هفته نامه عیار اقتصاد شماره 168 - مگ لند

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 168

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 168

هفته نامه عیار اقتصاد شماره 168

‫‪4‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫ظرفیت های گسترده طب سنتی برای‬ ‫جذب گردشگران سالمت‬ ‫نمایشگاهبین المللیتخصصیطبسنتی‪،‬طب‬ ‫جایگزین‪،‬داروهایگیاهیوگردشگریسالمتکهاز‬ ‫تاریخ‪ 29‬بهمن ماهتادوماسفندبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫کاپادوکیا تنها در ژانویه میزبان‬ ‫حدود ‪ 160‬هزار توریست بود‬ ‫‪2‬‬ ‫کاپادوکیایکیازمهمترینمراکزتوریستیترکیهدرطولماه‬ ‫ژانویهاز‪ 159‬هزارو‪ 245‬توریستمیزبانیکرد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 168‬شنبه ‪ 19‬بهمن ‪ -98‬قیمت ‪ 30000‬ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪Culture‬‬ ‫گردشگران در گیالن‪ ،‬رشت را بیشتر می پسندند‬ ‫‪One million Iranians travel‬‬ ‫‪to Mashhad this year Page 1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪World‬‬ ‫‪Over 60 million euros‬‬ ‫‪available for culture heritage‬‬ ‫‪management in Poland‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪Iran‬‬ ‫‪Visit the Louvre Museum‬‬ ‫‪in Iran‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪Society‬‬ ‫‪Kabood Mosque in Tabriz,‬‬ ‫‪Northwestern Iran‬‬ ‫به گفته معاون گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی ‪ ،‬صنایع‬ ‫دستی و گردشگری گیالن‪ ،‬رشــت با اقامت ساالنه بیش از ‪۱۵‬‬ ‫میلیون نفر گردشگر معادل ‪ ۴۲‬درصد تعداد گردشگران گیالن ‪،‬‬ ‫گردشگرپذیرترین شهرستان استان است‪.‬‬ ‫حمید اذرپور با اشاره به ظرفیت تاسیســات اقامتی و پذیرایی‬ ‫فعال شهرستان رشــت افزود ‪ ۱۰ :‬هتل ‪ ۲ ،‬هتل اپارتمان ‪۱۰ ،‬‬ ‫مجتمع گردشــگری ‪ ۱۰ ،‬مهمانپذیر‪ ۱۱۸ ،‬خانه مســافر ‪۱۰ ،‬‬ ‫اقامتگاه بوم گردی ‪ ۱۱۳ ،‬واحد پذیرایی بین راهی و یک مجتمع‬ ‫سرگرمی تفریحی برای پذیرایی از مسافران فعال است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد ‪ :‬رشت ‪ ۴۶‬دفتر خدمات مسافرتی و جهانگردی‬ ‫دارد که در خصوص راه های تردد و امکانات رفاهی شهرستان به‬ ‫مسافران و گردشگران اطالعات دقیق ارائه می کنند‪.‬‬ ‫هر سال‪ ،‬بیش از ‪ 36‬میلیون گردشگر به گیالن سفر می کنند‪.‬‬ ‫سواحل دریای خزر‪ ،‬کوه‪ ،‬جنگل‪ ،‬شهرک تاریخی ماسوله‪ ،‬قلعه‬ ‫توسعهگردشگریکشورراهیبرای‬ ‫توقفوابستگیبهنفت‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دســتی گفت‪ :‬توسعه صنعت گردشگری می تواند‬ ‫کشور ما را از وابستگی بودجه به نفت نجات دهد‪.‬‬ ‫علی اصغر مونسان در مراســم افتتاح ‪ 472‬پروژه حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی کشور اظهار داشــت‪ :‬برای این پروژه ها ‪ 2‬هزار میلیارد تومان هزینه شده است و برای‬ ‫صنعت گردشگری باید گام های بزرگی برداشته شود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬فرهنگ گردشگری یک ماموریت ذاتی در کشور است و با توجه به تمامی‬ ‫مشکالت و تحریم ها صنعت گردشگری در حال رشد است‪.‬‬ ‫مونسان خاطرنشان کرد‪ :‬یا توسعه و گسترش صنعت گردشگری بودجه کشور ما قطعاً می تواند‬ ‫از وابستگی شــدیدی که به نفت دارد نجات پیدا کند و این صنعت توانسته در هر شرایطی به‬ ‫کشور کمک کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ما موضوع تحریم ها‪ ،‬کاهش پروازهای مستقیم به داخل کشور و خیلی‬ ‫دیگر از موارد را داشتیم ولی علی رغم این مشــکالت در ‪ 10‬ماهه امسال ‪ 8‬میلیون گردشگر‬ ‫وارد کشور شده است و پیش بینی ما این بود که تا پایان ســال ‪ 10‬میلیون گردشگر به داخل‬ ‫کشور جذب کنیم‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی قطعاً با همت فعاالن گردشگری از این شرایط‬ ‫سخت هم عبور خواهیم کرد و ما در سال ‪ 2019‬توسط سازمان جهانی گردشگری کشور دوم‬ ‫جهان از رشد گردشگری خارجی شدیم‪.‬‬ ‫مونســان بیان داشــت‪ :‬با همکاری و تعامل دیگر دستگاه ها قطعاً ســال ‪ 99‬سال شکوفایی‬ ‫گردشگری خواهد بود و در گردشگری داخلی هم بازار بزرگی وجود دارد و امیدواریم در سال‬ ‫‪ 99‬اتفاقات خوبی در این حوزه بیفتد‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬موضوع دیگر بحث تنوع در گردشگری است و ما باید در دیگر حوزه ها به غیر‬ ‫از گردشــگری فرهنگی و تاریخی را هم اقدام کنیم چرا که حجم باالیی از گردشگر را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی یاداور شد‪ :‬ما به جای اینکه در میدان رقابت‬ ‫با کشورهای دیگر در ساخت هتل پنج ســتاره ورود کنیم باید محصوالت خود را در صنعت‬ ‫گردشگری تنوع ببخشیم‪.‬‬ ‫مونسان بیان داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ 590‬هتل در کشور وجود دارد و ‪ 2400‬پروژه نیز در بخش‬ ‫گردشگری در حال انجام است و اینده این بخش امیدافرین است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬استان تهران هم بخش مهمی از گردشگری کشور را بر عهده گرفته است‪.‬‬ ‫رودخان‪ ،‬انواع تاالب به ویژه تــاالب بین المللی انزلی‪ ،‬بازار های‬ ‫محلی‪ ،‬محوطه های تاریخی همچون اق اولــر و مریان تالش و‬ ‫مارلیک رودبار‪ ،‬روســتای تاریخی انبوه در روبار‪ ،‬ابشار های زیبا‬ ‫و پر اب مثل ابشار ویسادار رضوانشــهر و التون استارا‪ ،‬باغ های‬ ‫چای در شرق گیالن‪ ،‬بام سبز و تله کابین الهیجان‪ ،‬مرقد مطهر‬ ‫سیدجالل الدین اشر ف استانه اشــرفیه‪ ،‬موزه های گوناگونی‪،‬‬ ‫چون موزه میراث روستایی در رشت و منطقه نمونه گردشگری‬ ‫نمایشگاهبین المللیگردشگریوصنایع‬ ‫دستیبرگزارمی شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی کشــور گفت‪ :‬ســیزدهمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی از ‪ 23‬بهمن در محل‬ ‫نمایشگاه های دائمی برگزار می شود‪.‬‬ ‫خشایار نیک زاد مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه ایرانگردی و جهانگردی کشور در نشست‬ ‫خبری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬از ‪ 23‬الی ‪ 26‬بهمن سال جاری در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران و‬ ‫در ‪ 13‬سالن‪ ،‬سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشــگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع‬ ‫دستی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این نمایشگاه از ‪ 9‬صبح تا ‪ 5‬بعد از ظهر به بازدید کنندگان خدمات رسانی می کند و ‪ 1028‬شرکت‬ ‫در این نمایشگاه مشارکت داشتند و در وسعتی ‪ 46‬هزار و ‪ 500‬متر مربع بازدید کنندگان می توانند‬ ‫از این نمایشگاه دیدن کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ 985 :‬شرکت داخلی در این نمایشگاه مشارکت داشتند که ‪ 390‬شرکت در حوزه صنایع‬ ‫دستی‪ 78 ،‬شرکت گردشگری الکترونیکی‪ 148 ،‬اژانس داخلی‪ 72 ،‬هتل‪ 124 ،‬شرکت بوم گردی‬ ‫و ‪ 165‬انجمن و شرکت های فعال در حوزه های صنایع دستی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی کشور خاطرنشان کرد‪ :‬به طور‬ ‫مستقیم و غیرمستقیم ‪ 61‬شــرکت خارجی از کشــورهایی از جمله مالزی‪ ،‬افغانستان‪ ،‬اندونزی‪،‬‬ ‫چین‪،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬سوئیس و ‪ ..‬حضور دارند‪.‬‬ ‫حیران استارا‪ ،‬مهمترین جاذبه های گردشگری گیالن محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫چای‪ ،‬برنج‪ ،‬ماهی‪ ،‬زیتون‪ ،‬بادام زمینی‪ ،‬کلوچه‪ ،‬شــیرینی ها و‬ ‫نان های محلی به ویژه رشته خشــکار و نان برنجی‪ ،‬انواع غذا ها‬ ‫و چاشنی های محلی و همچنین صنایع دستی نظیر چادرشب‪،‬‬ ‫گلیم‪ ،‬حصیر و بامبــو از معروفترین و مهمترین ســوغاتی های‬ ‫گیالن است‪.‬‬ ‫حراجصنایع دستیبرگزار‬ ‫میشود‬ ‫‪ ‬رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان گفت‪ :‬در حال رایزنی برای برگزاری حراج صنایع دستی ایران با‬ ‫همکاری اتحادیه صنایع دستی تهران و وزارت میراث فرهنگی در اینده ای نزدیک هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش‪  ‬روابط عمومی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬عباس شــیردل‪ ،‬رئیس اتحادیه صنایع دســتی‬ ‫اصفهان با حضور در چهارمین جشنواره صنایع دستی فجر درباره این اثار این جشنواره گفت‪ :‬اثاری‬ ‫که در اینجا دیدم از شاخص ترین اثاری است که در صنایع دستی کشور تولید می شوند و شاید تا به‬ ‫حال نمایشگاهی به این خوبی از مجموعه صنایع دستی ایران جایی ندیده بودم‪.‬‬ ‫این هنرمند قلم زنی اصفهان افزود‪ :‬در این نمایشگاه اکثر رشته های صنایع دستی ایران وجود دارند‪،‬‬ ‫ولی باز هم می توانست جامع تر از این برگزار شود‪ ،‬چون این نمایشگاه نماینده ای برای صنایع دستی‬ ‫کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان درباره وضعیت فروش اثار صنایع دستی در حال حاضر بیان‬ ‫کرد‪ :‬ای کاش حراج هایی برای صنایع دستی بود و می توانســتیم در همین جا اثار را چوب بزنیم و‬ ‫به فروش برسانیم تا تشویقی برای این هنرمندان باشد‪.‬‬ ‫شیردل در ادامه تصریح کرد‪ :‬در حال رایزنی برای این کار هستیم و سعی داریم با همکاری اتحادیه‬ ‫صنایع دستی تهران و معاونت صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی در اینده ای نزدیک این حراج‬ ‫فروش صنایع دستی را برگزار کنیم‪ .‬اتحادیه تهران همکاری خوبی در این زمینه دارد که امیدوارم‬ ‫بتوانیم این حراج را با وجود اساتید صنایع دستی‪ ،‬هنرمندان و مسئوالن برای کمک به رشد این هنر‬ ‫در کشور به مرحله اجرا برسانیم‪.‬‬ ‫رویدادهکاتوریسم‪ ۲۰۲۰‬کیشبامعرفیگروههایبرترپایانیافت‬ ‫نخستین رویداد برنامه نویسی وب و موبایل(هکاتوریسم ‪ )۲۰۲۰‬درحوز ه گردشگری که با حضور ‪۱۷۰‬‬ ‫شرکت کننده در قالب ‪ ۲۱‬تیم از استان های مختلف کشــورمان طی سه روز در جزیره زیبای کیش‬ ‫جریان داشت جمعه شب با معرفی گروهای برتر برنامه نویسی و اهدای جایزه های نقدی به کار خود‬ ‫پایان داد‪.‬‬ ‫در مراســم پایانی این رویداد علمی و گردشــگری که با حضور دکتر محمود فتوحی رییس دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف و غالمحسین مظفری مدیرعامل منطقه ازاد کیش‪ ،‬در دانشگاه صنعتی شریف پردیس‬ ‫کیش برگزار شد‪ ،‬گروههای برنامه نویسی " اســکوتک " "تراولو " و " برکپوینت " به ترتیب به عنوان‬ ‫گروههای اول تا سوم این رویداد معرفی شدند‪ ،‬همچنین گروه "کوهرنگ" شایسته تقدیر شناخته شد‪.‬‬ ‫جوایز این ماراتن به مبلغ ســه هزار دالر‪ ،‬یک هزار و ‪ ۵۰۰‬دالر و هزار دالر به ترتیب به گروههای اول‬ ‫تا سوم تعلق گرفت‪.‬‬ ‫در این ماراتن علمی که با هدف اشنایی شرکت کنندگان و مسئوالن با ایده های استارتاپی‪ ،‬ابداعات‬ ‫صنعت گردشگری‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬گردشگری ســامت و سرمایه گذاری در این بخشها برپا شده بود‪،‬‬ ‫شرکت کنندگان برای برون رفت از مهمترین چالشــهای حوزه گردشکری کشور و چگونگی تجاری‬ ‫سازی ایده های نو ‪ ،‬راهکارهای علمی خود را در قالب برنامه نویسی ارائه کردند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬این رویداد با تمرکز بر یافتن راهکارهایی برای چالش های موجود در حوزه صنعت‬ ‫گردشگری‪ ،‬زمینه را برای تسهیل برنامه ریزی و سیاستگذاری فراهم می کند و در صورت تداوم می‬ ‫تواند زمینه ساز تحول در حوزه صنعت گردشگری باشد‪.‬‬ ‫هکاتوریسم ‪ ۲۰۲۰‬با حضور گسترده فعاالن این حوزه‪ ،‬نخبگان دانشگاهی و متخصصان برنامه نویسی‬ ‫در پردیس بین المللی کیش دانشگاه شریف‪ ،‬از روز چهارشنبه بصورت یک ماراتن سه روزه تمام وقت‪ ،‬با‬ ‫‪ ۵‬محور چالشی در قالب ‪ ۲۱‬گروه اغاز به کار کرد‪ ،‬تا چشم اندازی جدید را پیش پای صنعت گردشگری‬ ‫و تمرکز بر فناوری اطالعات بگشاید‪.‬‬ ‫علی سلک غفاری رییس پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شــریف کیش‪ ،‬طی سخنانی در مراسم‬ ‫پایانی این رویداد‪ ،‬برگزاری هکاتوریسم ‪ ۲۰۲۰‬را نقطه عطف و سراغازی برای فعالیتهای جدید و تحول‬ ‫افرینی در حوزه گردشگری عنوان کرد و افزود‪ :‬گردشگری می تواند یکی از مهمترین منابع درامدی‬ ‫و اشتغالزایی در کشور باشــد و در این زمینه جزیره کیش باتوجه به موقعیت‪ ،‬ظرفیتهای بی بدیل و‬ ‫زیرساحتهای مناسب‪ ،‬محمل و سرمایه ای عظیم برای کشور است‪.‬‬ ‫‪One million‬‬ ‫‪Iranians travel to‬‬ ‫‪Mashhad this year‬‬ ‫‪in the first quarter of this year , 153 mil‬‬‫‪lion pilgrims arrived in the holy city of‬‬ ‫‪mashhad , and we have also been hosted by‬‬ ‫‪non - iranian pilgrims .‬‬ ‫‪" forty - sixth meeting of the travel ser‬‬‫‪vice co - ordination council , attended by‬‬ ‫‪representatives of the travel agencies , was‬‬ ‫‪held in floral heights hotel before noon on‬‬ ‫‪sunday .‬‬ ‫‪in the first quarter of this year , about 340‬‬ ‫‪million pilgrims arrived in the holy city of‬‬ ‫‪mashhad , out of which hundreds of millions‬‬ ‫‪of people have traveled through road lines‬‬ ‫‪, hundreds of millions of people through‬‬ ‫‪rail lines , hundreds of thousands of people‬‬ ‫‪through the martyr ‘s airport and hundreds‬‬ ‫‪of thousands of people travelling by private‬‬ ‫‪cars to the city , and about 114 million non‬‬ ‫‪- iranian pilgrims have been present during‬‬ ‫‪this period , deputy minister of hajj affairs‬‬ ‫‪for pilgrims in khorasan razavi said .‬‬ ‫‪he added , “ we have formed a committee‬‬ ‫‪on travel services coordination in khorasan‬‬ ‫‪razavi province . one of the staff ‘s trans‬‬‫‪port committee programs was internet tick‬‬‫‪et sales . one of the things we have in the‬‬ ‫‪holy city is the crises that arise in the paths ,‬‬ ‫‪especially during the time of nowruz . crisis‬‬ ‫‪management staff entry into these matters‬‬ ‫‪but not at the top level . also , the shortage‬‬ ‫‪of vehicles and ambulances for rescue and‬‬ ‫‪rescue personnel is quite tangible . air emer‬‬‫‪gency services are not so good as we have‬‬ ‫‪one , two air emergencies .‬‬ ‫‪the deputy co - ordination of pilgrim ‘s af‬‬‫‪fairs in khorasan razavi province went on to‬‬ ‫‪say : “ the city of mashhad has been created‬‬ ‫‪in mashhad . in the field of “ unauthorised‬‬ ‫‪information “ , we have also entered and has‬‬ ‫‪been identified by the introduction of the re‬‬‫‪lated devices . since last year , according to‬‬ ‫‪travel coordination staff , schools that have‬‬ ‫‪been considered for residence only provide‬‬ ‫‪services to teachers and their families .‬‬ ‫ژاپن ‪۳۷‬کشتی گردشگری را به قرنطینه فرستاد‬ ‫ژاپن‪ ،‬سرنشینان یک کشتی گردشــگری با ‪ ۳۷۰۰‬مسافر و خدمه را که یک مورد‬ ‫ابتال به کرونا در ان مشاهده شده است‪ ،‬در بندر یوکوماها قرنطینه کرد‪.‬‬ ‫مقامات ژاپنی امروز اعالم کردند یک کشتی گردشگری با ‪ ۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬خدمه و‬ ‫مسافر را به دلیل مشاهده یک مورد ابتال به ویروس کرونا در ان‪ ،‬قرنطینه کرده اند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫قطری ها با هزینه دولت به‬ ‫سفر درمانی می روند‬ ‫پس از مشاهده عالئم ابتالی به ویروس کرونا در یک مرد هنگ کنگی که چند روز‬ ‫پیش با این کشتی سفر کرده بود‪ ،‬غربالگری ‪ ۳۷۰۰‬خدمه و مسافر این کشتی کروز‬ ‫که در بیرون بندر یوکوهاما در نزدیکی توکیو قرنطینه شده‪ ،‬اغاز شد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت ژاپن اخیرا اعالم کرد توکیو اماده است تا دامنه غربالگری خود در‬ ‫ارتباط با ویروس کرونا را توسعه دهد‪ .‬زیرا برخی ازمایش های اولیه نتوانستند افراد‬ ‫مبتال به این ویروس را به درستی تشخیص دهند‪.‬‬ ‫جهان‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 168‬شنبه ‪ 19‬بهمن ‪98‬‬ ‫کاپادوکیا تنها در ژانویه میزبان حدود‬ ‫‪ 160‬هزار توریست بود‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫گیر افتادن گردشگران‬ ‫چینی در اندونزی‬ ‫کاپادوکیا یکی از مهمترین مراکز توریستی ترکیه در طول ماه ژانویه‬ ‫از ‪ 159‬هزار و ‪ 245‬توریست میزبانی کرد‬ ‫کاپادوکیا یکی از مهمترین مراکز توریستی ترکیه در طول ماه ژانویه‬ ‫از ‪ 159‬هزار و ‪ 245‬توریست میزبانی کرد‪.‬‬ ‫استانداری نئوشهیر اعالم کرد‪ ،‬منطقه کاپادوکیا با بالن های هوای گرم‪،‬‬ ‫دودکش های طبیعی موسوم به پری باجاالری‪ ،‬شهرهای زیرزمینی‪،‬‬ ‫پس از ان که در پی شــیوع ویروس « کرونا»‪ ،‬اندونزی‬ ‫هتل های صخره ای و کلیســاهایش در ماه ژانویه میزبان ‪ 159‬هزار و‬ ‫ســفرهای مســتقیم خود به مقصد و از مبدا چین را‬ ‫‪ 245‬گردشگر داخلی و خارجی بود‪.‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ 30‬هزار توریست ســامت قطری برای‬ ‫موزه فضای بــاز گوره مه بــا ‪ 59‬هــزار و ‪ 96‬نفر میزبان بیشــترین‬ ‫مقاصد درمانی از کشورشان خارج می شوند‬ ‫بازدیدکننده در بین موزه های مدریت فرهنگ و توریزم استان بود‪.‬‬ ‫اگرچه کشــور قطر به عنوان یکی از توسعه یافته ترین‬ ‫کشــورهای منطقه شــناخته می شــود‪ ،‬اما در حوزه‬ ‫پزشکی نتوانسته است به جایگاه مطلوبی برسد؛ طوی‬ ‫که گردشــگران ســامت قطری به دالیل مختلف به‬ ‫ممنوع کرد‪ ،‬حدود پنج هزار گردشگر چینی در «بالی» ‪-‬‬ ‫تفرجگاه جزیره ای محبوب اندونزی ‪ -‬سرگردان شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بلومبرگ‪ ،‬از ان جا که بیشــتر گردشگران‬ ‫در ماه ژانویه از ســایت باســتانی زلوه ‪ 31‬هزار و ‪ 857‬نفر‪ ،‬از شــهر‬ ‫چینی که به اندونزی ســفر کرده بودند از ویزای های‬ ‫زیرزمینی کایماکلی ‪ 26‬هزار و ‪ 385‬توریست داخلی و خارجی دیدن‬ ‫کوتاه مدت استفاده می کنند و نســبت به ممنوعیت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫پرواز به چین غافلگیر شــده اند‪ ،‬اندونزی اعالم کرده‬ ‫مدت زمان ویزای این گردشگران را تا یک ماه افزایش‬ ‫کشورهای دیگر مسافرت می کنند‪.‬‬ ‫خواهد داد‪.‬‬ ‫منابع مختلف خبــری از این حکایت دارد که ســاالنه‬ ‫با از زمین بلند شدن اخرین پرواز از «بالی» به مقصد‬ ‫حدود ‪ 30‬هزار قطری برای درمان از کشورشان خارج‬ ‫توریسم ترکیه رکورد شکست‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫به دلیل کاهش روابط سیاســی بین قطر با عربســتان‬ ‫ســعودی‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬مصر و بحرین‪ ،‬ســفر‬ ‫به قطر برای شــهروندان این کشورها به شدت محدود‬ ‫و گاهی ممنوع شــده اســت‪ .‬به همین دلیل قطر در‬ ‫وضعیتی به سر می برد که نمی تواند گردشگران سالمت‬ ‫را از کشورهای عربی اطرافش جذب کند‪.‬‬ ‫درواقع‪ ،‬قطر در شــرایطی به ســر می برد که صادرات‬ ‫توریست سالمت دارد‪ ،‬اما واردات گردشگر سالمت به‬ ‫این کشور به نسبت سال های گذشــته‪ ،‬بسیار کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫نکتــه جالب اینجاســت که دولــت قطر بــرای اعزام‬ ‫بیماران به خارج از کشــور‪ ،‬هزینه درمان به قطری ها‬ ‫پرداخت می کند‪ .‬درواقع‪ ،‬قطری ها برای ســفر درمانی‬ ‫به کشورهای دیگر‪ ،‬تشویق هم می شوند‪ .‬البته در طی‬ ‫چند سال اخیر‪ ،‬بودجه دولت قطر برای حمایت مالی از‬ ‫بیماران قطری کاهش یافته و کمک هزینه اعزام بیماران‬ ‫قطری به خارج از کشور نیز به نسبت سال های گذشته‪،‬‬ ‫اندکی افول کرده است‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای رسمی اعالم شــده از سوی دولت‬ ‫ل گذشته نیز رکورد تاریخ جمهوریت در این بخش ثبت شد‬ ‫گردشگری اندونزی محســوب می شود از همین حاال‬ ‫رکورد تاریخ جمهوریت در این بخش ثبت شد‪.