هفته نامه بازار کار شماره 1174 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1174

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1174

هفته نامه بازار کار شماره 1174

‫استخدام‬ ‫اخرینخبرهایخدمتسربازیوجذبامریه‬ ‫دعوت به همکاری در بانک های کارافرین و گردشگری‬ ‫استخدام دیپلم تا‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫کارشناس در ایستگاه های‬ ‫فشار قوی برق اصفهان‬ ‫استخدام در مشاغل مختلف بیمارستان صارم‬ ‫استخدام در اداره کل زندان های استان تهران‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫جذب‬ ‫‪ 250‬نیروی جدید‬ ‫در کانون کارشناسان‬ ‫دادگستری‬ ‫دعوت به همکاری دانشکده های علوم پزشکی تربت جام و مراغه‬ ‫دعوت به همکاری در جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫اخرین فرصت های شغلی کاریابی بازارکار در تهران‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫همزمان با اغاز سال تحصیلی جدید اعالم شد‬ ‫فراخوان جذب هیئت علمی در دانشگاه های ازاد و علوم پزشکی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫استخدام معلمان حق التدریسی تا دو ماه اینده‬ ‫دانشگاه‬ ‫بزرگراهی برای‬ ‫ورود به بازارکار‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫تعیین تکلیف استخدام ‪1۴‬هزار نیروی شوراهای حل اختالف‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر علوم خبر داد‬ ‫کاهش تعداد داوطلبان استخدام دولتی‬ ‫فراخوان ازمون جذب داوطلبان تصدی‬ ‫امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫‪2‬‬ ‫میزان افزایش حقوق و عیدی در سال ‪99‬‬ ‫‪ 10‬بازار داغ برده فروشی در عربستان سعودی و کویت‬ ‫‪16‬‬ ‫‪12‬‬ ‫در حوادث مختلف روی داد‬ ‫کالهبرداری و ازار و اذیت زنان‬ ‫به بهانه استخدام‬ ‫اداره کل زندان های استان تهران در راستای تکمیل نیروی انسانی و بهبود کیفیت درمان در‬ ‫سطح واحدهای تابعه در مشاغل متخصصین عفونی و داخلی و جراحی دندانپزشک عمومی‬ ‫پزشک عمومی (تهران و کرج صبح کار و شیفتی ) پزشک دوره دیده ‪ MMT‬صبحکار‪ ،‬پرستار‬ ‫و کارشناس و کاردان فوریت های پزشکی بصورت قراردادی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان و فارغ التحصیالن واجد شرایط تقاضا دارد در اسر ع وقت با در دست داشتن مدارک‬ ‫به ادرس ‪:‬تهران سعادت اباد کوی فراز اداره کل زندانهای استان تهران مراجعه نمایند‬ ‫و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۳۰۶۱-63‬داخلی ‪ ۲۵۵‬و ‪۲۶۰‬‬ ‫و ‪ ۰۲۱۲۲۱۲۴۷۲۶‬و ‪ ۰۹۳۷۷۸۵۲۰۱۶‬تماس حاصل نمایند‬ ‫سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫درمانگاه تخصصی داخلی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد رشته پرستاری و همچنین‬ ‫رشته های مرتبط با علوم پزشکی با شرایط ذیل استخدام نماید‪.‬‬ ‫جنسیت‬ ‫ردیف‬ ‫مدرک و رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی پرستاری‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‪ /‬خانم‬ ‫‪2‬‬ ‫نیروی پذیرش‬ ‫(کارشناسی مرتبط با رشته های علوم پزشکی)‬ ‫‪1‬‬ ‫خانم‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد مــدارک خــود را حدا کثــر ‪ 10‬روز پــس از انتشــار ایــن ا گهــی بــه اداره کارگزینــی معاونــت پشــتیبانی ســازمان‬ ‫جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــه نشــانی مشــهد‪ -‬میــدان ازادی ‪ -‬پردیــس دانشــگاه ‪ -‬ســازمان مرکــزی جهاددانشــگاهی‬ ‫خراسان رضوی ‪ -‬طبقه دوم ‪ -‬اداره کارگزینی مراجعه و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 31997132‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫پرسش های مصاحبه شغلی‬ ‫با مدیر حسابداری فروش‬ ‫ا گهی جذب نیرو‬ ‫اپراتور و نگهبان ایستگاه فشار قوی برق‬ ‫در شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر‬ ‫و صیانت ظفر سپاهان‬ ‫رجوع به صفحه ‪3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هو الباقی‬ ‫همکار جهادگرجناب اقای محمد اقاسی‬ ‫با کمال تاسف و تاثر درگذشت پدر‪ ،‬مادر و برادر گرامیتان را‬ ‫تسلیت عرض نموده و برای ان عزیزان از دست رفته امرزش‬ ‫و علو درجه و برای جنابعالی و سایر بازماندگان صبر جمیل از‬ ‫خداوند متعال مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یادداشت مدیرمسئول‬ ‫از سوی سازمان برنامه و بودجه اعالم شد؛‬ ‫میزان افزایش حقوق و عیدی سال ‪ 99‬کارمندان‬ ‫این روزها وقتی وارد فضای مجازی می شوید با سایت های رنگارنگی روبه رو خواهید‬ ‫ً‬ ‫شد که عمال جزء کالهبرداری از کارجویان کاری ندارند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عمر برخی از این سایت ها و اپلیکیشن ها کم کم به یک دهه می رسد و اصوال‬ ‫مشخص نیست چرا وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی با انها برخورد نمی کند و به چه‬ ‫دلیل انها که مجوز نماد اعتماد الکترونیک و راه اندازی سایت ها را می دهند بدون مجوز‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از دادن نمادهای مختلف به این گونه سایت ها دریغ‬ ‫نمی کنند و به جاده صاف کنی کالهبرداران مشغولند‪.‬‬ ‫شاید وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی انگاه که در برابر استخدام های بزرگ به اسم‬ ‫استخدام بخش خصوصی سکوت می کند دچار معذوریت باشد‪ .‬اما معلوم نیست‬ ‫پشت سایت های قالبی به چه کسی گرم است که فضای مجازی را میدان تاخت وتاز‬ ‫خود قرار داده اند‪.‬‬ ‫از این ها که بگذریم دخالت شرکت هایی به اسم تامین نیرو و یا پیمانکاری نیروی‬ ‫انسانی در امور کاریابی حدومرز نداشته و درحالی که ده ها خط قرمز برای کاریابی های‬ ‫مجاز تعریف می شود این شرکت ها لجام گسیخته در امر کاریابی دخالت کرده و بازار کار‬ ‫را اشفته می کنند‪.‬‬ ‫حال چند سوال از مسئوالن محترم وزارت کار باقی می ماند‪ .‬سکوت تا به کی؟‬ ‫تا چه زمانی قرار است این اشفتگی ها در بازارکار کشور ادامه داشته باشد؟ ایا متوجه‬ ‫لطمه ای که به اعتماد عمومی مردم و به ویژه جوانان می خورد شده اید؟ ایا می دانید‬ ‫سرانجام از بین رفتن اعتماد عمومی به دستگاه های دولتی چه خواهد بود؟‬ ‫مدیرمسئول‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش اعالم کرد‪:‬‬ ‫استخدام معلمان حق التدریس تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش گفت‪ :‬در صورت اعالم نظر‬ ‫هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس‪ ،‬استخدام معلمان حق التدریس تا ‪ 2‬ماه اینده‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش‬ ‫و پرورش در برنامه تلویزیونی تهران ‪ ،20‬پوشش تحصیلی حداکثری جمعیت الزم التعلیم‬ ‫کشور را از ماموریت های اصلی اموزش و پرورش برشمرد و اظهار کرد‪ :‬پراکندگی جمعیت‬ ‫دانش اموزی و ضرورت ارائه خدمات اموزشی و پرورشی ما را بر ان داشته تا از نیروهای‬ ‫پاره وقت استفاده کنیم؛ البته این نیروها بر اساس شرایطی در اموزش و پرورش به کار گرفته‬ ‫می شوند و بخشی از وظایف تعلیم و تربیت را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬افرادی که از سال ‪ 88‬دارای سابقه حق التدریسی بودند‪ ،‬استخدام‬ ‫شدند و تا سال ‪ 89‬تمام افراد حق التدریس و اموزشیاران نهضت سواد اموزی استخدام‬ ‫شدند اما چون همواره نیازمند نیروی انسانی هستیم بنابراین در سال های بعد مجدد از‬ ‫نیروهای حق التدریس استفاده کردیم‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش از فعالیت ‪ 32‬هزار معلم‬ ‫حق التدریس ازاد خبر داد و افزود‪ :‬با توجه به امار معلمان رسمی مشغول تدریس که حدود‬ ‫‪ 570‬هزار نفر هستند این امار کمتر از ‪ 10‬درصد معلمان را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اجرایی کردن قانون استخدام معلمان حق التدریس و به کارگیری‬ ‫معلمان تا پایان برنامه ششم توسعه یعنی سال ‪ ،1400‬خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس قانون‬ ‫مصوب سال ‪ 97‬مجلس شورای اسالمی‪ ،‬کمیته ای برای تدوین ایین نامه استخدام با‬ ‫حضور دو نماینده مجلس‪ ،‬نمایندگان سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اداری و استخدامی و‬ ‫اموزش و پرورش تشکیل و اقدام به تدوین ایین نامه استخدام معلمان حق التدریس کردند‬ ‫سپس این ایین نامه در دولت تصویب و به اموزش و پرورش ابالغ شد‪ ،‬اکنون نیز منتظر‬ ‫اعالم نظر هیات تطبیق مصوبات دولت در مجلس هستیم که اگر مغایرتی اعالم نکنند تا‬ ‫دو ماه اینده جذب و استخدام نیروهای حق التدریس انجام می شود‪.‬‬ ‫ش و پرورش‬ ‫الهیار ترکمن در بخش دیگری از این برنامه تلویزیونی در خصوص بودجه اموز ‬ ‫ش و پرورش با کسری مزمن بودجه مواجه است؛ در اغاز سال ‪،98‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت اموز ‬ ‫‪ 1200‬میلیارد تومان از مطالبات پرداخت نشده است که این کسری از سال ‪ 97‬وجود داشت‬ ‫که هم اکنون بخش زیادی از ان پرداخت شده و‪ 130‬میلیارد تومان باقی مانده است‪.‬‬ ‫وی از پرداخت حق التدریس معلمان رسمی به صورت ماهانه از ابان ماه خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬بر اساس بنده «ک» تبصره ‪ 12‬بودجه تمام موارد غیر از حقوق که حکم حقوق‬ ‫دارد‪ ،‬از جمله حق التدریس معلمان ماهانه پرداخت خواهد شد؛ با ابالغیه ای که ده روز‬ ‫قبل داشتیم مطالبات حق التدریس معلمان رسمی تا اسفند سال ‪ 97‬به طور کامل تسویه‬ ‫شد و مطالبات مربوط به فروردین و اردیبهشت ‪ 98‬را با حقوق مهرماه پرداخت می کنیم تا‬ ‫پرونده مطالبات حق التدریس سال ‪ 97‬بسته شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‪ ،‬با اشاره به ورود نیرو به‬ ‫اموزش و پرورش از طریق دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی بر اساس ماده ‪ 63‬قانون‬ ‫برنامه ششم گفت‪ :‬ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ 98‬به کارگیری نیروی حق التدریس جدید‬ ‫را ممنوع کرده است و به همین دلیل ناچار به استفاده از سرباز معلمان و افراد بازنشسته‬ ‫هستیم‪ .‬البته بر اساس اماری که هر دو روز یک بار از استان ها می گیریم تاکنون گزارشی از‬ ‫وجود کالس های بدون معلم دریافت نکردیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص طرح رتبه بندی معلمان تصریح کرد‪ :‬طرح رتبه بندی بزودی در دولت‬ ‫تصویب می شود لذا هر زمان که ابالغ شود اجرای ان از اول مهر محاسبه خواهد شد‪.‬‬ ‫یک کارشناس اموزش‪:‬‬ ‫بعید است با شیبی که در ورودی و خروجی‬ ‫نیروی انسانی در اموزش و پرورش داریم بشود‬ ‫مشکل کمبود معلم حل شود‬ ‫فرجــی گفــت‪ :‬در حــال حاضــر موضــوع کیفیــت مطــرح نیســت‪ ،‬بلکــه بحــث عمــده‬ ‫بودجــه و تامیــن نیــروی انســانی اســت‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری برن ــا؛ عب ــاس فرج ــی‪ ،‬کارش ــناس و مش ــاور ام ــوزش‪ ،‬ب ــا بی ــان‬ ‫اینک ــه اخی ــرا گفت ــه ش ــده ب ــا ب ــه کارگی ــری معلم ــان ح ــق التدری ــس‪ ،‬خری ــد خدم ــت‪،‬‬ ‫ســرباز معلــم و همینطــور معلمــان بازنشســته و غیــره ایــن کمبــود نیــرو جبــران می شــود‪،‬‬ ‫گف ــت‪ :‬بعی ــد اس ــت ب ــا ش ــیبی ک ــه در ورودی و خروج ــی نی ــروی انس ــانی در ام ــوزش و‬ ‫پ ــرورش داری ــم بش ــود مش ــکل را ح ــل ک ــرد‪.‬‬ ‫او ادام ــه داد‪ :‬ام ــوزش و پ ــرورش در ح ــال حاض ــر مدی ــر و مع ــاون و مش ــاور را ه ــم س ــر‬ ‫کالس می فرســتد تــا شــاید بتوانــد تــا حــدی ایــن مشــکل را بــه عقــب بینــدازد ولــی مگــر‬ ‫می ش ــود ای ــن رق ــم ب ــاالی عق ــب ماندگ ــی را جب ــران کرد؟ای ــن کارش ــناس ب ــا تا کی ــد ب ــر‬ ‫اینک ــه اخت ــاف عمیق ــی بی ــن ام ــار ام ــوزش و پ ــرورش و س ــازمان برنام ــه و بودج ــه وج ــود‬ ‫دارد‪ ،‬عن ــوان ک ــرد‪ :‬البت ــه مس ــائل دیگ ــری ه ــم ذی ــل همی ــن موض ــوع لح ــاظ می ش ــود‪ .‬ب ــه‬ ‫عن ــوان مث ــال ه ــم اکن ــون ام ــوزش و پ ــرورش بخ ــش عم ــده ای از حق ــوق س ــال گذش ــته‬ ‫معلم ــان حق التدری ــس خ ــود را پرداخ ــت نک ــرده اس ــت‪ ،‬ح ــاال چط ــور می توان ــد ب ــرای‬ ‫جب ــران کمب ــود نی ــروی انس ــانی خ ــود از معلم ــان حق التدری ــس دیگ ــری اس ــتفاده کن ــد؟‬ ‫ایـــن درحالـــی اســـت کـــه فـــرض کنیـــم بودجـــه امـــوزش و پـــرورش هـــر ســـاله نـــرخ‬ ‫مش ــخصی رش ــد داش ــته اس ــت ام ــا مگ ــر می ش ــود دول ــت در ش ــرایط اقتص ــادی کنون ــی‬ ‫ب ــرای ام ــوزش و پ ــرورش اس ــتثنا قائ ــل ش ــود؟!‬ ‫فرجــی اضافــه کــرد‪ :‬بنابرایــن درحــال حاضــر موضــوع کیفیــت مطــرح نیســت‪ ،‬بلکــه‬ ‫بح ــث عم ــده بودج ــه و تامی ــن نی ــروی انس ــانی اس ــت زی ــرا اگ ــر بخواهی ــم ب ــه موض ــوع‬ ‫کیفی ــت بپردازی ــم بای ــد ب ــرای ه ــر اس ــتخدامی ک ــه می کنی ــم حداق ــل چن ــد س ــال وق ــت‬ ‫بگذاری ــم ت ــا بتوانی ــم ی ــک معل ــم تربی ــت کنی ــم‪ ،‬ام ــری ک ــه س ــابقا انج ــام می ش ــد ول ــی در‬ ‫ی ــک دوره‪ ،‬ای ــن مه ــم کام ــا کن ــار گذاش ــته ش ــد‪.‬‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه در ضواب ــط مال ــی ناظ ــر ب ــر بودج ــه س ــال ‪ 99‬می ــزان‬ ‫افزای ــش حق ــوق و عی ــدی کارکن ــان دول ــت را پیش ــنهاد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس ‪ ،‬س ــازمان برنام ــه و بودج ــه طب ــق روال ه ــر س ــاله پی ــش‬ ‫از ارائ ــه الیح ــه بودج ــه س ــنواتی ضواب ــط مال ــی ناظ ــر ب ــر تنظی ــم لوای ــح را تهی ــه‬ ‫و تدو ی ــن می کن ــد‪ .‬ای ــن ضواب ــط مبنای ــی ب ــرای تهی ــه الیح ــه و ارق ــام مال ــی‬ ‫بودج ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــر اس ــاس ضواب ــط مال ــی ناظ ــر ب ــر تنظی ــم الیح ــه بودج ــه س ــال ‪ 99‬و پی ــش‬ ‫بین ــی ‪ ،1400‬می ــزان افزای ــش حق ــوق کارمن ــدان و کارگ ــران پی ــش بین ــی ش ــده‬ ‫اس ــت‪ .‬البت ــه افزای ــش حق ــوق کارکن ــان دول ــت بای ــد ب ــه تصوی ــب هی ــات وزی ــران‬ ‫برس ــد و پ ــس از ان احتم ــال تغیی ــر می ــزان ان در مجل ــس نی ــز وج ــود دارد‪.‬‬ ‫در ح ــال حاض ــر س ــازمان برنام ــه و بودج ــه افزای ــش ‪ 15‬درص ــدی ب ــرای حق ــوق‬ ‫کارکنــان دولــت مــد نظــر قــرار داده اســت‪ .‬پیــش از ایــن محمدباقــر نوبخــت رئیــس‬ ‫س ــازمان برنام ــه و بودج ــه کش ــور ب ــا تحلیل ــی از ن ــرخ ت ــورم و احتم ــال کاه ــش ان در‬ ‫پای ــان س ــال ج ــاری می ــزان افزای ــش حق ــوق را ‪ 15‬درص ــد اع ــام ک ــرده ب ــود‪.‬‬ ‫همچنیــن افزایــش حقــوق مشــموالن قانــون کار نیــز بایــد بــر اســاس قانــون کار‬ ‫در ش ــورای عال ــی کار ب ــه ص ــورت سـ ـه جانبه می ــان ش ــرکای اجتماع ــی نهای ــی و‬ ‫تصوی ــب ش ــود‪ .‬ب ــا ای ــن وج ــود در ضواب ــط مذک ــور ب ــرای ای ــن قش ــر نی ــز ‪ 15‬درص ــد‬ ‫تعیی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫طب ــق بنده ــای دیگ ــر ای ــن ضواب ــط مبل ــغ پ ــاداش پای ــان س ــال (عی ــدی) در‬ ‫بودج ــه س ــال ‪ 1399‬ی ــک میلی ــون و ‪ 200‬ه ــزار توم ــان پی ــش بین ــی ش ــده ک ــه ای ــن‬ ‫مبل ــغ نی ــز ب ــه تصوی ــب هی ــات وزی ــران می رس ــد‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه افزای ــش حق ــوق کارکن ــان دول ــت تاثی ــر مس ــتقیم روی‬ ‫هزینه ه ــای و ارق ــام عموم ــی بودج ــه دارد‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه کمب ــود مناب ــع درام ــدی‬ ‫احتم ــال تغیی ــر ان در دول ــت ضعی ــف اس ــت‪ .‬ای ــن رق ــم در حال ــی تعیی ــن ش ــده‬ ‫کـــه نـــرخ تـــورم نقطـــه ای در شـــهریور مـــاه ‪ 35‬درصـــد اســـت یعنـــی خانواره ــای‬ ‫کشـــور بـــه طـــور میانگیـــن ‪ 35‬درصـــد بیشـــتر از شـــهریور ‪ 97‬بـــرای خر ی ــد ی ــک‬ ‫«مجموعـــه کاالهـــا و خدمـــات یکســـان» هزینـــه کرده انـــد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز‬ ‫شوراهای حل اختالف کشور‪:‬‬ ‫هیئت وزیران تصویب کرد‬ ‫پرداخت تسهیالت و معافیت بیمه ای به کارفرمایان‬ ‫تکلیف استخدام ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫نیروی شوراهای حل اختالف‬ ‫مشخص می شود‬ ‫استخدام کننده افراد دارای معلولیت جویای کار‬ ‫هیئ ــت وز ی ــران در جلس ــه هش ــتم اب ــان م ــاه ک ــه ب ــه‬ ‫ریاس ــت حج ــت االس ــام و المس ــلمین حس ــن روحان ــی‪،‬‬ ‫رئی ــس جمه ــوری برگ ــزار ش ــد‪ ،‬س ــه ایین نام ــه اجرای ــی‬ ‫مر بــوط بــه قانــون حمایــت از حقــوق معلــوالن‪ ،‬مــورد بررســی‬ ‫و تصو ی ــب ق ــرار گرف ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش پای ــگاه اط ــاع رس ــانی دفت ــر هیئ ــت دول ــت‪،‬‬ ‫ب ــر اس ــاس یک ــی از ایین نام ــه ه ــای مذک ــور‪ ،‬ب ــه کارفرمایان ــی‬ ‫ک ــه اف ــراد دارای معلولی ــت جو ی ــای کار را در مرا ک ــز کس ــب‬ ‫و کار خ ــود ج ــذب و بکارگی ــری کنن ــد‪ ،‬در ط ــول دوران‬ ‫اش ــتغال اف ــراد مذک ــور‪ ،‬کم ــک هزین ــه ارتق ــاء کارای ــی‬ ‫ف ــرد دارای معلولی ــت ب ــا رعای ــت ش ــرایط من ــدرج در ای ــن‬ ‫ایین نام ــه پرداخ ــت خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫دولت همچنین به موجب ایین نامه اجرایی دیگری از‬ ‫قانون حمایت از حقوق معلوالن‪ ،‬مصوب کرد کارفرمایانی‬ ‫که در مراکز کسب و کار خود‪ ،‬افراد دارای معلولیت‬ ‫جویای کار را استخدام نمایند‪ ،‬از پرداخت حق بیمه‬ ‫سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده‬ ‫معافند‪ .‬همچنین افراد دارای معلولیتی که به صورت‬ ‫خوداشتغالی یا در کارگاه های اشتغال خانگی و یا از طریق‬ ‫مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کار هستند‪ ،‬حسب مورد‬ ‫از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویش فرما معاف‬ ‫می شوند و حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش فرمایی این‬ ‫گونه افراد توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ایین نامه اجرایی اموزش عالی رایگان افراد دارای‬ ‫معلولیت‪ ،‬از دیگر ایین نامه های مصوب هیئت وزیران‬ ‫بود‪ .‬به موجب این ایین نامه‪ ،‬افراد دارای معلولیت نیازمند‬ ‫واجد شرایط می توانند از تسهیالت مربوط به معافیت از‬ ‫پرداخت شهریه برای یک بار در هر مقطع تحصیلی در‬ ‫سقف سنوات مجاز اموزش رایگان بهره مند شوند‪.‬‬ ‫شرایط پذیرش و تحصیل دانشجویان مشمول این‬ ‫ایین نامه در واحدهای اموزش عالی برابر با ضوابط و‬ ‫مقررات اموزشی حاکم بر واحدهای اموزش عالی مربوط‬ ‫بوده و شهریه تحصیلی انها حداکثر معادل شهریه همان‬ ‫رشته و مقطع تحصیلی در دانشگاه ازاد اسالمی داخل‬ ‫کشور محاسبه و پرداخت می شود و باقیمانده شهریه بر‬ ‫عهده فرد مشمول است‪.‬‬ ‫همچنین تسهیالت موضوع این ایین نامه شامل دوره‬ ‫های اموزشی است که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی‬ ‫رسمی‪ ،‬دارای ارزش علمی و بدون ذکر کلمه معادل صادر‬ ‫شود و برای ادامه تحصیل در یکی از مقاطع تحصیلی‬ ‫باالتر مال ک عمل باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است فرد دارای معلولیت که از بورسیه استفاده‬ ‫نموده یا مشمول قانون متعهدان خدمت به وزارت اموزش و‬ ‫پرورش قرار گیرد‪ ،‬مشمول استفاده از تسهالت مذکور نیست‪.‬‬ ‫وزیر علوم در حاشیه جلسه هیئت دولت مطرح کرد‬ ‫کاهش تعداد داوطلبان استخدام دولتی‬ ‫غالمی گفت‪:‬تعدادافرادی کهتمایلدارنددر بخش های‬ ‫دولتیاستخدامشوند‪،‬نسبتبهسالقبل کمترشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬منصور غالمی‪،‬‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در حاشیه جلسه هیئت‬ ‫دولت با اشاره به موضوع استخدام در بخش های دولتی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اماری که امروز رئیس سازمان امور استخدامی‬ ‫کشور در بحث ازمون استخدامی اعالم کرد‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که تعداد افرادی که تمایل دارند در بخش های دولتی‬ ‫استخدام شوند‪ ،‬نسبت به سال قبل کمتر شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬امیدواریم استعداد ها و ظرفیت های‬ ‫علمی مان به سمت بخش خصوصی برود‪ ،‬همچنین‬ ‫بخش خصوصی را باید با تحصیلکرده های دانشگاهی‬ ‫تقویت کنیم‪.‬‬ ‫با اشاره به کمبود ‪ ۱۰۰‬هزار پرستار در بیمارستان های کشور مطرح شد‬ ‫جذب ‪ ۸‬هزار پرستار در مقابل کمبود‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفری مشکل گشا نیست‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس با اشاره‬ ‫به کمبود شدید نیروی پرستار در بیمارستان های کشور‬ ‫گفت‪ :‬جذب ‪ ۸‬هزار پرستار در مقابل کمبود ‪ ۱۰۰‬هزار نفری‬ ‫مشکلی را حل نمی کند‪.‬‬ ‫حیدر علی عابدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه‬ ‫ملت در رابطه با صحبت های اخیر معاون وزارت‬ ‫بهداشت مبنی بر کمبود پرستار در مناطق مرزی کشور‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به کمبود پرستار در برخی از مناطق مرزی‬ ‫و سختی حفظ و نگهداشت پرستاران در این مناطق ‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت تصمیم دارد با تدوین ایین نامه در صورت‬ ‫نبود پرستار داوطلب از فارغ التحصیالن غیر ایرانی مقیم‬ ‫ایران بهره مند شوند که اغلب انها نیز شهروندان تبعه افغان‬ ‫هستند اما این موضوع به معنی وجود مشکل عمده در‬ ‫مناطق مرزی نیست‪.‬‬ ‫تعداد پرستاران بیکار چقدر است؟‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای‬ ‫اسالمی در پاسخ به این سوال که تعداد پرستاران بیکار‬ ‫چقدر است‪ ،‬افزود‪ :‬فارغ التحصیالن رشته پرستاری پس‬ ‫از اتمام تحصیل‪ ،‬طرح "تعهد خدمت نیروی انسانی" را‬ ‫می گذرانند‪ ،‬بنابراین امکان ردیابی تعداد پرستاران بیکار‬ ‫وجود دارد‪ ،‬به این صورت که پرستاران ما یا در حال حاضر‬ ‫در نوبت طرح قرار دارند و یا طرح تعهد خدمت نیروی‬ ‫انسانی را گذرانده و منتظر استخدام هستند‪ ،‬مجموع‬ ‫تعداد افرادی که طرح را در سال های ‪ 97‬و ‪ 98‬تمام‬ ‫کرده اند و افرادی که در نوبت هستند‪ ،‬امار تعداد پرستاران‬ ‫بیکار خواهد بود‪.‬‬ ‫کمبود ‪ 100‬هزار پرستار در کشور‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به موارد مذکور براورد تعداد نیروهای در انتظار استخدام و‬ ‫نیرو ی های مورد نیاز کشور کار راحتی است‪ ،‬از طرفی بر‬ ‫اساس استاندارد های موجود و صحبت های وزیر سایق‬ ‫بهداشت و درمان و معاون کل وزارت بهداشت با کمبود‬ ‫‪ 100‬هزار نیروی پرستار مواجه هستیم‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس‪ ،‬در رابطه با‬ ‫اخرین وضعیت استخدام ‪ 8‬هزار نیروی پرستاری در نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ،98‬یاداور شد‪ :‬براساس گفته های مسئوالن‬ ‫مربوطه فراخوان جذب نیروی پرستار در ابان ماه داده‬ ‫می شود اما وضعیت کمبود ها به حدی وخیم است که با‬ ‫جذب ‪ 8‬الی ‪ 10‬هزار نفر هیچ مشکلی حل نمی شود‪ ،‬بنده‬ ‫معتقدم به منظور افزایش کیفیت مراقبت ها باید ‪ 100‬هزار‬ ‫پرستار جذب شود چرا که جذب ‪ 8‬هزار پرستار در مقابل‬ ‫کمبود ‪ 100‬هزار نفری بسیار ناچیز است‬ ‫نیاز کشور به جذب ‪ ۶۰‬هزار پرستار‬ ‫نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار‪:‬‬ ‫‪ 95‬درصد قراردادهای کارگری موقت و زیر یکسال است‬ ‫رئیــس کمیتــه دســتمزد شــورای عالــی کار گفــت‪:‬‬ ‫‪ 95‬درصــد قراردادهــای کارگــری در کارگاه هــای کوچــک و‬ ‫متوســط یکســاله و ز یــر یکســال اســت‪.‬‬ ‫فرامــرز توفیقــی در گفت وگــو بــا خبرگــزاری فــارس‪ ،‬در‬ ‫مــورد قراردادهــای موقــت کار گفــت‪ :‬از زمانــی کــه قانــون‬ ‫جدیــد کار در ســال ‪ 1369‬تصو یــب شــد‪ ،‬مــاده ‪ 7‬ایــن قانــون‬ ‫اجــرا نشــده و ایــن امــر باعــث ایجــاد قراردادهــای موقــت کار‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬براســاس مــاده ‪ 7‬قانــون کار‪ ،‬وزارت کار‬ ‫موظــف اســت‪ ،‬ماهیــت مشــاغل را از نظــر دائــم و موقــت‬ ‫بــودن اعــام کنــد و کســانی کــه خواهــان اســتخدام در‬ ‫مشــاغل موقــت و یــا دائــم هســتند‪ ،‬از ابتــدا مشــخص باشــد‪،‬‬ ‫امــا چــون ایــن مــاده قانونــی اجــرا نشــده‪ ،‬اکثــر قراردادهــای کار‬ ‫موقــت هســتند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه توفیقــی ابتــدا قراردادهــا بــه صــورت موقــت یک‬ ‫و دو ســاله بودنــد کــه بعــدا زمــان انهــا کاهــش یافتــه و هــم‬ ‫اکنــون بــه قراردادهــای ‪ 3 ،6‬و دو ماهــه و حتــی قراردادهــای‬ ‫ســفید امضــا رســیده اند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نماینــدگان کارگــران از دو ســال قبــل‬ ‫پیش نویســی تهیــه کردنــد کــه بــرای تبصــره یــک مــاده ‪ 7‬قانــون‬ ‫کار پیشــنهاد شــد کــه شــرایط جدیــد مشــاغل و کار بررســی‬ ‫شــود‪ ،‬امــا هنــوز دولــت ایــن پیشــنهاد را در نظر نگرفته و بررســی‬ ‫نکــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن نماینــده کارگــری گفــت‪ 95 :‬درصــد جمعیــت‬ ‫شــاغالن کارگــری دارای قــرارداد موقــت یکســاله و کمتــر و‬ ‫حتــی برخــی دارای قراردادهــای ســفید امضــا و قراردادهــای‬ ‫شــفاهی هســتند و برخــی نیــز قراردادهــای کوتــاه مــدت‬ ‫ماننــد ‪ 2 ،3‬و یکمــاه هســتند‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه توفیق ــی س ــامانه جام ــع رواب ــط کار طراح ــی‬ ‫ش ــده‪ ،‬ام ــا تع ــداد کم ــی از کارگ ــران مش ــخصات ق ــرارداد‬ ‫خ ــود را در ان ثب ــت کرده ان ــد‪ ،‬ا گ ــر هم ــه قرارداده ــا در ای ــن‬ ‫ســامانه ثبــت شــود‪ ،‬مشــکل قراردادهــای ســفید امضــا حــل‬ ‫می ش ــود‪.‬‬ ‫وی در م ــورد اینک ــه چ ــه تع ــداد از کارگ ــران در س ــامانه‬ ‫جام ــع رواب ــط کار ثب ــت کرده ان ــد گف ــت‪ :‬تع ــداد انه ــا را‬ ‫نمی دان ــم نماین ــده وزارت کار بای ــد در ای ــن م ــورد پاس ــخ‬ ‫ده ــد‪.‬‬ ‫توفیقــی در مــورد تعــداد کارگــران و تعــداد کارگاه هــا‬ ‫گفــت‪ :‬در حــال حاضــر ‪ 13.4‬میلیــون نفــر بیمــه شــده اصلــی‬ ‫بــرای تامیــن اجتماعــی وجــود دارنــد و تعــداد کارگاه هــا نیــز‬ ‫ز یــاد اســت‪ ،‬ولــی اکثــر کارگاه هــا ز یــر ‪ 50‬نفــر شــاغل دارنــد‪.‬‬ ‫وی در مــورد اینکــه چگونــه می تــوان حــق کارگــران را‬ ‫پیگیــری کــرد کــه حــق کارگــران در قراردادهــای ســفید امضــا‬ ‫بعضــا پایمــال می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن وظیفــه قــوه مجر یــه‬ ‫رئیـــس مرکـــز شـــوراهای حـــل اختـــاف کشـــور گف ــت‪:‬‬ ‫تکلیـــف اســـتخدام ‪ ۱۴‬هـــزار نیـــروی شـــاغل در شـــوراهای‬ ‫ح ــل اخت ــاف ب ــا تصوی ــب الیح ــه ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف‬ ‫مشـــخص خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫حجـــت االســـام حکمتعلـــی مظفـــری در گفـــت و گ ــو‬ ‫ب ــا ایرن ــا اظه ــار داش ــت‪ :‬از می ــان ‪ ۳۴‬ه ــزار نی ــروی ش ــاغل در‬ ‫ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف در س ــطح کش ــور ح ــدود ‪ ۱۴‬ه ــزار نف ــر‬ ‫واج ــد ش ــرایط اس ــتخدام هس ــتند ک ــه ب ــا تصوی ــب ای ــن الیح ــه‬ ‫تکلی ــف اعض ــای ش ــورای ح ــل اخت ــاف مش ــخص خواه ــد‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫معـــاون قـــوه قضائیـــه افـــزود‪ :‬البتـــه قانـــون‪ ،‬مس ــاله‬ ‫افتخ ــاری ب ــودن ای ــن اعض ــا را مط ــرح ک ــرده ول ــی ای ــن اف ــراد‬ ‫ب ــه امی ــد اس ــتخدام در ای ــن ش ــوراها مش ــغول ب ــه کار ش ــدند‬ ‫و از ط ــرف دیگ ــر ب ــه مجل ــس ش ــورای اس ــامی و دول ــت فش ــار‬ ‫مــی اورنــد تــا تکلیفشــان مشــخص شــود‪ .‬وضعیــت ایــن افــراد‬ ‫ب ــا الیح ــه ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف مش ــخص م ــی ش ــود و از‬ ‫بالتکلیفـــی درمـــی اینـــد‪.‬‬ ‫وی از پیـــش بینـــی دو اصالحیـــه در الیحـــه شـــوراهای‬ ‫ح ــل اخت ــاف ب ــا نظ ــر حج ــت االس ــام و المس ــلمین س ــید‬ ‫ابراهیــم رئیســی خبــر داد و افــزود‪ :‬اولیــن مســاله ایــن اســت کــه‬ ‫صالحی ــت قضای ــی از ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف گرفت ــه ش ــود‪.‬‬ ‫چ ــون ه ــدف از تاس ــیس ش ــوراهای ح ــل اخت ــاف ایج ــاد ی ــک‬ ‫تش ــکیالت قضای ــی ب ــه م ــوازات دادگس ــتری نب ــود‪ .‬یعن ــی ا گ ــر‬ ‫قـــرار بـــود ایـــن شـــوراها را توســـعه دهیـــم‪ ،‬مـــی توانســـتیم ب ــه‬ ‫جـــای ان تعـــداد قضـــات را در دادگســـتری افزایـــش دهی ــم و‬ ‫کارمنــدان را در دادگســتری هــا جــذب کنیــم یــا فضایــی بــرای‬ ‫ای ــن منظ ــور پی ــش بین ــی م ــی کردی ــم‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی افــزود‪ :‬بــه همیــن دلیــل شــوراهای حــل‬ ‫اخت ــاف بای ــد ب ــه فلس ــفه اولی ــه خ ــود یعن ــی ایج ــاد صل ــح و‬ ‫س ــازش برم ــی گش ــتند ت ــا ای ــن ش ــوراها بتوانن ــد بخش ــی از ب ــار‬ ‫قــوه قضاییــه را از ایــن جهــت کــم کننــد وگرنــه اگــر قــرار باشــد‬ ‫ب ــه صالحی ــت قضای ــی ورود پی ــدا کنن ــد‪ ،‬نی ــاز ب ــه قاض ــی و‬ ‫کارمن ــد ب ــود ک ــه همی ــن مس ــاله ب ــاری ب ــر دوش ق ــوه قضایی ــه‬ ‫اضاف ــه م ــی ک ــرد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رئیس این کانون خبر داد‬ ‫شورای اسالمی معتقد است علیرغم ارائه مجوز برای‬ ‫جذب ‪ ۱۰‬هزار پرستار‪ ،‬نیازمند جذب حدود ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫پرستار جدید در کشور هستیم‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار محمدحسین قربانی در گفت و گو با‬ ‫فارس در رشت با بیان اینکه امروزه در همه دستگاه های‬ ‫اجرایی کشور کمبود نیروی انسانی وجود دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬کمبود نیرو در تمام دستگاه های اجرایی‪ ،‬سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی وجود دارد اما این کمبودها باید‬ ‫ً‬ ‫تدریجا در کشور مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کمبود نیروی انسانی در حوزه بهداشت‬ ‫و درمان افزود‪ :‬بسیاری از پست های سازمانی در حوزه‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان‪ ،‬هیات علمی و پرستاری‪ ،‬فاقد پست‬ ‫بوده و نیازمند تزریق نیرو هستند‪.