هفته نامه عیار اقتصاد شماره 161 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 161

صفحه بعد

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 161

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 161

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫بدرقه هنری نخست وزیر مالزی‬ ‫از روحانی‬ ‫معاونارتباطاتواطالعرسانیدفتررییسجمهوریباانتشار‬ ‫تصویریدرتوئیترازپایانسفرحجت االسالموالمسلمین‬ ‫حسنروحانیرئیسجمهوریایرانبهمالزیخبرداد‪.‬‬ ‫کوبا در مسیر توسعه گردشگری‬ ‫به رغم تحریم های امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیراقتصادکوبااعالمکردکهتحریم هایامریکامانعازرشد‬ ‫صنعتگردشکریکوبادرسال‪ ۲۰۲۰‬میالدینخواهدشد‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 161‬شنبه ‪ 30‬اذر ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Tourist‬‬ ‫یلدا‪ ،‬جشن استقبال از روشنایی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪5m foreign tourists visited ‬‬ ‫‪Iran in six months Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪Artist establishes studio to inherit, develop‬‬ ‫‪handicraft of Palace Carpet making‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪Tourism economics: development‬‬ ‫‪of state-oriented strategy‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫طال مومن هاشمی‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬ایرانیان باســتان که از دیرباز طی ایین هایی باشکوه و‬ ‫دلفریت عید نوروز و چهارشنبه اخر سال را جشن می گرفتند‪ ،‬به طوالنی‬ ‫ترین شب سال که پس از ان نور و روشنایی رونق بیشتری می یافت و از‬ ‫روزگار تاریکی کاسته می شد توجه ویژه ای داشتند و با برپایی مراسمی‬ ‫در خور از امدن روزهای طوالنی تر استقبال می کردند‪.‬‬ ‫طوالنی ترین شب سال را یلدا نایدند که واژه ای‪ ‬سُ ریانی‪ ‬به معنای زایش و‬ ‫تولد است‪ .‬سریانی زبانی بود که در میان مسیحیان رواج داشت‪ .‬ابوریحان‬ ‫بیرونی‪ ،‬دانشمند پراوازه ایران و تقویم شناس‪ ،‬از شب یلدا با نام میالد اکبر‬ ‫یاد می کند؛ و منظور از این نام را میالد خورشید دانسته است‪ .‬در عین حال‬ ‫از بلندترین شب سال به نام "شب چله" هم یاد می کنند چون از فردای‬ ‫این شب‪ ،‬چله بزرگ زمستان اغاز می شود ‪.‬‬ ‫تاریخچه شب یلدا‬ ‫تاریخچه شب یلدا به گذشته های بسیار دور بر می گردد‪ .‬اما قدمت دقیقش‬ ‫مشخص نیست‪ .‬برخی باستان شناسان‪ ،‬تاریخ شب یلدا را هفت هزار ساله‬ ‫می دانند‪ .‬انها به ظروف ســفالی دوره پیش از تاریخ‪ ،‬استناد می کنند‪ .‬با‬ ‫همه ی اینها انچه به عنوان شب یلدا رسمیت یافته‪ ،‬به حدود ‪ ۵۰۰‬سال‪،‬‬ ‫قبل از میالد برمی گردد‪ .‬یلــدا در زمان داریوش یکم به تقویم رســمی‬ ‫ایرانیان باستان‪ ،‬وارد شده است‪.‬‬ ‫‪ ‬در روزگاران باستان‪ ،‬زندگی مردم بر پایه کشــاورزی و دامپروری بود؛‬ ‫و تاثیرات اب و هوا برایشان بســیار مهم محسوب می شد‪ .‬از تاثیراتی که‬ ‫می گرفتند؛ به این نتیجه رســیده بودند که‪ ،‬نور‪ ،‬روز و خورشــید‪ ،‬نماد‬ ‫افریدگار و نیکی ســت‪ .‬در مقابلِ ان‪ ،‬شب و ســرما نشانه های اهریمن و‬ ‫پلیدی‪ .‬به این ترتیب انها اخرین روز پاییز‪ ،‬که بلندترین شب سال است‪،‬‬ ‫جشن می گرفتند‪.‬‬ ‫اداب و رسوم شب یلدا‬ ‫اداب و رسوم شــب یلدا در طول زمان تغییر چندانی نکرده است‪ .‬در ایام‬ ‫دور مردم دور کرسی می نشستند؛ و االن بخاری ها مجلس را گرم می کنند‬ ‫چرا که اتش نماد خورشــید که وظیفه ان از بین بــردن و فراری دادن‬ ‫تاریکی و نیروهای اهریمنی بوده است‪ .‬مثل گویی که نوعی شعرخوانی و‬ ‫داستان خوانی است در قدیم اجرا می شــده ‪ .‬به این صورت که خانواده ها‬ ‫در این شب گرد هم می امدند و پیرترها برای همه قصه تعریف می کردند‪.‬‬ ‫معمــوال در شــب های یلــدا بــزرگ فامیــل بــه دیــوان حافــظ‬ ‫تفالــی می زنــد‪ .‬همچنیــن جــزء جدایی ناپذیــر دیگــر شــب یلدا‪،‬‬ ‫شــاهنامه خوانی ســت‪ .‬ایــن رســم از دیربــاز در ایــران رایــج بوده‬ ‫سفره شب یلدا‬ ‫از جذاب ترین ایین های شب یلدا یا شــب چله‪ ،‬سفره و خوردنی های ان‬ ‫است‪ .‬سفره شب یلدا شامل میوه های مخصوص‪ ،‬اجیل مخصوص و دیگر‬ ‫تنقالت است‪ .‬در شــب چله در دوران قدیم‪ ،‬ســفره ای به نام میَزد پهن‬ ‫می کردند و روی ان میوه های تر و خشک و اجیل می گذاشتند‪.‬‬ ‫میوه ها جزئی اصلی از ســفره یلدا هستند‪ .‬در این ســفره نقش اصلی را‬ ‫میوه های سرخ رنگ بر عهده دارند‪ .‬رنگ سرخ این میوه ها نماد خورشید‬ ‫است‪ .‬انار میوه اصلی سفره شب یلدا ســت‪ .‬پیشینیان انار را میوه باروری‬ ‫و برکت می دانستند‪.‬‬ ‫انار از دید مســلمانان هم میوه ای مقدس بوده و در قــران کریم از ان به‬ ‫عنوان میوه ای بهشــتی نام برده شــده‪ .‬خوردن این میوه توسط بزرگان‬ ‫دینی توصیه شده است‪.‬‬ ‫اما ایا خوردن هندوانه اول سرما عجیب نیست؟ باید گفت؛ همه می دانیم‬ ‫که هندوانه میوه ای تابستانی ست؛ پس هندوانه عالوه بر سرخیش نمادی‬ ‫از خورشید است و یاداور گرمای تابستان و حرارت است‪.‬‬ ‫از دیگر میوه های سفره یلدا می توان انواع میوه های پاییزی مانند پرتقال‬ ‫و انواع مرکبات‪ ،‬سیب‪ ،‬خرمالو‪ ،‬گالبی و حتی لبو و کدو تنبل را نام برد‪.‬‬ ‫شــب یلدا (انقالب زمســتانی)‪ ‬در دیگر نقاط جهــان مذاهب مختلف‬ ‫مسیحی‪ ،‬میالد مســیح را در یکی از روز های نزدیک به انقالب زمستانی‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬سال نو انها که در یازدهم دی ماه شروع می شود؛ نزدیک‬ ‫به شب یلدا ست‪ .‬برخی از تاریخ پژوهان و باستان شناسان عقیده دارند که‬ ‫تقویم میالدی با اندک تغییراتی‪ ،‬ادامه میالد خورشید بوده که بعدها ان‬ ‫را به میالد مسیح نسبت داده اند‪ .‬از دیدگاه انها‪ ،‬این تقویم در روم‪ ،‬در قرن‬ ‫چهارم پس از میالد به وجود امده است‪.‬‬ ‫ابوریحــان بیرونی دانشــمند قرن چهــارم هجری شمســی می گوید‪:‬‬ ‫«و نام این روز میالد اکبر است و مقصود از ان‪ ،‬انقالب شَ توی (زمستانی)‬ ‫اســت‪ .‬گویند در این روز‪ ،‬نور از حد نقصان به حد زیادت خارج می شود‬ ‫و ادمیان به ن َشــو و نما اغاز می کنند و پری ها (دیوها) به ذَبول و فنا روی‬ ‫می اورند‪».‬‬ ‫جالب است بدانید که‪ ،‬انقالب زمستانی در نقاط مختلفی از جهان جشن‬ ‫گرفته می شــود‪ .‬به نظر می رســد‪ ،‬هر زمانی که مردم بــه نحوه حرکت‬ ‫خورشید پی برده اند؛ به دنبالش تقویم خورشیدی را وضع کرده اند و در‬ ‫این تقویم به انقالب زمستانی توجه خاصی داشته اند‪.‬‬ ‫در افغانستان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬مردم کاالش در پاکستان امروزی هم مردم‬ ‫شب چله را در ایین هایی متفاوت جشن می گیرند‪ .‬در جنوب چین مردم‬ ‫نوعی چای مخصوص می نوشند و غذای معمولشان کوفته برنجی است‪.‬‬ ‫در کُره کوفته برنجی هایشان را با لوبیای قرمز شیرین می پزند‪ .‬ژاپنی ها یلدا‬ ‫را «توئوجی» می نامند‪ .‬انها در توئوجی حمام نارنج می گیرند‪ .‬مراسمی که‬ ‫در اسکاتلند برگزار می شــود هاگمانی نام دارد که در ان فردی که حتما‬ ‫باید مو هایی بلند و سیاه داشته باشد به در خان ه همسایه ها می رود و از انها‬ ‫هدایایی مثل نمک‪ ،‬نان‪ ،‬نوشیدنی‪ ،‬شکالت و… می گیرد‪ .‬در پرو نیز مردم‬ ‫به تبعیت ازتمدن باستانی اینکا مراسمی بر گزار می کنند‪.‬‬ ‫در بولیوی‪ ،‬پرو و اکوادور مراســمی برگزار می شــود که به دوره اینکا ها‬ ‫برمی گردد‪.‬انها در مراســمی نمادین به باالی کوه می روند تا خورشید را‬ ‫بگیرند و به سنگ ها ببندند و با این کار روز ها را بلند تر کنند‪ .‬ام می شده‪،‬‬ ‫کوهستان ماچوپیچو در پرو است‪.‬‬ ‫سویال نام روز انقالب زمســتانی‪ ،‬در میان سرخپوستان هوپی اریزونای‬ ‫شمالی است‪ .‬یکی از مهیج ترین مراسم انقالب زمستانی در مناطق غربی‬ ‫افریقا برگزار می شود‪ .‬مردم در این مراسم لباس های عجیبی می پوشند؛‬ ‫لباس ها و ماسک هایی به شکل حیوانات‪ ،‬شیطان و فرشته ها‪ .‬انها با نواختن‬ ‫موسیقی های ایینی خود را اماده امدن زمستان می کنند‪  .‬این مراسم در‬ ‫جامائیکا و مجمع الجزایر باهاما در شرق امریکا و قسمت هایی از ویرجینیا‬ ‫و کارولینا هم انجام می شود‪.‬‬ ‫گردشگریدیجیتالدراردبیل‬ ‫رونقمی گیرد‬ ‫بخشتفریحاتحوزهگردشگریقشم‬ ‫نیازمندسرمایهگذاریبیشتر‬ ‫تالشایرانبرایثبتجهانیچندپرونده‬ ‫مشترکمیراثناملموس‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی استان اردبیل از تعیین ســرفصل برنامه های گردشگری‬ ‫دیجیتال استان اردبیل تا پایان سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫نادر فالحی روز یکشــنبه در جلسه بررســی برنامه های حوزه گردشــگری خلخال افزود‪ :‬اولویت اصلی در حوزه‬ ‫گردشگری توسعه و رونق گردشگری دیجیتال با استفاده از ظرفیت فضای مجازی و معرفی قابلیت های گردشگری‬ ‫استان در بستر وب خواهد بود‪.‬‬ ‫او تاکیدکرد‪ :‬گردشگری دیجیتال بستر مطلوب‪ ،‬فراگیر و قابل دسترسی است که الزم است برنامه های اتی معاونت‬ ‫گردشگری در این بستر انجام گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان اردبیل ادامه داد‪ :‬در این راســتا از نرم افزارها و‬ ‫اپلیکیشن هایی که در بستر تلفن های هوشمند می تواند بیشترین خدمات را با کمترین زمان و هزینه به گردشگران‬ ‫عرضه کند‪ ،‬استقبال خواهد شد‪.‬‬ ‫فالحی گفت‪ :‬توجه ویژه ای به تولیدات صنایع دستی استان باید انجام شود تا بازار صنایع دستی در استان همراه‬ ‫با اقتصاد گردشگری پیش برود‪.‬‬ ‫او به ضرورت اموزش کارکنان اداره کل و فعاالن گردشگری اشاره کرد و افزود‪ :‬تا پایان سال کارگاه های اموزشی‬ ‫متنوعی بویژه در بحث اصول تشریفات تدارک دیده شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬خلخال از شهرستان های موفق استان در زمینه برگزاری جشــنواره زمستان بیدار بوده و از ظرفیت های‬ ‫زمستانی این منطقه بیشتر از سال قبل استفاده خواهد شد‪.‬‬ ‫استان اردبیل با یک میلیون و ‪ ۲۴۸‬هزار نفر جمعیت با استان های گیالن‪ ،‬زنجان و اذربایجان شرقی همسایه بوده و‬ ‫گردشگری در کنار کشاورزی و صنعت به عنوان سه محور توسعه این خطه در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ ۳۲‬واحد هتل بــا بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تخت‪ ۸۷ ،‬واحد هتل اپارتمــان با بیش از پنج هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫تخت‪ ۹۸ ،‬واحد مهمانپذیر با بیش از چهار هزار و ‪ ۶۰۰‬تخت‪ ،‬سه واحد کمپینگ گردشگری با ‪ ۴۰‬تخت‪ ۲ ،‬واحد‬ ‫مجتمع گردشگری با ‪ ۱۵۰‬تخت و ‪ ۲‬واحد اقامتگاه بوم گردی با ‪ ۵۰‬تخت در خدمت گردشگران استان اردبیل است‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی کشورمان در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد قشم بر‬ ‫اهمیت سرمایه گذاری در بخش تفریحات حوزه گردشگری جزیره تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه ازاد قشم‪ ،‬عیسی منصوری شامگاه چهارشنبه در ساختمان‬ ‫کاله فرنگی قشــم اعالم کرد‪ :‬با عقد تفاهم نامه همکاری با ســازمان منطقه ازاد قشــم اماده ارائه‬ ‫تسهیالت با کارمزد پائین در بخش های مختلف از جمله در حوزه تفریحات گردشگری هستیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ایجاد خالقیت روی طبیعت بکر جزیره با رعایت موارد زیســت محیطی می توانیم‬ ‫تسهیالت بسیار خوبی را برای تفریحات گردشگری که ارزش اقتصادی باالیی دارد پرداخت نمائیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همچنین بر فعالیت های صنایع منسوجات شامل پوشاک‪،‬‬ ‫کیف و کفش در روستاهای جزیره قشم با هدف ارتقا سطح اشتغال تاکید و این نوع فعالیت ها را هم‬ ‫مشمول پرداخت تسهیالت ارزان قیمت دانست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با اولویت بندی فعالیت های اقتصادی روستایی در قشم‪ ،‬امکان پرداخت تسهیالت تا‬ ‫سقف یک هزار میلیارد ریال از محل اعتباراتی که در اختیار داریم فراهم است‪.‬‬ ‫منصوری با اشاره به اهمیت مدیریت زمان‪ ،‬خواستار سرعت بخشــیدن به اماده سازی تفاهم نامه‬ ‫همکاری میان وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با ســازمان منطقه ازاد قشم در کمتر از یک ماه و‬ ‫اجرای بندهای مهم توسعه ای ان شد‪.‬‬ ‫او از مناطق ازاد کشور به ویژه قشم به عنوان محل اصلی برای ایجاد اسمارت سیتی های تخصصی‬ ‫نام برد و اظهار امیدورای کرد که در نخســتین گام بتوانیم قشم را پایلوتی برای انتقال فعالیت های‬ ‫مختلف به سرزمین اصلی معرفی کنیم‪.‬‬ ‫وی از موقعیت ارزشمند صنایع گردشگری‪ ،‬شــیالتی‪ ،‬نفت و انرژی‪ ،‬گاز‪ ،‬پوشاک‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫گلخانه ای‪ ،‬دخانیات‪ ،‬لوازم ارایشی و بهداشــتی به عنوان مهمترین فرصت ها برای سرمایه گذاری‬ ‫در قشم نام برد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬گفت‪ :‬در ســال اینده چند پرونده مشترک در حوزه میراث‬ ‫ناملموس را با کشورهای مختلف به نتیجه نهایی می رسانیم‪.‬‬ ‫علی اصغر مونســان درباره چند پرونده مشــترک در حوزه میراث ناملموس‪ ،‬گفت‪ :‬با تالش های صورت گرفته‪،‬‬ ‫مهارت های ساختن و نواختن دوتار به نام ایران ثبت جهانی شد که با توجه به ظرفیت هایی که در ایران وجود دارد‪،‬‬ ‫سال اینده در حوزه میراث ناملموس خبرهای خوشــی را خواهیم داشت و چند پرونده را با مشارکت کشورهای‬ ‫مختلف به نتیجه نهایی خواهیم رساند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ثبت مشترک پرونده های میراث ناملموس عالوه بر این که باعث قرابت بیشتر ایران با کشورهای مختلف‬ ‫خواهد شد‪ ،‬نشان دهنده حوزه نفوذ ایران است از این رو برنامه های بسیار خوبی را برای تهیه پرونده های مشترک‬ ‫در حوزه میراث ناملموس داریم‪.‬‬ ‫مونسان اضافه کرد‪ :‬با حداکثر توان و حداکثر سهمیه ای که داریم به دنبال ثبت جهانی پرونده های میراث ناملموس‬ ‫هستیم و یکی از موضوعاتی که در این میان به طور جدی دنبال می کنیم تهیه پرونده ها به صورت مشترک است‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی در ادامه صحبت های خود گفت‪ :‬اهمیت حوزه میراث فرهنگی‬ ‫ناملموس کمتر از حوزه ملموس نیســت از این رو به دنبــال ثبت جهانی اثار حوزه میــراث ناملموس به صورت‬ ‫مشترک هستیم‪.‬‬ ‫در چهاردهمین اجالس کمیته میراث جهانی یونســکو در بوگوتا پایتخت کلمبیا‪ ،‬پرونده مهارت های ســنتی‬ ‫ساختن و نواختن دوتار که از سوی ایران ارائه شده بود‪ ،‬با کسب نظر موافق اعضای این کمیته‪ ،‬در فهرست یونسکو‬ ‫ثبت جهانی شد‪.‬‬ ‫ایران در حاشیه نشست کمیته میراث بشری ناملموس یونســکو با کشورهای ترکیه‪ ،‬روسیه‪ ،‬عراق‪ ،‬اذربایجان‪،‬‬ ‫تاجیکستان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ازبکستان و افغانستان برای تهیه پرونده های مشترک رایزنی کرده است‪ ،‬تهیه پرونده های‬ ‫مشــترک میراث ناملموس با کشــورهای همســایه در اولویت برنامه های ثبت جهانی میراث ناملموس وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪Yalda, celebration of light‬‬ ‫‪after longest night‬‬ ‫‪ 5m foreign ‬‬ ‫‪tourists visited ‬‬ ‫‪Iran in six months‬‬ ‫‪Ayar Eqtesad - According to a senior Irani‬‬‫‪an tourism official, 5 million foreign tourists‬‬ ‫‪travelled to Iran in the first half the current‬‬ ‫‪Iranina year.‬‬ ‫‪Deputy Minister of Tourism for the Minis‬‬‫‪try of Cultural Heritage, Tourism and Hand‬‬‫‪icrafts Vali Teimouri said that the number‬‬ ‫‪grew in comparison to the same period last‬‬ ‫‪year.‬‬ ‫‪He said the number of foreign tourists who‬‬ ‫‪travelled to iran in the first six months of this‬‬ ‫‪year has reached the border of five million. In‬‬ ‫‪the same period, nearly four million and 260‬‬ ‫‪thousand people have been travelling abroad.‬‬ ‫‪On this basis, Iranian foreign travel sta‬‬‫‪tistics have increased 16 % in the first six‬‬ ‫‪months of this year. The visit of foreign tour‬‬‫‪ists to Iran has also been about 26 % over the‬‬ ‫‪same period last year.‬‬ ‫‪According to Teimouri, 4.283 million peo‬‬‫‪ple travelled abroad this year compared to‬‬ ‫‪15.95 % compared to the same period last‬‬ ‫‪year. In the first half of last year, three mil‬‬‫‪lion and 673 people had foreign travel.‬‬ ‫‪Foreign travel took a downward trend in the‬‬ ‫‪last three years with an increase in the rates‬‬ ‫‪of departure from the country, the fluctua‬‬‫‪tion of foreign currencies and the increase in‬‬ ‫‪flight rates, pointing out the figures for the‬‬ ‫‪first half of the year 98, changes and soaring‬‬ ‫‪trends in the Iranian foreign tour diagram.‬‬ ‫‪According to IRNA, Iran ranks the second‬‬ ‫‪fastest-growing country in terms of attract‬‬‫‪ing foreign tourists, with 49% growth after‬‬ ‫‪Ecuador, according to a new report from the‬‬ ‫‪World Tourism Organization.‬‬ ‫‪Iran, which hosted a total of 4.867 million‬‬ ‫‪foreign tourists in 2017, in 2018 with a grow‬‬ ‫‪of 49.9% hosted 7.295 million foreign tour‬‬‫‪ists and reached the 2nd rank in the world’s‬‬ ‫‪fastest growing tourism, Ecuador is the fast‬‬‫‪est-growing country with 51% among the‬‬ ‫‪countries of the world in attracting tourists.‬‬ ‫بلژیک زیر فشار استرداد اثار هنری‪ ،‬قد خم می کند‬ ‫موزه های بلژیک برای بازپس دادن اثار هنری غارت شده به کشورهای مبدا تحت‬ ‫فشار قرار گرفته اند‪ ،‬به طوری که نیوزیلند و کنگو از بروکسل خواسته اند اثار هنری‬ ‫و فرهنگی این دو کشور را بازگرداند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫گردشگری ‪ %20‬از‬ ‫کل اشتغال جهان در‬ ‫‪۲۰۱۳‬تولید کرده است‬ ‫عیــار اقتصــاد ‪ -‬گردشــگری ســهم زیــادی برای‬ ‫اقتصــاد جهانــی اســت‪ .‬اقتصادهــای بــزرگ در حال‬ ‫ظهــور ‪ ،‬از جملــه انهایــی کــه توســعه یافتــه ‪ ،‬تا حد‬ ‫زیــادی در صنعــت گردشــگری بســتگی دارد‪.‬‬ ‫کشــورهایی مانند ایاالت متحده ‪ ،‬فرانســه و اســپانیا در‬ ‫ایــن بخش با هــدف تعییــن موقعیــت خود بــه عنوان‬ ‫اولین قدرت توریســتی جهــان ‪ ،‬که حداقل مــی گویند‬ ‫‪ ،‬هدف بســیار ســوداور اســت ‪ ،‬مبارزه می کنند‪ .‬صنعت‬ ‫گردشــگری نه تنهــا تولیــد درامــد برای یک کشــور‬ ‫و ثروت فرهنگی اســت ‪ ،‬امــا ان را نیز یکــی از مهم ترین‬ ‫موتورهــای اقتصــادی بــرای رشــد و توســعه اســت‪.‬‬ ‫جهانی شــدن‪ ,‬و همچنیــن روابط دیپلماتیــک در میان‬ ‫کشورها‪ ,‬ساخته شده است ســفر به طور فزاینده مشترک‪.‬‬ ‫یعنی‪ ,‬درصــد از جمعیت جهان اســت که نیــاز به ویزای‬ ‫ورود بــه بازدید از مقاصــد خارجی کاهش یافته اســت از‬ ‫‪ , %۷۵‬بــه ‪ ,۱۹۸۰‬بــه ‪ , %۵۳‬کــه در ‪ .۲۰۱۸‬نتیجه این‬ ‫اســت که مردم بیشتر و بیشــتر از یک کشــور به دیگری‬ ‫به صورت تکراری ســفر می کنند ‪ ،‬که بــا توجه به گزارش‬ ‫ســازمان جهانــی گردشــگری (‪ ، )UNWTO‬تعــداد‬ ‫دفعات ســفر تفریحی را از ‪ ۵۰‬به ‪ ٪ ۵۶‬افزایش داده است‪.‬‬ ‫گردشــگری یک منبع بــزرگ درامــد و اشــتغال برای‬ ‫کشورهایی اســت که گردشگران بیشــتری را دریافت می‬ ‫کنند که تاثیــر قابل توجهی بر اقتصــاد اصلی جهان دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل ‪ ،‬بسیاری از کشورها سرمایه گذاری خود را‬ ‫در صنعت گردشگری ‪ ،‬از جمله چندین کمپین و استراتژی‬ ‫برای برجسته کردن جذابیت مقصد اصلی خود افزایش داده‬ ‫اند‪ .‬این وضعیت کنونی گردشگری بهره مند شده است تمام‬ ‫قاره ها از جهان ‪ ،‬در حال رشد در تعداد سال واردان پس از‬ ‫سال است‪ .‬گردشگری ‪ ،‬به طور خالصه ‪ ،‬تبدیل به یک رکن‬ ‫اساسی برای رشد اقتصادی از همه کشــورها ‪ ،‬حسابداری‬ ‫برای بخش خوبــی از تولید ناخالص داخلی جهان اســت‪.‬‬ ‫با وجود زمان ‪ ،‬صنعت گردشــگری از دست داده است که‬ ‫پویایی که اجازه ان را به رشــد نمایی در طول سال است‪.‬‬ ‫با توجه به اخرین اطالعات منتشــر شــده توسط شورای‬ ‫جهانی سفر و گردشگری (‪ ,)WTTC‬صنعت گردشگری‬ ‫حســاب بــرای ‪ %۴/۱۰‬از ‪ GPD‬جهــان‪ ,‬و ان را یکی از‬ ‫بزرگتریــن بخش هــای اقتصادی در سراســر جهــان‪ .‬با‬ ‫‪ ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬دالر امریــکا ‪ ،‬گردشــگری خود‬ ‫را به عنوان یکی از ســریعترین صنایع در حال رشد جهان‬ ‫‪ ،‬که تنها توســط بخش تولید پیشــی گرفته است ‪ ،‬ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬با این حال ‪ ،‬ان را به مراتــب جلوتر از بخش های‬ ‫مهم دیگر مانند خدمات مالی ‪ ،‬سالمت و یا فن اوری است‪.‬‬ ‫با وجود بحران های بزرگ که اقتصــاد را متزلزل کرده اند ‪،‬‬ ‫گردشگری یک صنعت است که همیشه به عنوان یک شرط‬ ‫امن دیده می شــود‪ .‬این بدان معنی است که ‪ ،‬در حالی که‬ ‫بخش های دیگر قرارداد قبل از عدم قطعیت یا شــوک در‬ ‫حال رشد است که اســیب دیده اقتصاد ‪ ،‬گردشگری شده‬ ‫است قادر به رشــد به طور مداوم بدون شکست ‪ ،‬یک روند‬ ‫مثبت اســت که ان را به عنوان صنعت اســت که رشد می‬ ‫کند بیشتر در رابطه با میانگین ثبت شده توسط بخش های‬ ‫دیگر که فعالیت های اقتصادی جهانی را تشکیل داده است‪.‬‬ ‫گردشگری در حال تبدیل شدن به یکی از موتورهای رشد‬ ‫سوداور برای اقتصاد جهانی است ‪ ،‬بنابراین رهبری در این‬ ‫بخش در میان کشــورهای بزرگ مورد مناقشه قرار گرفته‬ ‫است که هر سال برای جذب توریست های بیشتر و بیشتر به‬ ‫سرزمین های خود مبارزه می کند‪ .