هفته نامه عیار اقتصاد شماره 160 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 160

صفحه بعد

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 160

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 160

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫واردات ماشین االت و تکنولوژی از‬ ‫المان علیرغم تحریم‬ ‫رئیسکمیسیونتسهیلتجارتاتاقتهرانازتغییردر‬ ‫ترکیبکشورهایهدفصادراتیخبردادوگفت‪:‬واردات‬ ‫تکنولوژیوماشیناالتازالمانبهعنوانیکیاز‪ ۵‬شرکای‬ ‫وارداتیایران‪،‬علیرغمتحریمانجامشد‪.‬‬ ‫اژانس بین المللی انرژی‪ :‬ذخایر‬ ‫جهانی نفت افزایش می یابد‬ ‫‪2‬‬ ‫عیاراقتصاد‪ -‬اژانسبین المللیانرژیاعالمکردکهذخایر‬ ‫نفتدرجهانعلی رغمکاهشتولیداپکوهمپیمانانشو‬ ‫کاهشتولیدنفتامریکا‪,‬تاحدزیادیافزایشخواهدیافت‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 160‬شنبه ‪ 23‬اذر ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Economy‬‬ ‫تاثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی در ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Iran urges using North-South‬‬ ‫‪Corridor’s capacities Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫‪Iran pays nearly $100mln‬‬ ‫‪in compensation to farmers‬‬ ‫‪in flooded regions‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Economy‬‬ ‫‪Iran’s non-oil exports‬‬ ‫‪exceed $27bln in 8 months‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪“Du Tar” of Khorasan‬‬ ‫‪receives world registration‬‬ ‫عیار اقتصاد‪ -‬فرهنگ غنی‪ ،‬تاریخ شگفت انگیز‪ ،‬و فضای مرموز ایران‪ ،‬توریست ها‬ ‫را از سراسر جهان به این کشور شگفت اور جذب می کند‪ .‬اگرچه ایران شگفتی های‬ ‫طبیعی جذاب و تنوع اقلیمی را ارائه می دهد که به گردشگران اجازه می دهد تا در‬ ‫فصل های مختلف به ایران سفر کنند‪ ،‬صنعت گردشگری به همان اندازه که انتظار‬ ‫می رود رونق ندارد‪.‬‬ ‫ایران به عنوان کشوری با اقتصاد مبتنی بر نفت‪ ،‬یکی از ثروتمندترین کشورهای‬ ‫اسیا است و به نظر می رسد که این کشور به هیچ منبع درامدی دیگر نیاز ندارد‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬تغییر اب و هوا و تخریب محیط زیست فرهنگ بسته به ذخایر نفتی را به‬ ‫اقتصاد سبز و پایداری تبدیل می کند‪.‬‬ ‫نفت و دیگر منابع طبیعی یک روش ایمن و دائمی برای داشتن یک اقتصاد رو به‬ ‫رشد نیســتند‪ ،‬زیرا ان ها در نهایت بیرون خواهند رفت‪ .‬بنابراین توسعه صنعت‬ ‫گردشگری یک راه موثر برای ایجاد فرصت های شــغلی بیشتر‪ ،‬تقویت اقتصاد با‬ ‫منبع درامد ارزی خارجی و بهبود تصویر ایران است‪ .‬تمام این تحوالت و چیزهای‬ ‫بیشتر همان چیزی هستند که ایران سعی دارد به ان دست یابد‪.‬‬ ‫با وجود تحمیل تحریم های امریکا بر بخش های مختلف اقتصادی چین‪ ،‬ایران با وجود‬ ‫تحریم های ایاالت متحده با وجود تحریم هــای ایاالت متحده در بخش های مختلف‬ ‫اقتصادی از چین برخوردار است‪ .‬ایران در حال لذت بردن از چیزی است که در صنعت‬ ‫گردشگری خود دارد ‪ -‬و چین احتماالً برای ایفای نقش بزرگ خود را اماده می کند‪.‬‬ ‫مونســان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی ایران درگفتگو با‬ ‫مقامات چینی از انها خواست تا در صنعت رو به رشــد صنعت گردشگری ایران‬ ‫سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫او گفت ایران اماده است در صورت توافق با ســرمایه گذاران چینی توافق کنند‪،‬‬ ‫زمین برای سرمایه گذاری در زمینه ساخت مکان های گردشگری و مجتمع های‬ ‫فراهم کنیم"‪.‬‬ ‫مونسان همچنین گفت که ایران از چین می خواهد که در تحقیق و نوسازی اثار‬ ‫باستانی پارسی شرکت کند ‪ - -‬چون ایران پیوندهای فرهنگی مشابهی با المان‪،‬‬ ‫فرانسه و ایتالیا دارد‪.‬‬ ‫چانگ ژو‪ ،‬سفیر چین در ایران‪ ،‬که به تازگی از استان گلستان ایران دیدن کرده است‬ ‫تا در مورد پتانسیل های گردشگری منطقه شمال شرقی ایران در مرز دریای خزر‬ ‫اشنا شود نیز معتقد است " ایران و چین دو تمدن کهن هستند و ما خوشحالیم که‬ ‫این مبادالت روز به روز در حال افزایش دهد‬ ‫او به سرمایه گذاری مشترک موجود در بندر گوادار پاکستان اشاره کرد و پیشنهاد‬ ‫کرد که چین و ایران می توانند تالش مشــابهی را در امتداد ســاحل دریای خزر‬ ‫ترتیب دهند‪.‬‬ ‫ایران امیدوار است که ایران هر سال یک میلیون گردشگر چینی را جذب کند‪ ،‬و‬ ‫دولت تهران در ژوئیه ‪ ۲۰۱۹‬برنامه معافیت روادید جدید را برای بازدیدکنندگان‬ ‫چینی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این رقم یک میلیون نفر از ‪ ۵۲۰۰۰‬فرد چینی اســت که در سال ‪ ۲۰۱۸‬از ایران‬ ‫بازدید کرده اند‪.‬‬ ‫دو کشــور برای مدتی طوالنی ارتباطات فرهنگی و تجاری مشــترکی داشته اند‪.‬‬ ‫بنابراین ما باید هم کاری های دو جانبه بویژه در صنعت گردشــگری را تسهیل و‬ ‫بهبود بخشیم‪".‬‬ ‫اما اظهارت مونســان در این رابطه حتی جاه طلبانه تر است ‪ -‬او امیدوار است که‬ ‫قوانین ویزای ازاد در نهایت به جذب ‪ ۲‬میلیون یا حتی ‪ ۳‬میلیون توریست چینی‬ ‫به ایران در سال کمک کند‪.‬‬ ‫وی معتقد است که صنعت گردشگری قادر به کسب درامد بیشتر نسبت به صنعت‬ ‫نفت است و این تحریم ها در بخش گردشگری کار نمی کنند و ما باید هم کاری های‬ ‫دو جانبه بویژه در صنعت گردشگری را تسهیل و بهبود بخشیم‪".‬‬ ‫البته‪ ،‬چیــن پیش از این روابط اقتصــادی عمیقی با صنعت انــرژی ایران ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم یک منبع گردشــگری بین المللی در مورد گردشگری‪ ،‬ایران هم‬ ‫اکنون پس از تاجیکســتان و اکوادور سومین بخش بزرگ مســافرتی دنیا را در‬ ‫اختیار دارد‪.‬‬ ‫ایران حدود ‪ ۷.۳‬میلیون گردشگر را در سال ‪ ۲۰۱۸‬جذب کرده است که تقریباً ‪۵۰‬‬ ‫درصد افزایش نسبت به سال گذشته داشته است‪ .‬در پنج ماه نخست سال جاری‪،‬‬ ‫ایران حدود ‪ ۴‬میلیون گردشگر خارجی را به خود جلب کرده است که ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته است‪.‬‬ ‫چرا که به لطف روند ساده ویزا و افت عمده در ارزش ریال ایران‪ ،‬سفر به ایران برای‬ ‫بازدیدکنندگان بین المللی اسان تر و اسان تر شده است‪".‬‬ ‫اگرچه وزارت امور خارجه امریکا به شــهروندان امریکایی توصیه می کند که به‬ ‫ایران سفر نکنند‪ ،‬افار می گوید که هنوز هم ممکن است امریکایی ها ویزای ورود‬ ‫بگیرند‪ ،GeoEx .‬یک اپراتور تور لوکس گرانقیمت جهان‪ ،‬از سال ‪ ،۱۹۹۳‬مسافران‬ ‫را به ایران می برد و این باعث شد که این شرکت طوالنی ترین شرکت هواپیمایی‬ ‫امریکا در ایران باشد‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬تا حدودی به دلیل تحریم های ایاالت متحده‪ ،‬افراد غربی کمی دیگر به‬ ‫ایران سفر می کنند‪ .‬اکثر توریست ها از کشورهای همسایه به ایران می ایند‪ .‬شورای‬ ‫گردشگری ســفر جهانی گزارش داد که عراق در ســال ‪ ۲۰۱۸‬بزرگ ترین منبع‬ ‫گردشگری برای ایران بوده است که ‪ % ۲۴‬از همه بازدیدکنندگان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫عراق (‪ ۱۷‬درصد)‪ ،‬ترکیه (‪ ۸‬درصد)‪ ،‬پاکستان (‪ ۴‬درصد) و بحرین (‪ ۲‬درصد) به‬ ‫دنبال ان هستند‪.‬‬ ‫در واقع‪ ,‬کشور کوچک عربی عمان بازدید کنندگان بیشتری را به ایران (‪30,000‬‬ ‫نفر) فرستاد تا اروپای غربی (‪ 26,000‬نفر) در طی این دوره‪.‬‬ ‫بر اساس امار‪ ،‬علی رغم ادامه اشفتگی در سوریه همسایه‪ ،‬تعداد بازدیدکنندگان‬ ‫ترکیه ای تنها در یک سال ‪ ۳۵‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۱۸‬بخش گردشگری و گردشــگری ایران ‪ ۱.۱۶‬میلیارد ریال (‪۸.۸۳‬‬ ‫میلیارد دالر) به اقتصــاد و ‪ ۶.۵‬درصــد از کل تولید ناخالص داخلــی را تامین‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫طبق برنامه چشم انداز گردشگری "‪ "۲۰۲۵‬ایران‪ ،‬این کشور امیدوار است تا سال‬ ‫‪ ۲۰۲۵‬به ‪ ۲۰‬میلیون گردشگر برسد ‪ -‬که تا حدی توسط چینی ها تقویت شده است‪.‬‬ ‫توسعه زیرساخت گردشگری‪ ،‬حجم قابل توجهی از ســرمایه گذاری ها در بخش‬ ‫گردشــگری همراه با صدور ویزای الکترونیــک و چشم پوشــی از روادید برای‬ ‫کشــورهای هدف را می توان به عنوان عوامل اصلی رشد مســافران خارجی در‬ ‫نظر گرفت‪.‬‬ ‫برای اماده شدن برای هجوم گردشگران‪ ۱۲ ،‬پروژه هتل به ارزش ‪ ۱۶‬تریلیون ریال‬ ‫(‪ ۳۸۰‬میلیون دالر) در شمال غرب ایران شروع شده است‪ .‬انتظار می رود که این‬ ‫ویژگی ها ظرفیت کلی بس ترهای ‪ ۹۶۱‬و حدود ‪ ۰۰۰ ،۲‬شغل جدید را ایجاد کنند‪.‬‬ ‫گذشته از تحریم های ایاالت متحده‪ ،‬دولت ســرکوبگر ایران و نیز به عنوان حامی‬ ‫مالی تروریسم در کشورهای دیگر تصویری بســیار منفی از ایران در بسیاری از‬ ‫ذهن های غربی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫جنی گری‪ ،‬مدیر محصــول جهانی و مدیر عملیات "تراول ‪ "Travel‬اســترالیا‬ ‫می گوید‪ " :‬این کشوری است که معموالً ناخواسته به تصویر کشیده می شود‪ ،‬اما‬ ‫ال برعکس است‪ .‬بازخورد مسافران ما گواهی بر این است‪.‬‬ ‫واقعیت کام ً‬ ‫افتشاخصرفاهاجتماعیباوجود‬ ‫تحمایتیدولت‬ ‫سیاس ‬ ‫معافیتمالیاتیهنرمنداناجحاف‬ ‫درحقمردماست‬ ‫افتتاحاولینپروژهقانونیتولیدرمزارز‬ ‫دررفسنجان‬ ‫نوسان نرخ ارز در ســال ‪ 97‬و کاهش ارزش پول ملی باعث شــد‪ ،‬علی رغم سیاست های حمایتی‬ ‫دولت شاخص رفاه اجتماعی و شکاف طبقاتی افزایش یابد که این نشان از ناکارامدی سیاست های‬ ‫مسئوالن است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس‪ ،‬ســال ‪ ۹۷‬به دلیل کاهش تولید ناخالص داخلی و‬ ‫درامد ملی از یک طرف و افزایش ضریب جینی که بیانگر افزایش فاصله طبقاتی درامدی اســت‪ ،‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬موجب شد که شاخص رفاه اجتماعی به سطح ‪ ۳۱۸۱‬هزار ریال به قیمت ثابت سال ‪۹۰‬‬ ‫کاهش یابد‪ ،‬شاخص رفاه اجتماعی در سال ‪ ۹۷‬نسبت به سال ‪ ۹۶‬منفی ‪ ۶.۵‬درصد تغییر یا کاهش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه گزارش داد‪ ،‬کاهش نرخ رشد اقتصادی ناشــی از شرایط سخت تر تحریم‬ ‫باعث کاهش درامد سرانه شد که این امر کاهش شــاخص رفاه اجتماعی را به دنبال داشت امارها‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬کاهش درامد خانوارهای طبقات پایین به طور نسبی بیشتر از کاهش درامد طبقات‬ ‫باالی درامدی بوده که برایند ان منجر به افزایش شکاف طبقاتی یا ضریب جینی در مناطق شهری‬ ‫روستایی و کل کشور شده است‪.‬‬ ‫هرچند دولت از طریق ارائه ســبدهای کاالیی و افزایش پرداخت حمایتی جبرانی و نیز ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی و ســعی در جبران این بخش کرد‪ ،‬اما نتوانست حرکت کاهشی ضریب جینی که تا سال ‪۹۶‬‬ ‫ادامه داشت را تداوم بخشد‪.‬‬ ‫نسبت مخارج دهک دهم (ثروتمندترین) به مخارج دهک اول (فقیرترین) که از سال ‪ ۹۳‬به بعد در‬ ‫روند حرکت ان صعودی بود به حرکت افزایشی خود ادامه داد‪ ،‬سال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬امارها حکایت از بدتر‬ ‫شدن وضعیت توزیع درامد را نشان می دهد‪.‬‬ ‫اطالعات وضعیت شاخص های رفاهی و توزیع درامد طی سال ‪ ۱۳۹۵‬این شاخص به قیمت ثابت سال‬ ‫‪ ۹۰‬به میزان ‪ ۳.۶‬درصد نسبت به سال ‪ ۹۴‬افزایش یافته و به رقم ‪ ۳۳۶۹‬هزار ریال رسید‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره معافیت مالیاتی هنرمندان گفت‪ :‬وقتی فردی درامد‬ ‫میلیاردی دارد چرا نباید مالیات بپردازد‪ .‬این اجحاف در حق سایر مردم است‪.‬‬ ‫منصور مرادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی درباره لزوم مقابله با فرارهای‬ ‫مالیاتی گفت‪ :‬دولت باید برنامه­ ای تدوین کند که سرمایه افرادی که پیش تر در حوزه تولید و اشتغال‬ ‫بودند‪ ،‬وارد بازار درامدهای کاذب نشــوند‪ .‬برای این منظور باید دولت اشــراف کاملی به فعالیت‬ ‫اقتصادی افراد داشته باشد تا بتواند مالیات حقه را انها دریافت کند‪ .‬یکی از مشکالت ما این است‬ ‫که عده ­ای با کم اظهاری‪ ،‬میزان پرداخت مالیات خود را کاهش می­دهند‪ .‬دولت هم نظارت دقیقی‬ ‫ندارد که این مقدار واقعی را بررسی کند‪.‬‬ ‫مرادی با اشاره به استفاده از حساب­ های نیابتی برای فرار مالیاتی اظهار داشت‪ :‬برخی افراد از حساب‬ ‫فامیل و اقوام خود برای معامالتشان اســتفاده می­کنند تا جایی که افرادی با ما تماس می­گیرند و‬ ‫می­گویند حسابشان مسدود شده است‪ .‬وقتی موضوع را بررسی می­کنیم متوجه می­شویم فامیلشان‬ ‫به اسم اینها حساب باز کردند و حتی در شهر مریوان کسانی که تجار یا صادرکننده بودند با وعده‬ ‫پرداخت درصدی‪ ،‬به اسم همشهریان ما صادرات انجام دادند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حاال برای صاحبان حساب مالیات­ های هنگفتی در نظر گرفته شده است‪ .‬پیگیری ما‬ ‫هم بی ­فایده بود زیرا به اسم این افراد صادرات انجام شده است‪ .‬بنابراین هر چه درصد اخذ مالیات‬ ‫بیشتر شود‪ ،‬فرار مالیاتی هم بیشتر می­شود‪.‬‬ ‫وی راهکار را در نظارت صحیح دولت و ارائه خدمات بیشتر دانست و گفت‪ :‬دولت باید زیاد مالیات‬ ‫را افزایش ندهد و اگر هم دســت به این کار زد باید خدمات بهتری به مــردم ارائه دهد‪ .‬همچنین‬ ‫دولت باید بتواند به درســتی نظارت کند یا اینکه برنامه­ های سیستمی جامعی برای صادرکننده‬ ‫و تولیدکننده داشته باشد تا معامالت قابل رصد و نظارت باشــد‪ .‬با این کار می­توان مالیات حقه را‬ ‫دریافت کرد‪.‬‬ ‫مشــاور رییس جمهور و دبیر شــورایعالی مناطق ازاد و ویژه اقتصادی گفت‪ :‬منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی رفســنجان می تواند به عنوان پیشــگام در فعالیت اقتصادی رمز ارزها در کشور‬ ‫قلمداد شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬مرتضی بانک که به رفسنجان در استان کرمان سفر کرده است‬ ‫در مراسم افتتاح بزرگترین پایگاه داده کشور و واحد ماینینگ و اولین پروژه رسمی و قانونی‬ ‫تولید رمز ارز ایران در منطقه ویژه اقتصادی رفســنجان گفت‪ :‬افتتــاح این پروژه در حوزه‬ ‫ماینینگ و بالکچین توسط منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان و شرکت سرمایه گذاری ایران و‬ ‫چین گام نمونه و استثنایی در کشور است و این شهرستان پیشگام در فعالیت های اقتصادی‬ ‫در این حوزه محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی با ابراز خوشــحالی از اینکه این پروژه سبب افزایش اشــتغال در این منطقه و در استان‬ ‫کرمان شده است گفت‪ :‬این پروژه یک نمونه ارزشمند در کشور است‪ .‬تاکنون در حوزه فناوری‬ ‫رمز ارزها سرمایه گذاری رسمی وجود نداشت که با بهره برداری از این پروژه؛ امکان سرمایه‬ ‫گذاری بیشــتر برای فعاالن این بخش فراهم می شود‪ .‬در منطقه ازاد ارس هم امکان چنین‬ ‫سرمایه گذاری وجود دارد و امیدوارم انتقال تجربیات در این حوزه به ارس نیز انجام شود‪.‬‬ ‫مشاور رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬برای این نوع سرمایه گذاری ها؛ انچه مهم است ایجاد فضای‬ ‫جدید برای فعالیت های اقتصادی است که نیازمند تامین منافع شرکت ها و سرمایه گذاران‬ ‫منهای تولید رمز ارزها است‪.‬‬ ‫مرتضی بانک ادامه داد‪ :‬به دلیل امکانات خوبی که برای حضور در بازار مالی بخصوص ارزهای‬ ‫خارجی فراهم می شود شرکت ها هم می توانند ســود و منافعی زیادی را برای خود پیش‬ ‫بینی کنند اما برای تولید هم باید شــرایطی را فراهم کرد که منافع شرکت و سرمایه گذار‬ ‫تامین شود‪.‬‬ ‫‪Iran urges using‬‬ ‫‪North-South Corridor’s‬‬ ‫‪capacities‬‬ ‫‪Iranian Minister of Industry, Mine and Trade‬‬ ‫‪Reza Rahmani underlined the important role‬‬ ‫‪of North-South Corridor in enhancing trade‬‬ ‫‪exchanges among regional countries in the‬‬ ‫‪North of Iran and South of the Persian Gulf‬‬ ‫‪and North African states.‬‬ ‫‪“The implementation of the North-South‬‬ ‫‪Corridor trade and economic capacities will‬‬ ‫‪connect countries in the North of Iran to those‬‬ ‫‪located in its South by the Persian Gulf and‬‬ ‫‪North African thus giving rise to new oppor‬‬‫‪tunities for boosting trade cooperation among‬‬ ‫‪the countries,” Rahmani said in a meeting‬‬ ‫‪with Uzbekistan’s Minister of Investment and‬‬ ‫‪Foreign Trade in the capital city of Tashkent‬‬ ‫‪late on Wednesday.‬‬ ‫‪He reiterated that Iran is ready to create a‬‬ ‫‪transit route for transferring goods from these‬‬ ‫‪countries to Uzbekistan without any limita‬‬‫‪tion.‬‬ ‫‪Rahmani expressed the hope that the upcom‬‬‫‪ing 13th Iran-Uzbekistan Joint Cooperation‬‬ ‫‪Summit will be a turning-point for enhancing‬‬ ‫‪mutual cooperation.‬‬ ‫‪“We are planning to set up a permanent di‬‬‫‪rect flight line between Iran and Uzbekistan‬‬ ‫‪and use national currencies in our financial‬‬ ‫‪transactions,” the Iranian minister added.‬‬ ‫‪Rahmani arrived in Tashkent at the head of‬‬ ‫‪an economic delegation late on Wednesday.‬‬ ‫‪Earlier this year, Rahmani had said that Iran‬‬ ‫‪as a member-state of the North-South Trans‬‬‫‪port Corridor will interlink the Caspian states‬‬ ‫‪to the Central Asian nations to boost trade re‬‬‫‪lations between Caspian Sea littoral states in‬‬ ‫‪the North and the Central Asian countries in‬‬ ‫‪the south.‬‬ ‫‪orth–South Transport Corridor is a sea, rail,‬‬ ‫‪and road route expected to facilitate and boost‬‬ ‫‪the exchange of goods between India, Russia,‬‬ ‫‪Iran, Europe, and the Central Asian states.‬‬ ‫کاهش شدید قیمت گندم و گندم در بازارهای جهانی‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬هفته گذشته‪ ،‬در بازارهای جهانی قیمت گندم ‪ ۳‬دالر بود و قیمت‬ ‫ذرت یک و نیم دالر در هر بشکه بود‪.‬‬ ‫در بازارهای جهانی قیمت انواع مختلف گندم از جمله گندم و ذرت و نیز بذر روغنی‬ ‫خبر‬ ‫از داووس ‪ 1973‬تا‬ ‫داووس ‪ :2020‬چگونه‬ ‫اقتصاد جهانی تغییر‬ ‫کرده است‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬از زمان تاسیس نشست داووس در سال ‪1973‬‬ ‫تا کنون اقتصاد متحول شده است‪.‬‬ ‫این گردهمایی پس از بنیانگذاری خود‪ ,‬بیانیه جدیدی به راه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫اقتصاد جهانی در این زمان با ظهور فن اوری های بزرگ‪ ,‬چین‪,‬‬ ‫نابرابری درامدی و شرکت های اخالقی دچار دگرگونی بزرگی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همانطور که در حال برنامه ریزی برای سمپوزیوم مدیریت اروپا‬ ‫در داووس‪ ,‬یک شهر کوچک اسکی در داووس سوئیس است‪,‬‬ ‫این ایده که شرکت ها باید بســیار فراتر از خط پایین باشند‬ ‫هنوز نسبتاً تازه است‪ .‬اولین نسخه از انچه که اجالس ساالنه‬ ‫انجمن اقتصادی جهانی برای تاسیس این ایده کمک کرد که‬ ‫شرکت ها باید به جامعه به عنوان یک کل خدمت کنند‪ ,‬و نه‬ ‫فقط سهامداران ‪ -‬یک مفهوم " ذی نفع " در بیانیه داووس‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۱‬ســال اســت که به ســرعت رو به جلو است و‬ ‫جریان سازی سرمایه داری ســهامدار در نوسان کامل است‪.‬‬ ‫یک مثال‪ :‬میزگرد کسب وکار‪ ,‬سازمانی که مدیران شرکت های‬ ‫بزرگ امریکا را در بــر می گیرد و زمانی هدف شــرکت را به‬ ‫عنوان خدمت به سهامداران تعریف کرد‪ ,‬به تازگی این هدف‬ ‫را برای گنجاندن تعهد به همه سهامداران تعریف کرد‪ .‬دیگر‬ ‫تغییرات عمده که در پنج دهه گذشته رخ می دهند شامل تاثیر‬ ‫فزاینده شرکت های فن اوری‪ ,‬شهرت روزافزون شرکت های‬ ‫چند ملیتی از کشــورهای در حال توســعه‪ ,‬توسعه استخر‬ ‫اســتعدادهای جهانی‪ ,‬و افزایش نگران کننده ای در نابرابری‬ ‫درامدی است‪.‬‬ ‫چگونه تاثیرگذارترین شــرکت ها در طول سال های‬ ‫گذشته تغییر کرده اند?‬ ‫به طور خالصه‪ :‬استخراج منابع طبیعی کم تر‪ .‬یک معیار از این‬ ‫شــاخص میانگین صنعتی داو جونز است‪ .‬شرکت های تولید‬ ‫کننده داو در داو شامل نام های شبیه شرکت های امریکایی‬ ‫و پمپ بنزین بودند و تنها یک شــرکت‪ ,‬ایستمن کداک یک‬ ‫شرکت فن اوری بود‪ .‬در حال حاضر پنج شرکت فن اوری در‬ ‫این شاخص وجود دارند (از جمله شرکت اپل و مایکروسافت)‪,‬‬ ‫و در حالی که نیمی از شــرکت هایی که شــرکت های نفتی‬ ‫هســتند‪ ,‬تولید کنندگان بوده اند‪ ,‬که از سه تا دو کاهش یافته‬ ‫است‪ ,‬و مواد شیمیایی و معدنکاری از ‪ ۵‬به ‪ ۱‬کاهش یافته اند‪.‬‬ ‫در اینجا ما ترکیب داو را توسط بخش‪ ,‬سپس و حاال می بینیم‪.‬‬ ‫این تنها نوع شرکت هایی نیســت که بر اقتصاد جهانی تاثیر‬ ‫می گذارند که در نیم قرن گذشته تغییر کرده است‪ .‬بازگشت‬ ‫اکنون‪ ,‬دو تن از ده شرکت بزرگ جهان از نظر سرمایه بازار از‬ ‫چین بزرگ تر هستند‪ .‬در اینجا ما شاهد افزایش سرمایه بازار‬ ‫از زمان تاسیس شرکت هایی اســت که در میان بزرگ ترین‬ ‫شرکت های جهانی در این گروه قرار دارند‪ ,‬با توجه به جایی که‬ ‫شرکت های چینی در این گروه افزایش را به دنبال دارند‪ ,‬در‬ ‫حالی که برای شرکت هایی از بقیه جهان به جز ایاالت متحده‬ ‫و اروپا ‪ ۴۷‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫جمعیت جهان در نیم قرن گذشته به میزان بیشتری موبایل‬ ‫تبدیل شده اســت‪ .