هفته نامه ونوشه شماره 69 - مگ لند
0

هفته نامه ونوشه شماره 69

هفته نامه ونوشه شماره 69

هفته نامه ونوشه شماره 69

‫نماینده ولی فقیه در مازندران در بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری‪:‬‬ ‫تالش شهردار ساری برای حل معضل‬ ‫پسماند ستودنی است‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫اقتصاد و معیشت اولویت های نمایندگان مازندران‬ ‫در پارلمان یازدهم‬ ‫شماره ‪ / 69‬هفته نامه ونوشه ‪ 17 /‬خرداد ‪ 8 / 1399‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 1000‬تومان‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫گردشگری دریایی مازندران و‬ ‫لری ارمنستان توسعه می یابد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫را بخوانید‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان‪:‬‬ ‫غربالگری تنبلی چشم‬ ‫در مازندران زودتر از موعد‬ ‫انجام می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون متوسطه اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز به کار پروژه مهر ‪ ۹۹‬با‬ ‫شعار برنامه محوری‪ ،‬سواد‬ ‫رسانه ای‪ ،‬و بهداشت مدارس‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫سفرهای غیرضرور شمار مبتالیان کرونا‬ ‫را افزایش داد‬ ‫خبــر‬ ‫تعطیالت کرونایی؛ زنگ خطر شیوع‬ ‫ویروس در مازندران‬ ‫چند ماهی از شــیوع ویروس کووید ‪ ۱۹‬یا همان‬ ‫کرونا می گذرد که ســایه ســنگین خود را بر سر‬ ‫مردم کشور ما و ســایر کشورهای جهان انداخته‬ ‫و زندگی را بر بســیاری از مردم تلخ و ناگوار کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫در اسفند و فروردین ماه که اوج شیوع این ویروس‬ ‫و بیماری بود وضعیت بسیاری از استان های کشور‬ ‫از جمله مازندران قرمز شــد و بیمارستان ها باالتر‬ ‫از ظرفیت خود بیماران کرونایی را بستری کردند‪.‬‬ ‫بعد از تاکیــدات زیادی که بــر درخانه ماندن و‬ ‫مســافرت نرفتن در ایام نوروز بــرای همه مردم‬ ‫کشــور شــد‪ ،‬بســیاری ترجیح دادند برای حفظ‬ ‫ســامت خود و هم وطنان خــود در خانه بمانند‬ ‫تــا نکند بار درمــان را بر اســتانی دیگر از جمله‬ ‫مازندران تحمیل کنند‪.‬‬ ‫حــال که به فصــل گرمــا نزدیک می شــویم با‬ ‫شــروع شــدن تعطیالت خرداد‪ ،‬شــاهد حضور‬ ‫مســافران زیادی به مازندران و به خصوص غرب‬ ‫استان بودیم‪.‬‬ ‫اگرچه روند مبتالیان به کرونا در استان مازندران‬ ‫نزولی شده اما همچنان موارد ابتال به این ویروس‬ ‫مرگبار در این استان رقم قابل توجهی را به خود‬ ‫اختصاص داده و بیمارســتان ها همچنان پذیرای‬ ‫بیماران کرونایی هستند‪.‬‬ ‫از انجائیکــه مازنــدران یکــی از مقاصــد مهم‬ ‫گردشگری کشور محسوب می شود بنابراین حضور‬ ‫مسافران و گردشــگران از دیگر استان های کشور‬ ‫خطری دوســویه برای مردم این استان و افرادی‬ ‫که به اینجا سفر می کنند‪ ،‬دارد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪1‬‬ ‫تیغ دولبه منطقه ازاد‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫سفرهای غیرضرور شمار مبتالیان کرونا را افزایش داد‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از بستری‬ ‫بــودن ‪ ۲۶۵‬بیمار مشــکوک به ویــروس کرونا‬ ‫در بیمارســتان های اســتان خبــر داد و گفت‪:‬‬ ‫مســافرت های غیرضرور از عوامل اصلی افزایش‬ ‫مبتالیان است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬ســید عباس موسوی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬ظرف ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته تعداد‬ ‫‪ ۶۰‬بیمار مشــکوک به کرونا‪ ،‬بر اساس تشخیص‬ ‫بالینی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه‬ ‫علــوم پزشــکی مازندران در اســتان بســتری‬ ‫شــدند‪ .‬ظرف همین مدت تعداد ‪ ۴۱‬نفر از افراد‬ ‫مشــکوک بستری شده‪ ،‬از بیمارستان ها ترخیص‬ ‫و تکمیــل روند درمانی خــود را در منزل ادامه‬ ‫خواهند داد‪.‬‬ ‫عدم رعایت پروتکل بهداشتی در سفر‬ ‫موج های جدید بیماری را در پی دارد‬ ‫دکتر حامــد روحانــی زاده معاون بهداشــتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشــکی مازندران گفت‪ :‬بعد از‬ ‫تعطیالت عید فطر تاکنون‪ ،‬شاهد افزایش ورود‬ ‫مســافران به اســتان مازندران و کاهش فاصله‬ ‫گــذاری اجتماعی و رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی هســتیم‪ .‬که همچنان ویروس در‬ ‫ســطح اســتان در حال گردش اســت که عدم‬ ‫رعایت نکات بهداشــتی و مســائل مربوطه می‬ ‫توانــد موج های جدیــد بیماری را بــه همراه‬ ‫داشــته باشــد که این موضوع نگــران کننده‬ ‫اســت و همچنین با توجه به گرمی هوا تمایل‬ ‫اســتفاده از ماسک در بین مردم کاهش یافته و‬ ‫در نهایت به افزایش تعداد بیماران کرونایی در‬ ‫استان می انجامد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬هــم اکنــون ‪ ۲۶۵‬بیمار مشــکوک‬ ‫بــه ویــروس کرونا بــا عالئــم تنفســی حاد‪،‬‬ ‫بــر اســاس تشــخیص بالینــی در ایــن مراکز‬ ‫بستری هستند‪.‬‬ ‫به گفته موسوی مسافرت و رعایت نکردن فاصله‬ ‫گذاری های اجتماعی در کشــور از عوامل اصلی‬ ‫افزایــش مبتالیان به کووید ‪ ۱۹‬در روزهای اخیر‬ ‫اســت درحالی که مهمترین راه های پیشگیری‬ ‫از ابتــاء به کرونا رعایت بهداشــت فردی مانند‬ ‫اســتفاده از ماسک و دســتکش‪ ،‬اجرای فاصله‬ ‫گذاری اجتماعــی و رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی ان و پرهیــز از مســافرت های غیر‬ ‫ضرور است‪0.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ /17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫اقتصــادی‬ ‫اخبــار‬ ‫قطعه دوم ازادراه تهران شمال تا‬ ‫پایان امسال به بهره برداری می رسد‬ ‫رییــس ســازمان برنامــه و بودجه با اشــاره به اهمیت‬ ‫زیرســاخت های حمل و نقل برای توســعه گردشگری‬ ‫استان مازندران اظهار داشت که قطعه دوم ازاد راه تهران‬ ‫شمال تا پایان امسال به بهرداری برسد‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در‬ ‫فرودگاه رامســر با اشــاره به اینکه هفته اینده همراه با‬ ‫وزیر راه و شهرسازی و رییس بنیاد مستضعفان از ازادراه‬ ‫تهران ‪ -‬شمال بازدید خواهند داشت افزود‪ :‬امیدواریم تا‬ ‫پایان سال عملیات ساخت قطعه دوم نیز به پایان برسد‬ ‫و زیر بار ترافیکی برود‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬با وجود انکه قطعه اول ازادراه تهران ‪ -‬شمال‬ ‫افتتاح شــده است‪ ،‬تالش و برنامه ریزی دولت برای ادامه‬ ‫عملیات ســاخت قطعه دوم ایــن ازادراه تا بهره برداری‬ ‫کامل است‪.‬‬ ‫رییس ســازمان برنامه و بودجه تامین زیرســاخت های‬ ‫حمل و نقل را الزمه جذب گردشگر و توسعه گردشگری‬ ‫در مازندران و شهرهای شمالی عنوان کرد و گفت‪ :‬طرح‬ ‫توســعه فرودگاه رامسر ظرفیتی مناســب برای اجرای‬ ‫قراردادهای گردشگری با کشورهای همسایه است‪.‬‬ ‫نوبخت در خصــوص احداث راه اهن شــمال هم گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح های خط ریل در جاده شمالی با به اصطالح‬ ‫کناره در دســت مطالع اســت ضمن اینکه اعتقاد دولت‬ ‫بر اتمام طرح های ناتمام اســت و چنانچه تامین اعتبار‬ ‫مالی ان انجام شــود در این زمینه هم مطالعاتی را انجام‬ ‫خواهیم داد‪.‬‬ ‫شهرســتان ‪ ۸۰‬هزار نفری رامسر در غرب مازندران قرار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اخبــار‬ ‫برداشت گندم در مازندران‬ ‫اغاز شد‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مدیر زراعت جهاد کشاورزی مازندران‬ ‫ســطح زیر کشت گندم در سال زراعی جاری را ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫هکتار عنوان کرد و گفت‪ :‬برداشــت رسمی این محصول‬ ‫از امروز شنبه از زمین های شرق استان اغاز شده است‪.‬‬ ‫عباس پور نصراهلل روز شــنبه در گفت و گــو با ایرنا با‬ ‫اعالم این که امســال برای خرید گندم‪ ۲۳‬مرکز خرید‬ ‫تضمینی در اســتان فعال شــده و اماده دریافت گندم‬ ‫مازاد بر مصرف کشاورزان است ‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به شرایط‬ ‫مناسب اب و هوایی پیش بینی می شود از حدود ‪۱۵۵‬‬ ‫هزار تن گندم تولیدی اســتان بیشــتر از ‪ ۱۱۰‬هزار تن‬ ‫گندم مازاد بر مصرف گندمکاران از ســوی مراکز خرید‬ ‫تضمینی خریداری شود‪.‬‬ ‫وی قیمت هر کیلو گرم گندم با افت چهار درصد مفید‬ ‫و یک درصد غیرمفید را ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اعالم کرد‬ ‫و ادامه داد ‪ :‬پارســال هر کیلو گرم گندم در طرح خرید‬ ‫تضمینی یکهزارو ‪ ۷۰۰‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫پور نصراهلل با اشاره به اهمیت تناوب کشت گندم و کلزا‬ ‫با هدف پایداری تولید ‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ســطح زیر کشت‬ ‫گندم امســال نسبت به سال قبل ‪ ۱۰‬هزار هکتار بیشتر‬ ‫شده است یعنی سطح زیر کشت کلزا امسال کاهش یافته‬ ‫و به سطح کشت گندم اضافه شده است‪.‬‬ ‫بیشترین ســطح زیر کشت گندم در اســتان مازندران‬ ‫مربوط به مناطق بهشــهر‪ ،‬نکا و گلوگاه است که در سه‬ ‫منطقه جلگه ای‪ ،‬میان بند و کوهستانی کشت می شود‪.‬‬ ‫گندم در مناطق جلگــه ای مازندران به صورت ابی و در‬ ‫مناطق میان بند و کوهســتانی به صورت دیم کشــت‬ ‫می شــود‪ .‬کیفیت گندم تولیدی مازندران باالتر از سایر‬ ‫اســتان های کشــور اســت‪ .‬مازندران در تولید گندم با‬ ‫کیفیت رتبه ممتاز کشور را دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضــر غله و خدمات بازرگانــی مازندران به‬ ‫عنوان مباشر خرید ‪ ۲‬محصول گندم و کلزا در حال خرید‬ ‫تضمینی دانه روغنی کلزا هم اســت و طبق اعالم جهاد‬ ‫کشــاورزی مازندران‪ ،‬امســال ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬هکتار از‬ ‫زمین های زراعی مازندران به کشت کلزا اختصاص یافت‬ ‫و تا کنون حدود ‪۱۳‬هزار تن کلزا به صورت تضمینی از‬ ‫کشاورزان خریداری شده است‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫گردشگری دریایی مازندران و لری ارمنستان توسعه می یابد‬ ‫در درجه اول شــناخت الزم بین مردم دو استان ایجاد‬ ‫شــود و تهیه و انتشار کلیپ های برای معرفی جذابیت ها‬ ‫و ظرفیت ها و اعزام خبرنگاران دو اســتان برای معرفی‬ ‫ظرفیت ها از جمله راه ها است‪.‬‬ ‫استاندار مازندران به بخشی از مشکالت تجارو بازرگانان‬ ‫اســتان در ارمنستان اشــاره کرد و گفت‪ :‬اقامت تجار و‬ ‫بازرگانــان و بازدیدهای ســختگیرانه و زمان بر گمرک‬ ‫ارمنستان از جمله مشکالت به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تشکیل صندوق ضمانت توسعه صادرات‬ ‫در ایران یاداور شــد‪ :‬این صندوق تــا یک میلیارد دالر‬ ‫ریســک تجاری صــادرات را به کشــورهای هدف حل‬ ‫می کند و باید ریسک تجارت در لری ارمسنان حل شود‪.‬‬ ‫اندره قوکاســیان اســتاندار لری ارمنســتان با تقدیر از‬ ‫تالش های اســتاندار مازندران با بیان اینکه روابط خوب‬ ‫و دوســتانه ای بین لری و مازندران وجــود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وضعیت لــری در زمینه کرونا همچنان بحرانی اســت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ســفر به مازندران از مهمان نوازی مردم‬ ‫مازندران تقدیر کرد و گفت‪ :‬ما امادگی میزبانی از هیئت‬ ‫بزرگ تجاری و اقتصادی مازندران را پس از پایان کرونا‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ساری ‪ -‬اســتاندار مازندران‪ ،‬توسعه گردشگری دریایی‬ ‫و ســامت را از جمله محورهای توافق شده برای توسعه‬ ‫مناسبات با لری ارمنستان بیان کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬احمد حسین زادگان بعدازظهر‬ ‫شــنبه در جلســه ویدئوکنفرانســی با اســتاندار لری‬ ‫ارمنستان خواستار ایجاد و گشایش بیشتر روابط و تجار‬ ‫مازندران با بازرگانان لری ارمنستان شد و با اظهار اینکه‬ ‫کرونا‪ ،‬تجربیات جدیدی را برای ما به ارمغان اورده است‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬الحاق به اتحادیه اوراســیا می توانــد در افزایش‬ ‫مبادالت دوجانبه بین لــری و مازندران کمک کند‪.‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬مازندران برای تامین مایحتاج استان لری‬ ‫در زمینــه تامین مرکبات و کشــاورزی و لبنی امادگی‬ ‫دارد و همچنین برای تامیــن محصوالت دیگر امادگی‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫اســتاندار مازندران با اشــاره به محورهای توافق شده با‬ ‫لری ارمنســتان‪ ،‬توسعه گردشگری ســامت و دریایی‪،‬‬ ‫ارتباطات و مبادالت ورزشکاران بین دو استان‪ ،‬ارتباطات‬ ‫دانشگاهی و پژوهشی را از جمله محورها برشمرد‪.‬‬ ‫حســین زادگان همچنین به توافق با اســتان ولگاگراد‬ ‫اشــاره و اضافه کرد و گفت‪ :‬برای توســعه تبادالت باید‬ ‫اقتصاد و معیشت اولویت های نمایندگان مازندران در پارلمان یازدهم‬ ‫ساری‪-‬ایرنا‪ -‬چند تن از نمایندگان مازندران در یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شورای اسالمی تغییر ساختار اداری‪ ،‬توجه به‬ ‫بخش خصوصی و معیشت و اقتصاد را مهمترین برنامه های‬ ‫خود در مجلس اعالم کردند‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در یازدهمین دوره‬ ‫مجلس شورای اســامی توجه به معیشت و اقتصاد کشور‬ ‫را مهمترین برنامه خــود در قوه مقننه اعالم کرد و گفت‪:‬‬ ‫بخش زیادی از مشکالت معیشتی خانوارها در کشور ناشی‬ ‫از ضعف اقتصادی و اقتصاد دولتی است‪.‬‬ ‫علــی بابایی کارنامی روز شــنبه در جمع فعاالن اقتصادی‬ ‫استان مازندران در ساری افزود‪ :‬ضعف اقتصادی در کشور‬ ‫و دولتی بودن بخش اعظمی از اقتصاد در ایران باعث شده‬ ‫تا چاالکی در خوری اقتصاد کشــور نداشته باشد و نتیجه‬ ‫ان افزایش خط فقر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد ‪ :‬به عنوان نمونه در استان مازندران‬ ‫حــدود ‪ 500‬هزار نفــر زیر خط فقر قــرار دارند و این در‬ ‫حالیست که این خطه شمال کشور از لحاظ شاخص های‬ ‫اقتصادی و زیرســاخت ها به خصوص در حوزه کشاورزی‬ ‫دارای ظرفیت های زیادی اســت که می تواند درامدزایی‬ ‫باالیی را برای خانوارها به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫کارنامــی اضافه کرد ‪ :‬این امــار را از کمیتــه امداد امام‬ ‫خمینی (ره) استان گرفت و قرارگیری این تعداد جمعیت‬ ‫اســتان در زیر خط فقر نشان دهنده ناکارامدی اقتصاد در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫وی از انچه که توزیع پول ( یارانه ) بین مردم نامید انتقاد‬ ‫کرد و اظهارداشــت‪ :‬باید تمام ســرمایه و ثروت کشور به‬ ‫ســمت کارافرینی و رونق کســب و کار سوق داده شود و‬ ‫از بخــش خصوصی نیز حمایت شــود تا انهــا با فراغ بال‬ ‫وارد میدان شوند و با اشــتغالزایی و تولید درامد وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور را سامان دهند‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان های ساری و میاندرود راهکار رفع‬ ‫مشــکالت معیشتی و اقتصاد در کشــور را توجه به بخش‬ ‫خصوصی و ایجاد بســتر مناســب برای کارافرینان اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ساختار ناکارامد اداری‬ ‫نماینده مردم نور و محمود اباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫ســاختار ناکارامد اداری دولتی را مشــکل اصلی اقتصاد و‬ ‫عدم بهبود کســب و کار در کشــور بیان کرد و مهمترین‬ ‫برنامــه خود را در قوه مقننه بیان این مشــکالت و تالش‬ ‫برای رفع ان با کمک ســایر نماینــدگان از طریق قوانین‬ ‫جدید بیان کرد‪.‬‬ ‫ولی اهلل فرزانه در این نشست اختالس سه هزار میلیاردی‬ ‫در کشور را ناشی از همین ساختار ناکارامد اداری دانست‬ ‫و افــزود ‪ :‬تا مادامی که این ســاختار نامناســب اداری در‬ ‫کشــور وجود دارد‪ ،‬نمی توان امید بــه رونق اقتصادی در‬ ‫کشور داشت‪.‬‬ ‫وی توســعه اقتصادی در اروپا را پس از جنگ جهانی دوم‬ ‫با وجود خســارت های برجای مانده از این جنگ را تعیین‬ ‫ســاختار مناسب اداری و توجه به ســرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی دانست و اظهارداشت ‪ :‬تمام دلسوزان نظام بدون‬ ‫توجه به گرایش سیاســی و بخــش خصوصی باید مجلس‬ ‫شورای اســامی را برای تغییر ساختار اداری نامناسب در‬ ‫کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫وی هیچ اشــاره به ســاختار اداری مدنظر خود که بتواند‬ ‫باعث بهبود کسب و کار و فعال شدن سرمایه گذاری بخش‬ ‫خصوصی در کشور شود‪ ،‬نکرد‪.‬‬ ‫توجه به معیشت مردم‬ ‫دیگر نماینده مردم شهرستان ساری و میاندورد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی هم در این نشست توجه به معیشت مردم‬ ‫را یکی از برنامه های اولویت دار مجلس شــورای اسالمی‬ ‫بیان کرد و گفت ‪ :‬همه ما باید برای بهبود کســب و کار و‬ ‫رونق اقتصاد در کشور حرکت کنیم‪.‬‬ ‫منصور علی ( محســن) زراعی اضافه کــرد ‪ :‬انتظار مردم‬ ‫از نماینــدگان یازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی‬ ‫این اســت کــه برنامه اولویــت دار خود را بــرای تدوین‬ ‫قوانینــی قــرار دهند کــه بتوانــد باعث رونق معیشــت‬ ‫مردم شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم نوشهر‪ ،‬چالوس و کالدرشت در مجلس‪:‬‬ ‫معیشت و اقتصاد دغدغه مهم مجلس است‪/‬تیغ دولبه منطقه ازاد‬ ‫مردم مهم برشــمرد و گفت‪ :‬باید به سمت تغییر پایدار‬ ‫پیش رویم‪.‬‬ ‫محسنی بندپی با بیان اینکه حال بازنشستگان ما خوب‬ ‫نیســت‪ ،‬بر لزوم همســان ســازی حقوق بازنشستگان‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس با اظهار اینکه‬ ‫از برنامه های نمایندگان ادوار قبلی و کاندیداها استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر پشتوانه مردمی نظام را از دست‬ ‫دهیم‪ ،‬زنگ خطر محسوب می شود‪.