هفته نامه راهبردنامه شماره 14 - مگ لند

هفته نامه راهبردنامه شماره 14

هفته نامه راهبردنامه شماره 14

هفته نامه راهبردنامه شماره 14

‫ﮔﻔﺖوﮔﻮیاﺧﺘﺼﺎﺻﯽﺑﺎاﺣﻤﺪﻣﺠﺘﮫﺪی‪-‬ﻣﻌﺎونﺑﮫﺪاﺷﺘﯽداﻧﺸﮑﺪهﻋﻠﻮمﭘﺰﺷﮑﯽﻣﺮاﻏﻪ‬ ‫ﺷﮑﺴﺖﮐﺮوﻧﺎﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﺗﺤﺎدو‬ ‫ھﻤﺪﻟﯽھﻤﺮاهﺑﺎﺟﺪیﮔﺮﻓﺘﻦ‬ ‫ﭘﯿﺎمھﺎیﺑﮫﺪاﺷﺘﯽاﺳﺖ ‪2‬‬ ‫ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺧﱪی راﻫﱪدﻧﺎﻣﻪ‬ ‫ﺳﺎل ﺳﻮم ‪ /‬ﺷرره ﭼﻬﺎردﻫﻢ‬ ‫‪ ۲۱‬ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫ﻣﺸﮑﻼتاﻗﺘﺼﺎدیاﺻﻨﺎف‬ ‫وﻣﺮدمﻣﺮاﻏﻪدرروزھﺎی‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎﯾﯽ ‪10‬‬ ‫ﮐﺮوﻧﺎواﺳﺘﺮس‬ ‫‪10‬‬ ‫ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬ ‫ﻣﻦﺑﺮای‬ ‫ﮐﻪوﻗﺖ‬ ‫دﻣﯿﺪن‬ ‫اﺳﺖ‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫از لحاظ جنسیت درگیر می کند‪ ،‬چون عالئم ابتال و همچنین فوت در‬ ‫جنسیت و سنین مختلف در امار منتشره کل جهان دیده شده است‪.‬‬ ‫ولی می توان گفت در افراد دارای بیماری زمینه ای‪ ،‬گروه سنی باالتر‬ ‫از ‪ 60‬سال‪ ،‬افراد تحت درمان شیمی درمانی‪ ،‬افراد استفاده کننده از‬ ‫داروهای سرکوبگر سیستم ایمنی مانند کورتیکواستروئیدها‪ ،‬افرادی‬ ‫که دارای بیماری های نقص ایمنی بدن هستند و همچنین افرادی‬ ‫که به تازگی پیوند عضو کرده اند‪ ،‬احتمال خطر ابتال به این بیماری‬ ‫بیشتر است‪ .‬گروه دوم افراد در معرض خطر افرادی هستند که دارای‬ ‫بیماری های فشار خون‪ ،‬دیابت‪ ،‬چاقی‪ ،‬بیماری تنفسی زمینه ای و‬ ‫حتی مادران باردار می باشند‪.‬‬ ‫با توجه به شیوع باالی این بیماری بسیاری از افراد‬ ‫از خانه های خود خارج نمیشوند‪ .‬توصیه شما برای‬ ‫پیشگیری از ابتالی این افرادی که در خانه ها هستند‬ ‫چیست؟‬ ‫گفت و گوی اختصاصی با دکتر احمد مجتهدی‪ -‬معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی مراغه‬ ‫شکست کرونا نیازمند اتحاد و همدلی همراه با جدی گرفتن‬ ‫پیامهایبهداشتیاست‬ ‫در ابتدا ضمن معرفی خود توضیح مختصری در مورد‬ ‫بیماری شایع ناشی از ویروس کرونا بدهید‪.‬‬ ‫با نام و یاد خدا و با سالم و ارزوی سالمتی محضر همشهریان عزیز و‬ ‫فهیم شهرستان مراغه و عرض خسته نباشید به کلیه پرسنل زحمت‬ ‫کش حوزه سالمت‪ ،‬بخش درمان و بخش بهداشت که در خط اصلی‬ ‫مبارزه با کرونا ویروس بطور شبانه روزی در حال ایثار و ایفای نقش‬ ‫هستند‪ .‬بنده دکتر احمد مجتهدی‪ ،‬معاون بهداشتی دانشکده علوم‬ ‫پزشکی شهرستان مراغه هستم‪ .‬بیماری که اخیرا ً به صورت پاندمی‬ ‫در سطح دنیا در بیش از ‪ 200‬مملکت گسترده شده است‪ ،‬یک‬ ‫بیماری ویروسی جزو خانواده کرونا ویروس ها می باشد که انواع‬ ‫دیگر ویروسها از این خانواده ویروسی در سال های قبل گسترش‬ ‫یافته و باعث اپیدمی در بعضی مناطق دنیا شده بود‪ .‬هر چند که‬ ‫درصد کشندگی سایر ویروسهای این خانواده ویروسی بیشتر از‬ ‫کرونا ویروس بود‪ ،‬ولی متاسفانه ویروس جدید به دلیل یک ویژگی‬ ‫منحصر به فرد متمایز از دیگر ویروس های خانواده کرونا ویروس می‬ ‫باشد و ان ویژگی سرعت انتشار بسیار باالی ویروس‪COVID-19‬‬ ‫است که باعث همه گیری بسیار زیادی در سطح جراحی جهان‬ ‫شده است‪ .‬همین ویژگی منحصر به فرد باعث درگیر شدن اکثر‬ ‫کشورهای جهان به این ویروس شده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫در مورد عالئم شایع این بیماری توضیح دهید و بفرمایید‬ ‫که یک فرد در چه صورتی و با مشاهده چه عالئمی باید‬ ‫به مراکز درمانی مراجعه کند؟‬ ‫متاسفانه بیش از ‪ 80‬درصد بیماران مبتال به این ویروس متوجه‬ ‫عالئم بیماری نمی شود و چون عالئم مشابهی مانند ابریزش‪،‬‬ ‫کوفتگی‪ ،‬خستگی و بی اشتهایی با سایر بیماریها مانند انفوالنزا و‬ ‫سرما خوردگی دارد‪ ،‬ممکن است با این بیماری ها اشتباه گرفته‬ ‫شود‪ .‬عالئمی که برای سیستم بهداشتی و درمانی حائز اهمیت است‬ ‫شامل سرفه‪ ،‬درد گلو‪ ،‬لرز همراه با تنگی نفس می باشد و فردی که‬ ‫دارای این عالئم است مشکوک به بیماری است‪ ،‬مگر اینکه خالف ان‬ ‫ثابت شود‪ .‬این عالئم می توانند همراه با تب یا بدون تب بروز کنند‪.‬‬ ‫بیماران از روی عالئم بالینی به سه دسته تقسیم می شوند‪ :‬در گروه‬ ‫اول افراد سالم هستند و طی مراقبت های بهداشتی انجام شده هیچ‬ ‫عالمتی از عالئم گفته شده در باال در انها مشاهده نمی شود‪ .‬به این‬ ‫افراد توصیه می شود که در صورت مشاهده حتی یکی از این عالئم‪،‬‬ ‫به صورت تلفنی و یا حضوری از مراکز خدمات درمانی سطح شهر‬ ‫و روستا ها خدمات اخذ کنند‪ .‬گروه دوم افرادی هستند که دارای‬ ‫تنگی نفس بوده و در سواالت پرسیده شده جهت مراقبت های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬مشخص میشود که این فرد در طی ‪ 14‬روز گذشته با‬ ‫فرد مشکوک به کرونا در خانه یا محل کار برخورد نزدیک یا تماس‬ ‫داشته است‪ .‬این افراد به عنوان گروه محتمل و مشکوک تحت نظر‬ ‫مراقبین سالمت قرار میگیرند‪ .‬گروه سوم افراد مبتال هستند عالوه‬ ‫بر دارا بودن عالئم فوق الذکر‪ ،‬در عکس های رادیولوژی و سی تی‬ ‫اسکن درگیری ریه های انها ثابت شده و حتی ازمایش های ژنتیکی‬ ‫و کشت ویروسی انها نیز مثبت میباشد؛ در این شرایط قطع می توان‬ ‫گفت که بیمار مبتال به کرونا ویروس میباشد‪ .‬اما شرایط پیشرفته‬ ‫تر بیماری در درصد کمی از افراد مشاهده می شود که با دیسترس‬ ‫شدید تنفسی مواجه می شوند تا حدی که تنفس طبیعی برای انها‬ ‫با مشکل مواجه می شود و حتماً در مراکز بیمارستانی باید به دستگاه‬ ‫های تهویه مکانیکی تنفسی متصل شوند و شامل مراقبت های ویژه‬ ‫باشند و در نهایت درصد کمی از این افراد متاسفانه فوت می کنند‪.‬‬ ‫بیشترین اسیب این بیماری بر چه افرادی وارد است‬ ‫و ایا میتوان تفاوتی بین سن و جنسیت افراد برای‬ ‫درگیری با این بیماری قائل شد؟‬ ‫با توجه به انجام بزرگ ترین پژوهش ها و تحقیقات صاحب نظران‬ ‫کل دنیا در مورد این ویروس‪ ،‬به نظر من این ویروس بطور کامل‬ ‫شناخته شده نمیباشد و شاید دلیل اینکه کنترل این بیماری سخت‬ ‫میباشد‪ ،‬این است که رفتار این دیروز تا به حال شناخته نشده است‪.‬‬ ‫بنابراین به طور قطعی نمی توان گفت که این ویروس گروه خاصی را‬ ‫از نظر علمی و به زبان ساده و گویا میتوان گفت که مکانیسم انتقال‬ ‫ویروس بسیار مهم است‪ .‬بیشترین راه انتقال این ویروس‪ ،‬از راه‬ ‫تماس مستقیم و سطوح الوده می باشد‪ .‬همچنین قطراتی که از‬ ‫بزاق افراد الوده به این ویروس منتشر می شود می تواند یکی از‬ ‫راه های انتقال این ویروس باشد‪ .‬با توجه به سنگینی این ویروس‪،‬‬ ‫می تواند چند ساعت تا چند روز بر روی سطوح مختلف زنده بماند‪.‬‬ ‫در شرایط فریزری نیز این ویروس تا چندین روز زنده میماند‪ .‬عمر‬ ‫ماندگاری این ویروس در سطوح الومینیومی و استیل باالتر است‪.‬‬ ‫عمر کرونا ویروس بر روی لباس های پارچه ای ‪ ۳‬تا ‪ 24‬ساعت می‬ ‫باشد‪ .‬قطعاً تنها راه ایمن و بی دردسر جلوگیری از ویروس ماندن در‬ ‫خانه جلوگیری از شرکت در تجمعات و قرار گرفتن در مکان های‬ ‫پر ازدحام و شلوغ می باشد‪ .‬ماندن در خانه مبنی بر ایمن بودن ما‬ ‫نیست‪ ،‬اما میزان الودگی که در مکان های عمومی به صورت بسیار‬ ‫زیاد دیده می شود‪ ،‬در محیط خانه کمتر است‪ .‬انچه که حائز اهمیت‬ ‫است اوالً این است که مهمترین راه انتقال این بیماری از طریق‬ ‫دست های الوده می باشد‪ .‬مخصوصاً اگر دست با سطوح یا جاهایی‬ ‫تماس پیدا کند قطرات بزاق افراد الوده به این ویروس بر روی ان‬ ‫سطوح موجود باشد‪ .‬بهترین راه جلوگیری از ابتال‪ ،‬شستشوی مکرر و‬ ‫صحیح دست ها با اب و صابون حداقل به مدت‪ 20‬ثانیه روزانه ‪ 10‬تا‬ ‫‪ 20‬بار می باشد‪ .‬ثانیا رعایت فاصله حداقل دو متری جهت جلوگیری‬ ‫از انتقال قطرات حاصل از سرفه و عطسه افراد میباشد‪ .‬مورد سوم‬ ‫جلوگیری از هرگونه تماس مستقیم با یکدیگر از قبیل روبوسی و در‬ ‫کنار هم نشستن میباشد‪ .‬در خانه نیز با ضد عفونی کردن بعضی از‬ ‫وسایل مانند سرویس های بهداشتی‪ ،‬شیر االت و تجهیزات مورد‬ ‫استفاده در اشپزخانه میتوان از انتشار احتمالی ویروس جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫برخی از افراد با توجه به شغل خود و حتی برای خرید‬ ‫مایحتاج زندگی روزمره باالجبار از خانه خارج میشوند‪.‬‬ ‫توصیه شما برای این افراد جهت پیشگیری از ابتالی به‬ ‫کرونا ویروس چیست؟‬ ‫خوشبختانه در کل دنیا و نیز در کشور ما بسیاری از مکان های‬ ‫عمومی مانند پارک ها‪ ،‬مراکز خرید جمعی‪ ،‬مجالس ترحیم و‬ ‫تجمعاتی مانند مدارس و دانشگاه ها تعطیل شده اند‪ .‬در دستورالعمل‬ ‫جدید منتشر شده توسط دولت نیز برخی از ادارات با یک سوم‬ ‫کارمندان در حال خدمت رسانی به مردم هستند و همچنین‬ ‫خوشبختانه اصناف و کسبه شهر نیز‪ ،‬به جز مشاغلی قبال اعالم شده‪،‬‬ ‫به طور کامل تا اطالع ثانوی تعطیل می باشند‪ .‬قطعاً این حجم از‬ ‫ضرر اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و خدماتی به خاطر حفظ سالمتی تمام‬ ‫افراد جامعه است‪ .‬قطعاً این مدت چند روزه می تواند فرصت مناسبی‬ ‫جهت انجام کارهای نیمه تمام و همچنین بودن در کنار افراد خانه‬ ‫باشد‪ .‬یکی از مشکالتی که در طی پاندمی این بیماری با ان مواجه‬ ‫هستیم تداخل ان با تعطیالت عید نوروز می باشد‪ .‬قطعاً از قدیم‬ ‫االیام فرهنگ دید و بازدید از بزرگان یکی از سنت های‬ ‫ما می باشد و این امر باعث جهش بزرگی در امر ابتال‬ ‫و شیوع افراد جدید به این بیماری شد‪ .‬تقاضای کادر‬ ‫بهداشتی و درمانی از اصناف و کسبه که در این مدت‬ ‫همکاری بسیار زیادی با ما داشته اند این است که حتی‬ ‫بعد از بازگشایی واحدهای صنفی خود حتماً موارد‬ ‫بهداشتی و پیشگیری از ابتال به این بیماری را رعایت‬ ‫فرمایند‪ .‬تمامی واحدهای صنفی ضروری‪ ،‬کارخانجات‪،‬‬ ‫ادارات و کارگاه های تولیدی که در طی این مدت جهت‬ ‫رفاه حال همشهریان مجبورا در حال فعالیت هستند‪،‬‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی و ایمنی جهت پیشگیری‬ ‫از شیوع کرونا ویروس دریافت کرده اند و اموزش های‬ ‫الزم در اختیار انها قرار گرفته است‪ .‬فاصله بین کارکنان‬ ‫و همچنین ضدعفونی این ادارات و کارخانجات نیز مرتباً‬ ‫توسط بازرسان بهداشتی پایش می شود‪ .‬به افرادی که‬ ‫جهت تامین مایحتاج زندگی روزمره از خانه خود خارج‬ ‫می شوند توصیه می شود که این کار را به صورت روزانه‬ ‫انجام ندهند‪ .‬همچنین استفاده از ماسک و دستکش برای‬ ‫این افراد ضروری است به شرطی که بعد از بازگشت به‬ ‫خانه‪ ،‬این ماسک و دستکش مصرف شده را با رعایت‬ ‫موازین بهداشتی دفع کند‪ .‬فعالیت های روزمره با رعایت‬ ‫موازین بهداشتی قابل انجام می باشد‪ .‬لباس افرادی که‬ ‫وارد خانه می شوند باید به صورت جداگانه و مستمرا‬ ‫شستشو داده شود‪ ،‬وسایل و مواد غذایی خریداری شده‬ ‫که وارد خانه می شوند باید به طور جدی ضدعفونی‬ ‫شوند و تا می توانیم باید جلوی ورود کرونا ویروس به‬ ‫محل زندگی خود را بگیریم‪.‬‬ ‫روند درمان این بیماری به چه صورت است؟‬ ‫خوشبختانه تا به امروز در شهرستان مراغه روند درمان و‬ ‫تجهیزات بیمارستانی و همچنین پاسخگویی بیمارستان‬ ‫ها به بیماران کرونایی شامل هیچ مشکلی نبوده است‪ .‬و‬ ‫تالشی که مسئولین بیمارستانی و کادر درمان در حال‬ ‫انجام می باشند بسیار ستودنی است‪ .