‬براســاس امار ســازمان ملل‪ ،‬تعداد کل‬ ‫مهاجران بین المللی به میزان ‪ ۷۸‬درصد بین سال های ‪۱۹۹۰‬‬ ‫تا امسال به ‪ ۲۷۲‬میلیون نفر رسیده است‪ .‬مکان هایی که بازار‬ ‫کار خود را به نامزدهای خارج از کشور باز کرده اند‪ ،‬گزینه های‬ ‫ان ها برای اســتخدام نیروی کار مورد نیاز را افزایش داده اند‪.‬‬ ‫سنگاپور که برای سال ‪ ۲۰۱۹‬در صدر فهرست رقابت جهانی‬ ‫این فروم قرار داشت‪ ،‬یک مثال زنده ارائه می کند‪ .‬در اینجا ما‬ ‫شاهد از بین بردن جمعیت سنگاپور در دو دهه ‪ ۱۹۷۰‬و ‪۲۰۱۰‬‬ ‫هســتیم که در ان " غیر مقیم ها" خارجی هستند که دارای‬ ‫مجوز کار یا مجوز کار در کشور شهر هستند‬ ‫چرا مدیــران عامل امریکا در مورد کاپیتالیســم ســهام دار‬ ‫صحبت می کنند؟ برای یک چیز‪ ،‬سرمایه گذاران فعال زندگی‬ ‫خود را ناراحت کرده اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬سیاست و افکار عمومی‬ ‫در ایاالت متحده در حال تغییر هســتند ‪ -‬جایی که دو رقیب‬ ‫برجسته نامزد انتخابات ریاست جمهوری ‪ ،۲۰۲۰‬برنی ساندرز‬ ‫و الیزابت وارن‪ ،‬خواهان تغییرات بزرگ در راه هایی هستند که‬ ‫شرکت ها در حال اجرا هستند‪.‬‬ ‫ برای تقریباً ‪ ۵۰‬سال‪ ،‬انجیل که شرکت ها می دانند و مقررات‬‫بد هستند‪ ،‬موقعیت سیاست پیش فرض امریکا بوده است ‪ -‬و‬ ‫"نواوری معکوس" منجر به "اســتثمار شده است‪ ،‬اکنون‪ ،‬ما‬ ‫منتظر اولین مدرک عینی هستیم که این تغییر می کند‪.‬‬ ‫ســنگاپور به عنوان یکی از بزرگ ترین داستان های موفقیت‬ ‫اقتصادی در نیم قرن گذشته در نظر گرفته شده است‪ ،‬اما این‬ ‫به دلیل ویژگی های متمایز ان اســت ‪ -‬به عنوان یک منطقه‬ ‫پایین ‪ tax -‬که ســرمایه جهانی را جذب می کند‪ ،‬و مکانی با‬ ‫سیاست های دخالت جویانه با هدف تقویت انسجام اجتماعی‬ ‫در زمانی که به مسکن و اموزش می رســد‪ .‬اگر بریتانیا واقعاً‬ ‫بخواهد پس از برگزیت مدل کشور شهر را دنبال کند‪ ،‬به خوبی‬ ‫توصیه می شود که هر دو طرف این شخصیت را دنبال کند‪.‬‬ ‫بریتانیــا در نیم قرن گذشــته‪ ،‬زمانی که به تقویت انســجام‬ ‫اجتماعی مربوط می شود‪ ،‬سابقه چندانی ندارد‪ .‬در حقیقت‪ ،‬به‬ ‫طور قابل توجهی به نابرابری در اتحادیه اروپا در طول سال ها‬ ‫کمک کرد ‪ -‬چه از طریق نقش مارگارت تاچر در تکمیل تک‬ ‫بازار‪ ،‬تاثیر بر واکنش اتحادیه اروپا به بحران بانکی ‪ ،۲۰۰۸‬یا‬ ‫بر اســتراتژی اتحادیه اروپا برای ایجاد یک اقتصاد مبتنی بر‬ ‫دانش تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫مخالفان جهانی شدن در دهه های اخیر در چندین دهه اخیر‬ ‫افزایش یافته است‪ ،‬چه ان ها به رای دهندگان و یا کشاورزان‬ ‫فرانسوی بازگشــته اند‪ .‬اما تعصبات ذاتی ضد جهانی شدن‬ ‫اغلب منجر به گمراه کردن سیاست عمومی می شود که به نفع‬ ‫هیچ کس نیست‪ .‬یک مثال‪ :‬شروع یک جنگ تجاری با چین‪،‬‬ ‫زمانی که بخش های امریکایی که بــه تجهیزات چینی تکیه‬ ‫می کنند از رشد کاری ســریع تر و افزایش دست مزد بیشتر‬ ‫نسبت به بقیه برخوردار هستند‪.‬‬ ‫کاهش جدی داشته است‪ .‬قیمت محصول شکر پایه نیز افزایش اندکی داشته است‪.‬‬ ‫براساس این گزارش قیمت یک ســبد گندم در بازارهای جهانی ‪ ۳‬و ‪ ۷۵‬سنت به‬ ‫قیمت ‪ ۵۲۰‬و ‪ ۷۵‬سنت کاهش یافت‪ .‬قیمت ذرت با قیمت ‪ ۳۷۵‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت به‬ ‫قیمت ‪ ۳۷۵‬دالر و ‪ ۵۰‬سنت به فروش رفت‪.‬‬ ‫قیمت کاالهای غذایی نیز از یک و نیم دالر و سویای ‪ ۲۰‬سنت افزایش یافت‪.‬‬ ‫روغن کلزا نیز به ‪ ۵۰‬سنت می رسد‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 160‬شنبه ‪ 23‬اذر ‪98‬‬ ‫اژانس بین المللی انرژی‪ :‬ذخایر جهانی نفت‬ ‫افزایش می یابد‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬اژانس بین المللی انرژی اعالم کرد که ذخایر نفت در جهان‬ ‫علی رغم کاهش تولید اپک و هم پیمانانش و کاهش تولید نفت امریکا‪ ,‬تا حد‬ ‫زیادی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫به گفته رویترز‪ ,‬اژانس بین المللی انرژی در گزارش ماهانه خود نوشــت‪" :‬‬ ‫ذخایر نفت جهان علی رغم کاهش تولید … و کاهش در پیش بینی میزان‬ ‫تولید کشورهای غیر غیرانتفاعی در سه ماهه اول سال جاری "‬ ‫کشورهای اپک‪ ,‬به همراه کشورهای تولید کننده نفت‪ ,‬مانند روسیه‪ ,‬هفته‬ ‫گذشته توافق کردند که تولید خود را در ســه ماه نخست به هدف متعادل‬ ‫کردن بازارها و افزایش قیمت ها بپردازند‪.‬‬ ‫سازمان بین المللی اعالم کرد که اگر اوپک به توافق جدید خود پایبند باشد‬ ‫و مشکالت سیاسی همچنان مانع صادرات نفت از ایران‪ ,‬لیبی و ونزوئال شود‪,‬‬ ‫تنها یک هزار بشکه در روز در روز نفت خام از دست خواهد رفت‪.‬‬ ‫این گزارش با تحقیق خود اوپک در تناقض است‪ ,‬زیرا سازمان در سال اینده‬ ‫به دلیل این واقعیت که عربستان سعودی قصد دارد تولید را بیش از حد مجاز‬ ‫کاهش دهد کسری بودجه را برای بازار پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫طبق گفته اژانس بین المللی انرژی‪ ,‬تولید اپک در نیمه اول سال اینده از یک‬ ‫میلیون بشکه در نیمه اول سال اینده بیشتر است‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اژانس بین المللی انرژی پیش بینی خود را برای رشد عرضه‬ ‫توسط کشورهای غیر عرب در سال بعد به عنوان هزار بشکه در روز کاهش‬ ‫داد زیرا انتظار می رفت امریکا‪ ,‬برزیل و غنا را کاهش دهد‪.‬‬ ‫انتظــار مــی رود بزرگ ترین کاهــش تولید نفت شــیل اســت‪ ,‬چرا که‬ ‫تولیدکنندگان تحت فشار سرمایه گذاران هزینه های تولید را کاهش داده اند‪.‬‬ ‫کسر بودجه در کمین عربستان سعودی در ‪2020‬‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬بودجه عربستان ســعودی از‬ ‫افزایش کسری بودجه به همراه کاهش ذخایر‬ ‫مالی رنج می برد‪.‬‬ ‫دولت سعودی به تازگی بودجه ساالنه ان هزار‬ ‫میلیارد ریال سعودی (‪ ۱‬میلیارد دالر) را اعالم‬ ‫کرده و بسیاری از رسانه ها به بودجه و تاثیرات‬ ‫بهای نفت پرداخته اند‪.‬‬ ‫پیش بینی ها مبنی بر کاهش قیمت نفت در‬ ‫سال اینده به وضوح بر ارقام مربوط به بودجه‬ ‫اینده تاثیر گذاشته است‪ .‬علی رغم این واقعیت‬ ‫که کشورهای عضو اوپک هفته گذشته توافق‬ ‫کردند‪ ،‬کشورهای اوپک با کاهش تولید در هر‬ ‫روز موافقت کردند‪.‬‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬که همیشه افزایش تولید‬ ‫را افزایش داده‪ ،‬هفته گذشته توافق کرد تا به‬ ‫طور داوطلبانه تولید خود را کاهش دهد‪ ،‬که‬ ‫می تواند نشانه ای از نگرانی مقامات سعودی‬ ‫در کاهش قیمت نفت و بحران مالی باشد‪.‬‬ ‫در حالی که با ارائه بودجه‪ ،‬دولت ســعودی‬ ‫پذیرفت که تغییرات در قیمت نفت و کاهش‬ ‫تولید بر بودجه تاثیر گذاشته است؛ دو چیز که‬ ‫سرعت رشد اقتصادی جهانی را در سال جاری‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫قیمت نفت خام در پایین ترین سطح در سال‬ ‫جاری (در ژانویه) پایین امــد و در باالترین‬ ‫سطح در دالر (در ماه اوریل)‪ ،‬و دولت سعودی‬ ‫پیش بینی کرد که قیمت ‪ of‬در سال اینده تا‬ ‫‪ ۱‬درصد کاهش خواهد یافت‪ .‬این نرخ در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬به ‪ ۱‬میلیارد دالر رسید‪.‬‬ ‫به گفتــه وزارت دارایی عربستان ســعودی‪,‬‬ ‫کاهش درامده ای کشــور بــه دلیل کاهش‬ ‫درامــده ای نفتــی بــه میــزان ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫(‪ 1‬میلیارد دالر) می باشــد‪ .‬ایــن وزارتخانه‬ ‫گفته اســت که درامده ای غیر نفتی نیز تا ‪۲‬‬ ‫درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫عربستان ســعودی دومین تولیدکننده نفت‬ ‫در جهان بعد از ما و اولین صادرکننده نفت با‬ ‫صادرات روزانه ‪ ۷‬میلیون بشکه است‪.‬‬ ‫بنابر این‪ ،‬ریاض تالش کرده است تا سه درصد‬ ‫از حجــم هزینه های خــود را در بودجه اتی‬ ‫کاهش دهد‪ ،‬و به این دلیل که میزان کاهش‬ ‫درامد در مقایســه با میزان کاهش هزینه ها‬ ‫بسیار باال است‪ ،‬پیش بینی ها از کسری بودجه‬ ‫‪ ۱۱‬میلیارد دالری حاصل می شوند‪ .‬کسری‬ ‫بودجه سال ‪ ۲۰۰۱‬عربستان سعودی در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬بالغ بر ‪ ۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫در اینجا پایان نخواهد یافت و انتظار می رود‬ ‫که عالوه بر افزایش کســری بودجه‪ ،‬ذخایر‬ ‫مالی دولت به ‪ ۱‬میلیــارد دالر کاهش یابد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ،۲۰۰۱‬این مبلغ ‪ ۱‬میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫همچنین انتظار می رود کــه بدهی عمومی‬ ‫دولتی از ‪ ۱‬میلیارد دالر در سال مالی ‪۲۰۰۲‬‬ ‫به ‪ ۱‬میلیارد دالر در سال برسد‪ ،‬یعنی ‪% ۹۰‬‬ ‫کل تولید داخلی عربستان سعودی‪.‬‬ ‫امــا در قانــون مالیــات‪ ،‬دولت ســعودی‬ ‫می کوشد تا ســهم بزرگی از مالیات های ان‬ ‫را بر مالیات های مســتقیم و غیر مستقیم به‬ ‫دســت اورد‪ .‬در بودجه بخش هزینه‪ ،‬حوزه‬ ‫اموزشی بیش ترین ســهم را در هزینه کل ‪۱‬‬ ‫دالر داشته اســت‪ ۵ .‬میلیارد دالر‪ ،‬یعنی ‪۹۰‬‬ ‫‪ %‬از تمام هزینه ها‪ .‬بودجه نظامی نیز در رده‬ ‫دوم قرار دارد و در مقایســه با ســال گذشته‬ ‫‪ ۵‬درصد کاهش داشته اســت‪ .‬بودجه نظامی‬ ‫عربستان سعودی در ســال ‪ ۲۰۰۱‬برابر با ‪۱‬‬ ‫میلیارد دالر بود‪.‬‬ ‫پــس از حــوزه نظامــی‪ ،‬بخش بهداشــت‬ ‫با میلیاردهــا دالر بودجه ســوم را به پایان‬ ‫رسانده است‪.‬‬ ‫جنگ ترامپ علیه سازمان تجارت جهانی‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬نظم تجاری بین المللــی در نتیجه اقدامات امریکا‬ ‫ضعیف می شود‪.‬‬ ‫جنگ ترامپ در سازمان تجارت جهانی اعتبار‪ :‬سازمان تجارت جهانی‬ ‫‪ ،‬موضع ســخت دولت ترامپ در تجارت بین الملل سازمان تجارت‬ ‫جهانی (‪ )WTO‬را فلج کرده اســت‪ ،‬زیرا توافقــی در این هفته در‬ ‫ژنو تحقق نیافته است‪ .‬ســازمان تجارت جهانی ‪ ۲۵‬سال پیش برای‬ ‫جلوگیری از حمایت از تولیدات داخلی و نقض قوانین تجاری تاسیس‬ ‫شد‪ .‬با این حال‪ ،‬در دو سال گذشته‪ ،‬امریکا قوانین خود را با تحمیل‬ ‫تعرفه های یک جانبه و تسلط بر سلطه امریکا ایفا کرده است‪ .‬این به‬ ‫نوبه خود نظم تجارت بین الملل را تهدید می کند‪.‬‬ ‫دولت ترامــپ تصمیم گرفته اســت که تالش های خــود را بر روی‬ ‫مذاکرات تجاری امریکا و چین متمرکز کند و بدون توجه به تهدید‬ ‫وجودی که به بدنه استینافی سازمان تجارت جهانی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫به طور سنتی‪ ،‬دادگاه استیناف اختالفات میان کشورهای عضو را حل‬ ‫و فصل می کند؛ این دادگاه در حال حاضر تنها از یک قاضی تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬در شرایط عادی‪ ،‬دادگاه هفت قاضی دارد‪ ،‬اما حداقل سه‬ ‫نفر برای یک حد نصاب الزم است‪ .‬هیات استیناف در ‪ ۱۰‬دسامبر از‬ ‫زمانی که کشورهای عضو انتصابات جدید را انجام ندادند به یک قاضی‬ ‫تنزل پیدا کرد‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬تا زمانی که یک راه حل جدید به دست‬ ‫اید‪ ،‬همه احکام فرجام درباره مســائل تجاری را متوقف کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬ایاالت متحده نیز تهدید کرده اســت کــه بودجه بدنه‬ ‫استینافی را مســدود خواهد کرد‪ .‬در حال حاضر ‪ ،‬مدیر کل سازمان‬ ‫تجارت جهانی‪ ،‬تاکید کرده است که این سازمان به دنبال راه حل های‬ ‫کوتاه مدت و کوتاه مدت در طول این دوره بحران خواهد بود‪.‬‬ ‫ایاالت متحده با امتناع از مصالحه امکان برای حفظ فرایند استیناف‪،‬‬ ‫سازمان را به سمت نقطه شکست سوق داده است‪ .‬با توجه به اینکه تا‬ ‫نیمه شب در ‪ ۱۰‬دسامبر توافقی حاصل نشده است‪ ،‬سناریویی اغاز‬ ‫شده است که در ان تخلفات تجاری بدون کنترل باقی خواهند ماند‪.‬‬ ‫این پتانسیل ایجاد تجارت بین المللی سرکش را دارد‪ ،‬جایی که افراد‬ ‫قوی هر کاری که می توانند انجام دهند و افراد ضعیف هر چه که باید‬ ‫را تحمل کنند‪".‬‬ ‫در حالی که مقامات امریکایی ادعا می کنند که سازمان تجارت جهانی‬ ‫مســتقل از نفوذ امریکا است‪ ،‬موفق شــده اند هر نامزدی را به دادگاه‬ ‫استیناف مســدود کنند‪ .‬در ماه ژوالی‪ ،‬نماینده تجاری ایاالت متحده‬ ‫مدعی شد که "بدنه استینافی با تحمیل تعرفه های مختلف به منظور‬ ‫وادار کردن چین به عقب نشینی از انچه که اعضا با ان موافقت کرده اند‪،‬‬ ‫احساس ازادی کرده است"‪ .‬با این حال‪ ،‬چین تسلیم خواسته های امریکا‬ ‫نشده اســت‪ .‬در نتیجه‪ ،‬هر دو اقتصاد اســیب دیده اند و اقتصاددانان‬ ‫سازمان ملل متحد تخمین زده اند که جنگ تجاری بین ‪ ۱۲۵‬میلیارد‬ ‫دالر امریکا و چین ‪ ۳۵‬میلیارد دالر هزینه داشته است‪.‬‬ ‫واضح است که سازمان تجارت جهانی به تغییرات ساختاری عمده ای‬ ‫نیاز دارد‪ .‬برای شــروع‪ ،‬یک دولت نباید تعیین یا مانــع از انتصاب‬ ‫نامزدهای استیناف یا بودجه ان شــود‪ .‬کشورهای عضو همچنین از‬ ‫روند طوالنی حل اختالف شکایت کرده اند‪ .‬ناشکیبایی رئیس جمهور‬ ‫ایاالت متحده‪ ،‬به ســادگی‪ ،‬نقص های موجود را که برای دهه ها بیان‬ ‫شده اند‪ ،‬برجسته کرده اســت‪ .‬با این حال‪ ،‬رویکرد وی این مسائل را‬ ‫اصالح نخواهد کرد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬ترامپ صراحتاً این سازمان را نادیده‬ ‫گرفته و ان را براســاس رفتار خود با امریکا تهدید کرده است‪ .‬او در‬ ‫مصاحبه سال ‪ ۲۰۱۸‬گفت‪ " :‬اگر ان ها شکل نمی گیرند‪ ،‬من از سازمان‬ ‫تجارت جهانی کناره گیری می کنم‪ ".‬برای رسیدن به دسترسی کامل‬ ‫اینجا کلیک کنید‪ .‬فقط ‪ ۵‬دالر در ماه‪.‬‬ ‫این سوال را مطرح می کند‪ :‬ایا امریکا ناعادالنه درمان شده است؟ با‬ ‫نگاهی به نرخ احکام هیات‪ ،‬سازمان تجارت جهانی به وضوح از امریکا‬ ‫سود برده است‪ .‬با این حال‪ ،‬امریکا به تنهایی این موسسه را با ایستادن‬ ‫در راه نامزدهای اســتیناف و تعیین هنجارهــای یک جانبه بر روی‬ ‫شرکای تجاری اصلی‪ ،‬به تنهایی ســرکوب می کند‪ .‬این اختالف در‬ ‫رفتار دولت کنونی دیده می شود‪ .‬هنگامی که سازمان تجارت جهانی‬ ‫با ایاالت متحده هم کاری می کند‪ ،‬دولت ترامپ اعتبار خود را از دست‬ ‫می دهد و از این موسسه قدردانی می کند‪ .‬همانطور که در ماه اکتبر‬ ‫مطرح شد‪ ،‬سازمان تجارت جهانی تعرفه های تالفی جویانه ای را بر‬ ‫اتحادیه اروپا مجاز کرد و در ان زمان ترامپ با پیروزی ایاالت متحده‬ ‫را توییت کرد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬هنگامی که چین یک شــکایت ضد‬ ‫دامپینگ علیه ایاالت متحده ایجاد کرد‪ ،‬دولت ترامپ به طور کامل از‬ ‫سازمان تجارت جهانی وارد شد و بحث های دوجانبه میان دو جانبه‬ ‫با پکن را ترجیح داد‪.‬‬ ‫مهلت ‪ ۱۰‬دسامبر برای اینده ســازمان تجارت جهانی چه معنایی‬ ‫داشت؟ مهم تر از همه اینکه ایاالت متحده در تالش برای دستیابی به‬ ‫مکانیسم حل اختالف اســت؟ اکثر تجارت جهانی با رعایت مقررات‬ ‫ســازمان تجارت جهانی ادامه دارد‪ .‬با این حال‪ ،‬حمایت از سیاست‬ ‫داخلی ترامپ و سیاست های شکاری چین یک خطر سیستماتیک‬ ‫برای این موسســه ایجاد می کنند‪ .‬به عنوان یــک بازیگر اصلی در‬ ‫سازمان تجارت جهانی‪ ،‬واشنگتن نهادی را نابود می کند که به عنوان‬ ‫یک سکو برای تجارت چند جانبه ایجاد شده است‪ .‬دولت ترامپ یک‬ ‫دستور کار تهاجمی را از طریق مذاکرات دو جانبه که در ان می تواند‬ ‫هم کاری مورد نیاز در یک نشست چند جانبه را نادیده بگیرد‪ ،‬وادار‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫تضعیف نظم تجــاری بین المللــی منجر به نقض تجــاری خواهد‬ ‫شــد و دولت ها را مجبور به حفاظت از منافع خــود خواهد کرد‪ .‬در‬ ‫نتیجه اقدامات ترامپ‪ ،‬اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال بررســی‬ ‫مکانیســم های حل اختالف جایگزین اســت‪ .‬با این وجود‪ ،‬چنین‬ ‫اقدامات رادیکالی‪ ،‬چالش های اجرایی در اینده ایجاد خواهند کرد‪.‬‬ ‫مسیر فعلی که توسط ترامپ ســاخته می شود قطعاً موجب تضعیف‬ ‫سازمان تجارت جهانی خواهد شد مگر اینکه یک مصالحه نهایی در‬ ‫ژنو به دست اید‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش قیمت سبد نفتی‬ ‫اوپک به باالی ‪ 65‬دالر‬ ‫پس از نشست اوپک پالس‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬بعد از این کــه اوپک با افزودن هزار‬ ‫بشکه دیگر به کاهش تولید موافقت کرد‪ ،‬قیمت سبد‬ ‫نفتی این سازمان به ‪ ۱۰۰۰‬دالر در هر بشکه رسید‪.‬‬ ‫اوپک در اخرین به هنگام سازی وب سایت خود اعالم‬ ‫کرد که هر بشکه نفت اوپک در روز دوشنبه با افزایش‬ ‫‪ ۰۰۰ ،۶۰۰‬دالر به فروش رسید‪.‬‬ ‫سبد نفت اوپک‬ ‫اوپک و دیگر تولیدکنندگان نفت مانند روســیه که‬ ‫از ابتدای ژانویه به عنوان اوپک شناخته شده اند‪ ،‬هر‬ ‫روز تولید خود را به میزان ‪ ۱۲.۸‬میلیون بشکه در روز‬ ‫کاهش داده اند و توافق کرده اند که تا پایان ماه مارس‬ ‫کاهش را ادامه دهند‪.‬‬ ‫قیمت ســبد نفت اوپک در هفته منتهــی به پایان‬ ‫دسامبر‪ ۲۲ ،‬دسامبر‪ ،‬به قیمت ‪ ۹۲‬دالر در هر بشکه‬ ‫به پایان رسید‪.‬‬ ‫این کشــورها در روز پنجشــنبه و جمعه گذشته با‬ ‫یکدیگر دیدار کردند و توافق کردند که روزانه هزاران‬ ‫بشکه دیگر به منظور کاهش تولید خود در روز اضافه‬ ‫کنند و به کاهش تولید در سه ماهه اول ادامه دهند‪.‬‬ ‫این امر منجر به افزایش قیمت نفت و متعاقباً افزایش‬ ‫قیمت سبد اوپک گردید‪.‬‬ ‫هر بشکه نفت خام از نفت خام تا دالر بابت هر بشکه‬ ‫نفت باال رفت‪.‬‬ ‫بعد از اینکه امارهای صنعتی باعث افزایش شــگفتی‬ ‫ذخایر نفت امریکا شدند و سرمایه گذاران انتظار اخبار‬ ‫مربوط به دور جدید تعرفه هــای امریکا بر کاالهای‬ ‫چینی را داشتند‪ ،‬قیمت نفت کاهش یافته بود‪.‬‬ ‫هر بشکه نفت خام ‪ brent‬در هر بشکه به ما فروخته‬ ‫می شــد‪ .‬نفت خام ایاالت متحده بــه ارزش دالر ما‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫نفت ایران شــامل نفت ســنگین ایران‪ ،‬نفت ‪ ،-‬نفت‬ ‫‪ ،basra‬نفت کویت‪ ،‬نفت خــام‪ ،‬جمهوری ونزویال‪،‬‬ ‫جمهوری ونزویــا‪ ،‬جمهوری ونزویــا‪ ،‬جمهوری‬ ‫ونزویال‪ ،‬جمهوری ونزویــا‪ ،‬جمهوری ونزویال و نفت‬ ‫کنگو است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫پیش بینی اوپک از تثبیت‬ ‫رشد تقاضای جهانی نفت‬ ‫در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪،‬‬ ‫میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال اینده‬ ‫میالدی (‪ )۲۰۲۰‬را بدون تغییر نسبت به میزان‬ ‫کنونی‪ ،‬یک درصد معادل یــک میلیون و ‪۸۰‬‬ ‫هزار بشکه در روز پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫تارنمای « اف اکس استریت » براساس گزارش‬ ‫ماهانه اوپک اعالم کرد‪ ،‬میانگین تقاضای روزانه‬ ‫برای نفت خام تولیدی کشــورهای عضو این‬ ‫سازمان در سال اینده بدون تغییر‪ ۲۹ ،‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۸۰‬هزار بشکه خواهد بود‪  .‬اما بازار جهانی‬ ‫نفت خام به طور عمده این پیش بینی را نادیده‬ ‫گرفت به گونه ای که یک بشکه نفت خام «وست‬ ‫تگزاس اینترمیدیــت ‪» WTI -‬با ‪ ۱۵‬صدم‬ ‫درصد کاهش نسبت به روز پیش‪ ،‬به بهای ‪۵۸‬‬ ‫دالر و ‪ ۹۵‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫تارنمای اویل پرایس نیز جمعه پیش (‪ ۱۵‬اذر)‬ ‫نوشت‪ ،‬کشــورهای عضو اوپک توافق کردند با‬ ‫باال بردن میزان کاهش تولید نفت روزانه‪ ،‬ان را‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه به یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه برسانند‪.‬‬ ‫پیش از ایــن اعضای ســازمان کشــورهای‬ ‫صادرکننــده نفــت (اوپــک) و کشــورهای‬ ‫تولیــد و صادرکننده نفت غیــر اوپک (اوپک‬ ‫پــاس) ابتدای ســال جاری توافــق کردند‪،‬‬ ‫برای ایجاد تعــادل در بــازار و افزایش قیمت‬ ‫پیش بینی اوپک از تثبیت رشد تقاضای جهانی نفت در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)‪،‬‬ ‫میزان رشد تقاضای جهانی نفت در سال اینده‬ ‫میــادی (‪ )۲۰۲۰‬را بدون تغییر نســبت به‬ ‫میزان کنونی‪ ،‬یک درصد معادل یک میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰‬هزار بشکه در روز پیش بینی کرد‪.‬‬ ‫تارنمــای « اف اکس اســتریت » براســاس‬ ‫گزارش ماهانــه اوپک اعالم کــرد‪ ،‬میانگین‬ ‫تقاضــای روزانه بــرای نفت خــام تولیدی‬ ‫کشورهای عضو این ســازمان در سال اینده‬ ‫بدون تغییر‪ ۲۹ ،‬میلیون و ‪ ۵۸۰‬هزار بشــکه‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما بــازار جهانی نفــت خام به‬ ‫طور عمده این پیش بینــی را نادیده گرفت‬ ‫به گونه ای که یک بشــکه نفت خام «وست‬ ‫تگزاس اینترمیدیــت ‪» WTI -‬با ‪ ۱۵‬صدم‬ ‫درصد کاهش نسبت به روز پیش‪ ،‬به بهای ‪۵۸‬‬ ‫دالر و ‪ ۹۵‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫تارنمای اویل پرایس نیــز جمعه پیش (‪۱۵‬‬ ‫اذر) نوشــت‪ ،‬کشــورهای عضو اوپک توافق‬ ‫کردند با باال بردن میــزان کاهش تولید نفت‬ ‫روزانه‪ ،‬ان را از یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه‬ ‫به یک میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بشکه برسانند‪.