فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 100 - مگ لند

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 100

فصلنامه اتوماسیون ساختمان شماره 100

‫‪1‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫دیباچه‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫انسجام و سازماندهی؛‬ ‫نیاز صنعت اتوماسیون ساختمان‬ ‫سیف اله نیک نامی | صنعت نوپای اتوماسیون‪ ،‬در دنیای امروز‪ ،‬با سرعتی شگرف در مسیر رشد فناوری و خالقیت در جریان است و برگ مهمی‬ ‫را در عرصه صنایع ساختمان ورق می زند‪ .‬این صنعت پل عظیمی است که رویاهای گذشته را به جلوه های عملی و کاربردی زندگی ایمن و راحت در‬ ‫ساختمان های هوشمند اینده پیوند می زند‪ .‬اما اگر مهره های اتصال محکم و نابجا بسته شوند پایه های این پل را یارای هیچ انتقالی نیست و بی تردید‬ ‫وقفه ای سنگین و جبران ناپذیر را در مسیر رشد و پویش صنعت ساختمان سازی سبب خواهد شد‪.‬‬ ‫متاسفانه در کشور ما هنوز این صنعت نتوانسته در مسیری درست و پایدار قرار بگیرد و با وجود پتانسیل ها و زمینه های مستعد رشد و توسعه‪،‬‬ ‫مشکالت متعددی در سیاست گذاری ‪ ،‬شناسایی زنجیره های تامین و اعتبارسنجی شرکت های ارائه کننده انواع خدمات در اتوماسیون ساختمان و‬ ‫مهم تر از همه بروز ناراستی و کج مداری ها در بازار است‪ .‬در فضای تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات نیز هیچ گونه نظارت صحیح برای سنجش‬ ‫و پاالیش محتوای تبلیغات چاپی و عرضه های نمایشگاهی وجود ندارد‪.‬‬ ‫شکل گیری جریانی پیوسته و سازمان یافته در رشد و توسعه یک صنعت نیازمند بنای زیرساخت های بنیادی هدفمند و برنامه محور است تا ضمن‬ ‫پیشگیری از تشتت بازار و حوزه های نظری و کاربردی‪ ،‬زمینه ایجاد بستری همگرا و یکپارچه سازی خدمات در عرصه تحقیقات و توسعه‪ ،‬تولید‪ ،‬مشاوره‬ ‫و اجرا فراهم اید‪ .‬هنگام ان فرا رسیده تا با برنامه ریزی اصولی و مدیریت هدفمند‪ ،‬اتوماسیون ساختمان از ذهنیت خام و مسموم یک صنعت «تزئینی‬ ‫و لوکس» رها شود و کارکردهای مهم ان در بهینه سازی مصرف انرژی‪ ،‬کاهش چشمگیر هزینه های نگهداری‪ ،‬تامین امنیت و حفاظت ساختمان و‬ ‫هم اوایی صنایع مرتبط در مسیر توسعه معرفی و بسط داده شود؛ سیاست های کالن اموزشی برای تجهیز نیروی انسانی متخصص و ارتقاء سطح‬ ‫دانشگاهی اتوماسیون ساختمان تدوین شود؛ زنجیره رویدادهای علمی‪-‬کارگاهی همچون برگزاری نمایشگاه ها‪ ،‬همایش های تخصصی و ارتباطات‬ ‫ملی و جهانی به جریان افتد و سرانجام‪ ،‬با ساماندهی انجمن ها و سندیکاهای مختلف و مرتبط با صنعت اتوماسیون ساختمان‪ ،‬زمینه جذب افراد و‬ ‫شرکت های فعال و متخصص در حوزه های پراکنده و انتفاعی با تدوین قوانین همگرا و همسو با منافع جمعی و توسعه ای فراهم شود‪.‬‬ ‫ماهنامه اتوماسیون ساختمان با سرلوحه قراردادن اهداف عملی همچون ایجاد بستری پایدار برای ارتقاء سطح علمی‪ ،‬بسترسازی اموزش و‬ ‫مهارت افزایی نیروی انسانی‪ ،‬ایجاد یک مرجع علمی و معتبر برای شناسایی و معرفی برندهای موفق و کارازموده در بازار و نیز ترغیب سرمایه گذاران‬ ‫برای توسعه و بهینه سازی صنعت اتوماسیون ساختمان اولین گام خود را با انتشار این شماره برداشته است‪ .‬در شماره های اتی تالش خواهیم کرد با‬ ‫اغنای بیشتر محتوای علمی‪ ،‬تحلیلی با مخاطبان عالقمند به توسعه این صنعت در مسیر تعامل سازنده همراه و هم قدم شویم‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫دیباچه‬ ‫‪۷‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫| انسجام و سازماندهی؛ نیاز صنعت اتوماسیون ساختمان‬ ‫| رویدادهای بین المللی‬ ‫| حلقه گمشده صنعت اتوماسیون ساختمان در ایران‬ ‫| رویدادها ی ملی‬ ‫‪12‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪20‬‬ ‫| اسایش‪ ،‬امنیت و افزایش بهره وری؛ دستاورد اتوماسیون ساختمان‬ ‫| اتوماسیون ساختمان‬ ‫| اتوماسیون خانگی‬ ‫| سیستم مدیریت ساختمان‬ ‫| تمایز رویکردی کاربری در ساختمان هوشمند‬ ‫تحلیل ساختمان ها‬ ‫| اگر پالسکو هوشمند بود‬ ‫| چه باید می کردیم که نکردیم؟!‬ ‫منابع علمی‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫‪۶۲‬‬ ‫| مدل اطالعاتی برای سیستم های اتوماسیون ساختمان‬ ‫| سیستم مدیریت انرژی ساختمان با نظارت از طریق ‪PLC / PC Web‬‬ ‫| سیستم های مدیریت ساختمان (‪)BMS‬‬ ‫فناورانه‬ ‫|‪ ،ETS‬ابزار نرم افزاری کارامد‬ ‫| ارائۀ جدیدترین نسخه ‪EITT‬‬ ‫| ‪ Falcon Driver‬چیست؟‬ ‫‪۵۸‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫مدیران سازمانی‬ ‫‪28‬‬ ‫| نظام مهندسی کشور؛ سیاست ها و راهکارهای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫سیستم ها‬ ‫| سیستم مدیریت انرژی ساختمان‬ ‫‪۳۴‬‬ ‫| مزایایی اصلی سیستم مدیریت انرژی ساختمان‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫‪۴۲‬‬ ‫| ‪ BMS‬فقط خرید تجهیزات نیست‪ ،‬مجموعه ای از خدمات است‬ ‫| بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های مدیریت ساختمان‬ ‫‪ -۱۳۴۹‬شماره استاندارد بین المللی‪۶۲۷۱ :‬‬ ‫سال چهاردهم‪ ،‬دوره جدید‪ :‬شماره صد | مردادماه ‪1396‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه مطالعات اینده نگر پارسیان(درحال تغییر)‬ ‫طراح گرافیک و صفحه بندی‪ :‬اسماعیل منتهایی‬ ‫مدیر مسئول‪ :‬محمد حسین دهقان‬ ‫مدیر بازرگانی و روابط عمومی‪ :‬علی حکیم الهی‬ ‫شورای سردبیری‪:‬‬ ‫لیتوگرافی‪ ،‬چاپ و صحافی‪ :‬یزدا‬ ‫سیف اله نیک نامی‪ ،‬حمیرا وارسته‪ ،‬محمد عمادی‬ ‫تلفن دفتر نشریه‪۷۴۵۰۶ :‬‬ ‫هیئت تحریریه‪:‬‬ ‫دورنگار‪۲۲۶۹۴۶۷۹ :‬‬ ‫رامین احتشام زاده‪ ،‬حبیب اله نیک نامی‪ ،‬حسین حمیدیا‪،‬‬ ‫‪Basnews.ir‬‬ ‫محمد قاسمی‪ ،‬پویه نوریان‬ ‫نشانی‪ :‬تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی ‪،‬‬ ‫همکاران این شماره‪ :‬مژگان افروزی‪ ،‬مصطفی حاجی زاده‬ ‫پالک ‪ ،۹۰‬واحد ‪۷‬‬ ‫عکس‪ :‬فائزه حمیدیا‬ ‫قیمت‪ ۱۵۰۰۰ :‬تومان‬ ‫سخن اول‬ ‫حلقه گمشده‬ ‫صنعت اتوماسیون ساختمان در ایران‬ ‫سیف اله نیک نامی | اتوماسیون ساختمان‪ ،‬برخالف تعریف نادرستی که در کشور ما وجود دارد‪ ،‬شبکه پیوسته ای از مجموع سیستم های هوشمند کنترلی‬ ‫و سیستم های جریان ضعیف‪ 1‬در ساختمان است‪ .‬شبکه ای منظم که با همکاری هماهنگ سیستم های کنترل کننده تاسیسات برق و مکانیک‪ ،‬حفاظت‬ ‫الکترونیک (دوربین های مدار بسته‪ ،‬دزدگیر و اعالن حریق) و نرم افزارهای هوشمند معنا می یابد‪ .‬می توان گفت عملکرد اتوماسیون ساختمان مشابه ارتباطات‬ ‫و انتقال پیام عصبی در بدن انسان است و فقط در صورتی نتیجه می دهد که بتواند‪ ،‬به موقع و با حساسیت دقیق‪ ،‬نیاز سیستم را شناسایی و پاسخ مناسب‬ ‫را ارائه کند‪ .‬ب ه این ترتیب‪ ،‬یکی از ضعف های اشکار صنعت اتوماسیون ساختمان در ایران را می توان در ناهماهنگی و پراکندگی حوزه عمل صنایع مرتبط‬ ‫جست وجو کرد‪.‬‬ ‫به دلیل نارسایی در تعریف و شناسایی درست این صنعت مهم در کشور‪ ،‬شاهد بی نظمی در ارائه خدمات اتوماسیون ساختمان از مرحله طراحی گرفته تا‬ ‫راه اندازی و اجرا هستیم‪ .‬تا جایی که یکی از مهم ترین دستاوردهای این صنعت‪ ،‬یعنی کاهش چشمگیر هزینه ها در کنار افزایش استانداردهای الزم‪ ،‬قربانی‬ ‫ضعف اگاهی و انتخاب گری کارفرمایان و مهندسان مشاور شده است‪ .‬متاسفانه کارفرمایان و اغلب مهندسان مشاور ساختمان دانش بسیار کمی درباره‬ ‫فناوری اتوماسیون ساختمان دارند و بی اطالعی ان ها از تجهیزات‪ ،‬خدمات و روش های کاربرد محصوالت نه تنها نتیجه کیفی مطلوبی به بار نمی دهد‪ ،‬بلکه‬ ‫هزینه های تمام شده را به شکل غیرمنطقی و سرسام اور باال می برد‪ .‬سرچشمه این معضل را می توان در غالب بودن دیدگاه بازرگانی به این صنعت به جای دید‬ ‫مهندسی یافت‪ .‬اولویت اصلی که نیاز کشور ما در این مقطع است سامان دهی مهندسی صنعت اتوماسیون ساختمان در گرو اطالع رسانی درست و گسترش‬ ‫اگاهی و دانش الزم در پرتو اموزش است‪ .‬بنابراین هرگونه فعالیت بازرگانی در این عرصه بدون اموزش و اگاه سازی کارفرمایان‪ ،‬مهندسان مشاور و مجری‬ ‫طرح های اتوماسیون‪ ،‬بی ثمر و مخرب خواهد ماند‪.‬‬ ‫کارکرد صحیح فرایند اتوماسیون ساختمان وابسته به روند پیوسته ای از‬ ‫مراحل «طراحی‪« »،‬انتخاب‪« »،‬زنجیره تامین‪« »،‬اجرا» و «پشتیبانی»‬ ‫است‪ .‬بدون دانش کافی در هر یک از این حلقه ها‪ ،‬فرایند از شکل صحیح‬ ‫و کارامد خود خارج می شود‪ .‬در حالی که اگر از همان ابتدا دانش و شناخت‬ ‫الزم موجود باشد‪ ،‬اثر زنجیره ای متوالی را در کاهش هزینه های پروژه‬ ‫خواهیم دید‪ .‬از این رو می توان گفت نیاز ویژه فضای اتوماسیون ساختمان‬ ‫ماهنامه اتوماسیون ساختمان باسرلوحه قراردادن اموزش‪ ،‬اگاهی و تبین‬ ‫درست این صنعت ‪-‬به عنوان حلقه گمشده اتوماسیون ساختمان‪ -‬بر ان‬ ‫است تا با معرفی و شناسایی روندها‪ ،‬استانداردها و برندهای موفق و معتبر‪،‬‬ ‫زمینه رشد و توسعه و افزایش بهره وری این صنعت را فراهم نماید‪ .‬بی تردید‬ ‫این فناوری نوپا در کشورمان نیازمند نگاه مهندسی و مدیریت یکپارچه است‬ ‫تا در پرتو همکاری و فعالیت منسجم سیستم های مجزا فاصله بسیار خود‬ ‫را با استانداردهای جهانی کم کند و در مسیر رشد و بهره برداری قرار گیرد‪.‬‬ ‫در کشور ما بسترسازی هدفمند اموزش و ارتقاء سطح اگاهی در همه سطوح‬ ‫اجرایی و کاربردی است‪.‬‬ ‫‪1 Extra Low Voltage‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪12‬‬ ‫گزارش رویدادها‬ ‫‪13‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫گزارش و‬ ‫رویدادها‬ ‫رویدادهای بین المللی‬ ‫گردهمایی فعاالن صنعت اینترنت اشیاء در ‪ISE 2017‬‬ ‫این گردهمایی برای دومین بار متمادی در یک دوره ‪ 4‬روزه از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۰‬فوریه ‪ ۱۹( 2017‬تا ‪ ۲۲‬بهمن ‪ )۱۳۹۵‬با موضوع تجمیع سیستم های هوشمندسازی‬ ‫و صنایع مرتبط با اینترنت اشیاء (‪ )IOT‬در امستردام برگزار شد‪ .‬در این رویداد متخصصین این رشته شامل مهندسین مکانیک‪ ،‬برق‪-‬الکترونیک و‬ ‫کنترل از ‪ 150‬کشور شرکت کرد ه بودند‪.‬‬ ‫نشست یادشده میزبان بزرگان حوزه ‪ IOT‬بود و انجمن بین المللی ‪ KNX‬نیز با طیف وسیعی از کاربران و اعضای خود در این نشست شرکت کرد‪ .‬در‬ ‫حاشیه این گردهمایی علمی‪ ،‬نمایشگاهی از دستاوردهای کمپانی های شرکت کننده برپا شد که انجمن ‪ ،KNX‬مانند دیگر رقیبان‪ ،‬جدیدترین محصوالت‬ ‫خود را در این نمایشگاه عرضه کرد‪ .‬در حاشیه این نمایشگاه‪ KNX ،‬از جدیدترین ابزار نرم افزاری خود تحت عنوان ‪ ETS INSIDE‬رونمایی کرد‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪14‬‬ ‫حضور پررنگ انجمن جهانی ‪ KNX‬در نمایشگاه ‪CeBIT‬‬ ‫در اوایل ماه مارس ‪( 2017‬اسفند ماه ‪ )1395‬نمایشگاهی بین المللی با عنوان «کاربرد فناوری اطالعات در خانه هوشمند و اتوماسیون ساختمان» در شهر‬ ‫هانوفر برگزار شد‪ .‬شرکت کنندگان اصلی این نمایشگاه مهندسان فناوری اطالعات و الکترونیک در کنار مدعوین خاص و صاحب نظر از سرتاسر دنیا بودند‪.‬‬ ‫ی عملی (وابسته به حوزه هوشمند سازی)‪ ،‬بیان مزایای علمی و عملی استانداردهای خود‬ ‫انجمن جهانی ‪ KNX‬با ارائۀ راه حل های جدید در روش های طراح ‬ ‫و عرضه اپلیکیشن های جدید و فناوری های نوین در این رویداد بزرگ شرکت کرد‪.‬‬ ‫در کنفرانس ‪ ISH‬مطرح شد؛‬ ‫ارائۀ جدیدترین راهکارهای ‪HVAC‬‬ ‫توجه انجمن ‪ KNX‬به سیستم های تهویه مطبوع در حال افزایش است ‪ .‬این مسئله در بزرگ ترین نمایشگاه گرمایش‪ ،‬سرمایش و تهویه مطبوع در شهر‬ ‫فرانکفورت المان با نام ‪ ISH‬کام ً‬ ‫ال مشهود بود‪ .‬این نمایشگاه از چهاردهم تا هجدهم مارس ‪ ۱۸( 2017‬تا ‪ ۲۴‬اسفند ‪ )۱۳۹۵‬میزبان متخصصین حوزه‬ ‫‪ IOT‬بود‪ .‬انجمن ‪ KNX‬نیز‪ ،‬با توجه به وسعت دستاوردهای فناورانه‪ ،‬غرفۀ بزرگی را در این نمایشگاه به خود اختصاص داد‪ .‬راه حل ها و محصوالت‬ ‫تهویه مطبوع ‪ KNX‬از سوی کمپانی های اصلی ان در زمینۀ ‪ KNX IOT‬ارائه شدند‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫برگزاری کنفرانس انجمن ‪CRN‬‬ ‫‪ CRN‬در جایگاه یکی از انجمن های صاحب نام در صنعت فناوری اطالعات‬ ‫و نهادهای خبری وابسته به این صنعت‪ ،‬با هدف جمع اوری ایده های‬ ‫نو و استفاده از نظرات افراد متخصص‪ ،‬سمیناری پنج روزه را از تاریخ‬ ‫‪ ۲۷‬مارس ‪ ۷( ۲۰۱۷‬فروردین ‪ )۹۶‬برگزار کرد‪ .‬بیش از دو هزار نمایندۀ‬ ‫رده باالی اتوماسیون ساختمان و صنعت هوشمند سازی دعوت شده بودند‬ ‫و با بررسی نیازهای بازار‪ ،‬توسعۀ ‪ KNX‬در حیطه اینترنت هوشمند اشیاء‬ ‫و تسهیل در فراگیر کردن این صنعت به بحث و مناظره پرداختند ‪.‬‬ ‫امنیت ساختار اتوماسیون‪ ،‬موضوع اصلی کنفرانس ‪HTNG‬‬ ‫این کنفرانس در ‪۲۸‬مارس ‪ ۸( ۲۰۱۷‬فروردین ‪ )۱۳۹۶‬با موضوع «امنیت‬ ‫نظرات خود را بیان کرد‪ .‬از موضوعات اصلی مطرح شده در سخنرانی وی‬ ‫در ساختار اتوماسیون» در امستردام هلند برگزار شد‪ .‬در این کنفرانس‪،‬‬ ‫می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫‪ KNX‬و گروه های کاری متعلق به ان به بیان ضروریات اجرای‬ ‫• توجه به همه جنبه ها به کمک هوشمندسازی و ایجاد امنیت مطلوب‬ ‫اتوماسیون ساختمان با هدف رویارویی با خطرات امنیتی پرداختند ‪.‬‬ ‫• دستیابی به امنیت با استفاده از فناوری‪ ،KNX IP‬اتصال به اتاق مدیریت‬ ‫هدف دیگر این گردهمایی همکاری و مشارکت میان هتل داران و‬ ‫و اتکا به ‪ BMS‬مناسب در مکان هایی چون هتل ها با تجهیزات کالسیک‬ ‫ارائه دهندگان این فناوری بود که بیشتر با مقاصد امنیتی در امر هتل داری‬ ‫• طراحی و پیکربندی مناسب در نرم افزار ‪ ETS‬و راه اندازی محصوالت‬ ‫به وسیلۀ هوشمندسازی انجام گرفت ‪ .‬اقای دِ مارست‪ ،1‬از بزرگان فناوری‬ ‫امن در تمامی سطوح‬ ‫اتوماسیون ساختمان‪ ،‬از طرف انجمن ‪ KNX‬در جایگاه سخنران اصلی‬ ‫• کاهش خطاهای امنیتی با ارتقاء پایۀ سیستم عامل های الزم برای‬ ‫‪1 Demarest‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دستگاه های فرمان در ‪KNX‬‬ ‫اهدای جوایز ساالنۀ انجمن بین المللی ‪BACnet‬‬ ‫به رسم هر سال‪ ،‬در تاریخ دهم ژانویه ‪ ۲۱( ۲۰۱۷‬دی ‪ ،)۹۵‬انجمن بین المللی ‪ BACnet‬جوایز ساالنۀ برترین اعضای کمیته ‪ BACnet‬را در سطح داخلی‬ ‫ایاالت متحده امریکا اهدا کرد ‪.‬‬ ‫همچنین انجمن بین المللی ‪ BACnet‬در ‪ ۲۹‬ژانویه امسال‪ ،‬طی مراسمی در الس وگاس امریکا با عنوان ‪ ،Control Trends Award‬جوایز اعضای برتر‬ ‫خود را به برگزیدگان در رشته های مختلف تقدیم کرد‪ .‬این جوایز ساالنه با هدف قدردانی از اعضا به دلیل سخت کوشی و همکاری ان ها اهدا می شود‪.‬‬ ‫جوایز در پنج رشتۀ «داوطلب سال‪ ،‬عضو سال‪ ،‬مشاهیر ‪ ،BACnet‬پروژۀ سال و ستارۀ روبه ترقی» به برگزیدگان اختصاص می یابد‪ .‬جایزۀ ستاره روبه ترقی‬ ‫به منظور قدردانی از افراد نوپا در این صنعت اهدا می شود که در بهبود انجمن نقشی داشته اند‪ .‬جایزه پروژه سال این دوره به دانشگاهی چینی در هنگ کنگ‬ ‫اهدا شد ‪ .