‬با توجه به ‪UNWTO‬‬ ‫“برجســته گردشــگری بین المللی" گزارش‪ ,‬گردشگری‬ ‫تولید بیش از ‪ ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬دالر امریکا در روز‪ .‬به نوبه‬ ‫خود ‪ ،‬درامد کل از گردشگری بین المللی در سراسر جهان‬ ‫‪ ،‬از جمله حمل و نقل مســافری ‪۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ،‬‬ ‫دالر امریــکا در ‪ ، ۲۰۱۸‬بــا بیــش از ‪۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰‬‬ ‫ورود بیــن المللــی ثبت شــده در سراســر جهــان بود‪.‬‬ ‫همانطور که انتظار می رود ‪ ،‬رشد اقتصادی است تا از عوامل‬ ‫بسیاری است که ‪ ،‬زمانی که به طور جداگانه تجزیه و تحلیل‬ ‫ساخته شده ‪ ،‬ساخت صنعت گردشگری جذاب تر‪ .‬با توجه‬ ‫به گــزارش ‪ ، WTTC‬از ‪( ۲۰۱۸‬گزارش ‪ ۲۰۱۹‬منتشــر‬ ‫نشده است) ‪ ،‬گردشگری استخدام ‪ ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰‬نفر ‪ ،‬و‬ ‫انتظار می رود که این رقم خواهد ‪ ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰‬توســط‬ ‫‪ ۲۰۲۹‬برسد‪ .‬این بدان معنی اســت که گردشگری نه تنها‬ ‫یک موتور اقتصادی رو به رشــد بلکه یک موتور اشــتغال‬ ‫به خودی خود اســت ‪ ،‬چرا که این صنعت با بهترین تحول‬ ‫از لحاظ ایجاد شغل ‪ ،‬درست در پشــت بخش تولید است‪.‬‬ ‫به طور خالصه ‪ ،‬و برای به دست اوردن یک ایده از قدر ‪ ،‬در‬ ‫کشورهای ‪ OECD‬مانند اسپانیا ‪ ،‬گردشگری نشان دهنده‬ ‫حدود ‪ ٪ 15‬از تولید ناخالص داخلی ان اســت‪ .‬برای دیگر‬ ‫کشورهای اروپایی ‪ ،‬مانند فرانســه یا پرتغال ‪ ،‬حساب های‬ ‫گردشگری برای ‪ ٪ ۳/۷‬و ‪ ٪ ۷/۱۳‬از تولید ناخالص داخلی‬ ‫به دست امد‪ .‬در کشورهای امریکای التین ‪ ،‬مانند مکزیک‬ ‫‪ ،‬گردشــگری در حال حاضر ‪ ۷/۸‬درصــد از تولید ناخالص‬ ‫داخلی را نشان می دهد‪ .‬به طور متوسط ‪ ،‬این صنعت برای‬ ‫‪ ٪ ۱/۴‬از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ‪OECD‬‬ ‫در ‪ ۲۰۱۸‬و همچنین ‪ ٪ 6‬از اشتغال را به خود اختصاص می‬ ‫دهد‪ .‬با توجه به این سهم بزرگ در طول زمان ‪ ،‬هیچ کشوری‬ ‫نمی تواند نسبت به گردشگری که چگونه تبدیل به یکی از‬ ‫ارکان اساسی رشد و توسعه اقتصادی شود ‪ ،‬بی تفاوت باشد‪.‬‬ ‫نیوزیلند خواستار تحویل گرفتن بقایای قوم مائوری از بلژیک است و کنگو نیز اثار‬ ‫غارت شده در جریان حکومت استعماری بلژیک را می خواهد‪.‬‬ ‫درخواست ها برای پس گرفتن اثار هنری از بلژیک‪ ،‬امر تازه ای نیست‪ .‬در مارس‬ ‫سال جاری (اسفند ‪ ،)۹۷‬بلژیک کمیته ای برای شناسایی مبدا اثار هنری واقع در‬ ‫موسسات ملی این کشور تشکیل داد‪ .‬این کمیته ســه ماه پس از بازگشایی موزه‬ ‫جنجال برانگیز افریقا در بلژیک شکل گرفت‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 161‬شنبه ‪ 30‬اذر ‪98‬‬ ‫کوبا در مسیر توسعه گردشگری به رغم تحریم های امریکا‬ ‫وزیر اقتصاد کوبا اعالم کرد که تحریم های امریکا مانع از رشد صنعت‬ ‫گردشکری کوبا در سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی نخواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش تارنمای شبکه تله سور‪" ،‬الخاندرو گیل" روز گذشته عنوان‬ ‫کرد که کوبا در ســال ‪ ۲۰۲۰‬حدود چهار هزار اتاق هتل جدید را در‬ ‫اختیار گردشگران قرار می دهد و هدف این کشور میزبانی نزدیک به‬ ‫‪ ۴.۵‬میلیون گردشگر در سال اتی میالدی خواهد بود که نشاندهنده‬ ‫افزایش شمار گردشگران در مقایسه با سال ‪ ۲۰۱۹‬است‪.‬‬ ‫طی دو دهه گذشته صنعت گردشــگری کوبا نقش مهمی در بهبود‬ ‫وضعیت اقتصادی این کشــور ایفا کرده است‪ .‬در زمان دولت باراک‬ ‫اوباما رئیس جمهوری پیشــین امریــکا و به دنبــال بهبود روابط‬ ‫واشنگتن‪-‬هاوانا پروازها به کوبا به طور چشمگیری افزایش یافت اما با‬ ‫حضور دونالد ترامپ در مسند ریاست جمهوری امریکا‪ ،‬سیاست های‬ ‫خصمانه سنتی واشنگتن علیه هاوانا احیا و تشدید شد‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد کوبا تصریح کرد که این کشــور نتوانست به هدفش در‬ ‫میزبانی از پنج میلیون گردشــگر در سال ‪ ۲۰۱۹‬برسد چون امریکا‬ ‫سفر با کشتی و پروازهای تجاری به سوی کوبا را ممنوع کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با این حال اقتصاد کوبا در ســال ‪ ۲۰۲۰‬حدود ‪ ۳.۷‬درصد‬ ‫رشد خواهد کرد که نشانه مثبتی است اما کافی نیست‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد کوبا خاطر نشان کرد که اقتصاد این کشور در سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫به رغم تشدید فشارهای امریکا اندکی رشد داشت‪.‬‬ ‫این اظهارات وزیر اقتصاد کوبا در حالی مطرح شــده است که میگل‬ ‫دیاز کانل رئیس جمهوری کوبا نیز پیشــتر ضمــن محکوم کردن‬ ‫سیاســت های خصمانه امریکا علیه کشورهای چپ گرای امریکای‬ ‫التین تاکید کرده بود‪ :‬امریکا همچنان برای کســب منابع و دارایی‬ ‫کشــورهای چپ گرای امریکای التین دندان تیز کرده و پس از ‪۶۰‬‬ ‫سال محاصره اقتصادی‪ ،‬تجاوز و تهدید دیگر چه کاری می خواهند‬ ‫علیه هاوانا انجام دهند؟ کوبا و مردمش را نمی توان تسلیم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امریکا بــه هر اقدامی علیه ونزوئال دســت زده و بار دیگر‬ ‫تجاوزات جنایتکارانه اش علیه کوبا را در کشوری دیگری تکرار می‬ ‫کند‪ .‬از جمله این تجــاوزات امریکا می توان به تروریســم دولتی و‬ ‫تهدید کردن یکسری کشــورها برای از بین بردن وحدت منطقه ای‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫معمای کاله مخروطی در مصر باستان فاش شد‬ ‫ایرنــا – هیروگلیف های مصر باســتان‪ ،‬صحنه نمایش‬ ‫مصریان در ضیافت های پرشــوری اســت که روی سر‬ ‫برخی میهمانــان‪ ،‬کاله های مخروطی ســفیدرنگی را‬ ‫نمایش می دهد‪.‬‬ ‫باستان شناسان از دیرباز هدف استفاده از این کاله های‬ ‫اسرارامیز را بررسی می کردند و سعی در حل معمایی‬ ‫داشتند مبنی بر اینکه ایا این کاله ها‪ ،‬جزوی از تن پوش‬ ‫مصریان بوده یا فقط به عنوان زینتی نمادین همچون‬ ‫هاله ای که در اثارهنری مســیحیان روی سر قدیسین‬ ‫کشیده می شود‪ ،‬مورد مصرف داشته است‪.‬‬ ‫حال تیمی از باستان شناســان برای اولین بار دو کاله‬ ‫مخروطی را در شهر باستانی «امارنه» (‪ )Amarna‬در‬ ‫‪ ۲۰۰‬مایلی جنوب قاهره پیدا کرده اند‪.‬‬ ‫این دو کاله از موم ساخته شــده و قدمت ان به ‪۱۳۴۷‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۲۲‬ســال قبل از عصر معمول برمی گردد‪ ،‬زمانی‬ ‫که مصر تحت فرمانروایی فرعون اخناتون‪ ،‬همسر ملکه‬ ‫نفرتیتی و پدر فرضی توت عنخ امون فرعون بزرگ مصر‬ ‫قرار داشت‪.‬‬ ‫یافته تحقیق باستان شناسان‪ ،‬اولین مدرک را به دست‬ ‫می دهد مبنی بر اینکه کاله مخروطی‪ ،‬پوششی واقعی‬ ‫در مصر باستان بوده است‪.‬‬ ‫«کورینا روگه» (‪ )Corina Rogge‬دانشــمند موزه‬ ‫هنرهای زیبای هیوســتون و مولف این تحقیق گفت‪:‬‬ ‫اینکه در نهایت می توان گفــت کاله مخروطی‪ ،‬واقعی‬ ‫است‪ ،‬امر بسیار رضایت بخشی است‪.‬‬ ‫سلیمه اکرام (‪ )Salima Ikram‬مصرشناس دانشگاه‬ ‫امریکایی قاهره نیز این کشــف جدید را شگفت انگیز‬ ‫خواند‪.‬‬ ‫تیم دکتر روگه اولین کاله مخروطی را در سال ‪۲۰۱۰‬‬ ‫در حال حفر یک گور پیدا کرد‪ .‬کاله دوم در سال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫از اسکلتی در گوری دیگر که هدف دستبرد سارقان قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬کشف شد‪.‬‬ ‫هر دو گور به اشخاصی تعلق داشــت که نخبه نبودند‪.‬‬ ‫مخروط ها‪ ،‬توخالی و از موم ساخته شده بودند‪.‬‬ ‫روزنامه نیویورک تایمز در گزارشــی در این خصوص‬ ‫نوشت‪ :‬از انجا که کاله های مخروطی در داخل قبر پیدا‬ ‫شدند‪ ،‬باستان شناسان به این نتیجه رسیدند که همراه‬ ‫مردگان دفن می شدند‪.‬‬ ‫به گفته «انا اســتیونز» (‪ )Anna Stevens‬باستان‬ ‫شناس دانشــگاه موناش در ملبورن اســترالیا و مولف‬ ‫ارشد تحقیق فوق‪ ،‬فرضیه مشخصی وجود دارد مبنی بر‬ ‫اینکه از این کاله ها برای کمک به مردگان برای تولدی‬ ‫دوباره پس از مرگ استفاده می شده است و متوفیان می‬ ‫توانستند در جهان دیگر از این کاله ها‪ ،‬ذی نفع شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما این بدان معنا نیســت که از این کاله ها‬ ‫تنها به این منظور استفاده می شــده و کاربرد دیگری‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫برخی باســتان شناسان‪ ،‬هدف اصلی اســتفاده از این‬ ‫مخروط ها را به عنوان مرهمی معطــر می دانند‪ .‬موم‬ ‫داخل مخروط پس از اب شدن‪ ،‬عطر شیرینی را روی سر‬ ‫فرد ایجاد می کرد‪.‬‬ ‫قفقاز به ارامی در حال تبدیل شدن به یک هاب برای تجارت خاورمیانه ‪ ،‬گردشگری و سرمایه گذاری‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬در اوایل ماه نوامبر امسال ‪ ،‬پایتخت اذربایجان در سال‬ ‫جاری به ‪ 7th‬اذربایجان‪-‬کمیســیون بین دولتی اقتصاد ‪ ،‬تجارت و‬ ‫همکاری های فنی ‪ ،‬میزبان بازی کرد‪.‬‬ ‫رهبران سیاســی و کســب و کار گرد هم امدند برای بحث در مورد‬ ‫گسترش بیشتر ارتباط تجاری بین باکو و ابوظبی ‪ ،‬افزایش همکاری‬ ‫های امنیتی ‪ ،‬و ارائــه کمک های متقابل به عنوان هــر دو نفت و گاز‬ ‫تالش اقتصادهای غنی را تالش جسورانه برای تنوع دور از وابستگی‬ ‫هیدروکربنی‪.‬‬ ‫در البی های هتل باکو ‪ ،‬در اســتراحتگاه های باتومی و در کافه های‬ ‫ایروان ‪ ،‬فارسی ‪ ،‬عربی و عبری به طور فزاینده ای رایج شده اند‪.‬‬ ‫هنگامی که کارشناســان سیاســت خارجی و روزنامه نگاران در نظر‬ ‫گرفتن روابط بین المللی از کشورهای خاورمیانه ‪ ،‬انها تمایل دارند که‬ ‫در سراسر دریای سرخ به شاخ افریقا ‪ ،‬در سراسر صحرا به ساحل ‪ ،‬و یا‬ ‫بیش از دریای مدیترانه به غرب اروپا و فراتر از ان به متحده نگاه ایاالت‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ،‬انها به ندرت به طور مســتقیم به جنــوب قفقاز‪-‬منطقه‬ ‫ای متشکل از کشورهای اذربایجان ‪ ،‬ارمنستان و گرجستان نگاه می‬ ‫کنند‪ .‬لینکلن میچل ‪ ،‬دانشیار کمکی علوم سیاسی در دانشگاه کلمبیا‬ ‫استدالل می کند که این یک اشتباه است‪ .‬به میچل ‪" ،‬افرادی که قفقاز‬ ‫را مطالعه می کنند ‪ ،‬سیاست خود را از طریق یک لنز پس از شوروی‬ ‫‪ ،‬که اغلب ارتباطات رو به رشــد و تاریخ های گرفتار از قفقاز و شــرق‬ ‫میانه را تحریف‪.‬‬ ‫در ‪ 30‬سال از سقوط اتحاد جماهیر شوروی ‪ ،‬که تحت سلطه سیاست‬ ‫از سفیدپوســتان جنوبی ‪ ،‬اذربایجان ‪ ،‬گرجستان و ارمنستان به طور‬ ‫فزاینده ای تالش برای توســعه خود را متمایز سیاســی ‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی چشم انداز است‪ .‬دکتر میچل اشاره می کند که هنگامی که‬ ‫تجزیه و تحلیل ایاالت قفقاز جنوبی‪ ,‬مهم است که توجه داشته باشید‬ ‫تفاوت های قابل توجهی بین سیستم های اقتصادی و سیاسی خود را‪.‬‬ ‫با این حال اذربایجان ‪ ،‬ارمنستان و گرجستان در سال های اخیر به طور‬ ‫فزاینده ای با کشورهای خاورمیانه درگیر شده اند‪.‬‬ ‫اگر چه روابط با جهان اسالم تیره و تار شــده اند به عنوان بازیکن دو‬ ‫طرف در اختالف قره باغ کوهستانی بر وضعیت قلمرو مورد مناقشه که‬ ‫توسط اکثریت مسیحی ارمنســتان و اکثریت اذربایجان مسلمانان را‬ ‫برداشت ‪ ،‬ایروان به طور فزاینده ای روابط تلفیقی با برخی از بازیگران‬ ‫کلیدی خاورمیانه‪.‬‬ ‫ارمنستان روابط نزدیک با لبنان و سوریه را کشت و در بخشی از جامعه‬ ‫مهاجر قابل مالحظه ارمنستان در شام رانده شده است‪ .‬عالوه بر این ‪،‬‬ ‫دولت ارمنی موفق شده است تا این روابط را با افزایش تعامل با اسرائیل‬ ‫‪ ،‬یک شریک تجاری عمده ‪ ،‬تعادل دهد‪.‬‬ ‫اذربایجان ‪ ،‬که اقتصــاد ان تا حد زیادی بر صــادرات هیدروکربن بر‬ ‫اساس ‪ ،‬در ســال های اخیر به طور فزاینده ای نزدیک به ترکیه رشد‬ ‫کرده است‪ .‬ترکیه یک مسیر حمل و نقل کلیدی برای عرضه گاز و نفت‬ ‫اذری به اروپــا از طریق دو خط لوله اصلی ‪ ،‬خــط لوله باکو‪-‬تفلیس‪-‬‬ ‫‪ Ceyhan‬و خط لوله باکو‪-‬تفلیس‪-‬ارزروم فراهم می کند‪.‬‬ ‫روابط اذربایجان و همســایه ایران در این مجتمع باقی مانده است‪ .‬با‬ ‫وجود روابط اقتصادی میان دولتها ‪ ،‬دولت اذربایجان به مدت طوالنی‬ ‫با رفتار اقلیت اذری ایران که نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد جمعیت ایران است‬ ‫‪ ،‬مربوط می شود‪ .‬رهبران ایران از صدور ناسیونالیسم اذری در مناطق‬ ‫تحت سلطه اذری هراس دارند ‪ ،‬در حالیکه دولت سکوالر اذربایجان در‬ ‫مرزهای خود از نفوذ بنیادگرایی مذهبی شیعه هراس دارد‪.‬‬ ‫همکاری های امنیتی بین جمهــوری اذربایجان و اســرائیل نیز به‬ ‫دلیل تحریک کننده های ایران به اثبات رســیده است‪ .‬ایران مقامات‬ ‫اذربایجانی را به کمک به عملیات اطالعاتی اســرائیل با مجموعه ای‬ ‫از عملیات پنهانی شامل ترور دانشــمندان هسته ای ایران در ‪۲۰۱۲‬‬ ‫متهم کرد‪.‬‬ ‫اذربایجان به طور فزاینده ســرمایه گذاران خارجی ‪ ،‬به ویژه از خلیج‬ ‫فارس ‪ ،‬پریدن در سهولت بانک جهانی از انجام رتبه بندی کسب و کار‬ ‫از ‪ 57‬در ‪ ۲۰۱۸‬به ‪ 25th‬در جهان در ‪ .۲۰۱۹‬افزایش همکاری های‬ ‫امنیتی بین کشورهای اتحادیه عرب و اذربایجان پدید امده است که‬ ‫تهدید امنیتی جنگجویان از سوریه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫به دکتر میچل گرجســتان ارائه می دهد برخی از مهم ترین فرصت‬ ‫های اقتصادی برای کشــورهای خاورمیانه‪ .‬روابط ترکیه و گرجستان‬ ‫در سال های اخیر به خصوص قوی ثابت شده است‪ .‬ترکیه مهم ترین‬ ‫شریک تجاری گرجستان و یک قسمت کلیدی برای مهاجران کارگری‬ ‫است‪ .‬حمل و نقل شــامل پورت های کلیدی در ساحل دریای سیاه‬ ‫گرجســتان ‪ ،‬به ویژه باتومی و ‪ ، Poti‬به مدت طوالنی جذب سرمایه‬ ‫گذاران خارجی است‪.‬‬ ‫با این حال ‪ ،‬راننده کلیدی رشــد اقتصادی اخیر گرجســتان ‪ ،‬بخش‬ ‫گردشگری خود را گسترش داده است‪ .‬استانداردهای اجتماعی نسبتا‬ ‫لیبرال یک اهنربا برای مســافران خاورمیانه ثابت کرده اند‪ .‬فرصت‬ ‫های اقتصادی قابل توجه در توسعه متوسل ‪ ،‬خرده فروشی و سفر در‬ ‫فضای باز برای کارافرینان و ســرمایه گذاران خارجی در گرجستان و‬ ‫پول خلیج کلیدی برای عملکرد اقتصادی گرجستان در این بخش ها‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫کمپین ایتالیا برای به دست اوردن اسپرسو وضعیت میراث جهانی یونسکو‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬در ایتالیا‪ ,‬اسپرســو یک راه زندگی است‪ .‬ایتالیا کشوری‬ ‫است که مســلما خانه معنوی اسپرسو اســت‪ .‬در حال حاضر مقامات‬ ‫ایتالیایی در حال هل دادن برای نوشیدنی به رسمیت شناخته شده بر‬ ‫روی میراث فرهنگی نامشهود یونسکو از فهرست بشریت است‪.‬‬ ‫فرهنگ قهوه بخش مهمی از زندگی ایتالیایی اســت; روز اســت که‬ ‫توسط قوانین قهوه و اداب و رسوم تعریف (‪ .i.e‬بدون قهوه با شیر بعد از‬ ‫صبحانه)‪ .‬ایتالیایی ان را به طور جدی‪ .‬به خصوص اسپرسو ‪ ،‬یا قهوه به‬ ‫عنوان انها ان را می نامند‪ .‬ایتالیا است ‪ ،‬پس از همه ‪ ،‬زادگاه اسپرسو‪ .‬در‬ ‫حال حاضر انها مبارزه برای داشتن نوشیدنی های یونسکو در فهرست‬ ‫غیر معنوی میراث فرهنگی خود را برای حفاظت از روش های سنتی‬ ‫اماده سازی و دم ان است‪.‬‬ ‫طرفداران ادعا می کنند که اسپرسو ‪ ،‬ساخته شده در ماشین االت قهوه‬ ‫ســنتی در کافه ها و کافه ها ‪ ،‬بخش مهمی از فرهنگ ایتالیایی است‪.‬‬ ‫اسپرسو ایتالیا "نه فقط یک نوشیدنی ضروری برای یک شروع خوب از‬ ‫روز ‪ ،‬ان را یک مراسم اجتماعی واقعی است ‪ " ،‬کنسرسیوم برای حفاظت‬ ‫از قهوه اسپرسو ســنتی ایتالیایی در بیانیه ای گفت‪ .‬کنسرسیوم یکی‬ ‫از گروه های بسیاری از حمایت از شــناخت میراث جهانی برای قهوه‬ ‫اسپرسو ایتالیا است‪.‬‬ ‫قهوه در قرن ‪ 17th‬به اروپا معرفی شــد اما ایتالیا بود که به اسپرســو‬ ‫جهان هنگامی که انجلو ‪ Moriondo‬اولین بخار رانده‪ ,‬دستگاه قهوه‬ ‫سازی در تورین در ‪ .۱۸۸۴‬این نیز به جهان زبان برای قهوه‪ .‬اسپرسو‪,‬‬ ‫کاپوچینو‪ ,macchiato ,‬امریکایی‪ ,‬اسپرســو همه کلمات ایتالیایی‬ ‫است که ما استفاده می کنیم برای توصیف چگونه ما مانند طال مایع ما‪.‬‬ ‫میراث فرهنگی نامشهود یونسکو از فهرست بشریت به طور رسمی بیش‬ ‫از ‪ ۵۰۰‬اداب و رسوم ‪ ،‬کارناوال ‪ ،‬مراسم و سنت در سراسر جهان از جمله‬ ‫‪ harping‬در ایرلند ‪ ،‬عروسکی دست های سنتی در مصر ‪ ،‬چیدن چمن‬ ‫بوسنی و رگی جامائیکا را به رسمیت شناسد موسیقی‪ .‬که در ‪,۲۰۱۷‬‬ ‫هنر ناپلی پیتزا‪-‬ساخت به لیست اضافه شد‪.‬‬ ‫تصمیم رســمی در مورد گنجاندن اسپرسو در لیســت تا سال اینده‬ ‫انتظار نمی رود‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫برنامه ترکیه برای جذب‬ ‫گردشگران چشم بادامی‬ ‫رئیس انجمن اژانس های گردشگری ترکیه پیش بینی کرد تعداد‬ ‫گردشگران ورودی به این کشور تا پایان ســال جاری به بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون نفر برسد و درامد حاصل از صنعت گردشگری کشور‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬میلیارد دالر شود‪ .‬ارگین شاهین با بیان اینکه انتظار‬ ‫می رود تعداد گردشــگران خارجی به ترکیه در سال اتی از مرز‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون نفر نیز عبور کند‪ ،‬گفت‪« :‬تالش فعاالن و نمایندگان‬ ‫صنعت گردشگری جهت یافتن بازارهای جدید‪ ،‬در افزایش شمار‬ ‫گردشگران به کشور نقش داشته است‪».‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تالش های انها پیش تر تنها در راســتای‬ ‫جذب گردشــگران از اروپا و روســیه به ترکیه بوده است‪ ،‬یاداور‬ ‫شد‪« :‬برای انکه گردشــگری کشور شــکننده نباشد‪ ،‬به جذب‬ ‫گردشگران از کشورهای شرق اســیا روی اوردیم؛ به ویژه اینکه‬ ‫بازار چین بازار مهمی است‪ .‬هدف ما در میان مدت پذیرایی از یک‬ ‫میلیون توریست چینی در سال است‪ ».‬رئیس انجمن اژانس های‬ ‫گردشگری ترکیه با ابراز اینکه صنعت گردشگری ترکیه به لحاظ‬ ‫نیروی انســانی متخصص و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ها در وضعیت خوبی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬ایــران‪ ،‬خاورمیانه و افریقا به عنوان بازارهای‬ ‫جدید مطرح هستند‪ ».‬شاهین با بیان به اینکه هدف ترکیه جذب‬ ‫ساالنه ‪ ۵۰‬میلیون گردشگر تا سال ‪ ۲۰۲۳‬است‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬اگر‬ ‫بتوانیم سرانه هزینه مستقیم هر گردشگر را به ‪ ۱۰۰۰‬دالر افزایش‬ ‫بدهیم‪ ،‬به معنای واقعی یک کشور گردشگری خواهیم شد‪».‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫سفارشات لغو شده ‪ ،‬نمایشگاه های از دست رفته‪:‬‬ ‫صنایع دستی جامو و‬ ‫کشمیر متاثر از بحران‬ ‫های سیاسی‬ ‫عیار اقتصاد ‪ :‬با قطع اینترنــت ‪ ،‬ارتباط این صنعت با بزرگترین‬ ‫پایه مشــتری ان‪-‬بازار خارجی‪-‬برای نزدیک بــه چهار ماه رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۲۰‬روز از خاموش شــدن اینترنت و بیش از دو ماه از‬ ‫محاصره ارتباطات از ماه اوت ‪ 5‬پس از خواندن از وضعیت خاص‬ ‫از جامو و کشمیر و تقسیم بدو شاخه از دولت به دو سرزمین های‬ ‫اتحادیه به عنوان ضربه مرگ برای در حال حاضر پریشان صنعت‬ ‫صنایع دستی در کشمیر ‪ ،‬ترک در مورد ‪ ۵۰,۰۰۰‬باف ‪ ،‬صنعتگران‬ ‫‪ ،‬تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع دستی بدون استفاده از‬ ‫امرار معاش‪.‬‬ ‫با توجه به صادرکنندگان صنایع دســتی ‪ ،‬ماه های اگوســت ‪،‬‬ ‫سپتامبر و اکتبر ‪ ،‬حداکثر ماه های کســب و کار است که در ان‬ ‫اقالم صنایع دستی به بازارهای داخلی و بین المللی صادر می شود‪.‬‬ ‫تحویل به کشورهای خارجی‪ ,‬از اقالم صنایع دستی مانند شال‪,‬‬ ‫فرش‪ ,‬زنجیره کوک و هیئت مدیره‪-‬کاغذ مچاله برای کریسمس‬ ‫برگزار می شود در ماه اوت و سپتامبر‪ .‬اما از انجا که یک محاصره‬ ‫ارتباطات در کل و خاموش شدن اینترنت از ماه اوت وجود دارد ‪,5‬‬ ‫سفارشات انالین دریافت نشد‪ .‬نه تولید کنندگان ‪ ،‬و نه بافان می‬ ‫تواند در سه ماه گذشته کسب و کار انجام دهد‪.‬‬ ‫علی محمد شــیرازی ‪ ،‬یکی از صادر کننده های صنایع دستی از‬ ‫دره گفت‪« :‬تجارت صنایع دستی در ســال جاری در حدود ‪۹۰‬‬ ‫درصد دچار ضرر و زیان شد‪ .‬او اضافه کرد "از دست دادن حدود‬ ‫‪ ۴۰۰ Rs‬کوره وجود دارد زیرا صادرات ناچیز از صنایع دستی به‬ ‫دلیل خاموش شدن ارتباطات وجود دارد‪".‬‬ ‫شیرازی گفت صنعت صنایع دستی یک بار ‪ ۴,۰۰۰ Rs‬کرور یکی‬ ‫و دومین مشــارکت کننده در اقتصاد دولت مسرور پس از بخش‬ ‫کشاورزی بود‪ .‬با این حال ‪ ،‬در طول ســال ‪ ، ،‬مالیات های دیگر ‪،‬‬ ‫و بحران اقتصادی جهانی تا به حال تاثیر نامطلوب بر روی ان‪.‬‬ ‫بر اساس رژیم های مالیاتی قبلی ‪ ،‬اکثر صنایع صنایع دستی در‬ ‫هند تا حد زیادی از مالیات معاف بودند‪ .‬با این حال ‪ ،‬پس از اجرای‬ ‫‪ ، GST‬قطعات مختلف خام و به پایان رسید از ‪ ٪ 5‬تا ‪ ٪ 18‬تحت‬ ‫رژیم مالیاتی جدید مشمول مالیات شد‪.‬‬ ‫"بخش صنایع دستی در چند سال گذشته در رنج بوده است‪ .‬اما‬ ‫در ماه اوت ‪ 5‬خاموش کردن ارتباطات و به خصوص خاموش کردن‬ ‫اینترنت به عنوان یک ضربه بزرگ برای صنعت صنایع دستی در‬ ‫کشمیر امده است ‪ ،‬گفت‪" :‬شیرازی ‪ ،‬که تنها صادر کننده در جامو‬ ‫و کشمیر در ارتباط با سازمان جهانی تجارت عادالنه است ‪ ،‬و چه‬ ‫کسی صادرات محصوالت صنایع دستی به چندین کشور خارجی‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬پس از ‪ 5‬اوت ‪ ،‬ما با تمام مشــتریان خود در خارج از‬ ‫کشور تماس گرفتیم و صدها دستور لغو شدند یا پردازش نشدند‪».