هفته نامه راهبردنامه شماره 13 - مگ لند

هفته نامه راهبردنامه شماره 13

هفته نامه راهبردنامه شماره 13

هفته نامه راهبردنامه شماره 13

‫حمید شکری فرماندار مراغه اظهار کرد؛‬ ‫فرماندهی انتظامی مراغه خبر داد؛‬ ‫شهردار مراغه مطرح کرد؛‬ ‫اجرای طرح های مسیرگشایی در مراغه ‪ ،‬زمینه ساز کشف کاالی بهداشتی احتکارشده و مواد‬ ‫گشودن گره های کور ترافیکی درون شهری در سال های‬ ‫محترقه در مراغه‬ ‫ایندهاست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مشارکت خیران مراغه ای در امور مختلف‬ ‫قابل تقدیر است‬ ‫‪7‬‬ ‫اصغر تنومند رئیس دانشکده علوم پزشکی مراغه؛‬ ‫فوت شدگانکرونادرمراغهبهسهنفرافزایشیافت‬ ‫همشهریان اگر به زندگی خودشان و نزدیکانشان‬ ‫اهمیت می دهند‪ ،‬هشدارها را جدی بگیرند چراکه این‬ ‫موضوع مهمی است و وظیفه تک تک همشهریان در‬ ‫این برهه حساس همکاری و کمک همدیگر در راستای‬ ‫کنترل ویروس است‪.‬‬ ‫به نام خدا‬ ‫داستان های اموزنده یک بحران‬ ‫فصل اول‪ :‬نام اوران گمنام سالمت‬ ‫یک نگرشی در علم االجتماع مدیریت وجود دارد به نام سیستم و‬ ‫نظریه سیستمی‪ ،‬به نظر می رسد این درس را باید دوباره خواند درسی‬ ‫که فراگیری ان امروزه بیش از پیش احساس می شود الاقل برای‬ ‫ماهایی که همیشه عادت داریم به « این شنبه » گفتن ها‪ .‬و موکول‬ ‫به اینده کردن ها‪ .‬اینکه همه اجزای یک سیتم‪ ،‬نهاد یا جامعه به‬ ‫همدیگر وصل اند و تاثیر گذاری بر یک بخش ان به دیگر بخش ها هم‬ ‫مسلما اثرگذار خواهد بود‪.‬‬ ‫* در رشته علم االجتماع و مکاتب سازمانی‪ ،‬سنجش های زمانی‬ ‫متوالی برای سازمان داریم تا به خود سنجی و سازمان سنجی بپردازیم؛‬ ‫ببینیم در کجا قرار داریم و چند چندیم‪ .‬این را هم شاید فراموش‬ ‫کردیم مثال در مراحل زندگی در گذر از نوجوانی به جوانی یا جوانی به‬ ‫میان سالی مدتی بایستیم و تفکر کنیم که نقاط قوت و ضعف خود را‬ ‫شناسایی و برای بقیه سفرمان تفکری اصالحی یا تقویتی کنیم‪.‬‬ ‫* در ساختن نظام اداری باظرفیت باال که اجزای ان بتوانند با یکدیگر‬ ‫همکاریبین بخشیالزمبرایغلبهبرمسائلپیچیدهداشتهباشند‪،‬نیز‬ ‫زیادتوسعه نیافته ایم‪.‬‬ ‫* همیشه دنبال مقصر به جای یافتن راه حل بوده ایم‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم مطالب باال را جمع بندی بکنیم بهتر است یادبگیریم که‬ ‫باز مهندسی کنیم و در همه زمینه ها به عنوان نمونه در ایجاد نظام‬ ‫پیشگیری محور نه درمان محور‪ ،‬که راه زیادی نرفته ایم؛ و هنوز عموم‬ ‫جامعه در درونی کردن رعایت اصول بهداشت فردی‪ ،‬مشکل جدی‬ ‫دارند؛‬ ‫یاد بگیریم که همه تقصیرها را به یک سازمان یا یک نهاد یا فرد‬ ‫نیندازیم و در این برهه نظاره گر فعالیت یک تنه ی مجموعه وزارت‬ ‫بهداشت نباشیم‪ .‬همه باید دست به دست هم بدهیم و در کنار این‬ ‫عزیزان که نام اوران گمنام سالمت هستند باشیم‪ .‬این حرکت خوب از‬ ‫خود فرد خودمان با رعایت اصول بهداشتی و فرهنگی شروع می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا نوروزی‬ ‫قیمت ‪ 2000:‬تومان‬ ‫هفته نامه تحلیلی فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫‪ 25‬اسفند ماه ‪ 1398‬سال دوم شماره سیزدهم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫حمید شکری فرماندار مراغه؛‬ ‫نشست خبری شهردار و اعضای شورای شهر مراغه با اصحاب رسانه‬ ‫حفظدرختانوفضایسبزازاولویتهایشهرداریمراغهاست‬ ‫بازارمراغهدرراستای‬ ‫پیشگیریازکروناتعطیلشد‬ ‫‪5‬‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫اعمال محدودیت های جدید در‬ ‫ترددهای بین شهری‬ ‫‪8‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫شهردار مراغه در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ایرنا مطرح کرد؛‬ ‫حفظدرختانوفضایسبزاولویتشهرداریمراغهدراجرایطرحهاست‬ ‫شهردار مراغه با بیان اینکه حفظ درختان و فضای سبز اولویت‬ ‫این شهرداری در اجرای طرح های عمرانی است گفت‪ :‬برای‬ ‫تعریض و مسیرگشایی خیابان شهید قدوسی‪ ،‬ناچار به قطع‬ ‫درختان شدیم‪.‬‬ ‫محمدرضا احمدی افزود‪ :‬این طرح در قالب طرح جامع شهری‬ ‫در شورای ترافیک تصویب شده و از محل مدرسه سابق‬ ‫امیرکبیر تا میدان شهرداری اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬نزدیک به ‪ ۲۰‬اصله درخت برای اجرای این طرح‬ ‫قطع شده که برخی از انها فرسوده و خطرساز بودند و سایر‬ ‫درختان واقع در مسیر به استفاده از ماشین االت مخصوص‪،‬‬ ‫در پارک جنگی کاشته خواهند شد‪.‬‬ ‫احمدی ادامه داد‪ :‬مصالحه الزم با اموزش و پرورش نیز برای‬ ‫تملک مدرسه در حال تخریب امیر کبیر انجام شده و این‬ ‫ملک هم اکنون برای تعریض خیابان شهید قدوسی در اختیار‬ ‫شهرداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این مدرسه براساس نظر کارشناسان فنی و‬ ‫سازمان نوسازی مدارس فرسوده است و قابل استفاده اموزشی‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عقب کشی و تخریب این مدرسه برای تعریض‬ ‫خیابان با نظارت فنی میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن‬ ‫محدوده و فاصله قانونی از حریم برج تاریخی گنبد غفاریه‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫شهردار مراغه با اشاره به موقوفه بودن ضلع غربی و پارک‬ ‫حاشیه این طرح ادامه داد‪ :‬شهردار مراغه با اشاره به موقوفه‬ ‫بودن ضلع غربی و پارک حاشیه این طرح ادامه داد‪ :‬اقدامات‬ ‫الزم برای مصالحه با متولی این پارک برای تعریض و عقب‬ ‫کشی انجام شده است‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه این پارک سال ها در اجاره شهرداری‬ ‫بوده است اضافه کرد‪ :‬درختان کاشته شده و حتی قطع شده‬ ‫در این پارک سال ها پیش از سوی شهرداری و برای توسعه‬ ‫فضای سبز کاشته و غرس شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه و توجه به فضای سبز شهری اولویت‬ ‫شهرداری مراغه بوده و در این راستا ساالنه حدود چهار هزار‬ ‫اصله درخت در مناطق مختلف این شهر کاشته می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون سرانه فضای سبز عمومی و پارک ها‬ ‫در شهر مراغه حدود ‪ ۱۴‬متر مربع بوده که با احتساب فضاهای‬ ‫سبز خصوصی‪ ،‬این میزان به حدود ‪ ۲۷‬متر مربع و بیش از‬ ‫استاندارد جهانی که ‪ ۲۵‬متر مربع است می رسد‪.‬‬ ‫شهردار مراغه مطرح کرد؛‬ ‫اجرای طرح های مسیرگشایی در مراغه ‪ ،‬زمینه ساز گشودن گره های‬ ‫کور ترافیکی درون شهری در سال های اینده است‬ ‫زمینه ساز گشودن گره های کور ترافیکی درون شهری در سال‬ ‫های اینده است‬ ‫شهردار مراغه گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن‬ ‫امسال ‪ ۷۰‬درصد از ردیف های درامدی بودجه محقق شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی شهر‬ ‫مراغه به نقل از ایرنا محمدرضا احمدی افزود‪ :‬در این مدت‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تومان از این بودجه محقق شده و با توجه‬ ‫به درپیش بودن روزهای پایانی سال پیش بینی می شود این‬ ‫میزان به ‪ ۸۵‬درصد نزدیک شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تحقق این میزان از بودجه ‪ ۸۹‬میلیارد تومانی‬ ‫مصوب شهرداری مراغه در حالی است که وضعیت اقتصادی‬ ‫و رکود بازار مسکن و ساخت و سازها بیش از هر زمانی‬ ‫احساس می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سال جاری به عنوان سال عمران و ابادانی‬ ‫شهری است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬تخصیص حدود ‪ ۴۸.۵‬درصد از‬ ‫بودجه سال جاری به بخش عمرانی در طول سالیان اخیر بی‬ ‫سابقه بوده و نشان از رویکرد عمرانی شهرداری است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح های اجرا شده عمران شهری مراغه‬ ‫گفت‪ :‬تعرض پل دژبانی و احداث بوستان نیایش در کنار‬ ‫نهضت اسفالت ریزی و پیاده رو سازی مهم ترین طرح های‬ ‫اجرا شده در سال جاری توسط شهرداری بوده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اغاز عملیات اجرایی طرح های احداث خیابان های‬ ‫‪ ۶۵‬متری‪ ۴۵ ،‬متری شهید سردار سلیمانی حد فاصل میدان‬ ‫سهند تا میدان مادر و ‪ ۳۵‬متری الغدیر به گلشهر از جمله طرح‬ ‫هایی است که در سال جاری اغاز شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای طرح های مسیرگشایی که در طول سال‬ ‫های اخیر کم نظیر بوده‪ ،‬زمینه ساز گشودن گره های کور‬ ‫ترافیکی درون شهری مراغه در سال های اینده و نیز توسعه‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بودجه ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومانی شهرداری مراغه‬ ‫برای سال اینده اضافه کرد‪ :‬سال اینده نیز سال ویژه ای برای‬ ‫اجرای طرح های بزرگ عمران شهری به ویژه طرح های‬ ‫مسیرگشایی خواهد بود‪.‬‬ ‫شهردار مراغه گفت‪ :‬با رایزنی های انجام شده‪ ،‬با مشارکت و‬ ‫سرمایه گذاری ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و قرارگاه خاتم‬ ‫االنبیا (ص) طرح های بزرگ عمرانی نیز در سال اینده در شهر‬ ‫مراغه انجام می شود‪.‬‬ ‫احمدی افزود‪ :‬اجرای چند روگذر و نیز احداث مجتمع های‬ ‫مسکونی ارزان قیمت از جمله طرح هایی است که با مشارکت‬ ‫این نهادها در شهر مراغه در سال اینده انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫رقیه رستمی عضوی شورای شهر مراغه مطرح کرد‬ ‫شهرداریدر بحث خیابان شهید قدوسی قانونی عملکرده است‬ ‫گردشگری بودن منطقه در اذر ماه سالجاری به تصویب شورای‬ ‫ترافیک شهرستان رسیده و موضوع حذف درختان تبریزی واقع‬ ‫در مسیر پروژه نیز در کمیسیون حفظ باغات شهرستان با حضور‬ ‫نماینده محترم دادستانی طرح و با توجه به ضرورت با ان موافقت‬ ‫شده است ‪.‬‬ ‫رقیه رستمی رئیس کمیسیون بهداشت و فضای سبز‬ ‫شورای اسالمی شهرمراغه گفت ‪ :‬تعریض خیابان شهید‬ ‫قدوسی از سال ‪ ۱۳۹۰‬در چارچوب طرح جامع مراغه به‬ ‫عنوان باالتربن طرح توسعه شهری به تصویب شورای‬ ‫عالی معماری و شهرسازی کشور رسیده و قطع چندین‬ ‫اصله درخت در حاشیه خیابان فوق در راستای اجرایی‬ ‫شدن پروژه یاد شده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫رستمی با اشاره به تملک مدرسه امیر کبیر به همین منظور‬ ‫از سوی شهرداری مراغه افزود ‪ :‬موضوع تعریض خیابان شهید‬ ‫قدوسی به عنوان یکی از گره های جدی ترافیکی شهر به جهت‬ ‫وی افزود در جلسه کمیسیون حفظ باغات شهرستان مقرر گردید‬ ‫شهرداری نسبت به انتقال درختان کوچک واقع در مسیر به پارک‬ ‫جنگلی با بهره گیری از امکانات موجود در استان و یا استان های‬ ‫همجوار اقدام نماید که بنابه پیگیری های صورت گرفته به محض‬ ‫بهبود شرایط جوی این اقدام عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫رستمی با اشاره به موقوفه بودن پارک شادی خاطرنشان شد‪:‬‬ ‫اقدامات الزم برای مصالحه با متولی پارک صورت گرفته است‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر با تقدیر از اقدامات گسترده شهرداری مراغه‬ ‫در طی سال های اخیر برای افزایش سرانه فضای سبز‪ ،‬ایجاد پارک‬ ‫های جدید و ساماندهی و بهسازی پارک های متروکه سطح شهر‬ ‫از جمله پارک قیزیل ارسالن از شهروندان محترم و عالقمندان‬ ‫اعتالی شهر تاریخی فرهنگی مراغه خواست در راستای اجرای‬ ‫شایسته طرح های عمران شهری همراه و یاریگر مجموعه مدیریت‬ ‫شهری باشند‪.‬‬ ‫‪No 2‬‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫نشستخبریشهردارواعضایشورایشهرمراغهبااصحابرسانه‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫فوت شدگان کرونا با رعایت مسایل شرعی دفن می شوند‬ ‫‪No 2‬‬ ‫امام جمعه تبریز به بازاریان‪ :‬هوای اصناف ضعیف را داشته‬ ‫توصیه ‬ ‫باشید‪ /‬از مهلت به مستاجران تا تاخیر در وصول چک ها‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫کشف کاالی بهداشتی احتکارشده و‬ ‫مواد محترقه در مراغه‬ ‫‪7‬‬ ‫عضو خبرگان رهبری و امام جمعه مراغه گفت‪ :‬همه موازین شرعی و بهداشتی‬ ‫فوت شدگانی که جواب ازمایشات کرونای انها مثبت اعالم شده است‪ ،‬رعایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نشست خبری مهندس محمدرضا احمدی شهردار‬ ‫و ناظم عزیزی عضو شورا و رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی شورای اسالمی شهر مراغه با حضور‬ ‫خبرنگاران و نمایندگان رسانه های گروهی‬ ‫شهرستان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز در این نشست شهردار‬ ‫مراغه گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن امسال‬ ‫‪ ۷۰‬درصد از ردیف های درامدی بودجه محقق شده‬ ‫است‪ .‬یعنی حدود ‪ ۶۰‬میلیارد تومان از این بودجه‬ ‫محقق شده و با توجه به درپیش بودن روزهای پایانی‬ ‫سال پیش بینی می شود این میزان به ‪ 90‬درصد نزدیک‬ ‫شود‪.‬‬ ‫هزار اصله درخت در مناطق مختلف این شهر کاشته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬هم اکنون سرانه فضای سبز عمومی و‬ ‫پارک ها در شهر مراغه حدود ‪ ۱۴‬متر مربع بوده که با‬ ‫احتساب فضاهای سبز خصوصی‪ ،‬این میزان به حدود‬ ‫‪ ۲۷‬متر مربع و بیش از استاندارد جهانی که ‪ ۲۵‬متر‬ ‫مربع است می رسد‪.‬‬ ‫تداوم نهضت اسفالت ریزی با مساعد شدن‬ ‫شرایط اب و هوا‬ ‫در ادامه این نشست احمدی در جواب خبرنگاران مبنی‬ ‫بر نارضایتی مردم از وضعیت نامطلوب اسفالت گفت؛ از‬ ‫ابتدای سال جاری تا به امروز حدود ‪ 246000‬مترمربع‬ ‫در سطح شهر اسفالریزی انجام شده است و با توجه به‬ ‫شرایط جوی که با بارش زیاد برف و باران همراه بوده‪،‬‬ ‫حفظ درختان و فضای سبز از اولویت های‬ ‫که با توجه به انتظار شهروندان شهرداری‬ ‫شهرداری مراغه است‬ ‫اقدام به نمک پاشی در معابر می کند‬ ‫احمدی در جواب خبرنگاران در‬ ‫ولی این اقدام مضراتی نیز برای‬ ‫خصوص قطع اشجارگفت؛ با‬ ‫اسفالت معابر دارد که خوردگی‬ ‫توجه به اجرای طرح عمرانی‬ ‫یکی از این موارد است‪.‬‬ ‫تعریض خیابان قدوسی‪،‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در فصل‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۰‬اصله درخت‬ ‫زمستان صدمات زیادی به‬ ‫برای اجرای این طرح قطع‬ ‫اسفالت شهر مراغه وارد‬ ‫شده که برخی از انها‬ ‫می شود و این کار تا حدودی‬ ‫فرسوده و خطرساز بودند و‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪ ،‬هر چند‬ ‫سایر درختان واقع در مسیر‬ ‫اگر شهروندان کمی صبور باشند‬ ‫به استفاده از ماشین االت‬ ‫میزان استفاده از شن و نمک‬ ‫مخصوص‪ ،‬در پارک جنگی کاشته‬ ‫کاهش یافته و این موضوع باعث‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫احمدی ادامه داد‪ :‬مصالحه الزم با اموزش و پرورش می شود که اسفالت نیز در شرایط خوبی‬ ‫نیز برای تملک مدرسه در حال تخریب امیر کبیر انجام نگهداری شود‪.‬‬ ‫شده و این ملک هم اکنون برای تعریض خیابان شهید‬ ‫قدوسی در اختیار شهرداری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این مدرسه براساس نظر کارشناسان فنی اقدامات پیشگیرانه کرونا‬ ‫و سازمان نوسازی مدارس فرسوده است و قابل استفاده از سوی شهرداری‬ ‫احمدی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫اموزشی نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عقب کشی و تخریب این مدرسه برای تعریض به شیوع کرونا و نگرانی‬ ‫خیابان با نظارت فنی میراث فرهنگی و با در نظر گرفتن شهروندان از ابتال به این‬ ‫محدوده و فاصله قانونی از حریم برج تاریخی گنبد بیماری‪ ،‬مجموعه مدیریت‬ ‫شهری در تمامی حوزه ها به ویژه‬ ‫غفاریه انجام می شود‪.‬‬ ‫شهردار مراغه با اشاره به موقوفه بودن ضلع غربی و حوزه های خدماتی به شهروندان‪،‬‬ ‫پارک حاشیه این طرح ادامه داد‪ :‬شهردار مراغه با اشاره اقدامات پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده‬ ‫به موقوفه بودن ضلع غربی و پارک حاشیه این طرح است و براساس ظرفیت ها و امکانات موجود‪ ،‬تمهیدات‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقدامات الزم برای مصالحه با متولی این پارک الزم در جهت مقابله با این ویروس اندیشیده شده است‪.‬‬ ‫وی به بخشی از اقدامات پیشگیرانه مدیریت شهری‬ ‫برای تعریض و عقب کشی انجام شده است‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه این پارک سال ها در اجاره در خصوص مقابله با کروناویروس اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫شهرداری بوده است اضافه کرد‪ :‬درختان کاشته شده تنظیف و ضدعفونی مداوم و هر شب اتوبوس های شهری‬ ‫و حتی قطع شده در این پارک سال ها پیش از سوی با مواد استاندارد ضدعفونی کننده مورد تایید شبکه‬ ‫شهرداری و برای توسعه فضای سبز کاشته و غرس شده بهداشت‪ ،‬ارائه محلول ضدعفونی کننده برای استفاده‬ ‫رانندگان تاکسی به همراه برشور اقدامات پیشگیرانه‪،‬‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه و توجه به فضای سبز شهری اولویت توزیع روزانه ماسک و دستکش بهداشتی به پاکبانان‬ ‫شهرداری مراغه بوده و در این راستا ساالنه حدود چهار و کارگران خدمات شهری در چندین نوبت‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫سرویس های بهداشتی شهر از جمله اقدامات مدیریت‬ ‫شهری در این زمینه است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از هیچ اقدامی برای پیشگیری از ابتالی‬ ‫شهروندان به بیماری فروگذار نمی کنیم و در این راستا‬ ‫ضد عفونی معابر شهری نیز در دستور کار قرار گرفته‬ ‫و چندین نوبت انجام شده است و ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی در این باره ادامه داد‪ :‬ضدعفونی کردن روزانه بازارچه‬ ‫ها ‪ ،‬امکان عمومی و تاسیسات و مبلمان شهری در نقاط‬ ‫اصلی و پرتردد شهر از ‪ 10‬اسفند ماه در در قالب هفت‬ ‫اکیپ از دیگر اقداماتی است که در حال اجراست‪.