هفته نامه عیار اقتصاد شماره 166 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 166

صفحه بعد

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 166

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 166

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫به ایران امن و زیبا بیایید‬ ‫وزیرمیراث فرهنگی‪،‬گردشگریوصنایع دستیباصدور‬ ‫بیانیه ایضمنتاکیدبرامنیتکاملکشورایرانبرای‬ ‫میزبانیازگردشگران‪،‬ازتوریست هایسراسرجهان‬ ‫دعوتکردفرصتتجربهمتفاوتسفربهسرزمین‬ ‫تاریخوتمدنرابهویژهدرفصلبهارازدستندهند‪.‬‬ ‫صدور ویزای شنگن برای شهروندان‬ ‫‪ ۶۰‬کشور در ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫‪2‬‬ ‫شهروندان‪ ۶۰‬کشورجهانازابتدایسالایندهمیالدی‬ ‫می توانندبهصورتانالیندرمدت‪ ۲۰‬دقیقهویزایشنگنرا‬ ‫دریافتکنند‪.‬‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 166‬شنبه ‪ 5‬بهمن ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪Economy‬‬ ‫کرونا گردشگری چین‬ ‫را زمین گیر کرد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Minister calls for ECO member‬‬ ‫‪states to issue joint visas Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪Beijing to close section of‬‬ ‫‪Great Wall, other tourist sites‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪Iran Spox congratulates New‬‬ ‫‪Chinese Year‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪Kariz,a gate to Kish‬‬ ‫‪Underground City‬‬ ‫ویروس کرونا در چین نه تنها خطر جدی برای ســامتی چشم بادامی ها‬ ‫محسوب می شود بلکه به نظر می رســد شیوع این ویروس صنعت سفر و‬ ‫گردشگری این کشور را نیز به خطر انداخته است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار‪ ،‬صنعتی که به عنوان متنــوع ترین و بزرگترین‬ ‫صنایع در جهان‪ ،‬مهمترین منبع درامد و ایجاد فرصت های شــغلی برای‬ ‫بسیاری از کشورهای دنیا محسوب می شــود و اتفاقا یکی از مولفه های‬ ‫توسعه یافتگی چین در طول سالهای گذشــته نیز بوده است؛ به طوریکه‬ ‫براســاس امار در ‪ ۲۰۱۸‬نزدیک به ‪ ۶۲.۹‬میلیون گردشگر خارجی از این‬ ‫کشور بازدید کرده اند و این امار در طول سال اخیر نیز روند مثبتی داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما این روزها صنعت پول اور گردشگری در چین‪ ،‬تحت تاثیر ویروس کرونا‬ ‫با خطر جدی مواجه شده و حتی سفر مردم چین به کشورهای دیگر را هم‬ ‫تحت تاثیر قرارداده است‪.‬‬ ‫درحالی که انتظار مــی رفت بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون چینی در طول ســال‬ ‫جدید دراین کشور‪ ،‬سفر کنند و طبق معمول یکی از شلوغ ترین دوره برای‬ ‫خطوط هوایی‪ ،‬هتل ها و جاذبه های گردشگری به حساب اید اما پروازها و‬ ‫هتل ها به دلیل مواجه شدن با محدودیت های مسافرتی در چین در حال‬ ‫لغو شدن هستند و شــرکت های هواپیمایی در چین اقدام به بازپرداخت‬ ‫بلیط های رزرو شده توسط مسافران کرده اند و همین موضوع باعث شد‬ ‫سه خط هوایی اصلی این کشور‪China Southern Airline, China ،‬‬ ‫‪ Estern Airlina‬و ‪ China Air‬این هفته شــاهد سقوط ارزش خود‬ ‫باشد‪ .‬این درحالی است که خط هوایی ‪ China Eastern‬شاهد سقوط‬ ‫‪ ۱۳‬درصدی ارزش خود بوده است‪.‬‬ ‫در این میان بزرگترین اژانس مسافرتی انالین چین ‪ ،Trip.com‬نیز از‬ ‫پرداخت هزینه های انصراف در کلیه هتل ها‪ ،‬کرایه های اتومبیل و بلیط‬ ‫برای جاذبه های توریستی به ووهان خبرداده است‪.‬‬ ‫گروه های هتل نیز در ازای گردشــگرانی که می خواهند ســفر به ووهان‬ ‫و ســایر مناطق چین را لغو کنند‪ ،‬اقدام به بازپرداخت هزینه ها کرده اند‬ ‫و هتل های بین قــاره ای (‪ )IHG‬نیز به مهمانان اجــازه می دهند تا در‬ ‫تعطیالت سال جدید اقامت در اکثر هتل های چینی خود را تغییر دهند‬ ‫یا ان را لغو کنند‪.‬‬ ‫با این تفاسیر بی شک اگر درامد حاصل از حضور گردشگران از چین گرفته‬ ‫شود‪ ،‬ضربه بزرگی بر اقتصاد این کشور وارد خواهد شد‪.‬‬ ‫کرونا نوعی ویروسی اســت که باعث ایجاد عفونت در بینی‪ ،‬سینوس ها یا‬ ‫خانهشهردارانبرایثبتملی‬ ‫کارشناسیمی شود‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اســتان تهران گفت‪ :‬خانه شهرداران از نظر‬ ‫ثبت تاریخی و معنوی دارای ارزش ملی نیســت و از نظر ثبت معماری و تزیینات مورد کارشناسی‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫پرهام جانفشان درباره عمارت اقدسیه (خانه شهرداران) اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر خرید و فروش‬ ‫خانه های تاریخی ممنوع نیست و مالکین می توانند ان را بفروشند به جای اینکه خانه های تاریخی‬ ‫را تخریب کنند و جای ان برج بسازند و یا اینکه در زیر خانه اب ببندند تا فرو بنشیند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬خانه های تاریخی کاالهای گرانبهایی در کشور هستند که باید خرید و فروش انها‬ ‫ازاد باشد‪.‬‬ ‫جانفشان یاداور شد‪ :‬اما خانه شهرداران باید دارای چند ویژگی باشد تا به ثبت ملی برسد‪ .‬یک اینکه‬ ‫ویژگی تاریخی داشته باشد و دارای قدمت زیادی باشد و در این خانه قدمت تاریخی وجود ندارد و در‬ ‫سال ‪ 54‬مراحل ساخت ان اغاز شده و در سال ‪ 70‬پایان کار گرفته است و اواخر پهلوی دوم مراحل‬ ‫ساخت اغاز و بعد از انقالب نیز تکمیل و پایان کار را دریافت کرده است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی استان تهران گفت‪ :‬ویژگی دوم این خانه به‬ ‫لحاظ ثبت معنوی ان است و باید فرد خاصی مانند شهید مدرس‪ ،‬ایت اهلل هاشمی و یا دیگر افراد‬ ‫شاخص در کشــور ســال ها در ان خانه زندگی می کردند و به خاطر وجود ان فرد ارزش ثبت پیدا‬ ‫می کرد و این ویژگی در این خانه متصور نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یک فرد نظامی اواخر پهلوی خانه را ســاخته و بعد از انقالب هم شهرداران در ان ساکن‬ ‫بودند و اگر بخواهیم شــهرداران را چهره های ملی بدانیم باید کل وزرا هم بــه عنوان چهره ملی‬ ‫بشناسیم‪.‬‬ ‫جانفشان گفت‪ :‬مورد سوم نیز این اســت که از نظر معماری ویژگی و طراحی خاصی داشته باشد‬ ‫که این موضوع باید مورد بررسی کارشناسان قرار بگیرد و از این منظر بتوانیم خانه را به ثبت ملی‬ ‫برسانیم‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان تهران یاداور شد‪ :‬در مورد اول و دوم که‬ ‫ثبت تاریخی و معنوی است قطعاً نمی توان این خانه را ثبت کرد ولی از نظر معماری و تزیینات باید‬ ‫مورد کارشناسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫گلو فوقانی می شود‪.‬‬ ‫نام ویروس کرونا از شکل ان گرفته شده که هنگام تصویربرداری با استفاده‬ ‫از میکروسکوپ الکترونی شبیه به یک تاج خورشیدی است‪.‬‬ ‫ووهان جایی است که اولین موارد شــیوع بیماری گزارش شده است‪ .‬این‬ ‫ویروس مانند انفوالنزا در زمان کوتاه در چندین نقطه از چین و در سطح‬ ‫بین المللی گسترش یافته و مواردی در سنگاپور‪ ،‬تایلند و ایاالت متحده و‬ ‫دیگر کشورها نیز تایید شده است‪.‬‬ ‫این ویروس تاکنون جان باالی ‪ ۲۵‬نفر را گرفته و به نظر می رســد اگر راه‬ ‫درمانی برای این ویروس پیدا نشــود جان گردشگری چین راهم خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫دولت چین به اژانس های مســافرتی به منظور کاهش گسترش بیماری‪،‬‬ ‫دستور توقف فروش بسته های مسافرتی داخلی و خارجی را صادر کرده و‬ ‫در حال حاضر سفرها از چین به حالت تعلیق درامده است‪ .‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی تاکنون تصمیمی مبنی بر اعالم وضعیت اضطراری جهانی نداشته‬ ‫است‪ .‬محدودیت های مسافرتی برای ورود گردشگران چینی در کشورهای‬ ‫بزرگی همچون استرالیا‪،‬امریکا‪ ،‬ژاپن‪ ،‬تایلند‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬مالزی و کشورهای‬ ‫اروپایی افزایش یافته است و تمامی رویدادهای عمومی به مناسبت سال نو‬ ‫معرفیفرصت هایسرمایه گذاریاردبیل‬ ‫درنمایشگاهبینالمللیگردشگری‬ ‫فرماندار اردبیل گفت‪ :‬فرصت های ســرمایه گذاری اردبیل در نمایشگاه بین‬ ‫المللی گردشگری تهران معرفی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فرمانداری اردبیل‪ ،‬مسعود امامی یگانه عنوان کرد‪:‬‬ ‫فرصت های سرمایه گذاری اردبیل در نمایشگاه بین المللی گردشگری تهران‬ ‫معرفی می شود و در این زمینه اهمیت به داشته های غنی گردشگری اولویت‬ ‫اساسی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تشریح قابلیت های ضروری استان یک امر اساسی و مهم‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این خصوص اهمیت به ظرفیت بخش خصوصی نیز باید‬ ‫مورد توجه واقع شود و سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به سطح قابل قبول‬ ‫برسانیم که این مسئله در حال حاضر نیازمند تدوین برنامه های مدون است‪.‬‬ ‫فرماندار اردبیل گفت‪ :‬بخش گردشگری جز مهم ترین حوزه تحوالتی استان‬ ‫اســت که در صورت توجه به ان بدون شــک بخش قابل توجهی از مشکالت‬ ‫اشــتغال برطرف ســازی می شــود؛ به همین منظور درصدد هســتیم تا با‬ ‫برنامه ریزی در این زمینه به شکل مناســب عمل کرده و به اهداف خود جامه‬ ‫عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫امامی یگانه با بیان اینکه گردشگری محور اساسی توسعه استان قلمداد شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود دستگاه های مربوطه در این زمینه همکاری های‬ ‫همه جانبه ای داشته باشند تا بتوانیم مشکالت موجود را از سر راه برداشته و به‬ ‫تمامی اهداف خود در این زمینه جامه عمل بپوشانیم‪.‬‬ ‫چینی لغو شد‪ .‬دیزنی لند و کلیه سینماهای چین نیز اکران فیلم های خود‬ ‫را کنسل کرده اند‪ .‬مکان ها و بخش های مهم گردشگری چین همچون دیوار‬ ‫چین برای کنترل ویروس تعطیل شده اســت‪ .‬این توقف که در دوره اوج‬ ‫گردشگری و درامدزایی برای دولت چین اتفاق افتاده است‪ ،‬ثبات اقتصادی‬ ‫چین را به خطر انداخته است‪.‬این فصل که به مناسبت سال نو چینی یکی‬ ‫از شلوغ ترین فصل های سفر برای تعطیالت چینی هاست به دلیل مسافرت‬ ‫چینی های الوده به این ویروس‪ ،‬به کشــورهای دیگر‪ ،‬سرایت کرده و در‬ ‫فرودگاه های این کشورها از انها تست گرفته و در صورت مثبت بودن انها‬ ‫را به بیمارستان برده و تحت مراقبت های ویژه قرار می دهند‪ .‬در هواپیماها‬ ‫از مواد ضدعفونی کننده استفاده می شــود‪ .‬در بیشتر فرودگاه های جهان‬ ‫پوسترهایی به زبان چینی قرار داده شــده و به گردشگران چینی هشدار‬ ‫قرنطینه شدن در صورت ابتال به ویروس کرونا داده شده است‪ .‬در سنگاپور‬ ‫حدود ‪ ۷‬نفر مشــکوک به ویروس بوده اند که در بیمارستان های سنگاپور‬ ‫مورد درمان قرار گرفته اند‪ .‬فرودگاه های سراسر جهان در حالت اماده باش‬ ‫هستند‪ .‬فرودگاه های امریکا در صورت عدم تایید سالمت چینی ها پس از‬ ‫گرفتن دمای بدن انها برای جلوگیری از شیوع این بیماری از ورود انها به‬ ‫کشور جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫لزومتشکیلستادرفعموانعسرمایه‬ ‫گذاریدرجزیرهکیش‬ ‫مدیر عامل شرکت پارس میکا کیش گفت‪ :‬تشکیل ســتاد رفع موانع سرمایه گذاری در جزیره‬ ‫کیش را از تصمیم سازان و قانونگذاران مطالبه میکنیم‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬نادرکشتکار در حاشیه بازدید مدیر عامل سازمان منطقه ازاد کیش از‬ ‫پروژه میکا مال‪ ،‬با بیان اینکه این پروژه یک ابر پروژه گردشگری است‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه میکا مال تا‬ ‫پایان پروژه حدود ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان هزینه خواهد شد به اضافه هزینه مالی پروژه که شراکتی‬ ‫بین ما و بانک گردشگری تعریف و تامین شده اســت‪ .‬برای این پروژه نزدیک به ‪ ۳‬هزار میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت از بانک گردشگری اخذ شده و این طرح به صورت مشارکتی با بانک گردشگری‬ ‫انجام می شود به طوری که ارزش سهم بانک گردشگری در بورس بیش از ‪ ۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫جهت عرضه اولیه کارشناسی شده است‪.‬‬ ‫کشتکار با بیان اینکه مجموعه میکا به تنهایی قادر به جذب ســرمایه گذار نبود‪ ،‬گفت‪ :‬با بانک‬ ‫وارد مسائل اقتصادی و سرمایه گذاری شــدیم‪ ،‬این مجموعه کتابچه های سرمایه گذاری برای‬ ‫سرمایه گذاری های هدفمند طراحی و چاپ کرد که مخاطبان ان دو گروه ایرانیان خارج از کشور‬ ‫و سرمایه گذاران خارجی بودند و در واقع برای کسانی طراحی شده بود که قصد برگشت سرمایه‬ ‫مناسب دارند‪.‬‬ ‫کشتکار با اشاره به اینکه فروشــگاه های این مجموعه در مرحله سفید کاری به خریداران‪ ،‬بهره‬ ‫برداران و یا مستاجران تحویل داده می شود گفت‪ :‬فضایی که قابلیت اجرای دکوراسیون دارد در‬ ‫این مجموعه ‪ ۸۴‬هزار متر است که تا یک سال اینده اجرایی خواهد شد‪ .‬این ‪ ۸۴‬هزار متر قابلیت‬ ‫دکوراسیون دارد که ‪ ۴۷‬میلیون دالر هزینه خواهد داشت حاال ما باید تسهیالت بلند مدت برای‬ ‫کسایی که می خواهند بهره برداری کنند ‪ ۵‬ساله یا ‪ ۸‬ساله تهیه کنیم که در این خصوص ‪۲۰۰۰‬‬ ‫میلیارد تضمین از بانک گرفتیم که بتوانیم تسهیالت بدهیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬یک اکواریوم با حجم ‪ ۵/۱‬میلیون لیتر اب در این مجموعه در حال ساخت‬ ‫است که تنها برای جمعیت کیش و توریست ها طراحی نشــده اصل مخاطبان اکواریوم دانش‬ ‫اموزان کشور هستند و اگر برنامه ریزی درست انجام نشود این پروژه با شکست روبرو می شود‪.‬‬ ‫‪Minister calls for‬‬ ‫‪ECO member states to‬‬ ‫‪issue joint visas‬‬ ‫‪Minister of Cultural Heritage, Tour‬‬‫‪ism and Handicrafts noted that given‬‬ ‫‪the wide cultural commonalities be‬‬‫‪tween Iran and Tajikistan, tourism rela‬‬‫‪tions between the two countries should‬‬ ‫‪be at the highest level.‬‬ ‫‪During a meeting with Tajikistan’s‬‬ ‫‪Ambassador to Iran Nizamuddin Za‬‬‫‪hedi, Ali Asghar Mounesan stated that‬‬ ‫‪there were widespread cultural ex‬‬‫‪changes between Iran and Tajikistan.‬‬ ‫‪Tourism relations between the two‬‬ ‫‪countries should be at the highest level.‬‬ ‫‪He believed that visas between the‬‬ ‫‪two countries should be abolished and‬‬ ‫‪easier conditions for tourists to travel‬‬ ‫‪are provided.‬‬ ‫‪“We believe that the field of tourism‬‬ ‫‪is separate from politics; tourism in‬‬ ‫‪addition to the economic functions is a‬‬ ‫‪strategy for kindness, friendship, peace,‬‬ ‫‪and proximity, the Iranian Minister told‬‬ ‫‪the Tajik ambassador to Iran.‬‬ ‫‪He also noted that at the ECO Sum‬‬‫‪mit held in Tajikistan, it was suggest‬‬‫‪ed that “we be fully prepared to host‬‬ ‫‪ECO member-states, and in light of the‬‬ ‫‪commonalities with Tajikistan, we are‬‬ ‫‪ready to increase the level of tourism‬‬ ‫‪relations between the two countries and‬‬ ‫‪transfer Iran’s various experiences to‬‬ ‫‪Tajikistan”.‬‬ ‫‪Mounesan highlighted that “we are‬‬ ‫‪ready to share our experiences in the‬‬ ‫‪field of exploration and restoration of‬‬ ‫‪monuments, preparation of joint global‬‬ ‫‪registration files, in the field of handi‬‬‫‪crafts.‬‬ ‫سفر‪ ۳.۴‬میلیون دالری ترامپ به داووس با پرواز ایر فورس وان‬ ‫‪ ‬‬ ‫دونالد ترامــپ رئیس جمهــوری امریکا بــا بــه داووس ‪ ۳.۲‬میلیــون دالر هزینه روی دســت‬ ‫مالیات دهندگان امریکایی گذاشت و هزینه ‪ ۳.۴‬میلیون دالری سفر ‪ ۴۸‬ساعتی امسال یک رکورد‬ ‫تازه در این عرصه خلق می کند‪.‬‬ ‫سال گذشته که سفر برنامه ریزی شده دانلد ترامپ به سوئیس در اخرین لحظه ها لغو شد‪ ۳.۶ ،‬میلیون‬ ‫خبر‬ ‫ویروس «کرونا» با‬ ‫«اقتصاد جهان» چه‬ ‫می کند؟‬ ‫اقتصاددان ها اطمینان دارند که شیوع ویروس کرونا‪ ،‬اثرات جدی بر‬ ‫اقتصاد تمام جهان خواهد داشــت‪ .‬هنوز درباره میزان ان اطمینانی‬ ‫وجود ندارد اما دومین اقتصاد بزرگ جهان در استانه سال نو چینی‪،‬‬ ‫همین حاال نیز اسیب های جدی دیده است‪.‬‬ ‫«طاعون قرن» شاید مناسب ترین عبارتی باشــد که تا کنون برای‬ ‫توصیف شــیوع ویروس کرونا به کار گرفته شــده است‪ .‬چین روز‬ ‫یکشنبه گزارش داد که ‪ ۱۵‬نفر دیگر هم از ویروس کرونا جان شان را‬ ‫از دست داده اند و تلفات این ویروس به ‪ ۵۶‬نفر رسیده است‪ .‬همچنین‬ ‫یک نفر نیز در شهر شانگهای به این ویروس مبتال شده است‪ .‬تا روز‬ ‫شنبه ‪ ۶۸۸‬نفر به این ویروس مبتال شده بودند اما دولت چین صبح‬ ‫یکشنبه اعالم کرد که تعداد کل مبتالیان به کرونا‪ ،‬به یک هزار و ‪۹۷۵‬‬ ‫نفر رسیده است‪.‬‬ ‫اما ایــن طاعون‪ ،‬بــا اقتصاد ســال ‪ ۲۰۲۰‬در جهان چــه می کند؟‬ ‫نیویورک تایمز می نویسد‪« :‬بازارها به دلیل نگرانی سرمایه گذاران با‬ ‫افت ناگهانی مواجه شدند‪ .‬تعطیالت سال نوی چینی در پیش است‬ ‫و مغازه داران به دلیل این ویروس در خانه خواهند ماند‪ .‬اقتصاددانان‬ ‫می گویند که اثــرات احتمالی این ویروس بر اقتصاد‪ ،‬هنوز روشــن‬ ‫نیست‪».‬‬ ‫زیان گسترده بورسی در سراسر جهان‬ ‫بر اساس گزارش نیویورک تایمز‪ ،‬شیوع این بیماری کشنده در چین‪،‬‬ ‫رشــد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫است و همچنین باعث واهمه از چشم انداز اقتصاد جهان در صورت‬ ‫شیوع این بیماری شده است‪.‬‬ ‫بازارهای مالی در اسیا روز پنج شنبه افت شدید داشتند که سردمدار‬ ‫ان نیز بازار سهام چین بود؛ چرا که ســرمایه گذاران تاثیرات بالقوه‬ ‫شیوع این ویروس را در نظر گرفته بودند‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش واشنگتن پست‪ ،‬بورس های امریکایی نیز به شیوع‬ ‫ویروس کرونا واکنش نشان دادند‪ .‬این نشریه امریکایی می نویسد‪:‬‬ ‫«وال استریت روز پنج شنبه لغزش داشــت؛ به دلیل ترس از اینکه‬ ‫تالش ها برای کاهش ویروس کشــنده در چیــن می تواند اقتصاد‬ ‫جهانی را مختل کند‪».‬‬ ‫شاخص صنعتی داوجونز در وال استریت بعد از قرنطینه شدن مردم‬ ‫در شــهر ووهان‪ ،‬نزدیک به ‪ ۲۰۰‬واحد فروریخت‪ .‬قیمت های نفت‬ ‫نیز به دلیل پیش بینی معامله گران از رکود دوباره در اقتصاد جهان‬ ‫کاهش یافت‪.‬‬ ‫تنها در یک شــب شــاخص چینــی ‪ CSI۳۰۰‬بیــش از ‪ ۳‬درصد‬ ‫فروریخت‪ .‬شــاخص هنگ ســنگ نیز بیش از ‪ ۱.۵‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫صفحههای تجاری جهان در دو روز اخــر معامالت جهانی به دلیل‬ ‫خسارت به بازارهای اروپا و امریکا‪ ،‬سراسر قرمز بودند‪.‬‬ ‫«اسوار پراساد»‪ ،‬اقتصاددان و رئیس سابق صندوق بین المللی پول‬ ‫در چین می گوید‪« :‬این اختالل در شــرایطی اتفاق افتاده که رشد‬ ‫اقتصادی چین شکننده است‪ .‬متاســفانه این اتفاق‪ ،‬رویکرد مثبت‬ ‫مصرف کنندگان و کسب وکارها را که به دلیل توافق تجاری با امریکا‬ ‫تازه ایجاد شده بود‪ ،‬از بین می برد‪ .‬افزایش شیوع این بیماری ظرفیت‬ ‫تحت تاثیر قرار دادن سفر‪ ،‬تجارت و زنجیره عرضه در بیرون از اسیا را‬ ‫نیز دارد‪ .‬این ویروس می تواند تاثیرات مخربی بر اقتصاد جهان داشته‬ ‫باشد؛ چرا که اسیا اکنون پیش برنده اصلی رشد اقتصاد جهان است‪».‬‬ ‫بعضی از شــرکت های بزرگ نیز ضــرر و زیان دیده اند‪ .‬بر اســاس‬ ‫گزارش سایت «‪ ۷/۲۴‬وال استریت»؛ شــرکت «جنرال موتورز» که‬ ‫کارخانه بزرگ تولیدی در شــهر ووهان چیــن دارد‪ ،‬روز جمعه با‬ ‫افت ‪ ۱.۶‬درصدی سهامش مواجه شد‪ .‬این به معنای از دست رفتن‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیون دالر از ارزش این شــرکت است‪ .‬سایر کسب وکارهای‬ ‫امریکایی نیز در حال محدود یا قطع کردن کسب وکارهایشــان در‬ ‫اطراف چین هستند‪.‬‬ ‫شــرکت «والت دیزنی» نیز اعالم کرد که پارک های دیزنی لند را در‬ ‫شانگهای می بندد‪ .‬بعد از این خبر‪ ،‬سهام دیزنی ‪ ۱.۵‬درصد افت کرد‪.‬‬ ‫این اتفاقات‪ ،‬به معنای زیان ‪ ۳.۸‬میلیارد دالری در بازار سرمایه این‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫اخالل جدی در زنجیره عرضه کاال‬ ‫بحران ویروس کرونا درســت در زمانی شــکل گرفت که هر سال‬ ‫صدها میلیون نفر از مردم چین برای تعطیالت سال نو و جشن های‬ ‫خانوادگی به زادگاه شان سفر می کنند‪.‬‬ ‫قرنطینه ای که اکنون در ووهان‪ ،‬یکی از شهرهای چین ایجاد شده‪،‬‬ ‫درست در زمانی بود که هزینه های زیادی برای ایرالین ها‪ ،‬خطوط‬ ‫ریلی‪ ،‬هتل ها‪ ،‬رستوران ها و دیگر بخش های مشتری محور انجام شده‬ ‫بود و مقامات دولت چین به دنبال توسعه ان بودند‪.‬‬ ‫«جورج گاجاندرو»‪ ،‬سفیر ســابق مکزیک در چین می گوید‪« :‬این‬ ‫اتفاق نمی توانست در زمانی بدتر از این رخ دهد‪».