‬به دلیل پیچیدگی در متمرکز سازی سیستم های ساختمانی متعدد که هر کدام را یک کارفرما راه اندازی کرده بود‪ ،‬از این پروژه تقدیر شد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫رویدادهای ملی‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد‬ ‫برگزارکننده اولین همایش شهرهوشمند‬ ‫و اینترنت اشیاء‬ ‫دانشگاه فردوسی مشهد در روز ‪ 21‬فروردین ‪ 96‬میزبان مهندسان کنترل‬ ‫و ابزار دقیق‪ ،‬برق‪ ،‬مکانیک و متخصصان حوزه اتوماسیون ساختمان بود‬ ‫تا در یک نشست علمی درباره چالش های حوزه اینترنت اشیاء و شهر‬ ‫هوشمند بحث کنند و بهترین ایده ها و راهکارهای عملیاتی در بهبود‬ ‫شبکه های ارتباطی ‪ ،‬اصول امنیت و پنهان سازی‪ ،‬محاسبه دقیق منابع‪،‬‬ ‫رسیدن به بهترین متدها در اتوماسیون و مدیریت بهتر داده ها را به دست‬ ‫اورند‪ .‬از سخنرانان این همایش می توان به پروفسور البرت لئون‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه تورنتو و دکتر رسولی دیسفانی‪ ،‬مجری طرح اینترنت اشیاء در‬ ‫پژوهشگاه فناوری اطالعات و ارتباطات ایران اشاره کرد ‪.‬‬ ‫برگزاری اولین کنفرانس بین المللی‬ ‫اینترنت اشیاء در اصفهان‬ ‫اولین کنفرانس بین المللی «اینترنت اشیاء‪ ،‬کاربردها و زیر ساخت ها» با‬ ‫حضور محققان‪ ،‬دانشگاهیان ‪ ،‬شرکت های صنعتی و ساختمانی مرتبط‪30 ،‬‬ ‫و ‪ 31‬فروردین امسال‪ ،‬در اصفهان برگزار شد‪ .‬رویکرد این کنفرانس «ایجاد‬ ‫امکان تبادل نظر و اطالع یافتن از اخرین فعالیت های پژوهشی و کاربردی‬ ‫در حوزه اینترنت اشیا در ایران و جهان» و «گسترش پژوهش ‪ ،‬کاربرد‬ ‫بو کار اینترنت اشیاء در ایران» بود‪ .‬دانشکده مهندسی کامپیوتر‬ ‫و کس ‬ ‫دانشگاه اصفهان با حمایت سیولیکا (‪ )Civilica‬این رویداد را همراه با‬ ‫سخنرانی و نشست های تخصصی به انجام رساند‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪18‬‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران‬ ‫و صنعت ساختمان کیش‬ ‫سیزدهمین نمایشگاه بین المللی عمران و صنعت ساختمان از تاریخ ‪12‬‬ ‫تا ‪ 15‬اردیبهشت ماه امسال در جزیره کیش برگزار شد‪ .‬در این نمایشگاه‬ ‫فعاالن صنایع راه و ساختمان در حوزه های ماشین االت‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫مصالح عمرانی‪-‬ساختمانی‪ ،‬تاسیسات گرمایشی‪ ،‬سرمایشی و تهویه‬ ‫مطبوع‪ ،‬اسانسور‪ ،‬دکوراسیون داخلی‪ ،‬رنگ و رزین‪ ،‬در و پنجره و شیراالت‬ ‫بهداشتی‪ ،‬پوشش های دیوار و کف‪ ،‬اتوماسیون ساختمان‪ ،‬پیمانکاران و‬ ‫مهندسین مشاور دستاوردهای خود را در مرکز نمایشگاه های بین المللی‬ ‫کیش به نمایش گذاشتند‪ .‬این نمایشگاه از سوی اتاق تعاون ایران و با‬ ‫همکاری شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش به مدت ‪ 4‬چهار روز و با‬ ‫حمایت سازمان منطقه ازاد کیش برگزار شد‪.‬‬ ‫اولین سمپوزیوم معماری پویا‬ ‫این سمپوزیوم در روزهای ‪ 12‬و ‪ 13‬تیرماه ‪ 96‬با حضور شرکت های‬ ‫تخصصی در حوزه طراحی‪ ،‬معماری و دکوراسیون‪ ،‬اتوماسیون ساختمان‪،‬‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬تجهیزات ساختمانی‪ ،‬تجهیزات بهداشتی‪ ،‬لوازم الکتریکی‬ ‫و صنایع مرتبط در هتل المپیک تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫رشد و ارتقاء معماری پایدار مبتنی بر اصول صرفه جویی در منابع‪ ،‬طراحی‬ ‫برای بازگشت به چرخه زندگی‪ ،‬طراحی برای اسایش انسان ها و ایجاد‬ ‫دگرگونی برای پویایی طراحی بنا از اهداف اصلی سمپوزیوم بود‪ .‬این‬ ‫رویداد سه محور علمی‪ ،‬تجاری و مسئولیت اجتماعی را دنبال می کرد‪.‬‬ ‫در روز دوم‪ ،‬همایشی با حضور کارگروه های تخصصی مرتبط و با دعوت‬ ‫از متخصصین تراز اول ان برگزار شد که حاصل ان بررسی چالش ها و‬ ‫ارائه راهکارها‪ ،‬جمع اوری ایده های نو‪ ،‬نمایش طراحی های جدید و معرفی‬ ‫منابع علمی جدید در این رشته بود‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫رویدادهای ایرانی پیشرو در اتوماسیون ساختمان و هوشمندسازی‪ ،‬مرداد ماه ‪1396‬‬ ‫تو ساز شهری‬ ‫کنفرانس ملی نقش مهندسی مکانیک در ساخ ‬ ‫‪ ۳‬تا ‪ ۴‬مردادماه ‪96‬‬ ‫مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت‬ ‫نمایشگاه صنعت ساختمان تهران‬ ‫‪ 21‬تا ‪ ۲۴‬مرداد ماه ‪96‬‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫کنفرانس بین المللی عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی ایران معاصر‬ ‫تهران ‪ -‬دانشگاه شهید بهشتی‬ ‫‪ 25‬مردادماه ‪96‬‬ ‫سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق‬ ‫مازندران‪ -‬دانشگاه بابل‬ ‫‪ 26‬مردادماه ‪96‬‬ ‫رویدادهای خارجی پیشرو در اتوماسیون ساختمان و هوشمندسازی‪ ،‬جوالی و اگوست ‪2017‬‬ ‫کنفرانس سیستم های مدیریت هوشمند انرژی‬ ‫‪ 26‬تا ‪ 27‬جوالی ‪2017‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ -‬تگزاس‬ ‫‪unwired.eu.com‬‬ ‫چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی درکنترل‪ ،‬اتوماسیون و رباتیک(‪)ICINCO‬‬ ‫‪ 26‬تا ‪ 28‬جوالی ‪2017‬‬ ‫اسپانیا (مادرید)‬ ‫‪icinco.org‬‬ ‫کنفرانس اتوماسیون هوشمند (‪)2017 CHICAGO‬‬ ‫‪ 31‬جوالی تا ‪ 2‬اگوست ‪2017‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪-‬شیکاگو‬ ‫‪intelligentautomation.iqpc.com‬‬ ‫کنفرانس بین المللی اتوماسیون‪ ،‬کنترل و سیستم های تجمیع سازی(‪)2017 CYBER‬‬ ‫‪ 31‬جوالی تا ‪ 4‬اگوست ‪2017‬‬ ‫ایاالت متحده امریکا‬ ‫‪ieee-cyber.org‬‬ ‫کنفرانس ساالنه مهندسی عمران ‪ ،‬معماری و توسعه مدیریت شهری‬ ‫‪ ١٧‬و ‪ ١٨‬اگوست ‪2017‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هند‬ ‫‪iccubea.com‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫‪21‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫اتوماسیون‬ ‫اسایش‪ ،‬امنیت و افزایش بهره وری؛‬ ‫دستاورد اتوماسیون ساختمان‬ ‫محمد قاسمی | یکی از جدید ترین ایده های‬ ‫گفته می شود که ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫امروزه‪ ،‬ساختمان های مدرن از سیستم های‬ ‫عنوان شده در صنعت ساختمان استفاده از‬ ‫در کنار هم موجب امنیت باال‪ ،‬نگهداری اسان‬ ‫پیچیده ای استفاده می کنند که اجزای ان ها‬ ‫مفاهیم اتوماسیون و هوشمندسازی ان است‪.‬‬ ‫و همچنین کاهش مصرف انرژی و هزینه‬ ‫به گونه ای بهبود و توسعه یافته اند که امکان‬ ‫در ابتدای دهه ‪ 80‬میالدی با پیشرفت فناوری‬ ‫می شود‪ .‬اتوماسیون‪ ،‬عالوه بر موارد یاد شده ‪،‬‬ ‫تعیین مستقل شرایط هر کدام از سیستم های‬ ‫و ساخت رایانه های شخصی ‪ ،‬تحوالت زیادی در‬ ‫کیفیت زندگی را نیز بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫روشنایی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬گرمایشی‪ ،‬تهویه مطبوع و‪...‬‬ ‫مدیریت ‪ ،‬فناوری و تولید به وجود امد‪ .‬اصول‬ ‫از انج ا که مهم ترین عامل حفظ و مدیریت‬ ‫را برای مالکان فراهم اورند‪.‬‬ ‫اولیه اتوماسیون ساختمان و ساختمان های‬ ‫منابع انرژی صرفه جویی در مصرف است‪،‬‬ ‫درحالی که برای کسب صرفه های اقتصادی‬ ‫هوشمند حدود سال ‪ 1981‬میالدی در ایاالت‬ ‫به کارگیری فناوری های جدید و تلفیق ان ها‬ ‫حقیقی‪ ،‬می بایست این سیستم ها به صورت‬ ‫متحده امریکا ظاهر شد‪ .‬در ابتدا سیستم های‬ ‫با اتوماسیون ساختمان بهینه سازی مصرف‬ ‫مجتمع و در یک روش ساختاری و پویا به‬ ‫اتوماتیک ایمنی ‪ ،‬سیستم های نور و تهویه‬ ‫انرژی را به دنبال دارد‪ .‬فناوری اطالعات موجب‬ ‫م اتوماسیون‬ ‫یکدیگر متصل شوند‪ .‬سیست ‬ ‫ظاهر شدند‪ .‬یک ساختمان هوشمند ارتباط‬ ‫پیشرفت سیستم های مختلف در محیط زندگی‬ ‫ساختمان‬ ‫زیرسیستم های‬ ‫و پیوستگی میان دسترسی‪ ،‬نوردهی‪ ،‬امنیت ‪،‬‬ ‫می شود و تغییراتی را نیز در محیط اعمال‬ ‫جداگانه ساختمان و کمینه سازی هزینۀ ‬ ‫نظارت ‪ ،‬مدیریت و ارتباط راه دور و مصرف‬ ‫در برابر شرایط فیزیکی‬ ‫می کند‪ .‬این سیستم ها ‬ ‫مصرف انرژی و اثرات زیست محیطی با کمک‬ ‫ش رو قرار می دهد‪ .‬الزم است‬ ‫انرژی را پی ‬ ‫موجود واکنش نشان می دهند و تغییرات را‬ ‫بسترهای یادشده می شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬با ‬ ‫برای روشن شدن موضوع به معرفی و بیان‬ ‫کنترل می کنند‪ .‬این مجموعه از سیستم های‬ ‫توجه به کنترل اثرات محیطی ساختمان های‬ ‫اهداف اتوماسیون و هوشمندسازی ساختمان‬ ‫امنیتی‪ ،‬امکانات نگهداری و ارتباطی کم هزینه تر‬ ‫هوشمند خدمات مفیدی نظیر روشنایی‪،‬‬ ‫بپردازیم‪ .‬مدیریت هوشمند به روش هایی‬ ‫و کارامدتری برخوردار است‪.‬‬ ‫گرمایش و سرمایش‪ ،‬هوای تنفسی مطلوب‪،‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪22‬‬ ‫سبب‬ ‫تجمیع‬ ‫امنیت فیزیکی و خدمات بهداشتی مناسب را با‬ ‫است‪ ،‬به طوری که در اندک زمانی زمین های‬ ‫و قدیمی‪ ،‬ارامش حاصل از نواوری های روز‬ ‫کمترین هزینه در طول چرخۀ زندگی ساختمان‬ ‫خالی به سرعت پی ریزی شده و از دل ان ها‬ ‫را نیز داشته باشند‪ .‬حال سوال بیشتر کاربران‬ ‫فراهم می کنند‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬کارشناسان و‬ ‫بنایی زیبا متولد می شود‪ .‬ولی در این میان نیز‬ ‫این است که هزینۀ هوشمندسازی چه مقدار‬ ‫متخصصان عرصۀ فناوری برق در حوزه های‬ ‫هستند کسانی که دل در گرو خانه های ویالیی‬ ‫است و ایا هزینه های پیاده سازی سیستم‬ ‫دیجیتال و انالوگ و متخصصان مهندسی‬ ‫و قدیمی داشته و زندگی در این مکان ها را به‬ ‫هوشمند ساختمان قابل قبول است یا باید از‬ ‫کنترل و مکانیک با ارائۀ روش ها و ابـزار‬ ‫زندگی در برج ها و اپارتمان های بلند ترجیح‬ ‫هوشمند کردن ان صرف نظر کرد؟ این سوالی‬ ‫خاص سعی در کنترل هوشـمند در بخش های‬ ‫می دهند‪ .‬این گروه از مردم به واسطۀ دلبستگی‬ ‫است که با برشمردن مصادیق تاثیر اتوماسیون‬ ‫مختـلف ساختمان کرده اند‪.‬‬ ‫به خانه های قدیمی‪ ،‬توجه خود را به فناوری و‬ ‫ساختمان بر ارزش افزوده کاربر و مدیریت‬ ‫به صراحت می توان گفت هدف اصلی اتوماسیون‬ ‫تجهیزات مدرن از دست نداده اند و همواره به‬ ‫بهینه مصرف انرژی در همین شماره به پاسخ‬ ‫ان پی می برید‪.‬‬ ‫ساختمان اسایش ‪ ،‬راحتی و امنیت کاربران‬ ‫ضمن استفاده کارامد از منابع موجود است‪.‬‬ ‫دسترسی اسان به تجهیزات ‪ ،‬سطح کاربری‬ ‫نکته ضروری این است که برای محاسبه‬ ‫مدیریت هوشمند به روش هایی گفته‬ ‫می شود که ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫مناسب ‪ ،‬شرایط محیطی مطلوب ‪ ،‬سیستم های‬ ‫در کنارهم موجب امنیت باال‪ ،‬نگهداری‬ ‫امنیتی کارامد و‪ ...‬همه عواملی هستند که‬ ‫اسان و همچنین کاهش مصرف انرژی‬ ‫هدف اسایش و احساس رضایت کاربر را از‬ ‫سیستم های اتوماسیون براورده می کنند‪.‬‬ ‫هزینه های هوشمند سازی یک ساختمان یا‬ ‫به اختصار قیمت خانه هوشمند می بایست‬ ‫سلیقۀ مالک یا سازنده را در نظر داشت ‪ ،‬زیرا‬ ‫و هزینه می شود‪ .‬اتوماسیون‪ ،‬عالوه بر‬ ‫به علت گستردگی محصوالت هوشمند سازی‬ ‫موارد یاد شده ‪ ،‬کیفیت زندگی را نیز‬ ‫ساختمان‪ ،‬کارفرما با توجه به نیاز خود می تواند‬ ‫بهبود بخشیده است‪.‬‬ ‫هم اکنون از نظر اقتصادی‪ ،‬در کالن شهرها و‬ ‫از برخی تجهیزات چشم پوشی کند و هزینه های‬ ‫شهرهای بزرگ و کوچک‪ ،‬به لطف پیشرفت های‬ ‫پروژه را کاهش دهد یا با خرید تجهیزات‬ ‫مهم در حوزۀ صنعت ساختمان‪ ،‬سرعت‬ ‫دنبال تلفیق این دو با یکدیگر از راه بازسازی‬ ‫هوشمند لوکس ارزش افزوده پروژۀ خود را‬ ‫تو ساز به شکلی باور نکردنی افزایش یافته‬ ‫ساخ ‬ ‫هستند تا در کنار لذت زندگی در منزلی زیبا‬ ‫چندین برابر کند‪.‬‬ ‫‪23‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫اتوماسیون ساختمان‬ ‫حبیب اله نیک نامی | سیستمی که وظیفۀ اندازه گیری و پایش‪ ،‬کنترل و‬ ‫سیستم های اتوماسیون ساختمان از نظر راه حل های الزم برای پیاده سازی‬ ‫مدیریت خدمات و سرویس ها را با استفاده از مجموعه ای از سخت افزارها‬ ‫در ساختمان ها به دو دستۀ شناخته شدۀ اتوماسیون خانگی‪ 1‬و سیستم های‬ ‫و نرم افزارهای مرتبط ‪-‬تحت یک شبکۀ استاندارد در ساختمان‪ -‬بر عهده ‬ ‫مدیریت ساختمان‪ )BMS( 2‬تقسیم می شوند‪ .‬سیستم های اتوماسیون‬ ‫دارد‪ ،‬سیستم «اتوماسیون ساختمان» نامیده می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عموما در ساختمان های‬ ‫خانگی‪ ،‬همان گونه که از نامشان پیداست‪،‬‬ ‫امروزه از اتوماسیون ساختمانی برای یکپارچه سازی و کنترل و مدیریت‬ ‫مسکونی و برای پروژه هایی مناسب اند که کاربری شخصی دارند‪ ،‬مانند‬ ‫تمام زیرسیستم های موجود در یک ساختمان اعم از سیستم های‬ ‫مجتمع های اداری که مالکیت هر واحد ان مت یک نفر است‪ .‬این در حالی ‬ ‫تاسیسات مکانیکی (سرمایش‪ ،‬گرمایش و تهویه مطبوع)‪ ،‬تاسیسات‬ ‫است که سیستم های مدیریت ساختمان برای رویارویی با دغدغه های‬ ‫الکتریکی (روشنایی‪ ،‬تابلوهای برق‪ ،‬بانک های خازنی و‪ ،)...‬سیستم های‬ ‫موجود در ساختمان های بلند مرتبه با کاربری هایی چون اداری‪-‬تجاری‪،‬‬ ‫اعالم حریق‪ ،‬نظارت تصویری‪ ،‬مدیریت پارکینگ‪ ،‬کنترل تردد و دیگر‬ ‫بیمارستان و ‪ ...‬پدید امده اند‪.‬‬ ‫زیر سیستم های پیاده سازی شده در ساختمان استفاده می شود ‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪1 Home Automation‬‬ ‫‪2 Building Management System‬‬ ‫اتوماسیون خانگی‬ ‫اتوماسیون خانگی به عنوان سیستمی نوظهور و در حال گسترش‪ ،‬اصو ًال‬ ‫روزافزون فناوری و همچنین تغییر نیازهای زیست محیطی متحول‬ ‫متوجه ساختمان هایی است که کنترل انحصاری ان ها در دست مالک‬ ‫شده است ‪ .‬ساختمان های هوشمند عملکردشان به صورت خودکار کنترل‬ ‫ن با کاربری‬ ‫شخصی و مطابق با نظر و سلیقۀ اوست‪ ،‬مثال بارز ان ساختما ‬ ‫می شود و توان پاسخگویی را به نیازهای در حال تغییر در داخل و محیط‬ ‫شخصی مانند ساختمان های مسکونی‪ ،‬واحدهای تجاری و اداری یک‬ ‫پیرامون ساختمان دارند ‪.‬‬ ‫مجتمع تجاری بلند مرتبه است‪.‬‬ ‫به طور کلی ساختمانی هوشمند است که بتواند ‪:‬‬ ‫این سیستم در پایین ترین سطح خود می تواند ناظر به همۀ خدمات و‬ ‫•‬ ‫محصوالتی باشد که بدون دخالت مالک‪ ،‬سناریوی از پیش تعریف شده ای‬ ‫سیستم ها‪ ،‬سرویس ها و مدیریت) را فراهم نماید ؛‬ ‫شرایطی بهینه برای ارتباط چهار مولفه اصلی ساختمان (ساختار‪،‬‬ ‫را در سیستم اجرا می کنند‪ .‬کنترل از ر ا ه دور وسایل‬ ‫خانگی نیز بخشی از سیستم اتوماسیون خانگی‬ ‫ساختمان های هوشمند ساختمان هایی‬ ‫هستند که عملکردشان به صورت‬ ‫محسوب می شود ‪ .‬ساختمان های دارای این فناوری ها‬ ‫خودکار کنترل می شود و توان‬ ‫را «خانه هوشمند»‪ 1‬می نامند‪ .‬اتوماسیون خانگی‬ ‫پاسخگویی به نیازهای در حال تغییر‬ ‫شامل کنترل و مکانیزه کردن روشنایی‪ ،‬تهویه‪ ،‬پرده ها و‬ ‫در داخل و محیط پیرامون ساختمان‬ ‫دارند‪ .‬اتوماسیون خانگی شامل کنترل‬ ‫•‬ ‫با حداقل هزینه به شکل موثر از منابع موجود‬ ‫استفاده کند ‪.‬‬ ‫• با تدارک دیدن شرایط مناسب محیط داخلی‪ ،‬میزان‬ ‫بهره وری افراد ساکن در ساختمان را افزایش دهد ؛‬ ‫بنابراین یک ساختمان هوشمند باید شرایط داخلی‬ ‫ن موارد از راه پانل های نصب شدنی‬ ‫امنیت است ‪.‬همه ای ‬ ‫و مکانیزه کردن روشنایی‪ ،‬تهویه‪ ،‬پرده ها‬ ‫ساختمان را از نظر راحتی‪ ،‬اسایش و ایمنی به شکل‬ ‫روی دیوار‪ ،‬از داخل واحد‪ ،‬به صورت محلی یا از راه دور‬ ‫و امنیت است ‪.‬‬ ‫مناسب برای ساکنان مهیا کند؛ ب ا توجه به سازگاری‬ ‫در طول چرخۀ عمر ساختمان‪ ،‬از نظر زیست محیطی و‬ ‫به وسیلۀ اینترنت یا تلفن هدایت می شوند ‪.