد بر مسائل بومی‬ ‫بوده و بر اســاس اعالم مدیران جشنواره‪ ،‬تالش‬ ‫بر ان بوده تا ظرفیت های منطقه شناســایی و در‬ ‫جهت تسهیل رشد انها اقدام شود‪.‬‬ ‫گفتنی است تمام ‪ 7‬رویداد هفت شهر‪ ،‬قرار است‬ ‫تا قبــل از اختتامیه جشــنواره وب و موبایل در‬ ‫شهرهای برنامه ریزی شده برگزار شوند‪.‬‬ ‫بر اســاس پژوهش انجام شــده از افــراد باالی‬ ‫‪ ۱۵‬سال در شــهرهای اصلی‪ ۷۵ ،‬درصد از افراد‬ ‫کاربر شبکه های اجتماعی بودند و اینستاگرام با‬ ‫پوشش ‪ ۵۶‬درصد باالترین میزان فعالیت کاربران‬ ‫در شبکه مجازی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫همچنین ‪ ۷۴‬درصد مردم حداقل یک بار مشتری‬ ‫کســب و کار های انالین بوده اند و ‪۱۶‬درصد افراد‬ ‫جامعه حداقل یک بار تحت تاثیر تبلیغات به خرید‬ ‫اینترنتی پرداخته اند‪.‬‬ ‫تبلیغات دیجیتال تا ‪ ۴۳‬درصد نیز بیشترین میزان‬ ‫تاثیرگذاری روی کاربران را داشــته است که این‬ ‫امارها نشان از اهمیت بســترهای دیجیتال در‬ ‫حوزه وب و موبایل دارد‪.‬‬ ‫برگزارکننــدگان جشــنواره وب و موبایل ایران‬ ‫اعتقــاد دارند که ایــران فقط تهران نیســت و‬ ‫استعداد ها و منابع بســیاری در سایر نقاط ایران‬ ‫در حال شــکوفایی هســتند که این جشــنواره‬ ‫و رویدادهای اســتانی مرتبط بــا ان می توانند‬ ‫سهم موثری در رشد انها داشته باشند‪ .‬مجموعه‬ ‫رویدادهــای هفت شــهر نیز با توجــه به همین‬ ‫ضرورت و در راستای کمک به توسعه اکوسیستم‬ ‫استارتاپی شهرستان ها‪ ،‬سعی دارند با الهام گرفتن‬ ‫از هویت و رویکرد اصلی جشــنواره و با برگزاری‬ ‫رویدادهایی در گوشه وکنار کشور‪ ،‬به انتقال دانش‬ ‫و تبادل تجربه به نسل دوم اکوسیستم استارتاپی‬ ‫ایران کمک کنند‪.‬‬ ‫رویداد شتاب‪ ،‬خرمای کرمان را جهانی می کند‬ ‫مدیر کلدفترامورپژوهشوفناوریدانشگاهجامععلمیکاربردیکشورعنوانکرد‬ ‫اذر مدیر کل دفتر امور پژوهش و فناوری دانشگاه‬ ‫‪ 7‬جامــع علمــی کاربــردی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫«ایده گرفتن‪ ،‬خالقیت و نواوری همان چیزی‬ ‫اســت که جهان را تغییر می دهد بنابراین قبل از اینکه‬ ‫جهان ما را تغییر دهد‪ ،‬باید با ایده های بومی خود‪ ،‬جهان‬ ‫را تغییر دهیم که به زودی برای خرمای کرمان این اتفاق‬ ‫رخ می دهد‪».‬‬ ‫محمدحسین موســی زاده در ســی و پنجمین جلسه‬ ‫شورای پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی‬ ‫استان کرمان که پنجم شهریور برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫«دانشگاه جامع علمی کاربردی دو نوع رویداد شتاب را‬ ‫مد نظر دارد که یک نوع ان توســط مراکز شتاب انجام‬ ‫می شــود و نوع دوم این اســتارتاپ ها وظیفه اجتماعی‬ ‫دانشگاه علمی کاربردی است که بر مبنای پتانسیل های‬ ‫منطقه ای انجام می شــود‪ ».‬وی تصریح کرد‪« :‬با توجه‬ ‫به اینکه اســتان کرمان را با محصول خرما می شناسند‪،‬‬ ‫رویداد شتاب را در کرمان با موضوع خرما اغاز کردیم و‬ ‫برای اجرای ان نیازمند یک طوفان فکری هستیم که در‬ ‫بعد فناوری‪ ،‬یک رویداد تخصصی رخ دهد‪ ».‬موسی زاده‬ ‫با تاکید بر اینکه دانش گذشــتگان را باید مکانیزه کرد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪« :‬در زمینه خرما باید دانش ضمنی گذشتگان‬ ‫را نوشت و از ان در صنعتی سازی این محصول استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬به این ترتیب اشــتغال زایی را توسط دانش های‬ ‫موجود افزایش دهیم‪ ».‬او با بیان اینکه هم افزایی دانش‬ ‫باید در دســتور کار قرار گیرد‪ ،‬مطرح کرد‪« :‬اینکه امروز‬ ‫کلمپه کرمان هنوز نتوانسته در ایران جایگاهی برای خود‬ ‫داشته باشد و بیشتر کلوچه های خرمایی کشور مربوط‬ ‫به استان گیالن اســت که هیچ خرمایی ندارد‪ ،‬به دلیل‬ ‫این است که کرمانی ها برنامه ای برای این موضوع ندارند؛‬ ‫متاسفانه ما هیچ وقت به فکر ماشینی کردن محصوالت‬ ‫خود نبودیم لذا با رویداد شتاب می توانیم این کار را انجام‬ ‫دهیم و موفق عمل کنیم‪ ».‬وی متذکر شــد‪« :‬در حال‬ ‫حاضر خرمای کرمان به صورت خام عرضه می شــود در‬ ‫حالی که بیش از ‪ ۱۰۰‬نوع محصول می توان از ان تولید‬ ‫کرد که قهوه هسته خرما‪ ،‬عسل خرما‪ ،‬انواع شیرینی ها‪،‬‬ ‫کمپوت‪ ،‬انواع چاشنی ها‪ ،‬اسنک و شوری خرما تنها بخش‬ ‫کوچکی از این محصوالت است‪ ».‬موسی زاده با تاکید بر‬ ‫اینکه محصول خرمای کرمان باید جهانی شود‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد‪« :‬ســرمایه های ملی را باید حفــظ کرد و در جهت‬ ‫شناساندن‪ ،‬تغییر نگرش و ایجاد محصول جدید که در‬ ‫سایه این نوع استارتاپ ها عملیاتی می شود‪ ،‬گام برداشت‪.‬‬ ‫البته در سال ‪ ۲۰۱۹‬محصول ساده خرما طرفدار زیادی‬ ‫ندارد بلکه باید ان را در قالب محصوالت جدید و تغذیه ای‬ ‫مدرن به جهانیان عرضه کنیم‪ ».‬الزم به ذکر است رویداد‬ ‫شــتاب کرمان قرار است در روز ‪ 7‬اذرماه سال جاری در‬ ‫این شهر برگزار شود و عالقه مندان می توانند تا اول ابان‬ ‫ماه ایده هایشان را در وب ســایت دانشگاه جامع علمی‬ ‫ کاربردی ثبت کنند‪.‬‬ ‫سفراستارتاپی روسیه مهر ماه‪۹۸‬‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫ ! ا مــکا ن عقــد تفا همنا مــه همــکا ر ی بــا‬ ‫شــر کت ها ی ر و ســیه ‪r o u n d _ p u s h p i n :‬‬ ‫! اشــنایی با اســتارتاپ های خارجی ! ‪r ound_pushpin :‬‬ ‫!جــذب ســرمایه گذاری خارجــی‪round_pushpin :‬‬ ‫!کســب تجــارب و ایده هــای نــو‪round_pushpin :‬‬ ‫! ‪round_pushpin :...‬‬ ‫سفر استارتاپی روسیه در نوع خود رویداد بی نظیر و فرصتی‬ ‫اســت برای اســتارتاپ های ایرانی‪ ،‬کارافرینــان و فعاالن‬ ‫اقتصادی تا با مراکز و جوامع کارافرینی روسیه اشنا شوند‪.‬‬ ‫این سفر با هدف اشنایی با برترین شرکت های نواور و نوپای‬ ‫موجود در کشــور روسیه و همچنین تســهیل ارتباطات‬ ‫جهانی‪ ،‬دسترســی اســان تر به تجربیات موفق در سطح‬ ‫بین المللی و جذب ســرمایه خارجی طراحی شــده است‪.‬‬ ‫ روسیه پهناورترین کشور جهان است که در شمال اوراسیا‬ ‫قرار دارد ‪.‬‬ ‫این کشور در اسیای شمالی و اروپای خاوری واقع است و با‬ ‫ی و نیز با دریای‬ ‫اقیانوس ارام شمالی و اقیانوس منجمد شمال ‬ ‫خزر ‪ ،‬دریای ســیا ه و دریای بالتیک مرز ابی دارد‪ .‬روسیه تا‬ ‫پیش از قرن هجدهم یک حکومــت نه چندان نیرومند در‬ ‫خاور اروپا بود و وسعت ان چندان زیاد نبود‪ .‬تا اینکه در اغاز‬ ‫قرن ‪ ۱۸‬میالدی و با اصالحاتی که تزار پتر بزرگ انجام داد‪،‬‬ ‫این کشور به یک امپراطوری پهناور و نیرومند تبدیل شد ‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۲۹۶‬هجری خورشیدی (‪ )۱۹۱۷‬انقالب کمونیستی‬ ‫در این کشور به وقوع پیوست و نام کشور به «اتحاد جماهیر‬ ‫شوروی» تغییر یافت ‪.‬‬ ‫در سال ‪ )۱۹۹۱( ۱۳۷۰‬شوروی پس از جنگ سرد طوالنی‬ ‫با غرب فرو پاشــید و فدراسیون روسیه به جای ان نشست ‪.‬‬ ‫روســیه دارای یکی از بزرگ ترین اقتصادهای جهان است‬ ‫که از منابع طبیعی گسترده خود استفاده می کند ‪ .‬صنایع‬ ‫باال شامل تولید نفت و گاز طبیعی و کشاورزی‪ ،‬جنگلداری‪،‬‬ ‫ماهیگیــری و تولید می شــود که بــه عنــوان رانندگان‬ ‫اقتصادی دیگر نیز شــناخته می شــود‪ .‬نفت و گاز طبیعی‬ ‫به ویژه شــامل بخش های بزرگی از اقتصاد کشــور است‪.‬‬ ‫شهرهای مورد بازدید‪ :‬مسکو‬ ‫ بــا پرداخــت ‪ ۲۰۰‬دالر هزینه بیشــتر می توانید شــهر‬ ‫سنت پترزبورگ را به برنامه سفر خود اضافه کنید‪ ۳( .‬شب‬ ‫هتل ‪ ۳‬ســتاره‪ ،‬قطار سریع الســیر رفت و برگشت و گشت‬ ‫شهری)‬ ‫ تاریخ سفر‪ ۱۷ :‬مهر ‪ ۹۸‬الی ‪ ۲۰‬مهر ‪۹۸‬‬ ‫ مدت سفر‪ ۴ :‬روز و ‪ ۳‬شب‬ ‫ ظرفیت سفر‪ ۳۰ :‬نفر‬ ‫ هزینه سفر‪ ۳۰۰۰۰۰۰ :‬تومان ‪ ۴۹۰ +‬دالر‬ ‫خدمات سفر ‪:‬‬ ‫ پرواز رفت و برگشت تهران‪-‬مسکو‬‫ بیمه مسافرتی‬‫ صبحانه‬‫ هزینه تمامی ورودیه بازدید ها طبق برنامه سفر‬‫ ‪ 3‬شب اقامت در هتل ‪ 3‬ستاره در مرکز شهر‬‫ لیدر تخصصی‬‫ مترجم همراه‬‫ بازدیــد از پارک علــم و فنــاوری مســکو ‪Skolkovo‬‬‫ بازدیــد از شــهر مســکو و منطقــه ‪Mercury City‬‬‫بازدیداز‪SkolkovoInstituteofScienceandTechnology‬‬‫ بازدید از فضاهای خالق (‪ Art play‬یا ‪)Krasnaya Roza‬‬‫ بازدید از انکوباتور (‪)MSU‬‬‫ بازدید از میدان ســرخ‪ ،‬کاخ کرملین‪ ،‬خیابان ارابات‪ ،‬تپه‬‫گنجشک ها‪ ،‬ایستگاه های مترو مسکو‬ ‫ امکان بازدید ازمراکز کارگروهی و مراکز شتاب دهنده‬‫ سیم کارت‬‫ کتابچه تخصصی راهنمای سفر‬‫ ویزای توریستی روسیه‬‫پرداخت ها‪:‬‬ ‫پرداخت اول (موقع ثبت نام)‪ ۳۰۰۰۰۰۰ :‬تومان‬ ‫پرداخت دوم ( مرداد ماه)‪ ۱۴۰ :‬دالر‬ ‫پرداخت سوم ( شهریور ماه)‪ ۲۰۰ :‬دالر‬ ‫پرداخت چهارم ( مهرماه)‪ ۱۵۰ :‬دالر‬ ‫مدارک الزم‪:‬‬ ‫پاسپورت با حداقل ‪ ۷‬ماه اعتبار ‪ ۲ ،‬قطعه عکس ‪.۴*۳‬‬ ‫ارک‪-‬ترول‬ ‫معجزه ای به نام استارتاپ!‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪E d i t o r i a l‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سرد بیر‬ ‫‪3‬هفته پیش مسئول یکسازمان دولتی تماس‬ ‫گرفت که اقای رئیس جمهور در جلسه ای که‬ ‫در سازمان ما داشته‪ ،‬فرموده اند مشکالت شما‬ ‫را اســتارتاپ ها می توانند حل کنند‪ .‬لطفا تا‬ ‫فردا چند استارتاپ به ما معرفی کنید تا اینها‬ ‫مشکالت ما را حل کنند! در هفته گذشته هم‬ ‫از دفتر دو وزیر متولی صنایع باالدستی تماس‬ ‫گرفتند کــه اقای وزیــر می خواهند مدیران‬ ‫اســتارتاپ ها را مالقات کنند‪ .‬لیستی ارسال‬ ‫می کنیم‪ ،‬لطفا شماره تماس اینها را دراختیار‬ ‫ما بگذارید؛ لیستی یکسان فقط حاوی اسامی‬ ‫استارتاپ های بزرگ کشور‪.‬‬ ‫ابتدا بیایید این اتفاق مهم یعنی توجه رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬وزرا و مدیــران مختلف بخش های‬ ‫دولتی به اســتارتاپ ها را به فال نیک بگیریم‬ ‫و از این فرصت تاریخــی برای حل معضالت‬ ‫و مشکالت پیش روی اکوسیستم استارتاپی‬ ‫ایران و نیل اقتصاد سنتی به اقتصاد نواورانه و‬ ‫مدرن‪ ،‬نهایت استفاده را ببریم‪ .‬اما این فال نیک‬ ‫نگرانی هایی را نیز به همراه دارد؛ شکل گیری‬ ‫انتظارات غیر واقعی و براورده نشــدن توقعات‬ ‫و انتظارات دولتی ها و صنایع ســنتی و ایجاد‬ ‫دلسردی و ناامیدی نسبت به استارتاپ ها‪.‬‬ ‫چرا اقای رئیس جمهور می گوید استارتاپ ها‬ ‫می توانند مشــکالت اقتصاد کشــور را حل‬ ‫کنند‪ .‬ماجرا از اینجا شــروع شد که تعدادی‬ ‫از اســتارتاپ ها را انتخاب کردیم و نزد رئیس‬ ‫جمهور بردیم؛ اســتارتاپ هایی مثل اسنپ‪،‬‬ ‫تپ سی‪ ،‬تخفیفان‪ ،‬شیپور‪ ،‬استادکار‪ ،‬کشمون‪،‬‬ ‫با سالم‪ ،‬نشــان و اوبار‪ ...‬استارتاپ هایی عمدتا‬ ‫خدماتی که توانســته بودنــد در مدت زمان‬ ‫کم‪ ،‬رشد بسیار قابل توجهی داشته باشند و بر‬ ‫بستر اینترنت و اقتصاد اشتراکی‪ ،‬زیست مردم‬ ‫ افالین را به ســمت انالین هدایت کنند‪ .‬این‬ ‫مسئله باعث ایجاد اشتغال‪ ،‬کاهش هزینه های‬ ‫دولتی و زیست محیطی مثل ترافیک‪ ،‬الودگی‬ ‫هوا و توسعه صنایع کشاورزی و روستایی و‪...‬‬ ‫شده بود‪ .‬همین مســئله باعث شد که اقای‬ ‫رئیس جمهور بیان کنند استارتاپ خوب است‬ ‫و جوانان استارتاپی می توانند مشکالت کشور‬ ‫را حل کنند‪ .‬برهمین اساس مدیران دولتی‪،‬‬ ‫مدیران صنایع و سرمایه گذاران سنتی رجوع‬ ‫کردند به استارتاپ ها‪ .‬در مذاکرات مثال هایی‬ ‫که می زدند اکثر موارد به دیجی کاال و اسنپ‬ ‫و‪ ...‬این دست از استارتاپ ها و سرمایه گذاری‬ ‫ونچر کپیتال ختم می شد‪ .‬ایا انها می اندیشند‬ ‫شــکل گیری بیزینس هایی مثل دیجی کاال و‬ ‫اسنپ می تواند مشکالت کشور را در بخش های‬ ‫ ‬ ‫مختلف حل کند؟ و منظور و دســتور رئیس‬ ‫جمهور هم همین را می گوید؟ پاسخ این سوال‬ ‫منفی است‪ .‬چرا؟‬ ‫انچــه اقای رئیــس جمهــور در دیــدار با‬ ‫اســتارتاپ ها دیدند‪ ،‬به کاربــردن نواوری و‬ ‫بیزینس مدلی به نام استارتاپ و سرمایه گذاری‬ ‫ریسک پذیر بود‪ .‬فهم ایشان این بود که نواوری‬ ‫و بیزینس مدل استا رتاپ ها و سرمایه گذاری‬ ‫خطر پذیر می تواند به حل مشــکالت کشور‬ ‫کمک کند و نه ایجاد دیجی کاال ها و اسنپ ها و‬ ‫تپ سی های سه و چهار و پنج ‪...‬‬ ‫اینکه همه صنایع ایران‪ ،‬سنتی اداره می شوند‬ ‫و بخشی از انها ماندگاری شان به رانت‪ ،‬نفت و‬ ‫دولت و عدم شفافیت وابسته است و با بازار های‬ ‫جهانی هم ارتباط گســترده ای ندارند‪ ،‬برای‬ ‫بقا و احیــا نیازمند نواوری هســتند‪ ،‬در ان‬ ‫شــکی نیســت‪ ،‬اما اینکه همه انها به سمت‬ ‫اســتارتاپ زدن و ســرمایه گذاری خطر پذیر‬ ‫بیایند‪ ،‬محل تامل است‪.‬‬ ‫خبرنامه‬ ‫فهم من این است که بخشی از مشکالت صنایع‬ ‫و کشور توسط ســرمایه گذاری خطر پذیر و‬ ‫بیزینس مدل یا فرهنگ اســتارتاپی برطرف‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اما بخش بیشــتر این مشکالت‬ ‫توسط شرکت های دانش بنیان باید انجام شود‬ ‫که این شرکت ها شاید سرمایه گذار خطر پذیر‬ ‫داشته باشند اما الزما بیزینس مدل استارتاپی‬ ‫ندارند و اســتارتاپ نیســتند‪ .‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیان پایه و اساس شان مبتنی بردانش‬ ‫است و خاســتگاه و محل ارتزاق فکری شان‬ ‫دانشگاه ها هســتند‪ .‬اما استارتاپ ها اگرچه از‬ ‫دانش هایــی مثل هوش مصنوعــی‪ ،‬واقعیت‬ ‫افزوده و مجازی و‪ ...‬بهره می برند‪ ،‬اما خاستگاه‬ ‫و محل تغذیه فکری شــان از بازار و نیروهای‬ ‫انسانی خالق است‪ .‬در یک کالم‪ ،‬دانش بنیان‬ ‫مبتنی بر دانش و علم اســت و استارتاپ یک‬ ‫بیزینس مــدل مبتنی بر اقتصاد اشــتراکی‪،‬‬ ‫منابع انسانی و فرهنگ خاص و تیم ورک است‪.‬‬ ‫بو کاری است که براساس یک‬ ‫استارتاپ کس ‬ ‫ایده خالقانه‪ ،‬برای حل یک مسئله با هزینه کم‬ ‫به سرعت رشد می کند و مقیاس پذیراست‪.‬‬ ‫مقیاس پذیری‪ ،‬رشد سریع و شروع با هزینه کم‬ ‫با ذات دانش بنیان که حتی در شروع هزینه بر‬ ‫و گاه بسیار زمان بر اســت و در خیلی از موارد‬ ‫مقیاس پذیر هم نیســت‪ ،‬در تضاد است‪ .‬هر‬ ‫صنعتی و هر ســازمانی یا بهتراست بگوییم‬ ‫مشکل هر مجموعه ای امکان دارد توسط یکی‬ ‫از اینها حل شود؛ دانش بنیان یا استارتاپ‪.‬‬ ‫برهمین اســاس نباید در ذهن مسئوالن این‬ ‫تصور یا توهم به وجود بیایــد که باید در یک‬ ‫ســال اینده همه ســازمان ها‪ ،‬وزارتخانه ها و‬ ‫صنایع‪ ،‬استارتاپ هایی مثل دیجی کاال داشته‬ ‫باشند و مشکالتشان هم حل شود و اگر چنین‬ ‫نشــود‪ ،‬پس انچه در مورد استارتاپ ها گفته‬ ‫می شد‪ ،‬واقعیت ندارد و همه چیز یک حباب‬ ‫ساختگی ذهنی بود‪.‬‬ ‫اگر به ســوابق تصویــب قانــون حمایت از‬ ‫شرکت های دانش بنیان بازگردیم‪ ،‬مربوط به‬ ‫قبل از سال ‪ ۸۵‬است؛ زمانی که نه دیجی کاال‬ ‫بود و نه هیــچ یک از اســتارتاپ های مطرح‬ ‫فعلی‪ .‬پس دانش بنیان و نواوری چیز جدیدی‬ ‫نیست و اســتارتاپ هم نیســت‪ .‬همیشه در‬ ‫صنایع و دولت ها افرادی بوده اند که به دنبال‬ ‫نواوری و دانش رفته اند اما واقعیت این است‬ ‫که اراده ملی برای میل بــه نواوری نبوده که‬ ‫ریشــه ان در اقتصاد دولتــی‪ ،‬نفتی و رانتی و‬ ‫غیر شــفاف اســت و تا زمانی که اینها وجود‬ ‫دارند‪ ،‬حــرف زدن از نــواوری و دانش بنیان‬ ‫فقــط پز با ســوادی و به روز بودن اســت‪ .‬اگر‬ ‫بازگردیم به حرف های اقای رئیس جمهور که‬ ‫استارتاپ ها می توانند مشکالت کشور را حل‬ ‫کنند و ان را تفسیر کنیم‪ ،‬نتیجه این می شود‬ ‫که منظــور اقای رئیس جمهــور‪ ،‬حمایت و‬ ‫اســتفاده همه جانبه از مفهــوم کلی تری به‬ ‫نام نواوری اســت؛ نواوری ای کــه می تواند‬ ‫اقتصاد بیمار و ســنتی کشــور را نجات دهد‪.‬‬ ‫بخشی از این نواوری‪ ،‬سرمایه گذاری و توجه‬ ‫به جوانان خالق و شــرکت های دانش بنیان‬ ‫است‪ .‬بخشــی نیز حمایت از سرمایه گذاری‬ ‫ریســک پذیر و استارتاپ هاست که می توانند‬ ‫در بیزینس های قابل توســعه و مقیاس پذیر‬ ‫بخشی از مشکالت کشــور را حل یا تسهیل‬ ‫کنند‪ .‬وقتی ان مســئول محتــرم زنگ زد و‬ ‫گفت به سرعت چند استارتاپ معرفی کنید‬ ‫تا مشکالت این بخش از اقتصاد کشور را حل‬ ‫کنند‪ ،‬متوجه یک انحراف بزرگ و یک واقعیت‬ ‫تلخ شدم؛ واقعیت تلخی که فهم از نواوری در‬ ‫ســازمان های دولتی و دیگر قوا و بخش های‬ ‫سنتی کشور بسیار اندک اســت و ما باید در‬ ‫قالب نهضت نواوری با شعار استارتاپ چیست‪،‬‬ ‫تفهیــم کنیم و اموزش دهیم که اســتارتاپ‬ ‫چیســت تا انتظارات غیر واقعــی و فانتزی از‬ ‫استارتاپ ها‪ ،‬واقعی و معقول و درست باشد و‬ ‫از طرفی منجر به استفاده از نواوری و فناوری‬ ‫روز شود‪ .‬انحراف این است که نباید اجازه دهیم‬ ‫مشکالت تاریخی و ناکارامدی اقتصاد بیمار‪،‬‬ ‫رانتی‪ ،‬دولتی و نفت زده را به دوش اکوسیستم‬ ‫استارتاپی نحیفی بیندازد که نوپا و تازه به دنیا‬ ‫امده است‪ ،‬ما یعنی استارتاپ ها نباید وسیله‬ ‫توجیه ناکارامدی این اقتصاد بیمار شویم «این‬ ‫همه گفتید استارتاپ ها می توانند مشکالت را‬ ‫حل کنند‪ ،‬دیدید هیچ کار نتوانستند بکنند و‬ ‫همه چیز دروغ و الکی بود»‪.‬‬ ‫هــر اســتارتاپ می تواند مســئله ای را حل‬ ‫کند‪ .‬اســتارتاپ ها ناجی کشــور نیســتند‪.‬‬ ‫انچه می تواند اقتصاد کشــور را نجات دهد‪،‬‬ ‫شــکل گیری اقتصادی غیر نفتی‪ ،‬غیر رانتی و‬ ‫غیر دولتی است مبتنی برنواوری و دانش روز‬ ‫بو کاری که استارتاپ ها‬ ‫و فضای امن؛ کســ ‬ ‫و شــرکت های دانش بنیان بتوانند با ریسک‬ ‫کم و در فضایی ارام و بــا امنیت کامل بدون‬ ‫دست اندازی‪ ،‬با ســرمایه بخش خصوصی و‬ ‫ریســک پذیر به فعالیت ادامــه داده و به حل‬ ‫مشکالت کشور کمک کنند‪ .‬وقتی هیچ کدام‬ ‫از این مشکالت حل نشود‪ ،‬استارتاپ ها بسان‬ ‫فانوسدریاییهستنددر شب تاریکی که مسیر‬ ‫نواوری را نشان می دهند تا این اقتصاد سنگین‪،‬‬ ‫سهمگین به صخره سقوط برخورد نکند‪ .‬وقتی‬ ‫اقای رئیس جمهور می بینند در شــرایط بد‬ ‫اقتصادی و تحریم ها که همــه اقتصادیون و‬ ‫صاحبان صنایع می نالند‪ ،‬جوانانی هستند که‬ ‫شاداب و بدون غرولند‪ ،‬بدون دریافت ریالی از‬ ‫دولت‪ ،‬بدون برخورداری از رانت و با شفافیت‪،‬‬ ‫پرداخت بیمه و مالیات و با پشت سرگذاشتن‬ ‫هفت خان های بوروکراتیک‪ ،‬رشد قابل توجهی‬ ‫داشته اند‪ ،‬با خودشان می گویند چرا نباید همه‬ ‫کشور اینگونه باشد؟‬ ‫ملت و کشور اســتارتاپی‪ ،‬واژه هایی است که‬ ‫چند سال پیش امانوئل مکرون‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫فرانسه به کار برد و فرانسه را به سمت اقتصاد‬ ‫نواور هدایت کرد‪ .‬وقتی گفت ملت استارتاپی‪،‬‬ ‫کسی زنگ نزد بگوید استارتاپ معرفی کنید‬ ‫مشکالت کشور را حل کنند! همه بسیج شدند‬ ‫برای ایجاد زیرساخت ها و فراهم کردن بست ر و‬ ‫فضایی مناسب و کم ریسک برای شکل گیری‬ ‫بو کارها و استارتاپ هایی مبتنی برفناوری‬ ‫کس ‬ ‫روز‪.‬‬ ‫راه نجات ایران‪ ،‬اســتارتاپ ها نیستند؛ تفکر‬ ‫استارتاپی و تفکر سرمایه گذاری ریسک پذیر‬ ‫است مبتنی برنواوری‪.‬‬ ‫یازدهمین نون بربری شنبه برگزار شد‬ ‫یازدهمین نون بربری شنبه با حضور مدیران استارتاپی و‬ ‫با حمایت مالی مجموعه مپ (شیوه نرم افزار گستر اسیا)‬ ‫در هتل استقالل به صرف صبحانه برگزار شد‪.‬‬ ‫نون بربری با هدف اشــنایی همیاری اســتارتاپی ها و‬ ‫همچنین با هدف تعامل با بخش های مختلف حاکمیتی‬ ‫از ابتدای سال ‪ ۹۷‬به صورت ماهیانه برگزار می شود‪.‬‬ ‫یازدهمین نون بربری شنبه در هتل استقالل و با حمایت‬ ‫مالی مپ برگزار شد‪ .‬مدیران نهاد های مختلف دولتی و‬ ‫مدیران استارتاپی مهمان شنبه بودند‪ .‬شنبه این جلسات‬ ‫را به منظور ایجاد شــناخت و همیاری اســتارتاپ ها با‬ ‫یکدیگر و تعامل بــا نهاد های مختلــف دولتی ماهیانه‬ ‫برگزار می کند‪.‬‬ ‫‪N e w s L e t t e r‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مقام معظم رهبری‬ ‫باید علم و پژوهش را به عنوان یک باور‬ ‫عمومى دربیاوریم تا یک همت همگانى بر‬ ‫این کار گماشته شود‪.‬‬ ‫‪s‬‬ ‫خــبــر‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪N‬‬ ‫بو کار‬ ‫باسالم ‪ 17‬هزار کس ‬ ‫روستایی را کلید زد‬ ‫پلتفرم«باسالم»یکبازاراجتماعیانالیناست‬ ‫بو کارهای‬ ‫کهدرانمحصوالتروستاییانوکس ‬ ‫خانگی و محلی خرید و فروش می شود و تاکنون‬ ‫‪ 4756‬غرفه از ‪ 388‬نقطه جغرافیایی کشور در‬ ‫حال فروش ‪70‬هزار نوع محصول (موادغذایی‪،‬‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬عطاری‪ ،‬بهداشتی و‪ ) ...‬هستند‪ .‬با‬ ‫افزایشضریبنفوذاینترنتدرروستاها‪،‬توسعه‬ ‫شبکه ملی اطالعات به بیش از ‪ 30‬هزار روستا‬ ‫رسیده اســت به طوری که از طریق این شبکه‬ ‫بو کار خانگی محصوالت خود را‬ ‫‪ 17‬هزار کس ‬ ‫از طریق «باسالم» عرضه می کنند‪ .‬‬ ‫جذب سرمایه‬ ‫‪3‬میلیاردی داستان من‬ ‫«داستان من» اســتارتاپی است که می کوشد‬ ‫با پیونــد قصه گویی‪ ،‬هنر و تکنولــوژی‪ ،‬برای‬ ‫پدران و مادران امکان خلق یک کتاب داستان‬ ‫اختصاصی برای کودکان شــان را مهیا کند تا‬ ‫انها بتوانند نقش پر رنگ تری در توسعه و رشد‬ ‫کودک شــان بازی کنند‪ .‬اکنون پس از سپری‬ ‫شدن ‪ 2‬سال‪ ،‬داستان من‪ ،‬توانسته است تاثیر‬ ‫قابلتوجهیدرایجادپیوندمیانوالدین‪،‬کودک‬ ‫و کتاب ایفا کند‪ .‬گروه فیروزه با سرمایه گذاری‪۳‬‬ ‫میلیارد تومانی از طریق شرکت سرمایه گذاری‬ ‫ایران و فرانسه‪ ،‬یکی از شرکت های زیرمجموعه‬ ‫شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به‬ ‫جمع حامیان داستان من می پیوندد‪.‬‬ ‫اسنپدسترسی‬ ‫رانندگان را بست‬ ‫اسنپادامههمکاریخودبارانندگانرامنوطبه‬ ‫پاک کردن اپلیکیشن رقیب کرده است‪ .‬سایت‬ ‫رویداد ‪ 24‬می گوید‪ :‬رانندگان برای همکاری‬ ‫با اســنپ باید برنامه دیگر تاکسی های انالین‬ ‫از جمله تپ سی‪ ،‬کارپینو و یا ماکسیم و‪ ...‬را از‬ ‫گوشی خود حذف کنند تا برنامه انها فعال شود‪.‬‬ ‫موا د ‪ ۲۲‬و ‪ ۲۳‬قانون‬ ‫قرارداد های تجاری به‬ ‫زیاناستارتاپ هاست‬ ‫الیحه تجارت‪ -‬قراردادهای تجاری در حال‬ ‫بررسی و تصویب در مجلس شورای اسالمی‬ ‫است‪ .‬برخی فعاالن استارتاپی معتقدند برخی‬ ‫از مواد این قانون از جمله ماده های ‪ ۲۲‬و ‪۲۳‬‬ ‫می تواند به زیان شرکت های استارتاپی باشد‪.‬‬ ‫حال باید منتظر اصالح و بازنگری این قانون‬ ‫بود‪ .‬با اسکن ‪ QR Code‬زیر می توانید الیحه‬ ‫کامل تجارت‪ -‬قرارداد های تجاری را بخوانید‪.‬‬ ‫با ‪ ،1630‬تلفنی تپ سی‬ ‫بگیرید!‬ ‫تفاوت اسپید با سامانه های انالین هفته نامه و سوشال درخواست پیک موتوری‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫مهم ترین تفاوت اســپید با بقیه پیک های موتوری در نوع‬ ‫خدماتی است که ارائه می کند‪ .‬افراد ممکن است برای ارسال‬ ‫یکبستهیایکوسیلهکوچک‪،‬یکپیکموتوریخبرکنند‬ ‫و بسته را به او بسپارند‪ .‬این ارسال ها لزوما تجاری نیست و‬ ‫ممکن است یک هدیه یا اسناد و یا هر چیز دیگری باشد که‬ ‫بین دو نفر رد و بدل می شود‪ .‬طبیعی است که ارسال موردی‬ ‫بستهوکاالهزینه ایبهمراتبباالترازیککارروتینودائمی‬ ‫داشته باشد‪ .‬ازطرفی به دلیل موردی بودن‪ ،‬نمی توان به طور‬ ‫دقیق مشخص کرد کف هزینه ارسال چقدر است و هزینه‬ ‫واقعی حمل مرسوله چقدر خواهد بود‪ .‬قیمت ها همچنین‬ ‫بستهبهمسافتوبه طورتخمینیتغییرمی کنند‪.‬دراسپید‪،‬‬ ‫شرایط به شکل محسوســی متفاوت است‪ .‬اسپید امکان‬ ‫ارسال تک محصول به صورت نقطه به نقطه را از خدماتش‬ ‫حذف کرده اســت؛ یعنی تقریبا از اغاز سال ‪ 1398‬تمرکز‬ ‫بو کارهاست‪.‬‬ ‫لو نقل به کس ‬ ‫اســپید بر ارائه خدمات حم ‬ ‫مشتریاناسپیددیگراینجملهرابهکارنمی برند‪«:‬الو‪ ،‬پیک‬ ‫بو کارها‬ ‫موتوری دارید؟!» چون می دانند اسپید راه حل کس ‬ ‫برای ارسال سریع‪ ،‬مطمئن‪ ،‬منظم و کم هزینه محصوالت‬ ‫انهاست‪ .‬هم اکنون مشتریان اســپید صاحبان مجالت و‬ ‫انتشاراتی ها‪ ،‬بســیاری از فروشگاه های انالین اینترنتی و‬ ‫برگزار کنندگانهمایش هاومراسمهستندکهبه طورمنظم‬ ‫با اسپید همکاری دارند‪ .‬مزیت این همکاری دائمی امکان‬ ‫کاهش چشمگیر هزینه های خدمات حمل بسته در تهران‬ ‫استتاانجا کهاسپیدنرخثابتواقتصادیبرایارسالبسته‬ ‫به تمام نقاط تهران تعیین کرده است‪ .‬اسپید با‪ ‬الگوریتم‬ ‫هوشمند مسیریاب‪ ‬خود می توانند کم ترافیک ترین راه را‬ ‫در هر ساعت از روز و نزدیک ترین مسیر تا مقصد را شناسایی‬ ‫کند و به این ترتیب عالوه بر ســرعت‪ ،‬هزینه تمام شــده ‬ ‫حمل ونقل را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫نظم در ارسال‪،‬سفیران هدفمند‬ ‫لو نقل‬ ‫اســپید به عنوان یــک ســامانه خدمــات حم ‬ ‫‪ Same day,Next day‬شناخته می شود‪ .‬به این شکل که‬ ‫سفیران اســپید در دو شیفت صبح و بعد از ظهر‪ ،‬سفارش‬ ‫شرکت ها را به دست مشتریانشان می رسانند‪.‬‬ ‫لو نقل‪،‬پیک های‬ ‫دربسیاریازشرکت هایارائهخدماتحم ‬ ‫موتوریدائمدرسطحشهرسرگردانند‪.‬انهاانبوهیازبسته ها‬ ‫را ترک موتور می بندنــد‪ ،‬از مبدایی به مقصدی می روند و‬ ‫دوبارهانمقصدتبدیلبهمبداجدیدشانمی شود‪.‬درچنین‬ ‫شرایطیطبیعیاستکهیکپیکترجیحبدهدبسته ایرا‬ ‫کهمقصدشدوریامسیرشپرپیچوخماست‪،‬پیشخودش‬ ‫نگه دارد تا وقتی راهش به حوالی ان مقصد افتاد‪ ،‬بسته را‬ ‫تحویل بدهد‪ .‬این یعنی ممکن است مرسوله ای صبح امروز‬ ‫تحویل یک پیک موتوری شده‪ ،‬شاید در ساعات پایانی شب‬ ‫به مقصد برسد‪ .‬اما در اسپید‪ ،‬موتورسواران (سفیران اسپید)‬ ‫از همان ابتدا در هاب اسپید بارگیری می کنند و هدفمند‬ ‫وارد شهر می شــوند‪ .‬هیچ موتورسوار اسپیدی بی دلیل در‬ ‫خیابان پرسه نمی زند و مجبور نیست برای یافتن مشتری‪،‬‬ ‫صفحه گوشــی همراهش‬ ‫ ‬ ‫دائم (حتی در موقع رانندگی)‬ ‫را چک کند‪ .‬بر اساس مسیر مشخص‪ ،‬تمام سفارش های‬ ‫ثبت شــده در شــب قبل‪ ،‬پیش از ظهر توزیع می شوند و‬ ‫تمامی سفارش های ثبتی تا ظهر‪ ،‬پیش از غروب افتاب به‬ ‫مقصدمی رسند‪.‬‬ ‫امکان نقل و انتقال پول‬ ‫یکی دیگر از مشکالت استفاده از پیک موتوری سنتی‪ ،‬عدم‬ ‫لو نقل‬ ‫امکان تبادل پولی اســت‪ .‬در واقع شرکت های حم ‬ ‫عادی تنها توانسته اند مشکل حمل بسته را حل کنند‪ ،‬اما‬ ‫بو کارها امکان تسویه حساب با مشتری در لحظه‬ ‫برای کس ‬ ‫تحویل کاال بسیار مهم است‪.‬‬ ‫اگر قرار باشــد یک پیک موتوری کاالیی را تحویل بدهد و‬ ‫مبلغ ان را تســویه کند‪ ،‬باید یک هزینه حمل پول هم به‬ ‫هزینه ها اضافه کند که اصطالحا پیک ها از عبارت «پیک‬ ‫ ‬ ‫ شــده‬ ‫رفت و برگشــت» برای گرفتن پول خدمات ارائه‬ ‫خود اســتفاده می کنند‪ .‬در اســپید تسویه حساب برای‬ ‫فروشگاه های اینترنتی بسیار اســان است و دیگر نیاز به‬ ‫بازگشت سفیر اســپید از در منزل خریدار تا دفتر صاحب‬ ‫بو کار برای انتقال پول نیســت و اسپید راهکار خود‬ ‫کس ‬ ‫بو کارهای اینترنتی با هزینه های کمتر‬ ‫را برای رونق کس ‬ ‫اجرایی کرده است‪.‬‬ ‫عالقه مندانبرایکسباطالعاتبیشتردراینموردواگاهیاز‬ ‫اخرینفعالیت هایاسپیدمی توانندبهوبسایتاینشرکت‬ ‫(‪ )speeddeliv.com/business‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تپ ســی‪ ،‬در ســال اخیر‪ ،‬امکان درخواست‬ ‫خودرو را به صورت افالین و بدون استفاده از‬ ‫اینترنت‪ ،‬مهیا کرده است‪ .‬با دسترسی به تلفن‬ ‫(همراه یا ثابت)‪ ،‬می توان با تماس با شــماره‬ ‫تلفن ‪ ،1630‬تپ سی گرفت‪ .‬این سفر با همان‬ ‫شــرایط‪ ،‬کیفیت و امنیت خواهد بود و هیچ‬ ‫تفاوتی برای ســفیر(راننده) بین درخواست‬ ‫سفر انالین و تلفنی وجود ندارد‪.‬‬ ‫مراسم هیئت عزاداران‬ ‫شرکت های استارتاپی و‬ ‫دانش بنیان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫برای دومین سال هیئت عزاداران شرکت های‬ ‫استارتاپیودانش بنیانمراسمتکریموپاسداشت‬ ‫شهدایکربالوامامحسین(ع)رابرگزارمی کند‪.‬‬ ‫این مراسم توسط هفته نامه شنبه و بامشارکت‬ ‫جمعی از فعاالن اســتارتاپی روز چهارشــنبه‬ ‫سیزدهم شهریور ماه مصادف با چهارم محرم از‬ ‫ساعت‪ ۱۸‬تا‪ ۲۱‬درکارخانهنواوریازادیبرگزار‬ ‫خواهدشد‪.‬برایثبت نامرایگانوپیش بینیشام‬ ‫درسایت ایوند این کیوار کد را اسکن کنید‪.‬‬ ‫تــیــمشــنــبــه‬ ‫شناسنامه‬ ‫صاحب امتیاز‪،‬مد یرمسئول وسرد بیر‪ :‬اکبر هاشمی‬ ‫‪152‬‬ ‫ اولین هفته نامه اختصاصی استارتاپ ها‬ ‫شــنبه‪ 9 /‬شهریور ‪ /‬ســال پنجم‪ /‬شـمــاره ‪152‬‬ ‫‪shanbemag1 No.152 \ Vol.5\ Sat \ Aug 31 th \ 2019‬‬ ‫سالمت‬ ‫‪H‬‬ ‫‪A‬‬ ‫‪L T‬‬ ‫‪E‬‬ ‫سید علیرضا میرزامصطفی‬ ‫مد یرهنری‪ :‬‬ ‫تحریریه ‪ :‬طاهره خواجه گیری‪ ،‬فهیمه خراسانی‬ ‫حامد رسولی‪ ،‬مهران امیری‪،‬علی د زفولی‬ ‫ ‬ ‫ازاده خیرابادی‪ ،‬فریبا عوض زاده‪ ،‬پروانه حسین زاده‬ ‫حمید ابراهیمی‬ ‫ ‬ ‫صفحه ارا‪:‬‬ ‫ویرایش متن‪ :‬امیرهوشنگ توکلی‬ ‫ویرایش عکس‪ :‬پریسا هاجری‬ ‫مشاور مدیرمسئول‪ :‬ابراهیم هاشمی‬ ‫خبرنگار شنبه پرس‪:‬شقایق صفی خانی‬ ‫‪ 16‬صفحه‪ 12000 /‬تومان‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫مدیرارشد اجرایی‪ :‬مونا صارمی‬ ‫کارشناس ارشد مارکتینگ‪ :‬غزل حسینی‬ ‫مسئول فروشگاه اینترنتی شنبه‪ :‬فاطمه حاجی نسب‬ ‫اشتراک‪ :‬شادی بیگدلی‬ ‫همایش ها‪ :‬فرناز رضانیا‬ ‫اکادمی‪ :‬مهدی رجبلو‬ ‫کارشناس شبکه های اجتماعی‪ :‬تهمینه سلیمیان‬ ‫سرپرست بخش دیجیتال‪ :‬فریماه فراهانی‬ ‫شنبه تی وی‪ :‬علی شهبازی‬ ‫شنبه مگ انگلیسی‪ :‬احسان کاوه ئیان‬ ‫امور مالی‪ :‬حسین قربانپور‬ ‫خدمات و پشتیبانی‪ :‬علی اسفندیاری‬ ‫ناظر چاپ‪ :‬عبداهلل محمدی‬ ‫لو نقل‪ :‬مهدی جلمبادانی‬ ‫حم ‬ ‫چاپ ‪ :‬سالم‬ ‫توزیع‪ :‬شرکت اسپید ‬ ‫تلفن مارکتینگ و اشتراک‪021-86031306-7 :‬‬ ‫نشانی اینترنتی‪shanbemag.com :‬‬ ‫نشانی فروشگاه اینترنتی‪shop.shanbemag.com :‬‬ ‫ایمیل سردبیری ‪sardabir.shanbe@gmail.com:‬‬ ‫اد رس نشریه‪ :‬مطهری‪ ،‬صحاف زاد ه‪ ،‬پالک‪ ،15‬طبقه اول‬ ‫با تشکر از همه انهایی که با عشق از ما حمایت می کنند؛‬ ‫انهایی که شنبه را می خوانند و در روزهای سخت با امیدواری دادن‬ ‫هوای ما را دارند‪.‬‬ ‫‪H‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪4‬‬ ‫البرت انیشتین‬ ‫دو راه برای زندگی دارید؛ یا همه چیز را معجزه‬ ‫ببینیــد و یا هیچ معجــزه ای را در اطراف خود‬ ‫نبینید‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫دستبندهوشمندی‬ ‫که احساسات شما را‬ ‫می خواند‬ ‫دانشمندان انگلیسی دستبند هوشمندی را‬ ‫ساخته اند که با توجه به احواالت شما‪ ،‬رنگ‬ ‫ان تغییر می کند‪ ،‬گرم می شــود و می لرزد‪.‬‬ ‫هر کدام از این عالئم مفهومی متفاوت را در‬ ‫سطوحی مختلف نشان می دهد‪.‬‬ ‫دستبند «‪ »Feel‬یاداور انگشترهای احساس‬ ‫در دهــه ‪ 1970‬اســت؛ انگشــترهایی که‬ ‫با دمای بدن انســان تغییر رنــگ می داد و‬ ‫بســیاری از نوجوانان را شــگفت زده کرده‬ ‫بود‪ .‬البته دستبند «‪ »Feel‬شباهت کمی به‬ ‫انگشترهای احساس دارد زیرا این دستبند‬ ‫از فناوری های پیشــرفته پیــروی می کند‪.‬‬ ‫کورینا ساس (‪ ،)Corina Sas‬محقق دانشگاه‬ ‫لنکستر در مورد دستبند ‪ Feel‬گفته است‪ :‬‬ ‫دســتبن د ‪ Feel‬همانند بازخورد در دنیای‬ ‫واقعی می ماند‪ ،‬دســتگاه ما مردم را تشویق‬ ‫می کند نسبت به احساسات خود اگاه باشند‪،‬‬ ‫برای احواالتشان اسم بگذارند و دالیل تغییر‬ ‫احساسی شــان را پیدا کنند‪ .‬حتی به مردم‬ ‫می اموزد که چگونه احساساتشان را کنترل‬ ‫کنند‪».‬‬ ‫هدف اصلی مردم دنیا شــناخت و اگاهی از‬ ‫احساسات در دنیای واقعی است‪.‬‬ ‫زمانی که از حال خود باخبر باشیم‪ ،‬رفتار های‬ ‫اشــتباه خود را عوض خواهیم کــرد یا به‬ ‫پزشک متخصص مراجعه می کنیم‪ .‬دستبند‬ ‫هوشــمند ‪ Feel‬به کاربران اجازه می دهد تا‬ ‫احساسات خود را بهتر درک کنند و بفهمند‬ ‫بدون موبایل یا دســتگاه های دسکتاپ چه‬ ‫اتفاقی می افتد‪ .‬محمد اومیر(‪Muhammad‬‬ ‫‪ ،)Umair‬دانشــجوی دکترای کامپیوتر در‬ ‫دانشگاه لنکستر یکی از سازندگان دستبند‬ ‫‪ Feel‬به خبرنــگار ســایت ‪ mirror‬گفت‪:‬‬ ‫«دانستن احساســاتمان و چگونگی کنترل‬ ‫ان‪ ،‬پیچیده ترین و سخت ترین مهارت است‪.