‬‬ ‫نائب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با اشاره به کمبود فاحش پرستار در‬ ‫مراکز بیمارستانی کشور گفت‪ :‬کشور به منظور رسیدن به‬ ‫استاندارد پرستار موردنیاز در بیمارستان ها‪ ،‬نیازمند حدود‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬هزار پرستار است‪.‬‬ ‫اســت کــه دنبــال حــق کارگــران باشــد و کنتــرل ایــن مســاله‬ ‫توســط قــوه مقننــه بایــد انجــام شــود و ا گــر جایــی تخلــف‬ ‫صــورت می گیــرد‪ ،‬بایــد قــوه قضاییــه بــه ان رســیدگی کنــد‪.‬‬ ‫توفیق ــی همچنی ــن در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش ک ــه چ ــه‬ ‫تع ــداد از قرارداده ــای یکس ــاله ب ــه مرحل ــه بازنشســـتگی‬ ‫می رس ــند‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــن نمی توان ــم ب ــه ای ــن ســـوال پاســـخ‬ ‫دهــم و حتــی شــاید نماینــده وزارت کار هــم نتوانــد بــه ایــن‬ ‫س ــوال پاس ــخ ده ــد ک ــه چ ــه تع ــداد از قرارداده ــای کارگ ــری‬ ‫یکس ــاله ب ــه مرحل ــه بازنشس ــتگی می رس ــند و ایـــن ا مـــار‬ ‫س ــختی اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی در مــورد اینکــه چگونــه می تــوان‬ ‫قراردادهــای ســفید امضــا را حــذف کــرد‪ ،‬گفــت‪ :‬راه حــل‬ ‫ایــن اســت کــه همــه کارگــران و کارفرمایــان حــول قانــون‬ ‫باشــیم و همــه را دعــوت بــه قانــون می کنیــم در حالــی‬ ‫کــه ایــن کار اتفــاق نمی افتــد و ا گــر قانــون رعایــت شــود‪،‬‬ ‫بســیاری از مشــکالت حــل می شــود و خواســته مــا اجــرای‬ ‫مــاده ‪ 7‬قانــون کار اســت‪.‬‬ ‫نماینــده کارگــران در مــورد اینکــه چــه مقــدار از ســوء‬ ‫مدیر یــت در شــرکت های وا گــذار شــده ماننــد هپکــو‪ ،‬اذراب‬ ‫و هفــت تپــه مر بــوط بــه کارگــران و چــه میــزان از ایــن ســوء‬ ‫مدیر یــت از خصوصی ســاز ی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بایــد برگردیــم‬ ‫ببینیــم واگذار ی هــا چگونــه انجــام شــده اســت و فلســفه‬ ‫وا گــذاری چیســت و چــرا ایــن اتفاقــات افتــاده اســت‪ .‬در‬ ‫اوایــل دهــه ‪ 1370‬گفتــم ا گــر قــرار اســت کارخان ـه ای واگــذار‬ ‫شــود‪ ،‬هیچکــس بهتــر و اهل تــر از کارگــران نیســت و خداونــد‬ ‫فرمــوده امانت هــا را بــه اهلــش بســپارید و بهتریــن اهــل بــرای‬ ‫اداره هــر کارخانــه کارگــران ان کارخانــه هســتند‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۲۵۰‬نیروی جدید در‬ ‫کانون کارشناسان دادگستری‬ ‫رئی ــس کان ــون کارشناس ــان رس ــمی دادگس ــتری ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه اه ــداف ه ــر کان ــون ش ــامل ایج ــاد زمین ــه الزم ب ــرای‬ ‫تش ــکل و ج ــذب نیروه ــای متخص ــص و متعه ــد ب ــه منظ ــور‬ ‫ارائ ــه خدم ــات کارشناس ــی و ت ــاش در جه ــت تامی ــن و اداره‬ ‫در ام ــور مربوط ــه اس ــت‪ ،‬از ج ــذب ‪ ۲۵۰‬نی ــروی جدی ــد خب ــر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری شبس ــتان از کرم ــان؛ غالمعب ــاس‬ ‫پورس ــیدی اظه ــار داش ــت‪ :‬کان ــون کارشناس ــان در ‪ 72‬رش ــته‬ ‫کارشناســـی در کل کشـــور و در اســـتان کرمـــان در ‪ 46‬رش ــته‬ ‫کارشناس ــی مش ــغول ب ــه کار هس ــتند؛ گ ــروه ه ــای تخصص ــی‬ ‫کارشناســـی شـــامل منابـــع اب و معـــادن‪ ،‬ارزشـــیابی ام ــوال‬ ‫منق ــول‪ ،‬ام ــور پزش ــکی‪ ،‬ام ــور مال ــی‪ ،‬ام ــور وس ــائط نقلی ــه‪ ،‬راه و‬ ‫ســاختمان‪ ،‬صنعــت و فــن‪ ،‬فنــون هنــری‪ ،‬کشــاورزی و منابــع‬ ‫طبیعـــی‪ ،‬خدمـــات اداری و عمومـــی و ایمنـــی و ح ــوادث‬ ‫هم ــکاری دارن ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه اه ــداف ه ــر کان ــون ش ــامل ایج ــاد‬ ‫زمینـــه الزم بـــرای تشـــکل و جـــذب نیروهـــای متخص ــص و‬ ‫متعهـــد بـــه منظـــور ارائـــه خدمـــات کارشناســـی و تـــاش در‬ ‫جهـــت تامیـــن و اداره در امـــور مربوطـــه اســـت‪ ،‬افـــزود‪ :‬اداره‬ ‫امـــور کانـــون جهـــت تحقـــق امـــور مقـــرر در مـــاده ‪ ،4‬اتخ ــاذ‬ ‫تصمیـــم در خصـــوص صـــدور پروانـــه کارشناســـی و اب ــاغ‬ ‫کارامــوزی بــرای افــراد واجــد شــرایط از وظایــف هیئــت مدیــره‬ ‫در ه ــر کان ــون اس ــت‪.‬‬ ‫رئی ــس کان ــون کارشناس ــان رس ــمی دادگس ــتری در ادام ــه‬ ‫اف ــزود‪ :‬متقاضی ــان اخ ــذ پروان ــه ع ــاوه ب ــر اینک ــه اف ــراد فن ــی‬ ‫هس ــتند بای ــد وثاق ــت الزم را داش ــته باش ــند ل ــذا وثاق ــت هم ــه‬ ‫هم ــکاران در هم ــه رش ــته ه ــا بررس ــی و تایی ــد م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫وی در خصـــوص فراخـــوان تیرمـــاه امســـال کان ــون‬ ‫کارشناســـان رســـمی دادگســـتری بـــرای جـــذب نی ــروی‬ ‫متخصـــص در کل کشـــور گفـــت‪ :‬طبـــق امـــار در کل کش ــور‬ ‫حـــدود ‪ 49‬هـــزار و ‪ 134‬نفـــر شـــرکت کردنـــد کـــه هـــزار و ‪854‬‬ ‫نف ــر از اف ــراد ثب ــت نام ــی از اس ــتان کرم ــان بودن ــد ک ــه از ای ــن‬ ‫تع ــداد ح ــدود ‪ 250‬نف ــر در ‪ 72‬رش ــته تخصص ــی ک ــه در رش ــته‬ ‫های ــی ک ــه نی ــاز اس ــت پذیرفت ــه م ــی ش ــوند ک ــه حداق ــل س ــن‬ ‫کارشناس ــی ‪ 25‬س ــال اس ــت و ف ــرد ب ــا ‪ 5‬س ــال س ــابقه کار م ــی‬ ‫توانـــد در ازمـــون شـــرکت کنـــد‪.‬‬ ‫پورســـیدی در ادامـــه گفـــت‪ :‬از وظایـــف کان ــون‬ ‫کارشناس ــان دادگس ــتری ای ــن اس ــت ک ــه هم ــه قیم ــت گ ــذاری‬ ‫ه ــای در ام ــا ک‪ ،‬مع ــادن و ‪ ..‬ب ــه وس ــیله کارشناس ــان رس ــمی‬ ‫تاییـــد مـــی شـــود‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫معاون اموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی‪:‬‬ ‫◄‬ ‫دکتر طیبیسکاندار جهاددانشگاهی‬ ‫باقیماند‬ ‫در یک صدوپنجاه ویکمین جلسه ی هیات امنای جهاددانشگاهی‬ ‫فراخوان پذیرش مدرس‬ ‫در دانشگاه علمی کاربردی ابالغ شد‬ ‫مع ــاون اموزش ــی دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی‬ ‫از اب ــاغ دس ــتورالعمل فراخ ــوان دع ــوت ب ــه هم ــکاری‬ ‫متقاضی ــان تدر ی ــس س ــال ‪ ۱۳۹۸‬در دانش ــگاه جام ــع‬ ‫علم ــی کار ب ــردی ب ــه روس ــا و سرپرس ــتان واحده ــای‬ ‫اس ــتانی خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دانش ــگاه جام ــع‬ ‫علم ــی کار ب ــردی‪ ،‬مخت ــار جالل ــی ج ــواران گف ــت‪ :‬ای ــن‬ ‫دس ــتورالعمل در خص ــوص نیازس ــنجی مدرس ــان س ــال ‪،۹۸‬‬ ‫ب ــا برنام ـه­ ر ی ــزی و ظرفی ــت­ه ــای در نظ ــر گرفت ــه ش ــده ب ــرای‬ ‫ه ــر اس ــتان ب ــه مرا ک ــز اموزش ــی ارس ــال ش ــده اس ــت و مرا ک ــز‬ ‫اموزش ــی بای ــد حداکث ــر ت ــا ‪ ۱۳‬اب ــان م ــاه ‪ ۹۸‬ف ــرم ه ــای‬ ‫مربوط ــه را تکمی ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫جالل ــی ج ــواران اف ــزود‪ :‬پ ــس از جم ــع بن ــدی و اعتبارس ــنجی‪ ،‬اطالع ــات مرا ک ــز اموزش ــی توس ــط‬ ‫واح ــد اس ــتانی در قال ــب ف ــرم ش ــماره ‪ ،۲‬حداکث ــر ت ــا ‪ ۲۰‬اب ــان م ــاه بای ــد ب ــه ای ــن معاون ــت در س ــتاد‬ ‫مرک ــزی ارس ــال ش ــود‪.‬‬ ‫ب مامور یــت­هــای هــر مرکــز‪،‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪ :‬واحدهــای اســتانی ایــن دانشــگاه بایــد در چارچــو ­‬ ‫ً‬ ‫صرف ــا جه ــت تامی ــن نیازه ــای واقع ــی و کمبوده ــای موج ــود از نظ ــر م ــدرس ب ــا توج ــه ب ــه دوره­ ه ــای‬ ‫در ح ــال اج ــرا و همچنی ــن پی ــش بین ــی مرا ک ــز ب ــرای دور ­ه ه ــای م ــورد تقاض ــا در پذی ــرش­ ه ــای ات ــی‬ ‫در قالــب گــروه درس­ هــای پیوســت صــورت پذیــرد؛ بــه نحــوی­ کــه تامیــن مدرســان مــورد نیــاز بــرای‬ ‫نی ــم س ــال­ه ــای ات ــی طب ــق زمــان­ بن ــدی مناس ــب انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی دانش ــگاه جام ــع علم ــی کار ب ــردی تاکی ــد ک ــرد‪ :‬الزم اس ــت برنامـ ـه­ ر ی ــزی و‬ ‫اقدام ــات از س ــوی واحده ــای اس ــتانی‪ ،‬مطاب ــق زم ــان بن ــدی اع ــام ش ــده ب ــرای برگ ــزاری ه ــر چ ــه‬ ‫بهت ــر ای ــن فراخ ــوان ب ــه­عم ــل ای ــد‪.‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫در یک صدوپنجاه ویکمین جلسه ی هیات‬ ‫امنای جهاددانشگاهی که دقایقی پیش در‬ ‫دفتر مرکزی این نهاد به پایان رسید‪ ،‬دکتر حمید‬ ‫رضا طیبی با کسب ‪ ۹‬رای از مجموع ‪ ۹‬رای‬ ‫ماخوذه‪ ،‬برای سه سال دیگر به عنوان رییس‬ ‫جهاددانشگاهی انتخاب شد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬هیات امنای این نهاد در‬ ‫جلسه ای که امشب (دوشنبه‪ 29 ،‬مهرماه) برگزار‬ ‫شد‪ ،‬دکتر حمیدرضا طیبی را با کسب ‪ 9‬رای از‬ ‫مجموع ‪ 9‬رای ماخوذه‪ ،‬به عنوان گزینه ی نهایی‬ ‫تصدی ریاست جهاددانشگاهی انتخاب کردند‪.‬‬ ‫این جلسه با حضور اعضای هیات امنای‬ ‫جهاددانشگاهی شامل حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر مصطفی رستمی رییس نهاد نمایندگی‬ ‫مقام معظم رهبری در دانشگاه ها‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهور و‬ ‫رییس سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬دکتر ایرج‬ ‫حریرچی نماینده ی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫دکتر سید سعیدرضا عاملی دبیر شورای عالی‬ ‫انقالب فرهنگی‪ ،‬دکتر منصور غالمی وزیر علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری‪ ،‬دکتر طیبی (رییس هیات‬ ‫امنا) و سه نفر از اعضای هیات علمی معرفی شده‬ ‫توسط رییس جهاددانشگاهی شامل دکتر‬ ‫عبدالحسین شاهوردی‪ ،‬دکتر محسن قرنفلی و ‬ ‫دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر طیبی که بین سال های ‪ 1385‬تا ‪1389‬‬ ‫و ‪ 1392‬تا ‪ 1398‬مسوولیت جهاددانشگاهی‬ ‫را برعهده داشته‪ ،‬دارای مدرک دکتری برق از‬ ‫دانشگاه برادفورد انگلستان است‪.‬‬ ‫وی ک ــه از ب ــدو تاس ــیس جهاددانش ــگاهی‬ ‫(س ــال‪ )1359‬در ای ــن نه ــاد مش ــغول ب ــه فعالی ــت‬ ‫ب ــوده‪ ،‬س ــابقه ی ریاس ــت جهاددانش ــگاهی واح ــد‬ ‫عل ــم و صنع ــت را ک ــه یک ــی از واحده ــای فن ــی و‬ ‫یشــود در کارنام ـه ی‬ ‫تولیــدی ایــن نهــاد محســوب م ‬ ‫کاری خـــود دارد‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی یکی از اعضای‬ ‫◄‬ ‫با رای نمایندگان مصوب شد؛‬ ‫استخدام رسمی خانواده جانبازان‬ ‫باالی ‪ ۲۵‬درصد دارای بورسیه تحصیلی‬ ‫در دانشگاه‬ ‫نماین ــدگان م ــردم در خان ــه مل ــت‪ ،‬تکلی ــف اس ــتخدام رس ــمی خانواده ه ــای جانب ــازان ب ــاالی‬ ‫‪ ۲۵‬درصــد و ازادگان بــاالی یکســال ســابقه اســارت دارنــده بورســیه تحصیلــی در دانشــگاه تعییــن شــده‬ ‫را مش ــخص کردن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خان ــه مل ــت‪ ،‬نماین ــدگان در جر ی ــان بررس ــی م ــواد الحاق ــی الیح ــه تنظی ــم برخ ــی‬ ‫از اح ــکام برنامه ه ــای توس ــعه کش ــور ب ــا م ــاده الحاق ــی ‪ 6‬ای ــن الیح ــه موافق ــت کردن ــد‪ .‬براس ــاس‬ ‫م ــاده الحاق ــی ‪ 6‬الیح ــه تنظی ــم برخ ــی از اح ــکام برنامه ه ــای توس ــعه کش ــور؛ والدی ــن‪ ،‬همس ــران‬ ‫و فرزن ــدان ش ــهداء‪ ،‬جانب ــازان و ازادگان و همچنی ــن همس ــران و فرزن ــدان جانب ــازان ب ــاالی‬ ‫بیســت وپنج درصد(‪ )%25‬و باال ت ــر و ازادگان ب ــاالی یکس ــال س ــابقه اس ــارت‪ ،‬همس ــران و فرزن ــدان‬ ‫ان ــان و رزمن ــدگان دارای شـ ـش ماه متوال ــی ی ــا نه م ــاه متن ــاوب س ــابقه و بیش ــتر دارن ــده بورس ــیه‬ ‫تحصیل ــی‪ ،‬در مح ــل دانش ــگاه تعیی ــن ش ــده اس ــتخدام رس ــمی و قطع ــی می ش ــوند‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت نماین ــدگان م ــردم در خان ــه مل ــت‪ ،‬ب ــا ارج ــاع م ــاده الحاق ــی ‪ 5‬الیح ــه مذک ــور ب ــه‬ ‫کمیس ــیون ب ــا ‪ 136‬رای مواف ــق‪ 22 ،‬رای مخال ــف و ‪ 11‬رای ممتن ــع از مجم ــوع ‪ 223‬نماین ــده حاض ــر‬ ‫در جلس ــه موافق ــت کردن ــد‪.‬‬ ‫فراخوان جذب عضو هیئت علمی در‬ ‫دانشگاه ازاد تا پایان ابان ماه جاری از طریق‬ ‫سایت این دانشگاه اعالم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬با توجه به این که ‪ ۳۷‬سال از‬ ‫عمر تاسیس دانشگاه ازاد گذشته است‪ ،‬بسیاری‬ ‫از اساتید پیشکسوت این دانشگاه در حال‬ ‫بازنشستگی هستند به همین منظور این دانشگاه‬ ‫برای تامین نیروی انسانی در بخش اعضای‬ ‫هیئت علمی تا پایان ابان ماه جاری اقدام به‬ ‫انتشار فراخوان جذب خواهد کرد‪.‬‬ ‫دکتر محمد مهدی طهرانچی در این رابطه به‬ ‫ایسنا گفت‪ :‬دانشگاه ازاد تالش دارد تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫این دانشگاه به انتخاب اول دانشجویان تبدیل‬ ‫جزئیات شانزدهمین فراخوان‬ ‫جذب اعضای هیئت علمی‬ ‫علوم پزشکی اعالم شد‬ ‫رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫جزئیات فراخوان شانزدهم جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت بهداشت‪ ،‬دکتر سید علی حسینی با اعالم اینکه‬ ‫شانزدهمین فراخوان جذب اعضای هیئت علمی وزارت بهداشت به زودی‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬دستورالعمل فرایند جذب اعضای هیئت علمی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور از سوی معاونت اموزشی وزارت بهداشت‬ ‫به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪:‬طیانمراحلبرگزاریفراخوانشانزدهمجذباعضایهیئتعلمی‬ ‫دانشگاههای علوم پزشکی تا پایان ابان ماه ‪ ۹۸‬ادامه خواهد داشت و براساس‬ ‫ان ‪ ۲‬هزار نفر عضو هیئت علمی جذب این دانشگاهها خواهند شد‪.‬‬ ‫حسینی با تا کید بر رعایت مفاد این دستورالعمل از سوی متقاضیان‬ ‫عضویت هیئت علمی افزود‪ :‬در فراخوان امسال کلیه مراحل و فرایند‬ ‫جذب شامل بررسی صالحیت های علمی و عمومی توسط سامانه مرکز‬ ‫امور هیئت علمی انجام خواهد شد لذا متقاضیان مکلف هستند کد‬ ‫رهگیری مرتبط با مراحل جذب را اخذ کنند تا در فرایند ثبت نام بتوانند از‬ ‫طریق این سامانه وضعیت خود را در دانشگاه ها پیگیری کنند‪.‬‬ ‫وی با اشار به این دستورالعمل اظهار داشت‪ :‬از دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫و گروه های اموزشی مصوب که تائیدیه های الزم از شورای گسترش‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی را اخذ کرده اند انتظار داریم در فرایند اعالم نیاز‬ ‫به مرکز امور هیئت علمی تالش کنند تا به استانداردهای مورد نظر وزارت‬ ‫بهداشت در خصوص جذب اعضای هیئت علمی دست یابیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز امور هیئت علمی وزارت بهداشت افزود‪ :‬بازدید دوره ای‬ ‫دبیرخانه های تخصصی از گروه های اموزشی و ارزیابی هایی ساالنه‬ ‫بوردهای تخصصی از وضعیت این گروهها و رشته ها در همین راستا‬ ‫است چرا که امکان دارد تعدادی از گروه های اموزشی به دلیل کمبود‬ ‫اعضای هیئت علمی یا بازنشستگی برخی از اعضا با خطر لغو مجوز در‬ ‫اعتباربخشی اموزشی مواجه شوند لذا دانشگاه ها باید در این خصوص‬ ‫تمام تالش خود را جهت تامین نیروهای جایگزین داشته باشند‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ :‬دانشگاه ها باید به مفاد این دستورالعمل که به کیفیت‬ ‫اموزش پزشکی و اعتباربخشی سنجه های اموزشی تدوین شده تاکید ویژه دارد‪،‬‬ ‫توجه وافی داشته باشند که بر این اساس از حدود دو سال گذشته از دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی کشور درخواست کردیم نقشه توسعه اموزش و هیئت علمی خود‬ ‫را در قالب برنامه ‪ ۵‬ساله ارائه و به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکیبرسانند کهدر واقعمال کتصمیم گیریدر فراخوانجذبهیئتعلمی‪،‬‬ ‫دانشگاههاییهستند کهایننقشهمبناییراتدوینو بهتصویبرساندهاند‪.‬‬ ‫حسینی به اشتغال تعدادی از اعضای هیئت علمی به صورت متعهد‬ ‫خدمت (ضریب ‪ )k‬اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬ممکن است تعدادی‬ ‫از این افراد در معرض اتمام دوران خدمت باشند که درخواست ما از‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی این است که بدلیل کثرت فارغ التحصیالن‬ ‫و متقاضیان هیئت علمی در بعضی از رشته ها مانند رشته های علوم پایه‬ ‫حتی االمکان از تمدید خدمت اعضای هیئت علمی ضریب ‪ k‬پرهیز کنند‬ ‫تا بتوانیم از نیروهای جایگزین جوان در این مورد استفاده کنیم‪.‬‬ ‫حقوقی شورای عالی انقالب فرهنگی است‬ ‫و طبق اساس نامه ی این نهاد‪ ،‬حکم ریاست‬ ‫جهاددانشگاهی پس از انتخاب اعضای هیات‬ ‫امنا توسط رییس شورای عالی انقالب فرهنگی یا‬ ‫همان رییس جمهور امضا می شود‪.‬‬ ‫جهاددانشگاهی به عنوان یکی از نهادهای‬ ‫مولود انقالب اسالمی است که در حوزه های‬ ‫فرهنگ‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اموزش‪ ،‬تجار ی سازی فناوری‬ ‫و اشتغال فارغ التحصیالن تاکنون به ارایه ی‬ ‫خدمات و محصوالت پرداخته و در حال حاضر‬ ‫عالوه بر دفتر مرکزی با ‪ 34‬واحد جهاددانشگاهی‬ ‫در سراسر کشور‪ 9 ،‬سازمان استانی‪ 3 ،‬پژوهشگاه‪،‬‬ ‫‪ 29‬پژوهشکده‪ 2 ،‬دانشگاه‪ 7 ،‬مرکز‪ 3 ،‬خبرگزاری‪،‬‬ ‫‪ 1‬مجتمع تحقیقاتی‪ 7 ،‬موسسه ی اموزش عالی‪،‬‬ ‫‪ 1‬موسسه ی قرض الحسنه‪ 3 ،‬سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫‪ 1‬سازمان تجار ی سازی‪ 3 ،‬پارک علم و فناوری و‬ ‫‪ 40‬مرکز اموزش علمی کاربردی در کشور فعالیت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫به زودی منتشر می شود؛‬ ‫فراخوانجذبهیئتعلمی‬ ‫دانشگا هازاد‬ ‫شود یعنی این که اساتید دانشگاه باید سرامدان‬ ‫حوزه دانشگاهی باشند و حضور در دانشگاه ازاد را‬ ‫به دانشگاه های دولتی ترجیح بدهند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه ازاد خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫فراخوان تا پایان ابان ماه اعالم خواهد شد اما هنوز‬ ‫در مورد تعداد جذب‪ ،‬تصمیم نهایی را نگرفته ایم‬ ‫و بناداریمجریانوروداعضایهیئتعلمیبهدانشگاه‬ ‫یک جریان با طراوت باشد ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر نسبت استاد‬ ‫به دانشجو در دانشگاه ازاد یک به ‪ ۴۳‬است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برای این دانشگاه ازاد وضعیت یک به ‪۵۰‬‬ ‫تعیین شده بود؛ ضمن اینکه در برخی از رشته ها‬ ‫مثل کشاورزی و علوم پایه این نسبت به عدد یک‬ ‫به ‪ ۱۷‬و ‪ ۱۵‬نیز می رسد‪ ،‬بنابراین وضعیت استاد و‬ ‫از سوی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫دانشجو با توجه به شرایط هر رشته ‪ ،‬متفاوت است‪.‬‬ ‫ریی ــس دانش ــگاه ازاد ب ــا تاکی ــد ب ــر اینک ــه م ــا‬ ‫نم ــی توانی ــم اولویت ه ــای علم ــی را در پذی ــرش و‬ ‫ج ــذب اعض ــای هیئ ــت علم ــی نادی ــده بگیر ی ــم‬ ‫چ ــرا ک ــه س ــازوکار ج ــذب اعض ــای هیئ ــت علم ــی‬ ‫در دانش ــگاه ازاد هم ــان س ــاز و کار ش ــورای عال ــی‬ ‫انق ــاب فرهنگ ــی اس ــت‪ ،‬تاکی ــد ک ــرد‪ :‬ایین نام ــه‬ ‫ج ــذب اعض ــای هیئ ــت علم ــی هم ــان ایی ــن­نام ــه‬ ‫ش ــورای عال ــی انق ــاب فرهنگ ــی اس ــت‪ .‬اعض ــای‬ ‫هیئــت جــذب مرکــزی در دانشــگاه ازاد بــر حســب‬ ‫رون ــد قانون ــی انتخ ــاب می ش ــوند و اعض ــای‬ ‫هیئــت ممیــزه دانشــگاه ازاد در رشــته های پزشــکی‬ ‫توســط وز یــر بهداشــت و در رشــته های غیــر پزشــکی‬ ‫توس ــط وز ی ــر عل ــوم تعیی ــن می ش ــود‪.‬‬ ‫بانک گردشگری به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود برای اداره امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬از‬ ‫واجدین شرایط اقا پس از ثبت نام الکترونیکی‪ ،‬بر اساس اولویت های مورد نیاز و پذیرش در مصاحبه‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫شرکتهای تعاونی سفیران نور کوثر و صیانت ظفر سپاهان‬ ‫برای تکمیل نیروی انسانی خود جهت مشاغل‬ ‫اپراتوری ونگهبانی ایستگاه های فشار قوی برق‬ ‫از واجدین شرایط دیپلم‪ ،‬فوق دیپلم و لیسانس در رشته ها و‬ ‫گرایش های مختلف از طریق ازمون و طی مراحل قانونی‪،‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان می توانند جهت اطالع از شرایط شرکت در ازمون‬ ‫و ثبت نام تا تاریخ ‪ 98/8/14‬به سایت‬ ‫‪www.azmoongroup.ir‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ستاره پخش سپاهان نوین‪ ،‬نمایندگی انحصاری برندهای ماکارونی مانا‪ ،‬محصوالت‬ ‫بهروز‪ ،‬پارس کندو‪ ،‬رب یول ‪ ،‬محصوالت سلولزی نانسی و بارلی‪ ،‬تن ماهی شباب‪ ،‬محصوالت التونسا‪،‬‬ ‫دستمال تکین و نرمه‪ ،‬علی کافه‪ ،‬روغن گلدن مکس‪ ،‬دستکش رزمریم‪ ،‬پاستیل ببتو‪،‬کبریت توکلی‪،‬‬ ‫رانی‪ ،‬سوپرمکس‪ ،‬غزال و‪...‬جهت تکمیل کادر فروش و توزیع برای مناطق اصفهان و حومه‬ ‫نیاز به نیروهای ذیل دارد‪ .‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫سن‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫شرایط احراز و توانایی ها‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫داشتن سابقه کار مفید‬ ‫اشنا با صنعت پخش‬ ‫سا کن شهر اصفهان‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست‬ ‫فروش‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪3‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫خانم‪/‬اقا‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫داشتن سابقه کار مفید‬ ‫اشنا با صنعت پخش‬ ‫سا کن شهر اصفهان‬ ‫داشتن سابقه کار مفید‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫•داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫•التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت‬ ‫•عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬ ‫•نداشتن سوءپیشینه کیفری‬ ‫•دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با رشته شغلی مورد تقاضا‬ ‫•حداقل ســن‪ ،‬بیســت و پنج سال (‪ )25‬برای فار غ التحصیالن در مقطع کارشناسی و‬ ‫حداکثر سن‪ ،‬سی سال (‪ )30‬برای فار غ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫•بومی و ساکن شهر تهران‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫•اشنایی با مفاهیم امنیت شبکه‬ ‫•اشنایی با محصوالت امنیتی فایروال‪DLP،IPS/IDS،‬‬ ‫•اشنایی با انواع ال گ های سیستمی‬ ‫•اشنایی با کارکرد ‪ ، SIEM‬فرایندهای‪ SOC‬و محصوالت تحلیل رخداد‬ ‫ً‬ ‫•اشنایی با حداقل یک زبان برنامه نویسی(ترجیحا ‪)Python‬‬ ‫•توانایی گزارش نویسی و مستند سازی رویدادهای امنیتی‬ ‫•اشنایی با امنیت در اجزاء و چارچوب های ترافیک شبکه‬ ‫•اشنایی با انواع حمالت سایبری و روش های مقابله با ان‬ ‫•اشنایی با روال حل مشکالت امنیتی‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫فار غ التحصیــان مهندســی کامپیوتــر در مقطــع کارشناســی ارشــد بــا گرایــش امنیــت‬ ‫اطالعات در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫حقوق اداره کار‪+‬بیمه‪+‬پورسانت‬ ‫(از ‪ 30‬میلیون ریال تا ‪ 70‬میلیون‬ ‫ریال)‪+‬پاداش‬ ‫حقوق اداره کار‪+‬بیمه‪+‬پورسانت‬ ‫(از ‪ 25‬میلیون ریال تا ‪ 65‬میلیون‬ ‫ریال)‪+‬پاداش‬ ‫حقوق اداره کار‪+‬بیمه‪+‬پورسانت‬ ‫(از‪ 20‬میلیونریالتا‪ 50‬میلیونریال)‬ ‫‪+‬پاداش‬ ‫‪4‬‬ ‫پروماتور‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫داشتن سابقه کار مفید‬ ‫اشنا با صنعت پخش‬ ‫سا کن شهر اصفهان‬ ‫حقوق اداره کار‪+‬بیمه‪+‬پاداش‬ ‫‪5‬‬ ‫راننده با‬ ‫ایسوزو یا‬ ‫نیسان‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر‬ ‫‪ 40‬سال‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫اشنا با صنعت توزیع و پخش‬ ‫حقوق و مزایا مناسب‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند و یا با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اطالعات تماس‪ :‬تلفن ‪03133878921 - 03133878920‬‬ ‫‪vafy_esfahan@yahoo.com‬‬ ‫ج) نحوه ثبت نام‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد مشــخصات خــود و ســایر اطالعــات الزم را در‬ ‫سیســتم الکترونیکــی دعــوت بــه همــکاری در ســایت بانــک گردشــگری به نشــانی‬ ‫‪ www.tourismbank.ir‬در قسمت “دعوت به همکاری” ثبت نمایند‪.‬‬ ‫ثبــت نــام فقــط از طریــق وب ســایت بانــک گردشــگری امــکان پذیــر اســت‪ ،‬لــذا از‬ ‫متقاضیان درخواســت می شــود از ارســال هرگونه مدارک بــه ادارات بانک خودداری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪.1‬فایل اسکن شده عکس پرسنلی ‪( 4 * 3‬عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)‬ ‫‪.2‬فایل اسکن شده کارت ملی‬ ‫‪.3‬فایل اسکن شده صفحه اول شناسنامه و صفحه دوم در صورت داشتن‬ ‫‪.4‬فایل اسکن شده اخرین مدرک تحصیلی‬ ‫‪.5‬فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند (برای اقایان)‬ ‫حدا کثــر حجــم فایل هــای ارســالی می تواند‪ ۴۰۰ KB‬باشــد و فقــط در قالب های‬ ‫‪ jpg ,png ,gif‬ذخیره شــده باشد‪.‬‬ ‫نکات بسیار مهم برای ثبت نام‪:‬‬ ‫هــر متقاضــی تنهــا یــک بــار امــکان ثبــت نــام در ســامانه دعــوت بــه همــکاری را دارا‬ ‫می باشد‪ .‬درصورت تغییر مشخصات‪ ،‬امکان ویرایش فرم ثبت نام از قسمت دعوت‬ ‫به همکاری سایت نیز میسر می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چگونگــی دعــوت به مصاحبه بر اســاس اولویت های مورد نیاز صرفــا از طریق تلفن‪،‬‬ ‫پیامک و یا پست الکترونیکی به اطالع متقاضیان گرامی خواهد رسید‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫از متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی خود‬ ‫دقت نمایند‪.‬‬ ‫مدیریت امور توسعه سرمایه انسانی‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس دادگستری زرند‪:‬‬ ‫نیروهای متخصص بومی‪ ،‬اولویت اســتخدام‬ ‫در کارخانجات صنعتی باشــند‬ ‫رئی ــس دادگس ــتری زرن ــد گف ــت‪ :‬نیروه ــای متخص ــص بوم ــی بای ــد در اولو ی ــت ج ــذب و‬ ‫اســتخدام تمامــی کارخانجــات صنعتــی شهرســتان باشــند چــرا کــه اشــتغال زائــی یکــی از راه هــای‬ ‫پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم در جامع ــه اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬حج ــت االس ــام محم ــود محم ــدی در ش ــورای پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم‬ ‫شهرس ــتان زرن ــد ب ــا بی ــان اینک ــه ب ــرای دس ــتگاه قضای ــی هی ــچ ف ــرد و گ ــروه سیاس ــی ب ــرای انج ــام‬ ‫تخل ــف مصونی ــت ن ــدارد‪ ،‬گف ــت‪ :‬هی ــچ اداره و س ــازمانی ک ــه از پ ــول بی ــت الم ــال اس ــتفاده م ــی‬ ‫کن ــد ح ــق حمای ــت از ی ــک جن ــاح خ ــاص ن ــدارد‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬قاض ــی و ش ــعب و ی ــژه ب ــرای رس ــیدگی ب ــه تخلف ــات و جرائ ــم انتخابات ــی‬ ‫در شهرس ــتان زرن ــد تعیی ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫بیش از دو هزار پست مدیریتی‬ ‫در خراسان رضوی بدون تصدی است‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت‪ :‬پست های مدیریتی استان‬ ‫شش هزار و ‪ ۸۸۰‬پست است که از این تعداد دو هزار و ‪ ۵۲‬پست بدون تصدی است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬رضا جمشیدی در نشست خبری که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با اشاره به اینکه چهار تعریف برای تورم وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تورم را‬ ‫می توان در چهار دسته تعریف کرد‪ ،‬یک تعریف تورم ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به ماه جاری است به این‬ ‫معنا که در این ارائه از تاریخ مهرماه ‪ ۹۷‬تا شهریور ‪ ۹۸‬در نظر گرفته می شود که ‪ ۴۲.۷‬درصد‬ ‫تورم کشوری و ‪ 42/4‬دهم درصد تورم برای خراسان رضوی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره تورم نقطه به نقطه‪ ،‬افزود‪ :‬در تورم نقطه به نقطه میزان تورم هرماه نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل بررسی می شود‪ ،‬لذا این اماردر شهریور ماه ‪ ۹۸‬نسبت به مورد مشابه در سال‬ ‫گذشته برای کشور ‪ ۳۵‬درصد و برای خراسان رضوی ‪ ۳۵/3‬دهم درصد است‪.‬‬ ‫وی در خصوص امار اشتغال و بیکاری استان‪ ،‬اظهار کرد‪:‬باتوجه به تعریف جدید و بین المللی‬ ‫جمعیت فعال‪ ،‬در تابستان سال ‪ ،۹۷‬نرخ مشارکت اقتصادی ‪ 46/4‬درصد‪ ،‬در بهار ‪،۹۸‬‬ ‫‪ 45/3‬درصد و در تابستان ‪ 47/4‬درصد بوده است که افزایش یک درصدی را نشان می دهد‪.‬‬ ‫همچنین نرخ بیکاری در تابستان سال گذشته ‪ ۱۱‬درصد‪ ،‬در فصل بهار ‪ 9/4‬درصد و در‬ ‫تابستان سال جاری به ‪ ۹‬درصد کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی یکی از برنامه هایی در دست اقدام را‬ ‫تهیه برنامه توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستایی استان دانست‪.‬بر اساس این برنامه دولت‬ ‫مکلف شده مطالعه ‪ ۵‬هزار روستا در هر سال را انجام دهد که سهم خراسان رضوی ‪ ۳۲۹‬روستا‬ ‫در سال است که این کار از سال ‪ ۹۶‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫شهردار تبریز ‪:‬‬ ‫هیچ نیروی کاری به صورت غیرقانونی وارد‬ ‫شهرداری تبریز نشده است‬ ‫شهردار تبریز گفت‪ :‬هیچ نیروی کاری به صورت غیرقانونی وارد شهرداری نشده و این‬ ‫موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا ایرج شهین باهر در حاشیه دهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزار ی های‬ ‫استان در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در واکنش به ادعای یکی از اعضای شورای شهر تبریز مبنی بر ورود تعدادی‬ ‫پرسنل به صورت غیرقانونی به شهرداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هیچ نیرویی به صورت غیرقانونی‬ ‫نمی تواند وارد شهرداری تبریز شود و اگر چنین تخلفی رخ می داد پیش از هر کس دیگری‬ ‫نهادهای نظارتی ورود کرده و برخورد می کردند‪.