‬‬ ‫غالم محیطی خان ‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی و صنایع کشــمیر (‪ ،‬که‬ ‫همچنین با صنعت صنایع دستی مرتبط اســت ‪ ،‬گفت‪ :‬انها سه‬ ‫نمایشگاه خارجی در ماه اوت و ســپتامبر از دست رفته به عنوان‬ ‫انها قادر به ثبت نام برای اصطبل انالین ‪.‬‬ ‫"این از دســت دادن بزرگ برای تولید کنندگان صنایع دستی و‬ ‫صادرکنندگان بود‪ .‬با توجه به خامــوش کردن اینترنت ‪ ،‬ما نمی‬ ‫توانیم سفارشــات انالین و بافان را انجام دهیم و تولید کنندگان‬ ‫نمی توانستند چیزی را ایجاد کنند ‪ ،‬که همچنین تحت تاثیر امرار‬ ‫معاش خود قرار می گیرد‪.‬‬ ‫خان از دست دادن حدود تومان ‪ ۱,۰۰۰‬کوره به صنعت از ماه اوت‬ ‫را تخمین می زند‪.‬‬ ‫سهم گردشگری در اقتصاد کشور افزایش می یابد‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬معاون توســعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی در استان گلستان گفت‪« :‬رشد ورود گردشگران خارجی به جمهوری‬ ‫اسالمی نشــان از سیاســت های حمایتی و رقم خوردن اتفاقات خوب در حوزه‬ ‫خبر‬ ‫خودروهای فاقد یورو ‪4‬‬ ‫در سال ‪ 99‬شماره گذاری‬ ‫نمی شوند‬ ‫یک مقام مســوول محیط زیســت با بیان اینکه تعویق یک ساله‬ ‫ارتقای استاندارد خودروهای بنزینی به اســتاندارد یورو ‪ 5‬باعث‬ ‫ورود ‪ 400‬تــن االینده اضافی به هوا شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مجوز‬ ‫شــماره گذاری خودروهــای یورو ‪ 4‬را برای ســال اینــده صادر‬ ‫نمی کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬با وجود اعالم قبلی ســازمان محیط زیســت‪،‬‬ ‫شــرکت ایران خودرو با نقض قانون هوای پاک به پیش فروش ‪4‬‬ ‫محصول دارای استاندارد االیندگی یورو ‪ 4‬برای اذر سال ‪ 99‬اقدام‬ ‫کرده است؛ این اقدام غیرقانونی باعث می شود که سال اینده مردم‬ ‫برای شــماره گذاری خودروهای خارج از استانداردشان با مشکل‬ ‫مواجه شوند‪.‬‬ ‫بهزاد اشجعی دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی‬ ‫سازمان محیط زیست درخصوص نقض قانون هوای پاک از سوی‬ ‫ایران خودرو با پیش فــروش خودروها با االیندگی یورو ‪ 4‬برای اذ‬ ‫سال اینده‪ ،‬با یاداوری این نکته که خودروسازان باید در سال ‪96‬‬ ‫استاندارد خودروهای تولیدی خود را به یورو ‪ 5‬ارتقاء می دادند و به‬ ‫بهانه های مختلف از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کردند ‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطابق قانون هوای پاک از ابتدای سال ‪ 99‬باید تمامی خودروهای‬ ‫تولیدی داخل کشور مطابق استاندارد یورو ‪ 5‬به بازار ارائه شود‪.‬‬ ‫اشجعی ادامه داد‪ :‬اکثر خودروهای تولیدی داخل کشور بر روی یک‬ ‫پلتفرم واحد تولید می شود‪ ،‬بنابراین هزینه های ‪ R&D‬چندین‬ ‫خودرو با یک تغییر کوچک پوشش داده می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه صنعت باید مرتبا به فکــر افزایش کیفیت‬ ‫محصوالت تولیدی اش باشد‪ ،‬گفت‪ :‬خودروســازان اخرین بار در‬ ‫سال ‪ 91‬موظف شدند از استاندارد یورو ‪ 2‬به استاندارد یورو ‪ 4‬ارتقاء‬ ‫کیفیت داشته باشند‪.‬‬ ‫*پیش فــروش خوردو با اســتاندارد یــورو ‪ 4‬برای ســال اینده‬ ‫غیرقانونی است‬ ‫اشجعی با تاکید بر اینکه این پیش فروش بر اساس قانون ممنوع‬ ‫است و خودروهای پیش فروش شده در سال اینده برای دریافت‬ ‫تاییدیه سازمان محیط زیست به منظور پالک گذاری دچار مشکل‬ ‫می شوند‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬یک ماه پیش وزارت صمت را مخاطب قرار‬ ‫دادیم و به ایــن وزارتخانه به صورت کتبی تذکر داده شــد که بر‬ ‫اساس قانون یورو ‪4‬ها برای سال اینده امکان پیش فروش ندارند‬ ‫اما متاسفانه با وجود این تذکر ایران خودرو اقدام به پیش فروش‬ ‫خودروهایش کرده است‪.‬‬ ‫اشجعی بیان داشت‪ :‬ظاهرا هشدارهای ما تاثیرگذار نبوده و پیش‬ ‫فروش ها ادامه دارد و به همین دلیل پیگیری قانونی را در دستور‬ ‫کار قرار دادیم و امیدواریم مراجع ذیربط اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ 35‬درصد الودگی تهران ناشــی از خودروها و موتورسیکلت های‬ ‫بنزینی است‬ ‫اشجعی در ادامه گفت‪ :‬مطالعات منشــا یابی الودگی شهر تهران‬ ‫نشان داده است که ‪ 35‬درصد ذرات معلق تهران ناشی از خودرو و‬ ‫موتورسیکلت های بنزینی است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طی سال های اخیر مشکل االیندگی ذرات معلق‬ ‫سال به سال رو به بهبود بوده است اظهار داشت‪ :‬اگر روزهای الوده را‬ ‫به تفکیک االینده ها بررسی کنیم‪ ،‬می بینیم که وضع االینده ذرات‬ ‫با یک شیب مناسب سال به سال رو به کاهش است‪.‬‬ ‫االیندگی از سمت خودروهای دیزلی به سمت بنزینی ها در حال‬ ‫حرکت است‬ ‫اشــجعی ادامه داد‪ :‬بنابراین بــه مرور زمان االیندگی از ســمت‬ ‫خودروهای دیزلی به ســمت خودروهای بنزینی در حال حرکت‬ ‫اســت و می توان نتیجه گرفت بحث خودروهای بنزینی هر سال‬ ‫جدی تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬تعویق یک ساله ارتقای اســتاندارد خودروهای‬ ‫بنزینی از یورو ‪ 4‬به یورو ‪ 5‬باعث ورود ‪400‬تن االینده ناکس اضافی‬ ‫در هوا شده است‪.‬‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی ادامه داد‪:‬‬ ‫حال با این امار تصور کنید اگر به جای یک میلیون خودروی یورو ‪4‬‬ ‫امسال خودروهای تولیدی با استاندارد یورو ‪ 5‬وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫چه مقدار وضعیت هوا نسبت به قبل بهتر بود؟‬ ‫خودروســازان ایرانی در ارتقای کیفیت از همه خودروسازان دنیا‬ ‫عقب افتاده اند‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی در پاسخ به‬ ‫این سوال که ایا فضای قانون نویسی ما در حوزه محیط زیست به‬ ‫خصوص الودگی هوا فانتزی نبوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خیر؛ کشورهای‬ ‫دیگر هم این اســتانداردها را رعایت می کنند‪ .‬کشــورهای عضو‬ ‫اتحادیه اروپا‪ ،‬ژاپن و کره جنوبی اکنون استاندارد یورو ‪ 6‬را مدنظر‬ ‫قرار داده اند‪ .‬خودروسازان چین‪ ،‬روسیه و استرالیا به استاندارد یورو‬ ‫‪ 5‬رسیده اند و نهایتا تا یک سال دیگر خودروهایشان را با استاندارد‬ ‫یورو ‪ 6‬تولید خواهند کرد‪.‬‬ ‫اشجعی ادامه داد‪ :‬کشــورهای هند و برزیل نیز نهایتا تا یک سال‬ ‫دیگر از استاندارد یورو ‪ 4‬به استاندارد یورو ‪ 6‬ارتقای کیفیت خواهند‬ ‫داشت‪ .‬یعنی تا یک سال دیگر کمتر کشور تولید کننده ای است که‬ ‫استاندارد االیندگی اش کمتر از یورو ‪ 6‬باشد‪.‬‬ ‫وی با توضیح این شــرایط در میان خودروســازان جهان یاداور‬ ‫شــد‪ :‬اگر خودروســازان بدون توجه به تولید االینده ها هر سال‬ ‫به همین منوال ارتقای استانداردهایشــان را به تعویق بیندازند‪،‬‬ ‫ایران دو مرحله از دیگر کشــورها عقب خواهنــد ماند‪ .‬حداقل با‬ ‫ارتقای استاندارد خودروها به یورو ‪ 5‬در سال دیگر این فاصله کمتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫خسارت ‪ 7‬میلیارد دالری خودروسازان به محیط زیست کشور‬ ‫دبیر کمیته فنی صدور گواهینامه های زیست محیطی با بیان اینکه‬ ‫‪ 80‬درصد الودگی گازی در کشور ما مربوط به خودروسازان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خودروسازان ســاالنه ‪ 7‬میلیارد دالر در کل کشور به دلیل‬ ‫تولید خودروهای االینده خسارت وارد می کنند که معادل حدود‬ ‫صد هزار میلیارد تومان است‪ .‬حال سوال اینجاست که ایا سوداوری‬ ‫صنعت خودرو این مقدار است؟‬ ‫مخاطبان فارس من با ثبت ســوژه «مقصر بحران الودگی هوای‬ ‫کالنشهرها کیست؟» خواستار بررســی عمیق تر الودگی هوا در‬ ‫کشور بخصوص کالنشــهرها شــده بودند‪ ،‬و با اعتراض به اینکه‬ ‫تعطیلی مدارس‪ ،‬شــیوع بیماری های قلبی و تنفسی و «حال بد»‬ ‫شــهروندان‪ ،‬اولین اثرات این بحران اســت‪ .‬اعالم کردند‪ ،‬بحران‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬بحرانی است که انگار هیچکس نمی خواهد برای ان‬ ‫عالجی دائمی اتخاذ کند!‬ ‫گردشگری کشور و افزایش سهم گردشگری در اقتصاد کشور است‪».‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی دولت به نقل از وزارت میــراث فرهنگی‪ ،‬محمد‬ ‫خیاطیان گفت‪« :‬حمایت های چند ســال اخیر از حوزه گردشــگری باعث شد تا‬ ‫میزان ورود گردشگر به کشور از ‪۵/۴‬میلیون نفر در سال ‪ ۹۶‬به تعداد ‪ ۷‬میلیون و‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار نفر در سال ‪ ۹۷‬افزایش یابد و این رقم در ‪ ۷‬ماهه نخست سال جاری به ‪۶‬‬ ‫میلیون نفر گردشگر رسیده است‪.».‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 161‬شنبه ‪ 30‬اذر ‪98‬‬ ‫توافق تجاری پکن و واشنگتن‬ ‫براقتصاد هنر چین تاثیر می گذارد‬ ‫دنیای کسب وکار درپی دستیابی توافق تجاری اولیه بین چین‬ ‫و امریکا‪ ،‬نفس راحتی کشید‪ ،‬اما این توافق چه تاثیری بر هنر و‬ ‫عتیقه جات پکن خواهد داشت‪.‬‬ ‫این توافق‪ ،‬تعرفه های مجازاتی بر کاالهای چینی در ازای تعهد‬ ‫پکن به خرید محصوالت کشاورزان امریکایی را کاهش می دهد یا‬ ‫حذف می کند‪ ،‬اما هنوز زود است این اسودگی به تجاری سرایت‬ ‫کند که متخصص در اثار هنری و عتیقه جات چین هستند‪.‬‬ ‫بخش هنر و عتیقه جات چین به موجــب تصمیم دولت امریکا‬ ‫متحمل تعرفه ‪ ۱۵‬درصدی شــده اســت‪ .‬توافق جدید به جای‬ ‫حذف این تعرفه ها‪ ،‬احتماال ان را به نصف کاهش می دهد و به‬ ‫‪ ۷.۵‬درصد می رســاند‪ .‬تعرفه های امریکا بر ‪ ۱۲۰‬میلیارد دالر‬ ‫کاالی چینی‪ ،‬حراجی ها‪ ،‬دالالن و اثار هنری و عتیقه جات چین‬ ‫را نیز در بر می گیرد‪.‬‬ ‫اگرچه هنوز متن نهایی این توافق منعقد نشده و به امضای مقام‬ ‫های دولتی نرســیده‪ ،‬واشــنگتن با اصالح تمهیدات تعرفه ای‬ ‫موافقت کرده است‪ .‬پیتر تومپا (‪ )Peter Tompa‬مدیر گروهی‬ ‫فعال در واشــنگتن تحت عنوان ائتالف میراث جهانی به پایگاه‬ ‫خبری ارت نت گفت‪ :‬دالیلی برای امیدواری وجود دارد‪ ،‬اما باید‬ ‫دید کی توافقی برای حذف تعرفه ها بر هنر و اثار عتیقه منعقد‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تعرفه های امریکا علی الخصوص بر جهان هنر تاثیر شــدیدی‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا در مورد همه اثار هنری چینی خلق شده در ‪ ۱۰۰‬سال‬ ‫گذشته‪ ،‬حتی اثاری که از کشــورهای دیگری به غیر از چین به‬ ‫امریکا وارد می شود‪ ،‬اعمال می شود‪.‬‬ ‫جیم اللی (‪ )Jim Lally‬عضو شرکت امریکایی & ‪J.J. Lally‬‬ ‫‪ Co. Oriental Art‬گفت‪ :‬مجموعه داران و دالالن امریکایی‬ ‫به ندرت اقالم هنری را از چین وارد می کنند‪ ،‬زیرا پکن صادرات‬ ‫همه عتیقه جات چینی را ممنوع کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما تعرفه های امریــکا در مورد همه اثار هنری چین‬ ‫به کار می اید‪ ،‬صرف نظر از مکان کشــف ان‪ ،‬از اینرو مجموعه‬ ‫داران امریکایی نمی توانند هیچ یک از اثار هنری چین را بدون‬ ‫پرداخت تعرفه‪ ،‬وارد کنند‪.‬‬ ‫اللی قصد دارد به تاســی از حراجی های کریســتیز و ساتبیز‪،‬‬ ‫درخواست نامه ای را برای مستثنی شدن از تعرفه های وارداتی‬ ‫امریکا تنظیم کند‪.‬‬ ‫حراجی ســاتبیز در درخواســت نامه خود خواســتار مستثنی‬ ‫شدن اثار هنری از تعرفه ها شد و اینگونه استدالل کرد که این‬ ‫درخواست‪ ،‬درست اســت‪ ،‬زیرا تعرفه بر کاالهای چینی تنها به‬ ‫شرکت های امریکایی و منافع امریکا لطمه می زند‪ .‬این حراجی‬ ‫یاداور شــد چین و امریکا در حال حاضر‪ ،‬نماینده بزرگترین و‬ ‫سومین بازار بزرگ هنری در جهان هستند‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬میلیاردتومان پروژه گردشگری در گلستان ساخته می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به افزایش‬ ‫تعداد بوم گردی ها در استان گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان پروژه‬ ‫گردشگری در استان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم از گرگان‪ ،‬ابراهیم کریمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫عملکرد مدیران را باید جامعه احساس کند و اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی گلستان رابطه احساسی را با جامعه ایجاد‬ ‫کرده و در جای جای استان اثرگذار بوده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خوشحالم که توانستیم جایگاه اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اســتان را ارتقا دهیم و از رتبه ‪ 29‬استانی‬ ‫به رتبه اول رســیدیم که با همکاری و تعامالت محقق شد و استمرار‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی اموراقتصادی اســتانداری تصریح کرد‪ :‬وقت زیادی‬ ‫را برای حضور در شــعبات مختلف دادگاه برای تخریب ساختمان های‬ ‫تاریخی بود گذراندیم و امروز بافت تاریخی گرگان و گمیشان به عنوان‬ ‫پیشانی سرمایه گذاری مطرح شده است‪.‬‬ ‫کریمی افزود‪ :‬در این پنج سال تعداد اثار ثبت ملی در استان از ‪ 646‬اثر‬ ‫به ‪ 900‬اثر رســید و همچنین پروژه برج جهانی گنبدقابوس تبدیل به‬ ‫ابروی استان و کشور شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بازارچه های صنایع دســتی در ‪ 6‬نقطه اســتان در حال‬ ‫ساخت بوده و مراکز صنایع دستی در ‪ 13‬نقطه استان فعال شد‪.‬‬ ‫مدیرکل ســابق میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری استان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برگزاری جشنواره های متعدد در حوزه گردشگری به‬ ‫برند تبدیل شده و در زمینه اقامت گردشگران از ‪ 304‬هزار نفر به یک‬ ‫میلیون و ‪ 700‬هزار نفر رسیدیم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر سه هزار و ‪ 500‬میلیارد تومان پروژه در‬ ‫بخش گردشگری استان در حال اجرا اســت و در بوم گردی نیز تحول‬ ‫شگرفی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫کریمی گفت‪ :‬ارزوهای بزرگ ما در حوزه گردشگری گلستان نیازمند‬ ‫حمایت بزرگی است و در جایگاه جدید خودم برای کمک به گردشگری‬ ‫استان تالش خواهم کرد زیرا رشــد اقتصادی استان بدون گردشگری‬ ‫محقق نخواهد شد‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری و کشورهایی که از هیچ‪ ،‬گردشگر ساخته اند‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬بسیاری از کشــورها بدون انکه جاذبه تاریخی داشته‬ ‫باشند توانســتند با تبلیغات و حتی تاریخ سازی به جذب توریست‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬اما کشور ما با بیشترین جاذبه طبیعی و تاریخی‪ ،‬در این‬ ‫زمینه اقدام موثری انجام نداده اســت‪ .‬بی تردید یکی از دالیل رشد‬ ‫اقتصادی کشــوری مانند ترکیه و مالزی توسعه صنعت توریسم در‬ ‫ان بود‪ .‬اما ایا ترکیه جاذبه های بیشتری نسبت به ایران دارد؟ این‬ ‫کشورها که ماهیت دینی انها نیز به کشور ما نزدیک است توانستند‬ ‫ساالنه میلیون ها گردشگر از سراســر جهان جذب کنند اما چرا ما‬ ‫نتوانســتیم این کار را انجام دهیم؟ حتی اداب و رســوم ایرانی می‬ ‫تواند به عنوان یک جاذبه گردشگری برای همه جهان مطرح شود‪.‬‬ ‫جشنی مانند چهارشنبه سوری می تواند با تدبیر در برگزاری‪ ،‬به یک‬ ‫جاذبه مهم و با امضای ایران در یک زمان مشخص همه ساله تعداد‬ ‫زیادی گردشگر را به ایران بکشاند و نگاه ها را به سمت ایران متوجه‬ ‫کند اما با نگاه تنگ این ظرفیت از دست می رود و کارکرد معکوس‬ ‫به خود می گیرد‪ ،‬از این دست جشنواره ها در ایران در فرهنگ های‬ ‫گوناگون بسیار وجود دارد که نیازمند ســازماندهی و توجه و نگاه‬ ‫اقتصادی است‪.‬‬ ‫ناگفته پیداست که ما در بخش زیر ساخت ها دچار مشکالت عدیده‬ ‫ای هستیم‪ .‬شــبکه حمل و نقل هوایی‪ ،‬توان و درایت الزم علی رغم‬ ‫مزایای ایران در این صنعت را در جابجایی مســافر و تبدیل ایران به‬ ‫یک هاب منطقه ای را ندارد‪ ،‬بخش اعظم ظرفیت های شبکه های‬ ‫پرواز داخلی مورد اســتفاده قرار نگرفته اســت و مشکالت عدیده‬ ‫دیگر‪ ،‬با این حال قــرار گرفتن هاب های بــزرگ منطقه ای مانند‬ ‫دبی‪ ،‬استانبول و دوحه ایران را به ارزانترین و پرترددترین هاب های‬ ‫هوایی جهان متصل کرده است ولیکن عدم برنامه ریزی صحیح در‬ ‫بخش پروازهای داخلی و سیاســت های نادرست در این حوزه مانع‬ ‫به کارگیری ان در خدمت گردشگری کشور شده است‪.‬‬ ‫مشــکل هتلینگ نیز از دیگر ضعف های کشور اســت‪ ،‬چه بسیار‬ ‫شهرهایی که از داشتن هتل های با کمترین امکانات محروم هستند‬ ‫و شهرهای بزرگی مانند اصفهان و شیراز با کمبود اتاق در فصول پر‬ ‫تردد روبه رو می شوند‪.‬‬ ‫از این مشــکالت بزرگ که عبور کنیم می بینیم که بیشتر مراکزی‬ ‫که بالقوه توان جذب توریست را دارند از داشتن حتی یک سرویس‬ ‫بهداشتی استاندارد محروم هستند‪ .‬قطعا برای جذب گردشگر الزم‬ ‫است مشکالت ساختاری و زیر ساختی مرتفع شود‪.‬‬ ‫مشــکل دیگر ما تبلیغات ضعیف و نادرست اســت‪ .‬در جهانی که‬ ‫تبلیغات با شــیوه های گوناگون حــرف اول را در بازاریابی می زند‬ ‫ما همچنان در خواب خرگوشــی بســر می بریم‪ .‬کشورهایی نظیر‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ازبکستان و حتی رواندا در سطح پربیننده ترین شبکه‬ ‫های تلوزیونی‪ ،‬تیم های مطرح باشگاهی فوتبال و شیوه های مرسوم‬ ‫دیگر اقدام به شناساندن کشور خود می کنند‪.‬‬ ‫از طرف دیگر می توان با استناد به مبانی شرعی برخی سختگیری‬ ‫های فرهنگی را در قبال گردشگران خارجی البته به گونه ای که به‬ ‫فرهنگ عمومی جامعه لطمه وارد نکند؛ کاسته شود‪.‬‬ ‫سرنوشت استفاده از ارز های دیجیتالی در گردشگری ایران‬ ‫محدودیت گردشــگران خارجی زمان حضور در ایران برای استفاده از‬ ‫کارت های اعتباری از جمله مهم ترین چالش هایی است که گردشگران‬ ‫ورودی با ان دست و پنجه نرم می کنند و ایران نیز به همین دلیل برای‬ ‫جذب گردشگر با مشکالت بســیاری روبه روســت‪ .‬وجود تحریم ها و‬ ‫نداشتن ارتباطات بین المللی بانکی با سایر کشورهای دنیا موجب شده‬ ‫گردشگران ورودی نتوانند بدون انکه با خود ارز نقدی به همراه داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬به ایران بیایند‪ .‬چنین اتفاقی نیز تبعات خاص خود را از جمله‬ ‫سرقت‪ ،‬گم شدن و همچنین دشواری جابه جایی پول نقد به همراه دارد؛‬ ‫مساله ای که می تواند حتی امنیت سفر این دســته از گردشگران را با‬ ‫مشکل روبه رو کند‪.‬‬ ‫در این میان‪ ،‬کارشناسان حوزه گردشگری به دنبال راهکار و جایگزینی‬ ‫مناسب برای حل این مساله هستند تا گردشــگران ورودی با موانعی‬ ‫این چنینی در سفر به ایران مواجه نشــوند‪ .‬یکی از راه های جایگزینی‬ ‫که فعاالن گردشــگری بر ان تاکید دارند اســتفاده از ظرفیت ارزهای‬ ‫دیجیتالی اســت؛ ارزهای دیجیتالی که اتفاقا تجربه های کشــورهای‬ ‫گوناگون نشــان می دهد اســتفاده از ان موفقیت امیز بوده‪ .‬بر همین‬ ‫اساس هم سایر کشورها انگیزه پیدا کرده اند تا با ارز دیجیتالی‪ ،‬بخشی از‬ ‫فعالیت های اقتصادی خود از جمله گردشگری را انجام دهند؛ فرایندی‬ ‫که کمک می کند تا معضــات مربوط به جابه جایی پول نقد توســط‬ ‫گردشــگران نیز از بین برود و محدودیت هایی که به دلیل تحریم های‬ ‫بین المللی شکل گرفته در حوزه گردشگری به حداقل برسد‪ .‬ویژگی های‬ ‫منحصربه فرد ارز دیجیتالی این امکان را فراهــم می کند تا در صورت‬ ‫فراگیر شدن استفاده از ان در صنعت گردشگری کشور‪ ،‬معضالت گفته‬ ‫شده برطرف شود‪.‬‬ ‫تجربه موفق کشورها‬ ‫اما در حال حاضر برخی از کشــورها با به رســمیت شــناختن ارزهای‬ ‫دیجیتالی در این حوزه وارد شده و فعالیت های مستمر و موفقی دارند‪.‬‬ ‫از جمله این کشــورها ژاپن‪ ،‬تایــوان‪ ،‬هاوایی و‪ ...‬هســتند که خدمات‬ ‫گردشــگری خود را با دریافت ارز دیجیتالی نیز ارائه می دهند؛ اتفاقی‬ ‫که در توسعه اقتصادی انها به ویژه بخش گردشگری نیز بسیار اثرگذار‬ ‫بوده است و به باور کارشناسان‪ ،‬ایران نیز با به رسمیت شناختن ارزهای‬ ‫دیجیتالی می تواند بخشی از مشکالتی که به دلیل تحریم های مالی با‬ ‫ان روبه روست‪ ،‬برطرف کند‪ .‬متخصصان این حوزه بر این باورند که از ارز‬ ‫رمزنگاری شــده می توان به عنوان منبع اصلی پرداخت و تسهیل روابط‬ ‫مالی در صنعت گردشگری استفاده کرد‪ .‬حتی می توان گفت با شرایط‬ ‫و ویژگی هایی که ارز دیجیتال دارد‪ ،‬اســتفاده از ان بعضا از پول نقد و‬ ‫کارت های اعتباری هم مفیدتر است و این موضوع امنیت قابل توجهی را‬ ‫برای کاربران ارزهای دیجیتالی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در همین حــال‪ ،‬تجارب جهانی نشــان می دهد از جملــه مزیت های‬ ‫اســتفاده از ارز دیجیتالی رهایی از ســیطره ارزهای رایج بین المللی از‬ ‫قبیل دالر و یورو و حذف انها از معامالت در بازار گردشــگری‪ ،‬تسهیل‬ ‫نقل و انتقال پول و ارز در داخل و خارج کشور و رفع واسطه گری و موانع‬ ‫و محدودیت های موجــود‪ ،‬خنثی کردن تحریم هــا و محدودیت های‬ ‫سیاسی‪ ،‬عدم وابســتگی به ســوئیفت در نقل و انتقاالت بین المللی‪،‬‬ ‫رفع التهابات بازار مالی ناشــی از نوســانات ارزهای خارجی در صنعت‬ ‫گردشگری‪ ،‬کاهش هزینه تولید و نقل و انتقال پول و ارز‪ ،‬ساده سازی و‬ ‫هوشمندسازی سفر و کاهش هزینه های گردشگران است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫اقتصاد گردشگری؛‬ ‫استراتژی دولت های‬ ‫توسعه گرا‬ ‫فرمول توسعه و بنابراین ویژگی های دولت توسعه گرا در جوامع مختلف‬ ‫متفاوت است‪ ،‬اما اکر دولتی توســعه گرا باشد‪ ،‬در ان به صورت اقتصاد‬ ‫فرهنگ در کنار سایر حوزه ها مثل صنعت‪ ،‬خدمات‪ ،‬صادرات و‪ ...‬مشابه‬ ‫موتور محرکه توسعه تلقی شده و برای ان برنامه ریزی می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫در ایران اقتصاد نفتی دولت ها را رانتیر بار اورده‪ ،‬دولت هایی که اولویت‬ ‫اصلی ان ها چگونگی توزیع ثروت (نفتی) در راســتای کسب رضایت‬ ‫سیاسی است‪.