هفته نامه بازار کار شماره 1183 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1183

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1183

هفته نامه بازار کار شماره 1183

‫‪ 1‬استخدام شرکت بیمه تعاون در سراسر استانها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪ 8 -1398‬جمادی االولی ‪ 4 -1441‬ژانویه ‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1183‬‬ ‫دعوت به همکاری در جهاددانشگاهی‬ ‫اخرین خبرهای نظام وظیفه و امریه سربازی ‪16‬‬ ‫استخدام نیروی انتظامی در مقطع درجه داری ‪14‬‬ ‫استخدام مجتمع فرهنگی کاربردی تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دعوت به همکاری در موسسه علمی اموزشی فراسونگر‬ ‫استخدام فار غ التحصیالن پرستاری‬ ‫‪12‬‬ ‫‪9‬‬ ‫دعوت به همکاری در پتروشیمی شازند‬ ‫رفع محدودیت صدور مجوز سر دفتری و تاسیس داروخانه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 3‬استخدام در شرکت تولید پارچه های اسپان باند‬ ‫صدا و ســیمای جمهوری اسالمی‬ ‫در تهران و ســایر استان ها‬ ‫نیروی فنی اســتخدام می کند‬ ‫کاریابی بــازارکار ثبت نام می کند‬ ‫‪۶۶ 7100 81‬‬ ‫توسط این دانشگاه منتشر شد‬ ‫فراخوان جذب ‪ 7۴12‬مدرس در دانشگاه جامع علمی‪-‬کاربردی‬ ‫‪4‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫مشاور عالی رئیس سازمان سنجش خبر داد‬ ‫زمان اعالم نتایج ازمون استخدامی دستگاه های اجرایی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1۵‬‬ ‫‪۵‬‬ ‫رای دیوان عدالت اداری برای مشموالن قانون کار‬ ‫حق سنوات پایان خدمت باید بر مبنای‬ ‫اخرین حقوق پایه دریافتی محاسبه شود‬ ‫اعالم مهلت مجدد ثبت نام ازمون دستیاری پزشکی‬ ‫‪2‬‬ ‫ معافیت مالیاتی حقوق ها تا سقف ‪ 3‬میلیون تومان‬ ‫‪6‬‬ ‫عکس‪ :‬ایسنا‪ /‬حمید فروتن‬ ‫مجوز استخدام ‪ 100‬پژوهشگر‬ ‫در دانشگاه تهران صادر شده است‬ ‫‪2‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫اصول موفقیت در‬ ‫مصاحبه تلفنی استخدامی‬ ‫‪12‬‬ ‫رئیس پلیس فتا در استان فارس خبر داد‬ ‫کالهبرداری از کارجویان‬ ‫با ترفنداگهی استخدام‬ ‫پیشنهاد وزیر اموزش و پرورش برای‬ ‫ادامه خدمت معلمان تا ‪ 35‬سال‬ ‫دکتر سعید کاظمیاشتیانی‬ ‫سردار پیشتاز عرصه توسعه علمی کشور‬ ‫شرکت بیمه تعاون‬ ‫جهت تکمیل شبکه فروش خود در تهران و سراسر استانهای کشور‬ ‫نمایندگی جنرال اعطا می نماید‪ .‬متقاضیان گرامی میتوانند جهت‬ ‫ثبت نام به پورتال اینترنتی بیمه تعاون به نشانی زیر مراجعه‬ ‫و درخواست خود را ثبت نمایند‬ ‫‪www.taavon-ins.ir‬‬ ‫مرکز اپتیک سازمان جهاد دانشگاهی صنعتی شریف‬ ‫از واجدین شرایط زیر برای کار تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬رشته تحصیلی‪ :‬مهندسی برق – گرایش الکترونیک‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬حداقل کارشناسی دانشگاه دولتی‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫تسلط در طراحی مدارهای الکترونیکی دیجیتال‬ ‫اشنا به طراحی مدارهای الکترونیکی انالوگ‬ ‫تسلط در طراحی ‪ PCB‬با نرم افزار ‪Altium Designer‬‬ ‫تسلط در برنامه نویسی با میکروکنترلرهای ‪ARM‬‬ ‫تسلط بر مونتاژ قطعات الکترونیکی ‪ DIP‬و ‪SMD‬‬ ‫‪-2‬رشتهتحصیلی‪:‬مهندسیبرق– گرایشمخابراتمیدانوامواج‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬کارشناسی ارشد یا دانشجوی دکتری‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫تسلط بر طراحی قطعات مخابراتی با نرم افزار ‪HFSS‬‬ ‫اشنایی با طراحی مدارات فعال مایکروویو با نرم افزار ‪ADS‬‬ ‫‪-3‬رشتهتحصیلی‪(:‬ترجیحا)مدیریتبازرگانییامدیریتصنعتی‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬حداقل کارشناسی دانشگاه دولتی‬ ‫مهارت های مورد نیاز‪:‬‬ ‫اشنایی با نرم افزارهای مدیریت پروژه‬ ‫اشنایی با اصول گزارش نویسی‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی (خواندن‪ ،‬نوشتن و مکالمه)‬ ‫دارای روحیه کارهای اجرایی‪ ،‬خوش فکر و خالق‬ ‫‪ -4‬رشته تحصیلی‪ :‬مکانیک‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬فوق دیپلم‬ ‫عالقمند به انجام کارهای فنی و عملی با تجهیزات مکانیکی‬ ‫متقاضیان رزومه تحصیلی و کاری خود را به ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪optic@jdsharif.ac.ir‬‬ ‫یکی از مرا کز جهاددانشگاهی در تهران جهت تکمیل ظرفیت سرمایه انسانی خود به صورت امریه‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫رشته های مورد نیاز‪:‬‬ ‫■ مهندس کامپیوتر ( نرم افزار‪ ،‬فناوری اطالعات و ‪) IT‬‬ ‫افرادی که در زمینه برنامه نویسی وب‪،‬دیجیتال مارکتینگ‪ ،‬سئو و ‪ ...‬اشنایی ودارای سابقه باشند در اولویت قرار دارند‬ ‫■ علوم ارتباطات اجتماعی (روزنامه نگاری و روابط عمومی)‬ ‫شرایط‪ :‬متقاضیان دارای درخواست اعزام در تاریخ ‪ 98/12/1‬با معدل تحصیلی مناسب‬ ‫توجه‪ :‬افرادی که دارای سابقه خدمت قبلی سربازی هستند نمی توانند در این فراخوان شرکت نمایند‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند درخواست خود ر ا به همراه رزومه به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫با افتتاح و اغاز عملیات اجرایی ‪ ۸۰‬طر ح توسط رئیس جمهور انجام گرفت ‬ ‫مخالفت وزیر اموزش و پرورش با بازنشستگی پیش از موعد معلمان‬ ‫اشتغالزایی برای بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر ‬ ‫در استان اردبیل‬ ‫تقاضا می کنیم معلمانی که می توانند ‬ ‫تا ‪ ۳۵‬سال ادامه خدمت داشته باشند‬ ‫وز ی ــر اموزش و پ ــرورش گف ــت‪ :‬از معلمان ــی ک ــه می توانن ــد‪ ،‬تقاض ــا می کنی ــم ت ــا ‪ ۳۵‬س ــال‬ ‫ادامــه خدمــت داشــته باشــند تــا تعــادل نیــرو برقــرار شــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش تســنیم ؛ محســن حاجــی میرزایــی پــس از شــرکت در مراســم جشــن ســال نــوی‬ ‫می ــادی دانش ام ــوزان دبس ــتان و دبیرس ــتان ارس‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬معلمان ــی ک ــه ب ــا س ــابقه‬ ‫‪ ۲۵‬س ــال می خواهن ــد بازنشس ــته ش ــوند ا گ ــر ع ــذری داش ــته باش ــند ک ــه ادام ــه خدم ــت‬ ‫ب ــرای ان ه ــا امکان پذی ــر نباش ــد‪ ،‬همراه ــی می کنی ــم ام ــا از معلم ــان دیگ ــر ک ــه می توانن ــد‬ ‫همــکاری خــود را ادامــه بدهنــد می خواهیــم کــه تــا ‪ ۳۵‬ســال ادامــه خدمــت داشــته باشــند‬ ‫ت ــا تع ــادل نی ــرو برق ــرار ش ــود‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬جمعی ــت دانش ام ــوزی در م ــدارس ارامن ــه‬ ‫نس ــبت ب ــه م ــدارس دیگ ــر کمت ــر اس ــت ام ــا پس ـت های اداری ب ــا هم ــان س ــاختار جمعیت ــی‬ ‫م ــدارس دیگ ــر ب ــه ای ــن م ــدارس تعل ــق می گی ــرد‪.‬‬ ‫وز ی ــر ام ــوزش و پ ــرورش در پاس ــخ ب ــه درخواس ــت هم ــکاران ب ــرای بازبین ــی ش ــرایط‬ ‫اس ــتخدام در م ــدارس ارامن ــه تا کیدک ــرد‪ :‬اس ــتخدام تنه ــا از مس ــیر فراخ ــوان انج ــام می گی ــرد‬ ‫و تــاش می کنیــم تــا در دوره هــای بعــدی اســتخدام ســهمیه ای بــرای همــکاران در مــدارس‬ ‫ارامن ــه در نظ ــر گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫حاج ــی میرزای ــی بابی ــان اینک ــه همزیس ــتی بی ــن ادی ــان در ای ــران همیش ــه ب ــه بهتری ــن‬ ‫شــکل بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه شــورای خلیفه گــری ارامنــه اطمینــان می دهــم کــه تبعیضــی‬ ‫بی ــن م ــدارس مس ــلمانان و مس ــیحیان وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر بخــش عمــده بودجــه امــوزش و پــرورش صــرف‬ ‫حق ــوق می ش ــود‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ممک ــن اس ــت خدمات ــی ک ــه ب ــه م ــدارس ارائ ــه می دهی ــم‬ ‫قابل توج ــه نباش ــد ام ــا هی ــچ تبعیض ــی بی ــن م ــدارس وج ــود ن ــدارد و احس ــاس مس ــئولیت‬ ‫مش ــترکی ب ــه هم ــه م ــدارس دار ی ــم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس‪ :‬‬ ‫دولت الیحه رتبه بندی معلمان را همزمان ‬ ‫با بررسی بودجه به مجلس ارائه کند ‬ ‫عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات مجلــس شــورای اســامی تا کیــد کــرد‪ :‬دولــت‬ ‫الیحــه رتبــه بنــدی معلمــان را همزمــان بــا بررســی بودجــه بــه مجلــس ارائــه کنــد‪.‬‬ ‫س ــید محم ــد ج ــواد ابطح ــی در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری خان ــه مل ــت ب ــا اش ــاره ب ــه‬ ‫اختصــاص ردیــف بودجــه بــرای اجــرای نظــام رتبه بنــدی معلمــان در الیحــه بودجــه ‪99‬‬ ‫کل کش ــور‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬دول ــت نبای ــد فق ــط ب ــه قی ــد رتبه بن ــدی در قان ــون بودج ــه بس ــنده‬ ‫کن ــد و بای ــد ب ــرای اج ــرای نظ ــام رتب ــه بن ــدی الیح ـه ای مج ــزا ب ــه مجل ــس ارائ ــه کن ــد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم خمینی ش ــهر در مجل ــس ش ــورای اس ــامی‪ ،‬بهان ــه دول ــت ب ــرای ع ــدم‬ ‫ارائ ــه نظ ــام رتبه بن ــدی را غی ــر قاب ــل قب ــول دانس ــت و اف ــزود‪ :‬اینک ــه عن ــوان می ش ــود‪ ،‬ب ــا‬ ‫ارائ ــه الیح ــه نظ ــام رتب ــه بن ــدی‪ ،‬اج ــرای ای ــن ط ــرح ب ــه تاخی ــر می افت ــاد و ممک ــن اس ــت‪،‬‬ ‫بررســی رتبــه بنــدی معلمــان بــه مجلــس دهــم نرســد‪ ،‬قابــل قبــول نیســت؛ چراکــه ارائــه‬ ‫ای ــن الیح ــه ب ــه مجل ــس ب ــه صراح ــت در برنام ــه شش ــم توس ــعه قی ــد ش ــده و دول ــت بای ــد‬ ‫نس ــبت ب ــه ارائ ــه الیح ــه اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫ابطح ــی ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه انتظ ــار فرهنگی ــان تقدی ــم الیح ــه نظ ــام رتب ــه بن ــدی‬ ‫بــه مجلــس اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪ :‬انچــه دولــت در صــدد اجــرای ان اســت‪ ،‬یــک اییــن نامــه‬ ‫اجرایــی اســت نــه الیح ـه ای کــه مصوبــه مجلــس باشــد ایــن اقــدام دولــت تخلــف بــوده‬ ‫و بایــد حتمــا در ایــن زمینــه الیحــه ارائــه شــود‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه نماین ــدگان بای ــد از محت ــوا و جزئی ــات ط ــرح نظ ــام رتب ــه بن ــدی‬ ‫معلم ــان مطل ــع باش ــند‪ ،‬اضاف ــه ک ــرد‪ :‬دول ــت ب ــا اج ــرای ایی ــن نام ــه اجرای ــی م ــد نظ ــر‬ ‫خ ــود قص ــد اج ــرای س ــلیقه ای ای ــن قان ــون را دارد‪.‬‬ ‫عضـــو کمیســـیون امـــوزش و تحقیقـــات مجلـــس شـــورای اســـامی تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫بنابرای ــن دول ــت بای ــد همزم ــان ب ــا بررس ــی بودج ــه ‪ 99‬در صح ــن مجل ــس الیح ــه نظ ــام‬ ‫رتبــه بنــدی را نیــز ارائــه کنــد تــا بــا قیــد دو فوریــت ایــن الیحــه بــه مــوازات الیحــه بودجــه‬ ‫م ــورد بررس ــی ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خان ــه مل ــت و ب ــر اس ــاس اظه ــارات وزی ــر ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬ت ــا کن ــون‬ ‫م ــوارد قطع ــی در خص ــوص اج ــرای نظ ــام رتب ــه بن ــدی‪ ،‬قرارگی ــری فرهنگی ــان در ‪ 5‬رتب ــه‬ ‫اس ــت ک ــه تا کن ــون در ای ــن خص ــوص تصمیم ‪‎‬گی ــری ش ــده‪ ،‬همچنی ــن اعم ــال ان از اول‬ ‫مهرمــاه یکــی دیگــر از مــوارد مطــرح شــده از جانــب حاجــی میرزایــی بــود‪ .‬ضمــن اینکــه‬ ‫مق ــرر ش ــده از ‪ 200‬ه ــزار توم ــان ت ــا ‪ 700‬ه ــزار توم ــان ب ــر حق ــوق معلم ــان ب ــر اس ــاس رتب ــه‬ ‫معلم ــان اف ــزوده ش ــود‪.‬‬ ‫در روز پرستار اعالم شد‬ ‫قول استخدام ‪۹‬هزار پرستار جدید‬ ‫ تا اسفندماه سال جاری‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام ب ــا انتق ــاد از تاخی ــر در‬ ‫پرداخ ــت معوق ــات پرس ــتاران و کمب ــود ش ــدید‬ ‫نی ــروی پرس ــتاری در مرا ک ــز درمان ــی کش ــور‪ ،‬در‬ ‫عی ــن ح ــال از ق ــول وز ی ــر بهداش ــت ب ــرای ج ــذب‬ ‫‪۹‬هــزار پرســتار جدیــد تــا اســفندماه ســال جــاری‬ ‫خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬محم ــد میرزابیگ ــی‬ ‫اولو ی ــت فعل ــی س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری را رف ــع‬ ‫موان ــع موج ــود ب ــرای پرس ــتاران دانس ــت و گف ــت‪:‬‬ ‫کمب ــود نی ــرو‪ ،‬معوق ــات پرس ــتاران‪ ،‬مش ــکالت‬ ‫س ــامانه قاص ــدک همگ ــی از مش ــکالتی اس ــت‬ ‫ک ــه در دی ــدار ب ــا کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان‬ ‫مجل ــس‪ ،‬ش ــخص رئی ــس مجل ــس‪ ،‬مع ــاون اول رئی ــس جمه ــور و وز ی ــر بهداش ــت ب ــه ان‬ ‫اش ــاره ک ــرده و پیگی ــر ح ــل ان بوده ای ــم‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان ای ــن ک ــه ط ــی دو ی ــا س ــه س ــال گذش ــته اس ــتخدام مناس ــب در ح ــوزه‬ ‫پرس ــتاری ص ــورت نگرفت ــه اس ــت‪ ،‬خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ع ــدم اس ــتخدام پرس ــتاران و از‬ ‫طرفــی بازنشســتگی نیروهــای قدیمــی منجــر بــه کمبــود شــدید نیــروی پرســتاری در کشــور‬ ‫ش ــد‪ .‬نمی توانی ــم از توس ــعه تخت ه ــای بیمارس ــتانی صحب ــت کنی ــم ب ــدون ان ک ــه در‬ ‫نظــر بگیر یــم بــه ازای هــر تخــت بیمارســتانی در ‪ ۲۴‬ســاعت شــبانه روز بایــد ‪ ۲.۵‬نفــر گــروه‬ ‫پرس ــتاری مش ــغول ب ــه کار باش ــد ک ــه از ای ــن ع ــدد ‪ ۱.۸‬نیروه ــای کارش ــناس پرس ــتاری و‬ ‫‪ /.۷‬از گ ــروه پرس ــتاری ش ــامل نیروه ــای وابس ــته ب ــه پرس ــتاری باش ــند‪.‬‬ ‫طی برنامه های چهارم و پنجم توسعه استخدام پرستاران با روند مناسبی انجام شد‪.‬‬ ‫حتی طی سال های ‪ ۹۲‬تا ‪ ۹۵‬نیز استخدام پرستار در بخش دولتی و غیر دولتی داشتیم‬ ‫و حدود ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر پرستار استخدام شدند‪ .‬اما از سال ‪ ۹۵‬تا سال ‪۹۸‬‬ ‫هیچ استخدامی صورت نگرفته؛ این در حالی است که طی این سه سال افزایش تعداد‬ ‫تخت و بخش های بیمارستانی را در سطح کشور شاهد بودیم‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری ادام ــه داد‪ :‬در خص ــوص کمب ــود نی ــروی پرس ــتار‬ ‫اکنــون بــه امــار قبــل از ســال ‪ ۹۲‬رســیده ایم‪ .‬بــه شــکلی کــه در ســال ‪ ۹۵‬بــه ازای هــر تخــت‬ ‫بیمارس ــتانی‪ ،‬ح ــدود ‪ ۱.۳‬نف ــر گ ــروه پرس ــتاری داش ــتیم ک ــه ای ــن ع ــدد در ح ــال حاض ــر ب ــه‬ ‫ع ــدد ‪ /.۹‬رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫کمب ــود نی ــروی پرس ــتار ع ــاوه ب ــر ای ــن ک ــه مش ــکالتی ب ــرای خ ــود پرس ــتاران از لح ــاظ‬ ‫افزایــش فشــار کاری ایجــاد می کنــد‪ ،‬منجــر بــه مشــکالتی بــرای بیمــاران بــه و یــژه بیمــاران‬ ‫بس ــتری ش ــده در بخش ه ــای و ی ــژه را ب ــه دنب ــال خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫می ــرزا بیگ ــی ب ــا اش ــاره ب ــه ق ــول مس ــاعد وز ی ــر بهداش ــت‪ ،‬مبن ــی ب ــر اس ــتخدام ‪ ۹‬ه ــزار‬ ‫نف ــر نی ــروی پرس ــتاری ت ــا اس ــفند م ــاه س ــال ج ــاری‪ ،‬گف ـت ‪ :‬امیدوار ی ــم ب ــا ای ــن احتس ــاب‬ ‫بخش ــی از کمبوده ــای ای ــن ح ــوزه برط ــرف ش ــود‪ .‬همچنی ــن ب ــا توج ــه ب ــه ای ــن ک ــه جامع ــه‬ ‫ای ــران در حرک ــت ب ــه س ــوی س ــالمندی پی ــش خواه ــد رف ــت‪ ،‬تربی ــت دانش ــجویان پرس ــتار‬ ‫نی ــز اولوی ــت خواه ــد داش ــت؛ چرا ک ــه حداق ــل ت ــا ‪ ۱۰‬س ــال این ــده نی ــاز اس ــت ک ــه س ــالی‬ ‫‪ ۹‬ه ــزار نی ــروی پرس ــتار اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه های اقتصادی و‬ ‫زیربنایی استان اردبیل از طریق ویدئوکنفرانس دستور افتتاح و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫‪ 80‬عنوان پروژه زیربنایی و اقتصادی در این استان را با اعتباری حدود ‪ 270‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و اشتغالزایی برای بیش از ‪ ۲۵‬هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم‪ ،‬صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه چهارشنبه گذشته در جلسه‬ ‫شورای اداری و افتتاح همزمان پروژه های زیربنایی و اقتصادی استان اردبیل با بیان‬ ‫اینکه خوشبختانه در این سفر طرح های خوبی به بهره برداری رسید و تفاهم نامه های‬ ‫مفیدی در راستای توسعه بیش از پیش استان به امضاء رسید‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫شاهد تحوالت خوب و شتابانی در بخش صنعت استان هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم اقدام بزرگی در شناسایی‬ ‫معادن‪ ،‬طی این سال ها انجام شده‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬باید معادن به مردم و‬ ‫متخصصان واگذار شود‪ ،‬چرا که یک بخش مهم اشتغال و صنعت در کشور بخش‬ ‫معدن است و استان اردبیل ظرفیت ها و استعدادهای خوبی در بخش معدن دارد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به ایجاد استعدادهای بسیار مناسب برای توسعه‬ ‫گردشگری در استان اردبیل از جمله جاذبه هایی نظیر پل معلق در این استان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید در زمینه رونق گردشگری در این استان‪ ،‬تالش کنیم چرا که با وجود‬ ‫ً‬ ‫این ظرفیت‪ ،‬اگر در این استان بیکار وجود داشته باشد‪ ،‬اصال قابل قبول نیست و‬ ‫این به معنای ان است که به درستی از ظرفیت ها استفاده نکرده ایم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین در ایین افتتاح طرح های صنعت اب استان اردبیل‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش گردشگری را عاملی مهم در افزایش‬ ‫اشتغال در این بخش دانست و افزود‪ :‬سدهایی که افتتاح می شود‪ ،‬عالوه بر تامین‬ ‫اب مورد نیاز منطقه می تواند محلی برای جذب گردشگر باشد و وزارت نیرو با‬ ‫همکاری وزارت گردشگری می توانند با رعایت تمامی اصول زیست محیطی‬ ‫فضای مناسب برای استفاده گردشگران در این مناطق را فراهم کنند‪.‬‬ ‫معاون روابط کار وزارت کار ‪ :‬‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده مطر ح کرد‪:‬‬ ‫واگذاری ‪ 30‬درصد پست های مهم دولتی به زنان‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره‬ ‫به طرح جهاددانشگاهی در زمینه ی اشتغال زایی زنان ابراز‬ ‫امیدواری کرد که این طرح با روزامدن کردن فعالیت ها و‬ ‫روش به توفیق برسد و افزود‪ :‬انتظار می رود این طرح توسعه‬ ‫پیدا کرده و با روش های نوین و موثر کارافرینی زنان نیازمند‬ ‫شغل را مشغول به کار کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی قم‪ ،‬دکتر‬ ‫معصومه ابتکار در نشست با زنان نخبه و فعال استان قم‬ ‫گفت‪ :‬استان قم در بسیاری از زمینه ها دارای سرمایه های‬ ‫ارزشمندی از جمله زنان توانمند و تحصیل کرده است که‬ ‫در پیشبرد اهداف اجتماعی‪ ،‬بسیار موثر و سازنده خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به منسوب شدن دو خانم در سمت مدیر‬ ‫کلی استانداری قم‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدام یقینا رتبه استان را در‬ ‫زمینه انتصاب مدیران زن که یکی از جهت گیری های‬ ‫مهم دولت است‪ ،‬بهبود بخشید‪.‬‬ ‫دکتر ابتکار با بیان اینکه دستور العملی از سمت‬ ‫ریاست جمهور صادر گشته که بر مبنی ان ‪30‬درصد از‬ ‫پست های مهم و تصمیم گیر دولتی باید در اختیار زنان‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این سیاست باتوجه به سرمایه انسانی‬ ‫موجود در بخش زنان و ضرورت مشارکت بیشتر زنان در‬ ‫جامعه انجام شد‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده عنوان کرد‪:‬‬ ‫‪20‬درصد مدیران دولت از بین زنان انتخاب شدند اما تا‬ ‫رسیدن به ‪30‬درصد فاصله ی زیادی است به این جهت که‬ ‫تعداد زنان درسمت مدیران عالی عدد قابل توجهی نیست‪.‬‬ ‫دکتر ابتکار ضمن تاکید توجه به توان اقتصادی زنان‬ ‫نیازمند شغل عنوان کرد‪ :‬طرح های های متعددی با‬ ‫وزارت کار و وزارت کشور و سازمان های مردم نهاد ازجمله‬ ‫انجمن های زنان کار افرین صورت گرفته که مورد حمایت‬ ‫دولت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫مع ــاون رئی ــس جمه ــور در ام ــور زن ــان و خان ــواده ضم ــن‬ ‫تقدی ــر از ط ــرح ه ــای توس ــعه مش ــاغل خانگ ــی ک ــه توس ــط‬ ‫همه کارگران شاغل در کارگاه های ‬ ‫مشمول قانون کار باید با طر ح ‬ ‫طبقه بندی مشاغل تطبیق یابند ‬ ‫جهــاد دانشــگاهی اســتان قــم پیگیــری و انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬انتظــار مــی رود ایــن طــرح توســعه پیــدا کــرده و بــا روش هــای‬ ‫نویــن و موثرکارافرینــی زنــان نیازمنــد شــغل را مشــغول بــه کار‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫ابتکار در پایان با اشاره به سیاست های معاونت و‬ ‫دولت در حمایت از نهاد های مدنی‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫دولت فضا را برای فعالیت نهادهای مدنی و رواوردن‬ ‫ظرفیت های جامعه مدنی فراهم کرده است که رشد‬ ‫فعالیت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها و موسسات‬ ‫غیر دولتی‪ ،‬ماحصل این اتفاق است‪.‬‬ ‫رییس موسسه کار و تامین اجتماعی‪ :‬‬ ‫مدرک دانشگاهی پاسخگوی بازار کار نیست ‬ ‫دبیــر شــورای عالــی امــوزش و تربیــت حرف ـه ای و‬ ‫مهارت‪‎‬هــای نهــاد ریاســت جمهــوری و رییــس موسســه‬ ‫کار و تامیــن اجتماعی‪،‬موتــور محــرک توســعه کشــور را‬ ‫پیشــرفت امــوزش مهارتــی دانســت و گفــت‪ :‬مــدرک‬ ‫دانشــگاهی باتوجــه بــه تغییــرات و نیازهــای جامعــه دیگــر‬ ‫جوابگــوی بــازار کار نیســت‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدرضا سپهری در نشست هم‬ ‫اندیشی‪،‬مهارت اموزی ‪،‬کارافرینی و اشتغال در شیراز‬ ‫افزود‪ :‬در دوره کنونی جامعه هدف تنها ‪ ۲۰‬درصد اموزش ها‬ ‫را از طریق دانشگاه و مراکز اموزش عالی و ‪ ۸۰‬درصد اموزش‬ ‫ها را از فضای مجازی و اجتماع کسب می کند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬نیــاز اســت کــه سیســتم اموزشــی‬ ‫کشــور تغییــر اساســی پیــدا کنــد و بــه ســمت امــوزش هــای‬ ‫همــراه بــا تجربــه و مهــارت امــوزی ســوق داده و شــیوه هــای‬ ‫امــوزش بــا کار ادغــام شــود‪.‬‬ ‫ســپهری بــا اشــاره بــه اینکــه در دوره کنونــی امــوزش‬ ‫هــای تئور یــک بــه تنهایــی دیگــر بــه کار نخواهــد امد‪،‬افــزود‪:‬‬ ‫یــک ســوم دانشــگاه هــای کشــورهای پیشــرفته اکنــون‬ ‫بــه شــکل ســنتی اداره مــی شــود و دو ســوم دیگــر ان‬ ‫دانشــگاه های کار بــردی اســت‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی اموزش و تربیت حرفه ای و مهارت‬ ‫های نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬باید اموزش ها در‬ ‫مراکز اموزش عالی بر اساس نیاز و تقاضای بازار باشد و‬ ‫همچنین ضروری است که اموزش در شهرهای مختلف‬ ‫متناسب با نیازهای هر شهر ارایه شود‪.‬‬ ‫ســپهری عنــوان کــرد‪ :‬براســاس ابــاغ رییــس‬ ‫جمهــوری‪ ،‬از ایــن پــس اموزش هــای مهارتــی بیشــتر بــرای‬ ‫جــذب و بکارگیــری نیروهــا و کارکنــان بــه نســبت مــدارک‬ ‫دانشــگاهی مــورد توجــه قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫وی مــدارک دانشــگاهی را در دوره کنونــی پاســخگوی‬ ‫بــازار کار و اشــتغال ندانســت و گفــت‪ :‬در حــال حاضــر‬ ‫جامعــه نیــز ایــن موضــوع را درک کــرده و هــم اکنــون حجــم‬ ‫دانشــجویان مرا کــز امــوزش عالــی کاهــش محسوســی دارد‪.‬‬ ‫قوانین کسب و کار دیگر جوابگوی نیازهای روز نیست‬ ‫ســپهری اضافــه کــرد‪ :‬قوانیــن و مقــررات در رابطــه بــا‬ ‫کار بایــد در کشــور بــر مبنــای تغییــرات کســب و کارهــای‬ ‫نویــن اصــاح شــود ز یــرا ایــن قوانیــن دیگــر جوابگــوی نیــاز‬ ‫جامعــه نیســت‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی اموزش و تربیت حرفه ای و مهارت‬ ‫های نهاد ریاست جمهوری در ادامه عنوان کرد‪ :‬معلمین‬ ‫باید در اموزش و پرورش نقش تسهیل گر را برای دانش‬ ‫اموزان بازی و روحیه پرسشگری را در این قشر تقویت‬ ‫کنند در صورتی که اکنون این گونه نیست و حتی روحیه‬ ‫خالقیت دانش اموزان نیز سرکوب می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه زمینــه توســعه اســتارتاپ هــا در‬ ‫دســتور کار دولــت قــرار دارد‪،‬گفــت‪ :‬شــرکت هــای برتــر‬ ‫کنونــی در جهــان کــه بیشــترین رشــد و درامدزایــی را دارنــد‬ ‫اکنــون در فضــای مجــازی فعــال انــد‪.‬‬ ‫رییــس موسســه کار و تامیــن اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫تحــوالت ســریعی در دنیــای کنونــی در حــوزه بیــن المللــی‬ ‫کار بوجــود امــده کــه در دهــه اینــده تحــوالت ســریعتر از‬ ‫دوره فعلــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســپهری بــا بیــان اینکــه ســال ‪ ۲۰۱۹‬ســالگرد‬ ‫یکصدمیــن ســال تاســیس ســازمان بیــن المللــی کار‬ ‫اســت‪،‬ادامه داد‪ :‬تشــکل ها کارگری‪،‬کارافرینــی و مدیــران‬ ‫مــا بایــد خــود را بــرای تحــوالت عجیــب در حــوزه کســب و‬ ‫کار امــاده کننــد‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪ :‬پیــش بینــی مــی شــود کــه ‪ ۳۸‬درصــد‬ ‫مشــاغل در جامعــه مــا بــه فراموشــی ســپرده شــود‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی اموزش و تربیت حرفه ای و مهارت‬ ‫های نهاد ریاست جمهوری گفت‪ :‬جوامع بشری‬ ‫به دلیل چهار موضوع فناوری و تکنولوژی‪،‬جهانی‬ ‫شدن‪،‬تغییرات اب و هوایی و تحوالت دموکراتیک به‬ ‫سرعت در حال تغییر هستند و به همین تناسب شکل و‬ ‫ماهیت مشاغل نیز در حال تغییر است‪.‬‬ ‫ســپهری عنــوان کــرد‪ :‬نســلی کــه در حــال وارد شــدن‬ ‫بــه بــازار کار اســت نســبت بــه نســل هــای گذشــته بســیار‬ ‫متفــاوت تــر اســت؛ نیــاز بــه تغییــر نحــوه امــوزش خصوصــا‬ ‫در دانشــگاه هــا امــری ضــروری اســت‪.‬‬ ‫نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه‪ :‬‬ ‫حقوق های تا سقف ‪ ۳‬میلیون در سال اینده‬ ‫ از مالیات معاف می شوند ‬ ‫نای ــب ریی ــس کمیس ــیون تلفی ــق بودج ــه س ــال ‪،۹۸‬‬ ‫گف ــت‪ :‬س ــقف معافی ــت مالی ــات ب ــر درام ــد کارکن ــان‬ ‫دولت ــی در س ــال ‪ ۹۹‬س ــاالنه ‪ ۳۶‬میلی ــون توم ــان تعیی ــن‬ ‫ش ــد ک ــه ب ــر ا ی ــن ا س ــاس س ــقف معافی ــت مالیا ت ــی‬ ‫ه ــر کارمن ــد ‪ ۳‬میلی ــون می ش ــود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬علی اصغر یوسف نژاد نایب‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور‬ ‫در تشریح مصوبات نشست این کمیسیون‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫براساس مصوبه کمیسیون‪ ،‬سقف معافیت مالیات‬ ‫بر درامد کارکنان دولتی در سال ‪ ۹۹‬ساالنه ‪ ۳۶‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شد که بر این اساس سقف معافیت مالیاتی‬ ‫هر کارمند در سال اینده ‪ ۳‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫همچنین براساس مصوبه کمیسیون سقف معافیت‬ ‫مالیاتی کارگران در سال اینده ‪ ۲۸‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان‬ ‫تعیین شد‪.‬‬ ‫بررسی سازوکار وزارت کار برای اعزام نیرو در سال ‪۹۹‬؛ ‬ ‫حمایت از کاریابی ها برای اعزام نیروی کار به کشورهای اروپایی ‬ ‫مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی هــای‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی گفــت‪ :‬در حــال‬ ‫حاضــر هفــت دفتــر در المــان‪ ،‬کانــادا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬دانمــارک‪،‬‬ ‫عمــان‪ ،‬ترکیــه و کردســتان عــراق تشــکیل شــده اســت کــه بــه‬ ‫کاریابی هــا کمــک می کنــد تــا شــرایط اعــزم راحت تــر شــود‬ ‫و از ایرانیــان شــاغل در ایــن کشــورها نیــز حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫«محمــد اکبرنیــا» در گفــت و گــو بــا ایرنــا در بــاره برنامــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــرای اعــزام نیــرو‬ ‫بــه خــارج از کشــور‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬امســال هدف گــذاری مــا‬ ‫اعــزام چهــار تــا پنــج هــزار نفــر اســت کــه پیش بینــی می شــود‬ ‫ایــن هــدف تــا پایــان امســال تحقــق یابــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال های گذشــته بــا وجــود تمــام‬ ‫مشــکالت حــدود ‪ ۱۵۰۰‬تــا ‪ ۲‬هــزار نفــر اعــزام می شــد امــا‬ ‫امســال تــاش کردیــم بــا افزایــش صــدور مجوزهــای کاریابــی‬ ‫و رصــد و پیگیــری ایــن موسســات در خــارج از کشــور زمینــه‬ ‫فعالیــت کاریابی هــا را گســترش دهیــم و جهشــی در زمینــه‬ ‫اعــزام نیــروی کار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫مدیــرکل هدایــت نیــروی کار وزارت کار گفــت‪ :‬بــا توجــه‬ ‫بــه شــرایط دیپلماســی کشــور بــر توانمنــدی کاریابی هــا‬ ‫تمرکــز کردیــم تــا زمینــه فعالیــت ایــن موسســات در کشــورها و‬ ‫حوزه هــای مختلــف فراهــم شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا توجــه بــه افزایــش تعــداد کاریابی هــای‬ ‫خارجــی و اســتفاده از افــراد توانمنــد در ایــن رابطــه انتظــار‬ ‫دار یــم ســال اینــده پنــج هــزار نیــروی کار اعــزام کنیــم‪.‬‬ ‫اکبرنیـا گفـت‪ :‬در بحـث اعـزام نیـروی کار‪ ،‬بایـد بـه نیـاز‬ ‫بازار کار کشـورهای نیروپذیر توجه کنیم که به چه سـطحی‬ ‫از نیروهـای کار از نظـر تحصیلات و مهـارت نیـاز دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حــال حاضــر درخواســت عمــده‬ ‫کشــورهای پیشــرفته جهــان در رشــته های پیراپزشــکی‬ ‫و پرســتاری اســت و عــاوه بــر ان در حــوزه مهارتــی نیــز بــه‬ ‫نیروهــای فنــی و مهندســی همچــون ای تــی نیــاز دارنــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل هدایــت نیــروی کار وزارت کار اظهارداشــت‪:‬‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی از طریــق وزارت امــور‬ ‫خارجــه پیگیری هــای الزم را انجــام می دهــد تــا اطالعــات‬ ‫را در اختیــار کاریابی هــا قــرار دهــد یــا چنانچــه تقاضایــی‬ ‫بــرای نیــروی کار وجــود دارد سیاسـت گذاری و هدفگــذاری‬ ‫الزم را بــا حمایت هــا و مقدمــات مــورد نیــاز در اختیــار‬ ‫موسســات قرارگیــرد‪.‬‬ ‫اکبرنیــا توضیــح داد‪ :‬بــرای نمونــه المــان کشــوری اســت‬ ‫کــه از ســال گذشــته اعــزام نیــروی کار بــه انهــا شــروع شــده و‬ ‫دفتــر کاریابــی تحــت عنــوان هدایــت و حمایــت از نیــروی‬ ‫کار ایرانــی انجــا تاســیس شــده اســت‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪ :‬یکــی از زمینه هــای اعــزام نیــروی کار‬ ‫دانســتن ز بــان کشــور هــدف بــه اضافــه مــدارک تحصیلــی‬ ‫اســت و دفتــر المــان نیــز ایــن کار را انجــام می دهــد در دفاتــر‬ ‫کاریابــی در دانمــارک نیــز در حــوزه پراســتاری‪ ،‬پیراپزشــکی و‬ ‫حتــی فنــی و مهندســی نیــز ثبــت نــام می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ایــن مقــام مســوول در حــال حاضــر ‪۱۳۰‬‬ ‫موسســه کاریابــی خارجــی در کشــور فعــال اســت کــه تمرکــز‬ ‫انهــا بیشــتر در مرکــز اســتان های پرجمعیــت ماننــد تهــران‪،‬‬ ‫مشــهد‪ ،‬شــیراز و اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫مع ــاون رواب ــط کار وزارت تع ــاون ‪،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫گف ــت‪ :‬هم ــه کارگ ــران اع ــم از ق ــرارداد موق ــت ‪ ،‬دائ ــم و فصل ــی‬ ‫شـــاغل در کارگاه هـــای مشـــمول قانـــون کار بایـــد بـــا ط ــرح‬ ‫طبق ــه بن ــدی مش ــاغل تطبی ــق یافت ــه و م ــزد و مزای ــای ان ــان‬ ‫در چارچـــوب ضوابـــط و نظـــام جبـــران خدمـــات ط ــرح‬ ‫طبق ــه بن ــدی مش ــاغل کارگاه پرداخ ــت ش ــود ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مرک ــز رواب ــط عموم ــی و اط ــاع رس ــانی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ " ،‬حاتــم شــاکرمی " در همایــش‬ ‫کارشناســـان طبقـــه بنـــدی مشـــاغل ایـــران بـــا اشـــاره ب ــه‬ ‫دامن ــه ش ــمول ط ــرح طبق ــه بن ــدی مش ــاغل اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫پرداخـــت بـــدون تبعیـــض مـــزد بـــرای انجـــام کارهـــای ه ــم‬ ‫ارزش از حقـــوق اولیـــه نیـــروی کار اســـت ‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬پیمانکارانـــی کـــه تحـــت هـــر شـــرایطی ب ــا‬ ‫شــرکت هــای پیماندهنــده قــرارداد داشــته و فعالیــت مــی کننــد‬ ‫بای ــد از ط ــرح طبق ــه بن ــدی مش ــاغل کارگاه اصل ــی تبعی ــت‬ ‫کنن ــد‪.‬‬ ‫شــاکرمی تصریــح کــرد‪ :‬هــدف از نظــام جبــران خدمــت‬ ‫ک ــه یک ــی از موضوع ــات ب ــا اهمی ــت در رابط ــه ب ــا مدیر ی ــت‬ ‫منابــع انســانی و کارافرینــی اســت ارتقــای انگیــزش و بهــره وری‬ ‫کارکنـــان و حفـــظ و صیانـــت از نیـــروی انســـانی شـــاغل در‬ ‫س ــازمان ه ــا اس ــت‪.‬‬ ‫وی گفـــت‪ :‬بـــا رشـــد پدیـــده جهانـــی شـــدن اقتص ــاد‪،‬‬ ‫توســعه فــن اوری و دانــش و گســترش بخــش خدمــات ‪ ،‬لــزوم‬ ‫تغیی ــر بازنگ ــری در نظ ــام طبق ــه بن ــدی مش ــاغل و تح ــول در‬ ‫مدیری ــت مناب ــع انس ــانی ام ــری ض ــروری ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــاکرمی ادام ــه داد‪ :‬نظ ــام طبق ــه بن ــدی مش ــاغل بای ــد‬ ‫متناســـب بـــا تحـــوالت تکنولوژیکـــی و تغییـــرات روزاف ــزون‬ ‫نظــام اقتصــادی و روابــط کار صنعتــی و همچنیــن نیازهــای‬ ‫نویـــن شـــرکت هـــا و واحدهـــای اقتصـــادی انعطـــاف پذی ــر‬ ‫ب ــوده و منت ــج ب ــه افزای ــش به ــره وری نی ــروی کار و کارگاه ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون رواب ــط کار وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫در خص ــوص اه ــداف ط ــرح طبق ــه بن ــدی مش ــاغل نیزگف ــت‪:‬‬ ‫از اهـــداف ایـــن طـــرح‪ ،‬ســـرعت بخشـــیدن و شـــفافیت‬ ‫اس ــت ک ــه اج ــرای صحی ــح ان باع ــث افزای ــش به ــره وری ‪،‬‬ ‫ایج ــاد انگی ــزه در نی ــروی کار ‪ ،‬ایج ــاد تع ــادل در ب ــازار کار ‪،‬‬ ‫پاس ــخگویی ب ــه نیازه ــای سیس ــتم جب ــران خدم ــت ‪ ،‬ه ــم‬ ‫افزای ــی بی ــن کارگ ــر و کارفرم ــا و در نهای ــت کاه ــش دع ــاوی‬ ‫کارگـــر و کارفرمـــا و ممانعـــت از اعمـــال نظرهـــای ف ــردی‬ ‫م ــی ش ــود ‪.‬‬ ‫قانون بیمه بیکاری باید بازنگری شود‬ ‫مع ــاون رواب ــط کار وزی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد قانــون بیمــه بیــکاری همســو بــا اصــاح ســاختار‬ ‫اقتص ــادی کش ــور بازنگ ــری ش ــود‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش شـــاکرمی در کارگاه اموزشـــی «حمای ــت‬ ‫از مشـــاغل و بیمـــه بیـــکاری» کـــه بـــا حضـــور «علیرض ــا‬ ‫محجـــوب» نماینـــده مـــردم تهـــران در مجلـــس ش ــورای‬ ‫اســامی و «حســین کمالــی» مشــاور وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و ر فــاه‬ ‫اجتماع ــی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــا توج ــه ب ــه تاریخچ ــه قان ــون‬ ‫بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬ای ــن قان ــون در دنی ــا ب ــه عن ــوان ی ــک ض ــرورت‬ ‫و حقـــوق بنیادیـــن نیـــروی کار شـــناخته شـــده و هـــدف از‬ ‫اجـــرای ان‪ ،‬صیانـــت از کرامـــت نیـــروی کار اســـت‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬مطابـــق بـــا قوانیـــن ســـازمان بیـــن الملل ــی‬ ‫کار «‪ ،»ilo‬ای ــن قان ــون نوع ــی حمای ــت اجتماع ــی و جب ــران‬ ‫اســـیب های مالـــی نیـــروی کار در صـــورت از دســـت دادن‬ ‫ش ــغل ب ــه دالی ــل مختل ــف اس ــت‪.‬‬ ‫شـــا کرمی بـــا اشـــاره بـــه ســـند کار شایســـته گف ــت‪:‬‬ ‫مصوبـــات کار شایســـته دارای هفـــت شـــاخص در‬ ‫زمینه ه ــای عدال ــت اجتماع ــی‪ ،‬گف ــت و گ ــوی س ــه جانب ــه‪،‬‬ ‫ازادی انجم ــن ه ــا و م ــوارد دیگ ــر اس ــت ک ــه س ــه م ــورد از ای ــن‬ ‫شـــاخص ها اعـــم از امنیـــت شـــغلی‪ ،‬عدالـــت و کرام ــت‬ ‫انســـانی در ارتبـــاط بـــا بیمـــه بیـــکاری و حمایت ه ــای‬ ‫اجتماعــی اســت بــر ایــن اســاس ضــرورت دارد بــه ایــن قانــون‬ ‫بـــه عنـــوان یـــک قانـــون بنیادیـــن کار توجـــه جـــدی ش ــود‪.‬‬ ‫معـــاون روابـــط کار وزارت کار بـــا تا کیـــد بـــر بازنگ ــری‬ ‫قان ــون بیم ــه بی ــکاری گف ــت‪ :‬ام ــروز ای ــن قان ــون بای ــد ه ــم س ــو‬ ‫ب ــا اص ــاح س ــاختار اقتص ــادی کش ــور باش ــد‪ .‬ب ــر ای ــن اس ــاس‬ ‫معاون ــت رواب ــط کار بای ــد ب ــا ح ــذف محدودیت ه ــای ایج ــاد‬ ‫شـــده در دامنـــه شـــمول قانـــون بیمـــه بیـــکاری و تشـــکیل‬ ‫کمیته هــای تخصصــی و جمــع اوری پیشــنهادات در قالــب‬ ‫ی ــک پی ــش نوی ــس جام ــع بیم ــه بی ــکاری را تهی ــه و جه ــت‬ ‫تصوی ــب ب ــه دول ــت و مجل ــس ش ــورای اس ــامی ارائ ــه ده ــد‪.‬‬ ‫وی تصری ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا تصوی ــب ی ــک قان ــون جام ــع بیم ــه‬ ‫بی ــکاری و تبدی ــل ان ب ــه صن ــدوق بیم ــه بی ــکاری می توانی ــم‬ ‫بــا گــردش مالــی و تامیــن هزینه هــا اقدامــات و فعالیت هــای‬ ‫درامدزای ــی داش ــته باش ــیم‪.‬‬ ‫شـــا کرمی اظهارداشـــت‪ :‬از هفتـــه اینـــده تمام ــی‬ ‫حوز ه هـــای معاونـــت روا بـــط کار بـــه و یـــژه بخ ــش‬ ‫بیم ــه بی ــکاری در ‪ ۲۳‬اس ــتان کش ــور از طری ــق س ــامانه جام ــع‬ ‫روابـــط کار ثبـــت و پذیـــرش دادخواســـت ها بـــه ص ــورت‬ ‫الکترونیکـــی انجـــام مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‪:‬‬ ‫تکلیف استخدام پذیرفته شدگان ازمون ‬ ‫قوه قضائیه سریع تر مشخص شود ‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس‪ ،‬با بیان اینکه زمان تحقق وعده‬ ‫مسئوالن برای استخدام پذیرفته شدگان ازمون قوه قضائیه فرا رسیده است تاکیدکرد که نمایندگان‬ ‫مجلس برای ایجاد ردیفی در بودجه ‪ ۹۹‬جهت تحقق این مهم اقدام خواهند کرد‪.