‬‬ ‫معرفی جاذبه های گردشگری مراغه نیازمند‬ ‫مشارکت شهروندان و رسانه ها است‬ ‫ناظم عزیزی رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای اسالمی شهر مراغه گفت‪ :‬برای معرفی هرچه‬ ‫بهتر مراغه و جاذبه های تاریخی و گردشگری و اثار‬ ‫ملموس و ناملموس ان مشارکت شهروندان و ظرفیت‬ ‫فضای مجازی ضروری است‪.‬‬ ‫ناظم عزیزی افزود‪ :‬اصحاب رسانه و مطبوعات در‬ ‫شناسایی و مربع کردن اسیب های اجتماعی و اگاه‬ ‫سازی احاد مردم نقشی محوری و حیاتی برعهده دارند‬ ‫و باید در این زمینه تالش کنند‪.‬‬ ‫پروژه های عمرانی و اجرایی باید پیوست علمی‬ ‫و پژوهشی داشته باشند‬ ‫دکتر احمد ملکی عضو شورای شهر و رئیس کمسیون‬ ‫عمرانی به راه اندازی واحد تحقیق و توسعه (‪)R&D‬‬ ‫در شهرداری مراغه اشاره کرد و گفت باید همه‬ ‫پروژه های عملیاتی و اجرایی قبل از‬ ‫اجرا پیوست علمی و پژوهشی‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ملکی افزود‪ :‬در راستای‬ ‫تشکیل واحد تحقیق و‬ ‫توسعه دو طرح پژوهشی‬ ‫با موضوع تهیه محلول‬ ‫جایگزین نمک جهت یخ‬ ‫زدایی سطح معابر و خیابانها‬ ‫در بارندگی وتهیه بتن رنگی‬ ‫جایگزین رنگ امیزی بتن های‬ ‫اجرا شده در جلسه شورای پژوهشی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی پیشنهاد شده است‬ ‫وی افزود‪ :‬هدف از تشکیل این واحد انجام تحقیقات‬ ‫مختلف و مهم در حوزه خدمات شهری شهرداری و‬ ‫دست یافتن به فن اوری های نوین و کارامد‪ ،‬از طریق‬ ‫ارائه طرح های پژوهشی است‪.‬‬ ‫در پایان این نشست از سالنامه اماری شهرداری که‬ ‫دربرگیرنده گزارش تفضیلی فعالیتهای شهرداری مراغه‬ ‫در ابعاد مختلف مدیریت شهری اعم از فرهنگی ورزشی‬ ‫خدماتی و عمرانی و ستادی می باشد توسط شهردار و‬ ‫اعضای شورای شهر رونمایی شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل محمدتقی پورمحمدی در جلسه ستاد مبارزه با بیماری کرونا‬ ‫ویروس مراغه اظهار داشت‪ :‬تدفین فوت شدگان با حضور و نظارت‬ ‫کارشناسانی که اشنایی کامل به مسائل شرعی دارند و در خصوص نحوه‬ ‫دفن افراد کرونایی اموزش های الزم دینی را سپری کردند‪ ،‬انجام می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مردم به صحبت ها و شایعات مطرح شده در خصوص نحوه‬ ‫دفن فوت شدگان توجه ای نکنند چرا که واجبات شرعی انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خصوص نحوه انجام مسائل و تشریفات شرعی با توجه به‬ ‫فتوای مقام معظم رهبری و مراجع تقلید تمامی موارد رعایت می شود و‬ ‫در این خصوص خاطر بازماندگان فوت شدگان کرونا مکدر نشود‪.‬‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫از ابتدا شیوع این ویروس در کشور پیش بینی های الزم در شهرستان با‬ ‫برگزاری جلسات مختلف هماهنگی انجام و بیمارستان های شهرستان را‬ ‫برای بستری بیماران احتمالی اماده کردیم‪.‬‬ ‫حمید شکری گفت‪ :‬در حال حاضر شهرستان در خصوص مقابله با بیماری‬ ‫کرونا در کنترل بوده و از مردم مراغه درخواست می شود تا از حضور در‬ ‫تجمعات و مراسمات پرهیز کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بهترین راه پیشگیری پرهیز از ترددهای غیر ضروری و رعایت‬ ‫موارد بهداشتی و توجه به توصیه های متخصصان در این خصوص است‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬در حوزه ضدعفونی خوشبختانه در شهرستان پیشرفت های‬ ‫خوبی داشتیم و تاکنون بیش از ‪ ۱۵‬هزار لیتر مواد ضدعفونی توزیع شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر روزانه به طور متوسط ‪ ۲‬هزار لیتر مواد‬ ‫ضدعفونی کننده و شوینده در شهرستان استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با استقرار اکیپ های نظارتی و بهداشتی در راستای پیشگیری‬ ‫از بیماری کرونا ویروس‪ ،‬کنترل ورودی و خروجی های شهرستان تشدید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مشارکت خیران مراغه ای در امور‬ ‫مختلف قابل تقدیر است‬ ‫فرمانده انتظامی مراغه از کشف کاالی بهداشتی احتکارشده و مواد محترقه غیرمجاز در‬ ‫این شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در اذربایجان شرقی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور و مشکالت به وجود امده گفت‪ :‬بازاریان تبریز مردمان روزهای سخت‬ ‫و دشوار هستند و همانگونه که در تمام عرصه ها امتحان خود را پس دادند این بار نیز از این بحران با سربلندی بیرون خواهند امد‪.‬‬ ‫که مقام معظم رهبری هم فرمودند در این روزها‬ ‫به خصوص در این ماه رجب ارتباطمان با درگاه‬ ‫الهی را بیشتر کرده و دعا کنیم این بال از کشور‬ ‫ما دور شود‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیدمحمدعلی ال هاشم در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار نصیرنیوز با اشاره به شیوع ویروس کرونا‬ ‫در کشور اظهار داشت‪ :‬حدود ‪ 2‬هفته ای است که‬ ‫کرونا مهمان ناخوانده زندگی مردم ایران شده و در‬ ‫این مدت شاهد جهاد همگانی سالمت هستیم که‬ ‫این جهاد در واقع راه مقابله با کرونا هراسی است‪ .‬نماینده ولی فقیه در اذربایجان شرقی ضمن خدا‬ ‫قوت به پزشکان و پرستاران گفت‪ :‬ویروس کرونا‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬حفظ نفس از دیدگاه اسالم واجب را شکست خواهیم داد و مردم اسیر شایعات و‬ ‫بوده و همگان موظف هستند ضمن رعایت اصول عملیات روانی امپراتوری رسانه ای استکبار نشوید‪.‬‬ ‫سالمت و بهداشت از وجود خودشان مراقبت کنند‬ ‫اگر متولیان و کادر پزشکی کشور که اهل خبره امام جمعه تبریز با یاداوری حضور و حمیت‬ ‫هستند اموری را در این خصوص الزم بدانند و بازاریان در تمام برهه های حساس اجتماعی‪،‬‬ ‫باید ان دستورات را اجرا کرد همان گونه که مقام سیاسی و اقتصادی اظهار داشت‪ :‬بازاریان مردمان‬ ‫معظم رهبری نیز در فرمایشاتشان به این نکته روزهای سخت و دشوار هستند و همانگونه که در‬ ‫تمام عرصه ها امتحان خود را پس دادند این بار‬ ‫اشاره فرمودند‪.‬‬ ‫ال هاشم بیان کرد‪ :‬امیدواریم با توکل بر خداوند نیز از این بحران با سربلندی بیرون خواهند امد‪.‬‬ ‫متعال و توسل به حضرات معصومین (ع) از این‬ ‫مرحله هم با سربلندی عبور کنیم‪ ،‬همان گونه وی با تاکید بر اینکه اصناف همه اعضای یک‬ ‫لغو جشنواره ها و نوروزگاه های اذربایجان شرقی‬ ‫پیکر هستند تصریح کرد‪ :‬شیوع این ویروس‪،‬‬ ‫بسیاری از بازاریان را بویژه برخی از انها که به‬ ‫لحاظ گردش مالی‪ ،‬مستاجر بودن‪ ،‬رکود و چک‬ ‫های متعدد با چالش های بسیاری رو به رو بودند‬ ‫در تنگنای بسیار سختی قرار داده است؛ لذا می‬ ‫طلبد بزرگان بازار که به نسبت از شرایط مالی‬ ‫بهتری برخوردارند‪ ،‬هوای اصناف ضعیف را داشته‬ ‫باشند و به واقع می توان گفت این شرایط بهترین‬ ‫فرصت برای تجلی معنای واقعی «الکاسب حبیب‬ ‫اهلل» است‪.‬‬ ‫ال هاشم افزود‪ :‬بزرگان بازار با پیگیری برای مهلت‬ ‫دادن به مستاجران واحدهای صنفی بازار بخصوص‬ ‫برخی از صنوف که اسیب بیشتری دیده اند‪،‬‬ ‫بدهکاران‪ ،‬اعمال تاخیر در وصول و پرداخت چک‬ ‫زمینه مناسب تری برای ادامه فعالیت انها فراهم‬ ‫سازند تا بتوانیم این روزهای سخت را نیز پشت‬ ‫سر بگذاریم‪.‬‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت‪ :‬خیران مراغه ای‬ ‫در تمامی حوزه ها حضور فعال دارند و احساس مسئولیت انها در کمک به‬ ‫همنوعان‪ ،‬قابل تقدیر و ستودنی است‪.‬‬ ‫حمید شکری در بازدید از نمایشگاه جمع اوری و اهدا جهیزیه به‬ ‫نوعروسان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مشارکت خیران برای تهیه جهیزیه نوعروسان برای شروع یک‬ ‫زندگی ساده و همراهی ان ها با کمیته امداد شهرستان کاری پسندیده‬ ‫است که هر ساله شاهد برپایی این چنین نمایشگاه هایی در شهرستان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کمیته امداد با توجه به وظیفه ذاتی خود در کمک به نیازمندان‪،‬‬ ‫باید مشارکت فعاالن عرصه خیر و احسان را جذب و همکاری ان ها را‬ ‫برای کمک رسانی به نیازمندان در اولویت خود قرار دهد‪.‬‬ ‫شکری گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از ‪ ۱۰‬هزار مددجو تحت پوشش کمیته‬ ‫امداد شهرستان هستند که امداد رسانی به ان ها بدون همکاری خیران‬ ‫و کمیته امداد امکان پذیر نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تقدیر از بانوان فعالی که هر ساله در تهیه جهیزیه نوعروسان‬ ‫پیشقدم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬بانوان خیر مراغه ای هرساله در این کار‬ ‫خداپسندانه مشارکت و همکاری می کنند در تمامی عرصه ها فعالیت‬ ‫چشمگیری دارند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) مراغه نیز در این بازدید از جمع‬ ‫اوری و اهدا ‪ ۶۰‬سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند شهرستان خبرداد و‬ ‫گفت‪ :‬قسمتی از این جهیزیه ها با مشارکت خیران و قسمتی با اعتبارات‬ ‫دولتی تهیه و در اختیار نوعروسان نیازمند تحت پوشش کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) مراغه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫اکبر ابراهیمی افزود‪ :‬ارزش جهیزیه ها جمع اوری شده ‪ ۷۲۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون در چهار نمایشگاه جهیزیه برگزار‬ ‫شده در شهرستان‪ ۱۳۵ ،‬سری جهیزیه با اعتبار یک میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون تومان به نوعروسان نیازمند تحت پوشش این نهاد اهدا شده است‪.‬‬ ‫ابراهیمی اضافه کرد‪ :‬این جهیزیه ها شامل یخچال‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬جارو برقی‪،‬‬ ‫فرش‪ ،‬اجاق گاز‪ ،‬البسه و سرویس اشپزخانه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشارکت مردم خیر شهرستان در حمایت از زوج های جوان‬ ‫نیازمند نمونه است که باید به صورت فرهنگ اسالمی در جامعه نهادینه‬ ‫شود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬هزار ‪ ۶۰۰‬خانواده نیازمند در مراغه زیر پوشش خدمات حمایتی‬ ‫کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان قرار دارند‪.‬‬ ‫احمد حمزه زاده روز دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه حفظ‬ ‫سالمتی جامعه در شرایط کنونی کشور مهم ترین اولویت این اداره‬ ‫کل است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به دنبال گسترش شیوع بیماری کرونا‪ ،‬اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی کشور تمهیدات الزم را جهت مقابله با این بیماری اتخاذ‬ ‫نموده و با نظارت های تلفیقی کمیته های مربوطه بر عملکرد تاسیسات‬ ‫گردشگری به طور مستمر نظارت دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در همین راستا به جهت جلوگیری از حضور هموطنان در‬ ‫مجامع عمومی و قرارگیری در معرض ابتال به بیماری‪ ،‬برگزاری تمام‬ ‫جشنواره های نوروزی و ایین های نوروزگاه استان لغو شد‪.‬‬ ‫حمزه زاده در خاتمه از هموطنان خواست تا سفرهای غیر ضروری خود را‬ ‫لغو کرده و از حضور در مجامع عمومی امتناع کنند تا بتوانیم با سالمتی‬ ‫کامل این شرایط خاص را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫رهاسازی‪۱۵‬میلیونمترمکعبابسد‬ ‫قلعه چایبهسمتدریاچهارومیه‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای اذربایجان شرقی اعالم کرد‪ ۱۵ :‬میلیون مترمکعب‬ ‫اب از سد قلعه چای عجب شیر به سمت دریاچه ارومیه رهاسازی شد‪.‬‬ ‫یوسف غفارزاده در گفت و گو با نصیرنیوز اظهار کرد‪ :‬ابن نخستین‬ ‫رهاسازی اب از این سد است و در مرحله اول تا یک ماه اینده ادامه می‬ ‫یابد و با توجه به رهاسازی ‪ ۵۰‬میلیون مترمکعب اب در سال گذشته از‬ ‫این سد‪ ،‬امسال نیز این روند انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬رهاسازی اب مخزن سد قلعه چای با ‪ ۲‬هدف احیا دریاچه‬ ‫ارومیه بر اساس برنامه مصوب ستاد احیا این دریاچه و کنترل سیالب‬ ‫احتمالی در منطقه با خالی نگه داشتن بخشی از ان و برای مدیریت سیل‬ ‫انجام می شود تا ظرفیت خالی برای اب وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫غفارزاده همچنین با اشاره به افزایش حجم اب رودخانه قلعه چای عجب‬ ‫شیر‪ ،‬از مردم و ساکنان حاشیه این رودخانه خواست برای حفظ ایمنی و‬ ‫سالمت خود از حاشیه این رودخانه دوری کرده و اتراق نکنند‪.‬‬ ‫مخزن سد قلعه چای عجب شیر ‪ ۳۶.۲‬میلیون مترمکعب ظرفیت دارد و‬ ‫یکی از بزرگترین سدهای اذربایجان شرقی است‪.‬‬ ‫مسافران در ورودی و خروجی مراغه کنترل می شوند‬ ‫تاکیداستانداراذربایجان شرقیبرتسهیل‬ ‫دسترسی مردم به اقالم بهداشتی‬ ‫معاون گردشگری و سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اذربایجان شرقی از لغو تمام جشنواره ها و نوروزگاه های استان‬ ‫سرهنگ رمضان اللهوردیان افزود‪ :‬با توجه به شیوع بیماری کرونا و در راستای‬ ‫برخورد با احتکار کاالهای بهداشتی‪ ،‬پس از اطالع پلیس از احتکار کاالها در‬ ‫داروخانه ای‪ ،‬ماموران به محل اعزام شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پس از شناسایی داروخانه و با هماهنگی قضائی و در بازرسی از ان‬ ‫تعداد یک هزار و ‪ ۶۰۰‬جفت دستکش احتکار شده بهداشتی کشف و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یک نفر در این ارتباط دستگیر و تحویل دستگاه قضائی شد‪.‬‬ ‫اللهوردیان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با محتکران و سودجویان از شهروندان‬ ‫خواست‪ ،‬پلیس را در جریان موارد مشکوک در این زمینه بگذارند‪.‬‬ ‫وی همچنین از کشف ‪ ۲‬هزار عدد انواع مواد محترقه غیرمجاز در این شهرستان‬ ‫خبرداد‪.‬‬ ‫اللهوردیان افزود‪ :‬در پی کسب خبری مبنی بر فروش مواد محترقه غیرمجاز از سوی‬ ‫افرادی در سطح شهر‪ ،‬موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماموران پلیس با انجام اقدامات پلیسی و اطالعاتی و در عملیاتی‬ ‫حساب شده‪ ،‬محل اختفای مواد محترقه را شناسایی و از این محل حدود ‪ ۲‬هزار‬ ‫عدد مواد محترقه کشف کرده و ‪ ۶‬نفر را نیز در این ارتباط دستگیر کردند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به استناد ماده ‪ ۶۱۸‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬قاچاق و فروش انواع‬ ‫مواد محترقه به صورت غیرمجاز جرم محسوب شده و دارای مجازات قانونی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر کنترل خانواده ها بر فرزندان خود در روزهای پایانی سال افزود‪:‬‬ ‫شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک‪ ،‬مراتب را به سامانه ‪ ۱۱۰‬پلیس‬ ‫اطالع دهند‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی بر ضرورت تامین اسان مایحتاج بهداشتی مردم در‬ ‫وضعیت کنونی برای مبارزه با ویروس کرونا در جامعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحمدی در نشست صمیمی با فعاالن اقتصادی اذربایجان‬ ‫ششرقی و تولید کنندگان مواد ضدعفونی کننده ‪ ،‬ضمن قدردانی از تالش‬ ‫های این قشر از جامعه گفت‪ :‬در حالی که ابعاد روانی بیماری کرونا به‬ ‫مردم فشار می اورد‪ ،‬باید کاری کنیم که مردم در تامین مایحتاج خود‬ ‫سختی نکشند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬برخی واحدها تولیدات خود را به صورت رایگان در اختیار‬ ‫مردم قرار می دهند که یک رسالت دینی و ملی و نشان دهنده ایثار و‬ ‫عمل نیک مردان روزگار است‪.‬‬ ‫پورمحمدی با اشاره به کمبود الکل در واحدهای تولید مواد ضدعفونی‬ ‫کننده بر حل مشکالت این واحدها به منظور افزایش تولید تاکید کرد‪.‬‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی اضافه کرد‪ :‬دانشگاه ها در این زمینه فعالیت و‬ ‫فرمول های جدیدی را برای تولید مواد ضدعفونی کننده پیدا کنند تا به‬ ‫الکل وابستگی بیشتری پیدا نکنیم ‪.‬‬ ‫موسی خلیل اللهی‪ ،‬رئیس کل دادگستری اذربایجان شرقی نیز گفت ‪:‬‬ ‫باید شیوه نامه ای برای تامین مواد اولیه و توزیع محصوالت تولید شده‬ ‫در بین مردم تهیه کنیم تا وظایف دستگاه ها مشخص و هماهنگی های‬ ‫الزم در این خصوص انجام شود‪.‬‬ ‫در این جلسه تعدادی از تولید کنندگان مواد ضدعفونی کننده استان‬ ‫تامین الکل مورد نیاز و اعطای تسهیالت الزم برای افزایش تولید را‬ ‫خواستار شدند‪.‬‬ ‫تراز دریاچه ارومیه‪ ۶۱‬سانتی متر‬ ‫افزایشیافت‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای اذربایجان شرقی گفت‪ :‬تراز دریاچه ارومیه نسبت‬ ‫به هم سنجی مدت مشابه سال گذشته ‪ ۶۱‬سانتی متر افزایش یافته و تراز ان به‬ ‫حدود یک هزار و ‪ ۲۷۲‬متر رسیده است‪.‬‬ ‫یوسف غفارزاده در گفت و گو با خبرنگار نصیرنیوز اظهار کرد‪ :‬وسعت‬ ‫امروز دریاچه ارومیه به ‪۲‬هزار و ‪ ۹۵۱‬متر و ‪ ۹۰‬سانتی متر رسیده است‬ ‫که نسبت به سال گذشته در این روز ‪ ۵۲۶‬کیلومتر مربع افزایش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته این وسعت ‪ ۲‬هزار و ‪ ۴۲۵‬متر و ‪ ۷۰‬سانتی متر‬ ‫ثبت شده که امسال وضعیت بهتری را یافته است‪.‬‬ ‫غفارزاده ادامه داد‪ :‬اکنون حجم اب دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۶۵۰‬میلیون مترمکعب افزایش یافته و به حدود سه میلیارد‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬میلیون مترمکعب رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بیشینه تراز دریاچه ارومیه در سال جاری ‪ ۱۲۷۱.۹۴‬متر‬ ‫از سطح اب های ازاد ثبت شده است‪.‬‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه گفت‪ :‬اکیپ های مستقر در ورودی و‬ ‫خروجی این شهر در راستای مقابله با کرونا‪ ،‬مسافران را کنترل می کنند‪.