‬‬ ‫شــهر ووهان‪ ،‬هاب حمل ونقلی برای کاالهای داخلی چین اســت‪.‬‬ ‫این شــهر به عنوان مرکز عرضــه کاالهای الکترونیکــی‪ ،‬دارویی و‬ ‫خودروسازی شناخته می شود‪.‬‬ ‫«فیل لوی»‪ ،‬اقتصاددان به واشنگتن پست می گوید‪« :‬هرگونه وقفه‬ ‫جدی در سیستم حمل ونقل‪ ،‬امکان ایجاد اختالل در زنجیره عرضه‬ ‫را دارد‪ .‬اما تاثیرات اقتصادی بزرگ بستگی به این دارد که تهدید این‬ ‫ویروس تا چه مدت طول خواهد کشید‪».‬‬ ‫برای صنعت گردشگری و سود برای داروسازی‬ ‫اقتصاددان ها هنوز نظرات روشــنی درباره پیامدهای اقتصادی این‬ ‫ویروس ارائه نمی دهند اما می توان اسیب های اقتصادی این بیماری‬ ‫را روی بخش های مختلف با توجه به اپیدمی ویروسی قبلی در سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳-۲۰۰۲‬در چین تحلیل کرد‪.‬‬ ‫شبکه خبری بی بی سی در این مورد می نویسد‪« :‬چین هم اکنون نیز‬ ‫دچار اسیب های اقتصادی شده اســت‪ .‬محدودیت سفر به بعضی از‬ ‫بخش های این کشور ان هم در زمان سال نوی چینی بسیار اسیب‬ ‫زننده است‪ .‬بنابراین کسب وکارهای گردشــگری این کشور کامال‬ ‫اسیب دیده اند‪».‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬مردم بسیاری از برنامه های خود برای شرکت در‬ ‫فستیوال های خیابانی را لغو کرده اند و کسب وکارهای خرد این کشور‬ ‫که دل به هزینه های مصرف کنندگان بــرای تفریح و خرید هدایای‬ ‫سال نو بسته بودند‪ ،‬بازارشان کساد شده است‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اسیب های اقتصادی ویروس کرونا‪ ،‬هزینه درمان‬ ‫و بهبود اســت‪ .‬هزینه های مالی مســتقیم برای درمان این بیماری‬ ‫توسط بیمه های خصوصی و دولتی سرســام اور است‪ .‬این هزینه ها‬ ‫ممکن است در بیرون از چین نیز ایجاد شــود که وابسته به میزان‬ ‫شیوع بیماری است‪.‬‬ ‫دالر برای کرایه هتل و خودروهای تشــریفات هزینه شده بود اما نرفتن به مجمع جهانی اقتصاد در‬ ‫داووس باعث شد هزینه ها فقط ‪ ۴۰۰‬هزار دالر کم و پرونده ان سفر ناتمام با ‪ ۳.۲‬میلیون دالر هزینه‬ ‫هتل و خودروهای استفاده نشده بسته شود‪ .‬اگر ترامپ امسال به سوئیس برود‪ ،‬یک صورت حساب‬ ‫قطعی ‪ ۳.۴‬میلیون دالری از خزانه امریکا برای ان هزینه خواهد شد‪ .‬این جز هزینه های مربوط به‬ ‫مسائل امنیتی و دستمزدهاست و البته باید ‪ ۲.۲‬میلیون دالر هزینه پرواز رفت و برگشت هواپیمای‬ ‫رئیس جمهوری امریکا (موسوم به ایر فورس وان) را از واشنگتن به زوریخ هم در نظر گرفت‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 166‬شنبه ‪ 5‬بهمن ‪98‬‬ ‫صدور ویزای شنگن برای شهروندان ‪ ۶۰‬کشور در ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫شهروندان ‪ ۶۰‬کشــور جهان از ابتدای سال اینده میالدی‬ ‫می توانند به صورت انالین در مدت ‪ ۲۰‬دقیقه ویزای شنگن‬ ‫را دریافت کنند‪.‬‬ ‫خبرگزاری یورونیــوز در گزارش روز دوشــنبه ‪ ۲۰‬ژانویه‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬به این مطلب پرداخته و عنــوان کرده که این نوع‬ ‫ویزای جدید ‪ ETIAS‬نام گرفته است‪ .‬هزینه مجوز ورود‬ ‫به منطقه شــنگن برای شــهروندان این ‪ ۶۰‬کشور ‪ ۷‬یورو‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شهروندان این ‪ ۶۰‬کشــور و منطقه برای سفر به محدوده‬ ‫شنگن باید درخواست سفر خود را اینترنتی ارائه کنند‪ .‬پاسخ‬ ‫این درخواست نیز اینترنتی ارســال می شود‪ .‬این پاسخ در‬ ‫حکم ویزا خواهد بود و دارنده ان می تواند با در دست داشتن‬ ‫ان‪ ،‬وارد کشورهای محدوده شنگن شود‪.‬‬ ‫به گفتــه یورونیوز این نوع ویزا شــامل همــه اقامت های‬ ‫گردشــگری یا تجاری زیر ‪ ۹۰‬روز اقامت در منطقه شنگن‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫امارات متحده عربی‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬اســرائیل‪،‬‬ ‫ژاپن‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تایوان تنها کشورهای اسیایی هستند که‬ ‫می توانند از ویزای ‪ ETIAS‬استفاده کنند‪.‬‬ ‫البانی‪ ،‬اندورا‪ ،‬انتیگوا و باربودا‪ ،‬ارژانتین‪ ،‬استرالیا‪ ،‬باهاما‪،‬‬ ‫باربادوس‪ ،‬بوسنی هرزه گوین‪ ،‬برزیل‪ ،‬برونئی‪ ،‬کانادا‪ ،‬شیلی‪،‬‬ ‫کلمبیا‪ ،‬کاســتاریکا‪ ،‬دومینیکن‪ ،‬الســالوادور‪ ،‬گرجستان‪،‬‬ ‫گرنادا‪ ،‬گواتماال‪ ،‬هندوراس‪ ،‬هنگ کنگ‪ ،‬اســرائیل‪ ،‬ژاپن‪،‬‬ ‫کیریباتی‪ ،‬ماکائو‪ ،‬مقدونیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬جزایر مارشال‪ ،‬موریس‪،‬‬ ‫مکزیــک‪ ،‬میکرونزی‪ ،‬مولــداوی‪ ،‬مونته نگــرو‪ ،‬نیوزیلند‪،‬‬ ‫نیکاراگوئه‪ ،‬باالو‪ ،‬پاناما‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬پرو‪ ،‬سنت کیتس‪ ،‬نویس‪،‬‬ ‫سنت وینســنت‪ ،‬ســاموا‪ ،‬صربستان‪ ،‬سیشــل‪ ،‬سنگاپور‪،‬‬ ‫جزایرسلیمان‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬تایوان‪ ،‬تونگا‪ ،‬ترینیداد و توباگو‪،‬‬ ‫تووالو‪ ،‬اوکراین‪ ،‬امارات‪ ،‬بریتانیا‪ ،‬امریــکا‪ ،‬اروگوئه‪ ،‬وانواتو‪،‬‬ ‫ونزوئال‪.‬‬ ‫گفتنی است شنگن شامل ‪ ۲۶‬کشور در اروپاست که برای‬ ‫ورود به انها تنها می توان از یک ویزای واحد (به نام شنگن)‬ ‫استفاده کرد‪ .‬افراد با داشتن یک ویزای شنگن می توانند به‬ ‫همه این کشورها دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫ممنوعیت های مسافرتی جدید امریکا علیه ‪ ۷‬کشور‬ ‫رســانه های امریکایی گزارش دادند‪،‬‬ ‫دولت ترامپ در نظر دارد هفت کشور‬ ‫شــامل بالروس‪ ،‬اریتره‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫میانمار‪ ،‬نیجریه‪ ،‬سودان و تانزانیا را به‬ ‫لیست ممنوعیت های مسافرتی خود‬ ‫بیفزاید‪.‬‬ ‫روزنامه امریکایی وال استریت ژورنال‬ ‫گزارش داد‪ ،‬تعدادی از کشورها صرفا‬ ‫در برخــی رده های صــدور روادید با‬ ‫ممنوعیت مواجه می شــوند‪ .‬براساس‬ ‫گزارش وب سایت پولتیکو‪ ،‬لیست این‬ ‫کشورها نهایی نیســت و هنوز امکان‬ ‫تغییر وجود دارد‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهوری امریکا‬ ‫در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت‬ ‫در فکر افزودن کشــورهای دیگری به‬ ‫لیست ممنوعیت مســافرتی است اما‬ ‫به نام این کشورها اشــاره ای نداشت‪.‬‬ ‫وب سایت پولتیکو گزارش داد‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود تا دوشــنبه این مساله روشن‬ ‫شود‪.‬‬ ‫چنین اقدامی احتمــاال روابط ایاالت‬ ‫متحده و کشــورهایی که تحت تاثیر‬ ‫این ممنوعیت ها قــرار می گیرند‪ ،‬تیره‬ ‫خواهد کرد‪ .‬به عنــوان نمونه‪ ،‬نیجریه‬ ‫به عنوان بزرگترین اقتصــاد افریقا و‬ ‫پرجمعیت ترین کشــور ان‪ ،‬شــریک‬ ‫امریکا در مبارزه با تروریســم است و‬ ‫شــهروندان زیادی از ان ساکن ایاالت‬ ‫متحده هستند‪.‬‬ ‫یک مقام ارشــد دولت ترامپ مدعی‬ ‫شــد‪ ،‬این کشــورها از تامین الزامات‬ ‫امنیتــی شــامل تدابیــر بیومتریک‪،‬‬ ‫اشتراک اطالعاتی و مبارزه با تروریسم‬ ‫ناکام مانده اند و با خطر محدودیت در‬ ‫مهاجرت به امریکا مواجه شدند‪.‬‬ ‫وزارت امنیت داخلــی امریکا اما هنوز‬ ‫اظهارنظری نکرده است‪ .‬وزارت خارجه‬ ‫امریکا هم واکنشی نشان نداده است‪.‬‬ ‫براســاس نســخه کنونی ممنوعیت‬ ‫مســافرتی‪ ،‬شــهروندانی از ایــران‪،‬‬ ‫لیبی‪ ،‬کره شمالی‪ ،‬ســومالی‪ ،‬سوریه و‬ ‫یمن و همچنین برخــی از مقا م های‬ ‫ونزوئالیــی و بستگانشــان از دریافت‬ ‫طیف گسترده ای از ویزاهای مهاجرتی‬ ‫و غیر مهاجرتی امریکا منع شدند‪ .‬نام‬ ‫کشور چاد هم پیشــتر در این لیست‬ ‫قرار داشت اما در اوریل ‪ ۲۰۱۸‬حذف‬ ‫شد‪ .‬شهروندان این کشورها می توانند‬ ‫با طرح اقدام حقوقی خواستار لغو این‬ ‫محدودیت شوند اما تعداد پرونده های‬ ‫موفق اندک است‪.‬‬ ‫سال نو چینی چه تفاوت هایی با دیگر جشن های سال نو دارد؟‬ ‫ســال نو چینی ممکن اســت برای شــما‬ ‫ناشناخته باشد‪ .‬در این نوشتار‪ ،‬قصد داریم‬ ‫ســال نو چینی را به شــما معرفی کنیم و‬ ‫مهمترین سنت ها و جشــن های سال نو‬ ‫چینی را برایتان شرح دهیم‪ .‬بعالوه‪ ،‬تفاوت‬ ‫های بین ســال نو چینی و سال نو در دیگر‬ ‫کشورهای جهان و همچنین تاریخ سال نو‬ ‫چینی را نیز عنوان می کنیم‪ .‬هر چند که در‬ ‫نهایت می توان گفت همه سنت های سال‬ ‫نو در سرتاسر جهان به هم شباهت دارند‪،‬‬ ‫اما دانستن تفاوت های ان ها خالی از لطف‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در حالیکه کریســمس یک جشن مذهبی‬ ‫است که به مسیحیت ارتباط دارد‪ ،‬جشن‬ ‫های ســال نو چینی بیشــتر بــا جوامع‬ ‫کشاورزی کشــور در ارتباط هستند‪ .‬این‬ ‫جشن ها از زمانی شروع شدند که چینی ها‬ ‫برای داشتن یک محصول خوب و فراوان‪،‬‬ ‫مراسم دعا برگزار می کردند‪ .‬بعدها‪ ،‬برخی‬ ‫از مذاهــب موجــود در این کشــور مانند‬ ‫بودیســم نیز بخشــی از این جشن بزرگ‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫براساس افســانه های چینی‪ ،‬نیان ‪Nian‬‬ ‫یک هیوالســت که بخاطر عادت بازدید از‬ ‫روستاهای کوچک شــناخته می شود‪ .‬در‬ ‫تاریخ سال نو چینی‪ ،‬نیان ‪ Nian‬از کودکان‬ ‫انسان و دام ها تغذیه می کند و تنها راه دور‬ ‫کردن این هیوال این است که از اشیای سرخ‬ ‫و سر و صدای باال برای ترساندن ان استفاده‬ ‫کنید‪ .‬افسانه های سال نوی میالدی کمی‬ ‫مهربانانه تر هستند‪ .‬بســیاری از ان ها به‬ ‫سنت های کاتولیکی مرتبط بوده و سایر ان‬ ‫ها به سانتا کلوز ‪ Santa Claus‬یا همان‬ ‫بابا نوئل ســخاوتمند ارتباط می یابند‪ .‬در‬ ‫حقیقت‪ ،‬اگر به فنالند سفر کنید‪ ،‬می توانید‬ ‫این شخصیت مهربان و دوست داشتنی را‬ ‫مالقات می کنید‪.‬‬ ‫به طور کل‪ ،‬سال نو در چین از لحاظ سنتی‬ ‫حدود دو هفته به طول می انجامد و تاریخ‬ ‫سال نو چینی از اواخر ژانویه و اوایل فوریه‬ ‫هست‪ .‬تاریخ این جشن هر سال با سال قبل‬ ‫متفاوت بــوده‪ ،‬در حالیکه کریســمس در‬ ‫پایان ماه دسامبر جشن گرفته می شود و‬ ‫زمان تحویل سال‪ ،‬سی و یکم دسامبر است‪.‬‬ ‫کریسمس یک عید مسیحی است و سنت‬ ‫معمول ان این اســت که در مراسم عشای‬ ‫ربانی و یا مراسم دیگر مربوط به ان شرکت‬ ‫کنید‪ .‬مردم ســرودهای کریسمس را می‬ ‫خوانند تا تولد مســیح را به یــاد بیاورند و‬ ‫همچنین به ستایش از خانواده‪ ،‬گردهمایی‬ ‫خانوادگی و جشن ســال نو می پردازند‪ .‬از‬ ‫طرفی دیگر‪ ،‬سال نو چینی بهمراه رقص شیر‬ ‫و اژدها در رژه های خیابانی جشــن گرفته‬ ‫می شود‪ .‬شیرها و اژدها در حقیقت اکروبات‬ ‫هایی هستند که لباس های رنگارنگ نقش‬ ‫خود را پوشــیده اند و به اجرای رقص می‬ ‫پردازند‪ .‬این رقص ها در جشن های سال نو‬ ‫چینی بسیار پر ســر و صدا هستند تا ارواح‬ ‫شــیطانی را دور کنند و با خود موفقیت و‬ ‫خوش شانسی به ارمغان بیاورند‪.‬‬ ‫در کشــورهای غربی‪ ،‬در طول کریسمس‪،‬‬ ‫غذاهای معمول شــامل بوقلمون‪ ،‬اجیل‪،‬‬ ‫شیرینی و انواع کیک هستند‪ .‬به طور کل‪،‬‬ ‫مردم ساعت های طوالنی را به دور میز شام‬ ‫می گذرانند و غذا و نوشیدنی فراوان روی‬ ‫میزشان موجود است و با این کار از همراه‬ ‫بودن با خانواده و دوســتان خود لذت می‬ ‫برند‪ .‬در کشور چین‪ ،‬غذاهای محبوب سال‬ ‫نو بخاطر معنای سمبلیک نام یا ظاهر خود‬ ‫انتخاب می شوند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در وعده های‬ ‫غذایی که در این زمان صرف می شــوند‪،‬‬ ‫همیشه ماهی وجود دارد‪ .‬چینی ها اعتقاد‬ ‫دارند که مصرف ماهی در این دوره زمانی به‬ ‫این معنی است که شما سال نو بسیار موفق‬ ‫و پر رونقی خواهید داشت‪.‬‬ ‫در غرب‪ ،‬معمول تریــن هدیه برای بچه ها‬ ‫اسباب بازی است و هدایای بزرگساالن به‬ ‫غذا‪ ،‬نوشــیدنی و لباس مربوط می شوند‪،‬‬ ‫اما در طول سال نو در چین‪ ،‬معمول ترین‬ ‫هدیه یک پاکت سرخ پر از پول به نام هونگ‬ ‫بائو ‪ hongbao‬اســت‪ .‬بزرگســاالن این‬ ‫پاکت های ســرخ رنگ را به کودکان هدیه‬ ‫می دهند و با بزرگســاالن دیگر به مبادله‬ ‫سبدهای میوه‪ ،‬شــیرینی‪ ،‬نوشیدنی های‬ ‫مختلف‪ ،‬چای و ســایر موارد مشــابه می‬ ‫پردازند‪.‬‬ ‫سبز‪ ،‬سرخ و طالیی معمول ترین رنگ های‬ ‫استفاده شده در عید سال نوی میالدی در‬ ‫غرب هســتند‪ .‬مردم خیابان ها‪ ،‬خانه ها و‬ ‫ویترین مغازه های خود را بــا این رنگ ها‬ ‫تزئین می کنند‪ .‬در کشــور چین‪ ،‬سرخ و‬ ‫طالیی معمول ترین رنگ ها بوده و نماینده‬ ‫موفقیت و خوشبختی هستند‪ .‬این رنگ ها را‬ ‫در خانه ها و خیابان ها نیز می بینید؛ بهمراه‬ ‫تزئینات سال نوی درست شده از کاغذ سرخ‬ ‫رنگ‪ .‬گل ها نیز از مهمترین موارد نمایش‬ ‫دهنده این جشن ها هستند‪ .‬در غرب‪ ،‬مردم‬ ‫در خانه های خود درخت کریســمس می‬ ‫گذارند و ان را تزئین مــی کنند‪ .‬در چین‪،‬‬ ‫از درخت های پورنج ‪ Kumquat‬استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬زیرا اندیشه نگاشت چینی ها برای‬ ‫درخت پورنج شــامل کلمه طال بوده و این‬ ‫کلمه نماینده ثروت است‪.‬‬ ‫در چین‪ ،‬وســایل اتش بــازی انچنان پر‬ ‫سر و صدا هســتند تا بتوانند هیوالی نیان‬ ‫‪ Nian‬را بترسانند و فراری بدهند‪ ،‬اما در‬ ‫طول کریسمس‪ ،‬فضا به طور کل ساکت تر‬ ‫است و تنها گاهی صدای زنگوله و سرود به‬ ‫گوش می رسد‪ .‬در بسیاری از نقاط‪ ،‬جشن‬ ‫ها و میهمانی هایی هم که برگزار می شوند‪،‬‬ ‫تقریبا ارام و بی سر و صدا هستند‪.‬‬ ‫در فرهنگ غربی و فرهنگ چینی‪ ،‬اهمیت‬ ‫بودن با خانواده در طول جشــن های سال‬ ‫نو‪ ،‬نقشی کلیدی و مرکزی بازی می کند و‬ ‫بخش مهمی از این فرهنگ‪ ،‬بودن در خانه‬ ‫است‪ .‬تنها تفاوت ان ها این است که رفتن‬ ‫به خانه در طول ســال نو در چین انچنان‬ ‫برای چینی ها اهمیــت دارد که بزرگترین‬ ‫مهاجرت و جابجایی انسان ها در جهان را‬ ‫رقم می زند‪ .‬میلیون ها نفر شهرهای محل‬ ‫زندگی خود را ترک می کننــد و با قطار‪،‬‬ ‫هواپیما و اتوبوس خودشــان را به خانواده‬ ‫هایشان که در شهرهای کوچک و روستاها‬ ‫زندگی می کنند‪ ،‬می رسانند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫بازاریابی‪ ،‬راهبرد نجات‬ ‫صنایع دستی از نابودی‬ ‫گرچه با تغییر سبک زندگی در عصر مدرن مصنوعات دست ساز یا‬ ‫صنایع دستی کاربرد گذشته را ندارند و حتی بخش عمده انها در‬ ‫حال فراموشی هستند اما راهبرد بازاریابی در کنار دیگر راهبردها‬ ‫همچون نواوری‪ ،‬تعریف کاربرد جدید و افزایش کیفیت محصول‬ ‫نه تنها می تواند راهگشــا و ضامن درامد هنرمندان سازنده انها‬ ‫باشد بلکه تامین امنیت حرفه ای و حفظ هنرهای سنتی و صنایع‬ ‫دستی را نیز در پی دارد‪.‬‬ ‫هنر مقوله ای اســت که فعاالن ان همیشــه از عدم امنیت مالی‬ ‫و کمبود درامد رنــج می برند‪ .‬هنرمندان زیادی در رشــته های‬ ‫گوناگون هســتند که از مسائل و مشــکالت مالی رنج می برند و‬ ‫گاه ناگزیر به روی اوردن به فعالیت هایی می شــوند که یا مطابق‬ ‫میل و عالقه شان نیست یا اثربخشــی چندانی ندارد و در نهایت‬ ‫این وضعیت به کناره گیری از هنر و گرایش به سمت فعالیتهای‬ ‫پردرامدتر منجر می شود‪.‬‬ ‫در این میان صنایع دســتی یکی از این حوزه هاست که هنوز در‬ ‫کشور ما به جایگاه واقعی خود دست پیدا نکرده است که علت ان‬ ‫نیز عدم فروش موثر این تولیدات است و این عدم فروش موثر نیز‬ ‫به عدم شناخت و عدم بازاریابی موثر باز می گردد‪.‬‬ ‫محصوالتی که تا چند دهه قبل به عنوان ابزار مهم کار و زندگی‬ ‫مردمان سرزمین ایران مورد استفاده بودند این روزها حال و روز‬ ‫خوشی ندارند و تنها تغییر کاربری‪ ،‬نواوری و تعاریف جدید از این‬ ‫محصوالت است که می تواند موجب احیای انها و نجاتشان از دام‬ ‫فراموشی شود‪.‬‬ ‫صنایع دستی و هنرهای سنتی در دوره های مختلف به اقتضای‬ ‫نیاز و ضرورت زندگی توسط هنرمندان خالق ایجاد و توسعه یافته‬ ‫و در طی قرون با حفظ سنت های اصیل‪ ،‬مراحل شکل گیری خود‬ ‫را طی کرده و با اعتقادات‪ ،‬بینش‪ ،‬اندیشه‪ ،‬اداب و رسوم‪ ،‬محیط‬ ‫زندگی و شیوه معیشت مردم درهم امیخته اند‪.‬‬ ‫هنرها و صنایعی که با دستان پرتوان‪ ،‬اذهان خالق و سلیقه های‬ ‫نشات گرفته از فرهنگ غنی توســط زنان و مردان هنردوست و‬ ‫هنرپرور تولید می شود به خوبی تالشــی را که با فرهنگ و هنر‬ ‫درامیخته است به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫صنایع دستی ایران عالوه بر سابقه تاریخی هفت هزار ساله از تنوع‪،‬‬ ‫جذابیت و زیبایی خاصی برخوردارند که می توانند به عنوان یکی‬ ‫از تولیدات مهم هنرمندان ایران زمین در توســعه گردشگری و‬ ‫مبادالت فرهنگی نقش به سزایی ایفا کنند‪.‬‬ ‫در این میان خطه تاریخی خراســان رضوی به عنوان میراث دار‬ ‫بخش عظیمی از فرهنگ و تاریخ ایران زمیــن در عرصه صنایع‬ ‫دستی و هنرهای سنتی حرف های فراوان برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫از گذشته های دور تولیدات متنوع از هنرهای دستی صنعتگران‬ ‫ایرانی در نقاط مختلف کشــور رواج داشته است که برخی از انها‬ ‫به علت عدم حمایت و به حاشــیه رفتن‪ ،‬محدود به پســتوهای‬ ‫خانه های قدیمی شده اند‪.‬‬ ‫هم اکنون رشــته های گیــوه دوزی‪ ،‬جاجیم بافی‪ ،‬شــعر بافی‪،‬‬ ‫چلنگری‪ ،‬خورجین بافی‪ ،‬صحافی سنتی‪ ،‬برک بافی‪ ،‬قفل سازی‪،‬‬ ‫عالمت سازی و دباغی ســنتی در خراسان رضوی منسوخ شده و‬ ‫چادر شب بافی‪ ،‬پوستین دوزی‪ ،‬رنگرزی گیاهی‪ ،‬ساخت احجام‬ ‫سنتی‪ ،‬اینه کاری‪ ،‬نمد مالی‪ ،‬مسگری‪ ،‬چارق دوزی و گره چینی‬ ‫نیز در شرف نابودی قرار دارد‪.‬‬ ‫ق دوزی‪ ،‬گیوه دوزی‬ ‫در هر کدام از رشته های خورجین بافی‪،‬چارو ‬ ‫و شعربافی که منسوخ شده اســت تنها یک نفر در حال فعالیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که تمام هنرهای منسوخ شــده یا در شرف‬ ‫فراموشی صنایع دســتی قابلیت و توان تعریف کاربری و مصرف‬ ‫جدید را دارند و با این اقدام می توان از نابودی انها جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫در چنین شرایطی است که راهبرد بازاریابی و توجه و برنامه ریزی‬ ‫در این زمینه اهمیت و ضرورت خود را نمایان می کند و در اصل‬ ‫حرکت در این مسیر می تواند به عنوان راهی برای نجات هنرهای‬ ‫سنتی و صنایع دستی از حاشیه و فراموشی محسوب شود‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی خراسان رضوی گفت‪ :‬بازاریابی و هم افزایی دستگاه های‬ ‫اجرایی الزمه توسعه کمی و کیفی صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫در این استان است‪.‬‬ ‫محمد مطیع افزود‪ :‬این معاونت به عنــوان متولی فعالیت ها در‬ ‫حوزه هنرهای ســنتی و صنایع دستی محســوب می شود و در‬ ‫این راستا با هم افزایی با سایر دســتگاه های اجرایی مانند فنی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬کمیته امداد‪ ،‬بهزیســتی و سازمان زندانها می توان گام‬ ‫های موثری در راستای اقتصاد مقاومتی و ایجاد تحول در حوزه‬ ‫صنایع دستی برداشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انسجام بخشی فعالیتها در رونق هر چه بیشتر صنایع‬ ‫دستی ضرورت دارد و هر اندازه بازاریابی و راهکارهای الزم در این‬ ‫جهت انجام شود شاهد رونق بیشتری در این عرصه و فروش بهتر‬ ‫محصوالت خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی خراسان رضوی با اشاره به لزوم شناخت کافی از بازارهای‬ ‫هدف صنایع دستی افزود‪ :‬باید سوغات استان خراسان رضوی به‬ ‫همه زائران و گردشــگران داخلی و خارجی به نحو شایســته ای‬ ‫معرفی شود‪.‬‬ ‫مطیع افزود‪ :‬تدوین بسته ســوغات به منظور خرید کاالی ایرانی‬ ‫یکی از مهمترین برنامه های کاری در این حوزه در اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬در صنایع دستی‪ ،‬هنرمند روح خود را در تار و پود‬ ‫صنایع ماندگار می کند اما در صنایع ماشینی این گونه نیست چرا‬ ‫که ماشین‪ ،‬روح ندارد و یکنواخت عمل می کند‪.‬‬ ‫ابوالفضل مکرمی فر افزود‪ :‬فناوری و صنعت در هر عرصه ای خود‬ ‫را نشان می دهد و اکنون دوره ای نیست که با این مساله به صورت‬ ‫بسته برخورد کنیم چرا که فناوری سیلی است که چه بخواهیم و‬ ‫چه نخواهیم ما را تحت تاثیر خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬گاه از صفــر تا ‪ ۱۰۰‬کار صنایع و فناوری توســط‬ ‫ال از بین می‬ ‫دستگاه انجام می شود و نقش هنرمند در این بین کام ً‬ ‫رود که این‪ ،‬رویه درستی نیست‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری خراسان‬ ‫رضوی گفت‪ :‬اگر فناوری به صنایع دستی لطمه ای نزد حضورش را‬ ‫باید به رسمیت شناخت در غیر این صورت حضورش بر ما تحمیل‬ ‫خواهد شــد بنابراین باید نواوری را در صنایع دستی مورد توجه‬ ‫قرار داد تا از وضعیت موجود و در حاشیه قرار گرفتن رها شود‪.‬‬ ‫تاسیساتقدیمیواحتمالحریق‪،‬دوخطریکهبناهایتاریخیراتهدیدمیکند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی اســتان اصفهان گفت‪ :‬بخش های مهم از اثار باستانی شاخص‬ ‫استان ایمن سازی شده و به دلیل وســعت زیاد بناهای تاریخی و زمانی زیادی که برای‬ ‫ایمن سازی نیاز است‪.