هفته نامه بازار کار شماره 1199 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1199

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1199

هفته نامه بازار کار شماره 1199

‫استخدام‬ ‫استخدام گسترده نیروی انتظامی‬ ‫در شهرهای یزد ‪ ،‬قزوین و ایالم‬ ‫پیش بینی مهلت‬ ‫‪2‬‬ ‫مناسب برای‬ ‫اصالح ائین نامه وکالت‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫■ دعوت به همکاری در شرکت خمیر مایه الکل رازی‬ ‫■ استخدام ‪320‬نفر در شرکت سرمایه گذاری مس‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 3000 :‬تومان‬ ‫■ ادامه دعوت به همکاری در گروه صنعتی اتحاد‬ ‫■ استخدام ‪ 40‬نفر در یک شرکت عمرانی بزرگ در یزد‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار برای استخدام‬ ‫در شرکت ها و موسسات معتبر ثبت نام می کند‬ ‫مجوز مجلس‬ ‫برای افزایش‬ ‫دفاتر اسناد رسمی‬ ‫با صدور اطالعیه وزارت کار‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان اغاز شد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مزایای اجرای امور بیمه بیکاری‬ ‫توسط دفاتر مشاور شغلی و کاریابی‬ ‫استخدام فار غ التحصیالن‬ ‫روانشناسی و مشاوره در ناجا‬ ‫‪7‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11‬‬ ‫اشتغال کشور مجری و بانی ندارد‬ ‫اخرین تصمیمات‬ ‫استخدامی اموزش و پرورش‬ ‫‪8‬‬ ‫زورگیری از بانوان متقاضی کار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اگهی جذب سرمایه های نیروی انسانی‬ ‫یک شرکت بزرگ عمرانی جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط ذیل جهت کار‬ ‫در استان یزد دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫تعداد‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول دفتر فنی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول اجرا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیریت کنترل پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس نقشه برداری‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئول ایمنی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪16‬‬ ‫کارشناس زمین شناسی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مسئول برق و تاسیسات‬ ‫‪1‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪19‬‬ ‫مباشر عملیات خاکی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪20‬‬ ‫سرویسکار ماشین االت‬ ‫‪2‬‬ ‫تعمیرکار ماشین االت سنگین‬ ‫‪2‬‬ ‫راننده پایه یک‬ ‫‪5‬‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس اجرا (عمران ‪ -‬عمران)‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس اجرا (عمران ‪ -‬عمران)‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مسئول ماشین االت‬ ‫‪8‬‬ ‫پزشک داخلی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪9‬‬ ‫وکیل‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس امور قراردادها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪22‬‬ ‫تصویــب نظام صالحیت حرفه ای ملی‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه خود را به ادرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪rahahan.1399@gmail.com‬‬ ‫الزم به ذکر است داشتن حداقل ‪10‬سال سابقه کاری مرتبط برای کلیه مسئولین و حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کاری مرتبط برای سایر متقاضیان الزامی می باشد‪.‬‬ ‫درج عنوان شغلی در قسمت موضوع پست الکترونیک الزامی می باشد‪.‬‬ ‫ارتباط از طریق واتساپ ‪09028975819‬‬ ‫شرکت خمیرمایه و الکل رازی واقع در کیلومتر ‪ 35‬جاده اهواز‪ -‬ابادان‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط در رشته حسابداری جهت همکاری‬ ‫در یک محیط پویا دعوت بعمل اورد‪.‬‬ ‫متقاضیان حداکثر تا تاریخ ‪ 99/03/16‬فرصت دارند با تکمیل فرم در خواست همکاری‬ ‫و ارسال مدارک مورد نیاز از طریق ایمیل به نشانی ‪Estekhdamha@ya-razi.com‬‬ ‫نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫توضیح ‪ :‬فرم درخواست همکاری و رزومه کاری در سایت شرکت به ادرس ‪www.Ya-razi.com‬‬ ‫موجود می باشد‪ .‬ضمن ًا مدارک ارسالی به هیچ عنوان پس یا عودت داده نمی شوند‬ ‫و همچنین ارسال مدارک هیچگونه تعهد استخدامی برای شرکت ایجاد نمی نماید‪.‬‬ ‫سایر شرایط و مدارک مورد نیاز‬ ‫‪‬دارا بودن کارت پایان خدمت یا معافیت دائم نظام وظیفه‬ ‫‪‬تکمیل و ارائه فرم درخواست همکاری و رزومه کاری‬ ‫‪ ‬بومی استان خوزستان‬ ‫‪ ‬جذب نیرو از طریق ازمون کتبی و مصاحبه‬ ‫رشته های مورد درخواست‬ ‫شغل مورد‬ ‫نظر‬ ‫کارشناس‬ ‫مالی‬ ‫مدرک و رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫لیسانس ‪ ،‬فوق لیسانس‬ ‫حسابداری در دانشگاه‬ ‫معتبر دولتی‬ ‫سابقه حداکثر‬ ‫سن‬ ‫کار‬ ‫مرتبط‬ ‫توانمندی و‬ ‫مهارت ها‬ ‫اشنایی و‬ ‫تسلط کامل‬ ‫به ‪/EXCEL‬‬ ‫‪ 30‬سال تسلط به زبان‬ ‫انگلسی‪/‬‬ ‫توانایی کار با‬ ‫کامپیوتر‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫اهواز‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫تجلیل از مدال اوران مسابقات جهانی مهارت کازان روسیه در سال ‪2019‬‬ ‫سخنگوی شورا خبر داد‬ ‫تصویب نظام صالحیت حرفه ای ملی‬ ‫قانون استخدامی معلمان حق التدریس‬ ‫در شورای نگهبان تایید شد‬ ‫س ــخنگوی ش ــورای نگهب ــان از تایی ــد قان ــون تعیی ــن تکلی ــف اس ــتخدامی معلم ــان‬ ‫حق التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی در ای ــن ش ــورا خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار عباســعلی کدخدایــی‪ ،‬در گفت وگویــی بــا تبییــن جزئیــات مصوبــه‬ ‫ش ــورای نگهب ــان در ب ــاره قان ــون اس ــتخدامی معلم ــان حق التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت‬ ‫س ــواداموزی گف ــت‪ :‬ط ــرح استفس ــاریه قان ــون الح ــاق ی ــک م ــاده ب ــه قان ــون تعیی ــن تکلی ــف‬ ‫اس ــتخدامی معلم ــان ح ــق التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی یک ــی دو نوب ــت‬ ‫می ــان مجل ــس و ش ــورای نگهب ــان در رف ــت و ام ــد ب ــود ک ــه در نهای ــت ب ــا ایج ــاد اصالحات ــی‬ ‫در ان‪ ،‬اعض ــای ش ــورای نگهب ــان ان را مغای ــر ب ــا مواز ی ــن ش ــرع و قان ــون اساس ــی نش ــناختند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن مصوب ــه مراح ــل و تش ــریفات قانونـ ـی اش را ب ــرای اج ــرا ط ــی می کن ــد و‬ ‫امیدوار ی ــم کمک ــی ب ــه معلم ــان پرت ــاش حق التدر ی ــس و اموزش ــیاران نهض ــت س ــواداموزی‬ ‫باش ــد ک ــه از مدت ه ــا پی ــش منتظ ــر تعیی ــن تکلی ــف استخدامش ــان بودن ــد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی ش ــورای نگهب ــان‪ ،‬ط ــرح استفس ــاریه تبص ــره بن ــد ال ــف م ــاده ‪ ۱۰۳‬قان ــون‬ ‫مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری را از دیگ ــر مصوب ــات ش ــورای نگهب ــان برش ــمرد و گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫طــرح کــه نخســتین بار بــه شــورای نگهبــان ارســال شــد ناظــر بــه مــدارک تحصیلــی ایثارگــران‬ ‫عزی ــز اس ــت ک ــه مغای ــر نبودن ــش ب ــا مواز ی ــن ش ــرع و قان ــون اساس ــی ب ــه مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی اع ــام ش ــد بدی ــن ترتی ــب ای ــن ط ــرح نی ــز پ ــس از ط ــی تش ــریفات قانون ــی در مرحل ــه‬ ‫اج ــرا ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫س ــخنگوی ش ــورای نگهب ــان در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه نزدی ــک ش ــدن‬ ‫ب ــه اتم ــام ای ــن دوره از مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬ای ــا ط ــی ش ــدن تش ــریفات قانون ــی اج ــرای‬ ‫ایــن دو مصوبــه طوالنی تــر از حــد معمــول نخواهــد شــد؟ تاکیــد کــرد‪ :‬ایــن موضــوع ارتباطــی‬ ‫ب ــا تاخی ــر در ط ــی ش ــدن تش ــریفات قانون ــی ب ــرای اج ــرای ای ــن مصوب ــات ن ــدارد و مس ــیر‬ ‫قانونــی اش را ط ــی خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫کدخدایــی افــزود‪ :‬بــا ارســال ایــن طرح هــا بــه مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رییــس مجلــس‬ ‫ان را ب ــه رییس جمه ــوری اب ــاغ می کن ــد و ریی ــس ق ــوه اجرای ــی نی ــز طبع ــا ان را بای ــد ب ــرای‬ ‫قان ــون ش ــدن ک ــه تش ــریفات زمان ــی دارد و پ ــس از ان الزم االج ــرا می ش ــود اب ــاغ می کن ــد‪.‬‬ ‫نماینده کارگران در شورای عالی کار؛‬ ‫مزد ‪ ٧٠‬درصد کارگران در مشاغل پایین دست‬ ‫‪ ۶٠٠‬هزار تومان است‬ ‫نماینــده کارگــران در شــورای عالــی کار گفــت‪ ٧٠ :‬تــا ‪ ٧٢‬درصــد شــاغالن در مشــاغل‬ ‫پایی ــن دس ــت بیم ــه نیس ــتند و در رابطه ه ــای ناس ــالم کار می کنن ــد و حقوق ه ــای‬ ‫حداقل ــی ‪ ۵۰۰‬ت ــا ‪ ۶۰۰‬ه ــزار توم ــان دریاف ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫فرامــرز توفیقــی در گفــت و گــو بــا ایرنــا در بــاره مشــکالت کارگــران روزمــزد گفــت‪ :‬یکــی‬ ‫از معض ــات جوام ــع‪ ،‬ع ــدم س ــاماندهی کارگ ــران روزم ــزد اس ــت‪ .‬مادام ــی ک ــه نقشــه های‬ ‫بلندم ــدت‪ ،‬می ــان م ــدت و کوت ــاه م ــدت در حوزه ه ــای مختل ــف اش ــتغال (خدم ــات‪،‬‬ ‫کش ــاورزی و صنعت ــی) نداش ــته باش ــیم گ ــردش کارگ ــران روزم ــزد ام ــری بدیه ــی اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬بای ــد برنامه ریزی ه ــای الزم ب ــرای ایج ــاد اش ــتغال معن ــادار در حوزه ه ــای‬ ‫مختل ــف داش ــته باش ــیم و س ــپس امی ــدوار باش ــیم ک ــه دیگ ــر ش ــاهد گ ــردش کارگ ــران در‬ ‫بخش ه ــای مختل ــف نباش ــیم‪.‬‬ ‫ای ــن فع ــال کارگ ــری بی ــان ک ــرد‪ :‬کش ــاورزان چ ــون نمی توانن ــد معیش ــت خ ــود را از ای ــن‬ ‫طر ی ــق برط ــرف کنن ــد ب ــه کارگ ــر روزم ــزد تبدی ــل می ش ــود‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ابتدایی تر ی ــن کار در ای ــن ح ــوزه س ــامان بخش ــیدن ب ــه ای ــن ن ــوع‬ ‫کارگ ــران اس ــت ن ــه ص ــرف اش ــتغال انه ــا و ت ــا زمان ــی ک ــه نتوانی ــم انه ــا را س ــاماندهی کنی ــم‬ ‫ش ــاهد اس ــیب ها و بداخالقی ه ــا اجتماع ــی خواهی ــم ب ــود‪.‬‬ ‫نماین ــده کارگ ــران اظهارداش ــت‪ :‬همیش ــه تا کی ــد داش ــتیم ک ــه بای ــد ب ــه مس ــائل ب ــه‬ ‫شــکل فراینــد توجــه کنیــم و صــرف اینکــه بگوییــم کارگــر روزمــزد دار یــم کــه مبلغــی درامــد‬ ‫دارد و گ ــذران زندگ ــی می کن ــد کاف ــی نیس ــت‪ ،‬بلک ــه نداش ــتن گ ــردش مال ــی و امنی ــت‬ ‫ش ــغلی و س ــاماندهی نش ــدن می توان ــد تبع ــات اجتماع ــی بس ــیاری داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫ابتدایی تر ی ــن موضوع ــی ک ــه گفتی ــم سامان بخش ــی ب ــه مش ــاغل و اینگون ــه اف ــراد‬ ‫اس ــت و ا گ ــر ای ــن اتف ــاق می افت ــد می توانس ــتیم برنامه ریزی ه ــای الزم را انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه س ــاماندهی مش ــاغل و اف ــراد در برنامه ریزی ه ــا موث ــر اس ــت‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬وز ی ــر کار هم ــواره تا کی ــد دارن ــد ک ــه مش ــاغلی ک ــه قاب ــل احص ــاء نیس ــتند وام دو‬ ‫میلیون ــی می گیرن ــد و ای ــن اق ــدام توس ــط ش ــهردار ی ها انج ــام می ش ــود‪ ،‬در حالیک ــه‬ ‫پی ــش از ای ــن ش ــاهد بودی ــم ک ــه ش ــهرداری ب ــا ای ــن اف ــراد بدرفت ــاری می ک ــرد ح ــال چگون ــه‬ ‫می توانی ــم راس ــتی ازمای ــی و س ــامت ازمای ــی کنی ــم ک ــه ای ــن وام ه ــا ب ــه دس ــت اف ــراد و‬ ‫کارگران ــی ک ــه دغدغ ــه زندگ ــی دارن ــد می رس ــد؟ چ ــرا ک ــه هی ــچ گون ــه ام ــاری از ای ــن اف ــراد‬ ‫وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫توفیق ــی گف ــت‪ :‬کم ــک ک ــردن ب ــه اف ــراد مزدبگی ــر بس ــیار س ــخت اس ــت چ ــون قابلی ــت‬ ‫شناس ــایی ب ــرای م ــا دش ــوار اس ــت و مجب ــور هس ــتیم ک ــه ب ــه راه ه ــای دیگ ــری متوس ــل‬ ‫ش ــویم‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬امی ــدوارم ش ــیوع بیم ــاری کرون ــا تلنگ ــری ب ــرای دولتم ــردان باش ــد ت ــا‬ ‫سامان بخش ــی زیرس ــاخت های ه ــر کلون ــی همچ ــون خان ــواده‪ ،‬محل ــه‪ ،‬ش ــهر و اس ــتان ک ــه‬ ‫ابتدایی تر ی ــن نیازه ــای شهرنش ــینی اس ــت را در برنام ــه ه ــای خ ــود ق ــرار دهن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه در مش ــاغل پایی ــن دس ــت ‪ ۲۸‬ت ــا ‪ ۲۹‬درص ــد اف ــرادی هس ــتند ک ــه‬ ‫فهرس ــت بیم ــه برایش ــان رد می ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ت ــا زمان ــی ک ــه نگ ــران ش ــفافیت ام ــاری باش ــیم‬ ‫و دوس ــت نداش ــته باش ــیم اماره ــا ش ــفاف باش ــد در ای ــن تاریک ــی ه ــر اتفاق ــی می افت ــد‪ ،‬از‬ ‫جمل ــه زیرمیزی ه ــا‪ ،‬رابطه ه ــای پنه ــان‪ ،‬اس ــتفاده از دوس ــتان و اش ــنایان و ارتباط ــات و‬ ‫مس ــائلی از ای ــن دس ــت‪.‬‬ ‫رئیس هیات عالی جذب شورای عالی انقالب فرهنگی خبر داد‬ ‫جذب بورسیه های جایابی نشده‬ ‫در واحدهای غیر استان تهران‬ ‫رئی ــس هی ــات عال ــی ج ــذب ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی گف ــت‪ ۴۹ :‬بورس ــیه‬ ‫جایاب ــی نش ــده اس ــتان ته ــران در واحده ــای غی ــر اس ــتان ته ــران ب ــا اولویت بن ــدی‬ ‫ش ــهرهای م ــورد نظ ــر خ ــود ج ــذب م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز خب ــر ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی‪ ،‬جلس ــه ‪ ۲۴۷‬هی ــات عال ــی‬ ‫ج ــذب اعض ــای هی ــات علم ــی دانش ــگاه ها و مرا ک ــز اموزش ــی ش ــورای عال ــی انق ــاب‬ ‫فرهنگ ــی ب ــه ریاس ــت محمدعل ــی کی ن ــژاد در مح ــل دبیرخان ــه ای ــن ش ــورا برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫در ابت ــدای جلس ــه کی ن ــژاد ب ــا اش ــاره ب ــه موض ــوع ج ــذب ‪ ۴۹‬بورس ــیه جایاب ــی‬ ‫نش ــده در ا س ــتان ته ــران ب ــه ارا ئ ــه توضیحا ت ــی در خص ــوص ج ــذب انه ــا در‬ ‫واحد ه ــای غی ــر اس ــتان ته ــران ب ــا اولویت بن ــدی ش ــهرهای م ــورد نظ ــر خ ــود و انتق ــال‬ ‫تعه ــد بورس ــیه های وزارت عل ــوم ب ــه دانش ــگاه ازاد پرداخ ــت‪.‬‬ ‫در ادام ــه جلس ــه موض ــوع انتق ــال اعض ــای هی ــات علم ــی پیمان ــی یک س ــاله ب ــه‬ ‫دانشــگاه دیگــر مــورد بررســی قــرار گرفــت کــه مقــرر شــد هیــات مرکــزی جــذب وزارت علــوم‪،‬‬ ‫تحقیق ــات و فن ــاوری ط ــی ب ــازه زمان ــی ‪ ۶‬ماه ــه لیس ــت اف ــرادی ک ــه لغ ــو ق ــرارداد ش ــدند‬ ‫را ب ــه س ــازمان ام ــور اداری و اس ــتخدامی کش ــور اع ــام کن ــد ت ــا ای ــن س ــازمان درم ــورد‬ ‫تخصی ــص مجوزه ــا ب ــه اعض ــای هی ــات علم ــی تصمیم گی ــری مج ــدد داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه محمدرض ــا رض ــوان طل ــب‪ ،‬دبی ــر هی ــات مرک ــزی ج ــذب وزارت عل ــوم‬ ‫پیش ــنهاد داد‪ :‬هی ــات عال ــی ج ــذب س ــالی یکب ــار در قال ــب ی ــک هی ــات ‪ ۷‬نف ــره و ب ــا‬ ‫ترکی ــب نماین ــده هی ــات عال ــی ج ــذب‪ ،‬نماین ــده هی ــات مرک ــزی ج ــذب وزارت عل ــوم‪،‬‬ ‫نماین ــده کمیس ــیون ام ــوزش مجل ــس‪ ،‬نماین ــده نه ــاد نمایندگ ــی مق ــام معظ ــم رهب ــری‬ ‫در دانش ــگاه ها‪ ،‬رئی ــس واح ــد دانش ــگاه ازاد اس ــامی‪ ،‬نماین ــده دبی ــر ش ــورا و نماین ــده‬ ‫س ــازمان ام ــور اس ــتخدامی گزارش ــی از عملک ــرد هیات ه ــای مرک ــزی ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه جلس ــه مق ــرر ش ــد دانش ــگاه ها ت ــا ش ــهریور م ــاه گزارش ــی از تعیی ــن صالحی ــت‬ ‫علم ــی و عموم ــی مدرس ــین حق التدریس ــی ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫دومین جلسه شورای عالی فنی و حرفه ای و مهارتی دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت‬ ‫ماه به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل از شورای عالی اموزش و تربیت فنی‪ ،‬حرفه ای و‬ ‫مهارتی دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در این جلسه با تا کید‬ ‫بر اینکه مساله صالحیت حرفه ای و مهارت اموزی باید به موضوع جدی در کشور‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬گفت‪ :‬ایران به عنوان کشوری بزرگ و در حال توسعه نیازمند اهتمام‬ ‫بیشتر به تربیت نیروی انسانی ماهر و واجد صالحیت به منظور پیشبرد برنامه های‬ ‫خود است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه برای افزایش بهره وری از نیروی انسانی و‬ ‫منابع سرمایه ای کشور نیازمند افزایش مهارت ها هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در دوران شیوع‬ ‫کرونا و وضعیت اقتصاد پساکرونایی موضوعی که توجه سیاستگذاران کشور را جذب‬ ‫می کند بهره مندی از فناوری های پیشرفته و استفاده از ظرفیت های نوینی است که‬ ‫منجر به اموزش‪ ،‬خرید و فروش و سایر فعالیت های مجازی شده است که باید در این‬ ‫زمینه به عنوان نیاز جهان امروز بیش از گذشته برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری با اشاره به گزارش ارائه شده در این جلسه در خصوص‬ ‫وضعیت نیروهای فعال در بخش های مختلف صنعتی‪ ،‬عمرانی و خدماتی‬ ‫کشور به لحاظ دارا بودن مهارت و صالحیت حرفه ای‪ ،‬این گزارش را قابل تامل‬ ‫توصیف و اظهار امیدواری کرد؛ با توجه به کاهش روند پرشتاب ورودی های به‬ ‫مدارس و دانشگاه ها‪ ،‬شاهد اهتمام و تمرکز بیشتر وزارتخانه های اموزش و پرورش‬ ‫و علوم تحقیقات و فناوری بر روی موضوعات با محتوای افزایش مهارت و کسب‬ ‫صالحیت های حرفه ای فارغ التحصیالن باشیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور ادامه داد‪ :‬دانشگاه ها مراکز تولید علم در کشور‬ ‫هستند اما نمی توانند نسبت به وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن خود بی‬ ‫تفاوت باشند‪ .‬همچنین نباید وضعیت نظام اموزش و پرورش به گونه ای باشد که‬ ‫فرزندان کشور پس از پایان تحصیالت در مدارس تنها انتخابشان ورود به دانشگاه‬ ‫از مسیر کنکور باشد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری افزود‪ :‬کاهش تقاضا در بازار کار که از یک میلیون به ‪ 700‬هزار نفر‬ ‫رسیده و نیاز کشور به نوسازی صنایع موجب می شود که موضوع افزایش صالحیت‬ ‫حرفه ای و مهارت را در دستور کار دولت‪ ،‬اصناف و بخش خصوصی قرار دهیم‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور ضرورت نشست و هماهنگی بیشتر دبیران شورای عالی‬ ‫فنی و حرفه ای‪ ،‬شورای عالی اشتغال‪ ،‬شورای عالی کار‪ ،‬شورای عالی اموزش و پرورش‬ ‫و شورای عالی عطف به منظور تمرکز بر موضوع اموزش حرفه ای را یاداور شد و‬ ‫گفت‪ :‬شورای عالی فنی و حرفه ای باید سیاست هایی را تصویب کند که‬ ‫بر اساس ان در سال های اتی دستگاه ها‪ ،‬اصناف و پیمانکاران فعال در هر حوزه‬ ‫موظف به استفاده از خدمات نیروی کاری باشند که گواهینامه صالحیت حرفه ای‬ ‫و مهارت را کسب کنند‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری همچنین بر ضرورت لحاظ شدن مهارت های فنی و حرفه ای‬ ‫در موضوع حقوق و دستمزد و طبقه بندی مشاغل تا کید کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه که با حضور وزرای تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫علوم تحقیقات و فناوری و سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برگزار شد‬ ‫گزارشی از وضعیت اموزش های مهارتی در بازار کار کشور ارائه شد‪ .‬بر این اساس‬ ‫گزارشی از روندهای کالن موثر بر اینده کار نظیر تغییرات جمعیتی‪ ،‬تغییرات‬ ‫تکنولوژی‪ ،‬تغییرات اب و هوایی‪ ،‬پیامدهای جهانی شدن و تحوالت غیرمترقبه‬ ‫موثر بر بازار کار ارائه و وضعیت بازار کار بر اساس شاخص تحصیالت دانشگاهی‬ ‫در سه کشور ترکیه‪ ،‬المان و ایران بررسی شد‪.‬‬ ‫اعضای شورا ضمن تصویب چارچوب نظام صالحیت حرفه ای ملی ایران به‬ ‫تایید صاحب نظران و به موجب تبصره یک ماده شش قانون اقایان مهدی غالمی‪،‬‬ ‫غالمرضا گرایی نژاد و محمدامین سازگار نژاد را به عنوان اعضای حقوقی شورا‬ ‫انتخاب کردند‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه عالوه بر ارائه گزارشی از مسابقات جهانی مهارت‪،‬‬ ‫جوایزی توسط دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور به پنج تن از کسانی که‬ ‫در مسابقات جهانی ‪ 2019‬مدال و عنوان کسب کردند‪ ،‬اهدا شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه دستور داد‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫پیش بینی مهلت مناسب برای اصالح ائین نامه وکالت‬ ‫در پ ــی مکاتب ــات موافقی ــن و مخالفی ــن اص ــاح‬ ‫ائی ــن نام ــه وکال ــت‪ ،‬ای ــت اهلل رئیس ــی ب ــه مع ــاون حقوق ــی‬ ‫ق ــوه قضایی ــه دس ــتور داد مهل ــت مناس ــبی ب ــرای ارائ ــه‬ ‫پیش ــنهادات کانون ه ــای وکال درنظ ــر گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از می ــزان دس ــتور ای ــت اهلل‬ ‫رییس ــی ب ــه مع ــاون حقوق ــی ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬در واکن ــش‬ ‫ب ــه نام ــه‪‎‬ن ــگاری مخالف ــان و موافق ــان اص ــاح ائی ــن نام ــه‬ ‫وکالــت خبرگــزاری میــزان ‪ -‬طبــق اعــام مرکز رســانه قــوه قضاییه‪،‬‬ ‫ای ــت اهلل س ــید ابراهی ــم رییس ــی‪ ،‬رعای ــت قوانی ــن موضوع ــه‪،‬‬ ‫رعای ــت حق ــوق م ــردم‪ ،‬تاکی ــد ب ــر حف ــظ اس ــتقالل و‬ ‫ارتق ــاء س ــامت در نظ ــام وکال ــت و صیان ــت از ان در براب ــر‬ ‫اس ــیب‪‎‬های احتمال ــی را اص ــول اصل ــی ق ــوه قضایی ــه ب ــرای‬ ‫روزام ــد ک ــردن ائی ــن نام ــه وکال ــت دانس ــت‪.‬‬ ‫ریی ــس ق ــوه قضایی ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه یک ــی از‬ ‫اقتضائ ــات تح ــول در ق ــوه قضایی ــه س ــاماندهی نظ ــام‬ ‫وکال ــت توس ــط وکالء متعه ــد و مس ــئولیت‪‎‬پذیر ب ــوده ک ــه‬ ‫ضم ــن احق ــاق ح ــق‪ ،‬اعتم ــاد عموم ــی نس ــبت ب ــه جامع ــه‬ ‫وکالء را نی ــز تضمی ــن می کنن ــد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬برخ ــی از‬ ‫وکالء محت ــرم س ــاماندهی در نظ ــام وکال ــت و تهیی ــه ائی ــن‬ ‫نام ــه ی ــا اص ــاح ائی ــن نام ــه فعل ــی را ض ــروری دانس ــته و‬ ‫برخ ــی از وکالء محت ــرم هرچن ــد دلیل ــی اقام ــه نکرده‪‎‬ان ــد‬ ‫لک ــن تدو ی ــن پی ــش نو ی ــس ائی ــن نام ــه را خدش ــه ب ــه‬ ‫اس ــتقالل کان ــون وکالء می‪‎‬دانن ــد‪ ،‬ل ــذا الزم اس ــت مع ــاون‬ ‫محت ــرم حقوق ــی ضم ــن مذا ک ــره ب ــا کانون‪‎‬ه ــا مهل ــت‬ ‫‪ ۴۳۰‬هزار نفر به خالص امار‬ ‫شاغالن در سال ‪ ۹۸‬اضافه شد‬ ‫مناس ــبی جه ــت ارائ ــه پیش ــنهادات ب ــرای اصـــاح ائیـــن‬ ‫نام ــه بده ــد ت ــا ب ــا روزام ــد نم ــودن ائی ــن نام ــه ضم ــن رعای ــت‬ ‫قوانیــن موضوعــه و تاکیــد بــر اســتقالل و ارتقــاء ســامت در‬ ‫نظ ــام وکال ــت و رعای ــت حق ــوق م ــردم و صیان ــت از جری ــان‬ ‫وکال ــت در براب ــر اس ــیب‪‎‬های احتمال ــی‪ ،‬ایـــن مجموعـــه‬ ‫اثرگ ــذار ب ــه عن ــوان یک ــی از ب ــازوان اج ــرای عدال ــت در نظ ــام‬ ‫دادرس ــی ایف ــاء نق ــش نمای ــد‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪:‬‬ ‫افزایش سهم اشتغال روستایی از ‪3‬درصد به ‪ ۲۵‬درصد!‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی گف ــت‪ :‬س ــهم‬ ‫اشــتغال روســتایی از کل ســبد اشــتغال کشــور از ســه درصــد‬ ‫ب ــه ح ــدود ‪ ۲۵‬درص ــد افزای ــش پی ــدا ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫به گزارش افکارنیوز‪ ،‬محمد شریعتمداری‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با بیان اینکه حدود ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان منابع از طرف‬ ‫صندوق توسعه ملی با اذن مقام معظم رهبری در اختیار‬ ‫صندوق بیمه بیکاری قرار گرفته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورتی که کسانی در مجموعه اقتصاد کشور بیکار شوند‪،‬‬ ‫می توانند از این منابع نیز استفاده کنند تا مشکالت خود را‬ ‫حل کنند‪ .‬در حوزه های دیگری مانند به تعویق انداختن‬ ‫بدهی های بانکی یا حق بیمه های تامین اجتماعی و‬ ‫مالیاتی نیز دولت تالش کرد تسهیالتی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به طرح اعطای وام اشتغال مولد و پایدار‬ ‫روستایی برای ایجاد اشتغال در نقاط محروم و همه‬ ‫روستا های کشور اظهار کرد‪ :‬سهم اشتغال روستایی از‬ ‫کل سبد اشتغال کشور از سه درصد به حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫افزایش پیدا کرده است که این نشان می دهد‪ ،‬این طرح‬ ‫در سطح کشور موفق بوده است‪.‬‬ ‫با صدور اطالعیه وزارت کار‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری به متقاضیان اغاز شد‬ ‫مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫تع ــاون‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی از ثب ــت درخواس ــت ‪ ۸۲۲‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۸۶۸‬نف ــر در س ــامانه بیم ــه بی ــکاری خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫از ای ــن تع ــداد ‪ ۶۸۹‬ه ــزار و ‪ ۹۲‬نف ــر مش ــمول دریاف ــت بیم ــه‬ ‫بی ــکاری کرون ــا ش ــناخته ش ــدند‪.‬‬ ‫مس ــعود بابای ــی در گفتوگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬در ب ــاره ارس ــال‬ ‫لیس ــت بیم ــه مش ــموالن بیم ــه بی ــکاری ماه ه ــای اس ــفند‬ ‫‪ ۹۸‬و فروردی ــن ‪ ۹۹‬ب ــه تامی ــن اجتماع ــی اظه ــار ک ــرد‪:‬‬ ‫مش ــخصات کام ــل مش ــمولین ک ــه ت ــا پای ــان ‪۹۹.۱.۳۱‬‬ ‫در س ــامانه ثب ــت ن ــام کرده ان ــد‪ ،‬پ ــس از پاالی ــش توس ــط‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه ادارات کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ارســال و از طریــق ایــن ادارات نیــز بــه ادارات کل‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســتان ارســال شــده اســت؛ ضمنــا بــرای‬ ‫مشــمولین و غیرمشــمولین کــه تــا پایــان ‪ ۹۹.۱.