هفته نامه بازار کار شماره 1212 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1212

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1212

هفته نامه بازار کار شماره 1212

‫استخدام‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند ؛‬ ‫استخدام در شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت‬ ‫معلمان سراسر کشور‪ ،‬فقط از مسیر‬ ‫دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی‬ ‫وارد اموزش و پرورش شوند‬ ‫استخدام ‪ 244‬نفر از دیپلم تا کارشناسی در مجتمع فوالد خراسان‬ ‫استخدام شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس در عسلویه‬ ‫استخدام ‪ 1500‬نفر در شرکت های وابسته به نهادهای عمومی‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫نیروی زمینی ارتش استخدام می کند‬ ‫استخدام گسترد در یکی از برترین برندهای محصوالت شوینده و بهداشتی‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ 16 -1399‬محرم ‪ 5 -1442‬سپتامبر ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1212‬‬ ‫‪66710081‬‬ ‫از این هفته اغاز می شود ‪:‬‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫‪ 24‬مهر برگزار می شود‬ ‫ثبت نام هشتمین ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫رهبرمعظم انقالب اسالمی با تاکید بر نقش و جایگاه دو دانشگاه‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬باید به گونه ای‬ ‫برنامه ریزی و ظرفیت سازی شود که معلمان سراسر کشور‪ ،‬فقط از‬ ‫مسیر این دو دانشگاه وارد اموزش و پرورش شوند‪».‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نحوه صدور پروانه‬ ‫و فعالیت‬ ‫مترجمان رسمی‬ ‫دادگستری‬ ‫استخدام نیروی انتظامی‬ ‫در استان های‬ ‫گیالن و کرمانشاه‬ ‫جزئیات استخدام زنان‬ ‫در سازمان ا تش نشانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی اعالم کرد‬ ‫فراخوان پذیرش ‪ 8‬هزار مدرس‬ ‫در سراسر کشور‬ ‫‪4‬‬ ‫کمتر از ‪ 10‬درصد بیکاران‬ ‫بیمه بیکاری دریافت می کنند‬ ‫برنامه های استخدام اموزش و پرورش و بازگشایی مدارس‬ ‫فرصت استثنایی استخدام‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری شرکت فوالد خراسان‬ ‫جذب ‪ 1500‬نفر اقا و خانم با مدارک تحصیلی دیپلم تا دکترا در بیش از ‪ 49‬شرکت و هلدینگ بزرگ‬ ‫وابسته به نهادهای عمومی کشور‬ ‫مهلت ثبت نام ‪ 22‬شهریور ‪1399‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪11‬‬ ‫دعوت به همکاری از واجدین شرایط مرد در‬ ‫مقاطع تحصیلی لیسانس‪ ،‬فوق دیپلم و دیپلم‬ ‫دیپلم(همهگرایشها)‬ ‫مهلت ثبت نام‪1399/07/11 :‬‬ ‫امار‬ ‫تربیت بدنی‬ ‫مهندسی ایمنی و‬ ‫بازرسی فنی‬ ‫سایت اینتر نتی‪:‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ ‫علوم ارتباطات اجتماعی‬ ‫علوم تربیتی‬ ‫مهندسی پزشکی‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫حسابداری‬ ‫روانشناسی‬ ‫مدیریت‬ ‫مهندسی شیمی‬ ‫مهندسی کامپیوتر‬ ‫حقوق‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫معماری‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫مهندسی کشاورزی‬ ‫اقتصاد‬ ‫داروسازی‬ ‫زیست شناسی‬ ‫اتش نشانی‬ ‫مهندسیعمران‬ ‫کتابداری‬ ‫بهداشت‬ ‫دامپزشکی‬ ‫شیمی ازمایشگاه‬ ‫مهندسی برق‬ ‫مهندسیفناوریواطالعات‬ ‫علوم کامپیوتر‬ ‫‪DBA‬و ‪MBA‬‬ ‫‪ksteel.iran-azmoon.ir‬‬ ‫پزشکی‬ ‫روابط عمومی‬ ‫صنایع غذایی‬ ‫میکروبیولوژی‬ ‫مهندسی مواد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت معتبر تولید محصوالت شوینده و بهداشتی در شرق تهران‬ ‫جهت تکمیل سرمایه های انسانی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫حداقل‬ ‫کل سابقه‬ ‫سابقه در سمت مورد نظر‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری صنعتی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری فروش‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری انبار‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس ارشد حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 7‬سال‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس حسابداری صنعتی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪14‬سال‬ ‫‪ 6‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس حسابداری مالی‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 14‬سال‬ ‫‪ 6‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس حسابداری فروش‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 14‬سال‬ ‫‪ 6‬سال‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد گزارشات و بودجه‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 14‬سال‬ ‫‪ 6‬سال‬ ‫‪9‬‬ ‫بایگان اسناد مالی‬ ‫دیپلم‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫واجدین شرایط می توانند صرفا رزومه های خود را با فرمت ‪ pdf‬ارسال‬ ‫و الزاما ردیف شغل مورد درخواست را به عنوان نام فایل ارسالی قرار دهند‪.‬‬ ‫(در غیر اینصورت رزومه های ارسالی امکان بررسی نخواهند داشت‪).‬‬ ‫‪Employee725@gmail.com‬‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ صفحه 1 ‫اخبار وی�ه‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون و�یر بهداشت‪:‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند ؛‬ ‫معلمان سراسر کشور‪ ،‬فقط از مسیر دانشگاه های‬ ‫فرهنگیان و شهید رجایی وارد اموزش و پرورش شوند‬ ‫رهبرمعظم انقالب اسالمی با تاکید بر نقش و جایگاه دو دانشگاه فرهنگیان و‬ ‫شهید رجایی‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬باید به گونهای برنامهریزی و ظرفیتسازی شود‬ ‫که معلمان سراسر کشور‪ ،‬فقط از مسیر این دو دانشگاه وارد اموزش و پرورش شوند‪».‬‬ ‫به گزارش بازارکار ��رت ایت ا�ه خامنه ای �ب� سهشنبه گ�ش�ه در ارتباط‬ ‫ت�ویری با و�یر‪ ،‬معاونان‪ ،‬مدیران و روسای وزارت اموزش و پرورش در سی و‬ ‫�هارمین اجالس اموزش و پرورش‪ ،‬به ب�ان مهم�رین مو�و�ات‪ ،‬م�اهیم و کاس�ی‬ ‫های موجود در اموزش و پرورش کشور پرداخ�ند‪ .‬مو�و�اتی �ون ت�ریم جایگاه‬ ‫معلم در جامعه‪ ،‬سند ت�ول بنیادین اموزش و پرورش‪ ،‬م�هوم �دا�ت اموزشی و‬ ‫رییس ان�من صنفی متخ��ین بهداشت �رفه ای تشری� کرد ‪:‬‬ ‫و�عیت اسی� های ش�لی در ایران‬ ‫ر�ی� هی�ت مدیره ان�من �ن�ی م����ین بهداشت �رفه ای ایران‪،‬‬ ‫نسبت به اسی� های ش�لی در کشور که ناشی از در �اشیه ماندن رش�ه‬ ‫مهندسی بهداشت �رفه ای است‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫�سن ا�یلیان مهابادی‪ ،‬در گ��گو با خبرنگار مهر‪ ،‬گ�ت‪ :‬مهندسی‬ ‫بهداشت �رفه ای و ایمنی کار‪ ،‬به �نوان رش�ه ای �لمی و کاربردی که در زمینه‬ ‫شناسایی و ارزشیابی و کن�رل �واملی که سالمت شا�الن را تهدید می کند‪ ،‬از‬ ‫جایگاه وی�ه ای در دنیا برخوردار است‪.‬‬ ‫وی با �نوان این م�ل� که رش�ه مهندسی بهداشت �رفه ای در کشور‬ ‫ما هنوز ن�وانس�ه خودش را به جامعه بشناساند‪ ،‬اف�ود‪ :‬اساس کار این رش�ه‪،‬‬ ‫اهمیت به ا�� پ�شگیری است‪.‬‬ ‫ا�یلیانبااشارهبهاسی�هایش�لی کهدر �رفههاو �نوفم��ل�وجوددارد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بع�ی مشا�� با ب�ماری هایی مواجه هس�ند که و��ی فرد شا�� گرف�ار‬ ‫ان شد‪ ،‬دیگر نمی توان هی� کاری برای درمان و ن�ات او ان�ام داد‪ .‬از همین رو‪،‬‬ ‫توجه به امر پ�شگیری در م�یط کار‪ ،‬از اهمیت �یادی برخوردار است‪.‬‬ ‫وی به اسی� هایی هم�ون ا�بست و سیلی� در م�یط های �نع�ی اشاره کرد‬ ‫و اف�ود‪ :‬اگر فرد شا�� ب�ش از اندازه در معرض این مواد �رار بگیرد‪ ،‬گرف�ار سرطان‬ ‫می شود و دیگر نمی توان هی� کاری برای او ان�ام داد تا بهبود یابد‪.‬‬ ‫ا�یلیان با تاکید بر جایگاه وی�ه بهداشت �رفه ای‪ ،‬ت�ری� کرد‪ :‬ی�ی از‬ ‫گالیه های م����ین این رش�ه در کشور‪ ،‬اد�ام با رش�ه بهداشت م�یط است‬ ‫که �یر کارشناسی است‪.‬‬ ‫ر�ی� هی�ت مدیره ان�من �ن�ی م����ین بهداشت �رفه ای ایران‪،‬‬ ‫اف�ود‪ :‬هدف ما ت�ری� رش�ه بهداشت م�یط نیست‪� ،‬یرا مع�قدیم انها نیز‬ ‫مبا�� مهم خودشان را دارند که برای سالمت مردم‪ ،‬بسیار مهم و م�ید است‪.‬‬ ‫اما‪ ،‬ت��� های بهداشت �رفه ای و بهداشت م�یط‪ ،‬م��اوت است و از‬ ‫همین رو‪ ،‬اد�ام معنی ندارد‪.‬‬ ‫وی با ا�الم این�ه در شروع فعا�یت رش�ه مهندسی بهداشت �رفه ای دارای‬ ‫دف�ر م�زا در وزارت بهداشت بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ما مع�قدیم اگر این دو رش�ه از ی�دیگر‬ ‫ت��ی� شوند‪ ،‬به جایگاه های ا�لی خودشان در جامعه دست پ�دا می کنند‪.‬‬ ‫اس�اد تمام گروه مهندسی بهداشت �رفه ای و ایمنی کار‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫�وادث ش�لی و کار‪ ،‬نشانگر این است که ب�ه های بهداشت �رفه ای مورد توجه‬ ‫�رار نگرف�ه اند و جایگاه این رش�ه درست تعری� نشده است‪.‬‬ ‫ا�یلیان با �نوان این م�ل� که ان�من م����ین بهداشت �رفه ای به‬ ‫دنبال دفاع از این رش�ه است تا م����ین این �رفه ب�وانند �لم خود را به جامعه‬ ‫نمایان سازند‪ ،‬اف�ود‪ :‬ن��ه ای که وجود دارد‪ ،‬این است که و�یر بهداشت نیز مواف�‬ ‫این ت��ی� است‪ .‬اما‪ ،‬نمی دانیم �را این ت��ی� رش�ه �ورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ان�من در نظر دارد این م�ا�به خود را از طری� م�ل� شورای‬ ‫اسالمی و نمایندگان ��و کمیسیون بهداشت و درمان‪ ،‬دنبال کند تا جایگاه‬ ‫وا�عی این رش�ه را به جامعه بشناسانیم‪.‬‬ ‫ر�ی� هی�ت مدیره ان�من �ن�ی م����ین بهداشت �رفه ای ایران‪،‬‬ ‫گ�ت‪ :‬اسی� های �یادی در م�یط کار م�وجه کارگران است که ب�شی از انها‪،‬‬ ‫اسی� های بهداش�ی هس�ند‪ .‬م�� «بنزن» که به وفور در �نعت دیده می شود و‬ ‫به �نوان �ام� سرطانزا شناخ�ه شده است‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬برای کارگرانی که با «بنزن» سر و کار دارند‪� ،‬د م�از از برخورد با‬ ‫این ماده سرطانزا تعری� شده است‪� .‬یرا‪� ،‬رار گرف�ن ب�ش از �د م�از با این‬ ‫ماده‪ ،‬بعد از مدتی من�ر به بروز سرطان خون می شود‪.‬‬ ‫ا�یلیان‪� ،‬رار گرف�ن در برابر ا�ودگی های گردو �بار‪� ،‬دا و‪ ،...‬را از دیگر‬ ‫تهدیدات م�یط های ش�لی دانست و گ�ت‪� :‬رار گرف�ن در معرض �دای‬ ‫ب�ش از ‪ ۸۵‬دی سی ب�‪ ،‬من�ر به «کری ش�لی» می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به وظای� م����ین بهداشت �رفه ای و ایمنی کار‬ ‫که با دو وزارت�انه بهداشت و کار اد�ام شده است‪ ،‬پ�شنهاد می کنیم ی� سازمان‬ ‫مس�ق�برایاینرش�همهمتش�ی�شودتاب�واننظراتت���یخودشراپ�اده کند‪.‬‬ ‫�یرا‪ ،‬خیلی س�ت است دو وزارت�انه به نق�ه اش�راک برسند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫مدیرعام� سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد؛‬ ‫ل�و بخشنامه های �بلی دریافت‬ ‫��بیمه از �راردادهای پیمانکاری‬ ‫مدیر�ام� سازمان ت�مین اج�ما�ی گ�ت‪ :‬با �دور ب�شنامه تنقی�ی‬ ‫دریافت ��ب�مه از �راردادهای پ�مان�اری فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬م���ی سا�ری‪ ،‬در دویس�مین جلسه شورای‬ ‫تنقی� ب�شنامههای سازمان ت�مین اج�ما�ی که با ��ور نمایندگان‬ ‫تش��های کارفرمایی و به منظور بررسی ب�شنامه تنقی�ی دریافت �� ب�مه‬ ‫از �راردادهای پ�مان�اری برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فرایند تنقی� ب�شنامهها‬ ‫با مشارکت تش��ها و �ا�بنظران در فرایندی ش�اف در�ال ان�ام است و‬ ‫طی ماههای اینده ت�می� میشود‪.‬‬ ‫وی با تش�ر از ا�دامات ان�ام شده و تالش گس�ردهای که برای تنقی�‬ ‫ب�شنامههای سازمان ت�مین اج�ما�ی �ورت گرف�ه است‪ ،‬گ�ت‪ :‬ان�ظار داریم‬ ‫که در زمان تدوین ب�شنامهها ذی ن�عان نیز ��ور و مشارکت داش�ه باشند‬ ‫و نق�ه نظرات انان تا �د مم�ن مورد توجه �رار گیرد تا در نهایت تنقی�‬ ‫ب�شنامهها من�ر به افزایش ر�ای�مندی و کاهش �اب� توجه مراجعات‬ ‫کارفرمایان به هی�تهای تش�ی� م�ا�بات سازمان ت�مین اج�ما�ی شود‪.‬‬ ‫سا�ری با اظهار ر�ایت از �دور ب�شنامه تنقی�ی با�رسی از دفاتر �انونی‪،‬‬ ‫گ�ت‪ :‬با ت�می� و �دور ب�شنامه تنقی�ی �راردادهای پ�مان�اری؛ دو ب�شنامه‬ ‫ا�لی و بسیار مهمی که مبنای دریافت �� ب�مه از کارفرمایان است‪� ،‬ادر و‬ ‫ب�شنامههای م�عدد �بلی که مورد ا��راض کارفرمایان بود؛ مل�ی میشود‪.‬‬ ‫وی بر ��وم طرا�ی ب�شنامهای که بر مبنای ان ام�ان ��ف مراجعات‬ ‫��وری و ان�ام فرایندهای اداری به �ورت �یر��وری فراهم شود ت� کید کرد و‬ ‫گ�ت‪ :‬ان�ظار میرود که �� از �دور ب�شنامه تنقی�ی سا�وکار اجرایی این‬ ‫ب�شنامه به گونهای طرا�ی شود که نیازی به مراجعات ��وری کارفرمایان‬ ‫بابت پرداخت �� ب�مه نباشد‪.‬‬ ‫�ساسیت های مربوط به این �وزه به وی�ه در دوره شیوع کرونا و اموزش م�ازی در‬ ‫س�نان رهبر معظم انقالب مورد توجه �رار گرفت‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی درخ�وص اموزش م�ازی و برخی اسی�های ا��ما�ی‬ ‫ان خاطرنشان کردند‪ :‬راه اندازی شب�ه شاد‪ ،‬ا�دام بسیار خوبی است اما اموزش‬ ‫م�ازی نباید موج� شود که دانش اموز در معرض اسی� های ف�ای م�ازی و‬ ‫خ�رات اخال�ی و ا��قادی �رار گیرد‪.‬‬ ‫مدارس پرورش اس�عدادهای درخشان و مهدکودکها دو م�ان اموزشی مهمی‬ ‫بودند که رهبر معظم انقالب توجه ب�ش�ر به هر دو را خواس�ار شدند‪ .‬ایشان بر جدی‬ ‫گرف�ن مو�وع شناسایی و پرورش اس�عدادهای درخشان تاکید کردند و اف�ودند‪:‬‬ ‫«جایگاه کشور در ا�م��ادها باید بهبود و ارتقا یابد �یرا در سال های اخیر و�عیت‬ ‫ما برجس�ه نبوده است‪».‬‬ ‫رهبر انقالب با تاکید بر این�ه نباید به مهدکودک ها نگاه مراکز خدماتی داشت‬ ‫بل�ه مهدکودک ها مراکز مهم اموزشی و پرورشی هس�ند‪ ،‬اف�ودند‪ :‬براساس گزارش های‬ ‫رسیده و�عیت مهدکودک ها به هی� وجه خوب نیست‪.‬‬ ‫ب�ش دیگری از س�نان رهبر انقالب در دیدار م�ازی با مدیران و روسای‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬به معلمان اخ��اص داشت‪ .‬ایشان از معلمان بعنوان افسران‬ ‫س�اه پ�شرفت کشور یاد کردند و نگاه معلم به جایگاه خود‪ ،‬نگاه مسوو�ن به اموزش‬ ‫و پرورش و نیز فرهنگسازی برای تروی� ا��رام و اکرام معلمان را سه �ام� ا�لی‬ ‫��� و ارتقای شان و جایگاه معلم در جامعه ار�یابی کردند‪.‬‬ ‫رهبرانقالب مو�وع ج�ب و ترب�ت معلم را بسیار مهم برشمردند و با اشاره به‬ ‫نقش و جایگاه دو دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی‪ ،‬خاطرنشان کردند‪« :‬باید به‬ ‫گونهای برنامهریزی و ظرفیتسازی شود که معلمان سراسر کشور‪ ،‬فقط از مسیر این‬ ‫دو دانشگاه وارد اموزش و پرورش شوند و م�ل� شورای اسالمی نیز باید در ت�وی�‬ ‫طرحها به گونهای �م� کند که خارج از مسیر این دو دانشگاه‪ ،‬ورودی به اموزش و‬ ‫پرورش وجود نداش�ه باشد‪».‬‬ ‫رهبر انقالب اسالمی تاکید کردند؛ سند ت�ول بنیادین یا نقشه راه‬ ‫اموزشوپرورش‪ ،‬ی�ی از مهم ترین اسناد تدوین شده در کشور است که اف� اموزش و‬ ‫پرورش ا�م از مدارس‪ ،‬معلمان و دانش اموزان را ترسیم می کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد خبر داد؛‬ ‫ارائه وام ‪ ۲‬میلیارد تومانی به کارفرمایان‬ ‫در ازای استخدام مددجویان امداد‬ ‫ر�ی ــ� کمی� ــه ام ــداد از ارا� ــه وام ‪ ۲‬میلی ــارد‬ ‫تومان ــی ب ــه کارفرمای ــان در ازای اس ــ��دام ‪ ۴۰‬ن� ــر از‬ ‫مددجو ی ــان ای ــن نه ــاد خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش �ای ــگاه اطالعرس ــانی کمی� ــه‬ ‫ام ــداد‪ ،‬س ــیدمرت�ی ب��ی ــاری در س ــ�ر ب ــه اس ــ�ان‬ ‫�هارم� ــال و ب��ی ــاری ب ــا ��تا�س ــالم‬ ‫م�مد�ل ــی ن�ون ــام‪ ،‬نماین ــده و� ــی فقی ــه در اس ــ�ان‬ ‫دی ــدار ک ــرد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار وی در این دیدار ای�اد زمینه‬ ‫اش��ال برای نیازمندان را از روی�ردهای ا�لی این‬ ‫نهاد �نوان کرد و اف�ود‪ :‬اش��ال خانگی مهم�رین‬ ‫راهبرد و سیاست کمی�ه امداد و م�ور برنامههای‬ ‫این نهاد �مای�ی به وی�ه برای زنان سرپرست خانوار‬ ‫است‪.‬‬ ‫ر�ی ــ� کمی� ــه ام ــداد ب ــا اش ــاره ب ــه این� ــه ان� ــام‬ ‫وظای ــ� م ــادری در کن ــار تامی ــن مع ــاش زندگ ــی ب ــرای‬ ‫زن ــان سرپرس ــت خان ــوار ت� ــت �مای ــت در او�و ی ــت‬ ‫اس ــت‪ ،‬اف ــ�ود‪ :‬ای� ــاد اش ــ��ال ب ــرای زن ــان ت� ــت‬ ‫�مای ــت در خان ــه و کن ــار فرزن ــدان ی ــ� � ــرورت‬ ‫اس ــت و اهمی ــت با�ی ــی دارد‪.‬‬ ‫ب��ی ــاری ب ــا ب� ــان این� ــه کمی� ــه ام ــداد امادگ ــی‬ ‫ای� ــاد اش ــ��ال خانگ ــی ک� کش ــور را دارد‪ ،‬گ� ــت‪:‬‬ ‫�مای ــت از کارفرمایان ــی ک ــه از جامع ــه ه ــدف ب ــرای‬ ‫اش ــ��ال اس ــ��اده میکنن ــد از جمل ــه برنامهه ــای‬ ‫�مای� ــی اس ــت و کارفرمایان ــی ک ــه ‪ ۴۰‬ن� ــر از‬ ‫مددجو ی ــان کمی� ــه ام ــداد را اس ــ��دام کنن ــد ت ــا‬ ‫س ــق� ‪ ۲‬میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت ارزان�یم ــت‬ ‫دریاف ــت میکنن ــد‪.‬‬ ‫ر�ی ــ� کمی� ــه ام ــداد ب ــا اش ــاره ب ــه برگ ــزاری پو ی ــش‬ ‫مل ــی ای ــران هم ــدل اف ــ�ود‪ :‬ای ــن پوی ــش از �ی ــد �دی ــر‬ ‫ا� ــاز ش ــده و ت ــا �ای ــان م ــاه �� ــر ادام ــه دارد‪ .‬ب ــر همی ــن‬ ‫اســاس از مقــرر شــده تــا از تاســو�ا تــا اربعیــن �ســینی‬ ‫‪ ۶‬میلی ــون و� ــده ��ای ــی می ــان نیازمن ــدان تو� ی ــ�‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه ��تا�ســالم وا�مســلمین‬ ‫م�مد�ل ــی ن�ون ــام‪ ،‬نماین ــده و� ــی فقی ــه در اس ــ�ان ب ــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اهمی ــت ارا� ــه خدم ــات مش ــاوره‪ ،‬با�رس ــی‬ ‫و بازدی ــد از مرا� ــ� ای� ــاد اش ــ��ال گ� ــت‪ � :‬ــ� از‬ ‫ا�� ــای تس ــهیالت اش ــ��ال بای ــد نظ ــارت و با�رس ــی‬ ‫از ای ــن طرحه ــا ان� ــام ش ــود‪.‬‬ ‫وی اف ــ�ود‪ :‬در راس ــ�ای توانمندس ــازی‬ ‫خانوادهه ــای ت� ــت �مای ــت کمی� ــه ام ــداد‪ ،‬بای ــد‬ ‫زمینــه ای�ــاد اشــ��ال و ا�ــداث مســ�ن بــا پرداخــت‬ ‫تس ــهیالت ارزان�یم ــت ب ــه مددجو ی ــان م ــورد تا کی ــد‬ ‫� ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫نماین ــده و� ــی فقی ــه در اس ــ�ان ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اهمی ــت �� ــ� �رم ــت و کرام ــت خانوادهه ــای‬ ‫ت� ــت �مای ــت تا کی ــد ک ــرد‪ :‬کم ــ� مومنان ــه و‬ ‫هم�نی ــن �مای ــت از ای ــن اف ــراد بای ــد ب ــا �� ــ�‬ ‫�رم ــت و کرام ــت انه ــا باش ــد‪.‬‬ ‫ام ــام جمع ــه ش ــهرکرد �م ــن تقدی ــر و تش ــ�ر از‬ ‫�مایته ــای ای ــن نه ــاد از نیازمن ــدان خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬کمی� ــه ام ــداد بای ــد خانوادهه ــای ت� ــت‬ ‫�مای ــت را از هم ــه جه ــات فرهنگ ــی‪ ،‬اخال� ــی‪،‬‬ ‫اج�ما� ــی و اش ــ��ال �مای ــت کن ــد‪.‬‬ ‫معاون جمعیت هالل ا�مر کشور‬ ‫ی�هزار نفر در هالل ا�مر استخدام میشوند‬ ‫مع ــاون جمعی ــت ه ــالل ا�م ــر کش ــورگ�ت‪ :‬در‬ ‫راس ــ�ای تامی ــن نیروه ــای م ــورد ت��� ــی‪ ،‬ج ــ�ب‬ ‫ی�ه ــزار ن� ــر از طری ــ� ازم ــون اس ــ��دامی ب� ــن‬ ‫ن�اتگ ــران و امدادگ ــران جمعی ــت ه ــالل ا�م ــر در‬ ‫او�و ی ــت � ــرار دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس‪ ،‬همای ــون یوس ــ�ی در جلس ــه‬ ‫شــورای اداری جمعیــت هــالل ا�مــر اســ�ان بوشــهر بــا‬ ‫تاکی ــد برتوس ــعه �یرس ــاختهای ام ــدادی در اس ــ�ان‬ ‫بوش ــهر اظه ــار داش ــت‪ :‬اس ــ�ان بوش ــهر در �ر�هه ــای‬ ‫ا��� ــادی‪� ،‬نع� ــی‪ ،‬تو�ی ــدی و س ــرمایهگ�اری‬ ‫جای ــگاه مه ــم و مم� ــازی در �ر� ــه مل ــی و‬ ‫ب�نا�ملل ــی دارد ک ــه � ــارس جنوب ــی از �ظم ــت ای ــران‬ ‫اس ــالمی در اس ــ�ان بوش ــهر � ــرار دارد‪.‬‬ ‫مع ــاون �قو� ــی و �ار�مان ــی جمعی ــت ه ــالل‬ ‫ا�م ــر کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه این� ــه توج ــه ب ــه توس ــعه‬ ‫ظرفیته ــای ام ــداد رس ــانی در زم ــان ب ــروز م�اطرهه ــا‬ ‫ام ــری مه ــم اس ــت اف�ود‪:‬رف ــ� کمب ــود خودرو ی ــی و‬ ‫��س ــ�ی� ام ــدادی در دس ــ�ور کار جمعی ــت ه ــالل‬ ‫ا�م ــر � ــرار دارد ‪.‬‬ ‫وی از جــ�ب امدادگــران داوطلــ� م���ــ� از‬ ‫طری ــ� ازم ــون اس ــ��دامی خب ــر داد و ب� ــان ک ــرد‪ :‬در‬ ‫راس ــ�ای تامی ــن نیروه ــای م ــورد ت��� ــی‪ ،‬ج ــ�ب‬ ‫ی�ه ــزار ن� ــر از طری ــ� ازم ــون اس ــ��دامی ب� ــن‬ ‫ن�اتگ ــران و امدادگ ــران جمعی ــت ه ــالل ا�م ــر در‬ ‫او�و ی ــت � ــرار دارد‪.‬‬ ‫یوس ــ�ی جای ــگاه اس ــ�ان بوش ــهر را اس ــ�انی‬ ‫اس ــ�رات�ی� و ان ــرا خاس ــ�گاه تمدنه ــا نامی ــد و اف ــ�ود‪:‬‬ ‫توس ــعه �یرس ــاختهای ام ــدادی اس ــ�ان بوش ــهر در‬ ‫او�و ی ــت � ــرار دارد‪ .‬هم�نی ــن ش ــارژ ا� ــالم ام ــدادی‬ ‫و �یس ــ�ی در انباره ــای ه ــالل ا�م ــر اس ــ�انها م ــورد‬ ‫توج ــه و ی ــ�ه � ــرار دارد‪.‬‬ ‫وی این ــده جه ــان را ب ــر �ای ــه ن� ــت گاز دانس ــت‬ ‫و ب� ــان ک ــرد‪ :‬در � ــرن ‪ ٢١‬با�تری ــن ذخا� ــر ن� ــت و‬ ‫گاز در من�ق ــه خلی ــ� ف ــارس و اس ــ�انهای جنوب ــی‬ ‫ی ــا بهنو� ــی زا گ ــرس جنوب ــی خواه ــد ب ــود و یقین ــا در‬ ‫این ــده توج ــه ب�ش ــ�ری ب ــه ان خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫یوس ــ�ی اس ــ�ان بوش ــهر را موت ــور توس ــعه‬ ‫کش ــور دانس ــت و تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ای ــن اس ــ�ان مه ــم و‬ ‫اس ــ�رات�ی� در ابع ــاد گونا گ ــون ا��� ــادی‪ ،‬سیاس ــی‪،‬‬ ‫س ــرمایهگ�اری و تو�ی ــدی از جای ــگاه مهم ــی در کش ــور‬ ‫و جه ــان برخ ــوردار اس ــت‪.‬‬ ‫معــاون �قو�ــی و �ار�مانــی جمعیــت هــالل ا�مــر‬ ‫هم�نی ــن ب ــا گرامیداش ــت ف ــرا رس ــیدن ‪ ١٢‬ش ــهریور‬ ‫س ــا�روز ش ــهادت ر�یس ــعلی د� ــواری اف ــ�ود‪ :‬ر�یس ــعلی‬ ‫د� ــواری نم ــاد مب ــارزه ب ــا اس ــ�عمار انگلی ــ� از‬ ‫اف�� ــارات ای ــران اس ــالمی اس ــت‪.‬‬ ‫مدیر�ام ــ� جمعی ــت ه ــالل ا�م ــر اس ــ�ان‬ ‫بوش ــهر ه ــم گزارش ــی جام ــ� از خدم ــات ان� ــام ش ــده‬ ‫جمعی ــت ه ــالل ا�م ــر اس ــ�ان در ط ــول ب� ــش از ‪٧‬‬ ‫ســال ارا�ــه کــرد ‪ .‬افــ�ود‪� :‬یرســاختهای هــالل ا�مــر‬ ‫در اس ــ�ان بوش ــهر در ‪ ٧‬س ــال گ�ش ــ�ه توس ــعه �اب ــ�‬ ‫توجه ــی یاف� ــه اس ــت‪.‬‬ ‫�المر� ــا �اجیان ــی اس ــ�ان بوش ــهر را اس ــ�انی‬ ‫اســ�رات�ی� بــا مو�عیــت خــاص در کشــور �نــوان کــرد‬ ‫و گ�ــت‪ :‬اســ�ان بوشــهر دارای ظرفیتهــای بســیاری‬ ‫اس ــت و از ان ط ــرف دارای م�اط ــرات � ی ــاد طبیع ــی‬ ‫و هم�نی ــن انس ــان س ــاخت میباش ــد ک ــه نی ــاز ب ــه‬ ‫ام�ان ــات و ت�هی ــزات ب�ش ــ�ر ام ــدادی اس ــت‪.‬‬ ‫معاون �قو�ی و امور م�لس �وه ��اییه تشری� کرد‪:‬‬ ‫معاون �قو�ی و امور م�ل� �وه ��ای�ه گ�ت‪:‬‬ ‫پروانه م�رجمی رسمی �� از ت�ی�د �ال�یت‬ ‫��یرف�هشدگان ازمون ج�ب م�رجم رسمی �وه‬ ‫��ای�ه )سال ‪ (۱۳۹۷‬از سوی مراج� ذی�الح‪ ،‬برای‬ ‫ایشان �ادر میشود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر به نق� از �ایگاه اطالع رسانی‬ ‫معاونت �قو�ی و امور م�ل� �وه ��ا�یه‪�� ،‬ت‬ ‫ا�سالم م�مد م�دق با ب�ان این�ه اسامی‬ ‫��یرف�هشدگان ازمون �لمی )ک�بی‪ ،‬ش�اهی و‬ ‫م�ا�به( از تاری� ‪ ۲۱‬مرداد ماه سال جاری بر روی‬ ‫سایت سازمان سن�ش اموزش کشور �رار گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬وف� ماده )‪� (۳‬انون راج� به ترجمه‬ ‫اظهارات و اسناد در م�ا کم و دفاتر رسمی م�وب‬ ‫‪ ۱۳۱۶‬و ا�ین نامه اجرایی ان‪ ،‬ا��ا پروانه م�رجمی‬ ‫رسمی منوط به ت�ی�د �ال�یت افراد ��یرف�ه شده از‬ ‫سوی مراج� ذی�الح‪ ،‬خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری این�ه ازمون ج�ب م�رجم رسمی‬ ‫�وه ��ا�یه در ابان ماه سال ‪ ۱۳۹۷‬برگزار شد اف�ود‪:‬‬ ‫تعداد ‪ ۵۱۰۶‬داوطل� در ‪ ۱۴‬رش�ه �بان )انگلیسی‪،‬‬ ‫�ربی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬روسی‪ ،‬اس�انیایی‪ ،‬ای�ا�یایی‪،‬‬ ‫ا�مانی‪ ،‬ترکی اس�انبو�ی‪ ،‬ترکی اذری‪� ،‬ینی‪ ،‬اردو‪،‬‬ ‫کردی‪ ،‬ژا�نی و کرهای(‪ ،‬در این ازمون به ر�ابت با‬ ‫ی�دیگر پرداخ�ند که در ا�الم ن�ای� او�یه تعداد ‪ ۵۰۲‬ن�ر‬ ‫به م�ا�به د�وت شدند‪.‬‬ ‫م�دق فرایند م�ا�به را مر�لهای مهم و‬ ‫تعی�نکننده برشمرد و ا�افه کرد‪ :‬این فرایند طی‬ ‫مدت ‪ ۳۰‬روز با ��ور اساتید دانشگاه‪ ،‬نمایندگان‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬مناب� و برنامهریزی و�یر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزش�ی از افزایش ‪ ۹۰۰‬هزار تا ی� میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی �قوق پرس�اران و‬ ‫اس��دام ‪ ۲۵۰۰‬پرس�ار در ب�مارس�انهای دو��ی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا به نق� از وزارت بهداشت‪ ،‬سید کام� تقوی ن�اد روز سه شنبه‬ ‫در گزاشی به و�یر بهداشت از افزایش ‪ ۵۰‬در�دی ام�یازات ف�� هش�م ای�ن نامه‬ ‫اداری اس��دامی کارکنان �یر هیات �لمی همه کارکنان دو��ی گروه پرس�اری‬ ‫ا�م از پرس�اری‪ ،‬اتاق �م�‪ ،‬هوشبری‪ ،‬بهیار و کم� بهیار که ��م یا �رارداد‬ ‫مس�قیم با مراکز تابعه وزارت بهداشت دارند‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫وی در تشری� ا�دامات �ورت گرف�ه در �وزه پرس�اری اف�ود‪ :‬این افزایش �قوق‬ ‫به همه کارکنان دو��ی گروه پرس�اری ا�م از رسمی‪ ،‬پ�مانی‪ ،‬طر�ی‪� ،‬ری� کا‪،‬‬ ‫پزش� خانواده و ب�مه روس�ایی و هم�نین نیروهای �راردادی کار معین تعل� گرف�ه‬ ‫و به طور میانگین ‪ ۱۲‬میلیون ریال به �قوق کارکنان ا�افه شده است‪.‬‬ ‫تقوی ن�اد هم�نین در خ�وص افزایش �قوق و مزایای گروه پرس�اری‬ ‫شرک�ی )ب�ش خ�و�ی( شا�� در م�مو�ه وزارت بهداشت نیز گ�ت‪:‬‬ ‫جلسات کارشناسی ان�ام و گزارش و راه�ارهای پ�شنهادی ان ارا�ه شده که‬ ‫ا�دامات �زم با توجه به رهنمودهای و�یر بهداشت در جلسه کارشناسی در‬ ‫�ال ان�ام است‪ .‬از جمله انعقاد �رارداد موسسات وابس�ه با شرکت کارافرین و‬ ‫تدوین دس�ورا�عم� وا�د برای اجرا در م�مو�ه وزارت بهداشت که م�وسط‬ ‫‪ ۹‬میلیون ریال به �قوق و مزایای مشمو�ن ا�افه می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬مناب� و برنامه ریزی و�یر بهداشت هم�نین به‬ ‫�دور ب�شنامه مورخ ‪ ۲۴‬اس�ند ‪ ۱۳۹۸‬به موسسات تابعه وزارت بهداشت‬ ‫مبنی بر ام�ان ذخیره مرخ�ی اس��قا�ی اس��اده نشده کارکنان درگیر در‬ ‫ب�� مواجهه با ویروس کرونا اشاره کرد که بر اساس نیاز و ابالغ موسسه از‬ ‫مرخ�ی خود اس��اده ن�رده اند و گ�ت‪ :‬این ب�شنامه در �ال اجراست‪.‬‬ ‫تقوی ن�اد هم�نین از �دور ب�شنامه به دانشگاههای �لوم پزش�ی مبنی‬ ‫بر جداسازی پرداخت ا�افه کار کارکنان گروه پرس�اری شا�� در ب�مارس�انها‬ ‫از کارانه و پرداخت کارانه بر اساس ‪ ۹۰‬در�د از ‪ ۲۷.۵‬در�د جزء �رفه ای‬ ‫ب�مارس�ان به کارکنان م�کور و تسری� در پرداخت معو�ات ا�افه کار خبر داد‬ ‫و گ�ت‪ :‬با توجه به تا کید م�دد و�یر بهداشت‪ ،‬م�اتبه �زم ان�ام می شود و‬ ‫با توجه به م�اکرات ان�ام شده با هم�اران معاونت درمان وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫سیس�م �ا�دک مبنی بر جداسازی ا�افه کار از کارانه بس�رسازی شده و‬ ‫دانشگاهها موظ� به ر�ایت ان از تاری� اول اس�ند ‪ ۹۸‬هس�ند‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬دانشگاههایی که معو�ات کارانه را پرداخت ن�رده و به تاری� م�کور‬ ‫رسیده اند‪ ،‬پرداخ�های خود را بر اساس م�اد این ب�شنامه ان�ام می دهند اما‬ ‫دانشگاههای �لوم پزش�ی که دارای معو�ات کارانه و ا�افه کار هس�ند‪�� ،‬‬ ‫از پرداخت معو�ات خود تا تاری� اول اس�ند ‪ ،۹۸‬پرداخت و م�اسباتشان ا�زاما‬ ‫طب� ب�شنامه فوق خواهد بود‪.‬‬ ‫تقوین�ادیاداور شد‪:‬باتالشهای�ورت گرف�هو و�ولم�ا�باتاز تامیناج�ما�ی‪،‬‬ ‫میانگین معو�ات ا�افه کار از �ن� ماه به سه ماه و کارانه از ‪ ۱۸‬ماه به ‪ ۱۰‬ماه‬ ‫کاهش یاف�ه و در �ورتی که م�ا�بات ب�مه سالمت نیز و�ول شود‪ ،‬پ�ش ب�نی‬ ‫می شود معو�ات کارانه به �ن� ماه کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی هم�نین از تدوین‪ ،‬ت�وی� و اجرای دس�ورا�عم� ا�مال مدرک‬ ‫ت��یلی و ت�ی�ر �نوان کارکنان �راردادی کار معین از سال ‪ ،۱۳۹۸‬از جمله‬ ‫�راردادی های گروه پرس�اری خبر داد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬مناب� و برنامه ریزی گ�ت‪ :‬م�اتبه و رایزنی برای‬ ‫تامین ا��بار و اخ� م�وز بر�راری فوق ا�عاده وی�ه به کارکنان درگیر درمقابله با کرونا‬ ‫با تاکید بر گروه پرس�اری و هم�نین ارا�ه پ�شنهادها و بس�ه های �مای�ی در‬ ‫خ�وص جبران خدمات و پ�ش ب�نی در �وانین و مقررات گروه پرس�اری و‬ ‫کارکنان درگیر در مقابله با کرونا که طی نامه های مورخ ‪ ۲۱‬اردیبهشت ‪ ۹۹‬به‬ ‫سازمان برنامه و بودجه و مورخ ‪ ۱۳‬فروردین ‪ ۹۹‬به س�اد ملی مدیریت ب�ماری‬ ‫کرونا و مورخ ‪ ۱۶‬اردیبهشت به ر�ی� سازمان اداری و اس��دامی کشور منع��‬ ‫شده است که در این راس�ا مبل� �ن� هزار میلیارد ریال به دانشگاههای �لوم پزش�ی‬ ‫ت��ی� داده شده و به ذین�عان پرداخت �ورت گرف�ه است‪.