‬‬ ‫وی پاسخگوبودن را از وظایف اصلی نمایندگان برشمرد‬ ‫و گفت‪ :‬هیچ ابایی از پاســخ دادن به ســواالت دیگران‬ ‫نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫محســنی بندپی با اظهار اینکه باید برمبنای مستندات‬ ‫سخن بگویم‪ ،‬افزود‪ :‬درباره منطقه ازاد اطالعات مختلف‬ ‫در شبکه های مجازی دیده می شود و باید در این زمینه‬ ‫محکم و مستدل صحبت کرد‪.‬‬ ‫نوشهر ‪ -‬نماینده مردم نوشهر‪ ،‬چالوس و کالردشت در‬ ‫مجلس‪ ،‬معیشــت‪ ،‬اقتصاد و اشــتغال جوانان را دغدغه‬ ‫مهم مجلس کنونی یاد کرد و گفت‪ :‬باید رویکرد علمی‬ ‫نسبت به این مسائل داشته باشیم‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار مهر‪ ،‬محمدعلی محســنی بندپی‬ ‫عصر شنبه در نشست با خبرنگاران با بیان اینکه اقتصاد‬ ‫و فرهنــگ اولویت مجلس یازدهم به شــمار می رود به‬ ‫نقش کلیدی اصحاب رسانه در تحقق این اهداف اشاره‬ ‫و اضافــه کرد‪ :‬اولویت اول مجلــس پرداخت به اقتصاد‪،‬‬ ‫معیشت‪ ،‬اشتغال جوانان و رویکرد علمی داشتن به این‬ ‫مسائل است‪.‬‬ ‫محســنی بندپی با بیان اینه یکی از طرح های شفافیت‬ ‫ارای نمایندگان را امضاکرده ام‪ ،‬در دوره کنونی نظارت‬ ‫بر اجرای قوانین قوی تر از دوره های گذشته خواهد بود‪،‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تغییر مســتمر و پایــدار تنها بپایه دانش‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬نقش رسانه ها را در به سعادت رساندن‬ ‫نماینده مردم نوشــهر‪ ،‬چالوس و کالردشت در مجلس‬ ‫با بیــان اینکه هنوز منطقه ازاد ســامت در نوشــهر‬ ‫مصوب نشــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در گردشــگری‬ ‫پیوستی نداریم‪.‬‬ ‫وی با اظهار اینکه همه ما برای توســعه اســتان دغدغه‬ ‫داریم و نمایندگان برای کنارگذاشتن نگاه های جناحی‬ ‫مصمم هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬منطقه ازاد تیغ دولبه وحشتناکی‬ ‫است که شاید ان لبه اش برنده تر باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در قشــم قرار بــود منطقه ازاد به محل‬ ‫ســرمایه گذاری بدون پرداخت عوارض گمرکی باشد به‬ ‫محل دپوی اجناس بنجول تبدیل شده است‪ ،‬افزود‪ :‬باید‬ ‫در منطقه ازاد هوشمندانه عمل کنیم‪.‬‬ ‫محســنی بندپی با بیان اینکه در عــزل و نصب ها نگاه‬ ‫قومــی و قبیلی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار اســت کســی‬ ‫منصوب شــود باید برمبنای شایســته ساالری و توسط‬ ‫قوه مجریه منصوب شود‪.‬‬ ‫در حاشیه بازدید اعضای هیات عامل‪:‬‬ ‫پروژه های سرمایه گذاری و زیرساخت های در دست اجرای بندرامیراباد‬ ‫با حضور مدیران‪ ،‬مشاوران و کارشناسان بررسی شد‬ ‫معاون مهندســی و توســعه امــور زیربنایی ســازمان‬ ‫بنادرودریانــوردی و هیــات همراه طی جلســه ای با‬ ‫کارکنان معاونت فنی و مهندسی بندرامیراباد و مشاوران‪،‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی پروژه های سرمایه گذاری و زیر بنایی‬ ‫این بندر را با توجه به زمانبندی تعریف شده هر پروژه‬ ‫بررسی کردند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بندرامیراباد؛ در این جلسه که‬ ‫روز سه شنبه(‪۱۳‬خرداد ماه ‪ )۹۸‬برگزار شد مهندسان‬ ‫ناظر ‪ ،‬مشــاوران و کارشناســان اداره عمران این بندر‬ ‫جزئیات نقشــه ســازه های در حال اجرا را تشــریح و‬ ‫انطبــاق انها را بــا اصول و ایین نامه های مهندســی‬ ‫بررسی کردند‪.‬‬ ‫بنابــر این گــزارش یکی از محورهای مهم جلســه و‬ ‫درســالی که مزین به نام جهش تولید می باشد‪ ،‬تاکید‬ ‫در تسریع و تکمیل اسکله رو ‪ -‬رو ریلی بندرامیراباد با‬ ‫توجه به اهمیت مراودات تجاری با کشــورهای حاشیه‬ ‫دریای خزر بوده ‪ ،‬که محمدرضا اله یار معاون مهندسی‬ ‫و امور زیربنایی ضمن بررســی موانع موجود دستورات‬ ‫الزم را در ایــن زمینه و بهره برداری طبق برنامه زمان‬ ‫بندی پیش بینی شده صادر کرد‪.‬‬ ‫این گزارش همچنین می افزاید در این جلســه با توجه‬ ‫به ویروس کرونا روند پیشــرفت پــروژه های عمرانی و‬ ‫زیر بنایــی بندرامیراباد بســیار مناســب ارزیابی و با‬ ‫توجــه به اماده شــدن پروژه ها به زودی شــاهد بهره‬ ‫بــرداری چند پروژه خصوصا جرثقیل موبایل ســاحلی‬ ‫که ســاخت متخصصین داخل می باشــد خواهیم بود‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که یک دستگاه از این نوع جرثقیل‬ ‫در ســال گذشته در این بندر ســاخته شده و در حال‬ ‫بهره برداری می باشد‪.‬‬ ‫محمدعلی اصل سعیدی پور مدیر منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫بندر امیراباد نیز در حاشــیه این بازدید گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بــه حضور اعضا هیــات عامل و بازدیــد از پروژه ها و‬ ‫زیرســاخت های بندر امیدواریم با تصمیمات خوبی که‬ ‫گرفته شــد مشکالت پیش روی سرمایه گذاران مرتفع‬ ‫گردیده و در خصــوص تامین تجهیزات مــورد نیاز و‬ ‫توسعه زیر ســاخت ها از جمله اســکله رو ‪ -‬رو ریلی‬ ‫شــاهد بهره برداری هر چه زودتر این مگا پروژه و رشد‬ ‫ترانزیت کاال از ان طریق باشیم‪.‬‬ ‫شهـــری‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫خبر‬ ‫رقص عمارت زباله امل در ساز ناکوک مسئوالن شهرستانی‪:‬‬ ‫رقص عمارت زباله امل در ساز ناکوک مسئوالن شهرستانی‬ ‫انباشــت زباله زیاد در این منطقه و سرازیر شدن شیرابه‬ ‫ان سبب شده است تا ‪ ۲‬طرح ملی مهم سد هراز و طرح‬ ‫چهار خطه کردن جاده هراز به بن بست برسد‪.‬‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬معضل تقریبا پیچیده سایت دفن زباله‬ ‫عمارت امل این بار در جلسه شورای اداری شهرستان با‬ ‫نظرات متفاوت مســئوالن ارشد شهرستان امل بار دیگر‬ ‫به بن بست خورد‪.‬‬ ‫عمــارت منطقه ای در ‪ ۳۰‬کیلومتری جنوب شــهر امل‬ ‫در مســیرجاده هراز اســت که تقریبا از چهار دهه پیش‬ ‫تاکنــون میزبــان زباله شــهروندان املی و چند شــهر‬ ‫همجوار دیگر اســت‪ .‬ســایت زباله ای که حتی ‪ 15‬سال‬ ‫بیشتر از حدود استاندارد فعالیت کرده و هنوز نیز مقصد‬ ‫زباله است‪.‬‬ ‫این منطقه در زمینی به مساحت ‪ ۹‬هکتار‪ ،‬روزانه میزبان‬ ‫‪ ۴۱۰‬تن زباله از شــهرها و روستاهای اطراف است که به‬ ‫گفته بسیاری از مســئولین شهری و استانی و همچنین‬ ‫انجمن های حامی محیط زیســت خارج از توان ســایت‬ ‫است و چند سالی به مرحله اشباع رسید‪.‬‬ ‫وزارت نیرو ســال ‪ ۹۰‬وعده داده بود که برای حل مشکل‬ ‫ســاخت سد طی ‪ ۲‬سال عمارت زباله را تعطیل و مشکل‬ ‫را حــل کند ولی هنــوز زباله شهرســتان امل به خاطر‬ ‫نبود نیروگاه زباله ســوز و مکان جایگزین در این منطقه‬ ‫انباشت می شود‪.‬‬ ‫تاکنــون به فواصل نزدیک زمانی‪ ،‬گزارش ها و خبرهای‬ ‫بســیاری از وضعیت این سایت دفن زباله‪ ،‬تعطیلی ان و‬ ‫همچنیــن جایگزینی این محل با محــل جدید یا ایجاد‬ ‫کارخانه زباله ســوز در رسانه ها انتشــار یافت ولی گویا‬ ‫عمارت‪ ،‬معضل حل نشــدنی امل اســت و همواره طرح‬ ‫های روی کاغذ به نقطه اغاز خود باز می گردند‪.‬‬ ‫ایجاد نیروگاه زباله ســوز در شهرســتان امــل یکی از‬ ‫راهکارهای مســئوالن و مدیران استانی بود تا همگان از‬ ‫شر دپو زباله در منطقه عمارت نجات یابند‪ .‬با وجود اینکه‬ ‫چندین منطقه برای ایجاد زباله ســوز از ســوی شورای‬ ‫شهر و شهرداری امل پیشــنهاد شد ‪ ،‬اما به نظر میرسد‬ ‫مکان های پیشنهادی مشکلی کمتر از عمارت ندارند‪.‬‬ ‫تعیین زمین مناســب بــرای ایجاد نیروگاه زباله ســوز‬ ‫در امل هم ســابقه حــدود یک دهــه ای دارد و هر بار‬ ‫به خاطر تایید نشــدن از ســوی محیط زیست یا مشکل‬ ‫وقفی بودن و یا قبول نکردن ســرمایه گذار با بن بســت‬ ‫روبرو بوده است‪.‬‬ ‫اخرین بار ‪ ۲‬سال پیش شهرداری امل اعالم کرده بود که‬ ‫‪ ۳۴.۵‬هکتار از اراضی ‪ ۳۷۵‬هکتاری منطقه « پاســاکش‬ ‫« این شهرستان را از اوقاف به قیمت ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫بــرای محل جدید دپــو زباله خریداری کــرد و با تایید‬ ‫قرارداد خرید از سوی بازرسی‪ ،‬این مکان برای حمل زباله‬ ‫اماده ســازی خواهد شد‪ .‬اما بر سر این منطقه نیز تردید‬ ‫های بسیاری وجود دارد و موضوع زباله امل امروز نیزکما‬ ‫فی ســابق بحث داغ جلســه شــورای اداری شهرستان‬ ‫امل بوده اســت با این تفاوت کــه منتخب جدید مردم‬ ‫شهرســتان امل نیز به جمع مخالفان مکان دپوی زباله‬ ‫در پاساکش پیوســته است‪.‬امروز نیز حل معضل عمارت‬ ‫زباله امل گرفتار نظرات متفاوت مســئوالن شهرستانی‬ ‫قرار گرفت تا همچنان شــاهد به درازا کشیده شدن این‬ ‫معضل در استانه بحران باشیم‪.‬‬ ‫ورود مخالفت امیز نماینده امل‬ ‫به معضل عمارت‬ ‫نماینده مردم امل در مجلس شــورای اسالمی روز شنبه‬ ‫در جلســه شــورای اداری شهرســتان که با دفن زباله‬ ‫در پاســاکش مخالفت کــرد و گفت ‪ :‬شهرســتان امل‬ ‫ورودی اســتان مازندران است و با تخلیه زباله در منطقه‬ ‫پاساکش انگار زباله در پیشــانی این شهرستان و استان‬ ‫دپو خواهد شــد و این اصال در شــان مردم شهرستان و‬ ‫حتی استان نیست ‪.‬‬ ‫رضا حاجی پور همچنین به فاصله اندک منطقه پاساکش‬ ‫با رودخانه هراز اشــاره کرد و گفت‪ :‬این منطقه در فاصله‬ ‫‪ ۱۰۰‬متری رودخانه هراز واقع شــده اســت که با دپوی‬ ‫زباله شــیرابه ان وارد این رودخانه خواهد شد و از نظر‬ ‫زیست محیطی مشکل ساز خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه قرار اســت دفن مکانیزه و اصولی‬ ‫زباله صورت بگیرد از شــهرداری‪ ،‬محیط زیست و جهاد‬ ‫کشــاورزی خواســت که بــا توجه به اصول بهداشــتی‬ ‫و زیســت محیطــی فضــای جدیــدی را بــرای اینکار‬ ‫پیشنهاد دهند ‪.‬‬ ‫در بازدید از منطقه جنگلی سکوتپه تاکید شد‪:‬‬ ‫عزم جدی شهرداری ساری برای‬ ‫احداث جاده سالمت‬ ‫در این بازدید اقامیری عضو شــورای اســامی شهر ساری ‪،‬‬ ‫جمعــی از مدیران مجموعه شــهرداری و رییس اداره منابع‬ ‫طبیعی شهرســتان ساری از منطقه جنگلی سکو تپه بر عزم‬ ‫جدی شهرداری ساری برای احداث جاده سالمت در منطقه‬ ‫سکوتپه اشاره و بر تعامل و همکاری همه دستگاه هادر اجرای‬ ‫این طرح تاکید شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬صبح امروز کریمی معاون فنی عمرانی شــهرداری‪،‬‬ ‫سعیدی رییس دفتر فنی ‪ ،‬رییسی شهردار منطقه ‪ ،3‬بربسته‬ ‫رییس ســازمان عمران شــهرداری ‪ ،‬احمدی رییس سازمان‬ ‫ســیما ‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شــهرداری ‪ ،‬سید علی‬ ‫اقامیری عضو شــورای اسالمی شهر و حجازیان رییس اداره‬ ‫منابع طبیعی شهرســتان ســاری از پارک جنگلی سکو تپه‬ ‫بازدیــد کردند‪ .‬در این بازدید بر تعامل و همکاری دســتگاه‬ ‫های ذیربط با شــهرداری ساری در راســتای احداث جاده‬ ‫ســامت برای استفاده شهروندان در پارک جنگلی سکو تپه‬ ‫تاکید شد‪.‬‬ ‫ســید علی اقامیری در حاشــیه این بازدید طی گفتگویی‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬با توجه به کتابچه طرح تصمیم بر ان شــد‬ ‫که در فاز اول جاده ســامت به طول ‪ 4‬کیلومتر در راستای‬ ‫ایجاد نشاط اجتماعی برای شهروندان ساروی در این منطقه‬ ‫احداث شود‪ .‬وی هدف از ایجاد منطقه تفریحی و گردشگری‬ ‫ســکوتپه را جلوگیری از تخریب و تجــاوز و احیاءجنگل و‬ ‫همچنین بهره مندی شــهروندان مرکز مازندران و مسافران‬ ‫و گردشگران از این جاذبه جغرافیایی طبیعی زیبا در ساری‬ ‫برشمرد‪.‬‬ ‫اقامیــری افــزود‪ :‬طرح جــاده ســامت در عرصه جنگلی‬ ‫ســکوتپه عالوه بر حفظ و احیای جنــگل‪ ،‬رونق اقتصادی و‬ ‫درامد پایداردر پی حضور مسافران و گردشگران و همچنین‬ ‫زمینه تحرک و نشاط و سالمتی شهروندان را مهیا می سازد‪.‬‬ ‫وی لزوم همکاری همه دستگاه های زیربط برای اجرای این‬ ‫طرح را مورد توجه قرار داد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در بازدید روز شنبه ‪ 10‬خرداد شهردار ساری‬ ‫و مدیران مجموعه شــهرداری‪ ،‬مقرر شــد که در این منطقه‬ ‫جنگلی جاده ســامت با هدف ایجاد نشــاط اجتماعی برای‬ ‫شهروندان و گردشگران در دستور کار قرار گیرد این مهم با‬ ‫تاکیدات مجدانه عباس رجبی شهردار ساری و پیگیری های‬ ‫اعضای شورای اسالمی شهر محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری ساری‪:‬‬ ‫نصب بزرگترین تصفیه خانه شیرابه استان در مرکز مازندران‬ ‫ابوالقاســمی از نصب و راه اندازی بزرگترین تصفیه خانه‬ ‫شیرابه شمال کشــور با ظرفیت روزانه ‪ 90‬هزار لیتر در‬ ‫محل دفن زباله شهر ساری خبر داد‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬سید ســلمان ابوالقاسمی در گفتگویی از نصب و‬ ‫راه اندازی بزرگترین تصفیه خانه شیرابه شمال کشور با‬ ‫ظرفیــت روزانه ‪ 90‬هزار لیتــر در محل دفن زباله مرکز‬ ‫مازنــدران خبر داد و گفت‪ :‬تصفیه خانه موجود در مرکز‬ ‫دفن به طور فعال به تصفیه شــیرابه های موجود در این‬ ‫مکان می پردازد‪.‬‬ ‫وی دفن بهداشتی زباله های مرکز استان را در شمار مهم‬ ‫ترین اقدامات اخیر این ســازمان برشمرد و در این مورد‬ ‫توضیح داد‪ :‬عملیات اجرایی این طرح که مهم ترین پروژه‬ ‫زیست محیطی شهرداری است در چند ماه اخیر با تاکید‬ ‫عباس رجبی شــهردار ساری توسط ســازمان مدیریت‬ ‫پســماند در محل دفــن زباله اغاز و روزانه پســماندها‬ ‫بصورت بهداشتی دفن می شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت پســماند شهرداری ساری ادامه‬ ‫داد‪ :‬پیش از این مســئولیت اجرایی این کار بر عهده ی‬ ‫پیمانکار بود که به دلیل عــدم رعایت ضوابط و قرارداد‬ ‫فی ما بین‪ ،‬بنا به دستور شهردار مرکز استان خلع ید و‬ ‫سازمان مدیریت پسماند مجری این پروژه شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه اینکه در مرحله نخســت با همکاری‬ ‫سازمان ســیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری اطراف محل‬ ‫دفن زباله درختکاری ســپس با مدیریت صحیح مراحل‬ ‫اهــک پاشــی و تصفیه زبالــه اغاز شــد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شیرابه های تصفیه شده برای ابیاری فضای سبز و محیط‬ ‫های درخت کاری شده در محل دفن زباله مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫ابوالقاسمی افزود‪ :‬با اجرایی شدن این پروژه بزرگ زیست‬ ‫محیطی عالوه بر کاهش اثرات منفی زیست محیطی دفن‬ ‫زباله‪ ،‬از نفوذ شیرابه ها در اب های زیرزمینی نیز جلوگیری‬ ‫شده است‪.‬وی همچنین از خرید ‪ 60‬تن اهک و ‪ 50‬تن‬ ‫بتونیت برای دفن بهداشتی زباله در این مکان خبر داد‪.‬‬ ‫فرماندار امل‪:‬‬ ‫منطقه امت اباد امل پایلوت کشوری بازافرینی شهری شد‬ ‫امل‪ -‬فرماندار امل‪ ،‬از انتخاب منطقه محروم امت اباد به‬ ‫عنوان پایلوت کشوری ستاد توانمندسازی سکونتگاه های‬ ‫غیررسمی وبازافرینی شهری انتخاب شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬ســیدجعفر رسولی عصر شنبه‬ ‫در نخستین جلسه شــورای اداری شهرستان امل گفت‪:‬‬ ‫ستاد بازافرینی شهرستان امل در راستای توانمندسازی‬ ‫ساکنان این منطقه عملکرد قابل قبولی داشته و به همین‬ ‫علت‪ ،‬اجــرای طرح این منطقه مــورد ارزیابی وپذیرش‬ ‫ستاد کشوری بازافرینی شهری نیز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براســاس مصوبه ســتاد کشــوری بازافرینی‬ ‫شهری‪ ۳۰ ،‬درصد از بودجه بازافرینی شهری باید وحتما‬ ‫در مناطقی که ســتاد بازافرینی پیــش بینی کرده‪ ،‬در‬ ‫راستای توانمندسازی ساکنان ان منطقه اختصاص داده‬ ‫وهزینه شود‪.‬‬ ‫وی بــه عضویت بیش از ‪ ۱۵‬دســتگاه و نهــاد اجرایی‬ ‫وخدماتی در ســتاد بازافرینی شــهری اشــاره و اضافه‬ ‫کــرد‪ ،‬که در منطقه امت اباد امــل بیش از ‪ ۱۰۰‬خانوار‬ ‫سکونت که درسال های گذشته از برخی خدمات شهری‬ ‫محروم که در سال های اخیر با کمک شهرداری و ادارات‬ ‫خدمات رسان شهرســتان‪ ،‬برخی از نارسایی های شهری‬ ‫جبران شد‪.‬‬ ‫امل کمترین درخواست برای بیمه بیکاری‬ ‫فرماندار امل همچنین به وجود حدود ‪ ۴۵‬درصد فعالیت‬ ‫واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران در شهرک و نواحی‬ ‫صنعتی این شهرستان اشاره کرد وگفت‪ :‬با وجود شیوع و‬ ‫ادامه دارشدن بیماری کرونا در سطح جهان و راکد شدن‬ ‫و توقــف واحدهای تولیدی و صنعتی‪ ،‬خوشــبختانه در‬ ‫شهرســتان امل با تشکیل مستمر جلسات ستاد تسهیل‬ ‫ونیز رونق تولید‪ ،‬هیچ واحد صنعتی در سطح شهرستان‬ ‫تعطیل و یا نیمه تعطیل نشده است‪.‬‬ ‫رسولی ادامه داد‪ ،‬درسال گذشــته حدود چهار هزار نفر‬ ‫اقدام بــه دریافت بیمه بیکاری از تامین اجتماعی کردند‬ ‫درحالــی که با توجه به شــرایط خاص بیمــاری کرونا‬ ‫درکشــور این وضعیت امســال در حدود حدود دو هزار‬ ‫نفر بوده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ ،‬عملکرد ســتادهای اقتصادی و اشــتغال‬ ‫شهرســتان با همکاری مدیــران واحدهــای تولیدی و‬ ‫صنعتی درســطح اســتان رضایت بخش بوده و همراهی‬ ‫خوبی نیز با واحدهای تولیدی سطح شهرستان داشتند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف طرح های نیمه کاره عمرانی درامل‬ ‫فرماندارامل همچنین به وجود طرح های زیاد نیمه کاره‬ ‫رسولی خطاب به مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان‬ ‫نیز گفت‪ ،‬انتظار اســت که مدیران دستگاه های اجرایی‬ ‫طرح هــای عمرانی را هرچه ســریع تر فهرســت بندی‬ ‫ودرجلســه شــورای برنامه ریزی اعالم تا اولویت بندی‬ ‫تا هرچه ســریع تر شــاهد اجرا و تکمیل شــدن ان در‬ ‫شهرستان باشیم‪.‬‬ ‫در ســطح این شهرســتان اشــاره کرد وگفت‪ :‬دولت در‬ ‫سال اخر خدمتی خود تاکید زیادی برتکمیل طرح های‬ ‫عمرانی نیمه کاره دارد و از شهرســتان ها نیز خواســته‬ ‫شــده تا طرح هــای نیمه کاره ای که پیشــرفت فیزیکی‬ ‫باالیی دارند‪ ،‬شناســایی وشــرایط الزم برای تکمیل انها‬ ‫فراهم شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کشتارگاه صنعتی امل تعیین تکلیف شود‬ ‫فرماندارامل با اشــاره به مشکالت زیاد بر سر راه اجرایی‬ ‫نشدن کشتارگاه صنعتی در این شهرستان نیز اشاره کرد‬ ‫وگفت‪ :‬به دنبال مشــکالت زیادی که کشــتارگاه سنتی‬ ‫شــهرداری برای ســاکنان اطراف کشــتارگاه به همراه‬ ‫داشــته‪ ،‬مجوز استانی برای ساخت کشتارگاه صنعتی در‬ ‫شهرستان امل صادرشده است‪.