هفته نامه عیار اقتصاد شماره 173 - مگ لند

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 173

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 173

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 173

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫ویرانه های عراق و سوریه با نمایشگاه‬ ‫س ه بعدی جان دوباره گرفت‬ ‫نگارخانه«ارتورام‪.‬سَ کلر»(‪)ArthurM.Sackler‬درموزه‬ ‫اسمیتسونینواشنگتنمیزباننمایشگاهمنحصربهفردی‬ ‫استکهبازدیدکنندگانرادعوتمی کندباتصاویرسهبعدی‬ ‫نظاره گراثارتاریخیشهرهایتدمر(پالمیرا)‪،‬حلبوموصلدر‬ ‫سوریهوعراققبلازویرانیاینشهرهاباشند‪.‬‬ ‫کرونا ؛ فرصت کوچ صنایع دستی به‬ ‫بازار مجازی‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونادرکنارتمامیفرازونشیب هاییکهازخودبرجایگذاشت‪،‬‬ ‫نشاندادکهبرخیبازارهامانندصنایعدستیبایدازفضایفیزیکی‬ ‫خارجشدهوبرایکاهشاسیببپذیریواردبازارمجازیشوند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 173‬شنبه ‪ 24‬اسفند ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫ایران‬ ‫سفرهای نوروزی؛ شاید وقتی دیگر‬ ‫‪1‬‬ ‫مراسم چهارشنبه سوری امسال نباید‬ ‫برگزار شود‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ایران‬ ‫جامعه بوم گردی در تند باد حوادث‬ ‫سالی که گذشت‬ ‫‪7‬‬ ‫استانها‬ ‫برنامه های نوروزی حرم مطهر امام‬ ‫رضا (ع) غیرحضوری خواهد بود‬ ‫‪8‬‬ ‫جهان‬ ‫سایه کرونا بر گردشگری اسپانیا‬ ‫امسال خبری از سفرهای نوروزی نیســت‪ ،‬مسئوالن استانی و‬ ‫ملی در روزهای گذشــته از مردم خواستند نوروز ‪ ۹۹‬را در خانه‬ ‫بمانند‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری نیز‬ ‫از ایجاد تمهیداتی برای ســفرهای نشاط انگیز با فروکش کردن‬ ‫کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫در حالی که ویروس کرونا در ایران شایع شده است ‪ ،‬مسئوالن ان‬ ‫را جدی گرفته و خبر تعطیلی تمام مراکز گردشگری و موزه های‬ ‫کشور در ایام عید را منتشــر کردند‪ .‬همین یکی دو روز گذشته‬ ‫خبری از سوی معاون میراث فرهنگی وزارت خانه منتشر شد که‬ ‫بسیاری را نگران کرد این بخشنامه در سایت وزارت خانه منتشر‬ ‫نشد اما به تمام موزه ها افزایش ساعات کار موزه ها ابالغ شد‪ .‬البته‬ ‫قوت این بخشنامه تنها یک روز نکشید؛ زیرا وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشــگری که خبرها حاکی از کرونایی شدن‬ ‫خودش نیز دارد نامه لغو این بخشنامه را صادر کرد‪.‬‬ ‫در این بخشنامه امده‪ :‬ساعت کار موزه ها و اماکن وابسته در ایام‬ ‫نوروز از ساعت ‪ ۹‬صبح تا حداقل ‪ ۲۰‬اعالم می شود ولیکن افزایش‬ ‫ساعت کاری کاخ موزه ها و اماکن فرهنگی و تاریخی که تقاضای‬ ‫بازدید بیشتری را دارند بر اساس صالحدید مدیران کل محترم‬ ‫استان ها‪ ،‬مدیران محترم کاخ موزه های تهران و موزه ملی ایران‬ ‫بالمانع است‪.‬‬ ‫چند ســال پیش هم افزایش ســاعت کاری موزه های کشور به‬ ‫گونه ای بود که در عید نوروز دو سال قبل ساعت موزه ها در نوروز‬ ‫تا ‪ ۱۰‬شــب هم افزایش یافت ولی ان موقع بحث شیوع ویروس‬ ‫کرونا در جریان نبود‪.‬‬ ‫محمدحســن طالبیــان معــاون میــراث فرهنگــی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری پیرو این بخشنامه‬ ‫همین بند را مورد توجه قرار داد و گفت‪ :‬این دســتورالعمل هر‬ ‫ساله اعالم می شد ولی امسال ان را اصالح کرده و اعالم کردیم‬ ‫بخشنامه های ستاد کرونا در اولویت این بخشنامه قرار دارد‪.‬‬ ‫علــی اصغــر مونســان وزیــر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی در دو نامه جداگانه به معاون توســعه مدیریت‬ ‫این وزارتخانه و نیز مدیران کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی ‪ ۳۱‬استان کشــور‪ ،‬مراتب لغو مراسم نوروزگاه ها و‬ ‫تعطیلی موزه ها در نوروز ‪ ۹۹‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫در نامه مونسان به محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت این‬ ‫وزارتخانه امده است‪ :‬تا تصمیم گیری دولت محترم و ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا در خصوص اماکن دولتی‪ ،‬ساعت کاری موزه ها‪،‬‬ ‫کاخ موزه هــا و اماکن فرهنگی ‪ -‬تاریخی به حداقل ســاعت کار‬ ‫قانونی کاهش یابد‪.‬‬ ‫ضمنا موزه ها‪ ،‬کاخ موزه هــا و اماکــن فرهنگی تاریخی در ایام‬ ‫تعطیالت رســمی نوروزی تعطیل اعالم می شــود‪ .‬مونســان‬ ‫هم چنین در نامــه دیگری بــه مدیــران کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ‪ ۳۱‬اســتان کشور با ابالغ لغو مراسم‬ ‫نوروزگاه اورده است‪ :‬پیرو بخشنامه ها و دستورالعمل های ابالغی‬ ‫برای پیشــگیری و کنترل بیماری کرونا‪ ،‬با توجه به لزوم انجام‬ ‫اقدامات تمهیدی و احتیاطی به منظور کاهش شیوع این ویروس‬ ‫خطرناک‪ ،‬مراسم ویژه نوروزگاهی امسال در ایام تعطیالت نوروز‬ ‫برگزار نخواهد شد‪.‬‬ ‫وزارتگردشگریبهفکرتمهیدات‬ ‫ویژهسفرپسازمهارکرونا‬ ‫خطررادست کمنگیریم‪،‬‬ ‫درخانهبمانیم‬ ‫پایتختنشیناندر‬ ‫منزلبمانند‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی در بیانیه ای ضمن دعوت‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توئیتر‬ ‫نوشت‪ :‬خطر را دست کم نگیریم‪ ،‬در خانه بمانیم‪.‬‬ ‫سیدعباس صالحی در این پیام که عصر چهارشنبه (‪ ۲۱‬اسفند) در حساب کاربری او در توئیتر‬ ‫منتشر شد‪ ،‬نوشته است‪ :‬سفرهای نوروزی پیام مهر بود؛ امسال می تواند پیک مرگ باشد‪.‬‬ ‫وی افزوده است‪ :‬خطر را دست کم نگیریم‪ .‬در خانه بمانیم‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قبال اعالم کرده بود که باتوجه به ادامه شرایط‬ ‫انتقال بیماری کرونا‪ ،‬تمامی برنامه های فرهنگی‪ ،‬هنری و سینمایی سراسر کشور تا پایان سال‬ ‫تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین طبق تصمیم سازمان امور سینمایی‪ ،‬سمعی و بصری کلیه شوراهای پروانه ساخت تا‬ ‫اطالع ثانوی تعطیل و پروانه ساختی برای اثار سینمایی و غیرسینمایی صادر نخواهد شد‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه «کارگروه بررسی اسیب های کرونا در سینما» نیز تشکیل شده است‪.‬‬ ‫از ابتدای شیوع ویروس کرونا در کشور مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬در سه نوبت با اطالعیه هایی تعطیلی تمامی برنامه های فرهنگی‪ ،‬هنری و سینمایی را‬ ‫اطالع رسانی کرده بود‪.‬‬ ‫ویروس کرونا از اوایل دی ماه در «ووهان» واقع در اســتان «هوبی» چین پدیدار شد و تاکنون‬ ‫به حدود ‪ ۱۱۰‬کشور از جمله امریکا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬استرالیا‪ ،‬تایلند‪ ،‬مالزی‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬ژاپن‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫سوئد‪ ،‬اسپانیا گسترش یافته و تا کنون جان هزاران نفر را گرفته است‪ .‬پزشکان توصیه می کنند‬ ‫با خود مراقبتی‪ ،‬قرنطینه خانگی‪ ،‬پرهیز از سفر و رعایت بهداشت فردی می توان مانع از ابتال و‬ ‫سرایت به ویروس کرونا شد‪.‬‬ ‫شهردار تهران در رشــته توئیتی با بیان اینکه زنجیره تکثیر کرونا را با خودداری از زیارت‬ ‫اهل قبور و چهارشنبه سوری قطع کنیم‪ ،‬از پایتخت نشــینان درخواست کرد تا در منزل‬ ‫بمانند‪.‬‬ ‫پیروز حناچی روز پنجشــنبه توئیت کرد‪ :‬برای مقابله با ویروس کرونا ضمن رعایت کامل‬ ‫توصیه های وزارت بهداشــت‪ ،‬ضروری اســت با ماندن در منزل و خودداری از اجتماعات‬ ‫پایان سال مانند زیارت اهل قبور و چهارشنبه سوری زنجیره ی تکثیر کرونا را قطع نماییم‪.‬‬ ‫حناچی» اظهارداشــت‪ :‬معموال ما عادت داریم در شب های جمعه اخر سال‪ ،‬یاد و خاطره‬ ‫عزیزان خود را با حضور در بهشت زهرا گرامی بداریم‪ ،‬اما در این شرایط با ماندن در خانه ها‬ ‫و قرائت فاتحه نباید اجازه دهیم خانواده ها در معرض خطر قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬از تمام خانواده ها درخواســت داریم به توصیه های بهداشتی که بر اساس‬ ‫پروتکل های جهانی اعالم می شود‪ ،‬توجه کنند و من از تمام نیروهای شهرداری تهران در‬ ‫حوزه حمل ونقل‪ ،‬سازمان اتش نشانی‪ ،‬سازمان بهشت زهرا و سازمان پسماند و همه عزیزان‬ ‫در سایر شهرداریهای کشور در این شرایط ســخت در حال خدمت رسانی هستند تشکر‬ ‫داریم و امیدوارم این دوران را با سرافرازی پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫شهردار تهران با اشاره به برگزاری مراسم اخرین شب چهارشنبه سال‪ ،‬گفت‪ :‬در پایان سال‬ ‫‪ 98‬روزهای متفاوتی را تجربه می کنیم و مردم در این روزها بسیاری از کارهای سنتی که در‬ ‫سال های گذشته انجام می دادند‪ ،‬نباید انجام دهند‪ ،‬زیرا در اخرین چهارشنبه سال هرچه‬ ‫حضور مردم در معابر بیشتر شود‪ ،‬همکاران ما نیز باید بیشتر در این فضاها حضور پیدا کنند‪.