۳۱‬ثبــت نــام‬ ‫کرده ان ــد پیام ــک مبن ــی ب ــر مش ــمول ی ــا ع ــدم مش ــمول ب ــودن‬ ‫ارس ــال ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫تصمیم گیری درخصوص متقاضیان اردیبهشت‬ ‫در کارگروهی جداگانه‬ ‫وی در ب ــاره پی ــش بینی ه ــای ص ــورت گرفت ــه ب ــرای‬ ‫مش ــموالن بیم ــه بی ــکاری اردیبهش ــت م ــاه ‪ ۹۹‬نی ــز گف ــت‪:‬‬ ‫در ارتب ــاط ب ــا مش ــمولین اردیبهشـ ـت ماه ق ــرار اس ــت در‬ ‫کارگروه ــی مرک ــب از نماین ــدگان وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬س ــازمان برنام ــه و بودج ــه‪ ،‬وزارت کش ــور و‬ ‫س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی تصمیم گی ــری ش ــود‪.‬‬ ‫شرط پرداخت بیمه بیکاری ایام کرونا‬ ‫مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫کار در عیــن حــال شــرط پرداخــت مقــرری بیمــه بیــکاری را‬ ‫مشــمول بــودن قانــون کار‪ ،‬قانــون تامیــن اجتماعــی و قانــون‬ ‫بیم ــه بی ــکاری دانس ــت و گف ــت‪ :‬کل مش ــمولین قان ــون کار‬ ‫ک ــه تاب ــع قان ــون تامی ــن اجتماع ــی و مش ــمول قان ــون بیم ــه‬ ‫بی ــکاری هس ــتند م ــی توانن ــد از بیم ــه بی ــکاری اس ــتفاده‬ ‫کنن ــد و صاحب ــان ح ــرف و مش ــاغل ازاد‪ ،‬اتب ــاع خارج ــی‪،‬‬ ‫خو ی ــش فرمای ــان‪ ،‬بازنشس ــتگان و از کارافت ــادگان کل ــی‬ ‫مش ــمول بیم ــه بی ــکاری نیس ــتند‪.‬‬ ‫درخواست ‪ ۶۸۹‬هزار نفر پذیرفته شد‬ ‫بابای ــی در ب ــاره اخری ــن ام ــار متقاضی ــان بیم ــه‬ ‫بی ــکاری نی ــز گف ــت‪ :‬تع ــداد کل ثب ــت ن ــام کنن ــدگان ت ــا روز‬ ‫گذش ــته(‪ 28‬اردیبهش ــت م ــاه) ‪ ۸۲۲‬ه ــزار و ‪ ۸۶۸‬نف ــر ب ــوده‬ ‫ک ــه از ای ــن تع ــداد‪ ۶۸۹ ،‬ه ــزار و ‪ ۹۲‬نف ــر مش ــمول دریاف ــت‬ ‫بیم ــه بی ــکاری کرون ــا ش ــناخته ش ــدند‪.‬‬ ‫وی در خص ــوص اعتب ــار تخصی ــص یافت ــه ب ــرای‬ ‫کم ــک ب ــه صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری گف ــت‪ :‬در تار ی ــخ‬ ‫‪ ۹۹.۱.۲۳‬مبل ــغ ‪ ۱۲۸۶‬میلی ــارد توم ــان اعتب ــار از ط ــرف‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه ب ــه س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫تخصی ــص داده ش ــده اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر احتم ــاال‬ ‫اس ــفند و فروردیـ ـن م ــاه پرداخ ــت ش ــود ول ــی اع ــام ش ــده‬ ‫کــه بخــش دیگــری از اعتبــارات در ما ههــای اتــی پرداخــت‬ ‫خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای‪:‬‬ ‫اطالعیه وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در مورد مشمولین بیمه بیکاری‬ ‫الزم به ذکر است که ‪ 30‬اردیبهشت ماه وزارت‬ ‫تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی در مورد مشمولین بیمه بیکاری‬ ‫اطالعیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪ :‬تمامی مقرری بگیرانی که‬ ‫در اسفند سال ‪ 1398‬بیکار شده اند ظرف ‪ 24‬ساعت اینده‬ ‫پیامکیبهشرحزیردریافتمی کنند‪«:‬متقاضیمحترم‪،‬لطفا‬ ‫به محض دریافت این پیامک با مراجعه به سامانه «ثبت‬ ‫درخواست بیمه بیکاری» و در اسرع وقت ( حداکثر ‪12‬‬ ‫ساعت) نسبت به درج شماره حساب بانکی خود در یکی از‬ ‫بانک های تعیین شده در سامانه اقدام نمایید‪ .‬بدیهی است‬ ‫مسئولیت اعالم صحت و سقم شماره حساب و انطباق ان با‬ ‫کد ملی بر عهده جنابعالی است‪».‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬فهرست افرادی که تاریخ بیکاری انان‬ ‫در فروردین ماه سال جاری است نیز از سوی سازمان‬ ‫تامین اجتماعی احصاء و در اینده ای نزدیک برای این‬ ‫افراد نیز پیامکی با مضمون فوق ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس سازمان بهزیستی کشورخبر داد‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری برای کارکنان مهدهای کودکی‬ ‫که شغل از دست دادند‬ ‫معاون وزیر و رییس سازمان بهزیستی کشور از ارایه‬ ‫تسهیالت وام ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۶‬میلیون تومانی به مهدهای کودک‬ ‫غیر دولتی به ازای حفظ اشتغال هر پرسنل که به منظور قطع‬ ‫زنجیره انتقال کرونا از اسفندماه تعطیل هستند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل‪،‬‬ ‫دکتر وحید قبادی دانا با اعالم این خبر گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به رایزنی هایی انجام شد با مجموعه وزارت تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و همچنین مجموعه کارگروه بررسی‬ ‫مشاغل اسیب دیده از کرونا‪ ،‬این تسهیالت برای‬ ‫مهدهای کودک غیر دولتی که به عنوان کسب و کارهای‬ ‫واجد شرایط تحت شمول رسته مراکز و مجتمع های‬ ‫فرهنگی و اموزشی تشخیص داده شده و نیز در راستای‬ ‫حفظ اشتغال هر یک از پرسنلی که در مهد کودک‬ ‫فعالیت می کردند انجام می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مهدهای غیر دولتی می توانند‬ ‫درخواست خود را به مراجع ذیصالح برای دریافت این‬ ‫تسهیالت ارایه دهند افزود‪ :‬همچنین طبق اعالم معاونت‬ ‫اقتصادیرئیسجمهور‪،‬مهدهای کودکغیردولتیمیتوانند‬ ‫از امتیاز تنفس سه ماهه پرداخت اقساط بانکی هم بهره مند‬ ‫شوند‪ .‬از این رو متقاضیان برخورداری از امتیاز تنفس سه‬ ‫ماهه پرداخت اقساط بانکی می توانند درخواست خود را به‬ ‫سازمان بهزیستی ارائه دهند تا در صورت تایید از سوی این‬ ‫سازمان موارد به بانک مرکزی اعالم شود‪.‬‬ ‫قبادی دانا در ادامه بیان داشت‪ :‬با مذاکراتی که سازمان‬ ‫بهزیستی با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی معاونت روابط‬ ‫کار انجام داده است‪ ،‬پرسنل شاغل در مهدهای کودک که‬ ‫نتوانستند شغل خود را حفظ کنند و همچنان شاغل در‬ ‫مهدکودک باقی بمانند می توانند از مزایای قانون‬ ‫مرکز امار ایران اعالم کرد‪ :‬در کل سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬در حدود ‪ ۴۳۰‬هزار نفر به خالص امار شاغالن‬ ‫افزوده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش مرکز امار ایران‪ ،‬روز چهارشنبه مورخ ‪ ٩٩ / ٢ / ٢٤‬در‬ ‫جلسه هیئت وزیران‪ ،‬مرکز امار ایران گزارش «طرح امارگیری‬ ‫نیروی کار در سال ‪ ۱۳۹۸‬با تمرکز ویژه بر فصل زمستان قبل»‬ ‫را به اطالع اعضای دولت رسانید‪.‬‬ ‫مطابق داده های این طرح که در ماه میانی هر فصل با‬ ‫هدف شناخت ساختار و وضعیت جاری نیروی کار کشور‬ ‫و تغییرات ان اجرا می شود‪ ،‬در کل سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬در حدود ‪ ۴۳۰‬هزار نفر به خالص امار شاغالن‬ ‫ً‬ ‫افزوده شده که این میزان افزایش تقریبا معادل متوسط‬ ‫افزایش ساالنه از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۲‬تا پایان سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫یعنی رقم ‪ ۴۲۸‬هزار نفر بوده است‪.‬‬ ‫در این گزارش همچنین عنوان شد که از مجموع‬ ‫‪ ۶۱‬میلیون و ‪ ۶۶۶‬هزار نفر جمعیت ‪ ۱۵‬ساله و بیشتر در سال‬ ‫مورد بررسی‪ ،‬حدود ‪ ٤٤.١‬درصد در گروه جمعیت فعال و‬ ‫‪ ٥٥.٩‬درصد در گروه جمعیت غیرفعال قرار دارند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این ‪ ٨٩.٣‬درصد از جمعیت فعال کشور در زمره افراد شاغل‬ ‫و ‪ ١٠.٧‬درصد این گروه در زمره افراد بیکار قرار داشته اند‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬جمعیت فعال‪ ،‬حاصل جمع جمعیت‬ ‫شاغل و جویای کار (بیکار) و جمعیت غیرفعال افرادی‬ ‫ً‬ ‫را که صرفا محصل‪ ،‬خانه دار یا دارای درامد بدون کار‬ ‫می باشند‪ ،‬شامل می شود‪.‬‬ ‫هم چنین‪ ،‬بررسی نرخ بیکاری افراد ‪ ١٥‬ساله و بیش تر‬ ‫در فصل زمستان گذشته نشان می دهد که ‪ ١٠.٦‬درصد‬ ‫از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده اند‪ ،‬که این‬ ‫شاخص‪،‬نسبتبهفصلمشابهدر سال‪ ١٣٩٧‬معادل‪ ۱.۷‬درصد‬ ‫کاهش یافته است و نیز نرخ بیکاری جوانان ‪ ١٥‬تا ‪ ٢٤‬ساله‬ ‫در زمستان سال ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به فصل مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۲.۴‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫یاداور می شود نرخ بیکاری گروه سنی ‪ ١٨‬تا ‪ ٣٥‬ساله در‬ ‫زمستان ‪ ،١٣٩٨‬نسبت به زمستان ‪ ١٣٩٧‬به میزان‬ ‫‪ ۱.۶‬درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫بیمه بیکاری در ایام تعطیل به دلیل شیوع کرونا با لحاظ‬ ‫شرایط الزم پس از ثبت نام در سامانه مربوطه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫رییس سازمان بهزیستی کشور همچنین از‬ ‫بخشودگی اجاره بهای مهدهای کودک غیر دولتی توسط‬ ‫بیش از هزار و ‪ ۳۰۰‬مالک مکان های استیجاری در‬ ‫پویش همدلی مومنانه خبر داد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬سازمان بهزیستی نیز اجاره بهای‬ ‫تمام امال کی که در موضوع ماده ‪ ۲۸‬قانون تنظیم بخشی‬ ‫از مقررات مالی دولت به صورت استیجاری در اختیار‬ ‫مهدهای کودک یا سایر مجموعه های تحت پوشش‬ ‫ماده ‪ ۲۸‬قرار داده بود برای ماههای اسفند‪ ،‬فروردین و‬ ‫اردیبهشت ماه مورد بخشودگی کامل قرار داد‪.‬‬ ‫وی هدف از ارایه این تسهیالت را‪ ،‬تالش سازمان‬ ‫برای جبران ضرر مهدهای کودک تحت نظارت این‬ ‫سازمان دانست که با توجه به شرایط شروع کرونا برای‬ ‫قطع زنجیره انتقال تعطیل شدند‪.‬‬ ‫اموزش سه سطح‬ ‫فنی و حرفه ای به بخش‬ ‫خصوصی واگذار می شود‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬اموزش‬ ‫در سه سطح نظام مهارتی فنی و حرفه ای با هدف ارتقای‬ ‫سطح کیفیت به بخش خصوصی واگذار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا «علی اوسط هاشمی» رئیس سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای در ایین معارفه مدیر کل جدید اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای استان مرکزی در اراک افزود‪ :‬این سه سطح‬ ‫با همه اختیارات به بخش خصوصی سپرده می شود تا از‬ ‫شمار اموزشگاه های خصوصی هر روز کاسته نشود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مهارت هشت سطح دارد و سطوح‬ ‫تخصصی در اختیار فنی و حرفه ای باقی می ماند؛ اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این مهم در راستای حفظ اموزش مهارت تخصصی‬ ‫در مجموعه فنی و حرفه ای انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بر رسیدن اموزش فنی و حرفه ای به سطوح عالی‬ ‫مهارت تاکید و اضافه کرد‪ :‬دانشگاه فنی و حرفه ای اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬به وزارت علوم و تحقیقات سپرده شد در حالی‬ ‫که جایگاه این دانشگاه‪ ،‬فنی و حرفه ای است‪.‬‬ ‫هاشمیافزود‪:‬مهارتو صالحیتحرفهایبایدتوسعهیابدو‬ ‫از افزایششمار کارگاهجلوگیریو بهتوسعهتجهیزاتاهتمامورزید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای گفت‪ :‬استان‬ ‫مرکزی در سه بخش صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات دارای‬ ‫جایگاه برتر است و تنوع این استان در بخش های مختلف‬ ‫قابل مقایسه با سایر استان ها نیست‪ ،‬اما در این استان‬ ‫در بخش مهارت یک مدل ملی ارائه نشده است و این به‬ ‫معنای نفی زحمات مدیران و مسئوالن در این خطه نیست‪.‬‬ ‫وی اظهار داست‪ :‬فنی و حرفه ای نتوانسته با وجود‬ ‫ظرفیت های مقبول‪ ،‬میزبان المپیاد و مسابقات اسیایی و‬ ‫ملی باشد و در تدوین استاندارد و روزاوری به مشاغل نو و‬ ‫برگرفته از سرعت و تکنولوزژی برسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید بین اموزش های فنی و حرفه ای و‬ ‫صنعت و کشاورزی پیوندشکل گیرد و بخش کشاورزی هم‬ ‫از کارگاههای مهارت اموزی بهرهمند شوند‪.‬‬ ‫هاشمی افزود‪ :‬نظام اموزشی باید دارای استراتژی مطلوب‬ ‫برای رسیدن به اهداف باشد و نبود این مهم باعث شده‬ ‫تا‪ ۴۰‬درصد دانش اموختگان نظام اموزش رسمی کشور‪ ،‬برای‬ ‫کسب مهارت به اموزشگاه های فنی و حرفه ای وارد شوند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬مهارت باید عمومیت پیدا کند و‬ ‫خانواده ها تغییر را در اموزش فرزندان خود به عینه ببینند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫مجلس شورای اسالمی مصوب کرد‬ ‫کارکنان پیمانی در شمول استخدام‬ ‫ذی حسابان قرار گرفتند‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی مص ــوب ک ــرد‪ :‬ذی حس ــابان دولت ــی ع ــاوه ب ــر کارکن ــان رس ــمی از‬ ‫میــان و مســتخدمین ثابــت و عناو یــن مشــابه در دســتگاه هایــی کــه فاقــد عنــوان رســمی هســتند‬ ‫و مس ــتخدمین پیمان ــی اس ــتخدام م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬نماین ــدگان مجل ــس ش ــورای اس ــامی در بررس ــی ط ــرح بناب ــر‬ ‫م ــاده واح ــده ای ــن الیح ــه در م ــواد ‪ 34 ،32 ،31‬و ‪ 3٦‬قان ــون محاس ــبات عموم ــی کش ــور مص ــوب‬ ‫‪ 1‬ش ــهریور ‪ 13٦٦‬ب ــا اصالح ــات و الحاق ــات بع ــدی پ ــس از عب ــارت «مس ــتخدمین رس ــمی» و در‬ ‫مــاده ‪ 33‬قانــون یــاد شــده پــس از عبــارت «کارکنــان رســمی» عبــارت «و مســتخدمین ثابــت و عناو یــن‬ ‫یشــود‪.‬‬ ‫مشــابه در دســتگاه هایی کــه فاقــد عنــوان رســمی هســتند و مســتخدمین پیمانــی» اضافــه م ‬ ‫در مقدم ــه ای ــن الیح ــه ب ــه عن ــوان دالی ــل توجیه ــی ام ــده اس ــت‪ :‬محدودی ــت در اس ــتخدام‬ ‫کارکن ــان رس ــمی ب ــه دلی ــل تکالی ــف قانون ــی دول ــت در راس ــتای اص ــاح نظ ــام اداری و‬ ‫صرفهجوی ــی در هزین ــه ه ــای عموم ــی کش ــور از ی ــک س ــو و بازنشس ــتگی طی ــف وس ــیعی از‬ ‫مســتخدمان رســمی و عــدم جــذب جایگزیــن از ســوی دیگــر‪ ،‬عمــا ًدســتگاه هــای اجرائــی را بــا‬ ‫کمبــود مســتخدمان رســمی مواجــه کــرده اســت؛ بــه گونــه ای کــه در انتصــاب پســت هــای امیــن‬ ‫ً‬ ‫ام ــوال‪ ،‬عام ــل ذیحس ــاب و کار پ ــرداز ک ــه مطاب ــق قان ــون محاس ــبات عموم ــی کش ــور صرف ــا بای ــد از‬ ‫می ــان مس ــتخدمان رس ــمی انتخ ــاب ش ــوند‪ ،‬ناچ ــار ب ــه ج ــا ب ــه جای ــی و انتق ــال نی ــرو از دس ــتگاه‬ ‫هــای دیگــر مــاده( ‪ ) 4٥‬قانــون مدیر یــت « ب» شــدهاند‪ .‬در عیــن حــال بــه موجــب بنــد خدمــات‬ ‫کشــوری‪ ،‬اجــازه بــه کارگیــری مســتخدمان پیمانــی در تصــدی پســت هــای ســازمانی بــه دســتگاه‬ ‫هــای اجرائــی داده شــده اســت‪ .‬بســیاری از شــرکت هــای دولتــی و نهادهــای عمومــی غیردولتــی‬ ‫نیــز براســاس قوانیــن و در مــورد « کارمنــد دائمــی » یــا « کارمنــد ثابــت » مقــررات مر بــوط‪ ،‬از عناو یــن‬ ‫مس ــتخدمان رس ــمی خ ــود اس ــتفاده م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن الیح ــه در راس ــتای تامی ــن نی ــروی انس ــانی الزم از می ــان مس ــتخدمان پیمان ــی‪ ،‬ثاب ــت‬ ‫ی ــا دائم ــی دس ــتگاههای اجرائ ــی ب ــرای تص ــدی پس ــتهای مذک ــور و ب ــه روزرس ــانی اح ــکام قان ــون‬ ‫محاس ــبات عموم ــی کش ــور ارائ ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫◄‬ ‫باموافقتنمایندگانتصویبشد؛‬ ‫از ظرفی ــت دفات ــر اس ــناد رس ــمی اس ــتفاده و تع ــداد‬ ‫دفات ــر مذک ــور را ب ــه تدری ــج ب ــه می ــزان مقتض ــی و‬ ‫متناس ــب ب ــا تع ــداد معام ــات در ه ــر اس ــتان‬ ‫افزای ــش م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫م ــاده ‪ ۱۶‬ط ــرح مذک ــور نی ــز عب ــارت اس ــت از‬ ‫تار ی ــخ الزم االج ــرا ش ــدن ای ــن قان ــون م ــاده ‪۱۸۷‬‬ ‫قان ــون مالی ــات ه ــای مس ــتقیم مص ــوب ‪ ۳‬اس ــفند‬ ‫‪ ۱۳۶۶‬بـــا اصالح ــات و الحاق ــات بع ــدی‪ ،‬م ــاده‬ ‫‪ ۷۳‬قان ــون ثب ــت اس ــناد و ام ــا ک مص ــوب ‪۲۶‬‬ ‫اس ــفند ‪ ۱۳۱۰‬ب ــا اصالح ــات و الحاق ــات بع ــدی و‬ ‫◄‬ ‫نماین ــدگان مجل ــس وضعی ــت مش ــموالن را‬ ‫طب ــق قا ن ــون جا م ــع ایثار گ ــران از ق ــراردادی‬ ‫ب ــه رس ــمی قطع ــی تبدی ــل کردن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری خانــه ملت‪،‬نماینــدگان‬ ‫در نشس ــت علن ــی سه ش ــنبه‪ 30 ،‬اردیبهش ــت‬ ‫م ــاه مجل ــس ش ــورای اس ــامی در جر ی ــان بررس ــی‬ ‫موض ــوع مرتب ــط ب ــا اس ــتخدام رس ــمی ایثارگ ــران‬ ‫ب ــا اص ــاح ط ــرح استفس ــاریه تبص ــره ‪ 1‬بن ــد (ذ)‬ ‫م ــاده ‪ 87‬قان ــون برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی جمه ــوری‬ ‫اس ــامی ای ــران موافق ــت کردن ــد ک ــه ب ــر اس ــاس ان‬ ‫تبدی ــل وضعی ــت مش ــموالن طب ــق قان ــون جام ــع‬ ‫ایثارگ ــران از ق ــراردادی ب ــه رس ــمی قطع ــی اس ــت‪.‬‬ ‫بنابرای ــن گ ــزارش در ط ــرح اص ــاح ش ــده‬ ‫استفس ــاریه تبص ــره ‪ 1‬بن ــد (ذ) م ــاده ‪ 87‬قان ــون‬ ‫برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی‪،‬‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬فرهنگ ــی جمه ــوری اس ــامی ای ــران‬ ‫ام ــده اس ــت‪:‬‬ ‫موضوع استفســاریه‪:‬‬ ‫ای ــا منظ ــور از تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی از‬ ‫پیشنهاد تبدیل وضعیت پرستاران‬ ‫شرکتی مطرح شد‬ ‫پیشــنهاد تبدیل وضعیت پرســتاران شــرکتی و تبصره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬طرح شــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ایلن ــا‪ ،‬سرپرس ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی و خدم ــات بهداش ــتی‬ ‫درمانــی جنــدی شــاپور اهــواز‪ ،‬طــی نام ـه ای بــه وزارت بهداشــت و درمــان بــرای تبدیــل وضعیــت‬ ‫پرس ــتاران تبص ــره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و نیروه ــای ش ــرکتی پیش ــنهاد داد‪.‬‬ ‫فره ــاد اب ــول نژادی ــان‪ ،‬سرپرس ــت دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی و خدم ــات بهداش ــتی درمان ــی‬ ‫جن ــدی ش ــاپور اه ــواز ط ــی نام ـه ای درخواس ــت ک ــرد ت ــا ب ــه عل ــت اینک ــه نیروه ــای تبص ــره ‪ ۳‬و ‪ ۴‬و‬ ‫ش ــرکتی وزارت بهداش ــت و درم ــان همپ ــای نیروه ــای رس ــمی و پیمان ــی در س ــتیابی ب ــه اه ــداف‬ ‫وزارت متب ــوع کوش ــش کردن ــد‪ ،‬تبدی ــل وضعی ــت انه ــا ب ــه نی ــروی پیمان ــی در دس ــتور کار ق ــرار‬ ‫بگی ــرد‪.‬‬ ‫این پیشــنهاد در صورت تایید وزارت بهداشــت و درمان اجرا خواهد شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫اخی ــرا پرس ــتاران ش ــرکتی در ش ــهرهای مختل ــف اعتراضات ــی نس ــبت ب ــه قرارداده ــای‬ ‫غیرمس ــتقیم ب ــا ش ــرکت ها داش ــته اند و خواس ــتار تبدی ــل وضعی ــت هم ــه پرس ــتاران و ق ــرارداد‬ ‫مس ــتقیم ش ــدند‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت پی ــش از س ــال ‪ ۹۳‬هی ــچ پرس ــتار ش ــرکتی در بیمارس ــتان ها وج ــود نداش ــته‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ناامیدی از استخدام‪ ،‬عامل اصلی‬ ‫خروج پرستاران از کشور است‬ ‫مجوز مجلس برای افزایش‬ ‫دفاتر اسناد رسمی‬ ‫نماین ــدگان ب ــه س ــازمان دفات ــر اس ــناد رس ــمی‬ ‫اج ــازه دادن ــد متناس ــب ب ــا تع ــداد معام ــات در‬ ‫ه ــر اس ــتان دفات ــر اس ــناد رس ــمی را افزای ــش دهن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬نماین ــدگان در نشس ــت‬ ‫چهارش ــنبه‪ ۳۱ ،‬اردیبهش ــت م ــاه مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی در جر ی ــان بررس ــی ط ــرح ال ــزام ب ــه ثب ــت‬ ‫رس ــمی معام ــات ام ــوال غیرمنق ــول ب ــا م ــواد ‪ ۱۵‬و‬ ‫‪ ۱۶‬ای ــن ط ــرح موافق ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫براســاس مــاده ‪ ۱۵‬مصــوب؛ بــه منظــور اجــرای‬ ‫صحی ــح مف ــاد ای ــن قان ــون س ــازمان حس ــب م ــورد‬ ‫با توجه به اعتراض این گروه‬ ‫◄‬ ‫مــاده ‪ ۶۲‬قانــون احــکام دائمــی برنامــه هــای توســعه‬ ‫کش ــور مص ــوب ‪ ۱۰‬بهم ــن ‪ ۱۳۹۵‬ب ــا اصالح ــات‬ ‫و الحاق ــات بع ــدی نس ــخ و بن ــد ‪ ۳‬م ــاده ‪ ۴‬و‬ ‫عب ــارت «و شناس ــنامه فن ــی مس ــتقل ب ــرای ه ــر‬ ‫واحــد» از بنــد دو مــاده ‪ ۴‬و عبــارت «و شناســنامه‬ ‫فن ــی ه ــر واح ــد» از بن ــد ‪ ۴‬م ــاده دو قان ــون پی ــش‬ ‫ف ــروش س ــاختمان مص ــوب ‪ ۱۲‬دی ‪ ۱۳۸۹‬ب ــا‬ ‫اصالح ــات بع ــدی ح ــذف م ــی گ ــردد‪.‬‬ ‫در صحن علنی مجلس‬ ‫شرایطتبدیلوضعیت‬ ‫قراردادی ایثارگرانتعیین شد‬ ‫ش ــرکتی‪ ،‬ق ــراردادی‪ ،‬پیمان ــی ب ــه رس ــمی قطع ــی‬ ‫مق ــرر در تبص ــره ‪ 1‬بن ــد (ذ) م ــاده ‪ 87‬قان ــون برنام ــه‬ ‫پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی‪ ،‬اجتماع ــی‬ ‫و فرهنگ ــی مص ــوب ‪ 9٥/12/14‬تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫اس ــتخدامی اف ــراد مذک ــور در م ــاده ‪ 21‬قان ــون‬ ‫جام ــع ایثارگ ــران توس ــط دس ــتگاه مح ــل خ ــود ب ــه‬ ‫رس ــمی قطع ــی می باش ــد ک ــه خ ــارج از س ــهمیه‬ ‫اس ــتخدامی و ب ــدون ازم ــون ج ــذب دس ــتگاه های‬ ‫مش ــمول م ــاده ‪ 2‬قان ــون جام ــع خدمات رس ــانی ب ــه‬ ‫ایثارگ ــران ش ــده اند را می گ ــردد‪.‬‬ ‫پاسخ‪ :‬بلی‪.‬‬ ‫در م ــاده ‪ 21‬قان ــون جام ــع ایثارگ ــری ام ــده‬ ‫اس ــت‪ :‬کلی ــه دس ــتگاه ه ــای موض ــوع م ــاده (‪)2‬‬ ‫ای ــن قانـــون مکلفن ــد حداق ــل بیس ــت و پن ــج‬ ‫درص ــد(‪ )%2٥‬از نیازه ــای اس ــتخدامی و تامی ــن‬ ‫نیروه ــای م ــورد نی ــاز خ ــود را ک ــه وف ــق ضواب ــط‬ ‫و مجوزه ــای مر ب ــوط و جایگزین ــی نیروه ــای‬ ‫خروجــی خــود اخــذ مــی نماینــد بــه خانــواده هــای‬ ‫ش ــاهد‪ ،‬جانب ــازان و ازادگان‪ ،‬همس ــر و فرزن ــدان‬ ‫ش ــهدا و جانب ــازان بیس ــت و پن ــج درص ــد (‪)%2٥‬‬ ‫و باال ت ــر‪ ،‬فرزن ــدان و همس ــران ازادگان یک س ــال‬ ‫یکی از مرا کز جهاددانشگاهی در نظر دارد نسبت به تکمیل‬ ‫سرمایه انسانی خود به صورت امریه از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مورد نیاز‪:‬‬ ‫مهندس کامپیوتر ( نرم افزار‪ ،‬فناوری اطالعات و ‪) IT‬‬ ‫افرادی که در زمینه برنامه نویسی وب‪،‬دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سئو و ‪ ...‬اشنایی ودارای سابقه باشند در اولویت قرار دارند‬ ‫علوم اجتماعی‬ ‫شرایط‪ :‬دارای درخواست اعزام در تاریخ ‪ ،99/06/1‬دارای معدل تحصیلی مناسب‬ ‫توجه‪ :‬افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی سربازی هستند نمی تواننددر این فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می تواننددرخواست خودر ا به همراه رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫و ب ــاالی یک س ــال اس ــارت‪ ،‬اس ــرا وخواه ــر و‬ ‫ب ــرادر ش ــاهد اختص ــاص دهن ــد و پن ــج درص ــد‬ ‫(‪ )%٥‬س ــهمیه اس ــتخدامی را نی ــز ب ــه رزمن ــدگان‬ ‫ب ــا س ــابقه حداق ــل شـ ـش ماه حض ــور داوطلبان ــه‬ ‫در جبهه ه ــا و همس ــر و فرزن ــدان ان ــان و فرزن ــدان‬ ‫جانب ــازان ز ی ــر بیس ــت و پن ــج درص ــد (‪ )%2٥‬و‬ ‫ازادگان کمت ــر از یک س ــال اس ــارت اختص ــاص‬ ‫دهن ــد‪.‬‬ ‫همچنی ــن در تبص ــره ‪ 1‬بن ــد ذ م ــاده ‪ 87‬قان ــون‬ ‫برنام ــه پن ــج س ــاله شش ــم توس ــعه ام ــده اس ــت‪:‬‬ ‫ای ــا منظ ــور از تبدی ــل وضعی ــت اس ــتخدامی از‬ ‫ش ــرکتی‪ ،‬پیمان ــی‪ ،‬ق ــراردادی ب ــه رس ــمی قطع ــی‬ ‫مق ــرر در تبص ــره (‪ )1‬بن ــد «ذ» م ــاده (‪ )87‬قان ــون‬ ‫برنام ــه پنجس ــاله شش ــم توس ــعه اقتص ــادی‪،‬‬ ‫اجتماع ــی و فرهنگ ــی جمه ــوری اس ــامی‬ ‫ای ــران مص ــوب ‪ ،139٥/12/14‬تبدی ــل وضعی ــت‬ ‫اس ــتخدامی اف ــراد مذک ــور در م ــاده (‪ )21‬قان ــون‬ ‫جام ــع ایثارگ ــران ک ــه ب ــدون ازم ــون و س ــهمیه‬ ‫ج ــذب دس ــتگاه های اجرای ــی ش ــده اند‬ ‫می با ش ــد ؟‬ ‫پاسخ‪:‬بلی‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نا امیدی از جذب و استخدام را‬ ‫عاملاصلیخروجپرستاراناز کشور دانستو گفت‪«:‬مهاجرتپرستارانبهخارج‬ ‫کشور بهدلیلعدماجرای کاملقوانینو بی توجهیبهاینقشرزحمت کشاست‪».‬‬ ‫ت وگو با خانه ملت‪ ،‬در رابطه ضرورت تامین منابع‬ ‫حیدر علی عابدی در گف ‬ ‫مالی جهت جذب کادر پرستاری‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬متاسفانه در خصوص جذب‬ ‫پرستار موفق نبودیم چرا که مسئوالن ما فکر می کنند اولویت های دیگری برای‬ ‫هزینه بودجه وجود دارد‪ ،‬اما باید تاکید کنم که ضرورت اختصاص بودجه برای‬ ‫جذب پرستار کمتر از تهیه تجهیزات پزشکی و دارو نیست‪».‬‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم‪ ،‬با اشاره به فاصله بسیار زیاد‬ ‫استاندارد های وزارت بهداشت و درمان برای تعداد پرستار به ازای تخت‬ ‫بیمارستانی با استاندارد های جهانی‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬ممکن است دارو و‬ ‫تجهیزات پزشکی به اندازه کافی باشد اما پرستار با فراغ بال نباشد که از انها‬ ‫به نحو احسن استفاده کند‪ ،‬از این رو اثر بخشی تجهیزات مدرن هم زیر سوال‬ ‫رفته و در نهایت مردم اسیب می بینند‪».‬‬ ‫عابدی با بیان اینکه استاندارد وزارت بهداشت تعداد ‪ 2.٥‬پرستار به ازای‬ ‫هر تخت بیمارستانی است‪ ،‬ادامه داد‪« :‬طبق استاندارها به ازای هر تخت‬ ‫بیمارستانی ‪ 0.7‬کمک پرستار و ‪ 1.8‬پرستار خواهند بود‪ .‬اما در واقع حضور‬ ‫پرستاران با تعداد بسیار کمتری را در بیمارستان ها شاهد هستیم‪ .‬بنده‬ ‫معتقدم با استخدام پرستاران شاغل در بیمارستان ها به حد استاندارد‬ ‫خواهیم رسید‪ .‬زمانی که تعداد پرستاران به حد استاندارد برسد‪ ،‬اجرای قانون‬ ‫ارتقاء بهره وری‪ ،‬قانون مشاغل سخت و زیان اور میسر خواهد بود‪».‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬ناامیدی از جذب و استخدام را عامل‬ ‫اصلی خروج پرستاران از کشور دانست و افزود‪« :‬مهاجرت پرستاران به خارج‬ ‫کشور به دلیل عدم اجرای کامل قوانین‪ ،‬بی توجهی به این قشر زحمت کش است‪.‬‬ ‫بنابراین سازمان مدیریت برنامه و بودجه باید همانطور که برای دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکیاولویتقائلمی شود‪،‬برایاستخدامپرستار هماولویتقائلشود‪».‬‬ ‫عضو کمیسیونبهداشتودرمانمجلسشورایاسالمی‪،‬بابیاناینکه کشور با‬ ‫کمبودشدید کادرپرستارمواجهاست‪،‬خاطرنشان کرد‪«:‬باجذبساالنه‪20‬هزارپرستار‬ ‫در طولسهالی‪4‬سالاینده‪،‬وضعیتاینقشرتاحدقابلقبولیبهبودپیدامی کند‪».‬‬ ‫□■□‬ ‫اعتراض پرستاران قرارداد ‪ ۸۹‬روزه‬ ‫گیالنی مقابل وزارت بهداشت و درمان‬ ‫تعدادی از پرستاران قرارداد ‪ ۸۹‬روزه گیالن به نمایندگی همکاران خود‬ ‫به تهران امدند تا نسبت به قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه و عدم پرداخت دستمزد‬ ‫اعتراض کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬پرستاران داوطلب گیالنی که با قراردادهای ‪ ۸۹‬روزه به کار‬ ‫گرفته شده اند‪( ،‬چهارشنبه‪ 31 ،‬اردیبهشت) مقابل وزارت بهداشت و درمان‬ ‫در تهران تجمع کردند‪.