‬‬ ‫رســولی اضافــه کــرد‪ ،‬بــا وجــود انتخــاب زمیــن و‬ ‫زیرســاخت های الزم ان‪ ،‬متاسفانه هیچ اقدامی از سوی‬ ‫شهرداری امل برای ساخت ان انجام نشد‪ ،‬انتظار هست‬ ‫که شــورای اسالمی شــهر وشــهرداری امل با جدیت‬ ‫وهمت بیشــتری در راستای تسریع در ساخت کشتارگاه‬ ‫صنعتی و جایگزین شــدن کشــتارگاه قدیمی وســنتی‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫خواب ناخوش کرونا برای عکاسان و‬ ‫فیلمبرداران؛ صنفی که این روزها چشم به‬ ‫کمک مسئوالن دارد‬ ‫عکاســان و فیلمبرداران یکی از صنوفی در اســتان مازندران‬ ‫بوده که در شــرایط شــیوع کرونا ضرر و زیان های فراوانی در‬ ‫حوزه کسب و کار و معیشت خود دیدند که نیازمند توجه ویژه‬ ‫مسئوالن در این زمینه است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری‪ ،‬عکس‪ ٬‬ثبت خاطرهها‬ ‫در مکث لحظههای ماندگار بــوده و کار عکاس تنها با گرفتن‬ ‫عکــس پایان نمییابد‪ .‬او وظیفه دارد تا تجربه بصری خویش را‬ ‫به هر بیان ممکن با دیگران در میان گذاشته و این امر نیازمند‬ ‫هنر هنرمندان است‪.‬‬ ‫عکاسان؛ هنرمندان امروز در دوره ای که شاهد رشد تکنولوژی‬ ‫هستیم‪ ،‬در روشــنگری افکار عمومی و همچنین ثبت و ضبط‬ ‫لحظات خوش زندگی افراد نقش مهمی دارند‪ .‬متاســفانه در‬ ‫یک دهه گذشــته اتحادیه و صنف عکاسان مرکز استان دچار‬ ‫مشکالت و فراز و نشیب های فراوانی شدند‪.‬‬ ‫خبرنگاران تســنیم مازندران برای بیشتر اشنا شدن مشکالت‬ ‫صنف عکاســان‪ ،‬فیلمبرداران و فتوکپی داران استان به سراغ‬ ‫اعضای هیئت رئیسه اتحادیه مورد نظر رفته و در گفت وگویی‬ ‫صمیمی با حضور رئیس و اعضای هیئت مدیره‪ ،‬مشکالت این‬ ‫قشر زحمتکش جامعه را اشنا شدند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه عکاســان‪ ،‬فتوکپــی داران و فیلمبرداران مرکز‬ ‫اســتان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در ساری اظهار داشت‪:‬‬ ‫این اتحادیه از ســال ‪ 62‬جزیــی از پیکربندی اصناف با هدف‬ ‫ارائه خدماتی نظیر صدور پروانه‪ ،‬تمدید پروانه کسب‪ ،‬خدمات‬ ‫رســانی به اعضای صنفی تشکیل شد و در طول این سالها با‬ ‫پیشرفت تکنولوژی‪ ،‬اعضای ان افزایش یافته و اکنون ‪ 500‬عضو‬ ‫در شهرستان ساری مرکز استان دارد‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل زارع بیان کرد‪ :‬برای صنف اتحادیه عکاسان دو رسته‬ ‫خدمات شامل فتوکپی و خدمات عکاسی تعریف شده است و‬ ‫اکنون بزرگترین مشــکل صنف ما‪ ،‬تداخل صنفی بوده که در‬ ‫بیشــترین بخش دولت تداخل ایجاد میکنند‪ .‬بخشی از پست‬ ‫بانکها‪ ،‬ثبت احوال و برخــی از ادارات به ارائه خدمات فتوکپی‬ ‫میپردازند که این امر نشــانه تداخل صنفی است که متاسفانه‬ ‫رشد تکنولوژی درسال های اخیر از انالوگ به دیجیتال به جای‬ ‫اینکه به نفع ما باشد به ضرر این قشر شده است‪.‬‬ ‫ویگفت‪ 30 :‬تا ‪ 40‬ســال قبل صنف عکاســان جز قوی ترین‬ ‫صنوف بوده اما به دلیل برخی مشــکالت‪ ،‬سهل انگاریها وعدم‬ ‫توجه دولت اکنون جزء ضعیف ترین قشر جامعه هستند‪.‬‬ ‫ورشکستگی صنف عکاسان‬ ‫زارع بیان کرد‪ :‬دربخش عکس پرســنلی کــه مهم ترین منبع‬ ‫درامد عکاسان بود‪ ،‬نهادها به ویژه پلیس الکترونیک ورود پیدا‬ ‫کرده اســت و خدمات عکس ســه در چهار را در کارت ملی و‬ ‫گذرنامهها با کیفیت پایین به مشتریان ارائه میدهند که هویت‬ ‫و شــخصیت ملت را زیر ســئوال می برند و اینها بخاطر منافع‬ ‫مالی اســت‪ /‬در این زمینه نامه نگاریهای مختلفی انجام شد و‬ ‫متاسفانه فریادهای ما تا کنون به جایی نرسید و هنوز ادامه دارد‬ ‫و صنف ما را به مرز ورشکستگی کشاند‪ .‬همچنین به دلیل عدم‬ ‫حمایت دولت از تعاونیها‪ ،‬تعاونی عکاسان فعال نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه عکاســان تصریح کرد‪ :‬به جــای اینکه لوازم و‬ ‫اجناس عکاسی با قیمت پایین و ارز نیمایی وارد شود متاسفانه‬ ‫جز کاالهای لوکس شناســایی شدند و با ارز چندین برابر وارد‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫زارع با اشاره به کسادی بازار عکاسان در دوره کرونایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با شــیوع ویروس کرونا چندین ماه صنف ما بیکار بوده و هیچ‬ ‫گونه درامدی ندارند چندین بار اسامی و لیست جهت بررسی‬ ‫و کمک گرفتند اما در عمل هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و دولت‬ ‫هیچگونه حمایتی نداشــت‪ .‬بیش از صــد نفر از اعضای صنف‬ ‫بانوان و برخیزنان سرپرســت خانوار هســتند که دچار مشکل‬ ‫مالی شــدند و ایام شعبانیه و ایام عید ایام روزی همکاران ما‬ ‫بود اما متاسفانه با شیوع کرونا این امر تامین نشد‪.‬‬ ‫زارع افزود‪ :‬عکاسان حرفه ای که ‪ 30‬یا ‪ 40‬سال سابقه فعالیت‬ ‫داشــتند بیکار و تابلوهای محل کسب انان که نماد شهر بود‬ ‫جمع اوری شد و دلیل این امر ان بوده که دولت بدون رعایت‬ ‫قانون از قوانین نظام صنفی که مصوب مجلس شورای اسالمی‬ ‫بود‪ ،‬مشکالتی را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه چندین ســال اســت به جــای اینکه تعداد‬ ‫عکاسان بیشتر شود کمتر میشود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر سالی ‪ 20‬جواز‬ ‫صادر شود در همین راستا ‪ 20‬نفر برای ابطال پروانه کسب خود‬ ‫اقدام میکنند و بســیاری از همکاران به مشــاغل دیگر مانند‬ ‫کشاوزی‪ ،‬اسنپ‪ ،‬تاکســی تلفنی روی اوردند ‪.‬اکنون که شغل‬ ‫و حرفــه هنری ما منبع درامدی ندارد و دیگر فرصتی نداریم‬ ‫ســراغ شــغل دیگر برویم و میبینیم عمال سفره ما روز به روز‬ ‫کوچکتر میشود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه عکاسان مرکز مازندران در زمینه نقش اموزش‬ ‫در ارتقا سطح ارائه خدمات‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون که تکنولوژی پیشرفت‬ ‫کرد باید بدانیم ابزار حرفه ای فرد حرفه ای میخواهد و بیشتر‬ ‫افراد صنف که دارای پروانه کسب هستند‪ ،‬هر روز خود را به روز‬ ‫میکنند و ظرفیت باالیی دارند و با نهادهای مختلف همکاری‬ ‫دارند ودر این راستا کمیسیون اموزش اتحادیه عکاسان خدمات‬ ‫الزم اموزشی را به درستی ارائه میدهند ‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬حدود ‪ 300‬عضو حرفه ای در شهرســتان ســاری‬ ‫بــرای مرکز کفایت میکند اما اکنــون ‪ 500‬تا هزار نفر فعالیت‬ ‫میکنند و دلیل ان این اســت که دولت برای انکه مشــکالت‬ ‫و معضل بیکاری را رفع کند‪ ،‬روی صنوف فشــار اورده اســت‬ ‫البته افراد جدید وارد میشوند اما به دلیل نامناسب بودن فضای‬ ‫کار‪ ،‬تداخل صنفی‪ ،‬عدم حمایت دولت از چرخه خدمت خارج‬ ‫میشوند‪.‬‬ ‫این مســئول تصریح کــرد ‪ :‬اتحادیه باید از مســائل جنبی و‬ ‫روزمرگی فارغ باشد تا بتواند به مسائلی مانند اموزش که مهم‬ ‫اســت بپردازد‪ .‬اتحادیه ما که هنوز نتوانســت نرخی را مصوب‬ ‫بگیرد و بــه اعضای خود ارائه کند‪ ،‬نرخ صنف عکاســان برای‬ ‫سال‪ 97‬با دالر ‪ 4200‬تومانی است و هزینههای هنگفتی به ما‬ ‫وارد میشود اما نرخ همچنان ثابت است‪.‬‬ ‫زارع گفــت‪ :‬دولت قانــون نظام صنفی را زیرپــا میگذارد و از‬ ‫بخشهایی را که برای خودشان است و سود میبرند مانند پست‬ ‫بانکها اجازه میدهند در خدمات و فعال صنف ما دخالت کنند‪.‬‬ ‫اینها پایه و اســاس مجموعه را ازبین برده و صنف مارا به مرز‬ ‫ورشکستی کشانده اســت‪ .‬در این میان برخی با شعار و سیاه‬ ‫نمایی میخواهند کمک کنند اما به این شــکل مشکالت رفع‬ ‫نمیشــود و در این راستا از نظر سازنده افراد و اعضاء استقبال‬ ‫میکنیم‪ .‬انتظار داریم در وهله اول دولت دســتش را از سفره ما‬ ‫برداردو عکس پرســنلی و فتوکپی را رها کند بعد اگر خواست‬ ‫حمایت کنداگر هم نکرد انتظاری نداریم‪.‬‬ ‫عقیل تشــکری‪ ،‬نائب رئیس اول اتحادیه عکاسان مرکز استان‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این زمینه افراد زیادی در این صنف جواز کســب‬ ‫دریافــت و فعالیت میکنند‪ .‬عکاســان با گذرنــدان دورههای‬ ‫پیشــرفته مهارت و تکنولــوژی الزم را برای عکاســی دارند‪.‬‬ ‫دورههای پیشــرفته را طــی کردند و هر روز عکاســان باید‬ ‫امــوزش الزم را فرا گیرند که اتحادیه این امادگی را دارد طبق‬ ‫کمیسیون نظارت خدمات اموزشی را ارائه دهد‪.‬‬ ‫گزارش از شعبان پور و مهدوی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ / 17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫اجتماعـــی‬ ‫گردشگری‬ ‫همچنان درگیر ویروس کرونا در امل هستیم‬ ‫* بیمارستان امام خمینی پذیرای بیماران کرونایی‬ ‫معاون میراث فرهنگی مازندران‪:‬‬ ‫ساختمان شهرداری کالردشت موزه‬ ‫تاریخی می شود‬ ‫معاون میراث فرهنگی مازندران از تبدیل ســاختمان‬ ‫تاریخی شــهرداری کالردشــت به موزه تاریخ شــهر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬مهدی ایزدی در جلســه‬ ‫فرمانــداری کالردشــت بــا تاکیــد بــر ظرفیت ها و‬ ‫پتانســیل های بالقوه شهرســتان کالردشت گفت‪ :‬این‬ ‫شهرســتان می توانند با اســتفاده از امکانات موجود به‬ ‫عنوان قطب فرهنگی بسیار غنی مازندران مطرح شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به تپه کالر‪ ،‬ابنیه تاریخی ســرم ســازی‬ ‫و دخانیــات‪ ،‬کاخ اجابیت و روســتاهای بافت تاریخی‬ ‫مثل شــکرکوه‪ ،‬پیمبور و همچنین ثبت جهانی فرش‬ ‫کالردشــت وشــهر ملک جو به عنوان شــاخص ترین‬ ‫جاذبه های شهرســتان کالردشــت یاد کــرد و افزود‪:‬‬ ‫ساختمان شــهرداری کالردشــت به موزه تاریخ شهر‬ ‫تبدیل خواهد شد‪.‬‬ ‫معــاون میراث فرهنگی مازندران بــا بیان اینکه وجود‬ ‫موزه به عنوان یکی از جاذبه های گردشــگری از جمله‬ ‫دغدغه های وزارت متبوع اســت خاطرنشــان کرد‪ :‬به‬ ‫زودی طرح مطالعاتی ایجاد موزه تاریخ شهر کالردشت‬ ‫با انتخاب مشاور تدوین خواهد شد‪.‬‬ ‫گردشگری‬ ‫رییس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری ساری‪:‬‬ ‫خدمت بی منّت‪ ،‬مشق راه‬ ‫فعالیت های سازمانی است‬ ‫مجید مزنگی با تاکید‬ ‫بر ضرورت ایجاد بیش‬ ‫از پیــش زمینه های‬ ‫انســجام و هم افزایــی‬ ‫میــان کارکنان گفت‪:‬‬ ‫پیشــبرد اهــداف‬ ‫سازمان در سایه تعامل‬ ‫حداکثــری با شــعار‬ ‫محــوری خدمت بی‬ ‫ی‪‎‬پذیرد‪.‬‬ ‫م ّنت صورت م ‬ ‫خدمت بی م ّنت‪ ،‬مشق راه فعالیت های سازمانی است‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫ساری‪ ،‬مجید مزنگی رییس سازمان ساماندهی مشاغل‬ ‫شهری و فراورده های کشاورزی شهرداری مرکز استان‬ ‫ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل و شهدای قیام‬ ‫پانزده خرداد گفت‪ :‬امید است با پاسداری از ارمان های‬ ‫واالی بنیان گذار جمهوری اسالمی و خون پاک شهدا‪ ،‬با‬ ‫توجه به فرامین مقام معظم رهبری‪ ،‬برای اعتالی نظام‬ ‫و سرفرازی ایران اسالمی بیش از پیش تالش نماییم‪.‬‬ ‫مزنگی با تاکید بر ضــرورت ایجاد بیش از پیش زمینه‬ ‫های انســجام و هم افزایی میان کارکنــان اظهار کرد‪:‬‬ ‫پیشــبرد اهداف سازمان در ســایه تعامل حداکثری و‬ ‫وفاق و همدلی‪ ،‬با شعار محوری خدمت بی م ّنت صورت‬ ‫ی‪‎‬پذیرد و این مهم ما را در مســیر تحقق اولویت های‬ ‫م ‬ ‫مردم یاری می رساند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به لزوم گســترده تر شــدن فعالیت های‬ ‫سازمان در راستای خدمت رسانی به شهروندان‪ ،‬اهداف‬ ‫ســازمان را در دو بخش بلندمدت و کوتاه مدت عنوان‬ ‫کــرد و افزود‪ :‬اجرای جمعه بازار و بازارچه های ســنتی‬ ‫از جمله اهداف بلندمدت اســت که بطور جدی ان را‬ ‫پیگیــری خواهیم کرد و همچنین پــروژه فاز دوم بازار‬ ‫مالمجدالدین نیز به عنوان یکی از اهداف کوتاه مدت در‬ ‫دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در پایان‪ ،‬رییس ســازمان ســاماندهی مشاغل شهری‬ ‫و فراورده های کشــاورزی شــهرداری ســاری فعالیت‬ ‫شــبانه روزی کارکنان ســازمان در مواجهه با شیوع و‬ ‫انتشــار ویروس کرونا را تحسین برانگیز شمرد و گفت‪:‬‬ ‫از همراهــی و تالش بی وقفه تیــم مدیریت بحران در‬ ‫حفاظت از سالمت شهروندان قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫خبـــر‬ ‫اطالعیه ستاد اطالع رسانی‬ ‫فرماندهی مدیریت و کنترل‬ ‫بیماری کرونا مازندران‪ /‬جمعه ‪۱۶‬‬ ‫خرداد ‪۱۳۹۹‬‬ ‫دکتر ســید عبــاس موســوی رئیس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازندران ‪:‬ظرف ‪ ۲۴‬ساعت گذشته تعداد ‪۶۰‬‬ ‫بیمار مشــکوک به کرونا بر اساس تشخیص بالینی در‬ ‫بیمارستان های تحت پوشــش دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫مازندران در ســطح استان بستری شدند ظرف همین‬ ‫مدت تعداد ‪ ۴۱‬نفر از افراد مشــکوک بستری شده ‪ ،‬از‬ ‫بیمارستان ها مرخص شدند و تکمیل روند درمانی خود‬ ‫را در منزل ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫️ هم اکنون ‪ ۲۶۵‬نفر بیمار مشــکوک به ویروس کرونا با‬ ‫عالئم تنفسی حاد مشکوک به کرونا بر اساس تشخیص‬ ‫بالینی در این مراکز بستری هستند‪.‬‬ ‫مسافرت و رعایت نکردن فاصله گذاری های اجتماعی‬ ‫در کشور از عوامل اصلی افزایش مبتالیان به کووید ‪۱۹‬‬ ‫در روزهای اخیر است‬ ‫مهمترین راه های پیشــگیری از ابتــا به کرونا رعایت‬ ‫بهداشــت فردی مانند اســتفاده از ماسک و دستکش‪،‬‬ ‫اجرای فاصله گذاری اجتماعی و رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی ان و پرهیز از مسافرت های غیر ضرور است‪.‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫رئیس شــبکه بهداشت و درمان شهرستان امل با اشاره‬ ‫به استفاده از تمام ظرفیت ها برای مقابله با کرونا ویروس‬ ‫در این شهرستان‪ ،‬گفت‪ :‬همچنان درگیر ویروس کرونا‬ ‫در امــل هســتیم و میــزان ابتالی ان بــه عدد صفر‬ ‫نرسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از شهرســتان امل‪ ،‬فرامرز‬ ‫اکبری عصر امروز در نخســتین جلســه شورای اداری‬ ‫این شهرســتان که با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در‬ ‫سالن همایش های شهدای ششم بهمن فرمانداری ویژه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با ورود ویروس منحوس کرونا در‬ ‫کشور شاهد رشــد و شیوع ان اوایل اسفند ماه گذشته‬ ‫در شهرستان امل بودیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکــه روزهای ســختی را به همراه‬ ‫کادر درمان‪ ،‬پزشــکان و پرستاران برای درمان بیماران‬ ‫کرونایی داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬از هفته دوم اسفند گذشته پیک‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و همه گیری ان در امل اغاز شده‬ ‫و این روند تا نیمه های فروردین امســال ادامه داشت تا‬ ‫اینکه از ان عبور کردیم‪.‬‬ ‫رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان امل با بیان‬ ‫اینکه همچنان درگیر ویروس کرونا در امل هســتیم و‬ ‫میزان ابتالی ان به عدد صفر نرســیده اســت‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیمارستان امام خمینی امل در نخستین روزهای‬ ‫شــیوع ویروس کرونا به عنوان ســانتر پذیرش بیماران‬ ‫کرونایی بلوک چهار بیمارانی از شهرستان نور تا بابلسر‬ ‫را پذیرش داشته و پس از ان کم کم همه بیمارستان ها‬ ‫درگیر بیماران کرونایی شدند‪.‬‬ ‫این مســوول با اعالم اینکه تمام ظرفیت های شهرستان‬ ‫بــرای مقابله با کرونا ویروس یا کووید ‪ ۱۹‬به کار گرفته‬ ‫شــد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این دوره بسیار ســخت را با کمترین‬ ‫صدمات نسبت به شهرهای دیگر مازندران به سر بردیم‪.‬‬ ‫اکبــری بــا بیــان اینکه ظرفیــت این شهرســتان در‬ ‫ویــروس کرونا به نقطه انفجار نرســیده ولی به گونه ای‬ ‫بیشــترین اسیب را متحمل شدیم‪ ،‬افزود‪ :‬براساس امل‬ ‫بیــش از ‪ ۱۲‬درصد مردم ما درگیر این ویروس شــدند‬ ‫ولــی با توجه به درگیری ‪ ۱۲‬درصدی اســیب بســیار‬ ‫زیادی داشتیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بیشتر شــهرهای دنیا هم اکنون‬ ‫دوران پیک را گذراندند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬همچنان اطالعات مان‬ ‫در مورد بیماری کرونا ویروس بســیار اندک است ولی‬ ‫طی چند روز گذشــته مجدد تعداد بســتری ها افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫رئیس شبکه بهداشــت و درمان شهرستان امل متذکر‬ ‫شد‪ :‬همچنان مردم باید بیشترین رعایت موارد بهداشتی‬ ‫را بــرای عدم ابتال به کرونا در دســتور کار قرار دهند و‬ ‫بهداشت فردی‪ ،‬شستن مستمر دست‪ ،‬استفاده از ماسک‬ ‫و دستکش در اولویت باشد‪.‬‬ ‫این مسوول با اشاره به لزوم رعایت بهداشت در نانوایی ها‪،‬‬ ‫پمــپ بنزیــن‪ ،‬امکان عمومــی‪ ،‬مدارس و ســالن های‬ ‫مختلف‪ ،‬یاداور شــد‪ :‬باید همیشه و در هر زمان نسبت‬ ‫به بیماری های عفونی هوشــیار بــوده و موارد ایمنی را‬ ‫رعایت کنیم‪.‬‬ ‫اکبــری با قدردانی از کمیته پشــتیبانی ویروس کرونا‪،‬‬ ‫خیران‪ ،‬کمک های مردمی‪ ،‬نیروی مقامت بســیج‪ ،‬سپاه‬ ‫پاســداران و گروه های جهادی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از نهادهایی‬ ‫که باعث کاهش دغدغــه و افزایش ارامش خاطر برای‬ ‫بازماندگان افراد فوت شــده بر اثر ابتال به ویروس کرونا‬ ‫بوده سازمان تبلیغات اسالمی و روحانیونی بودند که در‬ ‫بدترین شرایط مسوولیت تدفین‪ ،‬کفن و شستن اموات‬ ‫کرونایی را متقبل شدند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در این ایام همــه مردان و زنان‬ ‫وارد میدان شــدند و همانند روزهای جنگ تحمیلی هر‬ ‫کس ســعی داشت به هر نحوی گره از مشکلی بگشاید‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ضدعفونی کردن معابــر و خیابان ها‪،‬‬ ‫توزیع گســترده محلول های ضدعفونی سطوح و دست‪،‬‬ ‫سم پاشــی‪ ،‬تهیه و توزیه کیت های حفاظتی‪ ،‬ماســک‪،‬‬ ‫دســتکش و لوازم مورد نیاز کادر درمان‪ ،‬تهیه ابمیوه و‬ ‫غذاهای گرم تنها بخشی از کمک های بی کران مردمی‪،‬‬ ‫خیران و نیروهای جهادی بود‪.