‬‬ ‫تقوی ت�اد هم�نین به م�اتبه با سازمان اداری و اس��دامی کشور و س�اد‬ ‫ملی مدیریت ب�ماری کرونا برای اخ� م�وزهای �زم در خ�وص ا��ای‬ ‫ام�یازات وی�ه در ازمونهای اس��دامی به گروه پرس�اری و درمانی درگیر در‬ ‫مبارزه با کرونا اشاره کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت‪ ،‬مناب� و برنامه ریزی و�یر بهداشت با ب�ان این�ه‬ ‫م�وزهای اس��دامی بر اساس نیازسن�ی نیروی انسانی‪ ،‬توسعه ب�مارس�انها و‬ ‫ب�شهای ب�مارس�انی اخ� و تو�ی� می شود‪ ،‬گ�ت‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬تعداد ‪ ۴۷۱۳‬ن�ر‬ ‫در مشا�� پرس�اری و تعداد ‪ ۸۵۸‬ن�ر ماما برای ب�ارگیری در ب�مارس�ان های جدید‬ ‫و توسعه یاف�ه و اتاق های زایمان )‪ (LDR‬به �ورت پ�مانی اس��دام شدند‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬م�وز اس��دام سه هزار ن�ر به �ورت پ�مانی نیز از سازمان اداری‬ ‫و اس��دامی کشور دریافت شده است که ‪ ۲۵۰۰‬ن�ر این م�وز به گروه پرس�اری‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬ن�ر سایر مشا�� اخ��اص داش�ه و در �ال رایزنی برای تامین ا��بار با‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور هس�یم‪.‬‬ ‫تقوی ن�اد هم�نین اف�ود‪ :‬در �ال پ�گیری دریافت م�وز برای برگزاری‬ ‫ازمون اس��دام ‪ ۲۲۸۴‬ن�ر نیروی �راردادی هس�یم که ب�ش ا�ظم ان گروه‬ ‫پرس�اری و مامایی است‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون و�یر صنعت‪:‬‬ ‫نیروی انسانی متخ�� کلید کار است‬ ‫نحوه صدور پروانه و فعالیت‬ ‫مترجمان رسمی دادگستری‬ ‫سازمان سن�ش‪ ،‬م�رجمان رسمی و برخی هم�اران‬ ‫اداره ک� اسناد و امور م�رجمین رسمی این معاونت‬ ‫برگزار شد و دانش �لمی ��یرف�هشدگان طی این‬ ‫فرایند به م�� نهاده شد و �س� ا�الم سازمان‬ ‫سن�ش و اموزش کشور‪ ،‬تعداد ‪ ۳۰۷‬ن�ر در م�ا�به‬ ‫��یرف�ه شدهاند‪.‬‬ ‫معاون �قو�ی و امور م�ل� �وه ��ا�یه با اشاره به‬ ‫جایگاه �ساس ترجمه رسمی و اهمیت ان به ��اظ‬ ‫ارتباط با وجهه ب�نا�مللی کشور ت�ری� کرد‪ :‬به منظور‬ ‫ان�ام فرایند ا�راز �ال�یت به �نوان اخرین مر�له‬ ‫ازمون ��یرش م�رجمان رسمی‪ ،‬نیز در خ�وص ‪۳۰۷‬‬ ‫ن�ر ��یرف�ه شده از مرج� ذی�الح مربوطه اس�عالم‬ ‫شده که امید است �داک�ر ظرف مدت �هار ماه‬ ‫اینده �اس� انها دریافت شود‪ .‬بر این اساس پ�ش ب�نی‬ ‫میشود ب�ش�ر افراد مورد ت�ی�د �رار گیرند تا در نهایت با‬ ‫گ�راندن دوره کاراموزی و برگزاری مراسم ت�لی� به‬ ‫م�رجمان رسمی کشور ب��وندند‪.‬‬ ‫م�دق در ادامه با ابراز امیدواری مبنی بر این�ه تا‬ ‫�ایان امسال سامانه نرمافزاری اسناد و امور م�رجمان‬ ‫رسمی )سنام(‪ ،‬در سراسر کشور اجرایی شود‪ ،‬گ�ت‪:‬‬ ‫در �ال �ا�ر این سامانه در دو اس�ان تهران و ا�برز‬ ‫فعال بوده و با اموزشهای اخیر توسط این معاونت‬ ‫که ا�ل� به �ورت م�ازی برای م�رجمان رسمی‬ ‫و ��ات ت�ی�د ‪ ۱۳‬اس�ان کشور برگزار شده است‬ ‫امیدواریم روند ت�ی�د اسناد ترجمه شده در این‬ ‫اس�انها نیز به �ودی از روش دس�ی و سن�ی به روش‬ ‫سیس�می و از طری� سامانه ت�ی�ر پ�دا کند‪.‬‬ ‫م�وز استخدام سه هزار نفر‬ ‫به صورت پیمانی صادر شد‬ ‫معاون �قو�ی و امور م�ل� �وه ��ا�یه‬ ‫اف�ود‪ :‬ا�دامات �زم در این زمینه ان�ام شده و با‬ ‫هماهنگیهای �ورت گرف�ه‪ ،‬از نیمه شهریورماه‬ ‫سال جاری شاهد سیس�می شدن فرایند ت�ی�د‬ ‫اسناد ترجمه شده در اس�انهای فارس‪ ،‬خراسان‬ ‫ر�وی‪ ،‬اذربای�ان شر�ی‪�� ،‬وین‪ ،‬مازندران‪ ،‬سمنان‪،‬‬ ‫کردس�ان‪ ،‬ا��هان‪ ،‬اردب��‪� ،‬هارم�ال و ب��یاری‪،‬‬ ‫یزد‪ ،‬کرمانشاه و هرمزگان خواهیم بود‪.‬‬ ‫م�دق هم�نین با ب�ان این�ه �وزه ترجمه‬ ‫رسمی بنا به ت�ا�ی� و وظای� موجود روزانه شاهد‬ ‫مراجعه تعداد �یادی اربابرجوع است اف�ود‪ :‬در سه‬ ‫ماهه ن�ست سال جاری و به ر�م م�دودیتهای‬ ‫پ�شامده با توجه به شیوع ب�ماری کووید ‪ ۱۹‬تعداد‬ ‫‪ ۷۲۳۹۳‬اسناد ترجمه شده م�رجمان رسمی کشور‬ ‫توسط کارشناسان معاونت �قو�ی و امور م�ل� �وه‬ ‫��ا�یه و ��ات ت�ی�د اسناد سراسر کشور ت�ی�د و‬ ‫ت�دی� شده است‪.‬‬ ‫وی در �ایان ت�ری� کرد‪ :‬تالش م�ا��ی �ورت‬ ‫گرف�ه است تا به ر�م وجود شرایط خاص بهداش�ی و‬ ‫شیوع ب�ماری یاد شده‪ ،‬نظارت بر �وزه ترجمه رسمی‬ ‫کشور نیز با رکود مواجه نشود؛ ��ا در بازه زمانی م�کور‬ ‫و با هدف ا�مال نظارت کارامد‪ ،‬تعداد ‪ ۱۰۱‬با�رسی از‬ ‫دفاتر ترجمه رسمی کشور توسط کارشناسان معاونت‬ ‫�قو�ی و امور م�ل� �وه ��ا�یه ان�ام شده است‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پ�وهش و فناوری وزارت �نعت‪ ،‬معدن و ت�ارت)�مت(‬ ‫با تا کید بر این�ه ا���اد و دانشگاه در ت�ق� اش��ال �ایدار به هم وابس�ه‬ ‫هس�ند‪ ،‬گ�ت‪ :‬با بهرهگیری از ظرفیت �نعت و دانشگاه ها میتوان زمینه‬ ‫اش��ال �ایدار را فراهم و از ب��اری رو به رشد جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬برات �بادیان روز سه شنبه در دیدار با اس�اندار ایالم اظهار داشت‪:‬‬ ‫توسعه �نعت کار دانشگاه است و �وزه �نعت به این مر�له رسیده که به‬ ‫�ورت سن�ی �ادر به ادامه فعا�یت نیست‪ ،‬اس��اده از ماشین ا�ت فرسوده‪،‬‬ ‫نیروی انسانی م���� و بازدهی �ای�ن نشان می دهد که �نعت باید از‬ ‫پ�شرفت های �لمی اس��اده کند �را که اگر خود را با این روند ت�بی� نداده و‬ ‫پ�ش نرویم �نعت ��مه خواهد خورد‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬پ�وند دانشگاه با جامعه و �وزه های �نعت در سیاست گ�اری های‬ ‫کالن دیده نشده و در این زمینه دارای �ع� بوده و سندهای �شم انداز به طور‬ ‫کام� اجرایی و اهداف م�ق� نشده است‪.‬‬ ‫معاون اموزش‪ ،‬پ�وهش و فناوری وزارت �نعت‪ ،‬معدن و ت�ارت یاداور شد‪:‬‬ ‫امروز اس��اده از �لم و فناوری بسیار مهم و کاربرد �یاتی دارد و دیگر نمی شود‬ ‫به ش�� ساب� �نعت را به جلو برد و این�ا بایست دانشگاه ها �ای کار ب�ایند‪.‬‬ ‫�بادیان به �وام� ا�ر گ�ار در روابط ب�ن �نعت و دانشگاه در �وزه ت�قی�‬ ‫و توسعه اشاره و تاکید کرد‪ :‬باز بودن سیس�م دانشگاه در ت�قیقات �ایه و‬ ‫�نع�ی‪� ،‬مایت ما�ی از پ�وهش های دانشگاهی‪ ،‬نیاز دانشگاه ها به اس��اده‬ ‫از مناب� جدید برای تامین بودجه و ا�یای نگرش نواوری در دانشگاه و �نعت‬ ‫از مهم�رین �وام� مهم و ا�رگ�ار در روابط ب�ن این دو ب�ش است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح ملی تاپ برای ارتباط هر �ه ب�ش�ر دانشگاه با ب�ش‬ ‫�نعت ت�ری� کرد‪ :‬این طرح برای توسعه فناوری در �نای� و مشارکت هر �ه‬ ‫ب�ش�ر ب�ن این دو ب�ش ای�اد شده است‪.‬‬ ‫�بادیان‪ ،‬به روز شدن �لم م�ناس� با دیگر نقاط جهان‪ ،‬جبران �ق�‬ ‫ماندگی در �وزه های تو�ید‪ ،‬ت�قی� و ا���اد‪ ،‬ای�اد ارتباط ماب�ن دانشگاه‬ ‫و �نعت‪ ،‬به وجود امدن فر�ت های جدید ش�لی برای جوانان و کاهش‬ ‫یاف�ن وابس�گی در ا���اد کشور به ن�ت را از جمله اهداف مهم در اجرای طرح‬ ‫ملی تاپ ب�ان کرد و گ�ت‪ :‬اجرای این طرح در کشور �الوه بر این�ه بس�رساز‬ ‫پ�شرفت در �وزه ا���اد و تو�ید است‪ ،‬در ارتقای شاخ� های اج�ما�ی نیز‬ ‫نقش تا�یر گ�اری را ای�ا می کند و در کاهش این اسی� ها مو�ر است‪.‬‬ صفحه 2 ‫اخبار وی�ه‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪3‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫از این هفته اغاز می شود ‪:‬‬ ‫◄‬ ‫مرکز جذب وزارت علوم اعالم کرد‬ ‫برنامه زمان بندی جذب هیات علمی در دانشگاه ها‬ ‫و موسسات اموزش عالی و پژوهشی کشور‬ ‫ثبت نام هشتمین ازمون استخدامی‬ ‫دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫تن ــام در‬ ‫س ــازمان س ــن�ش ام ــوزش کش ــور ا� ــالم ک ــرد �ب ‪‎‬‬ ‫هش ــ�مین ازم ــون اس ــ��دامی دس ــ�گاه های اجرای ــی کش ــور‬ ‫از ه�� ــه س ــوم ش ــهریورماه ا� ــاز می ش ــود‪.‬‬ ‫س ــازمان س ــن�ش ام ــوزش کش ــور ب ــا ان�ش ــار اطال�ی ــه ای‬ ‫ا� ــالم ک ــرد؛ �بت ن ــام و ش ــرکت در هش ــ�مین ام�� ــان‬ ‫مشــ�رک فراگیــر دســ�گاه هــای اجرایــی کشــور ســال ‪ ۱۳۹۹‬در‬ ‫ً‬ ‫ه��ــه ســوم شــهریوماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬من��ــرا از طریــ� �ایــگاه‬ ‫اطالع رس ــانی ای ــن س ــازمان ب ــه نش ــانی ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫� ــورت م ــی ��ی ــرد و م�قا�ی ــان م ــی توانن ــد در مهل ــت مق ــرر‬ ‫ب ــرای ش ــرکت در ازم ــون م�ک ــور �بت ن ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫دف�ر� ــه راهنم ــای �بت ن ــام در هش ــ�مین ام�� ــان‬ ‫مش ــ�رک فراگی ــر دس ــ�گاه ه ــای اجرای ــی کش ــور س ــال ‪ ۱۳۹۹‬همزم ــان ب ــا ش ــروع �بت ن ــام از طری ــ�‬ ‫درگاه اط ــالع رس ــانی س ــازمان س ــن�ش ام ــوزش کش ــور �اب ــ� دس ــ�رس خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رفع کمبود نیروی انسانی در اورژانس‬ ‫در اینده نزدی�‬ ‫ری� ــ� س ــازمان اورژان ــ� کش ــور ب ــا ب� ــان این� ــه ‪ ۲۵‬در� ــد از مامور ی ــت ه ــای اورژان ــ� کش ــور‬ ‫در ته ــران ان� ــام م ــی ش ــود‪ ،‬گ� ــت‪ :‬رف ــ� کمب ــود نی ــروی انس ــانی‪ ،‬بس ــیاری از فش ــارها را از روی‬ ‫ت�نس ــین ه ــای �ملیات ــی ک ــم خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪� ،‬هارش ــنبه گ�ش ــ�ه‪ ،‬دک� ــر مل� ــی ری� ــ� مرک ــز توس ــعه مدیر ی ــت و ت� ــول‬ ‫اداری وزارت بهداش ــت‪ ،‬درم ــان و ام ــوزش پزش ــ�ی ب ــا دک� ــر کو�یون ــد ر�ی ــ� س ــازمان اورژان ــ�‬ ‫کش ــور دی ــدار و گ��گ ــو ک ــرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار کــه در م�ــ� ســازمان اورژانــ� کشــور برگزارشــد‪ ،‬ر�یــ� مرکــز توســعه مدیر یــت‬ ‫و ت� ــول اداری وزارت بهداش ــت‪ ،‬خدم ــات س ــازمان اورژان ــ� کش ــور ب ــه هموطن ــان را‬ ‫ارزش ــمند خوان ــد و گ� ــت‪� :‬ر� ــه خدم ــت �ر� ــه دش ــواری م ــی باش ــد و ی� ــی از د�د� ــه ه ــای‬ ‫م ــا کمب ــود نی ــروی انس ــانی در اورژان ــ� پ� ــش ب�مارس ــ�انی اس ــت‪.‬‬ ‫وی افــ�ود‪ :‬بــرای اســ��دام ت�نســین فور یــت هــای پزشــ�ی تمــام تالشــمان را خواهیــم کــرد و‬ ‫کمبــود نیــروی انســانی در اورژانــ� کشــور بــه �ودی رفــ� خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دک� ــر کو�یون ــد در ای ــن دی ــدار �م ــن تقدی ــر از �مای ــت دک� ــر مل� ــی در جه ــت رف ــ� کمب ــود‬ ‫نی ــروی انس ــانی دراورژان ــ� کش ــور گ� ــت‪ :‬رف ــ� کمب ــود نی ــروی انس ــانی بس ــیاری از فش ــار ه ــا را از‬ ‫روی ت�نس ــین ه ــای �ملیات ــی ک ــم خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫بنابرگــزارش روابــط �مومــی ســازمان اورژانــ� کشــور‪ ،‬وی افــ�ود‪ :‬تیــم �ملیــات و یــ�ه ســازمان‬ ‫اورژان ــ� کش ــور در اورژان ــ� ته ــران ب ــ�رگ تری ــن تی ــم �ملی ــات و ی ــ�ه در کش ــور اس ــت ک ــه � ــالوه ب ــر‬ ‫این� ــه در خدم ــات فور ی ــت ه ــای پزش ــ�ی ب ــه هموطن ــان ارا� ــه م ــی کنن ــد‪ ،‬دوره ه ــای و ی ــ�ه را‬ ‫گ�ران ــده و در زم ــان ب� ــران نی ــز ب ــدون ان ک ــه ب ــه �رخ ــه �ملی ــات اس ــیبی برس ــد از �رخ ــه خ ــارج‬ ‫ش ــده ب ــه م� ــ� �اد� ــه ا� ــزام م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ر�ی ــ� س ــازمان اورژان ــ� کش ــور ب ــا تاکی ــد ب ــر این� ــه ‪ ۲۵‬در� ــد از مامور ی ــت ه ــای اورژان ــ�‬ ‫کش ــور در ته ــران ان� ــام م ــی ش ــود ا�اف ــه ک ــرد‪ :‬نیروه ــای اورژان ــ� ته ــران در موا� ــ� ب� ــران بعن ــوان‬ ‫او�یــن ن�ــرات بــه تمــام نقــاط کشــور جهــت امدادرســانی ا�ــزام مــی شــوند و از ایــن رو بایــد جــ�ب‬ ‫نی ــرو در اورژان ــ� ته ــران در او�و ی ــت � ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫مرکــز جــ�ب ا��ــای هیــات �لمــی وزارت �لــوم‬ ‫از دانش ــگاهها خواس ــت در ا� ــالم نی ــاز هی ــات‬ ‫�لمــی در فراخــوان جــ�ب شــهریور ‪ ۹۹‬م�ابــ� بــا نقشــه‬ ‫جام ــ� �لم ــی کش ــور �م ــ� کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬برنام ــه زمانبن ــدی‬ ‫ب�ســت و �هارمیــن فراخــوان نیمــه م�مرکــز جــ�ب‬ ‫ا��ــای هیــ�ت �لمــی )پ�مانــی و طــرح ســربازی(‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات امــوزش �ا�ــی و پ�وهشــی‬ ‫کش ــور مر ب ــوط ب ــه فراخ ــوان ش ــهریور ‪ ۹۹‬ا� ــالم ش ــده‬ ‫و از ‪ ۱۵‬ش ــهریور م ــاه ‪ ۹۹‬ب ــا ا� ــالم نی ــاز دانش ــگاه ها‬ ‫فراین ــد فراخ ــوان ج ــ�ب ا�� ــای هی ــات �لم ــی‬ ‫ا� ــاز می ش ــود‪.‬‬ ‫مرک ــزج ــ�با�� ــایهی ــات�لم ــیوزارت�ل ــوم‬ ‫ن�ات ــی را �اب ــ� توج ــه م�قا�ی ــان ج ــ�ب و‬ ‫دانشــگاه ها و موسســات امــوزش �ا�ــی و پ�وهشــی‬ ‫کش ــور ا� ــالم ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ا� ــالم مرک ــز ج ــ�ب؛ دانش ــگاه ها‬ ‫در � ــورت نی ــاز ب ــه مش ــاوره و راهنمای ــی از س ــوی‬ ‫کارشناس ــان مرک ــز ج ــ�ب‪ ،‬می توانن ــد � ــ� از ورود‬ ‫ب ــه س ــامانه جام ــ� ج ــ�ب و از طری ــ� مرک ــز پ� ــام‬ ‫پرس ــش خ ــود را م� ــرح و �اس ــ� ان را ظ ــرف م ــدت‬ ‫ی ــ� روز کاری‪ ،‬دریاف ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫د� ــت در اج ــرای ا� ــالم نی ــاز در ب ــازه م�ک ــور‬ ‫و م�اب ــ� ب ــا تقو ی ــم ا� ــالم ش ــده‪ ،‬ا�زام ــی اس ــت‪.‬‬ ‫� ــ� از اتم ــام ه ــر ب ــازه‪ ،‬ام ــ�ان تمدی ــد ان ی ــا ورود‬ ‫اطال� ــات خ ــارج از سیس ــ�م فراه ــم نیس ــت و‬ ‫ان�ظ ــار مـ ـی رود هم ــ�اران دانش ــگاهی در ای ــن‬ ‫م ــورد‪ ،‬تقا� ــا ی ــا تو�ع ــی را م� ــرح ن�نن ــد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه م�دودیت ه ــای مر ب ــوط ب ــه‬ ‫اخ�� ــاص ردی ــ� اس ــ��دامی ان�ظ ــار مـ ـی رود؛‬ ‫ً‬ ‫ب ــرای ا� ــالم نی ــاز در ای ــن فراخ ــوان �رف ــا ب ــه �ب ــت‬ ‫�هــا در ت�ابــ� بــا نقشــه جامــ� �لمــی کشــور‬ ‫�دا� ‬ ‫و م�وزهــای مربوطــه اک��ــا کــرده و از هرگونــه �بــت‬ ‫نی ــاز ت�مین ــی خ ــودداری ش ــود‪.‬‬ ‫مرک ــز ج ــ�ب ا�� ــای هی ــات �لم ــی‬ ‫وزارت �ل ــوم ی ــاداور ش ــده اس ــت‪ :‬مع�ب ــر ک ــردن‬ ‫تقا�اه ــای �ب ــت ش ــده از وظای ــ� مرک ــز نظ ــارت و‬ ‫ً‬ ‫ار�یابــی اســت کــه معمــو� در ت�ابــ� بــا م�وبــات‬ ‫هی ــ�ت امن ــا و نقش ــه جام ــ� و ط ــرح راهب ــردی‬ ‫دانش ــگاه � ــورت می گی ــرد‪.‬‬ ‫در � ــورت ر�ای ــت ای ــن م ــوارد در �ب ــت نی ــاز‬ ‫او�ی ــه و درج �ما� ــم و مس ــ�ندات ان در س ــامانه‪،‬‬ ‫ان�ــام کار بــا ســهو�ت و ســر�ت ب�شــ�ری �ــورت‬ ‫خواه ــد ��یرف ــت و از هرگون ــه رف ــت و برگش ــت‬ ‫جلوگی ــری می ش ــود‪.‬‬ ‫� ــروری اس ــت هم ــراه ب ــا ا� ــالم نی ــاز‪،‬‬ ‫ش ــرایط اخ��ا� ــی ه ــر دانش ــگاه و ش ــرایط و ی ــ�ه‬ ‫��ی ــرش رش ــ�ه ها �ی ــد ش ــود‪ .‬در � ــورت ام ــ�ان‬ ‫هوشمندس ــازی س ــامانه ب ــرای ان ش ــرایط‪ ،‬پ� ــش‬ ‫ب�ن ــی �زم � ــورت می گی ــرد و در �ورت ــی ک ــه‬ ‫ام ــ�ان فن ــی ان فراه ــم نباش ــد ش ــرایط اخ��ا� ــی‬ ‫ب ــه و� ــوح ب ــه اط ــالع داوطلب ــان می رس ــد ت ــا در‬ ‫مرا� ــ� �ربا�گ ــری مواج ــه ب ــا � ــ�ف گروه ــی‬ ‫داوطلب ــان نباش ــیم‪.‬‬ ‫شرایط اخ��ا�ی نباید نا�ض �وانین و مقررات‬ ‫ج�ب و یا بر اساس ان��اب افراد از پ�ش تعی�ن‬ ‫شده تنظیم شود و باید ظرفیت مشارکت �موم افراد‬ ‫واجد شرایط را م�دود نسازد‪.‬‬ ‫ه ــر داوطل ــ� ب ــه م� ــض �ب ــت ن ــام از �ق ــوق‬ ‫م��ســبه �بــت نــام برخــوردار اســت و بایــد شــرایط‬ ‫ـرکت وی در ر�ابــت فراهــم شــود‬ ‫ســا�م و �اد�نــه شـ ِ‬ ‫و از هرگون ــه ت�ی� ــ� � ــ� و تعی� ــن و ی ــا م� ــدود‬ ‫ک ــردن دای ــره ان�� ــاب ش ــوندگان‪� ،‬ب ــ� از بررس ــی‬ ‫�لم ــی و س ــایر �ال�یت ه ــا خ ــودداری ش ــود‪.‬‬ ‫هرگون ــه ت�ی� ــ� � ــ� ا� ــاد داوطلب ــان و‬ ‫بره ــم زدن ش ــرایط ر�اب ــت �اد�ن ــه و مهندس ــی‬ ‫�ا��ی ــن ش ــرایط موج ــ� و�ر و خس ــارت در دنی ــا و‬ ‫اخ ــرت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫فراینده ــای ج ــ�ب از طری ــ� س ــامانه جام ــ�‬ ‫ج ــ�ب ا�� ــای هی ــ�ت �لم ــی � ــورت می گی ــرد‬ ‫و شایس ــ�ه اس ــت ذین�ع ــان و تمام ــی مراج ــ�‬ ‫ذیرب ــط‪ ،‬ام ــور مر ب ــوط ب ــه ج ــ�ب ا�� ــای هی ــ�ت‬ ‫ً‬ ‫�لم ــی و مرا� ــ� م��ل ــ� ان را �رف ــا از طری ــ�‬ ‫ای ــن س ــامانه پ�گی ــری کنن ــد‪.‬‬ ‫پرونده متقاضیان جذب هیات علمی‬ ‫غربالگری می شود‬ ‫�ربا�گ ــری او�ی ــه پرونده ه ــای م�قا�ی ــان‬ ‫ج ــ�ب ��و ی ــت هی ــ�ت �لم ــی در دانش ــگاه ها و‬ ‫موسســات �یردو��ــی و �یران��ا�ــی توســط هیــ�ت‬ ‫اجرای ــی ج ــ�ب من�قـ ـه ای ان� ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش گ ــروه ام ــوزش خبرگ ــزاری برن ــا‪،‬‬ ‫جلســه ‪ ۲۵۲‬هیــ�ت �ا�ــی جــ�ب ا��ــای هیــ�ت‬ ‫�لم ــی دانش ــگاه ها و مرا ک ــز اموزش ــی ش ــورای �ا� ــی‬ ‫انق ــالب فرهنگ ــی ب ــه � ــورت �� ــوری و وید� ــو‬ ‫کن�رانــ� بــه ریاســت م�مد�لــی کی نــ�اد‪ ،‬ر�یــ�‬ ‫هی ــ�ت �ا� ــی ج ــ�ب در م� ــ� دب�رخان ــه ش ــورای‬ ‫�ا� ــی انق ــالب فرهنگ ــی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در اب� ــدای جلس ــه ج ــواد م�م ــدی دب� ــر هی ــ�ت‬ ‫�ا� ــی ج ــ�ب ب ــه ارا� ــه تو�ی�ات ــی درم ــورد مو� ــوع‬ ‫بررس ــی فراین ــد ج ــ�ب در موسس ــات �ی ــر دو�� ــی و‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫�یــر ان��ا�ــی بــرای جــ�ب هیــ�ت �لمــی پرداخــت‪.‬‬ ‫هم�نی ــن �ل ــی اهون من ــش ر�ی ــ� ات�ادی ــه‬ ‫موسس ــات و دانش ــگاه های �یران��ا� ــی در‬ ‫خ� ــوص ن� ــوه فعا�ی ــت موسس ــات �یردو�� ــی و‬ ‫�یران��ا� ــی گزارش ــی ارا� ــه داد‪.‬‬ ‫در ادام ــه جلس ــه نی ــز ت�و ی ــ� ش ــد �ربا�گ ــری‬ ‫او�ی ــه پرونده ه ــای م�قا�ی ــان ج ــ�ب ��و ی ــت‬ ‫هی ــ�ت �لم ــی در دانش ــگاه ها و موسس ــات‬ ‫�یردو�� ــی و �یران��ا� ــی توس ــط هی ــ�ت اجرای ــی‬ ‫ج ــ�ب من�قـ ـه ای و ی ــا در م ــواردی ک ــه هی ــ�ت‬ ‫اجرای ــی ج ــ�ب من�قـ ـه ای وج ــود ن ــدارد توس ــط‬ ‫دانش ــگاه م ــادر اس ــ�ان ان� ــام ش ــود و هم ــه مق ــررات‬ ‫یش ــود‬ ‫ج ــ�ب ک ــه در دانش ــگاه های دو�� ــی اج ــرا م ‬ ‫در دانش ــگاه ها و موسس ــات �ی ــر دو�� ــی و‬ ‫�یران��ا� ــی ه ــم اجرای ــی ش ــود‪.‬‬ ‫هم�نی ــن مق ــرر ش ــد هی ــ�ت مرک ــزی ج ــ�ب‪،‬‬ ‫م�وب ــه جلس ــه ‪ ۲۴۸‬هی ــ�ت �ا� ــی ج ــ�ب مبن ــی‬ ‫ب ــر «مش ــمو�ین ط ــرح س ــربازی ک ــه در فراخوان ه ــای‬ ‫�بل ــی ش ــرکت کرده ان ــد و پرون ــده در خواس ــت‬ ‫تبدی ــ� و�عی ــت پ�مان ــی ان ه ــا ت ــا تار ی ــ�‬ ‫‪۱۳۹۹/۶/١‬ب ــه مرک ــز ج ــ�ب ا�� ــای هی ــ�ت‬ ‫�لم ــی وا� ــ� می ش ــود ب ــا ر�ای ــت س ــایر مق ــررات‬ ‫مس ــ��نی از ش ــرکت در فراخ ــوان می باش ــند‪.‬‬ ‫بدیه ــی اس ــت از تار ی ــ� ‪ ۱۳۹۹/۶/١‬ب ــه بع ــد کلی ــه‬ ‫م�قا�ی ــان بای ــد ی�س ــال �ب ــ� از اتم ــام ط ــرح‬ ‫س ــربازی در فراخ ــوان ش ــرکت نماین ــد» را ب ــه هم ــه‬ ‫دانش ــگاه ها ب ــرای اج ــرا اب ــالغ کن ــد‪.‬‬ ‫گ��ن ــی اس ــت‪ ،‬در ای ــن جلس ــه نی ــز مق ــرر ش ــد‬ ‫جلس ــه مش ــ�رکی ب� ــن معاون ــت ام ــور اس ــاتید نه ــاد‬ ‫نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری در دانش ــگاه ها و‬ ‫هی ــ�ت مرک ــزی ج ــ�ب ا�� ــای هی ــ�ت �لم ــی‬ ‫وزارت �ل ــوم‪ ،‬ت�قیق ــات و فن ــاوری ب ــه منظ ــور‬ ‫ش�اف س ــازی ت�می ــ� ف ــرم �ال�ی ــت �لم ــی‬ ‫ب ــرای گ ــروه مع ــارف‪ ،‬تش ــ�ی� ش ــود‪.‬‬ ‫در �ایــان جلســه تعــدادی از ا��ــای‬ ‫هی�ت هــای اجرایــی جــ�ب و کارگروه هــای‬ ‫�ال�یــت �مومــی دانشــگاه ها و موسســات‬ ‫امــوزش �ا�ــی �لــوم پزشــ�ی تبریــز‪� ،‬لــوم پزشــ�ی‬ ‫کرمانشــاه‪� ،‬لــوم پزشــ�ی شــهید بهشــ�ی‪،‬‬ ‫ت��یــالت ت�میلــی در �لــوم �ایــه زن�ــان‪،‬‬ ‫دریانــوردی و �لــوم دریایــی �ابهــار‪ ،‬جیرفــت‪،‬‬ ‫امایــش من�قــه ‪ ،۸‬بنــاب ت�ی�ــد �ال�یــت شــدند‪.‬‬ ‫سازمان سن�ش و اموزش پزشکی ‪:‬‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫‪ ۲۴‬مهر برگزار می شود‬ ‫س ــازمان س ــن�ش و ام ــوزش پزش ــ�ی ا� ــالم ک ــرد‪ :‬ازم ــون اس ــ��دام‬ ‫� ــرارداد کارمعی ــن دانش ــگاه های �ل ــوم پزش ــ�ی و خدم ــات بهداش ــ�ی‬ ‫‪ ۲۴‬مه ــر ‪ ۹۹‬در دو نوب ــت �ب ــ� و �� ــر برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روز دوشــنبه گ�شــ�ه ســازمان ســن�ش و امــوزش پزشــ�ی‬ ‫کش ــور‪ ،‬در ای ــن اطال�ی ــه در خ� ــوص برگـــزاری ازمـــون اســـ��دامی‬ ‫م�ک ــور ام ــده اس ــت‪ :‬در برخ ــی از شهرس ــ�ان ه ــای ب ــا جمعی ــت کم� ــر‪،‬‬ ‫تع ــداد داوطلب ــان ب� ــش از ان�ظ ــار ب ــوده اس ــت و � ــروری اس ــت ب ــرای‬ ‫ای ــن شهرس ــ�ان ه ــا‪ � ،‬ــوزه ام��ان ــی تعی� ــن ش ــود در ن�ی� ــه «ام ــ�ان‬ ‫ویرای ــش ب ــرای ت�ی� ــر � ــوزه ام��ان ــی» ب ــرای داوطلب ــان فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن اطال�ی ــه م ــی افزای ــد‪ :‬ام ــ�ان ویرای ــش ت�ی� ــر � ــوزه ام��ان ــی ب ــا‬ ‫توج ــه ب ــه تع ــداد � ی ــاد �ب ــت ن ــام کنن ــدگان و تع ــدد رش ــ�ه ه ــای ش ــ�لی و‬ ‫� ــرورت ر�ای ــت دس ــ�ورا�عم� ه ــای بهداش ــ�ی س ــ�اد مل ــی مب ــارزه ب ــا‬ ‫کرون ــا ب ــرای برگ ــزاری ازم ــون و تع ــداد ب� ــش از ان�ظ ــار داوطلب ــان برخ ــی‬ ‫شهرس ــ�ان ه ــا ای� ــاد ش ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه ام ــده اس ــت‪ :‬ب ــا موافق ــت اداره ک� مناب ــ� انس ــانی وزارت‬ ‫م�ب ــوع‪ ،‬زم ــان برگ ــزاری ازم ــون اس ــ��دامی �ـــراردادی دانشـــگاه هـــای‬ ‫�لــوم پزشــ�ی و خدمــات بهداشــ�ی‪ -‬درمانــی در «روز ‪ ۲۴‬مهرمــاه در دو‬ ‫نوب ــت �ب ــ� و �� ــر» ا� ــالم م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫هم�نی ــن ب ــه منظ ــور افزا ی ــش � ــوزه هـــای جدیـــد و و یرایـــش‬ ‫ً‬ ‫«� ــوزه ام��ان ــی»‪ ،‬تار ی ــ� ویرای ــش جدی ــد م�عا�ب ــا ا� ــالم خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن اطال�ی ــه تاکی ــد ش ــده اس ــت‪ :‬ای ــن ویرای ــش ب ــرای «ت�ی� ــر‬ ‫� ــوزه م� ــ� ازم ــون» ب ــوده و ش ــام� ت�ی�ـــر رشـــ�ه‪ -‬م�ـــ� شـــ�لی‬ ‫داوطلب ــان و �ب ــت ن ــام جدی ــد ن�واه ــد شـــد‪.‬‬ ‫تع ــداد �ب ــت ن ــام کنن ــدگان ازم ــون اس ــ��دام � ــراردادکار معی ــن‬ ‫دانش ــگاه ه ــای �ل ــوم پزش ــ�ی و خدمـــات بهداشـــ�ی درمانـــی‬ ‫‪ ۴۳۳۷۰‬ن� ــر اس ــت‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت به همکاری شرکت فوالد خراسان‬ ‫شرکت مجتمع فوالد خراسان ( سهامی عام ) در نظر دارد به منظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد ‪ 244‬نفر از‬ ‫میان فارغ التحصیالن واجد شرایط مرد در مقاطع تحصیلی لیسانس‪ ،‬فوق دیپلم و دیپلم بصورت قراردادی طبق قوانین و‬ ‫مقررات کار و تامین اجتماعی جذب نماید‪ .‬لذا متقاضیان شرکت در ازمون می توانند جهت ثبت نام تا تاریخ ‪1399/07/11‬‬ ‫به سایت اینتر نتی به ادرس ‪ ksteel.iran-azmoon.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شرکت مدیریت تولید برق جنوب فارس جهت تکمیل کادر تخصصی خود در نیروگاه عسلویه‬ ‫از اقایان واجد شرایط در سمت های زیر از طریق مصاحبه عمومی و تخصصی دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪ .‬لذا از کلیه متقاضیان اشنا به فعالیتهای نیروگاهی درخواست می شود‬ ‫نسبت به ارسال رزومه حدا کثر تا تاریخ ‪ 1399/06/ 20‬به ادرس ایمیل زیر اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪asalooye@sfpgmc.co.ir‬‬ ‫استخدام در نیروگاه سیکل ترکیبی پارس جنوبی (عسلویه)‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع‬ ‫رشته –گرایش‬ ‫تعداد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫لیسانس‬ ‫برق – قدرت‬ ‫‪4‬‬ ‫‪2‬‬ ‫لیسانس‬ ‫برق ( الکترونیک ‪-‬کنترل ‪-‬ابزار دقیق)‬ ‫‪11‬‬ ‫‪3‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مکانیک ‪ -‬کلیه گرایشها‬ ‫‪22‬‬ ‫‪4‬‬ ‫لیسانس‬ ‫متالورژ ی‪ -‬کلیه گرایشها‬ ‫ِ‬ ‫‪19‬‬ ‫لیسانس‬ ‫صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫پرستاری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سمت سازمانی‬ ‫سابقه‬ ‫کار‬ ‫مرتبط‬ ‫تخصص مربوطه‬ ‫نفر‬ ‫مورد‬ ‫نیاز‬ ‫مهندس اتاق کنترل‬ ‫‪7‬‬ ‫تسلط کامل با بهره برداری از سیستم‪ SPPA T2000TXP‬واحد گازی ‪V94.2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اپراتور واحد های گازی‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کامل با بهره برداری واحد گازی ‪V94.2‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اپراتور ‪BOP‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کاملبابهرهبرداریازتاسیساتجانبینیروگاهشامل(پمپخانه‪ ،‬کمپرسورخانه‪،‬بویلرخانهوسویجهایفاضالب)‬ ‫‪4‬‬ ‫اپراتور ایستگاه گاز‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کامل با بهره برداری ایستگاه گاز تقلیل فشار‬ ‫‪3‬‬ ‫اپراتور دیزل خانه‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کامل با بهره برداری از دیزل ‪ Wartsila‬با توان خروجی ‪ 5‬مگا وات‬ ‫‪3‬‬ ‫اپراتور پست های برق ‪ 132‬و‬ ‫‪ 400‬کیلو ولت‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تسلط کامل با بهره برداری از ‪ DCS‬سیستم‪ SICompass Siemens‬و ‪ Nari‬در پست های برق ‪GIS‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لیسانس‬ ‫سرپرست واحد فنی و مهندسی و‬ ‫تعمیرات‬ ‫‪12‬‬ ‫ اشنایی کامل با تجهیزات عمده نیروگاهی از قبیل ترانسفورماتورها‪ ،‬مولدهای سنکرون‪ ،‬کلیدهای قدرت‪ ،‬کلیه‬‫سنسور ها و کارت های ‪ ،DCS‬اپتیکال سوئیچ ها‪ ،‬بریرها‪ ،‬کلیه سوئیچ های ابزار دقیقی و ایندیکیتورها‪ ،‬انواع‬ ‫پمپ‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬توربین‪ ،‬ژنراتور‪ ،‬مبدل های حرارتی‪ ،‬محفظه احتراق‪Piping ،‬‬ ‫‪ -‬اشنایی با تست و بازرسی تجهیزات الکتریکی‪ ،‬مکانیکی و ابزار دقیقی نیروگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫لیسانس‬ ‫مهندسی ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫کارشناس کنترل و ابزار دقیق‪،‬‬ ‫مخابرات و ‪ IT‬مهندسی‬ ‫‪7‬‬ ‫ تسلط کامل به نرم افزار های ‪TXP SPPA T2000(DS 670-ES 680), Siemens Simatic:‬‬‫‪Manager Step7-400,Elester gas station flow computer, VM600 Series MPCC,Fire‬‬ ‫‪ -Alarm NSC, PLC Delta, SICompass Siemens &Nari‬اشنایی کامل و تسلط کار با الجیک‬ ‫پروتکشن توربین گازی‪V94.2‬‬ ‫ اشنایی و تسلط کار با ادوات عمده ابزار دقیق نیروگاهی از قبیل کلیه سنسور ها و کارت های ‪ ،DCS‬اپتیکال‬‫سوئیچ ها‪ ،‬بریر ها‪ ،‬کلیه سوئیچ های ابزار دقیقی و ایندیکیتور ها‬ ‫‪ -‬اشنایی با پروسیجر تست های تجهیزات ابزار دقیق نیروگاهی ‪ -‬اشنایی کامل با شبکه های اینترنت و اینترانت‬ ‫‪8‬‬ ‫لیسانس‬ ‫محیط زیست‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪9‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫برق – قدرت‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫برق کلیه گرایشها‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس برق و رلیاژ‬ ‫‪7‬‬ ‫ تسلط کامل به نرم افزار رله های ‪Siemens،Nari,Micom,Sepam,vamp:‬‬‫ اشنایی کامل با نرم افزار های طراحی و محاسبه تنظیمات حفاظتی جهت مدلسازی شبکه و شبیه سازی‬‫حوادث از قبیل ‪Digsilent، Etap‬و‪ -....