‬‬ ‫تاثیرات کم شدن گردشگران را احساس کرده است‪.‬‬ ‫ترکیه در سال ‪ ،2017‬از ‪ 38‬میلیون و ‪ 620‬هزار توریست‪ 26 ،‬میلیارد و ‪ 283‬میلیون دالر کسب در امد‬ ‫گردشــگران چینی که در اندونزی سرگردان شده اند‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫هنوز می توانند از طریق کشــورهای مالزی و تایلند به‬ ‫در سال ‪ 2018‬سفر ‪ 45‬میلیون و ‪ 628‬هزار توریســت‪ ،‬برای ترکیه در امدی بالغ بر ‪ 29‬میلیارد و ‪512‬‬ ‫چین بازگردند‪ ،‬اما برخــی از ان ها ترجیح می دهند به‬ ‫میلیون دالر به همراه داشته است‪.‬‬ ‫دلیل شیوع ویروس «کرونا» در اندونزی بمانند‪.‬‬ ‫سال گذشته نیز ‪ 51‬میلیون و ‪ 860‬هزار توریست میهمان ترکیه بوده و در امد حاصل از ان ‪ 34‬میلیارد‬ ‫اندونزی هنوز هیچ مورد مبتال به این ویروس را تایید‬ ‫و ‪ 520‬میلیون دالر بر اورد شده است‪.‬‬ ‫نکرده است‪.‬‬ ‫به این ترتیب در امد بخش توریسم ترکیه در سال ‪ 2019‬نسبت به سال ‪ 2015‬حدود ‪ 9.71‬درصد افزایش‬ ‫و نسبت به سال ‪ 2018‬نیز حدود ‪ 17‬درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫گردشگری کشور افریقایی مغرب رکورد زد‬ ‫کشور مغرب در شمال افریقا به یکی از جاذبه های گردشگری تبدیل‬ ‫شده است‪ ،‬به طوری که طبق امار رســمی‪ ۱۳ ،‬میلیون گردشگر در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬از این کشــور دیدن کردند که ‪ ۵.۲‬درصد بیش از سال‬ ‫قبل از ان است‪.‬‬ ‫این تعداد شامل مغربی هایی است که حدود نیمی از بازدیدکنندگان‬ ‫در سال از این کشور را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫براساس اعالم دیدبان گردشــگری مغرب‪ ،‬درامدهای گردشگری در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۹‬در کشور مغرب به ‪ ۸‬میلیارد و ‪ ۱۶۰‬میلیون دالر رسید‪ ،‬در‬ ‫حالی که این رقم در سال قبل از ان‪ ۷ ،‬میلیارد و ‪ ۵۸۰‬میلیون دالر بود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فرانسه‪ ،‬دیدبان مزبور این افزایش را به بازارهای‬ ‫دست اول کشور مغرب یعنی فرانسه و اسپانیا نیست داد‪.‬‬ ‫کشــور افریقایی مغرب از ارتباطات هوایی نفع می برد به طوری که‬ ‫شده اســت‪ .‬در تمامی این ســفرهای درمانی‪ ،‬دولت‬ ‫قطر از شهروندانش حمایت مالی می کند‪ .‬محدودیت‬ ‫درمان های فوق تخصصی در برخی رشته های درمانی‬ ‫موجب شــده اســت که قطری ها برای درمان برخی‬ ‫بیماری ها بخصوص بیماری هــای صعب العالج‪ ،‬راهی‬ ‫کشورهای دیگر شوند‪.‬‬ ‫پروازهای ارزان قیمت این کشور‪ ،‬مســیرهای تازه ای را به اروپا می‬ ‫گشاید‪.‬‬ ‫گردشگری حدود ‪ ۱۰‬درصد از تولید ناخالص داخلی مغرب را به خود‬ ‫اختصاص داده و یکی از منابع اصلی ارز خارجی این کشــور در کنار‬ ‫صادرات و محموله هایی است که برای مغربی های خارج از این کشور‬ ‫ارسال می شود‪.‬‬ ‫کشــور مغرب بیش از هر کشــور دیگری در قاره افریقا در فهرست‬ ‫میراث جهانی ســازمان اموزشــی‪ ،‬علمی و فرهنگــی ملل متحد‬ ‫(یونسکو) قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۹‬مکان در کشور مغرب در فهرست یونسکو قرار گرفته و با توجه به‬ ‫موقعیت این اماکن‪ ،‬امکان بازدید از ان در جریان یک ســفر فراهم‬ ‫است‪.‬‬ ‫دولت قطر برای اعزام بیماران به خارج از کشور‪ ،‬هزینه‬ ‫درمان به قطری ها پرداخت می کند‪ .‬درواقع‪ ،‬قطری ها‬ ‫برای ســفر درمانی به کشــورهای دیگر‪ ،‬تشویق هم‬ ‫می شوند‬ ‫با وجود انکه در گذشته‪ ،‬ایاالت متحده امریکا به عنوان‬ ‫مقصدی محبوب و جذاب برای توریست های سالمت‬ ‫قطری شناخته می شد‪ ،‬اما حاال به دلیل محدودیت سفر‬ ‫شهروندان کشورهای اســامی به خاک امریکا‪ ،‬تعداد‬ ‫ویزاهای صادر شده درمانی برای بیماران قطری نیز به‬ ‫شدت کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهای رسمی‪ ،‬بیشتر مســافران پزشکی‬ ‫وارد شده به شــهر مشــهد نیز از کویت‪ ،‬بحرین‪ ،‬قطر‪،‬‬ ‫عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬تاجیکســتان و ترکمنستان هستند‪.‬‬ ‫امضای موافقتنامه همکاری میان موزه ملی عمان و ارمیتاژ روسیه‬ ‫موزه ملی عمان و موزه ارمیتاژ روسیه سه موافقتنامه همکاری جهت برگزاری نمایشگاه موزه ای و نمایش‬ ‫اثار دو کشور به امضا رساندند‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ‬خبرنگار مهر‪ ،‬سه موافقتنامه امضا شده توسط موزه های ملی عمان و موزه ارمیتاژ روسیه توسط‬ ‫جمال بن حسن الموسوی مدیرکل موزه ملی عمان و میخائیل پیتروفسکی مدیرکل موزه ارمیتاژ در سنت‬ ‫پترزبورگ به امضا کردند‪.‬‬ ‫این سه موافقتنامه شامل برپایی بخش عمان در قصر زمســتانی موزه ارمیتاژ به مدت یکسال از ماه ژوئیه‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬میالدی‪ ،‬امانت اثاری از موزه ارمیتاژ در خصوص حضور تمدن اسالمی در روسیه در موزه ملی عمان‬ ‫از ماه اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬میالدی و همچنین برپایی نمایشگاهی موقت به مدت سه ماه از تمدن اسالمی در روسیه‬ ‫در موزه ملی عمان از اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬میالدی حاوی اثاری از تاتارستان‪ ،‬ترکمنستان و قوقاز است‪.‬‬ ‫درحقیقت یکــی از عمده مشــتریان خدمات درمانی‬ ‫در مشهد‪ ،‬شــهروندان قطری هستند که برای دریافت‬ ‫خدمات درمانی و ســیاحت و زیارت به شــهر مشهد‬ ‫می ایند‪.‬‬ ‫بر اســاس امارهایی که دولت قطر منتشر کرده است‪،‬‬ ‫خدمات زیبایــی‪ ،‬خدمات دندانپزشــکی و همچنین‬ ‫خدمات درمــان بیماری های زنان و درمــان ناباروری‬ ‫به عنوان بیشــترین نیازهــای بهداشــتی و درمانی‬ ‫توریست های قطری معرفی شده اند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس امارها‪ 19 ،‬درصد از کل جهانگردان‬ ‫پزشکی در منطقه خلیج فارس که به دنبال معالجه به‬ ‫دبی می روند‪ ،‬اهل قطر هستند‪.‬‬ ‫«نخل» در فهرست میراث ناملموس یونسکو به ثبت رسید‬ ‫عمان و بعضی از کشورهای عربی موفق شدند «میراث نخل»‬ ‫را در فهرســت میراث فرهنگی ناملموس (معنوی) یونسکو‬ ‫درج کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬در چهاردهمین اجالس کمیته‬ ‫بین المللی دولتی حفاظت از میراث فرهنگی غیر مادی ویژه‬ ‫کشورهای عضو موافقتنامه حفاظت از میراث فرهنگی غیر‬ ‫مادی (معنوی) سازمان یونسکو که روز نهم بهمن ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫کلمبیا برگزار شد‪ ،‬سلطنت عمان و بعضی دیگر از کشورهای‬ ‫عربی موفق شدند پرونده مشــترک عربی «نخل‪ :‬مهارت ها‪،‬‬ ‫برای شهروندان چینی را متوقف کرده اند‪.‬‬ ‫به اندونزی سفر کردند‪ « ،‬بالی» که محبوب ترین مقصد‬ ‫طی سه سال اخیر تعداد توریست و در امد حاصل از توریسم به طور منظم افزایش یافته‪ ،‬سال گذشته نیز‬ ‫مقصد محبوب توریست های ســامت قطری تبدیل‬ ‫مقام های این کشور همچنین به طور موقت صدور ویزا‬ ‫دومین گروه بزرگ گردشگرانی بودند که سال گذشته‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ ‫می کنند‪ .‬بعد از تایلند‪ ،‬کشــورهای انگلیس و المان به‬ ‫مبدا چین را از روز چهارشنبه به حالت تعلیق دراورد‪.‬‬ ‫از ان جا که گردشگران چینی پس از شهروندان مالزی‬ ‫تعداد توریست و در امد حاصل از توریسم در دوره سه ساله بین سالهای ‪ 2015‬تا ‪ 2019‬میالدی ‪9.71‬‬ ‫قطر‪ ،‬بیشتر گردشگران پزشــکی قطری به تایلند سفر‬ ‫«گوانگ ژو»‪ ،‬اندونزی پروازهای مستقیم به مقصد و از‬ ‫عمل و سنتی های وابسته به ان» به لیست میراث فرهنگی‬ ‫غیر مادی و ناملموس بشری سازمان یونسکو درج کنند‪.‬‬ ‫این موضوع توسط کشورهای عمان‪ ،‬مصر‪ ،‬عراق‪ ،‬عربستان‬ ‫ســعودی‪ ،‬بحرین‪ ،‬یمن‪ ،‬کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬فلســطین‪ ،‬اردن‪،‬‬ ‫سودان‪ ،‬تونس‪ ،‬مراکش و موریتانیا پیگیری و ثبت شده است‪.‬‬ ‫فهرســت میراث فرهنگی و معنوی یونسکو برای محافظت‬ ‫بهتر میراث فرهنگی معنوی جهان و ایجــاد اگاهی درباره‬ ‫انها تنظیم شده اســت‪ .‬تاکنون تعدادی از میراث فرهنگی‬ ‫ناملموس (معنوی) ایران نیز در این فهرست ثبت شده اند‪.‬‬ ‫حداقل های افتتاح مرکز‬ ‫درمانی بین المللی در‬ ‫ابوظبی تعیین شد‬ ‫وزارت بهداشت ابوظبی با اشاره به اهمیت تعیین استانداردهای‬ ‫قابل توجه برای مراکز درمانی بین المللی‪ ،‬حداقل امکانات الزم‬ ‫و مورد نیاز برای افتتاح یک مرکز درمانی بین المللی را اعالم‬ ‫کرد که این طرح از ماه اینده میالدی جاری خواهد شد‬ ‫در بیانیه ای که از این وزارتخانه منتشــر شده‪ ،‬امده است که‬ ‫رعایت اســتانداردهای ارائه خدمات درمانی برای رشد پایدار‬ ‫در این بخــش از اقتصاد گردشــگری الزامی اســت بنابراین‬ ‫حداقل هایی در این خصوص تعیین و ابالغ شده است‪ .‬باتوجه‬ ‫به این طرح همه مراکز درمانی امکان پذیرش بیماران خارجی‬ ‫را ندارند مگر اینکه گواهینامه مربوطه را اخذ کرده باشند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت ابوظبی حداقل های تعیین شده را برای سه‬ ‫بخش مراکز درمانی‪ ،‬خدمات درمانی و پرستاری ابالغ کرده و‬ ‫همه مراکزی که خواهان پذیرش بیماران خارجی هستند باید‬ ‫این حداقل ها را رعایت کنند‪.‬‬ ‫در فهرســتی که این وزارتخانه منتشــر کرده تا ابتدای سال‬ ‫‪ 2020‬تقریبــا ‪ 40‬مرکــز درمانــی بین المللی توانســته اند‬ ‫حداقل های مورد نیاز را تامیــن و گواهینامه های مربوطه را‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که مســئوالن وزارت بهداشــت ابوظبی‬ ‫راهکاری هوشمندانه برای جلوگیری از بروز مشکالت احتمالی‬ ‫درپیش گرفته اند‪ .‬براســاس ان بیمارانی کــه قصد دریافت‬ ‫خدمات درمانی در این کشور را دارند باید اطالعات شخصی‬ ‫خود و مرکزی کــه برای دریافت خدمات مــورد نظر انتخاب‬ ‫کرده اند را در سامانه ای که وزارتخانه تعیین کرده ثبت کنند‪.‬‬ ‫این راهکار کمک می کند عالوه بر صدور برخی مجوزها توسط‬ ‫وزارتخانه‪ ،‬توریســت های درمانی می توانند صحت مدارک و‬ ‫مجوزهای مرکز مورد نظر را نیز مشاهد کنند‪.‬‬ ‫به گفته کارشناســان استفاده از این ســامانه نه تنها سهولت‬ ‫پذیرش بیماران را برای مراکز درمانــی چندین برابر می کند‬ ‫بلکه عاملی در ارتقا جایگاه گردشــگری پزشکی ابوظبی در‬ ‫رقابت های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای است‪.‬‬ ‫این درحالی اســت که کارشناســان پیش بینــی می کنند‬ ‫گردشگری پزشــکی ابوظبی طی دو ســال اینده با توجه به‬ ‫سرمایه گذاری های انجام شده رشــدی معادل ‪ 15‬درصد را‬ ‫تجربه می کنــد و ارزش افزوده قابل توجهی بــه اقتصاد این‬ ‫منطقه خواهد افزود‪.‬‬ ‫الزم به یاداوری اســت که این سیاست ها می تواند برای سایر‬ ‫کشــورهایی که قصد دارند در بخش درامدهای گردشگری‬ ‫پزشکی بین المللی ســهم باالیی را به دســت اورند‪ ،‬مفید و‬ ‫کارامد باشد‪.‬‬ ‫ورود صنایع دستی ایران به بازارهای بین المللی‬ ‫دبیر شورای عالی حوزه های علمیه کشور با اشــاره به لزوم ورود صنایع دستی ایران به‬ ‫بازارهای بین المللی‪ ،‬افزود‪ :‬باید عرضه صنایع دستی از بازارهای داخلی فراتر رود‪.‬‬ ‫ایت اهلل سید هاشم حسینی بوشهری در دیدار با علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫توریسم درمانی در ایران‬ ‫سه نهاد؛ سازمان میراث فرهنگی و گردشگری‪ ،‬وزارت بهداشت و‬ ‫درمان و وزارت امور خارجه در ایران‪ ،‬متولیان گردشگری پزشکی‬ ‫در کشور شناخته می شوند‪.‬‬ ‫مقوله گردشگری سالمت و توریســم درمانی از جمله برنامه هایی‬ ‫اســت که می توان با جذب بیماران بین المللی به ارزاوری کشــور‬ ‫کمک کند و در این راســتا امروزه ایران نیز توانسته جایگاه خود را‬ ‫در میان دیگر کشورها بیابد که باشگاه خبرنگاران جوان امروز قصد‬ ‫دارد تا به بررسی این گردشگری در ایران بپردازد‪.‬‬ ‫توریسم درمانی چیست؟‬ ‫توریســم درمانی که گاهی از ان با عنوان توریســم ســامت و یا‬ ‫گردشگری سالمت نام برده می شود‪ ،‬تعاریفی گوناگون دارد‪.‬‬ ‫سازمان جهانی گردشــگری (‪ )WTO‬به طور خاص‪ ،‬گردشگری‬ ‫سالمت را چنین تعریف می کند‪:‬‬ ‫استفاده از خدماتی که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه‬ ‫فرد (با استفاده از اب های معدنی‪ ،‬اب و هوا یا مداخالت پزشکی)‬ ‫منجر می شــود و در مکانی خارج از محل سکونت فرد(بیش از ‪۲۴‬‬ ‫ساعت) به طول انجامد‪.‬‬ ‫مقول ه گردشگری سالمت فراتر از گردشگری درمانی بوده به طوری‬ ‫که اب های گرم و معدنی و لجن درمانی همراه با امکانات طبیعی‬ ‫نیز شامل مقوله ی گردشگری سالمت است‪.‬‬ ‫شعار جهانی توریسم سالمت‪ ،‬امکانات و خدمات در حد کشور های‬ ‫جهان اول یا پیشــرفته و قیمت ها و هزینه ها در حد کشور های در‬ ‫حال توسعه و جهان سوم است‪.‬‬ ‫گردشگری پزشکی در ایران‬ ‫در ایران‪ ،‬متولیان گردشگری پزشکی شامل سه نهاد‪:‬‬ ‫سازمان میراث فرهنگی و گردشــگری‪ ،‬وزارت بهداشت و درمان و‬ ‫وزارت امور خارجه می شود‪.‬‬ ‫توسعه و گسترش توریسم پزشــکی نیازمند همیاری و همکاری‬ ‫بیشتری (در مقایسه با سایر کشورها) است‪.‬‬ ‫براساس امار ســازمان بهداشت جهانی‪ ،‬تا ســال ‪ ۲۰۱۱‬میالدی‪،‬‬ ‫ســالیانه ‪ ۵۰‬میلیاد دالر از طریق توریسم پزشکی عاید کشور های‬ ‫مقصد شده است که در مورد ایران نیز اعتقاد وجود دارد که؛ ایران‬ ‫توانایی جذب سالیانه حدود یک میلیون توریست پزشکی را دارد‬ ‫که این مقدار برابر با درامدی معادل هفت میلیارد دالر برای کشور‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت و درمان در این زمینه برنامه هایی برای اینده دارد‪.‬‬ ‫از جمله ایــن برنامه ها می توان بــه تالش برای جــذب بیماران‬ ‫بین المللی‪ ،‬فراهم شدن مقدمات ورود ان ها به کشور و نظارت دقیق‬ ‫بر مراکز درمانی از جزئیات این برنامه ها بود‪.‬‬ ‫در این طرح بیمارســتان های درجه یک کشــور به عنوان مراکز‬ ‫درمانی معرفی می شدند و نظارت دقیقی بر عملکرد ان ها صورت‬ ‫می گرفت‪.‬‬ ‫همچنین طرح ارائه ویزای درمانی (یا ویزای سالمت) به اتباع دیگر‬ ‫کشور ها جهت تسهیل ورود ان ها به کشور‪ ،‬به وزارت امور خارجه‬ ‫مطرح شــد که با اینکه مورد تایید هر دو نهاد بود‪ ،‬اما متاســفانه‬ ‫تاکنون اجرایی نشده است‪.‬‬ ‫شاید مهم ترین مزیت ایران در گردشــگری پزشکی‪ ،‬ارزان بودن‬ ‫خدمات به نسبت دیگر کشــورها‪ ،‬به خصوص کشور های اروپایی‬ ‫و امریکاست‪.‬‬ ‫در حال حاضر هند پیشــرو در ارائه ارزان ترین خدمات است که با‬ ‫ورود ایران به توریسم پزشکی و با توجه به امکانات و فرهنگ بهتر‬ ‫ایرانی ها و البته جاذبه های توریســتی بسیار بیشتر‪ ،‬توانایی جذب‬ ‫توریست های بیشتری نسبت به هند وجود دارد‪.‬‬ ‫جاذبهٔ مهم دیگر ایران‪ ،‬اب درمانی اســت که در توریسم سالمت‬ ‫بسیار مورد توجه است‪.‬‬ ‫طبق امار ها حدود ‪ ۴۵‬میلیون گردشــگر در جهان از اب درمانی‬ ‫برای معالجه خود اســتفاده می کنند که ایران با دارا بودن بیش از‬ ‫هزار چشمه اب معدنی شناخته شده توانایی جذب سهمی باال در‬ ‫این قسمت را دارد‪.‬‬ ‫لجن درمانی در توریسم سالمت از جایگاهی خوب برخوردار است‬ ‫و ایران نیز با دارا بودن امکانات مناســب همچون سواحل دریاچه‬ ‫ارومیه یا دامنه های کوه تفتان‪ ،‬امادگــی دارد تا در این زمینه نیز‬ ‫جاذبه توریستی باشد‪.‬‬ ‫یکی از جاذبه ها که به تازگی مورد توجه توریست های بین المللی‬ ‫قرار گرفته غار درمانی و نمک درمانی است‪ .‬ایران با داشتن چندین‬ ‫گنبد نمکی می توانــد در این خصوص نیز به یکــی از قطب های‬ ‫گردشگری پزشکی تبدیل شود‪.‬‬ ‫جاذبه دیگری که در چندوقت اخیر در کشور مورد توجه قرار گرفته‬ ‫و حتی رشته های دانشــگاهی ان در حال جذب دانشجو هستند‪،‬‬ ‫طب سنتی ایرانی است‪.‬‬ ‫براساس گفته های سیزیل الگود‪ ،‬مورخ پزشکی‪ ،‬طب ایران پیش از‬ ‫طب یونان وجود داشــته و ایرانیان اصول ان چیزی که را که طب‬ ‫یونانی می نامند به یونانی ها یاد دادند‪.‬‬ ‫در مورد طبیعــت و اب و هوا نیز ایران توانایی پیشــتازی را دارد‪.‬‬ ‫نقاهتگاه های ایران در دیلمان (گیالن)‪ ،‬جواهــرده (مازندران) یا‬ ‫شاندیز (خراسان رضوی) از شهرت جهانی برخوردارند‪.‬‬ ‫اهداف گردشگری سالمت در ایران‬ ‫ناباروری‬ ‫دندان پزشکی‬ ‫جراحی قلب‪ ،‬چشم و جراحی پالستیک‬ ‫بیماری های مرتبط با سرطان‬ ‫گردشگری در اب های شفا بخش‬ ‫گردشگران سالمت بیشتر از کشور های جمهوری اذربایجان‪ ،‬عراق‪،‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬افغانستان‪ ،‬کویت‪ ،‬ســوریه‪ ،‬لبنان‪ ،‬بحرین و ترکیه‬ ‫هستند و ایران طی یک دهه ی گذشته پیشرفتی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در حوزه ی گردشگری سالمت داشته است‪.‬‬ ‫شهر تاریخی یزد جدا از جاذبه های میراثی و تنوع اب و هوایی خود‪،‬‬ ‫شهری مناسب برای گردشگران در حوزه درمانی هم به شمار می رود‪.‬‬ ‫وجــود ‪ ۵۴۵‬پزشــک متخصص‪ ۹۱۵ ،‬پزشــک عمومــی‪۳۰۰ ،‬‬ ‫دندانپزشک و همچنین ‪ ۱۵‬بیمارســتان دولتی در زمینه ی ارائه ‬ ‫خدمات پزشکی در کشور شاخص است‪ .‬همین ظرفیت و پتانسیل‬ ‫باعث شده که در طول سال مراکز درمانی استان یزد از گوشه و کنار‬ ‫کشور به خصوص از استان های همجوار میزبان هزاران گردشگری‬ ‫باشد که روزانه به این شهر تاریخی سفر می کنند‪.‬‬ ‫البته در این میان‪ ،‬درمان ناباروری و جراحی قلب عالقه مندان خاص‬ ‫خود را برای استان یزد داراست‪ .‬خیلی ها توریسم درمانی یزد را با‬ ‫مرکز ناباروری یزد می شناسند چرا که این مرکز اولین مرکز درمان‬ ‫ناباروری در ایران و خاورمیانه است و بیمارانی حتی از کشور های‬ ‫دیگر هم به این مرکز برای درمان به یزد سفر می کنند‪.‬‬ ‫استان مازندران با توجه به موقعیت خاص اقلیمی و جغرافیایی خود‬ ‫و با شاخصه های طبیعی متمایز در میان استان های کشور از جمله‬ ‫اب و هوای بسیار مطبوع در فصل بهار و تابستان‪ ،‬داشتن اب های‬ ‫معدنی گرم و ســرد‪ ،‬طبیعت بکر و جذاب و محیطــی ارام از نظر‬ ‫فرهنگی و اجتماعی به عنوان یکی از استان های ویژه در گردشگری‬ ‫سالمت محسوب می شود‪.‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری ‪ ،‬درامد کشــورهایی که به منابع طبیعی دل نبسته اند را از‬ ‫درامد کشور ما از فروش نفت بیشتر دانست و افزود‪ :‬یکی از منابع درامدزا احیای صنایع‬ ‫دستی است که باید در این وزارت گردشگری به صورت جدی پیگیری شود‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به لزوم ورود صنایع دســتی به بازارهای بین‪ ‬المللی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬باید صنایع دستی از‬ ‫بازارهای داخلی فراتر برود‪ .‬امام جمعه قم بیان کرد‪ :‬بسیاری از بناهای تاریخی کشور از‬ ‫ظرفیت باالیی برای توسعه گردشگری برخوردار هستند که باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 168‬شنبه ‪ 19‬بهمن ‪98‬‬ ‫صنعت گردشگری جهان به اثرات کرونا‬ ‫ویروس مبتال شد‬ ‫ایران هم در ‪ 10‬ماهه ی گذشــته ی امســال با حدود ‪ 7‬میلیون گردشگر‬ ‫ورودی رشد چشمگیری را نســبت به همین زمان در سال گذشته داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫خانم دکتر پویا محمودیان معاون صنایع دســتی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دســتی درباره ی سی و ســومین دوره ی نمایشگاه‬ ‫ملی صنایع دستی که در تهران برگزار می شود به خبرنگار اسپوتنیک در‬ ‫تهران گفت‪:‬‬ ‫ما امیدواریم بتوانیم در پایان هر فصل یک نمایشــگاه صنایع دســتی در‬ ‫پایتخت به عنوان مرکز استقبال از صنایع دستی کشور برگزار کنیم امسال‬ ‫دو نمایشگاه صنایع دستی و گردشگری با هم برگزار می شود و در هر غرفه‬ ‫می توان صنایع دستی‪ ،‬صنعت گردشگری و میراث فرهنگی هر شهر و استان‬ ‫کشور ایران را مشاهده کرد که قطعا بازخورد خوبی را برای بازدید کنندگان‬ ‫خواهد داشت و به رونق صنایع دستی کشور کمک خوبی خواهد شد‪.