‬‬ ‫در دو دهه گذشته بحث بر سر این بود که اقتصاد گردشگری به دلیل تنوع‬ ‫و گستردگی و چند بخشی بودن ان می تواند به یکی از محرکه های توسعه‬ ‫تبدیل شود‪ .‬مجمع جهانی اقتصاد و سازمان گردشگری جهانی سازمان‬ ‫ملل نیز بر اهمیت رشد گردشگری به عنوان فرصتی جدید برای توسعه‬ ‫در کشور های در حال توسعه تاکید می کنند؛ بنابراین توسعه گرابودن یک‬ ‫دولت اهمیت ویژه ای دارد‪ .‬یک دولت توسعه گرا می کوشد گردشگری و‬ ‫اقتصاد فرهنگ را به یکی از موتور های محرکه توسعه تبدیل کند‪ ،‬نظیر‬ ‫اتفاقی که در سال های اخیر در ترکیه و مالزی رخ داده است‪.‬‬ ‫این دولت هــا به دلیــل توســعه گرابودن و اولویت دادن به توســعه‪،‬‬ ‫اقتصاد فرهنگ را هم در خدمت توســعه قرار دادند‪ .‬در ادبیات توسعه‪،‬‬ ‫توســعه گرابودن دولت معنا و مفهوم خاصی دارد‪ .‬در دهه ‪ ۱۹۷۰‬این‬ ‫بحث در مباحث توسعه مطرح شده اســت که کشور های توسعه یافته‬ ‫غربی مسیری را برای توســعه پیموده اند که الزاما در کشور های دیگر‬ ‫قابل تکرار کردن نیســت؛ به عنوان مثال نقش جامعه و جامعه مدنی‪،‬‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬اریستوکرات ها و حتی فئودال ها در توسعه غرب قابل‬ ‫توجه بوده است‪ ،‬درحالی که در جهان غیرغربی خود هستند؛ بنابراین‬ ‫این ادعا مطرح شــد که در دنیای غیرغربی‪ ،‬دولت (و نه جامعه مدنی‬ ‫یا بخش خصوصی) باید و می تواند موتور محــرک اصلی و برنامه ریز و‬ ‫هدایت کننده توسعه باشــد و برای این کار الزم است دولت توسعه گرا‬ ‫باشــد؛ به این معنا که دغدغه اصلی و شماره یک ان توسعه و پایبندی‬ ‫به الزامات ان در داخل و خارج باشــد؛ البته در ایــن مورد بحث های‬ ‫زیادی در گرفته اســت؛ به عنوان مثال برخی نظریه پردازان معتقدند‬ ‫دولت توسعه گرا برای پیشــبرد برنامه های خود ناگزیر باید درجه ای از‬ ‫اقتدارگرایی سیاســی را در پیش بگیرد و مانع قدرت گرفتن گروه های‬ ‫سیاسی مخالف توسعه شود‪.‬‬ ‫از نظر این عده میزانی از اقتدارگرایی سیاســی نظیر انچه در مالزی‪،‬‬ ‫ترکیه و چین شــاهد ان هستیم‪ ،‬الزمه توســعه گرابودن دولت است‪.‬‬ ‫برخی دیگر معتقدند این شکل از توسعه گرایی پایدار نیست و می تواند‬ ‫در بلندمدت به ناامنی و بی ثباتی سیاســی منجر شود و بنابراین وجود‬ ‫درجه ای از دموکراسی برای ایجاد اجماع در فرایند توسعه مخصوصا در‬ ‫کشور های دارای تنوع سیاسی قومی و فرهنگی ضروری است؛ کمااینکه‬ ‫دولت توسعه گرای ترکیه ناگزیر از پرداختن به مسئله کرد ها و علوی ها‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫چگونه از جشن ها به‬ ‫توسعه و درامد برسیم؟‬ ‫یک مدرس دانشگاه در نشست «پنجشنبه های اصفهان» از نقش‬ ‫جشن ها به عنوان یک رویداد در توسعه گردشگری شهرها گفت‪.‬‬ ‫شــادی فروغی‪ ،‬گفت‪ :‬توســعه زمانی رخ می دهد که در جامعه‬ ‫رضایت‪ ،‬رفاه و معنا ایجاد کنیم و پیشــرفت توسعه به پنج عامل‬ ‫اقتصادی‪ ،‬انسانی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و نمادین وابسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که این منابع به ســرمایه تبدیل نشــوند‬ ‫نمی توانند به عنوان عامل ایجاد توســعه باشند کما اینکه نفت و‬ ‫گاز استخراج نشده هم نمی توانند چنین کاری را انجام بدهند‪.‬‬ ‫این دانش اموخته رشــته فرهنــگ و زبان های ایران باســتان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬جشن ها و شخصیت های برجسته هر کشور‪ ،‬جزو‬ ‫منابع فرهنگی و نمادین ان مرزوبوم هستند و این هنر ماست اگر‬ ‫بتوانیم در راه توسعه از این منابع استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فروغی با بیان اینکه امروزه کشورهای دنیا برای جذب گردشگر‬ ‫دیگر تنها به داشــته های تاریخی و طبیعی خود تکیه نمی کنند‬ ‫گفت‪ :‬ان ها گام را فراتر گذاشته اند و با تعریف رویدادهای مختلف‬ ‫از داشــته های نمادین خود نه تنها در جذب گردشــگر بلکه در‬ ‫معرفی کشور و فرهنگ خود به جهانیان و ایجاد وجهه بین المللی‬ ‫هم استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫وی نمونه موفق این کار را کشور همســایه ترکیه دانست که در‬ ‫رویداد ســازی موفق بوده و با برپایی مراســم شب عرس موالنا‪،‬‬ ‫واژۀ قونیه را هم ردیف اســم موالنا در ذهن هر شــنونده ای حک‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫این مدرس دوره های راهنمای تور سازمان میراث فرهنگی‪ ،‬رقابت‬ ‫کشــورها برای میزبان رویدادهایی مثل المپیک و جام جهانی را‬ ‫نیز یاداور شد و اظهار کرد‪ :‬این کشورها می دانند که رویدادهایی‬ ‫ازاین دست هم در زمان برگزاری و هم پس ازان می توانند منجر‬ ‫به سود شوند و اقتصادی نوظهور را برای ان ها به وجود بیاورند‪.‬‬ ‫فروغی تصریح کرد‪ :‬ژاپن سال ‪ ۱۹۶۴‬میزبان المپیک بود و نه تنها‬ ‫توانست هزینه هایی که کرده بود بازگرداند بلکه موفق شد‪ ،‬تولید‬ ‫ناخالص خود را از ساالنه ‪ ۱۰‬و یک درصد به ساالنه ‪ ۲۶‬و یک درصد‬ ‫برساند‪ .‬بنابراین برگزاری موفق یک رویداد می تواند در درامدزایی‬ ‫و توسعه اقتصادی یک شهر و کشور و روستا اثرگذار باشد و این‪،‬‬ ‫در رویدادهای کوچک تر هم مصداق دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برگزاری نمایشگاه صنایع دستی روستایی عشایری در تهران و‬ ‫محله گردی در اصفهان را نیز دو نمونه موفق در این زمینه دانست‬ ‫و گفت‪ :‬اگر امــروزه مراکز خرید چیزی فراتر از مغازه هســتند و‬ ‫کتاب فروشی‪ ،‬ســینما و رســتوران را در خود دارند به این دلیل‬ ‫است که می دانند ماندن مشتری منجر به خرید بیشتر می شود و‬ ‫رویدادها نیز می توانند با استفاده از همین الگوی تنوع بخشی به‬ ‫ماندن بیشتر گردشگر کمک کنند‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه با اشــاره به اینکه فنالند از گوزن های سفید‬ ‫یکی از روســتاهای خود اســتفاده کرده و هر سال جشن بزرگ‬ ‫کریسمس را در ان روستا برگزار می کند ادامه داد‪ :‬در سال ‪۲۰۰۱‬‬ ‫که این رویداد برای نخستین بار برگزار شــد ‪ ۱۰‬هزار نفر در ان‬ ‫شرکت کردند‪ ،‬در سال ‪ ۶۰ ،۲۰۰۵‬هزار نفر و در حال حاضر این‬ ‫رویداد بیش از ‪ ۴۰۰‬هزار بازدیدکننده دارد و برای دسترســی‬ ‫راحت ترشان نیز فرودگاهی در روستا احداث شده تا اروپایی ها با‬ ‫پرواز مستقیم بتوانند در این جشن شرکت کنند‪.‬‬ ‫ایرانوایتالیامصممبهگسترشهم کاری هایفرهنگیهستند‬ ‫عیار اقتصاد ‪ -‬جوزپه پرونه‪ ،‬ســفیر مصر در ایران‪ ،‬بر عزم دو کشور برای توسعه‬ ‫هم کاری های فرهنگی دو جانبه به خصوص در حوزه میراث فرهنگی تاکید کرد‪.‬‬ ‫سفیر این سخنان را در یک مصاحبه اختصاصی با ایرنا در حاشیه برگزاری یک پروژه‬ ‫خبر‬ ‫گامهای مشترک کیش و‬ ‫مالزی در عرصه صنعت‬ ‫گردشگری‬ ‫‪  ‬منطقــه ازاد کیش و مالــزی بــا امضــای موافقتنامه ای‪،‬‬ ‫همکاریهای تازه ای را در حوزه گردشــگری بویژه گردشگری‬ ‫سالمت در منطقه اسیا و خاورمیانه اغاز کردند‪.‬‬ ‫این موافقتنامه‪ ‬چهارشنبه شب همزمان با سفر رییس جمهوری‬ ‫کشورمان به مالزی در مراسمی با حضور غالمحسین مظفری‬ ‫مدیر عامل ســازمان منطقه ازاد کیــش و‪" ‬وونگ کونگ یو‬ ‫" مدیرعامل‪ ‬گــروه اورینتال میس و مجــری گروه طرح ملی‬ ‫گردشگری سالمت و زیبایی مالزی در جزیره کیش امضا شد‪.‬‬ ‫همکاری و سرمایه گذاری مشــترک‪ ‬در زمینه توسعه صنعت‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬اموزش نیروی انسانی در حوزه گردشگری‪،‬‬ ‫تقویت زیرساختهای ســامت و درمان‪ ،‬ارائه خدمات درمانی‪،‬‬ ‫جذب گردشــگران ســامت و تبدیل کیش به کانون جذب‬ ‫گردشــگران در منطقه خاورمیانه از مهمترین محورهای این‬ ‫توافقنامه‪ ‬عنوان شده است‪ .‬‬ ‫‪ ‬همچنین همــکاری در احداث و‪ ‬راه انــدازی و بهره برداری‬ ‫از اولین شهرک ســامت و تندرستیِ ســبز در جزیره کیش‬ ‫که شــامل بیمارســتان تخصصی‪ ،‬کلینیک جراحی زیبایی و‬ ‫درمانی‪ ،‬مرکز اموزش هتلداری با گرایش گردشگری سالمت‪،‬‬ ‫هتل بیمارســتان‪ ،‬مرکز خرید‪،‬تجارت و‪ ‬برگــزاری همایش‬ ‫اســت؛ از جمله‪ ‬محورهــای موضوعی این توافقنامه اســت‪.‬‬ ‫بر اساس این موافقتنامه‪ ،‬سرمایه‪ ‬گذار‪ ‬نســبت به ارائه طرح‬ ‫مفهومی و مطالعات اولیه اقدام می کند و پــس از تائید ان از‬ ‫جانب سازمان منطقه ازاد کیش‪ ،‬نســبت به تهیه و ارائه چهار‬ ‫گزارش شامل مطالعات امکان ســنجی‪ ،‬ارایه برنامه اقتصادی‪،‬‬ ‫اعالم زمانبندی کلی و مطالعات اثرات زیست محیطی توسعه‬ ‫وارد مراحل اجرایی می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬در ایین امضای این ســند‪ ،‬مدیرعامل منطقه ازاد کیش‪ ‬در‬ ‫گفتگو با ایرنا اعالم کرد‪ :‬در قالب این همکاری مشترک‪ ،‬استفاده‬ ‫از‪ ‬تجربه های موفق‪ ‬کشور مالزی در‪ ‬زمینه‪ ‬توسعه گردشگری‬ ‫سالمت و تندرستی در منطقه کشورهای اسیای جنوب شرقی‬ ‫و منطقه شــرق اســیا در توســعه زیرساختهای‪ ‬گردشگری‬ ‫جزیره کیش‪ ‬در‪ ‬بخش سخت افزار‪ ،‬نرم افزار‪ ،‬اموزش‪ ‬نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬بازاریابــی و جذب گردشــگر مــد نظر قــرار دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬غالمحسین مظفری افزود‪ :‬مطالعات اولیه این قرارداد یکسال‬ ‫قبل اغاز شــده و اکنون همزمان با ســفر رییــس جمهوری‬ ‫کشورمان به مالزی‪ ‬امضا می شود و‪ ‬این اتفاق را به فال نیک می‬ ‫گیریم و‪ ‬امیدوارم هســتیم که برای اجرایی کردن این قرارداد‬ ‫زمان زیادی را سپری نکنیم ‪.‬‬ ‫وی‪ ‬اضافه کرد‪ :‬فرصت ها و ظرفیت های بســیار خوبی برای‬ ‫همکاری مشترک در این حوزه هســت و من مطمئن هستم‬ ‫که با اراده‪ ‬طرفین و‪ ‬مطالعاتی که قبال صورت گرفته و‪ ‬خواهر‬ ‫خواندگی کیش با یکی از جزایر مالزی از یکسو‪ ‬و تعامالتی که‬ ‫با کشورهای عضو اکو جریان دارد از سوی دیگر‪ ،‬این توافقنامه‬ ‫نقطــه اغازی‪ ‬برای همکاری های گســترده تــر منطقه ای و‬ ‫فرامنطقه ای است‪ .‬‬ ‫مظفری تصریح کرد‪ :‬جزیره کیــش دارای ظرفیت های خوبی‬ ‫است ولی بخشــی از انها به فعلیت نرســیده و هنوز کارهای‬ ‫زیادی دارد‪ ‬لذا نیازمند به زیرســاخت های بیشتری در‪ ‬حوزه‬ ‫اموزش‪ ،‬تجهیزات و امکانات است و در بخش نرم افزار به رغم‬ ‫دانش پزشکی پیشرفته کشــور‪ ،‬تخصص الزم در حوزه جذب‬ ‫گردشگر سالمت و مدیریت این بخش نیاز به اموزش داریم‪.‬‬ ‫غالمحسین مظفری‪ ‬با ابراز خوشحالی از انتخاب منطقه‪ ‬ازاد‬ ‫کیش به عنوان منطقه‪ ‬پایلــوت و محوری خاورمیانه در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که با همکاری و استفاده‬ ‫از تجربیات مالــزی‪ ،‬زمینه بهره برداری هرچه بیشــتر از این‬ ‫ظرفیتها برای رشد و‪  ‬توسعه صنعت گردشگری این منطقه و‬ ‫جذب‪ ‬گردشگران‪ ‬از‪ ‬کشورهای منطقه و حوزه اکو‪ ‬فراهم شود‪.‬‬ ‫همچنین مدیرعامل‪ ‬گروه اورینتال میس مالزی به عنوان طرف‬ ‫امضا کننده این توافقنامه در پاســخ به پرسش ایرنا‪ ،‬جایگاه و‬ ‫موقعیت جزیره کیش را از نظر‪ ‬جغرافیایی‪ ،‬اقلیمی‪ ‬و ظرفیتهای‬ ‫گردشــگری کم نظیر توصیف کرد و افزود‪ :‬طبق بررســیهای‬ ‫یکساله ما‪ ،‬ظرفیت گردشــگری در این منطقه ازاد بسیار زیاد‬ ‫است‪ ‬و زمینه برای جذب گردشگران سالمت از نقاط مختلف‬ ‫جهان وجود دارد اما با توجه به اینکه فقط یک بیمارســتان در‬ ‫کیش فعالیت می کند‪ ،‬تقویت زیرساختها ی این بخش کامال‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬‬ ‫وونگ کونگ یو افزود‪ :‬تردیدی نیست که ‪ ‬توریست های زیادی‬ ‫مایلند برای درمان‪ ‬و استفاده از جاذبه های گردشگری به کیش‬ ‫سفر کنند‪ ،‬اما این بیمارستان ممکن هست که پاسخگوی انها‬ ‫نباشد و امیدواریم که با سرمایه گذاری که در این زمینه‪  ‬تعریف‬ ‫شده بتوانیم با همکاری مشترک این زیر ساختها را‪ ‬برای توسعه‬ ‫صنعت گردشگری کیش فراهم کنیم‪ .‬‬ ‫در این زمینه‪  ‬متخصصان و فعاالن صنعت گردشگری در مالزی‬ ‫و ایران می گویند‪ :‬ایران دارای ظرفیت های بسیاری برای توسعه‬ ‫گردشگری در زمینه های مختلف بویژه گردشگری سالمت و‬ ‫تندرستی در منطقه خاورمیانه است‪.‬‬ ‫به گفته این متخصصان‪ ‬در صورتی که این صنعت بتواند سرمایه‬ ‫گذاران خارجی را‪  ‬جذب کند و از تجارب کشــورهایی مانند‬ ‫مالزی نیز استفاده نماید‪ ،‬این صنعت رشد می یابد‪ ،‬درامدهای‬ ‫غیرنفتی افزایش یافته و کشــور به هاب گردشگری سالمت و‬ ‫تندرستی در منطقه تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫مشترک ایرانی ‪ -‬ایتالیا برای توسعه میراث فرهنگی و گردشگری در تهران که عصر‬ ‫دوشنبه برگزار شد‪ ،‬ایراد کرد‪.‬‬ ‫او با اشــاره به ویژگی های فرهنگی ملت ایران‪ ،‬معتقد بود که " ایران به شــدت با‬ ‫فرهنگ و میراث فرهنگی و جاذبه های فرهنگی استقبال می کند‪".‬‬ ‫او گفت‪ " :‬وقتی مردم از خارج از کشور به اینجا می ایند‪ ،‬از طبیعت و شخصیت مردم‬ ‫ایران تعجب می کنند‪".‬‬ ‫ایران و جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 161‬شنبه ‪ 30‬اذر ‪98‬‬ ‫بدرقه هنری نخست وزیر مالزی از روحانی‬ ‫معاون ارتباطات و اطالع رســانی دفتر رییس جمهوری با انتشار‬ ‫تصویری در توئیتر از پایان سفر حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانی رئیس جمهوری ایران به مالزی خبر داد‪.‬‬ ‫علیرضا معزی پنجشنبه شب با انتشــار تصویری در توئیتر خود‬ ‫نوشت‪ :‬پایان میزبانی ماهاتیر محمد از روحانی‪ ،‬عکس یادگاری ای‬ ‫بود با هنر کاشی کاری ایرانی که به ساختنش در موزه ی هنرهای‬ ‫اسالمی کواالالمپور می بالیدند‪.‬‬ ‫روحانی از روز ســه شــنبه در صدر یک هیات بلند پایه سیاسی‬ ‫و اقتصادی به شــرق اسیا سفر کرده اســت‪ .‬رییس جمهوری در‬ ‫مرحله اول سفر خود به دعوت نخست وزیر مالزی و برای حضور‬ ‫و سخنرانی در ‪ ‬اجالس سران کواالالمپور ‪ ٢٠١٩‬به مالزی رفت‪.‬‬ ‫رییس جمهوری در ایین اغاز این اجالس گفت‪ :‬همکاری و تعامل‬ ‫میان کشورهای اسالمی یک اصل بی جایگزین است‪ .‬هم افزایی‬ ‫ظرفیت های سیاسی و اقتصادی‪ ،‬جهان اسالم را به یک بلوک بزرگ‬ ‫قدرت در عرصه بین المللی تبدیل می کند و انباشت ظرفیت های‬ ‫علمی و فناوری در کشورهای اســامی می تواند بسیاری از عقب‬ ‫ماندگی های موجود را جبران کند و زمینه های سلطه دیگران را‬ ‫از بین ببرد‪».‬‬ ‫روحانی فردا ‪-‬جمعه‪  -‬به دعوت «ابه شینزو» نخست وزیر ژاپن‬ ‫راهی توکیو می شــود و دهمیــن دیدار ‪ ‬این دو مقــام عالیرتبه‬ ‫در طول ‪ ٧‬ســال گذشــته و این بار در توکیو رقم خواهد خورد؛‬ ‫مالقاتی که به اعتقاد «حسام الدین اشــنا» رییس مرکز بررسی‬ ‫های استراتژیک ریاســت جمهوری در راستای ‪« ‬شکستن حصر‬ ‫ایــران» ‪ ‬در برابر چیدمان نظم منســوخ شــده یکجانبه گرایانه‬ ‫امریکایی ها است‪.‬‬ ‫بررسی راهکارهای توسعه تعامالت در حوزه گردشگری و صنایع دستی ایران و ارمنستان‬ ‫با توجه به برخورداری از امکان مرزهای مشترک با‬ ‫دیگر کشــورها‪ ،‬قابلیت ویژه ای برای این استان ب ه‬ ‫حساب می اید‪.‬‬ ‫ابدار افزود‪ :‬ظرفیت ­های گردشــگری اســتان در‬ ‫قالب بســته های ســفر و ســرمایه گذاری تدوین‬ ‫ شده است و امادگی داریم با اســتفاده از ظرفیت‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی در ارمنستان‪ ،‬در اختیار‬ ‫ســرمایه گذاران و بخش خصوصی فعال این کشور‬ ‫قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه وجود سوابق مشترک فرهنگی‬ ‫در کنار ایجاد تعامالت گسترده بین دفاتر خدمات‬ ‫اذربایجان شــرقی در نشست مشــترک مدیرکل‬ ‫میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫اذربایجان شــرقی با ســفیر ایران در ارمنستان‪،‬‬ ‫راهکارهای توسعه تعامالت در حوزه ظرفیت های‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی در دو منطقه مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫مرتضی ابدار‪ ،‬در این دیدار کــه با حضور مدیرکل‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان و مسئول دفتر‬ ‫نمایندگی امور خارجه در شمال غرب در خانه حیدر‬ ‫زاده برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬ظرفیت های بسیار خوبی در‬ ‫حوزه گردشگری در اذربایجان شرقی وجود دارد که‬ ‫مســافرتی فعال حوزه گردشــگری در ارمنستان‬ ‫و اذربایجان شــرقی موجبات تبادل گردشــگر را‬ ‫فراهم خواهد اورد ادامه داد‪« :‬با برگزاری جلسات‬ ‫مشترک و هم افزایی مابین فعاالن بخش خصوصی‬ ‫گردشگری در اذربایجان شرقی و ارمنستان زمینه‬ ‫تبادل هرچه بیشتر گردشگر بین دو منطقه فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در خاتمــه با اشــاره بــه اینکــه هنرمندان‬ ‫صنایع دستی اذربایجان شــرقی با تکیه بر دست­‬ ‫ساخته ­های ارزشــمند خود می توانند با حضور در‬ ‫رویدادهای هنری ارمنســتان ضمن ارائه و فروش‬ ‫اثار خود موجبات ارزاوری و ایجاد اشتغال را فراهم‬ ‫اورند‪ ،‬گفت‪« :‬اگر امــکان برگزاری نمایشــگاه و‬ ‫بازارچه های صنایع دســتی در کشــور ارمنستان‬ ‫از سوی ســفارت تســهیل شــود‪ ،‬امادگی داریم‬ ‫در این زمینه بــا برگزاری نمایشــگاه های متنوع‪،‬‬ ‫جایگاه صنایع دستی استان را در منطقه به ویژه در‬ ‫ارمنستان ارتقا دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی میراث فرهنگی اســتان‪،‬‬ ‫گفتنی اســت در این نشســت‪ ،‬ســفیر ایران در‬ ‫ارمنستان نسبت به تسهیل شرایط در زمینه توسعه‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫امادگی ایران برای پهلوگیری «کروز»‬ ‫مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی اعالم‬ ‫کرد‪ :‬اسکله ها و بنادر ایران برای پهلوگیری‬ ‫کشتی های کروز اماده است‪.‬‬ ‫در چهل و چهارمین نشســت ستاد مرکزی‬ ‫هماهنگــی خدمــات ســفر طــرح برخی‬ ‫چالش هــای ســفر و گردشــگری دریایی‬ ‫پرداخته شد‪ .‬محمد راســتاد ـ معاون وزیر‬ ‫راه و شهرسازی ـ در این نشست به ظرفیت‬ ‫کشور برای پهلوگیری کشتی های کروز اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و اوایل دهه ‪۸۰‬‬ ‫زیر ساخت و امکانات در چهار بندر از جمله‬ ‫قشــم‪ ،‬کیش و شــهید باهنر برای پذیرش‬ ‫کشتی های کروز ‪ ۵‬ستاره حامل گردشگران‬ ‫امریکایی‪ ،‬اروپایی و روس‪ ،‬فراهم بود‪ .‬یقینا‬ ‫امروز هم این ظرفیت وجــود دارد و برخی‬ ‫بنادر برای پهلوگیری کروزها اماده هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تورهای کروز در حال حاضر در‬ ‫خلیج فارس برقرار است ما خیلی تالش کردیم‬ ‫شرکت های وابسته ان ها را متقاعد کنیم که‬ ‫قشم و کیش را به برنامه سفر خود اضافه کنند‬ ‫ولی عمده سهامداران این کروزها امریکایی ها‬ ‫هستند‪ .‬اگر با انها به جمع بندی برسیم هیچ‬ ‫محدودیتی برای کشــتی های کروز نداریم و‬ ‫سازمان بنادر امادگی حمایت دارد‪.‬‬ ‫راستاد گفت‪ :‬برای اســتفاده کروزها از بنادر‬ ‫چابهار نیز اخیرا مذاکراتی با وزیر مربوطه در‬ ‫کشور عمان انجام شده است‪ .‬مانعی از جانب‬ ‫ایران وجود ندارد چرا کــه در چابهار پایانه‬ ‫مناسبی داریم که کیفیت ان از فرودگاه این‬ ‫منطقه باالتر است‪ ،‬ما حتی حاضریم خدمات‬ ‫رایگان در ارتباط با کروزها ارائه دهیم‪ .‬فقط‬ ‫بخش خصوصی و شرکت های کشتیرانی باید‬ ‫این مسیر را برقرار کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی درباره درخواست‬ ‫قطر برای تردد شــناورهای تفریحی اش به‬ ‫جزیره کیش‪ ،‬توضیــح داد‪ :‬قطر تمایل دارد‬ ‫کشتی های تفریحی اش به کیش تردد داشته‬ ‫باشــد ما از وزارت خارجه خواسته ایم توافق‬ ‫دو جانبه ای با قطر داشته باشد تا شناورهای‬ ‫تفریحی کیش نیز به دوحه تردد کنند‪.‬‬ ‫مدیر عامل ســازمان بنــادر و دریانوردی با‬ ‫اشاره به ظرفیت باالی ســفرهای دریایی و‬ ‫بی توجهی به ان‪ ،‬از حمایت ســازمان بنادر‬ ‫و دریانوردی از ســرمایه گذاران گردشگری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬گردشــگری دریایی برای‬ ‫کار ظرفیت زیــادی دارد‪ ،‬ولی متاســفانه‬ ‫با قایق هــای فایبرگالس به مســافران دریا‬ ‫خدمات ارائه می شــود که کیفیت و ایمنی‬ ‫پایینی دارند‪.‬‬ ‫او ســپس به نمونه های موفقــی در جزیره‬ ‫قشم اشاره کرد که زیرســاخت گردشگری‬ ‫دریایی در ان بهبود یافتــه و در ادامه اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با ارتقاء زیرساخت گردشگری دریایی‬ ‫در جنگل حرا و دیگر مناطق ساحلی قشم‪،‬‬ ‫ضریب اشتغال در این منطقه به ‪۱۰۰‬درصد‬ ‫و امار بیکاری به صفر رسیده است‪.‬‬ ‫استقبال از اثار هنری ایران در برنامه‬ ‫فرهنگ ملل بالروس‬ ‫سفارت جمهوری اسالمی ایران در بالروس با همکاری رایزنی فرهنگی کشورمان و خانه دوستی ایران در جشن فرهنگ ملل بالروس اثار فاخر هنری و‬ ‫صنایع دستی را به نمایش دراورد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در این برنامه که به مناسبت بیســت وپنجمین ســالگرد افتتاح مرکز فرهنگ ملل وزارت فرهنگ بالروس و‪  ‬با حضور نمایندگانی از‬ ‫کشورهای مختلف از جمله لهستان‪ ،‬اوکراین‪ ،‬هندوستان‪  ،‬اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان و‪ ...‬در کتابخانه ملی این کشور برگزار شد‪ ،‬غرفه کشورمان با نمایش‬ ‫اقالم نفیس فرهنگی از جمله کتب نفیس‪ ،‬میناکاری‪ ،‬خاتم کاری و‪ ...‬مورد توجه و استقبال ویژه بازدیدکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫کاهش ‪۳۴.۵‬درصدی گردشگران ایرانی در گرجستان‬ ‫‪ ‬تعداد گردشگران ایرانی که به گرجستان سفر کرده اند به میزان ‪۳۴.۵‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬خبرنگار مهر‪ ،‬اداره ملی امار گرجستان گزارش داده است‪ :‬در‬ ‫اکتبر ‪ ۲۰۱۹‬تعداد ‪ ۷۸۲‬هزار ‪ ۶۷۰‬نفر به گرجستان سفر کرده اند‪ ‬که‬ ‫‪ ۶۶۵‬هزار و ‪ ۵۵‬نفر ان ها گردشگر بوده اند‪.