‬‬ ‫وی در این خصوص ادامه داد‪ :‬هم عضو شورای موافق داریم و هم عضو شورای مخالف‪،‬‬ ‫به هر حال هر که با دیدگاه خود به موضوعات نگاه می کند؛ تعدادی هم می خواهند فعالیت‬ ‫تبلیغاتی کرده و بدین جهت موضوعات را تبلیغاتی می کنند‪.‬‬ ‫شهردار تبریز با بیان این که از روزی که بنده شهرداری تبریز را تحویل گرفته ام‪ ،‬نه تنها تعداد‬ ‫نیروی کار این مجموعه بیشتر نشده بلکه کمتر نیز شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد نیروی شهرداری‬ ‫تبریز طی دو سال گذشته‪ ،‬در مجموع بین ‪ 500‬تا ‪ 600‬نفر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که سیستم شهرداری تبریز برای خدمت رسانی به مردم به نیروهایش نیاز‬ ‫داشته و هرکجا که الزم باشد نیرو به صورت قانونی وارد شهرداری تبریز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی‬ ‫‪ 50‬نفر بازنشسته می شوند باید به جایشان ‪ 20‬نفر نیروی جدید از مجاری قانونی(شکرت های‬ ‫تامین کننده نیرو) وارد شهرداری شود تا سیستم بچرخد و به مردم خدمت رسانی کند‪ ،‬این کار‬ ‫نه خالف قانون است و نه اقدامی اشتباه‪ .‬مگر می توانیم به جای نیروی کاری که فوت کرده‪،‬‬ ‫نیروی جدید جایگزین نکنیم؟‬ ‫علیرضا محجوب در بازدید از مجتمع چاپ و بسته بندی اراد مطرح کرد‬ ‫صنعت چاپ یک صنعت‬ ‫اشتغالزا و کارافرین است‬ ‫عض ــو کمیس ــیون اجتماع ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی در بازدی ــد از مجتم ــع چ ــاپ و بس ــته‬ ‫بن ــدی اراد ب ــر ض ــرورت هم ــکاری دس ــتگاهها و متولی ــان صنع ــت چ ــاپ ب ــا کمیس ــیون ه ــای‬ ‫مرتب ــط ب ــا مجل ــس ب ــرای ح ــل مش ــکالت صنع ــت چ ــاپ تاکی ــد ک ــرد و اظه ــار داش ــت؛ یک ــی‬ ‫از مش ــکالت صنع ــت چ ــاپ ای ــن اس ــت ک ــه اس ــتراتژی مش ــخصی نداش ــته و در برنام ــه ه ــای‬ ‫توس ــعه نی ــز توجه ــی ب ــه ان نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار بــه نقــل از مجتمــع چــاپ اراد‪ ،‬علیرضــا محجــوب در بازدیــد از مجتمــع‬ ‫چ ــاپ و بس ــته بن ــدی اراد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ای ــن صنع ــت ی ــک صنع ــت م ــادر اس ــت و م ــی‬ ‫توان ــد ب ــه بس ــیاری از اه ــداف کش ــور در بح ــث ص ــادرات غیرنفت ــی و تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی‬ ‫جام ــه عم ــل بپوش ــاند ی ــاداور ش ــد‪ :‬مجل ــس در ح ــال حاض ــر ب ــه ظرفی ــت ه ــا و توانمن ــدی ه ــای‬ ‫ای ــن صنع ــت حس ــاس ش ــده اس ــت و معتق ــد اس ــت وزارت خان ــه ه ــای ارش ــاد و صنع ــت‪،‬‬ ‫مع ــدن و تج ــارت ب ــا هم ــکاری اتحادی ــه و فع ــاالن صنف ــی و صنعت ــی چ ــاپ اس ــتراتژی و ط ــرح‬ ‫توس ــعه جام ــع ای ــن صنع ــت را تهی ــه و تدو ی ــن نماین ــد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سهم چاپ و نشر در این صنعت به ده درصد کاهش یافته خواستار‬ ‫توجه جدی وزارت صمت به توسعه و حمایت صنعت چاپ و بسته بندی شد‪.‬‬ ‫محجــوب بــا تاکیــد براینکــه نیــروی انســانی ماشــین االت و فنــاوری ایــن صنعــت بایــد نــو‬ ‫و متحــول شــود خاطرنشــان کــرد‪ :‬ایــن صنعــت یــک صنعــت اشــتغالزا و کارافریــن اســت و بایــد‬ ‫از ظرفیــت هــای ان بــرای توســعه اشــتغال و کارافرینــی اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫مهنــدس مرتضــی حا کــی رییــس مجتمــع چــاپ و بســته بنــدی اراد نیــز در بازدیــد علیرضــا‬ ‫محج ــوب از ای ــن واح ــد فع ــال در عرص ــه چ ــاپ و بس ــته بن ــدی گف ــت؛ صنع ــت چ ــاپ ی ــک‬ ‫صنع ــت راهب ــردی و کلی ــدی ب ــرای کش ــور اس ــت ول ــی ای ــن صنع ــت بای ــد ب ــه جای ــگاه واقع ــی‬ ‫خ ــودش برس ــد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه صــادرات و ارزش افرینــی در حــوزه صــادرات بــدون توجــه بــه چــاپ‬ ‫و بس ــته بن ــدی معن ــا ن ــدارد اظه ــار داش ــت‪ :‬یک ــی از مش ــکالت اصل ــی ای ــن صنع ــت ماش ــین‬ ‫االت قدیمــی بــا عمــر متوســط چهــل ســال و نبــود رشــته هــای دانشــگاهی بــرای تربیــت نیــروی‬ ‫انس ــانی دان ــش مح ــور و تکنس ــین اس ــت‪.‬‬ ‫وی ب ــا تصر ی ــح اینک ــه ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان و فن ــاور بای ــد ب ــه کم ــک صنع ــت چ ــاپ‬ ‫بش ــتابند خواس ــتار حمای ــت مجل ــس‪ ،‬دول ــت و نهاده ــای حمایت ــی از ای ــن صنع ــت ش ــد‪.‬‬ ‫مهن ــدس حا ک ــی از اش ــتغال مس ــقیم هفت ــاد نف ــر در مجتم ــع چ ــاپ و بس ــته بن ــدی اراد خب ــر‬ ‫داد و اعــام کــرد‪ :‬توقــع صنعــت چــاپ ایــن اســت کــه مجلــس و دولــت ایــن صنعــت را ببیننــد‬ ‫و ا گ ــر خواه ــان تحق ــق اقتص ــاد مقاومت ــی و توس ــعه ص ــادرات هس ــتند از ارزش افرین ــی مس ــقیم‬ ‫ای ــن صنع ــت و توانمن ــدی ه ــا و ظرفی ــت ه ــای مس ــقیم ای ــن صنع ــت غاف ــل نش ــوند‪.‬‬ ‫رییــس مجتمــع چــاپ و بســته بنــدی اراد بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ توســعه ای بــدون توجــه‬ ‫ب ــه صنع ــت چ ــاپ محق ــق نم ــی ش ــود اظه ــار داش ــت‪ :‬ام ــروزه بخ ــش کوچک ــی از صنع ــت‬ ‫چ ــاپ بخ ــش محتوای ــی‪ ،‬فرهنگ ــی و نش ــر ان اس ــت و هم ــه ای ــن مس ــائل نیازمن ــد شناس ــایی ب ــه‬ ‫مس ــئوالن دولت ــی و مجل ــس و دس ــتگاههای مربوط ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مهندس حاکی در بازدید دبیرکل خانه کارگر درخواست کرد تولیدکنندگان و فعاالن‬ ‫صنعتی در ازائ استخدام نیروهای بیشتر از معافیت های بیمه ای و مالیاتی برخوردار شوند‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه اعالم کرد‬ ‫جزییات ازمون جذب داوطلبان تصدی امر قضا‬ ‫ویژه مناطق جنوب شرقی‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه‬ ‫ج ــز یـ ـی ــات ازم ــون جذب داوطلبان‬ ‫تصدی امر قضا ویژه مناطق محروم‬ ‫نه ــای جـ ـن ــوب شرق کشور‬ ‫اسـ ـت ــا ‬ ‫را اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت منابع انسانی‬ ‫قوه قضائیه در اطالعیه ای اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در راستای تامین و تکمیل کادر‬ ‫قضائی مورد نیاز استان های جنوب‬ ‫شرق کشور (سیستان و بلوچستان‪،‬‬ ‫کرمان و هرمزگان) و ثبت نام از‬ ‫متقاضیان در مهلت اعالم شده‪،‬‬ ‫مرکز اموزش معاونت منابع انسانی‬ ‫قوه قضائیه با همکاری دادگستری‬ ‫استان های مذکور در نظر دارد به منظور انتخاب‬ ‫اصلح متقاضیان اقدام به برگزاری ازمون‬ ‫علمی(به صورت کتبی تستی) در روز جمعه‬ ‫مورخ ‪ ۱۳۹۸/۱۰/06‬کند‪.‬‬ ‫بر این اساس از متقاضیانی که در مهلت‬ ‫مقرر (پیرو اطالعیه جذب اختصاصی داوطلبان‬ ‫تصدی منصب قضاء ویژه مناطق محروم‬ ‫استان های جنوب شرق کشور ) اقدام به ثبت نام‬ ‫نموده اند دعوت به عمل می اید تا با مطالعه‬ ‫دقیق شرایط و ضوابط به شرح زیر‪ ،‬در ازمون‬ ‫مذکور شرکت نمایند‪.‬‬ ‫الف) مواد امتحانی ازمون تستی دانشگاهی‪:‬‬ ‫‪ ۱‬حقوق مدنی ‪ -۲‬ایین دادرسی مدنی‬ ‫‪ -۳‬حقوق جزای عمومی ‪-۴‬حقوق جزای‬ ‫اختصاصی ‪-۵‬ایین دادرسی کیفری‬ ‫حوزوی اقایان‪:‬‬ ‫‪ -۱‬فقه شامل بیع مکاسب‬ ‫‪ -۲‬اصول فقه شامل جلد یک کفایه االصول‪:‬‬ ‫از ابتدای کتاب تا پایان المقصد الخامس‬ ‫حوزوی بانوان‪:‬‬ ‫‪-۱‬فقه شامل ‪ ۱۵‬کتاب از شرح لمعه‪ :‬قضاء‪،‬‬ ‫شهادت‪ ،‬متاجر‪ ،‬دین‪ ،‬رهن‪ ،‬ضمان‪ ،‬صلح‪،‬‬ ‫اجاره‪ ،‬وکالت‪ ،‬شفعه‪ ،‬وصایا‪ ،‬نکاح‪ ،‬حدود‪،‬‬ ‫قصاص و دیات‬ ‫‪-۲‬اصول فقه شامل الحلقه‬ ‫الثانیه شهید صدر‬ ‫ب) زمان و مکان برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫ازمون در روز جمعه مورخ‬ ‫‪ ۱۳۹۸/10/06‬در استان های مذکور‬ ‫برگزار می گردد‪ .‬ساعت و نشانی‬ ‫محل برگزاری ازمون در کارت ورود به‬ ‫جلسه درج خواهد شد‪.‬‬ ‫پ) دریافت کارت ورود به جلسه‪:‬‬ ‫داوطلبان برای دریافت کارت‬ ‫ورود به جلسه می بایست از تاریخ‬ ‫‪۱۳۹۸/0۹/02‬لغــایت‪۱۳۹۸/09/08‬با‬ ‫مراجعه به سامانه ثبت نام و پرداخت‬ ‫هزینه شرکت در ازمون به مبلغ یک میلیون و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار ریال نسبت به دریافت و پرینت کارت‬ ‫ورود به جلسه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ت) مالحظات‪:‬‬ ‫ داوطلبانی که نصاب قبولی در ازمون کتبی‬‫ً‬ ‫تستی را به دست اورده اند‪ ،‬متعاقبا به مراحل‬ ‫ازمون شخصیت دعوت می شوند‪.‬‬ ‫ ثبت نام و شرکت در ازمون به منزله‬‫تایید شرایط نیست و شرایط داوطلبان حسب‬ ‫اطالعیه قبلی در مراحل بعدی بررسی و افراد‬ ‫فاقد شرایط از روال کار خارج خواهند شد‪.‬‬ ‫در استان های اصفهان و گلستان‬ ‫جزئیات برگزاری ازمون عملی استخدام ا تش نشانی اعالم شد‬ ‫مدی ــرکل دفت ــر ام ــور ش ــهری و ش ــوراهای‬ ‫اس ــتانداری اصــفه ـ ــان گف ــت‪ :‬پذیرفته ش ــدگان‬ ‫ازم ــون ک ـت ـب ـ ــی اس ــتخدام پیمان ــی مش ــاغل‬ ‫اتش نش ــانی در اب ــان س ــال جاری در ازم ــون عمل ــی‬ ‫ای ــن مش ــاغل ب ــا یکدیگ ــر رقاب ــت می کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش برن ــا در اصفهان‪،‬علی اصغ ــر‬ ‫ذاکری هرن ــدی اظه ــار داش ــت‪:‬با توج ــه ب ــه اینک ــه‬ ‫ای ــن ازم ــون در دو مرحل ــه کتب ــی و عمل ــی برگ ــزار‬ ‫می ش ــود‪ ،‬پذیرفت هش ــدگان کتب ــی بای ــد ب ــرای‬ ‫ش ــرکت در ازم ــون عمل ــی مش ــاغل عملیات ــی‬ ‫اتش نش ــانی در روزه ــای ‪ ۲۰‬ابان(خواه ــران) و‬ ‫‪ ۲۱‬لغای ــت ‪ ۲۴‬اب ــان (ب ــرادران) در ش ــهر اصفه ــان‬ ‫حض ــور یابن ــد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪:‬به ان دسته از پذیرفته‬ ‫شدگان «تکمیل ظرفیت» که از طریق سامانه‬ ‫جهاد دانشگاهی ‪ hrtc.ir‬اطالع رسانی شد از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬لغایت ‪ ۱۲‬به نشانی اصفهان میدان امام‬ ‫حسین (ع) (دروازه دولت) خیابان باغ گلدسته‪،‬‬ ‫استانداری اصفهان‪ ،‬دفتر امورشهری و شوراها‪،‬‬ ‫اتاق شماره ‪ ۳۸‬ارائه نمایند‪.‬‬ ‫زمان ازمون عملی استخدامی اتش نشانی‬ ‫در گلستان مشخص شد‬ ‫مدی ــرکل ام ــور ش ــهری و ش ــوراهای اس ــتانداری‬ ‫گلس ــتان گف ــت‪ :‬ازم ــون عمل ــی اس ــتخدامی‬ ‫مش ــاغل ات ــش نش ــانی در اس ــتان گلس ــتان در‬ ‫روزه ــای ‪ ۱۸‬ت ــا ‪ ۲۳‬اب ــان م ــاه س ــال ج ــاری برگ ــزار‬ ‫م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش اس ــتانداری گلس ــتان‪ ،‬طیب ــه‬ ‫خلیل ــی اظه ــار ک ــرد‪ :‬ازم ــون کتب ــی اس ــتخدامی‬ ‫مش ــاغل ات ــش نش ــانی در گلس ــتان ب ــا ش ــرکت‬ ‫‪ ۲۶۶۱‬داوطل ــب در تار ی ــخ ‪ ۱۸‬م ــرداد م ــاه امس ــال‬ ‫برگــزار و در هــر شــغل ســه برابــر ظرفیــت بــرای ازمــون‬ ‫عمل ــی مش ــخص ش ــدند‪.‬‬ ‫دی ــرکل دفت ــر ام ــور ش ــهری و ش ــوراهای‬ ‫اس ــتانداری گلس ــتان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬معرف ــی‬ ‫ش ــدگان ب ــرای ازم ــون عمل ــی ک ــه م ــدارک انه ــا م ــورد‬ ‫تایی ــد ق ــرار گرفت ــه‪ ،‬س ــاعت ‪ ۹‬صب ــح روز یکش ــنبه‬ ‫‪ ۱۲‬اب ــان م ــاه ب ــا هم ــراه داش ــتن م ــدرک شناس ــایی‬ ‫معتب ــر(کارت مل ــی ی ــا شناس ــنامه) جه ــت‬ ‫گذران ــدن کالس توجیه ــی ب ــه س ــازمان خدم ــات‬ ‫ایمن ــی و ات ــش نش ــانی ش ــهرداری گ ــرگان واق ــع در‬ ‫س ــایت اداری اس ــتان گلس ــتان مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫وی گف ــت‪ :‬بع ــد از ازم ــون عمل ــی‪ ۶۰ ،‬نف ــر در‬ ‫مش ــاغل اتش نش ــانی در ش ــهرداری ه ــای س ــطح‬ ‫اس ــتان ج ــذب خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به کارگیری نیرو در شهرداری های همدان تنها‬ ‫از طریق ازمون ممکن است‬ ‫به مجوز استخدامی صادره از سوی سازمان اداری‬ ‫و استخدامی و سازمان شهرداری ها‪ ،‬تعداد ‪ ۴۵‬نفر‬ ‫برای مشاغل عملیاتی اتش نشانی در استان همدان‬ ‫از طریق ازمون بکارگیری می شوند‪.‬‬ ‫وی بکارگیری هر گونه نیرو در شهرداری ها‬ ‫ً‬ ‫را صرفا از طریق شرکت در ازمون و اخذ مجوز‬ ‫استخدامی عنوان کرد و افزود‪ :‬با توجه به ادامه‬ ‫بررسی مدارک پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت‪،‬‬ ‫تاریخ و شرایط برگزاری ازمون عملی هفته دوم ابانماه‬ ‫از طریق وب سایت استانداری به اطالع داوطلبان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری اعالم کرد‬ ‫تکذیب جذب ‪ ۶‬هزار پرستار اتباع بیگانه در مناطق محروم‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری‬ ‫با تکذیب جذب ‪ ۶‬هزار پرستار اتباع بیگانه در مناطق‬ ‫محروم‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ پرستار خارجی حاضر نیست‬ ‫برای پرداخت ماهانه یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان در‬ ‫روستاهای دورافتاده مناطق محروم کار کند‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت ‪ ،‬حیدر علی عابدی ‪،‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام پرستاری‪،‬‬ ‫در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر تدوین‬ ‫ایین نامه ای در وزارت بهداشت برای جذب ‪ 6‬هزار‬ ‫پرستار اتباعدر مناطقمحروم‪ ،‬گفت‪:‬ایناییننامه هنوز‬ ‫تدوین نشده و بر اساس پیش نویس ان در صورتی‬ ‫که در مناطق محروم پرستاری وجود نداشت‬ ‫می توان از فارغ التحصیالن افاغنه به کار گرفت‬ ‫بنابراین اولویت جذب با افراد بومی است البته‬ ‫مشخص نیست مورد تصویب قرار گیرد‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی نظام‬ ‫پرستاری افزود‪ :‬هیچ پرستار خارجی حاضر نیست‬ ‫برای پرداخت ماهانه یک میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫در روستاهای دورافتاده مناطق محروم کار کند‬ ‫بنابراین جای هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود‬ ‫ندارد و در واقع اختالفات داخلی این موضوع را‬ ‫بزرگ کرده است‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس دهــم‪،‬‬ ‫افــزود‪ :‬بــر اســاس پیش نو یــس ایین نامــه مذکــور‬ ‫ا گــر ایرانی هــا در فراخــوان جــذب پرســتار‪ ،‬مناطــق‬ ‫محــروم را انتخــاب نکردنــد وزارت بهداشــت‬ ‫می توانــد افاغنــه فــارغ التحصیــل جو یــای کار را‬ ‫بکارگیــری کنــد و ایــن تهدیــدی بــرای فعالیــت‬ ‫پرســتاران داخلــی محســوب نمی شــود‪.‬‬ ‫در دیدار با معاون امور استان های سازمان برنامه و بودجه؛‬ ‫تاکید استاندار سیستان و بلوچستان بر دادن اعتبار‬ ‫مجوزهای استخدامی به استان‬ ‫استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با معاون‬ ‫امور استان های سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬خواستار‬ ‫توجه ویژه به بودجه جاری استان شد‪.‬‬ ‫به گزارش استانداری‪ ،‬موهبتی ضمن قدردانی‬ ‫از مساعدت معاون امور استان های سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشور در اعطای مجوز های استخدام نیرو‬ ‫به استان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به فعالیت های گسترده‬ ‫و وسعت باالی استان و ضرورت پیگیری ها از مرکز‬ ‫باعث باالرفتن هزینه های جاری شده لذا انتظار‬ ‫توجه خاص داریم‪.‬‬ ‫وی همچنین بر دادن اعتبار مجوزهای‬ ‫استخدامی به استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر نعمتی نیز با بیان اینکه در استان طرح و‬ ‫پروژه های خوبی در دست اقدام است و پیشرفت‬ ‫مجوز تاسیس اموزشگاه‬ ‫تعلیــم رانندگی ویژه خانم ها‬ ‫صادر می شود‬ ‫پلیـــس راهنمایـــی و رانندگـــی اســـتان کرمـــان در نظـــر دارد مج ــوز‬ ‫تاس ــیس اموزش ــگاه تعلی ــم رانندگ ــی پای ــه س ــوم در ش ــهرهای کرم ــان‪،‬‬ ‫رفســـنجان و ســـیرجان را بـــه متقاضیـــان واجـــد شـــرایط وا گـــذار کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش پایـــگاه خبـــری پلیـــس‪ ،‬پلیـــس راهنمایـــی و رانندگ ــی‬ ‫اس ــتان کرم ــان در نظ ــر دارد مج ــوز تاس ــیس اموزش ــگاه تعلی ــم رانندگ ــی‬ ‫پایـــه ســـوم ویـــژه خانـــم هـــا در شـــهر کرمـــان بـــه تعـــداد چهـــار بـــاب‪،‬‬ ‫شهرس ــتان رفس ــنجان ب ــه تع ــداد ی ــک ب ــاب و س ــیرجان ب ــه تع ــداد ی ــک‬ ‫ب ــاب را ب ــه متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط وا گ ــذار کن ــد‪.‬‬ ‫واگ ــذاری مج ــوز تاس ــیس اموزش ــگاه فق ــط ب ــه ن ــام بان ــوان ام ــکان‬ ‫پذی ــر اس ــت ک ــه دارا ب ــودی س ــن حداق ــل ‪ ۲۰‬س ــال تم ــام‪ ،‬ع ــدم اعتی ــاد‬ ‫ب ــه م ــواد مخ ــدر‪ ،‬دارا ب ــودن حداق ــل م ــدرک تحصیل ــی پنج ــم ابتدای ــی‪،‬‬ ‫نداشـــتن ســـوء پیشـــینه موثـــر کیفـــری از شـــرایط عمومـــی واگـــذاری‬ ‫اموزش ــگاه رانندگ ــی پای ــه س ــوم هس ــتند‪.‬‬ ‫از متقاضی ــان واج ــد ش ــرایط دع ــوت م ــی ش ــود حداکث ــر ت ــا تار ی ــخ‬ ‫‪ ۱۶‬اب ــان ‪ ۱۳۹۸‬ب ــا مراجع ــه ب ــه اداره ص ــدور گواهینام ــه و پروان ــه ه ــای‬ ‫پلی ــس راهنمای ــی و رانندگ ــی اس ــتان کرم ــان واق ــع در بل ــوار جمه ــوری‬ ‫اســـامی جنـــب پـــل راه اهـــن ضمـــن کســـب اطالعـــات بیش ــتر‪،‬‬ ‫درخواســـت خـــود را ارائـــه کننـــد‪.‬‬ ‫بدیهـــی اســـت بـــه تمامـــی درخواســـت هـــا بـــه صـــورت یکس ــان و‬ ‫برابـــر ضوابـــط رســـیدگی شـــده و مجوزهـــای مربوطـــه بـــه افـــرادی ک ــه‬ ‫امتیـــاز بیشـــتری را کســـب کننـــد واگـــذار مـــی شـــود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪:‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری همدان‪:‬‬ ‫مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری‬ ‫همدان گفت‪ :‬بکارگیری هر گونه نیرو در شهرداری های‬ ‫ً‬ ‫استان همدان صرفا از طریق شرکت در ازمون و اخذ‬ ‫مجوز استخدامی ممکن است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی استانداری همدان؛‬ ‫سید حسین جعفری اظهار داشت‪ :‬زمان برگزاری‬ ‫ازمون عملی استخدامی اتش نشی از طریق وب سایت‬ ‫استانداری همدان اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫سید حسین جعفری با بیان اینکه ازمون‬ ‫جذب و بکارگیری نیروهای عملیاتی اتش نشانی‬ ‫‪ ۱۸‬مرداد ماه سالجاری برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫رییس راهنمایی و رانندگی استان کرمان‪:‬‬ ‫مناسبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح امایش استان جزو طرح‬ ‫خوب کشور است‪ ،‬و در بحث راه ها‪ ،‬کریدور‬ ‫شمال‪ -‬جنوب‪ ،‬خوب پیش می رود‪.‬‬ ‫نعمتی با بیان اینکه نگهداشت جمعیت در‬ ‫استان برای ما مهم است گفت‪ :‬سازمان توجه ویژه‬ ‫به سیستان و بلوچستان دارد‪.‬‬ ‫واحدهای صنعتی قم‬ ‫از کمبود نیروی ماهر‬ ‫رنج می برند‬ ‫رئیـــس ســـازمان صنعت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت قـــم‪ ،‬تربیـــت نیروه ــای‬ ‫ماهـــر را ضرور ی تـــر از نیروهـــای دارای مـــدرک فاقـــد مهـــارت دانس ــت‬ ‫و گف ــت‪ :‬بخ ــش زی ــادی از واحده ــای صنعت ــی ای ــن اس ــتان از کمب ــود‬ ‫نیـــروی تکنســـین ماهـــر رنـــج می برنـــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش ایرنـــا محمـــود ســـیجانی بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه ارتق ــای‬ ‫بهـــره وری کارخانه هـــا نیازمنـــد به کارگیـــری از نیروهـــای دارای مه ــارت‬ ‫اس ــت‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬صنع ــت نیازمن ــد نی ــروی ماه ــر و متخص ــص اس ــت‬ ‫و تربیـــت دانشـــجویان دارای مـــدرک کـــه از هـــر گونـــه مهارتـــی بی به ــره‬ ‫هســـتند‪ ،‬نمی تواننـــد مشـــکل صنعـــت اســـتان را برطـــرف کننـــد‪.‬‬ ‫وی بـــا تا کیـــد بـــر لـــزوم توجـــه فنـــی و حرفـــه ای بـــرای امـــوزش‬ ‫مهارت هـــای متناســـب بـــا نیـــاز صنایـــع اســـتان گفـــت‪ :‬برخ ــی‬ ‫کارخانه ه ــا ک ــه ب ــه ص ــورت تخصص ــی کارک ــرده و تولی ــدات ب ــا س ــطح‬ ‫فنـــاوری بـــاال تولیـــد می کننـــد نیازمنـــد نیـــروی ماهـــر متناســـب ب ــا‬ ‫تولی ــدات خ ــود هس ــتند ک ــه در ای ــن زمین ــه ورود و نقش افرین ــی فن ــی و‬ ‫حرفـــه ای ضـــروری اســـت‪.‬‬ ‫رئی ــس س ــازمان صنع ــت‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ق ــم‪ ،‬ادام ــه داد‪ :‬یک ــی‬ ‫از دالی ــل ام ــار بی ــکاری تحصیل ک ــردگان دانش ــگاهها نداش ــتن مه ــارت‬ ‫ان هـــا اســـت و در شـــرایط اقتصـــادی کنونـــی‪ ،‬تربیـــت نیـــروی دیپل ــم‬ ‫دارای مهـــارت بســـیار مهم تـــر از تربیـــت نیروهـــای لیســـانس بـــدون‬ ‫مهـــارت اســـت‪.‬‬ ‫س ــیجانی‪ ،‬اف ــزود‪ :‬کمب ــود نیروه ــای دارای مه ــارت موج ــب ش ــده ت ــا‬ ‫برخ ــی از واحده ــای صنعت ــی اس ــتان ب ــرای برط ــرف ک ــردن نی ــاز خ ــود ب ــه‬ ‫نی ــروی ماه ــر‪ ،‬اق ــدام ب ــه امض ــای تفاهم نام ــه ب ــا فن ــی و حرفـ ـه ای ب ــرای‬ ‫برگ ــزاری دوره ه ــای اموزش ــی مش ــترک نماین ــد‪.‬‬ ‫مدیر تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی شهرستان اردبیل‪:‬‬ ‫کارجویــان به وعده های دروغین‬ ‫دفاتر غیر مجاز کاریابی‬ ‫توجه نکنند‬ ‫مدی ــر تع ــاون‪ ،‬کار ورف ــاه اجتماع ــی شهرس ــتان اردبی ــل‪ :‬کارجو ی ــان‬ ‫قبـــل از ارائـــه مـــدرک و پرداخـــت هزینـــه بـــه دفاتـــر کاریابـــی جه ــت‬ ‫جلوگیــری از کالهبــرداری و ســو اســتفاده ســودجویان از صحــت و ســقم‬ ‫مج ــوز انه ــا اطمین ــان حاص ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی اداره تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماع ــی‬ ‫شهرس ــتان اردبی ــل‪ ،‬اصغ ــر من ــاف زاده از شناس ــایی و برخ ــورد ب ــا دفات ــر‬ ‫غیرمجـــاز در ایـــن شهرســـتان خبـــر داد‪.‬‬ ‫مدیـــر تعـــاون‪ ،‬کار و رفـــاه اجتماعـــی شهرســـتان اردبیـــل‪ ،‬در ای ــن‬ ‫جلس ــه عن ــوان ک ــرد ک ــه ب ــا توج ــه ب ــه ش ــرایط موج ــود اقتص ــادی و ب ــاال‬ ‫ب ــودن تع ــداد جوین ــدگان کار در س ــطح جامع ــه فرصت ــی فراه ــم ش ــده ت ــا‬ ‫افــراد ســود جــو تحــت عناویــن دفاتــر کاریابــی بــه و یــژه در ســطح فضــای‬ ‫مج ــازی از بی ــکاران و جوین ــدگان کار کالهب ــرداری کنن ــد‪.‬‬ ‫من ــاف زاده‪ ،‬در ادام ــه اف ــزود س ــود جو ی ــان ب ــا راه ان ــدازی ی ــک دفت ــر‬ ‫در س ــطح ش ــهر ی ــا طراح ــی وب س ــایت دروغی ــن و ب ــا انج ــام تبلیغ ــات‬ ‫کاریابـــی طعمـــه هـــای خـــود را از بیـــن جوینـــدگان کار انتخـــاب و ب ــا‬ ‫وع ــده ه ــای دروغی ــن کارجوی ــان را ب ــه دام م ــی اندازن ــد و ب ــا ش ــگردهای‬ ‫خ ــاص از انه ــا کالهب ــرداری م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی تا کیـــد کـــرد‪ :‬کارجویـــان قبـــل از هـــر گونـــه اقـــدام در خص ــوص‬ ‫ارائ ــه م ــدرک و پرداخ ــت هزین ــه ب ــه دفات ــر کاریاب ــی ب ــا مراجع ــه ب ــه س ــایت‬ ‫اداره کل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ی ــا ب ــا مراجع ــه ب ــه واح ــد‬ ‫اشــتغال اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی شهرســتان اردبیــل و تمــاس‬ ‫ب ــا ش ــماره تلف ــن ‪ 33740019‬از صح ــت و س ــقم مج ــوز انه ــا اطمین ــان‬ ‫حاص ــل پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بنیا نگذار علی بابا در همایش تجربه های جسور شهرداری در منطقه ‪ 17‬تهران؛‬ ‫تجربه موفق کارافرینی‬ ‫بـه تعهد‪ ،‬نیت و عمل پرقدرت نیاز دارد‬ ‫همای ــش تجرب ــه ه ــای جس ــور از سلس ــله نشس ــت ه ــای معاون ــت توانمندس ــازی‬ ‫س ــازمان خدم ــات رف ــاه اجتماع ــی ش ــهرداری ته ــران ب ــا هم ــکاری معاون ــت ام ــور اجتماع ــی و‬ ‫فرهنگ ــی منطق ــه ‪17‬ب ــا ه ــدف ارتب ــاط صاحب ــان کس ــب و کار و کارافرین ــان نوپ ــا ب ــا کس ــب و‬ ‫کاره ــای ب ــزرگ و موف ــق در فرهنگس ــرای ش ــهرداری منطق ــه ‪ 17‬برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن نشس ــت ب ــه ارائ ــه و م ــرور تج ــارب موف ــق ش ــرکت عل ــی باب ــا کس ــب و کار فع ــال‬ ‫در ح ــوزه ص ــدور بلی ــط مس ــافرت و گردش ــگری اختص ــاص داش ــت ک ــه ب ــا حض ــور پرش ــور‬ ‫بیش از چهل همایش تجربه جسور در مناطق مختلف پایتخت‬ ‫در ابت ــدای ای ــن همای ــش دکت ــر س ــید ص ــادق اوال ــی ب ــه‬ ‫ب ــازارکار گف ــت‪ :‬ای ــن سلس ــله همای ــش ه ــا در راس ــتای ترو ی ــج‬ ‫کارافرینــی ‪ ،‬را ه هــای ایجــاد شــغل هــای جدیــد ‪ ،‬بهبــود اقتصــاد‬ ‫‪ ،‬در ام ــد زای ــی و اش ــتراک گ ــذاری تجرب ــه ه ــای موف ــق و ن ــا موف ــق‬ ‫کارافرین ــان نیم ــه دوم س ــال ب ــا جدی ــت دنب ــال و برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫جانش ــین مع ــاون توانمندس ــازی و کارافرین ــی س ــازمان‬ ‫خدمــات اجتماعــی شــهرداری تهــران خاطرنشــان کــرد‪ :‬در بحــث‬ ‫توانمندس ــازی عل ــت تا کی ــد م ــا ب ــه ش ــکل گی ــری گ ــروه ه ــای‬ ‫اجتماع ــی ای ــن اس ــت ا گ ــر ف ــرد توانمن ــدی تصمی ــم داش ــته باش ــد‬ ‫ب ــه تنهای ــی کار کن ــد‪ ،‬احتم ــال شکس ــت اش بس ــیار ز ی ــاد اس ــت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫گــروه هایــی کــه کامــال هدفمنــد امــوزش و مشــاوره داده مــی شــوند‪،‬‬ ‫امــکان شکســت شــان خیلــی ضعیــف تــر اســت و یــا دیرتــر از افــراد‬ ‫شکس ــت را تجرب ــه خواهن ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در نیمــه دوم ســال حــدود چهــل نشســت بــا هــدف‬ ‫ارائ ــه تج ــارب کارافرین ــان موف ــق در مناط ــق مختل ــف ش ــهرداری‬ ‫تهــران برگــزار مــی شــود‪.‬‬ ‫نیت پرقدرت و اقدام و عمل‬ ‫حســینی نــژاد در جمــع کارافرینــان و عالقمنــدان بــه کســب و کار‬ ‫در قال ــب ارائ ــه تجربی ــات جس ــورانه در منطق ــه ‪ 17‬ش ــهرداری‬ ‫تهــران گفــت‪ :‬بــا دوســت داشــتن و خواســتن نمــی تــوان کارافریــن‬ ‫شــد بلکــه موفقیــت در کارافرینــی بــا «نیــت پرقــدرت» و «حــرف و‬ ‫کالم پرق ــدرت» و انج ــام دادن کار و فعالیت ــی» محق ــق م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی ب ــر پرهی ــز از ان ــرژی ه ــای منف ــی و تاثی ــر مثب ــت اندیش ــیدن‬ ‫در زندگــی انســان اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬کســی کــه تصــور شکســت‬ ‫خــورده و بدبختــی از خــودش دارد همــه خوشــبختی هــای عالــم‬ ‫ه ــم ب ــه س ــوی او س ــرازیر ش ــود بازه ــم ان را ب ــه بدبخت ــی و تباه ــی‬ ‫مب ــدل خواه ــد ک ــرد چ ــرا ک ــه ب ــرای خ ــود دنیای ــی از بدبخت ــی‬ ‫تصوی ــر ک ــرده اس ــت!‬ ‫مدیــر علــی بابــا بــا اشــاره بــه اینکــه انســان ان چیــزی اســت‬ ‫کــه بــه ز بــان مــی اورد افــزود‪ :‬وقتــی گفتــه هــا براســاس بدبختــی و‬ ‫تباهــی و ناکامــی شــکل بگیــرد همــان سرنوشــت بــرای فــرد رقــم‬ ‫مــی خــورد بنابرایــن ز بــان و اندیشــه هایــی کــه وجــه تمایــز انســان و‬ ‫عالقمن ــدان و مش ــارکت انه ــا در بح ــث ه ــای کارافرین ــی برگ ــزار ش ــد‪.‬‬ ‫ه ــدف از برپای ــی ای ــن همای ــش ه ــا اش ــترا ک گ ــذاری تجرب ــه ه ــای موف ــق و ناموف ــق‬ ‫کارافرینان ــی اس ــت ک ــه از صف ــر ش ــروع م ــی کنن ــد و نتیج ــه ای تحس ــین برانگی ــز م ــی س ــازند‪.‬‬ ‫«علی باب ــا» در مدت زم ــان نه چن ــدان زی ــادی ک ــه از حیات ــش می گ ــذرد‪ ،‬رش ــد باالی ــی را‬ ‫تجرب ــه می کن ــد همی ــن عام ــل موج ــب ش ــد ت ــا ای ــن نشس ــت ب ــا حض ــور مجی ــد حس ــینی ن ــژاد‬ ‫بنیانگ ــذار عل ــی باب ــا برگ ــزار ش ــود‪.‬‬ ‫حیــوان اســت بایــد بــه نحــو بهینــه ای در خدمــت موفقیــت انســان‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ان ــد؛ خیل ــی ه ــا در ای ــن اوض ــاع ب ــه تولی ــد و ص ــادرات روی اورده ان ــد‬ ‫و درام ــد خیل ــی خوب ــی کس ــب ک ــرده ان ــد و ش ــاید انه ــا ب ــرای گران ــی‬ ‫دالر دع ــا م ــی کنن ــد‪.‬‬ ‫تعهد برای کار‬ ‫حس ــینی ن ــژاد در ادام ــه ب ــه موض ــوع تعه ــد در کار اش ــاره ک ــرد‬ ‫و گف ــت‪ :‬ی ــک م ــادر حت ــی ا گ ــر خس ــته باش ــد و ب ــا مش ــکالت‬ ‫مختل ــف درگی ــر باش ــد در ه ــر زم ــان از ش ــب و روز ب ــه فرزن ــد خ ــود‬ ‫تعه ــد دارد و ب ــه خاطرخس ــتگی و مش ــغله از بچ ــه خ ــودش غاف ــل‬ ‫نم ــی ش ــود چ ــرا ک ــه تعه ــد دارد ت ــا زم ــان م ــورد نی ــاز فرزن ــد خ ــود را‬ ‫تصویر اینده پرقدرت‬ ‫مدیر علی بابا در ادامه این نشست جسورانه که با پرسش و پاسخ‬ ‫حاضـران و ارائـه تجربیـات کارافرینانـه انـان همـراه بـود تصر یـح‬ ‫کـرد‪ :‬بـرای موفقیـت در عرصـه کارافرینـی بایـد اینـده پرقدرتی برای‬ ‫خـود بـه تصویـر بکشـیم و بـرای رسـیدن بـه ان اقدام و تلالش کنیم‪.‬‬ ‫بایـد بـا جسـارت و قـدرت حـرف بزنیـم و بـرای رسـیدن بـه هـدف‬ ‫همـه انـرژی هـای منفـی و موانـع را کنـار بزنیـم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کشورمان پر از فرصت ها و ثروت هاست‬ ‫تصرح کرد‪ :‬این ثروت ها و فرصت ها برای تبدیل شدن به‬ ‫کارافرینی افراد جسور‪ ،‬پرقدرت و فعال می خواهد؛ کسانی که نه‬ ‫فقط ارزو بلکه به دنبال انجام و عمل هستند‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه م ــا مقص ــر خیل ــی از ش ــرایطی ک ــه در‬ ‫ان هس ــتیم نیس ــتیم ول ــی مس ــئول ان هس ــتیم گف ــت‪ :‬در جامع ــه‬ ‫ممک ــن اس ــت صده ــا بی ــکار باش ــند ک ــه باع ــث بی ــکاری انه ــا‬ ‫ه ــم متع ــدد باش ــد ول ــی اینک ــه ف ــرد بی ــکار بمان ــد و ی ــا ت ــالش‬ ‫کن ــد ش ــاغل و ی ــا کارافری ــن باش ــد ب ــا خ ــودش اس ــت و در واق ــع او‬ ‫مس ــئول بی ــکاری و ی ــا اش ــتغال فعل ــی خ ــودش م ــی باش ــد‪ .