‬‬ ‫این پرستاران در ایام شیوع کرونا با فراخوان نیاز به نیروی شرکتی از سوی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی گیالن مشغول به کار شدند و به انها قرارداد ‪ ۸۹‬روزه‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫اینپرستاراناز ابتدایاسفندماه کهدر کنار دیگرنیروهایپرستاریبرایمقابله‬ ‫با کرونادربیمارستان های گیالناشتغالداشتند‪،‬دستمزدیدریافتنکرده اند‪.‬‬ ‫در ادامه نماینده پرستاران به داخل وزارتخانه دعوت شده اند‪.‬‬ ‫دعوتبههمکاری‬ ‫یک هلدینگ معتبر در راستای تکمیل نیروی انسانی خود با شرایط ذیل در تهران‬ ‫(حوالی سعادت اباد) استخدام می نماید‪:‬‬ ‫سمت‬ ‫تعداد جنسیت حداکثر سن نوع همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اشنایی با قانون تجارت‪ ،‬مباحث حسابداری و تحلیل صورت های مالی‬ ‫اشنایی با امور مجامع و شرکت ها‬ ‫اشنایی با قوانین بیمه و مالیاتی‬ ‫کارشناس‬ ‫نظارت بر‬ ‫شرکت ها‬ ‫یک‬ ‫نفر‬ ‫اقا‬ ‫‪ 33‬سال‬ ‫تمام وقت‬ ‫اشنایی با مباحث بودجه ریزی شرکتی‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی از‬ ‫دانشگاه های سراسری یا ازاد‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪ Word ، Excel‬و ‪PowerPoint‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی اتحاد موتور برای تکمیل کادر خود از واجدین شرایط به شرح ذیل‬ ‫(در زمینه صنعت خودرو) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تحصیالت‪/‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫گرایش‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫رشته‬ ‫تحصیلی‬ ‫مدت‬ ‫سابقه کار‬ ‫جنسیت‬ ‫سایر شرایط‬ ‫تعمیرکار‬ ‫دیپلم ‪ -‬یا‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫ماشین ابزار‪-‬‬ ‫قالبسازی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به عملیات تعمیر و‬ ‫ساخت قالبهای فلزی‬ ‫طراح قالب‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫لیسانس‬ ‫نقشه کشی‬ ‫ماشین ابزار‬ ‫‪3‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به طراحی قالبهای فلزی‬ ‫مشبه و ماتریس‬ ‫مسلط به نرم افزار‬ ‫‪solid works‬‬ ‫تراشکار‬ ‫دیپلم ‪ -‬فوق‬ ‫دیپلم‬ ‫فنی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫مرد‬ ‫مسلط به فرایندهای‬ ‫تراشکاری ‪ -‬فرزکاری‬ ‫متقاضیــان محترم می تــوانند رزومــه خود را به پست الکتـرونیک ‪ job@ettehad.com‬یا نمابر‬ ‫‪ )021( 46822309‬ارسال یا به ادرس وب سایت ‪ www.ettehad.com‬مراجعه نمایند و یا جهت‬ ‫تکمیل فرم استخدام حضوری به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬کیلومتر ‪ 19‬بزرگراه فتح‪ ،‬قبل از شهر قدس‪ ،‬بلوار‬ ‫تولید گران‪ ،‬خیابان اول (فن اوران) پالک ‪ 7‬مراجعه فرمایند‪.‬‬ ‫درج عنوان شغل در رزومه و عنوان ایمیل الزامی است‪.‬‬ ‫اشنایی با مباحث حسابداری‪ ،‬ریسک‪ ،‬برنامه ریزی و تدوین‬ ‫استراتژی‪ ،‬امار و تحلیل‬ ‫کارشناس‬ ‫ریسک‬ ‫یک‬ ‫نفر‬ ‫اقا‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫تمام وقت‬ ‫دارای مدرک حداقل کارشناسی حسابداری یا مدیریت مالی از‬ ‫دانشگاه های سراسری یا ازاد‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪ Word ، Excel‬و ‪PowerPoint‬‬ ‫دارای کارت پایان خدمت یا معافیت‬ ‫داوطلبان می توانند رزومه خود را با درج عنوان شغلی‬ ‫در موضوع ایمیل‪ ،‬به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪:‬‬ ‫‪h_holding@yahoo.com‬‬ ‫اخبار استان و اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫با رونمایی از سامانه نخستین دوره پسادکتری فناورانه‬ ‫دانش اموختگان دکتری بیکار نمی مانند‬ ‫«س ــامانه نخس ــتین دوره پس ــادکتری فناوران ــه» باه ــدف اش ــتغال دان ــش اموخت ــگان مقاط ــع‬ ‫دکت ــری و بهب ــود و توس ــعه هرچ ــه بیش ــتر ارتب ــاط دانش ــگاه و صنع ــت رونمای ــی ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬صن ــدوق حمای ــت از پژوهش ــگران و فن ــاوران کش ــور و گ ــروه صنعت ــی‬ ‫بــارز باهــدف ارتبــاط هرچــه بیشــتر و بهتــر حــوزه دانشــگاه و صنعــت و اســتفاده از تــوان دانــش‬ ‫اموخت ــگان در صنع ــت « نخس ــتین دوره پس ــادکتری فناوران ــه» را کلی ــد زدن ــد‪.‬‬ ‫ریی ــس صن ــدوق حمای ــت از پژوهش ــگران و فن ــاوران کش ــور در ای ــن مراس ــم ک ــه ب ــا حض ــور‬ ‫مهن ــدس عل ــی اکب ــر مش ــرفی مدیرعام ــل گ ــروه صنعت ــی در مح ــل ای ــن صن ــدوق برگ ــزار ش ــد‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬س ــامانه پس ــادکتری فن ــاوری ب ــا ه ــدف ارتب ــاط ج ــدی بخ ــش صنع ــت و‬ ‫دانش ــگاه و اس ــتفاده از دان ــش و ت ــوان دانش ــگاهی کش ــور و ب ــا مش ــارکت تع ــدادی از بهتری ــن‬ ‫ف ــارغ التحصی ــان دوره دکت ــری کش ــور طراح ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫دکتــر ایمــان افتخــاری بــا اشــاره بــه اینکــه در قالــب ایــن طــرح هــر پژوهشــگر مــی توانــد ایــده‬ ‫خ ــود را ارائ ــه و عملیات ــی کن ــد تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬حمای ــت ‪ 3٦‬ت ــا ‪ ٦0‬مییلی ــون تومان ــی ب ــرای دان ــش‬ ‫اموخت ــگان دکت ــری در ای ــن ط ــرح پی ــش بین ــی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر اس ــتفاده هرچ ــه بیش ــتر پژوهش ــگران از فرص ــت ایج ــاد ش ــده ب ــرای ارائ ــه‬ ‫طــرح هــا و ایــده هــای خــود بــرای حــل چالــش هــای فضــای صنعتــی کشــور گفــت‪ :‬در مــواردی‬ ‫ک ــه ای ــن ط ــرح ه ــا و ای ــده ه ــا قاب ــل اعتن ــا از س ــمت صنع ــت تش ــخیص داده ش ــود‪ ،‬پژوهش ــگر‬ ‫در مجموع ــه صنعت ــی مس ــتقر خواه ــد ش ــد و در ط ــول ی ــک س ــال کم ــک خواه ــد ک ــرد ک ــه ب ــرای‬ ‫چال ــش م ــورد نظ ــر راه ح ــل واقع ــی پی ــدا ش ــود‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل گ ــروه صنعت ــی ب ــارز نی ــز در ای ــن مراس ــم ب ــا اش ــاره ب ــه فعالی ــت ه ــای اموزش ــی و‬ ‫تدر ی ــس خ ــود در دانش ــگاه ش ــهید باهن ــر قب ــل از ورود ب ــه بخ ــش صنع ــت کش ــور و اش ــنایی ب ــا‬ ‫ه ــر دو بخ ــش اظه ــار داش ــت‪ :‬مس ــئله ارتب ــاط صنع ــت ب ــا دانش ــگاه هم ــواره دغدغ ــه و یک ــی‬ ‫از چال ــش ه ــای ای ــن دو بخ ــش ب ــوده اس ــت و م ــن اعتق ــاد دارم ارتب ــاط دانش ــگاه و صنع ــت‬ ‫بی ــکاری دان ــش اموخت ــگان را برط ــرف م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫عل ــی اکب ــر مش ــرفی اف ــزود‪ :‬متاس ــفانه در ط ــول س ــالهای گذش ــته نتوانس ــته ای ــم ارتب ــاط‬ ‫س ــازنده و مناس ــب بی ــن دو بخ ــش صنع ــت و دانش ــگاه ایج ــاد کنی ــم‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزیر علوم خبر داد‬ ‫احتمال اغاز ترم اینده از بهمن‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وز ی ــر عل ــوم در ب ــاره اغ ــاز ت ــرم این ــده اینک ــه ب ــا تاخی ــر خواه ــد ب ــود ی ــا خی ــر‬ ‫توضی ــح داد و گف ــت‪ :‬برگ ــزاری ت ــرم این ــده ب ــرای دانش ــجویان جدیدال ــورود از بهم ــن م ــاه ی ــک‬ ‫گزین ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬عل ــی خا ک ــی صدی ــق در نشس ــت خب ــری ویدئ ــو کنفران ــس ب ــا خبرن ــگاران‬ ‫امــوزش عالــی گفــت‪ :‬ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا شــرایط حضــور دانشــجویان در دانشــگاه ها را‬ ‫فراه ــم ک ــرده اس ــت و دانش ــگاه هایی ک ــه ای ــن ش ــرایط را دارن ــد‪ ،‬می توانن ــد از ‪ ۱۷‬خ ــرداد پذی ــرای‬ ‫دانشــجویان باشــند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬اولو ی ــت ب ــا دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد ب ــرای اتم ــام پژوهش ه ــا و پروژه ه ــای‬ ‫عمل ــی اس ــت؛ ه ــم اکن ــون درص ــد قاب ــل توجه ــی از دانش ــگاه ها ب ــا اموزش ه ــای غیرحض ــوری‬ ‫درس ه ــا را پی ــش می برن ــد و در ح ــال پای ــان مباح ــث درس ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وزارت عل ــوم ادام ــه داد‪ :‬اس ــتمرار ام ــوزش الکترونیک ــی توصی ــه اول ب ــه‬ ‫دانش ــگاه ها اس ــت ام ــا بخ ــش عم ــده ای از کار دانش ــجویان کارشناس ــی ارش ــد پژوه ــش اس ــت و‬ ‫نیــاز بــه حضــور در ازمایشــگاه و کارگا ههــای عملــی دارنــد کــه بــا توجــه بــه رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداش ــتی وزارت بهداش ــت‪ ،‬ای ــن ام ــر امکان پذی ــر خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫خا کــی صدیــق در بــاره دانشــجویانی کــه در مناطــق قرمــز حضــور دارنــد‪ ،‬افــزود‪ :‬دانشــجویانی‬ ‫کــه در شــهرهای وضعیــت قرمــز حضــور دارنــد‪ ،‬نمی تواننــد در دانشــگاه حضــور یابنــد و بخشــی‬ ‫از ام ــوزش ک ــه ب ــه ص ــورت راه دور اس ــت‪ ،‬ب ــرای انه ــا ادام ــه می یاب ــد و بخش ه ــای عمل ــی و‬ ‫کارگاه ــی بای ــد بمان ــد ت ــا س ــتاد کرون ــا ب ــرای ان تصمیم گی ــری کن ــد‪.‬‬ ‫خا کــی صدیــق در بــاره دانشــجویانی کــه تحصیــل شــان در ایــن تــرم ادامــه می یابــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ه ــر دانش ــجویی ک ــه نتوان ــد دروس را ب ــه پای ــان برس ــاند‪ ،‬بای ــد ت ــرم را ب ــرای انه ــا افزای ــش دهی ــم و‬ ‫ط ــول ت ــرم ب ــدون احتس ــاب در س ــنوات انج ــام می ش ــود ت ــا لطم ـه ای ب ــه دانش ــجو وارد نش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وزارت عل ــوم ب ــا اش ــاره ب ــه ت ــرم تابس ــتانی اف ــزود‪ :‬دانش ــگاه ها ب ــه و ی ــژه ان‬ ‫دانش ــگاه هایی ک ــه دانش ــجویان ت ــرم اخ ــر دارن ــد‪ ،‬می توانن ــد ت ــرم تابس ــتانی را برگ ــزار کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن ان دس ــته از دانش ــجویانی ک ــه ی ــک ی ــا دو درس انه ــا باق ــی مان ــده‬ ‫ت ــا ف ــارغ التحصی ــل ش ــوند‪ ،‬م ــا ای ــن تع ــداد درس را ب ــه چه ــار درس افزای ــش داده ای ــم ت ــا مش ــکلی‬ ‫ب ــرای انه ــا ب ــه وج ــود نیای ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وزارت عل ــوم در ب ــاره ت ــرم این ــده گف ــت‪ :‬پی ــش بین ــی دقی ــق ب ــرای ت ــرم این ــده‬ ‫و ش ــرایط ان در ح ــال حاض ــر ب ــرای هیچک ــس امکانپذی ــر نیس ــت‪ .‬طب ــق رصدهای ــی ک ــه از‬ ‫امــوزش عالــی دنیــا داشــته ایم‪ ،‬ســایر کشــورها نیــز بــه طــور قطعــی نمی داننــد کــه چــه اتفاقــی در‬ ‫ترم ه ــای دیگ ــر خواه ــد افت ــاد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ح ــال حاض ــر دانش ــگاه های خ ــوب دنی ــا اع ــام کرده ان ــد هم ــه‬ ‫اموزش ه ــای الکترونیک ــی را برگ ــزار ک ــرده و بس ــته ب ــه ش ــرایط تصمیم گی ــری خواهن ــد ک ــرد‪ .‬در‬ ‫ح ــال حاض ــر زیرس ــاخت ها فراه ــم ش ــده اس ــت‪ .‬ا گ ــر ش ــرایط بیم ــاری همچن ــان ادام ــه یاب ــد و‬ ‫م ــا نتوانی ــم حض ــور دانش ــجویان را داش ــته باش ــیم ب ــا ای ــن تجرب ـه ای ک ــه در ای ــن ت ــرم داش ــته ایم‪،‬‬ ‫ممک ــن اس ــت اموزش ه ــا ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی ادام ــه یاب ــد‪ ،‬البت ــه نمی ت ــوان گف ــت ک ــه ت ــرم‬ ‫این ــده صددرص ــد ب ــه ص ــورت حض ــوری ی ــا ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره زم ــان ش ــروع ت ــرم این ــده و اینک ــه ای ــا ب ــا تاخی ــر خواه ــد ب ــود گف ــت‪ :‬تم ــام ت ــاش‬ ‫دانش ــگاه ها ای ــن اس ــت ک ــه ب ــرای دانش ــجویان جدیدال ــورود ت ــرم را در زم ــان خ ــود اغ ــاز کنن ــد‪.‬‬ ‫البت ــه ای ــن بس ــتگی ب ــه ای ــن خواه ــد داش ــت ک ــه زم ــان اع ــام نتای ــج کنک ــور و امکان ــات‬ ‫دانش ــگاه ها ب ــرای پذی ــرش دانش ــجویان ب ــه چ ــه ص ــورت خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫برگزاری ترم تابستان به صورت مجازی‬ ‫زمان برگزاری امتحانات‬ ‫پایان ترم دانشگاه ازاد اعالم شد‬ ‫مســئول ســتاد مرکــزی امــوزش مجــازی دانشــگاه ازاد اســامی گفــت‪ :‬امتحانــات پایــان تــرم‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــامی از ‪ 24‬خ ــرداد ت ــا ‪ 13‬تی ــر و ب ــه م ــدت س ــه هفت ــه برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬دکت ــر ج ــواد علمای ــی مس ــئول س ــتاد مرک ــزی ام ــوزش مج ــازی دانش ــگاه‬ ‫ازاد اســامی‪ ،‬بــا اشــاره بــه زمــان برگــزاری امتحانــات پایــان تــرم نیمســال جــاری ایــن دانشــگاه‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬براس ــاس مصوب ــات جلس ــه ام ــروز هی ــات رئیس ــه دانش ــگاه‪ ،‬کالس ه ــای اموزش ــی‬ ‫و جبران ــی دانش ــگاه ت ــا ‪ ۱۷‬خ ــرداد ب ــه ص ــورت مج ــازی ادام ــه خواه ــد داش ــت و پ ــس از ان‬ ‫دانش ــجویان ی ــک هفت ــه ب ــرای اماده س ــازی حض ــور در امتحان ــات‪ ،‬فرج ــه خواهن ــد داش ــت‪.‬‬ ‫معــاون علــوم‪ ،‬مهندســی و کشــاورزی دانشــگاه ازاد اســامی ادامــه داد‪ :‬بــا توجــه بــه شــرایط‬ ‫و یــژه کشــور بــه دلیــل شــیوع و یــروس کرونــا‪ ،‬امتحانــات پایــان تــرم دانشــگاه ازاد اســامی در نیــم‬ ‫س ــال ج ــاری ب ــه م ــدت س ــه هفت ــه از ‪ ۲۴‬خ ــرداد ت ــا ‪ ۱۳‬تیرم ــاه‪ ،‬ب ــا رعای ــت کام ــل پروتکل ه ــای‬ ‫ابالغ ــی س ــتاد مل ــی مقابل ــه ب ــا کرون ــا و وزارت بهداش ــت برگ ــزار خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دکت ــر علمای ــی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬پ ــس از پای ــان امتحان ــات‪ ،‬دروس عمل ــی از قبی ــل ازمایش ــگاه‬ ‫و کارگاه ه ــای عمل ــی اغ ــاز ش ــده و متناس ــب ب ــا اتم ــام کالس ه ــا‪ ،‬امتحان ــات توس ــط اس ــتاد‬ ‫مربوط ــه اخ ــذ و نم ــرات ان در کارنام ــه نیمس ــال ج ــاری ثب ــت می ش ــود‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در جلسه امروز هیات رئیسه دانشگاه ازاد اسالمی مقرر شد‪ ،‬اساتید‬ ‫مقاطع تحصیالت تکمیلی از امروز به منظور رفع اشکال دانشجویان در محل کار خود حضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬همچنین در مدت سه هفته باقی مانده تا ‪ ۱۷‬خرداد‪ ،‬کالس های اموزشی‬ ‫و جبرانی اساتید مقاطع کاردانی و کارشناسی که به هر دلیل موفق به برگزاری و تکمیل‬ ‫کالس های خود نشده اند‪ ،‬به صورت مجازی برگزار می شود‪ .‬این کالس ها برای دانشجویان‬ ‫مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می تواند به صورت حضوری یا مجازی برگزار شود‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــات رئیس ــه دانش ــگاه ازاد اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه زم ــان برگ ــزاری ت ــرم تابس ــتانی ای ــن‬ ‫دانشــگاه نیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬تــرم تابســتانی دانشــگاه ازاد اســامی طبــق روال هــر ســال‪ ،‬امــا بــه صــورت‬ ‫مج ــازی برگ ــزار خواه ــد ش ــد و ثبت ن ــام ان از ‪ ۱۳‬تی ــر و بالفاصل ــه پ ــس از پای ــان امتحان ــات ت ــرم‬ ‫ج ــاری انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫دکت ــر علمای ــی در پای ــان تا کی ــد ک ــرد‪ :‬دانش ــگاه ازاد اس ــامی در بازگش ــایی دانش ــگاه و‬ ‫برگ ــزاری کالس ه ــا تاب ــع مصوب ــات س ــتاد مل ــی مقابل ــه ب ــا کروناس ــت و براس ــاس تصمی ــم ای ــن‬ ‫س ــتاد عم ــل می کن ــد‪.‬‬ ‫در مقطع پیمانی پنج ساله افسری‬ ‫با موافقت نمایندگان؛‬ ‫پلیس فضای تولید و تبادل اطالعات ناجای‬ ‫استان یزد استخدام می کند‬ ‫پلیـس فضـای تولیـد و تبـادل‬ ‫اطالعـات ناجـای اسـتان یـزد از‬ ‫جـذب نیرو هـای مومـن‪ ،‬متعهـد و‬ ‫کارامـد در مقطـع پیمانـی پنـج سـاله‬ ‫افسـری خبـر داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران‬ ‫جـوان از یـزد‪ ،‬پلیـس فتـای اسـتان‬ ‫یـزد اعلام کـرد کـه اولو یـت جـذب‬ ‫داوطلبیـن اسـتخدام بـا خانـواده‬ ‫معظـم شـهدا‪ ،‬جانبـازان‪ ،‬ایثارگـران‪،‬‬ ‫بسـیجیان و پلیـس افتخـاری‪،‬‬ ‫نخبـگان علمـی و از بیـن جوانـان‬ ‫مومـن‪ ،‬متعهـد و والیتـی اسـت‪.‬‬ ‫اسـاس جـذب بـه صـورت‬ ‫پیمانی ‪ ۵‬سـاله مرد در مقطع افسـری‬ ‫جـزء اسـت‪.‬‬ ‫جـذب داوطلبیـن از دانشـگاه دولتـی‪،‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬غیرانتفاعـی‪ ،‬پیـام نـور‬ ‫و علمـی کار بـردی در رشـته های مهندسـی‬ ‫کامپیوتـر‪ ،‬بـا گرایش هـای (نـرم افـزار در مقطـع‬ ‫کارشناسـی‪ ،‬هـوش مصنوعـی و‬ ‫رباتیـک‪ ،‬شـبکه های کامپیوتـری‪،‬‬ ‫معمـاری سیسـتم های کامپیوتـری‬ ‫و رایانـش امـن در مقطـع کارشناسـی‬ ‫ارشـد) مهندسـی فنـاوری اطالعـات‬ ‫بـا گرایش هـای (مهندسـی فنـاوری‬ ‫اطالعـات در مقطـع کارشناسـی‬ ‫تجـارت الکترونیکـی‪ ،‬شـبکه های‬ ‫کامپیوتـری و مدیر یـت سیسـتم های‬ ‫اطالعاتـی در مقطـع کارشناسـی‬ ‫ارشـد) مهندسـی بـرق بـا گرایـش‬ ‫(مخابـرات امـن و رمزنـگاری در مقطع‬ ‫کارشناسـی ارشـد) صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫سـن ‪ ۲۶‬سـال بـرای لیسـانس‪۲۸ ،‬‬ ‫سـال بـرای ارشـد‪ ،‬قـد حداقـل ‪۱۷۰‬‬ ‫سـانتی متـر و معـدل حداقـل نمـره ‪ ۱۵‬بـه عنـوان‬ ‫شـرایط اسـتخدام عنـوان شـده اسـت‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی استان قزوین استخدام می کند‬ ‫نیروی انتظامی استان قزوین از ثبت نام‬ ‫متقاضیان واجد الشرایط با مدرک تحصیلی‬ ‫دیپلم در مقطع درجه داری خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ‪ ،‬اداره گزینش واستخدام فرماندهی‬ ‫انتظامی استان قزوین از بین جوانان مومن‪ ،‬کار‬ ‫امد‪ ،‬متعهد و والیتمدار از جمله خانوادهای‬ ‫معزز شاهد و ایثارگر‪ ،‬اعضای خانواده نیروهای‬ ‫مسلح‪،‬بسیجیان فعال ‪،‬پلیس های افتخاری‬ ‫باشرایط ذیل استخدام می نماید‪.‬‬ ‫داشتن دیپلم نظری ‪.‬فنی وحرفه ای‪.‬کار‬ ‫ودانش ‪ -2‬داشتن سن‪18‬تا‪2٥‬سال متولدین‬ ‫‪81‬تا‪74‬در صورت داشتن یکی از الویتهای‬ ‫ذیل (‪-1‬فرزندان نظامیان ‪-2‬عضویت در پلیس‬ ‫افتخاری‪ -3‬فرزندان شهدا‪.‬جانبازان‪.‬ایثارگران‪-4‬‬ ‫استعداهای برتر‪-٥‬حافظان قران کریم ‪-٦‬داشتن‬ ‫حکم قهرمانی ورزشی کشوری) ‪-3‬داشتن معدل‬ ‫‪14‬دیپلم ‪ -4‬داشتن گواهینامه رانندگی و رایانه و‬ ‫برای کسانی که خدمت سربازی را طی نکرده اند‬ ‫می بایست دارای ‪ ٦‬ماه معافیت تحصیلی باشند‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط جهت ثبت نام وکسب‬ ‫اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی ‪http://‬‬ ‫‪ gozinesh.police.ir/signup‬و در ساعات اداری‬ ‫به ادرس قزوین‪ -‬خیابان طالقانی‪ ،‬ساختمان‬ ‫گزینش و استخدام نیروی انتظامی روبروی خیایان‬ ‫ملک اباد مراجعه و یا با شماره های ‪ 21824191‬و‬ ‫‪ 21824218‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫پلیس ایالم در مقطع درجه داری‬ ‫ثبت نام می کند‬ ‫رئی ــس اداره گزین ــش اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان ای ــام از اغ ــاز ثب ــت ن ــام در مقط ــع‬ ‫درج ــه داری خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان از ای ــام؛‬ ‫س ــرهنگ روح ال ــه فتح ــی رئی ــس اداره گزین ــش‬ ‫اس ــتخدام فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان ای ــام گف ــت‪:‬‬ ‫پلی ــس ای ــام در مقط ــع درج ــه داری ثب ــت ن ــام‬ ‫ب ــه عم ــل مـ ـی اورد ک ــه بدی ــن منظ ــور داوطلب ــان‬ ‫اس ــتخدامی می توانن ــد از مورخ ــه س ــوم خ ــرداد م ــاه‬ ‫س ــال ج ــاری جه ــت انج ــام ثب ــت ن ــام ب ــه اداره‬ ‫گزین ــش و اس ــتخدام فرمانده ــی انتظام ــی اس ــتان‬ ‫ایــام واقــع در شــهر ایــام ‪ ،‬خیابــان پیــروزی ‪ ،‬رو بــروی‬ ‫س ــاختمان ارش ــاد ای ــام مراجع ــه نماین ــد ‪.‬‬ ‫او به شرایط سنی داوطلبان اشاره کرد و ادامه داد‪:‬‬ ‫متولدین سال ‪ ۱۳۷۴‬به بعد با داشتن مدرک دیپلم‬ ‫مشمول انجام ثبت نام بوده و حداقل سن برای ثبت‬ ‫نام ‪ ۱۹‬سال و حداکثر سن ‪ ۲۵‬سال می باشد ‪.‬‬ ‫رئی ــس اداره گزین ــش اس ــتخدام فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان ای ــام در رابط ــه ب ــا زم ــان و م ــکان‬ ‫برگ ــزاری ای ــن ازم ــون بی ــان ک ــرد ‪ :‬ای ــن ازم ــون در ‪۳۰‬‬ ‫خ ــرداد م ــاه س ــال ج ــاری در س ــالن غدی ــر فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان ای ــام برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه پذی ــرش از بی ــن اقای ــان‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد امام(ره)‬ ‫اشتغال ‪ 10‬هزار مددجو ازکرونا اسیب دید‬ ‫رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬میلیون غذای گرم برای نیازمندان و‬ ‫بیش از یک میلیون بسته معیشتی در مناطق‬ ‫صعب العبور توزیع شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار سید مرتضی بختیاری‬ ‫گفت‪ :‬امسال با توجه به مصوبات ستاد مقابله با‬ ‫ویروس کرونا طرح اطعام مهدوی مطرح و ‪ ۳۱۳‬مرکز‬ ‫اشپزخانه مهدوی راه اندازی شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد در خصوص اشتغال‬ ‫مددحویان گفت‪ :‬امروز به غیر از سالمندان و‬ ‫بیماران صعب العالج برنامه ریزی برای اشتغال‬ ‫همه مددجویان کمیته امداد شده است‪ .‬امروز‬ ‫اشتغال خانگی برای ما مهم است و کمیته‬ ‫امداد در این حوزه بسیار موفق عمل کرده است؛‬ ‫کمیته امداد با حضور در کارگروه های اشتغال‬ ‫دانشگاه های مطرح کشور به دنبال بارور کردن‬ ‫مشاغل خانگی است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد با اشاره به برنامه ‪ ۵‬ساله ششم‬ ‫کشور گفت‪ :‬طبق این برنامه کمیته امداد باید ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫شغل ایجاد کند؛ کمیته امداد در سال اول برنامه پنج‬ ‫ساله ششم توسعه ‪ ۱۷۰‬هزار اشتغال‪ ،‬در سال دوم ‪۱۴۶‬‬ ‫هزار شغل و در سال ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۱۷۵‬هزار اشتغال‬ ‫ایجاد کردو بیشاز چهار هزار میلیاردتسهیالتاشتغال‬ ‫پرداخت کرده است‪ .‬در سال ‪ ۹۹‬دولت برای اشتغال‬ ‫بودجه‪ ۴‬هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومانی تصویب کرده است‪،‬‬ ‫برنامهمابرایامسال‪ ۲۰۰‬هزار اشتغالاست؛ کارافرینانی‬ ‫که‪ ۱۰‬مددجو کمیتهامدادرابه کارگیری کند‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان وام پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته بختیاری‪ ،‬از سال ‪ ۷۴‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۷۵۰ ،۹۷‬هزار خانوار تحت پوشش کمیته احداد‬ ‫با ایجاد اشتغال خودکفا شدند و از چرخه حمایت‬ ‫کمیته امداد خارج شدند‪ .‬مددجویانی داریم که‬ ‫کارافرین نمونه شدند‪.‬‬ ‫کسب سود بسیار در دوماه‬ ‫«پرورش کرم ابریشم» اشتغال پرسود خانوادگی‬ ‫«پرورش کرم ابریشم» یا همان صنعت «نوغانداری»‬ ‫که نسبت به گذشته از رونق ان کاسته شده‪ ،‬یک‬ ‫اشتغال خانوادگی است که می توان در طول نزدیک به‬ ‫دو ماه از ان سود بسیاری به دست اورد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬فعالیـت نوغانـداری پیشـینه‬ ‫‪ ۴۵۰۰‬سـاله در جهـان دارد‪ .‬ایـران نیـز از گذشـته های‬ ‫دور از ایـن صنعـت‪ ،‬بهـره جسـته امـا پـرورش کـرم‬ ‫ابریشـم و پیلـه ان در کشـور در طـول تار یـخ دچـار فـراز‬ ‫و نشـیب هایی بـود‪.‬‬ ‫ایـن صنعـت در دوران پـس از انقلاب‪ ،‬بـار دیگـر‬ ‫قـوت گرفـت امـا بـه دالیـل مختلفـی انچنـان کـه بایـد‬ ‫توسـعه نیافـت و نوغانـداران بـه شـغل های دیگـر رو‬ ‫اوردنـد‪ .‬اکنـون امـا بـار دیگـر از این صنعت در کشـور و‬ ‫اسـتان اذربایجان شـرقی به خوبی حمایت می شـود و‬ ‫فقـط نیازمنـد اسـتقبال مـردم اسـت‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی اذربایجـان شـرقی‪ ،‬در خصـوص صنعـت‬ ‫نوغانـداری در اذربایجـان شـرقی‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫اذربایجـان شـرقی در گذشـته در زمینـه نوغانـداری و‬ ‫تولیـد ابریشـم پیشـرو بـود امـا دلیلـی چـون بـی مهـری‬ ‫مسـئوالن‪ ،‬شـرایط بـد اقتصـادی‪ ،‬واردات بـی رو یـه و‬ ‫ایجـاد شـغل های جدیـد در نواحـی کـه خواسـتگاه‬ ‫پـرورش ایـن محصـول بـود‪ ،‬باعـث شـد تـا در دهـه ‪۸۰‬‬ ‫ایـن صنعـت در اسـتان دچـار افـت شـود‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اقداماتـی کـه در راسـتای توسـعه ایـن‬ ‫صنعـت در اسـتان در دهـه ‪ ۹۰‬اغـاز شـد‪ ،‬باعـث‬ ‫ترغیـب و سـوق عالقمنـدان بـرای پـرورش کرم ابریشـم‬ ‫شـد و در حال حاضر اسـتان از لحاظ تولید نوغان در‬ ‫رتبـه ششـم کشـور قـرار دارد‪.‬‬ ‫وی در خصـوص سیاسـت گذار ی هـای وزارت‬ ‫جهـاد کشـاورزی در ایـن صنعـت‪ ،‬گفـت‪ :‬توز یـع‬ ‫تخـم نوغـان وارداتـی و هیبریدهـای داخلـی بـا قیمـت‬ ‫بسـیار پاییـن هفـت هـزار تومان و تولیـد‪ ،‬تکثیر و توزیع‬ ‫پایه هـای تـوت پاکوتـاه اصلاح شـده رایـگان کـه صرفـا‬ ‫بـرگ ان هـا مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد‪ ،‬از پنـج سـال‬ ‫گذشـته توسـط سـازمان جهـاد کشـاورزی اسـتان‬ ‫انجـام می گیـرد‪.‬‬ ‫شـریفیان ادامـه داد‪ :‬هـدف جهـاد کشـاورزی از‬ ‫ایـن اقدامـات‪ ،‬توسـعه و نگهـداری درخـت تـوت در‬ ‫کنـار نهـر و باغـات هماننـد گذشـته اسـت تـا سـپس‬ ‫نوغان هـا از ایـن بـرگ توت هـا اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫وی با اشـاره به افزایش حمایت دولت از صنعت‬ ‫نوغانـداری‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬افزایـش تعرفـه واردات پیلـه‬ ‫تـر و ابریشـم مصنوعـی‪ ،‬موجـب افزایـش قیمـت تمـام‬ ‫شـده و در نتیجـه کاهـش واردات شـد‪ ،‬از طرفـی بـا‬ ‫افزایـش نـرخ ارز‪ ،‬قیمت داخلی نخ ابریشـم نیز نسـبت‬ ‫بـه قیمـت خر یـد تضمینـی دولـت حتی تا دو سـه برابر‬ ‫بـاال رفـت و تمامـی ابریشـم ها در بـازار و بـدون نیـاز بـه‬ ‫دولـت بـه فـروش رفـت‪.‬‬ ‫وی متذکـر شـد‪ :‬برنامـه دار یـم کـه ا گـر اسـتقبال از‬ ‫ایـن صنعـت افزایـش یابـد‪ ،‬تولیـد پیلـه در اسـتان را‬ ‫توسـعه دهیـم‪.