‬‬ ‫رئیس شــبکه بهداشــت و درمــان امل با اشــاره به‬ ‫اینکه نمونه برداری و تســت پی ســی ار برای تشخیص‬ ‫کرونــا در ایــن شهرســتان انــدک بوده اســت‪ ،‬بیان‬ ‫کــرد‪ :‬دالیــل کمبــود نمونه برداری هــا مســئله ای‬ ‫کشوری است‪.‬‬ ‫این مســوول با اشــاره به اینکــه از بین تعــداد ‪۷۴۵‬‬ ‫بیمار بســتری شــده کرونایی در این شهرستان ‪۱۷۵‬‬ ‫مــورد کرونا مثبــت بودند‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬نمونه گیری‬ ‫حــدود ‪ ۵۰۰‬مورد ســرپایی از بیماران بــا ‪ ۱۰۰‬مورد‬ ‫مثبت کرونا مواجه شــد کــه این امار بــرای ‪ ۲۰‬روز‬ ‫گذشته است‪.‬‬ ‫اکبری با اعالم بکارگیری دو گروه از شــبکه بهداشــت‬ ‫و درمان جهــت نمونه گیری کرونا از ‪ ۲۰‬روز گذشــته‬ ‫تاکنون‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون تنها بیمارستان این شهرستان‬ ‫کــه بیمــاران کرونایــی را در خود پذیــرش می کند‬ ‫بیمارســتان امام خمینی(ره) است که حدود ‪ ۴۰‬بیمار‬ ‫بســتری دارد هرچند تعداد اندکی از بیماران این روزها‬ ‫در بیمارستان شمال پذیرش شدند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل‪:‬‬ ‫خدمات الکترونیک منجر به ارائه خدمات‬ ‫مناسب به مردم می شود‬ ‫رییس دانشــگاه علوم پزشــکی بابل گفت‪ :‬الکترونیکی‬ ‫شدن خدمات سالمت در بخش سرپایی و بستری منجر‬ ‫به کاهش مصرف کاغذ‪ ،‬حفظ منابع مالی‪ ،‬به روز کردن‬ ‫اطالعات و ایجاد بســتر مناســب برای تصمیم گیری‬ ‫مدیران و باالخره ارائه خدمات مناسب به مردم می شود‪.‬‬ ‫ســید فرزاد جاللی در گفت وگو با خبرنــگار ای هینا‬ ‫در بابــل افــزود‪ :‬با توجه بــه برخــی محدودیت ها در‬ ‫حــوزه منابــع‪ ،‬عملکرد ســازمان بیمه ســامت قابل‬ ‫قبول اســت‪ .‬همکاری و تعامل مناسبی بین دانشگاه و‬ ‫بیمه سالمت برقرار است‪ .‬برنامه های الکترونیک سازمان‬ ‫بیمه سالمت از جمله برنامه های بسیار مفید و ارزشمند‬ ‫در سیستم بهداشت و درمان کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در تمــام زمینه هــای مشــترک‪ ،‬این‬ ‫همکاری ها می تواند ادامه و گســترش یابد‪ .‬کارگروه ها‪،‬‬ ‫نشســت های تخصصی و حرفــه ای با بهــره گیری از‬ ‫نیروهای مجرب می تواند در تحقق برنامه ها بسیار مفید‬ ‫و موثر باشد‪.‬‬ ‫جاللی اظهار کرد‪ :‬عملکرد مناسب سازمان بیمه سالمت‬ ‫در حمایت از بیماران مبتال به کرونا و پوشــش بیمه ای‬ ‫ایــن بیماران روی تخت بیمارســتان‪ ،‬حرکتی بســیار‬ ‫ارزشمند اســت و این اقدامات به طور واضح و ملموس‬ ‫مشاهده می شود‪.‬‬ ‫نابرابری های اجتماعی و توسعه شهرها!‬ ‫ایســنا‪/‬مازندران معمــوالً در تهیه طرح های توســعه‬ ‫شــهری ســاختارهای اجتماعی به عنوان یک واقعیت‬ ‫در سیســتم شــهر مورد مطالعه قرار می گیرند و این‬ ‫ساختارها از مجموعه فعالیت های سطح شهر تا ویژگی‬ ‫های جمعیتی‪ ،‬جامعه شــناختی‪ ،‬ویژگی های فرهنگی‬ ‫شــامل اداب و رسوم‪ ،‬قومی‪ ،‬جنســی در ساختارهای‬ ‫جمعیت و اجتماع مطالعه می شود‪.‬‬ ‫رشد جمعیت شهرنشینی و افزایش مهاجرت به شهرها‪،‬‬ ‫منجر به توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری‪ ،‬کاهش‬ ‫سطح رفاه انســانی‪ ،‬نیل به سمت حومه نشینی و بروز‬ ‫مشــکالت فراوان برای مدیران مختلف شهری به ویژه‬ ‫در کشورهای در حال توسعه شده است‪.‬‬ ‫امروزه‪ ،‬شــهرها به عنوان مصرف کننده و توزیع کننده‬ ‫اصلی کاالها و خدمات‪ ،‬کانون توجه بحث پایداری شده‬ ‫اند و به منظور دســتیابی به یک وضعیت پایدار واقعی‬ ‫شهرها‪ ،‬تدوین سیاست های جهت حصول به شهرهای‬ ‫پایدار ضروری بر شمرده می شود‪.‬‬ ‫حال سوال اینجاست توجه به امور اجتماعی در توسعه‬ ‫طرح های شهری به چه میزان حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫نصرت اهلل گودرزی عضو هیئت علمی گروه شهرسازی‬ ‫دانشــگاه مازندران در این باره در گفت و گو با ایســنا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬معموالً در تهیه طرح های توســعه شهری‬ ‫ساختارهای اجتماعی به عنوان یک واقعیت در سیستم‬ ‫شــهر مورد مطالعه قــرار می گیرند و این ســاختارها‬ ‫از مجموعه فعالیت های ســطح شــهر تا ویژگی های‬ ‫جمعیتی‪ ،‬جامعه شناختی‪ ،‬ویژگی های فرهنگی شامل‬ ‫اداب و رسوم‪ ،‬قومی‪ ،‬جنسی در ساختارهای جمعیت و‬ ‫اجتماع مطالعه می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ما شــهر را در قالب سیســتمی می‬ ‫شناسیم که یکی از سیستم های ان ساختار اجتماعی‬ ‫بوده است و با این توجه طراحی اولیه شهر هم بر اساس‬ ‫همیــن ویژگی ها و ویژگی هــای کالبدی و اقتصادی‬ ‫شکل می گیرد‪.‬‬ ‫گــودرزی با اشــاره به اینکــه به طور طبیعــی توزیع‬ ‫مجموعه کاربری ها در ســطح شهر تاثیر می پذیرد از‬ ‫مطالعاتی که قبال در ســاختار اجتماعی شهر به خوبی‬ ‫لحاظ شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تعاملی که بین هر کدام از‬ ‫ایــن پدیده ها اتفاق می افتد( پدیــده های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کالبدی) اگر از توازنی برخوردار نباشد ما به‬ ‫موضوعی تحت عنوان نابرابری های اجتماعی می رسیم‬ ‫که این نابرابری های اجتماعی می تواند هم ریشــه در‬ ‫نابرابری هــای کالبدی و هم ریشــه در نابرابری های‬ ‫اقتصادی داشته باشــد بنابراین با این تعبیر می توانیم‬ ‫بگوییم مسائل اجتماعی در این امر بروز پیدا می کند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی گروه شهرســازی دانشگاه مازندران‬ ‫با بیــان اینکه واقعیت پدیده هــای اجتماعی‪ ،‬واقعیت‬ ‫انکار ناپذیری اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کنش و تعامل موجود‬ ‫در پدیده های اجتماعی که منجر به مســائل می شود‬ ‫براســاس این موضوع در شــهر ها یک دوره ابتدایی را‬ ‫شکل می دهد که شــامل دوره نوزادی‪ ،‬بلوغ و تکامل‬ ‫است که نهایتا به مرحله افول می رسند‪.‬‬ ‫گــودرزی ادامه داد‪ :‬به عنوان نمونــه ویژگی هایی که‬ ‫مربوط به سازمان های رسمی و غیر رسمی در مجموعه‬ ‫شــهرها اســت می تواند مقوله ای تحت عنوان زندگی‬ ‫رســمی و غیر رسمی یا اسکان رسمی و غیر رسمی در‬ ‫مجموعه شهرها را شکل دهد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬باید بپذیریم که در یــک مقطعی از زمان‪،‬‬ ‫جایگاه شــهر از یک پتانســیلی برخوردار بوده است و‬ ‫این پتانســیل ها امروزه تحت تاثیر همین پدیده های‬ ‫اجتماعــی قرار می گیرد کــه در نهایت به جای اینکه‬ ‫در یک محدوده ای از شــهر کنش مثبت داشته باشیم‬ ‫با یک کنش منفی روبرو می شــویم بــا این تعبیر به‬ ‫موضوعی تحت عنوان حمل و نقل و جابجایی خواهیم‬ ‫رسیم‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه مازندران با‬ ‫بیان اینکه توزیع امکانات در سطح شهر اگر از یک بستر‬ ‫درست تبعیت نکرده باشد به طور طبیعی با مشکالتی‬ ‫روبرو می شویم که حمل و نقل هم در کنار این مسئله‬ ‫با مشکالتی روبرو خواهد شد‪.‬‬ ‫گودرزی عنوان کــرد‪ :‬در مجموعه فعالیت هایی که در‬ ‫شهر اتفاق می افتد بر اساس ساختار رفتارمان موضوع‬ ‫حمل و نقل را باید طوری در دستور کار قرار دهیم که‬ ‫بر ویژگی های شهر موثر واقع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به عنوان مثال اگر شــهری طراحی می شود‬ ‫باید محورهای ان را هم مشخص کنیم مثال مرکز شهر‬ ‫یا مجموعه هلدینگ_تمرکزی فعالیت هایمان به جای‬ ‫اتومبیل محور‪ ،‬انســان محور باشــد به طور طبیعی با‬ ‫مشــکالت حمل و نقل مواجه خواهیم شد و اگر فرض‬ ‫را بر ایــن بگذاریم که ویژگی های انســان محوری را‬ ‫جایگزین ویژگی های اتومبیل محور کنیم پیاده مداری‬ ‫جایگزین حضور بخش اعظمی از اتومبیل های شهری‬ ‫خواهد شــد بنابراین هر کدام از ان هــا را در ابتدا به‬ ‫ســاکن در نگاه طراحی مان تغییــر ندهیم مطمئنا در‬ ‫جریان شــکل گیری هر کدام از فعالیت ها و ویژگی ها‬ ‫مشکالتی را به همراه خواهند داشت‪.‬‬ ‫یکی از گزینه های ایجاد شهرها عقبه‬ ‫تاریخی است‬ ‫عضو هیئت علمی گروه شهرســازی دانشگاه مازندران‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ما در امور اجتماعی شهر مجموعه نهادهایی‬ ‫را نظیر خانواده‪ ،‬نهادهای رســمی و غیررسمی‪ ،‬سمن‬ ‫هــا و نهادهای باورها و ایدئولوژی داریم که هر کدام از‬ ‫انها می توانند به سهم خود جایگاه و مبنایی در طراحی‬ ‫شهری داشته باشند‪.‬‬ ‫گودرزی در خصوص قابلیت های توسعه حمل و نقل در‬ ‫امور اجتماعی شــهر چنین بیان کرد و گفت‪ :‬مجموعه‬ ‫شــهر باید دارای یک جمعیت متعادل باشد تا قابلیت‬ ‫حمل و نقل ان شهر سامان داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عنوان مثال فقر و اشــتغال و مجموعه‬ ‫عوامل اجتماعی(ویژگی های جمعیتی‪ ،‬جامعه شناختی‪،‬‬ ‫ویژگی های فرهنگی شهر شامل اداب و رسوم‪ ،‬ویژگی‬ ‫قومی‪ ،‬جمعیت و جنس) می توانند تاثیر بســزایی در‬ ‫توسعه حمل و نقل شهری داشته باشد‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی گروه شهرســازی دانشگاه مازندران‬ ‫با اشــاره به اینکه شهر را باید با اندازه های مختلف ان‬ ‫شــناخت‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه چند روستا را ترکیب می کنند‬ ‫و نام شهر را به انها اختصاص می دهند در صورتی که‬ ‫هیچ کدام از انها ویژگی شهر را ندارند بنابراین محدوده‬ ‫ای به عنوان شــهر شناخته می شود که باید یک عقبه‬ ‫یا تاریخ مناســب و یا یک بافت منسجمی داشته باشد‬ ‫بنابراین بد قواره یا بی قواره بودن یا نداشــتن برخی از‬ ‫ســاختارهای اولیه شــهر می تواند در تعریف مجموعه‬ ‫شهر حاکم شود‪.‬‬ ‫گــودرزی با بیــان اینکــه عوامل اجتماعی در بســتر‬ ‫جغرافیایی کشور ما متفاوت دیده می شود‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ما نباید یک نســخه طرح توســعه شهری را برای‬ ‫همه مناطق مورد نظر به صورت یکسان استفاده کنیم‬ ‫چراکه توســعه شــهری‪ ،‬کالبدمحور( مــکان محور) و‬ ‫موضوعات اجتماعی فعالیت محور هستند‪.‬‬ ‫عبور از فیلتر دانشگاهی‪ ،‬شرط اصلی اجرای‬ ‫پروژه ها در شهر باشد‬ ‫عضو هیئت علمی گروه شهرســازی دانشگاه مازندران‬ ‫با اشــاره به اینکه دانشگاه های کشور ما از نسل دوم یا‬ ‫ســوم هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانشــگاه های دنیا از چند‬ ‫نسل عبور کردند و امروز جز نسل های چهارم محسوب‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫گودرزی گفت‪ :‬نســل چهارم دانشــگاه‪ ،‬دانشگاه هایی‬ ‫هستند که از نســل کار افرین بوده و کنش منطقه ای‬ ‫دارند یعنی وظیفه یک دانشــگاه این اســت مســائل‬ ‫مشــکالت محلی همان منطقه را حــل کند و اگر قرار‬ ‫اســت یک پروژه ای در شهر انجام شــود باید از فیلتر‬ ‫دانشــگاهی عبور کرده باشــد‪ ،‬متاســفانه در کشور ما‬ ‫ناهماهنگی هایی بین دانشگاه و بعضی از دستگاه های‬ ‫ذیربط وجود دارد که با این وضعیت شهر نمی تواند به‬ ‫تکامل خود برسد‪.‬‬ ‫شهـــری‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪ / 17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫‪5‬‬ ‫راهنمای مبارزه با کووید‪ ، 19‬کرونا ویروس‬ ‫پردنیزولون در روز بیش از دو هفته‬ ‫شیمی درمانی‬ ‫بدخیمی ها‬ ‫پیوند اعضاء‬ ‫برای این افراد الزم اســت تا پایــان همه گیری امکان‬ ‫انجام فعالیتهای شــغلی نظیر کاهــش زمان حضور یا‬ ‫دورکاری فراهم شود‪.‬‬ ‫بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید ‪19‬‬ ‫تمامی شــاغلین با احتمال ابتال بــه بیماری کووید ‪19‬‬ ‫الزم است پس از طی دوران درمان و نقاهت‪ ،‬جهت‬ ‫بازگشــت به کار براســاس اخرین نســخه «راهنمای‬ ‫بازگشــت به کار شاغلین با احتمال ابتال به کووید‪19 -‬‬ ‫« ابالغی‬ ‫از وزارت بهدا شت مورد ارزیابی قرار گیرند‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫در راستای اطالع رســانی و ارتقاء سطح اگاهی‬ ‫مردم دیار همیشه سبز مازندران نسبت به میزان‬ ‫سالمتی خود و حفظ این گوهر ارزشمند دست به‬ ‫امری مهــم زده و با ترویج فرهنگ خود مراقبتی‬ ‫ســعی بر باال بردن سطح سالمت مردم مازندران‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت محیط‬ ‫و کار در محیط های اداری ‪ ،‬مشاغل صنفی ‪،‬‬ ‫صنعتی و سایر مشاغل‬ ‫مقدمه‬ ‫شناســایی راه های انتقال عامــل ایجادکننده بیماری‬ ‫نقش مهمــی در کنترل ان دارد‪ .‬راه هــای انتقال این‬ ‫ویروس هنوز به طور دقیق مشخص نشده است ولی به‬ ‫عنوان یک اصل کلی ویروس های تنفسی به طور عمده‬ ‫ازطریق ریز قطرات یا از طریق سرفه یا عطسه و یا لمس‬ ‫اشیاء الوده منتقل می گردند‪.‬‬ ‫این بیمــاری از یک طیف مالیم تا شــدید با عالیمی‬ ‫همچون تب‪ ،‬ســرفه و تنگی نفس می تواند بروز نماید‬ ‫و در موارد شــدیدتر ممکن اســدت منجربه ذات الریه‪،‬‬ ‫نارسایی کلیه و مرگ گردد‪.‬‬ ‫بــا عنایت به اخرین اطالعات‪ ،‬انتقــال ویروس کرونا از‬ ‫انسان به انسان از طریق سرفه‪ ،‬عطسه‪ ،‬تخلیه ترشحات‬ ‫بینی و دهان در محیط می باشد‪ .‬این ویروس می تواند‬ ‫در فاصله ‪ 1‬تا ‪ 2‬متری از طریق ســرفه یا عطسه منتقل‬ ‫شود‪ .‬راه دیگر انتقال‪ ،‬تماس دست ها با محیط و سطوح‬ ‫الــوده به ویروس مانند تجهیزات‪ ،‬د ســتگیره درب ها‪،‬‬ ‫میز و صندلی‪ ،‬شــیراالت‪ ،‬نرده پله ها‪ ،‬پریز و کلیدهای‬ ‫برق و کلیه و سایلی است که به طور عمومی و مشترک‬ ‫استفاده می شود شامل اسکناس‪ ،‬اسناد و مدارک دست‬ ‫به دست شــده و نظایر ان بنابراین حائز اهمیت است‬ ‫پس از تماس با هر فرد یا اشیاء مشکوک دست و صورت‬ ‫با اب و صابون شستشو شود‪.‬‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی هوشمند‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی بــه مجموعه تدابیر و اقداماتی‬ ‫اطالق میشــود که منجر به رعایت فاصله ایمن‪ ،‬کاهش‬ ‫تماس افراد و جلوگیری از انتقال بیماری می گردد‪ .‬در‬ ‫این راستا الزم است موارد زیر رعایت شود‪:‬‬ ‫‪-1‬کاهش مواجهه چهره به چهره کارکنان و اســتفاده‬ ‫حداکثــری از تلفن‪ ،‬شــبکه هــای اجتماعــی و ویدئو‬ ‫کنفرانس برای برگزاری جلســات حتی برای کارکنانی‬ ‫که در داخل یک ساختمان کار می کنند‪.‬‬ ‫‪-2‬در صورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر اســت ‪،‬‬ ‫حداقل زمــان ممکن و حداکثر فا صله ) ‪ 2‬متر( رعایت‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اجتناب از تجمع در محل کار‬ ‫‪-4‬اســتفاده از ســرویس ایاب و ذهاب بــا ‪ 50‬در صد‬ ‫ظرفیت سرنشین موجود به منظور رعایت فا صله ایمن‬ ‫حداقل ‪ 1‬متری سرنشــینان الزامی می باشد )افزایش‬ ‫تعداد سرویس ها(‬ ‫‪ -5‬رعایت فاصله ایمن بین کارکنان در حین ســرو غذا‬ ‫در سلف سرویس‬ ‫‪-6‬قرار دادن صندلی مراجعان در فواصل الزم و ایمن از‬ ‫یکدیگر و به دور از کارکنان‬ ‫‪-7‬استفاده از سیستم های صوتی برای برقراری ارتباط‬ ‫مشتریان با متصدیان در فواصل ایمن حداقل یک متر‬ ‫‪-8‬بیــن کارکنانی که با ارباب رجوع ســر و کار دارند از‬ ‫موانع شیشه ای یا پالستیکی استفاده شود و جهت‬ ‫برقراری ارتباط در صورت امکان از تجهیزات میکروفون‬ ‫و بلندگوی میزی استفاده شود‪.‬‬ ‫‪-9‬برای ثبت حضور و غیاب کارکنان ترجیحاً از سیستم‬ ‫تشخیص چهره‪/‬کارتخوان کارکنان استفاده شود‬ ‫‪-10‬اســتفاده از خودکار شــخصی توســط متصدیان‬ ‫و کارکنان و قرار ندادن وســایل و لــوازم التحریر برای‬ ‫استفاده عموم و مراجعین‬ ‫‪-11‬جهت کاستن از تماس مســتقیم دست ها با در و‬ ‫دستگیره ها انها را به حالت نیمه باز نگهدارید )در‬ ‫صورت امکان( یا برای ســهولت تردد از جک و ارام بند‬ ‫درب ها استفاده نگردد‪.‬‬ ‫‪-12‬اجتنــاب از فروش بلیط کاغــذی و در نظر گرفتن‬ ‫اقدامــات جایگزین به صورت انالین و یا با اســتفاده از‬ ‫موبایل و اپلیکیشن ها‬ ‫‪-13‬اجتنــاب از دریافت و پرداخت وجــه نقد و انجام‬ ‫پرداخت ها با کارت‬ ‫‪-14‬تا حد امکان کاهش تعداد کارکنان به دو ســوم و‬ ‫انجام دورکاری جهت کاهش تراکم کارکنان در محیط‬ ‫های اداری‬ ‫‪-15‬کاهش ســاعت کاری کارکنان در مواقعی که منجر‬ ‫به تولید صف برای ارباب رجوع نگردد‬ ‫‪ -16‬اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشــمند از‬ ‫تاریخ ‪ 99/1/23‬تا اطالع ثانوی‬ ‫‪-17‬ساعت کار روزانه کارکنان از ساعت ‪ 7‬صبح لغایت‬ ‫‪ 14‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای اصناف ‪،‬‬ ‫مشاغل صنعتی و بازار‬ ‫مراجعه و ثبــت نام کلیه واحدهای صنفی و صنعتی در‬ ‫ادرس وب ســایت‪ salamat.gov.ir :‬از صبح جمعه‬ ‫مورخ ‪ 1399/01/22‬برای شــروع فعالیت مشاغل کم‬ ‫خطر‬ ‫ثبــت نام از واحدهای صنفــی و صنعتی بمدت ‪ 7‬روز‬ ‫ادامه خواهد داشــت‪ .‬راهنماها و الزامات سالمت محیط‬ ‫کار‪ ،‬شــاغلین و مشتریان با توجه به نوع فعالیت پس از‬ ‫تکمیل ثبت نام بصورت الکترونیکی در اختیار افراد قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫تمامی راهنماها و الزامات ســامت محیط کار درسایت‬ ‫مرکــز ســامت محیــط و کار بــه ادرس‪http:// :‬‬ ‫‪ markazsalamat.behdasht.gov.ir‬موجود‬ ‫است‬ ‫بعد از شــروع مجدد فعالیت ها‪ ،‬بازرســین بهداشــت‬ ‫محیط و حرفه ای وزارت بهداشــت با مشارکت نیروی‬ ‫انتظامی‪ ،‬بازرســان اتاق اصناف و تعزیرات به محل های‬ ‫مورد نظر مراجعه و در صورت عدم ثبت نام در ســایت‬ ‫ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬فعالیت و محل کاری را متوقف‬ ‫و تعطیل می نمایند‪.