‬‬ ‫اقای دکتر ولی تیمــوری معاون گردشــگری وزارت میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی نیز وضعیت گردشگری ایران در سال گذشته و‬ ‫همچنین پس از اتفاقات پیش امده در ایران را اینگونه توصیف کرد‪ :‬سازمان‬ ‫جهانی گردشگری برای پایان سال ‪ ۲۰۱۹‬اماری را اعالم کرد که در ان رقم‬ ‫گردشگران در کل جهان ‪ ۱.۵‬میلیارد گردشــگر بود و ما شاهد رشد ‪3.8‬‬ ‫درصدی نسبت به سال گذشــته بودیم؛ کشور جمهوری اسالمی ایران هم‬ ‫در ‪ ۱۰‬ماهه ی گذشته ی امسال با حدود ‪ ۷‬میلیون گردشگر ورودی رشد‬ ‫چشمگیری را نسبت به همین زمان در سال گذشته داشته‪.‬‬ ‫البته با اتفاقی که برای هواپیمای اوکراینی رخ داد تعداد زیادی از گردشگران‬ ‫اروپایی را برای سال نوی میالدی از دست دادیم همچنین سال نوی چینی‬ ‫هم با ویروس کرونا توام شد که این موضوع هم باعث شد تا تعداد زیادی از‬ ‫گردشگران چینی که هر ساله در این زمان به کشور سفر میکنند و ما برای‬ ‫انها برنامه ریزی کرده بودیم را هم از دست دادیم‪.‬‬ ‫وی در رابطه با سیزدهمین دوره ی نمایشــگاه بین المللی گردشگری که‬ ‫امسال با همراهی نمایشــگاه ملی صنایع دستی در تهران برگزار می گردد‬ ‫افزود‪:‬‬ ‫وقتی صحبت از گردشگری ایران میشود ما همچنان به عنوان یک مقصد‬ ‫فرهنگی شناخته می شــویم و این موضوع نشان دهنده ی ضرورت تعامل‬ ‫گردشگری‪ ،‬صنایع دستی و میراث فرهنگی است؛ دکتر مونسان وزیر وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی نیز با مطرح کردن این موضوع‬ ‫در سازمان جهانی گردشــگری طرحی را مبنی بر هم افزایی گردشگری و‬ ‫صنایع دستی ارائه دادند و ما برای اولین بار در سازمان جهانی گردشگری‬ ‫قرار است گردشگری توام با صنایع دستی را عرضه کنیم و این موضوع اتفاق‬ ‫مهمی برای ایران است‪.‬‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫درباره ی شرایط گردشگران ورودی به ایران و شرکت های مجری طرح ها‬ ‫و تور گردشــگری پس از اتفاقات یک ماهه ی اخیر به خبرنگار اسپوتنیک‬ ‫در تهران گفت‪:‬‬ ‫اتفاقات تلخی رخ داد و اجتناب ناپذیر بود‪ ،‬در بســیاری از کشــور ها این‬ ‫اتفاقات رخ میدهد‪ ،‬در اکثر کشور ها یکی از این اتفاقات در هر ‪ 10‬سال رخ‬ ‫می دهد اما متاســفانه در ایران این اتفاقات با حجم زیاد در مدت کوتاه رخ‬ ‫داد؛ از تحریم ها و تهدیدات ترامپ‪ ،‬سیل‪ ،‬زلزله و تهدیدات مربوط به سفر‬ ‫به ایران از ســوی امریکا گرفته تا ویروس کرونا‪ ،‬برخی از این اتفاقات یک‬ ‫اپیدمی جهانی اســت مانند کرونا‪ ،‬ما هم پیش بینی هایی را انجام دادیم و‬ ‫بسته های را تحت عنوان بسته ی حمایتی ارائه دادیم که عموما مالی نیست‬ ‫و مساعدت های دیگر است که قرار است به شرکت ها و نهاد های خسارت‬ ‫دیده از این شرایط داده شود‪.‬‬ ‫دکتر ولی تیموری درباره ی شیوع کرونا و تاثیر ان بر گردشگری بیان کرد‪:‬‬ ‫ما بر اساس تعهدی که داریم اگر گردشگری از فیلتر وزارت بهداشت عبور‬ ‫کند ما وظیفه داریم که خدمات ارائه دهیم چه چینی چه تبعه ی کشور های‬ ‫دیگر‪ ،‬بنابر این پس از ورود گردشگر ارائه ی خدمات وظیفه ی ما است‪ ،‬البته‬ ‫که تعداد تور ها و رزرو های ما پس از اتفاقات اخیر به شدت کاهش پیدا کرده‬ ‫و چشمگیر بوده اما این امار به معنای کنسلی قطعی نیست و این تور ها در‬ ‫زمان های مناسب تر برگزار میشود‪.‬‬ ‫ما برنامه های زیادی را برای گردشگران ورودی چینی در سال جاری انجام‬ ‫داده بودیم رایزن های فرهنگی ما و همچنین وزارت خارجه اقدامات وسیعی‬ ‫از جمله لغو روادید برای توریست های چینی را انجام دادند تا امسال بتوانیم‬ ‫شاهد رشد چشمگیر گردشــگران این کشور در ایران باشیم که با پیدایش‬ ‫کرونا ویروس مقداری پیش بینی های ما بــرای این بازه ی خاص که عید‬ ‫چین و تعطیالت انها است دچار اختالل شد البته که این مقدار کماکان می‬ ‫تواند رشد داشته باشد و با برطرف شدن خطر کرونا ویروس قطعا شاهد رشد‬ ‫چشمگیر گردشگران چینی خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬قطعا کرونا ویروس‪ ،‬حادثه ی هواپیمای اوکراینی و دیگر‬ ‫موضوعات روی صنعت گردشگری ما تاثیر گذاشت و نمیتوان منکر ان شد‬ ‫اما حتما ما با مرور زمان می توانیم این موضوعات را پشــت سر بگذاریم و‬ ‫امن بودن ایــران از هر جهت به عنوان یک مقصد گردشــگری را به جهان‬ ‫نشان دهیم‪.‬‬ ‫رویداد گردشگری گیالن ‪ ،۲۰۲۰‬گامی در جهت ارتقای اقتصاد پایدار‬ ‫علیرغم وجود پتانسیل های گردشگری در زمینه ایجاد‬ ‫شــغل و اقتصاد پایدار‪ ،‬شهر رشت و اســتان گیالن از‬ ‫جایگاه اصلی خود در حوزه گردشگری فاصله دارد و در‬ ‫این راستا رویداد گردشگری گیالن ‪ ۲۰۲۰‬در راستای‬ ‫اقتصاد پایدار در رشت برگزار می شود‪.‬‬ ‫اکنون که شهر رشت به عنوان مقصد گردشگری در افق‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬انتخاب شده است‪ ،‬دست اندرکاران باید به این‬ ‫نکته توجه کنند که بسیاری از کشــور های دنیا منابع‬ ‫نفتی و یا صنایع دیگری برای کســب درامد ندارند‪ ،‬اما‬ ‫با ایجاد زیرساخت های مناسب برای توسعه گردشگری‬ ‫عالوه بر کسب درامد برای کشور‪ ،‬مشکل ایجاد اشتغال‬ ‫را نیز برطرف کرده اند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای اسالمی شهر رشــت‪ ،‬با تاکید بر لزوم همدلی و‬ ‫همکاری نهاد های مختلف در راستای توسعه گردشگری‬ ‫در رشت و گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬اگر این هم افزایی به وجود بیاید‬ ‫قطعاً گام های خوبی در این زمینه تا سال ‪ ۲۰۲۰‬پیش‬ ‫می اید و زیر ساخت های برگزاری با همکاری مسئوالن‬ ‫کشوری و استانی در حال اجرا است‪.‬‬ ‫عاقل منش‪ ،‬با اشاره به اقدامات الزم برای تحقق این امر‬ ‫افزود‪ :‬در گام اول به دنبال ان هستیم تا تشکل های مردم‬ ‫نهاد عالقمند به حوزه گردشگری و سازمان های مردم‬ ‫نهاد صدای ما باشند و بستر های مناسب برای انجام این‬ ‫امر محقق شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬با بیان اینکــه در حال حاضر چندین نشســت با‬ ‫تشــکل های مردم نهاد عالقمند به حوزه گردشــگری‬ ‫برگزار شده اســت و قرار شد این تشــکل ها از شهر ها‬ ‫و مناطق مختلــف اســتان اطالعات جامــع و کامل‬ ‫گردشــگری را فراهم کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در تالشــیم هر چه‬ ‫سریع تر زیرساخت های اولیه توسعه گردشگری را اماده‬ ‫و اقدامات عملی را انجام دهیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی شورای رشت بر لزوم نصب‬ ‫تابلو های راهنمایی گردشگری برای معرفی مکان های‬ ‫گردشگری شهر رشت اشاره کرد و افزود‪ :‬شورای شهر و‬ ‫شهرداری در حال ایجاد فضایی ارام و بستری مناسب‬ ‫برای جذب سرمایه گذاران حوزه گردشگری هستند‪.‬‬ ‫عاقل منش‪ ،‬با بیان اینکه اســتان گیالن به عنوان یکی‬ ‫از قطب های گردشگری ایران نام برده می شود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای تحقق اهداف رویداد گردشــگری گیالن ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر رشت با‬ ‫توجه به لزوم توجه به حوزه گردشگری و مصوبه شصت‬ ‫و سومین اجالس مجمع مشورتی روسای کالن شهر ها‬ ‫در نظر دارد تا عنوان گردشــگری به این کمیســیون‬ ‫اضافه شود‪.‬‬ ‫عبدالغفار شجاع‪ ،‬مسئول ستاد راهبردی گیالن ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪ ،‬با بیان اینکه موضوع برگزاری رویداد گردشگری گیالن‬ ‫از سال ‪ ۹۶‬مطرح و مورد توافق نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه ریزی و بودجه کشــور نیز قرار گرفت و بالفاصله‬ ‫با هدف توسعه اقتصادی ستاد راهبردی در این زمینه‬ ‫تشکیل شد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون جلســات متعددی در این‬ ‫زمینه با حضور استاندار ســابق گیالن‪ ،‬فرمانداران ‪۱۶‬‬ ‫شهرستان استان و موسسه های مردم نهاد و عالقمند به‬ ‫حوزه گردشگری برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همه مقدمات الزم برای برگزاری این رخداد‬ ‫اجتماعی‪ -‬اقتصادی در حال اجرا اســت‪ ،‬در این راستا‬ ‫عالوه بر گرداوری یافته های پژوهشــی همچنین در‬ ‫تالشــیم تا با برگزاری جشــنواره ها و برنامه های بوم‬ ‫گردی زمینه و ساختار رویداد گردشگری ‪ ۲۰۲۰‬گیالن‬ ‫را فراهم کنیم‪.‬‬ ‫مســئول ســتاد راهبردی گیالن ‪ ۲۰۲۰‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شــورای راهبردی این رویداد با حضور ‪۳۰‬نفر از افراد‬ ‫ذیربط تشکیل شده و این شورا زیر نظر نوبخت با هدف‬ ‫توسعه اقتصادی گیالن مشغول فعالیت و بستر سازی‬ ‫زیر ساخت های برگزاری گردشگری ‪ ۲۰۲۰‬است‪.‬‬ ‫تاسیس بانک اطالعات تخصصی در مورد گیالن‬ ‫سید هاشم موسوی ‪ ،‬رئیس پژوهشکده گیالن شناسی‬ ‫و عضو ستاد راهبری گردشگری ‪ ، ۲۰۲۰‬با بیان اینکه‬ ‫تحقیق و پژوهــش در عرصه فرهنگ و بــوم و اقلیم و‬ ‫بهره برداری مناسب از امکانات بومی و محلی‪ ،‬ضرورت‬ ‫امروز انسان و جامعه امروز و توسعه سالم و پایدار است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اجرای طرح هــای جدید پژوهشــی و خدمات‬ ‫مشاوره ای تخصصی مســئله محور‪ ،‬از جمله گرداوری‬ ‫اطالعات و پژوهش برای برگزاری رویداد گردشــگری‬ ‫یکی از اهداف مهم این پژوهشکده است ‪،‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در راستای برگزاری رویداد گردشگری ‪۲۰۲۰‬‬ ‫گیالن به همراه پژوهشــگران توانمند و اعضای هیئت‬ ‫علمی دانشگاه ها در تالشــیم تا با گرداوری یافته های‬ ‫تحقیقی‪ -‬پژوهشی و تاسیس بانک اطالعات تخصصی‬ ‫در مورد بناهای تاریخی‪ ،‬مشاهیر‪ ،‬فرهیختگان‪ ،‬جاذبه‬ ‫های گردشگری‪ ،‬اداب و رسوم بومی ‪-‬محلی در مراسم‬ ‫ها و مناسبت های خاص و همچنین سبک زندگی مردم‬ ‫استان در این بانک اطالعاتی به همگان معرفی شود‪.‬‬ ‫حمید اذرپور‪ ،‬معــاون گردشــگری اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری گیالن نیز‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه اســتان گیالن با داشتن جاذبه های طبیعی‬ ‫در همه ایام ســال پذیرای هزاران گردشــگر داخلی و‬ ‫خارجی اســت افزود‪ :‬امار گردشگران در ایام تعطیالت‬ ‫به چندین میلیون نیز می رسد‪ ،‬بنابراین برگزاری چنین‬ ‫رویداد بزرگی می تواند به معرفی هرچه بیشتر استان و‬ ‫همچنین جذب گردشگر در راستای توسعه اقتصادی‬ ‫کمک کرد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬به طبیعت سرسبز‪ ،‬بنا های تاریخی و گردشگری‪،‬‬ ‫سواحل‪ ،‬ییالقات‪ ،‬صنایع دستی‪ ،‬ســوغات و غذا های‬ ‫محلی اســتان اشــاره کرد و افزود‪:‬بهره گیــری از این‬ ‫ظرفیت هــا در جــذب گردشــگر و معرفی انــان به‬ ‫توریست ها می تواند ضمن گردشگری پایدار به اشتغال‬ ‫و توسعه اقتصادی استان نیز کمک کند‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری گیالن‪ ،‬از در اختیار قرار دادن‬ ‫اطالعات از بنا های تاریخی و جاذبه های گردشــگری‬ ‫استان به عوامل اجرایی رویداد گردشگری ‪۲۰۲۰‬گیالن‬ ‫خبــر داد و گفت‪ :‬با هدف بهره مندی هرچه بیشــتر از‬ ‫پتانسیل های استان در جذب گردشگر و رونق اشتغال‬ ‫و درامد‪ ،‬با همه توان در تالشیم تا با در اختیار قرار دادن‬ ‫اطالعات و مجوز از بنا های تاریخی و گردشگری‪ ،‬اداب و‬ ‫رسوم‪ ،‬بازی های بومی محلی‪ ،‬سوغات و غذا های محلی‬ ‫هر منطقه به عوامل اجرایــی این رویداد مهم اقتصادی‬ ‫– اجتماعی به توسعه روز افزون استان کمک کنیم‪.‬‬ ‫معافیت مراکز اقامتی از مالیات بر ارزش افزوده به استثنای هتل های ‪ 4‬و ‪ 5‬ستاره‬ ‫معاون وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی از معافیت‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده مراکز اقامتی دارای مجوز به غیر از هتل های ‪ 4‬و‬ ‫‪ 5‬ستاره بر اساس مصوبه امروز نمایندگان مجلس خبر داد‪.‬‬ ‫ولــی تیموری معاون گردشــگری کشــور اظهار داشــت‪ :‬بــه دنبال‬ ‫پیگیری های چندســاله و رایزنی های گســترده روزهای اخیر وزارت‬ ‫گردشگری‪ ،‬تشــکل های حرفه ای مرتبط و فعاالن گردشگری‪ ،‬باالخره‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اســامی کلیه مراکز اقامتی دارای مجوز‬ ‫فعالیت از وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی (به غیر‬ ‫از هتل های ‪ 4‬و ‪ 5‬ســتاره) را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی امروز ‪-‬سه‬ ‫شنبه‪ -‬بندهای ‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶‬ماده ‪ ۹‬الیحه مالیات بر ارزش افزوده در‬ ‫ارتباط با معافیت مالیاتــی کاال و خدمات تصویب کردند که در بند ‪۱۶‬‬ ‫این ماده مصوب شد که خدمات اقامتی هتل های سه ستاره و پایین تر‬ ‫مهمانپذیرها و سایر مراکز اقامتی دارای مجوز از وزارت میراث فرهنگی‬ ‫و گردشگری و صنایع دســتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری کشور با قدردانی از حمایت های رئیس و نمایندگان‬ ‫مجلس از صنعت گردشگری‪ ،‬مصوبه امروز مجلس را در حمایت عملی از‬ ‫صنعت گردشگری به ویژه در شرایط کنونی موثر دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مالیات بر ارزش افزوده در عمل پولی است که از مردم گرفته‬ ‫می شود و معافیت مراکز اقامتی از پرداخت این مالیات دراصل به مفهوم‬ ‫عدم پرداخت این وجه از سوی مردم و گردشگران است‪ .‬به عبارتی دیگر‬ ‫این موضوع بطور مستقیم در کاهش هزینه سفر مردم تاثیرگذار هست‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬حمایت های دولت‪ ،‬مجلس و بخش خصوصی از‬ ‫صنعت گردشــگری می تواند نتایج خوبی را در شرایط اقتصادی کشور‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫تیموری با اشاره به مصوبه چند روز پیش مجلس در باره معافیت دفاتر‬ ‫فعال در حوزه جذب گردشــگران خارجی از پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده نیز افزود‪ :‬این اقدام مجلس نیز قابل تقدیر اســت و خوشــحال‬ ‫هســتیم که نمایندگان مردم در خانه ملت به صنعت گردشگری نگاه‬ ‫مثبتی دارند و از این صنعت حمایت می کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به مصوبه امروز مجلس گفت‪ :‬البته پیشــنهاد و‬ ‫درخواســت ما از نمایندگان مجلس این بود که تمامی هتل ها و مراکز‬ ‫اقامتی از معافیت های مالیاتی برخوردار شــوند کــه این موضوع مورد‬ ‫موافقت نماینــدگان قرار نگرفت و هتــل های ‪ 4‬و ‪ 5‬ســتاره از دامنه‬ ‫شمولیت این مصوبه حذف شد که البته مصوبه بسیار خوبی است و جا‬ ‫دارد از همکاری و توجه نمایندگان محترم مجلس به صنعت گردشگری‬ ‫تشکر کنیم‪.‬‬ ‫گردشگری‪ ،‬محور طرح جامع سرعین برای تقویت اقتصاد مقاومتی‬ ‫استاندار اردبیل با اشاره به اجرای مقدمات طرح جامع شهرستان سرعین گفت‪:‬‬ ‫در تدوین این طرح توسعه شــهر و روستاهای اطراف سرعین در دراز مدت مد‬ ‫نظر قرار می گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اکبر بهنامجو در جلســه اقتصاد مقاومتی ســرعین در استان‬ ‫اردبیل با محوریت بررســی طرح های اقتصادی تشــریح کرد‪ :‬در تدوین طرح‬ ‫جامع سرعین باید نوع ســاختمان ها و فضای شهر و روســتاهای سرعین مد‬ ‫نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح جامع ســرعین باید با محوریت گردشــگری تدوین شــود و‬ ‫چارچوب مختص این شهرستان تعریف شود‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل با اشاره به ورود بی شمار گردشگران در این شهرستان خواستار‬ ‫توجه به افزایش اماکن اقامتی در تدوین طرح جامع برای اسکان مسافران شد‪.‬‬ ‫بهنامجو از تالش در راســتای اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری در این‬ ‫شهرستان خبر داد و گفت‪ :‬بیشتر مصوبات جلسات اقتصاد مقاومتی در خصوص‬ ‫اجرای پروژه های گردشگری عملیاتی شده است‪.‬‬ ‫وی اجرای طرح گردشــگری موج های ابی‪ ،‬جاده الوارس‪ ،‬شهربازی‪ ،‬مجتمع‬ ‫تجاری‪ ،‬خدماتی و زمین فوتبال در این شهرستان را از جمله مصوبات اجرا شده‬ ‫جلسه اقتصاد مقاومتی ذکر کرد‪.‬‬ ‫استاندار اردبیل در ادامه با اشاره به برکات انقالب اسالمی در راستای محرومیت‬ ‫زدایی گفت‪ :‬در طــول انقالب مردم با ارتباط با مســئوالن مطالبات خود را به‬ ‫راحتی بیان کرده اند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مردم در نظام اســامی حق دارنــد در تصمیم گیری های کالن‬ ‫مشارکت کرده و نمایندگان خود را انتخاب کنند‪.‬‬ ‫او خدمت رسانی به مردم و رفع محرومیت را از جمله اولویت های اقدامات نظام‬ ‫اســامی عنوان کرد و گفت‪ :‬دولت در نظام اسالمی انواع امکانات را در محروم‬ ‫ترین نقاط ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ادامه اجرای راه اهن اردبیل‪ ،‬اجــرای طرح های مختلف اقتصادی‪،‬‬ ‫صنعتی‪ ،‬گردشگری و کشاورزی از جمله تالش های دولت در استان است‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫سرمایه گذاری در مرمت‬ ‫اثار تاریخی؛ نیاز امروز‪،‬‬ ‫پشتوانه فردا‬ ‫مرمت‪ ،‬احیا و مراقبت از اثار تاریخی و تمدنی جزو ضرورت های‬ ‫فرهنگی و سرمایه گذاری در این حوزه‪ ،‬نیاز مبرم جامعه امروز و‬ ‫پشتوانه سازی برای نسل فردا است‪.‬‬ ‫مرمت و نگهداری درست و علمی از اثار و ابنیه های تاریخی یک‬ ‫ملت که نمایانگر و نمایشگاه حقیقی تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هویت ملل‬ ‫مختلف است‪ ،‬جزو شاخص های مهم توسعه یافتگی کشورها به‬ ‫شمار می رود که این اصل از سده ها قبل در کشورهای اروپایی‬ ‫اغاز شد و اکنون در بسیاری از کشــورها با جدیت و حساسیت‬ ‫ویژه ای دنبال می شود؛ در این میان اهمیت دادن به این موضوع‬ ‫مهم و محوری در جمهوری اســامی ایران طی سال های اخیر‬ ‫روند مثبت و سریعی به خود گرفته است‪.‬‬ ‫اثار تاریخی و به جای مانده از مردمان گذشته در حقیقت جزو‬ ‫نهادها و عناصر فرهنگی کشورها اســت که بی توجهی به ان‪،‬‬ ‫رخوت‪ ،‬از هم گسیتخگی و در نهایت نابودی فرهنگی و تاریخی‬ ‫جوامع بشری را به دنبال دارد؛ بر همین مبنا حفظ و حراست از‬ ‫اثار تاریخی ملموس و غیرملموس در اولویت سیاستگذاری های‬ ‫فرهنگی و حتی اقتصادی کشورها قرار دارد‪ ،‬زیرا انتفاع از برکات‬ ‫اجتماعی و سوداوری مالی ان بر کسی پوشیده نیست‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی با تاریخ چندین هزار ساله‪ ،‬جغرافیای طبیعی‪،‬‬ ‫انسانی و سیاســی و فرهنگی از چنان اهمیتی در حوزه هویتی‬ ‫برای ایران برخوردار است که بررســی تاریخ ایران بدون تاریخ‬ ‫پرفرار و نشیب این خطه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫اذربایجان شرقی در شمال غرب ایران با داشتن افزون بر یکهزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬اثر‪ ،‬ابنیه و اماکن تاریخی و باستانی ثبت شده در فهرست‬ ‫اثار ملی در ردیف ‪ ۵‬اســتان نخســت ایران به لحاظ تاریخی و‬ ‫فرهنگی قرار گرفته است که باید به موازات همین جایگاه نسبت‬ ‫به مرمت و احیای میراث فرهنگی و تاریخی گذشتگان این دیار‬ ‫همت گمارده شود‪.‬‬ ‫جای جای اذربایجان شرقی‪ ،‬اعم از شهرهای بزرگ و کوچک‪،‬‬ ‫بخش ها و روســتاهای مختلف‪ ،‬دارای چنان اثــار و میراثی از‬ ‫گذشتگان اســت که اگر نسبت به شناســایی‪ ،‬معرفی‪ ،‬مرمت‬ ‫و احیای انها در زمان کنونی اقدام نشــود‪ ،‬شاید فرصتی برای‬ ‫فرداهای تاریخی و فرهنگی ایران باقی نماند‪.‬‬ ‫معاون امور عمرانی استاندار اذربایجان شرقی در گفت و گو با ایرنا‬ ‫با تاکید بر اهمیت و ارزش حراســت و مرمت اثار تمدنی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما هویتی را از گذشته به ارث برده ایم که ملموس ترین ان اثار‬ ‫معماری و ساختمانی گذشتگان است که گاهی اوقات تغییراتی‬ ‫در شهرها انجام می دهیم و تاریخ را تحریف می کنیم و اگر بدون‬ ‫پشتوانه علمی در بافت تاریخی دســت ببریم‪ ،‬تحریف تاریخ و‬ ‫فرهنگ را شاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫جواد رحمتی‪ ،‬میراث فرهنگی و تاریخــی ایران و اذربایجان را‬ ‫مایه مباهات و فخر هر ایرانی دانست که دارای قدمتی طوالنی‬ ‫است و چیزی که ما از گذشته ها به ارث می بریم‪ ،‬متاسفانه در‬ ‫زمان خودش ارزش و اهمیت برای ان بناها و میراث قایل نمی‬ ‫شویم‪.