‬‬ ‫ایده اصلی ساخت دستبند ‪ ،Feel‬خودیاری‬ ‫و پیشرفت کیفیت زندگی روزمره است‪».‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫اوبرهلث اب مداپد ادغام یم شود‬ ‫استارتاپ های پزشکی برای کمک به پزشکان و بیماران در خانه‬ ‫ ‬ ‫برنامه جدید‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫مانی راد‬ ‫اوبر هلث (‪ )Uber Health‬در هفته های گذشته با‬ ‫همکاری‬ ‫جدید ما با‬ ‫اوبرهلث و اغاز‬ ‫به کار پروژه‬ ‫اسناد موبایلی‬ ‫مدپاد‪، ۲‬‬ ‫نواوری ای در‬ ‫زمینه خدمات‬ ‫پزشکی است‬ ‫ش پزشکی شرکت هنری شین مدیکال ( ‪Henry‬‬ ‫بخ ‬ ‫‪ )Schein Medical‬و مدپاد (‪ )Medpod‬گفت وگو‬ ‫و قــراردادی را امضــا کرد‪ .‬مدپاد ســازنده بخش‬ ‫پزشکی اسناد موبایلی میکرو کارت‪microcart( 2‬‬ ‫‪ )MobileDoc‬است‪ .‬مدیران این شرکت ها به این‬ ‫دلیل با ادغــام موافقت کردند تا بتوانند از خدمات‬ ‫مراقبت از راه دور مدپاد اســتفاده کنند‪ .‬مدپاد به‬ ‫پزشــکان این امکان را می دهد تا ازمایش هایشان‬ ‫را از راه دور مدیریــت کننــد‪ .‬به عنوان بخشــی‬ ‫از این معامله‪ ،‬پزشــکان بــا اســتفاده از پلتفرم‬ ‫تله دیاگنوســتیک مدپــاد‪ ،‬قادر خواهنــد بود تا‬ ‫برنامه درمانی بیماران را از راه دور برایشان ارسال‬ ‫کنند‪ ،‬راه های مراقبت از خود را به بیماران اموزش‬ ‫ش بگیرند‪ .‬اســناد موبایلی‬ ‫دهند و از انهــا ازمای ‬ ‫میکرو کارت ‪ ۲‬همچنین سیستم مشاوره ای خواهد‬ ‫بود که بیماران را اگاه می سازند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬دارای‬ ‫ابزارهای تشخیصی حرفه ای خواهد بود که می تواند‬ ‫اطالعاتی از جمله دما‪ ،‬نفوذپذیری جانبی اکسیژن‪،‬‬ ‫فشــار خون‪ ،‬قــد و وزن را جمــع اوری کند‪ .‬این‬ ‫سرویس همچنین شامل یک «زیرساختار پزشکی‬ ‫همراه» با خدماتی مانند چت تصویری خواهد بود‪.‬‬ ‫یکــی از بهترین مزایای ادغام اوبــر هلث و مدپاد‬ ‫کاهــش هزینه های مربوط به قــرار مالقات های‬ ‫پزشکی اســت‪ .‬هر ســاله بیش از میلیاردها دالر‬ ‫صرف هزینه هــای ویزیت پزشــکان در صنعت‬ ‫مراقبت های پزشــکی می شــود‪ .‬در حال حاضر‬ ‫بسیاری از استارتاپ ها و شرکت های مراقبت های‬ ‫پزشــکی به دنبال یافتن روش های مناســبی به‬ ‫منظور ساده ســازی قرار مالقات های پزشــکی و‬ ‫ازمایش های دیاگنوستیک برای بیماران هستند‪.‬‬ ‫جــک تاویــل(‪ ،)Jack Tawil‬مدیرکل شــرکت‬ ‫مدپاد‪ ،‬در بیانیه ای اعــام کرد‪« :‬همکاری جدید‬ ‫ما بــا اوبرهلث و اغاز به کار پروژه اســناد موبایلی‬ ‫مدپــاد‪ ، ۲‬نواوری ای در زمینه خدمات پزشــکی‬ ‫است‪ .‬همچنین سیســتم تشخیص های پزشکی‬ ‫سنتی را تغییر خواهد داد‪ ».‬مدیر مدپاد بر این باور‬ ‫است که با اسناد موبایلی ‪ ۲‬پزشکان توانایی درمان‬ ‫بیماران را در محل کار یا خانه انها دارا هســتند‪.‬‬ ‫همچنین اســناد موبایلی ‪ ۲‬تنظیماتی غیرسنتی‬ ‫دارند‪ .‬جک تاویل در ادامه صحبت هایش می گوید‪:‬‬ ‫«ما می توانیم گزینه های تازه ای مثل ارسال دارو‬ ‫و خدمات پزشکی را برای بیماران داشته باشیم‪».‬‬ ‫اوبر هلث در سال گذشته سیستم «‪»HIMSS18‬‬ ‫را راه انــدازی کــرده بود و توانســت بــه بیش از‬ ‫هزار مشــتری کمک کند‪ .‬ارون کروول (‪Aaron‬‬ ‫‪ ،)Crowell‬مدیر ارشــد اوبر هلــث در گفت وگو با‬ ‫موبی هلث نیوز (‪ ،)MobiHealthNews‬در فوریه‬ ‫‪ 2019‬گفــت‪« :‬کاری کــه ما کردیــم‪ ،‬از زمین‬ ‫بلند شــدن و ایجاد زیرساخت ها بود‪ .‬ما مشاورانی‬ ‫را انتخــاب کردیم کــه هر کدام در رشــته خود‬ ‫متخصص هســتند و مطمئن هستیم کار درستی‬ ‫را انجام می دهند‪ .‬داده های ما رمزنگاری شده است‬ ‫و کارکنان ما اموزش «بیمه ســامت قابل انتقال‬ ‫و مســئولیت» را گذرانده اند‪ .‬اینها مسائلی واقعا‬ ‫مهم هستند‪ .‬در غیر این صورت ما نمی توانستیم‬ ‫از مشتریان و سازمان هایی که با انها تعامل داریم‪،‬‬ ‫محافظت کنیــم‪ .‬به طور واضح بــرای مراقبت از‬ ‫بیماران از موقعیت یاب ‪ GPS‬اســتفاده می کنیم و‬ ‫پیشینه انها را بررسی می کنیم‪ ».‬در فضای رقابتی‬ ‫مراقبت های پزشکی شرکت های بسیاری حضور‬ ‫دارند که در این میان می توان از شرکت امریکایی‬ ‫لیفت(‪ )Lyft‬نــام برد‪ .‬لیفت هماننــد اوبر به طور‬ ‫تخصصی در زمینه حمل و نقــل فعالیت می کند‪.‬‬ ‫لیفت پلتفرمی اســت که خدمــات حمل و نقل را‬ ‫برای موارد غیر اور ژانسی انجام می دهد و ساکنان‬ ‫اریزونــا می توانند از طریــق ان قرار مالقات های‬ ‫پزشکی خود را تنظیم کنند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شرکت‬ ‫لیفت به بیماران بی بضاعت اریزونا کمک می کند‬ ‫تا قرارهای پزشــکی خود را بگذارند و ســریع تر‬ ‫درمان شوند‪.‬‬ ‫اغاز راه‬ ‫‪S t a r t L i n e‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪5‬‬ ‫میخواهیمبازارگلراپلتفرمیمدیریتکنیم‬ ‫ابکافه گلدون؛ انالین گل وگیاه بخرید!‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫را شروع کرده ایم‪».‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ازاد ه خیراباد ی‬ ‫گل و گیاه همواره موجب ایجاد طراو ت و شادابی‬ ‫در محیط اســت و در حال حاضر تکنولوژی این‬ ‫امکان را فراهم کرده تا امکان خرید این موجودات‬ ‫زیبا نیز فراهم شود‪.‬‬ ‫علیرضا کوچک زاده به همراه شــادی علیزاده و‬ ‫علیرضا عبادوز با راه اندازی استارتاپ کافه گلدون‬ ‫این امکان را فراهم کرده اند تا دوستداران گیاهان‬ ‫اپارتمانی بتوانند به سادگی و در عین حال راحتی‪،‬‬ ‫گیاه مورد نظر خود را به صورت انالین ســفارش‬ ‫دهنــد و درب منــزل تحویل بگیرنــد‪ .‬علیرضا‬ ‫کوچک زاده متولد ‪ 67‬اســت و ارشد ‪ MBA‬دارد‪.‬‬ ‫او می گوید‪« :‬من حدود ‪10‬ســال سابقه کار در‬ ‫محیط های صنعتی را داشتم و پس از اتمام دوره‬ ‫ارشد تصمیم گرفتم وارد حوزه کسب وکار شوم و‬ ‫ایده های مختلفی در سر داشتیم و به دلیل اینکه‬ ‫به گل و گیاه عالقه منــد بودیم‪ ،‬تصمیم گرفتیم‬ ‫در این حوزه کار کنیم و کارمــان را با راه اندازی‬ ‫یک کانال تلگرام و یک صفحه اینستاگرام شروع‬ ‫کردیم و از این طریق محصوالت جذابی طراحی‬ ‫می کردیم و به فروش می رساندیم‪ .‬حدود یک سال‬ ‫به همین منوال ادامه دادیم و رشد خوبی حدود‬ ‫ماهانه ‪ 15‬درصد را تجربه کردیم‪ .‬پس از یک سال‬ ‫سایت کافه گلدون را راه انداختیم و بخشی را برای‬ ‫مشاوره و اموزش اختصاص دادیم که این بخش‬ ‫برای مخاطبان بسیار جذاب بود و منجر به جذب‬ ‫کاربر بیشتر می شد و از ان زمان تا کنون کار خود‬ ‫در مورد کافه گلدون بیشتر توضیح دهید‪.‬‬ ‫ان را چطور تعریف می کنید؟‬ ‫کافه گلــدون در واقع فروشــگاه انالین گیاهان‬ ‫اپارتمانی اســت‪ .‬به عبارت بهتر‪ ،‬تمام گونه های‬ ‫گیاهان اپارتمانی با گلدان های متفاوت با توجه‬ ‫به ســایز و دیزاین های مختلف برای فروش قرار‬ ‫داده شــده اند‪ .‬ما در کافه گلدون سعی کرده ایم‬ ‫مقیاس ســازی انجام دهیم و محصوالتی را ارائه‬ ‫می دهیم کــه مشــتریان همان چیــزی را که‬ ‫می بینند‪ ،‬تحویل بگیرند‪.‬‬ ‫شما خودتان تولیدکننده هستید یا اینکه‬ ‫با تولیدکنندگان گل و گیاه همکاری دارید؟‬ ‫ما در بازار گل تهران مستقر هستیم و بار روز را به‬ ‫صورت روزانه از تولیدکنندگان مختلف دریافت‬ ‫می کنیم و براساس سفارشات بار شاداب روز را به‬ ‫مشتریان ارائه می کنیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر برای چه مناطقی ارســال‬ ‫دارید‪ ،‬ایا به شهرســتان ها نیز محصوالت را‬ ‫ارسال می کنید؟‬ ‫ما در حال حاضر فقط اســتان تهران را پوشــش‬ ‫می دهیــم چون نمی تــوان گل را به مناطق دور‬ ‫ارســال کرد‪ .‬البته حدود ‪3‬ماه است که پلتفرمی‬ ‫را طراحی کرده ایم که هنوز رونمایی نشده است‪.‬‬ ‫در این پلتفرم در حال ایجاد فروشگاه هایی مشابه‬ ‫خودمــان در حوزه های مختلف در نقاط مختلف‬ ‫ایران هســتیم تا بتوانیم شــهرهای مختلف را‬ ‫پوشش دهیم‪.‬‬ ‫در مــورد پلتفرمی که قصــد دارید راه‬ ‫بیندازید‪ ،‬بیشتر توضیح دهید؟‬ ‫ما در فاز اول قصد داریم کسب وکارهای خانگی را‬ ‫که در قالب صفحات اینستاگرام به فروش انالین‬ ‫گل و گیاه می پردازند‪ ،‬پوشــش دهیم تا بستری‬ ‫برایشان فراهم کنیم تا مشتریان بیشتری کسب‬ ‫کنند و در فاز دوم می خواهیم وارد فاز کارافرینی‬ ‫شویم و از عالقه مندان به حوزه گل و گیاه دعوت‬ ‫کنیم اگر تمایــل دارند‪ ،‬فروشــگاه انالینی راه‬ ‫بیندازند و به فروش گل و گیاه بپردازند‪.‬‬ ‫از زمانی که کار را شروع کردید‪ ،‬چه تعداد‬ ‫کاربر از خدمات استفاده کرده اند؟‬ ‫در این یک ســال حدود ‪ 1500‬سفارش از حدود‬ ‫‪ 1000‬نفر کاربر دریافت کرده ایم‪.‬‬ ‫با توجه به اینکــه خرید گل قبال به صورت‬ ‫سنتی انجام می شــده‪ ،‬ارائه فروش انالین‬ ‫گیاهان اپارتمانی برای شــما چالش برانگیز‬ ‫نبود؟‬ ‫چرا این چالش را داشتیم و هنوز هم داریم چون‬ ‫اکثر مردم دوســت دارند گل را لمس کنند و بعد‬ ‫خرید کنند ولی از انجایی که ما دسترسی به بازار‬ ‫روز گل و گیاه داریم‪ ،‬با یک بار خرید تمایل دارند‬ ‫مجدد ان را تکرار کنند؛ چراکه این دسترسی در‬ ‫گلفروشی های محله ها وجود ندارد‪ .‬از طرف دیگر‪،‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬مزیت قیمت تمام شده محصوالت‬ ‫ما تقریبا ‪ 40‬درصد از گلفروشی های سطح شهر‬ ‫کمتر است و تنوع باالیی هم داریم‪.‬‬ ‫به تنوع گل ها اشاره کردید‪ ،‬در حال حاضر‬ ‫چند نوع گیاه در کافه گلدون عرضه می شود؟‬ ‫مــا نزدیک به ‪ 500‬نــوع مختلــف از گل و گیاه‬ ‫اپارتمانی را در کافه گلدون پوشش می دهیم‪.‬‬ ‫قیمت ها را خودمان مشخص می کنیم ولی مانند‬ ‫هر محصول دیگری قیمت گل و گیاه نیز توسط‬ ‫بازار تعیین می شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬وقتی گیاهی کمیاب می شــود‪،‬‬ ‫قیمتش افزایش می یابد و بالعکس‪ .‬ما به صورت‬ ‫انالیــن قیمت ها را اصالح می کنیم و مشــتری‬ ‫می توانــد قیمت همــه محصوالت را مشــاهده‬ ‫کند‪ .‬در واقع این مزیت است که کار ما نسبت به‬ ‫سایر فروشگاه های انالین این حوزه دارد چرا که‬ ‫مشتری در اکثر مواقع مجبور است برای اطالع از‬ ‫قیمت تماس بگیرد‪.‬‬ ‫به صورت کلی حجم بازار گل های اپارتمانی‬ ‫در ایران چقدر است و شما چند درصد بازار را‬ ‫هدف گرفته اید؟‬ ‫حجم بازار گل و گیاه در ایران بسیار بزرگ است‬ ‫ما فقط بازار گیاهان اپارتمانی در شــهر تهران را‬ ‫وقتی به صورت تقریبی محاسبه کردیم‪ ،‬به چیزی‬ ‫حدود ‪ 400‬میلیارد تومان در ســال رسیدیم که‬ ‫‪95‬درصد ان در اختیار فروشــندگان گل و گیاه‬ ‫در سطح شــهر یا در بازار گل است‪ .‬پیش بینی ما‬ ‫این اســت که بتوانیم از طریق پلتفرمی که قصد‬ ‫داریــم راه بیندازیم و تنــوع ‪ 2000‬محصول را‬ ‫ارائه دهیم‪ ،‬حجم بــازاری حدود ‪ 5‬درصد بازار را‬ ‫به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫دانشجوکیت؛ فروشگاه انالین محصوالت الکترونیک‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪i‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫‪v‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫ازاد ه خیراباد ی‬ ‫استارتاپ دانشــجوکیت توسط اروند طباطبایی‬ ‫بنیانگذاری شده اســت؛ استارتاپی که ادامه یک‬ ‫کسب وکار سنتی است که پدر اروند ان را از سال‬ ‫‪ 1360‬اغاز کرده و او از سال ‪ 92‬فاز انالین ان را‬ ‫رسما اغاز کرده است‪.‬‬ ‫او ‪ 31‬ســاله است و کارشناســی صنایع و ارشد‬ ‫مدیریــت تولیــد دارد‪ .‬با او هم صحبت شــدیم‬ ‫تــا بیشــتر از کســب وکارش برایمــان بگوید‪:‬‬ ‫«دانشــجوکیت را پدرم در سال ‪ 1360‬تاسیس‬ ‫کرده و از ســال ‪ 1385‬فروشگاه انالین ان را راه‬ ‫می اندازد‪ .‬من در ان زمان تازه وارد دانشگاه شده‬ ‫بودم و با کمترین امکانات فروشــگاه انالین راه‬ ‫می افتد‪ .‬پیوت اصلی در سال ‪ 1392‬شروع شده‬ ‫ که همزمان با ورود من به دانشجو کیت است و از‬ ‫ان زمان تا کنون روند فعلی را در دانشــجوکیت‬ ‫دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫رشــته پدرم الکترونیک بود و از سال ‪ 1360‬که‬ ‫این کار را با هــدف تولید کیت های اموزشــی‬ ‫شــروع کردند و پس اینکه کمی کار توسعه پیدا‬ ‫کرد‪ ،‬بخش سخت افزارهای الکترونیکی را نیز راه‬ ‫می اندازنــد و طی دهه هــای ‪ 70‬و ‪ 80‬به یکی از‬ ‫شرکت های بزرگ در زمینه طراحی سخت افزار‬ ‫از بردهــای مخابراتی و صنعتی گرفتــه تا انواع‬ ‫کیت های مختلف تبدیل می شوند‪.‬‬ ‫در دهــه ‪ 70‬مجله ای به صــورت ماهنامه تولید‬ ‫می کردنــد و برای دانش اموزان‪ ،‬دانشــجویان و‬ ‫عالقه منــدان به حوزه تکنولــوژی و الکترونیک‬ ‫در سراسر کشــور ارســال می کردند‪ .‬زمانی که‬ ‫من به صورت جدی از ســال ‪ 92‬وارد کار شدم‪،‬‬ ‫با توجه به داده هایی که از قبل داشتیم‪ ،‬از جمله‬ ‫نامه های دستخطی که از مشتریان وجود داشت‬ ‫و یا اطالعات تماسشان و ارتباطاتی که به وجود‬ ‫امده بود‪ ،‬شــروع به اعمــال تغییراتی کردیم و‬ ‫مدل کسب وکار ســنتی را طی فرایند سه ساله‬ ‫م و در سال ‪95‬‬ ‫به کسب وکار مدرن تبدیل کردی ‬ ‫نسخه فعلی دانشجو کیت را وارد بازار کردیم‪».‬‬ ‫در مورد دانشجو کیت بیشتر توضیح دهید‪،‬‬ ‫چه خدماتی ارائه می دهید؟‬ ‫دانشــجو کیت در واقع یک خرده فروشی انالین‬ ‫تخصصی در حوزه الکترونیک و تجهیزات وابسته‬ ‫ان اســت‪ .‬مخاطب ما عمدتا افراد متخصص در‬ ‫حوزه الکترونیک هستند‪ ،‬همچون پیمانکاران در‬ ‫بخش صنعت و در بخش خصوصی و دانشجویان‬ ‫و عالقه مندان به حوزه الکترونیک‪.‬‬ ‫بیشتر چه محصوالتی را ارائه می دهید؟‬ ‫بردهای تخصصی از جمله محصوالت ما ست‪ .‬ما‬ ‫در دانشجوکیت قطعه نمی فروشیم و محصوالت‬ ‫ما شامل بردهای های تک و به روز در دنیاست‪ .‬به‬ ‫نوعی در حال انتقال تکنولوژی به کشور هستیم‪.‬‬ ‫در حال حاضر چه تعــداد کاربر از خدمات‬ ‫استفاده کرده اند؟‬ ‫ما به صورت ماهانه ‪ 160‬هزار کاربر داریم‪.‬‬ ‫با چه سرمایه اولیه ای کار را شروع کردید؟‬ ‫ما با حدود ‪ 300‬میلیون حوزه انالین را شــروع‬ ‫کردیم و تا کنون نیز به صورت بوت استرپ پیش‬ ‫رفته ایم‪.‬‬ ‫در حال حاضر کامال به صورت انالین خدمات‬ ‫را ارائه می دهید و یا کسب وکار سنتی را نیز‬ ‫دارید؟‬ ‫به رغم اینکه انالین شدن کامل برخی فرصت ها‬ ‫را از ما گرفت‪ ،‬ولی در حال حاضر فقط به صورت‬ ‫انالین فروش داریم و ماهیت کسب وکار را مدرن‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫اکثر افرادی که در حــوزه فروش قطعات‬ ‫الکترونیک فعال هستند‪ ،‬بیشتر تمایل دارند‬ ‫کار خــود را به صورت ســنتی دنبال کنند‪،‬‬ ‫چه چیزی باعث شــد که شما حوزه انالین را‬ ‫شناسایی کنید؟‬ ‫طبیعتا اگر نگاه فقط درامدزایی باشد‪ ،‬همان روش‬ ‫سنتی جواب می دهد ولی ما تصمیم گرفتیم نقطه‬ ‫عطفی باشیم که مسیر جدیدی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫از زمانی کــه کار را به صورت انالین دنبال‬ ‫می کنید‪ ،‬چه تغییری در کسب وکار خود نسبت‬ ‫به حالت سنتی احساس می کنید؟‬ ‫این اتفاق منجر به ایجاد فرصت های بیشــماری‬ ‫شــده و افراد بیشــتری با خدمات اشنا شدند و‬ ‫افرادی که با رقبای ســنتی ما ارتباط داشتند‪ ،‬از‬ ‫حضور ما بیشــتر مطلع شدند و این منجر شد که‬ ‫ما به خوبی بتوانیم اســکیل کنیم‪ .‬از طرف دیگر‬ ‫به صورت کلی فضای انالین به دلیل ماهیتی که‬ ‫برای اینکه خودتان را معرفی کنید‪ ،‬با چالش‬ ‫روبه رو نبودید؟‬ ‫در فضای انالین از ابزارهای دیجیتال مارکتینگ‬ ‫بهره بردیم ولی عمده چالشی که داریم‪ ،‬در فضای‬ ‫سنتی اســت‪ .‬به این ترتیب که مثال برای اطالع‬ ‫‪m‬‬ ‫‪cafegoldoon.co‬‬ ‫قیمت گذاری محصــوالت را چطور انجام‬ ‫می دهید؟‬ ‫ماهانه‪ 160‬هزارکاربر ازایناستارتاپاستفادهمیکنند‬ ‫دارد‪ ،‬منجر می شــود فرایندها شــفاف شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که در کســب وکار ســنتی این شفافیت‬ ‫وجود ندارد و در لحظه همه چیز قابل تغییر است‬ ‫و در اکثر مواقع به صورت سلیقه ای عمل می شود‪.‬‬ ‫البته برخی رقبای ما که کســب وکارهای سنتی‬ ‫داشــتند و می خواهند وارد فضای انالین شوند‪،‬‬ ‫در برخی مواقع عدم شــفافیت را به این فضا نیز‬ ‫منتقل می کنند‪.‬‬ ‫بنیانگذاران‪:‬‬ ‫ع‬ ‫شا‬ ‫لیرضا کوچک زاده‪ ،‬دی‬ ‫علی‬ ‫زاده‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫لیر‬ ‫ضا عبادوز‬ ‫سالشروعفعالیت‪97 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬تهران‬ ‫اشتغالزایی‪ 10 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫یک میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫از کیفیت خدمات با مشــتری تماس می گیریم‬ ‫و مشــتری می گوید از نمایندگی ما در یک شهر‬ ‫دیگر خرید کرده در صورتی که ما هیچ نمایندگی‬ ‫نداریم و بخش ســنتی بازار از عدم شفافیت بازار‬ ‫اســتفاده می کنند و در برخی مواقع خودشان را‬ ‫نمایندگی ما معرفی می کنند‪.‬‬ ‫تا کنون با چه چالش هایی روبه رو بوده اید؟‬ ‫ســرمایه مهم ترین چالشــی بوده کــه تا کنون‬ ‫داشته ایم چرا که توســعه کار ما به شدت وابسته‬ ‫به واحد لجســتیک و انبار است و گسترش واحد‬ ‫لجستیک و انبار هم نیازمند سرمایه است؛ چراکه‬ ‫ما نیاز داریم محصوالت را دپو کنیم تا همیشه نیاز‬ ‫مشتریان را بتوانیم تامین کنیم‪.‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫کافهگلدون‬ ‫حجم بازار‬ ‫گیاهان‬ ‫اپارتمانی‬ ‫در شهر‬ ‫تهران حدود‬ ‫‪400‬میلیارد‬ ‫تومان در‬ ‫سال است‬ ‫که‪95‬درصد‬ ‫ان در اختیار‬ ‫فروشندگان گل‬ ‫و گیاه در سطح‬ ‫شهر یا در بازار‬ ‫گل است‬ ‫بنیانگذار‪:‬‬ ‫اروند طباطبایی‬ ‫سالشروعفعالیت‪95 :‬‬ ‫محل استقرار‪ :‬اصفهان‬ ‫اشتغالزایی‪ 6 :‬نفر‬ ‫سرمای ه اولیه‪:‬‬ ‫‪ 300‬میلیون تومان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪daneshjookit.co‬‬ ‫ناماستارتاپ‪:‬‬ ‫د انشجو کیت‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫فرااپ؛ بستری برای‬ ‫ساخت انالین اپ‬ ‫موبایلی‬ ‫اســتارتاپ فرااپ به نشانی ‪ fraapp.ir‬توسط‬ ‫مهــدی ابراهیمی عطــری و احمد معالیی‬ ‫راه اندازی شده که البته در حال حاضر احمد‬ ‫معالیی تیــم را همراهــی نمی کند‪ .‬مهدی‬ ‫ابراهیمی عطری متولد‪ 1347‬در مشهد است‪.‬‬ ‫او مدرک کارشناســی فیزیک را از دانشگاه‬ ‫گیالن در ســال ‪ 1369‬و مدرک کارشناسی‬ ‫ارشد مدیریت سیســتم و بهره وری در سال‬ ‫‪ 1376‬دریافت کرده است‪ .‬از ان زمان تا کنون‬ ‫سمت هایمختلفیداشته‪،‬ازبورسیهمخابرات‬ ‫ایران و کارمند رسمی مخابرات خراسان گرفته‬ ‫تا نماینده رســمی تلفن همراه شرکت های‬ ‫صاایــران‪ ،‬نوکیا(ایراتل)‪ ،‬پنتــک‪ ،‬ال جی و‬ ‫هووایی‪ .‬از ســال ‪ 1394‬تاکنون نیز در بخش‬ ‫سرمایه گذاری های محدود استارتاپی فعالیت‬ ‫داشته تا از اواسط سال ‪ 1395‬استارتاپ فرا اپ‬ ‫را راه اندازی می کند‪ .‬او می گوید‪« :‬با توجه به‬ ‫مشکالتی که برای سفارش اپلیکیشن به یک‬ ‫شرکت معتبر طراحی ســایت و اپ در سال‬ ‫‪ 1394‬برایم پیش امد و قسمتی از سرمایه ام‬ ‫را از دست دادم‪ ،‬تصمیم به راه اندازی سامانه‬ ‫ مشابه سایت وردپرس که از قالب های اماده‬ ‫اســتفاده می کند‪ ،‬گرفتم و بعد از تحقیقات‬ ‫زیاد (با توجه به اینکه اطالعات بسیار کمی در‬ ‫این زمینه بود) به پیشنهاد یکی از دوستان که‬ ‫چندین سال در امریکا به صورت فریلنسری‬ ‫کار می کرد و با زبان برنامه نویسی ‪cordova‬‬ ‫مسلط بود‪ ،‬اســتارت کار را زدیم تا هر فردی‬ ‫بدون دانش برنامه نویسی بتواند ایده های خود‬ ‫را عملی کند‪ ».‬فرااپ پلتفرمی است که یکی‬ ‫از پروژه های اصلی ان‪ ،‬ارائــه امکانات و پنل‬ ‫طراحی اپلیکیشن های کاربردی و حرفه ای‬ ‫موبایل اســت که برای کاربــران خود فراهم‬ ‫بو کار‪ ،‬دانشجویان‪،‬‬ ‫ســاخته تا صاحبان کس ‬ ‫طراحان سایت و اپلیکیشن و برنامه نویسان‬ ‫بتوانند بدون دانش برنامه نویسی با استفاده‬ ‫از فضایی بســیار ســاده و نواور‪ ،‬اپلیکیشن‬ ‫مورد نظر خــود را طراحی کرده و با هزینه ای‬ ‫بســیار اندک از ان بهره مند شــوند‪4 .‬بخش‬ ‫اصلی واحد تولید و پشــتیبانی محتوا‪ ،‬واحد‬ ‫توسعه و پشــتیبانی فنی‪ ،‬واحد برنامه ریزی‬ ‫و تحقیق و توســعه بازار و واحد مارکتینگ از‬ ‫جمله بخش های اســتارتاپ است‪ .‬جذب و‬ ‫اموزش نماینده در مراکز اســتان ها‪ ،‬تعریف‬ ‫پروژه‪ ،‬واگذاری به متقاضیان و هدایت پروژه ها‬ ‫با استفاده از ماژول های سامانه فرا اپ‪ ،‬تعریف‬ ‫الین های کاری و واگذاری بــه متقاضیان و‬ ‫هدایت کاربرانی که از طریق سرچ وارد سامانه‬ ‫می شــوند‪ ،‬از جمله فعالیت هایی است که در‬ ‫فرااپ شکل می گیرد‪« .‬در مرحله اول ما تمام‬ ‫تمرکز خود ر ا روی فعالســازی نمایندگی در‬ ‫تهران گذاشــته ایم که فعال دو گروه مشغول‬ ‫فعالیت هستن د و به زودی نمایندگی در کرمان‬ ‫و شیراز و بابل فعال خواهند شد‪ .‬در حال حاضر‬ ‫تصمیمی برای تبلیغ گســترده نداریم ولی‬ ‫مشوق های الزم برای نماینده ها جهت شرکت‬ ‫در نمایشــگاه ها و معرفی محصول و خدمات‬ ‫خودشان در نظر گرفتیم‪».‬‬ ‫فرااپ در تیر ماه امسال و همزمان با نمایشگاه‬ ‫بین المللــی الکامپ کار خود را با ســرمایه‬ ‫‪100‬میلیون شــروع کــرده و تاکنون حدود‬ ‫‪ 4000‬کاربر از خدمات اســتفاده کرده اند و‬ ‫حدود ‪ 900‬اپلیکیشن ساخته شده است‪ .‬انها‬ ‫در این راه بــا چالش هایی هم روبه رو بوده اند‪:‬‬ ‫«در این مدت چالش های بسیاری داشتیم از‬ ‫جمله اجبار به تغییر دامنه از ‪ ir‬به ‪ ، com‬تغییر‬ ‫ هاست و انتقال به سرورهای خارجی با توجه‬ ‫به تحریم‪ ،‬اجبار به تولید نسخه ‪ ios‬به صورت‬ ‫دستی (ما سرتیفیکیت ‪ auto publish‬را در‬ ‫ســال ‪ 95‬خریداری کرده بودیم ولی با توجه‬ ‫به تحریم ها امکان استفاده از ان را نداشتیم)‬ ‫و چالش اصلی نبود نیــروی خالق و باانگیزه‬ ‫جهت کار با ســامانه بود و چالش همیشگی‬ ‫استارتاپ ها نیز کمبود سرمایه‪».‬‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪6‬‬ ‫جرج الیوت‬ ‫هیچ وقت برای رســیدن به چیزی که دوســت‬ ‫دارید باشید‪ ،‬دیر نیست‪.‬‬ ‫بیوگرافی‬ ‫‪B i o g r a p h y‬‬ ‫عمو عادل؛ معتمد‬ ‫محلهاکوسیستم‬ ‫«سالم! من عادل طالبی هستم‪ »...‬این صدای‬ ‫دورگه و پرحوصله‪ ،‬خیلی وقت اســت که در‬ ‫گوش اهالی اکوسیســتم اســتارتاپی ایران‬ ‫پیچیده است؛ صدایی که نه تندرو است و نه‬ ‫خیلی از الین کندروها می رود‪ .‬معموال حدود‬ ‫میانه را دارد و متخصص معتدل کردن هواهای‬ ‫متشنجی اســت که هر از گاهی به اصطالح‬ ‫ترند می شوند‪ .‬در توصیفش می توان گفت که‬ ‫معتمدمحلهاکوسیستمی هاست‪.‬بعضی هابه‬ ‫او عموعادل هم می گویند‪.‬‬ ‫سال ‪ 76‬برای نخستین بار به اینترنت‬ ‫وصل شدم‬ ‫از اهالی بهار اســت؛ روســتای بهار استان‬ ‫همدان و متولد ســال ‪ .1356‬پدرش نظامی‬ ‫بوده و به خاطر شغل پدرش در چندین شهر‬ ‫ایران زندگی کرده و از ســال ‪ 74‬تاکنون هم‬ ‫تهران شده النه کســب وکارش‪ .‬از سال ‪74‬‬ ‫برای تحصیل در رشــته کامپیوتر دانشگاه‬ ‫ازاد به تهران امده اســت‪ .‬دوران کارشناسی‬ ‫را طی ‪8‬ســال تمام کرده اســت‪ .‬دو سه بار‬ ‫ترک تحصیــل کرده و باز به درس و مشــق‬ ‫برگشــته و در نهایت بعد از گذشت ‪8‬سال‪،‬‬ ‫دوران کارشناسی را تمام می کند‪ .‬اشنایی اش‬ ‫با اینترنت به سال‪ 76‬برمی گردد‪« :‬اولین بار‬ ‫که به اینترنت وصل شــدم‪ ،‬ســال ‪ 76‬بود و‬ ‫نخستین ســایتی که طراحی کردم‪ ،‬سایت‬ ‫انجمن تکواندوی ایران بود که بابتش ‪50‬هزار‬ ‫تومان دریافت کردم‪».‬‬ ‫همیشه کار کرده ام‬ ‫شکست ابزاریایب انالین‬ ‫عادل طالبی‪ ،‬مدیرعامل تیزلند می گوید‪90 :‬درصد استارتاپ های ایرانی به این دلیل شکست‬ ‫همچنین‪90‬درصدافرادیکهبانامدیجیتال مارکترفعالیتمی کنند‪،‬مارکتینگرانمی فهمند‬ ‫‪w‬‬ ‫‪e‬‬ ‫عادل طالبی‪ ،‬چهره شناخته شده ای در حوزه دیجیتال مارکتینگ‬ ‫محسوبمی شودودرپروفایلواتس اپشهمنوشتهکهاستراتژیست‬ ‫کسب وکارهای دیجیتال است‪ .‬حرف های صریح و بدون تعارفی دارد‬ ‫و طی گفت وگو بارها می گوید که همین کلمه را بنویس‪ .‬حتی اگر ان‬ ‫کلمهقابل انتشارنباشد‪.‬وقتیازمهاجرتمنابعانسانیکاربلدبهخاطر‬ ‫شرایط فعلی کشورمان حرف می زند‪ ،‬اشکش را می توان دید‪ .‬هر چند‬ ‫به اینده امیدوار است‪ .‬گالیه های بی شماری دارد و البته در مقابل هر‬ ‫گالیه‪ ،‬سعی می کند راهکاری را هم نشان بدهد‪ .‬معتقد است که وقتی‬ ‫راهکاری ارائه نمی دهیم‪ ،‬باید خاموش بشویم‪.‬‬ ‫عادل بنیانگــذار و مدیرعامل «تیزلند» به عنوان یک اســتارتاپ‬ ‫حوزه اموزش است؛ کســب وکاری که بیش از ‪300‬هزار کاربر دارد‬ ‫که از خدماتش اســتفاده می کنند‪ .‬البته کار استارتاپ ها را در این‬ ‫حوزه سخت می داند چون کسب وکارهای قدری از حوزه سنتی به‬ ‫بازار انالین امده اند و به دلیل برخورداری از زیرساخت های تامین‬ ‫و لجستیک قوی‪ ،‬ســهم عمده ای از این بازار چندین هزار میلیارد‬ ‫تومانی به دست اورده اند‪.‬‬ ‫این کارشناس دیجیتال مارکتینگ در مورد مسائل متنوع دیگری‬ ‫هم صحبت کرده و معتقد است که اکوسیســتم استارتاپی ایران‬ ‫با فقر نیروی حرفه ای دیجیتال مارکتر مواجه اســت‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫سرمایه گذاری روی دیجیتال مارکتینگ و بررسی داده ها و تحلیل‬ ‫و انالیز نتایج را از ضروریات اکوسیستم می داند‪ .‬هر چند به دالیل‬ ‫مختلف‪ ،‬تاکنون کار عمده ای در این زمینه صورت نگرفته اســت‪.‬‬ ‫همچنین می گوید‪« :‬بنیانگذاران اســتارتاپ ها نمی توانند اهمیت‬ ‫دیجیتال مارکتینــگ را برای ســرمایه گذاران توضیح بدهند و‬ ‫سرمایه گذارانهمدیدبلندمدتندارند‪.‬به اشتراک نگذاشتنتجارب‬ ‫و راه حل ها از طرف کسب وکارها‪ ،‬خانه نشینی یا مهاجرت کاربلدها‪،‬‬ ‫جوالن بی تجربه ها و نامنتورها در اکوسیستم به عنوان سخنران و‬ ‫راهنما و‪ ...‬از دیگر مسائل اکوسیستم از دید عادل است‪.‬‬ ‫به دست اوردن نقشه فرهنگی مردم ایران و برنامه ریزی و بازاریابی‬ ‫براساس مشتری ایرانی‪ ،‬اینکه باید انواع مشتری و انواع بستری را‬ ‫که مشــتری در ان حضور دارد‪ ،‬شناسایی کنیم‪ ،‬اینکه منتور مفت‬ ‫نیست‪ ،‬رفیق بازی در اکوسیســتم‪ ،‬دردسرهای توییتری‪ ،‬وظایف‬ ‫کســب وکارهای بزرگ در برابر اموزش و تربیت نیروی انســانی‪،‬‬ ‫اســیر اعداد و ارقام نشدن‪ ،‬کمبود منابع انسانی در حوزه دیجیتال‬ ‫مارکتینگ و‪ ...‬از دیگر مباحث مطرح شده از طرف عادل طالبی بوده‬ ‫که در این گفت وگو می خوانید‪.‬‬ ‫ی و یادداشت ها‬ ‫عادل طالبی را با فایل های صوت ‬ ‫و وبینارهایش می شناســیم‪ .‬کسب وکارهای‬ ‫شخصی خودش از جمله تیزلند در حوزه اموزش‬ ‫را دارد‪ ،‬در حوزه بازاریابی و دیجیتال مارکتینگ‬ ‫فعال است و خالصه از صداهای بلند اکوسیستم‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬ولی شــاید خیلی ها ندانند‬ ‫که عادل از کجا و چگونــه وارد حوزه بازاریابی‬ ‫دیجیتال شــده و از چه زمانــی کار در حوزه‬ ‫استارتاپی را اغاز کرده است‪ .‬فکر می کنم برای‬ ‫شروع گفت وگو بهتر اســت از سابقه کاری ات‬ ‫بیشتربگویی‪.‬‬ ‫‪ 16‬میلیون بدهکاری در سال ‪79‬‬ ‫پدر عروس شغل ثابت می خواست‬ ‫پدرخانمش شرطش برای اینکه با ازدواجش‬ ‫موافقت کند‪ ،‬داشــتن کار ثابت بوده است‪.‬‬ ‫به مدیر ای تی مدرســه می گویــد که اجازه‬ ‫بدهد ‪3‬ماه در انجا کار کنــد تا با ازدواجش‬ ‫موافقت شــود‪ .‬عادل در مدرسه می ماند و با‬ ‫ازدواجش موافقت می شــود و بعد از مدتی‬ ‫مدیر ای تی از انجا می رود و عادل می شــود‬ ‫مدیر ای تی مدرســه عالمــه طباطبایی تا‬ ‫ســال‪ 92‬که تصمیم می گیرد از انجا بیرون‬ ‫بیاید و کسب وکار خودش را راه اندازی کند‪.‬‬ ‫ایده اولیه «تیزلند» از ســال‪ 89‬بوده است؛‬ ‫مرجعــی مقایســه ای برای ارائــه محتوای‬ ‫اموزشی‪ .‬این ایده را با مدیر مدرسه در میان‬ ‫می گذارد اما در نهایت به توافق نمی رســند‪.‬‬ ‫سال ‪ 91‬دوباره این ایده را پیگیری می کند‪.‬‬ ‫می گوید راه اندازی ایــده تیزلند‪ ،‬نیاز به پول‬ ‫داشت‪ .‬بنابراین کسب وکاری ‪ B2B‬در حوزه‬ ‫کشاورزی راه اندازی می کند‪ ،‬طراحی سایت‬ ‫و سئو هم انجام می دهد و سرمایه ای پس انداز‬ ‫می کند و با شــریکی‪ ،‬تیزلنــد را راه اندازی‬ ‫می کند؛ تیزلندی که االن به قلمروی بانوان‬ ‫تبدیل شده اســت‪« .‬در تیزلند به جز خودم‪،‬‬ ‫پیک و برنامه نویس‪ ،‬همگی خانم هســتند‪،‬‬ ‫چون خانم ها وظیفه شــناس تر و قدردان تر‬ ‫هستند‪ .‬ضمن اینکه مشتریان ما اغلب مادران‬ ‫هستند و نیروهای خانم ارتباط بهتری با انها‬ ‫می گیرند‪ .‬ضمــن اینکه چند نفر از نیروهای‬ ‫خانم اینجا‪ ،‬ســهامدار شــد ه و از شرکای ما‬ ‫محسوب می شوند‪».‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪t‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪I‬‬ ‫طاهره خواجه گیری‬ ‫می گوید از همان روز نخست ورود به دانشگاه‬ ‫کار کرده و درامد خوبی هم داشــته اســت‪:‬‬ ‫«از روز ســومی که رسیدم تهران‪ ،‬کار کردم‪.‬‬ ‫هیچگاه بیکار نبودم‪ ».‬ســال دوم دانشــگاه‬ ‫به این نتیجه می رســد کــه درس خواندن‬ ‫فای ده ای ندارد و به ســراغ کار می رود‪ .‬کارش‬ ‫توسعه نرم افزارهای اتوماسیون اداری بوده و‬ ‫برنامه نویسی می کرده است‪ .‬بعد از دوسال و‬ ‫نیم متوجه می شود که با اینکه کارهای زیادی‬ ‫می کرده و زحمت زیادی می کشــیده‪ ،‬صرفا‬ ‫به این جهت که مدرک دانشــگاهی نداشته‪،‬‬ ‫کارمند افراد کارنابلد می مانده است‪ .‬بنابراین‬ ‫بر ســر درس و مشــق برمی گردد و خدمت‬ ‫ســربازی اش را هم دنبال می کند‪ .‬در حوزه‬ ‫نشر هم فعال اســت‪ .‬در سال ‪ ،1382‬سایت‬ ‫«ایفه دات کام» را برای حمیدرضا اعتدال مهر‬ ‫راه اندازی می کند که یک فروشگاه کتاب بوده‬ ‫است‪ .‬چند ده هزار مشتری داشته اند‪.‬‬ ‫سال ‪ 79‬ورشکست می شود‪ .‬شرکتی داشته‬ ‫که کارت اینترنتــی می فروخته و در اثر یک‬ ‫دامپین که برای زمین زدن رقبا انجام می دهد‪،‬‬ ‫ورشکست می شــود و ‪ 8‬میلیون بدهی روی‬ ‫دســتش می ماند‪ .‬نزول می کند که بدهی را‬ ‫بپردازد‪ ،‬اما بدهکارتر می شــود و در نهایت‬ ‫‪ 16‬میلیون تومان بدهکار می شــود‪ .‬با انجام‬ ‫کارهای مختلف‪ ،‬تا سال ‪ ،82‬با طراحی سایت‬ ‫و برنامه نویسی و کارهایی از این دست‪ ،‬اغلب‬ ‫بدهی هایــش را پرداخت می کند و تنها یک‬ ‫میلیون و ‪350‬هزار تومان از بدهی اش باقی‬ ‫می ماند‪ .‬در همین زمان یکی از دوســتانش‬ ‫به او می گوید که مدرســه عالمه طباطبایی‬ ‫یک نرم افــزار برای ازمون نیــاز دارد‪ .‬وقتی‬ ‫مدیر مدرســه از او قیمت طراحــی نرم افزار‬ ‫را می پرســد‪ ،‬عادل می گوید یک میلیون و‬ ‫‪350‬هزار تومان؛ یعنــی کل بدهی اش‪« :‬به‬ ‫انها گفتم که یک اتاق به من بدهید‪ ،‬طی یک‬ ‫ماه‪ ،‬هر روز از ‪7‬صبح تا ‪11‬شب همین جا کار‬ ‫می کنم تا پروژه تمام شود‪».‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪v‬‬ ‫مصاحبه‬ ‫یکی از امارها‬ ‫به گردش مالی‬ ‫ساالنه‪8‬هزار‬ ‫میلیاردتومانی‬ ‫کمک اموزشی ها‬ ‫در ایران اشاره‬ ‫دارد و امار دیگر‬ ‫رقم‪11‬هزار‬ ‫میلیاردتومان‬ ‫را برای این بازار‬ ‫براوردمی کند‪.‬‬ ‫البتهبعضی ها‬ ‫هماعتقاد‬ ‫دارند که بازار‬ ‫کمک اموزشی‬ ‫ایران بزرگ تر از‬ ‫این ارقام است‬ ‫از کل بازار‬ ‫کمک اموزشی‬ ‫که ارقام‬ ‫چندهزار‬ ‫میلیاردی در‬ ‫مورد گردش‬ ‫مالی ساالنه اش‬ ‫مطرح است‪،‬‬ ‫کمتر از‬ ‫‪500‬میلیارد‬ ‫تومان به‬ ‫صورت انالین‬ ‫ارائه می شود‬ ‫سال ‪ 74‬وارد بازار کار شدم‪ .‬چون در رشته کامپیوتر‬ ‫تحصیل کردم‪ ،‬اغلب کارهای من در زمینه کدنویسی‬ ‫و برنامه نویســی و راه اندازی سایت بود‪ .‬تا سال ‪،92‬‬ ‫‪ 118‬ســایت برای دیگران راه اندازی کرده بودم‪ .‬در‬ ‫این سال به این نتیجه رســیدم که دیگر باید برای‬ ‫خودم کار کنم و به خاطر تجربه کاری در یک مدرسه‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتم در حوزه اموزش کار کنم‪ .