هفته نامه بازار کار شماره 1214 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1214

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1214

هفته نامه بازار کار شماره 1214

‫استخدام‬ ‫اخرینخبرهایخدمتسربازیوجذبامریه‬ ‫صفحه ‪12‬‬ ‫شرکت ساران در مشاغل مختلف استخدام می کند‬ ‫استخدام کارشناس فروش در بیمه سامان‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫شرکت شونیز در مشاغل مختلف استخدام می کند‬ ‫نهاد مالی معتبر کشور در مشاغل مختلف استخدام می کند‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار ‪66710081‬‬ ‫برای پذیرش ‪ 3845‬کار اموز اعالم شد‪:‬‬ ‫نحوه ثبت نام‬ ‫و جزئیات ازمون وکالت‬ ‫کانون های وکال در سال ‪99‬‬ ‫ا گه ــی ازم ــون پذی ــرش متقاضی ــان پروان ــه کارام ــوزی وکال ــت کانونه ــای وکالی دادگس ــتری ای ــران س ــال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫منتش ــر ش ــد‪ .‬ب ــازارکار در ای ــن ش ــماره ضم ــن درج س ــهمیه اس ــتان ه ــا‪ ،‬م ــواد امتحان ــی‪ ،‬ش ــرایط ش ــرکت در ازم ــون و‬ ‫دیگ ــر جزئی ــات الزم نح ــوه ثب ــت ن ــام در ان را اع ــام نم ــوده اس ــت اطالع ــات کام ــل ای ــن ازم ــون در صفح ــه هف ــت‬ ‫ای ــن ش ــماره در ج ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون وزیر بهداشت ‪:‬‬ ‫مجوز استخدام هفت هزار‬ ‫پرستار در کشور اخذ شد‬ ‫مشاغل خانگی؛‬ ‫کمک به اقتصاد کشور‬ ‫و اقتصاد خانواده ها‬ ‫استخدام در زیر مجموعه های مهم جهاددانشگاهی‬ ‫شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ 1 -1399‬صفر ‪ 19 -1442‬سپتامبر ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1214‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ثبت نام تا ‪ 7‬مهر ماه ادامه دارد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫دانشجویان پس از فار غ التحصیلی‬ ‫دنبال استخدام نباشند‬ ‫نحوه محاسبه حقوق‬ ‫‪3‬‬ ‫مستمری بگیران تامین اجتماعی‬ ‫‪5‬‬ ‫جزئیات ازمون استخدامی‬ ‫دستیاری شهرداری تهران‬ ‫‪9‬‬ ‫راز موفقیت بانوی کارافرین صنایع دستی‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تشریح کرد ‪:‬‬ ‫ویژگی های شغل معلمی‬ ‫و گزینش در اموزش و پرورش‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اخاذی ‪ 5‬میلیارد تومانی خانم منشی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه با فعالیت تخصصی در زمینه بورس و اوراق بهادار به منظور تکمیل‬ ‫کادر تخصصی خود‪ ،‬از فارغ التحصیالن برتر دانشگاه های معتبر در رشته های تحصیلی ذیل‬ ‫پس از طی فرایند استخدام دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان سازمانی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫محل فعالیت‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫تجارب و مهارت ها‬ ‫‪1‬‬ ‫تحلیل گر بازار‬ ‫کارشناسی و کارشناسی‬ ‫ارشد‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫کیش‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مهندسی‬ ‫مالی‪ ،‬مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مهندسی مواد‪ ،‬متالورژی‪،‬‬ ‫مهندسی شیمی پلیمر و نفت‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه کاری مرتبط در بازار سرمایه‪ ،‬اشنایی کامل با بازار‬ ‫سرمایه و بورس های کاالیی‪ ،‬اشنایی با متغیرهای کالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬مسلط به تحلیل صنایع و شرکتها‪ ،‬تسلط کامل و‬ ‫پیشرفته به اکسل و نرم افزارهای تحلیل داده‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس‬ ‫لیسانس‬ ‫و فوق لیسانس‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫تهران‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری تخصصی مرتبط‪ ،‬داشتن‬ ‫تسلط کافی بر مباحث ‪Front-end، Angular، Restful‬‬ ‫‪ ،API، JavaScript‬سرعت در پیاده سازی صفحات وب و‬ ‫اشنا به چارچوب ‪Scrum.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تکنسین مخابرات‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫تهران‬ ‫برق‪ ،‬الکترونیک و مخابرات‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار تخصصی مرتبط‪ ،‬تسلط‬ ‫بر سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مخابرات‪،‬‬ ‫تسلط بر راه اندازی و تعمیر و نگهداری خطوط شهری و‬ ‫داخلی شرکت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫تهران‬ ‫حسابداری‬ ‫فارغ التحصیل دانشگاه معتبر دولتی‪ ،‬دارای حداقل ‪5‬‬ ‫سال سابقه کار تخصصی مرتبط‪ ،‬تسلط به نرم افزارهای‬ ‫انجام امور حسابداری‪ ،‬تسلط به تهیه گزارش حسابداری‬ ‫مدیریت‪ ،‬تسلط به تهیه صورت های مالی‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند نسبت به ارسال رزومه کاری خود به ادرس ‪ resume.hrm1398@gmail.com‬اقدام فرمایند‪.‬‬ ‫*اولویت استخدام با متقاضیانی است که دارای سابقه کار در حوزه های بورس و بانک می باشند‪.‬‬ ‫*نداشتن منع استخدامی از لحاظ نظام وظیفه عمومی الزامی است‪.‬‬ ‫اداره کلزندان هایاستانتهراندر راستایتکمیلنیرویانسانیوبهبود کیفیتدرماندر سطح‬ ‫واحدهای تابعه در مشاغل کاردان یا کارشناس رادیولوژی‪ ،‬دندانپزشک‪ ،‬متخصص عفونی ‪،‬‬ ‫داخلی‪،‬جراحی‪،‬ارتوپدی‪،‬طباورژانسوروانپزشکبصورتقراردادیدعوتبههمکاریمی نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان و فارغ التحصیالن واجد شرایط تقاضا دارد در اسر ع وقت‬ ‫با در دست داشتن مدارک شناسایی و تحصیلی‬ ‫به ادرس ‪:‬تهران ســعادت اباد کوی فراز اداره کل زندانهای اســتان تهران مراجعه نمایند‬ ‫و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۳۰۶۱-63‬داخلی ‪ ۲۵۵‬و ‪۲۶۰‬‬ ‫و ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۴۷۲۶‬تماس حاصل نمایند‬ صفحه 1 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان اجرایی شد‬ ‫محسن حاجی میرزایی ‪:‬‬ ‫مسئولیت مهد های کودک به وزارت‬ ‫اموزش وپرورش محول شده است‬ ‫محســن حاجــی میرزایــی وزیــر امــوزش و پــرورش مســئولیت امــوزش مهدکودک هــا‪،‬‬ ‫تعییــن محتــوا و نظــارت بــر امــوزش کــودکان را بــه وزارت اموزش وپــرورش محــول کــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش باشـــگاه خبرنـــگاران جـــوان‪ ،‬محســـن حاجـــی میرزایـــی بـــا حضـــور‬ ‫در پنجمی ــن جلس ــه ش ــورای تح ــول و نوس ــازی نظ ــام اموزش ــی کش ــور ک ــه در مح ــل‬ ‫دبیرخان ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه در زمین ــه‬ ‫نی ــروی انس ــانی اموزش وپ ــرورش نی ــاز ب ــه مصوب ــه محکم ــی در ش ــورای عال ــی انق ــاب‬ ‫فرهنگــی اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬رهبــر معظــم انقــاب بار هــا فرمودنــد کــه در موضوعاتــی‬ ‫ک ــه ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی وارد می ش ــود‪ ،‬مجل ــس ورود نکن ــد‪.‬‬ ‫وزیـــر اموزش وپـــرورش افـــزود‪ :‬بـــه اســـتناد رهنمود هـــای مقـــام معظـــم رهبـــری‪،‬‬ ‫اگ ــر ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی مصوبـ ـه ای را در خص ــوص اس ــتخدام نی ــروی‬ ‫انس ــانی در اموزش وپ ــرورش تصوی ــب کن ــد دیگ ــر ب ــه هی ــچ عن ــوان بح ــث اس ــتخدام‬ ‫در مجل ــس مط ــرح نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســند تحــول بنیادیــن‬ ‫ب ــه ط ــور خ ــاص ب ــه مس ــئله نی ــروی انس ــانی اش ــاره ش ــده اس ــت‪ ،‬تصری ــح ک ــرد‪ :‬س ــند‬ ‫تح ــول ب ــدون معل ــم متمای ــز‪ ،‬با کیفی ــت و ب ــا انگی ــزه دس ـت یافتنی نخواه ــد ب ــود و اگ ــر‬ ‫اموزش وپ ــرورش نتوان ــد مس ــئله نی ــروی انس ــانی را ح ــل کن ــد بهت ــر اس ــت راج ــع ب ــه‬ ‫س ــند تح ــول بنیادی ــن اموزش وپ ــرورش س ــخن نگوی ــد‪.‬‬ ‫او درخصـــوص مهد هـــای کـــودک یـــاداور شـــد‪ :‬موضـــوع واگـــذاری مهد هـــای‬ ‫ک ــودک ب ــه اموزش وپ ــرورش ب ــا توج ــه ب ــه سیاســت های ابالغ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫و ب ــا عنای ــت ب ــه رهنمود ه ــای ایش ــان در دی ــدار ب ــا مدی ــران اموزش وپ ــرورش‪ ،‬تعیی ــن‬ ‫تکلی ــف ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عضـــو شـــورای عالـــی انقـــاب فرهنگـــی گفـــت‪ :‬در دولـــت هـــم ایـــن موضـــوع‬ ‫سیاســـت گذاری و تعییـــن تکلیـــف شـــد و بـــر اســـاس مصوبـــه هیئـــت وزیـــران‬ ‫مس ــئولیت ام ــوزش‪ ،‬تعیی ــن محت ــوا و ش ــاخص های اموزش ــی و نظ ــارت و صالحی ــت‬ ‫مربـــی بـــه وزارت اموزش وپـــرورش محـــول شـــده اســـت‪.‬‬ ‫وزیر تعاو ن‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬اقدامات اولیه برای‬ ‫همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری صورت گرفته و امید است‪،‬‬ ‫در مهرماه احکام مربوط به این بخش صادر شود‪ ،‬به گونه ای که حداقل‬ ‫پرداختی به بازنشستگان پس از همسان سازی حقوق کمتر‪ ،‬تنها ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫از حقوق شاغالن همانند باشد‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬محمد شریعتمداری پس از حضور در کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪ ،‬درباره همسا ن سازی حقوق‬ ‫بازنشستگان اظهارداشت‪ :‬همسان سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫که حدود ‪ ۱۴‬سال مورد تا کید کانون عالی بازنشستگان بود‪ ،‬با مشارکتی که‬ ‫میان سازمان تامین اجتماعی و کانون عالی بازنشستگان صورت گرفت‪،‬‬ ‫مدل معینی برای تحقق این مهم از مردادماه اجرایی شد‪.‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور‪:‬‬ ‫مشکل همچنان ادامه دارد‬ ‫دانشجویان پس از فار غ التحصیلی دنبال استخدام نباشند‬ ‫دانشجویان دانشگاه ها با پول مردم درس می خوانند‬ ‫که مشکالت همین مردم را حل کنند نه اینکه پس از‬ ‫فارغ التحصیلی به دنبال استخدام باشند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان‪،‬‬ ‫سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهور عصر‬ ‫سه شنبه گذشته در جلسه اقتصاد دانش بنیان و جهش‬ ‫تولید اذربایجان شرقی گفت‪ :‬هم اکنون اقتصادی شکل‬ ‫گرفته که پایه ان نیروی انسانی تحصیل کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود باید شاهد نوعی دلسوزی در داخل استان‬ ‫نسبت به جوانان تحصیل کرده دارای ایده باشیم‪ .‬از مردم‬ ‫کوچه و بازار تا مسئولین دستگاه ها باید این حمایت را از‬ ‫جوانان داشته باشند‪.‬‬ ‫معاونعلمیو فناوریرئیسجمهور بابیاناینکه کارافرینی‬ ‫در جامعهبایدیکاصلباشد‪ ،‬گفت‪:‬بایداینموضوعراتسهیل‬ ‫کردهو محیطمناسبیدر اینزمینهدر استانایجادشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی در مورد دانشگاه کارافرین صحبت‬ ‫می کنیم‪ ،‬منظور دانشگاه پویا بوده که زایشگاه شرکت ها‬ ‫است و شرکت های فعال در انها‪ ،‬محصول علمی باارزش‬ ‫تولید می کنند‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه دانشگاه ها باید عدد قابل توجهی‬ ‫از درامد را از محل فروش تکنولوژی دانشگاهی کسب‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاهی که تمامی پول خود را از دولت‬ ‫متقاضیان مستمری بیمه بیکاری‬ ‫در بالتکلیفی به سر می برند‬ ‫طلب کند‪ ،‬سقف ارزوهایش پایین است‪ .‬دانشگاهی‬ ‫می تواند تاثیرگذار باشد که مشکالت مردم و جامعه را حل‬ ‫کرده و تولید ارزش افزوده کند‪.‬‬ ‫ستاری با بیان اینکه ‪ ۴۱‬شرکت دانش بنیان در بورس‪،‬‬ ‫ورود یافته اند‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش این شرکت ها به ‪ ۲۳۰‬تا ‪۲۸۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان رسیده است‪.‬‬ ‫با استقبال متقاضیان ثبت نام تا ‪ 7‬مهر ماه ادامه دارد؛‬ ‫وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫مشاغل خانگی؛ کمک به اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده ها‬ ‫اصالح ایین نامه تعیین تکلیف استخدامی‬ ‫معلمان و اموزشیاران روی میز دولت‬ ‫وزارت امـــوزش و پـــرورش متـــن اصالحیـــه ایین نامـــه اجرایـــی تعییـــن تکلیـــف‬ ‫اس ــتخدامی معلم ــان حق التدری ــس و اموزش ــیاران س ــواداموزی را ب ــه کمیس ــیون ام ــور‬ ‫اجتماع ــی و دول ــت الکترونی ــک هی ــات دول ــت ارائ ــه ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اطالع رس ــانی دفت ــر هی ــات دول ــت‪ ،‬وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت تس ــریع در اجرای ــی ک ــردن مف ــاد ایی ــن نام ــه اجرای ــی تعیی ــن‬ ‫تکلیـــف اســـتخدامی معلمـــان حـــق التدریـــس و اموزشـــیاران ســـواداموزی‪ ،‬متـــن‬ ‫اصالحی ــه ایی ــن نام ــه اجرای ــی تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان حق التدری ــس و‬ ‫اموزشــیاران ســواداموزی را بــه کمیســیون امــور اجتماعــی و دولــت الکترونیــک هیــات‬ ‫دول ــت ارائ ــه ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫براســاس قانــون تفســیر قانــون الحــاق یــک مــاده بــه قانــون تعییــن تکلیــف معلمــان‬ ‫حق التدریســی و اموزشــیاران نهضــت ســواداموزی‪ ،‬مشــموالن قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫معلمـــان حق التدریســـی و اموزشـــیاران نهضـــت ســـواداموزی در وزارت امـــوزش‬ ‫و پ ــرورش ک ــه ب ــا ای ــن وزارت هم ــکاری داش ــته و حق ــوق خ ــود را از س ــرانه م ــدارس‬ ‫و مشـــارکت های مردمـــی (ســـاز و کار مدیـــر مدرســـه‪ ،‬انجمـــن اولیـــاء و مربیـــان‪،‬‬ ‫کارفرمـــا‪ ،‬موســـس یـــا شـــرکت های طـــرف قـــرارداد بـــا امـــوزش و پـــرورش) دریافـــت‬ ‫کرده ان ــد از جمل ــه نیروه ــای خری ــد خدم ــات اموزش ــی‪ ،‬حق التدریس ــی غیرمس ــتمر و‬ ‫پیش دبس ــتانی ک ــه قب ــل از س ــال ‪ ۱۳۹۱‬ب ــا ام ــوزش و پ ــرورش هم ــکاری داش ــته اند و‬ ‫همچنی ــن‪ ،‬اموزش ــیاران و اموزش دهن ــدگان مس ــتمر نهض ــت س ــواداموزی در قان ــون‬ ‫ف ــوق‪ ،‬ش ــامل اس ــتخدام می ش ــوند‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬طب ــق قانــون الح ــاق یــک مــاده بــه قان ــون تعییــن تکلیــف اســتخدامی‬ ‫معلمـــان حق التدریســـی و اموزشـــیاران نهضـــت ســـواداموزی در وزارت امـــوزش و‬ ‫پـــرورش‪ ،‬نحـــوه امـــوزش در دانشـــگاه فرهنگیـــان و پذیـــرش‪ ،‬براســـاس ایین نامـــه‬ ‫اجرای ــی تعیی ــن می ش ــود ک ــه حداکث ــر ظ ــرف م ــدت س ــه م ــاه از تاری ــخ الزم االج ــرا‬ ‫شـــدن ایـــن قانـــون از ســـوی وزارت فـــوق و ســـازمان اداری و اســـتخدامی کشـــور بـــا‬ ‫نظــارت دو نفــر از اعضــای کمیســیون امــوزش‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری مجلــس شــورای‬ ‫اس ــامی تهی ــه ش ــده و ب ــه تصوی ــب هی ــات وزی ــران می رس ــد‪ ،‬تعیی ــن می ش ــود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی گفت‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری و همراهی تمام مجموعه های اجرایی بتوان از‬ ‫ظرفیت بی نظیر مشاغل خانگی برای کمک به اقتصاد‬ ‫کشور و اقتصاد خانواده ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار‪ ،‬به نقل از روابط عمومی‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬دکتر محمدصادق بیجندی معاون‬ ‫اموزشی جهاددانشگاهی‪ ،‬چهارشنبه ‪ ۲۶‬شهریور در‬ ‫سفر به خراسان جنوبی به منظور بررسی روند طرح ملی‬ ‫مشاغل خانگی در خصوص نتایج طرح پایلوت الگوی‬ ‫نوین توسعه مشاغل خانگی در ‪ ۹‬استان و اخرین‬ ‫وضعیت طریق ملی توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی با کارفرمایی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بر اساس نظر کارفرمای‬ ‫طرح‪ ،‬ابتدا در ‪ ۹‬استان کشور در سه فاز مطالعه‪ ،‬مشاوره‪،‬‬ ‫اموزش و اتصال به بازار با ظرفیت ‪ ۲۰‬هزار نفر توسط جهاد‬ ‫دانشگاهی به عنوان یک نهاد توسعه ای و دانش بنیان‬ ‫و با همکاری و همراهی تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫مرتبط طی سال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬پیاده سازی و اجرا شد‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان تجار ی سازی و فناوری اشتغال‬ ‫دانش اموختگان ادامه داد‪ :‬براساس بررسی های به عمل‬ ‫امده توسط کارفرما‪ ،‬اهداف و نتایج مد نظر با وجود‬ ‫پایلوت بودن طرح تا حدود زیادی محقق و بر همین‬ ‫اساس مقرر شد طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در ‪۳۱‬‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تشریح کرد ‪:‬‬ ‫ویژگی های شغل معلمی و گزینش در اموزش و پرورش‬ ‫یازدهم شهریور ماه سال‬ ‫جاریحضرتایت اهللخامنه ای‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در ارتباط تصویری با وزیر‪،‬‬ ‫معاونان‪ ،‬مدیران و روسای‬ ‫وزارت اموزش و پرورش در‬ ‫سی و چهارمین اجالس اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬بر توجه جدی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در تصویب‬ ‫طرح ها به منظور عدم ورود‬ ‫معلمان خارج از مسیر دو دانشگاه فرهنگیان و همچنین گزینش‬ ‫صحیح و جذب خردمندانه معلمان به منظور ورود نیروهای با‬ ‫کیفیت به حوزه اموزش و پرورش تاکید نمودند‪.‬‬ ‫خبرنگار گروه اموزش و دانشگاه ایرنا روز شنبه با حمیدرضا‬ ‫عظمتی رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در حقیقت‬ ‫وظیفه جذب و پذیرش دانشجو از طریق ازمون سراسری به منظور‬ ‫تربیت دبیر فنی و حرفه ای را برای وزارت اموزش و پرورش برعهده‬ ‫دارد‪ ،‬در خصوص سخنان رهبر معظم انقالب به گفت و گو‬ ‫نشست‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایرنا‪ ،‬رییس دانشگاه تربیت دبیر‬ ‫شهید رجایی با اشاره به تاکیدات اخیر رهبر معظم انقالب در‬ ‫مورد ورود نیروهای باکیفیت به حوزه اموزش و پرورش کشور‪ ،‬از‬ ‫برنامه این دانشگاه برای یافتن روش های کیفی مناسب تر جذب‬ ‫معلمان در اینده خبر داد و گفت‪ :‬عالقه تنها برای شغل خطیر‬ ‫معلمی کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه‪ ،‬فرمایشات مقام معظم رهبری در‬ ‫خصوص لزوم تربیت معلم از طریق دو دانشگاه شهید رجایی و‬ ‫فرهنگیان‪ ،‬نشان از عمق اشراف ایشان به امور و مسائل روز دنیا‬ ‫دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ایشان امسال نیز در بیانات خویش برای مسئوالن‬ ‫اموزش و پروش‪" ،‬معلمان را افسران عرصه سپاه پیشرفت کشور"‬ ‫نامیدند که نشان از اوج نگاه دیدگاه بلند ایشان نسبت به عرصه‬ ‫تعلیم و تربیت دارد؛ چرا که بی گمان هرگونه تحولی در نظام‬ ‫اموزش و پرورش تنها از طریق معلمان محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫عظمتی افزود‪ :‬حال با این دیدگاه و دکترینی که رهبری پیش‬ ‫روی ما قرار دادند‪ ،‬وظیفه ما و همه دست اندرکاران از جمله‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی در پیدا کردن راه‬ ‫مناسب برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز عرصه تعلیم و تربیت‬ ‫وزیر تعاو ن‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد‪ :‬بنابراین همسان سازی‬ ‫حقوق در پرداخت افرادی که بیش از ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۵‬سال در فعالیت های‬ ‫گونا گون تولیدی خدمت کرده اما از حداقل های مزد برخوردار بودند‪ ،‬را در‬ ‫مردادماه شاهد بودیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری خاطرنشان کرد‪ :‬با همکار ی سازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫و سازمان صندوق بازنشستگی کشور ی اقدامات اولیه برای همسان ساز ی‬ ‫حقوق بازنشستگان کشوری صورت گرفته و امید است‪ ،‬در مهرماه‬ ‫احکام مربوط به این بخش صادر شود‪ ،‬به گونه ای که حداقل پرداختی‬ ‫به بازنشستگان پس از همسا ن ساز ی حقوق کمتر‪ ،‬تنها ‪ ۱۰‬درصد از حقوق‬ ‫شاغالن همانند باشد‪.‬‬ ‫کشور بسیار روشن شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه‪ ،‬پس از سخنان رهبری‪ ،‬لزوم توجه به‬ ‫کیفیت بخشی بیشتر به دانشگاه های تربیت معلم نیز نسبت به‬ ‫گذشته بیشتر خواهد بود‪ ،‬ضمن قدردانی از توصیه های رهبر از بیان‬ ‫دیدگاه های عالمانه در حوزه تربیت معلم در کشور گفت‪ :‬انچه رهبر‬ ‫فرزانه انقالب مطرح فرمودند‪ ،‬نکته ای کامال علمی است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود‪ :‬امروزه در دنیا‬ ‫توجه و احترام به تخصص و تفکیک رشته های علمی در شاخه های‬ ‫مختلف‪ ،‬به رغم بنیان مشترک امری بدیهی و جا افتاده است و‬ ‫می توان اذعان داشت که در تمام کشور های دنیا نیز تامین معلم فقط‬ ‫از طریق دانشگاه ها و دانشکده های تربیت معلم انجام می شود‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در تبیین بهتر در‬ ‫باب توجه به تخصص در امر تعلیم و تربیت با ذکر مثالی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای یک عارضه یا بیماری چشم‪ ،‬امروزه نوع ان بیماری بسته‬ ‫به اینکه مربوط به کدام قسمت چشم می باشد (شبکیه‪ ،‬قرنیه و‬ ‫‪ )...‬متخصص مربوطه را معین می کنند و این بدان معنی است‬ ‫که ما امروزه برای دست یابی به کیفیت برتر و بهتر با شاخه های‬ ‫علم سرو کار داریم‪ ،‬لذا تخصص گرایی موضوعی است که باید‬ ‫به ان احترام گذاشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه‪ ،‬امروز تخصص گرایی در تشکیل دو‬ ‫دانشگاه تربیت معلم کشور هم لحاظ شده است و نظام تعلیم‬ ‫و تربیت با درک اهمیت و ضرورت تخصص گرایی و احترام‬ ‫به حوزه های دانش و مهارت‪ ،‬ماموریت تربیت معلم را به دو‬ ‫دانشگاه تخصصی در کشور سپرده شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫دانشگاه شهید رجایی با ماموریت تربیت دبیران فنی و حرفه ای و‬ ‫حوزه مهارتی و همچنین دانشگاه فرهنگیان به تربیت سایر رشته‬ ‫های معلمی در بخش نظری مشغول است‪.‬‬ ‫عظمتی با تاکید بر اینکه‪ ،‬تربیت معلم نیز یک امر تخصصی‬ ‫بلکه فوق تخصصی است‪ ،‬گفت‪ :‬در اینجا تربیت یک کارشناس‬ ‫و انتقال یک دانش و صدور یک گواهی نامه کارشناسی مطرح‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه موضوع فراتر از این هاست و موضوع انتقال دانش‪،‬‬ ‫نگرش و مهارت ویژه است که امکان دست یابی به ان در سایر‬ ‫مراکز علمی میسر نیست‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ما در تربیت معلم با افرادی روبرو هستیم که‬ ‫خود نیز در قامت معلم باید در اینده شغلی شان این دانش‪،‬‬ ‫نگرش و مهارت را به دیگران منتقل کنند‪.‬‬ ‫عظمتی با یاداوری اینکه‪ ،‬معلمان در حقیقت وظیفه ساختن‬ ‫استان اجرا شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برابر اعالم معاونت توسعه کارافرینی و‬ ‫اشتغال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ثبت نام‬ ‫متقاضیان طرح در سامانه ‪ inhb.ir‬از ‪ ۶‬شهریور اغاز و تا‬ ‫‪ ۷‬مهر ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی در خصوص اخرین وضعیت طرح‬ ‫ملی توسعه مشاغل خانگی در ‪ ۳۱‬استان اظهار کرد‪:‬‬ ‫واحدهای سازمانی جهاد دانشگاهی با هماهنگی و‬ ‫همکاری ادارات کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫استان ها در حال نهایی کردن و پاالیش مطالعات‪،‬‬ ‫فرصت ها و مزیت های استانی هستند‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری کرد‪ :‬در سال جهش تولید و‬ ‫در شرایط شیوع کرونا‪ ،‬با همکاری و همراهی همه‬ ‫مجموعه های اجرایی بتوان از ظرفیت بی نظیر مشاغل‬ ‫خانگی برای کمک به اقتصاد کشور و اقتصاد خانواده ها‬ ‫استفاده کرده و بتوانیم در اینده نزدیک اخبار قابل قبولی‬ ‫را از حوزه اشتغال خانگی در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های مهم طرح توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬توجه به‬ ‫مشاغل نوین مانند ویراستاری‪ ،‬مترجمی‪ ،‬تولید محتوا‪،‬‬ ‫انیمیشن و برنامه نویسی است که به طور ویژه روی ان‬ ‫تمرکز کرده ایم‪.‬‬ ‫دکتر بیجندی در خصوص عملکرد واحد خراسان‬ ‫جنوبی در طرح پایلوت این طرح بیان کرد‪ :‬خراسان‬ ‫جنوبی در فاز یک و دو طرح بسیار خوب عمل کرد‪ ،‬اما‬ ‫در حوزه نهایی کار با توجه به ظرفیتی که در استان در‬ ‫نظر گرفته بودیم انتظار باالتری در زمینه اشتغال داریم که‬ ‫امیدواریم در اینده نزدیک با همکاری تمامی دستگاه ها‬ ‫ظرفیت تعیین شده برای استان تحقق پیدا کند‪.‬‬ ‫سرمایه های انسانی و نسل های اینده کشور را به عهده دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به طور حتم تربیت معلم برای همه جوامع امر راهبردی‬ ‫است‪ ،‬لذا دانشگاه های تربیت معلم هم برای همه جوامع از‬ ‫جمله کشورمان‪ ،‬دانشگاه های راهبردی تلقی می شوند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی افزود‪ :‬به طور حتم‬ ‫نمی توان توقع داشت اجرای این دیدگاه و خروجی نیروی انسانی‬ ‫باکیفیت یادشده را از سایر مراکز اموزش عالی به دست بیاوریم‪.‬‬ ‫به گفته عظمتی‪ ،‬دانشجویان تربیت معلم در برنامه ریزی‬ ‫درسی خود عالوه بر اموختن دانش تخصصی بخش قابل توجهی‬ ‫را نیز به اموختن دروس صالحیت معلمی می گذرانند که این‬ ‫ً‬ ‫دروس هم مستقیما متصل به محل کار اینده انها که همان‬ ‫مدارس هستند‪ ،‬در قالب درس کارورزی ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به عبارت دیگر تحصیل در دانشگاه های‬ ‫تربیت معلم تلفیقی از دانش و مهارت عملی است که در رشته‬ ‫های جاری در دانشگاه های کشور اجرا نمی شود‪.‬‬ ‫گزیش معلم برای اموزش و پرورش‬ ‫مسئولیتی بسیار خطیر و سنگین‬ ‫رییس دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی همچنین در ادامه‬ ‫با اشاره تعبیر مقام معظم رهبری در تبیین جایگاه معلم مبنی‬ ‫بر اینکه؛ معلمان افسران سپاه عرصه پیشرفت کشور هستند‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب در سخنان خویش از یک سو تکلیف‬ ‫و جایگاه افرادی را که باید در این حوزه فعالیت کنند‪ ،‬روشن‬ ‫فرمودند و از طرفی نیز هدف غایی نظام تعلیم و تربیت را تربیت‬ ‫انسان هایی مومن‪ ،‬خردمند‪ ،‬اندیشمند‪ ،‬دانشمند و دارای اخالق‬ ‫اسالمی برشمردند‪.‬‬ ‫عظمتی افزود‪ :‬حال با این دیدگاه مشخص می شود که امر‬ ‫گزینش مسئولیتی بسیار سنگین و خطیر است‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مهمترین دلیل گزینش معلمان در کشور را دست یابی به‬ ‫افرادی توانمند دانست که تا حد ممکن بتوانند قابلیت دریافت‬ ‫و یادگیری و انتقال علم را در سه وجه دانش‪ ،‬نگرش و مهارت‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫برای شغل معلمی تنها عالقه کفایت نمی کند‬ ‫رییــس دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی همچنیــن بــا تاکیــد‬ ‫بــر اینکــه‪ ،‬بــرای شــغل خطیــر معلمــی و گزینــش انهــا توانایــی فــرد‬ ‫در کنــار عالقــه منــدی بســیار مهــم محســوب مــی شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫بدیهــی اســت در هیــچ شــغلی در دنیــا هــم عالقــه منــدی بــه‬ ‫تنهایــی بــرای ورود بــه ان شــغل کافــی نیســت‪.‬‬ ‫عظمتــی افــزود‪ :‬چــه در بخــش دولتــی و چــه بخــش خصوصــی‬ ‫در هیــچ یــک از مشــاغل مهارتــی‪ ،‬خدماتــی‪ ،‬حرفــه ای‪ ،‬تجــارت و‬ ‫غیــره شــخصی را بــا صــرف داشــتن مــدرک تحصیلــی عمومــی یــا‬ ‫تالش برای بهترین خروجی با منابع محدود‬ ‫مهناز امامدادی رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی‬ ‫و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی نیز در این نشست بیان کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫جهاددانشگاهی در ایجاد رشته های شغلی نواورانه موفق‬ ‫عمل کرده است و این موفقیت باید در طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی به خوبی دیده شود و تنوع رشته ای‬ ‫بر اساس نیازهای موجود‪ ،‬ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف توسعه مشاغل‬ ‫خانگی ایجاد فرصت شغلی برای قشر فارغ التحصیل‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید تالش شود تا با منابع محدود‬ ‫بهترین خروجی را کسب کنیم‪.‬‬ ‫امامدادی با بیان اینکه در این طرح سرانه اموزشی‬ ‫برای هر نفر ‪ 10‬نفر ساعت است‪ ،‬افزود‪ :‬در رشته ها انتخابی‬ ‫باید پیشران های قوی انتخاب شوند و پیشران های قوی‬ ‫به طور قطع در استان وجود دارد و تنها نیازمند شناسایی‬ ‫دقیق انان است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودباوری باید در بین پیشران ها وجود‬ ‫داشته باشد و اگر این خودباوری با مشاوره های انگیزشی‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬به طور قطع نتایج بهتری به دست‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از‬ ‫مشاغل خانگی وزارت کار‪ ،‬تعاون و رفاه اجتماعی تا کید‬ ‫کرد‪ :‬ایجاد خودباوری در قشر زنان باید بیشتر مورد توجه‬ ‫قرار گیرد و در شرایط کنونی تغییرات فکری از تغییرات‬ ‫مهارتی مهم تر است‪.