‬‬ ‫وی تغییرات مدیریت سیاســی را از دالیل کــم توجهی به اثار‬ ‫تاریخی دانست و ادامه داد‪ :‬اینکه برخی از شغل های تخصصی‬ ‫با رویکردهای سیاســی تغییر می یابند‪ ،‬بسیاری از اثار تمدنی‬ ‫و فرهنگی را تحــت تاثیر قرار می دهد؛ از جمله اینکه توســعه‬ ‫نامتوازن شهرها به دلیل مدیریت های نادرست وجهه تاریخی‬ ‫انها را نابود کرده که علت اصلی ان جراحی بافت های قدیمی به‬ ‫بهانه توسعه شهرها بوده است‪.‬‬ ‫رحمتی با بیان اینکه مدیریت غلط شهری و دخالت هایی تحت‬ ‫عنوان طرح جامع تفصیلی منجر به نابودی بناهای تاریخی شده‬ ‫است‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬الزم است در شهرها و روستاهایی که معرف‬ ‫تاریخ و فرهنگی یک منطقه زیســتی اســت‪ ،‬هدف های کالن‬ ‫گردشگری‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬هویتی و فرهنگی به درستی‬ ‫و با ظرافت کامل حفظ شــود تا بتوان برای امروز خود تاریخ و‬ ‫مدنیت را حفظ کرد و برای نســل های اینده ســرمایه گذاری‬ ‫هویتی انجام داد‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری اذربایجان‬ ‫شــرقی نیز در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬توقف چرخه معیوب مدیریت‬ ‫شــهری را از ضرورت های احیا و مرمت اثار تاریخی و باستانی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬حفاظت صرف و توســعه بدون حد و مرز نمی ‬ ‫تواند بافت تاریخی را حفظ کند و توسعه باید با مدیریت همگرا‬ ‫توام باشد‪.‬‬ ‫مرتضی ابدار با بیان اینکه تمامی تمدن های زنده از ریشه های‬ ‫تاریخی سیراب شده و اینده را می سازند و این سرزمین اکنده‬ ‫از تاریخ و تمدن دیرینه اســت که رشک دیگران را برمی انگیزد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بناهای تاریخی ارزش زیادی بــرای جامعه جهانی دارد و‬ ‫همه در حفظ و نگهداری ان ها تاکید دارند‪ ،‬اما با نهایت تاسف باید‬ ‫اذعان کرد طی دهه های گذشته ان چنان که شایسته بود از اثار‬ ‫تاریخی و تمدنی کشور و البته اذربایجان حفاظت نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شهرهای تبریز‪ ،‬مراغه‪ ،‬اهر‪ ،‬ورزقان و منطقه قره‬ ‫داغ (ارسباران) با بافت های تاریخی در خور مدیریت حفاظتی‬ ‫تشخیص داده شده اند که در طول سه دهه اخیر کارهای زیادی‬ ‫برای حفاظت از ان ها انجام شــده و این اثار هر کدام شــاهد و‬ ‫مدعای فرهنگی است که باید انها را به ایندگان بسپاریم‪.‬‬ ‫ابدار گفت‪ :‬با نگاهی گذرا متوجه می شویم که شهرهای تاریخی‬ ‫دچار فرسودگی کالبدی‪ ،‬افت شــاخص های زیست محیطی‬ ‫و جایگزینی جمعیت مهاجر مواجه شــده انــد و این چالش ها‬ ‫محصول روندی طوالنی بوده که مدیریت شــهری با ان دست‬ ‫به گریبان است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش تشــکل های مردمی در احیا‪ ،‬بازســازی و‬ ‫مرمت اثار تاریخی و میراثی‪ ،‬از فعالیت تعداد ‪ ۴۰‬تشکل و انجمن‬ ‫مردم نهاد در حوزه های مرتبــط با فعالیت میراث فرهنگی خبر‬ ‫داد و با اشاره به اینکه تبریز و اذربایجان از پیشگامان مشارکت‬ ‫مردمی در قالب تشکل های مردمی در کشــور است‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نقش مهم انجمن های مردم نهاد به عنوان مجموعه های‬ ‫مکمل و همراه دولت‪ ،‬از ظرفیــت علمی و اجرایی این مجموعه‬ ‫ها در تمامی زمینه های فعالیتی اداره کل استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫ابدار ادامه داد‪ :‬با توجه به اتخاذ راهبردهای حمایتی از سوی اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی اذربایجان شرقی برای تشکیل و فعالیت این‬ ‫تشکل ها‪ ،‬از مجموع انجمن های فعال‪ ،‬تعداد ‪ ۲۱‬تشکل طی ‪۴‬‬ ‫ســال اخیر مجوز فعالیت گرفته اند که ‪ ۱۴‬مورد از انها فقط در‬ ‫حوزه میراث فرهنگی فعال هستند‪.‬‬ ‫دانشگاه توبینگن المان و میراث فرهنگی کرمان همکاری می کنند‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان کرمان گفت‪ :‬ششمین‬ ‫فصل پژوهش های مشترک باستانشناسی دانشــگاه توبینگن المان و پژوهشگاه‬ ‫میراث فرهنگی و گردشگری در جنوب استان کرمان اغاز می شود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ایران و امریکا‪ ،‬سرنوشت‬ ‫نامشخص بقیه الواح‬ ‫هخامنشی‬ ‫بخشی از الواح هخامنشی که ‪ 86‬سال پیش به صورت نقد به‬ ‫امریکا سپرده شد به صورت اقساط به کشور بازگشته است و‬ ‫سرنوشت ‪ 17‬هزار لوح دیگر هنوز مشخص نیست‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اجتماعی خبرگــزاری فارس‪ ،‬در تاریخ ‪ 8‬مهر‬ ‫سال جاری بود که پس از ‪ 86‬ســال‪ ،‬بازگشت ‪ 1783‬قطعه از‬ ‫الواح هخامنشی از کشور امریکا به ایران خبر ساز شد‪.‬‬ ‫در دوره های مختلــف تعدادی از الواح هخامنشــی به داخل‬ ‫کشور بازگشت ولی همچنان تعداد زیادی از الواح هخامنشی‬ ‫که به ‪ 17‬هزار لوح می رســد همچنان در کشور امریکاست‪.‬‬ ‫در اسفند ســال ‪ 1311‬در کاوش های صورت گرفته در تخت‬ ‫جمشید حدود ‪ 50‬هزار قطعه لوح گل نبشته هخامنشی کشف‬ ‫شد و برای تحقیق به دانشگاه شرق شناسی شیکاگو به صورت‬ ‫امانت سپرده شد‪.‬‬ ‫در سال های گذشــته ‪ ۱۷۹( ۱۳۲۷‬قطعه)‪۳۷( ۱۳۲۹ ،‬هزار‬ ‫قطعه) و ‪ ۳۰۰( ۱۳۸۳‬قطعه) از این الواح وارد کشــور شــد و‬ ‫قرار بود مابقی ان نیز وارد شــود که به دلیل شکایت گروهی‬ ‫از ایران که قصد داشتند این الواح را به عنوان غرامت بردارند‬ ‫متوقف شد‪.‬‬ ‫ولی در نهایت پس از ‪ 14‬سال پیگیری حقوقی در دادگاه های‬ ‫امریکا‪ ،‬دادگاه عالــی امریکا رای به نفع ایران داد و دســتور‬ ‫بازگشت این الواح ارزشمند به ایران صادر شد‪.‬‬ ‫کریستوفر وودز رئیس موسسه شرق شناسی دانشگاه شیکاگو‬ ‫که همراه با محموله الواح هخامنشی به ایران امده بود اعتقاد‬ ‫داشت که ایران در گذشته مهد تمدن بوده است و دارای قوانین‬ ‫خاصی بوده که بر روی این الواح مشخص است‪.‬‬ ‫وودز برای بازگشــت مابقی الواح هخامنشــی به داخل کشور‬ ‫هم قول داد‪ ،‬که با توجه به اینکه این الواح بســیار مهم هستند‬ ‫بنابراین بســته بندی ان مدت زمانی به طول می کشد و در ‪3‬‬ ‫مرحله دیگر مایقی الواح هخامنشی به کشور ایران باز می گردد‪.‬‬ ‫همانطور که می دانید ایران در دوره هخامنشی براساس اعالم‬ ‫محققان و قرائن موجود یکــی از بزرگترین تمدن های جهان‬ ‫بوده اســت و نقش فعال و تعیین کننــده ای در صحنه تاریخ‬ ‫جهانی ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫الواح یا گل نبشــته های باروی تخت جمشید مربوط به ‪509‬‬ ‫تا ‪ 494‬پیش از میالد و زمان پادشاهی داریوش بزرگ هستند‬ ‫که به موضوعاتی از جمله نامه ها‪ ،‬اســناد اداری‪ ،‬دست نوشته‬ ‫های یک کاتب‪ ،‬شاه و دربار‪ ،‬شخصیت های تاریخی‪ ،‬مهرهای‬ ‫بایگانی‪ ،‬کارگــران‪ ،‬کاتبان‪ ،‬تولی‪ ،‬مســافران و ایزدان پارس‬ ‫پرداخته است‪.‬‬ ‫این الواح نشان می دهد که ایرانیان در ‪ 2500‬سال قبل "برده‬ ‫داری" نمی کردند و به کارگران براساس کاری که انجام داده‬ ‫اند مزد پرداخت می شــده و یا اینکه به زنان حق زایمان و به‬ ‫ازای هر فرزند مبلغی به سرپرست خانواده پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫مکیو استول برگ (استاد دانشگاه شیکاگو) که سال هاست روی‬ ‫الواح هخامنشی تحقیق می کند‪ ،‬با اشــاره به تحقیقات خود‬ ‫گفت‪ :‬این الواح منابع جدید و تازه ای درباره زبان هخامنشیان از‬ ‫ایالمی و ارامی گرفته تا فارسی باستان بودند و اطالعات جامعی‬ ‫از دوره هخامنشــیان از فقرا و کارگران گرفته تا تاجران‪ ،‬زنان‬ ‫و پادشاهان دربار و خدایان ایران را در اختیار ما می گذاشتند‪.‬‬ ‫در واقع می توان گفت این الــواح در دوره های از اوج حکومت‬ ‫هخامنشیان هستند و اطالعاتی از وضعیت نهادها‪ ،‬موسسه ها‬ ‫و ادارات دوره هخامنشیان را در اختیار ما می گذارند که از هند‬ ‫گرفته تا مصر را شامل می شود‪.‬‬ ‫در میان این الواح ‪ 6500‬لوح به زبان ایالمی‪ 850 ،‬لوح به زبان‬ ‫ارامی‪ 4000 ،‬اثر مهر روی انها رمزگشایی شده است و ‪ 250‬نثر‬ ‫درباره لوح های ارامی خوانده و تولید شده است‪.‬‬ ‫حال خبری از بازگشت مابقی این الواح به داخل کشور نیست‬ ‫در همین خصوص علی اصغر مونســان وزیر میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشــور هم گفت‪ :‬این الواح تمدن‬ ‫بیش از ‪ 2500‬ساله ایران را نشان می دهد که در ان زمان ایران‬ ‫برده داری نمی کرده است‪.‬‬ ‫مونسان ادامه داد‪ :‬ما پیگیر ارسال مابقی الواح هم هستیم که‬ ‫امیدواریم در مرحله های بعد وارد کشور شود و بازگشت اثار‬ ‫تاریخی ما از دیگر کشورها همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫محمدحســن طالبیان‪ ،‬معاون میراث فرهنگی وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی کشور گفت‪ :‬با دانشگاه‬ ‫باستان شناســی شــیکاگو امریکا همچنان در حال مذاکره‬ ‫هستیم و امیدواریم مرحله بعدی الواح هخامنشی هم هرچه‬ ‫زودتر به کشور باز گردد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬این الواح مربوط به تاریخ و تمدن ایران است‬ ‫و ما درخواســت کرده ایم که مابقی الواح به صورت یکجا وارد‬ ‫کشور شد‪.‬‬ ‫طالبیان بیان داشت‪ :‬بعضی از این الواح شکسته است و ممکن‬ ‫چند تکه مربوط به یک لوح باشد به هر صورت این الواح توسط‬ ‫کارشناسان و باستان شناسان ایرانی در حال مطالع و بررسی‬ ‫است‪.‬‬ ‫براساس قوانین بین المللی میراث فرهنگی هر کشور باید در‬ ‫همان کشور نگهداری شــود و در حال حاضر بخشی از الواح‬ ‫هخامنشی مربوط به تمدن ایران بعد از ‪ 86‬سال هنوز به صورت‬ ‫قسطی وارد کشور می شود و حاال باید منظر ماند و دید با توجه‬ ‫به تحریم ها و کارشکنی های امریکا می توان نسبت به بازگشت‬ ‫این الواح به داخل کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫فریدون فعالی افزود‪ :‬این پژوهش های باســتان شناسی از ابتدای اسفندماه سال‬ ‫جاری در جنوب کرمان اغاز می شــود و تا پایان فروردین ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬وی بیان کرد‪:‬طی پنج فصل پژوهش باستانشناسی که در قالب‬ ‫بررسی های میدانی جامع و فراگیر در شهرستانهای جیرفت‪ ،‬عنبراباد‪ ،‬فاریاب و‬ ‫کهنوج صورت گرفت نتایج ارزشمندی از اســتقرارهای انسانی از دوران نوسنگی‬ ‫تا ادوار متاخر انسانی در پهنه شهرستانهای یاد شده مورد شناسایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 168‬شنبه ‪ 19‬بهمن ‪98‬‬ ‫ظرفیت های گسترده طب سنتی برای‬ ‫جذب گردشگران سالمت‬ ‫نمایشــگاه بین المللی تخصصی طب سنتی‪ ،‬طب جایگزین‪،‬‬ ‫داروهای گیاهی و گردشگری سالمت که از تاریخ ‪ 29‬بهمن ماه‬ ‫تا دوم اسفند برگزار می شود‪ ،‬یک نمایشگاه تلفیقی و تخصصی‬ ‫است‪ .‬برگزاری نمایشگاه تخصصی طب سنتی و گردشگری‬ ‫سالمت قطعا در مسیر توسعه صنعت توریسم درمانی ایران‪،‬‬ ‫نقش مثبتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫باید در نظر داشــت که طب ســنتی ایرانی به عنوان میراث‬ ‫ارزشمند کشور ما به حساب می اید‪ .‬در طول قرن های متوالی‬ ‫برای توسعه طب ســنتی ایرانی تالش های زیادی شده است‬ ‫تا این طب به دست نسل فعلی برسد‪ .‬خوشبختانه هم اکنون‬ ‫طب ســنتی ایرانی به صورت اکادمیک و به شکل اصولی و با‬ ‫معیارهای علمی‪ ،‬اموزش داده می شود‪ .‬در این مسیر‪ ،‬اموزش‬ ‫طب سنتی ایرانی به پزشکان نیز با جدیت در حال اجرا است‬ ‫و قطعا حضور دانش اموختگان رشــته طب سنتی می تواند‬ ‫موجب توسعه طب ایرانی شود‪.‬‬ ‫برای توسعه طب سنتی ایرانی‪ ،‬ظرفیت های متعددی داریم که‬ ‫باید از این ظرفیت ها نیز به بهترین شکل‪ ،‬بهره ببریم‪ .‬مثال یکی‬ ‫از مهم ترین ظرفیت های طب سنتی ما‪ ،‬وجود گیاهان دارویی‬ ‫متعدد است که این گیاهان دارویی‪ ،‬نقش مهمی در طب سنتی‬ ‫ایرانی دارند‪ .‬همچنین سالمتکده های طب سنتی هم در مسیر‬ ‫توسعه قرار دارد که این هم اتفاق خوشایندی است و می توانیم‬ ‫در این سالمتکده ها به جذب بیمار خارجی روی بیاوریم‪.‬‬ ‫همچنین در کشورهای هدف گردشــگری سالمت ایران نیز‬ ‫می توانیم اموزش های طب سنتی ایرانی را اموزش دهیم و از‬ ‫این مسیر نیز درامدزایی ارزی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر با توجه به اقلیم های متفاوت در ایران و وجود‬ ‫چشــمه های اب گرم معدنــی‪ ،‬فرصت بســیار خوبی برای‬ ‫جذب گردشگر ســامت وجود دارد‪ .‬مثال در دریاچه ارومیه‪،‬‬ ‫ظرفیت های درمانی خوبی داریم‪ .‬همچنین در بســیاری از‬ ‫استان ها مثل استان اردبیل‪ ،‬دریاچه های اب گرم با تنوع بسیار‬ ‫باال داریم‪ .‬این موارد بسیار کمک کننده است که با کمک این‬ ‫مزیت های درمانی می توان دهکده های سالمت‪ ،‬شهرک های‬ ‫سالمت یا مجتمع های اب درمانی را به صورت کالسیک و با‬ ‫حفظ استانداردهای علمی راه اندازی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه هایی مثل نمایشگاه تخصصی طب سنتی‬ ‫و گردشــگری ســامت می تواند در وهله اول موجب جذب‬ ‫سرمایه گذار در حوزه طب سنتی ایرانی شود‪ .‬تجربه برگزاری‬ ‫نمایشگاه های مختلف بخصوص در کشورهای حاشیه خلیج‬ ‫فارس نشان داد که خیلی از ساکنان این کشورها‪ ،‬هم تمایل‬ ‫داشتند که سالمتکده طب سنتی داشــته باشند و هم اینکه‬ ‫عده ای از انها نیز برای درمان به ســامتکده های طب سنتی‬ ‫ایرانی مراجعه کرده و پاسخ درمانی مطلوبی هم گرفته بودند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه طب سنتی اصیل ایرانی حتی برای شهروندان‬ ‫ایرانی هم چندان شــناخته شده نیســت‪ ،‬برگزاری چنین‬ ‫نمایشگاه هایی می تواند هم در معرفی ظرفیت های بزرگ طب‬ ‫سنتی ایران‪ ،‬بسیار موثر باشد و هم می تواند سایر کشورها را‬ ‫نیز نسبت به توانمندی های ایران در حوزه طب سنتی‪ ،‬اگاه‬ ‫ایران کشور هنر است‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در‬ ‫مراسم اختتامیه چهارمین جشنواره صنایع دستی‬ ‫و هنرهای سنتی فجر گفت‪ :‬ایران کشور فرهنگ و‬ ‫هنر است و همواره در نبرد فرهنگ و هنر پیروز بوده‬ ‫و توانسته است معنا را در تاریخ متجلی کند‪.‬‬ ‫علی اصغر مونســان در مراســم اختتامیه و تقدیر‬ ‫از هنرمندان برگزیده چهارمین جشــنواره صنایع‬ ‫دســتی و هنرهای ســنتی فجر گفت‪ :‬در روزهای‬ ‫گذشــته پروژه های متعددی را افتتاح کردم ولی‬ ‫وقتی دستاوردهای شــما در این رویداد را دیدم از‬ ‫این همه زیبایی شگفت زده شدم‪ .‬این کارها تاریخ‬ ‫یک کشور است و روح انسان تازه می شود زمانی که‬ ‫حضور پرشور جوانان را در این بخش نظاره می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر حفظ هنرهای ســنتی در کشــور‬ ‫گفت‪ :‬مــن معتقد نیســتم که با هنــر بین المللی‬ ‫ارتباط نداشته باشــید ولی نباید هنر خود را رو به‬ ‫فراموشی بسپاریم با این ذهنیت که برای نوشدن‬ ‫باید هنرهای سنتی خود را کنار بگذاریم و به سمت‬ ‫ورود هنرهای وارداتی باشیم‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی گفت‪ :‬بســیار خوشحالم که‬ ‫با زحمات شما هنرهای ســنتی احیا شد و مهمتر‬ ‫از همه این اســت که در حال تبدیل شدن به یک‬ ‫جریان در جهان هستیم‪.‬‬ ‫مونسان گفت‪ :‬هنر و صنعت هر کدام جایگاه واالیی‬ ‫دارند حال تصور کنید که شما هم هنرمند هستید‬ ‫و هم صنعتگر و توانستید با تلفیق انها اثاری را خلق‬ ‫کنید که هم تاریخ هنر این سرزمین را درون خود‬ ‫دارد و هم می تواند حافظ میراث کشور باشد‪.‬‬ ‫مونسان با اشاره به تالش هایش در وزارتخانه خود‬ ‫گفت‪ :‬من لحظه ای در دو سال گذشته بدون دغدغه‬ ‫بخش فرهنگی نبودم و تمام برنامه هایم در راستای‬ ‫رفع مشکالت و ایجاد بسترهای توسعه بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به معافیت مالیاتــی فعاالن هنرهای‬ ‫دســتی گفت‪ :‬مجلس و دولت حمایت های خود‬ ‫را انجام دادند‪ .‬امیدوارم متناسب با شرایط بودجه‬ ‫کشور و گشــایش درامدهای مالی دولت بتوانیم‬ ‫مشکالت بیمه شما را رفع کنیم‪.‬‬ ‫مونســان اموزش و احیای هنرهای ســنتی را از‬ ‫مهم ترین برنامه های ایــن وزارتخانه عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در تالش هســتیم که بودجه ویژه ای به این‬ ‫بخش اختصاص دهیم تا در ســال جدید بتوانیم‬ ‫تمرکز خود را روی اولویت ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر برنامه های تجاری صنایع دستی در‬ ‫کشور اظهار کرد‪ :‬فروش دستاوردهای شما از دیگر‬ ‫اولویت های این وزارتخانه است‪ .‬برندسازی از دیگر‬ ‫پروژه های مرتبط با رویکرد اقتصادی ما اســت تا‬ ‫در این حوزه شاهد فروش فله ای نباشیم و بتوانیم‬ ‫ســلیقه بازار را شناســایی کنیم و بخش بازرگانی‬ ‫فعالی را شکل دهیم‪.‬‬ ‫چهارمین نمایشــگاه صنایع دســتی فجر امسال‬ ‫میزبان ‪ ۲۵۰‬اثر در حوزه هایــی همچون همچون‬ ‫تذهیب‪ ،‬معرق چوب‪ ،‬ورنی بافی‪ ،‬گلیم بافی‪ ،‬خراطی‬ ‫چوب‪ ،‬زیوراالت سنتی‪ ،‬سفال و سرامیک‪ ،‬نقاشی‬ ‫روی استخوان و سوزن دوزی است‪.‬‬ ‫سازد‪.‬‬ ‫مثال حدود دو سال پیش در یکی از نمایشگاه های گردشگری‬ ‫سالمت در کشور عمان‪ ،‬استقبال بســیار خوبی از غرفه طب‬ ‫سنتی ایرانی شد‪.‬‬ ‫اگرچه هم اکنون نیز برخی بیماران خارجی به دانشکده های‬ ‫طب ســنتی در ایران مراجعه می کنند و درمان می شوند‪ ،‬اما‬ ‫در عین حال نیاز داریم که اســتقبال از طب ســنتی ایرانی‪،‬‬ ‫گسترده تر شود‪ .‬برگزاری نمایشــگاه تخصصی طب سنتی و‬ ‫گردشگری سالمت می تواند در راستای تحقق این هدف باشد‬ ‫و همچنین می تواند فضای تبادل اطالعات و دانش بین فعاالن‬ ‫طب سنتی و فعاالن گردشگری سالمت را نیز فراهم سازد‪.‬‬ ‫***یادداشــتی از دکتر محمد جهانگیری‪ ،‬معاون سازمان‬ ‫نظام پزشکی و رئیس انجمن گردشگری سالمت ایران چاپ‬ ‫شده در خبرگزاری سالمت ایران‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪4‬‬ ‫ظرفیت گردشگری‬ ‫پزشکی ایران برای‬ ‫ثبت در فهرست میراث‬ ‫ناملموس جهان‬ ‫گردشگری پزشــکی در ســال های اخیر از ســوی بخش های‬ ‫خصوصی و دولتی مورد اقبال و توجه قرار گرفته است و هر کس به‬ ‫فراخور دانش‪ ،‬تجربه و ابزاری که در اختیار دارد‪ ،‬برای نقش افرینی‬ ‫در این عرصه اهتمام ورزیده و کوشش خود را به این شاخه معطوف‬ ‫کرده است‪ .‬امیدوار اســت که ابعاد گوناگون این صنعت بیش از‬ ‫پیش مورد توجه قرار گیرد و به صنعتی رشدیافته تبدیل شود‪.‬‬ ‫فعاالن توریسم درمانی از زمان اغاز و فراگیرشدن ان با چالش های‬ ‫گوناگونی روبرو بوده و هستند‪ .‬انان برای رشد و توسعه حداکثری‬ ‫گردشگری پزشکی‪ ،‬به حمایت های بیشتری از سوی بخش های‬ ‫دولتی همچون وزارت بهداشــت‪ ،‬وزارت میراث فرهنگی و حتی‬ ‫وزارت امور خارجه و دیگر ارگان های مرتبط نیازمندند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬با باالگرفتن تب گردشــگری پزشکی در ایران و به‬ ‫دنبال ان حوادث اخیر کشــور و اثر مســتقیم ان بر این صنعت‬ ‫مهم‪ ،‬شاهد برگزاری همایشی از سوی وزارت بهداشت بودیم‪ .‬در‬ ‫این همایش زمزمه های امیدبخشــی از مسئولین ذیربط شنیده‬ ‫شد‪ .‬تا جایی که از فهم درســت و منطقی ایشان امید و دلگرمی‬ ‫بسیاری گرفتیم‪ .‬از همین رهگذر‪ ،‬الزم است نکته ای را به اگاهی‬ ‫مسئوالن امر برسانم‪ .‬سال ها اســت که ایران در صدد برامده تا با‬ ‫کمک ظرفیت های اقتصاد گردشگری‪ ،‬از اتکا به درامدهای نفتی‬ ‫بکاهد‪ .‬در این راستا و به اذعان اهالی فن‪ ،‬رونق صنعت گردشگری‬ ‫از میراث فرهنگی می گذرد و کشــورمان در سال های اخیر برای‬ ‫نگهداشــت اثار تاریخی‪ ،‬طبیعی و فرهنگی کوشیده است‪ .‬یکی‬ ‫از این اقدامات‪ ،‬استفاده از ظرفیت ســازمان جهانی گردشگری‬ ‫‪ WTO‬است‪ .‬مسئولین کشورمان نســبت به ثبت اثار تاریخی‬ ‫و طبیعی ایران در ان ســازمان جهانی اقــدام کرده اند و از این‬ ‫رهگذر گردشگر بیشتری به ایران جذب می شود‪ .‬سازمان جهانی‬ ‫گردشگری به نشــانی تارنمای ‪ unwto.org‬میراث کشورها را‬ ‫به دو دسته ملموس و ناملموس دســته بندی کرده است‪ .‬میراث‬ ‫ملموس دارای ســه بخش تاریخی‪ ،‬طبیعــی و تلفیق تاریخی‪-‬‬ ‫طبیعی هســتند که هم اکنون بر اساس نام کشــورها در پایگاه‬ ‫اینترنتی این سازمان قابل رویت است‪.