‬‬ ‫حمید شکری در جلسه قرارگاه زیستی با موضوع بیماری کرونا ویروس اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ضدعفونی مراکز عمومی و معابر تمامی روستاها باید به صورت جدی و در‬ ‫اولویت شهرداری ها و دهیاری ها بوده و در این خصوص خوشبختانه در شهرستان‬ ‫اقدامات خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی به تعطیلی اماکن عمومی که موارد بهداشتی را رعایت نمی کنند اشاره کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مسافرخانه ها و مهمان پذیرهایی که رعایت موارد بهداشتی را لحاظ نمی‬ ‫کنند تعطیل خواهند شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین اقالم ضدعفونی کننده به زودی از طریق خانه های بهداشت در‬ ‫مناطق روستایی و شهری با قیمت مصوب عرضه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬درمانگاه هایی که مجوز فعالیت شبانه روزی دارند موظف به فعالیت در‬ ‫طول شبانه روز هستند و در صورت عدم رعایت با متخلفان برخورد خواهد شد‪.‬‬ ‫شکری اضافه کرد‪ :‬با توجه به تصمیماتی که در سطح ملی گرفته شده است تا‬ ‫اطالع بعدی برپایی نمازهای جماعت لغو و همچنین تا رفع بحران‪ ،‬تمامی امامزاده‬ ‫ها و مساجد و مراکز گردشگری و موزه ها تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫تعطیلی بازارهای هفتگی شهرستان تا اطالع بعدی‬ ‫دادستان عمومی و انقالب مراغه نیز در این جلسه گفت‪ :‬بازار چهارشنبه سوری‪،‬‬ ‫بازارهای هفتگی و محلی در مناطق شهری و روستاهای بخش سراجو و مرکزی تا‬ ‫اطالع بعدی تعطیل است‪.‬‬ ‫نادر نجد گفت‪ :‬همچنین تردد دست فروش های دوره گرد در روستاها ممنوع‬ ‫بوده و دهیاری ها و مسووالن خانه های بهداشت در روستاها در صورت تردد ان‬ ‫ها گزارش کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در راستای پیشگیری از شیوع کرونا‪ ،‬تا اطالع بعدی چایخانه ها در‬ ‫روستاها تعطیل بوده و قلیان سراها در شهر تعطیل و در صورت مشاهده پلمب‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در شهرستان اشاره کرد و گفت‪ :‬در شرایط‬ ‫بحرانی که در حال حاضر با ان مواجه هستیم باید تمامی ظرفیت های شهرستان به‬ ‫خصوص سازمان های مردم نهاد برای عبور از شرایط کنونی بسیج شوند و مسووالن‬ ‫از حضور و امداد رسانی ان ها استقبال می کنند‪.‬‬ ‫امار مبتالیان به کرونا در مراغه نسبت به روز گذشته افزایش نداشته است‬ ‫رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه نیز در این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬امار مبتالیان به کرونا ویروس در مراغه نسبت به روز گذشته افزایش نداشته‬ ‫است و همچنان هفت مورد مثبت در شهرستان است که تنها یکی از ان ها فوت‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫اصغر تنومند گفت‪ :‬فرد فوت کرده خانم ‪ ۸۸‬ساله ای است که بیماری زمینه ای‬ ‫قلبی داشته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدامات شناسایی و معاینات بالینی اعضا خانواده افرادی که نتیجه‬ ‫ازمایش انها مثبت بوده از سوی معاونت بهداشت شهرستان در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همچنین در حال حاضر ‪ ۳۰‬بیمار با موارد مشکوک در بیمارستان‬ ‫امیرالمومنین(ع) مراغه بستری هستند‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫درس و مشق زیرسایه کرونا‬ ‫و مشکالت ما می شدند‪ .‬البته در برخی دروس معلمان‬ ‫این کار را می کنند ولی در برخی دیگر سکوت کامل‬ ‫حکمفرماست»‪ .‬فاطمه دری منش‪ ،‬مادر غزال‪ ،‬دانش اموز‬ ‫پایه چهارم ابتدایی هم می گوید‪« :‬متاسفانه تمرکز اموزش‬ ‫تلویزیونی روی دروس دوره متوسطه است و کمتر به‬ ‫اموزش ابتدایی توجه می کنند‪.‬‬ ‫درحالی که شبکه کودک می توانست به عنوان مکمل شبکه‬ ‫هفت‪ ،‬اموزش ابتدایی را دنبال کند تا بچه های بیشتری‬ ‫بتوانند درس بخوانند‪ .‬برای ما که در شهرستان شوشتر‬ ‫استان خوزستان زندگی می کنیم و اغلب مدارس سایت و‬ ‫سامانه الکترونیکی ندارند که بتوانند اموزش ها را به روش‬ ‫مجازی دنبال کنند‪ ،‬تلویزیون بهترین جایی بود که می شد‬ ‫به دانش اموزان ابتدایی درس داد»‪.‬‬ ‫اموزش مجازی‪ ،‬شهر به شهر متفاوت است‬ ‫نصیرنیوز‪ :‬حدود بیست روزی است که مدارس کشور تعطیل‬ ‫شده اند و چنان که اعالم شده این روند قرار است حداقل‬ ‫تا پایان نوروز ادامه پیدا کند‪ .‬با این حساب دانش اموزان‬ ‫ایرانی بیش از ‪40‬روز از فرایند اموزش دور می مانند‪.‬‬ ‫به گزارش نصیر نیوز‪ ،‬در این میان راهکارهای مختلفی برای‬ ‫اموزش از راه دور پیشنهاد شد که وزارت اموزش و پرورش‬ ‫اسان ترین و در دسترس ترین نمونه ان یعنی تدریس در‬ ‫تلویزیون را از هفته پیش با همکاری صدا و سیما کلید‬ ‫زده و در ان برخی دروس دوره متوسطه به دانش اموزان‬ ‫اموزش داده می شود‪.‬‬ ‫اما در مورد اموزش مجازی تنها برخی از استان ها و مدارس‬ ‫به صورت پراکنده فعالیت هایی را در شبکه های مجازی‬ ‫دنبال می کنند تا دسترسی کودکان و نوجوانان به اموزش‬ ‫قطع نشود‪ .‬اگرچه هنوز برای قضاوت درباره اموزش از‬ ‫راه دور زود است و باید ازمون دقیق علمی درباره نتایج‬ ‫ان صورت گیرد‪ ،‬اما با چند کارشناس‪ ،‬معلم و دانش اموز‬ ‫در این باره صحبت کرده ایم تا ببینیم چقدر این فرایند را‬ ‫کارامد می دانند و از ان راضی هستند‪.‬‬ ‫اموزش تلویزیونی؛ نقاط قوت و ضعف‬ ‫اموزش برخی دروس مقطع دوم متوسطه در شبکه هفتم‬ ‫سیما‪ ،‬بزرگ ترین قدمی بود که وزارت اموزش و پرورش در‬ ‫این روزهای ملتهب برداشت‪ .‬جدولی از برنامه های درسی‬ ‫که قرار است در طول روز از این شبکه‪ ،‬اموزش داده شود‪،‬‬ ‫تهیه و منتشر شد و عنوان کردند که دانش اموزان می توانند‬ ‫در ساعات مشخص از انها استفاده کنند‪ .‬عباس سلطانیان‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر اموزش متوسطه نظری در این باره گفت‪:‬‬ ‫«به دلیل تنوع دروس دوره متوسطه و فنی و حرفه ای‬ ‫انتخاب معلمان ویژگی های خاص خود را داشته است‪.‬‬ ‫گروهی را تشکیل داده ایم و با حساسیت و دقت بهترین‬ ‫معلمان که در جشنواره های الگوی تدریس با ما همکاری‬ ‫داشته اند یا از سرگروه های اموزشی هستند را انتخاب‬ ‫کرده ایم‪ .‬باید از معلمانی که مسئولیت تدریس را برعهده‬ ‫گرفتند‪ ،‬قدردانی کنیم‪ .‬در حوزه معاونت اموزش متوسطه‬ ‫مسیری را مشخص کرده ایم‪.‬‬ ‫برای تک تک درس ها دبیرخانه داریم و این دبیرخانه سرگروه‬ ‫دارد‪ .‬به عنوان مثال دبیرخانه ریاضی ما در اصفهان است‪.‬‬ ‫‪No 2‬‬ ‫تمام این دبیرخانه ها مکلف شدند که تدریس همکاران را‬ ‫مالحظه و براساس شاخص های تعریف شده پیشنهادهای‬ ‫خود را به ما اطالع رسانی کنند تا نواقص را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫درباره نظرات دانش اموزان و خانواده ها نیز سامانه پیامکی از‬ ‫سوی شبکه اموزش معرفی شده و ما بازخوردها را دریافت‬ ‫می کنیم»‪.‬مهدی بهلولی‪ ،‬معلم و کارشناس اموزشی در‬ ‫این باره به گفت‪« :‬هنوز برای قضاوت درباره اینکه چقدر‬ ‫اموزش تلویزیونی کارامد بوده یا نه‪ ،‬زود است و باید‬ ‫منتظر بازگشایی مدارس ماند اما با توجه به اماده نبودن‬ ‫زیر ساخت های اموزش الکترونیکی در مدارس‪ ،‬تصمیم‬ ‫درستی بود که وزارت اموزش و پرورش گرفت به چند علت‬ ‫اول اینکه همه دانش اموزان در کشور اینترنت ندارند اما‬ ‫دسترسی به تلویزیون تقریبا همگانی است‪.‬‬ ‫دوم اینکه تعطیالت طوالنی است و بستن پرونده اموزش تا‬ ‫زمان بازگشایی دوباره مدارس‪ ،‬اسیب جدی به دانش اموزان‬ ‫می زند»‪ .‬او ادامه داد‪« :‬درباره اموزش مجازی هم‪ ،‬من یک‬ ‫فعالیت منسجم و واحد از سوی اموزش و پرورش مشاهده‬ ‫نکرده ام‪ ،‬فقط مدیران بخشی از مدارس‪ ،‬معلمانشان را‬ ‫موظف کرده اند که فایل صوتی یا ویدیویی تدریسشان را‬ ‫برای سایت مدرسه یا کانالی که دارند‪ ،‬بفرستند که این‬ ‫هم خوب است اما مشخص نیست چه تعداد از مدارس و‬ ‫معلمان این روش را دنبال می کنند و کدام دانش اموزان به‬ ‫این نوع اموزش دسترسی دارند و چه کسانی بی بهره اند‪.‬‬ ‫اما به هر حال این اتفاق نشان داد که اموزش و پرورش‬ ‫اصال خود را برای چنین روزهای بحرانی اماده نکرده و‬ ‫به همین خاطر ابزارهای سنجش کارامدی در این زمینه‬ ‫ندارد»‪.‬البته دانش اموزان متوسطه هم انتقاداتی به این‬ ‫شیوه دارند و می گویند که اموزش تلویزیونی پاسخگوی‬ ‫همه نیازهای درسی انها نیست‪.‬‬ ‫سهراب معتضد‪ ،‬دانش اموز پایه یازدهم علوم انسانی است‪،‬‬ ‫او می گوید‪« :‬اوال که در اغلب دروس‪ ،‬مدرسان تلویزیونی‬ ‫‪2‬تا‪ 3‬درس جلوتر از بودجه بندی فعلی کتاب ها هستند و‬ ‫این در حالی است که اغلب دروس پیوستگی موضوعی‬ ‫دارند و همین باعث شد که متوجه تدریس ان استاد نشویم‪.‬‬ ‫نکته دوم اینکه چون اموزش یک طرفه است و بازخورد‬ ‫ندارد‪ ،‬ما جواب بسیاری از پرسش هایمان را نتوانیم بگیریم‪.‬‬ ‫بهترین راه این بود که در کنار این اموزش تلویزیونی‪،‬‬ ‫معلمان مدارس نیز در فضای مجازی پاسخگوی پرسش ها‬ ‫به همین خاطر او هر روز ‪3‬دانش اموز را به مدرسه روستا‬ ‫دعوت می کند تا به شکل فردی به انها اموزش دهد؛ «یک‬ ‫جدول تهیه کردم و گفتم هر روز سه دانش اموز در ساعات‬ ‫مختلف به مدرسه بیایند‪ .‬مثال از ساعت ‪8‬تا ‪10‬صبح یک‬ ‫نفر و از ‪10‬تا ‪12‬نفر بعد و ‪12‬تا دو بعد از ظهر نفر سوم‪.‬‬ ‫کالس را بعد از خروج هر نفر با اب و وایتکس ضدعفونی‬ ‫می کنم و از بچه ها می خواهم که دست هایشان را مرتب‬ ‫بشویند‪.‬‬ ‫تا االن هر کدامشان سه بار به مدرسه امده اند و درس هایشان‬ ‫را یاد گرفته اند‪ .‬این روش را تا هر زمانی که کرونا ریشه کن‬ ‫شود‪ ،‬دنبال خواهم کرد‪.‬خالقیت های فردی معلمان در‬ ‫اموزش مجازی هم بسیار زیاد است‪ .‬برخی معلمان در خانه‬ ‫با گذاشتن یک تخته وایت برد از خودشان فیلم می گیرند‬ ‫و ویدیوی ان را در شبکه پیام رسان برای دانش اموزانشان‬ ‫منتشر می کنند‪ .‬برخی هم با استفاده از نرم افزارهای به‬ ‫روز تری‪ ،‬اموزش انالین را در سایت مدرسه های مطرح‬ ‫دنبال می کنند‪.‬‬ ‫مهدی بهلولی‪ ،‬معلم و کارشناس اموزشی در این باره‬ ‫می گوید‪« :‬من هم تصمیم دارم به مدرسه بروم و در کالسی‬ ‫روی تخته مباحث ریاضی را بنویسم و تدریس کنم و‬ ‫فیلمش را روی سایت مدرسه منتشر کنم‪ .‬به نظرم با این‬ ‫حرکت های فردی شاید بتوان بخشی از معضالت مربوط به‬ ‫تعطیلی پیاپی را حل کرد وگرنه که برنامه جامع و کاملی‬ ‫برای اموزش از راه دور طراحی نشده است»‪.‬‬ ‫اما اموزش مجازی دومین راه حلی است که اموزش و‬ ‫پرورش برخی استان ها و مدارس‪ ،‬معلمان را موظف کرده اند‬ ‫که به وسیله ان تدریس شان را دنبال کنند‪ .‬اما این روش‬ ‫برای همه مدارس کشور مشترک نیست و استان به استان‬ ‫و حتی مدرسه به مدرسه وضعیت اموزش مجازی متفاوت‬ ‫است‪ .‬همچنین این سایت ها خالهای جدی دارد که روند‬ ‫تدریس را مختل می کند‪.‬‬ ‫به طور مثال اگر به سایت رشد که بزرگ ترین شبکه اموزش‬ ‫مجازی وزارت اموزش و پرورش است و هر سال ردیف‬ ‫بودجه جداگانه ای صرف ان می شود‪ ،‬سر بزنید و روی‬ ‫بخش رسانه های اموزشی یا تولید محتوا کلیک کنید‪،‬‬ ‫خواهید دید که هیچ محتوای جدیدی در ‪2‬هفته اخیر‬ ‫تولید نشده است‪ .‬سایت های دیگری که اموزش و پرورش‬ ‫برخی استان ها مانند تهران و شهرستان های تهران برای‬ ‫تولید محتوای صوتی و ویدیویی به معلمان و دانش اموزان‬ ‫معرفی شده اند نیز با خطاهای شبکه ای متعدد مواجه‬ ‫می شوند‪ .‬سمیه طاهری‪ ،‬معلم عربی پایه دهم و یازدهم‬ ‫گفت‪« :‬مدیر مدرسه از ما خواست که از طریق این سایت‪،‬‬ ‫ویدیو تدریس مان را اپلود کنیم‪.‬‬ ‫دو روز تالش می کردم تا یک جلسه ‪45‬دقیقه ای را توانستم‬ ‫بارگذاری کنم‪ .‬در نهایت تصمیم گرفتم که فایل ها را در‬ ‫یک گروه تلگرامی برای دانش اموزانم بفرستم‪ .‬خالهای‬ ‫دیگری هم در بخش طرح سوال‪ ،‬ارسال جزوه و‪ ...‬دارد که‬ ‫باید حل شود‪ .‬بقیه همکاران هم با این مشکالت روبه رو‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫اما من نیمه پر لیوان را هم می بینم‪ ،‬اینکه حوادث مربوط‬ ‫به کرونا و تعطیلی مدارس باعث شد که مدیران مدارس‬ ‫و اموزش و پرورش فکری جدی و اساسی برای اموزش‬ ‫مجازی بکنند و مشکالت این سایت ها که پیش از این‬ ‫ماجرا تنها به شکل صوری افتتاح شده بود را مرتفع کنند تا‬ ‫بتوان در روزهای دیگر سال هم از ان استفاده کرد»‪.‬‬ ‫اما کسانی که در میان این نابسامانی ها و ناهماهنگی ها‬ ‫اموزش از راه دور‪ ،‬طی این ‪2‬هفته بیشترین بهره را برده اند‪،‬‬ ‫موسسات اموزشی هستند که از سال ها قبل برای اموزش‬ ‫در خانه برای دانش اموزان تولید محتوا کرده بودند‪ .‬انها‬ ‫با تبلیغات گسترده در تلویزیون در حال فروش بسته های‬ ‫اموزشی خود هستند‪ .‬علی منتهایی پدر محمدسینا‪،‬‬ ‫دانش اموز پایه هشتم می گوید‪:‬‬ ‫«قیمت این بسته های اموزشی تا یک ماه پیش یک میلیون‬ ‫بود که االن دوبرابر شده‪ ،‬قبال می گفتند یک روزه ارسال‬ ‫می کنند ولی االن وعده یک هفته بعد را می دهند‪ .‬اگرچه‬ ‫خود بچه ها مشتاق نیستند که از این بسته های اموزشی‬ ‫استفاده کنند اما برخی خانواده ها به خصوص انها که‬ ‫فرزندشان کنکور دارند‪ ،‬بر این ماجرا اصرار می کنند»‪.‬‬ ‫شیوع کرونا در کشور باعث شد اتفاقات تازه ای در حوزه‬ ‫اموزش کشور رخ دهد‪ .‬اموزش تلویزیونی بسیاری را یاد‬ ‫روزهای جنگ در دهه‪ 60‬می اندازد و اموزش مجازی‬ ‫نواقص جدی سایت ها و نرم افزارهای اموزش وپرورش را با‬ ‫وجود هزینه های سنگین‪ ،‬عیان کرد‪ .‬شکاف بین معلمان‬ ‫دلسوز و کارمندماب بیشتر شد و در نهایت دانش اموزانی‬ ‫که با روش های جدید اموزش در روزهای بحران اشنا‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫اما در نبود یک مرامنامه و دستورالعمل مشترک و منسجم‬ ‫و سیستمی کارامد و سراسری برای اموزش مجازی‬ ‫دانش اموزان در وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬باز هم شاهد‬ ‫فعالیت های فردی و خالقیت های شخصی برخی معلمان‬ ‫در تدریس هستیم‪ ،‬رویکردی که نمی توان به همه معلمان‬ ‫و مدارس نسبت داد و مانند بسیاری از فعالیت های دیگر‬ ‫ذوقی و سلیقگی است‪.‬‬ ‫محمدجعفر اسالمی‪ ،‬معلم یکی از مدارس روستای خرمازرد‬ ‫مراغه از توابع اذربایجان شرقی است‪ .‬او می گوید که‬ ‫هیچ یک از ‪12‬دانش اموز مدرسه اش به اینترنت دسترسی‬ ‫ندارند‪ ،‬بنابراین نمی تواند به شکل مجازی به انها اموزش‬ ‫دهد‪ .‬اموزش تلویزیون هم که بیشتر برای دانش اموزان‬ ‫متوسطه است و در این زمینه هم انها بی بهره اند‪.‬‬ ‫در کنار تعطیلی مدارس طبق دستورالعمل وزارت‬ ‫شو پرورش تمام موسسه های اموزشی‪ ،‬از کنکور گرفته‬ ‫اموز ‬ ‫تا زبان هم در این روزها مجبور به تعطیلی کالس هایشان‬ ‫شده اند؛ کالس هایی که بخشی از انها انالین شده اند و‬ ‫بخشی هم هنوز تکلیفشان مشخص نیست‪ .‬با تعدادی از‬ ‫کسانی که به این کالس ها می روند درباره شرایط کنونی‬ ‫و برگزاری کالس های انالین و مشکالت انها گفت وگو‬ ‫کرده ایم‪ :‬دنیز ‪14‬ساله‪ :‬من به کالس زبان می رفتم‪ .‬بعد از‬ ‫یک هفته لینکی برای ما ارسال شد که از این پس کالس ها‬ ‫را به صورت فیلم در سایت می توانیم دنبال کنیم‪.‬‬ ‫اینگونه برگزاری کالس ها به نظر من خوب است‪ .‬این شرایط‬ ‫اما ذوق رقابت با دیگر همکالسی ها را از ما گرفته و امکان‬ ‫سوال پرسیدن وجود ندارد‪ .‬من چون از کودکی به کالس‬ ‫زبان رفته ام فیلم ها را راحت متوجه می شوم اما برخی از‬ ‫ابتکار فردی معلمان در اموزش از راه دور‬ ‫کاسبی در روزهای ویروسی‬ ‫کالس های انالین‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوستانم در یادگیری مشکل دارند و امکان برقراری ارتباط‬ ‫با استادمان را هم نداریم‪.‬‬ ‫تعطیلی کالس های ما همزمان با تعطیلی مدارس بود که‬ ‫من حساب کرده ام ‪4‬جلسه کالس ما سوخت می شود؛‬ ‫یعنی بقیه ترم را همینطور باید ادامه دهیم‪ .‬امروز صبح‬ ‫اطالعیه ای در سایت گذاشته شده بود و مهلت شرکت در‬ ‫ازمون پایان ترم را خبر داده بودند که از فردا اغاز می شود‬ ‫و این در حالی است که جلسه رفع اشکالی برای ما برگزار‬ ‫نشده است‪.‬زینب ‪20‬ساله‪ :‬من در مشهد دانشجو هستم و‬ ‫همراه چهار نفر از هم اتاقی هایم در کالس های زبان ثبت نام‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫چهار نفر هستیم از شهر های مختلف که در این شرایط‬ ‫مجبور به ترک خوابگاه هستیم و هر کس به شهر خود‬ ‫بازگشته‪2 .‬نفر از همکالسی های من که در استان مازندران‬ ‫زندگی می کنند اصال دسترسی به اینترنت پرسرعت ندارند‬ ‫به خاطر همین از کالس عقب می مانند و امکان دانلود‬ ‫کالس ها را هم ندارند؛ یعنی عمال از وقتی به روستای خود‬ ‫برگشتند هیچ استفاده ای از کالس نمی توانند ببرند‪ .‬من و‬ ‫دوستم هم که در تهران هستیم با مشکل روبه رو شده ایم‪.‬‬ ‫برای دیدن تصویر زنده فردی که استاد ما نیست و فقط از‬ ‫روی درس جدید می خواند امکان صحبت با بچه های دیگر‪،‬‬ ‫حل تمرین و رفع اشکال نداریم‪ .‬متاسفانه برای برگزاری‬ ‫کالس های انالین نظرسنجی نکردند فقط یک لینک برای‬ ‫ما ارسال شد و با تک تک بچه تماس گرفتند که از این پس‬ ‫در برنامه اینستاگرام می توانید کالس را ادامه دهید‪ .‬بعد‬ ‫از گذشت ‪5‬دقیقه از کالس ما متاسفانه تصویر را واضح‬ ‫نداشتیم و فقط می توانستیم گوش دهیم؛ ان هم با کلی‬ ‫تاخیر و هماهنگ نبودن صدا و تصویر و اشنا نبودن ما‬ ‫به نوع درس دادن فردی که استاد ما نبود و امکان ارتباط‬ ‫مستقیم با استاد خود را نداریم و درس ها را مبهم متوجه‬ ‫می شویم‪.‬‬ ‫یلدا ‪22‬ساله‪ :‬بعد از سوخت شدن ‪3‬جلسه کالس فرانسه و‬ ‫سردرگمی بچه ها‪ ،‬موسسه اعالم کرد که تا اخر فروردین‬ ‫کالس ها تعطیل هستند و در پیام بعدی نوع برگزاری کالس‬ ‫اطالع داده می شود‪ .‬از موسسه با بچه ها تماس گرفته شد و‬ ‫اعالم کردند که یک برنامه اجتماعی را همه نصب کنید و‬ ‫شماره های شما در اختیار استاد قرار داده می شود تا همه‬ ‫بتوانند از کالس استفاده کنند و این حق انتخاب به بچه ها‬ ‫داده شد که اگر دوست ندارند به هر دلیلی کالس انالین‬ ‫شرکت کنند می توانند مثل قبل کالس ها را پیگیری کنند‪.