‬اشنایی و تسلط کار با سیستم های کنترلی‬ ‫و مانیتورینگ‪SICompass Siemens &Nari‬‬ ‫ اشنایی کامل و تسلط کار با تجهیزات عمده الکتریکی نیروگاهی از قبیل ترانسفورماتورها‪ ،‬مولدهای سنکرون‪،‬‬‫کلیدهای قدرت و باطری های صنعتی‬ ‫‪11‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مکانیک ‪ -‬کلیه گرایشها‬ ‫‪38‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫متالورژی ‪-‬کلیه گرایشها‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس تعمیرات مکانیک‪،‬‬ ‫تاسیسات و کارگاه‬ ‫‪4‬‬ ‫ اشنایی کافی با تجهیزات مختلف نیروگاهی و قطعات انها از جمله انواع پمپ‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬توربین‪ ،‬مبدل های‬‫حرارتی‪ ،‬محفظه احتراق‪Piping ،‬‬ ‫ توانایی استفاده از نرم افزارهای تعمیراتی از جمله ‪ CM، PM‬و اشنایی کافی با مهارتهای ‪ ICDL‬و ‪AutoCAD‬‬‫ توانایی در انجام و تفسیر روش های مرسوم ‪CONDITION MONITORING‬شامل انالیز ارتعاشات‪،‬‬‫انالیز روغن‪ ،‬عکاسی ترموگرافی‪ ،‬انالیز صدا‬ ‫‪13‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫مدیریت (اداری‪،‬بازرگانی‪،‬صنعتی و کسب و کار)‬ ‫‪22‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫اتش نشانی ‪-‬امداد و نجات‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس تاسیسات و تهویه‬ ‫‪4‬‬ ‫تسلط کامل به مدارات کنترلی و قدرت سیستم های سرمایشی و گرمایشی و توانایی تعمیر انها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫دیپلم‬ ‫برق‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تعمیرات و‬ ‫اموزش‬ ‫‪5‬‬ ‫ اشنایی کامل با نرم افزارهای کنترل پروژه‪ ،‬تعمیر و نگهداری‪Office، CMMS ،‬‬‫‪ -‬توانایی شناخت مدارک نیروگاهی و دسته بندی کردن انها با توجه به ماهیت مدارک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دیپلم‬ ‫مکانیک‬ ‫‪31‬‬ ‫تکنسین ابزار دقیق‪ ،‬کنترل‬ ‫و مخابرات و ‪IT‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ توانایی انجام کلیه امور تعمیرات ابزاردقیق‪ ،‬کنترل‪ ،‬مخابرات و ‪ IT‬نیروگاه‬‫ تسلط کافی در انجام تست های روتین و کالیبراسیون تجهیزات ابزار دقیقی نیروگاه از قبیل انواع گیج ها‪،‬‬‫ترانسمیترها‪ ،‬سوییچ ها (دما‪ ،‬فشار و‪ )...‬و نصب و راه اندازی تجهیزات ابزار دقیقی نیروگاه‬ ‫‪ -‬اشنایی کافی با مدارک و نقشه ها در رابطه با عیب یابی تجهیزات ابزار دقیقی نیروگاه‬ ‫‪6‬‬ ‫‪17‬‬ ‫دیپلم‬ ‫ریاضی و فیزیک ‪ -‬علوم تجربی – متالورژی – علوم انسانی‬ ‫‪39‬‬ ‫تکنسین مکانیک‪ ،‬کارگاه و‬ ‫تاسیسات مکانیکی‬ ‫‪3‬‬ ‫ اشنایی کافی با تجهیزات و ماشین ا الت نیروگاهی و قطعات انها از جمله انواع پمپ‪ ،‬کمپرسور‪ ،‬توربین‪،‬‬‫مبدل های حرارتی‪ ،‬محفظه احتراق‪ Piping ،‬و‪ - ...‬تسلط کامل بر مونتاژ و دمونتاژ قطعات مکانیکی بر اساس‬ ‫دستورالعمل سازنده‬ ‫ توانایی کارکردن با ماشین ا الت و تجهیزات کارگاهی شامل دستگاه های تراش‪ ،‬پرس‪( Bender ،‬خم زنی) و‪...‬‬‫‪ -‬توانایی انجام کارهای لوله کشی و جوشکاری وغیره مربوط به تاسیسات‬ ‫‪18‬‬ ‫دیپلم‬ ‫حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنسین تاسیسات و تهویه‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کامل به مدارات کنترلی و قدرت سیستم های سرمایشی و گرمایشی و توانایی تعمیر انها‬ ‫‪2‬‬ صفحه 3 ‫اخبار استان‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مرکز گزینش نیروی انتظامی استان‬ ‫مدیرعام� سازمان ا تش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران‬ ‫جزئیاتاستخدامزناندر سازماناتشنشانی‬ ‫اس��داماتشنشانیاز طری�ازمونمیباشدو اخرینازمونبرگزار شده‪ ۱۸‬مردادسال‪ ۹۸‬بودهاست‪.‬‬ ‫به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری انا‪ �� ،‬از ان که سازمان اتش نشانی به ش�� امروزی در دنیا‬ ‫تاسی� شد‪ ،‬کم کم �ای بانوان به این سازمان نیز باز شد و امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا‪ ،‬بانوان در‬ ‫کنار اتشنشانانمردبه�ملیات هایم��ل�می پردازند‪.‬‬ ‫از ان�ایی که‪ ۵۰‬در�د جمعیت کالنشهر تهران را زنان تش�ی� می دهند‪ ،‬اس��دام اتش نشان زن در‬ ‫برخی �وادث که زنان در ان درگیر هس�ند باید در او�ویت مدیریت شهری باشد‪.‬‬ ‫سابقه به کارگیری نیروهای اتش نشان بانو در اس�ان های همدان و کرج و نقاط �وت و �ع� را بررسی‬ ‫و از ت�رب�ات انها اس��اده کرده ایم تا در این مسیر با مش�� مواجه نشویم‪ .‬فعا�یت سازمان اتش نشانی‬ ‫امدادرسانی و پ�شگیری است‪ ،‬اگر ا��اء ی� خانواده در �ین اس�را�ت یا هنگام اس��مام د�ار‬ ‫ً‬ ‫�اد�ه شود و کسی از م�ارم فرد �اد�ه دیده در م�� ��ور نداش�ه باشد‪�� ،‬عا نیروهای �سم خورده‬ ‫سازمان اتش نشانی نسبت به جان‪ ،‬مال و ناموس مردم �ساسیت �زم را دارند‪ ،‬اما ایا این �ساسیت‬ ‫در ب�ن مردم هم به همین �ورت است؟ به همین سب� ب�ش�ر به مش�التی که در �سا�اد�ه وجود دارد‪،‬‬ ‫اندیشیده و نیاز به نیروهای اتش نشان بانو را به ��اظ شر�ی‪ ،‬انسانی و روانی به خوبی ا�ساس می کنیم‪.‬‬ ‫طب� ��بت های پ�روز �نا�ی شهردار تهران‪ ،‬برای ج�ب نیروی جدید اتش نشان‪ ،‬اموزش تعداد‬ ‫معدودیاز اتشنشانزندر دس�ور کار �رار گرف�هو اخ�م�وز اس��دامجدیدپ�گیریشدهاست‪.‬‬ ‫�ون اتش نشانی جز مشا�� س�ت م�سوب می شود‪ ،‬سال های خدمت اتش نشانان کم�ر از‬ ‫کارکنان �ادی است و به طور مرت� این ورودی را در اتش نشانی باید داش�ه باشیم‪ ،‬تا نیروهای جدید وارد‬ ‫شوندو اموزشببینند‪.‬‬ ‫«مهدی داوری» مدیر�ام� سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران درباره اس��دام‬ ‫اتش نشان زن در سازمان اتش نشانی گ�ت‪ :‬در این طرح �رار است‪ ،‬زنان به �نوان اتش نشان �رفه ای‬ ‫وارد سازمان شوند و مانند اتش نشانان مرد که مرا�� گ�ینشی را طی کرده و س�� اموزش های �رفه ای را‬ ‫می ب�نند‪،‬همینات�اقنیز�رار استبرایزناننیزب���د‪.‬‬ ‫اگر ب�واهیم در هر کدام از ایس�گاه های اتش نشانی‪ ،‬تعدادی بانوان اتش نشان مس�قر کنیم‪ ،‬با توجه‬ ‫به این�ه اک�ر نیروهای سازمان مرد هس�ند‪ ،‬باید برخی �یرساخت ها از جمله خوابگاه‪ ،‬سروی� های‬ ‫بهداش�ی‪،‬مو�و�اترفاهی‪،‬باشگاه ها‪��،‬اخوری‪،‬نمازخانهو سایرام�انات�زمامادهشود‪.‬‬ ‫شرایط استخدام‬ ‫اس��داماتشنشانیاز طری�ازمونمیباشدو اخرینازمونبرگزار شده‪ ۱۸‬مردادسال‪ ۹۸‬بودهاست‪.‬‬ ‫داش�نتابعیتایران‬ ‫دارا بودن مدرک ت��یلی طب� شرایط ا�راز رش�ه های ش�لی مندرج در ا گهی اس��دامی‬ ‫�دم ا��یاد به مواد م�در و دخانی‬ ‫نداش�نسابقهم�کومیتجزاییمو�ر‬ ‫نداش�ن ممنو�یت اس��دام در دس�گاههای اجرایی به موج� اراء مراج� �انونی‬ ‫داش�ن سالمت جسمانی و توانایی برای ان�ام کاری که در ان ش�� اس��دام میشود )طب�‬ ‫ت��ید مراج� پزشکی(‬ ‫ا��قاد به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخ�ه شده در �انون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ا��زامبه�انوناساسیجمهوریاسالمیایران‬ ‫به اس�ناد �انون ممنو�یت به کارگیری بازنشس�گان‪ ،‬داوطلبان اس��دام نباید جزء نیروهای بازخرید‬ ‫خدمتیابازنشس�هباشند‪.‬‬ ‫چه تعداد نیروی اتش نشان زن جذب می شوند؟‬ ‫هنوز تعداد ان مش�� نشده‪ ،‬اما �رار است با ی� تعداد م�دود ی� وا�د �ملیاتی برای‬ ‫اتش نشانان زن ای�اد شود‪ .‬با شروع این وا�د �ملیاتی این طرح را مورد ار�یابی �رار داده تا ب�وان‬ ‫مش�الت ان را برطرف کرده و تعداد اتش نشانان زن را نیز افزایش داد‪.‬‬ ‫مدیرک� کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی خبرداد‬ ‫ای�اد ‪ ۸‬هزار فرصت ش�لی‬ ‫برای روستاییان و عشایر خراسان شمالی‬ ‫مدی ــرک� تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اج�ما� ــی خراس ــان ش ــما�ی از ای� ــاد ‪ ۸‬ه ــزار فر� ــت ش ــ�لی‬ ‫در اســ�ان از طریــ� طــرح ملــی اشــ��ال روســ�ایی و �شــایری خبــر داد و گ�ــت‪ ۵ :‬هــزار و ‪۳۱۱‬‬ ‫طــرح نیــز تســهیالت دریافــت کــرده انــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر �ســن نــوری در نشســت کارگــروه ا���ــادی خراســان شــما�ی کــه در ســا�ن‬ ‫جلســات اســ�انداری برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬در طــرح اشــ��ال �ایــدار روســ�ایی و �شــایری‪،‬‬ ‫اس ــ�ان ت ــا کن ــون ‪ ۴۳۲‬میلی ــارد توم ــان را ب ــه م�قا�ی ــان پرداخ ــت ک ــرده اس ــت ک ــه در ای ــن‬ ‫ش ــاخ� رتب ــه برت ــر کش ــوری هس ــ�یم‪.‬‬ ‫مدی ــرک� تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اج�ما� ــی خراس ــان ش ــما�ی ادام ــه داد‪ :‬در � ــوزه اش ــ��ال‬ ‫روس ــ�ایی و �ش ــایری � ــدود ‪ ۱۹۳‬میلی ــارد توم ــان ب ــا ای� ــاد اف ــ�ون ب ــر ‪ ۲‬ه ــزار فر� ــت ش ــ�لی‬ ‫را در برنام ــه دار ی ــم ک ــه ب ــا ت�ر ی ــ� مناب ــ� ما� ــی جدی ــد می توانی ــم ای ــن طرح ه ــا را اجرای ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی از ای� ــاد ‪ ۸‬ه ــزار فر� ــت ش ــ�لی در اس ــ�ان از طری ــ� ط ــرح مل ــی اش ــ��ال روس ــ�ایی‬ ‫و �ش ــایری خب ــر داد و اف ــ�ود‪ :‬ب ــه ‪ ۵‬ه ــزار و ‪ ۳۱۱‬ط ــرح نی ــز تس ــهیالت پرداخ ــت ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ن ــوری تا کی ــد ک ــرد‪ :‬س ــهم اس ــ�ان در مر�ل ــه اول تو� ی ــ� ا��ب ــارات پ� ــش ب�ن ــی ش ــده‬ ‫ب ــرای پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه کس ــ� و کاره ــای اس ــی� دی ــده از ش ــیوع ب�م ــاری کرون ــا ‪۲۱۰‬‬ ‫میلی ــارد توم ــان ب ــود‪.‬‬ ‫مدیــرک� تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اج�ما�ــی اســ�ان در ان�هــا گ�ــت‪ :‬تــا کنــون ‪ ۶۷‬میلیــارد تومــان‬ ‫طــرح بــه بان� هــای اســ�ان معرفــی و ‪ ۲۷‬میلیــارد تومــان تســهیالت پرداخــت شــده اســت کــه‬ ‫در ایــن شــاخ� در جایــگاه �ن�ــم کشــوری �ــرار دار یــم‪.‬‬ ‫معاون و�یر صنعت تاکید کرد‬ ‫لزوم اجرایی شدن طرح ملی «تاپ» در استان ایالم‬ ‫مع ــاون ام ــوزش‪ ،‬پ�وه ــش و فن ــاوری وزارت �نع ــت‪ ،‬مع ــدن و ت� ــارت ب ــر � ــ�وم اجرای ــی‬ ‫ش ــدن ط ــر مل ــی «ت ــاپ» در اس ــ�ان ای ــام و گ� ــت‪ :‬ا��� ــاد و دانش ــگاه در ت�ق ــ� اش ــ��ال‬ ‫�ای ــدار ب ــه ه ــم وابس ــ�ه هس ــ�ند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬بــرات �بادیــان در دیــدار بــا اســ�اندار ایــام اظهــار کــرد‪ :‬امــروز اســ��اده از‬ ‫�لــم و فنــاوری بســیار مهــم و کار بــرد �یاتــی دارد و دیگــر نمی شــود بــه شــ�� ســاب� �نعــت‬ ‫را بــه جلــو بــرد و این�ــا بایســت دانشــگاه ها �ــای کار ب�اینــد‪.‬‬ ‫وی �ن ــوان ک ــرد‪ :‬ط ــرح مل ــی ت ــاپ ب ــرای ارتب ــاط ه ــر � ــه ب�ش ــ�ر دانش ــگاه ب ــا ب� ــش‬ ‫�نع ــت اس ــت و ب ــرای توس ــعه فن ــاوری در �نای ــ� و مش ــارکت ه ــر � ــه ب�ش ــ�ر ب� ــن ای ــن دو‬ ‫ب� ــش ای� ــاد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاو ن و� ی ــر �نع ــت‪ ،‬مع ــدن و ت� ــارت ب ــر اجرا ی ــی ش ــدن ط ــرح ت ــاپ ب ــا تا کی ــد‬ ‫ب ــر �ل ــم م� ــوری در ام ــور �نای ــ� گ� ــت‪ :‬نی ــروی انس ــانی م��� ــ� و پ ــرورش یاف� ــه کلی ــد‬ ‫کار اس ــت و م ــا نا� ــار هس ــ�یم در � ــوزه �نع ــت ب ــه س ــمت پویای ــی نی ــروی انس ــانی در‬ ‫�م ــت باش ــیم‪.‬‬ ‫�بادی ــان ه ــدف از س ــ�ر خ ــود ب ــه ای ــام را کم ــ� ب ــه �نع ــت اس ــ�ان �ن ــوان ک ــرد و گ� ــت‪:‬‬ ‫ب ــرای س ــال ‪ � ۹۹‬ــدود ‪ ۴۰‬پ ــروژه مل ــی از جمل ــه طرح ه ــای ت ــاپ تعر ی ــ� کرده ای ــم ک ــه پ ــروژه‬ ‫س ــال هس ــ�ند و در ای ــام نی ــز دنب ــال ای ــن مه ــم هس ــ�یم‪.‬‬ ‫وی ب ــا ب� ــان ای ــن م�ل ــ� ک ــه بای ــد در تعر ی ــ� طرح ه ــا و پروژه ه ــای مل ــی این ــده نگ ــری‬ ‫کنی ــم‪ ،‬اف ــ�ود‪ :‬در ای ــن می ــان ط ــرح ت ــاپ ی� ــی از ان طرح ه ــای مه ــم اس ــت و در اس ــ�ان ای ــام‬ ‫نی ــز دنب ــال اجرای ــی ک ــردن ان هس ــ�یم‪.‬‬ ‫از بین جوانان با مدرک دیپلم ‬ ‫پلیس کرمانشاه استخدام می کند‬ ‫مرک ــز گ�ین ــش نی ــروی ان�ظام ــی‬ ‫اس ــ�ان ب ــا � ــدور اطال�ی ـه ای ا� ــام‬ ‫ک ــرد‪� :‬لی ــ� کرمانش ــاه اف ــراد واج ــد‬ ‫ش ــرایط را از ب� ــن ا�ای ــان در مق� ــ�‬ ‫درج ــه داری اس ــ��دام می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری � ــدا و‬ ‫س ــیما مرک ــز کرمانش ــاه‪ ،‬ری� ــ� مرک ــز‬ ‫گ�ین ــش ان�ظام ــی اس ــ�ان گ� ــت‪:‬‬ ‫نی ــروی ان�ظام ــی جمه ــوری اس ــامی‬ ‫در نظ ــر دارد �لی ــ� کرمانش ــاه‬ ‫اس ــ��دام می کندب ــه منظ ــور تامی ــن‬ ‫کادر م ــورد نی ــاز خ ــود در مق� ــ�‬ ‫درج ــه داری از ب� ــن داوطلب ــان دارای‬ ‫م ــدرک ت��یل ــی دی�ل ــم رش ــ�ه های‬ ‫نظ ــری‪ ،‬فن ــی و �رفـ ـه ای و کارو‬ ‫دان ــش نی ــرو اس ــ��دام کن ــد‪.‬‬ ‫ت��یل ــی دی�ل ــم و ف ــوق دی�ل ــم‬ ‫هس ــ�ند می توانن ــد ب ــرای اس ــ��دام‬ ‫ن ــام نویس ــی کنن ــد‪ ،‬اف ــ�ود‪ :‬هم�نی ــن‬ ‫مع ــدل دی�ل ــم �ال�ه من ــدان ب ــه‬ ‫ج ــ�ب در نی ــروی ان�ظام ــی بای ــد‬ ‫�دا� ــ� ‪ ۱۲‬باش ــد‪.‬‬ ‫وی هم�نی ــن نداش ــ�ن مش ــ��‬ ‫نظ ــام وظی� ــه را ش ــرط اساس ــی ب ــرای‬ ‫�بــت نــام افــراد م�قا�ــی ا�ــام کــرد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ روانب� ــش خاطرنش ــان‬ ‫ک ــرد‪ :‬م�قا�ی ــان م ــی توانن ــد ب ــرای‬ ‫دریاف ــت اطال� ــات ب�ش ــ�ر ب ــه مرک ــز‬ ‫گ�ین ــش ان�ظام ــی کرمانش ــاه وا� ــ� در‬ ‫ش ــهرک فرهنگی ــان ف ــاز ‪ ۲‬ایس ــ�گاه‬ ‫اول مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ ش ــری� روانب� ــش ب ــا ب� ــان این� ــه‬ ‫م�و�دی ــن س ــال ‪ ۷۴‬ب ــه بع ــد ک ــه دارای م ــدرک‬ ‫رئیس م�لس تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم جذب و استخدام نیروهای جوان و بومی منطقه خوزستان‬ ‫ر�ی� م�ل� شورای اسالمی با اشاره به ��وم‬ ‫ج�ب و اس��دام نیروهای جوان و بومی در مشا��‬ ‫فعلی و �نای� موجود در شهرک طا�قانی بندر‬ ‫ماهشهر‪ ،‬بر پ�گیری �� مش�� مس�ن مردم این‬ ‫من�قه ت� کید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬م�مدبا�ر �ا�یباف با اشاره به‬ ‫د�د�ه ها و مش�الت مردم شهرک طا�قانی ماهشهر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس �ول م�ل� یازدهم به مردم در‬ ‫این�ا�ا�رشدم‪،‬مااین�اهس�یمتانمایندگانوا�عی‬ ‫شما باشیم و �یر از این مس�له در ذهن ما نیست‪ .‬به‬ ‫خاطر ِدینی که به خوزس�ان دارم اب�دا به این اس�ان‬ ‫امدم‪،‬امده ایمتامش�التشماراپ�گیری کنیم‪.‬‬ ‫وی با ب�ان این�ه ی�ی از د�د�ه ها و‬ ‫خواس�ه های مردم من�قه اخ��اص ‪ ۶۰‬ه��ار‬ ‫زمین برای توسعه شهرک طا�قانی است‪ ،‬اف�ود‪:‬‬ ‫وظی�ه خودمان را می دانیم که مو�وع �� مش��‬ ‫مس�ن مردم این من�قه را پ�گیری کنیم‪.‬‬ ‫�ا�یباف بر پ�گیری مس�له اش��ال زایی در‬ ‫شهرک طا�قانی ت� کید کرد و گ�ت‪ :‬ما ای�اد �نای�‬ ‫�ای�ن دست در من�قه را دنبال می کنیم و از سوی‬ ‫دیگر در مشا�� فعلی و �نای� موجود‪ ،‬ج�ب و‬ ‫اس��دام نیروهای جوان و بومی باید در او�ویت‬ ‫ً‬ ‫�رار گیرد که ��عا ما این مس�له را پ�گیری می کنیم‪.‬‬ ‫در اب�دای این دیدار ��ت ا�سالم سید سلمان‬ ‫هاشمی امام جما�ت شهرک طا�قانی بندر‬ ‫ماهشهر به جایگاه م�هبی و ��ور مردم شهرک‬ ‫طا�قانی در هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و‬ ‫گ�ت‪ :‬ما مش�الت م�عددی در این من�قه داریم‪،‬‬ ‫ی�ی از مسا�� نبود زمین برای ساخت مس�ن است‬ ‫که امید می رود با تالش شما ‪ ۶۰‬ه��ار از ارا�ی‬ ‫اطراف را برای این امر اخ��اص دهند‪.‬‬ ‫��ت ا�سالم هاشمی بر ��وم تو�ی� �اد�نه‬ ‫ام�انات در من�قه ت� کید کرد و اف�ود‪ :‬در شرایط‬ ‫کنونی مردم با مش�الت معیش�ی بسیاری روبه رو‬ ‫هس�ند‪� ،‬ال با ای�اد �نای� �ای�ن دس�ی می توانیم‬ ‫برای مردم اش��ال زایی داش�ه باشیم‪.‬‬ ‫برخی شهرستان های استان یزد‬ ‫با کمبود نیروی کار روبرو هستند‬ ‫اس ــ�اندار ی ــزد ب ــا اش ــاره ب ــه ا�دام ــات � ــورت‬ ‫گرف� ــه در � ــوزه ای� ــاد اش ــ��ال و توس ــعه در‬ ‫شهرس ــ�ان های ی ــزد گ� ــت‪ :‬برخ ــی شهرس ــ�ان های‬ ‫ی ــزد ب ــا کمب ــود نی ــروی کار رو ب ــرو هس ــ�ند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬م�مد�ل ــی طا�ب ــی در دی ــدار‬ ‫ب ــا نماین ــده و� ــی فقی ــه در اس ــ�ان و ام ــام جمع ــه ی ــزد‪،‬‬ ‫مد� ــی ان�ق ــال ان هس ــ�ند ��بت های ــی � ــورت‬ ‫گرف� ــه اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــ�اندار ی ــزد ت�ر ی ــ� ک ــرد‪ :‬دومی ــن ا� ــدام ه ــم‬ ‫ب� ــ� خ ــط دوم ان�ق ــال اب ب ــه ی ــزد اس ــت ک ــه‬ ‫ب ــه �م ــداهلل ا�دام ــات خو ب ــی � ــورت گرف� ــه و‬ ‫ب ــا � ــرارگاه خات ــم ا�نبی ــا )ص( ه ــم در ای ــن راب� ــه‬ ‫نشس ـت ها و بازدیده ــای خوب ــی داش ــ�یم و ب ــه ن�ای ــ�‬ ‫ارزن ــده ای ه ــم دس ــت پ� ــدا کردی ــم‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی اموزش و پرورش کاشان‬ ‫اموزش و پرورش کاشان ‪ ۱۰۰۰‬نیروی معلم کمبود دارد‬ ‫مع ــاون نی ــروی انس ــانی ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫کاش ــان از کمب ــود ی ــ� ه ــزار نی ــروی معل ــم در ای ــن‬ ‫م�مو� ــه خب ــر داد‪.‬‬ ‫م�مد�س ــین زاه ــدی در گ�ت وگ ــو ب ــا‬ ‫خبرن ــگار تس ــنیم در کاش ــان‪ ،‬ب ــا ب� ــان این� ــه‬ ‫س ــه ه ــزار و ‪ 300‬فرهنگ ــی در مدیر ی ــت ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش شهرس ــ�ان مش ــ�و�ه ب ــه کار هس ــ�ند‪،‬‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ 330 :‬ن� ــر از هم ــ�اران م ــا خر ی ــد‬ ‫خدم ــات هس ــ�ند و از س ــوی دیگ ــر نی ــز م ــا ی ــ�‬ ‫ه ــزار نی ــروی معل ــم کمب ــود دار ی ــم‪.‬‬ ‫وی �م ــن اش ــاره ب ــه کمب ــود ‪ ١٧0‬ا� ــی ‪١80‬‬ ‫نی ــروی خدمات ــی در ام ــوزش و پ ــرورش شهرس ــ�ان‬ ‫کاشــان افــ�ود‪ :‬بــا توجــه بــه ایــن ام�انــات و نیــروی‬ ‫انس ــانی بس ــیار خ ــوب کار می ش ــود و بازده ــی‬ ‫خو ب ــی دار ی ــم �را ک ــه هم ــ�اران م ــا در ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش شهرس ــ�ان کاش ــان ب ــرای ام ــوزش‬ ‫دانش ام ــوزان از ج ــان مای ــه می گ�ارن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون نی ــروی انس ــانی مدیر ی ــت ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش شهرس ــ�ان کاش ــان �م ــن اش ــاره ب ــه‬ ‫�� ــور هش ــت ه ــزار و �ان� ــد دان ــش ام ــوز اتب ــاع‬ ‫از کش ــورهای م��ل ــ� اب ــراز داش ــت‪ :‬ب ــا ان� ــام‬ ‫م�اس ــبات � ــورت گرف� ــه دانش ام ــوزان اتب ــاع‬ ‫‪ 234‬معل ــم نی ــاز دارن ــد و و�� ــی ب ــا کمب ــود رو ب ــه‬ ‫رو هس ــ�یم ای ــن مو� ــوع می توان ــد ب ــرای ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش ی ــ� د�د� ــه باش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا ب� ــان این� ــه ام ــوزش و پ ــرورش‬ ‫شهرس ــ�ان کاش ــان ب ــا تم ــام ت ــوان در خدم ــت‬ ‫دانش ام ــوزان اس ــت‪ ،‬گ� ــت‪ :‬کمب ــود نی ــروی‬ ‫انس ــانی ب ــه روش ه ــای م��ل ــ� جب ــران می ش ــود‬ ‫ک ــه ی� ــی از راه�اره ــای ان تدر ی ــ� �وام ــ�‬ ‫اجرای ــی م ــدارس هم� ــون معاون ــان اس ــت و‬ ‫برخ ــی از �سـ ـت ها هم� ــون مر ب ــی پرورش ــی و‬ ‫�ی ــره ب ــه مدرس ــه اخ�� ــاص پ� ــدا نمی کن ــد‪.‬‬ ‫برای جذب ‪ 244‬نفر‬ ‫فوالد خراسان به �ودی ازمون استخدامی‬ ‫برگزار می کند‬ ‫ب ــر اس ــاس دس ــ�ور مدیر�ام ــ� ف ــو�د خراس ــان‪،‬‬ ‫ای ــن ش ــرکت ظ ــرف م ــاه این ــده‪ ،‬ب ــا برگ ــزاری ازم ــون‬ ‫�لم ــی‪ ،‬ا� ــدام ب ــه ج ــ�ب ‪ ٢44‬ن� ــر نی ــروی انس ــانی‬ ‫از می ــان جوان ــان توانمن ــد‪ ،‬م�عه ــد و ب ــا انگی ــزه در‬ ‫ب ــ�رگ تری ــن م��م ــ� �نع� ــی ش ــرق کش ــور خواه ــد‬ ‫نم ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار ار یــا در نیشــابور ‪،‬مدیر�امــ�‬ ‫ف ــو�د خراس ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت شایس ــ�ه‬ ‫س ــا�ری در ج ــ�ب نی ــروی انس ــانی ب ــرای ای ــن‬ ‫ش ــرکت‪ ،‬اظهارک ــرد‪ :‬م��م ــ� ف ــو�د خراس ــان‪،‬‬ ‫«شایس ــ�ه س ــا�ری»‪ ،‬او�و ی ــت «ج ــ�ب جوان ــان‬ ‫بوم ــی» در ش ــرایط ی�س ــان‪« ،‬ب ــی طرف ــی» و نی ــز ای� ــاد‬ ‫«فر� ــت براب ــر و ر�اب ــت �اد�ن ــه» ب ــرای داوطلب ــان‬ ‫توان ــا و �ال� ــه من ــدان خدم ــت در جبه ــه �نع ــت‬ ‫و ا��� ــاد کش ــور را ب ــه �ن ــوان راهب ــردی و ی ــ�ه و ه ــم‬ ‫راســ�ا بــا مســ�و�یت هــای اج�ما�ــی خــود مــی دانــد‪.‬‬ ‫کســری��ــوریافــ�ود‪«:‬ازمــوناســ��دامیســال‪»١399‬‬ ‫م��م ــ� ف ــو�د خراس ــان ب ــرای ج ــ�ب ‪ ٢44‬ن� ــر از‬ ‫جوان ــان ت��ی ــ� ک ــرده و دارای دان ــش و ت�� ــ�‬ ‫در مقاطــ� ت��یلــی دی�لــم‪ ،‬فــوق دی�لــم و �یســان�‬ ‫برنام ــه ر ی ــزی ش ــده اس ــت و ای ــن ازم ــون ظ ــرف ی ــ�‬ ‫م ــاه این ــده ج ــاری توس ــط مرا ک ــز �لم ــی مع�ب ــر برگ ــزار‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مدیر�ام ــ� ف ــو�د خراس ــان ب ــا ب� ــان ای ــن ک ــه‬ ‫ب ــه �� ــ� پ ــروردگار‪ ،‬اش ــ��ال زای ــی �ای ــدار ی� ــی‬ ‫از دس ــ�اوردهای مه ــم ف ــو�د خراس ــان اس ــت‪،‬‬ ‫اف ــ�ود‪ :‬در راس ــ�ای ت�ق ــ� ای ــن مه ــم‪ ،‬در م�مو� ــه‬ ‫نیروی ان�ظامی گیالن از ب�ن جوانان با مدرک دی�لم و پ�ش دانشگاهی‬ ‫در مق�� درجه داری ‪ ،‬نیرو اس��دام می کند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری �دا و سیما مرکز گیالن ؛ فرماندهی ان�ظامی گیالن‬ ‫ا�الم کرد ‪ :‬نیروی ان�ظامی از بین جوانان مومن ‪ ،‬م�عهد و �ال�ه مند به‬ ‫خدمت در ناجا ‪ ،‬برای تکمی� کادر درجه داری ‪ ،‬با مدرک ت��یلی دی�لم‬ ‫و پ�ش دانشگاهی در کلیه رش�ه ها به �ورت پ�مانی ‪ 5‬سا�ه ‪ ،‬نیرو ج�ب‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند برای نام نویسی و یا دریافت اطال�ات بیش�ر به مرکز‬ ‫گ�ینش و اس��دام فرماندهی ان�ظامی گیالن به نشانی رشت ‪ -‬میدان‬ ‫م�لی ‪ -‬بلوار شهید مدرس ‪ -‬کو�ه شهید گلی پور مراجعه کرده و یا با‬ ‫شماره ها ی تل�ن ‪ 30١8١ - 30062‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫مرکز گ�ینش و اس��دام فرماندهی ان�ظامی گیالن همه روزه در‬ ‫سا�ات اداری اماده �اس�گویی است و داوطلبان برای کس� اطال�ات‬ ‫بیش�ر می توانند به �ایگاه این�رن�ی ‪ www.gozinesh.police.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫معاون نیروی انسانی تهران بزرگ در گفت وگو با ایلنا‪:‬‬ ‫استاندار یزد‪:‬‬ ‫ب ــا اش ــاره ب ــه این� ــه ا�دام ــات ارزش ــمندی در � ــوزه‬ ‫�یربنای ــی اب ی ــزد ان� ــام ش ــده اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫در ط ــول ی ــ� و نی ــم س ــال گ�ش ــ�ه‪ ،‬ت�لی ــ� دو‬ ‫ت��ی ــ� اب ب ــرای اس ــ�ان ی ــزد مش ــ�� ش ــد‪.‬‬ ‫وی ت�ر ی ــ� ک ــرد‪ :‬ی ــ� م ــورد ت��ی ــ� اب از‬ ‫در ی ــای �م ــان ب ــه می ــزان ‪ ۲۵۰‬میلی ــون م� ــر م�ع ــ�‬ ‫اس ــت ک ــه م�ا�ع ــات ان ش ــروع ش ــده و ت ــا ی� ــی دو‬ ‫م ــاه این ــده ب ــه �ای ــان می رس ــد و فراخ ــوان ج ــ�ب‬ ‫س ــرمایه گ ــ�ار در ای ــن � ــوزه من�ش ــر و ب ــا اف ــرادی ک ــه‬ ‫استخدام در نیروی انتظامی گیالن‬ ‫ف ــو�د خراس ــان و ش ــرکت ه ــای پ�مان ــ�اری ای ــن‬ ‫م�مو� ــه ه ــم اکن ــون با� ــ� ب ــر ‪ 2500‬ن� ــر مش ــ�ول ب ــه‬ ‫کار م ــی باش ــند ک ــه از ای ــن تع ــداد با� ــ� ب ــر ‪ 90‬در� ــد‬ ‫ً‬ ‫را نیروه ــای بوم ــی اس ــ�ان خراس ــان ر� ــوی و اک� ــرا‬ ‫از می ــان جوان ــان ت��ی ــ� ک ــرده شهرس ــ�ان ه ــای‬ ‫نیش ــابور‪ ،‬فی ــروزه و �برخ ــان تش ــ�ی� م ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫�� ــوری ب ــا ب� ــان ای ــن ک ــه ج ــ�ب نی ــروی توانمن ــد‬ ‫ب ــه �ن ــوان ی� ــی از کلی ــدی تری ــن ارکان توس ــعه‬ ‫س ــازمان در م�ی ــط م��ی ــر و �ا�ش ــی ام ــروز و در‬ ‫�نع ــت ف ــو�د دارای ظرای ــ� و ی ــ�ه ای اس ــت‪ ،‬از‬ ‫ج ــ�ب و ب ــه کارگی ــری نی ــروی ه ــای م ــورد نی ــاز‬ ‫در ازم ــون س ــال ج ــاری ب ــر اس ــاس ازم ــون ک�ب ــی و‬ ‫م�ا�بــه خبــر داد و افــ�ود‪ :‬ن�ــرات برتــر «ازمــون ک�بــی‬ ‫�لم ــی» ک ــه شایس ــ�گی ه ــای فن ــی و دانش ــی ان ه ــا‬ ‫در «ار�یاب ــی �مل ــی و م�ا�ب ــه» نی ــز ا� ــراز ش ــود ب ــر‬ ‫اس ــاس نی ــاز خ� ــوط تو�ی ــد و برنام ــه تامی ــن نی ــروی‬ ‫انس ــانی ش ــرکت‪ ،‬ت ــا �ای ــان س ــال و ب ــر اس ــاس نی ــاز‬ ‫م��م ــ� ب ــه کار د� ــوت خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫مشاور �ن در کالنتری ها‬ ‫جذب‬ ‫ِ‬ ‫معاون نیرو ی انسانی تهران ب�رگ با ب�ان این�ه هنوز ظرفیت‬ ‫مشاور زن در‬ ‫اس��دام نیرو در �لی� ت�می� نشده است از ج�ب‬ ‫ِ‬ ‫کالن�ری ها خبر داد‪.‬‬ ‫«سرهنگ ایوب گرامی» معاون نیروی انسانی تهران ب�رگ در گ�ت وگو‬ ‫با خبرنگار ایلنا درباره اخرین و�عیت ج�ب نیرو در نیروی ان�ظامی‬ ‫گ�ت‪ :‬در �ال �ا�ر ام�ان ج�ب نیرو ی خانم و ا�ا تا دو هزار ن�ر در‬ ‫نیرو ی ان�ظامی وجود دارد و هنوز ظرفی�ی که برای ج�ب نیرو در نظر‬ ‫گرف�ه ایم‪ ،‬ت�می� نشده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افرادی که برای اس��دام در نیروی ان�ظامی داوطل�‬ ‫هس�ند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬افرادی که به نیروی ان�ظامی مراجعه می کنند‪ ،‬باید‬ ‫شرایط �زم از جمله �د‪ ،‬وزن‪ ،‬مدرک ت��یلی و ‪ ...‬را دارا باشند‪.‬‬ ‫معاون نیرو ی انسانی تهران ب�رگ با اشاره به ازمون هایی که از‬ ‫افراد داوطل� اس��دام در نیرو ی ان�ظامی گرف�ه می شود‪ ،‬گ�ت‪:‬‬ ‫این افراد باید در ازمون های �لمی‪ ،‬پزش�ی و ورزشی شرکت کرده و‬ ‫�� از ان مرا�� بعدی یعنی م�ا�به و ت�قیقات ان�ام می شود‪ .‬در‬ ‫�ال �ا�ر از افرادی که برای اس��دام در نیرو ی ان�ظامی داوطل�‬ ‫شده اند‪ ،‬ازمون �لمی کس� شده است و در �ال ان�ام مرا�� بعدی‬ ‫هس�ند ‪.‬‬ ‫سرهنگ گرامی با ب�ان این�ه سن در نظر گرف�ه شده برای داوطلبان‬ ‫�دا ک�ر سن برای زنان ‪ ۲۳‬سال و برای مردان ‪ ۲۵‬سال است‪ ،‬ت�ری�‬ ‫کرد‪ :‬از این افراد که شام� �لی� های زن و مرد هس�ند‪ ،‬برای �لی� های‬ ‫ت���ی مانند �لی� ا گاهی‪ ،‬مواد م�در‪ ،‬کالن�ری ها و ‪ ...‬براساس‬ ‫�ال�ه فرد و نیاز سازمان اس��اده می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ �� :‬از طی مرا�� و ج�ب این افراد اموزش های‬ ‫�زم از جمله اموزش های ت���ی‪ ،‬ورزشی و تیراندازی به این افراد‬ ‫ارا�ه می شود‪ .‬هر ‪ ۴‬سال نیز ی� درجه به این افراد داده می شود‪ .‬در بدو‬ ‫ورود به افرادی که با مدرک دی�لم وارد نیروی ان�ظامی می شوند‪ ،‬درجه‬ ‫گروهبان ی�می داده می شود و هر ‪ ۴‬سال ی� درجه به انها داده می شود‪.‬‬ ‫معاون نیرو ی انسانی تهران ب�رگ درباره ج�ب مشاوران در نیرو ی‬ ‫ان�ظامی نیز خاطرنشان کرد‪ :‬نیرو ی ان�ظامی برای نیروهای مشاور‬ ‫در مرا کز مشاوره در کالن�ری ها از نیروهای خرید خدم�ی اس��اده‬ ‫می کند‪ .‬این نیروهای مشاور شام� تعداد م�دودی خانم هس�ند که‬ ‫با مدرک �دا�� �یسان� به کار گرف�ه می شوند‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام از متقا�یان‬ ‫راه اندا�ی مشاغ� خانگی‬ ‫در خراسان شمالی‬ ‫�بـــت نـــام از م�قا�یـــان راه انـــدازی مشـــا�� خانگـــی در خراس ــان‬ ‫شــما�ی همزمــان بــا ســایر اســ�ان هــای کشــور بــا ظرفیــت ‪ ۵۴‬هــزار و ‪ ۳۰۰‬ن�ــر‬ ‫همزم ــان ب ــا ه�� ــه دو� ــت ا� ــاز ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ط ــرح توس ــعه مل ــی مش ــا�� خانگ ــی در ذ ی ــ�‬ ‫برنامـــه اشـــ��ال فرا گیـــر و در راســـ�ای ت�قـــ� ا���ـــاد مقاوم� ــی‪،‬‬ ‫جهـــش تو�یـــد‪ ،‬کمـــ� بـــه توانمندســـاز ی ا���ـــادی خانـــواده ه ــا و‬ ‫�مایـــت از کســـ� و کارهـــای خـــرد‪ ،‬کو�ـــ� و خانگـــی در تما م ــی‬ ‫ا س ــ�ان ه ــای کش ــور در � ــال ا ج ــرا ا س ــت‪.‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ت� ــت نظ ــارت و مدیری ــت معاون ــت توس ــعه کارافرین ــی‬ ‫و اش ــ��ال وزارت تع ــاو ن‪ ،‬کار و رف ــاه اج�ما� ــی و ب ــا هم ــ�اری جه ــاد‬ ‫دانش ــگاهی ب ــه �ن ــوان ی ــ� نه ــاد توس ــعه ای در � ــال اج ــرا اس ــت‪.‬‬ ‫در ایـــن فراخـــوان از تمامـــی �ال�منـــدان د�ـــوت شـــده اس ــت‬ ‫جه ــت ا گا ه ــی از ظرفی ــت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط و م�ی ــت ه ــای ای ــن ط ــرح ب ــه‬ ‫ســـامانه ‪ inhb.ir‬مراجعـــه و نســـبت بـــه �بـــت نـــام خـــود ا�ـــدام کنن ــد‪.‬‬ ‫�دا�ـــ� ســـن ‪ ۱۸‬ســـال‪ ،‬بومـــی اســـ�ان م�ـــ� �بـــت نـــام‪ � ،‬ــدم‬ ‫اشـــ��ال تمـــام و�ـــت‪ ،‬نداشـــ�ن ب�مـــه کارافرینی)افـــرادی کـــه ب�م ــه‬ ‫خو ی ــش فر م ــا دار ن ــد‪ ،‬منع ــی در �ب ــت ن ــام ندارن ــد( از ش ــرایط �ب ــت ن ــام‬ ‫در ط ــرح مل ــی توس ــعه مش ــا�� خانگ ــی در ‪ ۳۱‬اس ــ�ان کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫�ب ــت ن ــام از روز �ن ــ� ش ــنبه ش ــش ش ــهریور ا� ــاز ش ــده اس ــت و‬ ‫ب ــه م ــدت ی ــ� م ــاه ادا م ــه خوا ه ــد دا ش ــت‪.