‬بیمارستان ها‬ ‫بزرگترین منبع الودگی این ویروس هستند و می توان‬ ‫گفت که ‪ 40‬درصد افراد مبتال در بیمارستان ها الوده به‬ ‫این بیماری شده اند‪ .‬پس در جهت اینکه افراد سالم و‬ ‫مشکوک با مراجعه به بیمارستان ها مبتال به این بیماری‬ ‫نشوند و همچنین بار سنگینی از روی دوش بیمارستان ها‬ ‫و اورژانس شهرستان برداشته شود‪ ،‬سعی بر این است‬ ‫که افراد کمتر به بیمارستانها مراجعه کنند؛ در سطح‬ ‫شهرستان مراغه و مناطق روستایی‪ 25 ،‬مرکز بهداشتی‬ ‫و درمانی و پایگاه سالمت و همچنین بیش از ‪100‬خانه‬ ‫بهداشتی در روستاها که هر کدام از انها مجهز به‬ ‫پزشکان‪ ،‬بهورزان و مراقبین سالمت هستند‪ ،‬و همچنین‬ ‫مطبهای خصوصی پزشکان در سطح شهرستان مشغول‬ ‫به فعالیت هستند‪ .‬به همشهریان عزیز توصیه می شود‬ ‫که در خانه بماند‪ ،‬و در صورتی که یکی از عالئم گفته‬ ‫شده در انها بروز پیدا کرد با مراجعه یکی از این مراکز‬ ‫و مشاوره گرفتن از انها باعث جلوگیری از ایجاد ازدحام‬ ‫در تنها بیمارستان پاسخگو به بیماران کرونایی‪ ،‬یعنی‬ ‫بیمارستان امیرالمومنین شوند‪ .‬در صورت داشتن هر‬ ‫گونه عالیمی‪ ،‬این عالمت در پرونده سالمت فرد ثبت‬ ‫شده و مراقب سالمت مربوطه به طور مستمر روزانه ان‬ ‫را پیگیری خواهد کرد‪ .‬در نهایت بعضی از افراد با توجه‬ ‫به شدت بیماری باید به بیمارستان ارجاع داده شود‪ .‬پس‬ ‫از بستری شدن با درمانهای ‪ ۲‬الی ‪ ۴‬دارویی‪ ،‬روند درمان‬ ‫تا سالمتی فرد ادامه می یابد‪ .‬خوشبختانه در حال حاضر‬ ‫هیچ کمبودی از لحاظ داروهای‬ ‫درمانی در سطح شهرستان وجود‬ ‫ندارد‪ .‬یکسری درمانهای سرپایی‬ ‫نیز در مراکز درمانی سطح شهری‬ ‫و همچنین بیمارستان به بیماران‬ ‫مبتال ارائه می شود؛ در این صورت‬ ‫نیز درمان ها توسط پزشک شروع‬ ‫شده و بیمار در خانه این درمان‬ ‫ها را ادامه می دهد و توسط مراقب‬ ‫سالمت پیگیری می شود‪ .‬افرادی که‬ ‫به هر نحوی از بیمارستان خارج می‬ ‫شوند‪ ،‬بیمارانی که با حال عمومی‬ ‫خوب از بستری مرخص می شوند‬ ‫و حتی افرادی که مشکوک در نظر‬ ‫گرفته می شوند باید به مدت‪14‬روز‬ ‫ایزوله شوند‪ .‬فرایند ایزوله به این‬ ‫معنی است که فرد نباید هیچ‬ ‫گونه تماس مستقیمی با بقیه افراد‬ ‫خانواده داشته باشد تا بیماری به‬ ‫بقیه افراد خانواده انتقال داده نشود‪.‬‬ ‫ترجیحاً استفاده از یک اتاق مستقل‬ ‫که دارای تهویه مناسب باشد کافی‬ ‫است‪ 14 ،‬روزه می تواند تمامی‬ ‫فعالیت های روزانه خود را انجام‬ ‫دهد و هیچ ممنوعیتی از لحاظ‬ ‫تغذیه ای بر این فرد وارد نیست‪.‬‬ ‫استفاده از فضاهای مشترک مانند‬ ‫سرویس بهداشتی و حمام در بین‬ ‫فرد مبتال یا مشکوک و سایر افراد‬ ‫خانواده می تواند مشکل ساز باشد‪،‬‬ ‫برای رفع این مشکل نیز میتوان پس‬ ‫از استفاده فرد بیمار از این مکان ها‪،‬‬ ‫انها را به طور کامل ضدعفونی کرد از‬ ‫انها استفاده نمود استفاده از ماسک‬ ‫و دستکش در طول مدت ‪ 14‬روزه‬ ‫ایزوله برای فرد بیمار واجب و‬ ‫ضروری می باشد‪ .‬همچنین استفاده‬ ‫از ظروف جداگانه برای تغذیه بیمار‬ ‫الزامی است‪ .‬یک نکته بسیار مهم که‬ ‫حائز اهمیت است این می باشد که‬ ‫همشهریان در صورت دیدن اولین‬ ‫عالئم فورا به پزشک مراجعه کرده‬ ‫و از درمان سرپایی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫با پشت گوش انداختن این موضوع‬ ‫بیماری شدت پیدا کرده و هم برای‬ ‫مریض و هم برای کادر درمان‬ ‫مشکل ایجاد میشود‪.‬‬ ‫ایا این بیماری بعد از درمان‬ ‫اثراتی از خود بر بدن فرد‬ ‫بیمار جای میگذارد؟ و ایا‬ ‫امکان دارد که بیمار پس از‬ ‫بهبودی کامل مجددا به این‬ ‫بیماری مبتال شود؟‬ ‫در مورد ابتالی دوباره افراد بهبود‬ ‫یافته به این ویروس و این بیماری‬ ‫مطالعات زیادی در جهان انجام‬ ‫شده و در حال انجام است و پاسخ‬ ‫تنها راه پیشگیری از‬ ‫شیوع ویروس کرونا‬ ‫ماندن در خانه است و‬ ‫بی توجهی یک فرد به‬ ‫این توصیه ها می تواند‬ ‫سالمت سایر اعضای‬ ‫جامعه را تهدید کند‪.‬‬ ‫خوشبختانه تا به امروز‬ ‫در شهرستان مراغه‬ ‫روند درمان و تجهیزات‬ ‫بیمارستانیوهمچنین‬ ‫پاسخگوییبیمارستانها‬ ‫به بیماران کرونایی شامل‬ ‫هیچ مشکلی نبوده است‪.‬‬ ‫و تالشی که مسئولین‬ ‫بیمارستانی و کادر درمان‬ ‫در حال انجام می باشند‬ ‫بسیار ستودنی است‪.‬‬ ‫بیمارستان ها بزرگترین‬ ‫منبع الودگی این ویروس‬ ‫هستند و می توان گفت‬ ‫که ‪ 40‬درصد افراد مبتال‬ ‫در بیمارستان ها الوده‬ ‫به این بیماری شده اند‪.‬‬ ‫پس در جهت اینکه افراد‬ ‫سالم و مشکوک با مراجعه‬ ‫به بیمارستان ها مبتال‬ ‫به این بیماری نشوند و‬ ‫همچنین بار سنگینی از‬ ‫روی دوش بیمارستان ها‬ ‫و اورژانس شهرستان‬ ‫برداشته شود‪ ،‬سعی بر‬ ‫این است که افراد کمتر‬ ‫بهبیمارستانهامراجعه‬ ‫کنند؛ در سطح شهرستان‬ ‫مراغه و مناطق روستایی‪،‬‬ ‫‪ 25‬مرکز بهداشتی و‬ ‫درمانی و پایگاه سالمت و‬ ‫همچنین بیش از ‪100‬خانه‬ ‫بهداشتی در روستاها که‬ ‫هر کدام از انها مجهز‬ ‫به پزشکان‪ ،‬بهورزان و‬ ‫مراقبین سالمت هستند‪،‬‬ ‫و همچنین مطبهای‬ ‫خصوصی پزشکان در‬ ‫سطح شهرستان مشغول‬ ‫به فعالیت هستند‪.‬‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪3 1399‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫مطالعات انجام شده در این موضوع مثبت است‪ .‬یعنی این ویروس‬ ‫پس از بهبودی کامل نیز می تواند دوباره فرد را مبتال کند ولی تعداد‬ ‫این افراد بسیار کم است‪ .‬مورد دوم اینکه داروهای مورد استفاده در‬ ‫این بیماری نیز مانند سایر داروها دارای عوارض عمومی و عوارض‬ ‫جانبی هستند و این اثرات می تواند تحت نظر یک سری از ازمایش‬ ‫ها و معاینات بالینی پیگیری شود‪ .‬ولی اکثر مواردی که بهبود یافته‬ ‫اند و از بیمارستان ها خارج شده اند در کوتاه مدت فاقد عوارض‬ ‫میباشند‪.‬‬ ‫ترسی که بعضا در فضای مجازی از این بیماری در حال‬ ‫پخش میباشد به نظر شما از دیدگاه پزشکی منطقی‬ ‫است یا خیر؟‬ ‫ابتدا باید از برخی از اصحاب رسانه تشکر کنم که در خبر رسانی و‬ ‫اطالع رسانی به عموم افراد جامعه از هیچ فرصتی دریغ نکرده اند و‬ ‫پل ارتباطی صحیحی بین مسئولین و مردم فهیم مراغه بوده اند‪ .‬ولی‬ ‫از برخی از افراد به عنوان یک شهروند ساده گالیه مندم؛ چرا که با‬ ‫انتشار اخبار های غیر علمی و غیر مستند در فضای مجازی باعث‬ ‫تشویش اذهان عمومی گردیده اند‪ .‬به نظر من انتشار اخبار موثق‬ ‫از افراد علمی جامعه بسیار با ارزش می باشد‪ ،‬فلذا پخش امارهای‬ ‫غیر مستند اخبار بدون پایه علمی باعث ایجاد وحشت می گردد‬ ‫و اخیرا ً نیز پلیس فتا به شدت با این افراد به عنوان فرد خاطی و‬ ‫مجرم برخورد می کند‪ .‬برای مقابله با این بیماری باید همه ما مردم‬ ‫عادت کنیم تا سبک زندگی خود را تغییر دهیم به نحوی که این‬ ‫ویروس نتواند به ما اسیب بزند‪ ،‬وگرنه این ویروس گریبانگیر تمامی‬ ‫افراد جامعه خواهد بود‪ .‬از دیدگاه بنده این ویروس یک اخطار برای‬ ‫بشر می باشد تا غرور و تکبر استفاده از تکنولوژی ما را از معنویات‬ ‫و خداوند متعال غافل نکند و این تلنگری برای جامعه بشریت می‬ ‫باشد‪ .‬همه مردم جهان فارغ از هر دین و هر مذهبی‪ ،‬و جدای از‬ ‫ثروت و فقر درگیر یک ذره بسیار ریز و نادیدنی هستند‪ .‬خواهشی‬ ‫که بنده از عموم مردم جامعه دارم این است که بدون هیچ ترسی‬ ‫و بدون هیچ تاثیری از مطالب بی اساس و غیر علمی گفته شده در‬ ‫بعضی از کانال های فضای مجازی‪ ،‬با مشاهده هر کدام از عالئم ذکر‬ ‫شده به پزشک مراجعه کرده و یا به صورت تلفنی اخذ مشاوره کنند‪.‬‬ ‫کادر بهداشتی و درمانی پا به پای افراد جامعه و واقعاً به صورت شبانه‬ ‫روزی پیگیر سالمتی همشهریان عزیز می باشند و قطعاً کنترل‬ ‫و ریشه کنی این بیماری به جز مشارکت تمام مردم امکان پذیر‬ ‫نمی باشد‪ .‬مشارکت مردم صرفاً از طریق تغییر سبک زندگی می‬ ‫باشد‪ .‬بنابر این هیچ وحشتی از این بیماری جایز نیست و فردی که‬ ‫به صورت داوطلبانه با مراجعه به پزشک و گفتن عالئم خود باعث‬ ‫جلوگیری بیماری و انتقال ان به سایر افراد خانواده شود خدمت‬ ‫بزرگ به خانواده خود و جامعه و در مرحله بعدی خدمت بزرگتری‬ ‫به کادر پزشکی و کادر درمانی کشور کرده است‪.‬‬ ‫چه فعالیت هایی در سطح شهر مراغه‪ ،‬چه توسط کادر‬ ‫بهداشتی و گروه های جهادی در جهت پیشگیری از‬ ‫شیوع بیماری و چه توسط کادر درمانی در جهت درمان‬ ‫این بیماری صورت گرفته است؟‬ ‫برای کنترل این بیماری در سطح جهان همه دنیا بر این باور رسیده اند‬ ‫کنترل این بیماری و درمان ان بر روی تخت بیمارستان انجام نمی‬ ‫گیرد‪ ،‬چون اگر ما بتوانیم جلوی شروع این بیماری را بگیریم توانسته‬ ‫ایم تعداد افراد مریض و خدمت گیرنده از کادر درمان را کاهش‬ ‫دهیم‪ .‬دلیل این باور این است که تعداد تخت های بیمارستانی و‬ ‫همچنین تعداد کادر درمانی در هر شهری محدود می باشد اگر‬ ‫سرعت شروع بیماری با این روند پیش برود به هیچ عنوان تخت های‬ ‫بیمارستانی در کل جهان پاسخگوی تعداد بیماران نخواهد بود‪ .‬همان‬ ‫کاری که امروزه در کشور اسپانیا صورت گرفته و دولت اسپانیا پس‬ ‫از پر شدن تمام ظرفیت اتاق ها و سالن های بیمارستانی خود‪ ،‬اجبارا ً‬ ‫بیماران اسپانیایی را به المان می فرستد؛ ولی اگر بر فرض مثال‬ ‫تخت های بیمارستانی کشور المان نیز به اتمام برسد چه وضعیتی‬ ‫‪4‬‬ ‫سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫پیش خواهد امد؟ در شهرستان مراغه بیمارستان امیرالمومنین با‬ ‫ظرفیت ‪ 200‬تخت بیمارستانی برای خدمت به بیماران کرونایی‬ ‫اماده شده است ولی اگر تعداد بیماران به بیش از ‪ 200‬نفر برسد‬ ‫نه کادر درمان و نه تعداد تخت ها پاسخگوی این افراد نخواهد بود‪.‬‬ ‫بنابراین باید به فکر کنترل بیماری و جلوگیری از شیوع بیماری در‬ ‫تمام نقاط شهر باشیم‪ .‬تمامی مردم عزیز شهر مراغه باید پا به پای‬ ‫مسئوالن و مراقبین سالمت پیش ایند تا جلوی فاجعه بزرگ گرفته‬ ‫شود وگرنه حتی با اضافه کردن هزاران تخت بیمارستانی نیز نمی‬ ‫توان پاسخگویی این حجم از بیماران شد و این ویروس نیز به این‬ ‫سادگی دست از سر ما بر نخواهد داشت‪ .‬در شهرستان مراغه نیز‬ ‫همزمان با کل کشور یکی از اقداماتی که در حوزه بهداشت انجام‬ ‫شد بحث غربالگری بود‪ .‬از بیست و چهارم اسفند ماه سال‪ 1398‬با‬ ‫بلوک بندی و تعیین تیم های مراقبتی این طرح بزرگ سطح شهر‬ ‫اغاز گردید‪ ،‬تا به این تاریخ از جمعیت ‪ ۲۶۲‬هزار نفری شهرستان‪،‬‬ ‫تعداد‪ 235417‬نفر در قالب حدود ‪۶۶‬هزار خانوار بصورت حضوری و‬ ‫یا تلفنی غربالگری و پایش شده اند‪ .‬برحسب این امار در کل حدود‬ ‫‪ 90‬درصد مردم شهرستان به تفکیک ‪ 100‬درصد مردم روستایی و‬ ‫‪ 75‬درصد مردم ساکن شهر غربالگری شده اند و توسط بهورزان و‬ ‫مراقبین سالمت این امار در حال افزایش است‪ .‬از این تعداد حدود‬ ‫‪ 3813‬نفر فرد مشکوک به کروناویروس مشخص گردیده و توصیه‬ ‫شده است که این افراد در خانه به استراحت مشغول شوند و از‬ ‫حضور در تجمعات و اماکن عمومی خودداری کنند و همچنین به‬ ‫مدت ‪ 14‬روز پیگیری سالمت این افراد انجام گرفته و خواهد گرفت‪.‬‬ ‫با این اقدام جلوی بستری ‪ 3813‬نفر در بیمارستان گرفته شد‪ .‬از‬ ‫این تعداد ‪ 310‬نفر در مرکز ‪ 16‬ساعته مربوط به معاونت بهداشتی‬ ‫دانشکده علوم پزشکی مراغه خدمت گرفتند‪ .