‬‬ ‫فریدون اللهیاری با بیان اینکه متاسفانه بســیاری از بناها و اماکن تاریخی استان از نظر‬ ‫خبر‬ ‫کارکردهای متنوع جنگل های هیرکانی‪:‬‬ ‫گردشگری تا رونق‬ ‫اقتصادی‬ ‫گردشــگری‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬خدمات حفاظتی‪ ،‬تولید اکســیژن و‬ ‫داروهای گیاهی از کارکردهای متنــوع و مغفول مانده جنگل های‬ ‫هیرکانی اســت که با ثبت جهانی این میراث طبیعی امید به رونق‬ ‫ان بیشتر شده است‪.‬‬ ‫خبرگزاری مهر‪ :‬جنگل های هیرکانــی دارای کارکردهای متنوعی‬ ‫اســت که به اعتقاد جمعــی از صاحبنظران و کارشناســان باید از‬ ‫ظرفیت های گردشگری‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬میوه های جنگلی و گیاهان‬ ‫دارویی ان بهره گرفت و این ظرفیت ها را به جوامع محلی و طبیعت‬ ‫گردان داخلی و خارجی معرفی کرد‪.‬‬ ‫داریوش بیات پژوهشــگر و محقــق جنگل هــای هیرکانی درباره‬ ‫بهره برداری از ظرفیت های گوناگون این جنــگل به خبرنگار مهر‬ ‫می گوید‪ :‬به طور حتم موضوعی که در مدیریــت جنگل باید به ان‬ ‫توجه ویژه شــود‪ ،‬منابع مالی اســت زیرا بدون این منابع‪ ،‬مدیریت‬ ‫جنگل ممکن نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از این منابع مالی‪ ،‬بهره گیری از تولیدات و خدمات‬ ‫متنوع جنگل اســت و ایــن در حالی اســت که تاکنــون فقط به‬ ‫بهره برداری از چوب جنگل توجه شده است‪.‬‬ ‫بیات بابیان اینکه میزان درامد چوب تنهــا یک یازدهم از ظرفیت‬ ‫تولیدات جنگل های هیرکانی در کشور است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این بدان‬ ‫معناست که ما تنها توانستیم یک قســمت از ‪ ۱۱‬قسمت تولیدات‬ ‫جنگل را بهره برداری کرده و از ان درامد داشته باشیم‪.‬‬ ‫این کارشناس جنگل های هیرکانی بابیان اینکه جنگل محلی برای‬ ‫تولید اب است‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬بهره گیری از این ظرفیت جنگل‬ ‫به خودی خود منبع بسیار عظیم کسب درامد است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جنگل های هیرکانی به دلیل ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫و قدمت باالیشان یک بستر مناسب گردشــگری و طبیعت گردی‬ ‫محســوب می شــوند و اگــر در قالــب طرح هــای همه جانبه و‬ ‫برنامه ریزی شده به این کارکرد جنگل توجه شود‪ ،‬منبع مالی قوی‬ ‫برای منطقه بوده و می تواند نقش بسیار مهمی برای رونق اقتصادی‬ ‫کشور باشد‪.‬‬ ‫بیات با اشاره به رونق اقتصادی بومی در منطقه قلعه رودخان استان‬ ‫گیالن‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این منطقه از کارکرد طبیعی و گردشگری‬ ‫جنگل در جهــت ایجاد اشــتغال و رونق اقتصــادی به خوبی بهره‬ ‫گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه جنگل های هیرکانی بســتری مناسب برای رشد‬ ‫قارچ های ترافل یا همان دنبالن هستند‪ ،‬گفت‪ :‬پرورش این قارچ ها‬ ‫با توجه به ارزش بسیار باالی مالی ان در قالب طرح ها و بسته های‬ ‫همه جانبه‪ ،‬قاعدتاً صرفه اقتصادی قابل توجهی در پی دارد اما همه‬ ‫این موارد باید با توجه به توان اکولوژیکی جنگل انجام شود تا به بافت‬ ‫ان اسیبی وارد نشود‪.‬‬ ‫این پژوهشــگر جنگل هیرکانی‪ ،‬بهره گیــری از ظرفیت داروهای‬ ‫گیاهی و میوه های جنگلی را از دیگــر منابع درامدی عنوان کرد و‬ ‫افزود‪ :‬دوشاب میوه هایی چون ازگیل وحشی‪ ،‬بارانک و خورمندی‬ ‫در دنیا بی نظیر بوده و این ها منابع عظیــم جنگل هیرکانی جهت‬ ‫کسب درامد هستند‪.‬‬ ‫دوشاب میوه هایی چون ازگیل وحشی‪ ،‬بارانک و خورمندی در دنیا‬ ‫بی نظیر بــوده و این ها منابع عظیم جنگل هیرکانی جهت کســب‬ ‫درامد هستند‬ ‫وی از جنگل به عنــوان یک کارخانه چندمنظوره نــام برد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بهره برداری تک بعدی از جنگل و استفاده از چوب ان سبب‬ ‫می شــود تا این منابع با محدودیت روبرو شــوند و دقیقاً به همین‬ ‫منظور باید در کنار حفظ‪ ،‬توسعه و احیای جنگل‪ ،‬از همه تولیدات و‬ ‫خدمات ان به موازات همدیگر بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫بیات با اشاره به اصل ‪ ۵۰‬قانون اساسی و تاکید ان بر تکلیف همگانی‬ ‫برای حفظ و احیای جنگل ها‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬در حفظ جنگل باید از‬ ‫جوامع محلی بهره گرفت و در این راه‪ ،‬تامین معیشت جوامع محلی‬ ‫ضرورت دارد زیرا در رویکردی جدید‪ ،‬ما معیشــت جوامع محلی را‬ ‫تامین کرده و انان نیز در حفظ و احیای جنگل به ما کمک می کنند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه ثبــت جهانی جنگل هــای هیرکانی یک فرصت‬ ‫ارزشــمند برای این جنگل هاســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با ثبت جهانی این‬ ‫جنگل ها‪ ،‬نام ان ها در جهان برجسته شده و اطالعات ان در منابع‬ ‫جهانی گنجانده شده و به همین دلیل در تمام دنیا بیشتر شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بابیان اینکه محصول این شــناخت جهانی‪ ،‬امدن‬ ‫گردشــگران خارجی به ایران جهت بازدید از جنگل های هیرکانی‬ ‫خواهد بود‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این مهم امتیازی در زمینهٔ رونق صنعت‬ ‫گردشگری هم به شمار می رود‪.‬‬ ‫جلیل کرمی معاون سابق پروژه هیرکانی هم دراین باره در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار مهر بیان داشــت‪ :‬جنگل اکوسیستمی است که تعریفی‬ ‫مشخص داشته و می تواند خود را بازسازی‪ ،‬حفظ و احیا کند‪.‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬خدمات حفاظتی‪ ،‬تولید اکســیژن و‬ ‫داروهای گیاهی هم از کارکردهای فرعی این نعمت خدادادی است‬ ‫که می توان از ان هــا در قالب طرح های گوناگــون در جهت ایجاد‬ ‫درامد بهره گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولید چوب و اب از مهم ترین کارکردهای جنگل است اما‬ ‫کارکرد گردشگری‪ ،‬طبیعت گردی‪ ،‬خدمات حفاظتی‪ ،‬تولید اکسیژن‬ ‫و داروهای گیاهی هم از کارکردهای فرعــی این نعمت خدادادی‬ ‫اســت که می توان از ان ها در قالب طرح های گوناگون برای ایجاد‬ ‫درامد بهره گرفت‪.‬‬ ‫کرمی بابیان اینکه جنگل تجدیدشونده است و تمام نعمات خدادادی‬ ‫هم باید در خدمت انسان باشند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬شیوه مدیریت‬ ‫بهره برداری از جنگل به ویژه جنگل های هیرکانی با قدمت میلیون ها‬ ‫سال باید به گونه ای باشد که به اکوسیستم ان کوچک ترین اسیبی‬ ‫وارد نشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تولید چوب در جنگل و بهره برداری از ان اظهار داشت‪:‬‬ ‫در کشورمان از چوب جنگل بهره گرفتیم و البته برای ان برنامه های‬ ‫بلندمدتی هم به منظور توسعه و احیای جنگل داشتیم اما هیچ گاه‬ ‫برای اب جنگل که یک منبع پایدار است برنامه ریزی نکردیم‪.‬‬ ‫معاون ســابق پروژه هیرکانی بیان داشــت‪ :‬معتقدم که ســازمان‬ ‫جنگل ها باید روی مبحث سیاســت اب جنگل ســرمایه گذاری و‬ ‫برنامه ریزی کند تا بتواند از این کارخانــه تولید اب طبیعی به نحو‬ ‫احسن بهره بگیرد‪.‬‬ ‫وی حیات وحش را یکی دیگر از کارکردهای فرعی جنگل برشمرد‬ ‫و تاکید کرد‪ :‬همــه این خدمات باید در قالب برنامه ای منســجم با‬ ‫هدف حفظ‪ ،‬توسعه و احیای جنگل بهره برداری شوند تا این منابع‬ ‫ارزشمند پایدار مانده و برای نسل های اینده حفظ و صیانت شوند‪.‬‬ ‫بهره گیری تک بعدی به ضرر جنگل بوده و دقیقاً همین امر موجب‬ ‫شد که تاکنون به ظرفیت های دیگر ان توجه نشود بنابراین باید از‬ ‫همه ظرفیت های ان به نسبت مساوی برنامه ریزی کرده و بهره مند‬ ‫شد‬ ‫بحث ایمنی مشکالتی دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیرامون ایمنی و استانداردسازی سیستم های‬ ‫برقی و انرژی اماکن تاریخی اصفهان به سرعت فعالیت می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اســتان اصفهان گفت‪ :‬دامنه اثار‬ ‫تاریخی استان بسیار زیاد است‪ ،‬بخشی مهمی از این اثار و بناهای تاریخی‪ ،‬بهره برداران‬ ‫متفاوت و متعددی دارند؛ این اماکن در دوران متفاوت تاریخی ساخته شده که قاعدتاً از‬ ‫بسیاری تاسیسات جدید که امروز کاربرد پیدا کرده استفاده نشده است‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 166‬شنبه ‪ 5‬بهمن ‪98‬‬ ‫کشورهای عضو اکو روادید مشترک صادر کنند‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی گفت‪« :‬با توجه‬ ‫به اشــتراکات فرهنگی گســترده بین ایران و تاجیکستان‪ ،‬روابط‬ ‫گردشگری بین دو کشور باید در باالترین سطح باشد‪».‬‬ ‫به گزارش خبرنگار میراث اریا‪ ،‬دکتر علی اصغر مونســان در دیدار‬ ‫بــا نظام الدین زاهدی ســفیر تاجیکســتان در ایران بــا بیان این‬ ‫مطلب تصریح کرد‪« :‬چندی پیش برای شــرکت در اجالس اکو به‬ ‫تاجیکستان سفر کردم که به نظرم سفر بسیار خوبی بود و در سفر به‬ ‫این کشور به واسطه اشتراکات فرهنگی بسیار گسترده بین ایران و‬ ‫تاجیکستان احساس کردم در ایران هستم‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬با تالش های روسای جمهور دو کشور در حال حاضر سطح‬ ‫روابط ایران و تاجیکستان روبه به ارتقاست و با توجه به مشترکات‬ ‫فرهنگی بســیار زیاد بین ایران و تاجیکستان روابط گردشگری دو‬ ‫کشور باید در باالترین سطح باشد؛ اعتقاد دارم باید روادید بین دو‬ ‫کشور لغو شود و شرایط راحت تری برای ســفر گردشگران این دو‬ ‫کشور فراهم شود‪».‬‬ ‫گردشگری راهکاری برای مهربانی‪ ،‬صلح و دوستی‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خطاب به سفیر‬ ‫تاجیکســتان در ایران اظهار کرد‪« :‬ســام مرا به رئیس جمهور‪d‬‬ ‫تاجیکستان برسانید؛ اعتقاد ما بر این است که گردشگری از سیاست‬ ‫جداست؛ گردشگری عالوه بر کارکردهای اقتصادی راهکاری برای‬ ‫مهربانی‪ ،‬دوستی‪ ،‬رفاقت‪ ،‬صلح و نزدیکی ملت هاست‪».‬‬ ‫همچنین اشاره کرد‪« :‬در اجالس اکو که در تاجیکستان برگزار شد‬ ‫پیشنهاد دادم که امادگی کامل برای میزبانی و پذیرایی از کشورهای‬ ‫عضو اکو را داریم‪ ،‬در این میان با توجه به اشتراکاتی که با تاجیکستان‬ ‫داریم اماده ایم تا سطح روابط گردشــگری دو کشور افزایش یابد و‬ ‫تجربیات مختلف ایران به تاجیکستان انتقال یابد‪».‬‬ ‫دکتر مونســان اضافه کرد‪« :‬در حوزه کاوش و مرمت اثار تاریخی‪،‬‬ ‫تهیه پرونده های مشــترک ثبت جهانی‪ ،‬در حوزه صنایع دســتی و‬ ‫این امادگی را داریم تا تجربیات خود را در اختیار تاجیکستان قرار‬ ‫دهیم‪».‬‬ ‫بوم گردی ها و بوتیک هتل ها‪ ،‬موضوع جدید در تاسیسات گردشگری‬ ‫او افزود‪« :‬ضمن این که در حوزه گردشگری نیز امادگی انتقال این‬ ‫تجربیات را داریم‪ .‬در حال حاضر ‪ 500‬هتل در ایران در حال احداث‬ ‫است اما در کنار ان ها احداث بوم گردی ها و نیز احداث بوتیک هتل ها‬ ‫را به عنــوان دو تجربه جدیــد در حوزه تاسیســات و اقامتگاه های‬ ‫گردشگری در دســتور کار قراردادیم که مورد استقبال گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی هم قرارگرفته است‪».‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی با تاکید بر لغو‬ ‫روادید بین ایران و تاجیکستان بیان کرد‪« :‬حتی پیشنهاد من است‬ ‫که کشورهای عضو اکو روادید مشترک صادر کنند چرا که اشتراکات‬ ‫فرهنگی زیادی بین این کشورها وجود دارد که ان ها را به هم نزدیک‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫صدور ویزای فرودگاهی برای ‪ 90‬کشور‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪« :‬قــدم اول برای لغــو روادید بیــن ایران و‬ ‫تاجیکستان و کشورهای عضو اکو می تواند لغو روادید گروهی باشد؛‬ ‫ضمن این که در حال حاضر برای ‪ 90‬کشور ویزای فرودگاهی صادر‬ ‫می کنیم‪».‬‬ ‫سفیر تاجیکســتان در ایران نیز در این نشست با ابراز خرسندی از‬ ‫دیدار با وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ایران گفت‪:‬‬ ‫«خیلی عالقه مند بودم که این مالقات با شما صورت گیرد و امروز‬ ‫بسیار خرسندم که موفق شدم در نشســت با شما حاضر شوم؛ باور‬ ‫دارم که شما دراین وزارتخانه کارهای بزرگی را انجام خواهید داد‪».‬‬ ‫اشتراکات فرهنگی‪ ،‬راهی برای توسعه گردشگری‬ ‫نظام الدین زاهدی ادامه داد‪« :‬بسترهای زیادی برای تقویت و ارتقای‬ ‫سطح گردشگری دو کشــور وجود دارد چرا که ایران و تاجیکستان‬ ‫دارای اشــتراکات فرهنگی‪ ،‬تاریخی و دینی زیادی با هم هستند و‬ ‫زبان و گویش مردم دو کشور نیز باهم مشترک است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬عالوه بر این مفاخر علمی و فرهنگی مشترک نیز داریم که‬ ‫این مسائل ایجاب می کند تا سطح روابط دو کشور خصوصاً در حوزه‬ ‫گردشگری ارتقا یابد‪».‬‬ ‫سفیر تاجیکستان خاطرنشان کرد‪« :‬گردشــگری در تاجیکستان‬ ‫مورد حمایت جدی دولت اســت به طوری کــه واردات تجهیزات و‬ ‫ماشین االت گردشگری به این کشور از تمامی مالیات ها معاف است‪.‬‬ ‫در حوزه گردشگری نیازمند استفاده از تجربه ایرانیان هستیم و برای‬ ‫پذیرایی از سرمایه گذاران ایرانی امادگی کامل داریم‪».‬‬ ‫بزرگی ایران به بزرگی فرهنگ ان است‬ ‫او ادامه داد‪« :‬بزرگی ایــران به بزرگی فرهنــگ و میراث فرهنگی‬ ‫ان اســت و از این که بتوانیم روابط خود را با ایران گسترش دهیم‬ ‫استقبال خواهیم کرد‪».‬‬ ‫زاهدی یاداور شد‪« :‬به منظور تقویت روابط بین دو کشور برنامه های‬ ‫خوبی را تدارک دیده ایم که از ان جمله می توان به برگزاری نمایشگاه‬ ‫معماری و اثار تاریخی شهر دوشنبه در تهران اشاره کرد؛ ضمن این‬ ‫که سال ‪ 2021‬سی امین سالگرد اســتقالل تاجیکستان است و بر‬ ‫همین اساس برنامه هایی را برای تقویت روابط با کشورهایی مانند‬ ‫ایران در نظر گرفته ایم‪».‬‬ ‫برگزاری نوروزگاه مشترک بین ایران‪ ،‬تاجیکستان و افغانستان‬ ‫معاون گردشگری کشور نیز در این نشست با اشاره به همکاری های‬ ‫ایران و تاجیکستان در حوزه گردشــگری گفت‪« :‬حسب پیشنهاد‬ ‫دکتر مونســان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در‬ ‫اجالس اکو در خصوص لغو روادید بین کشورهای عضو اکو‪ ،‬موضوع‬ ‫لغو روادید گروهی با کشورهای عضو اکو را پیگیری می کنیم‪».‬‬ ‫ولی تیموری افزود‪« :‬ضمن این که امسال چهارمین جشنواره غذا با‬ ‫حضور کشورهای عضو اکو در زنجان برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫او یاداور شد‪« :‬در همین رابطه تور اپراتورهای فعال کشورهای عضو‬ ‫اکو در سفر به ایران از تهران‪ ،‬ساری و اردبیل بازدید خواهند کرد‪».‬‬ ‫معاون گردشگری خاطرنشان کرد‪« :‬با هدف تقویت همکاری های‬ ‫فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور‪ ،‬پیشنهاد برگزاری مراسم‬ ‫نوروزگاه مشترک با حضور ایران‪ ،‬افغانستان و تاجیکستان را داریم‬ ‫که این مراســم در نوروز ‪ 99‬می تواند در یکی از شهرهای این سه‬ ‫کشور برگزار شود‪».‬‬ ‫همزمان با نمایشگاه فیتور انجام شد‬ ‫برگزاری نشست فعاالن بخش خصوصی گردشگری در سفارت ایران در مادرید‬ ‫بنا بــه دعوت ســفیر جمهوری اســامی ایران‬ ‫در مادرید‪ ،‬نشســت مســئوالن و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی هم زمان با نمایشگاه بین المللی فیتور‪،‬‬ ‫در محل سفارت ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا به نقل از مرکز روابط عمومی‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫حسن قشقاوی سفیر کشورمان در مادرید‪ ،‬در این‬ ‫نشســت ضمن اشــاره به افزایش ورود گردشگر‬ ‫خارجی به اسپانیا نســبت به سال گذشته‪ ،‬نقش‬ ‫تولید محتوای رسانه ای مناســب برای خروج از‬ ‫رکود حادث شده برای کشورمان به دلیل شرایط‬ ‫اخیر را بســیار مهــم ارزیابی کــرد و گفت‪« :‬در‬ ‫روزهای اخیــر‪ ،‬با برگزاری نشســت های خبری‬ ‫به شفاف ســازی مواضع صلح جویانه کشورمان‬ ‫پرداخته است‪».‬‬ ‫حســین اربابی‪ ،‬مدیرعامل کانون جهان گردی و‬ ‫اتومبیل رانی نیز در این نشست بر لزوم همکاری‬ ‫و هماهنگی حداکثری کلیه دستگاه های دولتی‬ ‫بــرای رفع موانع توســعه گردشــگری تاکید و‪ ‬‬ ‫بخشــودگی مالیاتی واردکنندگان گردشگر به‬ ‫کشــور را به عنوان موضوع مهمی کــه نیازمند‬ ‫همفکری کلیه ارکان دولت است اعالم کرد‪.‬‬ ‫همچنین در این نشســت‪ ،‬نماینــدگان بخش‬ ‫خصوصی موضوع عدم صدور بیمه مســافرتی از‬ ‫سوی شرکت های اسپانیایی برای مسافران ایرانی‪،‬‬ ‫درخواست دولت اسپانیا از شهروندان برای تعویق‬ ‫سفر خود به ایران و کمبود راهنمایان گردشگری‬ ‫مسلط به زبان اســپانیایی را به عنوان سه مسئله‬ ‫اساسی در بازار گردشگری اسپانیا مطرح کردند‬ ‫که مقرر شد سفیر جمهوری اســامی ایران در‬ ‫مادرید دو موضوع اول را پیگیری کند‪.‬‬ ‫در این نشســت مدیر عامل کانون جهان گردی و‬ ‫اتومبیل رانی‪ ،‬سرپرست دفتر امور بین الملل وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬معاون‬ ‫فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران‪ ،‬رئیس کمیته‬ ‫گردشگری و میراث فرهنگی شورای شهر تهران‪،‬‬ ‫معاون فرهنگی‪ ،‬گردشگری و اجتماعی دبیرخانه‬ ‫شــورای عالی مناطق ازاد و روسای مناطق ازاد‬ ‫قشم‪ ،‬اروند و ارس حضور داشتند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬فائزه بهزاد نژاد سرپرســت دفتر‬ ‫امور بین الملل با حضور در مقر ســازمان جهانی‬ ‫گردشــگری و مالقات با مســئوالن ان سازمان‪،‬‬ ‫عالوه بر پیگیــری برنامه های مشــترک جاری‬ ‫(شامل برگزاری کنفرانس گردشگری روستایی‬ ‫و نیز کنفرانس گردشــگری شــهری در ایران)‪،‬‬ ‫در خصوص میزبانی کشــورمان از دوره اموزشی‬ ‫مدیران منطقه اسیا اقیانوسیه در سال ‪ 2021‬به‬ ‫رایزنی پرداخت‪.‬‬ ‫همچنین بهزادنژاد با اشاره به شــرایط اخیر در‬ ‫صنعت گردشــگری ایران‪ ،‬در خصوص دریافت‬ ‫کمک های فنی از سازمان جهانی گردشگری برای‬ ‫مدیریت بحران به مذاکره پرداخت که مقرر شد‬ ‫تا حصول نتیجه موضوع مورد پیگیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫در پایان این دیدار‪ ،‬اصل دعوتنامه دکتر مونسان‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با‬ ‫عنوان دبیر کل سازمان جهانی گردشگری برای‬ ‫حضور در نمایشــگاه گردشگری و صنایع دستی‬ ‫تهران و نیز نســخه امضا شده کتاب داستان های‬ ‫گردشگری ایران تسلیم مقامات ان سازمان شد‪.‬‬ ‫با گذشت سه روز از برپایی نمایشگاه فیتور‪ ،‬بخش‬ ‫تجاری ان بــه پایان رســیده و در دو روز پایانی‪،‬‬ ‫بازدید برای عموم ازاد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ‬بر اســاس امارها‪ ،‬فیتور چهلم تخصصی ترین و‬ ‫بین المللی ترین دوره این نمایشگاه تا به امروز بوده‬ ‫است و برگزار کنندگان این نمایشگاه‪ ،‬امسال نیز‬ ‫با نواوری و تولید بستری تخصصی موفق به جذب‬ ‫بیشــتری عالقه مند و متخصص امر گردشگری‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫اختصاص غرفه رایگان‬ ‫به هنرمندان سیستان و‬ ‫بلوچستان در نمایشگاه‬ ‫صنایع دستی تهران‬ ‫شرکت توســعه ایران گردی و جهان گردی در نظر دارد برای‬ ‫حمایت از ســیل زدگان اســتان سیســتان و بلوچستان ‪70‬‬ ‫مترمربع در فضای نمایشگاهی با غرفه سازی مربوطه‪ ،‬به صورت‬ ‫رایگان به صنایع دستی خانگی ان استان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫خشــایار نیکزادفــر‪ ،‬مدیر شــرکت توســعه ایران گردی و‬ ‫جهان گردیگفت‪ :‬با توجه به عالقه ای که به استان سیستان و‬ ‫بلوچستان داریم و تاکیدات وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی بر توجه هرچه بیشــتر به این استان‪ ،‬برای‬ ‫صنایع دستی خانگی این استان در نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫ســال ‪ 70 ،98‬مترمربع غرفــه به صورت رایــگان در اختیار‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی خانگی این اســتان قرار دادیم که‬ ‫بتوانند عالوه بر معرفی صنایع دســتی استان خود‪ ،‬منافعی را‬ ‫از ان کسب کنند‪.‬‬ ‫مدیر شــرکت توســعه ایران گردی و جهان گردی افزود‪ :‬در‬ ‫نمایشــگاه تمهیدات دیگری نیز برای انها در نظر گرفته شده‬ ‫است که امیدواریم این طرح مورد استقبال هنرمندان استان‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به نمایشگاه ملی صنایع دستی سال ‪98‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬نمایشگاه امسال با استقبال خیلی خوبی از سوی‬ ‫هنرمندان این حوزه مواجه شده است‪.‬‬ ‫نیکزادفر تصریح کرد‪ :‬در نمایشــگاه امسال‪ ،‬تقریبا ‪ 13‬سالن‬ ‫داریم که نسبت به ســال گذشــته بالغ بر ‪ 10‬هزار مترمربع‬ ‫اضافه تر ســالن گرفته ایم‪ .‬امسال دو ســالن دیگر هم اضافه‬ ‫می کنیم که بالغ بر ‪5‬هزار مترسالن اضافه می شود‪ .