‬‬ ‫*خوانندگان گرامی خبرهای مربوط به طرح ملی‬ ‫مشاغل خانگی را می توانند در سایت بازارکار مطالعه‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫عالقــه شــخصی اســتخدام نمــی کننــد و شــخص متقاضــی بایــد‬ ‫شــرایط الزم را بــرای کســب ان شــغل احــراز کنــد‪.‬‬ ‫وی در عیــن حــال گفــت‪ :‬البتــه عالقــه‪ ،‬ابتدایــی تریــن شــرط‬ ‫حرکــت و رســیدن بــه ســمت شــغل معلمــی اســت؛ بنابرایــن‬ ‫توانایــی شــرط دیگــری اســت‪.‬‬ ‫عظمتــی بــا ذکــر مثالــی ادامــه داد‪ :‬شــخصی عالقــه داشــته‬ ‫باشــد وزنــه ای ســنگین را از زمیــن بلنــد کنــد‪ ،‬بــه طــور حتــم ایــن‬ ‫عالقــه منــدی کافــی نیســت‪ ،‬امادگــی جســمانی‪ ،‬ممارســت در‬ ‫تمرینــات مناســب بــا ان فعالیــت‪ ،‬امــوزش و کســب دانــش و‬ ‫خیلــی متغیرهــای دیگــر در بلنــد کــردن ایــن وزنــه تاثیــر بــه ســزایی‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫معلمان چگونه در اموزش و پرورش گزینش می شوند؟‬ ‫رییــس دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجایــی همچنیــن‬ ‫درخصــوص اینکــه هــم اکنــون جــذب معلمــان در امــوزش و پــرورش‬ ‫بــه صــورت کلــی بــه چــه شــکل اســت‪ ،‬بــا بیــان اینکــه درحــال حاضــر‬ ‫متولــی اصلــی گزینــش تربیــت معلــم در وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫هیــات مرکــزی گزینــش ایــن وزارتخانــه اســت‪ ،‬افــزود‪ :‬امــور جــذب‬ ‫معلمــان بــا سیاســت گــذاری هــا و برنامــه هــای ایــن هیــات پیــش‬ ‫مــی رود‪.‬‬ ‫عظمتــی ادامــه داد‪ :‬البتــه دانشــگاه هــای شــهید رجایــی‬ ‫و فرهنگیــان در اجــرای گزینــش معلمــان بــا اســتفاده از افــراد‬ ‫متخصــص در ایــن دانشــگاه هــا در ایــن امــر مشــارکت مــی کننــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در فراینــد گزینــش تربیــت معلــم‪ ،‬بخشــی از‬ ‫مراحــل بــه بررســی و صحــت ســامت فیزیکــی‪ ،‬جســمی و روانــی‬ ‫متقاضیــان مر بــوط اســت‪ ،‬لکــن بررســی امــکان کســب توانایــی‬ ‫مهــارت هــای تعلیــم و تربیــت‪ ،‬اعــم از اســتعداد مدیریــت کالس‬ ‫درس‪ ،‬تعامــات اجتماعــی و اخالقــی و شــخصیتی‪ ،‬ســطح‬ ‫دانــش تخصصــی‪ ،‬ا گاهــی هــای عمومــی‪ ،‬خالقیــت و غیــره در‬ ‫کنــار باورهــای دینــی و هویتــی و اعتقــاد بــه اصــول نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی امــری الزم و غیرقابــل انــکار اســت‪.‬‬ ‫عظمتــی ادامــه داد‪ :‬هــدف از تربیــت دانــش امــوزان در مــدارس‬ ‫توســط معلمــان بــه یــک تعبیــر انســان ســازی اســت و بــه تعبیــر دیگــر‬ ‫نیــز تعلیــم و پــرورش ســرمایه هــای انســانی اینــده کشــور و پــرورش‬ ‫افــرادی اســت کــه در انتخــاب شــیوه هــا و ســبک ســالم زندگــی و‬ ‫اندیشــیدن صحیــح موفــق باشــند‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬هــر چنــد تاکنــون همــواره ســعی شــده بــود تــا بــا‬ ‫تکمیــل فراینــد گزینــش و تغییــر شــیوه هــا در ادوار مختلــف از بیــن‬ ‫عالقــه منــدان راه بــرای حضــور افــراد شایســته تــر بــاز باشــد‪ ،‬امــا‬ ‫بــا توجــه بــه منو یــات مقــام معظــم رهبــری و توجــه و یــژه ایشــان بــه‬ ‫بهتریــن گزینــش‪ ،‬یافتــن روش هــای مناســب تــر و بــا کیفیــت تــر ســر‬ ‫لوحــه اقدامــات اینــده مــان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫براســـاس اخریـــن امـــار اعالمـــی مدیـــرکل بیمـــه بی ــکاری‬ ‫وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‪ ،‬از زم ــان ش ــیوع بیم ــاری‬ ‫کرونــا تــا بیســت و پنجــم شــهریورماه یــک میلیــون و ‪ ۳۳‬هــزار نفــر‬ ‫مس ــتمری بی ــکاری کرون ــا دریاف ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار براســاس اخریــن امــار اعالمــی‬ ‫«مس ــعود بابای ــی» مدی ــرکل بیمـ ـه بی ــکاری وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی از ابت ــدای ش ــیوع و ی ــروی کرون ــا ت ــا کن ــون‬ ‫‪ ۲۴۹‬هـــزار و ‪ ۲۲۹‬کارگاه و بنـــگاه اقتصـــادی متاثـــر از ش ــیوع‬ ‫بیم ــاری کرون ــا تعدی ــل نی ــرو داش ــتند‪.‬‬ ‫همچنی ــن در مجم ــوع ‪ ۷۳۰‬ه ــزار و ‪ ۹۰۲‬نف ــر در دوره ش ــیوع‬ ‫بیمـــاری کار خـــود را از دســـت دادنـــد‪ .‬البتـــه بیـــکاری ای ــن‬ ‫اف ــراد ب ــه ای ــن ش ــکل ب ــوده ک ــه برخ ــی در اس ــفند‪ ،‬فروردی ــن و‬ ‫اردیبهشـــت بیـــکار شـــدند و برخـــی دیگـــر در ماه هـــای بع ــد‬ ‫یعنـــی در فروردیـــن و اردیبهشـــت از کار بیـــکار شـــدند‪.‬این‬ ‫امـــار و مقایســـه ان بـــا اار ارائـــه شـــده توســـط مدیـــرکل بیم ــه‬ ‫بی ــکاری حای ــت از ان دارد ک ــه در ازاء س ــه م ــاه ذک ــر ش ــده ب ــه‬ ‫طــور متوســط افــراد کمتــر از یــک مــاه و نیــم از کمــک هــای ارائــه‬ ‫ش ــده برخ ــوردار ب ــوده ان ــد‬ ‫الزم بـــه ذکـــر اســـت مـــوج بیـــکاری دراثـــر ویـــروس کرون ــا‬ ‫مح ــدود ب ــه م ــاه ه ــای ذک ــر ش ــده نب ــوده و تا کن ــون همچن ــان‬ ‫ادام ــه دارد و براس ــاس اطالع ــات ارائ ــه ش ــده پرداخ ــت بیم ــه‬ ‫بیـــکاری ناشـــی از کرونـــا بـــر مبنـــای قانـــون بیمـــه بی ــکاری‬ ‫صــورت نگرفتــه بلکــه طبــق محاســبات بــا ســتاد ملــی مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا بــه صــورت میانگیــن حــدود یــک میلیــون و صــد هــزار‬ ‫تومـــان بـــه افـــراد پرداخـــت شـــده اســـت‪.‬که ایـــن حکای ــت از‬ ‫پرداخــت مبالغــی بــه مراتــب کمتــر از مقــدار مقررشــده درقانــون‬ ‫بــوده و صرفــا مــی توانــد بــه عنــوان یــک کمــک مالــی محســوب‬ ‫گ ــردد ‪.‬‬ ‫براســـاس شـــواهد موجـــود هـــم اکنـــون نیـــز نـــه تنه ــا ب ــه‬ ‫بس ــیاری از اف ــراد بیکارش ــده درم ــاه ه ــای اخی ــر ن ــه تنه ــا بیم ــه‬ ‫بی ــکاری پرداخ ــت نش ــده بلک ــه بس ــیاری ب ــه دلی ــل مش ــکالتی‬ ‫ک ــه از نظ ــر ثب ــت ن ــام درزیرس ــامانه بیم ــه بی ــکاری درس ــامانه‬ ‫جامـــع روابـــط کار دارنـــد بـــا مشـــکالت مختلفـــی درجه ــت‬ ‫ابرخــورداری از بیمــه بیــکاری کــه حــق قانونــی انهاســت دســت‬ ‫ب ــه گریب ــان م ــی باش ــند ‪.‬‬ ‫■■■‬ ‫مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی بهزیستی‪:‬‬ ‫لزوم اخذ مجوز مراکز روانشناسی‬ ‫از بهزیستی‬ ‫مدیـــرکل مشـــاوره و امـــور روانشـــناختی بهزیســـتی کش ــور‬ ‫از مـــردم خواســـت در مراجعـــه بـــه دفاتـــر و مراکـــز روانشناس ــی‬ ‫بـــه ویـــژه در تمـــاس بـــا مراکـــز روانشناســـی غیرحضـــوری ب ــه‬ ‫ای ــن نکت ــه توج ــه کنن ــد ک ــه ای ــن دفات ــر و مراک ــز حتم ــا بای ــد از‬ ‫بهزیســـتی مجـــوز مربوطـــه را داشـــته باشـــند‪.‬‬ ‫بهـــزاد وحیدنیـــا در گفـــت وگـــو بـــا ایرنـــا افـــزود‪ :‬ای ــن‬ ‫الزام ــات ع ــاوه ب ــر دفات ــر و مراک ــز خدم ــات روانشناس ــی‪ ،‬ب ــرای‬ ‫مشـــاوره هـــای مجـــازی و غیرحضـــوری نیـــز صـــدق می کن ــد؛‬ ‫در حـــال حاضـــر الزم اســـت کـــه بـــرای بخـــش غیردولت ــی‬ ‫ارائه دهن ــده خدم ــات روانشناس ــی ب ــه ص ــورت غیرحض ــوری‪،‬‬ ‫اســـتانداردهای جدیـــدی تدویـــن شـــود‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــر اس ــاس م ــاده ‪ ۲۶‬قان ــون تنظی ــم‬ ‫بخشـــی از مقـــررات مالـــی دولـــت‪ ،‬راه انـــدازی مشـــاوره های‬ ‫تلفنـــی تصویـــب و ابـــاغ شـــده اســـت تـــا ایـــن مراکـــز تلفن ــی‬ ‫مجوزهـــای مربوطـــه را دریافـــت کننـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل مشـــاوره و امـــور روانشـــناختی بهزیســـتی کش ــور‬ ‫یــاداور شــد‪ :‬درحــال حاضــر ‪ ۴۱‬خــط تلفنــی ‪ ۱۰‬رقمــی غیردولتــی‬ ‫در کش ــور فعالی ــت دارن ــد ک ــه تح ــت نظ ــارت هس ــتند‪.‬‬ ‫وحیدنی ــا گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه برخ ــی اف ــراد متخل ــف‬ ‫از خدم ــات غیرحض ــوری روانشناس ــی سوء اس ــتفاده می کنن ــد‬ ‫در حالیک ــه فاق ــد صالحی ــت هس ــتند‪ ،‬توصی ــه م ــی ش ــود م ــردم‬ ‫هن ــگام اس ــتفاده از ای ــن خدم ــات‪ ،‬بررس ــی کنن ــد ک ــه ای ــا ای ــن‬ ‫مراک ــز از بهزیس ــتی مج ــوز دارن ــد ی ــا ن ــه‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه برخـــی مراکـــز خدمـــات روانشناس ــی‬ ‫از بهزیســـتی مجـــوز ندارنـــد و تحـــت نظـــارت ایـــن س ــازمان‬ ‫نیس ــتند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬درب ــاره ای ــن مراک ــز نی ــز توافق نامـ ـه ای ب ــا نظ ــام‬ ‫روانشناســـی داریـــم و امیدواریـــم ایـــن مراکـــز بـــه زودی تح ــت‬ ‫نظـــارت بهزیســـتی قـــرار گیرنـــد‪.‬‬ ‫مدیـــرکل مشـــاوره و امـــور روانشـــناختی بهزیســـتی کش ــور‬ ‫تاکیـــد کـــرد‪ :‬بـــه اســـتناد مـــاده ‪ ۵۷‬قانـــون احـــکام دائم ــی‪،‬‬ ‫بهزیســتی مرجــع صــدور پروانــه خدمــات مشــاوره و روانشناســی‬ ‫در کشــور اســت و قانــون ششــم توســعه نیــز بهزیســتی را مکلــف‬ ‫ب ــه ص ــدور مراک ــز مش ــاوره و خدم ــات روانشناس ــی ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وحیدنیــا یــاداور شــد‪ :‬افــراد متخصــص ابتــدا پروانــه فــردی‬ ‫خ ــود را از س ــازمان نظ ــام روانشناس ــی دریاف ــت م ــی کنن ــد ام ــا‬ ‫ب ــرای فعالی ــت مرک ــز بای ــد مج ــوز دول ــت یعن ــی مج ــوز س ــازمان‬ ‫بهزیس ــتی را دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫مدیرکل امورمستمری های سازمان تامین اجتماعی‬ ‫نحوه محاسبه حقوق «مستمری گیران»‬ ‫تامین اجتماعی اعالم شد‬ ‫مدیرکل امورمستمری های سازمان تامین اجتماعی چگونگی محاسبه متناسب سازی‬ ‫حقوق مستمری گیران سازمان تامین اجتماعی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬ناهید حیدری‪ ،‬مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در شبکه خبر با اشاره به مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان این سازمان بر اساس طرح‬ ‫متناسب سازی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اساس محاسبه متناسب سازی حقوق مستمری بگیران سازمان‬ ‫تامین اجتماعی بر اساس دو شاخص مدت بیمه پردازی و مبلغ بیمه پردازی محاسبه می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬میزان اورده به صندوق تامین اجتماعی و بر اساس متناسب سازی حقوق‬ ‫محاسبه می شود؛ ضمن اینکه بحث متناسب سازی حقوق مستمری بگیران بر اساس بند (ب)‬ ‫ماده ‪ 12‬برنامه ششم توسعه کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی خاطرنشان کرد‪ :‬این متناسب سازی برای‬ ‫همه مستمری بگیرانی محاسبه می شود که جزو حداقل حقوق بگیران در اسفند سال گذشته‬ ‫بودند و حقوق انها یک میلیون و ‪ 610‬هزار تومان بوده است؛ به طوری که کف حقوق مستمری‬ ‫بگیران با ‪ 30‬سال سابقه‪ ،‬به ‪ 2‬میلیون و ‪ 800‬هزار تومان و حقوق مستمری بگیران با ‪ 35‬سال‬ ‫سابقه‪ ،‬حداقل به ‪ 3‬میلیون تومان رسید‪.‬‬ ‫حیدری با اشاره به جزئیات محاسبه حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫این محاسبه بر اساس میزان پرداخت حق بیمه و سنوات پرداخت ان صورت می گیرد‪ .‬افرادی‬ ‫که بین حداقل تا سقف بیمه خود بیمه پردازی داشته اند‪ ،‬به همان اندازه پرداخت حق بیمه و‬ ‫سنوات از متناسب سازی حقوق بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫وی ابراز داشت‪ :‬مستمری بگیرانی در سازمان تامین اجتماعی با ‪ 10‬سال‪ 15 ،‬سال و تا ‪ 35‬سال‬ ‫سابقه داریم که این بر اساس میزان اورده خود در صندوق سازمان تامین اجتماعی محاسبه و‬ ‫افزایش مستمری انها بر اساس متناسب سازی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مستمری های سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه رسیدگی به اعتراض‬ ‫مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬به استناد قانون برنامه ششم متناسب‬ ‫سازی صورت گرفته و در مواد ‪ 96‬و ‪ 111‬سازمان تامین اجتماعی همه ساله میزان افزایش مستمری‬ ‫بر اساس شورای عالی حقوق مصوب می شود‪.‬‬ ‫حیدری اضافه کرد‪ :‬از ماه گذشته بحث پرداخت همسان سازی شروع شده و اکنون پرداخت‬ ‫حقوق مستمری بگیران بر اساس متناسب سازی صورت می گیرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫معاون وزیر بهداشت ‪:‬‬ ‫مجوز استخدام‪ ۷۰۰۰‬پرستار‬ ‫در کشور صادر شد‬ ‫مع ــاون وز ی ــر بهداش ــت گف ــت‪ :‬پرس ــتارانی ک ــه‬ ‫در ‪ ۷‬م ــاه گذش ــته و در ای ــام ش ــیوع و ی ــروس کرون ــا‬ ‫دعــوت بــه همــکاری شــده و قــرارداد ‪ ۸۹‬روز امضــا‬ ‫کردن ــد دارای امتی ــازی هس ــتند ک ــه میتوانن ــد ب ــرای‬ ‫اس ــتخدام امی ــدوار باش ــند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار مر ی ــم حضرت ــی در حاش ــیه‬ ‫برگ ــزاری اولی ــن کنگ ــره مل ــی س ــیمای س ــامت‬ ‫خان ــواده ب ــه میزبان ــی اردبی ــل ضم ــن اع ــام مطل ــب‬ ‫ف ــوق اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــه دنب ــال تربی ــت پرس ــتاران‬ ‫متخص ــص و و ی ــژه ب ــرای اقش ــار مختل ــف و‬ ‫گروه ه ــای س ــنی هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در بخــش پرســتاری هــم برنامه هایــی‬ ‫ب ــرای س ــامت خان ــواده دار ی ــم تربی ــت پرس ــتاران‬ ‫تخصص ــی در رش ــته های پرس ــتاری ک ــودکان‪،‬‬ ‫و یــژه نــوزادان‪ ،‬ســالمندان را در مقاطــع تحصیــات‬ ‫تکمیل ــی پیگی ــری می کنی ــم‪.‬‬ ‫حضرتی گفت ‪ :‬وزارت بهداشت و درمان و‬ ‫جامعه پرستاری با کمبود نیروی انسانی مواجه‬ ‫است که برای جبران این کمبود از سال گذشته‬ ‫اقدامات خوبی انجام شده و خوشبختانه تعداد‬ ‫‪ ۷۷۸۶‬نیروی پرستار جدید جذب شده است که‬ ‫از این رقم تعدادی به شکل قراردادی و تعدادی‬ ‫هم از ازمون های قبلی جذب شدند و مجوز‬ ‫استخدام ‪ ۷۰۰۰‬نیروی جدید را نیز اخذ کردیم و‬ ‫منتظر تامین اعتبار الزم هستیم تا مراحل جذب‬ ‫را انجام دهیم‪.‬‬ ‫پرستاران ‪ ۸۹‬روز امیدوار به استخدام باشند‬ ‫حضرت ــی ب ــا اش ــاره ب ــه پرس ــتاران ‪ ۸۹‬روزه ک ــه‬ ‫دع ــوت ب ــه هم ــکاری ش ــده بودن ــد نی ــز گف ــت‪:‬‬ ‫تع ــدادی از ای ــن هم ــکاران ج ــذب ش ــرکت ها‬ ‫شــدند و مزایایــی هــم بــرای ایــن تعــداد از پرســتاران‬ ‫قائــل شــدند کــه در زمــان برگــزاری ازمــون می تواننــد‬ ‫از ای ــن مزای ــا به ــره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫وی از پرداخ ــت معوق ــات کاران ــه پرس ــتاران‬ ‫نی ــز خب ــرداد و اف ــزود‪ :‬از مطالب ــات دیگ ــر جامع ــه‬ ‫◄‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی‬ ‫امسال ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت شغلی برای جامعه‬ ‫هدف کمیته امداد ایجاد می شود‬ ‫رئیس کمیته امداد با اشاره به تکلیف برنامه ششم توسعه کشور برای کمیته امداد در خصوص‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۷۰‬هزار فرصت شغلی برای مددجویان‪ ،‬افزود‪ :‬عملکرد این نهاد با راه اندازی ‪ ۴۹۰‬هزار‬ ‫فرصت شغلی از ابتدای برنامه ششم‪ ،‬تاکنون ‪ ۴۰‬درصد از اهداف پیش بینی شده جلوتر است‪.‬‬ ‫سید مرتضی بختیاری با سفر به اذربایجان غربی و در دیدار با استاندار به اهمیت نظارت و ارزیابی‬ ‫طرح های اشتغال مددجویان اشاره کرد و گفت‪ :‬اطالعات طرح های اشتغال در سامانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاهاجتماعیقابلرصدو پایشاستو نظارتبراینطرح‪‎‬هابافعالشدنسامانهنظارت‪،‬افزایشمی یابد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امسال بیش از ‪ ۶۲۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت برای ایجاد اشتغال جامعه هدف‬ ‫از محل تسهیالت صندوق قرض الحسنه امداد والیت‪ ،‬منابع اشتغال روستایی و تسهیالت‬ ‫اشتغال شبکه بانکی اختصاص یافته که با تخصیص این اعتبارات‪ ،‬امسال ‪ ۲۰۰‬هزار فرصت‬ ‫شغلی برای جامعه هدف ایجاد می شود‪.‬‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬در حوزه اشتغال‪ ،‬کمیته امداد معتقد است که ایجاد درامد پایدار از طریق‬ ‫اشتغال مولد‪ ،‬موثرترین اقدام برای توانمندسازی مددجویان به شمار می رود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫کلیــات اســتخدام ‪ 23‬هــزار کارمنــد بالتکلیــف‬ ‫صنــدوق عضو یــت شــهرداری بــه تصو یــب رســید‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی گف ــت‪ :‬ه ــم اکن ــون کلی ــات اس ــتخدام‬ ‫‪ ۲۳‬ه ــزار نف ــر از کارمن ــدان بالتکلی ــف صن ــدوق‬ ‫عضو ی ــت ش ــهرداری در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫ب ــه تصو ی ــب رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫مهدی عیسی زاده در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫تسنیم در ارومیه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هم اینک کلیات‬ ‫طرح پیشخوان دولت در مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصویب شده است‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی گف ــت‪ :‬ه ــم اکن ــون کلی ــات اس ــتخدام‬ ‫نحوه تعیین تکلیف نیروهای شرکتی‬ ‫حوزه راهداری با حضور وزیر راه بررسی شد‬ ‫پرس ــتاران انباش ــته ش ــدن معوق ــات کاران ــه‬ ‫پرســتاران بــود کــه در ســال گذشــته ‪ ۱۸‬مــاه معوقــه‬ ‫کاران ــه داش ــتیم ک ــه االن در میانگی ــن کش ــوری ب ــه‬ ‫‪ ۷‬م ــاه کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫حضرتــی ادامــه داد‪ :‬از لحــاظ معوقــه اضافــه کاری‬ ‫ً‬ ‫ه ــم تقریب ــا در بس ــیاری از دانش ــگاه های ب ــه‬ ‫روز ش ــده اس ــت و تاح ــدودی ‪ ۳‬م ــاه میانگی ــن‬ ‫معوق ــات اضاف ــه کار را دار ی ــم و تش ــویقی های‬ ‫خدم ــت در ای ــام کرون ــا ه ــم ت ــا ح ــدودی پرداخ ــت‬ ‫ش ــده ک ــه امیدوار ی ــم پرس ــتاران ب ــا وج ــود خس ــتگی‬ ‫در ایــن ‪ ۷‬مــاه گذشــته و تحمــل ســختی های ز یــاد‬ ‫همچن ــان ب ــه خدم ــات خ ــود ادام ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه ع ــاوه براس ــتخدام‬ ‫پرس ــتاران ‪ ،‬وز ی ــر بهداش ــت نی ــز هفت ــه گذش ــته در‬ ‫ایی ــن بزرگداش ــت هفت ــه اورژان ــس از اس ــتخدام‬ ‫‪ 2000‬نی ــروی اورژان ــس دراین ــده نزدی ــک خب ــرداد‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی از بررسی تبدیل‬ ‫وضعیت و تعیین تکلیف نیروهای شرکتی و طرحی حوزه راهداری بود با‬ ‫حضور وزیر راه و شهرسازی در جلسه امروز کمیسیون خبر داد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت‪ ،‬علـــی بابایی کارنامـــی در تشـــریح دســـتور کار‬ ‫جلســه کمیته اداری و اســتخدامی کمیســیون اجتماعی مجلس شــورای اسالمی‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ای ــن جلس ــه مرحل ــه اول بررس ــی س ــوال از وزی ــر راه و شهرس ــازی‬ ‫صــورت گرفــت کــه پیــش از ایــن در نشســت بــا روســای ســازمان های برنامــه و‬ ‫بودج ــه و اداری و اس ــتخدامی کش ــور مط ــرح ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫ســـخنگوی کمیســـیون اجتماعـــی مجلـــس افـــزود‪ :‬ســـوال از وز ی ــر راه و‬ ‫شهرســـازی دربـــاره نحـــوه تبدیـــل وضعیـــت و تعییـــن تکلیـــف نیروه ــای‬ ‫شــرکتی و طرحــی حــوزه راهــداری بــود کــه از ردیــف اعتبــارات عمرانــی حقــوق‬ ‫دریافـــت می کننـــد‪.‬‬ ‫بابایی کارنام ــی تصری ــح ک ــرد‪ :‬هم اکن ــون ‪ ۴۶۰۰‬نف ــر در راه ــداری ب ــه ای ــن‬ ‫روش حق ــوق دریاف ــت می کنن ــد ک ــه وزی ــر راه و شهرس ــازی ه ــم ای ــن موض ــوع‬ ‫را قب ــول داش ــت‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در مجلــس شــورای اســامی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫نتیج ــه نشس ــت کمیت ــه اداری و اس ــتخدامی در قال ــب گ ــزارش در نشس ــت‬ ‫هفت ــه بع ــد کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ب ــا حض ــور وزی ــر راه و شهرس ــازی‬ ‫مطـــرح می شـــود و چنانچـــه پاســـخ وزیـــر قانـــع کننـــده نباشـــد بـــه صح ــت‬ ‫ارجـــاع می شـــود‪.‬‬ ‫◄‬ ‫رئیس کمیسیوناجتماعیمجلسشورایاسالمی‬ ‫کلیات استخدام‪ ۲۳‬هزار کارمند‬ ‫بالتکلیفصندوقعضویت‬ ‫شهرداری به تصویب رسید‬ ‫‪ 23‬ه ــزار نف ــر از کارمن ــدان بالتکلی ــف صن ــدوق‬ ‫عضو ی ــت ش ــهرداری در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫ب ــه تصو ی ــب رس ــیده اس ــت و بای ــد ب ــه جزئی ــات ان‬ ‫م ــاده ب ــه م ــاده پرداخ ــت ش ــود‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه اف ــزود‪ :‬موض ــوع دیگ ــری در‬ ‫کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی در‬ ‫حــال بررســی بــوده و ان نیــز در مــورد کســانی اســت‬ ‫ک ــه در زم ــان جن ــگ در مناط ــق جنگ ــی خدم ــت‬ ‫کــرده و بایــد حــق و حقــوق جنگــی خــود را دریافــت‬ ‫کنن ــد ک ــه ب ــه ن ــام مناط ــق جنگ ــی مط ــرح اس ــت‪.‬‬ ‫عیسـ ـی زاده تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در مجل ــس ده ــم‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس‪:‬‬ ‫ح ــق جنگ ــی ب ــه اف ــرادی تعل ــق گرفت ــه ب ــود ک ــه در‬ ‫مناط ــق جنگ ــی حض ــور نداش ــتند بنابرای ــن بای ــد‬ ‫ح ــق را ب ــه حـ ـق دار داد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬پ ــس ح ــق و حق ــوق کس ــانی ک ــه‬ ‫در جن ــگ تحمیل ــی حض ــور داش ــتند داده ش ــده‬ ‫و انان ــی ک ــه حض ــور نداش ــتند ب ــا تواف ــق ب ــا ش ــورای‬ ‫نگهب ــان مق ــرر ش ــده ک ــه حق ــوق ان ــان قط ــع ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی بی ــان ک ــرد‪ :‬بنابرای ــن ب ــه اف ــراد بازنشس ــته‬ ‫ک ــه در مناط ــق جنگ ــی حض ــور داش ــتند براس ــاس‬ ‫تار ی ــخ حض ــور‪ ،‬ح ــق جنگ ــی پرداخ ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم‪:‬‬ ‫سهمیه های جذب هیات علمی‬ ‫کاهش یافت‬ ‫رئیـــس مرکـــز جـــذب اعضـــای هیـــات علمـــی وزارت علـــوم از ادغ ــام‬ ‫دو فراخ ــوان ج ــذب در ی ــک فراخ ــوان در س ــال ‪ ۹۹‬خب ــر داد و گف ــت‪ :‬امس ــال‬ ‫برخ ــاف س ــال ه ــای گذش ــته تنه ــا ی ــک فراخ ــوان ج ــذب خواهی ــم داش ــت‪.‬‬ ‫محمدرضـــا رضوان طلـــب در گفتگـــو بـــا مهـــر دربـــاره فراخـــوان ج ــذب‬ ‫اعض ــای هیئت علم ــی در س ــال ‪ ۹۹‬گف ــت‪ :‬در س ــال ‪ ۹۹‬برخ ــاف س ــال های‬ ‫گذش ــته ‪ ۲‬فراخ ــوان ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی نداری ــم و دو فراخ ــوان ب ــه‬ ‫دلیــل شــرایط کرونــا و مقــداری هــم تاخیــر دانشــگاه ها در ارســال پروند ههــا در‬ ‫ی ــک فراخ ــوان ادغ ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی ادامـــه داد‪ :‬فراخـــوان مـــا تقریبـــا بیـــن شـــهریور و بهمـــن مـــاه برگ ــزار‬ ‫می شـــد ولـــی امســـال یـــک فراخـــوان بیشـــتر نداریـــم‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز ج ــذب وزارت عل ــوم اف ــزود‪ :‬امس ــال بای ــد بتوانی ــم ت ــا پای ــان‬ ‫دولـــت تمـــام پرونده هـــای جـــذب کـــه از قبـــل مانـــده اســـت را تعیی ــن‬ ‫تکلی ــف کنی ــم‪ .‬ب ــرای همی ــن ب ــه دانش ــگاه ها اع ــام کردی ــم تم ــام پروند هه ــای‬ ‫فراخوان هـــای جـــذب را تـــا اخـــر ســـال ‪ ۹۹‬بـــه مرکـــز جـــذب ارســـال کنن ــد‪.‬‬ ‫یش ــود‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬االن برخ ــی از پرونده ه ــا ب ــه مرک ــز ج ــذب ارس ــال م ‬ ‫ک ــه مرب ــوط ب ــه س ــال ‪ ۹۱‬و ی ــا ‪ ۹۲‬اس ــت درصورت ــی ک ــه دانش ــگاه ها بای ــد ‪ ۹۰‬روزه‬ ‫ب ــه پرونده ه ــای ج ــذب رس ــیدگی کنن ــد ول ــی اکن ــون ش ــاهد ان هس ــتیم ک ــه‬ ‫‪ ۹‬س ــال می گ ــذرد ول ــی هن ــوز پرون ــده ارس ــال نش ــده اس ــت ب ــرای همی ــن دو‬ ‫فراخ ــوان را در ی ــک فراخ ــوان ادغ ــام کردی ــم‪.‬‬ ‫شرکت ساران تولید کننده دستگاه های تهویه مطبوع واقع در استان البرز جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫کارخانه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر مهندسی صنایع‬ ‫‪.............................................‬‬ ‫‪‬دارای مدرک کارشناسی گرایش‬ ‫برنامه ریزی و تحلیل سیستم‬ ‫‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در‬ ‫کارخانجات تولیدی و صنعتی‬ ‫‪‬اشنایی با زمان سنجی و‬ ‫ظرفیت سنجی‬ ‫‪‬تسلط به برنامه ریزی تولید و‬ ‫مواد و ‪MRP‬‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪:‬‬ ‫‪.............................................‬‬ ‫‪‬دارای مدرک ک ــارشناسی یا‬ ‫کـــــارشناسی ارشـــــد گرایش‬ ‫برنامه ریزی و تحلیل سیستم‬ ‫‪‬حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫‪‬مسلط به برنــــامه ریزی‬ ‫تولید و مــــواد‪ ،‬زمـــــا ن سنجی و‬ ‫ظرفیت سنجی ‪MRP‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس مهندسی صایع‬ ‫‪ -3‬مهندس برق قدرت‬ ‫‪‬دارای ‪ 5‬سال سابقه در طراحی‬ ‫تابلوهای توزیع و کنترل‬ ‫‪‬مسلط به نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمنداداری‬ ‫ا قا‬ ‫لیسانس و باال تر‬ ‫در تمامی رشته ها‬ ‫اشنا به امور اداری و مسلط به نرم افزار افیس‪ ،‬داشتن‬ ‫ضامن معتبر‪ ،‬حدا کثر سن ‪35‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویزیتوری‬ ‫ا قا‬ ‫دیپلم به باال تر‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال ‪ -‬داشتن گواهینامه موتور‪-‬‬ ‫داشتن ضامن معتبر‪ -‬دارای روابط عمومی باال و فن‬ ‫بیان قوی‪،‬‬ ‫محل خدمت‪ :‬دفاتر غرب‪ ،‬شرق و جنوب تهران‬ ‫واجدین شرایط می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 66795951‬تماس و یا‬ ‫با به همراه داشتن یک قطعه عکس همه روزه از ساعت ‪ 8‬صبح تا ساعت ‪ 15‬به ادرس‪:‬‬ ‫تهران‪ ،‬کیلومتر ‪4‬جاده قدیم کرج‪،‬میدان شیر پاستوریزه‪،‬جنب کارخانه پگاه‪ ،‬پالک ‪،222‬‬ ‫شرکت صنعتی داداش برادر‪ -‬شونیز مراجعه و با مشخصات خود را در ادرس اینترنتی شرکت‬ ‫‪ www.shoniz.com‬ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت غیر پزشکی برای اقایان الزامی است‪.‬‬ ‫‪Factory@saran-mfg.com‬‬ ‫پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی‬ ‫برای شیفت (نوبت) عصر‪ ،‬خانم ‪ ،‬اقا دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫صندوقدار‬ ‫حسابداری ‪ -‬مدیریت‬ ‫فوق دیپلم ‪ ،‬لیسانس‬ ‫تایپیست رادیولوژی‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس (مسلط به تایپ انگلیسی )‬ ‫منشی کلینیک‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫متصدی پذیرش و نوبت دهی‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مدیریت‬ ‫فوق دیپلم‪ ،‬لیسانس‬ ‫پزشک عمومی‬ ‫پزشک عمومی‬ ‫__‬ ‫توضیحات‪ :‬حدا کثر سن برای فوق دیپلم و لیسانس ‪ 30‬سال ‪ ،‬فوق لیسانس ‪ 35‬سال و پزشک عمومی ‪ 45‬سال‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست خود را به ادرس ایمیل ‪hr@ibcrc.ir‬‬ ‫ارسال و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 88679403‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ صفحه 3 ‫اخبار استان و اموزشی‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش‪:‬‬ ‫نتایج اولیه کنکور سراسری‬ ‫هفته اول مهر ماه اعالم می شود‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور گف ــت‪ :‬نتای ــج اولی ــه کنک ــور سراس ــری ب ــه‬ ‫ص ــورت کارنام ــه در هفت ــه اول مه ــر اع ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫دکت ــر ابراهی ــم خدای ــی در گفتگ ــو ب ــا مه ــر اظه ــار داش ــت‪ :‬ازم ــون سراس ــری در روزه ــای‬ ‫‪ ۲۹‬ت ــا ‪ ۳۱‬م ــرداد و اول ش ــهریور برگ ــزار ش ــد و پی ــش بین ــی می کنی ــم نتای ــج اولی ــه ان در هفت ــه‬ ‫اول مهرم ــاه اع ــام ش ــود‪.