‬‬ ‫حسین رضازاده درگفت وگو با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬در مورد انتقاد تعدادی از پذیرفته شدگان ازمون‬ ‫سال ‪ 96‬قوه قضائیه پیرامون انتشار اخباری مبنی بر عدم تعیین اعتبارات الزم برای استخدام انها در‬ ‫الیحه بودجه ‪ 99‬برغم وعده هایی که در این خصوص داده شده بود‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل تامین اعتبارات‬ ‫الزم برای استخدام پذیرفته شدگان ازمون سال ‪ 96‬قوه قضائیه باید در بودجه ‪ 99‬حل شود‪ ،‬ضمن اینکه‬ ‫در این مورد هم قوه قضائیه و هم دولت باید از این افراد حمایت کنند تا تعیین تکلیف شوند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کازرون در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬فرصتی برای تصمیم گیری در مورد‬ ‫تعیین تکلیف این افراد باقی نمانده است تا بخواهند مجدد زمانی را برای بررسی بیشتر تعیین‬ ‫کنند‪ ،‬چرا که انها مدت زمان طوالنی را در انتظار تصمیم گیری مسئوالن مربوطه بوده اند و هم اکنون‬ ‫وقت عمل فرا رسیده است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬چند ماه گذشته وزیر دادگستری و مسئوالنی‬ ‫از دستگاه قضایی و دولت در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حضور پیدا کردند و قول دادند‬ ‫تا مشکل پذیرفته شدگان ازمون قوه قضائیه سال ‪ 96‬را به سرعت رفع کنند‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اعضای‬ ‫کمیسیون هیچ بهانه ای برای موکول کردن استخدام این افراد به زمانی دیگر را نمی پذیرند‪ ،‬ضمن‬ ‫اینکه اگر در الیحه بودجه ‪ 99‬نیز ردیفی برای تحقق این مهم تعیین نشده است باید در قالب‬ ‫پیشنهاد مطرح شده تا مشکل این افراد برطرف شود و به طور قطع اعضای کمیسیون قضائی و‬ ‫حقوقی مجلس به این موضوع ورود پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪ :‬‬ ‫جذب نیرو در دستگاه قضا ‬ ‫مبتنی بر پست های خالی نباشد ‬ ‫رئی ــس ق ــوه قضائی ــه گف ــت‪ :‬ج ــذب نیروه ــای‬ ‫جدی ــد در ای ــن ق ــوه ن ــه لزوم ــا براس ــاس پســت های‬ ‫خال ــی بلک ــه بای ــد ب ــر مبن ــای کارس ــنجی و نی ــاز‬ ‫واقع ــی مجموع ــه قضای ــی کش ــور باش ــد ت ــا ش ــاهد‬ ‫تح ــول و گش ــایش در اج ــرای عدال ــت و رضای ــت‬ ‫م ــردم باش ــیم‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضائیه‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی‬ ‫در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به‬ ‫سفر کوتاه خود به شهرستان های ورامین و پیشوا‪،‬‬ ‫رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی با تا کید بر اهمیت به کارگیری امایش اموزش‬ ‫عالی با توجه به نیاز و اشتغال کشور‪ ،‬گفت‪ :‬برای فراخوان بهمن ماه وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری اعالم نیازها باید منطبق بر سند امایش اموزش عالی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر محمدعلی کی نژاد در جلسه ‪ ۲۴۱‬هیئت عالی جذب اعضای هیئت‬ ‫علمی دانشگاه ها و مراکز اموزشی شورای عالی انقالب فرهنگی با تا کید بر اهمیت به کارگیری‬ ‫امایش اموزش عالی با توجه به نیاز و اشتغال کشور گفت‪ :‬برای فراخوان بهمن ماه وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری اعالم نیازها باید منطبق بر سند امایش اموزش عالی باشد‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه سیدصدرالدین صدری نوش ابادی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و‬ ‫استخدامی کشور با توجه به دستور اول جلسه که بررسی امکان حضور نیمه وقت اعضای هیات علمی‬ ‫خانمبود‪،‬ضمنارائهتوضیحاتیدر خصوصسابقهقانونیاعضایهیئتعلمیخانمنیمه وقت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در مقرراتفعلی‪،‬قانونی برای نیمه وقتشدن اعضایهیئت علمی در بدو استخدام وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬موضوع فوق باید به منظور مشخص شدن نحوه کسور بازنشستگی‪،‬‬ ‫سنوات و ارتقاء اعضای هیئت علمی خانم نیمه وقت در شورای عالی انقالب فرهنگی بررسی و‬ ‫یا در ائین نامه هیئت امناء وزارتخانه های علوم و بهداشت اصالح شود‪.‬‬ ‫در ادامه جلسه اعضاء پس از بحث و بررسی پیرامون موضوع‪ ،‬مقرر کردند برای مشخص شدن‬ ‫دالیل توجیهی بر لزوم به کارگیری نیمه وقت اعضای هیات علمی با وزرای علوم‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری و بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مکاتبه شود و پیشنهاد جذب نیمه وقت در ائین نامه‬ ‫استخدامی اعضای هیئت علمی به هیئت امنای وزارتخانه های علوم و بهداشت بررسی شود‪.‬‬ ‫به همه مسئوالن در مجموعه دستگاه قضایی‬ ‫و سایر دستگاه ها تذکر داد که ساز و کاری ویژه‬ ‫پیش بینی شود تا مردمی که به هر دلیل شرایط‬ ‫اقتصادی مناسبی ندارند‪ ،‬قادر به تامین هزینه‬ ‫اخذ وکیل نیستند یا زبان حقوقی ندارند‪ ،‬با مانعی‬ ‫رو به رو نباشند‪.‬‬ ‫رئیس ــی اظه ــار داش ــت‪ :‬هم ــه دادگس ــتری ها و‬ ‫ب ــه ط ــور کل ــی دس ــتگاه ها در سراس ــر کش ــور بای ــد‬ ‫زمین هه ــای الزم را فراه ــم کنن ــد ت ــا در ش ــرایط‬ ‫اقتص ــادی موج ــود‪ ،‬هم ــه م ــردم بتوانن ــد حق ــوق‬ ‫◄‬ ‫خ ــود را در عدلی ــه و ادارات دنب ــال کنن ــد و نیروه ــا‬ ‫نی ــز بای ــد ب ــا اخ ــالص‪ ،‬پیگی ــری و جدی ــت ت ــالش‬ ‫کنن ــد ک ــه مش ــکل م ــردم ح ــل ش ــود و هیچک ــس‬ ‫ع ــالوه ب ــر تنگناه ــای معیش ــتی و مش ــکالت‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬درد مضاعف ــی را ب ــرای احق ــاق ح ــق ی ــا‬ ‫انج ــام کار خ ــود احس ــاس نکن ــد‪.‬‬ ‫معاون رییس قوه قضاییه خبرداد‪ :‬‬ ‫پیشنهاد استخدام ‪ ۱۳‬هزار نفر از مجموع‬ ‫‪ ۳۵‬هزار نفر شاغل در شورا های حل اختالف به دولت ‬ ‫رئیس هیئت عالی جذب اعضای هیئت علمی‪:‬‬ ‫فراخوان جذب هیات علمی منطبق بر ‬ ‫سند امایش اموزش عالی باشد‬ ‫◄‬ ‫ق ــوه قضائی ــه پیش ــنهاد اس ــتخدام ‪ ۱۳‬ه ــزار نف ــر‬ ‫از مجم ــوع ‪ ۳۵‬ه ــزار نف ــر ش ــاغل در ش ــورا های ح ــل‬ ‫اخت ــالف را ب ــه دول ــت داده اس ــت ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا وس ــیما مرک ــز‬ ‫کهگیلو یــه وبویراحمــد‪ ،‬معــاون رییــس قــوه قضاییــه‬ ‫ضم ــن اع ــالم ای ــن مطل ــب گف ــت‪ :‬ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫پی ــش از ای ــن تنه ــا رس ــیدگی های قضای ــی مر ب ــوط‬ ‫ب ــه دع ــاوی حقوق ــی کمت ــر از ‪ ۲۰‬میلی ــون توم ــان‬ ‫◄‬ ‫در دس ــتور کار ای ــن ش ــورا ها ب ــود اف ــزود‪ :‬درص ــورت‬ ‫تصو ی ــب الیح ــه در مجل ــس ش ــورای اس ــالمی‬ ‫ب ــه پیش ــنهاد ریی ــس ق ــوه قضایی ــه از ‪ ۱۰۰‬درص ــد‬ ‫ظرفیت هـــای ای ــن ش ــورا ب ــرای س ــازش و اش ــاعه‬ ‫ای ــن فرهن ــگ اس ــتفاده می ش ــود‪.‬‬ ‫وی به ضرورت ایجاد بستر های مورد نیاز این‬ ‫شورا از جمله بهبود شرایط شاغالن در این شورا ها‬ ‫اشاره کرد و ادامه داد‪ :‬قوه قضائیه همچنین‬ ‫پیشنهاد استخدام ‪ ۱۳‬هزار نفر از مجموع ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫نفر شاغل در شورا های حل اختالف را به دولت‬ ‫داده که در صورت اصالح قوانین مترتب بر این‬ ‫شورا وموافقت با استخدام این افراد ظرفیت مهمی‬ ‫در مسایل قضایی کشور ایجاد می شود‪.‬‬ ‫حج ــه الس ــالم مظف ــری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫کث ــرت پرونده ه ــا محص ــول ش ــرایط دس ــت و پاگی ــر‬ ‫و ب ــی توجه ــی دس ــتگاه ه ـا ی اجرای ــی ب ــه وظای ــف‬ ‫قانون ــی اس ــت در حال ــی ک ــه قان ــون وس ــیله ای ــی‬ ‫ب ــرای احی ــا حق ــوق اس ــت اضاف ــه ک ــرد‪ :‬برخ ــی‬ ‫ش ــرایط ازجمل ــه پرداخ ــت تس ــهیالت ب ــرای ایج ــاد‬ ‫مش ــاغل در ه ــر مقیاس ــی ک ــه باش ــد ب ــه گون ــه ای ــی‬ ‫اســت کــه متقاضــی از ادام ـه پیگیــری بــرای ایجــاد‬ ‫فرص ــت ش ــغلی منص ــرف می ش ــود‪.‬‬ ‫توسط مشاور عالی رئیس سازمان سنجش‬ ‫زمان اعالم نتایج ازمون استخدامی ‬ ‫دستگاه های اجرایی مشخص شد ‬ ‫مشــاور عالــی رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش‬ ‫کش ــور گف ــت‪ :‬نتای ــج ازم ــون اس ــتخدامی ‪ 15‬و ‪22‬‬ ‫دی م ــاه اع ــالم می ش ــود‪.‬‬ ‫حس ــین توکل ــی مش ــاور عال ــی رئی ــس س ــازمان‬ ‫ســنجش امــوزش کشــور در گفت وگــو بــا خبرگــزاری‬ ‫ف ــارس‪ ،‬گف ــت‪ :‬داوطلب ــان هفتمی ــن ازم ــون‬ ‫اس ــتخدامی دس ــتگاه های اجرای ــی کش ــور از روز‬ ‫پانزده ــم دی م ــاه می توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــایت‬ ‫س ــازمان س ــنجش ام ــوزش کش ــور از نتیج ــه ازم ــون‬ ‫خ ــود مطل ــع ش ــوند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬البت ــه ای ــن زم ــان ب ــرای اع ــالم نتای ــج‬ ‫تم ــام داوطلب ــان ب ــه ج ــز داوطلب ــان ازم ــون پزش ــکی‬ ‫اس ــت‪ ،‬نتای ــج ازم ــون اس ــتخدامی پزش ــکی در روز‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۲‬دی م ــاه اع ــالم م ‬ ‫رئیس این دانشگاه خبر داد‬ ‫انتشار فراخوان دانشگاه ‬ ‫جامع علمی کاربردی برای ‬ ‫جذب ‪ 7412‬مدرس جدید ‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه علم ــی‬ ‫کارب ــردی از فراخ ــوان ج ــذب‬ ‫م ــدرس در دانش ــگاه علم ــی‬ ‫کاربـــردی در اســـتان هـــای‬ ‫سراســـر کشـــور خبـــر داد و‬ ‫اع ــالم ک ــرد‪ :‬دانش ــگاه جام ــع‬ ‫علمـــی کاربـــردی بـــرای‬ ‫تامی ــن نی ــاز خ ــود در سراس ــر‬ ‫شـــکور مـــدرس جـــذب مـــی‬ ‫کنـــد کـــه در بیـــن اســـتان‬ ‫ه ــای سراس ــر کش ــور ‪ ،‬اس ــتان‬ ‫تهـــران بـــا بیشـــترین نیـــاز‬ ‫بـــه ‪ 1112‬مـــدرس و اســـتان‬ ‫خراســـان شـــمالی بـــا ‪62‬‬ ‫مـــدرس گمتریـــن نیـــاز بـــه جـــذب مـــدرس را دارد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار دکت ــر محم ــد حس ــین امی ــد در نشس ــت‬ ‫خبــری خــود بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن جــذب مــدرس در راســتای ســاماندهی‬ ‫مدرس ــان دانش ــگاه جام ــع ص ــورت م ــی گی ــرد گف ــت‪ :‬کل نی ــاز مراک ــز علم ــی‬ ‫کارب ــردی کش ــور ‪ 5713‬نف ــر اس ــت ک ــه ب ــا فراخوان ــی ک ــه ص ــورت دادی ــم ای ــن‬ ‫مدرس ــان ج ــذب خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه س ــوال خبرن ــگار ب ــازار کار گف ــت‪ :‬ای ــن تع ــداد ب ــرای‬ ‫دروس غیـــر معارفـــی اســـت و عـــالوه برایـــن تعـــداد همچنیـــن بـــه ‪1699‬‬ ‫مـــدرس بـــرای دروس معـــارف نیـــاز داریـــم کـــه از طریـــق فراخـــوان ج ــذب‬ ‫خواهنـــد شـــد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علمی کاربردی درباره شرایط جذب مدرسان در طرح‬ ‫ساماندهی مدرسان برای این دانشگاه نیز توضیح داد‪ :‬داشتن مدرک‬ ‫کارشناسی ارشد‪ ،‬داشتن حداقل ‪ 28‬سال سن و معدل باالی ‪ 16‬شرط‬ ‫شرکت در ازمون جذب مدرس در دانشگاه علمی کاربردی است‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ازم ــون ج ــذب م ــدرس هرس ــاله برگ ــزار م ــی ش ــود‬ ‫اظه ــار داش ــت‪ :‬هم ــه دارن ــدگان م ــدرک کارشناس ــی ارش ــد و دانش ــجویان‬ ‫دکت ــری م ــی توانن ــد در ای ــن ازم ــون م ــی توانن ــد ش ــرکت کنن ــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمــد حســین امیــد خاطرنشــان کــرد‪ :‬از میــان شــرکت کننــدگان‬ ‫تــا ســه برابــر افــراد مــورد نیــاز مــی تواننــد در مصاحبــه شــرکت کننــد‪.‬‬ ‫وی درب ــاره نح ــوه ثب ــت ن ــام نی ــز گف ــت‪ :‬عالقمن ــدان ب ــا داش ــتن ش ــرایط‬ ‫الزم م ــی توانن ــد ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــایت دانش ــگاه جام ــع علم ــی کارب ــردی ب ــه‬ ‫نشـــانی ‪ www.uast.ac.ir‬نســـبت بـــه ثبـــت در فراخـــوان جـــذب مدرس ــان‬ ‫ای ــن دانش ــگاه اق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه علم ــی کاربردیتا کی ــد ک ــرد ثب ــت ن ــام از هش ــتم دیم ــاه‬ ‫اغ ــاز م ــی ش ــود و ت ــا دو هفت ــه این ــده خواه ــد خواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه علمـــی کاربـــردی از فعـــال شـــدن دوبـــاره دوره‬ ‫کارشناســی ارشــد در ایــن دانشــگاه خبــر داد و گفــت‪ :‬از ســال اینــده در ایــن‬ ‫دوره ب ــه ص ــورت مح ــدود در برخ ــی رش ــته ه ــای صنعت ــی دانش ــجو پذی ــرش‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫موسسه علمی اموزشی فراسونگر دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای جهت تکمیل کادر‬ ‫سرمایه انسانی خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫گرافیست‪ :‬خانم• اقا• مسلط به طراحی •میکس‬ ‫پشتیبانی سایت و فضای مجازی‪ 2 :‬نفر•حداکثر سن ‪30‬سال‬ ‫بازاریاب تلفنی‪ ۵ :‬نفر•خانم•دارای فن بیان قوی•توانمند در متقاعد سازی• متعهد و پیگیر• به همراه حقوق ثابت‬ ‫•بیمه• پاداش و پورسانت‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه و درخواست همکاری خود را به شماره همراه ذیل پیامک‪ ،‬واتساپ و یا تلگرام نمایند‪.‬‬ ‫‪090220882401‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس برای تکمیل سرمایه انسانی خود‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک‪:‬‬ ‫مسلط به سیستمهای لوله کشی و ‪ piping‬با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬جهت کار در پروژه نظارتی بندرعباس‬ ‫‪-2‬مهندس برق‪:‬‬ ‫دارای تجربه و تخصص کافی در زمینه شبکه های توزیع و برق صنعتی با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کارگاهی‪ ،‬جهت کار در پروژه‬ ‫نظارتی بندرعباس‬ ‫‪-3‬مهندس عمران‪:‬‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مفید در زمینه دفتر فنی پروژه های عمرانی‪ ،‬جهت کار در پروژه نظارتی بندرعباس‬ ‫‪-4‬مهندس عمران یا صنایع‪:‬‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه‪ ،‬جهت کار در پروژه نظارتی بندرعباس‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا‪ 10‬روز پس از درج ا گهی با درج عنوان شغلی‬ ‫در ‪ subject‬ایمیل به ادرس ایمیل ارسال نمایند‪pgc.engineering@parsgc.com .‬‬ ‫یک شرکت معتبر صنعتی فعال در زمینه تولید پارچه های اسپان باند در نظر دارد برای عنوان شغلی ذیل از بین واجدین شرایط‪،‬‬ ‫افراد مجرب و متخصص را بصورت تمام وقت استخدام نماید‪.‬‬ ‫کارشناسی بازاریابی خانم‪ -‬اقا‬ ‫مسلط به اصول بازاریابی انالین و افالین‬ ‫اشنا به فرایند تحقیقات بازاریابی میدانی و جمع اوری اطالعات بازار‬ ‫مجرب در گرداوری و تحلیل رقبا و مشتریان‬ ‫مسلط به برنامه ریزی و ساخت کمپین های تبلیغاتی و برند سازی‬ ‫اشنا به کار در شبکه های اجتماعی‬ ‫دارای حداقل دو سال سابقه کار مفید‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس بازاریابی یا ‪MBA‬‬ ‫حدا کثر سن ‪40‬سال‬ ‫کار در فضایپویاباحقوقومزایایمکفیمحدودهمیدانولیعصر‬ ‫عالقمندان و واجدین شرایط می توانند رزومه عکسدار خود را تا تاریخ ‪ 30‬دیماه به‬ ‫ادرس الکترونیکی مقابل ارسال نمایند‪ .‬ذکر عنوان و ردیف شغلی الزامیست‪.‬‬ ‫‪job@milad-group.com‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در مراکز استان ها‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید ‬ ‫تبدیل وضعیت اســتخدام ایثارگران‬ ‫ در انتظار تفســیر مجلس ‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید گفت‪ :‬در صورت تایید استفساریه مجلس در مورد‬ ‫تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران‪ ،‬مشموالن این قانون حداکثر پس از سه ماه باید به رسمی‬ ‫قطعی یا ثابت شوند‪.‬‬ ‫مهدی ایزدی با اشاره به تصویب استفساریه تبصره ‪ ۱‬بند (ذ) ماده ‪ ۸۷‬برنامه ششم توسعه توسط‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در صورتی که این استفساریه توسط شورای محترم نگهبان تایید‬ ‫شود‪ ،‬وضعیت استخدامی تمامی مشموالن ماده ‪ ۲۱‬قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران اعم از‬ ‫اینکه از طریق سهمیه مقرر در ماده ‪ ۲۱‬جذب شده باشند یا خارج از سهمیه جذب دستگاه های‬ ‫مشمول قانون شده باشند باید حداکثر پس از ‪ ۳‬ماه به رسمی قطعی یا ثابت و یا دائم تبدیل شود‪.‬‬ ‫و ی افزود‪ :‬بر این اساس نیروهای کارمند پیمانی به رسمی قطعی و نیروهای کارگری‬ ‫غیر ثابت به دائم یا ثابت تبدیل وضعیت خواهند شد و برای تبدیل وضعیت استخدامی انها‬ ‫نیاز به شرکت در ازمون استخدامی نیست‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس بنیاد شهید و امور ایثارگران درباره متن این استفساریه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در این طرح سوال شده بود که ایا تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در تبصره ‪ ۱‬بند ذ ماده‬ ‫(‪ )۸۷‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬شامل تمامی مشموالن ماده (‪ )۲‬قانون جامع خدمات رسانی‬ ‫به ایثارگران می شود؛ پاسخ داده شده است‪ :‬بلی؛ تبدیل وضعیت استخدامی مقرر در تبصره ‪۱‬‬ ‫بند (ذ) ماده ‪ ۸۷‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬شامل کلیه مشموالن مندرج در ماده ‪ ۲۱‬قانون‬ ‫جامع خدمات رسانی به ایثارگران می شود‪.‬‬ ‫ایزدی خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت تایید این استفساریه خانواده شهدا‪ ،‬همسر و فرزندان‬ ‫شهدا‪ ،‬خواهر و برادر شهید‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و همسر و فرزندان ازادگان یک سال اسارت و‬ ‫باالی یک سال اسارت همسر و فرزندان جانبازان ‪ ۲۵‬درصد به باال و فرزندان جانبازان زیر‬ ‫‪ ۲۵‬درصد و رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه و همسر و فرزندان انان مشمول‬ ‫تبدیل وضعیت مقرر در تبصره ‪ ۱‬بند ذ ماده (‪ )۸۷‬قانون برنامه ششم توسعه خواهند شد‪.‬‬ ‫تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‬ ‫رفع انحصار از مجوز سردفتری و تاسیس داروخانه ‬ ‫با تصمیم هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار‪ ،‬رفع انحصار از مجوز‬ ‫سردفتری و تاسیس داروخانه ها صورت گرفت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش شــادا‪ ،‬در راســتای اصــالح رویه هــای مرتبــط بــا مجــوز ســردفتری مقــرر شــد‪ ،‬پــس‬ ‫از کس ــب موافق ــت ریاس ــت ق ــوه قضایی ــه‪ ،‬س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــال ک کش ــور ب ــا هم ــکاری‬ ‫کان ــون س ــردفتران و دفت ــر ی ــاران ش ــرایط اح ــراز صالحی ــت ب ــرای دریاف ــت مج ــوز س ــردفتری را‬ ‫تعییــن و نســبت بــه بارگــذاری اطالعــات صــدور ایــن مجــوز در پایــگاه اطالع رســانی مجوزهــای‬ ‫کس ــب و کار اق ــدام کن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن تصمی ــم در س ــی و س ــومین نشس ــت هی ــات مقررات زدای ــی و تس ــهیل ص ــدور مجوزه ــای‬ ‫کس ـب وکار بــه ریاســت وز یــر امــور اقتصــادی و دارایــی و بــا حضــور نماینــدگان تش ــکل های بخــش‬ ‫خصوص ــی اتخ ــاذ ش ــد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬همچنین با توجه به حکم ماده (‪ )۹۲‬قانون اجرای سیاست های کلی اصل ‪۴۴‬‬ ‫قانون اساسی مبنی بر نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با ان‪ ،‬از انجا که ماده (‪ )۵‬قانون دفاتر اسناد‬ ‫رسمی در مغایرت با حکم تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۳‬قانون اصالح مواد ‪ ۶ ،۱‬و ‪ ۷‬قانون اجرای سیاست های‬ ‫کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی است‪ ،‬لذا ماده (‪ )۵‬مذکور نافذ نیست‪.‬‬ ‫طبق تصمیم این هیات مقرر شد که پیشنهاد اصالح و یا حذف ماده (‪ )۶۹‬قانون دفاتر اسناد‬ ‫رسمی به دلیل ایجاد انحصار در محیط کسب و کار به مجلس شورای اسالمی ارسال شود‪.‬‬ ‫بر اساس ماده (‪ )۶۹‬قانون دفاتر اسناد رسمی‪ ،‬اکنون‪ ،‬سردفتران بازنشسته یا وراث وی می توانند‬ ‫شخص واجد صالحیت طبق مقررات این قانون را برای تصدی «دفترخانه خواه» به سازمان ثبت‬ ‫اسناد و امال ک کشور معرفی کنند‪.‬‬ ‫همچنین در این نشست در راستای «اصالح رویه های مرتبط با مجوز تاسیس داروخانه ها»‬ ‫مقرر شد؛ وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی حداکثر ظرف ‪ ۳‬هفته عناوین و شناسنامه‬ ‫مجوزهای بر روی درگاه ملی مجوزهای کشور ‪ G4B.ir‬تکمیل و به روز رسانی کند‪.‬‬ ‫این وزارتخانه موظف شد‪ ،‬حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به اصالح ایین نامه و ضوابط‬ ‫تاسیس و اداره داروخانه ها با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف‬ ‫تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق ارای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با‬ ‫رعایت مواد ‪ ۲‬و‪ ۳‬قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار و ابالغ ان اقدام کند‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان‬ ‫مجتمع گلخانه ای قباسر خ بیجار ‬ ‫برای ‪ ۳۰۰‬نفر اشتغال ایجاد می کند ‬ ‫خال ــد جعف ــری در جلس ــه بررس ــی اولو ی ــت وا گ ــذاری مجتم ــع قباس ــرخ بیج ــار اظه ــار‬ ‫داش ــت‪ :‬توس ــعه ص ــادرات و تامی ــن ب ــازار ه ــدف ب ــرای محص ــوالت کش ــاورزی ب ــا ایج ــاد بس ــته‬ ‫بن ــدی و ف ــراوری محص ــوالت بای ــد مهمتری ــن اق ــدام ب ــرای رف ــع دغدغ ــه به ــره ب ــرداران بخ ــش‬ ‫کش ــاورزی کردس ــتان باش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا وی با بیان اینکه توصعه صنعت گلخانه ای مهمترین برنامه این سازمان در‬ ‫توسعه صادرات محصوالت کشاورزی کردستان است‪ ،‬افزود‪ :‬مجتمع ‪ ۲۷‬هکتاری قباسرخ‬ ‫بیجار با مساحت مفید ‪ ۱۲‬هکتار با تعداد ‪ ۲۵‬واحد در قالب سایت گلخانه ای می تواند زمینه‬ ‫ُ‬ ‫اشتغال ‪ ۳۰۰‬نفر و تولید ‪ ۶‬هزار تن سیفی جات و توت فرنگی را فراهم کند‪.‬‬ ‫جعف ــری اضاف ــه ک ــرد‪ :‬ب ــرای اج ــرای زنجی ــره تولی ــد در ای ــن مجتم ــع ب ــه منظ ــور انج ــام‬ ‫عملیــات ســورت (جداســازی)‪ ،‬فــراوری و بســته بنــدی محصــوالت تولیــدی ‪ ۸۰۰‬میلیــارد ر یــال‬ ‫س ــرمایه م ــورد نی ــاز اس ــت‪.‬‬ ‫رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت‪ :‬با توجه به مزیت های موجود استان از‬ ‫جمله وجود مرز مشترک با کشور عراق و اب و خاک مستعد کشاورزی‪ ،‬احداث شهرک های‬ ‫جدید کشاورزی باید در کمترین زمان ممکن اجرایی شود‪.‬‬ ‫کردستان با داشتن بیش از یک میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار هکتار زمین قابل کشت مرغوب و‬ ‫مستعد دیم و ابی‪ ،‬یکی از قطب های تولید محصوالت کشاورزی بوده که کردستان دارای‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۴۳‬هزار هکتار باغ است که ساالنه ‪ ۳۳۰‬هزار تن انواع محصول در ان تولید و برداشت می شود‪.‬‬ ‫می ــزان کل تولی ــدات اس ــتان کردس ــتان دارای س ــه میلی ــون ت ــن ان ــواع محص ــول اس ــت ک ــه‬ ‫وزارت کش ــاورزی در نظ ــر دارد ب ــا توس ــعه فعالی ــت ه ــای مختل ــف ای ــن می ــزان را ب ــه ح ــدود‬ ‫پن ــج میلی ــون ت ــن برس ــاند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایالم اعالم کرد‬ ‫اخرین امار مربوط به طر ح کارورزی در ایالم‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ای ــالم گف ــت‪ :‬از زم ــان اج ــرای ط ــرح کارورزی‬ ‫ف ــارغ التحصی ــالن دانش ــگاهی تاکن ــون دوه ــزار و‪ ۱۴۲‬ق ــرارداد بی ــن واحده ــای پذیرن ــده و‬ ‫کارورزان منعق ــد ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫«ش ــکراله ش ــیرخانی» در گف ــت و گ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ 16016 :‬فارغ التحصی ــل‬ ‫دانش ــگاهی اس ــتان در س ــامانه کارورزی ثبت ن ــام کردن ــد در حال ــی ک ــه س ــهم ای ــالم از ط ــرح‬ ‫کارورزی ‪ ۶۰۰‬نف ــر ب ــوده ک ــه اس ــتان موف ــق ب ــه ج ــذب دوه ــزار و ‪ ۱۴۲‬کارورز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه تع ــداد واحده ــای پذیرن ــده کارورز در ای ــالم ‪ ۵۶۳‬واح ــد اس ــت‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫در ص ــورت ج ــذب کارورز در ای ــن م ــدت اداره تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ت ــا ‪ ۲‬س ــال ‪۲۳‬‬ ‫درص ــد س ــهم کارفرم ــا را ب ــه تامی ــن اجتماع ــی پرداخ ــت می کن ــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل راه و شهرس ــازی اس ــتان ای ــالم تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬مقط ــع کاردان ــی قب ــال ج ــزء طی ــف‬ ‫کارورزی بــود امــا اکنــون بــا اصالحیــه جدیــد ایــن طــرح از لیســانس بــا پرداختــی پنــج میلیــون ر یــال‪،‬‬ ‫ف ــوق لیس ــانس ‪ ۶‬میلی ــون ر ی ــال و دکت ــری هف ــت میلی ــون ر ی ــال اغ ــاز می ش ــود‪.‬‬ ‫شیرخانی گفت‪ :‬سامانه ثبت نام به نشانی ‪ karvarzi.mcls.gov.ir‬برای کارورزان و‬ ‫واحدهای پذیرنده کارورزان فعال است و می توانند امادگی خود را از این طریق اعالم کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان ایالم گفت‪ :‬دولت تدبیر و امید‪ ،‬مشوق های‬ ‫ویژه ای برای اشتغال دانش اموختگان دانشگاهی ایالم ایجاد کرده که طرح کارورزی‪ ،‬مشوق های‬ ‫بیمه کارفرمایی و یارانه دستمزد از جمله این سیاست ها در این زمینه است‪.‬‬ ‫شیرخانی گفت‪ :‬هدف از اجرای این طرح افزایش قابلیت جذب و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار‪ ،‬کاهش هزینه های استخدام نیروی جدید برای‬ ‫کارفرما و ارتقاء سطح سرمایه کارگاه های فعال بخش خصوصی است‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی این دانشگاه مطر ح کرد‪ :‬‬ ‫صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران استخدام می کند‬ ‫سازمان صدا وسیما در اطالعیه ای‬ ‫از جذب نیروی فنی در این سازمان در‬ ‫مراکز استان ها خبرداد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ص ــدا‬ ‫وس ــیمای مرک ــز ی ــزد‪ ،‬س ــازمان ص ــدا‬ ‫وس ــیما از رش ــته های ب ــرق – گرایش‬ ‫الکترونی ــک‪ ،‬ب ــرق – سیس ــتم های‬ ‫دیجیت ــال‪ ،‬ب ــرق – مخاب ــرات‪ ،‬برق ‪-‬‬ ‫گرای ــش ق ــدرت و کامپیوت ــر – گرایش‬ ‫س ــخت افزارنی ــرو ج ــذب می کن ــد‪.‬‬ ‫فارغ التحصیل مقطع کاردانی‬ ‫و لیسانس با اولویت دانشگاه های‬ ‫دولتی‪ ،‬متقاضی باید اقا و بومی استان‬ ‫مورد نظر باشد‪ .‬معدل باالی ‪،۱۵‬‬ ‫داشتن توانایی علمی و تخصصی در رشته های‬ ‫تحصیلی مربوطه‪ ،‬اشنایی با زبان های‬ ‫خارجی (انگلیسی)‪ ،‬اشتغال به‬ ‫صورت قراردادی تمام وقت خرید‬ ‫خدمات تامین اجتماعی (اداری‪،‬‬ ‫نوبت کاری‪ ،‬ماموریتی و شیفت)‬ ‫کسب حدنصاب امتیاز در ازمون کتبی‬ ‫و شفاهی‪ ،‬تعهد محضری ده ساله‬ ‫برای عدم تغییر شغل و عدم جابجایی‬ ‫محل کارازشرایط اختصاصی پذیرش‬ ‫داوطلبان است‪.‬‬ ‫عالقمن ــدان می توانن ــد ب ــا مراجعه‬ ‫به س ــایت ‪ www.JazbFani.ir‬نسبت‬ ‫ب ــه ثب ــت ن ــام و ا گاهی از ش ــرایط خود‬ ‫اق ــدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس هسته گزینش و استخدام فرماندهی انتظامی استان کرمان خبر داد‬ ‫زمان برگزاری ازمون استخدامی مقطع درجه داری پلیس کرمان‬ ‫رئیس هسته گزینش و استخدام فرماندهی‬ ‫انتظامیاستان کرمانبااشارهبهاستمرار روندعضویابی‬ ‫و ثبت نام متقاضیان استخدام در نیروی انتظامی‬ ‫گـ ـفــت‪ :‬ازمــون اس ـ ـت ـخـ ــدامی مــقطع درجه داری‬ ‫‪۲۵‬بهمن برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان ‪،‬‬ ‫سرهنگ نوربخش رشیدی رییس هسته گزینش‬ ‫فرماندهی انتظامی استان کرمان گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫روند عضو یابی و ثبت نام متقاضیان استخدام در‬ ‫نیروی انتظامی در هسته گزینش ادامه دارد و روند‬ ‫پذیرش متقاضیان در حال انجام است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬در این مرحله نیز برای مقطع‬ ‫دیپلم در تمامی رشته های تحصیلی (جنس‬ ‫پــذیــرش اقــایــان) ث ـبـ ــت نــام انجام م ـ ـی گیرد که‬ ‫متقاضیان می توانند با مراجعه به هسته گزینش واقع‬ ‫در خیابان معلم مدارک خود را ارائه دهند و در روند‬ ‫پذیرش و استخدام قرار بگیرند‪.‬‬ ‫سرهنگ رشیدی افزود‪ :‬دارا بودن دیپلم کامل‪،‬‬ ‫متولدین سال ‪۱۳۷۴‬تا ‪۱۳۷۶‬با وضعیت خدمت‬ ‫وظیفه عمومی مشخص‪ ،‬یک سری شرایط‬ ‫جسمانی مناسب و معدل حداقل ‪ ۱۴‬از جمله‬ ‫شرایط الزم برای ثبت نام اولیه هستند‪.‬‬ ‫رییس گزینش فرماندهی انتظامی استان‬ ‫کرمان گفت‪ :‬همه رشته های تحصیلی از جمله‬ ‫نظری‪ ،‬فنی و کاردانش می توانند برای ورود به نیروی‬ ‫انتظامی ثبت نام کنند که بسیجیان فعال‪ ،‬پلیس‬ ‫افتخاری‪ ،‬خانواده شهداء‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازاگان‪،‬‬ ‫فرزندان کارکنان و بازنشستگان نیرو های مسلح‪،‬‬ ‫حافظان قران و دارندگان احکام قهرمانی‪ ،‬نخبگان‬ ‫و استعداد های برتر در اولویت جذب خواهند بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران ‬ ‫استخدام در شهرداری تهران‬ ‫ ممنو ع شده است ‬ ‫عض ــو کمیس ــیون فرهنگ ــی و اجتماع ــی ش ــورای‬ ‫ش ــهر ته ــران تاکی ــد ک ــرد ک ــه ج ــذب هرگون ــه نی ــروی‬ ‫جدی ــد در ش ــهرداری ته ــران تح ــت ه ــر نام ــی ممن ــوع‬ ‫و خ ــالف مصوب ــات ش ــورا اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش جم ــاران‪ ،‬احم ــد مس ــجدجامعی در‬ ‫یکص ــد و هش ــتاد و پنجمی ــن جلس ــه علن ــی ش ــورای‬ ‫ش ــهر ته ــران توضی ــح داد‪ :‬چن ــدی پی ــش فراخ ــوان‬ ‫انتخ ــاب مدی ــران محل ــه منتش ــر و ثب ــت ن ــام از انه ــا از‬ ‫‪ ۲۷‬اذر انج ــام ش ــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در جلســه ای بــا حناچــی شــهردار‬ ‫ته ــران گفت ــم ک ــه ای ــن موض ــوع خ ــالف اس ــت و‬ ‫ایش ــان ه ــم تایی ــد کردن ــد ام ــا اتف ــاق خاص ــی نیفت ــاد‬ ‫و تغیی ــری در ای ــن وض ــع ایج ــاد نش ــد‪.‬‬ ‫مس ــجد جامع ــی تاکی ــد ک ــرد ک ــه انتخ ــاب‬ ‫مدی ــران محل ــه غیرقانون ــی اس ــت و ظاه ــرا مدی ــران‬ ‫میان ــی از عم ــل ب ــه باالتری ــن مرج ــع ش ــهر خ ــودداری‬ ‫م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫ای ــن عض ــو ش ــورا خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ج ــذب ه ــر‬ ‫گون ــه نی ــروی جدی ــد در ش ــهرداری ته ــران خ ــالف‬ ‫مصوبــات شــورای شــهر اســت و بجــز مــن دیگــر اعضــا‬ ‫ه ــم خواس ــتار عم ــل ب ــه ای ــن مصوب ــه هس ــتند‪.‬‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغالزایی در قشم تا سقف هزار میلیارد ریال ‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت کار از‬ ‫امکان پرداخت تسهیالت تا سقف یک هزار میلیارد‬ ‫ریال در قشم با هدف ارتقا سطح اشتغال خبر داد و‬ ‫گفت‪:‬مناطق ازاد کشور می تواند به عنوان محل اصلی‬ ‫برای ایجاد اسمارت سیتی های تخصصی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫سیاست های اقتصادی مقاومتی بر استفاده از‬ ‫ظرفیت های مناطق ازاد و توسعه صادرات تا کید‬ ‫دارند و به تبع ان باید مجلس و دولت برای رونق‬ ‫بخشیدن بیش از پیش این مناطق همراه و هم نظر‬ ‫باشند و نقش دولت باید در استفاده از ظرفیت های‬ ‫مناطق ازاد برای تقویت اقتصاد ملی پر رنگ تر شود‪.‬‬ ‫قابلیت های مناطق ازاد در توسعه اقتصاد کشور‬ ‫بسیار باال بوده تا انجا که این مناطق می توانند شرایط‬ ‫برو ن رفت از بحران اقتصادی کنونی را فراهم اورند‪،‬‬ ‫اما انقدر درگیر مشکالت بر سر دستورالعمل های‬ ‫دستگاه های اجرایی می شوند که مجالی برای‬ ‫استفاده از فرصت های اقتصادی شان ندارد‪ .‬چراکه‬ ‫یکسان سازی قوانین مناطق ازاد با انچه در سرزمین‬ ‫اصلی جریان دارد مانع از نقش افرینی فعاالن‬ ‫اقتصادی در مناطق ازاد می شود ‪.‬‬ ‫در شرایط تحریم‪ ،‬رکود اقتصادی و تنش هایی‬ ‫که در بازار ارز ایجاد شده‪ ،‬این مناطق ازاد هستند‬ ‫که می توانند بر اساس مقررات ویژه خود به کل‬ ‫کشور کمک کنند‪ ،‬در این زمینه تصمیماتی که در‬ ‫مرکز یا سرزمین اصلی برای مناطق ازاد گرفته می‬ ‫شود نبایستی متناقض با فعالیت های اقتصادی‬ ‫در این مناطق باشد‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران این مناطق‬ ‫خواستار اجرای قوانین مناطق ازاد هستند و صدور‬ ‫برخی بخشنامه ها و دستورالعمل ها را مهمترین‬ ‫مشکل خود ذکر می کنند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی ‬ ‫استخدام ناظر دامپزشک‬ ‫ در مزار ع پروش ماهی قانونی است ‬ ‫رفیعی پور گفت‪ :‬بنابر قانون‪ ،‬تولیدکنندگان ماهیان‬ ‫سردابی موظف به استخدام دامپزشک هستند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران ‪ ،‬علیرضا رفیعی‬ ‫پور رئیس سازمان دامپزشکی کشور ‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫استخدام ناظر بهداشتی یک ماده قانونی است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنابر قانون تولیدکنندگان ماهیان سردابی موظف‬ ‫به استخدام دامپزشک هستند و این چیزی نیست که‬ ‫ما بخواهیم در ماده قانون اشکال وارد کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یک همکار دامپزشک به عنوان ناظر‬ ‫فنی بهداشتی که قانون تکلیف کرده در مجموعه‬ ‫بزرگی که ممکن است صد ها یا هزاران تن ماهی‬ ‫تولید شود‪ ،‬فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫رفیعی پور با تاکید بر این مسئله که سازمان‬ ‫دامپزشکی به عنوان متولی امر بر مزارع تولید نظارت‬ ‫می کند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬وظیفه سازمان دامپزشکی‬ ‫سیاست گذاری مطابق با دستورالعمل ها و‬ ‫بخشنامه هاست که به همکاران بخش خصوصی‬ ‫خود برای اجرا ابالغ می کند و همواره بر تمامی‬ ‫مراکز تکثیر و پرورش و فعالیت و عملکرد ناظران‬ ‫بهداشتی نظارت دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ایرادی به تکلیف قانونی وارد‬ ‫است‪ ،‬باید با مسئوالن سازمان دامپزشکی مباحث را‬ ‫مطرح کنیم چرا که قانون الزم اجراست و چنانچه قرار‬ ‫است برای قانون مسئله ای را مطرح کنیم‪ ،‬این امکان‬ ‫وجود دارد که از طریق مراجع قانونی پیگیری کنیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان دامپزشکی کشور افزود‪ :‬بنابر قانون‬ ‫سازمان دامپزشکی‪ ،‬نظام دامپزشکی و تشکل ها که‬ ‫در کمیته حضور دارند و برابر ماده ‪ ۱۸‬و ‪ ۱۹‬قانون‬ ‫نظارت بهداشتی عمل می کنند‪ ،‬مدیران تولید‬ ‫موظف به پرداخت حقوق ناظران بهداشتی هستند‪.‬‬ ‫اشتغال بیش از چهار هزار نفر در شرکت های پخش گیالن ‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‬ ‫گی ــالن از فعالی ــت ‪ ۱۴۱‬ش ــرکت پخ ــش فع ــال در‬ ‫ح ــوزه ه ــای مختل ــف در اس ــتان خب ــر داد و گف ــت‪:‬‬ ‫ایــن شــرکت هــای پخــش بــرای بیــش از چهــار هــزار نفــر‬ ‫ب ــه ص ــورت مس ــتقیم اش ــتغال ایج ــاد ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫فره ــاد دل ــق پ ــوش جلس ــه کارگ ــروه تتظی ــم ب ــازار‬ ‫اس ــتان در رش ــت ‪ ،‬ش ــرکت ه ــای پخ ــش را یک ــی‬ ‫از حلق ــه ه ــای مه ــم تولی ــد ت ــا عرض ــه دانس ــت و‬ ‫اف ــزود‪ :‬از مجم ــوع تع ــداد ‪ ۱۴۱‬ش ــرکت فع ــال در‬ ‫اســتان؛ ‪ ۶۸‬مــورد بــه صــورت اســتانی ‪ ۵۲ ،‬شــرکت‬ ‫کش ــوری و ‪ ۲۱‬واح ــد نی ــز ب ــه ص ــورت منطق ــه ای‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه تهران با اشاره به استخدام پژوهشگران در‬ ‫این دانشگاه‪ ،‬شروط جذب این افراد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر ‪ ،‬محمد رحیمیان درباره جزئیات استخدام پژوهشگران در‬ ‫دانشگاه تهران گفت‪ :‬براساس ایین نامه ای که به تازگی ابالغ شده در صورتی‬ ‫که افراد پروژه های پژوهشی کاربردی داشته باشند‪ ،‬بسته به مدت زمانی که‬ ‫استاد‪ ،‬موسسه پژوهشی و یا دانشکده تقاضا داشته باشد و فرد منبع مالی الزم‬ ‫را داشته باشد در دانشگاه به صورت قراردادی استخدام می شوند‪.‬‬ ‫معاون پژوهشی دانشگاه تهران ادامه داد‪ :‬منظور از پروژه های‬ ‫پژوهشی کاربردی‪ ،‬پژوهش های سفارشی است که اعتبار ان ها از طریق‬ ‫عقد قرارداد و یا ابالغ اعتبار توسط کارفرما تامین و پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه این پژوهشگران در مدت زمانی که در دانشگاه‬ ‫قرارداد دارند‪ ،‬بیمه می شوند‪ ،‬افزود‪ :‬این همکاری ممکن است ‪ ۳‬ماه‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ماه و یکسال به طول انجامد؛ حتی ممکن است در صورت نیاز این‬ ‫قرارداد بیش از یکسال هم تمدید شود‪.‬‬ ‫رحیمیان با اشاره به اینکه حداقل حقوق و مزایای ماهیانه پژوهشگر‬ ‫براساس حداقل حقوق و دستمزد قانونی مشموالن قانون کار محاسبه می‬ ‫شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬متقاضی طرح (عضو هیات علمی مجری و یا موسسه)‬ ‫در صورت وجود اعتبار مجاز است از محل درامد اختصاصی طرح پژوهشی‬ ‫و یا اعتبار ویژه پژوهشی تا سقف ‪ ۵‬برابر حقوق و دستمزد فرد تحت عناوین‬ ‫کارانه‪ ،‬بهره وری و یا حق التحقیق به پژوهشگر پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مدت زمان قرارداد بستگی به تامین مالی موسسه مورد‬ ‫نظردارد‪ ،‬گفت‪:‬تاکنونهیاتامنایدانشگاهمجوز قراردادبا‪ ۱۰۰‬پژوهشگرراصادر‬ ‫کردهاستو حتیاگرتعدادبیشترینیاز باشدمادر خواستخواهیمداد‪.‬‬ ‫رحیمیان درباره مزیت های این طرح در دانشگاه تهران‪ ،‬گفت‪ :‬روال‬ ‫به این صورت است که حق الزحمه افراد از محل طرح پژوهشی پرداخت‬ ‫می شود در حالی که این مدل کار رسمی نیست و سابقه کار نیز برای فرد‬ ‫در نظر گرفته نمی شود‪ .‬اما در طرح جدید دانشگاه تهران‪ ،‬حق و حقوق فرد به‬ ‫طور کامل پرداخت می شود و صفر تا صد کار رسمی و براساس قانون است‪.‬‬ ‫رحیمیان همچنین تاکید کرد که عضو پژوهشگر نباید با عضو هیات‬ ‫علمی مجری طرح و یا مدیران موسسه نسبت خانوادگی درجه یک و یا درجه‬ ‫دو داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس مدیریت و برنامه ریزی کرمان‪ :‬‬ ‫‪ ۹۰۰۰‬شــغل در کرمان ایجاد می شود ‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت‪ :‬با اجرای‬ ‫پروژه های اقتصاد مقاومتی ‪ ۹‬هزار شغل در استان ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬جعفر رودری در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫کرمان با اشاره به اینکه مشکالت و مسائل مربوطه در پروژه های اقتصاد‬ ‫مقاومتی مشترک در میان همه پروژه های استان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما ‪ ۴‬درصد‬ ‫جمعیت کشور را داریم و رتبه اقتصاد استان کرمان در کشور دهم است‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که از جمله چالش های مهم استان یکی‬ ‫ساختارهای سنتی در حوزه اقتصاد مقاومتی و دیگری بحران اب است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در زمینه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی‪ ،‬استان‬ ‫نسبت به متوسط کشوری چندین برابر جلوتر است و در نقطه مقابل‬ ‫در بخش خدمات فاصله زیادی با متوسط کشوری داریم چراکه حوزه‬ ‫کشاورزی نقش پررنگ تری را در استان دارد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان با بیان این مطلب که‬ ‫بهره وری از اب در استان نصف متوسط کشوری است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نزدیک به‬ ‫‪ ۷۰‬درصداز واحدهایتولیدیمربوطبهواحدهایتولیدیخرددر استاناست‪.‬‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابیک‬ ‫صدور مجوزبرای ‪ 200‬واحد ‬ ‫ در شهرستان ابیک‬ ‫مشــاغل خانگی ‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابیک گفت‪ 200 :‬واحد مشاغل‬ ‫خانگی در شهرستان ابیک موفق به اخذ مجوز شدند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین بیژن‬ ‫لطفی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ابیک اظهار کرد ‪ :‬مجوز مشاغل‬ ‫خانگی برای ‪ 198‬واحد تولیدی بخش کشاورزی صادر شده است که ‪9‬‬ ‫مورد از ان ها مربوط به نه ماهه اول سال جاری است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجوزهای صادره در زمینه فعالیت های پرورش گاو شیری‪،‬‬ ‫گوساله پرواری‪ ،‬پرورش قارچ‪ ،‬زنبور عسل‪ ،‬بسته بندی حبوبات‪ ،‬تولید‬ ‫و بسته بندی ترشی جات‪ ،‬پرورش گوسفند و بز‪ ،‬بسته بندی و فراوری‬ ‫میوه های خشک و گلخانه های کوچک روستایی بوده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طی دو سال گذشته‪ 400 ،‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫قرض الحسنه برای این نوع مجوزها با عاملیت بانک های سپه‪،‬‬ ‫صادرات‪ ،‬ملی و توسعه تعاون تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫لطفی اضافه کرد ‪ :‬تسهیالت مشاغل خانگی به افرادی با شرایط خاص از‬ ‫جملهبیکاربودن‪،‬نداشتنبیمهوهمچنینافرادسرپرستخانوادهتعلقمی گیرد‪.‬‬ ‫لطفی با بیان اینکه برخی مجوزهای فعالیت مشاغل خانگی در حوزه‬ ‫کشاورزی باید از سوی دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان تایید شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشاغل خانگی می تواند در ایجاد اشتغالزایی نقش بسزایی ایفا کند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گیالن‬ ‫فعالی ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در ای ــن می ــان از کل‬ ‫ای ــن ش ــرکت ه ــای فع ــال؛ ‪ ۶۲‬م ــورد در ح ــوزه‬ ‫م ــواد غذای ــی ‪ ۳۸ ،‬ش ــرکت دارو ی ــی ‪ ۲۸ ،‬م ــورد‬ ‫بهداشــتی و ‪ ۱۳‬شــرکت در ســایر حــوزه هــا همچــون‬ ‫ل ــوازم خانگ ــی فعالی ــت م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی تعــداد خودروهــای حمــل کاالی شــرکت هــای‬ ‫پخ ــش اس ــتان را ی ــک ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬خ ــودرو عن ــوان و‬ ‫تصر ی ــح ک ــرد ‪ :‬همچنی ــن ‪ ۱۰۹‬ه ــزار واح ــد صنف ــی‬ ‫دارای پروان ــه کس ــب در اس ــتان فع ــال هس ــتند ک ــه‬ ‫ش ــرکت ه ــای پخ ــش‪ ،‬کااله ــای م ــورد نی ــاز ای ــن‬ ‫مجوز استخدام ‪ 100‬پژوهشگر در ‬ ‫دانشگاه تهران صادر شده است ‬ ‫واحده ــای صنف ــی را تامی ــن م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت‬ ‫گیــالن بــا اشــاره بــه مشــکالت شــرکت هــای پخــش‬ ‫تصر یــح کــرد‪ :‬یکــی از عمــده مســائل ایــن شــرکت هــا‪،‬‬ ‫در ص ــدور ب ــار نام ــه ب ــرای نیس ــان ه ــا اس ــت ک ــه‬ ‫روزان ــه بای ــد چندی ــن ب ــار حم ــل ص ــورت گی ــرد‪.