‬‬ ‫معـاون بهبـود تولیـدات دامـی سـازمان جهـاد‬ ‫کشـاورزی اسـتان ادامـه داد‪ :‬پـرورش کـرم ابریشـم‪،‬‬ ‫شـغل کامـل نیسـت‪ ،‬امـا افـراد و بـه خصـوص زنـان‬ ‫روسـتایی می تواننـد طـی ‪ ۴۰‬الـی ‪ ۵۰‬روز با پرورش یک‬ ‫جعبـه تخـم نوغـان‪ ،‬حداقـل سـه میلیـون تومـان درامد‬ ‫کسـب کننـد تـا کمـک خـرج خانـواده شـوند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مناطقـی چـون حاشـیه رودخانـه ارس ‪،‬‬ ‫شهرستان های اسکو‪ ،‬هوراند‪ ،‬اهر‪ ،‬کلیبر و میانه بهترین‬ ‫مـکان بـرای تولیـد و پـرورش کـرم ابریشـم تـوت هسـتند‪.‬‬ ‫وی در خصوص کاربردهای نوغان و نخ ابریشـم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬ایـن محصـوالت جـزو تنهـا محصـوالت دام و‬ ‫طیـور هسـتند کـه پـس از تولیـد بـه عنـوان مـاده اولیـه‬ ‫و گرداننـده چـرخ چنـد صنعـت دیگـر از جملـه ترمـه‬ ‫بافـی ‪ ،‬فـرش و نـخ تابـی و حتـی در بحـث صـادرات‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫وی در خصـوص زمـان پـرورش کـرم ابریشـم در‬ ‫اسـتان گفـت‪ :‬نوغـان را فقـط یکبار می توان در اسـتان‬ ‫پـرورش داد ز یـرا بـرگ توت هـا کـه غـذای کرم هـای‬ ‫ابریشـم هسـتند‪ ،‬فقـط در فصـل بهـار و اواخـر فروردیـن‬ ‫و اردیبهشـت پـرورش می یابنـد‪.‬‬ ‫داوطلبــان بومی در اولویت جذب‬ ‫شــورای توسعه مدیریت قرار می گیرند‬ ‫مجلس در مصوبه ای مقرر کرد که شورای توسعه مدیریت برای جذب‬ ‫داوطلبان بومی شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها‪،‬‬ ‫اولویت قائل شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار مهر‪ ،‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه‬ ‫علنی امروز طرح یک فوریتی اصالح ماده ‪ ۴۴‬قانون مدیریت خدمات‬ ‫کشوری اعاده شده از شورای نگهبان را بررسی کردند‪.‬‬ ‫وکالی ملت در جریان بررسی این طرح‪ ،‬با اصالح ماده واحده و تبصره‬ ‫این قانون موافقت کردند که بر اساس ان جذب داوطلبان بومی توسط شورای‬ ‫توسعه مدیریت در اولویت قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مطابق با ماده واحده اصالح شده طرح مذکور‪ ،‬به انتهای ماده ‪۴۴‬‬ ‫قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ‪ ۸‬مهر ‪ ۱۳۸۶‬با اصالحات و‬ ‫الحاقات بعدی جمله ذیل اضافه می شود‪:‬‬ ‫شورای توسعه مدیریت مکلف است برای جذب داوطلبان بومی‬ ‫شهرستانی به استثنای شهر تهران و مراکز استان ها‪ ،‬اولویت قائل شود‪.‬‬ ‫منظور از بومی شهرستان متولد همان شهرستان می باشد‪.‬‬ ‫همچنیندر تبصرهمادهواحدهعبارت«شامل کلیهمواردی کهمهلتثبت‬ ‫نام به پایان رسیده ولی هنوز نتیجه نهایی اعالم نشده است»‪ ،‬حذف شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس خبر داد‬ ‫به کارگیری نیروهای بومی‬ ‫اســتان بوشهر اولویت پارس جنوبی‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت‪:‬اشتغال‬ ‫فرزندان استان بوشهررا به عنوان یک دغدغه و در حد ظرفیت های موجود‬ ‫دنبال می کنم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس‪ ،‬مهندس ایرج خرمدل‬ ‫در نشست با مقامات استان بوشهر‪ ،‬اشتغال نیروهای بومی را یکی دیگر از‬ ‫سیاست ها در پارس جنوبی دانست و عنوان کرد‪ :‬موضوع اشتغال فرزندان‬ ‫این استان را به عنوان یک دغدغه و در حد ظرفیت های موجود دنبال‬ ‫می شود که پیش فرض ان رفع مشکالت واحدهای تولیدی در منطقه پارس‬ ‫جنوبی و به خصوص مشکالت قضایی این واحدها است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر تحقق شعار امسال «جهش تولید» اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫سال جهش تولید به دنبال ایجاد بسترهای تسهیل کننده افزایش میزان‬ ‫سرمایه گذاری در پارس جنوبی هستیم تا در نتیجه ان‪ ،‬حلقه های‬ ‫مفقودی زنجیره تولید تامین شود‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر پیشگیری از تخلفات در حوزه مناقصات و مزایده ها‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬در راستای شفاف سازی امور و پیشگیری از خطاهای‬ ‫احتمالی‪ ،‬از شیوه های اصالحی و پیشگیری سازمان بازرسی استان در‬ ‫روند مناقصات و معامالت این سازمان استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل منطقه ویژه پارس جنوبی افزود‪ :‬هر چند نظارت سازمان‬ ‫بازرسی به سه شکل نظارت برنامه ای‪ ،‬فوق العاده و موردی است اما به‬ ‫دنبال این هستیم که میزان خطا در فرایندهای کاری را به حدی برسانیم‬ ‫که در هر زمان و لحظه پذیرای گروه های بازرسی باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین خبر داد‬ ‫اشتغال ‪ ۳۰‬هزار نفر‬ ‫در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت‪:‬‬ ‫واحدهای تولیدی بهره بردار در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین‬ ‫برای حدود ‪ ۳۰‬هزار نفر به شکل مستقیم اشتغالزایی کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‬ ‫قزوین در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت‪ :‬بیشترین اشتغال در شهرک‬ ‫های صنعتی استان مربوط به شهرک های صنعتی لیا‪ ،‬کاسپین‪،‬‬ ‫حیدریه؛ خرمدشت و اراسنج است‪.‬‬ ‫حمیدرضا خانپور افزود‪ :‬با احداث طرح های تولیدی براساس قرارداد‬ ‫منعقد شده بین شرکت شهرک های صنعتی و سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬میزان اشتغالزایی مستقیم در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫استان قزوین به ‪ ۵۰‬هزار نفر افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این مسوول گفت‪ :‬نزدیک به یک هزار واحد تولیدی در شهرک ها و‬ ‫نواحی صنعتی استان قزوین دارای پروانه بهره برداری هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بیش از ‪ ۵۰۰‬طرح تولیدی نیز در شهرک ها و نواحی‬ ‫صنعتی استان قزوین در دست احداث قرار دارند که ‪ ۵۰‬مورد انها در‬ ‫مرحله نصب ماشین االت قرار داشته و امیدواریم بیشتر انها در سال‬ ‫جاری مورد بهره برداری قرار بگیرند‪.‬‬ ‫خانپور با بیان اینکه در سال جهش تولید تالش داریم تا در جذب‬ ‫سرمایه گذار و واگذاری اراضی به بخش خصوصی برای ساخت‬ ‫واحدهای تولیدی همچنان در ردیف استان های برتر قرار داشته‬ ‫باشیم‪،‬افزود‪ :‬امیدواریم امسال در کنار واحدهای تولیدی جدید‪ ،‬با‬ ‫احیای ‪ ۱۰۰‬واحد راکد بتوانیم باعث اشتغالزایی بیش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر شویم‪.‬‬ ‫استانقزوینداراییکشهرصنعتی‪ ۱۳،‬شهرکو ‪ ۶‬ناحیهصنعتیاست‪.‬‬ ‫از سوی رییس پارک علم و فناوری البرز تشریح شد؛‬ ‫بســته حمایتی پارک علم و فناوری البرز‬ ‫از شــرکت های فناور در دوران کرونا‬ ‫پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز اخی ــرا ب ــه دلی ــل ش ــیوع وی ــروس کرون ــا و‬ ‫بوج ــود ام ــدن مش ــکالتی ب ــرای ش ــرکت ه ــای فن ــاور بس ــته ای حمایت ــی‬ ‫ب ــرای بهب ــود بخش ــیدن ب ــه ش ــرایط ای ــن ش ــرکت ه ــا تصوی ــب نم ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری‬ ‫البــرز‪ ،‬دکتــر عطاالــه ربانــی در تشــریح ایــن اقدامــات گفــت؛ ایــن اقدامــات‬ ‫ش ــامل بخش ــودگی ‪۱۰۰‬درص ــدی اج ــاره به ــای واح ــد ه ــای مس ــتقر فع ــال‬ ‫مرک ــز رش ــد و پ ــارک در فروردی ــن م ــاه س ــال ج ــاری ‪ ،‬موافق ــت ب ــا تقاض ــای‬ ‫واح ــد ه ــا مبن ــی ب ــر اس ــتمهال بده ــی ه ــا ‪ ،‬تمدی ــد س ــه ت ــا ش ــش ماه ــه‬ ‫مهل ــت هس ــته ه ــا ‪ ،‬ش ــرکت ه ــای پی ــش رش ــد و رش ــد ب ــرای رس ــیدن ب ــه‬ ‫س ــطح باالت ــر (از پی ــش رش ــد ب ــه رش ــد و ی ــا رش ــد ب ــه پ ــارک ) ک ــه بدلی ــل‬ ‫ویـــروس کرونـــا نتوانســـته بودنـــد اســـتاندارهای الزم( انتقـــال وضعی ــت)‬ ‫را اخـــذ نماینـــد‪ ،‬اســـتمهال چندماهـــه درخواســـت تمدیـــد انعق ــاد‬ ‫قرارداده ــای س ــال ج ــاری و ارائ ــه فض ــا ب ــا ش ــرایط وی ــژه ب ــه ش ــرکت های ــی‬ ‫ک ــه تولی ــد محص ــول در مقابل ــه ب ــا بیم ــاری «کرون ــا» را دارن ــد‪.‬‬ ‫و ی افـــزود‪ :‬عـــاوه برایـــن پـــارک بـــا ارائـــه مشـــاوره برخـــط و تلفن ــی‬ ‫در زمین ــه نح ــوه اخ ــذ مجوزه ــا‪ ،‬ب ــازار یاب ــی‪ ،‬تج ــاری س ــازی ‪ ،‬بهب ــود‬ ‫خ ــط تولی ــد و ‪ ...‬ب ــه ص ــورت رای ــگان ب ــه ش ــرکت های ــی ک ــه ب ــه دنب ــال‬ ‫عملک ــرد در ش ــرایط موج ــود هس ــتند توانس ــته کم ــک ش ــایانی ب ــه ای ــن‬ ‫ش ــرکت ه ــا کن ــد‪.‬‬ ‫عطاال ــه ربان ــی تصری ــح ک ــرد‪ :‬همچنی ــن مهی ــا نم ــودن تس ــهیالت ب ــرای‬ ‫ش ــرکت ه ــای موث ــر و فع ــال در مب ــارزه ب ــا وی ــروس کرون ــا و معرف ــی انه ــا ب ــه‬ ‫معاونـــت علمـــی و فنـــاوری ریاســـت جمهـــوری بـــرای اخـــذ تســـهیالت‬ ‫س ــرمایه در گ ــردش ک ــم به ــره و تس ــهیالت ک ــم به ــره وی ــژه تج ــاری س ــازی‬ ‫از دیگ ــر اقدام ــات ای ــن پ ــارک ب ــوده اس ــت و ای ــن پ ــارک ب ــا رایزن ــی ‪ ،‬مذا ک ــره‬ ‫و مکاتبـــه بـــا دانشـــگاه علـــوم پزشـــکی ‪ ،‬ســـازمان غـــذا و دارو وســـازمان‬ ‫صنع ــت مع ــدن و تج ــارت اس ــتان الب ــرز مس ــیر را ب ــرای اخ ــذ مج ــوز ب ــرای‬ ‫محص ــوالت مرتب ــط ب ــا ح ــوزه کرون ــا هم ــوار ت ــر ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفتگو با رئیس سازمان نهضت سواداموزی؛‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در پاسخ به سوال بازارکار‪:‬‬ ‫شرایط وجزئیات ازمون استخدام نیروهای نهضتی‬ ‫وحق التدریسی تشریح شد‬ ‫فراخوان ازمون استخدامی اموزش و پرورش‬ ‫به زودی منتشر می شود‬ ‫ارام ارام انتظاره ــا ب ــه س ــر م ــی رس ــد و‬ ‫زم ــان برگ ــزاری ازم ــون اس ــتخدامی ب ــه ش ــرط مج ــوز‬ ‫ســتاد کرونــا از راه مــی رســد‪ .‬شــاپور محمــدزاده رئیــس‬ ‫س ــازمان نهض ــت س ــواداموزی در گفتگ ــوی اختصاص ــی‬ ‫ب ــا ب ــازارکار ضم ــن تش ــریح ش ــرایط وجزئی ــات ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی نیروه ــای نهضت ــی وح ــق التدریس ــی اع ــام‬ ‫ک ــرد‪ 24 :‬ه ــزار نف ــر ش ــرایط تغیی ــر وضعی ــت و اس ــتخدام‬ ‫در ام ــوزش و پ ــرورش را دارن ــد‪.‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش در نخستین نشست خبری خود در‬ ‫سال‪ 1399‬در پاسخبهسوالخبرنگار بازارکار گفت‪:‬بحثنیرویانسانی‬ ‫مهمترین مساله اموزش و پرورش است و در تالش هستیم به محض‬ ‫نهایی شدن مجوز استخدام در قالب ماده ‪ 28‬اساسنامه دانشگاه‬ ‫فرهنگیان‪،‬ارموناستخدامیجدیدراشهریورماهسالجاریبرگزار کنیم‪.‬‬ ‫دکتر حاج میرزایی که به همراه معاونان خود در این نشست‬ ‫خبری حضور یافته بود همچنین گفت‪ :‬فراخوان ازمون استخدامی‬ ‫اموزش و پرورش بزودی عالم می شود ‬ ‫ویهمچنیندربارهبرگزاریازموناستخدامینیروهایحقالتدریس‬ ‫ونهضتیهانیز گفت‪:‬بهمحضفراهمشدنشرایطومجوز ستاد کرونا‪،‬‬ ‫ازمون استخدامی معلمان حق التدریس و نهضتی ها نیز در‬ ‫تابستان سال جاری برگزار می شود‪.‬‬ ‫دهنده هایی که قبل از سال ‪ ۹۲‬بهصورت تجمیعی از سال‬ ‫‪ ۷۹‬تا ‪ ۹۲‬در نهضت فعالیت داشته اند و اموزشدهنده فعلی‬ ‫هستند میتوانند در ازمون درنظرگرفته شده برای استخدام‬ ‫شرکت کنند‪ .‬تاکنون پرونده ‪ 24‬هزار اموزش دهنده بررسی‬ ‫شده که شرایط شرکت در ازمون رادارند‪.‬‬ ‫انه ــا تاخی ــری وج ــود داش ــته باش ــد‪ ،‬حتم ــا رس ــیدگی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫رتبه بندی به مصوبه دولت نیاز دارد‬ ‫وی همچنیــن در بــاره عــدم صــدور احــکام ترمیــم رتبه بنــدی معلمــان‬ ‫بــه ســواالت در ایــن زمینــه پاســخ گفــت و تصر یــح کــرد‪ :‬ایــن موضــوع نیــاز‬ ‫بــه مصوبــه دولــت دارد کــه منتظــر تصو یــب و ابــاغ ایــن مصوبــه هســتیم‪.‬‬ ‫حاج ــی میرزای ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــرای اج ــرای ی ــک ف ــوق الع ــاده ش ــغل‬ ‫ب ــرای معلم ــان رایزنی های ــی ص ــورت گرفت ــه و امی ــد اس ــت ظ ــرف یک ــی‬ ‫دو هفت ــه این ــده نتای ــج را اع ــام کنی ــم‪ .‬ای ــن ام ــر نیازمن ــد مصوب ــه هیئ ــت‬ ‫وز ی ــران اس ــت‪.‬‬ ‫وی در ادام ــه ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه متوس ــط دریافت ــی معلم ــان ب ــا س ــایر‬ ‫کارکن ــان یکس ــان اس ــت اف ــزود‪ :‬تف ــاوت ای ــن اس ــت ک ــه در دس ــتگاه های‬ ‫دیگ ــر دریافت ــی ه ــای غیرمس ــتمر بیش ــتر اس ــت‪ .‬بنابرای ــن ای ــن گ ــزاره ک ــه «‬ ‫حق ــوق معلم ــان نیم ــی از حق ــوق ی ــک کارمن ــد اس ــت» درس ــت نیس ــت‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش ب ــا بی ــان اینک ــه ت ــاش کردی ــم مطالب ــات مع ــوق‬ ‫فرهنگی ــان از س ــال های گذش ــته را علیرغ ــم تنگناه ــای مال ــی دول ــت‬ ‫در س ــال ‪ ۹۸‬تس ــویه کنی ــم گف ــت‪ :‬تم ــام ت ــاش م ــا بهب ــود ش ــرایط کاری‬ ‫معلم ــان اس ــت‪.‬به گفت ــه حاج ــی میرزای ــی تاخی ــری در پرداخ ــت حق ــوق‬ ‫معلم ــان ح ــق التدر ی ــس نی ــز ایج ــاد نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫حمایت اموزش و پرورش از حقوق معلمان مدارس غیردولتی‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در ب ــاره حق ــوق معلم ــان م ــدارس غی ــر انتفاع ــی‬ ‫در ش ــرایط بحران ــی ش ــیوع کرون ــا اظه ــار داش ــت‪ :‬معلم ــان م ــدارس‬ ‫غیردولتــی تحــت حمایــت امــوزش و پــرورش هســتند و موسســان نســبت‬ ‫بــه پرداخــت کامــل حقــوق انهــا موظــف هســتند‪ .‬ا گــر در پرداخــت حقــوق‬ ‫مدارس غیردولتی تسهیالت کرونایی دریافت می کنند‬ ‫وز یــر امــوزش و پــرورش در پاســخ بــه پرسشــی مبنــی بــر عــدم پرئاخــت‬ ‫حقــوق معلمــان مــدارس غیردولتــی گفــت‪ :‬دولــت ‪ 17‬هــزار میلیــارد تومــان‬ ‫بــرای حمایــت از کســب وکارهــای اســیب پذیــر از کرونــا اختصــاص داده‬ ‫کــه ایــن تســهیالت بــرای مــدارس غیردولتــی تعلــق مــی گیــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬معلم ــان م ــدارس غیردولت ــی تح ــت حمای ــت م ــا هس ــتند و‬ ‫موسســان موظــف بــه پرداخــت کامــل حقــوق انهــا هســتند و ا گــر تاخیــری‬ ‫وجــود داشــته باشــد حتمــا پیگیــری و رســیدگی مــی شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مــا در ازای خدمــات موسســان‪ ،‬تســهیالتی را بــرای مــدارس‬ ‫غیردولت ــی تس ــهیالتی درنظ ــر گرفتی ــم و در صورت ــی ک ــه حق ــوق معلم ــان‬ ‫را کام ــل بپردازن ــد می توانن ــد از ‪ ۱۶‬میلی ــون توم ــان وام ک ــم به ــره ب ــه ازای‬ ‫کارکن ــان بهره من ــد ش ــوند‪.‬‬ ‫نظرتان در رابطه تعویق ازمون چیست؟‬ ‫شاپور محمدزاده رئیس سازمان نهضت سواداموزی در‬ ‫این زمینه گفت‪ :‬با تعویق ازمون استخدامی فرصت خوبی‬ ‫فراهم شده تا نیروهای نهضتی وحق التدریس با فرصت‬ ‫مطالعه با امادگی کافی بتوانند وارد اموزش و پرورش می شوند‪.‬‬ ‫ایا همه ‪ 24‬هزار نفر میتوانند استخدام شوند؟‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی درباره اینکه ایا همه‬ ‫‪ 24‬هزار نفر میتوانند استخدام شوند خاطرنشان کرد‪ :‬بله‬ ‫مشکلی وجود ندارد و همه ‪ 24‬هزار نفر شرایط استخدام را‬ ‫دارند به شرط انکه ‪ ٥0‬درصد نمره قبولی را کسب کنند‪.‬‬ ‫شاپور محمدزاده تصریح کرد‪ :‬شرایط خوبی برای‬ ‫تغییر وضعیت نیروهای حق التدریس و نهضتی ها وجود‬ ‫دارد وانها میتوانند با اندک تالش و کسب نصاب ‪ ٥0‬درصدی‬ ‫جذب اموزش و پرورش شوند‪.‬‬ ‫امتحانات نهایی حضوری برگزار می شود‬ ‫دکتــر حــاج میرزایــی همچنیــن در ایــن نشســت خبــری بــا بیــان اینکــه‬ ‫در اولی ــن روز بازگش ــایی م ــدارس بی ــن ‪ ۱۰‬ت ــا ‪ ۱۵‬درص ــد دانش ام ــوزان در‬ ‫م ــدارس حض ــور یافتن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬امتحان ــات پای ــان س ــال پایه ه ــای نه ــم و‬ ‫دوازده ــم قطع ــا حض ــوری اس ــت‪.‬‬ ‫مواد ازمون استخدامی‬ ‫وزی ــر ب ــا اش ــاره تعطیل ــی م ــدارس در ای ــام کرون ــا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬اموز ‬ ‫شه ــای‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی درباره مواد ازمون‬ ‫دانش ام ــوزان از هم ــان روزه ــای اول تعطیل ــی م ــدارس ب ــا ام ــوزش تلویزیون ــی و‬ ‫نیز گفت‪ ٥ :‬درس تخصصی را در سایت سازمان نهضت‬ ‫س ــپس ام ــوزش مج ــازی اغ ــاز ش ــد ‪.‬‬ ‫سواداموزی قرار دادیم و شرکت کنندگان می توانند‬ ‫وی افزود‪ :‬مدارس از روز گذشته بازگشایی شدند تا دانش اموزانی که نیاز به‬ ‫مطالعه و از انها استفاده کنند‪.‬‬ ‫راهنماییدر محتوایدروسدارند‪،‬برایرفعاشکالدر مدرسه حاضرشوند‪.‬بین‪۹۵‬تا‬ ‫وی با اشاره به اینکه ازمون قرار بود اسفندماه ‪ 1398‬برگزار‬ ‫‪۱۰۰‬درصدمعلمانو‪۱۰‬تا‪۱۵‬درصددانشاموزانروز گذشتهدرمدرسهحضوریافتند‪.‬‬ ‫شود خاطرنشان کرد‪ :‬کرونا با همه مشکالت شرایط مناسبی‬ ‫دکت ــر ح ــاج میرزای ــی ب ــا بی ــان اینک ــه م ــدارس ب ــرای حض ــور دان ــش‬ ‫را برای نیروهای نهضت وحق التدریس فراهم نموده تا با فراغ‬ ‫ام ــوزان ضدعفون ــی ش ــده اس ــت‪ ،‬ی ــاداور ش ــد‪ :‬حض ــور دان ــش ام ــوزان‬ ‫بال و مطالعه کافی در ازمون شرکت نموده‪ ،‬تبدیل وضعیت‬ ‫در م ــدارس ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه اس ــت ت ــا ب ــا رعای ــت پروت ــکل ه ــای‬ ‫شده و به استخدام اموزش و پرورش در ایند‪.‬‬ ‫بهداش ــتی و همچنی ــن فاصل ــه اجتماع ــی انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫مصاحبه؛ امیرعلی بینام‬ ‫‪ 95‬درصد شرکت کنندگان لیسانس تا دکتری هستند‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواد درباره شرایط مدارک‬ ‫تحصیلی شرکت کنندگان گفت‪ :‬حداقل مدرک‬ ‫تحصیلی برای ازمون فوق دیپلم است و باید اعالم کنم‬ ‫که ‪ 9٥‬درصد شرکت کنندگان لیسانس تا دکتری هستند‬ ‫وتنها کمتر از ‪ ٥‬درصد فوق دیپلم هستند‪.‬‬ ‫بیشترین متقاضی برای استان لرستان است‬ ‫شاپور محمدزاده رئیس سازمان نهضت سواد درباره‬ ‫بیشترین متقاضی حضور در این ازمون که شرایط الزم را دارند‬ ‫نیز گفت‪ :‬بیشترین نیروها از استان لرستان هستند‪.‬‬ ‫االن به غیر از این ‪ 24‬هزار نفر چند هزار اموزش دهنده‬ ‫نهضتی دارید؟‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی در این باره گفت‪:‬‬ ‫مشکلی نداریم و االن ‪ 40‬هزار نهضتی با ما همکاری‬ ‫می کنند‪ 24 .‬هزار نفر از این افراد هم نهضتی و همزمان‬ ‫حق التدریس هم هستند‪ .‬بر اساس مصوبه مجلس این‬ ‫نهضتی ها در سال ‪ 9٥‬توانستند به عنوان حق التدریس‬ ‫وارد تدریس در مدارس شوند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نهضت سواداموزی در پاسخ به سوال‬ ‫خبرنگار بازارکار درباره استخدام اموزشدهندگان یا‬ ‫اموزشیاراننهضتسواداموزی گفت‪:‬بیشاز ‪ 24‬هزار اموزشیار‬ ‫نهضت سواداموزی میتوانند در ازمون استخدامی شرکت‬ ‫کنند و به شرط کسب حد نصاب ‪ ٥0‬درصد نمرات در‬ ‫اموزش و پرورش استخدام شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس مصوبه سال ‪ ۹۷‬مجلس‪ ،‬اموزش‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداقل کارشناسی‪ ،‬رشته های مکانیک و برق‬ ‫حداقل دارای پنج سال سابقه اجرائی موفق در واحدهای تولیدی‬ ‫‪ ‬مسلط به امور ‪ pm‬و تعمیرات و نگهداری‬ ‫( اولویت با سوابق اجرایی واحد تولیدی مرتبط میباشد)‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫سایر امکانات رفاهی‬ ‫رئیس و سرپرست‬ ‫تولید‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداقل کارشناسی رشته های صنایع ‪ -‬مکانیک‬ ‫‪ ‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه اجرائی موفق ترجیحا در صنعت بهداشتی و‬ ‫سلولزی‪‬اولویت با سوابق اجرایی واحد تولیدی مرتبط میباشد‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫سایر امکانات رفاهی‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداقل کارشناسی رشته های شیمی و نساجی مهندسی‬ ‫با سابقه اجرائی موفق در واحدهای تولیدی‬ ‫‪ ‬اولویت با سوابق اجرائی واحد تولیدی مرتبط میباشد ‪.‬‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫سایر امکانات رفاهی‬ ‫سرپرست حراست‬ ‫‪ ‬اقا ‪‬مدرک کارشناسی‪‬با سابقه اجرایی موفق‬ ‫‪ ‬مسلط به امور حراست و نگهبانی‪ ،‬اطفاء حریق و …‬ ‫‪ ‬عدم سوء پیشینه‪‬توانایی انجام کار در شیفت شب و روزهای تعطیل‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫سایر امکانات رفاهی‬ ‫کارشناس تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداقل کارشناسی‬ ‫‪ ‬حداقل دارای پنج سال سابقه کار در کارخانجات تولیدی‬ ‫‪ ‬مسلط به استاندارد ‪iso 9001 - 14001 – 45001 – 17025‬‬ ‫‪ ‬اشنایی با الزامات واحدهای تولیدی ‪‬دارای روحیه تیمی و توان مدیریت‬ ‫با سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫سایر امکانات رفاهی‬ ‫کارشناس فنی برق‬ ‫و تاسیسات‬ ‫‪‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ذکر عنوان شغلی در سابجکت ایمیل الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ms2.jazb@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در شهرک صنعتی سیمین دشت‬ ‫شرکت فراورده های لبنی رامک جهت تکمیل نیروی‬ ‫انسانی خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫طراح قالبهای تزریق و بادی پالستیک‬ ‫‪‬اقا‪ ،‬خانم‪‬مسلط به ‪Catia‬‬ ‫‪ ‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪es tekhdam.smp@gmail.com‬‬ ‫ایا مشکل اعتبار وجود ندارد‬ ‫در این زمینه هماهنگی کامل بین اموزش و پرورش‬ ‫و سازمان برنامه وسازمان امور اداری واستخدامی وجود دارد و‬ ‫براین اساس هیچ مشکلی برای استخدام وجود ندارد و‬ ‫همه پذیرفته شدگان جذب اموزش و پرورش می شوند‪.‬‬ ‫چه تعداد نیروی نهضتی به غیر از این‬ ‫‪ 24‬هزار نفر شامل ازمون نشده اند‬ ‫محمدزاده در این زمینه نیز گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 40‬هزار‬ ‫نهضتی دیگر در کشور فعالیت می کنند که نیازهای ما‬ ‫را تامین می کنند و که باید در سال های اینده بر اساس‬ ‫مصوبات قانونی برای انها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اگر به نیروی جدید هم نیاز‬ ‫داشته باشیم میتوانیم از طریق دوره های اموزشی‬ ‫جهاددانشگاهی مجوز بدهیم و نیرو جذب کنیم‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 37‬درصدی بودجه نهضت سواداموزی‬ ‫وی افزود‪ :‬ما در سال ‪ 9٦‬یک دوره ‪ 12٦‬ساعته را با‬ ‫همکاری جهاد دانشگاهی طراحی کردیم که بهصورت‬ ‫مجازی ارائه میشد و این دوره به ‪ 72‬هزار نفر اموزش‬ ‫دهنده ارائه شد و بیش از ‪ ٦2‬هزار نفر طی ازمونی که برگزار‬ ‫شد توانستند نمره قبولی بگیرند و شرایط الزم را برای‬ ‫اموزش کسب نمایند‪ .‬این دوره برای توانمندسازی بود و‬ ‫اگر الزم باشد دوباره اقدام میکنیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت سلولزی فعال و پویا زیر نظر گروه صنعتی گلرنگ مستقر در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫جهت تکمیل کادر سرمایه های انسانی خود در استان البرز و بوئین زهرا از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرط تحصیلی‬ ‫‪ 9٥‬درصد اموزش حداقل دهنده ها لیسانس‪ ،‬فوق‬ ‫لیسانس و دکتری هستند اما شرط تحصیلی فوق دیپلم‬ ‫است و ‪ ٥‬درصد فوق دیپلم هستند‪.‬‬ ‫کارشناس ارتباطات‬ ‫جنسیت‪ :‬خانم‬ ‫فعال و روابط عمومی مناسب‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم جهت همکاری‬ ‫رزومه کاری خود را با قید کردن عنوان شغلی در‬ ‫‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR.jazb1398@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی در استان قزوین واقع در شهرک صنعتی لیا از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫اپراتور تولید‬ ‫‪‬اقا‪‬دیپلم ‪ /‬فوق دیپلم‪ ‬رشته تحصیلی ریاضی ‪ /‬ماشین ابزار‬ ‫‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪‬محل سکونت‪ :‬قزوین‬ ‫اپراتور تاسیسات‬ ‫‪ ‬اقا‪‬فوق دیپلم‪‬رشته تحصیلی تاسیسات ‪‬حداقل ‪ 5‬سال پسابقه کار‬ ‫‪‬محل سکونت‪ :‬قزوین‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫‪ ‬اقا‪‬لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس‪‬رشته تحصیلی مکانیک ‪ /‬متالورژی‬ ‫‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‪‬محل سکونت‪ :‬قزوین‬ ‫کارشناس تعمیر و‬ ‫نگهداری‬ ‫‪ ‬اقا‪ ‬فوق دیپلم ‪ /‬لیسانس‪‬رشته تحصیلی مکانیک ‪ /‬برق‬ ‫‪‬حداقل‪ 5‬سال سابقه کار‪‬محل سکونت‪ :‬قزوین‬ ‫تراشکار‬ ‫‪ ‬اقا‪ ‬فوق دیپلم‪ /‬لیسانس‪‬رشته تحصیلی ماشین ابزار‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار ‪‬محل سکونت‪ :‬قزوین‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪factoryrecruitment98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست حراست‬ ‫‪ ‬اقا‪‬تمام وقت‬ ‫‪‬حداکثر ‪ 35‬سال‪‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪‬داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت‬ ‫‪‬حقوق ثابت‪‬بیمه‪‬بیمه تکمیلی‬ ‫‪‬امکان رشد و ارتقاء‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪recruitment-irn@mafpars.com‬‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی شهر تبریز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی پزشکی‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫با مدرک مسئول فنی واردات‬ ‫بصورت غیرحضوری و نیمه وقت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@adrinteb.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬تمام وقت‪‬مسلط به امور تنظیم قرارداد ‪ -‬پیگیری قرارداد ها‪‬مسلط به امور ثبت شرکتها‬ ‫‪‬اشنا به موضوعات داوری و حل اختالف‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪‬ارائه اطالعات الزم و انجام امور حقوقی مربوط به انواع مناقصه ها‪ ،‬مزایده ها و ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Es tekhdam.manufacturing@gmail.com‬‬ ‫کار و کارگری‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سوءاستفاده از کارگران برای دریافت وام حمایتی‬ ‫وقتی بدون پرداخت «دستمزد» به کارگران‬ ‫«حق بیمه» رد می شود‬ ‫◄ سوءاستفاده‬ ‫برخــی کارفرمایــان‪،‬ضــریــب‬ ‫اصــاب ــت وا ‪‎‬‬ ‫مهــای ح ـمــایتــی کرونا‬ ‫به جامعه هدف را کاهش داده است‪.‬‬ ‫اتحادیه‪‎‬هاوتشکل‪‎‬هامی‪‎‬تواننددر زمینههدفمند کردن‬ ‫وام کروناییایفاینقش کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایلنــا‪ ،‬حمایت هــای کرونایــی بــه هســته‬ ‫س ـخـ ــت خـ ــود رس ـیـ ــده اسـ ــت‪ .‬ب ـعـ ــد از مـ ــدت ها وعــده و‬ ‫وعیــد و ایده‪‎‬پــردازی‪ ،‬حــاال همــه منتظــر تحقــق وعده‪‎‬هــا‬ ‫هســتند‪ .