‬‬ ‫شو پرورش‬ ‫در تماس بعدی اعالم کردند از طرف اموز ‬ ‫خبر داده اند که امکان برگزاری کالس ها نیست و همه‬ ‫باید برنامه «واتساپ» را نصب کنند یا از پیام رسان های‬ ‫داخلی استفاده کنند‪ .‬استاد ما از دیروز که گروه تشکیل‬ ‫داده ‪2‬جلسه نیم ساعته برگزار کرده و جواب تمرین هایی که‬ ‫باید انجام می دادیم را در گروه قرار داده‪ .‬به نظر من اینطور‬ ‫برگزاری کالس ها بهتر است چون اگر کسی اعتماد به نفس‬ ‫صحبت کردن در جمع را ندارد این طوری راحت می تواند‬ ‫صدای خود را بفرستد‪.‬حنا ‪18‬ساله‪ :‬امسال من کنکوری‬ ‫هستم و خیلی نگرانم که از درس ها عقب بیفتم و نتوانم‬ ‫خوب امتحان بدهم‪.‬‬ ‫من برای چند درسم کالس کنکور می روم‪ ،‬تعدادی‬ ‫از استاد ها از خود فیلم می گیرند و به خالصه درس ها‬ ‫و جمع بندی مباحث گذشته می پردازند و در کانال‬ ‫قرار می دهند‪ .‬برخی جزوه داده اند و درصورت داشتن اشکال‬ ‫می توانیم از انها کمک بگیریم‪ .‬همچنین برای درس ریاضی‬ ‫که الزم است وقت بیشتری بگذاریم و تمرین حل کنیم‬ ‫گروهی تشکیل داده شده و می توانیم باهم مشارکت داشته‬ ‫باشیم‪ .‬البته اکثر بچه های کنکوری با توجه به این اتفاقات‬ ‫که اصال مشخص نیست تا چه زمانی هم ادامه داشته باشد‪،‬‬ ‫دچار استرس و اضطراب شدید شده اند‪.‬‬ ‫بهترین راه مقاومت در برابر کرونا‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیه در برابر کرونا‬ ‫نصیرنیوز‪ :‬تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر ویروس با تغذیه‬ ‫یکی از بهترین کمک های انسان به خودش‪ ،‬برای مقاومت در برابر‬ ‫بیماری ها است‪ .‬سیستم ایمنی بخشی از بدن است که سلول ها و‬ ‫مولکول های خودی را از بیگانه مثل میکروب ها شناسایی می کند‬ ‫و ان ها را از بین می برد یا بی خطر می کند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه سالمت نصیرنیوز به نقل از الیف دایت‪ ،‬سیستم‬ ‫ایمنی قوی به شما کمک می کند در فصل سرما و وقتی در‬ ‫معرض انواع میکروب ها قرار می گیرید‪ ،‬بتوانید از خود دفاع کنید‪.‬‬ ‫اگر سیستم ایمنی بدن تان ضعیف باشد مطمئنا بیماری هایی‬ ‫مانند سرما خوردگی و انفوالنزا زودتر به سراغ شما می اید‪.‬‬ ‫هنگامیکهیکبیماریواگیردارگسترشمی یابداهمیتسیستم‬ ‫ایمنی بدن بیشتر مشخص می شود‪ ،‬چرا که کسانی که سیستم‬ ‫ایمنی قوی دارند دچار این بیماری های همه گیر نمی شوند‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیه‪ ،‬نداشتن استرس‪ ،‬خواب‬ ‫کافی‪ ،‬ورزش و پرهیز از دخانیات و الکل باعث می شود کمتر دچار‬ ‫بیماریشوید‪.‬‬ ‫داشتن تغذیه مناسب که سرشار از ویتامین‪ ،‬پروتئین و امالح‬ ‫معدنی باشد باعث می شود سیستم ایمنی بدن تان تقویت شود‪.‬‬ ‫داشتن سبک زندگی سالم و پرهیز از غذاهای بی ارزش برای‬ ‫سالمتی بسیار مهم و ضروری می باشد‪.‬‬ ‫در این مقاله ما شما را با تعدادی از مواد غذایی که می تواند به‬ ‫شما کمک کند تا سیستم ایمنی بدنتان را تقویت کنید معرفی‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫سیر‬ ‫سیر به دلیل داشتن ترکیباتی مانند الیسین‪ ،‬اژوئین‪ ،‬و‬ ‫تیوسولفینات برای جلوگیری و مقابله با بیماری ها به بدن کمک‬ ‫می کند‪ .‬این ترکیبات انقدر مقوی هستند که مصرف اب سیر خام‬ ‫به اندازه ی نئوسفورین برای ضدعفونی کردن زخم های کوچک‬ ‫موثر است‪ .‬تحقیقات نشان داده است که افرادی که در زمان شروع‬ ‫سرماخوردگی‪ ،‬میزان زیادی سیر مصرف می کنند‪ ،‬زودتر بهبودی‬ ‫میابند‪.‬‬ ‫یکی از گزینه های عالی برای تقویت سیستم ایمنی بدن با تغذیه‪،‬‬ ‫سیر است‪ .‬سیر با وجود بوی بدی که دارد بسیار خوشمزه و مقوی‬ ‫است‪ .‬از قدیم از سیر در اشپزی بسیارزیاد استفاده می شود‪ .‬سیر‬ ‫به علت داشتن زینک و روی برای سالمتی بسیار مفید و ضروری‬ ‫است‪ .‬سیر عالوه بر مبارزه با عفونت ها باعث کاهش فشارخون‬ ‫نیزمی شود‪.‬‬ ‫مرکباتمناسببرایتقویتسیستمایمنیبدندربرابرویروس‬ ‫یکیازویتامین هایموثربرایتقویتسیستمایمنیبدنویتامین‬ ‫‪ C‬است‪ .‬ویتامین ‪ C‬با افزایش تولید گلبول های سفید باعث‬ ‫می شود بدن در برابر بیماری ها مقاوم تر شود‪.‬‬ ‫منابع خوب ویتامین‪ ، C‬مرکباتی شامل پرتقال‪ ،‬لیموشیرین یا‬ ‫لیمو ترش‪ ،‬گریپ فروت و نارنگی هستند‪ .‬به همین دلیل است‬ ‫که در فصل سرما و مواقعی که دچار سرماخوردگی یا انفوالنزا‬ ‫می شویم یکی از پیشنهادات تغذیه ای دکتر استفاده از پرتقال و‬ ‫لیموشیرین است تا راحت تر بتوانیم بیماری را شکست دهیم‪.‬‬ ‫گریپ فروت قرمز دارای مقدار زیادی بیوفالونوئید است که‬ ‫سبب بروز واکنش های مثبت در سیستم ایمنی بدن و تقویت‬ ‫ان می شود‪ .‬ویتامین‪ C‬یکی از ویتامین های ضروری برای بدن‬ ‫است که متاسفانه بدن قادر به تولید ان نیست بنابراین سعی کنید‬ ‫روزانه مقداری از این مرکبات را استفاده کنید‪.‬‬ ‫اب لیموترش جزو بهترین طعم دهنده ها در اشپزی می باشد که‬ ‫می تواند شما را از ابتالء به بسیاری از بیماری ها و عفونت ها در‬ ‫امان نگاه دارد‪.‬‬ ‫زنجبیلماده یمناسببرایکرونا‬ ‫زنجبیل از قدیم یکی از گیاهان دارویی در طب سنتی شناخته‬ ‫می شود‪ .‬این گیاه به علت تبع گرمی که دارد به درمان‬ ‫سرماخوردگی بسیار کمک می کند‪ .‬زنجبیل فواید زیادی از‬ ‫جمله کاهش التهاب و تسکین بیماری های التهابی مانند گلودرد‪،‬‬ ‫ضدعفونی کننده‪ ،‬کاهش حالت تهوع و کاهش کلسترول دارد‪.‬‬ ‫زنجبیل را می توان در درست کردن انواع شیرینی ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫زنجبیل طعم تندی دارد که به دلیل وجود ترکیبی به نام‬ ‫جینجرول است‪ .‬این ماده از نظر شیمیایی هم خانواده ی ماده‬ ‫موثرفلفلتندیعنیکپسایسینمی باشد‪.‬براساستحقیقاتانجام‬ ‫شده زنجبیل عالوه بر فوایدی که گفته شود باعث کاهش دردهای‬ ‫مزمن نیز می شود‪.‬‬ ‫فلفلدلمه ایقرمز‬ ‫اگر قصد تقویت سیستم ایمنی با تغذیه را دارید حتما فلفل‬ ‫دلمه ای قرمز را در برنامه ی غذاییتان بگنجانید‪ .‬فلفل دلمه ای قرمز‬ ‫سرشار از ویتامین ‪ C‬است به طوریکه ویتامین‪ C‬موجود در فلفل‬ ‫دلمه قرمز حتی دوبرابر ویتامین‪ C‬موجود در مرکبات است‪.‬‬ ‫همانطور که در باال نیز ذکر کردیم ویتامین ‪ C‬یکی از منابع عالی‬ ‫برای تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر انواع بیماری ها می باشد‪.‬‬ ‫همچنین این خوراکی غنی از بتاکاروتن است که برای سالمت‬ ‫چشم و پوست ضروری می باشد‪ .‬پس برای تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن خود و کودکانتان در فصول سرما سعی کنید از فلفل دلمه ای‬ ‫قرمز در انواع غذاها و ساالدها استفاده کنید‪.‬‬ ‫کلم پیچ مناسب برای پیشگیری از کرونا‬ ‫خانواده ی کلم ها برای تقویت سیستم ایمنی با تغذیه بسیار‬ ‫مناسب هستند‪ .‬کلم پیچ و کلم برکلی از سبزیجات کروسیفروس‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬کلم پیچ سرشار از ویتامین‪ ،C‬ویتامین‪ ،E‬اهن‬ ‫و روی است‪ .‬کلم بروکلی نیز سرشار از کلسیم‪ ،‬پتاسیم‪ ،‬فیبر‪،‬‬ ‫ویتامین‪ C‬و ویتامین‪ A‬است‪.‬‬ ‫این ویتامین ها عالوه بر تقویت سیستم ایمنی بدن از ابتالء به‬ ‫بسیاری از بیماری های قلبی و حتی برخی سرطان ها پیشگیری‬ ‫می کنند‪ .‬کلم برکلی همچنین دارای برخی از انتی اکسیدان ها‬ ‫است که می تواند از سلول ها محافظت کند‪.‬‬ ‫ماستمناسببرایتقویتسیستمایمنیبدندربرابرویروس‬ ‫ماست عالوه بر منبع خوب کلسیم‪ ،‬پروتئین‪ ،‬روی‪ ،‬ویتامین‪ A‬و‬ ‫ویتامین‪ D‬یکی از بهترین منابع پروبیوتیک است که به تقویت و‬ ‫بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن بسیار کمک می کند‪.‬‬ ‫باکتری های فعال موجود در ماست جزو باکتری های مفید‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬پروبیوتیک یا همان باکتری مفید برای هضم‬ ‫غذا و عملکرد روده بسیار مفید می باشد‪ .‬بهتر است روزانه حدود‬ ‫یک فنجان ماست مصرف کنید‪ ،‬ترجیحا از ماست کم چرب‬ ‫استفاده کنید‪ .‬برای غنی تر کردن ماست می توانید به ان موادی‬ ‫مانند مغز بادام یا عسل اضافه کنید تا به بهبود عملکرد سیستم‬ ‫ایمنی بدنتان بهتر کمک کند‪.‬‬ ‫بادام برای جلوگیری از کرونا‬ ‫بادام یکی از خوراکی های مقوی برای تقویت سیستم ایمنی با‬ ‫تغذیه است‪ .‬بادام سرشار از منیزیم‪ ،‬اهن‪ ،‬کلسیم‪ ،‬فیبرو پروتئین‬ ‫است که به تقویت سیستم ایمنی بدن و درمان کم خونی کمک‬ ‫می کند‪ .‬بادام همچنین به علت داشتن ویتامین‪ E‬می تواند به‬ ‫عنوان انتی اکسیدان در بدن عمل کند‪ .‬همچنین بادام به علت‬ ‫کاهش کلسترول خون برای سالمت قلب بسیار مفید می باشد‪.‬‬ ‫اسفناجمناسببرایتقویتسیستمایمنیبدندربرابرویروس‬ ‫سبزیجاتتازهمخصوصااسفناجمی تواندسیستمایمنیبدنتانرا‬ ‫تقویت کند‪ .‬اسفناج دارای ماده ی ریبوفالوین( ویتامین‪ )B2‬است‬ ‫که به بازسازی بافت های بدن بسیار کمک می کند‪.‬‬ ‫این سبزی تیره و خوشمزه سرشار از ویتامین‪ ،C‬ویتامین‪،A‬‬ ‫کلسیم‪ ،‬اهن‪ ،‬منیزیم است‪ .‬انتی اکسیدان و بتاکاروتن موجود در‬ ‫اسفناجعالوهبراینکهباعفونت هامبارزهمی کندبهتقویتسیستم‬ ‫ایمنی بدن کمک شایانی می کند‪.‬‬ ‫سوپ مرغ‬ ‫از قدیم برای افرادی که دچار سرماخوردگی یا انفوالنزا می شوند‬ ‫اولین پیشنهاد‪ ،‬سوپ مرغ است‪ .‬سوپ مرغ به تسکین عالئم‬ ‫سرماخوردگی و درمان کسالت بسیار مفید است‪ .‬گوشت مرغ‬ ‫سرشار از ویتامین‪ B6‬است که برای تشکیل گلبول های قرمز و‬ ‫سفید در خون بسیار ضروری می باشد‪.‬‬ ‫سوپی که با اب مرغ پخته می شود حاوی ژالتین‪ ،‬کندروایتین‬ ‫و سایر مواد مغذی برای سالمت روده و تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن است‪ .‬برای غنی تر شدن این سوپ خوشمزه می توانید از‬ ‫سبزیجات تازه نیز در پختن ان استفاده کنید‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫‪No 2‬‬ ‫کار جهادی خواهران بسیجی تبریز درتولید‬ ‫ماسک پزشکی‪/‬سنگر‪ ،‬ماسک‪ ،‬ایثار‬ ‫اگر این روزها شنیدن اخبار مربوط به بیماری کرونا حال‬ ‫دلمان را می گرد و بدتر از ان شنیدن اخبار مبتنی بر احتکار‬ ‫و گران فروشی مواد بهداشتی همچون ژل ضد عفونی کننده‪،‬‬ ‫ماسک و دستکش و مواد شوینده ناراحتی هایمان را چندین‬ ‫برابر می کند اما در مقابل شنیدن این خبر که تعدادی از‬ ‫خواهران بسیجی دست به دست هم داده اند تا به عنوان‬ ‫یاوران سالمت با تهیه ماسک پزشکی در کنار مدافعان‬ ‫سالمت میهن عزیزمان باشند می تواند حال دلمان را خوب‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شنیدن این خبر کافی بود تا خود را به کارگاه تولید ماسک‬ ‫پزشکی خواهران بسیجی رسانده و پای صحبت های انان‬ ‫بنشینم تا انها از حال و هوای این روزهای خود و طرحی که‬ ‫اغاز کرده بودند صحبت کنند‪.‬‬ ‫خواهران پایگاه ‪ ۲۹‬بهمن حوزه ‪ ۶‬حضرت سمیه سپاه شهر‬ ‫تبریز با همدلی و همراهی فرمانده پایگاه و حوزه این کار‬ ‫را شروع کرده اند تا بار دیگر پشتیبانی خانم ها را در تامین‬ ‫مایحتاج مدافعان وطن این بار در لباس پزشکی و پرستاری‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫سنگر کنونی بسیجیان حمایت از مدافعان سالمت است‬ ‫فاطمه فرحناک‪ ،‬فرمانده پایگاه مقاومت بسیج ‪۲۹‬بهمن حوزه‬ ‫‪ ۶‬حضرت سمیه در گفت وگو با خبرنگار فارس در تبریز گفت‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی که کشور ما به محصوالت بهداشتی از جمله‬ ‫ماسک‪ ،‬دستکش‪ ،‬ژل ضدعفونی کننده‪ ،‬ضدعفونی کننده‬ ‫دست و سطوح نیاز دارد ما نیز با توجه به امکانات و استفاده‬ ‫از ظرفیت خواهران بسیجی پایگاه بسیج تصمیم گرفتیم‬ ‫ماسک تولید کرده و در اختیار کادر بهداشتی و پزشکی قرار‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شروع این طرح گفت‪ :‬وقتی مقام معظم رهبری‬ ‫رهبر فرزانه انقالب تاکید کردند که به دستورات صادر شده از‬ ‫سوی وزارت بهداشت توجه شود و رعایت دستورات بهداشتی‬ ‫حسنه و عدم رعایت ان سیئه است ما نیز تصمیم گرفتیم‬ ‫سنگر خود را به سنگر مدافعان سالمت تغییر دهیم‪.‬‬ ‫فرمانده پایگاه مقاومت ‪۲۹‬بهمن ادامه داد‪ :‬نماز جمعه یکی‬ ‫از مهم ترین سنگرهای بسیجیان بود وقتی سنگر نماز جمعه‬ ‫تعطیل شد ما خیلی غمگین بودیم در صدد بودیم در شرایط‬ ‫فعلی کار بسیار مفیدی انجام شود بنابراین وقتی این طرح‬ ‫پیشنهاد شد بی درنگ با مشورت و صالحدید بسیج خواهران‬ ‫و سپاه عاشورا به این کار اقدام کردیم‪.‬‬ ‫فرحناک با بیان اینکه تهیه ماسک با همکاری و هماهنگی‬ ‫بسیج سپاه خواهران صورت می گیرد خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی‬ ‫فراخوان این طرح اعالم شد با استقبال زیاد خواهران بسیجی‬ ‫مواجه شدیم‪ .‬به طوری که در یک محیط کوچک پایگاه‬ ‫مقاومت ‪ ۳۵‬نفر از خواهران پای کار امده و کار خود را اغاز‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫خواهران بسیجی با چرخ های خیاطی به صحنه امدند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به خاطر رعایت موارد بهداشتی هر کدام از‬ ‫خواهران با چرخ های خیاطی خودشان کار می کنند‪ .‬این‬ ‫کار در ابتدا با ‪ 15‬چرخ خیاطی اغاز شده است‪ ،‬به دلیل‬ ‫محدودیت جا و مکان نتوانستیم بیشتر از این از ظرفیت‬ ‫خواهران بسیجی استفاده کنیم که اگر مکان بزرگ تری در‬ ‫اختیار داشتیم تعداد بیشتری از خواهران با چرخ خیاطی‬ ‫خودشان می توانستند شرکت کنند‪.‬‬ ‫این طرح از سه روز گذشته شروع شده و خانم ها در‬ ‫بخش های برشکاری‪ ،‬اتوکاری‪ ،‬دوخت و دوز و تمیزکاری‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫فرحناک با اشاره به اینکه هر کدام از خانم ها با چرخ های‬ ‫خودشان کار می کنند اظهار داشت‪ :‬وقتی به بسیجیان‬ ‫پایگاه فراخوان داده شد تا در این طرح شرکت کنند انها با‬ ‫چرخ های خیاطی خود پای کار امدند و با اشتیاق و عالقه نیز‬ ‫به کار خود ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طی سه روزی که شروع کردیم هر روز ‪۱۵۰‬‬ ‫عدد ماسک پارچه ای تولید می شود و خواهران در شیفت‬ ‫کاری ‪ ۹‬صبح تا اذان ظهر فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫فرمانده پایگاه مقاومت ‪ 29‬بهمن تبریز با اشاره به اینکه‬ ‫این اقدام به هیچ عنوان زیر نظر سازمان و نهادی نیست‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا و نیاز مبرم کادر پزشکی‬ ‫و عموم شهروندان به موارد بهداشتی این احساس نیاز را به‬ ‫وجود اورد تا خواهران بسیجی به واسطه عمل به رهنمودهای‬ ‫مقام معظم رهبری و بسیج همگانی برای مقابله با شیوع و‬ ‫گسترش ویروس کرونا به صورت خودجوش و مردمی این‬ ‫کار را اغاز کنند‪.‬‬ ‫با تجربه هشت سال دفاع مقدس پیروز می شویم‬ ‫فرحناک با ذکر تجربه مردم ایران در هشت سال دفاع‬ ‫مقدس خاطرنشان کرد‪ :‬ما مردمی هستیم که در طی هشت‬ ‫سال دفاع از کشورمان خانم ها پشتیبانی از جنگ را بر عهده‬ ‫داشتند و اکنون نیز در شرایط به وجود امده خانم ها همچنان‬ ‫با تمام ظرفیت می توانند پشتیبانی از سربازان وطن در حوزه‬ ‫بهداشت و سالمتی را تامین کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در هشت سال دفاع مقدس بدون هیچ‬ ‫امکاناتی از کوچک و بزرگ در صحنه بودند و ما در پشت‬ ‫جبهه نیازهای رزمندگان را اماده سازی می کردیم و شرایط‬ ‫اکنون دیگر خیلی بحرانی تر از ان روزها نیست بلکه با رعایت‬ ‫بهداشت فردی و ضدعفونی کردن محیط می توانیم از این‬ ‫شرایط به خوبی عبور کنیم‪.‬‬ ‫فرحناک ادامه داد‪:‬خواهران بسیجی با دستکش و ماسک و در‬ ‫محیطی ضدعفونی شده امروز در سنگر حمایت از مدافعان‬ ‫سالمت ایفای وظیفه می کنند‪.‬‬ ‫فرحناک با اشاره به تهیه پارچه های ماسک ها افزود‪:‬‬ ‫پارچه های مورد نیاز این ماسک ها از سوی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تامین می شود‪ ،‬تمام ماسک های تولیدی در این‬ ‫کارگاه به بیمارستان امام رضا (ع) تبریز منتقل می شود و‬ ‫در صورت نیاز ما امادگی خود را برای افزایش شیفت های‬ ‫کاری اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫فرحناک با تاکید بر اینکه بسیجیان در راستای عمل به‬ ‫منویات مقام رهبری و نیز کمک به رفع مشکالت مختلف‬ ‫همواره در صحنه حاضر است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بالفاصله پس از لغو‬ ‫نماز جمعه در شهرهای مختلف‪ ،‬خواهران بسیجی بر خود‬ ‫وظیفه دانستند تا در این جبهه فعال شده و سنگر خود را‬ ‫از مصالهای نماز جمعه به کارگاه تولید ماسک تغییر دهند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سایر فعالیت های پایگاه ‪ ۲۹‬بهمن حوزه ‪۶‬‬ ‫حضرت سمیه سپاه تبریز‪ ،‬سم پاشی و ضدعفونی کردن پارک‬ ‫بانوان‪ ،‬پل هوایی نصف راه و مجتمع های مسکونی ظفر‪۲۹ ،‬‬ ‫بهمن و اتیه را از جمله این فعالیت ها برشمرد‪.‬‬ ‫با همدلی از این بحران عبور می کنیم‬ ‫سکینه حیدرپور یکی از اعضای پایگاه مقاومت ‪ 29‬بهمن که‬ ‫در تولید ماسک کمک می کند به خبرنگار فارس در تبریز‬ ‫گفت‪ :‬امروز پای کار امدیم به یاد دوران دفاع مقدس تا‬ ‫با کمک در رفع این مشکل بتوانیم یاری گر مردم و جامعه‬ ‫پزشکی باشیم تا از این بحران هم با موفقیت بگذریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هرچه چقدر این بیماری ادامه پیدا کند دشمن‬ ‫تالش خواهد کرد از ان سو استفاده کرده و با دستاویز‬ ‫قراردادن ان ضربه سیاسی و اقتصادی به کشور وارد کند‪.‬‬ ‫نسل جوان شور و حال نسل قدیمی را تماشا می کند‬ ‫فاطمه سادات تاج الدینی یکی دیگر از اعضای پایگاه که‬ ‫مسوولت سایت کامپیوتری این پایگاه را بر عهده دارد معتقد‬ ‫است این روزها در پایگاه های مقاومت می توان همدلی و‬ ‫همراهی بین عموم مردم را دید‪ .‬مردمی که به پایگاه های‬ ‫مقاومت بسیج برای همکاری و هم افزایی و همدلی مراجعه‬ ‫می کنند تا اگر کاری و کمکی می توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫تاج الدینی ادامه داد‪ :‬امروز نسل جوان می تواند همدلی و شور‬ ‫و حال خانم هایی که در دوران هشت سال دفاع مقدس از‬ ‫جبهه ها پشتیبانی می کردند را ببینند‪ .