‬از این تعداد نیز ‪27‬نفر‬ ‫جهت دریافت خدمات پیشرفته تر مانند تست های ازمایشگاهی و‬ ‫عکس برداری و سی تی اسکن به بیمارستان امیرالمومنین ارجاع‬ ‫داده شده اند فقط پنج نفر از این افراد در بیمارستان بستری شده اند‪.‬‬ ‫اقدام بعدی توسط معاونت بهداشتی صورت پذیرفته است مراجعه‬ ‫به خانه تک تک افراد بیمار جهت غربالگری سایر افراد خانواده‪،‬‬ ‫ارائه اموزش های الزم جهت مراقبت های چهارده روزه در خانه‬ ‫و همچنین گندزدایی و ضدعفونی کردن خانه فرد بیمار بوده است‪.‬‬ ‫خواهشی که از مردم فهیم شهرستان مراغه دارم این است که در‬ ‫صورت تماس مراقبین سالمت یا مراجعه حضوری انها به خانه‬ ‫افراد نهایت همکاری با این عزیزان زحمت کش را داشته باشند‬ ‫شماره تلفن ‪ 3040‬تنها شماره ای است که مراقبین سالمت شهری‬ ‫و بهورزان روستایی شهرستان مراغه با افراد تحت مراقبت ارتباط‬ ‫برقرار می کنند‪ .‬همچنین از عموم مردم شریف مراغه استدعا دارم‬ ‫با مراجعه به سامانه خود اظهاری وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی به نشانی ‪ salamat.gov.ir‬هم در این راه به ما کمک کنند‬ ‫و هم اینکه از سالمت خود مطمئن شوند‪ ،‬همچنین مراقب سالمت‬ ‫میتواند از وضعیت افراد بلوک خود مطمئن شود؛ همچنین خدای‬ ‫نکرده در صورت بیماری نیز مراقبین سالمت قطعا تا ‪ 24‬ساعت‬ ‫اینده پیگیر وضعیت فرد خواهند شد‪ .‬همچنین در این راستا و در‬ ‫راستای اقدامات شهری در جهت پیشگیری‪ ،‬ارگانهای مختلف مانند‬ ‫فرمانداری‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه پاسداران و بسیجیان شهرستان‪ ،‬شهرداری‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬دادستانی محترم شهر و تیم های جهادی و مردمی‬ ‫کمک بزرگی در بحث های غربالگری و سمپاشی و ضدعفونی کردن‬ ‫سطح معابر شهرستان به زحمتکشان حوزه بهداشتی کرده اند‪ .‬در‬ ‫مناطق روستایی نیز دهیاری ها‪ ،‬بخشدار های محترم‪ ،‬و شوراها‬ ‫اقدامات تحسین برانگیزی انجام داده اند‪ .‬همچنین طرحی که اخیرا ً‬ ‫به نام فاصله گذاری اجتماعی در کل کشور در حال انجام می باشد‬ ‫به این معنی نیست که مردم به صورت اجتماعی از همدیگر فاصله‬ ‫بگیرند؛ بلکه با همدلی اجتماعی و فکری و فاصله گرفتن فیزیکی از‬ ‫یکدیگر به فکر سالمت تمام جامعه باشند می باشد‪.‬‬ ‫با اتحاد و همدلی و گوش دادن پیام های بهداشتی و رعایت کردن‬ ‫بهداشت فردی میتوان کرونا را قبل از کشورهای دیگر شکست داد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه خیرین بزرگوار از ابتدای شیوع این‬ ‫بیماری و ظهور ان در شهر مراغه اقدامات بسیار بزرگی‬ ‫انجام داده اند‪ ،‬چه کمبودهایی در میان کادر درمانی و‬ ‫بهداشتی شهرستان وجود دارد تا شاید از این طریق به‬ ‫سمع و نظر انها برسد؟‬ ‫واقعاً جا دارد که صمیمانه از خیرین بزرگوار و افرادی که در این راه‬ ‫پا به پای کادر درمانی و بهداشتی شهرستان حرکت می کنند و به‬ ‫فکر این عزیزان هستند تشکر کرد بسیاری از افراد کتاب صورت‬ ‫گمنام کمک های نقدی و غیر نقدی خود را در اختیار خادمان‬ ‫پزشکی و سالمت جامعه قرار دادند و این حرکت بزرگ نشانگر‬ ‫این است که علی رغم بسیاری از مشکالت اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫معیشتی انسانهای بزرگواری وجود دارند که در روزهای سخت در‬ ‫کنار سیستم بهداشتی و درمانی هستند‪ .‬جا دارد تشکر ویژه ای کنم‬ ‫از مراغه ای هایی که چه مقیم مراغه هستند و چه در مراغه زندگی‬ ‫نمیکنند ولی قلبشان برای شهرشان می تپد و تعصب مراغه را به‬ ‫دوش می کشند‪ .‬شرافت‪ ،‬بزرگ منشی و فهم این افراد برای همگان‬ ‫ثابت شده است‪ .‬بنده به عنوان عضو کوچکی از نظام سالمت که در‬ ‫حال خدمت به این نظام بزرگ میباشم باید این نکته را ذکر کنم‬ ‫که ما همواره به کمک های خیرین بزرگوار نیازمندیم و علت ان این‬ ‫است که در شرایط بد اقتصادی و تحریم های ظالمانه‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کاالهای پزشکی پیدا نمیشوند‪ .‬در مقابل این افراد‪ ،‬جا دارد احساس‬ ‫نفرت خود را از محتکر های کاالهای پزشکی در این روزهای سخت‬ ‫کشور و در این شرایط بحرانی اعالم کنم؛ چرا که این افراد نیز دست‬ ‫کمی از تحریم کنندگان نظام جمهوری اسالمی ایران ندارند‪ .‬در‬ ‫اخر باید عرض کنم که در دانشکده علوم پزشکی‪ ،‬مراکز بهداشتی و‬ ‫سالمت و همچنین بیمارستان های شهرستان نیاز مبرمی به برخی‬ ‫وسایل حفاظتی جهت حفاظت از جان عزیزان زحمتکش حوزه‬ ‫سالمت احساس می شود و از خیرین محترم خواهشمندیم ما را‬ ‫از کمک های خود غافل نکنید و این امکان برای خیرین بزرگوار‬ ‫مهیا است تجهیزات اهدایی خود را تا لحظه اخر و رسیدن به دست‬ ‫زحمتکشان نیازمند حوزه بهداشت و سالمت ردیابی کنند‪.‬‬ ‫سخن اخر؟!‬ ‫کادر بهداشتی و درمانی کشور و همچنین شهرستان مراغه به طور‬ ‫جدی از روز اول وارد عمل شده و با تمام توان و در هر شرایطی در‬ ‫حال انجام وظیفه است‪ .‬در این میان خواهشاً با وارد کردن هجمه‬ ‫های ناعادالنه تصویر خدمت صادقانه انها را مخدوش نکنیم و به‬ ‫جای کمک کردن به انها باعث رنجش خاطر انها نشویم‪ .‬همانگونه‬ ‫که از اول کار پا به پای مردم شریف مراغه امده ایم‪ ،‬تا اخر نیز ایستاده‬ ‫ایم و مطمئناً این ویروس را شکست خواهیم داد‪ .‬توصیه اول و اخر‬ ‫بنده به عنوان یکی از افراد حوزه سالمت این است که مهار و کنترل‬ ‫بیماری اتفاق نمی افتد مگر با رعایت سه اصل مهم که مطمئناً این‬ ‫سه اصل در شعور مردم به صورت نهفته وجود دارد‪ :‬اوالً تغییر سبک‬ ‫و روش زندگی جهت همزیستی با این ویروس میباشد که در حال‬ ‫حاضر بهترین روش و سبک زندگی‪ ،‬ماندن در خانه و رعایت موازین‬ ‫بهداشتی است‪ .‬ثانیا استرس های روانی وارد بر مردم ابتدا باید از‬ ‫طرف خود انها و سپس با همکاری مسئولین‪ ،‬اصحاب رسانه و و کادر‬ ‫درمانی کنترل شود‪ .‬ثالثا تا به امروز راه پر فراز و نشیب و مقابله با‬ ‫این ویروس را امده ایم و ما ادعا نداریم که فاقد اشکال و ایراد هستیم‬ ‫و از تمامی مسئولین شهری تقاضا داریم با کادر بهداشتی و درمانی‬ ‫شهرستان نهایت همکاری را انجام دهند تا کادر درمانی خسته نشود‬ ‫چون فقط در این صورت است که می توانیم به یک شرایط پایدار و‬ ‫عقب نشینی ویروسی برسیم‪ .‬همچنین باید این نکته را هم به خدمت‬ ‫همشهریان برسانم که هیچ داروی قطعی و هیچ واکسنی برای این‬ ‫بیماری تا به امروز کشف نشده است‪ .‬این ویروس از مواد ضدعفونی‬ ‫کننده مانند اب و صابون و الکل و همچنین از سبک زندگی و رفتار‬ ‫صحیح مردم گریزان است‪.‬‬ ‫پس چه بهتر که هرکسی مراقب سالمتی خود و اطرافیان خود باشد‬ ‫تا به امید خدا بتوانیم بر این ویروس پیروز شویم‪.‬‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪5 1399‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫در مقابل ویروس کرونا ‪ A‬اسیب پذیری بیشتر گروه خونی‬ ‫لیلی عطار حسینی‬ ‫کارشناس ارشد ژنتیک‬ ‫محققان چینی نمونه های خون پیش از ‪٢١٠٠‬بیمار الوده ب ِه کرونا‬ ‫ویروس جدید را از دو شهر ووهان وشنزن چین جمع اوری کردند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که ای دو شهر‪ ،‬بیشترین امار در رابطه با همه‬ ‫گیری ‪ COVID-19‬را دارا می باشند‪.‬‬ ‫محققان پس از مقایسه ی گروه های خونی با جوامع سالم‪ ،‬متوجه‬ ‫شدند افراد دارای گروه خونی ‪ A‬بیشتر مستعد ابتال به عفونت بوده‬ ‫ومیزان مرگ و میر باالتری نسبت به سایر گروه های خونی دارند‪،‬‬ ‫در مقابل‪ ،‬درافراد دارای گروه خونی ‪ ،O‬احتمال ابتالی کمتری ب ِه‬ ‫این بیماری وجود دارد و در صورت بروز نیز احتمال پیشرفت این‬ ‫بیماری تا مراحل شدید و بحرانی‪ ،‬به حدی که منجر ب ِه کشته‬ ‫شدن ان هاشود در مقایسه با سایر گروه های خونی غیر‪ O‬کمتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫این یافته ها در مورد همه ی جنسیت ها و گروه های سنی صدق‬ ‫می کنند‪ .‬اگرچه این نتایج‪ ،‬مقدماتی هستند؛ اما تحقیقات بیشتری‬ ‫را تضمین می کنند و با توجه ب ِه بحران فعلی که اکنون تجربه‬ ‫میکنیم‪ ،‬ممکن است پیامدهای بالینی مهمی داشته باشند‪.‬‬ ‫یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دکتر ونگ ژینگ هوان (‪Dr‬‬ ‫‪ )Wang Xinghuan‬بهمراه یک مرکز پزشکی مبتنی بر‬ ‫شواهد و کاربردی سازی علوم پزشکی در بیمارستان ژونگ نان‬ ‫دانشگاه ووهان و دکتر جیاو ژائو (‪ )Dr. Jiao Zhao‬از دانشکده‬ ‫پزشکی دانشگاه علوم و تکنولوژی شنژن اذعان میدارد‪“ :‬افرادی‬ ‫با گروه خونی ‪ ،A‬نیاز به سیستم ایمنی قوی برای مقابله با ابتال‬ ‫دارند‪”.‬‬ ‫دکتر وانگ همچنین‪ ،‬ادعا میکند ‪“ :‬بیماران مبتال به ویروس‬ ‫یافته جدید دانشمندان‪:‬‬ ‫کرونا؛ بیماری بدون عالئم‬ ‫لیلی عطار حسینی‬ ‫کارشناس ارشد ژنتیک‬ ‫مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری (‪)CDC‬‬ ‫هشدار داد که ‪ ۲۵‬درصد از افراد الوده به کروناویروس‬ ‫جدید ممکن است عالئم بیماری را نشان ندهند؛ اماری‬ ‫بسیار جالب توجه که تالش ها را برای پیش بینی روند‬ ‫بیماری همه گیر و راهکارهای کاهش میزان انتشار ان‬ ‫پیچیده می کند‪ .‬بطور ویژه‪ ،‬سطح باالی موارد فاقد‬ ‫عالئم‪ ،‬مرکز ‪ CDC‬را مجبور می کند که دستورالعمل‬ ‫هایی با عنوان “چه کسانی باید از ماسک استفاده کنند”‬ ‫را در نظر بگیرد‪.‬‬ ‫این مرکز بارها گفته است که شهروندان عادی نیازی‬ ‫به استفاده از ماسک ندارند مگر اینکه احساس بیماری‬ ‫کنند‪ .‬اما با توجه به داده های جدید در مورد افرادی‬ ‫که ممکن است بدون اینکه احساس بیماری کنند الوده‬ ‫شده باشند و یا اینکه ویروس را برای چند روز بدون‬ ‫احساس بیماری منتقل می کنند‪ ،‬چنین راهنمایی هایی‬ ‫دوباره مورد نقد و بررسی قرار گرفته است‪ .‬محققان دقیقاً‬ ‫نمی دانند چه تعداد از افراد بدون احساس بیماری به‬ ‫این ویروس الوده شده اند‪ ،‬یا اینکه برخی از انها در‬ ‫مرحله پیش از بروز عالئم بیماری هستند‪ .‬اما از انجا که‬ ‫کروناویروس جدید در ماه دسامبر ظاهر شد‪ ،‬محققان‬ ‫حکایات نگران کننده ای از افراد به ظاهر سالم را که‬ ‫بطور نااگاهانه دست به انتقال بیماری زده اند را مشاهده‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ‪“ ،‬بیمار ‪ ”Z‬یک مرد ‪ ۲۶‬ساله در‬ ‫گوانگدونگ چین‪ ،‬صرفا در نزدیکی یک مسافر ووهان‬ ‫که در ماه فوریه الوده به کرونا ویروس شده بود‪ ،‬قرار‬ ‫گرفت‪ .‬اما او حتی بعد از روز هفتم‪ ،‬دهم یا حتی یازدهم‬ ‫‪6‬‬ ‫سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫برخورد با مسافر ووهان نیز با هیچ اختالل مربوط به‬ ‫بیماری مواجه نشد‪ .‬با این حال ‪ ،‬تا روز هفتم‪ ،‬ویروس‬ ‫در بینی و گلو او رشد کرده بود‪ ،‬به همان اندازه که‬ ‫در کسانی که مریض می شوند‪ .‬بیمار ‪ Z‬ممکن است‬ ‫احساس خوبی داشته باشد‪ ،‬اما او به همین بیماری الوده‬ ‫شده است‪ .‬اکنون محققان می گویند افرادی مانند بیمار‬ ‫‪ Z‬دیگر صرفاً یک مثال نیستند‪ .‬به عنوان مثال ‪ ،‬طبق‬ ‫یک تحلیل‪ ،‬تقریباً ‪ ۱۸‬درصد از افراد الوده به ویروس در‬ ‫کشتی تفریحی ‪ Diamond Princess‬هرگز عالئمی‬ ‫مشاهده نکردند‪ .‬یک تیم تحقیقاتی در هنگ کنگ اعالم‬ ‫کرده است که ‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬درصد انتقال ها در چین قبل از‬ ‫بروز عالئم رخ داده است‪.‬‬ ‫سطح باالی شیوع پنهان و بدون عالمت‪ ،‬ممکن است‬ ‫بیانگر چرایی همه گیری (پاندمی) کروناویروس جدید‬ ‫باشد؛ همان کاری که ویروس های ‪ SARS‬و ‪MERS‬‬ ‫نتوانستند انجام دهند‪ .