‬اینک ــه‬ ‫کیفیــت زندگــی فعلــی خــود و فرزنــدان مــا در حــال حاضــر و یــا در‬ ‫این ــده چگون ــه باش ــد خودم ــان هس ــتیم‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫به یک نفر حسابدار‪،‬‬ ‫مسلط به امور حسابداری‪ ،‬خزانه داری و انبار‬ ‫ترجیحا اشنا به نرم افزار ویژن‪،‬‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط و‬ ‫مفید نیازمند است‪.‬‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪atpg.employment@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر حسابدار‬ ‫با ‪ 7-5‬سال سابقه کار و مسلط به ثبت اسناد‬ ‫بانکی و تسهیالت‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫‪parseskanplastic.co@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫اشنا به صنعت مبلمان ‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط‬ ‫محدوده چهاردانگه‬ ‫‪aramgostar.job@gmail.com‬‬ ‫نیروی اقا‬ ‫مسلط به سرپرستی اجرای پروژه های دکوراسیون داخلی‬ ‫و کابینت ‪ ،‬لیسانس صنایع چوب با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪movafaghiyat95@gmail.com‬‬ ‫ازمودم مرگ من در زندگی است‬ ‫چون ره زین زندگی پایندگی است‬ ‫وقت ــی صرف ــا ب ــه مناف ــع خودم ــان باش ــیم اف ــراد ب ــا م ــا هم ــراه‬ ‫نمــی شــوند ولــی وقتــی بــه فکــر منافــع دیگــران باشــیم همــه بــا مــا‬ ‫هم ــراه م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫یک شرکت با موضوع فعالیت سرمایه گذاری در طرح های نانو به منظور تکمیل نیروی انسانی خود دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حداقل سابقه کاری حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس امور اداری‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫از سال ‪ 93‬شروع کردیم‬ ‫وی در پایان با اشاره به کسب و کار خود گفت‪ :‬علی بابا‬ ‫بزرگترین و معتبرترین سایت خرید اینترنتی بلیط هواپیما‪ ،‬قطار‬ ‫و اتوبوس در کشور است که از سال ‪ 1393‬کار خود را شروع کرده‬ ‫و در این مدت توانسته رضایت درصد قابل توجهی از کاربران را‬ ‫به دست بیاورد‪ .‬در ابتدا‪ ،‬فروش بلیط پرواز داخلی در دستور کار‬ ‫علی بابا قرار داشت؛ اما به مرور امکان خرید سایر محصوالت‬ ‫گردشگری نیز به علی بابا اضافه شد‪.‬‬ ‫گفتنی است مجید حسینی نژاد از کارافرینان موفق و برتر‬ ‫کشور که در حال حاضر موسس و عضو هیات مدیره هلدینگ‬ ‫گردشگری توشا (توسعه تجربه شایسته سفر) است و برندهای‬ ‫چون‪ ،‬علی بابا و جاباما از زیرمجموعه های ان هستند‪.‬‬ ‫گزارش؛ امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫جذب نیرو‬ ‫شرکت سبحان دارو (سهامی عام) در نظر دارد برای تکمیل کادر پرسنلی خود از بین افراد متعهد و فارغ التحصیل‬ ‫ازدانشگاه های معتبر دعوت به همکاری نماید‪ .‬متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا ‪4‬روز پس‬ ‫از درج ا گهی به ادرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪emp@sobhandarou.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫رئیس تدارکات‬ ‫داخلی‬ ‫رشته تحصیلی جنسیت‬ ‫مدیریت‬ ‫(بازرگانی‪،‬‬ ‫مالی‪ ،‬صنعتی)‪،‬‬ ‫مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫شیمی‪ ،‬مکانیک‪،‬‬ ‫برق‬ ‫‪2‬‬ ‫مسئول صادرات‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر فناوری‬ ‫اطالعات‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫انواع گرایش‬ ‫مهندسی رایانه‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر امور مالی‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ردیف‬ ‫اســیب بــه منافــع خــود شــود و از رســیدن بــه موفقیــت هــای بــزرگ‬ ‫ب ــازدارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دیپلم یا کاردانی برق‬ ‫اقا‪ ،‬تجربه کاری در زمینه برق صنعتی یا ساختمانی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫جهت شرکت دارویی در شرق تهران‬ ‫‪hrm.jobs96@gmail.com‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫من تعهد کردم که‬ ‫کسب و کاری را راه اندازی‬ ‫کنم و به این تعهدم رسیدم‪،‬‬ ‫معتقدم هر کسی برای‬ ‫خودش تعهدی را ایجاد کند‬ ‫می تواند به ان برسد‬ ‫تعهد فراتر از من‬ ‫مجی ــد حس ــینی ن ــژاد بح ــث کارافرین ــی را فرات ــر از توج ــه ب ــه‬ ‫خــود و خانــواده عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬بــرای رســیدن بــه کارافرینــی‬ ‫و موفقی ــت در کس ــب و کار بای ــد «م ــن ب ــودن» را کن ــار گذاش ــت و‬ ‫ب ــه اهداف ــی فرات ــر از خ ــود فک ــر ک ــرد اینک ــه مش ــتریان س ــفر در هم ــه‬ ‫جــای ایــران ســفر خــوب‪ ،‬ارزان و بــا کیفیتــی را تجربــه کننــد چیــزی‬ ‫فراتــر از یــک فــرد و خانــواده اســت و ایــن هــدف علــی بابــا اســت‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه کارافرین ــی و تامی ــن مناف ــع جامع ــه‬ ‫م ــی توان ــد موفقی ــت ه ــا و خواس ــته ه ــای ف ــردی را ه ــم پوش ــش‬ ‫ده ــد اف ــزود‪ :‬توج ــه ص ــرف ب ــه مناف ــع ف ــردی نم ــی توان ــد پل ــه‬ ‫حمایــت و بــه نیازهایــش رســیدگی کنــد‪ .‬بــه او شــیر مــی دهــد و او را‬ ‫تنهــا نمــی گــذارد بنابــر ایــن بایــد در کســب و کار هــم اینگونــه باشــیم‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه بای ــد منش ــا تح ــوالت باش ــیم ن ــه معل ــول‬ ‫ش ــرایط در ادام ــه اف ــزود‪ :‬بای ــد از انتقاده ــا‪ ،‬گالی ــه ه ــا و اس ــیر ش ــرایط‬ ‫ب ــودن ب ــه در ایی ــم و دس ــت ب ــه اق ــدام بزنی ــم چ ــرا ک ــه ب ــا نشس ــت و‬ ‫ارزو ک ــردن اوض ــاع بهت ــر نم ــی ش ــود؛ مث ــال بج ــای اینک ــه دع ــا کنی ــم‬ ‫دالر ارزان شــود تــا اوضــاع بهتــر شــود بــه ایــن تمرکــز کنیــم کــه همیــن‬ ‫االن ب ــا گ ــران ش ــدن دالر خیل ــی از م ــردم اوض ــاع بهت ــری پی ــدا ک ــرده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫موفقیــت باشــد بایــد تعهــد بــه جامعــه بــرای رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫و کارافرین ــی ب ــه عن ــوان نی ــت پرق ــدرت و تصمی ــم عمل ــی م ــورد‬ ‫توج ــه ق ــرار بگی ــرد‪ .‬چ ــه بس ــا ب ــه دنب ــال مناف ــع خ ــود رفت ــن موج ــب‬ ‫در عمرم یک بلیت صادر نکردم!‬ ‫مدی ــر عل ــی باب ــا ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ف ــارغ التحصی ــل رش ــته‬ ‫پلیمـــر اســـت و در عمـــرش یـــک بلیـــت صـــادر نکـــرده گف ــت‪:‬‬ ‫ت ــالش ک ــردم متف ــاوت باش ــم و ب ــرای هم ــه ثاب ــت کن ــم م ــی ت ــوان‬ ‫موف ــق ب ــود‪ ،‬م ــی ت ــوان کارافرین ــی ک ــرد و ورای خ ــود ب ــرای جامع ــه‬ ‫خدم ــات ارائ ــه ک ــرد‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه بیــش از ‪ 750‬نفــر در شــرکت علــی بابــا‬ ‫فعالیــت مــی کننــد اظهــار داشــت‪ :‬یکــی از دالیلــی کــه بــه ایجــاد‬ ‫کس ــب و کار پرداخت ــم ای ــن ب ــود ک ــه دیگ ــران و اطرافی ــان ن ــگاه‬ ‫منف ــی ب ــه م ــن داش ــتند و م ــن م ــی خواس ــتم ثاب ــت کن ــم م ــی ت ــوان‬ ‫موف ــق ش ــد و م ــن ب ــا اق ــدام و عم ــل ای ــن موض ــوع را ثاب ــت ک ــردم‪.‬‬ ‫مــن تعهــد کــردم کــه کســب و کاری را راه انــدازی کنــم و بــه ایــن‬ ‫تعه ــدم رس ــیدم چ ــون پرق ــدرت ب ــه ای ــن کار پرداخت ــم‪ .‬معتق ــدم‬ ‫ه ــر کس ــی ب ــرای خ ــودش تعه ــدی را ایج ــاد کن ــد م ــی توان ــد ب ــه ان‬ ‫برس ــد‪.‬‬ ‫مرد‬ ‫توانائیها‬ ‫محل اشتغال‬ ‫حداقل ‪ 6‬سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا‬ ‫در صنعت دارو)‪ ،‬توانایی کامل در بررسی‬ ‫درخواست های خرید‪ ،‬تعیین روشهای‬ ‫خرید‪ ،‬تهیه و تنظیم اسناد و مدارک خرید‪،‬‬ ‫تهیه و تنظیم مزایده و مناقصه‪ ،‬بررسی‬ ‫استعالم بها دریافتی‪ ،‬تجزیه و تحلیل منابع‬ ‫خرید‪ ،‬تهیه و انعقاد قرارداد و ‪...‬‬ ‫دفترمرکزی‬ ‫(تهران)‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا‬ ‫در صنعت دارو)‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫تسلط به فرایند صادرات و قوانین و مقررات‬ ‫مربوطه‪ ،‬شناخت بازار کشورهای همسایه‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مدیریتی‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مدیریتی‬ ‫رئیس‬ ‫حسابداری‬ ‫صنعتی‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس‬ ‫حسابداری‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫شهر صنعتی‬ ‫رشت‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس امور مالی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس توسعه بازار داخلی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫استخدام شرکت در حوزه تولید دمنوش های‬ ‫شرکت ویچی‪ ،‬تولید کننده پوشاک مجلسی بانوان‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس توسعه بازار خارجی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫گیاهی دارویی و بسته بندی‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس فنی مطالعات و ارزیابی طرح های اقتصادی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس مالی مطالعات و ارزیابی طرح های اقتصادی‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس دفتر مدیر عامل‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫کارشناسی‬ ‫متقاضیان دارای تحصیالت و سوابق کاری مرتبط‪ ،‬می توانند رزومه کاری خود را به مدت ‪ 12‬روز از تاریخ انتشار ا گهی‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ‪ ،‬با ذکر شغل مورد نظر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@santa-co.ir‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫کارشناس خرید خارجی‬ ‫رئیس مالی و اداری‬ ‫سرپرست دوخت‬ ‫مسلط به دوخت ‪ ،‬مسلط به چیدمان خط دوخت زنجیره‬ ‫ای ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه مرتبط‪،‬‬ ‫ترجیحا اشنا به خط دوخت لباس مجلسی‪ ،‬توانایی‬ ‫محل کار‪ :‬کرج‪ ،‬شهرک صنعتی بهارستان‬ ‫سرپرستی نیروهای انسانی‬ ‫لطفا در قسمت موضوع ایمیل نوع شغل ذکر شود‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr@yasco.org‬‬ ‫‪Hr.employment75@gmail.com‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شرح وظایف شغلی مدیرحسابداری فروش‪:‬‬ ‫از انج ــا ک ــه مدی ــر حس ــابداری ف ــروش در دس ــته اف ــراد ف ــروش‬ ‫ق ــرار م ــی گی ــرد پ ــس تمرک ــز اصل ــی مدی ــر حس ــابداری ف ــروش‬ ‫ی ــا مس ــئول حس ــابداری ف ــروش ب ــر حف ــظ و گس ــترش مش ــتریان‬ ‫ش ــرکت اس ــت ‪ .‬از جمل ــه وظای ــف کل ــی مدی ــر حس ــابداری‬ ‫ف ــروش م ــی ت ــوان ب ــه ای ــن م ــوارد اش ــاره نم ــود‪ :‬بط ــور مرت ــب‬ ‫ب ــا مش ــتریان موج ــود در تعام ــل ب ــوده‪ ،‬ب ــه مش ــتریان جدی ــد‬ ‫پیش ــنهاد ارائ ــه ک ــرده و ت ــا زم ــان حص ــول اطمین ــان از رضای ــت‬ ‫مش ــتریان و س ــود ش ــرکت ب ــه ارائ ــه پیش ــنهاد‪ ،‬مذا ک ــره و معامل ــه‬ ‫م ــی پ ــردازد‪ .‬بط ــور منظ ــم گ ــزارش عملک ــرد‪ ،‬می ــزان ف ــروش و‬ ‫راهکاره ــای خ ــود را ب ــه مدی ــران ارش ــد ارائ ــه م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه ب ــه مت ــداول تری ــن س ــواالت جلس ــه مصاحب ــه ب ــرای‬ ‫جای ــگاه مدی ــر حس ــابداری ف ــروش و نح ــوه پاس ــخ ده ــی ب ــه ان ه ــا‬ ‫م ــی پرداز ی ــم‪.‬‬ ‫◄ســوال‪ :‬چــه عواملــی یــک مدیــر حســابداری فــروش موفــق‬ ‫مــی ســازند؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬هنگام ــی ک ــه صحب ــت از موفقی ــت ب ــه می ــان م ــی ای ــد‬ ‫بای ــد ب ــا اعتم ــاد ب ــه نف ــس کام ــل صحب ــت کنی ــد‪ .‬در رابط ــه ب ــا‬ ‫ایــن ســوال نیــاز نیســت از هــر جنبــه ای کــه بــه ذهــن تــان خطــور‬ ‫اشنایی با ؛‬ ‫◄سوال‪ :‬چه عواملی در تحلیل درست بازار تاثیر دارند؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬ب ــه ط ــور کل ــی انچ ــه در ارتب ــاط ب ــا تحلی ــل ب ــازار‬ ‫حای ــز اهمی ــت ب ــه حس ــاب م ــی ای ــد‪ ،‬ش ــناخت و تحقی ــق در‬ ‫م ــورد مش ــتریان موج ــود و ی ــا جامع ــه مش ــتریان ه ــدف اس ــت‪.‬‬ ‫تحقیق ــی موث ــر اس ــت ک ــه موقعی ــت ه ــای فعل ــی را ب ــه منظ ــور‬ ‫پای ــه ری ــزی و برنام ــه ری ــزی تح ــوالت این ــده و ایج ــاد فرص ــت‬ ‫بـــرای شـــرکت‪ ،‬مـــورد ارزیابـــی قـــرار دهـــد‪ .‬همچنیـــن رقب ــای‬ ‫شـــرکت را مـــورد بررســـی قـــرار داده و رویکردهـــای پیشـــرفت و‬ ‫ارتق ــاء پیش ــنهاد ده ــد‪.‬‬ ‫پرسش های مصاحبه شغلی‬ ‫با مدیر حسابداری فروش‬ ‫درش ــماره ه ــای گذش ــته درم ــورد مصاحب ــه ه ــای ش ــغلی مطال ــب گوناگون ــی در هفت ــه نام ــه‬ ‫بــازارکاردرج شــده اســت ‪.‬قصــد ان داریــم درشــماره هــای اتــی درمــورد مصاحبــه هــای مشــاغل‬ ‫م ــی کن ــد‪ ،‬صحب ــت کنی ــد‪ .‬از چن ــد مفه ــوم کلی ــدی مانن ــد‬ ‫مه ــارت ه ــای ارتباط ــی ‪ ،‬مذا ک ــره‪ ،‬تحقیق ــات ب ــازار و ج ــذب‬ ‫مش ــتری صحب ــت نمایی ــد‪ .‬ب ــرای تاثیرگ ــذاری بیش ــتر م ــی توانی ــد‬ ‫از تجربی ــات ش ــغلی قبل ــی خ ــود مث ــال زده و نمون ــه بی ــان کنی ــد‪.‬‬ ‫خ ــاص مطالب ــی تقدی ــم کنی ــم ‪ ،‬مصاحب ــه مدیرحس ــابداری ف ــروش یک ــی از ای ــن مطال ــب اس ــت‬ ‫ک ــه درای ــن ش ــماره تقدی ــم م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫مش ــتریان و مدی ــران ش ــرکت در راس ــتای عق ــد بهتری ــن ق ــرارداد‬ ‫ممک ــن وظیف ــه ش ــما اس ــت‪ .‬هماهنگ ــی اقدام ــات الزم بی ــن‬ ‫واحدهــای توســعه‪ ،‬فــروش و بازاریابــی نیازمنــد کارگروهــی قــوی‬ ‫اس ــت‪ ،‬ک ــه ب ــه نوع ــی ش ــما در راس ان ق ــرار دار ی ــد‪.‬‬ ‫◄ســوال‪ :‬مهــارت هــای ارتباطــی و کارگروهــی را در ارتبــاط بــا‬ ‫مدیریــت حســابداری فــروش چگونــه شــرح مــی دهیــد؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬در جای ــگاه مدی ــر‬ ‫حس ــابداری ف ــروش ب ــا دو گ ــروه در‬ ‫ارتب ــاط هس ــتید‪ :‬مش ــتریان و ش ــرکت‪.‬‬ ‫ارتب ــاط ب ــا ه ــر دو ط ــرف نیازمن ــد‬ ‫مه ــارت ه ــای ارتباط ــی ق ــوی اس ــت‪.‬‬ ‫جل ــب اعتم ــاد ه ــر دو ط ــرف‬ ‫◄س ــوال‪ :‬رویک ــرد و روش ف ــروش ش ــما در جه ــت افزای ــش‬ ‫درام ــد و بازده ــی ش ــرکت چیس ــت؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬ی ــک مدی ــر حس ــابداری ف ــروش هم ــواره س ــعی ب ــر‬ ‫حفــظ و افزایــش مشــتریان دارد‪ .‬حفــظ مشــتری بــدون شــناخت‬ ‫نیازه ــای وی ام ــکان پدی ــر نیس ــت و در جه ــت شـــناخت‬ ‫نیازهــای مشــتریان‪ ،‬بــه روز بــودن و انجــام تحقیقــات بازاریابــی‬ ‫دو عام ــل کلی ــدی و مه ــم ب ــه حس ــاب م ــی این ــد‪ .‬اطالعـــات‬ ‫حاص ــل از ش ــناخت مش ــتری و تحقیق ــات بازار یاب ــی بای ــد‬ ‫در جایگاه مدیر‬ ‫حسابداری فروش با دو گروه‬ ‫در ارتباط هستید‪:‬‬ ‫مشتریان و شرکت‪ .‬ارتباط با‬ ‫هر دو طرف نیازمند مهارت های‬ ‫ارتباطی قوی است‬ ‫بــه کمــک ســایر واحدهــا بــه درســتی مــورد تجز یــه و تحلیــل قــرار‬ ‫بگیرنــدتــانتیجــهان‪،‬محصــولمــوردنظرمشــتریشــود‪.‬بدینصــورت‬ ‫م ــی ت ــوان مش ــتری را حف ــظ ک ــرده و افزای ــش داد‪.‬‬ ‫◄س ــوال‪ :‬ب ــه نظ ــر ش ــما مهم تری ــن خصوصی ــات و ویژ گ ــی‬ ‫هــای یــک مدیــر حســابداری فــروش چیســت؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬ای ــن س ــوال قص ــد دارد اعتم ــاد ب ــه نفـــس‪،‬‬ ‫خودا گاه ــی و اس ــتقالل ش ــما را مح ــک بزن ــد‪ .‬ب ــا اطمین ــان‬ ‫صحب ــت کنی ــد و هی ــچ هراس ــی ب ــه خ ــود راه ندهیـــد‪ .‬در‬ ‫جای ــگاه ی ــک مدی ــر حس ــابداری ف ــروش توانای ــی کار مس ــتقل‬ ‫و تصمی ــم گی ــری ض ــروری اس ــت‪ .‬ای ــن ام ــر ب ــه نوبـــه خـــود‬ ‫مس ــتلزم داش ــتن مه ــارت س ــازماندهی‪ ،‬خودانگیزشـــی و‬ ‫توانای ــی هم ــکاری ب ــا بس ــیاری از مش ــتریان ب ــه ط ــور همزم ــان‬ ‫اس ــت‪ .‬در واق ــع مه ــارت مش ــتری م ــداری را ب ــه صـــورت‬ ‫برجس ــته بی ــان کنی ــد‪.‬‬ ‫کارشناس دفتر فنی‬ ‫جهت همکاری در پیمانکاری تخصصی‬ ‫مصالح نوین مهندسی عمران‬ ‫مهندس عمران‬ ‫ترجیحا‪ ،‬اقا‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬خودانگیزه‪ ،‬دقیق و منظم‪،‬‬ ‫پیگیرسخت کوش‪ ،‬مسلط به ‪،office، autocad‬‬ ‫اشنا به کنترل پروژه ‪ MSP‬و ترجیحا زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@manabonyan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس عمران یا معماری‬ ‫دارای پروانه نظام مهندسی و مدرک قبولی در ازمون‬ ‫سازمان اتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران‬ ‫‪fs_6886@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مهندسی مشاور جهت تکمیل کادر فنی خود در تهران و استان کرمان به همکارانی با شرایط ذیل نیازمند است‪.‬‬ ‫دفترمرکزی‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارشناس طراح ‪ Piping‬با حداقل ‪ 15‬سال تجربه در طراحی پروژه های صنعتی‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای‪ PDMS‬و ‪CAESAR II‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس استرس انالیز و ساپورت گذاری مهندس مکانیک با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‪ ،‬مسلط به نرم افزار ‪CAESAR II‬‬ ‫‪ -3‬کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع با حداقل ‪ 10‬سال تجربه در کنترل پروژه های صنعتی بخصوص مرحله مهندسی پروژه‬ ‫‪ -4‬کارشناس کنترل پروژه مهندس صنایع با حداقل ‪ 10‬سال تجربه مرتبط و اشنایی کامل با لوایح تاخیرات‬ ‫‪ -5‬مهندس ارشد طراح برق با حداقل ‪ 20‬سال تجربه در پروژه های صنعتی و واحدهای جنبی مربوطه‬ ‫‪ -6‬کارشناس ارشد طراح تاسیسات مکانیکی با حداقل ‪ 15‬سال تجربه کار مفید در زمینه ساختمان و محوطه پروژه های صنعتی‬ ‫‪ -7‬مهندس مکانیک با حداقل ‪ 10‬سال تجربه در زمینه طراحی ماشین و ماشین االت پروژه های فوالد‬ ‫کارگاه در استان کرمان‪:‬‬ ‫‪ -1‬مهندس ناظر برق با حداقل ‪ 15‬سال تجربه نظارت در اجرای پروژه های صنعتی و جنبی‬ ‫‪ -2‬مهندس ناظر سیویل با حداقل ‪ 10‬سال تجربه نظارت در پروژه های جنبی کارخانجات صنعتی‬ ‫‪ -3‬سرپرست دستگاه نظارت مهندس سیویل یا مکانیک با حداقل ‪ 20‬سال تجربه نظارت در پروژه های صنعتی و جنبی‬ ‫از واجدین شرایط خواهشمند است مشخصات خود را همراه با شماره ردیف یا عنوان شغلی مورد نظر به ادرس ایمیل زیر ارسال‬ ‫فرمایند‪.‬‬ ‫‪careers1390@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫◄س ــوال‪ :‬تعری ــف مش ــتریان از ش ــما ب ــه عن ــوان مدی ــر‬ ‫حس ــابداری ف ــروش چیس ــت؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬ف ــرد اس ــتخدام کنن ــده ب ــا ای ــن س ــوال قص ــد داش ــت‬ ‫اطالعات ــی در م ــورد ویژگ ــی ه ــای رفت ــاری و ش ــخصیتی ش ــما‬ ‫ب ــه دس ــت اورد‪ .‬ای ــن جای ــگاه نیازمن ــد ف ــردی ب ــا ویژگ ــی ه ــا‬ ‫بــارز از قبیــل اعتمــاد بــه نفــس و در عیــن حــال تواضــع اســت‪.‬‬ ‫در واق ــع ای ــن ‪ 2‬ویژگ ــی کلی ــدی نقط ــه تمای ــز می ــان ی ــک مدی ــر‬ ‫ع ــادی حس ــابداری ف ــروش و ی ــک مدی ــر برجس ــته حس ــابداری‬ ‫ً‬ ‫فـــروش اســـت‪ .‬یـــک مدیـــر عـــادی صرفـــا ســـعی بـــر حف ــظ‬ ‫موقعی ــت و رواب ــط کنون ــی دارد ام ــا ی ــک مدی ــر برجس ــته و در‬ ‫عی ــن ح ــال پوی ــا ع ــاوه ب ــر حف ــظ موقعی ــت و رواب ــط کنون ــی‪،‬‬ ‫ســـعی در یافتـــن موقعیـــت هـــای جدیـــد دارد‪ .‬شـــما بای ــد‬ ‫بتوانی ــد توانای ــی و قابلی ــت ه ــای خ ــود را ب ــا اعتم ــاد ب ــه نف ــس‬ ‫کام ــل بی ــان کنی ــد‪.‬‬ ‫ف ــرد اس ــتخدام کنن ــده خواه ــان درک م ــوارد زی ــر در ش ــما‬ ‫م ــی باش ــد‪:‬‬ ‫◄ اعتماد به قابلیت در عین تواضع‬ ‫◄ صداق ــت در بی ــان نق ــاط ضع ــف ب ــدون توهی ــن ی ــا ک ــم‬ ‫ارزش دانســـتن خـــود‬ ‫◄دیدگاه مثبت نسبت به عملکرد شرکت‬ ‫ترجمه ‪:‬الناز طالب زاده‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫◄س ــوال‪ :‬در مواج ــه ب ــا مش ــکل ی ــا چال ــش در ارتب ــاط ب ــا‬ ‫مش ــتری ی ــا هم ــکار چگون ــه ان را مدیری ــت م ــی کنی ــد؟‬ ‫■ پاس ــخ‪ :‬از انج ــا ک ــه مس ــئولیت ه ــای بس ــیاری ب ــر عه ــده‬ ‫ی ــک مدی ــر حس ــابداری ف ــروش اس ــت پ ــس در ط ــول روز قطع ــا‬ ‫ب ــا چال ــش ه ــای متع ــددی روب ــه رو خواه ــد ب ــود‪ .‬ب ــرای تمام ــی‬ ‫مدیــران قطعــا شــرایطی پیــش امــده کــه نتوانســته باشــند بــه طــور‬ ‫کامــل پاســخگوی مشــتری بــوده و بــه عبارتــی مشــتری را ناامیــد‬ ‫ک ــرده باش ــند‪ .‬در چنی ــن م ــواردی بهتری ــن اق ــدام ای ــن اس ــت‬ ‫ک ــه مدی ــر اش ــتباه خ ــود را پذیرفت ــه و ب ــا دوراندیش ــی و تام ــل ت ــا‬ ‫حدام ــکان از ب ــروز مج ــدد اش ــتباه پیش ــگیری نمای ــد‪ .‬از طرف ــی‬ ‫بواســـطه ایـــن ســـوال کارفرمـــا ســـعی دارد میـــزان مســـئولیت‬ ‫پذیـــری و مهـــارت حـــل مســـئله را در شـــما ببینـــد و ارزیاب ــی‬ ‫نمایـــد‪ .‬فـــرد اســـتخدام کننـــده خواهـــان درک مـــوارد ز ی ــر در‬ ‫ش ــما م ــی باش ــد‪:‬‬ ‫◄ تواضع و اذعان به اینکه اشتباه رخ داده است‬ ‫◄ توانایی نشان دادن مهارت های حل مسئله‬ ‫◄ ب ــروز احس ــاس مس ــئولیت و نگران ــی در قب ــال مش ــتریان و‬ ‫ش ــرکت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت بین المللی فعال در زمینه پیمانکاری‪،‬‬ ‫نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی (‪)EPCF‬‬ ‫از کارشناسان با مشخصات جهت کار در محل پروژه‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬مدیر و سرپرست پروژه ساخت و نصب مکانیکال‬ ‫لیسانس مکانیک‪ ،‬حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪ -2‬مدیر و سرپرست پروژه ساخت و نصب تجهیزات‬ ‫نیروگاهی و پست برق‪ ،‬لیسانس برق‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 7‬سال سابقه‬ ‫‪ -3‬مسئول پشتیبانی‪ ،‬لیسانس مدیریت‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫ارسال رزومه به ادرس الکترونیکی‬ ‫‪emp.ptsco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس عمران‬ ‫مسلط به اجرای اسکلت بتنی جهت سرپرستی کارگاه‬ ‫‪estekhdam.ejraee@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت جهت تکمیل کادر پروژه های ساختمانی‬ ‫خود در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس اجرا با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫کارشناس دفتر فنی با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‬ ‫سرپرست اجرا با حداقل ‪ 7‬سال سابقه مرتبط‬ ‫سرپرست کارگاه با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط‬ ‫منشی کارگاه و ‪ DCC‬مدرک تحصیلی‬ ‫عمران یا معماری‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪pr@delvarafzar.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫یک شرکت تولید لوازم خانگی واقع در چهاردانگه‬ ‫یک شرکت حمل و نقل بندری‬ ‫در محدوده غرب تهران به یک نفر حسابدار‬ ‫از یک نفر دیپلم یا فوق دیپلم‪ ،‬اقا‪ ،‬اشنا به برق‬ ‫در زمینه تعمیرات و نگهداری کامیون های خوددر بندر‬ ‫با مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری‬ ‫یا الکترونیک با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ازمایشگاهی‬ ‫و حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬ترجیحا‬ ‫حداکثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬اشنا به کنترل کیفیت‬ ‫اشنا به همکاران سیستم نیازمند است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ادرس ذیل‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را‬ ‫ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫به ادرس اینترنتی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamhesabdar80@gmail.com‬‬ ‫‪IT@sinjer.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر فنی خود‬ ‫به تعدادی مهندس الکترونیک و نرم افزار‬ ‫مسلط به برنامه نویسی ‪ PLC‬های زیمنس نیازمند است‪.‬‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را در جهت بررسی به ایمیل‬ ‫ذیل ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪jobplcsiemens@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی به یک نفر لیسانس شیمی‬ ‫یا مهندس شیمی‬ ‫جهت تکمیل فروش و اداری خود نیازمند است‪.‬‬ ‫در صورت دارا بودن شرایط لطفا رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪office-behanser@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت تولیدی به یک حسابدار خانم‬ ‫دارای مدرک کاردانی حسابداری‪ ،‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫جهت انجام امور بایگانی نیازمنداست در صورت دارا بودن‬ ‫شرایط رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪office.behanser@gmail.com‬‬ ‫شهید رجایی نیاز به تکنسین و مهندسین مکانیک‬ ‫و برقکار مجرب مسلط به تعمیر دیزل های کمنز و‬ ‫گیربکس های الیسون با حقوق و مزایای مکفی و‬ ‫جای اسکان دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بندرعباس اسکله شهید رجایی‬ ‫ارسال رزومه کاری‪:‬‬ ‫‪info@j-k-b.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر مالی و سرپرست حسابداری‬ ‫اشنا به صنعت پخش‬ ‫‪sp.orkid96@gmail.com‬‬ ‫صنعت و دانشگاه‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫صنعت حامی دانشجویان می شود‬ ‫شهــای علمــی بایــد براســاس نیــاز صنعــت باشــند‬ ‫مــدارک دانشــگاهی و پژوه ‬ ‫و صنعــت نیــز بایــد بــا تولیــدات علمــی بــا اســتفاده از نیروهــای کارامــد دانشــگاهی‬ ‫و پژوهش ه ــای کار ب ــردی عم ــل کن ــد‪ .‬در واق ــع پژوهش ه ــای علم ــی ب ــر اس ــاس‬ ‫نیــاز صنعــت و اســتفاده از نیروهــای دانشــگاهی الزم و ملــزوم همدیگــر هســتند‪.‬‬ ‫موضوع ــی ک ــه در تم ــام جه ــان ب ــه عن ــوان ی ــک اص ــل پذیرفت ــه ش ــده اس ــت‬ ‫و تم ــام دانش ــگاه های معتب ــر دنی ــا نی ــروی متخصص ــی را تربی ــت می کنن ــد ک ــه‬ ‫ب ــا صنع ــت اشناس ــت و در س ــوی مقاب ــل صنع ــت ه ــم اش ــتغال او در صنع ــت را‬ ‫تضمی ــن می کن ــد و بهب ــود و افزای ــش به ــره وری ب ــه س ــمت تولی ــدات دانش ــگاهی‬ ‫م ـی رود‪ .‬موضوع ــی ک ــه کمت ــر در دانش ــگاه های ای ــران دی ــده م ــی ش ــود‪ .‬ام ــا امس ــال‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــالمی یک ــی از س ــرفصل های ارتب ــاط خ ــود ب ــا صنع ــت را ورود‬ ‫دانش ــجویانش ب ــه صنای ــع ب ــزرگ تعر ی ــف ک ــرده اس ــت‪ .‬طرح ــی ک ــه ب ــه عن ــوان‬ ‫«پو ی ــش» ش ــناخته می ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن دانش ــگاه امس ــال ب ــا ش ــروع س ــال تحصیل ــی جدی ــد‪ ،‬س ــه ط ــرح را کلی ــد زد‪.‬‬ ‫پای ــش‪ ،‬پو ی ــش و رو ی ــش ک ــه ه ــر ک ــدام ب ــه نوع ــی ارتب ــاط ب ــا صنع ــت را پوش ــش‬ ‫می دهن ــد‪ .‬پی ــش از ای ــن‪ ،‬ب ــه تقضی ــل در ب ــاره ط ــرح پای ــش گزارش های ــی منتش ــر‬ ‫ام ــا کمت ــر از پو ی ــش و رو ی ــش س ــخن گفت ــه ش ــد‪ .‬در ای ــن گ ــزارش س ــعی دار ی ــم از‬ ‫جزئی ــات ط ــرح پو ی ــش س ــخن بگو ی ــم‪.‬‬ ‫«پو ی ــش» هم ــان ط ــرح تحصی ــل دانش ــجو ب ــا ی ــک حام ــی صنعت ــی اس ــت؛‬ ‫دانش ــجویان واح ــد خمین ــی ش ــهر مکل ــف ش ــدند دوره ه ــای م ــورد نی ــاز صنای ــع‬ ‫را گذران ــده و ق ــرار ش ــد بخش ــی از دروس ب ــه ص ــورت مه ــارت مح ــور در صنع ــت و‬ ‫دانش ــگاه ب ــر اس ــاس نی ــاز صنای ــع متقاض ــی ب ــه دان ــش پذی ــران ارائ ــه ش ــود‪.‬‬ ‫صنای ــع فل ــزی اس ــت و ماش ــین س ــازی ق ــرار اس ــت در واح ــد خمین ــی ش ــهر‬ ‫حام ــی دانش ــجویان ش ــود‪ .‬بیش ــتر ه ــم بچه ه ــای رش ــته مکانی ــک در ای ــن صنای ــع‬ ‫ج ــذب م ــی ش ــوند‪ .‬در نهای ــت ماهی ــت کار ب ــه ای ــن ص ــورت اس ــت ک ــه اگ ــر واح ــد‬ ‫خمین ــی ش ــهر بتوان ــد ب ــا صنای ــع در ارتب ــاط ب ــوده و نیازه ــای ان ه ــا را تامی ــن کن ــد‬ ‫می توانــد حمایــت صنایــع را نیــز بــه دنبــال داشــته باشــد‪ .‬بــه طــور مثــال ایــن واحــد‬ ‫دانشــگاهی در حــوزه ســنگ کــه االن نیــاز صنعــت ســنگ کشــور اســت اگــر بتوانــد‬ ‫نیــرو تربیــت کنــد ایــن صعــت از دانشــگاه تقاضــای جــذب نیــرو خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫تحصیل و استخدام دانشجویان‬ ‫در «طرح پویش»‬ ‫صنعت نساجی‪ ،‬حامی دانشجویان کاشان‬ ‫واحــد کاشــان هــم بــه طــرح پویــش وارد شــده اســت؛ ایــن واحــد در ابتــدای کار‬ ‫تصمیــم دارد نیــاز صنایــع نســاجی را مرتفــع کنــد‪ .‬درایــن طــرح صنایــع‪ ،‬دانــش امــوزان را‬ ‫ب ــورس می کنن ــد و چن ــد روز دان ــش ام ــوز در دانش ــگاه دانش ــجو ش ــده و همزم ــان در‬ ‫رش ــته نس ــاجی تحصی ــل می کن ــد و همزم ــان در روزه ــای مابق ــی هفت ــه در صنع ــت‬ ‫مش ــغول ب ــه کار می ش ــود‪ .‬بنابرای ــن دانش ــجوی واح ــد کاش ــان در رش ــته نس ــاجی در‬ ‫کن ــار ش ــغل خ ــود رش ــته ای را می خوان ــد ک ــه مرتب ــط ب ــا کار اوس ــت‪.‬‬ ‫مسئوالن‬ ‫دانشگاه‬ ‫می خواهند دانشجو‬ ‫را مطابق با همان‬ ‫استانداردی که‬ ‫صنعت می خواهد‪،‬‬ ‫تربیت کنند‬ ‫در فاز‬ ‫نخست‬ ‫طرح «پویش»‬ ‫قرار شد تنها ‪ 500‬دانشجو‬ ‫همزمان در دانشگاه و‬ ‫محیط کارخانه حاضر‬ ‫شوند‬ ‫مس ــئوالن دانش ــگاه در «ط ــرح پو ی ــش» می خواهن ــد دانش ــجو را مطاب ــق ب ــا هم ــان‬ ‫اس ــتانداردی ک ــه صنع ــت می خواه ــد‪ ،‬تربی ــت کنن ــد‪ .