‬‬ ‫از لحاظ تاریخی مفهوم ساختمان هوشمند سابقۀ کوتاهی دارد ‪ .‬تعاریف‬ ‫مصرف منابع‪ ،‬توانایی حفاظت از زمین و کمک به نسل اینده را داشته باشد ‬ ‫ابتدایی در اوایل دهۀ ‪ ۱۹۸۰‬میالدی ارائه شده و به مرور زمان در کنار پیشرفت‬ ‫و همچنین از لحاظ اقتصادی‪ ،‬ارزش افزوده ای را برای مالکان و ساکنان‬ ‫‪1 Smart Home‬‬ ‫ان فراهم اورد‪.‬‬ ‫‪25‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫سیستم مدیریت ساختمان‬ ‫مدیریت هوشمند ساختمان به مجموعه ای از سخت افزار ها و نرم افزارهایی گفته می شود که با هدف نظارت و رصد پیوستۀ قسمت های مهم در ساختمان‬ ‫نصب می شوند ‪ .‬وظیفۀ این مجموعه پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان با هدف کاهش مصارف ناخواسته و تخصیص منابع انرژی به فضاهای‬ ‫در حال استفاده است ‪ .‬این سیستم می تواند دربرگیرنده تمام سیستم های الکتریکی‪ ،‬مکانیکی و حفاظتی ساختمان باشد ‪ .‬این سرویس ها شامل‬ ‫زیرسیستم های گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع‪ ،‬اسانسور‪ ،‬نیروگاه برق اضطراری‪،‬پله برقی‪ ،‬کنترل روشنایی‪ ،‬دوربین مدار بسته‪ ،‬اعالم و اطفای حریق‬ ‫و کنترل تردد هستند ‪.‬‬ ‫این سیستم ضمن نظارت بر بخش های مختلف ساختمان و ایجاد شرایط محیطی مناسب با ارائۀ خدمات هم زمان‪ ،‬سبب بهینه سازی مصرف انرژی‪،‬ارتقاء‬ ‫سطح کارایی و بهره وری دستگاه ها‪ ،‬ارزش افزوده و به کارگیری بهتر امکانات موجود در ساختمان می شود ‪ .‬بدیهی است با این کار سرمایۀ اولیه ای که‬ ‫صرف اجرای این سیسـتم شده است از راه صـرفه جویی های حاصـل از ان جبران می شود ‪ .‬در این سیستم‪ ،‬انرژی به درستی مصـرف می شود و ضمن‬ ‫محـافظت از انرژی تولید شده‪ ،‬صـرفه جویی و بهره وری مناسب صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫پس به طور کلی وظیفه مدیریت هوشمند ساختمان پایش مداوم بخش های مختلف ساختمان با هدف کاهش مصارف‬ ‫ناخواسته و تخصیص منابع انرژی به فضاهای در حال استفاده است ‪ .‬مدیریت هوشمند زیرسیستم های مختلف‬ ‫موجود در ساختمان را به یکدیگر مرتبط و یک ساختمان کام ً‬ ‫ال خودکار و هوشمند را ایجاد می کنند تا‬ ‫اسایش ‪ ،‬امنیت و کارامدی بیشتر برای ساکنان ان و هزینۀ مصرف انرژی کمتر تامین شود‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫تمایز رویکرد کاربری در ساختمان هوشمند‬ ‫در اتوماسیون خانگی‪ ،‬کنترل‬ ‫مربوط به تجهیزاتی است که‬ ‫محمد عمادی | هنگامی که کنترل هر یک از‬ ‫شناخت کامل از فناوری روز کنترل ساختمان‬ ‫سیستم های ساختمان مانند سیستم روشنایی‪،‬‬ ‫ندارند) یا به عهدۀ شرکت فروشندۀ تجهیزات‬ ‫سیستم کنترل هشدار اتش‪ )HVAC( 1‬و موارد‬ ‫کنترلی است که به علت مشخص نبودن موضع‬ ‫دیگر به شکل خودکار انجام شود و تمام این‬ ‫کارفرما در خرید و تصمیم گیری‪ ،‬این شرکت ها‬ ‫سیستم ها در یک شبکه به هم پیوسته باشند‬ ‫در انتهای پروژه به تیم مشاور اضافه می شوند‪،‬‬ ‫و با کمک نرم افزار یکپارچه سازی و ِسرور‬ ‫در تجمیع سازی‬ ‫ی که دیگر کار زیادی ‬ ‫هنگام ‬ ‫ً‬ ‫اصطالحا‬ ‫و اپراتور حرفه ای مدیریت شوند‪،‬‬ ‫نمی توان انجام داد ‪.‬‬ ‫این درگاه ها عبارت اند از کلید‪ ،‬کنترل کننده‪،‬‬ ‫برقرار است ‪.‬‬ ‫‪ .2‬اگر در یک پروژه مولفه های مدیریت‬ ‫صفحه لمسی‪ ،3‬تبلت و موبایل‪ ،‬لپ تاپ و‬ ‫بنا براین تا زمانی که یکپارچه سازی انجام‬ ‫ساختمان به خوبی پیش بینی نشود‪ ،‬ایده های‬ ‫اینترنت‪.‬‬ ‫نشده باشد‪ ،‬مدیریت ساختمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫تجاری شرکت فروشنده هنگام خرید ساختمان‬ ‫اما بخش مدیریت از یک سو اجازۀ کنترل‬ ‫اما امروزه به اشتباه هر کنترل اتوماتیک در‬ ‫تغییر خواهد کرد و متفاوت با ایده های اولیه‬ ‫تجهیزات فضای مصرف کننده را ندارد و فقط‬ ‫یکی از سیستم های ساختمان‪ ،‬نظیر کنترل‬ ‫طراح خواهد بود‪.‬‬ ‫اجازه دارد تا جایی که به حریم خصوصی‬ ‫تهویه مطبوع‪ ،‬به مدیریت ساختمان نسبت‬ ‫‪ .3‬معمو ًال تیم فنی فروشنده بدون در نظر گرفتن‬ ‫افراد اسیب وارد نشود کنترل را به عهده گیرد‪ .‬‬ ‫داده می شود‪ .‬با یک بررسی دقیق متوجه‬ ‫ایده های اولیۀ طراح و بر اساس سطح دانش‬ ‫درنتیجه سیستم مدیریت تضمین صد درصدی‬ ‫خواهید شد ساختمان هایی که به معنای‬ ‫و تجربۀ خود سیستم را راه اندازی می کند و از‬ ‫برای صرفه جویی انرژی نخواهد داشت‪ ،‬چون‬ ‫واقعی مدیریت می شوند در کل کشور به تعداد‬ ‫پروژه خارج می شود‪ .‬این نوع راه اندازی معمو ًال‬ ‫اگر فن کوئل یا چراغ داخل فضا بی دلیل روشن‬ ‫انگشتان یک دست نمی رسند‪.‬در اینجا به شرح‬ ‫ناتمام و ناکارامد است‪.‬‬ ‫باشد مصرف انرژی مدیریت نشده است‪.‬‬ ‫کلی دالیل اصلی می پردازیم‪:‬‬ ‫‪ .4‬چنانچه سیستم به صورت کامل راه اندازی‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬در اتوماسیون خانگی تفاوت‬ ‫‪ .1‬در هیچ پروژه ای از ابتدا مشاورحرفه ای‬ ‫شود‪ ،‬تیم بهره بردار دانش فنی کافی و اگاهی‬ ‫ساختمان از نظر کنترلی از دید مصرف کننده‬ ‫بخش مدیریت ساختمان حضور ندارد و مشاوره‬ ‫الزم از ایده های کنترلی اولیه ندارد و پس‬ ‫کام ً‬ ‫ال ملموس است‪ ،‬چون کنترل در اختیار خود‬ ‫این قسمت یا به عهدۀ مهندس ان تاسیسات‬ ‫از مدتی به این نتیجه می رسد که بعضی‬ ‫اوست‪ .‬اما در سیستم مدیریت‪ ،‬تمام کنترل‬ ‫ً‬ ‫الکتریکی است (که‬ ‫عمدتا دانش کنترلی و‬ ‫قسمت های سیستم مدیریتی مناسب است و‬ ‫در اختیار اپراتور حرفه ای قرار دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫بقیه باید از مدار خارج شود ‪.‬‬ ‫بیان تفاوت های سیستم مدیریت ساختمان و‬ ‫در اتوماسیون خانگی‪ ،‬کنترل مربوط به تجهیزاتی‬ ‫اتوماسیون خانگی این دو عامل در کنترل کامل‬ ‫است که مصرف کننده در فضای زندگی خود با‬ ‫یک ساختمان مکمل یکدیگرند ‪.‬‬ ‫در اتوماسیون خانگی عالوه بر ‬ ‫ان ها سروکار دارد و نمای کنترل باید در اختیار‬ ‫این موارد‪ ،‬لوکس بودن و ایجاد‬ ‫رویکرد سیستم مدیریت ساختمان کاربری‬ ‫مصرف کننده قرار گیرد‪ .‬از این رو درگاه های‬ ‫راحت تر و صرفه جویی انرژی است‪ ،‬ولی‬ ‫ارتباطی باید هم متنوع و دردسترس باشند‬ ‫در اتوماسیون خانگی عالوه ب ر این موارد‪،‬‬ ‫و هم ساده و راحت تامصرف کننده بتواند با‬ ‫لوکس بودن و ایجاد فضای کنترلی برای‬ ‫کمک ان ها به شبکۀ کنترلی فرمان دهد‪.‬‬ ‫مصرف کننده نیز مهم است ‪.‬‬ ‫سیستم مدیریت ساختمان‬ ‫‪2‬‬ ‫رویکرد سیستم مدیریت‬ ‫ساختمان کاربری راحت تر و‬ ‫صرفه جویی انرژی است‪ ،‬ولی‬ ‫فضای کنترلی برای مصرف کننده‬ ‫نیز مهم است ‪.‬‬ ‫‪1 Fire Alarm Access Control‬‬ ‫ ‪2 Building Management System‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫مصرف کننده در فضای زندگی‬ ‫خود با ان ها سروکار دارد و‬ ‫نمای کنترل باید در اختیار‬ ‫مصرف کننده قرار گیرد اما در‬ ‫سیستم مدیریت‪ ،‬تمام کنترل در‬ ‫اختیار اپراتور حرفه ای قرار دارد‪.‬‬ ‫‪3 touch panel‬‬ ‫‪28‬‬ ‫تو گـو‬ ‫گف ‬ ‫مدیران سازمانی‬ ‫‪29‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫مدیران سازمانی‬ ‫پویه نوریان | سازمان نظام مهندسی کشور از جمله نهادهایی است‬ ‫که می تواند نقش مهمی را در ایجاد زیرساخت های توسعه ای در صنعت‬ ‫اتوماسیون ساختمان ایفا کند‪ .‬چه در بستر توسعه و پیاده سازی تجهیزات‬ ‫فنی‪-‬مهندسی و چه در عرصه اموزش‪ ،‬نظام مهندسی کشور نیازمند‬ ‫تدوین سیاست های کالن و راهبردی در صنعت هوشمندسازی است‪.‬‬ ‫برای انکه بدانیم تاکنون چه برنامه ها و راهکارهایی از سوی این سازمان‬ ‫نظام مهندسی کشور؛‬ ‫سیاست ها و راهکارهای‬ ‫هوشمندسازی‬ ‫س کمیته تخصصی مکانیک سازمان نظام‬ ‫ارائه شده با رامین کرمی‪ ،‬رئی ‬ ‫مهندسی استان تهران‪ ،‬گفت وگو کردیم که شرح ان را می خوانید‪.‬‬ ‫در ابتدا خالصه ای از عملکرد سا ل های اخیر خود را در سازمان‬ ‫نظام مهندسی بفرمایید‪.‬‬ ‫به عقیده من‪ ،‬از نظر خالهای مهندسی مکانیک و بخش تاسیسات‪ ،‬ایران‬ ‫بیش از صد سال از کشور های اروپایی عقب است و همین موجب کم شدن‬ ‫عمر ساختمان های ما شده است‪ .‬برای رفع این مشکالت کارهای خوبی‬ ‫در سازمان انجام شده است‪ :‬بحث نظارت مکانیک در ساختمان های زیر‬ ‫رامین کرمی‪ ،‬دانش اموخته کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه‬ ‫س کمیته تخصصی‬ ‫تربیت مدرس‪ ،‬عضو هیئت مدیره و رئی ‬ ‫مکانیک سازمان نظام مهندسی استان تهران است‪ .‬وی سال ها‬ ‫در زمینه تاسیسات مکانیک در شرکت های مشاور و نیز در وزارت‬ ‫نفت‪ ،‬سازمان انرژی و بهینه سازی مصرف سوخت مشغول به‬ ‫کار بوده و از سال ‪ 94‬به عضویت سازمان نظام مهندسی تهران‬ ‫در امده است‪.‬‬ ‫‪ 1500‬متر در شهر تهران اجباری شده؛ در مبحث زیرساخت ها تالش های‬ ‫بسیاری صورت گرفته و سازمان نظام مهندسی‪ ،‬در جایگاه اولین متولی‬ ‫در کشور‪ ،‬کنفرانس ملی «نقش مهندسی مکانیک در ساختار شهری»‬ ‫را برنامه ریزی و اماد ه برگزاری کرده است‪ .‬دیدگاه ما در این کنفرانس‬ ‫انتقال تجربه صنعتگران و مهندسان با سابقه و ارتقاء پایه بوده است‪.‬‬ ‫تالش می کنیم با کمک دستاوردهای این کنفرانس سند جامع چشم انداز‬ ‫مکانیک ساختمان را تدوین کنیم و امیدواریم با مسئولیتی که بر عهده ما‬ ‫گذاشته شده به بهترین نتیجه تا پایان دوره دست یابیم‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪30‬‬ ‫با اینکه اشاره کردید کارهای مفیدی در این سا ل ها انجام‬ ‫شده‪ ،‬نقشی از فناوری اتوماسیون ساختمان در ساختمان اصلی‬ ‫نظام مهندسی تهران به چشم نمی اید‪ .‬ایا برنامه ای برای این‬ ‫ساختمان دردست دارید؟‬ ‫یکی از بزرگترین دغدغه های ما در سازمان نظام مهندسی استان تهران‬ ‫استیجاری بودن این ساختمان است‪ .‬ملک این ساختمان متعلق به‬ ‫استان قدس رضوی است‪ ،‬اما مصوبه سازمان برای خرید ملکی جدید‬ ‫برای رفاه مهندسان و نیز مرکز تفریحی‪-‬ورزشی‬ ‫ت ان‬ ‫به مجمع ارسال شده که قرار است زیرساخ ‬ ‫با به روزترین ساختمان های حال حاضر از نظر‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬با توجه به مشخص شدن نتایج گروه های تخصصی و‬ ‫جایابی افراد جدید در این گروه ها‪ ،‬حتما برنامه ریزی هایی انجام خواهد‬ ‫شد که تدوین ایین نامه ها یا اصالح ان ها و قوانین موجود را با ضرورت‬ ‫کامل به مراجع ذی صالح پیشنهاد دهیم‪ .‬سیستم هوشمندسازی چه‬ ‫در بحث مکانیک‪ ،‬چه در بحث برق و الکترونیک و حتی معماری کام ً‬ ‫ال‬ ‫درهم تنیده است؛ به عبارت دیگر یک پروتکل‪ ،‬سیستم و یا شبکه‬ ‫واحدند‪.‬‬ ‫پس هوشمندسازی و اتوماسیون‬ ‫سازمان نظام مهندسی‪ ،‬درجایگاه اولین‬ ‫متولی درکشور‪،‬کنفرانس ملی «نقش‬ ‫امکانات‪ ،‬تجهیزات و علم مهندسی برابری کند‪ .‬در‬ ‫حال پیگیری هستیم تا ساختمانی با تمام امکانات‬ ‫دیدگاه ما دراینکنفرانس انتقال تجربه‬ ‫تفریحی بزرگی شایسته ‪ 120‬هزار مهندس استان‬ ‫تهران در منطقه ‪ 22‬ساخته شود‪.‬‬ ‫البته نیاز ماست و فقط این نیست که ترجیح‬ ‫مهندسی مکانیک درساختارشهری» را‬ ‫برنامه ریزی و اماد ه برگزاری کرده است‪.‬‬ ‫و با کیفیت در شان نظام مهندسی تهیه و مجتمع‬ ‫یک نیاز است و نه ترجیح‪.‬‬ ‫دهیم هوشمندسازی انجام شود‪ .‬مثال زیر‬ ‫پاسخ مناسبی برای این سوال است‪:‬‬ ‫صنعتگران و مهندسان با سابقه و ارتقاء‬ ‫یکصد و ده سال پیش در شهر لندن‪ 50 ،‬متر‬ ‫پایه بوده است‪ .‬تالش می کنیم با کمک‬ ‫دستاوردهای اینکنفرانس سند جامع‬ ‫زیرساخت شهری وجود داشته است اما ما‬ ‫چشم اندازمکانیک ساختمان را تدوینکنیم‬ ‫در ساختمانی که در حال رایزنی برای خرید ان هستید‬ ‫سیستم اتوماسیون ساختمان انجام خواهد شد ؟‬ ‫ً‬ ‫قطعا به طور کامل این اتفاق خواهد افتاد‪ .‬اتوماسیون یکی از الزامات‬ ‫ساختمان است که با مدیریت سطح مصرف انرژی و افزایش سطح‬ ‫اسایش ساکنین ارتباط خطی دارد‪.‬‬ ‫با توجه به الزام اتوماسیون ساختمان‪ ،‬ایا برنامه ای برای‬ ‫ایین نامه ا ی کردن ان شبیه ضوابط اتش نشانی درحال اجرا دارید؟‬ ‫یکی از وظایف سازمان نظام مهندسی‪ ،‬برقراری پیوند و نظم دادن امور‬ ‫مهندسی و افزایش سطح دانش مهندسی است‪ .‬یکی از وظایف این‬ ‫هنوز در زیرساخت های ‪ 10‬متر اول شهرمان‬ ‫ضعیف عمل می کنیم‪ ،‬چون که در بخش‬ ‫تاسیسات کمبود داریم‪ .‬از سویی‪ ،‬بحث اتوماسیون بعد از تاسیسات‬ ‫مطرح می شود و ما در این بخش فاصله بیشتری از دنیا داریم‪ .‬ما در‬ ‫کشوری با مصرف انرژی و االینده های محیطزیست بسیار زیاد هستیم‪،‬‬ ‫تحت فشار های بین المللی هستیم و بیماری ها رو به رشد است‪ .‬برای رفع‬ ‫همه اینها باید بتوانیم مصرف سوخت را کنترل کنیم‪ ،‬سوخت های پاک و‬ ‫فناوری های به روز وارد کنیم و تجهیزاتی داشته باشیم که این ها را کنترل‬ ‫کند‪ .‬سیستم اتوماسیون یا هوشمندسازی می تواند این عوامل را کالیبره‬ ‫کند‪ .‬اتوماسیون هر چقدر دقیق تر و با جزئیات بیشتری اعمال شود نتایج‬ ‫بهتری خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫در بحث اتوماسیون‪ ،‬جدا از مهندسانی که اعضای سازمان اند‪،‬‬ ‫سازمان که از ان غفلت شده تهیه و پیش نویس ایین نامه ها و پیشنهاد‬ ‫ ان ها به مراجع صدور پروانه یا مراجع تدوین قانون است‪ .‬مثل مرکز‬ ‫برای اگاهی کل جامعه از کارفرما گرفته تا طراحان و فعاالن دیگر‬ ‫دوره خاصی درنظر دارید؟‬ ‫تحقیقات مسکن که پیش نویس ها را برای مراجع قانون گذار تهیه‬ ‫ما در بخش مهندسی سه زیرشاخه طراحی‪ ،‬نظارت و اجرا داریم‪ .‬در‬ ‫می کنند و این ها باید از دل سازمان های مردم نهاد (‪)NGO‬و انجمن های‬ ‫بخش اجرا‪ ،‬بر اساس قانون‪ ،‬کار باید در دست مجری ذی صالح باشد‬ ‫تخصصی در بیاید‪ .‬خوشبختانه برای این سرفصل هم بودجه و هم‬ ‫ولی در تهران متاسفانه شهرداری به ان تمکین نکرده است و افراد بدون‬ ‫کمیسیون اموزش و پژوهش وجود دارد‪ ،‬اما با توجه به حجم بسیار زیاد‬ ‫صالحیت این کار را انجام می دهند که بزرگ ترین نقص ان اجرانشدن‬ ‫کار در سازمان نظام مهندسی و نیاز به برنامه ریزی‪ ،‬تا کنون چندین مبحث‬ ‫قانون است‪.‬‬ ‫اموزش و تحقیقات و افزایش خدمات رسانی مهندسین را پیگیری‬ ‫کرده ایم و به نتایج رضایت بخشی رسیده ایم‪.‬‬ ‫شما کسی را سراغ دارید که پزشک نباشد ولی [به شکل رسمی] طبابت‬ ‫کند؟ این اتفاق در مورد مهندسی می افتد‪ .‬افراد بدون صالحیت به دالیل‬ ‫‪31‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫مختلف این کار را انجام می دهند که پی امد ان ناتوانی ما در اجرای جزئیات‬ ‫تا قسمت های دیگر‪ .‬یک کمیسیون انرژی و محیط زیست هم داریم‬ ‫است‪ .‬نهادهای مرتبط باید با وزارت خانه ها و سازمان نظام مهندسی و‬ ‫که در ان مباحث تلفیقی و فرا رشته ای به شکل کلی تر و نه چندان موازی‬ ‫شهرداری هماهنگ باشند تا این فاصله از بین برود‪.‬‬ ‫پیگیری می شود‪.‬‬ ‫نظام مهندسی سازمانی است متشکل از اعضای مهندسین و‬ ‫از این رو باید پیگیر موضوع باشد‪ ،‬چون ممکن است عموم جامعه‬ ‫به موضوع محیط زیست اشاره کردید‪ .‬با توجه به اینکه یکی‬ ‫را به این مسئله بدبین کند‪ .‬چه پروتکلی را پیش بینی کرده اید و‬ ‫چه برنامه ای دارید؟‬ ‫از مشکالت ما در کالن شهری مثل تهران بحث های محیط زیستی‬ ‫و شهر سبز است‪ ،‬ایا در این زمینه برنامه ای دارید؟