‬برای شروع‬ ‫کار‪ ،‬همه سایت هایی را که خودم طراحی کرده بودم‪،‬‬ ‫بررسی کردم و متوجه شدم که ‪ 20‬تا ‪ 30‬سایت در‬ ‫حال فعالیت هستند‪ .‬دلیل شکست و موفقیت شان‬ ‫را تحلیل کردم‪ .‬در همین زمان‪ ،‬دوستی به من گفت‬ ‫که شیوه بررسی تو باید براساس تحلیل بازاریابی و‬ ‫استراتژی و‪ ...‬باشد‪ .‬من تا ان زمان تلقی ام از بازاریابی‪،‬‬ ‫کار ویزیتوری بود‪ ،‬اما در ان زمان متوجه شــدم که‬ ‫بازاریابی یک علم اســت‪ .‬دوستم از من خواست که‬ ‫در رشــته ‪ MBA‬درس بخوانم‪ .‬در ان زمان به ‪MBA‬‬ ‫شریف رفتم که اصال خوشم نیامد و به نظرم امد که‬ ‫چند بچه برای نرفتن به خدمت سربازی‪ ،‬سر کالس‬ ‫‪ MBA‬نشسته اند‪ .‬این بچه ها از فضای کسب وکار دور‬ ‫بودند و سواالت عجیب و غریبی می پرسیدند چون با‬ ‫محیط های کاری اشنایی نداشتند‪ .‬به دانشگاه شهید‬ ‫بهشتی و امیرکبیر هم رفتم و نپسندیدم‪ .‬در نهایت‬ ‫به سازمان مدیریت صنعتی رفتم‪ .‬با خودم عهد کرده‬ ‫بودم تا زمانی که به درجــه ای از اعتماد و اطمینان‬ ‫نسبت به موفقیتم نرسم‪ ،‬تیزلند را شروع نکنم و این‬ ‫کار را هم نکردم و بعد از اینکه مدرک ‪ MBA‬را دریافت‬ ‫کردم‪ ،‬تیزلند را شروع کردم‪.‬‬ ‫االن تیزلند چه امار و ارقامی دارد؟‬ ‫ما االن ‪800‬هــزار عضو داریم‪ .‬اما به نظر خودم اینها‬ ‫عضونیستند‪،‬چونعضویکهیکباربهسایتتیزلند‬ ‫امده و مطلبی را دانلود کرده و رفته‪ ،‬عضو محسوب‬ ‫نمی شود‪ .‬از نظر من کاربری عضو محسوب می شود‬ ‫که حداقل ماهی یک بار به وب سایت سر بزند‪ .‬با این‬ ‫مشخصات یعنی عضوی که حضورش تداوم داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬حدود ‪ 320‬هزار عضو داریم که از خدمات‬ ‫تیزلند به صورت مداوم استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تیزلند در حوزه اموزش چه جایگاهی دارد و از‬ ‫چه روش هایی برای رشد استفاده کرده است؟‬ ‫تجربه قبلی من در مدرسه عالمه طباطبایی‪ ،‬اهمیت‬ ‫محتوا را به من نشــان داد‪ .‬من سایت این مدرسه را‬ ‫راه اندازی کردم و نخستین ازمون انالین کشور را هم‬ ‫در همین سایت برگزار کردیم‪ .‬در سال ‪ ،83-84‬این‬ ‫ســایت روزانه تا ‪80‬هزار بازدیدکننده داشت و جزو‬ ‫‪ 100‬ســایت برتر ایران بود‪ .‬این میزان بازدید صرفا‬ ‫با محتوای اموزشی به دســت امده بود‪ .‬بنابراین ما‬ ‫فهمیدیم که محتوا چقدر می تواند تاثیرگذار باشد‪ .‬در‬ ‫واقع ما دو کار روی محتوا انجام می دادیم؛ هم کیفیت‬ ‫متن را مدنظر داشتیم و هم گوینده متن و منبع ان‬ ‫را‪ .‬در واقــع ما هم روی اینکه چه چیزی می گوییم و‬ ‫چه کسی ان را می گوید‪ ،‬کار می کردیم‪ .‬بخشی از کار‬ ‫همفنیبودامابخشمهم تر‪،‬محتوایباکیفیتبود‪.‬در‬ ‫تیزلند هم همین روش را در پیش گرفتیم و هدف مان‬ ‫ارائه محتوای باکیفیت بوده و شعارمان این است که ما‬ ‫راهنماییبرایانتخاببهترهستیم‪.‬تیزلندنخستین‬ ‫دیتابیسمدارسراباامکاننقشهوقابلیتجست وجو‬ ‫داشته و محتوایی بی طرف ارائه داده است‪ .‬به لحاظ‬ ‫کیفیت سعی کردیم که محتوای خوبی ارائه کنیم و‬ ‫همین محتوا هم کمک کــرده که در حوزه اموزش‬ ‫انالین‪ ،‬برند خوشنامی باشیم‪.‬‬ ‫بخش زیادی از خدمات تیزلنــد در حال حاضر به‬ ‫صورت رایگان است و بخشی هم هزینه دارد‪ .‬برگزاری‬ ‫وبینار‪ ،‬کالس های اموزشــی‪ ،‬فــروش کتاب های‬ ‫کمک اموزشی و کتاب های داستان و‪ ...‬زمینه های‬ ‫درامدزایی تیزلند است‪ .‬در واقع کاربر بابت خدمات‬ ‫اضافه ای که دریافت می کند‪ ،‬هزینه می پردازد‪ .‬تیزلند‬ ‫االن بیش از ‪ 20‬نفر نیرو دارد‪.‬‬ ‫بازار اموزش خیلی گسترد ه است و تیزلند در‬ ‫بخش کمک اموزشی این بازار حضور دارد‪ .‬اندازه‬ ‫این بازار چقدر است؟‬ ‫من در مورد بازار کمک اموزشــی ها از دبســتان تا‬ ‫دبیرســتان می توانم به دو امار اشــاره کنم؛ یکی از‬ ‫امارها به گردش مالی ساالنه ‪8‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫کمک اموزشی ها در ایران اشاره دارد و امار دیگر رقم‬ ‫‪11‬هزار میلیارد تومان را برای این بازار براورد می کند‪.‬‬ ‫البته بعضی ها هم اعتقاد دارند که بازار کمک اموزشی‬ ‫ایران بزرگ تر از این ارقام است‪.‬‬ ‫چه میزان از این گردش مالی چند هزار میلیارد‬ ‫تومانی انالین شده است؟‬ ‫خیلی کم‪ .‬البته باید بگویم کــه مثال فرانش در این‬ ‫حوزه قــرار نمی گیرد‪ .‬اما در مجموع و با احتســاب‬ ‫همه پلتفرم ها‪ ،‬کسب وکارها و معلم هایی که در این‬ ‫حوزه به صورت انالین فعالیت می کنند‪ ،‬رقم تقریبی‬ ‫‪500‬میلیارد تومان را بــراورد کرده اند؛ یعنی از کل‬ ‫بازار کمک اموزشی که ارقام چند هزار میلیاردی در‬ ‫مورد گردش مالی ســاالنه اش مطرح است‪ ،‬کمتر از‬ ‫‪ 500‬میلیارد تومان به صورت انالین ارائه می شود‪.‬‬ ‫تیزلند هم سهم بزرگی ندارد‪ .‬این درست است‬ ‫کهانتظارداشتهباشیمکسب وکارعادلطالبیکه‬ ‫مامعتقدیمفضایدیجیتالمارکتینگرابهخوبی‬ ‫می شناسد و تجربه زیادی در حوزه نشر دارد‪ ،‬باید‬ ‫توانست هباشدازفضایافالینسهمزیادیبگیرد‪.‬‬ ‫ما کارمان را شروع کرده ایم و خوب هم پیش امده ایم‬ ‫و از برنامه ای که داشتیم هم جلوتر هستیم‪ .‬اما برای‬ ‫موفقیت‪ ،‬صرفا اشنایی با علم دیجیتال مارکتینگ‬ ‫دخیل نیســت؛ ما رقبای سرســختی مانند گاج و‬ ‫قلمچی و‪ ...‬داریم و حتی گرفتن یک دهم سهم بازار‬ ‫هم خیلی سخت است‪ .‬االن گاج به حوزه انالین امده‬ ‫و از بازار انالین هم سهم بزرگی به دست اورده است‪،‬‬ ‫لو نقلی دارند که یک‬ ‫چون انها زیرساخت های حم ‬ ‫استارتاپ مانند تیزلند ندارد و این برگ برنده انهاست؛‬ ‫لو نقل و زنجیره‬ ‫همانطور که سیستم حرفه ای حم ‬ ‫تامین‪ ،‬برگ برنده دیجی کاال نســبت به سایر رقبا‬ ‫در بازار اســت‪ .‬موفقیت کسب وکارها سه ضلع دارد؛‬ ‫تامین‪،‬لجستیکومشتری‪.‬کلیتمسائلیمانندسئو‪،‬‬ ‫اس ام اس مارکتینگ‪ ،‬ایمیل مارکتینگ و‪ ...‬همگی‬ ‫مربوط به بخش مشتری اســت‪ .‬اما دو بخش دیگر‬ ‫است که در نهایت سرنوشت کسب وکارها را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬البته در مورد کسب وکاری مانند فرانش یا‬ ‫متمم بحث لجستیک مطرح نیست‪ .‬اگر فرانش ضربه‬ ‫ّ‬ ‫می خورد‪ ،‬به خاطر کیفیت پایین ویدئوهایش است‬ ‫متمم شــده‬ ‫متمم به خاطر تامین محتوای خوب‪ّ ،‬‬ ‫و ّ‬ ‫است‪ .‬ما اغلب در بخش تامین ضعف داریم‪.‬‬ ‫پس دلیل اینکه انالین ها نتوانســته اند سهم‬ ‫بزرگی از این بازار بگیرنــد‪ ،‬تنها برمی گردد به‬ ‫ضعف زیرساخت ها نسبت به دیگر بازیگران بازار‬ ‫یا مسائل دیگری هم دخیل است؟‬ ‫به نظر من‪ ،‬تولیدکنندگان محتوا‪ ،‬فضای دیجیتال را‬ ‫نشناخته اند‪.‬منفکرمی کنماینمشکلکسب وکارها‬ ‫نیســت که فضــای دیجیتــال را نمی فهمند بلکه‬ ‫مشــکل از ما فعاالن حوزه دیجیتال است که با زبان‬ ‫کسب وکارها اشنایی نداریم‪ .‬بنابراین من عقیده دارم‬ ‫که ما دیجیتالی ها‪ ،‬فضای اموزش را نشناخته ایم و‬ ‫نتوانسته ایم با اموزشی ها به زبان و ادبیات قابل فهم‬ ‫صحبتکنیم‪.‬‬ ‫منظورت از رسیدن به زبان قابل فهم با فضای‬ ‫اموزش چیست؟ به نظرم این مشکل را بسیاری‬ ‫از استارتاپ های دیگر هم در مواجهه با بازارهای‬ ‫ســنتی دارند‪ .‬ظاهرا این بحــث برمی گردد به‬ ‫شــناخت بازار و زبان اهالی بازار‪ .‬همین ایراد به‬ ‫دیجیتال مارکتر ها هم در ارتباط با شــناخت‬ ‫مشتری مطرح است‪.‬‬ ‫بیزینس به دنبال پول دراوردن است‪ .‬هر کس نشان‬ ‫بدهد که می تواند به صاحب کسب وکار کمک کند تا‬ ‫پول بیشتری به دست بیاورد و با زبان قابل فهم بازار‬ ‫با او صحبت کند‪ ،‬قطعا نتایج خوبی به دست می اورد‬ ‫چون ذات بیزینس بر ســوداوری اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫نظر من این است که دیجیتال و دیجیتال مارکترها‬ ‫و دیجیتال بازها نتوانســته اند با زبان کســب وکار‬ ‫صحبت کنند‪ .‬زبان قابل فهم‪ ،‬زبان بازار و زبان سود‬ ‫و سرمایه گذاری است‪ .‬بنابراین ما زبان این بازارها را‬ ‫نشــناخته ایم و در واقع من مشــکل را از این سمت‬ ‫می بینم یعنی سمت دیجیتالی ها‪.‬‬ ‫تاریخچه دیجیتال مارکتینــگ در ایران به‬ ‫سال های ‪ 81- 82‬می رســد؛ یعنی حدودا ‪،17‬‬ ‫‪18‬سال پیش تاکنون که مدت زمان زیادی است‪.‬‬ ‫چرا هنوز این زبان مشــترک و قابل فهم ایجاد‬ ‫نشده و موفق عمل نکرده ایم؟‬ ‫درست اســت؛ موفق نبوده ایم و این موفق نبودن را‬ ‫زمانی بیشتر متوجه می شــویم که ایران را با دیگر‬ ‫کشــورها و شــرکت های معتبری که طی همین‬ ‫مدت شــکل گرفته اند‪ ،‬مقایسه کنیم‪ .‬می بینیم که‬ ‫شرکت هایی با کیفیت جهانی شــکل گرفته اند اما‬ ‫در ایران شاهد راه اندازی و رشد چنین شرکت هایی‬ ‫نبوده ایم‪.‬‬ ‫مشکل کجاست؟ مفاهیم را به درستی متوجه‬ ‫نمی شویم و روندها را به خوبی اجرا نمی کنیم یا‬ ‫منابع انسانی قدر و بادانشی برای پیشبرد کارها‬ ‫نداریم؟‬ ‫من ادمی نیستم که مســائل را برون اندازی کنم و‬ ‫همیشــه معتقدم که اگر مشکلی وجود دارد‪ ،‬بخش‬ ‫زیادی از ان به خود ما برمی گردد‪ .‬همیشــه بخش‬ ‫زیادی از ایرادها را متوجــه خودمان بدانیم‪ .‬در این‬ ‫مورد خاص من با قاطعیت می گویم که عدم رشــد‬ ‫دیجیتال مارکتینگ و در نتیجه عدم رشد بسیاری از‬ ‫کسب وکارها و راه اندازی نشدن بسیاری از ایده ها و‬ ‫کسب وکارها‪ ،‬رابطه مستقیم دارد با وضعیت سیاسی‬ ‫و اقتصادی کشور ما‪.‬‬ ‫چون تعداد زیادی از افرادی که می توانستند بمانند و‬ ‫زمینه های رشد اکوسیستم در بخش های مختلف و‬ ‫از جمله دیجیتال مارکتینگ را فراهم کنند‪ ،‬به خاطر‬ ‫فشارهای مختلف سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی از‬ ‫ایران رفتند‪ .‬کسانی که نرفته اند و در ایران مانده اند‪،‬‬ ‫دو حالت بیشتر ندارند؛ یا واقعا هیچی بارشان نبوده و‬ ‫دانش به درد بخوری نداشته اند یا به دلیل عالیق فردی‬ ‫و عاطفی در ایران مانده اند‪.‬‬ ‫پسرفتناینادم هایعنیخروجدانشومهارت‬ ‫از اکوسیستم؟‬ ‫بله‪ .‬در واقع حرف من این است که افرادی که مهارت‬ ‫به دســت می اورند و علم ایــن کار را طی انجام کار‬ ‫کسب می کنند‪ ،‬بعد از چند صباحی از ایران می روند‪.‬‬ ‫به همین دلیل تجربه دیجیتال مارکترها به نســل‬ ‫بعدی منتقل نمی شود‪ .‬این اتفاق پی در پی در حال‬ ‫تکرار است‪ ،‬چون این ادم ها به خاطر نامالیمات توان‬ ‫ادامه دادن ندارند و بنابراین کسی نمی ماند که نسل‬ ‫بعدی را پرورش بدهد‪ .‬این یعنی ما همیشه در حال‬ ‫ازمون و خطا باقی می مانیم‪.‬‬ ‫ولی مدعیان دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬تعدادشان‬ ‫کم نیست؛ سوالم این اســت که جای ان افراد‬ ‫باتجربه ای را که از ایران می روند‪ ،‬چه کســانی‬ ‫گرفته اند؟‬ ‫جوان ترها و البته افراد بی دانش‪ .‬همین جوانانی که‬ ‫االن از انها ایرادات زیادی می گیریم‪ ،‬سه چهار سال‬ ‫دیگر که زمان باردادن و به ثمرنشســتن دانش شان‬ ‫است‪ ،‬از ایران می روند و این چرخه تکرار می شود و ما‬ ‫به خانه اول برمی گردیم‪.‬‬ ‫پس می توانیم نتیجه بگیریــم که در حوزه‬ ‫دیجیتالمارکتینگباکمبودنیرویماهروکاربلد‬ ‫مواجههستیم‪.‬‬ ‫قطعا و یقینا همینطور است‪.‬‬ ‫وقتی از افراد حرفه ای دیجیتال مارکتر حرف‬ ‫می زنیم‪ ،‬معموال دو سه اسم بیشتر به ذهن مان‬ ‫نمی اید و البته صف طویلی از همایش بازها هم‬ ‫هستندکهاعتراضاتزیادینسبتبهحضورشان‬ ‫وجود دارد‪ .‬ایا اینها به خاطر خالی بودن میدان‬ ‫است که حضورشان پررنگ است یا باید اجازه‬ ‫داد که همه صداها شنیده شوند؟‬ ‫بد نیســت به این نکته هم اشاره کنم که ‪ 3‬یا ‪ 4‬سال‬ ‫پیشبودکهاعتراضاتینسبتبهیکیازهمینافرادی‬ ‫که به برگزاری همایش و حرف های انچنانی مشهور‬ ‫بود‪ ،‬وجود داشت و انها را دزد و کالهبردار می نامیدند‪.‬‬ ‫اما من پستی منتشر کردم و نوشتم که اینکه عده ای‬ ‫بیرون گود بنشینند و بقیه را دزد و کالهبردار بدانند‪،‬‬ ‫درست نیست‪ .‬اگر واقعا به حضور افرادی که به نظر ما‬ ‫دانشواقعیندارند‪،‬معترضهستیم‪،‬بایدبهوسطگود‬ ‫بیاییم و میدان را به انها ندهیم‪ .‬باید محتوای خوب‬ ‫تولید شود و در معرض دید مخاطب قرار داده شود تا‬ ‫مخاطب بتواند غلط را از درست تشخیص دهد‪ .‬من‬ ‫در همان پست هم نوشتم که در بیشه ای که شیر نعره‬ ‫نکشد‪ ،‬قطعا زوزه شغال شنیده می شود‪.‬‬ ‫پس ادم های باتجربه نباید سرشان را پایین بیندازند‬ ‫و گوشه ای بنشــینند‪ .‬اگر به میدان نیایند‪ ،‬دیگرانی‬ ‫با هیاهوی زیاد و توخالی وارد می شــوند و بازار را بر‬ ‫هم می زنند‪ .‬بنابراین مشکل از ان ادم های پرهیاهو‬ ‫نیست‪ ،‬مشکل از افرادی اســت که در عین داشتن‬ ‫تجربه و مهارت و دانش‪ ،‬بیرون گود نشسته اند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکــه همان هایی که همیشــه معترض به حضور‬ ‫بی دانش ها هستند‪ ،‬حتی خودشــان را نمی توانند‬ ‫به خوبیمعرفیوپروموتکنندچهبرسدبهاینکهیک‬ ‫سالنهمایشراپرازشرکت کنندهکنندوبهدرستیا‬ ‫غلط برای شان سخنرانی کنند‪ .‬متاسفانه ادم هایی که‬ ‫مهارتیندارندوتجربهکاریهمندارند‪،‬فنونکشاندن‬ ‫مردم به سالن های همایش را یاد گرفته اند و چنین‬ ‫گردهمایی هایی در غیاب افراد کاردان برگزار می شود‪.‬‬ ‫در این صورت می توانیم نتیجه بگیریم که افراد‬ ‫دارای مهارت در گوشه ای نشسته اند و حتی ما‬ ‫فعاالن اکوسیستم هم انها را نمی شناسیم اما بعد‬ ‫از مدتی که تجربه کسب کردند‪ ،‬به راحتی ایران‬ ‫را ترک کرده و مهاجرت می کنند‪.‬‬ ‫دقیقا؛بعدازرفتن شانمتوجهمی شویمکهچهکسانی‬ ‫را از دســت داده ایم‪ .‬بعضی هم که به هر دلیلی ایران‬ ‫را ترک نمی کنند‪ ،‬دانش شان را با دیگران به اشتراک‬ ‫نمی گذارنــد‪ .‬اینکه وقتــی از دیجیتال مارکتینگ‬ ‫حرف می زنیم‪ ،‬تنها دو سه نام به گوش مان می خورد‪،‬‬ ‫به این دلیل است که افراد کاردان زیادی در گوشه ای‬ ‫ساکت نشسته اند و کار خودشان را می کنند و افراد‬ ‫زیادی هم از ایران رفته اند‪ .‬بخش زیادی هم که فقط‬ ‫همایش باز هستند‪.‬‬ ‫دلیل گوشه نشینی یا بی ســروصدا کارکردن ادمی‬ ‫مثل حمیدرضــا اعتدال مهر باید مــورد گفت وگو‬ ‫قرار بگیرد؛ این ادم ‪ 15‬سال پیش ایده هایی داشت‬ ‫که من امروز از انها اســتفاده می کنم و کارم را پیش‬ ‫می برم‪ .‬بیزینس اینتلیجنس را من از اعتدال مهر یاد‬ ‫گرفتم‪ .‬همچنین داده محوری و بسیاری از مسائلی‬ ‫که امروز در موردشان صحبت می کنیم‪ .‬یا بچه های‬ ‫پرشین بالگ مثل عطا خلیقی با ان همه تجربه‪ .‬من‬ ‫نمی دانم چرا هیچ کارگاهی برگزار نمی کنند‪.‬‬ ‫من قبال فکر می کردم که اگر برنامه نویسی را به کسی‬ ‫اموزش بدهم‪ ،‬برای خودم رقیب ســاخته ام اما بعد‬ ‫وقتی محمدرضا شعبانعلی اموزه هایش را به رایگان‬ ‫در وب سایتش منتشر کرد‪ ،‬متوجه شدم که اگر ما به‬ ‫همدیگر کمک کنیم‪ ،‬رقیب درست نمی کنیم بلکه‬ ‫کشتی بزرگ تری می سازیم‪ .‬به نظر من بسیاری از‬ ‫افراد کاربلد اهل دیده شــدن نیستند و بسیاری هم‬ ‫فکر می کنند که اگر اموزه های شــان را به دیگران‬ ‫منتقل کنند‪ ،‬برای خودشان رقیب درست کرده اند‬ ‫و هنوز دیدگاه انتقال دانش به دیگران در انها شکل‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫فرار می کنیم‪ .‬بخش عمده ای از کمپین هایی که بد‬ ‫اجرا می شود‪ ،‬به این دلیل اســت که ما از تجربیات‬ ‫دیگران بی خبریم و اشــتباهات زیــادی را مرتکب‬ ‫می شویم که این مسئله هم برمی گردد به عدم نشر‬ ‫داده و عدم به اشتراک گذاری داده ها و تجربیات مان‪.‬‬ ‫من فکر می کنم اگر داده ها به اشتراک گذاشته شود‪،‬‬ ‫از هدررفت سرمایه جلوگیری می کنیم‪.‬‬ ‫ت می خورند که بازاریابی نمی دانند‪.‬‬ ‫د‬ ‫ظاهرا بسیاری از کمپین ها و طراحان شان را‬ ‫دارایاشکالمی دانی‪.‬می خواهمباپاسخ دادنبه‬ ‫اینسواالتبهنوعیانتقالتجربهبشودبهانهایی‬ ‫که تازه کار هستند و شاید به ظاهر اکوسیستم‬ ‫نگاهمی کنندوبهدنبالتقلیدمی روند‪.‬االنافراد‬ ‫زیادیبه عنواندیجیتال مارکترفعالیتمی کنند‬ ‫که ممکن اســت مورد اعتماد کسب وکارهای‬ ‫کم تجربه قرار بگیرند‪ .‬باید کمی شفاف سازی‬ ‫شود که جوان ها با دید بازتری فعالیت کنند‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫در حــوزه دیجیتال مارکتینگ چیــزی که من یاد‬ ‫گرفتم این است که من نمی توانم مثال در هاب اسپات‬ ‫یا هر سایت دیگری چیزی را یاد بگیرم و همان را در‬ ‫کسب وکار خودم پیاده سازی کنم‪ .‬ما باید ایده ها را‬ ‫بگیریم و بعد بومی کنیم‪ .‬من خیلی درگیر این مسئله‬ ‫بودم که چرا انچه که در هاب اسپات می خوانیم‪ ،‬در‬ ‫ایران اجرایی نمی شــود‪ .‬یــا عملی کردن حرف ها و‬ ‫ایده هایی که در کتاب ها مطرح می شــود‪ ،‬در ایران‬ ‫قابل اجرا نیست و جواب نمی دهد‪.‬‬ ‫زمانی متوجه دلیل این مسئله شــدم که با مفهوم‬ ‫کالچرمپ یعنی نقشــه فرهنگی اشنا شدم‪ .‬بخشی‬ ‫از نقشــه فرهنگی‪ ،‬های کانتکس و لوکانتکس بودن‬ ‫است‪ .‬بعد متوجه شدم که کشور ما جزو کشورهای‬ ‫های کانتکس است و شبیه کشورهایی مانند اسپانیا‪،‬‬ ‫ایتالیــا و ژاپن اســت‪ .‬های کانتکس ها ویژگی های‬ ‫خاص خــود را دارند‪ .‬مثال برخالف لوکانتکس ها که‬ ‫اگر رابطه ای هم شکل می گیرد‪ ،‬برای رد و بدل کردن‬ ‫داده و اطالعات اســت‪ ،‬در کشوری مانند ایران داده‬ ‫و اطالعات رد و بدل می شــود که رابطه ایجاد شود‪.‬‬ ‫یا در ایران صراحت‪ ،‬وقاحت محســوب می شود اما‬ ‫در لوکانتکس ها‪ ،‬صراحت ارزش محسوب می شود‪.‬‬ ‫این تفاوت ها در کسب وکارها هم باید مد نظر باشد‪.‬‬ ‫بنابراین نمی توان مطالب کتاب ها و مقاالت را بعینه‬ ‫در ایران پیاده ســازی کرد‪ ،‬بلکه باید با ازمون و خطا‬ ‫به نتایجی متناسب با نقشه فرهنگی ایران برسیم‪.‬‬ ‫اما مسئله مهم این اســت که به نظر می رسد‬ ‫کسب وکارها به شکل جزیره ای زندگی می کنند‬ ‫و دیگران متوجه نمی شود که برای حل مشکالت‬ ‫و مسائل شان به چه راه حل هایی می رسند؛ یعنی‬ ‫اشتراک گذاری تجارب را ما کمتر در اکوسیستم‬ ‫می بینیم‪.‬‬ ‫باید نتیجه ازمون و خطاها را با دیگران به اشــتراک‬ ‫بگذاریم‪ .‬ما مدلی داریم مبتنی بر ازمون‪ ،‬نمونه های‬ ‫موفق و اســتانداردها؛ یعنــی گزینه های مختلف‬ ‫ازمون و خطاها انجام می شود و از‬ ‫ ‬ ‫بررســی شــده و‬ ‫بین شان‪ ،‬دســتاوردهای بهتر به عنوان نمونه موفق‬ ‫انتخاب می شوند‪ .‬افرادی این نمونه های موفق را انجام‬ ‫می دهند تا مشخص شود که از بین اینها چند روند‬ ‫درست وجود دارد که باید انجام شو د وگرنه موفقیتی‬ ‫به دســت نمی اید‪ .‬در واقع به این بایدها‪ ،‬استاندارد‬ ‫می گویند‪ .‬استانداردی که ما از ان حرف می زنیم‪ ،‬از‬ ‫بو کار بیرون می اید و قوانین و ضوابطی که‬ ‫دل کس ‬ ‫بعضا دولت ها تعیین می کنند‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫تنها با این اقدامات اســت که بعد از مثال ‪ 10‬سال و‬ ‫ثبت چنین تجربه هایی و ازمون و خطاکردن شان‪،‬‬ ‫مشخص می شود که برای راه اندازی یک کسب وکار‬ ‫در حوزه ای مشخص‪ ،‬چه عناصری باید رعایت شود و‬ ‫چه کارهایی باید کرد و چه کارهایی را نباید انجام داد‪،‬‬ ‫چون دیگر استانداردهای مبتنی بر تجربه و ازمون و‬ ‫خطا داریم که می توانیم براساس شان کار کنیم‪ .‬اما‬ ‫ما در ایران چنین فراینــدی را طی نکرده ایم چون‬ ‫برخالف دیگر کشــورها که نتایج ا زمون ها به شکل‬ ‫عام منتشر می شود و در اختیار دیگران قرار می گیرد‪،‬‬ ‫در ایران به دالیل مختلف از جمله مسائل و مشکالتی‬ ‫که اداراتی چون بیمه‪ ،‬مالیات و نهادهای دولتی و‪...‬‬ ‫ایجاد می کنند‪ ،‬این اتفاق نیفتاده و چنین داده هایی‬ ‫منتشر نمی شود‪.‬‬ ‫وقتی داده های ا زمون ها منتشــر نشود‪ ،‬نمونه های‬ ‫موفق مشخص نمی شــوند و بدون سرمایه گذاری‬ ‫روی نمونه های موفق و ازمون و خطا‪ ،‬استانداردها به‬ ‫دست نمی ایند‪ .‬بنابراین چون این فرایند در ایران طی‬ ‫نمی شود‪ ،‬به بلوغ نرسیده ایم‪ .‬به این دلیل مهم‪ ،‬باید‬ ‫مهاجرت کاربلدها‪ ،‬عدم تحمل همدیگر و عدم انجام‬ ‫کار درست صنفی و‪ ...‬را هم باید اضافه کرد‪.‬‬ ‫عدم انتشــار نتایج چنین اقداماتی موجب‬ ‫شده که دیگران از نتایج شان چیزی ندانند اما‬ ‫یکی از مشــکالتی کــه االن داریم عــدم حضور‬ ‫ســرمایه گذاری خارجی در اکوسیســتم است‪.‬‬ ‫دیجیتال مارکتینگ وابسته به ابزار است و تفسیر‬ ‫من از دیجیتال مارکتینگ یعنی استفاده از ابزارهای‬ ‫موجود برای رســیدن به اهداف بازاریابی اســت‪.‬‬ ‫بازاریابی دیجیتال بعضا گران اســت‪ .‬نبود سرمایه‬ ‫مناســب در بازار فعلی برای تست و ازمون و عدم‬ ‫فهم سرمایه گذاری در حوزه خطرپذیر موجب شده‬ ‫که سرمایه های جدی وارد این حوزه نشود‪ .‬وقتی‬ ‫ســرمایه ای در این بخش با دید بلندمدت هزینه‬ ‫نشود‪ ،‬دائما شاهد ظهور کسب وکارهایی هستیم‬ ‫که در حال ازمون و خطا هســتند‪ .‬بخش دیگری‬ ‫از مسئله برمی گردد به این موضوع که ما به شکل‬ ‫درست و حرفه ای اموزش نمی بینیم‪ .‬همین حاال‬ ‫اگر از ما بپرســند که کجا و چه موسسه یا مرکزی‬ ‫دیجیتال مارکتینگ را به صورت حرفه ای اموزش‬ ‫می دهد‪ ،‬نمی توانیم به چندین مرکز اشاره کنیم‪.‬‬ ‫خیلی ها به اواتک و ســراوا در زمینه های مختلف‬ ‫ایراداتی وارد می کننــد‪ .‬من هم می گویم خیلی از‬ ‫ایرادها هم که وارد باشد‪ ،‬اما همین ظرفیت موجود‬ ‫و زمینه هایی که ایجاد شــده‪ ،‬محصول کارگاه ها و‬ ‫جلسات اموزشی اســت که اواتک و سراوا در اغاز‬ ‫کارشــان برگزار کردند‪ .‬ان کارگاه ها و اموزش ها‬ ‫خروجی داشــت و تعداد زیــادی از نیروهایی که‬ ‫در اکوسیســتم فعالیت می کنند‪ ،‬محصول همان‬ ‫کارگاه های اموزشی هستند‪ .‬االن اگر هم جلسات‬ ‫یا کارگاه های اموزشی باشد‪ ،‬نظم و ترتیب و تداوم‬ ‫ندارد‪ .‬به همین دلیل اموزش در اکوسیستم ضعیف‬ ‫اســت و جدی گرفته نمی شــود‪ .‬به ویژه در زمینه‬ ‫اموزش و سرمایه گذاری روی دیجیتال مارکتینگ‪،‬‬ ‫ضعف اساسی داریم‪.‬‬ ‫یعنی مدیران و بنیانگذاران اســتارتاپ های‬ ‫ایرانی نمی توانند فیلد جذب سرمایه برای حوزه‬ ‫دیجیتال مارکتینگ را برای سرمایه گذار توجیه‬ ‫کنند؟‬ ‫دو موضوع وجود دارد؛ یکی اینکه بنیانگذاران خیلی‬ ‫بلد نیستند که اهمیت سرمایه گذاری روی دیجیتال‬ ‫مارکتینــگ را برای ســرمایه گذار توضیح بدهند و‬ ‫موضوع دوم این است که سرمایه گذاران ایرانی دید‬ ‫بلندمدت برای کاشت و برداشت در چند سال بعد را‬ ‫ندارند‪ .‬در بســیاری از حوزه های بازاریابی دیجیتال‬ ‫مانند کانتنت مارکتینگ‪ ،‬سئو‪ ،‬سوشال و‪ . ..‬معموال‬ ‫اولین بازگشت سرمایه حدود ‪3‬سال طول می کشد‪.‬‬ ‫اما ســرمایه گذاران ایرانی حوصله و تحمل ‪3‬ســال‬ ‫صبرکردن را ندارند و معموال بعد از گذشت یک ماه‪،‬‬ ‫دنبال نتیجه هستند‪ .‬ندیدن اموزش های الزم برای‬ ‫اینکهچگونهبهسرمایه گذاررونددیجیتال مارکتینگ‬ ‫را توضیح بدهیم‪ ،‬چگونه سرمایه گذار را قانع کنیم که‬ ‫نقشه راهی که چیده ایم‪ ،‬به موفقیت می رسد و‪ ...‬نیز‬ ‫دخیل شده تا در این حوزه با مشکل مواجه باشیم‪.‬‬ ‫با وجود چنین مشکالتی‪ ،‬در اکوسیستم شاهد‬ ‫کمپین های تبلیغاتی دیجیتالی زیادی هستیم؛‬ ‫عادل طالبی چه مشــکالتی در این کمپین ها‬ ‫می بیند؟ احساس می کنم کمی از پاسخ دادن به‬ ‫چنین سوالی گریزانی و انگار نمی خواهی خودت‬ ‫را درگیر نقدها و انتقادها کنی‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت ما در اکوسیســتم این است که‬ ‫همدیگر را قبول نداریم؛ کنار هم نمی نشــینیم و با‬ ‫همدیگرحرفنمی زنیموکارصنفیانجامنمی دهیم‪.‬‬ ‫به همان نسبت از به اشتراک گذاری تجربیات مان هم‬ ‫من هم با شما موافقم که باید بسترهایی را که‬ ‫مشتری در انها حضور دارد‪ ،‬بشناسیم اما در این‬ ‫مورد خاص ممکن است اعتراض شود که هدف‬ ‫نباید وسیله را توجیه کند‪.‬‬ ‫من نمی گویم که هدف وسیله را توجیه می کند اما‬ ‫‪ 40‬سال است که می گوییم «االعمال بالنیات»‪ .‬با‬ ‫این تفکر به هیچ جا نرسیده ایم‪ .‬حاال مدتی هم در‬ ‫ولی وجود بعضی از ایــن ادم ها و برگزاری‬ ‫همایش هایی با عناوین درشــتی چون پدر‬ ‫دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬نوابغ دیجیتال مارکتینگ‬ ‫و‪ ...‬موجب شــده که بعضا از خزشدن فضای‬ ‫دیجیتال مارکتینگ ایران حرف زده شود‪.‬‬ ‫باالخره جامعه چیزهایی را می طلبد و ما نمی توانیم‬ ‫جلوی مردم را بگیریم‪.‬‬ ‫یعنی اگر همایشــی برگزار شــود که افراد‬ ‫معتبر و شناسنامه دار به عنوان سخنران حضور‬ ‫داشته باشند باز هم مردم به سراغ همایش های‬ ‫اینچنینیمی روند؟‬ ‫برایهمایشنوابغدیجیتال مارکتینگسالگذشته‬ ‫از من دعوت شد‪ ،‬اما من و خیلی های دیگر نرفتیم و‬ ‫برگزارکننده از افراد دیگری دعوت کرد‪ .‬در حالی که‬ ‫اگر ما می رفتیم‪ ،‬از ان افراد دعوت نمی کرد‪ .‬یادمان‬ ‫باشد که وقتی عرصه خالی شود‪ ،‬دیگرانی هستند‬ ‫که وارد میدان شوند‪ .‬پس ایراد از خود ماست و نه از‬ ‫انهایی که همایش برگزار می کنند‪.‬‬ ‫در مــورد ویدئویی کــه از ان حرف زدیم‪،‬‬ ‫خیلی ها چنین تبلیغی را غیراخالقی دانستند‬ ‫و انتقادهای زیادی کردند با این استدالل که باید‬ ‫اخالق را پاس بداریم‪.‬‬ ‫مابایداجازهبدهیمکهبازارتعیینکندکهچهچیزی‬ ‫را می خواهد و چه چیزی را پس می زند‪ .‬اگر ان همه‬ ‫داد و قال هم در ارتباط با بیمیتو ایجاد شد‪ ،‬به خاطر‬ ‫هیاهوی بسیار برای هیچ بود‪ .‬نظر‪ ،‬نظر بازار است و‬ ‫ان کسی که در حال پول دراوردن است؛ پولی که از‬ ‫راه تالش و برنامه ریزی به دست می اید‪.‬‬ ‫االن افرادی هستند که می خواهند با پیش کشیدن‬ ‫مسائل اخالقی‪ ،‬کسب وکارها را زیر سوال ببرند اما‬ ‫خودشــان اخالق ندارند‪ .‬اینها اغلب ذات فاسدی‬ ‫دارند و زاهدانی هســتند کــه در ظاهر یک چیز‬ ‫می گویند اما در خلوت کار دیگری می کنند‪ .‬انتقاد‬ ‫و نقد هم اگر همراه با ارائه راهکار نباشد‪ ،‬هیچ ارزشی‬ ‫ندارد‪ .‬ما فقط انتقــاد می کنیم و خالقیت ها را می‬ ‫کشــیم؛ یعنی به خاطر برخوردهای غلط تعدادی‬ ‫از منتقدنماها‪ ،‬ذوق بچه ها و فرصت رشدشان کور‬ ‫می شود‪ .‬به ویژه پلتفرم لعنتی توییتر (با عصبانیت)‬ ‫که االن هر کسی در ان کمپینی راه اندازی می کند و‬ ‫دیگری را می کوبد‪ .‬همین قضیه اخیر در مورد حرف‬ ‫نازنین دانشور؛ صرفا یک نوع کاربرد کلمه بود اما در‬ ‫توییتر جنجال به پا شد و اصل مطلب را رها کردند‪.‬‬ ‫به نظر من زمانی باید نظر بدهیم و انتقاد کنیم که‬ ‫راهکاری داشته باشیم‪ .‬اگر به کمپین تبلیغاتی یک‬ ‫کسب وکار ایراد می گیریم‪ ،‬باید بتوانیم ایده ای برای‬ ‫برگزاری یک کمپین موفق به جای کمپین مورد‬ ‫انتقادمان ارائه کنیم‪ .‬اگر نظر و ایده ای نداریم‪ ،‬باید‬ ‫خاموش بشویم‪.‬‬ ‫سلبریتی‬ ‫‪C e l e b r i t y‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫همه این مسائل موجب شده تا تجربه کمی به‬ ‫جوانان اکوسیستم منتقل شود و در این صورت‬ ‫قطعا ریسک ها و اشتباهاتی متوجه کسب وکارها‬ ‫می شــود؛ االن چه روندهای اشتباهی در حوزه‬ ‫دیجیتالمارکتینگیکهبچه هایاستارتاپیانجام‬ ‫می دهند‪ ،‬وجود دارد؟‬ ‫مثال چون دیجی کاال یک روند را در دیجیتال‬ ‫مارکتینگش در پیش گرفته‪ ،‬کسب وکارهای‬ ‫دیگریهمازهمینروندوابزاراستفادهمی کنند‪.‬‬ ‫نه به این دلیل که مسئله کسب وکارشان را حل‬ ‫می کند بلکه به این دلیل که دیگران انجامش‬ ‫داده اند‪ .‬ضمن اینکه به جز چند کســب وکار‬ ‫بزرگ‪ ،‬ما شاهد هزینه کرد قابل توجه از سوی‬ ‫دیگر کسب وکارها برای دیجیتال مارکتینگ‬ ‫نیستیم و سایر اقدامات کوچک ترشده کارهای‬ ‫کسب وکارهای بزرگ است‪ .‬چرا شاهد چنین‬ ‫مسائلیهستیم؟‬ ‫نظر من این اســت که ‪90‬درصد اســتارتاپ های‬ ‫ایرانی به این دلیل شکست می خورند که بازاریابی‬ ‫نمی داننــد‪ .‬همچنین ‪90‬درصد افــرادی که با نام‬ ‫دیجیتال مارکتــر فعالیت می کننــد‪ ،‬مارکتینگ‬ ‫را نمی فهمنــد‪ .‬اعتقاد من این اســت که بازاریابی‬ ‫دیجیتال یعنی اســتفاده از ابزارهــای موجود در‬ ‫فضای دیجیتال برای رســیدن به اهداف بازاریابی‪.‬‬ ‫یعنــی اگــر بازاریابی ندانــی و نتوانی اهــداف را‬ ‫تعیین کنی‪ ،‬دیجیتال مارکتینگ نخواهی داشت‪.‬‬ ‫دیجیتال مارکتینگیکبخشکوچکازمارکتینگ‬ ‫اســت‪ ،‬اما در هر حال جزئی از فرهنگ مارکتینگ‬ ‫اســت‪ .‬اما باز هم ابر بزرگی داریم به نام مارکتینگ‬ ‫که دیجیتال مارکتینگ درون ان قرار دارد؛ یعنی‬ ‫کســی نمی تواند مارکتینگ را روشــی سنتی و‬ ‫دیجیتال مارکتینگ را راهبردی جدید قلمداد کند‪.‬‬ ‫اگر کســی بازاریابی نداند‪ ،‬نمی تواند مدعی تسلط‬ ‫بر دیجیتال مارکتینگ باشد‪ .‬وقتی کسی بازاریابی‬ ‫می داند‪،‬درانصورتاستفادهازدیجیتال مارکتینگ‬ ‫را بررســی می کند که کجا و چه زمانی و برای چه‬ ‫کسب وکاری جواب می دهد‪ .‬عده ای می گویند که‬ ‫مارکتینگ مرده و حاال عصر دیجیتال مارکتینگ‬ ‫است! این اشتباه محض است‪ .‬ما مارکتینگ داریم‬ ‫و در دل ان دیجیتال مارکتینــگ هم به عنوان یک‬ ‫امکان وجود دارد که می توان با توجه به کسب وکار‬ ‫از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫حاال چند نمونه را می توان ذکر کرد؛ ایا اپلیکیشن‬ ‫روبیکا با دیجیتال مارکتینگ می توانســت نصب‬ ‫بگیرد؟ پاسخ منفی اســت‪ .‬جای درست تبلیغات‬ ‫روبیکا‪ ،‬تلویزیون بود‪ .‬یا اپلیکیشن اپ می توانست‬ ‫با بنر‪ ،‬کانتنت مارکتینگ یا گوگل ادز و سوشــیال‬ ‫مدیا‪ 30،‬میلیوننصببگیرد؟ابدانمی توانست‪.‬اصال‬ ‫مخاطبش در این حوزه ها حضور ندارد‪ .‬مخاطب عام‬ ‫دارد‪ ،‬پس باید در تلویزیون و بیلبورد دیده شود‪ .‬ایا‬ ‫رکاب باید روی بیلبورد می رفت یا زود بود؟ این نکته‬ ‫باید بررسی شود‪ .‬نه فقط در ایران بلکه در امریکا و‬ ‫کشورهای صاحب اکوسیستم های بزرگ استارتاپی‬ ‫هم داستان همین است‪.‬‬ ‫در مرحله نخست کسب وکارهای زیادی شکست‬ ‫می خورند و بعد چند تحلیلگر‪ ،‬با استفاده از داده هایی‬ ‫که در اختیارشان قرار می گیرد‪ ،‬انالیز کرده و نتایج‬ ‫را شفاف منتشر می کنند‪ .‬مثال می گویند که فالن‬ ‫کســب وکار‪ ،‬به این دالیل پنج گانه و به دلیل فالن‬ ‫استراتژیغلطشکستخوردهاست‪.‬درایرانهمباید‬ ‫منتظرگذشت زمانباشیم‪.‬هنوز زود است‪.‬باید زمان‬ ‫بگذرد و نتیجه ازمون ها اعالم شــده و انالیز شود و‬ ‫نتایج در اختیار سایرین قرار بگیرد‪ .‬یکی از نکات مهم‬ ‫این است که دالیل شکست بیان شود‪ .‬مثال بچه های‬ ‫بقچه کار قشنگی کردند که دالیل شکست شان را‬ ‫بیان کردند‪ .‬این کاری است که همه باید بکنند‪ .‬باید‬ ‫تجمیع اطالعات و داده صورت بگیرد‪ ،‬تحلیل شود و‬ ‫استراتژی های کلی تدوین شود‪.‬‬ ‫اگر این روندها طی نشــود‪ ،‬ما هیچگاه نمی توانیم‬ ‫تشــخیص بدهیم که اصوال چــه کانال هایی و چه‬ ‫روش هایی برای ما مفید است‪ .‬ما در کسب وکارمان‬ ‫باید تشخیص بدهیم که کدام بخش از مارکتینگ‬ ‫ما نمی تواند در فضای دیجیتال اتفاق بیفتد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت که تنها راه موفقیت یک اســتارتاپ کامال‬ ‫دیجیتالی در فضای افالین باشــد‪ .‬مگر اســنپ از‬ ‫فضای دیجیتال برای تبلیغات شروع کرد؟ نه‪ .‬اسنپ‬ ‫از رویدادهای دانشجویی یعنی جایی که سفر رایگان‬ ‫برای شرکت کنندگان اهمیت داشت‪ ،‬تبلیغاتش را‬ ‫اغاز کرد‪ .‬بعد از این مرحله به ســراغ بیلبورد رفت‬ ‫و حتی به اســتفاده ابزاری از بعضی از مسافران هم‬ ‫متهم شد اما می بینیم که مســیر بازاریابی شان را‬ ‫درست تشخیص دادند‪ .‬پس اگر موفقیتی به دست‬ ‫اورده اند‪ ،‬فقط به خاطر پول و ســرمایه نیست؛ به‬ ‫خاطر تشخیص درست راهبردها هم است‪.‬‬ ‫در فضای دیجیتال مجموعه ای از ابزارها را داریم که‬ ‫استفاده از انها برمی گردد به شناخت ما از مشتریان‬ ‫و جنس کسب وکارمان‪ .‬استارتاپ ها باید براساس‬ ‫مشتریان شان تصمیم گیری کنند‪ .‬استارتاپ ها باید‬ ‫ی هستند‪ .‬ایا‬ ‫تشخیص بدهند مشتریان از چه جنس ‬ ‫مشتری بالقوه هستند یا مشتری خاموش‪ .‬گاهی‬ ‫مشتری از جنس کاستومر است؛ یعنی یک بار از‬ ‫ما خریــد کرده و راضی اســت و احتماال باز هم از‬ ‫ما خرید می کند‪ .‬یا مــا تنها گزینه موجود در بازار‬ ‫هستیم‪ .‬مانند کبریت توکلی‪ .