‬‬ ‫پیــش از این اعضای ســازمان کشــورهای‬ ‫صادرکننده نفت (اوپک) و کشورهای تولید‬ ‫و صادرکننده نفــت غیر اوپک (اوپک پالس)‬ ‫ابتدای سال جاری توافق کردند‪ ،‬برای ایجاد‬ ‫تعادل در بازار و افزایش قیمت نفت‪ ،‬مجموع‬ ‫تولید خود را یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز کاهش دهند‪.‬‬ ‫تولیدکنندگان نفت به رهبری عربســتان و‬ ‫روســیه توافق کرده اند که فقط در ســه ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۲۰۲۰‬تولید نفت خام خود را به‬ ‫میزان ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه بیشتر در روز کاهش‬ ‫دهند‪ .‬این توافق فقط تا ماه مارس (اسفند) و‬ ‫سه ماه اول سال ‪ ۲۰۲۰‬اجرا می شود و برای‬ ‫بعد از پایان این دوره‪ ،‬هیــچ توافقی صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫نفت‪ ،‬مجموع تولیــد خود را یــک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار بشــکه در روز کاهــش دهنــد‪.‬‬ ‫تولیدکننــدگان نفت به رهبری عربســتان و‬ ‫روســیه توافق کرد ه اند که فقط در ســه ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۲۰۲۰‬تولید نفت خام خود را به‬ ‫میزان ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه بیشتر در روز کاهش‬ ‫دهند‪ .‬این توافق فقط تا ماه مارس (اســفند) و‬ ‫سه ماه اول سال ‪ ۲۰۲۰‬اجرا می شود و برای بعد‬ ‫از پایان این دوره‪ ،‬هیچ توافقی صورت نگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫ظرفیت مخازن ذخیره سازی میعانات گازی به ‪ ۲.۵‬میلیون بشکه رسید‬ ‫ظرفیت مخازن ذخیره ســازی میعانات گازی پارس جنوبی با بهره برداری از‬ ‫پنجمین مخزن این پروژه به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه رسید‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت نفت‪ ،‬این مخزن با قابلیت ذخیره ســازی ‪ ۵۰۰‬هزار بشــکه‬ ‫خبر‬ ‫لزوم کاهش مصرف‬ ‫اب کشاورزی‬ ‫وزیر نیرو گفت‪ :‬باید کشــور به ظرفیتی برســد که اثر عواملی‬ ‫همچون تحریم اقتصادی‪ ،‬بر کیفیت زندگی مردم و تحمیل رنج‬ ‫بر انان به صفر رسیده و نیز کشور بتواند مسیر رشد و ابادانی را‬ ‫بدون وقفه طی کند‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت نیرو‪ ،‬رضــا اردکانیان با بیــان اینکه قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا یک پیمانکار است و کارش عمل به پیمان و‬ ‫پیمانش سازندگی و سربلندی و پایداری جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬وجه تمایز موجود در ماموریت ها‪ ،‬مربوط‬ ‫به موضوع پیمان اســت و از این زاویه همه ما پیمانکار محسوب‬ ‫می شویم و پیمان همه ما فارغ از عناوین و حوزه های مسئولیت‪،‬‬ ‫پایداری و سربلندی جمهوری اسالمی است‪.‬‬ ‫اردکانیان اضافه کــرد‪ :‬گام دوم انقالب و اقتصــاد مقاومتی دو‬ ‫عرصه ای است که ما را تشویق و وادار می کند به اینکه بخش ها‬ ‫را در ارتباط با یکدیگر تعریف کرده و هیچ بخشی به تنهایی در‬ ‫یک عملکرد منطبق با مفاهیم اقتصاد مقاومتی‪ ،‬موفق یا ناموفق‬ ‫دیده نشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬افراد یا گروه هایی که به زعم خــود برای دنیا تعیین‬ ‫تکلیف می کنند طبیعی اســت که تداوم تسلط خود را بر منابع‬ ‫متنوع دنیا مســتلزم این می دانند که هر منطقه ای را در ارتباط‬ ‫با ظرفیت های بالقــوه ای که در تضاد با برنامه های ان هاســت‬ ‫شناســایی کرده و برنامه های مختلفی را در ارتباط با استمرار‬ ‫منافع خودشان تنظیم کنند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو تاکید کرد‪ :‬می بایست برای اصالح مصرف چاره اندیشی‬ ‫کنیم و الزم است این موضوع جزو برنامه های ارتقای تاب اوری‬ ‫کشور در ذیل موضوع سازندگی و پایداری تعریف شود‪.‬‬ ‫وزیر نیرو شیوه استفاده از منابع زیست محیطی‪ ،‬اب و انرژی را‬ ‫منطبق با نوعی بد مصرفی دانست و اظهار داشت‪ :‬امروز در جای‬ ‫جای کشور در حال اجرای پروژه های مهم و اثرگذار تامین اب به‬ ‫ویژه اب شرب هستیم‪.‬‬ ‫اردکانیان افزود‪ :‬وزارت نیرو برای مصارف ‪ ۱۷‬اســتان کشــور‪،‬‬ ‫برنامه تخصیص بیــش از ‪ ۸‬میلیارد متر مکعــب اب دریا برای‬ ‫استحصال ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون مترمکعب اب شیرین را در‬ ‫هفته های اخیر به تصویب شورای عالی اب رسانده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منطقه شرق کشور که حفظ جمعیت مسکون‬ ‫در ان اولویت امنیت ملی ماست‪ ،‬می بایست از حیث تامین اب‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬ایمن باشــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬برنامه تخصیص اب از دریا به‬ ‫استان های سیستان و بلوچســتان‪ ،‬خراسان جنوبی و خراسان‬ ‫رضوی پس از مطالعات گســترده انجام شــده که برنامه های‬ ‫سازگاری با کم ابی ان ها به تصویب کارگروه ملی رسیده و یکی‬ ‫از اجزای ان نیز تامین اب شرب از دریاست‪.‬‬ ‫وزیر نیرو با اشــاره به اینکه پس از گذشــت ســال ها و صرف‬ ‫میلیاردها منابع‪ ،‬موفق خواهیم شــد حــدود ‪ ۷۵۰‬میلیون متر‬ ‫مکعب اب را در سال برای مصارف شرب تامین کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫همراه با صرف زمان به عنوان اصلی ترین سرمایه ای که جایگزین‬ ‫هم ندارد‪ ،‬چاره ای برای مصرف حدود ‪ ۱۱‬میلیارد مترمکعب اب‬ ‫در بخش کشاورزی این سه استان نیندیشیم‪ ،‬تالش ها در بخش‬ ‫تامین اب جدید نتیجه ای در بر نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اردکانیان خاطرنشــان کرد‪ :‬این موضوع به این معنا نیست که‬ ‫طرح های تامین اب را متوقف کنیم‪ ،‬بلکه به این معناســت که‬ ‫اگر همزمان فکری برای موضوع مصرف نکنیم جامعه ای تاب اور‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫اردکانیان ادامه داد‪ :‬مدیریت مصرف به منظور تاب اور ساختن‬ ‫کشور در برابر هر شوک و وضعیتی‪ ،‬افزایش ظرفیت سرزندگی‬ ‫و حیات تمدن ایران‪ ،‬حفظ محیط زیســت و نیل به توسعه‪ ،‬از‬ ‫ملزومات این دوران است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو اظهار کرد‪ :‬مدیریت مصرف اگرچه دارای ابعاد رفتاری‬ ‫بسیار گسترده است‪ ،‬اما ملزومات زیرساختی نیز در این زمینه‬ ‫مهم هســتند‪ .‬صنعت اب و برق در تعامل با قرارگاه که ســابقه‬ ‫ای مناســب از تعامل با این صنعت دارد می تواند برای افزایش‬ ‫تاب اوری کشور فعالیت کند‪.‬‬ ‫هر کیلو زعفران ‪ ۱۱۰‬هزار دالر‬ ‫درامد ارزی برای کشور دارد‬ ‫عضو شورای ملی زعفران با اشــاره به اینکه هر کیلو زعفران ‪۱۱۰‬‬ ‫هزار دالر درامد ارزی برای کشــور به همراه دارد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬این‬ ‫طالی سرخ ایران به ‪ ۵۶‬کشــور صادر می شود و می توان گفت در‬ ‫جایگاه اول صادر کننده این محصول در جهان هستیم‪.‬‬ ‫سید علی حسینی‪ ،‬چهارشنبه در جشــنواره برداشت زعفران در‬ ‫شهرستان کازرون از توابع استان فارس اظهار داشت‪ :‬ساالنه بین‬ ‫‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬تن زعفران در کشور تولید و از این میزان بین ‪۱۰‬تا ‪۲۰‬‬ ‫درصد در بازارهای داخلی مصرف می شــود و مابقی ان در چرخه‬ ‫صادرات قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتان فارس یکی از مناطقی اســت که از پیشــینه‬ ‫دیرینه ای در تولید زعفران برخوردار اســت و پس از استان های‬ ‫خراسان رضوی و خراســان جنوبی در جایگاه ســوم کشور قرار‬ ‫دارد که امیدواریم با استقبالی که کشــاورزان فارس برای تولید‬ ‫این محصول از خود نشــان داده اند‪ ،‬این استان در رتبه دوم کشور‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کازرون هم در این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر و با هدف صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب‪ ،‬این نهاد مبادرت به ترغیب کشاورزان به کشت گیاهان‬ ‫دارویی کرده و با راهنمایی کارشناسان جهاد کشاورزی بیش از ‪۸۰‬‬ ‫هکتار از اراضی این شهرستان به کشت گیاهان دارویی اختصاص‬ ‫یافته که یکی از این گیاهان زعفران است‪.‬‬ ‫حمید رضا رشیدی بیان کرد‪ :‬امسال کشت زعفران در شهرستان‬ ‫کازرون به چهار هکتار افزایش یافت که در مقایســه با ســال ‪۹۷‬‬ ‫بیانگر ‪ ۵۰‬درصد افزایش است و پیش بینی می شود از هر هکتار این‬ ‫محصول‪ ۲۰ ،‬کیلو طالی سرخ برداشت شود‪.‬‬ ‫زعفران کار نمونه کشوری اهل کازرون نیز در این جشنواره گفت‪:‬‬ ‫با در نظر گرفتن شرایط کم ابی این شهرستان‪ ،‬در سه سال گذشته‬ ‫اقدام به ترویج کاشــت زعفران با سطح زیر کشــت کمتر در بین‬ ‫کشاورزان این منطقه کردم‪.‬‬ ‫طیبه صداقتی افزود‪ :‬کشــت زعفران‪ ،‬افزون بــر صرفه جویی در‬ ‫مصرف اب‪ ،‬نقش موثری در ایجاد اشــتغال به ویــژه برای بانوان‬ ‫خانه دار دارد به گونه ای که هم اینک برای ‪ ۳۷‬نفر از این بانوان در‬ ‫شهرستان کازرون اشتغال ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گفته این کار افرین نمونه‪ ،‬هم اکنون کشــت زعفران در بیشتر‬ ‫مناطق شهرســتان کازرون با استقبال خوب کشــاورزان مواجه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شهرستان کازرون در فاصله ‪ ۱۲۰‬کیلومتری غرب شیراز قرار دارد‪.‬‬ ‫میعانات گازی‪ ،‬پس از دریافت میعانات گازی فراوری شده در پاالیشگاه های‬ ‫پارس جنوبی به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫پارسال چهار مخزن از مجموع هشت مخزن موجود در پروژه احداث تاسیسات‬ ‫ذخیره سازی و اندازه گیری میعانات گازی با ظرفیت ذخیره سازی ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشکه به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 160‬شنبه ‪ 23‬اذر ‪98‬‬ ‫یک هیات اقتصادی از روسیه به‬ ‫مازندران سفر کرد‬ ‫یک هیات اقتصادی ‪ -‬تجاری از استان " سامارا " ی کشور روسیه صبح‬ ‫امروز چهارشنبه به سرپرستی نایب رئیس اتاق بازرگانی این استان وارد‬ ‫مازندران شد‪.‬‬ ‫رییس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجــه در مازندران در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ایرنا هدف این هیات از ســفر به استان را گسترش مبادالت‬ ‫تجاری اعالم کرد‪.‬‬ ‫اســرافیل امیری گرزالدینی گفت که اعضای هیات روسی در سفر سه‬ ‫روزه اشان در مازندران عالوه بر نشست با تجار و بازرگانان‪ ،‬از چند واحد‬ ‫تولیدی و صنعتی استان بازدید خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی یکی دیگر از برنامه های این هیات را بازدید از واحدهای سورتینگ و‬ ‫بسته بندی مرکبات مازندران در فصل برداشت این محصول معرفی کرد‪.‬‬ ‫امیری گرزالدینی با اظهار این که ورود هیات های تجاری بویژه از روسیه‬ ‫که از لحاظ مبادالت تجاری با کشورمان مشکل چندانی ندارند‪ ،‬می تواند‬ ‫دروازه جدیدی را برای توسعه صادرات محصوالت کشاورزی مازندران‬ ‫به ان کشور و تامین نیازهای کشورمان فراهم کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتان مازندران در تولید مرکبات در سطح کشور در زمره‬ ‫اســتان های برتر قرار دارد و ورود این هیات تجــاری ان هم در زمان‬ ‫برداشــت این محصول می تواند زمینه صادرات بیشتر مرکبات ما را به‬ ‫استان های روسیه فراهم کند‪.‬‬ ‫این دومین هیات تجاری از روسیه است که در کمتر از چهار ماه اخیر به‬ ‫مازندران سفر می کند‪.‬‬ ‫همچنین مهر ماه سال جاری هیات تجاری استان مازندران به سرپرستی‬ ‫استاندار به استان ولگاگراد سفر و سرای تجاری مازندران در این استان‬ ‫را افتتاح کردند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش گمرک روســیه که که اواخر شهریور ماه سال جاری‬ ‫منتشر شد‪ ،‬ارزش مبادالت تجاری ایران با این کشور در سال ‪ ۲۰۱۹‬با‬ ‫رشد ‪ ۲۴‬درصدی به ‪ ۱.۳‬میلیارد دالر رسید‪ .‬سهم روسیه از این مبادالت‬ ‫حدود ‪ ۹۹۰‬میلیون دالر و صادرات ایران نیز افزون بر ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‬ ‫اعالم شد‪.‬‬ ‫سامارا (به روسی‪ ،)Сама́ ра :‬که از ‪ ۱۹۳۵‬تا ‪ ۱۹۹۰‬کوبیشف خوانده‬ ‫می شد‪ ،‬ششمین شهر بزرگ روســیه است که در قسمت جنوب شرقی‬ ‫روسیه اروپایی‪ ،‬در ناحیه فدرالی ولگا قرار واقع است و مرکز استان سامارا‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫کاهش‪۲۵‬درصدی گازهای گلخانه ای‪ ،‬ثمره گازسوز کردن خودروها‬ ‫دبیــرکل فدراســیون نفت ایــران از کاهش‬ ‫‪ ۲۵‬درصدی گازهای گلخانه ای به پشــتوانه‬ ‫گازسوزکردن خودروها خبر داد و گفت‪ :‬سی‬ ‫ان جی جایگزینی مناسب برای بنزین است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬وحیــد تقی خانی ‪،‬‬ ‫اســتفاده از گاز طبیعی را یک جایگزین برای‬ ‫بنزین عنوان کرد که در برخی کشورها مورد‬ ‫اســتفاده قرار دارد و اظهار داشــت‪ :‬ایران به‬ ‫عنوان کشوری که از منابع گازی قابل توجهی‬ ‫برخوردار است و توانســته توسعه مطلوبی در‬ ‫این حوزه به ثبت برساند‪ ،‬باید استفاده از گاز‬ ‫به عنوان سوخت را در حکم یک استراتژی در‬ ‫نظر بگیرد و دنبال کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۰‬بحث هایی پیرامون‬ ‫جایگزینــی گاز ما به ازای مصــرف بنزین در‬ ‫کشور شــکل گرفت که در راســتای تحقق‬ ‫بخشــیدن به این حوزه‪ ،‬فعالیت ها و اقدامات‬ ‫متنوعی از جمله تولید مخزن با استفاده از مواد‬ ‫هوشــمند‪ ،‬کامپوزیت های پلیمری با هدف‬ ‫سبک سازی و ایمن سازی مخزن گاز خودروها‬ ‫و همچنین تولید کیت های الکترونیکی انجام‬ ‫شــده و به موازات چنین اقداماتی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایش تعــداد جایگاه های سوخت رســانی‬ ‫‪ CNG‬در کشور بودیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول‪ ،‬هدف اصلی از جایگزینی‬ ‫گاز با بنزیــن را کاهش هزینه هــا و الودگی‬ ‫هوا عنوان کرد و ادامــه داد‪ :‬بین محصوالت‬ ‫هیدروکربوری‪ ،‬متان یا گاز طبیعی‪ ،‬کمترین‬ ‫میزان االیندگی را به خود اختصاص می دهند‬ ‫و می توانند حدود ‪ ۲۵‬درصد از تولید گازهای‬ ‫گلخانه ای بکاهند‪.‬‬ ‫تقی خانی با اشــاره به اینکه با افزایش قیمت‬ ‫بنزین‪ ،‬شــاهد میل چنــد برابری مــردم به‬ ‫اســتفاده از ســوخت گازی و گازسوز کردن‬ ‫خودروهای خود بوده ایم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به طور‬ ‫طبیعی‪ ،‬با توســعه صنعت ‪ CNG‬و افزایش‬ ‫سهم این سوخت در ســبد مصرف خانوار‪ ،‬به‬ ‫عنوان یک جایگزین‪ ،‬مصرف بنزین نیز کاهش‬ ‫می یابد کــه از محل ایــن صرفه جویی‪ ،‬برای‬ ‫دولت درامدزایی می شود‪.‬‬ ‫دبیــرکل فدراســیون صنعــت نفــت ایران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬شــورای عالی اقتصاد طی‬ ‫مصوبه جدیدی‪ ،‬تســهیالتی را با رقم ‪۶۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای گازســوز کردن خودروها‬ ‫در نظر گرفته اســت که بی شــک در نتیجه‬ ‫این طرح‪ ،‬مــردم از عواید ان بهره مند شــده‬ ‫و هزینه هــای حمل و نقــل عمومی کاهش‬ ‫می یابد و از سوی دیگر‪ ،‬شاهد رونق اشتغالزایی‬ ‫در صنعت ‪ CNG‬و به کارگیری بســیاری از‬ ‫متخصصان دانشگاهی در این حوزه هستیم و‬ ‫با شکل گیری یک خط مشی برای دانشگاه ها‪،‬‬ ‫توسعه این صنعت سرعت بیشتری می یابد‪.‬‬ ‫جزئیات قیمت انواع ارز بنا به اعالم بانک مرکزی‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬نرخ ‪ ۴۷‬ارز را برای امروز(پنجشنبه ‪ ۲۱‬اذر ‪ )۹۸‬اعالم‬ ‫کرد که بر اساس ان‪ ،‬نرخ ‪ ۳۵‬ارز مانند یورو و پوند افزایش و قیمت ‪۴‬‬ ‫واحد پولی دیگر کاهش یافت‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم بانک مرکزی هر دالر امریکا برای امروز «پنج شنبه‬ ‫بیست و یکم اذر ماه ‪ »۹۸‬بدون تغییر نسبت به روز گذشته ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫ریال قیمت خــورد‪ .‬همچنین در روز جاری هر پونــد انگلیس نیز با‬ ‫‪ ۳۱۹‬ریال افزایش نسبت به روز گذشــته ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۵۱۶‬ریال و هر‬ ‫یورو نیز با ‪ ۲۲۰‬ریال رشد نسبت به روز گذشته ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۸۰۲‬ریال‬ ‫ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬هر فرانک ســوئیس ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۷۶۱‬ریال‪ ،‬کرون سوئد‬ ‫‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۷۴‬ریال‪ ،‬کرون نروژ ‪ ۴‬هزار و ‪ ۶۱۷‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۶۲‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ ۵۹۵‬ریال‪ ،‬درهم امارات متحده عربی ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۳۷‬ریال‪ ،‬دینار کویت ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪ ۲۳۱‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه‬ ‫پاکستان ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۹۵‬ریال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۶۱۹‬ریال‪،‬‬ ‫دالر هنگ کنگ ‪ ۵‬هزار و ‪ ۳۸۱‬ریال‪ ،‬ریــال عمان ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪۲۳۶‬‬ ‫ریال و دالر کانادا ‪ ۳۱‬هزار ‪ ۸۹۹‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬نرخ دالر نیوزیلند ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۴۶۴‬ریال‪ ،‬راند افریقای‬ ‫جنوبی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۶۴‬ریــال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ ۷‬هــزار و ‪ ۲۳۹‬ریال‪ ،‬روبل‬ ‫روسیه ‪ ۶۶۴‬ریال‪ ،‬ریال قطر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۳۴‬ریال‪ ،‬لیر ســوریه ‪ ۸۲‬ریال‪ ،‬دالر اســترالیا ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۷‬ریال‪ ،‬ریال ســعودی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۱‬ریال‪ ،‬دینار بحرین ‪۱۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۵‬ریال‪ ،‬دالر سنگاپور ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹۶۹‬ریال‪ ،‬یکصد تاکای‬ ‫بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۴۸۲‬ریال‪ ،‬ده روپیه ســریالنکا ‪ ۲‬هزار و ‪۳۲۲‬‬ ‫ریال‪ ،‬کیات میانمــار ‪ ۲۸‬ریال و یکصد روپیه نپــال ‪ ۳۶‬هزار و ‪۹۶۱‬‬ ‫سهمیه بندی‪ ،‬مصرف بنزین را ‪۱۹‬‬ ‫درصد کاهش داد‬ ‫رییس شــورای عالی اســتان ها با بیــان اینکه‬ ‫سهمیه بندی‪ ،‬مصرف بنزین را ‪ ۱۹‬درصد کاهش‬ ‫داد‪ ،‬گفــت‪ :‬تردد خودروهای تک سرنشــین در‬ ‫تهران ‪ ۲۰۰‬هزار مورد کاهش و استفاده از مترو ‪۶‬‬ ‫درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مرتضی الویری افزود‪ :‬یارانــه بنزین در صورتی‬ ‫می تواند به توسعه منجر شــود که به دهک های‬ ‫باال اختصاص نیابد‪.‬‬ ‫وی ضمن همدردی با خانواده های اسیب دیده‬ ‫در حوادث اخیر از مســئوالن خواســت تا برای‬ ‫تبیین این طرح از هیچ کمکی دریغ نکنند‪.‬‬ ‫الویری با اشــاره به رخدادهای پــس از افزایش‬ ‫قیمت بنزین گفت‪ :‬اصــاح قیمت بنزین یکی از‬ ‫اقدامات مهم است که باید زودتر اجرا و بسته های‬ ‫حمایتی برای حمایت از قشرهای ضعیف طراحی‬ ‫می شــد و قبل از اجرای طرح نیز ان را به مردم‬ ‫معرفی می کردند و یکی از مسایل ضروری اطالع‬ ‫رسانی این طرح بود که مورد توجه قرار نگرفت‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد تا درامدهای این طرح‬ ‫برای توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های‬ ‫شهری اختصاص یابد‪.‬‬ ‫شــورای عالی اســتان ها از اعطای جایزه تهران‬ ‫به برترین حوزه شــهری در یازدهمین جشنواره‬ ‫پژوهش شهری خبر داد و گفت‪ :‬همزمان با هفته‬ ‫پژوهش مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران‬ ‫که هرساله جشنواره پژوهش شــهری را برگزار‬ ‫می کند‪ ،‬امســال میزبان یازدهمین جشــنواره‬ ‫پژوهش شهری است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پژوهش‪ ،‬پشــتیبان تصمیمات‬ ‫و سیاست هاست‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به عنوان نمونه در‬ ‫مســاله افزایش بنزین اگر مطالعات کارشناسی‬ ‫صورت می گرفــت و اثار اجتماعــی و حقوقی و‬ ‫فرهنگی ان شناســایی و تبیین می شــد شاهد‬ ‫خسارت های اخیر نبودیم‪.‬‬ ‫الویری با اشاره به تقدیم الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬از‬ ‫سوی رییس جمهوری به مجلس شورای اسالمی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در ایــن الیحه میزان وابســتگی به‬ ‫درامدهای نفتی کاهش چشمگیری داشته است‬ ‫به گونه ای که ‪ ۹۰‬درصد بودجــه از درامدهای‬ ‫غیرنفتی به ویژه مالیات تامین می شود‪.