‬ ‫بخش نظام مهندسی اقدامات خود را انجام داده است‪ :‬دوره های‬ ‫کارهای خوبی انجام شده مثال در بحث اب در فضاهای کمتر از ‪ 1500‬متر‬ ‫اختیاری در گروه های تخصصی برای‬ ‫مربع شهرداری به مهندسی مکانیک تمکین‬ ‫مهندسین تدارک دیده شده که وزارت خانه‬ ‫ما در کشوری با مصرف انرژی و االینده های‬ ‫ان را پیش بینی نکرده است‪ .‬جزء دوره های‬ ‫محیطزیست بسیار زیاد هستیم‪ ،‬تحت‬ ‫ارتقاء پایه نیست ولی ما با هزینه های بسیار‬ ‫فشار های بین المللی هستیم و بیماری ها رو‬ ‫به رشد است‪ .‬برای رفع همه اینها باید بتوانیم‬ ‫کم و گاه رایگان برگزار می کنیم و مهندسان‬ ‫مصرف سوخت را کنترل کنیم‪ ،‬سوخت های‬ ‫می توانند دانش خود را به روز کنند و‬ ‫پاک و فناوری های بهروز وارد کنیم و تجهیزاتی‬ ‫تجهیزات نو را بشناسند‪ .‬در واقع هزینه ها‪،‬‬ ‫داشته باشیم که این ها را کنترل کند‪.‬سیستم‬ ‫اتوماسیون یا هوشمندسازی میتواند این عوامل‬ ‫مکان‪ ،‬مواد پژوهشی و اساتید را ما تقبل‬ ‫را کالیبره کند‪ .‬اتوماسیون هر چقدر دقیقتر و‬ ‫می کنیم تا مهندسان توانایی شرکت در ان‬ ‫با جزییات بیشتری اعمال شود نتایج بهتری‬ ‫خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫را داشته باشند و سطح علمی و اموزشی‬ ‫و دانش فنی و حرفه ای شان افزایش یابد‪.‬‬ ‫در بخش فرهنگی هم اقدامات خوبی انجام شده است؛ مشاوره رسانه ای‬ ‫سازمان‪ ،‬دیدگاه های هیئت مدیره سازمان را در غالب برنامه های اموزشی و‬ ‫فرهنگ سازی طراحی و پیاده سازیکرده اندکه پیگیری می کنیم وبرای عموم‬ ‫اطالع رسانی خواهد شد‪ .‬عمر مفید ساختمان های ما حداقل‪ 30‬سال است‬ ‫ولی در اروپا این عدد به ‪ 100‬سال می رسد‪ .‬افزایش عمر مفید ساختمان به‬ ‫میزان یک سال‪ ۴ ،‬هزار میلیارد تومان به بودجه و منابع کشور کمک می کند‪،‬‬ ‫منابعی که برای نسل های اینده است و باید از ان ها صیانت شود‪.‬‬ ‫ایا دوره های اموزشی تخصصی درحوزه اتوماسیون ساختمان‬ ‫برای مهندسین تعریف شده؟‬ ‫در بخش مکانیک و سیستم های هوشمند موتورخانه و تهویه مطبوع‬ ‫سرفصل هایی را تعریف کرده ایم و دوره های اموزشی با اساتید مسلط و با‬ ‫دیدگاه های صنعتی در حال تدوین است‪.‬‬ ‫پس در بخش ‪ BMS‬و ‪ EMS‬به طور کامل وارد نشده اید؟‬ ‫بیشترین تمرکز ما در قسمت تهویه مطبوع و مکانیک تاسیسات بوده‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪32‬‬ ‫نمی کرد‪،‬ما در این بحث اب و محیط زیست‬ ‫را یکی می دانیم و مهندسی مکانیک را برای‬ ‫حفظ منابع زیرزمینی وارد عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫بیشتر ساختمان های ما به فاضالب شهری‬ ‫متصل است‪ .‬در نتیجه‪ ،‬فسفات و نیترات‬ ‫سفره های زیرزمینی را باال می برد و این‬ ‫سفره ها را الوده می کند‪.‬‬ ‫اصالحی که انجام شد این بود که فاضالب ها‬ ‫حتما به سمت اگوی شهری و اب باران نیز‬ ‫حتما به سمت چاه های جذبی هدایت شود‪ .‬این اتفاق دو نتیجه مفید‬ ‫در حال جایگزینی شان هستیم‪ .‬همچنین از مهندسانی که طراحی خود را‬ ‫را دربر داشت‪:‬‬ ‫به این سمت می برند استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫اول سالم سازی و تقویت سفره های اب زیرزمینی تهران است‪ .‬دوم با‬ ‫توجه به مشکالت پیش رو در کمبود اب‪ ،‬خطوط اگوی شهری اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد و برای ظرفیت ویژه ای از فاضالب طراحی شده است‪ .‬قرار‬ ‫نبوده اب سطح شهر تهران را داخل خود جمع کند و با یک بارش سنگین‬ ‫ً‬ ‫شدیدا تحت فشار قرار گیرد و به شبکه‬ ‫یا متوسط‪ ،‬مناطق پایین دست‬ ‫خسارت بزند‪.‬‬ ‫مورد دوم این است که حدود ‪ 40‬تا ‪ 42‬درصد سوخت کشور مصرف‬ ‫خانگی دارد و بیشتر ان صرف موتورخانه ها می شود‪ .‬عمر موتورخانه ها‬ ‫اغلب به چند دهه گذشته برمی گردد و فناوری قدیمی ان ها بازده دیگ ها‬ ‫را حداکثر تا ‪ 70-60‬درصد تامین می کند‪ .‬دمای خروجی دودکش به‬ ‫‪ ۳۵۰-۲۰۰‬درجه سانتی گراد می رسد که فاجعه است و ترکیبات نسوخته‬ ‫و دمای زیاد سبب این الودگی می شود‪ .‬در مقابل‪ ،‬امروزه در اروپا‬ ‫فناوری هایی اجباری شده که دمای خروجی دودکش ان ها ‪ ۷۰-۶۰‬درجه‬ ‫سانتیگراد است‪ .‬ما نیز از وقتی به ضرورت این نیاز پی بردیم‪ ،‬در حال روی‬ ‫ی هستیم و خوشبختانه‪ ،‬پس از مبحث ‪ 17‬استاندارد‪،‬‬ ‫اوردن به این فناور ‬ ‫با توجه مشکالتی که کالن شهری مثل تهران با ان مواجه‬ ‫است ایا اجرای هوشمندسازی ساختمان ها می تواند به گسترش‬ ‫فضای سبز و شاخصه های زیست محیطی کمک کند؟‬ ‫کالن شهر تهران با حدود ‪ 7‬میلیون نفر جمعیت بسیار به هوشمند سازی‬ ‫نیاز دارد و اگر انجام نشود نوعی خیانت است‪ .‬با این مصرف انرژی زیاد‪،‬‬ ‫اگر کنترل نشود‪ ،‬الودگی سر به فلک خواهد گذاشت‪ .‬تا کی می خواهیم‬ ‫منابع زیرزمینی را استفاده کنیم و این منابع را مدیریت نکنیم؟‬ ‫باید با تامین زیرساخت های صنعتی و انتقال فناوری های قدیمی به‬ ‫فناوری های نو این منابع را حفظ کنیم‪ .‬دولت باید بودجه های الزم را‬ ‫برای این منظور تامین کند‪.‬‬ ‫ما در سازمان نظام مهندسی‪ ،‬در جایگاه بازوی نظارتی و مهندسی‬ ‫دستگاه های کشور‪ ،‬می توانیم با ارائه خدمات مهندسی سطح دانش را‬ ‫ارتقاء دهیم ولی باید سیاست گذاری درست انجام شود و دسترسی‬ ‫عموم برای این فناوری ها راحت شود‪.‬‬ ‫وظیفه نهادهایی مثل سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و نهادهای‬ ‫اجرایی است که در این موضوعات سرمایه گذاری کنند‪ .‬این سیاست ها در‬ ‫درون دولت هم در حال پیگیری است و انشالله بعد از برجام و جا به جایی‬ ‫دولت شتاب بیشتری هم پیدا می کند‪.‬‬ ‫شما برای اینکه سازمان نظام مهندسی بتواند نظارت و‬ ‫بازرسی را به طور کامل انجام دهد چه راهکاری دارید؟ و با توجه‬ ‫به اینکه فرمودید وظیفه سازمان تدوین مقررات است و اجرایی‬ ‫کردن ان ها در وظایف شما نیست برنامه ای برای همکاری با‬ ‫سازمان های باالدستی دارید که برون داد مناسب از این طرح ها‬ ‫را ببینیم؟‬ ‫در اینجا نیاز به هماهنگ کننده بسیار ضروری است؛ به طوری که از سازمان‬ ‫نظام مهندسی نیرو بخواهد‪ ،‬از سازمان بهینه سازی که برچسب استاندارد‬ ‫و غیر استاندارد را تهیه کرده است و وزارت مسکن که متولی اجرای قانون‬ ‫استاندارد است نیرو بگیرد‪ ،‬و از ما نیز به عنوان بازوی اجرایی کمک بگیرد‪.‬‬ ‫خودشان به عنوان قانون گذار حضور داشته باشند‪ ،‬سازمان تحقیقات‬ ‫مسکن و هر نهاد ذی صالح دیگر حالجی کنند و سندی را به صورت قانون‬ ‫تدوین کنند‪.‬‬ ‫ما در سازمان نظام مهندسی وظایف خود را در همه مراحل به درستی‬ ‫‪33‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫انجام خواهیم داد‪ .‬مجری های قانونی می گذاریم‪ ،‬طراحی ها را به‬ ‫اختیارشان بگذاریم‪ .‬در همه جای دنیا انجمن ها سیاست گذاری می کنند‬ ‫سمت طراحی فاز ‪ 2‬پیش خواهیم برد‪ ،‬زیرساخت ایجاد خواهیم کرد‪،‬‬ ‫تا بدنه دولت الغرتر و چابک تر شود و ما نیز هم پتانسیل الزم و نفرات‬ ‫کنفرانس و نشست های چالشی برگزار خواهیم کرد‪ ،‬از صاحبان فکر‬ ‫متخصص بسیاری داریم‪ .‬اکنون نیاز به کمک رسانه های جمعی داریم تا‬ ‫و سیاستمداران دعوت می کنیم و اعالم می کنیم به عنوان بزرگ ترین‬ ‫ذهنیت ما را به درستی انتقال دهند و باعث فرهنگ سازی شوند‪ .‬در بحث‬ ‫سازمان مردم نهاد‪ 1‬تهران با داشتن ‪ 120‬هزار عضو خدمات قابل قبولی به‬ ‫اطمینان سازی امار ها گویا هستند‪ .‬از وقتی نظام مهندسی ایجاد شده با‬ ‫نهادهای گوناگون می دهیم‪.‬‬ ‫اینکه مشترکین ‪ 10‬برابر شده اند اما ‪ %17‬کاهش تلفات داشته ایم و این‬ ‫از تمام مسئولین و اساتید خواهش می کنم هر جا احساس نیاز کردند‬ ‫خود امار بزرگی در بخش ساخت و ساز و مقاوم سازی محسوب می شود‪.‬‬ ‫از تمام توان ما استفاده کنند و حتی بودجه خود سازمان را در بخش‬ ‫در بخش تاسیسات‪ ،‬دهه گذشته را نمی توان با دهه حاضر مقایسه‬ ‫اموزش و پژوهش و ترویج هزینه می کنیم چون احساس می کنیم‬ ‫کرد‪ .‬کیفیت مصالح ساختمانی‪ ،‬اسکلت‪ ،‬فلزات مختلف‪ ،‬بدنه ها و‬ ‫وظیفه ملی ماست‪.‬‬ ‫معموال در همه جای دنیا‬ ‫انجمن هایی که از افراد حقوقی و‬ ‫حقیقی تشکیل شده دولت ها را به‬ ‫سمت سیاست گذاری سوق می دهند‪.‬‬ ‫از انجا که ساختار اصلی نظام مهندسی‬ ‫بیشتر طراحی‪ ،‬نظارت و اجراست و با‬ ‫توجه به کاستی هایی که در بخش اجرا ‬ ‫و کمبود های اتوماسیون و امنیت و‬ ‫اسایش وجود دارد‪ ،‬به جز استقبال‬ ‫از همکاری‪ ،‬ایا راه حل دیگری برای‬ ‫عایق های صوتی و حرارتی همه تغییر کرده‬ ‫حدود ‪ 40‬تا ‪ 42‬درصد سوخت کشور مصرف‬ ‫خانگی دارد و بیشتر ان صرف موتورخانه ها‬ ‫می شود‪ .‬عمر موتورخانه ها اغلب به چند دهه‬ ‫گذشته برمی گردد و فناوری قدیمی ان ها‬ ‫و این نشان دهنده سیاست گذاری های دولت‬ ‫برای استفاده از نیروهای متخصص این نوع‬ ‫خدمات است‪.‬‬ ‫بازده دیگ ها را حداکثر تا ‪ 70-60‬درصد تامین‬ ‫همچنین واردات و حمایت از تولید داخلی‪،‬‬ ‫می کند‪ .‬دمای خروجی دودکش به ‪۳۵۰-۲۰۰‬‬ ‫این ها همه کالف هایی هستند که به هم‬ ‫درجه سانتی گراد می رسد که فاجعه است‬ ‫و ترکیبات نسوخته و دمای زیاد سبب این‬ ‫متصل اند و از هم جدا نیستند‪.‬‬ ‫الودگی می شود‪ .‬در مقابل‪ ،‬امروزه در اروپا‬ ‫فناوری هایی اجباری شده که دمای خروجی‬ ‫دودکش ان ها ‪ ۷۰-۶۰‬درجه سانتیگراد است‪.‬‬ ‫هل دادن و تسریع اقدامات دولت‬ ‫در پایان اگر سخنی دارید بفرمایید‪.‬‬ ‫خود را مسئول می دانیم تا حدتوان سطح‬ ‫کیفیت خدمات به مردم را بیشتر کنیم‪.‬‬ ‫دارید؟‬ ‫امیدواریم همه مسئولین و اعضای دست اندرکار در پی رشد مملکت‬ ‫ما با شورای شهر قدیم و جدید که به تازگی انتخاب شدند ارتباط نزدیک‬ ‫باشند و شاهد روز های بهتری در صنعت ساختمان و تاسیسات و‬ ‫داریم و از همه کمیسیون های شورای شهر خواسته ایم افراد متخصص در‬ ‫مخصوصا بهینه سازی مصرف انرژی باشیم‪.‬‬ ‫‪1 N.G.O‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪34‬‬ ‫سیستم ها‬ ‫‪35‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫سیستم ها‬ ‫سیستم مدیریت انرژی‬ ‫ساختمان‬ ‫مزاده | در بیشتر کشورهای جهان مصرف انرژی در‬ ‫رامین احتشا ‬ ‫ساختمان ها حدود ‪ ۴۰‬درصد از کل انرژی مصرفی را به خود اختصاص‬ ‫می دهد‪ .‬در کشور ما ایران نیز مطابق با نمودار جریان انرژی در سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۳‬از کل مصرف نهایی انرژی ایران ‪-‬برابر با ‪ ۱۱۶۰٫۶‬میلیون بشکه‬ ‫معادل نفت خام‪ -‬حدود ‪ ۳۸‬درصد در بخش ساختمان های خانگی‬ ‫و تجاری و عمومی صرف می شود که از این مقدار حدود ‪ ۸۶‬درصد به‬ ‫مصرف انرژی های فسیلی و حدود ‪ ۱۴‬درصد به مصرف برق وابسته است‪.‬‬ ‫ن بر این‪ ،‬امار نشان می دهد که در بین مولفه های مصرف انرژی در‬ ‫افزو ‬ ‫ساختمان‪ ،‬مصرف کنندگان عمدۀ انرژی سیستم های تاسیسات مکانیکی و‬ ‫الکتریکی هستند ؛ بنابراین توجه ویژه به عوامل موثر در میزان مصرف انرژی‬ ‫در فرایندهایی نظیر سرمایش‪ ،‬گرمایش‪ ،‬تهوی ه مطبوع و همچنین روشنایی‬ ‫ساختمان تاثیر به سزایی در بهینه سازی مصرف ساختمان دارد‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫از سال ‪ ،۱۹۷۳‬کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها به عنوان مسئلۀ مهمی‬ ‫در اروپا مطرح شد و کارخانه های بزرگ اروپایی فعال در زمینه های کنترلی و‬ ‫الکترونیکی‪،‬کاردرحیطه سیستم های مدیریت انرژی ساختمان‪ 1‬را اغازکردند ‪.‬‬ ‫این کارخانه ها به سه دسته تقسیم می شوند ‪:‬‬ ‫گروه ‪ : A‬شرکت هایی که به شکل خاص در زمینۀ کنترل مشغول به کارند‪.‬‬ ‫گروه ‪ : B‬شرکت هایی که در زمینۀ ‪ ( RMS‬سیستم های مدیریت ازراه دور)‬ ‫کار می کنند و جزء شاخۀ الکترونیک محسوب می شوند ‪.‬‬ ‫گروه ‪ : C‬شرکت هایی که در زمینۀ تجهیزات الکترونیکی و کنترلرهای صنعتی‬ ‫مشغول به کارند‪.‬‬ ‫‪1 Building Energy Management System‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪36‬‬ ‫حدود ‪ 40‬تا ‪ 42‬درصد سوخت کشور مصرف‬ ‫خانگی دارد و بیشتر ان صرف موتورخانه ها‬ ‫می شود‪ .‬عمر موتورخانه ها اغلب به چند دهه‬ ‫گذشته برمی گردد و فناوری قدیمی ان ها‬ ‫بازده دیگ ها را حداکثر تا ‪ 70-60‬درصد تامین‬ ‫می کند‪ .‬دمای خروجی دودکش به ‪۳۵۰-۲۰۰‬‬ ‫درجه سانتی گراد می رسد که فاجعه است‬ ‫و ترکیبات نسوخته و دمای زیاد سبب این‬ ‫الودگی می شود‪ .‬در مقابل‪ ،‬امروزه در اروپا‬ ‫فناوری هایی اجباری شده که دمای خروجی‬ ‫دودکش ان ها ‪ ۷۰-۶۰‬درجه سانتیگراد است‪.‬‬ ‫از بین این سه گروه‪ ،‬شرکت های دستۀ ‪ ،C‬در زمینۀ ‪ BMS‬و کنترل موثرتر‬ ‫عمل کرده اند‪ .‬این شرکت ها به دلیل بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمان‬ ‫و همچنین هوشمند سازی ساختمان وارد عمل شده اند و محصوالت ان ها‬ ‫بهترین خدمات را در زمینۀ مدیریت انرژی‪ ،‬حفاظت منزل و ابزار خدماتی‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫در زمینۀ طراحی و پیاده سازی این محصوالت‪ ،‬عالوه بر اروپا‪ ،‬امریکا و ژاپن‬ ‫ً‬ ‫ حدودا‬ ‫نیز وارد کار شده اند و پیشرفت های چشمگیری داشته اند ‪ .‬در ابتدا (‬ ‫از سال ‪ ۱۹۷۳‬تا ‪ ) ۱۹۹۰‬دولت ها از این فناوری ها حمایت نکردند‪ ،‬اما پس از‬ ‫مشاهدۀ کارایی مناسب ان در کاهش مصرف انرژی و همچنین راحتی افراد‬ ‫برخی دولت ها سیاست های حمایتی را درپیش گرفتند‪.‬‬ ‫نخستین تولید کنندۀ محصوالت کنترلی در زمینۀ ‪ BMS‬که حامی دولتی‬ ‫داشت ‪ ،Merlin-Gerin‬تولید کننده فرانسوی بود‪ .‬اگر مسئلۀ ‪ BMS‬را‬ ‫به دو بخش تقسیم کنیم و منظور از بخش اول‪ ،‬مبحث حفاظت مانند‬ ‫ً‬ ‫حدودا ‪ ۱۰‬درصد از کل ساختمان های اروپا از سال‬ ‫سیستم های االرم باشد‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬تاکنون به ان مجهز شده اند و اگر منظور از بخش دوم‪ ،‬فقط مدیریت‬ ‫انرژی در ساختمان باشد‪ ،‬فقط ‪ ۵‬درصد کل ساختمان های اروپا به ان مجهز‬ ‫شده اند ‪ .‬علت این امر قیمت باالی این فناوری برای مصرف کننده است که‬ ‫استقبال نامناسب افراد از ‪ BMS‬را سبب شده است‪.‬‬ ‫با توجه به این موضوع‪ ،‬طراحی سیستم ها با قیمت کمتر در این زمینه ‪ ،‬در‬ ‫رواج این سیستم ها حتی در کشورهای غیرصنعتی نیز اهمیت خاصی دارد‪.‬‬ ‫‪37‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫محمد عمادی | واژه های سیستم مدیریت ساختمان و سیستم‬ ‫ً‬ ‫تقریبا تمامی‬ ‫مدیریت انرژی ساختمان معمو ًال در عمل معادل یکدیگرند‪.‬‬ ‫سیستم های ‪ BMS‬به نوعی مدیریت انرژی را در خود دارند‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫گزینه اختیاری‪ ،‬بنابر این همگی را می توان «سیستم مدیریت انرژی‬ ‫ساختمان» نامید ‪.‬‬ ‫بعضی از مزایای سیستم مدیریت انرژی ساختمان عبارتند از‪:‬‬ ‫افزایش عمر مفید تجهیزات و کاهش نرخ خرابی ان ها‬ ‫یکی از قابلیت های سیستم ‪ BMS‬جمع اوری اطالعات دقیق از تمامی‬ ‫تجهیزات حرارتی و برودتی نظیر فن‪ ،‬پمپ‪ ،‬فیلتر‪ ،‬شیرهای برقی‪ ،‬دمپرها‪،‬‬ ‫ی– ترانس‪،‬‬ ‫چیلر‪ ،‬بویلر و نیز تجهیزات الکتریکی نظیر ژنراتور برق اضطرار ‬ ‫تابلوی برق‪ UPS ،‬و‪ ...‬بر روی کامپیوتر پست مرکزی است که می توان‬ ‫این اطالعات را برای مدت طوالنی ذخیره کرد ‪.‬‬ ‫مزایای اصلی سیستم‬ ‫مدیریت انرژی ساختمان‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪38‬‬ ‫با دریافت سریع هشدار خرابی تجهیزات و رفع سریع عیب ان ها می توان‬ ‫عمر مفیدشان را افزایش داد‪ .