‬نسل جوان می تواند‬ ‫ببیند که هنوز هم شور انقالبی در میان مردم موج می زند و‬ ‫این مردم همیشه اماده همکاری و فداکاری هستند‪.‬‬ ‫وی یکی از موفقیت های عمده این پایگاه را در ارتباط خوب‪،‬‬ ‫مفید و موثر با نوجوانان و جوانان اعالم کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫نوجوانان زیادی در این پایگاه مقاومت عضو هستند که با‬ ‫مسوولیت پذیری و راهنمایی های خوب فرمانده پایگاه‬ ‫همیشه ارتباط بسیار نزدیکی با پایگاه دارند و در بسیاری‬ ‫از کالس های علمی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬هنری و فرهنگی و عقیدتی‬ ‫شرکت می کنند‪.‬‬ ‫شورای پایگاه تا نصف شب پای کارند‬ ‫لعیا فرحناک به عنوان یکی از اعضای شورای پایگاه مقاومت‬ ‫بسیج ‪ 29‬بهمن که طرح تهیه و تولید ماسک را پیشنهاد‬ ‫کرده است به خبرنگار فارس در تبریز گفت‪ :‬شاید برای شما‬ ‫قابل باور نباشد که بگویم فرمانده و اعضای شورای پایگاه‬ ‫برای تهیه و تولید ماسک ها تا ساعت دو نصف شب در‬ ‫خانه های خود کار می کنند‪ .‬عالقه و شور و حال خاصی دارند‪،‬‬ ‫با وجودی که دم عید است و مطمئنا کارهای زیادی در خانه‬ ‫خود دارند ولی جهادی تا نصف شب پای کارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ارائه پیشنهاد دوخت و تولید ماسک پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬در ابتدا پیشنهاد کننده این طرح من بودم‪ ،‬وقتی با‬ ‫فرمانده پایگاه و فرمانده حوزه مطرح شد مورد موافقت قرار‬ ‫گرفت و فراخوان ان در میان بسیجیان پایگاه اعالم شد‪.‬‬ ‫فرحناک با بیان اینکه خواهران همیشه در بسیاری از کارها‬ ‫پیشقدم هستند عنوان کرد‪ :‬زنان در هشت سال دفاع مقدس‬ ‫برای پشتیبانی از جبهه ها‪ ،‬در پشتیبانی از جبهه مقاومت‬ ‫و محور بین المللی مقاومت در عرصه بوده و اکنون نیز در‬ ‫حمایت و پشتیبانی مدافعان سالمت به صورت خودجوش‬ ‫اماده اند و با وجودی که مکان کوچکی داریم ولی استقبال‬ ‫خواهران زیاد است و در هر برنامه ای که از خواهران بسیجی‬ ‫درخواستی بوده و فراخوانی اعالم شود انها با شور و عالقه به‬ ‫صحنه امده و با روحیه جهادی کار می کنند‪.‬‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ریاستستادمقابلهباکروناازوزیربهداشت‬ ‫بهحسنروحانیتغییرکرد‬ ‫ماموریت‬ ‫سخت‬ ‫رئیس جمهور‬ ‫یک نماینده مجلس در گفتگو با نصیرنیوز‪:‬‬ ‫از همان ابتدا باید ریاست ستاد با‬ ‫رئیس جمهور می بود‬ ‫نصیرنیوز‪ -‬گروه سیاسی‪ :‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫از نامه رئیس مجلس به مقام معظم رهبری برای تغییر‬ ‫ریاست ستاد مقابله با کرونا خبر داد و گفت که مقام معظم‬ ‫رهبری خواستار این شدند که خود رئیس جمهور مسئولیت‬ ‫را برعهده بگیرند‪.‬‬ ‫مسعود پزشکیان درگفت وگوی ویژه خبری سه شنبه شب با‬ ‫اشاره به جلسه فوق العاده کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫با وزیر بهداشت که با حضور علی الریجانی برگزار شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این جلسه سه ساعت و نیمه‪ ،‬وزیر بهداشت اقدامات‬ ‫و مشکالت را مطرح کرد و نمایندگان دغدغه هایشان را‬ ‫مطرح کردند و جمع بندی هایی صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین رئیس مجلس نامه ای خدمت مقام‬ ‫معظم رهبری نوشتند‪ ،‬محتوای نامه تا جایی که خبر دارم‬ ‫برای این بود که مسئولیت ریاست مقابله با کرونا را از دوش‬ ‫وزارت بهداشت بردارند و به عهده دولت بگذارند‪ ،‬در جلسه‬ ‫مذکور هم پیشنهاد این بود که ریاست ستاد به معاون اول‬ ‫رئیس جمهور یا فردی دیگر واگذار شود‪.‬‬ ‫ان طور که خبرانالین می نویسد وی در ادامه بیان داشت‪:‬‬ ‫اقای الریجانی همچنین با وزیر کشور و وزیر بهداشت جلسه‬ ‫گذاشتند تا با قدرت از این معضل عبور کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ارزیابی مجلس در خصوص نوع مقابله با کرونا به‬ ‫گونه ای است که از روز اول هم معتقد بودیم باید قم قرنطینه‬ ‫شود و روند مقابله با قاطعیت پیش می رفت تا از شیوع و‬ ‫پخش ویروس در کشور جلوگیری به عمل می امد‪ .‬حاکمیت‬ ‫جامعه نباید اجازه دهند ناقلین ویروس به راحتی در جامعه‬ ‫تردد نمایند این همان کاری است که چین در قبال ویروس‬ ‫کرونا انجام داد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬نباید شاهد ان باشیم که پرستاران و پزشکان‬ ‫با تمام وجود تالش کنند و بعد فردی از بدنه دولت بگوید‬ ‫در شرایط تحریمی هستیم و فالن چیز کم است‪ ،‬باید همه‬ ‫وزارتخانه ها با تمام قدرت پای کار باشند‪.‬‬ ‫مسعود پزشکیان ادامه داد‪ :‬با توجه به الوده بودن ‪۲۲‬نفر از‬ ‫نمایندگان از تعداد ‪ ۱۰۰‬نفر تست شده احتماالً اگر از همه‬ ‫نمایندگان تست کرونا گرفته می شد حدود ‪ ۶۰‬نفر مبتال به‬ ‫کرونا شناسایی می شد پس اص ً‬ ‫ال صالح نبود که مجلس باز‬ ‫بماند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در شرایط کنونی دولت باید با تمام وجود در صحنه‬ ‫حاضر شود و نباید تنها یک وزیر اندرخم تامین مالی برای‬ ‫تهیه ماسک و دستکش باقی بماند‪.‬‬ ‫معانی خاص‬ ‫اظهارات مسعود پزشکیان اما بی تردید می تواند یک شوک‬ ‫باشد‪ .‬اینکه ماجرای کرونا در شرایط فعلی ان قدر بحرانی‬ ‫است که نیازمند تغییر مدیریت است‪ .‬تغییر سکان هدایت‬ ‫مبارزه با کرونا از وزارت بهداشت به ریاست جمهوری معانی‬ ‫دیگری هم دارد‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم رئیس جمهور‪ ،‬رئیس شورای عالی امنیت‬ ‫ملی کشور نیز به شمار می اید و حاال رئیس شورای عالی‬ ‫امنیت ملی مسئول مبارزه مستقیم با کرونا شده است‪ .‬این‬ ‫اتفاق یعنی از این پس ماجرای کرونا را می توان یک موضوع‬ ‫بسیار مهم نیز به حساب اورد‪ .‬لزوم مهم دانستن موضوع‬ ‫کرونا یکی از مواردی است که چندی است بسیاری ان را‬ ‫بیان می کنند‪ .‬انها معتقدند که اگر از همان ابتدا ماجرای‬ ‫ورود این بیماری با نگاه امنیتی دیده می شد و در همین‬ ‫بستر اقدام به قرنطینه کردن شهر قم می گرفتیم اکنون با‬ ‫این حجم از فراگیری بیماری و تلفات جانی‬ ‫روبه رو نبودیم‪.‬‬ ‫از سویی دیگر موضوع بیو تروریسم و گمانه زنی ها درباره‬ ‫اینکه ماجرای کرونا درایران را می توان ناشی ازان دانست‪،‬‬ ‫بخش امنیتی شدن کرونا را درکشور پررنگ تر و از همین‬ ‫روی حضور رئیس شورای عالی امنیت ملی در راس ان را‬ ‫الزامی می کند‪.‬‬ ‫چند روزی هست که تنی چند از نمایندگان مجلس موضوع‬ ‫حمالت بیو تروریسم درایران را پیش کشیده اند‪ .‬در نشست‬ ‫فوق العاده میان کمیسیون بهداشت و نمکی وزیر بهداشت‬ ‫نیز این ادعا مطرح شد که ایران با دو نوع ویروس درگیر‬ ‫است‪ ،‬نخست ویروسی که از چین امده و برای افراد جوانتر‬ ‫و یا با سیستم ایمنی قویتر کم خطراست و کشنده نیست و‬ ‫دوم ویروسی که احتماال از قم زاده شده و حتی یک پرستار‬ ‫جوان سرحال ‪ 25‬ساله را از پای درمی اورد‪.‬‬ ‫تز دوگانه بودن ویروس کرونا در ایران‪ ،‬به نوعی علنی‬ ‫کردن و یا نمایش این موضوع است که برخی مسئوالن از‬ ‫جمله عده ای از نمایندگان بر این باورند که الاقل بخشی از‬ ‫کرونایی که در ایران وجود دارد‪ ،‬از ناحیه دشمن و نوعی‬ ‫حمله پارتیزانی اما با تم بیوتروریسم و مهندسی ژنتیک است‪.‬‬ ‫موضوعی که قطعا تغییر مدیریت مبارزه با کرونا را طلب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫کرونای ایرانی ناشی از توطئه دشمن باشدیا بالیی طبیعی‬ ‫و یا سهل انگاری مسئولینی که راه امد و شد را به روی‬ ‫چین دراوج این بیماری در ان کشور باز گذاشته بودند‪،‬‬ ‫اکنون از نگاهی امنیتی بررسی می شود باید دیدکه ایا این‬ ‫نگاه‪ ،‬تصمیمات قاطعانه تری را هم برای کنترل این بیماری‬ ‫دربرخواهد داشت یا نه‪.‬‬ ‫نارضایتی از وزیر بهداشت‬ ‫اما سخنان پزشکیان در برنامه تلویزیونی اخیر روی دیگری‬ ‫هم داشت‪ ،‬مثال انجایی که می گوید‪« :‬از روز اول هم معتقد‬ ‫بودیم باید قم قرنطینه شود و روند مقابله با قاطعیت پیش‬ ‫می رفت‪ ».‬و یا جایی که بیان می کند‪« :‬نباید شاهد ان باشیم‬ ‫که پرستاران و پزشکان با تمام وجود تالش کنند و بعد‬ ‫فردی از بدنه دولت بگوید در شرایط تحریمی هستیم و فالن‬ ‫چیز کم است‪ ».‬و یا «وزیر اندرخم کمبود ماسک است‪».‬‬ ‫این جمالت نمونه بارزی است از نارضایتی عمیق مجلس به‬ ‫عملکرد وزیر بهداشت و تیم او در قبال کرونا؛ موضوعی که‬ ‫شاید بی ارتباط با تغییر ریاست ستاد مقابله با کرونا نباشد‪.‬‬ ‫سعید نمکی به عنوان وزیر بهداشت از همان روزهای‬ ‫نخستین مورد نقد جدی بود‪ .‬عدم قرنطینه شهر قم و اصرار‬ ‫بر اینکه این کار‪ ،‬شیوه ای قدیمی و مربوط به قبل از جنگ‬ ‫جهانی اول است و سپس بیان این ادعا که تلفات بیماری‬ ‫هنوز ان قدر نیست که دست به قرنطینه بزنیم‪ ،‬از دید‬ ‫بسیاری امروز باعث وضعیت فراگیر این بیماری نه در یک‬ ‫نقطه بلکه در تمام استان های کشور حتی استان های جنوبی‬ ‫و گرمسیر شده است‪ .‬این در حالی است که بسیاری معتقد‬ ‫بودند با تمرکز تمام تیم پزشکی ایران در قم می توانستیم‬ ‫مانع ابعاد وسیع و بحرانی کنونی باشیم‪ ،‬حال انکه پخش‬ ‫این بیماری در سراسر کشور باعث شده تا با کمبود امکانات‬ ‫شدید پزشکی روبه روشویم‪.‬‬ ‫از سویی دیگر در حالی که تالش می شود تا با ادبیات های‬ ‫صرفا حماسی از رشادت های کنونی پزشکان و پرستاران‬ ‫تقدیر شود‪ ،‬وزارت بهداشت راه حلی نهایی در قبال فراهم‬ ‫اوردن تجهیزات پزشکی و بهداشتی مناسب برای پزشکان و‬ ‫پرستاران نداشته است‪ .‬موضوع کمبود اقالم بهداشتی مانند‬ ‫ماسک‪ ،‬مواد شوینده دارویی و‪ ...‬برای عامه مردم؛ بخش‬ ‫دیگری از نارضایتی ها از وزیر بهداشت است‪ .‬ناهماهنگی ها‬ ‫و عدم دوراندیشی الزم وزارت بهداشت‪ ،‬برای مقابله با این‬ ‫بیماری در حالی که از هفته ها قبل باید ورود چنین ویروسی‬ ‫به کشور پیش بینی و برایش راهکار پیدا می شد از دیگر‬ ‫مسائلی است که باید به عنوان نقاط ضعف وزارت بهداشت‬ ‫به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫در این باره البته موضوع ضد و نقیض گویی ها درباره امار‬ ‫کرونا را نیز اضافه کنید‪ .‬اینکه هراز گاهی حتی از سوی‬ ‫برخی مقامات استانی یا پزشکی پیرامون امار مبتالیان و‬ ‫فوت شدگان رقم هایی اعالم می شود که سنخیتی با امارهای‬ ‫وزارت بهداشت ندارد و بعضا خیلی بیشتر از ان ارقام است‬ ‫اساسا تبدیل به یکی از چالش های وزیر بهداشت طی روزهای‬ ‫گذشته شده است‪.‬‬ ‫ایرج حریرچی دبیر ستاد مبارزه با کرونا ویروس به عنوان‬ ‫معاون نمکی نیز از جمله ضعف های وزارت بهداشت به شمار‬ ‫می امد‪ .‬کسی که خود به عنوان سر لوحه مبارزه با کرونا‬ ‫دچار این بیماری شد و چه بسا برخی شایعه کردند که به‬ ‫دلیل عدم رعایت برخی مسائل بهداشتی‪ ،‬باعث سرایت‬ ‫بیماری اش به افراد دیگری هم شد‪ .‬او هم نتوانست توفیق‬ ‫مبارزه با این ویروس را داشته باشد‪.‬‬ ‫یکی از نکات دیگری که به عنوان نمره منفی برای وزیر‬ ‫بهداشت در طول این دوسه هفته به چشم می امد عدم‬ ‫هماهنگی وی با سایر وزارتخانه ها و همین طور رئیس جمهو‬ ‫در مبارزه با این بیماری بود‪ .‬مثال نمکی درحالی از مردم‬ ‫می خواهد که از خانه ها بیرون نیایند که دولت‪ ،‬تمام مردم‬ ‫را مجبور کرده تا اخرین روزهای عید هم بر سر کار حاضر‬ ‫باشند و به ادارات پرتراکم خود بیایند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بسیاری حضور در اداره ها و شرکت ها و محل های کار پرتراکم‬ ‫را خطرناک تر از بسیاری از گردهمایی های مقطعی یکی دو‬ ‫ساعته ای می دانند که این روزها تعطیل شده است‪ .‬در حالی‬ ‫که کارمندان و کارکنان مجبورند هر روز چندین ساعت در‬ ‫کنار هم حضور داشته باشند‪ .‬به صورت کلی انچه که در‬ ‫حال حاضر از امار و ارقام مبتالیان و جان باختگان بیماری‬ ‫کرونا می توان بیان داشت اینکه عملکرد نمکی به عنوان‬ ‫وزیر بهداشت درطول این مدت نه اقشار مردم را راضی نگه‬ ‫داشته است و نه حاال با رسانه ای شدن نامه رئیس مجلس به‬ ‫رهبر معظم انقالب‪ ،‬مجلس را‪ .‬موضوعی که دلیل دیگری در‬ ‫تقاضای پارلمان برای تغییر ریاست ستاد مبارزه با کروناست‪.‬‬ ‫ان طور که معلوم است اینکه با تغییر ماهیت مدیریت ستاد‬ ‫مبارزه با کرونا و سردمداری رئیس جمهور در ان‪ ،‬از هم‬ ‫اکنون باید خود را اماده فاز جدیدی از شیوع کرونا بدانیم‪.‬‬ ‫اینکه ظاهرا روزهای سختی درپیش خواهند بود‪.‬‬ ‫گواهی بر این روزهای سخت را هم شاید بتوان نامه ذوالنور‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی که گفته بود خودش نیز به‬ ‫کرونا مبتال شده دانست‪ .‬وی در نامه ای خطاب به رئیس‬ ‫جمهور در اینباره نوشته است‪ :‬تصور نمی شود با توجه‬ ‫به شرایط موجود و وضعیت کنونی که روند رو به رشد و‬ ‫گسترش بیماری مهمترین تهدید برای مردم کشور محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬کاری مهمتر از مبارزه با ان وجود داشته باشد که‬ ‫وقت رئیس جمهور محترم مصروف ان گردد‪.‬‬ ‫او در بخشی از این نامه نوشته است‪ :‬اقای رئیس جمهور! مهار‪،‬‬ ‫کنترل و رفع این بیماری منحوس مستلزم اقداماتی گسترده‬ ‫و همه جانبه می باشد از قبیل‪ :‬کنترل کلیه مرزهای زمینی‪،‬‬ ‫دریایی و هوایی کشور‪ ،‬عنداللزوم کنترل و قرنطینه در سطح‬ ‫کشور‪ ،‬استانها و شهرستان های مختلف‪ ،‬کنترل مواد غذایی‬ ‫و خوراکی و نحوه تولید‪ ،‬نگهداری و توزیع ان‪ ،‬تهیه و توزیع‬ ‫مواد کنترلی و مراقبتی‪ ،‬بهداشتی و درمانی و دارویی و تامین‬ ‫نیازهای مردم و مراکز درمانی‪ ،‬تهیه و اجرای برنامه هایی در‬ ‫جهت جلوگیری از تعطیلی و ورشکستگی واحدهای تولیدی‬ ‫و اقتصادی و ممانعت از بروز کمبودها و کاستی ها در اقالم‬ ‫موردنیاز کشور و مردم‪ ،‬پیش بینی راهکارهایی در کمک‬ ‫به اقشار اسیب پذیر که با تعطیلی حِ َرف و مشاغل‪ ،‬امکان‬ ‫گذران زندگی و تامین معاش خود را از دست داده اند و یا از‬ ‫دست خواهند داد‪ .‬بسیج کلیه امکانات و ظرفیت های کشور‬ ‫در کمک به حل مشکل موجود‪ ،‬تعیین وظایف و تکالیف‬ ‫برای کلیه وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪ ،‬ارگان ها‪ ،‬نهادهای دولتی‪،‬‬ ‫عمومی و خصوصی در قبال بلیه موجود‪.‬‬ ‫وی در ادامه می نویسد‪ :‬همه امکانات و ظرفیت های کشور‬ ‫نه در اختیار وزیر و وزارت بهداشت می باشد و نه از نظر‬ ‫حاکمیتی‪ ،‬ساختاری و سازمانی تحت امر و اراده وزیر محترم‬ ‫مورد اشاره می باشند‪.‬‬ ‫باید از اول رئیس جمهور بود‬ ‫محمد کاظمی عضو فراکسیون امید در گفتگو با افتاب یزد‬ ‫هم در اینباره می گوید‪ :‬ویروس کرونا ان قدر مشکالت عدیده‬ ‫ایجاد کرده است که مهار ان خارج از دست وزارت بهداشت‬ ‫و درمان است‪ .‬اگر از همان ابتدا رئیس جمهور مسئولیت را‬ ‫در دست می گرفت شاید و ضعیت بهتر از شرایط فعلی بود‪،‬‬ ‫باید وزارتخانه های دیگر به کمک وزارت بهداشت بشتابند و‬ ‫این همگامی و هماهنگی را رئیس جمهور به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫قطعا وزیر بهداشت به وزیر صمت نمی تواند بگوید فالن کاری‬ ‫را بکن و یا به گمرک و وزارت اقتصاد بگوید فالن کار را‬ ‫انجام بده‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس می گوید‪ :‬از همان ابتدا باید چنین کاری‬ ‫انجام می شد و در ان جلسه ای هم که نمایندگان با وزارت‬ ‫بهداشت داشتند‪ ،‬عمدتا نظر این بود که باید مدیریت مبارزه‬ ‫با کرونا با این موضوع که رئیس جمهور مسئولیت را به عهده‬ ‫بگیرد ادامه پیدا کند‪ .‬ما در حال حاضر مشکالت زیادی‬ ‫داریم‪ .‬یکی از ان ها تامین نیازهای اولیه ای است که باعث‬ ‫جلوگیری از شیوع کروناست؛ نیازهایی که در اختیار مردم‬ ‫نیست و قاعدتا با حضور رئیس جمهور باید تامین این نیازها‬ ‫تقویت شود‪ .‬متاسفانه با گذشت مدت زیادی هنوز دسترسی‬ ‫به نیازهای اولیه نداریم‪ .‬این نشان می دهد که ما نیاز به‬ ‫هماهنگی های بیشتری داریم‪ .‬دولت و وزارت بهداشت که‬ ‫می دانست این میهمان ناخوانده به کشور می اید باید از قبل‬ ‫تدارک این موارد را می دیدند و مصون سازی می کردند‪ ،‬البته‬ ‫شاید این غفلت ها دراختیار دولت و وزارت بهداشت هم نبوده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬با مسئولیتی که اکنون به رئیس جمهور داده‬ ‫شده است باید رفع نارسایی ها تقویت شود‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫امروز باید تامین نیازهای اولیه برای جلوگیری از این ویروس‬ ‫را فراهم کند‪ .‬از طرفی به مردم می گوییم در خانه بمانند اما‬ ‫توجه به این نداریم که چرا ادارات بازهستند و یا ان هایی‬ ‫که خودشان کسب و کار شان را باید اداره کنند و مستمری‬ ‫ندارند چگونه برای امرار معاش از خانه بیرون نیایند؟ رئیس‬ ‫جمهور باید برای این ها فکری کند‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫‪No 2‬‬ ‫لغو مراسم پنجشنبه اخر سال و تحویل سال نو در بقاع متبرکه مصوبات جدید شورای عالی امنیت ملی برای مقابله با کرونا‪/‬‬ ‫همه دستگاه ها ملزم به تبعیت از ستادند‬ ‫«حجت االسالم محمد نوروزپور» مدیرکل بقاع‬ ‫متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه درباره اقدامات سازمان اوقاف در خصوص‬ ‫جلوگیری از تجمعات در بقاع متبرکه گفت‪ :‬تمام‬ ‫تجمعات در بقاع متبرکه لغو شده است‪ ،‬حتی‬ ‫مراسم ها و تجمعات را در بقاع متبرکه استان هایی‬ ‫که محدودیتی از سوی مسئوالن بهداشتی ایجاد‬ ‫نشده بود‪ ،‬نیز لغو کردیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برگزاری مراسم پنجشنبه اخرسال و سال‬ ‫تحویل نیز در تمام بقاع متبرکه کشور لغو شده است‪.‬‬ ‫در ابالغیه ای که روز سوم اسفندماه به تمامی ادارات‬ ‫کل اوقاف در استان ها ارسال شده است‪ ،‬اعالم کردیم‪،‬‬ ‫برگزاری هر نوع تجمعات در بقاع متبرکه ممنوع است‪.