‬‬ ‫طبق امار منتشر شده به غیر از کشورهای روسیه و گرجستان که تعداد‬ ‫گردشگران ان کشورها کاهش داشته است‪ ،‬گردشگران عربستانی و‪ ‬‬ ‫رژیم صهیونیستی‪  ‬بیشترین رشــد را در میان گردشگران خارجی در‬ ‫گرجستان در ماه اکتبر سال جاری داشته اند‪.‬‬ ‫ارمنستان ‪ ۱۲۰۹۷۸‬نفر ‪ ۱۲.۷‬درصد رشد‬ ‫اذربایحان ‪ ۱۱۹۵۴۰‬نفر ‪ ۷.۷‬درصد رشد‬ ‫روسیه ‪ ۱۱۸۲۵۲‬نفر‪ ۱۵.۲  ‬درصد کاهش‬ ‫ترکیه ‪ ۸۶۷۲۶‬نفر ‪ ۱۶.۹‬درصد رشد‬ ‫رژیم صهیونیستی ‪ ۲۷۳۱۹‬نفر ‪ ۵۶.۹‬درصد رشد‬ ‫اوکراین ‪ ۱۹۴۵۲‬نفر ‪ ۲۲.۵‬درصد رشد‬ ‫ایران ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۹۲‬نفر ‪ ۳۴.۵‬درصد کاهش‬ ‫این گزارش توســط رایزن فرهنگــی ایران در گرجســتان تهیه و در‬ ‫اختیار‪ ‬خبرگزاری مهر‪ ‬قرار داده شده است‪ .‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫تمایل قطری ها برای‬ ‫پهلوگیری کشتی های‬ ‫تفریحی در کیش‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفــت‪ :‬قطری ها تمایل‬ ‫دارند کشتی های تفریحی رابه کیش بیاورند ما از وزارت خارجه‬ ‫خواسته ایم تا شناورهای تفریحی ما نیز به دوحه تردد کنند و این‬ ‫اقدام متقابل باشد‪.‬‬ ‫بچهل و چهارمین نشست ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر‬ ‫روز ‪ ۲۷‬اذر ماه در سازمان بنادر و دریانوردی با حضور نمایندگان‬ ‫سازمانهای مختلف عضو این ستاد برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت محمد راســتاد معاون وزیر راه و شهرســازی و‬ ‫مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی بیان کرد‪ :‬هم افزایی بین‬ ‫دستگاه ها می تواند در طول ســال برای ما دستاوردهای زیادی‬ ‫داشته باشد‪ .‬اگر بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم می توانیم امیدوار‬ ‫باشیم که مردم برای بهره گیری از ظرفیت های گردشگری دریایی‬ ‫به کشورهای همجوار سفر نکنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مردم می توانند در طول سال از ظرفیت تغییرات‬ ‫اب و هوایی شمال و جنوب کشور در حوزه گردشگری دریایی بهره‬ ‫ببرند‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه الگوهای خوبی ایجاد شده است مانند‬ ‫الگوی گردشگری کیش‪ .‬یکی از بنادر نمونه گردشگری دریایی‬ ‫را در چمخاله استان گیالن در دست ساخت داریم این می تواند‬ ‫الگویی در نوار ساحلی کشور باشد‪.‬‬ ‫راســتاد در ادامه بیان کرد‪ :‬در اواخر دهه ‪ ۷۰‬و اوایل دهه ‪ ۸۰‬زیر‬ ‫ساخت و امکانات در بنادر قشم‪ ،‬کیش و شهید باهنر و بوشهر برای‬ ‫پذیرش کشتی های کروز ‪ ۵‬ستاره حامل گردشگران امریکایی‪،‬‬ ‫اروپایی‪ ،‬المانی و روس‪ ،‬داشتیم امروز هم این ظرفیت وجود دارد‬ ‫و برخی بنادر برای پهلوگیری کروزها اماده پذیرش گردشگران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد‪ :‬تورهای کروز در‬ ‫حال حاضر در خلیج فارس برقرار اســت ما خیلی تالش کردیم‬ ‫شرکت های وابســته ان ها را متقاعد کنیم که قشم و کیش را به‬ ‫برنامه ســفر خود اضافه کنند ولی عمده سهامداران این کروزها‬ ‫امریکایی ها هستند ما االن در قشم و کیش محدودیتی نداریم‪.‬‬ ‫برای استفاده کروزها از بنادر چابهار نیز با عمان رایزنی شده است و‬ ‫مانع یاز سوی ایران نیست‪ .‬چون پایانه مناسبی در چابهار داریم که‬ ‫کیفیت ان از فرودگاه چابهار بهتر است‪ .‬ما حتی حاضریم خدمات‬ ‫رایگان در ارتباط با کروزها ارائه دهیــم‪ .‬فقط بخش خصوصی و‬ ‫شرکت های کشتیرانی باید این مسیر را برقرار کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت باالی سفرهای دریایی و بی توجهی به ان‪،‬‬ ‫از حمایت سازمان بنادر و دریانوردی از سرمایه گذاران گردشگری‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬گردشگری دریایی برای کار ظرفیت زیادی دارد‪،‬‬ ‫ولی متاســفانه با قایق های فایبرگالس به مسافران دریا خدمات‬ ‫ارائه می شود که کیفیت و ایمنی پایینی دارند‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫زنجان در شورای ثبت‬ ‫شهرهای جهانی صنایع دستی‬ ‫ارزیابی می شود‬ ‫سرپرست معاونت صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری استان زنجان گفت‪ :‬طی روزهای اینده رییس‬ ‫منطقه اسیا و اقیانوسیه شــورای جهانی صنایع دستی به همراه‬ ‫ارزیابان شورای ثبت شهرهای جهانی به منظور بررسی زنجان به‬ ‫عنوان "شهر ملیله" به این شهر سفر می کنند‪.‬‬ ‫سید ذکریا هاشمی امیری در هفدهمین نشست تخصصی بسته‬ ‫بندی و راهکارهای تجاری سازی صنایع دستی استان افزود‪ :‬این‬ ‫استان در زمینه صنایع دســتی تنوع محصوالت زیادی دارد و با‬ ‫توجه به ظرفیت های باال می تواند به عنوان شهر جهانی صنایع‬ ‫دستی معرفی شود‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬این در حالی اســت که با تالش مدیریت قبلی در‬ ‫مردادماه سال گذشته با موافقت شورای راهبردی انتخاب شهرها و‬ ‫روستاهای ملی صنایع دستی‪ ،‬زنجان بعنوان شهر ملی ملیله ایران‬ ‫ثبت شد که پس از ان تالش های بســیاری برای ثبت این شهر‬ ‫بعنوان شهر جهانی ملیله انجام گرفته است‪.‬‬ ‫هاشــمی امیری اضافه کرد‪ :‬بحث ثبت و جهانی شدن شهرها در‬ ‫زمینه صنایع دســتی به لحاظ اقتصادی و گردشگر پذیری اثار‬ ‫خوبی به دنبال دارد و این استان نیز با توجه به محصوالت مختلف‬ ‫می تواند به عنوان شــهر جهانی ملیله در دنیا معرفی شــود که‬ ‫رخدادی بسیار مهم محسوب می شود‪.‬‬ ‫این مسوول ادامه داد‪ :‬متاسفانه در زمینه بازاریابی و تجاری سازی‬ ‫اقدام خوبی شده و محصول تولیدی در بسته بندی نامناسبی به‬ ‫فروش می رسد‪ ،‬در حالی که بحث بســته بندی و تجاری سازی‬ ‫شناسنامه محصول است‪.‬‬ ‫وی یاد اوری کرد‪ :‬در این ارتباط این اداره کل تا کنون چند دوره‬ ‫طراحی صنایع دستی را برای گروه های هدف برگزار کرده است‬ ‫و در اینده نیز این برنامه ها به طور مســتمر تداوم خواهد یافت‬ ‫چرا که استان زنجان می تواند در بحث تجاری سازی محصوالت‬ ‫صنایع دستی حرفی برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫هاشمی امیری افزود‪ :‬هم اکنون ‪ ۸۰‬درصد چاقوی کشور در این‬ ‫استان تولید می شود‪ ،‬اما ســهم صادرات این بخش بسیار ناچیز‬ ‫بوده و بنابر امارهای کسب شده این میزان فقط سه درصد است‬ ‫که در این زمینه انگونه که باید و شاید موفق عمل نکرده ایم‪.‬‬ ‫‪ ۶‬روستای اورامان ثبت ملی می شود‬ ‫مدیر پایگاه منظر فرهنگی اورامانات از گرداوری پرونده ‪ ۶‬روســتای این منطقه برای‬ ‫ثبت در فهرســت اثار ملی خبر داد‪ .‬پویا طالب نیا در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به‬ ‫اقدام های انجام شده در جهت جهانی شدن اورامان و در دستور کار قرار گرفتن ثبت ملی‬ ‫روستاهای تاریخی‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬پرونده این روســتا از جمله مطالعات معماری‪ ،‬منظر‬ ‫خبر‬ ‫کتاب هایی برای اغاز‬ ‫شب های بلند زمستان‬ ‫زمستان در راه است و باید از همین امروز‪ ،‬برای گذراندن شب های‬ ‫تاریک و طوالنی پیــش رو‪ ،‬راهــی یافت‪ .‬کتاب ها بــه ما کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬زمستان را بگذرانیم‪.‬‬ ‫شب های زمستانی‪ ،‬شب های قصه و افســانه اند‪ ،‬شب هایی که به‬ ‫پایان نمی رسند و امیدواری برای صبح و طلوع همان افتاب بی رمق‬ ‫را هم باید از افسانه ها و داستان ها و رویاها‪ ،‬امید داشت‪.‬‬ ‫در جست وجوی هزار افسان‬ ‫در این شب ها که اغاز زمستان را جشن می گیریم‪ ،‬شاید به جای‬ ‫هزار و یک شب‪ ،‬روایتی از مردی زمستانی با موهای سپید از هزار‬ ‫افسان خواندنی تر باشد‪.‬‬ ‫هزار افسان کجاســت‪ ،‬اثری از بهرام بیضایی‪ ،‬نمایشنامه نویس و‬ ‫پژوهشگر ادبیات فارسی است که در روزهای تولد خورشید‪ ،‬متولد‬ ‫شده و امسال ‪ ۸۱‬ساله می شود‪.‬‬ ‫این کتاب پژوهشی در ادبیات فارسی و نگاهی به ریشه های هزار‬ ‫و یک شب است‪ ،‬در مقدمه ان که پیش خوانی نام دارد‪ ،‬بیضایی‪،‬‬ ‫اثرش را ادامه کتاب ریشه یابی درخت کهن می خواند و از مخاطب‬ ‫می خواهد ان اثر را هم در کنار این کار بخواند‪.‬‬ ‫ایا هزار افســان خیاالت است؟‪ ،‬چشــم ها را باید شست‪ ،‬شهرزاد‬ ‫و دین ازاد از کجا می ایند؟‪ ،‬گذر در زمان‪ ،‬ســخن رهایی بخش‪،‬‬ ‫درخت سخنگو و سرانجام اسطوره‪ ،‬بخشی از فصل های این کتابند‪.‬‬ ‫در فصل پی اوردها نیز عنوان هایی چون زن بالگردان‪ ،‬اژدهاکشی‬ ‫گرشاســب و اژدهای شورشــی‪ ،‬به چشــم می خورد و در بخش‬ ‫پیوســت ها‪ ،‬تحلیل دو داســتان دو خاتون و ماجرای جن و پری‬ ‫را خواهیــد خواند‪ .‬بخش‬ ‫پایان کتاب نیز به نگاره ها‬ ‫تعلق یافته است‪.‬‬ ‫هزار افســان کجاســت‪،‬‬ ‫کتابی اســت به پارســی‬ ‫سره نوشته شده و بیضایی‬ ‫تالش کرده است‪ ،‬نتیجه‬ ‫تحقیقاتش را با مخاطبان‬ ‫در میان بگذارند‪.‬‬ ‫هزار افســان کجاســت؟‬ ‫نوشــته بهرام بیضایی در‬ ‫‪ ۵۲۰‬صفحه توســط نشر‬ ‫روشــنگران چاپ شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قصه یک شب نشینی باشکوه‬ ‫گوهر مراد‪ ،‬مردی اســت قصه گو که هزار روایت شیرین و تلخ از‬ ‫زندگی انسان زمانه خود را بازگو کرده است‪.‬‬ ‫غالمحسین ساعدی را با عزاداران بیل می شناسیم و با فیلم نامه گاو‬ ‫اما این نویسنده پرکار و خوش بیان‪ ،‬قصه های زیادی برای گفتن‬ ‫داشته و اثار زیادی از او منتشر شده اما کمتر خوانده شده اند‪.‬‬ ‫شب نشینی باشــکوه‪ ،‬مجموعه ای از داستان های کوتاه ساعدی و‬ ‫از ان دست کتاب های این نویسنده است که کمتر دیده شده اند‪،‬‬ ‫این کتاب در میان اثار نخستین او جای دارد که اواخر دهه چهل‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫این کتاب ‪ ۱۲‬داســتان دارد که همگی درباره زندگی یکنواخت‬ ‫کارمنــدی و ســخت گیری های بی دلیــل دولت وقت اســت‪،‬‬ ‫شب نشــینی باشــکوه‪ ،‬چتر‪ ،‬مراســم معارفه‪ ،‬خواب های پدرم‪،‬‬ ‫حادثــه به خاطر فرزندان‪،‬‬ ‫ظهر که شد‪ ،‬مفتش‪ ،‬دایره ‬ ‫درگذشــتگان‪ ،‬سرنوشت‬ ‫محتــوم‪ ،‬اســتعفانامه‪،‬‬ ‫مسخره نوانخانه و مجلس‬ ‫تودیــع‪ ،‬داســتا ن هایی‬ ‫هســتند که در این کتاب‬ ‫می توان خواند‪.‬‬ ‫شب نشــینی باشــکوه‪،‬‬ ‫نوشــته غالمحســین‬ ‫ســاعدی‪ ،‬در ‪ ۱۲۶‬صفحه‬ ‫توسط نشــر نگاه به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫با وجود تفاوت ها می توانیم با هم زندگی کنیم‬ ‫ســرزمین ها و کشــورهای گوناگون‪ ،‬قصه هــای متفاوتی دارند‪،‬‬ ‫روایت هایی از زندگی هایی که می توانند‪ ،‬سرنوشــت جهان را رقم‬ ‫بزنند‪ .‬کتاب با هم زندگی کنیم‪ ،‬مجموعه ای از قصه های فولکلور‬ ‫کشورهای گوناگون اســت و قصه هایی از ایران‪ ،‬هند‪ ،‬ژاپن‪ ،‬مصر‪،‬‬ ‫انگلیس و‪ ...‬را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫گرداوری این کتاب‪ ،‬بر عهده سیروس طاهباز بوده و تصویرگران‬ ‫نامداری چون‪ ،‬بهمن دادخواه‪ ،‬نســرین خســروی‪ ،‬بهرام خائف‪،‬‬ ‫نورالدین زرین کلک‪ ،‬علی اکبر صادقی‪ ،‬پرویز کالنتری‪ ،‬هوشــنگ‬ ‫محمدیان و فرشــید مثقالی در شــکل گیری این اثــر‪ ،‬همراهی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫داستان های کتاب با هم زندگی کنیم‪ ،‬بر اساس محبت‪ ،‬همدلی و‬ ‫صلح نوشته شده اند و به کودکان درس مهربانی می دهند‪.‬‬ ‫دام و دانه از هند‪ ،‬اسب مسافر از ژاپن‪ ،‬گربه و موش از انگلیس‪ ،‬سفر‬ ‫از امریکا و مهمان های ناخوانده از ایران‪ ،‬برخی داســتان های این‬ ‫کتاب هستند‪.‬‬ ‫کتاب با هم زندگی کنیم‪ ،‬برای کودکان دبســتانی نوشته شده‪ ،‬با‬ ‫گرداوری و ترجمه سیروس طاهباز نوشــته شده و در ‪ ۶۰‬صفحه‬ ‫توسط انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اثار و بناهای تاریخی و مردم شناسی انها مطالعه و گرداوری شده است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه از این تعداد سه روســتا در جوانرود و سه روستا در شهرستان پاوه قرار دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در جهت تکمیل پرونده ها کلیه نقشه های سه بعدی این روستاها اماده و خروجی‬ ‫انها از نرم افزار «جی ای اس» تهیه شده است‪ .‬طالب نیا به حُ سن ثبت ملی این روستاها‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬با ثبت یک روستا عالوه بر میراث فرهنگی و تاریخی‪ ،‬ابنیه ها‪ ،‬ایین‬ ‫های کهن‪ ،‬رسوم‪ ،‬فرهنگ منطقه و حتی میراث طبیعی نیز ثبت می شود‪.‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬میراث‬ ‫فرهنگی و صنایع دستی‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 161‬شنبه ‪ 30‬اذر ‪98‬‬ ‫شب شعر یلدایی در کرمانشاه برگزار می شود‬ ‫کرمانشاه رییس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه‬ ‫از برگزاری شب شعر یلدایی همزمان با شب یلدا در کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی عبدالمالکی در گفت و گو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به برگزاری این مراسم‬ ‫در روز شــنبه (‪ 30‬اذر) گفت‪ :‬برای برپایی این مراسم از ‪ 12‬انجمن ادبی‬ ‫شهر دعوت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در برپایی این مراسم که در محل هتل پارسیان برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬دستگاه های مختلف اجرایی استان از جمله اداره کل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی‪ ،‬اداره کل کتابخانه های استان‪ ،‬حوزه هنری و نیز اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی استان مشارکت دارند‪.‬‬ ‫عبدالمالکی تصریح کرد‪ :‬قرار اســت در این برنامه در کنار شعرخوانی و‬ ‫شاهنامه خواهی‪ ،‬فلسفه این ایین باستانی نیز توسط دکتر ابراهیم رحیمی‬ ‫زنگنه بازگو شود‪.‬‬ ‫وی هدف از برگزاری این مراســم را زنده نگه داشتن ایین های باستانی‬ ‫ایرانی عنوان کرد وافزود‪ :‬یلدا یکی از ایین های تاریخی ایرانیان اســت و‬ ‫در هر شهر و استانی برپایی این مراسم در کنار اداب و رسوم مشترک این‬ ‫ایین‪ ،‬اداب مخصوص به خود را نیز دارد‪.‬‬ ‫عبدالمالکی تصریح کرد‪ :‬برگزاری چنین مراسمی ضمن زنده نگه داشتن‬ ‫این ایین باستانی‪ ،‬موجب انتقال این ســنت زیبای ایرانیان به نسل های‬ ‫اینده می شود‪.‬‬ ‫توضیح رییس سازمان حج درباره سفربه سوریه‬ ‫یک هفته پس از اغاز اعزام کاروانی زائران ایرانی به‬ ‫سوریه‪ ،‬رییس ساز مان حج و زیارت گفت‪ :‬سفرهای‬ ‫زیارتی به عتبات عالیات (عراق) و سوریه به صورت‬ ‫محدود و فقط از طریق ناوگان هوایی انجام می شود‪.‬‬ ‫هفته گذشــته کاروانی از زائران ایرانــی با بدرقه‬ ‫مقامات سازمان حج و زیارت به سوریه اعزام شد‪،‬‬ ‫درحالی که پیش از ان هچ اطالع رسانی عمومی در‬ ‫این باره نشده بود‪.‬‬ ‫سفر ایرانی ها به سوریه رسما از سال ‪ ۱۳۹۰‬با اغاز‬ ‫جنگ های داخلی در این کشــور و پــس از ربوده‬ ‫شدن جمعی از ایرانی ها متوقف شد‪ .‬از سال گذشته‬ ‫معدود اژانس هایی تورهای زیارتی به این کشور را از‬ ‫سر گرفتند‪ ،‬درحالی که متولیان ان از جمله سازمان‬ ‫(وزارت) میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی و سازمان حج و زیارت نسبت به ان بی اطالع‬ ‫بودند و حتی این سفرها را با توجه به امنیت ناپایدار‬ ‫در ان کشور تایید نکردند‪ .‬ســازمان حج و زیارت‬ ‫پیش تر از سرگیری سفرهای زیارتی به سوریه را به‬ ‫طرح امنیتی این کشور مشروط کرده بود اما درحال‬ ‫حاضر با وجود نامشخص بودن سرانجام این طرح‪،‬‬ ‫این سازمان رســما اعالم کرده است که سفرهای‬ ‫کاروانی به این کشور را از سرگرفته‪.‬‬ ‫سیل به ‪ ۶‬بنای تاریخی اهواز‬ ‫اسیب زد‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی استان خوزســتان از اسیب دیدن ‪۶‬‬ ‫بنای تاریخی در چهار شهرستان استان اهواز‬ ‫در سیل اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫حکمت اهلل موسوی با بیان این که از مسئوالن‬ ‫ادارات و پایگاه های این اســتان‪ ،‬درخواست‬ ‫شــده تا با پایش اثار تاریخی استان وضعیت‬ ‫ان ها را به اداره کل اســتان گــزارش دهند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بخشی از سقف های هتل تاریخی‬ ‫«قو» به دلیل اســیب هایی که از گذشته به‬ ‫ان وارد شــده بود‪ ،‬در بارندگی های چند روز‬ ‫گذشته ریزش کرده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به ریزش بخشی از دیواره ی خانه‬ ‫«نجف خان» در شهرســتان بهبهان‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬پایه های پل تاریخی «ســید صالح» در‬ ‫شهرســتان کارون نیز هنوز زیر اب است و تا‬ ‫پایین نرفتن کامل اب‪ ،‬امکان بررسی وضعیت‬ ‫این پل تاریخی وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اسیبی که به بخشی از دیواره ها‬ ‫و تزئینات خانه تاریخی «افضل» در شهرستان‬ ‫شوشتر وارد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مناطق همجوار‬ ‫و بخشــی از بنای تاریخی «دورقی» و حیاط‬ ‫خانه تاریخــی «علیزاده» نیز در این ســیل‬ ‫نشست کرده اند‪.‬‬ ‫او با بیان این که هیچ گزارشــی تا این لحظه‬ ‫از وضعیت ســازه های ابی تاریخی شوشــتر‬ ‫داده نشده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬هر چند احتماال با‬ ‫تخریب ها و شستگی هایی در برخی مناطق‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬اما هنوز گزارش های رسمی‬ ‫و اطالعات دقیقی از مناطق تاریخی ابادان‪،‬‬ ‫شوش‪ ،‬چغازنبیل‪ ،‬خرمشــهر یا دزفول داده‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫با این وجود موســوی از فعال بودن فضاهای‬ ‫تاریخــی‪ ،‬موزه ها و خانه هــای تاریخی قابل‬ ‫بازدید زیــر نظر وزارتخانه میــراث فرهنگی‬ ‫خبر داد و در ادامه گفت‪ :‬به دلیل خاکی بودن‬ ‫محوطه های برخــی از فضاهــای تاریخی و‬ ‫جهانی مانند چغازنبیل یا شوش که در زمان‬ ‫بارندگی های کوچک نیز گل الود می شــوند‪،‬‬ ‫قطعا در شــرایط حاضر‪ ،‬بازدیدها به کندی‬ ‫انجام می شود و حضور گردشگران را مختل‬ ‫می کند‪ ،‬اما خوشــبختانه موزه ها این شرایط‬ ‫را ندارند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اســتان خوزستان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬تا ثابت نشدن وضعیت اثار تاریخی‬ ‫و پایین نیامــدن اب به طور کامل‪ ،‬نمی توان‬ ‫دقیق تر درصد اسیب های وارد شده را تخمین‬ ‫زد یا اعتبار برای ان ها درخواست کرد‪.‬‬ ‫روابــط عمومی ســازمان حج و زیارت بــه نقل از‬ ‫«علی رضا رشــیدیان» اعالم کرد‪ :‬ســازمان حج و‬ ‫زیارت به عنوان مجموعه متولی سفرهای زیارتی به‬ ‫عتبات عالیات و سوریه‪ ،‬ساماندهی و مدیریت این‬ ‫سفرها را در کشور عهده دار است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬هم اینک با توجه به شرایط خاص در این‬ ‫کشورها (سوریه و عراق) سفرهای زیارتی با رعایت‬ ‫مالحظات الزم در بحث اسایش و رفاه زائران ایرانی‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته رییس سازمان حج و زیارت‪ ،‬سفر سوریه به‬ ‫صورت سه روزه و ‪ ۵‬روزه است و زیارت مرقد مطهر‬ ‫حضرت زینب (س) و حضرت رقیه (ع) و ‪ ...‬در برنامه‬ ‫سفر زائران سوریه قرار دارد‪.‬‬ ‫رشیدیان همچنین گفت‪ :‬ســفر به کربال و نجف‪،‬‬ ‫کاظمین و سامرا هم به همین شــکل و محدود با‬ ‫لحاظ شرایط و اسایش زائران انجام می شود‪.‬‬ ‫درحال حاضر اعزام کاروانی به ســوریه از ســوی‬ ‫شرکت مرکزی کارگزاران امور زیارتی استان تهران‬ ‫برنامه ریزی و اجرا می شــود که به صورت موردی‬ ‫برای ثبت نام فراخوان می دهد‪ .‬هزینه ســفر پنج‬ ‫روزه به سوریه نیز ســه میلیون و ‪ ۷۹۵‬هزار تومان‬ ‫اعالم شده است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫دعوتنامه ایران برای‬ ‫جشن سال نو چینی ها‬ ‫ایران برای دومین سال متوالی از مردم چین دعوت کرده‪ ،‬سال‬ ‫نو خود را در ایران جشن گیرند‪.‬‬ ‫سال نوی چینی از مهم ترین تعطیالت سنتی مردم چین است‪.‬‬ ‫گاهشماری چینی‪ ،‬گاهشماری ترکیبی شمسی ‪ -‬قمری است‬ ‫و حرکت خورشید‪ ،‬ماه و ستارگان‪ ،‬تعیین کننده روزها‪ ،‬ماه ها‬ ‫و سال ها است‪ .‬هر سال‪ ،‬در ماه بهمن‪ ،‬سال چینی نو می شود‪.‬‬ ‫سال نو‪ ،‬با پدیدار شدن ماه در نخستین روز سال اغاز می شود‬ ‫و به همین علت گاه به ان سال نوی قمری نیز گفته می شود‪.‬‬ ‫جشن سال نو‪ ،‬عموماً پانزده روز به طول می انجامد و با جشن‬ ‫فانوس پایان می یابد‪ .‬در بیشــتر کشــورهایی که چینی ها‬ ‫اکثریت را تشــکیل می دهند یا اقلیت قدرتمندی هســتند‪،‬‬ ‫سال نوی چینی جشن گرفته می شود؛ از ان جمله می توان به‬ ‫چین‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬تایوان‪ ،‬برونئی‪ ،‬کره شمالی و کره جنوبی‪،‬‬ ‫مغولستان‪ ،‬نپال‪ ،‬بوتان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ســنگاپور‪ ،‬اندونزی‪ ،‬مالزی‪،‬‬ ‫فیلیپین و تایلند اشاره کرد‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی چندی پیش در جریان سفر به چین در مصاحبه ای که‬ ‫با برخی شــبکه های تلویزیونی این کشور داشت از چینی ها‬ ‫دعوت کرد تعطیالت سال نوشــان را در ایران که ارزان ترین‬ ‫مقصد سفر در جهان معرفی شده است‪ ،‬سپری کنند‪.‬‬ ‫ایران از تابســتان امســال قانون لغو روادید را برای چینی ها‬ ‫یک طرفه به اجرا گذاشت‪ .‬طبق اظهارات برخی اژانس داران‬ ‫چینی‪ ،‬این اقدام ایران با اســتقبال گردشگران چینی روبه رو‬ ‫شده اســت؛ حاال محمد ابراهیم الریجانی مدیرکل بازاریابی‬ ‫و تبلیغات گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی گفت‪ :‬رویداد «ایران باشکوه» به مناسبت عید‬ ‫چینی ها در استان های کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی معاونــت گردشــگری وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬وی با بیان این‬ ‫خبر گفت‪ :‬به منظور حضور مســتمر و موثــر در بازار هدف‬ ‫گردشــگری چین‪ ،‬معاونت گردشــگری در تالش اســت تا‬ ‫همزمان با ســال نو چینی در تاریخ ‪ ۴‬تا ‪ ۲۰‬بهمن ماه ســال‬ ‫جاری‪ ،‬رویداد «ایران باشــکوه» را برای گردشــگران چینی‬ ‫برگزار نماید‪.