‬‬ ‫وی سرمـ ـ ــایه در گ ــردش را یک ــی دیگ ــر از‬ ‫مش ــکالت ش ــرکت ه ــای پخ ــش عن ــوان و تصر ی ــح‬ ‫ک ــرد ‪ :‬تس ــهیالت پی ــش بین ــی ش ــده رون ــق تولی ــد‬ ‫فق ــط مخت ــص واحده ــای تولی ــدی اس ــت و ای ــن‬ ‫بخ ــش ام ــکان اس ــتفاده از ای ــن تس ــهیالت را ن ــدارد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬هزار شغل در روستاهای ‬ ‫خراسان رضوی ایجاد شد‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت‪ :‬با‬ ‫پرداخت چهار هزار و ‪ ۷۷۰‬میلیارد ریال تسهیالت برای ‪ ۶‬هزار و ‪ ۹۰۴‬طرح‬ ‫اشتغال روستایی ‪ ۱۴‬هزار شغل برای روستاییان این استان ایجاد شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا علی رسولیان در حاشیه نشست کارگروه اشتغال و‬ ‫افزود‪ :‬این میزان تسهیالت از محل ‪ ۶‬هزار و ‪ ۳۷۵‬میلیارد ریال اعتباری‬ ‫بوده که تا کنون به این استان ابالغ و ‪ ۷۵‬درصد ان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از کل تسهیالتی که تا کنون از محل طرح اشتغال‬ ‫روستایی برای طرح های مختلف پرداخت شده‪ ،‬یکهزار و ‪ ۲۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال مربوط به طرح های حمایتی مانند کمیته امداد امام خمینی (ره) و‬ ‫بهزیستی و باقی ان مربوط به طرح های غیرحمایتی بوده است‪.‬‬ ‫معاون استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬در مجموع تاکنون ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫از اعتبارات حوزه طرح های حمایتی و ‪ ۷۷‬درصد از اعتبارات طرح های‬ ‫غیرحمایتی در استان پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۹۷.۶ :‬درصد از طرح های اشتغال روستایی در خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬طرح های کوچک با کمتر از ‪ ۱۰‬نفر اشتغال بودند و ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫این طرح ها نیز تسهیالت ‪ ۵۰۰‬میلیون تا یک میلیارد ریال دریافت کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای باقی تسهیالت مربوط به طرح اشتغال روستایی‬ ‫در خراسان رضوی نیز بانک ها تعهد کرده اند تا اواسط بهمن ماه امسال‬ ‫این تسهیالت را به طور کامل پرداخت نمایند‪.‬‬ ‫معاون استاندار خراسان رضوی گفت‪ :‬از محل تبصره ‪ ۱۸‬قانون بودجه‬ ‫امسال تاکنون ‪ ۳۲۰‬میلیارد ریال در حوزه صنعت و ‪ ۲۶۰‬میلیارد ریال در حوزه‬ ‫کشاورزی و ‪ ۵۵۰‬میلیارد ریال نیز در حوزه راه و شهرسازی استان پرداخت‬ ‫شده اما تا تحقق برنامه استان در این خصوص فاصله بسیار است‪.‬‬ ‫ویژه‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در پیام مقام معظم رهبری به مناسبت درگشت این دانشمند تا کید شد‬ ‫افسوس برای درگذشت‬ ‫یکی از رویش های مبارک و فرزندان صالح انقالب‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در پیامـی بـه مناسـب درگذشـت مرحـوم‬ ‫دکتـر « سـعید کاظمـی اشـتیانی» از او به عنـوان فرزنـدان صالـح‬ ‫انقلالب و از رویش هـای مبارکـی یادکردنـد کـه اینـده ی درخشـان‬ ‫علمـی در کشـور را نو یـد می دهنـد‪.‬‬ ‫در پیـام رهبـر معظـم انقلالب اسلالمی بـه مناسـبت درگذشـت‬ ‫مرحـوم دکتـر سـعید کاظمـی اشـتیانی امـده اسـت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫بـا تاسـف و تلخکامـی خبـر درگذشـت دانشـمند مومـن و‬ ‫جهادگـر‪ ،‬مرحـوم دکتـر «سـعید کاظمی اشـتیانی» را دریافت کردم‬ ‫و بـر فقـدان ان شـخصیت ارزشـمند کـه کانـون امیـد و ابتـکار و‬ ‫نـواوری بـود‪ ،‬افسـوس خـوردم‪.‬‬ ‫وی یکـی از فرزنـدان صالـح انقلالب و از رویش هـای مبارکـی‬ ‫بـود کـه اینـده ی درخشـان علمـی در کشـور را نو یـد می دهنـد‪.‬‬ ‫موسسـه ی رو یـان کـه مجمـع ارزشـمندی از نـواوران و جهادگـران‬ ‫عرصـه ی علـوم زیسـتی اسـت ‪ ،‬در پیدایـش و رشـد و اعتلالی خـود ‪،‬‬ ‫مدیونهمتو ایمانو پشتکار ایندانشمندجوانو بلندهمتاست‪.‬‬ ‫اینجانب ضایعه ی دردناک فقدان این عنصر خدوم و با ارزش را‬ ‫به خانواده ی گرامی و همکاران عزیزش صمیمانه تسلیت می گویم‬ ‫و از خداوند متعال رحمت و علو درجات را برای وی و صبر و‬ ‫سکینه ی الهی را برای بازماندگان و همراهانش مسالت می کنم‪.‬‬ ‫تفکر دکترکاظمی اشتیانی‬ ‫این بود که ما باید‬ ‫به جایی برسیم که به جای‬ ‫نفت دانشمان را‬ ‫صادر کنیم‬ ‫نگاهی به زندگی پربرکت دکتر کاظمی اشتیانی‬ ‫از نبوغ در سنین نوجوانی تا تولد دختری به نام سیمین‬ ‫در موسسه رویان‬ ‫سـعید کاظمی اشـتیانی‪ ،‬در نخسـتین روز فروردین ماه ‪۱۳۴۰‬‬ ‫در تهـران بـه دنیـا امـد‪ .‬اثـار نبـوغ از همـان سـنین نوجوانـی و جوانی‬ ‫در وی قابل مشـاهده بـود‪ .‬به طور ی کـه در سـال ‪ 1358‬در همـان‬ ‫سـن ‪ 18‬سـالگی هم زمان با ورود به دانشـگاه‪ ،‬در هنرسـتان پیام امید‬ ‫بـه تدر یـس ادبیـات و بینـش اسلالمی می پرداخـت‪.‬‬ ‫سـال ‪ 1358‬در رشـته فیزیوتراپـی دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران‬ ‫پذیرفتـه شـد‪ ،‬امـا تعطیلـی دانشـگاه ها بـه علـت انقلالب فرهنگی و‬ ‫حضـوری وی در جبه ههـای نبـرد طـی ان سـال ها باعـث شـد پـس‬ ‫از ‪ 11‬سـال سـرانجام در سـال ‪ 1369‬با اخذ مدرک کارشناسـی ارشـد‬ ‫رشـته فیزیوتراپـی از دانشـکده علـوم توانبخشـی فارغ التحصیـل‬ ‫شود‪.‬‬ ‫در سـال ‪ 1361‬بـا همـکاری دو تـن از همکارانـش جهـاد گـروه‬ ‫پزشـکی را در دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران تاسـیس کـرد‪ .‬ایـن‬ ‫گـروه هسـته اولیـه جهاد دانشـگاهی علوم پزشـکی ایران بـود که در‬ ‫سـال ‪ 1365‬شـکل گرفـت و دکتـر کاظمـی تـا سـال ‪ 1370‬عهده دار‬ ‫مسـئولیت بخـش طرح هـا و تحقیقـات ان بـود‪ .‬از سـال ‪ 1371‬بـا‬ ‫تغییـرات سـاختار مدیریتـی جهـاد دانشـگاهی به سـمت ریاسـت‬ ‫جهـاد دانشـگاهی واحـد علـوم پزشـکی ایـران منصـوب شـد کـه‬ ‫ایـن مسـئولیت تـا پایـان دوره حیاتـش بـر عهـده وی بـود‪.‬‬ ‫در طی این سال ها مراکز درمانی متعددی تاسیس و گروه های‬ ‫مختلف پژوهشی را راه اندازی کرد که در ان میان پژوهشکده رویان‬ ‫جهاد دانشگاهی یکی از مهم ترین این مراکز بود که در خردادماه‬ ‫ً‬ ‫‪ 1370‬با مدیریت دکتر کاظمی رسما فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫موسسـه زندگـی بخشـی کـه ایـده راه انـدازی ان در ‪ ۲۵‬سـالگی‬ ‫در اسـمان پرتالطـم ذهـن او رسـید‪ .‬زمانـی کـه یکـی از نماینـدگان‬ ‫مجلـس سـوم از داشـتن فرزنـد بی بهـره بـود او را بـه مشـورت طلبیـد‬ ‫و چگونگی در اختیار گرفتن فرزند از مراکز سـازمان بهزیسـتی و یا‬ ‫سـفر بـه انگلسـتان بـرای درمان سـوال کرد‪.‬‬ ‫در همـان سـال ها جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی ایـران‬ ‫مجـری اولیـن کنگـره بـاروری و نابـاروری دانشـگاه بـود و در‬ ‫همانجـا ایـده تاسـیس یـک مرکـز درمـان نابـاروری مطـرح شـد‪.‬‬ ‫امـا اعتبـارات جهـاد دانشـگاهی در حـدی نبـود کـه بتـوان چنیـن‬ ‫مرکـزی را راه انـدازی کـرد‪ ،‬امـا ایـن مـوج سـرباز ایسـتادن نداشـت‪.‬‬ ‫مرحـوم کاظمـی اشـتیانی کارهـای تحقیقاتـی اولیـه را از همان‬ ‫کلینیـک کوچـه شـهید رعیـت اغـاز کـرد‪ .‬همکارانـش را بـرای‬ ‫اموزش هـای علمـی الزم بـه کشـور المان فرسـتاد‪ .‬بهترین نیروهای‬ ‫متخصـص و متعهـد را یکجـا جمـع کـرد و بـرای تامیـن اعتبـارات‬ ‫الزم و بودجـه خر یـد تجهیـزات بـه هرکجـا کـه می توانسـت مراجعـه‬ ‫کـرد‪ .‬بـا عنا یـت مقـام معظـم رهبـری و مسـاعد ت های‬ ‫بنیـاد مسـتضعفان یـک سـاختمان در منطقـه زعفرانیـه گرفـت و‬ ‫بـا تلالش خسـتگی ناپذیر انجـا را تجهیـز کـرد و بـا نیـروی انسـانی‬ ‫کارامـد موسسـه رو یـان در خـرداد سـال ‪ ۷۰‬افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫شاید دریای طوفان ذهن مرحوم کاظمی اشتیانی زمان کمی به‬ ‫ساحل ارامش نشست که صدای گریه نوزاد دختری در فضا طنین‬ ‫انداخت‪ ،‬نوزادی که حاصل اولین لقاح ازمایشگاهی در موسسه‬ ‫گزارش ویژه بازارکار در چهاردهمین سالگرد درگذشت این دانشمند‬ ‫دکتر سعید کاظمی اشتیانی ‬ ‫سردار پیشتاز عرصه توسعه علمی کشور‬ ‫غ ــروب چهارش ــنبه ‪ 14‬دی م ــاه س ــال ‪ ۱۳۸۴‬زمان ــی ک ــه س ــردبیران روزنامه ه ــای کش ــور‬ ‫هم ــه صفحاتش ــان را بس ــته بودن ــد‪ ،‬خب ــری در خروج ــی برخ ــی خبرگزاری ه ــا در منتش ــر ش ــد ک ــه‬ ‫برخ ــاف همیش ــه خوش ــحال کننده نب ــود‪ :‬دکت ــر س ــعید کاظم ــی اش ــتیانی در گذش ــت‪.‬‬ ‫از م ــرگ ای ــن بزرگم ــرد ای ــران اس ــامی نمی ت ــوان س ــخن گف ــت و هن ــوز بس ــیاری از دوس ــتان و‬ ‫همکاران ــش م ــرگ او را ب ــاور نکردن ــد و ب ــر ای ــن باورن ــد دکت ــر س ــعید کاظم ــی اش ــتیانی هن ــوز زن ــده‬ ‫اســت و هــر بــار کــه کودکــی حاصــل از عملــی موفقیت امیــز در پژوهشــگاه رویــان چشــم بــه جهــان‬ ‫می گشــاید‪ ،‬هــر بــار کــه بــا تزریــق ســلول های بنیــادی یــک انســان جــان تــازه ای می گیــرد‪ ،‬هــر بــار کــه‬ ‫پزش ــکی در ی ــک قط ــار سراس ــیمه ب ــر بالی ــن ی ــک بیم ــار حاض ــر می ش ــود و باره ــا و باره ــا ن ــام‬ ‫او تک ــرار می ش ــود و ‪...‬‬ ‫در اس ــتانه ‪ 15‬دی م ــاه‪ ،‬چهاردهمی ــن س ــالگرد یک ــی از فرزن ــدان صال ــح انق ــاب اس ــامی‬ ‫هستیم‪،‬دانش ــمند موم ــن و جهادگ ــری ک ــه در عم ــر پربرکت ــش خدم ــات ارزن ــده ای ب ــه ی ــادگار‬ ‫گذاش ــت‪ .‬فرارس ــیدن ای ــن روز س ــبب ش ــد ت ــا در گفت وگ ــو ب ــا تع ــدادی از هم ــکاران س ــابق‬ ‫مرح ــوم کاظم ــی اش ــتیانی ب ــه جنبه های ــی از زندگ ــی کارافرینان ــه و علم ــی او بپردازی ــم‪.‬‬ ‫زمـان حیـات خـود فقـط به موضـوع سـلول های بنیادی نیـز متمرکز‬ ‫نشـد بـه سـلول درمانـی نیـز توجـه کـرد‪.‬‬ ‫دکتـر شـاهوردی بابیـان اینکـه تفکـر دکتـر کاظمـی اشـتیانی‬ ‫ایـن بـود کـه مـا بایـد به جایـی برسـیم کـه به جـای نفت دانشـمان را‬ ‫صـادر کنیـم افـزود‪ :‬در همـان زمـان کارهایی نیز اغاز شـد که‬ ‫تولیـد جنین هـای حیواناتـی بـرای کارهـای تحقیقاتـی‬ ‫ازجملـه انهاسـت‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه زنده یاد کاظمی اشتیانی در‬ ‫زمانی که کار سلول های بنیادی را اغاز نمود به‬ ‫این موضوع رسید که باید کار همانندسازی‬ ‫نیزدر کنار اندنبالشودادامهداد‪ :‬در حال‬ ‫حاضربرنامههمانندسازیو دانشمادر‬ ‫اینرابطهدر صنعتدامپروری کاربرد‬ ‫بسیاریدارد‪.‬‬ ‫رئ ـ ـیـ ــس پـ ــژوهشگاه رویان‬ ‫بـ ـ ــاب ـ ـ ـیــان ای ـ ـ ـنــکــه مــرحــوم‬ ‫کاظ ـ ـمـ ــی اشـ ــتیانی عمرش‬ ‫را وقف دانـ ــش و اعــــتالی‬ ‫نام ک ـ ـشـ ــورش کــــرد افزود‪:‬‬ ‫درهمـ ــان زمـ ــان نیز باانکه‬ ‫ب ـح ـ ـ ـثـ ــی از شرکت های‬ ‫دان ـ ـ ـ ‬ ‫شب ـن ـ ـ ـیــان مــطــرح‬ ‫ن ـ ـ ـبـ ـ ـ ــود‪،‬ن ـ ـ ـگ ـــاهــشــــان‬ ‫تشکـ ــیل یـ ــک مجموعه‬ ‫دا ن ـ ـ ـش ب ـ ـ ـ ـنـ ــــــــیــــــــــان‬ ‫بـ ـ ـ ـ ــود‪ .‬در همین راستا‬ ‫موسسه رویان نیز جزء‬ ‫اولین موسسات جهاد‬ ‫دانشگاهی بود که با‬ ‫نگاه کسب ارزش افــزوده‬ ‫ب ـ ـ ـســیار از دانش پایه گذاری‬ ‫شد و جهاد دانشگاهی در‬ ‫این زمینه پیشگام است‪.‬‬ ‫وی بــا تــا ک ـیـ ــد بر اینکه‬ ‫مـ ــرحـ ــوم کاظمی اشتیانی از‬ ‫سرداران توسعه دانش در کشور‬ ‫است ادامه داد‪ :‬به خوبی رهبر معظم‬ ‫انقالب اسالمی از ایشان به عنوان‬ ‫دانشمند جوانی یادکردند که اینده‬ ‫درخشان علمی در کشور را نوید می دهند‪.‬‬ ‫دکتر شاهوردی بابیان اینکه دستاوردهایی‬ ‫که امروز در موسسه رویان می بینیم حاصل همان‬ ‫نگاه و ادامه ان است و خیلی از ان ایده ها اکنون به بار‬ ‫نشسته است عنوان کرد‪ :‬در حوزه انتشارات و عرصه تولید‬ ‫منابع علمی در حال حاضر پژوهشگاه رویان نزدیک به ‪ 30‬کتاب‬ ‫در عرصه بین المللی منتشر کرده است‪،‬مجله های علمی رویان‬ ‫همچون یاخته و‪ ...‬جایگاه ویژه ای در عرصه بین المللی دارند‬ ‫که این ها همه ارزوهای دکتر کاظمی اشتیانی بود که اوازه ان ها از‬ ‫سطح کشور و نیز فراتر رفته و صاحب اعتبار است‪.‬‬ ‫رویان بود و والدین نوزاد نام سیمین را برایش انتخاب کردند‪ .‬سیمین‬ ‫نام کوچه ای بود که ساختمان کوچک موسسه رویان در اتاق کار‬ ‫مردی با اندیشه ها و ارزوهای بزرگ را در خود جای داده بود‪.‬‬ ‫از ان پـس موقعیت هـای دیگـر در پـی کامیابی هـای‬ ‫گذشـته نصیـب او شـد‪ .‬دیـر زمانـی نگذشـت کـه‬ ‫موسسـه رو یـان قلـب اصلـی درمـان نابـاروری‬ ‫و تحقیقـات درزمین ٔـه بیولـوژی تولیدمثـل‬ ‫در ایـران شـد و اعتبـارش چنـان بـاال‬ ‫رفـت کـه امـروز نـام رو یـان در جهـان‬ ‫شناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫دکتر عبدالحسین شاهوردی‪:‬‬ ‫مرحوم کاظمی اشتیانی از‬ ‫سرداران توسعه دانش‬ ‫در کشور است‬ ‫ه ـ ـم ــانـ ـگ ــون ــه ک ــه‬ ‫اش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاره ش ـ ـ ـ ــد در‬ ‫غ ـ ـ ـ ــروب چهاردهم‬ ‫دی مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه ‪1384‬‬ ‫قـ ـل ــب این انسان‬ ‫واال از ت ـ ـ ـ ـپـ ـی ــدن‬ ‫ای ـ ـ ـس ـ ـ ـتـ ـ ــاد‪ ،‬اما‬ ‫انگونه کـ ـ ــه دکتر‬ ‫ع ـ ـ ـبـ ـ ــدالحسین‬ ‫شـ ـ ـ ــا هـ ــو ر د ی ‪،‬‬ ‫رئـ ــیس پژوهشگاه‬ ‫رو ی ـ ــان و یـ ـ ـ ــاران‬ ‫قدی ـ ـمـ ــی مـ ــرحوم‬ ‫کاظمی اشتیانی به‬ ‫خبرنگار ما می گوید‬ ‫تپش قـ ــلب او هنوز‬ ‫در مـ ــوس ـ ـسـ ــه رویان‬ ‫احـساس مـی شود‪.‬‬ ‫وی بـ ــاب ـ ـیـ ــان اینکه‬ ‫از روزی که مرحوم دکتر‬ ‫اشتیانی فعالیتش را در‬ ‫جهاد دانشگاهی اغاز کرد‬ ‫تپش قلبش همراه با کار و تالش‬ ‫و همراه بود ادامه داد‪ :‬امروز که حدود‬ ‫‪ ۱۴‬سال از درگذشت ایشان می گذرد‪،‬‬ ‫همکارانم در پژوهشگاه رویان همواره به‬ ‫یادشان هستند و حضورش در ان جا لمس‬ ‫می شود وحتی خیلی از همکارانی که در زمان دکتر‬ ‫نیز نبودند تعلق خاطر خاصی نسبت به ایشان دارند‪.‬‬ ‫دکتـر شـاهوردی از اقدامـات مانـدگار مرحـوم کاظمـی‬ ‫اشـتیانی را ایجاد یک محیط پرتالش و پرنشـاط دانسـت و گفت‪:‬او‬ ‫بـرای سـاختن اینـده کشـور بـا نیـت خیـر و تیـم سـازی و همـراه کـردن‬ ‫همـکاران و مسـئولین کار بزرگـی را شـروع کـرد کـه در کشـور سـابقه‬ ‫نداشـت و ایـن جسـارت مرحـوم کاظمـی اشـتیانی بـرای ورود بـه‬ ‫عرص ههـای جدیـد بـود‪.‬‬ ‫رئیـس پژوهشـگاه رو یـان بابیـان اینکـه بـا شـروع فعالیـت‬ ‫جهـاد دانشـگاهی‪ ،‬مرحوم کاظمی اشـتیانی فعالیتـش را به عنوان‬ ‫رئیـس جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی اغـاز کـرد افـزود‪ :‬در ان‬ ‫دکتر حمید گورابی‪:‬‬ ‫دکتر کاظمی اشتیانی همواره تفکری‬ ‫جلوتر از مقتضیات زمان خود داشت‬ ‫زمـان کشـور دچـار کمبـود کلینیک هـای خدمـات پزشـکی بـود‬ ‫بـه همیـن دلیـل جهـاد دانشـگاهی علـوم پزشـکی بـا دایـر کـردن‬ ‫کلینیک هـای خدمـات پزشـکی‪ ،‬ازمایشـگاه مسـتضعفین و‪...‬‬ ‫سـعی داشـت تـا بتوانـد خدماتـی بـه جامعـه ارائـه دهـد‪.‬‬ ‫دکتـر شـاهوردی بـا اشـاره بـه اینکـه حتـی درزمانـی کـه زند هیـاد‬ ‫کاظمـی اشـتیانی در دانشـکده توانبخشـی کار می کـرد نیـز بـه دنبـال‬ ‫راه انـدازی مرکـز توانبخشـی در زاهـدان بود ادامـه داد‪ :‬زمانی که خیلی‬ ‫وارد ارائه خدمات عمومی پزشکی شدن دکتر کاظمی اشتیانی وارد‬ ‫حـوزه خدمـات تخصصی پزشـکی شـد و بحث ناباروری یکـی از ان‬ ‫حوزه هایـی اسـت‪.‬‬ ‫وی تفاوت مرحوم کاظمی‬ ‫اشنایی با دیگران را دوراندیشی‬ ‫ایشان ذکر کرد و گفت‪ :‬زنده یاد‬ ‫کاظمی اشتیانی به حوزه درمان‬ ‫ناباروری ورود پیدا کرد‪ ،‬اما‬ ‫فقط به ارائه خدمات درمان‬ ‫ناباروری اکتفا نکرد و در کنار‬ ‫ان به اموزش و پژوهش نیز توجه‬ ‫داشت‪ ،‬زیرا بر این باور بود که‬ ‫دکتر حمید گورابی که پس از درگذشت ناباورانه دکتر کاظمی‬ ‫اشتیانی مدیریت پژوهشگاه رویان را عهده دار شد در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار بازارکار با اشاره به اینکه مرحوم دکتر کاظمی اشتیانی‬ ‫همواره تفکری جلوتر از مقتضیات زمان خود داشت عنوان‬ ‫کرد‪ :‬وی بر این باور بود باید کسانی را که در حوزه علم و فناوری‬ ‫تحقیقاتشان به نتیجه رسیده است در مرکزی گرد هم اوریم و‬ ‫فعالیت ان ها را تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫دکتر گورابی بابیان اینکه تشکیل موسسه رویان نیز در همین‬ ‫راستا انجام گرفته است افزود‪ :‬برای تشکیل مرکزی همانند رویان‬ ‫نیاز به فعالیت افراد در تخصص های مختلف علوم بالینی و‬ ‫پایه بود که با تالش مرحوم کاظمی اشتیانی گرد هم امدند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه این موضوع ازان جهت اهمیت داشـت‬ ‫کـه در ان دوران شـاهد همـکاری کمـی میـان متخصصـان علـوم‬ ‫بالینـی و علـوم پایـه بودیـم ادامـه داد‪ :‬راه انـدازی چنیـن مرکـزی‬ ‫مشـکالت خـاص خـود را داشـت؛ باوجودانکـه مرحـوم کاظمـی‬ ‫اشـتیانی همـواره بـر ایـن بـاور بـود کـه امـور مالـی واداری بایـد بـا‬ ‫حساسـیت بسـیاری انجـام شـود‪ ،‬امـا درعین حـال اعتقاد داشـت‬ ‫کـه یـک محقـق و دانشـمند نبایـد درگیـر ایـن مسـائل شـود‪.‬‬ ‫رئیس اسبق پژوهشگاه رویان با ذکر مثالی عنوان کرد‪ :‬مرحوم‬ ‫دانش الزم را به راحتی در اختیار ما قرار نمی دهند‪ .‬به طور مثال اولین‬ ‫بچه حاصل از لقاح مصنوعی در سال ‪ ۵۷‬به دنیا امده است‪ ،‬اما این‬ ‫کشورها این دانش را در اختیار ما قرار ندادند‪.‬‬ ‫رئیـس پژوهشـگاه رو یـان ادامـه داد‪ :‬بـه همیـن دلیـل هم زمـان‬ ‫بـا ارائـه خدمـات درمانـی تخصصـی کار پژوهـش نیـز و امـوزش‬ ‫نیـز توسـط مرحـوم کاظمـی اشـتیانی دنبـال شـد کـه درنتیجـه در‬ ‫حـال حاضـر حـدود ‪ ۸۰‬مرکـز خدمـات درمـان نابـاروری در کشـور‬ ‫فعالیـت دارنـد و می تـوان گفـت توسـعه ایـن دانـش بـدون تفکـر‬ ‫دکتـر کاظمـی اشـتیانی امکان پذیـر نبـود‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه مرحـوم کاظمـی اشـتیانی حتـی زمانـی کـه‬ ‫درزمین ٔـه نابـاروری بـه یـک نتایـج قابل قبـول رسـید بـه شـرایط‬ ‫موجـود اکتفـا نکـرد ادامـه داد‪ :‬زمانـی کـه بـا محققیـن و کسـانی که‬ ‫صاحب نظـر بودنـد هم نشـینی داشـت‪ ،‬ایده هـا را شـکار می کـرد و‬ ‫خـود ان اد مهـا را جمـع می کـرد و به نوعـی ورود بـه عرصـه سـلول های‬ ‫بنیـادی از همـان زمان شـروع شـد‪ .‬البتـه دکتر کاظمی اشـتیانی در‬ ‫کاظمی اشتیانی کسی را‬ ‫موظف کرده بود تا کارهای‬ ‫اداری و بانکی محققان را‬ ‫انجام دهد‪ ،‬زیرا ان دوران‬ ‫بانکداری الکترونیک نبود‬ ‫و حتی برای پرداخت یک‬ ‫قبض اب و برق نیز یک‬ ‫محقق ناچار بود چندین‬ ‫ساعت وقت خود را سپری‬ ‫کند که باتدبیر مرحوم کاظمی‬ ‫اشتیانی فرد دیگری این کارها را انجام می داد و همواره می گفت‬ ‫که این یک کار شخصی نیست‪ ،‬زیرا ان وقتی که ان محقق‬ ‫می تواند صرف تحقیقات و خدمت به مردم کند نباید در صف‬ ‫بانک و کارهای دیگر تلف شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به فعالیت های علمی مرحوم کاظمی‬ ‫اشتیانی گفت‪ :‬در ان دوران در جهاد علوم پزشکی موسسه‪« :‬دانش‬ ‫پی» را داشتیم که باانکه دانش بنیان نبود‪ ،‬اما برای ترویج دانش و تهیه‬ ‫محتوای کمک اموزشی فعالیت می کرد و از دیگر تجربیات و اقدامات‬ ‫مرحوم کاظمیاشتیانیاداره کردن کلینیک هایدرمانیو طبیجهاد‬ ‫دانشگاهیعلومپزشکیتحتعنوانمرکزو مدیریتواحدبود‪.‬‬ ‫دکتر گورابی بابیان این که ان زمان اسم دانش بنیان مطرح نبود‪ ،‬اما‬ ‫نوععملکردمرحوم کاظمیاشتیانیبه گونه ایبود کهفعالیت هاهمانند‬ ‫یک مرکز دانش بنیان انجام شود ادامه داد‪:‬در حال حاضر شرکت های‬ ‫دانش بنیان تسهیالت مناسبی دریافت می کنند‪ ،‬اما مرحوم کاظمی‬ ‫اشتیانیخدماتارزندهبسیاریرابادست خالیبهثمررساند‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه هرچقدر نسبت به سبک مدیریت مرحوم‬ ‫کاظمی اشتیانی تبلیغ شود در شرایط فعلی تاثیرگذارتر است‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ان زمان هنوز این باور به وجود نیامده بود که چنین‬ ‫کارهایی را می توانند محققان ایرانی به سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫رئیس اسبق پژوهشگاه رویان بابیان اینکه مرحوم کاظمی‬ ‫اشتیانی حتی برای راه اندازی موسسه رویان نیز به خیرین و یا‬ ‫کسانی که دولت می شناخت مراجعه کرد تا ثابت کند که در جهاد‬ ‫دانشگاهی ما می توانیم خیلی از کارها را با دست خالی انجام دهیم‬ ‫مرحوم دکتر کاظمی‬ ‫اشتیانی ثابت کرد که در‬ ‫جهاد دانشگاهی می توانیم‬ ‫خیلی از کارها را‬ ‫با دست خالی انجام دهیم‬ ‫ادامه داد‪ :‬به همین دلیل هر چه بیشترین گونه از مدیران معرفی شوند‬ ‫و رشد کنند می تواند در پیشبرد اهداف کشور موثر باشد‪.‬‬ ‫دکتر احمد وثوق‪:‬‬ ‫شکار ایده ها از ویژگی های بارز ان مرحوم بود‬ ‫دکــــتــــــر احــــمــــد وثـ ــوق‪،‬‬ ‫مــعــاون خــدمــات تخصصی‬ ‫پژوهشگاه رویان نیز با اشاره‬ ‫به اینکه نگاه مرحوم کاظمی‬ ‫اشتیانی در حوزه علمی و‬ ‫پزشکی بر این پایه استوار‬ ‫بود تا تضمینی برای استمرار‬ ‫فعالیت ها وجود داشته‬ ‫باشد تا از این طریق برنامه ها‬ ‫به نتیجه رسیده و درگیر‬ ‫بروکراسی های اداری نشود‬ ‫ادامه داد‪ :‬بر همین اساس زمانی که تصمیم داشتیم در حوزه‬ ‫ناباروری وارد شویم عنوان کردند که این فعالیت ها باید در قالب‬ ‫مرکزی انجام شود تا بتواند فعالیت ها استمرار داشته باشد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه تشکیل موسسه رویان در جهاد دانشگاهی‬ ‫به عنوان یکی از اولین موسسه ها در این نهاد بر این اساس بود‬ ‫تا بتوانیم هسته های علمی را از این طریق سازماندهی کنیم تا‬ ‫دچار تصمیمات سلیقه ای و گرفتار ی های نظام اداری نشوند‬ ‫افزود‪ :‬در کنار موسسه رویان یک موسسه تجاری دیگر نیز تشکیل‬ ‫گردید تا پشتوانه ای برای انجام فعالیت های علمی باشد‪.‬‬ ‫معاون خدمات تخصصی پژوهشگاه رویان با تا کید بر اینکه‬ ‫ٔ‬ ‫درزمینه واگذاری شرکت های دولتی‬ ‫بحث هایی که این روزها‬ ‫به منظور افزایش بهره وری مطرح می شود و حتی تشکیل‬ ‫شرکت های دانش بنیان‪ ،‬الگوی ان در شاکله ذهنی مرحوم‬ ‫ً‬ ‫کاظمی اشتیانی وجود داشت گفت‪ :‬اصوال ایده شرکت های‬ ‫دانش بنیان متعلق به جهاد دانشگاهی است و نمونه ان را‬ ‫می توان در تاسیس موسسه رویان و تشکیل شرکت هایی در‬ ‫واحد صنعتی شریف مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫دکتـر وثـوق بابیـان اینکـه تفکـر اصلـی دکتـر کاظمـی اشـتیانی‬ ‫شایسته سـاالری بـود و در عمـل نیـز ایـن موضـوع را انجـام مـی داد ادامه‬ ‫داد‪ :‬مرحوم کاظمی اشتیانی برای تفکر جمعی اهمیت بسیاری قائل‬ ‫بود‪ ،‬به همین دلیل زمانی که موسسه رویان را شکل داد هیئت مدیره‬ ‫موسسـه را متشـکل از ‪ ۱۱‬نفـر از تخصص هـا مختلـف گـرد هـم اورد تـا‬ ‫بتوانـد از طریـق خـرد جمعـی حداکثـر اسـتفاده بـه عمـل اید‪.‬‬ ‫وی بابیـان اینکـه مدیریـت بـا خـرد جمعـی و اسـتفاده از‬ ‫نیروهـای جـوان در ان زمـان موضـوع بسـیار جوانـی بـود و ایـن‬ ‫جسـارت در مرحـوم کاظمـی اشـتیانی وجـود داشـت تـا بـا تکیـه بـر‬ ‫نیروهـای جـوان ایده هـای نـو را بـه عمـل برسـانند‪.‬‬ ‫این همکار مرحوم کاظمی اشتیانی در پایان سخنانش با تا کید‬ ‫بر اینکه من پارها عنوان کرده ام که از ویژگی های بارز ان مرحوم شکار‬ ‫ایده ها بود ادامه داد‪ :‬اگر در جلسه و محفل شرکت می کرد و با ایده ای‬ ‫نو که قابلیت اجرایی دارد مواجه می شد بالفاصله توسط او ان ایده‬ ‫شکار شده و تا به ثمر رسیدن ان پای اعتقاداتش می ایستاد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلندهمت‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیریت مصاحبه تلفنی غیرمنتظره‬ ‫هنگام دریافت تماس غیرمنتظره دو رویکرد پیش رو دارید‪،‬‬ ‫تماس را پاسخ داده و صحبت کنید یا اینکه از تماس گیرنده‬ ‫بخواهید زمان دیگری را برای مصاحبه تلفنی انتخاب نمایید‬ ‫زیرا در ان لحظه قادر به پاسخگویی نمی باشید‪ .‬رویکرد دوم‬ ‫مناسب تر است تا بتوانید در فضایی ارام و ذهنی اماده در‬ ‫حالی که یادداشت به همرا دارید‪ ،‬مصاحبه را انجام دهید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مصاحبه کننده های حرفه ای معموال زمان مصاحبه را از پیش‬ ‫هماهنگ می کنند‪.‬‬ ‫چنانچه با وجود شاغل بودن در جستجوی شغل هستید‪،‬‬ ‫در زمان حضور در محیط کار مصاحبه تلفنی انجام ندهید‪.‬‬ ‫ممکن است مدیر یا همکاران صحبت تان را قطع کرده و یا‬ ‫متوجه موضوع شوند که برای شغل کنونی مخاطره امیز باشد‪.‬‬ ‫بسیاری از مصاحبه کنندگان متوجه این موضوع هستند لذا‬ ‫درخواست زمانی دیگر برای مصاحبه اشکالی ندارد‪ .‬دقت‬ ‫نمایید زمان انتخابی بسیار دور نباشد‪ ،‬چند ساعت اینده و‬ ‫یا روز بعد مناسب است‪.‬‬ ‫‪ 12‬نکته برای غربال تلفنی موفقیت امیز‬ ‫از انجا که زمان قطعی برای مصاحبه تلفنی وجود ندارد‪،‬‬ ‫وقتی در این فرایند قرار گرفته اید پیش از انکه زمانش فرا برسد‬ ‫بایستی خود را اماده نمایید‪ .‬یعنی بتوانید داشته ها‪ ،‬مهارت‬ ‫ها‪ ،‬تجربیات و ارزش های تان را در قالب کلمات و از طریق‬ ‫صحبت کردن بیان نمایید‪.‬‬ ‫در مصاحبه تلفنی ‪ 3‬مورد در اختیار دارید طرز برخورد‪ ،‬صدا‬ ‫و امادگی‪ .‬فرصت در اختیار شماست برای رسیدن به موفقیت‬ ‫چه باید کرد؟‬ ‫نکاتی برای قبل از مصاحبه تلفنی‬ ‫‪-1‬صندوق صوتی حرفه ای‬ ‫هدف تاثیرگذاری مثبت است و اینکه شرایط شما برای شغل‬ ‫مورد بررسی قرار بگیرد یا خیر‪ .‬زمانی که قادر به پاسخگویی‬ ‫تماس ها نیستند و از طرفی نمی خواهید تماسی را از دست‬ ‫بدهید‪ ،‬استفاده از صندوق صوتی گزینه مناسبی است‪ .‬در‬ ‫ابتدای پیام صندوق نام کامل خود را بیان کنید تا تماس‬ ‫گیرنده از صحت شماره تلفن اطمینان یابد‪ .‬برای درج پیام‬ ‫از جمالت رسمی و حرفه ای استفاده نمایید‪ .‬لحن اولیه‬ ‫در پاسخ به تماس بسیار اهمیت دارد به طوریکه می تواند‬ ‫در همان لحظه شانس استخدام شما را از بین ببرد‪ .‬بیان‬ ‫جمله «از تماس شما سپاسگذارم»‬ ‫را درپایان پیام فراموش‬ ‫نفرمایید‪.‬‬ ‫اشنایی با ‪:‬‬ ‫اصول موفقیت در مصاحبه تلفنی استخدامی‬ ‫یکــی از روش هایــی کــه کارفرمایــان در مســیر جــذب نیــروی مــورد نظــر خــود پــس از دریافــت‬ ‫درخواســت اســتخدام یــا رزومــه مــورد اســتفاده قرارمــی دهــد مصاحبــه تلفنــی اســت‪ .‬مصاحبــه تلفنــی‬ ‫اولیــن ابــزار غربالگــری بــرای کارفرمــا بــه حســاب مــی ایــد تــا بواســطه ان داوطلبــان واجــد شــرایط‬ ‫و فاق ــد ش ــرایط الزم را از یکدیگ ــر ج ــدا کن ــد‪ .‬از مصاحب ــه تلفن ــی ب ــا عن ــوان «غرب ــال تلفن ــی» نی ــز‬ ‫گرچه دانستن این موضوع که ایا تماس دومی وجود خواهد‬ ‫داشت یا خیر امری معمول است اما پیشنهاد می شود از طرح‬ ‫این موضوع اجتناب کنید‪.‬‬ ‫‪ .2‬تعیین زمان مصاحبه و یادداشت اطالعات مصاحبه کننده‬ ‫زمانی مناسب خود برای مصاحبه تلفنی انتخاب نمایید‪.‬‬ ‫■ مصاحبه کننده باتجربه می داند فرد شاغل از انجا که‬ ‫امکان گفتگوی راحت در محل کار را ندارد‪ ،‬درخواست‬ ‫مصاحبه برای زمانی دیگر (پیش از شروع ساعت کاری‪ ،‬پس‬ ‫از پایان ساعت کاری‪ ،‬زمان صرف نهار یا هر زمانی که در محل‬ ‫کار نباشد) را خواهد داشت‪.‬‬ ‫■ در هماهنگی زمان مصاحبه دقت کافی داشته باشید و‬ ‫حتما بازه زمانی بیش از انچه گفته شده در نظر بگیرید‪ ،‬اگر‬ ‫گفته شده برای مصاحبه ‪ 10‬دقیقه زمان الزم است شما برای‬ ‫یک مصاحبه تلفنی ‪ 20‬دقیقه ای اماده باشید‪.‬‬ ‫■ برای مصاحبه مکانی ارام و به دور از هرگونه صدای مزاحم‬ ‫و عوامل بیرونی در نظر بگیرید‪ .‬شرایطی که هم شما بتوانید به‬ ‫راحتی صدای مصاحبه کننده را شنیده و متوجه منظورش‬ ‫شوید و هم او بتوانید به اسانی صحبت های شما را بشنود‪.‬‬ ‫هنگام تعیین زمان مصاحبه تلفنی اطالعات – نام و عنوان‬ ‫شغلی‪ -‬فردی که قرار است مصاحبه با وی انجام شود را‬ ‫یاداشت نمایید‪ .‬اگر هم قرار بر‬ ‫تماس از جانب شما باشد‬ ‫در ثبت شماره تلفن دقت‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحقیق پیش از مصاحبه‬ ‫پیش از مصاحبه تلفنی تا جا‬ ‫که امکان دارید در مورد کارفرما و‬ ‫فرصت شغلی اطالعات‬ ‫جمع اوری نمایید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫دقیقا مانند زمانی که‬ ‫قرار است به مصاحبه‬ ‫ی ــاد می ش ــود‪ ،‬زی ــرا کارفرم ــا قص ــد گزین ــش داوطل ــب را دارد‪ .‬مصاحب ــه تلفن ــی معم ــوال کوت ــاه‬ ‫یش ــود‪ .‬اف ــرادی ک ــه‬ ‫ب ــوده و زی ــر ‪ 30‬دقیق ــه اس ــت و اغل ــب در م ــدت زم ــان ‪ 10‬دقیق ــه انج ــام م ‬ ‫مرحل ــه غرب ــال تلفن ــی ی ــا مصاحب ــه تلفن ــی را ب ــا موفقی ــت پش ــت س ــر بگذرانن ــد ب ــرای مصاحب ــه‬ ‫مرحل ــه بع ــدی دع ــوت می ش ــوند؛ در غی ــر ای ــن ص ــورت از رون ــد بررس ــی ح ــذف می ش ــوند‪.‬‬ ‫حضوری بروید‪.‬‬ ‫■ ا گهی شغلی را مجدد مرور نمایید چه مواردی با شما‬ ‫مطابقت داشته و چه مواردی مطابقت ندارند‪.‬‬ ‫■ از وب سایت شرکت بازدید کرده و اطالعاتی در مورد نوع‬ ‫فعالیت انها‪ ،‬محل شرکت و اخرین اخبار مربوطه به دست اورید‪.‬‬ ‫■ نحوه حضور شرکت در شبکه های اجتماعی و گوگل را‬ ‫پیگیری نمایید‪.‬‬ ‫پیش از مصاحبه تلفنی‬ ‫تا جا که امکان دارید‬ ‫در مورد کارفرما‬ ‫و فرصت شغلی اطالعات‬ ‫جمع اوری نمایید‬ ‫■ در صورت امکان اطالعاتی درخصوص نحوه مصاحبه‬ ‫شرکت و میزان حقوق پرداختی به دست اورید‪.‬‬ ‫■ سواالتی نیز اماده نمایید تا در صورت بروز شرایط مناسب‬ ‫اقدام به طرح انان نمایید‪.‬‬ ‫تحقیق در مورد شرکت از دو جنبه حایز اهمیت است اول‬ ‫اینکه برای مصاحبه حضوری نیز اماده می شوید و دیگر اینکه‬ ‫خود شما در جایگاه تصمیم گیری و انتخاب قرار می گیرید‬ ‫و با توجه به اطالعاتی که به دست اورده اید خواهید‬ ‫دانست که ایا تمایل به کار در این شرکت دارید؟‬ ‫‪ .4‬اماده سازی پاسخ ها‬ ‫پاسخ به پرسش های متداولی‬ ‫که در اغلب مصاحبه ها‬ ‫پرس ـیــده مـ ـی شوند را‬ ‫از پیش اماده نمایید‪.‬‬ ‫پـاسـخ سـ ــاده «بــله» یــا‬ ‫«خیر»‪ ،‬کمکی به پیشبرد‬ ‫روند مصاحبه نمی کند در‬ ‫مقابل می تواند به راحتی مصاحبه را به پایان برساند‪ .‬پیش از انکه‬ ‫در شرایط مصاحبه تلفنی ناخواسته قرار بگیرید پاسخ این‬ ‫قبیل پرسش های متداول را از پیش اماده نمایید‪ .‬البته پیش‬ ‫از ارسال درخواست برای هر موقعیت شغلی با بررسی ا گهی‬ ‫مربوطه اطمینان حاصل نمایید واجد تمامی ویژگی های‬ ‫مورد نظر (تحصیالت‪ ،‬مهارت ها و تجربه شغلی) هستید‪ .‬دو‬ ‫مورد از متداول ترین پرسش ها در مصاحبه تلفنی عبارتند از‬ ‫«از خودتان بگویید» و «چرا تمایل به تغییر شغل کنونی خود‬ ‫دارید؟»‪.‬‬ ‫مهارت شماست تا بتوانید با استفاده از کلمات ان چیزی را‬ ‫به تصویر بکشید که مصاحبه کننده در پشت تلفن مجذوب‬ ‫شما شده و از شما به عنوان داوطلب منتخب برای مصاحبه‬ ‫دعوت نماید‪ .‬هر چه در این مرحله امادگی بیشتری کسب‬ ‫کنید با فراغ خاطر بیشتری پاسخگوی پرسش ها خواهید بود‪.‬‬ ‫‪ .5‬مستندات مورد نیاز را در دسترس داشته باشید‬ ‫اطالعات شرکت و شغل مورد نظر را در دسترس داشته باشید‬ ‫تا در پاسخ به پرسش ها سردرگم نشوید‪ .‬برخی مواقع داوطلب‬ ‫برای موقعیت های شغلی متعددی درخواست ارسال کرده‬ ‫است؛ در چنین مواقعی ا گهی شغلی‪ ،‬شرح وظایف شغل و‬ ‫نمونه درخواست ارایه کرده برای ان را هنگام مصاحبه پیش‬ ‫رو داشته باشید‪.‬‬ ‫ممکن است در طول تحقیقات در مورد کارفرما سواالتی‬ ‫برایتان پیش امده باشد‪ ،‬طرح این موارد تاثیر مثبتی بر کارفرما‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نکاتی برای رعایت در حین مصاحبه تلفنی‬ ‫‪ -1‬با دقت گوش کنید‬ ‫در هر نوع گفتگوی کاری‪ ،‬گوش دادن به طرف مقابل درست‬ ‫همانند صحبت کردن اهمیت دارد‪ .‬در واقع صحبت کردن‬ ‫شما زمانی تاثیرگذار خواهد بود که به دقت به حرف های طرف‬ ‫مقابل گوش داده باشید‪.‬‬ ‫با دقت و تمرکز کافی به صحبت های مصاحبه کننده گوش‬ ‫دهید تا بتوانید پاسخ های صحیح ارایه نمایید‪ .‬هیچ گاه‬ ‫نباید از صحبت های طرف مقابل برداشت و حدس داشته‬ ‫باشید‪ ،‬در صورت بروز ابهام از وی بخواهید موضوع را واضح‬ ‫تر بیان نموده یا بیشتر توضیح دهد‪ .‬حین مصاحبه هرگز تماس‬ ‫دیگری را پاسخ ندهید یا پیامی تایپ نکنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬حین صحبت با تلفن لبخند بزنید‬ ‫حین مصاحبه شاداب و سرزنده صحبت کنید‪.‬هر چقدر‬ ‫ً‬ ‫شاداب تر و مشتاق تر صحبت کنید‪ .‬قطعا مصاحبه کننده متوجه‬ ‫نحوه صحبت شما شده و تاثیر مثبت بر وی خواهید داشت‪.‬‬ ‫‪ -3‬بر نوع گفتار و تن صدای خود تمرکز کنید‬ ‫در تماس تلفنی صدا نوعی سالح قدرتمند به حساب می‬ ‫اید‪ .‬با لحن مهربان و واضح صحبت کنید‪ ،‬استفاده از گفتار‬ ‫مثبت و لبخند فراموش نشود‪ .‬حتی اگر کارفرما قبلی در حقتان‬ ‫بدی کرده باشد‪ ،‬نباید در مورد وی بدگویی کنید‪.‬‬ ‫می توانید از نحوه صحبت کردن مصاحبه کننده برای‬ ‫خود الگوبرداری نمایید؛ بدین صورت که ارام و باطمانیه یا‬ ‫سریع و بلند صحبت می کند‪ ،‬شما نیز نحوه صحبت‬ ‫کردن خود را با توجه به وی تنطیم نمایید‪ .‬هدف‬ ‫فراخوان انتخاب رئیس موسسه تحقیقات اب‬ ‫در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت گزاری‪،‬‬ ‫این وزارت از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «رئیس موسسه تحقیقات اب» دعوت به اعالم امادگی می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نکات مهم دیگر‬ ‫‪ -1‬یاداشت بردارید‬ ‫در ابتدای شروع مصاحبه تلفنی نام و عنوان شغلی مصاحبه‬ ‫کننده را جویا شده و یادداشت نمایید‪ ،‬در صورت نیاز امالی‬ ‫صحیح نام وی را نیز بپرسید‪.‬‬ ‫در حین مصاحبه به جای یادداشت برداری از صحبت‬ ‫های طرف مقابل بهتر است تمام توجه و تمرکز خود را صرف‬ ‫ارایه پاسخ مناسب و درست نمایید زیرا پس از پایان تماس‬ ‫امکان یادداشت نکات مورد نظر وجود دارد اما دیگر فرصت‬ ‫پاسخگویی وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چنانچه در طول مصاحبه متعهد به انجام کاری شدید مثال‬ ‫ارسال نمونه کار یا پیگیری مواردی که بی پاسخ مانده اند‪،‬‬ ‫یادداشت نمایید تا فراموش نکنید‪.‬از جمله مواردی دیگری‬ ‫که بایستی یادداشت نمایید موضوعاتی هستند که مورد توجه‬ ‫مصاحبه کننده قرار گرفته و سواالت بسیاری در راستای کسب‬ ‫اطالعات بیشتر پرسیده و یا نسبت به ان واکنش منفی از خود‬ ‫نشان داده است‪ .‬تمامی این موارد برای کسب امادگی حضور در‬ ‫مصاحبه حضوری موثر و مفید خواهند بود‪ .‬دقت داشته باشید‬ ‫نباید هیچ گونه اطالعات محرمانه ای از کارفرمای کنونی یا قبلی‬ ‫خود در اختیار مصاحبه کننده قرار دهید‪.‬‬ ‫‪ -2‬در صورت وجود نمونه کار در فضای مجازی‪ ،‬مصاحبه‬ ‫کننده را به ان ارجاع دهید‬ ‫در شرایطی که مصاحبه کننده از شما نمونه کار می خواهد‬ ‫یا موضوعی را مطرح می نماید که پاسخ ان در پروفایل های‬ ‫شما در فضای مجازی وجود دارند‪ ،‬می تواند او را راهنمایی‬ ‫نمایید تا موارد مورد نظرش را در فضای مجازی ببیند‪ .‬البته‬ ‫لینک مرتبط را در رزومه تان نیز درج کنید‪.‬‬ ‫یکی از دالیل ایجاد حساب کاربری یا قرار دادن نمونه کار در‬ ‫فضای مجازی همین مصاحبه تلفنی است تا مصاحبه کننده‬ ‫به راحتی قادر به مشاهده دستاوردهای شما باشد‪.‬‬ ‫پایان مصاحبه تلفنی‬ ‫مصاحبه را به خوبی تمام کنید‬ ‫چنانچه مصاحبه کننده بدون انکه صحبتی از مراحل بعدی‬ ‫مصاحبه به میان بیاورد اقدام به خاتمه گفتگو نمود؛ شما پیش‬ ‫قدم شده و اشتیاق به ادامه گفتگو را با جمالتی این چنینی بیان‬ ‫کنید‪« :‬از صرف زمان و تماس تان بسیار سپاسگذارم‪ ،‬از صحبت‬ ‫با شما بسیار خوش وقت شدم و در صورت امکان تمایل دارم‬ ‫گفتگوی دیگری به صورت حضوری با هم داشته باشیم‪».‬‬ ‫چنانچه در پایان گفتگو زمان مصاحبه حضوری هماهنگ‬ ‫نشد‪ ،‬درخصوص نحوه و چگونگی پیگیری موضوع‪ ،‬از‬ ‫مصاحبه کننده جویا شوید؛ و یا به منظور پیگیری بعدی‪ ،‬از‬ ‫مصاحبه کننده بخواهید فردی از داخل شرکت معرفی نموده‬ ‫و اطالعاتش (نام‪ ،‬عنوان شغلی‪ ،‬شماره تماس و ادرس ایمیل)‬ ‫را در اختیار شما قرار دهد‪.‬‬ ‫■ پس از مصاحبه تلفنی‬ ‫ ‬ ‫بیان تشکر و قدردانی‬ ‫شاید این چنین به نظر بیاید که مصاحبه تلفنی نیازی به تشکر‬ ‫و قدردانی از تماس گیرنده و کارفرما ندارد‪ ،‬اما هرگز چنین‬ ‫نیست‪ .‬این کار ساده ضمن اینکه تمرینی ساده برای اقدامات‬ ‫و موقعیت های بعدی به حساب می اید بلکه بیانگر تواضع و‬ ‫ً‬ ‫قدردانی شما نسبت به طرف مقابل است‪ .‬صرفا به بیان یک‬ ‫تشکر ساده اکتفا نکنید مجدد به بیان نکات مثبت مصاحبه‬ ‫تلفنی و نقاط قوت و ارزشمند خودتان بپردازید‪.‬‬ ‫ترجمه‪ :‬الناز طالب زاده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫الف) اهم وظایف و مسئولیت ها‬ ‫سیاست گذاریوبرنام هریزیبهمنظورتحققاهدافموسسهدرزمین ههایزیر‪:‬‬ ‫توسعهو گسترشپژوهش‪،‬تولیدوتعمیقدانشوفناوریدراموراببارویکردایند هپژوهی‬ ‫اجرای طر ح های پژوهش بنیادی‪ ،‬کاربردی و توسعه ای با هدف دستیابی به‬ ‫دانش فنی مورد نیاز امور اب‬ ‫فراهم اوردن زمین ه های متناسب با برنامه ها با نگاه ظرفیت سازی (انسانی‪ ،‬مالی‪،‬‬ ‫تجهیزاتی و ‪)...‬‬ ‫به اشترا ‬ ‫ک گذاری و ترویج نتایج حاصل از تحقیقات و دستاوردهای علمی‬ ‫برگزاری اثربخش دوره ها‪ ،‬همایش ها و کارگاه های علمی‪ ،‬تخصصی و اموزشی‬ ‫تقویت ارتباط فعال با سایر پژوهشگاه ها و دانشگاه ها‪ ،‬موسسات پژوهشی و‬ ‫انجمن های علمی ـ تخصصی داخلی و خارجی‬ ‫بهره گیری از جدیدترین دستاوردهای تحقیقات‪ ،‬فناوری و پیشرفت های علمی در‬ ‫علوم و فنون مرتبط با امور اب‬ ‫زمینه سازی مناسب برای به کاربردن روش های جدید علمی و فنی برای‬ ‫بهره برداری بهینه از منابع اب‬ ‫تدوین برنامه و بودجه موردنیاز موسسه جهت ارائه به مراجع ذیربط‬ ‫نظارت بر اجرای دقیق مقررات اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اداری و مالی‬ ‫تدوین برنامه هایی به منظور توسعه علمی مدیران و کارکنان موسسه‬ ‫مدیریت موثر پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش موسسه‬ ‫ب) شرایط احراز‪:‬‬ ‫برخورداری از صالحیت های عمومی انتصاب در بخش دولتی بر اساس قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و ضوابط ذیربط‬ ‫عضویتهیاتعلمییکیازدانشگاه هاویاموسساتومراکزاموزشیوپژوهشیدولتی‬ ‫دارا بودن مدرک تحصیلی دکتریدر رشته های فنی مهندسی مرتبط با صنعت اب‬ ‫اشنایی کامل با ماموری ‬ ‫ت ها و فعالیت های صنعت اب و موسسه‬ ‫سابقه اموزشی‪ :‬سوابق تدریس بلندمدت و یا کوتاه مدت در دانشگاه های معتبر‬ ‫ترجیحا در مراکز اموزشی وزارت نیرو‬ ‫سابقه پژوهشی‪ :‬سابقه انجام طر ح های پژوهشی و انتشار مقاالت علمی پژوهشی‬ ‫در مجالت معتبر‬ ‫سوابق کاری‪ :‬برخورداری از حداقل ‪ 15‬سال سابقه خدمت که حداقل ‪ 5‬سال ان‬ ‫مدیریت موثر در یکی از سمت های مرتبط باشد‪.‬‬ ‫ج) شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار‪:‬‬ ‫ویژگی های شخصیتی‪ ،‬توانمندی های فردی و اخالق حرفه ای‬ ‫توانایی رهبری و مدیریت مجموعه و پیگیری کلیه حقوق مربوط به مجتمع‬ ‫تاثیرگذاری مثبت بر مخاطب است‪.‬‬ ‫تن صدا‪ ،‬میزان اشتیاق و انگیزه همگی بر کلمات انتخابی‬ ‫برای صحبت تاثیرگذار هستند‪.‬‬ ‫توانایی های عمومی مدیریت (برنامه ریزی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬هدایت‪ ،‬تصمیم گیری‪،‬‬ ‫نظارت و کنترل)‬ ‫دارا بودن نگرش راهبردی‪ ،‬تحلیلی و برنامه¬ ای‪ ،‬بینش اقتصادی‪ ،‬مهارت‬ ‫مذاکره‪ ،‬تعامل و همکاری گروهی‬ ‫شناخت محیطی و کافی‪ ،‬تجربه‪ ،‬تخصص و دانش فنی مدیریت یک موسسه‬ ‫علمی‪-‬تحقیقاتی‬ ‫د ) مدارک مورد نیاز‬ ‫تکمیل فرم درخواست در سایت فراخوان‬ ‫نامه درخواست شامل متنی با حداقل ‪ 800‬کلمه و حداکثر ‪ 1500‬کلمه که توضیح‬ ‫دهد ویژگی ها و توانمندی های متقاضی چگونه با نیازمندی های سمت رییس‬ ‫موسسه تحقیقات اب وزارت نیرو متناسب است و چه انگیزه هایی سبب شرکت‬ ‫در فراخوان شده است‪.‬‬ ‫متنی در حدود ‪ 800‬کلمه که توضیح دهد متقاضی در سوابق خود در زمینه پست‬ ‫مورد نظر چه دستاوردهای شاخصی داشته است‪.‬‬ ‫رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)‬ ‫رزومه علمی (حداکثر دو صفحه)‬ ‫اطالعات کامل تماس‬ ‫سایر مدارک الزم متناسب با اطالعات فرم تکمیل شده در مراحل اتی اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفا از طریق سایت امکان پذیر است‪.‬‬‫ی ها بر‬ ‫ی های متقاضیان توسط اعضای کارگروه بررسی شایستگ ‬ ‫ ارزیابی شایستگ ‬‫اساس معیارها و امتیاز‪-‬دهی متقاضیان انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ از برگزیدگان برای دعوت به جلسه مصاحبه‪ ،‬درخواست خواهد شد بدوا برنامه‬‫پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ کارکنان شاغل در موسسات زیرمجموعه وزارت نیرو در شرایط مشابه در اولویت‬‫قرار دارند‪.