‬شــهروندان اســیب دیــده از کرونــا و کارفرمایانــی کــه‬ ‫کسب‪‎‬و‪‎‬کارشــان دچــار اســیب شــده‪ ،‬انتظــار دارنــد تــا کار از کار‬ ‫نگذشــته وام‪‎‬هــای حمایتــی را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫شــیوع کوویــد ‪ ۱۹‬نــه فقــط در ایــران کــه در همــه‬ ‫کشــور‪‎‬های جهــان خســارت‪‎‬های جــدی اقتصــادی بــه بــار‬ ‫اورد‪ .‬وضــع محدودیت‪‎‬هــا و ممنوعیت‪‎‬هــای گســترده‬ ‫باعــث شــد صاحبــان کسـب‪‎‬و‪‎‬کار‪‎‬ها اســیب ببیننــد‪ ،‬کارگــران‬ ‫اخــراج شــوند و معیشــت شــهروندان بــه خ ـطـ ــر ب ـیـ ــفتد‪ .‬بــه‬ ‫م ـ ـن ـ ـظـ ـ ــور ج ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــران ایـ ـ ــن‬ ‫خ ـســارت‪‎‬هـ ــا‪ ،‬دول ـت‪‎‬هـ ــای م ـخـ ــتلف طـ ــر ح‪‎‬های ح ـمــایتـ ــی‪،‬‬ ‫از پرداخــت وام بــه شــهروندان تــا اعطــای تســهیالت بــرای‬ ‫رونــق کس ـب‪‎‬و‪‎‬کار‪‎‬ها را مــورد توجــه قــرار دادنــد‪ .‬در ایــران‬ ‫هــم حمایت‪‎‬هــای کرونایــی بــه دو دســته اصلــی حمایــت از‬ ‫شــهروندان و حمایــت از کارفرمایــان تقســیم می‪‎‬شــود‪ .‬بــه‬ ‫منظــور حمایــت از افــراد‪ ،‬بســته‪‎‬های ‪ ۲۰۰‬تــا ‪ ۶۰۰‬تومانــی‬ ‫بالعــوض بــه نیــم دهــک پاییــن جامعــه پرداخــت شــد و‬ ‫یارانه‪‎‬بگیــران از وام یــک میلیونــی بهــره بردنــد‪ .‬همچنیــن قــرار‬ ‫اســت بــه حــدود ‪ ۷۰۰‬هــزار کارگــری کــه بــه دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫بیــکار شــده‪‎‬اند‪ ،‬بیمــه بیــکاری پرداخــت شــود‪ .‬بــرای حمایــت‬ ‫از کارفرمایــان نیــز وعــده داده شــده وامــی بــه ازای تعــداد‬ ‫کارگــران انهــا بــه انهــا اعطــا شــود‪.‬‬ ‫جزئیات وام کرونایی‪ ،‬یک شــرط و یک سوءاســتفاده‬ ‫ق ــرار اس ــت وام کرونای ــی ب ــه اس ــیب‪‎‬دیدگان ‪ ۱۳‬رس ــته ش ــغلی‬ ‫تعل ــق بگی ــرد‪ .‬کارفرمای ــان ک ــه ب ــرای دریاف ــت ای ــن وام بای ــد در‬ ‫س ــامانه کارا ثبت‪‎‬ن ــام کنن ــد‪ ،‬ب ــه ازای حف ــظ کارگران ش ــان وام‬ ‫می‪‎‬گیرنــد‪ .‬ایــن وام بــه ازای هــر کارگــر از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۶‬میلیــون تومــان‬ ‫اس ــت‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس وام حمایت ــی کرون ــا از ‪ ۱۲‬میلی ــون توم ــان‬ ‫ش ــروع می‪‎‬ش ــود و ب ــه بی ــش از ‪ ۲۰۰‬میلی ــون توم ــان می‪‎‬رس ــد‪ .‬از‬ ‫پی ــش مش ــخص اس ــت ش ــرط دریاف ــت وام ای ــن اس ــت ک ــه‬ ‫ضر ی ــب پایی ــن اصاب ــت وام‪‎‬ه ــا ب ــه جامع ــه ه ــدف م ــورد انتق ــاد‬ ‫ب ــوده اس ــت‪ ،‬ای ــن یعن ــی هم ــواره کس ــانی هس ــتند کـــه بـــا‬ ‫سندس ــازی‪ ،‬وام‪‎‬های ــی را دریاف ــت می‪‎‬کنن ــد ک ــه ب ــرای انه ــا در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وقت ــی بح ــث پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــه منظ ــور حمایـــت‬ ‫از کسـ ـب‪‎‬و‪‎‬کار‪‎‬های اس ــیب دی ــده از کرون ــا مط ــرح شـــد‪ ،‬خـــود‬ ‫ب ــه خ ــود ای ــن نگران ــی ه ــم ب ــه وج ــود ام ــد ک ــه نکن ــد افـــرادی‬ ‫وام‪‎‬ه ــا را دریاف ــت کنن ــد‪ ،‬درحالیک ــه واقع ــا مس ــتحق دریاف ــت‬ ‫ان نیس ــتند‪ .‬مخت ــاری می‪‎‬گو ی ــد‪ :‬در زم ــان قرنطین ــه برخـــی از‬ ‫صاحبــان مشــاغل کار خــود را دنبــال کردنــد‪ .‬شــاید در مــواردی‬ ‫مانن ــد رس ــتوران‪‎‬ها و برخ ــی مغازه‪‎‬ه ــا س ــختگیری‪‎‬های جـــدی‬ ‫ص ــورت گرف ــت‪ ،‬ام ــا تولیدی‪‎‬ه ــا و کسـ ـب‪‎‬و‪‎‬کار‪‎‬هایی بودن ــد ک ــه‬ ‫بــه صــورت معمــول کار کردنــد یــا حتــی بــا تغییــر خــط تولیــد‪ ،‬از‬ ‫ش ــرایط موج ــود س ــود جس ــتند‪ .‬مس ــلما ب ــه ای ــن اف ــراد و بنگاه‪‎‬ه ــا‬ ‫نبای ــد وام تعل ــق بگی ــرد‪ ،‬ام ــا ش ــاهد هس ــتیم ک ــه ب ــا ترفند‪‎‬های ــی‬ ‫دس ــته‪‎‬هایی از ای ــن اف ــراد و بنگاه‪‎‬ه ــا درص ــدد دریافـــت وام‬ ‫کارفرمای ــان در بح ــران کرون ــا کارگران ش ــان را‬ ‫اخ ــراج نک ــرده باش ــند؛ ش ــرطی ک ــه از ط ــرف‬ ‫برخ ــی م ــورد انتق ــاد ق ــرار گرفت ــه‪ ،‬چ ــون عن ــوان‬ ‫می‪‎‬ش ــود حت ــی ا گ ــر ی ــک کارگ ــر ه ــم اخ ــراج‬ ‫ش ــده باش ــد‪ ،‬کارفرم ــا مش ــمول دریاف ــت‬ ‫وام نمی‪‎‬ش ــود‪ .‬ای ــن ش ــرط ک ــه ب ــه ظاه ــر ب ــه‬ ‫منظ ــور حمای ــت از کارگ ــران گذاش ــته ش ــده‬ ‫ام ــا زمین ــه سوءاس ــتفاده‪‎‬هایی را ه ــم فراه ــم‬ ‫اورده اس ــت‪.‬‬ ‫اخی ــرا محمدرض ــا تاجی ــک (رئی ــس مجم ــع‬ ‫کارگ ــران اس ــتان ته ــران) ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه‬ ‫متاس ــفانه ش ــاهد ای ــن هس ــتیم ک ــه بیم ــه بی ــکاری‬ ‫ب ــه تع ــداد قاب ــل توجه ــی از کارگران ــی ک ــه ق ــرارداد‬ ‫موق ــت ی ــا ش ــفاهی داش ــتند پرداخ ــت نمی ش ــود‪،‬‬ ‫گفت ــه اس ــت‪ :‬کارگران ــی ک ــه مش ــمول بیم ــه بی ــکاری‬ ‫نش ــدند ب ــه س ــمت دستفروش ــی و کارهای ــی مانن ــد نظاف ــت‬ ‫و مسافرکش ــی رفته‪‎‬ان ــد‪ .‬ام ــا ان دس ــته از کارگران ــی ه ــم ک ــه‬ ‫ق ــرارداد کار دارن ــد‪ ،‬باتوجـــه ب ــه اینک ــه وضعی ــت بنگاه‪‎‬ه ــای‬ ‫تولی ــدی بس ــیار خ ــراب اس ــت‪ ،‬ی ــا حق ــوق دریاف ــت نکرده‪‎‬ان ــد‬ ‫یــا کارفرمــا بــه انهــا اعــام کــرده اســت‪ ،‬بــرای اینکــه ســابقه بیمــه‬ ‫ش ــما بی نظ ــم نش ــود‪ ،‬ح ــق بیم ــه را پرداخ ــت می‪‎‬کنی ــم‪ ،‬ام ــا‬ ‫حق ــوق را نمی‪‎‬توانی ــم بدهی ــم‪ .‬حداق ــل ‪ ۳۰‬درص ــد کارگ ــران در‬ ‫کارگاه‪‎‬های ــی ک ــه از کرون ــا اس ــیب دیده‪‎‬ان ــد اینگون ــه بوده‪‎‬ان ــد‪.‬‬ ‫چنی ــن اتفاق ــی ب ــدون ش ــک ب ــه ض ــرر کارگ ــران اس ــت‪ .‬انه ــا‬ ‫ک ــه ب ــه واس ــطه نب ــود امنی ــت ش ــغلی و ت ــرس از بی ــکاری ت ــن‬ ‫ب ــه چنی ــن ش ــرایطی می‪‎‬دهن ــد‪ ،‬ن ــه می‪‎‬توانن ــد بیم ــه بی ــکاری‬ ‫بگیرن ــد و ن ــه حقوق ــی دریاف ــت می کنن ــد‪ .‬ای ــن کارگ ــران تنه ــا‬ ‫ب ــه اب ــزاری ب ــرای دریاف ــت وام حمایت ــی کرون ــا تبدی ــل ش ــده‪‎‬اند‪.‬‬ ‫عبــداهلل مختــاری (کارشــناس روابــط کار) بــه ایلنــا می‪‎‬گو یــد‪:‬‬ ‫از پی ــش ای ــن هش ــدار داده ش ــد ک ــه در زمین ــه دریاف ــت وام‬ ‫حمایت ــی کرون ــا ممک ــن اس ــت ب ــا سوءاس ــتفاده‪‎‬هایی مواج ــه‬ ‫باش ــیم؛ سوءاس ــتفاده‪‎‬هایی ک ــه ناش ــی از دخال ــت ش ــدید‬ ‫دول ــت در جزئی ــات ام ــوری اس ــت ک ــه ب ــه ان واق ــف نیس ــت و‬ ‫نمی‪‎‬توان ــد نظ ــارت ج ــدی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫بیمه بیکاری به تعداد‬ ‫قابل توجهی از کارگرانی که‬ ‫قرارداد موقت یا شفاهی‬ ‫داشتند پرداخت نمی شود‬ ‫هس ــتند‪.‬‬ ‫او در ج ــواب اینک ــه چط ــور بای ــد مس ــتحقان وام کرونـــا‬ ‫شناس ــایی ش ــوند؟ تا کی ــد می‪‎‬کن ــد‪ :‬درس ــت اس ــت کـــه نـــام‬ ‫وام‪ ،‬وام حمایت ــی دولت ــی اس ــت و دول ــت ب ــر اس ــاس وظایف ــی‬ ‫ک ــه برعه ــده دارد‪ ،‬ق ــرار اس ــت از کســب‪‎‬و‪‎‬کار‪‎‬های اس ــیب دی ــده‬ ‫حمای ــت کن ــد‪ ،‬ام ــا اینک ــه س ــاز‪‎‬و‪‎‬کار پرداخ ــت چگونـــه بایـــد‬ ‫باش ــد‪ ،‬اهمی ــت ز ی ــادی دارد‪.‬‬ ‫ای ــن کارش ــناس رواب ــط کار ادام ــه می‪‎‬ده ــد‪ :‬م ــا در اینج ــا ب ــه‬ ‫خو ب ــی خ ــاء تش ــکل‪‎‬های کارگ ــری و کارفرمای ــی را می‪‎‬بینی ــم‪.‬‬ ‫تش ــکل‪‎‬ها در ای ــران جای ــگاه خ ــود را پی ــدا نک ــرده و تنهـــا بـــه‬ ‫نهاد‪‎‬های ــی تبدی ــل ش ــده‪‎‬اند ک ــه ح ــق عضو ی ــت می‪‎‬گیرنـــد‪،‬‬ ‫مج ــوزی ص ــادر ی ــا پروانه‪‎‬ه ــا را تمدی ــد می‪‎‬کنن ــد‪ .‬س ــال ب ــه س ــال‬ ‫صاحب ــان ح ــرف و مش ــاغل س ــراغ تش ــکل خ ــود می‪‎‬رون ــد‪ ،‬ح ــق‬ ‫چطور باید مســتحقان وام کرونا شناســایی شــوند؟‬ ‫در ای ــران ان ــواع و اقس ــام تس ــهیالت پرداخ ــت می‪‎‬ش ــود؛ از‬ ‫وام ازدواج‪ ،‬خ ــودرو و مس ــکن گرفت ــه ت ــا وام‪‎‬ه ــای مر ب ــوط ب ــه‬ ‫اش ــتغال ک ــه خ ــود چندیـــن و چن ــد م ــورد هس ــتند‪ .‬هم ــواره‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (سینا کاشی)‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود از بین افراد متعهد‪ ،‬متخصص و پویا به شرح ذیل جهت کادر دفترمرکزی تهران و‬ ‫کارخانه (واقع در ساوه شهر صنعتی کاوه) پس از انجام مصاحبه تخصصی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫کاری مرتبط‬ ‫محل کار‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس بازاریابی یا مدیریت‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس مدیریت یا مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس سرامیک یا شیمی‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫کارخانه‬ ‫‪6‬‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس سرامیک یا شیمی‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫کارخانه‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس سرامیک‬ ‫مرد‬ ‫مهندسی مواد ‪ -‬گرایش سرامیک‬ ‫‪-‬‬ ‫کارخانه‬ ‫‪8‬‬ ‫قالبساز و مدلساز چینی‬ ‫بهداشتی‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪-‬‬ ‫کارخانه‬ ‫‪9‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫کارخانه‬ ‫‪10‬‬ ‫اپراتور‪ CNC‬فرز‬ ‫مرد‬ ‫‪-‬‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارخانه‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫نحوه ارسال رزومه‪ :‬ارسال رزومه صرفا بصورت الکترونیکی و از طریق وبسایت سینا کاشی به نشانی ‪www.sinatile.ir :‬‬ ‫بخش دعوت به همکاری صورت خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫داوطلبانی که محل کار انها کارخانه می باشد باید قابلیت سکونت در شهرستان ساوه را دارا باشند‪.‬‬ ‫دریافت رزومه تا ‪ 10‬روز بعد از چاپ اگهی امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تالونگ در راستای تکمیل کادر متخصص خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫سرپرست تولید‬ ‫•اقا• لیسانس صنایع یا صنایع غذایی •حداکثر ‪ 35‬سال سن •حداقل سه سال سابقه سرپرستی‬ ‫•اشنا با الزامات و استاندارد های صنایع غذایی•توانایی سرپرستی خط تولید•محل کار ‪ :‬رباط کریم‬ ‫_‬ ‫•اقا•لیسانس مدیریت یا بازاریابی • ‪ 40‬سال سن•حداقل سه سال سابقه سرپرستی‬ ‫•تسلط به فروش ‪•B2B‬توانایی مذاکره و جذب مشتری•محل کار ‪ :‬غرب تهران‬ ‫_‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫•خانم‪،‬اقا•لیسانس صنایع غذایی•حداقل سه سال سابقه کار در ازمایشگاه‬ ‫•تسلط بر تست های میکروبی مواد غذایی•محل کار ‪ :‬رباط کریم‬ ‫_‬ ‫ویزیتور مویرگی‬ ‫•خانم‪،‬اقا•حداکثر ‪ 35‬سال سن •توانایی مذاکره و جذب مشتری•تسلط به فروش مویرگی‬ ‫•مدرک تحصیلی ‪ :‬دیپلم•حداقل سه سال سابقه فروش‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫پورسانت‬ ‫بیمه‬ ‫بیمه تکمیلی‬ ‫راننده با کامیونت‬ ‫یخچال دار‬ ‫•اقا•محل شروع و خاتمه کار ‪ :‬رباط کریم‬ ‫حقوق ثابت‬ ‫پورسانت‬ ‫نهار‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫کارخانجات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hr@telavang.com‬‬ ‫عضویتــی پرداخــت می‪‎‬کننــد و مجــوزی می‪‎‬گیرنــد‪ .‬یــک کارگــر یــا‬ ‫کارفرم ــا در اکث ــر م ــوارد وقت ــی ب ــه مش ــکل برمی‪‎‬خ ــورد نمی‪‎‬توان ــد‬ ‫روی تش ــکل و اتحادی ــه خ ــود حس ــاب کن ــد؛ تش ــکل و اتحادی ــه‬ ‫می‪‎‬گوین ــد ب ــرو ش ــکایت ک ــن!‬ ‫او بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه فلســـفه وجـــودی تشـــکل‪‎‬ها و‬ ‫اتحادیه‪‎‬ه ــا ای ــن اس ــت ک ــه اف ــراد در ی ــک صن ــف جای ــی ب ــرای‬ ‫رج ــوع و م ــورد حمای ــت واق ــع ش ــدن داش ــته باش ــند‪ ،‬می‪‎‬گو ی ــد‪:‬‬ ‫همچنی ــن تش ــکل‪‎‬ها در زمان ــه بح ــران می‪‎‬توانن ــد حمایت‪‎‬ه ــای‬ ‫وعــده داده شــده را کانالیــزه کننــد‪ .‬وضعیــت کنونــی بــه خو بــی‬ ‫ضعـــف تشـــکل‪‎‬ها را نشـــان می‪‎‬دهـــد‪ .‬مطلـــوب ان اســـت ک ــه‬ ‫افـــراد و بنگاه‪‎‬هایـــی کـــه مســـتحق دریافـــت وام حمایت ــی‬ ‫هســـتند از طـــرف تشـــکل و اتحادیـــه مربوطـــه شناســـایی و‬ ‫معرفـــی شـــوند‪ ،‬امـــا جـــای ان دولـــت ســـعی دارد کنتـــرل را در‬ ‫دس ــت بگی ــرد و ق ــادر نیس ــت نظ ــارت ج ــدی و موث ــری داش ــته‬ ‫باشـــد کـــه ادعـــای افـــراد مبنـــی بـــر خســـارت دیـــدن از کرون ــا‬ ‫چقــدر صحــت دارد یــا اگــر کارگــری اخــراج نشــده واقعــا حقــوق‬ ‫گرفتـــه یـــا اینکـــه ظاهرســـازی رخ داده اســـت‪.‬‬ ‫مختـــاری تا کیـــد می‪‎‬کنـــد‪ :‬دولـــت بایـــد بـــه ســـمتی پی ــش‬ ‫ب ــرود ک ــه ط ــرف صحبت ــش فق ــط و فق ــط تش ــکل‪‎‬ها باش ــند و ن ــه‬ ‫اف ــراد‪ .‬ب ــه ای ــن ش ــکل حمایت‪‎‬ه ــا هدفمن ــد و موث ــر می‪‎‬ش ــوند‪.‬‬ ‫کارگرانــی که مجبور به توافق می‪‎‬شــوند‬ ‫در ســـال‪‎‬های اخیـــر زیـــاد دربـــاره توافـــق کارگـــر و کارفرم ــا‬ ‫ش ــنیده‪‎‬ایم؛ توافق‪‎‬های ــی ک ــه اغل ــب ب ــه ض ــرر کارگ ــران اس ــت‪،‬‬ ‫چ ــون ب ــه ای ــن دلی ــل ص ــورت می‪‎‬گیرن ــد ک ــه نب ــود امنی ــت ش ــغلی‬ ‫کارگـــر را مجبـــور بـــه تـــن دادن بـــه خواســـته‪‎‬های کارفرمای ــان‬ ‫می‪‎‬کنـــد‪ .‬در شـــرایط کنونـــی کـــه خبـــر می رســـد صدهـــا ه ــزار‬ ‫کارگــر بیــکار شــده و افــراد زیــادی در معــرض بیــکاری هســتند‪،‬‬ ‫ایـــن توافق‪‎‬هـــای ناعادالنـــه بیشـــتر هـــم شـــده اســـت‪ .‬برخ ــی‬ ‫کارفرمایـــان از شـــرایط پیـــش امـــده اســـتفاده کـــرده و ب ــدون‬ ‫اینک ــه ش ــرط حف ــظ نی ــروی کار را کام ــل رعای ــت ک ــرده باش ــند‪،‬‬ ‫متقاضــی وام حمایتــی هســتند‪ .‬در ایــن بیــن ضعــف تشــکل‪‎‬ها‬ ‫و اتحادیه‪‎‬ه ــا ب ــه وض ــوح مش ــخص اس ــت‪ .‬در نب ــود تش ــکل‪‎‬های‬ ‫فراگی ــر و تاثیرگ ــذار دول ــت ب ــا مجموعـ ـه‪‎‬ای از اف ــراد رو‪‎‬به‪‎‬روس ــت‬ ‫ک ــه ه ــر ی ــک می‪‎‬توانن ــد ظاهرس ــازی ک ــرده و ارزیاب ــان را فر ی ــب‬ ‫دهنـــد‪ .‬اکنـــون کـــه عنـــوان می‪‎‬شـــود منابـــع حمایتـــی مح ــدود‬ ‫اســـت‪ ،‬بایـــد دقـــت بیشـــتری در زمینـــه اعطـــای تســـهیالت‬ ‫حمایتـــی داشـــت‪ .‬بـــه ایـــن شـــرط می‪‎‬تـــوان امیـــدوار بـــود ک ــه‬ ‫بح ــران پش ــت س ــر گذاش ــته ش ــده و اوض ــاع ع ــادی ش ــود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان کرمانشاه از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارشناس تضمین‬ ‫کیفیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪‬خانم ‪ ،‬اقا‪‬حداقل ‪ 3‬سال تجربه در حوزه تضمین کیفیت‬ ‫‪‬تسلط به کار با ‪ Access‬و ‪Excel‬تسلط به استاندارد ‪ISO 9001‬‬ ‫‪‬اشنایی با اصول ممیزی فرایند‪‬دارای مهارت های ارتباط موثر‬ ‫‪‬خالق‪ ،‬پویا و عالقه مند به یادگیری مفاهیم جدید‪‬دارای روحیه سازماندهی و انضباط کاری‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫‪‬اشنایی و تجربه کار با تابلو برق های صنعتی‪ ،‬موتورهای ‪ AC‬و ‪،DC‬دستگاههای تزریق‬ ‫‪‬اشنایی با سیستم های کنترل ‪ PM ،‬و ‪EM‬مدرک تحصیلی‪ :‬لیسانس برق یا مکانیک‬ ‫‪‬تعمیرات و اصالحات در سیستم های برقی و الکترونیکی ماشین االت و تجهیزات‬ ‫کارشناس تعمیرات‬ ‫‪‬عملیات سرویس‪ ،‬نگهداری و تعمیر تابلوهای برقی ماشین االت و تاسیسات تعمیر و تعویض‪،‬‬ ‫و نگهداری‬ ‫رله ها و کنتاکتورها جهت رفع نارسائی های برقی دستگاه ها‬ ‫‪‬عملیات نصب و راه اندازی دستگاه های مختلف الکترونیکی و مکانیکی تعمیرات سیستم های‬ ‫مکانیک‪ ،‬هیدرولیک‪ ،‬پنوماتیک‪ ،‬حرارتی و برودتی‬ ‫کارشناس‬ ‫برنامه ریزی و تولید‬ ‫‪‬خانم ‪ ،‬اقا‪‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید و مرتبط‬ ‫‪‬توانمندی در بررسی و پایش و تحلیل انحرافات تولید‬ ‫‪‬کنترل موجودی و کنترل فرایندهای تولید و برنامه ریزی تولید‬ ‫‪‬توانمندی انجام کار با ‪ Access‬و ‪Excel‬‬ ‫‪‬نظارت مستمر بر موجودی مواد اولیه و ورود و خروج کاال از انبار‬ ‫‪‬زمانسنجی و ظرفیت سنجی ایستگاه های تولید‪‬شناسایی گلوگاههای تولید و رفع ان ها‬ ‫‪‬تسلط به گزارش گیری حرفه ای برنامه ریزی‪‬تسلط به باالنس خط در برنامه ریزی تولید‬ ‫‪‬تسلط به فرایند و شاخص برنامه ریزی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را در فرمت ‪ PDF‬با ذکر عنوان شغلی در قسمت ‪subject‬‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪es tekhdam.may@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک ساخت و تولید‬ ‫•اقا‪ ،‬خانم• تمام وقت‬ ‫•مسلط به اتوکد و ‪solid works‬‬ ‫•حداکثر ‪ 30‬سال•بدون سرویس‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪polyseal1975@gmail.com‬‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬شهرک صنعتی گلگون شهریار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫• اقا‪ ،‬خانم• تمام وقت‬ ‫•دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد‬ ‫کارشناسی در رشته مهندسی صنایع‬ ‫•دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط و مفید‬ ‫•تسلط کامل به برنامه ریزی تولید برای کارخانجات بزرگ‬ ‫•تسلط کامل به اکسل پیشرفته‬ ‫•تسلط به برنامه راهکاران‪ ،‬همکاران ‪...‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪new.job1399@gmail.com‬‬ ‫کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئی ــس انجم ــن صنف ــی مرا ک ــز کاریاب ــی و مش ــاوره ش ــغلی اس ــتان ته ــران در‬ ‫ای ــن نام ــه بابی ــان اینک ــه به موج ــب م ــاده ‪ 1‬ائین نام ــه اجرای ــی قان ــون مج ــازات‬ ‫اشــتغال بــه حرفــه کاریابــی و مشــاوره شــغلی بــدون مجــوز ( مصــوب ‪1387/10/1‬‬ ‫هیئت وز یــران ) مامور یــت اصلــی موسســات کاریابــی ارائــه خدمــات مشــاوره بــه افــرادی‬ ‫اس ــت ک ــه «امادگ ــی ب ــرای کار» داش ــته باش ــند ل ــذا راهنمای ــی و مش ــاوره ش ــغلی‬ ‫ب ــه جوین ــدگان کار ج ــزء وظای ــف اصل ــی ای ــن مرا ک ــز ب ــه ش ــمار می ای ــد ادام ــه داد‪:‬‬ ‫از س ــوی دیگ ــر مس ــتند ب ــه م ــاده ‪ 2‬قان ــون بیم ــه بی ــکاری (مص ــوب ‪13٦9/٦/2٦‬‬ ‫مجل ــس ش ــورای اس ــامی ) ش ــرط برخ ــورداری از بیم ــه بی ــکاری ‪ « ،‬اماده بـ ـه کار »‬ ‫ب ــودن عنوان ش ــده اس ــت ‪.‬‬ ‫همچنی ــن (مس ــتند ب ــه تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 7‬ائین نام ــه اجرای ــی قان ــون بیم ــه‬ ‫بی ــکاری ‪ ،‬مص ــوب ‪ ) 13٦9/10/12‬بیمه ش ــده بی ــکار موظ ــف اس ــت از تار ی ــخ ارائ ــه‬ ‫تقاض ــای اس ــتفاده از مق ــرری بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬امادگ ــی خ ــود را ب ــرای اش ــتغال ب ــکار‬ ‫تخصص ــی و ی ــا مش ــابه ان اع ــام نمای ــد‪.‬‬ ‫دانش ــمندی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬ب ــه همی ــن دلی ــل و ب ــا رعای ــت اص ــل به ــره وری ‪ ،‬از‬ ‫تار ی ــخ ‪ ،139٥/1/30 :‬فراین ــد وا گ ــذاری ام ــور غی ــر حاکمیت ــی مرتب ــط ب ــا بیم ــه‬ ‫بی ــکاری ب ــه مرا ک ــز کاریاب ــی بخ ــش خص ــوص وا گ ــذار ش ــد ‪.‬‬ ‫فرایند انجام بیمه بیکاری توسط کاریابیها‬ ‫در نام ــه ف ــوق ب ــه همچنی ــن ب ــه س ــیر مراح ــل گردش ــکار جه ــت برق ــراری مق ــرری‬ ‫بیم ــه بی ــکاری ب ــه ش ــرح ذی ــل اشاره ش ــده اس ــت‪:‬‬ ‫‪-1‬ان دســته از کارجو یــان کــه (عــاوه بــر اینکــه جو یــای کار هســتند) متقاضــی‬ ‫تش ــکیل پرون ــده بیم ــه بی ــکاری می باش ــند‪ ،‬از س ــوی مرا ک ــز کاریاب ــی ‪ ،‬ب ــه ط ــور‬ ‫رای ــگان ب ــه واحده ــای تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی معرف ــی می ش ــوند ‪.‬‬ ‫‪-2‬پرونــده متشــکله در واحدهــای تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از نظــر صحــت‬ ‫و اصال ــت مس ــتندات ارائه ش ــده ‪ ،‬بی ــکاری غی ــر ارادی و دامن ــه ش ــمول قان ــون کار ‪،‬‬ ‫بررسی شــده و بــه شــعب تامیــن اجتماعــی ارســال مــی گــردد ‪.‬‬ ‫در نامه رئیس انجمن صنفی کاریابی های استان تهران به مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری تشریح شد‬ ‫مزایای اجرای امور بیمه بیکاری‬ ‫توسط دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی‬ ‫از سال ‪ 1396‬در راستای تحقق اصل ‪ 44‬قانون اساسی و وا گذاری امور غیر‬ ‫حاکمیتی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به بخش خصوصی‪ ،‬انجام امور بیمه بیکاری‬ ‫بهصورت پایلوت در دفاتر کاریابی منتخب چندین استان اغاز شد و در حال حاضر این‬ ‫امور در هفت استان‪ ،‬منجمله تهران توسط این دفاتر انجام میشود‪.‬‬ ‫طرحی که از ابتدای اجرای ان همواره موافقان و مخالفان خاص خود را داشته است‬ ‫و درحالیکه به گواه امار کاریابیها اجرای این امور توسط این دفاتر منجر به سریعتر‬ ‫به نتیجه رسیدن پروندههای بیمه بیکاری و رضایت متقاضیان شده است‪ ،‬اما برخی‬ ‫نهادهای نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کشور ایراداتی به این‬ ‫طر ح وارد کردهاند‪.‬‬ ‫موضوعی که سبب شد تا «لیلی دانشمندی» رئیس انجمن صنفی مرا کز کاریابی و‬ ‫مشاوره شغلی استان تهران و عضو هیئت مدیره کانون سراسری این نهاد‪ ،‬طی نامهای‬ ‫به مسعود بابایی‪ ،‬مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی با اشاره به فرایند اجرای بیمه بیکاری توسط کاریابیها خواستار انعکاس این‬ ‫خدمات به دیوان محاسبات کشور شود‪.‬‬ ‫انجام امور بیمه بیکاری توسط‬ ‫کاریابیها باعث کاهش زمان‬ ‫رسیدگی به پرونده ها و رضایت‬ ‫متقاضیان شده است‬ ‫‪-3‬شــعب تامیــن اجتماعــی نیــز پرونــده متشــکله را از حیــث محاســبه مبلــغ مقــرری‪،‬‬ ‫طــولمــدتبرخــورداریاز حمای ‬ ‫تهــایصنــدوقبیمهبیــکاری‪،‬و تعــدادافرادتحتعائله‬ ‫بررســی نمــوده و نســبت بــه تشــکیل پرونــده بیمــه بیــکاری بــرای انــان اقــدام می نماینــد ‪.‬‬ ‫‪-4‬معرف ــی ان دس ــته از مقرر ی بگی ــران ک ــه (عندالل ــزوم) جه ــت اش ــتغال‬ ‫مج ــدد ان ــان نی ــاز ب ــه ش ــرکت در دوره ه ــای کارام ــوزی ی ــا س ــواداموزی می باش ــد ‪،‬‬ ‫ب ــه واحده ــای تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی می باش ــد ‪ ،‬توس ــط مرا ک ــز کاریاب ــی ‪.‬‬ ‫ل ــذا چنانچ ــه مالحظ ــه م ــی فرمائی ــد اح ــراز ش ــرایط من ــدرج در بن ــد ال ــف م ــاده‬ ‫‪ ۶‬قان ــون بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬و متعاق ــب ان برق ــراری مق ــرری بیم ــه بی ــکاری (براب ــر‬ ‫تصر ی ــح م ــاده ‪ 8‬ائین نام ــه اجرای ــی قان ــون ) توس ــط واحده ــای تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی‪ ،‬و ش ــعب س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ص ــورت می پذی ــرد ‪.‬‬ ‫دستاوردهای اجرای امور بیمه بیکار توسط کاریابیها‬ ‫همچنی ــن در نام ــه ب ــه مدی ــرکل حمای ــت از مش ــاغل و بیم ــه بی ــکاری وزارت‬ ‫‪-٥‬افزایــش قطــع مقــرری ( بــه دلیــل معرفــی فرصت هــای شــغلی بــه بیکارانــی کــه‬ ‫تمایــل بــه اشــتغال ندارنــد و نهایتــا فاقــد شــرط بیــکاری غیــر ارادی می شــوند ) ‪.‬‬ ‫‪-٦‬ارائه مشاوره شغلی رایگان به مقرر ی بگیران‬ ‫اقداماتی که هیچگونه هزینه مضاعفی‬ ‫برای متقاضیان بیمه بیکاری در برنداشته است‬ ‫در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن نام ــه دانش ــمندی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه دس ــتیابی ب ــه‬ ‫اه ــداف اشاره ش ــده ‪ ،‬هیچ گون ــه هزین ــه مضاعف ــی ب ــرای متقاضی ــان بیم ــه بی ــکاری‬ ‫در برنداشــته اســت ادامــه داد‪ :‬از ســوی دیگــر چنانچــه اســتحضار داریــد عملیــات‬ ‫تش ــکیل پرون ــده ب ــرای کارجوی ــان ‪ ،‬از مصادی ــق ام ــور حاکمیت ــی ب ــه ش ــمار نم ـی رود‬ ‫چراکـــه در مـــاده ‪ 13٥‬قانـــون برنامـــه چهـــارم توســـعه مصـــوب ‪ 1383‬حاکمیـ ـت ‬ ‫دول ـت در ام ــوری خالصه ش ــده اس ــت ک ـه تحق ـق ان ه ــا موج ـب اقت ــدار حا کمی ـت ‬ ‫کش ــور اس ـت و مناف ـع ان ب ــدو ن محدودی ـت ش ــامل هم ـه اقش ــار جامع ـه می گ ــردد‪،‬‬ ‫و در ادامـــه از مصادیقـــی همچـــون سیاســـت گذاری ‪ ،‬برنامه ریـــزی و نظـــارت‬ ‫در بخش هـــای اقتصـــادی ‪ ،‬اجتماعـــی ‪ ،‬فرهنگـــی و سیاســـی یادشـــده اس ــت‬ ‫در حالیک ــه نا گفت ــه پیداس ــت ک ــه ام ــر ثبت ن ــام از کارجوی ــان اماده بـ ـه کار ‪ ،‬ج ــزء‬ ‫ام ــور حا کمیت ــی دول ــت نب ــوده و در زم ــان واگ ــذاری ای ــن ام ــر ب ــه مراک ــز کاریاب ــی ‪،‬‬ ‫ام ــور حاکمیتـــی و تصـــدی گرایانـــه تفکیک شـــده اند چراکـــه امـــوری همچ ــون‬ ‫احـــراز بیـــکاری بـــدون میـــل و اراده ‪ ،‬همچنـــان توســـط واحدهـــای تعـــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی ‪ ،‬و حمایت ه ــای موض ــوع قان ــون تامی ــن اجتماع ــی ( م ــن جمل ــه‬ ‫محاس ــبه مق ــرری ‪ ،‬ط ــول م ــدت پرداخ ــت مق ــرری ‪ ،‬تع ــداد اف ــراد تح ــت تکف ــل ‪،‬‬ ‫اح ــراز اش ــتغال پنه ــان و ع ــدم مراجع ــه در فاصله ه ــای زمان ــی معی ــن ) نی ــز توس ــط‬ ‫ش ــعب س ــازمان تامی ــن اجتماع ــی ص ــورت می پذیرن ــد ‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر بــه منظــور صیانــت از منابــع صنــدوق بیمــه بیــکاری ‪ ،‬موسســات‬ ‫کاریاب ــی ب ــا دسترس ــی ب ــه اطالع ــات ان دس ــته از کارجویان ــی ک ــه در ح ــال دریاف ــت‬ ‫مقـــرری بیمـــه بیـــکاری هســـتند ‪ ،‬نســـبت بـــه به کارگمـــاری انـــان در طـــول دوره‬ ‫در حالیکه عملکرد کاریابیها‬ ‫بر اساس ائین نامه ها تحت نظارت‬ ‫و رسیدگی می باشد چنین نظارتی‬ ‫در سایر حوزه ها وجود ندارد‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ب ــه دس ــتاوردهای بهب ــود ای ــن فراین ــد توس ــط‬ ‫یه ــا نی ــز تاکی ــد ش ــده اس ــت‪:‬‬ ‫کاریاب ‬ ‫‪-1‬حــذف زمــان و ســایر منابــع تشــکیل پرونــده ( کــه قبــا در واحدهــای تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی ص ــورت می پذیرف ــت و در ح ــال حاض ــر ب ــا ح ــذف مراح ــل‬ ‫مکــرر ‪ ،‬صرفــا یک بــار نســبت بــه تشــکیل پرونــده کارجــو و تقاضــای بیمــه بیــکاری‬ ‫اق ــدام می گ ــردد )‪ ،‬و متعاقب ــا کاه ــش هزینه ه ــای اداری مترت ــب ‪.