‬ویروس جدید به اسانی همانند‬ ‫انفوالنزا گسترش می یابد‪.‬‬ ‫متخصصان بیماری های عفونی دانشگاه مینه سوتا امریکا‬ ‫گفتند که با توجه به تحقیقات در حال انجام و در‬ ‫فاز توسعه اولیه بر روی هر واکسنی جهت جلوگیری‬ ‫از این بیماری‪ ،‬بهترین راه برای کاهش همه گیری‪،‬‬ ‫رعایت اصول “فاصله اجتماعی” است‪ .‬از انجایی که‬ ‫افراد ممکن است ویروس را حتی وقتی احساس خوبی‬ ‫دارند‪ ،‬به دیگران منتقل کنند‪ ،‬فقط ماندن افراد دارای‬ ‫عالئم بیماری در خانه اصال کافی نیست‪ .‬به همین دلیل‬ ‫است که بسیاری از کارشناسان‪ ،‬بر خالف توصیه های‬ ‫‪ 2-Sars-CoV‬با گروه خونی ‪ ،A‬نیاز به مراقبت هشیارانه و درمان‬ ‫تهاجمی داشته باشند‪”.‬‬ ‫خون در اصل از دو نوع سلول خونی (قرمز وسفید)‪ ،‬پالکت ها و‬ ‫مایعی به نام پالسما تشکیل شده است‪ .‬حدود نیمی ازخون (‪)%۴۵‬‬ ‫از سلول های خونی تشکیل شده است و ‪ %۵۵‬باقیمانده ان پالسما‬ ‫است‪ .‬روزانه میلیون ها سلول خونی در مغزاستخوان تولید می شود‪،‬‬ ‫ماد ه نرم اسفنجی که حفره های استخوانی را پر میکند‪.‬‬ ‫نوع گروه خونی فرد توسط نوعی پروتئین موجود درسطح‬ ‫گلبول های قرمز‪ ،‬به نام انتی ژن تعیین می شود‪ .‬اگر انتی ژن ‪A‬در‬ ‫سطح گلبول های قرمز وجود داشته باشد‪ ،‬فرد دارای گروه خونی‪A‬‬ ‫است‪ .‬درحالی که اگر انتی ژن ‪ B‬وجود داشته باشد‪ ،‬ب ِه این معنی‬ ‫است که گروه خونی فرد‪ B،‬است‪ .‬اگر هردوی انتی ژنهای ‪A‬و ‪B‬‬ ‫وجود داشته باشند گروه خونی فرد ‪ AB‬می باشد‪ .‬اگرهیچ یک از‬ ‫انتی ژن ها وجود نداشته باشند‪ ،‬گروه خونی فرد‪O،‬است‪.‬‬ ‫قومیت واجداد‪ ،‬انواع گوناگونی‬ ‫گروه خونی در جمعیت باتوجه ب ِه ّ‬ ‫دارد‪ .‬درایاالت متحده حدود ‪٪٤٥‬از جمعیت گروه خونی از نوع ‪O‬‬ ‫و ‪ ٪٤٠‬نیز ازنوع ‪A‬می باشند‪ .‬درووهان که مرکزیت همه گیری‬ ‫‪COVID -19‬است‪ ،‬حدود ‪ ٪٣٢‬از ‪١١‬میلیون ساکن شهر‪ ،‬دارای‬ ‫گروه خونی نوع ‪O‬و ‪ ٪٣٤‬دارای گروه خونی نوع ‪A‬هستند‪.‬‬ ‫در میان ‪١٧٧٥‬بیمار مبتال به ‪ COVID-19‬که دربیمارستان‬ ‫جینینتان ووهان تحت درمان قرار گرفته اند ‪ ٪۲۵٫۸‬دارای گروه‬ ‫خونی نوع ‪ O‬و‪ ٪۳۷٫۷‬دارای گروه خونی نوع ‪ A‬بودند‪ .‬الگوهای‬ ‫مشابه ‪ ABO‬در ‪ ٣٩٨‬بیمار دیگر در دو بیمارستان ووهان و شنژن‬ ‫نیز مشاهده شد‪.‬‬ ‫هنگامی که محققان نتایج این مطالعه را جمع اوری کردند‪ ،‬دریافتند‬ ‫که از ‪ ٢٠٦‬بیمار که به دلیل عوارض مربوط به ‪19-COVID‬‬ ‫جان خود را ازدست داده بودند‪ ٨٥ ،‬نفر از انها گروه خونی ‪A‬‬ ‫(‪٪41.26‬از مرگ های ثبت شده) و‪ ٥٢‬نفرازگروه خونی ‪ O‬بودند‬ ‫(حدود یک چهارم امار مرگ ومیر)‪ .‬امار تلفات افراد دارای گروه‬ ‫خونی ‪ A‬در مقایسه با افراد با گروه خونی ‪ %۶۳ ،O‬بیشتر بود‪.‬‬ ‫این نتایج اولیه است که در سرور اماده ی ‪ medRxiv‬منتشر شده‬ ‫و هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است‪ .‬واگرچه اندازه ی نمونه پیش‬ ‫از ‪ ٢٠٠٠‬نفر است‪ ،‬در حال حاضرازتعداد کل موارد تایید شده بالغ‬ ‫بر ‪ ٢٠٠٠٠٠‬نفر کاهش یافته است‪ .‬این مطالعه نیز کامال مبنی بر‬ ‫مشاهده بوده و هیچ مکانیسمی بین انتی ژن های خون و کرونا‬ ‫ویروس ایجاد نکرده است‪.‬‬ ‫اینکه ‪،2-SARS-Cov‬کرونا ویروس مسئول ‪،COVID19‬‬ ‫حساس به گروه خونی باشد نیز قطعا شوکه کننده نخواهد بود‪.‬‬ ‫شیوع سارس در سال ‪ ٢٠٠٣‬ناشی از ‪ ،1-SARS-coV‬یکی‬ ‫دیگر از گونه های کرونا ویروس نیز صفات مشابهی را به اشتراک‬ ‫گذاشت که افراد دارای گروه خونی ‪ ،O‬کمتر مستعد ابتال به این‬ ‫بیماری بودند ‪.‬‬ ‫مطالعه ی دیگری که در سال ‪٢٠٠٥‬منتشر شد که تشان داد انتی‬ ‫بادی ضد ‪ A‬باعث چسبیدگی سلول های بیان کننده ی پروتیین‬ ‫‪ SARS-CoV‬می شود‪.‬‬ ‫اگراین یافته ها توسط گروه های تحقیقاتی دیگر بررسی شود‪ ،‬ممکن‬ ‫است پیامد های بالینی مهمی بهراه داشته باشد‪ .‬افراد مبتالی دارای‬ ‫گروه خونی ‪ A‬ممکن است نیاز به مراقبت هوشیارانه تری داشته‬ ‫باشند‪ .‬همچنین کادر پزشکی نیز می توانند گروه خونی ‪ ABO‬را‬ ‫در برنامه ی غربالگری خود برای ‪2-SARS-CoV‬معرفی کنند‪.‬‬ ‫بنا بر این گفته‪ ،‬اگر گروه خونی شما ‪ A‬است‪ ،‬نباید بترسید‪ ،‬زیرا‬ ‫این بدین معنا نیست که شما حتما الوده خواهید شد‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬اگر گروه خونی شما ‪O‬باشد نیز ب ِه این معنی نیست که‬ ‫شما کامال در امان هستید‪ .‬همه ی ما باید از دستورالعمل های ارائه‬ ‫شده توسط سازمانی بهداشت جهانی پیروی کنیم‪ ،‬که عبارتست از‬ ‫اعمال فاصله در اچتماعات وشست وشوی جدی دست ها‪.‬‬ ‫‪ CDC‬و سازمان بهداشت جهانی‪ ،‬اکنون همه را ترغیب‬ ‫می کنند که از ماسک برای جلوگیری از شیوع ویروس‬ ‫از کسانی که ناقل هستند ولی خودشان اطالعی ندارند‪،‬‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫بر اساس نظرات برخی از متخصصان‪ ،‬که این ویروس می‬ ‫تواند همانند انفوالنزا از طریق قطرات بزرگ و قطرات‬ ‫کوچکتر از پنج میکرومتر‪ -‬شامل ذرات معلق در هوا‬ ‫بنام “ائروسل ها”‪-‬حاوی ویروس هایی که ممکن است‬ ‫افراد الوده بخصوص هنگام سرفه و عطسه ازاد کنند نیز‬ ‫انتقال یابد‪.‬‬ ‫دکتر بنجامین کولینگ‪ ،‬اپیدمیولوژیست دانشگاه هنگ‬ ‫کنگ به این نتیجه رسیده است که‪ :‬اگر شما با یک فرد‬ ‫عفونی و بیمار مبتال به ویروس ‪ 19-COVID‬تماس‬ ‫گذری و غیر مستمر داشته باشید‪ ،‬احتمال انتقال این‬ ‫بیماری بسیار بسیار کم خواهد بود‪ .‬خطر ابتال با تماس‬ ‫پایدار و مستمر افزایش می یابد؛ به عنوان مثال در هنگام‬ ‫مکالمه حضوری‪ ،‬یا استفاده مشترک از فضای هوای‬ ‫یکسان برای مدت طوالنی‪ .‬عالوه بر موضع گیج کننده‬ ‫در مورد استفاده از انواع ماسک ها‪ ،‬سازمان بهداشت‬ ‫جهانی (‪ )WHO‬اعالم کرده است که انتقال ائروسل‬ ‫ها اتفاق نمی افتد و این موضوعی جنجال برانگیز است‪.‬‬ ‫کارشناسان توافق کرده اند که عفونت توسط افرادی‬ ‫که عالئم را گزارش نمی کنند (که انها را ناقالن بدون‬ ‫عالمت می نامند) به راحتی منتقل می شوند‪ ،‬اما برخی‬ ‫از سردرگمی ها را نیز در مورد این اصطالح بیانگر می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪7 1399‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫اهدای ‪ 10‬هزار جفت دستکش التکس شهرداری‬ ‫مراغه به دانشکده علوم پزشکی‬ ‫شهردار مراغه از اهدای ‪ ۰۱‬هزار جفت دستکش التکس به دانشکده علوم پزشکی این شهرستان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در راستای پیشگیری از شیوع کرونا‪ ،‬این دستکش ها در اختیار کادر درمان این دانشکده قرار گرفت‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی روز چهارشنبه در دیدار با رییس دانشکده‬ ‫علوم پزشکی شهرستان مراغه افزود‪ :‬از همان روزهای نخست و‬ ‫قبل از تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا ویروس و طرح فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در شهرستان‪ ،‬شهرداری مراغه اقدامات پیشگیرانه ای را‬ ‫در این زمینه اغاز کرده بود که ضدعفونی معابر اصلی و فرعی و‬ ‫محالت شهر مراغه و توزیع بسته های بهداشتی در بین کارکنان از‬ ‫جمله این اقدامات بود ‪...‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هفت اکیپ به صورت شبانه روزی عملیات ضدعفونی و‬ ‫گندزدایی را در مراغه با رعایت تمامی اصول و موارد تخصصی علمی‬ ‫اعالم شده از سوی دانشکده علوم پزشکی‪ ،‬برعهده دارند‪.‬‬ ‫شهردار مراغه به فعالیت گروه های جهادی در کنار شهرداری در‬ ‫راستای ضدعفونی اشاره کرد و گفت‪ :‬هر گروه جهادی و خودجوش‬ ‫مردمی که به شهرداری مراغه مراجعه کند مواد ضدعفونی کننده‬ ‫در اختیار ان ها قرار می دهیم‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬ایجاد راه بند جهت کنترل ورودی و خروجی‬ ‫شهرستان و تجهیز میدان بسیج به دوربین های پالک خوان‪ ،‬از‬ ‫دیگر اقداماتی است که شهرداری در راستای اهداف ستاد مبارزه با‬ ‫کرونا ویروس شهرستان مراغه انجام داده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بسیاری از عوامل شهردای به صورت مستقیم‬ ‫در کانون الودگی این ویروس قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬عوامل شهرداری در‬ ‫خط مقدم مبارزه با ویروس کرونا هستند و کارکنان حوزه پسماند‬ ‫و ارامستان به صورت شبانه روزی در این زمینه در تالش هستند‪.‬‬ ‫وی به فعالیت فرهنگ سراهای شهرداری در زمینه تولید اقالم‬ ‫بهداشتی اشاره کرد و گفت‪ :‬ایجاد تولیدی ماسک در یکی از فرهنگ‬ ‫سراهای شهرداری اغاز شده است و که به زودی بهره برداری می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه نیز‬ ‫در این دیدار گفت‪ :‬از نخستین روزهای شیوع بیماری کرونا ویروس‪،‬‬ ‫شهرداری مراغه بدون حاشیه در کنار حوزه بهداشت و درمان است‪.‬‬ ‫اصغر تنومند گفت‪ :‬شهرداری مراغه در این روزهای سخت برای‬ ‫مجموعه علوم پزشکی شهرستان به عنوان تکیه گاهی امن بوده و از‬ ‫این بابت قدردان زحمات مجموعه مدیریت شهری هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شهرداری مراغه در حوزه های مختلف مبارزه با کرونا‬ ‫از جمله بخش فرهنگی‪ ،‬عملیاتی و سروسامان دادن به محیط در‬ ‫برنامه ضدعفونی کارهای بزرگ و خوبی را انجام داده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اهدای دستکش التکس به دانشکده علوم پزشکی‬ ‫کاری بسیار ارزشمند است و این دانشکده در این خصوص‬ ‫خوشبختانه برای مدتی تامین شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شهرداری مراغه ظرفیت ها و پتانسیل های‬ ‫خوبی دارد و با دانشکده علوم پزشکی شهرستان همواره در تعامل‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫اتحاد و همدلی مردم مراغه در مقابله با کرونا ستودنی است‬ ‫موسی شعفی روز یکشنبه در حاشیه توزیع اقالم حمایتی موسسه‬ ‫خیریه اطهر با مراکز ترک اعتیاد اقامتی گلستان و بانوان اطهر‬ ‫در بین خانواده های اسیب پذیر در حوزه اعتیاد اظهار داشت‪:‬‬ ‫خوشبختانه موسسات خیریه‪ ،‬سازمان های مردم نهاد و خودجوش‬ ‫مردمی در کنار دستگاه های اجرایی شهرستان برای خدمت رسانی‬ ‫به شهروندان در مقابله با کرونا‪ ،‬به صورت شبانه روزی فعالیت می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مراغه از لحاظ انسجام و اتحاد مردمی در مبارزه با کرونا‬ ‫‪8‬‬ ‫سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫ویروس در کشور بی نظیر عمل کرده و این نشان دهنده فرهنگ‬ ‫باال و تاریخ درخشان این شهرستان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم مراغه در تمامی صحنه ها حضور فعال دارند و حتی‬ ‫در روستاهای شهرستان هم برای مقابله با کرونا در خانه های خود‬ ‫مانده و اهالی به صورت خودجوش و با همکاری دستگاه های متولی‬ ‫اقدام به ضدعفونی روستاها می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬همکاری در توزیع‬ ‫اقالم و بسته های حمایتی در بین اقشار کم درامد جامعه‪ ،‬کمک‬ ‫رسانی در کنترل ورودی و خروجی شهرستان‪ ،‬کمک به تولید و‬ ‫توزیع اقالم بهداشتی مورد نیاز‪ ،‬مشارکت در طرح های پاکسازی‬ ‫معابر و محالت از جمله این اقدامات است‪ .