‬‬ ‫ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬نرخ یکصد درام ارمنستان ‪ ۸‬هزار و ‪ ۷۸۹‬ریال‪ ،‬دینار لیبی‬ ‫‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۷۹‬ریال‪ ،‬یوان چین ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۷۴‬ریال‪ ،‬یکصد بات تایلند‬ ‫‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۷۵‬ریال‪ ،‬رینگیت مالزی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۱۰‬ریال‪ ،‬یک هزار‬ ‫وون کره جنوبی ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۳۷۱‬ریال‪ ،‬دینــار اردن ‪ ۵۹‬هزار و ‪۲۴۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬یکصد تنگه قزاقستان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۸۸۲‬ریال‪ ،‬الری گرجستان‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۹۸‬ریال‪ ،‬یک هزار روپیــه اندونزی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۹۹۵‬ریال‪،‬‬ ‫افغانی افغانســتان ‪ ۵۳۶‬ریال‪ ،‬روبل جدید بالروس ‪ ۱۹‬هزار و ‪۸۹۱‬‬ ‫ریال‪ ،‬منات اذربایجان ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۵۰‬ریال‪ ،‬یکصد پزوی فیلیپین ‪۸۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۸۰‬ریال‪ ،‬سومونی تاجیکستان ‪ ۴‬هزار و ‪ ۳۳۴‬ریال‪ ،‬بولیوار‬ ‫جدید ونزوئال ‪ ۴‬هزار و ‪ ۲۰۶‬ریال و منات جدید ترکمنستان ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫ریال ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان افغان دوره‬ ‫اموزشی ترویج برنج را در‬ ‫محموداباد فرا گرفتند‬ ‫‪ ۲۵‬تن از کارشناسان و محققان برنج از کشور افغانستان دوره‬ ‫اموزشی تجهیز و نوسازی‪ ،‬زهکشی‪ ،‬مبارزه با افات کشاورزی و‬ ‫چگونگی استفاده از ماشین االت نشاء کار و کمباین را در مرکز‬ ‫ترویج و توسعه تکنولوژی هراز واقع در شهرستان محمود اباد‬ ‫فرا گرفتند‪.‬‬ ‫مرکز ترویج و توســعه تکنولوژی هراز یک سازمان تحقیقات‪،‬‬ ‫اموزش و ترویج کشاورزی در شهر محموداباد‪ ،‬استان مازندران‬ ‫است و در سال ‪ ۱۳۶۷‬با همکاری کشور ژاپن تاسیس شده و‬ ‫در حال حاضر ‪ ۶‬استاد در این مرکز مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫مرکز تحقیقاتی و اموزشی هراز در ســطح ‪ ۳۰‬هکتار الگویی‬ ‫از سیر تحول نظام کشاورزی ایران از ســنتی به مدرن است‬ ‫بطوریکه این مرکز را دایره المعارف تحوالت کشاورزی شمال‬ ‫کشور قلمداد می کنند‪.‬‬ ‫تمامی ملزومات نرم افزاری و سخت افزاری الزم برای توسعه‬ ‫نظام شالیزاری کشور در مرکز هراز موجود است و از این لحاظ‬ ‫الگویی ارزشمند برای کل نظام کشاورزی کشور محسوب می‬ ‫شــود‪ .‬تجهیز‪ ،‬نوسازی و یکپارچه ســازی اراضی شالیزاری‪،‬‬ ‫ابیاری و زهکشی‪ ،‬مکانیزاســیون و ماشین االت کشاورزی‪،‬‬ ‫صنایع تبدیلی از عنوان های تخصصی دروه اموزشــی مرکز‬ ‫هراز است که توســط مدرســان این مرکز برای کارشناسان‬ ‫داخلی و خارجی ارایه می شود‪.‬‬ ‫گفته می شود به رغم این که افغانستان دارای حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫هکتار زمین برای کشت غالت دارد اما پاکستان و هندوستان‬ ‫تامین کننده اصلی برنج افغانی ها هستند و ساالنه میلیون ها‬ ‫دالر ارز این کشور خارج می شود در حالی که در مناطق لغمان‪،‬‬ ‫بغالن‪ ،‬قندوز‪ ،‬خان اباد‪ ،‬لونگ وهرات افغانســتان شــرایط‬ ‫مساعدی برای کشت برنج دارد‪.‬‬ ‫طبق اعالم روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران‬ ‫کارشناسان و محققان کشاورزی افغانستان در یک دهه اخیر‬ ‫چندین دوره اموزشــی ترویج برنجکاری را در مرکز هراز فرا‬ ‫گرفتند و روز گذشــته نیز اخرین دوره اموزشی پروژه برنج‬ ‫نیز با حضور ‪ ۲۵‬تن از متخصصان توســعه برنج این کشور در‬ ‫مرکز ترویج و توسعه تکنولوژی هراز شهرستان محموداباد به‬ ‫پایان رسید‪.‬‬ ‫اســتان مازندران ‪ ۲۳۰‬هزار هکتار زمین شــالیزاری دارد که‬ ‫ســاالنه با تولید حدود یک میلیون تن برنج سفید ‪ ۴۲‬درصد‬ ‫برنج مورد نیاز کشور را تامین می کند‪.‬‬ ‫طبق اماررسمی در حال حاضر حدود ‪ ۱۵‬درصد خزانه گیری‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬درصد نشا کاری و ‪ ۹۵‬درصد برداشت در فعالیت برنجکاری‬ ‫مازندران به صورت مکانیزه است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫بندر چابهار به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی تبدیل شود‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان خبر داد که‬ ‫با هدف تقویت مزیت های اقتصادی بندرچابهار و جذب تجار‬ ‫و صاحبان کاال‪ ،‬بندر چابهار باید هر چه زودتر به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی تبدیل شود‪.‬‬ ‫«بهروز اقایــی» در خصوص دلیل عدم جذب کاال و کشــتی‬ ‫متناسب با زیرساخت های بندری ایجاد شده در چابهار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مجموعه اقدامات سازمان بنادر در ایجاد دسترسی دریایی و‬ ‫توسعه زیرساخت ها در این بندر اقیانوسی منجر به ان شد که‬ ‫امسال برای نخستین بار میزان تخلیه و بارگیری کاال از مرز ‪٢‬‬ ‫میلیون تن بگذرد و بیش از ‪ ٣٥٠‬هزار تن کاالی اساسی وارد‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با این حال چســبندگی بین تجار بــا بنادری که‬ ‫سال ها از انها کاالی خود را عبور می دادند وجود دارد که منجر‬ ‫می شود جذب تجار به بنادر جدید مشمول زمان شود‪.‬‬ ‫وی رقابت پذیر کردن بندر چابهار را راه حل جذب سرمایه گذار‬ ‫از بخش خصوصی و تجار خارجی دانست و گفت‪ :‬پیش از این‬ ‫تالش داشتیم بندر به منطقه ازاد تبدیل شود که الحاق بندر به‬ ‫منطقه ازاد دچار بروکراسی اداری شد و نهایتا اجرا نشد؛ انتظار‬ ‫سازمان بنادر اکنون این است که بندر چابهار به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی تبدیل شود تا عالوه بر منافع دولت در جذب مالیات‪،‬‬ ‫شرایط برای حضور بخش خصوصی فراهم شود‪.‬‬ ‫اقایی با اعالم اینکه مانع توسعه بندرچابهار تحریم ها نیست‬ ‫و اکنون هیچ بندری در کشــور تحریم نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل‬ ‫مزیت جغرافیایی بنادر کشورمان تحریم ها تاثیری در وضعیت‬ ‫بنادر نگذاشته اســت و کشــتی های خارجی در بندرچابهار‬ ‫تردد دارند‪.‬‬ ‫به گفته اقایی در ‪ ١٠‬ماه گذشــته بیش از ‪ ١٠‬کشور مراودات‬ ‫کاالیی با بندرچابهار داشتند و گفت‪ :‬تبدیل بندر به منطقه ویژه‬ ‫اقتصادی و حذف حق پرچم از کشتی های خارجی میتواند در‬ ‫توسعه این روند تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی خبر داد که سازمان بنادر برای برقراری سرویس های الینر‬ ‫؛ نرخ حمل کانتیر توسط خطوط کشتیرانی از دو بندر هند به‬ ‫بندرچابهار را کاهش دادیم و همینطور توانستیم از تخفیفات‬ ‫دولت هند برای عبور کشــتی های ایرانی به بنادر یاد شــده‬ ‫استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی خواستار تسریع در ساخت پروژه راه اهن چابهار‪ -‬زاهدان‬ ‫شــد و گفت‪ :‬اکنون به دلیل اینکه ریل به بندر نرسیده است‬ ‫در جابجایی بار مشــکل وجود دارد ضمــن اینکه جاده های‬ ‫مواصالتی به بندر نیز در وضعیت خوبی از لحاظ زیرســاختی‬ ‫قرار ندارد‪.‬‬ ‫سهم یک درصدی شرکت ملی نفت ایران در شرکت انگلیسی بی‪.‬پی‬ ‫شرکت ملی نفت ایران بر اساس الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬کل کشور‪ ،‬سهم یک درصدی در‬ ‫شرکت بی پی انگلستان و سهم ‪ ۶.۴‬درصدی در شرکت شل سنگال دارد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬بر اساس الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬شرکت ملی نفت ایران سهم‬ ‫یک درصدی در شرکت بی پی انگلستان و سهم ‪ ۶.۴‬درصدی در شرکت شل سنگال دارد‪.‬‬ ‫این شــرکت ها موضوع جزء ‪ ۸‬بند (ط) تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬هستند‪ .‬بر اساس‬ ‫خبر‬ ‫نخستین همکاری عملی‬ ‫فائو با ایران برای احیای‬ ‫دریاچه ارومیه کلید خورد‬ ‫فائو با همکاری ستاد احیای دریاچه ارومیه کارگاه اموزشی چهار‬ ‫روزه ای را در زمینه شیوه های پیشرفته تهیه نقشه تبخیر و تعرق‬ ‫در اراضی کشاورزی برگزار کردند‪.‬‬ ‫سازمان خواربار و کشــاورزی ملل متحد (فائو) با همکاری ستاد‬ ‫احیای دریاچه ارومیــه و در چارچوب پــروژه «برنامه یکپارچه‬ ‫مدیریت پایدار منابع اب در حوضه ابریز دریاچه ارومیه» کارگاه‬ ‫اموزشی چهار روزه ای را در زمینه شیوه های پیشرفته تهیه نقشه‬ ‫تبخیر و تعرق در اراضی کشــاورزی برگزار کردند‪ .‬در جریان این‬ ‫کارگاه‪ ،‬کارشناســان ایرانی اموزش های الزم را جهت استفاده از‬ ‫داده های ماهواره ای سنجش از دور به منظور نقشه برداری تبخیر و‬ ‫تعرق در اراضی کشاورزی دریافت کردند‪.‬‬ ‫این کارگاه طی روزهای ‪ 16‬تا ‪ 19‬اذرماه به میزبانی ستاد احیای‬ ‫دریاچه ارومیه و با هدایت اقای دکتر ساجد پاریث‪ ،‬محقق و عضو‬ ‫هیئت علمی موسســه امــوزش اب (در دلفت هلنــد) در تهران‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫به گفته دکتر پاریث‪ ،‬هدف این کارگاه «ارائه اموزش های ضروری‬ ‫به شرکت کنندگان جهت محاسبه تبخیر و تعرف واقعی با استفاده‬ ‫از داده های رایگان و در دســترس ماهواره ای‪ ،‬هواشناسی و دیگر‬ ‫داده های ثانویه است‪».‬‬ ‫اقای دکتر پاریث با تاکید بر اهمیت این کارگاه برای ایران‪ ،‬عنوان‬ ‫کرد که شیوه های اموزش داده شده در این دوره «برای ایران بسیار‬ ‫کارامد هستند؛ این تخصص‪ ،‬نیاز امروز ما به منظور پایش مصرف‬ ‫اب در شــرایط کم ابی اســت که هم اکنون در سرتاسر جهان و‬ ‫خصوصا ایران با ان مواجه هستیم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬این شــیوه – ســنجش تبخیر و تعرق – کارشناسان‬ ‫ایرانی را قادر می سازد تا با ایجاد نظام های پایشی‪ ،‬بتوانند میزان‬ ‫استفاده از اب در انواع اراضی کشاورزی خصوصا اراضی ابی را در‬ ‫سطوح حوضه های ابریز و ملی پایش کنند‪».‬‬ ‫سارا اسدی‪ ،‬پژوهشگر ارشد ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز بر این‬ ‫نکته تاکید کرد که «این شــیوه یکی از پرکاربردترین شیوه های‬ ‫مورد استفاده در گستره جهانی است که نتایج بسیار امیدبخشی در‬ ‫زمینه حسابداری اب در بر دارد»‪ .‬به گفته وی‪ ،‬تسلط بر این شیوه‬ ‫می تواند موجب توسعه ظرفیت نهادهای ایرانی شود‪.‬‬ ‫پوالد کریمی‪ ،‬محقق ارشد موسسه اموزش اب (در دلفت هلند)‬ ‫نیز خروجی این کارگاه را «برای تصمیم گیری در سطوح مختلف‬ ‫بسیار مفید» توصیف کرد‪.‬‬ ‫به گفته کریمی‪ ،‬در سطح مزارع‪ ،‬توانایی محاسبه تبخیر و تعرق به‬ ‫کشاورزان اجازه می دهد تا متوجه شوند که «مقدار اب دهی کافی‬ ‫است یا خیر؛ اینکه محصوالت کشاورزی دچار تنش ابی شده اند یا‬ ‫خیر و اینکه چه زمانی بهترین موعد ابیاری است‪».‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪« :‬در سطح کالن تر‪ ،‬برای مثال در گسترده حوضه‬ ‫ابریز‪ ،‬این اطالعات می تواند به سیاست گذاران کمک کند تا ضمن‬ ‫رصد مصرف اب‪ ،‬برای انجام اقدامات مطلوب برنامه ریزی کنند‪ ».‬به‬ ‫گفته وی‪« ،‬این اطالعات به سیاست گذاران این امکان را می دهند‬ ‫که بدانند چه میزان اب در نواحی مختلف مصرف شده است و چه‬ ‫راهبردهایی برای صرفه جویی اب بــا هدف افزایش بهره وری این‬ ‫ماده حیاتی قابلیت اجرایی شدن دارند‪».‬‬ ‫در این کارگاه چهــار روزه‪ 19 ،‬کارشــناس ایرانــی از نهادهای‬ ‫محلی و ملی شــامل وزارت نیرو‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان‬ ‫هواشناسی‪ ،‬مرکز سنجش از دور دانشگاه صنعتی شریف‪ ،‬دانشگاه‬ ‫ارومیه و دانشگاه تبریز شرکت داشتند‪.‬‬ ‫این دوره اموزشــی اولین بخش از برنامه ســه مرحله ای اموزش‬ ‫مهارت های تخصصی در زمینه تهیه نقشــه تبخیر و تعرق است‬ ‫که به صورت مشترک از سوی فائو‪ ،‬ســتاد احیای دریاچه ارومیه‬ ‫و موسســه اموزش اب (در دلفت هلند) برگزار می شــود‪ .‬طبق‬ ‫برنامه ریزی هــای انجام شــده‪ ،‬در دوره های اتــی اموزش های‬ ‫تخصصی تر در زمینه براورد میزان تبخیر و تعرق واقعی فصلی با‬ ‫استفاده از تحلیل ســری های زمانی و سنجش از دور ارائه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬در زمینه حســابداری اب و به منظور تکمیل‬ ‫اموزش های ارائه شده به کارشناسان ایرانی طی سال گذشته‪ ،‬سه‬ ‫دوره اموزشی دیگر در زمینه دوره تخصصی حسابداری اب برای‬ ‫مدیران عالی و سیاست گذاران برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تقویت بازارچه های مرزی‬ ‫گامی موثر در توسعه مناسبات‬ ‫اقتصادی با ترکیه است‬ ‫استاندار اذربایجان غربی با اشاره به تالش های صورت گرفته برای‬ ‫توسعه بازارچه مرزی «ساری سو» به منظور رونق اشتغال و تقویت‬ ‫مناســبات اقتصادی با استان های مرزی کشــور ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫تقویت بازارچه هــای مرزی گام های موثری در بهبود مناســبات‬ ‫اقتصادی ‪ ٢‬کشور برداشته می شود‪.‬‬ ‫«محمدمهدی شهریاری» در دیدار والی «اغری» ترکیه ضمن ابراز‬ ‫خوشحالی از تقویت مراودات استان های مرزی ‪ ٢‬کشور و ضرورت‬ ‫بهبود روزافزون این مناسبات‪ ،‬اذربایجان غربی را استانی بهره مند از‬ ‫ظرفیت های کم نظیر در حوزه های انسانی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬گردشگری‪،‬‬ ‫معدنی و صنعتی برشمرد و افزود‪ :‬دستاوردهای شاخص اقتصادی‬ ‫استان در ‪ ٢‬ســال اخیر در حوزه های کاهش نرخ بیکاری‪ ،‬بهبود‬ ‫شاخص محیط کسب وکار‪ ،‬رشد سرمایه گذاری و کسب پایین ترین‬ ‫نرخ تورم گویای عزم استان برای توسعه فراگیر است‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت های کشــاورزی و معدنی استان نیز تاکید و اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اذربایجان غربی در این زمینه ها در رتبه های برتر کشــوری‬ ‫قرار دارد و این بخش ها می تواند از محورهای مناسبات اقتصادی‬ ‫‪ 2‬کشور باشد‪.‬‬ ‫وی به خودکفایی در شــرایط تحریم نیز اشــاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫تحریم های اعمال شده از سوی دشمنان باعث شده تا در بسیاری‬ ‫از بخش ها به ویژه میکروالکترونیک و هوافضا به خودکفایی دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫اســتاندار اذربایجان غربی افزود‪ :‬به طور قطع‪ ،‬کشورهایی که در‬ ‫شرایط تحریم و فشارهای استکبار همراه ما هستند از حافظه مردم‬ ‫ایران پاک نمی شوند و کشور ترکیه از جمله انهاست‪.‬‬ ‫«شــهریاری» تقویت مناســبات با ترکیه را مهم دانست و گفت‪:‬‬ ‫ارتباطاتی که از طریق حضور مسووالن شکل می گیرد‪ ،‬استحکام‬ ‫تاریخی مراودات را به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به منظور تقویت مناسبات و بهره مندی ساکنان ‪٢‬‬ ‫طرف مرز‪ ،‬بازارچه مرزی «ساری سو» به زودی به مرحله نهایی و‬ ‫تکمیلی می رسد‪.‬‬ ‫والی اغری نیز در این دیدار با قدردانی از مهمان نوازی مســووالن‬ ‫استانی ضمن اشاره به پیوندهای تاریخی ‪ ٢‬کشور و ضرورت توسعه‬ ‫این پیوندها‪ ،‬گفت‪ :‬نقاط مشترک ‪ ٢‬کشور می طلبد تا بیش از اینها‬ ‫برای نزدیکی مردم ‪ ٢‬کشور توجه شود‪.‬‬ ‫جزء ‪ ۸‬بند (ط) تبصره ‪ ۲‬قانون بودجه سال ‪ ۹۸‬سازمان برنامه و بودجه کل کشور موظف‬ ‫است با همکاری وزارت نفت‪ ،‬نسبت به تنظیم روابط مالی جدید بین دولت و شرکت های‬ ‫اصلی تابعه وزارت نفت ظرف شش ماهه اول ســال ‪ ١٣٩٨‬اقدام و پس از اخذ مجوزهای‬ ‫قانونی‪ ،‬در پیوست جداگانه ای‪ ،‬مبنای تهیه بودجه ســال ‪ ١٣٩٩‬قرار دهد‪ .‬روابط مالی‬ ‫جدید باید عالوه بر ایجاد شفافیت در رابطه دولت و شــرکت های مذکور‪ ،‬همه منابع و‬ ‫مصارف مرتبط با نفت و گاز و مشــتقات مربوطه را در بر گیرد و موجب تقویت عملکرد و‬ ‫هویت شرکتی انها شود‪.‬‬ ‫ایران در جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 160‬شنبه ‪ 23‬اذر ‪98‬‬ ‫واردات ماشین االت و تکنولوژی از‬ ‫المان علیرغم تحریم‬ ‫رئیس کمیســیون تســهیل تجارت اتاق تهران از تغییــر در ترکیب‬ ‫کشورهای هدف صادراتی خبر داد و گفت‪ :‬واردات تکنولوژی و ماشین‬ ‫االت از المان به عنوان یکی از ‪ ۵‬شرکای وارداتی ایران‪ ،‬علیرغم تحریم‬ ‫انجام شد‪.‬‬ ‫محمد الهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صادرات ‪ ۲۷‬میلیارد‬ ‫دالری کشور در هشت ماهه ابتدای ســال ‪ ۹۸‬گفت‪ :‬صادرات غیرنفتی‬ ‫در این مدت به لحاظ وزنی با ‪ ۱۶.۵‬درصد رشد مواجه بوده که نشان می‬ ‫دهد حضور صادرکنندگان در بازارهای هدف صادراتی علیرغم تمامی‬ ‫مشکالت و تحریم ها‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران‬ ‫افزود‪ :‬امار حکایت از ان دارد که در سال جاری صادرات غیرنفتی کشور‬ ‫به لحاظ وزنی از افزایش برخوردار بوده است‪.‬‬ ‫به گفته الهوتی‪ ،‬بازارهــای هدف صادراتی ایران شــامل چین‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫امارات‪ ،‬ترکیه و افغانســتان بوده اند که البته ظرف ماه های گذشته به‬ ‫دلیل ناامنی هایی که در عراق وجود دارد‪ ،‬صادرات ما دچار خلل شــده‬ ‫و بخشی از کندی رشد صادرات نیز می تواند مربوط به کاهش صادرات‬ ‫به کشور عراق باشد‪ ،‬این در شرایطی است که متاسفانه هند از ‪ ۵‬کشور‬ ‫هدف صادراتی ایران خارج شده و این امر نشان می دهد که هندی ها به‬ ‫دلیل تحریم تالش کرده اند تجارت خود با ایران را کم کنند اما در مقابل‬ ‫افغانستان به جمع ‪ ۵‬کشور هدف صادراتی ایران برگشته و نام ترکیه نیز‬ ‫در این فهرست به چشم می خورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واردات ما از چین‪ ،‬امارات‪ ،‬ترکیه‪ ،‬هند و المان بوده است‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به حجم صادرات و ارتباطات دو جانبه ای که با‬ ‫کشورهایی همچون چین‪ ،‬امارات و ترکیه وجود دارد‪ ،‬این سه کشور هم‬ ‫در جمع بازارهای هدف صادراتی و هم در میان کشورهایی قرار دارند که‬ ‫ایران از انها واردات می کند اما در کنار ان هند تنها به ما کاال می فروشد‪.‬‬ ‫الهوتی از بازگشت یکی از کشورهای پرقدرت اروپایی به جمع بازارهای‬ ‫هدف وارداتی ایران خبر داد و گفت‪ :‬تراز تجاری با این کشور باید به نفع‬ ‫ایران بهبود یابد؛ المان به ایران کاال می فروشــد و در مقابل ما صادرات‬ ‫زیادی به این کشور نداریم که به نظر می رسد سازمان توسعه تجارت باید‬ ‫توجه ویژه ای به این بازارها داشته باشد تا در مورد تراز تجاری ما با انها‬ ‫تفاوت چشمگیری مشاهده نشود‪.‬‬ ‫وی معتقد اســت بودن المان در جمع ‪ ۵‬کشور وارداتی ایران نشان می‬ ‫دهد که کماکان ارتباطات ایران با اتحادیه اروپا برقرار اســت و چنانچه‬ ‫ســازوکارهای نقل و انتقاالت مالی به صورت جدی از سوی اروپایی ها‬ ‫تامین شــود‪ ،‬ایران می تواند ارتباطات خود را با کشورهای بیشتری در‬ ‫حوزه اتحادیه اروپا ادامه دهد‪.‬‬ ‫غفلت ایران از بازار گاز ‪۲.۲‬میلیاردنفری پاکستان‬ ‫ذغال سنگ و نفت خام‪ ،‬گاز طبیعی تا سال‪۲۰۴۰‬‬ ‫میالدی‪ ،‬به عنوان سوختی پاک و ارزان‪ ،‬بیشترین‬ ‫رشد تقاضا را در بین سایر منابع اولیه انرژی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کشــور ما نیز با در اختیار داشتن ‪۱۸‬‬ ‫درصد کل ذخایر جهان‪ ،‬دومین کشور در ذخایر‬ ‫گازی جهان شناخته‪  ‬می شود؛ با این وجود با در‬ ‫اختیار داشتن سهم کمتر از ‪ ۲‬درصد صادرات گاز‬ ‫جهان‪ ،‬جایگاه سیزدهم‪  ‬را در بین صادرکنندگان‬ ‫به خود اختصاص داده است‪ .‬درحالیکه کشورهای‬ ‫دیگر همچون روسیه‪ ،‬قطر و ترکمنستان به ترتیب‬ ‫‪ ۱۲ ،۲۰‬و ‪ ۴‬درصد از صادرات گازی کل جهان را‬ ‫در انحصار خود دارند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشناس انرژی‪ ،‬در اسناد باالدستی‬ ‫یک کارشناس انرژی گفت‪ :‬کشورهای پرجمعیتی‬ ‫مانند پاکســتان با ‪ ۲۰۰‬میلیون نفــر جمعیت و‬ ‫هند و چین با بیش از ‪ ۲‬میلیارد نفر جمعیت جزو‬ ‫بزرگترین متقاضیان گاز در جهان هستند که ایران‬ ‫از ان غافل است‪.‬‬ ‫ســید علی نصر‪ ،‬کارشــناس انــرژی در گفتگو‬ ‫با‪ ‬خبرنگار مهر‪ ‬با بیان اینکــه گاز طبیعی یک از‬ ‫نعمت های خدادادی است که بشر توانسته است‬ ‫در اوایل دهه ‪ ۱۹۳۰‬میالدی بــه ماهیت ان پی‬ ‫ببرد‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه گاز طبیعی به عنوان سومین‬ ‫منبع انرژی در دنیا مورد اســتفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫بنابر اکثر پیش بینی های مراکز معتبر انرژی دنیا‪،‬‬ ‫به دلیل استفاده ساده تر و الودگی کمتر نسبت به‬ ‫همچون ســند چشــم انــداز ‪ ۱۴۰۴‬و بندهای‬ ‫سیاست های اقتصاد مقاومتی به مسئله‪ ‬صادرات‬ ‫گاز به طور ویژه پرداخته شده است‪ .‬اما با توجه به‬ ‫اینکه سیاســت دولت ها بر صادرات نفت استوار‬ ‫بوده است‪ ،‬بنابراین‪ ‬صادرات گاز به موضوعی کم‬ ‫اهمیت برای مسئولین تبدیل شده است‪.‬‬ ‫نصر با اشــاره به اینکه ارزش صادرات گاز ان جا‬ ‫مشخص می شــود که کشــورهای پرجمعیتی‬ ‫همچون پاکســتان با ‪ ۲۰۰‬میلیــون جمعیت و‬ ‫هند و چین بــا بیش از ‪ ۲‬میلیــارد جمعیت جزو‬ ‫بزرگترین متقاضیان گاز در جهان‪ ‬طی دهه پیش‬ ‫رو به حساب می ایند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫نیز واردات گاز از ایران برای این کشورها نسبت به‬ ‫سایر مبادی وارداتی بســیار به صرفه و اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬تعلل در صادرات گاز ایران به این کشورها‬ ‫طی ســال های پیش رو منجر به حــذف ایران از‬ ‫بازار گاز این کشــورها و به تبع ان از بازار جهانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اهمیت صــادرات گاز زمانی دو‬ ‫چندان می شود که بدانیم ســاختار قراردادهای‬ ‫گازی به گونه ای اســت که درامد کشور را برای‬ ‫بلندمدت از این طریق تضمیــن می کند‪ .‬چرا که‬ ‫قراردادهای گاز بر خالف قراردادهای فروش نفت‬ ‫که کمتر از یک ســال است برای بیش از ‪ ۲۰‬سال‬ ‫منعقد می َشود و عمال کشور خریدار خرید گاز را‬ ‫برای ‪ ۲۰‬سال ضمانت می کند‪.‬‬ ‫تاکید بر توسعه روابط ایران با ازبکستان‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در سیزدهمین کمیسیون همکاری های‬ ‫مشــترک ایران و ازبکســتان گفت‪ :‬حضور ‪ ۵۰‬شــرکت ایرانی در این‬ ‫اجالس‪ ،‬برگزاری همایش تجاری دو طرف و همچنین برپایی نمایشگاه‬ ‫اختصاصی ایران در تاشکند‪ ،‬نشان دهنده اهمیت توسعه همکاری های‬ ‫تجاری‪ ،‬اقتصادی و همه جانبه بین دو کشور است‪.