‬‬ ‫� ــ� از �ب ــت ن ــام م�قا�ی ــان وا�ده ــای م� ــری جه ــاد دانش ــگاهی‬ ‫در همـــه اســـ�ان هـــا نســـبت بـــه �ایـــش و راســـ�ی ازمایـــی اطال�ـــات‬ ‫م�قا�یـــان براســـاس دســـ�ورا�عم� هـــای مربـــوط ا�ـــدام خواهن ــد‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫اموزش و پرورش‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪5‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از سوی و�یر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫برنامه های استخدام و بازگشایی مدارس تشری� شد‬ ‫ی�دیگ ــر را می ش ــناخ�ند و ب ــا ه ــم ارتب ــاط‬ ‫دا ش ــ�ند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر نقش م�مایز رسانه ها در‬ ‫امر اموزش دانش اموزان‪ ،‬اف�ود‪ :‬ما با رسانه ها‬ ‫نیز وارد کار شدیم و باتوجه به این�ه ت�ویر‬ ‫روشنی از و�عیت و نوع اموزش باتوجه به‬ ‫ب�� کرونا در اینده وجود ندارد نیازمند‬ ‫مسا�دت رسانه ها هس�یم‪.‬‬ ‫و�یر اموزش و پرورش با اشاره به ا�از‬ ‫سال ت��یلی از ‪ ۱۵‬شهریور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در �بال سالمت دانش اموزان مس�و�یم و‬ ‫شیوه نامه های بهداش�ی به همه مدارس‬ ‫ابالغ شده است‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـ� از خبرگـزاری‬ ‫�دا و سـیما ‪ ،‬دک�ر م�سـن �اجی میرزایی‬ ‫در نشسـت خبـری بـا اشـاره بـه ا�ـاز سـال‬ ‫ت��یلـی از ‪ ۱۵‬شـهریور‪ ،‬گ�ـت‪ :‬همیشـه‬ ‫ا�ـاز سـال ت��یلـی یـ� رو یـداد بـ�رگ‬ ‫فرهنگـی م�سـوب می شـود‪ ،‬رو یـدادی‬ ‫کـه زندگـی خانواده هـا را ت�ی�ـر می دهـد‬ ‫و �دیـده ای اسـت کـه در جامعـه مـا بـه‬ ‫�ـورت بـ�رگ و گسـ�رده همـه ا�ـاد جامعـه‬ ‫را دربرمی گیـرد‪.‬‬ ‫ا�ای �اجی میرزایی اف�ود‪ :‬بنابراین‬ ‫امیدواریم امسال با وجود دشوار ی ها و‬ ‫م�دودیت هایی که وجود دارد‪ ،‬سال‬ ‫ت��یلی باش�وهی با ارایه اموزش کام� و‬ ‫با کی�یت به ان�ام برسانیم‪.‬‬ ‫و�یر اموزش و پرورش با اشاره به �ند‬ ‫ن��ه درخ�وص سال ت��یلی جدید‪،‬‬ ‫گ�ت‪ :‬ن�س�ین ا�ول مورد تاکید ما ان‬ ‫است که در شروع مدارس ارایه اموزش‬ ‫برای همه دانش اموزان در نظر گرف�ه شود‬ ‫و هی� دانش اموزی نباید از اموزش م�روم‬ ‫بماند و هی� معلمی نمی تواند دانش اموزی‬ ‫را از ت��ی� م�روم کند‪.‬‬ ‫وی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬م ــا م�عه ــد‬ ‫هســ�یم کــه امــوزش را بــه همــه دانــش امــوزان‬ ‫�ــرف نظــر از شــرایط‪ ،‬مو�عیــت و دس�رســی‬ ‫من�قــه ای ک ــه در ان زندگ ــی می کنن ــد ارا� ــه‬ ‫بدهی ــم‪.‬‬ ‫در همه کشور ها اصل بر اموزش های‬ ‫حضوری است‬ ‫ا� ــای �اج ــی میرزای ــی گ� ــت‪ :‬م ــا‬ ‫ت�رب�ــات ســایر کشــور ها را بررســی کردیــم‪،‬‬ ‫در تم ــام کش ــور ها ک ــه ه ــم اکن ــون ف� ــ�‬ ‫ت��یل ــی ا� ــاز ش ــده اس ــت‪ ،‬ا� ــ� ب ــر‬ ‫اموزش ه ــای �� ــوری اس ــت‪ � ،‬ــون هی ــ�‬ ‫اموزش ــی‪ ،‬جایگ�ی ــن ام ــوزش �� ــوری‬ ‫ن�واه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫و� ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش ن�ر ی ــ� ک ــرد‪:‬‬ ‫کارکرد ه ــای مدرس ــه در ش ــ�� گی ــری‬ ‫ش ــ��یت دان ــش ام ــوزان‪ ،‬توس ــعه‬ ‫ارتباط ــات‪ ،‬ارتباط ــات ب� ــن دان ــش ام ــوزان‬ ‫و معلم ــان و تقو ی ــت مه ــارت اج�ما� ــی‬ ‫دان ــش ام ــوزان اس ــت ک ــه ب ــا هی ــ� روش‬ ‫دیگ ــری �اب ــ� جایگ�ی ــن نیس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــ�ود‪ :‬ا� ــ� ب ــر �� ــور در م ــدارس‬ ‫اس ــت و تنه ــا �ی ــزی ک ــه می توان ــد �� ــور‬ ‫را م� ــدود و ی ــا ممن ــوع کن ــد مق ــررات‬ ‫بهداش ــ�ی اس ــت ک ــه از س ــوی س ــ�اد مل ــی‬ ‫کرونــا در هــر من�قــه و بــا بــازه زمانــی خــاص‬ ‫ا� ــام می کنی ــم‪.‬‬ ‫ا� ــای �اج ــی میرزای ــی تاکی ــد ک ــرد‪:‬‬ ‫ارتب ــاط �ه ــره ب ــه �ه ــره دان ــش ام ــوزان ب ــا‬ ‫معلم ــان ف ــوق ا�ع ــاده اهمی ــت دارد ب ــه‬ ‫خ� ــوص و�� ــی ب ــه �ایه ه ــای اب�دای ــی‬ ‫نزدی ــ� می ش ــویم ای ــن ارتب ــاط �ه ــره ب ــه‬ ‫�ه ــره اهمی ــت و ی ــ�ه ای پ� ــدا می کن ــد‪.‬‬ ‫و� ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش گ� ــت‪:‬‬ ‫شه ــای �ی ــر �� ــوری تمای ــز ج ــدی‬ ‫اموز ‬ ‫ســال ت��یلــی جدیــد بــا ســال �بــ� اســت‪،‬‬ ‫�نان� ــه س ــال گ�ش ــ�ه دو س ــوم ام ــوزش‬ ‫گ�ش ــ�ه ب ــود و معلم ــان و دان ــش ام ــوزان‬ ‫استخدام ‪ 73‬هزار معلم‬ ‫ویاز اس��دام‪ ٢5‬هزار معلم��ا��دری�‬ ‫و نه�تسواداموزیو مرب�انپ�شدبس�انی‬ ‫خبر داد و اف�ود‪ :‬ا�ب�ه تعداد این معلمان‬ ‫ب�ش از این هاست و اس��دام مابقی ان ها‬ ‫به سال های اینده موکول خواهد شد‪.‬‬ ‫و� ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش اف ــ�ود‪ :‬امس ــال‬ ‫‪ ٢0‬هــزار معلــم از طریــ� دانشــگاه فرهنگیــان‬ ‫و ‪٢8‬ه ــزار ن� ــر از ف ــارغا����ی ــاندانش ــگاهه ــا‬ ‫از طری ــ� ازم ــون اس ــ��دامی ��یرف� ــه‬ ‫می ش ــوند ک ــه � ــ� از دوره ه ــای �ه ــار‬ ‫ب ــرای دانش ــ�ومعلمان و ی ــ� س ــا�ه ب ــرای‬ ‫ف ــارغ ا����ی ــان س ــایر دانش ــگاه ه ــا ب ــه‬ ‫اس ــ��دام ام ــوزش و پ ــرورش در خواه ــد‬ ‫ام ــد‪.‬‬ ‫ا�ای �اجی میرزایی هم�نین گ�ت‪:‬‬ ‫امسال ‪ 8‬هزار مربی پرورشی نیز وارد‬ ‫مدارس می شوند‪.‬‬ ‫و�یر اموزش و پرورش از پرداخت‬ ‫ب�شی از م�ا�بات فرهنگیان ا�الم کرد‬ ‫و اف�ود‪� :‬ب� از �ایان شهریور ماه �اداش‬ ‫�ایان خدمت فرهنگیان بازنشس�ه شده‬ ‫سال ‪ 98‬پرداخت می شود که ه�ینه ان نیز‬ ‫تامین ا��بار شده است‪.‬‬ ‫محدودیت فعالیت مدیران‬ ‫اموزش وپرورش در مدارس غیر دولتی‬ ‫ا� ــای �اج ــی میرزای ــی گ� ــت‪ :‬مدی ــران‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ک ــه مدرس ــه �یردو�� ــی‬ ‫دارن ــد بای ــد ی ــا فعا�ی ــت ای ــن م ــدارس‬ ‫م�و� ــ� کنن ــد و ی ــا از مدیر ی ــت اس ــ�ع�ا‬ ‫بدهن ــد ک ــه ا�ب� ــه ب�ش ــی از مدی ــران‬ ‫فعا�ی ــت م ــدارس خ ــود را م�و� ــ� ک ــرده‬ ‫ان ــد و کس ــانی ک ــه ت�می ــم ب ــه مدرس ــه‬ ‫داری دارن ــد بای ــد ای ــن ت ــا �ای ــان ای ــن ه�� ــه‬ ‫ت�لی ــ� خ ــود را مش ــ�� کنن ــد‪.‬‬ ‫رییس این دانشگاه تشری� کرد‪:‬‬ ‫نحوه پذیرش دانش�ویان جدید الورود و افزایش ظرفیت دانشگاه فرهنگیان‬ ‫ر�ی� دانشگاه فرهنگیان از ت�ری� ‪ ۲۱‬هزار معلم تازه ن��‬ ‫به اموزش و پرورش در مهر ‪ ۹۹‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪� ،‬سین خنی�ر‪ ،‬ر�ی� دانشگاه فرهنگیان‪،‬‬ ‫درباره پروسه ��یرش دانش�ویان جدید ا�ورود و افزایش ظرفیت‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان گ�ت‪ :‬ازمون سراسری ‪ ۹۹‬برگزار شده‪ ،‬اما‬ ‫هنوز ن�ای� ان ا�الم نشده است‪ ،‬بنابراین دو �ا�ت در پ�ش رو‬ ‫داریم‪ ،‬اگر �ب� از سال ت��یلی ن�ای� ا�الم شود‪ ،‬این ن�ای� به‬ ‫اموزش و پرورش ابالغ می شود و بعد از ان اموزش و پرورش بر اساس‬ ‫شرایط ج�ب و �د ن�اب‪ ،‬ظرفیت را تعی�ن می کند‪.‬‬ ‫ر�ی� دانشگاه فرهنگیان خاطرنشان کرد‪ :‬ما ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫ردی� داریم و ا��ما� ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار ن�ر نیز برای سال جدید‬ ‫اسامی شان ا�الم شود‪ ،‬اما برای ��یرش ان ‪ ۲۰‬هزار ن�ر‬ ‫شرط هایی داریم که طب� ان اموزش و پرورش باید انها را‬ ‫�ربا�گری کرده و به ب�ش گ�ینش وزارت�انه بدهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ب�ش گ�ینش اموزش و پرورش سعی می کند‬ ‫داوطلبان برتر را در این زمینه به ما معرفی کند‪ .‬این افراد باید‬ ‫بعد از گ�ینش م�ا�به شوند و ازمایش پزش�ی ان�ام دهند‪.‬‬ ‫ازمایش ها شام� سن�ش �شم‪ ،‬گوش‪ ،‬سالم�ی �مومی‪،‬‬ ‫�ا�ی‪�� ،‬ری‪� ،‬د‪ ،‬سن و‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫خنی�ر اظهار داشت‪ :‬ان�ام این کارها به �هده اموزش و‬ ‫پرورش است و اگر انها توانس�ند تا مهر ‪ ۹۹‬این کارها را ان�ام دهند‬ ‫ما هم سامانه اموزش ا���رونی�ی مان اماده است و می توانیم‬ ‫سال ت��یلی را از اواسط مهر و اوای� ابان شروع کنیم‪ .‬ا�ب�ه‬ ‫اگر پروت�� ها به ما اجازه برگزاری کالس ها به �ورت ��وری‬ ‫را داد می توانیم با ر�ایت فا�له گ�اری اج�ما�ی و ارا�ه‬ ‫دروس کم�رس شده در بازه زمانی ‪ ۴۵‬د�یقه ای کالس های‬ ‫ده ن�ره را برگزار کنیم‪.‬‬ ‫وی با ب�ان این�ه ما امادگی برگزاری کالس های ��وری را‬ ‫داریم‪ ،‬گ�ت‪:‬هم�نینامادگیداریم کالس های��وری‪ ۱۰‬ن�رهرا‬ ‫برای دانش�ویان جهت اموزش دروس �ادی در طول ه��ه و برای‬ ‫دروس مهارتی در روزهای �ن�شنبه و جمعه برگزار کنیم‪.‬‬ ‫برگزاری کالس ها در بهمن‬ ‫در صورت اعالم باتاخیر نتایج پذیرش داوطلبان‬ ‫ر�ی� دانشگاه فرهنگیان ادامه داد‪ :‬اما اگر ن�ای� کن�ور‬ ‫سراسری و ��یرش در دانشگاه های فرهنگیان دیر ا�الم شود و از‬ ‫ان�ا که باید م�ا�به و گ�ینش ها با ر�ایت پروت�� ها و فا�له‬ ‫گ�اری اج�ما�ی نیز �ورت بگیرد‪ ،‬این ام�ان وجود دارد که‬ ‫کمی کار زمان بر شود و ما کالس های مان را در بهمن شروع‬ ‫کنیم‪ .‬و�ی �زم است بگویم که فارغ ا����یلی دانش�ویان در‬ ‫مو�د مقرر ان�ام می شود یعنی اگر کالس های ما ��ی از بهمن‬ ‫نیز ا�از شود؛ ما از تابس�ان برای جبران ترم اول اس��اده می کنیم‬ ‫تا اس��دام این دس�ه از دانش�ویان به تعوی� نی��د‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تقسیم بندی کردن دانشگاه های م��ل�‬ ‫تو�ی� داد‪ :‬دانشگاه ها در دنیا و هم�نین در ایران به سه دس�ه‬ ‫تقسیم می شوند‪ ،‬ی� سری از دانشگاه ها به طور ک� اموزش‬ ‫را توسعه دهیم‪ .‬ما اکنون شش سرور در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫داریم و شش سرور دیگر نیز �رار است به �ودی به دس�مان‬ ‫برسد‪ .‬ا��مال این�ه با کمبود در زمینه اموزش ا���رونی�ی‬ ‫مواجه شویم بسیار کم است‪.‬‬ ‫از راه هس�ند م�� دانشگاه پ�ام نور ی� سری از دانشگاه ها‬ ‫هم در طی ‪ ۱۵‬سا�ه اخیر سرور خریداری کرده و از شب�ه های‬ ‫این�رن�ی اس��اده کردند‪ ،‬م�� دانشگاه تهران که در خیابان‬ ‫پورسینا ی� ساخ�مان �ند طبقه را برای این کار م�هز کردند‪.‬‬ ‫ر�ی� دانشگاه فرهنگیان ا�افه کرد‪ :‬دس�ه دوم‬ ‫دانشگاه هایی هس�ند که خودشان به دو ب�ش تقسیم می شوند؛‬ ‫ب�ش اول دانشگاه هایی هس�ند که �یرساخت کافی نداش�ند‬ ‫ً‬ ‫و در این مدت شیوع کرونا سریعا سرور تهیه کردند و شب�ه های‬ ‫مرکزی تش�ی� دادند‪ .‬ی� سری از دانشگاه ها هم م�� دانشگاه‬ ‫ً‬ ‫فرهنگیان ا�ال مو�وع اموزش ا���رونی�ی در انها م�رح نبوده‪،‬‬ ‫�یرا ما ا��قاد داریم ترب�ت معلم باید �هره به �هره باشد و‬ ‫اموزش م�ازی با شیوه اموزشی ما منافات دارد‪.‬‬ ‫خنی�ر گ�ت‪ :‬پ�ش از شیوع کرونا در سال گ�ش�ه ی�‬ ‫ب�شنامه از سوی وزارت �لوم به همه دانشگاه ها داده شد‪،‬‬ ‫مبنی بر این�ه همه دانشگاه ها باید ‪ ۱۰‬در�د از اموزش های‬ ‫خود را ا���رونی�ی کنند‪ .‬این ا�دام �ند د�ی� داشت اول‬ ‫این�ه به واس�ه ان‪� ،‬دا�ت اموزشی ر�ایت شود‪ ،‬یعنی مم�ن‬ ‫است ی� اس�اد خوب باشد‪ ،‬و�ی فقط در تهران سا کن باشد‪،‬‬ ‫اما زمانی که مواد درسی این اس�اد به �ورت ا���رونی�ی‬ ‫تو�ید شود همه دانش�ویان می توانند به ان دس�رسی داش�ه‬ ‫باشند‪ .‬دوم مدیریت سبز است که از طری� ان کاهش انرژی‪،‬‬ ‫کاهش رفت و امد و ه�ینه ها را خواهیم داشت‪ .‬سوم این�ه‬ ‫اموزش های ا���رونی�ی تنوع دارند و بعد ها می توان اموزش‬ ‫ا���رونی�ی را به �ورت �ادکست های م��ل� ارا�ه داد‪.‬‬ ‫ر�ی� دانشگاه فرهنگیان درباره م��وای اموزشی‬ ‫ا���رونی�ی تو�ید شده از سوی این دانشگاه گ�ت‪ :‬ما‬ ‫توانس�یم سال گ�ش�ه در ب�ش معاونت اموزشی دانشگاه‬ ‫‪ ۶۰‬وا�د یا ‪ ۳۰‬درس را برای اموزش ا���رونی�ی تو�ید کنیم‪،‬‬ ‫اما زمانی که کرونا شروع شد به این ف�ر اف�ادیم که کارمان‬ ‫بررسی مشکالت متقاضیان عضویت هیات علمی‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫هم�نیـــن ر�یـــ� دانشـــگاه فرهنگیـــان در دیـــدار ب ــا‬ ‫دب� ــر ش ــورای �ا� ــی انق ــاب فرهنگ ــی ب ــه بررس ــی مش ــ�الت‬ ‫م�قا�ی ــان ��وی ــت هی ــات �لم ــی در دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫پرداخ�نـــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــ� از مرک ــز خب ــر ش ــورای �ا� ــی‬ ‫انقـــاب فرهنگـــی‪ ،‬خنی�ـــر ر�یـــ� دانشـــگاه فرهنگیـــان ب ــا‬ ‫�� ــور در م� ــ� دب�رخان ــه ش ــورای �ا� ــی انق ــاب فرهنگ ــی‬ ‫در ‪ ۴‬ش ــهریور ‪ ۹۹‬ب ــا س ــعید ر� ــا �امل ــی دب� ــر ش ــورای �ا� ــی‬ ‫انقـــاب فرهنگـــی دیـــدار و گ�ت وگـــو کـــرد‪.‬‬ ‫در ایـــن جلســـه تعـــدادی از نماینـــدگان‪ ،‬برخـــی از‬ ‫م�قا�ی ــان ��وی ــت هی ــات �لم ــی در دانش ــگاه فرهنگی ــان‬ ‫نی ــز �� ــور داش ــ�ند و در خ� ــوص مس ــا�� و مش ــ�الت ای ــن‬ ‫افـــراد ب�ـــ� و بررســـی �ـــورت گرفـــت‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه مقــرر شــد‪ ،‬بــا توجــه بــه ا��ــراض داوطلبــان‬ ‫و از بــاب رســیدگی بــه شــ�ایات پرونــده هــر یــ� از م�قا�یــان‬ ‫هیـــات �لمـــی‪ ،‬بـــا جز�یـــات �زم بـــه هیـــات �ا�ـــی ج ــ�ب‬ ‫ش ــورای �ا� ــی انق ــاب فرهنگ ــی ارس ــال ش ــود‪.‬‬ ‫گ��نـــی اســـت‪ ،‬بـــا توجـــه بـــه این�ـــه ایـــن م�قا�ی ــان‬ ‫��وی ــت هی ــات �لم ــی‪ ،‬س ــابقه ب� ــش از دو ده ــه فعا�ی ــت‬ ‫در اموزش وپ ــرورش را دارن ــد‪ � ،‬ــ�ا اش ــراف کام ــ� ب ــه ام ــر تعلی ــم‬ ‫و ترب� ــت داش ــ�ه ک ــه ای ــن ن�� ــه به �ن ــوان ی ــ� س ــابقه �لم ــی‬ ‫ب ــرای ای ــن اف ــراد �� ــاظ می ش ــود‪.‬‬ ‫یک شرکت معتبر تولیدی صنعتی در حوزه صنایع نفت و گاز جهت تکمیل نیروی انسانی خود به افراد با تخصص های ذیل نیاز دارد‪.‬‬ ‫شر ح شغل‬ ‫میزان‬ ‫تحصیالت‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫توانمندی‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫و مسئول‬ ‫دفتر مدیر عامل‬ ‫بازرگانی‬ ‫فوق‬ ‫(مدیریت بازرگانی‪،‬‬ ‫لیسانس اقتصاد بازرگانی‬ ‫‪ MBA‬و ‪)...‬‬ ‫کارشناسی ارشد‪/‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مهندسی فروش‬ ‫مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫فوق‬ ‫با گرایش‬ ‫لیسانس‬ ‫تبدیل انرژی‪/‬‬ ‫مهندسی صنایع ‪Catia، Solid work، Ansys،Ansys Fluent،...‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی (در حد ‪)IELTS‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای کامپیوتر (‪)Office‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی (در حد ‪)IELTS‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای کامپیوتر (‪)Office‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای‬ ‫سن‬ ‫میزان‬ ‫تعداد‬ ‫سابقه و‬ ‫مورد نیاز‬ ‫تجارب‬ ‫حداقل حداقل‬ ‫‪ 30‬سال ‪ 2‬سال‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫فقط ا قا‬ ‫شرکت معتبر کشت و صنعت شریف اباد برای تکمیل کادر مالی خود در دفتر تهران از افراد متخصص‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫متقاضیانمیتوانندتاتاریخ‪ 99/06/22‬جهت کسباطالعاتبیشترباشمارهتلفن‪3‬و‪ 88537542‬داخلی‪ 242‬تماسحاصلنمایند‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل حداقل‬ ‫‪ 30‬سال ‪ 2‬سال‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه و درخواست خود را به ادرس ایمیل ‪ hr.co.9906@fafco.ir‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫شرایط احراز و توانایی ها‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه حسابداری و دو سال‬ ‫سابقه رئیس حسابداری‪ ،‬مسلط به قوانین‬ ‫مالیاتی‪ ،‬بیمه‪ ،‬بورس و تهیه صورت های مالی‬ ‫‪ ،‬بودجه و گزارشات مدیریتی‪ ،‬مسلط به نرم‬ ‫افزارهای مالی‬ ‫ترجیحا ‪ Rahkaran‬و ‪Excel‬‬ ‫فوق لیسانس و لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫اشنایی به قوانین مالیاتی‪ ،‬بیمه‬ ‫و تهیه گزاراشات مالی مسلط به نرم افزارهای‬ ‫مالی (ترجیحا رای ورز) و ‪Excel‬‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫فقط ا قا‬ ‫‪www.sharifabadco.com‬‬ ‫ا گهی استخدامی تکمیلی‬ ‫شرکت بیمه دانا در نظر دارد جهت تکمیل ظرفیت نیروی انسانی خود (ا گهی تکمیلی) از بین متقاضیان واجد شرایط‪،‬‬ ‫نیروی انسانی مورد نیاز خود را پس از کسب موفقیت در ازمون‏های کتبی (هوش‪ ،‬اطالعات عمومی و تخصصی)‬ ‫و مصاحبه استخدامی جذب نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی مورد نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫رشته های تحصیلی‬ ‫سایر شرایط احراز‬ ‫کارشناس فنی‪2‬‬ ‫(‪ 1‬نفر شهر تهران‪ -‬ستاد)‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫فوق لیسانس و یا دکترای امار‪ ،‬مهندس مالی‪،‬‬ ‫مهندس مدیریت مالی و امار بیمه‬ ‫اشنایی با مدیریت ریسک‪ ،‬مسلط به‬ ‫زبان انگلیسی حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫کارشناس فنی ‪3‬‬ ‫(‪ 1‬نفر شهر تهران‪ -‬ستاد)‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫لیسانس و باالتر در یکی از رشته‏های مهندسی فناوری‬ ‫اطالعات (‪ ،)IT‬کسب و کار هوشمند و تجارت الکترونیک‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و حداقل‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫کارشناس فنی شعب‬ ‫(بیمه‏های اموال ) – شعب شهرستان‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫لیسانس و یا باالتر در رشته‏های مدیریت و اقتصاد و امار و بیمه‬ ‫شهرستان ابهر (‪ 2‬نفر)‬ ‫کارشناس فنی شعب‬ ‫(بیمه‏های اشخاص)‪-‬‬ ‫شعب شهرستان‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫لیسانس و باالتر در رشته‏ مدیریت بیمه علوم ازماشگاهی و‬ ‫گروه علوم پزشکی (پرستاری‪ ،‬بهداشت عمومی‪،‬‬ ‫بهداشت دهان و دندان و میکروبیولوژی)‬ ‫شهرستانهای تبریز(‪ 4‬نفر)‪ ،‬کرج‬ ‫(‪2‬نفر)‪ ،‬قم‪-‬بندرانزلی‪ -‬لنگرود‪ -‬ابهر‪-‬‬ ‫بهشهر‪ -‬دزفول‪ -‬جیرفت‪ -‬ابادان‬ ‫(هر شهر ‪ 1‬نفر)‬ ‫داوطلبین از تاریخ انتشار این ا گهی تا روز دوشنبه‬ ‫(‪ )1399/06/17‬فرصت خواهند داشت با مراجعه‬ ‫به تارنمای اعالم شده نسبت به ثبت نام و تکمیل‬ ‫مشخصات خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪iran-azmoon.ir‬‬ صفحه 5 ‫مهارت‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪6‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫نام و کد دوره اموزش‬ ‫نام دوره پرورش دهنده مل�ه زنبور�ســ� با کد ملی اموزش ‪6١٢3٢063043000٢‬‬ ‫امــوزش داده می شــود ‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫پ ــرورش دهن ــده مل� ــه زنب ــور �س ــ� ش ــ�لی اس ــت از گ ــروه ام ــور دام و ماکی ــان‬ ‫و ش ــام� وظای� ــی از �بی ــ� تش ــ�ی� ان ــواع ن�اده ــای زنب ــور �س ــ�‪ ،‬نگه ــداری‬ ‫زنبــور �ســ�‪ ،‬بررســی فی�یو�ــوژی و تو�یــد م�ــ� مل�ــه زنبــور �ســ�‪ ،‬تهیــه و ســاخت‬ ‫وس ــای� پ ــرورش مل� ــه زنب ــور �س ــ�‪ ،‬ان�� ــاب کلن ــی ه ــای م ــادری و � ــدری‪،‬‬ ‫تش ــ�ی� کلن ــی ه ــای پرس�ار)ش ــروع کنن ــده و خاتم ــه دهن ــده(‪ ،‬ان� ــام �مل ــی‬ ‫پ�ون ــد �رو زنبور�س ــ� ب ــه س ــلول ه ــای س ــاخ�ه ش ــده‪ ،‬فراه ــم نم ــودن ش ــرایط‬ ‫امی ــزش مل� ــه ه ــا در کندوه ــای ج��گی ــری م ــی باش ــد و ب ــا مش ــا�لی از �بی ــ�‬ ‫فروش ــندگان م�� ــو�ت زنب ــور �س ــ� در ارتب ــاط اس ــت‪.‬‬ ‫اهمیت دوره اموزشی پرورش دهنده ملکه زنبورعسل‬ ‫در ســال های اخیــر و همــراه بــا کاهــش تعــداد مشــا�� در ســ�� کشــور‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه مشــا�� تو�یــدی کو�ــ� افزایــش یاف�ــه اســت‪ .‬از جملــه ایــن مشــا�� پــرورش‬ ‫زنبــور �ســ� و مل�ــه مــی باشــد‪ .‬ایــن شــ�� بظاهــر �یبــا و جــ�اب دارای ســ��یها‬ ‫و مش ــ�الت خ ــاص خ ــود اس ــت‪ .‬داش ــ�ن کلنی ه ــای خ ــوب ی� ــی از رم ــوز‬ ‫موفقی ــت زنب ــورداران اس ــت ‪ .‬بدی ــن منظ ــور �زم اس ــت مل� ــه انه ــا ج ــوان‪ ،‬ب ــارور و‬ ‫ب ــا خ�و�ی ــات فی�ی� ــی و ژن�ی� ــی بس ــیار خ ــوب باش ــد بنابرای ــن ی� ــی از ظر ی ــ�‬ ‫تری ــن کاره ــا در زنب ــور داری ت��ی ــر مل� ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینامـــه مهـــارت ســـازمان امـــوزش فنـــی و �رفـــه ای کشـــور دارای ک ــد‬ ‫اس ــ�اندارد ب� ــن ا�ملل ــی مش ــا�� )‪ (2008-ISCO‬م ــی باش ــد ک ــه دارن ــدگان ان ب ــا‬ ‫ا�ــراز �ال�یــت شــ�لی مــی تواننــد از مزایــای �انونــی م��ل�ــی بهــره منــد گردنــد‪.‬‬ ‫از جملـــه ایـــن مزایـــا ‪� :‬وابـــط جایگ�ینـــی و ا��ســـاب دوره هـــای امـــوزش فن ــی‬ ‫و �رف ــه ای ب ــه ج ــای ت�رب ــه ش ــ�لی )س ــواب� کار(‪ ،‬در ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی‬ ‫مش ــا�� کارگاه ه ــای مش ــمول �ان ــون کار ‪.‬‬ ‫فرصت های اموزشی و�رفه‬ ‫پرورش دهنده ملکه زنبورعس�‬ ‫◄ هم ــان گون ــه ک ــه در ش ــماره قب ــل ب ــازار کار در زمین ــه معرف ــی‬ ‫دوره هــای مهارتــی ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور اشــاره شــد‪،‬‬ ‫ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی خ ــود و ب ــا ه ــدف تامی ــن و تربی ــت‬ ‫نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر م ــورد نی ــاز بخ ــش ه ــای مختل ــف صنع ــت‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ مه ــارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪،‬‬ ‫اق ــدام ب ــه برگ ــزاری دوره اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی‬ ‫م ــی نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪ ،‬الکترونی ــک‪ ،‬ب ــرق ‪ ،‬جوش ــکاری و بازرس ــی‬ ‫ج ــوش‪ ،‬تاسیس ــات‪ ،‬ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی و‪.)....‬اموزش ــهای‬ ‫بخ ــش دولت ــی در مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور بص ــورت رای ــگان انج ــام‬ ‫م ــی ش ــود‪ .‬کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی‬ ‫■□■‬ ‫در ازم ــون کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواه ــی نام ــه از س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حرف ــه اموزش ــی ک ــه در ای ــن هفت ــه ب ــه معرف ــی ان خواهی ــم پرداخ ــت‪،‬‬ ‫پ ــرورش دهن ــده ملک ــه زنبورعس ــل م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫کارجو ی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره ه ــای اموزش ــی‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور و ثب ــت ن ــام در ایـ ـ ــن دوره ه ـ ــا ب ـ ــه‬ ‫ادرس پــورت ـ ــال ســازم ـ ــان‪ http://www.portaltvto.com :‬و ادرس س ــایت‬ ‫س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذ ک ــر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری خان ــم راضی ــه ناظر ی ــه ‪،‬‬ ‫مر ب ــی محت ــرم مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای گرمس ــار اس ــتان س ــمنان تهی ــه ش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫بــا توجــه بــه میــزان ســا�ات برگــزاری دوره در ه��ــه‪ ،‬طــول دوره �ــدود یــ�‬ ‫م ــاه و نی ــم م ــی باش ــد) ‪ 4٢‬س ــا�ت ام ــوزش نظ ــری و ‪ ٧6‬س ــا�ت ام ــوزش �مل ــی‬ ‫و در م�مــوع ‪ ١١8‬ســا�ت (‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪� -١‬دا�� میزان ت��یالت ‪� :‬ایان دوره اول م�وس�ه )�ایان دوره راهنمایی(‬ ‫‪ ٢‬دارا بودن سالمت کام� جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــ�ن �دا� ــ� س ــن ‪١5‬س ــال تم ــام ) ب ــه اس ــ�ناد تب� ــره ‪ ٢‬م ــاده ‪ ١8‬ا�ی ــن‬ ‫نام ــه ن� ــوه ی تش ــکی� و اداره اموزش ــگاههای فن ــی و �رف ــه ای ازاد ��ی ــرش‬ ‫کارامــوزان گــروه ســنی ‪ ١٢ -١5‬ســال‪ ،‬منــوط بــه ارا�ــه اجــازه ی ک�بــی و�ــی و یــا �یــم‬ ‫�انون ــی کارام ــوز اس ــت(‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات‬ ‫دس ــ�گاه تلقی ــ� م�نو� ــی م�� ــوص اس ــ��اده در زنب ــور‪ ،‬جعب ــه نگه ــداری و‬ ‫ذخیــره ژ�ــه رو یــال نــوع م�ــداول‪ ،‬ک�ســول اتــش نشــانی و ‪....‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارامــوزان �ــ� از گ�رانــدن ایــن دوره اموزشــی‪ ،‬جهــت ارتقــاء دانــش فنــی خــود‬ ‫می�واننــد بــا نظــر مر بــی مربوطــه در دوره هــای اموزشــی مرتبــط شــرکت نماینــد ‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪ ،‬اینده شغلی و مزایا‬ ‫در ان��ــاب یــ� شــ�� ��یــ� و درســت‪� ،‬وامــ� م��ل�ــی از جملــه وی�گــی‬ ‫ه ــای ش ــ��ی�ی‪� ،‬الی ــ�‪ ،‬مه ــارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط جامع ــه و‬ ‫‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرف� ــه ش ــوند‪ .‬ای ــن ش ــ�� ب ــرای اف ــرادی ک ــه ب ــه پ ــرورش‬ ‫زنبور�ســ� و مل�ــه ان �ال�ــه دارنــد و ا�ــول ان را بــه خوبــی فــرا گرف�ــه و �رفــه ای‬ ‫باش ــند می�وان ــد ش ــ�لی پردرام ــد باش ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر نیروی‬ ‫یک شرکت بزرگ تولید قطعات خودرو‬ ‫خود‪ ‬در‪ ‬استان اصفهان‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫جهت تکمیل کادر بازرگانی خارجی خود‪ ‬در‪ ‬استان تهران‪ ‬از‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین الکترونیک‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫اقا‪ ،‬با سابقه در زمینه تعمیرات برد های الکترونیکی و ‪r&d‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫سابقه کاری مرتبط حداقل ‪ 1‬سال‪،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫دارای لیسانس یا فوق لیسانس مدیریت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‪ ‬کاری خود را‬ ‫بازرگانی‪،‬حسابداری‪،‬امار یا ریاضی از دانشگاه صرفا دولتی‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دارای معدل باالی ‪ 14‬برای مقطع لیسانس و ‪ 16‬برای‬ ‫‪electropartz@gmail.com‬‬ ‫مقطع فوق لیسانس‪،‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت حلوای عقاب جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مدیر ایمنی و‬ ‫بهداشت‬ ‫اقا‪،‬کارشناسی ‪HSE‬‬ ‫تسلط کامل به سیستمهای مدیریت ایمنی و بهداشت‬ ‫کار تیمی‪،‬نتیجه گرا‪ ،‬توانمند در ارتقاع فرهنگ ایمنی و بهداشت‬ ‫‪10‬سال سابقه کاری و ‪ 5‬سال مدیریتی‬ ‫شرایط سنی ‪ ،38-45‬محل کار‪ :‬کارخانه (واقع در شهریار)‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهار شنبه از ‪ 07:30‬الی ‪17:18‬‬ ‫حقوق و مزایای ثابت‬ ‫بیمه و امکانات رفاهی‬ ‫(دندانپزشکی ‪ ،‬پزشک عمومی ‪،‬‬ ‫روانشناسی و مشاور حقوقی)‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫اقا ‪/‬خانم‪،‬کارشناسی بازاریابی (ترجیحا بازاریابی بین المللی)‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و مذا کرات بین المللی‬ ‫تسلط به فرایندهای بازاریابی‪،‬اشنا به بازاریابی بین المللی‬ ‫تسلط به نرم افزار ‪،ICDL‬توانایی کار تیمی‬ ‫پر انرژی و با انگیزه‪،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫شرایط سنی ‪،38-28‬محل کار‪ :‬دفتر تهران(سید خندان)‬ ‫ساعت کاری‪ :‬شنبه تا چهار شنبه از ‪ 08:00‬الی ‪17:18‬‬ ‫حقوق و مزایای ثابت‬ ‫بیمه و امکانات رفاهی‬ ‫(دندانپزشکی ‪ ،‬پزشک عمومی ‪،‬‬ ‫روانشناسی و مشاور حقوقی)‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬تسلط به ورد و ا کسل‬ ‫ترجیحا ساکن پرند و رباط کریم و حومه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‪ ‬را‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬با نام و نام خانوادگی خود ایجاد نموده و در قسمت ‪ Subject‬عنوان‬ ‫شغلی را قید نموده‪ ‬و سپس ان را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫لذا بدیهی است ایمیلهایی که فاقد شرایط مذکور ‪ ،‬مورد بررسی قرار نمی گیرند ‪.‬‬ ‫ترجیحا در یک صفحه‪ ‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ar.sarrami@gmail.com‬‬ ‫‪ resume@oghabhalva.