‬‬ ‫کلیه واحدهــای تولید در بخش هــای مختلف صنف‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬توزیعی و خدمات فنی که برای تامین مایحتاج‬ ‫عمومــی و نیاز ضروری مــردم از جمله مــواد غذایی‪،‬‬ ‫خدمات فنی و تعمیر لوازم خانگی و منزل از بدو شروع‬ ‫بحران بیماری کرونا در حال خدمات رســانی به مردم‬ ‫بوده اند کماکان در چارچوب دســتورالعمل بهداشــتی‬ ‫ابالغی مجاز به فعالیت دراین حوزه ها می باشند‪-‬‬ ‫فعالیت های صنفی که از بدو شروع بحران بیماری کرونا‬ ‫بدلیل شــرایط محیطی و تجمع جمعیت در ان واحدها‬ ‫فعالیــت های پرخطر اعالم و تعطیل شــده اند تا اعالم‬ ‫عادی شــدن شــرایط از طرف وزارت بهداشت کماکان‬ ‫تعطیل می باشد‪-‬‬ ‫براســاس اعالم وزارت بهداشــت فعالیتهای پرخطر در‬ ‫شــیوع کرونا در حوزه اصناف شــامل ارایشــگاه های‬ ‫مردانــه و زنانه ‪ ،‬رســتوران ها ‪ ،‬تاالر پذیرایی و ســالن‬ ‫مراسم ‪ ،‬مراکز بازی ‪ ،‬تفریحی ‪ ،‬گیم نت ‪ ،‬قهوه خانه ها‬ ‫‪،‬چایخانه ها و تریا ‪ ،‬اماکن اقامتی ‪ ،‬هتل ها ‪ ،‬اســتخر‪،‬‬ ‫سونا و ماساژ و باشگاه های بدنسازی و ورزشی ‪ ،‬سینما‬ ‫ها ‪،‬جشــنواره ها و نمایشگاهای هنری و فرهنگی می‬ ‫باشند‪-‬‬ ‫غربالگری‪ ،‬مراقبت و بازتوانی‬ ‫غربالگری شاغلین‬ ‫‪ 1‬همــه کارکنــان در بــدو ورود به محــل کار فرم‬‫خوداظهاری را مبنی بر عدم وجود عالئم تنفسی مرتبط‬ ‫با کوویــد ‪ 19‬یا وجود تماس نزدیک بــا بیمار تکمیل‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬بررســی روزانه عالئم شاغلین توسط نماینده کارفرما‬ ‫یا مدیر ‪ /‬کارشناس بهداشت حرفه ای اداره تا پایان همه‬ ‫گیری‪ ،‬از حیث عالئم تنگی نفس و سایر عالئم‬ ‫‪-3‬ارجــاع افراد به قرنطینه خانگــی در صورت ارزیابی‬ ‫شــاخصهای مندرج در سامانه ‪ salamat.gov.ir‬و‬ ‫جلوگیری از ورود فرد به محل کار‬ ‫مراقبت از گروههای اسیب پذیر‬ ‫دو گروه زیر با گواهی پزشــک معتمــد‪ ،‬به عنوان افراد‬ ‫در معرض خطر ابتالی باالتر به بیماری کووید ‪ 19‬قرار‬ ‫دارند‪:‬‬ ‫گروه الف ‪ -‬بیماران با بیماری زمینه ای‪:‬‬ ‫بیماری قلبی‪ -‬عروقی‬ ‫فشارخون‬ ‫دیابت‬ ‫بیماریهای تنفسی زمینه ای‬ ‫گروه ب‪ -‬بیماران با نقص ایمنی‪:‬‬ ‫تحت درمان با کورتیکواســتروئید بیش از ‪mg 5/12‬‬ ‫اقدامات کنترلی سالمت محیط و کار‬ ‫‪ .1‬بهداشت و حفاظت فردی‬ ‫شستن مرتب دســت ها با اب و صابون و یا استفاده از‬ ‫مواد ضدعفونی کننده بر پایه الکل به صورت مکرر‬ ‫پرهیز از دســت دادن‪ ،‬رو بوســی کــردن و بغل کردن‬ ‫یکدیگر‬ ‫عدم تماس دست ها با چشم‪ ،‬دهان و بینی‬ ‫استفاده از خودکار‪ ،‬قلم‪ ،‬موس وکیبورد اختصاصی‬ ‫استفاده از سیستم تشــخیص چهره جهت ثبت حضور‬ ‫و غیاب (وجــود یک ظرف محتوی الــکل ‪ % 70‬برای‬ ‫ضدعفونی انگشت ضروری است(‬ ‫در صورت وجود محلی برای اســتراحت‪ ,‬از پتو‪ ،‬حوله و‬ ‫ملحفه شخصی استفاده شود و بعد از جابجایی یا‬ ‫تعویض فرد استفاده کننده‪ ،‬شستشو و گندزدایی شوند‪.‬‬ ‫عدم استفاده از دستمال مشترک برای تمیز کردن میز‬ ‫و صندلی و ســایر وسایل )ترجیحا هر یک از کارکنان از‬ ‫دستمال نظافت شخصی استفاده نمایند و یا استفاده از‬ ‫دستمال نظافت یکبار مصرف(‬ ‫عدم استعمال دخانیات‬ ‫کوتاه کردن ناخنها به طور مرتب‬ ‫‪ .2‬بهداشت سالن غذاخوری و مواد غذایی‬ ‫استفاده از این گونه مکان ها حتی االمکان محدود گردد‬ ‫قبل و بعد از صرف وعده غذایی تمامی سالن گندزدایی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مــواد غذایی فاقد بســته بندی حتما باید در پوشــش‬ ‫بهداشتی مناسب نگهداری گردند‪.‬‬ ‫اســتفاده از ظروف یکبــار مصرف در رســتوران ها و‬ ‫غذاخوری ها برای خوردن و اشدامیدن‬ ‫وجود صابون مایع به مقدار کافی همراه دستمال کاغذی‬ ‫جهت خشک کردن دستها قبل از غذا خوردن‬ ‫وجود ســطل زباله پدالی درب دار در داخل رســتوران‬ ‫و ســالن غذاخوری الزامی اســت جمع اوری وســایل‬ ‫مشــترک مانند نمک پاش و قندان و اســتفاده از قند‬ ‫و نمک بســته بندی تک نفره راه اندازی سیستم تهویه‬ ‫کارامد و مناســب در طول استفاده از سالن غذاخوری و‬ ‫رســتوران پرسنل شاغل در رستوران و سالن غذاخوری‬ ‫دارای کارت بهداشت باشند‬ ‫اســتفاده پرسنل از وســایل حفاظت فردی و بهداشتی‬ ‫در تمــام مدت حضور و فعالیت در ســالن غذاخوری و‬ ‫رستوران اســتفاده از پوشــش یکبار مصرف برای میز‬ ‫غذاخــوری و تعویض ان پس از هر بار اســتفاده کوتاه‬ ‫بودن ناخن در کارکنان اشــپزخانه و ابدارخانه الزامی‬ ‫است‬ ‫نگهداری کلیه ظروف و تجهیزات شامل بشقاب‪ ،‬کاسه‪،‬‬ ‫قابلمه‪ ، ،‬سیخ کباب در داخل قفسه ها‪/‬کابینتهای در دار‬ ‫اجتناب از قرار دادن فراورده های خام دامی در یخچال‬ ‫و در کنار ســایر مواد غذایی عدم ورود افراد متفرقه به‬ ‫اشپزخانه محدود کردن سرو غذاهایی که حرارت نمی‬ ‫بینند‬ ‫ممانعت از ادامه فعالیت پرســنل بیمار و مشــکوک به‬ ‫بیماریهای تنفســی مخصوصا در ابدارخانه‪،‬اشپزخانه و‬ ‫در تماس با مواد غذایی‬ ‫‪ .3‬بهداشــت ابزار و تجهیزات (وســایل حمل و نقل ‪،‬‬ ‫محیط اداری ‪ ،‬خدماتی و‪)...‬‬ ‫*تمیــز کــردن و گندزدایــی کلیه ســطوح ) فرمان‪،‬‬ ‫دستگیره‪ ،‬در‪ ،‬محل نشســتن مسافر‪ ،‬میله های افقی و‬ ‫عمودی داخل خودرو ‪ ،‬صندلی ها ‪،‬قفل کمربند ایمنی‪،‬‬ ‫چراغ ها و کنترل های وســیله نقلیه قبل از سوار کردن‬ ‫افراد )در هر مرتبه )‬ ‫*تهویه طبیعی داخل خودرو هنــگام جابجایی افراد با‬ ‫بازگذاشتن پنجره های خودرو در حال حرکت‬ ‫*دفع بهداشــتی پسماندها در سطل های در دار پدالی‬ ‫و کیســه های پالســتیکی محکم بدون درز و نشت در‬ ‫اخر هر شیفت‬ ‫*گندزدایی ســطوح میزهای خدمت‪ ،‬پیشــخوان های‬ ‫اربــاب و رجوع ‪ ،‬میز و صندلی رســتوران‪ ،‬راه پله ها ‪،‬‬ ‫دستگیره ها‬ ‫* تمیز کردن و ســپس گندزدایی سطوح دارای تماس‬ ‫مشترک شــامل‪ :‬دیوار و کف‪ ،‬درب ها‪ ،‬دستگیره درها‪،‬‬ ‫میز و صندلی‪ ،‬شــیراالت‪ ،‬نرده پله ها‪ ،‬اسانسور‪ ،‬تخت‪،‬‬ ‫کمد‪ ،‬کابینت‪ ،‬گوشی تلفن‪ ،‬دستگاه های کارتخوان‪،‬کف‬ ‫پوشها‪ ،‬کلید و پریزها‪ ،‬وسایل عمومی و نظایر ان‬ ‫*گندزدایی وسایل نظافت پس از هر بار استفاده‬ ‫*گندزدایی وســایل نقلیه حمل بــار قبل از تحویل بار‬ ‫و بارگیری‬ ‫* خودداری از ریختن یا پاشــیدن محلول های گندزدا‬ ‫روی پوســت‪ ،‬تجهیزات حســاس‪ ،‬برقدار‪ ،‬ناســازگار و‬ ‫سیستم های با قابلبت انفجار و اتش سوزی‬ ‫‪ .4‬بهداشت فضا و ساختمان های محل کار و فعالیت‬ ‫اســتفاده از هواکش و باز گذاشــتن درها و پنجره های‬ ‫سالنها و اتاق های کار‬ ‫حذف یا بال استفاده نمودن ابخوریها و اب سردکنها به‬ ‫صورت موقت‬ ‫وجود ســطل های دربدار پدالی به همراه نایلون درون‬ ‫ان در کلیه محل ها‬ ‫قرار دادن محلول ضدعفونی کننده دست در محل های‬ ‫مشخص مانند ورودی ها‪ ،‬کنار اسانسورها و غیره‬ ‫گند زدایی منظم تمام سطوح بطور مرتب و حداقل بعد‬ ‫از هر شیفت کاری‬ ‫کلیه اشیاء و مکان های با تماس زیاد و پرده ها به طور‬ ‫مرتب گندزدایی شود‬ ‫در صورت دارا بودن راهرو مشترک از تردد غیر ضروری‬ ‫خوداری شود‬ ‫قرار دادن لباس های کار الوده در یک کیســه نایلونی و‬ ‫گره زدن محکم ان‬ ‫گندزدایی و شستشــوی دیوارها و کف ســرویس های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬دستگیره درب‪ ،‬شیر االت‪ ،‬وسایل موجود در‬ ‫سرویسهای بهداشتی روزانه و مکرر‬ ‫وجود صابون مایع به تعداد و مقدار کافی در ســرویس‬ ‫های بهدا شــتی( اســتفاده از صابــون معمولی جامد‬ ‫غیربهداشتی می باشد(‪.‬‬ ‫قــرار دادن ســطل زبالــه پدالــی درب دار در داخل‬ ‫سرویسهای بهداشتی‪ .‬سطل ها می بایستی مرتبا خالی‬ ‫شده و گندزدایی گردند‪.‬‬ ‫نصب شــیر اب روشویی سرویســهای بهداشتی‪ ،‬از نوع‬ ‫پدالی پایی و یا چشــمی در صورت امــکان گندزدایی‬ ‫مجزای سرویسهای بهداشتی )حمام و توالت(‬ ‫هنگام کشــیدن فالش تانک توالت فرنگی‪ ،‬درپوش ان‬ ‫گذاشته شــود تا از پخش قطرات و ائروسل جلوگیری‬ ‫شود‬ ‫‪ .5‬سایر اقدامات احتیاطی‬ ‫کارفرمــا برنامه ریزی الزم جهــت غیبت های احتمالی‬ ‫بیش از حد معمول کارکنان و کارگران را انجام دهد تا‬ ‫لطمه ای به کار وارد نشود‪.‬‬ ‫برنامه و استراتژی کارفرما جهت برخورد با ویروس کرونا‬ ‫باید مکتوب و مشخص و البته انعطاف پذیر باشد‬ ‫کارفرمایــان باید خطر مواجهه کارکنان با ویروس کرونا‬ ‫را ارزیابی کنند و اقدامات کنترلی مناســب( کنترلهای‬ ‫مهندســی و مدیریتی روشــهای کار ایمن و وســایل‬ ‫حفاظت فردی) را تواما به کار گیرد‬ ‫نصب پوستر یا برگه های اطالع رسانی بیماری و توصیه‬ ‫ماندن در خانه در صورت وجود عالئم‪،‬در محل کار‬ ‫برای کارکنان وســایل حفاظت فردی مناســب شامل‬ ‫دستکش و ماسک تهیه و به شکل صحیح نگهداری شود‬ ‫حذف یــا کنترل خطر با انجــام دور کاری یا مرخصی‬ ‫استعالجی کارکنان مبتال یا مشکوک‬ ‫برگزاری جلســات ضروری به صورت ویدئو کنفرانس و‬ ‫درصورت عدم امکان با حضور حداقل افراد‬ ‫استفاده افراد در بدو ورود به سالن جلسه از ماسک‪ ،‬مواد‬ ‫ضدعفونی با پایه الکل ‪ % 70‬و دستکش یکبار مصرف‬ ‫ انتخاب سالن با گنجایش مناسب بطوری که صندلی‬‫ها به فاصلــه‪-1 2‬متر از هم چیده شــده وحداقل ‪12‬‬ ‫مترمکعب هوای تازه در سالن جریان داشته باشد‪.‬‬ ‫باز گذاشتن درب و پنجره ها برای ایجاد گردش هوا در‬ ‫سالن جلسات‬ ‫گندزدایی ســالن و کلیه سطوح‪ ،‬دســتگاهها‪ ،‬دسته و‬ ‫پشــتی صندلی‪ ،‬کیبورد‪ ،‬مــاوس‪ ،‬میکروفون و‪ ...‬قبل و‬ ‫بعد ازجلســه ســرو چای در لیوانهای یک بار مصرف‬ ‫ســروپذیرایی اب‪ ،‬قند و مواد خوراکی به صورت بسته‬ ‫بندیهای تک نفره از خودکار و کاغذ شــخصی استفاده‬ ‫شود و رد و بدل کاغذ حذف شود‬ ‫برگزاری جلسات به صورت فشــرده و کوتاه و پرهیز از‬ ‫طوالنی شــدن جلســه و ارائه مطالب بصورت اموزش‬ ‫بهداشت روش های اموزشی مناسب‬ ‫اموزش به صورت مجازی ) از طریق شبکه های مجازی‪،‬‬ ‫وب سایت ها و (‬ ‫در صورتی که اموزش از مسیرهای مجازی امکان پذیر‬ ‫نبود از طریق چهره به چهره با رعایت فاصله حداقل یک‬ ‫متر و استفاده از ماسک توسط دو طرف بالمانع است‪.‬‬ ‫رســانه های مورد نیاز برای اموزش موضوعات‬ ‫مختلف‪:‬‬ ‫نصب استند و بنر های اطالع رسانی‬ ‫نصب پوسترهای اموزشی‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬ارسال پیامک های اموزشی به گوشی‬ ‫های همراه‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬ارســال پیام های اموزشــی در گروه‬ ‫های مجازی مربوطه‬ ‫در صورت امکان‪ ،‬انتشــار تیزر ‪ ،‬اینفوگرافی یا موشــن‬ ‫گرافی در فضای مجازی‬ ‫اســتفاده از صفحات نمایشــی در صورت امکان‪ ،‬جهت‬ ‫پخش پیام ها و تصاویر اموزشی‬ ‫کارکنانی که نیاز به استفاده از وسایل حفاظت فردی را‬ ‫دارند باید اموزش ببینند‬ ‫این امــوزش شــامل زمان اســتفاده از وســایل؛ نوع‬ ‫وســایل ضروری ؛ نحوه اســتفاده درســت پوشیدن و‬ ‫دراوردن وسایل‪ ،‬نحوه صحیح دفع یا ضد عفونی کردن‬ ‫وســایل‪ ،‬بازرسی در مورد اســیب و نگهداری وسایل و‬ ‫محدودیتهای وسایل می باشد‪.‬‬ ‫موضوعات مــورد اموزش که باید برای گروه های هدف‬ ‫برنامه ریزی و انجام شود‬ ‫اشنایی با بیماری و عالیم کرونا ویروس‬ ‫اشنایی با نحوه انتقال بیماری و شناسایی افراد مستعد‬ ‫اشنایی با زمان و نحوه استفاده از وسایل حفاظت فردی‬ ‫اموزش مدت زمان ماندگاری ویروس بر روی سطوح‬ ‫اشنایی با نحوه صحیح دفع یا گندزدایی کردن وسایل‬ ‫اموزش نکات بهداشت فردی و توصیه ماندن در خانه‬ ‫روش های بهداشتی مراقبت از بیماران در منزل‬ ‫اموزش فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫معرفی سامانه ‪ 190‬و سامانه ‪4030‬‬ ‫در نهایــت الزم به ذکر اســت کلیه دســتورالعملها و‬ ‫راهنماهای شغلی و محیطی پیشگیری و کنترل بیماری‬ ‫کووید‪ 19 -‬در ســایت مرکز ســامت محیط و وزارت‬ ‫بهداشت و درمان در دسترس همگان می باشد‪.‬‬ ‫معرفی سامانه خودارزیابی الکترونیکی کرونا‬ ‫ســامانه ‪ salamat.gov.ir‬بــرای رفــاه حــال‬ ‫هموطنــان عزیز و به منظور غربالگری افراد مشــکوک‬ ‫به بیمــاری کوویــد‪ )19-COVID( ۱۹-‬راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫هموطنــان عزیز بــه جای مراجعه به مراکــز درمانی و‬ ‫جلوگیــری از هر گونه ازدحام که خود ســبب انتشــار‬ ‫ویروس کرونا می شــود مــی توانند از طریق ســامانه‬ ‫‪ salamat.gov.ir‬بــا وارد کــردن شــماره ملی به‬ ‫ســواالت ســاده خود ارزیابی بیماری کووید‪ ۱۹-‬پاسخ‬ ‫داده و راهنمایی الزم را مطابق اخرین دستور عمل های‬ ‫وزارت بهداشت دریافت نمایند‪.‬‬ ‫پــس از انجام غربالگری و مشــکوک بودن فرد‪ ،‬مراقب‬ ‫سالمت از طریق شــماره تلفن ‪ ۴۰۳۰‬با افراد مشکوک‬ ‫ثبــت شــده در ســامانه تمــاس گرفته و مشــاوره و‬ ‫پیگیری های الزم را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ / 17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫اجتماعـــی‬ ‫گردشگری‬ ‫برج دُ لکینگه‪ ،‬سوادکوه‪ ،‬مازندران‬ ‫ادامه از شماره قبل‬ ‫کشــاورز کارشناس مرمت ابنیه باستانی در مورد قابل‬ ‫بازســازی بودن ابنیه دل کینگه این چنین توضیح داد‬ ‫که؛ صد در صد باز ســازی این ابنیه امکان پذیر است‪.‬‬ ‫اما واژه بازسازی در ابنیه تاریخی کمی ترس اور است‪.‬‬ ‫به نوعی مردود شــده است‪ .‬باز ســازی بنایی باستانی‪،‬‬ ‫نیاز به مطالعات فراوان سازه ای‪ ،‬لرزه سنجی‪ ،‬مقاومت‬ ‫مصالح و همچنین رســیدن به شــناخت کامل عناصر‬ ‫تشــکیل دهنده بنا دارد‪ .‬برای مثال در بنای کنگلو تیم‬ ‫مرمتی به نوعی به ارتفاعات و همچنین پوشــش سقف‬ ‫بنا به نتیجه قطعی رســیده بودند‪ ،‬اما مسئله اینجا بود‬ ‫که افزودن بار اضافی بر بنا‪ ،‬پایه ها و اســاس و ساختار‬ ‫وضع موجود را می تواند از بین ببرد‪ .‬معماری سنگی با‬ ‫مفهوم کوهستانی ان سختی هایی برای بازسازی دارد‪.‬‬ ‫اشــتباهی که در برج شروین باوند رخ داد که در دوران‬ ‫پهلوی بازســازی خیالی صورت گرفــت و مطمئنا این‬ ‫بنا به این شکل نبوده اســت‪ .‬در دنیای مرمت جهانی‪،‬‬ ‫مدتهاســت که بازسازی رد شده است و هدف از مرمت‬ ‫بیشــتر با دیدگاه حفاظتی است و جلوگیری از اسیب‬ ‫بیشتر و حفظ بنا در وضع موجود‪ .‬اما راهکارهایی وجود‬ ‫دارد که به ان اقدامات غیر مســتقیم گفته می شود که‬ ‫یکــی از این اقدامات ماکت ســازی و ارائه ان در کنار‬ ‫بنا و یا در موزه ای در نزدیکی بنا اســت‪ .‬وی همچنین‬ ‫افزود‪ :‬کمبود موزه در شهرستان سوادکوه بیداد می کند‪.‬‬ ‫اگر فضایی باشد که بازدیدکنندگان بتوانند بازسازی و‬ ‫ماکت های ابنیه که دسترســی به انها دشــوار است را‬ ‫ببینند‪ ،‬به تاریخ سوادکوه کمکهای فراوانی می شود‪.‬‬ ‫*استراتژی عجیب و حیرت اور منطقه‬ ‫کوهستانی سوادکوه‬ ‫کشاورز کارشــناس ابنیه تاریخی در رابطه با اینکه ایا‬ ‫ارتباطی بین بناهای مسیر ســوادکوه با یکدیگر وجود‬ ‫داشته است؟ یا خیر اظهار داشت که‪ :‬ابنیه مورد بحث‬ ‫بر روی رشته کوههای البرز قابل شناسایی هستند که‬ ‫خود این رشــته کوه پی تمام این دژها و ابنیه مختلف‬ ‫شده است‪ .‬وجود این بناها و نوع چیدمانشان به صورت‬ ‫زیگزاگــی می توانــد تعریف کننده طرحــی بزرگ در‬ ‫کشــور ایران در مناطق کوهستانی شــمال باشد‪ ،‬که‬ ‫اشاره مســتقیم به راهسازی ان هم از نوع نظامی دارد‪.‬‬ ‫اگر این ابنیه را به هر دلیل کاربردی ســاخته باشــند‪،‬‬ ‫یکی از کاربردهایشان دیدبانی و برج بودن خواهد بود؛‬ ‫به نوعی مــی توانند از گردنه گدوک تــا تنگه دواب‪،‬‬ ‫ارتباط رســانی کنند‪ .‬منطقه کوهســتانی ســوادکوه‪،‬‬ ‫اســتراتژی عجیب و حیــرت اوری دارد که باید هنوز‬ ‫ســالهای سال در این قســمت رفت و امد داشت تا به‬ ‫ناشناخته هایش رسید‪.‬‬ ‫*سبک معماری و فضای برج دلکینگه‬ ‫بنــای ُدل کینگه با طول ‪ 22.5‬متر و بزرگترین عرض‬ ‫‪ 7.30‬متر در ُرخ شــمالی با مســاحت حدود ‪ 164‬متر‬ ‫مربع بر روی ســطح عوارض طبیعی صخره ای ساخته‬ ‫شده است‪ .‬این بنا کشیدگی شــمالی و جنوبی دارد و‬ ‫ورودی ان بــا توجه به بقای ورودی امروز می بایســت‬ ‫از غرب بوده باشــد‪ .‬حتی بقایای به جا مانده پنجره در‬ ‫برج جنوبی نیز نشــان از بازشوهایی در شمال و جنوب‬ ‫دارد‪ .‬این بنا شمال دو برج شمالی و جنوبی و یک راهرو‬ ‫مرکزی اســت‪ .‬این دو برج با اندازه ای متفاوت ساخته‬ ‫شده اند و این نیز دلیلی جز فضا سازی برروی عوارض‬ ‫طبیعی ندارد‪ .‬هر جا که فضا اجازه می داد ســاختمان‬ ‫را می ساختند‪ .‬اما نسبتا عدم قرینه به چشم نمی اید‪.‬‬ ‫نکته قابــل توجه در این بنا فضــای الحاقی با اجر در‬ ‫جبهه غربی راهروی مرکزی است‪ .‬این فضا کامال مفهوم‬ ‫نیست‪ ،‬اما مشخص اســت که بعدها افزوده شده است‪.‬‬ ‫اســتفاده از اجر نیز مطمئنا در دوران بعد از این قلعه‬ ‫سازی ها بوده است‪.‬‬ ‫این کارشــناس افزود‪ :‬مقاومــت بنا با توجه به اینکه‪،‬‬ ‫منطقه محل احداث و استقرار برج دل کینگه در فصول‬ ‫سرد پاییز و زمستان مواجه با باد و بوران و یخبندان می‬ ‫باشد‪ ،‬زلزله ها و ســیل هایی به وقوع پیوست و صدها‬ ‫ســال بعد بقایای بنا همچنان باقیست ‪ .‬از اصلی ترین‬ ‫عوامل می توان به رعایت تناســبات معماری و تقسیم‬ ‫فضاهــا و وزن دیوارها نــام برد که در ایــن دوران‪ ،‬به‬ ‫زیباترین و حرفه ای ترین شــکل در تمام ابنیه منطقه‬ ‫دیده می شــود‪ .‬مصالح و نوع اســتفاده ان نیز مبحث‬ ‫مهندسی است که هنوز در بیشتر این ابنیه اندودهایی‬ ‫را می بینیم که گویی دیروز به بنا افزوده شــده است‪ .‬و‬ ‫در سوادکوه بیش از ‪ 95‬درصد ابنیه کوهستانی از الشه‬ ‫سنگ و گچ نیمکوب است‪ .‬تنها مسئله تغییرات شدید‬ ‫اب و هوایی در سوادکوه و سرمای شدید در زمستان و‬ ‫شــدت افتاب در طول روز در فصلهای گرم است‪ .‬دوام‬ ‫این بناها بــدون هیچ کاربرد و حتــی حفاظت از انها‬ ‫مسئله ای است که به راستی به مرور زمان‪ ،‬بنا با خاک‬ ‫یکسان می شود‪.‬‬ ‫*قبرستان یا ابادی‬ ‫در پایین دســت برج اثاری از سفال در بررسی سطحی‬ ‫دیده شــده‪ .‬با بررسی های بیشتر شــاید ساختارهای‬ ‫دیگری از جمله گورستان و یا مجتمع زیستی پیدا کرد‪.‬‬ ‫ادامه مطلب را در شماره بعدی بخوانید‪...‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫فرمانده انتظامی مازندران‪:‬‬ ‫تقویت فعالیت های اجتماعی برای پیشگیری از ناهنجاری ها در سواحل مازندران‬ ‫فرمانــده انتظامی مازنــدران بر تقویــت فعالیت های‬ ‫فرهنگی و اجتماعی برای پیشــگیری از ناهنجاری ها با‬ ‫همکاری همه دســتگاه های فرهنگی و اجتماعی استان‬ ‫در سواحل تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬ســردار مرتضی میرزایی‬ ‫روز گذشته به همراه سید جعفر ساداتی معاون اجتماعی‬ ‫استان به صورت سرزده از اقدامات و فعالیت های پلیس‬ ‫در حوزه هــای مختلــف امنیتی‪ ،‬انتظامــی‪ ،‬ترافیکی و‬ ‫اجتماعی طرح ســاماندهی ســواحل دریا در شهرستان‬ ‫های بابلسر‪ ،‬فریدونکنار‪ ،‬محموداباد بازدید کرد‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه این بازدیدها‪ ،‬گفت‪ :‬در راســتای طرح‬ ‫ســاماندهی ســواحل دریا‪ ،‬جلســات و برنامــه ریزی‬ ‫گسترده ای در حوزه های مختلف با همکاری استانداری‪،‬‬ ‫فرمانداری ها‪ ،‬شهرداری ها‪ ،‬دستگاه های اجرایی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و اجتماعی و ســازمان های خدماتــی و امدادی صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی مازندران از اجرای طرح تابستانه پلیس‬ ‫همزمــان با تعطیالت عید فطر پیــش از موعد مقرر در‬ ‫راســتای برقراری نظم و امنیت عمومی در سطح استان‬ ‫خبر داد و افزود‪ :‬از اغاز طرح اقدامات موثری در راستای‬ ‫برخورد بــا تخلفات‪ ،‬جرائــم و ناهنجاری های اجتماعی‬ ‫و اخالقی در ســطح ســواحل دریا و تفرجگاه ها صورت‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ســردار میرزایی از تشــکیل کمیته های ‪12‬گانه با شرح‬ ‫وظایــف و ماموریت های مشــخص در راســتای اجرای‬ ‫طــرح دریا خبر داد و افزود‪ :‬پلیس عالوه بر مســوولیت‬ ‫کمیتــه امنیتی در برخــی از کمیته ها نیز عضویت دارد‬ ‫کــه یکی از مهمتریــن این کمیته هــا‪ ،‬کمیته فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اســت‪.‬وی با اشــاره به نقش موثر اقدامات‬ ‫فرهنگی و اجتماعی در راســتای مقابله و پیشــگیری از‬ ‫ناهنجاری هــای اجتماعی و اخالقی در ســواحل دریا بر‬ ‫تقویت این اقدامات با همکاری سازمان ها و دستگاه های‬ ‫اجرایی و فرهنگی استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان مازندران در بخشــی دیگر از‬ ‫ســخنان خود یکی از مشــکالت و تهدیدات در سواحل‬ ‫دریا را وقوع حوادث از جمله غرق شــدگی افراد در دریا‬ ‫برشمرد و افزود‪ :‬از جمله علل شایع در وقوع غرق شدگی‬ ‫در اب های ساحلی دریای مازندران عدم اشنایی افراد به‬ ‫فنون شنا و شنا در مناطق ممنوعه است‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی استان مازندران به برنامه های فرهنگی‬ ‫و اجتماعی پلیس در ســواحل دریا اشــاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫برپایی نمایشــگاه اســیب های اجتماعی‪ ،‬ارائه خدمات‬ ‫مشــاوره ای‪ ،‬اجرای برنامه فرهنگی و اجتماعی متناسب‬ ‫با ســواحل دریا‪ ،‬نصب بنرهای هشــداری و اموزشــی‪،‬‬ ‫تولید محتوا در حوزه فضــای مجازی‪ ،‬تولید برنامه های‬ ‫تلویزیونــی و رادیویی با همکاری صدا وســیما از جمله‬ ‫این برنامه ها است‪.‬‬ ‫*تعامل مردم و پلیس در طرح دریا گامی برای‬ ‫ارتقای نظم و امنیت اجتماعی‬ ‫معــاون هماهنگ کننــده فرماندهی انتظامی اســتان‬ ‫مازندران در بازدید از طرح های دریا‪ ،‬گفت‪ :‬تعامل مردم‬ ‫بــا پلیس در طرح های دریا گامی موثر در ارتقای نظم و‬ ‫امنیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫علــی دســتور در حاشــیه بازدیــد از طــرح دریا در‬ ‫شهرســتان های بابلسر‪ ،‬فریدونکنار و محموداباد با اشاره‬ ‫به رویکرد ایجابی پلیس در طــرح دریا‪ ،‬افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫سلبی اخرین مرحله از اقدامات پلیس است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مردم و مسافران نقش اساسی را در‬ ‫طرح های دریا دارند‪ ،‬افزود‪ :‬هماهنگی بین مردم با پلیس‬ ‫و دســتگاه های اجرایــی گامی موثــر در ارتقای امنیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اخالقی و رعایت حریم خانواده ها است‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننــده فرماندهی انتظامی مازندران با‬ ‫تاکید بر رعایت نکات ایمنی در طرح های دریا از ســوی‬ ‫مردم و مسافران‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین اصل‪ ،‬حفظ سالمتی و‬ ‫جان مســافران و خانواده ها است و همگان در قبال جان‬ ‫خود و دیگران مسوول هستند‪.‬‬ ‫سرهنگ دستور با بیان اینکه پلیس علیرغم وظایف ذاتی‬ ‫در حوزه انتظامی‪ ،‬ترافیــک و امنیتی در بحث فرهنگی‬ ‫و اجتماعی اقدامات موثری خواهد داشت از افزایش این‬ ‫اقدامــات در حوزه های مختلف به ویــژه در حوزه تولید‬ ‫محتوا در فضای مجازی در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫دبیر کارگروه نظارت و بازرسی ثبت نام اموزش و پرورش مازندران ‪:‬‬ ‫ثبت نام دانش اموزان فقط باید بر اساس موقعیت جغرافیایی باشد‬ ‫دبیــر کارگروه نظارت و بازرســی ثبت نــام اموزش و‬ ‫پرورش مازندران با تاکید بر اینکه ثبت نام دانش اموزان‬ ‫فقط بر اســاس محدوده جغرافیایی محل زندگی انجام‬ ‫می شــود ‪ ،‬گفت‪ :‬اعمال شــرط معدل ‪ ،‬برگزاری ازمون‬ ‫ورودی یا مصاحبــه در مدارس بــرای ثبت نام خالف‬ ‫مقررات بوده و تخلف محسوب می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی امــوزش و پرورش مازندران‬ ‫‪ ،‬سید حســین نصیری اظهار داشــت‪ :‬اعمال معدل و‬ ‫برگزاری مصاحبه فقط مربوط به مدارس خاص اســت‬ ‫و در مداس عادی این موضوع تخلف محســوب شده و‬ ‫پیگرد قانونی دارد‪.‬‬ ‫وی با تشریح مهم ترین شاخص های نظارت و بازرسی بر‬ ‫فرایند ثبت نام دانش اموزان در مدارس‪ ،‬افزود‪ :‬امسال با‬ ‫توجه به شرایط کرونا‪ ،‬مدارس با تمهیدات ویژه پذیرای‬ ‫خانواده ها جهت ثبت نام دانش اموزان در مقاطعی که به‬ ‫حضور فیزیکی نیاز است‪ ،‬خواهند بود‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگی اموزش و پــرورش مازندران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اطالع رســانی‪ ،‬تکریم ارباب رجــوع‪ ،‬حضور مدیر‬ ‫و عوامل اجرایی در مدرســه از جمله مهم ترین مباحث‬ ‫نظارت بر ثبت نام است‪.‬‬ ‫نصیــری به دیگر موارد مهــم نظارتی در بحث ثبت نام‬ ‫دانش امــوزان نیز اشــاره کرده و گفت‪ :‬عــدم دریافت‬ ‫کمک های مردمــی و اخذ هرگونه تعهــد به جز وجوه‬ ‫مربوط به کتب درســی و بیمه حوادث دانش اموزی‪ ،‬و‬ ‫ارائه رسید به اولیا در قبال دریافت مبالغ مجاز از جمله‬ ‫مواردی است که به طور ویژه مورد نظارت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اداره ارزیابی عملکرد و پاســخگویی به شکایات‬ ‫اموزش و پرورش مازندران از خانواده ها خواست هرگونه‬ ‫تخلف احتمالی مدارس در فرایند ثبت نام دانش اموزان‬ ‫را بر اساس شاخص های اعالم شده‪ ،‬به کارگروه نظارت‬ ‫و بازرســی شهرســتان ها و مناطق ‪ -‬واحد کارشناسی‬ ‫ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات‪ -‬اطالع دهند‬ ‫تا پیگیری های الزم در این خصوص صورت پذیرد‪.‬‬ ‫نصیری با تاکید بر اینکه بررســی و پیگیری شــکایات‬ ‫نخســت باید در ســطح شهرســتان یا منطقه صورت‬ ‫پذیــرد‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت عدم رســیدگی شــکایات در‬ ‫شهرســتان ها یا مناطــق ‪ ،‬می توان از طریق ســامانه‬ ‫‪ http://shekayat.medu.ir‬اقــدام کرده و یا با‬ ‫شــماره هزار دانش اموز دارد تلفن ‪۰۱۱-۳۳۳۱۴۱۲۶‬‬ ‫تماس گرفت‪.‬‬ ‫اتش در کمین جنگل های مازندران؛‬ ‫جنگل های شمال و زاگرس بیابانی می شوند؟‬ ‫ایســنا‪/‬مازندران بســیاری از کارشناســان معتقدند تا‬ ‫بیابانی شــدن زاگرس‪ ،‬راهی نمانده اســت‪ ،‬زاگرسی که‬ ‫جنبه معیشتی دارد و بسیاری از مردم‪ ،‬زندگی خود را به‬ ‫ان مدیون اند‪ .‬از ســویی دیگر‪ ،‬جنگل های کشور منتظر‬ ‫یک جرقه هستند‪ ،‬مستعد اتش سوزی و کافی است یک‬ ‫خطای ســهوی صورت گیرد و ان زمان است که دیگر‪،‬‬ ‫کنترل اتش سوزی دشوار می شود و هزاران هکتار نعمت‬ ‫خــدادادی از بین می رود و در این میــان مازندران نیز‬ ‫بی نصیب نخواهند ماند‪.‬‬ ‫جنگل های زاگرســی ایران با وســعت ‪ 6‬میلیون هکتار‪،‬‬ ‫‪ 40‬درصد جنگل های کشــور را تشــکیل می دهند و از‬ ‫مهم ترین منابع تامین اب شــیرین هســتند طوری که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد اب شــیرین ایران توسط جنگل های زاگرسی‬ ‫تامین می شــود و درختان قد کشیده در این عرصه‪ ،‬اب‬ ‫ل توجهی از بارش ها را به دل زمین هدایت می کنند‬ ‫قابــ ‬ ‫اما تعــدد اتش ســوزی ها در این عرصــه جنگلی طی‬ ‫ســال های اخیر افزایش داشته و جنگل های زاگرسی را‬ ‫به بیابان شدن نزدیک می کند‪.‬‬ ‫هــادی کیادلیــری دبیر مرجع ملی کنوانســیون تنوع‬ ‫زیســتی کشــور در گفت وگو با ایســنا به این نکته نیز‬ ‫اشــاره می کند که شمارش معکوس تا مرگ جنگل های‬ ‫هیرکانی اغازشده است‪ ،‬وی هشدار می دهد‪ ،‬جنگل های‬ ‫شــمال ایران در وضعیت بحرانی قرارگرفته اند و فرصت‬ ‫کوتاهی برای نجات ان ها داریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه به لحاظ طبیعی جنگل های ایران‬ ‫مستعد اتش ســوزی شده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به عنوان‬ ‫مثال در زاگرس ما بیشــتر جنگل هــای تنک داریم که‬ ‫به مرتع تبدیل شــده اند‪ ،‬انبوه گونه های علفی به خاطر‬ ‫تنک بودن‪ ،‬دســت کاری انسان ها و بارندگی های زیاد در‬ ‫ان علف رشــد بیشتر کرده و با یک افتاب سریع خشک‬ ‫می شود و مستعد اتش سوزی است‪.‬‬ ‫عضــو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات تهران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از طرفی دیگر تغییرات اقلیمی باعث کمتر شــدن‬ ‫رطوبت‪ ،‬بارندگی کم و در نهایت هوای گرمتر شــده که‬ ‫باز هم مستعد خشک شدن و اتش سوزی خواهد بود‪.‬‬ ‫این دکترای جنگل داری خاطرنشــان کــرد‪ ۹۰ :‬درصد‬ ‫اتش ســوزی ها در جنگل های کشــور ما براساس امار‬ ‫مراکز جنگل داری منشــاء انسانی دارد که اگاهانه یا غیر‬ ‫اگاهانه باعث اتش سوزی می شوند‪.‬‬ ‫کیادلیــری گفــت‪ :‬به طور مثال کشــاورز قســمتی از‬ ‫زمین های خود را که شامل درختان بلوط می شود‪ ،‬اتش‬ ‫زده تا زمین را گسترده کند برای کشت گندم یا گردشگر‬ ‫برای تفریح به جنگل رفته و اتش روشن می کند‪ ،‬هنگام‬ ‫برگشت با خاموش نکردن ان‪ ،‬اتش زیر خاکستر می ماند‬ ‫که با وزش یک باد منطقه اتش می گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬رها کردن پســماندهایی مانند شیشه که‬ ‫با برخورد افتــاب مانند ذره بین عمــل می کند‪ ،‬امکان‬ ‫اتش سوزی را در ان سطح از جنگل بیشتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫دبیر مرجع ملی کنوانســیون تنوع زیستی کشور افزود‪:‬‬ ‫اگر ‪ ۹۰‬درصد این اتش ســوزی ها منشاء انسانی داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬باید بررســی شــود که ‪ ۹۰‬درصد این انگیزه ها‬ ‫چیســت‪ ،‬باید انگیزه ها شــناخته شــود چرا که فقط با‬ ‫فرهنگ سازی این مشکل رفع نمی شود‪.‬‬ ‫این دکتــرای جنگل داری گفت‪ :‬اموزش مردم در بعضی‬ ‫موارد به انجام ندادن کاری سهوی کمک می کند اما در‬ ‫بخش دیگر به ویژه در زاگرس که جنگل های معیشــتی‬ ‫دارد‪ ،‬وضــع مردم در حاشــیه نشــینی جنگل ها خوب‬ ‫نیست و وابسته به این منابع هستند‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی واحد علــوم و تحقیقات تهران اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شناخت انگیزه ها و پاســخ دادن به ان ها می تواند‬ ‫جایگزیــن فرهنــگ ســازی ها شــود چراکه هســتند‬ ‫انســان هایی کــه با ســهل انگاری باعث اتش ســوزی‬ ‫می شوند و این درصد کم افراد در جامعه می توانند فاجعه‬ ‫به بار بیاورند‪.‬‬ ‫کیادلیری تصریح کرد‪ :‬در این چنین مواقعی که جنگل ها‬ ‫درگیر اینگونه اتش ســوزی ها با این شدت شدند‪ ،‬باید‬ ‫امادگی کامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســطح منابــع طبیعی از بین نمی رود‬ ‫اما اکوسیســتم ها قطعا از بین خواهد رفت‪ ،‬افزود‪ :‬اتش‬ ‫ســوزی ها در دهه اخیر با توجه به خشکی ها و تغییرات‬ ‫اقلیمی اخیر دو تا سه برابر بیشتر شده است‪.‬‬ ‫دبیر مرجع ملی کنوانســیون تنوع زیستی کشور یاداور‬ ‫شــد‪ :‬ما در گذشته اتش سوزی داشتیم اما شدت ان به‬ ‫اندازه امروز نبود که شامل از بین رفتن زیستگاه ها شود‬ ‫مخصوصا در زاگرس که به علت تخریب زیاد از گذشته‪،‬‬ ‫گونه حیوانات در ان از بیــن رفته و اخرین عناصر این‬ ‫زیســتگاه ها که گونه های علفی و درختان هستند‪ ،‬این‬ ‫گونه در حال از دست دادن باشیم‪.‬‬ ‫کیادلیری ادامه داد‪ :‬حدود سال ‪ ۸۸‬در مصاحبه ای اعالم‬ ‫کردم که زاگرس در اینده ای نزدیک بیابانی می شــود و‬ ‫جنگل های شمال کشور این شرایط را پیدا خواهند کرد‬ ‫که امروز شاهد این چرخش به خاطر اشفتگی های ایجاد‬ ‫شــده در اکوسیستم های غیر طبیعی هستیم چراکه اگر‬ ‫طبیعی باشد خود طبیعت ان را ترمیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مراکز جنگل ها تالش خود را برای‬ ‫حفظ ســطح این منابع طبیعی می کنــد‪ ،‬همان چیزی‬ ‫که این روزها شــاهد ان هســتیم که با شــاخه بلوط و‬ ‫شــاخه بادام و با همکاری مردم مشغول خاموش کردن‬ ‫اتش ها هستند‪.‬‬ ‫دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ ۸۳‬درصد کشــور منابع طبیعی اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫انتظار داریم که ســازمان جنگل ها برای حفظ ان تالش‬ ‫کنــد در صورتی که بزرگترین مشــکالت بــه وزارتخانه‬ ‫کشاورزی بر می گردد چراکه ما بحث کشاورزی و دو برابر‬ ‫شدن دامداری ها را داریم که در سطح مناطق زاگرس در‬ ‫حال اتفاق بوده یعنی خود وزارتخانه کشاورزی در حال‬ ‫نابودی منابع طبیعی است‪.‬‬ ‫کیادلیــری ادامه داد‪ :‬در شــمال کشــور اگر جلوی ان‬ ‫گرفته نشــود به تمامی عرصه های منابع طبیعی تجاوز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ایــن دکترای جنــگل داری تصریح کرد‪ :‬باید ســازمان‬ ‫جنــگل داری ســطحش ارتقــا یافته و در ســطح یک‬ ‫وزارتخانه اقدام کند چراکه اگر اتش سوزی در جنگل ها‬ ‫رخ دهد کسی سراغ وزارت کشاورزی را نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬وقتی وزارت کشاورزی تاکید بر کشت در‬ ‫اراضی شیب دار دارد یعنی کشت در منابع طبیعی و در‬ ‫نهایت نابودی ان که اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫دبیر مرجع ملی کنوانســیون تنوع زیستی کشور یاداور‬ ‫شد‪ :‬کشــوری پایدار می ماند که منابع طبیعی ان حفظ‬ ‫شــود‪ ،‬در واقع منابع طبیعی امنیت حیاتی و ملی کشور‬ ‫است چراکه زاگرسی که امروز در حال نابودی است‪۴۰ ،‬‬ ‫درصد اب شیرین را تامین می کند‪.‬‬ ‫مدیر ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری ساری ‪:‬‬ ‫نظارت مستمر بر کیفیت بتن ساخت و ساز ساختمان های سطح شهر‬ ‫ازمایشــگاه فنــی خاک و مکانیک شــهرداری ســاری‬ ‫بتن های مورد استفاده در تمامی ساخت وسازهای شهری‬ ‫را که دارای پروانه ســاخت هستند مورد ازمایش و تست‬ ‫مقاومت قرار می دهد‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و روابط عمومی شــهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬امیرحسین داداشــی مدیر ازمایشــگاه خاک و‬ ‫مکانیک شهرداری ســاری با بیان اینکه شهرداری ساری‬ ‫ازمایشگاه فنی و مکانیک خاک را با هدف کنترل مصالح‬ ‫ســاختمانی در سال ‪ 94‬با تجهیزات پیشرفته ایجاد کرده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 96‬با ازمایشــگاه همکار اداره کل‬ ‫استاندارد اســتان مازندران در زمینه های بتن ‪ ،‬اسفالت‬ ‫‪ ،‬قیر و همچنین اخذ ایزو ‪ 17025‬قرارداد منعقد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ازمایشــگاه عالوه بر ساخت و سازهای‬ ‫طرح های عمرانی شهرداری بَتن و دیگر مصالح ساختمانی‬ ‫به ویژه اسفالت و قیر نیز تحت کنترل قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی بــا یــاداوری اینکه بیش از ‪ 95‬درصــد پروژه های‬ ‫شهری‪ ،‬تحت کنترل و نظارت این واحد است‪ ،‬ادامه داد ‪:‬‬ ‫این ازمایشگاه عالوه بر تامین نیاز درون سازمانی و انجام‬ ‫امورات شهرداری ساری با کارفرمایان بخش خصوصی هم‬ ‫قرارداد منعقد می کند‪.‬‬ ‫مدیر ازمایشــگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری ساری‬ ‫حوزه عملیاتی این ازمایشگاه را تست بتن‪ ،‬قیر و اسفالت‬ ‫برشــمرد و ادامه داد‪ :‬ازمایشــگاه فنــی ومکانیک خاک‬ ‫شهرداری بر کیفیت بتن در ساخت و ساز ساختمان های‬ ‫دارای پروانه ساختمانی نظارت مستمر دارد‪.‬‬ ‫داداشی با بیان اینکه ازمایشات قیر و اسفالت از پروژه های‬ ‫ســطح شهر بصورت شبانه روزی انجام می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر تمامی ازمایش های فنی مورد نیاز پروژه های‬ ‫در حال انجام فاز ســوم ابن شهر اشوب‪ ،‬فاز دوم بوستان‬ ‫ملــل و پروژه پل تا پل با اســتفاده از توان ســازمانی و‬ ‫کارشناسان مجرب این ازمایشگاه صورت می گیرد‪.‬‬ ‫داداشی بیان کرد‪ :‬در حال حاضرواحد بازرگانی و بازاریابی‬ ‫این ازمایشگاه در حال گسترش عقد قرارداد با کارفرمایان‬ ‫بخش خصوصی و پیمانکاران می باشد تا از توان و ظرفیت‬ ‫درون ســازمانی بنا بر تاکید عباس رجبی شهردار ساری‬ ‫بیشتر بهره مند شود‪.‬‬ ‫مدیر ازمایشــگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری ساری‬ ‫گفت‪ :‬این ازمایشــگاه در نظــر دارد در اینده ای نزدیک‬ ‫همکاری موثرتری با موسساتی نظیر موسسه ژئو فیزیک‬ ‫دانشگاه تهران داشته باشد‪.‬وی به همکاری دو جانبه این‬ ‫ازمایشــگاه با اداره کل استاندارد اســتان مازندران اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ازمایشــگاه فنی و مکانیک خاک شهرداری‬ ‫ســاری در زمینه برگزاری ازمون و صدور نتایج مربوط به‬ ‫نمونه برداری نیز اقدامات موثری انجام داده است‪.