‬‬ ‫و ی افــزود‪ :‬بــا اعــام نتایــج اولیــه در ان زمــان‪ ،‬فرصــت کوتــاه و فشــرده ای بــرای انتخــاب‬ ‫رش ــته داوطلب ــان مج ــاز در نظ ــر گرفت ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور ی ــاداور ش ــد‪ :‬ت ــاش می ش ــود ت ــا ب ــا پای ــان فراین ــد‬ ‫انتخ ــاب رش ــته و فراین ــد مصاحب ــه و ازم ــون عمل ــی ب ــرای برخ ــی رش ــته ها و دانش ــگاه ها‪،‬‬ ‫نتای ــج نهای ــی ت ــا پای ــان مهرم ــاه ‪ ۹۹‬اع ــام ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬ازم ــون سراس ــری س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ب ــا رقاب ــت بی ــش از ی ــک میلی ــون و ‪۲۴۷‬‬ ‫ه ــزار و ‪ ۴۴۹‬نف ــر در ‪ ۳۹۲‬ش ــهر کش ــور برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫به منظور انجام مصاحبه؛‬ ‫نتایج اولیه رشته های خاص‬ ‫کنکور ارشد ‪ ۹۹‬اعالم شد‬ ‫اس ــامی معرفی ش ــدگان چن ــد براب ــر ظرفی ــت در ک ــد رش ــته های امتحان ــی دارای ش ــرایط‬ ‫خ ــاص و بورس ــیه ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد س ــال ‪ ۹۹‬اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬اس ــامی معرفی ش ــدگان چن ــد براب ــر ظرفی ــت ازم ــون کارشناس ــی ارش ــد‬ ‫س ــال ‪ ۱۳۹۹‬ب ــه منظ ــور انج ــام مراح ــل مصاحب ــه و س ــایر مراح ــل گزین ــش رش ــته های ذیر ب ــط‬ ‫و ی ــا برگ ــزاری ازم ــون عمل ــی و ی ــا پ ــروژه اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫متقاضیانــی کــه فهرســت اســامی انــان در ســایت ســازمان ســنجش بــه عنــوان معرفــی شــدگان‬ ‫چن ــد براب ــر ظرفی ــت رش ــته های دارای ش ــرایط خ ــاص و ی ــا بورس ــیه در ازم ــون ورودی مقط ــع‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد ناپیوس ــته س ــال ‪ ۱۳۹۹‬درج ش ــده می توانن ــد براس ــاس برنامه زمان ــی‬ ‫مش ــخص ش ــده مر ب ــوط ب ــه کدرش ــته مح ــل ذیر ب ــط‪ ،‬ب ــرای مصاحب ــه‪ ،‬ازم ــون اختصاص ــی‪،‬‬ ‫ازم ــون تش ــریحی‪ ،‬ازم ــون پ ــروژه و س ــایر مراح ــل گزین ــش م ــورد ل ــزوم ب ــه نش ــانی مش ــخص‬ ‫ش ــده مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ع ــدم مراجع ــه ب ــرای ش ــرکت در مراح ــل ف ــوق‪ ،‬ب ــه منزل ــه انص ــراف متقاض ــی از گزین ــش‬ ‫در ک ــد رش ــته مح ــل ی ــا رش ــته محله ــای انتخاب ــی مر ب ــوط تلق ــی می ش ــود و فرص ــت دیگ ــری‬ ‫ب ــرای انج ــام مراح ــل مذک ــور وج ــود نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫متقاضی ــان مذک ــور الزم اس ــت قب ــل از اق ــدام ب ــرای مراجع ــه ب ــه مح ــل مصاحب ــه ب ــه‬ ‫پای ــگاه اطالع رس ــانی دانش ــگاه م ــورد نظ ــر مراجع ــه ت ــا چنانچ ــه تغیی ــری در برنام ــه زمان ــی‬ ‫مصاحب ــه بعم ــل ام ــده باش ــد‪ ،‬از ان مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫ای ــن داوطلب ــان الزم اس ــت ب ــرای اط ــاع از وس ــایل م ــورد نی ــاز‪ ،‬زم ــان و مح ــل برگ ــزاری‬ ‫ازم ــون عمل ــی ی ــا تش ــریحی ب ــه اطالعیـ ـه ای ک ــه در تار ی ــخ ‪ ۳۱‬ش ــهریور ‪ ۹۹‬س ــایت س ــازمان‬ ‫س ــنجش منتش ــر می ش ــودد‪ ،‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫ان دس ــته از متقاضیان ــی ک ــه باتوج ــه ب ــه اولو ی ــت کدرش ــته محل ه ــای انتخاب ــی ش ــانس‬ ‫قبول ــی در رش ــته های انتخاب ــی قب ــل از کدرش ــته ه ــای ش ــرایط خ ــاص و بورس ــیه (کدرش ــته‬ ‫ه ــای موض ــوع ای ــن اطالعی ــه) و همچنی ــن دانش ــگاه ش ــاهد را داش ــته اند در فهرس ــت‬ ‫معرف ــی ش ــدگان چن ــد براب ــر ق ــرار نگرفته ان ــد‪.‬‬ ‫ای ــن متقاضی ــان در ص ــورت ه ــر گون ــه س ــوال پ ــس از اع ــام نتای ــج نهای ــی (ش ــهریور م ــاه) و‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه کارنام ــه کدرش ــته محل ه ــای انتخاب ــی می توانن ــد ب ــا س ــازمان س ــنجش مکاتب ــه‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان درص ــورت ل ــزوم می توانن ــد س ــوال ی ــا س ــواالت خ ــود را از ب ــا بخ ــش‬ ‫پاس ــخگویی اینترنت ــی س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور و ی ــا در روزه ــا و س ــاعات اداری ب ــا‬ ‫ش ــماره تلف ــن ‪ ۰۲۱-۴۲۱۶۳‬در می ــان بگذارن ــد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه ازاد‪:‬‬ ‫مشکل فار غ التحصیلی دانشجویان‬ ‫دانشگاه ازاد تا ‪ ۳۱‬شهریور رفع می شود‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه ازاد اس ــامی گف ــت‪ :‬برنام ــه ف ــارغ التحصیل ــی دانش ــجویان بای ــد ت ــا‬ ‫‪ ۳۱‬ش ــهریور انج ــام ش ــود و روس ــای اس ــتانی بای ــد ای ــن مو ض ــوع را پیگی ــری کنن ــد؛ البت ــه‬ ‫ف ــارغ التحصیل ــی ت ــا ‪ ۳۰‬مه ــر نی ــز تمدی ــد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫محم ــد مه ــدی طهرانچ ــی در نشس ــت خب ــری س ــامانه مدیر ی ــت یکپارچ ــه ام ــور اموزش ــی‬ ‫دانش ــگاه ازاد ا س ــامی (اموز ش ــیار) اظه ــار دا ش ــت‪ :‬دانش ــگاه ازاد در گام دوم انقـــاب‬ ‫ب ــا رویک ــرد جدی ــد مس ــیری مطاب ــق ب ــا فرمایش ــات مق ــام معظ ــم رهب ــری اتخ ــاذ ک ــرده اس ــت؛‬ ‫چ ــرا ک ــه در گام اول تحصی ــل میلی ــون ه ــا دانش ــجوی ایران ــی و راه ان ــدازی ه ــزاران واح ــد‬ ‫دانش ــگاهی را محق ــق ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬یک ــی از برخورده ــای هم ــه جانب ــه غ ــرب ب ــر س ــر پیش ــرفت علم ــی ای ــران‬ ‫اس ــت‪ .‬س ــال ‪ ۹۵‬در مقال ــه نیچ ــر نوش ــته ش ــد ک ــه تم ــدن علم ــی در ای ــران در ح ــال تول ــد‬ ‫دوب ــاره اس ــت و ب ــا تحری ــم م ــی ت ــوان جل ــوی ان را گرف ــت‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه ازاد ادامه داد‪ :‬در گام اول بیشتر توجه به دانش بوده است‪ ،‬اما امروز در‬ ‫گام دوم به عنوان ‪ ۴۰‬درصد از اموزش عالی در همه حوزه ها به فعالیت اشتغال دارد و‬ ‫‪ ۴۰‬درصد اموزش عالی و اعضای هیات علمی را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫طهرانچ ــی گف ــت‪ :‬ترا ک ــم بی ــش از ح ــد دانش ــجو در ح ــوزه پزش ــکی و نب ــود داوطل ــب در‬ ‫ح ــوزه ه ــای عل ــوم انس ــانی‪ ،‬پای ــه و مهندس ــی و کش ــاورزی حکای ــت از ای ــن دارد ک ــه م ــردم‬ ‫رفت ــار ام ــوزش عال ــی را نم ــی پس ــندند و تغیی ــر رویک ــرد نی ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫و ی ادام ــه داد‪ :‬توج ــه ب ــه اش ــتغال و این ــده جوان ــان بس ــیار مه ــم اس ــت و رو یک ــرد م ــا بای ــد‬ ‫اص ــاح و ب ــه ش ــغل و این ــده توج ــه ش ــود‪ .‬دانش ــگاه ازاد ب ــا تدوی ــن برنام ــه ‪ ۵‬س ــاله گس ــترش‬ ‫فض ــای انقالب ــی و همچنی ــن دانش ــگاه س ــرامد را دنب ــال م ــی کن ــد‪ .‬مس ــائل کش ــور چن ــد‬ ‫وجه ــی و پیچی ــده اس ــت؛ دانش ــگاه بای ــد پاس ــخگو باش ــد و جه ــت گی ــری س ــوم کارام ــدی و‬ ‫پای ــداری دانش ــگاه اس ــت‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول دانشگاه خبر داد؛‬ ‫جزییات وامهای دانشجویی دانشگاه ازاد‬ ‫در ترم جدید‬ ‫سرپرس ــت مدیری ــت صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان و تس ــهیالت اعتب ــاری دانش ــگاه ازاد‬ ‫جزیی ــات وام ه ــای اعطای ــی ب ــه دانش ــجویان را در ت ــرم جدی ــد تحصیل ــی اع ــام ک ــرد‪.‬‬ ‫س ــید ه ــادی س ــیدفضلی در گفتگ ــو ب ــا مه ــر‪ ،‬در تش ــریح تس ــهیالت صن ــدوق رف ــاه‬ ‫دانش ــگاه ازاد در ت ــرم جدی ــد تحصیل ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان در راس ــتای‬ ‫تحق ــق اه ــداف کالن دانش ــگاه ب ــر ارائ ــه م ــدل ه ــای حمایت ــی ب ــرای تحصی ــل دانش ــجویان‬ ‫تا کی ــد دارد و در ح ــال برنام ــه ر ی ــزی و ایج ــاد ش ــیوه ه ــای نو ی ــن اعط ــای تس ــهیالت اس ــت‪.‬‬ ‫سرپرس ــت مدیری ــت صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان و تس ــهیالت اعتب ــاری دانش ــگاه ازاد‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬در همی ــن راس ــتا صن ــدوق رف ــاه دانش ــجویان دانش ــگاه ازاد از طر ی ــق انعق ــاد‬ ‫تفاه ــم نام ــه ب ــا بان ــک ه ــای عام ــل‪ ،‬نس ــبت ب ــه اعط ــای تس ــهیالت ق ــرض الحس ــنه و ارزان‬ ‫قیم ــت کم ــک هزین ــه ش ــهریه ب ــه دانش ــجویان مقاط ــع مختل ــف تحصیل ــی و ایج ــاد ام ــکان‬ ‫پرداخ ــت اقس ــاطی ش ــهریه اق ــدام ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬مطاب ــق تفاه ــم نام ــه ه ــای منعق ــده ب ــا ‪ ۲‬بان ــک‪ ،‬ام ــکان‬ ‫اعط ــای تس ــهیالت دانش ــجویی ب ــرای مقاط ــع مختل ــف تحصیل ــی ایج ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر همی ــن اس ــاس در مقط ــع کاردان ــی ت ــا س ــقف ‪ ۵‬میلی ــون توم ــان‪ ،‬مقط ــع کارشناس ــی ت ــا‬ ‫س ــقف ‪ ۱۰‬میلی ــون توم ــان‪ ،‬مقط ــع کارشناس ــی ارش ــد ت ــا س ــقف ‪ ۱۵‬میلی ــون توم ــان و دکت ــری‬ ‫تخصص ــی و حرف ــه ای ت ــا س ــقف ‪ ۴۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه ص ــورت وام در اختی ــار دانش ــجویان‬ ‫ق ــرار م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫از میان دانش اموختگان‬ ‫استخدام فار غ التحصیالن ممتاز در توزیع برق سمنان‬ ‫و کارشناس ــی ارش ــد دانش ــگاه‬ ‫س ــمنان در رش ــته های مهندس ــی‬ ‫ب ــرق‪ ،‬مهندس ــی فن ــاوری اطالع ــات‪،‬‬ ‫مـ ـه ـنــدس ـ ــی کــام ـ ــپیوتر‪ ،‬مدیر ی ــت‪،‬‬ ‫حس ــابداری و مال ــی تامی ــن نمای ــد‪.‬‬ ‫دان ــش اموخت ــگان محت ــرم واج ــد‬ ‫شــرای ـ ــط ب ـ ــرای ک ـ ــسب اطالع ــات‬ ‫بیش ــتر ب ــه پای ــگاه اینترنت ــی ‪semepd.ir‬‬ ‫مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ضمن ــا متقاضی ــان می توانن ــد‬ ‫ب ــرای دریاف ــت گواه ــی رتب ــه از‬ ‫طری ــق س ــایت دفت ــر اس ــتعداد های‬ ‫درخش ــان (من ــوی ارس ــال اینترنت ــی‬ ‫درخواس ــت) اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــرکت توز ی ــع نی ــروی ب ــرق‬ ‫اس ــتان س ــمنان ب ــرای تامی ــن بخش ــی‬ ‫از نیاز ه ــای اس ــتخدامی خ ــود از‬ ‫می ــان دان ــش اموخت ــگان بوم ــی‬ ‫حائ ــز رتبه ه ــای اول و دوم مقاط ــع‬ ‫تحصیلــی کارشناســی و کارشناســی‬ ‫ارش ــد دانش ــگاه س ــمنان نی ــرو‬ ‫می پذ ی ــر د ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــرق نی ــوز‪ ،‬ش ــرکت‬ ‫توز ی ــع نی ــروی ب ــرق اس ــتان س ــمنان‬ ‫در نظ ــر دارد بخش ــی از نیاز ه ــای‬ ‫اس ــتخدامی خ ــود را از می ــان دان ــش‬ ‫اموختــگان بومــی حائــز رتبه هــای اول‬ ‫و دوم مقاطــع تحصیلــی کارشناســی‬ ‫معاون علوم پزشکی شیراز خبر داد‬ ‫جذب ‪ ۱۱۷‬بهورز به زودی در استان فارس‬ ‫مع ــاون دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ش ــیراز گف ــت‪:‬‬ ‫بـ ـه زودی ‪ ۱۱۷‬به ــورز ب ــرای تامی ــن نی ــاز پرس ــنل‬ ‫خان هه ــای بهداش ــت روس ــتایی و عش ــایری اس ــتان‬ ‫ف ــارس عملیات ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر عبدالرس ــول همت ــی در جم ــع گروه ــی‬ ‫از به ــورزان گف ــت‪ :‬به ــورزی از خدم ــات مه ــم و‬ ‫ارزش ــمند ح ــوزه س ــامت ب ــوده ک ــه هم ــواره نیازمن ــد‬ ‫توج ــه اس ــت و به ــورزان بهتری ــن لحظ ــات زندگ ــی‬ ‫خ ــود را ص ــرف ارای ــه خدم ــت ب ــه م ــردم روس ــتا م ــی‬ ‫یت ــوان نم ــادی ب ــزرگ از خدم ــت‬ ‫کنن ــد‪ ،‬به ــورزان را م ‬ ‫ی من ــت در جامع ــه دانس ــت و نق ــش‬ ‫صادقان ــه و بـ ـ ‬ ‫ای ــن تالش ــگران در ارتق ــای س ــامت جامع ــه بس ــیار‬ ‫ارزن ــده اس ــت‪.‬‬ ‫همتی با تاکید بر اینکه حوزه سالمت جامعه‬ ‫امروز با تالش و کوشش ویژه بهورزان به نقطه‬ ‫مطلوبی رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬استان فارس دارای‬ ‫یک هزار و ‪ ۶۲۰‬بهورز و ‪ ۹۲۰‬خانه بهداشت فعال‬ ‫است که با توجه به از کارافتادگی‪ ،‬بازنشستگی و‬ ‫تغییر ردیف برخی از بهورزان‪ ،‬تامین نیروی انسانی‬ ‫موردنیاز امری ضروری است‪.‬‬ ‫او ب ــا اع ــام اینک ــه در راس ــتای تامی ــن به ــورزان‬ ‫موردنی ــاز ت ــا پای ــان س ــال ‪ ،۱۴۰۰‬ب ــا پیگی ــری ه ــای‬ ‫مس ــتمر انج ــام ش ــده‪ ،‬مجوزه ــای ج ــذب ‪ ۱۱۷‬به ــورز‬ ‫در س ــال ج ــاری گرفت ــه ش ــده اس ــت‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬از‬ ‫ای ــن تع ــداد‪ ۱۷ ،‬به ــورز روس ــتا و ‪ ۱۵‬به ــورز عش ــایری‬ ‫ب ــه ص ــورت پیمان ــی و ‪ ۷۵‬به ــورز روس ــتا نی ــز ب ــه‬ ‫ص ــورت ق ــرارداد کار معی ــن ج ــذب م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫مع ــاون بهداش ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫شــیراز توضیــح داد‪ :‬رشــته هــای مامایــی‪ ،‬بهداشــت‬ ‫عموم ــی و پرس ــتاری رش ــته ه ــای موردنی ــاز ب ــرای‬ ‫خان ــم ه ــا و رش ــته ه ــای بهداش ــت عموم ــی‪،‬‬ ‫بهداش ــت محی ــط و پرس ــتاری نی ــز ب ــرای اقای ــان‬ ‫اس ــت ک ــه در مرحل ــه نخس ــت ن ــام نویس ــی‪ ،‬بای ــد‬ ‫مــدارک متقاضیــان بــه مرا کــز بهداشــت شهرســتان هــا‬ ‫تحوی ــل ش ــود‪.‬‬ ‫او یاداور شد‪ :‬نام نویسی الکترونیکی پس از‬ ‫تایید مدارک اولیه از سوی رابط شهرستان انجام‬ ‫می شود و بر اساس ایین نامه وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫بومی بودن و فقط داشتن مدرک کاردانی و یا‬ ‫کارشناسی از دیگر شرایط جذب این بهورزان است‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه همت ــی در دانش ــگاه‪ ،‬اف ــراد واج ــد‬ ‫ش ــرایط م ــی توانن ــد ب ــرای اط ــاع از زم ــان و ش ــرایط‬ ‫ن ــام نویس ــی ب ــه س ــایت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی‬ ‫ش ــیراز‪ ،‬ب ــه نش ــانی ‪ https://sums.ac.ir‬بخ ــش‬ ‫اطالعی ــه ه ــا مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫قزوین جزو ‪ ۱۰‬استان برتر کشور‬ ‫در زمینه کاریابی‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان‬ ‫قزوین از جایگاه خوب استان در حوزه کاریابی برای‬ ‫مددجویان کمیته امداد خبر داد و گفت‪ :‬قزوین جزو‬ ‫‪ ۱۰‬استان برتر کشور در زمینه کاریابی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬سید مرتضی دهقانی محمدابادی‬ ‫توانمندسازی را راهبرد موثر کمیته امداد امام خمینی‬ ‫(ره) برای خانواده های تحت حمایت دانست و بیان‬ ‫کرد‪ :‬این نهاد برای اجرای سیاست توانمندسازی از‬ ‫ظرفیت های مختلف درون و برون سازمانی استفاده‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫استان ها قابل قیاس نیست‪.‬‬ ‫دهقانی محمد ابادی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از ظرفیت های مختلف برای ایجاد اشتغال موجب‬ ‫شده تا بسته تشویقی برای کارفرمایان و صاحبان‬ ‫ِح َرف مختلف تدارک دیده شده است که بر این‬ ‫اساس به ازای اشتغال هر مددجو ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت قرض الحسنه به کارفرما اعطا می شود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬برای پرداخت تسهیالت به‬ ‫واحدهای تولیدی بزرگ و اشتغال تعدادی بیشتری از‬ ‫مددجویان هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد به طوری‬ ‫که در حال حاضر یکی از تولیدکنندگان در شهرستان‬ ‫ابیک با جذب نزدیک به ‪ ۱۰۰‬مددجو‪ ،‬به ازای هر‬ ‫اشتغال ‪ ۵۰‬میلیون تومان دریافت کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرماهشهر‪ ،‬امیدیه‪ ،‬هندیجان و بندر امام خمینی‬ ‫جدب نیروهای بومی متخصص‬ ‫در هیات مدیره های شرکت های پتروشیمی‬ ‫نماینده مردم بندرماهشهر‪ ،‬امیدیه‪ ،‬هندیجان‬ ‫و بندر امام خمینی در مجلس با اشاره به اینکه‬ ‫هلدینگ شستا حدود ‪ ۶‬شرکت پتروشیمی در‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی دارد خواستار‬ ‫دستور رئیس سازمان تامین اجتماعی برای‬ ‫استخدام نیروهای بومی جهت بکارگیری در هیات‬ ‫مدیره ها و مدیرعاملی شرکت های پتروشیمی شد‪.‬‬ ‫حبیب اقاجری نماینده مردم بندرماهشهر‪،‬‬ ‫امیدیه‪ ،‬هندیجان و بندر امام خمینی در مجلس‬ ‫در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از‬ ‫وضعیت مراکز درمانی حوزه انتخابیه اش‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حوزه انتخابیه بنده شدیدا از کمبود مراکز درمانی‬ ‫تامین اجتماعی رنج می برد و تامین اجتماعی‬ ‫با بی توجهی در حق این منطقه ظلم کرده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم بندرماهشهر‪ ،‬امیدیه‪ ،‬هندیجان‬ ‫و بندر امام خمینی در مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به اینکه بندرماهشهر با بیش از ‪ ۱۵۰‬هزار بیمه‬ ‫شده‪ ،‬تنها یک بیمارستان تامین اجتماعی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬این بیمارستان به شدت از کمبود پزشک‬ ‫متخصص‪ ،‬پزشک عمومی و کادر متخصص رنج‬ ‫می برد و امکانات و تجهیزات اولیه از جمله‬ ‫سی تی اسکن نیز ندارد که موجب دردسرهای‬ ‫فراوان برای بیمه شدگان شده است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس با اشاره به اینکه شهر‬ ‫چمران حدود ‪ ۴۰‬هزار و شهرک شهید طالقانی‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬هزار جمعیت بیمه شده دارند‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫این دو منطقه فاقد هرگونه مرکز تامین اجتماعی‬ ‫هستند و انتظار می رود هرچه سریعتر در هر دو‬ ‫منطقه درمانگاه تامین اجتماعی دایر شود‪.‬‬ ‫ارتقای هرچه سریعتر درمانگاه تامین اجتماعی‬ ‫شهرستان امیدیه به بیمارستان‬ ‫وی ضمن بیان این نکته که صدها نفر از مردم‬ ‫شهرستان های بندرماهشهر و بندرهندیجان از راه‬ ‫صیادی امرار معاش می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬نیمی از این‬ ‫صیادان بیمه نیستند و باید تدبیر الزم اندیشیده‬ ‫شود تا تمامی صیادان از بیمه تامین اجتماعی‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به‬ ‫‪ ۳۰‬هزار نفر بیمه شده اصلی در شهرستان امیدیه‪،‬‬ ‫خواستار ارتقای هرچه سریعتر درمانگاه تامین‬ ‫اجتماعی شهرستان امیدیه به بیمارستان و تامین‬ ‫تجهیزات و کادر درمانی برای این مرکز شد ‪.‬‬ ‫رییس اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان شمالی‬ ‫مدارس استثنایی شیروان نیاز به‬ ‫جذب نیروی اموزشی و توانبخشی دارد‬ ‫رییسادارهاموزشو پرورشاستثناییخراسانشمالی‬ ‫گفت‪ :‬اینک مدارس استثنایی شیروان نیاز به جذب‬ ‫هشت نفر نیروی اموزشی و توانبخشی دارد‪.‬‬ ‫علی متقیان در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪:‬‬ ‫به دانش اموزان با نیازهای ویژه خدمات توانبخشی‪،‬‬ ‫گفتار درمانی ‪ ۲۴‬ساعته و کاردرمانی ارائه می شود‬ ‫که اینک در کاردرمانی یک نفر نیروی زن به صورت‬ ‫طرحی داده شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در این گونه مدارس شهرستان برای‬ ‫خدمات توانبخشی سه نفر و اموزشی پنج نفر نیرو الزم‬ ‫است گفت‪ :‬قرار است براساس سهمیه ای که سازمان‬ ‫استثنایی کشور میدهداستخدامصوت گیرد‪.‬‬ ‫متقیان افزود‪ :‬فعالیت های درمان شامل مشکالت‬ ‫تمرکز و توجه‪ ،‬جسمی و حسی دانش اموزان و تحرک و‬ ‫جهت یابی برای نابینان است که چنانچه مشکالت‬ ‫خارج از چارچوب مدارس باشد باارائه فاکتور طرح‬ ‫خدمات حمایتی پرداخت می شود‪.‬‬ ‫رییس اداره اموزش و پرورش استثنایی خراسان‬ ‫شمالی گفت‪ :‬اینک دانش اموزان نیازهای ویژه مشکلی‬ ‫خاصی در فضا‪ ،‬کتب و لوازم بهداشتی ندارند و تمامی‬ ‫استخدام در سازمان‬ ‫جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫ازمایشـــگاه تشـــخیص طبـــی جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی از‬ ‫فـــارغ التحصیـــان کارشناســـی در رشـــته های علـــوم ازمایشـــگاهی‪،‬‬ ‫علـــوم پایـــه پزشـــکی و پرســـتاری دعـــوت بـــه همـــکاری می کنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش بـــازارکار بـــه نقـــل از روابـــط عمومـــی جهاددانشـــگاهی‬ ‫خـــــراسان رضـــوی‪ ،‬ازمـــــایشگاه تــشخــیـــــص طبـــی جهاددانشـــگاهی‬ ‫خراســـان رضـــوی در رشـــته هـــای کارشـــناس علـــوم ازمایشـــگاهی‪،‬‬ ‫کارشناس ــان رش ــته های عل ــوم پای ــه پزش ــکی و پرس ــتاری از عالقه من ــدان‬ ‫دعـــوت بـــه همـــکاری می کنـــد‪.‬‬ ‫متقاضیـــان می تواننـــد مـــدارک خـــود را تـــا ‪ 5‬مهـــر بـــه اداره کارگزین ــی‬ ‫معاونـــت پشـــتیبانی ســـازمان جهاددانشـــگاهی خراســـان رضـــوی ب ــه‬ ‫نشـــانی مشـــهد ‪ -‬میـــدان ازادی ‪ -‬پردیـــس دانشـــگاه ‪ -‬ســـازمان مرک ــزی‬ ‫جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی ‪ -‬طبقــه دوم ‪ -‬اداره کارگزینــی تحو یــل‬ ‫دهنـــد و جهـــت کســـب اطالعـــات بیشـــتر بـــا شـــماره ‪31997132‬‬ ‫تم ــاس بگیرن ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری شهرداری یزد‬ ‫معاون کمیته امداد استان قزوین خبر داد‪:‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توانمندسازی با اشتغال خانگی‪،‬‬ ‫کاریابی و حمایت از اشتغال زایی مددجویان محقق‬ ‫می شود تا بتوانیم بستر زندگی عزتمندانه را برای‬ ‫محرومان فراهم کنیم‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد استان‬ ‫قزوین اضافه کرد‪ :‬استان قزوین طی سال گذشته‬ ‫‪ ۴۲۵‬مورد و طی پنج ماهه سال جاری هم ‪ ۲۹۴‬مورد‬ ‫اشتغال از طریق کاریابی برای مددجویان تحت‬ ‫حمایت فراهم کرده که در بررسی عملکرد سال ‪۹۸‬‬ ‫جزو ‪ ۱۰‬استان برتر کشور در این زمینه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کسب چنین رتبه ای در حالی است‬ ‫که استان قزوین از استان های کوچک کشور است‬ ‫و به لحاظ وسعت جغرافیایی و جمعیت با برخی‬ ‫از فار غ التحصیالن کارشناسی‬ ‫این موارد به مدارس تحویل داده شده است‪.‬‬ ‫متقیان افزود‪ :‬در سفر معاون وزیر اموزش و پرورش‬ ‫قول ساخت هشت سالن ورزشی برای مدارس استان‬ ‫داده شد که حال رایزنی برای گرفتن یکی از سالن ها‬ ‫برای دانش اموزان مدارس استثنایی شیروان هستیم‬ ‫که ورزش معلوالن در ان مکان صوت گیرد‪.‬‬ ‫هم اکنون در شیروان ‪ ۱۷۲‬دانش اموز با نیازهای‬ ‫ویژه در ‪ ۲‬مدرسه خاص و ‪ ۱۰۰‬دانش اموز با نیازهای‬ ‫ویژه نیز در مدارس عادی تحصیل می کنند‪.‬‬ ‫فراخوان جذب نیروی کار‬ ‫فعــال بومی برای میدان مرکزی‬ ‫میوه و تره بار یزد اعالم شــد‬ ‫رئی ــس س ــازمان س ــاماندهی مش ــاغل ش ــهری ش ــهرداری ی ــزد از اع ــام‬ ‫فراخــوان جــذب نیــرو توســط غرف ـه داران میــدان مرکــزی میــوه و تــره بــار یــزد‬ ‫در راســتای تامیــن نیــروی انســانی و فراهــم ســاختن زمینــه اشــتغال بومــی‬ ‫همزم ــان ب ــا ‪ ۲۰‬ش ــهریورماه خب ــر داد‪.‬‬ ‫محمدرض ــا دش ــتی در گفت و گ ــو ب ــا تس ــنیم در ی ــزد اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه ض ــرورت ب ــه کارگی ــری نیروه ــای فع ــال بوم ــی در محی ــط ه ــای‬ ‫مختل ــف کس ــب و کار و ه ــم چنی ــن س ــاماندهی فعالی ــت اتب ــاع بیگان ــه‬ ‫و غیرمج ــاز در ش ــهر ی ــزد فراخ ــوان ج ــذب نی ــروی کار فع ــال بوم ــی ب ــرای‬ ‫می ــدان مرک ــزی می ــره و ت ــره ب ــار اع ــام ش ــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫ش ــهرداری ی ــزد خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬باتوج ــه ب ــه همگرای ــی ص ــورت گرفت ــه‬ ‫و اعـــام نیـــاز از ســـوی غرفـــه داران میـــدان مرکـــزی میـــوه و تـــره بـــار ی ــزد‬ ‫متقاضیــان جهــت ثبت نــام می تواننــد از تاریــخ ‪ 20‬شــهریور ‪ 1399‬لغایــت‬ ‫شـــهریور بـــه ادرس میـــدان صـــدا و ســـمیا (شـــهید اقابابایـــی)‪ ،‬خیاب ــان‬ ‫ش ــهید جعف ــرزاده‪ ،‬جن ــب تی ــپ الغدی ــر‪ -‬می ــدان مرک ــزی می ــوه و ت ــره ب ــار‪-‬‬ ‫دفت ــر نماین ــده کاریاب ــی واق ــع در س ــاختمان اداری می ــدان مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬مجموعـــه اداری میـــدان مرکـــزی تره بـــار یـــزد در روزه ــای‬ ‫تعیی ــن ش ــده ب ــا حض ــور نماین ــده کاریاب ــی پاس ــخگوی متقاضی ــان ب ــوده و‬ ‫امیــد اســت ایــن فرصــت فراهــم شــده توســط همشــریان و نیروهــای بومــی‬ ‫متقاض ــی کار م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری و فراورده هــای کشــاورزی‬ ‫شـــهرداری یـــزد اظهـــار داشـــت‪ :‬ایـــن فراخـــوان بـــا هـــدف اطالع رس ــانی‬ ‫عمومــی در قالــب تبلیعــات شــهری هــم منتشــر شــده اســت و در تالشــیم‬ ‫کـــه بتـــوان بـــرای ایجـــاد اشـــتغال و زمینه ســـازی جهـــت بـــه کارگی ــری‬ ‫متقاضی ــان کار قدم ــی موث ــر برداش ــت‪.‬‬ ‫دشـــتی یـــاداورد شـــد‪ :‬در ایـــن راســـتا و بـــرای تســـیهل بـــه کارگی ــری‬ ‫نیروهـــای بومـــی یکـــی از دفاترکاریابـــی در ســـاختمان اداری میـــدان از‬ ‫تاری ــخ ‪ 20‬لغای ــت ‪ 31‬ش ــهریورماه س ــال ج ــاری مس ــتقر و نس ــبت ب ــه ثب ــت‬ ‫نـــام متقاضیـــان اقـــدام می کنـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستائیان و عشایر‬ ‫جزئیات پوشش بیمه ای‬ ‫یک میلیون «روستایی»‬ ‫از مهرماه اعالم شد‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق بیم ــه اجتماع ــی روس ــتائیان و عش ــایر گف ــت‪:‬‬ ‫از ابت ــدای مه ــر بال ــغ ب ــر ی ــک میلی ــون نف ــر از اقش ــار روس ــتایی و عش ــایر‬ ‫کـــه فاقـــد هـــر نـــوع بیمـــه اجتماعـــی هســـتند؛ ماننـــد قالیبافـــان‪ ،‬زن ــان‬ ‫سرپرســـت خانـــوار‪ ،‬شـــاغالن در صنایـــع دســـتی و افـــراد پشـــت نوبت ــی‬ ‫کمیتـــه امـــداد و ســـازمان بهزیســـتی تحـــت پوشـــش قـــرار می گیرنـــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬علــی شــیرکانی بــا اشــاره بــه طــرح بیمــه اجتماعــی‬ ‫روســـتائیان و عشـــایر‪ ،‬گفـــت‪ :‬صنـــدوق بیمـــه روســـتائیان‪ ،‬کشـــاورزان‬ ‫و عش ــایر در س ــال ‪ ۸۴‬ش ــروع ب ــه کار ک ــرد ت ــا روس ــتائیان فاق ــد بیم ــه را‬ ‫بیم ــه کن ــد و اکن ــون ی ــک میلی ــون و ‪ ۸۰۰‬ه ــزار نف ــر از ای ــن اف ــراد عض ــو‬ ‫ای ــن صن ــدوق ب ــوده ک ــه ی ــک میلی ــون و ‪ ۳۰۰‬ه ــزار نف ــر از انه ــا بیمه ش ــده‬ ‫فع ــال هس ــتند‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان‪ ،‬روســـتائیان و‬ ‫عش ــایر ب ــا اش ــاره ب ــه جزئی ــات اج ــرای ای ــن ط ــرح‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ط ــرح‬ ‫بیمـــه اجتماعـــی روســـتائیان و عشـــایر از ابتـــدای مهرمـــاه عملیات ــی‬ ‫خواه ــد ش ــد و بال ــغ ب ــر ی ــک میلی ــون نف ــر از اقش ــار روس ــتایی و عش ــایر‬ ‫کـــه فاقـــد هـــر نـــوع بیمـــه اجتماعـــی هســـتند؛ ماننـــد قالیبافـــان‪ ،‬زن ــان‬ ‫سرپرس ــت خان ــوار و ش ــاغلین در صنای ــع دس ــتی‪ ،‬اف ــراد پش ــت نوبت ــی‬ ‫کمیتـــه امـــداد و ســـازمان بهزیســـتی تحـــت پوشـــش قـــرار می گیرن ــد‪.‬‬ ‫ش ــیرکانی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬کار اجرای ــی ش ــدن ای ــن ط ــرح اغ ــاز ش ــده و‬ ‫ب ــر اس ــاس ام ــار اولیـ ـه ای ک ــه گرفت ــه ش ــده‪ ،‬کلی ــات ط ــرح ب ــه تصو ی ــب‬ ‫رســـیده و تفاهم نامه هـــای دوجانبـــه بـــا دســـتگاه های ذی ربـــط منعق ــد‬ ‫ش ــده اس ــت؛ اکن ــون اطالع ــات اف ــراد را دار ی ــم و اقدام ــات الزم را ب ــرای‬ ‫ثبت ن ــام اولی ــه انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی درگفت وگ ــوی وی ــژه خب ــری ب ــا اش ــاره ب ــه ویژگی ه ــای ای ــن ط ــرح‪،‬‬ ‫اف ــزود‪ :‬در ای ــن ط ــرح اف ــراد ‪ ۸‬س ــطح درام ــدی دارن ــد و ه ــر ف ــرد ب ــا توج ــه‬ ‫بـــه ســـطح درامـــدی خـــود‪ ۱۵ ،‬درصـــد حـــق بیمـــه پرداخـــت می کن ــد‬ ‫ک ــه ‪ ۵‬درص ــد ان را بیم ــه ش ــده و ‪ ۱۰‬درص ــد را دول ــت ب ــه عن ــوان کارفرم ــا‬ ‫پرداخـــت می کنـــد‪.‬‬ ‫مدیرعامـــل صنـــدوق بیمـــه اجتماعـــی کشـــاورزان‪ ،‬روســـتائیان و‬ ‫عشــایر بــا بیــان اینکــه قــرار اســت در ســال اول اجــرای ایــن طــرح ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫ســهم بیمــه شــده روســتائیان از ســوی دولــت پرداخــت شــود‪ ،‬ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫اف ــراد ش ــامل ای ــن ط ــرح می توانن ــد از طری ــق صنف ه ــای مربوط ــه مانن ــد‬ ‫صن ــف قالیباف ــی ب ــه م ــا معرف ــی ش ــوند‪.‬‬ صفحه 4 ‫ازمون‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفتگو با شهردار و مسئوالن شهری تشریح شد‬ ‫جزئیات ازمون استخدامی دستیاری شهرداری تهران‬ ‫صحبت های حناچی با واکنش های متفاوتی روبه رو بوده‬ ‫است‪ ،‬حتی برخی از نمایندگان مجلس هم در این زمینه واکنش‬ ‫نشان دادند از جمله جعفر قادری نماینده مجلس که گفته‬ ‫است‪ ،‬سرپرست معاون توسعه منابع انسانی شهرداری جهت‬ ‫جذب دستیار جوان برای مدیران شهرداری تهران نامه ای نوشته‬ ‫است که به نظرم جذب دستیار برای مدیران شهرداری کار‬ ‫خالفی است و باید جلوی ان گرفته شود‪ .