‬‬ ‫«رضا رحمانی» در این جلسه افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران برای توسعه روابط‬ ‫با جمهوری ازبکستان در همه زمینه ها اهمیت و اولویت قائل است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬در این سفر کاری‪ ،‬تعدادی از مدیران اجرایی و موثر دولتی‬ ‫و به ویژه عده کثیری از نمایندگان تشکل های بخش خصوصی از جمله‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی ایران و اتاق های بازرگانی‬ ‫استان هایی که زمینه همکاری الزم را دارند‪ ،‬حضور یافته اند‪.‬‬ ‫رحمانی اضافه کرد‪ :‬این هیات را دو نفر از اعضای موثر کمیسیون های‬ ‫اقتصادی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی همراهی می کنند‬ ‫که موید پشتیبانی و حمایت همه نهادهای کشورمان برای توسعه روابط‬ ‫با ازبکستان است‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬در ســال های گذشته اســناد مهمی در زمینه های‬ ‫بازرگانی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬تشــویق و حمایت متقابل از ســرمایه گذاری‬ ‫خارجی‪ ،‬گمرکی و گردشگری به امضا رسیده است که تعدادی عملیاتی‬ ‫شده و تعدادی دیگر هنوز وارد مرحله اجرا نشده است؛ امیدوارم نسبت‬ ‫به اجرایی کردن انها اقــدام و همکاری های نزدیکتــری را با مذاکره و‬ ‫امضای سند این اجالس اغاز کنیم‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجــارت ایران تصریح کــرد‪ :‬در مذاکرات انجام‬ ‫شده روز گذشته و همچنین مذاکره با الیار غنی اف معاون نخست وزیر‬ ‫ازبکستان‪ ،‬موارد زیادی مورد تفاهم طرفین قرار گرفت و مقرر گردید در‬ ‫خصوص فهرست کاالهای مشمول تعرفه ترجیحی در تجارت دوطرف‪،‬‬ ‫رفع مشــکالت موجود در حوزه حمل و نقل اقدامات مقتضی پیگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رحمانی خاطرنشان کرد‪ :‬برای تســهیل در صدور روادید برای اتباع دو‬ ‫کشور و همچنین در ارائه تســهیالت و خدمات بندری مذاکرات خوبی‬ ‫صورت گرفته اســت و جمهوری اســامی ایران امادگی خود را برای‬ ‫گسترش همکاری ها در این موارد اعالم می کند‪.‬‬ ‫همزمان با برگزاری سیزدهمین اجالس همکاری های مشترک ایران و‬ ‫ازبکستان‪ ،‬نمایشگاه اختصاصی ایران در تاشکند در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه ‪ ۳۷‬شرکت ایرانی بخشی از توانمندی های صنعتی و‬ ‫تولیدی ایران را برای معرفی و بازدید تجار‪ ،‬صنعتگران و بازرگانان ازبک‬ ‫عرضه کرده اند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هیات تجاری ایرانی وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت را در‬ ‫سیزدهمین اجالس همکاری های مشترک ایران و ازبکستان در تاشکند‬ ‫همراهی می کنند‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته مشترک ایران و عراق برای پیگیری مطالبات پیمانکاران‬ ‫دبیر کل انجمن صــادر کنندگان خدمــات فنی و‬ ‫مهندســی ایران گفــت ‪ :‬برای پیگیــری مطالبات‬ ‫پیمانکاران و شرکت های ایرانی از عراق‪ ،‬وزیر صنعت‬ ‫باید کمیته مشترک تشکیل دهد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فــارس‪ ،‬صالحی با بیان اینکه‬ ‫وضعیت موجود در عــراق برای اتمــام پروژه های‬ ‫پیمانکاران و شرکت های ایرانی در این کشور بسیار‬ ‫سخت و دشوار شده اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باید این‬ ‫کمیته هر چه سریعتر به ریاست وزیر صنعت تشکیل‬ ‫شــود تا مطالبات پیمانکاران ایرانی از کشور عراق‬ ‫وصل شود‪.‬‬ ‫دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق از‬ ‫کاهــش ‪ ۲۱۰‬میلیون دالری صــادرات به این‬ ‫کشور براثر ناارامی های عراق خبر داد‪.‬‬ ‫«حمید حســینی» در گفت وگو بــا خبرنگار‬ ‫اقتصادی ایرنا با اشاره به جدیدترین امار منتشر‬ ‫شده تجارت خارجی کشور گفت‪ :‬از ابتدای سال‬ ‫جاری تاکنون رقم پنــج میلیارد و ‪ ۷۱۰‬میلون‬ ‫به گفته صالحی‪ ،‬عراق به عنوان یکــی از بازار های‬ ‫هدف برای صدور خدمات فنی و مهندسی قابل توجه‬ ‫است ولی شرایط گذشــته توسط نیروهای داعش و‬ ‫دیگر نیروهای تکفیری کار را برای پیمانکاران دشوار‬ ‫کرده و شهادت ‪ ۴‬نفر از تکنسین ها و مجروحیت ‪۴‬‬ ‫نفر دیگر در نیرو گاه دبیس در شمال این کشور نمونه‬ ‫بارز این ناامنی و ناارامی ها است‪.‬‬ ‫دبیر کل انجمن صــادر کنندگان خدمــات فنی و‬ ‫مهندســی ایران با اشــاره به وضعیت ناارامی های‬ ‫سیاسی و اجتماعی طی ماه های گذشته نیز گفت ‪:‬‬ ‫شرکت های ایرانی ‪ ۶۰۰‬میلیون دالر از دولت عراق‬ ‫برای انجام پروژه های خود طلب دارند که متاسفانه‬ ‫در این کشور تاکنون کسی پاسخگو نبوده است‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد که با بازگشت ارامش به این‬ ‫کشور همسایه و دوست و با حمایت های سیاسی و‬ ‫امنیتی دولت جمهوری اسالمی ایران ‪ ،‬شرکت های‬ ‫پیمانکار ایرانی به حقوق قانونی خودشان برسند‪.‬‬ ‫به گفته صالحی‪ ،‬استهالک دستگاه ها‪ ،‬وجود ماشین‬ ‫االت ساختمانی مســتقر در این پروژه ها در عراق‬ ‫واســتقرار نیروی انســانی متخصص و کارامد این‬ ‫پیمانکاران بیش از ‪ ۵‬ســال اســت که با ضررهای‬ ‫جبران ناپذیر مواجه هســتند و این رفتارها به این‬ ‫چرخ صادرات به عراق کند می چرخد‬ ‫دالر صادرات به عراق داشتیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬متوســط صــادرات کاالهای‬ ‫غیرنفتی به عــراق ماهانــه ‪ ۷۵۰‬میلیون دالر‬ ‫است‪ ،‬اما در ماه ابان که وضعیت این کشور ناارام‬ ‫بود‪ ،‬صادرات ماهانه به حدود‪ ۵۴۰‬میلیون دالر‬ ‫رسید و بنابراین با روند کاهشی صادرات مواجه‬ ‫بوده ایم‪.‬‬ ‫دبیر اتــاق مشــترک بازرگانی ایــران و عراق‬ ‫خاطرنشــان کرد که روال صــادرات به عراق‬ ‫ادامه دارد و افزود‪ :‬صــادرات از حوزه عراق کم‬ ‫شده و به حوزه اقلیم افزایش داشته است و در‬ ‫اقلیم کردستان نیز هیچ مشکلی برای صادرات‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫حسینی با اشاره به افزایش نرخ ارز گرفت تصریح‬ ‫شرکت ها تحمیل شده است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی‬ ‫ایران با توجه به شرایط بحرانی فروش نفت و تحریم‬ ‫های ظالمانــه و ناجوانمردانه کشــورهای غربی به‬ ‫سردمداری امریکا‪ ،‬صدور خدمات فنی و مهندسی‬ ‫شــرکت های ایرانی می توانند با ترویج و تشــویق‬ ‫بهترین گزینه و جایگزین مناســب نفت عنوان کرد‬ ‫و گفت‪ :‬شایسته است سازمان ها و نهادهای مرتبط‬ ‫با کمک به این شــرکت ها در صادرات خدمات فنی‬ ‫و مهندسی به صورت تعریف شده و تشکیالتی‪ ،‬این‬ ‫صنعت سوداور و ارزاور را هدایت و حمایت کند‪.‬‬ ‫کرد‪ :‬برخی افراد دلیل افزایش نرخ ارز را کاهش‬ ‫صادرات به عراق عنوان کرده انــد‪ ،‬در حالیکه‬ ‫میزان کاهش صادرات انچنان محسوس نیست‬ ‫که بر قیمت دالر تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مساله عراق جدید نیست‪ ،‬تاثیر‬ ‫وضعیت این کشور بر بازار ارز را حدود ‪ ۵‬درصد‬ ‫ارزیابی کرد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫قرارداد صادرات برق به‬ ‫عراق تمدید شد‬ ‫وزیر نیرو از تمدید صادرات برق ایران بــه عراق خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ایران یک سند همکاری سه ســاله با عراق برای کمک به صنعت‬ ‫برق این کشور در ابعاد مختلف امضا کرده است‪.‬‬ ‫رضا اردکانیان در حاشیه ســی و چهارمین کنفرانس بین المللی‬ ‫برق با بیان اینکه ایران یک سند همکاری سه ساله با عراق برای‬ ‫کمک به صنعت برق این کشور در ابعاد مختلف امضا کرده است‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪ :‬صادرات برق موضوعی است که در انتهای ان سند‬ ‫قید شده و تا زمانی که انها به برق ایران نیاز دارند ما به این کشور‬ ‫برق صادر کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬قراردادی که ایران با دولت عراق امضا کرده است‬ ‫مثل تمام قراردادها ساالنه اســت چون بودجه عراق نیز ساالنه‬ ‫است‪.‬‬ ‫وزیر نیرو از تمدید صادرات برق ایران خبر داد و گفت‪ :‬طبق برنامه‬ ‫پیش بینی شده‪ ،‬سیســتم برق عراق و ایران حدود یک ماه پیش‬ ‫سنکرون شــده و در ارتباط با صنعت برق این دو کشور سیستم‬ ‫برق شان به هم پیوسته است‪.‬‬ ‫اردکانیان در بخش دیگری از ســخنان خود با اشــاره به اینکه‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬با بودجــه ‪ ۹۸‬تفاوت معنــاداری از لحاظ منابع اب و‬ ‫بــرق ندارد‪،‬گفت‪:‬صنعت برق بــه میزان زیــاد و صنعت اب هم‬ ‫همین طور به منابع داخلی متکی است یعنی به فروش اب و برق‬ ‫متکی هستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش برق ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان و بخش اب ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۶‬هزار میلیارد تومان فروش دارند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بنابراین قانون‬ ‫بودجه به ما کمک می کند ولی بیش از انکه منابع به ما کمک کند‬ ‫این سازوکار و راهکارها هستند که به ما کمک می کنند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو افزود‪ :‬به عبارت دیگر راهکارهــای قانونی به ما امکان‬ ‫ال امسال مثل پارسال تبصره ای وجود دارد مبنی‬ ‫می دهد که مث ً‬ ‫بر اینکه از ما می خواهند کنتورهای هوشمند را برای پرمصرف ها‬ ‫تدارک ببینیم‪ .‬این یک ســازوکار اســت و موجب می شــود که‬ ‫مصرف کاهش یابد و باعث می شــود که ما بدانیم در چه ساعاتی‬ ‫پرمصرف ها شامل چه تعرفه ای می شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬مواردی که در مجلس تصویب می شود‬ ‫بیشتر در سازوکارهای قانونی به ما کمک کند که بتوانیم صنعت‬ ‫اب و برق را به خوبی اداره کنیم‪.‬‬ ‫اردکانیان گفت‪ :‬بر اســاس مصوبه دولت در سال ‪ ،۹۶‬اعالم شد‬ ‫برای سال های اینده وزارت نیرو مجاز نیست که بیش از ‪ ۷‬درصد‬ ‫قیمــت اب و برق را برای کســانی که الگوی مصــرف را رعایت‬ ‫می کنند افزایش دهد‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫رودخانه ولگا امتیازی برای‬ ‫توسعه اقتصادی یا تعادل‬ ‫بیالن ابی دریای خزر‬ ‫نوسانات سطح تراز اب دریای خزر گاهی سبب نگرانی از بین رفتن منابع‬ ‫اقتصادی و زیرساخت های مهم ســاحلی و گاهی نیز به چالش های زیست‬ ‫محیطی مهمی مانند خشک شدن تاالب های ســاحلی منجر می شود‪ ،‬در‬ ‫میان دالیل مهمی که تاکنون برای این تغییرات هیدرولوژیکی ارائه شــده‬ ‫کمتر به مساله دخل و تصرف های انسانی در حوضه ابریز دریای خزر توجه‬ ‫شــده در حالی که یکی از پررنگ ترین عوامل در فراز و فرود تراز اب دریای‬ ‫خزر است‪.‬‬ ‫دریای خزر حوضه ابی ارزشمندی در شمال کشــور است که بنا به اعتقاد‬ ‫کارشناسان امر می تواند در زمان نیاز کشــور را از بحران خشکسالی نجات‬ ‫دهد بنابراین حفاظت از ان بسیار حایز اهمیت است اما در چند سال اخیر‬ ‫شاهد کاهش تراز اب این پهنه ابی بوده ایم که مشــکالتی را نیز به وجود‬ ‫اورده است مانند خشک شدن بخش زیادی از خلیج گرگان‪ ،‬در واقع مقایسه‬ ‫منحنی نوسانات در سال های ابی (‪ ۹۷ - ۹۶‬و ‪ )۹۸ - ۹۷‬نشان می دهد که‬ ‫سرعت کاهش سطح تراز اب دریای خزر سه برابر شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس خبر منتشر شــده از مرکز ملی مطالعات دریای خزر در رابطه با‬ ‫تغییر سطح تراز اب دریای خزر در سال ابی ‪ ۹۸ - ۹۷‬مشخص شد که سطح‬ ‫تراز اب دریای خزر ‪ ۱۲‬سانتیمتر نسبت به سال ابی گذشته یعنی ‪۹۷ - ۹۶‬‬ ‫دچار کاهش سطح شده اســت‪ .‬حتی چندی پیش سحر تاجبخش معاون‬ ‫وزیر راه و شهرســازی و رییس سازمان هواشناســی در بیست و چهارمین‬ ‫نشست کمیته هماهنگی هواشناســی دریای خزر گفته بود که همچنان‬ ‫شــاهد کاهش تراز اب دریای خزر هســتیم که در صورت تداوم این روند‪،‬‬ ‫امکان وقوع شرایط ناگوار زیســت محیطی در مناطق ساحلی کشورهای‬ ‫حاشیه این دریا وجود دارد‪.‬‬ ‫البته این تغییر تراز فقط مختص این ســال ها نیست بلکه در زمان شوروی‬ ‫ســابق نیز چنین شرایطی وجود داشــت‪ ،‬انها برای توســعه فعالیت های‬ ‫کشــاورزی و راه های ترانزیت دریایی نیازمند ایجــاد مخازن بزرگ ابی بر‬ ‫روی رودخانه های منتهی به دریای خــزر بود‪ ،‬در این میان این فعالیت ها و‬ ‫دخل و تصرفات بیشترین تاثیر را بر روی رودخانه ولگا به عنوان بزرگترین‬ ‫حوضه ابریز به دریای خزر داشته است‪ ،‬ولگا رودی است در غرب روسیه که‬ ‫با ‪ ۳٬۶۹۲‬کیلومتر درازا‪ ،‬طوالنی ترین و پراب ترین رود اروپا است‪.‬‬ ‫ولگا پس از طی مسیر طوالنی خود به دریای خزر می ریزد‪ ،‬همچنین دریای‬ ‫خزر از طریق این رودخانه توســط کانال ولگا‪ -‬دن به اب های ازاد متصل‬ ‫می شــود و حدود ‪ ۸۰‬درصد اب خزر این رود تامین می شود بنابراین نقش‬ ‫مهمی در حیات این دریاچه دارد اما در چند سال گذشته برخی فعالیت ها‬ ‫در راستای توسعه و حفظ کشاورزی در شوروی سابق این رودخانه را با فراز‬ ‫و نشیب هایی همراه کرده است‪.‬‬ ‫رییس گروه پژوهشی مدیریت محیط زیست وزارت علوم تحقیقات و فناوری‬ ‫دراین باره به خبرنگار علمی ایرنا گفت‪ :‬دولت شــوروی سابق برای توسعه‬ ‫فعالیت های کشاورزی و راه های ترانزیت دریایی نیازمند ایجاد مخازن بزرگ‬ ‫ابی بر روی رودخانه های منتهی به دریای خزر بود‪ ،‬بنابراین طی سال های‬ ‫‪ ۱۹۵۰‬تا ‪ ۱۹۷۰‬میالدی دخل و تصرف های جدی بر روی میزان رواناب های‬ ‫خروجی بر دریای خزر صورت گرفت‪ ،‬ساخت ‪ ۱۲‬مخزن بزرگ ابی بر روی‬ ‫انشعابات اصلی رودخانه ولگا که با عنوان طرح مخازن ابی بزرگ ولگا ‪ -‬کاما‬ ‫نامیده می شود از موارد بسیار با اهمیت است‪ ،‬البته مسیر انحرافی ابراهه های‬ ‫ترانزیتی دریایی ولگا ‪-‬دن و ولگا‪ -‬بالتیک ســهم زیادی در برداشت و عدم‬ ‫تعادل حجم اب خروجی به دریای خزر داشته است‪.‬‬ ‫همایون خوشروان افزود‪ :‬طی قرن نوزدهم میالدی دمای متوسط ساالنه در‬ ‫فالت روسیه حدود ‪ ۱.۲۹‬درجه سانتیگراد افزایش یافت و سال های ‪۲۰۰۵‬‬ ‫و ‪ ۱۹۹۵‬میالدی در قرن بیستم به عنوان گرم ترین سال های روسیه قلمداد‬ ‫می شوند‪ ،‬بخش وسیعی از حوضه ابریز رودخانه های شمالی روسیه مانند‬ ‫ولگا و اورال در منطقه بیابانی خشک قرار دارد و نرخ تبخیر در این مناطق‬ ‫بسیار باال و بارندگی بسیار کم اســت بنابراین برای مدیریت خشکسالی و‬ ‫کویرزدایی ساخت مخازن ابی توسط دولت روســیه امری الزامی بوده و تا‬ ‫سال ‪ ۱۹۷۰‬میالدی تمامی رودخانه های شــوروی سابق به طور مصنوعی‬ ‫تحت تنظیم هیدرولوژیکی قرار گرفتند‪ ،‬در اثر این فرایند میزان خروجی‬ ‫رودخانه ولگا ‪ ۹.۲‬درصد کاهش یافت و رودخانه های اورال‪ ،‬ترک و سوالک به‬ ‫ترتیب ‪ ۶۰ ،۲۴‬و ‪ ۱۲.۸‬درصد دچار کاهش دبی خروجی به سمت دریا شدند‪.‬‬ ‫جشن شب یلدا با حضور نمایندگان کشورهای اکو در برج میالد‬ ‫ویژه برنامه شب یلدا با عنوان «یلدایی به بلندای میالد» با حضور نمایندگان کشورهای عضو‬ ‫اکو و سفرای افغانستان و تاجیکستان ‪ ۳۰‬اذر در سالن سعدی برج میالد برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی برج میالد‪ ،‬این برنامه با هدف معرفی ایین سنتی یلدا‬ ‫در ایران و کشورهای همسایه همچون افغانستان و تاجیکستان برگزار می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ترکیه و ورود به‬ ‫اسیای مرکزی با قطار فرهنگ‬ ‫ترکیه از بازیگرانی است که در بدو فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‬ ‫کوشــید جای پای محکمی در اســیای مرکزی و قفقاز به دست‬ ‫اورد‪ .‬در این میان‪ ،‬اشتراکات فرهنگی برای نزدیکی با کشورهای‬ ‫تازه استقالل مورد توجه ویژه رهبران انکارا قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی‪ ،‬سران انکارا‬ ‫با اظهار عالقه برای برقراری روابط بسیار نزدیک با کشورهای تازه‬ ‫استقالل یافته قفقاز و اسیای میانه‪ ،‬این کشورها را برادران ترکیه‬ ‫خواندند‪ .‬انکارا طی سالیان دهه ‪ ۹۰‬و پس از ان به موفقیت هایی‬ ‫هم برای گسترش نفوذ در این مناطق دســت یافت و توانست به‬ ‫بازیگری موثر تبدیل شود‪.‬‬ ‫دولــت ترکیه با تکیــه برفرهنگ بومی این کشــورها توانســت‬ ‫دیدگاه های خود را از طریق دیپلماسی عمومی و قدرت فرهنگی‪،‬‬ ‫فراتر از مرزهای جغرافیایی به نمایش بگذارد‪ .‬دولت انکارا اژانس‬ ‫همکاری کشــورهای ترک زبان را با اهداف سیاسی و اقتصادی در‬ ‫کشورهای تازه استقالل یافته تاسیس کرد و پس از روی کارامدن‬ ‫حزب «عدالت و توسعه» تالش کرده است نفوذ و نقش خود را در‬ ‫اسیای مرکزی در ب ُعد اقتصادی به طور ویژه گسترش دهد‪ .‬ترکیه‬ ‫در مسیر توسعه و رشــد اقتصادی به ویژه در بخش های خدمات‬ ‫و حوزه هایی مانند گردشــگری توانســته بر عمــق نفوذ خود در‬ ‫کشورهای اسیای مرکزی بیافزاید‪.‬‬ ‫ترکیه همچنان جهت تقویت شــورای کشــورهای ترک زبان در‬ ‫اسیای مرکزی فعالیت دارد‪ .‬رویکرد کنونی ترکیه در کشورهای‬ ‫اسیای مرکزی بیشتردر حوزه اقتصاد است و در بخش اجتماعی و‬ ‫فرهنگی نیز فعالیت هایی دارد‪.‬‬ ‫طی سال های اخیر و پس از تحریم روسیه‪ ،‬ترکیه تبدیل به یکی‬ ‫از مقاصد مهاجران کاری کشورهای اســیای مرکزی شده است‪.‬‬ ‫روســیه بعد از بحران اوکراین دچار تحریم اقتصادی شد‪ .‬با پایین‬ ‫امدن سطح درامد در روسیه‪ ،‬فضا برای مهاجران کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی در روسیه کمتر شد و کشــورهایی همانند تاجیکستان‪،‬‬ ‫ترکمنستان و ازبکســتان که عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم‬ ‫نیستند بخشی از نیروهای کار را به کشورهای عربی از جمله قطر‬ ‫و امارات منتقل کردند و بخشی هم به ترکیه مهاجرت کردند‪ .‬هم‬ ‫اکنون بخش وسیعی از نیروهای مهاجران کار کشورهای اسیای‬ ‫مرکزی که اکثریت انان از کشور ترکمنســتان هستند در ترکیه‬ ‫مشغول به کار و فعالیتند‪.‬‬ ‫با توجه به رقابت کشــورهای منطقه در اســیای مرکزی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ترکیه در زمان فروپاشی شــوروی هم یکی از مسیرهای‬ ‫ترانزیت انرژی به اروپا بوده اســت‪ .‬در این زمینه می توان به خط‬ ‫لوله «ترانس خزر» اشــاره کرد‪ .‬این خط لوله امــکان انتقال گاز‬ ‫ترکمنستان به اروپا را با دور زدن روسیه از طریق خاک اذربایجان‪،‬‬ ‫گرجستان و ترکیه فراهم می کند‪ .‬این خط کریدور مورد حمایت‬ ‫اتحادیه اروپا و حتی امریکا اســت و نیاز اروپا بــرای خرید گاز از‬ ‫روسیه را کم می کند‪. .‬‬ ‫نشست سرمایه گذاری‬ ‫گردشگری کشورهای عضو‬ ‫اکو در کیش برگزار می شود‬ ‫نشست تخصصی کشورهای عضو اکو با رویکرد به سرمایه گذاری درحوزه‬ ‫گردشگری و با حضور فعاالن صنعت جهانگردی ایران و کشورهای عضو از‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۱‬اذر در جزیره گردشگری کیش برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون گردشگری سازمان منطقه ازاد کیش افزود‪ :‬این رویداد بین المللی‬ ‫به عنوان نشست تخصصی ســرمایه گذاری گردشگری کشور‪ ،‬باحمایت‬ ‫و همــکاری معاونت محترم ســرمایه گذاری وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‪،‬مشارکت کشورهای عضو اکو و همت سازمان‬ ‫منطقه برگزار می شود‪.‬‬ ‫مجید مالنوروزی‪ ،‬شناســایی و معرفی عوامل موثر بر ســرمایه گذاری‬ ‫درحوزه گردشگری‪ ،‬معرفی ظرفیتها و فرصتهای سرمایه پذیری در ایران و‬ ‫کشورهای عضو اکو‪ ،‬شناسایی روشهای جذب گردشگر‪ ،‬تامین منابع مالی‬ ‫توسعه صنعت گردشگری‪ ،‬تبادل دانش تخصصی و بررسی راهکارهای‬ ‫نوین جذب سرمایه و سرمایه گذار در توسعه صنعت توریسم را از جمله‬ ‫اهداف این رویداد ذکر کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬رویداد سازی و برگزاری نشستهای بین المللی در کنار برندینگ را‬ ‫یکی از نیاز های و راهکارهای موثر در توسعه و تقویت صنعت گردشگری‪،‬‬ ‫بهره برداری از ظرفیتهای فرهنگی‪ ،‬معرفی فرصتهای ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫درک مشترک بین اقوام و ملل و افزایش همکاریهای منطقه ای و جهانی‬ ‫بویژه تعامل سازنده با کشورهای همسایه ذکر کرد و افزود‪ :‬عالوه بر این‬ ‫اهداف کالن‪،‬برگزاری نشســت تخصصی ســرمایه گذاری گردشگری‬ ‫کشــورهای عضو اکو در کیش فرصتی مغتم برای معرفی ظرفیتهای بی‬ ‫بدیل این جزیره و شــناخت جهانی از زیرساختهای مناسب این منطقه‬ ‫برای جذب سرمایه در بخشهای مختلف گردشــگری بویژه گردشگری‬ ‫سالمت ا ست‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل شــرکت برگزار کننده این رویداد گردشگری طی‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬گردشگری درحال تبدیل شدن به یکی از ارکان اقتصادی‬ ‫و تجاری جهان است و برنامه ریزان و سیاســتگذاران توسعه‪ ،‬از صنعت‬ ‫گردشگری به عنوان رکن توسعه پایدار یاد می کند‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬در این برنامه گروه های موسیقی از کشورهای افغانستان و تاجیکستان‬ ‫نیز اجرای ویژه ای خواهند داشت‪.‬‬ ‫همچنین «ناصر فیض»‪« ،‬سعید بیابانکی» و رضا رفیع از شاعران مطرح کشور‪ ،‬شعرخوانی‬ ‫طنز کرده و «شهروز ایرانیان» شاهنامه خوانی می کند و مراسم تفال به حافظ و تهیه لوح یاد‬ ‫بود یلدا از دیگر بخش های این برنامه خواهد بود‪.