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان قزوین‪ ‬از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت را گاپالست سیمین پوشش فعال در زمینه تولید مصنوعات پالستیکی جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان البرز‪،‬‬ ‫شهرک صنعتی سیمین دشت‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر و ساکن استان البرز دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برقکار ماهر صنعتی‬ ‫اقا‪،‬حداقل مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫حداقل سابقه کار حرفه ای در صنعت ‪ 5‬سال‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪،‬مسلط به نقشه خوانی برق و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس انبار‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪،‬حداقل فوق دیپلم‪ ،‬اشنایی همکاران سیستم‪،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه انبارداری‬ ‫اشنایی با مفاهیم اولیه کنترل موجودی و فرمها‪ ،‬شمارش و طبقه بندی کاال‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل کارشناسی شیمی‪ ،‬اشنا به قوانین سازمان غذا و دارو‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬با درج عنوان شغلی در ‪ subject‬ایمیل و ادرس محل سکونت‬ ‫در متن روزمه‪ ‬به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr.ragaplas t@gmail.com‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪smh.mortazavi@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست تولید‪:‬اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬مسلط به امور فنی‬ ‫حداقل تجربه کار در زمینه تزریق پالستیک‬ ‫متعهد و مسئولیت پذیر‪،‬سن حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫هنرستان کاردانش پسرانه تکنیک‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دبیر کامپیوتر‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به کورل ‪ -‬الستریتور ‪ -‬رایانه پیشرفته‪ -‬افتر‬ ‫افکت ‪ -‬مایا ‪ -‬پریمیر‬ ‫در مقطع دوم متوسطه هنرستان پسرانه بصورت‬ ‫پروژه ای‪ ،‬دورکاری یا اموزش مجازی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪technic1380@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫پرداخت حقوق به موقع و مکفی‪ ،‬مزایا و پاداش مناسب‪،‬‬ ‫رعایت تمامی موارد قانونی امکان اموزش و یادگیری‪،‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Hr98es tekhdam@gmail.com‬‬ ‫ادرس‪ ‬محل خدمت‪ :‬شمس اباد (جاده قم)‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پروژه‬ ‫اقا‪/‬خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬مهندسی مکانیک یا عمران‬ ‫فار غ التحصیل از دانشگاه سراسری‬ ‫ترجیحا ساکن غرب تهران‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sas@sazab-sanat.com‬‬ صفحه 6 ‫بیمه بیکاری‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪7‬‬ ‫وﯾﮋه اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ اﺷﺘﻐﺎل‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫موسسه علی پژوهش تامین اجتماعی اعالم کرد؛‬ ‫کمتر از ‪ 10‬درصد بیکاران بیمه بیکاری دریافت می کنند‬ ‫◄ موضوع دریافت بیمه بیکاری یکی از مسائلی است که از اسفندماه ‪ 98‬و بعد ازشیوع‬ ‫ویروس کرونا بسیاری از هموطنان ما را با مشکل مواجه ساخته است ‪ .‬کمبود منابع و مشکالتی که‬ ‫در شیوه های اجرایی ثبت نام از متقاضیان بیمه بیکاری نه تنها باعث ایجاد مشکل برای بسیاری‬ ‫ازهموطنان گردیده و انها را با مشکالت مضاعف روبرو کرده است بلکه کارکنان شریف ادارات کار و‬ ‫سازمان تامین اجتماعی نیز در پاسخگویی به پرسش های مردم با سردرگمی مواجه گردیده اند ‪.‬‬ ‫موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی اخیرا گزارشی درمورد وضعیت بیمه بیکاری‬ ‫محدودیت پوشش بیمه بیکاری‬ ‫ازان�ایی کــه جمعیــت مشــمول �نــدوق ب�مــۀ ب�ــ�اری‬ ‫تنهــا بــه مشــمو�ین �انــون کار و �انــون ت�میــن اج�ما�ــی م�ــدود‬ ‫اســت‪ ،‬در�ــد پوشــش ان نســبت بــه ک� ب�ــ�اران در کشــور بســیار‬ ‫م�ــدود اســت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬موسســه �ا�ی پ�وهش ت�مین اج�ما�ی‬ ‫در تــداوم ان�شــار گزارش هــای سیاســ�ی خــود در زمینــه ت��یــرات‬ ‫کرونــا بــر �ــوزه تامیــن اج�ما�ــی و بــا همــ�اری مرکــز فنــاوری‬ ‫اطال�ــات‪ ،‬ارتباطــات و ت�ــول اداری وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اج�ما�ــی‪� ،‬هاردهمیــن گــزارش سیاســ�ی خــود را بــا مو�ــوع‬ ‫ب�مــه ب�ــ�اری در ایــام کرونایــی تهیــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ب�ش ــی از ای ــن گ ــزارش‪� ،‬م ــن ارا� ــۀ اس ــ�انداردهای‬ ‫س ــازمان ب�ن ا�ملل ــی کار در خ� ــوص طرح ه ــای �مای ــت‬ ‫از ب� ــ�اران‪ ،‬تاری�� ــۀ م��� ــری از ش ــ�� گیری طرح ه ــای‬ ‫ب�م ــۀ ب� ــ�اری اجب ــاری ارا� ــه ش ــده و وی�گی ه ــای کلی ــدی‬ ‫ان ه ــا‪ ،‬ش ــرایط ا� ــراز‪ ،‬ن� ــوۀ م�اس ــبۀ مق ــرری ب� ــ�اری‪ ،‬م ــدت‬ ‫برخ ــورداری و نه ــاد اجراکنن ــدۀ ای ــن طرح ه ــا در ای ــران و ‪ ٢٢‬کش ــور‬ ‫جه ــان مقایس ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫کارکرد طر ح های بیمۀ بیکاری در ایران و جهان‬ ‫در ایــن گــزارش امــده کــه ایــران )‪ (١946‬در من�قــۀ اســیا و‬ ‫ا�یانوســیه جــزء کشــورهای م�قــدم و پ�شــ�از در توجــه �انونــی بــه‬ ‫مســ�لۀ �مایــت از ب�ــ�اران بــوده اســت‪.‬‬ ‫در �یــن �ــال‪ ،‬دو�ت هــا نقشــی مهــم و اساســی در ادارۀ‬ ‫طرح هــای �مایــت از ب�ــ�اران در ب�شــ�ر کشــورهای توســعه یاف�ۀ‬ ‫ارو�ایــی بــر �هــده دارنــد‪ .‬در بع�ــی از کشــورها‪ ،‬ماننــد بری�انیــا‪،‬‬ ‫نــروژ و ا�مــان‪ ،‬دو�ت هــا ت�میــن هرگونــه کســری �ندو ق هــای ب�مــۀ‬ ‫ب�ــ�اری را ت�میــن می کننــد‪ ،‬و ب�مــۀ ب�ــ�اری در برخــی کشــورها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ماننــد روســیه یــا فنالنــد )در �ا�ــ� طــرح ب�مــۀ ب�ــ�اری �ایــه(‪ ،‬تمامــا‬ ‫توســط دو�ــت ارا�ــه می شــود‪ .‬ایــن در �ا�ــی اســت کــه در ایــران‬ ‫از ��ــاظ �انونــی نقــش مشــ��ی بــرای دو�ــت در ت�میــن ما�ــی‬ ‫�نــدوق ب�مــۀ ب�ــ�اری در نظــر گرف�ــه نشــده و هرگونــه پرداخ�ــی از‬ ‫ً‬ ‫ســوی دو�ــت بــه ایــن �نــدوق �ا�دتــا کمــ� تلقــی می شــود‪.‬‬ ‫ارائه طرح های اختیاری و مساعدت بیکاری در برخی کشورها‬ ‫ارا�ــۀ همزمــان ب�مــۀ ب�ــ�اری و مســا�دت ب�ــ�اری )ماننــد‬ ‫بری�انیــا‪ ،‬ب�ریــن‪ ،‬هلنــد‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬ا�مــان و اســ�انیا( یــا ارا�ــۀ‬ ‫طرح هــای اخ�یــاری بــه همــراه طرح هــای اجبــاری ب�مــۀ‬ ‫ب�ــ�اری بــرای پوشــش افــراد �یرمشــمول )ماننــد ســو�د( و یــا ارا�ــۀ‬ ‫همزمــان طرح هــای ب�مــۀ ب�ــ�اری از نــوع ب�مه هــای اج�ما�ــی و‬ ‫�ســاب های ان�ــرادی )ماننــد شــیلی( در برخــی کشــورها مشــاهده‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن امــر ا��مــال پوشــش شــمار ب�شــ�ری از ب�ــ�اران را‬ ‫در کشــورها فراهــم می کنــد‪ .‬در�ا�ی کــه طــرح ب�مــۀ ب�ــ�اری در‬ ‫ایــران تنهــا مشــمول تعــداد م�ــدودی از نیــروی کار )ب�مه شــدگان‬ ‫اجبــاری ســازمان ت�میــن اج�ما�ــی( کشــور می شــود و بــه همیــن‬ ‫د�یــ� اســت کــه ســهم مقرر ی بگیــران ایــن �نــدوق از ک� ب�ــ�اران‬ ‫کشــور بســیار نا�یــز )کم�ــر از ‪ ١0‬در�ــد( اســت‪.‬‬ ‫درکشور منتشرکرده است ‪ .‬این گزارش گرچه متکی به بسیاری از اطالعات قدیمی است و‬ ‫به موضوعات روز و مشکالت مردم در روزهای جاری نپرداخته است اما از جنبه اطالعات‬ ‫کلی و عمومی می تواند مورد استفاده قرارگیرد ‪.‬‬ ‫هرچند از یک موسسه پژوهشی درکشور و انهم موسسه ای که مربوط به تامین‬ ‫اجتماعی است انتظار می رودگزارش هایی با اخرین اطالعات ارائه نماید تا بتواند مورد‬ ‫بحث و بررسی کارشناسانه درکشور قرارگیرد‪.‬‬ ‫مکانیسم های نظارت و کاریابی‬ ‫در طر ح های بیمه بیکاری‬ ‫ادامــۀ پرداخــت مقــرری در بســیاری از کشــورها بــه‬ ‫تــاش مقرر ی بگیــر بــرای یاف�ــن شــ�� جدیــد یــا اشــ��ال‬ ‫بــه کار م�ــدد بســ�گی دارد و در �ورتــی کــه مقرر ی بگیــر‬ ‫از ��یــرش شــ�� مناســ� خــودداری کنــد یــا گزارش هایــی را در‬ ‫خ�ــوص تالشــش بــرای یاف�ــن شــ�� به �ــورت منظــم بــه ادارۀ کار‬ ‫ارا�ــه ن�نــد و یــا این�ــه در دوره هــای اموزشــی یــا فنی و�رف ـه ای‬ ‫شــرکت ن�نــد‪ ،‬مقــرری ��ــ� خواهــد شــد‪ .‬در �انــون ب�مــۀ ب�ــ�اری‬ ‫ایــران‪ ،‬گر�ــه ایــن مــوارد در مــادۀ ‪� 8‬انــون ب�ــه ب�ــ�اری به طــور‬ ‫ـازکار کاریابــی‬ ‫شــ�اف ذکــر شــده‪ ،‬اجــرای ان هــا بــه د�یــ� نبــود سـ ِ‬ ‫فعا�نــه و نظــارت کارامــد جســ��وی شــ�� توســط ب�مه شــده بــا‬ ‫ابهــام مواجــه اســت‪.‬‬ ‫سخاوتمندی طرح بیمۀ بیکاری در ایران‬ ‫ســ�اوتمندی طــرح ب�مــۀ ب�ــ�اری در ایــران از نظــر مبلــ� مقــرری‬ ‫در ب�ــن کشــورهای مــورد بررســی �اب� مال�ظــه اســت؛ در �ا�ــت‬ ‫�داک�ــری‪ ،‬مقــدار مقــرری می توانــد ‪ 80‬در�ــد م�وســط دریاف�ــی‬ ‫ماهانــۀ فــرد در ‪ 90‬روز �بــ� از شــروع ب�ــ�اری باشــد و گر�ــه در‬ ‫�ا�ــت �دا�لــی ایــن نســبت بــه ‪ 55‬در�ــد م�وســط دریاف�ــی‬ ‫کاهــش می یابــد‪ ،‬ایــن مقــدار درهر�ــورت‪ ،‬از �دا�ــ� مــزد �انونــی‬ ‫کم�ــر نیســت‪.‬‬ ‫لزوم مرتبط ساختن مقدار مقرری بیکاری‬ ‫با مدت زمان بیکاری‬ ‫بــرای این�ــه مقــرری ب�ــ�اری بــه �دانگیــزه بــرای پ�وســ�ن بــه‬ ‫بــازار کار تبدیــ� نشــود‪ ،‬بســیاری از کشــورها ارتبــاط مو�ــری ب�ــن مزایــا‬ ‫)مقــدار و مــدت برخــورداری( و مــدت ب�ــ�اری فــرد بر�ــرار می کننــد‪.‬‬ ‫به طــور مشــ��‪ ،‬در کشــورهایی ماننــد �ی�وانــی‪ ،‬روســیه‪ ،‬پرت�ــال و‬ ‫شــیلی )طــرح ب�مــۀ مب�نــی بــر اشــ��ال( مقــدار مزایــا با گ�شــت زمان‬ ‫کاهــش می یابــد‪ .‬به �ــاوه‪ ،‬در کشــورهایی م�ــ� ا�مــان و پرت�ــال‪،‬‬ ‫مــدت برخــورداری را بــه ســن ب�مه شــده هــم مرتبــط می کننــد تــا‬ ‫انگیــزه بــرای تســری� یاف�ــن شــ�� توســط ب�ــ�اران بــا ســنین کم�ــر‬ ‫افزایــش یابــد‪ .‬ایــن در �ا�ــی اســت کــه مقــدار مقــرری ب�ــ�اری در‬ ‫ایــران در طــول مــدت برخــورداری نه تنهــا کاهــش نمی یابــد‪ ،‬بل�ــه‬ ‫م�ناســ� بــا ســایر مســ�مری ها ســا�یانه افزایــش هــم می یابــد‪.‬‬ ‫*فراز وفرودهای فراوان بیمه بیکاری در ایران‬ ‫در گــزارش موسســه �ا�ــی پ�وهــش تامیــن اج�ما�ــی هم�نیــن‬ ‫و�عی ــت �ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری ای ــران از نظ ــر پوش ــش‪ ،‬ک�ای ــت‬ ‫مق ــرری‪ ،‬وی�گی ه ــای مقرر ی بگی ــران‪ ،‬و مناب ــ� و م� ــارف م ــورد‬ ‫بررس ــی � ــرار گرف� ــه و براین اس ــاس‪ ،‬مهم تر ی ــن �ا�ش ه ــای ای ــن‬ ‫� ــوزه ا�� ــا ش ــده اس ــت‪ .‬به ط ــور مش ــ��‪ ،‬خال� ــۀ ن�ای ــ�‬ ‫�ا� ــ� از بررس ــی و�عی ــت �ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری از ابع ــاد‬ ‫پ�ش گ�� ــه ب ــه ش ــرح � ی ــر اس ــت‪:‬‬ ‫* تع ــداد مقرر ی بگی ــران‪ ،‬به ر� ــم ف ــراز و فروده ــای ف ــراوان در‬ ‫س ــال های م��ل ــ�‪ ،‬به طورکل ــی رون ــدی �ع ــودی داش ــ�ه و از‬ ‫� ــدود ‪١9‬ه ــزار ن� ــر در س ــال ‪ ١368‬ب ــه � ــدود ‪ ٢39‬ه ــزار ن� ــر در‬ ‫ســال ‪ ١39٧‬رســیده اســت‪ .‬باتوجه بــه این�ــه تعــداد ب�ــ�اران م���ــر‬ ‫از ادوار ا��� ــادی اس ــت‪ ،‬ای ــن رون ــد ت ــا � ــدود � ی ــادی م�� ــول‬ ‫و�عی ــت رک ــودی �ا ک ــم ب ــر کش ــور ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* ن ــرخ رش ــد تع ــداد مقرر ی بگی ــران ب� ــ�اری بس ــیار پرنوس ــان‬ ‫ب ــوده اس ــت؛ ای ــن ن ــرخ در برخ ــی از س ــال ها من� ــی ب ــوده )در‬ ‫س ــال ‪ ١3٧8‬ای ــن ن ــرخ � ــدود من� ــی ‪ 30‬در� ــد ب ــوده اس ــت(‪ ،‬و‬ ‫در برخ ــی س ــال ها بس ــیار � ی ــاد ب ــوده اس ــت )� ــدود ‪ 5١‬در� ــد در‬ ‫س ــال ‪ .(١3٧٢‬به ط ــور م�وس ــط‪ ،‬ای ــن ن ــرخ از س ــال ‪ ١369‬ت ــا ‪،١39٧‬‬ ‫� ــدود ‪ ١0/٢٧‬در� ــد ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* ازان�ایی ک ــه جمعی ــت مش ــمول �ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری‬ ‫تنه ــا ب ــه مش ــمو�ین �ان ــون کار و �ان ــون ت�می ــن اج�ما� ــی م� ــدود‬ ‫اســت‪ ،‬در�ــد پوشــش ان نســبت بــه ک� ب�ــ�اران در کشــور بســیار‬ ‫م� ــدود اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫* ن ــرخ جایگ�ین ــی نس ــب�ا ب ــا�ی مق ــرری ب� ــ�اری در ای ــران )ب� ــن‬ ‫‪ 55‬ت ــا ‪ 80‬در� ــد م�وس ــط دس ــ�مزد در ‪ 90‬روز �ب ــ� از ب� ــ�اری( وج ــود‬ ‫داشــ�ه اســت‪.‬هم�نین مقــدار میانگیــن مقــرری ب�ــ�اری پرداخ�ــی‬ ‫ً‬ ‫در س ــال ‪) ١398‬تقریب ــا ‪ ٢.٧‬میلی ــون توم ــان مع ــادل ‪ ١.8‬براب ــر �دا� ــ�‬ ‫م ــزد در ای ــن س ــال(‪ ،‬به ترتی ــ� مع ــادل ‪ 6٧.8‬و ‪ 59.٢‬در� ــد م�وس ــط‬ ‫ه�ین ــۀ خا� ــ� و م�وس ــط درام ــد ی ــ� خان ــوار ش ــهری در س ــال ‪١398‬‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* تع ــداد مقرر ی بگی ــران م ــرد در س ــال ‪ ١39٢‬نزدی ــ� ب ــه ‪ 3‬براب ــر‬ ‫مقرر ی بگی ــران زن ب ــوده ک ــه در س ــا�های اخی ــر ب ــه ‪ ٢.4‬براب ــر کاه ــش‬ ‫در کشورهایی مثل المان و پرتغال‪ ،‬مدت‬ ‫برخورداری را به سن بیمه شده هم مرتبط‬ ‫می کنند تا انگیزه برای تسریع یافتن شغل‬ ‫توسط بیکاران با سنین کمتر افزایش یابد‬ ‫مکانیسم های انگیزشی طر ح های بیمه بیکاری‬ ‫برای تشویق به پیوستن به بازار کار‬ ‫در برخــی کشــورها �اداش هایــی بــرای تر�یــ� مقرر ی بگیــران بــه‬ ‫اشــ��ال م�ــدد یــا جســ��وی فعــال شــ�� در نظــر گرف�ــه می شــود؛‬ ‫به �نوان م�ــال‪ ،‬کشــورهایی ماننــد فنالنــد‪ ،‬ژاپــن و کــرۀ جنوبــی‪،‬‬ ‫بــا پرداخــت کم� ه�ینه هایــی ماننــد اشــ��ال م�ــدد ســری�‪،‬‬ ‫کم� ه�ینــۀ توســعۀ اشــ��ال ��یری افــراد‪ ،‬و کم� ه�ینه هــای‬ ‫�م� ونقــ� و نق� مــ�ان‪ ،‬بــه تشــوی� ب�ــ�اران بــرای گ�رانــدن‬ ‫دوره هــای امــوزش �رف ـه ای یــا جســ��وی شــ�� می پردازنــد‪ ،‬و یــا‬ ‫در کشــوری ماننــد رومانــی‪ ،‬مقــرری فــرد ب�ــ�اری کــه �بــ� از اتمــام‬ ‫دورۀ برخــورداری از مقــرری‪ ،‬اشــ��ال تمام و�ــت را از ســر می گیــرد‪،‬‬ ‫��ــ� نمی شــود‪ ،‬بل�ــه معــادل ‪ 30‬در�ــد مزایــا در طــول با�یمانــدۀ‬ ‫دوره بــه او پرداخــت می شــود‪ .‬امــا در طــرح ب�مــۀ ب�ــ�اری ایــران‪،‬‬ ‫�نیــن م�انیس ـم های انگیزشــی ب هطــور فعــال وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پ� ــدا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫* ب�ش ــ�رین بر�رار ی ه ــای جدی ــد در ردۀ س ــنی ‪ ٢5‬ت ــا ‪ 34‬س ــال‬ ‫و س ــ�� ‪ 35‬ت ــا ‪ 44‬س ــال اس ــت‪ .‬ای ــن ام ــر از ان� ــا ناش ــی می ش ــود‬ ‫ً‬ ‫کــه معمــو� افــراد بــا ســابقۀ شــ�لی کم�ــر ب�شــ�ر در معــرض تعدیــ�‬ ‫� ــرار دارن ــد‪.‬‬ ‫* اســ�ان های تهــران )شــام� ادارات شــرق تهــران بــ�رگ‪� ،‬ــرب‬ ‫تهــران بــ�رگ و شهرســ�ان های تهــران(‪ ،‬ا��هــان‪ ،‬خراســان ر�ــوی‪،‬‬ ‫ا�بــرز‪ ،‬اذربای�ــان شــر�ی‪ ،‬فــارس‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬گیــان‪�� ،‬ویــن و‬ ‫خوزســ�ان به ترتیــ� ‪ ١0‬اســ�ان بــا ب�شــ�رین تعــداد ب�مــۀ ب�ــ�اری‬ ‫بر�رارشــده هســ�ند‪� .‬لــت ا�لــی این�ــه �ــرا در ایــن اســ�ان ها‬ ‫ب�شــ�رین بر�رار ی هــای ب�مــۀ ب�ــ�اری رخ داده بــه ســهم ب�شــ�ر ایــن‬ ‫اســ�ان ها در ک� ب�مه شــدگان مشــمول �نــدوق ب�مــۀ ب�ــ�اری‬ ‫برمی گــردد‪.‬‬ ‫* براســاس اخریــن اطال�ــات موجــود‪ ،‬ب�مه شــدگان ب�ــش‬ ‫فلــزات اساســی‪ ،‬ماشــین های ا���ری�ــی و �یرا���ری�ــی؛‬ ‫مقرری ‪ 68‬درصد مقرری بگیران‬ ‫براساس تازه ترین مطالعات‬ ‫انجام شده‪ ،‬به دلیل پایان دورۀ‬ ‫استحقاق قطع شده است‬ ‫خدمــات؛ ت�ــارت‪ ،‬بانــ�‪ ،‬ب�مــه‪ ،‬مســ��الت و امــور مربوطــه؛‬ ‫�نایــ� م��ــو�ت شــیمیایی و کا�و�و�ــی؛ و �نایــ� مــواد ��ایی‬ ‫و دخانیــات به ترتیــ� بــا ‪ ١3 ،١4 ،١6 ،٢١‬و ‪ ١١‬در�ــد �ــوزۀ فعا�یــت‬ ‫�مــدۀ مقرر ی بگیــران را تشــ�ی� می دهنــد‪.‬‬ ‫* اخری ــن یاف� ــه ه ــا نش ــان م ــی ده ــد � ــدود ‪ 6٢‬در�ـــد‬ ‫ـدگان مش ــمول ب�م ــۀ ب� ــ�اری ب ــه د�ی ــ� اتمـــام �ـــرارداد‬ ‫ب�مه ش ـ ِ‬ ‫و ‪ ٢٧‬در� ــد ان ه ــا‪ ،‬ب ــه �ل ــت �دم نی ــاز کارفرم ــا‪ ،‬مقرر ی بگیـــر‬ ‫ب� ــ�اری ش ــده اند‪ .‬تع�یل ــی کارگاه‪ � ،‬ــوادث �یرم�ر�ب ــه و اخ ــراج‬ ‫ً‬ ‫موجــه‪ ،‬هــر کــدام بــا ســهم تقریبــا ‪ 3‬در�ــد‪ ،‬ســه �لــت مهــم دیگــر‬ ‫و� ــوع ب� ــ�اری در ب� ــن مقرر ی بگی ــران بوده ان ــد‪.‬‬ ‫* مق ــرری ‪ 68‬در� ــد مقرر ی بگی ــران براس ــاس تـــازه تریـــن‬ ‫م�ا�ع ــات ان� ــام ش ــده‪ ،‬ب ــه د�ی ــ� �ای ــان دورۀ اس ــ��قاق ��ـــ�‬ ‫ش ــده اس ــت‪ .‬ای ــن ب ــدان معناس ــت ک ــه اف ــراد ت ــا �ایـــان دورۀ‬ ‫برخ ــورداری خ ــود از مق ــرری اس ــ��اده کرده ان ــد‪ .‬تنه ــا ‪ ٢8‬در� ــد‬ ‫مقرر ی بگی ــران ب ــه د�ی ــ� اش ــ��ال ی ــا بازگش ــت ب ــه ش ــ�� از زم ــرۀ‬ ‫مقرر ی بگی ــران خ ــارج ش ــده اند‪ .‬جا�� توج ــه اس ــت ک ــه مق ــرری‬ ‫�ـــدود ‪ ٢‬در�ـــد از مقرر ی بگیـــران بـــه د�یـــ� بر�ـــراری مس ــ�مری‬ ‫بازنشس ــ�گی و ازکاراف�ادگ ــی )به ترتی ــ� ‪ ١.84‬و ‪ 0.١4‬در� ــد( �� ــ�‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫* ت ــا س ــال ‪ ،١38١‬به �ی ــراز س ــال های ‪ ١3٧3‬و ‪ ،١3٧٧‬هم ــواره‬ ‫�ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری ب ــا م ــازاد مواج ــه ب ــوده‪ ،‬به گونه ای ک ــه م ــازاد‬ ‫انباش ــ�ۀ �ن ــدوق در �ای ــان س ــال ‪ ١380‬ب ــه مق ــدار ‪ ٢9.٧‬میلی ــارد‬ ‫توم ــان ب ــوده اس ــت‪ .‬ام ــا از س ــال ‪ ١38١‬می ــزان ه�ینه ه ــای �ن ــدوق‬ ‫از درامده ــای ان پ�ش ــی گرف ــت و ای ــن و�عی ــت ت ــا �ای ــان س ــال‬ ‫‪ ١39٢‬ادام ــه یاف ــت؛ ای ــن ام ــر من� ــر ب ــه انباش ــت کس ــری ب ــه می ــزان‬ ‫‪ ٧١9‬میلیـــارد تومـــان در �ایـــان ایـــن ســـال شـــد‪ .‬مهم تریـــن د�ی ــ�‬ ‫ای ــن و�عی ــت و� ــوع ب� ــران در �نای ــ� نس ــاجی کش ــور و به تب ـ� ان‬ ‫ت�وی ــ� �ان ــون �مای ــت از بازس ــازی و نوس ــازی �نای ــ� نس ــاجی‬ ‫کشـــور در ســـال ‪ ١380‬و م�عا�ـــ� ان‪� ،‬انـــون تنظیـــم ب�ش ــی از‬ ‫مقـــررات تســـهی� نوســـازی �نایـــ� کشـــور بـــا روی�ـــرد تعدی ــ�‬ ‫نیروه ــای م ــازاد در س ــال ‪ ١383‬ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* از س ــال ‪ ١393‬ت ــا �ای ــان س ــال ‪ ١396‬ب ــه م ــدت ‪ 4‬س ــال ای ــن‬ ‫کســـری انباشـــ�ه کاســـ�ه ش ــد‪،‬‬ ‫رونـــد مع�ـــوس شـــد و از میـــزان‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫ـت می ــزان کس ــری از س ــر گرف� ــه‬ ‫ام ــا س ــ��‪ ،‬م� ــددا رون ــد انباش ـ ِ‬ ‫ش ــد‪ .‬درم�م ــوع‪ ،‬در �ای ــان س ــال ‪ ،١39٧‬می ــزان کس ــری انباش ــ�ۀ‬ ‫�ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری با�� ب ــر ‪ ٢60‬میلی ــارد توم ــان ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس گ ــزارش س ــازمان ت�می ــن اج�ما� ــی‪ ،‬ای ــن ر� ــم ت ــا �ای ــان‬ ‫تیرم ــاه ‪ ١398‬ب ــه ‪ 530‬میلی ــارد توم ــان و ب ــه ب� ــش از ‪ 800‬میلی ــارد‬ ‫توم ــان در �ای ــان س ــال ‪ ١398‬افزای ــش یاف� ــه اس ــت‪ .‬ای ــن و�عی ــت‬ ‫ت ــا � ــدود �ی ــادی ناش ــی از ش ــرایط رک ــودی در ا��� ــاد کش ــور در‬ ‫س ــال های اخی ــر ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* دامنـــۀ نوســـان نســـبت درامدهـــا بـــه ه�ینه هـــای �ن ــدوق‬ ‫در دورۀ ‪ ١39٧-١380‬ب�ـــن ‪ 0.85‬تـــا ‪ ١.١٢‬بـــوده اســـت؛ یعن ــی در‬ ‫بدتریــن �ا�ــت ه�ینه هــا ‪ ١5‬در�ــد از درامدهــای �نــدوق ب�شــ�ر‬ ‫ب ــوده و در به�ری ــن �ا� ــت‪ ،‬درامده ــا ‪ ١٢‬در� ــد از ه�ینه ه ــا ب�ش ــ�ر‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫* به طــور م�وســط‪ ،‬نــرخ رشــد ه�ینه هــا از نــرخ رشــد درامدهــای‬ ‫�ن ــدوق ب�م ــۀ ب� ــ�اری در دورۀ فعا�ی ــت �ن ــدوق ب�ش ــ�ر ب ــوده‬ ‫اســـت‪ :‬در�ا�ی کـــه م�وســـط رشـــد ه�ینه هـــای �نـــدوق در‬ ‫‪ � ١39٧-١369‬ــدود ‪ 36.5‬در� ــد ب ــوده‪ ،‬م�وس ــط رش ــد درامده ــا‬ ‫در ای ــن دوره ‪ 30.3‬در� ــد ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ماهسان پویا جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫کارشناس بازاریابی‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی(رشته های مرتبط)‪ ،‬مجرد و زیر ‪ 33‬سال‬ ‫پایان خدمت وظیفه‪ ،‬دارای ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه بازاریابی‬ ‫توانایی انجام سفرهای کوتاه مدت استانی‬ ‫مسلط به اصول و فنون مذاکره موثر‬ ‫شرکت در دوره های ارتباط با مشتریان مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪18‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی(رشته های مرتبط)‪ ،‬زیر ‪ 30‬سال‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه فروش‬ ‫با انگیزه و پر انرژی‪ ،‬مسلط به برقراری ارتباط موثر با مشتری‬ ‫اشنا به فنون مذا کره‬ ‫شرکت در دوره های ارتباط با مشتریان مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪18‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫پورسانت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫و تبلیغات‬ ‫خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی ترجیحا ارتباطات و گرافیک‬ ‫بین ‪ 3-1‬سال سابقه کار مفید در زمینه تبلیغات و روابط عمومی‬ ‫اشنایی با فتوشاپ‪ ،‬روابط عمومی خوب‪ ،‬اشنایی با ‪ICDL‬‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪18‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش‬ ‫کاراموز حسابداری‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪-‬کاراموزی‪ ،‬کارشناسی حسابداری‬ ‫اشنا به ا کسل‪ ،‬با انگیزه‪ ،‬پر انرژی‪ ،‬دقیق‪ ،‬منظم‬ ‫مشتاق به یادگیری‬ ‫پس از گذراندن دوره یک ماهه کاراموزی استخدام با شرایط اداره کار‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪18‬‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫پاداش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪shiralatoffice@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت ماشین سازی واقع در شهرک صنعتی پرند جهت تکمیل کادر مهندسی خود در‪ ‬استان تهران‬ ‫‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس کیفیت رنگ‬ ‫(کد ‪)101‬‬ ‫اقا‪،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫داشتن روحیه و انگیزه باال و سکونت در محدوده شهرک صنعتی‪ ،‬دارای اولویت باالتر است‬ ‫سرپرست واحد‬ ‫جوشکاری‬ ‫(کد ‪)102‬‬ ‫اقا‪،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫داشتن روحیه و انگیزه باال و سکونت در محدوده شهرک صنعتی‪ ،‬دارای اولویت باالتر است‬ ‫طراح مدارات هیدرولیک‬ ‫(کد ‪)103‬‬ ‫اقا‪،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪،‬مسلط به طراحی مدارات هیدرولیک‬ ‫داشتن روحیه و انگیزه باال و سکونت در محدوده شهرک صنعتی‪ ،‬دارای اولویت باالتر است‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬با ذکر کد در عنوان ایمیل‪ ‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر کد در عنوان ایمیل ها ضروری است‪.‬‬ ‫‪Deltaco.job@outlook.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجموعه جهت تکمیل کادر‪ ‬تخصصی‪ ‬خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد‪ ‬عالقه مند و دارای مهارت در مشاغل‪ ‬زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مدیر امور مالی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬رشته های مرتبط مدرک حداقل‬ ‫کارشناسی ارشد مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫حقوق ‪ 6‬میلیون بیمه‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مدرک حداقل کارشناسی مرتبط‬ ‫حداقلحقوق‪،3.500.000‬بیمه‬ ‫مسئول کارگزینی‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مدرک حداقل کارشناسی مرتبط‬ ‫حداقلحقوق‪،3.500.000‬بیمه‬ ‫کارشناس شبکه های‬ ‫اجتماعی‬ ‫اقا‪ ،‬خانم‬ ‫حقوق ثابت و بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‪ ‬و شماره تماس‪ ‬خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪reyhan.afarinesh@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پارس ایمن خوارزم جهت تکمیل کادر‪ ‬اداری‪ ‬خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حسابداری‪ :‬خانم‪ ،‬با تسلط به امور اداری و حسابداری‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@kharazm.net‬‬ صفحه 7 ‫کارافرینی‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاونتوسعه کارافرینیو اش��الوزارتتعاون‪ ،‬کار و رفاهاج�ما�ی‬ ‫درخ�وص �مل�رد معاونت م�بوع خود در ب�� ای�اد اش��ال‪،‬‬ ‫گ�ت‪ :‬براورد کارشناسی ما در معاونت توسعه کارافرینی و‬ ‫اش��ال این بود که برای ای�اد و توسعه اش��ال‪ ،‬کارامدترین‬ ‫ا�دام‪ ،‬نهادسازی است‪ .‬از این رو ا�دامات م��ل�ی در این‬ ‫زمینه ان�ام و دس�اوردهایی �ا�� شد‪.‬‬ ‫«�یسی من�وری» با ب�ان این�ه در ب�� ای�اد اش��ال باید با‬ ‫توجه به شرایط موجود �مل�رد خود را بررسی کنیم‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫ن می دهد که روند رشد اش��ال از سال ‪ ۱۳۴۵‬و در‬ ‫بررسی امارها نشا ‬ ‫�ن� دهه گ�ش�ه مالیم‪ ،‬روبه رشد و با�بات بوده است و در سال های‬ ‫خا�ی افت جدی داش� ه و در دوره ای روبه افزایش بوده است‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اش��ال وزارت تعاون گ�ت‪:‬‬ ‫ب�شی از رشد اش��ال در کشور را می توان م�ا�ر از بهبود شرایط‬ ‫ا���ادی دانست‪ ،‬در �ین �ال با وجود این�ه شرایط ا���ادی‬ ‫کشور در سال های ‪ ۱۳۹۵‬و ‪ ۱۳۹۶‬تا �دودی م�لوب بوده‪ ،‬اما‬ ‫من�ر به ای�اد اش��ال نشد‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬به �نوان م�ال می توان به دوران برجام اشاره کرد‬ ‫که اگر �ه �وزه سرمایه گ�اری خارجی رشد �اب� توجهی داشت‪،‬‬ ‫و�ی این رشد ب�ش�ر در �وزه انرژی بود و اش��ا�ی ای�اد ن�رده‬ ‫است‪ .‬از این رو بر نهادسازی به �نوان ابزاری کارامد برای ای�اد‬ ‫اش��ال تمرکز کردیم‪ .‬‬ ‫من�وری تاکید کرد‪ :‬وزارت تعاون نه تنها در دوران رشد بل�ه‬ ‫در دوران رکود هم‪ ،‬مو�وع نهادسازی برای ای�اد اش��ال را دنبال‬ ‫کرد و این برنامه با توجه به اهداف پ�ش ب�نی شده �اب� دفاع بوده‬ ‫است اما مش�التی هم داش�ه که جای ب�� و بررسی دارد‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬در برنامه های ای�اد اش��ال ب�ش�ر به کس� و‬ ‫کارهایی توجه شده که کم�ر مورد ��یرش و اس�قبال بودند‪ .‬در �ا�ی‬ ‫که بررسی ف�ای کس� و کار نشان می دهد کس� و کارهای خرد‪،‬‬ ‫کو�� و �یررسمی ظرفیت ب�ش�ری برای ای�اد اش��ال دارند‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی وزارت تعاون اف�ود‪ :‬اش��ال با �وزه های‬ ‫م��ل�ی هم�ون بازار کا�‪ ،‬تو�ید و م�رف و کار در ارتباط است و‬ ‫زمانی که بازار تو�ید راکد است‪ ،‬بازار کار م�ا�ر از این شرایط‪�� ،‬یرای‬ ‫اش��ال نیست و یا و��ی بازار م�رف ت�ت تا�یر درامد �ای�ن با رکود‬ ‫مواجه می شود‪ ،‬تا�یر خود را بر بازار کار می گ�ارد‪.‬‬ ‫من�وری اف�ود‪ :‬در شرایط رکود بازار کار نیز و��ی بازار �انویه‬ ‫رون� می یابد‪ ،‬سرمایه و درامدها به سمت این بازار �رکت‬ ‫می کند در ن�ی�ه تقا�ا برای بازار کار و اش��ال از رون� می اف�د‪.‬‬ ‫وی تو�ی� داد‪:‬در سال ‪ ۹۰‬درامد �یرش�لی خانوارها ‪ ۵۷‬در�د‬ ‫بوده است‪ .‬به �بارتی درامدها از م�� کار و فعا�یت نبوده است‬ ‫بل�ه از خرید و فروش مس��الت‪ ،‬سود �ساب بان�ی‪ ،‬خرید و‬ ‫فروش س�ه و ارز و بوده است و این ر�م در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۹‬در�د‬ ‫و در �ال �ا�ر به ‪ ۶۳‬در�د رسیده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۹۰‬درامد �یرش�لی خانوارها ‪ ۵۷‬در�د بوده است‪ .‬به‬ ‫�بارتی درامدها از م�� کار و فعا�یت نبوده است بل�ه از خرید و‬ ‫فروش مس��الت‪ ،‬سود �ساب بان�ی‪ ،‬خرید و فروش س�ه و ارز و‬ ‫بوده است و این ر�م در سال ‪ ۹۶‬به ‪ ۴۹‬در�د و در �ال �ا�ر به‬ ‫‪ ۶۳‬در�د رسیده است‪.