‬‬ ‫‪-2‬کاه ــش زم ــان رس ــیدگی ب ــه پرون ــده متقاض ــی ( در واحده ــای تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی و ش ــعب تامی ــن اجتماع ــی ) ‪.‬‬ ‫‪-3‬افزایش چشمگیر میزان رضایت متقاضیان و کارجویان‬ ‫‪-4‬افزایش میزان اشتغال کارجویان‬ ‫بیــکاری اقــدام می نماینــد تــا در مــواردی کــه ( برابــر مــاده ‪ 17‬ائین نامــه اجرایــی قانــون )‬ ‫نس ــبت ب ــه اش ــتغال ایش ــان اق ــدام گ ــردد ‪ ،‬مق ــرری ایش ــان قط ــع گ ــردد ‪.‬‬ ‫چراکــه اصــوال بــه موجــب مــاده ‪۲۰‬همیــن ائین نامــه ( در اجــرای مــاده ‪ ۹‬قانــون)‬ ‫کلی ــه مدی ــران و کارفرمای ــان موظف ان ــد فرصت ه ــای اش ــتغال واح ــد خ ــود را ب ــه‬ ‫مراک ــز خدم ــات اش ــتغال مح ــل اع ــام نماین ــد ‪ ،‬و چنانچ ــه تائی ــد می فرمایی ــد‬ ‫( بـــه موجـــب ایین نامـــه اجرایـــی قانـــون مجـــازات اشـــتغال بـــه حرفـــه کاریاب ــی و‬ ‫مشــاوره شــغلی بــدون داشــتن پروانــه کـــار‪ ،‬مـــصوب ‪ 1387/10/1‬هـیـئـ ـت وزیران)‬ ‫م ــراد « موسســـات مشـــاوره شـــغلی و کاریابـــی غیردولتـــی کـــه توســـط اشـــخاص‬ ‫صالـــح بـــرای راهنمایـــی و مشـــاوره شـــغلی بـــه جوینـــدگان کار و کارفرمایـــان‪ ،‬و‬ ‫شناســـایی فرصت هـــای شـــغلی تاسیس شـــده انـــد» می باشـــد ‪.‬‬ ‫لــذا خواهشــمند اســت نســبت بــه اعــام مراتــب بــه دیــوان محتــرم محاســبات‬ ‫کشــور‪ ،‬اقــدام مقتضــی صــورت پذیــرد ‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار هشدار داد‬ ‫مردم از سایت دیوار اقدام به استخدام پرستار نکنند‬ ‫محمد شریفی مقدم گفت‪ :‬مردم به هیچ عنوان به ا گهی های سایت دیوار اعتماد نکنند و هوشیار باشند‬ ‫فقط از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند‪.‬‬ ‫چندی پیش گزارشی در خبرگزاری برنا منتشر شد که در ان به وضعیت استخدام پرستار کودک در سایت‬ ‫دیوار پرداختیم‪ .‬جدا از اینکه استخدام پرستار بدون هیچ قانونی منجر به افزایش کودک ازاری ها می شود اما‬ ‫وجود دارند پرستارانی که طعمه سوءاستفاده گران می شوند و مورد ازار و اذیت قرار می گیرند‪.‬‬ ‫محمد شریفی مقدم‪ ،‬دبیرکل خانه پرستار‪ ،‬با اشاره به مراکز پرستاری فعال گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ 1200‬مرکز پرستاری در منزل به صورت ُمجاز در سطح کشور فعالیت می کنند که پروانه خود را از دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی اخذ کرده اند‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی مرتب ــط‪ ،‬منطق ــه جغرافیای ــی مرک ــز‪ ،‬نی ــروی انس ــانی ان‪ ،‬س ــوابق کاری‬ ‫پرس ــتاران و‪ ...‬را م ــورد بررس ــی ق ــرار می دهن ــد به ط ــوری ک ــه کلی ــه نظ ــارت ب ــر ای ــن مرا ک ــز برعه ــده دانش ــگاه ه ــای‬ ‫عل ــوم پزش ــکی اس ــت‪.‬‬ ‫شریفی مقدم طی هشدار به مردم تاکید کرد‪ :‬توصیه ما به مردم این است به هیچ عنوان به ا گهی هایی که‬ ‫در سایت ها درج می شود اعتماد نکرده و از این طریق برای فرزند یا پدر و مادر سالمندشان اقدام به استخدام‬ ‫پرستار‪ ،‬کمک بهیار‪ ،‬مراقب و‪ ...‬نکنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬ممکن است برخی از مراکز پرستاری در سایت ها یا روزنامه ها ا گهی منتشر کنند که در این صورت‬ ‫مردم باید مجوزها را از این مراکز مطالبه کنند چراکه کلیه مراکز پرستاری موظف هستند مجوز علوم پزشکی‬ ‫خود را روی دیوار نصب کنند‪.‬‬ ‫دبی ــرکل خان ــه پرس ــتار ب ــا اش ــاره ب ــه پرس ــتارانی ک ــه اق ــدام ب ــه درج ا گه ــی م ــی کنن ــد‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬در س ــایت‬ ‫دی ــوار دو ن ــوع اف ــراد ممک ــن اس ــت ا گه ــی درج کنن ــد‪ .‬دس ــته اول کس ــانی هس ــتند ک ــه پرس ــتار نیس ــتند و ب ــا‬ ‫ته ــای س ــوء ا گه ــی منتش ــر م ــی کنن ــد ک ــه تبع ــات ناش ــی از ان قطع ــا در مراج ــع قانون ــی قاب ــل پیگی ــری اس ــت‬ ‫نی ‬ ‫و دس ــته دوم کس ــانی هس ــتند ک ــه پرس ــتار هس ــتند ام ــا از ای ــن جه ــت ک ــه به ص ــورت ش ــخصی نمی توانن ــد ا گه ــی‬ ‫بدهن ــد‪ ،‬اق ــدام انه ــا تخل ــف محس ــوب می ش ــود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هیچ پرستاری حق ندارد خارج از نظارت مرکز و به صورت شخصی به ارائه خدمات در منزل‬ ‫بپردازد چون این کار تخلف است‪ ،‬مجازات در پی دارد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار تصریح کرد‪ :‬هر خدمتی که در منازل ارائه می شود باید تحت نظر مراکز پرستاری صورت‬ ‫گیرد در غیر این صورت تخلف است و با پرستاران برخورد می شود‪.‬‬ ‫شریفی مقدم با اشاره به افرادی که خود را پرستار جا می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬کسانی هستند که تحت عنوان پرستار‬ ‫وارد منازل می شوند و اقدام به فسادهای اخاقی‪ ،‬کودک ازاری‪ ،‬سالمند ازاری‪ ،‬سرقت و‪ ...‬می کنند‪.‬‬ ‫استخدام در شرکتی که وجود خارجی ندارد!‬ ‫رئیس پایگاه ششم پلیس ا گاهی پایتخت خبر داد‬ ‫زورگیری از بانوان متقاضی کار‬ ‫رئیس پایگاه ششم پلیس ا گاهی پایتخت از دستگیری‬ ‫سارق جوانی که با وعده استخدام در کارا گاه طاسازی از‬ ‫بانوان متقاضی کار سرقت می کرد‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬سرهنگ کارا گاه بهزاد اختیاری‪ ،‬در تشریح‬ ‫این خبر گفت‪ :‬ساعت ‪ ۱۵:۴۵‬شانزدهم دی ماه سال گذشته‬ ‫خانمی به کانتری ‪ ۱۱۰‬شهدا مراجعه و اظهار داشت‪ ،‬در میدان‬ ‫شهدا سوار یک دستگاه خودرو ساینا سفید رنگ شده که‬ ‫راننده خودرو پس از طی مسافتی با تهدید ساح سرد طاهای‬ ‫وی را به ارزش ‪ ۱۰۰‬میلیون ریال سرقت و او را در محدوده نازی‬ ‫اباد از خودرو بیرون انداخته و متواری شده است‪.‬‬ ‫رئیس پایگاه ششم پلیس ا گاهی تهران بزرگ عنوان کرد‪:‬‬ ‫پرونده پس از ثبت اظهارات اولیه شاکی از طریق شعبه اول‬ ‫دادیاری دادسرای ناحیه ‪ ۳۴‬تهران برای رسیدگی تخصصی به‬ ‫پایگاه ششم پلیس ا گاهی ارجاع شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شاکی برای تحقیقات تکمیلی به پایگاه‬ ‫ششم دعوت و در ادامه اظهار داشت‪ :‬در فضای مجازی‬ ‫به دنبال کار بودم‪ .‬با فردی به نام «رامین» اشنا شدم و به من‬ ‫گفت‪ ،‬کارگاه طا سازی دارم و پیشنهاد کار در گارگاه را داد‪.‬‬ ‫در همین خصوص شانزدهم دی ماه در میدان شهدا با من قرار‬ ‫گذاشت تا من را به کارگاه طاسازی ببرد‪ ،‬پس از اینکه سوار‬ ‫خودرو ساینای وی شدم به من گفت‪ ،‬برای صرف نهار به یک‬ ‫رستوران در نازی اباد برویم که در بین راه با تهدید ساح سرد‬ ‫طاهای من را سرقت و من را از خودرو بیرون انداخت‪.‬‬ ‫سرهنگ کارا گاه اختیاری گفت‪ :‬کارا گاهان با راهنمایی‬ ‫شاکی به محل سوار و پیاده شدن وی اعزام شدند که در‬ ‫تحقیقات میدانی موفق شدند متهم ‪ ۳۴‬ساله‪ ،‬فاقد سابقه کیفری‬ ‫را شناسایی کنند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به این که تصویر متهم مورد تایید‬ ‫شاکی قرار گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬در شاخه ای دیگری از تحقیقات‬ ‫پلیسی مشخص شد که خودرو ساینا متعلق به پدر متهم است‬ ‫و سارق در انجام سرقت از ان استفاده کرده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با سرنخ های بدست امده کارا گاهان دستور‬ ‫دستگیری متهم و توقیف خودرو ساینا از مرجع قضائی اخذ و پس‬ ‫از اقداماتپلیسیمتهمدر بیستو ششمفروردینماهدستگیرشد‪.‬‬ ‫رئیس پایگاه ششم پلیس ا گاهی تصریح کرد‪ :‬متهم که ابتدا‬ ‫منکر ارتکاب جرم بود‪ ،‬پس از مواجهه حضوری و شناسایی‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دقیق از سوی شاکی‪ ،‬ناچارا لب به اعتراف گشود و صرفا به انجام‬ ‫همین یک فقره سرقت معترف و منکر هرگونه سرقت مشابه‬ ‫دیگری شد که در ادامه کارا گاهان با بررسی پرونده های مشابه‬ ‫در سطح کشور موفق به شناسایی سه مال باخته دیگر شده که‬ ‫متهم با همین شیوه از انها سرقت کرده بود‪.‬‬ ‫سرهنگ اختیاری ابراز داشت‪ :‬متهم به ‪ ۴‬فقره سرقت‬ ‫اعتراف و در ادامه اظهار داشت‪ ،‬از طریق فضای مجازی با‬ ‫خانم هایی که دنبال کار می گشتند اشنا و خودم را مالک‬ ‫کارگاه طا سازی معرفی می کردم و به انها قول کار در کارگاه‬ ‫طا سازی می دادم‪.‬‬ ‫ای ــن مق ــام انتظام ــی در پای ــان گف ــت‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه اق ــرار‬ ‫صر ی ــح مته ــم ب ــه ‪ ۴‬فق ــره س ــرقت‪ ،‬ب ــا ق ــرار تامی ــن مناس ــب از‬ ‫س ــوی دادی ــار محت ــرم ش ــعبه اول دادس ــرای ناحی ــه ‪ ۳۴‬ته ــران‬ ‫مته ــم روان ــه زن ــدان ش ــد‪.‬‬ ‫مخاطبین می گویند شرکتی با نام «شرکت پاالیش و پخش‬ ‫لوله های نفت» با راه اندازی یک سامانه اناین و اخذ مبلغ‬ ‫‪ ۳۱‬هزارتومان از طریق درگاه الکترونیکی ؛ اقدام به ثبت نام‬ ‫متقاضیان جهت استخدام می نماید‪.‬‬ ‫پیگیری و جستجوی نفت اناین نشان می دهد نام این شرکت در‬ ‫لیستشرکت هایثبتشده کشور وجودنداشتهو فعالیتوبسایت‬ ‫موردنظرواخذوجهازداوطلباناستخدامیمشکوکبهنظرمی رسد‪.‬‬ ‫در قسمت تماس با ما سامانه استخدامی این شرکت نیز‬ ‫معاون مبارزه با جعل و کالهبرداری پلیس ا گاهی خبر داد‬ ‫عملیات پلیس در خصوص مقابله با فعالیت دو شرکت هرمی‬ ‫معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت‬ ‫از انجام دو عملیات در خصوص شناسایی اعضای دو شرکت‬ ‫هرمی و دستگیری ‪ ۲۹‬نفر در تهران خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سرهنگ کارا گاه جهانگیر تقی پور در‬ ‫تشریح این خبر گفت‪ :‬چندی پیش گزارشی در خصوص اینکه‬ ‫شرکتی در حال عضوگیری برای خرید و فروش لوازم و پرداخت‬ ‫پورسانت است به پلیس ارائه شد‪ .‬این شرکت مدعی بود که هر‬ ‫فردی می تواند سرمایه گذار باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت‬ ‫و با شناسایی محل شرکت حوالی میدان پیروزی تحقیقات‬ ‫پلیسی اغاز شد گفت‪ :‬با انجام تحقیقات پلیسی مشخص شد‬ ‫که دو نفر با افتتاح شرکتی بدون مجوزهای قانونی در حال عضو‬ ‫گیری و پرداخت پورسانت است به طوری که هر فرد با پرداخت‬ ‫‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان عضو این شرکت می شد‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت‬ ‫ادامه داد‪ :‬در دیگر تحقیقات پلیس نیز مشخص شد که تاکنون‬ ‫‪ ۲۸‬نفر عضو این شرکت شدند که از این تعداد ‪ ۷‬نفر خانم و ‪۲۱‬‬ ‫نفر اقا هستند‪ .‬همچنین سایر بررسی ها نیز مشخص کرد که‬ ‫دو عضو اصلی این باند به شیوه و شگرد شرکت های هرمی در‬ ‫حال عضوگیری هستند‪.‬‬ ‫سرهنگ کارا گاه تقی پور گفت‪ :‬با هماهنگی های قضائی هر‬ ‫دو عضو اصلی این شرکت به همراه سایر اعضای این باند دستگیر‬ ‫و پس از بازجوئی های تکمیلی به دادسرا ناحیه ‪ ۳۱‬معرفی شدند‪.‬‬ ‫به گفتهویدو عضواصلیاینشرکتباصدور قرار قانونیمناسب‬ ‫بهزندانمعرفیو سایراعضایاینشرکتباقرار کفالتازادشدند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به پرونده مشابه دیگر و دستگیری یکی‬ ‫از اعضای یک شرکت هرمی گفت‪ :‬پانزدهم اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری خانمی با مراجعه به پلیس ا گاهی تهران بزرگ از مفقود‬ ‫شدن برادرش به نام وحید‪۲۸-‬ساله خبر داد‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت در‬ ‫باره جزیات این پرونده گفت‪ :‬شاکی به کارا گاهان این پلیس گفت‪،‬‬ ‫برادرش حدود چهار ماه پیش برای استخدام و کار در پایتخت‬ ‫به دعوت یکی از دوستانش به تهران امده است و یک هفته بعد‬ ‫از مراجعه طی تماس تلفنی مبلغ ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال را به عنوان‬ ‫ضمانت‪ ،‬حسن انجام کار و هزینه رهن ملک در خواست کرده‬ ‫است که خانواده این مبلغ را به حسابش واریز کرده اند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرهنگ کارا گاه تقی پور با بیان اینکه پس از واریز مبلغ‬ ‫ارتباط وی با خانواده اش قطع شده است گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫اطاعاتی که خانواده در اختیار پلیس قرار دادند‪ ،‬او طی این‬ ‫مدت فقط هرازچند گاهی با تلفن همراه تماس گرفته‪ ،‬سپس‬ ‫گوشی خود را خاموش می کرده است‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی پایتخت‬ ‫با بیان ایتکه تحقیقات اولیه نشان می داد‪ ،‬مفقود شده در حال‬ ‫همکاری با شرکت های هرمی است گفت‪ :‬کارا گاهان اداره‬ ‫چهاردهم پلیس ا گاهی تحقیقات را برای شناسایی مخفیگاه‬ ‫وی اغاز کردند و متوجه شدند او حوالی غرب تهران ساکن است‪.‬‬ ‫سرهنگ کارا گاه تقی پور گفت‪ :‬در ادامه تحقیقات پلیسی‪،‬‬ ‫همچنین کارا گاهان متوجه شدند که فرد مفقود شده حوالی خیابان‬ ‫جمهوری تردد دارد که با کنترل عبور و مرور افراد به این خیابان او را در‬ ‫خیابان جمهوری مشاهده و در یک عملیات پلیسی دستگیر کردند‪.‬‬ ‫او پس از دستگیری اعتراف مرد که جذب شرکت هرمی کیونت شده‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬میلیون ریال را در شرکت سرمایه گذاری کرده است‪ .‬در این‬ ‫مدت حق خروج از منزل و تماس با خانواده اش را نداشته و هر چند‬ ‫روز یک بار اجازه داشته با خانواده اش تماس بگیرد‪.‬‬ ‫سرهنگتقیپور در پایاناعام گفت‪:‬متهمبرایاخذدستور قضائی‬ ‫به دادسرای ناحیه‪۳۱‬تهران معرفی و تحقیقات پلیسی برای شناسایی‬ ‫سایراعضایاینشرکتو کشفجزئیاتپروندهادامهدارد‪.‬‬ ‫یک شرکت قطعات الستیکی جهت تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫انباردار‬ ‫‪‬اقا‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫حسابدار‬ ‫‪‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ‪‬اشنا به نرم افزار سپیدار‬ ‫سرپرست مالی‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ‪‬اشنا به نرم افزار سپیدار‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬دارای مدرک کارشناسی صنایع‬ ‫کارشناس تعمیر و نگهداری‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬دارای مدرک کارشناسی صنایع‬ ‫کارشناس تبلیغات‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬دارای مدرک گرافیک ‪‬اشنا به دیجیتال مارکتینگ و فضای مجازی‬ ‫تکنسین تراشکاری‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬اشنا به امور اداری‪ -‬بایگانی‪ -‬نامه نگاری اداری‪ -‬امور ثبتی و منابع انسانی‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬اشنایی کامل به زبان انگلیسی در مکالمه و خواندن و نوشتن‬ ‫مدیر داخلی‬ ‫‪‬اقا‪ ،‬خانم‪‬کارشناسی مدیریت صنعتی ‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ‪It‬‬ ‫‪ ‬اقا‪ ،‬خانم‪‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارگر فنی‬ ‫‪ ‬اقا‪‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪‬اشنا به امور فنی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪office@palmo.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دانش بنیان جهت تکمیل کادر خود در واحد های کنترل پروژه و کنترل کیفیت در‬ ‫استان گیالن از افراد واجد شرایط و متخصص زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫‪ ‬اقا‪‬تمام وقت‬ ‫‪ ‬تسلط بر نرم افزار ‪MSP‬‬ ‫‪ ‬مسلط به برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫‪ ‬اشنایی با استاندارد های ایزو و استاندارد های کیفی و مهندسی‬ ‫هیچگونه اطاعاتی در خصوص این شرکت داده نشده است‪.‬‬ ‫اطاعات این وب سایت جهت پیگیری در اختیار نهادهای‬ ‫ذیرربط داده شده و از همه داوطلبان استخدامی خواسته‬ ‫می شود تا روشن شدن موضوع در این سایت ثبت نام نکنند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ساحل مولد سازان پارسه یزد جهت تکمیل پرسنل خود در استان یزد‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬در ص ــورت وقـــوع چنیـــن مســـائلی مـــردم می تواننـــد بـــه دادگاه و دادســـراها مراجعـــه کـــرده و‬ ‫ش ــکایت کنن ــد‪.‬‬ ‫دبیرکل خانه پرستار در پایان اظهار کرد‪ :‬اگر افراد از طریق مراکز پرستاری اقدام به استخدام پرستار کنند‬ ‫و بنابر دالیل مختلف از جانب پرستار تخلف صورت گیرد‪ ،‬می توانند به دانشگاه های علوم پزشکی یا‬ ‫نظام پزشکی مراجعه و موارد مورد تخلف را گزارش داده و شکایت خود را ثبت کنند‪.‬‬ ‫‪‬اشنایی با سیستم کنترل کیفیت‬ ‫اشنایی با کنترل فرایند های اماری و سیستم های‬ ‫تجزیه و تحلیل ‪‬حقوق‪ :‬قانون کار‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@farzaneganpb.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫‪‬خانم‪،‬اقا‪‬لیسانس نقشه کشی صنعتی ‪ ‬با ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫‪ ‬مسلط به نرم افزار نقشه کشی صنعتی‪‬ساکن قم‬ ‫کارشناس تعمیر و نگهداری‬ ‫‪‬اقا‪‬لیسانس مکانیک ‪ ‬با ‪ 5‬سال سابقه کار کلیه گرایش ها ‪‬ساکن قم‬ ‫کارشناس تعمیر و نگهداری‬ ‫‪‬اقا‪‬لیسانس برق‪ ‬با ‪ 5‬سال سابقه کار کلیه گرایش ها ‪‬ساکن قم‬ ‫‪‬اقا‪‬برق صنعتی ‪‬با ‪ 2‬سال سابقه کار ‪ ‬اشنا به برق صنعتی ‪‬ساکن قم‬ ‫‪‬اقا‪‬با ‪ 3‬سال سابقه کار‪‬مسلط به تراشکاری‪ ‬ساکن قم‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Poolasa.mc@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک گرایش ساخت و تولید یا جامدات‬ ‫‪ ‬اقا‪‬تمام وقت‬ ‫‪ ‬اشنایی کامل با اصول نقشه کشی صنعتی و نرم افزار‬ ‫سالید و اتوکد و کار با ابزار اندازه برداری‬ ‫‪ ‬اشنایی با تجهیزات شرکت فوالد و معادن‬ ‫‪ ‬اشنایی با انواع فوالد و الیاژها‬ ‫‪ ‬توانایی نظارت بر اجرای ‪pm‬‬ ‫‪ ‬اشنایی کامل با یاتاقان‪ .‬گیربکس‪ .‬چرخ دنده و‪....‬‬ ‫‪ ‬اشنایی با تست های غیر مخرب‬ ‫‪ ‬اشنایی متوسط به باال با زبان انگلیسی‬ ‫‪ ‬سن بین ‪ 35-25‬سال‬ ‫متقاضیان بومی و استان خراسان رضوی در اولویت می باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪technicalplanning.resume@gmail.com‬‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬خواف‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان هرمزگان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس استخراج‬ ‫‪‬خانم‪،‬اقا‬ ‫‪‬لیسانس یا فوق لیسانس معدن‬ ‫‪‬ترجیحا دانش اموخته دانشگاههای دولتی‬ ‫‪‬خالق و دارای انگیزه باال‬ ‫‪‬توانائی انجام کارگروهی‬ ‫‪‬توانایی اجرای نقشه ها و طرح های استخراجی‬ ‫‪‬نظارت بر امور اجرایی معدن توانایی برنامه ریزی‬ ‫و تحلیل عملیات استخراج‬ ‫‪‬نیروهای بومی در اولویت استخدام می باشند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪fgc.shargh@ymail.com‬‬ ‫فناوری‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه پیمانکاری جهت تکمیل کادر کارگاهی‬ ‫خود در تهران ‪ ،‬محله خزانه بخارایی نیازمند تکنسین اجرایی‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار می باشد ‪.‬‬ ‫جهت ارسال رزومه خود به ادرس ایمیل زیر رجوع شود‪.‬‬ ‫‪Artimanbana@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مشاور ابنیه‬ ‫جهت نظارت کارگاهی پروژه ‪ EPC‬طبق ردیفهای ذیل‬ ‫جهت پروژه ای در تهران نیرو جذب می نماید ‪:‬‬ ‫‪_1‬مهندس عمران حدود ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫تسلط کامل به طراحی و نظارت کارگاهی‬ ‫‪_2‬مهندس برق حدود ‪ 10‬سال سابقه تسلط‬ ‫کامل به طراحی و نظارت کارگاهی‬ ‫‪_3‬مهندس مکانیک حدود ‪ 10‬سال سابقه تسلط‬ ‫کامل به طراحی و نظارت کارگاهی‬ ‫‪_4‬مهندس معمار حدود ‪ 10‬سال سابقه تسلط به‬ ‫طراحی فاز ‪ 1‬و ‪ 2‬و نظارت کارگاهی‬ ‫سابقه همکاری با مشاور الزامی می باشد‬ ‫حقوق بر اساس اشل بخشنامه نظارت می باشد‬ ‫رزومه به ادرس ایمیل‬ ‫‪d.fard@engineer.com‬‬ ‫ارسال گردد‪.‬‬ ‫یک شرکت مهندسی فعال در زمینه مهندسی‬ ‫ژئوتکنیک و ابزاردقیق و کنترل پایداری سدها‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در دفتر تهران و کارگاه بندرعباس‬ ‫(ابزاردقیق) از عالقه مندان دارای سابقه کار ابزاردقیق سد و تونل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪khakenergypars@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید پالستیک (نایلون و نایلکس) در استان البرز‪ ،‬واقع در شهرک صنعتی بهارستان‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مزایا‬ ‫تکنسین فنی تعمیرات دستگاه‬ ‫دوخت نایلون و نایلکس‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫ساعات کاری‪( 7:30 - 19:30 :‬روزانه سه ساعت اضافه کاری)‬ ‫موعد پرداخت حقوق‪ :‬پانزدهم ماه بعد‬ ‫حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫بیمه‪ :‬یک ماه بعد از شروع به کار‬ ‫تولید کار‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫دارای سابقه کار با دستگاه اکسترودر نایلون و یا نایلکس‬ ‫ساعات کاری‪( 7:30 - 19:30 :‬روزانه سه ساعت اضافه کاری)‬ ‫موعد پرداخت حقوق‪ :‬پانزدهم ماه بعد‬ ‫حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫بیمه‪ :‬یک ماه بعد از شروع به کار‬ ‫کارگر‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‪ ،‬خانم‬ ‫جهت اپراتوری دستگاه و بسته بندی‬ ‫کارجویان ساکن در کمالشهر و حصارک دارای اولویت هستند‬ ‫ساعات کاری‪( 7:30 - 19:30 :‬روزانه سه ساعت اضافه کاری)‬ ‫موعد پرداخت حقوق‪ :‬پانزدهم ماه بعد‬ ‫حقوق‪ :‬طبق قوانین اداره کار‬ ‫بیمه‪ :‬یک ماه بعد از شروع به کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه و اطالعات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪job.golshid@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت در زمینه فعالیت نفت و گاز‬ ‫به منظور اجرای پروژه خود در استان های هرمزگان‬ ‫و کرمان با اولویت افراد بومی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست کارگاه اقا‬ ‫سرپرست اجرا اقا‬ ‫مهندسی عمران اقا‬ ‫مهندسی نقشه برداری اقا‬ ‫تکنسین عمران اقا‬ ‫سرپرست دفتر فنی اقا‬ ‫کارشناس کنترل پروژه اقا‬ ‫مترور و نقشه کش اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫با اعالم عنوان شغلی مورد درخواست در ‪subject‬‬ ‫ایمیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.hormozgan@outlook.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت صنعتی واقع در اصفهان جهت تکمیل‬ ‫کادر فنی خود به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس_مکانیک‬ ‫● مسلط به ‪matlab ،Autocad ،hypermesh ،hysys‬‬ ‫‪ ●،ansys‬اشنا به استاندارد ‪Api‬‬ ‫کارشناس_صنایع‬ ‫● اقا یا خانم● گرایش تحلیل سیستم یا تولید صنعتی‬ ‫●با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان محترم لطفا رزومه خود را به ادرس ایمیل‬ ‫درج شده ارسال فرمایید‪:‬‬ ‫‪estekhdam9809@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫کانون نخبگان جوان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫●رشته مهندسی برق و مکانیک کلیه گرایشها‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪moravej.iut@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت تجهیزات پزشکی مهراد احیا درمان جهت‬ ‫تکمیل کادر فروش و بازاریابی خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فروش تجهیزات پزشکی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪mehrad.darman@yahoo.com‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫کارخانه تولیدی در شهر تبریز جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫●اقا‪،‬خانم●‪ 25‬تا ‪ 35‬سال سن‬ ‫●دارا بودن مدرک کارشناسی رشته های مکانیک‪-‬ساخت و‬ ‫تولید‪-‬فیزیک● حداقل ‪ 2‬تا ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫● اشنایی کامل با زبان انگلیسی‬ ‫● اشنایی با اصول اندازه گیری‪،‬مفاهیم کالیبراسیون و کنترل‬ ‫کیفی و الزامات عمومی استانداردها‬ ‫● اشنا به نرم افزارهای ‪Solidwork-Office‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود با ذکر‬ ‫عنوان شغلی را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tabriz.hrm@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تجهیزات پزشکی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود در استان اذربایجان شرقی شهر تبریز از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس ارشد مهندسی پزشکی‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم●با مدرک مسئول فنی واردات‬ ‫●بصورت غیرحضوری و نیمه وقت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪info@adrinteb.com‬‬ ‫البرز‬ ‫یک هولدینگ فعال در زمینه تولید محصوالت‬ ‫ارایشی و بهداشتی و غذایی به منظور تکمیل نیروی‬ ‫انسانی خود در استان البرز از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست شبکه‬ ‫● اقا● مسلط به امور ‪helpdesk‬‬ ‫● مسلط به مجازی سازی‬ ‫● مسلط به سرور ها و سرویس های مایکروسافت‬ ‫● مسلط به ‪ ●mikrotik‬مسلط به سیسکو در سطح ‪CCNA‬‬ ‫● اشنا به فایروال ترجیحا ‪KERIO‬‬ ‫● سابقه راه اندازی انتی ویروس تحت شبکه‬ ‫● اشنا به دوربین های مدار بسته●مسلط به امور پسیو‬ ‫● اشنا به نرم افزار های پخش ‪-‬مالی ‪-‬اتوماسیون‬ ‫● توانایی خرید سیستم های کامپیوتری‬ ‫● توانایی ایجاد و ارائه مستندات شبکه سازمان‬ ‫●حداقل لیسانس●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪99hr.resume@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی ‪ RADOX‬جهت تکمیل‬ ‫کادر خود در استان البرز ‪ ،‬محدوده گرمدره از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫جوشکار‬ ‫● اقا● با سابقه کاری‬ ‫● ساعت کاری ‪ 7:30‬الی ‪ 16‬و پنج شنبه ها ‪ 7:30‬الی ‪15‬‬ ‫● بیمه●سرویس (شهریار‪ ،‬کرج‪ ،‬فردیس‪ ،‬اندیشه‪ ،‬شهر قدس)‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪y.jahanbakhshi@radoxgroup.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت رنگسازی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫بازرس کنترل کیفیت اقا‬ ‫●حداقل لیسانس شیمی‬ ‫●دو سال سابقه کار بازرسی کنترل کیفیت‬ ‫●توانمند در کنترل کیفیت●محدوده سنی تا ‪ 32‬سال‬ ‫●پویا فعال با انگیزه و عالقمند به کار تیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪ghanbarzadeh@golpakhshpaints.com‬‬ ‫بوشهر‬ ‫شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی ‪ 2‬بوشهر‬ ‫در استان بوشهر با توجه به شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول کنترل کیفیت‬ ‫●خانم ‪ ،‬اقا ●‪ 2‬نفر‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی کارشناسی برق کلیه گرایش ها‬ ‫●حداقل یک سال سابقه کار●اشنا با سیستم های مدیریت کیفیت‬ ‫تعمیرکار مدارهای الکترونیکی‬ ‫● اقا●مدرک تحصیلی فوق دیپلم برق کلیه گرایش ها‬ ‫●حداقل یک سال سابقه کار‬ ‫●مسلط به عیب یابی مدارهای الکترونیکی‬ ‫برنامه ریز_تولید خانم‬ ‫● اقا●مدرک تحصیلی کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫●حداکثر یک سال سابقه کار‬ ‫●توانایی کار با نرم افزار های ‪office‬‬ ‫●اشنا با روشهای برنامه ریزی تولید‬ ‫●توانایی مطالعه و اندازه گیری کار‬ ‫‪hr.fngj@gmail.