‬چون برای‬ ‫برخی استان ها سالن کم داشتیم‪ .‬حدود ‪ 10‬استان ما ثبت نام‬ ‫نکرده بودند که با تعامل با نمایشــگاه اگر این دو سالن را هم‬ ‫بگیریم‪ ،‬انشاءاهلل کل اســتان هایمان در این نمایشگاه حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫خیلی بزرگ تر است و تقریبا ‪ 36‬سمینار و همایش تخصصی در‬ ‫کنار این نمایشگاه برگزار خواهیم کرد‪ .‬همچنین ‪ 9‬همایش با‬ ‫حضور اساتید خبره این حوزه در این نمایشگاه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫مدیر شرکت توســعه ایران گردی و جهان گردی با بیان اینکه‬ ‫امســال اسیب شناســی هایی بر اســاس دوره های گذشته‬ ‫نمایشگاه انجام شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬امسال بحث موضوعاتی‬ ‫مثل موسیقی اقوام و خوراک را به گونه ای جانمایی کرده ایم‬ ‫که مزاحمتی برای غرفه داران ایجــاد نکند‪ .‬همچنین در این‬ ‫نمایشگاه ماشــین های قدیمی را به نمایش می گذاریم‪ .‬سعی‬ ‫کردیم جانمایی غرفه ها به صورتی باشد که مخاطبان بتوانند‬ ‫از تمام غرفه های نمایشگاه به راحتی بازدید کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین امسال برای راهنمایی مخاطبان نمایشگاه‬ ‫عالوه بر قرار دادن اشــخاصی به عنوان راهنما‪ ،‬اپلیکیشنی را‬ ‫برای این کار طراحی و ســعی کردیم اســیب های سال های‬ ‫گذشته نمایشگاه ملی صنایع دستی را شناسایی و برای رفع‬ ‫انها اقدامات الزم را انجام دهیم‪.‬‬ ‫سی و سومین نمایشــگاه ملی صنایع دستی تهران همزمان با‬ ‫سیزدهمین نمایشــگاه بین المللی گردشگری تهران از ‪ 23‬تا‬ ‫‪ 26‬بهمن ‪ 98‬در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫«راه اهن شمال به‬ ‫جنوب» ثبت جهانی ایران‬ ‫در سال ‪2020‬‬ ‫بررسی دوباره واگذاری طرح پرورش میگو در کنار گنبد نمکی قشم‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫واگذاری طرح پرورش میگو در نزدیکی گنبد نمکی قشم روز سه شنبه‬ ‫دوباره بررسی می شود‪.‬‬ ‫رضا برومند گفت‪ :‬واگذاری طرح پرورش میگو در جزیره قشم به علت‬ ‫نزدیکی به اثر گنبد نمکی قشم روز سه شنبه دوباره بررسی می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پاسخ به استعالم جهاد کشــاورزی برای موافقت با این طرح‬ ‫بدنبال بازدید کارشناسان در تاریخ ‪ ۲۲‬اذرماه امسال از محل این طرح‬ ‫بود که هیچ اثری از بقایای اثار تاریخی در سطح منطقه مشاهده نشد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری هرمزگان گفت‪:‬با‬ ‫این شــرط که اگر در هنگام ساخت و ســاز های این طرح اثار میراث‬ ‫فرهنگی مشاهده شد‪ ،‬عملیات ساخت متوقف شود‪ ،‬بالمانعی اجرای‬ ‫این طرح اعالم شد‪.‬‬ ‫برومند افزود‪ :‬پرونده ثبت ژئوپارک قشــم در یونسکو از سوی میراث‬ ‫فرهنگی منطقه ازاد قشم پیگیری می شد و اینکه محل اجرای طرح‬ ‫در حریم گنبد نمکی و ژئوپارک قرار دارد باید از میراث فرهنگی قشم‬ ‫استعالم گرفته می شد‪.‬‬ ‫او گفت ‪ :‬با دستور دادستان قشــم روز سه شنبه با حضور کارشناسان‬ ‫میراث فرهنگی دوباره این واگذاری بررســی و تصمیمات الزم گرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫غار نمکدان قشــم طوالنی ترین غار نمکی جهان اســت که بخشی از‬ ‫ژئوپارک قشم است‪ ،‬این ژئوپارک یک بار در سال ‪ ۱۳۸۵‬ثبت جهانی‬ ‫شده بود‪ ،‬اما در سال ‪ ۱۳۹۱‬به دلیل انچه مشکالت مدیریتی اعالم شد‪،‬‬ ‫کارت قرمز گرفت و از این فهرست خارج شد ودر سال ‪ ۱۳۹۶‬دوباره به‬ ‫فهرست ژئوپارک های یونسکو بازگشت‪.‬‬ ‫واگذاری زمین برای اجرای طرح پرورش میگو در محدوده این ژئوپارک‬ ‫به عنوان جدی ترین تهدید برای خروج ژئوپارک قشــم از فهرســت‬ ‫ژئوپارک های یونسکو مطرح است و موجب نگرانی مردم شده است‪.‬‬ ‫ژئوپارک ها محوطه هایی اســت که نشــانگر تنوع عظیم زیســتی و‬ ‫زمین شناختی کره زمین هستند‪.‬‬ ‫ژئوپارک های جهانی یونســکو‪ ،‬مناطقی هستند که با برنامه های اجرا‬ ‫شده توســط جوامع محلی به منظور تقویت توسعه پایدار منطقه ای‪،‬‬ ‫تنوع زمین شناختی را ترویج می کنند‪ .‬همچنین ژئوپارک ها به ارتقای‬ ‫اگاهی از تغییر اقلیم و بالیای طبیعی و همچنین پایش این پدیده ها‬ ‫کمک کرده و بسیاری از ان ها امکان تدوین راهبرد های کاهش خطر‬ ‫بالیای طبیعی را برای جوامع محلی فراهم می کنند‪.‬‬ ‫ژئوپارک قشم دارای ‪ ۲۵‬ژئوسایت اســت که عبارت اند از‪ :‬دره ستاره‬ ‫افتاده (دره ســتاره ها)‪ ،‬کورکوراکوه‪ ،‬بام قشــم‪ ،‬دره تندیس ها‪ ،‬دره‬ ‫شــور‪ ،‬تنگه چاه کوه‪ ،‬نمکدان‪ ،‬کریان‪ ،‬موزه ژئوپارک‪ ،‬پهنه های گلی‪،‬‬ ‫ســاحل کرق‪ ،‬دره قاضی‪ ،‬تنگه اولی‪ ،‬بصیرا‪ ،‬چاکویــر‪ ،‬جزایر ناز‪ ،‬ژئو‬ ‫لینک‪ ،‬باســعیدو‪ ،‬خلیج دیرستان‪ ،‬جنگل حرا‪ ،‬ســاحل تخم گذاری‬ ‫الک پشت ها‪ ،‬صخره خرچنگ ها‪ ،‬روســتای الفت‪ ،‬غار خربس‪ ،‬تاالب‬ ‫پرندگان دو کوهک است‪ .‬‬ ‫شناسایی و معرفی ‪ 19‬سایت غیر مجاز فعال در گردشگری به پلیس فتا‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران گفت ‪ :‬از ابتدای سال ‪ 98‬تا‬ ‫کنون تعداد ‪ 19‬سایت غیر مجاز گردشگری جهت مسدود شدن‬ ‫به پلیس فتا معرفی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬پرهام جانفشــان‪ ،‬مدیرکل میراث‬ ‫فرهنگی اســتان تهران با بیان اینکه ‪ ،‬بخش اعظمی از تبلیغات‬ ‫و فروش خدمات گردشگری در فضای مجازی صورت می گیرد‬ ‫گفت‪ :‬به منظور اگاه سازی صحیح هموطنان در خرید خدمات‬ ‫گردشــگری در فضای مجازی به ویژه شــبکه های اجتماعی ‪،‬‬ ‫کارگروه گردشگری فضای مجازی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫جانفشان گفت‪ :‬پیشــگیری از خرید خدمات گردشگری توسط‬ ‫هموطنان از افراد غیر مجاز که در فضای مجازی با اسامی و برند‬ ‫های جعلی نیز فعالیت دارند بهترین راه برای کاهش تخلفات در‬ ‫حوزه خدمات گردشگری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تبلیغ در شبکه های اجتماعی و سایت های اینترنتی‬ ‫دلیل بر قانونی و غیر قانونی بودن خدمات گردشــگری نبوده و‬ ‫هموطنان باید قبل از واریز هرگونه وجــه از مجوز فعالیت دفتر‬ ‫خدمات مسافرتی اطمینان حاصل نمایند و برای تمام خدمات‬ ‫گردشگری که خریداری می کنند قرار داد امضا کنند‪.‬‬ ‫معاون وزارت میراث فرهنگی گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫گفت‪ :‬پرونده ثبت جهانی راه اهن شمال به جنوب در سال‬ ‫‪ 2020‬تکمیل شده است و در چند ماه اینده نتیجه ان اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمدحسن طالبیان در گفت وگو با فارس ‪ ،‬درباره پروژه های‬ ‫ثبت جهانی در یونســکو اظهار داشــت‪ :‬هر یک از کشورها‬ ‫می توانند ساالنه یک اثر طبیعی و یا صنعتی را به عنوان ثبت‬ ‫جهانی به یونســکو معرفی کنند و کشور ما نیز در سال های‬ ‫اخیر هر ساله یک ثبت جهانی داشته است که در سال ‪2019‬‬ ‫جنگل های هیرکانی به ثبت جهانی رسید‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬در ســال ‪ 2020‬هم کریدور راه اهن شمال‬ ‫به جنوب به عنــوان ثبت جهانی ایران به یونســکو معرفی‬ ‫شده است و بازرســان نیز از این کریدور بازدیدی داشته اند‬ ‫و پرونده ان تکمیل شده است و به زودی نتایج این بررسی‬ ‫اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و‬ ‫صنایع دستی درباره ثبت جهانی سال ‪ 2021‬نیز بیان داشت‪:‬‬ ‫پرونده اورامانات کرمانشاه را برای طی مراحل ثبت جهانی‬ ‫اغاز کرده ایم و به زودی بازرسان یونسکو از این جاذبه طبیعی‬ ‫کشور بازدید خواهند کرد و امیدواریم هر چه سریع تر بتوانیم‬ ‫مراحل تکمیل پرونده ان را انجام دهیم‪.‬‬ ‫تخصیص اعتبار برای مرمت و بازسازی بافت تاریخی بندرکنگ‬ ‫مدیر کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی هرمزگان از تخصیص اعتبار‬ ‫برای مرمت و بازسازی بافت تاریخی بندرکنگ خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫هرمزگان‪ ،‬رضا برومند گفت‪« :‬مبلغ ‪ 39‬میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای‬ ‫خبر‬ ‫واکنش به پیدا شدن نسخه‬ ‫قدیمی دیوان حافظ‬ ‫در هلند‬ ‫مدیر مرکز حافظ شناســی در واکنش به خبر پیدا شدن نسخه‬ ‫خطی دیوان حافظ در امستردام هلند‪ ،‬گفت که هر اثر قدیمی که‬ ‫در پیوند با سخنوران گذشته ی ایران پیدا شود‪ ،‬شایسته توجه‬ ‫است و می تواند مفید باشد‪.‬‬ ‫کاووس حســنلی در خصوص خبری که اخیرا در شــبکه های‬ ‫مختلف در مورد پیدا شدن نسخه ی قدیمی دیوان حافظ منتشر‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬نسخه های خطی پایه ی بسیاری از داوری ها در‬ ‫باره متون ادبی است‪ .‬اما اهمیت و حساسیت این موضوع باعث‬ ‫شده در طول تاریخ همواره مورد ســوء استفاده ی سودجویان‬ ‫نیز قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه شــیراز گفت‪ :‬اول و قبل از هر گونه داوری‬ ‫علمی در مورد اصالت این نســخه باید به اصل نسخه دسترسی‬ ‫داشــت‪ .‬بســیاری از این گونــه خبرهــا برامــده از تبلیغات‬ ‫رسانه ای ست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬دوم اینکه چنانچه اخبار منتشر شده درست باشد‬ ‫و تاریخ کتابت نسخه ‪ ۱۴۶۲‬میالدی یعنی ‪ ۸۶۶‬هجری باشد‪،‬‬ ‫می تواند نسخه ای قابل اعتنا تلقی شــود‪ .‬اما معلوم نیست این‬ ‫نسخه چه میزان از اشعار حافظ را در برمی گیرد‪.‬‬ ‫حسنلی اضافه کرد‪ :‬مهم تر از ان اینکه از نسخه های دیوان حافظ‬ ‫دست کم سی نسخه االن موجود است که قبل از این تاریخ کتابت‬ ‫ال نسخه ی شادروان خلخالی مربوط به سال ‪ ۸۲۷‬است‬ ‫شده‪ .‬مث ً‬ ‫و دیوان هایی که امروزه از حافظ در دسترس مردم قرار دارد؛ از‬ ‫جمله تصحیح شادروان قزوینی و زنده یاد خانلری‪ ،‬از این نسخه‬ ‫استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫این حافظ پژوه ادامه داد‪ :‬شــادروان سلیم نیساری نسخه های‬ ‫خطی دیوان حافظ مربوط به قرن نهم را در کتابی با همین نام‬ ‫معرفی کرده اند که مرکز حافظ شناســی در سال ‪ ۱۳۸۰‬ان را‬ ‫منتشر کرده است‪.‬‬ ‫مدیر مرکز حافظ شناسی گفت‪ :‬بی گمان هر اثر قدیمی که در‬ ‫پیوند با سخنوران گذشــته ی ایران پیدا شود‪ ،‬شایسته ی توجه‬ ‫است و می تواند مفید باشد‪ .‬در مورد شعر حافظ شیرازی هم که‬ ‫از افتخارات بین المللی مردم ایران به شمار می رود این موضوع‬ ‫مهم و حساسیت برانگیز است‪.‬‬ ‫حسنلی خاطرنشــان کرد‪ :‬در مجموع این نسخه اگر هم کامال‬ ‫معتبر و اصیل باشــد‪ ،‬به اندازه ی تبلیغاتی که در رســانه های‬ ‫رسمی و غیر رسمی از ان شده است‪ ،‬نمی تواند تاثیری در روند‬ ‫حافظ شناسی داشته باشد‪ .‬زیرا بعید است در میان نسخه های‬ ‫موجود سده ی نهم حرف تازه ای داشته باشد‪.‬‬ ‫طی روزهای اخیر خبری مبنی بر کشــف یک نســخۀ قدیمی‬ ‫دیوان حافظ در امســتردام هلند در رســانه ها و شــبکه های‬ ‫اجتماعی دست به دست می شود‪.‬‬ ‫در این خبر که به فیلم کوتاهی نیز همراه اســت‪ ،‬نسخه کشف‬ ‫شده دیوان حافظ را خطی و مربوط به سال ‪ ۸۶۷‬قمری یعنی ‪۷۵‬‬ ‫سال بعد از وفات حافظ دانسته اند که در بغداد کتابت شده است‪.‬‬ ‫براساس این خبر دیوان یاد شــده متعلق به اقای جعفر قاضی‪،‬‬ ‫ساکن مونیخ المان بوده که بعد از درگذشت او در سال ‪۲۰۰۷‬‬ ‫ناپدید و از همان زمان جســتجوی پلیس المان برای یافتنش‬ ‫شروع شده است‪.‬‬ ‫در این خبر اعالم شــده که ارزش این نســخه یــک میلیون‬ ‫یورو تخمین زده می شــود و بعضی از کانال هــای خبری ان را‬ ‫قدیمی ترین نســخۀ دیوان حافظ معرفی کرده اند که درســت‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫نصب مجسمه کیارستمی زیر‬ ‫تک درخت معروفش‬ ‫مهدی شادی زاده از ثبت تک درختی به نام عباس کیارستمی و‬ ‫ساخت و نصب مجسمه این کارگردان بزرگ در زیر تک درخت‬ ‫معروف خبر داد‪.‬‬ ‫ایــن مستندســاز و عکاس درباره ســاخت مجســمه عباس‬ ‫کیارســتمی گفت‪« :‬حدود دو ســال پیش زمانی که مستند‬ ‫«همراه با باد» را می ساختم به این فکر افتادم تک درختی که‬ ‫در مجموعه عکس های سفید برفی عباس کیارستمی است و‬ ‫همه ما ان را در مجموعه اثار این کارگردان بزرگ دیدیم را ثبت‬ ‫کنم زیرا عباس کیارســتمی در فصول مختلف از این درخت‬ ‫خیلی عکاسی کرده اما عکسی که در مجموعه سفید برفی بوده‬ ‫جهانی شده است‪».‬‬ ‫شــادی زاده در ادامه بیان کرد‪« :‬تک درخت یکی از نمادهای‬ ‫اثار عباس کیارستمی است که در ان زمان تصمیم گرفتم این‬ ‫درخت زیبا را از طریق اداره میراث فرهنگی ثبت کنم زیرا بعد‬ ‫از فوت عباس کیارستمی نمادی از تک درخت در چند کشور‬ ‫دنیا از جمله کالیفرنیا ثبت شده اســت و مهم ترین سوال این‬ ‫بود که چرا در کشــور خودمان ان را به اسم عباس کیارستمی‬ ‫ثبت نمی کنیم‪».‬‬ ‫وی افزود‪« :‬در ابتدا فقط به صــورت یک جرقه ذهنی بود ولی‬ ‫بعد از مدتی تصمیم قطعی گرفتم‪ .‬تک درختی که ما در عکس‬ ‫های عباس کیارســتمی می بینیم قدمت ‪ ۵۰۰‬ساله دارد و در‬ ‫روستای ارو در دماوند قرار دارد‪».‬‬ ‫این مستندساز در ادامه خاطرنشان کرد‪« :‬قرار است از چند روز‬ ‫اینده احمد عرب بیگی ســاخت مجسمه عباس کیارستمی را‬ ‫اغاز کند که ساخت این مجسمه اواخر بهمن ماه تمام می شود‬ ‫و زیر تک درخت نصب می شود‪ .‬در کنار ان پیشینه تک درخت‬ ‫و بیوگرافی عباس کیارســتمی نصب و به نــام این کارگردان‬ ‫برجسته ثبت می شود‪».‬‬ ‫مرمت و بازســازی بافت تاریخی بندرکنگ اختصاص یافته اســت‪ ».‬او با اشاره با‬ ‫تخصیص این اعتبار جداره ها و بادگیرهای این بندر تاریخی مرمت می شــوند‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬عالوه بر بادگیرها‪ ،‬چند خانه مرمت و بازسازی می شوند که در جهت اقتصاد‬ ‫منطقه و رونق گردشگری به عنوان اقامتگاه بومگردی در اختیار بخش خصوصی‬ ‫قرار می گیرد‪ ».‬مدیر کل هرمزگان ادامه داد‪« :‬همچنین برای رونق صنایع دستی‬ ‫منطقه‪ ،‬فروشگاه صنایع دستی در بافت تاریخی بندرکنگ ایجاد خواهد شد‪».‬‬ ‫ایران در جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 166‬شنبه ‪ 5‬بهمن ‪98‬‬ ‫به ایران امن و زیبا بیایید‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر امنیت کامل کشور‬ ‫ایران برای میزبانی از گردشگران‪ ،‬از توریســت های سراسر جهان دعوت کرد فرصت تجربه متفاوت‬ ‫سفر به سرزمین تاریخ و تمدن را به ویژه در فصل بهار از دست ندهند‪.‬‬ ‫به گزارش میراث اریا‪ ،‬متن کامل بیانیه دکتر علی اصغر مونسان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«جهان امروز به دلیل تحوالت و پیشرفت های سریع فناورانه و صنعتی‪ ،‬بیش از پیش درگیر تحوالت و‬ ‫فراز و نشیب های شتابان و غافلگیر کننده است‪ .‬انسان عصر کنونی نیز به همین سیاق متاثر از زندگی‬ ‫پرهیاهوی شهری و ماشینی است و روح او نیازمند پاالیش و اسودگی است‪.‬‬ ‫‪ ‬در چنین فضایی‪ ،‬ان چه به روزهایمان رنگ و بوی اســایش و ارامش‪ ،‬نشاط و شادمانی‪ ،‬همدلی و‬ ‫همراهی می دهد و تجربه هایی ماندگار و خاطره انگیز از هم زیستی مسالمت امیز به جا می گذارد سفر‬ ‫و گردشگری است‪ .‬در حقیقت گردشگری را می توان شکل بسط یافته و جهانی شده رفت و امدهای‬ ‫دوستانه و فامیلی دانســت که محور و محتوای ان را مفاهیمی همچون مهربانی‪ ،‬تعامل و همکاری‬ ‫تشکیل می دهد‪ .‬در عصر پرفراز و نشیب امروز‪ ،‬گردشگری به سان نسیمی روح بخش جانمان را تلطیف‬ ‫می کند و همه ما مردمان جهان را فارغ از تیره و نژاد‪ ،‬ملیت و زبان‪ ،‬ارا و عقاید‪ ،‬به هم پیوند می دهد‪.‬‬ ‫دولت جمهوری اســامی ایران در ســایه ی باور عمیق و عملی به این نگرش و رویکرد‪ ،‬تمام توان و‬ ‫بضاعت خود را برای ایجاد شرایطی درخو ِر پذیرایی از گردشگران جهان به کار بسته است و از همین رو‬ ‫شاهد رشد چشم گیر امکانات و زیرساخت های گردشگری در کشورمان هستیم‪.‬‬ ‫در این زمینه با اقدامات تشویقی همچون لغو روادید با کشورها‪ ،‬ویزای ‪90‬روزه فرودگاهی‪ ،‬خدمات‬ ‫ویژه و استاندارد اقامتی و پذیرایی‪ ،‬تعریف مسیرها و بسته های جذاب گردشگری و ارائه ارزان ترین‬ ‫و ایمن ترین تورهای ســفر به ایران با لحاظ اخرین اســتانداردهای بین المللــی‪ ،‬موفق به افزایش‬ ‫‪53‬درصدی گردشگران ورودی شدیم که باالترین رشد در میان تمام کشورها محسوب می شود‪.‬‬ ‫این در حالی است که بررسی گزارش رقابت پذیری مسافرت و گردشگری انجمن جهانی اقتصاد نشان‬ ‫می دهد ایران در شاخص رقابت پذیری قیمت ها نیز رتبه اول در جهان را دارد و طی چند سال اخیر‬ ‫به عنوان پدیده ای نوظهور در عرصه ی گردشگری بین المللی توجه دولت ها را به خود معطوف کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حتی اگر تمام انچه گفته شد را نادیده بگیریم‪ ،‬باز هم جاذبه های منحصربه فرد و بی بدیل سرزمین‬ ‫ایران‪ ،‬وسوسه ســفر به دیار تاریخ‪ ،‬تمدن و طبیعت را در دل هر گردشــگری در هر گوشه ی جهان‬ ‫بر می انگیزد‪ .‬ســرزمین ایران با وجود ‪ 24‬اثر ثبتی در فهرســت میراث جهانی یونسکو‪۳۴ ،‬هزار اثر‬ ‫ثبت شــده ی ملی و ‪ 600‬موزه فعال‪ ،‬برخورداری از باالترین ضریب امنیت‪ ،‬پایین بودن هزینه های‬ ‫سفر‪ ،‬ارائه تسهیالت ویژه به گردشگران‪ ،‬روحیه کم نظیر مهمان نوازی مردمان‪ ،‬داشته های بی شمار‬ ‫تاریخی و طبیعی‪ ،‬امکانات بی بدیل و منحصر به فرد بوم گردی و گردشگری طبیعت‪ ،‬بسته های متنوع‬ ‫گردشگری در شاخه های تاریخی فرهنگی‪ ،‬ورزشی و کوهســتان‪ ،‬دریایی و ساحل‪ ،‬غذا و سالمت‪،‬‬ ‫ایین های زیبا و جذاب‪ ،‬جلوه های متنوع در عرصه تولیدات صنایع دستی و هنرهای سنتی‪ ،‬ظرفیتی‬ ‫شگرف برای میزبانی از گردشگران جهان دارد‪.‬‬ ‫قدمت و غنای تمدنی و تاریخی‪ ،‬کثرت اثار بی بدیل و دیدنی‪ ،‬اب و هوای چهار فصل‪ ،‬جلوه های متنوع‬ ‫فرهنگی و وجود قومیت های مختلف با اداب و رسوم متفاوت‪ ،‬ایران را به گنجینه گران بهایی از میراث‬ ‫مادی و معنوی و در زمره ‪ 10‬کشور برتر دنیا از نظر جاذبه های گردشگری‪ ،‬فرهنگی و طبیعی قرار داده‬ ‫است‪ .‬کوهستان های سربه فلک کشیده‪ ،‬یخچال های طبیعی و اتشفشان های خاموش‪ ،‬جنگل های بکر‬ ‫و دامنه های سرسبز‪ ،‬دریاچه ها‪ ،‬چشمه ها و ابشارهای زالل و روان‪ ،‬سواحل زیبا و جزایر شگفت انگیز‪،‬‬ ‫سایت های تاریخی و بناهای قدیمی‪ ،‬شهرها و روســتاهای جهانی‪ ،‬صنایع دستی بومی و هزار رنگ‪،‬‬ ‫دستپخت های لذیذ سنتی و نوشیدنی های طبیعی گوارا و شفا بخش‪ ،‬و صدها و هزاران جاذبه دیگر‪،‬‬ ‫البومی از انگیزه های بی شمار سفر به ایران است‪.‬‬ ‫با چنین ویژگی ها و مزیت هایی‪ ،‬شهرهای زیبا و امن ایران روزانه میزبان هزاران گردشگر از کشورهای‬ ‫مختلف جهان اســت که پس از این تجربه ناب و به یادماندنی‪ ،‬عزم خود را برای سفری دوباره به این‬ ‫بهشت اسیا جزم و همسفران تازه ای نیز با خود همراه می کنند‪.‬‬ ‫در اغازین ماه سال نو میالدی و واپسین ماه های سال خورشیدی ایرانی که به استقبال سال جدید‬ ‫می رویم‪ ،‬از گردشگران سراسر جهان دعوت می کنم فرصت تجربه متفاوت سفر به سرزمینِ تاریخ و‬ ‫تمدن به ویژه در فصل دل انگیز بهار را از دست ندهند‪.‬‬ ‫مهمانسرایی به وسعت ایران و اغوشی گرم به گشودگی قلب تمام ایرانیان اماده پذیرایی از گردشگران‬ ‫تمام کشورهاست‪».‬‬ ‫کاریز‪ ،‬دروازه شهر زیرزمینی کیش‬ ‫کاریز کیش امروزه به یک شهر زیر زمینی تبدیل شده است که می توان‬ ‫در ان قدم زد و از دیدن زیبایی هــای منحصر به فرد ان لذت برد‪ ،‬این‬ ‫کاریز و یا همان قنات ‪ 15‬کیلومتر طول دارد که اب موجود در ان در‬ ‫ابتدا دو رشته‪ ،‬در میان راه سه رشته و نهایتا به یک رشته ختم می شود‬ ‫و به شهر قدیمی حریره سرازیر می شود‪ ،‬شهر زیر زمینی کیش حدود‬ ‫‪ 2600‬سال قدمت دارد و حدود ده هزار متر مربع وسعت ان است‪.‬‬ ‫جزیره کیش یکی از مقاصد گردشگری ایران به دلیل داشتن تفریحات و‬ ‫جاذبه های بسیار توانسته ساالنه تعداد زیادی از گردشگران را به سوی‬ ‫خود جذب کند‪ ،‬اگر کسی قصد کند چند روزی از کار دست بکشد و به‬ ‫تفریح و سرگرمی بپردازد بی شک اولین گزینه ان برای سفر‪ ،‬جزیره‬ ‫کیش می باشد‪.‬‬ ‫کاریز کیش امروزه به یک شهر زیر زمینی تبدیل شده است که می توان‬ ‫در ان قدم زد و از دیدن زیبایی هــای منحصر به فرد ان لذت برد‪ ،‬این‬ ‫کاریز و یا همان قنات ‪ 15‬کیلومتر طول دارد که اب موجود در ان در‬ ‫ابتدا دو رشته‪ ،‬در میان راه سه رشته و نهایتا به یک رشته ختم می شود‬ ‫و به شهر قدیمی حریره سرازیر می شود‪ ،‬شهر زیر زمینی کیش حدود‬ ‫‪ 2600‬سال قدمت دارد و حدود ده هزار متر مربع وسعت ان است‪.