‬‬ ‫این مراسم از ســاعت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬در روز شنبه ‪ ۳۰‬اذرماه در سالن ســعدی برج میالد برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫از جهانی شدن دوتار ایران و بودجه حوزه میراث تا کباب رشتی‬ ‫در پس زمینه اخبار مربوط به بودجه سال ‪ ۹۹‬حوزه میراث و گردشگری‪ ،‬امروز‬ ‫و فرداست که خبر جهانی شــدن دوتار ایرانی اعالم شود و در این احوال امدن‬ ‫اینفلوئنسر مشــهور غذا به ایران و عالقه اش به کباب رشــتی در فضای مجاز‬ ‫حسابی سرو صدا کرده است‪.‬‬ ‫این هفته وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری را نمی توان بدون‬ ‫تاثیر از اخبار ارائه الیجه بودجه ســال ‪ ۹۹‬دولت به مجلس شــورای اسالمی‪،‬‬ ‫بررسی و ارزیابی کرد‪ .‬پس از انتشار جزئیات الیحه بودجه داد و فریاد بسیاری‬ ‫از میزان بودجه این وزارتخانه درامد‪ .‬بسیاری می گویند اگر قرار بوده مشکالت‬ ‫وزارت میراث فرهنگی حل شود راه حل ان تبدیل سازمان به وزارتخانه نبوده‬ ‫بلکه باید با افزایش بودجه‪ ،‬مشکالت ان رفع شود که در بودجه سال جاری این‬ ‫گونه مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫کاهش بیش از ‪ ۱۵‬درصدی بودجه پژوهشگاه میراث فرهنگی‬ ‫بهروز عمرانی رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری از کاهش بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬درصدی بودجه این مرکز خبر داد و گفت‪ :‬در حالی که بودجه پژوهشگاه در‬ ‫سال جاری تنها ‪ ۴۵‬میلیارد تومان بود که این رقم در سال اینده به ‪ ۳۷‬میلیارد‬ ‫تومان کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بهروز عمرانی در نشســتی که به مناســبت هفته پژوهش در ســاختمان این‬ ‫پژوهشگاه برگزار شد‪ ،‬با انتقاد از کاهش بودجه این مرکز برای سال اینده گفت‪:‬‬ ‫این ارقام از کاهش ‪ ۱۶‬درصدی بودجه این بخش حکایت دارد‪.‬‬ ‫عوارض خروج ‪ ۴۰‬هزار تومان گران شد‬ ‫عوارض خروج از کشور در سال ‪ ۲۶۴ ،۹۹‬هزار میلیارد تومان تعیین شده است‬ ‫که در مقایسه با سال جاری ‪ ۴۰‬هزار تومان افزایش دارد‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه سال اینده پیش بینی شده تا عوارض خروج برای هر نفر ‪۲۶۴‬‬ ‫هزار تومان باشد در حالی که در سال جاری ‪ ۲۲۰‬هزار تومان پیش بینی شده بود‪.‬‬ ‫بر این اساس عوارض خروج برای مسافران برای بار دوم تا ‪ ۵۰‬درصد و برای بار‬ ‫سوم تا ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫همچنین عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ‪ ۱۳۲‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما در مورد زائران اربعین در الیحه بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬پیش بینی شــده که‬ ‫زائرانی که از تاریخ ‪ ۱۴‬شهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬تا دوم ابان ماه همان سال از مرزهای‬ ‫زمینی به مقصد کشور عراق از ایران خارج می شوند از پرداخت عوارض خروج‬ ‫معاف باشند‪.‬‬ ‫ساالنه سه میلیون مترمربع فرش در کشور بافته می شود‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه ســاالنه‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار مترمربع فرش در کشــور‬ ‫بافته می شــود گفت‪ ۲ :‬میلیون نفــر در این حرفه‬ ‫فعال هستند‪.‬‬ ‫فرشته دستپاک در حاشیه برگزاری نمایشگاه های‬ ‫فرش دستبافت در همدان در جمع خبرنگاران افزود‪:‬‬ ‫صادرات فرش ایران به چین از برنامه هایی است که‬ ‫با جدیت دنبال می شود که اگر عملیاتی شود‪ ،‬شاهد‬ ‫گشایش بزرگی در صنعت فرش کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در استان همدان ‪ ۵۰‬هزار قالیباف‬ ‫وجود دارد که ‪ ۱۳‬هزار نفر از انها کارت قالیبافی دارند‬ ‫افزود‪ :‬قالیبافانی کــه کارت قالیبافی دارند همگی‬ ‫بیمه هستند که همدان در این زمینه از استان های‬ ‫پیشتاز هستند‪.‬‬ ‫رییس ملی فرش ایران ادامه داد‪ :‬فرش دســتبافت‬ ‫همدان ثبت جهانی و فرش نهاوند ثبت ملی شده و‬ ‫فرش کبودراهنگ و مالیر نیز در حال پیگیری برای‬ ‫ثبت ملی است‪.‬‬ ‫دستپاک توسعه فروش اینترنتی را یکی از جدی ترین‬ ‫برنامه ها برای توســعه بازار فروش داخلی و خارجی‬ ‫ذکر کرد و افزود‪ :‬تاکنون هیچ گونــه بازار اینترنتی‬ ‫و اســتارتاپ برای فروش فرش دســتبافت فعالیت‬ ‫اولین تور صنعتی کیش به گردش‬ ‫در می اید‬ ‫مدیرعامل منطقه ازاد کیش گفت‪ :‬جمعی از مدیران‬ ‫صنعت کشور در قالب اولین تور گردشگری صنعتی‬ ‫کیش‪ ،‬هفته اینده از این جزیره دیدن می کنند‪.‬‬ ‫غالمحسین مظفری در ایین گشــایش سمپوزیوم‬ ‫فرصت های ســرمایه گذاری گردشگری عضو اکو با‬ ‫اعالم این خبر افزود‪ :‬توســعه و تقویــت حلقه های‬ ‫مختلف گردشــگری از جمله گردشگری سالمت و‬ ‫صنعت در کنار سایر حلقه های گردشگری در دستور‬ ‫کار سازمان منطقه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر وجود زیرســاخت های مناســب‬ ‫گردشــگری در کیش افزود‪ :‬در حــال حاضر جزیره‬ ‫کیش پذیرای گردشــگران ســامت از کشورهای‬ ‫همسایه اســت و باتوجه به زمینه های مساعد ما نیز‬ ‫برای دســتیابی به نتایج مطلوب تــر دز این بخش‪،‬‬ ‫درحال توسعه و ارتقای خطوط پروازی به کشور های‬ ‫مختلف هستیم‪.‬‬ ‫مظفری با اشاره به ورود ســاالنه ‪ ۱‬میلیون و ‪۸۰۰‬‬ ‫هزار گردشــگر به جزیره کیش اظهار داشــت‪۵۲ :‬‬ ‫هتل در کیش فعالیت می کنــد و هتل هایی نیز در‬ ‫دست ساخت داریم که این امر نمایانگر صنعت پویای‬ ‫گردشــگری در منطقه ازاد کیش است و در تالشیم‬ ‫که با رایزنی های انجام شــده از صندوق توسعه ملی‬ ‫برای توسعه بیشتر زیرساخت های گردشگری بهره‬ ‫بگیریم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان منطقه ازاد کیــش همچنین با‬ ‫اشــاره به برگزاری موفق رویداد های بزرگ ورزشی‬ ‫در کیش افزود‪ :‬با توجه به میزبانی باشکوه کیش در‬ ‫رویدادهای ببین المللی ورزشی که رضایت مسئوالن‬ ‫فدراسیون های جهانی را در پی داشته است‪ ،‬در این‬ ‫حوزه با کمیته ملی المپیک نیز تعامالتی انجام شده تا‬ ‫بتوانیم میزبانی جام جهانی فوتبال ساحلی در کیش‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن تقدیر از تمامی دست اندر کاران‬ ‫برپایی سپوزیوم فرصتهای سرمایه گذاری گردشگری‬ ‫حوزه اکو گفت‪ :‬حضور ‪ ۱۰‬کشور عضو اکو در کیش‬ ‫فرصتی مغتنم است که باید برای بهره برداری و تداوم‬ ‫اینگونه نشست ها برنامه ریزی کرد‪ ،‬لذا باید برگزاری‬ ‫ساالنه این ســمپوزیم را در دســتور کار قرار دهیم‬ ‫و پیشنهاد می کنم برای رســیدن به نتایج مطلوب‬ ‫دبیرخانه دائمی این رویــداد در جزیره کیش ایجاد‬ ‫شــود که این مهم موجب تعامالت بیشتر در حوزه‬ ‫های گردشگری‪،‬اقتصادی‪ ،‬سرمایه گذاری و فرهنگی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جمعیت باالی کشور های عضو اکو‬ ‫و قرابت و نزدیکی فرهنگی و تمدنی این کشــور ها ‪،‬‬ ‫همچنین تفاوت های جذاب انهــا می تواند موجب‬ ‫ارتباطات بیشتر شــود؛ گفت‪ :‬باید تسهیالت رفت و‬ ‫امد بین کشــورهای عضو اکو را مورد بررسی بیشتر‬ ‫قرار دهیم که بخش عمده ای از ان به وزارت خارجه و‬ ‫سازمان اکو بر می گردد‪.‬‬ ‫راه اندازی مجدد خط مسافری دریایی ایران‪ -‬عمان‬ ‫یک مقام مســئول‪ ،‬از راه اندازی دوباره خط مسافری‬ ‫دریایی چابهار‪ -‬مســقط تا پایان اذرماه ســال جاری‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬بهــروز اقایی با بیان اینکه‬ ‫کشــور عمان کمترین مســافت دریایی را با سواحل‬ ‫مکران دارد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬جذابیت بســیار زیادی در‬ ‫حوزه گردشگری و مراودات تجاری و دریایی با توجه به‬ ‫مســافت کوتاه و همینطور مشترکات قومی بین کشور‬ ‫عمان و استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان‪،‬‬ ‫متصور است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سال ‪ ۱۳۹۶‬با راه اندازی خط مسافر دریایی‬ ‫بین چابهار و مسقط‪ ،‬مراودات تجاری‪ ،‬قومی‪ ،‬گردشگری‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 160‬شنبه ‪ 23‬اذر ‪98‬‬ ‫و توریسم درمانی بین دو کشور شکل گرفت‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬متاسفانه یک وقفه ‪ ۱,۵‬تا ‪ ۲‬ساله‬ ‫برای خط مسافر دریایی ایران و عمان اتفاق افتاد که پس‬ ‫از رایزنی های مختلف با کشور عمان و همینطور انعقاد‬ ‫قراردادی با بخش خصوصی در خصوص راه اندازی خط‬ ‫مزبور‪ ،‬امید می رود تا پایان اذرماه سال جاری نخستین‬ ‫سفر دریایی بین چابهار و مسقط دوباره برقرار شود‪.‬‬ ‫اقایی اظهارداشــت‪ :‬بسترســازی برای توسعه صنعت‬ ‫گردشگری وخدمات وابسته‪ ،‬ارتقای رفاه و شاخص های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه‬ ‫از جمله اهداف این خط مسافری است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش جذب ســرمایه گــذار داخلی و‬ ‫خارجی‪ ،‬سهولت تردد تجار و سرمایه گذاران بین ایران و‬ ‫عمان‪ ،‬افزایش ترافیک دریایی‪ ،‬گسترش مراودات قومی‬ ‫بین دوکشــور از دیگر اهداف راه اندازی خط مسافری‬ ‫دریایی در بندر چابهار است‪.‬‬ ‫مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان‬ ‫گفت‪ :‬نکته قابل توجه اینکــه از جمعیت پنج میلیون‬ ‫نفری عمان یک میلیون نفر بلوچ هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این افراد راغب هســتند با ایجاد یک مسیر‬ ‫ارزان و ســریع بتوانند تبادالت کاالیی‪ ،‬مراوات تجاری‬ ‫و رفــت و امدهای قومی خود را گســترش دهند که با‬ ‫راه اندازی خط مزبور تسهیل گری بسیار خوبی در این‬ ‫مراودات اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۲‬میلیــون نفر در حوزه فرش‬ ‫دستباف کشور فعالیت می کنند و ‪ ۲۲‬منطقه در این‬ ‫زمینه ثبت جهانی شده است‪.‬‬ ‫رییس مرکز ملی فرش ایران با بیان اینکه تولید فرش‬ ‫برای دولت دردسری نداشته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه تولید فرش هیچ ازاری نداشته دولت‬ ‫نیز اقدام خاصی برای حمایــت از فرش بافان انجام‬ ‫نداده اما امروز برنامه ریزی شــده که کارگروه های‬ ‫فرش در استان ها برگزار شــود زیرا فرش باالترین‬ ‫امار اشتغال را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با کمترین سرمایه گذاری می توان باالترین‬ ‫ارزش افزوده را در فرش دستبافت ایجاد کرد؛ بنابراین‬ ‫با وجود وضعیت بد جنگ اقتصادی‪ ،‬وضعیت فرش‬ ‫دستباف همیشــه حرف اول را در توسعه اقتصادی‬ ‫کشور زده است‪.‬‬ ‫دســتپاک با بیان اینکه ‪ ۸۰‬درصد از تولیدات فرش‬ ‫دستبافت کشور صادر می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با‬ ‫‪ ۱۵‬کشور رایزنی به عمل امد تا صادرات توسعه یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر صادرات فــرش به چین به عنوان یک‬ ‫اقتصاد بزرگ رونق بگیرد‪ ،‬گشایش بزرگی در فرش‬ ‫دستباف کشور ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫سینمای هند از اسطوره و‬ ‫افسانه بر انسان متمرکز‬ ‫شده است‬ ‫منتقد ســینما گفت‪ :‬این واقعیت را باید پذیرفت که ســینمای‬ ‫هند از اســطوره و افسانه به سمت انســان حرکت کرده است و‬ ‫نقطه تمرکز جریانی از سینمای مدرن هندوستان‪ ،‬دیگر افسانه‬ ‫و عملیات محیرالعقول نیســت‪ ،‬بلکه انسان و بزنگاه های زندگی‬ ‫روزمره است‪.‬‬ ‫برنامه «یک فیلم‪ ،‬یک گفت وگو» با نمایش و نقد فیلم سینمایی‬ ‫«عکس» ساخته «ریتیش باترا» از فیلم های موج نوی سینمای‬ ‫هند‪ ،‬شــامگاه پنجشــنبه ‪ ۲۱‬اذر در ســالن زنده یــاد عباس‬ ‫کیارستمی بنیاد سینمایی فارابی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این نشست «مرســده مقیمی» کارشــناس‪-‬مجری با اشاره به‬ ‫ضرورت پرداختن به موج نوی ســینمای هند‪ ،‬ضمن تشــکر از‬ ‫تالش های بنیاد سینمایی فارابی در برپایی این برنامه‪ ،‬به نقش‬ ‫«سامان کیانی» در ترجمه اثار متاخر سینمای هند اشاره کرد و‬ ‫شناساندن این فیلم ها را محصول فعالیت او دانست‪.‬‬ ‫«کیانی» افزود‪ :‬اگر کسی جامعه هند را نشناسد‪ ،‬شاید «عکس»‬ ‫خیلی برایش قابل درک نباشد‪ .‬مسیرهای درک فیلم از اختالف‬ ‫طبقاتی همچنان پررنگ و ب ُعد تجارت گونــه ازدواج می اید که‬ ‫شاید وقوع ان در عصر کنونی دور از ذهن باشد اما هست و اتفاق‬ ‫می افتد‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬همه این ها در این ســینما بوده و ارزشمند‬ ‫است و بد نیست اما در سینمای هند‪ ،‬این سیر تطور طی شده و‬ ‫حاال با فیلم هایی روبه رو هستیم که روی انسان متمرکز هستند‬ ‫و تاریخ و جامعه و مردم شناســی خود را از زاویه امروز مطلق و‬ ‫واقعیات و هنجارهای الزامی و بایدها و نبایدهای زندگی روزمره‬ ‫پردازش می کنند‪.‬‬ ‫شجری کهن در بخشی دیگر ضمن پاسخ گویی به پرسشی درباره‬ ‫اغراق های سینمای هند که از ان به «هندی بازی» تعبیر می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شاید جریان موج نوی ســینمای هند به سمتی برود که‬ ‫هندی بازی در ان نباشــد اما من می گویم هندی بازی سست و‬ ‫بی پایه و صرفا تجاری که مثل سینمای ما چهار واسطه بنشینند و‬ ‫بگویند کار عجیبی بکنیم که فالن فیلم بفروشد‪ ،‬نیست‪ .‬چرا که‬ ‫در ان سینما‪ ،‬این اغراق از ریشه ها می اید‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪ :‬اگر تعداد عاشــقانه هایی که در طول سال در‬ ‫این سینما ساخته می شــود خیلی پایین تر از قبل است‪ ،‬بخشی‬ ‫از ان نتیجه تغییرات تکنولوژیک است و این امکان داده شده تا‬ ‫فیلمسازها بتوانند بدون فروکاست ایده ها و خیال پردازی هایشان‬ ‫را سینمایی کنند‪.‬‬ ‫او در نتیجه گیری ســخنان خود گفت‪ :‬موج نوی سینمای هند‪،‬‬ ‫جریان اصلی حاکم بر سینمای هند نیست اما حامل شناسه هایی‬ ‫است که در ان‪ ،‬تعادل خیال و واقعیت به سمت واقعیت و تعادل‬ ‫افسانه و انسان به سمت انسان حرکت می کند‪.‬‬ $ 1 billion expected to repay foreign loans Saturday, 14 December, 2019 6 AYAR Economy Iran resumes exports of PET used in bottling, textile industry A key petrochemical company in Iran has significantly increased its production of polyethylene terephthalate, also known as PET plastic, allowing the country to resume exports of a product which has a high demand in bottling and textile industries. Reza Ghassemi Shahri, who serves as the CEO of Shahid Tondgooyan Petrochemical Company (STPC), said on Wednesday that output in the company had reached a historic record of 110,000 tons per month over October and December this year. Ghassemi said that new production capacity had allowed the STPC to resume exports of bottling and textile PET in November, a move he described as a major achievement as it could lead to more foreign currency revenues for Iran at a time the country’s oil industry is under the American sanctions. He also said that the STPC, the sole PET producer in Iran, is planning to start production for 20 new variants of the plastic, including a special fiber which is widely used in the tire industry and is currently imported into Iran.   The official said plans were also in place to create an extra 4,800 tons of new capacity for bottles and textile PET in the STPC through a financing scheme which will involve foreign investors. Iran’s petrochemicals sector has expanded rapidly over the past years, mainly as a result of sanctions imposed on the country’s direct sale of oil. The increased petchem exports have helped the government to compensate for the losses suffered in crude sale as sanctions normally fail to identify the source of the Iranian refined products once they arrive in foreign markets. Russian contractor starts work at power plant south of Iran: Official Iranian officials say a Russian contractor is taking over at a major power plant south of the country which is expected to be built through finances provided by Moscow. A local official in Iran’s southern province of Hormozgan said on Wednesday that construction works for the Sirik Power Plant had effectively started after banks opened a letter of credit for transfer of funds for the project. Hossein Salimi, who heads the local energy department at Hormozgan, said temporary shelters and offices had been erected at the site of the project in Sirik for operations to start by the Russian contractor. Salimi said the manager of the Russian company in charge of the project would be in Tehran within the next days to order the start of the construction work. Russia is expected to invest up to € 1.2 billion in the construction of Sirik, a 1,200-megawatts power plant that would significantly boost Iran’s electricity generation capacity in areas near the Persian Gulf. Once fully operational, the Sirik project would add some 12 terawatt hours (TWh) of power to Iran’s current production of more than 300 TWh. The project has been described as a symbol of Russia’s growing inclination to invest in Iran at a time the United States is piling massive economic pressure on the country. Russia has committed itself to other infrastructure projects in Iran worth nearly $5 billion. Iran’s energy minister Reza Ardakanian said on Wednesday that the projects, which include a key railway southeast of the country, would start next year after clearing administrative barriers for transfer of funds and other issues.   98 ‫ اذر‬23 ‫ شنبه‬- 160 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Economy & Trade according to the budget bill , the country ‘s total budget deficit in the banks ‘ budget and state - owned companies is estimated to be us $ 1 billion . the budget of the state budget for the repayment of foreign loans has been predicted by the president of fars news agency ( fars news agency ). this budget belongs to government companies , banks and for - profit institutions affiliated to the government that the revenues and costs of these companies and institutions will be costly . in summary , the sources and expenditure of public enterprise sector companies in the budget bill for the repayment of foreign loans in the coming year are expected to be $ 1 billion . Iran pays nearly $100mln in compensation to farmers in flooded regions The Iranian government has paid nearly $100 million in flood relief to farmers whose lands and crops were devastated in the heavy rainfall that affected large parts of the country in April and March this year. A senior official at Iran’s ministry of agriculture said on Tuesday that the government had provided nearly $60 million in direct payments to farmers who had incurred losses during the floods. Seyyed Mohammad Mousavi said an extra $40 million had been paid in low-interest loans to nearly 50,000 farmers in north, west and southwest of the country, where floods had caused significant damage to the agricultural lands and crops. The announcement comes as the Iranian government and other agencies continue with reconstruction activity in flooded regions in four main provinces. Dozens of people were killed in the floods which continued for several weeks and caused massive damage to roads, bridges, homes and lands. The payments to farmers are extra to other disaster funds allocated by the government to rebuild towns and villages affected by the floods. Estimates suggest the floods had caused around 350 trillion rials ($2.5 billion) worth of damage, prompting the Iranian government  to tap into the country’s sovereign wealth fund and draw up o $2 billion for relief and reconstruction. Iran’s chief banker says stability will return to Iran forex market soon The governor of the Central Bank of Iran (CBI) says prices of foreign currencies will return to normal levels in a very near future despite growing speculations that have affected the markets over the past days. Abdolnasser Hemmati said on Monday that prices in the forex market had surged over the past days mainly because of a recent government decision to increase the price of fuel and rumors that Iran would have problems funding a budget announced for the next Persian calendar year starting in late March. “We do not treat the issue of currency rate and its fluctuations with hysteria,” said Hemmati, adding, “We will bring stability back to the forex market.” The CBI chief said certain people were benefitting from creating a bubble in the prices of foreign currencies. “Based on our information, networks outside of the country are also working to increase the currency price,” said Hemmati, without elaborating. Reports from unofficial currency market in downtown Tehran on Monday showed that prices had surged by nearly 25 percent compared to late November. Iran’s rial closed at 138,000 against the US dollar on Monday, the lowest on record for the national currency since early summer. Hemmati said various factors had played a role in rial’s devaluation in recent days, including a continued unrest in neighboring Iraq which had significantly affected Iran’s exports to the Arab country.   