‬وی با تقدیر از توزیع‬ ‫‪ ۲‬مرحله اقالم حمایتی موسسه خیریه اطهر با مراکز ترک اعتیاد‬ ‫اقامتی گلستان و بانوان اطهر در بین خانواده های اسیب پذیر در‬ ‫حوزه اعتیاد خاطر نشان کرد‪ :‬این موسسه بنا به وظیفه و تکلیف‬ ‫شرعی و انسانی خود به طور خود جوش اقدام به تهیه و تامین ‪۱۰۰‬‬ ‫بسته غذایی و بهداشتی شامل برنج‪ ،‬مرغ‪ ،‬لوازم شوینده بهداشتی‪،‬‬ ‫ماسک‪ ،‬ماکارونی‪ ،‬روغن‪ ،‬قند و رب کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ارزش این اقالم بیش از ‪ ۱۴‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫مراغه برای اجرای طرح ضدعفونی بلوک بندی شد‬ ‫محمدرضا احمدی افزود‪ :‬در این راستا‪ ،‬تمامی معابر فرعی و اصلی‬ ‫شهری در قالب ‪ ۲۰‬منطقه بلوک بندی شده و برای اجرای طرح های‬ ‫ضدعفونی و گند زدایی از سوی گروه های مردمی‪ ،‬جهادی و دستگاه‬ ‫های اجرایی و خدمات رسان تقسیم بندی شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای بلوک بندی شهری‪ ،‬حرکتی برای هدفمند کردن‬ ‫و تسریع در پاکسازی متوازن مناطق مختلف شهری است که توسط‬ ‫شهرداری تدوین و انجام شده است‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬همچنین از ابتدای اجرای طرح پاکسازی شهری‪،‬‬ ‫همکاری مستمری از سوی شهرداری با گروه های جهادی‪ ،‬مردمی و‬ ‫دانشکده علوم پزشکی انجام شده و این روند نیز تداوم دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای این منظور‪ ،‬تاکنون سه هزار لیتر مایع وایتکس‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬لیتر اب ژاول‪ ۲۰۰ ،‬کیلوگرم کلر و ‪ ۱۳‬هزار لیتر انواع مواد‬ ‫ضدعفونی کننده در اختیار گروه های جهخادی‪ ،‬مردمی و اجرایی‬ ‫برای گندزدایی و ضدعفونی شهر از سوی شهرداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با توجه به ادامه طرح ضدعفونی و گندزدایی مناطق مختلف‬ ‫شهرستان‪ ،‬مواد ضدعفونی کننده مورد نیاز برای تمامی گروه های‬ ‫مردمی در حال تامین بوده و از این نظر مشکلی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬نیروهای ارامستان گلشن زهرا (س) مراغه نیز با جدیت‬ ‫تمام و به صورت شبانه روزی و نیز با رعایت موازین بهداشتی‪ ،‬ارائه‬ ‫خدمات می کنند‪.‬‬ ‫تولید ماسک و لباس ایزوله بیمارستانی در‬ ‫کانون هایفرهنگیوتربیتیاذربایجانشرقی‬ ‫طاهر علمی گفت‪ :‬کانون های فرهنگی تربیتی با در اختیار داشتن چرخ‬ ‫های خیاطی و کارگاه و کالس های طراحی دوخت و در پی شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشور و افزایش مصرف برخی اقالم بهداشتی از جمله‬ ‫ماسک های تنفسی و لباس ایزوله با مشارکت و همکاری مدیران‪ ،‬مربیان‬ ‫و تشکل های دانش اموزی و موکب شهدای اذربایجان‪ ،‬اقدام به تهیه‬ ‫اقالم مورد نیاز کردند‪.‬‬ ‫وی اعالم کرد‪ :‬با مشارکت ‪ ۴‬کانون فرهنگی و تربیتی در نواحی ‪۲‬و ‪۴‬‬ ‫تبریز و منطقه مراغه در مجموع تعداد ‪ ۳۰‬هزار ماسک و ‪ ۵۰۰۰‬لباس‬ ‫بیمارستانی تولید و تحویل مسوولین مراکز بهداشت استان شده است و‬ ‫در صورت تامین پارچه مورد نیاز‪ ،‬این ظرفیت و امادگی در سایر کانون‬ ‫های فرهنگی تربیتی استان وجود دارد که به تولید بیشتر دست پیدا‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل اموزش و پرورش استان اذربایجان‬ ‫شرقی با اشاره به ظرفیت کانون های فرهنگی تربیتی بیان کرد‪ :‬کانون‬ ‫های فرهنگی تربیتی استان در راستای غنی سازی اوقات فراغت‬ ‫دانش اموزان عضو کانون ها با ایجاد بستر اموزش مجازی در زمینه های‬ ‫مختلف فکری و علمی و فرهنگی و هنری و همچنین معرفی کتاب و‬ ‫تشویق به مطالعه با بارگذاری کتب در فضای مجازی به کمک دانش‬ ‫اموزان در کنار مباحث اموزشی و پرورشی امده اند تا هم زمینه شادی‬ ‫و نشاط انان را فراهم کند و هم از زمینه های پرورشی به دور نباشند‪.‬‬ ‫فعالیت کسب و کارهای کم خطر با رعایت‬ ‫توصیه های بهداشتی از سرگرفته می شود‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه گفت‪ :‬فعالیت کسب و کارهای‬ ‫کم خطر با رعایت پروتکل فاصله گذاری اجتماعی و توصیه های‬ ‫بهداشتی از ‪ ۲۳‬فروردین ماه جاری از سرگرفته می شود‪.‬‬ ‫حمید شکری در جلسه ستاد مبارزه با کرونای شهرستان مراغه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬کسب و کارهای پرخطر از قبیل ورزشگاه‪ ،‬استخر‪ ،‬باشگاه‬ ‫های خصوصی و دولتی‪ ،‬کافه سراهای سنتی و قلیان سراها همچنان‬ ‫تعطیل است و نظارت دستگاه های متولی بر فعالیت اصناف همچنان‬ ‫ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واحدهای تولیدی نیز ملزم به رعایت تمامی موارد بهداشتی‬ ‫و توصیه ها هستند و در صورت عدم رعایت برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫شکری گفت‪ :‬تجمع در تمامی امامزاده ها‪ ،‬مساجد‪ ،‬اماکن مذهبی‬ ‫و پارک ها و بوستان ها ممنوع بوده و کنترل این اماکن طبق‬ ‫دستورالعمل های ویژه ای خواهد بود‪.‬‬ ‫فرماندار مراغه ادامه داد‪ :‬همچنین از ‪ ۲۳‬فروردین ماه فعالیت ادارات‬ ‫شهرستان با دوم سوم کارکنان و از ساعت هفت و نیم تا ‪۱۳.۳۰‬‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫شکری اضافه کرد‪ :‬کنترل تردد خودروها در ورودی و خروجی‬ ‫شهرستان نیز تا ‪ ۳۰‬فروردین پا برجا خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین مدارس و دانشگاه های شهرستان تا‬ ‫پایان فروردین ماه تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از همکاری مردم شهرستان و دستگاه های اجرایی در‬ ‫طول ‪ ۴۰‬روز گذشته خاطر نشان کرد‪ :‬همچنان بهترین راه قطع‬ ‫زنجیره ی شیوع بیماری کرونا‪ ،‬ماندن در خانه و رعایت بهداشت‬ ‫فردی است‪.‬‬ ‫گــــزارش تصــــویــری‬ ‫اهدای ‪ 1400‬بسته حمایتی با نام‬ ‫‪ 1400‬شهید مراغه به نیازمندان‬ ‫به مناسبت شب میالد با سعادت حضرت‬ ‫ولیعصر(عج) ‪1400‬بسته حمایتی با نام‬ ‫‪ 1400‬شهید مراغه در بین خانواده های‬ ‫نیازمندان و کارگرانی که در اثر ویروس‬ ‫کرونا بیکاره شده اند توزیع شد‪.‬‬ ‫اهدای ماسک و لباس مخصوص‬ ‫پرستاران توسط خیر مراغه ای‬ ‫باستانی رئیس مجمع خیرین سالمت‬ ‫مراغه گفت‪ :‬به همت حاج احمد مجید‬ ‫پور ‪ ۹‬هزار عدد ماسک سه الیه و ‪ ۷‬هزار‬ ‫عدد لباس مخصوص پرستاران تحویل‬ ‫بخش درمان این شهرستان شد‪.‬‬ ‫ادامه فعالیت های گروه جهادی بسیج دانشجویی مراغه در مهار کرونا‬ ‫مراسم بزرگداشت پدر شهیدان کرمی‬ ‫بعد از شکست کرونا برگزار می شود‬ ‫در پیامی که روز شنبه و از سوی امام جمعه مراغه و فرماندار این‬ ‫شهرستان منتشر شد امده است‪ :‬پدران و مادرانی واالمقامی که در‬ ‫راه رضای معبود از بهترین سرمایه های خویش گذشتند و فرزندان‬ ‫عزیز خود را در راه خدمت به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی‬ ‫نثار کردند‪ ،‬اسوه های ایثار و نمونه های برتر استقامت و فداکاری اند‪.‬‬ ‫در این پیام‪ ،‬با تسلیت درگذشت جانباز حاج بهمن کرمی‪ ،‬پدر‬ ‫شهیدان واالمقام اصغر‪ ،‬رسول‪ ،‬سیروس کرمی و جانباز اکبر کرمی‬ ‫را خدمت خانواده شهیدان کرمی‪ ،‬رزمندگان دوران هشت سال دفاع‬ ‫مقدس و مردم متدین و شهیدپرور شهرستان مراغه‪ ،‬امده است‪ :‬با‬ ‫توجه به وصیت مرحوم و اعالم خانواده وی و در راستای پیشگیری‬ ‫از شیوع بیماری کرونا‪ ،‬مجالس ترحیم و یادبود ان مرحوم بعد از‬ ‫اتمام و شکست کرونا برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫جانباز حاج بهمن کرمی پدر شهیدان واالمقام اصغر‪ ،‬رسول‪،‬‬ ‫سیروس کرمی و جانباز اکبر کرمی امروز در سن ‪ ۸۲‬سالگی به‬ ‫علت کهولت سن اسمانی شد و به فرزندان شهیدش پیوست‪.‬‬ ‫جانباز سرافراز بسیجی حاج بهمن کرمی‪ ،‬چهره ماندگار اموزش و‬ ‫پرورش شهرستان مراغه در اول دی ماه ‪ ۱۳۶۲‬در منطقه پیرانشهر‬ ‫اذربایجان غربی براثر انفجار مین به مقام جانبازی نائل امد‪.‬‬ ‫شهید اصغر کرمی در ‪ ۵‬دی ماه ‪ ۱۳۵۰‬در مراغه متولد و در ‪۲۸‬‬ ‫خردادماه ‪ ۱۳۶۷‬در منطقه ماووت براثر اصابت ترکش به شهادت‬ ‫رسید و طلبه شهید رسول کرمی در ‪ ۲۰‬اذر ماه ‪ ۱۳۴۵‬متولد و در‬ ‫‪ ۱۴‬بهمن ماه ‪ ۱۳۶۵‬در شلمچه به شهادت رسید و برادرش شهید‬ ‫سیروس کرمی در ‪ ۲۰‬تیر ماه ‪ ۱۳۴۲‬متولد و در ‪ ۵‬فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۳۶۵‬در عملیات والفجر هشت‪ ،‬منطقه عملیاتی فاو براثر اصابت‬ ‫ترکش به شهادت رسید‪.‬‬ ‫همچنین اکبر کرمی فرزند چهارم مرحوم حاج بهمن کرمی هم در‬ ‫چندین عملیات دچار ضایعه شیمیایی شده است‪.‬‬ ‫راه اندازی خط تولید شوینده های‬ ‫بهداشتی ارتش در مراغه‬ ‫خط تولید مواد ضدعفونی کننده‬ ‫و شوینده های بهداشتی ارتش‬ ‫در شمال غرب کشور در مراغه‬ ‫راه اندازی شد‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ دوم رضاپور فرمانده‬ ‫اماد و پشتیبانی شمال غرب‬ ‫ارتش در این زمینه گفت‪ :‬این کارگاه با هدف تامین مواد ضد عفونی‬ ‫کننده و شوینده های بهداشتی پادگان های چهار استان راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬این واحد پس از شیوع کرونا راه اندازی شده است و‬ ‫محصوالت ان در پادگان های اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫اردبیل و کرستان توزیع می شود‪.‬‬ ‫فرمانده اماد و پشتیبانی شمال غرب ارتش اظهار کرد‪ :‬برای راه‬ ‫اندازی این کارگاه و تامین مواد اولیه ان ‪ ۱۰‬میلیارد ریال هزینه‬ ‫شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای تامین ماسک مورد نیاز سربازان و‬ ‫نیرو های ارتش‪ ،‬دو کارگاه تولید ماسک نیز در ارومیه و سقز راه‬ ‫اندازی شده است‪ .‬فرمانده اماد و پشتیبانی ارتش در شمال غرب‬ ‫گفت‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا‪ ،‬حدود ‪ ۱۰۰‬هزار عدد ماسک در‬ ‫کارگاه های اماد و پشتیبانی ارتش در شمال غرب کشور تولید شده‬ ‫و در اختیار سربازان‪ ،‬کارکنان و خانواده های ارتش قرار گرفته است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬بخشی از تولیدات این کارگاه ها در محالت محروم و‬ ‫حاشیه شهر های تبریز‪ ،‬ارومیه‪ ،‬مراغه و دیگر شهرستان های دارای‬ ‫پادگان ارتش توزیع شده است‪.‬‬ ‫همچنین نقاهتگاهی با ‪ ۳۰‬تخت با تجهیزات الزم در مراغه راه‬ ‫اندازی شده است‪.‬‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪9 1399‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫مشکالت اقتصادی اصناف و مردم مراغه در روزهای کرونایی‬ ‫در روزهای نخست شیوع این بیماری هنوز محدودیت های خاصی‬ ‫از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین ستاد شهرستانی این‬ ‫ویروس مطرح نشده بود اما ترس و نگرانی مردم از حضور در بازار و‬ ‫اماکن عمومی موجب ایجاد مشکالت اقتصادی در شهرستان شده‬ ‫بود و اگر شرایط کسب و کار را با مدت مشابه سال قبل از ان مقایسه‬ ‫کنیم وضعیت اقتصادی مردم سیر نزولی به خود گرفته بود‪.‬‬ ‫در همان روزهای نخست شیوع این بیماری تمامی اماکن ورزشی‬ ‫شهرستان تعطیل شد که این تعطیلی همچنان ادامه دارد و مشکالتی‬ ‫را برای فعاالن این عرصه ایجاد کرده که در صورت تدوام‪ ،‬عالوه بر‬ ‫اقتصاد به ورزش شهرستان نیز ضربه وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫هم اکنون تمامی اصناف و کسبه فعال در مراغه با مشکل مشابهی‬ ‫مواجه شدند و در تامین معیشت خود با مشکل مواجه شده اند و‬ ‫بسیاری از انها از عدم تخصیص بسته های حمایتی گالیه مند هستند‪.