‬همچنین‪ ،‬با انالیز اطالعات و تصمیم گیری‬ ‫به موقع و منطقی می توان نرخ خرابی را کاهش داد ‪ .‬برای مثال‪ ،‬طبق‬ ‫برنامه می توان تصمیم گرفت که اگر یک پمپ در ‪ ۶‬ماه گذشته ‪ ۴‬مرتبه‬ ‫برای رفع نواقص فنی تعمیر شده است‪ ،‬تعویض پمپ منطقی تر است یا‬ ‫تعمیر مجدد ان ‪.‬‬ ‫کاهش هزینه های نگهداری و راهبردی و‬ ‫کاهش تعداد پرسنل‬ ‫نگهداری و راهبری تاسیسات تهویه مطبوع در‬ ‫ساختمان های بزرگ نظیر برج های تجاری‪ ،‬اداری‬ ‫و بیمارستان ها با مشکالت فراوانی همراه است ‪.‬‬ ‫زمانی که کنترل این تاسیسات با سیستم های‬ ‫مسائل و مالحظات مربوط به امنیت و‬ ‫واژه های سیستم مدیریت‬ ‫ایمنی زندگی‬ ‫ساختمان و سیستم مدیریت‬ ‫انرژی ساختمان در عمل‬ ‫‪2‬‬ ‫در اینجا هم مثل ساختار کلی ‪ BMS‬یک ساختار‬ ‫ً‬ ‫تقریبا‬ ‫معادل یکدیگرند‪.‬‬ ‫تمامی سیستم های ‪BMS‬‬ ‫هرمی داریم که در راس هرم سیستم امنیتی کل قرار‬ ‫به نوعی مدیریت انرژی را‬ ‫دارد‪ .‬نکات زیر در این مسئله مطرح است‪:‬‬ ‫در خود دارند و همگی را‬ ‫• رویت وضعیت امنیتی ساختمان و تسلط کامل بر‬ ‫می توان «سیستم مدیریت‬ ‫همه جای ساختمان؛‬ ‫انرژی ساختمان» نامید ‪.‬‬ ‫متکی به خود‪ 1‬با کنترل های ساده انجام می شود‪ ،‬از‬ ‫‪3‬‬ ‫• سیستم های امنیتی مثل اشکارسازی اتش و گاز؛‬ ‫‪4‬‬ ‫اندازه گیری های معمولی (‪ Gage‬ها) برای سنجش پارامترهای مختلفی‬ ‫• کنترل ورود و خروج های ساختمان و دسترسی به اطالعات ورودی ها‬ ‫نظیر درجۀ حرارت‪ ،‬فشار‪ ،‬رطوبت و‪ ...‬استفاده می شود ‪ .‬گروه راهبری‬ ‫و خروجی ها؛‬ ‫مقادیر متغیرها را از روی ‪ Gage‬ها‪ ،‬و وضعیت و سالمت تجهیزات را با‬ ‫• امکان شناسایی اتوماتیک افراد در ساختمان با استفاده از عکس ان ها؛‬ ‫حضور و مشاهدۀ فیزیکی یادداشت می کنند و برنامۀ تعمیراتی و راهبری‬ ‫• هشدارهای مربوط به اتش سوزی های احتمالی؛‬ ‫خود را تدوین می کنند که این امر‪ ،‬وقت گیر و نیازمند پرسنل بسیار است ‪.‬‬ ‫• استفاده از کارت های هوشمند و کددار برای افراد استفاده کننده؛‬ ‫در عوض در سیستم ‪ ،BMS‬سنسورها اندازه گیری پارامترها را به عهده‬ ‫• فراخوانی افراد یا اطالعات به صورت از راه دور‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دارند و انتقال اطالعات ان ها به کامپیوتر مرکزی به اسانی و بالدرنگ انجام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‪2 Security and Life Safety‬‬ ‫‪3 Security Monitoring‬‬ ‫‪4 Safety Systems‬‬ ‫‪5 Access Controls‬‬ ‫‪6 Photo ID‬‬ ‫‪7 Fire Alarms‬‬ ‫‪8 Smart Card‬‬ ‫‪9 Remote Paging‬‬ ‫می گیرد و وضعیت سالمت یا خرابی تجهیزات نیز از راه سنسورها و با‬ ‫وارسی تابلوی برق این تجهیزات به سادگی در کامپیوتر میسر می شود‪.‬‬ ‫‪1 Stand alone‬‬ ‫‪39‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫کاربرد سیستم های ‪BEMS‬‬ ‫سیستم های مدیریت ساختمان در مواردی موجب صرفه جویی در‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی‬ ‫در سیستم های مدیریت‬ ‫ساختمان‬ ‫مصرف انرژی می شوند و در موارد دیگر به طور کلی مصرف انرژی را‬ ‫مدیریت می کنند ‪ .‬سعی می کنیم با چند نمونه این موارد صرفه جویی و‬ ‫مدیریت انرژی را روشن تر بیان کنیم ‪.‬‬ ‫ مدیریت انرژی توسط برنامه زمان بندی‬ ‫گاهی اوقات سیستم های اتوماسیون یا مدیریت ساختمان دارای یک‬ ‫برنامه زمان بندی برای روشن و خاموش کردن تجهیزاتند ‪ .‬معمو ًال این‬ ‫سیستم های مدیریت ساختمان موجب صرفه جویی در مصرف انرژی‬ ‫برنامه بسیار ساده است‪ ،‬به گونه ای که در زمان هایی که احتیاجی به‬ ‫یا مدیریت انرژی می شوند ‪ .‬در ادامه‪ ،‬نخست تفاوت بین صرفه جویی و‬ ‫کاربرد سیستم نیست ان را خاموش و در اوقاتی که به ان نیاز هست‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی با مدیریت انرژی را شرح داده و سپس موارد‬ ‫روشن می کنند ‪ .‬از انجا که چنین برنامه ای به صورت سیستماتیک موجب‬ ‫صرفه جویی و مدیریت انرژی ساختمان را توضیح می دهیم ‪.‬‬ ‫جلوگیری از اتالف انرژی می شود‪ ،‬نوعی مدیریت انرژی است ‪.‬‬ ‫مدیریت انرژی توسط ناحیه بندی یا تشخیص حضور افراد‬ ‫هرگاه جلوگیری از استفادۀ نادرست‪،‬‬ ‫اتالف و نشت انرژی ( صرفه جویی)‬ ‫به صورت یک برنامۀ سیستماتیک‬ ‫برای چگونگی کنترل‪ ،‬بدون اثرگذاری‬ ‫بر نیازهای اصلی فرایند دراید‪ ،‬بدان‬ ‫«مدیریت انرژی» می گویند ‪.‬‬ ‫ به طور خالصه مدیریت انرژی یعنی‬ ‫یک برنامۀ کنترل سیستماتیک برای‬ ‫صرفه جویی مصرف انرژی‬ ‫تفاوت صرفه جویی مصرف انرژی با مدیریت انرژی‬ ‫صرفه جویی جلوگیری از استفاده نادرست‪ ،‬اتالف و نشت کردن منابع‬ ‫یا انرژی است؛ درحالی که مدیریت انرژی به پیاده سازی برنامه ای‬ ‫سیستماتیک برای چگونگی کنترل‪ ،‬استفاده منطقی از انرژی و همچنین‬ ‫کاهش تلفات به حداقل ممکن‪ ،‬بدون اثرگذاری بر نیازهای اصلی یک‬ ‫فرایند‪ ،‬گفته می شود ‪.‬‬ ‫بنابراین هرگاه جلوگیری از استفادۀ نادرست‪ ،‬اتالف و نشت انرژی‬ ‫( صرفه جویی) به صورت یک برنامۀ سیستماتیک برای چگونگی‬ ‫کنترل‪ ،‬بدون اثرگذاری بر نیازهای اصلی فرایند دراید‪ ،‬بدان «مدیریت‬ ‫انرژی» می گویند ‪ .‬به طور خالصه مدیریت انرژی یعنی یک برنامۀ کنترل‬ ‫سیستماتیک برای صرفه جویی مصرف انرژی‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪40‬‬ ‫بعضی مواقع سیستم های اتوماسیون با مدیریت ساختمان‪ ،‬سیستم ها‬ ‫را بسته به ناحیه قرارگیری یا بسته به وضعیت حضور افراد تنظیم‬ ‫می کنند ‪ .‬برای مثال‪ ،‬در برخی نواحی ساختمان که خالی از سکنه است‬ ‫یا در مواقعی که در یک ناحیه از ساختمان افراد به صورت موقتی حضور‬ ‫لحاظ خاموش یا روشن بودن‪ ،‬بلکه میزان مصرف انرژی ان نیز باید با‬ ‫ندارند‪ ،‬دستگاه های تهویه هوا را خاموش یا در حالت حداقل مصرف‬ ‫سیستم های ‪ BAS1‬یا ‪ BMS‬به شکل مناسب تنظیم شود‪ .‬این تنظیم‪ ،‬در‬ ‫انرژی تنظیم می کنند ‪ .‬چنین برنامه ای‪ ،‬مانند حالت قبل‪ ،‬به صورت‬ ‫صورت حلقه بسته بودن سیستم ها‪ ،‬با تنظیم مقادیر مرجع روی دستگاه ها‬ ‫سیستماتیک موجب جلوگیری از اتالف استفاده غیرمنطقی شده و‬ ‫انجام می شود و در صورت حلقه باز بودن ان ها با تنظیم سیگنال کنترل‬ ‫بنابراین نوعی مدیریت انرژی است ‪.‬‬ ‫( فرمان) مناسب به ان ها صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫صرفه جویی ازراه تنظیم مقادیرمرجع مناسب روی سیستم ها‬ ‫اثر مهم تر سیستم های مدیریت ساختمان بر نحوۀ مصرف انرژی‪ ،‬تنظیم‬ ‫دقیق و مناسب میزان انرژی مصرفی در هر وضعیت برای هر دستگاه‬ ‫است ‪ .‬برای مثال‪ ،‬سیستم تهویۀ هوا را در یک ساختمان در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫در بازۀ زمانی ‪ ۱۱-۸‬صبح‪ ،‬هوا چندان گرم نیست و بنابراین می توان‬ ‫اثر مهم تر سیستم های مدیریت‬ ‫انرژی‬ ‫ساختمان بر نحوۀ مصرف‬ ‫ْ‬ ‫تنظیم دقیق و مناسب میزان انرژی‬ ‫مصرفی در هر وضعیت برای هر‬ ‫سیستم را برای مصرف کم تنظیم کرد ‪ .‬اما در بازۀ زمانی ظهر و عصر بین‬ ‫دستگاه است ‪ .‬این تنظیم‪ ،‬درصورت‬ ‫ساعات ‪ ۱۶-۱۲‬نیاز به خنک کردن و تهویه افزایش می یابد و بنابراین‪،‬‬ ‫حلقه بسته بودن سیستم ها‪ ،‬با‬ ‫باید سیستم با شدت بیشتری کار کند‪ .‬سپس در بازۀ زمانی دوم عصر‬ ‫تنظیم مقادیر مرجع روی دستگاه ها‬ ‫انجام می شود و درصورت حلقه باز‬ ‫بین ساعات ‪ ۲۰-۱۶‬از گرمای هوا کاسته می شود و نیاز به سرمایش‬ ‫ بودن ان ها با تنظیم سیگنال کنترل‬ ‫ً‬ ‫تقریبا نیازی به‬ ‫و تهویه نیز کاهش می یابد و در نهایت در شب هنگام‪،‬‬ ‫مناسب به ان ها صورت می گیرد ‪.‬‬ ‫خنک سازی و تهویه هوا وجود ندارد ‪.‬‬ ‫با توجه به مثال ارائه شده مشخص می شود نه فقط وضعیت دستگاه از‬ ‫‪1 Building Automation System‬‬ ‫‪41‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪42‬‬ ‫تو گـو‬ ‫گف ‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫‪43‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫تو گو‬ ‫گف ‬ ‫فعاالن صنعت‬ ‫‪BMS‬‬ ‫خرید تجهیزات نیست‪،‬‬ ‫مجموعه ای از خدمات است‬ ‫حسین حمیدیا | مرکز کنترل ایران یکی از موسسات بزرگ و فعال در اتوماسیون صنعتی و ساختمانی است و با پیشینه ‪ 4۰‬ساله ای که‬ ‫در اجرای استاندارد سیستم های کنترل و ‪ BMS‬دارد‪ ،‬می تواند نقش مهمی را در ایجاد الگوهای علمی و مهندسی اموزش و فرهنگ سازی در‬ ‫صنعت اتوماسیون ساختمان ایفا کند‪ .‬گفت وگوی اختصاصی با اقای مهندس ساسان زمانی‪ ،‬مدیرعامل این مجموعه را می خوانیم‪.‬‬ ‫مختصری ازفعالیت و شکل گیری مرکزکنترل ایران بفرمایید‪.‬‬ ‫شرکت هانیول‪ 1‬از سال ‪ 1348‬در ایران اغاز به کار کرد‪ .‬پدر بنده در سال های‬ ‫اخر قبل از انقالب اسالمی مدیریت این شرکت را بر عهده داشت و پس‬ ‫از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬شرکت با تبدیل به نمایندگی به فعالیت خود‬ ‫ادامه داد‪ .‬در حال حاضر حدود ‪ 40‬سال است که در زمینه اتوماسیون‬ ‫صنعتی و ساختمانی مشغول به فعالیت هستیم‪ .‬شرکت هانیول فروش‬ ‫اولین سیستم کنترل دیجیتال مستقیم‪ )DDC( 2‬را در ایران در دهه‬ ‫‪ 70‬میالدی به چاپخانه بانک مرکزی انجام داد‪ .‬در سال های ابتدایی‪،‬‬ ‫فعالیت شرکت مرکز کنترل ایران بر تکمیل تعهدات شرکت هانیول‬ ‫متمرکز بود که بیشتر به حوزه اتوماسیون صنعتی مربوط می شد و به‬ ‫تدریج اغاز پروژه های بزرگ ملی در دستور کار این شرکت قرار گرفت اما‬ ‫با اعمال تحریم ها فعالیت در حوزه اتوماسیون صنعتی به اجبار کاهش‬ ‫‪1 Honeywell‬‬ ‫‪2 Direct Digital Control‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪44‬‬ ‫یافت و شرکت به سمت پروژه های اتوماسیون ساختمانی سوق پیدا کرد‪.‬‬ ‫پس شرکت به سمت خدمات مهندسی پیش رفت‪ .‬درباره‬ ‫این تجربه برای ما بگویید‪.‬‬ ‫در بازار فعلی‪ ،‬با خرید پکیج های ‪ BMS‬فقط ادوات و تجهیزات تهیه‬ ‫نمی کنید‪ ،‬بلکه سیستم می خرید‪ .‬در تعامل اولیه با پیمانکارها‪ ،‬مشاهده‬ ‫کردیم به دلیل نداشتن تیم تخصصی در این زمینه (بنا به اقتصادی‬ ‫نبودن این امر برای پیمانکاران) جزئیات فنی رعایت نمی شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫برای افزایش و تضمین کیفیت کار به این مقوله وارد شدیم و عالوه بر‬ ‫تهیه اجناس‪ ،‬در فرایند طراحی‪ ،‬مهندسی و نصب نیز فعالیت خود را اغاز‬ ‫کردیم‪ .‬متاسفانه چون زیرساخت های مهندسی در کارهای اجرایی ‪-‬به ‬ ‫ویژه در سیستم های جریان ضعیف‪ -‬به درستی رعایت نمی شود‪ ،‬فرایند‬ ‫نصب بسیار دشوار و تخصصی است‪.‬‬ ‫شما در مقام پیشکسوت این صنعت بحث اموزش را هم‬ ‫درپیش گرفته اید‪ .‬نقش مرکز کنترل ایران را در اموزش خدمات‬ ‫جنبه تجمالتی دارد و اگر بازده انرژی یا سرمایه گذاری و هزینه های ان‬ ‫در این بخش واقعی نباشد‪ ،‬سیستم مدیریت مصرف انرژی در هیچ‬ ‫مهندسی صنعت اتوماسیون ساختمان چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫کجای جهان و ازجمله ایران پا نمی گیرد‪ .‬از طرفی‪ ،‬سلسله پروتکل های‬ ‫پیش از این هیچ گاه ما به امر اموزش با دیدگاه خدمات توجه نکرده‬ ‫جهانی امضا شده که ایران هم در ان عضویت دارد و همین ما را موظف‬ ‫بودیم و فقط نیروهای داخلی شرکت را با پشتیبانی شرکت مادر‬ ‫می کند از نظر قوانین بین المللی پایبند بهینه سازی مصرف سوخت و‬ ‫(هانیول) اموزش می دادیم‪ .‬اما در حال حاضر با توجه به مطلوب نبودن‬ ‫انرژی باشیم‪.‬‬ ‫وضعیت اموزش در این صنعت و تبعات ان‪ ،‬بر خود واجب می دانیم‬ ‫از طرف دیگر سیستم های تاسیساتی که در ساختمان های ما استفاده‬ ‫اموزش گروهی را در برنامه های اتی این شرکت گنجانده و سهم خود‬ ‫می شود مربوط به دهه ‪ ۷۰‬میالدی است و از لحاظ مصرف انرژی نه تنها‬ ‫را در ان ایفا کنیم‪.‬‬ ‫بهینه نیست‪ ،‬بلکه مصرف سوخت و انرژی بسیار زیادی دارد‪ .‬سیستم ها‬ ‫سیستم های جریان ضعیف‪ )ELV( 3‬و راهکارهای ارائه شده‬ ‫باید با چه روشی انتخاب و ارزیابی شود؟‬ ‫‪ .1‬سیستم های مربوط به کنترل اسایش‪ 4‬و مدیریت مصرف انرژی‬ ‫‪ .2‬سیستم های ایمنی جانی‪ 5‬مربوط به اعالم و‬ ‫‪ .3‬سیستم های مربوط به حفاظت و دزدگیر‪،6‬‬ ‫دسترسی‪ 7‬و امنیت‬ ‫‪8‬‬ ‫تاسیسات به روز رسانی شود و سیستم های مدرن که قابلیت کنترل و‬ ‫بهینه سازی مصرف انرژی دارند جایگزین سیستم های سنتی شوند‪.‬‬ ‫در یک ساختمان سیستم های مختلفی وجود دارد‪:‬‬ ‫اطفای حریق و کنترل دود در هنگام اتش سوزی‬ ‫باید به شکل کنترل پذیر طراحی شوند‪ .‬در ابتدا باید طراحی سیستم های‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در امریکا سازمان ‪ ASHRAE9‬دستورالعمل استاندارد ملی‬ ‫‪ ASHRAE 90.1‬را منتشر کرده و در بازه های زمانی ‪ 3‬ساله به روز رسانی‬ ‫می کند‪ .‬هر پروژه دولتی برای دریافت بودجه‬ ‫سیستم هایی که در ساختمان های ما‬ ‫استفاده می شود مربوط به دهه ‪۷۰‬‬ ‫ساختمانی و مصرف بهینه انرژی باشد‪ ،‬تا‬ ‫نه فقط بهینه نیست‪ ،‬بلکه مصرف سوخت‬ ‫این سه حوزه‪ ،‬در حالت تجمیع و یکپارچگی‬ ‫با یکدیگر‪ ،‬سیستم جریان ضعیف (‪)ELV‬‬ ‫باید به شکل کنترل پذیر طراحی شوند‪.‬‬ ‫در قدم اول باید ببینیم خواسته ما از‬ ‫هم ساختمان سازی باید طبق استانداردهای‬ ‫میالدی است و از لحاظ مصرف انرژی‬ ‫و انرژی بسیار زیادی دارد‪ .‬سیستم ها‬ ‫ساختمان را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫باید این استاندارد را رعایت و اجرا کند‪ .‬در اروپا‬ ‫انجا که ساختمان ها کارنامه انرژی دارند و‬ ‫چون سرمایه گذاری و بازگشت هزینه ها‬ ‫تمام موارد از سوی قانون کنترل می شود‪.‬‬ ‫از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست کارفرما‬ ‫در ایران هنوز سازوکار قانونی به شکل مدون‬ ‫اعتقادی به ان ندارد‪.‬‬ ‫نداریم‪ .‬قانونی نداریم که سازنده ساختمان‬ ‫سیستم های مربوط به مدیریت هوشمند‬ ‫مسکونی را حتی به نصب ترموستات‬ ‫ساختمان چیست؟ ایا هدف اتوماسیون‬ ‫ایجاد شرایط اسایش است یا به دنبال بهینه سازی و کاهش مصرف ‬ ‫رادیاتوری موظف کند‪ ،‬چه برسد به سیستم گران قیمت کنترل‪.‬‬ ‫انرژی هستیم؟ عامل قیمت تا چه حد تعیین کننده است؟ در واقع‬ ‫هر سه این عوامل بسته به نوع پروژه مهم اند‪ .‬برای مثال‪ ،‬در برخی‬ ‫مشتریان تا چه حد از راهکارهای شما استقبال و پیروی‬ ‫می کنند؟‬ ‫پروژه ها با کاربری های خاصی چون داروسازی‪ ،‬ناگزیریم از سیستم های‬ ‫مشتریان ما شامل هر دو دسته خصوصی و دولتی هستند‪ ،‬اما در واقع‬ ‫اتوماسیون در ایجاد شرایط مطلوب و مورد نظر فضاها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫فاصله نیاز و خواسته مشتری با برون داد و امکانات سیستم خیلی زیاد‬ ‫با توجه به اینکه در ایران انرژی با قیمت پایین ارائه می شود‪ ،‬بازگشت‬ ‫است‪ .‬بسیاری با الفبای سیستم های کنترل اشنا نیستند و امکاناتش را‬ ‫سرمایه در این حوزه بیش از ‪ 10‬سال طول می کشد‪ .‬پس در عمل‪،‬‬ ‫نمی شناسند‪ .‬دلیل ان انرژی ارزان‪ ،‬تجهیزات کنترلی گران و نبود اموزش‬ ‫کارفرما هیچ انگیزه ای برای سرمایه گذاری در حوزه مربوط نخواهد‬ ‫و فرهنگ سازی است‪ .‬گاه برخی مشاورها هم با تجهیزات و امکانات‬ ‫داشت‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬اجرای ‪ BMS‬در ساختمان برای کارفرما بیشتر‬ ‫جدید اشنایی کافی ندارند و بعضی نکات را در نظر نمی گیرند‪ .