‬‬ ‫با ایــن مقدمه باید بــه نکته مهمی اشــاره کــرد‪ .‬همانگونه که‬ ‫گردشگری ما پس از ثبت اثار از رشد بیشتری نسبت به گذشته‬ ‫برخوردار شده اســت‪ ،‬گردشگری پزشــکی نیز می تواند از این‬ ‫ظرفیت به شایستگی بهره مند شود‪ .‬گردشگری پزشکی ایران به‬ ‫عنوان یک میراث ناملموس و در سده های پیاپی خدمات درمانی‬ ‫بســیار ارزنده ای را به افراد نیازمند درمان ارائه داده و این میراث‬ ‫گران بها با کوشش شبانه روزی و بی وقفه پزشکان نام اور ایرانی به‬ ‫ما رسیده اســت‪ .‬از این رو‪ ،‬ما باید با همه توان خود از این میراث‬ ‫ارزشمند که مایه فخر و ابروی کشور و مردم است‪ ،‬نگهداری کنیم‪.‬‬ ‫حضور کاربردی در نمایشگاه گردشگری تهران ‪98‬‬ ‫مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیلرانی گفت‪ :‬کانون جهانگردی و اتومبیلرانی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بعنوان یک از ارکان اصلی گردشگری کشور امسال نیز با‬ ‫قدرت در سیزدهمین نمایشگاه گردشگری تهران حضور خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مازندران ‪ ،‬میزبان دومین‬ ‫دیوار بزرگ دفاعی جهان‬ ‫این دیوار اجری نمادی از سیســتم دفاعی شمال ایران در گذشته‬ ‫است و یکی از مهم ترین سازه های موجود در این کشور به شمار می‬ ‫اید که از کناره دریای خزر اغاز شــده و به مناطق اطراف کوه های‬ ‫گیلداغ در شمال شرقی ایران منتهی می شود‪.‬‬ ‫ال مطابق با اصول مهندسی و به بهترین شکل ممکن‬ ‫دیوار گرگان کام ً‬ ‫ساخته شده بود اما متاسفانه امروزه اغلب بخش های این دیوار بزرگ‬ ‫بر اثر عوامل طبیعی به طور کامل نابود شده اند و تنها بخش کوچکی‬ ‫از این مجموعه باقی مانده است‪.‬‬ ‫در رابطه با مشــخصات ظاهری دیوار باید بدانید کــه ارتفاع دیوار‬ ‫گرگان در بخش های مختلف متفاوت بوده و عددی بین ‪ 6‬تا ‪ 10‬متر‬ ‫می باشد‪ ،‬همچنین الزم به ذکر است که این دیوار به سبب مصالحی‬ ‫که در ساخت ان به کار رفته است سرخ رنگ بوده و به همین جهت‬ ‫نیز در برخی از منابع تاریخی از این دیوار با عنوان مار سرخ یا دیوار‬ ‫سرخ یاد شده است‪.‬‬ ‫توجه داشته باشید که در رابطه با جنس و مواد به کار رفته در ساخت‬ ‫دیوار بزرگ گرگان‪ ،‬اختالف نظر وجود دارد‪ ،‬اما بخش باقی مانده از‬ ‫ال اجری بوده و وجــود کوره های اجرپزی قدیمی در‬ ‫این دیوار کام ً‬ ‫اطراف محل دیوار احتمال اینکه تمام قمست های سازه اجری بوده‬ ‫اند را تقویت می کند‪.‬‬ ‫****تاریخچه دیوار گرگان‬ ‫اطالعات دقیقی در رابطه با سال ساخت و حتی سازندگان دومین‬ ‫دیوار بزرگ دفاعی جهان در دست نیست‪ ،‬اما اغلب محققان معتقد‬ ‫اند که این سازه در بین ســال های ‪ 484‬تا ‪ 615‬میالدی به دستور‬ ‫انوشیروان ساسانی ساخته شده است‪ ،‬البته باید توجه داشته باشید‬ ‫که نظرات دیگری نیز در این زمینه وجود دارد و همانطور که در ابتدا‬ ‫اشاره کردیم اطالعات دقیقی در دست نداریم‪.‬‬ ‫جالب اســت بدانید که برخی از کارشناســان معتقد اند که دیوار‬ ‫تاریخی و بزرگ گرگان همزمان با دیوار چین و برای مقابله با حمله‬ ‫اقوام صحرا گرد نظیر هپتال ها ساخته شده است‪ ،‬همچنین الزم به‬ ‫ذکر است که مطالعه بر روی قسمت های باقیمانده دیوار نشان می‬ ‫دهد‪ ،‬این مجموعه حدود یک قرن پس از ســاخت نیز فعال بوده و‬ ‫از ان به عنوان یک سازه امنیتی استفاده می شد‪ ،‬اما به مرور زمان‬ ‫تمامی دژ ها و بخش های موجود بر روی این دیوار متروکه شدند‪.‬‬ ‫بخش های مختلف دیوار گرگان‬ ‫این دیوار کاربردی دفاعی داشــته و هدف اصلی از ســاخت ان نیز‬ ‫محافظت از ایران در برابر تهاجم اقوام صحرا گرد بوده است به همین‬ ‫جهت در حاشیه دیوار خندقی حفر شده که در نقاط هموار عرض ان‬ ‫به ‪ 30‬متر و در نقاط کوهستانی به ‪ 10‬متر می رسد‪ ،‬نکته ای که در‬ ‫رابطه با این خندق ها باید بدانید این است که در مواقع لزوم و هنگام‬ ‫حمله دشمن‪ ،‬به منظور باال بردن سطح امنیت دیوار و جلوگیری از‬ ‫دسترسی دشمن به سازه‪ ،‬داخل خندق ها را با استفاده از اب های‬ ‫ال‬ ‫رودخانه گرگان رود پر می کردند‪ .‬از انجایی که این مجموعه کام ً‬ ‫هوشمندانه و اصولی ساخته شده بود معماران در ابتدای خندق ها‬ ‫سدی را احداث کرده بودند تا بتوانند با سرعت بیشتری ان ها را از‬ ‫اب پر کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که تمامی خاک های حاصل از حفر خندق‪ ،‬به‬ ‫پشت دیوار منتقل شده و از ان ها برای ساخت نوعی سنگر استفاده‬ ‫می شد‪.‬‬ ‫قلعه های دیوار گرگان‬ ‫بررسی ها نشان می دهد که دیوار گرگان تنها کاربرد دفاعی نداشته‬ ‫است و با توجه به بررسی های انجام شــده‪ ،‬می توان گفت که این‬ ‫مجموعه محل استقرار یا اردوگاه سرباز ها نیز محسوب می شد‪ ،‬چرا‬ ‫که در طی کاوش ها و بررسی های صورت گرفته در دیوار گرگان بنا‬ ‫هایی نظیر اتشگاه‪ ،‬استراحتگاه و چندین قلعه و دژ کشف شده است‪.‬‬ ‫این قلعه ها اغلب مستطیلی شکل بوده و در ساخت ان ها از اجر و‬ ‫خشت خام استفاده شده است‪.‬‬ ‫سیستم ابرسانی موجود در دیوار گرگان‬ ‫رودخانه گرگان رود یکــی از مهم ترین رودخانــه های موجود در‬ ‫منطقه شمالی ایران می باشد که نقش بسیار مهمی در روند تاسیس‬ ‫دومین دیوار دفاعی جهان داشته است‪.‬‬ ‫ســازندگان دیوار گرگان با حفر کانال های طوالنی یک سیســتم‬ ‫ابرسانی بسیار پیشرفته و کاربردی تاسیس کردند که امروزه نیز از‬ ‫ان ها برای هدایت اب رودخانه به ســایر نواحی استفاده می شود‪،‬‬ ‫جالب است بدانید تا به امروز بیش از ‪ 50‬کیلومتر از کانال های اب‬ ‫این مجموعه شناسایی شده اند و طوالنی ترین کانال کشف شده از‬ ‫در امتداد غرب به شرق دیوار بوده و حدود ‪ 10‬کیلومتر طول دارد‪.‬‬ ‫همانطور که در بخش معرفی خندق دیوار اشــاره کردیم‪ ،‬در زمان‬ ‫های الزم داخل خندق ها را از اب پر مــی کردند و می توان گفت‬ ‫که این امر نیز جزئی از سیســتم ابرسانی پیشــرفته این مجموعه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫نکات جالب در رابطه با دیوار گرگان‬ ‫ بررسی ها نشان داده است که برای ساخت این دیوار بزرگ حدود‬‫‪ 90‬سال زمان صرف شده است‪.‬‬ ‫ این سازه ارزشمند در تاریخ ‪ 29‬تیر ماه سال ‪ 1378‬با شماره ‪2345‬‬‫در لیست اثار ملی ایران ثبت شده است‪.‬‬ ‫ دیوار تاریخی گرگان‪ ،‬بزرگ ترین دیوار اجری دنیا به شــمار می‬‫اید‪.‬‬ ‫ این دیوار بــا طول ‪ 200‬کیلومتری که دارد‪ ،‬لقب ســومین دیوار‬‫بزرگ تاریخی دنیا را نیز از ان خود کرده است‪.‬‬ ‫ دیوار گــرگان‪ ،‬طوالنی ترین اثر تاریخی موجود در کشــور ایران‬‫می باشد‪.‬‬ ‫ در گذشــته حدود ‪ 30000‬سرباز می توانســتند در طول دیوار‬‫استقرار یابند‪.‬‬ ‫ در منابع تاریخی متعددی به وجود دیوار گرگان اشاره شده است‪.‬‬‫ اولین پژوهش ها برای بررسی دیوار تاریخی گرگان در سال ‪1275‬‬‫هجری توسط ژاک دمرگان انجام شــده و تا امروز نیز این بررسی‬ ‫توسط کارشناسان مختلف ادامه دارد‪.‬‬ ‫اطالعات بازدید از دیوار گرگان‬ ‫بهترین زمان بازدید با توجه به اینکه دیوار گرگان در مناطق شمالی‬ ‫کشور واقع شده است‪ ،‬گردشــگران تور شمال می توانند در تمامی‬ ‫فصل های ســال از ان بازدید کنند اما بهترین زمان بازدید از دیوار‬ ‫گرگان با توجه با شــرایط اب و هوایی اوایل فصل های بهار و پاییز‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار پایگاه خبری‪-‬تحلیلی ایران مراسم نیوز‪ ،‬حسین اربابی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬در غرفه مسقف کانون امسال اژانس ها و هتل های زیر مجموعه کانون با ارائه‬ ‫بســته ها و پکیج های خود حضور خواهند داشت‪ ،‬ســایت ویزیت ایران و سامانه‬ ‫‪ 09629‬که بعنوان تسهیل گر در امور گردشگری فعالیت دارند نیز در غرفه کانون‬ ‫حضور دارند عالوه بر این خدماتی مانند صدور اسناد بین المللی مرتبط با اتومبیل‬ ‫نیز در غرفه کانون با تسهیالت ویژه صورت خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ایران‬ ‫هفته نامه سراسری اقتصادی ‪ -‬سال چهارم ‪ -‬شماره ‪ - 168‬شنبه ‪ 19‬بهمن ‪98‬‬ ‫ایران میزبان ‪ ۴‬رویداد گردشگری «اکو» شد‬ ‫ایران میزبان چهار رویداد در تقویم گردشــگری ‪ ۲۰۲۰‬اکو‪ ،‬از جمله‬ ‫«جشنواره بین المللی غذای جاده ابریشم» و «کنفرانس و نمایشگاه‬ ‫گردشگری سالمت» شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی‪ ،‬محمد ابراهیم الریجانــی ـ مدیرکل‬ ‫بازاریابی و تبلیغات گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی ـ گفت‪ :‬پیرو برگزاری ســی امین اجالس شــورای‬ ‫برنامه ریزی منطقه ای ســازمان همکاری هــای اقتصادی (‪ECO-‬‬ ‫‪ )RPC‬در تاریــخ ‪ ۲۴‬تــا ‪ ۲۷‬دی مــاه در تهــران‪ ،‬مصوبات بخش‬ ‫گردشــگری و تقویم کلی رویدادهای ‪ ۲۰۲۰‬این سازمان اعالم شد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬معاونت گردشــگری متولی برگزاری ‪ ۴‬رویداد شامل‬ ‫«ششمین جشــنواره بین المللی غذای اکو ‪ -‬جاده ابریشم» در تاریخ‬ ‫‪ ۷-۹‬خرداد ‪ « ،۹۹‬کارگاه اموزشی اشپزی» در تاریخ ‪ ۷-۹‬خرداد ‪،۹۹‬‬ ‫«مجمع روسای انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و سایر ذینفعان گردشگری اکو»‬ ‫‪ ۹-۱۱‬تیر ‪ ۹۹‬و «ســومین کنفرانس و نمایشگاه گردشگری سالمت‬ ‫اکو» در سال پیش رو‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫او با بیان این که در حال حاضر نشســت های هماهنگی با مجری این‬ ‫رویدادها و تعیین ریزبرنامه ها و سایر ذینفعان اغاز شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«ششمین جشنواره بین المللی غذای جاده ابریشم اکو» و «نشست و‬ ‫کارگاه اشپزی» به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‬ ‫استان زنجان‪« ،‬مجمع روسای انجمن ها‪ ،‬اتحادیه ها و سایر ذینفعان‬ ‫گردشــگری اکو» به شــرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و‬ ‫جهانگردی و «ســومین کنفرانس و نمایشــگاه گردشگری سالمت‬ ‫اکو» به اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران سپرده شده و‬ ‫تعامالت مورد نظر به منظور بهره مندی حداکثری از برنامه های پیش‬ ‫رو در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در بیست و نهمین نشســت شورای برنامه ریزی اکو در‬ ‫اذرماه ســال ‪ ۱۳۹۷‬موضوع انتخاب پایتخت گردشگری کشورهای‬ ‫عضو اکو از سوی ایران پیشنهاد شد که پس از ارائه گزارش توجیهی و‬ ‫مکانیزم انتخاب پایتخت از میان شهرهای کشورهای عضو اکو‪ ،‬موضوع‬ ‫در نشست وزرای گردشگری اکو در شــهر «خجند» تاجیکستان در‬ ‫تاریخ‪ ۱۱-۱۲‬مهرماه ‪ ۱۳۹۸‬مطرح و از ســوی وزرای گردشــگری‬ ‫کشــورهای عضو مورد تایید و اســتقبال قرار گرفت‪ .‬در این نشست‬ ‫همچنین‪ ،‬شــهرهای ســاری و اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری‬ ‫کشورهای عضو اکو برای ســال های ‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران همچنین میزبانی پنجمین‬ ‫نشست وزرای گردشگری و هفتمین نشســت کارشناسان ارشد اکو‬ ‫را در ســال ‪ ۲۰۲۲‬همزمان با برگزاری رویداد ساری ‪ ۲۰۲۲‬به عهده‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫شورای برنامه ریزی منطقه ای از ارکان اصلی سازمان همکاری اقتصادی‬ ‫اکو اســت که حداقل یکبار در ســال و قبل از اجالس ساالنه شورای‬ ‫وزیران تشکیل جلسه می دهد‪ .‬این شــورای برنامه ریزی منطقه ای‪،‬‬ ‫سیاست ها و راهبردهای پایه و برنامه های اکو را براساس رهنمودهای‬ ‫شورای وزیران تدوین می کند‪.‬‬ ‫تنظیم تقویم ســاالنه اکو برای تصویب در شــورای وزیران‪ ،‬بررسی‬ ‫فعالیت های اقتصادی دبیرخانه اکو‪ ،‬تهیه گزارش اقتصادی ساالنه اکو‪،‬‬ ‫بررسی پیشرفت اجرای برنامه ها و پروژه های سازمان به صورت ساالنه‬ ‫و بررسی اولویت های راهبرد همکاری اقتصادی به صورت هر دو سال‬ ‫یکبار از وظایف دیگر این شورا است‪.‬‬ ‫گوسفندان تنها بازدیدکنندگان بنای دوره ساسانی در ری‬ ‫نیزارهای کنار جاده وهالــه ای از غبار صبحگاهی‪ ،‬دشــت ورامین را‬ ‫فراگرفته و دوردست های این دشت به راحتی دیده نمی شود‪ ،‬اما بین‬ ‫زمین های کشاورزی‪ ،‬بنایی تاریخی از دوره ساسانیان جا خوش کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫همشهری انالین در گزارشی نوشــت‪:‬این بنا روی تپه ای است که به‬ ‫تپه میل و اتشکده ری معروف است؛ اتشکده ای که این روزها به دلیل‬ ‫بی توجهی برخی مسئوالن حال ناخوشی دارد و مامنی برای سگ های‬ ‫ولگرد‪ ،‬گله گوسفندان و برخی معتادان شده است و همین ها دلیلی شده‬ ‫تا گردشگران اشتیاق چندانی به بازدید ان نداشته باشند‪.‬‬ ‫قبل از ورود به محوطه حصارکشــیده اتشــکده ری‪ ،‬یــک در بزرگ‬ ‫اهنی دیده می شود که باز است‪ ،‬ولی تابلو و نام ونشانی روی ان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬چند کابل برق از ان اویزان اســت و با دیدن انها‪ ،‬ترس انسان را‬ ‫می گیرد که نکند برق به در اهنی متصل باشــد‪ .‬کمی جلوتر کانکسی‬ ‫رنگ و رو رفته و بدون در و پنجره به حال خود رها شده است‪۲ .‬نفر که‬ ‫برای بازدید از اتشکده امده اند‪ ،‬از همدیگر درباره در اهنی و نقش ان‬ ‫از همدیگر می پرسند‪ .‬بعد از عبور از علف های هرز و پا گذاشتن به النه‬ ‫مارهای صحرایی‪ ،‬به ســاختمانی با سنگ گرانیت می رسیم و با مردی‬ ‫مواجه می شویم که لباس سرمه ای نگهبانی به تن کرده و برای بازدید از‬ ‫اتشکده‪ ،‬ورودیه ‪۳‬هزار تومانی از هر نفر طلب می کند‪.‬‬ ‫چند صندلی اهنی زنگ زده هم در محوطه دیده می شود که علف های‬ ‫هرز از کنارشان سبز شــده اند و در اطراف‪ ،‬زباله ریخته است‪ .‬ورود به‬ ‫محوطه اتشکده چندان دلچسب و رضایتبخش نیست‪.‬‬ ‫ساختمانی با اجرهای ‪۳‬سانتی متری در محوطه دیده می شود‪ .‬به گفته‬ ‫نگهبان‪ ،‬اتشکده در سال‪ ۱۳۳۴‬ثبت ملی و این ساختمان هم برای امور‬ ‫اداری و استقرار نگهبان ها و راهنماها ساخته شد‪.‬‬ ‫در ابتدای پله های چوبی که به اتشــکده ختم می شود‪ ،‬تابلویی برای‬ ‫معرفی بنا و راهنمایی گردشگران نصب شده است‪ .‬خانواده ای تازه وارد‬ ‫در حال مطالعه اطالعات روی تابلو هستند که صدای زنگوله گوسفندان‬ ‫نظرشان را جلب می کند‪ .‬یک گله گوسفند در حال چرا هستند‪.‬‬ ‫هرچه پله های چوبی را به ســمت محدوده حفاظت شده باال می رویم‪،‬‬ ‫گوسفندها به چشم کوچک تر می شوند‪ ،‬اما بوی نامطبوع گله های بزرگ‬ ‫گوسفند‪ ،‬فضا را پر کرده است‪ .‬در این میان یک تور گردشگری ‪۳‬نفره را‬ ‫می بینیم که در بین انها «عباس عربی» تهران شناس‪ ،‬مشغول توضیح‬ ‫درباره قدمت بنا و چرایی تخریب ان در طی دوران است‪ .‬او می گوید‪:‬‬ ‫«ساکن محله هفده شهریور هســتم و امروز با دوستانم برای بازدید از‬ ‫اتشــکده امده ایم‪ .‬این محدوده در مســیر جاده ابریشم قرار داشت و‬ ‫تپه هایی شبیه به میل می ساختند تا کاروان ها از دور مسیر را پیدا کنند‪.‬‬ ‫به همین دلیل اینجا به تپه میل معروف شــد‪ .‬روایت های مختلفی در‬ ‫این باره وجود دارد که برخی می گویند‪ ،‬اینجا کاخ بهرام ساسانی است‬ ‫و روایت دیگر این گونه است که اینجا اتشکده ای منسوب به بهرام بوده‬ ‫است‪ .‬چهارطاقی های این بنا موجب زیبایی اتشکده شده و نوع معماری‬ ‫ان شبیه مساجدی مانند مســجدجامع فهرج اســت‪ .‬گچکاری ها و‬ ‫نمادهای فاخری در این بنا وجود داشت که متاسفانه ‪ ۳‬ـ ‪۴‬سال پیش در‬ ‫یک طوفان از بین رفتند‪ .‬نمادهایی از جمله نیلوفر ابی‪ ،‬گردانه مهر‪ ،‬نماد‬ ‫میترا (خدا خورشید) و نمادی از ایزد بانوی اناهیتا دیده می شود‪ .‬انچه‬ ‫از شواهد مشخص است‪ ،‬متاسفانه بعد از ان طوفان این بنای ارزشمند‬ ‫تاریخی به فراموشی سپرده شده است‪».‬‬ ‫یکی از بخش هایی که در این بنا تخریب نشده‪ ،‬داالنی است که به تپه‬ ‫راه دارد و می توان از طریق ان چهارطاقی ها را از نزدیک تماشا کرد‪.‬‬ ‫شش مجسمه در تهران ثبت ملی شدند‬ ‫شش مورد از مجسمه های بزرگ تهران ثبت ملی شدند‪.‬‬ ‫سارا متین‪ ،‬کارشــناس ثبت اثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫تهران درباره ثبت مجسمه های تهران گفت‪ :‬مجسمه امیرکبیر در مدرسه‬ ‫دارالفنون‪ ،‬مجســمه دیگری از امیرکبیر در پارک ملت‪ ،‬مجسمه خیام در‬ ‫پارک الله‪ ،‬مجســمه فردوسی در میدان فردوســی و مجسمه دیگری از‬ ‫فردوسی در موزه سازمان اسناد و کتابخانه ملی‪ ،‬اثاری از استاد ابوالحسن‬ ‫صدیقی (مجسمه ساز معروف) هستند که در جلسه ثبت اثار منقول اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی استان تهران در فهرست میراث ملی ثبت شدند‪.‬‬ ‫مجسمه میدان حر‪ ،‬ساخته اســتاد رحیم زاده ارژنگ نیز بین اثار به ثبت‬ ‫رســیده قرار گرفت‪ .‬ســردیس دایه اســتاد صدیقی که در مجموعه باغ‬ ‫نگارستان نگهداری می شود‪ ،‬مجسمه سیاه نی زن و دو سردیس دیگر از‬ ‫مرد سیاه نی زن که در موزه هنرهای ملی قرار دارند‪ ،‬جز ‪ 9‬اثری از اثار استاد‬ ‫صدیقی هستند که در فهرست ملی قرار گرفتند‪.‬‬ ‫این کارشــناس ثبت اثار تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران‬ ‫در ادامه گفت‪ :‬استاد صدیقی شخصیت ممتازی است که کارهای نفیسی‬ ‫در سطح جهان دارد و جز معدود مجسمه سازهایی بوده که تائیدیه های‬ ‫هنری جهانی را گرفته بود‪ .‬مردم تهران نیز با اثار او اشنا هستند‪.‬‬ ‫این مجسمه ها به دلیل اهمیتشان در این فهرست قرار گرفتند‪.‬‬ ‫همچنین‪ 6 ،‬در از درهای استان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) که‬ ‫در طرح توسعه شبستان ها برداشته شــد‪ ،‬در نهایت صحت به موزه حرم‬ ‫حضرت عبدالعظیم (ع) انتقال داده شــده بودند که به ثبت ملی رسیدند‪.‬‬ ‫در جلسه ثبت میراث منقول‪ ،‬قران زعفرانی منحصر به فردی نیز ثبت شد‪.‬‬ ‫موزه لوور را در ایران ببینید‬ ‫یکی از موزه های استان مازندران با توجه به شکل ظاهری سازه اش‪ ،‬موزه‬ ‫لوور ایران به حساب می اید‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشــگری گروه فرهنگی باشــگاه‬ ‫خبرنگاران جــوان‪ ،‬موزه ها یکی از جاذبه های گردشــگری هر منطقه‪،‬‬ ‫شهر یا کشور به حساب می ایند‪ .‬شاید به همین دلیل است که برخی از‬ ‫افراد عالقه مند به توسعه گردشگری منطقه یا کشوری که در ان زندگی‬ ‫می کنند‪ ،‬در کنار توجه به عالیقشان و با اتکا به ان ها موزه هایی را هر چند‬ ‫کوچک تاسیس می کنند‪.‬‬ ‫علی توسلی یکی از افرادی است که در کشور ما موزه خصوصی تاسیس‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫موزه خصوصی توسلی که با نام موزه گالری دی دی شناخته می شود‪ ،‬فرم‬ ‫ظاهری هرم گونه ای دارد و برخی از افراد با دیدن این فرم ظاهری ان را‬ ‫موزه لوور ایران می نامند‪ .‬موزه گالری دی دی در غرب استان مازندران‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫افرادی که از موزه گالری دی دی بازدید می کنند‪ ،‬نتیجه تالش چندین‬ ‫ساله توسلی برای جمع اوری و نگهداری اثار هنری را می بینند‪ .‬ان ها در‬ ‫موزه گالری دی دی می توانند کلکسیونی از چند ماشین بنز قدیمی و بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۸۰۰‬اثر هنری از جمله صد ها تابلوی نقاشی از هنرمندان معاصر ایران‬ ‫و جهان‪ ،‬صد ها تندیس جذاب و اثار هنری قدیمی یا جدید ساخته شده‬ ‫از مواد دور ریختنی و اهن االت غیرقابل استفاده را ببینند‪.‬‬ ‫ا‬ ‫عـی د‬ ‫قت‬ ‫صا‬ ‫ار‬ ‫خبر‬ ‫‪5‬‬ ‫صومعه سرا با تاالب های‬ ‫خود گردشگران نوروزی‬ ‫را جذب می کند‬ ‫فرماندار صومعه ســرا در جلســه تســهیالت ســفر‪ ،‬بر اهمیت‬ ‫برنامه ریزی ستاد تسهیالت شهرســتان اشاره و گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫نزدیک بودن ایام نوروز‪ ،‬الزم است برنامه ریزی جهت میزبانی از‬ ‫مسافران صورت گیرد‪.