‬‬ ‫سفرهخالیپیمانکاراناماکنورزشیدرروزهایکرونایی‬ ‫یکی از پیمانکاران اماکن ورزشی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در‬ ‫خصوص شرایط اقتصادی خود در این روزها گفت‪ :‬از همان روزهای‬ ‫نخست شیوع این بیماری فعالیت های ورزشی در شهرستان ممنوع‬ ‫و اماکن ورزشی تعطیل شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در مجموعه تحت مدیریت باشگاهی که ما فعالیت می‬ ‫کنیم بیش از ‪ ۱۳‬نفر در چهار مجموعه ورزشی در رشته های مختلف‬ ‫فعالیت می کنند که متاسفانه با شیوع بیماری کرونا خانه نشین و‬ ‫فعالیت ان ها از سوی ستاد ملی مبارزی با بیماری کرونا ممنوع اعالم‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به جز ‪ ۲‬نفر از این افراد که شغل اصلی ان ها ورزش نیست‬ ‫و به عنوان شغل دوم در این مجموعه فعالیت می کردند بقیه افراد که‬ ‫متاسفانه با حقوق ناچیزی در این مجموعه فعالیت می کردند که ان‬ ‫هم قطع شده و امروز بعد از گذشت بیش از ‪ ۴۰‬روز متاسفانه شرمنده‬ ‫خانواده های خود هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬وضعیت اقتصادی افرادی که در اماکن ورزشی فعالیت می‬ ‫کردند بد و غیر قابل توصیف است که متاسفانه در این اواخر حتی‬ ‫توانایی پرداخت اجاره منزل و خرید مایحتاج خانواده های خود را‬ ‫نیز ندارند‪.‬‬ ‫این پیمانکار ورزشی مراغه اضافه کرد‪ :‬از همان روزهای ابتدای شیوع‬ ‫کرونا ما عمق فاجعه را درک و خود را خانه نشین کردیم به امید اینکه‬ ‫شاید از سوی مسووالن کشوری برای جامعه بزرگ ورزش کشور در‬ ‫خصوص وضعیت اقتصادی فکری شود که تنها اجاره بهای اماکن‬ ‫ورزشی در روزهای تعطیل به اخر قراردادها انتقال داده شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون کمک های معیشتی به این قشر از سوی دولت‬ ‫نشده است و انتظار داریم که وزیر ورزش در این موضوع ورود کرده و‬ ‫فکری به حال فعاالن این حوزه کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در اسفند ماه سال گذشته اجاره بهای یکی از‬ ‫اماکن تحت مدیریت باشگاه ما که متعلق به یکی از ادارات به غیر از‬ ‫اداره ورزش و جوانان شهرستان بود به صورت کامل پرداخت شد‬ ‫و این اداره متاسفانه توجهی به شرایط بد اقتصاد در این روزهای‬ ‫کرونایی نکرد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از پیمانکاران ورزشی که محل باشگاه وی خصوصی است‬ ‫به خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬باشگاه ورزشی من خصوصی و اجاره ای است و‬ ‫از اماکن ورزشی دولتی نیست و از همان روزهای شیوع بیماری کرونا‬ ‫به صورت خودخواسته باشگاه را تعطیل کردم‪ ،‬اما با گذشت ‪ ۴۰‬روز‬ ‫متاسفانه صاحب محل باشگاه‪ ،‬اجاره تمامی ماه ها را با وجود تعطیلی‬ ‫از من دریافت کرد‪.‬‬ ‫اموزشگاه های رانندگی هیچ کمکی دریافت نمی کنند‬ ‫کارکنان اموزشگاه های رانندگی یکی در دیگر از اصنافی که در این‬ ‫روزها خانه نشین شدند و خبرنگار ما به سراغ ان ها رفته و یکی از‬ ‫‪ 10‬سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫رانندگان اموزشگاه های مراغه ای در خصوص این روزهای خود به‬ ‫ایرنا می گوید‪ :‬حال روز اقتصادی خوبی نداریم و هیچ کس تا به امروز‬ ‫سراغی از ما نگرفته است‪.‬‬ ‫این راننده اموزشگاه مراغه گفت‪ :‬دولت کمک ها و وام هایی را‬ ‫برای رانندگان تاکسی و دیگری هم صنف های ما در نظر گرفته اما‬ ‫متاسفانه رانندگان اموزشگاه ها جز این کمک ها محسوب نمی شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درامد ماهیانه ما کمتر از ‪ ۲‬میلیون تومان بود که با افزایش‬ ‫قیمت بنزین و از این طرف شیوع بیماری کرونا‪ ،‬واقعا کمر ما در برابر‬ ‫مشکالت اقتصادی خم شده است‪.‬‬ ‫کام تلخ شیرینی فروشان مراغه‬ ‫شیرینی فروشان نیز از انصافی هستند که در ایام عید به خصوص عید‬ ‫نوروز بازار خوبی دارند اما با ورود مهمان ناخوانده ای به نام کرونا به‬ ‫کشور بیشتر اصناف به خصوص شیرینی فروشان گرفتار و اسیر این‬ ‫مهمان ناخوانده شدند و روزگار تلخی برای شیرینی فروشان مراغه‬ ‫رقم خورد‪.‬‬ ‫یکی از اصناف فعال این حوزه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تقریبا ‪ ۲‬ماه قبل از عید نوروز به صورت شبانه روزی و با اضافه‬ ‫کردن چندین نفر به کارگاه مشغول پخت و اماده سازی شیرینی‬ ‫برای روزهای عید می شویم که متاسفانه امسال این ویروس تمامی‬ ‫شیرینی فروشان شهرستان را از نظر اقتصادی به کما برد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد شیرینی های پخته شده برای عید‬ ‫امسال متاسفانه دور ریخته شد و ما ماندیم و چک هایی که برای‬ ‫خرید مواد اولیه به دیگران داده بودیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با گذشت ‪ ۱۸‬روز از عید نوروز‪ ،‬موعد چک ها سر رسیده و‬ ‫بانک ها با عدم توجه به گفته مسووالن کشوری مبنی بر عدم برگشت‬ ‫زدن چک ها در این روزها‪ ،‬چک ها نقد یا برگشت زده می شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تمامی همکاران من در این روزها عالوه بر اینکه شرمنده‬ ‫خانواده های خود هستند شرمنده بسیاری از کارگران و عزیزانی‬ ‫هستند که در کارگاه های شیرینی فروشی فعالیت می کردند و ریالی‬ ‫در شب عید بسیاری از ان ها دریافت نکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از کارکنان از اقشار ضعیف جامعه هستند و ما حتی‬ ‫توانایی کمکی جزئی به انها در این روزها نشدیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬کارگر روزمزد اگر کار نکند حقوقی‬ ‫ندارد‪ ،‬چگونه باید زندگی کند اگر خدایی‬ ‫نکرده یکی از اعضای خانواده و یا خدا ما‬ ‫کرونا بگیریم تکلیف چیست‪.‬‬ ‫یکی دیگر از افرادی که در انجا حضور‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬من چندین بار به ادارات‬ ‫متولی در خصوص اختصاص بسته‬ ‫حمایتی کارگران مراجعه‬ ‫کردم که متاسفانه نتیجه‬ ‫ای حاصل نشد‪.‬‬ ‫بیشتر افرادی که در‬ ‫انجا حضور داشتند‬ ‫می گفتند که‬ ‫بسته های‬ ‫حما یتی‬ ‫و یژ ه‬ ‫روزگار سخت رانندگان اتوبوس‬ ‫رانندگان اتوبوس در مراغه نیز با تصمیم ستاد استانی و شهرستانی‬ ‫مبارزه با کرونا از هفته نخست فروردین ماه امسال خانه نشین شده و‬ ‫روزگار سختی را می گذرانند‪.‬‬ ‫یکی از رانندگان اتوبوس در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬من‬ ‫بیشتر از خودم از وضعیت همکارم که با حقوق روزمزد در کنار من‬ ‫کار می کرد ناراحتم‪ ،‬چراکه تنها منبع درامدش کار با اتوبوس بود و‬ ‫از این راه گذران زندگی می کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫اتوبوس و خرید ان هزینه کردیم و در‬ ‫حال حاضر حتی توانایی پرداخت‬ ‫بیمه ماشین را هم ندارم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سوپر مارکت‬ ‫ها جز مشاغلی هستند که مشمول‬ ‫ممنوعیت فعالیت نمی شوند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اگر روال این گونه پیش رود حتما‬ ‫اتوبوس را فروخته و سوپر مارکت باز‬ ‫خواهم کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رانندگان ماشین های بزرگ‬ ‫می دانند که االن من چه حسی دارم‬ ‫و خانه نشینی برای ما که روزگار خود‬ ‫را در جاده ها سپری کردیم‪ ،‬چقدر رنج‬ ‫اور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬متاسفانه خرج و مخارج‬ ‫اتوبوس در حال حاضر زیاد بوده و ما‬ ‫از عهده این هزینه ها در این روزهای‬ ‫کرونایی نمی توانیم بر اییم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۰۸‬درصدی مسافران‬ ‫اژانس های تاکسی تلفنی‬ ‫اجیل فروشی که بیش از نیم میلیارد در مراغه ضرر کرد‬ ‫یکی از اجیل فروشان در خصوص وضعیت اقتصادی خود به خبرنگار‬ ‫ما گفت‪ :‬بیش از نیم میلیارد برای فروش عید امسال خرید کرده بودم‬ ‫که به جز دو سه روز اخر اسفند موفق به فروش اجیل نشدم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اجیل در صورت ماندن فاسد می شود و قابل مصرف نیست‬ ‫و االن انبار فروشگاه همکاران من پر از اجیل های مانده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر استرس کرونا گرفتن ما را نکشد استرس اجیل های‬ ‫باقیمانده در دستمان حتما ما را خواهد کشت‪.‬‬ ‫کارگران روز مزد مظلوم ترین قشر اسیب دیده از کرونا‬ ‫کارگران روز مزد ‪،‬برخی مشاغل ازاد‪ ،‬کارگران ساختمانی و کشاورزی‬ ‫و دستفروشان از جمله افرادی هستند که کسب و کارشان در این‬ ‫میان اسیب جدی دیده است‪.‬‬ ‫کارگران می گویند‪ :‬در این روزهای کرونایی تعداد افرادی که در‬ ‫میدان کارگری تجمع می کنند افزایش یافته است‪.‬‬ ‫یکی از ان ها به نمایندگی از دیگران به خبرنگار ما افزود‪ :‬در میان ما‬ ‫هستند افرادی که بنا و استادکار هستند که متاسفانه به دلیل تعطیلی‬ ‫کارهایشان هر روز صبح زود به میدان کارگر مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تعطیلی کارخانه های تولید شن و ماسه‪ ،‬بتن‪ ،‬اجر و‬ ‫مصالح فروشان‪ ،‬عمال حضور ما در اینجا بی معنی است اما باز هم با‬ ‫خرید خطر کرونا به جانمان و با هزاران امید به اینجا می اییم تا شاید‬ ‫اخر شب دست خالی به خانه باز نگردیم‪.‬‬ ‫کارگران‪ ،‬به هیچ یک از ان ها پرداخت نشده است‪.‬‬ ‫پیرمردی که در گوشه ای ساکت نشسته بود‪ ،‬به خبرنگار ایرنا گفت‪:‬‬ ‫من ‪ ۷۵‬سال سن دارم و عالوه بر اینکه همسرم مریض است دختر و‬ ‫نوه ام نیز با ما زندگانی می کند و خرج ان ها هم با من است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر روز صبح ساعت ‪ ۶.۳۰‬به اینجا می ایم و ظهر ساعت‬ ‫‪ ۱۲‬دست خالی و با پای پیاده به منزل بازمی گردم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به بقالی محله بیش از یک میلیون تومان بدهی دارم و موقع‬ ‫رد شدن از محله خجالت می کشم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬چند روز گذشته افرادی خیر و نیک اندیش به میدان‬ ‫کارگر امدند و بسته هایی به ما دادند و گفتند که پدر جان خواهشا‬ ‫شما در خانه بمانید چون کرونا برای سن شما خیلی خطرناک است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬دو سه روز بود که به میدان کارگر نمی امدم که با‬ ‫اتمام بسته ی غذایی که خیرین به من دادند مجبور شدم باز به اینجا‬ ‫بیایم‪.‬‬ ‫کا ر گر ا ن‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫فصلی که در‬ ‫به خبرنگار‬ ‫روستاهای مراغه ساکنند‬ ‫باغات ارومیه‬ ‫هر سال در این موقع برای کار در‬ ‫با توجه به‬ ‫به این شهرستان سفر می کردیم که متاسفانه‬ ‫محدودیت های رفت و امد نتوانستیم امسال کار کنیم‪.‬‬ ‫ان ها گفتند‪ :‬هیچ یک از ما بیمه نبوده و کارگر روز مزد هستیم و‬ ‫هیچ زمین برای کشاورزی در روستایی که زندگی می کنیم‪ ،‬نداریم‪.