‬‬ ‫در قدیم این قنات پر از اب بوده و به منظور ابیاری درختان و مصرف‬ ‫ساکنان ان استفاده می شده اســت بعد ها کم کم اب ان کم شد و به‬ ‫عبارتی بال اســتفاده ماند اما در ســال های پیش یک مهندس ایرانی‬ ‫تصمیم گرفت که این قنات را بازسازی کند که در نهایت موفق به این‬ ‫کار شد‪ ،‬این مهندس خوش ذوق با تزئینات سنتی که در بازسازی این‬ ‫کاریز به کار برد ان را به یک شهر زیر زمینی منحصر به فرد تبدیل کرد‪،‬‬ ‫سقف این شــهر زیر زمینی تماما مرجانی است و به گفته کارشناسان‬ ‫دانشگاه مونیخ قدمت ان به حدود ‪ 110‬تا ‪ 150‬میلیون سال پیش می‬ ‫رسد‪ ،‬در حین بازسازی این کاریز‪ ،‬تعداد قابل توجهی فسیل از دل سقف‬ ‫ان کشف شد به همین سبب امروزه به یک موزه تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر این قنات به یک شهر بسیار زیبا و دیدنی تبدیل شده و‬ ‫در معرض دید عموم قرار گرفته است که با رفتن و قدم زدن در ان می‬ ‫توان برای دقایقی از دنیای پر هیاهو دور شد و غرق در سکوت و ارامش‬ ‫شهر گردید‪ ،‬اگر راهی این جزیره زیبا و تماشایی شده اید به یاد داشته‬ ‫باشید حتما از شهر زیر زمینی ان دیدن کنید و بازدید از این کاریز را‬ ‫فراموش نکنید‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫پاسخ تهران به ماکرون‪:‬‬ ‫نام دریای جنوب ایران‬ ‫فقط خلیج فارس است‬ ‫در پی انتشار توییتی از امانوئل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهوری فرانسه که وی‬ ‫در ان از عبارت «عربی‪-‬فارسی» برای نام بردن از خلیج فارس استفاده‬ ‫کرده بود وزارت امور خارجه ایران به این اقدام واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫عباس موسوی‪ ،‬سخنگوی وزارت امور خارجه پس از انتشار این توییت‬ ‫جنجال برانگیز که با واکنش پرشمار بسیاری از کاربران ایرانی شبکه های‬ ‫اجتماعی نیز همراه شد با توییتی به رئیس جمهوری فرانسه پاسخ داد‪.‬‬ ‫در پیام ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران به رئیس جمهوری فرانسه‬ ‫یاداوری شده است که تنها نام خلیج واقع در جنوب ایران خلیج فارس‬ ‫است‪ .‬اقای موسوی در این پیام استفاده از نامی به جز خلیج فارس برای‬ ‫این پهنه ابی از سوی ماکرون را به اندازه حضور نظامی فرانسه در منطقه‬ ‫اشــتباه توصیف کرده و در عین حال یاداور شده است که هر دو اشتباه‬ ‫«قابل جبران» است‪.‬‬ ‫همزمان‪ ،‬برخی رسانه های فرانسوی با اشــاره به سخنان اخیر امانوئل‬ ‫ماکرون در خصوص تمایل عربســتان برای تقویت بنیه دفاعی پس از‬ ‫حمله به تاسیسات نفتی ارامکو در ماه سپتامبر از استقرار یک سیستم‬ ‫راداری پیشرفته فرانسوی در سواحل شرقی عربستان خبر دادند‪.‬‬ ‫امانوئل ماکرون پیشتر در جریان بازدید از یک پایگاه هوایی در اورلئان به‬ ‫مناسبت سال نو میالدی و تبریک ان به نیروهای مسلح کشورش‪ ،‬با اشاره‬ ‫به خبر استقرار این سیستم راداری‪ ،‬ان را تایید کرده بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه همچنین اعالم کرد که کشورش ناو هواپیمای بر‬ ‫شارل دو گل و گروه ضربت همراه انرا برای ماموریتی چهار ماهه راهی‬ ‫خاورمیانه می کند‪ .‬این ناو جنگی قرار است از عملیات موسوم به شامال‬ ‫که برای مبــارزه با گروه های جهادی از جمله گروه موســوم به خالفت‬ ‫اسالمی‪ ،‬داعش طراحی شده پشتیبانی کند‪.‬‬ ‫او سپس با انتشار توئیتی به استقرار این سیستم راداری پیشرفته که از‬ ‫ان به عنوان ‪ Task Force Jaguar‬یاد می شود اشاره و تاکید کرده بود‬ ‫که این سیستم در زمانی بسیار کوتاه در شبه جزیره عربستان و «خلیج‬ ‫عربی‪ -‬فارسی» نصب شده است‪.‬‬ ‫استفاده از عبارت «خلیج عربی‪-‬فارسی» که در هیچیک از اسناد تاریخی‬ ‫به ان اشاره نشده خیلی زود واکنش کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی‬ ‫را در سراسر جهان برانگیخت‪.‬‬ ‫گفته می شود که سیستم راداری فرانسه در شمال شرق عربستان نصب‬ ‫و جهت ان به سوی ایران و عراق تنظیم شده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫عربستان درگیر جنگ داخلی در یمن است و حمالت حوثی ها معموال از‬ ‫سمت جنوب غربی این کشور انجام می شود‪.‬‬ ‫پاریس سپتامبر گذشته زمان حمالت پهپادی و موشکی به تاسیسات‬ ‫نفتی ارامکو انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفته و به عربستان وعده‬ ‫داده بود تا برای باالبردن ضریب دفاعی و امنیتی در برابر حمالت خارجی‬ ‫به این کشور کمک کند‪.‬‬ ‫فلورانس پارلی‪ ،‬وزیر نیروهای مسلح فرانسه نیز اواخر ماه نوامبر گذشته‬ ‫در سفر به منامه از استقرار یک سیســتم راداری هشدار دهنده بسیار‬ ‫پیشرفته توسط کشــورش در خلیج فارس خبر داده و اعالم کرده بود‬ ‫که این سیستم با هدف پیشگیری از حمالت جدید نصب شده است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫کاخ مرمر‪ ،‬موزه شد‬ ‫امام جمعه پاسارگاد‬ ‫به جای ‪ ۵۰۰‬هزار نفر باید پنج میلیون نفر به پاسارگاد بیایند‬ ‫مســووالن شهرســتان پاســارگاد عزم خود را جزم کرده اند تا با‬ ‫شناسایی نقاط ضعف سال های گذشته در میزبانی از گردشگران‬ ‫نوروزی مجموعه میراث جهانی پاسارگاد‪ ،‬تدابیری برای برداشتن‬ ‫گام های موثری در توسعه زیرســاخت ها و رفع مشکالت گذشته‬ ‫بیندیشند‪.‬‬ ‫روزهای پایانی ســال ‪ ۱۳۹۸‬یکی پس از دیگری می گذرد و رفته‬ ‫رفته استان فارس به عنوان یکی از مراکز مهم گردشگری کشور و‬ ‫جهان خود را برای میزبانی از گردشگران نوروزی اماده می کند‪.‬‬ ‫در میان مراکــز مورد توجه گردشــگران‪ ،‬مجموعه میراث جهانی‬ ‫پاسارگاد کانون مهم حضور گردشــگران داخلی و خارجی در ایام‬ ‫مختلف سال به خصوص در ایام نوروز است‪.‬‬ ‫هرچند این مجموعه جهانی در سالیان گذشته جزو پر بازدیدترین‬ ‫مجموعه های گردشگری کشور بشمار می اید اما زیرساخت های‬ ‫الزم برای حضور گردشگران در این منطقه فراهم نیست‪.‬‬ ‫از سوی دیگر وضعیت درامدی مردم این منطقه به رغم برخورداری‬ ‫از این ظرفیت مهم گردشگری‪ ،‬بسیار ضعیف است و مردم برای امر‬ ‫و معاش در بخش های دیگر به جز گردشگری فعال هستند‪.‬‬ ‫جلسه ستاد تســهیالت نوروزی بخش پاسارگاد به منظور بررسی‬ ‫وضعیت حضور گردشگران داخلی و خارجی تشکیل و تدابیر الزم‬ ‫برای حل مسائل و مشکالت این منطقه اتخاذ شد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان پاسارگاد در این نشست گفت‪ :‬امسال بنا داریم‬ ‫برای اولین بار در بخش پاسارگاد بازار گردشگری را با حضور فعاالن‬ ‫این حوزه از استان های مختلف کشور برگزار کنیم‪.‬‬ ‫صادق فالحی افزود‪ :‬در بحث فراهم ســاختن زیرســاخت برای‬ ‫اســتقبال از میهمانان نوروزی و همچنین گردشــگران داخلی و‬ ‫خارجی قطعا در سال های گذشته نقاط ضعفی وجود داشته است‬ ‫که باید این نقاط ضعف احصا و برای ان چاره اندیشی شود تا بتوانیم‬ ‫از ظرفیت گردشگران نهایت بهره را ببریم‪.‬‬ ‫محمد پردل امام جمعه بخش پاسارگاد نیز در این نشست با تشکر‬ ‫از تالش و توجه ویژه فرماندار شهرستان به این بخش گفت‪ :‬منطقه‬ ‫پاسارگاد تا کنون مغفول واقع شــده بود اما در حال حاضر در حال‬ ‫دیده شدن است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی گردشگران به پاسارگاد می ایند از کمبود امکانات‬ ‫در این بخش انتفاد می کنند‪ ،‬مردم به نبود امکانات در این بخش‬ ‫عادت دارند اما گردشــگری که امکانات ضعیف را در پاســارگاد‬ ‫می بیند حســرت می خورد و انتقاد می کنند که چرا با وجود این‬ ‫پتانســیل و نام و جایگاهی به این بزرگــی‪ ،‬امکانات بخش ضعیف‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه انتظار داریم شرایط توسعه ای و زیرساختی بخش‬ ‫پاسارگاد بهبود یابد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر پاسارگاد در دیگر مناطق کشور بود‪،‬‬ ‫شرایط ان این گونه نبود یعنی مردم ان منطقه بیشترین درامد را‬ ‫از وجود میراث جهانی بدست می اوردند‪.‬‬ ‫امام جمعه پاسارگاد بیان کرد‪ :‬مخالف امدن گردشگر و پیشرفت‬ ‫این منطقه نیستیم و اعتقاد داریم باید به جای هزار نفر ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫به اینجا بیایند‪ ،‬ما دوست داریم در عید نوروز به جای ‪ ۵۰۰‬هزار نفر‪،‬‬ ‫پنج میلیون نفر جمعیت به پاسارگاد بیاید‪.‬‬ ‫پردل افزود‪ :‬هرچقدر گردشــگر افزایش پیدا کند منفعت ان برای‬ ‫مردم منطقه‪ ،‬مغازه دار‪ ،‬دست فروش‪ ،‬غرفه دار‪ ،‬شهرداری‪ ،‬شورای‬ ‫اسالمی شهر و بخش خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مخالف میراث فرهنگی نیستیم و معتقدیم این تمدن‬ ‫و افتخار ما است و ما باید به ان افتخار کنیم‪.‬‬ ‫امام جمعه بخش پاسارگاد گفت‪ :‬برای برنامه ریزی برای استقبال از‬ ‫گردشگران نوروزی در این بخش‪ ،‬در مرحله نخست باید مردم کل‬ ‫بخش مدنظر قرار گیرند و اگر قرار است کاری صورت بگیرد یا غرفه‬ ‫ای زده شود اولویت باید با مردم منطقه باشد‪.‬‬ ‫پردل اظهارکرد‪ :‬مردم منطقه در طول سال درامدی ندارند و این‬ ‫ناراحت کننده است که در منطقه ای با این ابهت‪ ،‬جوانان منطقه به‬ ‫دنبال چیدن سقز و بنه برود در حالی که پتانسیل باالیی در حوزه‬ ‫گردشگری در این منطقه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬باید از این پتانســیل در راســتای اشتغالزایی مردم‬ ‫منطقه استفاده شود‪ ،‬بحث گردشگری یکی از پتانسیل های بسیار‬ ‫مهمی است که می تواند مورد استفاده مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬توســعه بوم گردی وایجاد شهرک گردشگری در‬ ‫پاسارگاد باید پیگیری شــود و از ظرفیت میراث جهانی پاسارگاد‬ ‫برای توسعه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫امام جمعه پاسارگاد گفت‪ :‬یکی از مشکالت مردم منطقه مربوط به‬ ‫ساخت و ساز است که انتظار داریم کمیته فنی میراث فرهنگی در‬ ‫این زمینه سخت گیری زیادی نداشته باشد‪.‬‬ ‫شهرستان پاسارگاد به مرکزیت سعادتشــهر در ‪ ۱۲۰‬کیلومتری‬ ‫شمال شیراز واقع اســت و اثار تاریخی همچون مجموعه میراث‬ ‫جهانی پاسارگاد شامل ارامگاه کوروش و دیگر اثار مرتبط با تمدن‬ ‫کهن ایران را در خود جای داده است‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگــی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی کشور گفت‪ :‬کاخ مرمر تبدیل به موزه شده است‪.‬‬ ‫طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی کشور در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬درباره موزه شــدن کاخ مرمر اظهار داشت‪ :‬مجموعه کاخ‬ ‫مرمر مانند کاخ نیاوران و مابقی کاخ های کشور است که یکسری‬ ‫اثار درون ان وجود دارد که باید به نمایش دربیاید‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬مخاطبان باید اطالعات مربوط به این کاخ‬ ‫را داشته باشند و تاکنون بازدید از این کاخ برای عموم مردم مهیا‬ ‫نبوده است‪.‬‬ ‫طالبیان بیان داشــت‪ :‬علت اینکــه وزارت میــراف فرهنگی و‬ ‫گردشگری نتوانسته است این کاخ را برای بازدید عموم هماهنگ‬ ‫کند‪ ،‬این بوده که ما مالــک ان نبودیم و این ملک متعلق به بنیاد‬ ‫مستضعفان است که اکنون دستور موزه شدن ان را داده اند‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگــی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی کشور اظهار داشت‪ :‬تاکنون میراث فرهنگی اقدامات‬ ‫زیادی در این کاخ انجام داده است‪ ،‬حتی بخشی از ان دچار حریق‬ ‫شده بود که وزارت میراث فرهنگی نســبت به مرمت و بازسازی‬ ‫ان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬اکنون که این کاخ قرار است برای بازدید عموم‬ ‫اماده شــود‪ ،‬اقدام خوبی اســت و میراث فرهنگی نیــز به بنیاد‬ ‫مستضعفان نامه زده است که اقدامات محتوایی ان با هماهنگی‬ ‫میراث فرهنگی باشد‪.‬‬ ‫طالبیان تاکید کرد‪ :‬در سال های گذشــته اثاری که در این کاخ‬ ‫است بارها مورد بررسی کارشناسان ما قرار گرفته و مرمت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫المان نمایشگاه اثار باستانی ایران را لغو کرد‬ ‫براساس خبرهای بدست امده‪ ،‬لغو نمایشــگاه اثار باستانی ایران در المان بدنبال‬ ‫تحریم های امریکا صورت گرفت‪.‬‬ ‫موزه ایالتی بادن وورتمبرگ در شهر کارلسروهه اعالم کرد نمایشگاه اثار باستانی‬ ‫ایران که قرار بود در پائیز اینده برگزار شــود‪ ،‬به خاطر موانع موجود در خصوص‬ ‫خبر‬ ‫خطر اخراج از یونسکو‬ ‫بیخ گوش ژئوپارک قشم‬ ‫براساس اخرین ســخنان سرپرســت مدیریت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری‪ ‬قشم‪ ،‬علیرغم پیگیری های مرتب برای‬ ‫جلوگیری از تخریب‪ ‬غار نمکدان‪ ،‬خطر خروج‪ ‬ژئوپارک قشــم‪ ‬از‬ ‫فهرست جهانی یونسکو جدی شده و عملیات ساخت مرکز پروش‬ ‫میگو نیز متوقف نشده است‪.‬‬ ‫واگذاری اراضی در محدوده غار نمکدان به مرکز پرورش میگو به‬ ‫عنوان جدی ترین تهدید برای خروج ژئوپارک قشــم از فهرست‬ ‫جهانی یونســکو مطرح اســت‪ .‬واگذاری اراضی در جزیره قشم از‬ ‫سال ‪ 1396‬در حالی شروع شد که همان ســال‪ ،‬پروژه ژئوپارک‬ ‫قشم موفق شد که به فهرســت جهانی یونسکو بازگردد‪ .‬ژئوپارک‬ ‫قشــم یکبار در ســال ‪ 1385‬ثبت جهانی شــده بود‪ ،‬اما در سال‬ ‫‪ 1391‬به دلیل انچه مشــکالت مدیریتی اعالم شد‪ ،‬کارت قرمز‬ ‫گرفت و از فهرست جهانی یونســکو خارج شد‪ .‬اینک کارشناسان‬ ‫معتقدند‪ ،‬واگذاری اراضی که بیشتر با هدف احداث اقامتگاه‪ ،‬مرکز‬ ‫پرورش میگو و ابزیان‪ ،‬پالژ و شهرک های صنعتی بوده‪ ،‬ژئوپارک‬ ‫قشم را بار دیگر در معرض تهدید قرار داد‪ .‬علیرضا امری کاظمی‪،‬‬ ‫مدیر ژئوپارک جهانی قشم و سرپرست مدیریت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری قشم گفت‪ :‬حدود دو ماه قبل موضوع‬ ‫این واگذاری مطرح شد‪ ،‬اما به دلیل بی توجهی مسئوالن ذی ربط‬ ‫اکنون کار به جایی رسیده که در محوطه ای که زمان انتشار خبر‬ ‫فقط دو کانکس در ان مســتقر بود‪ ،‬تخریب گسترده در اصل اثر‬ ‫اتفاق افتاد‪ .‬با این وجود پروژه نه تنها متوقف نشد‪ ،‬بلکه با قوت ادامه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬چند ماه پیش از مجاری قانونی به مقام قضایی شکایت‬ ‫کردیم‪ ،‬توقف سریع احداث مرکز پرورش میگو را خواستار شدیم‪.‬‬ ‫مستندات ارائه کردیم‪ .‬به ســرمایه گذار شفاهی و کتبی اخطار و‬ ‫تذکر دادیم‪ ،‬اما تخریب در حریم ژئوســایت غــار نمکدان نه تنها‬ ‫متوقف نشد که با قوت ادامه پیدا کرد‪ .‬او درباره اقداماتی که برای‬ ‫جلوگیری از این تخریب انجام شده‪ ،‬توضیح داد‪ :‬چندماه پیش ما‬ ‫در قالبی رسمی و از جانب مدیریت ژئوپارک جهانی قشم و میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی جزیره از مجاری قانونی‬ ‫مکاتبه و شکایت خود را به مقام قضایی شهرستان اعالم کردیم و‬ ‫لزوم توقف سریع این پروژه و لغو مجوزهای ان را خواستار شدیم‪.‬‬ ‫دالیل کامال مستند بود‪ ،‬پرونده های ثبت ملی و جهانی ژئوپارک‬ ‫را هم فرســتادیم‪ .‬می خواســتیم از مجاری قانونی و طبق روال‬ ‫پیش رویم‪ ،‬تمام مستندات و مکاتبات در تاریخ های مشخص نیز‬ ‫موجود است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر این به سرمایه گذار و کسی که‬ ‫تخریب را انجام می دهد شــفاهی و با اخطار و تذکر کتبی دادیم‪.‬‬ ‫خواستیم کار را شروع نکند و استعالم بگیرد تا محدوده اثر طبیعی‬ ‫ملی و جهانی را اعالم کنیم‪ .‬متاســفانه حرف شنوی نداشتند و به‬ ‫کار خود ادامه دادند و تا این لحظه توقف عملیات صورت نگرفت‪.‬‬ ‫مدیر ژئوپارک جهانی قشــم گفت‪ :‬این پــروژه در اراضی در حال‬ ‫اجرا است که سه حریم مهم را شکسته است؛ نخست حریم ثبت‬ ‫جهانی ژئوپارک قشم اســت که در پرونده یونسکو کامل و واضح‬ ‫مشخص شد‪ .‬دو حریم دیگر به میراث طبیعی و ملی که در وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی ثبت شده است با‬ ‫عنوان محدوده ژئوپارک و محدوده اختصاصی سایت غار نمکدان‬ ‫مربوط می شود‪ .‬این تخریب در هر سه محدوده اتفاق افتاد‪ .‬او در‬ ‫پاسخ به این پرســش که این تخریب‪ ،‬ژئوپارک جهانی قشم را با‬ ‫چه مخاطراتی روبه رو خواهد کرد؟ اظهار شــد‪ :‬مشکل اصلی این‬ ‫است که ژئوپارک جهانی قشم را در خطر خروج از فهرست جهانی‬ ‫یونسکو قرار می دهد‪ .‬مشــکل دوم تعرض و تخریب حریم میراث‬ ‫طبیعی ملی غار نمکدان است‪ .‬براساس قوانین صریحی که وجود‬ ‫دارد‪ ،‬هرگونه تغییر در چشم انداز و یا تغییر اصالت اثر یا عملیاتی‬ ‫که موجب اسیب رساندن این اثر شود‪ ،‬تخلف و جرم است‪ .‬امری‬ ‫کاظمی درباره اینکه با توجه به متوقف نشدن این پروژه علی رغم‬ ‫پیگیری ها و خطر خروج ژئوپارک از یونسکو‪ ،‬چه اقدامات فوری را‬ ‫برای جلوگیری از گسترش تخریب می توان انجام داد؟ اظهار کرد‪:‬‬ ‫نمی دانم غیر از پیگیری های قانونی و رسمی که ما تا کنون انجام‬ ‫داده ایم‪ ،‬چه کار دیگری می توانیم انجام دهیم‪ .‬ما (سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم) ضابط قضایی نیستیم و نمی توانیم به صورت قهری به‬ ‫ماجرا ورود کنیم‪ .‬فقط می توانیم قانونا و رسما شکایاتمان را کتبی‬ ‫پیگیری کنیم‪ .‬عکس العمل های در خور توجه‪ ،‬مناسب و شایسته‬ ‫این اتفاق را دیگر مسئوالن باید نشان دهند که در انتظار تصمیم‬ ‫گیری و اقدام ســریع ان ها هستیم‪ .‬سرپرســت مدیریت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری قشــم یاداور شد‪ :‬براساس‬ ‫قوانین داخلــی و اداری‪ ،‬ژئوپارک و مدیریت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی مستقیما نمی توانند شکایتی را مطرح‬ ‫کنند و از طریق مدیریت امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه‬ ‫ازاد قشم باید این پروسه دنبال شود‪ .‬مکاتبات رسمی ما با مقامات‬ ‫قضایی نیز از این طریق پیگیری شد‪ .‬وی افزود‪ :‬ما قبل از هرگونه‬ ‫تخریب غار نمکدان‪ ،‬هشدارهای الزم را دادیم و مکاتباتی داشتیم‪،‬‬ ‫اگر در همان مرحله حکم توقف پروژه و تخریب غار نمکدان صادر‬ ‫می شد‪ ،‬دیگر به اینجا نمی رسید و ژئوپارک به مخاطره نمی افتاد و‬ ‫روی نظر ارزیابان یونسکو که قرار است بهار سال اینده به قشم سفر‬ ‫کنند‪ ،‬تاثیر منفی نمی گذاشت‪ .‬االن این نگرانی وجود دارد که با این‬ ‫اتفاق‪ ،‬در بحث ارزیابی ژئوپارک جهانی قشم با مشکل مواجه شویم‬ ‫و این ضایعه ای بزرگ برای قشــم و کشور خواهد بود‪ .‬از روزی که‬ ‫واگذاری این اراضی در قشم مطرح شد‪ ،‬مردم محلی و دلسوز جزیره‬ ‫می خواستند ما عکس العمل نشان دهیم‪ ،‬وگرنه خودشان فعال می‬ ‫شوند‪ ،‬از ان ها خواهش کردیم اجازه دهند قانونی و رسمی موضوع‬ ‫را پیگیری کنیم‪ .‬اطمینان خاطر دادیم این پیگیری ها به نتیجه می‬ ‫رسد‪ .‬متاسفانه مردم وقتی دیدند پیگیری سازمان منطقه ازاد قشم‬ ‫و شکایات های ما به نتیجه نرسید و تخریب شدت گرفت‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به فضای مجازی کشاندند‪.‬‬ ‫تامین بیمه این اثار لغو شده است‪ .‬اکارت کنه‪ ،‬مدیر این موزه علت این تصمیم را‬ ‫تحریم های امریکا عنوان کرد که اجازه نمی دهد شرکت های بیمه تامین امنیت‬ ‫اثار باســتانی را به عهده بگیرند‪ .‬وی این اتفاق را بسیار تاســف بار خواند‪ ،‬چرا که‬ ‫درست در چنین شرایطی موزه ها می توانســتند پیام اور کشور خود باشند‪ .‬این‬ ‫نمایشگاه قرار بود حاوی قطعاتی بسیار ارزشمندی از اثار باستانی ایران باشد که‬ ‫قدمت ان ها به قرن چهارم تا ششم پیش از میالد می رسید‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 166‬شنبه ‪ 5‬بهمن ‪98‬‬ ‫کشورهای عضو اکو روادید مشترک صادر کنند‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی گفت‪« :‬با توجه‬ ‫به اشــتراکات فرهنگی گســترده بین ایران و تاجیکستان‪ ،‬روابط‬ ‫گردشگری بین دو کشور باید در باالترین سطح باشد‪».‬‬ ‫به گزارش خبرنگار میراث اریا‪ ،‬دکتر علی اصغر مونسان ‪ 5‬بهمن ‪98‬‬ ‫در دیدار با نظام الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با بیان این‬ ‫مطلب تصریح کرد‪« :‬چندی پیش برای شــرکت در اجالس اکو به‬ ‫تاجیکستان سفر کردم که به نظرم سفر بسیار خوبی بود و در سفر به‬ ‫این کشور به واسطه اشتراکات فرهنگی بسیار گسترده بین ایران و‬ ‫تاجیکستان احساس کردم در ایران هستم‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬با تالش های روسای جمهور دو کشور در حال حاضر سطح‬ ‫روابط ایران و تاجیکستان روبه به ارتقاست و با توجه به مشترکات‬ ‫فرهنگی بســیار زیاد بین ایران و تاجیکستان روابط گردشگری دو‬ ‫کشور باید در باالترین سطح باشد؛ اعتقاد دارم باید روادید بین دو‬ ‫کشور لغو شود و شرایط راحت تری برای ســفر گردشگران این دو‬ ‫کشور فراهم شود‪».‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی خطاب به سفیر‬ ‫تاجیکســتان در ایران اظهار کرد‪« :‬ســام مرا به رئیس جمهور‪d‬‬ ‫تاجیکستان برسانید؛ اعتقاد ما بر این است که گردشگری از سیاست‬ ‫جداست؛ گردشگری عالوه بر کارکردهای اقتصادی راهکاری برای‬ ‫مهربانی‪ ،‬دوستی‪ ،‬رفاقت‪ ،‬صلح و نزدیکی ملت هاست‪».‬‬ ‫همچنین اشاره کرد‪« :‬در اجالس اکو که در تاجیکستان برگزار شد‬ ‫پیشنهاد دادم که امادگی کامل برای میزبانی و پذیرایی از کشورهای‬ ‫عضو اکو را داریم‪ ،‬در این میان با توجه به اشتراکاتی که با تاجیکستان‬ ‫داریم اماده ایم تا سطح روابط گردشــگری دو کشور افزایش یابد و‬ ‫تجربیات مختلف ایران به تاجیکستان انتقال یابد‪».