‬‬ ‫سیدجالل سیدمحمدی با بیان اینکه صومعه سرا دارای پتانسیل ‪،‬‬ ‫جاذبه و ظرفیت های مختلفی در حوزه گردشــگری و فرهنگی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬صومعه ســرا دارای مردمانی با فرهنگ و مهمان نواز‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بر شناساندن و معرفی شهرســتان صومعه سرا تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬شهرستان را باید به بهترین شکل معرفی کنیم تا مسافران‬ ‫عالقه مند به حضور در شهرستان باشند‪.‬‬ ‫سیدمحمدی با بیان اینکه تبلیغات باید حس نشاط و شادابی را‬ ‫به مسافران انتقال دهد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید از حفاری معابر شهری‬ ‫در این ایام ممانعت کرد‪.‬‬ ‫فرماندار صومعه ســرا با بیان اینکه مرخصی های غیرضروری در‬ ‫این ایام باید لغو شود‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است شــهرها و روستا با نصب‬ ‫تابلوها معرفی شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ضروری اســت رونق داشــته های بومی سنتی‬ ‫مدنظر دستگاه های فرهنگی قرار گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مطلوب است‬ ‫مکان هایی برای معرفی این ظرفیت ‪ ،‬اداب و سنن در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سیدمحمدی بر احیای بازارهای بومی محلی تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫احیای بازارهای محلی رونق اقتصادی را به دنبال دارد و برگزاری‬ ‫مسابقات و جشنواره ها‪ ،‬می تواند در این امر موثر باشد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر ضرورت و اهمیت اقدامات شــهرداری در‬ ‫ایجاد محیط شاداب و نشاط انگیز برای شهروندان و گردشگران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬متاسفانه از پرداختن به اجرای برنامه های نشاط انگیز‬ ‫برای شهروندان غافل هســتیم‪ .‬ایجاد نشاط اجتماعی با تاکید بر‬ ‫اداب و سنن بومی و محلی‪ ،‬یکی از وظایف مهم است‪.‬‬ ‫سیدمحمدی در ادامه با تاکید بر اماده ســازی شهرستان برای‬ ‫پذیرایی از مسافران نوروزی گفت‪ :‬ورودی های شهرها و روستاهای‬ ‫بزرگ از سوی شهرداران و دهیاری ها اماده سازی و با نصب بنر‪،‬‬ ‫تابلو و عالئم اســتقبال‪ ،‬مشــخص کنند که فرد وارد یک شهر یا‬ ‫روستایی دیگر شده است‪.‬‬ ‫فرماندار صومعه سرا با انتقاد از ورودی شهرهای صومعه سرا گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه ورودی ها اصال وضعیت خوبی نــدارد‪ ،‬به گونه ای که‬ ‫تابلوی “خوش امدید” ‪ ،‬برخی اوقات خاموش و یا فقط تعدادی از‬ ‫حروف تابلو‪ ،‬روشن است که این وضعیت زیبنده نیست‪.‬‬ ‫اخبار کوتاه‬ ‫ایران و عزم برای‬ ‫گسترش بوم گردی‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری معتقد اســت‬ ‫احیای بافت طهــران قدیم در منطقه های مرکــزی موجب تقویت‬ ‫زیرساخت های گردشگری و حفظ میراث تاریخی و فرهنگی پایتخت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«علی اصغر مونسان» عصر روز چهارشــنبه در حاشیه افتتاح خانه‬ ‫«زی» بــه عنوان یکــی از خانه هــای قدیمی احیا شــده در حوزه‬ ‫گردشــگری منطقه ‪ ۱۱‬در گفتگو با خبرنگار همشهری محله گفت‪:‬‬ ‫«احیای بافت تاریخی و مرمت بناهای قدیمی شهرها از جمله تهران‬ ‫موجب تنوع بخشی به حوزه گردشگری ایران شده است‪» .‬‬ ‫او با تاکید بر ضرورت حمایت از ســرمایه گذاران بخش خصوصی در‬ ‫راستای احیای بافت تاریخی و بناهای ارزشمند قدیمی موجود کشور‬ ‫اظهار داشــت‪« :‬ما در منطقه خاورمیانه شاهد فعالیت های گسترده‬ ‫کشورها در حوزه گردشــگری با حجم انبوه سرمایه گذاری هستیم‪،‬‬ ‫فعالیت هایی که در قالب هتل های ســر به فلک کشیده و گردشگاه‬ ‫های متنوع خودنمایی می کنند و گاه قابل رقابت نیســتند‪ ،‬همین‬ ‫مسئله امار گردشگران انها را باال برده است‪ .‬ما برای رقابت با این قبیل‬ ‫رفتارها در صنعت گردشگری‪ ،‬میدان رقابت با کشورها را عوض کردیم‬ ‫و به جای ساخت هتل های پنج ستاره شکیل و طویل تمرکز خود را‬ ‫بر احیای بناهای تاریخی و تقویت بوم گردی گذاشته ایم تا با تبدیل‬ ‫این بناها به اقامتگاه های گردشگری نســبت به جذب گردشگران‬ ‫خارجی اقدام کنیم‪» .‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری با بیان این که تجربه‬ ‫حضور در این اقامتگاه های سنتی و بومی جز ایران در هیچ کشوری‬ ‫برای گردشگران خارجی میسر نیست گفت‪« :‬گردشگر خارجی بیشتر‬ ‫از هتل های گران این اقامتگاه ها را می پسندند چرا که تجربه حضور‬ ‫در هتل های الکچری را در همه کشورها داشته اند‪» .‬‬ ‫مونســان ادامه داد‪« :‬ما در بهره گیری از اقامتگاه های بومی تهران‬ ‫بخصوص در مناطق مرکزی توانســته ایم ضمن جذب گردشگران‬ ‫خارجی‪ ،‬مزیت فرهنگی و هنری کشور را هم به خدمت بگیریم‪» .‬‬ ‫او تاکید کرد‪« :‬بناهای تاریخی‪ ،‬هویت شهر و کشورند و خوشبختانه‬ ‫توانســته ایم با احیای این بناها اهداف تعریف شده در حوزه میراث‬ ‫فرهنگی کشــور را هم پیاده کنیم‪ ،‬خانه هایی کــه درحال تخریب‬ ‫بودند با سرمایه بخش خصوصی بدون اســتفاده از بودجه دولتی در‬ ‫حال برگشت به زندگی هستند و این اتفاق خوبی است که کمک می‬ ‫کند هم حوزه گردشــگری را از نظر حضور گردشگران تقویت و هم‬ ‫کمبودهای سخت افزاری این بخش را جبران کنیم‪» .‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری در ادامه با ابراز‬ ‫خرسندی از تعامل شهرداران مناطق ‪۲۲‬گانه تهران در حوزه احیای‬ ‫بافت های تاریخی و با تاکید براینکه حفظ بناهای تاریخی از وظایف‬ ‫شهرداران است‪ ،‬اظهارداشت‪« :‬انصافا خیلی از شهرداران این مفاهیم‬ ‫را درک کرده و با تســهیل امور ســرمایه گذاران موجبات رونق این‬ ‫بخش را فراهم کرده اند‪» .‬‬ ‫مونسان عملکرد شــهرداری منطقه ‪ ۱۱‬را در حوزه مرمت خانه های‬ ‫قدیمی منطقه مثبت ارزیابی کرد و گفت‪« :‬شهردار منطقه‪ ۱۱‬سابقه‬ ‫کار درخشانی در شرکت توسعه فرهنگی دارند و خوب این مفاهیم‬ ‫را درک می کند‪ .‬بسیار خوشحالیم که دکتر ابادیان در حال حاضر به‬ ‫عنوان شهردار در یک منطقه تاریخی شهر تهران فعالند و به پیشبرد‬ ‫اهداف توسعه گردشگری تهران کمک می کند‪.» .‬‬ Coronavirus Hysteria Pounds China’s Stock Market Saturday, 8 February, 2020 6 AYAR Economy 98 ‫ بهمن‬19 ‫ شنبه‬- 168 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Coronavirus is already hurting the world economy Nearly two decades have passed since a coronavirus known as  SARS  emerged in China, killing hundreds of people and sparking panic that sent a chill through the global economy. The virus now rampaging across China could be much more damaging. China has become an indispensable part of global business since the 2003 SARS outbreak. It’s grown into the world’s factory, churning out products such as the iPhone and driving demand for commodities like oil and copper. The country also boasts hundreds of millions of wealthy consumers who spend big on luxury products, tourism and cars. China’s economy accounted for roughly 4% of world GDP in 2003; it now makes up 16% of global output. SARS sickened 8,098 people and killed 774 before it was contained. The new coronavirus, which originated in the central Chinese city of Wuhan, has already killed more than 900 people and infected over 40,000 across at least 25 countries and territories. Chinese officials have locked down Wuhan and several other cities, but the virus continues to spread. “The outbreak has the potential to cause severe economic and market dislocation. But the scale of the impact will ultimately be determined by how the virus spreads and evolves, which is almost impossible to predict, as well as how governments respond,” said Neil Shearing, group chief economist at Capital Economics. Compounding the risk is the fact that the world outside China has also changed since 2003. Globalization has encouraged companies to build supply chains that cut across national borders, making economies much more interconnected. The major central banks have used up much of the ammunition they would typically deploy to fight economic downturns since the 2008 financial crisis, and global debt levels have never been higher. Rising nationalism may make it harder to coordinate a worldwide response, if that’s required. The virus is snarling supply chains and disrupting companies. Car plants across China have been ordered to remain closed following the Lunar New Year holiday, preventing global automakers Volkswagen, Toyota, Daimler, General Motors, Renault, Honda and Hyundai from resuming operations in the world’s largest car market. According to S&P Global Ratings, the outbreak will force carmakers in China to slash production by about 15% in the first quarter. Toyota said on Friday it would keep its factories shut at least until February 17. Luxury goods makers, which rely on Chinese consumers who spend big at home and while on vacation, have also been hit. British brand Burberry has closed 24 of its 64 stores in mainland China, and its chief executive warned Friday that the virus is causing a “material negative effect on luxury demand.” Dozens of global airlines have curtailed flights to and from China. Even more troubling is the threat to global supply chains. Qualcomm, the world’s biggest maker of smartphone chips, warned that the outbreak was causing “significant” uncertainty around demand for smartphones, and the supplies needed to produce them. Already, auto parts shortages have forced Hyundai to close plants in South Korea and caused Fiat Chrysler to make contingency plans to avoid the same result at one of its plants in Europe. Economists say the current level of disruption is manageable. If the number of new coronavirus cases begins to slow, and China’s factories reopen soon, the result will be a fleeting hit to the Chinese economy in the first quarter and a dent in global growth. If the virus continues to spread, however, the economic damage will increase rapidly. Mohamed El-Erian, chief economic adviser to Allianz, told CNN Business that he was most worried about the potential cascading economic effects. “They first paralyze the region of the virus outbreak,” he said. “Then they gradually spread domestically, undermining internal trade, consumption, production and the movement of people. If the virus is still not contained, the process spreads further, including regionally and internationally by disrupting trade, supply chains and travel.” Economists have a hard time working out the potential costs of epidemics because of their unique characteristics. World The benchmark Shanghai Composite index tumbled nearly 8% on Monday as Chinese regulators moved to stabilize markets jolted by a virus that has spread to more than 20 countries, slamming regional tourism and threatening global growth. The Shanghai index fell almost 9% before rebounding slightly after markets opened on Monday after a weeklong Lunar New Year holiday that was extended by three days. It was its worst day since August 2015, despite the central bank’s effort to put billions of dollars of extra cash into the markets through short-term securities purchases, the AP reports. Over 60 million euros available for culture heritage management in Poland The Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland opened in January a call for applications in culture heritage manage- ment. Open until mid-March 2020, the call represents a great opportunity for local authorities and other interested parties to receive funding for their projects for restoration and revitalisation of cultural heritage sites, as well as to showcase how these can be used in an innovative way. The total amount of funding available for the call is of EUR 60,170,588, for Output 1.1 EUR 46 600 588 and for Output 1.2 EUR 13 570 000. Both outputs will finance obligatory hard measures (different for the two outputs) with up to 85% of the eligible costs and soft measures (including cultural and educational offer, promotion and trainings) with up to 25%. The total amount of the grants can be no fewer than EUR 0.5 million and no greater than EUR 3.5 million. The call is open to public cultural institutions, state archives, public art schools and public arts universities, local governments, NGOs working in the field of culture, churches or religious associations and entities managing facilities individually entered on the UNESCO World Heritage List or recognized by the President of the Republic of Poland as Monuments of History. Projects realized in partnerships with entities from Norway, Iceland and Liechtenstein, which are donor states for the program, are encouraged. With Coronavirus closing museums, China offers its incredible cultural wonders online As a result of the spread of the coronavirus, museums in China are now holding online exhibitions. They have been temporarily closed to visitors to avoid the cross-infection that can arise from gatherings of people. The new respiratory disease started in the city of Wuhan and has spread rapidly through the region and around the world. It has now been deemed a global public health emergency by the United Nations agency. To enable museums to carry on providing cultural enrichment in an alternative form, the National Cultural Heritage Administration is encouraging them to hold online exhibitions and utilise existing cultural digital resources. These exhibitions are available in one location on the National Cultural Heritage Administration’s website, which is only available to those inside mainland China. However, 100 online exhibitions and galleries are linked from this website and they are accessible to people everywhere. This is likely to be welcomed by visitors at home and abroad, as exhibitions held during the week-long annual Spring Festival are normally a big draw. As an example of what is on offer, the Spring Festival exhibition by the Palace Museum in Beijing, also known as Forbidden City, can now be found online here. You can check out the famous terracotta warriors at the Emperor Qinshihuang’s Mausoleum Site Museum in Xi’an here. The National Museum of China in Beijing is also offering the digital version of its latest exhibition, The Journey Back Home: An Exhibition of Chinese Artifacts Repatriated from Italy, here. The Capital Museum in Beijing, the Suzhou Museum in Suzhou and the Hunan Provincial Museum in Changsha are among the institutions offering their galleries digitally. For further information on the exhibitions that are available digitally, check out the National Cultural Heritage Administration’s website here. Japanese Govt plans to apply for UNESCO heritage for sake brewing The government has decided to apply to have Japanese sake listed as a Unesco Intangible Cultural Heritage, with the aim of boosting name recognition and brand power as part of efforts to expand overseas exports.  The government expects to file the application in early 2020s. In April, the Cultural Affairs Agency will set up a team of a dozen or so officials to prepare the application. They plan to visit breweries across the nation and exchange opinions with master sake brewers, known as toji. These conversations will contribute to their study of the range of brewing processes and techniques to be covered by the UNESCO application, and of ways to support branding. The UNESCO listing process starts with the government making a decision in consultation with the Council for Cultural Affairs, then a proposal is submitted. UNESCO’s intergovernmental committee then decides whether it will be approved for inclusion on its Intangible Cultural Heritage list.  It remains to be seen how the government will create momentum aimed at earning registration and protect the technology of sake brewing.  