‬‬ ‫مدیر یکی از اژانس های تاکسی تلفنی‬ ‫مراغه از کاهش ‪ ۸۰‬درصدی مسافران‬ ‫در روزهای شیوع بیماری کرونا خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬اسفند و فروردین از ماه های‬ ‫پرکار برای اژانس های تاکسی تلفنی‬ ‫محسوب می شود اما با شیوع ویروس‬ ‫کرونا شاهد کاهش ‪ ۸۰‬درصدی‬ ‫مسافران نسبت به مدت مشابه ان در‬ ‫سال قبل هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این ماه ها نیروهای کمکی‬ ‫نیز به دلیل افزایش تعداد مسافر به ازانس ها اضافه می شود که در ‪۲‬‬ ‫ماه اخیر حتی مجبور به تعدیل برخی نیروهای خود به دلیل کاهش‬ ‫تعدا مسافر شدیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در اسفندماه سال گذشته‪ ،‬روزانه نزدیک به ‪۴۰۰‬‬ ‫سرویس به همشهریان ارائه می شد که این امار امسال به کمتر از ‪۴۰‬‬ ‫سرویس رسیده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی از همکاران نیز از همان ابتدای شیوع کرونا در‬ ‫خانه های خود مانده و سرکار هم نیامدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬علت اصلی عدم حضور همکاران نبود و یا قیمت باالی اقالم‬ ‫بهداشتی بود که توانایی خرید ان را نداشتند‪.‬‬ ‫رکود بر بازار پوشاک در روزهای غیر تعطیل نیز حکم فرما بود‬ ‫هیات امنای یکی از پاساژهای مراغه در خصوص بازار پوشاک به‬ ‫خبرنگار ایرنا گفت‪ :‬حتی در روزهایی که بازار از سوی ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا تعطیل نشده بود‪ ،‬سایه رکود بر بازار پوشاک حکم فرما بود‪.‬‬ ‫یکی از اعضای هیات مدیره به نمایندگی در این باره می گوید‪ :‬کرونا‬ ‫امسال نه تنها پوشاک بلکه تمام اصنافی که چشم امیدشان به فروش‬ ‫شب عید بود را پاک ناامید کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اوج فروش پوشاک و اوج خرید مردم در روزهای نزدیک به‬ ‫عید است که متاسفانه امسال با شیوع کرونا حتی در روزهایی که بازار‬ ‫مراغه باز بود مردم از ترس این بیماری به مغازه ها نزدیک نمی شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمامی اصناف این پاساژ با چک اقدام به خرید اجناس به‬ ‫امید فروش در شب عید کرده بودند که متاسفانه شیوع این بیماری‬ ‫تمامی امید پوشاک فروشان را امسال ناامید کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد پوشاک فروشان این پاساژ مستاجر‬ ‫هستند و خوشبختانه بیشتر مغازه داران اجاره فروردین ماه را‬ ‫بخشیدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اما باید در این خصوص از سوی دولت مردان فکر اساسی‬ ‫شود و حتی در صورت باز کردن بازار از سوی ستاد مبارزه با کرونا‬ ‫همچنان شاهد رکود کسب و کار در بیشتر اصناف خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تجربه اسفندماه دقیقا این موضوع را نشان می دهد و‬ ‫ما همچنان شرمنده خانواده های خود خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬هیات امنای پاساژ در روزانه اقدام به ضدعفونی‬ ‫پاساژ خواهد کرد و این اقدام در اسفند ماه نیز در پاساژ انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۰۵‬درصد اصناف مراغه اجاره نشین هستند‬ ‫رییس اتاق اصناف مراغه نیز در خصوص وضعیت این روزهای بازار‬ ‫مراغه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬مغازه و خانه بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد اصناف مراغه اجاره بوده و ان ها برای خرید اجناس خود به‬ ‫تولیدگنندگان یا بدهی دارند و یا چک داده اند‪.‬‬ ‫سعید معصومی گفت‪ :‬اصناف مراغه در این روزها‪ ،‬فشار اقتصادی و‬ ‫اجتماعی غیر قابل جبرانی را تحمل و روزگار غریبی را سپری می‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با بیشتر مالکان و مغازه داران در خصوص بخشش اجاره ها‬ ‫صحبت شده است که متاسفانه تعداد محدودی از ان ها اجاره های‬ ‫خود را بخشیدند و بسیاری از ان ها مشکالت اقتصادی مربوط به خود‬ ‫را مطرح و در این خصوص همکاری نکردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دولت در روزهای تعطیلی بازار هیچ بسته معیشتی برای‬ ‫اصناف در نظر نگرفته و هیچ کس جوابگوی ضرر و زیان اصناف‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در روزهای تعطیلی بازار نزدیک به ‪ ۱۰۰‬مغازه دار اقدام‬ ‫به باز کردن محل کسب و کار خود کرده بودند که با حضور دستگاه‬ ‫های متولی پلمب شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۱۳‬هزار واحد صنفی در مراغه‬ ‫فعالیت می کنند که از این تعداد بیش از هشت هزار واحد دارای‬ ‫پروانه فعالیت هستند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تصمیم دولت در خصوص باز کردن بازار از هفته اینده‬ ‫گفت‪ :‬نگران شیوع کرونا و رکود بازار از هفته اینده هستیم و این‬ ‫تصمیم تبعات غیرقابل جبرانی را خواهد داشت‪.‬‬ ‫براساس تصمیم ستاد مبارزه با کرونا‪ ،‬تمامی واحدهای صنفی از جمله‬ ‫رستوران ها‪ ،‬بازارهای محلی‪ ،‬مجتمع های تجاری به جز واحدهای‬ ‫تامین کننده مایحتاج خوراکی و بهداشتی از جمله داروخانه ها‪،‬‬ ‫نانوایی ها‪ ،‬سوپرمارکت ها و میوه فروشی ها و نیز فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای از ابتدای اعالم ستاد و تا اطالع بعدی تعطیل هستند‪.‬‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪11 1399‬‬ ‫ﺑﻪ ﻣﺪد اﻟﻬﻰ ﮐﺮوﻧﺎ را ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻰ دﻫﯿﻢ‬ ‫خورشید من برای که وقت دمیدن است‬ ‫هرسال نیمه شعبان‪ ،‬روز میالد اخرین منجی بشریت یاداور شادی‬ ‫غوطه ور در غم بوده است‪ .‬شادی برای میالد کسی که در قاب‬ ‫دیدگان مان نیست‪ .‬امسال اما جای خالی اش بیش از هر زمان دیگری‬ ‫احساس می شود‪ .‬نیمه شعبان امسال حال دیگری دارد‪ .‬سال های‬ ‫پیش با شربت و ریسه های رنگی به استقبال امدنش می رفتیم و چه‬ ‫شیرین بود صوت مناجات شعبانیه و دعای فرج خواندن مان‪ .‬به خیال‬ ‫مان که می شود غم فقدانش را این گونه جبران کرد‪ .‬این روزها اما‬ ‫تلخی نبودنش پنهان کردنی نیست‪ .‬گویی دیگر تمام جهان می داند‬ ‫که یک چیزی سر جایش نیست‪ .‬مگر غیرازاین است که در پس هر‬ ‫اتفاقی حکمتی از خدای متعال نهفته است؟! بی شک ضدعفونی شدن‬ ‫کره زمین از پلیدی ها و هر موجود منحوسی خبر از اماده شدن زمین‬ ‫برای پذیرش مولودی را می دهد‪.‬گویی او هم طاقتش طاق شده است‬ ‫و خداوند چه صبری به این مولود داده که هزاران سال است زشتی‬ ‫هارا به چشم می بیند و تحمل می کند بلکه زمان انتظارش به پایان‬ ‫رسد‪ .‬باشد که گره خورد بهار امسالمان با میالدش‪ ،‬بهار دیگری را‬ ‫بسازد‪.‬‬ ‫عصر طالیی ظهور‪ ،‬دور یا نزدیک؟‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید مهدی واعظ موسوی به مناسبت‬ ‫سالروز والدت حضرت مهدی (عج) ضمن برشمردن شاخص های‬ ‫مهم برای فراهم شدن زمینه ظهور حضرت ولیعصر به «رسالت»‬ ‫می گوید‪« :‬سه شاخصه مهم با توجه به ایات و روایات در مهدویت‬ ‫وجود دارد‪ .‬یکی حق مداری‪ ،‬دوم توسعه عقل و عقالنیت است و سوم‬ ‫عدل مداری و عادالنه زندگی کردن است‪ .‬بنابراین حق‪ ،‬عقل و عدل‬ ‫سه راس مهم مهدویت و انتظار است‪».‬او در پاسخ به این سوال که‬ ‫چطور می تواند در زمره منتظران واقعی ظهور حضرت حجت باشیم‪،‬‬ ‫ادامه می دهد‪« :‬بسیاری از مردم از ما این سوال را می پرسند‪ .‬پاسخ‬ ‫این است که اگر این سه شاخصه را در اندیشه و رفتارمان داشته باشیم‬ ‫و ان ها را عملی کنیم جزء منتظران واقعی خواهیم بود‪».‬استاد واعظ‬ ‫موسوی افزود‪« :‬زمانی که حق را بگوییم اگرچه به ضرر ما باشد و‬ ‫حق را انجام می دهیم اگرچه سود ما در ان نباشد و همچنین عاقالنه‬ ‫رفتارمی کنیم و عقل مدار باشیم نه هیجان مدار و عدالت را سرلوحه‬ ‫رفتار خود قرار دهیم اگرچه به ضررمان باشد‪ ،‬می توان گفت جزء‬ ‫منتظران قرار خواهیم گرفت‪».‬وی توسعه عقالنیت را از مولفه های‬ ‫زمینه ساز ظهور دانست و گفت‪« :‬یکی از مولفه های مهم ظهور‪،‬‬ ‫توسعه عقالنیت است و انچه از روایات استنباط می شود این است‬ ‫که عقل یک انسان به اندازه چهل نفر است(به اندازه هزاران نفر) منظور‬ ‫از عدد چهل‪ ،‬هزاران انسان است‪ .‬در عصر طالیی ظهور به این میزان‬ ‫توسعه عقالنیت را شاهد خواهیم بود‪».‬حجت االسالم والمسلمین واعظ‬ ‫موسوی تصریح کرد‪« :‬شهید مطهری معتقد است عصری که ما‬ ‫در ان زندگی می کنیم‪ ،‬عصر توسعه علمی‪ ،‬اقتصادی است و عصر‬ ‫شمس‬ ‫بی تو ا ینجا همه رد حبس ابد تبعیدند‪ /‬سا ل اه‪ ،‬هجری و ی‪ ،‬همه بی خور شیدند‬ ‫چش‬ ‫چش‬ ‫از همان لحظه که از م یقین ا فتادند‪ /‬م اهی نگران ا ینه ی رتدیدند‬ ‫نشد از سا هی ی خود هم بگرزیند د می‪ /‬هر چه بیهوده هب گرد خودشان چر خیدند‬ ‫کس‬ ‫چون هب جز ساهی ندیدند ی رد پی خود‪ /‬همه از دیدن تنها یی خود رت سیدند‬ ‫غ رق ردیای تو بودند و لی ما هی وار‪ /‬باز هم انم و نشان تو ِز هم رپ سیدند‬ ‫رد پی دو ست همه جای جهان را گشتند‪ /‬کس ندیدند رد ا یینه هب خود خندیدند‬ ‫فص‬ ‫سیر تقو یم جال لی هب جمال تو خوش ا ست‪ /‬ل اه را همه بااف صله ات سنجیدند‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫هم‬ ‫تو بیا یی همه سا عت‪ ،‬همه اث نیه اه‪ /‬از ین روز‪ ،‬ین لحظه‪ ،‬ین دم عیدند‬ ‫‪ 12‬سال سوم شماره چهاردهم‬ ‫توسعه عقالنیت نیست‪ .‬به این معنا که بشر امروز ممکن است عاقل‬ ‫و دانشمند باشد و اهل نظریه پردازی باشد اما عقالنیت الزم را هنوز‬ ‫در بشر امروز نمی بینیم‪ .‬این یکی از امتیازهای عصر طالیی ظهور‬ ‫است که در این زمان توسعه عقالنی را شاهد هستیم و علم یک‬ ‫راهکار و طریقه به سمت عقالنیت دارد‪ ،‬اما عقالنیت موضوعیت دارد‪.‬‬ ‫بنابراین علم خودش هدف نیست و موضوعیت ندارد‪».‬او با اشاره به‬ ‫همه گیری کرونا و عالم گیر بودن ان‪ ،‬می گوید‪« :‬این اتفاق و فراگیری‬ ‫ویروس کرونا در تمام جهان استثنایی و برای نخستین بار است که‬ ‫هم زمان بین تمام انسان ها اتفاق می افتد‪ .‬هیچ وقت بشریت در تاریخ‬ ‫این تجربه را نداشته است‪ .‬اما هنوز زمانی را تجربه نکرده که تمام‬ ‫انسان ها عاقل باشند‪».‬این کارشناس مسائل دینی بیان کرد‪« :‬این‬ ‫وضعیت نه فقط در جامعه ما بلکه در تمام نقاط کره زمین باعث شده‬ ‫بشریت جوهر خود را نشان دهد و شیوع این ویروس به عنوان یک‬ ‫ازمایش کوچک اخرالزمانی است و در این شرایط هرکس خودش و‬ ‫قابلیت هایش را نشان می دهد‪ .‬از انسان های فقیر و ثروتمند‪ ،‬ضعیف‬ ‫و قدرتمند‪ ،‬عالم و نادان و … با ویروس کرونا درگیر شدند‪».‬او ادامه‬ ‫داد‪« :‬ویروس کرونا انتخاب گر نیست و این طور نیست که تنها فقرا را‬ ‫نشانه بگیرد‪ .‬این یک ازمون کوچکی است برای اینکه انسان خودش‬ ‫را نشان و بروز دهد و از این به بعد شاهد ازمون های زیادی از این‬ ‫قبیل خواهیم بود و این نخستین ان است و پس ازاین در سراشیبی‬ ‫اخرالزمان قرار می گیریم‪».‬حجت االسالم واعظ موسوی درواکنش به‬ ‫این موضوع که ایا جامعه امروز ظهور یک منجی را احساس می کند‬ ‫بیان کرد‪« :‬نمی توانیم بگوییم فردا زمان ظهور است‪ .‬ممکن است هزار‬ ‫سال دیگر‪ ۵۰۰ ،‬سال دیگر یا همین روزها باشد اما درعین حال در‬ ‫سرازیری اخرالزمان هستیم و قرار است بشریت مانند این اتفاق‪ ،‬زیاد‬ ‫ببیند و این امتحان ها بیشتر می شود‪».‬‬ ‫تا جهان مستاصل و ناچار نشود‪ ،‬ظهور اتفاق نمی افتد‬ ‫وی با اشاره به این که ویروس کرونا تکان عجیبی برای تمام بشریت‬ ‫بود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪« :‬باید خودمان را اماده کنیم و ویروس کووید‬ ‫‪ ۱۹‬تکان بسیار عجیبی برای تمام بشریت بود و احتمال می رود اهالی‬ ‫کره زمین زندگی جدیدی را بعدازاین ویروس اغاز کنند و برای‬ ‫همیشه از غفلت بیرون بیایند و مستعد ظهور شوند‪ .‬انچه در ایات و‬ ‫روایات هست و عقل نیز به ان ها حکم می کند این است که تا جهان‬ ‫مستاصل و ناچار نشود‪ ،‬ظهور اتفاق نمی افتد‪ .