‬‬ ‫دکتر مونســان اضافه کرد‪« :‬در حوزه کاوش و مرمت اثار تاریخی‪،‬‬ ‫تهیه پرونده های مشــترک ثبت جهانی‪ ،‬در حوزه صنایع دســتی و‬ ‫این امادگی را داریم تا تجربیات خود را در اختیار تاجیکستان قرار‬ ‫دهیم‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬ضمن این که در حوزه گردشگری نیز امادگی انتقال این‬ ‫تجربیات را داریم‪ .‬در حال حاضر ‪ 500‬هتل در ایران در حال احداث‬ ‫است اما در کنار ان ها احداث بوم گردی ها و نیز احداث بوتیک هتل ها‬ ‫را به عنــوان دو تجربه جدیــد در حوزه تاسیســات و اقامتگاه های‬ ‫گردشگری در دســتور کار قراردادیم که مورد استقبال گردشگران‬ ‫داخلی و خارجی هم قرارگرفته است‪».‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی با تاکید بر لغو‬ ‫روادید بین ایران و تاجیکستان بیان کرد‪« :‬حتی پیشنهاد من است‬ ‫که کشورهای عضو اکو روادید مشترک صادر کنند چرا که اشتراکات‬ ‫فرهنگی زیادی بین این کشورها وجود دارد که ان ها را به هم نزدیک‬ ‫می کند‪».‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪« :‬قــدم اول برای لغــو روادید بیــن ایران و‬ ‫تاجیکستان و کشورهای عضو اکو می تواند لغو روادید گروهی باشد؛‬ ‫ضمن این که در حال حاضر برای ‪ 90‬کشور ویزای فرودگاهی صادر‬ ‫می کنیم‪».‬‬ ‫سفیر تاجیکســتان در ایران نیز در این نشست با ابراز خرسندی از‬ ‫دیدار با وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ایران گفت‪:‬‬ ‫«خیلی عالقه مند بودم که این مالقات با شما صورت گیرد و امروز‬ ‫بسیار خرسندم که موفق شدم در نشســت با شما حاضر شوم؛ باور‬ ‫دارم که شما دراین وزارتخانه کارهای بزرگی را انجام خواهید داد‪».‬‬ ‫نظام الدین زاهدی ادامه داد‪« :‬بسترهای زیادی برای تقویت و ارتقای‬ ‫سطح گردشگری دو کشــور وجود دارد چرا که ایران و تاجیکستان‬ ‫دارای اشــتراکات فرهنگی‪ ،‬تاریخی و دینی زیادی با هم هستند و‬ ‫زبان و گویش مردم دو کشور نیز باهم مشترک است‪».‬‬ ‫او افزود‪« :‬عالوه بر این مفاخر علمی و فرهنگی مشترک نیز داریم که‬ ‫این مسائل ایجاب می کند تا سطح روابط دو کشور خصوصاً در حوزه‬ ‫گردشگری ارتقا یابد‪».‬‬ ‫سفیر تاجیکستان خاطرنشان کرد‪« :‬گردشــگری در تاجیکستان‬ ‫مورد حمایت جدی دولت اســت به طوری کــه واردات تجهیزات و‬ ‫ماشین االت گردشگری به این کشور از تمامی مالیات ها معاف است‪.‬‬ ‫در حوزه گردشگری نیازمند استفاده از تجربه ایرانیان هستیم و برای‬ ‫پذیرایی از سرمایه گذاران ایرانی امادگی کامل داریم‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬بزرگی ایــران به بزرگی فرهنــگ و میراث فرهنگی‬ ‫ان اســت و از این که بتوانیم روابط خود را با ایران گسترش دهیم‬ ‫صندوق بازنشستگی نیازمند‬ ‫کارجمعی و چابکی است‬ ‫مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری گفت‪:‬‬ ‫این صندوق در مســیر پیش رو نیازمند کار جمعی‪،‬‬ ‫مشارکت کارشناســان و صاحبنظران و چابکی است‬ ‫که این مهم باید در سطوح مختلف از ستاد صندوق تا‬ ‫هلدینگ ها و شرکت های تابعه با تمام توان انجام شود‪.‬‬ ‫به گــزارش روز دوشــنبه صنــدوق بازنشســتگی‬ ‫کشــوری‪ ،‬اکبر افتخاری در ایین معارفه مدیرعامل‬ ‫صندوق بازنشســتگی کشــوری که با حضور‪ ‬محمد‬ ‫شریعتمداری‪ ‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ‬برگزار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬نگاه من به این صندوق مدیریت یک شرکت‬ ‫و بنگاه اقتصادی که تنها وظیفه تامین منابع و هزینه‬ ‫کرد انها را داشته باشد‪ ،‬نیست؛ صندوق بازنشستگی‬ ‫به واقع یک زیست بوم با همه ویژگی های ان است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬زیســت بوم ها چند ویژگی شاخص‬ ‫دارند که داشتن پیچیدگی‪ ،‬داشتن ذی نفعان متعدد‪،‬‬ ‫چند ب ُعدی بودن و مواجه شــدن با برخی اختالالت و‬ ‫مشکالت از جمله انها است‪.‬‬ ‫افتخاری با بیان اینکه نمی توان به صندوق بازنشستگی‬ ‫صرفا یک نگاه اقتصادی یا یک نگاه اجتماعی داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تدوین سند راهبردی صندوق بازنشستگی که‬ ‫به ندرت در برخی سازمان های پیشــرو وجود دارد‪،‬‬ ‫اساس و چارچوب مهمی اســت که برای تهیه ان کار‬ ‫ارزشمندی صورت گرفته و وجود این ظرفیت مسیر و‬ ‫هدف صندوق را در ادامه روشن ساخته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید صندوق بازنشستگی کشوری گفت‪:‬‬ ‫اگر می خواهیم به جامعه هدف و مجموعه ذی نفعان‬ ‫از بازنشستگان و شاغالن خدمت کنیم باید همه باهم‬ ‫حرکت کرده و این نهاد بزرگ کشور را به سمت چابکی‬ ‫و بهره وری هدایت کنیم‪.‬‬ ‫افتخاری تاکید کرد‪ :‬امروز باید هرانچه در گذشته اتفاق‬ ‫افتاده و حاشیه هایی که وجود دارد را کنار بگذاریم و‬ ‫از منابع بهره ور و با مشارکت همگان کمک بگیریم و‬ ‫فرصت ما اندک و کار برای انجام دادن بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منابع موجود از بازدهی کافی برخوردار‬ ‫نیست‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در نهادهای بیمه ای دو بال‬ ‫سرمایه گذاری ها و منابع بیمه پردازی وجود دارد که‬ ‫باید از انها برای سوداوری و رسیدن به سرمایه گذاری‬ ‫مطلوب و منابــع پایدار با هدف بهره مند شــدن ذی‬ ‫نفعان استفاده کرد‪.‬‬ ‫افتخاری افزود‪ :‬خوشــبختانه چشم انداز خوبی تعریف‬ ‫شــده‪ ،‬اما کار در ســازمانی که با تکیه بر شرکت ها و‬ ‫سرمایه های نابهره ور شکل گرفته‪ ،‬بسیار دشوار است که‬ ‫با کارگروهی و مشارکت می توان به نتایج مطلوب رسید‪.‬‬ ‫وی بازنشســتگان زیر پوشــش صندوق بازنشستگی‬ ‫کشــوری را اصلی ترین ذی نفعان و ذی حق صندوق‬ ‫خوانــد و گفــت‪ :‬در کنار بازنشســتگان‪ ،‬شــاغالن‬ ‫کســورپرداز نیز ذی نفعان دیگری هستند که باید به‬ ‫هر دو گروه توجه شــود و خدماتی مناسب و شایسته‬ ‫ای ارائه شود‪.‬‬ ‫افتخاری تصریح کرد‪ :‬شــاید منابع محدود باشد‪ ،‬اما‬ ‫در جایی که ما بــا محدودیت مواجه هســتیم باید با‬ ‫خالقیت بران غلبه کرده و در مسیر رسیدن به هدف‬ ‫گام برداریم‪.‬‬ ‫رئیس کانــون هــای بازنشســتگان وزارت اموزش‬ ‫و پــرورش و عضو افتخــاری هیات مدیــره صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری نیز با اشــاره به زیرپوشش قرار‬ ‫داشتن ‪ ۸۵۰‬هزار بازنشسته این وزارتخانه در صندوق‬ ‫بازنشستگی کشوری‪ ‬گفت‪ ۵۰ :‬هزار نفر نیز براساس‬ ‫پیش بینی ها تا پایان امسال به این عدد اضافه خواهد‬ ‫شد‪ ،‬ضمن اینکه تا سه سال اینده تعداد بازنشستگان‬ ‫فرهنگی از تعداد شاغالن بیشتر می شود‪.‬‬ ‫احمد صافی‪ ‬بازنشســتگان را یک ظرفیت و سرمایه‬ ‫انسانی مهم برای کشور ونظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫خواند و افزود‪ :‬بازنشســتگان کشــوری با پنج مشکل‬ ‫اساســی از جمله‪ ،‬وجود تبعیض و فاصله حقوق بین‬ ‫بازنشستگان و شاغالن و ضرورت اجرای همسان سازی‬ ‫حقوق‪ ،‬بیمه تکمیلی درمان قوی‪ ،‬تکریم و احترام به‬ ‫بازنشســتگان‪ ،‬توجه جدی به فرزندان بازنشستگان‬ ‫و توســعه ایرانگردی و گردشــگری برای این گروه از‬ ‫جمعیت کشــور‪ ،‬روبرو هســتند که باید مورد توجه‬ ‫مدیریت جدید صندوق قرار گیرد‪.‬‬ ‫استقبال خواهیم کرد‪».‬‬ ‫زاهدی یاداور شد‪« :‬به منظور تقویت روابط بین دو کشور برنامه های‬ ‫خوبی را تدارک دیده ایم که از ان جمله می توان به برگزاری نمایشگاه‬ ‫معماری و اثار تاریخی شهر دوشنبه در تهران اشاره کرد؛ ضمن این‬ ‫که سال ‪ 2021‬سی امین سالگرد اســتقالل تاجیکستان است و بر‬ ‫همین اساس برنامه هایی را برای تقویت روابط با کشورهایی مانند‬ ‫ایران در نظر گرفته ایم‪».‬‬ ‫معاون گردشگری کشور نیز در این نشست با اشاره به همکاری های‬ ‫ایران و تاجیکستان در حوزه گردشــگری گفت‪« :‬حسب پیشنهاد‬ ‫دکتر مونســان وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در‬ ‫اجالس اکو در خصوص لغو روادید بین کشورهای عضو اکو‪ ،‬موضوع‬ ‫لغو روادید گروهی با کشورهای عضو اکو را پیگیری می کنیم‪».‬‬ ‫ولی تیموری افزود‪« :‬ضمن این که امسال چهارمین جشنواره غذا با‬ ‫حضور کشورهای عضو اکو در زنجان برگزار خواهد شد‪».‬‬ ‫او یاداور شد‪« :‬در همین رابطه تور اپراتورهای فعال کشورهای عضو‬ ‫اکو در سفر به ایران از تهران‪ ،‬ساری و اردبیل بازدید خواهند کرد‪».‬‬ ‫معاون گردشگری خاطرنشان کرد‪« :‬با هدف تقویت همکاری های‬ ‫فرهنگی و توسعه گردشگری بین دو کشور‪ ،‬پیشنهاد برگزاری مراسم‬ ‫نوروزگاه مشترک با حضور ایران‪ ،‬افغانستان و تاجیکستان را داریم‬ ‫که این مراســم در نوروز ‪ 99‬می تواند در یکی از شهرهای این سه‬ ‫کشور برگزار شود‪».‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫مراغه ‪ ،‬پایتخت نجوم‬ ‫ایران‬ ‫بررسی تاریخی محلی و جغرافیای تاریخی یک سرزمین‪ ،‬تاثیر‬ ‫زیادی بر تعالی انســان و جامعه ای که در ان زندگی می کند‪،‬‬ ‫دارد‪ ،‬چرا که از دل تاریخی محلی و شفاهی‪ ،‬تاریخ یک سرزمین‬ ‫هویدا و مجهوالت و تاریکی های تاریخی یک تمدن کشف می‬ ‫شوند و مردمان ان سرزمین به خود امده و خویشتن خویش و‬ ‫گذشته خود را بیشــتر و بهتر می شناسند‪ .‬شهرستان مراغه در‬ ‫شمال غربی ایران و در دامنه جنوبی و جنوب غربی کوه سهند‬ ‫واقع شده و به شهرستان های هشترود‪ ،‬ملکان و بناب و دریاچه‬ ‫ارومیه محدود است‪ .‬شهرســتان مراغه با مساحتی بیش از ‪25‬‬ ‫کیلومترمربع‪ ،‬بزرگترین شهر اســتان اذربایجان شرقی بعد از‬ ‫تبریز به شــمار می اید‪ .‬با ما در مطلب راهنمای سفر به مراغه‬ ‫همراه شوید تا شما را به توری مجازی برده و در این بین کمی هم‬ ‫شده‪ ،‬جاهای دیدنی مراغه را برایتان شرح دهیم‪.‬مراغه‬ ‫مراغه در فاصله ‪ 45‬درجه و ‪ 30‬دقیقه تا ‪ 46‬درجه و ‪ 37‬دقیقه‬ ‫طول جغرافیایــی و ‪ 52‬دقیقه تا ‪ 37‬درجــه و ‪ 38‬دقیقه عرض‬ ‫جغرافیایی واقع شــده و دارای اب و هوای معتدل و مرطوب در‬ ‫بخش کوهپایه ای و سرد و خشک در مناطق کوهستانی است‪.‬‬ ‫براساس راهنمای ســفر به مراغه باید بدانید که مردم این شهر‬ ‫اکثرا سفیدپوســت و گندم گون بوده و نژاد اریایی دارند‪ .‬زبان‬ ‫مادری مردم ترکی و پس از گرایش و پذیرفتن دین اســام از‬ ‫دوره صفوی به بعد دارای مذهب شــیعه دوازده امامی هستند‪.‬‬ ‫انگونه که از اسناد تاریخی برمی اید‪ ،‬به نظر می رسد که قدیمی‬ ‫ترین نامی که این سرزمین به خود داشــته‪ ،‬اوئیش دیش بوده‬ ‫است‪ ،‬چرا که دیاکونف‪ ،‬ناحیه کنونی مراغه را در سال ‪ 571‬ق‪.‬م‬ ‫جز سرزمین ماناها و مرکز ایالت اوئیش دیش نام برد‪ .‬پروفسور‬ ‫بارتولد مراغه را در دوره ساســانیان افــرازه رود‪ ،‬افرازه روح و‬ ‫امداده هارود خوانده و ان را مولد و منشا ائین زردشتی دانست‪.‬‬ ‫در البه الی متون تاریخی از مراغه با نــام هایی چون ماراوادا‪،‬‬ ‫ماداوا‪ ،‬فراغنه‪ ،‬فراسپا و‪ ...‬یاد شــد‪ .‬از دوره قبل از اسالم از اثار‬ ‫تاریخی مراغه تقریبا چیزی برجای نمانده‪ ،‬ولی از اثار باستانی‬ ‫مراغه مخصوصا از دوره های پس از اسالم و به خصوص دو عصر‬ ‫باشکوه سلجوقی و ایلخانی اثار نفیســی به یادگار مانده اند‪ .‬به‬ ‫جهت موقعیت خاص مراغه‪ ،‬این شهر پس از خاندان بنی ساج‬ ‫به پایتختی و مرکزیت حکومت کنگریان‪ ،‬ســاالریان‪ ،‬روادیان‬ ‫و اتابکان برگزیده شــد و تا اوایل قرن ششــم از مراکز معروف‬ ‫حکومتی و علمی ایران بود‪.‬‬ US imposes visa rules for pregnant women on ‘birth tourism’ Saturday, 18 January, 2020 6 AYAR Economy 98 ‫ بهمن‬5 ‫ شنبه‬- 166 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Bahrain Tourism and Exhibitions Authority kicks-Off Saturday Market In line with its efforts to launch an exciting calendar of events throughout the year, with a special focus of highlighting the milestone title of Manama as the “Capital of Arab Tourism 2020” In line with its efforts to launch an exciting calendar of events throughout the year, with a special focus of highlighting the milestone title of Manama as the “Capital of Arab Tourism 2020”, the Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA) successfully launched the second edition of its “Saturday Market” at Bab Al Bahrain, this Saturday January 25. This year’s edition of Saturday Market was curated in tribute to the Kingdom’s longstanding pearling history, wherein the long line of stalls displaying the various handicrafts took on the form of art installations in the shape of glittering pearls, painted elegantly  with the Arabic Calligraphy done by the local Bahraini artist Mustafa Halwachi.  The Market features 40 craftsmen specialized in 25 crafts including basket weaving, traditional chests, wooden works, pottery, hand embroidery, henna design, dolls, carpets, cage-making, and crochet among others. To add to the authentic experience of the Market, various activities and entertainment are available for visitors to enjoy, including live band performances traditional Bahraini food vendors, and activities and play areas for children. The weekly ‘Saturday Market’ will be held every Saturday from 9:00 a.m. to 12:30 p.m., and from 2:00 p.m to 7:00 p.m, and will continue until March 22, 2020, at Bab Al Bahrain. During the Formula 1 Bahrain Grand Prix 2020, the Saturday Market will be open to visitors for four consecutive days, starting from March 19 until March 22. “We are pleased to officially launch ‘Saturday Market’ to the public at Bab AlBahrain, which provides a space for local craftsmen to participate on a weekly basis, enabling them to showcase their creative talent and unique handicraft products and masterpieces to visitors from Bahrain and the region as a whole. The weekly event highlights our efforts at BTEA, which involve diversifying the Kingdom’s tourism offerings and preserving the handicraft sector in the Kingdom. With this in mind, we look forward to hosting more events and festivals suitable for all ages, which aim at strengthening the Tourism sector and its contribution to the growth of the Bahrain National Economy,” said the Chief Executive Officer of BTEA, Mr. Nader Al Moayyed. ‘Saturday Market’ aims to further enlighten the public about the local handicraft sector, as well as encourage Bahraini youth to engage in craft projects in order to preserve the local handicrafts as a trade which is deeply rooted in the longstanding history of the Kingdom of Bahrain. Hosting the Saturday Market comes in line the BTEA’s continuous effort to highlight the Kingdom’s unique tourism products and further develop the Tourism sector and strengthen its position on both regional and international levels. World WASHINGTON (AP) — The Trump administration is imposing new visa rules aimed at restricting “birth tourism,” in which women travel to the United States to give birth so their children can have U.S. citizenship. The regulations, which take effect Friday, address one of President Donald Trump’s main political priorities. The regulations seek to chip away at the number of foreigners who take advantage of the constitutional provision granting “birth right citizenship” to anyone born in the United States, a particular peeve of Trump’s. Beijing to close section of Great Wall, other tourist sites China announced Friday (Jan 24) it will close a section of the Great Wall and other famous Beijing landmarks to control the spread of a deadly virus that has infected hundreds of people across the country. A range of Lunar New Year festivities have been cancelled to try to contain the virus, and Beijing’s Forbidden City has also been closed temporarily. The Ming Tombs and Yinshan Pagoda will also be closed from Saturday, the authority that oversees the sites said, while the Bird’s Nest stadium - the site of the 2008 Olympic Games - was shuttered from Friday. The Bird’s Nest will be closed until Jan 30 in order to “prevent and control” the spread of the virus, authorities said. An ice and snow show taking place on the pitch will be closed. The Great Wall attracts around 10 million tourists a year and is a popular destination for visitors during the New Year holiday. The Juyongguan section will close, while the Great Wall temple fair was cancelled at the Simatai section of the famous landmark. Tourists at the Gubei water town by the Simatai section will have their temperature tested, the authority said in a statement on the WeChat social media app. Shanghai Disneyland said on its website it would temporarily close from Saturday "in response to the prevention and control of the disease outbreak and in order to ensure the health and safety" of its guests and staff. Disney opened its US$5.5 billion theme park in Shanghai in June 2016, its sixth amusement park and third in Asia. The measures in the capital are the latest to try and control the outbreak of the new coronavirus, after authorities rapidly expanded a mammoth quarantine effort that affected 41 million people in central Hubei province. The previously unknown virus has caused alarm because of its similarity to SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), which killed hundreds across mainland China and Hong Kong in 2002-2003. Although there have only been 29 confirmed cases in Beijing, city authorities have cancelled large-scaled Chinese New Year events this week. The city government said it would call off events including two popular temple fairs, which have attracted massive crowds of tourists in past years. Beijing’s Forbidden City - which saw 19 million visitors last year - is usually packed with tourists during the Lunar New Year festival, when hundreds of millions of people travel across China. The virus that emerged in the central city of Wuhan has now infected 830 people, the national health commission said. Of the cases in China so far, 177 are in serious condition. Authorities were also examining 1,072 suspected cases. Turkey woos Chinese tourists during Lunar New Year holiday Turkey is welcoming Chinese visitors for the Lunar New Year holiday, with different regions and institutions making efforts to offer them a safe and pleasant stay. In the new airport of Istanbul, Turkey’s biggest city and economic-cultural hub, many shops have placed big banners in Chinese to welcome arriving Chinese tourists, offering them discounts and holiday bargains. The week-long Chinese holiday started on Friday, groups of visitors have flocked to the airport where many were picked up by travel agencies. “Our clients mainly go to Cappadocia (central Anatolia), the ancient city of Ephesus (western Turkey) or stay in Istanbul to visit many historic landmarks of the city,” Irfan Karsli, head of Ligarba Turizm Travel, told Xinhua. He explained that compared to previous years, Turkey’s Tourism Ministry and private institutions have created a more friendly atmosphere to draw more tourists from China. This year, the Istanbul municipality erected posters and signs in Chinese across touristic places. “We see that there is real intent to be more prepared and focused on the need of the Chinese visitors, for example, in regard of the Chinese payment systems and Chinese-speaking guides and