‬این بدان معنی است که مناب� و درامد‬ ‫افراد با هدف افزایش سرمایه به سمت بورس و فعا�یت های دیگر‬ ‫می رود و در ن�ی�ه درامد �ا�� از ش�� کم می شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی وزارت تعاون گ�ت‪ :‬بنابراین توجه به‬ ‫بازار کار بدون توجه به بازار تو�ید‪ ،‬م�رف‪ ،‬بازار کا�‪ ،‬بازارهای ما�ی و‬ ‫�یره من�قی نیست و باید سایر بازارها را در کنار بازار کار ر�د کنیم‪.‬‬ ‫سناریوهای اشتغال در شرایط کرونا و پس از ان‬ ‫وی در ب ــاره برنامه ه ــای اش ــ��ال وزارت تع ــاون گ� ــت‪:‬‬ ‫ب ــرای برنامه ر ی ــزی اش ــ��ال در ش ــرایط کرون ــا بای ــد س ــناریوهای‬ ‫م��ل� ــی تعر ی ــ� می ش ــد‪ .‬در س ــناریوی س ــاده ب ــه ش ــ�� ‪،V‬‬ ‫و�عی ــت ا��� ــادی اف ــت می کن ــد و س ــ�� رش ــد �اب ــ� مال�� ــه‬ ‫ای را ت�ربــه مــی کنــد‪ .‬امــا در ســناریوی پ��یــده بــه شــ�� ‪،W‬‬ ‫� ــ� از اف ــت ا��� ــادی ش ــاهد رش ــد خواهی ــم ب ــود و� ــی � ــ� از‬ ‫مدت ــی اف ــت ا��� ــادی و س ــ�� رش ــد ات� ــاق می اف� ــد‪.‬‬ ‫من�وری گ�ت‪ :‬با توجه به این�ه در کشور ما �� از شیوع‬ ‫کرونا به نسبت �ودتر از سایر کشورها‪ ،‬سیاست های اجرایی برای‬ ‫�مایت و رون� کس� و کارها ات�اذ و �ملیاتی شد‪ ،‬ان�ظار‬ ‫داریم روند ا���ادی خوبی را در اینده طی کنیم‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ام ــا ب ــه نظ ــر می رس ــد موان ــ� همیش ــگی پ� ــش‬ ‫رو وج ــود دارد و بس ــ�ه پ�ش ــنهادی م ــا ب ــرای ش ــرایط �س ــاکرونا در‬ ‫وهل ــه ن�س ــت ناظ ــر ب ــر ارای ــه راه�اره ــا ب ــرای رف ــ� موان ــ� پ� ــش رو‬ ‫و در وهل ــه دوم تمرک ــز ب ــر �وز هه ــای تا�یرگ ــ�ار ب ــرای بهب ــود و رون ــ�‬ ‫ا��� ــادی اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی وزارت تع ــاون گ� ــت‪ :‬ی� ــی از‬ ‫یش ــود‪ ،‬تقا�اس ــت ام ــا‬ ‫مس ــا�لی ک ــه در ای ــن دوره ب ــه ان توج ــه م ‬ ‫ار�یابــی مــا ایــن اســت کــه وا�دهــای �ر�ــه و کســ� و کار د�ــار‬ ‫مش ــ�� ج ــدی هس ــ�ند و توج ــه � ــرف ب ــه تقا� ــا و تعر ی ــ� ان‬ ‫نمی توان ــد کاف ــی باش ــد‪ ،‬بنابرای ــن بازتعر ی ــ� �ر� ــه و کم ــ� ب ــه‬ ‫فع ــال ک ــردن بنگا هه ــای تو�ی ــدی و ا��� ــادی و رون ــ� انه ــا را در‬ ‫دس ــ�ور کار � ــرار داده ای ــم‪.‬‬ ‫وی با ب�ان این�ه روش وام مس�قیم در کشور به �نوان او�ین‬ ‫روش همواره مورد توجه بوده است‪ ،‬گ�ت‪ :‬روش پرداخت وام‬ ‫مس�قیم به تنهایی �اس�گو نیست‪ .‬با این �ال این ابزار را در‬ ‫وی �مــن ت� کیــد بــر راه انــدازی و گســ�رش انــواع �یسـت بوم هــای‬ ‫ت���ــی توســعه کســ� و کار گ�ــت‪ :‬ب�ــران شــیوع کرونــا‬ ‫اســی� هــای جــدی بــه بســیاری از مشــا�� از جملــه شــا�لین‬ ‫�ــوزه هــای مرتبــط بــا امــوزش و پــرورش بــه ویــ�ه مــدارس و مرا کــز‬ ‫اموزشــی �یــر دو��ــی وارد کــرد و امیدواریــم اجــرای �ل��ــرم مدرســه‬ ‫دی�ی�ــال ملــی بــا همــت بنیــاد ملــی توســعه فنــاوری ب�وانــد بــر‬ ‫�ایــه فنــاوری هــای جدیــد از جملــه هــوش م�نو�ــی‪ ،‬ب�وانــد‬ ‫در راســ�ای �مایــت و ت�بیــت مشــا�� �ــوزه امــوزش بــر بســ�ر‬ ‫فناور ی هــای دی�ی�ــال مو�ــر باشــد‪.‬‬ ‫�یســی من�ــوری افــ�ود‪� :‬مــن شناســایی فر�ت هــای‬ ‫اشــ��ال و کارافرینــی در �ــوزه اموزش هــای رســمی و �یــر رســمی‬ ‫و تقویــت انهــا مــی تــوان در �ا�ــ� کمی�ـه ای مشــ�رک‪� ،‬ا�ــش هــا و‬ ‫موانــ� کســ� و کارهــای اموزشــی �یــر دو��ــی را رفــ� نمــود‪.‬‬ ‫وی افــ�ود‪ :‬بــه �ودی نیــز مدرســه کدنویســی نیــز رونمایــی خواهــد‬ ‫شــد کــه تعــداد �ابــ� توجهــی از افــراد ب�ــن ســه تــا ‪ ۶‬مــاه در ایــن مرا کــز‬ ‫امــوزش می ب�ننــد و وارد بــازار کار می شــوند‪ .‬هم�نیــن در �ــوزه‬ ‫�نایــ� دســ�ی و گســ�رش ان در ف�ــای دی�ی�ــال نیــز ا�دامــات‬ ‫م�ب�ــی در �ــال ان�ــام اســت و شــاهد رونــ� بــازار کار در ایــن �ــوزه‬ ‫خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫معاون و�یرکار اعالم کرد ‪:‬‬ ‫درامد ‪ 63‬درصد مردم از مح� کار و فعالیت نیست!‬ ‫معـاون توسـعه کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال وزارت تعـاون گفـت‪ :‬هـم‬ ‫ا کنـون ‪ ۶3‬درصـد درامـد افـراد از‬ ‫محـل کار و فعالیـت نیسـت بلکـه‬ ‫از خریـد و فـروش مسـتغالت‪،‬‬ ‫سـود حسـاب بانکـی و خریـد و‬ ‫فـروش سـکه و ارز اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش بـازارکار بـه نقـل از‬ ‫ایرنـا‪ ،‬موضـوع اشـتغال همـواره‬ ‫از مسـائل مهـم در هـر کشـوری‬ ‫اسـت و در کشـور مـا نیـز جـزو‬ ‫سیاسـت های کالن اجرایـی‬ ‫اسـت چـرا کـه بیـکاری علاوه‬ ‫بـر مشـکل اقتصـادی‪ ،‬باعـث‬ ‫مشـکل روانـی و فسـاد اخالقـی‬ ‫یشـود‪« .‬عیسـی منصـوری»‬ ‫نیـز م ‬ ‫معـاون توسـعه کارافرینـی و‬ ‫اشـتغال وزارت تعـاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفـاه اجتماعـی روز چهارشـنبه‬ ‫دربـاره اقدامـات دولـت دوازدهـم‬ ‫در ایجـاد اشـتغال و برنامه هـای‬ ‫اینـده ایـن وزارتخانـه بـرای‬ ‫اشـتغالزایی گفـت و گـو کـرد‪.‬‬ ‫دوران کرونا هم اس��اده کردیم تا مقداری از ا��هاب ف�ای‬ ‫�اکم بر اش��ال و کس� و کارها کاس�ه شود‪.‬‬ ‫من� ــوریاف ــ�ود‪:‬اگ ــر� ــهتو�ی ــهو بس ــ�هپ�ش ــنهادیوزارتتع ــاون‬ ‫در ش ــرایط کرون ــا‪ ،‬ات� ــاذ سیاسـ ـت های ما� ــی ب ــود‪ ،‬ام ــا‬ ‫سیاسـ ـت های پو� ــی در �ا� ــ� تس ــهیالت کرون ــا ب ــه کس ــ� و‬ ‫کاره ــای اس ــی� دی ــده براس ــاس ان ــدازه کس ــ� و کار اج ــرا ش ــد‪.‬‬ ‫وی تشــری� کــرد‪ :‬بــرای �مایــت از کســ� و کارهــای اســی�‬ ‫دی ــده از ش ــیوع کرون ــا‪ ۱۴ ،‬رس ــ�ه و ‪� ۸۴۸‬یررس ــ�ه ک ــه ب�ش ــ�رین‬ ‫اســی� را از ش ــیوع کرونــا دیــده انــد‪ ،‬جه ــت پرداخــت تســهیالت‬ ‫و ی ــ�ه کرون ــا شناس ــایی ش ــد‪.‬‬ ‫ماسک‬ ‫معاون توسعه کارافرینی وزارت تعاون گ�ت‪ :‬ان�ه ما تا کنون‬ ‫به بان� ها �ام� معرفی کردیم ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان است و‬ ‫�دود ‪ ۷۰۰‬هزار ن�ر شا�� را ت�ت پوشش �رار می دهد و ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫میلیارد ریال نیز اف�ون بر ر�م ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومانی به ‪ ۱۰۸‬شرکت‬ ‫ب�رگ �م� و نق� �مومی مسافر برون شهری ا�م از هوایی‪ ،‬ریلی‬ ‫و دریایی اخ��اص یاف�ه است‪.‬‬ ‫وی درباره اس�قبال کم برای دریافت تسهیالت کرونا‪،‬‬ ‫ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی‬ ‫داﻧﺶاﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ‬ ‫و ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت اﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر‬ ‫واﻗﻌﯽ از مصادیق سیاست های‬ ‫فعال بازارکار است‬ ‫تو�ی� داد‪ :‬به د�ی� ت�ربه موف� وزارت تعاون در پرداخت‬ ‫تسهیالت اش��ال روس�ایی و �شایری و کم�رین ان�راف در‬ ‫این برنامه‪ ،‬طرا�ی سیس�م برای پرداخت تسهیالت به وزارت‬ ‫تعاون واگ�ار شد‪ .‬ا�ب�ه مرج� ت�میم گیرنده در این خ�وص‬ ‫س�اد ملی مقابله با شیوع ب�ماری کرونا بود و مسوو�یت اجرای ان‬ ‫بر�هده معاونت ا���ادی ریاست جمهوری بود‪.‬‬ ‫من�وری اف�ود‪ :‬سامانه کارا جهت ارا�ه تسهیالت کرونا به‬ ‫م�قا�یان اخ��اص یافت‪ .‬درگاه جداگانه ای در این سامانه‬ ‫طرا�ی شد و کن�رل و نظارت بر سامانه نیز به �ورت مس�مر ان�ام‬ ‫می گیرد‪ .‬در مر�له اول طب� دس�ورا�عم� س�اد ملی کرونا مقرر‬ ‫شد در ب�ش ب�مه شدگان‪ ،‬کد ملی افراد ذی� ‪ ۱۴‬رس�ه من���‬ ‫برای ارسال پ�ام� اطالع رسانی در اخ�یار وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطال�ات �رار بگیرد تا پ�ام� اطالع رسانی برای �بت نام‬ ‫در سامانه کارا ارسال شود و �� از بررسی و ت�ی�د دس�گاه ب�شی‬ ‫مربوطه‪ ،‬جهت پرداخت به سیس�م بان�ی ارجاع شود‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪� :‬الوه بر این به منظور شناسایی وا�دهای‬ ‫کس� و کار ذی� ‪ ۱۴‬رس�ه م�وب که فا�د کدکارگاهی سازمان‬ ‫ت�مین اج�ما�ی و یا �یست ب�مه ای هس�ند با وزارت�انه ها و‬ ‫دس�گاه های مربوطه از جمله وزارت �نعت‪ ،‬معدن و ت�ارت‪،‬‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و �نای� دس�ی‪ ،‬وزارت‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬وزارت کشور‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬وزارت �لوم‪،‬‬ ‫ت�قیقات و فناوری‪ ،‬وزارت جهاد کشاورزی‪ ،‬وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اج�ما�ی)سازمان فنی و �رفه ای کشور و سازمان‬ ‫به�یس�ی کشور(‪ ،‬هماهنگی �زم �ورت گرفت و ب�ش از ی�‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار ن�ر از شا�الن شناسایی و ا�راز شده اند‪.‬‬ ‫من�وری ادامه داد‪ :‬در مرا�� �بت نام م�قا�یان دریافت‬ ‫تسهیالت در سامانه کارا تنها �ند سوال اساسی م�رح می شود‬ ‫اما به د�ی� برخی نااشنایی ها‪ ،‬مش�التی به وجود امد که سعی‬ ‫کردیم به کم� ابزارهای اطالع رسانی این مش�� را برطرف کنیم‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اش��ال وزارت تعاون گ�ت‪ :‬در‬ ‫روند �بت نام م�قا�یان تسهیالت کرونا دو مش�� وجود داشت‪.‬‬ ‫با توجه به این�ه سیس�م تامین اج�ما�ی بان� اطال�اتی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اج�ما�ی در سامانه کارا بود‪ ،‬در مواردی به‬ ‫روز نشدن اطال�ات ب�مه شدگان از گ�ش�ه تاکنون با�� بروز‬ ‫مش�التی از جمله �دم ت�اب� اطال�ات در سامانه می شد که‬ ‫تیم وی�ه ای برای رف� این مش�الت تعی�ن شد تا بسیار مو�ر بود‪.‬‬ ‫من�وری با اشاره به مش�الت بان�ی در پرداخت تسهیالت‬ ‫کرونایی گ�ت‪ :‬در سامانه کارا‪ ،‬تمامی مرا�� از اب�دا تا زمانی‬ ‫که واجدین شرایط برای ارا�ه مدارک و دریافت تسهیالت به‬ ‫موسسات �ام� مراجعه می کنند‪ ،‬به �ورت کامال سیس�می‬ ‫ان�ام می شود‪ .‬ارا�ه خدمات در بان� �ا�� به کارشناس مربوطه‬ ‫است و در مواردی شاهد بودیم که بر خالف دس�ورا�عم� �ادره‬ ‫از سوی بان� مرکزی‪ ،‬کارشناس بان� درخواست �امن برای‬ ‫پرداخت برخی تسهیالت کرونا را دارد که با پ�گیریها و نظارتهای‬ ‫د�ی�‪ ،‬این مش�� تا �دودی رف� شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این�ه برخی از مشمو�ن وام کرونا تمایلی به‬ ‫دریافت وام نداش�ند‪ ،‬گ�ت‪ :‬برخی �ا�بان کس� و کارهای‬ ‫اسی� دیده از کرونا ان�ظار داش�ند تسهیالت �مای�ی دو�ت به‬ ‫�ورت بال�وض باشد یا نرخ سود کم�ری از انها اخ� شود‪ .‬در‬ ‫مواردی هم مشمو�ن فر�ت مراجعه به بان� را نداش�ند‪ ،‬بنابراین‬ ‫ترکیبی از این موارد که با ان مواجه بودیم موج� نار�ای�ی افراد و‬ ‫��ی �دم تمای� برخی مشمو�ن برای دریافت تسهیالت کرونا شد‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی وزارت تعاون ت�ری� کرد‪ :‬برای رف�‬ ‫مش�الت م�قا�یان تسهیالت کرونا در تمام مرا�� از �بت‬ ‫نام تا مراجعه به بان�‪ ،‬مش�التی وجود داشت که انها را ن�ی‬ ‫نمی کنیم و�ی برای رف� انها با مدیران دس�گاه ها و ‪ ۲۰‬بان�‬ ‫�ام�‪ ،‬کانال ارتباطی در ف�ای م�ازی ای�اد کردیم‪ .‬از این‬ ‫طری� مش�الت م�رو�ه بررسی و ا�دامات �زم ان�ام شد‪.‬‬ ‫اجرای طر ح های اشتغال در سال های ‪ 9۷‬و ‪9۸‬‬ ‫من�ــوری در بــاره برنامه هــا و سیاس ـت های فعــال بــازار کار‬ ‫در دو ســال گ�شــ�ه‪ ،‬گ�ــت‪ :‬در مقایســه بــا سیاسـت های من�عــ�‬ ‫بــازار کار ماننــد ب�مـه ب�ــ�اری‪ ،‬پ�ــاده ســازی سیاسـت های فعــال‬ ‫بــا افزایــش �ر�ــه و تقا�ــای نیــروی کار و ات�ــال تقا�ــا کننــده‬ ‫و �ر�ه کننــده‪ ،‬ب�ــ�اری را کاهــش مــی دهــد‪ .‬ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮای‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد ﺑﺎزار ﮐﺎر در ﺳﺎل‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬ﻧﺸـﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ‪۲‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۲۶‬ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ‪.‬‬ ‫وی �من ا�الم این م�ل� که از طری� سیاست های فعال‬ ‫بازار کار‪ ،‬ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از ‪ ۸۹‬ﻫﺰار ﻧﻔﺮ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی اﺷﺘﻐﺎلﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ اﯾﺠﺎد‬ ‫اﺷﺘﻐﺎل‪ ،‬ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ‪ ،‬گ�ت‪ :‬ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻃﺮح ﮐﺎرورزی‬ ‫داﻧﺶاﻣﻮﺧﺘﮕﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ‪ ،‬ﻃﺮح ﻣﻌﺎﻓﯿﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤـﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ‪،‬‬ ‫ﻃﺮح ﻣﻬﺎرت اﻣﻮزی در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر واﻗﻌﯽ‪ ،‬ﻃﺮح ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد و‬ ‫ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﻣـﺎﻟﯽ ﺧﺮد ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﭘﯿﻮﻧﺪی )اﺷﺘﻐﺎل‪-‬‬ ‫ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺧﻮدﯾﺎر( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﻌﺎل ﺑﺎزار‬ ‫ﮐﺎر و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺮد در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎنﻫﺎ در ﺣﺎل اﺟﺮا است‪.‬‬ ‫وی افـــ�ود‪ :‬ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺣﺪود ‪ ۳۰‬ﺗﺎ ‪۳۵‬‬ ‫ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺮاﻧﻪ اﺷـﺘﻐﺎل ﺑـﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﻤﻪ‬ ‫ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﯾﺎراﻧﻪ دﺳﺘﻤﺰد در ﺳﺎل ‪ ۹۸‬ﮐﻤﺘﺮ از ‪ ۱۰۰‬ﻣﯿﻠﯿـﻮن‬ ‫رﯾـﺎل ﺑـﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد و‬ ‫راه اﻧﺪازی ﯾﮏ واﺣﺪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﺸﺎورزی‪ ،‬ﺻﻨﻌﺖ و‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‪ ،‬ﺑﺴـﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ و از اﯾﻦ ﻟﺤـﺎظ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی اﺷـﺘﻐﺎﻟﺰای ﻣﻮرد‬ ‫اﺷﺎره ﺑـﺮای ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اﺳﺖ‪.‬‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــ��ال وزارت تع ــاون‪ ،‬هم�نی ــن‬ ‫سامانه ملی اشتغال و کسب و کار‬ ‫با هدف شناسایی و رصد تغییر‬ ‫و تحوالت بازار کار راه اندازی شده‬ ‫و تا کنون ‪ 27‬میلیون نفر‬ ‫در ان پرونده دارند‬ ‫بــه برنامــه تامیــن ما�ــی خــرد اشــاره کــرد و گ�ــت‪ :‬اجــرای ایــن برنامــه‬ ‫در ای�ــاد و ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺷﺘﻐﺎل در روســ�اهای م�ــروم مو�ــر بــوده و م��ــ�‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن ﮐﻢ دراﻣﺪ و اﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی اس ــت ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی‬ ‫دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﺪارﻧﺪ و شــرایط دریافت وام و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ‬ ‫ﺑﺪون وﺛﯿﻘﻪ و ﺿﺎﻣﻦ ب ــرای انه ــا فراه ــم ش ــده اس ــت‪ .‬ا�ب� ــه س ــهم زﻧﺎن‬ ‫روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮار و ﯾﺎ ﺧﻮدﺳﺮﭘﺮﺳﺖ در ای ــن برنام ــه م�� ــوظ‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫کسب و کارهای دیجیتالی‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی وزارت تعــاون در بــاره رونــ� کســ�‬ ‫و کارهــای دی�ی�ــال و برنامه هــای مع�ــوف بــه ای�ــاد اشــ��ال در‬ ‫ایــن زمینــه‪ ،‬گ�ــت‪ :‬ســال گ�شــ�ه ســه تــا �هــار بنیــاد در �ــوزه‬ ‫دی�ی�ــال ای�ــاد شــد و اخیــرا نیــز توافــ� نامــه همــ�اری �نــد‬ ‫جانبــه ب�ــن وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اج�ما�ــی‪ ،‬وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش و بنیــاد ملــی توســعه فنــاوری ام�ــا شــده و در �ا�ــ� ایــن‬ ‫توافــ� نامــه‪ ،‬مدرســه ملــی دی�ی�ــال راه انــدازی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سامانه اشتغال و کسب و کار‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــ��ال وزارت تعــاون دربــاره ا�الم‬ ‫امــار اشــ��ال گ�ــت‪ :‬در ســال های اخیــر ظرفی�ــی در وزارت تعــاون‬ ‫ای�ــاد شــده و ســامانه هایی راه انــدازی شــده اســت کــه ســامانه‬ ‫ملــی اشــ��ال و کســ� و کار کشــور از ان جملــه اســت و بــا هــدف‬ ‫شناســایی و ر�ــد ت�ی�ــر و ت�ــو�ت بــازار کار راه انــدازی شــده و‬ ‫تاکنــون بــرای ‪ ۲۷‬میلیــون ن�ــر در ایــن ســامانه‪ ،‬پرونــده تشــ�ی�‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫ســامانه ملــی اشــ��ال و کســ� و کار بــا هــدف شناســایی و‬ ‫ر�ــد ت�ی�ــر و ت�ــو�ت بــازار کار راه انــدازی شــده و تــا کنــون‬ ‫‪ ٢٧‬میلیــون ن�ــر در ان پرونــده دارنــد‪.‬‬ ‫وی افــ�ود‪ :‬امارهــای وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اج�ما�ــی بــر �ایــه‬ ‫داده هــای �ب�ــی اســت‪ .‬یعنــی تمــام اطال�ــات شــا�لین ا�ــم از کــد‬ ‫ملــی‪ ،‬ســن‪ ،‬مــدرک ت��یلــی‪ ،‬و�عیــت ب�مه و م�ــ� تو�ــد و ادرس‬ ‫�ســ�ی در ســامانه ملی اشــ�عال کســ� و کار کشــور موجود اســت و‬ ‫از جمــ� بنــدی‪ ،‬دســ�ه بنــدی و �ا�یــش انهــا نیــز امارهــای �ب�ی تو�ید‬ ‫مــی شــوند‪.‬‬ ‫من�ــوری دربــاره ا�ــام فراخــوان بــرای نام نویســی در ســامانه‬ ‫ملــی اشــ��ال گ�ــت‪ :‬تا کنــون فراخوانــی ا�ــام نشــده اســت تــا‬ ‫افــرادی کــه تمایــ� دارنــد اطال�ــات خــود را در ایــن ســامانه وارد‬ ‫یــا ا�ــاح کننــد‪ .‬بــه د�یــ� تداخــ� فعا�یت هــا بــا سیاس ـت های‬ ‫دو�ــت بــرای �مایــت از کســ� و کارهــای اســی� دیــده از کرونــا‪،‬‬ ‫زمــان پ�ــش ب�نــی شــده بــرای ا�ــام فراخــوان بــه تعویــ� اف�ــاد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن �ــال امیــدوارم تــا �ایــان شــهریور مــاه‪ ،‬از طریــ� اطــاع رســانی‬ ‫�مومــی بــرای �بــت نــام و ت�میــ� اطال�ــات در ایــن ســامانه‬ ‫فراخــوان �مومــی ا�ــام شــود‪.‬‬ ‫وی افــ�ود‪ :‬ســامانه ت�لیــ� اطال�ــات بــازار کار نیــز در وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اج�ما�ــی فعــال اســت‪ .‬بــرای او�یــن بــار در‬ ‫کشــور نیــز ســامانه ناظــر در ایــن وزارت�انــه فعــال شــده کــه تمــام‬ ‫سیاس ـت ها و برنامه هــای اشــ��ال را �ایــش می کنــد و از ان�ــراف‬ ‫منابــ� جلوگیــری و گزارش هــای دریاف�ــی را راســ�ی ازمایــی‬ ‫می کنــد‪.‬‬ ‫من�ــوری �مــن تاکیــد بــر ��ــم و ب�رگــی برنامــه اشــ��ال‬ ‫روســ�ایی و �شــایری گ�ــت‪ :‬بــر اســاس مــاده ‪ ۱۶‬ای�ــن نامــه اجرایــی‬ ‫ایــن �انــون‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اج�ما�ــی �هــده دار نظــارت‬ ‫بــر رونــد پرداخــت تســهیالت نیســت‪ .‬بــا ایــن �ــال در ســامانه ناظــر‪،‬‬ ‫همــه دســ�گاه ها موظــ� هســ�ند اطال�ــات اشــ��ال خــود را در‬ ‫ســامانه ناظــر ایــن وزارت�انــه �بــت کننــد‪ .‬تمــام داده هــا بــه �ــورت‬ ‫د�یــ� و سیســ�می ت�لیــ� مــی شــود و امــ�ان نظــارت شــ�اف‬ ‫فراهــم شــده اســت‪� .‬ــاوه بــر ایــن بــه �ــورت روزشــمار‪ ،‬میــزان‬ ‫تســهیالت بان� هــا و میــزان د�یــ� و ســود و ه�ینــه انهــا ر�ــد و‬ ‫تــ� تــ� طــرح هــا بــدون دخا�ــت فــرد بــا ‪ GIS‬و �یــره تمــام شــماری‬ ‫مــی شــوند‪ GIS .‬یــ� ســامانه رایانــه ای بــرای مدیریــت و واکاوی‬ ‫اطال�ــات ج�رافیایــی اســت کــه توانایــی گــرداوری‪ ،‬ذخیــره‪،‬‬ ‫واکاوی و نمایــش اطال�ــات ج�رافیایــی را دارد و هــدف نهایــی‬ ‫ان‪� ،‬شــ�یبانی بــرای ت�میم گیری هــای �ایه گ�ار ی شــده بــر �ایــه‬ ‫داده هــای ج�رافیایــی اســت‪.‬‬ ‫�هار�یــه نظارتــی تمــام شــماری طرح هــا‪ ،‬نمونه بــرداری‬ ‫اســ�انی‪ ،‬ملــی و کن�ــرل طرح هــا کــه بــرای جلوگیــری از ان�ــراف‬ ‫منابــ� بان�ــی در پرداخــت تســهیالت اســت‬ ‫وی هم�نیــن افــ�ود‪ :‬ب�ــ� نظــارت بــر پرداخــت تســهیالت‬ ‫�ند�یــه اســت‪ .‬تمــام شــماری طرح هــا‪ ،‬نمونــه بــرداری اســ�انی‪،‬‬ ‫نمونــه بــرداری ملــی و کن�ــرل طرح هــا از طریــ� ســامانه «ناظــر» �هــار‬ ‫�یــه نظارتــی اســت کــه بــه منظــور جلوگیــری از ان�ــراف منابــ� بان�ــی‬ ‫ان�ــام شــده و مــی شــود‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینــی و اشــ��ال وزارت تعــاون گ�ــت‪:‬‬ ‫بــه �ودی مرکــز فرماندهــی و کن�ــرل سیاســت های و برنامــه‬ ‫اشــ��ال کشــور راه انــدازی و فعــال خواهــد شــد و از ایــن طریــ�‬ ‫�مل�ــرد سیاســت ها و برنامه هــای ایــن �ــوزه کن�ــرل و اجــرای‬ ‫سیاســت های ابال�ــی بررســی می شــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت‪ ‬مهندسی‪ ‬جهت تکمیل کادر‪ ‬مهندسی‬ ‫سایت‪ ‬خود‪ ‬از‪ ‬استان تهران جهت کار در ماهشهر‪ ‬از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس برق‪ :‬اقا‬ ‫گرایش کنترل یا الکترونیک‬ ‫داشتن مدرک مهندسی برق کنترل یا برق الکترونیک‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در زمینه سیستمهای کنترل و‬ ‫اتوماسیون و ‪ ،PLC‬داشتن تسلط و سابقه کار با ‪ PLC‬های‬ ‫زیمنس سری ‪ 300‬و ‪ ،400‬اشنایی با ‪ PLC‬های شرکت ‪ ABB‬به‬ ‫عنوان امتیاز مثبت در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫محل اقامت به صورت مقیم در شهر سربندر یا ماهشهر می باشد‬ ‫ساعات کاری ‪ 7:30‬تا ‪ 17‬روزهای شنبه تا ‪ 4‬شنبه می باشد‪.‬‬ ‫عالوه بر مرخصی قانونی به ازای هر ماه‪ ،‬یک روز مرخصی‬ ‫اضافی داده می شود‬ ‫حقوق ناخالص پیشنهادی ‪ 6‬میلیون تومان ماهانه‬ ‫محل اسکان‪ ،‬خورد و خوراک و ایاب و ذهاب به محل کار‬ ‫توسط شرکت تامین می گردد‬ ‫به ازای هر دو ماه حضور در سایت یک نوبت بلیط هواپیما‬ ‫بصورت رفت و برگشت برعهده شرکت می باشد‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یکشرکتدر شهرصنعتیالبرز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫منشی‬ ‫خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬با تجربه و اشنا به کلیه امور اداری‬ ‫با فن بیان و ارتباطات قوی‪ ،‬دارای روحیه تیمی‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬با تجربه و اشنا به کلیه امور مالی و حسابداری‬ ‫دارای روحیه تیمی‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫کارمند فروش‬ ‫خانم‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬اشنا و باتجربه در زمینه امور اداری‬ ‫دارای فن بیان و ارتباط عمومی قوی و روحیه تیمی‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪commercial.department@rtjco.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سما کاوان جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین فنی‪( :‬مکانیک و برق صنعتی)‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬اماده اعزام به (ماموریت )شهرستان‪ ،‬مسئولیت پذیر‬ ‫عالقمند به یادگیری‪ ،‬برخورداری از سالمت جسمانی‬ ‫داشتنسابقهفنی‪،‬بصورتتماموقت‪،‬داشتناضافهکاریمستمر‬ ‫باشرایطدرامدیعالی(حقماموریت‪،‬پاداشماموریتو‪)....‬‬ ‫ازمتقاضیانواجدشرایطخواهشمندیمرزومهخودرابهایمیلزیرارسالنمایند‬ ‫‪mohammadalipoor2014@gmail.com‬‬ ‫‪ptecemployee@gmail.com‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان قزوین‪ ‬از افراد واجد‬ ‫شرایطزیردعوتبههمکاریمی نماید‪.‬‬ ‫مونتاژ کار تابلوهای صنعتی برق‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬حداقل ‪ 2‬سال سابق کار مرتبط‬ ‫دیپلم برق به باال‪ ،‬حدا کثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حقوق توافقی‪،‬بیمه‬ ‫جوشکار برق ‪ ،‬ارگون و ‪co2‬‬ ‫اقا‪ ،‬تمام وقت‪،‬حداقل ‪ 2‬سال سابق کار مرتبط‪،‬‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه‬ ‫کارگر فنی خمکار و فلزکار‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابق کار مرتبط‪،‬‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‪ ،‬حقوق توافقی‪ ،‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪qanbari@tavantablo.com‬‬ صفحه 8 ‫اجتماعی‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های کاردانش‬ ‫و فنی و حرفه ای زودتر به اشتغال می رسند‬ ‫ت�ربه فارغ ا����یالن رش�ه های کاردانش و فنی و �رفه ای‬ ‫در سال های گ�ش�ه نشان داده که دانش اموزان با مهارت های‬ ‫مورد نیاز جامعه �ودتر از سایر همسا�ن های خود با م�اهیم‬ ‫و فرهنگ تو�ید‪ ،‬کار و کارافرینی اشنا شده و با سرمایه های‬ ‫هر�ند اندک در جامعه اش��ال ای�اد کرده اند‪.‬‬ ‫از ای ــن رو وزارت ام ــوزش و پ ــرورش ب ــه منظ ــور مهارت ام ــوزی‬ ‫دانش ام ــوزان در نظ ــام تعلی ــم و ترب� ــت برنامه ه ــای گوناگون ــی‬ ‫مانن ــد توس ــعه و افزای ــش رش ــ�ه های م ــورد نی ــاز ب ــازار کار را ب ــرای‬ ‫ش ــاخه های کاردان ــش و فن ــی و �رفـ ـه ای برنامه ر ی ــزی و اجرای ــی‬ ‫ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫مس ــوو�ن ام ــوزش و پ ــرورش م ــی گوین ــد ت ــا �ن ــد س ــال‬ ‫گ�ش ــ�ه ن ــگاه ه ــای م ــردم ب ــه رش ــ�ه ه ــای نظ ــری ب ــود‪ ،‬ام ــا ام ــروز‬ ‫فرهنــگ نیــاز بــه رشــ�ه هــای هنرســ�انی در جامعــه شــ�� گرف�ــه‬ ‫اس ــت‪ .‬از ای ــن رو دس ــ�گاه ه ــای دیگ ــر مانن ــد جه ــاد کش ــاورزی‪،‬‬ ‫�ن ــدوق کارافرین ــی و نی ــروی دریای ــی در مس ــیر توس ــعه‬ ‫رش ــ�ه های کاردان ــش ب ــا ام ــوزش و پ ــرورش هم ــراه ش ــده ان ــد ت ــا‬ ‫ای ــن رش ــ�ه ها هر�ن ــد و� ــت ی ــ� ب ــار بازنگ ــری و ب ــه رو�رس ــانی‬ ‫شــود تــا در جهــت افزایــش تو�یــد گام هــای مو�ــری برداشــ�ه شــود‪.‬‬ ‫برای ــن اس ــاس ام ــوزش و پ ــرورش ه ــر �ن ــد س ــال ی ــ� ب ــار‬ ‫رش ــ�ه های ش ــاخه کاردان ــش را م�ناس ــ� ب ــا نی ــاز ب ــازار کار‬ ‫بازنگ ــری م ــی کن ــد و هم�نی ــن ب ــا ای� ــاد رش ــ�ه های جدی ــد‬ ‫دری�ه ه ــای نوین ــی را ب ــه روی هنرجو ی ــان می گش ــاید‪.‬‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش در روزه ــای گ�ش ــ�ه نی ــز از ت�و ی ــ�‬ ‫م�مو� ــه نه ــم رش ــ�ه های کاردان ــش خب ــر داد و ‪� ۱۸‬ن ــوان رش ــ�ه‬ ‫مهارت ــی جدی ــد را در ش ــاخه کاردان ــش ا� ــام ک ــرد‬ ‫‪� ۱۸‬ن ــوان رش ــ�ه مهارت ــی جدی ــد در ش ــاخه کاردان ــش ش ــام�‬ ‫تعمی ــر دس ــ�گاه ه ــای اداری‪ ،‬بس ــ�ه بن ــدی و ف ــروش گیاه ــان‬ ‫دارو یــی‪ ،‬ب�ابــان زدایــی و ا�یــای مراتــ�‪ ،‬تو�یــد بــ�ر گیاهــان با�ــی و‬ ‫�را�ــی‪ ،‬تو�یــد م��ــو�ت ارگانیــ� �را�ــی و با�ــی‪ ،‬کشــت بــدون‬ ‫خ ــاک )هیدرویونی ــ�( م�� ــو�ت کش ــاورزی‪ ،‬طرا� ــی و اج ــرای‬ ‫ترار ی ــوم‪ ،‬خدم ــات گل�انــه ای ‪ ،‬ف ــراوری گیاه ــان دارو ی ــی‪ ،‬کش ــت‬ ‫باف ــت گیاه ــان با� ــی و �را� ــی‪ ،‬پ ــرورش پرن ــدگان �ین� ــی‪ ،‬ت��ی ــر و‬ ‫پــرورش ماهیــان خاو یــاری‪ ،‬تو�یــد و م��ــوای اموزشــی ا���رونی�ــی‪،‬‬ ‫�س ــابداری ما� ــی‪ ،‬دس ــ�یار فن ــی تعمی ــر و نگه ــداری هواپ�م ــا‪،‬‬ ‫مهمان ــداری هواپ�م ــا‪ ،‬ن ــان‪ ،‬ش ــیرینی و ش ــ�الت و دس ــ�یار ط ــراح‬ ‫تمری ــن فوتب ــال اس ــت‬ ‫دانش اموزان از اول مهر در مجموعه نهم کاردانش تحصیل کنند‬ ‫مدیــرک� دف�ــر فنــی و �رفـه ای و کاردانــش وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫گ� ــت‪ :‬دان ــش ام ــوزان م ــی توانن ــد از مه ــر م ــاه امس ــال در ی� ــی از‬ ‫‪ ۱۸‬رش ــ�ه کاردان ــش �بت ن ــام و ت��ی ــ� کنن ــد‪.‬‬ ‫م��� ــی اذرکی ــش اظه ــار داش ــت‪ :‬ماهی ــت اموزش ه ــای‬ ‫فن ــی و �رف ــه ای و کاردان ــش در وا� ــ� تو�ی ــد و خدم ــات م� ــور‬ ‫اس ــت ک ــه �ه ــار ب� ــش �نع ــت‪ ،‬خدمات‪،‬کش ــاورزی و هن ــر در‬ ‫�ا� ــ� ب� ــش از ‪ ۲۰۰‬رش ــ�ه اموزش ه ــای مهارت ــی ب ــه دان ــش ام ــوزان‬ ‫دوره م�وس ــ�ه دوم ارا� ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه این� ــه اموزش ه ــا در ش ــاخه فن ــی و �رف ـه ای‬ ‫و کاردان ــش شایس ــ�گی م� ــور و دره ــم تنی ــده اس ــت‪ ،‬اف ــ�ود‪:‬‬ ‫رشته های جدید با هدف اشتغال؛‬ ‫اینده بازار کار در دست هنرستانی ها‬ ‫مجموع ــه نه ــم ش ــاخه کاردان ــش ب ــا بازنگ ــری رش ــته های قدیم ــی و ایج ــاد رش ــته های جدی ــد برحس ــب نی ــاز‬ ‫ب ــازار کار در واق ــع ب ــه نوع ــی توس ــعه ش ــاخه کاردان ــش را ب ــه هم ــراه داش ــته اس ــت‪ ،‬ای ــن رش ــته های جدی ــد مهارت ــی می توان ــد‬ ‫دریچـ ـه ای ن ــو ب ــرای ورود دیپلم ه ــا ب ــه ب ــازار کار باش ــد‪.