‬‬ ‫ حقوق و مزایا مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برقرار می گردد‪.‬‬‫ ثبت درخواست و طی فرایند ارزیابی متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچ گونه‬‫تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫شرکت دارویی پخش هجرت از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سایر مهارت ها‬ ‫حداکثر سن‬ ‫سابقه کاری‬ ‫مورد نیاز‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪۱‬‬ ‫کارشناس تدارکات‬ ‫مرد‬ ‫لیسانس ترجیحا‬ ‫صنایع یا مدیریت‬ ‫صنعتی‬ ‫دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫در حوزه خرید‬ ‫‪3۰‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارمند حسابداری‬ ‫مرد‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫اشنایی کامل با کامپیوتر‬ ‫– سابقه کار در شرکت‬ ‫های پخش دارو تسلط به‬ ‫افیس و همکاران سیستم‬ ‫با روابط عمومی باال توان‬ ‫انجام کار عملیاتی‬ ‫‪3۰‬‬ ‫ارسال درخواست به ادرس‪www.hejratco.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫عالقمندان می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام و ارسال ان به سایت اینترنتی زیر‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫‪www.moe.gov.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪2‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تهران‬ ‫اجتماعی‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در گفت و گو با فعال این صنعت تشریح شد‬ ‫گره های کور در اشتغال و کارافرینی فرش دستباف‬ ‫◄ فرش دستباف و پر نقش و نگار ایران شهرت جهانی دارد و به عنوان نماد اصالت و هنر ایرانی‬ ‫درهمه جای دنیا شناخته شده و طرفداران بسیاری در سرتاسر دنیا دارد‪.‬همچنین کیفیت باال یکی‬ ‫ازویژگی هایزبانزدفرشدستبافایرانیاستوبههمیندلیلهموارهیکیازمهمترینزمینههایاشتغال‬ ‫برای بانوان و جوانان و یکی از اقالم صادراتی کشورمان به بازارهای بین المللی محسوب می شود‪.‬‬ ‫◄جنــاب بهرامــی ابتــدا بفرماییــد چــه تعــداد بافنــده فــرش‬ ‫دســتباف در کشــور وجــود دارد و تعــداد عضــو اتحادیــه تعاونــی‬ ‫فــرش دســتباف چــه تعــداد هســتند؟‬ ‫■ در حــال حاضــر ‪ 113‬هــزار کارگاه فــرش دســتباف در سراســر‬ ‫کشــور فعــال هســتند کــه در قالــب ‪ 3640‬تعاونــی در ایــن اتحادیــه‬ ‫عض ــو هس ــتند‪ .‬اش ــتغال ای ــن کارگاه ه ــا نی ــز متف ــاوت اس ــت ک ــه‬ ‫ممک ــن اس ــت از ی ــک ت ــا چن ــد نف ــر در ان ش ــاغل باش ــند‪ .‬ب ــه ط ــور‬ ‫کل ــی ام ــار بافن ــدگان ف ــرش دس ــتباف دو میلی ــون نف ــر اس ــت ک ــه‬ ‫در ش ــرایط کنون ــی ح ــدود ی ــک میلی ــون نف ــر فع ــال هس ــتند‪ .‬در‬ ‫س ــال ه ــای ‪ 72‬و ‪ 73‬بی ــش از ی ــک میلی ــارد و س ــیصد میلی ــون‬ ‫دالر درام ــد س ــاالنه ف ــرش دس ــتباف ب ــود ک ــه در ح ــال حاض ــر ب ــه‬ ‫س ــی ت ــا پنج ــاه میلی ــون دالر کاه ــش یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫◄دالی ــل ای ــن کاه ــش در ص ــادرات ف ــرش چیس ــت در‬ ‫حالــی کــه هــم ا کنــون ابزارهــای بســیاری بــرای بازاریابــی وجــود‬ ‫دارد و ای ــا از ف ــارغ التحصی ــان مرتب ــط ب ــا ای ــن ح ــوزه اس ــتفاده‬ ‫م ــی ش ــود؟‬ ‫■ متاس ــفانه ب ــا وج ــود ابزاره ــای بس ــیاری ک ــه در ح ــوزه‬ ‫بازاریاب ــی‪ ،‬تبلیغ ــات و ف ــروش در ح ــال حاض ــر وج ــود دارد‬ ‫نتوانس ــته ای ــم از ای ــن ابزاره ــا ب ــه درس ــتی اس ــتفاده کنی ــم‪ .‬در‬ ‫ح ــال حاض ــر بی ــش از ش ــش ه ــزار ف ــارغ التحصی ــل ب ــا م ــدارک‬ ‫کارشناس ــی و کارشناس ــی ارش ــد در ح ــوزه ف ــرش دار ی ــم ک ــه‬ ‫متاس ــفانه چن ــدان وارد تولی ــد و ف ــروش ف ــرش نش ــده ان ــد‪ .‬ب ــه‬ ‫عبارت ــی ای ــن دان ــش اموخت ــگان وارد بدن ــه س ــنتی ف ــرش دس ــتباف‬ ‫نش ــده ان ــد ت ــا بتوانن ــد ای ــن بخ ــش را متح ــول کنن ــد‪ .‬م ــا در کل‬ ‫کش ــور ‪ 23‬مرک ــز اموزش ــی در کل کش ــور راه ان ــدازی کردی ــم ک ــه‬ ‫ب ــه مخاطب ــان خدم ــات اموزش ــی و مش ــاوره ارائ ــه م ــی کنن ــد ک ــه‬ ‫البت ــه ای ــن ه ــا مر ب ــوط ب ــه گذش ــته اس ــت و در س ــال ه ــای اخی ــر‬ ‫فن ــی و حرف ــه ای بو ی ــژه فن ــی و حرف ــه ای اس ــتان ته ــران هم ــکاری‬ ‫خاصــی بــرای حمایــت از امــوزش و اشــتغال در ایــن بخــش نــدارد‬ ‫حت ــی ب ــه دس ــتور فن ــی و حرف ــه ای اس ــتان ته ــران اموزش ــگاه ه ــای‬ ‫رای ــگان خ ــود را نی ــز در اس ــتان از جمل ــه پردی ــس ته ــران جم ــع‬ ‫اوری کردی ــم! م ــا مرا ک ــزی را ک ــه ب ــرای زن ــان ب ــی سرپرس ــت و‬ ‫بدسرپرس ــت راه ان ــدازی ک ــرده بودی ــم ب ــه دس ــتور اداره کل فن ــی‬ ‫و حرف ــه ای اس ــتان ته ــران جم ــع کردی ــم؛ کاری ک ــه ب ــا نی ــت خی ــر‬ ‫و ب ــرای حمای ــت از اش ــتغال و توانمندس ــازی قش ــر اس ــیب پذی ــر‬ ‫جامع ــه راه ان ــدازی ک ــرده بودی ــم‪ .‬بع ــد از اق ــای دکت ــر پرن ــد‪ ،‬فن ــی و‬ ‫حرفــه ای همــکاری خــود را بــا فعــاالن خــود بو یــژه فــرش دســتباف‬ ‫قط ــع ک ــرده اس ــت !‪.‬‬ ‫اما با این توصیف فرش دستباف ایران با مشکالت و چالش های جدی مواجه شده که به گفته عبداله‬ ‫بهرامی مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی های تولیدکننده فرش دستباف این موضوع بیش از انکه‬ ‫به تحریم های خارجی برگردد به موانعی بر می گردد که ناشی از سیاست های نادرست داخلی است‪.‬‬ ‫گفتگوی پیشرو را با عبداله بهرامی را با ارزوی رفع مشکالت این بخش به خوانندگان تقدیم می کنیم‪.‬‬ ‫◄مهمتری ــن مش ــکالت ف ــرش دس ــتباف در ح ــال حاض ــر‬ ‫چیس ــت؟‬ ‫■ در س ــال ه ــای اخی ــر س ــه مش ــکل عم ــده ب ــرای صنع ــت‬ ‫ف ــرش دس ــتباف ایج ــاد ش ــده اس ــت ک ــه ای ــن صنع ــت را ب ــه رک ــود‬ ‫کشــانده اســت‪ .‬قطــع بیمــه بافنــدگان فــرش‪ ،‬پیمــان ســپاری بــرای‬ ‫ص ــادرات و ف ــروش ف ــرش دس ــتباف و مالی ــات ب ــر ارزش اف ــزوده‬ ‫ب ــرای بافن ــدگان و تولیدکنن ــدگان ف ــرش‪.‬‬ ‫متاســفانه سیاســت هــای فعلــی در راســتای حمایــت از تولیــد‬ ‫و ف ــروش ف ــرش دس ــتباف نیس ــت‪ .‬حت ــی اع ــالم ش ــد ‪ 1200‬میلی ــارد‬ ‫تومــان بــرای حمایــت از فــرش و صنایــع دســتی پرداخــت مــی شــود‬ ‫کــه تاکنــون ریالــی بــرای فــرش دســتباف پرداخــت نشــده اســت‪.‬‬ ‫◄امار در زمینه تعداد شاغلین فرش دستباف متفاوت‬ ‫است ایا برنامه ای برای ساماندهی امار و اطالعات این بخش‬ ‫وجود دارد؟ و اساسا بافنده به چه کسی گفته می شود؟‬ ‫دنی ــا خیل ــی مه ــم اس ــت ول ــی در داخ ــل ای ــن موض ــوع ج ــدی گرفت ــه‬ ‫نشــده و مهــم تلقــی نمــی گــردد‪ .‬ایــن در حالــی اســت کــه ‪ 30‬درصــد‬ ‫ف ــرش ای ــران ب ــه خ ــود امر ی ــکا ص ــادر م ــی ش ــد‪ .‬جال ــب اینجاس ــت‬ ‫کــه شــهروندان امریکایــی فــرش هــای هنــدی و پاکســتانی را بــا یــک‬ ‫س ــوم و ی ــا نص ــف قیم ــت ف ــرش ایران ــی نم ــی خرن ــد و فق ــط ب ــه ف ــرش‬ ‫ایرانــی عالقــه نشــان مــی دهنــد و حاضــر هســتند بــرای فــرش ایرانــی‬ ‫قیمــت بســیار باالیــی هــم بپردازنــد‪.‬‬ ‫متاســفانه دولــت از فروشــندگان و صادرکننــدگان فــرش دســتباف‬ ‫حمایــت نمــی کنــد و یکــی از مشــکالت بحــث پیمــان ســپاری بــرای‬ ‫ص ــادرات ف ــرش اس ــت ک ــه از س ــوی بان ــک مرک ــزی تعیی ــن ش ــده‬ ‫اس ــت و باع ــث ش ــده عم ــال ص ــادرات ف ــرش متوق ــف ش ــود‪ .‬چ ــرا‬ ‫کــه بانــک مرکــزی صادرکننــدگان را موظــف کــرده تــا دو مــاه بعــد از‬ ‫ص ــادرات ف ــرش‪ ،‬پ ــول ان ب ــه بان ــک مرک ــزی تحوی ــل گ ــردد‪.‬‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه همی ــن تحر ی ــم ه ــا و سیاس ــت نادرســـتی کـــه‬ ‫در داخ ــل وج ــود دارد ص ــادرات ف ــرش دس ــتباف دچ ــار چال ــش‬ ‫ج ــدی ش ــده ب ــه گو ن ــه ای ک ــه ص ــادرات ف ــرش دســـتباف‬ ‫ب ــه ش ــدت کاه ــش یافت ــه و عم ــال کش ــوری مث ــل مص ــر ک ــه نام ــی‬ ‫در ح ــوزه ف ــرش نداش ــته رتب ــه اول ص ــادرات ف ــرش را بـــه خـــود‬ ‫اختص ــاص داده اس ــت‪.‬‬ ‫قطع بیمه بافندگان فرش‪،‬‬ ‫پیمــان ســپاری بــرای صــادرات و‬ ‫فــروش فــرش دســتباف و مالیــات‬ ‫بــر ارزش افــزوده بــرای بافنــدگان‬ ‫و تولیدکننــدگان فــرش مهمتریــن‬ ‫مشــکالت فــرش دســتباف اســت‬ ‫■ بل ــه م ــا در ح ــال حاض ــر س ــامانه جامع ــی را ب ــرای کس ــب‬ ‫اطالع ــات کام ــل فع ــاالن و بافن ــدگان ف ــرش دس ــتباف طراح ــی‬ ‫کردی ــم ت ــا بتوانی ــم هم ــه فع ــاالن و بافن ــدگان را س ــاماندهی و رص ــد‬ ‫کنی ــم‪ .‬ای ــن س ــامانه ب ــزودی راه ان ــدازی و رونمای ــی م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫براس ــاس قان ــون س ــال ‪ ، 88‬بافن ــده ب ــه کس ــی گفت ــه م ــی ش ــود‬ ‫ک ــه توس ــط س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ام ــوزش ببین ــد و‬ ‫گواهینام ــه ام ــوزش س ــازمان در زمین ــه بافندگ ــی ف ــرش دس ــتباف را‬ ‫را دریاف ــت و کارت قالیباف ــی را اخ ــذ نم ــوده باش ــد‪.‬‬ ‫◄تا چه حد مشکالت فرش دستباف به تحریم ها بر می گردد؟‬ ‫■ امر ی ــکا بع ــد از نف ــت و موش ــک س ــومین کاالی ــی ک ــه تحر ی ــم‬ ‫کــرد فــرش بــود‪ .‬بنابرایــن ایــن موضــوع نشــان مــی دهــد کــه فــرش بــرای‬ ‫◄بح ــث بیم ــه قالیباف ــان چ ــه ش ــد و ای ــا ای ــن موض ــوع ه ــم‬ ‫ب ــا چال ــش مواج ــه ش ــده اس ــت؟‬ ‫■ در س ــال ‪ 88‬و در دول ــت قبل ــی تصمی ــم گرفت ــه ش ــد ت ــا دو‬ ‫میلیـــون بافنـــده فـــرش دســـتباف بیمـــه شـــوند و در مـــدت چه ــار‬ ‫ســال یعنــی از ســال ‪ 88‬تــا ‪ 92‬بیــش از ‪ 450‬هــزار بافنــده فــرش بیمــه‬ ‫شــدند کــه یــک اقــدام مهــم و تاثیرگــذار بــرای بافنــدگان فــرش بــود‪.‬‬ ‫ام ــا در دول ــت کنون ــی ن ــه تنه ــا ای ــن ط ــرح ادام ــه پی ــدا نک ــرد بلک ــه‬ ‫بیم ــه ‪ 230‬ه ــزار نف ــر از ای ــن ‪ 450‬ه ــزار بیم ــه ش ــده قط ــع ش ــد‪.‬‬ ‫بیمه ‪ 230‬هزار نفر‬ ‫بــه بهانــه هایــی قطــع شــده‬ ‫اســت در حالــی کــه ایــن افــراد‬ ‫‪ 6‬هــزار میلیــارد تومــان بــه مــدت‬ ‫حداقــل ‪ 6‬ســال حــق بیمــه‬ ‫پــردا خ ـت کـ ــرد ه اند‬ ‫ایــن رونــد باعــث شــده صــادرات فــرش بــا مشــکالت جــدی رو بــرو‬ ‫ش ــود‪ .‬مگ ــر م ــی ت ــوان در زم ــان دو م ــاه ف ــرش فروخ ــت و در ش ــرایط‬ ‫تحر ی ــم کنون ــی دالر ب ــه کش ــور برگردان ــد‪ .‬خیل ــی از ف ــرش ه ــا ب ــا‬ ‫تاخیــر فروختــه مــی شــود و ممکــن اســت فــروش و برگشــت پــول ان‬ ‫م ــاه ه ــا ب ــه ط ــول بینجام ــد بنابرای ــن ای ــن تصمی ــم دول ــت و بان ــک‬ ‫مرک ــزی خیل ــی بیش ــتر از تحر ی ــم خ ــود امر ی ــکا ب ــه صنع ــت ف ــرش‬ ‫دس ــتباف کش ــور اس ــیب زده اس ــت‪.‬‬ ‫دویس ــت ه ــزار توم ــان رس ــیده اس ــت‪ .‬همچنی ــن پش ــم داخل ــی ک ــه‬ ‫کیلوی ــی ‪ 50‬ه ــزار توم ــان ب ــود ب ــه قیم ــت ‪ 350‬ه ــزار توم ــان ب ــه دس ــت‬ ‫بافنــده مــی رســد‪ .‬بــا ایــن شــرایط چــه بایــد کــرد و چگونــه مــی توانیــم‬ ‫ب ــه اش ــتغال و تولی ــد در ف ــرش دس ــتباف امی ــدوار باش ــیم‪ .‬بنابرای ــن‬ ‫بایــد اعــالم کنیــم موانــع تولیــد داخلــی خیلــی بیشــتر از تحر یــم هــای‬ ‫بیرونــی بــه اشــتغال و تولیــد کشــور لطمــه مــی زنــد و بایــد بــرای ایــن‬ ‫موان ــع داخل ــی و خودس ــاخته کاری بکنی ــم‪.‬‬ ‫◄حمایــتاز بافنــدگانفــرشدر زمینــهبیمــهودیگرحمایــتهای‬ ‫اجتماع ــی چگون ــه ب ــوده اس ــت؟‬ ‫■ توج ــه ب ــه بیم ــه بافن ــدگان و اس ــتادکاران حـــوزه فـــرش‬ ‫دس ــتبافت بس ــیار مه ــم اس ــت‪ .‬متاس ــفانه در ای ــن زمینـــه بـــا‬ ‫مش ــکالت ج ــدی مواج ــه هس ــتیم‪ .‬کش ــوری مث ــل ترکی ــه بس ــیاری‬ ‫از اس ــتادکاران تبری ــزی را ب ــه کش ــورش دع ــوت ک ــرده و از انهـــا در‬ ‫ح ــد اس ــتاد دانش ــگاه حمای ــت م ــی کن ــد و حق ــوق و مزای ــا پرداخ ــت‬ ‫م ــی کن ــد‪ .‬حت ــی ج ــا و م ــکان رای ــگان و تس ــهیالت بانک ــی ب ــا ن ــرخ‬ ‫دو درص ــد ب ــه انه ــا پرداخ ــت م ــی نمای ــد‪.‬‬ ‫ای ــن در حال ــی اس ــت ک ــه بافن ــدگان ف ــرش در داخ ــل حمایت ــی‬ ‫ندارن ــد‪ .‬ن ــخ ابریش ــم از کیلوی ــی ‪ 350‬ه ــزار توم ــان ب ــه ی ــک میلی ــون‬ ‫◄به چه دلیل قطع شد؟‬ ‫■ ب ــه دالی ــل واه ــی؛ مث ــال عن ــوان م ــی کنن ــد ای ــن بافن ــدگان‬ ‫ح ــق بیم ــه خ ــود را در روز مق ــرر پرداخ ــت نک ــرده ان ــد و ی ــا در روز‬ ‫مراجع ــه مام ــور‪ ،‬بیم ــه بافن ــده حض ــور نداش ــته اس ــت و ب ــه همی ــن‬ ‫دلی ــل بیم ــه انه ــا ح ــذف و غیرقاب ــل بازگش ــت عن ــوان ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫گوی ــا فرام ــوش ک ــرده ان ــد ک ــه ی ــک بافن ــده ف ــرش در کن ــار دیگ ــر‬ ‫کار م ــا مث ــل کش ــاورزی و دام ــداری ای ــن کار را انج ــام م ــی ده ــد و‬ ‫بافــت فــرش یــک کار تکمیلــی بــرای روســتائیان و یــا عشــایر اســت‪.‬‬ ‫بیم ــه ‪ 230‬ه ــزار نف ــر ب ــا ای ــن بهان ــه قط ــع ش ــده اس ــت در حال ــی ک ــه‬ ‫ای ــن اف ــراد حداق ــل ‪ 6‬س ــال ح ــق بیم ــه پرداخ ــت ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫در واقــع ‪5‬تــا ‪ 6‬هــزار میلیــارد تومــان پولــی کــه بابــت حــق بیمــه‬ ‫پرداخــت شــده در حــال حاضــر در دســت تامیــن اجتماعــی اســت‬ ‫و سرنوشــت ان هــم معلــوم نیســت کــه چــه مــی شــود‪.‬‬ ‫مصاحبه؛ امیرعلی بینام‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده نمونه‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬اشنا به نرم افزار راهکاران سیستم‬ ‫‪2‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده نمونه‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫اشنایی کامل مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران و دارای روابط عمومی خوب‬ ‫حقوق و مزایای مکفی و بیمه‬ ‫‪3‬‬ ‫راننده‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت تولیدی و صادر کننده نمونه‬ ‫واقع در پاسداران‬ ‫اقا‬ ‫دارای ماشین پراید وانت یخچال دار‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫شرکتی معتبر واقع در محدوده ی‬ ‫کیلومتر ‪ 11‬جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬اشنا به امور چاپ و کنترل کیفیت‪ 3 -‬سال‬ ‫سابقه کار مرتبط ‪ -‬ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 16‬و پنج شنبه ها ‪ 7‬الی ‪11‬‬ ‫حقوق توافقی همراه با بیمه‬ ‫‪5‬‬ ‫نگهبان‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی معتبر واقع در محدوده ی‬ ‫کیلومتر ‪ 11‬جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬با سابقه نگهبانی و حراست‬ ‫ساعت کاری ‪ 7‬الی ‪ 19‬و ‪ 19‬الی ‪ 7‬به صورت گردشی‬ ‫(‪ 12‬ساعت به ‪ 12‬ساعت )‬ ‫حقوق دو میلیون و هفتصد ‪ ،‬بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫‪6‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی فعال در حوزه شبکه‪ ،‬امنیت و‬ ‫فناوری اطالعات واقع در سیدخندان‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر سن ‪ 40‬سال ‪ -‬دارای سابقه کار منشی‪ -‬اشنایی کامل به‬ ‫افیس‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها تا ساعت ‪13‬‬ ‫حقوق وزارت کار‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫رشته ‪ IT‬و یا مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه شبکه‪ ،‬امنیت و‬ ‫فناوری اطالعات واقع در سیدخندان‬ ‫خانم و اقا‬ ‫روابط عمومی خوب ‪ -‬همراه با اموزش ‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪17‬‬ ‫و پنج شنبه ها تا ساعت ‪ -13‬حقوق وزارت کار و پورسانت‬ ‫‪8‬‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی‬ ‫مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه شبکه‪ ،‬امنیت و‬ ‫فناوری اطالعات واقع در سیدخندان‬ ‫خانم و اقا‬ ‫دارای سابقه مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ 17‬و پنج شنبه ها تا‬ ‫ساعت ‪ -13‬حقوق توافقی‬ ‫‪9‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫فنی‬ ‫شرکتی فعال در حوزه زمینه تعمیرات‬ ‫ماشین ا الت معدنی واقع در شاداباد‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪-‬نیروی جوان و فعال ‪-‬اشنا به امور فنی‪،‬‬ ‫ترجیحا اچار به دست‪ -‬ساعت کار ‪ ۷:۳۰‬الی ‪( 16:30‬پنجشنبه و‬ ‫جمعه تعطیل)‪ -‬دارای نهار‪ ،‬بیمه و بیمه تکمیلی‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬باالتر از قانون کار‬ ‫‪33‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫لیسانس و یا دانشجوی‬ ‫رشته برق‬ ‫شرکتی واقع در صادقیه‬ ‫خانم و اقا‬ ‫مذا کر ه با مشتریانی که از قبل مشخص شده اند‪.‬‬ ‫اشنا به تجهیزات و تابلوهای برق صنعتی‬ ‫‪34‬‬ ‫لیسانس و یا دانشجوی‬ ‫کارشناس مهندسی فروش‬ ‫رشته برق‬ ‫شرکتی واقع در صادقیه‬ ‫خانم و اقا‬ ‫مسلط به اتوکد‪ -‬اشنا به تجهیزات و تابلوهای برق صنعتی‬ ‫‪12‬‬ ‫منشی ساده‬ ‫‪---‬‬ ‫رستورانی واقع در‬ ‫محدوده چهارراه ولیعصر‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 12‬الی ‪ -19‬دارای نهار – حقوق یک میلیون و پانصد‬ ‫‪13‬‬ ‫مدیر اعتبارات اسنادی‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫شرکتی با زمینه تولید فراورده های‬ ‫نفت و گاز واقع در پارک وی‬ ‫خانم و اقا‬ ‫مدیر مالی مسلط و متخصص و با تجربه در حوزه امور اعتبارات‬ ‫اسنادی ‪ LC‬با حقوق و مزایای رقابتی‬ ‫‪14‬‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫شرکتی وابسته به دولت‬ ‫واقع در فردوسی‬ ‫خانم و اقا‬ ‫مسلط به ‪ msp‬و مدیریت پروژه‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار در‬ ‫شرکتهای فعال در صنعت پرداخت ‪psp‬‬ ‫‪15‬‬ ‫پرستار‬ ‫لیسانس پرستاری‬ ‫شرکت معتبر داروئی واقع در‬ ‫محدوده انقالب‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬پاسخ گویی و ارتباط موثر با بیماران‪ -‬ویزیت‬ ‫بیماران در مواقع الزم‪ -‬مشارکت در تالیف و یا ترجمه متون علمی‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪38‬‬ ‫‪16‬‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫حداقل فوق دیپلم در شرکت دانش بنیان در حوزه نفت و گاز‬ ‫واقع در مطهری‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫اقا‬ ‫مسلط به کتیا‪*** -‬امریه پذیرفته می شود‪***.‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مهندسی مکانیک‬ ‫شرکت دانش بنیان در حوزه نفت و گاز‬ ‫واقع در مطهری‬ ‫اقا‬ ‫اشنا به فروش در صنعت نفت و پتروشیمی‬‫دارای ماموریت‪*** -‬امریه پذیرفته می شود‪***.‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کارگر ساده خدماتی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مرکز مذهبی واقع در خیابان ازادی‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ -‬دارای ظاهر مرتب‪ -‬متاهل‬ ‫‪19‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪20‬‬ ‫منشی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪11‬‬ ‫ساختمان پزشکان واقع در‬ ‫خیابان دولت‬ ‫خانم‬ ‫اژانس هواپیمائی خارجی واقع در‬ ‫جردن‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 32‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار‪ -‬برخی امور فروش نیز به‬ ‫عهده متقاضی است‪ -‬ساعت کاری ‪ 9‬الی‪17‬‬ ‫‪21‬‬ ‫اشپز در منزل‬ ‫‪---‬‬ ‫مرکز مذهبی واقع در خیابان ازادی‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪-‬اشپزی برای ‪ 30‬نفر پرسنل‬ ‫‪22‬‬ ‫حسابدار‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫شرکتی واقع در ارژانتین‬ ‫خانم‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪23‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی واقع در ارژانتین‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬مسلط به افیس‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪24‬‬ ‫منشی دفتر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مرکز اموزش واقع در فاطمی‬ ‫خانم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬تا ‪17‬‬ ‫‪25‬‬ ‫کارگر ساده خدماتی‬ ‫‪---‬‬ ‫سهروردی‬ ‫اقا‬ ‫حداقل ‪ 20‬و حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬کار با جای خواب‬ ‫دارای خوابگاه و امکان غذا و بیمه حوادث‬ ‫‪26‬‬ ‫‪HSE‬‬ ‫الزاما دارای تحصیالت‬ ‫مرتبط‬ ‫شرکتی واقع در بندر عباس‬ ‫اقا‬ ‫‪27‬‬ ‫‪HSE‬‬ ‫الزاما دارای تحصیالت‬ ‫مرتبط‬ ‫مترو‬ ‫اقا‬ ‫‪28‬‬ ‫‪HSE‬‬ ‫الزاما دارای تحصیالت‬ ‫مرتبط‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫اقا و خانم‬ ‫دانشجویان رشته های ایمنی صنعتی و بهداشتی نیز‬ ‫می توانند در این فراخوان شرکت کنند‪.‬‬ ‫‪29‬‬ ‫پزشک‬ ‫پزشک‬ ‫داروسازی فعال‬ ‫اقا و خانم‬ ‫الزاما دارای طب کار‬ ‫زمان کاری‪ :‬دو روز در هفته و هر روز ‪ 4‬ساعت حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫‪30‬‬ ‫مامور تامین‬ ‫دارای لیسانس‬ ‫شرکت فعال با زمینه فعالیت لوازم‬ ‫خانگی واقع در چهاردانگه‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 37‬سال سن ‪ -‬با سابقه کار تدارکات و خرید‬ ‫توانایی کار با سیستم‪ -‬حقوق حدود دو میلیون و دویست و‬‫بیمه(اضافه کار جدا گانه محاسبه می شود‪ -).‬سرویس ندارد‪.‬‬ ‫ساعت کاری روزکاری‪-‬محل مصاحبه ‪ :‬سهروردی‬ ‫‪31‬‬ ‫حسابدار‬ ‫رشته حسابداری‬ ‫شرکت بازرسی استاندارد واقع در‬ ‫صادقیه‬ ‫خانم و اقا‬ ‫اشنا به سیستم سپیدار ‪-‬توانایی انجام امور حقوق دستمزد‪،‬‬ ‫صورت معامالت فصلی‪ ،‬بیمه و مالیات‬ ‫حقوق بین ‪ 2400‬تا ‪2700‬‬ ‫‪32‬‬ ‫تحصیل دار‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫داروسازی معتبر واقع در محدوده‬ ‫انقالب‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 17‬و ‪5‬شنبه ها تعطیل‬ ‫حقوق‪ :‬دومیلیون و پانصد و در صورت دارا بودن موتور سه میلیون‬ ‫مزایا‪ :‬ناهار‪ ،‬بیمه‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬پاداش و مزایای غیر نقدی‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫حداقل لیسانس مکانیک‬ ‫یک شرکت فعال واقع در‬ ‫بلوار فردوس غرب‬ ‫خانم‬ ‫تسلط به ‪- CATIA‬دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس حقوق‬ ‫یک دفتر خدمات الکترونیک قضایی‬ ‫حداقل لیسانس حقوق‬ ‫واقع در منطقه ‪22‬‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حداقل ‪ 25‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار در دفاتر خدمات الکترونیک‬ ‫قضایی‪ -‬حقوق وزارت کار و سه ماه اول ازمایشی‬ ‫***اقایون با شرط دارا بودن سابقه کار باال‬ ‫در این زمینه نیز پذیرفته می شوند‪***.‬‬ ‫‪35‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫کاردانی برق‪ -‬الکترونیک مرکزی واقع در پارک فناوری پردیس‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬مهارت های فنی جهت مونتاژ و راه اندازی‬ ‫دستگاهها‪ -‬ترجیحا دارای سابقه کار در حوزه رشته تحصیلی‬ ‫‪36‬‬ ‫برنامه نویس ‪ PHP‬کار‬ ‫حداقل لیسانس رشته مجموعه فعال در حوزه پزشکی واقع‬ ‫در میدان توحید‬ ‫های مرتبط‬ ‫خانم و اقا‬ ‫دارای مجوز رسمی از سازمان برنامه و بودجه ‪ -‬دارای حداقل یک‬ ‫سال سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی ‪ -17‬حقوق باال‬ ‫‪37‬‬ ‫کارشناس ارشد ابزار دقیق‬ ‫شرکت تولید کننده فراورده های نفتی‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫خانم و اقا‬ ‫کارشناس ارشدبرق‬ ‫حداقل لیسانس برق‬ ‫شرکت تولید کننده فراورده های نفتی‬ ‫قدرت از دانشگاه های‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫معتبر‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار برق قدرت در شرکت های حوزه نفت و‬ ‫گاز‪ -‬حقوق و مزایای بسیار باال‬ ‫پایپینگ‬ ‫حداقل لیسانس شیمی شرکت تولید کننده فراورده های نفتی‬ ‫واقع در پارک وی‬ ‫از دانشگاه های معتبر‬ ‫خانم و اقا‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار پایپینگ در شرکت های حوزه نفت و گاز‬ ‫حقوق و مزایای بسیار باال‬ ‫حداقل لیسانس ترجیحا شرکت بین المللی‪ ،‬فعال در حوزه‬ ‫رشته مدیریت مالی یا تولید فراورده های نفتی واقع در بندر‬ ‫عباس‬ ‫حسابداری‬ ‫اقا‬ ‫‪40‬‬ ‫مدیر انبار‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنا به کامپیوتر‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫کارمند ارتباط با مشتریان‬ ‫صندوق دار‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫الکترونیک‬ ‫از دانشگاه های معتبر‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مجتمع تجاری واقع در تهرانپارس‬ ‫خانم‬ ‫فروشگاه کفش بزرگ (دارای سه‬ ‫شعبه) واقع در فردوسی‬ ‫خانم‬ ‫مقیم بندرعباس‬ ‫‪---‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار ابزار دقیق در شرکت های حوزه نفت و گاز‬ ‫حقوق و مزایای بسیار باال‬ ‫الزاما دارای سابقه کار اجرایی و عملیاتی در مدیریت انبار شرکت های‬ ‫بزرگ‪ -‬اشنا به نرم افزارهای مدیریت انبار‪ ،‬بهای تمام شده و زبان‬ ‫انگلیسی‪ -‬توانمند در مدیریت پرسنل انبار و گزارش دهی به مدیریت‬ ‫تسلط به ا کسل‪ -‬شرایط کار به صورت اقماری نیز وجود دارد‬ ‫(‪ 23‬روز کار و ‪ 7‬روز استراحت) و هزینه پرواز با شرکت می باشد‪.‬‬ ‫حقوق حداقل ‪ 7‬میلیون همراه با بیمه و مزایا‬ ‫حدا کثر ‪ 32‬سال سن‪ -‬بیان خوب و پوشش اداری‬ ‫ساعت کار به صورت شیفتی‪ -‬یک روز در هفته تعطیل‬ ‫حقوق وزارت کاری و بیمه‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬بیان خوب ‪ ،‬فعال و پوشش اداری‬ ‫ساعت کاری ‪ 9:30‬الی ‪( -17:30‬هر روز هفته روز کاری است‬ ‫و فقط یک روز بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تعطیل است‪).‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اشنایی با مشاغل ‬ ‫اهمیت دوره اموزشی پرورشدهنده توتفرنگی‬ ‫توت فرنگـــی گیاهـــی چندســـاله متعلـــق بـــه خانـــواده‬ ‫گل س ــرخیان و بوم ــی جنگل ه ــای اروپاس ــت ک ــه از ق ــرن‬ ‫چهاردهـــم بـــه ســـبب خـــواص دارویـــی ان معرفی شـــده‬ ‫اســـت ‪ .‬رقم هـــای موجـــود از تالقـــی بیـــن گونه هـــای‬ ‫مختلـــف به دســـت امده اند ‪ .‬در صـــورت کاشـــت‬ ‫صحی ــح‪ ،‬اج ــرای مراقبت ه ــای الزم و انتخ ــاب رقم ه ــای‬ ‫مناســـب‪ ،‬می تـــوان چندیـــن تـــن محصـــول در هکتـــار‬ ‫برداشـــت کـــرد‪ .‬ایـــن میـــوه خوش طعـــم عـــاوه بـــر ظاهـــر‬ ‫فانتـــزی و زیبایـــی کـــه دارد خـــواص فوق العـــاده مفیـــد و‬ ‫ً‬ ‫زیــادی دارد کــه توجــه خیلی هــا مخصوصــا پزشــکان را بــه‬ ‫خـــود جـــذب کـــرده اســـت‪.‬‬ ‫پرورش دهنده توت فرنگی ‬ ‫و فرصت های اموزشی ان‬ ‫ هم ــان گون ــه ک ــه در ش ــمارههای قب ــل ب ــازار کار درزمین ــه معرف ــی دورهه ــای مهارت ــی‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــهای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی‬ ‫خ ــود و باه ــدف تامی ــن و تربی ــت نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر موردنی ــاز بخشه ــای مختل ــف‬ ‫صنعــت‪ ،‬کشــاورزی و خدمــات و ارتقــای فرهنــگ مهارتهــای فنــی جامعــه‪ ،‬اقــدام بــه برگــزاری‬ ‫دوره اموزشــی در دو بخــش دولتــی و غیردولتــی مینمایــد ( صنایــع خــودرو‪ ،‬الکترونیــک‪ ،‬بــرق ‪،‬‬ ‫جوشــکاری و بازرســی جــوش‪ ،‬تاسیســات‪ ،‬امــور زراعــی ‪ ،‬صنایــع غذایــی و‪ .)....‬اموزشهــای‬ ‫بخ ــش دولت ــی در مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور بهص ــورت رای ــگان انج ــام میش ــود‪.‬‬ ‫نام و کد دوره اموزشی‬ ‫نـــام ایـــن دوره اموزشـــی پرورش دهنـــده توت فرنگـــی‬ ‫اســـت کـــه بـــا کـــد ملـــی امـــوزش ‪ 611220620010001‬در‬ ‫کاراموزان‬ ‫پس از گذراندن این دوره‬ ‫اموزشــی‪ ،‬جهت ارتقاء‬ ‫دانش فنــی خود میتوانند‬ ‫در دورههــای مرتبط‬ ‫از قبیل کشتکار گلخانهای‬ ‫توتفرنگی شرکت‬ ‫نمایند‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای ام ــوزش داده می ش ــود‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫ش ــغلی اس ــت از گ ــروه کش ــاورزی (ام ــور زراع ــی‪ -‬باغ ــی)‬ ‫ک ــه توانائی های ــی از قبی ــل توانای ــی تش ــخیص توت فرنگ ــی‬ ‫و انـــواع ان ‪ ،‬توانایـــی اماده ســـازی بســـتر و ضدعفونـــی ان‪،‬‬ ‫توانایـــی کاشـــت و نحـــوه ازدیـــاد توت فرنگـــی ‪ ،‬توانایـــی‬ ‫عملیــات داشــت توت فرنگــی‪ ،‬توانایــی عملیــات پیــش رس‬ ‫کـــردن توت فرنگـــی ‪ ،‬توانایـــی عملیـــات برداشـــت و پـــس‬ ‫از برداشـــت توت فرنگـــی و توانایـــی انجـــام عملیـــات‬ ‫بازاریاب ــی و بازارس ــازی محص ــول را داش ــته‬ ‫باشـــد ‪ .‬ایـــن شـــغل بـــا مشـــاغلی‬ ‫همچ ــون فروش ــندگان ب ــذر‬ ‫و ادوات کشـــاورزی‬ ‫و کارشناســـان‬ ‫کارامــوزان پــس از گذرانــدن دوره اموزشــی و قبولــی نهایــی در ازمــون کتبــی و عملــی موفــق‬ ‫ب ــه اخ ــذ گواهینام ــه از س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــهای کش ــور خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اهمیــت اموزشهــای اشارهشــده ســبب شــد تــا نشــریه بــازار کار بــا همــکاری ســازمان امــوزش‬ ‫فن ــی و حرف ــهای کش ــور ب ــه معرف ــی خدم ــات اموزش ــی و دورهه ــای اموزش ــی ای ــن س ــازمان‬ ‫بپ ــردازد‪.‬‬ ‫حرف ــه اموزش ــی ک ــه در ای ــن هفت ــه ب ــه معرف ــی ان خواهی ــم پرداخ ــت‪ ،‬پرورشدهن ــده‬ ‫تو ت فر نگی ا س ــت ‪.‬‬ ‫مرا ک ــز روس ــتایی و فروش ــندگان محص ــوالت کش ــاورزی در‬ ‫ارتب ــاط اس ــت ‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫طـــول دوره حـــدود یـــک مـــاه مـــی باشـــد( ‪ 26‬ســـاعت‬ ‫ام ــوزش نظ ــری و ‪ 84‬س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و درمجم ــوع‬ ‫‪ 110‬ســـاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیالت پایان دوره راهنمایی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشتن حداقل سن ‪15‬سال تمام ( به استناد‬ ‫تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 18‬ائین نامه نحوه تشکیل و اداره‬ ‫اموزشگاه های فنی و حرفه ای ازاد پذیرش کاراموزان گروه‬ ‫سنی ‪ 12 -15‬سال ‪ ،‬منوط به ارائه اجازه کتبی ولی و یا قیم‬ ‫قانونی کاراموز است)‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی و مزایا‬ ‫در انتخـــاب یـــک شـــغل صحیـــح و درســـت‪ ،‬عوامـــل‬ ‫مختلفـــی ازجملـــه ویژگی هـــای شـــخصیتی‪ ،‬ارزش هـــا‪،‬‬ ‫عالی ــق‪ ،‬مهارت ه ــا‪ ،‬ش ــرایط خانوادگ ــی‪ ،‬ش ــرایط جامع ــه‬ ‫و ‪ ...‬بای ــد ب ــرای ف ــرد در نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪ .‬توت فرنگ ــی از‬ ‫میوه هــای پرطرفــدار در بــازار اســت و بــازار فــروش مناســبی‬ ‫دارد‪ .‬مدیری ــت مناس ــب و اطالع ــات و دان ــش فن ــی کاف ــی‬ ‫در مـــورد پـــرورش توت فرنگـــی از عوامـــل موفقیـــت در کار‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفهای کشور‪:‬‬ ‫گواهــیـــــنامه مهـــارت‬ ‫ســــازمــــــا ن امـــــوزش‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور دارای ک ــد اس ــتاندارد بین الملل ــی‬ ‫مشـــاغل (‪ )ISCO-2008‬می باشـــد کـــه دارنـــدگان ان بـــا‬ ‫احـــراز صالحیـــت شـــغلی می تواننـــد از مزایـــای قانونـــی‬ ‫مختلف ــی بهره من ــد گردن ــد‪ .‬ازجمل ــه ای ــن مزای ــا ‪ :‬ضواب ــط‬ ‫جایگزینــی و احتســاب دوره هــای امــوزش فنــی و حرف ـه ای‬ ‫به جـــای تجربـــه شـــغلی (ســـوابق کار)‪ ،‬در طرح هـــای‬ ‫طبقه بنـــدی مشـــاغل کارگاه هـــای مشـــمول قانـــون کار‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجویــان می تواننــد جهــت اشــنایی بیشــتر بــا دوره هــای‬ ‫اموزش ــی س ــازمان ام ـ ــوزش ف ـن ـ ــی و حـ ــرفـ ـ ـ ـه ای ک ـ ـش ـ ـ ــور و‬ ‫ث ـ ـ ـب ـ ـت نـ ـ ـ ــام در ایـ ـ ـ ــن دوره هـ ـ ـ ــا بــه ادرس پورتــال س ــازمان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و ادرس سـ ـ ـ ـ ـ ــای ـ ـ ـ ــت‬ ‫س ــازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذکر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری اق ــای‬ ‫مجیــد پوررحیمــی مربــی محتــرم مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای‬ ‫ش ــماره ی ــک ش ــهید مفت ــح اس ــتان زنج ــان تهیه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫توتفرنگی‬ ‫از میوههــای پرطرفدار‬ ‫در بازار است‬ ‫و بازار فروش‬ ‫مناسبی دارد‬ ‫مهمترین ملزومات‬ ‫انـــواع نشـــاء توت فرنگـــی‪ ،‬ســـموم ضدعفونی کننـــده‪،‬‬ ‫کپســـول اتش نشـــانی و ‪ ...‬از مهم تریـــن ملزومـــات ایـــن‬ ‫حرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارامـــوزان پـــس از گذرانـــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪،‬‬ ‫جهــت ارتقــاء دانــش فنــی خــود می تواننــد بــا نظــر مربــی‬ ‫مربوطــه در دوره هــای اموزشــی مرتبــط از قبیــل کشــتکار‬ ‫گلخان ـه ای توت فرنگ ــی ش ــرکت نماین ــد و همچنی ــن در‬ ‫کن ــار اف ــراد ماه ــر‪ ،‬تجربی ــات بیش ــتری را فراگیرن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سرپرست دفتر فنی و مهندسی بیمارستان‪ ‬‬ ‫دارای حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه کار مرتبط اقا‬ ‫رشته های مهندسی مرتبط ‪ ،‬اعم از تاسیسات ‪ ،‬برق ‪ ،‬مکانیک ‪،‬‬ ‫عمران با سابقه کار در بیمارستان‬ ‫ارسال رزومه به ‪hr@mahakcharity.org :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مرکز پژوهشی دانش از تخصص های‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس الکترونیک دارای تجربه کنترل کیفیت‬ ‫انواع بردهای الکترونیکی‬ ‫مهندس هوش مصنوعی مسلط به ‪ c++‬و معماری نرم افزار‬ ‫مهندس عمران مسلط به ‪ SAP ، ETABS، SAFE‬نقشه کشی‬ ‫عمرانی و صورت وضعیت‬ ‫مهندس برق قدرت مسلط به طراحی تابلو برق و تاسیسات‬ ‫الکتریکی ‪ ،‬نقشه کشی ‪ ،‬با اتوکد الکتریکال و تهیه ‪MTO‬‬ ‫تکنسین برقی اشنا به مدار فرمان و قدرت ‪ ،‬دیزل ژنراتور‬ ‫تکنسین یا مهندس الکترونیک مسلط به مونتاژ انواع بردهای‬ ‫الکترونیکی و سیم کشی با تجربه خوب‬ ‫تکنسین ماشین افزار ساخت و تولید و یا نقشه کشی صنعتی‬ ‫مسلط به نقشه خوانی و جوشکاری‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪info@f-s-s.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در تهران دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی اقا با سابقه کاری باالی ‪ ۷‬سال‬ ‫کارشناس برنامه ریزی اقا با سابقه کاری باالی ‪ ۳‬سال‬ ‫متقاضیان دارای سابقه کاری در حوزه تولید قطعات خودرویی و‬ ‫ساکنین شرق و جنوب شرقی تهران در اولویت همکاری خواهند بود‬ ‫‪m_eyvazi80@yahoo.com‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت‬ ‫‪ shop.bazarekar.ir‬و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق‬ ‫تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫سرپرست نانیسمی کارگاه‬ ‫اولین کارگاه او در جنوب تهران است‪ .‬وارد کارگاه که می شویم‬ ‫شامه مان پر می شود از عطر گیاهان دارویی و با صدای دختری‬ ‫جوان یادمان می اید برای چه به این کارگاه امده ایم‪« :‬کاری‬ ‫داشتید؟» پشت میز نشسته و مشغول حساب و کتاب است‪ .‬سالم‬ ‫می کنم و سراغ خانم اجرلو را می گیرم‪ .‬می گوید‪« :‬من سرپرست‬ ‫کارگاه هستم‪ .‬امری داشتید در خدمتم‪ ».‬از روی صندلی که بلند‬ ‫می شودو میایستدمتوجهمیشوم«نانیسم»است‪.‬روینزدیکترین‬ ‫صندلی می نشینم که این اختالف قد به چشم دختر جوان نیاید‬ ‫و راحت تر با هم گپ بزنیم‪ .‬می پرسم چند وقته اینجایی؟‬ ‫می گوید‪«:‬سه سالی می شود که در کارگاه‪ ،‬مشغول به کار شده ام‪».‬‬ ‫زمان می برد تا یخ کالمش اب شود‪ .‬هنوز سر و کله خانم‬ ‫کارافرین پیدا نشده برای همین این فرصت را از او نمی گیرم‪.‬‬ ‫بعد از چند دقیقه گپ و گفت با هم وارد کارگاه می شویم‪ .‬دیگ‬ ‫در حال جوشیدن است و بوی خوش دارچین همه جا را پر کرده‬ ‫است‪ .‬روی پله نزدیک دیگ می ایستد و به سختی در دیگ را‬ ‫باز می کند‪.‬مراحلتهیهعرقدارچیناز گیاهرابرایمتوضیحمیدهد‪.‬‬ ‫با احتیاط از او سوال می کنم‪« :‬برایم جالب است که یک خانم‬ ‫جوان سرپرست کارگاه شده است‪».‬‬ ‫هیمن طور که در دیگ را می گذارد می گوید‪« :‬اینجا در این‬ ‫کارگاه همه ادم ها از یک جنس هستند‪ .‬یکی پاهایش لنگ می زند‬ ‫و یکی دستانش ناتوان است‪ .‬من هم که از همه بدتر‪ ،‬نانیسمی‬ ‫هستم‪ .‬در طول این سال ها هیچ کس من را ندید‪ ،‬حتی خانواده ام‪.‬‬ ‫مردم هم با نگاه های معنادارشان تحقیرم کردند‪ ،‬اعتماد به نفسم‬ ‫را گرفتند‪ .‬روزگار برایم به سختی می گذشت تا اینکه خدا‪ ،‬خانم‬ ‫اجرلو را سر راهم قرار داد و به من اعتماد کرد‪ ،‬به قد کوتاه تر از‬ ‫کوتاهم‪ ،‬حتی به جسارت و تجربه نداشته ام‪ .‬وارد اینجا که شدم‬ ‫زمان برد تا راه بیفتم‪ .‬به دلیل شرایط جسمی‪ ،‬سرعت کار من‬ ‫کندتر از بقیه است اما وقتی خانم اجرلو کارگاه کرج را راه اندازی‬ ‫کرد‪ ،‬اداره اینجا را به من سپرد و بهترین اتفاق زندگی ام رقم خورد‪.‬‬ ‫حاال بسیاری از مشکالت یک دختر نانیسمی به قوت خودش‬ ‫باقی است اما اعتماد به نفسی که ان را سال ها قبل از دست داده‬ ‫بودم به من برگشته است و توانمند شده ام‪ .‬از این مهم تر اینکه‬ ‫خانم اجرلو من را در کارگاه شریک کرده است با همان سرمایه‬ ‫اندکی که داشتم‪».‬‬ ‫کارگری با صورت و دستان سوخته‬ ‫مشغول گپ زدن با سرپرست متفاوت این کارگاه هستیم که‬ ‫دختری با چهره ای عجیب وارد سالن می شود‪ .‬سوختگی شدید‪،‬‬ ‫صورتش را از حالت عادی خارج کرده است‪ .‬یکی از دستانش هم‬ ‫انگشت ندارد‪ .‬نامش رقیه است‪ ،‬وقتی متوجه می شود خبرنگارم‬ ‫فامیلی اش را نمی گوید و خواهش می کند تصویری هم از او‬ ‫منتشر نکنیم‪ .‬می پرسیم اینجا چه می کنی؟ جواب می دهد‪« :‬هر‬ ‫کاری الزم باشد؛ بازاریابی‪ ،‬تمیز کردن گیاهان و اماده کردنشان‬ ‫برای عرق گیری‪ ،‬بسته بندی محصوالت و‪»...‬‬ ‫بعد از این توضیحات‪ ،‬بی مقدمه ماجرای زندگی اش را روایت‬ ‫می کند؛ «کودک که بودم در اثر یک اتفاق دچار سوختگی شدید‬ ‫شدم‪ .‬وضعیت صورت و دستانم را هم که می بینید‪ .‬زندگی برایم‬ ‫سخت بود‪ .‬بزرگ تر که شدم به دلیل اوضاع صورت و دستانم‬ ‫جرات حضور در محیط های اجتماعی را نداشتم و گوشه گیر و‬ ‫منزوی بودم‪ ،‬هیچ کسی هم کاری را به من محول نمی کرد‪ ،‬تا‬ ‫گفت و گو با کارافرین عرصه تولید عرقیات گیاهی‬ ‫من بودم و دو میلیون پول نقد!‬ ‫◄ یک لیسانسه معلول بودم؛ مهندس فناوری گیاهان دارویی! بدون سرمایه‬ ‫انچنانی‪ .‬من بودم و ‪ 2‬میلیون تومان پول نقد‪ .‬یک دیگ سنتی خریدم و تولید عرقیجات‬ ‫گیاهی را در گوشه ای از خانه شروع کردم‪ .‬حاال دو کارگاه بزرگ دارم و ده ها کارگر معلول‪.‬‬ ‫تــا قبــل از تهیــه ایــن گــزارش نمــی دانســتیم یکــی از بــزرگ تریــن تولیدکننــدگان برنــد معــروف‬ ‫گیاه ــان داروی ــی در ای ــران ی ــک بان ــوی معل ــول ‪45‬س ــاله اس ــت و هم ــه کارگ ــران کارگاه ــش ه ــم‬ ‫معلــول هســتند‪ ،‬نابینایــان و معلــوالن جســمی و حرکتــی و البتــه دخترانــی متفــاوت کــه یکــی‬ ‫از انه ــا مبت ــال ب ــه نانیس ــم اس ــت و ان یک ــی صورت ــی کام ــال س ــوخته دارد و ب ــزرگ تری ــن کاب ــوس‬ ‫زندگ ــی هم ــه انه ــا یعن ــی بی ــکاری‪ ،‬ب ــا ش ــاغل ش ــدن در ای ــن کارگاه ب ــه پای ــان رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫دو کارگاه ب ــزرگ ب ــا ظرفی ــت تولی ــد روزی ی ــک ه ــزار لیت ــر عرقی ــات گیاه ــی ب ــرگ برن ــده ای ــن خان ــم‬ ‫معل ــول ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫نگار اجرلو کارافرین عرصه عرقیات گیاهی‪:‬‬ ‫سخت ترین کار دنیا برای یک معلول‬ ‫پیدا کردن شغل است و من با وجود‬ ‫معلولیت خودم‪ ،‬برای کار در کارگاه‬ ‫شش معلول را انتخاب کردم‬ ‫اینکه خانم اجرلو از من خواست در محیطی با ادم هایی مثل خودم‬ ‫مشغول به کار شوم‪ .