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت واقع در خراسان رضوی جهت تکمیل‬ ‫کادر فنی خود به افراد واجد شرایط زیر‬ ‫نیازمند است‪:‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫● کارشناس یا کارشناس ارشد● ‪ 12 -8‬سال سابقه کار‬ ‫برنامه نویس و کنترل پروژه‬ ‫●مسلط به نرم افزار های ‪ primavera‬یا ‪msproject‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪tmco68@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت دانش بنیان جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تحقیق و توسعه‬ ‫●خانم‪،‬اقا● سن حداکثر ‪ 35‬سال● نظام وظیفه‪ :‬پایان خدمت‪،‬‬ ‫کفالت‪ ،‬معافیت( با بررسی شرایط)● کارشناسی‪،‬‬ ‫کارشناسی ارشد● رشته تحصیلی‪ ،‬صنایع‪ ،‬مدیریت صنعتی‬ ‫● تمام وقت● اشنایی با حوزه الکترونیک● دانش مستند سازی‬ ‫و فرایند نویسی● مسئولیت پذیری و هدف گرایی‬ ‫● تعامل مناسب با دیگران و داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫● توانایی ارتباط موثر‪ ،‬کار گروهی‪ ،‬اولویت بندی و مدیریت زمان‬ ‫● توانایی ترجمه متون انگلیسی● اشنایی با مارکتینگ و‬ ‫تحقیقات بازار● اشنایی با حوزه مدیریت پروژه● تسلط بر زبان‬ ‫انگلیسی‪ ،‬عربی● حقوق توافقی● بیمه● سرویس رفت و امد‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل ‪:‬‬ ‫‪swhrm1@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت تولیدی داروسازی در مشهد جهت‬ ‫ردیف های شغلی ذیل از نیروهای جوان و پرانرژی‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی و مسلط به ‪Office‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید ‪:‬‬ ‫مسئول فنی با تحصیالت دکترای داروسازی‬ ‫‪ -2‬کارشناس تضمین کیفیت با تحصیالت‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس شیمی‪ ،‬میکروبیولوژی‬ ‫یا مهندسی شیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫پست الکترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Resume1396@hotmail.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر یک پروژه عمرانی‬ ‫(دریایی‪-‬نفتی) در استان خوزستان‪ ،‬واقع در بندر‬ ‫ماهشهر (بندر امام خمینی) از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس_کنترل پروژه‬ ‫● کارشناس (یا باالتر) مهندسی صنایع‬ ‫●حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●مسلط به ‪ Excel ،MSP‬و ‪Power Point‬‬ ‫● توانا در تعریف و تخصیص منابع در برنامه زمانبندی‬ ‫● توانا در تهیه فرمت ها و تهیه و ارائه انواع گزارشات روزانه و دوره ای‬ ‫●توانا در تهیه نمودارهای مختلف و داشبوردهای مدیریتی‬ ‫● توانا در تهیه و بروزرسانی برنامه زمانبندی‬ ‫● توانا در تهیه ‪ ،Presentation‬اداره جلسات و تهیه‬ ‫صورتجلسات کارگاهی‬ ‫● توانا در تحلیل و استخراج راندمان عملیات اجرایی مختلف‬ ‫● فعال و پویا در بازدید از جبهه های عملیات اجرایی و‬ ‫تهیه مستندات●دارای روابط عمومی باال و قدرت ارتباط با‬ ‫واحدهای مختلف کارگاهی●اولویت استخدام با ساکنین استان‬ ‫خوزستان‪ ،‬علی الخصوص بندر ماهشهر و بندر امام خمینی‬ ‫‪jpjmaahshahr@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت در خوزستان حوزه پرداخت جهت تکمیل کادر‬ ‫ستادی خود با شرایط زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫کارشناس پروژه‬ ‫● خانم و اقا●حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫● دارای مدرک حداقل کارشناسی به باال در رشته های‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬مدیریت و یا مرتبط‬ ‫● تسلط کامل به افیس به خصوص مهارت باال در اکسل‬ ‫(مسلط به فرمول نویسی و تحلیل داده)‬ ‫● اشنایی به زبان خارجه●دارای روابط عمومی باال و ظاهری اراسته‬ ‫● توانایی مدیریت و راهبری وظیفه محوله‬ ‫● پر انرژی‪ ،‬دارای ایده و خالقیت●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● دارای سابقه کاری مفید (ترجیحا حوزه های فناوری اطالعات)‬ ‫● ساعت کاری‪ 8:30 :‬الی ‪●16:30‬حقوق اداره کار ‪ +‬مزایا ‪ +‬بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط رزومه خود را به شماره واتساپ اعالم‬ ‫شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫)‪09169958735 (WhatsApp‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیمانکاری در استان خوزستان‪ ،‬بندر‬ ‫ماهشهر با توجه به شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مسئول ماشین االت‬ ‫● اقا●حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫●مسلط به تعمیر و نگهداری ماشین االت سنگین و سبک‬ ‫سرپرست_واحد ‪HSE‬‬ ‫● اقا●حداقل ‪ 8‬سال سابقه کار‬ ‫●دارای مدرک کارشناسی مرتبط‬ ‫مسئول اجرا‬ ‫● اقا●حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران و باالتر‬ ‫کارشناس‪ QC‬اقا‬ ‫●حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●دارای مدرک تحصیلی کارشناسی عمران‬ ‫شرکت روانکاران صنعت جهت کارخانه خود واقع‬ ‫در شهرک صنعتی سمنان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫● اقا ‪ ،‬خانم‬ ‫جهت انجام امور ازمایشگاهی و نظارت کیفی بر خط تولید‬ ‫انواع روغنهای روانکار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم مشخصات و رزومه‬ ‫کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪masoodhaghiri@gmail.com‬‬ ‫‪EM.JPJ@YAHOO.COM‬‬ ‫زنجان‬ ‫استخدام صبا مرغ نواوران زنجان‬ ‫کارشناس طراحی فرایند‬ ‫● اقا● مسلط به طراحی فرایند ها‪ ،‬سیستم ها‪،‬‬ ‫دستورالعمل ها و استاندارد ها ● کارشناسی یا کارشناسی ارشد‬ ‫●رشته مهندسی صنایع● اشنا به نرم افزار ترسیم نمودار‬ ‫فرایند ● تسلط به اصول طراحی و ترسیم فرایند‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪smn.hr@yahoo.com‬‬ ‫سمنان‬ ‫یک شرکت صنعتی جهت تکمیل کادر اداری خود‬ ‫در محل کارخانه از استانهای تهران و سمنان از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫سرپرست برنامه ریزی‬ ‫● اقا● سابقه کاری باالی ‪ 5‬سال● مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫و سایر رشته های مرتبط● تسلط به مباحث برنامه ریزی و‬ ‫کنترل تولید● مسلط به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫● مسئولیت پذیر و دارای قدرت کالمی قوی‬ ‫● متقاضیانی که دارای سابقه کاری مرتبط در حوزه صنایع‬ ‫خودروی باشند در اولویت بررسی خواهد بود‬ ‫●ساکنین پاکدشت ‪ ،‬قرچک ‪ ،‬ورامین ‪،‬ایوانکی ‪،‬گرمسار و‬ ‫شرق تهران در اولویت همکاری خواهند بود‬ ‫● محیط صنعتی ‪ ،‬پویا و فعال ‪ ،‬مستعد رشد و ترقی‬ ‫●حقوق● مزایا‪ /‬بیمه ( تامین اجتماعی و تکمیلی)‬ ‫● سرویس ایاب و ذهاب● غذا ● سایر مزایای انگیزشی‬ ‫سرپرست فنی مهندسی‬ ‫●اقا● دارای کارشناسی رشته های مکانیک ‪ ،‬صنایع و رشته‬ ‫های مرتبط● مسلط به نرم افزار مهندسی ‪/Solidwork‬‬ ‫●اشنا به نرم افزارهای ‪Autocad‬‬ ‫● اشنا به مهندسی معکوس● اشنا به اصول نقشه کشی و‬ ‫نقشه خوانی صنعتی● اشنا به ‪ SQA‬و مستند سازی مدارک‬ ‫فنی● سابقه کاری مرتبط باالی‪ 5‬سال● متقاضیان دارای‬ ‫سوابق تولید و طراحی قطعات خودروئی اولویت بررسی خواهد بود‬ ‫● ساکنین پاکدشت ‪ ،‬قرچک ‪ ،‬ورامین ‪،‬ایوانکی ‪،‬گرمسار و‬ ‫شرق تهران در اولویت همکاری خواهند بود● محیط صنعتی‪،‬‬ ‫پویا و فعال ‪ ،‬مستعد رشد و ترقی● حقوق● مزایا‬ ‫● بیمه ( تامین اجتماعی و تکمیلی)● سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● غذا ● سایر مزایای انگیزشی‬ ‫سرپرست تعمیرات و نگهداری‬ ‫● اقا● برق و مکانیک● دارای تحصیالت فنی و علمی مرتبط‬ ‫● مسلط به سرویس و نگهداری دستگاه های ماشینکاری‬ ‫و تجهیزات در کارخانه ساخت و تولید● اشنایی کامل با‬ ‫فرایندهای نگه داری و تجهیزات ماشین االت صنعتی‬ ‫● تسلط به فرایندها و روی ‏ه های تولید و سیستم‏های‬ ‫نگهداری و تعمیرات● دارای قدرت مدیریت و توان رهبری‬ ‫تیم تعمیرات و نگهداری● اشنا به موضوعات برق صنعتی‬ ‫● متقاضیانی که دارای سابقه کاری مرتبط در حوزه صنایع‬ ‫خودروی باشند در اولویت بررسی خواهد بود‪.‬‬ ‫● ساکنین پاکدشت ‪ ،‬قرچک ‪ ،‬ورامین ‪،‬ایوانکی ‪،‬گرمسار و‬ ‫شرق تهران در اولویت همکاری خواهند بود● محیط صنعتی ‪،‬‬ ‫پویا و فعال ‪ ،‬مستعد رشد و ترقی● حقوق● مزایا‬ ‫● بیمه ( تامین اجتماعی و تکمیلی)● سرویس ایاب و ذهاب‬ ‫● غذا ● سایر مزایای انگیزشی‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪M_Eyvazi80@yahoo.com‬‬ ‫سیستان و‬ ‫بلوچستان‬ ‫کارخانه قوطی سازی واقع در استان سیستان و‬ ‫بلوچستان شهرک صنعتی کنارک جهت تکمیل کادر‬ ‫خود از کل ایران دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫تعمیرکار و اپراتور دستگاه پرس قوطی فلزی‬ ‫کششی‬ ‫● اقا●دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫●حقوق ثابت● اضافه کاری‬ ‫●بیمه تکمیلی ‪ /‬محل اسکان‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪arman.gostar00@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت تحفه جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس نگهداری و تعمیرات‬ ‫● اقا‪ ،‬خانم●تمام وقت‬ ‫● ترجیحا ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط● حقوق ثابت‬ ‫●اضافه کاری● بیمه تکمیلی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪arman.gostar00@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫یک شرکت تولید کننده مصالح ساخت و ساز‬ ‫خشک جهت تکمیل کادر اجرایی خود در شهر‬ ‫شیراز در استان فارس از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس اجرایی اقا‬ ‫●حداقل دارای مدرک لیسانس عمران یا معماری‬ ‫●ترجیحا اشنا به سیستم ساخت و ساز خشک‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employment.bana@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت سامانه های نوین افرا در فارس جهت‬ ‫تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت فرایند‬ ‫●کارشناسی ارشد و باالتر● کلیه رشته های مهندسی‬ ‫صنایع● محل کار‪ :‬منطقه ویژه اقتصادی شیراز●اشنایی با‬ ‫سیستم ‪ ●ERP‬تسلط بر نگهداشت استاندارد ‪ISO 9001‬‬ ‫●اشنایی با استاندارد ‪ISO 14001 , ISO 45001‬‬ ‫●اولویت با افراد دارای سابقه کار مرتبط می باشد‪.‬‬ ‫از عالقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به‬ ‫همکاری رزومه خود را در قالب ‪ pdf‬به ادرس‬ ‫ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(حتما در موضوع ایمیل کد شغلی درخواست نوشته شده‪ ،‬عنوان‬ ‫روزمه ارسالی نیز بصورت اسم فرد‪ +‬رشته تحصیلی‬ ‫درج گردد در غیر اینصورت ترتیب اثر داده نخواهد شد)‪.‬‬ ‫‪afra.employment@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به کارشناس ازمایشگاه کنترل کیفیت‬ ‫●مرد ● رشته کارشناسی مهندسی پلیمر‬ ‫در شیراز نیازمندیم‪:‬‬ ‫‪rabargebid@gmail.com‬‬ ‫ویژه‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مطابق اخرین امار ارائه شده بیکاری در زمستان ‪,98‬‬ ‫از تعداد شاغان که حدود ‪ 23.٥‬میلیون نفر هستند بالغ‬ ‫بر ‪ ٥8.7‬درصد با ‪ 44‬ساعت کار در هفته و ‪ 37.٦‬درصد‬ ‫اشتغال کمتر از ‪ 44‬ساعت کار در هفته و ‪ 3.8‬درصد نیز‬ ‫غایب موقت بوده اند‪.‬‬ ‫بررسی نسبت اشتغال جمعیت ‪ 1٥‬ساله و بیشتر بیانگر ان‬ ‫است که ‪ 37.8‬درصد از جمعیت در سن کار (‪ 1٥‬ساله و‬ ‫بیشتر) شاغل بوده اند‪ .‬این شاخص در بین مردان بیشتر از‬ ‫زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است‪.‬‬ ‫بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نرخ فعالیت جمعیت‬ ‫‪1٥‬ساله و بیشتر نشان میدهد که ‪ 42.4‬درصد جمعیت در‬ ‫سن کار ‪ 1٥‬ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده اند؛‬ ‫یعنی در گروه شاغان یا بیکاران قرار گرفته اند‪ .‬همچنین‬ ‫نتایج نشان میدهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان‬ ‫نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی‬ ‫کمتر بوده است‪.‬‬ ‫تا زمانی که اقتصاد کشور‪،‬‬ ‫اقتصادی تولید محور و‬ ‫بر پایه علم و دانش‬ ‫نباشد‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫بهبود در شاخص‬ ‫بیکاری را داشت‬ ‫بررسی روند تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی کل کشور‬ ‫نشان می دهد که این شاخص‪ ،‬نسبت به فصل مشابه در‬ ‫سال قبل (زمستان ‪1.1 ،)1397‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫متن سیاستهای کلی اشتغال که به روسای قوای سه گانه‪،‬‬ ‫رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر شورای نگهبان‬ ‫اباغ شده‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫سیاستهای کلی اشتغال‬ ‫‪1‬ـ ترویج و تقویت فرهنگ کار‪ ،‬تولید‪ ،‬کارافرینی و استفاده‬ ‫از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسامی و ملی با بهره گیری‬ ‫از نظام اموزشی و تبلیغی کشور‪.‬‬ ‫‪2‬ـ اموزش نیروی انسانی متخصص‪ ،‬ماهر و کارامد‬ ‫متناسب با نیازهای بازار کار(فعلی و اتی) و ارتقاء توان‬ ‫کارافرینی با مسئولیت نظام اموزشی کشور(اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای و اموزش عالی) و توام کردن اموزش‬ ‫و مهارت و جلب همکاری بنگاه های اقتصادی جهت‬ ‫استفاده از ظرفیت انها‪.‬‬ ‫‪3‬ـ ایجاد فرصت های شغلی پایدار با تا کید بر استفاده از‬ ‫توسعه فناوری و اقتصاد دانش بنیان و اینده نگری نسبت به‬ ‫اجرای سیاست های ‪13‬گانه اشتغال که نصفه و نیمه اجرایی‬ ‫شده است می تواند گامی درجهت تحقق شعار سال و رونق‬ ‫بازار کار باشد‪ .‬اما به راستی مشکل اشتغال ایران کجاست؟‬ ‫‪9‬سال از ابالغ سیاست های اشتغال توسط رهبر معظم انقالب گذشت‬ ‫اشتغال کشور مجری و بانی ندارد‬ ‫اشتغال مجری و بانی ندارد‬ ‫تحریک تقاضا با تحقق جهش تولید‬ ‫خاصه اینکه با وجود گذشت ‪9‬سال از اباغ سیاست های‬ ‫اشتغالی از سوی رهبری به نظر می رسد که پیگیری سیاست های‬ ‫اباغی اشتغال مجری و بانی مشخص در کشور ندارد‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند تا زمانی که اقتصاد کشور‪ ،‬اقتصادی‬ ‫تولید محور و بر پایه علم و دانش نباشد‪ ،‬نمی توان انتظار‬ ‫بهبود در شاخص بیکاری را داشت‪.‬‬ ‫معضل بیکاری زمانی قابل حل است که فعالیت های‬ ‫اقتصادی از سوداگری و فعالیت های غیرمولد به سمت‬ ‫فعالیت های مولد و با محوریت دانش حرکت کنند‪ .‬با‬ ‫ً‬ ‫توجه به ماهیت اشتغال و بیکاری در ایران که عمدتا‬ ‫درسالی که با جهش تولید نامگذاری‬ ‫شده است‪ ،‬جبران کاهش تقاضای ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفری در بازار کار تنها با تحقق سیاست های‬ ‫‪ ۱۳‬گانه اشتغال که سال ‪ ۹۰‬از سوی رهبر‬ ‫انقالب ابالغ شده‪ ،‬ممکن است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری‬ ‫تسنیم‪28 ،‬تیرماه سال ‪ 90‬بود که مقام‬ ‫معظم رهبری سیاست های کلی اشتغال‬ ‫را پس از مشورت با مجمع تشخیص‬ ‫مصلحت نظام تعیین و ابالغ کردند‪.‬‬ ‫بیکاری از نگاه تحلیل گران اقتصادی‪،‬‬ ‫سیاه ترین پدیده اقتصادی است‪ ،‬چرا که‬ ‫منشا بسیاری از مشکالت کشور است‪.‬‬ ‫از مشکالت معیشتی گرفته تا اعتیاد و‬ ‫معضالت اجتماعی همه و همه در یک نقطه‬ ‫اشترا ک دارند‪ ،‬تا جایی گاهی می توان گفت‬ ‫که بیکاری سراغاز بسیاری از مشکالت‬ ‫است‪ .‬اهمیت اشتغال بر هیچ کس پوشیده‬ ‫نیست‪ ،‬اما روند ناموفق دولت ها در حل‬ ‫مشکالت اقتصادی تا جایی پیش رفت که‬ ‫در تیرماه سال ‪ 1390‬مقام معظم رهبری‬ ‫سیاست های کلی اشتغال را جهت حل‬ ‫بسیاری از مشکالت به دولت ابالغ نمودند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تقریبا ‪ 9‬سال از زمان ابالغ سیاست های‬ ‫کلی اشتغال می گذرد‪.‬‬ ‫حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهم ترین‬ ‫وظایف دولت هاست که محصول ان رشد‬ ‫اقتصادی و رونق تولید داخل است‪.‬‬ ‫مشکل اساسی ساختار‬ ‫اشتغال در کشور‪،‬‬ ‫عدم تطبیق نظام‬ ‫اقتصادی و معیشتی‬ ‫با نظام اموزشی و نظام‬ ‫زندگی مردم است‬ ‫‪8‬ـ توجه بیشتر در پرداخت یارانه ها به حمایت از سرمایه‬ ‫گذاری‪ ،‬تولید و اشتغال مولد در بخش های خصوصی و‬ ‫تعاونی‪.‬‬ ‫‪9‬ـ گسترش و استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی‬ ‫دارای مزیت مانند‪ :‬گردشگری و حق گذر(ترانزیت)‪.‬‬ ‫‪10‬ـ حمایت از تاسیس و توسعه صندوق های شراکت در‬ ‫سرمایه برای تجاری سازی ایده ها و پشتیبانی از شرکت های‬ ‫نوپا‪ ،‬کوچک و نواور‪.‬‬ ‫‪11‬ـ برقراری حمایت های موثر از بیکاران برای افزایش‬ ‫توانمندی های انان در جهت دسترسی انها به اشتغال پایدار‪.‬‬ ‫‪12‬ـ توجه ویژه به کاهش نرخ بیکاری استان های باالتر از‬ ‫متوسط کشور‪.‬‬ ‫‪13‬ـ رعایت تناسب بین افزایش دستمزدها و بهره وری‬ ‫نیروی کار‪.‬‬ ‫تجربه کشورهای موفق دنیا در مهار بیکاری نشان می دهد‬ ‫که حل معضل بیکاری و رونق اشتغال را از دریچه تولید‬ ‫تحوالت انها در سطح ملی و جهانی‪.‬‬ ‫‪4‬ـ ایجاد نظام جامع اطاعات بازار کار‪.‬‬ ‫‪٥‬ـ بهبود محیط کسب و کار و ارتقاء شاخص های ان‬ ‫(محیط سیاسی‪ ،‬فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کان‪،‬‬ ‫بازار کار‪ ،‬مالیات ها و زیر ساخت ها) و حمایت از بخش‬ ‫های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصاح قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و رویه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسامی ایران‪.‬‬ ‫‪٦‬ـ جذب فناوری‪ ،‬سرمایه و منابع مالی‪ ،‬مبادله نیروی‬ ‫کار و دسترسی به بازارهای خارجی کاال و خدمات از طریق‬ ‫تعامل موثر و سازنده با کشورها‪ ،‬سازمان ها و ترتیبات منطقه ای‬ ‫و جهانی‪.‬‬ ‫‪7‬ـ هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش‬ ‫نرخ بیکاری توام با ارتقاء بهره وری عوامل تولید و افزایش‬ ‫تولید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫داخلی دنبال کرده اند‪ .‬نگاهی به سیاست های اقتصادی‬ ‫کشورهای پیشرفته همچون امریکا‪ ،‬انگلیس‪ ،‬فرانسه و ‪...‬‬ ‫نشان می دهد که این کشورها در مسیر رشد اقتصادی شان‬ ‫تا چه حد سیاست های نزدیک به اقتصاد مقاومتی را پیاده‬ ‫سازی کردند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال امریکا‪ ،‬کشوری که تولیداتش معدل ‪ 2٥‬درصد‬ ‫کل جهان است و رتبه اول اقتصادی را دارد‪ ،‬برنامه ریزی ها‬ ‫برای رشد اقتصادی در این کشور پیش از جنگ جهانی اول‬ ‫و دوم صورت گرفت تا قدرت اقتصاد ملی خود را با اتکا به‬ ‫منابع داخلی تولید افزایش دهد‪.‬امریکا از همان زمان به گونه ای‬ ‫اقدام کرد که واردات در این کشور به گونه ای مدیریت شود‬ ‫که به تقویت تولید ختم شود‪.‬‬ ‫کارشناسان نیز معتقدند تنها راهکار حل معضل بیکاری‬ ‫تقویت تولید داخلی است و از بین بردن موانع و گره ها مهمترین‬ ‫راهکار در حل مشکل اشتغال است‪.‬در سالی که از سوی مقام‬ ‫معظم رهبری با عنوان «جهش تولید» نامگذاری شده است‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک هولدینگ تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرایط احراز‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪‬اقا‪ 1‬نفر‪ ‬لیسانس و باالتر در رشته های مهندسی شیمی یا مدیریت بازرگانی‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار پیوسته‬ ‫‪‬مسلط به ‪ ICDL‬و فرایندهای فروش‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫‪ ‬اقا‪ 1‬نفر‪‬کارشناس ارشد شیمی و باالتر از دانشگاههای معتبر‪‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ازمایشگاه شیمی‬ ‫‪‬اقا‪ 1‬نفر‪‬کارشناس ارشد شیمی تجزیه و باالتر از دانشگاههای معتبر‬ ‫‪‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط و تسلط کامل بر تجزیه دستگاهی‬ ‫کارشناس ازمایشگاه انالیز‬ ‫‪‬اقا‪ 1 ‬نفر‪‬لیسانس حسابداری و باالتر‬ ‫‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در شرکتهای تولیدی‪‬اشنا به استاندارد های حسابداری و مباحث بورس و اوراق بهاء دار‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫‪‬اقا ‪ 1 ‬نفر‪‬لیسانس و باالتر در رشته مهندسی نفت از دانشگاههای معتبر‬ ‫‪‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط ‪‬اشنا به تاسیسات سرچاهی و واحدهای بهره برداری‬ ‫کارشناس تست و ارزیابی‬ ‫مواد شیمیایی‬ ‫‪‬اقا ‪ 1‬نفر‪‬لیسانس در رشته های مرتبط‪‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار پیوسته مرتبط‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم حداکثر تا ‪ 4‬روز پس از انتشار اگهی رزومه عکس دار خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job.isfahan.1399@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت صنایع چاپ و بسته بندی اسان قزوین‬ ‫در نظر دارد ‪ ،‬جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫(بشرح ذیل) ‪ ،‬در استان قزوین از افراد متخصص‬ ‫و متعهد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار اقا‬ ‫نگهبان اقا‬ ‫کمک اپراتور تولید لیبل اقا‬ ‫کارگر تولید اقا‬ ‫کارگر انبار اقا‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم برای دریافت‬ ‫پرسشنامه استخدامی شرکت‪ ،‬رزومه خود را به همراه‬ ‫عکس و ذکر عنوان شغلی مورد نظر به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است کلیه نفراتی که پرسشنامه استخدامی‬ ‫را تکمیل و ارسال نکرده باشند به هیچ عنوان مورد‬ ‫پذیرش قرار نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪cvh@asanpack.com‬‬ ‫یک شرکت واقع در شهرک صنعتی مورچه خورت‬ ‫به منظور تکمیل نیروی انسانی خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫‪ ‬فوق لیسانس صنایع غذایی‬ ‫بازرس ایمنی‬ ‫‪‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪ ‬دارای گواهی مورد تائید اداره کار‬ ‫‪ ‬دارای تحصیالت ایمنی‪‬اشنا به مباحث ایزو‬ ‫‪ ‬تسلط به فرایند های ایمنی و قوانین کار‬ ‫اپراتور خط تولید اقا‬ ‫‪ ‬صرفا دارای تحصیالت فوق دیپلم‬ ‫‪ ‬مکانیک ‪/‬برق‪‬حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫کارگر ساده اقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪hremployment.esf@gmail.com‬‬ ‫نیرو های فارغ التحصیل‪ ،‬ماهر و مدرک دار در حال ورود به‬ ‫بازار کار ایران هستند‪ ،‬طراحی برنامه ای برای حل معضل‬ ‫بیکاری مانند مهارت اموزی حین کار‪ ،‬کارورزی و ‪ ....‬که در‬ ‫طرح های اخیر دولت دیده می شود‪ ،‬برای افرادی مناسب‬ ‫است که مهارت کم و پایین دارند‪ .‬به باور برخی کارشناسان‬ ‫مشکل اساسی ساختار اشتغال در کشور‪ ،‬عدم تطبیق‬ ‫نظام اقتصادی و معیشتی با نظام اموزشی و نظام زندگی‬ ‫مردم است‪ .‬اگر قرار است هر ساله تعداد فارغ التحصیان‬ ‫دانشگاهی افزایش یافت‪،‬بهتر است برنامه ریزی در این‬ ‫میان صورت گیرد‪ .‬سیاست های اشتغال فراگیر و اشتغال‬ ‫روستایی راهکار حل مشکل بیکاری نیست‪ ،‬باید سیاست ها‬ ‫به گونه ای تعیین شود که برای عرضه نیروی کار (بیکاران)‬ ‫تقاضاوجود داشته باشد(رونق تولید)‪ .‬متاسفانه امارهایی‬ ‫شنیده می شود که تقاضای بازار کار از یک میلیون نفر به‬ ‫‪700‬هزار نفر رسیده است‪ .‬یعنی بنگاه ها و واحدهای تولیدی‬ ‫تقاضایی برای نیرو ندارند‪ .‬کارشناسان معتقدند تنها جهش‬ ‫تولید است که می تواند باعث افزایش تقاضای بنگاه های‬ ‫تولیدی برای نیروی کار شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی جهت تکمیل کادر‬ ‫پرسنلی کارخانه خود در استان قم از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫اقا‪ /‬اشنا در زمینه استقرار ‪ ،‬نگهداشت و ممیزی ایزو‪ /‬تسلط‬ ‫به سیستم های کیفیت ‪ ،‬تدوین دستورالعمل ها و فرایندهای‬ ‫تولید و همچنین‪ /‬اشنا به برنامه ریزی تولید و توانمند در‬ ‫برنامه ریزی نقطه سفارش موجودی کاال‪ /‬اشنا به زبان‬ ‫انگلیسی و مسلط به اکسل‪ /‬با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با درج‬ ‫کد عنوان شغلی ‪ 1000‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪hr93.employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به یک نفر اقا با مدرک حداقل کارشناسی مدیریت بازرگانی‬ ‫یا مرتبط با تدارکات با حداقل ‪ 2‬سال سابقه خرید جهت‬ ‫شرکت معدن کار باختر در همدان نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪madankarbakhtar@yahoo.com‬‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر یک پروژه عمرانی‬ ‫(دریایی‪-‬نفتی) در استان خوزستان‪ ،‬واقع در بندر ماهشهر‬ ‫(بندر امام خمینی) از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس_کنترل پروژه‬ ‫کارشناس (یا باالتر) مهندسی صنایع‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫مسلط به ‪ Excel ،MSP‬و‪Power Point ‬‬ ‫توانا در تعریف و‪ ‬تخصیص منابع در برنامه زمانبندی‬ ‫توانا در تهیه فرمت ها و‪ ‬تهیه و‪ ‬ارائه انواع گزارشات روزانه‬ ‫و‪ ‬دوره ای‪ ،‬توانا در تهیه نمودارهای مختلف و‪ ‬داشبوردهای‬ ‫مدیریتی‪ ،‬توانا در تهیه و‪ ‬بروزرسانی برنامه زمانبندی‬ ‫توانا در تهیه ‪ ،Presentation‬اداره جلسات و‪ ‬تهیه‬ ‫صورتجلسات کارگاهی‬ ‫توانا در تحلیل و‪ ‬استخراج راندمان عملیات اجرایی مختلف‬ ‫فعال و‪ ‬پویا در بازدید از جبهه های عملیات اجرایی و‪ ‬تهیه‬ ‫مستندات‪ ،‬دارای روابط عمومی باال و‪ ‬قدرت ارتباط با‬ ‫واحدهای مختلف کارگاهی‬ ‫اولویت استخدام با ساکنین استان خوزستان‪ ،‬علی الخصوص‬ ‫بندر ماهشهر و‪ ‬بندر امام خمینی‬ ‫‪jpjmaahshahr@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی شیر گاز ایران واقع در استان اصفهان‪ ،‬شهرک صنعتی اشترجان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس تضمین کیفیت ‪ ‬‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪‬حداکثر ‪ 35‬سال سن ‪‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد مهندسی صنایع و‪ ‬یا مدیریت صنعتی (کلیه گرایش ها)‪/‬‬ ‫‪ ‬حداقل دو سال سابقه مرتبط‪ ‬اشنایی با سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه ‪ IMS‬تسلط بر نرم افزارهای ‪MSP، Access‬‬ ‫و ‪Excel‬اشنایی با فرایندهای سازمانی و‪ ‬شاخص های فرایندی‪ ‬عالقه مند به مستندسازی فرایندهای سازمانی و‪ ‬تدوین‬ ‫دستورالعمل ها‪ ‬عالقه مند به کار در حوزه ‪ ERP‬دارای ذهن خالق و‪ ‬مهارت حل مسئله‪ ‬محل کار‪ :‬اصفهان‬ ‫مدیر برنامه ریزی و‪ ‬کنترل موجودی‪ ‬‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪ 35  ‬الی ‪ 40‬سال سن ‪‬کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ارشد‪ ،‬دکترای مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت صنعتی (کلیه گرایش ها)‬ ‫و‪ ‬مکانیک‪ ‬دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مدیریتی در‬ ‫صنایع خودروسازی‪ ‬تسلط کامل به امور برنامه ریزی انبار‬ ‫و‪ ‬برنامه ریزی تولید‪ ‬تسلط کامل به امور تامین و‪ ‬تدارکات‬ ‫واحدهای تولیدی و‪ ‬صنعتی‪ ‬تسلط نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ ‬محل کار‪ :‬اصفهان‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫‪ ‬اقا ‪ ،‬خانم‪ 25 ‬الی ‪ 35‬سال سن ‪ ‬کارشناسی‪،‬‬ ‫کارشناسی ارشد مدیریت‪‬ترجیحا گرایش مدیریت منابع‬ ‫انسانی‪ ‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‪ ‬اشنا‬ ‫با فرایندهای مدیریت منابع انسانی‪ ‬اشنا با فرایند جذب‬ ‫و‪ ‬استخدام‪ ‬اشنا با فرایند مدیریت اموزش کارکنان‬ ‫‪ ‬اشنا با طراحی و‪ ‬پیاده سازی نظام جانشین پروری‬ ‫‪ ‬اشنا به نظام ارزیابی عملکرد کارکنان‪ ‬پایبند به اصول رفتار‬ ‫سازمانی‪ ،‬مهارت انجام کار تیمی‪ ،‬توانمند در برقراری ارتباط موثر‬ ‫‪‬اشنا با مدیریت استراتژیک منابع انسانی‪ /‬محل کار‪ :‬اصفهان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در موضوع ایمیل به ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪shiregaz.iran@gmail.com‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬خرداد ‪ 29 -1399‬رمضان ‪ 23 -1441‬می ‪ - 2020‬سال بیستم ‪ -‬شماره ‪1199‬‬ ‫با اعالم مدارک مورد نیاز‬ ‫زمان مصاحبه علمی جذب عمومی‬ ‫قضاوت ‪۹۸‬دانشگاهیان‬ ‫سایر استان ها مشخص شد‬ ‫زمان مصاحب ــه علمی ج ــذب عمومی تصدی‬ ‫منصب قضا س ــال ‪۱۳۹۸‬؛ ویژه دانش ــگاهیان سایر‬ ‫اس ــتان ها اعام شد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬زم ــان مصاحب ــه‬ ‫علم ــی ج ــذب عمومی تصدی منصب قضا س ــال‬ ‫‪۱۳۹۸‬؛ و ی ــژه دانش ــگاهیان س ــایر اس ــتان ها اع ــام‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫صاحبه علمی ش ــفاهی پذیرفته ش ــدگان مذکور‬ ‫از ده ــم خ ــرداد م ــاه م ــورخ ‪/۱۰‬‏‪/۰۳‬‏‪ ‬۱۳۹۹‬اغ ــاز‬ ‫می گ ــردد‪.