‬چرا که شهرداری نه تنها‬ ‫چنین مجوزی ندارد بلکه نباید چنین اقدامی هم انجام دهد‪.‬‬ ‫نایب رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس‬ ‫بیان داشت‪ :‬شهرداری اگر نیاز به نیرو دارد باید از نیروهای‬ ‫موجود استفاده کند و اگر می گویند شهرداری نیروی مازاد دارد‬ ‫چرا اکنون به این بهانه نیرو جذب می کنند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬این اقدام مسووالن شهرداری یک فعالیت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫کامال سیاسی است و شهردار ی ها معموال در سال های اخر‬ ‫فعالیت خود هم از این کارها انجام می دهند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حسن رسولی عضو شورای شهر هم اخیرا در مورد وضعیت‬ ‫مالی شهرداری هشدار داده و گفته است‪ :‬وضعیت مالی‬ ‫شهرداری به اندازه ای وخیم است که حتی شاید نتوانیم حقوق‬ ‫و دستمزد نیمه دوم سال کارکنان شهرداری را بپردازیم‪.‬‬ ‫البته محسن هاشمی‪ ،‬رئیس شورای شهر تهران تقریبا رویکرد‬ ‫مشابهی با حناچی دارد و درباره جذب نیروهای جدید‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این اقدام بر اساس مصوبه برنامه سوم شهرداری است و شهرداری‬ ‫ساالنه باید باید ‪ ۶‬درصد نیرو کاهش و ‪ ۳‬درصد نیرو جذب کند‪.‬‬ ‫درباره جزئیات برگزاری ازمون دستیاری و انتقادات به‬ ‫جذب نیروهای جدید در شهرداری پایتخت با حامد مظاهریان‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شورا و سرپرست‬ ‫معاونت توسعه منابع انسانی شهرداری تهران به بحث و‬ ‫گفت وگو نشستیم که جزئیات ان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫هدف از جذب دستیار در شهرداری تهران چیست؟‬ ‫شغل دستیاری در برگیرنده فعالیت هایی است که‬ ‫متصدیان ان در تعامل و همکاری بی واسطه با مدیر مافوق‬ ‫ضمن تحلیل و ساماندهی فرایند تصمیم سازی‪ ،‬عهده دار‬ ‫راهنمایی و ارائه دیدگاه های تخصصی برای تصمیم گیری‪،‬‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬سیاست گذاری‪ ،‬نظارت و مدیریت عملکرد حوزه‬ ‫فعالیت به منظور ارتقاء سطح اثربخشی و تسهیل در انجام‬ ‫وظایف و ماموریت های محوله به مدیر مربوطه است‪.‬‬ ‫نقش دستیاران در شهرداری تهران‬ ‫همچنین این افراد عهده دار پیگیری و نظارت (کمی و‬ ‫کیفی) بر اجرای تصمیمات مدیر مربوطه‪ ،‬تبیین تصمیمات‬ ‫تخصصی مقام مافوق برای واحدهای ذی ربط است‪.‬‬ ‫هدف از به کارگیری افراد به عنوان دستیار مدیران‪ ،‬‬ ‫شناسایی جوانان مستعد ‪ ،‬توانمند و شایسته ای است که فارغ از‬ ‫ارتباطات و صرفا بر اساس شایستگی ها و توانمندی های خود‪،‬‬ ‫فرصت حضور و کسب تجربه در کنار مدیران با سابقه را پیدا‬ ‫کنند و از سوی دیگر مدیران بتوانند از دیدگاه های جدید و‬ ‫استعداد و توانایی های این افراد در جهت ارتقای سطح کیفی‬ ‫و بهبود عملکرد خود بهره مند شوند‪.‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون‬ ‫ازمون دستیاری برای ‪ 18‬مهر سال جاری در شهر تهران برنامه‬ ‫ریزی شده است و طبق روال محل ازمون زمانی که داوطلبان‬ ‫کارت ورود به جلسه را دریافت کنند مشخص می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام فقط از طریق سازمان سنجش‬ ‫ ثبت نام ازمون دستیاری از طریق سایت سازمان سنجش‬ ‫صورت می گیرد و داوطلبان از دو روز گذشته می توانسته اند به درگاه‬ ‫سازمان سنجش مراجعه کنند و اقدامات الزم را برای ثبت نام خود‬ ‫انجام دهند‪ .‬محدودیتی در ثبت نام افراد وجود ندارد و تا روز جمعه‬ ‫هفته جاری ثبت نام داوطلبان ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫شهردار پایتخت هفته پیش از اغاز طرح جذب‬ ‫دستیاران در شهرداری تهران خبر داد و گفت‪ :‬انتخاب‬ ‫دستیار از طریق فراخوان عمومی و برگزاری ازمون صورت‬ ‫می گیرد که عموم شهروندان واجد شرایط می توانند در‬ ‫فضایی منصفانه به رقابت بپردازند‪.‬‬ ‫به گزارش فارس ‪ ،‬حناچی با بیان اینکه ورود نیروی‬ ‫جوان با انگیزه باال به منظور جانشین پروری و توجه به‬ ‫رویکرد کشف استعدادهای جدید در کانون های ارزیابی از‬ ‫اهداف برگزاری ازمون استخدامی است‪ ،‬گفت‪ :‬این ازمون‬ ‫می تواند موتور محرکی برای ارائه خدمات مطلوب باشد و‬ ‫سرمایه گذاری ارزشمندی برای اینده کار مدیریت شهری‬ ‫فراهم می اورد‪.‬‬ ‫حناچی با اشاره به شعار تهران شهری برای همه تا کید‬ ‫کرد‪ :‬بهره بردن از توان و ظرفیت همه مردم شهر در‬ ‫ساختن شهری تاب اور‪ ،‬زیست پذیر و مبتنی بر ارزش های‬ ‫ایرانی ـ اسالمی مدنظر است از همین رو دست همه‬ ‫فار غ التحصیالن را برای خدمت به مردم تهران به گرمی‬ ‫می فشاریم و در تالشیم که فرصت خدمت را برای همه‬ ‫شهروندان به صورت مساوی فراهم کنیم تا در یک‬ ‫رقابت عادالنه و سالم در رسیدن به فضیلت خدمت به‬ ‫شهروندان تهرانی داوطلبان بتوانند رقابت کنند و بهترین ها‬ ‫به استخدام سازمان شهرداری تهران دراید‪.‬‬ ‫هزینه ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی برای ثبت نام هزینه ثبت نام داوطلبان‬ ‫چقدر است؟‬ ‫حامد مظاهریان در این زمینه گفت‪ :‬مشابه تمام ازمون های‬ ‫ورودی دانشگاه ها و ازمون های استخدامی دستگاه ها مبلغی‬ ‫برای ثبت نام در نظر گرفته می شود که توسط سازمان سنجش‬ ‫امسال برای ازمون دستیاری این مبلغ ‪ 100‬هزار تومان پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پذیرش زنان و مردان یکسان است‬ ‫ خیر‪ ،‬زنان و مردان ظرفیت یکسانی برای جذب در شهرداری‬ ‫دارند و هدف جذب جوانان مستعد از طریق فراخوان عمومی است‬ ‫و در فراخوان معدل و دانشگاه خاصی نیز مدنظر قرار نگرفته است‪،‬‬ ‫ولیدر مقطعرشته هایتحصیلیقابلپذیرشمحدودیتداریم‪.‬‬ ‫حدا کثر سن داوطلبان‬ ‫داوطلبان با مدرک فوق لیسانس حداکثر تا ‪ 32‬سال و با‬ ‫مدرک دکترا با سن ‪ 36‬سال می توانند در این ازمون شرکت‬ ‫ً‬ ‫کنند‪ .‬همچنین افراد باید حتما تحصیالت در یکی از‬ ‫رشته های علوم اقتصادی‪ ،‬علوم اجتماعی‪ ،‬جامعه شناسی‪،‬‬ ‫حقوق‪ ،‬مدیریت صنایع‪ ،‬عمران‪ ،‬معماری و شهرسازی و‬ ‫فناوری اطالعات داشته باشند‪ .‬حداکثر سن برای کارمندان در‬ ‫شهرداری براساس سابقه افزایش می یابد‪.‬‬ ‫زمان استخدام در شهرداری‬ ‫طبق روال همه دستگاه ها داوطلبان پذیرش شده ابتدا‬ ‫یک قرارداد معین یکساله خواهند داشت و بر اساس ارزیابی‬ ‫و عملکرد دوره کار ی شان طی یکسال وضعیت فعالیت شان‬ ‫تمدید می شود‪ .‬پذیرش شدگان از ماه های پایانی مشغول‬ ‫فعالیت خواهند شد و قطعا طی دوره یک تا دو ساله کارمند‬ ‫رسمی شهرداری می شوند‪ .‬پیش بینی می شود موارد ثبت نام‪،‬‬ ‫ازمون‪ ،‬مصاحبه و گزینش افراد تا ماه های پایانی سال ادامه یابد‬ ‫و افراد تا قبل از سال جاری بکار مشغول شوند‪.‬‬ ‫سرانجام نیروهای مازاد‬ ‫معاون توسعه منابع انسانی شهرداری تهران افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر نیروهای مازاد دارای مدارک کارشناسی هستند و یا در‬ ‫رشته های خاصی فعالیت دارند برای همین در فراخوان ازمون‬ ‫دستیاری مدرک کارشناسی را در نظر نگرفته ایم‪ .‬همچنین در برخی‬ ‫از رشته ها در حال حاضر نیرو در شهرداری نیاز نداریم ولی در برخی‬ ‫از حوزه ها و رشته ها کمبود نیرو هم داریم‪.‬‬ ‫البته به طور کلی تعداد افرادی که از طریق ازمون دستیاری‬ ‫جذب شهرداری تهران می شوند حداکثر ‪ 265‬نفر خواهند بود‬ ‫که بر اساس مصوبه برنامه سوم این استخدام انجام می گیرد و‬ ‫منابع مالی بر اساس بودجه پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫شهرداری بر اساس قانون و برنامه سوم می تواند به ازای ‪ 50‬درصد‬ ‫افراد بازنشسته جذب نیرو داشته باشد و در حال حاضر به‬ ‫طور کلی ‪ 62‬هزار نفر در شهرداری مشغول فعالیت هستند و‬ ‫روزانه تعدادی بازنشسته می شوند که تعداد بازنشستگان قطعا‬ ‫بسیاری بیشتر از جذب نیروهای جدید است‪.‬‬ ‫تعــداد ‪ 265‬نفر‬ ‫از طریق ازمون دســتیاری‬ ‫جذب شــهرداری تهران‬ ‫می شوند‬ ‫پذیرفته شدن دستار مدیر می شوند‬ ‫سازمان ها و شرکت های تابعه شهرداری تهران مانند اتش‬ ‫نشانی‪ ،‬سازمان بهشت زهرا سیاست های مشخصی را در جذب‬ ‫نیروی متخصص دارند ولی افرادی که از طریق این ازمون جذب‬ ‫خواهند شد قرار است در پست دستیاری جذب شوند‪.‬‬ ‫پذیرفته شدگان ازمون دستیاری فقط در مرکز و ستاد شهرداری‬ ‫جذب نمی شوند بلکه در مناطق‪ ،‬ستاد و شرکت ها و موسسات‬ ‫تابعه شهرداری نیز معرفی خواهند شد و به طور کلی این افراد قرار‬ ‫است دستیار مدیران در رشته های تخصصی شوند‪.‬‬ ‫منابع ازمون استخدامی‬ ‫ اصوال در یک ازمون منابع اعالم نمی شود ولی مواد ازمون در دو‬ ‫بخش عمومی و اختصاصی پیش بینی شده است که مواد عمومی‬ ‫شامل احکام‪ ،‬اخالق‪ ،‬معارف اسالمی‪ ،‬مهارت کار با کامپیوتر و‬ ‫زبان انگلیسی است‪ .‬همچنین مواد اختصاصی ازمون در مورد‬ ‫روش تصمیم گیری تئوری سازمان مدیریت و استدالل است‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون طی دو مرحله‬ ‫دو مرحل ــه ب ــرای ازم ــون در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ک ــه مرحل ــه اول‬ ‫مه ــر س ــال ج ــاری برگ ــزار می ش ــود و ‪ 4‬براب ــر ظرفی ــت م ــورد نی ــاز‬ ‫اف ــراد م ــورد پذی ــرش ق ــرار می گیرن ــد ول ــی مرحل ــه دوم کـــه تـــا‬ ‫اخ ــر اذر برگ ــزار می ش ــود‪ ،‬ش ــامل ارزیاب ــی شایس ــتگی های ف ــرد‬ ‫و توانمندی ه ــای ان در تصمیم گی ــری‪ ،‬مه ــارت ارتباطـــی و‬ ‫ادرا کــی اســت‪ .‬همچنیــن در نیمــه ابــان امســال پذیرفته شــدگان‬ ‫مرحل ــه اول اسامی ش ــان مش ــخص می ش ــود‪.‬‬ ‫ازمون استخدامی دستیاری گامی‬ ‫جهت ورود جوانان به شهرداری‬ ‫ازم ــون دس ــتیاری گام ــی ب ــرای فعالی ــت و ورود جوان ــان ب ــه‬ ‫ش ــهرداری ته ــران اس ـت ول ــی ب ــرای انتص ــاب جوان ــان ب ــه عن ــوان‬ ‫مدی ــر مصوب ــات مربوط ــه در ش ــورای ش ــهر تصو ی ــب شـــده و‬ ‫ش ــهرداری موظ ــف اس ــت در س ــه س ــطح انتص ــاب مدی ــران‪ ،‬ب ــه‬ ‫انتص ــاب جوان ــان اولو ی ــت بیش ــتری ده ــد‪ .‬در ه ــر ک ــدام از ای ــن‬ ‫ســطوح مشــخص شــده کــه چــه درصــدی از ان را می تــوان بــرای‬ ‫انتصــاب جوانــان در نظــر گرفــت کــه بایــد اقدامــات بیشــتری در‬ ‫ای ــن راس ــتا انج ــام دهی ــم‪ .‬البت ــه فرصت ه ــای دیگ ــر نی ــز در نظ ــر‬ ‫گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ایا با اصالح ساختار در شهرداری کاهش نیرو انجام می شود؟‬ ‫ی ــک تفاه ــم قطع ــی بی ــن مدیر ی ــت ش ــهری و شـــورای‬ ‫ش ــهر ص ــورت گرفت ــه ک ــه ب ــر اس ــاس ان ش ــهرداری بای ــد حاف ــظ‬ ‫نیروهای ــش باش ــد‪ .‬ه ــدف اص ــاح س ــاختار ای ــن نیســـت کـــه‬ ‫ً‬ ‫امنی ــت ش ــغلی همکاران م ــان را ب ــه خط ــر بینداز ی ــم احتمـــاال‬ ‫جابه جایی های ــی ص ــورت می گی ــرد ول ــی ش ــهرداری تهـــران‬ ‫انق ــدر دارای ظرفی ــت اس ــت ک ــه می توان ــد ای ــن نیروهـــا را در‬ ‫س ــمت و س ــوی مول ــدی ب ــه کارگی ــری کن ــد‪ .‬ب ــرای اصـــاح‬ ‫س ــاختار بن ــا ندار ی ــم تعدیل های ــی ب ــه ان ش ــکل ک ــه معمـــول‬ ‫اس ــت ص ــورت گی ــرد‪ ،‬بای ــد صب ــر کنی ــم ک ــه الیح ــه در شـــورا‬ ‫تصو ی ــب ش ــود ت ــا مراح ــل انج ــام کار مش ــخص ش ــود‪.‬‬ ‫الزم را انجـــام می دهیـــم‪.‬‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان ثبت نام کجا هزینه می شود؟‬ ‫مظاهریــان در ایــن زمینــه گفــت‪ :‬یکــی از امتیازهــای روشــمند‬ ‫ســازی نظــام جــذب منابــع انســانی ایــن اســت کــه بــار مالــی بــر‬ ‫دوش ســازمان نمــی گــذارد و داوطلبــان‪ ،‬هزینــه هــای طــرح کــه‬ ‫شــامل هزینــه هــای ازمــون علمــی و نیــز مصاحبــه در کانــون‬ ‫ارزیابــی شایســتگی اســت را خواهنــد پرداخــت‪ .‬هزینــه ازمــون‬ ‫ً‬ ‫مســتقیما توســط شــرکت تعاونــی کارکنــان ســازمان ســنجش‬ ‫ً‬ ‫اخــذ می شــود کــه تمامــا صــرف انجــام هزینه‪‎‬هــای برگــزاری ازمــون‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه هزینــه هایــی کــه برگــزار کننــده جهــت انجــام‬ ‫فراینــد ازمــون کتبــی دارد‪ ،‬ایــن مبلــغ توســط انهــا تعییــن شــده‬ ‫ً‬ ‫و بــه طــور مســتقیم اخــذ می شــود و اساســا شــهرداری تهــران در‬ ‫دریافــت و هزینــه کــردن ایــن مبلــغ‪ ،‬نقشــی نــدارد‪.‬‬ ‫ایا درحال حاضر تناسبی بین نیروها و نیاز شهرداری وجود دارد‬ ‫شــهرداری تهــران یــک ســازمان خدمــت دهنــده بــا وظایــف و‬ ‫مس ــولیتهای متع ــدد اس ــت‪ .‬بررســی های انج ــام ش ــده در ح ــوزه‬ ‫مناب ــع انس ــانی نش ــان می ده ــد‪ ،‬ش ــهرداری در برخ ــی از حوزه ه ــا‬ ‫کمبـــود نیـــرو و در برخـــی بخـــش هـــا مـــازاد نیـــرو دارد‪ .‬تعر ی ــف‬ ‫ـنجی انج ــام ش ــده‪ ،‬و‬ ‫رش ــته‪‎‬های تحصیل ــی ب ــر مبن ــای نی ــاز س ـ ِ‬ ‫داش ــتن حداق ــل م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬ب ــر اس ــاس خاله ــا‬ ‫و کمبوده ــای موج ــود در ح ــوزه مناب ــع انس ــانی تعری ــف و درنظ ــر‬ ‫گرفت ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫برخـــی معتقـــد هســـتند کـــه ازمـــون ورودی در ســـال اخ ــر‬ ‫فعالی ــت ش ــورای پنج ــم ب ــرای ورود اف ــراد پش ــت در مان ــده اس ــت‬ ‫و قضی ــه شایسته س ــاالری قص ــه محس ــوب می ش ــود نظرت ــان را‬ ‫در ای ــن زمین ــه ب ــه فرماییـ ـد ‪.‬‬ ‫بـــرای نخســـتین بـــار اســـت کـــه در ‪ 30‬ســـال گذش ــته‪،‬‬ ‫ش ــهرداری ته ــران مب ــادرت ب ــه شناس ــایی و ب ــه کارگی ــری اف ــراد‬ ‫مس ــتعد و توانمن ــد از طری ــق فراخ ــوان عموم ــی‪ ،‬تدوی ــن دس ــتور‬ ‫العم ــل ش ــفاف‪ ،‬عادالن ــه و منصفان ــه و نی ــز مبتن ــی ب ــر اس ــتراتژی‬ ‫منابـــع انســـانی مصـــوب «جـــذب برگزیـــده و خـــروج هدای ــت‬ ‫شـــده» کـــرده اســـت‪ .‬بـــه بـــاور متخصصـــان توســـعه مناب ــع‬ ‫انســانی ایــن اقــدام‪ ،‬عــاوه بــر روش‪‎‬منــد کــردن بکارگیــری منابــع‬ ‫انســـانی (ارتقـــای ســـامت اداری)‪ ،‬گام مهمـــی در اص ــاح‬ ‫یکـــی از چالش‏هـــای عمـــده شـــهرداری تهـــران یعنـــی «تعه ــد‬ ‫انـــدک ایـــن ســـازمان بـــه نظـــام شایســـتگی» قلمـــداد می ش ــود‪.‬‬ ‫زی ــرا ب ــرای اولین ‏ب ــار‪ ،‬اف ــراد برگزی ــده در ازم ــون علم ــی‪ ،‬ب ــا به ــره‬ ‫گی ــری از اخری ــن متده ــای علم ــی (کان ــون ارزیاب ــی شایس ــتگی)‬ ‫از نظ ــر معیار‪‎‬ه ــای نظ ــام شایس ــتگی مص ــوب ابالغ ــی‪ ،‬تعیی ــن‬ ‫صالحی ــت خواهن ــد ش ــد‪،‬که دس ــت ک ــم در ش ــهرداری ته ــران‬ ‫بی‪‎‬ســـابقه اســـت‪.‬‬ ‫توجه به رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در روز ازمون‬ ‫ً‬ ‫قطع ــا اقدام ــات الزم در ای ــن راس ــتا ب ــا هماهنگـــی‬ ‫دســتگاه های مربوطــه انجــام می گیــرد و تجربــه برگــزاری ازمــون هــای‬ ‫مختل ــف در ای ــن م ــدت می توان ــد م ــورد اس ــتفاده ق ــرار گی ــرد و‬ ‫داوطلب ــان نگران ــی در ای ــن زمین ــه نداش ــته باش ــند البت ــه نس ــبت‬ ‫ب ــه رعای ــت پروت ــکل ه ــا و اس ــتفاده از ماس ــک در روز برگ ــزاری‬ ‫ازم ــون اقدام ــات ش ــخصی را انج ــام و م ــا نی ــز برنامــه ریزی ه ــای‬ ‫چرا جذب نیرو زودتر اعالم نشد و موکول‬ ‫با سال اخر مدیران کنونی شده است؟‬ ‫ش ــهرداری ته ــران ی ــک س ــازمان خدم ــت دهن ــده ‪ ۲۴‬س ــاعته‬ ‫اســـت و نمی تـــوان بـــه دالیـــل مختلـــف از جملـــه تغییـــرات‬ ‫مدیریتـــی‪ ،‬فعالیت هـــای جـــاری خـــود را متوقـــف کنـــد‪.‬‬ ‫شهرداری تهران مشکلی در پرداخت حقوق کارکنان ندارد‬ ‫برخـــی از اعضـــای شـــورا مطـــرح کرده انـــد کـــه بـــرای نیم ــه‬ ‫دوم س ــال حت ــی ام ــکان پرداخ ــت حقوق ه ــا وج ــود ن ــدارد‪ .‬ای ــا‬ ‫شــهرداری در پرداخــت حقــوق کارکنــان بــا مشــکل مواجــه شــده‬ ‫اس ــت؟‬ ‫شـــهرداری تهـــران مشـــکلی در پرداخـــت حقـــوق کارکن ــان‬ ‫مص ــوب خ ــود ن ــدارد‪ .‬ع ــاوه ب ــر اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ای ــن‬ ‫اف ــراد جایگزی ــن اف ــراد بازنشس ــته می ش ــوند‪ ،‬هزین ــه ه ــای حق ــوق‬ ‫انه ــا در بودج ــه ش ــهرداری پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫فائزه نجارزادگان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالعیه تامین نیروی‪ ‬بهره برداری واحد احیای مستقیم‪ ‬مجتمع فوالد قائنات‬ ‫شرکت پلنت کانسترا کشن کیش (سهامی خاص)‪ ‬در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز جهت واحد احیای مستقیم مجتمع فوالد قاینات‪ ‬تعداد‪ 180  ‬نفر از میان‬ ‫واجدین شرایط در مقاطع تحصیلی دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم و لیسانس به شرح جدول ذیل را از طریق برگزاری ازمون کتبی‪ ،‬مصاحبه تخصصی‪ ،‬مصاحبه روان شناختی‪ ،‬طب صنعتی‬ ‫و گزینش به صورت قرارداد موقت طبق قوانین کار و تامین اجتماعی) روزکار‪ /‬نوبت کار) جذب نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان شرکت در ازمون می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ‪ 1399/06/31‬تا تاریخ ‪ 1399/07/07‬به سایت اینترنتی ‪ buqaen.ac.ir‬مراجعه نموده و پس از مطالعه‬ ‫دقیق مفاد ا گهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی‬ ‫‪www.hrdms.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع‪/‬رشته‪/‬گرایش تحصیلی‬ ‫زن‬ ‫مرد‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی صنایع ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی برق ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪3‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندس مکانیک ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪4‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی عمران ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪5‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی کامپیوتر ‪ /‬فناوری اطالعات‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪6‬‬ ‫لیسانس – محیط زیست‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪7‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی شیمی ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪8‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬شیمی ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪9‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مهندسی مواد و متالوژی ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪10‬‬ ‫لیسانس – حسابداری‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪11‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬مدیریت ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪12‬‬ ‫لیسانس ‪ -‬بهداشت حرفه ای‪ ،HSE ،‬ایمنی صنعتی‬ ‫*‬ ‫*‬ ‫‪13‬‬ ‫فوق دیپلم ‪ -‬برق ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪14‬‬ ‫فوق دیپلم ‪ -‬مکانیک ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪15‬‬ ‫فوق دیپلم ‪ -‬مدیریت ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪16‬‬ ‫فوق دیپلم ‪ -‬مواد و متالوژی ‪ -‬کلیه گرایش ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫‪17‬‬ ‫دیپلم ‪ -‬نظری ‪ /‬فنی‬ ‫‪ ‬‬ ‫*‬ ‫عالقمندان می توانند جهت ثبت نام و کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی‬ ‫‪buqaen.ac.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ صفحه 5 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تجارت الکترونیک ایریک پارسیان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مشاور حقوقی‬ ‫ً‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪-‬پاره وقت‪ ،‬فوق لیسانس به باال ترجیحا وکالت‬ ‫مسلط به قوانین حقوقی شرکت های خصوصی و بورسی‪ ،‬مسلط به تنظیم قراردادهای همکاری‬ ‫دارا بودن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مدیر طر ح و توسعه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 45‬سال‪ ،‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫فوق لیسانس و یا لیسانس مدیریت (اقتصاد‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬مالی و یا صنعتی)‬ ‫اشنا به بیزینس پلن‪ ،‬طر ح توجیح‪ ،‬امکان سنجی و بودجه‬ ‫مسلط به اصول مذا کره‪ ،‬دارا بودن روحیه کار تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را فقط و فقط به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.babazadeh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫متصدی پخت نان (فربان)‬ ‫اقا‪/‬خانم ‪،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫الزم به ذکر است ایاب و ذهاب با شخص جویای کار میباشد‪.‬‬ ‫متصدی بسته بندی‬ ‫اقا‪ /‬خانم ‪،‬مسئولیت پذیر‪،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫الزم به ذکر است ایاب و ذهاب با شخص جویای کار میباشد‪.‬‬ ‫استاد کار تجربی در زمینه‬ ‫نان های حجیم‬ ‫اقا‪ /‬خانم ‪،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫الزم به ذکر است ایاب و ذهاب با شخص جویای کار میباشد‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪breadsaman@gmail.com‬‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مهندسی معماری‬ ‫اقا‪،‬سا کن کیش‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫حقوق و بیمه به صورت قانون کار و توافقی‬ ‫مهندسی تاسیسات‬ ‫مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬سا کن کیش‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫حقوق و بیمه به صورت قانون کار و توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪sepanta.group2016@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫داروسازی فاران شیمی در همدان جهت تکمیل کادر‬ ‫خود افراد واجد شرایط ذیل را استخدام مینماید‪.‬‬ ‫سرپرست ‪ HSE‬کارخانه‬ ‫تدوین و توسعه فرایندهای مرتبط با ‪HSE‬‬ ‫ارتقا نظام مدیریت‪ ،‬سالمت و بهداشت کارکنان‬ ‫توسعه مدیریت ریسک در سطح سازمان‬ ‫نظارت بر حسن انجام کار پیمانکاران مرتبط با ‪HSE‬‬ ‫تکامل و مدیریت کارکنان ‪HSE‬‬ ‫تدوین و پایش برنامه های عملیاتی‬ ‫تعیین و پایش شاخص های کلیدی عملکرد‬ ‫تکامل با ذینفعان سازمان جهت تسهیل در امور‬ ‫اجراکننده های ‪ HSE‬در ستاد و اجرای مصوبات ان ها‬ ‫برنامه ریزی جهت ممیزی و بازرسی دوره ای پروژه‬ ‫و پی گیری نتایج ان‬ ‫مقیم یا امکان اقامت دائم در شهرستان تویسرکان‬ ‫داشتن سابقه کار در صنایع دارویی ‪ ،‬مزیت محسوب خواهد شد‪.‬‬ ‫شهرهایموردنیاز‪:‬تویسرکان–همدان– کنگان–مالیر‪ -‬کرمانشاه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی اعالم‬ ‫شده در ا گهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی واقع در شهرک غرب تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر بازرگانی خود از واجدین شرایط ذیل‬ ‫دعوتبههمکاریمینماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫خانم‪،‬متعهدودارایسابقه کاریمفیددرزمینهمرتبط‬ ‫مسلطبهزبانانگلیسی‪،‬اشنابهافیس‬ ‫تولید ‪ -‬نرم افزار افیس‪ ،‬ارائه گزارشات و تحلیل سیستم ها‬ ‫و حل مسائل‪ ،‬اولویت استخدام ‪ :‬سابقه کار در شرکت های‬ ‫قطعه سازی خودرو‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل یا فکس‪:‬‬ ‫‪resumenlc.co@gmail.com‬‬ ‫مسلط به ‪HTML5, CSS3, SASS , Responsive Web‬‬ ‫‪ ،Design‬مسلط به ‪Boots tarp , Material Design‬‬ ‫مسلط به ارتباط با وب سرویس های ‪RESTful‬‬ ‫مسلط به ‪Javascript, ES6, TypeScript‬‬ ‫توانایی حل مساله‪ ،‬مسئولیت پذیر و توانایی رویارویی‬ ‫اشنایی با فریم ورک ‪ nebular‬و کتابخانه ‪ ag-grid‬مزیت‬ ‫محسوب می شود‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪moghim24@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی در زمینه نفت و گاز در تهران افراد واجد‬ ‫شرایطذیلرااستخداممینماید‪.‬‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجی‪:‬مسلطبهزبانانگلیسیو‪،ICDL‬‬ ‫دارای حداقل‪ 2‬سال سابقه کار‪،‬ترجیحا ساکن غرب تهران‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل اعالم شده‬ ‫‪info@irfaco.ir‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک ازمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی واقع در ابتدای‬ ‫جاده قدیم کرج نزدیک تهران‪ ،‬جهت تکمیل کادر پرسنلی‬ ‫خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫کارشناس ارشد و یا دکترای شیمی تجزیه‬ ‫مسلط به دستگاه ‪GC-MS‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ساکن تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rd.joblab@gmail.com‬‬ ‫‪siliconenab@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه راهی به سوی نور در محدوده رودهن (تهران) زیر نظر بهزیستی برای مرا کز اقامتی‬ ‫خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫پزشک مسئول فنی‪ :‬با مدرک ‪ ،mmt‬در روزهای زوج یا فرد (سه روز در هفته) در دو شیفت (صبح و عصر)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل اعالم شده در ا گهی درخواست خود را جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪prmrbsn@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ابدیس داده پرداز جهت تکمیل کادر پشتیبانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫خانم‪،‬ترجیحا اشنا به ‪ ،SQL Server‬توانایی حل مسئله و تصمیم گیری‪،‬‬ ‫روحیه انجام کار تیمی‪،‬مسئولیت پذیر و پاسخگویی‪،‬دارای پشتکار و انتقاد پذیر‬ ‫با حداقل دو سال سابقه کار‪،‬همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫بیمه‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬مسلط به ‪ ،SQL Server‬اشنا به فرایندهای تست نرم افزار‪،‬‬ ‫توانایی حل مسئله و تصمیم گیری‪،‬روحیه انجام کار تیمی‪،‬مسئولیت پذیر و پاسخگویی‬ ‫دارای پشتکار و انتقاد پذیر‪،‬با حداقل دو سال سابقه کار‬ ‫همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobabds@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تحصیلی ‪ :‬حداقل لیسانس‪ /‬رشته تحصیلی‪ :‬مهندسی‬ ‫مکانیک ‪ -‬صنایع یا سایر رشته های مرتبط‪ ،‬مسلط به فرایند‬ ‫تسلط کافی با مفاهیم و چهارچوب ‪Angular 2+‬‬ ‫‪Eemployment99@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اقا‪ ،‬جهت فعالیت در واحد فنی و مهندسی‪،‬حداقل لیسانس‪،‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬پرانرژی و خالق‬ ‫درخواستخودراجهتاستخدامثبتنمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت تولید قطعات خودرو واقع در غرب تهران‬ ‫کارشناس مهندسی تولید‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان قزوین از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست سالن تولید‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬تحصیالت لیسانس شیمی ‪ ،‬پلیمر ‪ ،‬صنایع‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫محل سکونت قزوین و محمدیه‬ ‫اشنایی عمومی با ماشین االت تولید پلیمر‬ ‫دارای مهارت برنامه ریزی تولید و تدوین گزارشات مربوطه‬ ‫دارای مهارت و انگیزه فعالیت در خطوط تولید و هدایت‬ ‫و رهبری افراد‪،‬خالق و دارای مسئولیت پذیری و قدرت‬ ‫پاسخگویی باال‪،‬توانایی برقراری نظام اراستگی ‪5S‬‬ ‫دارای چشم انداز همکاری بلند مدت‬ ‫رفتار سازمانی مناسب‪ ،‬متعهد‪ ،‬مسئولیت پذیر‬ ‫منظم‪ ،‬خالق‪ ،‬پیگیری امور‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬در ج کد شغلی ‪ CE-01‬برای این سمت الزامی می باشد‪.‬‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل اعالم شده در ا گهی‬ ‫شرکت زرین پیام سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناسبازرگانیخارجی‬ ‫خانم‪،‬تماموقت‪،‬باسابقه کاری‪،‬مسلطبهزبانانگلیسی‬ ‫از متقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابهایمیلذکر‬ ‫شده ارسال نمایند‪info@zps-co.com .