‬‬ Turkey’s plan to attract the eye-almond tourists Saturday, 21 December, 2019 6 AYAR Economy The Caucasus is Quietly Becoming a Hub for Middle East Trade, Tourism and Investment In early November this year, Azerbaijan’s capital Baku played host to the 7th Azerbaijan-UAE Intergovernmental commission on Economics, Trade and Technical Cooperation. Political and business leaders came together to discuss further expanding trade links between Baku and Abu Dhabi, increasing security cooperation, and providing mutual assistance as both oil and gas rich economies attempt make bold attempts to diversify away from hydrocarbon dependence.   In the hotel lobbies of Baku, at the resorts of Batumi, and in the cafes of Yerevan, Farsi, Arabic, and Hebrew have become increasingly common. And as the Caucasus becomes an increasingly central region for China’s Belt and Road Initiative, investors from the Middle East see great potential in this geo-strategically vital region. Yet increasing connections between the Caucasus and Middle Eastern states, which have been especially pronounced in recent years rarely catch the attention of political analysts. When foreign policy experts and journalists consider the international relations of Middle Eastern states, they tend to look across the Red Sea to the Horn of Africa, across the Sahara to the Sahel, or over the Mediterranean to Western Europe and beyond to the United States. Yet they very rarely look directly northwards to the South Caucasus - a region comprising the states of Azerbaijan, Armenia and Georgia. Lincoln Mitchell, an Adjunct Associate Professor of Political Science at Columbia University argues that this is a mistake. 98 ‫ اذر‬30 ‫ شنبه‬- 161 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ World AYAR EQTESAD - Turkey’s Association of Tourism Agencies predicted the number of tourists entering the country by the end of this year to more than 40 million and income from the tourism industry of Iran over 30 billion dollars. Argin Shahin, stating that the number of foreign tourists to Turkey in the coming year also passes from the border of 40 million, said: “The efforts of activists and representatives of the tourism industry to find new markets has played a role in increasing the number of tourists to the country." Artist establishes studio to inherit, develop handicraft of Palace Carpet making Xinhua - Wu Jianmei, a Palace Carpet craftwoman, weaves a carpet at Xue Qing’s studio in Beijing, capital of China, Dec. 12, 2019. Carpet making has a history of more than 2,000 years in China. Palace Carpet was born in Yuan Dynasty (1271-1368) as it was recognized and accepted by more and more imperial families and gradually became a royal necessity. The handicraft of Palace Carpet making was added to the list of the city-level intangible cultural heritage of Beijing in 2008 and recognized as a national intangible cultural heritage two years later. Xue Qing has been learning and making the Palace Carpet for more than 30 years. In an effort to inherit and develop this traditional handicraft, he established a carpet studio of his own in the year of 2016. Xue Qing hopes he can create more carpet works which go with the modern trend, drawing more young people to the work of carpet making, inheritance and protection. Cancelled orders, missed exhibitions: J&K’s handicrafts industry is in its worst ever phase With no internet, the industry’s connection with its biggest customer base - the foreign market - has been gone for nearly four months. (The Wire) Srinagar: Nearly 120 days of internet shutdown and over two months of a communication blockade since August 5 following the reading down of the special status of Jammu and Kashmir and the bifurcation of the state into two Union Territories has come as a death blow for the already distressed handicrafts industry in Kashmir, leaving about 50,000 weavers, craftsmen, manufacturers and handicraft exporters without a means of livelihood. According to handicrafts exporters, the months of August, September and October are peak business months during which handicraft items are exported to domestic and international markets. Deliveries to foreign countries, of handicraft items like shawls, carpets, chain-stitch shrugs and papier-mâché items for Christmas take place in August and September. But since there was a total communication blockade and internet shutdown from August 5, online orders were not received. Neither manufacturers, nor weavers could thus do business in the past three months. “The handicrafts trade suffered about 90% losses this year,” said Ali Muhammad Shirazi, a noted handicraft exporter from the valley. “There was a loss of about Rs 400 crores because there was negligible export of handicrafts due to the communica- tion shutdown,” he added. Shirazi said the handicrafts industry was once a Rs 4,000 crore one and the second largest contributor to the economy of the erstwhile state after the agriculture sector. However, over the years, the implementation of GST, other taxes, and the global economic meltdown has had an adverse impact on it. Under the previous tax regimes, most handicrafts industries in India were largely exempt from taxes. However, after the implementation of GST, various raw and finished components were taxed from 5% to 18% under the new tax regime. “The handicrafts sector has already been in distress for the past few years. But the August 5 communication shutdown and especially the internet shutdown has come as a big blow for the handicrafts industry in Kashmir,” said Shirazi, who is the only exporter in Jammu and Kashmir associated with the World Fair Trade Organisation, and who exports handicraft products to several foreign countries. Italians campaign to get espresso UNESCO’s World Heritage status Japan to recommend Jomon Period sites for World Cultural Heritage list In Italy, espresso is a way of life, and the country is arguably its spiritual home. Now Italian officials are pushing for the beverage to be recognised on UNESCO’s Intangible Cultural Heritage of Humanity list. Coffee culture is an essential part of Italian life; the day is defined by coffee rules and rituals (i.e. no coffee with milk after breakfast). Italians take it seriously. Especially espresso, or caffè as they call it. Italy is, after all, the birthplace of espresso. Now they’re campaigning to have the beverage included by UNESCO in its Intangible Cultural Heritage list to safeguard its traditional preparation and brewing techniques. Advocates claim that espresso, made in traditional coffee machines in bars and cafes, is an essential part of Italian culture. Italy’s espresso is “not just an indispensable drink for a good start of the day, it is a real social ritual,” the Consortium for the Safeguarding of Traditional Italian Espresso Coffee said in a statement. The consortium is one of the many groups supporting World Heritage recognition for Italy's espresso coffee. Coffee was introduced to Europe in the 17th century but it was Italy who gave the world espresso when Angelo Moriondo invented the first steam-driven, coffee-making machine in Turin in 1884. It also gave the world the language for coffee. Espresso, cappuccino, macchiato, americano, latte are all Italian words that we use to describe how we like our liquid gold. UNESCO’s Intangible Cultural Heritage of Humanity list officially recognises more than 500 customs, carnivals, ceremonies and traditions worldwide including harping in Ireland, traditional hand puppetry in Egypt, Bosnian grass picking and Jamaica’s reggae music. In 2017, the art of Neapolitan pizza-making was added to the list.  An official decision on espresso’s inclusion on the list is not expected until next year. Indian cultural heritage inscribed in UNESCO list The government decided Thursday to recommend the Jomon Period archaeological sites in northern Japan as a UNESCO World Cultural Heritage candidate for 2021. Japan will submit its formal recommendations to the organization by Feb. 1 for the 17 ancient sites in Hokkaido, Aomori, Iwate and Akita prefectures, which represent a culture that prevailed for more than 10,000 years. The UNESCO advisory panel will publish its assessment of the ruins around May 2021. Whether to add them to the World Cultural Heritage list will be decided in the summer of that year. If registered, the locations will become Japan’s 20th World Cultural Heritage listing and the first prehistoric sites to be included in the list. The ruins include the Sannai-Maruyama site, a large settlement in Aomori Prefecture, and the Oyu Kanjo Resseki site, two large stone circles in Akita Prefecture. Local governments say the sites featuring numerous settlements, stone circles and graves have global value as they provide insights into a hunter-gatherer society and the spiritual culture of the Jomon Period, believed to have begun 16,000 years ago. The four prefectural governments hosting the sites have been discussing a plan to change the names of these sites to facilitate international understanding of the ruins’ value. They plan to make a decision later this month. Currently, there are 1,121 UNESCO World Heritage designations that include cultural, natural and mixed sites. The UNESCO World Heritage Committee examines only one recommendation per country a year. In 2020, the committee will examine whether to register the Amami-Okinawa island chain, recommended by Japan, in a meeting to be held in China’s Fuzhou in summer. The Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage under UNESCO established a list in 2008 to protect and create awareness about intangible cultural practices which define the diversity in heritage of a country and would be lost to the world if not preserved. There are few practices or skills such as folklores, customs, beliefs, traditions, knowledge or a form of expression which constitute the nonphysical intellectual property in contrast to the tangible heritage elements like artifacts and objects. These practices, representation, expression, knowledge or skills which are a part of a place’s cultural heritage are called intangible cultural heritage (ICH). UNESCO has established a list of such heritages to ensure that they are better protected and their significance is spread worldwide. This list established in 2008, is published by the Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage, the members of which are elected by state parties meeting in a General Assembly. India known as the land of culture and heritage has 13 cultural heritages in the UNESCO’s intangible cultural heritage list. Kutiyattam Kutiyattam, one of India’s oldest living theatrical traditions, is a Sanskrit theatre practiced in the province of south-Indian state Kerala. Performed traditionally in theatres called Kuttampalams in the temples, the art form originated more than 2,000 years ago. An amalgamation of Sanskrit classicism with local traditions of Kerala, it uses expressions of eyes and hand gestures to express the thoughts and feelings of the main character. The theatre has been facing crisis due to lack of funding. Tradition of Vedic chanting The Vedic scriptures composed over 3,500 years ago embody one of the world’s oldest surviving cultural traditions. The chanting of these sacred rituals in Sanskrit by the Vedic communities are not only rich in oral literature content and an ingenious technique practiced by a community of Brahmin priests. Only thirteen of the over one thousand Vedic recitation branches stand now. Ramlila Ramlila is the traditional performance of the epic Ramayana with a series of songs, narration, dialogue and acting seen mostly in north India during the festival of Dussehra. The most well-known representations are those performed in Sattna, Vrindavan, Varanasi and Ramnagar. While it is still observed in a grand manner in some parts, it seems to have been affected by the popularity of television. Ramman Ramman, a religious festival and ritual theatre in honour of the tutelary god, Bhumiyal Devta is prevalent in Garhwal Himalayas in the twin villages of Saloor-Dungra in Uttarakhand. Bringing together people from all castes and occupations, the event has distinctive roles for everyone. Being bound by its geography, the community in order to remain viable has set their priority in promoting its transmission. Mudiyettu A ritual dance drama from the south-Indian state of Kerala, Mudiyettu tells the mythological tale of the battle between goddess Kali and the demon Darika. A ritual observed after harvest of summer crops, Mudiyettu brings the entire village together for celebration and also serves as a site for transmission of traditional values, ethics and moral codes of the community to the next generation. Kalbelia A folk song and dance form of a traditional community in the west-Indian state of Rajasthan, Kalbelia songs spread mythological knowledge through stories accompanied by traditional dance. Through this art form, the community also attempts to revitalise its cultural heritage in the changing socioeconomic environs. Chhau dance This traditional dance from east India presents episodes from epics like Ramayana and Mahabharata, local folklore and also abstract themes. Influenced by indigenous forms of dance and martial practices, it has three distinct styles with two using masks. With the increased industrialization, change in economic conditions and new media, the art form has seen a decrease in participation. Buddhist chanting Ladakh in north-India is home to many Buddhist monasteries where Buddhist lamas (priests) chant sacred texts representing the philosophy and teachings of Buddha. Different Buddhist sects have their own form of chanting. They are chanted everyday in the assembly halls as prayer to the deities for world peace and also personal growth of the practitioners. Sankirtana An array of arts performed to mark religious occasions as well as various stages in the life of the Vaisnava people of the north-east Indian state, Manipur, Sankirtana narrates the lives and deeds of lord Krishna through song and dance. This vibrant practice also brings together and helps in developing an organic relation between individuals, community and nature. Craft of the Thatheras The traditional technique of manufacturing brass and copper utensils by the Thatheras of Jandiala Guru in Punjab is unique in its own as the process of manufacturing is transmitted orally from one generation to the next. This metalwork is not only a form of livelihood for the Thatheras but also a definition of their community’s kinship structure, work ethics and status within the social hierarchy of the town. Yoga The ancient practice of Yoga today has attained international recognition with June 21 observed as International Yoga Day. It is based on the philosophy of unifying the mind with the body and soul with a series of poses, meditation and other techniques. It is designed to help individuals release stress and allow a state of liberation. Nowruz The Persian new year celebrated worldwide is also observed by the Parsi community residing in India with great pomp. It involves a variety of rituals, ceremonies and other cultural events observed for two weeks. The celebration brings families together along with contributing in building community solidarity and peace. Kumbh mela One of the largest human congregations in the world, the festival sees pilgrims coming together to take a dip or bathe in the sacred river, Ganges. With an important spiritual role in the country, the fair is held in four places- Haridwar, Ujjain, Nashik and Prayag every four year by rotation. Tourism has generated 20% of total world employment since 2013 Tourism is a great contribution to the world economy. Large emerging economies, including developed ones, depend largely on the tourism industry. Countries such as the US, France, and Spain fight over leadership in this sector with the aim of positioning themselves as the world’s first tourist power, which to say the least, is a very profitable objective. The tourism industry not only generates revenues for a country and cultural wealth, but it is also one of the most important economic engines for growth and development. Globalization, as well as diplomatic relations among countries, has made traveling increasingly common. That is, the percentage of the world population that requires an entry visa to visit foreign destinations decreased from 75%, in 1980, to 53%, in 2018. The result is that more and more people travel from one country to the other on a recurring basis, which has increased the frequency of leisure travel from 50 to 56%, according to a report of the World Tourism Organization (UNWTO). Tourism is a great source of income and employment for countries that receive more tourists, which has had a significant impact on the main economies of the world. For this reason, many countries have increased their investment in the tourism industry, including several campaigns and strategies to highlight the attractiveness of their main destinations. This current state of tourism has benefited all continents of the world, growing in the number of arrivals year after year. Tourism, in short, has become a fundamental pillar for the economic growth of all countries, accounting for a good portion of the world’s GDP. Despite the time, the tourism industry has not lost that dynamism that allowed it to grow exponentially over the years. According to the latest data published by the World Travel and Tourism Council (WTTC), the tourism industry accounts for 10.4% of the world’s GPD, making it one of the largest economic sectors worldwide. With 8.8 trillion US dollars, tourism establishes itself as one of the fastest-growing industries of the world, being surpassed only by the manufacturing sector. Even so, it is far ahead of other important sectors such as financial services, health or technology. Despite the