‬‬ ‫زمان دقیق مصاحبه علمی هر داوطلب طی‬ ‫تماس تلفنی اباغ خواهد شد‪ .‬زمان مصاحبه علمی‬ ‫یکبار تعیین و اباغ می گردد و امکان تغییر ان وجود ندارد‪ .‬عدم پاسخگویی به تلفن همراه‬ ‫در دو نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است‪.‬‬ ‫مدارک الزم برای تشکیل پرونده در روز مصاحبه علمی‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫‪ .۲‬اصل شناسنامه و تصویر تمام صفحات ان‬ ‫‪ .۳‬تصویر مدارک تحصیلی (کارشناسی یا سطح ‪ ۲‬و باالتر)‬ ‫‪ .۴‬گواهی اشتغال به تحصیل برای داوطلبان در حال تحصیل‬ ‫‪ .۵‬تصویر کارنامه تستی و تشریحی (عکسدار)‬ ‫‪ .۶‬تاییدی ــه معتب ــر ایثارگ ــری ب ــرای ایثارگران (مخصوص پذیرفته ش ــدگان در س ــهمیه‬ ‫ایثارگران)‬ ‫‪ .۷‬یک قطعه عکس ‪ ۴*۳‬پرسنلی جدید‬ ‫تذکر ‪ :۱‬همه مدارک می بایست در قطع ‪ ۴ A‬تهیه و تحویل شوند‪.‬‬ ‫تذک ــر ‪ :۲‬در صورت نقص م ــدارک در روز مصاحبه علمی از تش ــکیل پرونده ممانعت‬ ‫ب ــه عمل خواه ــد امد و داوطلب حق ش ــرکت در مصاحبه علمی را نخواهد داش ــت‪.‬‬ ‫نشانی محل مصاحبه‪:‬‬ ‫ته ــران‪ ،‬خیاب ــان حافظ‪ ،‬تقاطع خیابان س ــمیه‪ ،‬روبروی دانش ــگاه امیرکبی ــر‪ ،‬معاونت‬ ‫مناب ــع انس ــانی قوه قضائی ــه‪ ،‬طبقه نهم‬ ‫*ق ــم‪ ،‬بل ــوار ‪ ۱۵‬خرداد‪ ،‬بع ــد از پمپ بنزی ــن‪ ،‬نبش خیابان س ــعدی‪ ،‬مرک ــز اموزش قوه‬ ‫قضائی ــه‪ ،‬طبقه همکف‬ ‫م ــواد امتحان ــی در مرحله مصاحب ــه علمی عبارتن ــد از‪ :‬حقوق مدنی‪ ،‬ایین دادرس ــی‬ ‫مدن ــی‪ ،‬حقوق ج ــزای عمومی و اختصاص ــی و ایین دادرس ــی کیفری‪.‬‬ ‫داوطلب ــان در ص ــورت قبولی در مرحل ــه مصاحبه علمی به مراحل ازمون ش ــخصیت‬ ‫راه می یابند‪.‬‬ ‫داوطلب ــان گرام ــی توج ــه داش ــته باش ــند ضمن رعای ــت نکات بهداش ــتی‪ ،‬ب ــه همراه‬ ‫داش ــتن ماس ــک و دس ــتکش در روز مصاحب ــه علم ــی الزامی اس ــت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫با انتشارا گهی استخدام ‪ 300‬نفر‬ ‫نتایج ازمون استخدامی افق اعالم شد‬ ‫مهندس محراب احمدیان مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان با اعام این که‬ ‫‪ 28‬اردیبهشت ماه ا گهی استخدام حدود ‪ 300‬نیروی جدید در شرکت افق و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه در سایت «کاراسا» منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارشدنیایمعدن‪،‬مهندسمحراباحمدیانمدیرعاملشرکتصنایعمسافق کرمان‬ ‫با اعام این که ا گهی استخدام حدود ‪ 300‬نیروی جدید در شرکت افق و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه در سایت «کاراسا» اعام می شود گفت‪ :‬همچنین نتایج ازمون استخدامی‬ ‫پیشیناینشرکت کهباهدفجذب‪ ٥00‬نیرویجدیددر سال‪ 98‬برگزار شدهبودباسهبرابر ظرفیت‬ ‫(‪ 1٥00‬نفر) ‪ 29‬اردیبهشت ماه در سایت کاراسا (‪ )http://karasa.ir‬اعام شد‪.‬‬ ‫مهندس محراب احمدیان با اعام این خبر افزود‪ :‬متقاضیانی که هرگونه سوال یا‬ ‫اعتراضی نسبت به نمره ازمون خود دارند در قسمتی که در سایت مذکور قرار داده شده‬ ‫است می توانند نسبت به اعام پرسش یا اعتراض خویش اقدام کنند‪.‬‬ ‫احمدیان با بیان این که طبق برنامه ریزی های صورت گرفته با دقت زیاد به‬ ‫درخواست های الکترونیکی متقاضیان پاسخ داده می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با توجه به‬ ‫شرایط کشور و تا کید شبکه بهداشت و درمان کشور بر رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫برای پیشگیری از کرونا خواهشمند است که متقاضیان از طریق فضای مشخص شده‬ ‫در سایت کاراسا اقدام به ثبت پرسش خود کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که کسانی که نیاز به مراجعه حضوری دارند می توانند از تاریخ‬ ‫‪ 10‬خردادماه تا ‪ 13‬خردادماه به مدت ‪ 4‬روز نسبت به پیگیری درخواست خود اقدام‬ ‫کنند اضافه کرد‪ :‬متقاضیان شهرستان رفسنجان و انار می توانند با مراجعه به دانشکده‬ ‫علوم انسانی دانشگاه پیام نور رفسنجان‪ ،‬متقاضیان شهرستان شهربابک با مراجعه به‬ ‫دانشگاه پیام نور ابتدای جاده ابدر و متقاضیان پاریزی با مراجعه به دفتر شورای اسامی‬ ‫واقع در بلوار جمهوری پرسش ها و اعتراض های خود را پیگیری نمایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت صنایع مس افق کرمان در پایان تا کید کرد‪ :‬برای سرعت بخشیدن‬ ‫به روال پاسخگویی و جلوگیری از تداخل متقاضیان تنها یکی از دو روش حضوری یا‬ ‫الکترونیکی را برای ثبت و پیگیری های پرسش ها و اعتراض های خود انتخاب کنند‪.‬‬ ‫توسط پلیس امنیت ناجا‬ ‫سرکرده بزرگ ترین باند قاچاق دختران‬ ‫ایرانی در مالزی دستگیر شد‬ ‫بزرگ تری ــن بان ــد قاچ ــاق دخت ــران ایران ــی ب ــه خ ــارج از کش ــور توس ــط پلی ــس امنی ــت‬ ‫عموم ــی ناج ــا منه ــدم ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ش ــهرارانیوز‪ ،‬ای ــن گ ــروه تبه ــکار ب ــه س ــرکردگی ف ــردی ب ــا ن ــام مس ــتعار‬ ‫«الک ــس»‪ ،‬ب ــه م ــدت ‪ ٣‬س ــال و با توجه ب ــه ارتباط ــات گس ــترده خ ــود در کش ــور های‬ ‫مختل ــف‪ ،‬دخت ــران ایران ــی را ب ــرای بهره کش ــی جنس ــی ب ــه خ ــارج از کش ــور قاچ ــاق می ک ــرد‬ ‫و می فروخ ــت‪.‬‬ ‫فعالیت ه ــای مجرمان ــه و ضد مل ــی ای ــن گ ــروه تبه ــکار در تم ــام م ــدت ‪ ٣‬س ــال ز ی ــر‬ ‫رص ــد اطاعات ــی نی ــروی انتظام ــی ق ــرار داش ــت و ای ــن نه ــاد پ ــس از انج ــام اقدام ــات‬ ‫پیچی ــده اطاعات ــی و هماهنگی ه ــای الزم ب ــا پلی ــس اینتر پ ــل‪ ،‬الک ــس‪ ،‬س ــرکرده ای ــن بان ــد‬ ‫جنایت ــکار‪ ،‬را در مال ــزی دس ــتگیر و ب ــه کش ــور منتق ــل ک ــرد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت ع ــاوه ب ــر دس ــتگیری نف ــر اول بان ــد قاچ ــاق دخت ــران ایران ــی‪ ،‬تم ــام اف ــراد‬ ‫ایــن بانــد در داخــل و خــارج کشــور نیــز در یــک عملیــات اطاعاتــی توســط پلیــس امنیــت‬ ‫عموم ــی ناج ــا دس ــتگیر و تحوی ــل مراج ــع قضای ــی ش ــده اند‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس در اطالعیه ای اعالم کرد‬ ‫استخدام فار غ التحصیالن رشته روانشناسی‬ ‫و مشاوره در نیروی انتظامی‬ ‫تح ــصی ــلی روان ــشن ــاسی و م ــشاوره با‬ ‫مدرک تحصـ ـیـ ـل ــی لـ ـی ــسانس) تمامی‬ ‫گرایش های م ــرت ــبط به جز روانشناسی‬ ‫ص ــنعـ ـت ــی) مـ ـش ــاوره و راهـ ـنـ ــمای ــی‪-‬‬ ‫مـ ـط ــالع ــات خ ــان ــواده‪-‬م ــدد ک ــاری‬ ‫اجتماعی در مقطع افسری و با رویکرد‬ ‫عضویابی ثبت نام به عمل می اورد‪.‬‬ ‫عاقمندان می توانند برای کسب‬ ‫اطاعات بیشتر و ثبت نام از تاریخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/۲/30‬به ادرس ورامین _ میدان‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬پشت پاساژ گل‬ ‫نرگس کوچه شهید کیانی مراجعه و‬ ‫یا با شماره تلفن ‪۰۲۱ ،۳۶۲۷۳۴۴۴‬‬ ‫تماس بگیرند‪.‬‬ ‫مرکز مشاوره ارامش پلیس در‬ ‫اطاعیه ای از اغاز ثبت نام داوطلبان‬ ‫رشته های رواشناسی و مشاوره در‬ ‫مقطع کارشناسی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪،‬مرکز مشاوره ارامش پلیس در‬ ‫اطاعیه ای از اغاز ثبت نام داوطلبان‬ ‫رشته های رواشناسی و مشاوره در‬ ‫مقطع کارشناسی خبر داد‪.‬‬ ‫در این اطاعیه امده است که‬ ‫؛ نیروی انتظامی جمهوری اسامی‬ ‫ایران در راستای تامین نیروی انسانی‬ ‫(مرد) مورد نیاز خود از بین جوانان‬ ‫مومن‪ ،‬متعهد و توانمند در رشته‬ ‫عضو شورای توسعه فرهنگ قرانی مطرح کرد‬ ‫مزایای استخدامی در ادارات و نهاد های دولتی برای حافظان قران‬ ‫عضو شورای توسعه فرهنگ قرانی با اشاره به‬ ‫لزوم درنظر گرفتن تشویق های مادی و معنوی برای‬ ‫گرایش جوانان به حفظ قران به تشریح مزایای حفظ‬ ‫ایات الهی در کشور پرداخت‪.‬‬ ‫حجت االسام علیرضا شاهسونی حافظ کل‬ ‫قران و عضو شورای توسعه فرهنگ قرانی کشور در‬ ‫گفت وگو با خبرگزاری فارس به تشریح مزایای ویژه‬ ‫حافظان قران کریم در کشور پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫معموال وقتی از حفظ قران کریم صحبت می شود‬ ‫به تاثیرات چشمگیر معنوی این مهم در زندگی ‬ ‫انسان ها و احادیث و روایاتی که بر لزوم حفظ‬ ‫تا کید می کنند اشاره می شود اما نکته ای که مغفول‬ ‫واقع می شود این است که در بسیاری موارد وجود‬ ‫تشویق‪‎‬های مادی منجر به ایجاد انگیزه مضاعف‬ ‫به ویژه در بین نوجوانان و جوانان جهت روی اوردن‬ ‫به حفظ قران می شود که باید به ان هم در کنار‬ ‫ارزش های معنوی توجه کرد‪.‬‬ ‫این فعال قرانی با اشاره به اینکه اختصاص مزایا‬ ‫به قاریان و حافظان قران کریم در سال های اخیر مورد‬ ‫توجه نهادهای سیاست گذار قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫یکی از این مزایا قانون اعطای مدرک کارشناسی و‬ ‫باالتر به حافظان کل قران کریم به استناد مصوبه سال‬ ‫‪ ۱۳۷۵‬مجلس شورای اسامی است‪.‬‬ ‫مدیر موسسه قرانی فرهنگی بیت االحزان‬ ‫در بخش استخدامی و مشاغل اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫مزایای اداری استخدامی درجات یک تا پنج هنری‬ ‫به کارمندان‪ ،‬مزایای ارشدیت و ارتقا به کارمندان‬ ‫دولت‪ ،‬معافیت از دوره های اموزش عمومی فرهنگی‬ ‫و اجتماعی جهت کارکنان دولت‪ ،‬مزایای ارشدیت‬ ‫و ارتقا به نیروهای مسلح‪ ،‬نقل و انتقال معلمان و‬ ‫برخی مزایا به شاغان وزارت نیرو از جمله مزایای در‬ ‫نظر گرفته شده جهت حافظان قران کریم در بخش‬ ‫استخدامی و مشاغل دولتی است‪.‬‬ ‫مدیر موسسه قرانی بیت االحزان مزایای ویژه‬ ‫حافظان را محدود به این موارد ندانست و افزود‪:‬‬ ‫بیمه فعاالن قرانی‪ ،‬مزایای مرخصی و تعیین محل‬ ‫خدمت سربازان‪ ،‬معافیت از شرکت در ازمون های‬ ‫تخصصی جهت تاسیس موسسه قرانی یا عضویت‬ ‫در ان‪ ،‬اعطای مرخصی به زندانیان و ورود مستقیم‬ ‫به مرحله کشوری مسابقات قران نیز از جمله‬ ‫مزایایی است که در نظام جمهوری اسامی به‬ ‫حافظان قران کریم تعلق گرفته است‪.‬‬ ‫عضو شورای توسعه فرهنگ قرانی کشور افزود‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مواردی که ذکر شد تماما دارای مصوبه و ایین نامه های‬ ‫اجرایی در مجلس شورای اسامی و نهادهای‬ ‫دولتی کشور است که همکاران ما تمامی این موارد و‬ ‫مصوبات مربوطه را به همراه مستندات حقوقی جهت‬ ‫ً‬ ‫استفاده عاقه مندان گرداوری کرده اند و قبا در سایت‬ ‫موسسه بیت االحزان بارگذاری شده است‪.‬‬ ‫وی در پایان یاد اور شد‪ :‬موسسه بیت االحزان‬ ‫خوشبختانه یکی از موسسات پیشرو در زمینه‬ ‫حفظ قران کریم است و هم اکنون نام نویسی طرح‬ ‫شبانه روزی حفظ یکساله کل قران و همچنین‬ ‫طرح شبانه روزی حفظ قران در تابستان موسوم به‬ ‫«طرح ملی رحله» این موسسه در حال انجام است‬ ‫که عاقه مندان می توانند جهت کسب اطاعات‬ ‫بیشتر به سایت ‪ beytolahzan.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫حضرت زهرا (سام اهلل علیها) در توضیح این‬ ‫مصوبه افزود‪ :‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری هر‬ ‫ساله یک دوره ازمون ویژه برای حافظان کل قران‬ ‫کریم برگزار می کند و به قبول شدگان مدرک رسمی‬ ‫کارشناسی رشته علوم قران و حدیث اعطاء می کند‬ ‫ً‬ ‫و کسانی که قبا دارای این مدرک بوده اند و از این‬ ‫مزایا استفاده نکرده اند می توانند با شرکت در ازمون‬ ‫کارشناسی ارشد و ارائه رساله تحقیقی‪ ،‬مدرک‬ ‫رسمی کارشناسی ارشد در این رشته دریافت کنند‪.‬‬ ‫این حافظ کل قران کریم با بیان این که مدرک‬ ‫ً‬ ‫صادر شده کاما رسمی و معتبر بوده و در همه‬ ‫مجامع علمی و دانشگاهی کشور مورد پذیرش است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه موسسه بیت االحزان نیز چندین‬ ‫سال است با راه اندازی مرکزی دوره های یکساله‬ ‫امادگی ازمون کارشناسی را جهت حافظان کل قران‬ ‫کریم برگزار می کند که تحت عنوان «دانشسرای علوم‬ ‫قران و حدیث باقر العلوم (ع)» شناخته می شود و‬ ‫تاکنون بیش از ‪ ۳۰‬حافظ کل قران کریم توانسته اند با‬ ‫بهره گیری از این مرکز مدرک کارشناسی علوم قران و‬ ‫حدیث خود را یکساله دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که تسهیات در نظر گرفته‬ ‫شده جهت دانشجویان تنها محدود به این مورد‬ ‫نیست گفت‪ :‬بهره مندی از تسهیات بنیاد ملی‬ ‫نخبگان‪ ،‬ارائه کمک هزینه تحصیلی دانشجویی‬ ‫در دانشگاه های غیردولتی‪ ،‬تخفیف شهریه به‬ ‫دانشجویان دانشگاه ازاد اسامی‪ ،‬ادامه تحصیات‬ ‫تکمیلی بدون کنکور‪ ،‬تشویق دانشجویان نخبه‬ ‫قرانی‪ ،‬علمی و فرهنگی در دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫و امتیازات به دانشجویان نمونه‪ ،‬شاهد و ایثارگر از‬ ‫دیگر مزایای در نظر گرفته شده جهت حافظان قران‬ ‫کریم در بخش اموزش عالی کشور است‪.‬‬ ‫مزایای استخدامی در ادارات و نهاد های دولتی‬ ‫شاهسونی در ادامه به مزایای در نظر گرفته شده‬ ‫یک کارشناس حوزه کار و کارگری مطرح کرد‬ ‫ازدواج؛ عامل دریافت یک ماه پاداش دستمزد برای کارگران بیمه شده‬ ‫کارشناس حوزه کار و کارگری گفت‪ :‬کارگر بیمه‬ ‫شده به شرط ان که یک بار ازدواج دائم کرده باشد‪،‬‬ ‫می تواند از یک ماه پاداش دستمزد برخوردار شود‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار و‬ ‫کارگر در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کارگران باید ا گاه باشند خدمات بیمه ای و‬ ‫تامین اجتماعی یکی از حمایت های بسیار جدی‬ ‫و مهمی است که ان ها از ابتدای اشتغال باید از این‬ ‫حمایت ها برخوردار باشند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬بر اساس ماده ‪ ۴۸‬قانون کار‪،‬‬ ‫کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلف‬ ‫هستند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به‬ ‫بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی با بیان اینکه یکی از مزایای‬ ‫بیمه تامین اجتماعی برای مشموالن قانون کار‬ ‫غرامت حوادث و بیماری است‪ ،‬افزود‪ :‬قانون‬ ‫تامین اجتماعی از کارگری که بیمار یا دچار حادثه‬ ‫می شود‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار و کارگر ادامه داد‪ :‬زنان‬ ‫باردار نیز در مدت بارداری می توانند از مرخصی‬ ‫‪ ۹‬ماهه برخوردار شوند و حقوق ماهانه شان را نیز‬ ‫دریافت کنند‪ ،‬همچنین ان ها می توانند از خدمات‬ ‫بهداشت و درمان در امان باشند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه کارگر بیمه شده ای که در جریان‬ ‫اشتغال به کار دچار نقص عضو می شود‪ ،‬می تواند از‬ ‫خدماتبیمه ایبرخودار شود‪،‬افزود‪:‬اگر کارگریحین کار‬ ‫توانایی هایش کاهش یابد و دچار حادثه شود‪ ،‬می تواند‬ ‫نسبتبهمیزاناز کارافتادگیخودغرامتدریافت کند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی افزود‪ :‬بازنشستگی یکی از‬ ‫جدی ترین و مهم ترین خدمات سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است که کارگران می توانند بعد از حدود‬ ‫‪ ۳۵‬سال کار از خدمات بازنشستگی و حقوق و‬ ‫مزایا برخوردار شوند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اگر فرد بیمه شده ای در حین کار‬ ‫فوت کند خانواده و افراد تحت تکفل ان می توانند از‬ ‫خدمات سازمان بهره مند شوند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کارگر بیمه‬ ‫شده به شرط ان که یک بار ازدواج دائم کرده باشد‪،‬‬ ‫می تواند از یک ماه پاداش دستمزد برخوردار باشد‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی افزود‪ :‬فرد بیمه شده به محض‬ ‫ان که سابقه تامین اجتماعی او به ‪ ۷۲۰‬روز برسد‬ ‫می تواند به ازای هر فرزند مبلغی را به عنوان حق‬ ‫اوالد دریافت کند‪.‬‬ ‫این کارشناسحوزه کار و کارگر گفت‪:‬حقوقو مزایای‬ ‫سازمانتامیناجتماعیدر قانون کار کاماجدیاستو‬ ‫بههیچوجهنمی تواناز انچشمپوشی کرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه ادامه همکاری طرح سرباز مهارت امضاء شد‬ ‫تفاهم نامه همکاری قرارگاه مرکزی مهارت‬ ‫اموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با معاونت‬ ‫امور جوانان وزارت ورزش و جوانان امضاء شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از پایگاه خبری وزارت‬ ‫ورزش و جوانان‪ ،‬با حضور سردار فرحی فرمانده‬ ‫قرارگاه مرکزی مهارت اموزی کارکنان وظیفه ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح و محمد مهدی تندگویان‬ ‫معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان‪ ،‬تفاهم‬ ‫نامه ادامه همکاری بین این دو نهاد‪ ،‬در راستای‬ ‫اجرای تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری جهت‬ ‫مهارت اموزی سربازان وظیفه امضاء شد‪.‬‬ ‫بر اساس این تفاهم نامه مقرر است سه مهارت در‬ ‫حوزهجوانانشامل(مهارت هایزندگی)‪(،‬مهارت های‬ ‫عمومی حوزه اشتغال و کارافرینی) و (مهارت های‬ ‫عمومی مالی و حقوقی) به مدت ‪ ۷۰‬ساعت برای هر‬ ‫یکاز کارکنانوظیفهدر بدو خدمت‪،‬اموزشدادهشود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار سرباز در سال ‪ ۲۰۰ ،۹۹‬هزار سرباز در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۲۵۰‬هزار سرباز در سال ‪ ۱۴۰۱‬مشمول‬ ‫این طرح قرار می گیرند که ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫گواهینامه های صادره در حوزه جوانان را برای ان ها‬ ‫صادر خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه در مورد اشتغال‬ ‫سربازان ماهر هم توافقاتی برای پس از گذراندن دوره‬ ‫سرباز مهارت انجام شد‪.‬‬ ‫صنوف سینما و چالش کرونا‬ ‫معضل محرومیت سینمایی ها‬ ‫از «بیمه بیکاری» در بحران کرونا‬ ‫عیان شد‬ ‫رییسهیاتمدیرهانجمنصنفیطراحانفنیو مجریانصحنهتاکید‬ ‫کرد کهامکانتامینمالیاعضایصنوفدر زمانشیوع کروناوجودندارد‪.‬‬ ‫سارا قراچه داغی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی‬ ‫و مجریان صحنه در گفتگو با مهر درباره شرایطی که کرونا در سینما‬ ‫بوجود امده است‪ ،‬گفت‪ :‬با شیوع بیماری کرونا کارگروه مدیریت‬ ‫بحران در خانه سینما راه اندازی شد و توانستند تعدادی از کارهای‬ ‫سینمایی که در حال فعالیت بودند را متوقف کنند‪ ،‬البته برخی از‬ ‫پروژه ها که تنها چند روز به پایان کارشان مانده بود که فیلمبرداری‬ ‫را به پایان رساندند‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬این بیماری زمانی در کشور گسترش پیدا کرد که‬ ‫جشنواره فیلم فجر به پایان رسیده بود و پروژه های جدید در مرحله پیش‬ ‫تولید بودند و همین مساله سبب شد تا تعداد پروژه ای فعال کم باشد‪.‬‬ ‫قراچه داغی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫از سوی اعضای انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه‪ ،‬برای‬ ‫هیچکدام از اعضای این صنف در این مدت اتفاقی رخ نداد‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬بعد از گذشت ‪ ۲‬ماه از تعطیلی پروژه ها‪ ،‬این روزها‬ ‫همه می خواهند که فعالیت در سینما دوباره اغاز شود‪ ،‬چرا که بحث‬ ‫معیشت و تامین منابع مالی اعضا به میان امده است و بارها از ما‬ ‫سوال می پرسند که اکثر مشاغل فعالیت های خود را اغاز کرده اند و‬ ‫چرا پروژه های سینمایی همچنان متوقف است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن صنفی طراحان فنی و مجریان صحنه‬ ‫توضیح داد‪ :‬مساله این است که اعضای برخی از صنوف مانند‬ ‫صنف ما از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار نیستند و برای‬ ‫تامین معیشت خود باید کار کنند چرا که منبع درامد دیگری ندارند‪.‬‬ ‫وی تا کید کرد‪ :‬امیدوارم پروژه های سینمایی با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی دوباره از سر گرفته شود تا افراد بتوانند بر سرکار‬ ‫خود بروند تا بتوانند زندگی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫قراچه داغی توضیح داد‪ :‬البته این را شنیده ام که هیات مدیره‬ ‫خانه سینما با ستاد ملی مبارزه با کرونا وارد مذاکره شده است تا‬ ‫بهترین راه حل را برای اغاز فعالیت های سینمایی ارائه شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صنوفی مانند صنف ما شاید بخواهند برای حفظ‬ ‫امنیت اعضای خود فعالیت پروژه های سینمایی اغاز نشود‪ ،‬اما مساله‬ ‫ً‬ ‫این است که یک صنف قدرت این را ندارد که بگوید حتما سر کار‬ ‫نروید‪ ،‬ما تنها می توانیم این مساله را به اعضای خود پیشنهاد دهیم و‬ ‫تصمیم گیری نهایی برعهده افراد خواهد بود‪ ،‬اما این مساله را هم باید‬ ‫مدنظر داشت که وقتی عضوی توانایی پرداخت اجاره خانه را ندارد‪،‬‬ ‫چه کار به غیر از پذیرش کار در چنین شرایطی از دستشان بر می اید؟‬ ‫این سینما گر توضیح داد‪ :‬در چنین شرایطی اگر صنف به اعضای‬ ‫خود بگوید که کار نکنید باید از نظر مالی ان ها را تامین کند که چنین‬ ‫مساله ای امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬متاسفانه سال ها است که خانه سینما و اعضای ان‬ ‫درگیر بیمه بی کاری هستند و این مساله همچنان ادامه دارد‪ ،‬نبود چنین‬ ‫بیمه ای درست در شرایط بحرانی از جمله شیوع بیماری کرونا خود را‬ ‫نشان می دهد و نیاز ان احساس می شود‪ .‬اگر بیمه بیکاری برای هنرمندان‬ ‫ً‬ ‫وجود داشت حتما در چنین شرایطی و با توقف پروژه های سینمایی‬ ‫حقوقی برای تامین معیشت ان ها وجود داشت‪ .‬البته برای بیمه بیکاری‬ ‫پیگیری هایی شده است اما این پیگیری هنوز به جایی برسد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫یک روانشناس تشریح کرد‬ ‫فعالیت هایی که از فرسودگی‬ ‫شغلی جلوگیری می کنند‬ ‫یک روانشناس درباره راهکارهای جلوگیری از بروز فرسودگی شغلی در‬ ‫افراد توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫معصومه قدیری روانشناس و مدرس دانشگاه در گفت وگو با باشگاه‬ ‫خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره فرسودگی شغلی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شغل و اشتغال‬ ‫بخش جدایی ناپذیر زندگی انسان است‪ ،‬به طوری که هر فرد در جایگاه‬ ‫اجتماعی یا اقتصادی و یا سازمانی فعالیت می کند و در طول زندگی خود‬ ‫احساس کارایی‪ ،‬کفایت و رضایت دارد؛ البته برخی از مشاغل یک یا دو‬ ‫و یا هر سه جایگاه را با هم دارند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرسودگی شغلی دارای نشانه هایی است که از‬ ‫مهمترین ان ها می توان به بی انگیزگی‪ ،‬خستگی و کسالت در محیط کار‬ ‫اشاره کرد‪ ،‬افزود‪ :‬از عوامل مهمی که فرد را دچار فرسودگی شغلی می کند‬ ‫می توانبهحقوقناکافی‪،‬نداشتنامنیتشغلی‪،‬مشاغلانفرادیو نداشتن‬ ‫اربابرجوع‪،‬مشاغلسختممتدو رفتار هایسازمانیناسالماشاره کرد‪.‬‬ ‫قدیری با اشاره به اینکه عدم تناسب تحصیات و شغل‪ ،‬ساده بودن‬ ‫بیش از حد شغل‪ ،‬مشکات خانوادگی و فشار روانی خارج از محیط کار‬ ‫موجب فرسودگی در فرد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فعالیت هایی که از فرسودگی‬ ‫شغلی پیشگیری می کنند با توجه به خاقیت فرد می توانند گسترده‬ ‫باشند و مجموعه ای که فرد در ان مشغول به فعالیت است هم می تواند از‬ ‫ان ها استفاده کند و بازخورد مثبت ان را متوجه افراد شاغل در مجموعه و‬ ‫پیشرفتمجموعه کند‪.‬‬ ‫این روانشناس درباره راهکارهای جلوگیری از فرسودگی شغلی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬فعالیت هایی همچون ارزیابی سامت عمومی کارکنان به‬ ‫صورت دوره ای (در صورت اشتغال طوالنی مدت در یک محیط هر دو‬ ‫ساعت یکبار ‪ ۱۰‬دقیقه فرد از محیط خارج شود)‪ ،‬برنامه ریزی اردو های‬ ‫تفریحی و ورزشی برای کارکنان‪ ،‬استفاده از موسیقی در ساعاتی از‬ ‫استراحت کارکنان‪ ،‬ورزش و نرمش کوتاه مدت در محیط کار‪ ،‬همراه‬ ‫داشتن شیء دوست داشتنی در محیط کار‪ ،‬نگهداری از گل و گیاه‪،‬‬ ‫برگزاری مسابقات و جشنواره ها و نشاط افزایی بین کارکنان‪ ،‬ایجاد‬ ‫فعالیت های جانبی در فضای شغلی‪ ،‬اتاق گفت وگو‪ ،‬اتاق تلوزیون‪،‬‬ ‫کتابخانه‪ ،‬تغییر دکوراسیون اتاق های کار و نقاشی کردن و همچنین در‬ ‫صورت امکان جابجایی در واحد های مشابه و هم سطح که می توان با‬ ‫انجام این فعالیت ها از فرسودگی شغلی در محیط کار تا حدود زیادی‬ ‫پیشگیری کرد‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1223

هفته نامه بازار کار 1223

شماره : 1223
تاریخ : 1399/12/23
هفته نامه بازار کار 1222

هفته نامه بازار کار 1222

شماره : 1222
تاریخ : 1399/12/16
هفته نامه بازار کار 1221

هفته نامه بازار کار 1221

شماره : 1221
تاریخ : 1399/12/09
هفته نامه بازار کار 1220

هفته نامه بازار کار 1220

شماره : 1220
تاریخ : 1399/12/02
هفته نامه بازار کار 1219

هفته نامه بازار کار 1219

شماره : 1219
تاریخ : 1399/11/25
هفته نامه بازار کار 1218

هفته نامه بازار کار 1218

شماره : 1218
تاریخ : 1399/11/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!