‬‬ ‫مردم برای سفر نرفتن و در خانه ماندن برای مقابله با کرونا‪ ،‬از تمهیدات ویژه‬ ‫سفر برای هم وطنان بعد از فروکش کردن شیوع این بیماری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارتخانه‪ ،‬متن بیانیه علی اصغر مونسان خطاب به‬ ‫هموطنان ب ه شرح زیر است‪ :‬بی تردید مهم ترین انگیزه سفر و گردشگری کمک‬ ‫به ارتقای سالمت جسمی و روحی انسان ها است و در جایی که احساس خطر‬ ‫و نا امنی وجود دارد خودبه خود موضوع ســفر تحت الشعاع قرار می گیرد‪ .‬بر‬ ‫همین سیاق شیوع ویروس کرونا موجب کاهش و حتی حذف سفر به صورت‬ ‫مقطعی شده تا سالمت جوامع حفظ شود‪.‬‬ ‫در بخش دیگر این بیانیه امده است‪ :‬اینجانب به عنوان وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی ضمن قدردانی از همراهی روزافزون مردم فهیم‬ ‫کشورمان‪ ،‬از عموم مردم می خواهم با خودداری از سفر‪ ،‬نوروز ‪ ۹۹‬را در کنار‬ ‫اعضای خانواده در منزل با صحت و سالمتی ســپری کنند‪ .‬بی تردید ایران‬ ‫اسالمی از این بحران با سربلندی بیرون خواهد امد و این قول را به مردم صبور‬ ‫کشورمان می دهم که پس از شکست کرونا شرایط خوبی در شان ملت بزرگوار‬ ‫ایران برای موجی از سفرهای نشاط انگیز فراهم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مراسمچهارشنبه سوری‬ ‫امسالنبایدبرگزارشود‬ ‫فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران با‬ ‫تاکید بر لزوم کاهش فعالیت ادارات و سایر مراکز در هفته‬ ‫پایانی سال‪ ،‬گفت‪ :‬مراسم چهارشنبه سوری امسال نباید‬ ‫برگزار شود‪.‬‬ ‫علیرضا زالی ضمن تشــریح اخرین مصوبات این ستاد‪ ،‬بر‬ ‫عدم انجام برخی کارها مانند برگزاری چهارشنبه سوری‬ ‫تاکید کرد و افــزود‪ :‬جلوی این رفتارها که ممکن اســت‬ ‫ســبب افزایش بیماری در هفته پایانی سال شود نیز باید‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مصوبات امروز (پنجشنبه) جلسه فرماندهی‬ ‫مدیریت کرونا در کالنشهر تهران گفت‪ :‬همچنان تاکید ما‬ ‫بر اگاهی رسانی و ارائه اموزش های الزم به مردم است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬استفاده از ظرفیت شبکه های بهداشت استان‬ ‫تهران به ویژه مراکز جامع سالمت برای افزایش بیماریابی‬ ‫و پیگیری بیماران بستری شده از اهداف اصلی ما است‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد عملیات مقابله با کرونا در کالن شهر تهران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نکته مهم ان است که بتوانیم با مجموع‬ ‫بیماریابــی و پیگیری بیماران یــا بهبودیافتگان احتمال‬ ‫بروز بیماری را کاهش دهیم‪ .‬هنوز هم ســطح قابل قبولی‬ ‫از مداخالت در رابطه با تعطیلی مراکز غیر ضروری اعم از‬ ‫اداره ها و سایر مراکز را شاهد نیستیم‪.‬‬ ‫زالی با اشاره به اینکه همچون سنوات گذشته هفته پایانی‬ ‫سال هفته پر کاری نبود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از مسئوالن می خواهیم‬ ‫تذکرات را جدی گرفته و فعالیت ها در ادارات و سایر مراکز‬ ‫را به حداقل برســانند‪ .‬البته مراکز اصلی شهر مانند پمپ‬ ‫بنزین ها‪ ،‬اتش نشانی ها‪ ،‬مراکز ارائه دهنده خدمت درمانی‬ ‫فعال هســتند‪ .‬اگر بخواهیم با همیــن ریتم حضور مردم‬ ‫در سطح شــهر پیش برویم کنترل بیماری برایمان بسیار‬ ‫سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق هشــداری که از روزهای قبل دادیم این‬ ‫بیماری در شهر تهران می تواند رو به افزایش بگذارد‪ ،‬پس‬ ‫تنها راه کنترل بیماری و کاهش فشــار بــه کادر درمانی‪،‬‬ ‫کاهش حضور مردم در شهر است‪.‬‬ ‫هتل ها نقاهتگاه بیماران کرونایی می شوند‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری از نقاهتگاه‬ ‫شدن هتل ها برای بیماران کرونایی در صورت موافقت هتلداران خبر داد‪.‬‬ ‫ولی تیموری با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی چنین‬ ‫درخواستی را داشت و اعالم کرد هتل ها پذیرای بیمارانی باشند که دوره درمانشان‬ ‫خبر‬ ‫کرونا ؛ فرصت کوچ صنایع‬ ‫دستی به بازار مجازی‬ ‫کرونا در کنار تمامی فراز و نشیب هایی که از خود برجای گذاشت‬ ‫‪ ،‬نشــان داد که برخی بازارها مانند صنایع دســتی باید از فضای‬ ‫فیزیکی خارج شــده و برای کاهش اســیبب پذیــری وارد بازار‬ ‫مجازی شوند‪.‬‬ ‫مازندران استانی است که ساالنه میزبان حدود ‪ ۳۰‬میلیون مسافر‬ ‫و گردشگر است و گردشــگری تقریبا تمام ابعاد زندگی اقتصاد ‪،‬‬ ‫هنری ‪ ،‬اشتغال و حتی مســائل روز مره مردم این استان را در بر‬ ‫می گیرد‪ .‬در این میان صنایع دستی یکی از مهم ترین بخش های‬ ‫هنری و میراثی مردم مازندران است که در گذشته فراتر از یک هنر‬ ‫به عنوان مهم ترین بعد تامین اقتصادی خانواده محسوب می شد‪.‬‬ ‫صنایع دســتی مازندران مانند ســایر مناطق کشــور‪ ،‬پیشینه و‬ ‫سابقه ای چندین هزار ساله دارد و بر اساس اخرین امار بیش از ‪۱۲‬‬ ‫هزار صنایع دستی کار بومی در استان زندگی می کنند که دارای‬ ‫شناسنامه هنری هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این مازندران از نظر فعال بودن رشته های صنایع دستی‬ ‫نیز در کشور ممتاز اســت و از حدود ‪ ۲۰۰‬رشــته صنایع دستی‬ ‫مصوب معاونت صنایع دســتی کشور بیشــتر از ‪ ۸۰‬رشته در این‬ ‫استان تولید می شود‪.‬‬ ‫همچنین صنایع دستی مازندران به عنوان پیشانی میراث فرهنگی‬ ‫این منطقه طی ســال های اخیر با تکاپوی بیشتری جهت رونق و‬ ‫احیا مواجه بوده که تالش برای برگــزاری بازارچه های دائمی تا‬ ‫دریافت مهرهای اصالت ملی و بین المللی از جمله ان است‪.‬‬ ‫عالوه بر پرشمار بودن تعداد رشته های صنایع دستی مازندران ‪ ،‬از‬ ‫لحاظ کیفی نیز این اثار مورد توجه هستند‪ ،‬به طوری که تعداد ‪65‬‬ ‫رشته صنایع دستی این استان تاکنون موفق به کسب مهر اصالت‬ ‫سازمان بین المللی اموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو)‬ ‫شده اند و برخی رشته های مهم نیز در فهرست دریافت این مهر قرار‬ ‫دارند‪ .‬امروزه بخش قابل توجهی از محصول صنایع دستی که توسط‬ ‫هنرمندان این خطه ساخته می شوند نه تنها در استان های مختلف‬ ‫بلکه برای فروش راهی بازارهای بین المللی می شود‪.‬‬ ‫صنایع دســتی از دیر باز نه تنها یکی از بخش های درامدی مردم‬ ‫بومی مازندران است بلکه حاوی ســنت و فرهنگ البرز نشینان و‬ ‫مردم نواحی ساحل دریای خزر اســت‪ ،‬اما متاسفانه همواره این‬ ‫صنعت از جوانب مختلف اسیب پذیر بوده است ‪.‬‬ ‫تاکنون کارشناســان میراث فرهنگی و صنایع دســتی مشکالت‬ ‫متعددی را برای صنایع دستی مطرح کردند که به اعتقاد انان‪ ،‬این‬ ‫مشکالت اثرات مخربی در رسیدن صنایع دستی به جایگاه اصلی‬ ‫خود برجای گذاشته است ‪.‬‬ ‫یکی از این مشکالت عدم استقبال نســل جوان از ورود به عرصه‬ ‫صنایه دستی و تداوم حیات این هنر باستانی و بومی است ‪ .‬برخی‬ ‫از کارشناسان نیز نابسامانی بازار قیمت گذاری و نرخ های نجومی‬ ‫در صنایع دستی را از مشکالت این صنعت برشمردند و عده ای نیز‬ ‫بیگانگی صنایع دستی با فضای گردشگری را به عنوان ضعف اصلی‬ ‫این صنعت مطرح کردند‪.‬‬ ‫همچنین مشکالتی همچون بســته بندی مناسب ‪ ،‬برندسازی و‬ ‫انحصاری کردن محصوالت ‪ ،‬عدم تامین مداوم نیاز مشتری و تنوع‬ ‫سازی بر اساس سلیقه بازار از ایرداتی است که به صنعت هنر دستی‬ ‫مازندران وارد است ‪.‬‬ ‫گذشته از مشــکالت حوزه مواد اولیه ‪ ،‬عدم انگیزه برای استقبال‬ ‫جوانان ‪ ،‬رقابت بــا اجناس تقلبی با قیمت ارزانتــر و موارد دیگر ‪،‬‬ ‫تقریبا به اعتقاد همه کارشناســان و فعاالن این حوزه بزرگترین‬ ‫ضربه به صنایع دستی مازندران همواره از ناحیه فروش بر پیکر این‬ ‫صنعت وارد شده است‪.‬‬ ‫امروزه این گنجینه های ارزشمند یا در کنج خانه های مازندرانی ها‬ ‫خاک می خورد و یا به صورت پراکنده و یا از طریق دالالن به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬بازاری که اندک سود ان به جیب هنرمندان صنایع دستی‬ ‫رسیده و بیشتر ان به جیب دالالن می ریزد‪.‬‬ ‫در سالهای اخیر نمایشگاهایی برای تســهیل در فروش و ارتباط‬ ‫مستقیم هنرمندان صنایع دستی با مشتریان در استان مازندران و‬ ‫در سطح ملی برگزار شد که البته اثرات مثبتی در سرپا ماندن این‬ ‫صنعت ایفا کرد‪ .‬اما هنوز این صنعت تــا درامد واقعی خود فاصله‬ ‫بسیاری دارد‪.‬‬ ‫امارهای میراث فرهنگی مازندران نشــان مــی دهد که مجموع‬ ‫فروش صنایع دســتی مازندران در ‪ 9‬ماهه نخست امسال حدود‬ ‫‪ 12‬میلیارد تومان بود که اگر تقسیم بر تعداد هنرمندان فعال این‬ ‫صنعت کنیم می شود حدود یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان برای‬ ‫هر هنرمند که حتی رقمی نگران کننده برای این صنعت است‪.‬‬ ‫یکی از مشــکالت اصلی بازار فروش صنایع دســتی در مازندران‬ ‫اسیب پذیر بودن این بازار بر اثر مسائل مختلف است‪.‬‬ ‫مثال همواره ایام نوروز بهترین فرصــت و بازار برای فروش صنایع‬ ‫دستی مازندران بوده و هســت ‪ ،‬اما همین ایام نیز در برخی مواقع‬ ‫پشت پا به بخت هنرمندان صنایع دستی می زند‪.