‬در ای ــن ط ــرح دانش ــجو‬ ‫عــالوه بــر تحصیــل‪ ،‬مهــارت خــود را افزایــش داده و بــرای حضــور در میــدان صنایــع‬ ‫مختل ــف ام ــاده می ش ــود و بع ــد از گذران ــدن دوره ه ــای الزم‪ ،‬تبدی ــل ب ــه هم ــان‬ ‫نی ــروی توانمن ــدی می ش ــود ک ــه صنع ــت ب ــه دنب ــال ان اس ــت‪ .‬در واق ــع دانش ــجویان‬ ‫ب ــه کم ــک صنای ــع می این ــد ت ــا معض ــالت و چالش ه ــای ان ه ــا را ح ــل کنن ــد‪.‬‬ ‫در س ــوی مقاب ــل ام ــا صنای ــع ه ــم وظایف ــی را دارن ــد‪ .‬بورس ــیه ک ــردن دانش ــجو و‬ ‫تضمی ــن این ــده ش ــغلی او‪ ،‬هم ــان وظیف ــه ای اس ــت ک ــه ب ــر عه ــده صنای ــع گذاش ــته‬ ‫ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن ط ــرح ب ــه عن ــوان نی ــروی مح ــرک در چرخ ــه اقتص ــادی کش ــور عم ــل‬ ‫و بس ــترهای جدی ــد کسـ ـب وکار را ایج ــاد می کن ــد‪ .‬مبن ــای ان ه ــم تقو ی ــت‬ ‫اقتص ــاد دانش بنی ــان در کش ــور اس ــت و ب ــا اجرای ــی ک ــردن ان قطع ــا می توانن ــد‬ ‫فارغ التحصیال ن ــی تربی ــت ک ــرد ک ــه ه ــم ب ــا مه ــارت و کارافری ــن باش ــند و ه ــم دیگ ــر‬ ‫نگ ــران این ــده شغلی ش ــان نب ــود‪.‬‬ ‫«پو یــش» در ابتــدا بــه صــورت ازمایشــی در تعامــل بــا اتــاق بازرگانــی و صنایــع‬ ‫اس ــتان اصفه ــان کلی ــد خ ــورد و در ف ــاز نخس ــت ق ــرار ش ــد تنه ــا ‪ 500‬دانش ــجو از‬ ‫همــان ابتــدای ورود بــه دانشــگاه‪ ،‬همزمــان در دانشــگاه و محیــط کارخانــه حاضــر‬ ‫صنعت کشاورزی و علوم دامی پشتیبان دانشجویان اصفهان‬ ‫صنعـــت کشـــاورزی‪ ،‬باغبانـــی و علـــوم دامـــی جـــزو صنایعـــی هســـتند ک ــه‬ ‫مســئوالن واحــد اصفهــان هــم می خواهنــد بــا تقویــت ارتبــاط بــا صنایــع گونا گــون‬ ‫ای ــن تعام ــل دو س ــویه را گس ــترش داده و نی ــروی انس ــانی مش ــترک دانش ــگاه ب ــا‬ ‫صنعـــت را پـــرورش دهنـــد‪ .‬بـــه ایـــن ترتیـــب‪ ،‬دانشـــجو همـــراه بـــا تحصیـــل ب ــه‬ ‫فعالی ــت در صنع ــت مش ــغول ش ــده و صنع ــت ب ــه عن ــوان اس ــتاد راهنم ــای ای ــن‬ ‫دانش ــجویان‪ ،‬توانمن ــدی انه ــا را ب ــرای فعالی ــت در ای ــن عرص ــه افزای ــش خواه ــد‬ ‫داد‪ .‬در ایـــن طـــرح بـــا تفاهمـــی کـــه بـــا اتـــاق بازرگانـــی و بعضـــی از بنگاه ه ــای‬ ‫اقتصـــادی انجـــام شـــده‪ ،‬تعـــدادی از دانشـــجویان همزمـــان بـــا تحصیـــل در‬ ‫دانشـــگاه‪ ،‬درگیـــر یـــک موسســـه بنـــگاه اقتصـــادی شـــده و کارورزی می کنن ــد و‬ ‫اگ ــر ش ــرایط و نم ــرات الزم را در صنع ــت ی ــا بن ــگاه اقتص ــادی به دس ــت بیاورن ــد‪،‬‬ ‫ب ــه انـــان کمـــک می کنـــد تـــا اســـتخدام شـــده یـــا در اولویـــت اســـتخدامی ان‬ ‫دس ــتگاه ق ــرار گیرن ــد‪ .‬واح ــد اصفه ــان (خوراس ــگان) ب ــا ات ــاق بازگان ــی اصفه ــان‬ ‫تفاهم نام ــه ای امض ــا ک ــرده اس ــت ت ــا صنع ــت‪ ،‬اس ــتاد راهنم ــا و س ــوپروایز ‪ 300‬نف ــر‬ ‫از دانشـــجویان جدیدالـــورود شـــود‪.‬‬ ‫مس ــئوالن دانش ــگاه ازاد اس ــامی در «ط ــر ح پوی ــش» می خواهن ــد‬ ‫دانش ــجو را مطاب ــق ب ــا هم ــان اس ــتانداردی ک ــه صنع ــت می خواه ــد‬ ‫تربیــت کننــد‪ .‬در ایــن طــر ح دانشــجو عــاوه بــر تحصیــل‪ ،‬مهــارت خــود را‬ ‫افزای ــش داده و ب ــرای حض ــور در می ــدان صنای ــع مختل ــف ام ــاده می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــکانیوز‪،‬حل معض ــات صنع ــت و در س ــوی مقاب ــل‬ ‫تربی ــت ی ــک دانش ــجوی کارافری ــن حلق ــه گمش ــده ای اس ــت ک ــه‬ ‫ضام ــن اش ــتغال در جامع ــه اس ــت‪ .‬بی ش ــک بخ ــش صنع ــت ب ــه تنهای ــی‬ ‫نمی توان ــد مش ــکل رون ــق تولی ــد و بی ــکاری را رف ــع کن ــد و از س ــوی دیگ ــر‬ ‫دانش ــگاه نی ــز نمی توان ــد صرف ــا ب ــه ص ــدور م ــدرک ب ــرای دان ــش اموخت ــگان‬ ‫ا کتف ــا کن ــد‪.‬‬ ‫شــوند‪ .‬حــاال اســتان اصفهــان ایــن طــرح یــا همــان طــرح «تحصیــل و اســتخدام» را‬ ‫کلی ــد زد ه و دانشجویانش ــان را مس ــتقیما ب ــه کارخان هه ــا و صنای ــع ب ــزرگ می فرس ــتند‬ ‫ت ــا از هم ــان ابت ــدا ب ــا چالش ه ــای صنع ــت اش ــنا ش ــوند‪ .‬تع ــداد ز ی ــادی از صنای ــع‬ ‫و رش ــته های مختل ــف فن ــی مهندس ــی ه ــم ب ــرای ای ــن ط ــرح اع ــالم امادگ ــی‬ ‫کرده ان ــد‪ .‬در واق ــع دانش ــجویان مش ــکالت صنای ــع را ح ــل می کنن ــد و صنای ــع نی ــز‬ ‫ضام ــن این ــده ان ه ــا می ش ــوند‪ .‬خمین ــی ش ــهر‪ ،‬اصفه ــان و کاش ــان س ــه واح ــدی‬ ‫هس ــتند ک ــه در اس ــتان اصفه ــان ب ــه ص ــورت پایل ــوت وارد ط ــرح پو ی ــش ش ــده اند‪.‬‬ ‫صنعت فلز و ماشین سازی‪ ،‬استاد راهنمای دانشجویان خمینی شهر‬ ‫یش ــهر اولی ــن واح ــدی ب ــود ک ــه ب ــرای اج ــرای ای ــن ط ــرح پیش ــقدم و‬ ‫واح ــد خمین ‬ ‫ق ــرار ش ــد در رش ــته های م ــورد نی ــاز صنای ــع و بنگا هه ــای اقتص ــادی اس ــتان اصفه ــان‬ ‫ش ــامل ب ــرق و مکانی ــک ظرفی ــت و ی ــژه ای ب ــرای ثب ــت ن ــام از متقاضی ــان ای ــن ط ــرح‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود‪ .‬در واقــع صنایــع در ایــن واحــد دانشــگاهی حامــی دانشــجویان‬ ‫یش ــود‪ .‬ب ــرای نخس ــتین ب ــار صنای ــع پیش ــرو اس ــتان اصفه ــان اع ــالم امادگ ــی‬ ‫م ‬ ‫کردن ــد ک ــه گزین ــش و اختص ــاص س ــهمیه اس ــتخدام ‪ 100‬نف ــر را ب ــر عه ــده بگیرن ــد‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬سارا طاهری‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫حداقل لیسانس رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫شرکت تولیدکننده چینی‬ ‫بهداشتی واقع در مالصدرا‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬با سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنایی به مباحث‬ ‫مالی‬ ‫‪21‬‬ ‫کمک انباردار‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در خیابان اتحاد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬ترجیحا اشنا به همکاران سیستم‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫حداقل لیسانس رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫شرکت تولیدکننده چینی‬ ‫بهداشتی واقع در مالصدرا‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬تسلط به کلیه‬ ‫مباحث مالی از جمله اظهارنامه‪ -‬با حقوق و مزایای عالی‬ ‫‪22‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫رشته های فنی‬ ‫شرکت مخابراتی واقع در شهر ری‬ ‫ا قا‬ ‫مسلط به افیس ‪ -‬کار پاره وقت تقریبا سه روز در هفته‬ ‫‪3‬‬ ‫کارمند انبار‬ ‫ترجیحا دارای تحصیالت فنی‬ ‫مجموعه ای فعال در زمینه‬ ‫الکترونیک واقع در جمهوری‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 28‬سال سن‪ -‬اشنا به ثبت و بررسی موجودی انبار‬ ‫(دارای اموزش رایگان)‪ -‬ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ (16‬اضافه کار‬ ‫‪ 16‬تا ‪ -)18‬حقوق‪ :‬حدود ‪2‬میلیون‬ ‫‪23‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫رشته های فنی‬ ‫شرکت مخابراتی واقع در شهر ری‬ ‫ا قا‬ ‫دارای امادگی فعالیت واموزش در زمینه مخابرات‬ ‫‪24‬‬ ‫تکنسین فنی‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت مخابراتی واقع در شهر ری‬ ‫ا قا‬ ‫دارای توانایی کار در ارتفاع‪ -‬اموزش به عهده شرکت است‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند انبار‬ ‫ترجیحا دارای تحصیالت فنی‬ ‫جمهوری‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 31‬سال سن‪ -‬دارای کارت پایان خدمت‪ -‬اشنا به ثبت و‬ ‫بررسی موجودی انبار (دارای اموزش رایگان)‬ ‫‪25‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫‪5‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫‪---‬‬ ‫مجموعه تولید کننده لوله و‬ ‫اتصاالت واقع در خزانه‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫ساعت کاری ‪ 8‬تا ‪17:30‬‬ ‫فار غ التحصیل رشته های‬ ‫برق‪ ،‬مخابرات ‪ ،‬کامپیوتر و شرکت مخابراتی واقع در شهر ری‬ ‫عمران‬ ‫ا قا‬ ‫اموزش رایگان ‪ 1‬ماهه دارند و پس از ازمون جذب خواهند شد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫حداقل لیسانس مکانیک‬ ‫مجموعه تولید کننده لوله و‬ ‫اتصاالت واقع در شهرک صنعتی‬ ‫عباس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬مسلط به پنوماتیک و هیدرولیک‪ -‬دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ -‬دارای کارت پایان خدمت‪ -‬ساعت کاری‬ ‫‪ 7:30‬تا ‪ ( 17‬پنج شنبه تعطیل)‪ -‬حقوف توافقی‬ ‫(‪ 2‬تا ‪ 3:5‬میلیون)‪ -‬سرویس از خاوران دارد‪.‬‬ ‫حداقل کاردانی رشته عمران‬ ‫یا معماری‬ ‫شرایط‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 18‬و‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -13:00‬حقوق ‪ 2‬میلیون‬ ‫شرکتی فعال واقع در قیطریه‬ ‫خانم وا قا‬ ‫‪27‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫‪---‬‬ ‫ناوگان مسافربری داخل شهر‬ ‫تهران‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای بیمه و حقوق مکفی‬ ‫‪7‬‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫سرای محله در شرق تهران‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬دارای مدرک مربیگری‬ ‫ساعت کار ‪ 8‬تا ‪ (16‬پنج شنبه تعطیل)‬ ‫امکان کار پاره وقت وجود دارد( در هفته ‪ 2‬روز)‬ ‫‪28‬‬ ‫کارمند دفتری ستادی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکت ارایشی و بهداشتی معتبر‬ ‫واقع در جردن‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار دفتری‪ -‬تسلط کامل به‬ ‫افیس‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪16:45‬‬ ‫پنج شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق‪ :‬دومیلیون و پانصد هزارتومان‬ ‫‪8‬‬ ‫حسابدار‬ ‫فوق دیپلم و لیسانس رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫شرکتی واقع در رباط کریم‪-‬‬ ‫شهرک صنعتی نصیراباد‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫ساعت کار ‪ 8‬الی ‪ -17‬ثبت در نرم افزار و امور اولیه حسابداری‬ ‫‪29‬‬ ‫کارمند دفتری در واحد بودجه‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکت ارایشی و بهداشتی معتبر‬ ‫واقع در جردن‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار‪ -‬اشنائی به ا کسل و‬ ‫حسابداری‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ -16:45‬پنج‬ ‫شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق دو میلیون و دویست هزار تومان‬ ‫‪9‬‬ ‫کارمند فروش تلفنی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫جمهوری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کار‪ 8 :‬الی‪16‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فروشنده در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫تجریش‪ ،‬چیذر و رسالت‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حداقل ‪ 20‬و حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬ساعت کاری‪7:30 :‬‬ ‫الی ‪ 17:30‬یا ‪ 13‬الی ‪ 23‬به صورت چرخشی‪ -‬حقوق‪:‬‬ ‫‪2000000‬تومان به عالوه مزایا و بیمه تکمیلی‬ ‫*تعطیالت یک روز در هفته به شکل چرخشی‪ -‬هر دو ماه یکبار‬ ‫استفاده از مرخصی قانونی امکان پذیر است‪*.‬‬ ‫‪30‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫یک شرکت حمل و نقل بین‬ ‫المللی واقع در محدوده پارک‬ ‫ساعی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط کامل به زبان ترکی اذری یا ترکی‬ ‫استانبولی‪ -‬اشنایی به افیس‪ -‬ساعت کاری‪ 8:30 :‬الی ‪16:30‬‬ ‫پنج شنبه ها تا ظهر‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪31‬‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫مهد کودک یک دبستان واقع در‬ ‫منطقه ‪15‬‬ ‫خانم‬ ‫‪11‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫کاردانی یا کارشناسی مرتبط‬ ‫دفتر کارخانه تولید کننده واقع در‬ ‫سعادت اباد‬ ‫پر انرژی و متعهد به کار‪ -‬برای کودکان ‪ ٣‬سال تا ‪ ٥‬سال‪ -‬دارای‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16‬و یا ‪ 12‬الی ‪( 16‬قابل‬ ‫انتخاب است)‪ -‬پنج شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق بابت کار تمام‬ ‫وقت ‪ 800‬هزارتومان و بابت نصف تایم ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫ا قا‬ ‫اولویت با افراد دارای سابقه کار‬ ‫‪12‬‬ ‫نیروی ‪hse‬‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حداقل دارای دو سال تجربه در صنعت‬ ‫شرکتی فعال در زمینه تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی واقع در مرزداران‬ ‫خانم‬ ‫‪33‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه فروش‬ ‫تجهیزات زیبایی و پوست و مو‬ ‫واقع در شریعتی‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫فروش تجهیزات زیبایی پوست و مو‬ ‫‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار شرکتی‬ ‫‪34‬‬ ‫گرافیست‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه فروش‬ ‫تجهیزات زیبایی و پوست و مو‬ ‫واقع در شریعتی‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫مسلط به ادمین شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫‪35‬‬ ‫بازرس ‪QC‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫کارخانه ای معتبر واقع در‬ ‫شمس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫‪36‬‬ ‫کارگر انبار‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫کارخانه ای معتبر واقع در‬ ‫شمس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال سن – دارای سرویس رفت و برگشت از‬ ‫تهران‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫‪37‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در زمینه رباتیک‬ ‫واقع در محدوده خیابان ازادی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫منظم ‪ ،‬خالق و مسئولیت پذیر‪ -‬اشنایی پایه به اصول سئو و‬ ‫طراحی سایت‪ -‬اشنا به تبلیغات در شبکه های مجازی‪ ،‬گرافیک‪،‬‬ ‫فتوشاپ و زبان انگلیسی‪ -‬ساعت کاری‬ ‫شنبه تا چهارشنبه ‪ 9‬صبح تا ‪ - 17:30‬پنج شنبه ‪ 9‬تا ‪13:30‬‬ ‫دفتر کارخانه تولید کننده واقع در‬ ‫کارشناس بهداشت حرفه ای‬ ‫سعادت اباد‬ ‫دفتر کارخانه تولید کننده واقع در‬ ‫سعادت اباد‬ ‫ا قا‬ ‫یک تا دو سال سابقه کار‬ ‫دفتر کارخانه تولید کننده واقع در‬ ‫شمس اباد‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار بازرگانی – تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪16‬‬ ‫مسئول دبیرخانه‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکتی بزرگ و معتبر در حوزه‬ ‫نفت و پتروشیمی واقع در‬ ‫محدوده پارک وی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حداقل ‪ 28‬و حدا کثر ‪ 44‬سال سن ‪ 3-‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫تخصصی در دبیرخانه‪-‬تسلط به رویه ها و استانداردهای توزیع‬ ‫و بایگانی اسناد و مکاتبات سازمانی‬ ‫‪17‬‬ ‫حسابدار فروش‬ ‫لیسانس رشته مرتبط‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫حداقل یک سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪18‬‬ ‫کارمند اداری فروش‬ ‫لیسانس‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫اشنا به ا کسل و با سابقه کاردفتری‬ ‫‪19‬‬ ‫کارمند تدارکات‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در پاسداران‬ ‫ا قا‬ ‫تسلط به قسمت تدارکات نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫‪20‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫لیسانس‬ ‫شرکت معتبر تولید کننده مواد‬ ‫غذایی واقع در خیابان پاسداران‬ ‫ا قا‬ ‫الزاما اشنا به اصول واردات و صادرات‬ ‫‪13‬‬ ‫کارمند حراست‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪14‬‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫لیسانس روانشناسی یا‬ ‫مدیریت‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫لیسانس ترجیحا رشته های دفتر کارخانه تولید کننده واقع در‬ ‫سعادت اباد‬ ‫فنی و مهندسی‬ ‫‪26‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪38‬‬ ‫نقشه کش اجرایی فاز ‪2‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫الکترونیک‬ ‫شرکتی فعال در زمینه رباتیک‬ ‫واقع در محدوده خیابان ازادی‬ ‫ا قا‬ ‫شر ح کار‪ :‬تماس تلفنی با مرا کز و معرفی شرکت و محصوالت‪،‬‬ ‫صدور پیش فا کتور‪ ،‬فا کتور و ‪ -...‬حقوق وزارت کار و کارانه‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کنترل کیفیت‪-‬‬ ‫دارای سرویس رفت و برگشت از تهران‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬شهر‬ ‫قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫شر ح کار‪ :‬جهت تعمیر و رفع عیب سیستم های پروازی و‬ ‫رباتیکی‪ -‬ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ‪ 9‬صبح تا ‪17:30‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تا ‪13:30‬‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت حرفه بتن ساز و بتن ریز‬ ‫بت ــن و ف ــوالد مصالح ــی هس ــتند ک ــه ام ــروزه بیش ــتر از س ــایر‬ ‫مصال ــح در س ــاخت پ ــل ه ــا ‪ ،‬س ــدها‪ ،‬س ــاختمان مت ــرو ه ــا ‪،‬‬ ‫ف ــرودگاه ه ــا و س ــاخت بناه ــای مس ــکونی و اداری و غی ــره ب ــه کار‬ ‫ب ــرده م ــی ش ــوند‪ .‬بت ــن معمول ــی م ــاده ای متش ــکل از س ــنگدانه و‬ ‫مــالتاســت‪ .‬بــاتوجــهبهپیشــرفتعلــمو تکنولــوژیدر قــرناخیــر‪ ،‬علم‬ ‫ش ــناخت ان ــواع بت ــن و خ ــواص انه ــا نی ــز توس ــعه قاب ــل مالحظ ــه‬ ‫ای داش ــته اس ــت‪ ،‬ب ــه نح ــوی ک ــه ام ــروزه ان ــواع مختل ــف بت ــن‬ ‫بصــورت مختلــف تولیــد و اســتفاده مــی شــود و هــر یــک خــواص‬ ‫و کار ب ــرد مخص ــوص ب ــه خ ــود را دارد‪.‬‬ ‫نام و کد دوره اموزش‬ ‫نــام ایــن دوره اموزشــی بتــن ســاز و بتــن ر یــز اســت کــه بــا کــد‬ ‫مل ــی ام ــوزش ش ــغل ‪ 711420290080001‬در س ــازمان ام ــوزش‬ ‫فن ــی و حرفـ ـه ای ام ــوزش داده می ش ــود‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫بت ــن س ــاز و بت ــن ر ی ــز کس ــی اس ــت ک ــه یتوان ــد پ ــس از ط ــی‬ ‫دوره اموزش ــی از عه ــده کنت ــرل قال ــب و صفح ــات اتص ــال و بت ــن‬ ‫ر ی ــزی ان ــواع پ ــی و اج ــزاء مختل ــف س ــاختمان و مترا ک ــم ک ــردن و‬ ‫تس ــطیح بت ــن و تجهی ــز و س ــازماندهی کارگاه و رعای ــت ن ــکات‬ ‫ایمن ــی برای ــد‪.‬‬ ‫کاراموزان پس از‬ ‫گذراندن این دوره اموزشــی‪،‬‬ ‫جهــت ارتقاء دانش خود‬ ‫مــی توانند در دوره های‬ ‫اموزشــی مرتبط مانند‬ ‫ارماتوربند شــرکت نمایند‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪ ،‬ط ــول‬ ‫دوره ح ــدود دوم ــاه م ــی باش ــد( ‪ 55‬س ــاعت ام ــوزش نظ ــری و ‪115‬‬ ‫س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و در مجم ــوع ‪ 170‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بــودن تحصیــالت ســوم راهنمایــی یــا پنجــم ابتدایــی‬ ‫بــا ‪ 5‬ســال ســابقه کار یــا بــی ســواد بــا ‪ 10‬ســال ســابقه کار‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داش ــتن حداق ــل س ــن ‪15‬س ــال تم ــام ( ب ــه اس ــتناد‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬ائی ــن نام ــه نح ــوه ی تش ــکیل و اداره‬ ‫اموزش ــگاههای فن ــی و حرف ــه ای ازاد پذی ــرش کارام ــوزان‬ ‫گــروه ســنی ‪ 12 -15‬ســال ‪ ،‬منــوط بــه ارائــه اجــازه ی کتبــی‬ ‫ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫شغل بتن ساز و بتن ریز و فرصت های اموزشی ان‬ ‫همان گونه که در شماره های قبل بازار کار در زمینه معرفی دوره های مهارتی سازمان‬ ‫اموزش فنی و حرفه ای کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و با هدف‬ ‫تامین و تربیت نیروی کار ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫خدمات و ارتقای فرهنگ مهارت های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش‬ ‫دولتی و غیردولتی می نماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪،‬‬ ‫تاسیسات‪ ،‬امور زراعی ‪ ،‬صنایع غذایی و‪.)....‬اموزشهای بخش دولتی در مرا کز اموزشی‬ ‫مهارت پیش نیاز‬ ‫داش ــتن گواهینام ــه کم ــک بت ــن س ــاز و بت ــن ر ی ــز ی ــا ده‬ ‫ســال ســابقه کار بتــن ســازی و بتــن ر یــزی از مهــارت هــای‬ ‫پی ــش نی ــاز ای ــن حرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫سراسر کشور بصورت رایگان انجام می شود‪ .‬کاراموزان پس از گذراندن دوره اموزشی و‬ ‫قبولی نهایی در ازمون کتبی و عملی موفق به اخذ گواهی نامه از سازمان اموزش فنی و حرفه‬ ‫ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬بتن ساز و بتن ریز می باشد‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینامــه مهــارت ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور‬ ‫دارای کــد اســتاندارد بیــن المللــی مشــاغل (‪ )2008-ISCO‬مــی باشــد که‬ ‫دارن ــدگان ان ب ــا اح ــراز صالحی ــت ش ــغلی م ــی توانن ــد از مزای ــای‬ ‫قانونــی مختلفــی بهــره منــد گردنــد‪ .‬از جملــه ایــن مزایــا ‪ :‬ضوابــط‬ ‫جایگزین ــی و احتس ــاب دوره ه ــای ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ب ــه‬ ‫ج ــای تجرب ــه ش ــغلی (س ــوابق کار)‪ ،‬در ط ــرح ه ــای طبق ــه بن ــدی‬ ‫مش ــاغل کارگاه ه ــای مش ــمول قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجوی ــان م ــی توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره ه ــای‬ ‫اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای کش ــور و ثب ــت ن ــام‬ ‫در ای ـ ـ ـ ـ ـ ــن دوره ه ـ ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ـ ــه ادرس پـ ـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ـ ـ ــال سـ ـ ـ ــازم ـ ـ ـ ــان‪:‬‬ ‫‪ http://www.portaltvto.com‬و ادرس س ــایت س ــازمان‬ ‫‪ http://www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه ایــن مطلــب بــا همــکاری اقــای پیــام حیــدری‬ ‫مرب ــی محت ــرم مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرف ــه ای ش ــماره ‪ 4‬ابه ــر و‬ ‫خرم ــدره اس ــتان زنج ــان تهی ــه ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مهمترین ملزومات این حرفه‬ ‫لب ــاس کار‪ ،‬کاله ایمن ــی‪ ،‬دس ــتکش و ‪ ...‬از مهمتری ــن‬ ‫ملزوم ــات ای ــن حرف ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کاراموزان پس از گذراندن این دوره اموزشی‪ ،‬جهت ارتقاء‬ ‫دانش خود می توانند با نظر مربی مربوطه در دوره های اموزشی‬ ‫مرتبط مانند ارماتوربند شرکت نمایند و همچنین می توانند‬ ‫در کنار افراد ماهر‪ ،‬تجربیات بیشتری را فراگیرند‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی ‪،‬اینده شغلی‬ ‫و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫در انتخاب یک شغل صحیح و درست‪،‬‬ ‫عوامل مختلفی از جمله ویژگی های‬ ‫شخصیتی‪ ،‬ارزش ها‪ ،‬عالیق‪ ،‬مهارت ها‪،‬‬ ‫شرایط خانوادگی‪ ،‬شرایط جامعه و ‪...‬‬ ‫باید برای فرد در نظر گرفته شوند‪ .‬شغل‬ ‫بتن ساز و بتن ریز دارای سختی‬ ‫های خاص خود می باشد ولی در‬ ‫صورت وجود عالقه و مهارت‬ ‫الزم در فرد‪ ،‬می تواند با فعالیت‬ ‫بصورت مستقل یا همکاری‬ ‫با ارماتوربندها درامدزا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند برای خرید کتاب های مورد نیاز خود از طریق سایت ‪shop.bazarekar.ir‬‬ ‫و یا در تهران به ادرس نشریه مراجعه و یا از طریق تلفن ‪( 66747747‬داخلی‪ )101‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫هنری‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نگاهی به نظرات فعاالن عرصه پوشاک کشور در واکاوی نارسایی ها؛‬ ‫چالش اتصال میان سرمایه های‬ ‫علمی‪ ،‬صنعتی و فرهنگی در چرخه مد و لباس‬ ‫قسم‬ ‫ت اول‬ ‫◄ ای ــن ک ــه نظ ــام اموزش ــی در ای ــران کارب ــردی نیس ــت ی ــا صنع ــت‬ ‫خ ــود را نیازمن ــد نواوری ه ــای جدی ــد محص ــول اس ــتفاده از عل ــوم‪ ،‬تحقی ــق‬ ‫و توس ــعه نمی دان ــد‪ ،‬موض ــوع چالش برانگی ــز ت ــازه ای نیس ــت و از همی ــن رو‬ ‫بررس ــی ریش ـه های تاریخ ــی فاصل ــه می ــان صنع ــت و دانش ــگاه در بس ــیاری از‬ ‫چیزی که تابه حال داشتیم‬ ‫برای صنعت مفید نبوده است‬ ‫منصور تیرگر در یک‬ ‫سال و نیم گذشته رئیس‬ ‫مرکز پژوهش های اتحادیه‬ ‫پوشاک تهران بوده است‬ ‫هرچند نزدیک ‪ 20‬سال‬ ‫می شود در عرصه مد و‬ ‫لباس فعالیت دارد‪ .‬او در‬ ‫حقیقت این حرفه را به‬ ‫شکل موروثی دنبال کرده و پدرش از حدود سال ‪،1340‬‬ ‫دارنده پروانه بهره برداری در حوزه پوشاک بوده است‪.‬‬ ‫او دراین باره معتقد است‪ :‬ما در حال ایجاد‬ ‫چرخه ای هستیم که به عنوان سازوکار و فرایند‬ ‫چرخه مد در کشورمان و به درخواست شورای عالی‬ ‫انقالب برای فعاالن نوشته شده است و طرح برتر‬ ‫سال انتخاب شد‪ .‬و در راستای ان در حال ایجاد‬ ‫چرخه هایی بین الگوی توسعه چهارگانه صنعت‬ ‫در بخش دانشگاه و صنعت و مخاطب هستیم تا‬ ‫بتوانیم تعاملی بین ان ها ایجاد کنیم‪ .‬ما می خواهیم‬ ‫بین اصحاب صنعت و دانشگاه رابطه برقرار شود و‬ ‫دوره های اموزشی برگزار می کنیم‪ .‬البته نه دوره های‬ ‫اموزشی که افراد به ان بی مسئولیت بودند و به صورت‬ ‫دیمی ایجادشده است بلکه می خواهیم دارای‬ ‫تاییدیه وزارت علوم یا دارای سرفصلی روشن باشد‪.‬‬ ‫بخشی از این اموزش ها ورود به حوزه مهارت اموزی‬ ‫کار و دانش است به روش دیکوم که نیاز صنعت را‬ ‫برای اپراتوری پوشاک تامین می کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های اتحادیه پوشاک تهران‬ ‫می گوید‪ :‬مذاکراتی شده و سال گذشته به خاطر‬ ‫تراکم کارها پروژه ها صورت نگرفت‪ .‬ما نیاز داشتیم‬ ‫در فرصت مناسب سرفصل نویسی کنیم و محتوای‬ ‫اموزش را تعیین کنیم‪ .‬چیزی که تابه حال داشتیم‬ ‫برای صنعت مفید نبوده است‪ .‬کار بعدی اتصال به‬ ‫حوزه باز مهارتی دانشگاه های علمی کاربردی است‬ ‫که رسالتش دوره های کار و دانش برای اپراتوری و‬ ‫استادکارها خواهد بود و در ادامه هم دوره های‬ ‫تخصصی که برای مدیران این حوزه است‪ .‬یکی‬ ‫از کارهایی که مرکز پژوهش های اتحادیه صنف‬ ‫پوشاک کرد‪ ،‬این بود که تمام عناوین و شغل هایی‬ ‫که در حوزه پوشاک هست پیدا کردیم و با توجه به‬ ‫تفاهم نامه هایی که با موسسات خارجی داشتیم‪،‬‬ ‫بخشی از دوره ها را بازیابی کردیم و ان هایی که‬ ‫در کشور ما امکان به وجود امدن دارد را بررسی‬ ‫کردیم‪ .‬بالغ بر ‪ 200‬فرصت شغلی در حوزه برندینگ‬ ‫در کشور ما وجود دارد که نه در کشور ما بلکه در‬ ‫همه جهان است در کشور ما ‪ 15‬شاخه اش وجود‬ ‫دارد‪ .‬هیاهوهای اشتباه همه چیز را به هم می ریزد‬ ‫عرصه ه ــا همچ ــون ح ــوزه پوش ــاک ام ــری ض ــروری ب ــه نظ ــر می رس ــد‪.‬‬ ‫در ای ــن گ ــزارش‪ ،‬نقط ــه نظ ــرات و دیدگاه ه ــای برخ ــی فع ــاالن عرص ــه‬ ‫مــد و لبــاس دربــاره وا کاوی نارســایی ها و چالــش اتصــال میــان ســرمایه های‬ ‫علم ــی‪ ،‬صنعت ــی و فرهنگ ــی در چرخ ــه م ــد و لب ــاس را م ــرور می کنی ــم‪:‬‬ ‫و تصمیم گیری های دولتی را خراب می کند‪ .‬با توجه‬ ‫به این که سونامی افراد تحصیل کرده بیکار در کشور‬ ‫داریم‪ ،‬فکر می کنم اگر در حوزه برندینگ بتوانیم‬ ‫فعالیت درستی داشته باشیم‪ ،‬اشتغال زایی خوبی‬ ‫ایجاد می شود‪ .‬ما به دنبال پیدا کردن مسیری برای‬ ‫اموزش های میان رشته ای هستیم‪.‬‬ ‫به گفته تیرگر‪ :‬بخشی از حوزه تولید پوشاک‬ ‫به سمت رباتیک می رود و پیشرفته تر می شود‪ ،‬اما‬ ‫در ایران کارامد نیست و افرادی که در این حوزه‬ ‫ً‬ ‫هستند نهایتا ان را متوقف می کند و به سمت‬ ‫روش های سنتی قدیم پیش می روند‪ ،‬به این دلیل‬ ‫که شاید مهندسان متخصص برای ارائه خدمات‬ ‫وجود نداشته است‪ .‬بسترسازی این ها توسط‬ ‫مسئوالن کشور است و ما سعی می کنیم حداقل‬ ‫دوره های میان رشته ای ایجاد کنیم تا مهندس‬ ‫مکانیکی که می خواهد وارد این کار شود‪ ،‬حداقل‬ ‫ً‬ ‫دانش پایه و رویه ای داشته باشد که بعدا بتواند‬ ‫توسط سرمایه گذاران یا تجار جذب شوند‪ .‬این‬ ‫نوع سرمایه گذار ی ها در ایران نیست‪ .‬ما تولید و‬ ‫برند نداریم‪ ،‬اما نیروی انسانی خوبی داریم و باید‬ ‫اموزش های هدفمند طراحی کنیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫بتوانیم در این حوزه فعالیت کنیم و بتوانیم در‬ ‫بحث اموزش و سکوی ارتباطی برای شناخته شدن‬ ‫توانایی طراح ها تاثیر اندکی بگذاریم و مسیر دانشگاه‬ ‫را به صنعت متصل کنیم‪ .‬با این کار بخشی از‬ ‫کمبودها رفع می شود‪.‬‬ ‫عصر تولید داشتیم‪ ،‬صنعتی نشدیم‬ ‫بعد به عصر فروش رسیدیم‬ ‫سهراب رحیمی از معدود متخصصان مدیریت‬ ‫مد در ایران است و فعاالن عرصه مد و لباس او را‬ ‫به عنوان مشاور برندسازی مد و پوشا ک می شناسند‪.‬‬ ‫رحیمی نیز دراین باره می گوید‪ :‬ما در ایران‬ ‫روندهای تکمیلی و رساندن به بلوغ در چرخه عمر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سـ ــازمـ ـ ـ ــان هـ ــا نـ ــداریم‪.‬‬ ‫یعنی ا گـ ــر در مـ ــکاتـ ــب‬ ‫ادبـ ــی و هـ ـ ـ ـ ـ ــنری ما از‬ ‫رئـ ـ ـ ــالی ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم شـ ـ ـ ــروع‬ ‫کردیـ ــم و رس ـ ـیـ ــدیـ ــم به‬ ‫پست مدرن ـ ـیـ ــسم‪ ،‬حتی‬ ‫در دانشگاه های ایرانی‪،‬‬ ‫حتی در مبحث طراحی‬ ‫ب ـ ـگـ ــو ی ـ ـیـ ــم م ـ ـی خواهیم طراحی رئالیستی کنیم‬ ‫باید در دوره های بعدی حذفش کنیم تا از رئالیسم‬ ‫به مدرن و پست مدرن برسیم‪ ،‬در کسب وکار هم‬ ‫من حس می کنم همین وضعیت هست‪ .‬ما به طور‬ ‫مثال عصر تولید داشتیم‪ ،‬صنعتی نشدیم بعد عصر‬ ‫فروش را داشتیم که در انجا نتوانستیم همگام با دنیا‬ ‫پیش برویم‪ .‬بعد عصر محصول را داشتیم که به‬ ‫همین صورت باز ما عقب هستیم و عصر بازاریابی‬ ‫و عصر پلتفرم ها‪ .