‬مشتری وقتی برای‬ ‫خرید کبریت اقدام می کند‪ ،‬فقط یک گزینه پیش‬ ‫رو دارد و ان توکلی اســت‪ .‬این می شود مشتریِ‬ ‫بالفعل‪ .‬گاهی نیز مشتریان ما بالقوه هستند؛ یعنی‬ ‫ما در بازار حضور داریم ولی رقبای ما هم هستند‪.‬‬ ‫پس با وجود رقبا‪ ،‬ما از طرف مشتریان مورد بررسی‬ ‫قــرار می گیریم‪ .‬در این صورت بایــد انالیز کنیم‬ ‫که بفهمیم مخاطبــان محصول ما معموال در چه‬ ‫بســتری به دنبال این محصول می گردند‪ .‬بعد از‬ ‫انالیز می توان متوجه شد که بازاریابی ما باید در چه‬ ‫حوزه ای و چگونه و با چه ابزاری انجام شود‪.‬‬ ‫تیپ دیگری از مشــتریان هم مشتریان خاموش‬ ‫هســتند؛ یعنی کســانی که با محصولی ارتباط‬ ‫برقرار می کننــد و ان را می خرند و شــاید به ان‬ ‫نیاز هم نداشت ه باشــند‪ ،‬اما خریدارش می شوند‪.‬‬ ‫برای به دســت اوردن این نوع از مشتریان باید به‬ ‫ســراغ تبلیغات بنری‪ ،‬اینفلوئنسر مارکتینگ و‪...‬‬ ‫برویم‪ .‬هیچ اشــکالی هم ندارد که محصول را به‬ ‫اینفلوئنسرهایی که مشتریان ما را در کنار خودشان‬ ‫دارند‪ ،‬بسپاریم‪ .‬مثال انتقادهای زیادی به بیمیتو شد‬ ‫بابت ان ویدئوی معروفی که خیلی هم وایرال شد‪،‬‬ ‫ولی مــن از انها دفاع کردم‪ .‬دلیل دفاع من این بود‬ ‫که بیمیتو با اســتفاده از ان تبلیغش‪ ،‬توانست ه بود‬ ‫به اعداد و ارقامی در ارتباط با رشدش برسد‪ .‬مثال‬ ‫می گفتند که با ‪30‬میلیون تومان‪ ،‬مشتریان شان‬ ‫را دو و نیــم برابر کرده اند‪ .‬وقتــی نتیجه ملموس‬ ‫پیش روی مان قــرار می دهند‪ ،‬نباید اینقدر انتقاد‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫کسب و کارمان االعمال بالنتایج را امتحان کنیم‪.‬‬ ‫شاید پیامدهای مثبتی از دل ان بیرون بیاید‪ .‬ما باید‬ ‫به رســیدن به هدف فکر کنیم‪ .‬من هم از ان ویدئو‬ ‫خوشــم نیامده اما از ان انتقادهای وحشتناک هم‬ ‫متنفرم‪ .‬من حتی از اینفلوئنسر حوزه غذا هم دفاع‬ ‫کردم‪ .‬درســت در زمانی که همه به او حمله کرده‬ ‫بودند و داشــتند او را می کشــتند‪ ،‬من دفاع کردم‬ ‫چون همین ادم سال ‪ 92‬کنفرانسی برگزار کرد و ما‬ ‫شرکت کردیم و چیزهایی هم یاد گرفتیم‪.‬‬ ‫موفقیت‬ ‫کسب وکارها‬ ‫سهضلع‬ ‫دارد؛ تامین‪،‬‬ ‫لجستیکو‬ ‫مشتری‪.‬کلیت‬ ‫مسائلیمانند‬ ‫سئو‪ ،‬اس ام اس‬ ‫مارکتینگ‪،‬‬ ‫ایمیل‬ ‫مارکتینگ و‪...‬‬ ‫همگی مربوط به‬ ‫بخشمشتری‬ ‫است‪ .‬اما دو‬ ‫بخشدیگر‬ ‫است که در‬ ‫نهایتسرنوشت‬ ‫کسب وکارها‬ ‫را مشخص‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫البته در مورد‬ ‫کسب وکاری‬ ‫مانندفرانش‬ ‫متممبحث‬ ‫یا ّ‬ ‫لجستیک‬ ‫مطرحنیست‪.‬‬ ‫اگر فرانش‬ ‫ضربه می خورد‪،‬‬ ‫به خاطر‬ ‫کیفیتپایین‬ ‫ویدئوهایش‬ ‫متمم‬ ‫است و ّ‬ ‫به خاطر تامین‬ ‫محتوای خوب‪،‬‬ ‫متممشده‬ ‫ّ‬ ‫است‪ .‬ما اغلب‬ ‫در بخش تامین‬ ‫ضعف داریم‬ ‫برگردیم به بحث اموزش؛ از نبود اموزش در‬ ‫اکوسیستم در ارتباط با دیجیتال مارکتینگ‬ ‫حرف زدیم‪ .‬به نظــرت در این زمینه وظیفه یا‬ ‫مسئولیتی متوجه بازیگران بازار است که باید‬ ‫انجامش بدهند و نیروی انسانی تربیت کنند؟‬ ‫خودت اموزش های زیادی داری و وبینار رایگان‬ ‫برگزارمی کنیوکالحضورتپررنگاست‪.‬حتی‬ ‫بعضا هســتند افرادی که می گویند چرا عادل‬ ‫طالبی اینقدر حضورش پررنگ است؟!‬ ‫بله!‪( CSR‬مسئولیت اجتماعی) در اکسیستم بسیار‬ ‫ضعیف است و کسب وکارهای بزرگ به وظایف‪CSR‬‬ ‫خودشان توجه کافی نمی کنند‪ .‬من به عنوان عادل‬ ‫طالبی و به عنوان یک شخص وبینار رایگان برگزار‬ ‫می کنم و بیش از ‪8‬هزار فایل صوتی رایگان تولید‬ ‫کرده ام‪ .‬تولیــد این فایل ها و برگزاری این وبینارها‬ ‫به این دلیل نبوده که من کســب وکار ندارم و وقت‬ ‫اضافی دارم؛ بلکه فکر می کنم که اگر چیزی می دانم‬ ‫باید با دیگران به اشــتراک بگــذارم‪ .‬اما عالوه بر‬ ‫اشخاص‪ ،‬اموزش باید از طرف کسب وکارهای بزرگ‬ ‫اکوسیستم جدی گرفته شــود‪ .‬قطعا دیجی کاال‪،‬‬ ‫اسنپ‪ ،‬علی بابا و‪ ...‬در برابر فضای کسب وکارشان‬ ‫وظیفه دارند‪ ،‬ولی تاکنون برنامه قابل قبولی در این‬ ‫زمینه ارائه نکرده اند‪.‬‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪15/‬تـیـرمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجـم‪ /‬شـماره‪146‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Jul. 6th‬‬ ‫\‪No.146\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫‪146‬‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫‪10‬‬ ‫بچه هاییکهتازهکارشانراشروعکرده اندباید‬ ‫از اموزه های منتورها استفاده کنند‪ .‬اما وقتی‬ ‫اموزشسیستماتیکیدرکارنیستوباتجربه ها‬ ‫یا از ایران رفته اند یا سرشان گرم کار خودشان‬ ‫است‪،‬دانشدیجیتال مارکتینگازمسیرافرادی‬ ‫در حال انتقال است که در مورد منتوربودن شان‬ ‫جای شک و شبهه وجود دارد‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫همانطور که افراد کاربلد دیجیتال مارکتینگ‬ ‫کمتر در اکوسیستم حضور فعال دارند‪ ،‬در مورد‬ ‫منتورها هم همینطور است‪.‬‬ ‫چون هیچ کسی ابتدا به ســاکن‪ ،‬بر همه دانش ها‬ ‫مسلط نیست‪ ،‬برای پیش بردن کار باید از راهنمایی‬ ‫منتورها استفاده کرد‪ .‬اما نه این افرادی که االن دارند‬ ‫با نام منتور کار می کنند‪ ،‬چون بیشترشــان فقط‬ ‫نام شان منتور است و در واقع نیستند‪ .‬فکر می کنم‬ ‫یکی از دالیل چنین ضعفی در حوزه منتورینگ این‬ ‫باشد که از اغاز رویداد استارتاپ ویکند به بعد‪ ،‬خلط‬ ‫مبحثی ایجاد شد در مورد منتورها‪ .‬استارتاپ ویکند‬ ‫فلسفه ای داشت که منتورها باید رایگان بیایند‪ ،‬اما‬ ‫همین دیدگاه بــه این صورت پیش رفت که گفته‬ ‫شد در شتاب دهنده ها هم منتور باید رایگان باشد‪.‬‬ ‫در حالی که این تصور غلط اســت‪ .‬شتاب دهنده‬ ‫باید هزینه کند‪ ،‬پــول خوب هم بدهد و از خدمات‬ ‫منتورهای واقعی استفاده کند‪.‬‬ ‫منتور‪ ،‬مفت نیست‪ .‬افراد زیادی هستند که ترجیح‬ ‫می دهند به جای اینکه مفت و مجانی در سمینارها‬ ‫و شتاب دهنده ها و رویدادها وقت شان را صرف کنند‪،‬‬ ‫در خانه بنشینند و به کارشان برسند‪ ،‬چون دیگران‬ ‫حاضر نیستند بابت دانش انها هزینه ای بپردازند‪.‬‬ ‫البته االن شاید بعضی ها بگویند که پس وظایف و‬ ‫مسئولیت اجتماعی چه می شود؟ من این بخش را‬ ‫قبول دارم اما منتور هم نمی تواند همه زندگی را وقف‬ ‫مسئولیت اجتماعی کند‪ .‬هزینه حضور منتورهای‬ ‫واقعی باید پرداخت شود‪ .‬اگر هزینه دانش ادم های‬ ‫کاربلد پرداخت شود‪ ،‬قطعا انها حاضرند وقت شان‬ ‫را صرف منتورینگ دیگران کنند‪.‬‬ ‫نکته دیگری هم در مورد افرادی که به عنوان منتور‬ ‫در همایش ها و رویدادها حضور دارند‪ ،‬وجود دارد و‬ ‫ان مربوط به باندبازی و رفیق بازی است‪ .‬هر کسی‬ ‫همایشی برگزار می کند‪ ،‬از دوست خودش به عنوان‬ ‫منتور استفاده می کند که ای بسا اصال دانش الزم‬ ‫را ندارد‪.‬‬ ‫رشد به‬ ‫روش جاجیگا‬ ‫بهزعم کا‬ ‫رشناسان‪ ،‬جاجیگا در‬ ‫حال حاضر‬ ‫یکی از ‪3‬استارتاپ‬ ‫برتر ر‬ ‫زرواسیون اقامتگاههای‬ ‫مردمی است‬ ‫ما را جدی نگرفتند!‬ ‫علیرضا ناظمزاده و‬ ‫پیمان فخاریان‪ ،‬بنیان‬ ‫توسط با‬ ‫گذاران یکتانت می‬ ‫زیگران اصلی بازار‬ ‫گویند علی رغم اینکه‬ ‫نادیده گرفتهشده‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫بودند‪ ،‬توانسته اند در‬ ‫از بازار تبلیغات د‬ ‫مدت زمان‪۲‬سال‬ ‫یجیتال در فضای‬ ‫وب را تصاحب کنند‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫اولـینهـفتهنامه‬ ‫شـنـبـه‪12 /‬مـردادمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫راهی که باید رفت!‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪/98‬‬ ‫سـالپـنجم‪ /‬شـماره‪149‬‬ ‫هیس‪،‬ماشین‬ ‫هافریادنمیزنند‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 3th‬‬ ‫\‪No.149\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫یادداشتیاز‬ ‫مدیرعاملمجموعهمشورپ‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪149‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای‬ ‫ امـروز‬ ‫چارچرخ‪:‬نگهداریه‬ ‫داستان شکل‬ ‫‪nes‬‬ ‫گیری ‪l i‬و‪' s H e a d‬‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫رشد‪To d a y‬‬ ‫بیاموز‬ ‫درکنار‬ ‫وشمندانهازخودروشخصی‬ ‫فراهم کردنبهترین‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫‪14‬‬ ‫خدماتاضطراریخودرو‬ ‫‪zin‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪shanbemaga‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫تجربههای‬ ‫من «قسمتاول»‬ ‫وقتی که‬ ‫پول ندارید!‬ ‫‪4‬‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫بیاموز یک‬ ‫اپلیکیشندقیق‬ ‫دراموزشفعال‬ ‫ترین‬ ‫زابن‬ ‫‪ 107‬میلیون صفحه‬ ‫ابزدید ماهانهدر‬ ‫ینینسایت‬ ‫سرمایهگذاران‬ ‫خ‬ ‫صوصی سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ۱۲‬روش استفاده‬ ‫بهینه از لینکدین‬ ‫‪11‬‬ ‫محمدرضا رحمانی‬ ‫مدیر ا‬ ‫جرایی نینیسایت‬ ‫از دالیل مو‬ ‫فقیت بزرگترین‬ ‫شبکه اجتماعی زنانه‬ ‫در‬ ‫ایران میگوید‬ ‫برای درج رپورتاژ در ویژه‬ ‫نامه الکامپ فقط تا‪18‬‬ ‫این ویژهنامه‬ ‫تیر‪ ،‬میتونید از تخفیف‬ ‫عالوه بر توزیع در تمامی‬ ‫‪20‬درصدی استفاده کنید‪.‬‬ ‫مراکز استارتاپی و سرمایه‬ ‫‪6‬گذاری کشور به صورت‬ ‫ویژههـفتهدرنامهنمایشگاه‬ ‫برای‬ ‫اولـین‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫رزرو و هماهنگی با این‬ ‫الکامپ توزیع میشه‬ ‫شـنـبـه‪2 /‬شهریورمـاهاخـتصاصیاسـتارتاپها‬ ‫شمارهها تماس بگیرید‬ ‫و‬ ‫‪ /98‬سـالپـنجم‪/‬‬ ‫ینداد و‬ ‫حل مسائل حقوقی‬ ‫استارتاپها‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫شـماره‪151‬‬ ‫مگلند‬ ‫جویگو ‬ ‫یششاپ‬ ‫موتورفجستو‪151‬‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫یع‬ ‫مطبوعات در ضای ان‬ ‫الینپلتفرمین با گویش خرید کن!‬ ‫‪2019‬‬ ‫\‪Sat\ Aug. 24th‬‬ ‫\‪No.151\ Vol.5‬‬ ‫‪16‬‬ ‫صفحه‬ ‫‪12000‬تومان‬ ‫‪SHANBEMAG.com‬‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪shanbemag‬‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪shanbemagazin‬‬ ‫‪shanbemag1‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ک زندگی ‬ ‫ی که سب بیت‬ ‫کوین یا‬ ‫دیجیتال را کامل می کند‬ ‫‪shop.shanbemag‬‬ ‫‪.com‬‬ ‫ا‬ ‫تریوم‪ ،‬مسئله این‬ ‫است‬ ‫من مقصر هستم!‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازاریابی‬ ‫دیجیتال‬ ‫یعنی استفاده‬ ‫از ابزارهای‬ ‫موجود‬ ‫در فضای‬ ‫دیجیتال‬ ‫برای رسیدن‬ ‫به اهداف‬ ‫بازاریابی‪.‬‬ ‫یعنی اگر‬ ‫بازاریابی‬ ‫ندانی و نتوانی‬ ‫اهداف را‬ ‫تعیین کنی‪،‬‬ ‫دیجیتال ‬ ‫مارکتینگ‬ ‫نخواهی‬ ‫داشت‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫یم خواهند ‬ ‫رسمان را بربند!‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارشی از اکوسیستم‬ ‫اس‬ ‫تارتاپی نوظهورغزه‬ ‫سیدهادی ‬ ‫علیرغم علوی‪ ،‬مدیرعامل اس‬ ‫مو‬ ‫تارتاپ تومن میگوید‬ ‫انها را از فقیت این استارتاپ‬ ‫بین‬ ‫عدهای میخواهند‬ ‫کرایه خرد ببرند‪ .‬تومن ماهیانه‬ ‫یک میلیارد تومان‬ ‫تاکسی‬ ‫جمع میکند‪ .‬او از‬ ‫بازار چند ه‬ ‫شروع یک جنگ در‬ ‫زارمیل‬ ‫یاردی پول‬ ‫خردخبر میدهد!‬ ‫طی ‪ 10‬ماهی که‬ ‫فعالیت کرده‬ ‫ایم‪ ،‬کیف پول تومن‪10 ،‬‬ ‫یعنی هر ماه یک‬ ‫میلیارد تومان توسط‬ ‫‪ 500‬هزار نفر میلیارد تومان‪ .‬در تهران و‬ ‫مردم یعنی کاربران‬ ‫شهرستانها حدود‬ ‫تومن شارژ شده است؛‬ ‫تومن را‬ ‫‪35‬هزار تاکسیران از‬ ‫امتحان کردهاند و ‪300‬‬ ‫تومن استفاده کردهاند‪.‬‬ ‫هزار نفر کاربر‪ ،‬دائما از‬ ‫تاکنون ‪2‬میلیون و‬ ‫تومن استفاده میکنند‪.‬‬ ‫‪500‬هزار بار بوده است‪.‬‬ ‫میزان استفاده مردم‬ ‫ایا وقتی‬ ‫من کرایه تاکسی را‬ ‫پرداخت میکنم‪ ،‬در‬ ‫حقوق راننده تاکسی را‬ ‫حال پرداخت پول به‬ ‫شهرداری هستم و‬ ‫پرداخت میکند؟ نه‪ ،‬به‬ ‫نیمهباز‬ ‫هیچ عنوان‪ .‬من به‬ ‫شهرداری از این پول‪،‬‬ ‫است که خود افراد‬ ‫راننده تاکسی پول می‬ ‫مالک محسوب می‬ ‫وجود‬ ‫دهم و این سیستم‬ ‫شوند اما هماهنگی و‬ ‫دارد‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫نظارتهایی هم از طرف‬ ‫اعالم کرده که در مورد‬ ‫یک سازمان یا ارگان‬ ‫مرکزی رگوالتور است‬ ‫سیستم باز و سیستم‬ ‫نیمهباز‪ ،‬کسی حق‬ ‫چون بحث پول مردم‬ ‫مطرح است‪ ،‬اما مثال‬ ‫تصمیمگیرنده اما در‬ ‫ورود ندارد و تنها بانک‬ ‫شهرداری در مورد‬ ‫مورد تاکسی‪ ،‬مالک‬ ‫نیست و تاکسی مال تاکسیرانهاست‪ ...‬اتوبوسرانی مالک است و‬ ‫ســرمــقالــه‬ ‫‪i a l‬‬ ‫‪E d i t o r‬‬ ‫‪ ۵‬عنصرمهم در‬ ‫قانون ح‬ ‫مایت از ورشکستگی‬ ‫اکبر هاشمی‬ ‫سردبیر‬ ‫‪9‬‬ ‫ویسرویس‬ ‫خدمات‬ ‫پس ازفروشانالین‬ ‫دعوت به نهضت‬ ‫استارتاپ چیست‬ ‫‪15‬‬ ‫‪5‬‬ ‫عکس‪:‬‬ ‫مریم سعیدپور ‪ /‬شنبه‬ ‫تـیـتـرهـای امـروز‬ ‫‪dlines‬‬ ‫‪To d a y ' s H e a‬‬ ‫‪14‬‬ ‫اعتبار اجمتاعی ‬ ‫مشا چنده؟‬ ‫هرشهروند‬ ‫می تواند براساس امتیازش‬ ‫از‬ ‫خدمات اجتماعی‬ ‫استفاده و زندگیکند!‬ ‫سیستم امیتاز دهی به‬ ‫انسان ها اگر چه در حد‬ ‫یک تخیل بود اما حاال‬ ‫دولت چین و استرالیا‬ ‫در حال اجرای این‬ ‫طرح مخوف هستند‪...‬‬ ‫نسخه دیجیتال‬ ‫شنبه را با تخفیف‬ ‫از شاپ شنبه تهیه‬ ‫کنید‬ ‫استارتاپ های جهان‬ ‫‪Worid'sStar tup‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪8‬‬ ‫والت دیزنی‬ ‫همــه رویاهای مان می تواند محقق شــود‪ ،‬اگر‬ ‫شجاعت دنبال کردن ان ها را داشته باشید‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستــــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫تعامل با جامعه‬ ‫ورزشی در استارتاپ‬ ‫‪CIALFO‬‬ ‫دیجیتالی کردن اکوسیســتم ورزشی‪ ،‬هدف‬ ‫عمده پلتفرمی است که در سال ‪ ۲۰۱۵‬توسط‬ ‫ونکاتا راچور در کشــور هند راه اندازی شــده‬ ‫است‪ .‬این اســتارتاپ که ‪ CIALFO‬نام دارد‪ ،‬از‬ ‫طریق افزودن ارزش های متمایز و پرطرفدار‪،‬‬ ‫توجــه گروه های زیــادی ماننــد کلوب ها‪،‬‬ ‫انجمن ها‪ ،‬اکادمی ها‪ ،‬مربیان و ورزشکاران را‬ ‫به سوی خود جلب کرده است‪ .‬این کسب وکار‬ ‫با تمرکز بر پتانســیل های ورزشی‪ ،‬به دنبال‬ ‫رشد و تقویت ساختار این اکوسیستم است و‬ ‫در قالب بسترهای نرم افزاری خود‪ ،‬جنبه های‬ ‫اصلی چند رشــته ورزشی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬پورتال انالین برای عالقه مندان‬ ‫به شنا‪ ،‬مشهورترین و موفق ترین نمونه در بین‬ ‫نرم افزارهای این شــرکت به شمار می رود‪ .‬در‬ ‫ادامه با سازوکار این استارتاپ ورزشی بیشتر‬ ‫اشنا می شویم‪.‬‬ ‫شروع موفق با ‪SwimIndia‬‬ ‫‪ SwimIndia‬یک پلتفرم ورزشــی دیجیتال‬ ‫در حوزه شــنا به شــمار می رود که به عنوان‬ ‫زیرمجموعه اســتارتاپ ‪ CIALFO‬محسوب‬ ‫می شود و با هدف ایجاد بستری از شبکه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬به منظور یادگیری‪ ،‬تعامل و ارتباط‬ ‫در این رشــته ورزشی ایجاد شــده است‪ .‬این‬ ‫پلتفرم به دنبال ترویج فرهنگ شنا بوده و این‬ ‫مهم را از طریق ارائه اطالعات مفید در رابطه با‬ ‫این ورزش انجام می دهد‪ .‬راهنمایی شناگران‪،‬‬ ‫اطالعات مربوط به اموزش شنا‪ ،‬رژیم غذایی‪،‬‬ ‫مراکز اموزشــی و‪ ...‬از جمله مسائلی هستند‬ ‫که در پلتفرم مذکور بر انها تاکید می شود‪ .‬این‬ ‫اطالعاتدرنهایتباعثارائهفرصت هایمترقی‬ ‫برای فعاالن این حوزه می شود تا با تقویت درک‬ ‫و دانش انها از این رشــته ورزشی‪ ،‬موفقیت و‬ ‫ترقی بیشتری را در اینده کسب کنند‪.‬‬ ‫هدف عمده نرم افزار مذکور‪ ،‬پر کردن جاهای‬ ‫خالی اســت که در حیطه ورزش شــنا وجود‬ ‫دارد‪ ،‬در واقع قسمت های اصلی این اکوسیستم‬ ‫مانند ورزشــکاران این رشــته‪ ،‬عالقه مندان‪،‬‬ ‫والدین‪ ،‬مربیان‪ ،‬مراکز و کلوب های ورزشــی‬ ‫در زمینه شنا‪ ،‬سهامدارانی هستند که از سوی‬ ‫این اســتارتاپ انتخاب شــده اند تا در چرخه‬ ‫فعالیت های پلتفرم حضور داشته باشند و بازار‬ ‫ان را به حرکت دراورند‪.‬‬ ‫رهاکردن حاشیه امن کاری‬ ‫واقعیت مهمی که درباره کارافرینان وجود دارد‪،‬‬ ‫این است که حاضرند به منظور دستیابی به ان‬ ‫چیزی که می خواهنــد‪ ،‬از راحتی و اطمینان‬ ‫کنونی خود دســت بکشــند و این درســت‬ ‫همان کاری بود که ونکاتا راچور در راه اندازی‬ ‫استارتاپ خود انجام داد و با وجود اینکه بیش‬ ‫از ‪2‬دهه به صورت حرفه ای در شرکت اوراکل‬ ‫امریــکا و هند کار کرده بــود‪ ،‬ان را رها کرده‬ ‫و اســتارتاپ خود را اغاز کــرد‪ .‬جرقه پلتفرم‬ ‫‪ SwimIndia‬از تجربه ای اغاز شــد که راچور‬ ‫در رابطه با کالس شنای پسر خود با ان مواجه‬ ‫شد؛ مشکالتی مانند زمان تمرین‪ ،‬به روز رسانی‬ ‫مسابقات‪ ،‬مقایسه عملکردها‪ ،‬اطالعات مربوط‬ ‫به رژیم های غذایی و ‪ ...‬باعث شد که به فکر ایجاد‬ ‫یک پلتفرم انالین در زمینه ورزش شنا بیفتد‬ ‫و مقدمات ان را فراهم کند‪ .‬تعامل‪ ،‬پیگیری و‬ ‫اندازه گیری عملکردها‪ ،‬شاید چیزی باشد که‬ ‫بسیاری از ورزشکاران اماتور‪ ،‬با ان غریبه باشند‬ ‫و این در حالی است که استارتاپ ‪ CIALFO‬این‬ ‫امکان را برای ورزشکاران فراهم می کند که از‬ ‫طریق برنامه هایی که ارائه می دهد‪ ،‬به صورت‬ ‫علمی تر‪ ،‬کاربردی تر و هدفمند تر ورزش کنند‪.‬‬ ‫موسس این کسب وکار به دغدغه های افرادی‬ ‫توجه کرد ه که جامعه عام ورزش شنا محسوب‬ ‫می شــوند و با مســائل عمومی تــری روبه رو‬ ‫هستند؛ در نهایت نیز پاسخگویی به این مسائل‬ ‫باعث جذب چنین مخاطبانی شده است‪ ،‬زیرا‬ ‫با مشکالت روزمره انها برخورد کرده و از طریق‬ ‫فناوری دیجیتــال‪ ،‬اســان ترین راه را به انها‬ ‫پیشنهاد می کند‪ .‬شاید جرقه ای که از کالس‬ ‫شنا در ذهن ونکاتا راچور زده شد‪ ،‬در نگاه اول‬ ‫این ارزش را نداشته باشد که از موقعیت کاری‬ ‫ایده ال خود دست بکشد‪ ،‬اما هدف عمده ای که‬ ‫در چشــم انداز این کسب وکار می دید‪ ،‬چنین‬ ‫جسارتی را به او بخشید تا از یک حقوق ثابت و‬ ‫مطمئن دست بکشد و در مقابل‪ ،‬دغدغه گروه‬ ‫زیادی از مخاطبان را پاســخ داده و موفقیت‬ ‫چشمگیری را در اینده کسب کند‪.‬‬ ‫اشنایی با ‪ ۴‬استارتاپ متمایز در زمینه ورزش‬ ‫استاراتیپبرایورزشکارانجوان‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫شادی فریماه‬ ‫انچه در مورد‬ ‫این‪ 4‬استارتاپ‬ ‫مطرح می شود‪،‬‬ ‫نوع نگاه انها‬ ‫نسبتبه‬ ‫اکوسیستم‬ ‫ورزشی جهان‬ ‫است‪ ،‬این‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫نوین در عین‬ ‫حال که از‬ ‫فناوری های‬ ‫مدرن استفاده‬ ‫می کنند‪،‬‬ ‫رویکردهای‬ ‫جدیدتری را‬ ‫ارائه داده و از‬ ‫حد مشاوره های‬ ‫انالین ورزشی و‬ ‫موارد مشابه انها‬ ‫عبور کرده اند ‬ ‫با توجه به اهمیتی کــه ورزش‪ ،‬چه در معنای عام و‬ ‫چه در معنای خاص خود‪ ،‬در بین مردم جهان دارد‪،‬‬ ‫طبیعی است که کسب وکارهای نوین در این حیطه‬ ‫وارد شــوند‪ .‬در این میان‪ 2 ،‬رویکرد عمده نسبت به‬ ‫استارتاپ های ورزشی وجود دارد؛ یکی پرداختن به‬ ‫جنبه های عمومی تر که شامل مخاطبان عادی است‬ ‫و دیگری توجه به رویکردهای خاص تر ورزشــی که‬ ‫بیشتر شــامل ورزش های حرفه ای و افراد مشهور و‬ ‫فعال در ان زمینه ها می شود‪ .‬استارتاپ هایی که در‬ ‫زمینه ورزش شکل می گیرند‪ ،‬هر اندازه خالق تر و در‬ ‫عین حال کاربردی تر باشند‪ ،‬امکان موفقیت بیشتری‬ ‫خواهند داشت‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬در ادامه ‪ 4‬استارتاپ‬ ‫مطرح در ســطح جهان که فناوری هــای نوین را با‬ ‫رویکردهایی خاص تر در زمینه های ورزشی تلفیق‬ ‫کرده اند‪ ،‬معرفی می شوند‪.‬‬ ‫استارتاپی برای اسپانسرها‬ ‫بحث حمایت مالی در ورزش بســیار حائز اهمیت‬ ‫است و عموما اسپانسرها نیز نام های تجاری بزرگی‬ ‫هستندکهمی توانندمبلغ هاییرادرمقیاسزیادبرای‬ ‫این موضوع اختصاص دهنــد‪ .‬به طور کلی می توان‬ ‫گفت حمایت مالی در قبال یک تیم ورزشی و یا یک‬ ‫ورزشکار انجام می شــود و فرایند بسیار پیچیده ای‬ ‫دارد‪ ،OpenSponsorship .‬اســتارتاپی اســت که‬ ‫در نیویورک راه اندازی شــده و ساده تر کردن فرایند‬ ‫حمایت مالی در صنعت ورزش را در دستور کار خود‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬برقراری ارتباط بین ورزشکاران و‬ ‫باشگاه های ورزشــی با اسپانسرها‪ ،‬مهم ترین کاری‬ ‫اســت که در این فرایند صورت می پذیرد و در این‬ ‫میان‪ ،‬اســتارتاپ مذکــور داعیه ســاده کردن این‬ ‫سازوکار را دارد‪.‬‬ ‫این پلتفرم مبتنــی بر وب‪ ،‬همگام ســازی تیم ها‪،‬‬ ‫ورزشکاران‪ ،‬باشگاه ها و نمایندگان ورزشکاران را با‬ ‫برندها و شرکت هایی که می توانند حامی مالی باشند‪،‬‬ ‫پوشش می دهد‪ .‬از انجایی که رویکردهای حمایتی‬ ‫در دنیای ورزش ارتباط مستقیمی با بازاریابی دارند‪،‬‬ ‫این پلتفرم در دو جهت فعالیت می کند؛ یکی اینکه‬ ‫ورزشــکاران و همتایان انها را در رابطــه با برندی‬ ‫که اسپانســر انهاســت‪ ،‬خوش بین کرده و مزایای‬ ‫استارتاپ دوربین به دست در استادیوم ها‬ ‫‪ Brizi‬اســتارتاپی اســت که خاطرات گروهی را با‬ ‫دوربین های خود ثبت می کند‪ .‬گرفتن سلفی یکی‬ ‫از مهم تریــن و در عین حال ســخت ترین کارهایی‬ ‫اســت که هر طرفداری هنگام تماشای تیم ورزشی‬ ‫مورد عالقه خود در ورزشگاه به ان فکر می کند‪ .‬هر‬ ‫تماشاگری که تیم مورد عالقه خود را تشویق می کند‪،‬‬ ‫در عین حال که می خواهد از تماشای بازی لذت ببرد‪،‬‬ ‫به این امر هم عالقه دارد که با دوســتانی که با هم به‬ ‫ورزشگاه امده اند‪ ،‬سلفی های جالبی را بیندازد و در‬ ‫عین حال بازیکنان را نیز در عکس خود داشته باشد!‬ ‫اما برای چنین کاری یا باید مونوپاد خود را به ورزشگاه‬ ‫ببرند که سخت و جاگیر است و یا باید برای داشتن‬ ‫یک عکس سلفی خوب‪ ،‬وقت زیادی صرف کنند که‬ ‫در این صورت تمرکز خود را نسبت به بازی از دست‬ ‫می دهند‪.‬‬ ‫‪ Brizi‬یک اســتارتاپ کانادایی است که با قرار دادن‬ ‫دوربین های خو د در اســتادیوم های ورزشــی‪ ،‬به‬ ‫این نیاز تماشاگران پاســخ داده‪ ،‬هواداران تیم ها را‬ ‫کنترل کرده و در موقعیت های مناسب از انها عکس‬ ‫می گیرد؛ در واقع این عکس ها در حکم سوغاتی هایی‬ ‫هستند که طرفداران می توانند از ورزشگاه ها با خود‬ ‫ببرند‪ .‬اما مخاطبان هدف این کســب وکار فقط به‬ ‫هیئتعزاداران شرکت های‬ ‫استارتاپیودانش بنیان‬ ‫گسترش بسترهای نرم افزاری‬ ‫امرو ز گــروه ‪ CIALFO‬بیــش از ‪ ۷‬هزار کاربر‬ ‫ثبت نام شده دارد‪ .‬داشتن ‪ k ۶‬دانلود برنامه به‬ ‫همراه ‪ ۱.۵‬میلیــون بازدید از صفحه‪ ،‬امارهای‬ ‫قابل توجهی هســتند که روند پیشرفت این‬ ‫استارتاپ را نشان می دهند‪ .‬همچنین الزم به‬ ‫ذکر اســت که این شرکت بیش از ‪ ۷۰‬مسابقه‬ ‫را نیز پوشــش داده است‪ .‬این استارتاپ که در‬ ‫اغاز‪ ،‬کار خود را با ورزش شنا اغاز کرده بود‪ ،‬در‬ ‫ادامه نیز پلتفرم هایی را برای ورزش های تنیس‬ ‫و بدمینتون طراحی کرده است‪ .‬در حال حاضر‬ ‫‪ SwimIndia‬به عنوان تنها بستر انالین موجود‬ ‫برای ورزش شــنا در هند شناخته می شود که‬ ‫قصــد دارد جامعه مخاطبان ایــن ورزش را از‬ ‫طریق یک بستر اجتماعی انالین اموزش دهد‬ ‫و فرصت های برابری را جهت پیشــرفت برای‬ ‫انها ایجاد کند‪ ،‬ضمن اینکــه با ارائه اطالعات‬ ‫مفیدی در این زمینه‪ ،‬فرهنگ شنا را بین مردم‬ ‫تقویت کند‪.‬‬ ‫‪R‬‬ ‫حمایت های مالی را برایشان برمی شمارد تا چنین‬ ‫اسپانسری را بپذیرند و از سوی دیگر‪ ،‬نکات مثبتی را‬ ‫که حمایت مالی از یک ورزشکار خاص یا تیم ورزشی‬ ‫برای یک شرکت رقم می زند‪ ،‬به تصویر می کشد‪ ،‬بر‬ ‫این اســاس‪ ،‬صفر تا صد چنین رویکردی را تماما به‬ ‫عهده گرفته و به عنوان یک واسطه بین این دو گروه‬ ‫عمل می کند‪.‬‬ ‫نگاهی که این استارتاپ به جامعه ورزشی دارد‪ ،‬نگاهی‬ ‫خاص تر و متفاوت تر اســت‪ ،‬چراکه کسب وکارهای‬ ‫نوینی که در قلمرو مســائل ورزشی وارد می شوند‪،‬‬ ‫عموما به نکات عام تــری مانند ارائه خدمات انالین‬ ‫به کاربران می پردازند‪ ،‬امــا ‪OpenSponsorship‬‬ ‫استارتاپی است که به مسائل مالی اهمیت داده و یک‬ ‫سازوکار ساده تر را در این رابطه پیشنهاد داده است‪،‬‬ ‫بنابراین برندهای مشهوری که به دنبال گسترش نام‬ ‫تجاری خود هســتند‪ ،‬می توانند انجام این کار را به‬ ‫استارتاپ مذکور محول کرده و با روشن کردن زوایای‬ ‫حمایت مالی خود و نشــان دادن میزان تمایل خود‬ ‫نسبت به رشته های ورزشی‪ ،‬یک فرایند اسان ‪ ،‬ساده‬ ‫و در عین حال سریع را برای این منظور رقم بزنند‪.‬‬ ‫‪ 13‬شهریور مقارن با ‪ 4‬محرم‬ ‫کارخانه نواوری ازادی‬ ‫ساعت ‪ 18‬تا ‪21‬‬ ‫ اولین هفته نامه اختصاصی استارتاپ ها‬ ‫هواداران محدود نمی شوند‪ ،‬بلکه برندهای مختلفی‬ ‫که در قالب حامیان مالی در یک ورزشــگاه حضور‬ ‫دارند نیز می توانند مخاطب این اســتارتاپ باشند‪،‬‬ ‫زیرا همین هواداران بعد از حضور در استادیوم های‬ ‫ورزشی‪ ،‬عکس های خود را در رسانه های اجتماعی به‬ ‫اشتراک می گذارند و بر همین اساس‪ ،‬کافی است یک‬ ‫ارم کوچک و یــا تصویر مربوط به یک نام تجاری در‬ ‫پس زمینه عکس های هواداران قرار بگیرد تا بازاریابی‬ ‫اجتماعی گسترده ای برای این برندها رقم بخورد‪.‬‬ ‫بر این اساس اســتارتاپ ‪ Brizi‬با در نظر گرفتن یک‬ ‫نیاز اساسی تماشــاگران اســتادیوم های ورزشی‪،‬‬ ‫کســب وکاری را راه اندازی کرده کــه می تواند بازار‬ ‫گسترده تری داشته باشد؛ به طوری که این استارتاپ‬ ‫در حال توسعه بازار خود در اســیا و اروپا نیز بوده و‬ ‫خدمات خود را در استادیوم های دیگر کشورها نیز‬ ‫گسترش می دهد‪.‬‬ ‫استارتاپی برای ورزشکاران جوان‬ ‫رویکردی که استارتاپ ‪ Phenom‬اتخاذ کرده‪ ،‬یک‬ ‫رویکرد ورزشکار محور بوده و بر این مبنا شکل گرفته‬ ‫است که ورزشکاران تازه کار و جوان را هدف خود قرار‬ ‫بدهد‪ .‬شکی نیست که کاربران در دنیای دیجیتال‬ ‫امروز‪ ،‬اخبار مربوط به ورزشــکاران مشهور جهان را‬ ‫دنبال می کنند و بر این اســاس ورزشکاران تبدیل‬ ‫به چه ره های شــاخصی در ســطح دنیا می شوند‪.‬‬ ‫این شــهرت برای انها در کنار محبوبیتی که کسب‬ ‫کرده اند‪ ،‬پیامدهای مثبت مالی در پی خواهد داشت‪،‬‬ ‫ضمن اینکه می توانند در مسائل اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و سیاسی جهان نیز ابراز نظر کنند‪ .‬اما فرصت هایی‬ ‫از این دست‪ ،‬مطمئنا برای ورزشــکاران تازه وارد و‬ ‫جوان‪ ،‬به انــدازه همتایان قدیمی انها‪ ،‬مهیا نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬بر همین اساس نیز اســتارتاپ ‪ Phenom‬ایده‬ ‫خــود را در قالب یک برنامه به اجــرا در اورده و یک‬ ‫محیط مناســب را برای شناخته شدن ورزشکاران‬ ‫جوان فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب ورزشــکاران فرصتی خواهند داشت‬ ‫تا عالیق خود‪ ،‬داســتان های موفقیتی که داشتند‪،‬‬ ‫تمرینات ورزشــی‪ ،‬دســتاوردها و ‪ ...‬را به اشتراک‬ ‫گذاشــته و از این طریق بتوانند از مرز یک ورزشکار‬ ‫اماتور عبور کرده و در ســطح ورزشکاران حرفه ای‬ ‫دیده شوند‪ .‬این نرم افزار هم اکنون در امریکای شمالی‬ ‫و روی دستگاه های ‪ iOS‬بیش از ‪ ۸۰‬هزار کاربر داشته‬ ‫و به دنبال توسعه خود در سیستم عامل های اندروید‬ ‫و گسترش دایره مخاطبان است‪.‬‬ ‫یک استارتاپ تحلیلگر‬ ‫قدرت دستیابی بی نظیری که سیستم ورزشی جهان‬ ‫نسبت به مخاطبان دارد‪ ،‬همچنین ارتباط عاطفی‬ ‫عمیقی که از سوی طرفداران نسبت به ورزشکاران‬ ‫موردعالقهانهاشکلمی گیرد‪،‬دستمایهحمایت های‬ ‫مالی بسیاری از برندها و شرکت های مشهور جهان‬ ‫اســت؛ به طوری که نمی توانند خود را از این فرایند‬ ‫دور کننــد‪ .‬در این میــان‪ ،‬نکته ای که اســتارتاپ‬ ‫‪ Blinkfire Analytics‬بــه ان توجــه کرده اســت‪،‬‬ ‫سنجش میزان استقبال مخاطبان از این برندهاست‪.‬‬ ‫یکنامتجاری‪،‬چهدرقالباسپانسریکهپیراهنیک‬ ‫تیم یا یک ورزشکار را تهیه کرده و نام خود را روی ان‬ ‫قرار داده و چه در مقیاس های بزرگ تر که رویدادهای‬ ‫بزرگ ورزشــی را مورد حمایت خود قرار می دهد‪ ،‬با‬ ‫یک سوال و یا بهتر بگویم یک چالش اساسی روبه رو‬ ‫می شود‪ :‬چگونه می تواند تاثیر سرمایه گذاری خود را‬ ‫در رسانه های اجتماعی اندازه گیری کند؟!‬ ‫سازوکار اســتارتاپ مذکور بر اساس پاسخگویی به‬ ‫همین سوال شکل گرفته است‪ ،‬به این صورت که از‬ ‫طریق فناوری های دیجیتال‪ ،‬میزان بازخوردی را که‬ ‫یک برند از طریق حمایت یک تیم ورزشی دریافت‬ ‫کرده اســت‪ ،‬اندازه گیری کرده و نشان می دهد‪ .‬این‬ ‫کسب وکار که در ســال ‪ ۲۰۱۳‬راه اندازی شده‪ ،‬در‬ ‫طول چند سال فعالیت خود‪ ،‬با استفاده از فناوری های‬ ‫رایانه ای‪ ،‬موفق شده است بر اساس پارامترهایی مانند‬ ‫‪ ،mention‬هشــتگ‪ ،‬محتوای برند و ‪ ...‬بسامد ذکر‬ ‫نام های تجاری را از طریق ورزشــکاران اندازه گیری‬ ‫کرده و میزان بازدید انها را از سوی کاربران نشان دهد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫انچه در مورد ‪ 4‬استارتاپی که معرفی شده اند‪ ،‬مطرح‬ ‫می شــود‪ ،‬نوع ایده و نگاه انها نسبت به اکوسیستم‬ ‫ورزشی جهان اســت‪ .‬این کســب وکارهای نوین‬ ‫در عیــن حال کــه از فناوری های مدرن اســتفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬اما رویکردهای جدیدتــری را ارائه داده و‬ ‫از حد مشــاوره های انالین ورزشــی و موارد مشابه‬ ‫انها عبور کرده اند‪ .‬البته موارد مذکور نیز در رابطه با‬ ‫نیازهای مخاطبان شکل گرفته اند‪ ،‬اما به منظور رشد‬ ‫بازارهای دیجیتالــی در حوزه ورزش‪ ،‬باید به زوایای‬ ‫جدیدتری پرداخت که ‪ 4‬استارتاپ فوق در این مورد‬ ‫بوده اند‪ .‬ضمن اینکه رویکردهای این ‪4‬گروه نسبت‬ ‫به اکوسیستم ورزشی‪ ،‬یک رویکرد تلفیقی بوده که‬ ‫کسب وکارهای دیگری را نیز در بر گرفته و در نتیجه‬ ‫جامعه مخاطب گسترده تری را در نظر گرفته اند‪.‬‬ ‫برند استوری‬ ‫‪B r a n d S t o r y‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪9‬‬ ‫مهاتما گاندی‬ ‫اول شــما را نادیــده می گیرند‪ ،‬بعد به شــما‬ ‫می خندند‪ ،‬بعد با شــما مبارزه می کنند‪ ...‬و بعد‬ ‫شما پیروز می شوید‪.‬‬ ‫تجربه شکست‬ ‫‪F I A L E X P R I E N C E‬‬ ‫شکست با ‪7‬میلیون‬ ‫دالر سرمایه!‬ ‫محصولی از نروژ برای گرم کردن دنیای اموزش‬ ‫کاهوتاب ‪70‬میلیوندانشاموز‪ 12‬ساله‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪R‬‬ ‫مهران امیری‬ ‫تا به حــال فکــر کرده اید که یادگیــری می تواند‬ ‫سرگرم کننده تر‪ ،‬تعاملی تر و جذاب تر باشد؟ بیایید‬ ‫به دنبال چنین چیزی‪ ،‬نگاهی به بازی «کاهوت»‬ ‫بیندازیم‪.‬کاهوتیکبرنامکگوشیهوشمنداست‬ ‫که می تواند با استفاده از فناوری طرح هایی برای‬ ‫ازمون‪ ،‬نظرخواهی و بحث را ایجاد و مدیریت کند‪.‬‬ ‫ساختار این برنامک به شکلی بنا شده که شبیه به‬ ‫سامانه پاســخگویی کالس درس یک بازی باشد ‬ ‫که همه شــاگردان می توانند در زمان حقیقی در‬ ‫چرخه پاسخ دهی ان مشارکت کنند‪ .‬در این نرم افزار‬ ‫همچنین قابلیت طرح پرسش های چند گزینه ای‬ ‫برای کاربران وجود دارد و می توانند با رایانه‪ ،‬تبلت‬ ‫یا گوشی هوشمند از ان استفاده کنند‪.‬‬ ‫ثو‬ ‫کاهوت ابزاری عالی برای ایجــاد ازمون‪ ،‬بح ‬ ‫نظرخواهی مرتبط با موضوعات تعریف شــده ای‬ ‫است که نیاز به دریافت پاسخ و ارزیابی پاسخ های‬ ‫دریافت شده دارد‪ .‬نمای بیرونی و سادگی کاربری‬ ‫این نرم افزار کاربران را به اســتفاده از ان ترغیب‬ ‫می کند‪ .‬کاربران نه تنها به پرسش ها پاسخ می دهند‬ ‫بلکه می توانند با طرح پرسش های خودشان‪ ،‬تعامل‬ ‫بیشتری را برقرار کنند‪ .‬نکته جذاب دیگر در کاهوت‬ ‫این است که به کاربران امکان استفاده از تصویر و‬ ‫ویدئوهای یوتیوب را هم می دهد‪.‬‬ ‫یک طرح برجسته‬ ‫کاهوت به طور رســمی در نیمه ســال ‪ 2013‬در‬ ‫نروژ راه اندازی شــد‪ .‬قرار بود این نرم افزار راه حلی‬ ‫برای انجام تکالیف در منزل باشــد‪ .