‬‬ ‫بنا به گفته هنرمندان صنایع دستی استان تابستان امسال نیز به‬ ‫دلیل باران های پی در پی اخر هفته و کاهش مســافر نیز فروش‬ ‫این تولیدات تعریف چندانی نداشــت و چنگی به دل خسته این‬ ‫هنرمندان نزد‪.‬‬ ‫اما ویروس کورنا با تمامی چهره های تلخ خود که این روزها برای‬ ‫هیچکس پنهان نیست ‪،‬پیامدهای مثبتی نیز داشت‪ .‬تجربه ویروس‬ ‫کرونا برای صنایع دســتی مازندران بار دیگر تکیه این صنعت به‬ ‫نمایشگاه ها و بازارهای غیر دائمی را روشی نادرست در بازاریابی‬ ‫به تصویر کشید‪.‬‬ ‫گذشته از بخش های دیگر گردشــگری ‪ ،‬ویروس کرونا به صنایع‬ ‫دستی نشان داد که باید به دنبال بازاری دائمی و کمتر اسیب پذیر‬ ‫برود تا از خسارات خود بکاهد‪.‬‬ ‫یکی از این بستر ها فضای مجازی و یا به طور دقیق تر بازار مجازی‬ ‫است‪ .‬البته بازار مجازی تقریبا ‪ 2‬سالی است که در مازندران فعال‬ ‫شده است اما به دلیل عادت به فروش مستقیم و یا عدم اگاهی از‬ ‫ظرفیت های فضای مجازی استقبال از این نوع بازار گرم و در حد‬ ‫انتظار نبوده است ‪.‬‬ ‫معاون صنایع دســتی اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی مازندران در این باره به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫همواره بازارهای مجازی با وجود ظرفیت های بســیار و مشکالت‬ ‫کمتر هنوز از سوی هنرمندان صنایع دستی استان مورد استقبال‬ ‫قرار نگرفته است ‪.‬‬ ‫حسین ایزدی کمتر اسیب پذیر بودن ‪ ،‬هزینه پایین ‪ ،‬دائمی بودن‪،‬‬ ‫دسترسی اسان ‪ ،‬شــعاع فروش گســترده و ارتباط بدون واسطه‬ ‫با مشــتری را از مزایای بازار های مجازی عنــوان کرد و گفت‪ :‬اما‬ ‫همواره هنرمندان صنایع دستی ما بر فروش سنتی و تکیه بر فروش‬ ‫نمایشگاهی عادت کرده اند‪.‬‬ ‫را در بیمارســتان طی کرده ولی امکان رفتن به منزل را ندارند و می توانند در این‬ ‫هتل ها دوره نقاهت را طی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که با لغو شــدن ســفرهای نوروزی‪ ،‬صنعت گردشگری ایران ضرر‬ ‫زیادی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط وزارت بهداشت با هتل ها وارد انعقاد قرار داد‬ ‫می شود و تا امکان پذیرش بیماران مهیا شود با با این کار بخشی از خسارات مالی‬ ‫وارد شده به هتل ها در این روزها جبران شود‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 173‬شنبه ‪ 24‬اسفند ‪98‬‬ ‫جامعه بوم گردی در تند باد حوادث سالی که گذشت‬ ‫ایرنا ‪ -‬کرونا تیر اخری بود که به یک باره قامت گردشگری را نقش‬ ‫بر زمین کرد؛ نونهال گردشگری اما جامعه بوم گردی است که اسیر‬ ‫تندباد حوادث هم چنان افتان و خیــزان راه می پیماید و در این‬ ‫میان بسته های حمایتی دولت نسخه ای در خور برای او و جامعه‬ ‫بومی و محلی نیاندیشده است‪.‬‬ ‫روزی که بوم گردی با تکیه بر جامعه محلی و بومی متولد شد‪ ،‬از‬ ‫همین تکیه گاه استوار‪ ،‬اموخت که باید ایستاد و راه پیمود‪ .‬جامعه‬ ‫محلی حاال دل خوش به بارقه های امید برامده از بوم گردی ‪ ،‬هیچ‬ ‫جا را بهتر از ســرزمین و ابادی خودش نمی دید‪ .‬جایی و راهی‬ ‫برای مشق زندگی و رفع دغدغه های معیشت که رو به افق های‬ ‫بلندتری می رفت‪.‬‬ ‫بر اســاس امار موجود ‪ ۴۴۴‬واحد بوم گردی در استان اصفهان‬ ‫فعالیت دارد و به گفته مســووالن امر قرار شد این تعداد تا پایان‬ ‫سال ‪ ۹۸‬به ‪ ۵۰۰‬واحد افزایش یابد‪.‬‬ ‫همیشــه اما باد نمی اید و گل ســرخ بیاورد‪ ،‬هر راه و پیمایشی‬ ‫سختی های خودش را دارد‪ .‬نهال نورسته گردشگری هم خواسته‬ ‫و ناخواسته در همین مسیر‪ ،‬تناور می شــود؛ اما اگر تاب بیاورد و‬ ‫بایستد!‬ ‫ســالی که بر گردشگری ســخت گرفت و غول هایی که‬ ‫ماهی گیر شدند‬ ‫حاال که سال بر همه ســخت گرفته و گردشــگری در صف اول‬ ‫اســیب دیدگان‪ ،‬نیازمند عالج یا مســکنی ایســتاده‪ ،‬متولیان‬ ‫گردشگری کشور بسته های حمایتی ترتیب داده اند تا برای جامعه‬ ‫گردشگری ایران کاری کرده باشــند‪ .‬تعویق سه ماهه پرداخت‬ ‫مالیات‪ ،‬قبض هــای حامل انرژی‪ ،‬حق بیمه و تســهیالت و البته‬ ‫قسط بندی پرداخت ها بعد از تمام شــدن این فرصت سه ماهه؛‬ ‫بسته ای که قرار است مسکنی باشد تا دوباره جامعه گردشگری به‬ ‫خود اید و روی پایش بایستد‪ .‬اما گویا لقمه ها همیشه برای کسانی‬ ‫است که بیشــتر حرص و طمع می ورزند؛ غول های گردشگری‪،‬‬ ‫از اژانس ها گرفته تا هتل های بزرگ همــه دهان باز کرده اند و با‬ ‫اعالم ورشکستگی دست به سوی بسته های حمایتی دولت دراز‬ ‫کرده اند و به مدد بزرگی شان ‪ ،‬سایه بر بخش های دیگر انداخته اند‪.‬‬ ‫بوم گردی هم یکی از این بخش هاســت کــه در ماجرای کرونا و‬ ‫تندباد حوادث اخیر در کنار غول های گردشــگری قرار گرفته و‬ ‫یکسان قلمداد می شوند یا دســت کم تناوران گردشگری فرصت‬ ‫را غنیمت شمرده اند و خود را مستحق تر می پندارند و از این اب‬ ‫گل الود ماهی می گیرند‪.‬‬ ‫غم نان و روزهای سخت جامعه بوم گردی‬ ‫جامعه بوم گردی روزهای ســختی را می‪ ‎‬گذرانــد‪ .‬روزهایی که‬ ‫سرنوشــت روزهای بعدی را رقم می زند؛ ماندن یا میدان خالی‬ ‫کردن؟! دلزدگی از عرضه انچه که داشتند‪ .‬چشم به راه کدام حادثه‬ ‫دیگر باید باشــند؟!همه چیز گنگ و مبهم است؛ غم و غصه نان و‬ ‫گذر زندگی تا کجا توان ماندن می دهد؟! جامعه محلی به بوم گردی‬ ‫دل خوش کرده بود و دست در دست کارافرینان کار می کرد؛ حاال‬ ‫اما به کدام دست برخیزد و باز هم مرد راه باشد؟!‬ ‫فرزانه سلیمانی دست در دست همین جامعه محلی در روستای‬ ‫زردنجان‪ ،‬حوالی شــرق اصفهان اقامتگاه بومگــردی دارد‪ ،‬این‬ ‫کارافرین در حوزه گردشگری از انچه که بر تن جوان بوم گردی‬ ‫گذشته بیشــتر می گوید؛ اینکه چگونه اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫و کســب و کارهای نوپای ان در حال دســت و پنجه نرم کردن‬ ‫با مشــکالت جدی اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگــی بودند تا‬ ‫موقعیتشان را در عرصه گردشگری تثبیت کنند که بحران های‬ ‫اخیر از سیل نوروز ‪ ۹۸‬تا کرونا بر سر انها اوار شد‪.‬‬ ‫جامعه بوم گردی در منگنه اقتصادی‬ ‫از نگاه این فعال گردشــگری اقامتگاه ها تنها بخشــی از جامعه‬ ‫بوم گردی هســتند و بنیان و ریشــه اقامتگاه هــای بوم گردی‬ ‫موفق‪ ،‬وقتی ســت که بــه جامعــه بوم گردی از همــه جوانب‬ ‫فرهنگی‪،‬اجتماعــی و به خصوص اقتصادی فکر شــود و برایش‬ ‫برنامه داشته باشند‪.‬‬ ‫سلیمانی با اشاره به کسب وکارهای جامعه محلی از جمله صنایع‬ ‫دستی‪ ،‬هنرهای سنتی و صنایع سبز و کشاورزی گفت‪ :‬بعضی از‬ ‫اقامتگاه ها به صورت جدی افرادی از جوامع محلی را برای تولید‬ ‫فرش‪،‬گلیم‪ ،‬زیلو و هزاران صنایع دستی خرد دیگر استخدام کرده‬ ‫بودند و جامعه محلی مشغول شده بودند اما حاال کارها نصفه مانده‬ ‫و شاید به لحاظ روحی و نگاه کارافرینانه‪ ،‬انقدر افراد عشق به این‬ ‫کار دارند که به امید پایان بحران ها و عرضه دوباره محصوالت ادامه‬ ‫می دهند اما به هرحال در یک منگنه و بن بستی اقتصادی هستند‪.‬‬ ‫او یکی از افرادی است که در گیرودار بحران های بوم گردی و حاال‬ ‫ماجرای کرونا دست و پنجه نرم می کند و بر انچه بر همکارانش و‬ ‫جامعه محلی در عرصه بوم گردی می گذرد شاهد است؛ شرایطی‬ ‫که هم کارفرما و هم کارگران در عرصه بومگردی در انقباض شدید‬ ‫مالی هستند‪ .‬با تمام این تفاسیر اما این فعال گردشگری معتقد‬ ‫است هنوز جامعه بوم گردی روحیه اش را نباخته و به انگیزه ها و‬ ‫نشاط این جامعه باور عمیق دارد‪.‬‬ ‫نسخه نویسی یکسان دولت برای تاسیسات گردشگری‬ ‫در بحران کرونا‬ ‫سلیمانی معتقد است که این بحران ها فرصتی برای بازنگری در‬ ‫جامعه بوم گردی و غربال ان است؛ سرعت توسعه بوم گردی اشتباه‬ ‫و بی رویه بود و از همین گذر افراد سودجو با سرمایه های کالن و‬ ‫مازاد از سر سوار بر موج حوزه بوم گردی‪ ،‬وارد این حوزه شده بودند‬ ‫و همین افراد در شرایط بحرانی از گود خارج می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید در نگاه دولت به غول های صنعت گردشــگری و‬ ‫نسبت به جوامع کوچکتر این صنعت مثل اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫بررسی و بازبینی شود؛ در شــرایط بحرانی هیچ وقت نگاه جدی‬ ‫به جامعه بومی و اقامتگاه های بوم گردی نشده است و بسته های‬ ‫حمایتی و شعارهای تبلیغاتی در بحران ها از طرف جوامع دولتی‬ ‫همیشه پروپاگاندایی است‪.‬‬ ‫ســلیمانی در ادامه گفت‪ :‬اینکه مالیات ها حذف می شوند و وام ها‬ ‫را تعویق می اندازیم‪ ،‬اینکه کمک های تسهیالت بانکی را بیشتر‬ ‫می کنیم بیشتر مسائلی ست که باعث می شود خیلی از کسانی‬ ‫که در حوزه گردشگری قدرتمندتر هستند طمع شان بیشتر شود‪.