‬‬ ‫داداشــی با بیان اینکه این مجموعه در تعامل مستقیم با‬ ‫معاونت فنی و عمرانی زیر نظر سازمان مدیریت و مهندسی‬ ‫شــبکه حمل و نقل با نگاه کارشناســی و علمی اقدامات‬ ‫قابل توجه ای داشــته اســت به تحقیقات و پژوهش های‬ ‫انجام شــده این ازمایشگاه با شــرکت ‪ matest‬کشور‬ ‫ایتالیا اشــاره کرد و گفت‪:‬کالس و کارگاه های اموزشی به‬ ‫تناوب برای ناظرین شهرداری مناطق و سازمان های تابعه‬ ‫این شهرداری برگزار می شود‪.‬‬ ‫اجتماعـــی‬ ‫هفته نامه‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ / 17‬خرداد ‪ / 1399 /‬شماره ‪69‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران‪:‬‬ ‫غربالگری تنبلی چشم در مازندران زودتر از موعد انجام می شود‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره‬ ‫به احتمال همزمان موج زمســتانی ویــروس کرونا با‬ ‫انفلوانزا گفت که طبق دستورالعمل جدید ‪ ،‬غربالگری‬ ‫تنبلی چشم کودکان زودتر از موعد مقرر هر ساله انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی بهزیســتی مازندران ‪ ،‬فرزاد‬ ‫گوهردهی بــا بیان اینکه شــرایط اپیدمی کووید‪۱۹-‬‬ ‫در کشــور ابعــاد مختلف برنامــه ها ‪ ،‬بویــژه برنامه‬ ‫های پیشـــگیرانه و ارتقاء ســامت و از جمله برنامه‬ ‫کشــوری پیشــگیری ازتبلــی چشــم (امبلیوپی) را‬ ‫متاثر نموده اســت‪ ،‬افزود ‪ :‬این امر منجر شــده است‬ ‫تــا با اتخاذ تدابیر و در پیش گرفتــن راهکارهای تازه‬ ‫بتــوان احتمــال مخاطراتی را که ســامت کودکان ‪،‬‬ ‫والدین ‪ ،‬همکاران و کلیه دســت انــدرکاران برنامه را‬ ‫تهدید می کند به صـــفر نزدیک نمود و به این ترتیب‬ ‫بتوان ضـــمن اجرای برنامه از این شـــرایط بحرانی‬ ‫چاپ و توزیع بروشور ‪،‬کتابچه‪ ،‬برگه های دارای ادرس‬ ‫«اپتومتریست» خاطرنشان کرد‪ :‬به منظور به حـداقل‬ ‫رساندن تماس فرد غربالگر با کودک و نیز کاهش زمان‬ ‫غربال تنها ابزار انجام ســنجش دستگاه غربالگر بوده و‬ ‫اســتفاده از چارت ‪ E‬تا اطالع بعدی ممنوع می باشد‬ ‫و تنها کارت ســامت و یا ســنجش دراختیار والدین‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫میانگیــن پوشــش غربالگــری شــنوایی و بینایی در‬ ‫کشــور حدود ‪ ۷۵‬درصد اســت در حالی که این عدد‬ ‫در مازندران به بیش از ‪ ۸۰‬درصد می رســد‪ .‬همچنین‬ ‫در حــال حاضــر حــدود ‪ ۲۵‬هــزار کــودک معلول‬ ‫مــادرزادی در مازندران زندگی می کنند‪ .‬بر اســاس‬ ‫امارهای رســمی ‪ ،‬ســاالنه حدود ‪ ۴۰‬هــزار نوزاد در‬ ‫مازندران متولد می شــوند که از ایــن تعداد ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫نــوزاد در ناحیه شــهری و ‪ ۱۳‬هزار نــوزاد در ناحیه‬ ‫روستایی هستند‪.‬‬ ‫عبور کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تغییرات عمده ای که در دستورالعمل‬ ‫ابالغی برنامه امبلیوپی اعمال شــده اســت ‪ ،‬افزود‪ :‬با‬ ‫توجــه بــه هشـــدارهای وزارت بهداشــت در مورد‬ ‫احتمــال اوج گیری بیمــاری کرونــا و همزمانی ان‬ ‫بــا افلوانــزای اچ وان ان وان ‪ H۱N۱‬در نیمــه‬ ‫دوم ســـال‪ ،‬زمــان اجــرای برنامه در ســال جاری‬ ‫تغییر می کنـد‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به اینکه برگزاری‬ ‫غربالگری و ســنجش تنبلی چشم به صورت سنتی هر‬ ‫ســاله در ماه ابان انجام می شــد ‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬به جای‬ ‫اجــرای برنامه در ابان ماه ‪ ،‬امســال غربالگری تنبلی‬ ‫چشــم از ‪ ۱۵‬تیر ماه اغاز می شود و تا ‪ ۱۵‬مهر ماه به‬ ‫مدت سه ماه ادامه می یابد‪.‬‬ ‫گوهردهی با اشاره به تاکید پروتکـــل اجرای برنـامه‬ ‫در شـرایط همه گیری کوویـد‪ ۱۹-‬مبنی بر ممنوعیت‬ ‫دیدار مدیر کل بهزیستی استان مازندران با مدیر عامل موسسه تامین مسکن بسیجیان‬ ‫کشور در راستای تامین مسکن مددجویان‬ ‫به منظور بررســی تفاهم نامه اجرای تامین مسکن ودر‬ ‫راستای تامین مســکن مددجویان بهزیستی مازندران‬ ‫جلســه ای با حضور دکتر فــرزاد گوهردهی مدیر کل‬ ‫بهزیســتی اســتان ‪ ،‬مهندس حبیــب زاده مدیر عامل‬ ‫موسســه تامین مسکن بسیجیان کشور‪ ،‬ساداتی معاون‬ ‫فنی‪ ،‬غیاثی معاون ساخت و عالءالدینی معاون مسکن و‬ ‫اشتغال بهزیستی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل بهزیســتی اســتان‬ ‫مازنــدران دکتــر گوهردهــی گفــت‪ :‬تامین مســکن‬ ‫مددجویــان بهزیســتی یکی از مهمتریــن برنامه های‬ ‫اجرایی ســازمان در جهت توانمند ســازی گروه های‬ ‫هدف است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بســیج همواره یکی از نهادهای همراه‬ ‫و همســو با اهداف محرومیت زدایی در کنار بهزیستی‬ ‫‪،‬اقدامات به موقع و شایسته ای در هنگام بروز بحران ها‬ ‫داشته اســت‪ ،‬متذکر شد‪ :‬سازمان بهزیستی با استفاده‬ ‫از پتانســیل ســایر دســتگاه های حمایتــی در طول‬ ‫ســالهای گذشته توفیقات بســیار ارزشمندی را بدست‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان مازندران خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬بی تردید مشــارکت بســیج در راســتای تحقق‬ ‫ارمانهای سازمان بهزیســتی توفیقات ارزشمندی را به‬ ‫همراه خواهد داشــت همچنان که با مشارکت دستگاه‬ ‫های اجرایی و بســیج توانســتیم در سال گذشته بیش‬ ‫از ‪ 800‬واحــد مســکونی را به جامعه هدف ســازمان‬ ‫واگذار کنیم‪.‬‬ ‫مجوز ‪ ۳۳‬رسانه غیرفعال در مازندران لغو شد‬ ‫و همکاری این رســانه ها با رسانه های رسمی و حرفه ای‬ ‫بیشتر شــود‪ .‬به این شکل که تولید محتوا با رسانه ها و‬ ‫بازنشر به عهده فضای مجازی باشد‪.‬‬ ‫تولید محتوا‪ ،‬فصل الخطاب ارزیابی رسانه ها‬ ‫زارع تولید محتوا را فصل الخطاب ارزیابی رسانه ها توسط‬ ‫متولیان رســانه و مردم دانســت و گفت‪ :‬تولید محتوا‬ ‫فصل الخطاب ما در حوزه رسانه محسوب می شود‪ .‬وجه‬ ‫تمایز رسانه های ما در استان در حال حاضر فقط تولید‬ ‫محتواست‪ .‬رســانه هایی که تولید محتوا دارند در صدر‬ ‫قرار می گیرند‪ .‬این که در اســتان حــدود ‪ ۲۰۰‬نفر در‬ ‫جشنواره شرکت می کنند نشــان می دهد افراد ثابت و‬ ‫مشــخصی در زمینه تولید محتوا فعالیــت می کنند و‬ ‫بسیاری از خبرنگاران فعال نیستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تولیــد محتوا‪ ،‬نقد منصفانــه و مطالبه گری‬ ‫نکاتی هســتند که در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مازندران از رســانه ها انتظار داریم‪ .‬رسانه ها مطالبه گری‬ ‫را با رعایت اخالق رســانه ای انجام دهند‪ .‬مطالبات را با‬ ‫در نظر گرفتن همه شــرایط و امکانات و محدودیت ها‬ ‫مطرح کنند‪.‬‬ ‫دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫از نقــد منصفانه به عنوان موتور محرک جامعه و ادارات‬ ‫استقبال می کنیم و از مدیران می خواهیم به نقدها پاسخ‬ ‫دهند‪ .‬اگر ما اشتباهی کردیم صراحتاً می گوییم اشتباه‬ ‫کردیم‪ .‬اگر بتوانیم پاســخ مستند دهیم رسانه ها و افکار‬ ‫عمومی توجیه می شوند‪.‬‬ ‫زارع اظهار کرد‪ :‬امار شــکایت از رسانه های ما باالست‪.‬‬ ‫بعضا هم از ســوی شــهرداران اســت که از اســتاندار‬ ‫می خواهیم که به این موضوع ورود کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اوضاع رسانه های کاغذی ما خوب‬ ‫نیســت‪ .‬اگر تا ‪ ۲‬هفته دیگر نتوانیم تعاملی با اداره ثبت‬ ‫بابت اگهی های ثبتی داشته باشیم رسانه های کاغذی ما‬ ‫با مشکل مواجه می شوند‪.‬‬ ‫تعدد رســانه ها در مازندران یکی از نقدهایی اســت که‬ ‫متخصصان رسانه به فضای رســانه ای مازندران مطرح‬ ‫می داننــد‪ .‬در حالی کــه مازندران یکی از اســتان های‬ ‫پیشــتاز از نظر تعداد رســانه ها و خبرنگاران در کشور‬ ‫اســت‪ ،‬از نظر کیفیت فعالیت های رســانه ای جایگاهی‬ ‫مطلوب در مقایسه با برخی استان های دیگر ندارد‪.‬‬ ‫همچنیــن اســتفاده برخی سیاســیون از ابزار رســانه‬ ‫و رســانه داری ان ها ســبب بروز برخــی انحرافات در‬ ‫فعالیت های رســانه ای شده و اعتبار رسانه های محلی را‬ ‫زیر ســوال برده اســت‪ .‬از طرفی دیگر گسترش نگرش‬ ‫اقتصادی در رســانه های محلی مازنــدران فرایند کار‬ ‫حرفه ای در رسانه های مازندران را با چالش مواجه کرده‬ ‫است‪ .‬به این موارد می توان پدیده چندمجوز بودن برخی‬ ‫افــراد در مازندران را نیز افزود که با اهداف شــخصی و‬ ‫منافع اقتصادی ایجاد شــده و طی سال های اخیر روند‬ ‫رو به رشــدی داشــت‪ .‬به طوری که می توان به فردی‬ ‫اشــاره کرد که بیش از ‪ ۲۰‬مجوز رســانه و سرپرستی‬ ‫در مازندران در اختیار دارد‪.‬وجود این رســانه های روی‬ ‫کاغذ که بســیاری از ان ها صرفــا از امتیاز مجوز برای‬ ‫منافع اقتصادی بهره می گیرند و تیراژ یا بازدید بســیار‬ ‫محدودی دارند در مجموع سبب شده که اعتماد و نگاه‬ ‫جامعه نسبت به رسانه ها تغییر کند‪.‬‬ ‫مازنــدران ‪ ۱۷‬روزنامه و حــدود ‪ ۶۰‬هفته نامه دارد و از‬ ‫نظر رسانه های انالین نیز از استان های پیشرو در تعداد‬ ‫رسانه ها محسوب می شود‪.‬‬ ‫مشاور امور بانوان مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‪:‬‬ ‫حضور زنان دانش اموخته در دستگاه تعلیم و تربیت‪ ،‬فرصت است‬ ‫مشــاور امور بانوان مدیرکل اموزش و پرورش مازندران‬ ‫گفــت‪ :‬حضور زنان دانش اموخته در دســتگاه تعلیم و‬ ‫تربیت‪ ،‬فرصت است‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومــی‬ ‫امــوزش و پــرورش مازنــدران؛ «نجمه دوســتکام»‬ ‫در خصــوص برنامه هایــی که برای اســتفاده بیشــتر‬ ‫از بانــوان در کرســی های تصمیم گیری در دســتگاه‬ ‫تعلیــم و تربیت مازندران دارد‪ ،‬تصریــح کرد‪ :‬اموزش‬ ‫و پرورش اســتان به عنوان دســتگاهی کــه حدود ‪54‬‬ ‫درصد از نیروهایش را زنانی تشــکیل داده اند که غالباً‬ ‫تحصیل کــرده و دانش اموخته انــد باید بیش از ســایر‬ ‫دســتگاه ها از این ظرفیت در کانون های تصمیم گیری‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت جایگاه زنان در جامعه‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به ویژه این که دولت همه دستگاه ها را مکلّف کرد‬ ‫تا پایان برنامه ششــم یعنی پایان سال جاری تا سطح‬ ‫‪ 30‬درصد از توان زنان در کرســی های تصمیم گیری‬ ‫استفاده کنند و خوشبختانه جناب مدیرکل هم در این‬ ‫بخش نگاهی موافق با مصوبه دولت دارند و حتی تاکید‬ ‫کردند حتما به این مصوبه عمل شود‪.‬‬ ‫مشــاور امور بانوان مدیرکل اموزش و پرورش در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬گام نخســت برای استفاده اگاهانه از این توان و‬ ‫ظرفیت این بود که بانوانی که می توانند در کرسی های‬ ‫مدیریــت و معاونــت انجام وظیفه کنند شناســایی و‬ ‫برای بررســی های دقیق تر و طی کردن مراحل قانونی‬ ‫معرفی شوند‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫درســت وظیفه ای که به من‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای اجرای‬ ‫مح ّول شد و با کمک از تجربیات همکاران و مطالعاتی‬ ‫کــه از قبــل در حوزه بانــوان انجام شــد و همچنین‬ ‫تجربیات و مطالعات شخصی خودم‪ ،‬برنامه ای راهبردی‬ ‫تدویــن و خدمت جناب مدیــرکل تقدیم کردم که بر‬ ‫شناســایی «نقاط قوت»‪« ،‬نقاط ضعف»‪« ،‬فرصت ها» و‬ ‫«تهدیدها» تاکید دارد‪.‬‬ ‫دوســت کام در همین زمینه خاطرنشــان کرد‪ :‬در هر‬ ‫دستگاه و سازمانی ازجمله حوزه بانوان اموزش و پرورش‬ ‫مازنــدران‪ ،‬ممکن اســت ظرفیت هــا و توانمندی های‬ ‫بسیاری وجود داشته باشــد اما فرصت های رسیدن به‬ ‫این توانمندی ها‪ ،‬محدود باشــد یا تهدیدهایی از خارج‬ ‫وجود داشته باشــد تا این نقاط قوت باور نشود‪ .‬اگر ما‬ ‫این تهدیدها را شناســایی و مرتفــع کنیم می توانیم از‬ ‫فرمانده ســپاه کربالی مازندران گفت‪ :‬همکاری مردم با‬ ‫ســتاد خبری ‪ ۱۱۴‬سازمان اطالعات ســپاه کربال سبب‬ ‫متالشی شدن باند اراذل و اوباش در غرب مازندران شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تســنیم از ســاریبه نقل از روابط‬ ‫عمومی ســپاه کربالی مازندران‪ ،‬ســردار محمد حسین‬ ‫بابایی از متالشــی شــدن باند اراذل و اوبــاش در غرب‬ ‫مازندران خبر داد و اظهار داشــت‪ :‬همکاری مردم با ستاد‬ ‫خبری ‪ 114‬ســازمان اطالعات سپاه کربال باعث متالشی‬ ‫شدن باند اراذل و اوباش در غرب مازندران شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه باند هشت نفره اراذل و اوباش در‬ ‫کمتر از ‪ 24‬ساعت توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)‬ ‫سپاه کربال منهدم شــد‪ ،‬افزود‪ :‬در سه ماه گذشته موارد‬ ‫متعددی از فحاشــی‪ ،‬قدرت نمایی با ســاح و مهمات‪،‬‬ ‫تهدید به ضرب و شــتم‪ ،‬دعوت به نزاع و درگیری‪ ،‬کری‬ ‫خوانی با قرار دادن تصویر تجاهر به فسق مشروب خواری‬ ‫توسط اوباش به ستاد خبری ‪ 114‬سازمان اطالعات سپاه‬ ‫کربالی استان گزارش شده است‪.‬‬ ‫بابایی به افزایش شــدید جرائم خشــن و مهــم‪ ،‬نزاع و‬ ‫درگیری مسلحانه توسط اراذل و اوباش اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫اصالح نشــدن مدیریت فضای مجازی در سطح کشور و‬ ‫استان سبب گسترش جرائم غیر قابل انکار شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با انجام پروژه ساماندهی و تثبیت بستر و‬ ‫حریم رودخانه سبزرود‪ ،‬شهر رویان‬ ‫ایمن می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‪:‬‬ ‫ســاری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫مازندران از لغو مجوز ‪ ۳۳‬رســانه غیرفعال در اســتان‬ ‫بر اســاس ماده ‪ ۱۶‬قانون مطبوعات طی ‪ ۲‬ســال اخیر‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرنگار ایرنا‪ ،‬بر اســاس مــاده ‪ ۱۶‬قانون‬ ‫مطبوعــات ‪ ،‬صاحــب امتیــاز موظــف اســت ظرف‬ ‫‪ ۶‬مــاه پــس از صــدور پروانــه‪ ،‬نشــریه مربوطــه را‬ ‫منتشــر کند و در غیــر این صورت با یــک بار اخطار‬ ‫کتبــی و دادن فرصت ‪ ۱۵‬روزه مجدد ‪ ،‬در صورت عدم‬ ‫عذر موجه اعتبار پروانه از بین می رود‪ .‬عدم انتشار منظم‬ ‫نشریه در یک سال نیز اگر بدون عذر موجه ( به تشخیص‬ ‫هیات نظارت) باشد‪ ،‬موجب لغو پروانه خواهد بود‪.‬‬ ‫عباس زارع روز سه شنبه در مراسم اختتامیه هشتمین‬ ‫جشنواره مطبوعات مازندران افزود که مجوز این رسانه‬ ‫ها به خاطر فعالیت نداشــتن در مدت زمان طوالنی لغو‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از صدور مجوز برای ‪ ۹‬رســانه جدید در‬ ‫مازندران طی سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اســامی مازندران همچنین‬ ‫کمی رســانه های این‬ ‫در این نشســت درباره وضعیت ّ‬ ‫استان توضیح داد و گفت ‪ :‬طبق اخرین امارهای معاون‬ ‫مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی ‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۵۰۲‬رســانه ثبت شده شــامل رسانه های محلی‬ ‫و سرپرســتی رســانه های سراسری در اســتان داریم‬ ‫و مازندران از نظر تعداد رســانه ها در بین ســه استان‬ ‫برتر کشــور قــرار دارد و از این منظــر وضعیت خوبی‬ ‫در کشور داریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تعدد رســانه های مجازی در مازندران‬ ‫افزود ‪ :‬پنج هزار و ‪ ۴۰۵‬رســانه مجازی در استان داریم‬ ‫کــه در این میان ‪ ۶۵۰‬کانال بــاالی پنج هزار مخاطب‬ ‫دارند‪ .‬این رســانه های مجازی فرصتــی خوبی را برای‬ ‫فرهنگســازی ایجاد کردند‪ ،‬اما تاکید داریم که همراهی‬ ‫فرمانده سپاه استان مازندران‪:‬‬ ‫باند اراذل و اوباش در غرب مازندران‬ ‫منهدم شد‬ ‫فرصت هایی که وجود دارد برای رشد بیشتر و رسیدن‬ ‫به اهداف سازمانی کمک بگیریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬اگر در مرحله شناســایی ظرفیت های‬ ‫بانوان دقیق عمل کنیم و مدیریت را به دســت بانوانی‬ ‫بســپاریم که صالحیت های علمــی و حرفه ای الزم را‬ ‫دارنــد‪ ،‬هم از نظر قانونی و هم از نظر مســئولیت های‬ ‫اخالقی که داریم‪ ،‬به تکلیف خود عمل کرده ایم و هدف‬ ‫من نیز رســیدن به چنین موقعیت و چنین دستاوردی‬ ‫اســت‪ .‬ما نمی خواهیم صرفــاً یک یا چنــد زن مدیر‬ ‫باشــند بلکه می خواهیم بانوان توانمنــد و مدبّر و اهل‬ ‫دغدغه و به عبارت دیگر بهترین و موفق ترین زنان‪ ،‬در‬ ‫کرسی های تصمیم گیری قرار بگیرند‪.‬‬ ‫دوســت کام در پایان ضمن اشــاره به ســابقه شوق به‬ ‫خدمــت و تعهــدی که زنان جامعه مــا دارند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با نگاه مســاعد و حمایت ویژه ای که جناب سعدی پور‬ ‫دارند امیدوارم طی چند ماه اینده شــاهد حضور زنان‬ ‫بیشتری در کرسی های تصمیم گیری در دستگاه تعلیم‬ ‫و تربیت استان و ادارات اموزش و پرورش شهرستان ها‬ ‫و مناطق باشیم‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی اب منطقه ای مازندران این‬ ‫پروژه که در محدوده شهر رویان مازندران در حال انجام‬ ‫است شهر رویان از خطرات سیل ایمن و بستر رودخانه‬ ‫برای توسعه گردشگری مهیا خواهد شد‪.‬‬ ‫پروژه ســاماندهی و تثبیت بســتر و حریــم رودخانه‬ ‫سبزرود با مشارکت شــهرداری رویان درحال اجراست‬ ‫که در بازدید اقای دکتر یخکشــی مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای مازندران از این پــروژه‪ ،‬نامبرده ضمن‬ ‫ابراز رضایت از روند اجرا از شــهرداری رویان به خاطر‬ ‫مشــارکت و همکاری در اجرای پروژه قدردانی نمود و‬ ‫گفت‪ :‬ســاماندهی و الیروبی رودخانه ها در بازه های‬ ‫شــهری به لحاظ استقرار منازل مســکونی در حاشیه‬ ‫رودخانــه از اولویت و اهمیت زیادی برخوردار اســت‪.‬‬ ‫لذا تالش ما این اســت با مشارکت نهادهای عمومی و‬ ‫بخش خصوصی این کار را انجام دهیم که خوشبختانه‬ ‫در سالهای اخیر بخصوص سال گذشته شاهد همکاری‬ ‫خوب شهرداری ها و بخش خصوصی در امر ساماندهی‬ ‫و الیروبی رودخانه ها بودیم‪.‬‬ ‫یخکشــی افزود‪ :‬در اســتان مازندران حــدود ‪ 7‬هزار‬ ‫کیلومتر رودخانه وجود دارد که حدود ‪ 150‬کیلومتر ان‬ ‫در محدوده شهری واقع شده که عمده انها در سالهای‬ ‫اخیر الیروبی و ساماندهی شد‪.