Prior to submitting the application, the government is considering designating techniques, such as temperature control, essential for sake brewing as important intangible cultural assets based on the Protection of Cultural Properties Law. The government is also considering recognizing master brewers as living national treasures and providing them with subsidies. Exports of Japanese agricultural products and foodstuffs, including Japanese sake, have been on the rise. With the inclusion of washoku on UNESCO’s Intangible Cultural Heritage list in 2013, it has become popular the world over and overseas demand has been increasing. Japan’s exports of agricultural products and foodstuffs reached ¥906.8 billion in 2018, marking a record high for the sixth consecutive year. Riding this trend, sake exports in 2018 increased 19% from the previous year to about ¥22.2 billion, the ninth straight year of increase and a tripling in 10 years. According to the National Tax Agency, more than half of the nation’s breweries have exported sake. Though the market share of sake among the world’s alcoholic beverages remains low, it is possible to significantly increase exports through brand strategies and other means, according to the agency. The agency will establish an export promotion office in its Liquor Tax and Industry Division in July. There is a precedent for brewing methods being listed as a UNESCO Intangible Cultural Heritage. Mongolia’s traditional technique of making airag liquor, made of fermented mare’s milk and listed in 2019, is one such example. Jaipur receives UNESCO World Heritage City certificate Another feather was added to the cap of Pink City, as the capital of Rajasthan is known, renowned for its art, architecture and culture in the world, when Auditor General of UNESCO Audrey Azoulay presented the World Heritage City certificate to Minister of Urban Development Shanti Dhariwal, here on Wednesday. “I have brought a message from UNESCO’s Paris headquarters. The global community has recognised the efforts of the people of Jaipur for preservation of cultural heritage. It’s a matter of pride that Jaipur Parkota has been listed in the UNESCO World Heritage List. Jaipur is known for its specific planning. Its architecture, forts and palaces make it a wonderful city. But this inscription (to be included in the list of World Heritage City) is a joint commitment to preserve this cultural heritage for the future,” Azoulay said. Stating that Jaipur has its own unique identity in all dimensions related to heritage, Azoulay said, the architecture reflected a spectacular inclusion of Persian, Mughal and Hindu designs. The Amber Fort was a perfect example of this, the UNESCO official added. He also appreciated the agreement signed between the Rajasthan Tourism Department and the UNESCO for heritage promotion in Western Rajasthan. It would give a new identity to the art and artists of the world, he added. Speaking at the event, Tourism Minister Vishvendra Singh said Jaipur was one of the best planned cities in the world and the most favoured destination for tourists visiting India. Singh said a new policy was in the process, which would take tourism in the state to a new height. New tourist circuits were being developed by coordinating wildlife, religion and heritage, he added. In West Rajasthan, 10 new cultural destination sites are being developed under the Intelligent Heritage Promotion Project. With the development of these cultural centres in Jodhpur, Barmer, Bikaner and Jaisalmer, tourism would get new impetus and local artists a new identity, he added. Flow of Chinese tourists becomes a worrying trickle for Asia Asian nations have profited handsomely from the impressive growth in tourists from China over the past decade, but the specter of a rapidly spreading virus has raised concerns over industry prospects. Some 150 million Chinese tourists traveled abroad in 2018, a stunning leap from China’s 10.5 million international travelers in 2000. Tourism is a major source of national revenue for many countries, and Chinese visitors now generally top the charts in terms of numbers and spending. A measure of how touchy senior officials have become about the situation was seen Friday in the Thai capital Bangkok, where Public Health Minister Anutin Chanvirakul was overseeing the handout of face masks at a busy station on the sky train elevated transit system. Anutin, waving some masks in his right hand, complained that no one should refuse them because they help stop transmission of the virus. “And the damn foreigners, damn tourists,” he told reporters. “They should be kicked out of the country. Chinese and Asians, they all accept these masks. These damn Europeans … How do we know that they are not spreading the disease? They could have been visited other cities before coming to Thailand. This is something that all Thais have to help with. If we see people like this, we should kick them out of the country.” He later said on his Facebook page that he had become upset because of the attitude of some foreigners, who acted disrespectfully toward him and his colleagues. A downturn will hit many people hard. Some observers, like Prof. Lisa Wan of the School of Hotel and Tourism Management at the Chinese University of Hong Kong Business School, are fairly confident the tourism industry will bounce back soon. Using the SARS epidemic as a reference point, she noted an initial sharp decline in China’s GDP growth was largely offset by higher growth in the following two quarters, resulting in about 10% annual growth. “Since China is the world’s largest outbound travel market, the global tourism industry is likely to recover soon after the outbreak,” she said. The tourism industry in Thailand accounted for 15.5% of total employment — 5,834,000 jobs — in 2017, according to a report issued last year by Bangkok Bank. Lately, the lines to get into Bangkok’s Grand Palace, a top-tier tourist attraction, have been sparse. “The day that we heard the news (about the virus), the tourists were gone,” said Arisara Chamsue, who runs a nearby shop. “The number has dropped. And I can only make a tenth or two tenths of what I normally make.” She said this situation reminded her of the 2003 outbreak of SARS, a another coronavirus from China that wreaked similar havoc. Thailand, a long established tourist market, is in the top rank for Chinese visitors, who comprised 11 million, or 27%, of the total 40 million tourists to visit the country last year. “It is understandable why the tourism industry is in a panic from the sudden tremendous impact,” Tourism and Sports Minister Pipat Ratchakitprakan told The Associated Press. As a regional tourism powerhouse, Thailand has seen its way through many crises. SARS, bird flu, bombs and the 2018 sinking of a yacht off the southern resort island of Phuket that killed 47 Chinese tourists — they turned out to be blips in a long upward curve. Still, the government estimates that from the end of January until June, Thailand will lose 300 billion baht ($9.7 billion) in tourism income from Chinese travelers, Pipat said. Lebanese official lauds Iranian art heritage Saturday, 8 February, 2020 7 AYAR Economy 98 ‫ بهمن‬19 ‫ شنبه‬- 168 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ Extensive capacities of traditional medicine to attract health tourists Iran Advisor to Lebanese Minister of Culture Hossein Ajami acclaimed the photo exhibition of two Iranian war veterans named ‘Resolve to Live’ as indicating Iranian prestigious art. Ajami said the exhibition in Beirut is an Visit the Louvre Museum in Iran The international specialized exhibition of traditional medicine, alternative medicine, herbal medicines and health tourism, which will be held from 29 February to the 2nd of March, is a fusion and professional exhibition. Holding the specialized exhibition of traditional medicine and health tourism will definitely play a positive role in the development of Iran tourism industry. It should be noted that traditional Iranian medicine is considered as the valuable heritage of our country. During successive centuries, there has been many attempts to develop Iranian traditional medicine to achieve this medicine by the current generation. Fortunately, the Iranian traditional medicine is taught scientifically and in the form of principles and scientific standards. In this way, the teaching of traditional Iranian medicine to physicians is also serious, and the presence of traditional medicine graduates can lead to the development of Iranian medicine. To develop traditional Iranian medicine, we have numerous capacities to benefit from these capacities as well. For example, one of the most important capacities of our traditional medicine is the presence of numerous medicinal plants that this medicinal plant has an important role in Iranian traditional medicine. Also, the traditional medicine is in the development pathway, which is lovely aroma and can be used to attract foreign patients in these families. Also, in the target countries of health tourism in Iran, we can teach traditional Iranian medical education and also make a currency. On the other hand, due to different climates in Iran and the presence of hot-water spas, there is a great opportunity to attract health tourists. For example, we have good health capacities in Urmia Lake. In many provinces, such as Ardabil Province, hot water lakes are very high in variety. These are highly helpful cases that with the help of these therapeutic benefits, health villages, health estates, or water treatment complexes to be launched in classic and with the preservation of scientific standards. Exhibitions such as the specialized exhibition of traditional medicine and health tourism can be in the first place to attract the investor in the field of traditional Iranian medicine. The experience of holding various exhibitions, especially in the Persian Gulf countries, showed that many of the residents of these countries had the tendency to have traditional medicine, and that some of them had also referred to the Iranian traditional medicine treatment and responded to a favorable treatment. Considering that traditional Iranian folk medicine is not even known for Iranian citizens, holding such exhibitions can be very effective in introducing the large capacities of Iranian traditional medicine and can also inform other countries as compared to Iran’s capabilities in the field of traditional medicine. For example, about two years ago, one of the health tourism fairs in Oman was a great welcome from Iranian traditional medicine pavilion. However, some foreign patients have referred to traditional medicine schools in Iran, but at the same time we need to become more widespread than traditional Iranian medicine. Holding the specialized exhibition of traditional medicine and health tourism can be in line with the realization of this goal, and it can also provide a space for information exchange and knowledge between traditional medicine and health tourism activists. Notes from Dr. Mohammad Jahangiri, deputy of Medical Council and head of Health Tourism Association of Iran published in Iran Health news agency indication of two people’s generosity who has had such achievements despite physical paralysis of the war veterans. He hailed such beautiful pieces of art, saying they refer to strong willingness and awareness of their creators. Lebanon supports holding various Iranian exhibitions since they have strong enthusiasm. One of the museums in Mazandaran province, according to the appearance of its structure, is the Louvre museum in Iran. According to the Heritage and Tourism Depart- ment of the Young Journalists club, museums are one of the attractions of each region, city, or country. Perhaps this is why some people interested in the development of the region’s tourism or the country in which they live, along with regard to ‫ عالیقشان‬and relying on them, are established museums though small. Ali Tavasoli is one of the people who has established a private museum in our country. The private Museum of Tavassoli, known as the Art Gallery Museum, has a look at the shape of the pyramid, and some people are called the Louvre Museum in Iran by seeing this form. The Art Gallery Museum is located in west of Mazandaran province. The people who visit the Museum of the DJ Gallery will see a few years ‘ effort to collect and maintain artworks. In the museum, the DJ Gallery can be a collectible of several old Benz and mature cars over 1800 art works including one hundred paintings of contemporary Iranian artists and the world, hundreds of attractive statues and old or new artwork made from discarded and non-usable ferrous materials See. Foreign firms to invest in Yazd tourism projects Some 44 foreign investment projects in the fields of solar energy, health, steel, urban development, tourism, industry and industrial tools from 13 countries obtained permission to launch activities in Yazd province, said head of the provincial Economic Affairs and Finance Department. Ali Namazi added that currently, 24 of the projects are operating with foreign partners and seven without a foreign partner, three semi-active and 10 are non-active due to problems, including environmental issues. Referring to foreign investors’ well reception for investment in producing solar energy in the province, he said that six 10-megawat solar plants are currently operating across the province. According to studies of foreign investors, the angle and sunlight in Yazd province is unparalleled compared with the other coun- tries, and this has been confirmed by research institutes of European states, he said. Despite restrictions imposed by outrageous US sanctions, good practices have been made in the province’s investment sector, Namazi said, noting that providing incentives, encouraging investment opportunities, creating infrastructure and efforts to address the sector’s obstacles are among them. Mashhad could be the destination of neurosurgery in Iran A note by Dr. Hadi Mousavi Mohammadi, deputy of police and Secretary of Propaganda commission of Mashad Medical Council As Shiraz is known as the hub for the treatment of liver diseases and liver transplantation in Iran, Mashhad can also be a neurosurgical pole in Iran and relying on the same empowerment to widespread absorption of foreign patients. Neurosurgery in Mashhad follows the highest global standards in the field, and many health tourists refer to Iran from regional countries for neurosurgery. Of course, almost mashhad in all medical and surgical fields has a high standard level and for example, Mashhad in the field of reconstructive surgery is in a very favorable situation. In this field, we also host several health tourists annually in Mashhad. Although Mashhad has taken great steps in the field of attracting foreign patients, but to increase the attraction of health tourism in Mashhad, there must be several measures to make a significant acceleration of the foreign patient’s attraction in Mashhad. In the first place, there must be a trust discussion between health tourism and medical centers in Mashhad, so that with different mechanisms, the trust of health tourists was attracted to the high standard of medical services in Mashhad. Iran medical tourism capacity to register in world’s Intangible Heritage List Medical tourism has been used in recent years by private and governmental sectors, and everyone has focused on the (according of knowledge, experience and the means of creating roles in this field of effort. It is hoped that the various dimensions of this industry are more than before to be considered and transformed into mature industrial. Medical tourism activists have faced various challenges since its inception and its disappearance. They need more support from government sectors such as the Ministry of Health, Ministry of Cultural Heritage and even the foreign Ministry and other related organs for the development of maximum medical tourism. In this regard, with the escalated of medical tourism fever in Iran and following the recent events of the country and its direct effect on this important industry, we saw a Congress on the Ministry of Health. In this conference, Omid whispers was heard from the relevant authorities. As far as the rational understanding of them, we hope and encouragement. As such, I need to take a point to inform the authorities. It is for many years that Iran has sought to reduce oil revenues from relying on the capacity of tourism economy. In this regard, and to acknowledge the fan, the boom of the tourism industry is going to be a cultural heritage and our country has tried to protect historical, natural and cultural works in recent years. One of these measures is the use of WTO’s worldwide tourism Organization. The Iranian authorities have attempted to register Iran’s historical and natural monuments in the world and attract more tourists to Iran. The International Tourism Organization has classified the unwto.org heritage site into two tangible and intangible categories. The tangible heritage has three historical, natural and historical-natural combinations, which are now visible by country names on the organization’s web site. With this introduction, it should be pointed to an important point. As our tourism has been more than the past growth after the registration, medical tourism can also benefit from this capacity. Iran’s medical tourism, as a intangible heritage and in successive centuries, has provided very valuable medical services to people needing treatment and this precious legacy has reached us with a daily and uninterrupted effort by the Iranian doctors. Therefore, we must maintain all of this valuable legacy which is the reputation of the country and the people. A long time ago, in a major Silk Road conference held in Hamadan for one week with the presence of the international tourism Organization and Iranian activists in Hamedan, I asked the question whether the cultural heritage authorities have been taking action in the world of Iran’s medical tourism registration in WTO? Unfortunately I was not confronted with the answer. Regret for the audience was also seen. The official in the Ministry of Cultural Heritage said that for medical tourism registration at the International Tourism Organization, the Ministry of Cultural heritage must apply for the Ministry of Health and the Ministry of Health to register the global intangible Effect of technical research in the possession of cultural heritage, but still not attempt in this field Is. Therefore, according to the current situation