‬‬ ‫به گفته این کنشگر گردشــگری‪ ،‬دولت نباید برای همه حوزه ها‬ ‫و تاسیسات گردشــگری یکسان نسخه بنویســد و برنامه ریزی‬ ‫کند؛نگاه دولت به حوزه گردشگری برای جامعه کوچکتری مثل‬ ‫جامعه بوم گردی باید بیشتر باشــد و نباید نسخه کلی و عمومی‬ ‫بدهد که شامل غول های گردشــگری می شود بلکه باید برای هر‬ ‫کدام نسخه جدا بپیچید‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به لزوم به کارگیری اقدامات بنیادی از سوی دولت‬ ‫در جامعه محلی برای حل مشکالت جامعه بوم گردی در بحران ها‬ ‫بیان داشت‪ :‬فضای اقامتگاه های بوم گردی در عرصه گردشگری‬ ‫بسیار متفاوت از سایر قسمت های بزرگ گردشگری است‪،‬چون‬ ‫پایه اقامتگاه های بوم گردی در جامعه محلی‪ ،‬بومی و محیط زیست‬ ‫جامعه مدنی و هر دوی اینها زیربنایشان فرهنگ است‪.‬‬ ‫بسیاری از کارکنان حوزه بوم گردی جامعه محلی هستند و ان طور‬ ‫که ســلیمانی می گوید وقتی مسافر نباشــد و میزبان و اقامتگاه‬ ‫توانایی مالی اش به صفر برســد برای توانمندسازی و توان افزایی‬ ‫جامعه محلی هم دچار مشــکل خواهد شــد‪ .‬کارکنانی که ‪۵۰‬‬ ‫درصد از درامدشان از رهگذر بوم گردی و گردشگری بوده و حاال‬ ‫با بحران هایی که چاره و نگاهی به انها نیســت‪ ،‬باورشان از حوزه‬ ‫گردشگری دچار تزلزل می شود‪.‬‬ ‫سه ماه تعویق پرداخت ها کافی نیست؛ فرصت بیشتری‬ ‫بدهید‬ ‫رییس انجمن اقامتگاه های کشور هم از شرایط سخت کارفرمایان‬ ‫و جامعه محلی در مجموعه بوم گردی می گوید‪.‬از اینکه شــرایط‬ ‫سخت شده و حاال باید حداقل ‪ ۶‬ماه بگذرد تا مگر اول پاییز پیش‬ ‫رو‪ ،‬اگر بحرانی نباشد تا کارها از سر گرفته شود‪.‬‬ ‫ال داوود درباره مدت تعویق ســه ماهه در بسته حمایتی دولت‬ ‫معتقد است این بازه زمانی حداقل باید ‪ ۶‬ماهه باشد‪.‬‬ ‫ممنوعیت برپایی چادر از سوی مسافران در فضاهای باز‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی استان تهران گفت‪ :‬عید امسال در تمامی‬ ‫کشور ادارات دولتی که مهمانسرا یا زائرسرا دارند‬ ‫پذیرش مسافر نداشته باشند و چادرهای اسکان‬ ‫در پارک ها و فضاهای دیگر برپا نخواهد شد‪.‬‬ ‫پرهام جانفشــان مدیــرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان تهران‬ ‫درباره اعتبــار پروانه دفاتر خدمات مســافرتی تا‬ ‫فروردین ماه اظهار داشــت‪ :‬به دلیل اینکه خیلی‬ ‫از شرکت های خدمات مســافرتی نیاز به تمدید‬ ‫مجوزها داشتند و به دلیل شرایط پیش امده ناشی‬ ‫از بیماری کرونا مطابق دســتور دولت نسبت به‬ ‫کاهش مراجعات مردم و اقدامات الزم به صورت‬ ‫دورکاری این تصمیم گرفته شد تا پایان فروردین ‬ ‫ماه اعتبار پروانه دفاتر خدمات مســافرتی تمدید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته افرادی که اعتبارنامه شان مهلتش‬ ‫تا ان موقع به پایان می رســد باید مدارک الزم را‬ ‫در سایت ارائه بدهند و گواهی فیزیکی انها پایان‬ ‫فروردین ماه ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی استان تهران درباره اقدامات صورت گرفته‬ ‫در خصوص شــیوع بیماری کرونا اظهار داشت‪:‬‬ ‫ما تابع تصمیمات ســتاد کرونا هســتیم و تا این‬ ‫لحظه خیلی از استان های کشــور ورود مسافر را‬ ‫ممنوع اعالم کردند ولی هنوز چنین تصمیمی در‬ ‫خصوص استان تهران گرفته نشده است‪.‬‬ ‫جانفشان خاطرنشان کرد‪ :‬دستورالعملی را وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫تهران که به عنوان رئیس گردشگری ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا محسوب می شود ارســال کرده است که‬ ‫در عید امسال د ر تمامی کشور ادارات دولتی که‬ ‫مهمانسرا یا زائرسرا دارند پذیرش مسافر نداشته‬ ‫باشند و چادرهای اســکان در پارک ها و فضاهای‬ ‫دیگر برپا نخواهد شد و از برپایی چادر در پارک ها‬ ‫و فضاهای باز برای اسکان جلوگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫ثبت ملی ‪ ۹‬میراث معنوی تهران‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫اســتان تهران گفت‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۹‬میراث‬ ‫ناملموس اســتان تهران در فهرست اثار ملی کشور‬ ‫ثبت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری روابط عمومی اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی تهران‪ ،‬پرهام‬ ‫جانفشان با بیان اینکه برگزاری بسیاری از مراسم های‬ ‫ائینی در محــات و مناطق تهران ریشــه در تاریخ‬ ‫و فرهنگ مردم اســتان دارد گفت‪ :‬کار شناسایی و‬ ‫تهیه پرونده ثبتی در حوزه میــراث معنوی نیازمند‬ ‫یک مشارکت گروهی است که انتظار داریم با کمک‬ ‫دهیاری ها و انجمن های مردمی در ســال ‪ ۹۹‬تعداد‬ ‫قابــل توجهی از میــراث معنوی را شناســایی و در‬ ‫فهرست اثار ملی ثبت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ائین ســقاداری محله امــام زاده یحیی‪،‬‬ ‫مهارت برداشــت خرمالو محله کن‪ ،‬ائین و مراســم‬ ‫مذهبی سنگ زنون محله کن‪ ،‬مراسم ائینی مذهبی‬ ‫مســلمیه شــهرری‪ ،‬مهارت پخت نان جــوز محله‬ ‫حصارک‪ ،‬گویش کنی‪ ،‬فن اوری همجوشــی شیشه‬ ‫و فناوری تراش ســنگ های قیمتی و نیمه قیمتی از‬ ‫میراث ناملموس استان تهران بوده است که پرونده‬ ‫انها در سال ‪ ۹۸‬در فهرســت میراث ملی ثبت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫کرونا راهنمایان گردشگری را ‪ ۹‬ماه بیکار می کند‬ ‫رئیس کانون راهنمایان گردشگری در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی‬ ‫نوشت در وضعیت فعلی راهنمایان گردشگری باید حدود ‪ ۹‬ماه بیکاری‬ ‫را تحمل یا با صنعت گردشگری خداحافظ کنند‪.‬‬ ‫محســن حاجی ســعید رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی‬ ‫کارگری راهنمایان گردشگری سراسر کشور به علی اصغر مونسان وزیر‬ ‫میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشــگری نامه ای نوشت که در ان‬ ‫درباره مشکالت راهنمایان گردشــگری پس از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫کشور ان هم در زمان نزدیک به عید نوروز صحبت شده است‪.‬‬ ‫در متن این نامه امده است‪:‬‬ ‫همانطور که مستحضرید از ابان ماه ســال جاری به صورت سلسله وار‬ ‫اتفاقاتی مانند اعتراضات مردمی‪ ،‬اقدامات خصمانه‪ ،‬تنش های سیاسی و‬ ‫حوادث غیرمترقبه گریبانگیر صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به ان‬ ‫شده است‪ .‬شوربختانه شیوع ویروس کرونا پیامدهای عمده ای در رفت‬ ‫و امد مردم در سراســر دنیا و به طبع ان کاهش چشمگیر گردشگری‬ ‫و سفر شــد و نتیجه ان منجر به لغو بسیاری از پروازها و تورها به کشور‬ ‫شده است‪ .‬بنابراین تا اواسط شهریور ماه سال ‪ ۹۹‬بواسطه شیوع ویروس‬ ‫و فصل خلوت گردشگری این شرایط اسفناک ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫در سالی که شعار سازمان جهانی گردشــگری (گردشگری و مشاغل؛‬ ‫اینده بهتــر برای همه) تاکید ویژه ای بر مشــاغل داشــت‪ ،‬راهنمایان‬ ‫گردشــگری در ایران باید حدود ‪ ۹‬ماه بیکاری را تحمــل یا با صنعت‬ ‫گردشگری خداحافظی کنند‪ .‬تعطیالت نوروز تنها امید این قشر برای‬ ‫جان دوباره گرفتن بود اما با اعمال محدودیت تردد‪ ،‬ســفر و اقامت در‬ ‫اکثر نقاط کشور بواسطه اهمیت حفظ سالمتی جامعه‪ ،‬این امید تبدیل‬ ‫به یاس شد‪.‬‬ ‫همگی واقفیم یکی از وظایف ذاتی‪ ،‬مسئولیت اخالقی و مسئولیت مدنی‬ ‫وزارت گردشگری‪ ،‬تالش برای حفظ نیروی انسانی متخصص در شرایط‬ ‫اضطرار است‪ .‬بر این اساس و برای حفظ این زنجیره حیاتی در صنعت‪،‬‬ ‫پیشنهاد کانون انجمن های راهنمایان گردشگری سراسر کشور‪ ،‬دستور‬ ‫حضرتعالی برای پیگیری مجدانه و سریع جهت ارائه تسهیالت در قالب‬ ‫وام کم بهره به مبلغ ‪ ۲۰‬میلیون تومان به راهنمایان گردشگری با تنفس‬ ‫یکساله از محل صندوق کارافرینی‪ ،‬اعتبارات درون سازمانی و یا صندوق‬ ‫توسعه ملی است‪ .‬الزم است تاکید کنیم در صورت خروج این قشر خبره‬ ‫از صنعت گردشــگری‪ ،‬اموزش و جایگزینی نیروی انســانی‪ ،‬زمانبر و‬ ‫پرهزینه تر از اینگونه مساعدتها خواهد بود‪.‬‬ ‫همچنین پیشنهاد می شود ایجاد صندوق حمایت از فعاالن گردشگری‬ ‫و کسب وکارهای وابسته زیر نظر وزارت متبوع را در دستورجلسه بعدی‬ ‫شورای سیاستگذاری گردشگری قرار دهید‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫شریان گردشگری ایران‪،‬‬ ‫هم پیمان علیه کرونا‬ ‫شیراز‪ ،‬یزد و اصفهان که طالیه داران گردشگری ایران به شمار می روند‪،‬‬ ‫با مبادی مرزی مشترک و جغرافیایی که ان ها را در دل ایران و در مرز‬ ‫رفت وامدهای شــمال به جنوب و برعکس قرار می دهد‪ ،‬مصمم اند با‬ ‫اعالم نپذیرفتن میزبانی از گردشگران‪ ،‬از جان شهروندان خود و دیگر‬ ‫شهرهای کشور حراست کنند‪.‬‬ ‫ گرچه این اقدام در ظاهر خــاف تفاهم نامه ای به شــمار می رود که‬ ‫با عنوان طالیه داران گردشــگری ایران در ‪ ۱۹‬بهمن ماه امضا شــد‪،‬‬ ‫در حقیقت راهکاری برای مقابله با شــیوع بیماری اســت که بر پیکر‬ ‫گردشگری ضرباتی جبران ناپذیر وارد کرده است‪.‬‬ ‫سه شهر شــیراز‪ ،‬اصفهان و یزد پس از ســال ها پیگیری طرح ایجاد‬ ‫مثلث گردشــگری طالیی‪ ،‬تفاهم نامه ای در این زمینه منعقد کردند‬ ‫که براســاس ان‪ ،‬قرار بود از نوروز ‪ ۹۹‬با تدارک برنامه های مشترک‪،‬‬ ‫گردشگران را به این سه ضلع فرهنگی و تاریخی جذب کنند‪.