‬گزارش های‬ ‫منتشر شــده در ماه جوالی ســال ‪ 2017‬حاکی‬ ‫اســت که این نرم افزار موفق به جذب بیش از یک‬ ‫میلیارد بازیکن شده و توانسته سرمایه ای نزدیک‬ ‫به ‪25.6‬میلیون دالر را از طریق برخی شرکت ها از‬ ‫جمله مایکروسافت جذب کند‪.‬‬ ‫کاهوت تا ماه هــای ابتدایی ســال ‪ 2018‬تعداد‬ ‫‪50‬میلیون کاربر فعال داشــت و این وضعیت به‬ ‫شکل روزانه در حال افزایش بود و انتظار می رفت که‬ ‫پیشرفت بیشتری را هم تجربه کند‪ .‬گرچه نرم افزار‬ ‫زبان انگلیسی را به عنوان زبان اولیه خود برگزیده‪،‬‬ ‫اما امکان استفاده از زبان های دیگر هم فراهم شده‪.‬‬ ‫همچنین می توان از ان عالوه بر سیســتم عامل‬ ‫اندروید برای گوشی های هوشمند‪ ،‬روی کروم بوک‬ ‫هم استفاده کرد‪.‬‬ ‫در سراســر دنیا میلیون ها کاربر بــا کاهوت بازی‬ ‫می کننــد‪ .‬انها در همه روزها و ماه های ســال در‬ ‫کالس درس یا خانه از این بازی استفاده می کنند‬ ‫و نکتــه جالب انکه کاهوت برای هــر کدام از انها‬ ‫داستان و اموزش منحصر به فردی دار د که اموزش‬ ‫را جذاب تر‪ ،‬میهــج‪ ،‬فراگی ر و اثرگــذار می کند‪.‬‬ ‫کاهوت تنها در ســال ‪ 2018‬میزبان ‪ 2.5‬میلیون‬ ‫روند برای جلسات اموزشــی‪ ،‬ارائه و سایر اموری‬ ‫بود که بیش از ‪ 20‬میلیون کاربر را به خود مشغول‬ ‫کرد‪ .‬بزرگساالن هم به اندازه کودکان از کار کردن‬ ‫با کاهوت لذت می برند و شــواهد بسیاری بر این‬ ‫ادعا وجود دارد‪ ،‬به عنوان نمونه‪ ،‬از ســال ‪ 2016‬از‬ ‫کاهوت برای اموزش های فروش توســط شریک‬ ‫کاری فیس بوک به نام ‪ LATATM‬استفاده شده‪ .‬انها‬ ‫با استفاده از کاهوت موفق شدند مشارکت گروه های‬ ‫تحت اموزش را چه در برنامه هایی که در محل های‬ ‫کاری اجرا می کردند و چه در بین گروه های مجازی‪،‬‬ ‫به حداکثر برسانند‪.‬‬ ‫همچنین‪ Liftoff‬که یک کسب وکار نوپای بازاریابی‬ ‫بر مبنای گوشی های هوشمند است‪ ،‬از کاهوت برای‬ ‫تشکیل گروه های کاری اســتفاده کرده‪ .‬کاهوت‬ ‫ابزار کمکی برای ارتباط رو به رشد بین گروه های‬ ‫کاری انهاست‪.‬‬ ‫همچنین شرکت ‪ Kracher‬راهبرد اموزشی خود‬ ‫را مبتنی بر کاهوت و چالش های ان تدوین کرده‪.‬‬ ‫در همین حال کنســولگری نروژ در هیوســتون‬ ‫برنامه های قبل و در حین اجرای رویداد بزرگ خود‬ ‫را با استفاده از کاهوت انجام داد‪.‬‬ ‫ماموریت کاهوت چگونه انجام شد؟‬ ‫این نرم افزار به طور کلی به ســادگی قابل استفاده‬ ‫اســت و رونــد امــوزش را تســهیل می کند‪ .‬از‬ ‫بســتر نرم افزاری کاهوت می توان برای ساختن‬ ‫ث یا ازمــون اســتفاده کرد‪.‬‬ ‫نظرســنجی‪ ،‬بحــ ‬ ‫فراینداســتفاده از کاهوت با ثبت نام و ایجاد یکی‬ ‫از انواع نظرسنجی‪ ،‬بحث‪ ،‬یا ازمون شروع می شود‪.‬‬ ‫کاربــران پس از ان می توانند روند انجام شــده را‬ ‫ذخیره کرده و در فرصت های بعدی ان را مشاهده‬ ‫کننــد‪ .‬بازبینی موارد ذخیره شــده در کاهوت به‬ ‫عنوان یک بازی تلقی می شود و شرکت کنندگان‬ ‫در هر بازی به ازای پاســخ های درست خود امتیاز‬ ‫می گیرند و این امتیازات در حســاب کاربری انها‬ ‫ذخیره می شود‪ .‬از طرفی اموزگاران می توانند همه‬ ‫این فرایند را به نحوی طراحی و ذخیره کنند که‬ ‫دانش اموزان انها با وارد کردن نام کاربری از اموزش‬ ‫استفاده کنند و نتیجه کار انها نیز توسط اموزگار‬ ‫قابل مشاهده و ارزیابی است‪ .‬درکنار اینها اموزگاران‬ ‫می توانند در کالس درس از کاهوت برای پیشبرد‬ ‫برنامه درسی و اجرای ازمون استفاده کنند‪.‬‬ ‫کاهوت در واقع یــک برنامه برای اموزش گروهی‬ ‫است که کاربران ان در مقابل یک صفحه نمایش‬ ‫مشترک مانند یک تابلوی هوشمند یا یک پرژکتور‬ ‫می نشــینند و حتــی می تــوان ان را در محیط‬ ‫اســکایپ یا برخی نرم افزارهــای ارتباط گروهی‬ ‫هم به کار گرفت‪ .‬هر کاربر توســط یک شــماره‬ ‫اختصاصی مربوط به یک کاهوت و به کمک وسیله‬ ‫ارتباطی خود (گوشی هوشمند‪ ،‬رایانه‪ ،‬تبلت) وارد‬ ‫جریان بازی می شــود‪ .‬سپس کاربر پاسخ خود به‬ ‫پرســش هایی را که کاهوت نمایش می دهد‪ ،‬وارد‬ ‫می کند؛ در انتها نمرات کسب شــده روی صفحه‬ ‫نمایش داده می شود‪.‬‬ ‫پایه گــذاران کاهوت جان برانــد‪ ،‬جیمی بروکر‪،‬‬ ‫مورتون ورسویک هستند که ان را در قالب طرحی‬ ‫متعلق به دانشگاه علوم و فناوری نروژ اجرا کردند‪.‬‬ ‫انها این نرم افزار را تحت هدایت پروفسور الف اینگه‬ ‫وانگ اجــرا کردند و بعدتر وارد جامعه کارافرینان‬ ‫نروژ به نام ‪ Asmund Furuseth‬شدند‪ .‬نسخه اولیه‬ ‫کاهوت در ماه های ابتدای ســال ‪ 2013‬و نسخه‬ ‫کامل تر ان در نیمه همان سال عرضه شد‪ .‬امارها‬ ‫نشــان می دهد که کاهوت در سال ‪ 2017‬تعداد‬ ‫مجموع ‪ 1‬میلیارد کاربر را ثبت کرد و در همان سال‬ ‫موفق به جذب سرمایه معادل ‪ 26.5‬میلیون دالر‬ ‫شد‪ .‬در ماه های پایانی سال ‪ 2018‬کاهوت معادل‬ ‫‪ 300‬میلیون دالر ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫طرح مفهومی بازی کاهوت در سال ‪ 2006‬توسط‬ ‫پروفسور الف اینگه وانگ در دانشگاه علوم و فناوری‬ ‫نروژ ارائه شــد‪ .‬او چند نسخه ازمایشی را با کمک‬ ‫دانشــجویان تحت نظر خود در دوره کارشناسی‬ ‫ارشــد تهیه کرد‪ .‬جوهر اصلی طرح او این بود که‬ ‫کالس درس را به محلی برای عرضه بازی تبدیل‬ ‫کند و در ان اموزگار هدایت کننده صحنه باشد و‬ ‫دانش اموزان با استفاده از گوشی هوشمن د یا رایانه‬ ‫خود به عنوان استفاده کننده در این روند شرکت‬ ‫کنند‪ .‬نســخه اولیه را ‪ Lecture Quiz‬نامگذاری‬ ‫کردنــد که در واقــع پیش از ظهور گوشــی های‬ ‫هوشــمند بود‪ .‬کاربران این نسخه ناگزیر بودند از‬ ‫اینترنتی که با پرداخت هزینه در محیط دانشگاه‬ ‫در اختیارشان بود‪ ،‬استفاده کنند و نخستین تجربه‬ ‫کاربری با تعداد‪ 20‬دانشجو انجام شد‪ .‬در این مرحله‬ ‫روی کاربــری و مفید بودن نرم افزار تمرکز شــده‬ ‫بود‪ .‬نتایج نشــان داد که نرم افزار به سادگی قابل‬ ‫استفاده است‪ ،‬میزان فراگیری را افزایش می دهد‪،‬‬ ‫ت و اشــتیاق برای مشارکت در‬ ‫سرگرم کننده اس ‬ ‫برنامه اموزشــی را باال می برد‪ .‬به همین دلیل کار‬ ‫روی طرح ادامه یافت و تا سال ‪ 2016‬چهار نسخه‬ ‫از این نرم افزار تولید شد و نسخه های بعدی هم در‬ ‫محیط دانشگاه و هم در برخی مدارس استفاده شده‬ ‫و مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫کاهوت موفــق شــد در ماه های ابتدای ســال‬ ‫‪ 2019‬تعــداد کاربــران فعــال خــود را به ‪70‬‬ ‫میلیون نفر برســاند که حدود ‪ 50‬درصد از انها‬ ‫را دانش اموزان تا ‪ 12‬ســال در امریکا تشــکیل‬ ‫داده و ایــن تعداد حــدود ‪ 51‬میلیون بازی را در‬ ‫این بســتر نرم افزاری ایجاد کرده اند‪ .‬انگونه که‬ ‫ازموند فروست‪ ،‬مدیر اجرایی کاهوت می گوید‪،‬‬ ‫انها برای رســیدن به ‪100‬میلیون کاربر تا پایان‬ ‫سال ‪ 2019‬هدف گذاری کرده اند‪ .‬گرچه بخش‬ ‫بزرگی از کاربران کاهوت را دانش اموزان و فعاالن‬ ‫حوزه اموزش تشکیل می دهند‪ ،‬اما قسمت اعظم‬ ‫درامد کاهوت از شــرکت های تجاری است و بر‬ ‫همین اســاس کاهوت برنامه خود را به شــکلی‬ ‫تنظیم کرده که محصوالت بیشتری را برای این‬ ‫مخاطبان فراهم کند‪.‬‬ ‫کاهوتموفق‬ ‫شددرماه های‬ ‫ابتدایسال‬ ‫‪ 2019‬تعداد‬ ‫کاربرانفعال‬ ‫خود را به‬ ‫‪70‬میلیون‬ ‫نفربرساند‬ ‫کهحدود‬ ‫‪50‬درصدازانها‬ ‫رادانش اموزان‬ ‫تا‪ 12‬سال در‬ ‫امریکاتشکیل‬ ‫داده و این‬ ‫تعدادحدود‬ ‫‪51‬میلیونبازی‬ ‫رادراینبستر‬ ‫نرم افزاریایجاد‬ ‫کرده اند‬ ‫تجارت داغ با یخ‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فریبا عوض زاده‬ ‫گروه شرکت های کولسون یک کسب وکار خانوادگی است‬ ‫که کار خود را از سال ‪ 1960‬در زمینه جنگلداری شروع‬ ‫کرد و در دهه های بعدی وارد کار هوانوردی و تولید چوب‬ ‫هم شد‪ ،‬اما نکته برجسته درباره این گروه صنعتی ان است‬ ‫که موفق شده فناوری حوزه پاشش یخ را متحول کند‪.‬‬ ‫امروز از روش پاشیدن یخ در بســیاری از حوزه ها برای‬ ‫تمیزکاری استفاده می شــود‪ .‬این روش کارایی بسیار‬ ‫خوبی دارد و با محیط زیست هم سازگار است‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل گروه شرکت های کولسون تالش کرد وارد این حوزه‬ ‫شود و توانست فناوری موجود در این زمینه را بهبود دهد‪.‬‬ ‫در روش تمیزکاری با یخ معموال از یخ خشــک استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬این شیوه هزینه زیادی دارد‪ ،‬اما در روش جدید‬ ‫به جای استفاده از یخ خشک و شن‪ ،‬از یخ معمولی برای‬ ‫پاشش و تمیز کردن استفاده می شود‪.‬‬ ‫شرکت کولسون ســابقه کاری زیادی در خدمت رسانی‬ ‫در حوزه هوانــوردی دارد و بخش هوانوردی شــرکت‬ ‫برای مدت ‪ 29‬ســال به ناوگان متنوعــی از هواپیماها‬ ‫خدمت رســانی کرده‪ .‬انهــا با همیــن پیش زمینه در‬ ‫جست وجوی راهی برای حفظ زیبایی ظاهری هواپیماها‬ ‫و تسهیل کار خود بودند‪ ،‬در همین حال تالش می کردند‬ ‫راه حلی را به کار گیرند که با محیط زیست سازگار باشد‪.‬‬ ‫برای دستیابی به این هدف انها شــرکتی را خریداری‬ ‫کردند که در زمینه تولید دســتگاه های پاشش یخ کار‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫این شرکت تصمیم به تعطیلی گرفته بود و پس از انکه‬ ‫توسط گروه کولســون شناسایی شد‪ ،‬خریداری و تحت‬ ‫مالکیت انها درامد‪ .‬از انجا که استفاده از پاشش یخ روشی‬ ‫سازگار با محیط زیست است و از طرف دیگر در این روش‬ ‫از مواد شیمیایی استفاده نمی شــود‪ ،‬اثر تخریبی روی‬ ‫رنگ ندارد‪ .‬بنابراین کولسون این شیوه را برای نگهداری‬ ‫هواپیماها مناسب می دید‪.‬‬ ‫پس از خرید شــرکت‪ ،‬انها بالفاصله شروع به استفاده از‬ ‫تجهیزات ان برای کارهای فوری خود و خدمت رسانی‬ ‫به هواپیماها کردند‪ .‬اما در ســوی دیگر‪ ،‬شرکت به طور‬ ‫همزمان کار پژوهش برای بهسازی و ارتقای تجهیزات را‬ ‫هم در برنامه قرار دادند‪ .‬این در حالی است که صنعت و‬ ‫فناوری پاشش یخ در طول مدت ‪ 40‬سال هیچ نواوری‬ ‫به خود ندیده بود‪ .‬استفاده از یخ خشک برای چند دهه‬ ‫یک روش مرسوم برای تمیزکاری سطوح بوده‪ .‬یخ خشک‬ ‫موجب سایش سطوح نمی شــود و رسانای جریان برق‬ ‫نیســت‪ ،‬از طرفی ماده ای غیرقابل اشتعال و غیرسمی‬ ‫است که استفاده از ان را راحت و ایمن می کند‪ .‬استفاده‬ ‫از یخ خشــک در طول چندین دهه معمول بوده‪ ،‬اما یخ‬ ‫خشک گران است و شرکت کولسون به دنبال گزینه ارزان‬ ‫و راحت برای تمیزکاری بود‪ .‬انها استفاده از یخ معمولی را‬ ‫برای کار خود مناسب دیده و تالش کردند استفاده از ان‬ ‫را مفید و ساده سازند‪ .‬کولسون یک برنامه پژوهشی در‬ ‫این زمینه را شروع کرد که نتیجه ان تولید یک دستگاه‬ ‫جدید پاشش یخ است‪ .‬این دستگاه هزینه اجرایی کمتری‬ ‫دارد و در همین حال سازگاری بیشتری با محیط زیست‬ ‫دارد‪ .‬این دســتگاه از منابع اب حفاظت کرده و االینده‬ ‫کمتری به هوا منتقل می کند‪ .‬به این ترتیب کولسون عالوه‬ ‫بر ایجاد تحول در حوزه کاربرد دســتگاه های پاشش یخ‪،‬‬ ‫شیوه ارزان و سودمندی برای تمیزکاری ابداع کرد که رشد‬ ‫قابل توجهی در فروش شــرکت هم داشت‪ .‬انها توانستند‬ ‫در ســال ‪ 2017‬رشدی معادل ‪ 400‬درصد را تجربه کنند‬ ‫و در سال ‪ 2018‬شرکت را به سطحی باالتر ارتق ا دهند‪ .‬به‬ ‫دلیل ساخت و عرضه موفق همین دستگاه بود که شرکت‬ ‫کولسون موفق شد در سال ‪ 2017‬جایزه بهترین نواوری را‬ ‫از شانزدهمین دوره جایزه کسب وکارهای کوچک منطقه‬ ‫بریتیش کلمبیا هم دریافت کند‪.‬‬ ‫کســب وکارنوپای دوســاله ای که موفق به‬ ‫جذب حــدود ‪ 7‬میلیون دالر ســرمایه از‬ ‫یک سرمایه گذار برجسته شــده و مبلغی‬ ‫بیش از نیمی از ســرمایه جذب شده را هم‬ ‫در حساب بانکی خود داشــت‪ ،‬تصمیم به‬ ‫بازگرداندن پول به سرمایه گذار و تعطیلی‬ ‫کار خود گرفت!‬ ‫کســب وکار موســوم بــه ‪ GoZoomo‬را‬ ‫‪3‬کارافرین هندی پایه گــذاری و ان را به‬ ‫عنوان یک بازار عمومــی برای خودروهای‬ ‫دست دوم معرفی کردند‪ .‬انها به دنبال حل‬ ‫مشــکل بی اعتمادی در این بازار بودند و به‬ ‫نظر می رســید که با تعهد و اطمینان وارد‬ ‫این مســیر شــده اند‪ ،‬اما بنیانگذاران این‬ ‫کسب وکار به این نتیجه رسیدند که از نظر‬ ‫اقتصادی رشــدی نخواهند کــرد و گرچه‬ ‫چندیــن مرتبه الگوی کسب وکارشــان را‬ ‫اصالح کرده بودند‪ ،‬با تکیه بر اطالعاتی که‬ ‫از روند کار داشــتند‪ ،‬تصمیم سخت خاتمه‬ ‫کار را عملــی کردند‪ .‬انها معتقد بودند بهتر‬ ‫است سرمایه ای که در اختیارشان گذاشته‬ ‫شــده را به امید اتفاقــات خوب پیش خود‬ ‫حبس نکنند و اجازه دهند در جایی دیگر به‬ ‫کار گرفته شود‪.‬‬ ‫کســب وکار ‪ GoZoomo‬چند سال پیش تر‬ ‫شــروع به فعالیــت کرده بــود‪ .‬فکر اصلی‬ ‫پشت این کســب وکار ان بود که بر مشکل‬ ‫بی اعتمــادی موجود در بــازار خودروهای‬ ‫دســت دوم هندوســتان غلبه کنند‪ .‬انها‬ ‫می دانســتند در حالی که در بــازار امریکا‬ ‫در مقابل هر یک خــودروی نو ‪ 3‬خودروی‬ ‫دست دوم به فروش می رسد‪ ،‬در هندوستان‬ ‫به ازای هر یک خــودروی نو یک خودروی‬ ‫دست دوم فروخته می شود و این بازار درباره‬ ‫قیمت ها هوشیارتر است‪.‬‬ ‫خریــد خــودروی دســت دوم در بــازار‬ ‫هندوســتان می توانــد به معنــای خرید‬ ‫وسیله ای باشــد که قبال دچار حادثه شده ‬ ‫یا اینکه خودرو سرقت شده و با اسناد تقلبی‬ ‫به فروش می رسد‪ .‬خرید کاال در بازارهایی‬ ‫که بهتر سازماندهی شده‪ ،‬راحت تر است‪ .‬به‬ ‫عنوان نمونه‪ ،‬در کانادا و امریکا شــرکتی به‬ ‫نام ‪ Carfax‬گزارشی از سوابق خودرو را برای‬ ‫کاربران تهیه می کند‪ .‬به همین دلیل اقای‬ ‫ارناو که دانش اموخته دانشــگاه خاراگپور‬ ‫اســت‪ ،‬با ‪2‬تن از هم دانشــگاهی های خود‬ ‫این کســب وکار را پایه گذاری کردند‪ .‬انها‬ ‫ســایت خود را بر خــاف ســایر بازارهای‬ ‫عرضه خودرو برای واســطه های فروش باز‬ ‫نکردند‪ ،‬بلکه ســایت خودروهایی را عرضه‬ ‫می کرد که توسط ‪ GoZoomo‬ارزیابی شده‬ ‫و تبادل مستقیم بین فروشنده و خریدار را‬ ‫برقرار می کرد‪.‬‬ ‫انها می دانستند که در صورت جلب اعتماد‬ ‫خریداران‪ ،‬قادر به نقش افرینی موثر در بازار‬ ‫خودروهای دست دوم هستند‪ .‬اقای ارناو در‬ ‫این باره می گوید‪ :‬ما فقط ‪3‬ماه پس از شروع‬ ‫به کار موفق بــه انجام ‪ 100‬تراکنش در ماه‬ ‫شدیم که به معنای انجام معامالتی با ارزش‬ ‫یک میلیون دالر است‪.‬‬ ‫انچه کــه از بیرون به نظر می رســید انکه‬ ‫ســایت ‪ GoZoomo‬ابزاری بــرای ارتباط‬ ‫دو طرفه در بازار خودروی دست دوم و خرید‬ ‫خودرو در ان همانند خرید در سایت امازون‬ ‫ساده است‪ .‬برای رسیدن به چنین نقطه ای‬ ‫الزم بود تا استانداردسازی انجام شود‪ .‬این‬ ‫مرحله شــامل ســنجش کیفیت خودرو‪،‬‬ ‫ارزیابی مدارک و اســناد و معاینه وضعیت‬ ‫خودرو می شــود‪ .‬اما انچه را که شــرکت‬ ‫نتوانست در قالب استاندارد دراورد‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو بود‪ .‬کارشناســان تالش می کردند‬ ‫قیمتی عادالنه را به فروشــنده اعالم کنند‪،‬‬ ‫اما باید منتظر می ماندند تا روشــن شــود‬ ‫فروشــنده قادر به عرضه خــودرو با قیمت‬ ‫باالتر هســت؟ در همین حــال خریداران‬ ‫خودروهــای مشــابهی را می دیدند که در‬ ‫ســایر وب ســایت ها با قیمتی کمتر عرضه‬ ‫شــده و توجهی نمی کردند که ممکن است‬ ‫ان خودرو مشکالتی داشته باشد‪ .‬از طرفی‪،‬‬ ‫تمایل مردم برای چانه زنی با عالقه شرکت‬ ‫برای تعیین قیمت استاندارد و سرعت دادن‬ ‫به تکمیل فرایند خرید و فروش در تعارض‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اقای ارناو می گوید‪« :‬انچه رخ داد‪ ،‬این بود‬ ‫که افراد خودرویی را مشاهده کرده‪ ،‬کیفیت‬ ‫ان را می پسندیدند اما قادر به تصمیم گیری‬ ‫درباره قیمت نبودند‪ ».‬این در حالی است که‬ ‫بازار هندوستان بازاری جوان است و بیشتر‬ ‫افراد برای نخســتین مرتبه درگیر خرید و‬ ‫فروش خودرو می شوند و این تصمیم برای‬ ‫انها اقدامی بزرگ است‪.‬‬ ‫کســب وکار‪ GoZoomo‬بــا داشــتن ‪65‬‬ ‫کارمند در نهایت ناگزیر شد فعالیت خود را‬ ‫خاتمه داده و سرمایه جذب شده را بازگرداند‪.‬‬ ‫رپورتاژ‬ ‫‪R e p o r t a g e‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪10‬‬ ‫البرت انیشتین‬ ‫دو راه برای زندگی دارید؛ یا همه چیز را معجزه‬ ‫ببینیــد و یا هیچ معجــزه ای را در اطراف خود‬ ‫نبینید‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫تپسل و کافه بازار‪ ،‬شروع‬ ‫یک همکاری بزرگ‬ ‫رویداد تبلیغات در جست وجوی کافه بازار در‬ ‫تاریخ ‪ 4‬شهریور ‪ 98‬با حضور توسعه دهندگان‪،‬‬ ‫بو کارهای اینترنتی و مدیران‬ ‫مدیران کســ ‬ ‫بازاریابی برگزار شــد‪ .‬در ابتــدای این رویداد‬ ‫امین امیرشریفی به گزارشــی از برنامه های‬ ‫این شرکت در بخش تبلیغات و موفقیت های‬ ‫ان پرداخت‪ .‬وی از تپســل به عنــوان اژانس‬ ‫انحصاری تبلیغات سرچ ادز کافه بازار یاد کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل کافه بازار گفت‪« :‬شبکه تبلیغاتی‬ ‫تپسل‪ ،‬به عنوان اژانس انحصاری تبلیغات در‬ ‫جســت وجوی بازار با این مجموعه همکاری‬ ‫می کند و تبلیغ کننــدگان می توانند از طریق‬ ‫تپســل به راحتی تبلیغات جست وجوی بازار‬ ‫را انجــام بدهند‪ ».‬در ادامه ســبحان فروغی‪،‬‬ ‫مدیرعامل تپســل گفت‪« :‬به جرات می توان‬ ‫گفت هیچ شــبکه تبلیغاتی در ایران به اندازه‬ ‫تپسل در رســانه های دیجیتال حضور ندارد و‬ ‫تپسل متناسب با هر رسانه انالین می تواند به‬ ‫کاربر تبلیغ مناسب وی را نمایش دهد‪ .‬به این‬ ‫رویکرد‪ ،‬بازاریابی ‪ Omni-channel‬می گویند‬ ‫که دسترسی به مخاطب در نوع های مختلف‬ ‫رسانه و به صورت یکپارچه انجام می شود‪ ».‬در‬ ‫حال حاضر تپسل بزرگ ترین پلتفرم تبلیغات‬ ‫درون اپلیکیشن ایران است و تبلیغات موبایلی‬ ‫را پوشش می دهد‪« .‬مدیا‪.‬اد» دیگر پلتفرم این‬ ‫مجموعه‪ ،‬تبلیغات در وب سایت ها را به عهده‬ ‫دارد‪« .‬تگرو» پلتفرم اینفلوئنسر مارکتینگ در‬ ‫شبکه های اجتماعی است و حاال «سرچ ادز»‬ ‫کافه بازار نیز به این شبکه تبلیغاتی اضافه شده‬ ‫ که تبلیغات جست وجو در استور است‪ .‬در این‬ ‫شرایط است که تپسل ادعای همه جانبه بودن‬ ‫می کند و امکان دسترســی بــه مخاطب در‬ ‫سرتاســر فضای انالین را فراهم کرده اســت‪.‬‬ ‫یقینا همکاری این دو غول حوزه انالین‪ ،‬کمک‬ ‫شایانیبهپیشرفتصنعتتبلیغاتومارکتینگ‬ ‫در ایران خواهد کرد و فرصت های بسیاری برای‬ ‫کسب و کارهای بزرگ و کوچک فراهم می کند‪.‬‬ ‫کالج تپســل‪ ،‬مرجع اموزش استفاده از‬ ‫سرچ ادز‬ ‫د ر ا مــو ز ش‬ ‫تبلیغات سرچ ادز‬ ‫یــا تبلیغــات در‬ ‫جســت و جو ی‬ ‫کافه بــازار‪ ،‬کالج‬ ‫تپســل تبلیغات‬ ‫سرچ ادز و شیوه اجرای این نوع تبلیغات در کافه‬ ‫بازار را به صورت کامل توضیح می دهد‪ .‬مطالعه‬ ‫این سرفصل اموزشی به توسعه دهندگان ایرانی‬ ‫کمک می کند تا اپلیکیشن خود را به کاربران‬ ‫بیشتریمعرفیکنند‪.‬بااسکن‪ QR‬کدمی توانید‬ ‫مطالب بلوک سرچ ادز را مطالعه کنید‪.‬‬ ‫ترندیکس؛ ابزار اانلیز تبلیغات رقبا‬ ‫ترندیکس‪ ،‬اپلیکیشن رقبای شما را بررسی کرده و زی رو بم فعالیت تبلیغاتی انها را واکاوی می کند ‬ ‫محتوای برند ‬ ‫‪B r a n d C o n t e n t‬‬ ‫‪Sponsored By‬‬ ‫ترندیکس‬ ‫یک ابزار برای‬ ‫رصد کردن‬ ‫فعالیت‬ ‫تبلیغاتی تمام‬ ‫اپلیکیشن های‬ ‫فعال است‪.‬‬ ‫ترندیکس به‬ ‫شما کمک‬ ‫می کند همه‬ ‫فعالیت های‬ ‫تبلیغاتی‬ ‫برندها را زیر‬ ‫نظر بگیرید و‬ ‫تاثیر فعالیت‬ ‫انها روی‬ ‫نصب و حذف‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫ایشان را تحلیل‬ ‫و بررسی کنید‬ ‫هفتهگذشته‪،‬ترندیکسباتمرکزرویداده محور بودن‪،‬‬ ‫اطالعات زیادی از تبلیغات اپلیکیشن رهبران بازار را‬ ‫منتشر و یک سرویس جدید و مهیج را به بازار معرفی‬ ‫کرد‪ .‬مقایسه تبلیغات دیوار و شیپور که در زیر امده‪ ،‬از‬ ‫ترندیکس استخراج شده است‪ .‬از طریق‪ QRcode‬زیر‬ ‫و یا با مراجعه به سایت ‪ www.trendix.io‬می توانید‬ ‫به صورت رایگان در پنل ترندیکس ثبت نام کنید‪.‬‬ ‫ترندیکس چه می کند؟‬ ‫ترندیکس یک ابزار برای رصد کردن فعالیت تبلیغاتی‬ ‫تمام اپلیکیشــن های فعال است‪ .‬ترندیکس به شما‬ ‫کمک می کند همه فعالیت های تبلیغاتی برندها را‬ ‫زیر نظر بگیرید و تاثیر فعالیت انها روی نصب و حذف‬ ‫اپلیکیشن ایشان را تحلیل و بررسی کنید‪ .‬با استفاده‬ ‫از این ابزار در واقع شما از تجربه همه برندهای صنعت‬ ‫استفاده می کنید‪ ،‬رقبای خود را به طور مداوم زیر نظر‬ ‫دارید و از دانش انها استفاده می کنید‪.‬‬ ‫‪ ASO‬یا بهینه ســازی اپلیکیشن برای استور‪،‬‬ ‫بازاریابی رایگان اپلیکیشن‬ ‫گام اول در هر فعالیت بازاریابــی‪ ،‬ارائه محصول و‬ ‫جذب کاربران است‪ .‬در مورد اپلیکیشن مارکتینگ‪،‬‬ ‫هنگامی که اپلیکیشن شما اماده ارائه به مخاطبان‬ ‫شد‪ ،‬باید کار معرفی ان را اغاز کنید‪ .‬جذب کاربر برای‬ ‫اپلیکیشن هابهدو شیوه رایگانو پولی انجام می شود‪.‬‬ ‫شیوه رایگان ان ب ه ‪ ASO‬ا(�‪App Store Optimiza‬‬ ‫‪) tion‬یا بهینه سازی اپلیکیشــن برای استورهای‬ ‫اپلیکیشن شناخته می شود‪ .‬به فرایند بهینه سازی‬ ‫صفحه اپلیکیشــن در اپ اســتور‪ ،‬افزایش قابلیت‬ ‫پیدا شدن و دیده شدن اپلیکیشن و کسب رتب ه باالتر‬ ‫در نتایج جست وجوی مارکت های اپلیکیشن نظیر‬ ‫‪ App Store‬برای ‪ iOS‬و ‪ Google Play‬یا کافه بازار‬ ‫برای اندرویــد‪ ASO ،‬گفته می شــود‪ .‬این فرایند‪،‬‬ ‫اپلیکیشن ها را بر اساس جست وجوی کلیدواژه ها‬ ‫رتبه بندی می کند‪.‬‬ ‫چرا استفاده از ‪ ASO‬در بازاریابی اپلیکیشن‬ ‫ضروری است؟‬ ‫استراتژی ‪ ASO‬برای دســتیابی هر اپلیکیشنی به‬ ‫ت امری ضروری است؛ زیرا‪:‬‬ ‫موفقی ‬ ‫بیشاز‪ ۵‬میلیوناپلیکیشندرمارکت هایاپلیکیشن‬ ‫وجود دارنــد که از ایــن تعداد‪ ،‬حــدود ‪۱۵۰‬هزار‬ ‫اپلیکیشن ایرانی در کافه بازار ثبت شده اند‪ .‬حتی اگر‬ ‫ارزشی که اپلیکیشن شــما به کاربران ارائه می دهد‬ ‫منحصربه فرد و بی نقص باشد‪ ،‬اینکه کاربران شما را‬ ‫در این دریای اپلیکیشن بیابند‪ ،‬امری دشوار است‪ .‬به‬ ‫منظور قرار گرفتن در باالی صفحه جست وجو‪ ،‬باید در‬ ‫این رقابت پیروز شوید و برای این کار نیازمند استفاده‬ ‫از استراتژی ‪ ASO‬هستید‪.‬‬ ‫‪ ۶۵‬تا ‪ ۸۰‬درصد از اپلیکیشــن ها از طریق روش های‬ ‫جست وجو پیدا می شــوند؛ یعنی‪ ،‬با وجود راه های‬ ‫دیگری برای یافتن اپلیکیشن جدید نظیر رسانه ها‪،‬‬ ‫وب سایت ها‪ ،‬دوستان و… کاربران ترجیح می دهند‬ ‫اپلیکیشنموردنظرخودراجست وجوکنند‪.‬بنابراین‪،‬‬ ‫باید کاری کنید که اپلیکیشن ها در نتایج جست وجو‬ ‫توسطکاربرانپیداشوند‪.‬همچنین‪،‬بیشاز‪۵۰‬درصد‬ ‫از دانلودهای اپلیکیشن ها حاصل ‪ ۳‬نتیجه اولی است‬ ‫که در صفحه اپ استور نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫اســتراتژی ‪ ASO‬باعث افزایش رتبه بندی‪ ،‬قابلیت‬ ‫دیده شدن‪ ،‬نرخ همگرایی‪ ،‬نرخ دانلود و… می شود‪.‬‬ ‫کافه بازار دارای یک بخش توضیحات انگلیســی‬ ‫و یک بخش فارسی اســت که نوشتن توضیحات‬ ‫فارسی ضروری است‪ .‬کافه بازار نیز مانند گوگل پلی‬ ‫دارای محدودیت ‪ ۴۰۰۰‬کاراکتر برای توضیحات‬ ‫اپلیکیشن است‪ .‬برخالف اپ اســتور که می توان‬ ‫کلیدواژه بــرای ان تعیین کرد‪ ،‬در کافه بازار جایی‬ ‫برای نوشــتن کلیدواژه وجود نــدارد و الگوریتم‬ ‫پیدا شدن یک اپلیکیشــن در کافه بازار بر اساس‬ ‫جست وجوی کاربران اســت‪ .‬برخی از ناشران‪ ،‬از‬ ‫کلمات و عبارات پرتکرار که بیشتر در کافه بازار مورد‬ ‫جست وجو قرار می گیرند‪ ،‬به گونه ای هوشمندانه‬ ‫در متن توضیحات استفاده می کنند و از این طریق‬ ‫باعث بیشتر دیده شدن اپلیکیشن خود می شوند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال‪ ،‬اپلیکیشن ترب در صفحه جست وجوی‬ ‫بازار‪ ،‬از کلماتی نظیر دیجی کاال‪ ،‬استادکار‪ ،‬اچاره‪،‬‬ ‫شیپور و … به صورت زیرکانه ای در متن توضیحات‬ ‫خود استفاده کرده است‪.‬‬ ‫ترندیکس چگونه به اســتراتژی ‪ ASO‬کمک‬ ‫می کند؟‬ ‫ترندیکس برای بهینه سازی اپلیکیشن برای استور‪،‬‬ ‫ابزارهای زیر را در اختیار شما قرار می دهد‪:‬‬ ‫سرچ کلیدواژه‪ :‬مشــاهده رتبــه اپلیکیشن ها در‬ ‫کافه بازاررویکلمه هایمختلفودرروزهایمختلف‪.‬‬ ‫تحقیــق کلیدواژه‪ :‬تخمین میزان ایمپرشــن و‬ ‫ترافیک کلمه های مختلف‪.‬‬ ‫جاسوسی کلیدواژه‪ :‬اپلیکیشن های مختلف هر‬ ‫کدام روی چه کلماتی رتبه مطلوب دارند؟‪ ،‬به عبارت‬ ‫دیگر هر اپلیکیشن از چه کلماتی نصب می گیرد؟‬ ‫کلیدواژه های سرچ ادز‪ :‬بیشترین سرچ ادز در کافه‬ ‫بازار روی چه کلماتی خریده شده است؟ روی هر کلمه‬ ‫کدام برندها تبلیغ خریده اند؟‬ ‫این بخش به شما کمک می کند از تجربه کل بازار‬ ‫اســتفاده کنید و کلماتی را که بیشترین تبلیغات‬ ‫روی انها خریده شده‪ ،‬ببینید و نتیجه ای که روی‬ ‫برندهای تبلیغ کننده گذاشته را بررسی کنید‪.‬‬ ‫کمپین های ســرچ ادز کافه بازار‪ :‬کدام برندها‬ ‫بیشترین سرچ ادز کافه بازار را خریده اند و نسبت‬ ‫به ســایر برندها تمرکز بیشــتری روی این نوع‬ ‫تبلیغات دارند‪.‬‬ ‫بازاریابی پولی اپلیکیشن‬ ‫همانطــور که اشــاره شــد‪ 2 ،‬اســتراتژی اصلی‬ ‫برای اپ مارکتینــگ وجود دارد؛ رایــگان و پولی‪.‬‬ ‫بازاریابی هــای رایــگان نظیــر ‪ ASO‬و حضور در‬ ‫رســانه های اجتماعی هســتند کــه از طریق انها‬ ‫می توانید با به اشــتراک گذاری و ارائه محصوالت و‬ ‫خدمات خود بدون پرداخت هزینه‪ ،‬با افراد مختلف‬ ‫در سراسر جهان ارتباط برقرار کنید‪ .‬به فرایندهای‬ ‫پولی که اپلیکیشن ها برای جذب کاربر جدید‪ ،‬تعامل‬ ‫کاربر با اپلیکیشن و حفظ او انجام می دهند‪ ،‬بازاریابی‬ ‫پولی اپلیکیشن یا ‪ Paid App Marketing‬می گویند‪.‬‬ ‫متداول تریــن روش هــای بازاریابی پولی‬ ‫اپلیکیشن‬ ‫روش های زیادی برای بازاریابی پولی اپلیکیشــن‬ ‫وجــود دارد کــه هر اپلیکیشــنی بســته به نوع‬ ‫کســب وکار‪ ،‬هدف کســب وکار‪ ،‬میزان بودجه و‬ ‫محل حضور اغلــب مخاطبان هدفش باید روش یا‬ ‫روش هایی را برای بازاریابی و تبلیغ اپلیکیشن خود‬ ‫انتخاب کند‪ .‬روش های بازاریابی مختلف شــامل‬ ‫موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫ استفاده از شبکه های تبلیغاتی (‪)Ad-networks‬‬‫ تبلیغات در شبکه های اجتماعی (‪Social Media‬‬‫‪)Marketing‬‬ ‫ سرچ ادز کافه بازار‬‫ گوگل ادز‬‫ بازاریابی دوجانبـ�ه( (�‪Cross-Promotion Net‬‬‫‪)work‬‬ ‫ تبلیغــات افالیــن (بنرهای شــهری‪ ،‬تبلیغات‬‫تلویزیونی‪ ،‬حضور در نمایشگاه ها و …)‬ ‫ترندیکس چگونه به استراتژی بازاریابی پولی‬ ‫اپلیکیشن کمک می کند؟‬ ‫ترندیکس تبلیغات رقبای شــما را انالیز می کند و‬ ‫امار زیر را در اختیار شما می گذارد‪:‬‬ ‫ تعداد نصب و حذف اپلیکیشن ها به تفکیک روز‬‫ معرفی شــبکه های تبلیغاتی که اپلیکیشن ها از‬‫انها استفاده می کنند(تپسل‪ ،‬مدیااد و ‪)...‬‬ ‫ ســرچ ادز‪ :‬تمام کلماتی که اپلیکیشن ها روی‬‫انها ســرچ ادز کافه بازار خریده اند با تخمین امتیاز‬ ‫ایمپرشن‬ ‫ تبلیغات همسان برندها در وب و امتیاز نسبی هر‬‫محتوای تبلیغاتی‬ ‫ معرفی اپلیکیشــن هایی که بیشــترین رشد و‬‫بیشترین افت را داشته اند‪.‬‬ ‫ معرفــی برندهایی که بیشــترین کمپین های‬‫تبلیغاتی را دارند‪.‬‬ ‫با استفاده از این امار می توانید فعالیت تبلیغاتی‬ ‫رقیــب خود را ببینید و تاثیــر ان را روی نصب و‬ ‫حذف اپلیکیشــن وی رصد کنید‪ .‬این فرایند به‬ ‫شما کمک می کند تا استراتژی تبلیغاتی خود را‬ ‫بهینه کنید و از تجربه رقیب بهره بگیرید‪ .‬در زیر‪،‬‬ ‫نمونه تحلیل فعالیت تبلیغاتی دو رقیب دیرینه‪،‬‬ ‫دیوار و شــیپور را می بینید‪ .‬این داده ها مربوط به‬ ‫بهار ‪ 98‬است‪.‬‬ ‫درصورتی که اماری مشــابه و حتی کامل تر از این‬ ‫امار‪ ،‬از رقبای خود احتیاج دارید‪ ،‬با اسکن ‪QRCode‬‬ ‫و یا مراجعه به سایت ‪ www.trendix.io‬به صورت‬ ‫رایگان در ترندیکس ثبت نام کنید‪.‬‬ ‫گزارشیکاملازوضعیتشکوفاییاستارتاپ هایعراقی‬ ‫اکوسیستم جهان‬ ‫تولداکوسیسمتاستاراتیپ عراق‬ ‫‪WORLD'SECOSYSTEM‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪t‬‬ ‫اگر نمی توانیــد جهت بــاد را تغییر دهید‪،‬‬ ‫بادبادن هایتان را تنظیم کنید!‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫پریا هاشمی‬ ‫جکسون بروان‬ ‫ستـــون‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪c‬‬ ‫مراکش ضعیف ترین‬ ‫اکوسیستماستارتاپی‬ ‫افریقاست؟‬ ‫اکثــر ما مراکــش را به خاطر فیلــم معروف‬ ‫کازابالنکا می شناســیم‪ .‬در حالی که مراکشی‬ ‫که ما شــناخته ایم با مراکــش کنونی کامال‬ ‫متفاوت است‪ .‬مراکش در حوزه های مختلف‬ ‫اعم از گردشــگری و تکنولوژی پیشرفت های‬ ‫زیادی داشته است‪ .‬اما ایا مراکش در استارتاپ ‬ ‫نیز رشــد کرده اســت؟ ســراغ علی الوافیق‬ ‫( ‪ ، )A l i E l o u a f i q‬مدیــر شــرکت‬ ‫تیــل تکنو لــو ژ ی ســر و یس‬ ‫(‪ )Teal Technology Services‬رفتیــم‪.‬‬ ‫این کارافرین مراکشــی از ســال ‪ 2011‬پنج‬ ‫اســتارتاپ متفاوت در حوزه اســتارتاپ های‬ ‫فناوریتاسیسکردهاست‪.‬استارتاپ هایتولید‬ ‫شده علی الوافیق مربوط به امنیت سیستم های‬ ‫کامپیوتری‪ ،‬بازرگانی و شبکه ســازی می شد‪.‬‬ ‫هیچ کدام از استارتاپ های علی الوافیق بیشتر‬ ‫از یک ســال دوام نداشــت و یکی از انها تنها‬ ‫‪ 3‬ماه دایر بــود‪ .‬الوافیق در این باره می گوید‪«:‬‬ ‫ما مشــکالت زیادی داشــتیم و همین باعث‬ ‫شــد ضرر های بزرگی داده و ســرمایه مان را‬ ‫از دســت بدهیم‪ ،‬از طرفی پــول کمی برای‬ ‫شــروع دوباره داشــتیم‪ ».‬از نظر علی الوافیق‬ ‫عالوه بر کمبود بودجه‪ ،‬کارافرینان مراکشــی‬ ‫با مشــکل نبود خالقیت و نواوری مواجهند‪.‬‬ ‫علی الوافیق معتقد اســت که نبود برنامه های‬ ‫تجاری هدفمند و نداشتن درک درستی از بازار‬ ‫و تکنولوژی بنیانگذاران استارتاپی را سردرگم‬ ‫کرده اســت‪ .‬از این گذشته کشــور مراکش‬ ‫ی برای بررسی مشتریان‬ ‫اساسی قابل اندازه گیر ‬ ‫بانکی اش ندارد و بانک های این کشور تمایلی‬ ‫به سرمایه گذاری خطرپذیر ندارند‪ .‬نکته قابل‬ ‫توجه درباره اکوسیستم استارتاپی مراکش این‬ ‫استکهجوانانانپتانسیلساختمحصوالتی‬ ‫مفید برای بازارهای داخلــی را دارند‪ ،‬با توجه‬ ‫به ارزیابی بانک جهانی‪ ،‬مراکش درخواســت‬ ‫وام ‪۵۰‬میلیــون دالری بــرای تامیــن مالی‬ ‫شرکت های نوپا را داشته است‪ .‬سرمایه گذاری‬ ‫در شرکت های نوپا در تمام دنیا به خصوص در‬ ‫اکوسیستم استارتاپی کشورهای افریقایی به‬ ‫سرعت در حال افزایش است‪ .‬در سال ‪، ۲۰۱۷‬‬ ‫‪ venture capital‬ونچر کپیتال ‪ ۵۶۰‬میلیون‬ ‫دالر در سراســر افریقا ســرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫افریقای جنوبی مقصد اصلی سرمایه گذاری‬ ‫این شرکت سرمایه گذاری بود‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫ونچر کپیتال‪ 147‬میلیون دالر درکنیا و‪114.6‬‬ ‫میلیون دالر در نیجریه ســرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که مراکش برخالف دیگر‬ ‫کشورهای منطقه تنها‪ ۳.۹‬میلیوندالر سرمایه‬ ‫جذب کرده است ‪.‬‬ ‫به گفته مقامات بانک جهانی مراکش هنوز به‬ ‫دسترسی بهتر به سرمایه‪ ،‬حمایت های قانونی‬ ‫بیشتر و شبکه های تجاری متنوع نیاز دارد‪.‬‬ ‫این ارزیابی نشان می دهد با وجود تالش هایی‬ ‫که در ‪ 5‬سال گذشــته برای رشد اکوسیستم‬ ‫اســتارتاپی مراکش انجام شده‪ ،‬هنوز مراکش‬ ‫نتوانستهباکشورهایهمسایهخودمثلنیجریه‬ ‫و کنیا رقابت کند‪ .‬این کشور در این‪ 5‬سال مبلغ‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیوندرهممعادل‪ ۲۱‬میلیوندالربرای‬ ‫گسترش اســتارتاپ ها سرمایه گذاری کرده و‬ ‫میزبان رقابت های اســتارتاپی ملی همچون‬ ‫‪ DEMO Africa‬و ‪ Seedstars‬بوده اســت‪ .‬با‬ ‫استفاده از این رقابت ها فضایی برای منتورها‬ ‫و اســتارتاپ ها فراهم کرده تا قدم هایشــان‬ ‫را محکم تــر بردارنــد‪ .