‬‬ ‫قطعه سازی خودرو‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت داده پردازان مقیم کیش جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫اشنا بودن به امور مرتبط به ان‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪ /ms project‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در شرکت های‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل اعالم شده در ا گهی درخواست خود را‬ ‫جهت استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪Rezajavadi2012@gmail.com‬‬ ‫به صورت تمام وقت‪،‬دارای‪ 3‬سال سابقه کار در خصوص بازرگانی و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫صنایع یا سایر رشته های مرتبط ‪/‬مسلط به نرم افزار افیس –‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3d‬کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫مزایا‬ ‫خانم‪ /‬جهت فعالیت در واحد فنی و مهندسی‪ /‬مدرک‬ ‫‪3‬‬ ‫نقشه کش‬ ‫مسلط به ‪vray‬‬ ‫قابلیت یادگیری تکنولوژی های جدید‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫شرکت سپنتا گشت کیش جهت تکمیل کادر فنی پروژه خود در استان هرمزگان‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس ناظر معماری و عمران‬ ‫با ‪ ٥‬سال سابقه‬ ‫با چالش های برنامه نویسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫با حداقل ‪ ١0‬سال سابقه جهت سرپرستی کارگاه‬ ‫برنامه نویس ‪Front-End‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪ ‬شرایط احراز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد تولیدی صنایع غذایی (نان حجیم) جهت تکمیل کادر خود در استان البرز‪ -‬شهرک صنعتی نظراباد‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪hr@faranshimi.com‬‬ ‫یک کارگاه ساختمانی در کرمان به افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری نیازمند است‪.‬‬ ‫یک شرکت لوازم خانگی جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬اشنا به مدیریت پروژه زمانی‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫حقوق مکفی‪،‬بیمه‬ ‫صبحانه و ناهار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬اشنا به ‪ SolidWork‬و رندرگیری‬ ‫حداقل سابقه ‪ 5‬سال‬ ‫حقوق مکفی‪،‬بیمه‬ ‫صبحانه و ناهار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪technic.mold2000@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس فنی و‬ ‫پشتیبانی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬تمام وقت‪،‬با اخالق‪ ،‬دقیق‪ ،‬منظم و متعهد‬ ‫فنی کار یا تحصیل کرده رشته های برق‪ ،‬الکترونیک و یا کامپیوتر‬ ‫جهت انجام فعالیتهای مرتبط با فرایند سرویس دهی (عیب یابی تجهیزات‬ ‫سخت افزاری‪ ،‬تعمیر و رفع عیوب‪ ،‬نصب سخت افزارها و قطعات جانبی و‬ ‫راه اندازی انها) ‪،‬تسلط به زبان انگلیسی اولویت محسوب می شود‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobcv1008@gmail.com‬‬ صفحه 6 ‫حقوقی‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ ا گهی ازمون پذیرش متقاضیان پروانه کاراموزی وکالت کانونهای‬ ‫وکالی دادگستری ایران سال ‪ ۱۳۹۹‬منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متن ا گهی ازمون وکالت کانون های وکالی‬ ‫دادگستری ایران سال ‪ ۱۳۹۹‬به شر ح زیر است‪:‬‬ ‫به اطالع متقاضیان می رساند کانون های وکالی دادگستری ایران‬ ‫(عضو اتحادیه سراسری کانون های وکالی دادگستری ایران‪ -‬اسکودا)‬ ‫متشکل از کانون وکالی دادگستری مرکز‪ -‬اذربایجان شرقی ‪ -‬فارس و کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد‪ -‬اصفهان ‪ -‬اذربایجان غربی ‪ -‬مازندران‪ -‬خراسان رضوی‪،‬‬ ‫شمالی و جنوبی ‪ -‬گیالن‪ -‬قزوین‪ -‬خوزستان ‪ -‬کرمانشاه ‪ -‬همدان‪ -‬قم‬ ‫ کردستان ‪ -‬گلستان ‪ -‬اردبیل‪ -‬مرکزی‪ -‬بوشهر ‪ -‬زنجان ‪ -‬لرستان ‪-‬‬‫کرمان‪ -‬البرز ‪-‬چهارمحال و بختیاری‪ -‬یزد و ایالم از طریق ازمون کتبی‬ ‫و طبق مقررات و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ‪ ۱۳۷۶‬به‬ ‫َ‬ ‫تعداد مورد نیاز مجموعا ‪ ۳۸۴۵‬نفر و با توجه به شر ح‪ ،‬شرایط و موارد‬ ‫زیر کاراموز وکالت می پذیرند‪.‬‬ ‫(ظرفیت های اعالم شده با احتساب سهمیه ازاد و ایثارگران بوده و تغییر کد‬ ‫کانون پس از اولین ثبت نام به هیچ وجه ممکن نیست‪ .‬بنابراین متقاضیان محترم‬ ‫باید با بررسی و مطالعه و دقت کامل نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪ .‬در صورت‬ ‫ً‬ ‫ثبت نام مکرر‪ ،‬ثبت نام متقاضی کال کان لم یکن تلقی خواهد شد)‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مواد امتحانی‪:‬‬ ‫این ازمون‪ ،‬کتبی‪ ،‬یک مرحله ای به صورت تستی بوده و ضرائب دروس ان‬ ‫به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫نحوه ثبت نام و جزئیات ازمون وکالت‬ ‫کانون های وکال در سال ‪99‬‬ ‫‪ -۴-۲‬اسکن تصویر کارت یا گواهی پایان خدمت یا معافیت دائم بدون‬ ‫حاشیه های زاید و در قالب ‪ jpg‬و با اندازه حدود ‪ ۲۱۳‬در ‪ pixels ۳۱۲‬و با وضوح‬ ‫تصویری ‪. ۷۲dpi‬‬ ‫تبصره‪ :‬دارندگان معافیت های تحصیلی‪ ،‬مربوط به دانشگاهها و موسسات‬ ‫اموزش عالی و حوزه های علمیه و به طور کلی افراد فاقد گواهی پایان خدمت‬ ‫یا معافیت دائم‪ ،‬تحت هیچ شرایطی حق شرکت در ازمون را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫‪ -۴-۳‬هزینه ثبت نام مبلغ ‪( 1/۵۰۰/۰۰۰‬یک میلیون و پانصد هزار) ریال‬ ‫(معادل صدو پنجاه هزار تومان)‬ ‫تبصره‪ :‬واریز هزینه ثبت نام از طریق کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب و‬ ‫سیستم برخط (انالین) ثبت نام اینترنتی در زمان تعیین شده در درگاه سازمان‬ ‫سنجش اموزش کشور و با توجه به بند ‪ ۵-۱‬و ‪ ۵-۲‬این ا گهی و دستورالعمل مقرر‬ ‫انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۴-۴‬اسکن عکس متقاضی‪ :‬متقاضیان محترم می بایست تصویر عکس‬ ‫خود را که در سال جاری گرفته شده باشد‪ ،‬در اندازه های ‪ ۳×۴‬جهت اسکن‪،‬‬ ‫بدون حاشیه های زاید و در قالب ‪ jpg‬و با اندازه حداقل ‪ ۲۰۰‬در ‪ ۳۰۰‬تا حداکثر‬ ‫‪ ۳۰۰‬در ‪ pixels ۴۰۰‬تهیه نمایند و حجم فایل تهیه شده نباید از ‪ ۷۰‬کیلو بایت‬ ‫بیشتر شود‪ .‬همچنین تصویر متقاضی باید واضح‪ ،‬مشخص و فاقد اثر مهر و هر‬ ‫گونه منگنه باشد‪ .‬تا حد امکان عکس ها سیاه و سفید و یا در صورت رنگی بودن‬ ‫دارای زمینه سفید باشد‪.‬‬ ‫تذکر مهم‪ :‬با توجه به مشکالت بوجود امده در ازمون های قبلی‪ ،‬درخصوص‬ ‫ً‬ ‫اشتباه در ارسال عکس متقاضیان‪ ،‬که این موضوع اکثرا برای متقاضیانی که‬ ‫ثبت نام انها توسط دیگران انجام می شود رخ داده است‪ ،‬تاکید می گردد عالوه‬ ‫ً‬ ‫بر کنترل اطالعات ثبت نامی‪ ،‬حتما نسبت به کنترل‬ ‫ً‬ ‫عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباها عکس‬ ‫داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد‪.‬‬ ‫بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی‬ ‫از طرف متقاضی‪ ،‬فرد به عنوان متخلف تلقی و‬ ‫مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴-۵‬متقاضیانی که دارای معلولیت‬ ‫(نابینایی و کم بینایی) و ناتوانی جسمی ‪ -‬حرکتی‬ ‫ً‬ ‫از ناحیه دست می باشند (صرفا جهت استفاده‬ ‫از منشی در جلسه ازمون) وضعیت معلولیت و‬ ‫استفاده از منشی را برای دریافت تاییدیه از سازمان‬ ‫بهزیستی کشور در قسمت مربوطه سیستم ثبت نام‬ ‫اعالم نمایند‪ .‬الزم به ذکر است طبق قانون اخذ پروانه‬ ‫وکالت مصوب سال ‪ ۱۳۷۶‬هیچ گونه سهمیه فوق العاده ای برای پذیرش این‬ ‫متقاضیان در ازمون وکالت در نظر گرفته نشده است و با اعالم معلولیت از نظر‬ ‫پذیرش در ازمون اولویتی برای فرد ارائه کننده ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۴-۶‬سهمیه رزمندگان و ایثارگران‪:‬‬ ‫با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و با توجه به مفاد‬ ‫ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و به ویژه بند چ ماده مذکور که به موجب ان بند چ به‬ ‫عنوان ماده ‪ ۵۹‬مکرر به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران الحاق شده است‬ ‫گزینش متقاضیان واجد شرایط براساس ماده ‪ ۵۹‬اصالحی قانون خدمات رسانی‬ ‫به ایثارگران صورت می گیرد‪ .‬هر یک از افراد متقاضی سهمیه رزمندگان و ایثارگران‬ ‫می توانند براساس شرایط خود به شرح مندرج در بندهای “الف” تا “ج” زیر‪،‬‬ ‫متقاضی استفاده از سهمیه شوند‪.‬‬ ‫الف‪ -‬فرزندان و همسران شهدا‬ ‫ب‪ -‬جانبازان با حداقل ده درصد (‪ )%۱۰‬جانبازی‬ ‫پ‪ -‬ازادگان با داشتن حداقل سه ماه سابقه اسارت و همسر و فرزندان انان‬ ‫ت‪ -‬رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه‬ ‫ث‪ -‬همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (‪ )%۲۵‬و باالتر‬ ‫ج‪ -‬فرزندان رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در‬ ‫جبهه‬ ‫تبصره ‪ :۱‬متقاضیان استفاده کننده از سهمیه های بنیاد شهید‪ ،‬سازمان‬ ‫بسیج مستضعفین‪ ،‬جهاد کشاورزی و نیروهای مسلح‪ ،‬در صورت عدم تایید‬ ‫سهمیه به واحدهای تابعه شهرستان محل تشکیل پرونده ذیربط مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۲‬جانبازان ‪ %۱۰‬به باال‪ ،‬ازادگان با سه ماه سابقه اسارت و همسر و‬ ‫فرزندان انان‪ ،‬فرزندان و همسران شهدا‪ ،‬همسر و فرزندان جانبازان بیست و پنج‬ ‫درصد (‪ )%۲۵‬و باالتر‪ ،‬برای استفاده از سهمیه مربوط باید بر اساس ضوابط نسبت‬ ‫به تکمیل بند مربوط در تقاضانامه ثبت نامی اقدام نمایند‪ .‬این قبیل متقاضیان‬ ‫بایستی در فرم تقاضانامه ثبت نام اینترنتی نسبت به عالمتگذاری بند مربوطه‬ ‫اقدام نمایند تا امار و اطالعات انان بعد از ثبت نام به ارگان بنیاد شهید و امور‬ ‫ایثارگران برای تایید سهمیه ارسال گردد و نیازی به مراجعه به سایت ایثار ندارند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۳‬بر مبنای قسمت اخیر ماده ‪ ۵۹‬مکرر الحاقی به قانون جامع خدمات‬ ‫رسانی به ایثارگران‪ ،‬رزمندگان با حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه‪ ،‬فرزندان‬ ‫رزمندگان دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جزو سهمیه‬ ‫رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند‪.‬‬ ‫رزمندگانی که از تاریخ ‪ ۱۳۵۹/۶/31‬لغایت ‪ ۱۳۶۷/۶/31‬حداقل شش (‪ )۶‬ماه‬ ‫متوالی یا متناوب و فرزندان رزمندگانی که حداقل دوازده ماه (‪ )۱۲‬سابقه حضور‬ ‫داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های نبرد حق علیه باطل را داشته اند‪ ،‬الزم‬ ‫است ضمن مراجعه به ارگان ذیربط (سپاه پاسداران انقالب اسالمی یا وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی) نسبت به تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان‬ ‫اقدام نمایند تا امار و اطالعات انان بعد از زمان ثبت نام توسط ستاد مشترک سپاه‬ ‫پاسداران (سازمان بسیج مستضعفین) و یا وزارت جهاد کشاورزی مورد تایید‬ ‫نهایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۴‬ان دسته از پرسنل کادر ثابت‪ ،‬پیمانی‪ ،‬و وظیفه نیروهای مسلح‬ ‫جمهوری اسالمی ایران که از تاریخ ‪ ۳۱/۶/۱۳۵۹‬تا ‪ ۳۱/۶/۱۳۶۷‬حداقل ‪ ۶‬ماه‬ ‫پیوسته یا متناوب در خطوط مقدم حضور داشته اند و فرزندان این رزمندگان که‬ ‫پدر یا مادرشان حداقل ‪ ۱۲‬ماه سابقه حضور در جبهه را به صورت داوطلبانه دارد‬ ‫می توانند با تایید باالترین مقام هر یک از نیروهای مسلح (ستاد ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬ستاد کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح) از مزایای این قانون‬ ‫استفاده نمایند‪ .‬این قبیل افراد می توانند ابتدا به واحدهای متبوع مراجعه و‬ ‫فرم مخصوص استفاده از سهمیه ایثارگران در ازمون مربوط را تکمیل نمایند تا‬ ‫امار و اطالعات انان بعد از زمان ثبت نام توسط صالح مربوطه مورد تایید نهایی‬ ‫قرار گیرد‪ .‬این قبیل متقاضیان الزم است ضمن عالمتگذاری در بند مربوطه در‬ ‫تقاضانامه ثبت نامی نسبت به درج کد پیگیری ‪ ۱۲‬رقمی در محل مربوط اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : ۵‬با توجه به مفاد بند چ ماده ‪ ۸۸‬الحاقی به ماده ‪ ۵۹‬قانون جامع‬ ‫خدمات رسانی به ایثارگران‪ ،‬پدر و مادر شهدا مشمول سهمیه ایثارگری نمی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫تذکرات مهم‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬مناطق عملیاتی بر اساس مصوبه شورای عالی دفاع تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪ -۲‬همسران رزمندگان (متقاضیانی که همسران انان فقط دارای شرط مدت‬ ‫حضور در جبهه می باشند) مشمول استفاده از سهمیه رزمندگان نمی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬کد پیگیری ‪ ۱۲‬رقمی ارگان استفاده کننده از‬ ‫سهمیه رزمندگان (حسب مورد سپاه پاسداران و یا‬ ‫نیروهای مسلح)‪ ،‬برای هر ازمون و هر سال متفاوت‬ ‫است‪ .‬لذا متقاضیان می بایست برای این ازمون‪،‬‬ ‫کدپیگیری جدید از ارگان ذیربط دریافت دارند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬متقاضیان استفاده از سهمیه رزمندگان ارگان‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی و ستاد کل نیروهای‬ ‫مسلح جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬الزم است پس از‬ ‫تکمیل فرم مخصوص استفاده از سهمیه رزمندگان‪،‬‬ ‫نسبت به دریافت کد پیگیری ‪ ۱۲‬رقمی از واحد‬ ‫مربوطه اقدام و ان را در زمان ثبت نام در محلی که در‬ ‫تقاضانامه ثبت نام اینترنتی در نظر گرفته شده است‪،‬‬ ‫درج نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬شرط برخورداری از مزایای ایثارگران و رزمندگان «واجد شرایط بودن» انان‬ ‫است که در قسمت اخیر ماده ‪ ۵۹‬الحاقی همانند ماده ‪ ۵۹‬قبلی تصریح شده‬ ‫است‪ .‬بنابراین وضعیت متقاضیان محترم باید بر ماده ‪ ۲‬قانون کیفیت اخذ پروانه‬ ‫وکالت و سایر شرایط قانونی ایجابی و سلبی الزم برای ورود به کاراموزی منطبق‬ ‫باشد و نصاب نمره قبولی نیز در مورد ایشان رعایت خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬به موجب الحاق بند چ ماده ‪ ۸۸‬قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به‬ ‫ماده ‪ ۵۹‬قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران‪ ،‬مشمولین استفاده از سهمیه‬ ‫ایثارگران فقط موارد شش گانه فوق هستند‪.‬‬ ‫‪ -۷‬بررسی شمول سهمیه ایثارگری به افراد توسط سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشور خواهد بود در نهایت‪ ،‬تایید نهایی واجد شرایط بودن ایثارگران نسبت به‬ ‫پذیرفته شدگان این سهمیه با هیات مدیره هر کانون است‪.‬‬ ‫‪ -۸‬چنانچه داوطلبی در سهمیه ازاد شرکت کرده باشد‪ ،‬اعالم بعدی او در‬ ‫مورد ایثارگری مسموع نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬پس از اعالم اسامی پذیرفته شدگان توسط کانون محلی‪ ،‬اصل گواهی‬ ‫ایثارگری صادر شده از مرجع صالح می بایست به کانون مربوطه تحویل داده شود‪.‬‬ ‫‪ -۱۰‬نظر به اینکه پذیرش متقاضیان در سهمیه انتخابی انان صورت می گیرد‪،‬‬ ‫ضروری است متقاضیان ارجمند هنگام ثبت نام در انتخاب گزینه سهمیه‬ ‫عادی یا ایثارگران دقت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۴-۷‬تهیه پرینت از اطالعات ثبت نامی که از طریق سایت سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور انجام شده است‪ ،‬الزامی است متقاضی باید پرینت را در صورت‬ ‫قبولی در ازمون به کانون مربوط ارائه کند‪.‬‬ ‫ثبت نام‬ ‫از روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 6‬مهر ماه اغاز‬ ‫و تا ‪ 16‬مهر ماه ادامه دارد‬ ‫تبصره‪ :۱‬سواالت هر یک از مواد ازمون از قلمرو قوانین و مقررات ذکر شده در‬ ‫ذیل هر عنوان و نیز اراء وحدت رویه مرتبط طرح می شود‪ .‬فهرست منابع در‬ ‫جدول پیوست شماره ‪ ۱‬این ا گهی می باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬شرایط شرکت در ازمون و اخذ پروانه کاراموزی وکالت‪:‬‬ ‫‪ -۳-۱‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ -۳-۲‬دارا بودن دانشنامه لیسانس یا باالتر حقوق (از دانشکده های حقوق‬ ‫داخل یا خارج کشور که مورد تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری باشد) یا‬ ‫دانشنامه لیسانس فقه و مبانی حقوق اسالمی یا معادل ان از دروس حوزوی و‬ ‫دانشگاهی با تایید مرجع صالح‪.‬‬ ‫تبصره‪ :۱‬کسانی که فاقد مدرک کارشناسی حقوق‪ ،‬فقه و مبانی حقوق اسالمی‬ ‫یا معادل ان از دروس حوزوی و دانشگاهی با تایید مرجع صالح بوده و فقط دارای‬ ‫مدارک باالتر ان هستند حق شرکت در ازمون را ندارند؛ بنابراین از ارائه مدارک‬ ‫باالتر به جز مدارک کارشناسی عنوان شده خودداری نمایند‪.‬‬ ‫تبصره ‪ : ۲‬مدرک معادل حوزوی مدرکی است که مورد تایید وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری باشد‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :۳‬دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته حقوق با مدرک کاردانی‬ ‫مرتبط به شرط ان که واحدهای دروس دوره کارشناسی حقوق را گذرانده باشند‬ ‫مجاز به شرکت در ازمون هستند‪.‬‬ ‫‪ -۳-۳‬شرایط سنی‪ :‬پروانه کاراموزی وکالت دادگستری در حوزه قضائی استان‬ ‫تهران فقط به کسانی داده می شود که هنگام ثبت نام سن انها از چهل سال‬ ‫تمام بیشتر نباشد و برای سایر حوزه های قضائی پروانه کاراموزی به کسانی داده‬ ‫می شود که هنگام ثبت نام سن انها از پنجاه سال تمام بیشتر نباشد‪.‬‬ ‫‪ -۳-۴‬برای اشخاصی پروانه کاراموزی صادر می شود که دارای شرایط مندرج‬ ‫در قوانین و مقررات ناظر بر وکالت باشند‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام‪:‬‬ ‫‪-۴-۱‬اسکنتصویرمدرکتحصیلیلیسانس‪،‬منطبقبابند‪ ۳-۲‬و تبصرههایان‪،‬‬ ‫بدون حاشیه های زاید و با فرمت‪ jpg‬و با اندازه حدود ‪ ۵۹۵‬در ‪ pixels ۸۴۲‬و‬ ‫با وضوح تصویری ‪. ۷۲dpi‬‬ ‫تبصره ‪ :۱‬متقاضیان از اسکن گواهی تعداد واحدهای گذرانده شده خودداری‬ ‫نمایند زیرا فقط گواهی فارغ التحصیلی یا دانشنامه مبنای مجوز شرکت در ازمون‬ ‫می باشد‪ ،‬بنابراین دانشجویان ترم اخر و کسانی که در گواهی صادر شده توسط‬ ‫دانشگاه مربوط در مورد انها کلمه”فارغ التحصیل” یا “دانش اموخته” قید نشده‬ ‫باشد حق شرکت در ازمون را نخواهند داشت‪.‬‬ ‫تبصره‪ :۲‬دارندگان مدارک کارشناسی ناپیوسته می بایست عالوه بر مدرک‬ ‫کارشناسی ناپیوسته‪ ،‬اسکن مدرک کاردانی خود را در قسمت مربوطه ارسال‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به حسابدار اقا‪ ،‬کارشناس حسابداری‪ ،‬با حداقل‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبطجهتشرکتپیمانکاریدر اجرایپروژهخط‬ ‫انتقال گازجهت کاردراستانسیستانوبلوچستاننیازمندیم‪.‬‬ ‫‪infosco103@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بهتعدادیتکنسینمهندسبرق‬ ‫جهت کابل کشی و نصب دوربین مداربسته‪ ،‬با حداقل‪ 3‬سال‬ ‫سابقه‪ ،‬اجرا و تجربه کافی در شرکت ویستاپرداز پادرا‬ ‫درتهراننیازمندیم‪.‬‬ ‫‪info@vppalarm.com‬‬ ‫‪ -۵‬نحوه ثبت نام و توزیع کارت شرکت در ازمون و تاریخ ازمون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -۵-۱‬ثبت نام از متقاضیان منحصرا از طریق اینترنت و درگاه اطالع رسانی‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬از روز یکشنبه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/07/06‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪ ۱۳۹۹/07/16‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۵-۲‬متقاضیان باید برای واریز هزینه ثبت نام‪ ،‬از طریق کارت های اعتباری‬ ‫عضو شبکه شتاب‪ ،‬که رمز دوم ان فعال باشد‪ ،‬طبق دستور العمل اعالم شده در‬ ‫درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش اموزش کشور‪ ،‬و در زمان اعالم شده در بند‬ ‫‪ ،۵-۱‬نسبت به پرداخت هزینه ثبت نام اقدام کنند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬در این خصوص متقاضیان می توانند از کارتهای اعتباری دیگران که‬ ‫رمز دوم ان فعال باشد نیز استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ -۵-۳‬توزیع کارت شرکت در ازمون به صورت اینترنتی انجام می شود و‬ ‫متقاضیان باید با مراجعه به درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش اموزش کشور‬ ‫و وارد کردن کد پیگیری و شماره پرونده خود به سیستم‪ ،‬کارت ورود به جلسه‬ ‫را دریافت کنند‪ .‬زمان اغاز توزیع اینترنتی کارت و نحوه ان‪ ،‬زمان و مکان رفع‬ ‫نقص یک هفته قبل از برگزاری ازمون از طریق درگاه اطالع رسانی سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور ‪ ، www.sanjesh.org‬اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری‬ ‫ایران ‪ www.scoda.ir‬به اطالع متقاضیان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -۵-۴‬ب ــا توج ــه ب ــه برگ ــزاری ازم ــون س ــال ج ــاری در هم ــه مرا ک ــز اس ــتانها‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضی ــان ازم ــون می توانن ــد ص ــرف نظ ــر از کان ــون انتخاب ــی‪ ،‬مرک ــز اس ــتان مح ــل‬ ‫س ــکونت خ ــود را ب ــه عن ــوان مح ــل ازم ــون تعیی ــن نماین ــد‪ .‬نش ــانی مح ــل برگ ــزاری‬ ‫ازم ــون ب ــر روی کارت ش ــرکت در ازم ــون درج خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ -۵-۵‬تاریخ برگزاری ازمون روز جمعه مورخ ‪ ۱۳۹۹/09/28‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬تذکرات الزم‪:‬‬ ‫‪ -۶-۱‬متقاضیـــان بایـــد قبـــل از تاریـــخ شـــروع ثبت نـــام از طریـــق اینترن ــت‪،‬‬ ‫نس ــبت ب ــه اس ــکن و ام ــاده ک ــردن م ــدارک در قال ــب و مش ــخصات اع ــام ش ــده در‬ ‫بن ــد ‪ ۴‬ای ــن ا گه ــی اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۲‬مدت ثبت نام اینترنتی از تاریخ شروع‪ ۱۰ ،‬روز خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۶-۳‬متقاضیــان بایــد اصــل مــدارک اســکن شــده را نــزد خــود نگــه داشــته در‬ ‫صــورت پذیرفتــه شــدن بــه همــراه ســایر مدارکــی کــه اعــام خواهــد شــد بــه کانــون‬ ‫مربوطــه ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۴‬متقاضی ــان فق ــط در صورت ــی ک ــه دارای ش ــرایط من ــدرج در ای ــن ا گه ــی‬ ‫باش ــند ح ــق ثب ــت ن ــام و ش ــرکت در ازم ــون را خواهن ــد داش ــت ضم ــن اینک ــه بای ــد‬ ‫ً‬ ‫اطالع ــات وارد ش ــده در تقاضانام ــه ثبت ن ــام را (خصوص ــا از نظ ــر تعیی ــن کان ــون‬ ‫مرب ــوط و ک ــد ان) ب ــه دق ــت کنت ــرل نماین ــد‪ .‬هزین ــه ثبت ن ــام تح ــت هی ــچ ش ــرایطی‬ ‫مس ــترد نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۵‬متقاضیـــان بایـــد در پایـــان ثبت نـــام از اطالعـــات وارد شـــده پرین ــت‬ ‫تهیـــه و درصـــورت قبولـــی ان را بـــه کانـــون مربوطـــه تســـلیم کننـــد‪ .‬چنانچ ــه‬ ‫اطالع ــات اع ــام ش ــده توس ــط متقاض ــی در هن ــگام ثبت ن ــام اینترنت ــی ب ــا ا گه ــی‬ ‫ازمــون منطبــق نبــوده و غیــر واقعــی باشــد حتــی در صــورت قبولــی از ثبت نــام انــان‬ ‫جلوگی ــری و قبول ــی ان ــان کان ل ــم یک ــن تلق ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۶‬صـــدور کارت شـــرکت در ازمـــون دلیـــل تاییـــد هیـــچ یـــک از مـــدارک‬ ‫داوطل ــب از ط ــرف کانونه ــای وکال ی ــا س ــازمان س ــنجش نیس ــت‪ .‬بنابرای ــن ص ــرف‬ ‫قبول ــی در ازم ــون و درج ن ــام متقاض ــی در ردی ــف پذیرفت ــه ش ــدگان‪ ،‬هی ــچ حق ــی‬ ‫ب ــرای کس ــی ایج ــاد نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۷‬صـــدور هرگونـــه اطالعیـــه درخصـــوص ازمـــون فقـــط در درگاه‬ ‫اطالع رس ــانی اتحادی ــه سراس ــری کانون ه ــای وکالی دادگس ــتری ای ــران (اس ــکودا)‬ ‫‪ www.scoda.ir‬معتبـــر خواهـــد بـــود‪.‬‬ ‫‪ -۶-۸‬بــا توجــه بــه زمــان پیــش بینــی شــده بــرای امــاده کــردن مــدارک ثبت نــام‬ ‫تا کی ــد می ش ــود در روزه ــای اغازی ــن پ ــس از انتش ــار ای ــن ا گه ــی نس ــبت ب ــه تهی ــه‬ ‫م ــدارک م ــورد نی ــاز اق ــدام ش ــود ت ــا در هن ــگام ثب ــت ن ــام از طری ــق اینترن ــت ب ــرای‬ ‫متقاضی ــان از نظ ــر زمان ــی مش ــکلی ایج ــاد نگ ــردد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۹‬تغیی ــر مح ــل کارام ــوزی ب ــه هی ــچ عن ــوان میس ــر نخواه ــد ب ــود بنابرای ــن‬ ‫متقاضیـــان محتـــرم بایـــد بـــا در نظـــر گرفتـــن همـــه ویژگی هـــا و امکانـــات و‬ ‫ً‬ ‫محدودیته ــای ف ــردی و خانوادگ ــی خ ــود صرف ــا در ح ــوزه کانون ــی ثب ــت ن ــام کنن ــد‬ ‫کـــه قصـــد کارامـــوزی و وکالـــت در محـــدوده ان را دارنـــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۱۰‬محاس ــبه نم ــرات و ت ــراز ان ب ــر اس ــاس اس ــتانداردهای علم ــی مت ــداول‬ ‫انج ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۱۱‬ثبـــت نـــام و شـــرکت وکالی دادگســـتری و کارامـــوزان وکالـــت عض ــو‬ ‫کانونه ــای وکال در ازم ــون ممن ــوع اســـت و ب ــر ف ــرض ش ــرکت و قبول ــی در ازم ــون‪،‬‬ ‫قبولـــی انـــان کان لـــم یکـــن تلقـــی می شـــود ‪.‬‬ ‫تبصـــره‪ :۱‬طبـــق تصمیـــم هیات هـــای مدیـــره محتـــرم کانونهـــای وکالی‬ ‫دادگســـتری اذربایجـــان شـــرقی‪ ،‬فـــارس و کهگیلویـــه و بویراحمـــد‪ ،‬قزو ی ــن‪،‬‬ ‫کردســـتان‪ ،‬کرمـــان‪ ،‬گیـــان و مرکـــز کاراموزانـــی کـــه در حـــوزه ایـــن کانونه ــا ب ــه‬ ‫ً‬ ‫کارام ــوزی اش ــتغال دارن ــد می توانن ــد در ازم ــون امس ــال منحص ــرا در ح ــوزه کان ــون‬ ‫متبـــوع خـــود شـــرکت کننـــد‪.‬‬ ‫‪ -۶-۱۲‬متقاضیـــان محتـــرم پیـــش از انتخـــاب کانـــون محـــل کارامـــوزی و‬ ‫اش ــتغال خ ــود حتم ــا ب ــه ا گه ــی اختصاص ــی کانونه ــا در س ــایت اختصاص ــی انه ــا‬ ‫مراجع ــه کنن ــد و از ش ــرایط احتمال ــی پی ــش بین ــی ش ــده در ه ــر کان ــون ا گاه ش ــوند‪.‬‬ ‫زی ــرا ب ــا توج ــه ب ــه مس ــتقل ب ــودن کانونه ــا و ویژگ ــی ه ــای اقلیم ــی و اجتماع ــی انه ــا‬ ‫ش ــرایط اختصاص ــی اعالم ــی ه ــر کان ــون ب ــرای متقاضی ــان ورود ب ــه ان الزم االتب ــاع‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫‪ -۷‬جدول پیوست‪:‬‬ ‫تذکر‪ :‬ذکر هر عنوان زیر یک درس به منزله عدم استفاده از ان در دروس دیگر‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫اتحادیه سراسری کانونهای وکالی دادگستری ایران (اسکودا)‬ صفحه 7 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در زمینه تولید تجهیزات اتش نشانی در منطقه جاجرود (تهران)‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی از افراد فعال و عالقه مند با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬محدوده سنی ‪25‬تا‪ 30‬سال‪ ،‬حداقل مدرک کاردانی فنی‬ ‫تسلط کامل به نرم افزارهای سالید ورک و شیت متال‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬محدوده سنی زیر ‪ 40‬سال‪ ،‬کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫اشنا به نرم افزارهای مربوطه‪ BOM ،‬محصول‪ ،‬برنامه ریزی نیازمندی مواد‪ ،‬کنترل موجودی‪ ،‬ارزیابی کار و‬ ‫زمان‪ ،‬کنترل پروژه‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در صنایع تولیدی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس تحقیقات و توسعه بازار‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا ‪35‬سال‪ ،‬مدرک کارشناسی بازاریابی‪/‬مدیریت‪/‬کسب و کار‬ ‫مسلط به ‪ ،Office‬توانایی کارتیمی‪ ،‬تسلط به فرایند های مارکتینگ و تحقیقات بازار‬ ‫فن بیان و روابط عمومی قوی‪ ،‬داشتن تفکر سیستمی‬ ‫مسلط به تحقیق و تحلیل روند بازار ‪ ،‬جمعیتی ‪ ،‬برنامه زمانبندی قیمت ‪ ،‬محصوالت رقیب و سایر اطالعات‬ ‫مرتبط برای شکل دادن استراتژی های بازاریابی‪.‬‬ ‫توانایی تحقیق و توسعه (بازار ‪ ،‬محصول ‪ ،‬مشتریان ‪ ،‬رقبا)‬ ‫مسلط به تعیین استراتژی های فروش براساس نقاط قوت ‪ ،‬ضعف ‪ ،‬تهدید ‪ ،‬فرصت‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫اقا‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا‪ 35‬سال‪ ،‬ترجیحا مدرک کارشناسی صنایع‬ ‫تسلط به نرم افزارهای انبارداری‪،‬کدینگ و سیستم های ردیابی محصول‬ ‫‪5‬‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا‪ 30‬سال‪ ،‬حداقل مدرک کاردانی فنی‬ ‫اشنا به نمونه گیری و کنترل کیفیت حین فرایند و محصول نهایی‬ ‫‪6‬‬ ‫ادمین نرم افزار ‪CRM‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا‪ 35‬سال‪ ،‬کارشناسی کامپیوتر‪/‬صنایع و رشته های مرتبط‬ ‫باهوش وعالقه مند به یادگیری‪ ،‬دارای توانایی مدل سازی و درک منطق فرایند ها (نگاه سیستمی)‬ ‫دارای اشنایی و توانایی کد نویسی به زبان ‪ ،JavaScript‬دارای اشنایی با کدنویسی ‪ HTML‬و ‪CSS‬‬ ‫دارای اشنایی به پایگاه داده ‪ SQL‬سرور و‪ Query‬گرفتن‬ ‫قادر به درک دیتابیس های رابطه ای و پی بردن به منطق یک نرم افزار از طریق مشاهده ی جداول‬ ‫توانایی کدنویسی به زبان برنامه نویسی ‪ C#‬به عنوان یک امتیاز محسوب می شود‬ ‫تسلط به)‪ Microsoft Excel‬فرمول نویسی‪ Pivot Table ،‬و … )‬ ‫اشنایی و سابقه ی فعالیت و کار‪ Dynamics CRM‬به عنوان یک امتیاز محسوب می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬دارای حداقل لیسانس حسابداری از دانشگاه های معتبر‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا‪ 35‬سال‬ ‫مسلط به مجموعه‪ ،office  ‬حداقل ‪  2‬سال سابقه کاری در شرکتهای تولیدی‬ ‫اشنا به نرم افزارهای مالی مرتبط‪ ،‬اشنا به قوانین بیمه و مالیات – معامالت فصلی‪ -‬ارزش افزوده و عملکرد‬ ‫اشنا به مبحث حقوق و دستمزد و حسابداری فروش‬ ‫اشنا به بهای تمام شده کاال و خدمات‪ ،‬اشنا به حسابداری صنعتی و حسابداری انبار‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬محدوده سنی ‪ 25‬تا‪ 35‬سال‪ ،‬مدرک حداقل کارشناسی فنی و مهندسی‬ ‫تمام وقت‪ ،‬اشنا با مفاهیم و روش های بازاریابی محتوا‪ ،‬مسلط به نگارش محتوای متنی‬ ‫داری سابقه کار تولید محتوی و برنامه ریزی شبکه های اجتماعی‬ ‫اشنا به دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬اشنا به متون تبلیغاتی و کپی رایتینگ‪ ،‬مسلط به مفاهیم سئو‬ ‫اشنا با ابزارهای ‪ Google Adwords، Google analytics، Google Webmaster، Alexa‬و …‬ ‫تسلط بر مدیریت شبکه های اجتماعی به ویژه تلگرام‪ ،‬اینستاگرام‬ ‫اشنایی‪  ‬به طراحی و کار با نرم افزارهای گرافیکی نظیر ‪ Adobe Photoshop, Corel Draw‬و‪ ..