‬‬ ‫این امــر از انجا اهمیــت می یابد که گردشــگری داخلــی در وضع‬ ‫تحریم هــای بین المللی باعنــوان نجات بخش حوزه گردشــگری و‬ ‫رونق بخش ان به دست اندرکاران این صنعت خونی تازه تزریق می کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬با ورود میهمانی نادلپذیر و ناخوانده به کشــور کوویدـ ‪۱۹‬‬ ‫از حدود سه هفته پیش‪ ،‬زمینه اغاز این فعالیت در مثلث گردشگری‬ ‫تازه به هم پیوندیافته از بین رفت‪ ،‬ان هم در نوروزی خوش اب وهوا و‬ ‫پذیرنده و در پی ان‪ ،‬توسعه اقتصادی که پیش بینی می شد فروردین‬ ‫و اردیبهشت را به شــروعی قدرتمندانه برای این تفاهم فرهنگی بدل‬ ‫کند‪ ،‬عمال سوخت‪.‬‬ ‫گرچه طالیه داران گردشگری ایران از این رویداد ناگزیر‪ ،‬دل گیرند‪ ،‬بر‬ ‫ان شده اند با اتحادی که بر کاغذ به ان معنا بخشیده اند‪ ،‬به سدی بدل‬ ‫شوند برای جلوگیری از ورود گردشگران تا در سایه ان رهایی از ویروس‬ ‫کوویدـ‪ ۱۹‬را زودتر عملی کنند‪.‬‬ ‫رییس ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شــهرداری شیراز در‬ ‫گفت وگو با ایرنا در همین زمینه از شــیراز باعنوان یکی از شــهرهای‬ ‫میهمان نواز ایران در طول ادوار یاد کرد و بیان داشــت‪ :‬این شــهر در‬ ‫حوزه های گردشــگری ادبی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬ســامت‪ ،‬طبیعی و تاریخی از‬ ‫نخستین گزینه های گردشگران داخلی و خارجی به شمار می رود‪.‬‬ ‫مرتضی جعفری ابراز داشــت‪ :‬نوروز یکی از زمان های مهم برای رونق‬ ‫گردشگری در این شهر بوده و شــهرداری نیز همواره بر ان است که با‬ ‫در اختیار قــراردادن امکانات مختلف خاطرات بســیار خوبی را برای‬ ‫گردشــگران رقم زند و همه تالش خــود را نیز بــرای رضایتمندی‬ ‫گردشگران به کار برده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تقارن های گردشگری و اب وهوا و خلق و خوی معتدل‬ ‫میان مردم شیراز‪ ،‬یزد و اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬برای این سه‬ ‫شهر که هم اکنون باعنوان مثلث گردشگری شناخته می شوند‪ ،‬بسیار‬ ‫بااهمیت بود چراکه پس از ســال ها تالش‪ ،‬درنهایت تفاهم نامه مثلث‬ ‫طالیی میان سازمان های فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری های‬ ‫شیراز‪ ،‬اصفهان و یزد بسته شد که نقطه اغازین ان با نوروز ‪ ۹۹‬پیوند‬ ‫می خورد‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی شهردار شیراز اظهار کرد‪ :‬بنا داشتیم که براساس مفاد‬ ‫تفاهم نامه بــا طراحی هفته های فرهنگی و اجــرای ان در فصل بهار‪ ،‬‬ ‫شهروندان این سه شــهر را با فرهنگ یکدیگر اشــنا کنیم؛ از همین‬ ‫رو ویژه برنامه هایی مفصل برای نوروز و در اســتقبال از گردشــگران‬ ‫طرح ریزی کردیم‪.‬‬ ‫امنیت روانی و سالمت شهروندان اولویت مثلث طالیی‬ ‫جعفری با بیان اینکه شــیوع کووید‪ ۱۹-‬این برنامه ریزی ها را که تا دو‬ ‫هفته پیش روی میز مدیران بود‪ ،‬لغو کرد‪ ،‬افزود‪ :‬طالیه داران گردشگری‬ ‫ایران در کنار دیگر شهرها برای کنترل ویروس کرونا استین باال زده اند‬ ‫و با انکه مسیر اصلی گردشگری در کشــور به شمار می روند‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفته اند پیش و بیش از هر چیز امنیت روانی‪ ،‬اجتماعی و ســامت‬ ‫شهروندان خود را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫مثلث طالیی را با گردشگری مجازی کشف کنید‬ ‫وی از گردشگران و دوستداران شــیراز‪ ،‬اصفهان و یزد درخواست کرد‬ ‫این سه شهر را از طریق گردشگری مجازی کشف کنند و اطالعاتشان‬ ‫را افزایش دهند تا در اولیت فرصت ســفر از میزبانــی انان بهره مند‬ ‫شوند و وقت مفیدتری را در این شــهرها بگذرانند؛ همچنین از ان ها‬ ‫خواست با توجه به پویش در خانه بمانیم‪ ،‬زمینه رسیدن به جامعه ای‬ ‫ســامت را فراهم کنند؛ درمقابل‪ ،‬این مثلث طالیی در اینده زمینه‬ ‫ایجاد بســته های ســفر را با گزینه های جذاب برای هموطنان فراهم‬ ‫خواهد اورد‪.‬‬ ‫زنجیره شیوع را با لغو میزبانی پاره می کنیم‬ ‫معاون شهردار شیراز با تاکید بر اینکه سه شهر یادشده بر کنترل مبادی های‬ ‫ورودی خود بسیار نظارت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬ســعی می کنیم زنجیره ورود به‬ ‫شمال و جنوب ایران را پاره کنیم تا امکان جلوگیری از شیوع بیماری را در‬ ‫کشور با کمک موقعیت ژئوپلتیک این سه استان بگیریم‪.‬‬ ‫رییس سازمان فرهنگی‪ ،‬ورزشی و اجتماعی شهرداری اصفهان نیز در‬ ‫گفت وگو با ایرنا عنوان کرد‪ :‬انعقاد تفاهم نامه طالیه داران گردشگری‬ ‫ایران زمینه تسهیل فرایندهای گردشگری را به ویژه برای گردشگران‬ ‫داخلی فراهم اورده است و امید داشتیم و مفتخر می بودیم اگر شرایط‬ ‫اجازه می داد با کنش متقابل این سه جهان شهر بتوانیم میزبانان خوبی‬ ‫در نوروز باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به گزارش های حوزه های تخصصی درمانی و پزشــکی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬متولیان مثلث گردشگری شیراز‪ ،‬اصفهان و یزد از هموطنان‬ ‫درخواست می کنند زمان سفر خود را تغییر دهند تا بتوانیم اقدامات‬ ‫خوبی در حوز تعاملی بین سه جهان شهر انجام دهیم‪.‬‬ ‫عیدی با بیان اینکه شــهروندان باید اقدامات پیشــگیرانه ای صورت‬ ‫دهند تا مبادا به واســطه بی مباالتی دیگران دچار مشکل شوند‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد در روزهایی که روی وطن پرنشــاط باشد و بعد از رفع‬ ‫تهدید کرونا برنامه هایی را برای مردم تدارک دیده شود که روان ان ها‬ ‫را پاالیش کند‪.‬‬ ‫اســیب به فضای روانی جامعه ســهمگین تر از اســیب به‬ ‫گردشگری‬ ‫رییس ســازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان ابراز‬ ‫داشت‪ :‬در حال حاضر سهمگین تر از ضربات ســنگینی که به اقتصاد‬ ‫گردشگری وارد شده است‪ ،‬اسیبی است که به فضای روانی زده شده‬ ‫و این موضوع مقوله ای جهانی اســت که تنها‪ ،‬گریبان وطن را نگرفته؛‬ ‫از همین رو برنامه ریزان حــوزه فرهنگی بعد از عبــور از بحران برای‬ ‫رفع تشــویش عمومی و کاهش فشــار روحی و روانی در فکر تزریق‬ ‫کپسول های شادی و نشاط به جامعه خواهند بود‪.‬‬ ‫ع‬ ‫قت‬ ‫ـیصا د‬ ‫ار‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 173‬شنبه ‪ 24‬اسفند ‪98‬‬ ‫سایه کرونا بر گردشگری اسپانیا‬ ‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫‪WWW.AYARWEEKLY.IR‬‬ ‫‪AYAREQTESAD@GMAIL.COM‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬وحیده دینداری‬ ‫سردبیر‪ :‬خسرو مومن هاشمی‬ ‫بخش انگلیسی‪ :‬طال مومن هاشمی‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬طال هاشمی‬ ‫بخش اقتصادی‪ :‬سمیه روحبخش‬ ‫چندرسانه ای‪ :‬رزا مومن هاشمی‬ ‫ادرس دفتر مرکزی ‪ :‬خیابان انقالب ‪ -‬میدان انقالب‬ ‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‪ 146‬طبقه ‪ 4‬واحد ‪8‬‬ ‫تلفن‪ - 66907476 :‬فکس‪42694916 :‬‬ ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی ‪ :‬میدان انقالب ‪-‬‬ ‫خیابان جمالزاده جنوبی ‪ -‬پالک ‪ - 146‬طبقه سوم ‪ -‬واحد ‪6‬‬ ‫تلفن تماس‪6656776 :‬‬ ‫تماس مستقیم‪09038569702 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬کار وکارگر‬ ‫ادرس ‪ :‬تهران‪ ،‬بزرگراه فتح‪ ،‬جاده قدیم کرج‪،‬‬ ‫خیابان فتح بیست و یکم‪ ،‬پالک ‪15‬‬ ‫تلفن تماس‪66817316 :‬‬ ‫خبر‬ ‫ویرانه های عراق و سوریه با نمایشگاه‬ ‫س ه بعدی جان دوباره گرفت‬ ‫جهان‬ ‫شیوع و گسترش روزانه ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان از جمله‬ ‫اسپانیا‪ ،‬بر صنعت گردشگری این کشور سایه افکنده است‪.‬‬ ‫به گزارش نشریه دیاریو د ناواررا‪« ،‬بل الیور» وزیر گردشگری اسپانیا در نشیت‬ ‫خبری اعالم کرد‪ ،‬این بیماری تاثیر مســتقیمی بر گردشگری و اقتصاد کل‬ ‫اسپانیا خواهد داشت‪ .‬بخش گردشگری نزدیک به ‪ ۱۳‬درصد تولید ناخالص‬ ‫داخلی و اشتغال در اسپانیا را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بل الیور همچنین با تاکید بر تاثیرات غیرقابل انکار شــیوع ویروس کرونا در‬ ‫همه بخش ها‪ ،‬از برنامهریزی و تدابیر الزم از سوی دولت با همکاری وزیران‬ ‫اقتصاد‪ ،‬تجارت و صنعت و امور خارجه با هدف به حداقل رساندن اسیب های‬ ‫ناشی از این بیماری در بخش گردشگری خبر داد‪.‬‬ ‫با ورود ویروس کرونا به اروپا‪ ،‬رویدادهــای بزرگی همچون «کنگره جهانی‬ ‫موبایل» در بارسلونا لغو شــد و تاریخ برگزاری نمایشگاه بین المللی «غذا و‬ ‫هتل داری» از ماه اوریل(فروردین_اردیبهشــت) به سپتامبر(شهریور) به‬ ‫تعویق افتاد‪ .‬این در حالی است که این دو رویداد در حوزه صنعت گردشگری‪،‬‬ ‫سال گذشته (‪ )۲۰۱۸‬با حضور بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار بازدید کننده و چهار هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬غرفه دار برگزار شد‪.‬‬ ‫لغو رویدادهای مهم و رزو هتــل ها و توقف پروازها‪ ،‬از هشــدارهای بخش‬ ‫گردشگری به شمار می رود‪.