Iran stock exchange market reports historic record for main index The main index in the Tehran Stock Exchange (TSE), Iran’s chief bourse, has risen to a record high, despite a recent surge in the prices of hard currency in the country which could have caused a fall in share investments. The ISNA news agency said in a Sunday report that TEDPIX, the main index in the TSE, had increased by 4,942 points to reach a total of 332,567, a record high never seen in the market before. It said the price index TEPIX had also rallied by 1,737 to stand at 102,799 points, bringing the total value of the TSE to more than 12,130 trillion rials (over $90.5 billion). The figures recorded on Sunday were slightly higher than a previous round of boom seen in the market on October 5, 2019, when TEDPIX stood 327,305 and TEPIX topped 97,377 points. A total of 4.772 billion shares were traded in the TSE on Sunday in 544,880 times of exchange with an overall value of 23.09 trillion rials (over $172 million), said other reports. One private bank, one major petrochemical company and several mining and metals groups were among those with highest-yielding shares in the market. The ISNA said trade in Fara Bourse (IFB), a small- cap market, was also booming on Sunday with main index closing at 4,282 points, a 53-point increase compared to the previous day. Iranian government submits $150bn annual budget bill to parliament The Iranian government has submitted a budget bill to the parliament for the next Iranian calendar year starting March 20, 2020. The official IRNA agency said that the bill presented to the lawmakers by President Hassan Rouhani earlier on Sunday detailed the total revenues projected to be gained over the next year by both the government and its major companies and banking institutions. The report said the total revenues, which would equal to the total spending, would amount to 19,887,370,910,000,000 rials. That would equal to nearly $150 billion considering the Sunday exchange rates of currencies in the Iranian market. (1 USD= 133,500 RLS) Of that figure, the government is expected to directly gain more than $37 billion which it will spend on daily and routine expenses like civil servant salaries, social benefits and major construction projects. The IRNA said the maximum income expected from direct sale of oil in the next year’s budget would be nearly $3.4 billion, while taxation would generate more than $14.5 billion in revenues. That means that Iran has significantly reduced its dependence on oil incomes, a source once seen as a staple of the government’s budgeting decisions. That comes as Iran continues to suffer from a series of American sanctions that have specifically targeted its oil and gas industry. Experts believe the sanctions, enacted since November last year and after Washington withdrew from an international agreement on Iran’s nuclear program, have helped Iran diversify its economy away from oil. They also say that bans on direct sale of oil have encouraged more investment in the downstream section of the oil industry as exports of petrochemicals keep surging despite massive pressures imposed on Iran. The parliament is expected to pass the budget bill, meant to regulate revenues and spending in the Persian calendar year of 1399, in early 2020. Iran, Oman seek easier financial exchanges to boost trade Iran and Oman will take steps to facilitate financial exchanges between the two countries amid plans to increase the value of bilateral trade by around five times. The Governor of the Central Bank of Iran (CBI) Abdolnasser Hemmati said on Saturday that easing restrictions on financial transactions with Oman would encourage businesses in the two countries to get involved in more exchanges in the near future. “Transfer of money between Iran and Oman will be facilitated,” said Hemmati while in a meeting with Oman’s Minister of Commerce and Industry Ali bin Masoud al Sunaidy in Tehran. Hemmati’s comments came after his recent visit to Oman where the CBI governor explored ways that could help increase trade with the Arab country as Iran seeks to offset the impacts of American sanctions on its sale of oil. Al Sunaidy, for his part, said that Oman was keen to expand its trade relations with Iran, add- ing that Muscat would spare no efforts to help and facilitate exchanges between businesses in the two countries. Iran has seen its exports to Oman nearly quadrupled over the past years mainly as a result of government efforts to lower tariffs on export of food and agricultural products. Iran-China trade at $20bn in 8 months despite US sanctions: Envoy Tuesday, 10 December 2019 5:36 PM [ Last Update: Tuesday, 10 December 2019 7:04 PM ] US Rep. Ilhan Omar (D-MN) (L) talks with Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) during a rally with fellow Democrats before voting on H.R. 1, or the People Act, on the East Steps of the US Capitol on March 08, 2019 in Washington, DC. (AFP photo) China’s Ambassador to Iran Chang Hua is seen in this file photo arriving for a meeting with journalists in Tehran on August 26, 2019. China’s ambassador to Iran says American sanctions have failed to affect economic cooperation between the two countries, adding that the value of bilateral trade has reached almost $20 billion between late March an late November this year. Chang Hua said on Tuesday that China would continue to ignore US efforts to restrict Iran’s trade activity in the world, saying Tehran and Beijing will seek to expand their ties in the future. Speaking to a gathering of businesses in Tehran, Hua insisted that reaching a $20-bn target in bilateral trade in eight months was a sign that Iran and China were determined to increase their economic cooperation. The ambassador, who was appointed to the post some six months ago, said he had done his best during his time in Tehran to help improve the strategic partnership between the two countries. The comments come as China struggles to minimize the impacts of the American sanctions targeting Iran’s oil industry on the general status of trade and cooperation with Iran. Iran aims to attract 1.5 mln Chinese tourists: Minister Iran aims to attract 1.5 mln Chinese tourists: Minister Iran aims to attract 1.5 Chinese tourists in the next 4-5 years, says the country’s tourism minister. China, once the top buyer of Iran’s oil, has consistently refused US pressure to cut crude imports from Iran to zero. Beijing insists oil imports from Iran would continue despite problems affecting the transportation and insurance of oil shipments. Hua said that China would keep trying to save a landmark nuclear deal signed between Iran and world powers in 2015 more than a year after the US government pulled out of the agreement to let it unravel. He said the JCPOA, as the deal is known, was a historic diplomatic achievement and a result of years of negotiations that should be preserved as a model for solving international disputes. Iran,   Iraq to renew electricity deal next month: Minister Saturday, 14 December, 2019 7 AYAR Economy Uganda eyeing Iran’s help in agriculture industry Ugandan Parliament Speaker Rebecca Kadaga, in a meeting with Iranian Ambassador to the African country Seyed Morteza Mortazavi, called for widening mutual cooperation in the agriculture sector, and asked Tehran to help Kampala with manufacturing agricultural machinery such as tractors. In the Friday meeting in Kampala with Mortazavi, Kadaga said that both countries should put more effort in enhancing economic relations, depicting the bilateral political ties as a good model. She said that there are plenty of opportunities in Uganda’s agriculture sector for boosting cooperation, which includes producing agricultural machinery such as tractors. She said that such products can both modernize agriculture in her country as well as neighboring states. For his part, the Iranian envoy pointed to the importance of cementing ties in various fields of mutual interest, noting that Iran is ready to boost parliamentary relations with Uganda. In September, Ugandan President Yoweri Museveni, in a meeting with Mortazavi, voiced his country’s strong opposition to Washington’s unilateral sanctions against Tehran, and added that Kampala is eyeing further expansion of ties with the Islamic Republic. During the meeting with Mortazavi, Museveni rejected the US unilateral acts, sanction policies and imposing economic pressures against independent countries like Iran, and underlined collective cooperation for reinforcing multilateralism. Back in October 2018, Ugandan companies and firms signed 4 memoranda of understanding with Iranian knowledge-based companies. The Signing of the MoUs took place during a conference of Iranian and Ugandan companies held in the Ugandan capital city of Kampala. The event was participated by Ugandan Minister for Science and Technology Elioda Tumwesigye, Iranian Vice-President for Science and Technology Sorena Sattari and Iran’s Ambassador Mortazavi. Official: Enhancing border markets help to develop economic ties with Turkey Governor General of West Azarbaijan province Mohammad Mehdi Shahriari said  enhancing border markets will help development of economic ties between Turkey and Iran. He made the remarks in meeting with his Turkish counterpart from Agri province Suleyman Elban on Thursday. Shahriari pointed to provincial capacities in the fields of manpower, agriculture, tourism, mine and industry and added that provincial economic indexes in the past 2 years indicated a comprehensive development in the fields of reducing unemployment, business environment recovery index and growth in investment. He said strengthening ties with Turkey is important and added that both sides’ people will benefit from Sari-su border market, which will be finalized and completed soon. Suleyman Elban said completion of the border markets will influence on job-creating, economic growth, and investment and added that Turkey will welcome every proposal to expand relations. He expressed regret for imposed sanctions against Iran and said that Turkey will do its utmost to reduce difficulties for Iranians. 98 ‫ ابان‬18 ‫ شنبه‬- 156 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Economy & Trade Iran’s Minister of Energy Reza Ardakanian has rejected claims that Iraq would stop buying electricity from Iran next month when a current deal on the issue expires. “... as long as they need Iran’s electricity we continue the exports,” said Ardakanian on Monday, adding that the power delivery to Iraq will continue based on a section in the multi-purpose cooperation deal between the two countries which allows exports to continue as long as the Iraqis need Iran’s electricity.Ardakanian said the duration of the three-year economic cooperation deal with Iraq would expire at the end of December. However, he insisted that the terms of the deal, including the export of electricity, have been enacted on a yearly basis and concurrent with the implementation of Iraq’s annual budget laws. Iran’s non-oil exports exceed $27bln in 8 months Iran exported more than $27 billion worth of non-oil goods during the past 8 months of the current Iranian year (started on March 21). Iran’s customs office announced on Tuesday that the country’s non-oil exports had witnessed a 16% increase in terms of weight in the past 8 months compared with the corresponding period in the last year, showing a steady rise in resist- ance against the US economic sanctions. A sum of 88,000 tons of commodities worth $27 billion has been exported from Iran to foreign countries in the past 8 months, it added. China, Iraq, the UAE, Turkey and Afghanistan have been the first five destinations of Iran’s non-oil exports to foreign states. Iranian Vice-President and Head of the Management and Planning Organization (MPO) Mohammad Baqer Nobakht said in November that his country is after accomplishing an objective of increasing non-oil exports to 15 neighboring countries by two-fold to counter the US bans on its oil sale. Nobakht said that non-oil exports to 15 neighboring and near countries should reach $48 billion in the next Iranian calendar year (March 21, 2020-March 20, 2021), adding that hitting the target was necessary given Iran’s urgent need to new foreign currency revenues as normal crude sale has been affected by American sanctions. He said that Iran had been effectively deprived of around $50 billion a year in oil sales income, adding that non-oil exports should compensate for that loss. Indonesia eases visa for iranian traders Indonesian Ambassador to Tehran Octavino Alimudin said that his country is eager to have stronger economic ties with Iran, adding that to boost trade ties, Jakarta has eased visa-issuance process for Iranian traders and businesspeople. Making the remarks on Thursday in a ceremony held in Kerman to appreciate the efforts of the provincial exporters, Alimudin said that Jakarta is after increasing trade ties with Iran. He added that in a bid to encourage trade ties, the process of issuing visas for Iranian businesspersons have been facilitated. Alimudin noted that more effort is needed from both sides to prepare the ground for increasing exports in order to expand mutual cooperation. He also said that his visit to Kerman was a good opportunity for getting acquainted with the regional businesspeople. Although agricultural products such as dates are now being exported to Indonesia from Iran, the total amount of exports is less than expectations, he said. In a relevant development in late November 2018, Iranian Commercial Attaché to Indonesia Anwar Kamari said that Iran’s export of non-oil goods to Indonesia showed a significant rise. Ordinary metals, including iron and steel, with $220 million and 74 percent growth are in the forefront of exports to Indonesia compared to last year, he added. Kamari said the non-oil exports to Indonesia showed 20 percent in the same period. “Plastic, chemical, petroleum, steel, and food products are among main Iran’s non-oil exports to Indonesia,” he added. Indonesia eyeing more trade exchanges with Iran Indonesian Ambassador to Tehran Octavino Alimudin voiced his country’s willingness on Thursday to increase trade and economic exchanges with Iran, and said that he will do all his best to boost mutual cooperation. “Indonesia and Iran have made efforts to prepare the grounds for increasing exports in order to trade excchanges between them,” Alimudin said in a meeting with Iranian exporters on Thursday. The Indonesia ambassador noted that the needed facilities have been provided for issuing visas for Iran’s businessmen. In a relevant development in late November 2018, Iranian Commercial Attaché to Indonesia Anwar Kamari said that Iran’s export of non-oil goods to Indonesia showed a significant rise. Ordinary metals, including iron and steel, with $220 million and 74 percent growth are in the forefront of exports to Indonesia compared to last year, he added. Kamari said the non-oil exports to Indonesia showed 20 percent in the same period. “Plastic, chemical, petroleum, steel, and food products are among main Iran’s non-oil exports to Indonesia,” he added. Kamari reiterated imports from Indonesia mainly include wood and paper pulp, inorganic chemicals, wood and wood products, food and beverage, and home appliances. South Pars gas condensate storage capacity hits 2.5 mb The gas condensate storage capacity of South Pars Gas Field has reached 2.5 million barrels now that a new storage tank has come online in Pars Oil and Gas Company (POGC). According to POGC, as quoted by Shana, the tank is built with 500,000 barrels of capacity which is being fed by gas condensate recovered from the joint South Pars gas field. Last year, four of the eight tanks in the project to build a condensate storage and measuring facility with a storage capacity of 2 million barrels were put into operation. The project is in progress with the purpose of storing 4 million barrels of South Pars gas condensates. The remaining tanks of the projects are expected to be completed gradually, with 10 to 15-day intervals by early February. Chabahar-Muscat shipping line to start operation next week Chabahar-Muscat passenger shipping line will start operation to commute passengers next week, an official from maritime and port organization of Sistan and Balouchestan province announced on Wednesday. As Hassan Ebrahimi informed, the shipping line which was shut down for two years, will prepare the grounds for flourishing the Iranian port as it can boost cooperation with other ports around. He also described that the US has not sanctioned Iranian ports but foreign ships’ commute in them except in Chabahar. “For- eign ships can freely commute in Chabahar port and the port was probable to be exempted from the sanctions for supporting the investments made in Afghanistan, India and Central Asia.” In his meeting with the Minister of Industry, Mine and Trade Reza Rahmani in mid-July, Ahmed bin Mohamed Al Fatisi, Omani Minister of Transport and Communication voiced readiness of his country for investing in Chabahar development projects. In this meeting, Minister of Industry, Mine and Trade Reza Rahmani said, “activating Ash- gabat Agreement and cooperation of Oman in North-South Corridor with the aim of using port and rail capacities between the two countries as well as accessing Central Asian market have been considered as one of the main objectives behind development and promotion of bilateral relationship.” Rahmani pointed to the high potentials and capacities of Iranian cities including Chabahar and Bandar Abbas and added, “Islamic Republic of Iran attaches great importance to its relations with neighbors, so that the coun- try thinks about this issue as a win-win and strategic tie.” Chabahar has the capacity of having sea relations with Gwadar Port City in southwest Pakistan, Sohar in the north of Oman and Omani capital of Muscat in the sea of Oman, southern Iran. It has great economic and transit capacities. The important strategic Iranian port is also considered a great trade zone for international cooperation. Experts believe that Iran’s strategic Chabahar Port can reduce expenses for the transit of commodities. FAO, ULRP provide iranian experts with advanced skills on Evapotranspiration Mapping As part of the “Integrated Programme for Sustainable Water Resources Management in the Urmia Lake Basin,” the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) and Urmia Lake Restoration Program (ULRP) held a 4-day workshop for Iranian experts, trained them on advanced methods to map evapotranspiration of agricultural areas using remote sensing satellite data. Led by an IHE Delft Institute for Water Education’s scientist, Mr Sajid Pareeth, the workshop was hosted by ULRP in Tehran from 07 to 10 December 2019.  