‬دعای خیرم همیشه بدرقه راهش است‪».‬‬ ‫من مهندس ُرزماری هستم‬ ‫« من خانم ُرزماری هستم‪ ».‬تعجب می کنم از شنیدن این‬ ‫فامیلی‪ .‬حتما تعجب را از چهره ام خوانده که بالفاصله می گوید‪:‬‬ ‫«در کارگاه هایم معروفم به خانم رزماری‪ ،‬خاصیت رزماری نشاط‬ ‫و انرژیفوقالعادهاست‪،‬اینلقبرابرو بچههای کارگاهبهمن دادند‪».‬‬ ‫این را که می گوید متوجه می شویم صاحب کارگاه و همان‬ ‫کارافرین پرتالش است؛ «نگار اجرلو» به سختی اما با سرعت راه‬ ‫می رود‪ .‬ما هم سریع می رویم سراغ اصل ماجرا و می پرسیم‬ ‫چه شد سر از عرقیات گیاهی دراورید و کارافرین شدید؟‬ ‫از دوران کودکی شروع می کند‪« :‬وقتی ‪ 4‬ساله بودم فهمیدم‬ ‫نمی توانم مثل ادم های دیگر زندگی کنم‪ .‬پای چپم در اثر فلج اطفال‬ ‫از کار افتاد و لذت دویدن و درست راه رفتن برای همیشه از من‬ ‫گرفته شد‪ 10 .‬سالم که بود مادرم را هم از دست دادم و معلولیتم‬ ‫بیشتر از قبل به چشمم امد‪ 17 .‬سالم بود که ازدواج کردم‪.‬‬ ‫بچه دار شدم اما تصمیم گرفتم درسم را ادامه دهم‪ .‬دیپلم گرفتم‪.‬‬ ‫وقتی فرزند دومم به دنیا امد و بزرگ شد‪ ،‬در کنکور شرکت کردم‬ ‫و سال ‪ 1391‬بود که در رشته مهندسی فناوری گیاهان دارویی‬ ‫تحصیالت دانشگاهی را اغاز کردم‪ .‬در همه این سال ها معلولیت‬ ‫پای چپ من هیچ وقت مرا از زندگی عادی ام دور نکرد‪ .‬هر چند‬ ‫گاهی اوقات بار سنگین نگاه های اطرافیان برایم عذاب اور بود اما‬ ‫به تلخی این نگاه های پر از ترحم هم عادت کردم و دیگر برایم نبود‬ ‫که چطور من و معلولیتم را تفسیر می کنند‪».‬‬ ‫با ‪ 2‬میلیون تومان سرمایه شروع کردم‬ ‫«سال اخر دانشگاه بود که تصمیم گرفتم به گرفتن مدرک‬ ‫لیسانس و پسوند خانم مهندس اکتفا نکنم‪ .‬طرحی برای راه اندازی‬ ‫کسب و کار و تولید عرق های گیاهی همراه با توجیه اقتصادی اش‬ ‫نوشتم و به دانشگاه ارائه دادم‪.‬درسم تمام شده بود اما نمی توانستم‬ ‫از گیاهان دارویی جدا شوم‪ .‬سرمایه ای برای راه اندازی کارگاه‬ ‫یا کارخانه تولید عرق های گیاهی و دارویی نداشتم‪ .‬من بودم و‬ ‫‪ 2‬میلیون تومان پول نقد‪ .‬یک دیگ سنتی خریدم و گوشه ای از‬ ‫خانه‪ ،‬کار عرق گیری از گیاهان را با وسواس خاصی اغاز کردم‪.‬‬ ‫تهیه مواد اولیه برای من که یک معلول بودم کمی سخت بود‪ .‬اما‬ ‫با همه سختی هایش جنگیدم‪ .‬خالص بودن عرق های گیاهی‬ ‫اصلی ترین دغدغه من بود‪ .‬موضوعی که ان زمان و حتی همین‬ ‫حاال‪ ،‬دال ل های داروهای گیاهی بهایی به ان نمی دهند و برای‬ ‫به دست اوردن سود بیشتر‪ ،‬عرق خالص را تولید نمی کنند‪.‬‬ ‫عرق های گیاهی تولید شده کارگاه یک نفره من خالص بود و اثر‬ ‫درمانی بهتری داشت‪ ،‬برای همین خیلی زود مشتری های ثابتی‬ ‫پیدا کردم و بعد از گذشت یک سال‪ ،‬یک دیگ سنتی به‬ ‫‪ 5‬دیگ تبدیل شد و یک کارگاه راه اندازی کردم‪».‬‬ ‫در این کارگاه به روی کارگران معلول باز است‬ ‫نوب ــت ب ــه اش ــتغالزایی ک ــه رس ــید تصمی ــم گرف ــت دس ــت‬ ‫کس ــانی را بگی ــرد ک ــه مث ــل خ ــودش بودن ــد؛ معل ــول! ب ــا دغدغ ــه‬ ‫کار و هـــزار و یـــک مشـــکل ریـــز و درشـــت؛ ماجـــرای اســـتخدام‬ ‫کارگـــران ایـــن کارگاه شنیدنیســـت؛ «مـــن روزهـــای ســـختی‬ ‫را گذرانـــدم و مـــی دانســـتم ســـخت تریـــن کار دنیـــا بـــرای ی ــک‬ ‫معلــول پیــدا کــردن شــغل اســت‪ .‬خیلــی هــا گفتنــد کارگاه تــو بــا‬ ‫معل ــوالن نم ــی چرخ ــد‪ ،‬شکس ــت م ــی خ ــوری و هم ــه زحمات ــت‬ ‫ب ــه ب ــاد م ــی رود‪ .‬ناراح ــت م ــی ش ــدم از ش ــنیدن ای ــن جم ــات‪.‬‬ ‫چـــون خـــودم دســـت تنهـــا بـــا وجـــود معلولیـــت کارگاهـــم را راه‬ ‫انداختــه بــودم‪ 6 .‬معلــول را بــرای کار در کارگاهــم انتخــاب کــردم‪،‬‬ ‫معلــوالن جســمی و حرکتــی کــه درســت نمــی توانســتند راه برونــد‪،‬‬ ‫ی ــک دخت ــر نانیس ــمی ک ــه روحی ــه اش را حس ــابی باخت ــه ب ــود‪ .‬دو‬ ‫نابین ــا ه ــم ب ــرای انج ــام کارهای ــی ک ــه از عه ــده ش ــان برم ــی ام ــد‬ ‫مثــل چســباندن لیبــل بــه شیشــه عرقیــات گیاهــی و بســته بنــدی‬ ‫انه ــا ب ــرای ارس ــال ب ــه فروش ــگاه ه ــا‪».‬‬ ‫هر روز یک هزار لیترعرقیات گیاهی تولید می کنیم‬ ‫راه انـــدازی کارگاه کوچـــک‪ ،‬بانـــوی ‪ 45‬ســـاله را راضـــی نم ــی‬ ‫ک ــرد‪ ،‬ط ــرح ه ــای بزرگ ــی در س ــرش ب ــود‪ ،‬راه ان ــدازی کارگاه تم ــام‬ ‫صنعتــی عرقیــات گیاهــی بــا ظرفیــت تولیــد روزی یــک هــزار لیتــر‪.‬‬ ‫ام ــا خ ــودش م ــی گوی ــد روزی ک ــه ط ــرح توجیه ــی راه ان ــدازی ای ــن‬ ‫کارگاه ب ــزرگ را ب ــه جهاددانش ــگاهی دانش ــگاهی ک ــه در ان درس‬ ‫خوان ــده ب ــودم ارائ ــه دادم فک ــرش را ه ــم نم ــی ک ــردم ب ــا ان موافق ــت‬ ‫کــرده و بــرای ســرمایه گــذاری اعــام امادگــی کننــد‪ .‬اجرلــو مــی گویــد‪:‬‬ ‫«بعـــد از بعـــد از چنـــد مـــاه‪ ،‬کارگاه بـــزرگ صنعتـــی در کـــرج راه‬ ‫ان ــدازی ش ــد و ب ــا اش ــتغال در ای ــن کارگاه‪ ،‬کاب ــوس بی ــکاری ب ــرای‬ ‫‪ 10‬ج ــوان دیگ ــر ه ــم ب ــه پای ــان رس ــید‪».‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری شرکت پتروشیمی شازند‬ ‫این شرکت در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال و در راستای مسئولیت اجتماعی و با هدف کمک به ایجاد اشتغال پایدار‪ ،‬براساس ضوابط‪ ،‬مقررات و ائین نامه استخدامی‬ ‫خود از بین داوطلبان واجد شرایط‪ ،‬تعدادی نیروی انسانی در مقاطع تحصیلی‪ ،‬دیپلم و مشاغل تخصصی بومی شهرستان شازند (شهرها و روستاهای تابع شهرستان)‪،‬‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس به صورت استانی (استان مرکزی) جذب نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان پس از کسب موفقیت در ازمون های کتبی و روانشناختی همچنین مصاحبه فنی وتخصصی‪،‬معاینات پزشکی به کار گمارده خواهند شد‪.‬‬ ‫مجله فارس پالس؛ عطیه اکبری‬ ‫فنون مدیریت‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱۰‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫عدم تخصص برای استخدام حسابدار‬ ‫وقتی یک کسب و کار راه اندازی می شود نیاز به تعدادی‬ ‫نیرو ی انسانی دارد تا بتوان این کسب و کار را سرپا نگه داشت‬ ‫به همین خاطر از ابتدای کار مدیر این کسب و کار شروع به‬ ‫استخدام تعدادی نیرو می کند‪ .‬استخدام حسابدار تخصصی‬ ‫است و البته با این تفاسیر اگر کمی دقت کنید می توانید‬ ‫استخدام های خوبی داشته باشید‪ .‬این روند ادامه دارد تا جایی‬ ‫که نیاز باشد شما نیروهایی بخواهید استخدام کنید که کارشان‬ ‫تخصصی باشد مانند حسابدار یا مدیر مالی!‬ ‫نیروهایی که کارشان تخصصی است برای استخدام نیاز است تا‬ ‫شماهمبافن کار انهااشناباشیدتابتوانیدیکحسابدار خبرهو کاربلدرا‬ ‫از یک حسابدار خیلی مبتدی به خوبی تشخیص دهید‪ .‬اما سوالی که‬ ‫پیش می اید این است که اگر یک مدیر نمی تواند از همه تخصص ها‬ ‫سر در بیاورد پس برای استخدام نیروهای تخصصی چه باید کرد؟ برای‬ ‫این مساله چند راه حل وجود دارد که در ادامه باهم بررسی می کنیم‪:‬‬ ‫تخصصی نسبی مدیر‬ ‫در صورتیکه مدیر از مسائل مالی شرکت و مالیاتی سر در می اورد‬ ‫می تواند خودش اقدام کند و بهترین گزینه را انتخاب کند‪ .‬اما‬ ‫پیشنهاد من این است در صورتیکه مهارت کافی را ندارید برای‬ ‫استخدام حسابدار ریسک نکنید زیرا می تواند برای شما تبعات‬ ‫بدی داشته باشد‪.‬‬ ‫چگونه یک حسابدار خوب استخدام کنیم؟‬ ‫مرتکب می شود می تواند جزیی باشد‪ .‬اما اگر مالحظه کردید که‬ ‫اشتباهاتش بیش از حد شده است و خساراتی هر چند کوچک را‬ ‫وارد می کند می توانید به او تذکر دهید یا اینکه در صورت فراهم‬ ‫بودن شرایط از او بخواهید که به دوره های اموزشی مراجعه کند‪.‬‬ ‫چگونــه یــک حســابدار خــوب اســتخدام کنیــم؟ ایــن ســوالی اســت کــه خیلــی از مدیــران هنــگام اســتخدام یــک حســابدار از مــا میپرســند و همیشــه ایــن دغدغــه را دارنــد کــه چگونــه‬ ‫یــک حســابدار خــوب اس ــتخدام کننــد‪ .‬بــا توجــه بــه تجربــه ای کــه در هــر دو حــوزه یعنــی جایــگاه مدیریتــی و هــم جایــگاه حســابدار بــودن دارم تصمیــم گرفتــم ایــن مقالــه را بنویســیم تــا بتوانیــم‬ ‫بــه مدیــران و شــرکت هایــی کــه قصــد اســتخدام حســابدار دارنــد کمکــی کــرده باشــم‪.‬‬ ‫کمک از افراد متخصص‬ ‫شاید اولین مشکلی که به ذهنتان برسد این است که من یک‬ ‫ادم متخصص از کجا پیدا کنم که بیاید و برای من یک حسابدار‬ ‫خوب استخدام کند؟ جواب به این سوال خیلی راحت است‪ .‬در‬ ‫قدم اول شما به سراغ یک مدیر مالی کار بلد مراجعه کنید و از او‬ ‫بخواهید که یک روز در اختیار شما قرار بگیرد و مبلغی را به عنوان‬ ‫دستمزد با او توافق کنید و از او بخواهید که یک نیروی حسابدار‬ ‫را از بین روزمه هایی که برای شما ارسال کرده اند انتخاب و‬ ‫استخدام کند‪ .‬ممکن است فکر کنید که این روش برای کسب و کار‬ ‫شما هزینه دارد ولی واقعیت این است که اگر حسابداری باشد که‬ ‫تخصص کافی را نداشته باشد خسارت هایی که به کسب و کارتان‬ ‫میزند صدها برابر بیشتر از مبلغی است که به عنوان حق مشاوره‬ ‫به یک مدیر مالی پرداخت کرده اید‪.‬‬ ‫کمک از موسسات حسابداری‬ ‫یکی دیگر از بهترین انتخاب ها‬ ‫می تواند کمک گرفتن از موسسات‬ ‫حـ ـس ــابـ ــداری ب ــاش ــد که گاهی‬ ‫اوقات امک ــان دارد وق ــتی شما‬ ‫از این م ــوسسات بخواهید که‬ ‫برای انتـ ـخ ــاب یک حسابدار‬ ‫خوب کمک کنند‪ ،‬خودشان‬ ‫یک حسابدار معرفی می کنند تا بالفصله کار را شروع کند‪.‬‬ ‫دقیقا چه می خواهم؟‬ ‫خب قبل از اینکه یک حسابدار را استخدام کنیم باید سه مساله‬ ‫را بررسی کنیم‪:‬‬ ‫کسب و کار من در چه مرحله ای قرار دارد؟ و حسابداری که‬ ‫قرار است استخدام شود باید در چه جایگاهی باشد؟‬ ‫به حسابدار چقدر می خواهم حقوق بدهم؟‬ ‫حسابداری که قرار است استخدام شود باید به مسائل مالیاتی‬ ‫مسلط باشد خیر؟‬ ‫اینها مواردی است که قبل از استخدام حسابدار باید بررسی‬ ‫کنیم تا بتوانیم از رزومه هایی که به دست ما می رسد چه چیزی‬ ‫نیاز داریم؟ مثال اگر ما یک کسب و کار نوپا داریم که کار مالیاتی‬ ‫هم ندارد نیازی به استخدام یک حسابدار خبره با ‪ ۷‬سال سابقه‬ ‫کار نیست چرا که هم هزینه بیشتری را به مجموعه تحمیل می کند‬ ‫و هم اینکه خود حسابدار بعد از‬ ‫مدتی احساس‬ ‫پوچی می کند‬ ‫و از کار خود‬ ‫ناراضی می شود‬ ‫و نهایتا استعفا‬ ‫می دهد‪ .‬اما اگر‬ ‫اول نـ ـی ــاز سنجی‬ ‫کنیم می توانیم یک‬ ‫نیرویی با تخصصی‬ ‫و حقوق کافیاستخدام‬ ‫کنی ــم تا ه ــم حسابدار‬ ‫رضایت کافی را داشته‬ ‫ب ــاش ــد و ه ــم ای ــنکه‬ ‫امورات شرکت را به خوبی پیش ببرد‪.‬‬ ‫ا گاهی به مسائل مالیاتی یکی از مباحثی است که حسابداران‬ ‫بصورت ویژه روی ان تمرکز کنند و تسلط کافی پیدا کنند ‪ .‬امروزه‬ ‫با توجه به پیچیده شدن مسائل مالیاتی و اخذ جرایم سنگین‬ ‫مالیاتی و بیمه ای یک حسابدار خوب حتما باید به این مسائل اگاه‬ ‫باشد تا بتواند یک کسب و کار را بخوبی و هدفمند پیش ببرد‪.‬‬ ‫ایا حسابدار باید دوره ازمایشی داشته باشد؟‬ ‫طیچندسالاخیربسیار رایجشدهاست کهوقتینیروییمیخواهد‬ ‫استخدام شود کارفرما از او می خواهد تا مدتی را بصورت ازمایشی‬ ‫کار کند و بعد از مدتی در صورت رضایت بیمه کند‪ .‬به نظر‬ ‫شخصی من این روند اصال درست نیست چرا که توجیه قانونی‬ ‫ندارد زیرا در قانون کار و بیمه تامین اجتماعی امده است که هر‬ ‫فردی که استخدام می شود از روز اول باید بیمه شود حتی اگر‬ ‫ازمایشی باشد‪ .‬عالوه بر این با توجه به اوضاع بد اقتصادی کارپذیر‬ ‫باید فشار مالی را متحمل شود‪ .‬بهترین راه این است که فردی که‬ ‫استخدام می شود از روز اول بیمه شود و حقوق هم بگیرد حتی‬ ‫اگر مقداری کمتر باشد اما برای بار اول قراردادش بصورت یک‬ ‫ماهه باشد تا در صورت عدم رضایت بتوان ان را فسخ کرد‪.‬‬ ‫خوب برای حسابدار چه کنیم؟ با توجه به این که کار حسابدار‬ ‫یک کار مهم و تخصصی است توصیه می شود میزان دستمزد را‬ ‫کمی بیشتر بگیرید و از روز اول بیمه کنید تا هم وجه قانونی داشته‬ ‫باشد و هم مورد رضایت حسابدار یا مدیر مالی باشد‪.‬‬ ‫ا گر حسابدار من خرابکاری کرد چه کنم؟‬ ‫گاهی پیش می اید با توجه به تمام محکم کاری هایی که‬ ‫کارفرما می کند اما باز هم حسابداری استخدام می شود که‬ ‫اشتباهاتی را مرتکب می شود‪ .‬در اینجا این نکته را باید یاداوری‬ ‫کنم که اشتباه در کار حسابداری پیش می اید و تقریبا امکان‬ ‫ندارد که فردی که تا حاال کار حسابداری کرده اشتباهی را مرتکب‬ ‫نشده باشد پس در ابتدا این حق را به حسابدار بدهیم‪ .‬اما اگر‬ ‫میزان اشتباهات وی بیش از حد ممکن بود یا باعث شد جرایم‬ ‫سنگینی را شرکت متحمل شود چه باید کرد؟‬ ‫برای این موارد باید توجه کرد که اگر حسابداری که‬ ‫استخدام کرده اید کارش حساس و مهم است باید‬ ‫یک مدیر مالی یا رییس حسابداری داشته باشد‬ ‫تا کارهای او بررسی شوند و از اشتباهات‬ ‫مهلک جلوگیری شود تا ضریب اطمینان‬ ‫افزایش یابد‪ .‬اگر هم نه کارش خیلی‬ ‫نمی تواند مساله ای ایجاد کند‬ ‫پس طبیعتا اشتباهاتی هم که‬ ‫در صورت نیاز به فسخ قرارداد چگونه کار را تحویل بگیرم ؟‬ ‫اگر کار تا جایی پیش رفت که رضایت هر یک از طرفین‬ ‫حاصل نشد می توانید قرارداد کار را فسخ کنید‪ .‬اما در این مرحله‬ ‫دغدغه ای که برای مدیر وجود دارد این است که چگونه کار را‬ ‫تحویل بگیرم تا در مسائل جاری شرکت اختاللی ایجاد نشود؟‬ ‫برای اینکه خیالتان راحت شود توصیه می کنم موارد زیر را از او‬ ‫تحویل بگیرید تا با خیالی اسوده با او تسویه حساب کنید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬اخریـــن وضعیـــت مــالــیــاتـــــی شــرکـــــت بـــه هم ــراه‬ ‫اظهارنام ــه ه ــای مربوط ــه‬ ‫‪ -۲‬اخرین مفاصا حساب مالیات عملکرد‪ ،‬ارزش افزوده و‬ ‫بیمه تامین اجتماعی‬ ‫‪ -۳‬اخرین لیست بیمه و مهلت پرداخت‬ ‫‪ -۴‬لیست چکهای مشتریان از قبیل نزد صندوق‪ ،‬در جریان‬ ‫وصول و برگشتی‬ ‫‪ -۵‬اصل چکهای مشتریان نزد صندوق‬ ‫‪ -۶‬دسته چکهای مربوط شرکت‬ ‫‪ -۷‬لیست حسابهای بانکی به همراه مانده انها و صورتحساب‬ ‫مربوطه و تطبیق با دفاتر‬ ‫‪ -۸‬دفاتر قانونی شرکت (دفتر کل و روزنامه)‬ ‫‪ -۹‬اخرین تراز ازمایشی مربوط به حسابها و کنترل خالف‬ ‫ماهیت حسابها به همراه امضاء حسابدار سابق‬ ‫‪ -۱۰‬اسناد تضمینی نزد شرکت و کنترل ان با حسابهای‬ ‫انتظامی‬ ‫‪ -۱۱‬لیست قراردادهای شرکت به همراه زونکن قراردادها‬ ‫‪ -۱۲‬یوزر پسورد های سامانه هایی مثل ‪ :‬بیمه ‪ -‬مالیات حقوق‬ ‫ معامالت فصلی‪ -‬پیش ثبت نام‪ -‬ارزش افزوده‪ -‬تجارت فرامرزی‬‫و …‪.‬‬ ‫‪ -۱۳‬لیست معامالت فصلی‬ ‫‪ -۱۴‬اسناد حسابداری هم باید چک بشه که به روز ثبت شده‬ ‫باشه و اینکه تا کجا قطعی شده است‬ ‫البته این لیستی که در اینجا ذکر کردیم شاید در مجموعه شما‬ ‫به این نظم و ترتیب نباشد و حسابدار نتواند به این صورت همه‬ ‫موارد را تحویل دهد‪ .‬نگاه من به این موضوع از جایگاه مالیاتی‬ ‫بوده تا در اینده برای شرکت و کسب و کار شما مشکلی پیش‬ ‫نیاید‪ .‬اما ممکن است هنگامی که شما می خواهید کار را از‬ ‫حسابدار تحویل بگیرید اسناد و مدارکی که موجود است تحویل‬ ‫بگیرید کافی است فقط دقت نمایید تا مدارک را کامال کنترل‬ ‫کنید تا برای تحویل به نفر بعدی دچار مشکل نشوید‪ .‬برای مثال‬ ‫شاید تمام مدارک که بتوانید از حسابدارتان تحویل بگیرید فقط‬ ‫اقالم مربوط به فاکتورهای خرید و فروش و اسناد هزینه ای باشد‪.‬‬ ‫پس سخت نگیرید لطفا!‬ ‫نوشته ‪:‬محمد جواد عظیمی فرد‬ ‫‪https://ravihesab.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫فراخوان انتخاب رئیس پژوهشگاه نیرو‬ ‫در راستای راهبرد شایسته گزینی وزارت نیرو در دولت دوازدهم و ایجاد فرصت های برابر برای همه افراد واجد شرایط عمومی و تخصصی خدمت گزاری‪،‬‬ ‫این وزارت از متخصصین داوطلب واجد شرایط برای همکاری در سمت «رئیس پژوهشگاه نیرو» دعوت به اعالم امادگی می نماید‪.‬‬ ‫الف) اهم وظایف و مسئولیت ها‪:‬‬ ‫ت پژوهی به منظور تقویت پیوند بین پروژه های پژوهشی با رویکردهای‬ ‫سیاس ‬ ‫کالن حاکم بر صنعت برق وزارت نیرو‬ ‫ن المللی از مجرای عقد قراردادها‪،‬‬ ‫بهبود سطح تعامالت علمی در سطوح داخلی و بی ‬ ‫تفاه ‬ ‫م نامه ها و انجام پروژه های مشترک‬ ‫رصد‪ ،‬تهیه و اجرای پروژه های نوین در راستای برطرف نمودن مسائل مرتبط با‬ ‫حوزه برق و انرژی‬ ‫مدیریت و همکاری در اجرای طر ح های کالن و مهم برق و انرژی‬ ‫تدوین برنامه و بودجه موردنیاز پژوهشگاه جهت ارائه به مراجع ذیربط‬ ‫نظارت بر اجرای دقیق مقررات اموزشی‪ ،‬پژوهشی‪ ،‬اداری و مالی‬ ‫دوین برنام ه هایی به منظور توسعه علمی مدیران و کارکنان پژوهشگاه‬ ‫مدیریت موثر پژوهشکده ها و مراکز تحت پوشش پژوهشگاه‬ ‫ب) شرایط احراز‪:‬‬ ‫برخورداری از صالحیت های عمومی انتصاب در بخش دولتی بر اساس قوانین‪،‬‬ ‫مقررات و ضوابط ذیربط‬ ‫عضویت هیات علمی یکی از دانشگاه ها و یا موسسات و مراکز اموزشی و پژوهشی‬ ‫دولتی‬ ‫دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری در رشت ه های فنی مهندسی مرتبط با صنعت برق‬ ‫اشنایی کامل با ماموری ‬ ‫ت ها و فعالیت های وزارت نیرو و پژوهشگاه‬ ‫سابقه اموزشی‪ :‬سوابق تدریس بلندمدت و یا کوتاه مدت در دانشگاه های معتبر‬ ‫ترجیحا در مراکز اموزشی وزارت نیرو‬ ‫سابقه پژوهشی‪ :‬سابقه انجام طرح های پژوهشی و انتشار مقاالت علمی‬ ‫پژوهشی در مجالت معتبر‬ ‫سوابق کاری‪ :‬برخورداری از حداقل ‪ 15‬سال سابقه خدمت که حداقل ‪ 5‬سال ان‬ ‫مدیریت موثر در یکی از سمت های مرتبط باشد‪.‬‬ ‫ج) شایستگی های عمومی و اختصاصی مورد انتظار‪:‬‬ ‫ویژگی های شخصیتی‪ ،‬توانمندی های فردی و اخالق حرفه ای‬ ‫توانایی رهبری و مدیریت مجموعه و پیگیری کلیه حقوق مربوط به مجتمع‬ ‫توانایی های عمومی مدیریت (برنام ه ریزی‪ ،‬سازماندهی‪ ،‬هدایت‪ ،‬تصمیم گیری‪،‬‬ ‫نظارت و کنترل)‬ ‫دارا بودن نگرش راهبردی‪ ،‬تحلیلی و برنامه ای‪ ،‬بینش اقتصادی ‪ ،‬مهارت مذاکره‪،‬‬ ‫تعامل و همکاری گروهی‬ ‫شناخت محیطی و کافی‪ ،‬تجربه‪ ،‬تخصص و دانش فنی مدیریت یک پژوهشگاه‬ ‫تحقیقاتی‬ ‫د ) مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫تکمیل فرم درخواست در سایت فراخوان‬ ‫نامه درخواست شامل متنی با حداقل ‪ 800‬کلمه و حداکثر ‪ 1500‬کلمه که توضیح‬ ‫دهد ویژگی ها و توانمندی های متقاضی چگونه با نیازمندی های سمت رئیس‬ ‫پژوهشگاه نیرو متناسب است و چه انگیزه هایی سبب شرکت در فراخوان شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫متنی در حدود ‪ 800‬کلمه که توضیح دهد متقاضی در سوابق خود در زمینه پست‬ ‫مورد نظر چه دستاوردهای شاخصی داشته است‪.‬‬ ‫رزومه مدیریتی (حداکثر دو صفحه)‬ ‫رزومه علمی (حداکثر دو صفحه)‬ ‫اطالعات کامل تماس‬ ‫سایر مدارک الزم متناسب با اطالعات فرم تکمیل شده در مراحل اتی اخذ خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ تکمیل فرم درخواست و ارسال مدارک صرفا از طریق سایت امکان پذیر است‪.‬‬‫ی های متقاضیان توسط اعضای کارگروه بررسی شایستگی ها بر‬ ‫ ارزیابی شایستگ ‬‫اساس معیارها و امتیازدهی متقاضیان انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ از برگزیدگان برای دعوت به جلسه مصاحبه‪ ،‬درخواست خواهد شد بدوا برنامه‬‫پیشنهادی خود را تنظیم و ارائه نمایند‪.‬‬ ‫ کارکنان شاغل در موسسات زیرمجموعه وزارت نیرو در شرایط مشابه در اولویت‬‫قرار دارند‪.‬‬ ‫ حقوق و مزایا مطابق با ضوابط و مقررات مربوطه برقرار می گردد‪.‬‬‫ ثبت درخواست و طی فرایند ارزیابی متقاضیان تا حصول نتیجه نهایی هیچ گونه‬‫تعهدی را برای وزارت نیرو ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫عالقمندان می توانند جهت تکمیل فرم ثبت نام و ارسال ان به سایت اینترنتی زیر‬ ‫مراجعهنمایند‪.‬‬ ‫‪www.moe.gov.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی در نظر دارد‬ ‫از بین واجدین شرایط یک نفر‬ ‫کارشناس بهداشت محیط‬ ‫استخدام نماید‪.‬‬ ‫سن حداکثر ‪ ۲۵‬در صورت داشتن ‪ ۵‬سال سابقه‬ ‫تا ‪ ۳۰‬سال مورد قبول می باشد‪.‬‬ ‫حداقل تحصیالت لیسانس بهداشت محیط‬ ‫دارای کارت پایان خدمت غیر پزشکی‬ ‫اشنایی کامل به برنامه ریزی عملیاتی پسماند‬ ‫اشنایی کامل به ضد عفونی کننده ها و سموم‬ ‫‪ghorbanipasargad1@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در شرق تهران استخدام می کند‪:‬‬ ‫گروهصنعتیبرنزتولید کنندهقطعاتتزئینی‪،‬تکمیلیخودرو‬ ‫کارشناس طراحی و مهندسی ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬لیسانس مکانیک با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه در صنعت خودرو‬ ‫‪ -۲‬اشنا با فرایندهای تولید از جمله پرسکاری‬ ‫‪ -۳‬اشنا با طراحی محصول‬ ‫‪ -۴‬اشنایی با طراحی به ویژه فالب های سنبه و ماتریس‬ ‫سرپرست تعمیرات و نگهداری ‪:‬‬ ‫‪ -۱‬لیسانس یا فوق دیپلم برق با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط‬ ‫‪ -۲‬اشنا به مباحث تعمیرات پیشگیرانه‬ ‫‪ -۳‬اشنا به برق صنعتی و تعمیرات مکانیکی‬ ‫‪ -۴‬اشنا به پنوماتیک و هیدرولیک‬ ‫کارشناس ماشین سازی ‪ :‬‬ ‫‪ -۱‬لیسانس مکانیک با ‪ ۸‬الی ‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫شرق تهران پاکدشت‬ ‫‪employmentdpt@gmail.com‬‬ ‫به تخصص های زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کارشناس مهندسی محصول ‪ :‬‬ ‫رشته مهندسی مکاتیک ‪ ،‬مسلط به نرم افزار طراحی ‪ ،‬با ‪ ۳‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -۲‬کارشناس قالبسازی ‪:‬‬ ‫رشته تحصیلی مهندسی مکانیکی ‪ /‬قالبسازی ‪،‬‬ ‫مسلط به نرم افزارهای طراحی با ‪ ۵‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -۳‬کارشناس مدارک و مستندات‪ ‬‬ ‫رشته تحصیلی صنایع با ‪ ۳‬سال سابقه کار‬ ‫‪ -۴‬کارشناس مواد پلیمر ‪/‬سرپرست تولید ‪:‬‬ ‫درج عنوان شغلی در ایمیل های ارسالی الزامی است‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪hr@bronze.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی نساجی‬ ‫یک شرکت بازرگانی جهت تکمیل کادر دفتر مرکزی‬ ‫خود در تهران‬ ‫شرکت تحقیقاتی واقع در شرق تهران‬ ‫جهت توسعه شرکت در تهران با افراد زیر با داشتن سابقه کار‬ ‫و تحصیالت ذکر شده نیازمند است‪.‬‬ ‫کارشناس فروش نمایندگی‬ ‫کارشناس فروش سازمانی و زنجیره ای‬ ‫کارشناس فروش خرده فروشی‬ ‫دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی تمامی رشته ها‬ ‫دارای سابقه فروش حداقل ‪ ۳‬سال‬ ‫اشنا به کامپیوتر و افیس‬ ‫بازه سنی ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۷‬سال ترجیحا اقا‬ ‫ارسال رزومه به ‪hrjob.tehran@gmail.com :‬‬ ‫از افراد با شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کارشناس فروش ‪ :‬مسلط به نرم افزارهای افیس و فتوشاپ‬ ‫جهت کار در واحد فروش‬ ‫‪ -۲‬کارشناس بازرگانی خارجی ‪:‬لیسانس مسلط به زبان انگلیسی ‪،‬‬ ‫خرید خارجی ‪ ،‬مکاتبات بازرگانی ‪ ،‬ثبت سفارش و اعتبارات اسنادی‬ ‫‪ -۳‬کارشناس حسابداری‪ :‬با ‪ ۲‬سال سابقه کار و اشنا‬ ‫با کامپیوتر خصوصا اکسل‬ ‫واجدین شرایط می توانند خالصه تحصیالت و نجربیات خود را‬ ‫به ادرس زیر ارسال فرمایید‬ ‫درج عنوان شغلی در رزومه و عنوان ایمیل الزامی است‬ ‫‪crm@ircaco.com‬‬ ‫فعال در زمینه برق و مخابرات‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در تخصصهای زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬کارشناس ارشد مخابرات میدان‬ ‫مسلط به نرم افزارهای ‪ HFSS، CST‬و تحلیل مدارات ماکرویو‪ ‬‬ ‫‪ -۲‬مهندس مخابرات‬ ‫اشنا به دستگاه های اندازه گیری و عیب یابی مدارات ‪RF‬‬ ‫‪ -۳‬کارشناس برنامه نویسی ‪ Embedded‬‬ ‫مسلط به برنامه نویسی میکرو کنترل ‪STM32‬‬ ‫اشنا به برنامه نویسی ‪ VHDL‬‬ ‫افراد واجد شرایط رزومه کاری خود را به ادرس‬ ‫‪sepanta@vmail.ir‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱۱‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت مستقر جهت همکاری و تکمیل کادر فنی خود در استان‬ ‫اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫زمین شناس معدنی‬ ‫● اقا●دارای مدرک تحصیلی کارشناسی زمین شناسی‬ ‫یا کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی ●دارای روحیه تیمی‬ ‫● دارای عالقه به زمین شناسی معدنی زیرزمینی‬ ‫● انگیزه نسبت به عزیمت به ماموریت به مناطق ناشناس‬ ‫● یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫● اقا ●دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت‬ ‫● مسلط به فرایندهای منابع انسانی‬ ‫● مسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای ‪●Office‬روحیه تیمی باال‬ ‫● حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار ‪ ،‬اخرین مدرک‬ ‫تحصیلی و مدارک اموزشی مرتبط با ذکر نام ونام خانوادگی و رشته‬ ‫تحصیلی خود در عنوان را حدا کثر به مدت ‪ 3‬روز از تاریخ انتشار این‬ ‫ا گهی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.resume.98.b@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده در زمینه ی فروش مکمل و کنسانتره دام و طیور‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش و بازاریابی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر فروش و کارشناس فروش‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در حوزه ی مربوطه‬ ‫●تحصیالت حداقل لیسانس (ترجیحا در حوزه علوم دامی‬ ‫و یا دامپزشکی طیور)● تسلط کامل به بازاریابی و فروش‬ ‫● جیره نویسی و اشنا با صنعت دام و طیور‬ ‫● حقوق و مزایا ‪ :‬حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت فروش و بیمه‬ ‫●استان و شهر مورد نیاز‪ :‬اصفهان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل درج شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪iranianjob.isf325@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت ظریف پلیمر واقع در شهرک رازی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس واحد کنترل کیفی‬ ‫● حداقل لیسانس‪-‬ترجیحا رشته شیمی گرایش پلیمر‬ ‫●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●اشنایی کامل با فرایند کنترل کیفی اماری و روشهای نمونه برداری روز‬ ‫●فقط از سا کنین شهرضا●مجرب‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط لطفا رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی‬ ‫در قسمت ‪ Subject‬به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند ‪(.‬لطفا از تماس تلفنی خودداری نمائید‪).‬‬ ‫‪resume.cv1990@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی معتبر در صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی هشتگرد دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫●فار غ التحصیل رشته مهندسی مکانیک ‪ ،‬متالورژی‬ ‫یا برق از دانشگاه های معتبر●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مهندس ساخت‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫● کار بصورت پاره وقت●اشنا با اصول طراحی تبلیغاتی‬ ‫سرپرست تیم فروش‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫استخدام رادیولوژی پارس درمان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تایپیست انگلیسی‬ ‫●خانم●تایپ جهت جواب سونو و رادیولوژی‬ ‫●همکاری بصورت تمام وقت●حقوق و مزایا طبق قانون کار‬ ‫●پاداش ویژه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mohsentaghdiri2@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت رهیاب رایانه البرز جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نصاب وایرلس‬ ‫● ‪ 1‬نفر●به صورت تمام وقت‬ ‫●اشنایی کامل به تجهیزات میکروتیک و شبکه‬ ‫●اشنایی کامل به نصب دوربین مدار بسته‬ ‫●مسلط به کار نصب تجهیزات بر روی دکل‬ ‫●کسانی که خودرو دارند در الویت می باشند‬ ‫●سن ‪ :‬حدا کثر ‪ 32‬سال‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪inforahyabalborz@gmail.com‬‬ ‫حسابدار‬ ‫● مسلط به روش های مارکتینگ●روابط عمومی باال‬ ‫●اقا‪/‬خانم●ترجیحا اشنا به راهکاران سیستم‬ ‫● ‪ 2‬سال سابقه کار در صنایع غذایی‬ ‫● لیسانس ‪ /‬فوق لیسانس حسابداری‬ ‫● حداقل تحصیالت لیسانس‬ ‫● دارای سابقه کار و تجربه در زمینه فروش‬ ‫● دارای روحیه ی کار تیمی‬ ‫و ارسال رزومه روی لینک زیر کلیک نمایند‬ ‫● لیسانس ‪/‬فوق لیسانس‬ ‫‪www.albama.ir‬‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● خانم●‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫● حداقل لیسانس صنایع غذایی‬ ‫به یک فروشنده خانم یا اقا جهت کار در فروشگاه لوازم الکتریکی‬ ‫(نمایندگی شرکت‪) EDC‬‬ ‫● با ساعات کاری ‪ ۱۰‬الی ‪ ● ۲۰‬با حقوق ثابت واقع در بازار برق تبریز‬ ‫نیازمندیم ‪:‬‬ ‫●روابط عمومی باال●اشنا به کامپیوتر‬ ‫شماره تماس‪۳۵۵۷۸۷۰۱ :‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مجموعه لیدوماتریپ جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس مرکز تماس‬ ‫●خانم●‪ 2‬نفر‬ ‫● پاسخگویی به تماس های ورودی و پشتیبانی مشتریان‪ ،‬پیگیری‬ ‫رزروها●ساعت کاری‪ :‬دو شیفت چرخشی‬ ‫صبح ‪ 10 :‬الی ‪ 19‬یک ساعت استراحت ظهر‬ ‫عصر‪ 14 :‬الی ‪ 23‬یک ساعت استراحت شب‬ ‫●تسلط به زبان فارسی‬ ‫● دارای روحیه ی کار تیمی‪ ،‬دارای مهارتهای کالمی و روابط عمومی‬ ‫باال●توانایی برقراری ارتباط مثبت و موثر با مشتریان و پاسخگویی‬ ‫صبورانه به سواالت انها‬ ‫● اشنایی با اینترنت و مهارت های کامپیوتری‬ ‫(شما همواره با سیستم کار میکنید)‪.‬‬ ‫● داشتن سابقه پشتیبانی و کال سنتری امتیاز محسوب می شود‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به شماره‬ ‫واتس اپ زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫واتساپ ‪09361323233‬‬ ‫خوزستان‬ ‫شرکت تهویه زرین شهر در اهواز جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان‬ ‫واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫نصاب کولر‬ ‫● اقا●نصاب حرفه ای و با سابقه جهت نصب کولر اسپیلت‬ ‫(نصب ساپورت وکیوم راه اندازی)‬ ‫●حقوق و مزایای عالی طبق قرارداد طرفین‬ ‫●همکاری بصورت تمام وقت‬ ‫‪amyrzywhdar@gamil.com‬‬ ‫مجتمع تبلیغات و چاپ پان جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متخصص سئو‬ ‫مجتمع تبلیغات و چاپ پان به دنبال جذب متخصص سئو و طراح‬ ‫سایت با گرایش فرانت اند (‪ )Front End Developer‬است‪ ،‬تا در کنار تیم‬ ‫دیجیتال مارکتینگ مجتمع پان با فعالیت مفید و خالقانه خود‪ ،‬نقش‬ ‫قابل توجهی ایفا کند‬ ‫●پاداش همکاری شما در مجتمع پان را میتوان چنین بر شمرد‪:‬‬ ‫● راهبری در زمینه فرا گیری فرایندهای دیجیتال مارکتینگ‬ ‫●کسب تجربه در فضای فعالیت برای صدها مشتری‬ ‫●حقوق ثابت ماهیانه و مکفی● پرداخت کارانه ماهیانه مناسب‬ ‫● قرارداد رسمی‪ ،‬بیمه‪ ،‬عیدی و …‬ ‫ ‬ ‫کارگر خط تولید‬ ‫● اقا‪/‬خانم●‪2‬سال سابقه کار ●حداقل دیپلم‬ ‫نگهبان‬ ‫● اقا● ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫●حداقل دیپلم●حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫مسئول تاسیسات فنی‬ ‫●اقا● ‪ 5-3‬سال سابقه کار در زمینه تولید کنسرو یا صنایع مشابه‬ ‫●لیسانس‪ /‬فوق لیسانس برق‪،‬مکانیک‬ ‫●حدا کثر ‪ 35‬سال●سا کن ‪ :‬گرمسار – ایوانکی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪peimanes78@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫شرکت فنی مهندسی کارت اعتبار فارس با ‪ 20‬سال سابقه در تولید‬ ‫و تامین کلیه قطعات مخابراتی با برند ‪ FCCC‬جهت انجام پروژه های‬ ‫جدید با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نیروی ‪ CNC‬کار ا قا‬ ‫● تمام وقت●اشنا به تراشکاری و فرزکاری‬ ‫●دیپلم فنی یا لیسانس مکانیک (گرایش ساخت و تولید اولویت دارد‪).‬‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●تسلط کامل بر دستگاه های تراش دستی‬ ‫اتوماتیک و فرز دستی‬ ‫●اتوماتیک و ‪●CNC‬اشنایی به جی کد نویسی مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫●حقوق و مزایا طبق اداره کار ‪ +‬بیمه●سرویس رفت و برگشت‬ ‫●افزایش حقوق و ارتقاء شغلی بر اساس راندمان مثبت نفرات‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫● تمام وقت●مدیریت بازرگانی‪ ،‬زبان خارجی و برق‬ ‫● لیسانس یا باالتر●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●زبان انگلیسی عالی‬ ‫●توانایی جستجو و یافتن بهترین تامین کننده خارجی‬ ‫●توانمند در انجام ترخیص گمرکی‬ ‫●توانایی جهت هماهنگی حمل و نقل‬ ‫●اشنا به فروش و صادرات●حقوق و مزایا طبق اداره کار ‪ +‬بیمه‬ ‫●سرویس رفت و برگشت‬ ‫افزایش حقوق و ارتقاء شغلی بر اساس راندمان مثبت نفرات‬ ‫ادرس‪:‬شیراز‪ ،‬شهرک صنعتی بزرگ شیرازمتقاضیان واجد شرایط میتوانند‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@telecomtender.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫هتل پنج ستاره زندیه در شیراز جهت تکمیل کادر پرسنلی رستوران‬ ‫متقاضی نیروی میزبان (گارسون)‬ ‫خانم‪،‬اقا با شرایط زیر میباشد‪:‬‬ ‫نیروی میزبان (گارسون)‬ ‫●خانم‪،‬اقا●حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫●تسلط به زبان انگلیسی●دارای سالمت جسمانی‬ ‫‪humanresource@zandiyhhotel.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت پخش سراسری داروئی ممتاز جهت تکمیل نیروی انسانی خود در‬ ‫شعبه شیراز از عالقمندان در عناوین شغلی زیر‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫●به تجربه اطمینان داریم‪ ،‬حضور در بزرگترین مجتمع یکپارچه تبلیغات‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫● اقا‪/‬خانم‬ ‫● کارشناسی در رشته های حسابداری و مالی‬ ‫● حداقل‪ 2‬سال کامال مرتبط‬ ‫●داشتن سابقه کار در صنعت دارویی و یا ارایشی‪-‬بهداشتی مزیت‬ ‫استخدام محسوب میگردد‪.‬‬ ‫●اشنایی با فرایند وصول مطالبات‪ ،‬مرجوعی و انبارگردانی‬ ‫استخدام صرفا در ردیف های شغلی ذکر شده صورت میگیرد‪.‬‬ ‫●تسلط کافی به ‪Excell‬‬ ‫‪infopan24@gmail.co‬‬ ‫●توانایی باال در پیگیری امور مالی تا حصول نتیجه‬ ‫●ترجیحااشنابانرمافزار حسابداریمبنایافراروند‬ ‫●قابلیتاعتماد●توجهبهجزییات●دقیقومنضبط‬ ‫و چاپ استان‪ ،‬در سایه راهبری و اموزش فرایندهای دیجیتال مارکتینگ‬ ‫به سبب فعالیت تیمی خالق ‪ ،‬منشا اثر مفید در ایجاد تخصص و‬ ‫پیشرفت شما خواهد بود‪.‬‬ ‫طراح سایت ‪Front End Developer‬‬ ‫‪momtazhr@gmail.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شیشه قزوین از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫نقشه کش صنعتی‬ ‫●مسلط به نرم افزار سالیدورک●مسلط به نقشه کشی‬ ‫از عالقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به همکاری رزومه‬ ‫خود را به ادرس ایمیل اعالم شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪mehdi.ig1@gmail.com‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫● اقا‪/‬خانم●روابط عمومی باال‬ ‫● ‪ 4‬سال سابقه کار در زمینه فروش کنسرو‬ ‫متقاضیان محترم میتوانند جهت تکمیل فرم استخدامی‬ ‫●اشنا به اپراتوری دستگاه تراش ‪ CNC‬یا فرز ‪ CNC‬یا تراش منوال‪.‬‬ ‫‪s.inanloo.mech90@gmail.com‬‬ ‫● خانم●مسلط به نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫●با روابط عمومی باال و فن بیان خوب●سابقه کار‪ 2 :‬سال‬ ‫●حداقل لیسانس‬ ‫● دارای روحیه ی کار تیمی●اشنا به مدیریت شبکه های اجتماعی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫تکنسین مونتاژ ا قا‬ ‫منشی مدیریت‬ ‫● مسلط به یکی از نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دارای مهارت های فنی به خصوص در زمینه برق و مکانیک‬ ‫یک شـرکت تولید محصوالت کنسـروی جهت تکمیل کادر‬ ‫خود(سـا کنین گرمسـار – ایوانکی) از افراد واجد شـرایط زیر‬ ‫دعـوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫فروشگاه اینترنتی الباما واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫●فار غ التحصیل رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه های معتبر‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تراشکار و فرزکار ا قا‬ ‫سمنان‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را با ذکر دقیق عنوان شغلی در قسمت‬ ‫موضوع ایمیل به ادرس ایمیل درج شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫قم‬ ‫یک موسسه فرهنگی جهت تکمیل کادر خود در استان قم‬ ‫از بین متقاضیان گذراندن دوره خدمت نظام وظیفه به صورت امریه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فرهنگی‬ ‫متقاضیان باید دارای مدرک کاشناسی یا کارشناسی ارشد یکی از‬ ‫دانشگاهها باشند و مدرک حوزوی قابل قبول نیست‬ ‫●متقاضیان باید بومی و سا کن شهر قم باشند‬ ‫●متقاضیان نباید به هیچ عنوان سابقه خدمت قبلی سربازی در هیچ‬ ‫یک از یگان های نظامی و انتظامی داشته باشند‬ ‫●متقاضیان باید عالقمند به فعالیت در محیط فرهنگی باشند و‬ ‫توانمندیهای حداقلی را دارا باشند‬ ‫●موسسه فرهنگی در طول دوران امریه امکان ارایه سرویس‬ ‫ایاب و ذهاب ندارد و ایاب و ذهاب به عهده متقاضی است‬ ‫●با توجه به ماهیت فرهنگی سازمان‪،‬حضور در ساعات غیر اداری‬ ‫و روزهای تعطیل در بعضی مواقع که برنامه یا مراسم‬ ‫خاصی باشد الزامی است‬ ‫●متقاضیان نباید سابقه غیبت نظام وظیفه را داشته باشند‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط لطفا رزومه خود به ادرس ایمیل‬ ‫درج شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪amreiyeh.farhangi@gmail.com‬‬ ‫کرمان‬ ‫یک شرکت در حوزه تولید و پخش محصوالت ارایشی و بهداشتی در‬ ‫کرمان جهت تکمیل کادر خود از واجدین شرایط ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫مدیر پخش‬ ‫● حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در صنعت پخش‬ ‫● اشنایی کامل با مباحث پخش و وصول‬ ‫● تسلط به مباحث حسابداری● مسلط به کار‬ ‫با ویندوز و اینترنت● مسلط به برنامه افیس (ا کسل و ورد)‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr.jazb97@gmail.com‬‬ ‫مرکزی‬ ‫مجتمـع کارخانجـات تولیـد الیـاف پلـی اسـتر از افـراد واجـد شـرایط ذیـل‬ ‫جهـت سـمت مدیریـت منابـع انسـانی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫●با حداقل ‪ 6‬سال سابقه مدیریت در واحد منابع انسانی‬ ‫●سا کن دلیجان●معافیت دائم سربازی‬ ‫●توان مدیریت پرسنل‬ ‫●اشنا به قانون کار‪ ،‬قوانین سازمان تامین اجتماعی‪ ،‬قوانین ایمنی و‬ ‫مسئولیت مدنی●به صورت تمام وقت‪،‬‬ ‫●با حقوق ‪ 4‬الی ‪ 6‬میلیون تومان و بیمه تامین اجتماعی‬ ‫از اغاز شروع همکاری‬ ‫از عالقمنـدان تقاضـا مـی شـود رزومـه خـود را بـه ادرس زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪synadelijan@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مجتمع شیر و گوشت میلک لند (دامدشت ساوه) واقع در استان مرکزی‪،‬‬ ‫فعال در زمینه پرورش دام مولد و شرکت سرزمین گوشت میهن فعال‬ ‫در زمینه فراوری و بسته بندی گوشت و فراورده های پروتئینی‪ ،‬جهت‬ ‫تکمیل کادر اداری و تولیدی از نفرات دارای شرایط ذیل از شهر های‬ ‫ساوه – تهران – قم – همدان دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارگر ساده‬ ‫●دارای حداقل مدرک دیپلم‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪milkland.meatland.cv@gmail.com‬‬ ‫مشهد‬ ‫شرکت فن اوران صنعت برق توس جهت تکمیل کادر فنی خود در استان‬ ‫خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬کارشناس الکترونیک‬ ‫●مسلط به طراحی ‪PCB‬‬ ‫‪-2‬کارشناس الکترونیک‬ ‫●مسلط به طراحی انالوگ‬ ‫‪-3‬کارشناس الکترونیک‬ ‫●مسلط به منابع تغذیه سوییچینگ‬ ‫●دانشجویان نخبه از شرایط ویژه برخوردار می باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫و در موضوع ایمیل نوع تخصص را مشخص نمایند‬ ‫‪fanavaran.toos@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق جهت تکمیل کادر مالی‬ ‫خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس مالی و حسابداری‬ ‫●سن‪ 25 :‬الی ‪ 35‬سال● کارشناسی و باالتر‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●دریافت‪ /‬تولید اسناد مالی‪ ،‬اعمال حساب های مالی و ثبت در دفاتر و‬ ‫به روزاوری بانک اطالعات مالی‬ ‫●پردازش اسناد مالی و ارائه اطالعات حسابداری برای تهیه گزارش های‬ ‫مالی و حسابداری‬ ‫●تهیه گزارش های دریافتی ها‪ ،‬پرداختی ها‪ ،‬جریان نقدی‪ ،‬گزارش های‬ ‫عملکرد مالی‪ ،‬گزارش ها و گزارش دارایی های ثابت‬ ‫●کمک در تهیه اظهارنامه مالیاتی و سایر گزارشات مالی مورد نیاز‬ ‫●مشارکت در فرایند تعالی سازمانی و انجام پروژه های بهبود مربوطه‬ ‫●توانایی باال در برقراری ارتباط با افراد مختلف‬ ‫در سطوح متفاوت سازمانی‬ ‫●متعهد به کار سیستمی و ایجاد فضای کاری باز‪ ،‬صادقانه‬ ‫و غیرمتکی به فرد‬ ‫●دارای دیدگاه سیستمی و مهارت های تحلیلی‬ ‫●میزان حقوق‪ :‬توافقی‬ ‫●محل کار‪ :‬مشهد‪ ،‬خیابان کوهسنگی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و سابقه کاری‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪maskanshomalshargh@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت پخش پگاه (دلپذیر ) جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫به افراد واجد شرایط زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫فروشنده‬ ‫●‪:‬حداقل دیپلم●اقا●حدا کثرسن ‪ 35‬سال‬ ‫●انجام خدمت سربازی و یا معافیت دائم غیرپزشکی‬ ‫●قدرت مذا کره و فن بیان مناسب‬ ‫●حقوق مطابق با ضوابط اداره کار‪ +‬پوسانت‬ ‫●بیمه از ابتدایشروعهمکاریباسازمانبهمراهتحصیالترفاهیمناسب‬ ‫●حضور در کالس های رایگان اموزش فروش‬ ‫از عالقمندان درخواست می گردد‪ ،‬در صورت تمایل به همکاری رزومه‬ ‫خود را به ادرس ایمیل اعالم شده ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪m.rezaei@pegah.com‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه تاسیسات ساختمانی در استان هرمزگان‬ ‫جهت تکمیل کادر فروش خود از متقاضیان واجد شرایط دعوت به‬ ‫همکاری مینماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی‬ ‫●خانم و اقا●رشته تحصیلی مدیریت بازرگانی یا مدیریت بازاریابی‬ ‫●حداقل لیسانس یا لیسانس به باال‬ ‫●دارای سابقه کاری مرتبط باالی ‪ ۵‬سال‬ ‫●دارای روابط عمومی باال●مسئولیت پذیر و با انگیزه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Moma1652@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫هایپرمارکت گامبرون جهت تکمیل کادر جهت تکمیل کادر مالی و‬ ‫حسابداری خود از افراد واجد شرایط زیر در بخش شرکت توزیع و پخش‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست مالی‬ ‫●لیسانس حسابداری●‪ 5‬سال سابقه کار حرفه ای در مدیریت‬ ‫حسابداری‪ ،‬در بخش شرکت های پخش مواد غذایی یا فروشگاههای‬ ‫زنجیره ای●اشنایی و تسلط به حسابداری بهای تمام شده و امور‬ ‫مالیاتی‪ ،‬معامالت فصلی‪،‬حسابداری انبار‪ ،‬مسلط به ا کسل و نرم‬ ‫افزارهای حسابداری●حقوق ثابت ‪ 4,000,000‬تومان‪+‬بیمه‪( +‬حقوق و‬ ‫مزایا متناسب با مهارت و سابقه شما سقف ندارد!)‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪niikjob@gmail.com‬‬ ‫یزد‬ ‫باشگاه مشتریان پیشگامان یزد جهت تکمیل کادر فنی خود از واجدین‬ ‫شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫برنامه نویس ‪( Backend‬دات نت کار)‬ ‫●اشنایی با ‪●MVC‬اشنایی با ‪SQL SERVER‬‬ ‫●اشنایی با ‪ DotNetCore‬مزیت حساب می شود‪.‬‬ ‫برنامه نویس اندروید ‪kotlin‬‬ ‫●اشنایی با معماری ‪mvvm‬‬ ‫متقاضیان محترم واجد شرایط می توانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل اعالم شده ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Gamplus1396@gmail.com‬‬ ‫حوادث‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫ناک اوت ارزو ها در کیونت ‬ ‫استخدام در شرکت معروف با ‪ ۳۰‬میلیون تومان‬ ‫کیون ــت اگرچ ــه وع ــده اس ــتخدام جوان ــان در‬ ‫واحده ــای تولی ــدی و صنعت ــی را می ده ــد‪ ،‬ام ــا مانن ــد‬ ‫س ــایر ش ــرکت های هرم ــی غیرقانون ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش باش ــگاه خبرن ــگاران ج ــوان‪ ،‬ش ــاید‬ ‫تاکن ــون واژه کیون ــت را ش ــنیده باش ــید! ای ــن واژه ن ــه‬ ‫می ــوه خاص ــی مث ــل کی ــوی اس ــت و ن ــه س ــالح گرم ــی‬ ‫مث ــل کل ــت‪ ،‬ام ــا اف ــراد ز ی ــادی وج ــود دارن ــد ک ــه ب ــا‬ ‫ش ــنیدن همچی ــن واژه ای تس ــلیم ش ــدند و این ــده و‬ ‫زندگ ــی خ ــود را ب ــه تباه ــی کش ــیده اند‪ .‬ش ــرکتی ک ــه‬ ‫ب ــا ن ــام تج ــاری کیون ــت در ح ــال فعالی ــت اس ــت ای ــن‬ ‫رو ز ه ــا جوان ــان ز ی ــادی را ب ــه بهان ــه کس ــب درام ــد ب ــاال‬ ‫و موقعی ــت اجتماع ــی درج ــه ی ــک فر ی ــب داده اس ــت‪.‬‬ ‫ح ــال بهت ــر اس ــت بدانی ــد ش ــرکت موس ــوم ب ــه‬ ‫کیون ــت در واق ــع هم ــان ش ــرکت هرم ــی موس ــوم ب ــه‬ ‫گلدکوئیس ــت اس ــت ک ــه ب ــا تغیی ــر عن ــوان و رو ی ــه ای ــن‬ ‫ب ــار تح ــت عن ــوان اس ــتخدام در ش ــرکت های دولت ــی‬ ‫و معتب ــر اق ــدام ب ــه ج ــذب اعض ــای عمدت ــا ج ــوان‬ ‫می کن ــد ‪.‬‬ ‫ش ــرکت هرم ــی کیون ــت ب ــه تازگ ــی فعالی ــت خــود را‬ ‫از س ــر گرفت ــه اس ــت‪ .‬ای ــن ش ــرکت اگرچ ــه ب ــه جوان ــان‬ ‫وع ــده اس ــتخدام در مرا ک ــز معتب ــر مانن ــد وزارت نی ــرو‪،‬‬ ‫ای ــران خ ــودرو و ش ــرکت های تولی ــدی و صنعت ــی‬ ‫مط ــرح کش ــور را می ده ــد‪ ،‬ام ــا مانن ــد ش ــرکت های‬ ‫هرم ــی دیگ ــر غیرقانون ــی اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــایان یک ــی از فر ی ــب خ ــوردگان ای ــن ش ــرکت‬ ‫هرم ــی اس ــت‪ ،‬او از جای ــی تصمی ــم می گی ــرد ب ــه ای ــن‬ ‫ش ــرکت و س ــودجویان ان اعتم ــاد کن ــد ک ــه وضعی ــت‬ ‫معیش ــتی و بی ــکاری ب ــه رون ــد زندگـ ـی اش فش ــار های‬ ‫ز ی ــادی وارد ک ــرده ب ــود و در دخ ــل و خ ــرج معمول ــی‬ ‫زندگی ــش مان ــده ب ــود‪.‬‬ ‫داســتان از جایــی بــرای او شــروع شــد کــه از طریــق‬ ‫یک ــی از دوس ــتانش ب ــا مه ــره اصل ــی ش ــرکت هرم ــی‬ ‫کیون ــت اش ــنا ش ــد‪.‬‬ ‫زمانــی کــه از او خواســتم برایــم تعریــف کنــد چــه اتفاقــی‬ ‫برای ــش رخ داده اس ــت‪ ،‬ای ــن ط ــور ش ــروع ک ــرد‪ :‬بن ــده‬ ‫چن ــد م ــاه پی ــش در ش ــرکت کیون ــت عض ــو ش ــدم‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬روزی ک ــه از مش ــهد ب ــه ته ــران ام ــدم‬ ‫ت ــا کار اینج ــا پی ــدا کن ــم‪ ،‬چن ــد روزی پی ــش دوس ــتان‬ ‫قدیمـ ـی ام ب ــودم‪ ،‬حرف های ــی می زدن ــد ک ــه بس ــیار‬ ‫وسوس ــه انگی ــز ب ــود و ب ــوی پ ــول ز ی ــاد م ـی داد‪ .‬از طری ــق‬ ‫دوســتم بــا مهــره اصلــی کیونــت اشــنا شــدم و قــرار شــد‬ ‫از هم ــان روز ب ــرای ادام ــه زندگ ــی در ته ــران وس ــایلم را‬ ‫جم ــع کن ــم و ب ــه خان ــه تیمـ ـی ای ک ــه او معرف ــی ک ــرد‬ ‫پنــاه ببــرم و بعــد از چنــد مــاه خیلــی رســمی اســتخدام‬ ‫وزارت نی ــرو ش ــوم‪.‬‬ ‫از حرف های ــش مش ــخص ب ــود رو ز ه ــا تح ــت‬ ‫اموزش ه ــای فش ــرده ق ــرار گرفت ــه اس ــت و از طری ــق‬ ‫س ــی دی ه ــا و ج ــزوات مش ــخصی شس ــت وش ــوی‬ ‫مغ ــزی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ش ــایان گف ــت‪ :‬در ط ــول روز در ی ــک واح ــد‬ ‫مس ــکونی در کن ــار یکدیگ ــر بودی ــم؛ در ط ــول م ــدت‬ ‫ام ــوزش‪ ،‬اعض ــای اصل ــی ش ــرکت هم ــه چی ــز‬ ‫را ب ــه م ــا نمی گفتن ــد و م ــن نی ــز خ ــودم را فر ی ــب‬ ‫مــی دادم ک ــه فرص ــت خوب ــی ب ــرای کار اس ــت‪ .‬دائم ــا‬ ‫در حرف هایش ــان می گفتن ــد «ش ــما اینج ــا حی ــف‬ ‫می ش ــوید‪ ،‬بای ــد انق ــدر پ ــول درار ی ــد ک ــه از ای ــران بر ی ــد‬ ‫و خودت ــون و خانوادتون ــو از ای ــن وضعی ــت اس ــف ب ــار‬ ‫ای ــران خ ــالص کنی ــد‪.».‬‬ ‫ام ــا ماج ــرا ب ــه اینج ــا خت ــم نمی ش ــود‪ ،‬چن ــد ماه ــی‬ ‫ک ــه از اش ــناییش ب ــا ای ــن ش ــرکت می گ ــذرد مجب ــور‬ ‫می ش ــود ه ــر ط ــور ک ــه ش ــده ب ــرای ادام ــه دادن در ای ــن‬ ‫ش ــرکت مبل ــغ ‪ ۴۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه حس ــاب لی ــدر‬ ‫اصل ــی ش ــرکت وار ی ــز کن ــد‪ .‬اخ ــاذی از خانواده ه ــای‬ ‫ای ــن جوان ــان ش ــگرد اصل ــی کارش ــان اس ــت‪ .‬ای ــن‬ ‫جوان ــان مجبورن ــد ب ــه بهان ــه اج ــاره ک ــردن خان ــه از‬ ‫خانواد ه ه ــای خ ــود پ ــول بگ ـ ــیرند و مس ــتقیما‬ ‫ب ــه حس ــاب عوام ــل اصل ــی کیون ــت وار ی ــز کنن ــد‪.‬‬ ‫نف ــس عمیق ــی کش ــید و ادام ــه داد‪ :‬ماه ه ــا‬ ‫ک ــه می گذش ــت کالفه ت ــر م ‬ ‫یش ــدم‪ ،‬چندی ــن ب ــار‬ ‫خواس ــتم از کار کن ــار بکش ــم و ب ــه مش ــهد بازگ ــردم‪ ،‬ام ــا‬ ‫هــر بــار مــن را بــه روش هــای مختلــف راضــی بــه ادامــه‬ ‫کار می کردن ــد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬بعــد از پایــان اموزش هــا مجبــور بودیــم‬ ‫ب ــه ه ــر روش ــی ک ــه ب ــود اف ــراد اش ــنایی را ک ــه چندس ــالی‬ ‫اس ــت از ان ه ــا خب ــر نداش ــتیم ب ــه ای ــن ش ــرکت معرف ــی‬ ‫کنی ــم‪ .‬ای ــن رون ــد انق ــدر ادام ــه داش ــت ت ــا اینک ــه بع ــد‬ ‫از چن ــدی ه ــر ی ــک از م ــا کالف ــه می ش ــدیم و مجب ــور‬ ‫بودی ــم قی ــد پول های ــی ک ــه هزین ــه ک ــرده بودی ــم را بزنی ــم‬ ‫و ب ــه ش ــهر های خ ــود ب ــاز گردی ــم‪.‬‬ ‫وع ــده اس ــتخدام در ش ــرکت ه ــای ب ــزرگ ش ــگرد‬ ‫کیون ــت ب ــرای فر ی ــب جوان ــان‬ ‫در ای ــن زمین ــه پلی ــس بار ه ــا در ب ــاره تاثی ــرات ای ــن‬ ‫ش ــرکت و رون ــد اخ ــاذی ان ب ــه ش ــهروندان گوش ــزد‬ ‫ک ــرده اس ــت‪ ،‬ت ــا جای ــی ک ــه س ــرهنگ جهانگی ــر تق ــی‬ ‫پ ــور مع ــاون مب ــارزه ب ــا جع ــل و کالهب ــرداری پلی ــس‬ ‫ا گاه ــی فات ــب در ب ــاره فعالی ــت ش ــرکت موس ــوم ب ــه‬ ‫کیون ــت گف ــت‪ :‬ش ــرکت تح ــت عن ــوان اس ــتخدام‬ ‫در ش ــرکت های دولت ــی و معتب ــر اق ــدام ب ــه ج ــذب‬ ‫اعض ــای عمدت ــا ج ــوان می کن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ تق ــی پ ــور ب ــرای جلوگی ــری از صدم ــات‬ ‫ایــن شــرکت بــه جوانان شــان توصیــه کــرد‪ :‬دیــده شــده‬ ‫اف ــرادی ک ــه در ابت ــدای عضو ی ــت در ای ــن ش ــرکت ها‬ ‫توس ــط پلی ــس نج ــات می یابن ــد همچن ــان متعج ــب‬ ‫هس ــتند ک ــه چ ــرا پلی ــس مان ــع از ش ــراکت ان ــان در‬ ‫تجارت ــی س ــوداور ش ــده اس ــت‪ ،‬ب ــا ی ــک مث ــال س ــاده‬ ‫ب ــرای ای ــن اف ــراد می ت ــوان ش ــرکت های هرم ــی را ب ــه‬ ‫جــارو برقــی تشــبیه کــرد کــه ســود واقعــی تنهــا نصیــب‬ ‫سرش ــاخه های اصل ــی می ش ــود و چی ــزی ب ــه اف ــرادی‬ ‫ک ــه در مس ــیر ج ــذب س ــرمایه ب ــه درون ای ــن جاروبرق ــی‬ ‫هس ــتند‪ ،‬نمی رس ــد‪.‬‬ ‫او اف ــزود‪ :‬ب ــه هی ــچ وج ــه ب ــه درخواس ــت مبال ــغ‬ ‫میلیون ــی (معم ــوال ‪ ۳۰‬میلی ــون توم ــان ب ــه ب ــاال)‬ ‫فرزندانت ــان ک ــه ب ــرای اس ــتخدام راه ــی ته ــران ش ــده اند‬ ‫تح ــت عن ــوان ضمان ــت ب ــرای کار و خر ی ــد وس ــیله‬ ‫و غی ــره پاس ــخ مثب ــت ندهی ــد و ب ــه اش ــنایان و‬ ‫اطرافیانت ــان نی ــز بس ــپارید ب ــه هی ــچ عن ــوان ای ــن پ ــول را‬ ‫ب ــه فرزندت ــان ندهن ــد‪.‬‬ ‫س ــرهنگ تق ــی پ ــور تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬تنه ــا راه ــی ک ــه‬ ‫می توانی ــد زمین ــه بازگش ــت فرزندت ــان را فراه ــم کنی ــد‬ ‫ع ــدم پرداخ ــت پ ــول اس ــت‪ ،‬چ ــون تنه ــا در ای ــن‬ ‫ص ــورت اس ــت ک ــه ای ــن ش ــرکت ها دس ــت از اغف ــال‬ ‫س ــوژه برداش ــته و وی را ره ــا می س ــازند‪.‬‬ ‫مع ــاون مب ــارزه ب ــا جع ــل و کالهب ــرداری پلی ــس‬ ‫ا گاه ــی فات ــب ب ــه ش ــهروندان توصی ــه ک ــرد‪ :‬نس ــبت‬ ‫ب ــه س ــکونت تع ــداد ز ی ــادی ج ــوان در ی ــک اپارتم ــان‬ ‫کوچ ــک ب ــا رف ــت و ام ــد مح ــدود در مح ــل س ــکونت‬ ‫خ ــود‪ ،‬ب ــه وج ــود ش ــرکت های هرم ــی ش ــک ک ــرده و‬ ‫مرات ــب را ب ــه پلی ــس اط ــالع دهی ــد‪.‬‬ ‫روزان ــه خبرهای ــی از قبی ــل دس ــتگیری عوام ــل‬ ‫مختل ــف ه ــرم کیون ــت ب ــه گ ــوش می رس ــد ک ــه‬ ‫بهت ــر اس ــت بدانی ــد همیش ــه هرگون ــه اس ــتخدام در‬ ‫س ــازمان های دولت ــی از طری ــق رس ــانه های جمع ــی‬ ‫اعــالم می شــود‪ ،‬پــس در صــورت تمــاس یــک دوســت‬ ‫قدیم ــی در م ــورد اس ــتخدام در ای ــن س ــازمان ها و‬ ‫وسوس ــه و دع ــوت فرزن ــد ش ــما ب ــه ته ــران ب ــه نی ــت ف ــرد‬ ‫در عضوگی ــری ب ــرای ش ــرکت های هرم ــی ش ــک ک ــرده‬ ‫و مان ــع پاس ــخ ای ــن دع ــوت ش ــوید‪.‬‬ ‫سرهنگ تقی پور خبرداد‪ :‬‬ ‫دستگیری ‪ ۱۳‬جوان گرفتار شده در یک شرکت هرمی ‬ ‫عنوان داشت‪ :‬شرکت کیونت در واقع همان شرکت‬ ‫هرمی موسوم به گلدکوئیست است که با تغییر عنوان‬ ‫و رویه این بار تحت عنوان استخدام در شرکت های‬ ‫ً‬ ‫دولتی و معتبر اقدام به جذب اعضای عمدتا جوان‬ ‫می کند‪ .‬اعضای فعال در این شرکت در ادامه و به‬ ‫بهانه عدم امکان استخدام‪ ،‬اعضای جدید شرکت‬ ‫را به فعالیت در زمینه بازاریابی شبکه ای تشویق‬ ‫ً‬ ‫کرده و طی چندین جلسه اموزشی نهایتا با مبالغی‬ ‫بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬میلیون تومان انها را به بهانه دریافت‬ ‫سود مجبور به عضوگیری از میان دوستان‪ ،‬بستگان‬ ‫و یا سایر اعضای خانواده می کنند تا زمینه ادامه‬ ‫فعالیت خود را فراهم کنند‪.‬‬ ‫معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری‬ ‫پلیس ا گاهی تهران بزرگ در پایان گفت‪ :‬متهمان با‬ ‫دستور دادیار شعبه ‪ ۸‬دادسرای ناحیه ‪ ۳۱‬تهران به‬ ‫منظور تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره چهاردهم‬ ‫پلیس ا گاهی هستند‪.‬‬ ‫سرهنگ تقی پور در پایان به خانواده ها توصیه‬ ‫کرد به منظور مراقبت و محافظت از فرزند خود به‬ ‫این هشدارها توجه کنند‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .۱‬بعضا دیده شده افرادی که در ابتدای عضویت‬ ‫در این شرکتها توسط پلیس نجات می یابند همچنان‬ ‫متعجب هستند که چرا پلیس مانع از شراکت انان در‬ ‫تجارتی سوداور شده است‪ .‬با یک مثال ساده برای این‬ ‫افراد می توان شرکتهای هرمی را به جارو برقی تشبیه‬ ‫کرد که سود واقعی تنها نصیب سرشاخه های اصلی‬ ‫می شود و چیزی به افرادی که در مسیر جذب سرمایه‬ ‫به درون این جاروبرقی هستند نمی رسد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬به هیچ وجه به درخواست مبالغ‬ ‫ً‬ ‫میلیونی(معموال ‪ ۳۰‬میلیون به باال) فرزندانتان که‬ ‫معاون مبارزه با جرایم جعل و کالهبرداری پلیس‬ ‫ا گاهی تهران بزرگ از دستگیری ‪ ۱۳‬نفر جوان گرفتار‬ ‫شده در شرکت هرمی موسوم به کیونت خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سرهنگ‬ ‫کارا گاه جهانگیر تقی پور در توضیح خبر گفت‪:‬‬ ‫هجدهم اذرماه سال جاری فردی با مراجعه به‬ ‫دادسرای جنایی تهران فقدان پسر ‪ ۲۷‬ساله خود‬ ‫به نام مرتضی را اعالم می دارد پرونده پس از تشکیل‬ ‫در دادسرا جهت رسیدگی تخصصی به پلیس‬ ‫ا گاهی تهران بزرگ ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پدر مرتضی با حضور در پلیس ا گاهی‬ ‫از تماس های پسرش خبر می دهد و اظهار می دارد‪:‬‬ ‫‪ ۴‬ماه قبل پسرم با اعالم اینکه در یکی از اداره دولتی‬ ‫استخدام شده از قزوین راهی تهران شد و خبری از‬ ‫او نداشتیم تا اینکه حدود ‪ ۱۰‬روز پیش با ما تماس‬ ‫گرفت و خواستار ‪ ۴۰‬میلیون تومان پول جهت اجاره‬ ‫منزل در تهران شد و با توجه به نگرانی ما از اینکه‬ ‫اتفاقی برایش افتاده باشد راهی تهران شدم و اعالم‬ ‫فقدان کردم‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی با اشاره به اینکه کارا گاهان‬ ‫با توجه به اظهارات پدر مرتضی متوجه می شوند‬ ‫که پسرش در دام شرکت های کالهبرداری هرمی‬ ‫افتاده است و جذب شرکت هرمی کیونت شده‬ ‫است که با بهره گیری از روش های علمی کشف‬ ‫جرم موفق به شناسایی مخفیگاه انها در محدوده‬ ‫صادقیه شدند‪ ،‬عنوان داشت‪ :‬دریک عملیات‬ ‫پلیسی کارا گاهان موفق به دستگیری ‪ ۱۳‬نفر حاضر‬ ‫در محل که به عضویت شرکت هرمی کیونت در‬ ‫امده بودند شدند و مرتضی نیز شناسایی شد‪.‬‬ ‫تقی پور درباره فعالیت شرکت موسوم به کیونت‬ ‫رئیس پلیس فتا استان فارس ‬ ‫کالهبرداری از افراد جویای کار ‬ ‫با ترفند ا گهی استخدام ‬ ‫رئیس پلیس فتا استان فارس اعالم کرد‪ :‬باند‬ ‫متهمان پرونده ی کالهبرداری در سایت های‬ ‫تبلیغاتمحور دستگیرشدند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا‪،‬‬ ‫سرهنگ حشمت سلیمانی رئیس پلیس فتا استان‬ ‫فارس در تشریح این خبر بیان کرد‪ :‬پس از مراجعه‬ ‫تعدادی از شهروندان و طرح شکایت خود با موضوع‬ ‫درج ا گهی در یکی از سایت های ا گهی محور‪،‬‬ ‫موضوع بالفاصله مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا استان فارس افزود ‪ :‬این شهروندان‬ ‫در اظهاراتشان بیان داشتند که در یکی از سایت های‬ ‫درج ا گهی با یک ا گهی تحت عنوان کاریابی و‬ ‫استخدام مواجه شدند و ضمن تماس با فرد تبلیغ‬ ‫کننده ‪ ،‬وی برای انجام مقدمات استخدام و کاریابی‬ ‫از متقاضی درخواست واریز مبالغی وجه به حساب‬ ‫خود می کند و متهم پس از دریافت وجه دیگر جوابگو‬ ‫تماس تلفن نبود ‪.‬‬ ‫سرهنگ سلیمانی ادامه داد ‪ :‬پس از تحقیق و‬ ‫بررسی‪ ،‬ماموران پلیس فتا در تحقیقات خود متوجه‬ ‫شدند که متهمان این پرونده از شگردهای مختلفی‬ ‫برای درج ا گهی خود مانند‪ « :‬کاریابی و استخدام‪ ،‬اخذ‬ ‫ی کردند که با بررسی بیشتر موضوع‬ ‫ویزا و ‪ »...‬استفاده م ‬ ‫مشخص شد درج این ا گهی ها توسط یک نفر نبوده و‬ ‫یک باند با همکاری هم در این پرونده نقش دارند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی گفت‪ :‬باتوجه به حساسیت‬ ‫پرونده‪ ،‬موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا‬ ‫قرار گرفت که با اقدامات فنی مهندسی باند متهمان‬ ‫شناسایی و طی هماهنگی با دستگاه قضایی‪ ،‬در‬ ‫یک عملیات غافلگیرانه در یکی از شهرستان های‬ ‫استان دستگیر شدند ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متهمان در اظهارات خود به‬ ‫کالهبرداری از ‪ ۳۰‬نفر اعتراف و هدف خود را از درج‬ ‫ا گهی و کالهبرداری‪ ،‬کسب درامد بیان کردند‬ ‫‪،‬همچنین دستگیر شدگان در اظهارات خود به این‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شاهرود در نظر دارد به استناد ماده ‪ ۲۲‬ایین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی‬ ‫و نامه های شماره ‪/209/730‬د مورخ ‪ 1393/۲/17‬و‪/209/۱۱۲۱‬د مورخ ‪ 93/۳/10‬معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع نسبت به جذب‬ ‫نیروی کارشناس پرستار به صورت پاره وقت ساعتی اقدام نماید‪.‬‬ ‫افراد واجد شرایط متقاضی می توانند همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه تا پایان وقت اداری ‪ 98/۱۰/15‬جهت ثبت نام به همراه مدارک زیر به معاونت‬ ‫درمان دانشگاه (اداره پرستاری معاونت درمان ) واقع در شهرک البرز‪ ،‬خیابان شیخ فضل اهلل نوری‪ ،‬ساختمان البرز مراجعه نمایند و الزم بذکر است‬ ‫همکارانی که قبال ثبت نام نموده اند جهت تایید ثبت نام با شماره ‪ ۳۲۳۹۳۸۰۹‬داخلی ‪۱۲۳‬و‪ ۱۳۲‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫• اصل شناسنامه به همراه تصویر کلیه صفحات‬ ‫• اصل و تصویر کارت ملی‬ ‫• اصل و تصویر کارت پایان یا معافیت از خدمت دوره ضرورت در خصوص اقایان‬ ‫• اصل و تصویر گواهی پایان یا معافیت از طرح نیروی انسانی‬ ‫توضیحات‬ ‫• مشمولین انعقاد قرارداد ساعتی باید حداقل دارای مدرک تحصیلی لیسانس در رشته پرستاری و دارای گواهینامه پایان تعهدات قانون خدمت پزشکان‬ ‫و پیراپزشکان و یا معافیت از ان باشند‪.‬‬ ‫• حداکثر میزان ساعت قرارداد پاره وقت با هر یک از افراد متقاضی حداکثر ‪ ۱۰۰‬ساعت در ماه می باشد‪.‬‬ ‫•انعقاد قرارداد ساعتی به مدت ‪۸۹‬روز تنظیم و در صورت نیاز این مدت قابل تمدید خواهد بود‪( .‬بدیهی است تمدید قرارداد مازاد بر‪ ۸۹‬روزه منوط به‬ ‫نظر موافق هسته گزینش دانشگاه می باشد)‪.‬‬ ‫• انعقاد قرارداد پاره وقت هیچگونه تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد‪.‬‬ ‫•دانشگاه هیچگونه تعهدی در مورد بیمه تامین اجتماعی و بیمه حرفه ای افراد طرف قرارداد نخواهد داشت‪.‬‬ ‫• انعقاد قرارداد پاره وقت ساعتی تابع ایین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه می باشد و از شمول قانون کار خارج است‪.‬‬ ‫•ثبت نام و بکارگیری افراد بازنشسته ممنوع می باشد‪.‬‬ ‫•حداقل و حداکثر نرخ ساعت کار در سالجاری با توجه به شرایط و بخش های محل خدمت تعیین و بر اساس بخشنامه اعالم شده در سال ‪۱۳۹۶‬خواهد بود ‪.‬‬ ‫• به افراد بکارگیری شده هیچگونه وجه دیگری به جز مبلغ حق الزحمه اعم از کارانه‪ ،‬اضافه کار و … تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫• از متقاضیان پس ازثبت نام مصاحبه به عمل امده و از افرادیکه باالترین امتیاز را کسب نمایند به ترتیب اولویت استفاده خدمتی به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫*‪ -‬اولویت با نیروهای بومی می باشد‪.‬‬ ‫نکته اشاره کردند که برخی از شهروندان به واسطه‬ ‫اعتماد بی مورد کردن در دام قرار می گرفتند و متاسفانه‬ ‫قربانیان بدون تحقیق اقدام به واریز وجه بعنوان پیش‬ ‫ی کردند ‪.‬‬ ‫پرداخت م ‬ ‫سرهنگ سلیمانی بیان داشت‪ :‬شهروندان هرگز‬ ‫فریب اینگونه ا گهی ها را نخورند و تا انجام خدمات از‬ ‫طرففرددرج کنندها گهی‪،‬مبلغیامبالغیراواریزنکنند‪.‬‬ ‫این مسئول انتظامی از شهروندان درخواست کرد‬ ‫‪:‬در خصوص خرید از سایت های خرید و فروش دقت‬ ‫کافی را داشته باشند و در صورت برخورد با هرگونه مورد‬ ‫مشکوک ان را از طریق وب سایت پلیس فتا به نشانی‬ ‫اینترنتی ‪ ; www.cyberpolice.ir&nbsp‬و یا شماره‬ ‫تماس ‪ ۰۷۱۲۱۸۲۷۸۰۴‬در میان بگذارند ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در نظر دارد جهت دانشکده پزشکی ‪ ۲‬نفر از فارغ التحصیالن دکتری ‪ phd‬تغذیه با گرایش علوم بهداشتی و دانشکده های‬ ‫پرستاری‪ ،‬پیراپزشکی و پرستاری جوین ‪ ۳‬نفر از فارغ التحصیالن دکتری یا کارشناسی ارشد رشته های پرستاری داخلی جراحی یا پرستاری مراقبت های‬ ‫ویژه را در قالب طرح یا تعهدات هیات علمی جذب نماید‪.‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه و مستندات مربوطه را تا پایان وقت اداری ‪ 98/۱۰/20‬به پست الکترونیک ‪ tarhtaahodat@gmail.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫افرادی که حائز مدارک مورد نیاز باشند به مصاحبه علمی و تخصصی دعوت خواهند شد‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫– تدین به دین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی‬ ‫– داشتن تابعیت ایرانی‬ ‫– داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت که مانع از انجام کار نباشد‪(.‬ویژه برادران)‬ ‫– عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان‬ ‫– عدم سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫–نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب ارای مراجع قانونی‬ ‫– داوطلبان نباید مستخدم رسمی ‪ ،‬ثابت‪ ،‬پیمانی ‪ ،‬قراردادی سایر دانشگاه های دولتی یا بازنشسته و بازخرید باشند‪.‬‬ ‫– التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫– داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای ان جذب می شوند‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند در صورت نیاز به راهنمایی با شماره تلفن ‪ ۴۴۰۱۸۴۳۵‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫برای استخدام راهی تهران شده اند تحت عنوان‬ ‫ضمانت برای کار و خرید وسیله و… پاسخ مثبت‬ ‫ندهید و به اشنایان و اطرافیان تان نیز بسپارید به‬ ‫هیچ عنوان این پول را به فرزندتان ندهند‪ .‬تنها‬ ‫راهی که می توانید زمینه بازگشت فرزندتان را فراهم‬ ‫کنید عدم پرداخت پول است چون تنها در این‬ ‫صورت است که این شرکت ها دست از اغفال‬ ‫سوژه برداشته و وی را رها می سازند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬نسبت به سکونت تعداد زیادی جوان در‬ ‫یک اپارتمان کوچک و با رفت و امد محدود در‬ ‫محل سکونت خود‪ ،‬به وجود شرکت های هرمی‬ ‫شک کرده و مراتب را به پلیس اطالع دهید‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هرگونه استخدام در سازمان های دولتی‬ ‫از طریق رسانه های جمعی اعالم می شود‪ .‬پس‬ ‫در صورت تماس یک دوست قدیمی در مورد‬ ‫استخدام در این سازمان ها و وسوسه و دعوت‬ ‫فرزند شما به تهران به نیت فرد در عضوگیری برای‬ ‫شرکت های هرمی شک کرده و مانع پاسخ مثبت‬ ‫فرزندتان به این دعوت شوید‪.‬‬ ‫یک شرکت تحقیقاتی در حوزه الکترونیک و مخابرات واقع در شرق تهران برای تکمیل کادر فنی خود افراد واجد شرایط زیر را استخدام می نماید‪.‬‬ ‫تخصص‬ ‫مهارت‬ ‫متخصص ‪RF‬‬ ‫•تسلط بر طراحی و شبیه سازی مدارات ماکرویو اشنا با قطعات فرکانس باال‬ ‫•تسلط به تست وتیون مدارات فرکانس باال •تسلط بر کار با دستگاه های اندازه گیری فرکانس باال‬ ‫متخصص نرم افزار‬ ‫•تسلط کامل به زبان برنامه نویسی ‪• C‬تسلط کامل با محیط نرم افزاری ‪ QT‬یا ‪#C‬‬ ‫•تسلط بر واسطه کاربری گرافیکی ‪GUI‬‬ ‫•اشنایی با پردازنده های ‪ Embedded ARM‬یا ‪• DSP‬اشنایی با سیستم عامل لینوکس‬ ‫متخصص طراحی و پیاده سازی‬ ‫دیجیتال‬ ‫•تسلط کامل با زبان توصیف سخت افزار ‪VHDL‬یا ‪Verilog‬‬ ‫•اشنایی کامل با ‪ FPGA‬های ‪ XILINX‬خانواده های ‪Zynq ،Kintex‬‬ ‫•اشنایی با مفاهیم طراحی و تحلیل مدارات دیجیتال فرکانس باال‬ ‫متخصص الکترونیک‬ ‫•تسلط بر مدارات الکترونیک انالوگ و منابع تغذیه‬ ‫•اشنایی با مدارات الکترونیک دیجیتال •اشنا با نرم افزار ‪Altium Desinger‬‬ ‫طراحی بردهای مدار چاپی‬ ‫•تسلط کامل بر نرم افزار ‪• Altium Desinger‬تسلط بر طراحی بردهای مدار چاپی چند الیه‬ ‫مونتاژ کار‬ ‫•تسلط کامل بر مونتاژ مدارات الکترونیک ماکرویو‬ ‫متخصص مکانیک‬ ‫•تسلط بر طراحی قطعات دستگاه های دقیق الکترو مکانیکی‬ ‫ارسال رزومه کاری شامل سوابق ‪ ،‬تحصیالت ‪ ،‬مهارت ها به ادرس ‪:‬‬ ‫‪fm.resume98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سازه پردازان تولید کننده قطعات خودرو‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس اباد (انتهای ابان ‪)۳‬‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪ -۱‬پرسکار‪ ‬‬ ‫‪ -۲‬مونتاژ کار‪ ‬‬ ‫‪ -۳‬جوشکار ‪CO2‬‬ ‫‪ -۴‬تراشکار تبریز (ماهر)‬ ‫‪-۵‬کارگر ساده‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از اسالمشهر – شهریار – رباط کریم–‬ ‫گلستان – نسیم شهر‬ ‫فکس‪56230169 :‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکتی فعال در زمینه برنامه نویسی و ‪ IT‬در شهر اصفهان‬ ‫از کلیه افراد با استعداد و با تجربه در زمینه های زیر بصورت‬ ‫پاره وقت و تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● مسلط به ‪ ● asp net core‬مسلط به ‪Android‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● asp net mvc‬مسلط به ‪Front-End‬‬ ‫● مسلط به ‪ ●Flutter‬مسلط به ‪Angular‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● Swift‬مسلط به ‪React Native‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● Php Laravel‬متخصص سئو و‬ ‫بهینه سازی ● طراح ‪ Ui‬صفحات سایت و اپلیکیشن‬ ‫داشتن ● نمونه کار قوی الزامی می باشد‬ ‫ارسال رزومه به ‪atrincom.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت هشت بهشت‬ ‫( سامانه خدمات شهروندی ‪)33193‬‬ ‫جهت طراحی اپلیکیشن خود به‬ ‫● یک نفر خانم یا اقا ● مسلط به طراحی ‪ ui‬اپ و خروجی‬ ‫‪ xml‬دارد ●اشنا به دیتاماینینگ ● خالق و خوش فکر ‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪09021131823‬‬ ‫دورکاری حقوق توافقی‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت در اصفهان به پشتیبان نرم افزار نیاز دارد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪Info@NoavaranGroup.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام طراح سایت‬ ‫شرکت فعال در زمینه ‪ IT‬جهت تکمیل کادر خود طراح‬ ‫سایت خانم با شرایط زیر استخدام میکند‪.‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪ ● wordpress‬مسلط به ‪java script‬‬ ‫‪ ● html, css, php‬خالق و ایده پرداز ● متعهد و‬ ‫مسئولیت پذیر ● دارای روحیه کار تیمی ● اشنا با سئو و‬ ‫بهینه سازی ● مشتاق به یادگیری شرایط کار‬ ‫● حقوق توافقی ‪ +‬بیمه ساعات کاری‪ :‬شنبه تا‬ ‫چهارشنبه ساعت ‪ 8:30‬الی ‪5:20‬‬ ‫از واجدین شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار به همراه‬ ‫نمونه کارهای خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Pigoweb.department@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استارتاپ گاهشمار جهت تکمیل کادر فنی خود‪ ،‬به‬ ‫صورت تمام وقت و حضوری‪ ،‬برنامه نویس اندروید‬ ‫استخدام می کند‪.‬‬ ‫● مسلط به مفاهیم برنامه نویسی●مسلط به ابزارهای‬ ‫توسعه برنامه های اندروید ● اشنایی با زبان های‬ ‫● برنامه نویسی جاوا (‪ )Java‬و کاتلین (‪)Kotlin‬‬ ‫● تسلط بر روی یکی از انها اشنایی با موارد زیر مزیت‬ ‫محسوب می شود‪Git - MVVM - Material Design UI/UX :‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط‪ ،‬لطفا رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪iamcalendar.info@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک موسسه نیازمند برنامه نویس حرفه ای‬ ‫اندروید میباشد‬ ‫شیوه فعالیت ‪ :‬پروژه ای‬ ‫لطفا مشخصات؛ سابقه کاری ؛ نمونه کارها و میزان‬ ‫تسلط بر زبان های مختلف برنامه نویسی را‬ ‫به شماره ‪ 09103887332‬در تلگرام ارسال نمایید‬ ‫پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد‬ ‫اصفهان خ بزرگمهر‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫گرافیست کار و تولید محتوا‬ ‫به یک نفر جهت تهیه بنر و تصاویر تبلیغاتی برای استفاده‬ ‫در شبکه های اجتماعی و سایت بصورت دور کاری و‬ ‫یک نفر برای تولید محتوا در زمینه موبایل برای سایت‬ ‫نیازمندیم لطفا در صورت تمایل نمونه کاری خود‬ ‫به شماره ذیل ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪۰۹۱۲۴۶۴۶۷۵۷‬‬ ‫از جوابگویی اس ام اس و تلفن معذوریم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس نصب مودم ‪ADSL , VDSL‬‬ ‫شرکت مخابراتی و ‪ IT‬به منظور تکمیل کادر اجرایی و‬ ‫فنی‪ ،‬تعدادی محدودی نیروی ماهر و نیمه ماهر‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫● حداقل درامد ماهیانه ‪ 2‬میلیون تومان ( بیمه و مزایا ) ‪+‬‬ ‫پورسانت فروش دارای وسیله نقلیه (موتور سیکلت یا اتومبیل)‬ ‫● تمام وقت لطفا رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪keyhanjobs@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس و طراح وب سایت‬ ‫● مسلط به ‪ ● html/css/javascrip/php‬اشنا و مسلط‬ ‫به فتوشاپ و زبان انگلیسی‬ ‫لطفا رزومه ‪ ،‬نمونه کار و مزایای درخواستی خود را به‬ ‫واتساپ ‪ 09332214465‬ارسال بفرمائید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫پشتیبان سایت وردپرس‬ ‫● مهارت دربهینه سازی سایت و سرعت لود‬ ‫●اصالح کد و اصالح قالب●سئو داخلی وب سایت‬ ‫●مسلط به عیب یابی و عملکرد پال گین ها‪.‬‬ ‫محل کار کرج محدوده طالقانی لطفا روزمه و اطالعات‬ ‫تماس را به ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪paayanik@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫طراح وب و گرافیست‬ ‫برنامه نویس ‪●go golang‬برنامه نویس ‪ ● php‬اشنا به‬ ‫‪ laravel‬و یا وردپرس● مدیر پیج اینستاگرام و نویسنده‬ ‫محتوا●برنامه نویس ‪● iOS‬برنامه نویس ویندوز‬ ‫● اشنایی با ‪ webrtc‬و حوزه تبلیغات ‪،‬کار تیمی و پویایی‬ ‫مزیت محسوب میشود‪ .‬لطفا رزومه خود را ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪hpasiyabari@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اذربایجان شرقی – تبریز‬ ‫استخدام همکار برنامه نویس شرکت در تبریز‬ ‫برای تکمیل کادر خود به‬ ‫● چند نفر همکار برنامه نویس ● جهت همکاری تمام‬ ‫وقت● توانایی متوسط کار با ‪ SQL Server‬و مفاهیم ان‬ ‫● توانایی متوسط کار با ‪ MVC‬و مفاهیم وب دارای‬ ‫روحیه کار گروهی ●خالقیت در کار و منظم‬ ‫در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه خود را به شماره‬ ‫واتساپ ‪ 09374309543‬ارسال بفرمائید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت اویسا سیستم از عالقه مندان به تجربه کار‬ ‫بین المللی دعوت به همکاری می کند‪.‬‬ ‫توسعه دهنده( ‪Back-End & ) Front-End‬‬ ‫● تسلط بر ‪ReactJS‬و ‪Redux‬‬ ‫●تسلط به فریمورک ‪ ●Angular‬اشنایی با مفاهیم ‪RxJs‬‬ ‫● اشنا با طراحی صفحات با ‪Angular Material,‬‬ ‫‪ ● Bootstrap‬اشنایی با طراحی ‪Responsive‬‬ ‫● اشنا به ‪ ● HTML, CSS, SASS‬اشنا کامل به‬ ‫‪ ● JavaScript‬تجربه استفاده از ‪ API‬ها‬ ‫لطفا رزومه خودرا از طریق واتس اپ به شماره های‬ ‫زیر ارسال فرمائید‪.‬‬ ‫‪09013802582 - 09146871304‬‬ ‫■□■‬ ‫خوزستان – اهواز‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر اداری خود به‬ ‫یک نفرکارشناس فنی‪/‬ا قا‬ ‫● حداکثر‪۳۵‬سال دارای ● مدرک کارشناسی یا باالتر ●‬ ‫تسلط به افیس به خصوص اکسل ● دارای سابقه کاری‬ ‫(ترجیحا در شرکتهای ‪ it‬و پشتیبانی) ● با انگیزه‪،‬‬ ‫پر تالش●دارای برنامه ریزی منظم توانایی ارائه ضمانت با‬ ‫حقوق و مزایاو بیمه عالقمندان‬ ‫رزومه خود را بصورت کامل به همراه عکس به شماره‬ ‫واتساپ ارسال نمایید‪09169958735 .‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس سمت سرور‬ ‫● با تجربه و دارای روحیه تیمی ● مسلط به مفاهیم برنامه‬ ‫نویسی تحت وب ● مسلط به زبان های برنامه نویسی‬ ‫‪ ● C#، ASP .NET MVC‬اشنایی با مفاهیم پایگاه داده‬ ‫‪ ● SQL Server‬تسلط بر ‪ -ASP.NET Core‬سی شارپ‬ ‫و ‪ ● Sql Server‬اشنایی با ‪ Design Pattern‬مهارت های‬ ‫امتیازی● با ‪DevOps- Unit Test- UML‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪h.qabtani88@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت میسان وب جهت تکمیل کادر فنی خود نیازمند‬ ‫برنامه نویس ‪php‬‬ ‫مسلط به ‪ framework laravel‬الراول می باشد‪ .‬موقعیت‬ ‫دفتر شرکت‪ :‬خیابان اصلی امانیه توانایی درک مسئله و‬ ‫ارائه راه حل توانایی کار تیمی‬ ‫● تسلط بر زبان برنامه نویسی ‪ ● PHP‬تسلط بر مفاهیم‬ ‫شی گرایی ● تسلط بر فریم ورک الراول ● اشنایی با‬ ‫مفاهیم و ابزارهای برنامه نویسی تحت وب‬ ‫(‪)HTML، JavaScript، CSS ، j Query‬‬ ‫● تسلط بر بانک اطالعاتی ‪ MySQL‬لطفا جهت‬ ‫ارسال رزومه و اعالم همکاری با واتساپ شماره‪:‬‬ ‫‪ 09169169224‬در ارتباط باشید‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫استخدام نویسنده وب‬ ‫به صورت پاره وقت و غیر حضوری جهت فعالیت‬ ‫در مجله انالین ارم بال گ‪ ،‬تهیه مطلب در بخش های‬ ‫مختلف مجله شامل‪:‬کسب و کار‪ ،‬اخبار روز‪ ،‬سبک‬ ‫زندگی‪ ،‬ورزش‪ ،‬سالمت‪ ،‬تکنولوژی‪ ،‬گردشگری‪ ، ،‬هنر‪،‬‬ ‫سرگرمی‪،‬حقوقی همکاری با دانشجویان‪ ،‬مترجمین‪،‬‬ ‫وبال گ نویسان‪ ،‬روزنامه نگاران‪ ،‬اساتید دانشگاه و‪...‬‬ ‫امکان انتخاب موضوع فعالیت متناسب با اطالعات و‬ ‫تخصص شما جهت دریافت توضیحات بیشتر و نحوه‬ ‫همکاری ‪،‬درخواست خود را به همراه حداقل سه نمونه‬ ‫کار از نویسندگی وب ‪،‬به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪gogseo@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه اورانوس برای تکمیل کادر خود به‬ ‫تعدادی وردپرس کار حرفه ای نیازمند میباشد‬ ‫● مسلط به ‪ ● mysql . php . html . css‬اشنا با انواع‬ ‫افزونه ها سابقه کاری و نمونه کار ● شرایط سنی ‪18‬‬ ‫الی ‪ ● 35‬نحوه همکاری تمام وقت ● مسئولیت پذیر‬ ‫و روحیه کار تیمی‪ ،‬افرادی که تجربه پال گین نویسی و‬ ‫طراحی تم از ابتدا را دارند در اولویت هستند‪ .‬متقاضیان‬ ‫میتوانند رزومه خود را به همراه اطالعات تماس به تلگرام و‬ ‫یا واتساپ شماره زیر ارسال نمایند‬ ‫شماره جهت ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪09301200160‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت دریکال برای تکمیل تیم خود نیاز به برنامه نویس‬ ‫مسلط به پایتون و طراح رابط کاربری دارد‪.‬‬ ‫برنامه نویس پایتون‬ ‫●مسلط به زبان ‪ Python‬و به روز بودن دانش و مهارت ان‬ ‫● مسلط به ‪ Django‬و به روز بودن دانش و مهارت ان‬ ‫● تسلط به ‪ ● Git‬توانایی توسعه ‪ ● API‬قابلیت تحلیل‬ ‫و توانایی بررسی تسکهای پروژه ● اشنا و مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی طراح رابط کاربری‪ ● :‬مسلط به ‪UI‬و ‪ UX‬و‬ ‫مفاهیم ‪ ● Front End‬اشنا به ‪HTML، CSS ، JavaScript‬‬ ‫‪ ● , j Query‬اشنا به مفاهیم ‪ Responsive‬و متریال دیزاین‬ ‫● مسلط به فتوشاپ ● مسلط به یکی از ابزارهای طراحی‬ ‫‪( UI & UX‬مانند ‪ Figma - Adobe XD‬یا ‪ ● )...‬ایده‬ ‫پرداز‪ ،‬خالق و دارای روحیه کار تیمی ● عالقه مند به‬ ‫یادگیری و پویا و فعال در زمینه ی تخصصی خود‬ ‫● اشنا و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫لطفا از طریق واتساپ پیامی مبنی بر درخواست همکاری‬ ‫را برای ما ارسال کنید و لینک حاوی فرم مهارتها و‬ ‫دریافت رزومه و عکس برای شما ارسال می شود‪ .‬پس از‬ ‫بررسی فرمها برای مصاحبه با شما تماس خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫همراه‪09304994959 :‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت با حوزه فعالیت نرم افزارهای سازمانی‬ ‫اقدام به جذب نیرو با یکی از مهارت های‬ ‫زیر در شیراز می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس فرانت اند‬ ‫● اشنا با مباحث طراحی ‪ UI ، UX‬و طراحی متریال‬ ‫(‪ ● )Material Design‬اشنا با ‪Single Page Applications‬‬ ‫● مسلط به ‪HTML5 /CSS / JAVASCRIPT‬‬ ‫برنامه نویس دات نت‬ ‫● اشنایی کامل با مفاهیم ‪● Web Service‬اشنایی کامل‬ ‫با برنامه نویسی ‪c#, Asp.net WebAp Microsoft SQL‬‬ ‫‪●Server DBA‬دارای روحیه کار تیمی ●دارای حداقل‬ ‫مدرک رشته مهندسی کامپیوتر‬ ‫در صورت تمایل رزومه خود را به ادرس زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪alirezza@gmail.com‬‬ ‫‪alirezza.y@iran.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس وبیــنا در نظر دارد برای تکمیل کادر‬ ‫فنی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت نماید‪.‬‬ ‫برنامـه نویس بک اند ‪php‬‬ ‫● تسلط به زبان برنامه نویسی ‪ ● php‬تسلط به یکی از‬ ‫فریمورک های ‪Laravel or Codeigniter‬‬ ‫● تسلط کامل به طراحی سایت ● تسلط بر ‪mysql‬‬ ‫● تسلط بر مفاهیم ‪ ● database‬اشنایی با ‪ Git‬و ‪GitHub‬‬ ‫طراح سایت و فرانت‬ ‫● تسلط بر ‪HTML,Css,Bootstrap‬‬ ‫● تسلط بر ‪● Javascript‬تسلط بر ‪Ajax‬‬ ‫‪ ● , Jquery‬اشنا با یکی از فریمورک های جاوا‬ ‫اسکریپت ‪Vue,Angular,React‬‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی و با انگیزه و مسئولیت پذیر و‬ ‫پیشرفت در کنار یکدیگر لطفا نمونه کار خود را در واتس‬ ‫اپ ارسال کنید ‪ 09120330133‬را در صورت نداشتن‬ ‫دسترسی به واتس اپ پیامک کنید بعد از بررسی تماس‬ ‫خواهیم گرفت‬ ‫■□■‬ ‫شرکت همیارنت جهت تکمیل کادر فنی خود به افراد‬ ‫واجد شرایط زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫پشتیبانی فنی‬ ‫● قابلیت انجام کار در زمان های مورد نظر بصورت‬ ‫شیفتی و چرخشی(‪ ● )7/24‬اشنایی با مفاهیم شبکه‬ ‫و دارای حداقل مدرک ‪ ● Network+‬اشنایی با کلیات‬ ‫تکنولوژی‪ Wireless ,ADSL‬و نحوه تنظیمات مودم ‪ ،‬رادیو‬ ‫● دارای روحیه مشتری مداری و حس همکاری گروهی‬ ‫● دارای ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس دکل‬ ‫● اشنایی با مفاهیم شبکه ● دارای حداقل مدرک‬ ‫‪ ●Network+‬قابلیت انجام کار در زمان های مورد نظر‬ ‫بصورت شیفتی و چرخشی(‪ ● )7/24‬اشنایی با کلیات‬ ‫تکنولوژی ‪ Wireless ,ADSL‬و نحوه تنظیمات مودم ‪ ،‬رادیو‬ ‫● قابلیت کار بر روی دکل های مخابراتی‬ ‫● دارای ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان می توانند سوابق خود را حداکثر ظرف مدت‬ ‫پنج روز به ادرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند خاطر‬ ‫نشان میدارم درخواست های خارج از ‪ Email‬پاسخ داده‬ ‫نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪resume@hamyar.net‬‬ ‫■□■‬ ‫گروه توسعه دهندگان اریو به منظور تکمیل تیم فنی خود‬ ‫توسعه دهنده ‪php‬‬ ‫● مسلط به ‪ Laravel‬و ‪ ● python‬مسلط به ‪Djangu‬‬ ‫استخدام میکند ● ساعات کاری ‪ :‬شنبه تا چهارشنبه‬ ‫‪ ۹:۰۰‬تا ‪ ۱۷:۰۰‬محل کار ‪ :‬دفتر شرکت به ادرس صنایع‬ ‫شهرک ارین پارک علم و فناوری فارس ساختمان مهرگان‬ ‫*سرویس ایاب و ذهاب موجود است‬ ‫برای اطالعات بیشتر نام و رزومه خود را از طریق واتساپ‬ ‫به شماره ‪ ۰۹۳۹۴۳۷۰۶۰۴‬ارسال کنید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫شرکت نرم افزاری نوین پرداز جهت تکمیل کادر فنی به‬ ‫چند نفر اقا با رزومه کاری قوی در حوزه های‬ ‫ذیل نیازمند میباشد‬ ‫نیروی پشتیبان فنی‬ ‫● مسلط به نرم افزار حسابداری نوین پرداز ؛ مهارتهای‬ ‫‪ ICDL‬؛ نصب ویندوز و انواع پرینترهای حرارتی و لیزری‬ ‫برنامه نویس دات نت‬ ‫● مسلط به ‪C#.Net‬‬ ‫● اشنا به ‪Xamarin/Asp.NetCore/WinApp‬‬ ‫لطفا رزومه کاری با فرمت ‪ PDF‬به شماره‬ ‫‪09158980915‬‬ ‫ارسال شود‬ ‫■□■‬ ‫انتشارات خط سفید برای تکمیل کادر اداری‬ ‫از بین افراد واجد شرایط‪:‬‬ ‫متخصص دیجیتال مارکتینگ‬ ‫کارشناس پشتیبانی فروش(تلفنی)‬ ‫استخدام می کند‪.