‬لذا اکنون یک استیصالی‬ ‫جهان را در برگرفته و تمام مردم دستان خود را به سمت اسمان برده‬ ‫و تسلیم شدند و احساس ضعف هستند‪ .‬این موضوع بسیار جالب و‬ ‫امیدوارکننده است‪».‬استاد واعظ موسوی در پایان تاکید می کند که‬ ‫باید حواسمان باشد که در این برهه از زمان با امتحانات بیشتری‬ ‫ازمایش می شویم و خوشا به حال کسانی که مستعد این امتحان‬ ‫باشند و سربلند بیرون بیایند‪ .‬گذشتگان‪ ،‬اجداد و نیاکان دینی ما‬ ‫از ظهور منجی عالم سخن گفته اند و حتی تمام ادیان الهی به یک‬ ‫منجی معتقد هستند‪ .‬سال ها از پس دیگری می گذرند و بشریت در‬ ‫پی فطرت الهی خود‪ ،‬همواره در جستجوی خالق و خاتم انبیاء بوده و‬ ‫منجی عالم بوده است‪ .‬شاعرانی که از فراق و درد انتظار می گویند تا‬ ‫مردان و زنان مسلمانی که امیدشان برای نجات از روزهای سیاه دنیا‪،‬‬ ‫تنها ظهور بوده و بس‪.‬‬ ‫انتظاری که به رنگ شعر می شود‬ ‫شعر مهدوی یکی از مهم ترین اشعار ایینی محسوب می شود که‬ ‫محتوی این اشعار با مفاهیمی مثل «انتظار» و «عدالت» گره خورده‬ ‫است‪ ،‬معرفی حضرت ولیعصر(عج) به عنوان تنها مصلح جهانی‪ ،‬والیت‬ ‫تکوینی امام زمان (عج) و برقراری قسط و عدل در گستره جهان از‬ ‫موضوعاتی است که شعرای ایینی به ویژه در ایام بعد از پیروزی انقالب‬ ‫شکوهمند اسالمی به ان پرداخته اند‪.‬انتظار یک مضمون جهانی است‬ ‫و ظهور یک منجی در جهان اعتقادی عمومی در تمام ادیان توحیدی‬ ‫است و در کتاب های اسمانی امدن این منجی و برقراری عدالت در‬ ‫گستره هستی بشارت داده شده است‪ .‬در قران کریم‪ ،‬ایه ‪۱۰۵‬سوره‬ ‫انبیا امده است « َولَق َْد َکت َْب َنا فِی ال َّزبُو ِر مِن ب َ ْع ِد ال ِّذ ْک ِر اَ َّن ال َْاْر َ‬ ‫ض یَ ِرثُ َها‬ ‫ون » به این معنی که «پیشوایان دیـنی ما برای فرج‬ ‫الصال ُِح َ‬ ‫ع َِباد َِی َّ‬ ‫و طلوع سپیده عدالت مهدوی دعا می کردند‪ ».‬مصطفی محدثی‪ ،‬از‬ ‫شعرای برجسته کشور در گفت وگو با «رسالت» در مورد انتظار در‬ ‫شعر فارسی ضمن پر مفهوم دانستن این واژه بیان کرد‪« :‬انتظار معانی‬ ‫و تفاسیر مختلفی دارد اما پرکاربردترین ان برای توصیف صبر انسان‬ ‫به امید روزهای بهتر زندگی است‪ .‬البته مفهوم انتظار دارای مفاهیم‬ ‫ارزشمندتر و در اشعار شاعران ایینی به معنی انتظار برای امدن منجی‬ ‫بشریت و ظهور امام زمان (عج) است که شعرا در اشعار خود به این‬ ‫مفهوم پرداخته اند‪ .‬دراین باره اشعاری نیز سروده شده است اما پس از‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی به این اشعار توجه جدی تری صورت گرفته‬ ‫است‪».‬این شاعر با اشاره به برگزاری مراسم ها و برنامه های شب شعر‬ ‫ایینی از سوی شعرا با مضمون مهدویت خاطرنشان کرد‪« :‬شعرای‬ ‫کشور با توجه به اهمیت این موضوع با نگاه خاصی اشعاری را در‬ ‫وصف حضرت ولیعصر (عج) سروده اند که بیشتر این اشعار واگویه های‬ ‫شعرایی است از حضرت مهدی (عج) درخواست ظهور و پایان دادن‬ ‫به انتظار را دارند‪».‬محدثی افزود‪« :‬بخشی دیگر از این اشعار با مضامین‬ ‫اجتماعی است که شعرا به مفهوم عدالت تاکیددارند اینکه حضرت‬ ‫ولیعصر (عج) با ظهور خود ظلم و ستمی که در این جهان وجود دارد‬ ‫را ریشه کن و عدالت را در دنیا برقرار می سازند‪».‬در ادامه به یک نمونه ‬ ‫از اشعار مرحوم قیصر امین پور‪ ،‬شاعر بلنداوازه قرن حاضر که در مورد‬ ‫منجی بشریت حضرت مهدی (عج) و مفاهیمی مانند انتظار و عدالت‬ ‫پرداخته اند‪ ،‬اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫کرونا و استرس‬ ‫ای الر علیزده‬ ‫کارشناس روانشاسی‬ ‫مقابله با استرس کرونا‬ ‫این ویروس جدید و ناشناخته که اولین بار در ووهان چین شناسایی‬ ‫شد‪ ،‬به خانواده ی ویروس هایی همچون سارس مرتبط است‪ .‬از‬ ‫طریق تماس فرد سالم با سطوح الوده نیز شخص را مبتال سازد‪.‬‬ ‫مشکل تنفسی به عنوان اصلی ترین و شدیدترین مشکل ناشی از این‬ ‫بیماری در کنار تب‪ ،‬سردرد‪ ،‬سرفه و گاه اسهال و دل پیچه‪ ،‬مطرح‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی در مقابله با استرس کرونا‬ ‫تقویت سیستم ایمنی‪ ،‬مصرف غذاهای دارای ویتامین‪ ،‬استفاده از‬ ‫مایعات گرم از جمله سوپ برکنار رعایت اصول پیش گیری و شست‬ ‫و شوی دست ها به مدت حداقل بیست ثانیه با صابون مفید است‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی‪ ،‬مصرف غذاهای دارای ویتامین‪ ،‬استفاده از‬ ‫مایعات گرم ازجمله سوپ برکنار رعایت اصول پیش گیری و شست و‬ ‫شوی دست ها به مدت حداقل بیست ثانیه با صابون‪ ،‬اطالعاتی است‬ ‫که این روزها از ان صحبت می شود‪.‬‬ ‫در کنار این اطالعات مشترک واکنش افراد در مقابل ویروس کرونا‬ ‫متفاوت است نیاز است تا به مقابله با استرس خود بپردازید‪.‬‬ ‫واکنش متفاوت در مقابل مشکل یکسان‬ ‫مثل همه ی مواقع که انسان ها هر کدام واکنش و برخورد متفاوت‬ ‫و منحصربه فرد خود را در مقابل اتفاقات یکسان و مشترک نشان‬ ‫می دهند‪ .‬در مقابل این بحران ناشناخته یعنی ویروس کرونا نیز‬ ‫واکنش افراد متفاوت است‪:‬‬ ‫عده ای با انکار و کوچک شمردن خطر کرونا به نحوی سعی در مقابله‬ ‫ن مثال افرادی که با وجود‬ ‫با ترس و اضطراب خوددارند‪ .‬ب ه عنوا ‬ ‫هشدارهای فراوان دست فرزند خود را می گیرند و به خرید عید یا‬ ‫مسافرت و مهمانی می روند و حتی کسانی که مخفیانه در تاالرها‬ ‫جشن ازدواج و تولد به پا می کنند‪.‬‬ ‫ممکن است در خانواده از بی مالحظگی نوجوانتان در مقابل عدم‬ ‫رعایت اصول پیشگیری و بهداشتی کرونا به ستوه امده باشید یا‬ ‫نتوانید مانع از بیرون رفتن و تفریح او شوید‪.‬‬ ‫نوجوان ممکن است در پاسخ به نگرانی های شما بگوید‪ :‬مطمئن باش‬ ‫اگه همه کرونا بگیرن بازم من نمی گیرم!‬ ‫استرس کرونا کافی یا زیاد از حد؟ مسئله این است‪.‬‬ ‫ل اجتناب است‪.‬‬ ‫استرس و اضطراب در مواجهه با بحران ها غیرقاب ‬ ‫استرس نشان دهنده هشدار و اعالم خطر است تا فرد جهت پیشگیری‬ ‫و محافظت خود از اسیب‪ ،‬هر چه سریع تر واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫همان گونه که استرس از نظر تکاملی باعث واکنش سریع تر‬ ‫انسان های اولیه در مقابل حیوانات درنده و افزایش احتمال‬ ‫زنده بودنشان می شده‪ ،‬اکنون نیز ما با شنیدن ناگهانی صدای بوق‬ ‫اتومبیل با سرعت بیشتری واکنش نشان می دهیم‪.‬‬ ‫بنابراین در حال حاضر با وجود هشدارهای مربوط به جدی بودن‬ ‫احتمال شیوع و خطر کرونا‪ ،‬انچه غیرطبیعی است نبود سطح الزمی‬ ‫از اضطراب و استرس است‪.‬‬ ‫اما تا چه حد استرس و اضطراب الزم و کارساز‬ ‫است؟‬ ‫اضطراب زیاد که می تواند باعث اختالل در عملکرد روزانه فرد و‬ ‫همچنین اسیب فیزیکی گردد نه تنها کارساز نیست‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫مشکالت زیادی نیز می شود‪ .‬همان طور که هنگام یک ازمون‬ ‫حساس استرس زیاد باعث تخریب عملکرد و از دست دادن‬ ‫تمرکزتان می شود‪ ،‬در مقابل عدم میزان برانگیختگی الزم نیز منجر‬ ‫به بی خیالی و عدم تالش می شود‪.‬‬ ‫عوارض فیزیولوژیکی استرس بیش از حد شامل‪:‬‬ ‫افزایش ضربان قلب‬ ‫افزایش فشارخون‬ ‫لرزش‬ ‫بی خوابی‬ ‫سرفه های بی مورد‬ ‫تهوع‬ ‫مشکالتسوءهاضمه‬ ‫بی اشتهایی‬ ‫سردرد‬ ‫بنابراین در شرایط کنونی کنترل استرس و اضطراب نقش بسزایی‬ ‫در سالمت جسم و روانمان دارد‪.‬‬ ‫استرس کرونا و راه های مقابله با ان‬ ‫معموالً افرادی که نسبت به ویروس کرونا از سطح باالی برانگیختگی‬ ‫و اضطراب رنج می برند‪ ،‬خود از شرایط فعلی ناراضی بوده و به دنبال‬ ‫راه کار مقابله ای هستند‪ .‬افراد مضطرب سعی می کنند با فکر نکردن‬ ‫درباره کرونا از میزان استرس خود بکاهند‪.‬‬ ‫اما نتیجه ی این تالش اگاهانه برای سرکوب افکار مربوط به کرونا‬ ‫معموالً نتیجه ی عکس می دهد! بر اساس این اثر ریباند‪ ،‬تالش برای‬ ‫سرکوب اگاهانه ی افکار باعث شدت گرفتن همان افکار در ذهنمان‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫اثر ریباند افکار سرکوب شده را مانند توپی می داند که با شدت‬ ‫تمام به سمت دیوار پرتاب و با قدرت بیشتر به خودمان برمی گردد‪.‬‬ ‫بنابراین تصمیم شما برای فکر نکردن به کرونا باعث شدت گرفتن‬ ‫این افکار می گردد؛ بنابراین دست از مقاومت بردارید و به جای تالش‬ ‫برای سرکوب افکارتان‪ ،‬با پذیرش استرس و افکارتان به بهتر شدن‬ ‫اوضاع کمک کنید‪.‬‬ ‫می توانید یک قدم به عقب بردارید و به مشاهده افکار خود بپردازید‪.‬‬ ‫افکار را مانند ابرهای در حال حرکت اسمان و یا اتومبیل های در‬ ‫حال گذر خیابان ببینید و به ان ها اجازه ی ورود و خروج بدهید‪.‬‬ ‫و نکته اخر این که تالش کنید در لحظه ی حال زندگی کنید‪.‬‬ ‫فراموش نکنید که نگرانی‪ ،‬حاصل تفکر و زندگی در اینده است‬ ‫ی که با انجام فعالیت های مفید در لحظه ی اینجا و اکنون‬ ‫در حال ‬ ‫می توانید این شرایط را تا حد ممکن به خوبی مدیریت کنید و پشت‬ ‫‪ 21‬فروردین ‪13 1399‬‬ ‫پدر «شهیدان کرمی» به فرزندان شهیدش پیوست‬ ‫اذربایجان شرقی پدر شهیدان اصغر‪ ،‬رسول‪ ،‬سیروس کرمی و جانباز اکبر کرمی در سن ‪ ۸۲‬سالگی به علت‬ ‫‪.‬کهولت سن‪ ،‬دار فانی را وداع گفت‬ ‫حاج بهمن کرمی‪ ،‬جانباز سرافراز بسیجی و چهره ماندگار اموزش و پرورش شهرستان مراغه بود که امروز‬ ‫در نتیجه کهولت سن‪ ،‬دار فانی را وداع گفت؛ وی در سال ‪ ۱۳۶۲‬در منطقه پیرانشهر اذربایجان غربی به‬ ‫‪.‬مقام جانبازی نائل امده بود‬ ‫شهید اصغر کرمی در خرداد ماه ‪ ۱۳۶۷‬در منطقه ماووت بر اثر اصابت ترکش‪ ،‬طلبه شهید رسول کرمی در‬ ‫بهمن ماه ‪ ۱۳۶۵‬در شلمچه و شهید سیروس کرمی در فروردین ‪ ۱۳۶۵‬در عملیات والفجر‪ ۸‬در منطقه عملیاتی‬ ‫فاو براثر اصابت ترکش به شهادت رسیده اند؛ اکبر کرمی نیز در چندین عملیات دچار ضایعه شیمیایی شده‬ ‫‪.‬است‬ ‫پدر «شهیدان کرمی» هب فرزندان شهیدش پیوست‬ ‫ارذبایجان شرقی پدر شهیدان اصغر‪ ،‬رسول‪ ،‬سیروس کرمی و جانباز اکبر کرمی رد سن ‪ ۸۲‬سالگی هب علت کهولت سن‪ ،‬دار افنی را وداع گفت‪.‬‬ ‫بهم‬ ‫بسیج‬ ‫حاج ن کرمی‪ ،‬جانباز سرافراز ی و چهره ماندگار اموزش و رپورش شهرستان مراهغ بود که امروز رد نتیجه کهولت سن‪ ،‬دار افنی را وداع گفت؛ وی‬ ‫ئ‬ ‫رد سال ‪ ۱۳۶۲‬رد منطقه پیرانشهر ارذبایجان غ ربی هب مقام جانبازی ان ل امده بود‪.‬‬ ‫بهم‬ ‫ش‬ ‫شهید اصغر کرمی رد خرداد ماه ‪ ۱۳۶۷‬رد منطقه ماووت رب ارث اصابت رتکش‪ ،‬طلبه شهید رسول کرمی رد ن ماه ‪ ۱۳۶۵‬رد لمچه و شهید سیروس کرمی‬ ‫لف‬ ‫رد فروردین ‪ ۱۳۶۵‬رد عملیات وا جر‪ ۸‬رد منطقه عملیاتی افو ربارث اصابت رتکش هب شهادت رسیده اند؛ اکبر کرمی نیز رد چندین عملیات دچار ضایعه شیمیایی‬ ‫شده است‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه راهبردنامه

هفته نامه راهبردنامه 104

هفته نامه راهبردنامه 104

شماره : 104
تاریخ : 1402/01/21
هفته نامه راهبردنامه 103

هفته نامه راهبردنامه 103

شماره : 103
تاریخ : 1402/01/10
هفته نامه راهبردنامه 102

هفته نامه راهبردنامه 102

شماره : 102
تاریخ : 1401/12/29
هفته نامه راهبردنامه 99

هفته نامه راهبردنامه 99

شماره : 99
تاریخ : 1401/12/07
هفته نامه راهبردنامه 14-1

هفته نامه راهبردنامه 14-1

شماره : 14-1
تاریخ : 1399/02/24
هفته نامه راهبردنامه 13

هفته نامه راهبردنامه 13

شماره : 13
تاریخ : 1398/12/25
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!