According to Mr Pareeth, the workshop “train the participants to compute Actual Evapotranspiration (ETa) based on freely available satellite, meteorological and other secondary datasets.” Underscoring the significance of the workshop for the country, Mr Pareeth said the method presented in the workshop “is very effective for Iran; this expertise is need of the hour to monitor water use in water-scarce situations that we face all over the world, especially in Iran.”  “This method will enable Iranian experts to set up a monitoring system to monitor water use by different landuse types, especially irrigated areas at the basin and national levels,” he added.  Ms Sara Asadi, a senior researcher in ULRP also stressed that “this method is one of the most widely used worldwide with promising results for applications like water accounting”, contributing to capacity building among Iranian institutions.  The outcome of this training “would be very useful for decision making at different scales,” as described by Mr Poolad Karimi, a senior researcher at IHE Delft Institute for Water Education.  At the farmer’s level, the ability to measure evapotranspiration will let the farmers know “whether the water is enough, are the crops suffering from water stress or not and when is the best time for irrigation,” Mr Karimi said. He further said, “On a larger scale at basin level, this information can be helpful for the policymakers to track water use and plan interventions. They would know how much water was used in different areas and how water-saving strategies could be implemented to ensure higher water productivity.” The workshop was attended by 19 national and local experts from different entities including the Ministry of Energy, the Ministry of Agriculture Jahad, I. R. of Iran Meteorological Organization (IRIMO), the Remote Sensing Centre of Sharif University of Technology, Urmia University, the University of Tabriz and Sharif University of Technology. The training was the first part of threephased skill-sharing programme on ET mapping jointly organised by FAO, ULRP and IHE Delft. It will be followed by further advanced training on seasonal ETa estimation using time-series analysis and remote sensing. In addition, regarding water accounting and to complete the training that held in 2018, three trainings are planned to conduct in next months; WaterPix training, WA+ Coding training, and WA Workshop for decision maker FAO is working with countries to ensure that water use in agriculture is made more efficient, productive, equitable and environmentally friendly. Saturday, 14 December, 2019 98 ‫ اذر‬23 ‫ شنبه‬- 160 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Ayar Eqtesad - famous historical houses in Isfahan and one of the attractions that domestic and foreign tourists must visit is converted to boutique hotel. according to the Mohr news correspondent , the maison vauquer , which has been registered to the national register in 2000 , according to the owner of those three historical periods , zand , safavid and qajar . The base of this house is historic, but it is completely new. This house is one of the oldest houses in Isfahan. Because of the art of the sash and the plaster and the decoration of the glass, so that the tile and the carve on the stone Last year, when the house was pur- chased, it was owned by a man called the astronomer nasir shah , almost the ruin of which nothing remained . While some personal problems have been delayed for some years to complete this house, it was at the mercy of a steward that he could not properly protect, but the time of the owner restored the house to one of Isfahan’s best interests. Envoy: Iran, Russia need to broaden media cooperation Tehran’s Ambassador to Moscow Mehdi Sanayee said both the Iranian and Russian nations can get closer to each other by expanding their media cooperation and exchanges. “Iranians and Russians still need more understanding of each other and media cooperation will be useful in this regard,” Sanayee said on Monday, addressing Iran-Russia media committee meeting. The Iranian ambassador to Russia noted that Tehran and Moscow are still working on further expanding of bilateral relations, and said, “Various committees have been formed in different fields over the last few years to achieve these objectives.” Despite the fact that Iran and Russia enjoy good governmental relations, it is still necessary to develop ties between the two countries’ non-governmental organizations (NGOs), Sanayee added. The second meeting of Iran-Russia Media Cooperation Committee was held on Monday in Moscow in the presence of Sanayee, deputy minister of Culture and Islamic Guidance along with a number of media representatives in both countries. The two sides discussed the achievements of the agreements reached in the first meeting of the Media Cooperation Committee. In a relevant development in late June, Sanayee stressed the high importance of cooperation between Tehran and Moscow in international arrangements and developments. “Cooperation between Iran and Russia is effective in the new regional and international arrangements and the new global order will be influenced by the two countries’ cooperation,” Sanayee said in Russia, addressing the 3rd round of specialized talks between Iran and Russia. “I believe that the ‘East’ policy will be strengthened in the world and international developments will move ahead in a way that importance of cooperation between Iran and Russia will increase,” he added. In relevant remarks in January, Sanayee said that Tehran-Moscow ties became stronger and bilateral relations increased after the two countries saw common interests in regional and international developments. He described the development of Iran-Russia political and security relations after signing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as unparalleled, adding that the bilateral ties have yet to use all the potentials to further develop. Sanayee first addressed the latest status of relations between Iran and Russia in political, economic and cultural fields, saying relations between the two countries have undergone a major transformation as a result of the growth of mutual needs and regional conditions. According to Sanayee, since the signing of the 2015 nuclear deal also known as the JCPOA, economic relations between Iran and Russia have multiplied, but the developing relations have yet to reach the desired levels using potentials. Artificial lake in Tehran hosts migratory birds Turkish docmakers regular participants at Iran’s Cinema Vérité Turkish directors have always been among the regular participants in Iranian festivals, receiving great attention from both Iranian and international audience and the Cinema Vérité International documentary film festival is no exception. Iran and Turkey enjoy long-run cooperation when it comes to film and documentary during the last decade and some successful co-productions between the two countries could prove it right. The two countries have made remarkable interactions in film industry aiming to discover the existing potentials for fruitful cooperation to capture the audience attention. Docmakers from more than 100 countries including Turkey have sent approximately 6000 films, more than 30 from Turkey, to the world competition section of the 13th edition of Iran International Documentary Film Festival, also known as the Cinema Vérité. Ayar Eqtead - Chitgar artificial lake nowadays has become a new ecosystem for migratory birds n winter season, including Kakai Bird. Since Tehran is the migration route of birds, usually around the Kan River, they can be seen. Migratory birds coming from the north of Siberia and Eastern Europe to the wetlands of Fars and Khozestan provinces in winter season of the lake martyrs in the gulf of fars from the presence of migratory birds in the lake and urged people to refrain from feeding birds . the gulf of fars province is host to migratory birds of the social group of fars province , the martyrs of the gulf of fars province , an artificial lake in northwest of tehran . ~~~ it has become a haven of migratory birds , all year old from eastern europe and north siberia . at the beginning of the migration season of migratory birds to southern latitudes including iran , morteza ahmadi , managing director of the gulf martyrs of the gulf of fars , announced that the birds were in the late winter . the managing director of the construction company of the martyrs of the gulf of fars province , citing the formation of an artificial habitat in the lake , said that the gulls and geese are among the most beautiful birds in the lake . many of the lake visitors are feeding birds and fish , but this will shorten the life of these animals , he said , noting that the lake of fars is one of the tourist destinations of the country . all the animals , including birds , have their own food habits and need to meet their needs , while hand - feeding will disrupt their digestive system , ahmadi explained . our obsession is treason , he added . also causing contamination in the lake . WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y Captain of Slovakia’s Futsal Team Tomáš Drahovský said that he has come to see a stunning difference between the reality of Iran and the image portrayed by the western media after his recent visit to the country. “I had time to walk a little in Mashhad (in Northeastern Iran) and it was interesting. I have to say it’s different from what we watch on TV or read in newspaper,” Drahovský wrote on his Instagram page on Friday after playing for his country in Mashhad international tournament. He said that although people in Iran are living a different life than the European, “they’re very friendly and kindly persons”. “Great experience to know this country and people,” Drahovský said, adding that he is flying back home as the tournament has come to an end, but he will be back to visit Iran again in future. In relevant remarks last month, Vice-President of the International Fencing Federation (FIE) Giorgio Scarso had also said that after visiting Iran he realized that the country was very much different from what some other states introduce in their media. “I have come to Tehran for the first time and it is a highly lively and young city,” said Scarso, who has traveled to Iran for the FIE Sabre Men’s Junior World Cup and Team World Cup 2019. “These competitions can be a message to the world that Iran is not similar to what other countries introduce,” he added.   Most artistic house in Isfahan becomes the boutique hotel m no Slovakian Futsal Team’s Captain: Iran different from media propaganda called Du Tar which is of Khorasan origin and is basically played in Iran’s northeastern provinces. At the 14th summit of the UNESCO Razavi and south and east of Khorasan. This instrument is seen in different areas with minor changes in the shape and mode of playing. People of Khorasan have transferred their stories through generations using this instrument. The center pivot of Khorasan is located in the city of Torbat. It is played following the journey of elite artists of east Khorasan province. In the North Khorasan province, the instrument is a handicraft consisting of a super bowl and a relatively long hands and two strings of wire. The length of the stick is about 200 cm and the total instrument is about 200 mm. The walnut tree is made of mulberry trees and mulberry trees or walnut trees . co E Ayar Eqtesad –The latest session of the UN’s World Heritage Committee extended world registration status to an old Iranian musical instrument World Heritage Committee held in Bogota, Colombia, the case of the traditional skills of making and playing this instrument, presented by Iran, was listed as a UNESCO registration case. Du Tar is one of the most important instruments of country’s old and sophisticated music which has been played across a wide range of places over the centuries and is one of the contemporary musical instruments of Iran. The instrument is one of the most popular musical instruments of Iranian music and has two strings as it is known. The instrument is usually plucked with a claw and a nail. It has a history of thousands of years. These areas include north of Khorasan in the cities of Quchan, Bojnord , Shirvan , Esfarayen and Khorasan 8 R YA “Du Tar” of Khorasan receives world registration A Society ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Iran eyeing to receive 7.7m annual tourists by March Head of the Department of Passports and Visas of Iran’s Foreign Ministry said that his country was visited by 6.7 million foreign tourists in the first 8 months of the current local calendar year (March 21Nov. 21), adding that the number is hoped to hit 7.7 million tourists by the end of the current fiscal year on March 20, 2020. About 6.7 million tourists have traveled to Iran since the beginning of the current Iranian year, Karimi made the announcement on Wednesday, adding that the Foreign Ministry is ready to facilitate the process of visa issuance for incoming tourists to help boost the growing sector. The official expressed hope that the country could witness over 7.7 million tourists till the end of the current fiscal. Karimi noted that developing tourism infrastructure, considerable investments in the tourism sector, issuance of electronic visa and visa waiver for target countries are high on the agenda. The Foreign Ministry and Iran’s Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Ministry are holding talks with other countries to lift the visa barriers, he added. In July, Iranian Vice-President and Head of Cultural Heritage, Handcrafts and Tourism Organization (CHHTO) Ali Asqar Mounesan announced that more than 7.8 million international tourists visited Iran in a 12-month span between March 2018 and March 2019, which shows a yearly rise by 52%, according to. Mounesan announced that over 2,000 investment projects are underway in the country, adding that 374 hotels are currently under construction, 180 of which are four to five stars. “Last year, we had $281 million worth of handicraft exports, including $300 million worth of luggage exports, totaling $600 million worth of exports from the country,” he added. He went on to say that in the recent Baku summit, the twenty-fourth sites of Iran, the Hyrcanian forests of 300 hectares, in five provinces of the country were globally registered and the forests after the Lut desert were the second most natural work of the country that were registered. Back in June, Iranian Government Spokesman Ali Rabiyee announced that the country has decided not to stamp the passports of foreign tourists to help them skip the US travel ban. Iran is one of the most beautiful countries in the world with a 2500-year-old civilization, a country that is the destination of millions of foreign tourists each year. Tourist attractions, legendary towns, recreational centers and a delicious cuisine are only a small part portion of the great features of this country.  The most visited cities of Iran include Kish Island, Isfahan, Shiraz, Mashhad and northern cities. Due to the popularity of these cities, tourists have numerous tourist attractions and various entertainment venues, delicious food and rich culture in Iran. Many tourists from different countries have admitted in many sites and books that Iranian cuisine surprises them and are ready to come back to Iran only to repeat the pleasure of eating. From barbecue and various types of sours and soups and dishes from different cities to various Iranian desserts, all are so famous to the world that the telegraph magazine as well as FOOD REPUBLIC have published a list of several delicious and popular Iranian food. The most delicious Iranian dishes include:  Ghormeh Sabzi, Dizi, Zereshk Polo Morgh, Kabab, Pottage and Gheime.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!