‬‬ ‫●ترجیحا خانم ●مسلط به‬ ‫فتوشاپ ●دارای سابقه کار‬ ‫مرتبط ●دارای روحیه کار‬ ‫گروهی ●با حقوق عالی‬ ‫لطفا رزومه و مشخصات خود را‬ ‫به شماره واتساپ ‪ 09154070912‬و یا‬ ‫شماره تلگرام ‪09102015200‬‬ ‫ارسال کنید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت دانش بنیان الگوریتم های بهینه گر جهت‬ ‫همکاری در توسعه ((مجموعه نرم افزار مدیریت پروژه‬ ‫مپسان)) از افراد توانمند در‬ ‫کدنویسی وب‪/‬موبایل‬ ‫(ترجیحا دارای نمونه کار) دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند مشخصات و رزومه خود را ترجیحا‬ ‫به شماره تلگرام یا واتس اپ ‪ 09155335723‬و یا ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@behinegar.net‬‬ ‫■□■‬ ‫بازرگانی الغدیر در جهت ارتقاء واحد خدمات پس از‬ ‫فروش و گارانتی از کارشناس شبکه و کامپیوتر واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫● گذراندن دوره ‪ ● Network+‬مسلط به شبکه های‬ ‫پسیو و اکتیو ● مسلط به سیستم های دوربین مدار بسته‬ ‫انالوگ و ‪ ● IP‬مسلط به نرم افزارهای ویندوز‪ ،‬پرینتر‪،‬‬ ‫شبکه های داخلی‪ ،‬تنظیمات مودم و انواع سوئیچ‬ ‫● اشنا با نرم افزارهای طراحی و وب‬ ‫از عالقمندان درخواست می شود رزومه و توانمندیهای‬ ‫خود را به شماره ‪ 09153004631‬واتس اپ نمایید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫یک هلدینگ جهت تکمیل کادر فنی خود تعدادی‬ ‫برنامه نویس حرفه ای با تخصصهای زیر استخدام مینماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪back-end‬‬ ‫● تسلط کافی در حوزه های ذیل‪ - :‬فریم ورک ‪Laravel :‬‬ ‫● پایگاه داده ‪● MongoDB ,Mysql, Redis :‬فریم ورک‬ ‫‪ ●node.js / express‬پایگاه داده ‪MongoDB ,Mysql :‬‬ ‫برنامه نویس ‪front-end‬‬ ‫● مسلط به تکنولوژ ی های ‪CSS، HTML، JavaScript،‬‬ ‫‪ React.js، jQuery، BootStrap‬و ‪● TypeScript‬مسلط به‬ ‫طراحی واکنش گرا (‪)Responsive Web Design‬‬ ‫برنامه نویس اندروید و ‪IOS‬‬ ‫● مسلط به ‪●Android - Java‬مسلط به ‪Flutter‬‬ ‫●مسلط به ‪● IOS – Swift‬اشنایی با ‪Git‬‬ ‫موارد زیر امتیاز محسوب می شود‬ ‫● اشنایی با ‪React-Native‬‬ ‫● اشنایی با ‪ Node.js‬و ‪React.js‬‬ ‫●استخدامتماموقتشرایطحقوقیمناسبمحیطکارمناسب‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪32negin.com@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫کارشناس کامپیوتر‬ ‫● مسلط به تجهیزات ‪ -‬سیسکو ‪ -‬فایروال ● مسلط به‬ ‫تجهیزات ‪ - HP‬ذخیره ساز ● مسلط به سرویس های‬ ‫مایکروسافت و مجازی سازی ● با سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل‬ ‫‪Amirreza.keshvari@gmail.com‬‬ ‫◄قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تهران‪ ،‬خیابان انقالب اسالمی‪ ،‬ابتدای پل کالج خیابان خارک‪ ،‬پال ک‪ 26‬تلفکس‪02166747747 :‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برگزاری نشست تخصصی ‬ ‫«اشنایی با تسهیالت نظام وظیفه ‬ ‫تخصصی» در پارک علم و فناوری البرز ‬ ‫نشس ــت تخصص ــی «اش ــنایی ب ــا تس ــهیالت نظ ــام وظیف ــه تخصص ــی» ب ــا حض ــور‬ ‫نماین ــده معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری روز یکش ــنبه ‪ 8‬دی م ــاه در پ ــارک‬ ‫عل ــم و فن ــاوری الب ــرز برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از رواب ــط عموم ــی پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز ‪ ،‬ای ــن نشس ــت‬ ‫در راس ــتای حمای ــت از نی ــروی ج ــوان و اس ــتفاده از توانمن ــدی ه ــای انه ــا در ش ــرکت ه ــای‬ ‫دان ــش بنی ــان ص ــورت گرف ــت‪.‬‬ ‫در ای ــن نشس ــت ک ــه ب ــا حض ــور کارشناس ــان و مدی ــران ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان و‬ ‫فن ــاور و دانش ــجویان و ف ــارغ التحصی ــان در س ــالن اجتماع ــات پ ــارک عل ــم و فن ــاوری الب ــرز‬ ‫برگ ــزار ش ــد خان ــم مهن ــدس اژدری نماین ــده معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ب ــه ارائ ــه تس ــهیالت نظ ــام وظیف ــه تخصص ــی پرداخ ــت ک ــه م ــورد توج ــه و اس ــتقبال‬ ‫ش ــرکت کنن ــدگان ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ای ــن نشس ــت توجیه ــی در راس ــتای توس ــعه مناب ــع انس ــانی و صیان ــت از نی ــروی توانمن ــد‬ ‫و تحصی ــل ک ــرده و اس ــتفاده از ت ــوان‪ ،‬دان ــش و مه ــارت دان ــش اموخت ــگان ص ــورت گرف ــت‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت پــارک علــم و فنــاوری البــرز در حــوزه توانمندســازی‪ ،‬توســعه شــرکت هــای‬ ‫دان ــش بنی ــان و فن ــاور و همچنی ــن عق ــد قرارداده ــای ف ــروش فن ــاوری و همچنی ــن توس ــعه‬ ‫اکوسیس ــتم ن ــواوری و کارافرین ــی در کش ــور پیش ــتاز اس ــت‪.‬‬ ‫وزیر علوم‬ ‫پارک علم و فناوری در کنار ‬ ‫دانشگاه ها تاسیس می شود ‬ ‫عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی‪ :‬‬ ‫مدیر رسته فناوری اطالعات طر ح تکاپو خبر داد ‬ ‫استارت اپ های کیف پول الکترونیکی ‬ ‫با رمز دوم پویا رونق می گیرند ‬ ‫عض ــو هی ــات نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی‬ ‫می گو ی ــد ب ــا اج ــرای رم ــز دوم یکب ــار مص ــرف‬ ‫ب ــرای تراکنش ه ــای اینترنت ــی‪ ،‬کسـ ـب وکار‬ ‫اس ــتارت اپ هایی ک ــه ب ــر روی کیف ه ــای پ ــول‬ ‫الکترونیک ــی س ــرمایه گذاری کرده ان ــد‪ ،‬رون ــق‬ ‫پی ــدا خواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار نق ــل از ایبن ــا‪ ،‬مجی ــد‬ ‫حس ــینی نژاد در خص ــوص اج ــرای سیاس ــت‬ ‫بان ــک مرک ــزی ب ــرای اس ــتفاده از رم ــز دوم یکب ــار‬ ‫مص ــرف و تاثی ــر ان ب ــر کاه ــش فیش ــینگ گف ــت‪:‬‬ ‫ب ــا اج ــرای ای ــن سیاس ــت‪ ،‬اس ــتارت اپ هایی‬ ‫ک ــه ب ــر روی کیف ه ــای پ ــول الکترونیک ــی‬ ‫س ــرمایه گذاری کرده ان ــد ب ــار دیگ ــر وارد ب ــازار‬ ‫ش ــده و رون ــق خواهن ــد گرف ــت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬در چن ــد هفت ــه ابتدای ــی‬ ‫اجرای ــی ش ــدن سیاس ــت ال ــزام ب ــه اس ــتفاده از رم ــز‬ ‫دوم پو ی ــا‪ ،‬ش ــاهد کاه ــش تراکنش ه ــای اینترنت ــی‬ ‫خواهی ــم ب ــود و همزم ــان س ــرعت تراکنش ه ــا نی ــز‬ ‫کاه ــش خواه ــد یاف ــت ام ــا ب ــه ط ــور حت ــم اج ــرای‬ ‫ای ــن سیاس ــت فیش ــینگ را کاه ــش خواه ــد داد‪.‬‬ ‫عض ــو هی ــات نماین ــدگان ات ــاق بازرگان ــی‬ ‫ته ــران درب ــاره اینک ــه در ح ــال حاض ــر چ ــه می ــزان‬ ‫از تراکنش هـــا فیش ــینگ ش ــده و ب ــا اج ــرای ای ــن‬ ‫سیاس ــت ت ــا چ ــه می ــزان پیش بین ــی می ش ــود از‬ ‫رق ــم ان کاس ــته ش ــود‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬رق ــم دقیق ــی‬ ‫را نمی ت ــوان ب ــرای فیش ــینگ در تراکنش ه ــای‬ ‫اینترنت ــی انج ــام داد ول ــی ب ــه هرح ــال ب ــا اج ــرای‬ ‫سیاس ــت رم ــز دوم یکب ــار مص ــرف‪ ،‬از ام ــار‬ ‫فیش ــینگ کاس ــته خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫حس ــینی نژاد گف ــت‪ :‬بیش ــتر کسـ ـب وکارهای‬ ‫اینترنت ــی ک ــه ف ــروش خ ــود را از طر ی ــق‬ ‫تراکنش ه ــای اینترنت ــی انج ــام می دهن ــد‪ ،‬خ ــود‬ ‫را ب ــرای اج ــرای ای ــن سیاس ــت و احتم ــال کاه ــش‬ ‫فروش ه ــای اینترنت ــی ام ــاده کرده ان ــد‪.‬‬ ‫مدیـــر رســـته فنـــاوری اطالعـــات‬ ‫طـــرح تکاپـــو از ایجـــاد بیـــش از ‪۳۰۰۰‬‬ ‫فرصـــت شـــغلی در بخـــش فنـــاوری‬ ‫اطالعـــات طـــرح تکاپـــو خبـــر داد و‬ ‫گفـــت‪ :‬در برنامـــه ســـال های ‪ ۹۸‬و ‪،۹۹‬‬ ‫ایج ــاد بی ــش از ‪ ۲۰۰۰‬فرص ــت ش ــغلی ب ــا‬ ‫محوری ــت نهاده ــای پش ــتیبان کس ــب و‬ ‫کار ملـــی و اســـتانی و بیـــش از ‪ ۲۵‬هـــزار‬ ‫فرص ــت ش ــغلی مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم‬ ‫ب ــا اس ــتفاده از تس ــهیالت ط ــرح اش ــتغال‬ ‫روســـتایی هدف گـــذاری شـــده اســـت‪.‬‬ ‫محمـــد عبـــده ابطحـــی در گفت وگـــو بـــا ایســـنا‪ ،‬دربـــاره هدفگـــذاری‬ ‫اشـــتغال بخـــش فنـــاوری اطالعـــات در طـــرح تکاپـــو گفـــت‪ :‬برنامـــه عمل ــی‬ ‫توس ــعه رس ــته فن ــاوری اطالع ــات در س ــال ‪ ۱۳۹۸‬برس ــه مح ــور ایج ــاد و توس ــعه‬ ‫نهاده ــای مل ــی و اس ــتانی پش ــتیبان کس ــب و کار‪ ،‬الگوس ــازی ب ــرای اتص ــال‬ ‫کس ــب و کاره ــای پیش ــرو ب ــه بازاره ــای بین الملل ــی و اص ــاح و بهب ــود فض ــای‬ ‫کس ــب و کار اختصاص ــی رس ــته متمرک ــز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬در قالـب توسـعه نهادهـای ملـی و اسـتانی و در قالـب‬ ‫برنامـه دو سـاله ایجـاد بیـش از ‪ ۲۰۰۰‬فرصـت شـغلی مسـتقیم و چنـد برابـر ان‬ ‫فرصت هـای شـغلی غیـر مسـتقیم پیش بینـی و در کنـار ان از سـال گذشـته‬ ‫بسـتری فراهـم شـده کـه کسـب و کارهـای پیشـرو فنـاوری اطالعـات کـه حالـت‬ ‫پلتفرمـی داشـته و می تواننـد بـه توسـعه کسـب و کارهـای روسـتایی کمـک‬ ‫کننـد‪ ،‬از منابـع و وام هـای کـم بهـره ‪ ۴‬تـا ‪ ۱۰‬درصـد برنامـه توسـعه اشـتغال پایـدار‬ ‫روسـتایی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫مدیـر رسـته فنـاوری اطالعـات طـرح تکاپـو از معرفـی ‪ ۷‬طـرح ملـی بـه‬ ‫بانـک عامـل خبـر داد و گفـت‪ :‬انتظـار مـا ایـن اسـت کـه در دوره دو سـاله و در‬ ‫صـورت پرداخـت تسـهیالت بـه ایـن طرح هـا‪ ،‬بیـش از ‪ ۲۵‬هـزار فرصـت شـغلی‬ ‫بـا محوریـت مشـاغل روسـتایی ایجـاد شـود و براوردهـا حا کـی از ان اسـت کـه‬ ‫حـدود ‪ ۱۰۰۰‬نفـر از اشـتغال ایجـاد شـده‪ ،‬بـه صـورت مسـتقیم در حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات و بقیـه مشـاغل در حـوزه کسـب و کارهایـی روسـتایی باشـند کـه‬ ‫بـر بسـتر پلتفرم هـای فنـاوری اطالعـات بـه توسـعه کسـب و کار خـود خواهنـد‬ ‫پردا خـت‪.‬‬ ‫ابطحـی همچنیـن دربـاره هدفگـذاری ایجـاد اشـتغال در حـوزه فنـاوری‬ ‫اطالعـات بـرای سـال اینـده‪ ،‬گفـت‪ :‬در برنامـه دو سـاله ‪ ۹۸‬و ‪ ،۹۹‬ایجـاد بیـش از‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬فرصت شـغلی با محوریت نهادهای پشـتیبان کسـب و کار ملی و اسـتانی‬ ‫و بیش از ‪ ۲۵‬هزار فرصت شـغلی مسـتقیم و غیرمسـتقیم با اسـتفاده از تسهیالت‬ ‫طـرح اشـتغال روسـتایی هدف گـذاری شـده اسـت کـه امیدواریـم بـا ورود سـایر‬ ‫بخش هـای دولتـی بـه برنامـه نهادهـای ملـی و اسـتانی‪ ،‬تخصیص به موقـع منابع‬ ‫بودجـه ای از سـوی سـازمان مدیریـت و برنامه ریـزی و تسـهیل فعالیـت بخـش‬ ‫خصوصـی در ایـن حوزه هـا بـه اهـداف بزرگتـری هـم دسـت پیـدا کنیـم‪.‬‬ ‫و ی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا ای ــن ح ــال و در طوالن ــی‬ ‫م ــدت اس ــتارت اپ هایی ک ــه ب ــر روی کیف ه ــای‬ ‫پ ــول الکترونیک ــی س ــرمایه گذاری کرده ان ــد‬ ‫توس ــعه خواهن ــد یاف ــت ز ی ــرا ب ــا اج ــرای ای ــن‬ ‫سیاس ــت‪ ،‬بس ــیاری از اف ــرادی ک ــه نمی خواهن ــد‬ ‫از رم ــز یکب ــار مص ــرف اس ــتفاده کنن ــد‪،‬‬ ‫تراکنش ه ــای خ ــود را از طر ی ــق کیف ه ــای پ ــول‬ ‫و ب ــه ش ــکل افالی ــن انج ــام می دهن ــد‪.‬‬ ‫توسط نظام صنفی رایانه ای؛ ‬ ‫وز ی ــر عل ــوم ب ــا اش ــاره ب ــه نق ــش وزارت عل ــوم در عملیات ــی ش ــدن عل ــم ا کادمی ــک در‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬در هــر اســتان حداقــل یــک پــارک علــم و فنــاوری احــداث شــده و اغلــب ایــن‬ ‫پارک ه ــا در کن ــار دانش ــگاه ها واق ــع ش ــده اند‪.‬‬ ‫منص ــور غالم ــی وز ی ــر عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاوری در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس‬ ‫در ب ــاره نق ــش وزارت عل ــوم در عملیات ــی ش ــدن عل ــم ا کادمی ــک در کش ــور‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪:‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر بی ــش از ‪ ۴۳‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری در کش ــور وج ــود دارد و در ه ــر اس ــتان‬ ‫حداق ــل ی ــک پ ــارک عل ــم و فن ــاوری اح ــداث ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬ش ــرکت های دانش بنی ــان توس ــط ای ــن پارک ه ــا حمای ــت می ش ــوند و ‪ ۴‬ه ــزار‬ ‫و ‪ ۶۰۰‬ش ــرکت های دانش بنی ــان تاس ــیس ش ــده اند ک ــه ب ــا کم ــک در ح ــل مش ــکالت بوم ــی و‬ ‫کش ــوری‪ ،‬اش ــتغال ایج ــاد کرده ان ــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ‪ ۳‬و نیــم میلیــون دانشــجو در ‪ ۱۹۷‬مرکــز امــوزش عالــی کشــور تحصیــل‬ ‫می کنن ــد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬اغل ــب ‪ ۴۳‬پ ــارک عل ــم و فن ــاوری موج ــود در کش ــور‪ ،‬در کن ــار‬ ‫دانش ــگاه ها واق ــع ش ــده اند و ای ــن نزدیک ــی‪ ،‬فرص ــت مناس ــبی را ب ــرای حض ــور دانش ــجویان و‬ ‫فارغ التحصی ــان در محیط ه ــای عملیات ــی و کار ب ــردی دان ــش فراه ــم می کنن ــد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور‪ :‬‬ ‫تحلیل فضای استارت اپی ایران در سال ‪ ۹۸‬منتشر شد ‬ ‫سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور (نصر)‬ ‫در گزارش «فضای استارت اپی ایران» به تحلیل‬ ‫زیست بوم فضای استارتاپی کشور در سال ‪۹۸‬‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬سازمان نظام صنفی‬ ‫رایانه ای کشور (نصر) با انتشار گزارشی تحلیلی‬ ‫با عنوان « فضای استارت اپی ایران»‪ ،‬زیست بوم‬ ‫فضای استارتاپی کشور در سال ‪ ۹۸‬را مورد بررسی‬ ‫قرار داد‪.‬‬ ‫این گزارش شامل نتایج پژوهشی درباره‬ ‫وضعیت فعلی استارت اپ ها‪ ،‬چالش ها و‬ ‫مسائل مربوط به ان ها است که شرایط کنونی‬ ‫کسب وکارهای نوپای ایران را ترسیم می کند‪.‬‬ ‫داده های اماری مختلفی در این گزارش وجود‬ ‫دارد که از طریق پرسشنامه ای که استارت اپ ها‬ ‫به صورت انالین به ان پاسخ داده اند ‪ ،‬جمع اوری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫استارت اپ ها در این پرسشنامه عالوه بر پاسخ‬ ‫ به سواالت پایه برای معرفی استارت اپ خود‪،‬‬ ‫به سواالتی مانند روش های تامین مالی‪ ،‬بازارها‪،‬‬ ‫انتظار ان ها از دولت و تعامل ان ها با شرکت های‬ ‫خصوصی بزرگ نیز پاسخ داده اند‪.‬‬ ‫در این پژوهش‪ ۳۴۷ ،‬استارت اپ شرکت‬ ‫کننده در نمایشگاه الکام استارز ‪ ۹۸‬به ‪ ۴۴‬سوال‬ ‫این پرسش نامه پاسخ داده اند و نتایج ان پس از‬ ‫تحلیل در قالب اینفوگرافیک ارائه شده است‪.‬‬ ‫با توجه به اهمیت الکام استارز به عنوان‬ ‫بزرگترین گردهمایی استارت اپ ها در ایران‪ ،‬امار‬ ‫کارخانه نواوری در استان کرمان‬ ‫ افتتاح شود ‬ ‫و خروجی این رویداد از اهمیت زیادی برخوردار‬ ‫است و نتایج این پژوهش می تواند به واقعیت‬ ‫زیست بوم استارت اپی ایران بسیار نزدیک باشد‪.‬‬ ‫پرسشنامه این پژوهش و اطالعات اماری ان‬ ‫نیز به گونه ای تنظیم شده که منبع مناسبی برای‬ ‫تحلیل و بررسی اکوسیستم استارت اپی ایران باشد‬ ‫و به تمامی فعاالن حوزه کمک کند تا از سمت و‬ ‫سوی اکوسیستم استارت اپی ایران و نیازهای ان‬ ‫باخبر شوند‪.‬‬ ‫جامعه هدف این گزارش‪ ،‬نهادهای‬ ‫تصمیم گیری و سازمان های مرتبط با‬ ‫کسب وکارهای نوپا‪ ،‬دانشگاه های فعال در حوزه‬ ‫کارافرینی و نواوری و سایر عالقه مندان و ذی نفعان‬ ‫زیست بوم کسب وکارهای نوپا است‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه ‪:ICT‬‬ ‫نماینــده مــردم کرمــان و راور گفــت‪ :‬کارخانــه نــواوری بــا کمــک معــاون علمــی و فنــاوری‬ ‫در اســتان کرمــان افتتــاح شــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬محمدمه ــدی زاه ــدی در کارگ ــروه عل ــم و فن ــاوری اس ــتان کرم ــان ب ــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه درخواس ــت دار ی ــم کارخان ــه ن ــواوری ب ــا کم ــک مع ــاون علم ــی و فن ــاوری‬ ‫در اس ــتان کرم ــان افتت ــاح ش ــود‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــرای کارخان ــه ن ــواوری ق ــرار ب ــر ای ــن ش ــد ک ــه بخ ــش‬ ‫خصوص ــی ‪ ۱۰۰‬میلی ــارد س ــرمایه گ ــذاری کن ــد‪.‬‬ ‫وی اظه ــار داش ــت‪ :‬اس ــتان کرم ــان ای ــن پتانس ــیل را دارد ک ــه در زمین ــه عل ــم و فن ــاوری‬ ‫ب ــه عن ــوان ق ــرارگاه اقتص ــاد دان ــش بنی ــان در کش ــور مط ــرح ش ــود و نیازمن ــد ای ــن هس ــتیم ک ــه‬ ‫زیرس ــاخت های ان ب ــا فراه ــم ک ــردن زمین ــی ب ــه مس ــاحت ‪ ۵۰‬هکت ــار فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدوار کرد که این قرارگاه تا سال ‪ ۱۴۰۰‬در استان راه اندازی شود‪.‬‬ ‫استفاده از دانشگاه ها وشرکت های ‬ ‫دانش بنیان در پروژه های تحقیقاتی ‬ ‫رئی ــس پژوهش ــگاه ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫از تغیی ــر رویک ــرد ای ــن پژوهش ــگاه در جه ــت اس ــتفاده از‬ ‫ظرفی ــت دانش ــگاه ه ــا و ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان در‬ ‫پ ــروژه ه ــای تحقیقات ــی ‪ ICT‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬وحی ــد‬ ‫یزدانیـــان در دهمی ــن کنفران ــس فن ــاوری اطالع ــات و‬ ‫دان ــش ک ــه صب ــح ام ــروز در مرک ــز تحقیق ــات مخاب ــرات‬ ‫ای ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا اش ــاره ب ــه تغیی ــر رویک ــرد پژوهش ــگاه‬ ‫ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات در اس ــتفاده از پتانس ــیل‬ ‫علم ــی بخ ــش ‪ ICT‬کش ــور گف ــت‪ :‬ط ــی چن ــد س ــال‬ ‫گذش ــته‪ ،‬ارتب ــاط ای ــن مرک ــز تحقیقات ــی ب ــا دانش ــگاه ه ــا و‬ ‫انجمــن هــای علمــی گســترده نبــود امــا بــه دنبــال تحقــق‬ ‫توس ــعه پای ــدار‪ ،‬موض ــوع اس ــتفاده از ظرفیـــت دانشـــگاه‬ ‫هــا‪ ،‬مرا کــز تحقیقاتــی و شــرکت هــای دانــش بنیــان بــرای‬ ‫پ ــروژه ه ــای ‪ ICT‬در دس ــتور کار ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ت ــاش م ــا ای ــن اس ــت کـــه از ظرفیـــت‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان ب ــرای پ ــروژه هـــای مرکـــز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سومین فراخوان دعوت به ثبت نام و همکاری متقاضیان حق التدریس در مرا کز اموزشی غیردولتی‬ ‫تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (دی ماه ‪)98‬‬ ‫با استعانت از درگاه خداوند متعال‪ ،‬دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور تامین مدرسان‬ ‫اموزشی مراکز اموزشی علمی کاربردی تحت نظارت دانشگاه در سراسر کشور از بین افراد‬ ‫متخصص‪ ،‬مجرب‪ ،‬بومی و ساکن واجد شرایط هر استان‪ ،‬در رشته های مورد نیاز براساس شرایط‬ ‫مندرج در متن این فراخوان دعوت به ثبت نام می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان واجد شرایط‪ ،‬برای کسب اطالع از عناوین رشته های تحصیلی مورد نیاز و سایر شرایط‬ ‫شرکت در این فراخوان می توانند از تاریخ ‪ 98/10/8‬لغایت ‪ 98/10/21‬به سامانه جامع جذب و‬ ‫مدرسان به ادرس ‪ https://jam.uast.ac.ir‬مراجعه و پس از مطالعه دقیق مفاد متن فراخوان‬ ‫حاضر نسبت به انجام مراحل ثبت نام‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مالک ثبت نام متقاضیان در فراخوان‪ ،‬تکمیل فرم های سامانه‪ ،‬پرداخت وجه اولیه ثبت نام‬ ‫و اخذ کد رهگیری از سامانه جامع جذب و مدرسان می باشد‪.‬‬ ‫بدیهی است ثبت نام در سامانه هیچگونه حقی را برای بکارگیری به صورت حق التدریس برای‬ ‫متقاضیان ایجاد نمی کند بلکه پس از طی شدن فرایند جذب و تایید نهایی صالحیت علمی‬ ‫و عمومی متقاضیان توسط هیات اجرایی جذب دانشگاه‪ ،‬کد مدرسی به عنوان مجوز تدریس‬ ‫در مراکز اموزش علمی کاربردی غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی صادر‬ ‫می گردد‪.‬‬ ‫پس از دریافت کد مدرسی‪ ،‬تدریس مدرس مستلزم پذیرش و اعالم نیاز مراکز اموزش علمی‬ ‫کاربردی است و دانشگاه هیچگونه تعهدی در این خصوص ندارد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرایط پذیرش‬ ‫*شرایط عمومی‪:‬‬ ‫الف‪ -‬اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسالمی و قانون اساسی‬ ‫ب‪ -‬تدین به یکی از ادیان رسمی مصرح در قانون اساسی‬ ‫ج‪ -‬تعهد و اعتقاد به انقالب اسالمی‪ ،‬والیت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫د‪ -‬داشتن تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ه‪ -‬نداشتن سابقه کیفری و عدم محرومیت از تمام یا بعضی از حقوق اجتماعی که مستلزم‬ ‫محرومیت از تدریس باشد‪.‬‬ ‫و‪ -‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‬ ‫ز ‪-‬عدم اشتهار به فسق و عمل به مناهی اخالقی و اعمال و رفتار خالف حیثیت و شرافت و‬ ‫شئون شغلی‪.‬‬ ‫ح‪-‬اتمام خدمت وظیفه عمومی یا داشتن معافیت قانونی(تا تاریخ اعالم فراخوان ‪)98/10/7‬‬ ‫ط‪ -‬تقوای دینی و التزام عملی به احکام اسالم (انجام واجبات و پرهیز از محرمات)‬ ‫ی‪ -‬عدم وابستگی به احزاب وابسته به رژیم گذشته‪ ،‬فراماسونری و عضویت در ساواک‪،‬‬ ‫عدم هواداری و عضویت در گروهک های معاند و الحادی‪ ،‬عدم عضویت در احزاب و‬ ‫سازمان ها و فرقه های وابسته به بیگانه و نداشتن سابقه تبلیغ موثر به نفع دولت های بیگانه‬ ‫یا مکاتب ضد اسالمی‪.‬‬ ‫ک‪-‬تاییدصالحیت هایعلمیوعمومیداوطلباندرهیات هایاجراییجذبدانشگاه هاوهیات های‬ ‫مرکزیجذبوزارتمتبوعطبقمصوباتشورایعالیانقالبفرهنگی‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :1‬اقلیت های دینی رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬از بند(ج)‬ ‫ً‬ ‫مستثنی بوده ولی باید عمال متدین به ادیان خود باشند و در جامعه اسالمی در مقام تجاهر‬ ‫به فسق بر نیایند‪.‬‬ ‫* شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫ دارا بودن شرایط سنی حداقل ‪ 28‬و حداکثر ‪ 70‬سال تا تاریخ فراخوان‪ ،‬متولدین بعد از‬‫‪ 1328/1/1‬و قبل از ‪1370/12/30‬مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند‪.‬‬ ‫متقاضیان حق التدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی عالوه بر دارا بودن شرایط کلی و‬ ‫عمومی می بایست واجد شرایط اختصاصی زیر نیز باشند‪:‬‬ ‫دارا بودن مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد مرتبط‬‫حداقل معدل برای دوره کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی ‪ 16‬می باشد‪.‬‬‫در سایر موارد معدل های ‪ A‬و ‪ B‬ومعدل های ‪ 4‬و ‪ 3‬قابل قبول می باشد‪.‬‬ ‫رشته تحصیلی متقاضی باید در دو مقطع اخر تحصیلی همخوانی داشته باشد‪.‬‬‫دارندگان مدرک کمتر از کارشناسی ارشد یا مدارک معادل مجاز به ثبت نام نبوده و پرونده این‬‫قبیل افراد بررسی نمی شود‪.‬‬ ‫دارندگان مدارک دوره های تحصیلی الکترونیکی‪ ،‬غیرحضوری یا مجازی مجاز به ثبت نام‬‫نبوده و پرونده این قبیل افراد بررسی نمی گردد‪.‬‬ ‫ایجاد بیش از ‪ ۳۰۰۰‬شغل ‬ ‫حوزه فناوری اطالعات در طر ح تکاپو ‬ ‫ب‪ :‬نحوه ثبت نام و توصیه ها‬ ‫* زمان ثبت نام اولیه‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان واجد شرایط عمومی و اختصاصی از تاریخ ‪ 1398/10/8‬لغایت‬ ‫‪ 1398/10/21‬با مراجعه به سامانه جامع جذب مدرسان دانشگاه جامع علمی‬ ‫کاربردی و اطالع از عناوین دروس مورد نیاز مرا کز اموزشی استان محل سکونت‪ ،‬به‬ ‫ادرس ‪ https://jam.uast.ac.ir‬می توانند نسبت به ثبت تقاضای تدریس‪ ،‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪-2‬هزینه ثبت نام و بررسی اولیه پرونده تمامی متقاضیان مبلغ‪200/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫هریک از متقاضیان پس از احراز شرایط اولیه مبلغ‪500/000‬ریال بابت هزینه بررسی پرونده و‬ ‫طی فرایند جذب (مرحله دوم) پرداخت می نماید‪.‬‬ ‫توضیحات‪ ،‬توصیه ها و مراحل ثبت نام‬ ‫‪-1‬توصیه می شود متقاضیان قبل از ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق شرایط فراخوان‬ ‫در سامانه و اماده نمودن فایل الکترونیکی کارت ملی‪ ،‬صفحات شناسنامه‪ ،‬مدرک‬ ‫تحصیلی دو مقطع اخر‪ ،‬ریز نمرات‪ ،‬کارت پایان خدمت و یا معافیت (مخصوص اقایان)‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیان تدریس پیش از انتخاب گروه درس اموزشی خود‪ ،‬از بین گروه درس های مندرج‬ ‫در فراخوان‪،‬میبایستنسبتبهمطالعهسرفصلدروسبرنامههای درسی علمی کاربردی ذیربط‬ ‫و تطبیق شرایط مجاز برای مدرس ان درس با مدارک تحصیلی خود‪ ،‬اطمینان حاصل نمایند‬ ‫و برای اطالع از سرفصل دروس‪ ،‬به پرتال رسمی دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬به ادرس‬ ‫‪( https://www.uast.ac.ir‬منوی اموزش سرفصل برنامه های مصوب) مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪-3‬ثبت درخواست در سامانه ثبت نام‪ ،‬به ادرس ‪ https://jam.uast.ac.ir‬در یکی از گروه‬ ‫درس های اعالم شده و پرداخت هزینه ثبت نام اولیه و دریافت کد رهگیری‪.‬‬ ‫‪ -4‬متقاضیان پس از پایان مهلت ثبت نام می توانند‪ ،‬جهت اطالع و پیگیری از وضعیت بررسی اولیه‬ ‫پرونده خود‪ ،‬به سامانه جامع جذب و مدرسان به ادرس ‪ https://jam.uast.ac.ir‬مراجعه و در‬ ‫صورت مشاهده وضعیت احراز شرایط اولیه نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات تکمیلی و‬ ‫واریز وجه مرحله دوم در سامانه مذکور اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬در مرحله دوم اسکن و بارگذاری تصاویر تمامی مدارک و مستندات مورد نیاز اعالم شده‬ ‫در سامانه‪ ،‬برای ثبت درخواست الکترونیکی‪ ،‬ضروری است‪ .‬فقط مدراک بارگذاری شده در‬ ‫سامانه در روز مصاحبه ارزیابی خواهد شد‪ .‬در روز مصاحبه متقاضیان باید اصل مدارک و‬ ‫مستندات بارگذاری شده را به صورت فیزیکی و در قالب کلیربوک مطابق با جدول شماره‬ ‫یک (پیوست) ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪-6‬هرگونه مغایرت اطالعات وارد شده با مستندات ارسالی منجر به لغو درخواست متقاضی‬ ‫در هر مرحله از بررسی خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شرکت در مصاحبه علمی کارگروه های تخصصی در زمان مقرر اعالم شده از سوی دانشگاه‬ ‫الزامی است‪ .‬بدیهی است عدم شرکت متقاضی در زمان تعیین شد به منزله انصراف تلقی و‬ ‫پرونده وی از دستور کار خارج خواهد شد و هیچگونه اعتراضی در این خصوص مورد پذیرش‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪-8‬برای افرادی که در شرایط برابر و مساوی در بررسی ها قرار گیرند‪ ،‬اولویت جذب و‬ ‫بکارگیری با متقاضی بومی همان استان خواهد بود‪.‬‬ ‫‪-9‬متقاضیان ملزم به پیگیری و اخذ اطالعات الزم (از قبیل نیاز به ویرایش مستندات‬ ‫بارگذاری شده‪ ،‬زمان مصاحبه و سایر موارد) در خصوص فرایند بررسی پرونده و نتایج هر‬ ‫مرحله‪ ،‬ازطریق سامانه جامع جذب و مدرسان می باشند‪.‬‬ ‫‪ -10‬متقاضی پس از اعالم رای نهایی هیات اجرایی جذب دانشگاه مبنی بر عدم احراز‬ ‫صالحیت شرایط همکاری می تواند برای یک بار تقاضای تجدید نظر خود را از طریق سامانه‬ ‫و براساس فرایند تعریف شده مندرج در سامانه ثبت کند‪ .‬نتایج تجدید نظر پس از انجام‬ ‫تشریفات قانونی و الزامات حقوقی از طرف دانشگاه در بازه زمانی تعیین شده اعالم خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪-11‬مدارک ناقص به هیچ عنوان قابل بررسی نبوده و هیچ مدرکی پس از بازه زمانی تعیین‬ ‫شده ثبت نام‪ ،‬قابل پذ یرش نمی باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬پذیرفته شدگان قبل از اخذ مجوز به تدریس موظف به شرکت در کارگاه اموزشی دوره تربیت‬ ‫مدرس دانشگاه جامع علمی ‪-‬کاربردی (مختص متقاضیانی که صالحیت علمی و عمومی انها‬ ‫در مراحل قبل‪ ،‬به تایید مراجع مربوطه‪ ،‬رسیده باشد)‪ ،‬می باشند‪.‬‬ ‫تحقیق ــات بیش ــتر اس ــتفاده کنی ــم و ای ــن پ ــروژه ه ــا‬ ‫را ب ــرون س ــپاری ک ــرده و ب ــه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان‬ ‫واگـــذار کنیـــم‪.‬‬ ‫رئی ــس پژوهش ــگاه ارتباط ــات و فن ــاوری اطالع ــات‬ ‫ادام ــه داد‪ :‬پی ــش از ای ــن ب ــرای مث ــال پ ــروژه ای ک ــه ‪۸۰‬‬ ‫درصـــد ان ظرفیـــت واگـــذاری بـــه مراکـــز تحقیقات ــی و‬ ‫شـــرکت هـــای دانـــش بنیـــان داشـــت را در پژوهش ــگاه‬ ‫‪ ICT‬انج ــام م ــی دادی ــم‪ .‬ام ــا ه ــم اکن ــون ب ــه ای ــن نتیج ــه‬ ‫رس ــیدیم ک ــه لزوم ــی ن ــدارد صف ــر ت ــا ص ــد پ ــروژه ه ــا را در‬ ‫ایــن مرکــز انجــام دهیــم و بــه همیــن دلیــل بــا تا کیــد وز یــر‬ ‫ارتباط ــات‪ ،‬موض ــوع ب ــرون س ــپاری پ ــروژه ه ــا و وا گ ــذاری‬ ‫انهـــا را بـــه دانشـــگاه هـــا و مراکـــز تحقیقاتـــی و ش ــرکت‬ ‫ه ــای دان ــش بنی ــان در دس ــتور کار ق ــرار داده ای ــم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام نیروی انتظامی در مقطع درجه داری ثبت نام متقاضیان مرد در مقطع درجه داری‬ ‫از بین داوطلبان دارای مدرک تحصیلی دیپلم رشته های نظری‪ ،‬فنی و حرفه ای و کار و دانش اغاز گردید‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫‪ -1‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و‬ ‫والیت مطلقه فقیه و امادگی فداکاری در راه تحقق اهداف ان ها‪.‬‬ ‫‪ - 3‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫*داوطلب می بایست ایرانی االصل باشد بدین مفهوم که دارای شناسنامه‬ ‫ایرانی و پدر ومادر ایرانی االصل باشد‪.‬‬ ‫‪ - 4‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی و‬ ‫معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ - 5‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان‬ ‫تقاضای استخدام‪.‬‬ ‫‪ - 6‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ - 7‬نداشتن سوء پیشینه کیفری‪.‬‬ ‫‪ -8‬عدم اعتیاد به مواد مخدر‪.‬‬ ‫‪ - 9‬داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫‪-10‬داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام‬ ‫از تاریخ ‪ 1398/10/10‬لغایت ‪1398/10/30‬‬ ‫تذکرات‬ ‫‪-1‬سامانه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز سازگار می باشد‬ ‫لذا توصیه می گردد به منظور وروداطالعات صحیح و بدون نقص ‪ ،‬صرفا‬ ‫ازرایانه هایی کهازسیستمعاملویندوزبهرهمی جوینداستفادهنمایید‪ .‬در صورت‬ ‫استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ‪ ،‬تبعات ناشی از عدم دریافت‬ ‫صحیح اطالعات متوجه مرکز گزینش و استخدام نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و مستلزم‬ ‫پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانکها نمی باشد‬ ‫‪ -3‬کدملی داوطلب ‪ ،‬بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ‪ ،‬برای ورود سامانه‬ ‫ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبانی که موفق به تکمیل اطالعات خود نشده اند‪ ،‬می توانند‬ ‫تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه اطالعات خود را تکمیل و‬ ‫ویرایش نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا محسوب نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬تکمیل اطالعات توسط داوطلب و دریافت کدرهگیری مالک تایید‬ ‫ثبت نام می باشد لذا در ورود اطالعات مانند نام و نام خانوادگی ‪ ،‬کد ملی‬ ‫و سال تولد ‪ ،‬مدرک تحصیلی و معدل دقت الزم را نموده و افرادی که‬ ‫اطالعات انان ناقص می باشد فراخوان نخواهند شد‪.‬‬ ‫عالقمندانمیتوانندجهت کسباطالعاتبیشتروثبتنامبهادرساینترنتی‪/http://police.ir‬قسمت گزینشمراجعهنمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت کیا صنعت هیوا واقع در شهرک صنعتی چهاردانگه جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫حســابــــدار‬ ‫نگهداری‪،‬ثبت‪،‬ضبط و کنترل اطالعات مالی‬ ‫بر اساس اصول و قواعد و استانداردهای مالی روز دنیا‬ ‫تهیه و تنظیم لیست حقوق و مزایا و بیمه به صورت ماهانه‬ ‫رسیدگی به حساب های بانکی شرکت و تهیه صورت مغایرت بانکی‬ ‫رسیدگی به تنخواه و اسناد هزینه های مربوط به ان‬ ‫اجرای کدینگ(طبقه بندی) حساب ها‪،‬بر مبنای شکل متحد‪،‬به منظور‬ ‫ایجاد وحدت رویه و قابلیت‬ ‫مقایسه گزارشات مالی‬ ‫نگهداری حساب اموال و نظارت بر حساب اموال مذکور‬ ‫امانت داری و عدم افشای اطالعات مالی‬ ‫با هدف حفظ موارد امنیتی مورد نیاز سازمان‬ ‫دریافت فا کتورهای فروش و ثبت در سیستم مالی‬ ‫به صورت مستمر و به روز رسانی ان‬ ‫پیگیری و کنترل مبالغ فروش واریز شده از طریق‬ ‫کنترل حسابهای بانکی‬ ‫کنترل فا کتورهای خرید با توجه به دستورات مدیریتی‬ ‫و یا کمیسیون خرید‬ ‫ثبت کنترل حسابهای مشتریان به صورت روزانه‬ ‫و اعالم مانده حساب به مدیر فروش جهت وصول مطالبات‬ ‫هماهنگی با واحد انبار از طریق میزان ثبت سفارش و رسید انبار و نیز کنترل‬ ‫حواله انبار کاالی مربوطه‬ ‫تهیه و ارائه گزارشات مورد نیاز مدیریت و ارائه ان به مدیریت‬ ‫ثبت چکهای پرداختنی و وصول انها در تاریخ مشخص شده‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪،‬خانم‬ ‫حداقل سابقه کاری ‪ 3‬سال‬ ‫لیسانس حسابداری‬ ‫بیمه دارد‬ ‫حقوق توافقی با مزایای وزارت کار‬ ‫ساعات کاری شنبه تا چهارشنبه ‪ 8‬الی ‪17‬‬ ‫سا کنین چهاردانگه و اسالمشهر در اولویت هستند‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪teflon.sazan@gmail.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه‪ 14‬دی‪ 8-1398‬جمادی االولی‪ 4-1441‬ژانویه‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1183‬‬ ‫‪۱5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی ‬ ‫وزیر علوم‪:‬‬ ‫کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو ‬ ‫در هیچ مقطعی در دستور کار نیست‬ ‫مهلت مجدد ثبت ازمون دستیاری پزشکی اعالم شد ‬ ‫وز ی ــر عل ــوم تحقیق ــات و فن ــاوری گف ــت‪ :‬کاه ــش ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو در مقاط ــع‬ ‫مختل ــف از کارشناس ــی‪ ،‬کارشناس ــی ارش ــد و دکت ــری در دس ــتور کار نیس ــت‪.‬‬ ‫منصور غالمی در گفتگو با مهر با اشاره به کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه ها‬ ‫گفت‪ :‬درباره بحث تغییر ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در مقاطع کارشناسی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫ً‬ ‫ارشد و دکتری‪ ،‬قاعدتا‪ ،‬ظرفیت هایی که دانشگاه ها اعالم می کنند مد نظر است‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬بنابرای ــن دفت ــر گس ــترش ح ــوزه معاون ــت اموزش ــی وزارت عل ــوم ش ــرایط‬ ‫دانش ــگاه ها را ب ــا انچ ــه تقاض ــا داده ان ــد‪ ،‬تطبی ــق می ده ــد عل ــی القاع ــده ب ــرای هی ــچ مقط ــع‬ ‫و دوره ای توق ــف پذی ــرش انج ــام نمی ش ــود مگ ــر مانع ــی ب ــرای ان باش ــد مانن ــد اینک ــه هیئ ــت‬ ‫علم ــی کاف ــی نباش ــد‪ ،‬فض ــای فیزیک ــی م ــورد تایی ــد و مناس ــب نباش ــد‪.‬‬ ‫وز یــر علــوم تا کیــد کــرد‪ :‬بنابرایــن کاهــش ظرفیــت پذیــرش دانشــجو در مقاطــع مختلــف‬ ‫از کارشناســی‪ ،‬کارشناســی ارشــد و دکتــری در دســت نیســت‪.‬‬ ‫پی ــش از ای ــن برخ ــی از روس ــای دانش ــگاه های برت ــر عن ــوان ک ــرده بودن ــد ک ــه وضعی ــت‬ ‫کش ــور ب ــه گون ـه ای اس ــت ک ــه دانش ــگاه ها بای ــد ب ــه س ــمت کاه ــش ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو‬ ‫پی ــش برون ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی با اشاره به امار‬ ‫ثبت نام در ازمون دستیاری تخصصی پزشکی گفت‪:‬‬ ‫مهلت مجدد ثبت نام شنبه ‪ ۱۴‬دی ماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫دکتر ابتین حیدرزاده در گفتگو با مهر افزود‪ :‬ثبت نام‬ ‫چهل و هفتمین دوره ازمون پذیرش دستیار تخصصی‬ ‫پزشکی از دوم دی ماه ‪ ۹۸‬اغاز شد و دوشنبه ‪ ۹‬دی ماه‬ ‫‪ ۹۸‬به پایان رسید و در این مدت ‪ ۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر ثبت‬ ‫نام کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به منظور تسهیالت برای افرادی که در‬ ‫مهلت مقرر موفق به ثبت نام نشدند‪ ،‬مهلت مجددی در‬ ‫نظر گرفته شده که این فرصت از روز شنبه ‪ ۱۴‬دی ماه‬ ‫اغاز می شود و روز دوشنبه ‪ ۱۶‬دی ماه به پایان می رسد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫چهل و هفتمین دوره ازمون پذیرش دستیار تخصصی‬ ‫پزشکی ‪ ۸‬اسفندماه ‪ ۹۸‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت خبر داد‪:‬‬ ‫‪ 55‬تعیین شده بود‪ ،‬این حدنصاب نیز حذف شد اما‬ ‫دانشجویان در ازمون جامع باید حدنصاب این نمره زبان‬ ‫را در ازمون ‪ MHLE‬داشته باشند‪.‬‬ ‫دکتر حیدرزاده خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اینکه در‬ ‫سال جاری فرصت کافی تا زمان برگزاری ازمون دکتری‬ ‫وزارت بهداشت نداریم‪ ،‬لذا دانشجویان ازمون زبان‬ ‫ندارند ولی ازمون نمره ‪ MHLE‬دانشجویان در بخش‬ ‫مصاحبه لحاظ خواهد شد‪ .‬بنابراین دانشجویان ازمون‬ ‫اصلی را بدون زبان برگزار خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه تهران‬ ‫امار اخراج دانشجویان پزشکی‬ ‫ انتقال از خارج‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وزارت بهداش ــت گف ــت‪ :‬م ــا از س ــال ‪ ۹۴‬تم ــام پرون ــده ه ــای پذی ــرش‬ ‫دانشــجو از طریــق ســنجش را بررســی مجــدد کردیــم و هیــچ موردخــاف در پذیــرش دانشــگاه هــا‬ ‫یاف ــت نش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬دکت ــر باق ــر الریجان ــی در حاش ــیه اج ــاس معاون ــان اموزش ــی دانش ــکده ها‬ ‫و دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی کش ــور در مح ــل دانش ــگاه عل ــوم پزش ــکی ته ــران اف ــزود‪ :‬اف ــراد‬ ‫ش ــیاد در هم ــه ج ــا وج ــود دارن ــد و ممک ــن اس ــت ب ــه اف ــراد بگوین ــد ک ــه بیایی ــد در ای ــن رش ــته‬ ‫تحصی ــل کنی ــد و م ــا کم ــک ت ــان می کنی ــم ک ــه م ــا هم ــه ای ــن موض ــوع را ب ــه نهاده ــای نظارت ــی‬ ‫ارائ ــه داده ای ــم‪.‬‬ ‫الریجان ــی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ام ــا خیل ــی وقت ه ــا دعوت ه ــای عام ــی اس ــت ک ــه ا گ ــر ش ــما‬ ‫بیایی ــد در اموزش ــگاه م ــا درس بخوانی ــد تضمی ــن می کنی ــم ش ــما کنک ــور ه ــم قب ــول ش ــوید‪.