‬ما وقتی این اعصار را نگذرانده ایم‬ ‫چطور می توانیم در عصر پلتفرم ها موفق باشیم‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬من در صنعت موسفید کرده ام به این‬ ‫دلیل که در مجموعه هایی که بودم حرص می خوردم‬ ‫تا مجموعه های تولیداتی حداقل از وضعیت‬ ‫موجودشان به وضعیت حداقلی مطلوب برسد‪.‬‬ ‫در مجموعه هایی که تولید انبوه بود‪ ،‬سروکله زدن‬ ‫با تامین کننده ها همین حاال هم سخت است چه‬ ‫برسد به هفت هشت سال قبل‪ .‬استانداردسازی در‬ ‫زمینه اتصال میان صنعت و دانشگاه در حوزه مد و‬ ‫لباس دشوار است‪ .‬مجموعه اگر به طور مثال پارچه ها‬ ‫را روی میز تولیدی می اندازد و می برد‪ ،‬باید بداند که‬ ‫نمی تواند همه دوخت هایش را به یک مجموعه‬ ‫بدهد‪ ،‬بلکه به طور مثال باید شلوارش را به یکجا و‬ ‫باالتنه هایش را برای دوخت به جای دیگری بدهد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫منبع ‪:‬سایت هنر انالین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫فرصت همکاری با‬ ‫واقع در شهرک صنعتی شمس اباد نیاز به همکاری‬ ‫هلدینگ گردشگری اوا گستر اینده‬ ‫افراد ذیل دارد‪:‬‬ ‫واقع در سعادت اباد‬ ‫‪ -1‬مترجم‪ :‬مسلط به زبان چینی‬ ‫کانتر بلیط خارجی ‪ -‬با سابقه کار‬ ‫‪ -2‬حسابدار‪ :‬لیسانس حسابداری اقا‬ ‫کانتر تور خارجی ‪ -‬با سابقه کار‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه در شرکتهای تولیدی‬ ‫‪ -3‬کارمند بازرگانی خارجی‪ :‬اشنا به امور واردات و‬ ‫حسابدار مسلط به (فرانگر‪ ،‬راهکاران سیستم) ‪ -‬با سابقه کار‬ ‫نیروی خدماتی ‪ -‬با سابقه کار‬ ‫صادرات با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫لطفا رزمه کاری خود را ایمیل نمایید‪.‬‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@agagroup.holiday‬‬ ‫‪Gh.asgari20@gmail.com‬‬ ‫با موضوع مد و فناوری؛‬ ‫حوزه طراحی لباس وپارچه می تواند‬ ‫اشتغالزایی زیادی دربرداشته باشد‬ ‫هفتمین رویداد کارافرینی تازه شو ‪ ۲۹‬مهر ماه با هدف ترویج طراحی اسالمی‬ ‫و بررسی فرصت ها و چالش های این حوزه با موضوع مد و فناوری توسط‬ ‫سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان جهاددانشگاهی(ستفا)‬ ‫و با همکاری سازمان فناوری اطالعات ایران‪ ،‬پارک علم و فناوری البرز و پارک ملی‬ ‫علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی در راستای طرح توسعه توانمندی های‬ ‫نواوری و کارافرینی در دانشگاه علم و فرهنگ سالن کا ظم اشتیانی برگزار شد‪.‬‬ ‫این رویداد با حضور ب ـ ـیـ ــش از ‪ 250‬نفر شامل ‪2‬پنل تخصصی برگزار شد ‪ ،‬در‬ ‫اهمیت حوزه مد ولباس درفضای امروز‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار ‪ ،‬در مراسم افتتاحیه این‬ ‫رویداد مهندس عباسی معاون فناوری پارک ملی علوم‬ ‫و فناور ی های نرم و صنایع فرهنگی‪ ،‬با اشاره به اهمیت‬ ‫این حوزه در فضای امروز کشور و لزوم حمایت از تیم‬ ‫های استارتاپی بر نقش پر رنگ رویدادهای کارافرینی‬ ‫در توسعه حوزه مد و لباس اسالمی تاکید کرد‪.‬‬ ‫حامد رضایی بنیانگذار بــرنــد اسـ ـت ــارت اپ‬ ‫مدیسه در ابتدا گفت ‪ :‬مدیسه را هم اکنون تمام مردم‬ ‫ایران می شناسند‪ ،‬این برند به واسطه تبلیغات و سایت‬ ‫خوبی که داریم توانسته در مدت زمان کمی خود را در‬ ‫تمام ایران مشهور کند‪.‬‬ ‫وی درادامه به فروشگاه های اینترنتی اشاره کرد‬ ‫گفت‪ :‬هرچند در سال های اخیر درباره ارزش و رشد بازار‬ ‫بکر تجارت الکترونیکی ایران و به ویژه فروشگاه های‬ ‫اینترنتی بسیار اغــراق شــده ولی اشکار اســت که این‬ ‫بخش طالیی از کسب و کارهای اینترنتی و نوپای ایران‬ ‫هنوز به شدت از خالء بازیگران جدی رنج میــبرد‪.‬‬ ‫فضای تخصصی ومتمرکز‬ ‫درادامه این رویدا ثنا کنعانی مقدم بنیانگذار‬ ‫استارت اپ انکس گفت ‪:‬ا ِنکس فروشگاهی انالین‬ ‫سبک زندگی و مد می باشد که در گام اول‬ ‫در حوزه ی‬ ‫ِ‬ ‫خود با تمرکز بر حوزه ی پوشاک‪ ،‬اکسسوری و جواهرات‪،‬‬ ‫توسعه ی خود را بر وب سایت و پلتفرم اپلیکیشن های‬ ‫تلفن های همراه قرارداده است‪ .‬با این عملکرد‪ ،‬ا ِنکس‬ ‫فضایی تخصصی و متمرکز را در این حوزه ایجاد کرده‬ ‫است که هم بتواند پاسخگوی نیازهای متنوع در این‬ ‫حوزه باشد و نیز رضایت خیل مشتاقان به این حوزه را‬ ‫در یک مکان جامع و امن براورده نماید‪.‬‬ ‫همچنین ساالر گرامی سرشت مدیر عامل استارت‬ ‫اپ تگموند درادامه خاطرنشان کرد ‪ :‬گاهی گشتن در‬ ‫میان انبوهی از برندها و دنیایی از مدل ها برای پیدا‬ ‫کردن لباس و اکسسوری مناسب کاری کالفه کننده‬ ‫به نظر می رسد‪.‬‬ ‫از هر برند چندین شعبه در سطح شهر وجود دارد که‬ ‫سر زدن به همه ان ها در این شلوغی دنیای امروز تقریبا‬ ‫محال است‪ .‬حال راه حل چیست؟ چگونه می توان‬ ‫لباسی متناسب با سلیقه خود و بدون دردسر پیدا کرد؟‬ ‫وی به پاسخ تمام این سوال ها اشاره کرد و گفت ‪:‬‬ ‫در اپلیکیشن تگ موند خواهید یافت‪ .‬تگ موند راهی‬ ‫است برای گشتن در دنیای مد و خسته و کالفه نشدن‬ ‫در شلوغی شهر و خریدی مطمئن‪.‬‬ ‫بخش اول پنل استارتاپ های حوزه مد؛ با حضور حامد رضایی بنیانگذار مدیسه‪،‬‬ ‫ساالر گران سرشت مدیرعامل تگموند و ثنا کنعانی مقدم بنیانگذار انکس با بحث‬ ‫پیرامون چالش ها و فرصت های پیش روی استارتاپ های این حوزه سپری شد‪.‬‬ ‫در پنل دوم توسط مژگان سرشار ازاستودیو طراز و فرشته ضرغامی مهر‬ ‫بنیانگذار موسسه مد سازان فرشته برگزار شد و این بخش با سخنرانی ارمین‬ ‫بهشتی ازبنیانگذران استارت اپی فعال این حوزه پایان یافت‪.‬‬ ‫لزوم توجه بیشتر به امر تولید‬ ‫درپنل دوم این رویداد فرشته ضرغامی مهر مدیر‬ ‫عامل موسسه مدسازان فرشته خاطرنشان کرد ‪ :‬طراح و‬ ‫تولیدکننده جدیدترین ابزار الگوسازی و دوخت هستم‬ ‫و معتقدم کسب مهارت و تمرین اموخته ها در زمینه‬ ‫الگوسازی جای کار بسیار دارد‪.‬‬ ‫مدیر مجتمع اموزش فنی حرفه ای شیوه‪ ،‬طراح‬ ‫لباس و تولیدکننده ابزار الگوسازی و دوخت های‬ ‫دستی به خبرنگار بازاکار کار گفت‪ :‬ورود حرفه ای به‬ ‫دنیای الگوسازی و دوخت های دستی بر الگوسازی‬ ‫دیجیتال اولویت دارد و ما هنوز هم در مرحله نخست‬ ‫با نقاط ضعفی مواجهیم‪.‬‬ ‫این طراح لباس و مدرس در ادامه بر لزوم توجه‬ ‫بیشتر به امر تولید ابزار کمک اموزشی در زمینه طراحی‬ ‫دستی مد و لباس بیان کرد‪ :‬تجربه نشان داده است‬ ‫طراحانی که می توانند با ابزار دستی به الگوسازی مد‬ ‫بپردازند‪ ،‬موفق تر از کسانی هستند که با ورود به دنیای‬ ‫دیجیتال‪ ،‬کار را برای خود اسان کرده و چندان توانایی‬ ‫ایده پردازی برای ارائه الگو را ندارند‪.‬‬ ‫او در خاتمه گفت‪ :‬تعدادی از لوازم هستند که در‬ ‫طراحی و دوخت نقش مهمی ایفا می کنند و کارها به‬ ‫وسیله ان ها راحت تر و حرفه ای تر انجام می شوند و تمامی‬ ‫هنرجویانی که پا به دنیای اموزش طراحی مد و لباس‬ ‫می گذارند الزم است ضمن اشنایی با این ابزار از نحوه‬ ‫اصولی کاربرد ان ها نیز مطلع باشند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ارتباط دانشگاه وصنعت درقالب اموزش ومهارت‬ ‫درادامه پنل دوم مژگان سرشار بنیانگذار استودیو‬ ‫طراز و طراح پارچه نیز خاطر نشان کرد ‪ :‬دانشگاه بر محور‬ ‫تئوریک می چرخد و خیلــــــی به موضوعات کاربردی‬ ‫نمی پردازد واین خود افراد هستند که با توجه به عالیق‬ ‫و خواسته هایشان باید به دنبال هدفشان بروند‪.‬‬ ‫وی به ارتباط دانشگاه و صنعت در قالب این‬ ‫اموزش ها و مهارت اموزی ها اشاره کرد و گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر دانشگاه ها و بخش صنعت در حوزه نساجی و‬ ‫پوشاک همکاری های خوبی را شروع کرده اند و درهمین‬ ‫راستا همکار ی ها تالش میکنیم نقش ویژه ای در‬ ‫اموزش فارغ التحصیالن و هدایت انهـــــــا به سوی صنعت‬ ‫برداریم و به اشتغال و کارافرینی در این بخش کمک کنیم‪.‬‬ ‫سرشار افزود‪ :‬جهاد دانشگاهی در حوزه استارت اپ ها‬ ‫و رویدادها و مراکز رشد فعال است و فارغ التحصیالن‬ ‫می توانند از این ظرفیت ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫در انتهای این رویداد نیز سیروس دشتی معاون‬ ‫توانمندسازی و تحقیقات اشتغال و کارافرینی ستفا‬ ‫ضمن ارایه برنامه های جهاددانشگاهی در برگزاری این‬ ‫گونه رویدادها از تداوم این برنامه ها و حمایت از تیم‬ ‫های برتر خبر داد‪.‬‬ ‫همچنین مسابقه طراحی لباس از دیگر بخش های‬ ‫این رویداد بود که در نهایت با معرفی طرح برتر‪ ،‬اهدای‬ ‫جایزه و قدردانی و تشکر از هیات داوران به پایان رسید‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬لیال قرنفلی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی شهر ارا کارن پارس‬ ‫واقع در سعادت اباد‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد ذیل‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬کارمند بازرگانی بین المللی با تسلط به مکاتبات‬ ‫بازرگانی به زبان انگلیسی‬ ‫‪ -2‬کارمند حسابداری دو نفر با حداقل ‪ 4‬سال تجربه کاری‬ ‫‪ -3‬طراح و گرافیست با حداقل ‪ 3‬سال تجربه کاری‬ ‫‪ -4‬ابدارچی مرد‬ ‫از متقاضیان خواهشمند است سوابق کاری را به‬ ‫ادرس پست الکترونیک ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪k.pvc2017@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه پخش مواد غذایی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس بازرسی‬ ‫خانم‪/‬اقا‪ ،‬جهت واحد بازرسی‪ ،‬اشنا به مناطق تهران و‬ ‫البرز‪ ،‬دارای تجربه فروش در شرکت های پخش مویرگی‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫ترجیحا دارای وسیله نقلیه با حقوق و شرایط درامدی‬ ‫مناسب دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪sfi.employtehran@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت خودروسازی به منظور تکمیل کادرپرسنلی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه کار‬ ‫تخصص‬ ‫‪E87‬‬ ‫کارشناس فنی و‬ ‫گارانتی‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫(کلیه گرایشها)‬ ‫حداقل ‪3‬‬ ‫سال‬ ‫مسلط به فرایندهای گارانتی خودرو‬ ‫‪E88‬‬ ‫سرپرست فنی و‬ ‫گارانتی‬ ‫لیسانس مکانیک‬ ‫(کلیه گرایشها) به باال‬ ‫حداقل ‪5‬‬ ‫سال‬ ‫مسلط به فرایندهای گارانتی خودرو‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه عکسدار خود را به ادرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫(درج ردیف شغلی و ‪ subject‬ایمیل الزامی است)‬ ‫‪tdhr1393@gmail.com‬‬ ‫یک مجتمع فوالدی برای طرح های در دست اجرا برای مشاغل زیر استخدام می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سابقه‬ ‫مدیر مهندسی‬ ‫رشته های مرتبط با فرایند‪،‬‬ ‫تولید فوالد و طراحی‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫توضیحات‬ ‫اشنا به امور واحدهای احیاء‪ ،‬ذوب‪ ،‬گندوله‪ ،‬تسلط به‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫مدیر برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫رشته های مرتبط با فوالد‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫اشنایی کامل با نرم افزارهای ‪ primavera‬و‪ ، msp‬اشنا به‬ ‫فرایندهای کنترلپروژههایفوالدی‪،‬تسلطبهزبانانگلیسی‬ ‫مهندس فرایند‬ ‫رشته های مرتبط با فوالد‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫اشنا به امور واحدهای احیاء‪ ،‬ذوب‪ ،‬گندوله‪،‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫حسابدار پروژه‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫اشنا به حسابداری صنعتی و حسابداری پروژه‬ ‫رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬به ایمیل ‪ job@B-misco.com‬ارسال فرمایید‬ ‫به رزومه های ارسالی فاقد عنوان شغلی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫بازار برده فروشی‬ ‫اولمیرا بهوال‪ ،‬گزارشگر ویژه بردگی مدرن سازمان ملل می گوید‪:‬‬ ‫«کاری که در اینترنت انجام می دهند‪ ،‬تبلیغ بازار برده فروشی‬ ‫است‪ .‬اگر گوگل‪ ،‬اپل‪ ،‬فیسبوک یا هر شرکت دیگر میزبان چنین‬ ‫اپلیکیشن هایی باشند‪ ،‬این به پای انها هم نوشته می شود‪».‬‬ ‫از هر ده خانه در کویت‪ ،‬نه تا کارگر خانگی دارند‪ .‬این‬ ‫کارگران از برخی از فقیرترین کشورهای دنیا به کناره خلیج فارس‬ ‫می ایند به این امید که پولی برای خانواده شان بفرستند‪.‬‬ ‫تیم مخفی بی بی سی عربی به عنوان زوجی تازه وارد در‬ ‫کویت وانمود کردند که به دنبال کارگر خانگی هستند‪ .‬ان ها‬ ‫با ‪ ۵۷‬کاربر اپلیکیشن صحبت کردند و همچنین به دیدار‬ ‫ده دوازده نفری رفتند که می خواستند با اپلیکیشن محبوب‬ ‫‹‪ ›4Sale‬به ان ها کارگر بفروشند‪.‬‬ ‫تقریبا تمام فروشنده ها گذرنامه زنان را می گیرند و به ان ها‬ ‫یا اجازه دسترسی به تلفن را نمی دهند یا استفاده از ان را خیلی‬ ‫محدود می کنند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن ‹‪ ›4Sale‬به شما اجازه می دهد که زنان را بر مبنای‬ ‫نژادشان با قیمت های مختلف انتخاب کنید‪.‬‬ ‫تیم مخفی بی بی سی بارها جمالتی مانند «هندی ها از همه‬ ‫کثیف تر هستند» را در توصیف زنان شنیده است‪.‬‬ ‫«جهنم واقعی»‬ ‫تیم بی بی سی در جستجوی خانواده فاتو به گینه سفر کرد؛‬ ‫خانواده ای که پیشنهاد فروش فرزندشان در کویت مطرح شده بود‪.‬‬ ‫ســاالنه صدهــا زن از اینجــا بــه کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس‬ ‫قاچــاق می شــوند تــا کارگــر خانگــی شــوند‪.‬‬ ‫زنــی کــه قبــا خدمتــکار بــود بخوبــی یــادش اســت کــه مجبــور‬ ‫بــود همــان جایــی بخوابد کــه گاو کارفرمایــش می خوابید‪« :‬کویت‬ ‫واقعــا جهنــم اســت‪ «.‬یــک زن دیگــر می گویــد‪« :‬خانه هــای‬ ‫کویتــی خیلــی بدنــد‪ .‬نــه خــواب‪ ،‬نــه خــوراک‪ ،‬هیچــی‪».‬‬ ‫مســئوالن کو یتــی از ماجــرای فاتــو بــا خبــر شــدند و او را‬ ‫بــه پناهــگاه کارگــران خارجــی بردنــد و دو روز بعــد بــه دلیــل ایــن‬ ‫کــه بــه ســن قانونــی نرســیده‪ ،‬بــه کشــورش گینــه بازگرداندنــد‪.‬‬ ‫فاتــو بــه بی بی ســی گفــت‪« :‬ان هــا مرتــب ســرم داد‬ ‫می کشــیدند و مــن را حیــوان صــدا می زدنــد‪ .‬دردنــا ک بــود و‬ ‫ناراحــت می شــدم امــا نمی توانســتم کاری بکنــم‪».‬‬ ‫فاتــو کــه حــاال بــه مدرســه ای در کونا کــری‪ ،‬پایتخــت گینــه‬ ‫مــی رود‪ ،‬بــه بی بی ســی گفــت‪« :‬خیلــی خوشــحالم‪ ،‬حتــی االن‬ ‫کــه در مــوردش حــرف می زنــم هــم هنــوز خوشــحالم‪ .‬زندگ ـی ام‬ ‫بهتــر شــده اســت‪ .‬حــس می کنــم کــه از بردگــی بــه زندگــی عــادی‬ ‫برگشــته ام‪».‬‬ ‫با همکاری گوگل پلی و فروشگاه اپل درسیلیکون ولی رونق گرفته است ؛‬ ‫بازار داغ برده فروشی درعربستان سعودی و کویت‬ ‫◄ تحقیق ــات بی بی س ــی عرب ــی نش ــان می ده ــد زن ــان خدمت ــکار خان ــه در ب ــازار س ــیاه کوی ــت‬ ‫غیرقانون ــی خری ــد و ف ــروش می ش ــوند‪ .‬طب ــق تحقیق ــات بی بی س ــی ای ــن کار ب ــا اپلیکیش ـن های‬ ‫موج ــود در گ ــوگل پل ــی و اپ اس ــتور انج ــام می ش ــود و همین ط ــور هش ــتگ هایی ک ــه در‬ ‫اینس ــتاگرام داغ می ش ــوند‪.‬‬ ‫ا گر با ماشین تان گشتی در خیابان های کویت بزنید‪ ،‬اثری از این زنان نمی بینید‪ .‬ان ها‬ ‫پشت درهای بسته هستند‪ ،‬از حقوق اولیه انسانی محرومند‪ ،‬نمی توانند محل اقامتشان را‬ ‫ترک کنند و این خطر هست که به باالترین پیشنهاد فروخته شوند‪.‬‬ ‫در اینترن ــت می توانی ــد ه ــزاران عک ــس از انه ــا را پی ــدا کنی ــد ک ــه برحس ــب ن ــژاد طبقه بن ــدی‬ ‫ش ــده اند و می ت ــوان ب ــا چن ــد ه ــزار دالر ان ه ــا را خری ــد‪.‬‬ ‫تحقیقات مخفیانه بخش عربی بی بی سی نشان داده که این زنان در بازار سیاه اینترنتی‬ ‫افراد غیرقانونی خرید و فروش می شوند؛ با استفاده از اپلیکیشن های موجود در گوگل پلی و‬ ‫فروشگاه اپل (اپ استور) و همچنین هشتگ هایی که در اینستاگرام داغ می شوند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن هایی‬ ‫مانند ‹‪ ›4Sale‬کارفرمایان‬ ‫را قادر می سازند که‬ ‫اسپانسری کارگران خانگی‬ ‫را برای منفعت به دیگر‬ ‫کارفرماها بفروشند‬ ‫کسانی را پیدا‬ ‫می کنید که یک خدمتکار‬ ‫را ششصد دینار کویت‬ ‫(‪ ۲۰۰۰‬دالر) می خرد و او را‬ ‫هزار دینار (‪ ۳۳۰۰‬دالر) به‬ ‫فروش می رساند‬ ‫زیر پا گذاشتن حقوق بشر‬ ‫گروه بی بی سی با شماری از کاربران اپلیکیشن روبرو شد‬ ‫که خودشان را «مالکان» این زنان معرفی می کردند‪ .‬افرادی که‬ ‫حقوق اولیه انسانی را دریغ می کردند‪ ،‬مثل «یک روز یا یک دقیقه‬ ‫یا یک ثانیه» تعطیلی‪.‬‬ ‫یک پلیس که می خواست از دست کارگرش خالص شود‪،‬‬ ‫گفت ‪»:‬باور کن زن خیلی خوشرویی است‪ .‬همیشه می خندد و‬ ‫لبخند به لب دارد؛ حتی اگر او را تا پنج صبح بیدار نگه داری‬ ‫شکایت نمی کند‪».‬‬ ‫او به بی بی سی گفت که چگونه از این زنان مثل کاال‬ ‫استفاده می شود‪« :‬کسانی را پیدا می کنید که یک خدمتکار را‬ ‫ششصد دینار کویت (‪ ۲۰۰۰‬دالر) می خرد و او را هزار دینار (‪۳۳۰۰‬‬ ‫دالر) به فروش می رساند‪».‬‬ ‫او به خریدار توصیه می کند که‪« :‬گذرنامه اش را به او نده‪ .‬تو‬ ‫مدرن است‪ .‬اینجا ما بچه ای داریم که فروخته شده و با او مثل‬ ‫مایملک‪ ،‬مثل اثاث خانه رفتار می شود‪».‬‬ ‫در بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس‪ ،‬اژانس های‬ ‫تجاری کارگران خارجی را وارد می کنند و بعد باید ان ها را رسما‬ ‫در نهادهای دولت ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫کارفرماهای بالقوه به اژانس ها وجهی می پردازند و تبدیل به‬ ‫اسپانسر رسمی کارگران خانگی می شوند‪.‬‬ ‫طبق این سیستم که به «نظام کفالت» معروف است‪ ،‬یک‬ ‫کارگر خانگی نه می تواند کارش را ترک کند نه ان را تغییر دهد نه‬ ‫این که بدون اجازه اسپانسر‪ ،‬کشور را ترک کند‪.‬‬ ‫با تصویب قانونی در سال ‪ ،۲۰۱۵‬کویت تبدیل به یکی از‬ ‫سخت گیرترین کشورهای حوزه خلیج فارس در زمینه حمایت از‬ ‫اسپانسر او هستی‪ .‬چرا باید گذرنامه اش را به خودش بدهی؟»‬ ‫در موردی غافلگیرکننده‪ ،‬یک دختر ‪ ۱۶‬ساله که ما او را‬ ‫«فاتو» می نامیم‪ ،‬به تیم بی بی سی پیشنهاد شد‪.‬‬ ‫او از گینه در غرب افریقا قاچاق شده بود و شش ماه بود‬ ‫که در کویت کار می کرد؛ هرچند که قانون این کشور می گوید‬ ‫کارگران خانگی باید باالی ‪ ۲۱‬سال باشند‪.‬‬ ‫فروشنده همچنین گفت که به فاتو تعطیلی نمی دهد‪،‬‬ ‫گذرنامه و تلفن را از دسترس او خارج کرده و نمی گذارد تنها از‬ ‫خانه بیرون رود؛ کارهایی که تمام شان در کویت غیرقانونی است‪.‬‬ ‫اجازه اسپانسر‬ ‫اورمیال بهوال می گوید‪« :‬این یک نمونه مشخص از برده داری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت هلدینگ معدنی‬ ‫در نظر دارد از بین واجدین شرایط زیر که دارای تخصص‬ ‫مهندس برق‪،‬ا کتشاف و استخراج هستند از هر رشته‬ ‫یکنفر را استخدام نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬داشتن کارتپایانخدمتیامعافیتدائمغیرپزشکی‬ ‫‪-2‬حداقلمدرکتحصیلیموردنیاز‪ ،‬کارشناسیارشد‬ ‫ازدانشگاههایمعتبر‬ ‫‪-3‬حداکثرسنموردنیاز‪ 35‬سالمیباشد‬ ‫‪-4‬حداقلسابقه کار‪ 3‬سال‬ ‫‪-5‬الزامااستخدامازبیناقایانمیباشد‬ ‫ارسالرزومهبهادرسایمیل‪:‬‬ ‫‪emncco@gmail.com‬‬ ‫حقوق کارگران خانگی شد‪ .‬اما همه این قانون را دوست ندارند‪.‬‬ ‫اپلیکیشن هایی مانند ‹‪ ›4Sale‬کارفرمایان را قادر می سازند‬ ‫که اسپانسری کارگران خانگی را برای منفعت به دیگر کارفرماها‬ ‫بفروشند‪ .‬این راه میان بر باعث بازار سیاه و همچنین اسیب پذیر‬ ‫شدن زنان در برابر ازار و بهره کشی می شود‪.‬‬ ‫دولــت کویــت می گویــد کــه «در مبــارزه بــا چنیــن اعمالــی»‬ ‫اپلیکیشــن ها را «بشــدت زیــر نظــر» دارد‪.‬‬ ‫تا این لحظه در مورد زنی که تالش کرد فاتو را بفروشد نه‬ ‫واکنشخاصیدیدهشدهنهاقدامیقانونی‪.‬فروشندههمبهدرخواست‬ ‫بی بی سی برای اظهار نظر پاسخ منفی داده است‪.‬‬ ‫پــس از ایــن کــه بی بی ســی بــا شــرکت های فنــاوری و‬ ‫اپلیکیشـن در مــورد یافته هایــش تمــاس گرفــت‪ ›4Sale‹ ،‬بخــش‬ ‫کارگــران خانگــی را حــذف و فیســبوک نیــز هشــتگ «‪#‬خادمــات‬ ‫للتنــازل» (انتقــال خدمتــکاران) را ممنــوع کــرد‪.‬‬ ‫بازار برده فروشی انالین منحصر به کویت نیست‬ ‫ی ــک تحقی ــق در عربس ــتان س ــعودی نش ــان داد ک ــه صده ــا‬ ‫زن در یــک اپلیکیشــن محبــوب دیگــر بــه نــام «حراجــی» فروختــه‬ ‫ش ــده اند؛ همی ــن ط ــور صده ــا زن دیگ ــر در اینس ــتاگرام ک ــه زی ــر‬ ‫نظ ــر فیس ــبوک اداره می ش ــود‪.‬‬ ‫اپلیکیشن عربستانی «حراجی» هنوز اظهار نظری نکرده است‬ ‫هــم گــوگل هــم اپــل بــه بی بی ســی گفتنــد کــه ایــن اعمــال‬ ‫جایــی در فروشــگاه اپلیکیشین هایشــان نــدارد و بــا همــکاری‬ ‫ســازندگان اپلیکیشــن ها از ایــن کارهــای غیرقانونــی جلوگیــری‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری در شرکت طبیعت زنده (سینره)‬ ‫با حقوق‪ ،‬بیمه‪ ،‬پورسانت و مزایای عالی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫شهر‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مشاور ارایشی ‪ -‬بهداشتی‬ ‫کلیه استانها‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬دارای روابط عمومی مناسب‪ ،‬اشنا به فروش محصوالت ارایشی‪ /‬بهداشتی‪/‬‬ ‫دارویی (تمام وقت ‪ -‬پاره وقت)‬ ‫‪2‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫کلیه استانها‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬دارای روابط عمومی مناسب‪ ،‬اشنایی با محصوالت شوینده و سوپرمارکتها‬ ‫‪3‬‬ ‫دستیار‪ /‬مدیر برند بهداشتی‬ ‫تهران‬ ‫کارشناس‪ /‬کارشناس ارشد رشته های بازرگانی‪ ،‬مدیریت صنایع ‪ ،‬سابقه فعالیت‬ ‫بیش از ‪ 3‬سال در صنعت ارایشی و بهداشتی‬ ‫متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪hrm@tezlabs.com‬‬ ‫مجموعه رستوران فالی لند واقع در سعادت اباد‬ ‫استخدام‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫تسلط با اصول مدیریت منابع انسانی‬ ‫تسلط با قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫اشنایی بر مدل های مدیریت فرایندی‬ ‫اشنایی بر استاندارد ‪ISO 9001:2015‬‬ ‫تسلط به ‪ ، ICDL‬تسلط بر مهارتهای ارتباطی‬ ‫حداقل مدرک کارشناسی‪ ،‬خالق‬ ‫اشنایی با مفاهیم تفکر سیستمی‬ ‫سن ‪ 30‬تا ‪ 40‬سال‪ ،‬ساکن غرب تهران‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را واتس اپ نمائید‪.‬‬ ‫‪09392708200‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معدنی و تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر مالی خود‬ ‫در محدوده غرب تهران بصورت تمام وقت‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫برای انجام کار به صورت تمام وقت‬ ‫به همکاری دعوت می نماید‪:‬‬ ‫نیاز به یک نفر مهندس محاسب و‬ ‫‪kanikarangharbfaravari@gmail.com‬‬ ‫شرکت زمزم ایران‬ ‫در نظر دارد پیمانکاری نیروی انسانی خود‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار‬ ‫واجد شرایطوا گذار نماید‪:‬‬ ‫متقاضیان می توانند ظرف مدت ‪ 4‬روز از تاریخ درج‬ ‫ا گهی جهت دریافت فرم شرایط مناقصه از ساعت‬ ‫‪ 8‬صبح الی ‪ 16‬به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪،‬‬ ‫خیابان خارک‪ ،‬پالک ‪ 24‬واحد دبیرخانه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پاکت های مناقصه روز یکشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1398/8/19‬می باشد‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪66701104 -9 :‬‬ ‫یک شرکت مهندسین مشاور‬ ‫یک شرکت در زمینه اعالن و اطفاء حریق‬ ‫کارشناس مکانیک‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫اشنا به مدلسازی سه بعدی ‪PDMS، CATIA‬‬ ‫‪ AUTOCAD‬و تهیه مدارک مهندسی‬ ‫‪engineer.office.teh@gmail.com‬‬ ‫کارشناس ابزاردقیق‬ ‫با حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫‪instrumentation.office.teh@gmail.com‬‬ ‫کارشناس حسابداری (اقا)‬ ‫‪ 3‬سال سابقه ‪ ،‬مسلط به حسابداری انبار‪،‬‬ ‫صدور اسناد‪ ،‬صورت معامالت فصلی‬ ‫صرفا واجدین شرایط رزومه خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یکنفر نقشه کش معماری و سازه‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کارمفید‬ ‫و با تسلط بر سازه های ابی را دارد‪.‬‬ ‫واجدین شرایط رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪tappce@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یکشرکتتولیدیووارداتیمحصوالتبهداشتی‪،‬ارایشی‬ ‫شرکت فعال در زمینه بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به یک‬ ‫محصوالت و تجهیزات زیبایی‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫واقع در شهرک غرب‬ ‫جهت تصدی پست کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫نیاز به کارشناس با حداقل ‪ 3‬سال تجربه کار مفید‬ ‫با مدرک مرتبط و شرایط زیر دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬مسلط به امور ثبت سفارش‬ ‫‪ -2‬مسلط به قوانین گمرکی وترخیص کاال‬ ‫‪ -3‬توانایی انجام امور بانکی‬ ‫‪ -4‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫عالقمندان سوابق کاری خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪employ.jav@gmail.com‬‬ ‫کارشناس با مشخصات زیر جهت دفتر تهران‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫اشنا به نرم افزارهای طراحی و تولید محتوا‬ ‫جهت شبکه های اجتماعی با سابقه کار‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫خواهشمند است رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@tannazgostarasia.com‬‬ ‫از افراد عالقمند واجد شرایط جهت کادر فروش‬ ‫و بازاریابی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫مورد قبول می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sinohe.jobs@yahoo.com‬‬ ‫و کارگاه پروژه خط لوله‬ ‫‪ -1‬کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه ‪،‬‬ ‫مسلط به ‪p6‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس ‪DCC‬‬ ‫‪ -3‬کارشناس دفتر فنی عمران و مکانیک‬ ‫ایمیل‪:‬‬ ‫‪honeymath1397@yahoo.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک موسسه جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار حرفه ای‪ ۱ /‬نفر‬ ‫با حداقل‪ ۱۵‬سال سابقه کار حرفه ای در کار دارایی و تامین اجتماعی‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪fazara.employe@gmail.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه واردات حبوبات و خشکبار‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر واحد بازرگانی خارجی‬ ‫• دارای حداقـل ‪ 4‬سـال تجربـه مسـتقیم در زمینـه واردات و‬ ‫صـادرات‪ ،‬ترجیحـا مرتبـط بـا فعالیـت شـرکت‬ ‫•مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫•تسلط کامل بر رویه های واردات و صادرات‪ ،‬حمل‪ ،‬پرداخت‬ ‫بین المللی‪ ،‬اصول بازرگانی بین الملل‪ ،‬قراردادها و فرایندهای‬ ‫گمرکی‪ ،‬فرایندهای بانکی و تامین ارز در ایران ‪ ،‬بازرسی و قرارداد‬ ‫•دارای مهارت در سورسینگ و مارکتینگ‬ ‫•دارای روابط عمومی باال و مهارت در مذا کره‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪yektaco2016@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک واحد تولیدی واقع در شهرک صنعتی جی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس امور اداری‪ 1/‬نفر خانم‬ ‫مترجم زبان انگلیسی‬ ‫•(جهت تولید و توسعه محتوا)‬ ‫•رشته تحصیلی ‪ :‬مدیریت جهانگردی‪ ،‬زبان انگلیسی‬ ‫و یا مهندس نرم افزار‬ ‫•جهت توسعه و تولید محتوا دیجیتال در حوزه گردشگری‬ ‫•تسلط و مهارت کامل در نوشتن به زبان انگلیسی به ویژه در‬ ‫فضای وب و شبکه های اجتماعی‬ ‫‪hrt@oghabhalva.com‬‬ ‫•دارای مدرک تحصیلی در حوزه گرافیک‬ ‫•دارای حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کاری مرتبط‪،‬‬ ‫‪netvision@ghadirgostar.com‬‬ ‫•تسلط کامل به استفاده از اینترنت و سرچ‬ ‫با موتورهای جستجوگر‬ ‫انباردار‬ ‫یک فروشگاه زنجیره ای‬ ‫•اماده سازی و ویرایش ( عکس ها و تصاویر ) و به روز رسانی‬ ‫اطالعات مورد نیاز‬ ‫مهندس صنایع‬ ‫•اشنایی کامل با شبکه های اجتماعی و ابلیکیشن های مرتبط‬ ‫همچون اینستا گرام‪ ،‬فیسبوک‪ ،‬لیندکدین و توییتر‬ ‫داشتن موارد زیر امتیاز محسوب می گردد‪:‬‬ ‫فار غ التحصیل از دانشگاه های معتبر‬ ‫• با مدرک تحصیلی لیسانس‬ ‫جهت یک شرکت تولیدی صنعتی در کرج نیازمندیم‪.