‬‬ ‫مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و‬ ‫امور خیریه خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین در بقاع متبرکه‬ ‫استان هایی مانند گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان و …‪ .‬که‬ ‫شبکه بهداشت و شورای تامین استان وضعیت را بحرانی‬ ‫اعالم کرده و محدودیت تردد در استان اعمال شده است‪،‬‬ ‫ما نیز محدودیت تردد در بقاع متبرکه اعالم کرده ایم و از‬ ‫رفت و امدها در این استان ها جلوگیری کردیم‪.‬‬ ‫نوروزپور تصریح کرد‪ :‬در بقاع متبرکه دیگر استان ها رفت‬ ‫و امد و تردد به بقاع متبرکه تابع شرایط شورای تامین‬ ‫و شبکه تامین استان ها است و براساس دستور رییس‬ ‫سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هیات امنا موظف به‬ ‫اجرای دستور شورای تامین استان ها هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین به طور مرتب بقاع متبرکه و‬ ‫امامزادگان گندزدایی و ضدعفونی می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫پخش نذروات در بقاع متبرکه از توزیع غذا به سمت‬ ‫توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی کننده رفته است و به‬ ‫جای غذا نذری این اقالم توزیع می شود‪ .‬در برخی از بقاع‬ ‫متبرکه نیز با همکاری و نظارت شبکه بهداشت ماسک‬ ‫تولید و توزیع می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان اوقاف و‬ ‫امور خیریه درباره تدفین فوت شدگان در ارمستان های‬ ‫بقاع متبرکه گفت‪ :‬در خصوص تدفین اموات نیز با‬ ‫هماهنگی و مجوز شبکه بهداشت تدفین در ارامستان های‬ ‫بقاع متبرکه انجام می شود‪ .‬امیدواریم مردم نیز همراهی‬ ‫الزم را داشته باشند تا این بحران را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی از مصوبات جدید شورای‬ ‫عالی امنیت ملی مبنی بر لزوم تبعیت همه دستگاه ها‬ ‫از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا و نحوه همکاری‬ ‫بخش های مختلف کشور با این ستاد خبر داد‪.‬‬ ‫علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی در جلسه ای که‬ ‫صبح امروز (دوشنبه ‪ ۱۹‬اسفند) با حضور وزیر بهداشت و‬ ‫جمعی از نمایندگان مجلس به منظور بررسی اخرین تحوالت‬ ‫و اقدامات انجام شده در مقابله با بیماری کرونا در صحن‬ ‫پارلمان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله کرونا در کشور ما ابعاد‬ ‫گسترده ای پیدا کرد و به رغم ان که تمهیداتی در مقابله با‬ ‫شیوع ان صورت گرفته بود‪ ،‬ولی متاسفانه از یکی دو استان‬ ‫فراتر رفت‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬البته ریشه های موضوع‬ ‫و این که این بیماری چگونه به بخش های مختلف تسری‬ ‫یافته است‪ ،‬از سوی وزیر بهداشت شناسایی شد‪ ،‬لذا تدابیری‬ ‫اندیشیدند و ستاد اصلی این کار در وزارت بهداشت نیز‬ ‫مسئولیت مدیریت این موضوع را به عهده گرفت‪.‬‬ ‫الریجانی با بیان این که ستاد ملی مقابله با کرونا باید از‬ ‫قدرت کافی برخوردار باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر همین اساس در‬ ‫شورای عالی امنیت ملی تصویب شد که تمام بخش ها از‬ ‫تصمیم این ستاد ملی تبعیت کنند‪.‬‬ ‫الریجانی با بیان اینکه اقدامات گسترده ای در مقابله با شیوع‬ ‫این بیماری انجام شد‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۱۰۰‬کشور درگیر‬ ‫موضوع ویروس کرونا شده اند که هم تبعات بهداشتی و هم‬ ‫مسائل اقتصادی دارد و تمام تالش بر این است که ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا توفیق پیدا کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬روز گذشته مجددا در شورای عالی امنیت‬ ‫ملی گزارشی مبنی بر این ارائه شد که دستگاه ها و بخش‬ ‫های مختلف چه کمک هایی باید داشته باشند تا مردم کمتر‬ ‫متضرر شوند و مصوباتی نیز در این خصوص نحوه همکاری‬ ‫دستگاه ها با ستاد مبارزه با کرونا به تصویب رسید‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی درباره عدم برگزاری جلسات‬ ‫صحن علنی مجلس در این روزها نیز توضیح داد‪ :‬به دلیل‬ ‫مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا ‪ ،‬نتوانستیم جلسات مجلس‬ ‫را تشکیل دهیم‪ .‬الریجانی توضیح داد‪ :‬جلسه امروز با این‬ ‫هدف تشکیل شد که نمایندگان متخصص در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان و سایر نمایندگانی که از شهرهای مختلف اطالعات‬ ‫میدانی دارند‪ ،‬در رایزنی با این ستاد قرار گیرند و تصمیماتی‬ ‫اتخاذ شود‪ .‬در ابتدای این جلسه‪ ،‬نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی و رئیس ستاد ملی مبارزه با کرونا گزارشی‬ ‫از اقدامات انجام شده را به سمع و نظر نمایندگان رساند‪.‬‬ ‫هرانچهبایددربارهبیماریکروناویروسبدانیم‬ ‫سحر علیزاده‬ ‫دانشجوی مامایی‬ ‫با توجه به افزایش نگرانی ها در مورد ویروس تازه کشف‬ ‫شده به نام کروناویروس که باعث بیماری ‪COVID-19‬‬ ‫می شود سازمان جهانی بهداشت به متداول تر سواالت‬ ‫پرسیده شده حول محور این بیماری جواب داده است‬ ‫که می توانید برای اگاهی بیشتر و اخبار به روز به سایت‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬به نشانی ‪www.‬‬ ‫‪WHO.in‬مراجعه کنید‪ .‬در ادامه سواالت متداول و‬ ‫پاسخ هایشان اورده شده است‪.‬‬ ‫کرونا ویروس چیست ؟‬ ‫کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند‬ ‫که باعث ایجاد بیماری در انسان و حیوان می شوند‪.‬‬ ‫در انسان ها چند نوع کرونا ویروس وجود دارد که‬ ‫باعث ایجاد عفونت های ریوی می شوند که شدت این‬ ‫عفونت ها از یک سرما خوردگی ساده تا سندرم بیماری‬ ‫تنفسی خاورمیانه ای (‪ )MERS‬و سندرم بیماری‬ ‫شدید تنفسی (‪ )SARS‬می تواند متفاوت باشد‪ .‬جدید‬ ‫ترین کرونا ویروسی که کشف شده است باعث بیماری‏‬ ‫‪ COVID-19‬می شود‪ CO .‬مخفف کرونا ‪ VI،‬مخفف‬ ‫ویروس و ‪ D‬اول بیماری به زبان انگلیسی است و عدد‬ ‫‪ 19‬اشاره به سال کشف این ویروس یعنی ‪ 2019‬دارد‪.‬‬ ‫‏ ‪19-COVID‬چیست ؟‬ ‫‏ ‪ COVID-19‬یک بیماری عفونی که توسط ویروس‬ ‫کرونای تازه کشف شده ایجاد میشود‪.‬این نوع ویروس و‬ ‫بیماری تا قبل از شیوع ان در استان ووهان چین در‬ ‫دسامبر ‪ 2019‬ناشناخته بوده اند‪.‬‬ ‫عالئم بیماری ‪19-COVID‬چه چیز هایی است ؟‬ ‫شایع ترین عالئم این بیماری تب ‪،‬احساس خستگی و‬ ‫سرفه ی خشک می باشد‪.‬در بعضی از بیماران می تواند‬ ‫عالئمی اعم از بدن درد ‪،‬ابریزش بینی ‪،‬گلو درد یا اسهال‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬این عالئم اغلب خفیف هستند و به‬ ‫تدریج در بدن ایجاد می شوند‪.‬بعضی از افراد می توانند‬ ‫ویروس را در بدن خود داشته باشند ولی از خود هیچ‬ ‫گونه عالمتی نشان نمی دهند‪.‬اغلب بیماران مبتال (حدود‬ ‫‪ 80‬درصد) بدون اینکه نیاز به درمان و مراقبت خاصی‬ ‫داشته باشند بهبود می یابند‪.‬حدود یک نفر از هر شش‬ ‫نفر مبتال به بیماری ‪ COVID-19‬به صورت جدی‬ ‫مریض می شود و دچار تنگی نفس شدید می شود‪.‬در‬ ‫بین افراد مبتال کسانی که بیماری زمینه ای مثل دیابت‬ ‫‪،‬فشار خون باال و مشکالت قلبی و عروقی دارند اسیب‬ ‫پذیری بیشتری در برابر ویروس نسبت به افراد سالم تر‬ ‫نشان می دهند‪.‬تا به امروز بر اساس امار جهانی حدود ‪2‬‬ ‫درصد از افراد مبتال فوت کرده اند ‪.‬‬ ‫کرونا ویروس چگونه انتقال پیدا می کند؟‬ ‫مردم می توانند« ‪ »COVID-19‬را از فرد مبتال به این‬ ‫ویروس بگیرند‪ .‬اگر فردی ترشحات دهان و بینی را که‬ ‫بعد از عطسه یا سرفه در هوا معلق می شوند را تنفس‬ ‫کند یا به سطوحی دست بزند که این ترشحات بر روی‬ ‫ان وجود دارند و بعد دست خود را به دهان و بینی و‬ ‫چشم خود بزند به احتمال زیاد مبتال به این ویروس‬ ‫می شود‪.‬به همین دلیل است که حفظ فاصله حداقل یک‬ ‫متری از فرد مبتال یا مشکوک به داشتن بیماری تاکید‬ ‫میشود‪.‬‬ ‫راهکار های پیشگیری و جلوگیری از پخش شدن ویروس‬ ‫چیست ؟‬ ‫* به طور منظم در طول روز دست های خود را حداقل‬ ‫برای بیست ثانیه با اب و صابون شستشو دهید و اگر‬ ‫در موقعیتی قرار داشتید که دسترسی به اب و صابون‬ ‫سخت بود از محلول های ضد عفونی کننده با پایه ی‬ ‫الکل استفاده کنید‪.‬‬ ‫* از فردی که در حال عطسه یا سرفه کردن است‬ ‫حداقل یک متر فاصله داشته باشید ‪.‬‬ ‫* از لمس کردن دهان ‪،‬بینی و چشم های خود‬ ‫بپرهیزید‪ .‬چراکه اگر دست های شما الوده به ویروس‬ ‫باشد با لمس صورت خود می توانید به راحتی ویروس را‬ ‫وارد بدن خود بکنید‪.‬‬ ‫* در صورت نداشتن کار ضروری از منزل خارج نشوید ‪.‬‬ ‫ایا دارو های انتی بیوتیک کمکی به درمان این بیماری‬ ‫توصیه میکند‪.‬‬ ‫خیر‪ .‬داروهای انتی بیوتیک بر ویروس ها اثر ندارند و‬ ‫تنها برای عفونت های باکتریایی به کار می روند ‪C O .‬‬ ‫‪ VID-19‬عامل ویروسی دارد پس انتی بیوتیک ها بر‬ ‫روی ان تاثیری ندارند‪.‬انتی بیوتیک ها تنها باید با نظر و‬ ‫تشخیص پزشک مصرف شوند ‪ .‬از مصرف خودسرانه ی‬ ‫انها دوری کنید‪.‬‬ ‫دوره کمون به مدت زمانی می گویند که فرد دارای‬ ‫ویروس است ولی عالئم بیماری را از خود بروز نمی دهد‬ ‫در صورتی که می تواند بدون اینکه اطالعی داشته باشد‬ ‫ناقل بیماری به دیگر افراد باشد‪ .‬اغلب پژوهشگران دوره‬ ‫کمون این بیماری را بین ‪ 1‬تا ‪ 14‬روز تخمین می زنند و‬ ‫به صورت شایع دوره کمون ‪ 5‬روز است‪ .‬این تخمین ها با‬ ‫ادامه روند تحقیقات می تواند تغییر یابد‪.‬‬ ‫می کنند؟‬ ‫ایا تا به حال واکسن ‪ ،‬دارو یا راه درمانی برای این بیماری‬ ‫پیدا شده است ؟‬ ‫نه فعال تا به امروز هیچ نوع واکسن یا داروی ضد‬ ‫ویروسی برای پیشگیری یا درمان ‪ COVID-19‬پیدا‬ ‫نشده است ‪ .‬با این حال کسانی که مبتال شده اند باید‬ ‫برای کنترل عالئم بیماری دارو دریافت کنند و افراد با‬ ‫عالئم شدید تر باید بستری شوند ‪.‬واکسن ها و دارو هایی‬ ‫که احتمال مفید بودن ان ها وجود دارد در حال بررسی‬ ‫هستند ‪ .‬سازمان جهانی بهداشت در تالش برای پیدا‬ ‫کردن و توسعه ی واکسن و دارو های مناسب است ‪.‬تاثیر‬ ‫گذار ترین راه برای محافظت از خودتان در برابر این‬ ‫بیماری همانطور که گفته شد شستن مکرر دست ها با‬ ‫اب و صابون ‪،‬پوشاندن دهان و بینی در هنگام عطسه و‬ ‫سرفه کردن و رعایت فاصله حداقل به اندازه ی یک متر‬ ‫با کسی است که سرفه یا عطسه میکند ‪ ،‬میباشد‪.‬‬ ‫ایا الزاما باید برای محافظت از خودم از ماسک استفاده کنم؟‬ ‫کسانی که هیچ گونه عالئم تنفسی مانند سرفه کردن از‬ ‫خود نشان نمیدهند نیازی به استفاده از ماسک ندارند‪.‬‬ ‫سازمان جهانی بهداشت (‪)WHO‬استفاده از ماسک را‬ ‫به کسانی که عالئم بیماری ‪ COVID-19‬را دارند یا‬ ‫مشکوک به مبتال بودن هستند و هم چنین به کسانی‬ ‫که از بیماران مراقبت میکنند و کارکنان مراکز بهداشتی‬ ‫دوره کمون بیماری چقدر طول می کشد؟‬ ‫ویروس کرونا تا چه مدت بر روی سطوح باقی می ماند ؟‬ ‫به طور قطع معلوم نیست ویروسی که باثعث‪C O‬‬ ‫‪ VID-19‬است تا چه مدت بر روی سطوح باقی می ماند‬ ‫ولی حدس زده می شود که مانند بقیه ویروس های‬ ‫خانواده ویروس کرونا عمل کند ‪ .‬تحقیقات نشان‬ ‫می دهند که این ویروس از چند ساعت تا چند روز‬ ‫بر روی سطوح باقی بماند که همین میزان بستگی‬ ‫به شرایط موجود دارد ‪،‬مثل نوع سطح ‪،‬دما و رطوبت‬ ‫محیط‪ .‬اگر شک دارید که سطحی الوده است ان را‬ ‫با یک ضد عفونی کننده یا محلول الکلی و یا اب و‬ ‫صابون تمیز نمایید ‪ .‬بعد از تماس با سطح الوده حتما‬ ‫دست های خود را بااب و صابون بشویید و به صورت‬ ‫خود نزنید‪.‬‬ ‫ایا کاری هست که من باید از انجام ان خودداری کنم ؟‬ ‫موارد زیر در مقابل‪ COVID-19‬موثر نیستند و در‬ ‫مواردی می توانند حتی اسیب رسان باشند‪:‬‬ ‫* استعمال دخانیات‬ ‫* مصرف داروهای گیاهی سنتی‬ ‫* پوشیدن چندین ماسک بر روی هم‬ ‫* مصرف خودسرانه دارو مثل انتی بیوتیک ها‬ ‫منبع‪ :‬سایت سازمان جهانی بهداشت‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 2‬هفته اینده اوج بیماری کرونا در کشور است‬ ‫نصیرنیوز‪ :‬عضو ناظر‬ ‫مجلس شورای اسالمی‬ ‫در کمیته کشوری مقابله‬ ‫با کرونا گفت‪ :‬مهمترین‬ ‫راه جلوگیری ازشیوع از‬ ‫ویروس کرونا قرنطینه در‬ ‫خانه است یعنی در خانه‬ ‫بمانید و همچنین تردد و سفر را کم کنید‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در کمیته کشوری مقابله با کرونا‬ ‫گفت‪ :‬طبق بررسی های کشوری اوج این بیماری دو هفته اینده‬ ‫است و استان های با تردد بیشتر از جمله خراسان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫تهران و خوزستان احتمال خطر اوج بیماری را به نسبت بقیه نقاط‬ ‫کشور دارند‪.‬‬ ‫همایون یوسفی در گفت وگوی ویژه خبری در سیمای خوزستان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر موارد بستری در حال کاهش است اما‬ ‫براساس پیش بینی های کمیته کشوری مقابله با کرونا‪ ،‬تا هفته اینده‬ ‫در کل کشور روزانه میزان بستری ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از انجایی که الگوی ویروس کرونا شبیه انفلوانزا است‬ ‫و اوج بیماری در پاییز و زمستان است به نظر می رسد از اواسط‬ ‫فروردین با گرم شدن هوا میزان شیوع کرونا در کل کشور و دنیا‬ ‫کمتر شود و حدود ‪ ۶‬ماه فرصت برای یافتن دارو واکسن مناسب‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫یوسفی در خصوص اقدامات کشوری انجام شده برای مقابله با کرونا‬ ‫گفت‪ :‬قطب های ازمایشگاهی فعال و کیتهای تشخیصی مربوط به‬ ‫کرونا تامین و دستورالعمل های درمان‪ ،‬بیماریابی و تدفین بیماران‬ ‫فوتی مشخص شد و ظرفیت تخت های بیمارستانی افزایش یافت‬ ‫وحدود ‪ ۲۷‬هزار تخت درکشوراماده سازی شد‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در کمیته کشوری مقابله با کرونا‬ ‫ادامه داد‪ :‬فعالیت یک هزار و ‪ ۲۰۰‬مرکز درکشوربرای تامین داروی‬ ‫مورد نیاز کرونا‪ ،‬ممنوعیت صادرات کلیه مواد ضد عفونی کننده‪،‬‬ ‫راه اندازی خطوط تولید جدید برای الکل ومواد ضد عفونی کنند‪،‬‬ ‫فعالیت تلفن گویا و سامانه برای جوابدهی به مردم‪ ،‬پیش بینی ‪۱۵۰‬‬ ‫مرکز ایزوله در کشور‪ ،‬پرداخت اعتبار اختصاصی به دانشگاههای‬ ‫علوم پزشکی توسط دولت و سازمان برنامه وبودجه وخریداری ‪۲‬‬ ‫هزار دستگاه ونتیالتورکه برای بیماران بدحال در ای سی یو مورد‬ ‫نیاز است از جمله دیگر اقدامات بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬تخصیص اعتبار جداگانه برای خوزستان و تجهیزات‬ ‫جدید برای بیمارستان ها در دستور کار است‪.‬‬ ‫یوسفی اضافه کرد‪ :‬مهمترین راه جلوگیری ازشیوع از ویروس کرونا‬ ‫قرنطینه در خانه است یعنی در خانه بمانید و همچنین تردد و سفر‬ ‫را کم کنید‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس شورای اسالمی در کمیته کشوری مقابله با کرونا‬ ‫گفت‪ :‬اطالع رسانی به مردم در خصوص این بیماری ماهیتی صورت‬ ‫گیرد تا ابهامات و استرس ها کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در روزهای ابتدایی‪ ،‬این بیماری توسط مسئوالن جدی‬ ‫نگرفته نشد و زمانی که ویروس پیشرفت کرد توجه به سمت ان‬ ‫جلب شد‪.‬‬ ‫یوسفی بیان کرد‪ :‬درحال حاضر گالیه مردم از پزشک و پرستار‬ ‫نیست بلکه از تهیه اقالم بهداشتی است و الزم است وزارتخانه های‬ ‫دیگر پای کار بیایند و همچنین برگزاری نشست های متعدد و بدون‬ ‫نتیجه وقت مفید مدیران را برای ادامه کارمی گیرد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نیز در خصوص‬ ‫وضعیت اقالم بهداشتی مورد نیاز گفت‪ :‬سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت متولی کارخانه های تولید مواد ارایشی‪ ،‬بهداشتی و تولید‬ ‫ماسک است و چرخه توزیع انها را بر عهده دارد که با کمک این‬ ‫سازمان در یک هفته اخیر حداقل چهار کارخانه مواد ژل دست‪،‬‬ ‫محلو ضد عفونی و گندزدا را فعال و چند کارخانه تولید اب را به‬ ‫کارخانه تولید الکل تبدیل کردیم‪.‬‬ ‫دکتر فرهاد ابول نژادیان درخصوص وضعیت عرضه ماسک گفت‪:‬‬ ‫به دنبال شیوع ویروس کرونا با تقاضای زیاد در بازار مواجه شدیم‪،‬‬ ‫از نظر تولید ماسک در همه جای کشورمشکل وجود دارد و چرخه‬ ‫تولید و توزیع برعهده ما نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۱۴ :‬کارخانه تولید ماسک درکشورفعال است اما در‬ ‫خوزستان وجود ندارد و برخی استان ها نیز برای خروج ماسک‬ ‫محدودیت قائل شده اند البته کارخانه فوالد خوزستان و سازمان‬ ‫زندان ها خط تولید لباس را به تولید ماسک تبدیل کردند‪.‬‬ ‫ابول نژادیان بیان کرد‪ :‬با این وجود کمبود ماسک در داروخانه ها‬ ‫وجود دارد و امید است سازمان صمت بتواند وارد کند یا تولید را‬ ‫باال ببرد‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپوراهواز در خصوص‬ ‫تقویت سیستم ایمنی گفت‪ :‬تقویت سیستم ایمنی شانس مقابله‬ ‫با انواع ویروس و میکروب ها را افزایش می دهد چون ویتامین دی‬ ‫باعث تعدیل سیستم ایمنی می شود و همچنین کمبود اهن نیز باید‬ ‫جبران شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬روزانه حدود یک ساعات در معرض افتاب قرارگرفتن‬ ‫مناسب است در غیر این صورت می توانید مکمل مصرف کنید‪.‬‬ ‫ابول نژادیان اظهار داشت‪ :‬البته این ویروس ناشناخته است و اطالعات‬ ‫درباره ان کمی وجود دارد و نیازمند مطالعات بیشتری است‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اضافه کرد‪ :‬اخیرا‬ ‫گفته می شود امکان انتقال این ویروس عالوه بر قطرات تنفسی از‬ ‫دهانه مدفوعی و یا سوار شدن بر روی ذرات هوا و جابجایی ان امکان‬ ‫پذیر است البته در مکان های که هوا جریان دارد شانس انتقال کمتر‬ ‫است بنایراین از مردم درخواست می کنیم در اجتماعات شرکت‬ ‫نکنند وحداقل فاصله یک و نیم متری را رعایت کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ نوروز بی سفر نوروز بی خطر‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در خوزستان از یک هفته گذشته تمامی مبادی‬ ‫ورودی تیمهای غربالگری و قرنطینه سازی فعال هستند و نیروهای‬ ‫بهداشت و داوطلبان هالل احمر تب سنجی انجام می دهند‪.