‬‬ ‫طبق گزارش نشریه اقتصادی اکسپنسیون‪ ،‬در صورت تداوم ویروس کرونا‬ ‫و وضعیت هشدار بهداشتی تا ماه اوریل(حدود یک ماه اینده)‪ ،‬اسپانیا ‪۲.۷‬‬ ‫میلیون گردشگر را از دست خواهد داد که این امر باعث کاهش ‪ ۳.۳‬درصدی‬ ‫در تعداد گردشگران خارجی در مقایسه با ‪ ۸۳.۷‬میلیون نفر در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫خواهد شــد‪ .‬در همین حال در مــاه ژانویه(دی) نیز امار گردشــگران ‪۱.۳‬‬ ‫درصدی افت کرد‪.‬‬ ‫در پی شیوع ویروس کرونا در اســپانیا‪ ،‬صنعت گردشگری اسیب پذیرترین‬ ‫بخش به شمار می رود؛ موفقیت در بخش گردشگری مستلزم جلب اعتماد‬ ‫مصرف کننده اســت؛ اعتمادی که با گســترش این ویروس منحوس به بی‬ ‫اطمینانی و هراس اجتماعی تبدیل شده است‪.‬‬ ‫بنابر اخرین امارهای رسمی از وزارت بهداشت اسپانیا تاکنون بیش از ‪۱۲۰۰‬‬ ‫نفر به این ویروس مبتال شده و حدود ‪ ۳۰‬نفر جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫مالزی مانع ورود کشتی های مسافرتی به این کشور می شود‬ ‫خبرگزاری برنامای مالزی روز ســه شنبه اعالم کرد که‬ ‫دولت این کشور دستور داد تا برای جلوگیری از گسترش‬ ‫ویروس کرونا از ورود همه کشتی های مسافرتی کروز به‬ ‫بنادر این کشور جلوگیری شود‪.‬‬ ‫نور هشــام عبداهلل‪ ،‬مدیرکل بهداشــت این کشور امروز‬ ‫در فیس بوک خود نوشــت که از این پس ورود هرگونه‬ ‫کشتی کروز به بنادر این کشور ممنوع می شود مگر اینکه‬ ‫سالمتی همه مسافران و کشتی اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫براســاس این گــزارش‪ ،‬از ایــن پس هرگونه کشــتی‬ ‫مســافربری و حتی ترانزیتی حق ورود به اب های این‬ ‫کشور را ندارند‪.‬‬ ‫در سال گذشته ‪ ۴۴۹‬هزار ‪ ۸۸۵‬مســافر فقط وارد بندر‬ ‫"پنانگ" شدند و بندر "کالنگ" نیز با پذیرش ‪ ۱۵۰‬کشتی‬ ‫کروز میزبان ‪ ۳۶۰‬هزار مسافر از کشورهای جهان بود‪.‬‬ ‫این در حالی است که اخرین امارها از مبتالیان به ویروس‬ ‫کرونا در این کشور از ‪ ۱۰۰‬نفر گذشته است که تاکنون‬ ‫‪ ۶۵‬تن از انها مالزیایی‪ ۱۵،‬چینی و بقیــه اتباع امریکا‪،‬‬ ‫ژاپن و ایتالیا بودند‪.‬‬ ‫با این حال نزدیک به یک هزار ‪ ۵۰۰‬تن در این کشور در‬ ‫قرنطینه های نگهداری می شوند ‪.‬‬ ‫از انجایی که تاکنون هیچ موردی از مــرگ و میر بر اثر‬ ‫کرونا در این کشور ثبت نشده اســت‪ ،‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی مالزی را در رده کشــورهای مهار زودهنگام قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫اتیوپی برنده جایزه بهترین مقصد باستان شناسی و تاریخ باستان شد‬ ‫نگارخانــه «ارتــور ام‪ .‬سَ ــکلر» (‪ )Arthur M. Sackler‬در مــوزه‬ ‫اسمیتســونین واشــنگتن میزبان نمایشــگاه منحصر به فردی است که‬ ‫بازدیدکنندگان را دعوت می کند با تصاویر سه بعدی نظاره گر اثار تاریخی‬ ‫شهرهای تدمر (پالمیرا)‪ ،‬حلب و موصل در ســوریه و عراق قبل از ویرانی‬ ‫این شهرها باشند‪.‬‬ ‫اثار تاریخی این شهرهای سوری و عراقی به دست تروریست های داعش‬ ‫ویران شده است‪ .‬در این نمایشگاه‪ ،‬تصاویر تاریخی‪ ،‬فیلم های ویدئویی و‬ ‫مدل های بازافرینی شــده از اماکن میراث فرهنگی در ســوریه و عراق با‬ ‫استفاده از تصاویر سه بعدی به نمایش درامده است‪.‬‬ ‫سازمان اموزشی‪ ،‬علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه لوزان‬ ‫سوئیس حمایت طرح برگزاری این نمایشگاه را برعهده گرفته اند‪.‬‬ ‫در این نمایشگاه از فناوری خاص برای بازسازی اماکن تاریخی در موصل‪،‬‬ ‫حلب و تدمر بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫از پهپادها و دوربین ها برای گرفتن عکس از ویرانه های این شهرها استفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این نمایشگاه به بازدیدکنندگان امکان می دهد به حس ویرانی تحمیل شده‬ ‫بر مســجد حضرت یونس در موصل‪ ،‬بازار قدیمی حلب‪ ،‬ویرانه های امفی‬ ‫تئاتر شهر تدمر و معبد باستانی بعلشمین (‪ )Baalshamin‬در تدمر دست‬ ‫یابند‪ .‬این معبد در قرن دوم قبل از میالد مسیح ساخته شد‪.‬‬ ‫این نمایشــگاه ســایبری تا ‪ ۲۶‬اکتبر ‪ ۵( ۲۰۲۰‬ابــان ‪ )۱۳۹۹‬در موزه‬ ‫اسمیتسونین واشنگتن دایر خواهد بود‪.‬‬ ‫«ســیمون رتیگ» (‪ )Simon Rettig‬سرپرســت نگارخانه سَ کلر ابراز‬ ‫امیدواری کرد که این نمایشگاه‪ ،‬تاثیر ملموسی بر مردم داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امیدوارم مردم نقشی کنشگرایانه برعهده گیرند تا به رهبران ما‬ ‫اعالم شود که باید از ساکنان این شهرها و شهرهای دیگر در سراسر جهان‬ ‫حمایت کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک‪ ،‬شهرهای باستانی سوریه و عراق در جریان‬ ‫مبارزه با داعش و تروریست های دیگر ویران شده اند‪ .‬داعش همچنین اثار‬ ‫باستانی و فرهنگی این شهرها را به عمد ویران کرده است‪.‬‬ ‫دمشق در سال های اخیر برای نجات گنجینه فرهنگی و معماری سوریه‪،‬‬ ‫تالش متمرکزی داشته است‪.‬‬ ‫در سال های اخیر با تثبیت اوضاع‪ ،‬مقام های ســوریه در جهت بازسازی‬ ‫اماکن مذهبی و احیای مکان های ارزشمند برامده اند‪.‬‬ ‫سوریه همچنین خواســتار بازپس گیری اثار هنری غارت شده اش بوده‬ ‫و امریکا‪ ،‬فرانسه و ترکیه را به چپاول اثار باستانی اش متهم کرده است‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬باستان شناســان‪ ،‬مورخان و متخصصان مردم شناسی از‬ ‫سراسر جهان در سال های اخیر به ویرانی اثار هنری ارزشمند و گنجینه‬ ‫های باســتانی قدیمی ترین شهرهای جهان در ســوریه و عراق به دست‬ ‫تروریست ها و غارتگران و توسط موشک ها‪ ،‬بمب ها و گلوله ها‪ ،‬با وحشت‬ ‫نگریسته اند‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و گردشــگری‬ ‫اتیوپی برنده جایزه بهترین مقصد‬ ‫باستان شناســی و تاریخ باستان‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزارت فرهنــگ و گردشــگری‬ ‫اتیوپــی‪ ،‬این جایــزه را از انجمن‬ ‫نویســندگان ســفر اقیانوس ارام‬ ‫(‪ )PATWA‬در بورس بین المللی‬ ‫گردشــگری (‪ )ITB‬در برلیــن ‪،‬‬ ‫دریافت کرد‪ .‬عالوه بــر این‪ ،‬وزیر‬ ‫فرهنگ اتیوپی خانم دکتر هیروت‬ ‫کاســوا نیز برنده جایــزه بهترین‬ ‫وزیر گردشگری در کشورهای زیر‬ ‫صحرای افریقا شده است‪.‬‬ ‫جوایــز بین المللــی ‪PATWA‬‬ ‫همه ساله در ماه مارس امسال در‬ ‫‪ ITB‬برلین ‪ ،‬بزرگترین نمایشگاه‬ ‫مســافرتی و تجاری جهــان اهدا‬ ‫می شد‪ .‬حدود ‪ ۵‬وزیر و ‪ ۱۳‬کشور‬ ‫در بخش های مختلف جوایز کسب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫این جوایز افراد و سازمان هایی را‬ ‫که در ترویج گردشــگری و سایر‬ ‫خدمات مرتبط بــا صنعت مذکور‬ ‫نقش موثر داشته باشند را انتخاب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صنعت سفر امریکا با فلج شدن توریسم ‪ ۲۴‬میلیارد دالر ضرر می کند‬ ‫صنعت توریسم و مســافرت امریکا امسال به علت شیوع‬ ‫ویروس کرونا تا ‪ ۲۴‬میلیارد دالر از درامد خود را از دست‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار مهر به نقل از سی ان بی ســی‪ ،‬طبق‬ ‫داده های «توریســم اکانومیکس» که اولین بار به روئیت‬ ‫سی ان بی سی رسیده اســت‪ ،‬صنعت توریسم و مسافرت‬ ‫امریکا امسال به علت شیوع ویروس کرونا تا ‪ ۲۴‬میلیارد‬ ‫دالر از درامد خود را از دست خواهد داد‪.‬‬ ‫این ‪ ۷‬برابر مقداری اســت که این صنعت در طول شیوع‬ ‫ویروس سارس در ‪ ۲۰۰۳‬از دست داد‪.‬‬ ‫این داده ها همچنین نشــان می دهد تنها ظرف ‪ ۱‬سال‬ ‫‪ ۸.۲‬میلیون نفر از تعداد گردشــگران کاسته خواهد شد‪.‬‬ ‫این میزان حتی از کاهش ‪ ۷.۷‬میلیون نفری گردشگران‬ ‫بین المللــی در ســال ‪ ،۲۰۰۲-۲۰۰۱‬بــه دنبال حمله‬ ‫تروریستی ‪ ۱۱‬سپتامبر هم بیشتر است‪.‬‬ ‫کرونا گردشگری لبنان هم را به زمین زد‬ ‫شــیوع ویروس کرونا در لبنان عالوه بر خســارت های‬ ‫جانی و غیر قابل جبران و تعطیلی بســیاری از کسب و‬ ‫کارها‪ ،‬باعث تعلیق بسیاری از پروازها و مشاغل مرتبط‬ ‫باگردشگری در این کشور شــده و خسارت های زیادی‬ ‫نیز از این نظر وارد کرده است‪.‬‬ ‫پایگاه خبری " لبنان ‪ " ۲۴‬نوشــت‪ :‬شرکت هواپیمایی‬ ‫خاومیانه (میدل ایســت) متعلق به خطوط هوایی لبنان‬ ‫طی روزهای گذشته پرواز های خود را به کشورهایی نظیر‬ ‫قطر‪ ،‬کویت‪ ،‬عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی که‬ ‫پیش از این از ترافیک قابل توجهی برخوردار بود به حال‬ ‫تعلیق دراورده و این موضوع باعث وارد امدن خســارت‬ ‫مالی روزانه حدود ‪ ۲۰‬هزار دالر به این شرکت شده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این کسادی و بیکاری صدها هتل‪ ،‬خدمات کرایه‬ ‫خودرو و تاکسیرانی‪ ،‬تورهای گردشگری و دیگر مشاغل‬ ‫مرتبط با این حرفه ضررهای زیــادی را تحمیل کرده و‬ ‫تخمین زده می شود که لبنان بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون دالر‬ ‫از این نظر متحمل خسارت شده باشد‪.