major crises that have shaken the economy, tourism is an industry that has always been seen as ‘a safe bet’. What this means is that, while other sectors contracted before the growing uncertainties or shocks that damaged the economy, tourism has been able to grow continuously without setbacks, a positive trend that has defined it as the industry that grows the most in relation to the average recorded by the other sectors that make up the global economic activity. Tourism is becoming one of the most profitable growth engines for the global economy, so leadership in the sector is being disputed among the major countries, which struggle every year to attract more and more tourists to their territories. According to the UNWTO “International Tourism Highlights” report, tourism generates more than 5 billion US dollars a day. In turn, total revenues from international tourism worldwide, including passenger transport, were 1.7 trillion US dollars in 2018, with over 1.4 billion international arrivals registered across the globe. As expected, economic growth is made up of many factors that, when analyzed separately, make the tourism industry more attractive. According to the WTTC report, as of 2018 (the 2019 report has not been published yet), tourism employs 319 million people, and it is expected that this figure will reach 421 million by 2029. This means that tourism is not only a growing economic engine but also an employment engine in itself, since it is the industry with the best evolution in terms of job creation, just behind the manufacturing sector. In the world, 20% of the jobs that have been generated over the past 5 years have been directly related to tourism. This has caused that, in addition, 10% of the workers in the world are employed in the tourism sector. It is, in fact, a source of employment that not only generates and employs a large workforce but also does it in an inclusive manner and with great opportunities for both genders, even creating job offers for the youngest. According to data from the “International Perspectives on Women and Work in Hotels, Catering and Tourism” report carried out by Cornell University, worldwide and on average, 55.5% of employees in the tourist industry are women. According to the International Labor Organization (ILO), tourism is a source of employment worldwide, so it is expected that, following its growth levels, tourism continues to generate employment exponentially over the years. Given the growth achieved and its emergence in the global economy, tourism is gaining more and more weight due to the deterioration of other sectors and the downturn of the economy worldwide. Nevertheless, this reality implies a possible risk that could result in a shock in the sector. In summary, and to get an idea of the magnitude, in OECD countries such as Spain, tourism represents about 15% of its GDP. For other European countries, such as France or Portugal, tourism accounts for 7.3% and 13.7% of GDP, respectively. Iran to grow share of tourism in country’s economy Saturday, 21 December, 2019 7 AYAR Economy 3500 million Toman worth of tourism projects built in Golestan AYAR EQTESAD - Deputy Director of economic affairs of Golestan Governor pointing to increase the number of ecotourism in the province said: Three thousand and 500 billion tomans in the province of tourism is running. "The performance of managers has to feel the society and the Office of Cultural Heritage, tourism and handicrafts of Golestan has created a emotional relationship with the community, and it has been effective in place of the province,” reports the news agency. He continued, I was able to promote the status of the office of the entire cultural heritage, tourism and handicrafts of the province, and ranked 29 provinces to the first rank with cooperation and interactions. The deputy governor said: There was a lot of time to attend the various branches of the Court for the destruction of historical buildings hut and today the historical context of Gorgan and Gomishan as the frontal investment has been raised. He added: In the five years, the number of national records in the province of 646 has reached the effect of 900, as well as the project of the global Tower of Ganoos has become the reputation of the province and country. He continued: The handicrafts were under construction at 6 points in the province, and crafts centers were active in 13-point provinces. The director of the cultural heritage, handicrafts and Tourism province pointed out: holding several festivals in the field of tourism has become brand and we arrived at the tourist accommodation from 304 thousand to one million and 700 thousand people. He noted: Currently, three thousand and 500 billion Tomans projects are running in the province’s tourism sector and have witnessed a dramatic change in the canvas. "Our great aspirations in the field of Golestan tourism need great support and I will try to help the province tourism in a new position, because the economic growth of the province will not be achieved without tourism,” Karimi said. Fate of using digital currencies in Iranian tourism The limitations of foreign tourists in Iran to use credit cards are among the most important challenges that tourists entering and buckle up, and Iran is therefore facing many problems to attract tourists. The existence of sanctions and the lack of international banking communication with other countries in the world will not cause tourists to come to Iran without their own cash exchange. Such an accident also has its own consequences, such as theft, loss, and the difficulty of moving cash, a problem that can even cause travel security in this group of tourists. In the meantime, the tourism experts are looking for an appropriate solution and replacement to solve this issue so that tourists are not confronted with the obstacles of these involves on travel to Iran. One of the alternative ways that tourism activists emphasize is the use of digital currencies, the digital currencies that incidentally the various countries ‘ experiences have been successfully used. In the same regard, other countries have motivated to carry out a part of their economic activities, including tourism, a process that helps to move to the problems of cash displacement by tourists and restrictions that are due to international sanctions Formed in the field of tourism minimized. The unique digital currency features allow the problem to be resolved in case of its widespread use in the tourism industry of the country. A successful country experience But currently, some countries have entered the recognition of digital currencies in this field and have continuous and successful activities. Including these countries Japan, Taiwan, Hawaii and... They also offer their own tourism services with a digital currency, which is very effective in economic development, especially in the tourism sector, and in the opinion of experts, Iran, with the recognition of digital currencies, can be part of the problems that are due to financial sanctions And it is to be resolved. 98 ‫ اذر‬30 ‫ شنبه‬- 161 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Iran Aayar Eqtesad - “The growth of foreign tourists to the Islamic Republic is a sign of support policies and a number of good events in the country’s tourism area and the increase in tourism share in the country’s economy,” Deputy Minister of Tourism, Tourism and Handicrafts said. According to the Ministry of Cultural Heritage, Mohamed Khaiatian noted “ The recent multi - year support of tourism in the country increased from 4.5 million in 96 to 7 million and 900 thousand in 97, and this figure jumped to 6 million tourists in the first seven months of this year.” Tourism economics: development of state-oriented strategy By: Tala Momen Hashemi AYAR EQTESAD - The development formula is therefore different in the development of government-oriented characteristics in different societies, but if the state is development, it is in the form of the economy of culture alongside other areas such as industry, services, export and... Similar to the motor development engine is deemed to be planned. Unfortunately, in Iran, the oil economy has brought up the government, Governments whose main priorities are how to distribute a wealth (oil) in order to obtain political satisfaction. In the past two decades, it was a debate that tourism economy because of its diversity and breadth and some part of it could become one of the driving drives. The United Nations World Economic Forum and World Tourism Organization also emphasizes the importance of tourism growth as a new opportunity for development in developing countries, so the development of a Government has a special importance. A development government is trying to transform the tourism and culture economy into one of the driving engine development, such as what happened in Turkey and Malaysia in recent years. Because of their development and prioritizing the development, these governments also developed a culture economy. In the development literature, the development of the Government has a meaning and a particular concept. In the decade 1970, this discussion has been proposed in development topics that Western developed countries have a path to development that cannot be replicated in other countries, for example, the role of society and civil society, private sector, arystosites and even feudal in the Western development is remarkable. , While in their non-Western world, it is therefore claimed that in the non-Western world, the State (not the civil society or the private sector) must and can be the main motor drive and plan of development, and it is necessary for the state of development, which means that concern The main and the number one is the development and adherence to its requirements in and out, but in this case there is a lot of debate, for example, some theorists believe that the development government to advance their programs must inevitably take a degree of political authoritarianism in advance and hinder the power To develop opposition political groups. 6 villages in Uramanat get National Registration staturs AYAR EQTESAD - The director of the cultural landscape database of Oranyat announced the collection of 6 villages of the region for registering in the National Books list. Pouya Talebnia in a dialogue with reporters referring to the actions performed in the direction of globalization and Oraman of the national registration of historical villages, Azhardasht: The case of this village, including architecture studies, cultural landscape, monuments, and their anthropology, has been studied and compiled. . According to the number of three villages in Javanrud and three villages in Paveh, he added: In order to complete the case, all three-dimensional maps of these villages were prepared and their outputs were prepared from the GPS software. Talebnia pointed to the national registration Hassan of these villages and said: By registering a village in addition to cultural and historical heritage, buildings, ancient rituals, customs, regional culture and even natural heritage are also recorded. The director of the cultural landscape database in the end, stating that these actions contributed to the good hosting of the province in the capital of Kermanshah 2020, reiterated: 6 Oraman villages have been registered in the past one year, and by registering the number of villages registered in Kermanshah Province will reach 12 villages. Prior to this, with the efforts of the historic cultural landscape and the deputy of cultural heritage, tourism and handicraft of Kermanshah Province, the national registry of the villages of Henjij, Darian, Sherkan, Najjar and Naon Paveh and the village of Babajani Province in the list of national monuments of Iran is registered. Ten. According to IRNA, Horaman, or Oraman, is the name of a historical area with stair and very special customs, which includes parts of the cities of Sarvabad, Sanandaj and Kamyaran in Kordestan Province and Paveh, Javanrud, Nowdeshah and Nowsud in Kermanshah Province. The word Horaman or oraman of two parts of hooray means the meaning of the house, the place and the land, and in fact means the land of the Hmara and the position of Ahuradarou Mazda. Iran invites Chinese New year to celebrate Iran invites Chinese people for the second consecutive year to celebrate its new year in Iran. Chinese New Year is of the most important traditional holiday of Chinese people. The Chinese timeline, timeline is a combination of SSI, and the Movement of Sun, Moon and stars, determines days, months and years. Every year, in February, the new Chinese year. The new year begins in the first day of the year, and therefore it is also called the Lunar New Year. The New Year’s celebration generally lasts fifteen days and ends with the festival of Lantern. In most countries where the Chinese majority constitute a powerful minority, the Chinese New Year is celebrated, such as it can be made to China, Hong Kong, Taiwan, Brunei, North Korea and South Korea, Mongolia, Nepal, Bhutan, Vietnam, Singapore, Indonesia, Malaysia, Philippines and Thailand. Ali Asghar Mosan, Minister of Cultural Heritage, tourism and handicrafts a long ago during a trip to China in an interview with some of the country’s television networks, the Chinese invited to spend their holiday in Iran, which is the cheapest travel destination in the world. Iran has carried out a visa cancellation act for Chinese in the summer of this year. According to the remarks by some Chinese agencies, the Iranian action has faced Chinese tourists, now Mohammad Ibrahim Larijani, director of marketing and Tourism advertising Ministry of Cultural Heritage, tourism and Handicrafts said: “The magnificent Iran” event is held in the provinces of Iran Be. According to the Public Relations Office of the Ministry of Cultural Heritage, tourism and handicrafts, he said, “in order to have a continuous and effective presence in the Chinese tourism target market, the deputy of tourism is trying to coincide with the Chinese New Year on Feb. 4 to 11 February this year, the” Magnificent Iran “event for Chinese tourists.  Stating that the Chinese New Year has been in the country for the second time, added: After visa cancellation for citizens of the country, hosting influencers and activists of Chinese tourists in the form of familiarization tours next to the results of the private sector trip and holding the B2B meeting in the country, expect to be The achievements of this event are 17 days ago and Iran’s share of the world’s largest market is increased. Larijani pointed out that the provinces that are most welcomed by Chinese tourists have been selected in order to hold the “Magnificent Iran” event: 9 Tehran Province, Isfahan, Yazd, Kerman, Alborz, Semnan, Fars, Qazvin, Hamedan and free zones, including selected provinces to establish Iran’s event is magnificent. The Director of tourism marketing and advertising pointed out: to inspire and encourage any Chinese tourists to choose Iran as a travel destination, it is necessary to cooperate in various fields between the provincial authorities and the transnational devices. Tourism industry and countries which earned fortunes out of nothing AYAR EQTESAD - Many countries without historical attraction were able to take action with advertising and even history to attract tourists, but our country with the most natural and historical attractions has not done an effective action in this area. Undoubtedly, one of the reasons for a country’s economic growth such as Turkey and Malaysia was the development of tourism industry. But does Turkey have more attractions than Iran? These countries whose religious nature also close to our country could attract millions of tourists from all over the world, but why could we do so? Even Iranian customs can be raised as a tourist attraction for all the world. Celebration, such as Chaharshanbeh Soori, can hold a lot of tourists to Iran at a certain time, and in a clear period of the year, it is a very important attraction to the country, but with the tight look of this capacity is lost and its inverse function , There are many cultures in Iran that require organizing and paying attention and economic look. The untold implies that we are having a wide range of problems in the infrastructure sector. The aviation network, the power and the necessary means, despite the Iranian benefits in the industry in the movement of the passenger and the transformation of Iran into a regional hub, the majority of the capacities of internal flight networks have not been used, and there are more problems, however the big hubs. An area like Dubai, Istanbul and Doha has connected Iran to the cheapest and the world’s most lucrative air hubs, but the lack of proper planning in the domestic flights and improper policies in this area has prevented its use in the country’s tourism service. The hotelling problem is also another weakness in the country, very few cities that are deprived of hotels with minimal facilities and major cities such as Isfahan and Shiraz are facing room shortage in high traffic seasons. From these big problems we can see that most of the centers that have the potential to attract tourists are deprived of having even a standard health service. To attract tourists, it is necessary to lead to structural and infrastructure problems. Our other problem is poor and inaccurate advertising. In a world where advertising in a variety of ways is the first letter in marketing, we continue to fall asleep. Countries such as Azerbaijan, Uzbekistan and even Rwanda on the most visited TV network, the teams of football club and other common ways to identify their country. On the other hand, it is possible to reduce the religious foundations of some cultural stringency to foreign tourists, such as not to harm the public culture of society. How to develop and earn from celebrations? AYAR EQTESAD - A university lecturer at the “Thursday of Isfahan” told