‬بگذارید‬ ‫‪3 Extra Low Voltage‬‬ ‫‪4 Comfort Control‬‬ ‫‪5 Life Safety‬‬ ‫‪6 Intrusion‬‬ ‫‪7 Access‬‬ ‫‪8 Security‬‬ ‫مثالی بزنم‪ :‬شما یک ساختمان دارید و براساس ان بار (‪ )Load‬را‬ ‫‪9 The American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers‬‬ ‫)‪(ASHRAE‬‬ ‫‪45‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫محاسبه می کنید و تجهیزاتی می خرید‪ .‬اگر دنبال اتوماسیون ساختمان‬ ‫سرمایه گذاری هستیم‪.‬‬ ‫هستید تا هزینه هایتان را کم کنید‪ ،‬می توانید عوامل زیادی را در نظر‬ ‫در بسیاری از پروژه ها کارفرماها بسیاری از اپشن های سیستم را استفاده‬ ‫بگیرید؛ مثال با دانستن زمان سکونت و ساعات اوج رفت وامد تا حدی‬ ‫نمی کنند و ان را زیاده روی و تجمل گرایی می دانند‪ .‬خیلی وقت ها هم‬ ‫زیادی می توان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد‪ .‬با نصب شیرهای‬ ‫مصرف کنندگان به دلیل عالقه یا عادت روش های قدیمی و ساده تر را‬ ‫دوکاره با جریان متغیر‪ ، 10‬می توانید از خنک کننده (چیلر) کوچکتری‬ ‫ترجیح می دهند‪ .‬اما واقعیت مهم دنیای امروز این است که سیستم های‬ ‫استفاده کنید‪ ،‬تغییرات دمایی را کاهش و بازده سیستم خنک کننده را‬ ‫قدیمی از رده تولید خارج می شوند و ما ناچاریم به سمت سیستم های‬ ‫افزایش دهید‪ .‬انجام این کارها بسیار اسان است ولی خیلی از کارفرماها‬ ‫جدید گام برداریم‪ .‬مث ً‬ ‫ال در سیستم های مرسوم در دهه ‪ 70‬اروپا‪ ،‬بر‬ ‫‪11‬‬ ‫مبنای زمان سکونت شخص در منزل‪ ،‬دستگاه تصمیم می گیرد چه‬ ‫عادت کرده اند‪ .‬توجیه انها این است که نگهداری کار را خراب میکند‪ ،‬یا‬ ‫ساعتی روشن شود تا دمای مطلوب تامین شود‪ .‬با این عملکرد‪6-5 ،‬‬ ‫چون نگهداری سخت است ک ً‬ ‫ال سیستم را حذف می کنند‪ .‬ولی باید در‬ ‫درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود ولی چون به چشم نمی اید‬ ‫نظر داشت یک ساختمان مثل یک دستگاه اتومبیل است و نیازمند‬ ‫کسی ان را جدی نمی گیرد‪.‬‬ ‫می ترسند به این سمت بروند‪ .‬چرا؟ چون به مدل سنتی جریان ثابت‬ ‫نگهداری است‪ .‬شیر عمر مشخصی دارد و پس از گذراندن عمر مفیدش‬ ‫ً‬ ‫مسلما شیوه نگهداری از ساختمان‪ ،‬کیفیت اب‬ ‫باید جایگزین شود‪.‬‬ ‫جریان یافته در لوله ها و یا سیستم شست وشو در عمر مفید شیر‪ ،‬کویل‬ ‫و سایر اجزای لوله کشی اثر می گذارد‪ .‬بنابراین استفاده نکردن به دلیل‬ ‫اجتناب از نگهداری توجیه درستی ندارد و در این زمینه نیازمند کار و‬ ‫‪10 Variable Flow‬‬ ‫‪11 Constant Flow‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪46‬‬ ‫شرایط مناقصات را به طور کلی چگونه ارزیابی می کنید؛‬ ‫کدام یک از عوامل «توان بازرگانی»‪« ،‬خدمات مهندسی» یا‬ ‫«تخصص» اولویت بیشتری دارد؟‬ ‫در مناقصات‪ ،‬قیمت معمو ًال عامل تعیین کننده است‪ .‬عوامل و امتیازاتی‬ ‫تعریف می شود اما در نهایت‪ ،‬قیمت یا هزینه ای که کارفرما درنظر گرفته‬ ‫مهم ترین عامل است‪.‬‬ ‫این سیستم به نظر شما نقص ندارد؟ نباید فرهنگ سازی در‬ ‫تقاضای کارفرما صورت بگیرد؟‬ ‫ایا اقدامی برای رایزنی با نظام مهندسی یا بخش های‬ ‫مختلف دولتی در ایجاد الزام های اجرایی نصب سیستم های‬ ‫به نظر من تا وقتی پیشنهادها هم سنگ نباشند‪ ،‬قیمت می تواند عامل‬ ‫اتوماسیون ساختمان (‪ )BMS‬انجام داده اید؟‬ ‫اصلی باشد‪ .‬البته مشکالتی هم وجود دارد‪ ،‬مثال ممکن است دو سیستم‬ ‫ما در نظام مهندسی با تولید محتوای دفترچه های اموزشی روی دو حوزه‬ ‫کامال جداگانه با کارکرد متفاوت پیشنهاد شود‪ .‬اینکه چه کسی با چه‬ ‫کار کردیم‪ BMS :‬و اعالن حریق‪ .‬با این هدف همکاری کردیم تا برای‬ ‫رویکردی ارزیابی را انجام می دهد بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬با این حال به‬ ‫مهندسان روشن کنیم ‪ BMS‬کاال نیست‪ ،‬بلکه خدمات و سرویس است‬ ‫تجربه ثابت شده وقتی محصول نهایی هم سنگ باشد‪ ،‬معمو ًال قیمت کل‬ ‫و نیازمند اقداماتی است‪ .‬داشتن صرف یک گروه مهندسی یا دسترسی‬ ‫سازنده های بزرگ نزدیک به هم و در یک بازه قیمت است‪.‬‬ ‫به محصولی از یک برند مشخص کافی نیست‪ .‬باید خدمات مهندسی در‬ ‫کنار بقیه عوامل قرار بگیرد تا بتوان بازخورد مناسب را از سیستم گرفت‪.‬‬ ‫به نداشتن دانش تخصصی در کارفرمایان و نیز در حوزه‬ ‫طراحی و خدمات نگهداری سیستم اشاره کردید‪ .‬به نظر شما با‬ ‫این شرایط هم سنگ سازی واقعا رخ می دهد؟‬ ‫هر پروژه ای شرایط و طبیعت خودش را دارد‪ .‬این که بگوییم در یک‬ ‫ایا همکاری با نظام مهندسی را مفید ارزیابی می کنید؟‬ ‫نتیجه ای که از اگاه سازی و اموزش کارفرمایان و مهندسین درنظر‬ ‫داشتید به دست امد؟‬ ‫ً‬ ‫صرفا عامل قیمت دیده شده یا‬ ‫پروژه‬ ‫تخصص‪ ،‬بسته به نوع پروژه فرق می کند‪.‬‬ ‫یک پروژه از طراحی شروع می شود و‬ ‫معمو ًال در شرایط هم سنگ‪ ،‬شرکت هانیول‬ ‫می تواند قیمت های پایین تری ارائه کند‪.‬‬ ‫دیگری است اما اگر درست اجرا نشود‬ ‫این موضوع را مطرح کردیم که شما فقط‬ ‫یک سری برند نمی خرید‪ ،‬بلکه موضوع‬ ‫بهترین سخت افزار هم ناکارامد می ماند‪.‬‬ ‫اصلی خدماتی است که می خواهید دریافت‬ ‫این مراحل باید مشخص باشد و کارفرما‬ ‫مثال یک پروژه پرزحمت را طراحی کردیم‬ ‫بداند وقتی سیستم ‪ BMS‬را درخواست‬ ‫و قیمت دادیم ولی ضرر کردیم و ان را از‬ ‫می کند باید این مراحل انجام شود و فقط‬ ‫دست دادیم‪ .‬این طبیعت کار بازرگانی و‬ ‫به ویژه درباره خدمات مهندسی و ‪BMS‬‬ ‫مراحل مهندسی‪ ،‬نصب و تکمیل در ادامه‬ ‫ان می اید‪ .‬انتخاب سخت افزار هم بحث‬ ‫ً‬ ‫قطعا مشکالتی هم وجود داشته است‪.‬‬ ‫فکر می کنم در راه درستی قدم برداشته ایم‪،‬‬ ‫کنید‪ .‬برای اجرای درست این خدمات هم‬ ‫پیشنهادهایی داشتیم؛ استاندارد مدونی‬ ‫یک سری سخت افزار نمی خرد‪.‬‬ ‫از اروپا را مطرح کردیم و گفتیم بر اساس‬ ‫پروژه است‪ ،‬هرچند در بسیاری موارد درست‬ ‫ان پیش رویم‪ .‬وارد کمیته تخصصی برق‬ ‫ارزیابی نشده ایم‪ .‬اینکه ارزیاب‪ ،‬گروه مهندسی ‪ 80‬نفره یک شرکت را با‬ ‫سازمان شدیم و دیدیم به جای انجام کار مهندسی‪ ،‬بحث ‪ BMS‬درحال‬ ‫گروه ‪ 3‬نفره شرکت دیگر مقایسه و ارزیابی کند‪ ،‬در اختیار کارفرماست نه‬ ‫تبدیل شدن به بازاریابی فروشنده ها است‪ .‬با اعضای هیئت مدیره و‬ ‫پیمانکار‪ .‬موضوع اصلی این است که کارفرما در پروژه ها هوشمندانه عمل‬ ‫کمیته صحبت کردیم و انها را به سمت استاندارد ‪ ISO 16484‬هدایت‬ ‫کند‪ ،‬تا شرکت هایی با شرایط و ویژگی های تعریف شده وارد عمل شوند‪.‬‬ ‫کردیم که مشتمل بر ‪ 5‬قسمت است‪ :‬بخش اول مربوط به اجرا است که‬ ‫در اخر‪ ،‬رتبه بندی هم مهم است و همه شرکتها با درجات ریسک و‬ ‫در ان دستورالعمل اجرایی پروژه را ارائه کردیم؛ بخش دوم سخت افزار‬ ‫توان مالی متفاوت نمی توانند هر پروژه ای را انجام دهند‪ .‬مثال ممکن‬ ‫و بخش سوم موضوع توابع و عملکردهاست که تا حد زیادی فنی‬ ‫است ما هم نتوانیم از پس یک پروژه بزرگ و ملی در حد ‪ ۵۰‬میلیارد‬ ‫و تخصصی است؛ بخش چهارم پروتکل ها و بخش پنجم مربوط به‬ ‫تومان براییم‪ .‬همه عوامل ازجمله گردش مالی‪ ،‬اجناس و تجهیزات‪،‬‬ ‫انسجام و ارتباطات است‪.‬‬ ‫پرداخت مالی به تامین کنندگان در موعد مقرر‪ ،‬تحویل به موقع به کارفرما‬ ‫بخش اول را به صورت کامل ترجمه و ساده سازی کردیم و انچه درنظر‬ ‫و دریافت پول موثر است‪ .‬مشکل ریسک زمانی هم در پروژه های ایرانی‬ ‫داشتیم این بود که یک پروژه از طراحی شروع می شود و مراحل‬ ‫وجود دارد‪ ،‬مث ً‬ ‫ال پروژه ای که قرار است ‪ 6‬ماهه انجام شود ‪ ۶-۵‬سال‬ ‫مهندسی‪ ،‬نصب و تکمیل در ادامه ان می اید‪ .‬این مراحل باید مشخص‬ ‫طول می کشد‪ .‬اینها را هم باید در نظر گرفت؛ حتی ممکن است به دلیل‬ ‫باشد‪ .‬انتخاب سخت افزار هم بحث دیگری است اما اگر درست اجرا‬ ‫شناخت کارفرما ترجیح داده شود یک پروژه به مرحله قرارداد نرسد‪.‬‬ ‫نشود بهترین سخت افزار هم ناکارامد می ماند‪.‬‬ ‫‪47‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫نتیجه انچه صورت گرفت قابل قبول است‪ .‬با وجود ضعف در برخی‬ ‫قسمت ها‪ ،‬در مجموع کار کاملی به سرانجام رسید‪ .‬در مورد طراحی‬ ‫ایا می توانید یک نمونه پروژه را معرفی کنید که از دیدگاه‬ ‫حرف های به اتوماسیون ساختمان طراحی شده باشد؟‬ ‫سیستم های اعالن حریق نیز به همین شیوه عمل شد‪ .‬در انجا هم‬ ‫روشا سنتر از جمله پروژه های شاخصی است که با بهترین کیفیت‬ ‫باید سطحی از استاندارد رعایت شود چرا که با جان انسان سروکار دارد‪.‬‬ ‫تجهیز شده است‪ .‬کارفرما به دنبال کیفیت بود و ما سعی کردیم بهترین‬ ‫اینجا بحث دیگری درباره نگهداری سیستم ها مطرح می شود‪ .‬به هر‬ ‫راهکارها و خدمات را برای انها طراحی کنیم‪ .‬از بین سیستم های‬ ‫حال فعالیت شرکت محدود به نصب و راه اندازی نمی شود و نگهداری‬ ‫نصب شده‪ ،‬سیستم مدیریت انرژی برای کنترل دما و اعالن حریق بود‪.‬‬ ‫سیستم نیز بخش مهمی از فرایند است و باید تحت استاندارد ‪5839‬‬ ‫خدمات ما در این دو حوزه بسیار مناسب و باکیفیت است و قرارداد‬ ‫اجرایی شود‪ .‬ما تعدادی فلوچارت مرتبط با کارهای ضروری برای‬ ‫پشتیبانی و نگهداری در این پروژه به عهده خود ماست که مرتب در حال‬ ‫نگهداری تهیه کردیم‪ ،‬مثل نحوه گزارشده ی و کنترل سیستم برای‬ ‫پیگیری و بازدید هستیم‪.‬‬ ‫اطمینان از عملکرد درست در دوره های نگهداری سالیانه‪.‬‬ ‫این دو بخش کار بود‪ .‬بخش سومی با عنوان امنیت وجود دارد که در‬ ‫حال پیگیری و طراحی ان هستیم و هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬اعالن حریق مسئله بسیار مهم و قابل توجهی است‪.‬‬ ‫در کشورهای خارجی‪ ،‬شرکت های فعال در این زمینه باید دارای بیمه‬ ‫مسئولیت باشند که اصال در ایران وجود ندارد و از جمله حمایت هایی‬ ‫است که در ان کشورها از ان برخوردارند‪ .‬چنانچه خود قراردادهای مربوط‬ ‫به مسئولیت الزامات و تعهداتی ایجاب می کند و مسئولیت ان بسیار‬ ‫بیشتر از درامد کسب شده اهمیت دارد‪ .‬در مذاکراتی که با شرکت های‬ ‫بیمه انجام دادیم اشاره کردند اص ً‬ ‫ال نیازی به قبول چنین مسئولیتی‬ ‫نداریم‪ .‬همینجاست که خال قانونی احساس می شود‪.‬‬ ‫با توجه به رشد ساخت وساز مراکز تجاری در کالن شهر تهران‪،‬‬ ‫درخواست کارفرمایان برای نصب سیستم ‪ BMS‬چگونه بوده‬ ‫ایا پس از اجرای برجام و توافق هسته ای وضعیت این‬ ‫صنعت بهبود یافته است؟‬ ‫بعد از برجام‪ ،‬امید همه به دسترسی ساده تر به محصوالت و کاهش‬ ‫هزینه هاست‪ .‬ولی کماکان به دلیل مشکالت بانکی پیشرو هنوز نتیجه‬ ‫ملموسی نداشته است‪ .‬ما در بازکردن حساب ‪ LC‬همچنان مشکل داریم‬ ‫و حواله پول از راه تعدادی بانک های محدود انجام میشود‪ .‬بسیاری از‬ ‫شرکت های بزرگ اصال نمی توانند با ایران کار کنند چون بانک های طرف‬ ‫حساب ان ها حواله پول از مبدا ایران را نمی پذیرند و هنوز این ترس‬ ‫و واهمه در فضای بین المللی وجود دارد‪ .‬از این رو کاالهایی که قرار‬ ‫است به مقصد ایران حمل شود‪ ،‬حواله ها‪ ،‬فارغ از اینکه از دوبی یا بانک‬ ‫مرکزی ایران صادر شود‪ ،‬از سوی بانک مقصد پذیرفته نمی شود‪ .‬درنتیجه‬ ‫گشایش مدنظر ما از نظر بانکی هنوز حاصل نشده هرچند ارتباطات ما‬ ‫با شرکت ها بهتر و اسان تر شده است‪ .‬ما با شرکت چندملیتی هانیول‬ ‫است‪ ،‬به ویژه بعد از واقعه پالسکو تغییری را مشاهده کرده اید؟‬ ‫کار می کنیم که دفتر رسمی خود را در ایران افتتاح کرده است و دارای‬ ‫باید دقت داشت که ساختمان پالسکو با موضوع ‪ BMS‬خیلی مرتبط‬ ‫گردش مالی ساالنه ‪ ۵۰‬میلیارد دالر است‪.‬‬ ‫نبود‪ ،‬چرا که ساختمانی قدیمی با قدمت ‪ ۵۰-۴۰‬ساله بود و مشکل اعالن‬ ‫حریق نداشت‪ .‬در بخش اطفای حریق کاستی هایی ناشی از سهل انگاری‬ ‫اعالن حریق مسئله بسیار مهم و قابل‬ ‫مدیریت ساختمان و مدیریت شهری وجود داشت‪ .‬با این حال ما در‬ ‫توجهی است‪ .‬در کشورهای خارجی‪،‬‬ ‫پروژه های خود با کارفرماه ای متعددی مواجهیم که برخی از انها نسبت‬ ‫شرکت های فعال در این زمینه باید‬ ‫دارای بیمه مسئولیت باشند که‬ ‫به این مسئله حساسیت زیادی دارند و برخی فقط به دنبال هزینه کم و‬ ‫اصال در ایران وجود ندارد و از جمله‬ ‫اقتصادی اند‪ .‬باالخره ساختمان ها ی تجاری باید برگشت سرمایه داشته‬ ‫حمایت هایی است که در ان کشورها از‬ ‫باشند‪ ،‬از این رو‪ ،‬بسیاری از سیستم های نصب شده راه اندازی نمی شوند‬ ‫و این بیش از انکه اشکال کارفرما باشد‪ ،‬ایرادی است که به شرکت های‬ ‫ما در صنعت اتوماسیون وارد است‪ .‬هرچند که برخی کارفرماها به این‬ ‫موضوع بی توجه و بی تفاوت اند‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪48‬‬ ‫ان برخوردارند‪ .‬چنانچه خود قراردادهای‬ ‫مربوط به مسئولیت الزامات و تعهداتی‬ ‫ایجاب می کند و مسئولیت ان بسیار‬ ‫بیشتر از درامد کسب شده اهمیت دارد‪.‬‬ ‫در پایان اگر موضوع یا نکات دیگری هست بفرمایید‪.‬‬ ‫به گمان من اتوماسیون هنوز جای خود را در صنعت ساختمان ایران باز نکرده است و هنوز ساختمان ها به ان کالس کاری نرسیده اند ولی این امر در‬ ‫حال تغییر و بهبود است‪ .‬به ویژه با حضور شرکت های خارجی و زمینه نیاز ان ها به ساختمان هایی با طراحی هوشمند‪ ،‬انتظار داریم کم کم توجهات به‬ ‫این سمت بیشتر شود‪ .‬در ساختمان های دولتی‪ ،‬تا زمانی که منابع انرژی ارزان باشد این نیاز احساس نمی شود‪ ،‬مگر انکه انرژی به قیمت واقعی‬ ‫خود برسد‪.‬‬ ‫ما امسال تالش هایی برای کمک به سازمان برنامه و بودجه کردیم تا کمی قیمت ها به روز و متعادل شود ولی در انجا هم نماینده کارفرما‪ ،‬پیمانکار‬ ‫و فروشنده حضور دارند و تعارض خواسته ها پیش می اید‪ .‬کارفرما خیلی تمایلی به مدرن و به روزشدن ندارد؛ پیمانکار می خواهد فقط طبق دفترچه‬ ‫راهنمای عمل پیش برود و فروشنده (که ما هستیم) بیان می کند سیستم هایی که در حال حاضر دنیا تولید می شوند فراتر از این نیازها و خواسته های‬ ‫محدود کنونی است‪ .‬سیستم های روزامد‪ ،‬به طور قطع‪ ،‬ارزان تر از سیستم های در حال خارج شدن از رده است‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫فــراخـوان‬ ‫هــمـــــکــــــــــاری‬ ‫ماهنـامـه‬ ‫از کلیه اساتید‪ ،‬کارشناسان‪ ،‬مهندسان و فعاالن صنعت اتوماسیون ساختمان‬ ‫در زمینه های زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کتاب (تالیف یا ترجمه)‬ ‫گزارش پروژه‬ ‫مقاله علمی‪-‬دانشگاهی‬ ‫بیان تجربیات اجرایی‬ ‫یادداشت تحلیلی‬ ‫گزارش های اماری سازمان ها‬ ‫مطالب و محتوای خود را به فارسی سلیس‬ ‫اتوماسیون ساختمان در رد‪ ،‬قبول‪ ،‬ویرایش‪،‬‬ ‫همراه با رعایت اصول مرجع نویسی و ذکر منابع‬ ‫تلخیص و اصالح مقاالت‪ ،‬ازاد است‪.‬‬ ‫در قالب فایل ‪ Microsoft Word‬بفرستید‪.‬‬ ‫ارسال اصل مطالب ترجمه شده الزامی است‪.‬‬ ‫برای ارسال مطالب‪ ،‬نظرات و پیشنهادات خود می توانید از راه های زیر با ما در تماس باشید‪.‬‬ ‫خط ویژه‪۷۴۵۰۶ :‬‬ ‫دورنــگار‪۲۲۶ ۹ ۴ ۶ ۷ ۹ :‬‬ ‫ایـــمیـل‪info@Basnews.ir :‬‬ ‫نشانـــی‪ :‬تهران‪ ،‬فرمانیه‪ ،‬بلوار اندرزگو‪ ،‬خیابان سلیمانی غربی ‪ ،‬پالک ‪ ،۹۰‬واحد ‪۷‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪50‬‬ ‫تحلیل‬ ‫ساختمان ها‬ ‫‪51‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫تحلیل‬ ‫ساختمان ها‬ ‫اگر پالسکو‬ ‫هوشمند بود ‪...