‬‬ ‫این پایگاه خبری نوشته است‪ :‬بخش گردشگری لبنان‬ ‫در سه ماهه اخر ســال ‪ ۲۰۱۹‬مبلغ ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر‬ ‫از درامد گردشــگری خود را از دســت داد و انتظار می‬ ‫رود همین مقدار نیز در ســه ماهه نخست سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تحمیل شود‪.‬‬ ‫گرچه ماهها طول می کشــد تا اثار زیانبــار ضررهای‬ ‫ناشی از کاهش تعداد گردشــگران در جهان محاسبه و‬ ‫اعالم شود‪ ،‬اما با توجه به اینکه لبنان یکی از اصلی ترین‬ ‫مقاصد گردشگری در جهان به ویژه کشورهای منطقه به‬ ‫حساب می اید‪ ،‬میزان ضرر و زیان های ناشی از کاهش‬ ‫شدید ورود گردشگران می تواند تاثیرات منفی خود را‬ ‫بر فعالیت حدود ‪ ۶۰۰‬شرکت گردشگری‪ ،‬صدها هتل‪،‬‬ ‫رانندگان وسایل نقلیه‪ ،‬فروشــگاهها و صنایع دستی و‬ ‫مردم عادی این کشور برجای گذارد‪.‬‬ ‫مسووالن گردشگری جهانی خســارت های اولیه بروز و‬ ‫گسترش بیماری کرونا را بر صنعت گردشگری در جهان‬ ‫تا روزهای اخیر دست کم ‪ ۸۰‬میلیارد دالر تخمین زده اند‬ ‫که انتظار می رود لبنان نیز سهم مهمی از ان داشته باشد‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای وزارت گردشگری لبنان‪ ،‬میزان ورود‬ ‫گردشگران به این کشور طی ســالهای گذشته هر سال‬ ‫حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون نفــر بود که این رقم در‬ ‫ســالجاری به دلیل ناارامی ها‪ ،‬مشکالت اقتصادی و بی‬ ‫ثباتی سیاسی به حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫لبنان به دلیل تنــوع فرهنگی‪ ،‬تاریخی کــه در نتیجه‬ ‫تمدن های مختلف به جا مانده است‪ ،‬یکی از مقصدهای‬ ‫گردشگران خارجی به شــمار می اید‪ .‬تمدن فنیقی ها‪،‬‬ ‫رومی‪ ،‬ایرانی‪ ،‬عربی‪ ،‬و عثمانی بیشترین تاثیرات را بر این‬ ‫کشور داشته است‪  .‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کرونا صنعت گردشگری‬ ‫مصر را از رونق انداخت‬ ‫انتشــار "ویروس کرونا" به صنعت گردشــگری و همچنین‬ ‫ناوگان هوایی کشورهای درگیر از جمله مصر لطمه زده و انها‬ ‫را از رونق انداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش شــبکه تلویزیونی «الجزیره»‪ ،‬همزمان با شــیوع‬ ‫ویروس کرونا در چین ‪ ،‬شــمار جهانگردانی که از این کشور‬ ‫رهسپار مصر می شدند‪ ،‬به تدریج کاهش یافت ‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬شــمار افراد مبتال به ویروس کرونا‬ ‫در مصر بر اساس امار رســمی به ‪ ۵۵‬مورد رسیده و یکی از‬ ‫مبتالیان به این ویروس که جهانگرد المانی بود‪ ،‬در شــهر «‬ ‫الغردقه » در سواحل دریای سرخ در مصر درگذشت‪.‬‬ ‫الجزیره گــزارش داد کــه «احمد» که به عنــوان راهنمای‬ ‫گردشگری مشــغول فعالیت در شــهر « االقصر » در جنوب‬ ‫مصر اســت‪ ،‬در این ارتباط گفت که کاهش مسافران چینی‬ ‫بر صنعت گردشــگری در این شــهر تاثیر منفی گذاشــته‪،‬‬ ‫زیرا حضور انان پس از ســفر « شــی جیــن پینگ» رئیس‬ ‫جمهوری چین به مصر در سال ‪ ۲۰۱۶‬در رشد و توسعه صنعت‬ ‫گردشگری در مصر نقش بسزایی داشت‪.‬‬ ‫احمد در گفت وگو بــا الجزیره نت ابراز داشــت‪ :‬همزمان با‬ ‫افزایش شــمار افراد مبتال به ویروس کرونا در سراسر جهان‪،‬‬ ‫کاهش گردشــگرهای اروپایی و امریکایی را نیز در برگرفت‬ ‫و در همین رابطه رســتورانها به عنوان یکــی از بخش های‬ ‫تشکیل دهنده صنعت گردشــگری مصر به شدت متحمل‬ ‫ضرر و زیان شدند‪.‬‬ ‫در همیــن رابطه منطقــه اهرام های ســه گانه بــه عنوان‬ ‫مشهورترین منطقه اثار باستانی و تاریخی مصر نیز این روزها‬ ‫شاهد کاهش چشمگیر گردشگرهای خارجی است‪.‬‬ ‫نگرانی روس ها از سالمت‬ ‫پوتین پس از حضور در‬ ‫پارلمان‬ ‫یک روز پس از انکه یکی از نمایندگان پارلمان روســیه و‬ ‫کسانی که با وی تماس داشتند از بیم ابتال به کرونا قرنطینه‬ ‫شــدند‪ ،‬نگرانی ها درباره ســامت والدیمیر پوتین در این‬ ‫کشور باال رفته است‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬والدیمیر پوتین روز سه شنبه به‬ ‫دعوت نمایندگان در پارلمان حاضر شــد تا نظرات خود را‬ ‫درباره خواسته انان برای ماندن در قدرت به عنوان رییس‬ ‫جمهور از سال ‪ ۲۰۲۴‬به بعد اعالم کند‪.‬‬ ‫دو روز پس از حضور پوتین در دوما‪ ،‬معلوم شــد «سرگئی‬ ‫کاتاسونوف» نماینده عضو فراکسیون حزب لیبرال دمکرات‬ ‫به تازگی از فرانســه به مسکو بازگشــته و قانون قرنطینه‬ ‫دوهفته ای را دور زده است‪.‬‬ ‫«ویاچسالو والودین» رئیس دوما دیروز دستور لغو مجوز‬ ‫حضور این نماینده و تمامی کسانی که با وی ارتباط برقرار‬ ‫کرده بودند را برای دو هفته صادر کرد‪.‬‬ ‫با این وجود امروز دمیتری پســکوف ســخنگوی رییس‬ ‫جمهوری روسیه با این پرسش خبرنگاران مواجه شد که ایا‬ ‫والدیمیر پوتین تست کرونا داده و در سالمت کامل است؟‬ ‫خبرگزاری دولتی اســپوتنیک روسیه در این باره به نقل از‬ ‫پسکوف نوشته است‪ :‬اطالعات درباره وضع سالمتی رئیس‬ ‫جمهور در دسترس عموم قرار نمی گیرد اما وی در حال کار‬ ‫و فعالیت تمام و کمال است‪.‬‬ ‫مرزهای اذربایجان غربی با ترکیه تا پایان نوروز ‪ 99‬بسته است‬ ‫رئیس نمایندگی وزارت امور خارجه در ارومیه گفت‪« :‬بر اســاس مصوبه‬ ‫ستاد استانی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬مرزهای اذربایجان غربی تا پانزدهم‬ ‫فرودین ‪ 99‬بر روی ترددهای مسافرتی بسته شد‪».‬‬ ‫خبر‬ ‫چند توصیه برای مصرف‬ ‫نان در روزهای کرونایی‬ ‫نان یکی از اقالم اصلی غذایی و روزانه مردم به شمار می رود اما‬ ‫برخی نمی دانند در چه شرایطی نان الوده به کرونا است و چگونه‬ ‫باید ان را مصرف کنند تا به این ویروس مبتال نشوند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی ایران روز پنجشنبه‬ ‫در این باره به خبرنگار اجتماعی ایرنا گفت‪ :‬اگر به سالمت نان به‬ ‫خاطر رد و بدل پول به هنگام خرید مشکوک هستید‪ ،‬حتما پیش‬ ‫از مصرف‪ ،‬ان را گرم کنید‪.‬‬ ‫ایرج خســرونیا افزود‪ :‬ویروس کرونا بر روی سطوح فلزی تا ‪۲۰‬‬ ‫ساعت و دیگر سطوح ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت زنده است‪ ،‬اگر زمان خرید نان‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬ساعت گذشته‪ ،‬ان نان دیگر الوده نیست زیرا دیگر‬ ‫ویروس کرونا زنده نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین نانی که از قبل تهیه کرده اید و بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬ساعت در فریز ماند‪ ،‬ویروســی زنده ای ندارد نیازی به گرم‬ ‫کردن مجدد ان نیست‪.‬‬ ‫خسرو نیا اضافه کرد‪ :‬ویروس کرونا در گرمای ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬درجه به‬ ‫باال از بین می رود‪ ،‬بنابراین اگر به نانی که از بیرون تهیه کردید‪،‬‬ ‫مشکوک هستید‪ ،‬حتما با استفاده از وســایل گرم کننده مانند‬ ‫ماکروفر‪ ،‬شعله مســتقیم اجاق گاز و یا حتی بخاری ان را گرم و‬ ‫سپس استفاده کنید‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این شرایط که شاهد شیوع ویروس کرونا در‬ ‫جامعه هستیم هموطنان حتما دســت های خود را مرتب با اب‬ ‫صابون شست وشو دهند و از خوردن غذا در رستوران ها و دیگر‬ ‫اماکن خارج از خانه پرهیز کنند‪.‬‬ ‫از رفت و امدهای غیرضروری پرهیز شود‬ ‫خسرونیا با بیان اینکه افراد مسن با مشــاهده عالئم انفلوانزا یا‬ ‫کرونا سریع به پزشــک مراجعه کنند‪ ،‬افزود‪ :‬افراد جوان شاید‬ ‫الوده به ویروس کرونا باشــند و عالمتی از وجود این بیماری را‬ ‫نداشته باشند‪ ،‬اما در تماس با افراد مسن ممکن است انها درگیر‬ ‫این بیماری شــوند‪ ،‬بنابراین رفت و امدهــای غیر ضروری باید‬ ‫حذف شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر افراد مسن دارای عالیمی مانند سرفه خشک و‬ ‫ضعف و بدن درد هستند باید هرچه سریع تر به پزشک مراجعه‬ ‫کنند‪ ،‬زیرا در صورتی که این افراد مبتال به ویروس کرونا شوند و‬ ‫به مراکز درمانی در نظر گرفته شده‪ ،‬مراجعه نکنند و تحت درمان‬ ‫قرار نگیرند‪ ،‬ممکن است‪ ،‬طی سه روز فوت کنند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره جامعه پزشکان داخلی ایران گفت‪ :‬هموطنان‬ ‫توجه داشته باشند چنانچه با افراد کرونا مثبت در تماس بودید‪،‬‬ ‫تســت کرونا را انجام دهید به این دلیل که شــاید بدون اینکه‬ ‫عالئمی از کرونا داشــته باشــید‪ ،‬قادر خواهید بود دیگران را‬ ‫الوده کنید‪.‬‬ ‫مقامات وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی نیز روز‬ ‫چهارشنبه ‪ ۲۳‬بهمن ماه از ابتال و درگذشت دو شهروند قمی بر‬ ‫اثر ابتال به ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫با اعالم همه گیری ویروس کرونا در کشــور‪ ،‬حجت االســام‬ ‫والمسلمین حسن روحانی رییس جمهوری در حکمی به وزیر‬ ‫بهداشت درمان و اموزش پزشکی دستور داد ستاد ملی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا تشکیل شود‪.‬‬ ‫همچنین رییس جمهوری در صدور حکم و ابالغ جدیدی به وزیر‬ ‫بهداشت ماموریت داد تا ضمن تشکیل جلسات مستمر این ستاد‪،‬‬ ‫از تمام توان مجموعه های ذی ربط به منظور کمک به جلوگیری‬ ‫از شیوع و ریشه کنی هر چه سریع تر این بیماری بهره گرفته و به‬ ‫طور مستمر به وی گزارش دهد‪.