‬شــرکت تکنوپارک‬ ‫(‪ ) Technopark‬کــه یکــی از شــرکت های‬ ‫اطالعاتی در مراکش اســت با سرمایه گذاری‬ ‫از دولت و بانک هایی مانن د ‪ BMCE‬و �‪Attijari‬‬ ‫ی در کازابالنکا‪،‬‬ ‫ک علم و فناور ‬ ‫‪ ،waf‬چند پــار ‬ ‫رباط‪ ،‬طنجه و اگادیر بازگشــایی کرده است‪.‬‬ ‫پارک های صنعتی تکنوپارک فضاهایی اداری‬ ‫و شــبکه هایی برای کارافرینان در بخش های‬ ‫انر ژی های پایدار‪ ،‬فناوری اطالعات و بخش های‬ ‫تامین کننده مخابرات ساخته اند‪.‬‬ ‫ریکاردو فابیانی (‪ ،)Riccardo Fabiani‬تحلیلگر‬ ‫بخشانرژی‪،‬همچنینتحلیلگرسابقخاورمیانه‬ ‫وافریقایشمالیبرایبانکاوراسیاازعالقهخود‬ ‫به استارتاپ های مراکشی می گوید و اعتقاد دارد‬ ‫استارتاپ های کوچک مراکشی پدیده نسبتا‬ ‫تازه ای هســتند‪ .‬او در صحبت با سایت خبری‬ ‫‪ usnews‬گفت‪«:‬هیچ وقت تا این اندازه گرایش‬ ‫به توسعه شرکت های کوچک و متوسط وجود‬ ‫نداشته اســت و انها هرگز بخشی از استراتژی‬ ‫رشد کسب وکار نبوده اند‪ .‬شرکت های کوچک‬ ‫یا متوسط از سوی مراجع پشتیبانی نمی شوند‬ ‫و به شــبکه امتیازات‪ ،‬اعتبــارات‪ ،‬ارتباطات‬ ‫بین سیاســتمداران و تجار بزرگ دسترســی‬ ‫نداشته اند‪ ».‬تحلیلگران اســتارتاپی مراکش‬ ‫را جای مناسبی برای شــروع کسب وکار نوپا‬ ‫نمی دانند‪ ،‬زیرا اکوسیستم استارتاپی مراکش‬ ‫از دیگر کشــورهای قاره افریقا ضعیف تر عمل‬ ‫کرده و از انها عقب است‪ .‬در صورتی که کنیا و‬ ‫نیجریه پیشتازان استارتاپ در افریقا هستند و‬ ‫با راه اندازی استارتاپ به اعتبارات مورد نیازشان‬ ‫دسترسیپیدامی کنند‪،‬دیگرکشورهایجنوب‬ ‫صحرایافریقانیزهمانندنیجریهوکنیاازحقوق‬ ‫قانونی قوی تری برای حمایت از وام دهندگان‬ ‫برخوردارند‪ .‬به همین دلیل برای مردم کشوری‬ ‫مانند مراکش که بانک جهانی در مقیاس صفر‬ ‫تا‪ ۱۲‬به ان امتیاز‪ ۲‬داده است‪ ،‬انگیزه کمی برای‬ ‫ایجاد خطوط اعتباری با استفاده از شرکت های‬ ‫استارتاپی وجود دارد‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫اکوسیستم‬ ‫استارتاپی‬ ‫عراق سعی‬ ‫می کند همگام‬ ‫با کشورهای‬ ‫منطقه فعالیت‬ ‫کند‪ .‬مدیران‬ ‫استارتاپی در‬ ‫عراق بیش از‬ ‫هر چیز نگران‬ ‫چالش های‬ ‫پیش رویشان‬ ‫هستند با این‬ ‫وجود قدم های‬ ‫بعدی خود‬ ‫را سریع تر‬ ‫برمی دارند‪.‬‬ ‫محیط‬ ‫چالش برانگیز‬ ‫کسب وکارهای‬ ‫نوپا در عراق‬ ‫اغلب مملو از‬ ‫عدم اطمینان‬ ‫است‪ .‬اما این‬ ‫کشور به طور‬ ‫منحصر به فردی‬ ‫در حال تغییر‬ ‫است و تحوالت‬ ‫عراق موجب‬ ‫به وجود امدن‬ ‫قوانین تازه‬ ‫می شود‬ ‫به دلیل مشــکالت اقتصادی‪ ،‬جنگ ‪ ،‬خشونت و‬ ‫درگیری های مســلحانه طوالنی‪ ،‬اســتارتاپ ها ‬ ‫در عراق خیلی دیر شروع به کار کردند و عراق از‬ ‫استارتاپ های تکنولوژی بی بهره مانده بود‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬جوانان عراقی تــاش می کنند تا از قافله‬ ‫عقب نمانند‪ ،‬اگرچه زمان زیادی از اشــنایی انها‬ ‫با اســتارتاپ نمی گذرد‪ ،‬برای رسیدن به جایگاه‬ ‫مناســب جهانی تالش می کنند‪ .‬دســامبر سال‬ ‫‪ 2018‬ایده دورهمی اســتارتاپی در عراق مطرح‬ ‫شد و مدیران استارتاپی این کشور تصمیم گرفتند‬ ‫درباره اکوسیستم استارتاپی و فناوری شان بحث‬ ‫و گفت وگو کنند‪ .‬همین مســئله اتفاقات تازه ای‬ ‫را رقم زد و در اوریل ســال ‪ 2019‬استارتاپ های‬ ‫عراقی اولین رویداد ملی هکاتون را در کشورشان‬ ‫تجربه کردند‪.‬‬ ‫در رویداد هکاتون‪ ،‬کسب وکارهای زیادی حضور‬ ‫داشتند‪ ،‬استارتاپ هایی که در حوزه گردشگری‪،‬‬ ‫اموزش و فناوری کار می کردند‪ .‬هکاتون مشخص‬ ‫کرد که عــراق بیش از ‪ ۷۰۰‬جــوان فعال حوزه‬ ‫اســتارتاپی دارد که در ‪ ۵‬شــهر مهم این کشور‪،‬‬ ‫بغــداد‪ ،‬بصره‪ ،‬اربیــل‪ ،‬ســلیمانیه و موصل کار‬ ‫می کنند‪ .‬محل برگزاری رویــداد هکاتون اربیل‬ ‫بود و در اختتامیه ان بهترین استارتاپ این کشور‬ ‫انتخاب شــد؛ اســتارتاپ کوچکی که در زمینه‬ ‫بازیافت زباله فعالیت می کرد‪ .‬اکثر استارتاپ هایی‬ ‫که در هکاتون عراق حضور داشتند‪ ،‬استارتاپ های‬ ‫مفیدی بودند‪ .‬هدف بنیانگذاران این استارتاپ ها‪،‬‬ ‫نگهداری از محیط زیست‪ ،‬ایجاد جایگاه دوچرخه‬ ‫برای دانشــجویان‪ ،‬توســعه پروژه های مربوط‬ ‫به طرح های سه بعدی و تاسیســات ارگ اربیل‬ ‫بــود‪ .‬انها بخشــی از یک اکوسیســتم فناوری‬ ‫پیشــرفته در عراق هستند که هدفشان به وجود‬ ‫اوردن تحولی معنی دار و پایدار در منطقه اســت‬ ‫‪.‬جمعیت عراق نزدیک به ‪ ۴۰‬میلیون نفر اســت‬ ‫که تقریبا نیمی از ان زیر ‪ ۲۰‬ســال هســتند‪ .‬از‬ ‫طرفی عراق پنجمین کشور بزرگ تامین کننده‬ ‫نفت در دنیاســت و تولید ناخالص داخلی ان به‬ ‫‪ ۲۲۵‬میلیارد دالر می رســد‪ .‬با این حال‪ ،‬فساد و‬ ‫مجموعه ای از درگیری ها کشور را به هرج و مرج‬ ‫کشانده و به شــدت مانع پیشرفت اقتصادی ان‬ ‫شده اســت‪ .‬وجود چنین معضالتی مردم عراق‬ ‫را ناامید نکرده است‪ ،‬همانطور که در شماره های‬ ‫قبلی هفته نامه شــنبه‪ ،‬اکوسیســتم استارتاپی‬ ‫فلسطین را بررســی کردیم و شاهد رشد سریع‬ ‫استارتاپ های این کشور بودیم‪ ،‬جوانان استارتاپی‬ ‫عــراق نیز دســت از تالش برنمی دارنــد و برای‬ ‫ابادانی کشورشــان می جنگند‪ .‬بمبگذاری های‬ ‫بغداد در سال ‪ ،2003‬حمله نیروهای امریکایی‬ ‫به این کشــور‪ ،‬کشته شدن بیش از ‪ 150‬هزار نفر‬ ‫و تریلیون ها دالر هزینه‪ ،‬ضربه ای فلج کننده برای‬ ‫اکوسیســتم عراق بود که انعکاس ان در سراسر‬ ‫منطقه پیچیده و هــزاران خانواده را درگیر خود‬ ‫کرده اســت‪ .‬چرخه های ظاهرا بی پایان جنگ‪،‬‬ ‫بحــران عظیم انســانی را با بیــش از ‪ ۴‬میلیون‬ ‫اواره داخلی در کشــور اغاز کــرد‪ .‬حتی پس از‬ ‫یک فعالیت نظامی سه ســاله برای راندن دولت‬ ‫اسالمی و شکست های پی در پی‪ ،‬عراق همچنان‬ ‫با مناقشات سیاســی‪ ،‬فرقه ای و داخلی دست و‬ ‫پنجه نرم می کند و گسترش افراط گرایی را دامن‬ ‫می زند‪ .‬فساد گسترده و شکست در پرداختن به‬ ‫اصالحات اقتصادی ضروری‪ ،‬ثبات بلندمدت این‬ ‫کشور را تهدید کرده است‪ .‬دولت عراق میلیاردها‬ ‫دالر نفت صادر کرد ه که این فرایند کشورشــان‬ ‫را به پنجمین تولیدکننده و صادرکننده نفت در‬ ‫جهان تبدیل کرده است‪ .‬هرچند دولت عراق در‬ ‫صــادرات نفت موفق بوده اما امار اســتخدام در‬ ‫این کشــور کماکان پایین و بیکاری مســئله ای‬ ‫تکراری در این کشــور اســت‪ .‬بازسازی خانه ها‪،‬‬ ‫بیمارســتان ها‪ ،‬مدارس‪ ،‬جاده ها‪ ،‬شــرکت ها و‬ ‫ارتباطــات راه دور می توانــد بــرای جوانان این‬ ‫کشــور فرصت شــغلی ایجاد کند‪ .‬پیش از این‬ ‫عراق متــرادف با فســاد و درگیری های مخرب‬ ‫نسبت به پیشرفت اقتصادی بوده ‪ ،‬درصورتی که‬ ‫حاال وضعیت امنیتی ان بهبود یافته و اقتصاد رو‬ ‫به رشــدی را تجربه می کند‪ .‬در این کشــور یک‬ ‫جامعــه کوچک از کارافرینان‪ ،‬ســرمایه گذاران‬ ‫و ســازمان های غیرانتفاعــی بین المللــی برای‬ ‫تشــکیل یک اکوسیستم استارتاپی موفق تالش‬ ‫می کنند‪ .‬به عنوان مثال در کنفرانس بازســازی‬ ‫عراق که ســال گذشــته در کویت برگزار شــد‪،‬‬ ‫خیرین و ســرمایه گذاران بسیاری جمع شدند تا‬ ‫مشکالت اقتصادی این کشور را حل کنند‪ .‬در این‬ ‫کنفرانس عراق توانست ‪ 30‬میلیارد دالر تسهیالت‬ ‫اعتباری و سرمایه از همســایگانی چون کویت‪،‬‬ ‫قطر‪ ،‬عربستان ســعودی و ترکیــه دریافت کند‪.‬‬ ‫این اتفاق فضــای کارافرینی در حوزه تکنولوژی‬ ‫را در این کشــور گســترش داد و عراق توانست‬ ‫به بازارهــای فناوری دنیا راه پیــدا کند‪ .‬جوانان‬ ‫عراقی تمایل زیادی بــرای حضور در بخش های‬ ‫نرم افزاری و توســعه دیجیتــال دارند‪ ،‬به همین‬ ‫خاطر محیطی اموزشی برایشان در اربیل ایجاد‬ ‫شد و ســپس محمد خودایری (‪Mohammed‬‬ ‫‪ ،)Khudairi‬هم بنیانگذار تک هاب (‪)TechHub‬‬ ‫به فکر راه اندازی امکاناتی برای ســرمایه گذاران‬ ‫بین المللی افتاد تا از این طریــق انها بتوانند در‬ ‫اکوسیستم اســتارتاپی عراق ســرمایه گذاری‬ ‫کنند‪ .‬خودایــری امکانات دیگــری را هم برای‬ ‫سرمایه گذاری های در شرکت های داخلی عراق‬ ‫در نظر گرفته اســت‪ .‬هال میران (‪،)Hal Miran‬‬ ‫یکی دیگر از بنیانگذاران تک هاب می گوید‪ « :‬ما‬ ‫می خواستیم یک اکوسیســتم فناوری در عراق‬ ‫بسازیم‪ ،‬برای همین تک هاب را تاسیس کردیم‬ ‫تا به کارافرینــان جوان عراقــی کمک کنیم‪ ».‬‬ ‫تک هاب بــا ایجاد انگیزه در جوانــان کارافرین‬ ‫رشد اســتارتاپ ها را رقم می زند‪ .‬از سوی دیگر‪،‬‬ ‫تک هاب برای اســتارتاپ های عراقی یک فضای‬ ‫کاری پر جنب و جوش‪ ،‬دسترســی به ارتباطات‬ ‫تجاری و شبکه سازی را فراهم می کند‪ .‬میران در‬ ‫توضیح درباره عملکرد های متفاوت تک هاب‪ ،‬از‬ ‫برنامه های اموزش استارتاپ برای افراد بی خانمان‬ ‫خبر داد تا انها با بهره گیری از ایده هایشان بتوانند‬ ‫زندگی بهتری را برای خود و خانواده شان بسازند‪.‬‬ ‫با وجود تالش هــای تک هــاب‪ ،‬بنیانگذارانش‬ ‫هنوز نگران تامین بودجه برای زیرســاخت های‬ ‫استارتاپی این کشور هستند زیرا محیط استارتاپی‬ ‫در عراق همچون کودکی اســت که تازه شــروع‬ ‫به راه رفتن کرده اســت‪ .‬تک هــاب تنها فضای‬ ‫کار اشتراکی در عراق نیســت‪ ،‬یکی دیگر از این‬ ‫فضاهای کار اشتراکی «ایستگاه ‪»The Station‬‬ ‫است که در اوایل سال ‪ ۲۰۱۸‬توسط مجاهد ویسی‬ ‫(‪ )Mujahed Waisi‬و محناد منجد (‪Muhannad‬‬ ‫‪ )Munjed‬تاسیس شد‪ .‬ایستگاه خانه ‪ 15‬شرکت‬ ‫استارتاپی عراقی در بغداد است‪.‬‬ ‫انقالب موبایل یکی از پیامدهای مثبت ســقوط‬ ‫رژیم صدام حســین در عراق بــود و تکنولوژی‬ ‫در سراســر کشور گسترش ســریعی داشت‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬نیمی از جمعیــت عراق به اینترنت‬ ‫دسترســی دارنــد و تقریبا از هــر ‪ 100‬عراقی‪،‬‬ ‫‪۸۷‬نفر دارای تلفن همراه هستند‪ .‬مردم عراق بعد‬ ‫از رهایی از سانسور دولت‪ ،‬به جهانی ازاد دسترسی‬ ‫پیــدا کرده اند و زندگی تــازه ای را بدون دخالت‬ ‫دولت تجربه می کنند‪ .‬افزایش مصرف اینترنت و‬ ‫نفوذ تلفن همراه برای برخی استارتاپ های عراقی‬ ‫موقعیت مناسبی را فراهم کرده است‪miswag .‬‬ ‫بازار فروش انالین وسایل در عراق است به عبارتی‬ ‫‪ miswag‬دیجی کاال در عراق اســت‪Brsima  ،‬‬ ‫و ‪ Talabatey ‬نیز کار تحویل غذا و سفارش های‬ ‫انالین را انجام می دهند‪ .‬اکوسیستم استارتاپی‬ ‫عراق ســعی می کند همگام با کشورهای منطقه‬ ‫فعالیت کند‪ .‬مدیران استارتاپی در عراق بیش از‬ ‫هر چیز نگران چالش های پیش رویشان هستند‬ ‫با این وجــود قدم های بعدی خود را ســریع تر‬ ‫برمی دارند‪ .‬یوسف النیامی (‪ ،)Yousif Alneamy‬‬ ‫هم بنیانگذار استارتاپ داکاکنا (‪ )dakakenna‬به‬ ‫سایت ‪ thenextweb‬از اشتیاقش به کارافرینی‬ ‫گفت‪ .‬داکاکنا نیز فروشــگاهی انالین اســت و‬ ‫موسســان ان در جست وجوی ساخت یک مدل‬ ‫موفقیت امیــز تجارت الکترونیک هســتند‪ .‬دانا‬ ‫صباح (‪ )Dana Sabah‬دیگــر کارافرین عراقی‬ ‫است که به ابادانی کشورش می اندیشد‪ .‬از نظر دانا‬ ‫صباح ‪«:‬عراق جامعه ای است که مردمش با پول‬ ‫نقد معامله می کنند‪ ».‬دانا صباح که فارغ التحصیل‬ ‫مدیریت از فرانسه است‪ ،‬به این نتیجه رسیده که‬ ‫مردم عراق تمایل زیادی به پرداخت های انالین‬ ‫ندارند و باید فرهنگ خرید انالین را در این کشور‬ ‫نشــان دهیم‪ .‬از انجا که خرید با پول نقد عادت‬ ‫مردم عراق اســت‪ ،‬دانا صبــاح کارت اعتباری را‬ ‫راه حلی مناسب می داند‪ .‬او که ادامه تحصیالتش‬ ‫را در دانشــگاه اربیــل گذرانــده و مهندســی‬ ‫الکترونیک خوانده اســت‪ ،‬خود را برنامه نویس‬ ‫نمی داند بــرای همین تیم توســعه دهنده ای را‬ ‫در اربیــل انتخاب کرد‪ .‬نکته قابــل توجه درباره‬ ‫کارت های اعتباری دانا صباح این است که همانند‬ ‫شارژ شبیه تلفن همراه عمل می کند و به اعتبار‬ ‫مشــتریان می افزاید‪ .‬این کارت های اعتباری به‬ ‫مشــتریان اجازه می دهد تا به جــای پول نقد از‬ ‫ان استفاده کنند‪ .‬اپراتورهای تلفن همراه مانند‬ ‫‪  Zain‬و ‪ Asia Cell‬به طور جداگانه به مشــکالت‬ ‫مربوط به کیف پول موبایلی رسیدگی کرده اند و‬ ‫جایگزینی برای بانکداری سنتی به دست اوردند‪.‬‬ ‫اکوسیستم استارتاپی عراق انقالبی در تکنولوژی‬ ‫است و بخش عظیمی از فرهنگ کارافرینی عراق‬ ‫مرتبط به فناوری می شود‪ .‬بانک مرکزی عراق در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۵‬به کسب وکارهای کوچک و جوانان‬ ‫بیکار این کشور وام های کوچک و بزرگی را ارائه‬ ‫می کند‪ .‬بــا این وجود دانا صبــاح می گوید‪«:‬در‬ ‫عــراق هیچ مــکان واقعی ای برای درخواســت‬ ‫ســرمایه گذاری وجود ندارد و ما به سازمان های‬ ‫بیشــتری برای درمیان گذاشــتن ایده هایمان‬ ‫نیاز داریم و باید کســانی را داشته باشیم که راه‬ ‫و روش درســت عملی کردن ایده ها را نشانمان‬ ‫دهند‪ ».‬ری کــدد (‪ )Re:Coded‬پلتفرمی برای‬ ‫اموزش استارتاپ هاســت‪ Re:Coded .‬ســال‬ ‫‪ 2016‬در دانشــگاه نیویورک راه اندازی شد‪ .‬این‬ ‫برنامه اموزشی خدماتی را به جوانان کشورهایی‬ ‫چون عــراق‪ ،‬یمن و ترکیه ارائــه می کند تا ایده ‬ ‫خود را مطرح‪ ،‬روی ان برنامه ریزی و ســپس ان‬ ‫را راه اندازی کننــد‪ .‬ری کدد حامی اولین رویداد‬ ‫نواوری هکاتون در عراق بود‪ .‬ری کدد با همکاری‬ ‫فضاهــای اشــتراکی منطقه بــه پناهندگان و‬ ‫کارافرینان خاور میانه کمک می کند تا عالوه بر‬ ‫راه اندازی کسب وکار خود ان را گسترش دهند‪.‬‬ ‫برندگان رویداد هکاتون در عراق ‪ 3000‬دالر به‬ ‫منظور توسعه ایده و تجارت خود دریافت کردند‪.‬‬ ‫مارسلو بوناتو (‪ )Marcello Bonatto‬و الکساندرا‬ ‫کلیر (‪ ،)Alexandra Clare‬بنیانگذاران ری کدد‬ ‫هستند‪ .‬این زوج با شــبکه ای از سرمایه گذاران‬ ‫همکاری کردند و در اربیل عراق فضایی اشتراکی‬ ‫را به راه انداختند‪ .‬هدف اصلی موسسان ری کدد‬ ‫حمایت از شرکت های نوپا از طریق برنامه نویسی‬ ‫و اموزش انها به عنوان استارتاپ های تکنولوژی‬ ‫است‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬انها به فرصت های شــغلی مناســب‬ ‫دسترسی نداشتند و یا برای شغل های سنتی در‬ ‫بخش دولتی صبر می کردنــد‪ .‬او گفت به عنوان‬ ‫وسیله ای برای احیای اکوسیستم فناوری عراق‬ ‫و ایجاد اســتعداد در بین جوانان است تا بتوانند‬ ‫مسائل محلی را با استفاده از فناوری حل کنند و‬ ‫برای مشاغل اینده اماده باشند‪ .‬الکساندرا کلیر‬ ‫از اشــتیاق جوانان عراقی برای حضور در جوامع‬ ‫اســتارتاپی به وجود امده و در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«میلیون هــا جوان عالقه مند به کار اســتارتاپی‬ ‫را در موصــل دیدم‪ ،‬برخــی از ایــن جوانان به‬ ‫دنبال دریافت رتبه های بــاالی دولتی بودند اما‬ ‫فرصت های شغلی مناسبی برایشان فراهم نشده‬ ‫بود‪ ».‬راه اندازی اســتارتاپ در سراسر دنیا دشوار‬ ‫اســت اما این روند در عراق اغلب سخت تر بوده و‬ ‫باعث می شود برخی از جوانان عراقی به جای ثبت‬ ‫شرکت های خود برای کار به دوبی یا دیگر شهرها‬ ‫بروند‪ .‬محیط چالش برانگیز کسب وکارهای نوپا‬ ‫در عراق اغلب مملو از عدم اطمینان است‪ .‬اما این‬ ‫کشور به طور منحصر به فردی در حال تغییر است‬ ‫و تحوالت عراق موجب به وجــود امدن قوانین‬ ‫تازه می شود‪ .‬مارسلو بوناتو انگیزه های سیاسی را‬ ‫برای تغییر قوانین کافی نمی داند‪ .‬از طرفی کلیر‬ ‫بر این باور اســت که تقلید از شرکت های جهانی‬ ‫ایده ای کامال اشتباه نیست‪ .‬استارتاپ های تحویل‬ ‫غذا‪ ،‬تجارت الکترونیک و تاکسیرانی بارها تکرار‬ ‫شــده اند اما در دیگر حوزه ها استارتاپ ها حضور‬ ‫کمرنگ تری دارند‪ .‬این در حالی است که پتانسیل‬ ‫زیادی برای رشد در زمینه هایی مانند بانکداری‪،‬‬ ‫انرژی و مدیریت پســماند وجود دارد‪ .‬به همین‬ ‫دلیل برنده رویداد هکاتون اربیل استارتاپی بود‬ ‫که به محیط زیســت می پرداخت‪ .‬این استارتاپ‬ ‫که ‪  R3‬نام داشت راه حل جامعی را برای بازیافت‬ ‫پالستیک در نظر گرفته بود و رانندگان فریلنس‬ ‫در ســطح شهر می توانســتند زباله ها را تفکیک‬ ‫کنند‪ .‬همچنین این پلتفرم کاربرانش را تشویق‬ ‫می کند تــا از طریق پاداش هایــی مانند اعتبار‬ ‫زباله هایشان را تفکیک کنند‪.‬کریم در اوایل سال‬ ‫‪ 2018‬خدماتش را در عراق راه اندازی کرد‪ .‬کریم‬ ‫که شــرکت بین المللی مسافربری درون شهری‬ ‫اســت‪ ،‬اکنون در بغداد‪ ،‬نجــف و اربیل فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬دانــا صباح می گوید‪«:‬اگــر بخواهیم با‬ ‫کریــم رقابت کنیــم باید تیم داخلــی قوی ای‬ ‫داشته باشیم که این مستلزم درک بهتر از بازار و‬ ‫جمعیت ان اســت‪ ».‬بوناتو نیز از ایده های خوبی‬ ‫که جوانان اســتارتاپی دارند‪ ،‬اظهار خوشحالی‬ ‫می کند‪ ،‬اما معتقد اســت برای به دست اوردن‬ ‫بازار به بیش از یک ایده نیاز اســت‪ .‬بخشی از ان‬ ‫به اموزش جوانان درباره اقتصاد دیجیتال مربوط‬ ‫می شود‪ .‬همچنین زیرساخت ها در این کشور باید‬ ‫بهبود پیدا کند‪ .‬قطع برق از جمله مسائل مهم و‬ ‫تهدیدکننده توسعه اقتصادی و ثبات اجتماعی در‬ ‫این کشور است‪ .‬یوسف النیامی‪ ،‬مدیر استارتاپ‬ ‫داکاکنــا در گفت وگو با ســایت ‪thenextweb.‬‬ ‫‪ com‬می گوید‪ « :‬تمایلی به امازون بعدی شــدن‬ ‫نداریــم‪ ،‬حتی اگر ‪ 30‬درصد از مــا خرید کنند‪،‬‬ ‫برایمان کافی است زیرا این نشان دهنده اعتماد‬ ‫مردم به ماست‪ .‬ما یک هفته تمام فروش نداشتیم‬ ‫چون ارتباط اینترنتی ثابتی وجود نداشت با این‬ ‫همه می خواهیم خدمــات قابل اطمینانی ایجاد‬ ‫کنیم تا مشــتریان روی ما حســاب کنند‪ .‬وقتی‬ ‫چنین اتفاقی رخ می دهد از خودمان می پرسیم‬ ‫ایا باید مغــازه را ببندیم و چیز دیگری را امتحان‬ ‫کنیم؟ اما تسلیم نمی شویم چون در حال حاضر‬ ‫همه خدمات مهم با اســتفاده از اینترنت انجام‬ ‫می شــود و مردم بلیت هواپیمــا را نیز اینترنتی‬ ‫خریداری می کننــد‪ ».‬یوســف النیامی و دیگر‬ ‫مدیران اســتارتاپی در عراق هیچ برنامه ای برای‬ ‫تسلیم دربرابر نامالیمات ندارند‪ .‬انها به گسترش‬ ‫فرصت های شــغلی و نواوری شهرهای مختلف‬ ‫عراق امیدوارند‪ .‬با اینکه بازار استارتاپی به اندازه‬ ‫کافی بالغ نشــده تا کسب وکارهای تکنولوژی به‬ ‫اسودگی کار خود را انجام دهند‪ ،‬با بهره گیری از‬ ‫سرمایه گذاران خطرپذیر داخلی و خارجی جای‬ ‫نگرانی نیست و این اکوسیستم نوپا همانند نوزادی‬ ‫تازه متولدشده با انگیزه نفس می کشد تا تاثیری‬ ‫ساختاری در زندگی مردم عراق داشته باشد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫‪I n v e s t m e n t‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪13‬‬ ‫بررسی سرانجام ‪ 4‬پیش بینی در بازار سرمایه استارتاپ ها‬ ‫چمش اندازرسمایه گذاریخطرپذیردرسال‪۲۰۱۹‬‬ ‫‪t‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪r‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫سیده زهرا علوی‬ ‫پیش بینی هایــی که در ســال ‪ ۲۰۱۸‬در خصوص‬ ‫سرمایه گذاری خطرپذیر صورت گرفت‪ ،‬در چند ماه‬ ‫گذشته برخی از انها محقق شد‪ .‬در ادامه به بررسی‬ ‫پیش بینی هاوچگونگیتحققانهاپرداختهمی شود‪.‬‬ ‫پیش بینی اول‬ ‫عرضه عمومی ســهام باالترین نســبت خروج از‬ ‫ســرمایه گذاری خطرپذیر را به خــود اختصاص‬ ‫خواهد داد و این میزان خروج باالترین میزان نسبت‬ ‫به دهه های گذشته است‪.‬‬ ‫پیش بینی منطقــی‪ :‬تعداد شــرکت هایی که‬ ‫ارزش انها بیش از یک میلیارد دالر اســت‪ ،‬در حال‬ ‫افزایش بوده و همانطور که این شرکت ها بزرگ تر‬ ‫می شوند‪ ،‬نیاز انها به نقدینگی افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫گزارش هــای عمومی اخیــر از برنامه های عرضه‬ ‫عمومی سهام برای بســیاری از شرکت های مورد‬ ‫حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر خبر می دهد که‬ ‫عرضه عمومی سهام‪ ،‬درصد بیشتری از خروج های‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬را تشــکیل می دهد‪ .‬انتظار می رود‬ ‫که ارزش گذاری های زیاد از شــرکت ها تمایل به‬ ‫عمومی شدن را در سال ‪ ۲۰۱۹‬افزایش داده و سهم‬ ‫بیشتری را از خروج به خود اختصاص دهند‪.‬‬ ‫پیش بینی احتیاطی‪ :‬عملکرد ضعیف اوراق قابل‬ ‫عرضه یا نوسانات گسترده در سال ‪ ۲۰۱۹‬احتماال‬ ‫باعث کاهش چشمگیر فعالیت های عرضه عمومی‬ ‫ســهام برای شرکت هایی می شــود که می توانند‬ ‫عرضه عمومی سهام را به تعویق بیندازند‪ .‬بازارهای‬ ‫ثانویه به طور فزاینده ای فشــاری را روی نقدینگی‬ ‫شرکت های مورد حمایت سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫وارد می کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خارج کردن دارایی های‬ ‫شرکت قبل از عرضه عمومی سهام منجر به کاهش‬ ‫ارزش شرکت در زمان عرضه عمومی سهام می شود‪.‬‬ ‫انچه اتفاق افتــاد‪ :‬در نیمه اول ســال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫پیش بینی های منطقی محقق شــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫شــرکت های بزرگ مورد حمایت سرمایه گذاران‬ ‫خطرپذیر ســرانجام انتظار خود را برای عرضه به‬ ‫بازارهای عمومی پایان دادند‪ .‬اوبر و لیفت غول های‬ ‫تاکســی های اینترنتی تحت حمایت شرکت های‬ ‫ســرمایه گذاری خطرپذیر قرار گرفته اند و در این‬ ‫نیمه خروج کردند‪ .‬با توجه به این دو خروج موفق‪،‬‬ ‫ارزش کل خــروج در نیمــه اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬به‬ ‫‪۴۷.۴‬درصد رســید‪ .‬عالوه بر این دو شرکت‪ ،‬تعداد‬ ‫زیادی از شرکت های دیگر مانند اسلک‪ ،‬پینترست‪،‬‬ ‫زوم و دیگر شرکت ها سهام خود را به عرضه عمومی‬ ‫گذاشــتند و همین موضوع منجر شــد تا ارزش‬ ‫خروج از طریق عرضه عمومی سهام به ‪۸۲.۹‬درصد‬ ‫برســد‪ .‬این مقدار باالترین میزان درصد خروج از‬ ‫طریق عرضه عمومی سهام است که تابه حال برای‬ ‫شرکت های مورد حمایت سرمایه گذاران خطرپذیر‬ ‫صورت گرفت ه و منطبق با پیش بینی های منطقی‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬به طور کلی ‪ ۴۸‬شرکت در نیمه‬ ‫اول سال ‪ ۲۰۱۹‬عرضه عمومی سهام داشته اند و این‬ ‫موضوع نشان دهنده باز بودن مسیر خروج برای دیگر‬ ‫استارتاپ های یونیکورن است‪.‬‬ ‫تغییرات قیمت سهام بعد از عرضه عمومی سهام‪،‬‬ ‫یکی از نقاط مثبت برای تعداد کمی از یونیکورن ها‬ ‫ی داشتند که این اتفاق در اوبر‬ ‫بود که عملکرد پایین ‬ ‫و لیفت قابل مشاهده بود زیرا قیمت پیشنهادی انها‬ ‫در روز های اول عرضه عمومی کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫پیش بینی دوم‬ ‫رشد در اندازه صندوق های متوسط کاهش خواهد‬ ‫یافت‪ .‬‬ ‫پیش بینی منطقی‪ :‬از ‪ ۵‬ســال گذشــته اندازه‬ ‫صندوق های خطرپذیر متوســط بین ‪ ۴۰‬میلیون‬ ‫دالر و ‪ ۵۰‬میلیون دالر شــناور بوده است‪ .‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬اندازه صندوق های متوســط به ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫دالر افزایش یافت‪ .‬در همین حین شرکای تضامنی‬ ‫برایرقابتبارقبایجهانیمانندسافت بانکسرمایه ‬ ‫بیشتری را به صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر‬ ‫متوســط اختصاص دادند‪ ،‬در حالی که شرکای با‬ ‫مسئولیت محدود هنوز مایل به انجام تعهدات خود‬ ‫در صندوق های بزرگ بودند‪ .‬بــا این حال‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود که انداز ه صندوق ها به دلیل اینکه شرکای‬ ‫تضامنی خواهان برگشت سرمایه ای هستند که در‬ ‫شرکت هایسرمایه گذاریخطرپذیر‪،‬سرمایه گذاری‬ ‫کردند‪ ،‬کاهش یابد‪ .‬پیش بینی می شــود که اندازه‬ ‫صندوق های ســرمایه گذاری خطرپذیر متوسط‬ ‫ثابت باقی بماند‪.‬‬ ‫پیش بینیاحتیاطی‪ :‬گزارشساالنهسرمایه گذاران‬ ‫امریکا در سال ‪ ۲۰۱۸‬نشان می دهد که شرکای با‬ ‫مسئولیت محدود تمایل قابل توجهی برای حفظ‬ ‫ســرمایه گذاری روی صندوق های بازار خصوصی‬ ‫دارند‪ .‬این احســاس مثبت شــرکای با مسئولیت‬ ‫محــدود می تواند بــه دلیل انتظار بــاالی خروج‬ ‫یونیکورن ها در ســال ‪ ۲۰۱۹‬باشــد و این موضوع‬ ‫می تواند به افزایش ســرمایه زیاد به شــرکت های‬ ‫شرکای تضامنی برای چندین سال کمک کند‪.‬‬ ‫انچه اتفاق افتاد‪ :‬در نیمه اول سال ‪ ۲۰۱۹‬سرعت‬ ‫سرمایه ســرمایه گذاران خطرپذیر امریکا‬ ‫ ‬ ‫افزایش‬ ‫کمتر از سال‪ ۲۰۱۸‬بوده است‪ .‬یکی از دالیل می تواند‬ ‫پیش بینی رشد متوسط در اندازه صندوق ها باشد که‬ ‫تحقق نیافت‪ .‬اندازه صندوق های متوسط در حال‬ ‫افزایش است اما نرخ رشد انها به طور قابل توجهی‬ ‫پایین است‪ .‬بعد از پرش ‪۵۰‬درصدی بین سال های‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬و ‪ ،۲۰۱۸‬اندازه صندوق های متوسط در ‪۶‬ماه‬ ‫اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬به ‪ ۸۱‬میلیون دالر رســید و این‬ ‫عدد تنها ‪ ۸‬درصد بیشــتر از سال ‪ ۲۰۱۸‬است‪ .‬این‬ ‫ضعف در اندازه صندوق ها به دلیل اندازه معامالت و‬ ‫ارزش گذاری است‪.‬‬ ‫ایــن اتفاقات به دلیــل تغییــر در تعریف فعالیت‬ ‫سرمایه گذاری سرمایه گذاران خطرپذیر و افزایش‬ ‫زیــاد ســرمایه در دســترس استارتاپ ها ســت‪.‬‬ ‫رشــد زیاد در اندازه صندوق های ســرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر می تواند منجر به محیطی شــود که در‬ ‫ان مشــکالت و ناکارامدی ســرمایه در معامالت‬ ‫ســرمایه گذاران خطرپذیر افزایش یابد‪ ،‬زیرا رشد‬ ‫زیاد در اندازه صندوق های متوسط می تواند ریسک‬ ‫رفتار غیرمنطقی و بازده پایین را در رکود اقتصادی‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫پیش بینی سوم‬ ‫ارزش گذاری شرکت های مستقر در مرحله اول به‬ ‫دوبرابر افزایش خواهد یافت‪ .‬‬ ‫پیش بینی منطقی‪ :‬افزایش ســن شــرکت ها در‬ ‫افزایش سرمایه اولیه و افزایش رقابت سرمایه گذاران‬ ‫منجر به فشــار زیاد در ارزش گذاری باال‪ ،‬به ویژه در‬ ‫مرحله اول زمانی که شرکت ها به رشد خود سرعت‬ ‫می بخشند‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫پیش بینی احتیاطی‪ :‬به رغم گرایش به ســمت‬ ‫افزایش ارزش گذاری باال در مرحله اول‪ ،‬اقتصاد کالن‬ ‫پیش بینی می کند که تغییرات مورد انتظار منجر‬ ‫به ریســک های خطرناک و افزایش ارزش گذاری‬ ‫محافظه کارانه می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬ادامه حرکت‬ ‫به سمت صندوق های بزرگ و معامالت در مراحل‬ ‫اخر ممکن است منجر به این شود که سرمایه گذاران‬ ‫ســنتی به جای تمرکز بر مراحل اول‪ ،‬روی مراحل‬ ‫اخر تمرکز کننــد‪ .‬در مقابل افزایش در ســرعت‬ ‫سرمایه گذاران جدید در مرحله بذر و ایده منجر به‬ ‫افزایش ارزش گذاری می شود و دستیابی به افزایش‬ ‫ارزیابی باال در مراحله اول را با مشکل روبه رو می کند‪.‬‬ ‫انچه اتفاق افتاد‪ :‬ضرورت هایی که باعث می شود‬ ‫سرمایه گذاران خطرپذیر ارزش گذاری مراحل اول‬ ‫را باال تخمین بزنند‪ ،‬در نیمه اول ســال ‪ ۲۰۱۹‬نیز‬ ‫به همین شکل اتفاق افتاد و نتیجه ان ارزش گذاری‬ ‫باالتر نسبت به همیشه بود‪.‬‬ ‫پیش بینی چهارم‬ ‫اندازه معامالت متوسط مرحله بذر و فرشتگان رو به‬ ‫رشد خواهد بود‪.‬‬ ‫پیش بینیمنطقی‪:‬هجومسرمایهدرسرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر با افزایش متوسط سن شرکت ها در ارتباط‬ ‫است و در این مرحله شــرکت ها به دنبال افزایش‬ ‫سرمایه خود و همچنین به دنبال افزایش رانت های‬ ‫بزرگ تر در مرحله بذر هستند‪.‬‬ ‫پیش بینی احتیاطی‪ :‬یکرویداداقتصادیناکارامد‬ ‫قابل توجه‪ ،‬احتماال منجر به کاهش اندازه معامالت‬ ‫متوسط بذر و فرشته در طول چندین سال می شود‪.‬‬ ‫انچه اتفــاق افتاد‪ :‬یکی از عواملــی که منجر به‬ ‫محقق نشــدن پیش بینی ها شــد‪ ،‬عدم توجه به‬ ‫مرحله بذر و فرشــتگان است‪ .‬در اوایل‬ ‫ ‬ ‫تفاوت به دو‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬شــاهد افزایش معامالت فرشتگان‬ ‫به صورت مطلق و نســبی بودیم‪ .‬از انجا که اندازه‬ ‫معامالت متوسط برای مراحل فرشتگان در حدود‬ ‫‪ ۶‬هزار دالر است‪ ،‬اما این میزان برای معامالت بذر‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیون دالر اســت‪ .‬تغییر در ترکیب یک‬ ‫تاثیر معنی داری بر ارزیابی و اندازه متوسط معامالت‬ ‫دارد‪ .‬در حقیقت زمانی که معامالت بذر و فرشتگان‬ ‫را از هم جدا می کنیم‪ ،‬شاهد افزایش اندازه معامالت‬ ‫متوسط برای هر گروه هستیم‪.‬‬ ‫با توجه به تغییر قابل توجه در ترکیب معامالت تا‬ ‫حدودی شــگفت زدگی در خصوص اینکه اندازه‬ ‫معامالت همچنان مانند ســال ‪ ۲۰۱۸‬بسیار زیاد‬ ‫است‪ .‬به نظر می رســد که در سال ‪ ۲۰۱۹‬ترکیب‬ ‫معامالت بذر و فرشــتگان به ســطوح قبلی خود‬ ‫بازگــردد که این امــر منجر به انــدازه معامالت‬ ‫بزرگ تر می شود‪.‬‬ ‫‪n‬‬ ‫‪m‬‬ ‫ستـــون‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫نیلوفر قطب الدینی‬ ‫ایجاد صندوق جدید‬ ‫توسط شرکت کی کی ار‬ ‫در اسیا‬ ‫تعداد‬ ‫شرکت هاییکه‬ ‫ارزشانهابیش‬ ‫ازیک میلیارد‬ ‫دالر است‪ ،‬در‬ ‫حالافزایش‬ ‫بودهوهمانطور‬ ‫کهاینشرکت ها‬ ‫بزرگ ترمی شوند‪،‬‬ ‫نیازانهابه‬ ‫نقدینگیافزایش‬ ‫پیدامی کند‪.‬‬ ‫گزارش های‬ ‫عمومیاخیراز‬ ‫برنامه هایعرضه‬ ‫عمومیسهام‬ ‫برایبسیاری‬ ‫ازشرکت های‬ ‫موردحمایت‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیرخبر‬ ‫می دهدکهعرضه‬ ‫عمومیسهام‪،‬‬ ‫درصدبیشتری‬ ‫ازخروج های‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬را‬ ‫تشکیلمی دهد‬ ‫شرکت کی کی ار‪ ،‬ســرمایه گذار خطرپذیر‬ ‫امریکایی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬روی غول المانی‬ ‫اشــپرینگر به میــزان ‪ ۷.۷‬میلیــارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری کرد‪ .‬همچنین ‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫دالر روی اســتارتاپ امریکایــی با موضوع‬ ‫امنیت شــبکه ســرمایه گذاری کــرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر این شــرکت برنامــه خود برای‬ ‫سرمایه گذاری را به سوی اسیا اورده و توانسته‬ ‫در مدت کوتاهی نتایج بسیار خوبی را به دست‬ ‫اورد‪ .‬تقریبا ‪ 2‬سال از تعهد ‪ ۹.۳‬میلیارد دالری‬ ‫شرکت کی کی ار در سومین صندوق اسیایی‬ ‫خود می گذرد‪ .‬در حــال حاضر این صندوق‬ ‫بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری خصوصی‬ ‫در اسیاست که توانسته این میزان افزایش‬ ‫سرمایه را داشته باشــد‪ ،‬اما این غول بزرگ‬ ‫برای اهداف بلند پروازانه تری به این منطقه‬ ‫وارد شده اســت‪ .‬این شرکت با شرکت های‬ ‫بامسئولیت محدود برای یک صندوق جدید‬ ‫در اسیا که احتماال به طور رسمی در سه ماهه‬ ‫چهارم سال ‪ ۲۰۱۹‬یا اوایل سال بعد تاسیس‬ ‫خواهد شد‪ ،‬همکاری می کند‪ .‬طبق گزارش ها‬ ‫این شرکت با شرکت های مهم سرمایه گذار‬ ‫خصوصی مستقر در امریکا توانسته سرمایه‬ ‫زیادی را در چین و ژاپن و دیگر نقاط اســیا‬ ‫سرمایه گذاری کند‪ .‬در ‪2‬ماه گذشته شرکت‬ ‫واربرگ صندوقی را در چین و جنوب شرقی‬ ‫اسیا به ارزش ‪ ۴.۲۵‬میلیارد دالر تاسیس کرد‬ ‫و این میزان تقریبا ‪2‬برابر اندازه صندوق های‬ ‫قبلی خود بوده اســت‪ .‬شــرکت تی پی جی‬ ‫هفتمین صندوق اســیایی خود را به ارزش‬ ‫‪ ۴.۶‬میلیارد دالر در ماه فوریه تاسیس کرد و‬ ‫در ماه ژوئن سال ‪ ۲۰۱۸‬شرکت گروه کارلی‬ ‫‪ ۶.۵۵‬میلیارد دالر بــرای پنجمین صندوق‬ ‫اسیایی خود اختصاص داد‪ .‬قطعا بزرگ ترین‬ ‫صندوقی که اخیرا در این منطقه تاسیس شد‪،‬‬ ‫صندوق سافت بانک با ارزش‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر‬ ‫است‪ .‬از نظر شرکت های قدیمی تر‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری هیل هاوس چین چهارمین‬ ‫صندوق معتبر خود را در ســپتامبر گذشته‬ ‫بــه ارزش ‪ ۱۰.