the role of celebrations as an event in the development of cities tourism. Shadi Foroughi, said the development occurs when we create satisfaction, prosperity and meaning, and development progress depends on five factors: economic, human, social, cultural and symbolic. He continued: As long as these resources are not converted into capital, they cannot be developed as a cause of development, a coma that the oil and gas not extracted can do so. This knowledge of ancient Iranian culture and languages pointed out: the eminent celebrations and characters of each country are word of cultural and symbolic resources, and this is our art if we can use these resources in the way of development. As a saying that today countries in the world to attract other tourists just don’t rely on their historical and natural history, they said, “They have exceeded the step, and by defining various events from their symbolic, not only attracting tourists but also in the introduction of their country and culture to the world and They have used international reputation. He considered a successful example that the Turkish neighbor, who was successful in the event, has carved the word of Rumi’s name in the minds of every listener by setting the Rumi’s night ceremony. This lecturer reminded of the world’s cultural Heritage tour guides, competing countries for the host of events such as the Olympic and the global Cup, and said: “These countries are aware that the events of this hand can lead to profit and the emerging economic for them." . Foroughi stated: Japan was the Olympic host of 1964 and was not only able to return the costs, but also succeeded to take its gross production from 10 and 1 percent to annual 26%. Therefore, a successful holding of an event can be effective in earning and economic development of a city, country and village, and this is also applicable in smaller events. He, holding the exhibition of nomadic rural crafts in Tehran and a neighborhood in Isfahan, also considered two successful examples in this field and said, if today shopping malls are something beyond the shop and have a bookstore, a cinema and a restaurant on their own because they know the stay of the customer leads The purchase becomes more and events can also help with the same pattern of diversity to stay more tourists. The university lecturer pointed out that Finland used white deer in one of his villages and held a great Christmas celebration in the village, in the year 2001, which was held for the first time, 10,000 people participated in the year 2005, 60 Thousands and now this event has more than 400 thousand visitors and the airport is built in the village so that Europeans can participate in this celebration. Foroughi reiterated: Events will make a variety of diversity, and in the seasons of the tourists, the city’s economy is not static. He is the only event that is held extensively by people in Iran and is welcomed by a great deal of Muharram. The university lecturer pointed out: Chaharshanbeh Soori, Yalda, and Nowruz are also able to convey a sense of identity to the public by becoming a meaning in their lives, in order to be effective in development. He expressed hope that Esfahan, like the city of Tajikistan, would be able to hold these national events at an international level and take away the attraction of the tourists. Saturday, 21 December, 2019 98 ‫ اذر‬30 ‫ شنبه‬- 161 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Italy keen on more cultural heritage cooperation with Iran AYAR EQTESAD - Italy’s Ambassador to Iran Giuseppe Perrone hoped for further cooperation with Iran in cultural heritage areas and said the joint projects between the two countries could help further promote cultural understanding. The Ambassador made the remarks in a ceremony to inaugurate joint Iran-Italy project for the development of cultural heritage and tourism in Tehran on Monday night. Pointing to the wide gap between the negative image of Iran created by the international propaganda machine and the reality of Iran in view of being an old country and general public, the ambassador said that tourists could easily realize the reality of Iran when they visit the country and meet its nature, history and most importantly, the character of its people. Elaborating on the joint project, he said: “This cooperation project has started with the survey of sites in western Iran and you can provide extremely valuable weight to it when it comes to the management of the projects and promotion of the cultural sites.” Perrone said that he was pleased with the welcoming attitude of the Iranian side on launching the joint project and thanked all Iranian organizations involved in the joint project including the Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts for their great support. He said that the Italian mission in Tehran has always been very focused on cultural cooperation, adding that it is because it is aware of the depth of mutual cooperation in the area and also the importance of such interactions between the nations of Iran and Italy as heirs of two ancient civilizations. Meanwhile, speaking in the ceremony, Giovanna Barni, the President and Business Development Manager at CoopCulture - which is one of the largest cooperative companies in Italy - leads this joint project for Italy, delivered a speech. She expressed happiness over having the opportunity to visit some of the outstanding Iranian cultural heritage sites and said the visit gave her the chance to become familiar with their history as well as the great general public attitude which accompanies them. She appreciated the hospitably of the Iranian people as well the sincere job done by Iranian officials in charge of the cultural heritage. She highlighted the expertise the cultural heritage needs for maintenance taking into account the long history and old age of structures of the historical monuments and the impact of climate change on them, saying that there is an eternal need for protecting, maintenance and safeguarding them by employing new and innovative ways and tools. She hoped that the present cooperation which is going on in all necessary levels between the two countries would mainly focus on the important point of safeguarding the local communities living by such great cultural heritage sites as well as providing the opportunity to tourists to visit them. Referring to Italy’s valuable experiences and potential in renovating cultural heritage sites, she voiced readiness to share experiences with Iran on specialized technology and know-how for repairing and renovation. She welcomed the idea of initiating a pilot project in Iran as a prelude to greater cooperation. In the meantime, Deputy Director of Iran’s Ministry of Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts, Mohammad Hassan Talebian, welcomed the launching of the joint project and said that the two countries have had a successful record of successful cooperation on cultural heritage areas, especially in the past six decades.                         Elaborating on the extensive research and scientific cooperation between the cultural heritage bodies and organizations from the two countries, the Iranian official hoped that such joint projects could further help remove certain negative images of Iran created by adversary media and promote the realities of the country which is a highly secure and hospitable to foreign tourists. Highlighting Iran’s esteemed position with such international organizations including the UNESCO and other bodies which are active in the field of cultural heritage, thanks to the skillful Iranian experts, Talebian said that the most outstanding feature of the joint project with Italy is the concerted activity of the local community and the cultural heritage organization in protecting and promoting cultural heritage. AYAR EQTESAD - Italy’s Ambassador in Iran Giuseppe Perrone stressed the two countries’ determination to expand bilateral cultural cooperation especially in the area of cultural heritage sites. The Ambassador made the remarks in an exclusive interview with IRNA on the sidelines of a ceremony to launch the joint Iran-Italy project for the development of cultural heritage and tourism in Tehran which was held Monday evening. Commenting on the cultural characteristics of the Iranian nation, he believed “[Iran] is extremely welcoming and generous with a lot of culture and cultural heritage and attractions to offer.” “When people come here from overseas, they are pleasantly surprised by nature and by the character of the Iranian people,” he said.  Answering a question on the quantity and quality of the joint cultural projects Iran and Italy have and the one which is to start soon, he said: “I think it is a very important project because it’s about promoting cultural heritage.” Perrone said that “the project aims to ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Iran, Italy cooperating in cultural heritage issues The deputy head of the Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization of Iran said Iran and Italy have been cooperating in museums, exhibitions, maintenance and repairs, and archeology. Mohammad-Hassan Talebian said that Italians have a multi-year agreement for repairs and maintenance of Persepolis and Pasargad. Talebian made the remarks on the sidelines of a ceremony to launch the joint Iran-Italy project for the development of cultural heritage and tourism in Tehran. Referring to the joint projects, he said that it is includes several issues, like how people can participate in plans of introducing, guarding, repairing cultural sites. Cooperatives have been extremely successful in Italy and they are to show their experiences to Iran, too, he added. The present delegation has visited a number of archeological sites of Khuzestan Province, southwestern Iran; and Kordestan; Kermanshah provinces, western Iran; and Fars Province, southern Iran, he said, adding that the sites of Khuzestan will be uses as the pilot of the project. Talebian said that the goal of the project is to bring sustainable development based on empowering the local people. Regarding the importance of the cooperation, he said that there are some innovations in the project: novel tools, digital bases, and IT are to be used in introducing the areas and providing services. The most important thing is that the people should develop the feeling to participate in the issue, he said, adding that there should also be a balance between different parts: agriculture, tourism, maintenance, and repair, etc. We try to keep all parts from harm.   As both Iran and Italy are ancient civilizations, their cooperation and synergy can have good results. If the pilot is hopefully successful, it will be generalized to the other sites, he said. Iran and Italy to promote cultural heritage cooperation In regards to the familiarity of Italians with Iranian culture, Perrone said that due to the “constant exchange throughout the years”, the two nations are “very familiar” with each other’s culture. Stressing the continuous trend of interactions between the two countries in various areas, the Ambassador noted that even now there are a lot of Iranian students studying in Italy who form the country’s largest “foreign student community”. WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y pomegranate and watermelon play a key role in Yalda celebrations. Fruit sellers are also happy as well as other Iranians. Reading the poems of Persian poet Hafez is another customary tradition which Iranians are interested in. They open the m no ple from the evil of the prolonged darkness. Through all these years, Iranians have kept the tradition of gathering at elders’ homes, particularly their parents, in order to celebrate a happy night. They start the night by consuming fruits and nuts. Among fruits, collection of Hafez verses and make a wish. It is believed that Hafez has had the ability to see into the future so Iranian families enthusiastically go to Hafez to see what the future has in store for them; happiness or unhappiness? Yalda is not just for Iranians. A number of other nations including Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have been celebrating the longest night of the year for centuries. As far as Iranian culture is concerned, maintaining cultural traditions is important. By following our ancestors’ traditions and customs, as a matter of fact, we protect our identity. While many nations in the world have forgotten their culture and traditions they have inherited from their ancestors, it is a merit for Iranians that still carry on such ancient traditions. Yalda Night was officially added to Iran’s List of National Treasures during a special ceremony in 2008. co E AYAR EQTESAD - Yalda, the longest night of the year before the arrival of winter, is here. Lots of Iranians are preparing themselves to celebrate this event. This is the time when family members get together, celebrating and eating different kinds of foods. The colder the Yalda is, the happier time people spend. The word Yalda, which means birth, is a Syriac word imported into the Persian language. Yalda symbolizes lots of things just as it represents the longest night in a year and reminds us of happiness, pomegranate, watermelon, poem, and Korsi, a type of low table found in Iran, with a heater underneath it, and blankets thrown over it. Some sources say Yalda is taken from Islamic times. In pre-Islamic Zoroastrian tradition, the longest and darkest night of the year was a particularly inauspicious day. The rituals practiced during the night - now known as ‘Shab-e Chelleh’ - were originally customs intended to protect peo- 8 R YA Yalda, celebration of light after longest night A Society make sure that Iran develops its capabilities to attract more foreign tourists and better organize its tourism industries.” He went on to describe Iran “as a country that is very rich in terms of cultural sites and  archeological sites… so there is a lot for people to discover,” adding that “Iran is a country that has a great and tapped potential and when it comes to tourism, cultural heritage, it has a lot of to offer.” Saying that the Italian cultural heritage society is a fairly large one with a lot of experts in different fields, he added that “the  delegation (which hare in Iran to explore the probabilities of cooperation) was pleased with what they saw in western Iran.” “All ingredients are there to develop a really effective and impactful project that is going to eventually be able to help all the tourism industry, especially the creation of cultural sites all over Iran.” He further said that “the project will have a follow-up mission by the Iranian side to Italy to share the details and engage in cooperation. The project relates to the promotion of sites through technologies in a cooperative approach, new techniques, etc.”   About the scope of the projects done by Italians in Iran, he said “This is not the first and definitely not the last. Iran and Italy have had decades of cooperation in cultural projects. Iranian and Italian people are linked because they are both heirs of ancient civilizations, so there is a lot that people from Iran and Italy have to exchange.” Elaborating on the point, he noted that “last week, Italians and Iranian celebrated the 60th anniversary of their relationship in the area of archeology and culture in the Italian residence in Tehran.” Pointing out that he started his mission in Tehran only six months ago, he said he was “impressed” by the kind of cooperation and interests that he found in Iran. Yalda, celebration of light after longest night AYAR EQTESAD - Yalda, the longest night of the year before the arrival of winter, is here. Lots of Iranians are preparing themselves to celebrate this event. This is the time when family members get together, celebrating and eating different kinds of foods. The colder the Yalda is, the happier time people spend. The word Yalda, which means birth, is a Syriac word imported into the Persian language. Yalda symbolizes lots of things just as it represents the longest night in a year and reminds us of happiness, pomegranate, watermelon, poem, and Korsi, a type of low table found in Iran, with a heater underneath it, and blankets thrown over it. Some sources say Yalda is taken from Islamic times. In pre-Islamic Zoroastrian tradition, the longest and darkest night of the year was a particularly inauspicious day. The rituals practiced during the night - now known as ‘Shab-e Chelleh’ - were originally customs intended to protect people from the evil of the prolonged darkness. Through all these years, Iranians have kept the tradition of gathering at elders’ homes, particularly their parents, in order to celebrate a happy night. They start the night by consuming fruits and nuts. Among fruits, pomegranate and watermelon play a key role in Yalda celebrations. Fruit sellers are also happy as well as other Iranians. Reading the poems of Persian poet Hafez is another customary tradition which Iranians are interested in. They open the collection of Hafez verses and make a wish. It is believed that Hafez has had the ability to see into the future so Iranian families enthusiastically go to Hafez to see what the future has in store for them; happiness or unhappiness? Yalda is not just for Iranians. A number of other nations including Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan have been celebrating the longest night of the year for centuries. As far as Iranian culture is concerned, maintaining cultural traditions is important. By following our ancestors’ traditions and customs, as a matter of fact, we protect our identity. While many nations in the world have forgotten their culture and traditions they have inherited from their ancestors, it is a merit for Iranians that still carry on such ancient traditions. Yalda Night was officially added to Iran’s List of National Treasures during a special ceremony in 2008.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!