‬‬ ‫معم ــوال موض ــوع اش ــتغال و بی ــکاری یک ــی از مهم تری ــن دغدغه ه ــای خانواده ه ــا درب ــاره این ــده فرزن ــدان اس ــت‪ .‬از ای ــن رو‬ ‫ب ــرای کاه ــش ای ــن دلواپســی ها و همچنی ــن س ــاختن این ــده مناس ــب ض ــرورت دارد ب ــه مهارت ام ــوزی دانش ام ــوزان در دوره‬ ‫تحصی ــل توج ــه وی ــژه ش ــود‪.‬‬ ‫دان ــش ام ــوزان ک ــه از انه ــا ب ــه عن ــوان این ــده س ــازان کش ــور ه ــم ی ــاد م ــی ش ــود‪ ،‬حداق ــل بای ــد در دوران تحصی ــل خ ــود در‬ ‫امــوزش و پــرورش یــک مهــارت را متناســب بــا نیــاز منطقــه زندگــی و بــازار کار بیاموزنــد تــا در اینــده نــه تنهــا بــا مشــکل بیــکاری‬ ‫مواج ــه نش ــوند‪ ،‬بلک ــه بتوانن ــد در رف ــع مش ــکالت جامع ــه‪ ،‬س ــهم خ ــود را ایف ــا کنن ــد‪.‬‬ ‫�ناو ی ــن دروس فن ــی و �رفـ ـه ای و کاردان ــش در �ن ــ� پودم ــان‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن �ن ــ� �ن ــوان ام ــوزش و ار�یاب ــی مس ــ�قلی دارد و‬ ‫ار�یابی ه ــا ب ــه � ــورت �مل� ــردی و مس ــ�مر ان� ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرک� دف�ر فنی و �رفه ای و کاردانش ادامه داد‪ :‬در �ال �ا�ر‬ ‫با ت�وی� م�مو�ه نهم کاردانش‪ ۱۸ ،‬رش�ه جدید برای گروه‬ ‫ت��یلی م�وب شده است‪ ،‬در وا�� این رش�ه ها با توجه به‬ ‫‪ 18‬رشته جدید مهارتی‬ ‫در شاخه کاردانش‬ ‫ت�وی� و اعالم شد‬ ‫ت�و�ت فناوری و ت�نو�وژی روز و هم�نین ای�اد مشا�� جدید و‬ ‫نیاز بازار کار ب�ن نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر طرا�ی شده است‪.‬‬ ‫اذرکی ــش خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ای ــن رش ــ�ه ها ب ــا هم ــ�اری‬ ‫دس ــ�گاه های م�و� ــی مه ــارت‪ ،‬بنگاه ه ــای ا��� ــادی و‬ ‫موسس ــات خدم ــات و تو�ی ــدی پ�ش ب�ن ــی و در ش ــورای �ا� ــی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش ت�و ی ــ� ش ــدند‪.‬‬ ‫وی �ن ــوان ک ــرد‪ :‬رش ــ�ه های جدی ــد ش ــاخه کاردان ــش‬ ‫معم ــو� ه ــر �ندس ــال ی ــ� ب ــار ب ــا توج ــه ب ــه ت� ــو�ت ب ــازار کار‬ ‫و ت�ی� ــر ت�نو� ــوژی ای� ــاد و رش ــ�ه های �دیمی ت ــر در وا� ــ�‬ ‫بازنگ ــری م ــی ش ــود‪ .‬برخ ــی از رش ــ�ه ها ه ــم ک ــه در دنی ــای کار‬ ‫نی ــاز نباش ــد‪ � ،‬ــ�ف می ش ــود‪.‬‬ ‫اذرکی ــش هم�نی ــن ب ــه اهمی ــت � ــ�ف رش ــ�ه های‬ ‫نا کارام ــد در کار و دان ــش و فن ــی و �رفـ ـه ای اش ــاره ک ــرد و‬ ‫کادر پزشـــ�ی‪ ،‬وزارت بهداشـــت و مســـوو�ن �ـــرار دادنـــد‪.‬‬ ‫مدی ــر ک� دف� ــر فن ــی و �رفـ ـه ای و کاردان ــش وزارت ام ــوزش‬ ‫و پ ــرورش ب ــا ب� ــان این� ــه ارتق ــای برنامه ه ــای کی�ی ــت ب�ش ــی‬ ‫در �ا�ـــ� م�ا�بـــه و جشـــنواره از دیگـــر برنامه هـــای ســـال ‪۹۹‬‬ ‫اس ــت‪ ،‬گ� ــت‪ :‬ا�م�� ــاد مهارت ــی و شایس ــ�ه م� ــور و جش ــنواره‬ ‫هنرهــای ت�ســمی و مهارتــی بــا کی�یــت به�ــری برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اذرکیـــش خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬هم�نیـــن ارتقـــای �رفـــه ای‬ ‫هنرامـــوزان و کارشناســـان در �ا�ـــ� دوره هـــای مهـــارت افزای ــی‬ ‫�� ــی در ش ــرایط ش ــیوع وی ــروس کرون ــا برنامه ری ــزی و اج ــرا ش ــده‬ ‫ک ــه در این ــده نی ــز ای ــن دوره ه ــا ارتق ــا می یاب ــد‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬اس��اده از ظرفیت خارج از اموزش و پرورش از‬ ‫جمله موسسات تو�یدی و خدماتی تو�ید از مهم ترین برنامه های‬ ‫اداره فنی و �رفه ای و کاردانش اموزش و پرورش است تا به این‬ ‫واس�ه مهارت هنرجویان افزایش یابد و در وا�� هدف گ�اری به‬ ‫این �ورت است که دانش اموزان ب�ش�ری در م�یط کار مهارت‬ ‫کس� کنند‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪ :‬هنرســ�ان های‬ ‫کش ــور � ــ� از ش ــیوع ویـــروس‬ ‫کرون ــا ب� ــش از س ــه میلیـــون‬ ‫مــاس ـ ــ� تــو� ی ـ ــ� کـــــردند‬ ‫و �ــده ـ ـ ــا ه ـ ــزار �ــبـــــاس‬ ‫�ـ ــرس�اری تو�یــد و در اخ�یــار‬ ‫گ� ــت‪ :‬ب ــازار کار م ــا ک ای� ــاد رش ــ�ه ه ــا اس ــت؛ ب ــه ط ــور م� ــال‬ ‫ی ــ� زم ــان نی ــاز ب ــه تعمی ــر تلوی� ی ــون س ــیاه و س ــ�ید ب ــود‪ ،‬ام ــا‬ ‫ام ــروز دیگ ــر ای ــن نی ــاز وج ــود ن ــدارد؛ � ــ� �نی ــن رش ــ�ه ای بای ــد‬ ‫� ــ�ف ش ــود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬هشــت م�مو�ــه در کار و دانــش ای�ــاد شــده‬ ‫ک ــه ه ــر م�مو� ــه از م�مو� ــه �بل ــی کارامدت ــر و ب ــه روزت ــر اس ــت‪،‬‬ ‫م�مو�ــه نهــم کار و دانــش نیــز �ــ� از ت�و یــ� ت�ی�ــرات معرفــی‬ ‫مــی شــود‪.‬‬ ‫برنامه های اینده هنرستان ها‬ ‫مدی ــرک� دف� ــر فن ــی و �رف ـه ای و کاردان ــش وزارت‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش هم�نی ــن در ب ــاره برنامه ه ــای‬ ‫س ــال این ــده اموزش ه ــای فن ــی و �رفـ ـه ای و‬ ‫کاردان ــش در اس ــ�ان ها اظه ــار داش ــت‪ :‬اداره‬ ‫فن ــی و �رفـ ـه ای و کاردان ــش برنامه ه ــای خ ــود‬ ‫را در س ــال جه ــش تو�ی ــد همانن ــد س ــال های‬ ‫گ�شــ�ه بــا �ــوت ادامــه می دهــد و ســعی شــده ایــن‬ ‫ظرفی ــت را در هنرس ــ�ان ها نی ــز توس ــعه دهی ــم‪.‬‬ ‫اذرکی ــش اف ــ�ود‪ :‬ام ــوزش هم ــراه ب ــا تو�ی ــد در‬ ‫س ــال جه ــش تو�ی ــد ادام ــه م ــی یاب ــد‪ � .‬ــرار‬ ‫اس ــت در ای ــن س ــال ب�ش ــ�ر از ظرفی ــت‬ ‫هنرس ــ�ان ها به ــره من ــد ش ــویم ت ــا‬ ‫ظرفیــت تو�یــد افزایــش یابــد تــا ب�وانیم‬ ‫ن ــرخ ب� ــ�اری را کاه ــش دهی ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب و عضویابی مقطع افسر پیمانی و کارمند علمی و تجربی‬ ‫‪ ‬نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران در ادامه راه نورانی شهیدان واالمقام و به منظور حفظ تمامیت ارضی میهن عزیز اسالمی‪ ،‬از بین جوانان والیتمدار ‪ ،‬متدین ‪ ،‬انقالبی با تفکر بسیجی و متعهد به حفظ ارزش های انقالبی نظام جمهوری اسالمی ایران به صورت افسر پیمانی(پنج ساله) و‬ ‫کارمند علمی پیمانی و تجربی پیمانی(شش ساله) وفق ماده‪ 33‬قانون اجا برای خدمت در یگان های تابعه نزاجا و همچنین کارمند هیئت علمی وفق ماده ‪ 38‬قانون اجا جهت خدمت در دانشگاه افسری امام علی(ع) با شرایط و امتیازات زیر همرزم می پذیرد‪.‬‬ ‫الف) شرایط استخدام‪: ‬‬ ‫‪- 1‬شرایط عمومی‪: ‬‬ ‫‪ 1-1‬متدین به دین مبین اسالم (التزام عملی به فرایض دینی و ا گاهی داشتن به احکام شرعی در حد نیاز و قرائت و روان‬ ‫خوانی قران کریم)‪.‬‬ ‫‪-2-1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‪. ‬‬ ‫‪-3-1‬ایمان به انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی و امادگی فداکاری در راه تحقق اهداف انها‪.‬‬ ‫‪-4-1‬عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی ایران‪. ‬‬ ‫‪ -5-1‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ -6-1‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی غیر قانونی و یا الحادی‪. ‬‬ ‫‪-7-1‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروهای سیاسی‪.‬‬ ‫‪ -8-1‬عدم معروفیت به فساد اخالقی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و نداشتن سوء پیشینه کیفری برابر اعالم مراجع ذیصالح‪.‬‬ ‫‪-9-1‬حداقل قد ‪ 165‬سانیمتر و داشتن سالمت روانی و جسمانی برابر تاییدیه اداره بهداشت و درمان نیروی زمینی ارتش‪.‬‬ ‫‪ -10-1‬کسانی که به عنوان عضو به ارتش می پیوندند باید برای رزمنده شدن وارد شوند و امادگی انجام ماموریت در‬ ‫هرنقطه از کشور را ‪ ‬داشته باشند‪.‬‬ ‫‪-11-1‬شاخصه های تدین و انقالبی بودن اصل بوده و در همه مراحل مورد توجه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪-12-1‬استخدام افراد بر مبنای مرتفع نمودن مشکالت اقتصادی انان نبوده و جذب و استخدام براساس نیاز سازمان‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫‪-13-1‬در استخدام افراد به وجود انگیزه خدمتی‪ ،‬روحیه ایثار و فداکاری توجه می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬شرایط اختصاصی کارمند علمی پیمانی‪:‬‬ ‫‪-1-2‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪-2-2‬پایان طرح عمومی برای رشته هایی که ملزم به گذراندن طرح اجباری بوده و پایان طرح عمومی و مدرک‬ ‫ضریب‪ k ‬برای پزشکان متخصص‪.‬‬ ‫‪-3-2‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای رشته های مهندسی و حداقل معدل ‪ 14‬برای رشته های غیر مهندسی و برای پزشکان‬ ‫عمومی و متخصص حداقل معدل ‪.13‬‬ ‫‪ -4-2‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال و برای داوطلبان مقطع کارشناسی ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-5-2‬موفقیت در انجام معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫‪ -6-2‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 6‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‪. ‬‬ ‫‪-7-2‬مدت قرارداد کارمندان پیمانی ‪ 6‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪-8-2‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪-9-2‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت‬ ‫سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪-3‬شرایط اختصاصی کارمند تجربی پیمانی‪:‬‬ ‫‪-1-3‬داشتن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با حداقل معدل ‪.13‬‬ ‫‪-2-3‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬ازمون مقاومت جسمانی ‪ ،‬مصاحبه های مکتبی و امنیتی و ارزیابی‬ ‫مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪-3-3‬داشتن گواهینامه تخصصی در رشته مورد نیاز از سازمان فنی حرفه ای کشور‪.‬‬ ‫‪-4-3‬حداکثر سن برای داوطلبان استخدام کارمند تجربی‪ 26‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-5-3‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ -6-3‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت‬ ‫سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪ - 4‬شرایط اختصاصی افسر پیمانی(نیروهای بهداشتی)‪:‬‬ ‫‪-1-4‬دارا بودن مدرک تحصیلی از دانشگاه های معتبر که به تایید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ -2-4‬داشتن حداقل معدل ‪ 13‬برای پزشکان عمومی یا متخصص‪.‬‬ ‫‪ -3-4‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال و برای داوطلبان مقطع کارشناسی ‪ 28‬سال می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداکثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-4-4‬موفقیت در معاینات پزشکی‪ ،‬مصاحبه های مکتبی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬علمی و ازمون مقاومت جسمانی‪.‬‬ ‫‪ -5-4‬سپردن تعهد خدمتی به مدت ‪ 5‬سال به صورت پیمانی برابر ضوابط قانون ارتش جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ -6-4‬مدت قرارداد افسران پیمانی ‪ 5‬سال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7-4‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪ -8-4‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت انان مهرغیبت‬ ‫سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪- 5‬شرایط اختصاصی کارمند هیئت علمی برای دانشگاه افسری امام علی(ع)‪:‬‬ ‫‪-1-5‬داشتن مدرک تحصیلی معتبر از دانشگاه های دولتی معتبر مراکز استان تهران با حداقل معدل ‪14‬‬ ‫‪ -2-5‬موفقیت در ازمون ورودی‪ ،‬معاینات پزشکی ‪ ،‬ازمون مقاومت جسمانی ‪ ،‬مصاحبه های مکتبی و امنیتی و ارزیابی‬ ‫مهارت فنی‪.‬‬ ‫‪-3-5‬حداکثر سن برای داوطلبان مقطع دکترا ‪ 30‬سال تمام می باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬داوطلبانی که خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حدا کثر سن انان اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4-5‬یک نمره به معدل کل فرزندان نظامی که عضویابی شده اند ارفاق می شود‪.‬‬ ‫‪-5-5‬دارندگان کارت معافیت پزشکی و داوطلبان مشمول خدمت سربازی که دفترچه اعزام به خدمت انان مهر غیبت‬ ‫سنواتی داشته باشند‪ ،‬حق ثبت نام ندارند‪.‬‬ ‫‪-6-5‬وضعیت شایستگی علمی و اموزشی و پژوهشی داوطلبان هیئت علمی پس از قبولی نهایی داوطلبان در فرایند گزینش‬ ‫مربوط با مصاحبه حضوری دفتر امور هیئت علمی دانشگاه افسری امام علی(ع) تایید می گردد‪.‬‬ ‫ب) امتیازات‪:‬‬ ‫‪ - 1‬همسر و فرزند استخدام شدگان به عنوان عائله تحت تکفل محسوب گردیده و کارکنان استخدامی و عائله تحت تکفل‬ ‫انان مطابق ضوابط و مقررات از مزایای حکمت کارت ‪ ،‬بیمه خدمات درمانی ‪ ،‬بیمه عمر و حوادث و سایر تسهیالت رفاهی‬ ‫بهره مند خواهند گردید‪.‬‬ ‫‪ - 2‬فرزندان خانواده های معظم شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و نظامیان در صورت ارائه مدرک معتبر از مراجع ذی صالح از‬ ‫امتیازات قانونی مصوبه مربوط برخوردار خواهند شد‪. ‬‬ ‫‪- 3‬حافظان کل قران کریم در صورت احراز شرایط عمومی و اختصاصی در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫‪-4‬فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان از کارافتاده کلی (نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران) و ازادگان از کارافتاده کلی از شرایط سن و‬ ‫معدل معاف می باشند‪.‬‬ ‫د ) مدارک الزم جهت ثبت نام‪ :‬‬ ‫اصل کلیه مدارک ثبت نامی توسط مسئولین دفاتر جذب و عضویابی رویت می گردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬سه قطعه عکس ‪ 3*4‬پشت نویسی شده‪.‬‬ ‫‪-  2‬یک برگ روگرفت مدرک تحصیلی‪.‬‬ ‫‪ - 3‬یک برگ روگرفت پایان طرح عمومی برای رشته های که ملزم به ارائه ان می باشند و روگرفت پایان طرح عمومی و‬ ‫ضریب‪ k ‬برای پزشکان‪.‬‬ ‫‪ - 4‬یک برگ روگرفت کارت پایان خدمت (برای داوطلبانی که خدمت سربازی را انجام داده اند)‪.‬‬ ‫‪ - 5‬یک برگ روگرفت کارت معافیت غیر پزشکی دائم‪.‬‬ ‫‪  -6‬یک برگ روگرفت گواهی اشتغال به خدمت سربازی در صورت نداشتن غیبت سنواتی (جهت کارکنان وظیفه)‪.‬‬ ‫‪-  7‬یک برگ روگرفت برگ اعزام به خدمت بدون مهر غیبت سنواتی هنگام ثبت نام جهت داوطلبان مشمول‪.‬‬ ‫‪ - 8‬یک سری روگرفت از تمام صفحات شناسنامه‪.‬‬ ‫‪ - 9‬یک برگ روگرفت کارت ملی‪.‬‬ ‫‪ - 10‬یک برگ روگرفت گواهینامه سازمان فنی حرفه ای کشور برای مشاغل کارمند تجربی‪.‬‬ ‫‪- 11‬یک برگ روگرفت گواهینامه رانندگی پایه یکم برای مشاغل کارمند تجربی(راننده)‪.‬‬ ‫‪ - 12‬یک برگ روگرفت معرفی نامه معتبر جهت فرزندان شهدا‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان (از بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور) و‬ ‫بسیجیان فعال‪ ،‬نظامیان شاغل و بازنشسته‪.‬‬ ‫‪* ‬تاریخ شروع و خاتمه ثبت نام و انجام فرایند گزینش مربوط و اعالم نتیجه قبولین نهایی‪:‬‬ ‫‪ - 1‬داوطلبان عضویابی شده به همراه مدارک مندرج در بند(د) از تاریخ ‪1399/7/1‬تا‪ 1399/8/1 ‬به نزدیک ترین دفتر جذب‬ ‫و عضویابی استان محل سکونت مراجعه و ضمن تحویل مدارک نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪- 2‬فرایند گزینش داوطلبان از تاریخ ‪ 1399 /8/24‬شروع‪  ‬و در تاریخ ‪ 1399 /8/28‬خاتمه می یابد‪.‬‬ ‫‪ - 3‬نتیجه نهایی فرایند گزینش افسر پیمانی ‪ ،‬کارمند پیمانی و هیئت علمی تا تاریخ ‪1399/9/15‬به دفاتر جذب و عضویابی‬ ‫مربوط ‪ ‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ‬الزم به ذکر است که در صورت تکمیل سهمیه در هر تخصص ‪ ،‬ثبت نام متوقف خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫نوع استخدام‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل خدمت‬ ‫‪1 ‬‬ ‫دامپزشک‬ ‫افسر پیمانی‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‪-‬اصفهان‪-‬تهران‪-‬بروجرد‪-‬‬ ‫سنندج‪-‬اهواز‪-‬دغاغله‪-‬خرم‬ ‫اباد‪-‬مراغه‪.‬‬ ‫‪2 ‬‬ ‫کارشناسی روانشناسی بالینی‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫کازرون‪-‬تهران‪-‬زنجان‪-‬سنندج‪-‬‬ ‫مریوان‪-‬دشت ازادگان‪-‬اهواز‪-‬‬ ‫خاش‪.‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫کارشناسی علوم تغذیه‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫کازرون‪-‬تهران‪-‬اصفهان‪-‬شهرضا‪-‬‬ ‫دزفول‪-‬دغاغله‪-‬کرمان‪-‬خاش‪-‬‬ ‫ایرانشهر‪-‬مراغه‪-‬سقز‪.‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫کارشناسی بهداشت عمومی‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫تهران‪-‬همدان‪-‬دزفول‪-‬دغاغله‪-‬‬ ‫کرمان‪-‬خاش‪-‬قوشچی‪-‬سراب‪.‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫کارشناسی بهداشت محیط‬ ‫افسرپیمانی‬ ‫مرد‬ ‫تهران‪-‬زنجان‪-‬همدان‪-‬مریوان‪-‬‬ ‫دزفول‪-‬دشت ازادگان‪-‬اهواز‪-‬‬ ‫دغاغله‪-‬کرمان‪-‬خاش‪-‬ایرانشهر‪-‬‬ ‫قوشچی‪-‬سراب‪.‬‬ ‫نو ع استخدام‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫شهر محل‬ ‫خدمت‬ ‫‪6 ‬‬ ‫دکترای زبان انگلیسی‬ ‫کارمند هیئت علمی‬ ‫دااف امام علی(ع)‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪7 ‬‬ ‫متخصص بیماری های عفونی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫تهران‬ ‫‪8 ‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪ ‬‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫روانپزشک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫تهران‬ ‫‪9 ‬‬ ‫کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 10‬‬ ‫کارشناسی مترجمی زبان عربی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪11 ‬‬ ‫مهندسی مکانیک ‪ -‬جامدات‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪12 ‬‬ ‫مهندسی تکنولوژی جوشکاری‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 13‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬مکانیک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 14‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬ساخت و تولید‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 15‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ -‬طراحی جامدات‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 16‬‬ ‫مهندسی صنایع‪ -‬تولید صنعتی‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 17‬‬ ‫مهندسی صنایع‪ -‬صنایع‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 18‬‬ ‫مهندسی برق‪ -‬مخابرات‬ ‫(مسلط به زبان فارسی پشتو)‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪19 ‬‬ ‫مهندسی برق‪ -‬الکترونیک‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪20 ‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪21 ‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 22‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫‪23 ‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬نرم افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 24‬‬ ‫مهندسی کامپیوتر‪ -‬سخت افزار‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دزفول‬ ‫‪25 ‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 26‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اهواز‬ ‫‪ 27‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫خزراباد‬ ‫‪ 28‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫بروجرد‬ ‫‪29 ‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دغاغله‬ ‫‪ 30‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫قوشچی‬ ‫‪ 31‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪ 32‬‬ ‫مهندسی عمران‪ -‬عمران‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 33‬‬ ‫کارشناسی تربیت بدنی‪/‬‬ ‫‪ ‬اسیب شناسی ورزشی و امدادگری‬ ‫کارمند علمی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 34‬‬ ‫تعمیرکار ماشین االت سنگین‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 35‬‬ ‫جوشکار‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 36‬‬ ‫ارایشگر‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪37 ‬‬ ‫نقاش ساختمان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪38 ‬‬ ‫نقاش ساختمان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪39 ‬‬ ‫اشپز‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 40‬‬ ‫اشپز‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪41 ‬‬ ‫کمک کار بهداشتی‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫ارومیه‬ ‫‪ 42‬‬ ‫صافکار خودرو‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 43‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ‬مرد‬ ‫قوچان‬ ‫‪ 44‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫اصفهان‬ ‫‪45 ‬‬ ‫لوله کش‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 46‬‬ ‫تعمیرکار دستگاه های حرارتی و برودتی‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫‪ 47‬‬ ‫تعمیرکار سوخت و برق خودرو‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫‪ 48‬‬ ‫جوشکار خودرو‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد سلیمان‬ ‫‪ 49‬‬ ‫برق ساختمان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 50‬‬ ‫مکانیک خودرو‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪51 ‬‬ ‫برق فشار قوی‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دشت ازادگان‬ ‫‪52 ‬‬ ‫باطری ساز‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ ‫‪ 53‬‬ ‫متصدی انتظامات بانوان‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫زن‬ ‫اهواز‬ ‫‪ 54‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مسجد سلیمان‬ ‫‪ 55‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫تهران‬ ‫‪ 56‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمانشاه‬ ‫‪ 57‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫شیراز‬ ‫‪ 58‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مراغه‬ ‫‪ 59‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫مشهد‬ ‫‪60 ‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫دزفول‬ ‫‪ 61‬‬ ‫راننده پایه یکم‬ ‫کارمند تجربی پیمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کرمان‬ صفحه 9 ‫اطالع رسانی اشت�ال‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت‪ ‬فعال در زمینه انفورماتیک و باطری و ‪ UPS‬جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان فارس‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫برنامه نویس ‪C#‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬ساعت کار‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:00‬صبح الی ‪ 17:30‬عصر‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم (برای اقایان)‬ ‫نداشتن سوء سابقه کاری و یا محکومیت جزایی‬ ‫نداشتن اعتیاد به هر نوع دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و ‪...‬‬ ‫دانش و مهارت مورد نیاز شغل برنامه نویسی‬ ‫توان حل مسئله‪ ،‬مسلط به ‪ ،VB.NET‬مسلط به ‪ASP.Net MVC‬‬ ‫مسلط به ‪)Front End( HTML, CSS , JQuery‬‬ ‫مسلط به ( ‪Windows Form ( C#‬‬ ‫توانایی استفاده روان از متون انگلیسی تخصصی مربوط‬ ‫اشنایی با ‪ ASP.Net MVC core , UX , UI‬مزیت محسوب میشود‬ ‫به روز کردن و گسترش نرم افزارهای موجود‬ ‫کد نویسی نرم افزار در زبانهای مختلف‬ ‫تست و اشکال زدایی برنامه های تولید شده‬ ‫تهیه نرم افزارهای الزم جهت اخذ گزارشات و بررسی مستمر‬ ‫تهیه گزارش عملکرد‪ ،‬داشتن رضایتنامه از کارفرماهای قبلی‪ ،‬داشتن ضامن معتبر‬ ‫سایر شرایط بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی می باشد‬ ‫حقوق اداره کار‪ ،‬بیمه‬ ‫پورسانت‪ ،‬پاداش‬ ‫در رابطه با جزییات در‬ ‫جلسه مصاحبه صحبت‬ ‫خواهد شد‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬ساعت کار‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:00‬صبح الی ‪ 17:30‬عصر‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم (برای اقایان)‬ ‫نداشتن سوء سابقه کاری و یا محکومیت جزایی‬ ‫نداشتن اعتیاد به هر نوع دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و ‪...‬‬ ‫برخورداری از مهارتهای ارتباطی‪ ،‬کالمی و نوشتاری‬ ‫تسلط به شبکه های اجتماعی و کار با ان‬ ‫تسلط بر ابزار های مدیریت و انالیز شبکه های اجتماعی‬ ‫تهیه و تولید استراتژی شبکه های اجتماعی و کمپین های تبلیغاتی‬ ‫و ایمیل مارکتینگ‪ ،‬اشنایی با وردپرس‪ ،‬انجام سئو وب سایت‬ ‫راه اندازی و مدیریت کانالهای اجتماعی‪ ،‬فعالیت در شبکه های اجتماعی‬ ‫داشتن رضایتنامه از کارفرماهای قبلی‪ ،‬داشتن ضامن معتبر‬ ‫سایر شرایط بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی می باشد‬ ‫حقوق اداره کار‪ ،‬بیمه‬ ‫پورسانت‪ ،‬پاداش‬ ‫در رابطه با جزییات در‬ ‫جلسه مصاحبه صحبت‬ ‫خواهد شد‬ ‫کارشناس دیجیتال‬ ‫مارکتینگ‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫نرم افزار‬ ‫یوپی اس‬ ‫مزایا‬ ‫خانم‪ 2 ،‬نفر‪ ،‬ساعت کار‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:00‬صبح الی ‪ 17:30‬عصر‬ ‫نداشتن سوء سابقه کاری و یا محکومیت جزایی‬ ‫نداشتن اعتیاد به هر نوع دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و ‪...‬‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به نرم افزار های پایه و اینترنت‬ ‫توان بیان و ارتباط اجتماعی باال‪ ،‬اشنا به اصول مذاکره و روش های فروش‬ ‫پیگیری منظم و سخت کوش و پرانگیزه‪ ،‬متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫مذاکره تلفنی با مشتریان‪ ،‬اجرا و کنترل برنامه های فروش‬ ‫پیگیری مسائل مربوط به فروش‪ ،‬برقراری ارتباط مستمر و موثر با مشتریان‬ ‫تهیه گزارش عملکرد‪ ،‬داشتن رضایتنامه از کارفرماهای قبلی‬ ‫داشتن ضامن معتبر‪ ،‬سایر شرایط بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی می باشد‬ ‫حقوق اداره کار‬ ‫بیمه‬ ‫پورسانت‬ ‫پاداش‬ ‫در رابطه با جزییات در‬ ‫جلسه مصاحبه صحبت‬ ‫خواهد شد‬ ‫اقا‪ ،‬ساعت کار‪ :‬شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:00‬صبح الی ‪ 17:30‬عصر‬ ‫داشتن کارت پایان خدمت وظیفه و یا معافیت دائم (برای اقایان)‬ ‫نداشتن سوء سابقه کاری و یا محکومیت جزایی‬ ‫نداشتن اعتیاد به هر نوع دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و ‪...‬‬ ‫روابط عمومی باال‪ ،‬مسلط به نرم افزار های پایه و اینترنت‬ ‫توان بیان و ارتباط اجتماعی باال‬ ‫اشنا به اصول مذاکره و روش های فروش‬ ‫پیگیری منظم و سخت کوش و پرانگیزه‪ ،‬متعهد و مسئولیت پذیر‬ ‫رشته تحصیلی برق و الکترونیک‪.‬ابزار دقیق مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫مذاکره تلفنی با مشتریان‪ ،‬اجرا و کنترل برنامه های فروش‬ ‫پیگیری مسائل مربوط به فروش‪ ،‬برقراری ارتباط مستمر و موثر با مشتریان‬ ‫تهیه گزارش عملکرد‪ ،‬داشتن رضایتنامه از کارفرماهای قبلی‬ ‫داشتن ضامن معتبر‪،‬‬ ‫سایر شرایط بر اساس قانون کار و تامین اجتماعی می باشد‬ ‫حقوق اداره کار‬ ‫بیمه‬ ‫پورسانت‬ ‫پاداش‬ ‫در رابطه با جزییات در‬ ‫جلسه مصاحبه صحبت‬ ‫خواهد شد‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫فروش‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‪ ‬کاری‪ ‬خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪ ‬تا پس از بررسی و اعالم وقت مصاحبه ‪ ،‬جهت انجام سایر فرایندهای استخدام در محل حضور یابند‪.