‬‬ ‫وی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬خوش ــبختانه نهاده ــای نظارت ــی در کش ــور ب ــر ای ــن موض ــوع نظ ــارت‬ ‫دارن ــد و م ــواردی ک ــه ب ــه ای ــن ش ــکل ارائ ــه می ش ــوند و ضواب ــط الزم را رعای ــت نمی کنن ــد ب ــه‬ ‫انه ــا ارج ــاع داده ای ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر بهداش ــت اظه ــار ک ــرد‪ :‬در س ــال گذش ــته ب ــه موسس ــاتی ک ــه م ــدرک جعل ــی‬ ‫ارائ ــه می دادن ــد دسترس ــی پی ــدا کردی ــم و برخ ــی از رده ه ــا ک ــه جع ــل م ــدرک می کردن ــد را ب ــه‬ ‫نهاده ــای نظارت ــی س ــپرده ای ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی وزارت بهداش ــت در ب ــاره تخل ــف انتقال ــی از خ ــارج ب ــه داخ ــل در ح ــوزه‬ ‫علــوم پزشــکی ادامــه داد‪ :‬همانطــور کــه پیشــتر اعــام کــرده بودیــم ‪ ۳۰‬تــا ‪ ۴۰‬نفــر مــدارک جعلــی‬ ‫ارائــه کــرده بودنــد و حــدود صــد نفــر جعــل مــدرک خــروج از کشــور داشــتند را مــورد بررســی قــرار‬ ‫دادیــم و از حــوزه اموزشــی اخــراج کردیــم‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬از س ــال ‪ ۹۴‬تمام ــی پرونده ه ــای پذی ــرش دانش ــگاه های عل ــوم پزش ــکی‬ ‫را ب ــا فهرس ــت س ــازمان س ــنجش تطبی ــق دادی ــم و تم ــام کس ــانی ک ــه در دانش ــگاه ها ثب ــت ن ــام‬ ‫ک ــرده بودن ــد را بررس ــی کردی ــم و خوش ــبختانه حت ــی ی ــک خ ــاف یاف ــت نکردی ــم‪.‬‬ ‫رشته دانشگاهی طراحی اسباب بازی ‬ ‫در مقطع ارشد راه اندازی می شود ‬ ‫مع ــاون دانش ــگاه ته ــران از ش ــکل گیری رش ــته‬ ‫طراح ــی اس ــباب بازی در دوره کارشناس ــی ارش ــد خب ــر‬ ‫داد و گف ــت‪ :‬ای ــن رش ــته‪ ،‬بین رش ــته ای اس ــت و بای ــد از‬ ‫جنبه ه ــای مختل ــف روان ش ــناختی‪ ،‬جامعه ش ــناختی‪،‬‬ ‫هن ــری و اقتص ــادی ب ــه ان ن ــگاه ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دفت ــر ارتباط ــات و ام ــور‬ ‫رس ــانه معاون ــت فرهنگ ــی و اجتماع ــی دانش ــگاه ته ــران‪،‬‬ ‫مجیــد سرســنگی معــاون فرهنگــی و اجتماعــی دانشــگاه‬ ‫ته ــران در نشس ــت تخصص ــی «ام ــوزش و پژوه ــش در‬ ‫صنع ــت اس ــباب بازی» ک ــه در حاش ــیه پنجمی ــن‬ ‫جشـــنواره مل ــی اس ــباب بازی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه ش ــکل گیری رش ــته طراح ــی اس ــباب بازی در دوره‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد گف ــت‪ :‬دو دانش ــگاه فرهن ــگ و هن ــر‬ ‫ته ــران و همچنی ــن هن ــر اس ــامی تبری ــز‪ ،‬ب ــه ط ــور هم زم ــان‬ ‫طرح های ــی در ای ــن زمین ــه را ارائ ــه داده ان ــد‪.‬‬ ‫تحصیل افراد تحت پوشش بهزیستی ‬ ‫در پردیس های دانشگاهی رایگان شد ‬ ‫هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رای‬ ‫تحصیل افراد تحت پوشش بهزیستی در پردیس های‬ ‫دانشگاهی را رایگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬اخیرا هیات عمومی دیوان‬ ‫عدالت اداری با صدور رایی تحصیل افراد تحت پوشش‬ ‫زمان پذیرش دانشجوی دکتری ‬ ‫در پردیس تربیت مدرس اعالم شد ‬ ‫مع ــاون اموزش ــی دانش ــگاه تربی ــت م ــدرس از احتم ــال‬ ‫پذی ــرش دانش ــجوی دکت ــری در پردی ــس ای ــن دانش ــگاه از مه ــر ‪۹۹‬‬ ‫خبــر داد و گفــت‪ :‬بــه احتمــال ز یــاد در یکــی دو هفتــه اینــده ایــن‬ ‫موض ــوع قطع ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سی و هفتمین دوره ازمون پذیرش‬ ‫دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام در این ازمون نیز از اول دی ماه ‪ ۹۸‬اغاز شد و‬ ‫دوشنبه ‪ ۹‬دی ماه ‪ ۹۸‬به پایان رسید و در این مدت حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬نفر در ان ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫حیدرزاده افزود‪ :‬سی و هفتمین دوره پذیرش‬ ‫دستیار رشته های فوق تخصصی بالینی پزشکی در روز‬ ‫پنجشنبه ‪ ۳‬بهمن ‪ ۹۸‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫جزئیات حذف حد نصاب نمره زبان‬ ‫در ازمون دکتری و ارشد‬ ‫رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی وزارت بهداشت‬ ‫جزئیات و شرایط حذف حدنصاب نمره زبان در ازمون‬ ‫دکتری و کارشناسی ارشد دانشگاه های علوم پزشکی را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫دکتر ابتین حیدرزاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬ضمن بیان‬ ‫این مطلب به حد نصاب نمره زبان در ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد اشاره کرد و گفت‪ :‬تغییراتی در حدنصاب زبان‬ ‫انگلیسی در این ازمون داشتیم که براساس این تغییرات‬ ‫حدنصاب نمره زبان برای ورودی در ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد حذف شده است اما در عوض ضرایب درس زبان‬ ‫افزایش پیدا کرده است یعنی تا قبل از این تغییرات‬ ‫ضریب زبان دو بود که با اعمال این تغییرات به ضریب‬ ‫سه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در تالش هستیم‬ ‫مصوب کنیم که شرط فارغ التحصیلی دانشجویان‬ ‫دوره کارشناسی ارشد رشته های علوم پزشکی کسب‬ ‫حدنصاب نمره زبان انگلیسی در ازمون ‪ MHLE‬باشد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز سنجش اموزش پزشکی وزارت بهداشت‬ ‫درخصوص حدنصاب نمره زبان در ازمون دکتری این‬ ‫وزارتخانه نیز گفت‪ :‬حدنصاب نمره زبان در این ازمون‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬دکتــر محمدرضــا کلباســی ضمــن بیــان‬ ‫ایــن مطلــب اظهــار کــرد‪ :‬پردیــس دانشــگاه تاکنــون در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد پذیــرش داشــته ولــی بــا توجــه بــه درخواسـت ها بــه‬ ‫ایــن فکــر افتادیــم کــه در مقطــع دکتــری نیــز دانشــجو پذیــرش کنیــم‪.‬‬ ‫بهزیستی در پردیس های دانشگاهی را رایگان اعالم کرد‪.‬‬ ‫این رای براساس شکایت یکی از دانشجویان رشته‬ ‫مهندسیدانشگاهصنعتیامیر کبیر کهدر پردیسبینالملل‬ ‫این دانشگاه پذیرفته شده و دارای معلولیت جسمی نیز‬ ‫بود صادر شد‪.‬‬ ‫ایــن موضــوع بــه احتمــال ز یــاد در یکــی دو هفتــه اینــده قطعــی‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬در صــورت نهایــی شــدن‪ ،‬از مهــر ســال اینــده‬ ‫دانشــگاه تربیــت مــدرس در مقطــع دکتــری دانشــجوی شــهریه پرداز‬ ‫پذیــرش می کنــد‪.‬‬ ‫دکتــر کلباســی در خصــوص رشــته هــای اموزشــی ارائــه شــده‬ ‫در پردیــس دانشــگاه گفــت‪ :‬مــا از میــان ‪ ۱۳۰‬رشــته‪ ۴۰-۳۰ ،‬رشــته‬ ‫را بــرای ارائــه در پردیــس انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫ویهمچنیــنبهبحثتجمیــعدورههایاموزشــیشــهریهپــرداز که‬ ‫دانشگاه ازاد واحد تهران ‬ ‫مرکز دانشجوی بدون ازمون پذیرش می کند ‬ ‫کارشناســـی پیوســـته و ناپیوســـته بـــه صـــورت ب ــدون‬ ‫ازمـــون دانشـــجو می پذیـــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬دانشـــگاه ازاد واحـــد تهـــران مرک ــز‬ ‫در مقط ــع کارشناس ــی پیوس ــته و ناپیوس ــته ب ــه ص ــورت‬ ‫بـــدون ازمـــون از متقاضیـــان تحصیـــل ثبت نـــام می کن ــد‪.‬‬ ‫دانشـــگاه ازاد واحـــد تهـــران مرکـــز در رشـــته های‬ ‫حس ــابداری و اقتص ــاد در مقط ــع کارشناس ــی پیوس ــته و‬ ‫ناپیوســـته بـــدون ازمـــون ثبت نـــام می کنـــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت‪ ،‬متقاضی ــان ب ــرای ثب ــت ن ــام در‬ ‫دانش ــگاه ازاد واح ــد ته ــران مرک ــز ب ــه مجتم ــع دانش ــگاهی‬ ‫والی ــت مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫دانش ــگاه ازاد واح ــد ته ــران مرکـــز در مقطـــع‬ ‫رای هیات عمومی‬ ‫به موجب ماده ‪ ۹‬قانون حمایت از حقوق معلوالن‬ ‫مقرر شده است افراد دارای معلولیت نیازمند واجد‬ ‫شرایط می توانند با معرفی سازمان بهزیستی از اموزش‬ ‫عالی رایگان در واحـدهای اموزشی تابعـه وزارتخانه های‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی و دیگر دستگاه های دولتی و‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی و سایر مراکز اموزش عالی غیر دولتی‬ ‫بهره مند شوند و پرداخت شهریه حسب قسمت اخیر‬ ‫توســط وزارت علــوم مطــرح شــده اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬در‬ ‫هفته ه ــای گذش ــته بحث های ــی در وزارت عل ــوم ب ــرای یکس ــان‬ ‫س ــازی دوره ه ــای ش ــبانه دانش ــگاه ها ب ــا دوره ه ــای پردیـــس‬ ‫مطــرح شــده کــه مــا نیــز جلســاتی را در همیــن رابطــه بــا وزارتخانــه‬ ‫داش ــتیم‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی دانش ــگاه تربی ــت م ــدرس تصریـــح کـــرد‪:‬‬ ‫وزارت عل ــوم ش ــاید ب ــی می ــل نباش ــد ک ــه هم ــه دانش ــجویانی ک ــه‬ ‫از مس ــیر ش ــهریه پ ــرداز وارد دانش ــگاه می ش ــوند‪ ،‬تح ــت ی ــک‬ ‫ماده مذکور‪ ،‬از محل ردیف مربوطه در بودجه سنواتی‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫عباراتمقـرر در ماده‪ ۹‬قانونمذکور‪،‬واحدهایبینالمللی‬ ‫داخل یا خارج دانشگاه های دولتی یا غیر دولتی را نیز‬ ‫در برمی گیرد‪ .‬بر این اساس مستثنا کردن این واحدها‬ ‫از شمول حکم مقرر در ماده ‪ ۹‬به موجب بخشنامه مورد‬ ‫اعتراض و در نتیجه محروم کردن معلـوالن از امتیـاز‬ ‫موضوع این مـاده خالف قانـون است و دستـورالعمل مورد‬ ‫اعتراض از این حیث ابطال می شود‪.‬‬ ‫اســـم و عنـــوان باشـــند؛ وزارت علـــوم می خواهـــد پذیـــرش‬ ‫دانش ــجو ی ــا رای ــگان و دولت ــی باش ــد ی ــا تح ــت ن ــام ش ــهریه پ ــرداز‬ ‫ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی دانشـــگاه تربیـــت مـــدرس‪،‬‬ ‫کلباســـی در پایـــان خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬مـــدل «شـــهریه پـــرداز» در‬ ‫ام ــوزش عال ــی در ح ــال حاض ــر چندی ــن حال ــت دارد؛ از جمل ــه‬ ‫نوبــت دوم‪ ،‬مــازاد‪ ،‬شــبانه‪ ،‬پردیــس کــه ایــن وزارتخانــه بــه دنبــال‬ ‫ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه اینه ــا را تجمی ــع کن ــد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت صنعتی و تولیدی و فعال در زمینه محصوالت فوالدی جهت تکمیل منابع انسانی خود دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪ .‬واجدین شرایط می توانند ظرف مدت ‪ 3‬روز از تاریخ درج ا گهی رزومه خود را به همراه یک قطعه عکس‬ ‫از طریق ایمیل زیر به واحد منابع انسانی این شرکت ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪edari_jazbehhamkar@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موسسه کارافرینان اوا سالمت جهت تکمیل کادر پرسنلی خود ( تعداد ‪ ۱‬نفر) جهت استقرار در دانشکده‬ ‫علوم پزشکی شهرکرد به عنوان نماینده موسسه‪ ،‬از افراد واجد طبق شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماید‪:‬‬ ‫عنوان شغل‪ :‬نماینده (کارشناس اداری)‬ ‫کارشناسی در یکی از رشته های گروه امور اداری‪ ،‬مدیریت منابع‬ ‫انسانی یا حسابداری‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫سن‪ :‬حدا کثر ‪ ۴۰‬سال‬ ‫شرایط احراز‪ •:‬دارای روابط عمومی قوی و داشتن روحیه تعامل و‬ ‫همکاری•عدم اعتیاد به انواع مواد مخدر و دخانیات‬ ‫•بومی و ساکن شهر کرد‬ ‫تخصص های الزم مورد نیاز ‪:‬‬ ‫تسلط به ‪ * :‬قوانین کار و تامین اجتماعی * قراردادهای پرسنلی‬ ‫* پیگیری شکایات پرسنل در ادارات کار و …‬ ‫* روشها و فرایند های اداری و منابع انسانی * مسائل مالیاتی‬ ‫* نرم افزارهای ‪word – excel – power point‬‬ ‫* نرم افزارهای کارگزینی‬ ‫ارسال مدارک الزم همراه با رزومه کاری‪:‬‬ ‫* عکس داوطلب ( جدید) * تصویر کارت ملی و شناسنامه‬ ‫* فرم استخدامی تکمیل شده‬ ‫* مدارک مبنی بر بومی و ساکن بودن در شهرکرد‬ ‫* رزومه و سوابق و مشاغل قبلی صرفا به صورت فایل ‪pdf‬‬ ‫* تصویر مدرک تحصیلی* گواهینامه ‪ICDL‬‬ ‫داوطلبان می بایست کلیه مدارک مطرح شده در باال را صرفا به‬ ‫صورت یک فایل ‪ zip‬شده با نام گذاری فایل به صورت (نام‬ ‫خانوادگی فرد و ذکر کلمه نماینده) تا تاریخ ‪ ۱۶‬دی ماه به نشانی‬ ‫الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farakhan.avasalamat@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫حداقل تحصیالت‬ ‫تخصص و توانایی‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫تسلط به امور منابع انسانی و فرایندهای جذب‪/‬‬ ‫توسعه و نگهداری کارکنان‬ ‫تهران‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر فروش و بازاریابی‬ ‫کارشناسی مدیریت‬ ‫بازرگانی‪/‬بازاریابی‪MBA/‬‬ ‫تسلط به امور فروش و بازاریابی‪ /‬تحقیق و‬ ‫مطالعه بازار‪ /‬ظرفیت سنجی‪ /‬تحلیل بازار‪/‬‬ ‫تسلط به نرم افزارهای مربوطه‪/‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تهران‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫کارشناسی ارشد رشته‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫تسلط کامل بر فرایندهای تامین از منابع داخلی‬ ‫و خارجی‪ /‬تسلط به نرم افزارهای مربوطه‪/‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫تهران‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫کارشناسی ارشد رشته های‬ ‫مالی‪/‬حسابداری‬ ‫تسلط به‪ :‬حسابداری مالی‪/‬حسابداری بهای‬ ‫تمام شده‪ ،‬قوانین و مقررات مالیاتی بورس‬ ‫اوراق بهادار‪ ،‬گزارشات مالی و مدیریتی و‬ ‫نرم افزارهای مالی ترجیحا همکاران سیستم‬ ‫تهران‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪5‬‬ ‫کارمند امور مالی‬ ‫فوق دیپلم حسابداری‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪ office‬و امور تایپ و‬ ‫منشی گری‬ ‫تهران‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪6‬‬ ‫کارمند امور فروش‬ ‫کارشناس مدیریت بازرگانی‬ ‫تسلط به نرم افزارهای ‪ office‬و امور تایپ و‬ ‫منشی گری‬ ‫تهران‬ ‫‪ 4‬سال‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫کارشناسی ارشد رشته‬ ‫مهندسی صنایع‪/‬مدیریت‬ ‫اجرایی‬ ‫تسلط به برنامه ریزی استراتژیک‪ /‬عملیاتی و‬ ‫سیستم های اطالعاتی‬ ‫تهران‪/‬‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سابقه مرتبط‬ ‫علی (ع) ‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫االمام ٌّ‬ ‫فعل الخیر ذخیره باقیه وثمره زاکیه‪.‬‬ ‫حضرت امام علی (ع) فرمودند ‪:‬‬ ‫«کار خوب» اندوخته ای ماندنی و میوه ای پاکیزه‬ ‫و خوشگوار است‪.‬‬ ‫(غررالحکم‪)6545 :‬‬ ‫شنبه ‪ 14‬دی ‪ 8 -1398‬جمادی االولی ‪ 4 -1441‬ژانویه ‪ - 2020‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1183‬‬ ‫با اعالم نتایج مرحله اول ازمون با اعالم نتایج مرحله اول ازمون‬ ‫نحوه جذب پذیرفته شدگان ازمون وکالت ‬ ‫مرکز وکالی قوه قضائیه تشریح شد‬ ‫تای ــج مرحل ــه اول ازم ــون وکال ــت ‪ ۹۸‬مرک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه از طری ــق «س ــایت مرک ــز‬ ‫ازم ــون دانش ــگاه پی ــام ن ــور» منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬نتای ــج مرحل ــه اول ازم ــون وکال ــت ‪ ۹۸‬مرک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه کمت ــر‬ ‫از دو هفتــه پــس از برگــزاری ازمــون‪ ،‬هــم اکنــون از طریــق «ســایت مرکــز ازمــون دانشــگاه پیــام نــور»‬ ‫منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان می توانن ــد جه ــت مش ــاهده نتای ــج ب ــه س ــایت ‪sanjesh.pnu.ac.ir‬‬ ‫مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫در همی ــن زمین ــه رامتی ــن قان ــع رئی ــس کمیس ــیون کارام ــوزی مرک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه‬ ‫در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬در رابط ــه ب ــا اع ــام نتای ــج ازم ــون وکال ــت مرک ــز وکالی‬ ‫ق ــوه قضائی ــه گف ــت‪ :‬ای ــن ازم ــون دو مرحل ـه ای اس ــت‪ ،‬مرحل ــه اول مر ب ــوط ب ــه ازم ــون کتب ــی‬ ‫ب ــوده و پیش بین ــی م ــا ای ــن اس ــت ‪ 10‬در ص ــد از پذیرفته ش ــدگان موف ــق ب ــه در یاف ــت‬ ‫ح ــد نصاب ه ــای الزم ش ــده و بع ــد از ان بتوانن ــد وارد مرحل ــه دوم ای ــن ازم ــون ش ــوند‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬مرحل ــه دوم‪ ،‬مصاحب ــه تخصص ــی و شخصیت شناس ــی اس ــت چ ــرا‬ ‫ک ــه اعتق ــاد دار ی ــم ص ــرف برگ ــزاری ازم ــون کتب ــی و تس ــت زدن ب ــرای وکی ـ ِـل خ ــوب ش ــدن‬ ‫کاف ــی نیس ــت و جنبه ه ــای دیگ ــر نی ــز بای ــد لح ــاظ ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون کارام ــوزی مرک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه گف ــت‪ :‬ش ــرکت کنندگان اولی ــه‬ ‫در ای ــن ازم ــون ‪ 107‬ه ــزار نف ــر هس ــتند و پیش بین ــی م ــا ای ــن اس ــت ک ــه ‪ 50‬درص ــد ای ــن‬ ‫داوطلب ــان بتوانن ــد موف ــق ب ــه اخ ــذ پروان ــه وکال ــت ش ــده و در مرحل ــه دوم قب ــول ش ــوند‪ .‬ای ــن‬ ‫در حال ــی اس ــت ک ــه در س ــال ‪ 3 ،96‬ه ــزار ظرفی ــت تعیی ــن ک ــرده بودی ــم و فق ــط ‪ 1551‬نف ــر‬ ‫ج ــذب ش ــدند‪ ،‬بنابرای ــن م ــا اص ــراری ب ــه قبول ــی ب ــاال ندار ی ــم بلک ــه می خواهی ــم اف ــرادی‬ ‫طب ــق اس ــتانداردها و ب ــا صالحیــت قب ــول ش ــوند‪.‬‬ ‫قان ــع اف ــزود‪ :‬ب ــرای مرحل ــه دوم ازم ــون‪ ،‬تی ــم مصاحبه کنن ــده ثاب ــت طراح ــی ش ــده‪،‬‬ ‫‪ 40‬تی ــم هس ــتند ک ــه از ته ــران ب ــه ‪ 7‬منطق ــه کش ــور می رون ــد‪ .‬اس ــتان های ته ــران‪ ،‬ش ــیراز‪،‬‬ ‫هم ــدان‪ ،‬اصفه ــان‪ ،‬تبری ــز‪ ،‬کرم ــان و مش ــهد ش ــهرهایی هس ــتند ک ــه مح ــل برگ ــزاری ازم ــون‬ ‫ش ــفاهی ب ــوده و شخصیت شناس ــی اف ــراد در ای ــن اس ــتان ها انج ــام می ش ــود‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬اعض ــای تیم ه ــا‪ ،‬قض ــات‪ ،‬اس ــاتید دانش ــگاهی‪ ،‬وکالی دادگس ــتری و‬ ‫روانشناس ــان هس ــتند و از ه ــر ‪ 7‬منطق ــه نی ــز اس ــاتیدی ب ــه تیم ه ــا اضاف ــه می ش ــود‪.‬‬ ‫رئی ــس کمیس ــیون کارا م ــوز ی مر ک ــز وکالی ق ــوه قضائی ــه گف ــت‪ :‬از م ــون وکا ل ــت‬ ‫ق ــوه قضائی ــه تح ــت نظ ــارت ق ــوه قضائی ــه اج ــرا می ش ــود و ش ــائبه ای در م ــورد س ــامت‬ ‫ازم ــون تاکن ــون مط ــرح نش ــده و مس ــائل امنیت ــی ب ــا ش ــدت و حساس ــیت ب ــاال اعم ــال ش ــده‬ ‫اس ــت و س ــواالت در مرحل ــه ازم ــون ش ــفاهی ب ــا نظ ــارت ناظ ــران در مباح ــث مختل ــف‬ ‫حقوق ــی ط ــرح خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫وی بی ــان داش ــت‪ :‬در ای ــن ازم ــون س ــواالت بالفاصل ــه منتش ــر ش ــد‪ ،‬س ــه روز بع ــد‬ ‫پاسـ ـخ نامه تش ــریحی و کمت ــر از دو هفت ــه نتای ــج ازم ــون را منتش ــر کرده ای ــم‪ .‬در واق ــع ب ــه‬ ‫وعده ه ــای خ ــود وف ــادار و پایبن ــد بوده ای ــم ک ــه ای ــن ام ــر در تج ــارب گذش ــته بی س ــابقه‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫نماینده وزارت ورزش و جوانان عنوان کرد ‬ ‫جهاددانشگاهی؛ مجری خوب برای ‬ ‫طر ح مهارت اموزی سربازان وظیفه ‬ ‫نماینده وزارت ورزش و جوانان‬ ‫گفت‪ :‬جهاددانشگاهی مجری خوبی‬ ‫برای طرح مهارت اموزی سربازان‬ ‫وظیفه است‪.‬‬ ‫به گزارش ایـ ـسـ ـن ــا م ــحم ــدمهدی‬ ‫فق ــیهی رض ــائ ـ ـی ــان پیش در جلسه‬ ‫مـ ـه ــارت ام ــوزی س ــرب ــازان وظـ ـیـ ـف ــه‬ ‫که در م ــرکز رش ــد ج ــهاددانش ــگاهی‬ ‫زن ــجان برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پس‬ ‫از دس ــتوری که رهبر معظم انقالب‬ ‫به سـ ـت ــاد ک ــل نیروهای مسلح مبنی‬ ‫بر ام ــوزش س ــربازان‪ ،‬ص ــادر کردند تا‬ ‫از اوقات س ــربازی استفاده بیشتری‬ ‫شود‪ ،‬تفاهم نامه ها منعقد و مقرر شد‬ ‫دوره هایمهارت اموزیاشتغالبهصورت‬ ‫عمومی و مهارت های زندگی توسط وزارت ورزش و‬ ‫جوانان برگزار شود‪.‬‬ ‫این مسئول با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫قرارداد برگزاری دوره های مذکور با جهاددانشگاهی‬ ‫منعقد شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پس از انعقاد قرارداد‬ ‫با جهاددانشگاهی‪ ،‬دستورالعمل برای اجرا به‬ ‫استان ها ارسال شده است و در سال گذشته پنج‬ ‫استان به صورت پایلوت و امسال‪ ۱۱ ،‬استان برای‬ ‫اجرا انتخاب و در مرحله دوم نیز ‪ ۱۳‬استان برای‬ ‫اجرا‪ ،‬انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای اجرای این طرح در هر استان‪،‬‬ ‫ابالغ اعتبار برای ‪ ۱۰۰۰‬سرباز انجام می شود و در‬ ‫مجموع وضعیت اجرا در استان ها رضایت بخش‬ ‫است و جهاددانشگاهی نیز به عنوان مجری‬ ‫کانون های وکالی دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکال در اجالس فوق العاده‬ ‫روسای خود که در تاریخ ‪ ۸/۱۰/۱۳۹۸‬برگزار شد‪ ،‬بیانیه ای صادر و مجددا به برگزاری‬ ‫ازمون وکالت توسط مرکز وکالی قوه قضائیه اعتراض کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬متن این بیانیه به شرح زیر است‪:‬‬ ‫انتصاب جناب اقای دکتر رئیسی که خود «فرزند دادگستری»‪ ،‬برامده از بطن جامعه‬ ‫حقوقی و ا گاه به نقاط ضعف و قوت قوه قضاییه هستند بارقه امیدی را در دل عدالت‬ ‫خواهان ایجاد کرده است‪ .‬حضور ایشان در راس قوه قضاییه می تواند نوید بخش‬ ‫تحوالت مثبت و سازنده در نظام قضائی کشور باشد‪ .‬برای نیل به این مقصود‪ ،‬حفظ‬ ‫و تقویت جایگاه یکصد ساله نهاد وکالت که با کوله باری از تجربه و دانش‪ ،‬دوشادوش‬ ‫ً‬ ‫دادگستری برای حاکمیت قانون‪ ،‬تضمین دادرسی منصفانه و ماال تحقق عدالت تالش‬ ‫نموده‪ ،‬امری ضروری و اجتناب ناپذیر است‪ .‬بی تردید‪ ،‬توسعه قضائی بدون توجه به نقش‬ ‫بی بدیل کانون های وکالی دادگستری مستقل امری محال و غیر ممکن است‪.‬‬ ‫با این وصف‪ ،‬ادامه برخی تضییقات برای حق دفاع مردم و محدود کردن طیف‬ ‫وسیعی از متهمان به انتخاب وکیل از بین تعداد اندکی از وکالی تایید شده در برخی‬ ‫احکام قانونی نظیر تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون ائین دادرسی کیفری و علی الخصوص نحوه اجرا‬ ‫و گسترش دامنه ان توسط قوه قضاییه و نیز میدان دادن به برخی افراد و جریان ها‬ ‫برای تضعیف جایگاه کانون های وکالی دادگستری بعنوان نهاد مدنی ناظر بر جریان‬ ‫درست قوانین و فرایند دادرسی عادالنه در دادگستری‪ ،‬عالوه بر ایجاد اخالل در اعتماد‬ ‫به تحوالت مثبت قوه قضائیه‪ ،‬موجب می شود که این قوه در پیشبرد سیاست ها و‬ ‫برنامه های اصالحی و توسعه قضایی ناکام و ناکارامد جلوه نماید‪ .‬یکی از جلوه های‬ ‫عینی این فرصت دهی ناروا‪ ،‬اقدامات و تالشهای مشکوکی است که با وجود امادگی‬ ‫کانون های وکال برای جذب وکیل مطابق تصمیم مرجع قانونی‪ ،‬برای گسترش مرکز مستند‬ ‫به ماده منسوخ ‪ ۱۸۷‬قانون برنامه سوم توسعه سوم اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫ً‬ ‫صورت پذیرفته است‪ .‬این در حالیست که رهبر انقالب صراحتا و به ّکرات همگان را به‬ ‫احتراز از موازی کاری در انجام امور دعوت نموده اند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫شوربختانه‪ ،‬اخیرا نیز مرکز امور مشاوران قوه قضاییه با تفسیری نادرست از قانون و با‬ ‫استفاده از امکانات عمومی‪ ،‬بدون رعایت استانداردهای الزم‪ ،‬ازمون سراسری مورد نظر‬ ‫ّ‬ ‫خویش را برگزار نمود‪ .‬صرف نظر از وجود تردید جدی در قانونی بودن برگزاری این ازمون و‬ ‫همچنین برخی شایعات خطرناک در خصوص ّ‬ ‫کمیت پذیرش‪ ،‬کیفیت برگزاری ازمون و‬ ‫تالش برای افزایش کمی داوطلبان به طرق مختلف از جمله نادیده گرفتن برخی شرایط‬ ‫فانونی‪ ،‬این دغدغه و نگرانی را قوت بخشیده که مرکز مذکور حتی به ضوابط اعالمی‬ ‫قبلی خویش از جمله ضرورت کسب میانگین حداقل پنجاه درصد دروس برای دعوت‬ ‫به مرحله دوم ازمون (مصاحبه) نیز ملتزم و پایبند نباشد‪.‬‬ ‫کانون های وکالی دادگستری و اتحادیه سراسری کانون های وکال‪ ،‬ضمن اعتراض مجدد‬ ‫به استمرار تضییقات فوق و نیز برگزاری ازمون اعطای پروانه وکالت توسط نهاد حاکمیتی‪،‬‬ ‫دادگستری معترض و ناراضی به حفظ‬ ‫علیرغم اینکه از هیچ تالشی برای دعوت وکالی‬ ‫ِ‬ ‫ارامش دریغ نکرده و بر ادامه این رویه تاکید دارد‪ ،‬مع الوصف استمرار این وضعیت و بی‬ ‫توجهی به مکاتبات و مطالبات به حق جامعه وکالت را با وجود متانت‪ ،‬خویشتن داری‬ ‫و موقعیت شناسی وکالی دادگستری به صالح کشور‪ ،‬مردم و دستگاه قضائی نمی داند‬ ‫و از مسئوالن محترم ذیربط می خواهد که بی توجهی و سکوت در برابر تضعیف جایگاه‬ ‫نهاد وکالت مستقل را به کنار نهند و در روزگاری که کشور بیش از هر چیز به انسجام و‬ ‫همبستگی نیاز دارد‪ ،‬مانع اقدامات روزمره ای شوند که سبب نارضایتی روزافزون جامعه‬ ‫شصت هزار نفری وکالی دادگستری می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مدیران نهاد وکالت که خود نیز با مطالبه عمومی بدنه نهاد مواجه اند‪،‬‬ ‫مسئولین مربوطه را به بازنگری موثر و سریع در تبصره ماده ‪ ۴۸‬قانون ائین دادرسی کیفری‬ ‫و نیز سیاست اتخاذی نسبت به نحوه فعالیت مرکز امور مشاوران قوه قضائیه و نظارت و‬ ‫کنترل جدی بر شیوه جذب و شفافیت در اعالم نتایج ازمون که امید است اخرین ازمون‬ ‫ان مرکز باشد‪ ،‬توصیه می کند‪.‬‬ ‫تاریخ اعالم نتایج متقاضیان‬ ‫ امریه سربازی اعزام اسفند ‬ ‫امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضاییه از زمان اعالم‬ ‫نتایج پذیرش مشمولین متقاضی امریه سربازی اعزام اسفند ماه خبر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از خبرگ ــزاری مه ــر‪ ،‬بناب ــر اع ــام ام ــور‬ ‫اداری و اســتخدامی کارکنــان اداری قــوه قضاییــه‪ ،‬مــدارک متقاضیــان‬ ‫اعـــزام ‪( ۱۳۹۸/۱۲/01‬اســـفند مـــاه) در حـــال بررســـی اســـت و نتایـــج‬ ‫پذیـــرش مشـــمولین اعـــزام مذکـــور از طریـــق تمـــاس تلفنـــی تـــا مـــورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۱۰/25‬ب ــه متقاضی ــان اع ــام م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صرفـــا بـــا پذیرفته شـــدگان امریـــه ســـربازی اعـــزام اســـفند مـــاه ت ــا‬ ‫م ــورخ ‪ ۱۳۹۸/۱۰/25‬تم ــاس حاص ــل می ش ــود و ع ــدم تم ــاس ب ــا س ــایر‬ ‫متقاضی ــان ب ــه منزل ــه ع ــدم پذی ــرش اس ــت‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رییس مرکز اموزش محیط زیست و تربیت محیط بان‬ ‫تدوین دیپلم ‬ ‫رشته محیط بانی‪ ،‬ضرورتی برای ‬ ‫اینده تربیت این قشر ‬ ‫به صورت ساالنه و براساس نیاز انجام می شود‬ ‫استخدام نفرات اول و دوم ‬ ‫دانشگاه ها در وزارت نیرو ‬ ‫■□■‬ ‫بیانیه اسکودا در اعتراض به به برگزاری ‬ ‫ازمون از سوی مرکز وکالی قوه قضائیه ‬ ‫توانسته است به خوبی از عهده انجام این کار براید‪.‬‬ ‫فقیهی رضائیان با اشاره به کاهش جمعیت‬ ‫سربازان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مشکل عمده ای است‬ ‫که به ستاد کل برای رفع ان‪ ،‬اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬سربازان پس از فراغت از‬ ‫سربازی با استفاده از اموزش های پایه و مقدماتی و‬ ‫حتی اموزش های تکمیلی که می اموزند‪ ،‬می توانند‬ ‫اشتغالی برای خود که در حال حاضر مشکل اصلی‬ ‫برای جوانان است‪ ،‬ایجاد کرده و کسب و کارهای‬ ‫کوچک و خانگی خود را به کسب و کارهای بزرگ‬ ‫تبدیل کنند‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان زنجان نیز در‬ ‫ادامه این جلسه با یاداوری اینکه در این دوره از‬ ‫طرح مهارت اموزی سربازان وظیفه که مشتمل‬ ‫بر مهارت های عمومی اشتغال و کارافرینی و نیز‬ ‫مهارت های عمومی زندگی است‪۱۰۰۰ ،‬‬ ‫نفر در استان زنجان تحت پوشش قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬تا به امروز ‪۵۰۲‬‬ ‫نفر در دوره های مهارت اموزی شرکت‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫کامران جعفری با اشاره به اینکه‬ ‫بیکاری یکی از چالش های مهم‬ ‫پیش روی جوانان پس از پایان دوران‬ ‫سربازی بوده و به همین خاطر برای‬ ‫مقابله با این مشکل باید در خصوص‬ ‫مهارت اموزی سربازان در حین خدمت‬ ‫توجه بیشتری انجام گیرد تا پس از‬ ‫پایان این مدت برای نظام و کشور‬ ‫بهره وری بیشتری داشته باشند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بی تردید باید از تجربه اولین‬ ‫دوره برای بهتر برگزار کردن دوره در سال های بعد‬ ‫استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه اموزش های ارائه شده‬ ‫به سربازان‪ ،‬توسط جهاددانشگاهی طبق قرارداد‬ ‫منعقده شامل دو دوره «اشنایی با مهارت های‬ ‫زندگی» به میزان ‪ ۳۲‬ساعت و دوره «اشنایی با‬ ‫مهارت های عمومی حوزه اشتغال و کارافرینی» به‬ ‫میزان ‪ ۴۸‬ساعت بود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دوره اخیر با‬ ‫توجه به مدرک تحصیلی سربازان مورد اموزش‪ ،‬در‬ ‫دو گروه کاردانی و باالتر و دیپلم و پایین تر از دیپلم‬ ‫در حال برگزاری است‪.‬‬ ‫گفتنی است در ادامه‪ ،‬نماینده وزارت ورزش و‬ ‫جوانان از روند اجرای طرح مهارت اموزی سربازان‬ ‫وظیفه در زنجان بازدید به عمل اورد‪.‬‬ ‫از سوی معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم شد ‬ ‫مـ ـع ــاون ش ــرکت مـ ـهـ ـن ــدسی اب و فاضالب‪:‬‬ ‫رتبه های اول ودوم ‪ ۱۲‬دانشگاه برتر کشور را براساس‬ ‫نیاز وزارت نیرو جذب می کنیم‪.‬‬ ‫به گزارشبازارکار‪،‬رضا گیاهیدرمصاحبهباخبرگزاری‬ ‫صداو سیماافزود‪:‬اینن ــخبگانپساز نام نویسی و تایید‬ ‫مدارک ان ها با مصاحبه حضوری جذب می شوند‬ ‫و پس از سپری کردن یک دوره ازمایشی سه ماهه‪،‬‬ ‫رسمی می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جذب برترین های دانشگاه ها‬ ‫براساس نیاز ساالنه و در زمینه رشته های مهندسی‪،‬‬ ‫مدیریتی و حسابداری انجام می شود‪.‬‬ ‫گیاهــی افزود‪ :‬دفتر تحقیقات و خودکفایی صنعتی‬ ‫وزارت نیــرو ارتبــاط جــدی بــا دانشــگاه دارد و دانشــگاه ها‬ ‫نی ــز نخب ــگان خ ــود را ب ــه م ــا معرف ــی می کنن ــد؛ برهمی ــن‬ ‫اس ــاس طر ‬ ‫حه ــای وزارتخان ــه ب ــه ای ــن اف ــراد س ــپرده‬ ‫می شــود و ارتبــاط دو ســویه بیــن وزارت خانــه و نخبــگان‬ ‫دانش ــگاه ها در زمین ــه کاری وج ــود دارد‪.‬‬ ‫رای دیوان عدالت اداری برای مشموالن قانون کار ‬ ‫حق سنوات پایان خدمت باید بر مبنای ‬ ‫اخرین حقوق پایه دریافتی محاسبه شود ‬ ‫دی ــوان عدال ــت اداری در رای ص ــادره خ ــود‬ ‫اعــام کــرد کــه حــق ســنوات پایــان خدمــت کارگــران‬ ‫ول ــو در ص ــورت پرداخ ــت در پای ــان ه ــر س ــال‪ ،‬با ی ــد‬ ‫بـ ـ ــر مـ ـ ــبنای ا خـ ـ ــرین حق ــوق پا ی ــه در یافت ــی‬ ‫تس ــویه حس ــاب ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬ب ــر اس ــاس تکلی ــف‬ ‫قان ــون کار‪ ،‬تم ــام ش ــاغالن بیم ــه ش ــده تامی ــن‬ ‫اجتماع ــی در زم ــان اتم ــام هم ــکاری مش ــمول ی ــک‬ ‫پای ــه س ــنوات پای ــه خدم ــت ب ــه تع ــداد س ــال های‬ ‫س ــابقه می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــر ای ــن اس ــاس‪ ،‬ب ــه اس ــتناد م ــاده ‪ ۲۴‬قان ــون کار‪،‬‬ ‫در صــورت خاتمــه قــرارداد کار اعــم از «کار معیــن یــا‬ ‫م ــدت موق ــت»‪ ،‬کارفرم ــا مکل ــف اس ــت ب ــه کارگ ــری‬ ‫ک ــه مطاب ــق ق ــرارداد‪ ،‬ی ــک س ــال ی ــا بیش ــتر‪ ،‬ب ــه کار‬ ‫اش ــتغال داش ــته اس ــت‪ ،‬اع ــم از متوال ــی ی ــا متن ــاوب‬ ‫ب ــر اس ــاس اخری ــن حق ــوق‪ ،‬مبلغ ــی مع ــادل ی ــک‬ ‫م ــاه حق ــوق ب ــه عن ــوان مزای ــای پای ــان کار‪ ،‬در مقاب ــل‬ ‫ه ــر س ــال س ــابقه‪ ،‬ب ــه نی ــروی کار پرداخ ــت کن ــد؛‬ ‫ام ــا در پرداخ ــت ح ــق س ــنوات پای ــان کار‪ ،‬دو رو ی ــه‬ ‫وج ــود دارد ک ــه ب ــر اس ــاس ی ــک بخ ــش از ان‪ ،‬برخ ــی‬ ‫کارفرمای ــان ح ــق س ــنوات پای ــان خدم ــت را در زم ــان‬ ‫پای ــان خدم ــت (قط ــع هم ــکاری ی ــا بازنشس ــتگی)‬ ‫ب ــه ص ــورت یکج ــا ب ــا حق ــوق پای ــه هم ــان س ــال‬ ‫پرداخ ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫در عیــن حــال‪ ،‬رو یــه دیگــر ایــن اســت کــه برخــی‬ ‫کارفرمای ــان ح ــق س ــنوات را در پای ــان ه ــر س ــال ب ــه‬ ‫نی ــروی کار پرداخ ــت می کنن ــد‪ ،‬ب ــه ای ــن ترتی ــب‬ ‫ک ــه ه ــر ف ــرد ش ــاغل‪ ،‬در پای ــان ه ــر س ــال ع ــاوه ب ــر‬ ‫پرداخــت دوپایــه حقــوق بــه عنــوان عیــدی‪ ،‬معــادل‬ ‫ی ــک پای ــه نی ــز ب ــه عن ــوان ح ــق س ــنوات دریاف ــت‬ ‫می کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس رای جدی ــد دی ــوان عدال ــت اداری‪،‬‬ ‫قض ــات عال ــی مق ــام‪ ،‬در رس ــیدگی ب ــه ش ــکایات‬ ‫کارگ ــران ب ــا اص ــدار اح ــکام مش ــابه‪ ،‬پرداخ ــت ح ــق‬ ‫س ــنوات در پای ــان س ــال را عل ــی الحس ــاب تلق ــی‬ ‫ک ــرده ان ــد ک ــه ای ــن بخش ــنامه ابط ــال می ش ــود و‬ ‫ح ــق س ــنوات بای ــد در خاتم ــه و قط ــع رابط ــه کاری‬ ‫ب ــر مبن ــای اخری ــن حق ــوق پای ــه دریافت ــی تس ــویه‬ ‫حس ــاب ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــر همی ــن اس ــاس‪ ،‬بخش ــنامه طب ــق رای جدی ــد‬ ‫دی ــوان عدال ــت اداری‪ ،‬پرداخ ــت مزای ــای پای ــان‬ ‫خدم ــت (س ــنوات) در ه ــر س ــال ب ــه منزل ــه تس ــویه‬ ‫حس ــاب نهای ــی ح ــق س ــنوات نیس ــت و بای ــد ب ــر‬ ‫مبن ــای اخری ــن حق ــوق محاس ــبه ش ــود‪.‬‬ ‫رئیس جدید سازمان مهندسی ساختمان خبرداد‪ :‬‬ ‫وجود ‪ 550‬هزار مهندس ساختمان اضافی درکشور ‬ ‫رئی ــس جدی ــد س ــازمان مهندس ــی س ــاختمان‬ ‫کش ــور ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ب ــا ای ــن وضعی ــت تولی ــد‬ ‫ب ــه مس ــکن ‪ 550‬ه ــزار مهن ــدس اضاف ــی در کش ــور‬ ‫دار ی ــم گف ــت‪ :‬امس ــال پیش بین ــی می ش ــود تولی ــد‬ ‫مس ــکن بیش ــتر از ‪ 230‬ه ــزار وح ــد مس ــکونی نباش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش افکارنی ــوز‪ ،‬احم ــد خ ــرم در پاس ــخ‬ ‫ب ــه ای ــن س ــوال ک ــه اولو ی ــت برنامه ه ــای س ــازمان‬ ‫نظ ــام مهندس ــی س ــاختمان کش ــور از ای ــن پ ــس چ ــه‬ ‫خواه ــد ب ــود گف ــت‪ :‬براس ــاس حکم ــی ک ــه رئی ــس‬ ‫جمه ــور ص ــادر ک ــرد بن ــده ب ــرای ی ــک دوره س ــه‬ ‫س ــاله ب ــه عن ــوان رئی ــس س ــازمان نظ ــام مهندس ــی‬ ‫س ــاختمان منص ــوب ش ــدم ام ــا بای ــد درخص ــوص‬ ‫وضعی ــت س ــاختمان ب ــه ای ــن موض ــوع اش ــاره کن ــم‬ ‫ک ــه م ــا ‪ 650‬ه ــزار فارغ التحصی ــل رش ــته مهندس ــی‬ ‫س ــاختمان دار ی ــم ک ــه ‪ 550‬ه ــزار مهن ــدس ان عض ــو‬ ‫س ــازمان نظ ــام مهندس ــی هس ــتند‪.‬‬ ‫ته ــای کاری‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬نی ــاز کش ــور ب ــا فرص ‬ ‫ک ــه ام ــروز وج ــود دارد نش ــان می ده ــد ک ــه ‪ 550‬ه ــزار‬ ‫مهن ــدس اضاف ــی در کش ــور دار ی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس جدی ــد س ــازمان مهندس ــی س ــاختمان‬ ‫کش ــور ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــا برنامه ر ی ــزی می ت ــوان ای ــن‬ ‫مس ــاله اضاف ــی ب ــودن مهندس ــان س ــاختمان را ح ــل‬ ‫ک ــرد گف ــت‪ :‬ابت ــدا بای ــد ب ــا کنت ــرل تولی ــد و س ــپس ب ــا‬ ‫ایج ــاد فرصت ه ــای ش ــغلی و ام ــوزش مهارت ه ــا‬ ‫مهندس ــان س ــاختمان را وارد کارگاه کنی ــم چ ــرا ک ــه‬ ‫برخ ــی از مهندس ــان س ــاختمان وقت ــی وارد کارگاه‬ ‫می ش ــوند دس ــت و پ ــای خ ــود را گ ــم می کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا بی ــان اینک ــه می ت ــوان قب ــل از ورود‬ ‫مهندســان ســاختمان انهــا را بــا وضعیــت کارگاه هــا‬ ‫اشــنا کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا تولیــد ســاالنه ‪ 600‬هــزار مســکن‬ ‫می ت ــوان گف ــت ‪ 500‬ه ــزار مهن ــدس س ــاختمان نی ــاز‬ ‫دار ی ــم ام ــا س ــال گذش ــته تنه ــا ‪ 230‬ه ــزار واح ــد‬ ‫مس ــکونی تولی ــد ش ــد و پیش بین ــی می ش ــود امس ــال‬ ‫نی ــز در همی ــن ح ــد باش ــد‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه ا گــر ‪ 600‬هــزار واحــد مســکونی‬ ‫تولی ــد ش ــود می توانی ــم ب ــرای ‪ 100‬ه ــزار مهن ــدس‬ ‫فرص ــت ش ــغلی ایج ــاد کنی ــم گف ــت‪ :‬یک ــی از ای ــن‬ ‫ط ــرح ه ــا ایج ــاد و توج ــه ب ــه مبح ــث ‪ 22‬مق ــررات‬ ‫مل ــی س ــاختمان اس ــت‪.‬‬ ‫مرکـز امـوزش محیط زیسـت و تربیـت محیط بـان بـ ه منظـور پـرورش‬ ‫محیط بانـان زبـده و داشـتن فرصـت کافـی و مناسـب بـرای امـوزش و‬ ‫انتخـاب برترین هـا از بیـن متقاضیـان شـغل محیط بانـی‪ ،‬بـا همـکاری‬ ‫دفتر دوره متوسـطه کار و دانش وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬امکان سـنجی‬ ‫ایجـاد دیپلـم رشـته محیط بانـی را بـه عنوان یک اولویت تا پایان امسـال‬ ‫در دسـتور کار خـود قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی محیط زیسـت‪ ،‬رییـس مرکـز امـوزش‬ ‫محیط زیسـت و تربیـت محیط بـان گفـت‪ :‬باتوجـه بـه مسـوولیت های‬ ‫خطیـر محیط بانـان همچـون حفاظـت از حیـات وحـش و اکوسیسـتم ‪،‬‬ ‫جلوگیـری از الودگی هـای محیط زیسـتی ‪ ،‬ممانعـت از تجـاوز بـه مناطق ‬ ‫تحـت کنتـرل سـازمان و منابـع طبیعـی ‪ ،‬نیازمنـد انتخـاب نیروهـای‬ ‫جـوان و پرانـرژی و انجـام اموزش هـای بلنـد مـدت بـرای ان هـا هسـتیم‪.‬‬ ‫ارش یوسـفی‪ ،‬محیط بانـی را شـغلی پرزحمـت و طاقـت فرسـا‬ ‫دانسـت و افـزود‪ :‬محیط بـان بایـد در گام نخسـت‪ ،‬عشـق و عالقـه‬ ‫نسـبت بـه طبیعـت و تنـوع زیسـتی داشـته باشـند ولـی مانـدگاری‬ ‫و موفقیـت در ایـن شـغل‪ ،‬مسـتلزم کسـب دانـش‪ ،‬مهـارت و تجربـه‬ ‫می باشـد که نیازمند اموزش مسـتمر در زمان قبل از ورود به محل خدمتی‬ ‫و همچنیـن حیـن خدمـت اسـت‪.‬‬ ‫وی حضـور مـداوم محیط بانـان در اکوسیسـتم ها‪ ،‬مواجهـه بـا‬ ‫سـختی های طبیعـی‪ ،‬دوری از خانـواده و شـرایط اب و هوایـی متغیـر‬ ‫را از جملـه دشـوار ی ها و عوامـل غیرقابـل پیـش بینـی ایـن شـغل‬ ‫برشـمرد و گفـت‪ :‬از سـوی دیگـر‪ ،‬ایـن افـراد گاهـی بـرای حفاظـت از‬ ‫طبیعـت در درگیـری بـا شـکارچیان غیرمجـاز و سـایر متخلفـان حاضـر‬ ‫در عرصه هـای تحـت حفاظـت‪ ،‬جـان خـود را از دسـت می دهنـد کـه‬ ‫تاکنـون بیـش از ‪ ۱۳۰‬شـهید محیط بـان و ‪ ۳۰۰‬جانبـاز در راه حفاظـت از‬ ‫محیط زیسـت فـداکاری و جانفشـانی کرده انـد‪.‬‬ ‫یوسـفی گفـت‪ :‬بـر اسـاس امارهـا‪ ،‬از ‪ ۷۰۰۰‬پسـت تعریـف شـده‬ ‫محیط بانـی‪ ،‬تعـداد ‪ ۳۰۰۰‬پسـت دارای تصـدی بـوده و حـدود ‪۴۰۰۰‬‬ ‫پسـت بالتصـدی در حـوزه محیط بانـی داریـم کـه بـا برنامه ریـزی‬ ‫منسـجم و هـدف دار از طریـق نظـام امـوزش و پـرورش‪ ،‬می تـوان نسـبت‬ ‫بـه امـوزش‪ ،‬تربیـت و جـذب دانش امـوزان مسـتعد و عالقمنـد بـرای‬ ‫پـرورش محیط بانـان شایسـته اقـدام کـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬براسـاس مطالعـات صـورت گرفتـه توسـط ایـن مرکـز و بـا‬ ‫توجـه بـه تفاوت هـا و کاسـتی های فراوانـی کـه میـان وضعیـت فعلـی‬ ‫امـوزش‪ ،‬اسـتخدام و به کارگیـری ایـن نیروهـا در ایـران و سـایر کشـورهای‬ ‫پیشـرو وجـود دارد؛ امـروزه و پـس از گذشـت چندیـن دهـه‪ ،‬ضـرورت‬ ‫بازنگـری در سـاختار و محتـوای محیطبانـی بیـش از پیـش مطـرح شـده‬ ‫و در نظـر داریـم بـا همـکاری وزارت امـوزش و پـرورش‪ ،‬اسـتاندارد و یـژه‬ ‫محیط بانـی را در سـاختار کار و دانـش (دوره دوم متوسـطه) تدو یـن‬ ‫کنیـم تـا از طریـق ان نسـبت بـه تربیـت و اسـتخدام نیـروی کارازمـوده و‬ ‫زبـده اقـدام کنیـم‪.‬‬ ‫رییس مرکز اموزش محیط زیست و تربیت محیط بان گفت‪:‬‬ ‫جذب نیروی اموزش دیده در رشته محیط بانی بسیاری از چالش های‬ ‫کنونی و مخاطرات این شغل حساس را کاهش می دهد و بر این‬ ‫اساس‪ ،‬بررسی موضوع «ایجاد رشته محیط بانی» باتوجه به موافقت‬ ‫کمیته سرمایه انسانی سازمان‪ ،‬در دستور کار این مرکز قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی ابـراز امیـدواری کـرد تـا پایـان امسـال امکان سـنجی ایجاد رشـته‬ ‫محیط بانـی در شـاخه کار و دانـش‪ ،‬تدویـن شـده و در صـورت تصویب‬ ‫ان‪ ،‬از سـال تحصیلـی اینـده بـه صـورت پایلـوت در چنـد اسـتان کـه‬ ‫محیط بـان بیشـتری نیـاز دارد اجرایـی شـود‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
هفته نامه بازار کار 1190

هفته نامه بازار کار 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه بازار کار 1189

هفته نامه بازار کار 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه بازار کار 1188

هفته نامه بازار کار 1188

شماره : 1188
تاریخ : 1398/11/19
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۷

شماره : ۱۱۸۷
تاریخ : 1398/11/12
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

شماره : ۱۱۸۶
تاریخ : 1398/11/05
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!