of Iran, which is influenced by the events of recent weeks, and according to the obstruction of the international community we do not know how long and how to continue, we ask the authorities to have a serious effort. And to record medical tourism as a intangible heritage in the World Tourism Organization. Medical tourism in Iran Three institutions: Cultural heritage and Tourism Organization, Ministry of Health and Ministry of Foreign Affairs in Iran, are known as medical tourism custodians in the country. The categories of health tourism and medical tourism are among the programs that can be assisted by attracting international patients to the country’s exchange and in this regard, Iran is also able to find its place among other countries where the young journalists club today intends to explore this tourism in Iran. Pay. What is medical tourism? Medical tourism, which is sometimes referred to as health tourism or health tourism, has a variety of definitions. The World Tourism Organization (WTO) specifically defines health tourism: The use of services that leads to the improvement or increase of health and increase the mood of a person (using mineral water, climate, or medical interventions), and will take a place outside the person’s residence (more than 24 hours). The category of health tourism has been beyond medical tourism so that hot and mineral water and sludge therapy along with natural facilities also includes health tourism. The world’s motto is health, facilities and services in the world’s first or advanced countries and prices and costs as far as developing countries and the Third World. Medical tourism in Iran In Iran, medical tourism custodians include three institutions: The organization of cultural Heritage and Tourism, Ministry of Health and Ministry of Foreign Affairs becomes. Medical tourism development requires more assistance and cooperation (in comparison to other countries). According to the World Health Organization statistics, by the Year 2011, the annual 50 of US $ income in medical tourism is the destination country that is also believed in Iran that Iran has the ability to attract about one million medical tourists, this amount equals to a seven billion income. Will be dollars for the country. The Ministry of Health in this field has plans for the future. Among these programs can be tried to attract international patients, providing arrangements for their entry into the country and careful monitoring of treatment centers in the details of these programs. In this plan, the grade hospitals of a country were introduced as health centers and accurate monitoring of their performance was carried out. Also, the plan to provide a healthcare visa (or health visa) to other citizens of countries to facilitate their entry into the country, was raised to the State Department, which was approved by both institutions, but unfortunately it has not been implemented yet. Perhaps the most important advantage of Iran in medical tourism is the cheap services to other countries, especially European and American countries. Currently, India is the leading provider of the cheapest services, with the arrival of Iran to medical tourism and, according to the better Iranian facilities and culture, and of course there are much more tourist attractions, the ability to attract more tourists than in India. Another important of Iran is water treatment that is very important in health tourism. According to statistics, approximately 45 million tourists in the world use water treatment for their treatments, which Iran has more than a thousand mineral water sources, has the ability to attract a high share in this field. Therapeutic sludge in health tourism is a good place and Iran is ready to be a tourist attraction with suitable facilities such as the shores of Lake Urmia or the mountain slopes. One of the attractions that recently considered international tourists is the cave therapy and salt therapy. With several salt domes, Iran can also become one of the medical tourism poles in this regard. Saturday, 8 February, 2020 98 ‫ بهمن‬19 ‫ شنبه‬- 168 ‫ شماره‬- ‫ سال چهارم‬- ‫هفته نامه سراسری اقتصادی‬ A Society m no co E WWW.AYARWEEKLY.IR AYAREQTESAD@GMAIL.COM y Kabood Mosque in Tabriz, Northwestern Iran R YA 8 ‫ وحیده دینداری‬:‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‬ ‫ خسرو مومن هاشمی‬:‫سردبیر‬ ‫ طال مومن هاشمی‬:‫بخش انگلیسی‬ ‫ طال هاشمی‬:‫مدیر اجرایی‬ ‫ سمیه روحبخش‬:‫بخش اقتصادی‬ Photos show Kaboud Mosque- one of the precious Iranian buildings built by turquoise-colored bricks and registered on the World Heritage Site in 2007- dates back to The Temurid era near one thousand years ago according to lunar calendar, Tabriz, East Azarbaijan Province, northwestern Iran. ‫ رزا مومن هاشمی‬:‫چندرسانه ای‬ ‫ میدان انقالب‬- ‫ خیابان انقالب‬: ‫ادرس دفتر مرکزی‬ 8 ‫ واحد‬4 ‫ طبقه‬146‫خیابان جمالزاده جنوبی پالک‬ 42694916 :‫ فکس‬- 66907476 :‫تلفن‬ Mazandaran hosts world ‘s second largest defensive wall This brick wall is a symbol of the north of iran defense system in the past and is one of the most important structures in this country which starts from the border of the caspian sea and leads to the surrounding areas of the zagros mountains in the northeast of iran . The Gorgan wall was completely constructed in accordance with the principles of engineering and in the best form , but unfortunately most of this large wall has been completely destroyed by natural factors today , and only a small part of the collection remains . in relation to the exterior specifications of the wall , it is necessary to know that the height of the Gorgan wall is different in different sections and it is necessary to mention that this wall is red because of the materials used in its construction. therefore , it is mentioned in some historical resources of this wall with red snake or red wall . note that there is a difference between the material and materials used in the construction of the great wall of Gorgan , but the remaining part of this wall is quite brick and the existence of old brick kiln around the wall is likely to amplify any of the brick structures . the history of the Gorgan wall does not have accurate information about the year of construction and even the makers of the second largest defensive wall in the world , but most researchers believe that this structure has been made by the order of the sasanian court , but most researchers believe that there are other views in this regard . it is interesting to know that some experts believe that the historic wall of Gorgan has been built at the same time as the chinese wall to deal with the attack on the remaining parts of the wall. it is also worth mentioning that the study is active on the remaining parts of the wall , and it was used as a security structure for about a century after construction . since it was quite ingenious and methodical , architects had built a barrier at the beginning of the trench so they could fill it with more speed . it should be noted that all of the soils from trench digging were transferred to the back of the wall and used for construction of some kind of trench . this castle is often rectangular and used of brick and brick . water distribution system in Gorgan river is one of the most important rivers in northern iran which plays an important role in the process of establishing the second defensive wall of the world . Iran second most popular destination for Azeri tourists Iran was named the second most popular destination for tourists from the Republic of Azerbaijani in 2019, according to data collected from travel agencies. Georgia, Iran, Russia, Turkey, and Ukraine were the top five travel destinations for Azeri citizens in 2019, Azernews reported. Azerbaijani citizens spent the most money in Russia ($343.6 million), followed by Iran ($308.4 million), Georgia ($286.5 million), Turkey ($278.3 million) and the UAE ($38.1 million), according to the report. The Islamic Republic abolished visa requirements for Azerbaijani nationals some three years ago, while Iranians still have to obtain visas to visit the country. About eight million foreign nationals have visited Iran since the beginning of the current Iranian calendar year (March 21, 2019), according to Iran’s ministry of tourism. Tehran proposes to host UNWTO Global Summit on Urban Tourism Tehran Municipality has suggested hosting the [United Nations] World Tourism Organization’s Global Summit on Urban Tourism in 2021. Representatives from Tehran Municipality put forward the proposal to UNWTO Secretary-General Zurab Pololikashvili on the sidelines of the 40th FITUR tourism trade fair, which was held from January 22 to 26 in Madrid, Spain, Hamshahrionline reported earlier this month. The municipality is intending to hold the summit at the Abbasabad Lands, which is situated in a large north-central neighborhood of the metropolis. Last September, the World Tourism Organization picked Abbasabad Lands Rehabilitation Company as one of its new affiliate members from Iran. The designation was made during the 23rd UNWTO General Assembly held in St. Petersburg, Russia. The UNWTO Global Summit on Urban Tourism seeks to focus on how developing smart cities can contribute to addressing complex urban challenges faced today by many destinations across the world. The most critical issues in sustainability, accessibility, urban management, innovation, and technology will be discussed while stressing the importance of including tourism in the wider city agenda as a means to make tourism a true contributor to the development of inclusive, resilient and sustainable cities. The summit also entails workshops and masterclasses on topics such as current trends in the meeting industry, how to be a successful destination for meetings and how to organize sustainable meetings. Tehran seeks to grab a bigger share in the tourism market as it is home to many historical travel destinations and museums and is also a gateway to many others particularly natural ones. Iran Culture Week opens at Russian Foreign Literature Library Iran’s Culture Week began on the occasion of the anniversary of the victory of the Islamic Revolution at the presence of the Ambassador of the Islamic Republic of Iran Kazem Jalali at the Russian Foreign Literature Library around Red Square. The opening ceremony of the Iranian Culture Week in Moscow was attended by about 500 Russians interested in the Iranian culture and civilization. In addition to Iran’s Ambassador, the Afghan ambassador and representatives from other countries and Russian officials and officials of the Russian Foreign Literature Library were present. During his speech, the Iranian ambassador to Russia emphasized Iran’s determination to expand cultural and artistic cooperation between the two countries and coincide with the celebration of the Iranian Cultural Week in celebration of the victory of the Islamic Revolution. Throughout Iran, millions of people took part in the annual rallies to voice support for their 1979 Islamic Revolution in numerous cities, towns, and villages. They were carrying banners and placards containing anti-Zionist and anti-US slogans, as well as the pictures of the late founder of the Islamic Republic, Imam Khomeini and Supreme Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei. Every year, the 10-day period from Imam Khomeini’s return from Paris to Tehran on February 1, 1979, until the victory of the Islamic Revolution on February 11 is celebrated in Iran and is dubbed as the `Ten-Day Dawn (Fajr). Month of Iran short film to be held in Izmir, Turkey “Iranian Short Film Month” will be held by 9 Iranian short films in Izmir, Turkey. With the participation of 9 short films by 7 Iranian directors, the art-cultural event of “The Iranian Short Film Month” is underway in Izmir, Turkey. The inauguration ceremony of “Iranian Short Film Month” was held on Thursday by screening short films “Sorahi” and “It Rains Slowly”, directed by Saeed Nejati, in Izmir, Turkey, and was welcomed by Iranian cinema enthusiasts. “Iranian Short Film Month” runs until March 7 and each week two short films from Iranian cinema will be screened at the Mavi Bahçe Center in Izmir. The Izmir Film and Television Association, in partnership with Tahsin Isbilen, coordinates and runs the event. - ‫ میدان انقالب‬: ‫ادرس امور شهرستانها و بازرگانی‬ 6 ‫ واحد‬- ‫ طبقه سوم‬- 146 ‫ پالک‬- ‫خیابان جمالزاده جنوبی‬ 6656776 :‫تلفن تماس‬ 09038569702 :‫تماس مستقیم‬ ‫ کار وکارگر‬:‫چاپ‬ ،‫ جاده قدیم کرج‬،‫ بزرگراه فتح‬،‫ تهران‬: ‫ادرس‬ 15 ‫ پالک‬،‫خیابان فتح بیست و یکم‬ 66817316 :‫تلفن تماس‬ Iran, Azerbaijan and Kazakhstan ranked world’s fastest growing tourist destinations Iran, Azerbaijan, and Kazakhstan ranked in the top 20 with the highest jump in visitor numbers year-on-year. Last year, global tourism was on the rise, with a record-breaking 1.5 billion international tourist arrivals, according to the UN’s World Tourism Organization (UNWTO). This was 4 percent more than the overall tourist influx in 2018. While France remained to be the world’s most visited country — with 90 million arrivals last year — some of the Caspian region’s countries, including Iran, Azerbaijan, and Kazakhstan ranked in the top 20 with the highest jump in visitor numbers year-on-year as demand for unconventional destinations grows. Russia and Turkmenistan were not included in the top 20. Last year, trips to Iran rose by 27.9 percent, according to the latest statistics from the UNWTO. As of the previous fiscal year, which ended on March 20, 2019, Iran welcomed around 7.8 million tourists, of which a vast majority came from neighboring countries. According to data compiled by Iran’s Central Bank, the country’s tourism industry contributed $11.8 billion to the country’s GDP in the same period. While tourism officials in Iran are optimistic about increasing global visitor interest to 20 million by 2025, some believe the country is likely to suffer a drop in visitors’ number following the assassination of Iranian general Qasem Soleimani late last year and a plane crash that killed all 176 people on board. At the same time, many governments have already added Iran to their list of places to not travel, including the U.S. State Department. On December 26, 2019, Washington issued ‘‘do not travel’’ advisory for Iran, saying that ‘‘the U.S. government is unable to provide emergency services to U.S. citizens in Iran.’’ “These events are a major blow to tourism, but we will leave it behind by the means of new plans and we will definitely return to normal,” said Ali-Asghar Mounesan, Iran’s tourism minister, according to a report by Tehran Times. After the plane crash, Iran saw a 70 percent decrease in inbound tour packages, according to the country’s tourism ministry. “70 percent drop is definitely a substantial figure. For [travelers from] some countries the drop is greater and for some lesser,” the minister said, adding that the country is working now to explore new travel markets in order to rebound. Meanwhile, other trends saw Azerbaijan and Kazakhstan — the countries on the western and eastern shores of the Caspian Sea — increased in popularity. According to the UNWTO, trips to Azerbaijan rose by 11.4 percent in 2019. Azerbaijan’s national tourism agency said the previous year was a record year for inbound tourism, with slightly more than three million tourist arrivals. At the same time, the tourist boom drove strong sales for local industries as visitors spent $2.53 billion over the past 12 months. The surge in tourists last year coincided with a series of events, especially related to sports. Formula One car race held in Baku’s city center and known for its lineup of musical performances was among the country’s biggest events last year. Azerbaijan’s capital city also welcomed the final game of the UEFA Europa League and thousands of football (soccer) fans from all over the world.

آخرین شماره های هفته نامه عیار اقتصاد

هفته نامه عیار اقتصاد 174

هفته نامه عیار اقتصاد 174

شماره : 174
تاریخ : 1399/01/16
هفته نامه عیار اقتصاد 173

هفته نامه عیار اقتصاد 173

شماره : 173
تاریخ : 1398/12/24
هفته نامه عیار اقتصاد 171

هفته نامه عیار اقتصاد 171

شماره : 171
تاریخ : 1398/12/10
هفته نامه عیار اقتصاد 170

هفته نامه عیار اقتصاد 170

شماره : 170
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه عیار اقتصاد 169

هفته نامه عیار اقتصاد 169

شماره : 169
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه عیار اقتصاد 167

هفته نامه عیار اقتصاد 167

شماره : 167
تاریخ : 1398/11/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!