‬‬ ‫•اشنایی کاملبهمفاهیمبهینهسازیموتورهایجستجوگر(‪)SEO‬‬ ‫‪bagherzadeh.m@payamotorasia.com‬‬ ‫•اشنایی کامل به ‪ Google Analytics‬و ‪Google Webmaster‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫‪•Tools‬اشنایی کامل در شناخت و انالیز کلمات کلیدی‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در زمینه پمپ‬ ‫جهت تکمیل کادر کارخانه خود واقع در هشتگرد از افراد‬ ‫•تسلط در تدوین و ترجمه از فارسی به انگلیسی ِبویژه متون‬ ‫واجد شرایط زیر در کارخانه خود واقع در هشتگرد‬ ‫مرتبط با گردشگری•اشنایی با مفاهیم بازاریابی دیجیتال‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•داشتن سابقه کار در حوزه گردشگری و نوشتن ایتینری های‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انبار دار‬ ‫• حداقل ‪2‬سال سابقه مرتبط•دارای ضامن معتبر‬ ‫•اشنایی با نرم افرار‬ ‫•اشنایی با سیستم و برنامه های فروشگاهی‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫لطفا میزان حقوق درخواستی در رزومه حتما قید شود‬ ‫‪cvedostore@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫سفر•ساعات کاری‪ :‬شنبه الی چهارشنبه ‪ ۸:۳۰ :‬الی ‪۱۷:۵۰‬‬ ‫مهندس مکانیک سیاالت‬ ‫شرکت فنی مهندسی جام جم سازه‬ ‫•دارای تجربه کاری در واحدهای تولیدی‬ ‫•حقوق و بیمه اداره کار (یک هفته دوره ازمایشی بدون حقوق‪،‬‬ ‫بیمه پس از سپری شدن یک ماه دوره ازمایشی)‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان خوزسـتان از تعـدادی افـراد‬ ‫• با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مفید‬ ‫واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫تراشکار ماهر‬ ‫•استخدام تمام وقت‬ ‫•محیط کاری جوان‪،‬خالق و پویا‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری و تحصیلی‬ ‫مکتوب خود را تنها در قالب فایل ‪ word‬یا ‪ pdf‬خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫•با مدرک لیسانس حقوق‬ ‫•مسلط به قانون کار و امور اداری و تنظیم قراردادها‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت در زمینه پروژه های طراحی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫با تجربه کافی و سابقه مرتبط‬ ‫‪factory@kalayepump.com‬‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم از طریـق راه هـای‬ ‫ارتباطـی منـدرج در هـر ردیـف شـغلی اقـدام کننـد‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک کارخانه تولیدی‬ ‫جهت تکمیل سالن مونتاژ دستگاه های الکترونیکی خود‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫•باهوش و با انگیزه•با ‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس برق – قدرت‪ ۱/‬نفر‪ /‬ا قا‬ ‫•اشنا به مونتاژ دستگاه های برقی‬ ‫ ‬ ‫•یک نفر‪/‬اقا•دیپلم یا فوق دیپلم برق‬ ‫•با وسیله نقلیه •ترجیحا سابقه کار‬ ‫•حقوق و مزایا طبق قانون اداره کار و درصدی از فروش‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jamejamsazeh@yahoo.com‬‬ ‫زنجان‬ ‫‪kimiadanaat@yahoo.com‬‬ ‫•با سابقه کار طراحی پستهای فشار قوی‬ ‫•منظم و دارای روحیه کار گروهی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک اژانس تبلیغاتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•حداقل ‪ ۱۰‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس برق – قدرت‪ ۱/‬نفر‬ ‫•استخدام به صورت تمام وقت و پوشش بیمه تامین اجتماعی‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫اشنا به تبلیغات و مدیریت کسب و کار‬ ‫•باهوش و عالقمند به کار تیمی‬ ‫•اشنایی با مهارت های ارتباط با مشتریان‬ ‫•جوان؛ اطالعات عمومی باال؛ مدیریت خالق‬ ‫•دارای حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار‬ ‫•پر انرژی و با انگیزه و دارای اخالق بسیار حرفه ای‬ ‫فن بیان‪ ،‬قدرت مذا کره و گویش مناسب (بدون لهجه)‬ ‫تمام وقت و ثابت در محل (محدوده شیخ صدوق شمالی)‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪aaj.teammanager@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت مهندسی برناسازه اسپاد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫•با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار‬ ‫کارمند اداری‪-‬خانم‬ ‫•با حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار‬ ‫( ترجیحا شرکت مهندسی و پیمانکاری )‬ ‫•دارای مدرک ‪•ICDL‬مسلط به امور اداری و کامپیوتر‬ ‫کارپرداز‪/‬ا قا‬ ‫•با حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار •دارای گواهینامه‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪co.mabsa@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت مسیران ارائه دهنده خدمات سفر به جهانگردان و‬ ‫گردشگران خارجی برای همکاری با افراد مستعد در تیم خود در‬ ‫استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫•حداقل ‪ ۵‬سال سابقه کار‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪job3.parsian.co@gmail.com‬‬ ‫خوزستان‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫گروه سازندگان صنعت اسپادانا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫یک شرکت ارایشی بهداشتی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور فرز ‪، CNC‬بورینگ ‪CNC‬‬ ‫ویزیتور‬ ‫• مسلط به برنامه نویسی کنترل ‪ Siemens‬و ‪ HUST‬و‬ ‫‪Mastercam ، Powermill‬‬ ‫•اشنا به داروخانه های استان‬ ‫•حقوق ثابت‪+‬پورسانت•دارای روحیه کار تیمی و با پشتکار‬ ‫•فن بیان قوی•سابقه کاری مرتبط‬ ‫•مشاور پوست و مو•جنسیت‪:‬فقط خانم‬ ‫•اشنا به پزشکان ارتوپد و پوست و مو‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫•قابل به کارگیر در شیفت صبح یا شب‬ ‫• ساعات کاری‪ ۷:۴۵ :‬الی ‪۱۶:۱۵‬‬ ‫• محل شرکت ‪ :‬شهرک صنعتی اشترجان‬ ‫مسیر سرویس ‪ :‬فلکه الله‪ ،‬پل چمران‪ ،‬پارک قلمستان‪ ،‬اتوبان‬ ‫شهید خرازی‪ ،‬چهارراه جهاد‪ ،‬بلوار میرزا کوچک خان‪ ،‬مفتح‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬اتوبان ذوب اهن‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪farshidabdipour@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ازمایشگاه کالیبراسیون ادا ک‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪office@gsse-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ ‬ ‫البرز‬ ‫مسئول شعبه زنجان‪/‬ا قا‬ ‫کارشناس فنی‪ ۲/‬نفر ا قا‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫•تسلط به قوانین کار و تامین اجتماعی‬ ‫•داشتن سابقه در حل و فصل امور پرسنلی از استخدام تا تسویه‬ ‫•حداقل سن ‪ ۳۵‬سال برای مدیر منابع انسانی‬ ‫•تسلط به کامپیوتر خصوصا نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫•همکاری تمام وقت‬ ‫مدیر منابع انسانی‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط کـه امـکان همـکاری تمـام وقت در شـهر‬ ‫قم را دارند خواهشـمندیم رزومه خود را با درج سـمت درخواسـتی‬ ‫در موضـوع بـه ادرس ایمیـل زیر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫‪hr.management1400@gmail.com‬‬ ‫مرکزی‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متالوژی گرایش مواد‬ ‫و تجزیه یا رشته‬ ‫ِ‬ ‫•حقوق ‪ :‬توافقی بعد از مصاحبه‬ ‫•سرویس مناسب فراهم است•بیمه ‪ ،‬غذا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@elpsco.ir‬‬ ‫گیالن‬ ‫جمـع اوری در سـطح شـهر و اسـتان‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود در اسـتان گیالن‪،‬رشـت از افـراد واجـد‬ ‫•مهارت در زمان بندی امور توزیع و جمع اوری‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫• تسلط به انجام امور بازاریابی جهت شناسایی و جذب مشتری‬ ‫راننده ‪/‬ا قا‪ ۱ /‬نفر‬ ‫•تسلط به تهیه گزارشات تحلیلی لجستیکی‬ ‫•با داشتن گواهینامه و سابقه رانندگی با پیکان وانت‬ ‫•مهارت در انجام امور مالی و حسابداری‬ ‫•تسـلط در مدیریـت و اسـتفاده بهینـه از منابـع مختلـف از جملـه‬ ‫نیـروی انسـانی و وسـایط نقلیـه‬ ‫•تسلط بر مسیرهای شهری و بین شهری استان‬ ‫•مهارت در انجام امور انگیزشی و نگهداشت کارکنان‬ ‫•تسلط کامل به نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫•دارای روحیه منعطف و انجام کارهای تیمی‬ ‫•فعال بیمه نیست‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪peyman_sadeghi1366@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫مجتمع ذوب اهن فوالد خزر‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫و با سابقه زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردارای روابـط عمومـی قـوی‪ ،‬مهـارت هـای بیـن فـردی‪ ،‬قـدرت‬ ‫جوشکار ارگون‬ ‫یادگیـری و تـوان سرپرسـتی بـاال‬ ‫• سابقه کارمرتبط‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـا ذ کـر‬ ‫راننده لودر‬ ‫عنـوان شـغلی در شـهر مربوطـه بـه ادرس ایمیـل زیـر ارسـال کننـد‪.‬‬ ‫• دارای گواهینامه ویژه‬ ‫‪hr@mahex.com‬‬ ‫انتظامات‪ 2 /‬نفر‬ ‫• سابقه کار در انتظامات‬ ‫متالورژ‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫ادرس ایمیل ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪employmentadak@gmail.com‬‬ ‫شرکت گلبرگ غذایی کوروش‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع‪/‬ا قا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫ت هـای تابعه گروه صنعتـی گلرنگ جهت تکمیل کادر‬ ‫یکـی از شـرک ‬ ‫یک شرکت در حوزه فناوری اطالعات‬ ‫خـود از افـراد واجـد شـرایط زیر دعوت به همـکاری می نماید‪.‬‬ ‫• مسلط به برنامه ریزی تولید و مواد‪،‬‬ ‫طراحی جانمایی‪Auto CAD‬‬ ‫•‪ ۵‬سال برای مدیر منابع انسانی‬ ‫•مهـارت در برنامـه ریـزی و تعریـف مناطـق و مسـیرهای توزیـع و‬ ‫شرکت حلوای عقاب‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• لیسانس یا فوق لیسانس‬ ‫•حداقل ‪ ۳‬سال سابقه مدیریت منابع انسانی برای کارشناس‬ ‫یک واحد پرس کارتن‬ ‫•اشنا به تجهیزات اندازه گیری و ابزاردقیق (مهندسین برق )‬ ‫•حقـوق اداره کار•بیمـه تامیـن اجتماعـی‬ ‫•حداقل لیسانس (ترجیحا رشته های مدیریت )‬ ‫•بازه سنی ‪ ۲۸‬تا ‪ ۳۵‬سال‬ ‫•حداقل مدرک کارشناسی در رشته های مهندسی‬ ‫صنایع و مدیریت•حداقل ‪ ۴‬سال سابقه کار‬ ‫‪is.energy.department@gmail.com‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫• اقا ‪ /‬خانم•رشته شیمی گرایش معدنی‬ ‫•محل کارخانه واقع در کیلومتر ‪ 24‬جاده مخصوص کرج‬ ‫• اقا یا خانم•با سابقه طراحی برق در بخش فشار ضعیف‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫شرکت فعال در حوزه حمل و نقل‪،‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫و کابل‪،‬لوسـتر و ایفـون) جهـت تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫جهت تکمیل کادر کارکنان خود در استان زنجان از افراد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫بانـک کاالی بـرق در زمینـه فـروش ملزومات برق (روشـنایی ‪،‬سـیم‬ ‫•اقا•مسلط به فروش و بازاریابی در بخش ساختمان‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مونتاژ کار دستگاه الکترونیکی ‪ -‬ازمایشگاهی‬ ‫قم‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• حداقل دیپلم جهت یک شرکت تولیدی صنعتی‬ ‫‪hr@golbargfood.com‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• مسلط به راهکاران سیستم • با ‪ ۵‬سال سابقه کار‪،‬‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•مسلط به نرم افزار های انیمیشن سازی‪،‬گرافیکی و…‬ ‫•تسلط به نرم افزار های پایه افیس ( ورد‪ ،‬ا کسل و پاورپوینت)‬ ‫‪iranrouteco@gmail.com‬‬ ‫•مسلط به کامپیوتر و اینترنت•مسلط به ورد و ا کسل‬ ‫• اشنا به مباحث شبیه سازی‬ ‫• مسلط به مطالعه کار و زمان سنجی خطوط تولیدی‬ ‫• اشنایی با پیش بینی فروش‬ ‫• اشنا به مفاهیم انبارش و مفاهیم کنترل تولید‬ ‫• ‪ ۵-۳‬سال سابقه کار•سن‪ :‬تا ‪ ۳۵‬سال‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـه ادرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫گرافیست‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود از افراد واجد شرایط‬ ‫کارشناس کنترل کیفیت‪ 1 /‬نفر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• کارشناسی صنایع غذایی•‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫• سابقه کار در صنعت فوالد‬ ‫مکانیک‬ ‫• سابقه کار در ریخته گری صنعت فوالد‬ ‫برشکار‬ ‫• سابقه کار در ریخته گری صنعت فوالد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط باید با مراجعه به سایت شرکت‬ ‫ابتدا فرم استخدام را پرینت گرفته و پس از تکمیل به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫رزومه های ارسالی فاقد فرم بررسی نخواهند شد ‪.‬‬ ‫‪gozinesh@khazarsteel.co‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫برای اموزش ان ها اماده کنیم‪ .‬در واقع برنامه ریزی و هزینه برای‬ ‫اموزش های کاربردی‪ ،‬به نوعی سرمایه گذاری بر روی خودمان است‬ ‫که این هزینه در اینده نزدیک به ما بر می گردد‪.‬‬ ‫استفاده از فرصت های پنهان دانشگاه‬ ‫با وجود اینکه همواره نقدهای بسیاری به دانشگاه ها وجود‬ ‫داشته است ولی دانشگاه به عنوان یکی از مراکز مهم و تاثیرگذار‬ ‫مورد توجه بوده است‪ .‬بسیاری از افراد موفق امروزی حتی اگر‬ ‫از دروس دانشگاهی استفاده ای نکرده اند‪ ،‬دانشگاه برای ان ها‬ ‫نکات مثبت و ارتباطات مهمی ایجاد کرده و در اینده ان ها‬ ‫تاثیرگذار بوده است‪ .‬با توجه به عنوان مقاله در این بخش هدف‬ ‫صحبت در مورد مباحث و دروس دانشگاهی نیست‪ ،‬بلکه می‬ ‫خواهیم به برخی نکات کاربردی برای استفاده بهتر از فرصت ‬ ‫حضور در دانشگاه اشاره کنیم‪.‬‬ ‫کارگاه های اموزشی مناسب دانشجویان‬ ‫موارد زیر برخی از فرصت هایی است که در دانشگاه برای‬ ‫اموزش وجود دارد‪.‬‬ ‫یادگیری نرم افزارهای تخصصی و غیر تخصصی‬ ‫امروزهدر فضاهایصنعتیو فناورانه‪،‬بسیاریاز فرایندهاباسرعت‬ ‫باالیی در حال انجامند و هر روز سرعت کارها رو به پیشرفت است‪.‬‬ ‫بنابراینالزمهبسیاریاز مشاغلجدید‪،‬فراگیرینرمافزارهاییاست که‬ ‫بهوسیلهان ها کارهاسریع ترو دقیق ترانجامشوند‪.‬در مورداینکهچهنرم‬ ‫افزارهاییدر اولویتیادگیریهستندهمانطور کهاشارهشد‪،‬مشورتبا‬ ‫افرادباتجربهو بررسیفرصت هایشغلیشرکت هامی توانددر اینزمینه‬ ‫راه گشاباشد‪.‬دانشگاهفرصتیمناسببرایاموزشایننرمافزارهاست‪.‬‬ ‫به نتایج اماری زیر فکر کنید‪:‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصد جوانان جویای کار فاقد مهارت هستند و یکی‬ ‫از دالیل عدم اشتغال به کار ان ها همین فقدان مهارت است‪.‬‬ ‫‪ ۶۶‬درصد از کارفرمایان تجربه را مقدم بر تحصیالت‬ ‫دانشگاهی می دانند‪.‬‬ ‫بنابر گزارش مدیرکل سیاستگذاری و توسعه اشتغال وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی تا انتهای سال ‪ ،۹۷‬سهم فارغ‬ ‫التحصیالن دانشگاهی از کل بیکاران کشور ‪ ۴۰.۵‬درصد می باشد‪.‬‬ ‫با توجه به موارد اشاره شده بعنوان چند نمونه از صدها امار‬ ‫منتشر شده و با توجه به فضای فعلی کسب و کار می توان نتیجه‬ ‫گرفت که داشتن مدرک دانشگاهی به تنهایی کافی نخواهد بود‬ ‫و باید در کنار ان به دنبال کسب مهارت باشیم‪.‬‬ ‫اما سوال اصلی این است که چگونه می توان از دوران‬ ‫دانشگاه بهترین استفاده را کرد؟‬ ‫‪ -۱‬ای ـ ــجاد شب ـ ـ ــکه ارت ـب ـ ــاطی ب ــا اسات ـی ـ ــد‪ ،‬دان ـش ـ ــجویان و‬ ‫شخصیـ ـت ه ـ ــای م ـ ـه ـ ــم دی ـ ــگر‬ ‫رابرت کیوساکی می گوید‪ :‬ثروتمندترین مردم جهان به دنبال‬ ‫ایجاد شبکه هستند‪ .‬اما مردم عادی فقط به دنبال کار کردن‬ ‫هستند‪ .‬نکته بسیار مهمی که در این جمله نهفته است‪،‬‬ ‫اهمیت گسترش شبکه کسانی است که ما می شناسیم‪ .‬رابرت‬ ‫کیوساکی معتقد است یکی از اصلی ترین تفاوت های افراد‬ ‫ثروتمند و موفق با بقیه در شبکه سازی است‪.‬‬ ‫از طریق رسانه های اجتماعی‪ ،‬رویدادهای جمعی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬قرارهای دوستانه و… با هر کسی که می شناسید‪،‬‬ ‫ارتباط برقرار کنید‪ .‬بسیاری از دانشگاه ها به خصوص‬ ‫دانشگاه های برتر معموال مورد توجه بسیاری از افراد مهم از‬ ‫شخصیت های علمی گرفته تا شخصیت های سیاسی و‬ ‫اجتماعی هستند و ارتباط با این افراد می تواند زمینه ساز شروع‬ ‫فعالیت ها و پروژه های مختلفی باشد‪.‬‬ ‫در مورد اهمیت شبکه سازی هر چقدر صحبت شود باز هم‬ ‫کم است و مهم تر از شنیدن و مطالعه‪ ،‬در هنگام نیاز اثربخشی‬ ‫و مزایای داشتن شبکه قوی درک می شود‪ .‬اینجا می توانید در‬ ‫رابطه با شبکه سازی بیشتر بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -۲‬فعال ـ ـیـ ــت در پــروژه هـ ــا و فعالیت های دانشجویی اعم از‬ ‫انجمن ها و تشکل ها‬ ‫دانشگاه محل مناسبی برای همکاری با سایر دانشجویان‬ ‫در قالب تیم ها و انجمن ها است‪ .‬انتخاب نوع انجمن بستگی‬ ‫به عالئق و ارزش های هر فرد دارد ولی به طور کلی حضور در‬ ‫ازدانشگاه تا بازارکار‬ ‫مدیریت دانش در بین دانشجویان‬ ‫منظور از مدیریت دانش به صورت کاربردی این است که‬ ‫نقاط قوت و ضعفمان را با دیگران به اشتراک بگذاریم‪ .‬هدف از‬ ‫این اشترا ک گذاری‪ ،‬ارائه و انتقال توانایی هایمان به دیگران و در‬ ‫کنار ان پوشش و رفع نقاط ضعفمان است‪ .‬برای مثال شما در کار‬ ‫با فتوشاپ از توانایی خوبی برخوردار هستید ولی از نرم افزار متلب‬ ‫ن را احساس می کنید‪ .‬در‬ ‫سر رشته ای ندارید و نیاز به یادگیری ا ‬ ‫بین دوستانتان کسی را می شناسید که نرم افزار متلب را به خوبی‬ ‫بلد است اما تسلط کافی برای کار با نرم افزار فتوشاپ ندارد‪.‬‬ ‫این ارتباطات به شما کمک می کند که از او نرم افزار متلب را یاد‬ ‫بگیرید و در کنارش به اموزش نرم افزار فتوشاپ بپردازید که همین‬ ‫اموزش دادن به تثبیت یادگیری هایتان هم کمک می کند‪.‬‬ ‫قسمت اول‬ ‫دانشگاه ‪ ،‬بزرگراهی برای ورود به بازارکار‬ ‫مسئله ای که تقریبا تمامی دانشجویان و به خصوص تازه فار غ التحصیالن درگیر ان‬ ‫هستند‪ ،‬یافتن یک شغل مناسب بعد از دانشگاه است‪ .‬ان ها خود را در برابر کارفرمایانی‬ ‫می بینند که از ان ها سابقه کار می خواهند در حالیکه به ظاهر ان ها فرصتی برای کار کردن در‬ ‫جایی نداشته اند و به قول خودشان اصال رزومه ای ندارند که در اختیار کارفرمایان قرار دهند‪.‬‬ ‫اما باید دید که ایا واقعا در طی دانشگاه و بعد از ان هیچ فرصتی برای کسب تجربه و تقویت‬ ‫رزومه نداشته اند‪ ،‬یا ان ها از تجربه و داشتن رزومه قوی ذهنیت اشتباهی دارند‪ .‬در این متن‬ ‫می خواهیم به این سواالت پاسخ دهیم‪:‬‬ ‫□ ایا بدون داشتن سابقه کار شانسی برای استخدام داریم؟‬ ‫□ ایا دانشگاه هم به ما برای داشتن سابقه کار کمکی می کند؟‬ ‫□ از کجا باید شرکت هایی که بدون سابقه کاری استخدام می کنند‪ ،‬پیدا کنیم؟‬ ‫□ اصال بدون سابقه کاری چگونه روزمه بنویسیم؟‬ ‫□ با چه ترفندی کارفرمایان را قانع کنیم که به ما اجازه دهند وارد شرکت ان ها شویم و‬ ‫کارهای گروهی و تیمی دانشجویی تمرین انجام کارهای‬ ‫بزرگ در اینده است‪ .‬با حضور در این تیم ها با توجه به اینکه‬ ‫ما باید با افراد مختلف با شخصیت های گوناگون کار کنیم‬ ‫توانمندی های جدیدی به ما اضافه می شود‪ .‬از طرفی فعالیت‬ ‫در هریک از این تشکل ها خود باعث شکل گیری ارتباطات‬ ‫جدید با اساتید‪ ،‬شرکت ها و افراد صنعتی و سایر شخصیت ها‬ ‫مهم خواهد بود‪ .‬بسیاری از کارفرمایان نیز معموال تمایل دارند‬ ‫خودمان را به ان ها ثابت کنیم؟‬ ‫□ ایا حتما باید در رشته ی تحصیلی خود کار پیدا کنیم؟‬ ‫در ابتدا باید به این نکته توجه کنیم که نباید سابقه کار را با تجربه برابر دانست‪ .‬در واقع‬ ‫یکی از راهکارهای کسب تجربه‪ ،‬سابقه کاری است ولی لزوما همین یک راه برای کسب‬ ‫تجربه وجود ندارد‪ .‬در این خصوص‪ ،‬بحثی به عنوان تناقض استخدام مطرح می شود‪.‬‬ ‫تناقض استخدام یعنی “شما بدون تجربه نمی توانید کاری پیدا کنید اما بدون کار کردن هم‬ ‫تجربه ای کسب نمی کنید‪ ”.‬غلبه بر این معما برای یافتن یک شغل مناسب و برای داشتن‬ ‫پیشرفت مستمر‪ ،‬امری حیاتی است‪ .‬حتی ا گر ما به توانایی هایمان مطمئن هستیم‪ ،‬تنها‬ ‫زمانی توانایی ها نمایان می شود که شانس بروز انها به ما داده شده باشد‪.‬‬ ‫می خواهیم ببنیم به عنوان یک دانشجو یا تازه فار غ التحصیل در حالیکه هیچ سابقه کاری‬ ‫نداریم چگونه می توانیم یک شغل مناسب پیدا کنیم‪ .‬با ما همراه باشید تا شما را با بهترین‬ ‫راه های کسب تجربه و مهارت اشنا کنیم‪.‬‬ ‫افرادی را جذب کنند که در زمان دانشجویی خود عالوه بر فضای‬ ‫درسی در فـ ـع ــالـ ـیـ ـ ‬ ‫ته ــای دانش ــجویی حضور داشته و تجربه‬ ‫برگزاری رویدادها و برنامه های مختلف را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬خودتان را اموزش دهید‬ ‫بسیاری از ما دل خوشی از اموزش هایی که در دانشگاه ارائه‬ ‫می شود نداریم و بسیاری از ان ها را غیر کاربردی می دانیم که برای‬ ‫قبولی و گرفتن نمره به اجبار ان ها را مطالعه کرده ایم‪ .‬در این جا منظور‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫و بازاریابی‬ ‫‪ ‬اقا‬ ‫•حداقل مدرک کارشناسی•حداقل سه سال تجربه فروش مرتبط با صنعت پالستیک های‬ ‫خانگی •توانایی برقراری ارتباط و قدرت اقناع•اشنایی با طر ح و برنامه ریزی در‬ ‫فروش•اشنایی با مهارت های ‪•ICDL‬نظم و انضباط شخصی و حرفه ای•مسلط به‬ ‫برنامه ریزی اهداف کوتاه‪ ،‬میان و بلند مدت برای کسب و کار•پرانرژی و داشتن انگیزه‬ ‫یادگیری و ارتقا•توانایی ماموریت به شهرستان•حدا کثر سن ‪ 45‬سال•تسلط به زبان‬ ‫انگلیسی ‪ ،‬عربی و کردی امتیاز حساب می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫اقا‬ ‫•با سابقه فروش•اشنا با اصول و فنون مذا کره•اشنایی با مهارت های ‪•ICDL‬عالقه‬ ‫مند به کار تیمی•دارای پشتکار•توانایی درک مسئله و ارائه راه حل•پیگیر و مسئولیت‬ ‫ً‬ ‫پذیر•توانایی ماموریت به شهرستان•تحصیالت ‪ :‬حداقل لیسانس•سابقه کاری ‪ :‬ترجیحا‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس صادرات‬ ‫اقا‬ ‫•تسلط به یکی از زبانهای کردی یا عربی•با سابقه فروش•اشنا با اصول و فنون مذا کره‬ ‫•اشنایی با مهارت های ‪•ICDL‬عالقه مند به کار تیمی•دارای پشتکار•توانایی درک مسئله‬ ‫و ارائه راه حل•پیگیر و مسئولیت پذیر•توانایی ماموریت به عراق•تحصیالت ‪ :‬حداقل‬ ‫ً‬ ‫لیسانس•سابقه کاری ‪ :‬ترجیحا ‪ 2‬سال‬ ‫‪4‬‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫اقا‬ ‫•دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار•دارای مدرک کارشناسی ارشد یا کارشناسی طراحی صنعتی‬ ‫•مسلط به کتیا و سالید•دارای تعهد سازمانی و مسئولیت پذیر•دارای قابلیت برنامه ریزی‬ ‫و به انجام رساندن امور در مهلت تعیین شده•دارای روابط عمومی باال و قابلیت همکاری‬ ‫تیمی•دارای روحیه ی یادگیری و ارتقا دانش و مهارت های شخصی•با روابط عمومی باال‬ ‫•داشتن سابقه کار در رابطه با طراحی قالب های پالستیکی یک امتیاز است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫اقا‬ ‫•لیسانس یا مقاطع باالتر در رشته های مکانیک‪,‬برق‪,‬صنایع‪,‬مدیریت صنعتی•داشتن‬ ‫حداقل‪ 5‬سال سابقه کار در امر تولید•اشنایی با روشها و فرایندهای تولید•اشنایی با‬ ‫دستگاههای تزریق پالستیک•اشنایی به نت•اشنایی به فرایندهای قالب سازی•اشنایی‬ ‫با کامپیوتر و نرم افزارهای عمومی•تسلط بر کار گروهی•اشنایی کامل با تجهیزات و ابزار‬ ‫االت تولید•تسلط بر استانداردهای تولید محصوالت و قطعات‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫درج عنوان شغلی در موضوع ایمیل الزامی است‬ ‫‪hr.mabasplastic@gmail.com‬‬ ‫ما از اموزش‪ ،‬هر مهارت یا محتوایی است که شما برای شغل اینده‬ ‫به ان نیاز دارید و با اموزش ان حس مثبتی پیدا می کنید‪ .‬اما شاید‬ ‫سوال کنید که چگونه بدانیم فضای صنعتی به چه مهارت هایی‬ ‫نیاز دارد تا ان را بیاموزیم‪ .‬برای این کار می توانیم با چند نفر از‬ ‫افرادی که در صنعت مورد عالقه ما فعالیت دارند ارتباط بگیریم و با‬ ‫ان ها مشورت کنیم و یا با جست و جو در فرصت های شغلی موجود‬ ‫بفهمیم‪ ،‬شرکت ها چه مهارت هایی را بیشتر نیاز دارند تا خود را‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد‬ ‫واجد شرایطزیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس اداری و مالی‪ -‬اقا‬ ‫•‪ 37 – 27‬سال سن•مسلط به کلیه فرایندهای اداری‬ ‫•مسلط به فرایندهای مالی فروش‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار بعنوان کارشناس اداری و مالی‬ ‫•حداقل لیسانس در رشته مرتبط‬ ‫کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫• ترجیحا اقا•‪ 35-25‬سال سن‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار بعنوان کارشناس برنامه ریزی فروش‬ ‫•حداقل لیسانس در رشته های مرتبط‬ ‫سرپرست فروش‪ -‬اقا‬ ‫•‪ 35-25‬سال سن•حداقل‪ 5‬سالسابقه کاربعنوانسرپرستفروش‬ ‫•مسلط به مسیربندی و کنترل فروش‬ ‫•حداقل لیسانس در رشته های مرتبط‬ ‫مامور وصول‪ -‬اقا‬ ‫•‪ 38-25‬سال سن‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار بعنوان مامور وصول‬ ‫ویزیتور‪ -‬اقا‬ ‫•‪ 38-25‬سال سن‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار بعنوان ویزیتور‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.chocolatefactory@gmail.com‬‬ ‫شرکت مهندسین مشاور‬ ‫مهندسین مشاور‬ ‫جهت نظارت راهسازی در استان های تهران‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و سیستان و بلوچستان‬ ‫از افراد ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس عمران ‪ -‬اب‪ ،‬مکانیک سیاالت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ -‬اب‬ ‫با بیش از ‪ 10‬سال سابقه در زمینه طراحی شبکه توزیع‬ ‫اب شهری و خطوط انتقال اب‬ ‫‪ -2‬مهندس عمران‪ -‬با بیش از ‪ 10‬سال سابقه در زمینه‬ ‫تهیه متره و براورد و اسناد مناقصه طرح های‬ ‫اب و فاضالب‬ ‫‪tappcen@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد بزرگ صنعتی ومعدنی‬ ‫جهت تکمیل کادر پرسنلی خودبه ‪ 4‬نفر در‬ ‫تهران و مشهد با تخصص ذیل نیازمند می باشد‪.‬‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬ساری ‪ -‬خیابان فرهنگ‬ ‫لیسانس و یا فوق لیسانس سرامیک‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫واجدین شرایط رزومه مشخصات خود را‬ ‫به ادرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employ.1234@yahoo.com‬‬ ‫یک مجموعه معتبر تولیدی ‪ -‬بازرگانی مواد غذایی پروتئینی در راستای توسعه فعالیت های‬ ‫خود افراد کارامد با مشخصات مندرج در جدول ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پست سازمان‬ ‫تحصیالت‬ ‫توضیحات و شرایط احراز شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫•کارشناسی•کارشناسی ارشد‬ ‫•حسابداری (کلیه گرایش ها)‪/‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫•تسلط به ا کسل و مفاهیم حسابداری‬ ‫•امورمرتبط با خزانه و بودجه بندی‬ ‫• اشنایی با نرم افزارهای مرتبط (شایگان)‬ ‫سرپرست فروش (با شرایط ویژه)‬ ‫•کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد • اقا‬ ‫• کارشناسی ارشد •مهندسی صنایع‬ ‫تحلیل سیستم ها‪• ،‬مدیریت‬ ‫(صنعتی ‪ /‬بازرگانی)‬ ‫•تسلط به مفاهیم بازاریابی و فروش•دارای روحیه‬ ‫کار تیمی• مباحث رهبری• مدیریت مسیربندی و ‪...‬‬ ‫(محل اموزش شیراز محل خدمت کل ایران)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین عمران‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار راهسازی‬ ‫سرناظر‪ ،‬ناظر وکمک ناظر‬ ‫‪stcojob@yahoo.com‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫منبع ‪ :‬سایت دانشکار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی تولیدی مبعث با دو دهه فعالیت در حوزه پالستیک های خانگی واقع‬ ‫در محدوده شهرک صنعتی عباس اباد تهران جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حضور در کارگاه های کاربردی و جلسات انتقال تجربه‬ ‫در دانشگاه ها معموال در زمینه های مختلف شغلی‪،‬‬ ‫کارگاه های کاربردی و کوتاهی برگزار می شود‪ ،‬که این‬ ‫کارگاه ها دانشجویان را با فضای بسیاری از مشاغل اشنا‬ ‫می کند‪ .‬جلسات انتقال تجربه با حضور کارافرینان صنعتی‬ ‫نیز برای اشنایی با تجربیات ان ها و داستان موفقیت ها و‬ ‫شکست هایشان جلساتی بسیار مفید و جذاب خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬فرصت بازدید از محیط های فناورانه و صنعتی‬ ‫بسیاری از دانشجویان و فارغ التحصیالن حتی یک بار هم‬ ‫محیط های صنعتی و فناورانه مرتبط با رشته ی خود را از نزدیک‬ ‫ندیده اند‪ .‬ان ها شاید از مشکالتی که هریک از شرکت ها با ان‬ ‫مواجه هستند‪ ،‬مهارت هایی که نیاز دارند و پروژه های صنعتی‬ ‫ان ها هیچ اطالعی نداشته باشند‪ .‬بازدید از محیط های صنعتی‬ ‫و فناورانه‪ ،‬نگاه دانشجویان را به صنعت کامل تر می کند‪ .‬این‬ ‫بازدیدها می تواند زمینه ساز شکل گیری ارتباطاتی باشد که در‬ ‫اینده منجر به کاراموزی یا استخدام در این شرکت ها شود‪ .‬به طور‬ ‫کلی دانشگاه ها فرصت مناسبی است که از طریق انجمن ها و‬ ‫مراکز مختلف در این بازدیدها شرکت کنید‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫واجدین شرایط می توانند با ذ کر عنوان شغل مورد نظر خود در محل عنوان ایمیل‪،‬نسبت به‬ ‫ارسال سوابق کاری خود از طریق ادرس ‪ HR.fars@gmail.com‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫به یک فرد متخصص برنامه نویس ‪Java Fx‬‬ ‫● باداشتن حداقل ‪ 1‬سال سابقه کار ●محل زندگی تهران‬ ‫و یا کرج ●فارغ التحصیل با مدرک دانشگاهی در رشته‬ ‫کامپیوتر در حوزه برنامه نویسی ‪Javafx‬‬ ‫● فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر و یا دانش اموخته‬ ‫توانمند ●دارای مدرک حداقل لیسانس‬ ‫● به صورت تمام وقت امکان توسعه نرم افزار با طراحی‬ ‫مناسب با مهلت محدود● (همکاری به صورت پروژه ای و‬ ‫تمام وقت) ●با حداقل یک سال سابقه حرفه ای (قابل‬ ‫مذاکره)● اشنایی با وب سرویس ها‪ ،‬اشتیاق برای حل‬ ‫مشکالت سخت ●توانمند و انعطاف پذیر عالقمند و‬ ‫پرتالش در کسب دانش و تخصص‬ ‫لطفا رزومه خود را به ادرس زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫‪job@khavarpress.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت چای دبش‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‪ ۱/‬نفر‬ ‫●لیسانس نرم افزار●دارای کارت پایان خدمت‬ ‫●حداقل سه سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی و روابط عمومی خوب‬ ‫●دارای مهارت کافی در اموزش به دیگران‬ ‫●اشنا با مفاهیم مالی و پخش مویرگی‬ ‫●تسلط به نرم افزارهای ‪ERP‬‬ ‫●تسلط به ‪SQL SERVER‬‬ ‫●اشنایی با زبان برنامه نویسی ‪Net‬‬ ‫●تسلط به نرم افزارهای اتوماسیون اداری و ‪BPMS‬‬ ‫●تسلط به مفاهیم ‪BI‬‬ ‫●اشنا به نرم افزارهای ساخت گزارش و نرم افزارهای‬ ‫استاندارد ساخت داشبورد ترجیحا ‪Tableau‬‬ ‫●قابل ذکر است برای کارکنان سرویس ایاب و ذهاب و‬ ‫صبحانه و ناهار در نظر گرفته شده است‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪it@debshtea.