‬‬ ‫روحانی در این حکم دســتگاه های کشــور را مکلف به اجرای‬ ‫مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا کرد‪.‬‬ ‫از زمان تشکیل این ســتاد با همراهی و هماهنگی همه دستگاه‬ ‫های دولتی اقدات مناسبی برای شــیوع ویروس کرونا از جمله‬ ‫تعطیلی مراکز دانشگاهی و مدارس و کاهش ساعات اداری صورت‬ ‫گرفته است‪ .‬در اخرین اقدام برای مقابله با شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی روز یکشنبه‬ ‫هفته جاری اعالم کرد‪ ۳۰۰ :‬هزار اکیپ با همکاری بسیج و مراکز‬ ‫درمانی برای غربالگری کرونا و بیماریابی خانه به خانه مردم از دو‬ ‫روز اینده به تک تک خانه های مردم مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا یا کووید – ‪ ،۱۹‬نخستین بار در شهر ووهان چین‬ ‫شناسایی شــد تاکنون به ‪ ۱۱۵‬کشور ســرایت کرده و سازمان‬ ‫بهداشت جهانی را بران داشــته اســت تا وضعیت فوق العاده‬ ‫اعالم کند‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپــور رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت بهداشت نیز روز گذشته‪-‬چهارشنبه‪ -‬اخرین امار مرتبط‬ ‫به ویروس کرونا را اعالم کرد و گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۹‬هزار نفر در کشور‬ ‫به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده‪ ۳۵۴ ،‬نفر به علت ابتال‬ ‫به این ویروس فوت کرده اند و ‪ ۲۹۵۹‬نفر بهبود یافته و ترخیص‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫محمدابراهیمی گفت‪« :‬بر اساس مصوبه ستاد استانی مدیریت و پیشگیری‬ ‫بیماری کرونا ویروس‪ ،‬مرزهای این اســتان با کشــور ترکیه بسته شد و‬ ‫ترددهای مســافرتی در این مبادی انجام نخواهد شد‪ ،‬همچنین مرزهای‬ ‫تردد مسافرتی این اســتان با عراق و جمهوری اذربایجان تا اطالع ثانوی‬ ‫بسته است‪».‬‬ ‫استانها‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 173‬شنبه ‪ 24‬اسفند ‪98‬‬ ‫برنامه های نوروزی حرم مطهر امام رضا (ع)‬ ‫غیرحضوری خواهد بود‬ ‫استان قدس رضوی طی اطالعیه ای نحوه برگزاری مراسم تحویل سال‬ ‫‪ ۹۹‬در حرم مطهر رضوی را غیرحضوری اعالم کرد‪.‬‬ ‫متن اطالعیه استان قدس رضوی‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫ا َللّهُمَ صَ ّ ِل عَلی علی بن مُوسَ ی ال ّ ِرِضا ال َم ُرتَضی‬ ‫«با اعتذار از محضر مبارک امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا علیه‬ ‫االف التحیه والثناء؛‬ ‫همراه با سالم و درود و ارزوی صحت و سالمتی برای احاد مردم شریف‬ ‫ایران اسالمی و ارادتمندان به ساحت قدســی ائمه معصومین علیهم‬ ‫الســام در اقصی نقاط عالم‪ ،‬با عنایت به توصیه های موکد مسئوالن و‬ ‫متخصصان امور بهداشتی و درمانی در جلوگیری از برگزاری تجمعات‪،‬‬ ‫ضمن عذرخواهی از مشــتاقان زیارت حرم مطهر رضوی به استحضار‬ ‫می رساند‪ ،‬ویژه برنامه‪‎‬های نوروزی و اعیاد شعبانیه استان مقدس رضوی‬ ‫از جمله برنامه تحویل سال نو به صورت غیر حضوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫استان قدس رضوی با همکاری سازمان صداوســیما و مجموعه های‬ ‫مختلف رســانه‪‎‬ای و فضای مجــازی در نظر دارد بســتر بهره مندی‬ ‫ارادتمندان از انوار معنوی مضجع منور رضوی علیه السالم را به صورت‬ ‫غیرحضوری و زنده فراهم کند‪».‬‬ ‫«ان شاءاهلل با توکل به خداوند متعال‪ ،‬توسل به حضرات معصومین علیهم‬ ‫السالم و عنایت و کرامت امام هشتم علیه السالم و دقت نظر در رعایت‬ ‫اصول بهداشتی‪ ،‬ملت شریف ایران به سالمت و عافیت نائل گردند و در‬ ‫اینده نه چندان دور ‪ ،‬خادمان بارگاه مطهر حضرت علی بن موسی الرضا‬ ‫علیه االف التحیه والثناء با توانی بیش از پیش‪ ،‬پذیرا و خدمتگزار زائران‬ ‫و مجاوران حضرتش باشند‪».‬‬ ‫بازار تاریخی زنجان تعطیل شد‬ ‫فرماندار زنجــان در نامه ای بــه رئیس اتاق‬ ‫اصناف دستور تعطیلی بازار تاریخی این شهر‪،‬‬ ‫مراکز خرید و پاساژها را داد‪.‬‬ ‫بازار تاریخی زنجان‪ ،‬طوالنی ترین بازار مسقف‬ ‫ایران برای پیشگیری از انتشار ویروس کرونا از‬ ‫امروز جمعه ‪ 23‬اسفند ‪ 98‬تعطیل شد‪.‬‬ ‫رضا عســگری در این خصوص گفــت‪« :‬بنا‬ ‫به درخواست دانشــگاه علوم پزشکی استان‬ ‫زنجان و تصویب ســتاد مدیریت و مبارزه با‬ ‫کرونا بازار زنجان از فردا تعطیل می شود‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬این تعطیلی به غیر از واحد های‬ ‫عرضــه ارزاق عمومی و مواد غذایی اســت و‬ ‫تعطیلــی شــامل واحد های غیــر ضروری‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫این مســئول با تاکید بر اینکه تعطیلی بازار‬ ‫زنجان با همکاری هیئــت امنای بازار صورت‬ ‫پذیرش گردشگر در واحدهای‬ ‫اقامتی استان اصفهان ممنوع شد‬ ‫معــاون گردشــگری و ســرمایه گذاری ادار ه کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی استان‬ ‫اصفهان از ممنوعیت رزرو و پذیرش گردشگر در تمامی‬ ‫واحدهای اقامتی استان اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫ســید علی صالح درخشــان گفت‪« :‬با توجه به لزوم‬ ‫جلوگیری از شــیوع بیماری فراگیر کرونا از یک سو و‬ ‫شیوع این بیماری در مناطق مرکزی ایران و در راستای‬ ‫حفظ سالمتی شهروندان استان اصفهان از تاریخی ‪22‬‬ ‫اسفندماه‪ ،‬رزرو و پذیرش گردشگر در تمامی واحدهای‬ ‫اقامتی اســتان اصفهان اعم از هتل ها‪ ،‬اقامتگاه های‬ ‫ســنتی‪ ،‬مهمانپذیرها‪ ،‬مجموعه های گردشــگری‪،‬‬ ‫اقامتگاه های بومگردی و مناطق نمونه گردشــگری‬ ‫دارای مجوز از این اداره کل در تمامی ‪ 24‬شهرســتان‬ ‫استان ممنوع است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬پیش از این و در راستای حفاظت از سالمت‬ ‫توامان مردم جامعه میزبان و گردشــگران واحدهای‬ ‫اقامتی موقت استان تعطیل شــده بود‪ ،‬لکن با توجه‬ ‫به احتمال فراگیری بیمــاری کرونا‪ ،‬تمامی واحدهای‬ ‫اقامتی دائم استان نیز تا اطالع ثانوی تعطیل هستند‪».‬‬ ‫درخشــان تاکید کرد‪« :‬بــا توجه به مصوبات ســتاد‬ ‫فرماندهی مبارزه با کرونا و همچنین دستورالعمل های‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫کلیه اماکن تاریخی و گردشــگری استان نیز در کنار‬ ‫واحدهای اقامتی در نوروز ‪ 1399‬تعطیل هستند‪».‬‬ ‫گرفته‪ ،‬اظهار کــرد‪« :‬با توجه بــه اینکه این‬ ‫تعطیلی یک درخواست صنفی بوده و هیات‬ ‫امنای بازار نیز مشارکت خوبی در این زمینه‬ ‫دارند‪ ،‬انتظار می رود مشــکل خاصی در این‬ ‫مسیر وجود نداشته باشد‪».‬‬ ‫فرماندار زنجان با بیــان اینکه واحدهایی که‬ ‫تعطیل نمی کنند در جایگاه نخســت باید به‬ ‫افکار عمومی پاسخگو باشــند‪ ،‬چرا که امروز‬ ‫برخی جان خود را در دست گرفته و در حال‬ ‫جهاد هستند‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬پیش بینی برخورد‬ ‫با واحد های متخلف نیز در دســتور کار قرار‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫پیش از این نیز اســتاندار زنجان در سومین‬ ‫جلسه ســتاد اجرایی خدمات ســفر استان‬ ‫صراحتا اعالم کــرد این اســتان از پذیرش‬ ‫مسافران معذور است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫ورود از بندرعباس به‬ ‫قشم محدود به ساکنان‬ ‫جزیره شد‬ ‫با اعمال محدودیت ها از روز یکشنبه فقط ساکنان‬ ‫جزیره قشــم می توانند از مســیر بندرعباس به‬ ‫اسکله شهید ذاکری قشم وارد شوند‪.‬‬ ‫یک فرد اگاه که نخواســت نامش فاش شــود به‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬روز گذشته فقط ‪ ۵۷۵‬نفر از‬ ‫مسیر مذکور وارد جزیره شده اند که تمام انان یا‬ ‫بومی هستند و یا در قشم زندگی می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به نظر می رســد برای کنترل و ریشه‬ ‫کردن کویید ‪ ۱۹‬در جزیره قشــم از ورود مسافر‬ ‫و گردشگر از این مسیر به جزیره قشم جلوگیری‪‎‬‬ ‫می شود‪ ،‬هر چند این تصمیم رسانه ای نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬در مســیر پهل‪-‬الفت نیز از ورود‬ ‫گردشگر به جزیره قشم جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫تاکنون ‪ ۲۶۲‬مورد مشکوک کرونا در بیمارستان‬ ‫های استان هرمزگان پذیرش و بستری شدند که‬ ‫تست کرونای ‪ ۳۵‬نفر از انها مثبت بوده است‪.‬‬ ‫از این شمار پنج نفر فوت شــده ‪ ۲۱ ،‬نفر با حال‬ ‫خوب از بیمارســتان مرخص شده‪ ۹ ،‬نفر بستری‬ ‫هستند که حال سه نفر از انها وخیم گزارش شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیان به کرونا در بندرعباس ‪ ۱۵‬نفر‪،‬‬ ‫قشم هشت‪ ،‬کیش سه‪ ،‬پارســیان دو‪ ،‬بندرلنگه‪،‬‬ ‫بســتک‪ ،‬حاجی اباد‪ ،‬میناب‪ ،‬رودان و جاسک هر‬ ‫کدام یک نفر است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه عیار اقتصاد 167

هفته نامه عیار اقتصاد 167

شماره : 167
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!