‬‬ ‫ابول نژادیان به پویش نوروز بی سفر اشاره کرد و گفت‪ :‬اعضای هیات‬ ‫علمی دانشگاه به این پویش پیوستند و امید است فرهنگ نوروز بی‬ ‫سفر یعنی نوروز بی خطر را نهادینه کنیم و عالوه بر سفرنکردن‪ ،‬دید‬ ‫و بازدید های عید نوروز را نیز به صورت تلفنی انجام دهیم‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز توصیه کرد‪:‬‬ ‫پرسنل ادارات و سازمان ها فرهنگ دورکاری را رعایت کنند و‬ ‫پرسنل بیمار با سرفه و تب بر سرکار حاضر نشوند‪.‬‬ ‫‪ 25‬بهمن ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫تحلیلی بر سناریوهای دنیای اقتصاد برای‬ ‫چشم انداز اتی سرمایه گذاری‬ ‫راهبردنامه‪ :‬درحال حاضر بازارهای ارز‪ ،‬سکه‪ ،‬مسکن‪ ،‬بازار پول‬ ‫و بدهی بازارهای موازی سهام شناخته می شوند‪ .‬در بازار ارز و‬ ‫سکه به دلیل سناریوهای موجود کمتر کسی ریسک حضور در‬ ‫این بازارها را به جان می خرد‪ .‬بازار پول نیز با چشم انداز موجود‬ ‫از اقتصاد کشور و احتمال تکرار مسیر تورمی و منفی شدن نرخ‬ ‫سود واقعی چندان مورد استقبال سرمایه گذاران نبوده است‪.‬‬ ‫بازار مسکن نیز تنها می تواند برای پول های بزرگ جذابیت‬ ‫داشته باشد و در عین حال همچنان موضوع نقدشوندگی یکی‬ ‫از موارد قابل توجه برای اقتصاد کشور به شمار می رود‪ .‬همین‬ ‫موارد باعث شده که مامنی بهتر از بازار سرمایه برای نقدینگی‬ ‫سرگردان در نگاه سرمایه گذاران مشاهده نشود‪ .‬پس عمال در‬ ‫حال حاضر ابراز نگرانی تحلیلگران اشکار شده است و اکثرا‬ ‫به این موضوع اشاره دارند که در وضعیت فعلی‪ ،‬مواجهه با‬ ‫پول های زیاد می تواند معادالت بازار را به هم بزند‪ .‬این موضوع‬ ‫اما به گوش سهامداران نیز رسیده است‪ .‬شرایطی که سبب شده‬ ‫است جدال سختی (میان عرضه و تقاضا) در کلیت بازار نمایان‬ ‫شود و ارزش معامالت نیز در سطوح باالیی بایستد‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی پیش بینی سناریوهای اتی سهام دشوارتر و در عین‬ ‫حال جذاب تر شده است‪.‬‬ ‫سناریوی اول‪ :‬شواهد بسیاری وجود دارد که بازار سهام‬ ‫رشد زیادی را تجربه کرده است‪ .‬در این میان دست به دست‬ ‫شدن های زیاد سهام میان معامله گران‪ ،‬نشان از فاز شناسایی‬ ‫سود دارد‪ .‬امری که می تواند توقفی برای یک مسیر جدید یا‬ ‫همان اغاز اصالح باشد‪ .‬در فرضیه حبابی‪ ،‬پس از صعودهای‬ ‫متوالی بازار‪ ،‬معامله گران به رویابافی روی می اورند‪ .‬در این دوره‬ ‫سرعت رشد به شکل قابل توجهی زیاد می شود‪ .‬با شناسایی‬ ‫سود اما از رشد قیمت ها کاسته می شود و به نوعی اغاز تخلیه‬ ‫حباب قیمت ها را شاهد هستیم‪ .‬در نگاهی ساده تر‪ ،‬پس از رشد‬ ‫محسوس قیمت ها و چند برابر شدن ان‪ ،‬شناسایی سود میان‬ ‫فعاالن بازار فعال می شود‪ .‬در این زمان است که جدال میان‬ ‫عرضه و تقاضا شدت می گیرد و به این واسطه التهاب قیمت‬ ‫سهام نیز افزایش می یابد‪ .‬بعد از ان دیگر رمقی باقی نمی ماند و‬ ‫به احتمال زیاد روند قیمت ها تغییر می کند و تخلیه حباب اغاز‬ ‫می شود‪ .‬خالف این فرضیه اما برخی معتقدند با شناسایی سود‬ ‫حاصل از رشدهای پرشتاب‪ ،‬دست به دست شدن سهام امری‬ ‫ضروری بوده و می تواند با ایجاد کف های قیمتی در سطوح‬ ‫باالتر قیمت زمینه ساز موج بعدی صعود سهام باشد‪ .‬این سناریو‬ ‫نیز در یک سال اخیر‪ ،‬بارها تکرار شده است و در حجم سنگین‬ ‫نقدینگی و نامشخص بودن قدرت این محرک صعودی سهام‬ ‫نمی توان به صورت صددرصد این موضوع را رد کرد یا پذیرفت‪.‬‬ ‫سناریوی دوم‪ :‬تداوم رشد قیمت ها در بازار سهام مستلزم‬ ‫حفظ و حتی تقویت قدرت پول است‪ .‬در این شرایط ریسک‬ ‫ادامه حرکت سهام کوچک بازار در مدار حباب قیمتی وجود‬ ‫دارد و در نهایت احتمال فروپاشی این حباب می تواند به زیان‬ ‫سنگین اخرین خریداران منجر شود‪ .‬باید توجه داشت که‬ ‫به هیچ عنوان نمی توان در چنین موج های هیجانی اخرین‬ ‫خریداران سهام را مشخص کرد‪ .‬در این میان نگرانی از انجاست‬ ‫که بخش زیادی از پول های ورودی به بازار را‪ ،‬نقدینگی تازه ای‬ ‫تشکیل می دهد که با سودای سودهای چند صددرصدی در‬ ‫کمترین زمان ممکن به بورس وارد شده اند‪ .‬از این رو احتماال‬ ‫بهترین مکان برای تحقق این رویا را گروه های کوچک بازار‬ ‫بیابند که در عین حال می تواند دامی برای همین معامله گران‬ ‫تازه وارد باشد‪.‬‬ ‫سناریوی سوم‪ :‬در سناریوی دیگر شاید هیچ یک از اتفاقات‬ ‫دو سناریوی مطرح شده رخ ندهد اما محرک تازه ای ایجاد‬ ‫می شود که می تواند تا حدودی مسیر بازار را تغییر دهد‪ .‬شاهد‬ ‫اصلی این محرک را می توان نرخ دالر عنوان کرد‪ .‬جایی که‬ ‫شاهد رشد دالر ازاد به بیش از ‪ 13800‬تومان و دالر نیمایی‬ ‫به بیش از ‪ 12500‬تومان بودیم‪ .‬این موضوع از نظر برخی‬ ‫کارشناسان می تواند موجب چرخش نگاه ها به سوی سهام‬ ‫گروه های کامودیتی محور بازار شود و در نتیجه با توجه به سهم‬ ‫این نمادها از ارزش بازار رشد شاخص کل را داشته باشد‪.‬‬ ‫تحلیل اول‪:‬‬ ‫در اقتصادی مانند ایران با مختصات رشد نقدینگی ‪ 20‬درصدی‬ ‫و تورم باال به همراه ریسک های سیاسی بدون شک تقاضای‬ ‫برای پول با انگیزه های ذخیره ارزش و دارایی پول نقد همیشه‬ ‫رو به افزایش است‪ .‬از این زاویه به بازار نگاه کنیم سهام‬ ‫شرکتهای بورسی در شرایط کنونی یکی از بهترین و جذاب‬ ‫ترین ذخیره های ارزش هستند‪ .‬از این جهت جریان نقدینگی‬ ‫حاضر می تواند شائبه های حبابی بودن و یا نبودن انرا به همراه‬ ‫داشته باشد‪ .‬امری که این روزها سوژه اصلی بحث همه محافل‬ ‫اقتصادی است‪ .‬بدون شک با این حجم از ورودی نقدینگی‬ ‫معادالت در برخی از سهام به هم خورده است و وقتی این حجم‬ ‫از جریان از نقدینگی در بازار را مشاهده می کنیم مالک های‬ ‫ارزندگی نیز تغییر خواهد کرد‪ .‬یکی از مالک ها ارزش دالری‬ ‫بازار سرمایه است که در شرایط فعلی در بیشترین مقدار خود‬ ‫تقریبا ‪ 140‬میلیارد دالر قرار دارد‪ .‬نکته ای که در این خصوص‬ ‫وجود دارد عرضه اولیه های شرکتهای بزرگی بوده است که‬ ‫در چندین سال اخیر صورت گرفته است‪ .‬وقتی این را لحاظ‬ ‫میکنیم می بینیم در مقایسه با سال ‪ 92‬که ارزش بازار ‪120‬‬ ‫میلیارد دالر بوده است حتی کمتر است‪.‬‬ ‫تحلیل دوم‪:‬‬ ‫یکی از مهم ترین سوخت مجدد و همیشگی بازار سرمایه برای‬ ‫حرکت دالر و تورم بوده است که در این روزها چشم انداز مثبت‬ ‫به خود گرفته اند‪ .‬در همین حدود تغییرات دالر و تورم نیز‬ ‫می تواند بورس را تا قله های باالتر هدایت کند ولی باید علت‬ ‫افزایش نرخ تورم و دالر را نیز در نظر گرفت‪ .‬هر افزایشی در این‬ ‫متغیرها نمی تواند همانند گذشته سوخت موتور محرک بورس‬ ‫باشد‪ .‬برای اقتصاد ایران که معموال ریسک های سیاسی علت‬ ‫افزایش نرخ دالر و به تبع ان تورم است‪ ،‬می تواند از یک جایی‬ ‫تاثیر کاهشی روی بازارهای مالی بگذارد‪ .‬همانند اتفاقی که در‬ ‫ونزوئال افتاد‪ .‬بعد از سقوط ارزش پول ملی و از دور خارج شدن‬ ‫واحد پولی همبستگی و ارتباط تورم و شاخص بورس بلکل قطع‬ ‫شده و بورس از ادامه همراهی مسیر افزایشی تورم جا ماند‪.‬‬ ‫‪No 2‬‬ ‫فوت شدگانکرونادرمراغهبهسهنفرافزایشیافت‬ ‫‪5 RaahbordNaame‬‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫بازارمراغهدرراستایپیشگیریازکروناتعطیلشد‬ ‫رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه گفت‪ :‬تا ساعت ‪۱۵‬‬ ‫امروز ‪ ۲۲‬اسفند ماه‪ ،‬جواب ازمایش کرونای ‪ ۲۵‬بیمار مثبت اعالم شده که از این‬ ‫تعداد سه نفر فوت کردند‪.‬‬ ‫اصغر تنومند اظهار داشت‪ :‬فوت شدگان‪ ۸۸ ،‬ساله‪ ۸۰ ،‬ساله و ‪ ۶۳‬ساله‬ ‫هستند و ‪ ۱۵‬بیمار کرونایی نیز با وضعیت رو به بهبودی ترخیص و با مراقبت‬ ‫بهداشتی و پیگیری از طرف بهداشت در قرنطینه خانگی هستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اقدامات شناسایی و معاینات بالینی اعضا خانواده افرادی که نتیجه‬ ‫ازمایش انها مثبت بوده از سوی معاونت بهداشت شهرستان در انجام است‪.‬‬ ‫تنومند ادامه داد‪ :‬در حال حاضر هفت بیمار کرونایی مثبت در بیمارستان‬ ‫امیرالمومنین(ع) مراغه بستری هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمونه های مثبت مربوط به نمونه های چند روز گذشته هستند که‬ ‫امروز جواب همه ان ها یک جا اعالم شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬جواب ازمایش ‪ ۱۷‬نمونه دیروز وصول نشده که به محض‬ ‫رسیدن نتایج اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫تنومند گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۳۹‬نفر در بخش ایزوله بیمارستان امیرالمومنین(ع)‬ ‫مراغه با موارد مشکوک به بیماری کرونا بستری و تحت مراقبت هستند‪.‬‬ ‫نانوایی هایمراغهطبقروالعادیفعالیتمی کنند‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه گفت‪ :‬تمامی نانوایی های شهرستان دایر بوده‬ ‫و طبق روال عادی به فعالیت خود ادامه خواهند داد‪.‬‬ ‫حمید شکری اظهار داشت‪ :‬هیچ مشکلی در زمینه تامین ارد نانوایی ها وجود‬ ‫ندارد و جهت رفاه حال همشهریان سهمیه ویژه ای در اختیار نانوایی های‬ ‫شهرستان برای پخت و تامین انواع نان قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مردم به شایعات توجه نکنند و اطالع رسانی هایی که از طریق‬ ‫دستگاه های متولی انجام می شود را پیگیر باشند‪.‬‬ ‫شکری گفت‪ :‬از امروز بازار این شهرستان در راستای پیشگیری از شیوع‬ ‫ویروس کروتا و با مصوبه شورای تامین تا عید نوروز تعطیل است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای این تصمیم با وجود تشدید مشکالت اقتصادی و‬ ‫معیشتی برای قشر کم درامد جامعه‪ ،‬در وضعیت کنونی که جامعه با بیماری‬ ‫کرونا دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫کشفمحلول هایضدعفونیکنندهغیرمجازدرمراغه‬ ‫معاون استاندار و فرماندار ویژه مراغه با تاکید بر لزوم همکاری عمومی در مقابله با کرونا‬ ‫گفت‪ :‬بازار این شهرستان در راستای پیشگیری از شیوع این ویروس و با مصوبه شورای تامین‬ ‫تا عید نوروز تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫حمید شکری در نشست با اصحاب رسانه مراغه افزود‪ :‬همه واحدهای صنفی این‬ ‫شهرستان به جز نانوایی ها‪ ،‬قصابی ها‪ ،‬مرغ فروشی‪ ،‬میوه فروشی و سوپرمارکت ها و نیز‬ ‫لوازم بهداشتی و داروخانه تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اجرای این تصمیم با وجود تشدید مشکالت اقتصادی و معیشتی برای‬ ‫قشر کم درامد جامعه‪ ،‬در وضعیت کنونی که جامعه با بیماری کرونا دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫شکری اضافه کرد‪ :‬با وجود تعطیلی بازار این شهرستان‪ ،‬هیچ گونه مشکل و کمبودی‬ ‫در زمینه تامین ارد و نان و نیز ارزاق و کاالهای عمومی وجود نداشته و این مایحتاج در‬ ‫اختیار عموم شهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مبادی ورودی و خروجی مراغه پایش و کنترل می شود‬ ‫فرماندار مراغه با اشاره به لزوم نظارت بر ترددها در این شهرستان گفت‪ :‬در این راستا‪،‬‬ ‫تمامی خودروهای عمومی و شخصی در مبادی ورودی شامل میدان بسیج و پلیس راه‬ ‫مراغه‪ -‬هشترود از سوی ایستگاه های ویژه پایش سالمتی از نظر ابتال به این بیماری به‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعته غربالگری می شوند‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬همچنین در ترمینال مسافری‪ ،‬ایستگاه راه اهن و فرودگاه این شهرستان‬ ‫نیز تدابیر ویژه ای انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬پرهیز از ترددهای غیر ضروری در روزهای اینده می تواند زمینه ساز‬ ‫کاهش روند شیوع ابتال به این بیماری در این شهرستان شود‪.‬‬ ‫امادگی مراکز درمانی مراغه برای بستری و درمان بیماران‬ ‫رییس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مراغه گفت‪ :‬هم اکنون ‪۴۷‬‬ ‫نفر در ‪ ۲‬بخش مردان و زنان در بیمارستان امیرالمومنین (ع) بستری هستند که از این‬ ‫تعداد فقط ‪ ۲‬مورد مثبت به کرونا هستند‪.‬‬ ‫اصغر تنومند افزود‪ :‬هم اکنون از مجموع ‪ ۱۳‬بیمار کرونایی در این شهرستان‪ ۱۰ ،‬بیمار‬ ‫پس از گذراندن دوره درمان و بستری خود‪ ،‬ترخیص شده و در منازل خود تحت‬ ‫مراقبت های مراکز بهداشتی قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تاکنون ‪ ۹۸‬بیمار مشکوک به بیماری کرونا در مراکز درمانی این‬ ‫شهرستان مورد مراقبت قرار گرفته که بیشتر انها با منفی شدن نتیجه ازمایشات‪،‬‬ ‫بیماریویروسکرونایجدید(‪)COVID-19‬‬ ‫فراز نقوی‬ ‫کارشناس ارشد ژنتیک‬ ‫فرمانده انتظامی مراغه از کشف محلول های ضدعفونی کننده غیرمجاز در این‬ ‫شهرستان خبرداد‪.‬‬ ‫سرهنگ رمضان اللهوردیان در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬در پی اعالم خبری‬ ‫مبنی بر فعالیت فردی که با یک وانت پیکان اقدام به عرضه محلول های‬ ‫ضدعفونی کنننده می کند‪ ،‬موضوع در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این راستا و در عملیاتی ویژه فرد مورد نظر شناسایی و به‬ ‫همراه ‪ ۱۸۰‬بطری مواد ضدعفوفنی کننده غیرمجاز دستگیر شد که با اعتراف‬ ‫وی‪ ،‬محل فعالیت نامبرده نیز کشف شد‪.‬‬ ‫اللهوردیان اضافه کرد‪ :‬ماموران پلیس با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر‬ ‫اعزام و در بازرسی از محل‪ ۴۵۰ ،‬لیتر الکل صنعتی و ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۳۶‬لیتر‬ ‫مایعات مشکوک که به صورت غیرمجاز بسته بندی و عرضه می شد‪ ،‬کشف‬ ‫و ضبط شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در این ارتباط ‪ ۲‬نفر دستگیر و به همراه کاالهای کشف شده تحویل‬ ‫دستگاه قضائی شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پلیس با سودجویان و احتکار کنندگان برخورد قاطع می‬ ‫کند افزود‪ :‬شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک‪ ،‬مراتب را به سامانه‬ ‫‪ ۱۱۰‬پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫در راستای امادگی تیم های بهداشتی در برابر بیماری کرونا؛‬ ‫دومیننشستاضطراریبازرسانبهداشتمحیطبرگزارگردید‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی ‪ ،‬دومین نشست اضطراری‬ ‫کارشناسان بهداشت محیط شهرستان مراغه با حضور معاون بهداشتی دانشکده‬ ‫در سالن اجتماعات این معاونت برگزار گردید ‪.‬‬ ‫در این جلسه ‪ ،‬دکتر مجتهدی ضمن قدردانی از تمامی تالشهای شبانه روزی‬ ‫صورت گرفته توسط این تالشگران عرصه سالمت ‪ ،‬توجه ویژه به اقدامات‬ ‫صورت گرفته و برنامه های در دست اجرای کارشناسان بهداشت محیط را‬ ‫خاطر نشان کرد‪.‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشکده ‪ ،‬نظارت مستمر بر تمامی اماکن عمومی از جمله‬ ‫مساجد ‪ ،‬راه اهن ‪ ،‬ترمینال و اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی از جمله نانوایی‬ ‫ها ‪ ،‬سوپرمارکتها و فروشگاهها را از مهمترین وظایف بازرسان بهداشت محیط‬ ‫برشمردند ‪.‬‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫تنومند با بیان اینکه هم اکنون ‪ ۲‬بخش مردان وزنان در بیمارستان امیرالمومنین (ع)‬ ‫این شهرستان برای پذیرش بیماران کرونایی اماده است گفت‪ ۲ :‬بخش دیگر نیز برای‬ ‫مواقع ضروری در این مرکز درمانی اماده سازی شده که قادر به پذیرش حدود ‪۱۲۰‬‬ ‫بیمار احتمالی خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در فازهای بعدی نیز این شهرستان قادر به پذیرش و ارائه خدمات به‬ ‫‪ ۲۰۰‬بیمار احتمالی و با بسیج تمامی مراکز درمانی قادر به پذیرش بیش از ‪ ۳۵۰‬بیمار‬ ‫با تمامی امکانات مراقبتی و درمانی خواهد بود‪.‬‬ ‫موردی از ابتالی کارکنان درمانی مراغه به کرونا وجود ندارد‬ ‫رییس دانشکده علوم پزشکی مراغه گفت‪ :‬خوشبختانه و با رعایت موازین بهداشتی‬ ‫و تامین لوازم مورد نیاز‪ ،‬تاکنون موردی از ابتالی کارکنان بخش های درمانی این‬ ‫شهرستان به بیماری کرونا مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫تنومند افزود‪ :‬در راستای تامین ایمنی الزم و رفاه کارکنان بخش های درمانی این‬ ‫شهرستان ‪ ۲‬مرکز اقامتی برای انان اماده سازی شده تا در صورت لزوم اماده خدمات‬ ‫رسانی شبانه روزی به بیماران احتمالی باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نتیجه نمونه های ارسالی ازمایشات بیماران مشکوک به کرونا در‬ ‫مرکز استان ‪ ۴۸‬ساعته اماده می شود ادامه داد‪ :‬هم اکنون نیز ازمایشگاه این دانشکده‬ ‫از امکانات مناسب برای بررسی نمونه های احتمالی در صورت موافقت و تایید وزارت‬ ‫بهداشت و نیاز شهرستان و منطقه برخوردار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزینه های تشخیصی‪ ،‬بستری و درمان بیماران کرونایی براساس مصوبات‬ ‫وزارت بهداشت رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫مواد ضد عفونی کننده و بهداشتی مورد نیاز تامین شده است‬ ‫فرماندار مراغه با اشاره به تامین کاالهای بهداشتی این شهرستان در روزهای اخیر‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۳۵‬هزار لیتر مواد ضدعفونی کننده و الکل در بین مراکز فروش‬ ‫و داروخانه ها برای استفاده شهروندان توزیع شده است‪.‬‬ ‫شکری افزود‪ :‬به دلیل وجود کارخانه الکل سازی در این شهرستان تاکنون بیش از‬ ‫‪ ۲۴‬هزار لیتر الکل در این واحد تولید و در اختیار شهرستان و نیز کارخانه های بخش‬ ‫خصوصی برای تولید مواد ضدعفونی کننده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین پنج هزار لیتر مواد شوینده بهداشتی استاندارد توسط مراکز‬ ‫فروش و نیز سه هزار لیتر نیز توسط ارتش در مناطق مختلف این شهرستان برای‬ ‫پیشگیری از ابتال به کرونا توزیع و عرضه شده است‪.