airport staff,” noted Karsli, who has been exploring the Chinese market for over two decades. “We have arranged Chinese language courses for the airport staff to offer a smooth experience for our Chinese guests,” Karsli said. In December 2019, Turkey’s Isbank, which has the country’s largest network for overseas payments, further expanded cooperation with Chinese e-commerce giant Alibaba’s payment platform Alipay, a move hailed by travel agencies working with Chinese clients. The new deal between Isbank and Alipay will make the latter accessible on the bank’s point of sale (POS) devices in addition to the already existing cooperation on e-transactions. Moreover, Turkish Airline has announced the addition of Xi’an, the Chinese city with 3,000 years of history, to its flight network. Xi’an has become the flag carrier’s fourth destination on the Chinese mainland and the 318th in the world. Ali Can Aksu, head of the Turkish Hotel Managers Association, noted that the occupancy of the hotels in destinations popular for Chinese tourists has seen an over 28 percent year-on-year increase. The number of Chinese tourists visiting Turkey has gone up, with a 9 percent increase in the first 11 months of 2019, reaching 403,739, according to official data. However, there is still room for improvement to reach the 1 million tourists target agreed upon by both Beijing and Ankara. In one of Turkey’s leading tourist attractions, Pamukkale, located in the central Aegean province of Denizli, globally famed for its unique travertine terraces and healing waters, a hotel manager told Xinhua that they are doing their upmost to make Chinese visitors feel at home. “We have this year several staff who followed Chinese language courses and are at the disposal of our guests. We are also offering them exemplars of Turkish gastronomic delights more up to their palates,” indicated Murat Eroglu. The site has welcomed some 2.6 million local and foreign visitors throughout 2019. In central Anatolian Cappadocia, another favorite destination of Chinese visitors, famous for its unique landscape and underground ancient cities, hot air balloon rides have become a must to admire from above the “fairy chimney” rock formations. Cappadocia is the most popular location in the world for hot air ballooning. Last year, nearly half of the world’s balloon trips took place in the region, with more than half a million people taking to the blue skies, among whom were many Chinese visitors. U.S. records decline in big-spending foreign tourists Over the past two years, Spain’s national tourism agency has targeted big-spending cosmopolitan travelers from Europe and the U.S. and promoted foodie vacations in parts of Spain not typically visited by international travelers. The work has paid off, with Spain recently surpassing the U.S. to become the second most visited country in the world by international tourists, behind only France. U.S. travel industry leaders, miffed that Spain and a handful of other countries have been outperforming the U.S. in attracting high-spending international tourists, say they are ready to launch a new campaign to help the country retake its spot among the world’s top tourism destinations. Part of that effort will involve borrowing from Spain’s playbook by promoting Instagrammable scenery and unique foodie favorite spots in the U.S. “We are growing but just not at the pace of the rest of the world,” said Tori Barnes, executive vice president of public affairs for the U.S. Travel Association, the trade group for the country’s travel industry. Although domestic travel in the U.S. is thriving, travel industry leaders worry about losing out on the country’s share of overseas visitors — so- called long-haul travelers from places like China and Europe — because they spend an average of about $4,200 per visit, much more than the domestic traveler who spends only about $400 per trip. Spain has boosted its share of international visitors by targeting middle-class and high-income travelers in the U.S. and Europe and by promoting the health benefits of a Mediterranean diet and new experiences such as Flamenco dancing, among other messages, said Javier Rodriquez Manas, director of Spain’s tourism office in Los Angeles. In addition, he said Spain’s tourism agency invites social media influencers to the country to visit and promote their experiences in Spain. The effort has included posting social media images of bowls of gazpacho, plates of tapas and centuries-old castles. “We also get the message out on the internet, on Facebook and Twitter,” he said. “We are always working with these platforms of promotion. They really work good for us.” But it won’t be easy for the U.S. to win back foreign tourists who are increasingly heading to alternative vacation spots in Europe and Asia. The U.S. has seen its share of global international travel drop from 13.7% in 2015 to 11.7% in 2018, with a forecast by the U.S. Travel Association suggesting that the rate could drop to 10.9% by 2022. That drop has been blamed on several factors, including a strong U.S. currency, which makes spending in the U.S. by foreign tourists more expensive. In addition, trade tensions with China have been blamed for a drop in visits from Chinese tourists who have in the past few years been spending heavily on things such as souvenirs on Hollywood Boulevard and name-brand clothes at outlet malls in Los Angeles. The efforts to attract foreign visitors also took a blow in 2018 when the Trump administration decided to divert funding away from a coordinated marketing campaign to promote the U.S. to international travelers, dubbed Brand USA. Trump instead funneled the money to help pay for improved border protection. On top of that, travel industry experts say the president has sent a less-than-welcoming message to would-be foreign visitors by launching a travel ban on mostly Muslim countries and promoting the construction of a wall along the country’s southern border. The Trump administration may be ready to announce as early as Monday an expansion of that travel ban to include seven new countries, according to Politico. World Monuments Fund restores buildings in war-ravaged Yemen Yemeni conservators trained by experts of the World Monuments Fund have restored the Imam Palace, a 19th-century Ottoman building that was converted into the National Museum in Taiz in 1967. Taiz, a battleground in the civil war that has consumed Yemen since 2015, sustained serious damage to heritage sites. In 2016, the National Museum was shelled and its collection of manuscripts destroyed. A 16th-century mosque was blown up by Houthi rebels, prompting the World Monuments Fund (WMF) to place the city on the watch list for the protection of heritage in 2018. At a discussion in London’s Imperial War Museum, where an exhibition titled “Culture Under Attack” has been assembled, WMF Executive Director John Darlington said the group’s watch programme “highlights places of great importance that are in need of help, be it because of conflict, natural disaster, abandonment or inappropriate development.” “Through the watch we are able to put a spotlight on a cause, assist with expertise and with funding,” Darlington said. In 2018, WMF Britain in collaboration with Yemen’s General Organisation for Antiquities and Museums (GOAM) received $132,000 from the British Council’s Cultural Protection Fund, which funds projects in 12 MENA countries where heritage is threatened. The two-part project included training and professional support in applying the acquired skills to restore an edifice in Taiz. “GOAM chose the Imam Palace, which was built for Imam Ahmad Hamid al-Din, ruler of the kingdom of Yemen. It is a very fine building, with elaborate decoration, wood and brickwork, stained glass and wonderful mashrabiya balconies,” Darlington said. “It was badly damaged in 2016 and our ambition through the project was to restore the magnificent exteriors and roof — the essential steps for preservation.” Five GOAM team members were selected for training by international experts. After the training, the team made a damage assessment of the building. Work began in the spring of 2019 and was completed in November. The team used a range of traditional techniques to restore the facades, roof and exterior. Alessandra Peruzzetto, WMF’s programme director for Archaeology in the Middle East, said she had expected many challenges with the restoration of the museum “but things went very smoothly. The people were really dedicated to the work. They were really organised.” The WMF applied for another grant to rehabilitate the interior of the museum. It would also like to restore Al Badr Palace next to the National Museum. “The bombing affected the Al Badr Palace, which was badly damaged,” Peruzzetto said. “In the case of the National Museum, the damage was just to the exterior walls.” The discussion was addressed by Eric Vallet, coordinator of the Maghreb chair at the University of Paris 1 Pantheon-Sorbonne, who provided an overview of the destruction of Yemen’s cultural heritage. He pointed out that GOAM identified 66 archaeological sites and monuments damaged in the war in Yemen. Thirty-five religious sites and shrines were destroyed and vandalised by extremist groups, such as al-Qaeda, which consider shrines and monuments to be pagan temples. The affected sites include historic houses in the old city of Sana’a, the Marib Dam, the military museum in Aden, the Aden Branch of the National Centre for Yemeni Archives and the Dhamar Museum. “The looting and smuggling of antiquities, which began 20 years ago, has increased (during the war) but the international community has been very slow to condemn what is taking place,” Vallet said. Qeshm, Portugal geoparks sign MoU Saturday, 25 January, 2020 7 AYAR Economy 98 ‫ بهمن‬5 ‫ شنبه‬- 166 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Iranian tourism companies attend FITUR 2020 Madrid Dozens of Iranian tourism companies on Wednesday attended the opening session of the 45th International Tourism Trade Fair in Madrid, Spain. The global tourism exhibition held an inauguration ceremony today in presence of Iran’s Ambassador to Spain Hassan Qashqavi accompanied by Faezeh Behzadnejad, a senior official from tourism ministry. The event is among the most well-known international exhibitions in the field of tourism which hosts over 11,000 companies from 165 countries across the globe this year. Some 35 Iranian tourism companies attended the exhibition to demonstrate Iran’s tourist attractions and capacities and are to hold joint forums with leaders of the business from around the globe. Iranian Ambassador to Spain Hassan Ghashghavi and Director General of International Affairs in Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHTHO) Behzadnejad paid a visit to this exhibition. Iranian travel agencies along with tour leaders are participating at FITUR with the aim of introducing Iran’s tourism attractions to the world. FITUR is one of the most renowned fairs in the tourism industry. The event kicked off on Wednesday 22 January and will wrap up on 26 January. 11,040 companies from 165 countries are showcasing their latest services related to the tourism industry to the visitor. FITUR is the global meeting point for tourism professionals and the leading trade fair for inbound and outbound markets in Latin America. At its staging, FITUR broke all previous participation records with 10,487 companies from 165 countries and regions, 142,642 trade visitors and 110,848 visitors from the general public. Iran attends Holiday World Show 2020 in Dublin Iranian representatives are taking part at the International Travel, Tourism, Recreational and Hospitality Service Expo (Holiday World Show 2020) in Dublin, Ireland. International Travel, Tourism, Recreational and Hospitality Service Expo was inaugurated on Friday 24 January in the presence of Irish officials and Iranian Ambassador to Ireland Masoud Eslami. The Royal Dublin Society (RDS) holds a three-day fair annually in the last week of January in Dublin to expand the tourism industry. Travel agencies, tours, and hotel representatives showcase their tourism attractions in the event. It is expected some 50,000 Irish visitors to visit the Holiday World Show 2020. The Holiday World Show Dublin provides the attendees with information regarding holiday destinations, wedding destinations, travel-related services, honeymoon holiday services and a lot more. International exhibitors from many countries will present an attractive tourist destination in the most beautiful resorts in the world. Iran Directors of Iran’s Qeshm and Portugal’s Naturtejo Geoparks signed a memorandum of understanding (MoU) in the FITUR International Exhibition in a bid to broaden mutual cooperation. The agreement was signed by Managing Director of Qeshm Free Zone Organization Hamid Reza Momeni and Head of World’s Geoparks Network Nikolaos Zouros to help promote cooperation and interactions between the two geoparks. Exchange of experts and tourists between Iran and Portugal are among the items of the MoU. Iran Spox congratulates New Chinese Year Iranian Foreign Ministry Spokesman Abbas Mousavi attended the Chinese diplomatic mission in Tehran and congratulated the New Chinese Year, China Ambassador to Tehran Chan Hua wrote on his Twitter account. “I am very happy to meet with my old friend, H. E. Mr. Seyyed Abbas Mousavi, Iranian Foreign Ministry spokesman at my embassy,” Hua tweeted on Wednesday. Chinese New Year is a Chinese festival that celebrates the beginning of a new year on the traditional Chinese calendar. The festival is usually referred to as the Spring Festival in mainland China and is one of several Lunar New Years in Asia. Earlier, Deputy head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO), Vali Teymouri said there is a high potential for tourism between Iran and China, and China can be one of the best sources for exporting tourism to Iran. “Iran and China, with ancient civilizations and long history, have always had good economic and cultural cooperation along the Silk Road,” he added. “Iran’s tourism cooperation is now focused on the Chinese market, and good things have been done over last year,” Teymouri said. The Deputy head of Iran’s Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization (ICHTO) of the Islamic Republic of Iran added: In the strategic research carried out in cooperation with the academic community and the Ministry of Tourism, China has been designated as a tourism market for the country. Hindu Temple in Bandar Abbas, Southern Iran Hindu Temple is one of the remarkable historical monuments in Bandar Abbas. The building was constructed in 1310 AH (1892 AD) during the reign of Mohammad Hassan Khan Sa’d-ol-Malek, the then ruler of Bandar Abbas, through the offers of Hindus collected by Indian merchants. The building is mainly a central square room on which there is a dome. The architectural style of this dome is unique and independent of Iranian prototypical architecture. The design of this monument is completely inspired by Indian architecture. Photo by : IRNA/Ahmad Riahi Dehkordi Iran’s cultural artifacts remain eternal: Envoy Iran’s Ambassador to Russia Kazem Jalali on Thursday night strongly criticized the recent threat by the US President Donald Trump for targeting the Iranian cultural symbols and said “Our cultural artifacts and civilization are everlasting symbols which have been engraved in the human heart”. Iran’s cultural heritage suddenly turned into the center of global interest after Trump threatened to target Iran’s Cultural Sites. Kazem Jalali, on the sidelines of “Iranian Cultural Night” themed “The Mythical World of Ferdowsi Shahnameh”, which was held on Thursday night at Moscow’s Biblioglobus Library, added: “Unfortunately, some, like US President Donald Trump, are promoting violent languages​​ around the world, declaring that they may even target Iranian cultural sites. He said that we can speak the language of culture and art to one another and  the Iranian culture is at the heart of Iranian scholars and enthusiasts of human civilization and cannot be eliminated by any means. After assassination of Lieutenant General Qasem Soleimani, US President Donald Trump wrote in a series of tweets that if Iran makes a move to avenge the assassination of Lieutenant General Soleimani, the United States will “target 52 Iranian sites” and that some were “at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself.” Iran’s Foreign Minister Mohammad Javad Zarif tweeted that targeting Iranian cultural sites would be a war crime. The Director-General of UNESCO Audrey Azoulay said in a meeting with Iranian Ambassador Ahmad Jalali on Monday, Jan 7, that the US is responsible to protect cultural heritage in possible hostility. The Director-General recalled the provisions of the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and the 1972 Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, two legal instruments that have been ratified by both the United States and Iran. Spanish tourists arrival in Iran up by 50% in 2019 Iranian Ambassador to Spain Hassan Qashqavi said his country is one of the top ten best tourist destinations in the world in terms of attractions diversity, adding that the number of Spanish tourists visiting Iran rose by 50% in the last year. Referring to the 50% growth in the number of Spanish tourists to Iran over the past year, Qashqavi said, during a special session at the 40th International Tourism Fair in Madrid (FITUR) on Friday, that Iran is among the top ten countries in terms of tourism attractions diversity. The envoy added that Iran’s participation at the FITUR was meant to introduce the country’s tourism attractions. Qashqavi, who was present at the meeting, referred to the remarkable capacities of the two countries for cooperation in the fields of tourism and handicrafts, and voiced Tehran’s readiness for promoting collaboration in those spheres. The envoy said the promotion of the tourism industry is high on the Iranian government’s agenda, noting that given the capabilities of Spain in this sector, the issue can serve as one of the areas of cooperation between Tehran and Madrid. The meeting was also attended by two Spanish tourists who explained their experience of visiting Iran. The two hailed Iranians’ hospitality and the country’s high security despite the anti-Iran propaganda. Last month, Iran’s First Vice President Eshaq Jahangiri said that the number of foreign tourists visiting his country has skyrocketed by 30% since March 2018, adding that the United States’ anti-Tehran policies have failed to hamper the local industry of tourism. Jahangiri said that tourism has boomed since March 2018 when Washington was preparing to impose its unilateral sanctions on Iran. He said tourist arrivals into the country had surged by 30 percent each year for the past two years to reach a total of seven million visitors annually.  “The Americans had thought that through imposing oppressive sanctions against the Iranian nation, they would impede the travel of foreign visitors into our country,” said Jahangiri while visiting tourism facilities in the southern Iranian port city of Bushehr. The senior government official admitted, however, that total arrivals could have hit a record of 10 million people at the end of this year in March 2020 if the sanctions had not been enforced. Tourism has become a key sector for the Iranian economy since the sanctions were enacted in May last year. Easing visa requirements and other restrictions, the government has sought more arrivals of tourists, especially from East Asian countries, as it looks for alternative sources of hard currency that could compensate for losses suffered in direct sale of oil. Iran’s main department on tourism was upgraded to the rank of a ministry earlier this year to facilitate the policy-making in the sector and allow more investment attraction. Authorities expect a total of seven million tourists to arrive in Iran until March, an increase of 42 percent year-on-year compared to 2016 when the country had just been relieved of international sanctions on its nuclear program. Earlier in December, Deputy Head of Iran’s Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization (CHHTO) Mohammad Khayyatian announced that millions of tourists have visited the country in the past few months despite the US sanctions. “The tourism industry has not been hurt under sanctions and some 6mln tourists have entered the country in the first 7 months of the current (Iranian) year (started on March 21),” Khayyatian said. He added that the US sanctions have failed to stop growth and flourishing of Iran’s tourism industry. Saturday, 25 January, 2020 98 ‫ بهمن‬5 ‫ شنبه‬- 166 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Iranian visual arts expo opens in Kuwait Visual Arts Exhibition of the Islamic Republic of Iran in Kuwait inaugurated on Wednesday at the Kuwait Museum of Contemporary Art . The event was held at the invitation of Kuwait’s National Council of Culture and Arts and Literature. Various local and Iranian officials including Secretary General of the National Council of Culture and Art and Culture of Kuwait, former Minister of Culture and Information, members of the Kuwaiti-Iranian Friendship Association, a group of foreign ambassadors and diplomats, university teachers and Arab artists, a group of Iranian compatriots, Iranian Ambassador to Kuwait Mohammad Irani were present in the event in which prominent Iranian artist Alireza Mohebi displayed some 30 eye-catching paintings. Assistant Secretary General of Kuwait’s National Council for the Arts and Culture and Culture, Badr al-Darwish underlined the importance of expanding cultural exchanges between the two neighboring countries, in an interview withmass media while praising the art and beauty of the works presented at the event, IRNA reported. Scholar comments on discovery of old version of Hafez’s court in Netherlands Director of the Center for Microbiology in response to the finding of the manuscripts of the Supreme Court of Hafez in Amsterdam, said that any old work found in the link with the past speakers of Iran is worthy of attention and can be useful. Kavous Hosnellie about the news that has recently been published in various networks about the case of the old Court of Hafez, said: Manuscripts are the basis of many arbitrations about literary texts. However, the importance and sensitivity of this issue has always been exploited by the use of the most of them in history. The professor of Shiraz University said first and before any scientific arbitration regarding the authenticity of this version must be originally accessed by the version. Many of these kinds of news are in media advertising. He continued: Second, if the published news is correct and the date of the version of the 1462 ad is 866 ah, it can be considered a notable version. But it is unclear what amount of Hafez’s poems will be. Add a sense: More importantly, the version of the Supreme Court of Hafez (c) is now available before this date has been written. For example, late Khalkhali’s version is related to the year 827, and the arbitral tribunal, which is currently available to the public, has used this version, including late Qazvini correction and Khanlari recall. The keeper continued: late Salim Niksari announced the manuscripts of the Divan-related court of the ninth century in a book with the same name that the Hafiz Center has published it in the year 1380. The director of the Center for Microbiology said, undoubtedly, any old work found in a link with Iran’s past speakers is worthy of attention and can be useful. In the case of Hafez-Shirazi poetry, the international honors of the Iranian people are important and sensitive. A total of this version, if it was completely valid and authentic, it could not have an impact on the process of the typology in the official and informal media. Because it is unlikely to have a new letter among the existing versions of the ninth century. In recent days, the news has been achieved by discovering an old version of Hafez’s court in Amsterdam, the Netherlands in the media and social networks. The news, which is also accompanied by a short film, is the discovery of the Court of Hafiz and the 867 lunar year, 75 years after the death of Hafiz, which has been confirmed in Baghdad. According to the news of the Court, Mr. Ja’far Qazi, a resident of Munich, was located after his death in the year 2007 and since the German police were seeking to start tension. It is announced that the value of this version is estimated to be one million euros, and some of its news channels have introduced the oldest version of Hafez, which is not true. KLM to resume flights via Iran, Iraq routes Dutch flag carrier, the KLM, announced that it will resume its flights through the Iranian and Iraqi airspace following an interim halt that was caused by soaring military tensions in the Middle East region. The company had reached the security assessment that its planes can resume flying over Iran and Iraq, a KLM statement issued and published on Thursday said. “The KLM uses a security management system to analyze risks and thus determine safe flight paths,” said the statement, adding, “Substantiated by such analyses, it is once again safe to fly over Iran and Iraq.” The statement come as several major airlines around the world stopped using the Iranian airspace after a Boeing 737-800 operated by Ukraine International Airlines was shot down in Iran on January 8, killing all 176 people on board. The accidental downing of the plane by the Iranian air defenses came hours after Iran responded to the American assassination on January 3 of one of its top generals (Lieutenant General Qassem Soleimani) by firing ballistic missiles at the US bases in the neighboring Iraq. The KLM statement said the company had restored flight routes through Iran after obtaining adequate information from intelligence, military and political sources in the Netherlands. It said that the European Union, along with Britain and Germany, has issued fresh notifications known as NOTAM ensuring the commercial airlines that they could again use the airspace above Iran and Iraq. However, other major European airlines, including the Air FranceKLM, of which the KLM is a subsidiary, have yet to officially announce resumption of flights through the Iranian airspace. Carriers such as Qatar Airways never stopped flying over Iran after the incident, insisting the airspace is totally safe. Iranian authorities have also ensured that there would be no risk for civilian flights passing through the country. WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y Former Manager of Iran’s FC Persepolis Branko Ivanković rejected on Wednesday the AFC claims about insecurity in the Islamic Republic, adding that he witnessed no security concerns in the 4 years that he coached the red giants of Tehran. Ivanković said this morning that during his four-year life in Iran, he saw no security concerns in Iran, rejecting the anti-Iran claims made by the Asian Football Confederation (AFC). He noted that his long stay in Iran is the best response with regard to national security in Iran. The Croatian professional football manager expressed hope for solving the problem with Asian Football Confederation not allowing Iranian Football clubs to host their own matches. He noted the Iranian football spectators are really passionate and have always had massive turnout in Asian Champions League. The Football Federation of the Islamic Republic of Iran (FFIRI) said on Friday that the AFC had sent a letter announcing all international matches involving Iranian teams must be held in a third country. The FFIRI said it held a meeting on the matter shortly after receiving the letter. The FFIRI also informed earlier that in the upcoming days, it would announce its eventual stance on the AFC decision which would deprive Iran of a main advantage. On Tuesday, the American player of Shahrdari Gorgan Basketball Team, Perry Petty, dismissed claims about insecurity in Iran, saying that he is living and playing in the country in high safety and security. Iran is a safe and calm land for living, Petty told reporters, rejecting negative propaganda campaign to show Iran as an unsafe country. He added that despite escalation of tensions between Iran and the US in the last few months, the Iranians’ behavior has not changed toward him. Petty said that all American players in the Iranian Super League have the same idea with regard to safety in Iran. The American player also rejected rumors regarding him that Iran is not a safe country and he is afraid of being in Iran. Spokesman for the FFIRI Amirmahdi Alavi said that the AFC should avoid “false” notions regarding Iran. breadth. In the past, this aqueduct was full of water and used to irrigate trees and the consumption of its residents, after little water was low and it remained unused, but in the m no Croatian boss dismisses Anti-Iran excuses in which the water in the first two fields, among three fields and finally It ends in a string and flows into the Old City, the underground city of Kish is about 2600 years old, and about 10,000 square meters is its years ago an Iranian engineer decided to rebuild this aqueduct, which ultimately succeeded In this work, this well-tasteful engineer with traditional decorations, which has applied in the reconstruction of this kariz, transformed it into a unique underground city, the roof of this underground city is all coral and according to the experts of Munich University dating back to about 110 to 150 million years ago During the reconstruction of this kariz, a significant number of fossils from the heart of the ceiling was discovered, so today it has become a museum. Now this aqueduct has become a very beautiful and spectacular city and is exposed to the public to see that by going and walking, it can be around for a few minutes away from the world, and drowned in silence and tranquility, if the island is beautiful and spectacular Remember, be sure to visit the underground city and don’t forget to visit this Kariz. co E Kariz Kish today has become a underground city where it can be walked and enjoyed seeing its unique beauty, the Kariz or the aqueduct is 15 kilometers long, in which the water in the first two fields, among three fields and finally It ends in a string and flows into the Old City, the underground city of Kish is about 2600 years old, and about 10,000 square meters is its breadth. Kish Island is one of the tourism destinations in Iran to attract a large number of tourists from the country due to its entertainment and many annual attractions, if someone wants to take a few days to work and to have fun and entertainment, it is the first option to travel, Kish Island. Kariz Kish today has become a underground city where it can be walked and enjoyed seeing its unique beauty, the Kariz or the aqueduct is 15 kilometers long, 8 R YA Kariz,a gate to Kish Underground City A Society ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Coronavirus outbreak coming at a terrible time for China’s tourism industry Under normal circumstances, the week of the Lunar New Year should be a highlight of the Chinese tourism industry’s calendar. Every year, in the space of a week, Chinese make around hundreds of millions of trips—boarding flights, visiting family and friends, and making the most of big-ticket domestic tourism sites. Between Jan. and 19, there were nearly 120 million railway trips in preparation for the holiday, according to the transport ministry, a 20% increase compared to last year. But the growing coronavirus crisis, which is believed to have started in the city of Wuhan, has put a sudden stop to proceedings. Travelers have abandoned plans and been turned away from attractions, as the Chinese government seeks to avoid a repeat of the SARS epidemic of 2002 and 2003 which killed more than 8,000 worldwide. Hundreds of flights out of Wuhan have been canceled, with airlines such as China Southern Airlines, China Eastern Airlines, and Air China have been ordered by the country’s government to cancel flights to and from Wuhan and give prospective passengers full refunds. For China’s growing tourism industry, it’s terrible timing. Last year, according to the Chinese Ministry of Culture and Tourism, tourism revenue hit 513.9 billion yuan ($78 billion) during the week of the festival, an increase of 8.2% year-on-year. More than 40% of tourists visited museums and galleries, while more than one in three attended a “cultural performance.” This year, many of the same attractions are closed or cancelled. Shanghai’s Disney park, which was so full last Lunar New Year that it had to stop selling tickets, is closing its doors. “In response to the prevention and control of the disease outbreak and in order to ensure the health and safety of our guests and Cast, Shanghai Disney Resort is temporarily closing Shanghai Disneyland, Disneytown … starting Jan. 25,” the company announced on its website. “We will continue to carefully monitor the situation and … announce the reopening date upon confirmation.” The park had undergone a Year of the Rat-themed makeover for a four-week event closing Feb. 2, with Mickey Mouse and Minnie Mouse given starring roles. In Beijing, the iconic Forbidden City will also close to visitors. All over the country, temples have been shuttered and public transport systems suspended. The depth of the coronavirus crisis—and how long it will last—remain unclear, making it hard to estimate the scale of losses. But the SARS epidemic sets a worrying precedent: In 2003, in the throes of the crisis, China’s domestic tourism spending contracted after a decade of steep growth, while the valuation of tourism companies including hoteliers and scenic sites dropped by as much as 50% in the space of four months. More than 15 years later, an equivalent outbreak would have a far greater effect on the country’s economy, which has shifted heavily toward services including tourism to fuel growth. Tourism revenue has more than quadrupled since 2003, shooting from around $90 billion to more than $430 billion.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 168

هفته نامه عیار اقتصاد 168

شماره : 168
تاریخ : 1398/11/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!