‬‬ ‫در این بازدید مهندس حســین زاده شهردار رویان نیز‬ ‫ضمــن قدردانی از حضور مدیرعامل محترم اب منطقه‬ ‫ای و هیــات همراه در شــهر رویان‪ ،‬خواســتار صدور‬ ‫مجــوزات الزم جهت بهــره برداری از بســتر و حریم‬ ‫رودخانــه های واقع در این شــهر از جمله ســبزرود و‬ ‫گلند رود برای توســعه گردشگری ابی جهت استفاده‬ ‫شهروندان شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پلمپ دو واحد صنفی بدلیل فعالیت‬ ‫خارج از پروتکل های بهداشتی‬ ‫مدیریت کرونا‬ ‫️ یک اســتخر شــنا و یک تاالر پذیرایی بدلیل فعالیت و‬ ‫عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی در شهرستان نور توسط‬ ‫واحد مهندسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان‬ ‫این شهرستان پلمپ شدند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬اسماعیل احمدی‬ ‫هفته نامه ونوشه‬ ‫ ‬ ‫ی فرهنگی‬ ‫زمینه ‪:‬اجتماع ‬ ‫تلفن‪01133410728 :‬‬ ‫ ‬ ‫نشانی‪ :‬ساری ‪ -‬کوی اتحاد‪ -‬مجتمع عندلیب‬ ‫چاپ‪ :‬تکتم‬ ‫ ‬ ‫گستره توزیع استان مازندران‬ ‫شماره ‪69‬‬ ‫‪ 17‬خرداد ‪1399‬‬ ‫همراه ‪09355226965 :‬‬ ‫سردبیر‪:‬سمانه صادقی‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران در بازدید از نیروگاه زباله سوز ساری‪:‬‬ ‫تالش شهردار ساری برای حل معضل پسماند ستودنی است‬ ‫‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در مازندران گفت‪ :‬حل پســماند یکی‬ ‫از مطالبات جدی مردم مرکزمازندران است که شهردار‬ ‫ســاری با جدیت به این مهم ورود پیــدا کرده و برای‬ ‫تحقق این مطالبه تالش جدی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری‬ ‫ساری صبح امروز عباس رجبی شهردار ساری به همراه‬ ‫ایــت اهلل محمد باقر محمدی الیینی نماینده ولی فقیه‬ ‫در مازنــدران‪ ،‬رازجویــان معاون عمرانــی و محمدی‬ ‫تاکامی مدیر کل دفترامور شهری و شوراهای استانداری‬ ‫مازندران‪ ،‬عباس رضایی فرماندار‪ ،‬علیجان شمشــیربند‬ ‫رییس شورای اسالمی شــهر ساری‪ ،‬سیدعلی اقامیری‬ ‫عضو این شــورا‪ ،‬لطف اهلل کریمــی معاون فنی عمرانی‬ ‫شهرداری‪ ....‬از روند پیشــرفت پروژه نیروگاه زباله سوز‬ ‫ساری بازدید کردند‪.‬‬ ‫ایــت اهلل الیینی در حاشــیه این بازدید با اشــاره به‬ ‫شــتاب گیری روند ساخت و ســاز پروژه زباله سوز در‬ ‫ماههای اخیر از تالش های مدیریت شهری و کسانی که‬ ‫در روند رو به رشــد این پروژه اثر گذار بودند؛ قدردانی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه افتتاح و بهره برداری پروژه زباله ســوز‬ ‫ســاری از مطالبات بحق مردم مرکز مازندران اســت بر‬ ‫تســریع در اتمام وبهره برداری ان تاکید کرد و افزود‪:‬‬ ‫حل پسماند یکی از مطالبات جدی مردم مرکزمازندران‬ ‫اســت که شــهردار ســاری با جدیت به این مهم ورود‬ ‫پیــدا کرده و برای تحقق این مطالبه تالش جدی دارد‪.‬‬ ‫البته این تالش در افتتاح دیگر پروژه های شهری نظیر‬ ‫بوستان بانوان نمود پیدا کرده است‪.‬‬ ‫مهدی رازجویان معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار‬ ‫مازندران با بیان اینکه روند احداث نیروگاه زباله ســوز‬ ‫مدیرکل نوسازی مدارس مازندران‪:‬‬ ‫توزیع بسته های اقالم تجهیزات خوابگاهی در مدارس‬ ‫شبان ه روزی مازندران‬ ‫مدیرکل نوســازی مدارس مازندران از توزیع بســته های‬ ‫اقالم تجهیزات خوابگاهی در مدارس شــبانه روزی استان‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ‪ :‬مهندس شیرزاد با اشاره به اغاز‬ ‫توزیع اقالم تجهیزات خوابگاهی در مدارس شــبانه روزی‬ ‫گفــت‪ :‬یکی از رویکردهــای وزرات اموزش و پرورش که‬ ‫اتفاقاً ســند تحول بنیادین نیز بــر ان تاکید دارد توجه به‬ ‫عدالت اجتماعی و ارتقای سطح سالمت و رفاه دانش اموزان‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نیاز مدارس شــبانه روزی اســتان به این‬ ‫اقالم افزود‪ :‬در این مرحله توانســتیم نزدیک به ‪ 70‬در صد‬ ‫مدارس شبانه روزی استان را با اعتباری بالغ بر سه میلیارد‬ ‫و سیصد میلیون ریال تجهیز نمائیم‪.‬‬ ‫مدیرکل نو سازی مدارس مازندران تصریح کرد‪ :‬این بسته‬ ‫ها شــامل یک سری تشــک‪ ،‬ملحفه‪ ،‬بالشت و روبالشتی‬ ‫اب سرد کن ‪ ،‬یخچال ‪ ،‬فریزر صنعتی وتلویزیون ‪LED‬می‬ ‫باشد که مابین ‪ 41‬مدرسه شبانه روزی در‪ 13‬شهرستان و‬ ‫منطقه اموزشی استان در حال توزیع می باشد‪.‬‬ ‫شــیرزاد در ادامه با اشاره به اینکه طبق تاکید سند تحول‬ ‫بنیادین اموزش و پرورش‪« ،‬مدرســه» کانون اصلی تعلیم‬ ‫و تربیت است و تمام سیاســت گذاری ها و برنامه ریزی ها‬ ‫در مدرســه که مرکز اصلی تعلیم و تربیت اســت محقق‬ ‫می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬به باور ما توجه به رفاء و اسایش‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬یکی از مواردی اســت که نباید مورد غفلت‬ ‫قرار گیرد‪.‬مدیرکل نوســازی مدارس مازندران یاداور شد‪:‬‬ ‫بســیاری از دانش اموزان ما در مدارس شبانه روزی‪ ،‬طی‬ ‫روزهــای هفته در خوابگاه اقامت دارند و از خانه و خانواده‬ ‫دور هستند و ضرورت دارد اقالمی که برای رعایت سالمت‬ ‫فردی به ان نیاز دارند در دســترس انان قرار دهیم تا این‬ ‫فرصت و امکان در اختیار انان باشد تا با ارامش بیشتری‬ ‫به تحصیل مشغول باشند‪.‬‬ ‫معاون متوسطه اموزش و پرورش مازندران خبر داد‪:‬‬ ‫اغاز به کار پروژه مهر ‪ ۹۹‬با شعار برنامه محوری‪ ،‬سواد رسانه ای‪،‬‬ ‫و بهداشت مدارس‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش و پرورش مازندران از اغاز به‬ ‫کار پروژه مهر ‪ ۹۹‬استان مازندران با شعار برنامه محوری‪ ،‬سواد‬ ‫رسانه ای و بهداشت مدارس خبر داد‪.‬‬ ‫اسفندیار نظری گفت‪ :‬امروزه نقشی که برنامه محوری و متکی‬ ‫بودن به تدوین و اجرای دقیق برنامه ها‪ ،‬در تحول و توسعه همه‬ ‫جانبه جوامع ایفا می کند بر کســی پوشیده نیست‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز اتکاء به برنامه محوری جهت نیل به رشــد و پیشرفت‬ ‫پایدار‪ ،‬همــواره مد نظر و مورد توجه و تاکیــد بوده و از این‬ ‫جهت برنامه های پنج ســاله توســعه‪ ،‬سند چشم انداز بیست‬ ‫ساله کشور‪ ،‬نقشه جامع علمی کشور‪ ،‬سندهای تحول بنیادین‬ ‫ارگان ها و ســازمان های مختلف و ‪ ...‬همــه و همه داللت بر‬ ‫اهمیت برنامه محوری و نقش ان در توسعه کشور دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دنیای کنونی با پیشــرفت شــگرفی که‬ ‫در علم و تکنولوژی به عمل امده‪ ،‬نیاز به داشــتن برنامه هایی‬ ‫جامع‪ ،‬روشــن‪ ،‬عملیاتی و کاربردی بیش از هر زمان دیگری‬ ‫برای دست یابی به توســعه ای پایدار و ریشه ای جدی به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬سند تحول بنیادین‪ ،‬مهم ترین برنامه تحولی‬ ‫نظام اموزشی کشور اســت که باید به صورت همه جانبه در‬ ‫دســتور کار قرار گیرد‪ .‬برنامه های اداره کل اموزش و پرورش‬ ‫اســتان نیز در راستای برنامه های اجرایی سند تحول در طول‬ ‫برنامه ششم توسعه است که باید با برنامه ریزی ویژه متناسب‬ ‫با بوم محوری در راســتای سیاست تمرکز زدایی با محوریت‬ ‫مدرسه محوری اجرا شود‪.‬‬ ‫نظری همچنین با اشاره به بحث سواد رسانه ای که در اموزش‬ ‫مجازی و اتفاقات پس از کرونا مورد توجه بیشتری قرار گرفت‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از ابعاد مهم سند تحول بنیادین اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت است‪ .‬در واقع در مبانی نظری‬ ‫تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬رسانه در کنار نظام اموزش و پرورش‪ ،‬خانواده‬ ‫و نهاد های غیر دولتی به عنوان یکی از چهار رکن محســوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬جوامع توسعه یافته که خود سازندگان‬ ‫تکنولوژی های جدید در حوزه رســانه هســتند به این نتیجه‬ ‫رســیده اند که باید به دانش اموزان به عنــوان تاثیرپذیرترین‬ ‫مخاطبان رســانه ها به صورت مستقیم در این زمینه اموزش‬ ‫دهنــد و در همین چارچوب نقش مــدارس و معلم ها در این‬ ‫ارتبــاط مورد توجه جدی قرار گرفــت‪ .‬لذا با توجه به پررنگ‬ ‫شــدن نقش معلمان در انتقال مفاهیم ســواد رســانه ای به‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬باید معلمان و عوامــل مدارس اموزش ببینند‬ ‫کــه چگونه می توانند با نگاه ایجابی‪ ،‬تفکــر انتقادی در مورد‬ ‫ســواد رســانه ای و چگونگی برخورد با محتوای رسانه ها را به‬ ‫دانش اموزان منتقل کنند و انها را در این زمینه تعلیم دهند‬ ‫به نحوی کــه دانش اموزان به مرور بتواننــد اخبار حقیقی و‬ ‫دروغین را از یکدیگر تشــخیص دهنــد و در نهایت به تولید‬ ‫کننده محتوای رســانه ای در کشور متناسب با فرهنگ بومی‬ ‫کشور تبدیل شوند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوسطه اموزش و پرورش مازندران خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ :‬بروز شــرایط خاصی که در اثر شــیوع پاندمی جهانی‬ ‫ویروس کرونا گریبانگیر همه بخش های اجتماعات بشــری از‬ ‫جمله سیستم اموزش و پرورش در سراسر جهان شده است‪،‬‬ ‫استفاده از بستر رسانه های دیجیتالی و فضای رسانه ای مجازی‬ ‫را برای امــوزش دانش اموزان به عنــوان اصلی ترین گزینه‬ ‫عملیاتی پیش روی سیاســت گذاران سیستم تعلیم و تربیت‬ ‫مطرح کرده و پیدایش شبکه اموزشی شاد در ایران عزیزمان‬ ‫نیز در همین راســتا صورت گرفته است که اهمیت و ضرورت‬ ‫سواد رسانه ای را مضاعف می کند‪.‬‬ ‫نظری درباره دیگر شــعار امســال یعنی بهداشت مدارس با‬ ‫بیان اینکه برای داشــتن جامعه ای ســالم‪ ،‬پویــا‪ ،‬کارامد و با‬ ‫نشــاط باید ســرمایه گذاری الزم برای تامین سالمت جسم و‬ ‫روان دانش اموزان در اولویت برنامه های اموزشی حوزه تعلیم‬ ‫و تربیــت قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬هدف کلی بهداشــت در مدارس‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش کودکانی متعادل و ســالم اســت که دارای‬ ‫رشــد و نمو طبیعی باشند و هیچگونه اختاللی در انان از نظر‬ ‫فکری‪ ،‬جســمی و عاطفی مشاهده نشــود‪ .‬تحقق این هدف‬ ‫مستلزم برنامه ریزی اصولی و مداومی است که در گذر از دوران‬ ‫تحصیل در دوره های پیش دبســتانی‪ ،‬دبستان و متوسطه به‬ ‫دانش اموزان این امــکان را می دهد که حاالت‪ ،‬رفتار و روش‬ ‫عمل خود را در مســائل مربوط به سالمت و بهداشت اصالح‬ ‫کنند و به تدریج عادات و رفتار نادرســت و غیربهداشتی خود‬ ‫را ترک کرده و عادات صحیح بهداشتی و سازنده را جایگزین‬ ‫انها سازند‪.‬‬ ‫معاون اموزش متوســطه اموزش وپــرورش مازندران با بیان‬ ‫اینکه کــــودکان ســــرمایه های اصلی کشور هستند‪ ،‬ابراز‬ ‫کرد‪ :‬پــرورش انها از هدف های اصلی برنامه های توســــعه‬ ‫اجتماعــــی‪ ،‬اقتصــــادی و فرهنگی است و برای دستیابی‬ ‫بــه اهداف توســعه پایدار باید تامین باالتریــــن ســــطح‬ ‫ســالمت جســمی‪ ،‬روانــی‪ ،‬اجتماعــی و معنــوی مــورد‬ ‫توجــــه قرارگیــرد‪ .‬نـقـش امــــوز در مدرســه‪ ،‬عالوه بر‬ ‫یادگیــری مهــارت خوانــدن و نوشــتن؛ دانــش‪ ،‬نگــرش‬ ‫و رفتارهــــای جدیــد می امــوزد‪ .‬ایــن رفتارهــا عــالوه‬ ‫بر تاثیر بر ســـامت فــردی‪ ،‬نقــش تعییــن کننــده را در‬ ‫سالمت خانــواده وجامعــه ایفا می کند‪.‬‬ ‫نظری با اشــاره به شــیوع بیماری های واگیردار خطرافرین‬ ‫فصلــی همچون انفلوانزا و بعضا غیر فصلی با ضریب انتشــار‬ ‫و گســتردگی باال همچون بیماری جدید کووید ‪ ،۱۹‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این اتفاق حکایت از اهمیت ویژه و بسزای مباحث مربوط‬ ‫به انتقال مهارت ها جهت حفظ ســامت کودکان و نوجوانان‬ ‫در محیط های اموزشــی دارد که در همین راستا مدارس باید‬ ‫با اموزش پروتکل های بهداشــتی مربوطه به کارکنان خود و‬ ‫خانواده ها و نیز معلمان و دانــش اموزان‪ ،‬اقدام به ضدعفونی‬ ‫کردن محیط مدرسه و کلیه لوازم مرتبط با انها کنند‪.‬‬ ‫ســاری شدت گرفته است‪،‬گفت‪ :‬با زمان بندی مشخص‬ ‫شــده و پیگیری های مســتمر‪ ،‬امیدواریم هر چه زودتر‬ ‫شاهد افتتاح و بهره برداری این کارخانه باشیم‪.‬‬ ‫رازجویــان ابراز امیــدواری کرد با تالشــی که صورت‬ ‫می گیرد پروژه نیروگاه زباله ســوز زودتر از برنامه زمان‬ ‫بندی شده به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‪:‬‬ ‫اعتمادسازی نسبت به وقف با رویکرد‬ ‫جهادی مدیریت اوقاف مازندران‬ ‫نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬رویکرد جهادی و انقالبی مدیریت اوقاف‬ ‫و امور خیریه مازندران موجب شــده تا اعتمادســازی‬ ‫مناسبی در جامعه نسبت به وقف صورت گیرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه‬ ‫مازنــدران‪ ،‬علی بابایی کارنامی نماینده مردم ســاری و‬ ‫میاندورود در مجلس شــورای اسالمی با حجت االسالم‬ ‫ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه‬ ‫مازندران دیدار و گفت وگو کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ســاری و میاندورود در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی در این دیدار بر ضرورت حفظ و حیای موقوفات‬ ‫در کشــور تاکید کــرد و افزود‪ :‬طی چند ســال اخیر‬ ‫اقدامات خوبی در احیای موقوفات و زنده نگه داشــتن‬ ‫فرهنگ وقف در مازندران صورت گرفته است‪.‬‬ ‫علــی بابایی کارنامی با بیان اینکه اجرای نیات موقوفات‬ ‫در مازندران امینانه و بر اساس نیت واقف هزینه می شود‬ ‫که اثار و برکات ان در جامعه مشهود است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫کمک به نیازمندان و فعالیت های اجتماعی و فرهنگی‬ ‫اوقاف مازندران در اســتان قابل قدردانی و این مسئله‬ ‫در ایام شــیوع ویروس کرونا مشاهده است و مجموعه‬ ‫اوقاف و خادمین بقاع متبرکه در کنار رزمندگان جبهه‬ ‫سالمت در خط مقدم حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه فعالیت های اثرگذار و خدمت رسانی‬ ‫اوقاف مازندران به جامعه باید تداوم داشته باشد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬رویکرد جهادی و انقالبــی مدیریت اوقاف و امور‬ ‫خیریه مازندران موجب شده تا اعتمادسازی مناسبی در‬ ‫جامعه نسبت به وقف صورت گیرد‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســاری و میانــدورود در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفت‪ :‬بر اســاس امار و گزارش ها‬ ‫طی ‪ ۳‬ســال اخیــر شــاهد افزایش تعــداد موقوفات‬ ‫و اجــرای نیــات موقوفــات در مازندران هســتیم که‬ ‫این مســئله جای قدردانی و حمایــت دارد و مجلس‬ ‫شــورای اســامی نیــز از فعالیت های خیریــه اوقاف‬ ‫حمایت می کند‪.‬‬ ‫تجار مازنی صاحب خانه شدند‬ ‫ساری ‪ -‬ایرنا ‪ -‬مجتمع اداری و اموزشی اتاق بازرگانی‪،‬‬ ‫صنایع و معادن و کشاورزی مازندران روز شنبه با حضور‬ ‫رییس اتاق ایران در ساری افتتاح شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش خبرنگار ایرنا ‪ ،‬رییس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‬ ‫و معادن و کشــاورزی مازندران در مراسم اافتتاح این‬ ‫ســاختمان گفت ‪ :‬مجتمــع اداری و اموزشــی اتاق‬ ‫بازرگانی این استان در زمینی به مساحت ‪ ۱۰‬هزار متر‬ ‫مربــع و بــا زیربنای ‪ ۶‬هزار متر مربــع و در ‪ ۶‬طبقه با‬ ‫حمایت مالی اتاق ایران در ساری ساخته شد‪.‬‬ ‫عبداهلل مهاجر افزود ‪ :‬برای ســاخت ‪ ،‬تکمیل و تجهیز‬ ‫این پروژه حدود ‪ ۱۵۰‬میلیارد ریال اعتبار هزینه شــد‬ ‫که بخش زیادی از این اعتبار از سوی اتاق ایران تامین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬پیش از این اتاق بازرگانی استان با حدود یک‬ ‫هــزار و ‪ ۳۵۰‬عضو و حدود ‪ ۴۰۰‬دارنده کارت بازرگانی‬ ‫فاقد فضای مناســب برای پذیرایی از مهمانان داخلی‬ ‫و خارجی بــود و در مجتمع جدیــد فضای فیزیکی‬ ‫مناسبی برای این بخش و سیمنارهای تخصصی پیش‬ ‫بینی شده است‪.‬‬ ‫مهاجــر واحدهای اداری و مالی ‪ ،‬اموزشــی ‪ ،‬ســالن‬ ‫کنفرانس‪ ،‬جلســات را از بخش های مهم این مجتمع‬ ‫معرفــی کرد و اظهار داشــت ‪ :‬در ایــن مجتمع فضا‬ ‫برای راه اندازی دانشــکده علمــی ‪ -‬کاربردی تجارت‬ ‫و بازرگانی برای امــوزش جوانان عالقه مند به تجارت‬ ‫داخلی و خارجی نیز پیش بینی شد که پس از دریافت‬ ‫مجوز فعالیت خود را شروع می کند‪.‬‬ ‫عملیات اجرایی مجتمع اداری و اموزشی اتاق بازرگانی‬ ‫استان مازندران مهر ماه ســال ‪ ۹۶‬با حضور مسووالن‬ ‫وقت اجرایی شروع و در ان زمان دوره اتمام این پروژه‬ ‫حدود ‪ ۱۸‬ماهه اعالم شــده بود که با حدود یک سال‬ ‫تاخیر به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫همزمان با افتتاح اتاق بازرگانی اســتان مازندران‪ ،‬اتاق‬ ‫بازرگانی شهرستان امل یکی از صنعتی ترین شهرستان‬ ‫های اســتان مازندران نیز در زمینی زیربنای سه هزار‬ ‫متر مربع و با حدود ‪ ۶۰‬میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی استان مازندران به عنوان یکی از بزرگترین‬ ‫اتاق های ایران پس از اســتان های تهران‪ ،‬خراســان‬ ‫رضوی و اصفهان محسوب می شود که حدود یک هزار‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬عضو دارد که حدود ‪ ۴۰۰‬نفرشــان دارای کارت‬ ‫بازرگانی خارجی هستند و در سال گذشته حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر کاال از گمرکات استان مازندران به خارج از‬ ‫کشور صادرات داشتند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه ونوشه

هفته نامه ونوشه 77

هفته نامه ونوشه 77

شماره : 77
تاریخ : 1399/06/15
هفته نامه ونوشه 75

هفته نامه ونوشه 75

شماره : 75
تاریخ : 1399/05/11
هفته نامه ونوشه 74

هفته نامه ونوشه 74

شماره : 74
تاریخ : 1399/04/28
هفته نامه ونوشه 73

هفته نامه ونوشه 73

شماره : 73
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه ونوشه 71

هفته نامه ونوشه 71

شماره : 71
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه ونوشه 70

هفته نامه ونوشه 70

شماره : 70
تاریخ : 1399/03/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!