‬‬ ‫کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها هستند که ممکن است باعث بیماری در‬ ‫حیوانات یا انسان ها شوند‪ .‬این خانواده ویروس ها در میان بسیاری از گونه های مختلف‬ ‫حیوانات شامل شترها‪ ،‬گاوها‪ ،‬گربه ها و خفاش ها مشترک است‪ .‬به ندرت ممکن است‬ ‫این کروناویروس های جانوری باعث الودگی و عفونت در انسان ها شوند‪.‬‬ ‫در انسان ها‪ ،‬بسیاری از کروناویروس ها برای ایجاد عفونت های تنفسی از قبیل‬ ‫سرماخوردگی و بیماری های شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (‪ )MERS‬و‬ ‫کروناویروس‬ ‫سندرم تنفسی حاد شدید (‪ )SARS‬شناخته شده هستند‪ .‬جدیدترین‬ ‫ِ‬ ‫کروناویروسی ‪ ، 19-COVID‬می شود‪.‬‬ ‫کشف شده ‪ ،2-SARS-CoV‬باعث بیماری‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2-SARS-CoV‬یک بتا کروناویروس مانند ‪ MERS-CoV‬و ‪SARS-CoV‬‬ ‫است‪ .‬منشا هر سه این ویروس ها در خفاش ها است‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪ ،‬خوشه ای از موارد عفونت شدید تنفسی در شهر‬ ‫ووهان (‪ ،)Wuhan‬استان هوبای‪ ،‬کشور چین گزارش شد‪ .‬در ابتدا بر اساس مشاهدات‬ ‫اینگونه به نظر می رسید که برخی از بیماران تاریخچه حضور یا کار در بازار عمده‬ ‫فروش ماهی و غذاهای دریایی را دارند‪ .‬بازار مذکور بالفاصله در روز اول ژانویه ‪۲۰۲۰‬‬ ‫تعطیل شد و اقدامات سالمت محیط و گندزدایی در انجا به طور کامل به انجام‬ ‫رسید‪ .‬چند روز بعد پس از رد تشخیص انفلوانزا فصلی‪ ،‬انفلوانزا پرندگان‪ ،‬ادنوویروس‪،‬‬ ‫کوروناویروس سارس‪ ،‬کوروناویروس مرس و سایر عوامل بیماریزای دیگر مشخص شد‪،‬‬ ‫در ‪ ۹‬ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬ویروسی به عنوان عامل بیماری در ‪ ۱۵‬نفر از ‪ ۵۹‬بیمار بستری اعالم‬ ‫شد که باعث نگرانی زیادی شد‪ :‬یک کوروناویروس جدید که ‪ ۷۰‬درصد قرابت ژنتیکی‬ ‫با سارس دارد و در زیرگونه ‪ Sarbecovirus‬قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ 19-COVID‬بیماری عفونی است که توسط کروناویروسی که اخیرا کشف شد ایجاد‬ ‫ووهان چین در دسامبر‬ ‫می شود‪ .‬این ویروس جدید و بیماری تا پیش از شیوع در شهر‬ ‫ِ‬ ‫‪ ۲۰۱۹‬ناشناخته بود‪ .‬بسیاری از بیماران در موج شیوع ‪ 19-COVID‬در ووهان با‬ ‫بازار غذای دریایی و حیوانات زنده ارتباط دارند که نشان می دهد این یک شیوع حیوان‬ ‫به انسان بوده است‪.‬‬ ‫پس از این تعداد درحال رشدی از بیماران‪ ،‬که در معرض ارتباط و تماس با بازار‬ ‫حیوانات زنده نبوده اند‪ ،‬شناسایی شده اند که نشان دهنده سرایت انسان به انسان این‬ ‫بیماری است‪ .‬پس از چین تا امروز ‪ ۳۷‬نقطه دیگر در دنیا نیز با این شیوع بیماری‬ ‫شناسایی شده اند‪.‬‬ ‫شدت بیماری‬ ‫شدید بیماری بوده است که در مواردی به مرگ هم منجر شده است‪ .‬بررسی ها درباره‬ ‫وضعیت بیماری همچنان درحال تکمیل شدن است و اطالعات ما درباره وضعیت به‬ ‫سرعت تغییر می کند‪.‬‬ ‫ریسک بیماری‬ ‫شیوع گسترده بیماری ویروسی در میان مردم همواره یک نگرانی بهداشت عمومی‬ ‫جامعه بوده است‪ .‬ریسک این شیوع بستگی به عوامل مختلف دارد‪ :‬چقدر این بیماری‬ ‫بین مردم انتشار می یابد؟ شدت بیماری و اقدامات پزشکی دردسترس برای کنترل‬ ‫تاثیر بیماری چقدر است؟‪.‬‬ ‫ویژگی هایی درباره بیماری ‪ 19-COVID‬مانند انتقال مداوم ان از انسان به انسان و‬ ‫مواردی که به مرگ منجر شده است نگران کننده است‪ .‬بنابراین این بیماری تاکنون دو‬ ‫مورد از موارد را برای ان که به عنوان یک پاندمی (یعنی همه گیری جهانی) شناخته‬ ‫شود‪ ،‬دارد هرچند هنوز این موضوع توسط سازمان بهداشت جهانی اعالم نشده است‪.‬‬ ‫توصیه های عمومی برای پیش گیری از کرونا‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫دو ویروس قبلی ‪ MERS-CoV‬و ‪ SARS-CoV‬هر دو برای ایجاد بیماری شدید ‬ ‫در انسان ها شناخته شده اند‪ ،‬اما درباره بیماری ‪ 19-COVID‬هنوز تصویر بالینی‬ ‫کاملی برای ما شکل نگرفته است‪ .‬تاکنون‪ ،‬موارد گزارش شده شامل شکل خفیف تا‬ ‫• توصیه اکید می گردد تا در طول روز (حداکثر هر یک تا دو ساعت یک بار) دستها‬ ‫به طور مرتب با استفاده از اب وصابون به صورت صحیح شست وشو داده شده و یا‬ ‫با مواد ضدعفونی کننده الکلی‪ ،‬ضدعفونی شوند‪.‬‬ ‫• هنگام سرفه و عطسه جلوی دهان و بینی با دستمال یا ارنج گرفته شود و‬ ‫بالفاصله دستمال دور انداخته شده و دست ها با اب وصابون شسته شوند‪.‬‬ ‫• دستمال کاغذی یا سایر ابزارها و مواد دفعی باید در سطل های درب دار دور‬ ‫انداخته شوند‪ .‬در صورت عدم وجود چنین سطل هایی در نزدیکی‪ ،‬باید زباله در‬ ‫کیسه ای گذاشته شود و پس از گره زدن درب ان دورانداخته شود‪.‬‬ ‫• از تماس نزدیک با هر کسی که عالئم سرماخوردگی مانند تب و سرفه دارد‪،‬‬ ‫پرهیز کنید (حداقل ‪ ۲‬متر فاصله)‪.‬‬ ‫• اگر تب‪ ،‬سرفه و یا هرگونه مشکلی در تنفس دارید‪ ،‬سریعا به پزشک مراجعه‬ ‫کنید و در صورت وجود سابقه سفر قبلی و یا مواجهه با افراد مشکوک‪ ،‬به پزشک‬ ‫خود اطالع دهید‪.‬‬ ‫• در صورت داشتن عالئم سرماخوردگی و بیماری دستگاه تنفس فوقانی‬ ‫(به خصوص تب‪ ،‬سرفه‪ ،‬بدن درد‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬ضعف و بی حالی) حتما از ماسک‬ ‫فیلتردار استفاده کرده و در منزل استراحت کنید و به مراکز درمانی مراجعه‬ ‫نمایید‬ ‫• به صورت کلی از هرگونه تماس نزدیک (دست دادن‪ ،‬روبوسی و دراغوش گرفتن)‬ ‫با سایر افراد حتی به ظاهر سالم نیز پرهیز کنید‪.‬‬ ‫• از مصرف محصوالت حیوانی خام یا پخته نشده اجتناب کنید‪ .‬گوشت خام‬ ‫باید مجزا نگهداری شود و از تماس ان ها با غذاهای پخته شده‪ ،‬به دلیل وجود‬ ‫احتمال الوده کردن غذا جلوگیری شود‪ .‬پس از تماس با گوشت و محصوالت‬ ‫جانوری خام‪ ،‬شستشوی دست ها ضروری است‪.‬‬ ‫• هنگام بازدید از بازارهای زنده در مناطقی که در حال حاضر موارد ابتال به‬ ‫‪ 19-COVID‬گزارش شده است‪ ،‬از تماس مستقیم محافظت نشده با حیوانات‬ ‫زنده و سطوح در تماس با حیوانات خودداری کنید‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫‪ 25‬اسفند ‪1398‬‬ ‫سال دوم‬ ‫‪RaahbordNaame‬‬ ‫شماره سیزدهم‬ ‫‪No 2‬‬ ‫موثرترین داروی درمان کرونا در ایران فراهم شده است‪/‬‬ ‫اعمال محدودیت های جدید در ترددهای بین شهری‬ ‫هفته نامه تحلیلی فرهنگی‪ ،‬اقتصادی اجتماعی‬ ‫صاحب امتیاز و مدیرمسئول‪:‬‬ ‫محمدرضا نوروزی‬ ‫سردبیر‪ :‬هادی راشدی‬ ‫هئیت تحریریه‪ :‬سپهر کوزه چی و محمد شایان‬ ‫لیتوگرافی و چاپ ‪:‬اذربایجانشرقی ‪-‬تبریز ‪ -‬چاپ پرنیان‬ ‫دفتر نشریه‪ :‬خیابان قم شمالی‪ -‬جنب حسینه امین حضرت‬ ‫تلفن همراه‪ 09221924606 :‬شماره تلفن‪041-37220617 :‬‬ ‫سامانه پیامکی‪5000299555471 :‬‬ ‫‪WWW.RaahbordNaame.ir‬‬ ‫‪info@RaahbordNaame.ir‬‬ ‫* راهبردنامه امادگی خود را برای دریافت مقاالت‪ ،‬یادداشت ها و مطالب‬ ‫ارسالی خوانندگان عزیز اعالم میکند‪.‬‬ ‫* راهبردنامه اماده همکاری با کلیه سازمان ها‪ ،‬نهادها و ادارات جهت‬ ‫ارسال اخبار و گزارش می باشد‪.‬‬ ‫* ما منتظر انتقادات‪ ،‬نظرات و پیشنهادات شما خوانندگان عزیز هستیم‪.‬‬ ‫هفته نامه را از گیشه های مطبوعاتی منطقه و گیشه اختصاصی ان در‬ ‫کتابفروشی ری را (خواجه نصیر جنوبی جنب فرمانداری) تهیه فرمایید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬چنانچه مردم توصیه ها را جدی بگیرند‪،‬‬ ‫با روندی که در پیش داریم و با توجه به محدودیت هایی که‬ ‫برای ترددها اعمال می کنیم‪ ،‬قبل از شروع سال نو‪ ،‬با استفاده‬ ‫از ظرفیت بسیج ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬دستاوردهای مطلوبی به‬ ‫دست خواهیم اورد‪.‬‬ ‫به گزارش نصیرنیوز‪ ،‬دکتر سعید نمکی در حاشیه هفتمین‬ ‫جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬در رصدخانه سالمت‬ ‫ستاد وزارت بهداشت که محل پایش و ارزیابی اطالعات‬ ‫سالمت ایرانیان است‪ ،‬گفت‪ :‬در ابتدا جا دارد از کادر بهداشتی‪،‬‬ ‫درمانی و خدماتی‪ ،‬اصحاب رسانه‪ ،‬نیروهای مسلح اعم از ارتش‪،‬‬ ‫ناجا‪ ،‬سپاه‪ ،‬بسیج‪ ،‬هالل احمر‪ ،‬شهرداری و سایر سازمان ها و‬ ‫دستگاه های دولتی و غیردولتی که در این زمینه ما را همراهی‬ ‫می کنند‪ ،‬تشکر کنم‪ .‬وی با اشاره به برگزاری هفتمین جلسه‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که به صورت ویدئو کنفرانس‬ ‫و با حضور رئیس جمهور و روسای کمیته های مختلف این‬ ‫ستاد برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در این نشست چند مصوبه داشتیم که‬ ‫یکی از مصوبات افزودن برخی کارگروه ها مانند گروه ازریابی‬ ‫منابع مالی و بودجه‪ ،‬به این ستاد بود‪.‬وزیر بهداشت ادامه داد‪:‬‬ ‫در این نشست مصوب شد که اکیپ هایی را در خروجی شهرها‬ ‫مستقر کنیم و ترددها را بیشتر کنترل کرده و محدودیت های‬ ‫جدیدی را برای عبور و مرور به خصوص برای افراد مشکوک‬ ‫به کرونا و الوده به ویروس اعمال کنیم‪ .‬محل استقرار اکیپ‬ ‫ها نیز به زودی اعالم خواهد شد‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬همچنین‪،‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬درخصوص مصوبه دیگری مبنی بر عدم مراجعه‬ ‫حضوری شهروندان عزیز برای پیگیری فراخوان های اعالم شده‬ ‫(مانند فراخوان مسکن یا خودرو) از سوی وزارتخانه های دیگر‪،‬‬ ‫نیز بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه یک سری مصوبه دیگر نیز داریم که روز‬ ‫دوشنبه با حضور رئیس جمهور در مورد انها بحث خواهد شد‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬امروز گزارشی از روند اجرای بسیج ملی مبارزه‬ ‫با کرونا ارائه شد‪ .‬این طرح‪ ،‬اقدامی بسیار ارزشمند است که‬ ‫نتایج بسیار خوبی را به ارمغان اورده و در ‪ ۴‬استانی که این‬ ‫طرح پایلوت شده‪ ،‬تاکنون کمک های زیادی به ما کرده است‪،‬‬ ‫اوال اینکه‪ ،‬موارد ابتال سریعا شناسایی شده و موارد شناسایی‬ ‫شده به سرعت تحت مراقبت قرار گرفتند و در مرحله بعدی‬ ‫افرادی که با این افراد در ارتباط بودند را شناسایی کرده و‬ ‫ایزوله کردیم‪ .‬در این راستا‪ ،‬بار بیمارستان ها به شدت کاهش‬ ‫یافته و فشار سنگینی که بر دوش پرسنل درمان بود‪ ،‬کم شد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت بیان کرد‪ :‬هم اکنون‪ ۳۱ ،‬هزار مرکز در سراسر‬ ‫کشور درگیر این پروژه بوده و ‪ ۱۲۰۰‬مرکز ارجاع بیماران نیز‬ ‫در بخش سرپایی‪ ،‬فعال است که قرار است با کمک نیروهای‬ ‫مسلح به ‪ ۲۲۰۰‬تا ‪ ۲۵۰۰‬مرکز افزایش پیدا کند‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫پیرو تاکید و فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر ایجاد قرارگاه در‬ ‫نیروهای مسلح‪ ،‬روز گذشته نمایندگان بنده در خدمت عزیزان‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح بوده و به توافقات خوبی رسیدند‪.‬‬ ‫یکی از این توافقات این بود که برابر با مراکزی که ما بسیج‬ ‫کردیم‪ ،‬انها نیز همان تعداد مرکز ایجاد کرده و این حرکت ملی‬ ‫را دنبال کنیم‪ .‬وزیر بهداشت با بیان اینکه در رصدخانه سالمت‬ ‫به شبکه بهداشتی متصل هستیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تا شب‬ ‫گذشته‪ ،‬بیش از ‪ ۶‬و نیم میلیون خانوار را مورد سنجش قرار‬ ‫دادیم‪ .‬در بین این تعداد‪ ،‬افراد مشکوک به کرونا را شناسایی‬ ‫کرده و به نزدیک ترین مرکزی که پرونده الکترونیک دارند‪،‬‬ ‫ارجاع دادیم‪ ،‬این افراد یا در منزل روند درمانی را طی کرده و‬ ‫یا اینکه به بیمارستان هدایت می شوند‪ .‬این روند هر روز دنبال‬ ‫خواهد شد‪ .‬معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان هر روز‪،‬‬ ‫گزارش این پیشرفت را به سمع و نظر مردم خواهند رساند‪.‬‬ ‫استان هایی که در این زمینه به خوبی عمل کنند‪ ،‬تشویق‬ ‫شده و استان هایی که با خلل مواجه شوند‪ ،‬تذکر داده شده و‬ ‫مشکالت برطرف می شود‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد‪ :‬چنانچه‬ ‫مردم توصیه ها را جدی بگیرند‪ ،‬با روندی که در پیش داریم‬ ‫و با توجه به محدودیت هایی که برای ترددها اعمال می کنیم‪،‬‬ ‫قبل از شروع سال نو‪ ،‬با استفاده از ظرفیت بسیج ملی مبارزه با‬ ‫کرونا‪ ،‬دستاوردهای مطلوبی به دست خواهیم اورد‪.‬‬ ‫به گزارش نصیرنیوز‪ ،‬دکتر نمکی گفت‪ :‬سامانه ای اعالم شده‬ ‫که مردم از طریق ان سامانه می توانند خوداظهاری کنند و‬ ‫به ما بپیوندند و از طریق شماره تلفن و شماره ملی شان با‬ ‫همکاران ما در ارتباط باشند‪ .‬این حرکت بسیار بزرگ ملی به‬ ‫ما کمک می کند که اوال موارد مشکوک از الوده جدا شده و‬ ‫موارد الوده در اولین شرایط تحت کنترل قرار گرفته و زنجیره‬ ‫انتقال ویروس از موارد الوده به موارد غیرالوده قطع شود‪ ،‬از‬ ‫طرفی با هدایت این افراد به سمت درمان های صحیح‪ ،‬بار‬ ‫درمان های پیچیده در اینده را کم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪Vol 13‬‬ ‫‪15 March 2020‬‬ ‫توزیع مواد ضد عفونی کننده در مناطق محروم مراغه‬ ‫سه هزار لیتر مواد ضد عفونی کننده برای پیشگیری از کرونا از سوی اماد پشتیبانی منطقه‬ ‫شمالغرب نزاجا مستقر در مراغه به طور رایگان در مناطق محروم مراغه توزیع شد‬ ‫به گزارش خبرگزاری نصیرنیوز معاون هماهنگ کننده اماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب ارتش گفت‪ :‬این طرح در قالب‬ ‫محرومیت زدایی برای اموزش و پیشگیری از شیوع کرونا اجرا شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ مهدی مطلق افزود‪ :‬در این طرح برای ‪ 2‬هزار نفر در محله های محروم شهر ضمن انجام خدمات تب سنجی و اموزشی‪،‬‬ ‫بسته های ضدعفونی اهدا کردند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬حضور ارتشیان در این خدمت بی منت پشتیبانی پزشکان و پرستاران خط مقدم مقابله با ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫به گفته معاون هماهنگ کننده اماد و پشتیبانی منطقه شمال غرب‪ ،‬ارتش انقالبی همیشه و در همه صحنه ها با افتخار در کنار‬ ‫و خدمت مردم است‪.‬‬ ‫سرهنگ مطلق افزود‪ :‬در یک روز کاری کادر درمانی اماد و پشتیبانی شمال غرب به اهالی محله های عشرت اباد‪ ،‬زینال اباد و‬ ‫پهراباد خدمات ارائه کردند‪.‬‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫فرماندهی محترم اماد و پشتیبانی منطقه شمالغرب‪:‬‬ ‫سرتیپ دوم ستاد جعفر رضاپور‬ ‫بی شک تالش در جهت باروری ثمره خون شهیدان سرافراز‪ ،‬وظیفه کسانی است‬ ‫که قلبشان برای اسالم و تداوم راه سرخ شهیدان و تحقق منعویات رهبر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬می تپد‪ .‬لذا در این راستا و به مصداق ایه شریفه « لَم یَ ُ‬ ‫شکرِال َمخلوق لَم‬ ‫یَ ُ‬ ‫شکرِالخالِق » از زحمات شایسته جنابعالی جهت توزیع اقالم بهداشتی و ضدعفونی‬ ‫کننده در مناطق کم برخودارشهرستان مراغه که نقش موثری در مقابله و مهار‬ ‫بیماری کرونا داشته است‪ ،‬تشکر و قدردانی می گردد‪ .‬دوام توفیق در دفاع از اسالم‬ ‫و نظام مقدس جمهوری اسالمی تحت رهبری حکیمانه فرمانده معظم کل قوا‬ ‫حضرت ایت اله العظمی االمام خامنه ای«مدظله العالی» را مسالت می نمایم‪.‬‬ ‫هفتهنامهتحلیلیوخبریراهبردنامهوخبرگزاریسراسرینصیرنیوز‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫میزان رای ملت است‬ ‫امام خمینی (ره)‬ ‫از طرف مردم شهید پرور و انقالبی شهرستان مراغه‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای مهندس خلیل احمدیان‬ ‫جناب اقای دکتر علی علیزاده‬ ‫برگزیده شدن حضرتعالی از طرف مردم شریف حوزه انتخابی‬ ‫مراغه‪ ،‬عجبشیر و سراجو به خانه ملت ایران زمین‬ ‫اسالمی همایون باد‪.‬‬ ‫از طرف‪ :‬دکتر علی رضا حسینپور سنبلی‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫جناب اقای اصغر شیری‬ ‫بازرس محترم کانون موسسات داوری استان اذربایچان شرقی‬ ‫بدینوسیله انتحاب بجا و شایسته جنابعالی را بعنوان بازرس کانون موسسات داوری استان اذربایجانشرقی‬ ‫که نشان از شایستگی جنابعالی و پتانسیل ارزشمند حقوقی و قضایی این شهرستان می باشد‪ ،‬به جنابعالی‬ ‫و جامعه حقوقدانان ‪ ،‬وکال‪ ،‬کارشناسان رسمی دادگستری و اعضای موسسات داوری‬ ‫شهرستان مراغه تبریک و تهنیت عرض می نماییم‪.‬‬ ‫ازطرف‪:‬هفتهنامهتحلیلیوخبریراهبردنامهوخبرگزاریسراسرینصیرنیوز‬ ‫‪8‬‬ ‫نوید مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرت عالی را به عنوان رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی‬ ‫شهرستان مراغه تبریک و تهنیت عرض می نماییم‪ .‬ازدر گاه ایزد منان مزید توفیقات برای خدمتی‬ ‫سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت داریم‪.‬‬ ‫ازطرف‪:‬هفتهنامهتحلیلیوخبریراهبردنامهوخبرگزاریسراسرینصیرنیوز‬ ‫تبریک و تهنیت‬ ‫بدینوسیله انتخاب شایسته دکترعلی علیزاده را به نمایندگی مردم شریف مراغه و‬ ‫عجب شیردر مجلس شورای اسالمی که نشان از جنس مردمی بودن ‪ ،‬مطالبه گری‬ ‫انقالبی و عدالتخواهی است‪ ،‬تبریک عرض نموده برای ایشان در این‬ ‫مسئولیت سنگین و پرثواب ارزوی موفقیت داریم ‪.‬‬ ‫ازطرف‪:‬هفتهنامهتحلیلیوخبریراهبردنامهوخبرگزاریسراسرینصیرنیوز‬

آخرین شماره های هفته نامه راهبردنامه

هفته نامه راهبردنامه 104

هفته نامه راهبردنامه 104

شماره : 104
تاریخ : 1402/01/21
هفته نامه راهبردنامه 103

هفته نامه راهبردنامه 103

شماره : 103
تاریخ : 1402/01/10
هفته نامه راهبردنامه 102

هفته نامه راهبردنامه 102

شماره : 102
تاریخ : 1401/12/29
هفته نامه راهبردنامه 99

هفته نامه راهبردنامه 99

شماره : 99
تاریخ : 1401/12/07
هفته نامه راهبردنامه 14-1

هفته نامه راهبردنامه 14-1

شماره : 14-1
تاریخ : 1399/02/24
هفته نامه راهبردنامه 14

هفته نامه راهبردنامه 14

شماره : 14
تاریخ : 1399/01/31
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!