‬‬ ‫‪rasanasoftware@gmail.com ‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬تهران و خوزستان‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس ایمنی (‪)HSE‬‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تسلط به قوانین ایمنی و بهداشت و ‪MS-HSE‬‬ ‫مسلط به نرم افزار افیس‪ ،‬دارای گواهینامه دوره ایمنی از وزارت کار‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‪ ،‬حداقل سه سال سابقه کاری به باال‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬نتیجه گرا و صبور‬ ‫واقع در کارگاه ماهشهر – ماهشهر‪ ،‬اولویت با ساکنین ماهشهر‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬مهندس صنایع‬ ‫با انگیزه‪ ،‬پویا و عالقه مند به فعالیت در زمینه مهندسی صنایع‬ ‫دارای روابط عمومی باال‪ ،‬دارای قدرت تحلیل و انالیز داده ها‬ ‫اشنایی کامل با فرایندهای مدیریت پروژه‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ Primavera‬و سایر نرم افزارهای برنامه ریزی‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال‪ ،‬دارای حداقل مدرک کارشناسی‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬نتیجه گرا و صبور‬ ‫واقع در کارگاه ماهشهر – ماهشهر‪ ،‬اولویت با ساکنین ماهشهر‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬لیسانس الکترونیک ‪،‬مکانیک ‪،‬صنایع‬ ‫حداقل سه سال سابقه کاری به باال‬ ‫مسلط به ابزارهای کیفیت و تحلیل های اماری و روش های حل مسله‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به نرم افزار‪Office‬‬ ‫اشنایی با استاندارد ‪ IATF16949.2016‬و الزامات ان‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬نتیجه گرا و صبور‪ ،‬واقع در کارگاه ماهشهر – ماهشهر‬ ‫اولویت با ساکنین ماهشهر‬ ‫کارشناس برق و ابزار دقیق‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬حداقل لیسانس‪ ،‬سابقه کار حداقل سه سال‬ ‫تجربه کار با انواع ترانسفورماتور‪ ،‬درایوهای دور متغیر(‪( ،VFD‬سنسورها و ‪ ...‬مورد‬ ‫ً‬ ‫استفاده درصنایع سنگین خصوصا حوزه نفت و گاز‬ ‫انجام امور مربوط به طراحی و محاسبات سیستم های کنترل و ابزار دقیق‬ ‫تهیه اسناد و نقشه های مورد نیاز‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مسلط به نرم افزار‪ ،Office‬دارای روحیه کار تیمی‬ ‫نتیجه گرا و صبور‪ ،‬واقع در کارگاه ماهشهر – ماهشهر‪ ،‬اولویت با ساکنین ماهشهر‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫اقا‪/‬خانم‪ ،‬تمام وقت‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی‬ ‫اشنایی کامل با نرم افزارهای اتوکد‪ ،‬سالیدورک ویا کتیا (حداقل دو مورد از سه نرم افزار‬ ‫اشاره شده‪ ،‬دارای تجربه یا بسیار عالقمند به طراحی و محاسبات مهندسی‬ ‫اشنایی با فرایند کنترل کیفی‪ ،‬اشنایی با فرایند تولید و مهندسی‬ ‫روحیه باالی کار تیمی‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به نرم افزار‪Office‬‬ ‫دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬نتیجه گرا و صبور‪ ،‬واقع در کارگاه ماهشهر – ماهشهر‬ ‫اولویت با ساکنین ماهشهر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@mehrarad.ir‬‬ ‫یک شرکت داروسازی جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫اقا ‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل کارشناسی ترجیحا رشته های میکروبیولوژی سلولی یا مولکولی‬ ‫اشنایی کامل با فرایند تضمین کیفیت‪ ،‬خصوصا مستندات‬ ‫محل کار‪ :‬کارخانه ‪ -‬شهرک صنعتی صفادشت‬ ‫اقا‪ /‬خانم‪ ،‬حداقل کارشناسی رشته های میکروبیولوژی سلولی یا مولکولی‬ ‫کارشناس تخمیر‬ ‫اشنایی با فرایند تخمیر‪ ،‬محل کار‪ :‬کارخانه ‪ -‬شهرک صنعتی صفا دشت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ SUBJECT‬ایمیل الزامی است‪.‬‬ ‫‪hr.jobtalent2020@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی قیر جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‪ ‬در‪ ‬استان اصفهان ‪ ،‬واقع در شهرک صنعتی رازی‪ ‬از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر‪ ‬با سابقه کاری حداقل ‪ 3‬سال‪ ‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫اقا‪ ،‬جهت انجام امور پروسس من و ازمایشگاه‬ ‫کارشناس برق صنعتی و ابزار دقیق‬ ‫اقا‪ ،‬با مدرک کارشناسی یا کاردانی‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫اقا‪ ،‬با مدرک کارشناسی یا کاردانی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‪ ‬کاری مرتبط‪ ‬خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.3pbitumen@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت واقع در شهر قدس جهت تکمیل کادر خود در‪ ‬استان تهران‪ ‬از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫مهندس برق‬ ‫اقا‪ : ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی برق‪،‬مسلط به ‪plc‬‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و مونتاژ تابلو برق‪ ،‬مسلط به ‪Eplan‬‬ ‫‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫سا کن شهر قدس و اطراف‬ ‫پرداخت به موقع حقوق و مزایا‬ ‫ساعت کاری از شنبه تا پنج شنبه از‬ ‫‪ 8-17‬اضافه کار از ‪17-19‬‬ ‫ناهار‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول همکاری‬ ‫اقا‪  ،‬تمام وقت‪ ،‬کارشناسی مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی و ترجیحا ترکی استامبولی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫سا کن شهر قدس و اطراف‬ ‫پرداخت به موقع حقوق و مزایا‬ ‫ساعت کاری از شنبه تا پنج شنبه از‬ ‫‪ 8-17‬اضافه کار از ‪17-19‬‬ ‫ناهار‪ ،‬بیمه تکمیلی‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‪ ‬الزاما با درج عنوان شغلی و حقوق پیشنهادی‪ ‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resumecv1395@gmail.com‬‬ صفحه 10 ‫اطالع رسانی اشت�ال‬ ‫����‪����� ١۵‬ر ‪��� ١٦-١٣٩٩‬م‪�� - ٢٠٢٠������� ۵-١٤٤٢‬ل ����� ‪��� -‬ره‪١٢١٢‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪11‬‬ ‫گﺮوه ﻣﺸﺎوران ﻣدﯾﺮﯾﺖ و ﻣطﺎلﻌﺎت راﻫبﺮدی تدﺑﯿﺮ‪ ،‬ﺑﻪ ﻣنظﻮر تکﻤﯿل ﮐﺎدر ﻣﻮردﻧﯿﺎز گﺮوه تﻮسﻌﻪ اﻗﺘصﺎدی تدﺑﯿﺮ و ﻫﻠدﯾنگ ﻫﺎی‬ ‫ذﯾل در عنﺎوﯾن‪ ،‬ﻣقﺎﻃع و رشﺘﻪ ﻫﺎی تﺤصﯿﻠی زﯾﺮ دعﻮت ﺑﻪ ﻫﻤکﺎری ﻣی ﻧﻤﺎﯾد‪.‬‬ ‫* واجدین شرایط مرد و زن می توانند جهت اطالع از شرایط و ضوابط ازمون و نحوه ثبت نام حداکثر تا ‪ 22‬شهریور به ادرس اینترنتی ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫توجه مهم ‪ :‬با توجه به حجم مخاطبان ثبت نام ‪ ،‬در صورت تکمیل ظرفیت ثبت نام متوقف خواهد شد لذا بهتر است متقاضیان ثبت نام خود را به روز های اخر موکول ننمایند‪.‬‬ ‫‪WWW.Trmcg.ir‬‬ صفحه 11 ‫شنبه ‪ 15‬شهریور ‪ 16 -1399‬محرم ‪ 5 -1442‬سپتامبر ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1212‬‬ ‫رییس دانشگاه جامع علمی کاربردی اعالم کرد‪:‬‬ ‫فراخوان پذیرش ‪ 8‬هزار مدرس‬ ‫برای سراسر کشور‬ ‫ری�� دانشگاه جام� �لمی کاربردی از فراخوان ��یرش ‪ 8‬هزار مدرس برای سراسر‬ ‫کشور خبر داد و ا�الم کرد‪ :‬از نیمه دوم شهریور این فراخوان من�شر می شود و �ال�مندان‬ ‫به تدری� در دانشگاه جام� �لمی کاربردی می توانند در این ازمون شرکت کنند‪.‬‬ ‫ر�ی� دانشگاه جام� �لمی و کاربردی کشور با اشاره به ساماندهی و رتبه بندی مراکز‬ ‫�لمی کاربردی در سراسر کشور گ�ت‪ :‬از ‪ ۱۰۷۰‬دانشگاه جام� �لمی و کاربردی کشور در‬ ‫سال های �ب� ‪ ۴۰۰‬مرکز در ‪ ۳‬سال اخیر ��ف شده اند‪.‬‬ ‫م�مد�سین امید با تاکید بر کی�ی سازی مراکز �ا�ی اموزش �لمی و کاربردی کشور‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ای�اد مراکز نواوری �نع�ی و ت�قیقاتی را از جمله برنامه های مهم این‬ ‫دانشگاه در سال های اخیر دانست و تاکنون ‪ ١٧0‬مرکز نواوری در زمینه های �نعت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬فرهنگ و خدمات در کشور ای�اد کرده ایم‪ ،‬و برای تسهی� �وانین و ت�مین مناب�‬ ‫در جهت اش��ال زایی در راس�ای رف� ب��اری فارغ ا����یالن دانشگاهی تالش می کنیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫تا ششم مهر‪ 99‬ادامه دارد ‪:‬‬ ‫ثبت نام متقا�یان کس� و کارهای‬ ‫خانگی در ‪ 31‬استان‬ ‫�بت نام م�قا�یان مشا�� خانگی در «طرح ملی توسعه مشا�� خانگی» در‬ ‫‪ ۳۱‬اس�ان کشور ازششم مهرماه ا�از شد و به مدت ی� ماه ادامه خواهد داشت ‪.‬‬ ‫با ظرفیت ‪ ۵۴‬هزار و ‪ ۳۰۰‬ن�ر همزمان با ه��ه دو�ت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نق� از ایسنا دک�ر �یسی من�وری در این خ�وص ا�الم کرد‪:‬‬ ‫�� از پ�اده سازی �اب� �بول ا�گوی نوین توسعه مشا�� خانگی در ‪ ۹‬اس�ان با ظرفیت‬ ‫‪ ۲۰‬هزار ن�ر به �ورت �ایلوت طی سال ها ‪ ۹۶‬تا ‪ ،۹۸‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اج�ما�ی‬ ‫ت�میم گرفت این طرح را در ‪ ۳۱‬اس�ان کشور با توجه به �رورت توجه ب�ش از پ�ش به‬ ‫مشا�� خانگی در دوران کرونا و به منظور کم� و رون� ا���اد خانوار‪ ،‬ت�ق� شعار سال‬ ‫و توسعه جایگاه مشا�� خانگی در ا���اد کشور تعمیم دهد‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬بر این اساس به جهاد دانشگاهی به �نوان ی� نهاد توسعه ای که پ�اده سازی‬ ‫طرح �ایلوت در ‪ ۹‬اس�ان کشور را طی سال های‪ ۹۶‬تا‪ ۹۸‬بر �هده داشت‪ ،‬از سوی وزارت‪ ،‬وظی�ه‬ ‫م�ا�عاتفاز اولطرحشام�نیازسن�ی‪،‬م�یت سن�یو ظرفیت سن�یمشا��خانگیمب�نی‬ ‫بر ا�گوی توسعه مشا�� خانگی م�ول شد‪ .‬این نهاد با بهره گیری از توان پ�وهشی خود‬ ‫و با هم�اری ادارات ک� تعاون‪ ،‬کار و رفاه اج�ما�ی در اس�ان ها و سایر دس�گاه های‬ ‫ذی ربط اس�انی و ملی‪ ،‬فاز م�ا�عاتی طرح را به اتمام رسانده و امادگی خود را جهت‬ ‫شروع فاز دوم و سوم طرح ملی توسعه مشا�� خانگی که شام� �بت نام از م�قا�یان‪،‬‬ ‫�ربال گری‪ ،‬راس�ی ازمایی‪ ،‬ارا�ه اموزش ها و مشاوره های �مومی و ت���ی و ات�ال به‬ ‫بازار است را‪ ،‬به وزارت ا�الم کرد‪ .‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اج�ما�ی �� از بررسی گزارش‬ ‫فاز اول‪ ،‬م�وز شروع فازهای دوم و سوم طرح بر اساس دس�ورا�عم� ها و ای�ن نامه های‬ ‫مربوط را همزمان با ه��ه دو�ت �ادر نمود‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اش��ال وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اج�ما�ی در مورد زمان‬ ‫ا�از �بت نام و ن�وه �بت نام م�قا�یان ا�الم کرد‪� :‬بت نام از روز �ن� شنبه ‪ ۶‬شهریور ا�از‬ ‫و می شود و به مدت ی� ماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی هم�نین در خ�وص ن�وه �بت نام م�قا�یان اظهار داشت‪ :‬کلیه م�قا�یان‬ ‫�زم است به سامانه ‪ inhb.ir‬که به همین منظور طرا�ی شده است‪ ،‬مراجعه و نسبت به‬ ‫ت�می� فرم ها و اطال�ات مربوط ا�دام کنند‪ .‬بدیهی است �� از �بت نام م�قا�یان‪،‬‬ ‫وا�دهای م�ری جهاد دانشگاهی در کلیه اس�ان ها نسبت به �ایش و راس�ی ازمایی‬ ‫اطال�ات م�قا�یان بر اساس دس�ورا�عم� های مربوط ا�دام خواهند کرد‪.‬‬ ‫دک�رمن�وریهم�نیندر خ�وصظرفیتت��ی� یاف�هبههراس�انا�الم کرد‪:‬بهمنظور‬ ‫تعی�ن ظرفیت هر اس�ان‪ ،‬جلسات م�عددی مب�نی بر گزارش های و�عیت اش��ال هر اس�ان‪،‬‬ ‫طرح های ملی اش��ال زای در دست اجرا در اس�ان ها‪ ،‬برگزار و در نهایت با توجه به شاخ� های‬ ‫م�عددبرایهراس�ان‪،‬ظرفیتمربوطهم�وبو بهجهاددانشگاهیبه�نوانم�ریابالغشد‪.‬‬ ‫دک�ر من�وری در �ایان ابراز امیدواری کرد ‪ ،‬با پ�اده سازی موف� این طرح در گس�ره ملی که‬ ‫نیازمند همراهی‪ ،‬هم�اری و هم اندیشی ب�ش های م��ل� دو��ی و خ�و�ی است‪ ،‬شاهد‬ ‫نهادینهشدنسهممشا��خانگیدر ا���اد کشور به وی�هدر سال«جهشتو�ید»باشیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫تشری� مزایای بیمه دانش�ویی‬ ‫در �ال� مشاغ� ازاد‬ ‫ب�مه دانش�ویی در �ا�� مشا�� ازاد فر��ی مناسببرای ای�اد امنیت خاطر‬ ‫خانواده ها در خ�وص جوانان دانش اموخ�ه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا به نق� از اداره ک� روابط �مومی سازمان تامین اج�ما�ی‪« ،‬م�مد اخال�ی»‬ ‫مدیرک� تامین اج�ما�ی اس�ان سمنان با تشری� ب�مه دانش�ویان اظهار داشت‪:‬‬ ‫ای�اد شرایط م�لوب برای امنیت خاطر و ارامش روانی ی�ی از کارکردهای سازمان‬ ‫تامین اج�ما�ی است‪.‬‬ ‫وی اف�ود‪ :‬ی�ی از د�د�ه های تمامی خانواده ها‪ ،‬فراهم نمودن بس�ری برای تامین‬ ‫اتیه فرزندان بوی�ه در ا�شار جوان و ت��یل�رده است و فراهم شدن ب�مه دانش�ویی‬ ‫در �ا�� مشا�� ازاد ی�ی از جلوه های تالش تامین اج�ما�ی برای �رکت در مسیر‬ ‫تامین اتیه اینده سازان کشور است‪.‬‬ ‫مدیرک� تامین اج�ما�ی سمنان با اشاره به ابالغ ب�شنامه ب�مه دانش�ویی و با تقارن‬ ‫ا�از سال ت��یلی جدید‪ ،‬این ام�ان را فر��ی گرانیها برای تمامی دانش�ویان‬ ‫جهت ب�مه پردازی و ای�اد سابقه به منظور برخورداری از تعهدات و پوشش های‬ ‫مربوطه در �ار�وب مقررات و برخورداری از بازنشس�گی و ت�مین اینده خود برشمرد‪.‬‬ ‫اخال�ی اذ�ان داشت‪ :‬دانش�ویان می توانند با ی�بار مراجعه به شع� تامین‬ ‫اج�ما�ی و انعقاد �رارداد به �ورت ان��ابی با نرخ های م��ل� تعی�ن شده در مشا�� ازاد‬ ‫از این خدمت جدید تامین اج�ما�ی برخوردار و ت�ت پوشش �رار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد ک� نیروهای مسل�‬ ‫تمدید مهلت مراجعه مشموالن دیپلمه‬ ‫به پلیس ‪ 10 +‬تا پایان شهریور ماه‬ ‫ر�ی ــ� اداره س ــرمایه انس ــانی‬ ‫س ــرباز س ــ�اد ک� نیروه ــای مس ــل�‬ ‫از تمدی ــد مهل ــت مراجع ــه مش ــمو�ن‬ ‫دی�لم ــه ب ــه �لی ــ� ‪ ۱۰ +‬ت ــا �ای ــان‬ ‫ش ــهریور خب ــر داد‪.‬‬ ‫امی ــر در ی ــادار دوم �المر� ــا‬ ‫ر�یم ــی پ ــور ر�ی ــ� اداره س ــرمایه‬ ‫انس ــانی س ــرباز س ــ�اد ک� نیروه ــای‬ ‫مس ــل� در گ�ت وگ ــو ب ــا خبرن ــگار‬ ‫ان�ظام ــی خبرگ ــزاری ف ــارس ب ــه‬ ‫تمدی ــد زم ــان مراجع ــه مش ــمو�ن‬ ‫دی�لم ــه ب ــه �لی ــ� ‪ ۱۰+‬اش ــاره و‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــه د�ی ــ� تعو ی ــ�‬ ‫کن� ــور ب ــه کلی ــه مش ــمو�ین وظی� ــه‬ ‫دی�ل ــم ف ــارغ ا����ی ــ� ‪ 98‬ت ــا �ای ــان‬ ‫شــهریور ‪ 99‬مهلــت داده و مهل�ــی کــه تــا ‪ ۱۰‬شــهریورماه‬ ‫ب ــود تمدی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ر�ی ــ� اداره س ــرمایه انس ــانی س ــرباز س ــ�اد‬ ‫ک� نیروه ــای مس ــل� ب ــا تا کی ــد ب ــر ای ــن م�ل ــ�‬ ‫ک ــه کس ــانی ک ــه خ ــود را ب ــه مو� ــ� معرف ــی کنن ــد‬ ‫مش ــ�لی ب ــرای ادام ــه ت��ی ــ� ندارن ــد گ� ــت‪ :‬ا گ ــر‬ ‫اف ــرادی در مهل ــت ا� ــام ش ــده خ ــود را معرف ــی‬ ‫ن�نن ــد �ای ــ� م�س ــوب ش ــده و ممنو�ی ــت‬ ‫ادام ــه ت��ی ــ� و س ــایر م�رومی ــت ه ــای �انون ــی‬ ‫ب ــرای ان ــان منظ ــور خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫امی ــر ر�یم ــی پ ــور ب ــه د�د� ــه خانواده ه ــا‬ ‫اش ــاره و اظه ــار داش ــت‪ :‬خانواده ه ــا‬ ‫نگ ــران نباش ــند; مهل ــت تعی� ــن ش ــده‬ ‫ب ــرای مراجع ــه مش ــمو�ن ب ــه �لی ــ�‬ ‫‪ ١0 +‬ب ــرای تعی� ــن ت�لی ــ� س ــربازی‬ ‫اس ــت; پرون ــده مش ــمو�ن ب ــه م ــرور‬ ‫بررس ــی و اف ــراد ا� ــزام خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ب ــا توج ــه‬ ‫ب ــه �� ــم � ی ــاد مراجع ــان و م�را ک ــم‬ ‫ش ــدن مهل ــت مراجع ــه مش ــمو�ن‬ ‫دی�لم ــه ب ــه �لی ــ�‪ ۱۰ +‬ت ــا �ای ــان‬ ‫ش ــهریورماه تمدی ــد ش ــد‪.‬‬ ‫امی ــر در ی ــادار دوم ر�یم ــی پ ــور‬ ‫ا� ــام ک ــرد‪ :‬ای ــن مهل ــت ب ــه هی ــ�‬ ‫وج ــه �اب ــ� تمدی ــد نیس ــت بنابرای ــن‬ ‫مش ــمو�ن در ب ــازه زمان ــی مش ــ��‬ ‫خ ــود را معرف ــی کنن ــد و م�م� ــن باش ــند در‬ ‫� ــورت �بو� ــی در دانش ــگاه ب ــه مو� ــ� ب ــرای‬ ‫ت��ی ــ� و مراجع ــه ب ــه دانش ــگاه از خدم ــت‬ ‫س ــربازی ترخی ــ� خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫در جشنواره کارافرین برتر تهران مطرح شد‬ ‫نرخ بیکاری استان تهران‬ ‫در بهار امسال به ‪ 8/۶‬درصد رسید‬ ‫انوش ــیروان م�س ــنی بندپ ــی در س ــیزدهمین‬ ‫دوره تقدی ــر از کارافر ی ــن برت ــر اس ــ�ان ته ــران از‬ ‫کاه ــش ن ــرخ ب� ــ�اری خب ــر داد و اف ــ�ود‪ :‬بر� ــم‬ ‫ش ــرایط کرون ــا ن ــرخ ب� ــ�اری اس ــ�ان ته ــران در به ــار‬ ‫امس ــال ب ــه ‪ ۸‬و ش ــش ده ــم در� ــد رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫وی گ� ــت‪ :‬س ــال ‪ ۹۷‬ن ــرخ ب� ــ�اری اس ــ�ان‬ ‫ته ــران ‪ ۱۲‬و �ه ــار ده ــم در� ــد ب ــود‪ ،‬س ــال ‪ ۹۸‬ب ــه‬ ‫‪ ۱۰‬و ی ــ� ده ــم در� ــد رس ــید و در به ــار ‪ ۹۹‬نی ــز ب ــه‬ ‫‪ ۸‬و ش ــش ده ــم در� ــد رس ــیده ک ــه نش ــان دهن ــده‬ ‫رون ــ� اش ــ��ال اس ــت‪.‬‬ ‫اس ــ�اندار ته ــران ادام ــه داد‪ :‬درب ــاره و�عی ــت‬ ‫بافت ه ــای �نع� ــی نی ــز م�اتب ــه ب ــا مع ــاون اول‬ ‫ریاس ــت جمه ــوری ان� ــام ش ــده اس ــت مبن ــی‬ ‫ب ــر این� ــه �مای ــت از تو�یدکنن ــدگان بای ــد ب ــه‬ ‫� ــورت هم ــه جانب ــه باش ــد‪.‬‬ ‫وی گ� ــت‪� :‬م ــن این� ــه جلس ــات رف ــ�‬ ‫موان ــ� ســـرمایه گ�اری و توس ــعه �یرس ــاخت ها در‬ ‫اس ــ�ان ته ــران مدنظ ــر � ــرار گرف� ــه هم�ن ــان ک ــه‬ ‫‪� ۶‬س ــت ‪ ۶۳۲۰‬ب ــرای تو�ی ــد ب ــرق ش ــهرک های‬ ‫�نع� ــی راه ان ــدازی می ش ــود و وا گ ــ�اری زمی ــن‬ ‫ش ــهرک های �نع� ــی ش ــهریار ا� ــاز ش ــده و‬ ‫�م ــن این� ــه زمی ــن جه ــت ا� ــداث ش ــهرک‬ ‫�نع� ــی م ــارد اخ�� ــاص یاف� ــه اس ــت‪.‬‬ ‫م�سنی بند پی اف�ود‪ :‬با این نگاه نرخ اش��ال در‬ ‫اس�ان تهران در این مدت افزایش پ�دا کرده است‪.‬‬ ‫وی ب ــا ب� ــان این� ــه ‪ ۱۰‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان‬ ‫تس ــهیالت کرونای ــی ب ــه اس ــ�ان ته ــران اخ�� ــاص‬ ‫یاف�ــه کــه هــزار میلیــارد ان پرداخــت شــده اســت‪،‬‬ ‫گ� ــت‪ :‬ب ــه � ــاوه خب ــرگان بان� ــی اس ــ�ان ته ــران‬ ‫تش ــ�ی� ش ــده اس ــت ت ــا و�عی ــت پرداخ� ــی‬ ‫بان� ه ــا ب ــه تو�یدکنن ــدگان بهب ــود یاب ــد‪.‬‬ ‫اس ــ�اندار ته ــران ب ــا ب� ــان این� ــه س ــه میلی ــون و‬ ‫‪ ۳۲۰‬ه ــزار ن� ــر ب�مه پ ــرداز در اس ــ�ان ته ــران دار ی ــم‬ ‫اف ــ�ود‪ :‬س ــا�نه ‪ ۲۰۰‬ت ــا ‪ ۲۲۰‬ه ــزار ن� ــر ب ــه جمعی ــت‬ ‫اس ــ�ان ا�اف ــه می ش ــود‪ ،‬ک ــه بر� ــم ای ــن ش ــرایط‬ ‫ن ــرخ ب� ــ�اری در اس ــ�ان ته ــران ت ــ� ر�م ــی ش ــده‬ ‫اس ــت ک ــه ای ــن ام ــر �ا� ــ� هم ــت و ت ــاش ش ــما‬ ‫کارافرین ــان و تو�یدکنن ــدگان اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرک� کمیته امداد استان اردبی�‪:‬‬ ‫سربازان تحت �مایت کمیته امداد استان اردبی�‬ ‫با مهارت امو�ی وارد چرخه تولید می شوند‬ ‫مدی ــرک� کمی� ــه ام ــداد اس ــ�ان اردب� ــ� گ� ــت‪:‬‬ ‫ب ــه منظ ــور ای� ــاد اش ــ��ال �ای ــدار ب ــرای فرزن ــدان‬ ‫ذک ــور خانواده ه ــای نیازمن ــد‪ ،‬ط ــرح مهارت ام ــوزی‬ ‫س ــربازان ت� ــت �مای ــت ب ــرای �نی س ــازی دوره‬ ‫خدم ــت وظی� ــه ب ــا هم ــ�اری نیروه ــای مس ــل�‬ ‫اس ــ�ان اردب� ــ� اج ــرا می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش �ای ــگاه اطالع رس ــانی کمی� ــه‬ ‫ام ــداد‪� ،‬س ــین دش ــ�ی در �اش ــیه جلس ــه انعق ــاد‬ ‫ت�اهمنام ــه هم ــ�اری ب ــا نی ــروی ان�ظام ــی اس ــ�ان‬ ‫اردب� ــ� گ� ــت‪ :‬کمی� ــه ام ــداد ب ــا ارا� ــه خدم ــات‬ ‫گس ــ�رده ب ــه خان ــوار بی ب�ا� ــت و ا�ش ــار‬ ‫اس ــی� ��یر جامع ــه ت ــاش دارد �م ــن کاه ــش‬ ‫فق ــر‪ ،‬ب ــه امنی ــت �ای ــدار من�ق ــه نی ــز کم ــ� کن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه این� ــه ای ــن نه ــاد می کوش ــد‬ ‫ب ــا شناس ــایی ظرفیت ه ــای مناط ــ� م� ــروم‬ ‫و �اشیه نش ــین‪ ،‬راه�اره ــای �زم را ب ــه ن� ــ�‬ ‫مددجو ی ــان ب ــه کار گی ــرد و انه ــا را ب ــه س ــمت‬ ‫توانمندســازی ســوق دهــد‪ ،‬ب�ــان کــرد‪ :‬طــرح «ســرباز‬ ‫ماه ــر» از جمل ــه راه�اره ــای مناس ــ� ب ــرای ای� ــاد‬ ‫انگی ــزه در ب� ــن فرزن ــدان ذک ــور خانواده ه ــای ت� ــت‬ ‫�مای ــت اس ــت ک ــه می توان ــد مس ــیر خودات�ای ــی‬ ‫انه ــا را هم ــوار کن ــد‪.‬‬ ‫دش ــ�ی ب ــا ب� ــان این� ــه «ط ــرح جام ــ�‬ ‫مهارت ام ــوزی س ــربازان وظی� ــه» موج ــ� خواه ــد‬ ‫شــد تــا مددجو یــان ت�ــت �مایــت �ــ� از دریافــت‬ ‫�ای ــان خدم ــت ب�وانن ــد اش ــ��ال م ــورد نظ ــر خ ــود‬ ‫را ای� ــاد کنن ــد‪ ،‬اف ــ�ود‪ :‬ی� ــی از اه ــداف مه ــم ای ــن‬ ‫ط ــرح‪� ،‬نی س ــازی دوره خدم ــت س ــربازی و کم ــ�‬ ‫بــه �رخــه تو�یــد در ســ�� اســ�ان اردب�ــ� اســت کــه‬ ‫مزای ــای بس ــیاری را در پ ــی خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرک� کمی� ــه ام ــداد اس ــ�ان اردب� ــ� ب ــا ا� ــام‬ ‫این� ــه هماهنگی ه ــای �زم ب� ــن نی ــروی ان�ظام ــی‬ ‫اس ــ�ان و ای ــن نه ــاد ب ــرای بهره ب ــرداری م�ل ــوب از‬ ‫ط ــرح «س ــرباز ماه ــر» � ــورت گرف� ــه اس ــت‪ ،‬گ� ــت‪:‬‬ ‫ب ــا و� ــدت رو ی ــه در ن� ــوه ارا� ــه خدم ــات ب ــه‬ ‫س ــربازان ت� ــت �مای ــت خواهی ــم توانس ــت انه ــا را‬ ‫ب ــه خوب ــی در مس ــیر خودک�ای ــی � ــرار دهی ــم‪.‬‬ ‫در رشته های مختلف؛‬ ‫جذب نیرو در پژوهشکده فناوری اطالعات جهاد دانشگاهی‬ ‫پ�وهش�ده فناوری اطال�ات و ارتباطات جهاد‬ ‫دانشگاهی برای ت�می� ا��ای مرکز خدمات‬ ‫ت���ی توسعه نرم افزار نیرو ج�ب می کند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬ای ــن پ�وهش ــ�ده ب ــرای‬ ‫ت�می ــ� ا�� ــای مرک ــز خدم ــات ت��� ــی توس ــعه‬ ‫نرم اف ــزار از فارغ ا����ی ــان مق� ــ� کارشناس ــی‬ ‫و کارشناس ــی ارش ــد مهندس ــی کام��وت ــر‪ -‬نرم اف ــزار‬ ‫از طری ــ� م�ا�ب ــه د� ــوت ب ــه هم ــ�اری می کن ــد‪.‬‬ ‫مهارت های مورد ان�ظار‪:‬‬ ‫مسلط به �بان برنامه نویسی ‪Java EE- Java SE‬‬ ‫اشنایی با ‪Java Script- Object Oriented- Spring‬‬ ‫اشنایی با سیس�م �ام� ‪Linux‬‬ ‫توانای ــی کار ب ــا ت�نو�وژ ی ه ــای ‪Activiti-Drools-‬‬ ‫‪Ldap-Alferesco-Git-Jira-Hibernate‬‬ ‫مسلط به طرا�ی �ایگاه داده ‪PostgreSQL‬‬ ‫بن ــا ب ــر ا� ــام رواب ــط �موم ــی پ�وهش ــ�ده‬ ‫فن ــاوری اطال� ــات و ارتباط ــات‪� ،‬ال�من ــدان‬ ‫می توانن ــد ر�وم ــه خ ــود را از طر ی ــ� وب س ــایت‬ ‫‪ www.ictrc.ac.ir‬و ت�می ــ� ف ــرم اس ــ��دام ی ــا‬ ‫ارســال ایمیــ� بــه ادرس ‪ info@ictrc.ac.ir‬ا�ــدام کننــد‪.‬‬ ‫در � ــورت نی ــاز ب ــه راهنمای ــی ب ــا ش ــماره تل� ــن‬ ‫‪ ۸۸۹۳۰۱۵۰‬داخل ــی ‪ ۳۴۰‬تم ــاس گرف� ــه ش ــود‪.‬‬ ‫انهدام بزرگ ترین شبکه جع�‬ ‫مدرک تح�یلی‬ ‫ب�رگ ترین شب�ه جع� مدرک ت��یلی کشوری در گلس�ان با‬ ‫تالش سربازان گمنام امام زمان )��( منهدم شد‪.‬‬ ‫اداره ک� اطال�ات اس�ان گلس�ان با هم�اری ادارات ک� دیگر‬ ‫اس�ان های مرتبط با این شب�ه جع� )‪ ١٢‬اس�ان کشور از جمله تهران(‬ ‫ب�رگ�رین شب�ه جع� مدرک ت��یلی و همه �نا�ر ان از هس�ه‬ ‫ا�لیدر وزارت�لوم‪،‬ت�قیقاتو فناوریتا�ادرکنندگانمدارکجعلی‪،‬‬ ‫شب�ه د��ین و دریافت کنندگان شناسایی و مورد ا�دام و �ربه‬ ‫اطال�اتی �رار گرف�ه اند‪.‬‬ ‫این شب�ه گس�رده با جع� مدرک ت��یلی برای وزارت�انه ها‪،‬‬ ‫نهادها و ارگان های م��ل� در �وای سه گانه و ارسال و تامین مدارک‬ ‫جعلی برای تمامی س�� کشور با گردش ما�ی �ند �د میلیارد ریا�ی‬ ‫برای �امالن‪ ،‬زمینه اس��دام‪ ،‬ارتقا‪ ،‬تمدید به کار‪ ،‬ا�راز �ست‬ ‫�ساس و مدیری�ی را برای م��ل�ان و دریافت کنندگان در سراسر‬ ‫کشور و ��ی ادامه ت��ی� و ا�امت در برخی کشورهای خارجی را‬ ‫فراهم اورده که با این ا�دام و برخورد �ورت گرف�ه �من جلوگیری از‬ ‫ادامه ت�قیقات‪ ،‬تمامی مدارک جع� شده شناسایی و از ادامه روند‬ ‫فعا�یت �یر �انونی افراد ذی ن�� ممانعت به �م� امد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با یورش به مزرعـــه روزنامه نـگار پیشکسوت‬ ‫سر�ت میلیاردی دزدان مسل�‬ ‫از روزنامه نگار �دیمی‬ ‫سر�ت میلیاردی دزدان مسل� از روزنامه نگار �دیمیسار�ان مسل�‬ ‫با یورش به م�ر�ـــه روزنامه نـگار پ�ش�سوت‪ ،‬او و کارگرش را برای سا��ی به‬ ‫گروگان گرف�ند و سران�ام با سر��ی میلیاردی گری��ند‪.‬‬ ‫به گزارش همشهری‪ ،‬این �اد�ه بامداد روز جمعه ات�اق اف�اد‪.‬‬ ‫�لی ��مت‪ ،‬روزنامه نگار پ�ش�سوت و سردب�ر ساب� روزنامه خرداد‬ ‫از ‪٢0‬سال �ب� �� از ان�ه به طور ناخواس�ه م�بور به خدا�افظی با‬ ‫روزنامه نگاری شد‪ ،‬در �وا�ی ساوه م�ر�ه ای راه اندازی کرد و مش�ول‬ ‫کشاورزی و تو�ید شد‪.‬‬ ‫از سویی او از �ند ماه �ب� به د�ی� س��ه �لبی و با وجود ب�ماری‬ ‫کرونا م�بور شد در م�ر�ه ماندگار شود‪ .‬او در این سال ها ب�ش�ر او�اتش‬ ‫را در م�ر�ه می گ�راند و روال زندگی اش به طور کام� ت�ی�ر کرده بود تا‬ ‫این�ه بامداد جمعه فرا رسید‪ .‬سا��ی �ب� از ان ا��ای خانواده از �در‬ ‫خدا�افظی کرده و به تهران امده بودند و او همراه ‪٢‬کارگر در م�ر�ه ماند‪.‬‬ ‫سا�ت از ‪٢‬بامداد گ�ش�ه و ا�ای روزنامه نگار در خواب بود که �دای‬ ‫نگهبان را شنید‪ .‬او از ��مت می خواست در را باز کند‪ .‬سابقه نداشت‬ ‫که �نین و��ی کارگر که در اتا�ش بود به خانه ��مت که در گوشه ای از‬ ‫م�ر�ه �رار داشت ب�اید‪ .‬او نگران شد و در را باز کرد اما ناگهان �ند ن�ر که‬ ‫�هره های شان را پوشانده و �ا�و‪� ،‬مه و کلت کمری داش�ند وارد شدند‪.‬‬ ‫ی�ی از انها نگهبان را به باد ک�� گرف�ه بود و ‪٢‬ن�ر دیگر سراغ ��مت‬ ‫رف�ند و او را روی ی� �ند�ی نشاندند و دست و �ا و �شمانش را بس�ند‪.‬‬ ‫مرد از این شرایط شوکه شده بود و نمی دانست مردان مسل� �ه کسانی‬ ‫هس�ند و با �ه انگیزه ای به مل� ش��ی او یورش برده اند‪.‬‬ ‫انها مدام توهین و تهدید می کردند تا این�ه د�ایقی بعد ی� ن�ر به �بان‬ ‫امد و گ�ت فردی برای ��� ��مت به انها ‪١0‬میلیون تومان داده اما انها‬ ‫�ا�ر هس�ند ‪١00‬میلیون تومان بگیرند تا وی را ن�شند‪.‬‬ ‫انها در این ب�ن مش�ول جست وجو در خانه شدند‪ .‬دنبال پول و‬ ‫اشیای �یم�ی بودند و همزمان به تهدیدهای شان ادامه دادند و از طری�‬ ‫گوشی موبای� توانس�ند موجودی �ساب های بان�ی ��مت را‬ ‫بررسی کنند‪ .‬از ان زمان تهدید ها ادامه پ�دا کرد‪.‬‬ ‫مردان مسل� کارگر م�ر�ه را به ��د کش�ن ک�� می زدند‪ ،‬طوری که او‬ ‫روی زمین اف�اد و ب�هوش شد‪�� .‬مت که در تمام این مدت �شمانش‬ ‫بس�ه بود نمی دانست تا �ند ��ظه دیگر زنده می ماند یا نه‪ .‬مردان مسل�‬ ‫پول نقد می خواس�ند اما او پو�ی نداشت که به انها بدهد اما و�ده داد‬ ‫می تواند �ب� از طری� بان� به انها پول بدهد‪.‬‬ ‫مردان نقابدار که ��بانی شده بودند بار دیگر خانه را جست وجو‬ ‫کردند و همه جا را بهم ری��ند تا این�ه توانس�ند کیسه ای که جواهرات‬ ‫همسر و فرزندان ا�ای روزنامه نگار در ان �رار داشت را پ�دا کنند‪ .‬با وجود‬ ‫این انها هنوز �ان� نشده بودند و کارت های بان�ی �ا�� م�ر�ه را همراه‬ ‫با رمز از او گرف�ند‪� .‬الوه بر ان ��د داش�ند خودروی ��سوس وی را هم‬ ‫سر�ت کنند اما �ون طریقه روشن کردن ان را نمی دانس�ند ��مت را با‬ ‫دست و �ای بس�ه داخ� خودرو بردند تا به انها طریقه روشن کردن خودرو‬ ‫را نشان دهد‪ .‬مردان خشن و��ی توانس�ند ماشین را روشن کنند گری��ند‪.‬‬ ‫��مت درباره بامداد کابوس واری که از سر گ�رانده به همشهری‬ ‫می گوید‪ :‬با این�ه �ندروز از این �اد�ه گ�ش�ه اما من هنوز در شوک هس�م‬ ‫و باورم نمی شود که �ه ات�ا�ی اف�اده است‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬و��ی �دای رف�ن انها را شنیدم با ز�مت توانس�م‬ ‫دست و �ایم را باز کنم و خودم را ن�ات دهم‪ .‬ف�ر کردم که انها کارگرم‬ ‫را کش�ه و با خود برده اند تا در ب�ابان رها کنند اما و��ی به ی�ی از اتاق ها‬ ‫رف�م دیدم پ��ر او ان�ا اف�اده و هنوز ن�� می کشد‪ .‬اما تل�نی نداش�م تا‬ ‫درخواست کم� کنم‪.‬‬ ‫او در ادامه می گوید‪ :‬با ترس و به س��ی در تاری�ی ش� خودم را به‬ ‫نزدی�ی جاده رساندم تا شاید کسی را ببینم و کم� بگیرم که ناگهان‬ ‫کارگر دیگرم را دیدم و او گ�ت سار�ان را دیده و با �لی� تماس گرف�ه‬ ‫است‪ .‬با این �ال �ند مرتبه دیگر با �لی� تماس گرف�یم اما انها گ��ند‬ ‫ماشین ندارند که م�مور ب�رس�ند و در�ا�ی که ‪٢‬سا�ت از این سر�ت‬ ‫می گ�شت سران�ام م�موران از راه رسیدند‪.‬‬ ‫��مت درباره انگیزه مردان مسل� می گوید‪�� :‬م دارم که مس�له‬ ‫سیاسی و امنی�ی نیست و فقط ی� سر�ت است‪ .‬انها در این ‪٢‬سا��ی‬ ‫که در م�ر�ه بودند مدام می گ��ند �را تو باید ماشین داش�ه باشی و ما و��‬ ‫خوبی نداش�ه باشیم؟ مدام به من توهین می کردند و به خاطر سن و سا�م‬ ‫من را ش�ن�ه ن�ردند اما کارگرم را تا ی� �دمی مرگ پ�ش بردند‪.‬‬ ‫در این سر�ت �دود ی� میلیارد تومان طال و هر شیء با ارزش دیگری‬ ‫در خانه ام بود بردند‪ .‬هر�ند �ند روز بعد �لی� خودروام را کش� کرد‬ ‫اما هنوز ردی از سار�ان به دست نیامده است‪ .‬براساس این گزارش‪،‬‬ ‫ت�قیقات برای دس�گیری دزدان خشن ادامه دارد‪.‬‬ صفحه 12

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1214

هفته نامه بازار کار 1214

شماره : 1214
تاریخ : 1399/06/29
هفته نامه بازار کار 1213

هفته نامه بازار کار 1213

شماره : 1213
تاریخ : 1399/06/22
هفته نامه بازار کار 1211

هفته نامه بازار کار 1211

شماره : 1211
تاریخ : 1399/06/01
هفته نامه بازار کار 1210

هفته نامه بازار کار 1210

شماره : 1210
تاریخ : 1399/05/25
هفته نامه بازار کار 1209

هفته نامه بازار کار 1209

شماره : 1209
تاریخ : 1399/05/19
هفته نامه بازار کار 1208

هفته نامه بازار کار 1208

شماره : 1208
تاریخ : 1399/05/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!