‬مزیت حساب می شود‬ ‫شهرهای مورد نیاز‪ :‬سا کن پردیس‪-‬بومهن‪-‬رودهن‪-‬شرق تهران‬ ‫مزایا‪ :‬مجموعه دارای سرویس ایاب و ذهاب از تهران و رودهن و پردیس‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪humanresource.arya@gmail.com‬‬ ‫شرکت پیشگامان معماری اریا‬ ‫جهت توسعه کادر تخصصی خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر بصورت تمام وقت با مزایا و بیمه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس مهندسی فروش ‪ -‬تهران‬ ‫اقا‪ 2 ،‬نفر‬ ‫لیسانس و فوق لیسانس عمران‬ ‫محل خدمت‪ :‬دفتر فروش مرکزی تهران‬ ‫سابقه کار‪ 3 :‬سال سابقه کار کارگاهی‬ ‫دارای کارت پایان خدمت‬ ‫اشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫دارای روحیه کار گروهی‬ ‫فعال و عالقمند به ارتقاء و پیشرفت در محیطی‬ ‫پویا و با ثبات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@pma.co.ir‬‬ ‫شرکت تجهیزات مدارس ایران در‪ ‬تهران‬ ‫‪ ‬جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خانم ‪ /‬اقا‬ ‫مسلط به ‪Word , EXcell‬‬ ‫سابقه مفید ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال در زمینه خرید و بازرگانی‬ ‫مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫مسلط به ارزیابی و گریدبندی تامین کنندگان و‬ ‫پیمانکاران‬ ‫روابط عمومی باال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل‬ ‫اعالم شده در ا گهی درخواست خود را جهت استخدام‬ ‫ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪Tmi.tajhizat@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پخش سراسری دارو جهت تکمیل کادرمالی خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫حسابدار و خزانه دار ‪ :‬اشنا به صنعت پخش‪ ،‬اشنایی به اصول حسابداری ‪،‬اشنایی با اتوماسیون اداری‬ ‫اشنایی کامل با اکسل‪ ((،‬دارای‪ 3‬تا‪ 7‬سال سابقه مرتبط )) با حقوق و مزایای مکفی‬ ‫متقاضیان رزومه خود را با ذکرعنوان شغلی حداکثرتا‪ 3‬روز ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@nokhbegandc.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر خود در شهرستان‬ ‫شیراز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار‪ :‬اقا‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری‬ ‫اشنایی با ا کسل و برنامه انبارداری‬ ‫اشنایی با نرم افزار حسابداری انبار‬ ‫اشنا به انبار گردانی‪ ،‬توانایی کار در انبار‬ ‫داشتن برخورد مسئوالنه و پیگیر‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل‬ ‫اعالم شده در ا گهی درخواست خود را جهت استخدام‬ ‫ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪Nanoseez@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واحد بازرگانی در تهران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫فار غ التحصیالن رشته مهندسی شیمی و نفت‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق ایمیل‬ ‫اعالم شده در ا گهی درخواست خود را جهت استخدام‬ ‫ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪ns.rad94@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت شمیم بهداشت جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫سمنان‪ ،‬شهرک صنعتی سمنان از افراد ماهر فنی و واجد شرایط‬ ‫زیر به صورت تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت دامداران در البرز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس شبکه و‬ ‫امنیت‬ ‫اقا‪،‬حدا کثر سن ‪،32‬مسلط بر‪:‬خدمات ا کتیو شبکه شامل ‪:‬‬ ‫راه اندازی انواع سرویس های سرور (‪)…,ActiveDirectory,DNS,DHCP,IIS‬‬ ‫راه اندازی و پشتیبانی انواع تجهیزات میکروتیک و سیسکو‪Troubleshooting،‬‬ ‫خدمات ‪ Passive‬شبکه‪،‬اشنایی با‪:‬سیستم های ‪Voip،Virtualization‬‬ ‫دارای مدرک تحصیلی و یا دوره اموزشی مرتبط‪،‬توانایی مستند سازی‬ ‫توانایی فعالیت تیمی‪،‬تمام وقت‪ :‬شنبه تا چهارشنبه (‪ 8.30‬الی ‪)16:30‬‬ ‫و پنجشنبه ها نیمه وقت‬ ‫حقوق بر اساس میزان مهارت و شایستگی‬ ‫تعیین می گردد‪.‬‬ ‫پرداخت حقوق و مزایای عالی‪ ،‬منظم و به‬ ‫موقع‪،‬دارای بیمه تامین اجتماعی‬ ‫محاسبه اضافه کاری‬ ‫کار در محیط حرفه ای‪،‬ناهار‬ ‫فضای کاری دوستانه‬ ‫برنامه نویس ‪Asp.‬‬ ‫‪net Core‬‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪،‬اشنایی کامل به زبان برنامه نویسی ‪،C#‬تسلط به ‪ASP.NET Core‬‬ ‫تسلط کامل به ‪ Entity Framework Core‬و ‪،Linq‬اشنایی با ‪ Identity‬و ‪JWT‬‬ ‫اشنایی با مفاهیم شی گرایی و اصول ‪،SOLID‬اشنایی کافی با ‪SQL Server‬‬ ‫اشنایی کافی با ‪ JavaScript‬و ‪ JQuery‬و ‪ HTML‬و ‪ CSS‬و ‪Bootstrap‬‬ ‫اشنایی کافی با ‪،Git‬توانایی مستند سازی‪،‬توانایی فعالیت تیمی‬ ‫تمام وقت‪ :‬شنبه تا چهارشنبه (‪ 8.30‬الی ‪ )16:30‬و پنجشنبه ها نیمه وقت‬ ‫حقوق از‪ 5.000.000‬تا‪ 8.000.000‬تومان بر اساس‬ ‫میزانمهارتوشایستگیتعیینمی گرد‬ ‫پرداخت حقوق و مزایای عالی‪ ،‬منظم و به‬ ‫موقع‪،‬دارای بیمه تامین اجتماعی‬ ‫محاسبه اضافه کاری‬ ‫کار در محیط حرفه ای‪،‬ناهار‬ ‫فضای کاری دوستانه‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫خانم‪،‬مسلط به ‪ CMS‬ها از جمله ‪ Wordpress‬و جومال‬ ‫اشنا به سیستم های فروش انالین‪،‬اشنا به نرم افزار فتوشاپ‬ ‫اشنا به نرم افزارهای مایکروسافت افیس‪،‬اشنا به ‪،html,css‬اشنا با سئو‬ ‫اشنا به امور قراردادها‪،‬تمام وقت‪ :‬شنبه تا چهارشنبه (‪ 8.30‬الی ‪)16:30‬‬ ‫و پنجشنبه ها نیمه وقت‬ ‫پرداخت حقوق و مزایای عالی‪ ،‬منظم و به‬ ‫موقع‪،‬دارای بیمه تامین اجتماعی‬ ‫محاسبه اضافه کاری‬ ‫کار در محیط حرفه ای‪،‬ناهار‬ ‫فضای کاری دوستانه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪employment@nitaco.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تدبیر اندیشان داروسازان تامین کننده نیروی انسانی داروخانه ها و مرا کز درمانی تراز اول در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست شیفت‬ ‫اقا‪،‬حداقل مدرک کاردانی یا فنی و حرفه ای‬ ‫داشتن مهارت های مرتبط با تولید (مهارت های عمومی‬ ‫کارگاهی‪،‬دانشعمومیدر برقصنعتی‪،‬مهارتمرتبطباتراشکاری‬ ‫وتعمیراتدستگاه)‪،‬داشتن کارتمعافیتیاپایانخدمت‬ ‫حقوق توافقی‪،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪naznika.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ماشین های اداری ابزار الکترونیک ابنوس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان مرکزی شهر اراک از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪help desk‬‬ ‫اقا‪/‬خانم‪،‬مهندسی کامپیوتر رشته‬ ‫جهت همکاری در پروژه پاالیشگاه نفت امام خمینی شازند‬ ‫حقوق ثابت‪،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس فروش دارویی‬ ‫خانم‪،‬اشنا به نسخه پیچی‬ ‫ساعت کاری شیفت عصر ‪ 16‬الی ‪،23‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫حقوق بین ‪ 3،000،000‬الی ‪ 4،000،000‬تومان‬ ‫کارشناس فروش ارایشی‬ ‫و بهداشتی‬ ‫خانم ‪،‬ساعت کاری شیفت عصر ‪ 17‬الی ‪ 2‬شب‬ ‫سن حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫حقوق بین ‪ 3،000،000‬الی ‪ 4،000،000‬تومان‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای هایپراستار جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫خدمات‬ ‫(ابدارچی‪ ،‬نظافتچی‪،‬‬ ‫پیشخدمت)‬ ‫خانم‪،‬سن بین ‪ 23‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫ساعت کاری شیفت ‪ 7‬الی ‪ 16‬و ‪ 16‬الی ‪ 7 – 12‬الی ‪18‬‬ ‫و ‪ 15‬الی ‪ 2‬شب‬ ‫حقوق بین ‪ 3،000،000‬الی ‪ 4،000،000‬تومان‬ ‫پارکبان‬ ‫اقا‪،‬سن بین ‪ 23‬تا ‪ 40‬سال‬ ‫ساعت کاری شیفت ‪ 15‬الی ‪ 8 - 12‬الی ‪ 18‬و ‪ 15‬الی ‪ 2‬شب‬ ‫حقوق بین ‪ 3،000،000‬الی ‪ 4،000،000‬تومان‬ ‫پیک موتوری‬ ‫اقا‪،‬سن حدا کثر تا ‪ 35‬سال‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪ 21‬و ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫حقوق بین ‪ 3،000،000‬الی ‪ 4،000،000‬تومان‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬دارای حداقل مدرک کارشناسی مهندسی کشاورزی‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪،‬توانایی کار در شیفت های مختلف‬ ‫اشنا به ا کسل و سایر نرم افزارهای افیس‬ ‫بیمه تکمیلی‪،‬امکان خرید اقساطی برای همکاران‬ ‫امکان خرید با تخفیف برای همکاران‬ ‫امکان رشد و ارتقاء شغلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mobotix.mn@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس کشاورزی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم درخواست همکاری خود را به همراه ادرس ایمیل به ایمیل شرکت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪cv@irantad.com‬‬ ‫‪recruitment-irn@mafpars.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به رده شغلی زیر جهت‬ ‫همکاری نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس‬ ‫اقا‪ ،‬رشته صنایع‪ -‬مهندس مکانیک‪ ،‬یک سال سابقه‪،‬‬ ‫سن زیر ‪ 30‬سال‪ ،‬ترجیحا ساکن کرج و حومه‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال فرمایند‪:‬‬ ‫‪hrm_jobs@damdaran.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به مهندسی متالوژی با حداقل ‪ 2‬سال سابقه بازرسی‬ ‫قطعات خودرو اشنا به کنترل کیفیت در شرکت بازرسی‬ ‫قطعات خودرو در محدوده شهریار نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪cv_bkn98@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ایسان تکنام پویا جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش صنعتی(‪)B2B‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‬ ‫حداقل کارشناسی مهندسی صنایع یا مدیریت‬ ‫اشنا به زنجیره تامین‪،‬مذاکره گر و توانمند در برقراری ارتباط‬ ‫تجربه فروش ‪ B2B‬حداقل ‪ 1‬سال‬ ‫داشتن تجربه فروش حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫اشنا به بازاریابی و روش ها و سیستم های فروش‬ ‫شناخت قوانین و مقررات مربوط به حوزه فروش ‪B2B‬‬ ‫شناخت انواع قراردادها و مبانی حقوقی عقد قراردادها‬ ‫حقوق و مزایا‪،‬ارزیابی عملکرد‪،‬پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‪،‬بیمه تکمیلی‪،‬وام‬ ‫پاداش کاری‪،‬جوایز فروش و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRM@isunco.com‬‬ صفحه 8 ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄ خودتان را کمی بیشتر برای مخاطبان معرفی کنید‪:‬‬ ‫■ من متولد سال ‪ ۱۳۶۰‬در محله «میرزاکوچک خان» شهر میاندواب هستم‪،‬‬ ‫از دوران کودکی با توجه به اینکه مادرم خیاط بود از نزدیک با این حرفه اشنا شدم‬ ‫و در اوقات فراغتم با ضایعات پارچه برای خودم عروسک درست و برای لباس‬ ‫عروسک هایم از مادرم راهنمایی می گرفتم‪.‬‬ ‫با توجه به شرایط زندگی خانواده ام در ان دوران تنها توانستم تا مقطع‬ ‫دیپلم ادامه تحصیل دهم و در سال ‪ ۱۳۸۴‬با اقای «محمدتقی‬ ‫قراجه داغی» در روستای»گل سلیمان اباد» ازدواج کردم و پس از‬ ‫سکونت در روستا و تعامل با زنان روستایی یک کارگاه کوچک‬ ‫خیاطی راه اندازی کردم‪.‬‬ ‫اکنون هم دارای ‪ ۲‬پسر هفت و ‪ ۱۳‬ساله هستم و به عنوان‬ ‫مدیرعامل صندوق خرد زنان روستای «گل سلیمان اباد» میاندواب‬ ‫عالوه بر خانه داری کار اموزش زنان در رشته های مختلف خیاطی‪،‬‬ ‫بافندگی گلیم و عروسک سازی را بر عهده دارم‪.‬‬ ‫برای اشنایی با بیشتر با حسابداری و مدیریت صندوق خرد زنان‬ ‫روستایی ‪ ۱۸‬سال پس از دیپلم در دانشگاه و در رشته حسابداری‬ ‫صنعتی تحصیل کردم و هم اکنون نیز در دانشگاه علم و کاربردی‬ ‫دانشجوی مقطع کارشناسی رشته «مدیریت کسب و کار» هستم‪.‬‬ ‫◄ چگونه از یک کارگاه کوچک به یک کارافرین تبدیل شدید؟‬ ‫■ ب ــا توج ــه ب ــه عالق ــه ز ی ــادی ک ــه ب ــه خیاط ــی داش ــتم در ابت ــدا کار خیاط ــی‬ ‫را در روس ــتا ش ــروع ک ــردم و ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه از کودک ــی ب ــا ای ــن حرف ــه اش ــنا ب ــودم‬ ‫له ــا متنوع ــی را زن ــان و دخت ــران روس ــتا می دوخت ــم توانس ــتم در روس ــتا ب ــازار‬ ‫و مد ‬ ‫خوب ــی ب ــرای خ ــودم پی ــدا کن ــم و حت ــی برخ ــی از فامیل ــم از ش ــهر کاره ــای خیاط ــی‬ ‫خ ــود را ن ــزد م ــن می اوردن ــد‪.‬‬ ‫در ابت ــدا ب ــا توج ــه ب ــه س ــفارش های ز ی ــادی ک ــه داش ــتم احس ــاس می ک ــردم ب ــه‬ ‫موفقی ــت خوب ــی دس ــت پی ــدا ک ــردم ام ــا کم ک ــم ب ــه ای ــن فک ــر رس ــیدم ک ــه کارم را‬ ‫توس ــعه ده ــم و ع ــاوه ب ــر دوخ ــت لب ــاس‪ ،‬ب ــا اولی ــن یاران ــه در س ــال ‪ ۱۳۸۹‬ی ــک‬ ‫چ ــرخ خیاط ــی دیگ ــر خر ی ــداری ک ــردم و کار دوخ ــت پ ــرده را نی ــز اغ ــاز ک ــردم‪.‬‬ ‫لســلیمان اباد» میانــدواب اجــرا م ‬ ‫در ان ســال طــرح هــادی در روســتای «گ ‬ ‫یشــد‬ ‫و ایــن روســتای یــک هــزار خانــواری رتبــه نخســت شهرســتان را در زمینــه نوســازی‬ ‫مســکن داشــت کــه ایــن امــر بهانــه خوبــی بــود تــا ســفارش های ز یــادی را در زمینــه‬ ‫دوخــت پــرده در داخــل روســتا دریافــت کنــم کــه بــه تنهایــی نتوانســتم ســفارش ها‬ ‫را انجــام دهــم بــه همیــن خاطــر از زنــان روســتایی کمــک گرفتــم‪.‬‬ ‫ب ــرای نخس ــتین ب ــار ای ــده «خر ی ــد پ ــرده ب ــا دوخ ــت و نص ــب رای ــگان» ب ــه ذهن ــم‬ ‫رس ــید ک ــه ب ــا اس ــتقبال خ ــوب اهال ــی روس ــتا هم ــراه بودتع ــدادی ش ــاگرد خی ــاط‬ ‫داوطل ــب از بی ــن زن ــان و دخت ــران روس ــتا پی ــدا ک ــردم ک ــه ب ــه انه ــا خیاط ــی‬ ‫ی ــاد م ـی دادم ت ــا اینک ــه ب ــرای نخس ــتین ب ــار ای ــده «خر ی ــد پ ــرده ب ــا دوخ ــت و نص ــب‬ ‫رای ــگان» ب ــه مغ ــزم خط ــور ک ــرد ک ــه ب ــا اس ــتقبال خ ــوب اهال ــی روس ــتا هم ــراه ب ــود‪.‬‬ ‫ت ــاش ک ــردم چندی ــن م ــدل پ ــرده جدی ــد را نی ــز طراح ــی کن ــم و در ه ــر مرحل ــه‬ ‫از طراح ــی از زن ــان و دخت ــران روس ــتا و س ــلیقه های خ ــوب ان ــان نی ــز اس ــتفاده‬ ‫می ک ــردم و حت ــی س ــاکنان روس ــتاهای همج ــوار و حت ــی ش ــهر نی ــز ب ــرای من ــازل‬ ‫خ ــود س ــفارش می دادن ــد‪.‬‬ ‫تع ــداد دیگ ــری زن ــان روس ــتا ه ــم تمای ــل داش ــتند در کارگاه کار کنن ــد ام ــا ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه ش ــرایط ام ــکان ام ــوزش خیاط ــی ب ــه ان ــان وج ــود نداش ــت و ب ــه همی ــن‬ ‫خاطــر ایــده دیگــری بــه ذهنــم رســید و از ضایعــات و دور ریختن ‬ ‫یهــای پارچــه پــرده‪،‬‬ ‫درس ــت ک ــردن «پ ــادری» را ب ــا کم ــک انه ــا اغ ــاز ک ــردم‪.‬‬ ‫چن ــد نف ــر ه ــم در کارگاه مش ــغول س ــاخت «پ ــادری» (رطوبت گی ــر) بودن ــد و‬ ‫حت ــی برخ ــی مش ــتریان ک ــه ب ــرای س ــفارش پ ــرده می امدن ــد از پادر ی های ــی ک ــه ه ــم‬ ‫رن ــگ پرده هایش ــان ب ــود نی ــز خر ی ــداری می کردن ــد و ب ــا ای ــن ای ــده مش ــکل پس ــماند و‬ ‫ضایع ــات پارچ ــه ک ــه ت ــا ان وق ــت برای ــم ب ــه مغضل ــی تبدی ــل ش ــده ب ــود نی ــز ح ــل ش ــد‪.‬‬ ‫کارم را ب ــا ای ــن روش ت ــا چن ــد س ــال ادام ــه دادم و تع ــدادی از زن ــان روس ــتایی را‬ ‫ج ــذب کارگاه خ ــود ک ــردم و تع ــدادی از ان ــان ک ــه ب ــه ی ــک اس ــتادکار تبدی ــل ش ــده‬ ‫بودن ــد ب ــرای خودش ــان س ــفارش می گرفتن ــد و برخ ــی نی ــز ب ــه ص ــورت مس ــتقل در‬ ‫روس ــتا کار خیاط ــی انج ــام می دادن ــد‪.‬‬ ‫گلیم بافی رشته جدیدی در روستا بود و حتی برخی از خانواده ها خودشان که‬ ‫گلیم داشتند ان را در انبار ی ها و جاهایی که در دید نباشد قرار می دادند و این‬ ‫صنعت زیبا به کلی از بین رفته و دختران روستا نیز عالقه ای به ان نداشتند‪.‬‬ ‫تصمی ــم گرفت ــم ب ــرای ترغی ــب بیش ــتر دخت ــران روس ــتا‪ ،‬ام ــوزش گلی ــم را رای ــگان‬ ‫ارائ ــه کن ــم و گلیم ه ــای کوچ ــک بافت ــه ش ــده هنرام ــوزان را نی ــز از انه ــا خر ی ــداری‬ ‫کشور پیدا کنیم و سفارش گلیم را در اندازه و طرح های مختلف دریافت و‬ ‫سپس از طریق پست برای انها ارسال کنیم‪.‬‬ ‫عــاوه بــر ان یــک مرکــز بوم گــردی در روســتا راه انــدازی کرده ایــم تــا گردشــگرانی‬ ‫کـــه بـــه روســـتا می اینـــد بتواننـــد مبلغـــان خوبـــی بـــرای گلیم هـــای روس ــتای‬ ‫«گل ســـلیمان اباد» میانـــدواب باشـــند‪.‬‬ ‫◄ در زمینه گلیم چه نواوری هایی داشتید؟‬ ‫■ بــر عکــس فــرش و قالــی کــه دارای نقشــه اســت‪ ،‬نقشــه و طــرح گلیــم ذهنــی‬ ‫اســـت و بافنـــده در ذهـــن خـــود نقشـــه را کـــه بیشـــتر اشـــکال هندســـی (مرب ــع‪،‬‬ ‫مثل ــت و ل ــوزی) اس ــت ب ــا رنگ ه ــای متن ــوع خل ــق می کن ــد و ای ــن ام ــر در صورت ــی‬ ‫ک ــه س ــفارش ی ــک نق ــش خ ــاص داش ــته باش ــد مش ــکالتی را ب ــرای بافن ــده ایج ــاد‬ ‫می کنـــد‪.‬‬ ‫بــه فکــرم رســید کــه بــرای گلیــم هــم نقشــه طراحــی کنیــم و از روی چنــد گلیــم‬ ‫قدیم ــی و اصی ــل نخس ــتین نقش ــه گلی ــم را طراح ــی ک ــردم و ب ــه بافن ــدگان دادم ک ــه‬ ‫از روی نقشــه کار بافــت را ادامــه دهنــد و در پایــان کار نتیجــه خوبــی بدســت امــد‬ ‫و نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬تختــه گلیــم یــک شــکل و یــک انــدازه تولیــد کردیــم‪.‬‬ ‫حــاال بــا در دســت داشــتن نقشــه گلیــم اگــر ســفارش ‪ ۱۰۰‬تختــه گلیــم در ابعــاد‬ ‫و اندازه ه ــای مختلف ــی ه ــم داش ــته باش ــیم می توانی ــم ب ــدون هی ــچ مش ــکلی ب ــه‬ ‫ص ــورت همزم ــان باف ــت گلیم ه ــای هم ش ــکل را انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫از طـــرف دیگـــر بحـــث تولیـــد و طراحـــی نقشـــه گلیـــم کـــه وجـــود نداش ــت را‬ ‫راه ان ــدازی ک ــردم و چن ــد بافن ــده خ ــاق را نی ــز وارد ای ــن کار ک ــردم ک ــه ه ــم ش ــغل‬ ‫جدی ــدی محس ــوب می ش ــود و ه ــم طراح ــی گلی ــم را ب ــا س ــلیقه مش ــتریان انج ــام‬ ‫می دهیـــم‪.‬‬ ‫از کارافرینان بیاموزیم؛‬ ‫راز موفقیت بانوی کارافرین صنایع دستی‬ ‫◄ «خدیجه سعیدپور» از جمله بانوان کارافرینی است که با سرمایه‬ ‫ُ‬ ‫اندک اما با همت باال‪ ،‬با تشکیل صندوق خرد زنان‪ ،‬تا کنون زمینه را برای‬ ‫اشتغال ‪ ۶۵‬خانم روستای «گل سلیمان اباد» میاندواب فراهم کرده است‪.‬‬ ‫در گوش ــه و کن ــار ای ــران زن ــان کارافری ــن زی ــادی وج ــود دارن ــد ک ــه‬ ‫توانس ــته اند ب ــا هم ــت و پش ــتکار خ ــود کاره ــای بزرگ ــی را ب ــه س ــرانجام‬ ‫برس ــانند؛ ی ــک بان ــوی روس ــتایی از میان ــدواب از جمل ــه ای ــن زنان ــی اس ــت‬ ‫ک ــه ب ــا تحم ــل س ــختی و مش ــقت های ف ــراوان و تنه ــا ب ــا ‪ ۲۰۰‬ه ــزار توم ــان‬ ‫س ــرمایه ه ــم ا کن ــون تولی ــدات خ ــود را ب ــه کش ــورهای اروپای ــی ص ــادر کن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن بان ــوی کارافری ــن کار خ ــود را در روس ــتای «گل س ــلیمان اباد»‬ ‫میان ــدواب ب ــا خیاط ــی ش ــروع ک ــرده و س ــپس در س ــایر رش ــته های صنای ــع‬ ‫دس ــتی فعالی ــت خ ــود را گس ــترش داده و ا کن ــون ب ــه عن ــوان یک ــی از‬ ‫کن ــم ک ــه ای ــن ام ــر باع ــث ش ــد ک ــه عالق ــه‬ ‫دخت ــران بیش ــتر ش ــود و کار گلی ــم را ب ــا‬ ‫جدی ــت بیش ــتری ادام ــه ده ــم‪.‬‬ ‫در همی ــن راس ــتا ح ــدود ‪ ۴۰۰‬م ــورد‬ ‫گلی مه ــای کوچ ــک بافت ــه ش ــده در ابع ــاد‬ ‫‪ ۱۵‬در ‪ ۱۵‬س ــانتی متر ک ــه کار ب ــرد زیرلیوان ــی‬ ‫داش ــت را ب ــا هم ــکاری می ــراث فرهنگ ــی‬ ‫ب ــه یک ــی از تج ــار ب ــرای ص ــادرات ب ــه ع ــراق‬ ‫فروخت ــم ک ــه ب ــا س ــود حاص ــل از ان کار‬ ‫گلیم باف ــی را توس ــعه دادم‪ .‬و ه ــم اکن ــون‬ ‫‪ ۶۵‬نف ــر از زن ــان روس ــتای «گل س ــلیمان اباد»‬ ‫اس ــتادکار گلیم باف ــی ش ــدند و ه ــر روز ب ــر‬ ‫تع ــداد اس ــتادکاران ای ــن رش ــته در روس ــتا و‬ ‫روس ــتاهای همج ــوار اف ــزوده می ش ــود‪.‬‬ ‫◄ برای بازار فروش محصوالت تولیدی‬ ‫زنان روستا چه برنامه هایی دارید؟‬ ‫■ گام نخس ــت م ــا ام ــوزش و ترو ی ــج‬ ‫کارافرین ــان برت ــر و ب ــه عن ــوان الگوی ــی ب ــرای زن ــان روس ــتایی ای ــن شهرس ــتان‬ ‫تبدی ــل ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫او در جش ــنواره های متع ــدد مل ــی و بین الملل ــی زن ــان‪ ،‬موف ــق ب ــه‬ ‫کس ــب رتب ــه برت ــر ش ــده و ا کن ــون ع ــالوه ب ــر خیاط ــی در زمین ــه باف ــت «گلی ــم»‪،‬‬ ‫«عروس ــک س ــازی» و «گیاه ــان داروی ــی» نی ــز فعالی ــت ک ــرده و ب ــه زن ــان‬ ‫روس ــتا کارافرین ــی و راه ه ــای کس ــب درام ــد را ام ــوزش می ده ــد‪.‬‬ ‫خدیج ــه ا کن ــون ب ــه یک ــی از مربی ــان موف ــق در روس ــتا و مروج ــان ط ــر ح‬ ‫«ی ــک روس ــتا ی ــک محص ــول» نی ــز تبدی ــل ش ــده و باف ــت گلی ــم س ــنتی را در‬ ‫ای ــن روس ــتا تروی ــج می ده ــد ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایرن ــا ای ــن بان ــوی کارافری ــن‪ ،‬رازه ــای موفقی ــت و برنامه ه ــای‬ ‫کاری را بــرای مخاطبــان بیشــتر تشــریح کــرده اســت‪.‬‬ ‫اموزش های کاربردی‬ ‫بانوی کارافرین‬ ‫‪ ۶۵‬نفر از زنان‬ ‫روستای «گل سلیمان اباد»‬ ‫را استادکار گلیم بافی‬ ‫کرده است‬ ‫گلی ــم در روس ــتا ب ــود و در گام دوم ب ــازار‬ ‫ف ــروش محص ــول اس ــت ک ــه در ای ــن زمین ــه‬ ‫نی ــز تعامل ه ــای ب ــا مس ــووالن شهرس ــتان و‬ ‫اس ــتان انج ــام دادم و چن ــد س ــفارش خ ــوب‬ ‫گرفت ــم و ب ــا طراح ــی گلی ــم عرق گیرصندل ــی‬ ‫ماش ــین ک ــه اب ــداع خ ــودم ب ــود‪ ،‬ب ــازار ف ــروش‬ ‫خوب ــی بدس ــت اوردم‪.‬‬ ‫در زمین ــه ص ــادرات گلی ــم نی ــز ب ــا چن ــد‬ ‫ب ــازرگان ک ــه در زمین ــه ص ــادرات گلی ــم ب ــه‬ ‫امر ی ــکا‪ ،‬انگلس ــتان‪ ،‬الم ــان و چن ــد کش ــور‬ ‫اروپای ــی دیگ ــر فع ــال هس ــتند‪ ،‬تعام ــل ک ــردم‬ ‫ک ــه هم اکن ــون در مرحل ــه عق ــد ق ــرارداد ب ــرای‬ ‫تولی ــد ‪ ۱۰۰‬مت ــر مرب ــع گلی ــم در م ــاه ب ــرای‬ ‫ص ــادرات هس ــتیم‪.‬‬ ‫شیوع بیماری کرونا از طرفی با توجه به‬ ‫کاهش گردشگر‪ ،‬ما را به مشکالتی مواجه‬ ‫کرده است اما با فعالیت در فضای مجازی‪،‬‬ ‫توانستیم مشتریان خوبی در داخل و خارج‬ ‫◄ تاکنون در چه جشنواره های مشارکت داشتید؟‬ ‫■ در س ــال ‪ ۱۳۹۶‬در جش ــنواره کارافری ــن ک ــه توس ــط جه ــاد کش ــاورزی برگ ــزار‬ ‫شــد بــه عنــوان نفــر نخســت اســتان انتخــاب شــدم و در ســال ‪ ۱۳۹۷‬در جشــنواره‬ ‫«زنــان و دختــران صاحــب کســب و کار» کــه توســط انجمــن ملــی زنــان برگــزار شــد‬ ‫ب ــه عن ــوان زن کارافری ــن انتخ ــاب ش ــدم‪.‬‬ ‫همچنیــن در ســال ‪ ۱۳۹۸‬در نخســتین جشــنواره کشوری»روســتایی شــو» و در‬ ‫زمینــه توانمندســازی زنــان عشــایر و روســتایی بــه عنــوان ‪ ۱۰‬کارافریــن برگزیــده ایــن‬ ‫جشــنواره انتخــاب شــدم و امســال (‪ )۱۳۹۹‬نیــز در دور چهــارم نظرســنجی ســایت‬ ‫معاون ــت ریاس ــت جمه ــوری در ام ــور زن ــان و خان ــواده ب ــه عن ــوان یک ــی از ‪ ۱۰‬بان ــوی‬ ‫کارافریــن روســتایی انتخــاب شــدم‪.‬‬ ‫◄ به عنوان یک هنرمند چه درخواستی از مسووالن دارید؟‬ ‫■ مس ــووالن بای ــد هنرمن ــدان را دریابن ــد و اگ ــر هنرمن ــدی درخواس ــتی را ب ــرای‬ ‫س ــاخت کارگاه پی ــش مس ــووالن می ب ــرد انتظ ــار دارد وی را ب ــا دی ــد ی ــک انس ــان‬ ‫هنرمن ــد ببینن ــد‪.‬‬ ‫یک ــی از مش ــکالت هنرمن ــدان م ــا نداش ــتن بیم ــه اس ــت‪ ،‬هنرمن ــدی ک ــه ب ــا‬ ‫ه ــزار زحم ــت و س ــختی در محی ــط خان ــه اوق ــات فراغ ــت خ ــود را ص ــرف س ــاخت‬ ‫صنایــع دســتی می کنــد امیــد دارد کــه بیمــه شــود و در دوران پیــری کــه چشــمانش‬ ‫س ــوئی ب ــرای کارک ــردن ن ــدارد‪ ،‬پش ــتوانه ای داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ا گـــر هنرمنـــدان واقعـــی در جامعـــه شناســـایی شـــوند و مـــورد حما ی ــت‬ ‫ق ــرار گیرن ــد‪ ،‬ای ــن صنع ــت می توان ــد از ی ــک نس ــل ب ــه نس ــل بع ــدی منتق ــل ش ــود و‬ ‫از انق ــراض و نابودن ــی جلوگی ــری ب ــه عم ــل می ای ــد‪.‬‬ ‫یکـــی دیگـــر از مشـــکالت هنرمنـــدان بـــازار فـــروش و کمـــک بـــه صـــادرات‬ ‫محص ــوالت تولی ــد ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن بخ ــش نی ــز نیازمن ــد حمای ــت مس ــووالن‬ ‫اس ــت زی ــرا اگ ــر هنرمن ــدان ب ــازار ف ــروش محص ــوالت خ ــود را داش ــته باش ــند ب ــا‬ ‫رغبـــت بیشـــتری در ایـــن بخـــش تـــاش می کننـــد‪.‬‬ ‫توصیـ ـه ای ب ــرای مس ــووالن ام ــوزش و پ ــرورش دارم ک ــه صنای ــع دس ــتی را وارد‬ ‫سیس ــتم اموزش ــی کنن ــد ت ــا ب ــرای این ــده دانش ام ــوزان مفی ــد باش ــد و ه ــر دانش ام ــوز‬ ‫حداق ــل ی ــک صنع ــت دس ــتی را ف ــرا گی ــرد‪.‬‬ ‫◄ زیباترین خاطره ای که از صنایع دستی دارید‪:‬‬ ‫■ زیباتری ــن خاط ــره م ــن مرب ــوط ب ــه س ــال های قب ــل و هنگام ــی اس ــت ک ــه در‬ ‫کالس دوم راهنمای ــی تحصی ــل می ک ــردم برمی گ ــردد ک ــه توانس ــتم ب ــا ضایع ــات‬ ‫پارچ ــه‪ ،‬کلکس ــیون عروس ــک ب ــا بی ــش از ‪ ۱۰۰‬ن ــوع عروس ــک درس ــت ک ــرده و ب ــه‬ ‫ف ــروش برس ــانم‪.‬‬ ‫تلخیص‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت اترین فناوران فعال در زمینه برنامه نویسی و ‪IT‬‬ ‫در راستای توسعه تیم خود‪ ،‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫برنامه نویس ‪Asp Net Core‬‬ ‫برنامه نویس ‪Php Laravel‬‬ ‫برنامه نویس ‪Android‬‬ ‫برنامه نویس ‪Swift‬‬ ‫برنامه نویس ‪React Native‬‬ ‫برنامه نویس ‪Flutter‬‬ ‫● داشتن نمونه کار الزامی می باشد ●بصورت تمام و‬ ‫نیمه وقت | حضوری و غیرحضوری ●ثبت درخواست‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ‪:‬‬ ‫‪atrincom.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت فنی مهندسی ما نیازمند اشنا به اصول‬ ‫‪ Ui‬و ‪ Ux‬میباشد‪.‬‬ ‫●به صورت دائمی و فول تایم ●تسلط به فتوشاپ‬ ‫‪ AdobeXd Ilastrator‬و نرم افزار های مربوط‬ ‫به طراحی میباشد‪.‬‬ ‫(لطفا دقت نمایید که تنها طراحی ظاهر اپلیکیشن مد‬ ‫نظر میباشد) داشتن نمونه کار های قوی جزو‬ ‫ملزومات میباشد‪.‬‬ ‫‪09130173099‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک ‪ front-end developer‬با مهارت در شرکت تجربه‬ ‫سازان خالق در جهت پروژه های ملی و پروژه بزرگ‬ ‫● مسلط ‪HTML & CSS & Javascript‬‬ ‫● مسلط به ‪Modern JavaScript ES6 & ES7‬‬ ‫●مسلط به ‪ ●Git & Gitlab‬مسلط به ‪Vue & Vuex‬‬ ‫●حداقل دو سال تجربه●مسلط به ‪React JS‬‬ ‫امتیاز محسوب میشه ●مسلط به ‪ Angular JS‬امتیاز‬ ‫محسوب میشه ●مسلط به ‪Clean CODE‬‬ ‫لطفا رزومه خود را در واتس اپ ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09190247869‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس ارشد(‪)senior‬‬ ‫● به صورت تمام وقت● پروژه محور زبان‪javascript:‬‬ ‫فریم ورک های‪● angular,nest,react‬کار در منزل‬ ‫●ساعت کاری منعطف‪.‬‬ ‫جهتهماهنگیو ارسالرزومهیخودلطفاتماسبگیرید‪.‬‬ ‫‪09379851175‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس نرم افزار منظم با انگیزه و عالقه مند به کار تیمی‬ ‫● اشنایی با ‪ HTML- CSS- JAVASCRIPT‬یا برنامه‬ ‫نویسی ‪ ● PYTHON‬داشتن پروژه و نمونه کار مزیت‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪info@basaco.