۶‬میلیارد دالر تاســیس کرد ‬ ‫که در حال حاضــر فعالیت خود را در بخش‬ ‫ســرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر ادامه می دهــد و همچنان موفق‬ ‫عمل می کنــد‪ .‬اما در بین ســرمایه گذاران‬ ‫مستقر در امریکا‪ ،‬ســرمایه گذاران کمتری‬ ‫مانند کی کی ار روی اسیا تمرکز می کنند‪ .‬در‬ ‫اوایل سال جاری مدیر و رئیس هیات مدیره‬ ‫این شرکت اعالم کردند که اسیا اولویت اول‬ ‫انها در سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪ 2 .‬نفر را پیرو همین‬ ‫موضوع به عنوان معماران گسترش کی کی ار‬ ‫در اسیا برگزیدند‪ .‬تمرکز بر اسیا در داده های‬ ‫انها نیز منعکس شده است‪ .‬قبل از سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫این شــرکت هرگز بیش از ‪۸‬ســرمایه گذار‬ ‫خصوصی در این منطقه نداشته‪ ،‬اما در ‪ ۶‬سال‬ ‫گذشته فعالیت خود را گسترش داد به طوری‬ ‫که بیش از ‪۱۵‬معامله در سال ‪ ۲۰۱۷‬انجام داد‬ ‫ولی این میزان به ‪ ۱۳‬معامله در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫تقلیل یافت‪ .‬شاید برجســته ترین حرکت‬ ‫اخیر کی کی ار خرید شرکت ژاپنی قطعات‬ ‫خودروسازی نیســان به مبلغ ‪ ۴.۵‬میلیارد‬ ‫دالر در ســال ‪ ۲۰۱۷‬باشــد‪ .‬در اوایل سال‬ ‫جاری این شــرکت از شــرکت کالسونیک‬ ‫به عنوان یک ســکو برای به دســت اوردن‬ ‫شرکت ایتالیایی مگنت به ارزش ‪۵.۸‬میلیارد‬ ‫دالر اســتفاده کر د که این شرکت به نوعی‬ ‫امپراطور تولید قطعات خودرو به حســاب‬ ‫می اید‪ .‬دیگر هدف مهم شرکت کی کی ار در‬ ‫خصوص ســرمایه گذاری اخیر خود در اسیا‬ ‫احتماال ورود به یک شرکت اینترنتی جوان‬ ‫چینی به نام باتدانس است‪ .‬شرکت مادر این‬ ‫کمپانی تیک تاک است که برنامه های خود‬ ‫را در قالب ویدئو و رسانه های اجتماعی ارائه‬ ‫می کند‪ .‬در اکتبر گذشــته کی کی ار اعالم‬ ‫کرد که ‪ ۳‬میلیــارد دالر روی این شــرکت‬ ‫ســرمایه گذاری کرده و همین امر منجر به‬ ‫افزایش ارزش ان به ‪ ۷۵‬میلیارد دالر شد‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫معرفی کتاب‬ ‫‪BookIntroduction‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ریچارد کخ‬ ‫هرچه که می خواهید‪ ،‬باید مال شــما باشــد؛‬ ‫به شرطی که بدانید چه می خواهید!‬ ‫معرفی‬ ‫‪I n t r o d u c t i o n‬‬ ‫چرا باید رهبران‬ ‫اخر غذا بخورند؟‬ ‫ســایمون ســینک‪ ،‬ســخنران انگیزشی‪،‬‬ ‫مشاور‪ ،‬نویسنده و مربی ارتباطات دانشگاه‬ ‫کلمبیا ســت‪ .‬او که در نهم اکتبر ‪ ۱۹۷۳‬در‬ ‫منطقه جنوب غربی لندن به نام ویمبلدون‬ ‫به دنیا امــده‪ ،‬همواره به دنبال شــناخت‬ ‫انســان و راهبردهایی برای بهبود کیفیت‬ ‫مدیریت بوده است‪ .‬به همین دلیل سایمون‬ ‫سینک بســیاری از سال های عمرش درس‬ ‫خواند‪ .‬ســینک دانش اموخته کارشناسی‬ ‫حقــوق از دانشــگاه لندن و کارشناســی‬ ‫انسان شناسی فرهنگی از دانشگاه برندایس‬ ‫ایالت ماساچوســت امریکا ست‪ .‬سایمون‬ ‫ســینک از ســال ‪ 2009‬تاکنــون ‪5‬جلد‬ ‫کتاب منتشــر کرده اســت‪ .‬دومین کتاب‬ ‫سایمون سینک باعنوان «رهبران اخر غذا‬ ‫می خورند‪ :‬چرا بعضی از گروه ها می توانند با‬ ‫هم همکاری کنند و بعضی قادر به این کار‬ ‫نیستند؟» در سال ‪ 2014‬توسط پورتفولیو‬ ‫انتشــارات پنگوئن به چاپ رســیده است‪.‬‬ ‫رهبران اخر غــذا می خورند‪ ،‬روایتی از کار‬ ‫گروهی و چگونگی ارتبــاط در محیط کار‬ ‫اســت‪ .‬این کتاب همچنین راهنمایی برای‬ ‫مدیریت و منابع انســانی اســت‪ .‬در کتاب‬ ‫رهبران اخر غــذا می خورند‪ ،‬ما دلیل دیرتر‬ ‫غذاخــوردن دریانوردانی که درجه باالتری‬ ‫دارند را می اموزیم‪ .‬اما داســتان به همین‬ ‫جا ختم نمی شــود‪ .‬ســایمون سینک در‬ ‫کتاب رهبران اخر غــذا می خورند‪ ،‬دانش‬ ‫انسان شناسی خود را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫در این کتاب ما ســفر می کنیــم به دوران‬ ‫جنگ جهانی دوم و پــس از ان‪ ،‬با عملکرد‬ ‫سیستم های مغزی اشــنا می شویم‪ .‬با این‬ ‫وجود بــاز از هم خواهیم پرســید که چرا‬ ‫رهبران اخر غذا می خورند؟ به نســل های‬ ‫گذشــته مردم امریکا فکــر خواهیم کرد‪.‬‬ ‫سایمون سینک در کتاب رهبران اخر غذا‬ ‫می خورند‪ ،‬نسلی را به نمایش می گذارد که‬ ‫نسبت به کار هیچ احساس تعلقی نداشتند‪.‬‬ ‫این کتاب مــا را با خود درونمــان روبه رو‬ ‫می کند و بــه ما می فهماند که چقدر در کار‬ ‫گروهی ضعیف یا قوی عمــل می کنیم‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر‪ ،‬نور امیدی بــرای ادامه راه به‬ ‫مدیران و صاحبان مشاغل می دهد‪ .‬مهم تر‬ ‫از همه نکاتی که گفته شد‪ ،‬توجه به فرهنگ‬ ‫سازمانی است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬در بخشی از‬ ‫کتاب امده است‪:‬‬ ‫«هــر فرهنگ‪ ،‬تاریخچه‪ ،‬ســنت ها‪ ،‬زبان و‬ ‫نماد خــود را دارد‪ .‬هنگامی که با فرهنگی‬ ‫همخوانــی داریم‪ ،‬اشــکارا اعالم می کنیم‬ ‫که به ان گروه تعلق داریــم و رفتار خود را‬ ‫با مجموعه ای مشــترک از ارزش ها و باورها‬ ‫هماهنگ می کنیم و تا اندازه ای‪ ،‬هویت خود‬ ‫را با فرهنگ کشــوری تعریف می کنیم که‬ ‫تابعیت ان را داریم‪ .‬این مسئله به این معنا‬ ‫نیســت که هر روز به هویت فرهنگی خود‬ ‫می اندیشیم‪ .‬اما اگر از گروه خود دور باشیم یا‬ ‫خاندان ما در معرض تهدید خطری خارجی‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬این موضوع اهمیت بیشتری پیدا‬ ‫می کند‪ .‬حتی ممکن است تمرکز اصلی ما‬ ‫بر هویتمان قرار گیرد‪ .‬در فرهنگ های قوی‬ ‫سازمانی‪ ،‬کارکنان وابستگی های مشابهی‬ ‫پیدا خواهند کرد‪ .‬انها هویت شخصی خود‬ ‫را براساس فرهنگ شرکت تعریف می کنند‪.‬‬ ‫در فرهنگ سازمانی ضعیف‪ ،‬به خاطر انجام‬ ‫کاری که «نفع شــخصی» مــا را به دنبال‬ ‫دارد‪ ،‬از مسیر انجام «کار درست» منحرف‬ ‫می شویم‪».‬‬ ‫روش سایمون ســینک برای ارائه مفاهیم‬ ‫مختلف‪ ،‬روش داســتانگویی و مثال است‪.‬‬ ‫همین مسئله باعث جذابیت کتاب «رهبران‬ ‫اخر غذا می خورند» می شود‪ .‬در این کتاب‬ ‫از تاریخچه استیک نت مطلع می شویم‪ ،‬به‬ ‫شرکت های مختلفی سفر کرده و می توانیم‬ ‫خاطرات افسران نیروی دریایی را بخوانیم‪.‬‬ ‫کتاب رهبران اخر غذا می خورند توســط‬ ‫الهام نورانی پور ترجمه شــده و انتشــارات‬ ‫اریاناقلم چاپ ان را برعهده داشــته است‪.‬‬ ‫ترجمه دیگری از این کتاب وجود دارد که‬ ‫ناهید سپهرپور ان را ترجمه کرده و توسط‬ ‫نشر سخنکده منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪ 5‬کتابی که هر کارافرینی در سال ‪ 2019‬باید بخواند‬ ‫دانش‪،‬موفقیت‪،‬رهبریوشادی‪،‬تنهاباخواندنکتاب هایاستارتاپی‬ ‫کارافرینــی تماما در مورد یادگیری اســت‪ .‬در واقع‬ ‫مهم ترین جنبه کارافرین بودن‪ ،‬همین شوق اموختن‬ ‫و یادگیری اســت‪ .‬طرح و ایده ای که برای تجارت تان‬ ‫به ان نیاز دارید‪ ،‬کســب دانش و اجرای ان در زندگی‬ ‫واقعی خواهد بود‪ .‬یک کارافرین موفق را انتخاب کنید‬ ‫و زندگینامه اش را بخوانید‪.‬‬ ‫البته الزم نیســت تنها کارافرینان بزرگی چون بیل‬ ‫گیتس یا استیو جابز را انتخاب کنید‪ .‬اگر به کارافرین‬ ‫موفقی دسترســی دارید‪ ،‬با او صحبــت کنید و روند‬ ‫کاری اش را مورد بررســی قرار دهید‪ ،‬ان وقت متوجه‬ ‫خواهید شد که کارافرینان درباره هر چیزی مطالعه‬ ‫می کنند و دنبــال اموختن موضوعــات جدیدتری‬ ‫هستند‪ .‬یکی از بهترین روش های فراگیری‪ ،‬مطالعه‬ ‫اســت‪ .‬اگر انتخاب درستی داشته باشــید‪ ،‬کتاب ها‬ ‫می توانند بهترین دوســت شما باشند‪ .‬به طور ایده ال‬ ‫هیچ یک از ما نمی توانیم به اندازه کافی خرد به دست‬ ‫اوریم‪ ،‬اما اغلب می توانیم انتخاب های هوشمندانه ای را‬ ‫به وجود اوریم و کسب وکاری پر رونق داشته باشیم‪ .‬در‬ ‫این گزارش‪5 ،‬کتاب مناسب استارتاپی در سال ‪2019‬‬ ‫را انتخاب کرده ایم‪.‬‬ ‫این کتاب در سایت گودریدز امتیاز ‪ 4/4‬از ‪ 5‬را کسب‬ ‫کرده است‪ .‬کتاب «گم شــده و بنیانگذار» بیوگرافی‬ ‫رند فیشــکین و مسیری اســت که او در راه تاسیس‬ ‫استارتاپ هایش طی کرده است‪.‬‬ ‫‪Atomic Habits: An Easy‬‬ ‫‪& Proven Way to Build‬‬ ‫‪Good Habits & Break‬‬ ‫‪Bad Ones‬‬ ‫«عادت هــای اتمی‪ :‬روش‬ ‫ســاده و ثابت شده ای برای‬ ‫ســاخت عادت های خوب‬ ‫و ترک عادت های بد»‪ ،‬اثر‬ ‫ جیمز کلیر(‪)James Clear‬‬ ‫است‪ .‬جیمز کلیر‪ ،‬کارافرین‬ ‫و عکاس امریکایی اســت که در سایت ‪jamesclear.‬‬ ‫‪ com‬مطالبش را می نویســد‪ .‬او همچنین نویسنده‬ ‫سایت هایی چون سایت مجله کارافرین است‪ .‬جیمز‬ ‫کلیر‪ ،‬یکی از بهترین متخصصان در شکل گیری عادت‬ ‫است‪ .‬اگر به دنبال کسب دانش درباره خالقیت‪ ،‬شادی‪،‬‬ ‫سالمت و بهره وری هستید‪ ،‬کتاب «عادت های اتمی»‬ ‫بهترین گزینه برای شما ست‪ ،‬زیرا نویسنده در کتاب‬ ‫خود یک طرح کلی را ارائه می کند و به شما می گوید‬ ‫چگونــه برخی عادت هــای خوب را شــکل دهید یا‬ ‫عادت های بدتان را رها کنید و اینکه چه تغییراتی برای‬ ‫بهبود کیفیت زندگی کاری و شخصی تان الزم است‪.‬‬ ‫کتاب عادت های اتمی‪ ،‬مملو از استراتژی های شهودی‬ ‫اســت و می توانــد زندگی تان را عوض کنــد‪ .‬امتیاز‬ ‫عادت های اتمی در ســایت گودریدز ‪ 4/3‬از ‪ 5‬است و‬ ‫زمان انتشار ان اکتبر ‪ 2018‬بوده است‪.‬‬ ‫‪Lost and Founder: A Painfully Honest Field ‬‬ ‫‪Guide to the Startup World‬‬ ‫«گم شده و بنیانگذار‪ :‬راهنمای بسیار صادقانه دنیای‬ ‫اســتارتاپ» نوشته رند فیشــکین(‪) Rand Fishkin‬‬ ‫بنیانگذار نرم افزار بازاریابی ُمز (‪ )Moz‬است که در ابتدا‬ ‫ سئو ُمز (‪ )SEOmoz‬خوانده می شد‪ .‬رند فیشکین در‬ ‫کتاب خود درباره فراز ونشیب های دنیای استارتاپی‬ ‫نوشــته و دیدگاه جدیــدی را در مــورد زندگی یک‬ ‫مدیرعامل استارتاپی به ارمغان اورده است‪.‬‬ ‫‪No Excuses! The‬‬ ‫‪Power of Self-Disci‬‬‫‪pline for Success in‬‬ ‫‪Your Life‬‬ ‫«بهانه ممنوع! قدرت نظم‬ ‫و انضباط شــخصی برای‬ ‫موفقیت در زندگی شــما»‬ ‫را برایان تریســی نویسنده‬ ‫معــر و ف کتا ب هــا ی‬ ‫خودیاری نوشته و در سال‬ ‫‪ 2010‬ان را به چاپ رسانده است‪ .‬در ایران کمتر کسی‬ ‫پیدا می شــود که حتی یک بار هم نام برایان تریسی را‬ ‫نشنیده باشد زیرا کتاب های برایان تریسی با موضوعات‬ ‫انگیزشی و کمک به خود در تمام نمایشگاه های کتاب‬ ‫یا غرفه های فروش کتاب وجود دارد‪ .‬کتاب های برایان‬ ‫تریســی به بیش از ‪70‬زبان مختلف ترجمه شــده اند‪.‬‬ ‫فعالیت های برایان تریسی در زمینه های رهبری‪ ،‬فروش‪،‬‬ ‫توسعه شخصی‪ ،‬خلق ثروت و کسب وکار است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد خوانندگان کمی از نوشته های برایان تریسی‬ ‫ناامید شده اند‪ .‬در کتاب بهانه ممنوع! تریسی به سادگی‬ ‫به این نکته اشــاره می کند که اکثر مــا فکر می کنیم‬ ‫موفقیت با کمی استعداد و شانس خوب پیش می اید‪،‬‬ ‫در حالی که افرادی که به موفقیت دست یافته اند‪ ،‬ان را‬ ‫از طریق انضباط فردی به دست اورده اند‪.‬‬ ‫‪The Creative Curve: How to Develop the‬‬ ‫‪Right Idea, at the Right Time‬‬ ‫«منحنی خالق‪ :‬چگونه ایده های درســت را در زمان‬ ‫مناســب توســعه دهید» کتاب الن گانــت (‪Allen‬‬ ‫‪ ،)Gannett‬بنیانگــذار و مدیــر اســتارتاپ تحلیل‬ ‫بازاریابـ�ی‬ ‫‪ ven‬اســت‪ .‬ممکن است‬ ‫تصور کنید فــرد خالقی‬ ‫نیستید و هرگز نمی توانید‬ ‫خالقیت داشــته باشید‪.‬‬ ‫کتاب الن گانت به شــما‬ ‫نشان می دهد که هر کسی‬ ‫قابلیت خالق بودن را دارد و‬ ‫خالقیت تنها به پیداکردن‬ ‫موقعیتی مناسب بستگی‬ ‫دارد‪ .‬الــن گانت خالقیت را هنــری می داند که فرد‬ ‫می تواند با پیروی از قانون منحنی خالق به سادگی بر‬ ‫ان مسلط شود‪ .‬کتاب منحنی خالق که در ژوئن سال‬ ‫‪ 2018‬چاپ اولش منتشر شــده‪ ،‬در سایت گودریدز‬ ‫رتبه ‪ 4‬از ‪ 5‬را به دست اورده است‪.‬‬ ‫�‪TrackMa‬‬ ‫‪This is Marketing: You‬‬ ‫‪Can›t Be Seen Until‬‬ ‫‪You Learn To See‬‬ ‫«بازاریابی این اســت‪ :‬پیش‬ ‫از یادگیــری نخواهید دید»‬ ‫توسط ســت گادین(‪Seth‬‬ ‫‪ )Godin‬کارافرین و سخنران‬ ‫امریکایی نوشته شده است‪.‬‬ ‫این کتــاب در نوامبر ‪2018‬‬ ‫منتشر شــده و امتیاز ان در‬ ‫سایت گودریدز‪ 4/1‬است‪ .‬ست گادین کتاب های بسیاری‬ ‫برای اموزش کارافرینان‪ ،‬بازاریاب ها و رهبران نوشته است‪.‬‬ ‫اگر شما بازاریاب هستید یا قصد دارید در اینده بازاریاب‬ ‫شوید‪ ،‬ست گادین بهترین مربی برای شماست‪.‬‬ ‫انتخاب هایمتفاوتموسسمایکروسافتکهشخصیتاوراساخته‬ ‫بیل گیتس چه کتاب هایی یم خواند؟‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫پریا هاشمی‬ ‫یکی از راه های‬ ‫یادگیری‪،‬‬ ‫به خصوص‬ ‫اموختن‬ ‫موضوعات‬ ‫تازه‪ ،‬خواندن‬ ‫کتاب های‬ ‫مورد عالقه ام‬ ‫است‪ .‬مهم‬ ‫نیست‬ ‫موضوعات‬ ‫انتخابی‪‎‬ام چه‬ ‫چیزی باشند‪،‬‬ ‫این موضوعات‬ ‫می‪‎‬توانند‬ ‫سالمت‬ ‫جهانی‪،‬‬ ‫محاسبات‬ ‫کوانتومی یا‬ ‫تاریخ جهان‬ ‫باشند‬ ‫بیل گیتــس‪ ،‬بنیانگذار مایکروســافت‪ ،‬یکی از‬ ‫شناخته شــده ترین کارافرینان در حوزه فناوری‬ ‫اســت‪ .‬او در جدیدتریــن شــماره مجله ‪MIT‬‬ ‫‪ Technology Review‬کتاب‪‎‬هایــی را کــه‬ ‫می‪‎‬خواند‪ ،‬معرفی کرده است‪ .‬در این متن ترجمه‬ ‫متن بیل گیتس را می‪‎‬خوانیم‪ .‬هر زمان که بخواهم‬ ‫چیز تازه ای بیامــوزم‪ ،‬کتابی را انتخاب می کنم و‬ ‫می خوانم‪ .‬یکــی از راه های یادگیری‪ ،‬به خصوص‬ ‫اموختــن موضوعات تازه‪ ،‬خوانــدن کتاب های‬ ‫مــورد عالقه ام اســت‪ .‬مهم نیســت موضوعات‬ ‫انتخابی‪‎‬ام چه چیزی باشــند‪ ،‬ایــن موضوعات‬ ‫می‪‎‬توانند سالمت جهانی‪ ،‬محاسبات کوانتومی یا‬ ‫تاریخ جهان باشند‪10 .‬کتابی که امسال در لیست‬ ‫برترین‪‎‬های فناوری بودند و به من کمک کردند‪،‬‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫«‪ »Life 3.0‬نوشته ‪Max‬‬ ‫‪ Te g m a r k‬یکــی ا ز‬ ‫مهم ترین کتاب ها برای هر‬ ‫کسی است که به مباحث‬ ‫مربوط به هوش مصنوعی‬ ‫عالقه‪‎‬مند اســت‪ .‬زندگی‬ ‫‪ ، 3.0‬از انسان بودن در عصر‬ ‫هوش مصنوعی و تغییراتی‬ ‫که هــوش مصنوعی در زندگی انســان و جهان‬ ‫می گذارد‪ ،‬صحبــت می‪‎‬کند‪ .‬تگمارک‪ ،‬اســتاد‬ ‫فیزیک دانشگاه ام ای تی و رئیس موسسه اینده‬ ‫زندگی است‪ .‬او در کتاب خود به شکل انسان بودن‬ ‫در عصــر کنونی می پــردازد‪ .‬مکــس تگمارک‬ ‫فیزیکدان است و همین مسئله باعث می‪‎‬شود در‬ ‫کتابش رویکردی علمی را دنبــال کند‪ .‬او زمان‬ ‫زیادی را صــرف گفتن کارهایی کــه باید انجام‬ ‫بدهیم یا ندهیم‪ ،‬نمی‪‎‬کنــد‪ .‬در واقع زندگی ‪3.0‬‬ ‫دانش مربوط به هوش مصنوعی را به خوانندگان‬ ‫نشان می‪‎‬دهد‪.‬‬ ‫«بایــد گوشــت بخوریــم؟» (?‪Should We‬‬ ‫‪ )Eat Meat‬نوشته واسالو‬ ‫اســمیل (‪،)Vaclav Smil‬‬ ‫یکــی از پرفروش تریــن‬ ‫کتاب ها در نیویورک تایمز‬ ‫بوده است‪ .‬واسالو اسمیل‬ ‫دانشمندی چک‪ -‬کانادایی‬ ‫است که من از طرفداران‬ ‫پروپا قرص ان هســتم و‬ ‫سعی می کنم هر کتابی را که اسمیل می‪‎‬نویسد‪،‬‬ ‫بخوانم‪ .‬واسالو اسمیل باور نمی کند که جایگزینی‬ ‫برای گوشت و محصوالت لبنی وجود دارد‪ .‬ممکن‬ ‫است ما با او مخالف باشیم اما فکر می کنم اسمیل‬ ‫دلیل قانع کننده‪‎‬ای برای حرف هایش درباره تاثیر‬ ‫غذا در جهان بدون نابودی سیاره زمین دارد‪.‬‬ ‫«جمع کثیری در من وجود‬ ‫دارد»( ‪I Contain‬‬ ‫‪ )Multitudes‬کتابی است‬ ‫که اد یانــگ ( ‪)Ed Yong‬‬ ‫ژورنالیســت انگلیســی‬ ‫بخش علمی ان را نوشــته‬ ‫است‪ .‬من عالقه زیادی به‬ ‫میکروب‪‎‬هــا دارم و انهــا‬ ‫شگفت‪‎‬زده‪‎‬ام می‪‎‬کنند‪ ،‬همچنین مشتاق مطالبی‬ ‫هســتم که دربــاره حل مشــکالت پزشــکی‬ ‫انسان‪‎‬ها ست‪ .‬پیش از خواندن کتاب جمع کثیری‬ ‫در من وجود دارد‪ ،‬مقاله هــای اد یانگ را دنبال‬ ‫می‪‎‬کردم و چگونگی زندگی باکتری ها در سیستم‬ ‫گوارش برایم جالب بود‪.‬‬ ‫«پشــت صحنــه زیبایی‬ ‫همیشگی»( ( �‪Forevers‬‬ ‫‪)Behind the Beautiful‬‬ ‫نوشــته کاتریــن بــو‬ ‫(‪ )Katherine Boo‬است‪.‬‬ ‫کاتریــن بــو‪ ،‬خبرنــگار‬ ‫امریکایی و نویسنده مجله‬ ‫نیویورکر‪ ،‬گزارشی درباره‬ ‫زندگی در محله‪‎‬های پرجمعیت بمبئی نوشته و‬ ‫به زندگی مردم در حلبی ابادهای بمبئی پرداخته‬ ‫است‪ .‬به نظر می‪‎‬رسد در میان لیستی از کتاب های‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬انتخاب این کتاب عجیب باشد‪ ،‬اما این‬ ‫کتاب بــه چالش‪‎‬های بهداشــتی جهان مربوط‬ ‫می‪‎‬شــود‪ .‬خوانش این کتاب برای کســانی که‬ ‫می خواهند سرویس بهداشتی تغییراتی اساسی‬ ‫کند‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫کتاب «انســان خداگونه‪:‬‬ ‫تاریــخ مختصــر اینده»‬ ‫(‪Homo Deus: A Brief‬‬ ‫‪)History of Tomorrow‬‬ ‫نوشــته یووال نوح هراری‬ ‫( ‪)Yuval Noah Harari‬‬ ‫اســت‪ .‬هــراری اینده ای‬ ‫بدون بیماری‪ ،‬گرسنگی و‬ ‫جنــگ را تصور می کند‪ ،‬در عیــن حال نخبگان‬ ‫خداگون ه و روبات های فوق هوشمند تمام انسانیت‬ ‫را تســخیر می کنند‪ .‬من از یــووال نوح هراری‬ ‫خوش بین تر هستم و معتقدم می توانیم از وجود‬ ‫چنین ضد ارمان شهری جلوگیری کنیم‪ .‬اگر شما‬ ‫به دنبال برخــورد با چالش های فردا هســتید‪،‬‬ ‫می توانید از این کتاب نکات بسیاری را یاد بگیرید‪.‬‬ ‫«روشــنفکری کنونــی»‬ ‫(‪)Enlightenment Now‬‬ ‫نوشــته اســتیون پینکر‬ ‫(‪ )Steven Pinker‬درباره‬ ‫انسان شناسی و علم است‪.‬‬ ‫این کتاب چشم های من را‬ ‫به روی موضوع علم باز کرد‬ ‫و باعث شد مقاله ام درباره‬ ‫تاثیر مستقیم نواوری در بهبود کیفیت را بنویسم‪.‬‬ ‫پینکر در کتاب روشنفکری کنونی ‪ 15‬ویژگی از‬ ‫فرایند پیشرفت زندگی انسان امروزی را توضیح‬ ‫می دهد و چگونگی بهتر کردن دنیا را در کتابش‬ ‫شرح می دهد‪.‬‬ ‫«انرژی پایــدار بدون هوای‬ ‫گــرم» ( ‪Sustainable‬‬ ‫‪Energy— Without the‬‬ ‫‪ )Hot Air‬نوشــته دیویــد‬ ‫مک کی (‪)David MacKay‬‬ ‫است‪ .‬اگر شما عالقه مند به‬ ‫یادگیــری دربــاره انرژی‬ ‫هستید و می خواهید بدانید‬ ‫از کتاب‪‎‬های پیشنهادی بیل گیتس چند کتاب‬ ‫به فارســی ترجمه شد ‪‎‬ه است‪ .‬کتاب زندگی ‪3.0‬‬ ‫انســان بودن در عصر هوش مصنوعی ‪Life 3.0‬‬ ‫را مکس تگمــارک (‪ )Max Tegmark‬اســتاد‬ ‫دانشگاه ‪ MIT‬نوشته است‪ .‬این کتاب در ایران دو‬ ‫ترجمه مختلف دارد‪ ،‬زندگی ‪ 3.0‬انسان بودن در‬ ‫عصر هوش مصنوعی توسط میثم محمدامینی‬ ‫ترجمه و نشــر نو ان را منتشــر کرده و جمیل‬ ‫اریایی این کتاب را با نام حیات ‪ :۳‬انسان در عصر‬ ‫هوش مصنوعی ترجمه و توسط نشر مازیار چاپ‬ ‫شده است‪ .‬کتاب انسان خداگونه‪ :‬تاریخ مختصر‬ ‫ایند(ه(�‪Homo Deus: A Brief History of To‬‬ ‫انرژیازکجاامدهاستوچطوراستفادهمی شود‪،‬این‬ ‫کتاببهترینگزینهبرای شما ست‪.‬همچنینکتاب‬ ‫انرژی پایدار بدون هوای گرم‪ ،‬چالش هایی را شامل‬ ‫می شود که از طریق ان می توان منابع جدید انرژی‬ ‫را کشف کرد‪ .‬این کتاب از ان دسته کتاب هایی است‬ ‫که ان را به هر کسی که می شناسم‪ ،‬معرفی می کنم‪.‬‬ ‫همچنین این کتاب همیشه در لیستم وجود دارد و‬ ‫زمانی که کتاب مناسبی برای خواندن پیدا نکنم‪،‬‬ ‫دوباره به ســراغ کتاب دیوید مک کی‪ ،‬انرژی پایدار‬ ‫بدون هوای گرم می روم‪.‬‬ ‫کتاب «افسانه های انرژی و‬ ‫واقعیت هــا» ( ‪energy‬‬ ‫‪ )myths and realities‬یکی‬ ‫دیگر از کتاب های واســاو‬ ‫اســمیل( ‪)Vaclav Smil‬‬ ‫است‪ .‬من به این دانشمند و‬ ‫کتاب هایش عالقه مندم زیرا‬ ‫در کار خود متخصص است‪.‬‬ ‫اسمیل در کتاب افسانه های انرژی و واقعیت ها به طرز‬ ‫قانع کننده ای درباره مباحث انرژی صحبت می کند‪.‬‬ ‫او همچین در مورد زیرساخت های انرژی در زندگی‬ ‫انسان امروز نوشته و در این زمینه پافشاری می کند‪.‬‬ ‫واسالو اسمیل و من باوری قوی درباره قدرت انرژی‬ ‫اتمی داریم که قابلیت اســتفاده در زیرساخت های‬ ‫موجود را دارد‪ ،‬عالوه بر تمام اینها‪ ،‬انتشــار کربن را‬ ‫کاهش می دهد‪ .‬انرژی هســته ای در اینده نزدیک‬ ‫منبع ارزشمندی برای ساخت نیروی برق است‪.‬‬ ‫«قدرتمندترینایدهدرجهان‪:‬‬ ‫داســتان بخــار‪ ،‬صنعت و‬ ‫اختراع»( (�‪The Most Pow‬‬ ‫‪erful Idea in the World:‬‬ ‫‪A Story of Steam, Indus-‬‬ ‫‪،)try, and Invention The‬‬ ‫نوشته ویلیام روزن (‪William‬‬ ‫‪ ،)Rosen‬تاریخ شــناس و‬ ‫نویسنده امریکایی است‪ .‬به منظور درک و دانستن‬ ‫تحوالت جهان در طول ســال ها می تــوان از کتاب‬ ‫قدرتمندترین ایــده در جهان کمک بگیریم‪ .‬کتاب‬ ‫ویلیام روزن به زبانی ساده و قابل فهم‪ ،‬داستان تاریخی‬ ‫موتور بخار را توضیح داده است‪.‬‬ ‫‪ )morrow‬نوشته یووال نوح هراری (‪Yuval Noah‬‬ ‫‪ )Harari‬در سال ‪ 1397‬توسط زهرا عالی ترجمه‬ ‫و نشرنو ان را چاپ کرده است‪ .‬کتاب پادشاه همه‬ ‫امراض‪ :‬زندگینامه ای در وصف ســرطان(‪The‬‬ ‫‪ )Emperor of All Maladies‬اثــر ســیدارتا‬ ‫موکرجی ( ‪ ،)Siddhartha Mukherjee‬پزشک‬ ‫و سرطان‪‎‬شــناس هندی امریکایی اســت‪ .‬این‬ ‫کتاب در سال ‪ 2010‬از سوی انتشارات اسکریبنر‬ ‫چاپ و در سال ‪ 2011‬برنده بخش غیرداستانی‬ ‫جایزه پولیتزر شد‪ ،‬سال ‪ 1396‬در ایران ترجمه و‬ ‫ چاپ شد‪ .‬این کتاب را دکتر محمد دیلمقانی زاده‬ ‫ترجمه کرده است‪.‬‬ ‫برند و تبلیغات‬ ‫‪Brands&Ads‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪15‬‬ ‫راهکارهای بازاریابی برند یک صد ساله!‬ ‫نیکون تبلیغ منی کند‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫فهیمه خراسانی‬ ‫نیکون‪ ،‬اگر بــرای اکثر مردم جهان نامی اشــنا‬ ‫نباشد‪ ،‬قطعا برای دوستداران عکاسی و دوربین‪،‬‬ ‫تلفظی گوشنواز خواهد داشت‪ ،‬چراکه تقریبا همه‬ ‫انها با دوربین های عکاســی‪ ،‬لنزها‪ ،‬عدســی ها‪،‬‬ ‫دوربین های شــکاری و میکروســکوپ های برند‬ ‫نیکون اشنا هســتند‪ .‬این شــرکت ژاپنی که در‬ ‫ســال‍‪ ۱۹۱۷‬راه اندازی شد‪ ،‬در مدت زمانی بیش‬ ‫از یک قرن فعالیت و با حضور در بیش از ‪ ۹۰‬کشور‬ ‫جهان‪ ،‬موفق به کسب جایگاه ویژه ای در میان دیگر‬ ‫برندهای دوربین عکاســی شده است که در ادامه‬ ‫به برخی از راهکارهای برندسازی این نام تجاری‬ ‫اشاره می شود‪.‬‬ ‫تعیین بازار هدف‬ ‫از جمله اقدامات قابل توجهی که در روند بازاریابی‬ ‫نیکون به چشــم می خــورد‪ ،‬تعیین بــازار هدف‬ ‫اســت؛ به این معنا که این نــام تجاری مخاطبان‬ ‫خود را در ‪ 3‬گروه عمده تعریف کرده و بر اســاس‬ ‫خصوصیــات و نیازهای هر گروه‪ ،‬محصوالت خود‬ ‫را ارائه می دهد‪ .‬این ‪ 3‬گروه عبارتند از‪ :‬مخاطبان‬ ‫عمومی‪ ،‬اماتور و حرفه ای‪ .‬گروه اول که بین سنین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬سال قرار دارند‪ ،‬مصرف کنندگان عمومی‬ ‫بوده و تنها به عکاسی عالقه مند هستند‪ ،‬طبعا این‬ ‫گروه از مخاطبان به محصولی نیاز دارند که بتوانند‬ ‫لحظات خود را ثبت کرده و بنابراین هزینه زیادی را‬ ‫پرداخت نمی کنند و به همین دلیل نیز محصوالتی‬ ‫که قیمت های ارزان تری دارند‪ ،‬برای این گروه تولید‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫گروه دوم که عکاســان اماتور هستند‪ ،‬در اغاز راه‬ ‫عکاسی قرار داشته و فرایند عکاسی انها در قالب‬ ‫تکرار و تمرین است‪ .‬این گروه نیز با اینکه مایل به‬ ‫گرفتن عکس های باکیفیت هســتند‪ ،‬اما چندان‬ ‫به فکر ویرایش این عکس هــا نبوده و طبعا تولید‬ ‫دوربین هایــی بــا قیمت های متوســط و یا رو به‬ ‫باال‪ ،‬برای ایــن گروه مفید خواهد بود‪ .‬و در نهایت‪،‬‬ ‫عکاســان حرفه ای که ســومین بازار هدف برند‬ ‫نیکون هســتند‪ ،‬مخاطب دوربین های حرفه ای‪،‬‬ ‫مجهز و البته گران قیمت ایــن برند خواهند بود‪.‬‬ ‫طبیعتــا دوربین های گران قیمت این شــرکت با‬ ‫توجه به نیازهایی که این گروه دارند‪ ،‬طراحی و ارائه‬ ‫می شوند‪ .‬الزم به ذکر است که تقسیم بندی بازار‬ ‫هدف در راستای خط تولید این برند صورت گرفته‬ ‫ و به همین دلیل نیز محصوالتــی طراحی و ارائه‬ ‫خواهند شــد که مخاطب‪ ،‬انها را از قبل شناسایی‬ ‫کرده و طبعا به فروش خواهند رفت‪ .‬به بیان دیگر‪،‬‬ ‫اینکه یک خط تولید بدانــد برای چه افرادی باید‬ ‫محصوالت خود را تولید کند‪ ،‬در روند پذیرش ان‬ ‫محصوالت از سوی مخاطبان تاثیر مثبتی خواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬چراکه ویژگی های یک محصول در کنار‬ ‫نوع قیمت گذاری ان‪ ،‬بر اســاس خواسته ها و نیاز‬ ‫مصرف کنندگان تعریف می شود‪.‬‬ ‫اینده از ان ماست!‬ ‫برند نیکون برای نشان دادن صبغه تکنولوژیک خود‬ ‫و تمرکز بر این نکته که یک برند اینده گراســت و‬ ‫همگام با فناوری هــای نوین حرکت خواهد کرد‪،‬‬ ‫کمپینی موســوم بــه «‪»Capture Tomorrow‬‬ ‫را راه اندازی کرده و از مخاطبان خود در سراســر‬ ‫جهان می خواهد که از طریق فناوری های نوینی‬ ‫که این برند در محصوالت خود ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫عکس هایــی مفهومی درباره اینــده تکنولوژیک‬ ‫جهــان گرفته و ارســال کننــد و در نهایت نیز با‬ ‫سنجیدن توانایی عکاسان‪ ،‬نمونه های برتر را معرفی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ایجاد یک فضای رقابتی بین مشتریان‬ ‫که اکثر انها عکاسان حرفه ای نیز هستند‪ ،‬عالوه بر‬ ‫تقویت حس رقابتی مخاطبان‪ ،‬موجب نشان دادن‬ ‫زوایای پیشــرفته تر محصوالت نیکــون خواهد‬ ‫شد‪.‬پیشرفت تکنولوژی در سال های اخیر به طور‬ ‫چشمگیری افزایش پیدا کرده و در این میان برند‬ ‫نیکون از قافله عقب نبوده و محصوالتی را ارائه داده‬ ‫است که مجهز به پیشرفته ترین خدمات هستند‪ ،‬به‬ ‫همین منظور نیز در کمپین فوق‪ ،‬با شرکت دادن‬ ‫مخاطبان در کاربرد محصوالت تکنولوژیک خود‪ ،‬به‬ ‫نوعی این خدمات را در مقابل چشمان انها گذاشته‬ ‫و از سوی دیگر نیز بر این نکته تاکید دارد که اینده‬ ‫از ان ماست و محصوالت بعدی این برند نیز همگام‬ ‫با پیشرفت های جهان رشد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪l‬‬ ‫خط مشیاساسیگروهبازاریابی‪RPM‬‬ ‫همکاری‪ ،‬در قلب استراتژی نیکون‬ ‫انچه در فرایند بازاریابی تاثیر بسیار زیادی خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬همراه شدن مخاطبان با یک برند است‪ ،‬به‬ ‫این معنا که اگر مصرف کننده به جای اینکه خود‬ ‫را در مقابل یک برند قرار دهد‪ ،‬در کنار ان بایستد‪،‬‬ ‫قطعا همکار برند مذکور شده و یک مشتری وفادار‬ ‫برای او باقی خواهد ماند؛ ضمن اینکه ایجاد چنین‬ ‫حسی در مخاطبان‪ ،‬میزان اعتماد و باور انها را به‬ ‫برند مذکور افزایش خواهد داد‪.‬‬ ‫بر همین اساس نیز نام تجاری نیکون تمرکز خود‬ ‫را از بازاریابی صرف‪ ،‬به سوی همکاری تغییر داده‬ ‫اســت‪ .‬در همین رابطه مدیران بازاریابی این برند‬ ‫معتقد ند که ما به دنبال نمایش تبلیغات نیستیم‪،‬‬ ‫بلکه می خواهیم نشان دهیم که مصرف کنندگان‬ ‫با محصوالت ما چه کاری انجام می دهند‪ ،‬در واقع ما‬ ‫به دنبال به تصویر کشیدن واقعیت و نمایش کاربرد‬ ‫محصوالت مان توسط مصرف کنندگان هستیم‪.‬‬ ‫در واقع انها ابزار را به دست مصرف کنندگان داده‬ ‫و به دنبال این هستند که از طریق مشارکت دادن‬ ‫مردم‪ ،‬رونــد بازاریابی خود را پــی بگیرند‪ .‬بر این‬ ‫اساس نیز مخاطبان این برند می توانند در صفحات‬ ‫مجازی ان وارد شده و کاربردهای خود را در قالب‬ ‫عکس ها و ویدئوهای مختلف بارگذاری کنند‪ ،‬به‬ ‫طوری که مخاطب جدیدی که وارد ســایت این‬ ‫شرکت می شــود‪ ،‬می تواند نوع استفاده کاربران و‬ ‫نظر انها را در مورد برند نیکون‪ ،‬در قالب تصاویر و‬ ‫یا داستان های ویدئویی ببیند‪.‬‬ ‫در واقع این فرایند یک تبلیغ محسوب می شود که‬ ‫بین مخاطبان ایجاد شــده و یک مصرف کننده به‬ ‫طور غیرمستقیم محصول این برند را برای مخاطب‬ ‫دیگر تبلیغ کرده است که در نهایت چنین روندی‬ ‫امکان نرخ تبدیل مشتری را باالتر خواهد برد‪.‬‬ ‫شبکه توزیع قدرتمند‬ ‫داشتن یک شــبکه توزیع گسترده که محصوالت‬ ‫نیکون را در سراسر جهان پخش می کند‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از نقاط قوت این برند به شمار می رود‪ ،‬به طوری که‬ ‫توانسته شبکه گسترده ای از مغازه ها و مراکز فروش‬ ‫را در شهرهای مختلف جهان برای خود راه اندازی‬ ‫کند و دوربین های ایــن برند تقریبا در تمام نقاط‬ ‫جهان در دسترس باشند‪.‬‬ ‫به چشماش نگاه کن!‬ ‫اگهی خالقانه برند ولوو برای جلوگیری از‬ ‫برخورد با حیوانات‬ ‫ان چیــزی که یــک تبلیــغ چاپــی را تاثیرگذارتر‬ ‫خواهد کرد‪ ،‬تمرکز بر ویژگی های خاصی است که با‬ ‫برجسته کردن انها نظر مخاطبان جلب می شود‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬در طراحی تصاویر تبلیغاتی‪ ،‬توجه به این نکته‬ ‫ضروری است که ان ویژگی ای باید به صورت نمایان تر‬ ‫مطرح شود که توانایی جذب بینندگان را داشته باشد‪.‬‬ ‫مخاطبان امروزی دنیای تبلیغات‪ ،‬کسانی هستند که‬ ‫در مقابل حجم گسترده ای از تبلیغات انالین‪ ،‬در قالب‬ ‫تصاویر و ویدئوهای متنوع‪ ،‬قرار گرفته اند و بر همین‬ ‫اســاس نیز برانگیختن توجه انها از طریق اگهی های‬ ‫چاپی کار چندان اسانی نخواهد بود‪.‬‬ ‫اگر یک برند به دنبال این باشــد که نگاه مخاطبان را‬ ‫در بزرگراه ها و جاده ها به ســوی بیلبورد های بزرگ‬ ‫خود جلــب کند‪ ،‬قطعا باید به گونــه ای متمایز عمل‬ ‫کند‪ ،‬امــا این تمایز نباید باعث دور شــدن مخاطبان‬ ‫شــود‪ ،‬چراکه برخی از ایده های خالقانه نه تنها توجه‬ ‫بیننده را جلب نخواهند کرد‪ ،‬بلکه او را از فضای مورد‬ ‫نظر نیز دور می کنند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬ارائه یک طرح‬ ‫خالقانه که در عین حال با فضــای ذهنی مخاطبان‬ ‫نزدیک باشــد‪ ،‬می تواند در ایجاد ارتباط بصری بین‬ ‫اگهی چاپی و چشــم بینندگان تاثیــر قابل توجهی‬ ‫داشته باشد؛ ارتباطی که در نهایت منجر به برقراری‬ ‫ارتباط ذهنی نیز شده و مفهوم اصلی را به بینندگان‬ ‫خود منتقل خواهد کرد‪ .‬ولوو نامی اشــنا در محدوده‬ ‫برندهای خودرو به شمار می رود که با تولیدات متنوع‬ ‫خود در سرتاســر جهان شناخته شده است‪ .‬این برند‬ ‫اخیرا در یکی از کمپین های تبلیغاتی خود با همکاری‬ ‫اژانس ‪ Grey‬تمرکز خود را روی ویژگی ای قرار داده‬ ‫ که دغدغه بسیاری از مصرف کنندگان بوده و در عین‬ ‫حال نوع ارائه ان نیز به صورتی است که خیلی سریع‬ ‫با مخاطبان ارتباط برقرار می کند‪ .‬طرح مذکور از این‬ ‫ستـــــون‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫دغدغه نشــات گرفته که حیوانات بزرگ می توانند‬ ‫در جاده ها خطرافرین باشــند و امکان تصادف با انها‬ ‫وجود خواهد داشت‪ ،‬رانندگی در جاده های کوهستانی‬ ‫و جنگلی‪ ،‬خصوصا در شــب و روزهای مه الود‪ ،‬زاویه‬ ‫دید کمتری را به راننده داده و در نتیجه امکان چنین‬ ‫تصادف هایــی وجود خواهد داشــت‪ .‬برند ولوو چاره‬ ‫این مشکل را پیدا کرده و با تولید سیستم ترمز مدل‬ ‫‪ 60 ZC‬درصد تصادف را تا میزان زیادی پایین اورده‬ ‫است‪ ،‬اما مرحله بعدی که با ان روبه رو ست‪ ،‬نوع بیان‬ ‫این ویژگی اســت که باید در عین خالقانه بودن‪ ،‬دور‬ ‫از انتظار نبوده و بتواند نظــر بینندگان را جلب کند‪.‬‬ ‫ویژگی بارزی که در رابطه با حیوانات بزرگ‪ ،‬خصوصا‬ ‫در فضای تاریک وجود دارد‪ ،‬برق چشــمان انهاست‪،‬‬ ‫حال اگر همین برق چشمان در قالب چراغ های برند‬ ‫ولوو نشان داده شــود‪ ،‬به نوعی بین چراغ اتومبیل و‬ ‫چشمان حیوانات همسانی ایجاد شده است‪ ،‬به طوری‬ ‫که می توان گفــت در مقابل چشــمان تیزبین انها‪،‬‬ ‫چراغ های ولوو درخشــان تر و قوی تر اســت‪ .‬خرس‪،‬‬ ‫بوفالو‪ ،‬گوزن و گرگ حیواناتی هستند که در تصاویر‬ ‫این کمپین حضور داشته و مخاطب در همان نگاه اول‬ ‫می تواند طرح یک اتومبیل را در صورت انها تشخیص‬ ‫داده و چراغ ها را در قالب چشمان انها ببیند‪.