‬‬ ‫مژگان افروزی | بی شک سی ام دی ماه ‪ ۹۵‬در تقویم ایران یاداور روزی تلخ خواهد بود‪.‬‬ ‫فرو ریختن ساختمان قدیمی پالسکو بعد از سه ساعت سوختن در اتش و به شهادت رسیدن‬ ‫جمعی از دالوران اتش نشان و جان باختن شماری از هموطنان‪ ،‬فضایی بسیار غم انگیز را بر کشور‬ ‫حاکم کرد‪.‬‬ ‫چگونه یک حادثه بدل به فاجعه می شود؟‬ ‫بعد از حادثه‪ ،‬کارشناسان در برنامه ها و نشست های مختلف به چرایی وقوع این فاجعه پرداختند‪.‬‬ ‫در این میان هیچ راه حلی برای جلوگیری از تکرار خطر مطرح نشد‪ .‬واقعیت این است که منع‬ ‫فعالیت کسبۀ شاغل در ساختمان های غیراستاندارد و قدیمی هیچ تفاوتی با پا ک کردن صورت‬ ‫مسئله ندارد و از سوی دیگر تمام نقدها و تحلیل ها پس از هر حادثه‪ ،‬نوش دارویی است بعد از مرگ‬ ‫سهراب‪ .‬پیش از هرچیز باید به یک نکته توجه داشته باشیم‪ :‬چنین حادثه ای به وسعت جغرافیای‬ ‫سرزمین ما گستردگی دارد و برگزاری جلسات‪ ،‬پس از وقوع بحران‪ ،‬درمانی کوتاه مدت است‪.‬‬ ‫در جهان امروز و در تمام کشورهای پیشرفته‪،‬‬ ‫بیش از پیش به زیر ساخت های معماری اهمیت داده‬ ‫بعد از حادثه‪ ،‬هیچ راه حلی‬ ‫برای جلوگیری از تکرار ان‬ ‫می شود‪ .‬بشر امروز با به کار گیری دانش و فناوری‪،‬‬ ‫مطرح نشد‪ .‬منع فعالیت کسبۀ‬ ‫مولفه هایی چون ایمنی‪ ،‬سالمت‪ ،‬امنیت‪ ،‬رفاه و‪...‬‬ ‫شاغل در ساختمان های بدون‬ ‫استاندارد و قدیمی هیچ تفاوتی‬ ‫را با هم در اختیار گرفته است؛ دانشی که به جای‬ ‫با پاک کردن صورت مسئله‬ ‫برگزاری جلسات ستاد بحران بعد از وقوع حادثه‪،‬‬ ‫ندارد و همه نقدها و تحلیل ها‬ ‫تمام تمرکز خود را بر پیشگیری معطوف کرده است‪.‬‬ ‫با توسعۀ فناوری های مختلف رادیویی و دیجیتالی‪،‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪52‬‬ ‫بعد از هر حادثه‪ ،‬نوش دارویی‬ ‫است پس از مرگ سهراب‪.‬‬ ‫‪53‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫هم اکنون امکان ثبت و بررسی و مدیریت تعمیرات ساختمان فراهم‬ ‫اشنایی بیش از پیش جامعۀ مهندسی با فناوری های هوشمند؛ همکاری‬ ‫امده است‪ .‬در این سال ها‪ ،‬انواع سیستم های مراقبت هوشمند سازه ای‬ ‫میان رشته ای مهندسان معمار‪ ،‬عمران‪ ،‬برق و مکانیک؛ برنامه ریزی برای‬ ‫ساختمان ها‪ ،‬مطرح و در ساختمان های حساس استفاده شده اند‪.‬‬ ‫تولید داخلی برخی اقالم؛ یکپارچه سازی سیستم ها برای عملکرد بهتر؛‬ ‫سیستم های اعالن و اطفای حریق نیز از جمله‬ ‫سیستم های مراقبتی در نگهداری ساختمان ها است‪.‬‬ ‫سیستم های اعالن حریق فعلی بر اساس سیستم‬ ‫سیم کشی است‪ ،‬در صورتی که سیستم های بی سیم‬ ‫ً‬ ‫اخیرا توسعه یافته اند امکان ارتباط با‬ ‫هوشمندی که‬ ‫شبکۀ یکپارچه و متمرکز مدیریت ساختمان را دارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اخیرا‪ ،‬پروژه های زیادی برای دسترسی از راه دور‬ ‫تعامل با ذی نفعان کلیدی پروژه های هوشمند (به‬ ‫شاید نتوان تمام ساختمان های‬ ‫قدیمی را به شکل اساسی‬ ‫ً‬ ‫قطعا می توان‬ ‫نوسازی کرد‪ ،‬اما‬ ‫با صرف هزینه های منطقی‬ ‫ان ها را هوشمند کرد تا ضمن‬ ‫ایجاد مقاومت ساختمان در‬ ‫ویژه بهره برداران) و امادگی دستگاه های اجرایی‬ ‫و برنامه ریزی (به ویژه وزارت راه و شهرسازی و‬ ‫شهرداری ها) ضروری به نظر می رسد‪.‬‬ ‫حادثه پالسکو را می توان از چند محور ارزیابی کرد‪:‬‬ ‫مقابل حوادث‪ ،‬از اتالف انرژی‬ ‫اول از دیدگاه مقاومت ساختمان در برابر اتش؛ دوم‪،‬‬ ‫زیست کمک کرد‪.‬‬ ‫مسائل سازه ای این ساختمان و سوم‪ ،‬مدیریت‬ ‫جلوگیری و به حفظ محیط ‬ ‫هشداردهنده ها و کسب اگاهی های الزم در استفاده‬ ‫بحران‪ .‬نحوۀ امداد و نجات و چگونگی رفتار مردم با‬ ‫از سیستم اندروید و خدمات وب طراحی و اجرایی‬ ‫نیروهای خدماتی مجموعۀ عواملی است که دست به‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫دست هم می دهد تا ابعاد یک فاجعه کوچک یا بزرگ شود‪ .‬از این سه‬ ‫بعد از حادثۀ دردناک پالسکو‪ ،‬یکی از مواردی که بارها بر ان تاکید شد‪،‬‬ ‫دریچه باید حادثه را واکاوی کرد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قطعا تخریب بناهای قدیمی و ازنو ساختن ان ها‬ ‫قدیمی بودن سازه بود‪.‬‬ ‫ساختمان پالسکو در بافت متراکم تجاری قرار داشت و نماد تجارت‬ ‫هزینه ای بسیار باال را به همراه خواهد داشت‪ .‬در عین حال‪ ،‬بیکاری کسبۀ‬ ‫در شهر تهران بود‪ .‬اما معابر باریک‪ ،‬رعایت نکردن استانداردهای الزم‬ ‫یک ساختمان تجاری قدیمی بر چرخۀ اقتصادی بازار تولید و عرضه‬ ‫در اطراف ساختمان و قدمت بیش از پنجاه سال دالیلی بوده اند که‬ ‫اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫دامنۀ بحران را در این حادثه باال بردند‪ .‬ساختمان پالسکو ساختمان‬ ‫بیایید خودمان را گول نزنیم!‬ ‫سال هاست خودمان را با نصب کپسول های اطفای حریق در ساختمان ها‬ ‫فریب می دهیم‪ ،‬در حالی که امروزه بحث ایمن سازی بناها تعریفی‬ ‫جدید دارد که امکانات خارق العاده ای را در اختیار انسان قرار می دهد‪.‬‬ ‫این روزها‪ ،‬یکی از ویژگی های ساختمان مدرن مجهز بودن ان ها به‬ ‫فناوری های هوشمند است‪ .‬وقتی حرفی از خانه های هوشمند به میان‬ ‫می اید‪ ،‬اولین پرسشی که مطرح می شود این است که «چقدر هزینه‬ ‫ً‬ ‫قطعا هوشمند سازی ساختمان ها فرایندی ارزان قیمت نیست‬ ‫می شود؟»‬ ‫ولی هزینه های خسارت ناشی از حوادث مختلف را هم از نظر مالی و‬ ‫هم انسانی به حداقل می رساند‪ .‬شاید نتوان تمام ساختمان های قدیمی‬ ‫ً‬ ‫قطعا می توان با صرف هزینه های‬ ‫را به شکل اساسی نوسازی کرد‪ ،‬اما‬ ‫منطقی ان ها را هوشمند کرد تا ضمن ایجاد مقاومت ساختمان در مقابل‬ ‫ط زیست کمک کرد‪.‬‬ ‫حوادث‪ ،‬از اتالف انرژی جلوگیری و به حفظ محی ‬ ‫در بسیاری از ساخت و سازهای کنونی به نظر می رسد کمتر به فلسفۀ اصلی‬ ‫هوشمند سازی‪ ،‬یعنی کاهش مصرف انرژی و حرکت در جهت پایداری‬ ‫‪-‬ضمن حفظ رفاه ساکنان‪ -‬توجه شده است‪ .‬برای تحقق این مهم‪،‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪54‬‬ ‫اول و اخر تهران نیست که در وضعیت خطرناک قرار دارد‪ .‬از این نوع‬ ‫ان ها در نظر دارند‪ ،‬به طراحی و تجهیز ساختمان هوشمند می پردازند‬ ‫سازه با این نوع وضعیت از نظر خطرپذیری در تهران زیاد داریم‪ .‬در‬ ‫ً‬ ‫اکثرا همان تجهیزات عادی‬ ‫‪-‬تجهیزات به کار رفته در ساختمان هوشمند‬ ‫بازار تهران و اطراف همین ساختمان‪ ،‬پاساژهای مختلفی با قدمت زیاد‬ ‫ساختمان است و فقط برنامه ریزی و ارتباطات صحیح به ان ها داده‬ ‫وجود دارد‪ .‬همچنین با توجه به اینکه مالکیت این‬ ‫ساختمان ها خصوصی است‪ ،‬در این نوع مالکیت‪،‬‬ ‫مدیریت ساختمان باید قوی عمل کند و اقدامات‬ ‫ایمنی را رعایت کند‪.‬‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫سیستم مدیریت ساختمان‬ ‫سبب افزایش هزینه های‬ ‫ساخت ساختمان می شود‪،‬‬ ‫میزان صرفه جویی ناشی از‬ ‫اجرای این سیستم می تواند‬ ‫در مدت کوتاهی هزینه های‬ ‫چگونه هوشمند شویم؟‬ ‫ساختمان هوشمند به سیستمی گفته می شود که‬ ‫اولیه را جبران سازد و به عالوه‬ ‫سطح باالتری از اسایش را برای‬ ‫ساکنان به همراه داشته باشد‬ ‫برای مثال‪ ،‬می توان در یک برج با تعداد طبقات‬ ‫زیاد‪ ،‬مواردی ا ز قبیل وضعیت کارکرد موتورخانه‪،‬‬ ‫روشنایی های ساختمان‪ ،‬وضعیت قفل درهای اصلی‪،‬‬ ‫روشن یا خاموش بودن پله های برقی‪ ،‬وضعیت‬ ‫اعالم حریق یا نشت گاز و… را به صورت پیوسته‬ ‫کنترل کنیم‪ .‬این سیستم ها ضمن کنترل بخش های‬ ‫با کمک ان بتوان تمام موارد نیاز یک ساختمان‬ ‫مختلف ساختمان و ایجاد محیطی مناسب با ارائه‬ ‫را کنترل و مدیریت کرد ‪ .‬در طراحی و اجرای یک‬ ‫سرویس های همزمان‪ ،‬سبب بهینه سازی مصرف‬ ‫ساختمان هوشمند هر گونه ایده و نظری قابلیت اجرا و پیاده سازی دارد‬ ‫انرژی‪ ،‬سطح کارایی و میزان بهره وری از سیستم ها و امکانات موجود‬ ‫و نمی توان در هوشمند ساختن یک ساختمان حدودی را مشخص کرد‪.‬‬ ‫در ساختمان می شود‪ .‬در پیاده سازی یک ساختمان هوشمند‪ ،‬نیاز های‬ ‫تمامی تجهیزات در یک ساختمان هوشمند پس از نصب و راه اندازی‬ ‫کارفرماست که می تواند مسیر ارائۀ یک طرح کامل با امکانات مطلوب در‬ ‫به وسیلۀ یک سیستم کامپیوتری برنامه ریزی و برای هر کدام از این‬ ‫هوشمند سازی ساختمان را مشخص کند‪.‬‬ ‫تجهیزات سناریوهای مختلفی تعریف می شود‪ ،‬به همین دلیل طراحان‬ ‫بسیار پیش امده است که خانه های دوست‪ ،‬همکار یا اشنایانتان‬ ‫ساختمان هوشمند با توجه به نیاز کارفرمایان و بودجۀ اقتصادی که‬ ‫دست خوش سرقت یا طعمه حریق شده اند ‪ .‬در سطوح پایین تر‪،‬‬ ‫باغچه هایی که در ساختمان ها به دلیل ابیاری نشدن از بین می روند‪،‬‬ ‫چراغ ها و المپ هایی که از روی سهل انگاری روشن می مانند‪ ،‬اتالف‬ ‫بی وقفه منابع انرژی در موتورخانه ها و سیستم های سرمایشی و‬ ‫گرمایشی به دلیل نبود رسیدگی درست‪ ،‬تلفات جبران ناپذیر بر اثر نشت‬ ‫گاز‪ ،‬ترکیدگی های لوله های اب که باعث اب گرفتن ساختمان می شوند‬ ‫و صدها مورد دیگر که همه از موضوعاتی اند که ما را برای داشتن یک‬ ‫ساختمان هوشمند ترغیب می کنند ‪.‬‬ ‫هم اکنون در کالن شهرها و شهرهای بزرگ و کوچک‪ ،‬به لطف پیشرفت های‬ ‫مهم در حوزۀ صنعت ساختمان‪ ،‬سرعت ساخت و ساز به شکل باورنکردنی‬ ‫رشد کرده است‪ .‬طوری که در اندک زمانی‪ ،‬زمین های خالی به سرعت‬ ‫پی ریزی شده و از دل ان ها بنایی زیبا متولد شده است‪ .‬در این میان‬ ‫واژه های هوشمند سازی ساختمان‪ ،‬خانه هوشمند و ساختمان هوشمند‬ ‫برای ما کام ً‬ ‫ال اشنایند و شاید در طول سال بار ها در بارۀ ان ها از دوستان‬ ‫یا رسانه های مختلف شنیده یا مطلبی خوانده باشیم؛ ولی سوالی که‬ ‫ذهن اکثر مالکان و سازندگان محترم ساختمان را به خود مشغول‬ ‫کرده است این است که در نهایت هزینۀ هوشمند سازی یک ساختمان‬ ‫چه مقدار است‪.‬‬ ‫‪55‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫با وجود اینکه اجرای سیستم مدیریت ساختمان سبب افزایش‬ ‫اگر سیم کشی برق ساختمان سالخورده ای مثل پالسکو به سیستم های‬ ‫هزینه های ساخت ساختمان می شود‪ ،‬میزان صرفه جویی در هزینه های‬ ‫هوشمند مجهز می شد‪ ،‬پیش از اتش سوزی این امکان وجود داشت که از‬ ‫جاری ساختمان ناشی از اجرای این سیستم می تواند در مدت کوتاهی‬ ‫بروز مشکل در نقطۀ حادثه مطلع شد و تعمیرات الزم را اعمال کرد‪.‬‬ ‫هزینه های اولیه را جبران سازد و به عالوه سطح باالتری از اسایش را برای‬ ‫برای نمونه‪ ،‬برای جلوگیری از اتفاقات ناگوار در هنگام بروز یک حادثه مانند‬ ‫ساکنان به همراه داشته باشد‪ .‬سیستم های کنترل هوشمند دارای سطح‬ ‫ْ‬ ‫حریق پیام هشداری را ذخیره و به بخش‬ ‫حریق‪ ،‬سیستم هوشمندِ اعالم‬ ‫انعطاف پذیری باالیی هستند که می توان به راحتی ان ها را با نیازهای‬ ‫کنترل ارسال می کند‪ .‬همچنین شیر گاز اصلی بسته می شود و اسانسورها‬ ‫مختلف منطبق کرد‪ .‬همچنین در هنگام بهره برداری به راحتی می توان‬ ‫در طبقات خاص متوقف می شوند‪ .‬در کنار ان‪ ،‬می توانیم با اعالن مسیر‬ ‫عملیات تغییر و بهینه سازی را‪ ،‬برای راهبری بهتر و کاهش هزینه های‬ ‫خروجی (چراغ های راهنما) تمام درب های خروجی را نیز باز کنیم‪.‬‬ ‫انرژی و کاهش هزینه های تعمیراتی‪ ،‬انجام داد‪ .‬در کنار تمام این ها‪،‬‬ ‫سیستم های مدیریت ساختمان از قابلیت کنترل پذیری باالیی برخوردار‬ ‫مزایای اعالن هوشمند حریق‬ ‫بوده و با اجرای ساختار مناسب‪ ،‬کنترل اجزای مختلف ان از سراسر دنیا‬ ‫چند نمونه از امکاناتی که در طراحی سیستم اعالن حریق هوشمند‬ ‫امکان پذیر است‪ .‬با تعریف سطوح دسترسی مختلف می توان قابلیت‬ ‫استفاده می شود عبارتند از‪:‬‬ ‫کنترل پذیری اجزای مختلف را سطح بندی کرد تا امکان اعمال برخی‬ ‫• اژیر خطر‪ :‬در صورت بروز حادثه‪ ،‬اژیر به صدا درمی اید و تا رسیدگی‬ ‫تغییرات تنها برای کاربران مجاز شود و در صورت وارد کردن رمز عبور‬ ‫افراد به این روند ادامه می دهد‪.‬‬ ‫تعریف شده امکان پذیر باشد‪.‬‬ ‫حال سوالی که برای اکثر این مجموعه به وجود می اید این است که‬ ‫هزینۀ هوشمندسازی چقدر است یا در صورت بازسازی ساختمان‬ ‫قدیمی‪ ،‬ایا هزینه های پیاده سازی سیستم هوشمند ساختمان پذیرفتنی‬ ‫است یا بهتر است از هوشمند کردن ان صرف نظر کرد‪.‬‬ ‫برای محاسبۀ هزینه های هوشمند سازی یک ساختمان یا به اختصار‬ ‫قیمت خانه هوشمند می بایست چند فاکتور اساسی را در نظر گرفت‪.‬‬ ‫• اعالن هشدار صوتی‪ :‬در صورت بروز حریق در ساختمان می توان به جای‬ ‫استفاده از اژیر خطر از سیستم صوتی استفاده و پیامی را پخش کرد که‬ ‫از قبل برای اتش سوزی ضبط شده است‪.‬‬ ‫• قطع شیر گاز‪ :‬با هدف جلوگیری از توسعۀ حریق‪ ،‬به محض‬ ‫تحریک شدن سنسورها‪ ،‬گاز ورودی واحد قطع می شود (تا زمانی که با‬ ‫حضور افراد پس از اطفاء حریق به صورت دستی باز شود)‪.‬‬ ‫اولین نکته‪ ،‬سلیقه مالک یا سازنده است؛ زیرا به علت گستردگی‬ ‫• ارسال پیامک‪ :‬سیستم هوشمند مرکزی‪ ،‬در صورت بروز حریق‪ ،‬به‬ ‫محصوالت هوشمند سازی ساختمان‪ ،‬کارفرما با توجه به نیاز خود می تواند‬ ‫مالکین ساختمان یک پیامک مبنی بر بروز حریق ارسال می کند ‪.‬‬ ‫از برخی تجهیزات چشم پوشی کند و هزینه های پروژه را کاهش دهد یا‬ ‫با خرید تجهیزات هوشمند لوکس ارزش افزوده پروژۀ خود را چندین‬ ‫برابر کند‪ .‬برای مثال‪ ،‬استفاده از تجهیزات هوشمند کنترل لوازم از راه دور‬ ‫به همراه سیستم موسیقی در کنار سیستم های هوشمند پایه‪ ،‬شامل‬ ‫کنترل هوشمند روشنایی و دما‪ ،‬به تنهایی می تواند تغییر قابل توجهی‬ ‫• مشخص کردن مسیر خروجی در ها و اسانسور ها و پله های اضطراری در‬ ‫ساختمان های بزرگ‪.‬‬ ‫• انتقال اسانسورها به طبقه های مشخص شده (و همچنین همکف)‬ ‫برای استفادۀ اتش نشان ها از اسانسور‪.‬‬ ‫روی قیمت نهایی بگذارد‪ .‬نکتۀ بعدی در تعیین قیمت هوشمند سازی‬ ‫• فعا ل کردن سیستم تهویه مطبوع و دیگر موارد مرتبط با این بخش که‬ ‫متراژ ساختمان است‪ .‬از این رو اولین قدم‪ ،‬در تعیین دقیق قیمت‬ ‫می تواند به راحتی در طراحی اعالم حریق هوشمند دیده شوند‪.‬‬ ‫هوشمند سازی ساختمان‪ ،‬تهیۀ پالن هوشمند سازی با توجه به نیاز و‬ ‫در کنار سیستم اعالن حریق‪ ،‬هوشمند سازی سیستم اعالن نشت گاز نیز‬ ‫سلیقۀ کارفرما است‪.‬‬ ‫مهم به نظر می رسد که در صورت رعایت نکردن‪ ،‬می تواند خطرات ناشی‬ ‫بنا به اظهار نظر اولیه‪ ،‬حادثۀ پالسکو بر اثر یک اتصالی و جرقۀ برق پیش‬ ‫از حریق را افزایش یا خود سبب حریق شود‪ .‬با وجود این سیستم‪ ،‬اگر‬ ‫امده و به دلیل اینکه مکان و اطراف این جرقه محل انباشت مواد اتش زا‬ ‫به هر دلیلی در ساختمان نشتی گاز به وجود اید سیستم مطلع می شود‬ ‫و پارچه بوده‪ ،‬اتش به سرعت گسترش یافته است‪.‬‬ ‫و واکنش برنامه ریزی شدۀ مشخصی را نشان خواهد داد ‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪56‬‬ ‫از نمونه های واکنش ها در سیستم هوشمند نشت گاز می توان این موارد را نام برد‪:‬‬ ‫• قطع شیر گاز اصلی واحد یا ساختمان؛‬ ‫• پخش صدای هشدار اعالم نشت گاز در محل؛‬ ‫• اعالم هشدار صوتی به جای اژیر خطر به صورت تفکیک شده در ساختمان ‪-‬مشخص کردن مکان دقیق این اتفاق؛‬ ‫• قطع برق واحد با این هدف که افراد از روی سهل انگاری چراغ ها را روشن نکنند؛‬ ‫• تعریف رویدادهای دلخواه دیگر کارفرما با توجه به نیاز مکان و سیستم های موجود ساختمان‪.