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام وردپرس کار در شرکت طراحی سایت‬ ‫● با حقوق و مزایای عالی ● تسلط کامل به افزونه ها و‬ ‫قالب ها و طراحی قالب ● مسلط به ‪html ,CSS‬‬ ‫● اشنا با فتوشاپ ● دارای سابقه کار مرتبط نمونه کار و‬ ‫رزومه به واتساپ زیر ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫‪09136010269‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت حوزه فناوری اطالعات وارتباطات‬ ‫نیازمند به تعدادی نیروی پشتیبان نرم افزار با مشخصات‬ ‫زیر میباشد ‪:‬‬ ‫●اشنایی با ویندوز‪ ،‬نصب درایور ‪sql server ،‬‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی و دارای روحیه نواوری و‬ ‫عالقه مند به انجام کارهای جدید● داشتن سابقه در‬ ‫پشتیبانی نرم افزار اولویت میباشد در غیر این صورت‬ ‫اموزشهای الزم داده خواهد شد ‪ ● .‬حقوق توافقی خواهد‬ ‫بود ● کار تمام وقت وروزهای عادی از ‪ 8‬تا ‪ 17‬و‬ ‫‪ 5‬شنبه ها از ساعت ‪ 8‬تا ‪ 13‬میباشد● شرایط کاری‬ ‫ایده ال و دارای اینده کاری مشخص وطوالنی‬ ‫لطفا» رزومه به ادرس زیر شود‪.‬‬ ‫‪Info@noavarangroup.com‬‬ ‫استخدام‪ -‬البرز‬ ‫گروه فنی و مهندسی ققنوس تک به یک نفر وردپرس کار حرفه ای‬ ‫● با سابقه کار● به صورت تمام وقت‬ ‫‪ 3‬نفر برنامه نویس اندروید‬ ‫با توانایی ساخت بازی جذب مینماید‪ .‬لطفا رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪ghoghnos tech@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫تولید محتوا به صورت دورکاری یک روز در هفته برای تهیه‬ ‫عکس از اجناس باید حضور داشه باشید‪.‬‬ ‫● فردی با توانایی های اشنایی کامل با وردپرس‬ ‫● اشنایی کامل با اصول سئو ● اشنایی کامل با‬ ‫فتو شاپ و نرم افزار های گرافیکی ● تسلط و اشنایی‬ ‫کامل با شبکه های اجتماعی ● تسلط بر زبان انگلیسی و‬ ‫ترجمه مزیت حساب میشود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به واتس اپ شماره درج شده در‬ ‫این ا گهی ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫‪09395666311‬‬ ‫■□■‬ ‫یک مجتمع پزشکی و درمانی معتبر در فردیس کرج جهت‬ ‫تکمیل کادر خود در واحد ‪ IT‬در استان البرز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫برنامه نویس تحت وب‬ ‫● اقا یا خانم● ساعت کاری ‪:‬شنبه تا پنجشنبه ‪۸‬‬ ‫صبح تا ‪ ۴‬عصر●رشته کارشناس نرم افزارمسلط به ‪asp.‬‬ ‫‪ net webfrom‬یا ‪ asp.net mvc‬یا ‪● php‬تجربه کافی در‬ ‫‪ Javascript‬و ‪●Jquery‬دارای نمونه کار مرتبط با طراحی‬ ‫سایت و برنامه نویسی ●حقوق ثابت ‪ :‬چهار میلیون تومان‬ ‫‪ +‬بیمه‪+‬مزایا● ادمین سایت و شبکه های اجتماعی‬ ‫●اشنا به سئو و بهینه سازی سایت برای‬ ‫موتور های جستجو● اشنایی به تولید محتوای حرفه ای‬ ‫و بهینه برای موتور های جستجو توانایی جذب فالوور و‬ ‫هماهنگی تبلیغات توانایی در افزایش رنکینگ و بازدید‬ ‫پیج و افزایش الیک و کامنت و ‪ impression‬پست ها‬ ‫ایده پرداز ●خالق در کپشن نویسی● باهوش و خودکار‬ ‫●مسلط به نرم افزار فوتوشاپ و ایالستریتور‬ ‫● دارای حداقل ‪2‬سال سابقه مدیریت سایت و شبکه‬ ‫های اجتماعی (با نمونه کار)● اشنا به اصول گرافیک و‬ ‫تدوین ●حقوق سه میلیون تومان ‪ +‬بیمه ‪+‬مزایا‬ ‫● ساعت کار ‪ 8‬صبح تا ‪ 4‬عصر ارسال رزومه از طریق‬ ‫واتس اپ‪:‬‬ ‫‪09108411994‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت طرح و ایده اتی فر وارد کننده و تولید کننده‬ ‫محصوالت ساختمانی و دکوراسیون داخلی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید ‪.‬‬ ‫●تسلط کامل به نرم افزارهای طراحی و گرافیکی‬ ‫●اشنایی به امور عکاسی ●تسلط بر مدیریت‬ ‫شبکه های اجتماعی ●اشنایی به وب مستری‬ ‫● تسلط بر تولید محتوا و خالصه نویسی ●ظاهر اراسته‪،‬‬ ‫خالق ودارای روحیه انجام کار گروهی ●در صورت‬ ‫اشنایی به طراحی و سایت و سئو امتیاز محسوب شده‬ ‫●افزایش حقوق دارد حقوق ثابت‪+‬بیمه‬ ‫لطفا نمونه کارهای طراحی خود را به واتساپ شماره‬ ‫درج شده ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫‪09124158733‬‬ ‫■□■‬ ‫●مسلط به ‪ ●asp.net‬مسلط به ‪sql server‬‬ ‫●مسلط به ‪● ef‬مسلط به ‪● rest api‬اشنایی به ‪DDD‬‬ ‫مزیت محسوب می شود● داشتن تجربه کار به‬ ‫‪ RabitMQ‬یا ‪ Kafka‬مزیت محسوب می شود● اشنایی‬ ‫با معماری میکروسرویس مزیت محسوب می شود●‬ ‫اشنایی با ‪ Docker‬مزیت محسوب می شود ‪.‬‬ ‫‪09197081078‬‬ ‫استخدام‪-‬اذربایجان شرقی‬ ‫به چند نفر برنامه نویس اقا در تبریز نیازمندیم‪.‬‬ ‫برنامه نویس● مسلط به ‪PHP‬‬ ‫برنامه نویس● مسلط به ‪ASP.Net Core‬‬ ‫واجدین شرایط جهت بررسی لطفا رزومه خود را به ایمیل‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫زیر ارسال فرمایند ‪.‬‬ ‫‪dadehtamin@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک نفر خانم یا اقا در زمینه تولید محتوای متنی‬ ‫در یکتیمتولیدمحتوانیازمندیم‪.‬‬ ‫● اشنا به اصول محتوا نویسی و تولید محتوا برای سایت‬ ‫و شبکه های اجتماعی ● اشنایی با سرچ در وب‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی ● ساعات کاری از ‪9:30‬‬ ‫صبح الی ‪ 6:30‬بعدازظهر (صبحانه و نهار)‬ ‫● کار به صورت حضوری● حقوق ماهیانه ‪ 1‬میلیون و‬ ‫‪ 500‬هزار تومان در صورت تمایل به همکاری‬ ‫● فقط از طریق واتس اپ با ما در ارتباط باشید و رزومه و‬ ‫نمونه کارهای خود را ارسال کنید‪.‬‬ ‫**به تماس های خارج از واتس اپ پاسخ‬ ‫داده نمیشود‪**.‬‬ ‫‪09336512515‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک فول استک دولوپر حرفه ای‬ ‫● با روحیه کار تیمی خوب نیازمندیم ‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به تلگرام ذکر شده ارسال بفرمایید ‪.‬‬ ‫‪@webgeek‬‬ ‫■□■‬ ‫به چند نفر برنامه نویس ‪C#‬‬ ‫● مسلط به ‪ MVC‬نیازمندیم‬ ‫لطفا رزومه خودرا به شماره زیر واتس اپ کنید ‪.‬‬ ‫‪09143143209‬‬ ‫■□■‬ ‫● به یک نفر اقا ● مسلط به برنامه هاى فتوشاپ افیس‬ ‫طراحى و تولید محتوا در اینستاگرام و تلگرام‬ ‫● اشنا به حسابدارى نیازمندیم‬ ‫لطفا درصورت داشتن شرایط موجود‪،‬رزومه خود را به این‬ ‫شماره در واتس اپ ارسال فرمایید لطفا فقط در واتس اپ‬ ‫ارسال فرمایید تماس نگیرید ‪.‬‬ ‫‪09144785960‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت برای تکمیل کادر خود افراد با مهارت های‬ ‫زیر را استخدام می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪ full-stack‬یا تک مهارت در زمینه های زیر‬ ‫بانک اطالعاتی‪,MSSQLServer- PGSQl - NoSQL :‬‬ ‫برنامه نویسی ‪front-end: Css - HTML - JavaScript -‬‬ ‫‪ reactJS- reactNative‬برنامه نویسی ‪back-end: c#.net‬‬ ‫ ‪core - Python - nodeJS Os Admnistrator: Linux‬‬‫‪Windows - MacOS‬‬ ‫** در رزومه کاری خود شماره موبایل درج گردد تا در‬ ‫صورت نیاز تماس گرفته شود ‪.‬‬ ‫برای استخدام فقط رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایید‪.‬‬ ‫کاربر دفتر پیشخوان‬ ‫● تسلط بر امور دفاتر پیشخوان (ضروری است)‬ ‫● ساعات کاری از ‪7/5‬تا‪1/5‬وعصر ‪5‬تا‪9‬‬ ‫● حقوق یک میلیون تومان ● ترجیحا ساکن‬ ‫مرکز شهر در اولویت می باشند ‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪09163118079‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه تکنولوژی در چند ردیف شغلی‬ ‫زیر اقدام به استخدام افراد واجد شرایط زیر می نماید‪.‬‬ ‫‪ - 1‬برنامه نویس ‪Back-End‬‬ ‫● به صورت تمام وقت● اقا و خانم‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی ‪PHP‬‬ ‫● تسلط بر فریمورک ‪Laravel‬‬ ‫‪ - 2‬برنامه نویس ‪Front-End‬‬ ‫● به صورت تمام وقت ● اقا و خانم مهارت های الزم‬ ‫برنامه نویس ‪ ●Front-End‬مسلط به یک فریمورک فرانت‬ ‫اند (‪Vue.Js) HTML/CSS/JS/Bootstrap/Ajax‬‬ ‫‪ - 3‬گرافیست‬ ‫● به صورت تمام وقت● اقا و خانم‬ ‫● تسلط بر نرم افزار ‪Adobe Photoshop‬‬ ‫● تسلط بر نرم افزار ‪Adobe Illustrator‬‬ ‫● تسلط بر نرم افزار ‪ ● Adobe XD‬تسلط بر ‪UI/UX‬‬ ‫‪ - 4‬کارشناس شبکه و زیرساخت‬ ‫● تسلط بر دستگاه های ‪ Mikrotik‬و ‪Cisco‬‬ ‫● تسلط بر سیستم عامل لینوکس ● تسلط بر انواع‬ ‫معماری های شبکه ● تسلط بر کنترل پنل های روز دنیا‬ ‫(‪) cPanel،Direct Admin‬‬ ‫پست الکترونیکی جهت ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪employe@marooneng.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫به چند برنامه نویس‬ ‫● مسلط به زبان های برنامه نویسی برای کار در یک شرکت‬ ‫●با حقوق مکفی جهت همکاری نیازمندیم‬ ‫● زبان های مورد نیاز‪back end, front end UI,UX :‬‬ ‫‪ASP.NET,PHP,C++,C#,Androis studio,java‬‬ ‫● اشنا به زبان انگلیسی و ‪SQL SERVER‬‬ ‫ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪sanzaprograming@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫‪info@bornamehr.com‬‬ ‫استخدام‪ -‬خوزستان‬ ‫استخدام‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫شرکت درمان رایانه با مجوز شورای عالی انفورماتیک فعال‬ ‫در زمینه انفورماتیک‬ ‫● نیاز به یک نفر خانم ●مسلط به مدیریت امور رایانه ای و‬ ‫پشتیبانی از سایت های اینترنتی را دارد‬ ‫لطفا» فقط رزومه را به ایمیل شرکت ارسال نمایید ‪.‬‬ ‫جذب همکار (خانم یا اقا)‬ ‫● مسلط به شبکه های اجتماعی ● اشنا به وردپرس‬ ‫● تسلط کامل بر اینستاگرام ● مسلط به نرم افزارهای‬ ‫طراحی خالق و متعهد ● سابقه کاری مفید‬ ‫●تمام وقت حضوری در محل شرکت محدوده فعالیت‬ ‫‪ :‬مشهد ‪ -‬خیابان امامت‬ ‫ارسال رزومه به واتساپ زیر ‪:‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت بین المللی (مجری پروژه های صنایع نفت‪،‬‬ ‫حفاری و پتروشیمی) جهت تکمیل نیروی انسانی خود در‬ ‫دفتر اهواز از افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری دعوت‬ ‫به عمل می اورد‪:‬‬ ‫استخدام کارشناس شبکه و طراحی وب سایت‬ ‫● به صورت تمام وقت (خانم)●مهارت های الزم‬ ‫برنامه نویسی ●مهارت های الزم شبکه و‬ ‫زیرساخت●مسلط به زبان انگلیسی●حداقل ‪ ۲‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط ●روحیه کار تیمی ‪.‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه فنی و مهندسی فراز شبکه کارنو از یک نفر مدیر سایت‬ ‫اقا یا خانم با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●اشنایی کامل با وردپرس و سئو ●متعهد‪ ،‬خالق و با‬ ‫انگیزه ● شرایط سنی بین ‪ 35-24‬سال ●حداقل مدارک‬ ‫تحصیلی لیسانس مرتبط ●حداقل سابقه کار مرتبط ‪ 4‬سال‬ ‫●داشتن روحیه کار تیمی● داشتن نظم و دقت بسیار‬ ‫باال ●شرایط محیط کاری در تیم فراز شبکه کارنو‬ ‫● ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16‬بیمه تامین اجتماعی‬ ‫ارسال رزومه همراه با عکس به واتساپ و یا تلگرام شماره‬ ‫درج شده در ا گهی الزامیست‪.‬‬ ‫لطفا از برقراری تماس و ارسال پیامک خودداری نمایید‪.‬‬ ‫‪co.darman@yahoo.com‬‬ ‫‪nmaes tekhdam81@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام کاربرخانم با سابقه کار در دفتر پیشخوان‬ ‫یک دفتر پیشخوان واقع در مرکز شهر اهواز جهت تکمیل‬ ‫کادر خود از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪09155106859‬‬ ‫‪09159929953‬‬ ‫■□■‬ ‫از برنامه نویسان تحت وب‬ ‫مسلط به ‪ Asp Core3‬و ‪ VUEJS‬دعوت به‬ ‫همکاری میشود‪.‬‬ ‫● شرایط حقوق توافقی همراه‬ ‫با بیمه می باشد‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را در وات ساپ ارسال‬ ‫کنید و در صورت تائید‪ ،‬خدمت شما‬ ‫تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪09155096076‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت سالیار صنعت پارس استخدام‬ ‫می کند‬ ‫● همکار امور اداری و ‪IT‬‬ ‫● توانایی به روز رسانی سایت‬ ‫● توانایی به روز رسانی صفحات فضای مجازی‬ ‫● اشنایی کافی با زبان انگلیسی و روابط عمومی‬ ‫● حقوق مناسب و بیمه با تمام مزایا ● سرویس محل‬ ‫ابتدای جاده شهرک صنعتی طوس‪ ،‬خیابان اول راست‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪saliarindus try@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام تعدادی نیروی مجرب خانم و اقا‬ ‫نیروی برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫● نیروی مسلط به ‪ Html‬و ‪● Css‬نیروی مسلط به‬ ‫وردپرس●نیروی برنامه نویس اندروید ●نیروی گرافیست‬ ‫*انیمیشن ساز ●بازاریاب ●ولید محتوا‬ ‫لطفا رزومه خود را فقط از طریق واتساپ‬ ‫یا تلگرام ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪09202182003‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫● تسلط بر فریم ورک ‪ ● react.js‬تسلط بر ‪redux‬‬ ‫● تسلط بر ‪ ● jquery , typescript , javascript‬تسلط بر‬ ‫‪ ● sass , css3 , html5‬نوع همکاری حضوری و‬ ‫غیرحضوری تمام وقت و پاره وقت ‪،‬‬ ‫بسته به همکاری برنامه نویس‪.‬‬ ‫ارسال رزومه در واتساپ ‪:‬‬ ‫‪09105751799‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه طراحان وب اسمان نت به ‪ 2‬برنامه نویس با شرایط‬ ‫زیر استخدام میکند‬ ‫● تسلط به فریم ورک کد ایگنیتر و یا برنامه نویس‬ ‫وردپرس ● تسلط به ‪ ● html 5/ css3‬اشنایی با ‪git‬‬ ‫● تسلط به زبان انگلیسی مزییت محسوب میشود ‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را واتساپ کنید ‪.‬‬ ‫‪09363587294‬‬ ‫■□■‬ ‫دعوت به همکاری برای ردیف شغلی برنامه نویس‬ ‫برنامه نویس ‪php‬‬ ‫● اشنایی کامل با فریم ورک ‪laravel‬‬ ‫● حداقل حقوق ‪ 4‬میلیون تومان ‪ ● 8‬ساعت کاری‬ ‫به صورت شناور همراه با یادگیری طراحی های نوین و‬ ‫پیشرفته توسعه وب اپلیکیشن ها لطفا رزومه خود را به‬ ‫تلگرام بفرستید ‪:‬‬ ‫‪@digitamooz‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت فنی مهندسی جهت تکمیل کادر فنی خود‬ ‫از میان واجدین شرایط دعوت به همکاری می نماید‬ ‫●دارای روحیه کاری تیمی‪ ،‬نظم و ارائه گزارش پیشرفت‬ ‫کار دارای رزومه کاری مناسب و مرتبط‬ ‫●مسلط به ‪ C#.net‬و ‪ ● SQL‬توانایی برنامه نویسی مطابق‬ ‫اصول حرفه ای ● همکاری بصورت دورکاری (از سراسر‬ ‫کشور) امکان پذیر می باشد‬ ‫● حقوق ماهانه ‪ 3 :‬تا ‪ 8‬میلیون (بسته به تجربه و مهارت)‬ ‫از عالقمندان دعوت می گردد تا رزومه خود به همراه‬ ‫اطالعات تماس را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@tes tinar.com‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پالک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ صفحه 10 ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1-1399‬صفر‪ 19-1442‬سپتامبر‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره‪1214‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی و‪ ‬توسعه‬ ‫●تمام وقت●شناخت مفاهیم ‪ ERP‬و‪ ‬فرایند کسب و‪ ‬کار‬ ‫●مسلط به طراحی بانک اطالعاتی ‪ QUER‬نویسی‬ ‫●عالقه مند به پشتیبانی تخصصی نرم افزار‬ ‫●حداقل کارشناسی نرم افزار و‪ ‬یا ‪ IT‬از دانشگاه های دولتی‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ hr@esalatfood.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت مهندسی واقع در شهرک صنعتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫●تمام وقت●دارای تجربه در برنامه نویسی‪ ،‬میکروکنترلرها‪،‬‬ ‫نمایشگرها و‪ ‬مدارات ‪Embeded‬‬ ‫●محل سکونت واقع در نواحی کاوه‪ ،‬ملک شهر و‪ ‬شاهین شهر●بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به واتس اپ زیر ارسال‬ ‫نمایند‪.‬لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‪.‬‬ ‫‪)Whatsapp( 09133168609‬‬ ‫‪)Whatsapp( 09128765131‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت بتین دیسمان واقع در اصفهان جهت تکمیل کار خود‬ ‫به کارشناس عمران یا صنایع‬ ‫●مسلط به نقشه خوانی و‪ ‬مجموعه ‪ office‬نیازمند است‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط جهت دریافت فرم استخدام رزومه خود را‬ ‫به شماره درج شده ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪09138787072‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت مهندسی ساینا سیستم جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تولید نرم افزار‬ ‫●مسلط به ‪SQLServer , C# , ASP.Net‬‬ ‫کارشناس پشتیبان نرم افزار‪ /‬اقا‬ ‫●مسلط به ‪SQLServer‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ job@saynasystem.com‬‬ ‫البرز‬ ‫یک‏شرکت داروسازی دانش بنیان در زمینه تولید محصوالت‬ ‫بیولوژیک جهت تکمیل کادر واحد تولید خود در استان البرز‬ ‫از افراد عالقه مند به همکاری واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫● اقا● دارای مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته های بیولوژی‬ ‫● اشنایی با اصول کار در ‪Clean room‬‬ ‫● اشنایی و با اصول و فرایندهای تولید محصوالت بیولوژیک‬ ‫● دارای انگیزه و روحیه کار تیمی‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪v.vaccine2020@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام فالش تانک اسا در استان البرز‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫● اقا● کارشناسمکانیکو‪ ‬یا صنایع● با حداقل‪ 5‬سال سابقه کار کیفی‬ ‫● اشنا با لوازم اندازه گیری ‪msa ,spc ,mini tab‬‬ ‫● ترجیحا اشنا با تزریق پالستیک‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪mahoor385@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت دامداران در البرز جهت تکمیل کادر خود به رده شغلی زیر‬ ‫جهت همکاری نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس‬ ‫● اقا●رشته صنایع ‪ ،‬مهندس مکانیک● یک سال سابقه‬ ‫● سن زیر ‪ 30‬سال● ترجیحا ساکن کرج و‪ ‬حومه‬ ‫متقاضیان میتوانند رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال فرمایند‪:‬‬ ‫‪hrm_jobs@damdaran.ir‬‬ ‫ادرس ‪ :‬جاده کرج شهریار‪ ،‬هفت جوی‪ ،‬بلوار دامداران‬ ‫شرکت دامداران‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت‪ ،‬جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد الشرایط‬ ‫به شرح ذیل دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫● اشنا به مباحث برنامه ریزی و‪ ‬کنترل پروژه ●‪ ‬اشنایی و‪ ‬کار‬ ‫با نرم افزارهای مرتبط● اشنایی با مستند سازی و‪ ‬امور قراردادها‬ ‫● اشنایی با نرم افزار اتوکد● حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ً‬ ‫● ترجیحا ساکن استان البرز یا حومه‬ ‫● روابط عمومی مناسب‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ‪:‬‬ ‫‪Bsa.epm@gmail.com‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫شرکت تولیدی و‪ ‬صنعتی اصالت ‪ ,‬فعال در حوزه مواد غذایی‬ ‫جهت تکمیل کادر تخصصی خود در استان اذربایجان شرقی ‪ ،‬تبریز‬ ‫از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس شعبه‬ ‫‪ ●  ‬اقا● تمام وقت●‪   ‬مسلط به اصول و‪ ‬فنون مذاکره ‪ ,‬نفوذ پذیری‬ ‫و‪ ‬اثرگذاری●‪   ‬دارای مهارت ارتباط موثر‬ ‫‪ ●  ‬مسلط به فرایند های فروش‬ ‫‪ ●  ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@esalatfood.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور دستگاه تراش و فرز ‪CNC‬‬ ‫● اقا‪ /‬خانم●تمام وقت‬ ‫● دارای قدرت فراگیری نقشه خوانی صنعتی و ابزارهای‬ ‫اندازه گیری و اپراتوری با دستگاه ‪CNC‬‬ ‫●دیپلم و به باال (ترجیحا رشته های فنی)●سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● بیمه● حقوق بنا به مهارت به صورت توافقی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪aksco85@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک موسسه خیریه جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اذربایجان شرقی از تعدادی افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مددکار اجتماعی‬ ‫● اقا‪/‬خانم● حداقل مدرک دیپلم● روابط عمومی باال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪09145097272‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت اطهران جراح شرق واقع در شهرک سلیمی جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫مدیرمالی‬ ‫مدیر فروش‬ ‫حسابدار‬ ‫کارپرداز اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با فرمت‬ ‫‪ PDF‬و‪ ‬با قید عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪iranset.estekhdam24@gmail.com‬‬ ‫اهواز‬ ‫شرکت گروه تولیدی ابایان پروفیل جهت توسعه و‪ ‬تکمیل‬ ‫کادر خود در استان خوزستان‪ ،‬دزفول از افراد واجد شرایطزیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫● اقا●تمام وقت●‪ ‬رشته های فنی ‪ :‬برق و‪ ‬مکانیک و‪... ‬‬ ‫‪  ● ‬دارایحداقلسهسالسابقه کارمرتبطدرواحدهایصنعتیو‪ ‬تولیدی‬ ‫‪  ● ‬توانایی باالی مدیریت افراد و‪ ‬کنترل فرایند تولید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم در صورت داشتن تمامی‬ ‫شرایط باال رزومه کامل خود را از طریق ایمیل ارسال نمایید‬ ‫توجه فرمایید محل کار شهرک صنعتی دزفول می باشد‪.‬‬ ‫‪jobs@abayanprofile.ir‬‬ ‫‪●------------------● ‬‬ ‫شرکت پخش پارس خزر جهت تکمیل پرسنل واحد مالی‬ ‫در شعبه اهواز (استان خوزستان) با شرایط ذیل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫●‪ 3‬سال شرکتهای پخش●مسلط به حسابداری شرکتهای پخش‬ ‫● لیسانس حسابداری‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند از طریق راه های ارتباطی‬ ‫اعالم شده در ا گهی درخواست خود را جهت‬ ‫استخدام ثبت نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@PARSKHAZARDC.COM‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت جهان حفار ایرانیان جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫خوزستان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●اقا‪ /‬خانم● تمام وقت●اشنا با ماهیت حسابها‬ ‫تسلط بر نرم افزار همکاران سیستم و‪ ‬تهیه لیست‬ ‫حقوق و‪ ‬دستمزد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam@jahanhafar.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و‪ ‬کنترل پروژه‪ ‬‬ ‫● اقا● تمام وقت● فارغ التحصیل مهندسی صنایع‬ ‫● حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار● اشنایی کامل به نرم افزار های‬ ‫‪ ●P6 & Ms project‬اشنایی به ارائه گزارش های مربوطه● بیمه‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪me.banaei@deltaoffshoregroup.com‬‬ ‫●کارشناسی‪ ،‬کارشناسیارشدمهندسیصنایع●‪ ‬حداقل‪ 10‬سالسابقه‬ ‫●‪ ‬مسلط به نرم افزار پریماورا‬ ‫● محل فعالیت‪ :‬استان های هرمزگان و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان‬ ‫متقاضیان بومی و‪ ‬با سابقه فعالیت در پروژه های مخازن‬ ‫ذخیره سازی نفت در اولویت استخدامی هستند‬ ‫لطفا رزومه خود را در فرمت ‪ PDF‬با درج عنوان شغلی مورد‬ ‫درخواست به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪Sctjob99@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت مهندسی مشاور در حوزه مطالعه و‪ ‬نظارت بر پروژه های‬ ‫محیط زیست‪ ،‬منابع طبیعی و‪ ‬مهندسی رودخانه‪،‬‬ ‫برای سمت زیر از میان افراد دارای‪ 3‬سال سابقه کار استخدام می کند‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد مرتبط با حوزه ‪ HSE‬برای پروژه نظارتی در چابهار‬ ‫عالقمندان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به‬ ‫پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪abskohbor@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫به حسابدار اقا‪،‬‬ ‫شرکت فن اوری فراساحلی دلتا جهت تکمیل کادر خود از‬ ‫استان بوشهر جهت کار در جزیره قشم از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه ‪ -‬جزیره قشم‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫شرکت توسعه اسفدان شرق جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● خانم●‪   ‬مسلط بر امور مربوط به فرایندهای منابع انسانی‬ ‫‪  ● ‬اشنا به قوانین کار و‪ ‬تامین اجتماعی‬ ‫‪ ●  ‬مسلط بر نرم افزار ‪ Excel‬و‪ ‬مجموعه ‪Office‬‬ ‫‪  ● ‬مسلط بر تشکیل پرونده و‪ ‬بروزرسانی اطالعات پرسنل کارکنان‬ ‫‪ ●  ‬مسلط بر محاسبه کارکرد و‪ ‬حقوق و‪ ‬دستمزد‬ ‫‪ ●  ‬اشنایی کار با نرم افزار منابع انسانی‪ ،‬حقوق و‪ ‬دستمزد‬ ‫‪  ● ‬اشنایی با نرم افزار دستگاه حضور و‪ ‬غیاب‬ ‫‪ ●  ‬فعال●صبور●‪ ‬منظم در انجام امور اداری‬ ‫‪ ●  ‬با دقت باال●‪ ‬مسئولیت پذیر و‪ ‬پیگیر‬ ‫‪ ●  ‬ساعت کار ‪ 07:00 :‬لغایت ‪15:30‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.goliranfood@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫به یک نفر مهندس صنایع (تولیدی‪ ،‬پروژه)‬ ‫جهت همکاری در خراسان رضوی نیازمندیم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به واتس اپ‪:‬‬ ‫‪09055623313‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک واحد تولیدی فعال در زمینه تولید قطعات خودرو‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر با شرایط عالی دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫●اقا● لیسانس مهندسی صنایع‬ ‫ارسال رزومه به تلگرام یا واتس اپ‪:‬‬ ‫‪09153010503‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت صنعتی ارایشی بهداشتی در مشهد جهت توسعه‬ ‫خود افراد زیر را جذب می نماید‬ ‫● اقا‪/‬خانم● حداقل ‪۲‬سال سابقه کار‬ ‫مدیر تولید‬ ‫مسئول تدارکات و‪ ‬تحلیل اطالعات‬ ‫مسئول تولید‬ ‫عالقمندان اطالعات و‪ ‬رزومه عکس دار خود ‪ ‬را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamiran2@gmail.com‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫شرکت مهندسان مشاور ستیران فعال در صنعت نفت و‪ ‬گاز‬ ‫به منظور تکمیل کادر پروژه های خود در استان های هرمزگان‬ ‫و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان و‪ ‬تهران نیاز به تخصص های ذیل دارد ‪:‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫●کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ‪ /‬عمران‬ ‫●‪ ‬حداقل ‪ 20‬سال سابقه‬ ‫● محل فعالیت‪ :‬استان های هرمزگان و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان‬ ‫کارشناس سیویل‬ ‫●کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد مهندسی عمران‬ ‫● حداقل ‪ 10‬سال سابقه●محل فعالیت‪ :‬استان های هرمزگان‬ ‫و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان‬ ‫کارشناس نقشه برداری‬ ‫●کارشناسی مهندسی عمران یا رشته های مرتبط‬ ‫●حداقل ‪ 10‬سال سابقه● محل فعالیت‪ :‬استان های هرمزگان‬ ‫و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان‬ ‫مسئول ‪ HSE‬و‪ ‬ایمنی‬ ‫●کارشناسی ایمنی یا رشته های مرتبط● حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫● محل فعالیت‪ :‬استان های هرمزگان و‪ ‬سیستان و‪ ‬بلوچستان‬ ‫● کارشناس حسابداری● با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫جهت شرکت پیمانکاری در اجرای پروژه خط انتقال گاز‬ ‫جهت کار در استان سیستان و‪ ‬بلوچستان نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪infosco103@gmail.com‬‬ ‫شیراز‬ ‫یک مجموعه تولیدی مواد غذایی پروتئینی واقع در فارس‬ ‫در راستای توسعه فعالیت های خود به همکاری‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫● اقا ● با مدرک کارشناسی مهندسی صنایع ● با حداقل یک سال‬ ‫سابقه کار نیازمند است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪behrozi.zahra66@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت امیران مهر واقع در شیراز جهت تکمیل کادر اداری‬ ‫و‪ ‬پشتیبانی فنی از افراد زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس فنی‬ ‫● اشنایی بانصب و‪ ‬راه اندازی دوربین های مداربسته‬ ‫● اشنایی با تنظیمات مودم‪ ،‬روتر و…‪.‬‬ ‫افراد اشنا با رادیوهای وایرلس دوره های میکروتیک (‪mtcna‬و…)‬ ‫در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫● داشتن وسیله نقلیه الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -2‬گرافیست‬ ‫● توانایی تولید بنرهای تبلیغاتی‬ ‫● توانایی بروز رسانی سایت ؛بنرها و‪ ‬قیمت های سایت‬ ‫● اشنایی کامل با فتوشاپ‬ ‫● افراد اشنا با پریمیر و‪ ‬افترافکت‪ ،‬توانایی تولید محتوا و‪ ‬تیزر در‬ ‫اولویت هستند‪.‬‬ ‫‪ -3‬منشی‬ ‫● اشنایی با نرم افزارهای ابتدایی کامپیوتر● توانایی پاسخگویی تلفن‬ ‫‪ info@shikap.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام شرکت قصر بازی پارسیان فارس‬ ‫مدیر برنامه ریزی تولید‬ ‫● خانم● مدرک تحصیلی مهندسی صنایع●سابقه کار مرتبط‬ ‫● اشنایی با نرم افزار کنترل پروژه● اشنایی کامل با برنامه افیس‬ ‫●حقوق وزارت کار● مزایا ●بیمه‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪mz7150883@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫بنیاد بهره وری گمبا در فارس از فارغ التحصیالن‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫●با سابقه کار●مهندسی صنایع‪-‬حسابداری‪ -‬مدیریت صنعتی‬ ‫● مسلط به کامپیوتر‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪gembacompany@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شرکت دانش بنیان نقش الماس در استان قزوین‬ ‫در زمینه خدمات هوشمند کدهای دستوری ‪ ussd‬از تعدادی‬ ‫بازاریاب مجرب اقا و‪ ‬خانم دعوت به همکاری می نمایند‪. ‬‬ ‫●روابط عمومی و‪ ‬فن بیان باال‬ ‫● حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫●دارای سابقه کار بازاریابی به صورت حضوری‬ ‫متقاضیان گرامی و‪ ‬رزومه کاری خود را به یکی از ادرس های‬ ‫ذیل ارسال فرمائید ‪.