‬‬ ‫نکته اغراق امیزی که در این تصاویر وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫اســت که گویی اتومبیل ها در چشمان این حیوانات‬ ‫قرار گرفته و از بروز تصادف و برخورد با چیز دیگر‪ ،‬از‬ ‫انها محافظت می کنند‪ ،‬چشمان ولوو از چشمان انها‬ ‫قوی تر بوده و می تواند موانع را برای شــان تشخیص‬ ‫دهــد که چنین ارائــه ای‪ ،‬یک بزرگنمایــی جالب و‬ ‫تحسین برانگیز محسوب می شــود‪ ،‬چراکه در عین‬ ‫حال که از برخــورد با حیوانات جلوگیری می کند‪ ،‬به‬ ‫نوعی حامی انها نیز نشان داده می شود‪.‬‬ ‫بر همین اســاس نیــز ‪۸۰‬درصــد از کل فروش‬ ‫محصوالت این شرکت در بازار خارج از کشور است‬ ‫که نشان از سیستم توزیع قدرتمند ان دارد‪.‬‬ ‫همچنین عالوه بر سیستم توزیع سنتی تر که شامل‬ ‫فروشــگاه های معروف و مراکز فروش اختصاصی‬ ‫برند نیکون می شــود‪ ،‬حضور گســترده ای نیز در‬ ‫بازارهــای انالیــن دارد‪ ،‬به طوری کــه عالوه بر‬ ‫وب ســایت فروش خود این شرکت‪ ،‬بخش بزرگی‬ ‫از محصوالت خود را از طریق فروشگاه های انالین‬ ‫معروف مانند علی بابا و امازون به فروش رسانده و‬ ‫توزیع می کند‪ .‬تمرکز بر توزیع درســت و به موقع‬ ‫محصوالت از جمله خدماتی اســت که نیکون در‬ ‫راســتای فروش و پخش محصوالت خود در نظر‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫تجارت متنوع و گسترش بازار‬ ‫شــاید در وهله نخســت‪ ،‬برند نیکون یک شرکت‬ ‫تولیدکننده دوربین های عکاسی به نظر برسد‪ ،‬اما‬ ‫روند صد ساله ای که این نام تجاری طی کرده‪ ،‬قطعا‬ ‫بازار متنوع تری را رقم زده است‪.‬‬ ‫به همین دلیــل نیز می توان طیف گســترده ای‬ ‫از مخاطبــان را بــرای این برنــد در نظر گرفت؛‬ ‫دوربین هــای معمولــی که بیشــترین مخاطب‬ ‫انهــا دبیرســتانی ها و دانشــجویان هســتند‪،‬‬ ‫میکروســکوپ هایی که در ازمایشــگاه ها به کار‬ ‫می روند‪ ،‬دستگاه های الکترونیکی و پرینترهایی که‬ ‫در شرکت ها هستند‪ ،‬عینک های افتابی که توسط‬ ‫عموم مردم استفاده می شــوند و‪ ...‬به خوبی دایره‬ ‫گســترده محصوالت این برند را نشان می دهند؛‬ ‫در واقع باید گفت نیکون در کنار حفظ محصوالت‬ ‫شناخته شده خود که دوربین ها هستند‪ ،‬تغییرات‬ ‫بازارهــای جهانی را نیز متوجه شــده و بر همین‬ ‫اساس نیز در شاخه های پزشکی مانند ازمایشگاه ها‬ ‫و تصویربرداری و همچنین در زمینه ارائه خدمات‬ ‫اداری وارد شده است‪.‬‬ ‫کمک به پیشرفت پزشکی و ارتقای علم‪ ،‬مهم ترین‬ ‫هدفی است که این نام تجاری در راستای گسترش‬ ‫محصوالت خود اعالم کرده و بنابراین دور از انتظار‬ ‫نخواهد بود که در ســال های اینــده نیز با طیف‬ ‫متنوع تری از محصوالت این نام تجاری‪ ،‬در حوزه‬ ‫مذکور‪ ،‬روبه رو شویم‪.‬‬ ‫عملکردها صدای‬ ‫بلند تری دارند!‬ ‫مدیران‬ ‫بازاریابیاین‬ ‫برندمعتقد ند‬ ‫کهمابهدنبال‬ ‫نمایشتبلیغات‬ ‫نیستیم‪،‬بلکه‬ ‫می خواهیم‬ ‫نشاندهیمکه‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫بامحصوالت‬ ‫ماچهکاری‬ ‫انجاممی دهند‪،‬‬ ‫در واقع ما‬ ‫بهدنبالبه‬ ‫تصویر کشیدن‬ ‫واقعیتو‬ ‫نمایشکاربرد‬ ‫محصوالت مان‬ ‫توسط‬ ‫مصرف کنندگان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫داشــتن بیش از ‪ ۲۶‬سال سابقه‪ ،‬انجام بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬هزار پــروژه در بیش از ‪ ۴۰‬کشــور و‬ ‫همکاری با هزار برند ممتاز و شناخته شــده‬ ‫در ســطح جهان‪ ،‬چهره ای موفق و متمایز را‬ ‫از گروه بازاریابی ‪ RPM‬ارائه داده اســت‪ .‬این‬ ‫اژانس که در حال حاضر در ‪ 2‬شــهر لندن و‬ ‫امستردام مستقر شــده است‪ ،‬فعالیت خود‬ ‫را در ســطح جهان گسترش داده و با رعایت‬ ‫اصولی که فلسفه ان را شکل داده اند‪ ،‬افق های‬ ‫گسترده ای را برای خود ترسیم کرده است‪.‬‬ ‫باور‪ ،‬اصل اول است!‬ ‫خط مشــی اساســی گروه بازاریابی ‪RPM‬‬ ‫این اســت که یک اژانس از طریق کانال ها‬ ‫و رســانه هایی که در اختیــار دارد‪ ،‬تعریف‬ ‫نمی شــود‪ ،‬بلکه ان چیزی کــه یک اژانس‬ ‫بازاریابی را به طور خاص معین می کند‪ ،‬باور‬ ‫است! باور به اینکه ان چیزی که یک برند را‬ ‫تعریف می کند‪ ،‬تجربه ان برند است و اعتقاد به‬ ‫این نکته که عملکردها صدای بلند تری دارند‪،‬‬ ‫‪ 2‬باور اساسی این اژانس محسوب می شوند‪.‬‬ ‫در واقــع ایــن عملکرد یک برند اســت که‬ ‫می تواند صــدای ان را به گــوش بازارهای‬ ‫جهانی برساند‪ ،‬نه صرفا گفته ها و شعارهایی‬ ‫که بیان می کند! برخورد این گروه بازاریابی با‬ ‫برندهایی که مشتری ان می شوند‪ ،‬بر اساس‬ ‫‪ 2‬باور مذکور شــکل می گیرد؛ در گام اول به‬ ‫دنبال بررسی تجربیات ان برند خواهند بود‬ ‫تا بر اســاس انها بتوانند یک تعریف دقیق از‬ ‫این نام تجاری به دســت دهن د و در گام دوم‬ ‫نیز به جای مطرح کردن شــعارها و عبارات‬ ‫پرطمطراق‪ ،‬روی عملکرد برند مذکور تمرکز‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ما برندها را به فرهنگ ها وصل می کنیم!‬ ‫از نظر دست اندرکاران این گروه‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫بازاریابی‪ ،‬یک فرایند ارتباطی اســت که در‬ ‫صورت عدم موفقیــت در برقراری ارتباط با‬ ‫مخاطبان‪ ،‬راه به جایی نخواهد بود‪ .‬بنابراین‬ ‫اژانس ‪ RPM‬این نوید را به مشــتریان خود‬ ‫می دهد که انها را با فرهنگ مخاطبان متصل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬شــناخت فرهنگ های مختلف‬ ‫و در پیــش گرفتن یک رونــد بازاریابی که‬ ‫متناسب با حال و هوای فرهنگی مخاطبان‬ ‫به صورت جدا باشــد‪ ،‬مهم ترین کاری است‬ ‫که این شــرکت در روند بازاریابی برندها در‬ ‫پیش گرفته است‪ .‬یافتن نقاط مشترک بین‬ ‫محصوالت و خدمات یک برند و ویژگی های‬ ‫فرهنگی مخاطبان‪ ،‬همان حلقه اتصالی است‬ ‫که یک برند را به فرهنگ های گوناگون متصل‬ ‫می کند‪ .‬بر همین اســاس نیــز تمرکز روی‬ ‫فرهنگ مصرف کنندگان یکی از اصولی است‬ ‫که این شرکت در فرایند برندسازی مشتریان‬ ‫خود‪ ،‬به ان توجه ویژه دارد‪.‬‬ ‫توسعه تجربه محصول‬ ‫هر محصولی که وارد بازار می شود‪ ،‬چه سابقه‬ ‫کاربرد داشــته و چه برای اولین بار ارائه شده‬ ‫باشد‪ ،‬نیاز به توسعه بازار دارد؛ در نوع اول که‬ ‫یک محصول برای مخاطبان خود شــناخته‬ ‫شده است‪ ،‬شــاید توسعه ان چندان سخت‬ ‫نباشد‪ ،‬چراکه اگر تجربه مشتری از محصول‬ ‫مورد نظر مثبت باشــد‪ ،‬دوباره به ســراغ ان‬ ‫خواهد امد‪ .‬اما نکته اصلی درباره محصوالت‬ ‫جدیدی اســت که وارد بازار شــده و نیاز به‬ ‫توســعه دارند! مهم ترین رویکردی که گروه‬ ‫بازاریابی ‪ RPM‬در رابطه با توسعه محصوالت‬ ‫در نظر گرفته انــد‪ ،‬تاکید بر تجربه های یک‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫از انجایی که باور به تجربه های یک برند‪ ،‬گام‬ ‫اول در فرایند بازاریابی این شــرکت اســت‪،‬‬ ‫طبیعتا تمرکز بر تجربه هایی که یک محصول‬ ‫در اطراف خود شکل داده‪ ،‬مهم ترین راهکاری‬ ‫است که اژانس ‪ RPM‬برای توسعه ان محصول‬ ‫ارائه داده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬نشان دادن نوع‬ ‫تجربیاتی که در خالل مصرف یک محصول‬ ‫خاص حاصل می شود‪ ،‬می تواند مخاطبان را‬ ‫به سوی امتحان کردن چنین تجربه ای جلب‬ ‫کند و در نهایت موجــب موفقیت برندها در‬ ‫فرایند خرده فروشی شود‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫بازاریابی محتوا‬ ‫‪ContentMarketing‬‬ ‫‪ 9‬شهریور ‪ .1398‬سال پنجم ‪ .‬شماره ‪152‬‬ ‫‪16‬‬ ‫کنفسیوس‬ ‫مردی که یک کوه را تکان می دهد‪ ،‬کارش را با‬ ‫جابه جا کردن سنگ ها شروع کرده است!‬ ‫‪n‬‬ ‫ابزار محتوا‬ ‫‪m‬‬ ‫‪u‬‬ ‫‪l‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪C‬‬ ‫تحقیق کلیدواژه‬ ‫از سیر تا پیاز‬ ‫گــوگل هــر از گاهــی تغییراتــی را در‬ ‫الگوریتم هایش ایجاد می کند؛ تغییرات بزرگ‬ ‫و کوچک‪ ،‬اما چیــزی که تا االن تغییر نکرده‬ ‫و احتماال تغییر نکند‪ ،‬تحقیق کلیدواژه است‪.‬‬ ‫تقریبا تمام مارکترها و وب سایت ها می دانند‬ ‫که گوگل انها را با کلیدواژه هایشان می شناسد‬ ‫و باید کلیدواژه هایی استفاده کنند تا بتوانند‬ ‫کاربران گوگل را به سمت خودشان بکشانند‪.‬‬ ‫تحقیق کلیــدواژه تغییر نکرده اســت‪ ،‬اما‬ ‫بهبود پیداکرده و نــکات ریز و جزئی هرروز‬ ‫به این فرایند اضافه می شوند‪ .‬می خواهید از‬ ‫این فرایند هیجان انگیز سردربیاورید؟ سیر‬ ‫تا پیاز تحقیق در مــورد کلیدواژه ها در ادامه‬ ‫اورده شده است‪.‬‬ ‫تحقیق کلیدواژه چیست؟‬ ‫تعریف رسمی این است‪ :‬فرایند پیداکردن‬ ‫و انالیز کلیدواژه هایی که کاربران در گوگل‬ ‫یا سایر موتورهای جســت وجو انها را سرچ‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫تعریف غیررسمی و خودمانی‪ :‬مشتریان‬ ‫شماچهکلیدواژه هاییراجست وجومی کنند؟‬ ‫در حقیقت تحقیــق در مــورد کلیدواژه ها‬ ‫استراتژی‬ ‫مورد‬ ‫دیدگاه واضح و شــفافی در‬ ‫ﭼﻘﺪر زﻣﺎن ﺑﺮای‬ ‫روزاﻧﻪ‬ ‫ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫ تر‬ ‫قوی‬ ‫ﺧﻮاﻧﺪنشما‬ ‫محتوا به شما می دهد‪ .‬استراتژی‬ ‫ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺼﻮرت‬ ‫ﮐﻨﯿﺪ؟و‬ ‫گرفت‬ ‫می شود‪ ،‬ترافیک بیشتری خواهید‬ ‫اﻧﻼﯾﻦ ﺻﺮف ﻣﯽ‬ ‫در نتیجه مشتریان وارد سایت می شوند‪ .‬تمام‬ ‫چیزی که نیاز دارید‪ ،‬همین است‪.‬‬ ‫جذبمشتریبالقوهازطریقمحتوا‬ ‫اب ‪ Lead Generation‬برتکونید‬ ‫‪t‬‬ ‫‪r‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪o‬‬ ‫‪p‬‬ ‫‪e‬‬ ‫‪R‬‬ ‫تهیه و تنظیم‪ :‬فرامحتوا‬ ‫زﯾــﺮ ‪ ۱۰‬دﻗﯿﻘـﻪ‬ ‫‪٪۱۶٫۰۱‬‬ ‫‪٪۱۰٫۱۲‬‬ ‫‪ ۳۰‬دﻗﯿـــﻘــﻪ‬ ‫‪٪۲۶٫۴۰‬‬ ‫‪٪۲۴٫۸۶‬‬ ‫‪٪۳۲٫۵۸‬‬ ‫‪ ۱‬ﺗﺎ ‪ ۲‬ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫‪٪۳۶٫۷۱‬شــما یک پاســتای بی نهایت خوشــمره پی ‬ ‫ش‬ ‫اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫ﻣﺨﺎﻃﺐ‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﻣﻮرد‬ ‫ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﺑﯿﺶ از ‪ ۲‬ﺳﺎﻋﺖ‬ ‫س ها و‬ ‫ســ‬ ‫ادویهﻧﯿﺎز ها و‬ ‫ﭘﮋوﻫﺶ‪:‬تمام‬ ‫دارید و‬ ‫‪٪۲۸٫۳۲ ٪۲۵٫۰۰‬روی خودتان‬ ‫ﺟﺎﻣـــﻌﻪ اﻣﺎری‪ :‬ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫‪ ۱۲۷۳‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ های ﻧﻤـــﻮﻧﻪ‪:‬‬ ‫نوشــیدنیﺣــﺠﻢ‬ ‫ تان را هم کنار این غذا‬ ‫محبوب‬ ‫زﻣﺎن ﭘﮋوﻫـــﺶ‪ ۶ :‬اﻟﯽ ‪ ۹‬ﻣﺮداد ‪۱۳۹۷‬‬ ‫شــروع به غذا خوردن‬ ‫ خواهید‬ ‫گذاشته اید و می‬ ‫ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣﭗ‬ ‫ﻣﮑـــــــــــﺎن‪:‬‬ ‫فرایند قدم به قدم تحقیق کلیدواژه‬ ‫کنید‪ .‬همین که یک تکه خوشمزه از پاستا را جدا‬ ‫برای استراتژی سئو‬ ‫می کنید و می خواهید به سمت دهان تان ببرید‪،‬‬ ‫مرتبط‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫موضوعات‬ ‫قدم اول‪ :‬لیستی از‬ ‫تلفن زنگ می خورد‪.‬‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫استخراج‬ ‫بو کارتان را‬ ‫کس ‬ ‫ می تونم با اقا یا خانم فالنی صحبت کنم؟‬‫را‬ ‫خودتان‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اول‬ ‫قدم‬ ‫شــد‪،‬‬ ‫شروع‬ ‫ بفرمایید‪ ،‬خودم هستم‪.‬‬‫بشناسید و ببینید چه می خواهید‪ ،‬چه چیزی‬ ‫ می خوام در مورد یکی از بهترین و باکیفیت ترین‬‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۲٫۷۱‬‬ ‫‪٪۴۳٫۵۰‬‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــﯽ‬ ‫باید پوشش‬ ‫ارائه می دهید و چه موضوعاتی را‬ ‫اجاق گازها باهاتون صحبت کنم‪.‬‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫اﻧﮕــــﯿﺰﺷﯽ‬ ‫‪٪۱۳٫۷۶‬‬ ‫‪٪۱۸٫۹۱‬‬ ‫ کارتان‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ ‬ ‫کســ‬ ‫دهید‪ 5 .‬تا ‪ 10‬موضوع مهم‬ ‫شــما دوســت دارید در همان لحظه تلفن را از‬ ‫برخی‬ ‫‪٪۲۱٫۴۱‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫ﺧـــــــــﺒﺮ‬ ‫اســت‬ ‫قرار‬ ‫موضوعات‬ ‫را تعییــن کنید‪ .‬این‬ ‫پنجره اشــپزخانه بــه بیرون پــرت کنید‪ .‬این‬ ‫ﺳـــــﺮﮔﺮﻣﯽ‬ ‫‪٪۲۲٫۱۲‬‬ ‫‪٪۱۹٫۱۵‬‬ ‫خدمات‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫محصوالت‬ ‫اصلی ترین دغدغه ها‪،‬‬ ‫بازاریابان‬ ‫دقیقا چیزی اســت که می خواهیم به وسیله ان‬ ‫قرار‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫موضوعاتی‬ ‫شما باشند‪ .‬اینها‬ ‫ فرایند جذب مخاطب هدفمند را توضیح دهیم‪.‬‬ ‫دیجیتال و‬ ‫زیادی‬ ‫حجم‬ ‫و‬ ‫کنید‬ ‫تحقیق‬ ‫انها‬ ‫است در مورد‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮچیست؟‬ ‫‪ Lead Generation‬‬ ‫ﭼﻪ ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ را ﺑﺮای‬ ‫‪٪۴۸٫۶۳‬‬ ‫‪٪۴۶٫۹۸‬‬ ‫فروشندگان‬ ‫از مقاالت وبالگ شــما به ایــن موضوعات‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟‬ ‫مخاطب‬ ‫جذب‬ ‫که‬ ‫بگوییــم‬ ‫قاطعیت‬ ‫با‬ ‫بگذارید‬ ‫ﻣﺘــــﻦ وﺑﻼگ‬ ‫‪٪۱۸٫۰۸‬‬ ‫‪٪۱۹٫۸۵‬‬ ‫اختصاص پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪٪۱۱٫۸۳‬را از‬ ‫‪٪۱۳٫۰۷‬ب و کار شما‬ ‫اســت که کســ‬ ‫هدفمند چیزی‬ ‫دوست‬ ‫ﭘﺎدﮐـﺴـــــﺖ‬ ‫ﻣﯽدﻫﯿﺪ‬ ‫ﺗﺮﺟﯿﺢ‬ ‫ تان‬ ‫ی‬ ‫خودتان را جای مشــتر‬ ‫‪٪۱۴٫۱۹‬‬ ‫‪٪۱۸٫۴۴‬‬ ‫دهید‪۱۲‬‬ ‫قــرار ‪ ۸‬ﺗﺎ‬ ‫ دهد‪.‬‬ ‫‪ ٪۲۰٫۱۰‬نجات می‬ ‫اﯾﻨﻔـــﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ گفته شــد‪،‬‬ ‫موقعیتــی که در باال‬ ‫‪٪۲۱٫۴۶‬‬ ‫در ﭼﻪ ﺳﺎﻋﺘﯽ از ﺷﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫قیف‬ ‫تا‬ ‫دارند‬ ‫شــما‪۱۸‬‬ ‫و ببینید بــه چه چیزی نیاز دارند که ‪ ۱۲‬ﺗﺎ‬ ‫‪٪۱۱٫۱۶‬‬ ‫‪٪۹٫۵۱‬‬ ‫جذب مخاطــب هدفمند به این معناســت که‬ ‫وﻗﺖ ﺧﻮد را‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ به‬ ‫دهیــد‪.‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮا‬ ‫می توانید به انها ارائه ﺑﻪ‬ ‫‪٪۱۸٫۳۴‬‬ ‫‪٪۲۱٫۳۳‬‬ ‫مثال‪۲۱،‬‬ ‫طور ‪ ۱۸‬ﺗﺎ‬ ‫ شان را‬ ‫فروش‬ ‫مشــتریان شــما دیگر حین خوردن پاســتای‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﺪ؟‬ ‫اگر یک کس ‬ ‫محتوا‪۲‬‬ ‫بو کار در حوزه بازاریابی ‪ ۲۱‬ﺗﺎ‬ ‫‪٪۵۶٫۳۰‬‬ ‫‪٪۵۰٫۷۲‬‬ ‫محبوب شان‪ ،‬تبلیغ اجاق گازهای باکیفیت را از‬ ‫پر کنند‪ .‬در‬ ‫هستید‪ ،‬این موضوعات می توانند اصلی ترین‬ ‫کمپانی شما نخواهند شنید‪.‬‬ ‫نتیجه وسوسه‬ ‫گزینه های شما باشند‪.‬‬ ‫‪ L ead Generation‬در زبان فارسی معنی واحدی‬ ‫بازاریابی درونگرا‬ ‫ندارد اما در بازاریابی و تبلیغات با اسم های جذب‬ ‫می شوند‬ ‫وبالگ نویسی‬ ‫مخاطب‪ ،‬جذب ایمیل‪ ،‬جذب مشــتری راغب‪،‬‬ ‫ﮐﺪام ﭘﻠﺘﻔﺮم را‬ ‫‪٪۶۱٫۵۸‬‬ ‫‪٪۷۱٫۲۶‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ‬ ‫تعدادی‬ ‫مارکتینگ‬ ‫ایمیل‬ ‫ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ‬ ‫جذب مشــتری عالقه مند و ‪ ...‬می شناســند‪ .‬اما‬ ‫وﺑـــــــﻼگ‬ ‫‪٪۲۱٫۱۵‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای‬ ‫جنریشن‬ ‫لید‬ ‫بالقوه‬ ‫مشتری‬ ‫عموما به همان شکل انگلیسی و رایج ان کاربرد‬ ‫ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد‬ ‫‪٪۷٫۱۹‬‬ ‫‪٪۴٫۷۹‬‬ ‫اﯾـــــــﻤﯿﻞ‬ ‫سئو‬ ‫ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽداﻧﯿﺪ؟‬ ‫دارد؛ یعنی جذب مشتری بالقوه‪ .‬بعد از ان در مورد‬ ‫ﻣﺤﺘﻮای ﭼﺎﭘﯽ‬ ‫یا ‪٪۱۰٫۰۷‬‬ ‫‪٪۱۱٫۹۸‬‬ ‫ایمیل‬ ‫بازاریابی شبکه های اجتماعی‬ ‫فرایند جذب مشتری بالقوه و دالیل بهره وری ان‬ ‫ﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﺒﻊ‬ ‫‪٪۴۹٫۵۴‬‬ ‫‪٪۵۹٫۸۰‬‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫بخرند‪.‬‬ ‫انالیز بازاریابی‬ ‫خریدن اﻋﺘﻤﺎد راصحبــت خواهیم کرد‪ .‬در اخر ایــن قصه دراز و‬ ‫ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ‬ ‫قدم دوم‪ :‬زیرموضوعات را پیدا کنید‬ ‫حاال شــما موضوعات مهم کســب وکارتان‬ ‫را داریــد‪ .‬می دانیــد روی چــه چیزهایی‬ ‫تمرکز کنید‪ .‬حاال وقت ان رســیده که برای‬ ‫زیرموضوعاتــی که می خواهید‪ ،‬بنویســید‬ ‫کلیدواژه تعیین کنید‪ .‬اینجا نیازی نیست از‬ ‫وﯾــــــﺪﺋـــﻮ‬ ‫ابزار خاصی استفاده کنید‪ .‬کافی است خودتان‬ ‫حدس بزنید که مشــتریان شما احتماال چه‬ ‫اﻣﻮزﺷـــــــﯽ‬ ‫کلیدواژه هایی را جست وجو می کنند‪.‬‬ ‫محتوا گفته‬ ‫برای موضوعاتی که در‬ ‫ﺳــــﺎﻋﺖ‬ ‫بازاریابیﺗﺎ ‪۲‬‬ ‫‪۱‬‬ ‫شــد‪ ،‬مثال می زنیم‪ .‬مثــا می خواهید در‬ ‫استخراجﺑﺮﻧﺪ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋـــﯽ‬ ‫ﺷﺒﮑﻪمرتبط را‬ ‫مورد سئو کلیدواژه های‬ ‫کنید‪ .‬به نظر شما مشــتریان تان دنبال چه‬ ‫موضوعاتی هستند؟ احتماال صدها موضوع‬ ‫به ذهن تان برسد‪.‬‬ ‫سئو چیست؟‬ ‫باال بردن رتب ه ســایت در گوگل چگونه انجام‬ ‫می شود؟‬ ‫چگونه سایت خود را در گوگل باالتر ببریم؟‬ ‫چگونه در گوگل رتبه بگیریم؟‬ ‫چرا سایت من رتبه خوبی ندارد؟‬ ‫سئو فنی چیست؟‬ ‫الگوریتم های گوگل‬ ‫بک لینک چیست و چه تاثیری در سئو دارد؟‬ ‫و صدها موضوع دیگر‪.‬‬ ‫این موضوعات تقریبا جــزو موضوعات داغ‬ ‫دنیای سئو هستند‪ .‬می دانید چه کسانی انها‬ ‫را جست وجو می کنند؟ انهایی که می خواهند‬ ‫یک ســئوکار شــوند و در این بــاره تحقیق‬ ‫بو کارهایی که به تازگی‬ ‫می کننــد‪ .‬یا کســ ‬ ‫یک وب سایت راه اندازی کرده اند و نمی دانند‬ ‫چگونه سایت شــان را در گوگل باال بکشند‪.‬‬ ‫(کالفه هستند و اگر سایت شما و اطالعاتی که‬ ‫به انها می دهید برای انها مفید باشد‪ ،‬احتماال‬ ‫بتوانید انها را تبدیل به مشتری کنید‪).‬‬ ‫قدم سوم‪ :‬ترکیبی از ‪ Head Term‬ها و‬ ‫کلیدواژه های ‪ Long-Tail‬پیدا کنید‬ ‫در اینجا باید با دو نوع کلیدواژه اشنا شوید‪:‬‬ ‫‪ :Head Terms‬کلیدواژه های کوتاه و خالص‪،‬‬ ‫دقیقــا مثل موضوعــات اصلی کــه در نظر‬ ‫گرفتید‪،‬عمدتا‪ 1‬تا‪ 3‬کلمه ایهستندومعموال‬ ‫رتبه گرفتن در این کلیدواژه ها سخت تر است؛‬ ‫مثل ایمیل مارکتینگ‪.‬‬ ‫نسخهکامل را‬ ‫درشنبه مگ بخوانید‬ ‫مشتری بالقوه‬ ‫در نقطه ‬ ‫مقابل جذب‬ ‫مشتری بالقوه‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫وقت کمتری‬ ‫می گیرد و‬ ‫تالش کمتری‬ ‫هم نیاز دارد‬ ‫و شما صرفا‬ ‫هزینه ای را‬ ‫برای خریدن‬ ‫این ایمیل ها‬ ‫می پردازید‪،‬‬ ‫اما چرا این کار‬ ‫اشتباه است؟‬ ‫ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺨﺼﯽ‬ ‫‪٪۱۵٫۳۶‬‬ ‫‪٪۱۴٫۱۱‬‬ ‫دارﯾﺪ؟هیجان انگیز هم به روش ها و تکنیک های جذب‬ ‫‪٪۲۷٫۳۰‬‬ ‫‪٪۱۸٫۳۰‬‬ ‫وﺑـــــــــــﻼگ ﺑﺮﻧﺪ‬ ‫مشتری بالقوه خواهیم پرداخت‪ .‬با ما همراه باشید‬ ‫وﺑﻼگ ﺷــــــــﺨﺼﯽ‬ ‫‪٪۹٫۰۵‬‬ ‫‪٪۶٫۵۴‬‬ ‫تا سیر تا پیازش را برای شما تعریف کنیم‪.‬‬ ‫‪ L ead‬چیست؟‬ ‫‪ Lead‬را می توان همان مشتری بالقوه دانست؛ یک‬ ‫مشتری بالقوه‪ ،‬شخصی است که به محصوالت و یا‬ ‫خدمات کمپانی شما عالقه دارد‪.‬‬ ‫به عنوان یک مشــتری بالقوه شما با کمپانی و یا‬ ‫کســب و کاری که قبال با انها ارتباط داشــته اید‪،‬‬ ‫تعامل خواهید داشت‪ ،‬چون شــما به انها عالقه‬ ‫دارید‪ .‬به جای اینکه یک تماس از یک شــخص‬ ‫و کمپانی ناشناخته داشــته باشید که اطالعات‬ ‫شــما را از مخابرات خریده اســت‪ ،‬با شرکت و یا‬ ‫کســب و کاری در تماس خواهید بود که خودتان‬ ‫با کمال میل اطالعات خودتان را در اختیارشان‬ ‫قرار داده اید؛ چراکه شما محصوالت و خدمات شان‬ ‫را دوست دارید‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬شما در یک پرسشنامه یا تحقیق‬ ‫اماری مربوط به نحوه مراقبت از خودرو شــرکت‬ ‫می کنید و ایمیل تان را در انجــا وارد می کنید‪.‬‬ ‫کمپانی یا وب سایتی که این پرسشنامه را ایجاد‬ ‫اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ از ﻧـﻮع ﻣﯿﺪاﻧـﯽ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف‬ ‫ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋـﺎت ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻟﺐﻫـﺎ و ﭘﻠﺘﻔﺮمﻫـﺎی اﻧﺘﺸـﺎری ﮐـﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ‬ ‫ﺑﺎزدﯾـﺪ را دارﻧﺪ‪ ،‬ﺳـﺎﻋﺎت ﻣﺸـﺨﺼﯽ از ﺷـﺒﺎﻧﻪروز‬ ‫و ﻣـﺪت زﻣﺎﻧـﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺎﻃـﺐ وﻗـﺖ ﺻـﺮف‬ ‫ﻣﺤﺘـﻮا ﻣﯽﮐﻨـﺪ و ﻣﻨﺎﺑـﻊ ﻣـﻮرد اﻋﺘﻤـﺎد انﻫـﺎ‬ ‫اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ‪ .‬اﯾـﻦ ﭘﮋوﻫـﺶ ﺗﻮﺳـﻂ ﺗﯿﻢ‬ ‫ﭘﮋوﻫﺸـﯽ ﻓﺮاﻣﺤﺘـﻮا در ﻧﻤﺎﯾﺸـﮕﺎه اﻟﮑﺎﻣـﭗ اﺟﺮا‬ ‫ﺷـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع ﭼﻬـﺎر روز ﻣﺘﻮاﻟـﯽ ‪ ۱۲۷۳‬ﻧﻔﺮ‬ ‫ﺑﻪ ﺳـﺆاﻻت ﭘﺎﺳـﺦ دادﻧﺪ‪ .‬ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن‬ ‫داد ﮐـﻪ ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ ﻣـﺮدان و زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ‬ ‫وﯾﺪﯾﻮﻫـﺎی اﻣﻮزﺷـﯽ در ﺷـﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋـﯽ‬ ‫ﺑﺮﻧﺪﻫﺎﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑﯿﻦ ‪ ۱‬ﺗـﺎ ‪ ۲‬ﺳـﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺧﻮد‬ ‫را در ﺑـﺎزه زﻣﺎﻧـﯽ ‪ ۲۱‬اﻟـﯽ ‪ ۲‬ﺑﺎﻣـﺪاد ﺻـﺮف دﯾـﺪن‬ ‫اﻧﻬـﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ‪.‬‬ ‫مسابقه‬ ‫کرده‪ ،‬می داند که شما به این موضوع عالقه دارید‪،‬‬ ‫یا فکرتان را درگیر کرده اســت‪ .‬انها از طریق راه‬ ‫ارتباطی که شــما در اختیارشــان قرار داده اید‪،‬‬ ‫به شــما راهکارهای بیشتری پیشنهاد می کنند؛‬ ‫محصوالتی که برای مراقبت بهتر از خودرو دارند‬ ‫را به شما معرفی کرده و سعی می کنند در راستای‬ ‫عالیق و مشکالت شما قدم بردارند‪ .‬این شخص‬ ‫برای ان کمپانی مشتری بالقوه محسوب می شود‪.‬‬ ‫جذب مشتری بالقوه چیست؟‬ ‫همچنان ســاده و بدون پیچیدگــی به موضوع‬ ‫نگاه می کنیم‪ :‬جذب مشــتری بالقــوه یا فرایند‬ ‫جذب مخاطب هدفمند بــه معنای جذب کردن‬ ‫و تبدیل ادم های غریبه و ناشــناس به کسی که‬ ‫به محصوالت و خدمات کمپانی شما عالقه پیدا‬ ‫می کنــد‪ .‬مثال می خواهید؟ یک پســت وبالگ‬ ‫می تواند مشــتری بالقــوه جذب کنــد‪ ،‬اگهی‬ ‫اســتخدام‪ ،‬کد تخفیف‪ ،‬رویدادها و جشنواره ها‪،‬‬ ‫محتوای انالین و ‪. ...‬‬ ‫وقتی کسی که چندان با بازاریابی اشنایی ندارد‪،‬‬ ‫از من می پرســد که چــه کار می کنم؟ می توانم‬ ‫به ســادگی بگویــم‪« :‬مــن روی روش هایی کار‬ ‫می کنم که افراد را بتوانم به ســمت کسب و کار‬ ‫خود بکشــانم و به انها نکات‪ ،‬ترفندها‪ ،‬روش ها و‬ ‫چیزهایی را می گویم که به طور طبیعی به کمپانی‬ ‫من و در نهایت‪ ،‬انها به محصوالت و یا خدمات من‬ ‫عالقه مند می شوند‪».‬‬ ‫این می تواند دقیق ترین معنی برای جذب مخاطب‬ ‫هدفمند باشد؛ روشــی برای گرم کردن مشتری‬ ‫احتمالی (بر خالف بازارگرمی)‪ ،‬روشــی که شما‬ ‫توســط ان مخاطب را با مزایــای ویژه برند خود‬ ‫درگیر می کنید تا نهایتا محصوالت و خدمات تان‬ ‫را به فروش برسانید‪.‬‬ ‫چرا شــما به جذب مخاطب هدفمند نیاز‬ ‫دارید؟‬ ‫وقتی یک غریبه که شــما او را نمی شناســید به‬ ‫بو کار شما عالقه نشان می دهد‪ ،‬تبدیل کردن‬ ‫کس ‬ ‫او به مشــتری راحت تر اســت‪ ،‬چون او شــما و‬ ‫کســب وکارتان را دوســت دارد‪ .‬جذب مشتری‬ ‫بالقوه در مرحله دوم متدولوژی بازاریابی درونگرا‬ ‫یا این بانــد مارکتینگ قرار می گیرد؛ یعنی دقیقا‬ ‫جایی که شما مخاطب تان را جذب کرده اید و با او‬ ‫در حال تعامل هستید‪.‬‬ ‫بازاریابی جذب مشتری بالقوه‬ ‫در اینجا نمی خواهیم بگوییــم چگونه از طریق‬ ‫جذب مشتری بالقوه‪ ،‬بازاریابی کنید‪ .‬می خواهیم‬ ‫به شما بگوییم چگونه برای جذب مشتری بالقوه‬ ‫بازاریابــی کنید؛ یعنی چگونه بــه فرایند جذب‬ ‫سرعت ببخشید‪.‬‬ ‫مسیر سر راست است‪ .‬شــما فرم ها و پیشنهادها ‬ ‫و صفحه فرود موردنظر خود را طراحی و ســعی‬ ‫می کنید افراد بیشــتری را به سمت صفحه فرود‬ ‫اختصاصی جذب مشتری بالقوه بکشانید‪.‬‬ ‫توضیح بیشــتر اینکه همانطور که شــما برای‬ ‫محصوالت و خدمــات خود از کانال های مختلف‬ ‫برای صفحات محصول و خدمات خود اســتفاده‬ ‫می کنید‪ ،‬برای صفحات جذب مشتری بالقوه هم‬ ‫باید این فعالیت را تکــرار کنید‪ .‬از طریق وبالگ‬ ‫صفحه جذب مشتری بالقوه خود را معرفی کنید‪.‬‬ ‫در شبکه های اجتماعی به پیشــنهادتان اشاره‬ ‫کنید و با تکنیک های کپی رایتینگ و ‪ ...‬کاربر را‬ ‫به سمت صفحه مورد نظرتان بکشانید‪.‬‬ ‫بیایید این موضوع را بیشــتر بشکافیم و ببینیم‬ ‫چگونه می توان به فرایند جذب مشــتری بالقوه‬ ‫ی اگر دیر‬ ‫ســرعت بخشــید‪ ،‬چون در دنیای فعل ‬ ‫بجنبید‪ ،‬قطعا رقبای شما این مشتری را از دست‬ ‫شما خواهند ربود‪.‬‬ ‫جذب مشتری بالقوه از طریق محتوا‬ ‫محتوا راه فوق العاده ای برای کشــاندن کاربر به‬ ‫سمت صفحه فرود است‪ .‬به کاربران تان اطالعات‬ ‫جالب و جذابی در مورد پیشــنهاد خود بدهید‪.‬‬ ‫اجازه بدهید کمی فکر کنند‪ .‬در او احســاس نیاز‬ ‫به وجود بیاورید تــا با میل قلبی اطالعاتش را در‬ ‫اختیار شــما قرار بدهد‪ .‬به طور مثال‪ ،‬می توانید‬ ‫اول یا اخر پســت های وبالگ تان اشاره ای به این‬ ‫موضوع داشته باشید یا در سایدبار وب سایت تان‬ ‫صفحه فرود جذب مشتری بالقوه را بررسی کنید‪.‬‬ ‫نکته اینکه هرچقدر محتوای سایت شما جذاب تر‬ ‫باشــد و کاربر با ان ارتباط بیشتری برقرار کند‪،‬‬ ‫احتمال کلیک کردن روی ‪ Call-to-Action‬برای‬ ‫ورود به صفحه فرود بیشــتر است‪ .‬یک ذهنیت‬ ‫هیجان انگیز و خالص بــرای مخاطب تان ایجاد‬ ‫کنید تا او را به راحتی جذب کنید‪ .‬این روانشناسی‬ ‫بازاریابی درونگراست‪.‬‬ ‫جذب مشتری مخاطب ازطریق ایمیل‬ ‫عجیب نیســت؟ شما که ایمیل انها را دارید‪ ،‬چرا‬ ‫می خواهید انها را به عنوان مشتری بالقوه جذب‬ ‫کنید؟ مگر جذب مشتری بالقوه به معنای داشتن‬ ‫ایمیل کاربر نیست؟ باید گفت که نه‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫شما به اطالعات بیشتری از کاربران تان نیاز دارید‪.‬‬ ‫یک شماره تلفن‪ ،‬یا مثال شرکتی که برای ان کار‬ ‫می کنند (این مورد برای کمپانی های ‪ B2B‬بسیار‬ ‫حیاتی است‪ ،‬چون مســتقیما با افراد در ارتباط‬ ‫نیستند و بیشتر با شرکت ها و کمپانی های دیگر‬ ‫کار می کنند‪ ).‬در فرایند جذب مشتری بالقوه خود‬ ‫از طریق ایمیل می توانیــد انها را به صفحه فرود‬ ‫بکشانید و این اطالعات ضروری را از انها دریافت‬ ‫کنید‪ .‬نکته اینکه چون این کاربر قبال برند شما را‬ ‫شناخته و با شما تعامل داشته است‪ ،‬فرستادن او‬ ‫صفحه فرود کار سختی نیست‪ .‬یک تیتر جذاب‪،‬‬ ‫ ‬ ‫به‬ ‫یک متن قانع کننده و یک پیشنهاد وسوسه کننده‬ ‫کار را تمام می کند‪.‬‬ ‫جذب مشتری بالقوه ازطریق تبلیغات و‬ ‫ری تارگتینگ یا همان بازاریابی مجدد‬ ‫هــدف نهایی هر تبلیغ این اســت کــه از مردم‬ ‫بخواهیــد تــا کاری را انجام دهنــد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت چرا پول بــرای تبلیغات خرج می کنید؟‬ ‫اگر می خواهید مردم تبدیل به مشــتری شوند‪،‬‬ ‫باید صفحه فرود ها و پیشنهادی که در ازای دادن‬ ‫ایمیل می دهید‪ ،‬به گونه ای باشــد که بیشترین‬ ‫میزان بهره را از تبلیغات تان ببرید‪ .‬تعجب نکنید‪.‬‬ ‫تبلیغــات صرفــا بــرای فروختــن چیــزی یا‬ ‫شناخته شدن برندها نیست‪ .‬بسیاری از کمپانی ها‬ ‫نیاز دارند تا اطالعات ایمیل افراد را داشت ه باشند‪.‬‬ ‫پس از طریق تبلیغات هم می توانید مردم را نسبت‬ ‫به دادن اطالعات شان ترغیب کنید‪.‬‬ ‫جذب مشتری بالقوه از طریق بالگ‬ ‫بالگ سایت می تواند منبعی برای جذب مشتری‬ ‫بالقوه باشد‪ .‬اگر یک وبالگ فعال و حرفه ای داشته‬ ‫باشید که کاربران ان را ارزشمند بدانند و مقاالت‬ ‫تخصصی و معتبر در ان منتشــر کنید‪ ،‬عضویت‬ ‫در خبرنامه ســایت افزایش پیدا می کند و شما‬ ‫به راحتی می توانید ایمیل و اطالعات مخاطبان را‬ ‫به دست بیاورید‪.‬‬ ‫هاب اسپات و ‪ CMI‬در حال حاضر با همین روش‬ ‫توانسته اند بیش از یک میلیون نفر مشتری بالقوه‬ ‫جذب کنند؛ یعنی ‪ 1‬میلیون نفر در جهان روزانه‬ ‫ایمیل هایی از این وب سایت ها دریافت می کنند‬ ‫و می توان گفت مشتری همیشگی انها هستند‪.‬‬ ‫هرچقدر وبالگ شــما معتبرتر و فعال تر باشــد‪،‬‬ ‫نرخ کلیک شــما در ایمیل ها هم باالتر می رود و‬ ‫می توانید نتیجه بهتری از ان بگیرید‪.‬‬ ‫جذب مشتری بالقوه ازطریق شبکه های اجتماعی‬ ‫در شــبکه های اجتماعی جذب کــردن افراد و‬ ‫فالوئرها بسیار سریع تر انجام می شود‪ .‬می توانید‬ ‫به راحتی کاربران را ترغیب کنید که کاری انجام‬ ‫دهند‪ .‬مقاله ای بخوانند و روی لینک های شــما‬ ‫کلیک کنند و حتی از شما خرید کنند‪ .‬شبکه های‬ ‫اجتماعی جایی است که می توانید پیشنهادهای‬ ‫ویژه خود را مطرح کنید‪ .‬با یک پیشنهاد خود هر‬ ‫ ‬ ‫کسی وسوسه می شــود تا روی لینک های شما‬ ‫کلیک کند‪.‬‬ ‫چرا نباید مشتری بالقوه بخریم؟‬ ‫برخی بازاریابان دیجیتال و فروشندگان دوست‬ ‫دارند تا قیف فروش شــان را پر کنند‪ .‬در نتیجه‬ ‫وسوسه می شوند تعدادی مشتری بالقوه یا ایمیل‬ ‫نقطه مقابل‬ ‫بخرند‪ .‬خریدن مشــتری بالقــوه در ‬ ‫جذب مشــتری بالقوه قــرار دارد‪ .‬وقت کمتری‬ ‫می گیرد و تالش کمتری هم نیاز دارد و شما صرفا‬ ‫هزینه ای را برای خریدن این ایمیل ها می پردازید‪،‬‬ ‫اما چرا این کار اشتباه است؟‬ ‫اولین و مهم ترین دلیل این است که این مشتری‬ ‫بالقوه خریداری شده‪ ،‬شــما را نمی شناسد‪ .‬هیچ‬ ‫تعاملی با شــما ندارد و صرفا با برخی سایت های‬ ‫دیگر در تعامل است‪.‬‬ ‫شما حتی ســن و عالیق او را نمی دانید‪ .‬چگونه‬ ‫نقطه مشترکی با‬ ‫می توانید او را جذب کنید؟ چه ‬ ‫این کاربران ناشناس دارید؟‬ ‫در نتیجــه ایمیل یا پیامی که برای انها ارســال‬ ‫می کنید‪ ،‬در حکم یک اسپم است و ارسال اینگونه‬ ‫ایمیل ها باعث می شود تا این کاربران اذیت شوند‬ ‫نقطه مشترکی با انها ندارید‪ .‬چرا‬ ‫چرا که عمال هیچ ‬ ‫بو کار‬ ‫یک بازیگر کامپیوتر باید ایمیلی از یک کس ‬ ‫در حوزه فرش یا لوازم پزشــکی دریافت کند؟ با‬ ‫عقل جور در نمی اید‪ .‬حتی اگر روی لینک شــما‬ ‫کلیک کنند هم عمال عالقه ای به محتوای شــما‬ ‫نشان نمی دهند‪.‬‬ ‫به زبان ســاده و رک بگوییم که شما انها را اذیت‬ ‫کرده و برایشان مزاحمت ایجاد می کنید و این به‬ ‫تصور ذهنی کاربران از برند شما لطمه می زند‪.‬‬ ‫پاسخ جدول محتوایی شماره ‪5‬‬ ‫سوال‬ ‫پاسخ‬ ‫‪1‬‬ ‫یک روزنامه دیواری انالین که تصاویر و لینک های متفاوتی روی بوردهای ان نصب می شود‪.‬‬ ‫پینترست‬ ‫‪2‬‬ ‫افرادی که برای خود و به صورت پروژه ای یا دورکاری مشغول به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫فریلنسر‬ ‫‪3‬‬ ‫ابزاری برای تحلیل رفتار مخاطبان در فضای وب به وسیله نقشه حرارتی‬ ‫هاتجر‬ ‫‪4‬‬ ‫شخصیت برند ماجراجو‪ ،‬کنجکاو و پیشگام‬ ‫جستجوگر‬ ‫‪5‬‬ ‫لینکی است که یک سایت از سایت دیگر دریافت می کند‪.‬‬ ‫بک لینک‬ ‫‪6‬‬ ‫یکی از قالب های محتوا که به صورت صوتی انتشار می یابد‪.‬‬ ‫پادکست‬ ‫‪7‬‬ ‫یکی از شبکه های اجتماعی که سرویس ارائه دهنده میکروبالگ محسوب می شود‪.‬‬ ‫توییتر‬ ‫‪8‬‬ ‫کسی که در پلتفرم وب سایت و شبکه اجتماعی به نوشتن مطلب در مورد تجربیات خود و دیگران اقدام می کند‪.‬‬ ‫بالگر‬ ‫‪9‬‬ ‫مرحله دوم قیف بازاریابی محتوا‬ ‫تعامل‬ ‫‪10‬‬ ‫به بیان مطلب مهم و اموزنده از اشخاص مطرح چه می گویند؟‬ ‫وبالگر‬ ‫شماره‬

آخرین شماره های هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه 159

هفته نامه شنبه 159

شماره : 159
تاریخ : 1398/08/11
هفته نامه شنبه 158

هفته نامه شنبه 158

شماره : 158
تاریخ : 1398/08/04
هفته نامه شنبه 157

هفته نامه شنبه 157

شماره : 157
تاریخ : 1398/07/20
هفته نامه شنبه 156

هفته نامه شنبه 156

شماره : 156
تاریخ : 1398/07/13
هفته نامه شنبه 155

هفته نامه شنبه 155

شماره : 155
تاریخ : 1398/07/06
هفته نامه شنبه 154

هفته نامه شنبه 154

شماره : 154
تاریخ : 1398/06/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!