‬‬ ‫• ارسال پیامک به مالکین و اطالع رسانی قبل از وقوع اتفاقات ناگوار؛‬ ‫در حوادثی همچون پالسکو‪ ،‬یکی از مواردی که بر ابعاد فاجعه می افزاید ناتوانی افراد در یافتن راه های گریز برای‬ ‫خروج از محیط است که این مهم‪ ،‬توجه به سیستم های هوشمند کنترل تردد را الزامی می کند‪.‬‬ ‫با توجه به مطالب باال می توان مهم ترین عامل فاجعه بزرگ و ملی پالسکو را استفاده نکردن ازسیستم های‬ ‫ً‬ ‫قطعا در صورت رعایت ان از سوی مسئولین و تدبیرهای از پیش اتخاذ شده‪،‬‬ ‫هوشمند دانست که‬ ‫اتش نشانان غیور این سرزمین نوروز ‪ ۹۶‬را در کنار خانواده ها و فرزندان عزیزشان بودند‬ ‫و قاب عکس های این عزیزان مهمان سفره های هفت سین خانواده هایشان نبود ‪.‬‬ ‫در حادثه اسف بار پالسکو‪ ،‬برایندی‬ ‫ چه باید می کردیم‬ ‫که بیشتر در رسانه ها توجه مردم را‬ ‫به خود جلب کرده شهادت نیروهای‬ ‫امدادی اتش نشان بوده است‪ .‬گویا‬ ‫ که نکردیم؟!‬ ‫ان همه خسارت عظیم مالی بر کسبه‬ ‫و از دست رفتن مردم عزیز کشورمان‬ ‫کام ً‬ ‫ال کمرنگ است که جای تاثر و‬ ‫تاسف فراوان دارد‪.‬‬ ‫همسایه ایم که در بحران ها در کنار هم می مانند‪ .‬ضعف قانون و نهاد های‬ ‫مصطفی حاجی زاده* | اگر مسئولین شهری در یک جلسه فنی‪،‬‬ ‫قانونی ماست چرا که اگر مردم و انجمن های مردم نهاد توانمند در‬ ‫با حضور اعضاء هیئت مدیره ساختمان پالسکو‪ ،‬درباره نحوه عملکرد‬ ‫کمک رسانی به هم نوعانشان را قبل از حادثه به کار بگیرند‪ ،‬از وقوع چنین‬ ‫سیستم اعالن حریق و نوع خطری که ساختمان با ان رو به روست کامل‬ ‫پدیده هایی در جامعه پیشگیری می شود‪.‬‬ ‫توضیح داده بودند‪ ،‬ساکنین با خطرات باال و عملکرد کلی دستگاه اشنا و‬ ‫اگاه می شدند و سیستم اعالن حریق و نصب را تهیه می کردند‪.‬‬ ‫حال چه باید کرد؟‬ ‫به عنوان کارشناس موظف سازمان نظام مهندسی در حادثه پالسکو‬ ‫می شد حادثه پالسکو اتفاق نیفتد‬ ‫هشدار می دهم‪ ،‬از این دست ساختمان ها در حال حاضر در تهران و ایران‬ ‫در حادثه اسف بار پالسکو‪ ،‬برایندی که بیشتر در رسانه ها توجه مردم‬ ‫شمار زیادی داریم که ساکنین و یا کسبه ان به انواع تجهیزات ساده و‬ ‫را به خود جلب کرده شهادت نیروهای امدادی اتش نشان بوده است‪.‬‬ ‫ارزان قیمت برای اعالم و اطفاء حریق اگاهی ندارند‪ .‬این امر را با جلسات‬ ‫گویا ان همه خسارت عظیم مالی بر کسبه و از دست رفتن مردم عزیز‬ ‫فنی و توجیحی می توان به اطالع ساکنین و اعضاء هیئت مدیره ان‬ ‫کشورمان کام ً‬ ‫ال کمرنگ است که جای تاثر و تاسف فراوان دارد‪.‬‬ ‫چرا پیش از حادثه پیش بینی های الزم انجام نشده و‬ ‫جلسات فنی با اعضاء هیئت مدیره پالسکو تشکیل نشده است؟!‬ ‫مراجع رسمی‪ ،‬که باید بازوی قانونی و اجرایی برای حفظ جان و مال‬ ‫مردم باشند‪ ،‬قبل از حادثه درگیر حواشی اند؛ در زمان حادثه به دنبال‬ ‫مقصر می گردند و پس از ان‪ ،‬موضوع به کلی به دست فراموشی سپرده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در حادثه اسف بار پالسکو‪ ،‬برایندی که بیشتر در رسانه ها توجه مردم را‬ ‫به خود جلب کرده شهادت نیروهای امدادی اتش نشان بوده است‪ .‬گویا‬ ‫ان همه خسارت عظیم مالی بر کسبه و از دست رفتن مردم عزیز کشورمان‬ ‫کام ً‬ ‫ال کمرنگ است که جای تاثر و تاسف فراوان دارد‪ .‬خود من‪ ،‬به عنوان‬ ‫کارشناس از طرف سازمان نظام مهندسی‪ ،‬وقتی سیل عظیم کمک های‬ ‫مردمی را برای اواربرداران مشاهده کردم‪ ،‬بسیار متاثر شدم و سنگینی‬ ‫این بار را بر دوش خود احساس کردم‪ .‬ما با چنین مردمی همنشین و‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ً‬ ‫صرفا به فرستادن تذکرنامه کتبی به رعایت نکردن‬ ‫ساختمان ها رساند و‬ ‫ایمنی به ساکنین اکتفا نکرد‪.‬‬ ‫مردم‪ ،‬هرچقدر در کار خود متخصص باشند‪ ،‬به شکل حرفه ای از ضوابط‬ ‫و قوانین این بخش اطالعی ندارند‪ .‬بنابراین باید به روش های گوناگون‬ ‫استفاده از رسانه ها‪ ،‬بیلبوردها‪ ،‬تیزرها‪ ،‬انجمن ها به کمک ایمنی ان ها شتافت‬ ‫و با اگاه سازی و اطالع رسانی درست مانع از بروز چنین حوادثی شد‪.‬‬ ‫حضور مهندسین و شرکت ها و انجمن ها عالوه بر ایجاد رونق مادی برای‬ ‫همه اعضاء و دست اندرکاران این حوزه می تواند مانع از بروز چنین‬ ‫خسارات جانی و مالی به مردم باشد‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬بر اساس مسئولیت قانونی که به عهده سازمان اتش نشانی‬ ‫است باید شاهد شروع این روند طی ماه های اتی باشیم یا در صورت‬ ‫عدم اعتقاد به موضوع شاهد ساختمان های مشابه و فجایعی همچون‬ ‫پالسکو باشیم‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیته مکانیک و کمیته ایمنی و اتش نشانی سازمان نظام مهندسی *‬ ‫فناورانه‬ ‫‪59‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫فناورانه‬ ‫‪ ،ETS‬ابزار نرم افزاری کارامد‬ ‫محمد عمادی | همان طور که می دانیم ‪ KNX/EIB‬یک سیستم جامع و یکپارچه برای اتوماسیون خانه و ساختمان در پیاده سازی راه حل های‬ ‫سازگار‪ ،‬انعطاف پذیر و مقرون به صرفه است‪ .‬به دلیل قابلیت تغییر عملکرد‪ ،‬استفاده از ان به تاسیسات محدود و ساده منحصر نمی شود‪ ،‬اما می تواند‬ ‫راه حل هایی را برای بخش کامل ساختمان ارائه دهد‪ KNX/EIB .‬الزامات ّ‬ ‫نصاب های الکتریکی را در طول طراحی و نصب پروژه‪ ،‬به کارگیری و‬ ‫عملیات سیستم باس تا هنگام تعمیر و نگهداری براورده می کند‪ .‬برای برنامه ریزی‪ ،‬طراحی پروژه و کاربرد تاسیسات ‪ KNX/EIB‬به ابزار نرم افزاری‬ ‫برنامه ریزان و نصاب های الکتریکی نیاز است که به وضوح ساختار یافته است و به اسانی استفاده می شود‪ .‬بهترین افزاره در این زمینه ‪ ETS‬است‪.‬‬ ‫‪ ETS‬نرم افزاری برای برنامه ریزان و نصاب های الکتریکی در برنامه ریزی‪ ،‬طراحی پروژه و کاربرد سیستم های ‪ KNX/EIB‬دردسترس است‪.‬‬ ‫‪ ETS1‬نرم افزار ابزار مهندسی و یک عالمت تجاری ثبت شده از ‪ EIBA cvba‬در بروکسل است‪ .‬همچنین راهنمای انالین جامعی نیز در محیط کاربری‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫در زیر به جدیدترین تغییرات و روند پیشرفت این نرم افزار اشاره شده است‪:‬‬ ‫‪1 Engineering Tool Software‬‬ ‫ارائۀ اپلیکیشن جدید ‪ ETS‬از سوی ‪ IT GMBH‬و ‪Tapko‬‬ ‫به لطف نسخه های جدید‪ ،‬اپلیکیشن های ‪ ETS‬کار با نرم افزار را روز به روز ساده تر می کنند‪ Auto Backup .‬اپلیکیشن جدید ‪ ETS‬است و به شما‬ ‫امکان ایجاد تصویری از پروژه ‪ ETS‬را به صورت فایل ‪ knxprod KNXPROD‬می دهد‪ .‬به عالوه‪ ،‬تحلیل گر ارائه شده از سوی شرکت ‪ Tapko‬به نام‬ ‫‪ KNX RF Field Strength‬برای اندازه گیری سیگنال های دریافتی (‪ )RSSI‬از همه تجهیزاتی که از فناوری‪ RF‬استفاده می کنند مناسب است‪.‬‬ ‫همۀ اپلیکیشن ها در ‪ MyKNX‬در دسترس اند‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪60‬‬ ‫ارائۀ جدیدترین نسخۀ ‪ETS‬‬ ‫نسخه جدید نرم افزار ‪ ETS‬را با عنوان ‪ ETS 5.5.3‬شامل ویژگیهای جدید و با اصالح ایرادات نرم افزاری می توان دانلود کرد‪ .‬در این نسخه وجود توابع‬ ‫جست وجو و توابع فیلتر (‪ )search/filter‬چشمگیر است‪ .‬به روز رسانی می تواند به صورت رایگان با انتخاب گزینه ‪ ETS online‬از سایت رسمی‬ ‫انجمن ‪ KNX‬انجام پذیرد‪.‬‬ ‫افتتاح رسمی ‪ETS Inside‬‬ ‫‪ ETS Inside‬ابزار جدید ارائه شده از سوی انجمن ‪ KNX‬در ‪ 15‬فوریه با امکان نصب در زمان بهره برداری سیستم است‪ .‬این محصول به جامعه‬ ‫‪ KNX‬این امکان را می دهد که بزرگترین رخداد ‪ KNX‬را در سال ‪ 2017‬تجربه کنند‪ .‬برای دریافت اطالعات بیشتر به سایت ‪etsinside.knx.org‬‬ ‫مراجعه کنید‪.‬‬ ‫‪61‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫ارائۀ جدیدترین نسخه ‪EITT‬‬ ‫‪ EITT‬ابزار جدیدی با هدف تجزیه و تحلیل ویژه برای دستگاه های ‪ KNX‬و تاسیسات مرتبط است‪ .‬این ابزار قدرتمند در درجۀ اول از سوی‬ ‫تولید کنندگان و ازمایشگاه برای ازمایش قطعات استفاده می شود‪ .‬وظیفۀ دیگر ان تجزیه و تحلیل و شبیه سازی سیستم های مرتبط با این پروتکل و‬ ‫عیب یابی و مانیتورینگ سیستم های منطبق با محصوالت ‪ KNX‬است‪ EITT .‬با استفاده از انجام فرایندهای متعدد و از راه روابط از پیش تعیین شده‪،‬‬ ‫عالو ه بر تست قطعات‪ ،‬به شبیه سازی سیستم های یادشده‪ ،‬برای تحقق عملکرد تعریف شده به شکل صحیح‪ ،‬می پردازد ‪ .‬برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل‬ ‫درنظر گرفته شده با این نرم افزار متفاوت تر از طراحی الکترونیکی متعارف است‪ .‬لذا برنامه ریز باید مواردی چون نوع و استفاده ساختمان‪ ،‬اجزای‬ ‫سیستم ساختمان‪ ،‬الزامات خاص و دالیل هزینه را مد نظر قرار دهد‪ .‬جدید ترین نسخه این نرم افزار را می توانید از سایت ‪ knx.org‬و قسمت ‪knx‬‬ ‫‪ software‬تهیه کنید‪.‬‬ ‫‪ Falcon Driver‬چیست؟‬ ‫‪ Falcon Driver‬یک کتابخانۀ نرم افزاری و برنامۀ کاربردی متعلق به پروتکل ‪ KNX‬است که برای ارسال و دریافت داده ها در شبکه های مبتنی به‬ ‫این پروتکل به کار گرفته می شود‪ .‬برنامه نویسی این مجموعه با زبان های ‪ C‬و ‪ C++‬است که سهولت کاربری را به دنبال دارد ‪.‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪62‬‬ ‫منابع علمی‬ ‫‪63‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫منابع علمی‬ ‫مدل اطالعاتی برای‬ ‫سیستم های اتوماسیون ساختمان‬ ‫‪An Information Model for‬‬ ‫‪Building Automation Systems‬‬ ‫مقاله یک مدل اطالعاتی برای سیستم اتوماسیون ساختمان ایجاد شده است که چندین نما از سیستم را طبقه بندی می کند‪ :‬لیست‬ ‫دستگاه ها‪ ،‬توپولوژی شبکه‪ ،‬لیست نقاط و ترتیب کارکرد‪ .‬همچنین نمایش سازگاری از یک سیستم اتوماسیون ساختمان را برای حفظ‬ ‫مشخصات سیستم‪ ،‬در برابر تغییرات طراحی مربوط به کارکرد و نگهداری‪ ،‬امکان پذیر می کند‪.‬‬ ‫همچنین به کاربردهای دیگری نظیر شبیه سازی انرژی‪ ،‬سیستم های مدیریت نگهداری و کاربردهای تنظیم ساختمان اجازه می دهد‬ ‫اطالعاتی درباره سیستم اتوماسیون ساختمان به دست اورند‪ .‬مدل با هدف نمایش برنامه های کاربردی کنترل ایجاد نشده است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬می توان یک برنامه نرم افزاری برای تجزیه اطالعات مدل و سپس به دست اوردن دیتابیس تنظیمات و ارایش های الزم و برنامه های‬ ‫کاربردی کنترل ایجاد نمود‪ .‬این مدل با ایجاد یک پیاده سازی عملی مبتنی بر یک سیستم نصب شده در ساختمانی با اندازه متوسط تست‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫‪J.Schein, “An information model for building automation systems“,elsevier Volume 16, Issue 2, Pages 139-125,‬‬ ‫‪March 2007‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪64‬‬ ‫سیستم مدیریت انرژی ساختمان با‬ ‫نظارت ازطریق ‪PLC / PC Web‬‬ ‫‪A PLC/PC Web Supervised‬‬ ‫‪Building Energy Management‬‬ ‫‪System‬‬ ‫تکامل علم کامپیوتر و سیستم های دیجیتال‪ ،‬با اهمیت یافتن تداوم توسعه در جامعه‪ ،‬سبب حضور فزاینده فناوری های اختصاصی در‬ ‫اتوماسیون ساختمان شده است‪.‬‬ ‫سیستم های اتوماسیون ساختمان معمو ًال پالتفرم هایی برای نظارت و کنترل روشنایی‪ ،‬گرمایش‪ ،‬سرمایش و تهویه هوا‪ ،‬اشکارسازی نفوذ‬ ‫بی اجازه‪ ،‬اشکارسازی اتش و سیستم های مخابراتی اند که فرصت هایی را برای اعمال استراتژی هایی برای توجیه پذیرکردن مصرف انرژی‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬این مقاله پتانسیل های ایجاد شده با سیستم گسترده سخت افزاری و نرم افزاری را که از یک شبکه ‪ PLC‬تشکیل شده و با‬ ‫یک کامپیوتر شخصی کنترل می شود‪ ،‬نشان می دهد‪ .‬این سیستم عمل نظارت و کنترل بر روشنایی‪ ،‬تهویه هوا و اشکارسازی حضور افراد‬ ‫را در ساختمان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه کویمبرا انجام می دهد‪.‬‬ ‫تجسم و کنترل حالت های سیستم از شبکه گسترده وب برای پشتیبانی کاربری انعطاف پذیر بر مبنای صفحات ‪ ASPX‬استفاده می کند‪.‬‬ ‫تمام نرم افزارها با ابزار ساخت شرکت مایکروسافت ایجاد شدند‪ Visual Studio , Net .‬برای نرم افزارهای کاربردی ساختمان و ‪SQL 2000‬‬ ‫‪ Server‬برای پشتیبانی از ذخیره و مدیریت پایگاه داده به کار گرفته شدند‪.‬‬ ‫‪S.Marco,H.Jorge, “A PLC/PC Web Supervised Building Energy Management System “,IEEE ISIE,‬‬ ‫‪June 2005 ,23-20‬‬ ‫‪65‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫کتاب سیستم های‬ ‫مدیریت ساختمان (‪)BMS‬‬ ‫عنوان‪ :‬سیستم های مدیریت ساختمان‪ :‬اتوماسیون ساختمان‬ ‫با سیستم های ارتباطی ‪ KNX/EIB، LON‬و ‪BACnet‬‬ ‫نویسندگان‪Hermann Merz، Thomas Hansemann، :‬‬ ‫‪Christof Hübner‬‬ ‫ترجمه و تدوین‪ :‬سیف اله نیک نامی‪ ،‬فاطمه ابراهیمی‬ ‫نشر‪ :‬یزدا‪ ،‬ویرایش دوم ‪1394‬‬ ‫تعداد صفحات‪ 452 :‬صفحه‬ ‫از نظر معرفی اتوماسیون ساختمان و ساختار سخت افزاری و نرم افزاری در این حیطه‪ ،‬بهترین و کامل ترین مرجع کتاب ساختمان های هوشمند‬ ‫‪1‬‬ ‫نوشتۀ هرمن مرز‪ ،‬توماس هانسمن و کریستوف هوبنر در سال ‪ 2009‬میالدی است که در سال ‪ ۱۳۹۲‬شمسی در واحد تحقیق و توسعۀ شرکت‬ ‫اتوماسیون ساختمان اترینا با همکاری انتشارات یزدا در پنج فصل به فارسی ترجمه شده است ‪.‬‬ ‫در این کتاب‪ ،‬نویسنده با برشمردن اتوماسیون ساختمان به عنوان بخش جدایی ناپذیر مهندسی اتوماسیون‪ ،‬در کنار معرفی ساختارها و‬ ‫پروتکل ها و برشمردن مزایای اتوماسیون‪ ،‬به دنبال راه حل های ویژه ای برای سهولت در امر طراحی و کاربری توسط طراحان و اپراتورها و کاربران‬ ‫بوده است ‪ .‬در ادامۀ مطالب این کتاب‪ ،‬درباره اصول سیستم های ارتباط صنعتی بحث می شود‪ ،‬سپس پروتکل ها به صورت جداگانه معرفی‬ ‫می شو د و در خالل تعریف پروتکل ها مثال های عملی و کاربردی ان ها لحاظ و پیشنهاد های الزم برای بهبود عملیات کاربری عنوان می شود ‪.‬‬ ‫مهم ترین مباحث این کتاب عبارتند از‪:‬‬ ‫مقدمه ای بر اتوماسیون ساختمان‬ ‫اصول سیستم های ارتباط صنعتی (فیلدباس ها و شبکه ها)‬ ‫پروتکل ارتباطی (‪)European Installation Bus/Konnex KNX/EIB‬‬ ‫پروتکل ارتباطی (‪)Local Operation Network LON‬‬ ‫پروتکل ارتباطی (‪)Building Automation Control network BACnet‬‬ ‫‪1 Building automation: communication systems with EIB/KNX, LON and BACnet‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬ ‫‪66‬‬ ‫تبلیغات‬ ‫‪67‬‬ ‫دوره جدید | شماره صد | مردادماه ‪۹۶‬‬

آخرین شماره های فصلنامه اتوماسیون ساختمان

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 107

شماره : 107
تاریخ : 1397/10/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 106

شماره : 106
تاریخ : 1397/07/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 105

شماره : 105
تاریخ : 1397/03/15
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 104

شماره : 104
تاریخ : 1397/02/30
فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

فصلنامه اتوماسیون ساختمان 101

شماره : 101
تاریخ : 1396/07/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!