‬‬ ‫‪NAGHSHEALMAS@yahoo.com‬‬ ‫قم‬ ‫شرکت فنر لول سپاهان جهت تکمیل کادر خود در استان قم‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست کنترل کیفیت‬ ‫‪●  ‬اقا●کارشناسی● مهندسی صنایع‬ ‫‪  ● ‬سن‪ 25‬تا ‪ 32‬سال●‪   ‬سابقه کار ‪ 3‬سال‬ ‫●‪  ‬وضعیت خدمت‪ :‬پایان خدمت‬ ‫‪●   ‬ساعت کاری ‪ 7:30 :‬الی ‪15:00‬‬ ‫‪  ● ‬محدوده کاری‪ :‬داخل شهر●‪   ‬سرویس‪ :‬ندارد‬ ‫‪●   ‬اشنایی با اصول کنترل کیفیت و‪ ‬تضمین کیفیت‬ ‫و‪ ‬مباحث ایزو ‪   ●IATF‬حقوق‪ :‬توافقی●‪   ‬بیمه‪ :‬دارد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪m.naderi.nia@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت گروه ارایشی ماه افرین پاکدیس جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫انباردار‬ ‫‪ ●  ‬اقا● تمام وقت●‪   ‬مسلط به امور انبارداری‬ ‫‪●   ‬مسلط به نرم افزار انبارداری●‪ ‬حقوق ثابت●‪   ‬بیمه‬ ‫●‪  ‬سرویس ایاب و‪ ‬ذهاب●‪   ‬پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@amutiya.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت پرداخت الکترونیک سامان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫معاون شعبه‪ ‬‬ ‫‪ ●  ‬اقا‪/‬خانم●کارشناسی و‪ ‬کارشناسی ارشد رشته های ‪MBA‬‬ ‫‪ ‬مدیریت ‪ -‬کامپیوتر ‪ -‬تجارت الکترونیک ‪ -‬برق‬‫‪ ●   ‬سن ‪ 40-30 ‬سال‬ ‫‪ ● ‬حداقل ‪ 5‬سال و‪ 3 ‬سال سابقه کار مرتبط و‪ ‬سرپرستی‬ ‫●‪   ‬اشنایی با صنعت پرداخت الکترونیک الزامیست‬ ‫سرپرست شعبه‬ ‫‪ ●  ‬اقا‪/‬خانم● کارشناسی و‪ ‬کارشناسی ارشد رشته های ‪MBA‬‬ ‫‪ ‬مدیریت ‪ -‬کامپیوتر ‪ -‬تجارت الکترونیک ‪ -‬برق‬‫●‪   ‬سن ‪ 40-30‬سال‬ ‫‪●  ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار و‪ 3 ‬سال سابقه کار مرتبط و‪ ‬سرپرستی‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫‪ ●  ‬اقا‪/‬خانم● کاردانی و‪ ‬یا کارشناسی در رشته های کامپیوتر‬ ‫‪ ‬ادبیات ‪ -‬کتابداری ‪ -‬مدیریت (کلیه گرایش ها) و‪ ‬سایر‬‫رشته های مرتبط‬ ‫‪  ● ‬تسلط بر افیس ●با روابط عمومی قوی‬ ‫‪ ● ‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط در حوزه امور دفتری و‪ ‬اداری‬ ‫‪   ‬متصدی این شغل باید پیش از این در سازمان های بزرگ عهده‬ ‫دار این شغل بوده باشد‬ ‫پشتیبان کارتخوان‬ ‫● اقا● دیپلم و‪ ‬کاردانی●‪   ‬سن حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫‪ ●  ‬اشنایی با نرم افزارهای افیس‬ ‫‪  ● ‬داشتن پایان خدمت و‪ ‬یا معافیت غیر پزشکی الزامیست‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@sep.ir‬‬ ‫یزد‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی فراسان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫●اقا‪ /‬خانم● تمام وقت ● لیسانس حسابداری‬ ‫●مسلط به مجموعه افیس مخصوصا ‪word excel‬‬ ‫●اشنا به نرم افزارهای حسابداری‬ ‫●دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobrequest81@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت راهسازی فرش راه یزد جهت تکمیل کادر فنی خود در‬ ‫استان یزد از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران ‪ -‬دفتر فنی ‪ ‬‬ ‫● ‪ 5‬سال سابقه کار● اشنایی با نرم افزار های مرتبط‬ ‫●اشنا با عملیات خاکی و‪ ‬راهسازی‬ ‫●اشنا با متره‪ ،‬براورد‪ ،‬انالیز و‪( ... ‬صورت وضعیت نویسی و‪) ... ‬‬ ‫●دارای سابقه کار اجرایی‬ ‫️ متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪humanresources@farshrahco.com‬‬ صفحه 11 ‫شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ 1 -1399‬صفر ‪ 19 -1442‬سپتامبر ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1214‬‬ ‫در مهرماه‬ ‫سردار فرحی ‪:‬‬ ‫‪ ۶۵‬درصد سربازان ارتش باید‬ ‫اموزش های مهارتی را ببینند‬ ‫فرمان ــده ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی در دی ــدار ب ــا فرمان ــده ارت ــش گف ــت‪ :‬امس ــال ‪ ۶۵‬درص ــد‬ ‫س ــربازان ارت ــش بای ــد ام ــوزش مهارت ــی را ط ــی کنند‪،‬خوش ــبختانه ح ــدود ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۵‬درص ــد‬ ‫س ــربازان ورودی نیروه ــای مس ــلح دارای مه ــارت هس ــتند‪.‬‬ ‫س ــردار س ــید مه ــدی فرح ــی در گفت وگ ــو ب ــا خبرن ــگار مه ــر اظه ــار ک ــرد‪ :‬روز ش ــنبه‬ ‫مــورخ ‪ ۱۳۹۹/۰۶/22‬بــه همــراه ســردار موســی کمالــی مشــاور عالــی قــرارگاه مرکــزی مهــارت امــوزی‬ ‫ب ــا امی ــر موس ــوی فرمان ــده کل ارت ــش جمه ــوری اس ــامی و امی ــر محم ــودی مع ــاون اجرای ــی و‬ ‫مس ــئول مه ــارت ام ــوزی ارت ــش دی ــداری داش ــتیم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬در ای ــن دی ــدار خط ــاب ب ــه فرمان ــده ارت ــش گفت ــم ک ــه امس ــال ‪ ۶۵‬درص ــد‬ ‫س ــربازان ارت ــش بای ــد ام ــوزش مهارت ــی را ط ــی کنن ــد؛ ب ــا توج ــه ب ــه مس ــئله کرون ــا و مش ــکالتی‬ ‫ک ــه در رابط ــه ب ــا تحق ــق برنامه ه ــا ب ــه وج ــود ام ــده اس ــت‪ ،‬برنامه ه ــای ابت ــکاری از جمل ــه‬ ‫ازمون ه ــای ادواری و مه ــارت در محی ــط واقع ــی کار پیش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۱‬همه سربازان باید یک تخصص را اموزش ببینند‬ ‫فرمان ــده ق ــرارگاه مه ــارت ام ــوزی گف ــت‪ :‬خوش ــبختانه ح ــدود ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۵‬درص ــد س ــربازان‬ ‫ورودی نیروه ــای مس ــلح دارای مه ــارت هس ــتند ک ــه از ان ه ــا ازم ــون گرفت ــه ش ــده و م ــدرک‬ ‫ب ــه انه ــا اعط ــا می ش ــود و همچنی ــن ب ــا مج ــوز ص ــادره‪ ،‬کارگاه ه ــای واج ــد ش ــرایط نیروه ــای‬ ‫مس ــلح ب ــه عن ــوان محی ــط کار واقع ــی ب ــه رس ــمیت ش ــناخته ش ــده و اف ــراد ش ــاغل در ان ه ــا‬ ‫می توانن ــد گواه ــی مه ــارت ام ــوزی بگیرن ــد‪.‬‬ ‫ســردار فرحــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬تــا کنــون بالــغ بــر ‪ ۲۸۰۰‬کارگاه ارتــش ثبــت شــده اســت؛‬ ‫در ســال ‪ ۱۴۰۱‬همــه ســربازان بایــد حداقــل یــک تخصــص را امــوزش ببیننــد و حداقــل ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫از س ــربازان منقض ــی خدم ــت بای ــد ب ــه اش ــتغال برس ــند و در ای ــن راس ــتا س ــامانه ماهرس ــان‬ ‫طراح ــی ش ــده اس ــت ک ــه س ــرباز در پای ــان خدم ــت وارد ای ــن س ــامانه ش ــده و ب ــا رص ــد‪،‬‬ ‫هدای ــت‪ ،‬حمای ــت و تس ــهیل گ ــری ان ش ــاء اهلل ب ــه اش ــتغال برس ــد‪.‬‬ ‫اعالم فراخوان جذب طرح سربازی‬ ‫توسط هیات مرکزی جذب وزارت علوم‬ ‫جلسه ‪ 253‬هیات عالی جذب‬ ‫اعضای هیات علمی دانشگاه ها و‬ ‫مراکزاموزشیبهریاستمحمدعلیکی نژاد‬ ‫در دب ـیــرخـانــه شـورای عـال ــی انقالب‬ ‫فرهنگی برگزار شد‪.‬‬ ‫به گـ ــزارش شــورای عــالـ ــی ان ـقــالب‬ ‫فـ ــره ــنگی‪ ،‬در اب ـ ـت ــدای جلسه ن ــامــه‬ ‫منصور غالمی وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری پیرامون مصوبات هیات‬ ‫عالی جذب در شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی قرائت شد که کی نژاد در این‬ ‫خـ ـصــوص بر ق ــانونی بودن مصوبات‬ ‫هیات عال ــی ج ــذب تا کید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ضرورت دارد طی نامه ای این‬ ‫موضوع شفاف سازی شود‪.‬‬ ‫در ادامه جواد محمدی دبیر هیات عالی جذب‬ ‫از ارائه تعدادی از مصوبات سیاست گذاری هیات‬ ‫عالی جذب برای تصویب‪ ،‬به شورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی و شورای اسالمی شدن دانشگاه ها و مراکز‬ ‫اموزشی خبر داد‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه نامه رئیس جمهور درمورد اصالح‬ ‫در اطالعیه ای‬ ‫■□■‬ ‫دانشگاه شریف برای فعالیت‬ ‫در ازمایشگاه و کارگاهها «امریه» می پذیرد‬ ‫مرکز سنجش اموزش پزشکی در اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫توزیع کارت ازمون صالحیت حرفه ای‬ ‫پرستاران از ‪ ۳۱‬شهریور ماه‬ ‫مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی در اطالعیــه ای اعــام کــرد؛ توز یــع کارت ورود بــه جلســه‬ ‫ازم ــون صالحی ــت حرفــه ای پرس ــتاران س ــال ‪ ۱۳۹۹‬از ‪ ۳۱‬ش ــهریور م ــاه اغ ــاز م ــی ش ــود و‬ ‫تــا پایــان روز یکــم مهــر مــاه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز س ــنجش ام ــوزش پزش ــکی‪ ،‬دریاف ــت کارت ورود ب ــه جلس ــه ازم ــون‬ ‫صالحی ــت حرف ــه ای پرس ــتاران از روز ‪ ۳۱‬ش ــهریور م ــاه ت ــا س ــاعت ‪ ۲۴‬یک ــم مه ــر م ــاه ‪۹۹‬‬ ‫از طری ــق س ــایت ای ــن مرک ــز ام ــکان پذی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫بــر اســاس اطالعیــه تــازه مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی‪ ،‬ایــن ازمــون راس ســاعت ‪ ۹‬صبــح‬ ‫روز پنجش ــنبه ‪ ۳‬مهرم ــاه در ح ــوزه ه ــای امتحان ــی دانش ــگاه ه ــای ته ــران‪ ،‬شهیدبهش ــتی‪،‬‬ ‫ای ــران‪ ،‬اراک‪ ،‬ارومی ــه‪ ،‬اردبی ــل‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬اه ــواز‪ ،‬ای ــام‪ ،‬بندرعب ــاس‪ ،‬خراس ــان ش ــمالی‪،‬‬ ‫خراس ــان جنوب ــی‪ ،‬بوش ــهر‪ ،‬تبری ــز‪ ،‬گی ــان‪ ،‬زاه ــدان‪ ،‬س ــمنان‪ ،‬کردس ــتان‪ ،‬ش ــیراز‪ ،‬ش ــهرکرد‪،‬‬ ‫قزو ی ــن‪ ،‬ق ــم‪ ،‬کرم ــان‪ ،‬کرمانش ــاه‪ ،‬گلس ــتان‪ ،‬لرس ــتان‪ ،‬مش ــهد‪ ،‬هم ــدان‪ ،‬یاس ــوج‪ ،‬زنج ــان‪،‬‬ ‫مازن ــدران و ی ــزد برگ ــزار م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در ادام ــه اطالعی ــه ام ــده اس ــت‪ :‬از ورود داوطلب ــان فاق ــد کارت ورود و کارت شناس ــایی‬ ‫(کارت مل ــی ی ــا شناس ــنامه) ب ــه جلس ــه ازم ــون ممانع ــت م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫همچنیــن‪ ،‬داوطلــب پــس از ورود بــه ســامانه مرکــز ســنجش امــوزش پزشــکی بــا کــد رهگیــری‪،‬‬ ‫ابت ــدا ف ــرم خوداظه ــاری را ک ــه قاب ــل رو ی ــت اس ــت‪ ،‬تکمی ــل و س ــپس س ــامانه ب ــرای دریاف ــت‬ ‫کارت فع ــال م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫داوطلب ــان تنه ــا مج ــاز ب ــه هم ــراه داش ــتن م ــداد‪ ،‬پ ــا ک ک ــن‪ ،‬کارت شناس ــایی معتب ــر و‬ ‫ماســک هســتند‪ .‬بــه منظــور رعایــت نــکات بهداشــتی و حفــظ ســامتی تمامــی داوطلبــان‪،‬‬ ‫داوطلبــان مبتــا بــه و یــروس کرونــا از ســایر داوطلبــان جــدا شــده و در فضــای مجــزا امتحــان‬ ‫مــی دهنــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫دانش ــگاه صنعت ــی ش ــریف ب ــرای فعالی ــت در‬ ‫ازمایشــگاه هــا و کارگاه هــا و واحدهــای تخصصــی‬ ‫اموزش ــی و پژوهش ــی«امریه» م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ـ ـ ــزارش خ ـ ـب ـ ـ ــرگزاری م ـ ـه ـ ـ ــر‪ ،‬دانش ــگاه‬ ‫صنعت ــی ش ــریف در قال ــبس ــهمیهتخصی ــص یافت ــه‬ ‫س ــال‪ ۹۹‬تع ــدادی مش ــمول امر ی ــه ب ــرای فعالی ــت در‬ ‫شهرک علمی و فناوری اصفهان‬ ‫فراخوان امریه سربازی منتشر کرد‬ ‫ش ــهرک علم ــی و تحقیقات ــی اصفه ــان در‬ ‫اطالعی ــه ای‪ ،‬فراخ ــوان امر ی ــه س ــرباز از می ــان‬ ‫مش ــموالن خدم ــت ف ــارغ التحصی ــل در مقاط ــع‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــرا را منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری دانش ــجو‪ ،‬ش ــهرک علم ــی‬ ‫و تحقیقات ــی اصفه ــان در اطالعی ــه ای‪ ،‬فراخ ــوان‬ ‫امر ی ــه س ــرباز از می ــان مش ــموالن خد م ــت‬ ‫ف ــارغ التحصی ــل در مقاط ــع کارشناس ــی ارش ــد و‬ ‫دکت ــرا را منتش ــر ک ــرد‪.‬‬ ‫براس ــاس ای ــن فراخ ــوان‪ ،‬ف ــارغ التحصی ــان‬ ‫رش ــته های مدیر ی ــت فن ــاوری‪ ،‬برنام ــه ر ی ــزی‬ ‫ش ــهری‪ ،‬عل ــوم پز ش ــکی‪ ،‬فن ــی و مهند س ــی‬ ‫علــوم تربیتــی‪ ،‬تکنولــوژی اموزشــی‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬رســانه‬ ‫شه ــای مدیر ی ــت‬ ‫و رواب ــط عموم ــی و هم ــه گرای ‬ ‫می توانن ــد ب ــرای خدم ــت دوره س ــربازی خ ــود‪،‬‬ ‫در ش ــهرک علم ــی و فن ــاوری اصفه ــان‪ ،‬ثب ــت ن ــام‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫ش ــهرک علم ــی و فن ــاوری اصفه ــان پروژه ه ــای‬ ‫مانن ــد مطالع ــه کریدو ر ه ــای عل ــم و فن ــاوری‬ ‫در دنی ــا‪ ،‬شناس ــایی پروژه ه ــای پیش ــران در‬ ‫کریدو ر ه ــای عل ــم و فن ــاوری ش ــاخص‪ ،‬مدیر ی ــت‬ ‫و کنت ــرل پروژه ه ــای پیش ــران ح ــوزه س ــامت‪،ICT ،‬‬ ‫س ــاخت و تولی ــد‪ ،‬کش ــاورزی و تولی ــد محت ــوای‬ ‫اموزش ــی و ترویج ــی جه ــت معرف ــی مفه ــوم کر ی ــدور‬ ‫ب ــه مدی ــران کش ــور‪ ،‬ب ــه س ــربازان کارشناس ــی ارش ــد و‬ ‫دکت ــری نی ــاز دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫جلوگیری از باندبازی و استخدام های‬ ‫بی ضابطه در هالل احمر‬ ‫کمبود ‪ ۱۰‬هزار امدادگر در پایگاه های هال ل احمر‬ ‫در ادام ــه ای ــن نشس ــت‪ ،‬مه ــدی ول ــی پ ــور رئی ــس س ــازمان ام ــداد و نج ــات گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫س ــازمان‪ ،‬خان ــه امدادگ ــران و نجاتگ ــران ب ــوده و انه ــا م ــی توانن ــد ب ــرای بی ــان مش ــکالت و‬ ‫نواق ــص موج ــود ب ــا حض ــور در س ــازمان و برگ ــزاری جلس ــات کارشناس ــی و ارائ ــه ای ــده ه ــای‬ ‫س ــازنده و راهگش ــا در ح ــل مش ــکالت از مس ــیرهای قانون ــی گام ه ــای موث ــری بردارن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان ام ــداد و نج ــات جمعی ــت ه ــال احم ــر اف ــزود‪ :‬در ح ــال حاض ــر کمب ــود‬ ‫بی ــش از ‪ ۱۰‬ه ــزار نف ــر نی ــروی کادر در پای ــگاه ه ــای جمعی ــت ه ــال احم ــر وج ــود دارد ک ــه‬ ‫امی ــد اس ــت ب ــا هم ــکاری س ــازمان ه ــای مس ــئول در مرحل ــه نخس ــت نس ــبت ب ــه ج ــذب و‬ ‫اس ــتخدام ‪ ۱۰۰۰‬نف ــر از بی ــن نجاتگ ــران داوطل ــب اق ــدام ش ــود‪.‬‬ ‫ازمایش ــگاه ه ــا‪ ،‬کارگاه ه ــا و واحده ــای تخصص ــی‬ ‫اموزش ــی و پژوهش ــی م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫اوطلبـــان بای ــد حداق ــل در ی ــک مقط ــع‬ ‫تحصیل ــی دان ــش اموخت ــه دانش ــگاه صنعت ــی‬ ‫ش ــریف ب ــوده و دارای ب ــرگ اع ــزام ب ــدون مه ــر‬ ‫غیب ــت باش ــند‪.‬‬ ‫عالقــه منــدان مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه لینــک‬ ‫‪www.edari.sharif.ir/index.php/edari/amrie‬‬ ‫نس ــبت ب ــه ثب ــت ن ــام و بارگ ــذاری م ــدارک خ ــود‬ ‫اق ــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫م ـ ـص ـ ـ ــاحبه‬ ‫ب ـ ـ ــراساس‬ ‫پ ـ ـ ــذیرش‬ ‫حض ــور ی و گز ین ــش عمو م ــی ص ــورت خوا ه ــد‬ ‫گر ف ــت و ب ــا توج ــه ب ــه کاه ــش س ــهمیه س ــال ‪۹۹‬‬ ‫اس ــامی پذیرفت ــه ش ــدگان پ ــس از تایی ــد س ــتاد‬ ‫فرمانده ــی کل ق ــوا اع ــام خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در اطالعیه ای؛‬ ‫مدبیرکل جمعیت هالل احمر تاکید کرد‬ ‫دغدغ ــه مس ــووالن ه ــال احم ــر از وضعی ــت معیش ــت امدادگ ــران‪ ،‬جلوگی ــری از‬ ‫باندبــازی و اســتخدام هــای بــی ضابطــه و کمبــود ‪۱۰‬هــزار امدادگــر از جملــه مباحــث مطــرح‬ ‫در نشســت دبیــرکل و رییــس ســازمان امــداد و نجــات هــال احمــر بــا جمعــی از امدادگــران‬ ‫داوطل ــب و نجاتگ ــران ب ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار‪ ،‬دکتــر محمــد حســن قوســیان مقــدم ‪ ،‬دبیــرکل جمعیــت هــال احمــر‬ ‫در ایــن نشســت بــا تشــریح اقدامــات و پیگیــری هایــی کــه تاکنــون در خصــوص امدادگــران‬ ‫و نجاتگ ــران ش ــده اس ــت‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬یک ــی از دغدغ ــه ه ــای اصل ــی مس ــئوالن ارش ــد‬ ‫جمعی ــت ه ــال احم ــر وضعی ــت معیش ــت نیروه ــای داوطل ــب ام ــداد و نج ــات و پیگی ــری‬ ‫تدو ی ــن راهکاره ــای قانون ــی و ام ــکان ارائ ــه خدم ــات بهت ــر ب ــه ای ــن نیروه ــای خ ــدوم اس ــت‪.‬‬ ‫قوســیان مقــدم افــزود‪ :‬از زمــان حضــور مجــدد در جمعیــت هــال احمــر بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫ش ــفافیت و جلوگی ــری از بان ــد ب ــازی و اس ــتخدام ه ــای ب ــی ضابط ــه ب ــوده و ه ــال احم ــر‬ ‫در جهــت احقــاق حقــوق نجاتگــران‪ ،‬تمــام تــاش خــود را بــه کار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بند ‪ 6‬ماده ‪ 5‬ائین نامه تشکیل هیات عالی جذب‬ ‫در خصوص احراز صالحیت اعضای هیات علمی‬ ‫قرائت شد که در این خصوص نیز اعضای هیات‬ ‫عالی جذب بر اینکه رسیدگی به تخلفات اعضای‬ ‫هیات علمی در مرحله پیمانی بر عهده هیات‬ ‫اجرایی جذب و در مراحل بعد بر عهده هیات‬ ‫انتظامی دانشگاه ها است‪ ،‬تا کید کردند‪.‬‬ ‫همچنی ــن در ادام ــه جلس ــه نام ــه‬ ‫دی ــوان محاس ــبات ب ــه هی ــات عال ــی‬ ‫ج ــذب در م ــورد ص ــدور حک ــم توس ــط‬ ‫دانش ــگاه ها در ص ــورت ع ــدم ص ــدور‬ ‫حک ــم پ ــس از ی ــک م ــاه توس ــط مرا ک ــز‬ ‫ج ــذب وزارتی ــن‪ ،‬قرائ ــت ش ــد ک ــه در‬ ‫ای ــن خص ــوص نی ــز مق ــرر ش ــد مهل ــت‬ ‫زمان ــی ی ــک هفت ــه ب ــه مرا ک ــز ج ــذب‬ ‫وزارتی ــن داده ش ــود ت ــا جوابی ــه خ ــود را‬ ‫ارس ــال کنن ــد‪.‬‬ ‫همچنیــن در ایــن جلســه مقــرر شــد‬ ‫هی ــات مرک ــزی ج ــذب وزارت عل ــوم‬ ‫در مهرم ــاه فراخ ــوان ط ــرح س ــربازی‬ ‫برگــزار کنــد و نامــه قبلــی طــرح ســربازی‬ ‫ب ــه دانش ــگاه ها را ابط ــال و ب ــه دی ــوان‬ ‫عدال ــت اداری اب ــاغ کن ــد‪.‬‬ ‫در ادامــه حســین کچوئیــان عضــو شــورای عالــی‬ ‫انقــاب فرهنگــی تا کیــد کــرد‪ :‬بــا توجــه بــه پیشــرفت‬ ‫امای ــش ام ــوزش عال ــی و ترا ک ــم فارغ التحصی ــان در‬ ‫برخــی رشــته محل هــا‪ ،‬بهتــر اســت جــذب جدیــد را‬ ‫متوقــف کنیــم تــا ســازوکار امایــش بــه نتیجــه برســد‪.‬‬ ‫برنامه جدید اموزشی برای ‪ ۳۷۵‬هزار سرباز‬ ‫ریی ــس س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای کش ــور‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت مه ــارت ام ــوزی ب ــه س ــربازان‬ ‫گف ــت‪ ۴٠ :‬مرک ــز اموزش ــی کار پذی ــرش س ــربازان را‬ ‫انج ــام می دهن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مش ــرق‪ ،‬عل ــی اوس ــط هاش ــمی‬ ‫در جلس ــه ش ــورای مهارت ــی اذربایجان غر ب ــی‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬بای ــد ت ــاش کنی ــم ک ــه ب ــا توس ــعه‬ ‫اموزش ه ــا‪ ،‬تغیی ــر را در جامع ــه رواج دهی ــم ک ــه در‬ ‫ای ــن راســـتا می ت ــوان از ظرفیت ه ــای شناس ــایی‬ ‫دپارتم ــان نرم اف ــزاری و اطالعات ــی بهره من ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه راه ان ــدازی دپارتم ــان‬ ‫مل ــی مهارت ــی زن ــان ب ــه عن ــوان پایل ــوت در‬ ‫اذربایجان غر ب ــی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ای ــن مس ــاله م ــورد‬ ‫پیگی ــری ماس ــت ک ــه بای ــد م ــورد توج ــه مس ــووالن‬ ‫اس ــتانی ه ــم ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫ریی ــس س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای‬ ‫کش ــور اظه ــار ک ــرد‪ :‬مش ــخص ک ــردن س ــهم زن ــان در‬ ‫اش ــتغال‪ ،‬مهارت ه ــای اموزش ــی و س ــایر مس ــائل‬ ‫مرتب ــط ب ــا فعالی ــت بان ــوان از اه ــداف راه ان ــدازی‬ ‫ای ــن دپارتم ــان اس ــت‪.‬‬ ‫ ریی ــس س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای کش ــور‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت مه ــارت ام ــوزی ب ــه س ــربازان‬ ‫گف ــت‪ ۴٠ :‬مرک ــز اموزش ــی کار پذی ــرش س ــربازان‬ ‫را انج ــام می دهن ــد و در نظ ــر داری ــم ت ــا س ــه س ــال‬ ‫این ــده‪ ٣7۵ ،‬ه ــزار نف ــر را در ای ــن ح ــوزه ام ــوزش‬ ‫دهی ــم و س ــرباز ب ــدون مه ــارت نداش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫نحوه دریافت معافیت پزشکی حین انجام خدمت‬ ‫در ب ــاره نح ــوه اق ــدام ب ــرای معافی ــت پزش ــکی‬ ‫در حی ــن خدم ــت بیش ــتر بدانی ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪،‬‬ ‫برخ ــی از س ــربازان خدم ــت وظیف ــه عموم ــی در‬ ‫حی ــن خدم ــت ک ــه بن ــا ب ــه دالیل ــی تقاض ــای‬ ‫معافی ــت پزش ــکی دارن ــد‪ ،‬در ب ــاره مراجع ــه ب ــه‬ ‫س ــازمانی ک ــه بای ــد ب ــرای معافی ــت اق ــدام کنن ــد‬ ‫س ــواالتی دارن ــد ک ــه در ا ی ــن گ ــزارش قص ــد دار ی ــم‬ ‫پاس ــخ خواهی ــم داد‪.‬‬ ‫مطاب ــق قوانی ــن موج ــود در ارتب ــاط ب ــا س ــربازی‬ ‫و خدم ــت وظیف ــه عموم ــی‪ ،‬س ــربازان وظیف ــه‬ ‫بای ــد فق ــط از طر ی ــق ی ــگان خدمت ــی خودش ــان‬ ‫ب ــه وضعی ــت جس ــمانی و روانی ش ــان ب ــرای‬ ‫معافی ــت رس ــیدگی ش ــود و نی ــاز ب ــه مراجع ــه ب ــه‬ ‫س ــازمان وظیف ــه عموم ــی ندارن ــد‪.‬‬ ‫سرقت از خانه پولداران‬ ‫در پوشش خدمتکار‬ ‫زن تحصیلکرده که متهم است در پوشش خدمتکار به خانه افراد‬ ‫پولدار دستبرد می زد‪ ،‬بازداشت شد‪.‬‬ ‫به گزارش جوان انالین‪ :‬سرهنگ کارا گاه سید علی شریفی‪ ،‬رئیس‬ ‫پایگاه یکم پلیس ا گاهی تهران بزرگ گفت‪ :‬شامگاه هفتم مرداد ماه امسال‬ ‫بود که مردی با مرکز فوریت های پلیس ‪ ۱۱۰‬تماس گرفت و گزارش یک‬ ‫سرقت را اعالم کرد‪ .‬او گفت‪ :‬من صبح امروز مثل همیشه راهی محل کارم‬ ‫شدم‪ .‬لحظاتی قبل که به خانه برگشتم‪ ،‬متوجه به هم ریختگی وضع خانه‬ ‫شدم‪ .‬فهمیدم که دزد به خانه زده است‪ .‬بعد از تحقیق مشخص شد که‬ ‫مقداری پول‪ ،‬طال و لوازم باارزش دیگر به قیمت ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان سرقت‬ ‫شده است‪ .‬بعد از مطرح شدن شکایت پرونده به دستور قاضی برای بررسی‬ ‫به پایگاه یکم پلیس ا گاهی تهران فرستاده شد‪ .‬بررسی میدانی کارا گاهان‬ ‫پلیس با بازبینی دوربین های مداربسته نشان داد که سارق زن جوانی است‬ ‫که ساعت ‪ ۱۴‬روز حادثه وارد خانه شده و بعد از ارتکاب سرقت محل را ترک‬ ‫کرده است‪ .‬شاکی بعد از دیدن تصویر زن‪ ،‬او را شناسایی کرد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫مدتی قبل بود که این زن را که سمیرا نام دارد به عنوان خدمتکار استخدام‬ ‫کردم‪ .‬او گاهی برای نظافت به خانه ام می امد که از وی شکایت دارم‪.‬‬ ‫بعد از شناسایی متهم بود که تحقیقات برای بازداشت سمیرا به جریان‬ ‫افتاده و ماموران پلیس نهم شهریور وی را در یکی از مرز های غربی کشور‬ ‫بازداشت کردند‪ .‬سمیرا در بازجویی ها به سرقت اعتراف کرد و گفت‪ :‬من‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری هستم‪ .‬بعد از پایان تحصیالتم نتوانستم برای‬ ‫خودم کار مناسبی پیدا کنم‪ .‬از طرفی به خاطر مشکالت خانوادگی که داشتم‬ ‫خانواده ام من را طرد کرده بودند‪ ،‬برای همین تصمیم به سرقت گرفتم‪ .‬متهم‬ ‫گفت‪ :‬نقشه ام این بود که در پوشش کار خدمات وارد خانه افراد پولدار شوم‬ ‫و در فرصت مناسب اموالشان را سرقت کنم‪ .‬متهم همچنین گفت که اموال‬ ‫سرقت شده را به سه مالخر فروخته است‪ .‬متهم گفت‪ :‬من به جز سرقت‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان از خانه شاکی از خانه خواهرش هم‪ ۵۰۰‬میلیون تومان سرقت‬ ‫کردم‪ .‬بعد از ان بود که تصمیم داشتم از طریق مرز غربی از کشورخارج شوم که‬ ‫بازداشت شدم‪ .‬با اطالعاتی که متهم در اختیار پلیس گذاشت کارا گاهان‬ ‫موفق شدند سه مالخر پرونده را هم بازداشت کنند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫اخاذی ‪ ۵‬میلیارد تومانی‬ ‫خانم منشی‬ ‫خانم منشی که پس از اخراج کینه مرد کارخانه دار را به دل گرفته بود با‬ ‫اجیر کردن یک ادم ربا‪ ،‬نقشه اخاذی ‪ 5‬میلیارد تومانی را طراحی و اجرا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایران‪ ،‬اواخر مرداد بود که هرمز مرد کارخانه دار و ثروتمند سوار بر‬ ‫خودرواش شد تا به محل کارش برود‪ .‬اما زمانی که خواس از پارکینگ خارج‬ ‫شود‪ ،‬با خودروی پژویی مقابل در ورودی پارکینگ رو به رو شد‪.‬‬ ‫وی چندین بار بوق زد تا سرنشینان خودروی پژو از مقابل در پارکینگ‬ ‫کنار بروند اما وقتی بی توجهی انها را دید از خودرواش پیاده شد و به سمت پژو‬ ‫سواران رفت تا تذکر دهد ‪ .‬اما به محض رسیدن کنار پژو ناگهان زن و مردی‬ ‫که صورتشان را با ماسک پوشانده بودند از خودرو پیاده شده و با تهدید چاقو‬ ‫هرمز را سوار بر خودرو کرده و ربودند‪.‬‬ ‫‪ 13‬ساعت کابوس‬ ‫خودروی پژو ساعتی بعد‪ ،‬مقابل خانه ای در جنوب پایتخت متوقف‬ ‫شد‪ .‬انها با تهدید مرد کارخانه دار را به خانه شان منتقل کردند‪.‬‬ ‫سپس شکنجه ها اغاز شد و با تهدید چاقو‪ ،‬پیرمرد را مجبور کردند تا‬ ‫چندین برگه چک برایشان امضا کند‪ .‬بعد از ان نیز کارت های عابربانک او را‬ ‫گرفته و تمام موجودی داخل ان را به حساب زن جوان منتقل کردند‪.‬‬ ‫م ــرد کارخان ــه دار ‪ 13‬س ــاعت تح ــت ش ــکنجه ق ــرار گرف ــت‪ .‬ب ــا انک ــه زن‬ ‫ج ــوان ماس ــک ب ــه ص ــورت داش ــت‪ ،‬ام ــا ص ــدا و چه ــره اش هوی ــت او را برم ــا‬ ‫کــرد و مــرد کارخانــه دار‪ ،‬منشــی ســابقش را شــناخت‪ .‬متهمــان پــس از رســیدن‬ ‫بــه هدفشــان بــار دیگــر پیرمــرد را ســوار خــودرو کــرده و در یکــی از خیابان هــای‬ ‫پایتخــت رهــا کردنــد‪.‬‬ ‫اخاذی های سریالی‬ ‫هرمز که فکر می کرد ماجرا تمام شده به پلیس شکایت نکرد اما این پایان‬ ‫اخاذی های متهمان نبود بلکه زن جوان به بهانه های مختلف به سراغ وی‬ ‫می رفت و از او اخاذی می کرد‪ .‬بهنوش ‪ -‬متهم ‪ -‬او را تهدید می کرد که اگر پای‬ ‫پلیس به ماجرا باز شود به خانواده وی صدمه می زند‪ .‬با این شیوه متهمان در‬ ‫مدت یک ماه بیش از ‪ 5‬میلیارد تومان از وی اخاذی کردند‪.‬‬ ‫تا اینکه هرمز تصمیم به شکایت گرفت و به پلیس گفت‪ :‬منشی سابقم‬ ‫که به خاطر کم کار ی هایش او را اخراج کرده بودم از من کینه به دل گرفته و با‬ ‫همدستی یک مرد مرا ربوده و شکنجه کردند و تا االن بیش از ‪ 5‬میلیارد تومان‬ ‫از من اخاذی کرده اند‪.‬‬ ‫دستگیری ادم ربایان‬ ‫به دنبال شکایت هرمز‪ ،‬به دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای امور جنایی‬ ‫پایتخت‪ ،‬تحقیقات از سوی کارا گاهان اداره یازدهم پلیس ا گاهی اغاز شد‪.‬‬ ‫در بررسی های صورت گرفته‪ ،‬منشی جوان و همدستش بازداشت شدند‪.‬‬ ‫زن جوان که خود را در برابر مدارک مستند می دید به ناچار لب به اعتراف‬ ‫گشود‪ :‬چند سالی در کارخانه هرمز کار می کردم و برایش کلی زحمت کشیدم‬ ‫اما او مدام بهانه می اورد و از کارم ایراد می گرفت در نهایت هم مرا اخراج کرد‪.‬‬ ‫ماجرا فقط اخراجم از کارخانه نبود او حق و حقوقم را نداد و زندگی ام نابود شد‪.‬‬ ‫به همین خاطر کینه او را به دل گرفتم و به فکر انتقام افتادم‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬چ ــون ب ــه تنهای ــی نمی توانس ــتم از او انتق ــام بگی ــرم ب ــه فک ــر‬ ‫ی ــک همدس ــت افت ــادم‪ ،‬مدت ــی بع ــد در اینس ــتاگرام ب ــا م ــردی اش ــنا ش ــدم و‬ ‫ب ــا وع ــده دس ــتمزد ‪ 500‬میلی ــون تومان ــی او را ب ــرای ای ــن کار اس ــتخدام ک ــردم‪.‬‬ ‫ت ــا االن بی ــش از ‪ 5‬میلی ــارد توم ــان از م ــرد کارخان ــه دار اخ ــاذی ک ــردم و ب ــا ای ــن‬ ‫پول ه ــا مل ــک و زمی ــن خری ــدم ‪.‬‬ ‫همدست زن جوان نیز در تحقیقات به ادم ربایی اعتراف کرد اما مدعی‬ ‫شد که هیچ پولی از بهنوش نگرفته و ‪ 500‬میلیون تومان وعده پوشالی بوده که‬ ‫از سوی زن جوان مطرح شده بود‪.‬‬ ‫به دستور بازپرس سهرابی‪ ،‬دو متهم جوان در اختیار کارا گاهان اداره‬ ‫یازدهم پلیس ا گاهی پایتخت قرار داده شده و تحقیقات در رابطه با این‬ ‫پرونده ادامه دارد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1240

هفته نامه بازار کار 1240

شماره : 1240
تاریخ : 1400/09/12
هفته نامه بازار کار 1239

هفته نامه بازار کار 1239

شماره : 1239
تاریخ : 1400/09/05
هفته نامه بازار کار 1238

هفته نامه بازار کار 1238

شماره : 1238
تاریخ : 1400/08/28
هفته نامه بازار کار 1237

هفته نامه بازار کار 1237

شماره : 1237
تاریخ : 1400/08/21
هفته نامه بازار کار 1236

هفته نامه بازار کار 1236

شماره : 1236
تاریخ : 1400/08/14
هفته نامه بازار کار 1235

هفته نامه بازار کار 1235

شماره : 1235
تاریخ : 1400/08/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!