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫یک شرکت معتبر برنامه نویسی فعال در حوزه برنامه‬ ‫نویسی جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان‬ ‫خیابان غرضی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪php‬‬ ‫●مسلط به پال گین نویسی وردپرس●مسلط به ‪php‬‬ ‫●مسلط به ‪● html/css‬بصورت تمام وقت ●مسلط به‬ ‫‪● JavaScript‬مسلط به پال گین نویسی وردپرس●حقوق‬ ‫سه میلیون تومان می باشد‬ ‫●ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ 16:30‬لطفا به ادرس محل کار‬ ‫و رفت امد خود دقت کافی را داشته باشید‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به همراه نمونه کار به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪habibi.dev@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت در شهرک‬ ‫صنعتی دولت اباد جهت‬ ‫تکمیل کادرفنی خود از واجدین‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●دارای مهارت در زبان ‪ php‬یا ‪ java script‬یا‪python‬‬ ‫مونتاژ کار‬ ‫●مسلط به قطعات ‪SMD‬‬ ‫●متخصصدر زمینهمونتاژ قطعاتالکترونیکی‪ DIP‬و‪SMD‬‬ ‫●متخصص در زمینه‪ 240-FPGA TQFT‬وامثال ان‬ ‫●اشنایی کامل به نقشه خوانی برای مونتاژ‬ ‫●اشنایی کامل به خواندن لیست قطعات برای مونتاژ‬ ‫●اشنایی کامل با قطعات الکترونیکی‬ ‫●اشنایی کامل با ‪ PACKAGA‬قطعات الکترونیکی‬ ‫●حداقل‪ ۲‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫●حقوق توافقی●بابیمه‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪milad.farahmand70@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ارمان کاوش اطالعات مدرن‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫● مسلط به ‪●.Net‬مسلط به پایگاه داده ‪ SQL‬و ‪NoSQL‬‬ ‫●‪Angular,HTML,CSS‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪akamit.co@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اذربایجان شرقی‬ ‫شرکت نارین افزار پویا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●مسلط به کار با رایانه●اشنایی کامل با شبکه‬ ‫●اشنایی با مفاهیم اولیه نرم افزار های کاربردی‬ ‫●فن بیان و روابط عمومی قوی‬ ‫●روحیه کار گروهی‬ ‫●اشنایی با بانک اطالعاتی ‪Sql server‬‬ ‫●نصب برنامه‪ ،‬تنظیمات سیستم های سخت افزاری‬ ‫مشتریان و بکاپ گیری‪ ،‬تنظیمات مودم و فایروال‬ ‫سیستم کاربران●نظم و تعهد در پیگیری حل مشکالت‬ ‫بوجود امده در سیستم های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫مرتبط با شبکه و بانک های اطالعاتی شرکت‬ ‫●تست نرم افزار ها به منظور شفافیت مشکالت اولیه‬ ‫سیستم قبل از بهره برداری‬ ‫●حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫●تعهد به حضور کامل و مطابق با برنامه اعالم شده در شرکت‬ ‫●قدرت اموزش سریع فرایند کاری‬ ‫●انعطاف پذیری در تغییر زمان و مکان شیفت کاری‬ ‫●توانایی در سرعت عمل برای رفع مشکل نرم افزار ها در‬ ‫حین اجراء●بیمه●حقوق ثابت طبق قانون کار‬ ‫●پاداش بر اساس عملکرد‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪support@safar724.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت همکاران سیستم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی‬ ‫سیستم ها‬ ‫●دارا بودن مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی یا باالتر‬ ‫●فارغ التحصیل رشته های حسابداری ‪،‬‬ ‫مدیریت بازرگانی ‪ ،‬اقتصاد ‪ ،‬مهندسی صنایع از دانشگاه‬ ‫هایمعتبر‬ ‫●دارای معدل حداقل ‪●16‬حداکثر ‪ 28‬ساله‬ ‫●داشتن کارت پایان خدمت برای اقایان‬ ‫کارشناس استقرار سیستم ها‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪shahnavazp@systemgroup.net‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان شمالی‬ ‫شرکت مهندسی نرم افزار رایورز‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نرم افزار‬ ‫●اشنایی با مفاهیم ‪SQLServer ، C#. net ، UML-‬‬ ‫‪BPM ،Html ،Jquery‬‬ ‫●جهت واحد تولید نرم افزار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪bojnourd@rayvarz.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●با حقوق بسیار خوب●تسلط کامل به زبان ‪ PHP‬و‬ ‫فریمورک ‪ ● Laravel‬تسلط کامل به دیتابیس ‪MySQL‬‬ ‫●تسلط به ‪ ● Git‬تسلط به ‪HTML, CSS, AJAX,‬‬ ‫‪ ● JAVA Script, Jquery‬مسلط به وب سرویس های‬ ‫‪ RESTful‬و ‪ ● API‬توانایی اختصاصی سازی پال گین ها‬ ‫و قالب وردپرس بصورت بهینه و استاندارد‬ ‫● توانایی کار تیمی و اشنایی با ‪ ●Agile‬توانایی تحلیل‬ ‫دیتابیس و اشنایی با ‪MariaDB‬‬ ‫‪sales.yucca@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫برنامه نویس حرفه ای ‪ wordpress , opencart‬نیازمندیم‬ ‫لطفا رزومه خود را به ادرس زیر ارسال کنید‬ ‫‪info@raykasoft.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪php‬‬ ‫●خانم‪/‬اقا●تسلط بر برنامه نویسی ‪php‬‬ ‫●برنامه نویسی جهت تبادل داده با ‪ data-base‬و‬ ‫مدیریت ان●اشنا به مفاهیم طراحی سایت‬ ‫●اشنا به ‪●sql‬دارای نمونه کار‬ ‫●مسئولیت پذیر و با انگیزه●دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● اشنایی به زبان برنامه نویسی ‪ android‬و ‪ios‬‬ ‫●اشنایی با اصول و نحوه عرضه اپلیکیشن در مارکت‬ ‫و ‪●android‬مسلط به برقراری امنیت در برنامه های‬ ‫موبایلی●مسئولیت پذیر و با انگیزه‬ ‫●دارای روحیه تیمی‬ ‫برنامه نویس ‪ android‬و ‪ios‬‬ ‫●ساعت کاری‪ :‬شنبه تا پنج شنبه ساعت ‪ 9‬الی ‪15‬‬ ‫●حقوق از ‪ 2‬الی ‪ 5‬میلیون تومان نسبت به توانایی افراد‬ ‫متغییر می باشد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farzin92sfs@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬قم‬ ‫شرکت شبکه گستر جهت انجام پروژه حسابداری تحت‬ ‫وب ‪ ،‬به دو نفر برنامه نویس ‪Backend‬‬ ‫●مسلط به ‪ ● c# , mvc‬اشنا با ‪ Mvc Core‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به تلگرام ‪09354228040‬‬ ‫یک شرکت نرم افزاری‬ ‫جهت تکمیل نیرو در حوزه برنامه نویسی سیستم های‬ ‫نرم افزاری در استان قم از افراد واجد شرایط زیر به صورت‬ ‫تمام وقت دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫●تعداد ‪ 5‬نفر●دارای اخالق حرفه ای و تعهد بسیار‬ ‫خوب (مهم ترین مورد تعهد و اخالق حرفه ای و‬ ‫مسئولیت پذیری است در کنار تخصص)‬ ‫●دارای روحیه کار تیمی ‪ .‬اشنایی با ‪ webApi‬و تسلط‬ ‫کامل به‪ sql‬و دستورات ان‬ ‫●تسلط کامل به زبان برنامه نویسی ‪C#‬‬ ‫●تسلط کامل به برنامه نویسی ویندوز‬ ‫●اشنایی با برنامه نویسی وب با ‪mvc‬‬ ‫●تسلط کامل با ‪ entityframework‬مدل کدفرست‬ ‫●اشنایی با ‪ css‬و ‪jquery‬‬ ‫●تسلط کامل به استیمول سافت و ‪fastreport‬‬ ‫●افراد دارای سابقه کار ‪ 3‬سال به باال در اولویت‬ ‫قرار میگیرند‬ ‫‪info@hico.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در شهر صنعتی رشت‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد با تجربه با شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اپراتور کامپیوتر‬ ‫●اقا‪ 1 /‬نفر●حداقل فوق دیپلم‬ ‫ ‬ ‫●با توانایی ثبت اطالعات در نرم افزار باسکول‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به صورت ‪ pdf‬به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vinafiberworker@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬مازندران‬ ‫شرکت نگین ارتباط اسیا‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫● مسلط به ‪ ●php‬فقط ساکن نوشهر و یا چالوس‬ ‫● دارای سابقه کار ‪ ،‬نمونه کار‬ ‫● حقوق‪+‬بیمه‪+‬مزایا‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdam@neginpayment.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬مشهد‬ ‫استخدام برنامه نویس ‪PHP‬‬ ‫●مسلط به ‪ PHP‬و‪ MySQL‬و مفاهیم ‪OOP, MVC‬‬ ‫تسلط به یکی از فریم ورک های ‪( PHP‬دارای استاندارد‬ ‫کاری شخصی) ●تسلط کافی به‪ Javascript‬و اشنایی‬ ‫با کتابخانه ها و فریم ورک های پر کاربرد سابقه کار با‬ ‫●وردپرس و ووکامرس سابقه کاری پیاده سازی ‪ Api‬و‬ ‫استفاده از وب سرویس های مختلف ●روحیه باال و‬ ‫با اشتیاق● منظم و با حوصله ●خالق در حل مسئله‬ ‫محیط کاری ارام و مدرن انجام پروژه های با مخاطب‬ ‫باال و پروژه های بین المللی‬ ‫●حقوق ثابت ‪ /‬حقوق ثابت ‪ +‬درصد از پروژه امکان کار‬ ‫در منزل برای یک یا دو روز در هفته محل کار در‬ ‫ارسال رزومه به همراه لینک نمونه کار یا پورتفولیو انالین و‬ ‫یا کسب اطالعات بیشتر ارتباط از طریق ایمیل‬ ‫‪ITMAN.click@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیشگامان در راستای توسعه نیروی انسانی‬ ‫متخصص در حوزه برنامه نویسی از برنامه نویسان و کار اموزان‬ ‫در هر یک از تخصص های زیر دعوت به همکاری مینماید‬ ‫‪Redux -4 ReactJS -3 MongoDB -2 NodeJS -1‬‬ ‫‪ Adobe XD 6- Html5 & CSS -5‬داشتن چند مهارت‬ ‫امتیاز تلقی میگردد داشتن روحیه تیم ورک و قابلیت‬ ‫تحقیق و توسعه الزامی است استخدام در دو وضعیت‬ ‫فول تایم و پاره وقت انجام میگردد حقوق به میزان‬ ‫تخصص قابل افزایش میباشد و بیمه انجام میگردد‬ ‫استخدام ‪ -‬مرکزی‬ ‫یک شرکت وابسته به وزارت نیرو جهت تکمیل کادر خود‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ‪ IT‬یا نرم افزار‬ ‫●اشنا با لینوکس و ویندوز‬ ‫●اشنایی با شبکه های کامپیوتری و پروتکل های‬ ‫ارتباطی متداول●اشنایی با نرم افزار های دیتابیس‬ ‫(‪)SQL Server,Oracle‬‬ ‫●تجربه کار کردن با نرم افزار های اتوماسیون به عنوان‬ ‫مزیت محسوب می شود●انضباط در کار‬ ‫کارشناس مخابرات‬ ‫●اشنایی با مفاهیم اولیه مخابرات‬ ‫●اشنایی با نحوه عملکرد (‪Power Line Carrier(PLC‬‬ ‫●توانایی انجام ماموریت●انضباط در کار‬ ‫کارشناس برق‬ ‫●اشنایی با تابلو برق و مفاهیم الکتریکی‬ ‫●داشتن روحیه کار تیمی●توانایی انجام ماموریت‬ ‫●انضباط در کار‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود‬ ‫را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪mnc.modjeniroo@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت داده رایانش ابری پردیس‬ ‫جهت تکمیل تیم فنی امنیت خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس شبکه‪Tech-Sec‬‬ ‫اشنایی کامل با مفاهیم شبکه‬ ‫( داشتن مدارک ‪ Network+‬امتیاز محسوب می گردد)‬ ‫●مسلط به کار با نرم افزارهای ‪Office‬‬ ‫●اشنا با زبان انگلیسی‬ ‫●داشتن روحیه تیمی●خالق ●با انگیزه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با‬ ‫درج عبارت ‪ Tech-Sec‬در قسمت موضوع (‪ )Subject‬به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪Jobs@Pardisco.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬یزد‬ ‫شرکت نیکان نیرو ابان‬ ‫نیازمند دو نفر برنامه نویس اشنا به ‪ C#.NET WPF‬و‬ ‫مدل برنامه نویسی تحت وب ‪ ASP.NET MVC‬به‬ ‫صورت تمام وقت می باشد‪‎.‬از متقضیان دعوت میشود‬ ‫رزومه خود را به ایمیل درج شده در اگهی ارسال نمایند‬ ‫‪m_talebi_nasab@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل تیم فنی خود به افراد مستعد‬ ‫خالق و مجرب دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪)back-end) php,laravel‬‬ ‫برنامه نویس ‪python‬‬ ‫اولویت ما پشتکار ‪ ،‬عالقه و سرعت عمله‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه و نمونه کار‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪right.all.vision@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫●اقا●فارغ التحصیل مهندسی صنایع ‪ -‬حسابداری‬ ‫●با کارت پایان خدمت‬ ‫●ظاهر و روابط عمومی مناسب‬ ‫●جهت همکاری در واحد پشتیبانی سیستم های رایورز‬ ‫●ساعت همکاری ‪ 7:45‬الی ‪15‬‬ ‫●حقوق و مزایا بعد از یک ماه اموزشی طبق قانون کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪eslamnejad.jd@gmail.com‬‬ ‫‪info@pdf.co.ir‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫معاون سازمان برنامه و بودجه کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫در دوره جدید انتشار و به صورت غیر برخط‬ ‫شماره ‪ 20‬ماهنامه بازارکار نوین‬ ‫منتشر شد‬ ‫شماره‪ 20‬ماهنامه بازارکار نوین در دوره جدید‬ ‫انتشار به صورتغیربرخطمنتشرشد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازار کار‪،‬در شماره ‪20‬‬ ‫بازارکار نوین اخرین اخبار و مطالب ویژه ای از‬ ‫پارک های علم وفناوری‪ ،‬مراکز رشد‪ ،‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪،‬استارت اپ هاو‪....‬منتشرشدهاست‪.‬‬ ‫انتشار ماهن ــامه «ب ــازار ک ــار ن ــو ی ــن»‬ ‫از ‪ 17‬ابان ماه ‪ 1395‬توسط مرکز اطالع رسانی‬ ‫بازار کار جهاد دانشگاهی در راستای توسعه‬ ‫اطالع رسانی در حوزه اشتغال و کارافرینی باهدف توانمندسازی کارجویان و حضور موثر انها‬ ‫در بازار کسب وکار در سراسر کشور اغاز شد و در دوره جدید انتشار با کسب مجوز از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی به صورت غیربرخط منتشر می شود‪.‬‬ ‫این ماهنامه با این هدف منتشر می شود که در کنار جوانان این مرزوبوم باشد و برابر‬ ‫انها پنجره ای بگشاید تا از درون ان دنیای نویی از کار و تالش را ببینند و به انها بگوید که‬ ‫می توانند با تکیه به پایه های فرهنگی خود و با استفاده از ارزش های دینی و ملی پشت‬ ‫دشمنی چون بیکاری را به خاک برسانند و برای انها از قهرمانانی ایرانی سخن گویدکه با‬ ‫تالش خود عرصه های نوینی از کار و فعالیت را در کشور فتح کرده اند و از دنیای اطراف و از‬ ‫کسانی سخن گوید که با بیکاری مبارزه کرده و طرحی نو درانداخته اند‪.‬‬ ‫ماهنامه «بازارکار نوین» جوانان ایرانی را به درون پارک های علم وفناوری‪ ،‬مراکز رشد‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و‪ ....‬خواهد برد تا انچه را رو ی می دهد ببیند و بیاموزند‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند سری جدید این ماهنامه را هرماه به صورت الکترونیکی و‬ ‫رایگان از طریق صفحه اختصاصی این ماهنامه در سایت اینترنتی مگلند به نشانی‬ ‫‪ http://magland.ir‬و این لینک تهیه و مطالعه نمایند‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه فناوری اعالم کرد؛‬ ‫استارت اپ‪‎‬ها ‪ ۳۳۰‬هزار فرصت شغلی‬ ‫ایجاد کردند‬ ‫دبی ــر س ــتاد توس ــعه فن ــاوری ح ــوزه ان ــرژی معاون ــت علم ــی و فن ــاوری ریاس ــت جمه ــوری‬ ‫ب ــا بی ــان این ک ــه تح ــول عظیم ــی در ح ــوزه فن ــاوری‪ ،‬نان ــو و اس ــتارتاپ ها در کش ــور ب ــه وج ــود‬ ‫پهــا ( شــرکت های فنــاور نو پــا ) ایجــاد‬ ‫امــده اســت‪ ،‬گفــت ‪ ۳۳۰‬هــزار شــغل توســط استـــارت ا ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫کامبیز مهدی زاده با حضور در غرفه خبرگزاری ایرنا در دهمین نمایشگاه مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری ها در تبریز با بیان اینکه برای ایجاد یک شغل حداقل ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫الزم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت های استارت اپ با کمترین هزینه و فقط با اتکا به نیروی جوان‬ ‫و نخبه این تعداد شغل را ایجاد کرده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کافیست بستر را برای جوانان فراهم کرده و به جوانان اعتماد کنید‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در راس نظام هم اعتماد به جوانان خوب است و هم رهبر معظم انقالب و شخص‬ ‫رییس جمهور اعتماد کامل به جوانان دارند اما الیه های میانی به جوانان میدان نمی دهند‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫حرکت کشور به سمت شرکت های‬ ‫دانش بنیان و استارت اپ ها تسریع می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور گفت‪ :‬کشور با سرعت‬ ‫به سمت بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها در حرکت است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سعید شیرکوند در نشست با فعاالن کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان‬ ‫استان که در مجتمع نیمه صنعتی پارک علم و فناوری گیالن در فشتام رشت برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ابتدا باید با حمایت از دانش فنی و پژوهش هایی که در مراکز رشد صورت‬ ‫می گیرد تجار ی سازی انجام شود و سپس تبدیل به محصول شده و روانه بازار گردد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ماحصل تالش فعاالن عرصه تولید بهره وری بیشتر در حوزه های مختلف‬ ‫از جمله کشاورزی و صنعت است که درامدزایی‪ ،‬توسعه اشتغال و رونق تولید را به همراه دارد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه پخش مواد غذایی‬ ‫واقع در جاده سنتو تبریز‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫انباردار ‪ 1/‬نفر اقا‬ ‫•تمام وقت•اشنا با اصول انبارداری‬ ‫•اشنا به کامپیوتر و نرم افزار‬ ‫•اشنا با امور حسابداری‬ ‫•پرداخت حقوق طبق قانون کار و بیمه‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jaikaps@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک واحد نساجی در نجف اباد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس نساجی‬ ‫•خانم ‪ /‬اقا•مدرک لیسانس یا فوق لیسانس (گرایش تکنولوژی)‬ ‫کاهش نرخ بیکاری فار غ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫با حمایت از شرکت های فناور‬ ‫معاون امور اموزش عالی‪ ،‬تحقیقات و‬ ‫فناوری سازمان برنامه و بودجه کشور حمایت‬ ‫از شرکت های فناور و نواور را از راهکارهای مهم‬ ‫جذب فارغ التحصیالن دانشگاهی ذکر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪« ،‬فریبا فهیم یحیایی» در‬ ‫سفر به یزد و دیدار با ریس سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی این استان‪ ،‬این سازمان را یکی از‬ ‫حامیان مهم پارک های علم و فناوری در کشور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬از پارک های علم و فناوری انتظار‬ ‫می رود با شناسایی مشکالت و مزیت های استان و‬ ‫انعکاس ان با واحدهای فناور و نواور نسبت به‬ ‫رفعمشکالت توسعه ای استان ها تالش کنند‪.‬‬ ‫وی داشتن الگوهای مشخص درامدزایی را‬ ‫برای پارک های علم و فناوری ضروری دانست و‬ ‫گفت‪ :‬توانمندسازی مجموعه پارک در نهایت منجر‬ ‫به توانمندسازی استان ها خواهد شد‪.‬‬ ‫فهیم یحیایی با انتقاد از این که در سال های‬ ‫ً‬ ‫اخیر گرایش پارک ها عموما به سمت استقرار‬ ‫شرکت ها و اجاره داری رفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر چیزی حدود ‪ 50‬درصد درامد پارک ها از‬ ‫محل اجاره داری است در حالی که اگر این شرکت ها‬ ‫در دانشگاه عالمه طباطبایی برگزار می شود ‪:‬‬ ‫چهارمین دوره رویداد تخصصی کارافرینی‬ ‫در حوزه علوم انسانی «چکاوک»‬ ‫چهارمین دوره رویداد تخصصی کارافرینی‬ ‫در حوزه علوم انسانی «چکاوک» از تاریخ ‪ ۲۲‬ابان تا‬ ‫هفدهم بهمن ماه سال جاری در محل دانشکده‬ ‫اقتصاد برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬رویداد «چکاوک»‬ ‫باهدف اشنایی و اموزش دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان علوم انسانی با ادبیات کارافرینی‬ ‫و ایجاد ارتباط متقابل بین فعاالن اقتصادی و‬ ‫ایده پردازان در زمینه علوم انسانی‪ ،‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫این رویداد از طریق برگزاری کارگاه های عمومی‬ ‫و تخصصی برگزار می شود‪ ،‬تا ضمن اشنایی با‬ ‫فضای کسب وکار و کارافرینی‪ ،‬در قالب تیم های‬ ‫مختلف استارت اپی با یکدیگر رقابت کنند‪.‬‬ ‫مهدی گودرزی رئیس مرکز کارافرینی و‬ ‫هدایت شغلی دانشگاه و مسئول برگزاری این‬ ‫رویداد علمی با اعالم این خبر گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫عالمه طباطبائی در سال های اخیر با سیاست‬ ‫حمایت از توسعه کسب وکار دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان از طریق فراهم کردن زمینه هایی‬ ‫برای اشنایی بیشتر سازمان ها و نهادها با‬ ‫توانایی های موجود در دانشجویان‪ ،‬به برگزاری‬ ‫این رویداد علمی از طریق تشکیل تیم های نوپا‬ ‫و مراکز رشدکارافرینی توجه ویژه ای داشته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬رویداد «چکاوک» به دنبال‬ ‫فرهنگ سازی و گامی برای اشنایی دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان عالقه مند با فضای کسب و کار‬ ‫و نواوری است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز کارافرینی و هدایت شغلی‬ ‫دانشگاه با اشاره به برنامه های در نظر گرفته شده‬ ‫برای رویداد چهارم «چکاوک» اضافه کرد‪ :‬دو‬ ‫هدف اصلی در این رویداد دنبال می شود‪ .‬ایجاد‬ ‫پل ارتباطی با زیست بوم کارافرینی و نواوری کشور‬ ‫و دیگری زمینه سازی برای تعامل دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان حوزه علوم انسانی با سایر سایر‬ ‫دانشگاه ها و توانمندسازی انهاست‪.‬‬ ‫گودرزی با بیان این که این رویداد برای‬ ‫چهارمین سال پیاپی با هدف اموزش و‬ ‫توانمندسازی افراد مستعد در بخش های‬ ‫موردنیاز کشور و به منظور ایجاد یک رابطه موثر‬ ‫و کارامد بین دانشجویان‪ ،‬دانش اموختگان این‬ ‫دانشگاه با حوزه های کسب وکار و همچنین‬ ‫دانشجویان و دانش اموختگان دیگر علوم شامل‬ ‫علوم طبیعی و فنی و مهندسی برگزار می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬هدف رویداد چکاوک این است که با‬ ‫تشکیل تیم های صاحب ایده و تخصص بتواند‬ ‫با فراهم کردن شرایط اموزش تخصصی پیشرفته‬ ‫و زمینه های کسب و کار را برای دانشجویان و‬ ‫دانش اموختگان دانشگاه فراهم کند‪.‬‬ ‫وی در تشریح جزئیات بیشتری از این‬ ‫رویداد گفت‪ :‬شرکت کنندگان در این رویداد با‬ ‫کلیه مفاهیم الزم برای شروع کسب و کار خود‬ ‫(تیم سازی‪ ،‬شناسایی فرصت‪ ،‬طراحی ارزش‬ ‫پیشنهادی‪ ،‬طراحی محصول‪ ،‬طراحی مدل‬ ‫کسب و کار و ‪ ۱۳‬مفهوم ضروری دیگر برای‬ ‫راه اندازی کسب و کار) اشنا خواهند شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪nanokimiayazd@yahoo.com‬‬ ‫‪a.mohamadi@foumanchimie.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه تولید شمش فوالدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برق‬ ‫•اشنایی کامل با انواع نخ و پارچه‬ ‫•حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در ریخته گری پیوسته (‪)CCM‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه عکس دار خود را‬ ‫در قالب فرمت ‪ word‬یا ‪ pdf‬به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrm.estekhdam98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک کارخانه داروسازی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان زنجان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندس شیمی•اقا•محل کار‪ :‬شهر زنجان‬ ‫• کارشناس ارشد مهندسی شیمی‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه‬ ‫خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪m.taher@tritapharma.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت نانو کیمیای کویر یزد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان یزد از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫•دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس حسابداری‬ ‫یا مدیریت مالی•دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در زمینه‬ ‫حسابداری صنعتی‬ ‫•اشنایی به تهیه گزارشات خرید و فروش فصلی و اظهارنامه‬ ‫ارزش افزوده و گزارش لیست تامین اجتماعی‬ ‫•اشنایی کامل به نرم افزار حسابداری‬ ‫•تسلط به نرم افزار ‪Excel‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫•فن بیان قوی•ساعت کاری ‪•8-16 :‬حقوق توافقی‬ ‫• از اصفهان دارای سرویس می باشد‬ ‫رئیس مرکز کارافرینی و هدایت شغلی‬ ‫دانشگاه افزود‪ :‬با توجه به تجارب اخذ شده از‬ ‫سال های گذشته‪ ،‬رویداد چهارم در ‪ ۱۲‬هفته‬ ‫همراه با اموزش و همراهی در مسیر ایجاد و توسعه‬ ‫یک کسب وکار برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬سه هفته ابتدایی با برگزاری‬ ‫دوره هایی اشنایی با رویداد و نیز چگونگی‬ ‫راه اندازی کسب و کار همراه خواهد بود و بعد از ان‬ ‫تیم های برگزیده و نیز سایر عالقه مندان می توانند با‬ ‫شرکت در دوره های اموزشی تخصصی که در مرکز‬ ‫شتاب دهنده نوین تک دانشگاه برگزار می شود‪ ،‬با‬ ‫اموزش های بیشتر و پیشرفته تر در زمیه راه اندازی‬ ‫کسب و کار اشنا شوند‪.‬‬ ‫گودرزی درباره عنوان های پیش بینی شده‬ ‫در این دوره بیان کرد‪ :‬با برنامه ریزی های انجام‬ ‫شده در این مدت فرایندهای کسب وکار از جمله‬ ‫تیم سازی اصولی و رهبری تیمی؛ شناخت بازار و‬ ‫طراحی ارزش پیشنهادی؛ طراحی‪ ،‬توسعه و ارزیابی‬ ‫محصول؛ تفکر استراتژیک و طراحی مدل کسب و‬ ‫کار و نیز امادگی تیم برای جذب سرمایه و حمایت‬ ‫از انان از جمله این فرایندها خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز کارافرینی و هدایت شغلی‬ ‫دانشگاه با اشاره به تقدیر از برگزیدگان در پایان‬ ‫رقابت ها گفت‪ :‬به منظور ایجاد زمینه مناسب‬ ‫برای فعالیت تیم های برگزیده‪ ،‬ضمن اعطای‬ ‫جوایزی به تیم های برتر‪ ،‬امکان استقرار سه تیم‬ ‫اول در مرکز کارافرینی و هدایت شغلی دانشگاه‬ ‫فراهم شده است‬ ‫شرکت دقیق شیمی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود در شهرک صنعتی رشت در استان‬ ‫گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس ایمنی‬ ‫•‪ 1‬نفر اقا یا خانم•دارای مدرک کارشناسی ایمنی‬ ‫•اشتغال بصورت تمام وقت•دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫•توانایی در ارزیابی ریسک و شناسایی خطر‬ ‫•اشنایی به اصول ایمنی‬ ‫•توانایی در ارائه راهکار در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫•توانایی اموزش اصول ‪HSE‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬روزمه ها فقط فرمت پی دی اف ارسال شوند و در ایمیل‬ ‫ارسالی موضع ایمیل عنوان شغل درخواستی باشد‪.‬‬ ‫مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد (کلیه گرایش ها)‬ ‫•بیمه ‪:‬دارد‬ ‫رشد کنند از محل فروش دانش فنی می توان منبع‬ ‫درامد مناسبی برای پارک ها ایجاد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه این روند در سال های‬ ‫اخیر در حال اصالح شدن است اما الزم است‬ ‫پارک های علم و فناوری برای واحد های مستقر‬ ‫الگوهای توانمند سازی و درامد سازی داشته‬ ‫باشندو ضمنشناساییمزیتهایهراستانمیتوانند‬ ‫به بازوهای سازمان مدیریت و برنامه ریزی تبدیل‬ ‫شوند ‪.‬‬ ‫فهیم یحیایی همچنین استفاده از سایر‬ ‫ظرفیت های بودجه را در بخش علم و فناوری‬ ‫خواستار شد و افزود‪ :‬با توجه به باال بودن نرخ‬ ‫بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی می توان‬ ‫از ظرفیت تبصره ‪ 18‬قانون بودجه ‪ 98‬کشور در‬ ‫راستای اشتغال زایی بهره برداری کرد‪.‬‬ ‫•با کوره قوس الکتریکی (‪ )EAF‬و کوره تصفیه پاتیلی (‪)LF‬‬ ‫مهندس متالورژی‬ ‫• مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در ریخته گری پیوسته (‪)CCM‬‬ ‫•ا کوره قوس الکتریکی (‪ )EAF‬و کوره تصفیه پاتیلی (‪)LF‬‬ ‫راننده جرثقیل سقفی‬ ‫دارای مدرک‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار با جرثقیل سقفی مذاب بر‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@anasteelco.com‬‬ ‫یک شرکت معدنی و بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران‪،‬شهر امل از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪- ACA9807‬کارشناس حسابداری‬ ‫•ثبت اسناد مالی به صورت روزانه و منظم‬ ‫•تهیه صورت های مالی و گزارشات‬ ‫•تدوین و ارائه گزارش های تخصصی به مافوق به صورت‬ ‫دوره ای•بررسی و اعالم موارد مشکوک یا اشتباهات به مافوق‬ ‫جهت پیگیری یا صدور اسناد اصالحی‬ ‫•تسلط کامل بر نرم افزار افیس•تسلط بر سیستم های مالی‬ ‫•اشنایی با قوانین مالیات و بیمه‬ ‫•اشنایی با حسابداری مالی و صنعتی‬ ‫•انعطاف پذیری•سازگاری•روابط عمومی خوب‬ ‫•مسئولیت پذیری•پیگیری•سن‪ 25 :‬تا ‪ 35‬سال‬ ‫•کارشناسی ‪ /‬کارشناسی ارشد حسابداری و مالی‬ ‫•حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر کد‬ ‫شغلی ‪ ACA9807‬در قسمت عنوان به ادرس ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪recruitment1404@gmail.com‬‬ ‫در نشست دانشگاه نسل سوم اعالم شد‪:‬‬ ‫تغییر کاربری کتابخانه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫به برج فناوری و کارافرینی‬ ‫مدیرمرکزشتابدهندهدانشگاهعلومپزشکیایراناز توسعهمراکزرشدو نواوری‪،‬‬ ‫تغییر کاربری کتابخانهدانشگاهبهبرجفناوریو برگزاریفرایندنواوریخبرداد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬پنجمین کارگروه‬ ‫تخصصی بسته توسعه کارافرینی با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬امایشی برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر علی مظاهری نژاد معاون اموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران در این‬ ‫نشست گفت‪ :‬حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم اولویت ما است‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست دکتر امید پورنیک مدیر فناوری دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی ایران با اشاره به اجرای پروژه هالل فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬رسالت اصلی ما در راستای اثرگذاری و حل مشکالت ملی‬ ‫است‪ .‬هدف این است که دانشگاه پیشرو باشیم نه دنباله رو‪ ،‬لذا سال ‪ ۹۶‬در‬ ‫دانشگاه‪ ،‬سال توسعه فرهنگ دانشگاه نسل سوم نام گرفت و در سال ‪ ۹۸‬در‬ ‫نظر داریم زیر ساختهای فناورانه دانشگاه را توسعه بخشیم‪.‬‬ ‫مدیر مرکز شتاب دهنده دانشگاه علوم پزشکی ایران از توسعه مراکز رشد و‬ ‫نواوری‪ ،‬تغییر کاربری کتابخانه دانشگاه به برج فناوری و برگزاری «هکتون تولید‬ ‫از تخریب» به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫معاون پژوهش و فناوری‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر داد؛‬ ‫فراخوان برگزاری نخستین‬ ‫مسابقه ملی طرح کسب و کار‬ ‫دانشگاه علمی کاربردی‬ ‫معاون پژوهش و فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬از برگزاری‬ ‫نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار این دانشگاه در استان قم خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا‪ ،‬دکتر بروجردی علوی معاون پژوهش و‬ ‫فناوری دانشگاه جامع علمی کاربردی این رویداد علمی را یکی از برنامه های‬ ‫کاربردی با محوریت کارافرینی توصیف کرد و گفت‪ :‬با عنایت به اهداف‪،‬‬ ‫سیاست­ها و رسالت­ های تاسیس این دانشگاه و حرکت در جهت تبدیل ان به‬ ‫برترین دانشگاه نسل سوم و مهارتی کشور‪ ،‬بناست در سالی که به نام سال رونق‬ ‫تولید مزین شده است‪ ،‬با همراهی‪ ،‬همفکری و مشارکت اعضای خانواده بزرگ‬ ‫علمی کاربردی و سایر محققان‪ ،‬اندیشمندان و خبرگان عرصه کسب و کار و‬ ‫کارافرینی‪ ،‬نخستین مسابقه ملی طرح کسب و کار در محورهای مختلف در‬ ‫استان قم‪ ،‬برگزار شود‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر لزوم اشاعه فرهنگ کارافرینی و مهارت اموزی‪ ،‬از تمامی‬ ‫ش اموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬دعوت کرد تا‬ ‫دانشجویان و دان ­‬ ‫با ارائه طرح­ های ارزنده خود‪ ،‬این دانشگاه را در برگزاری هر چه بهتر این رویداد‬ ‫بزرگ علمی همراهی نمایند‪.‬‬ ‫دکتر بروجردی علوی در ادامه افزود‪ :‬این مسابقه در شش محور کسب و‬ ‫کارهای دانش بنیان‪ ،‬کسب و کارهای صنایع خالق و نواور‪ ،‬کسب و کارهای‬ ‫مبتنی بر فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬کسب و کارهای اجتماعی‪ ،‬کسب و‬ ‫کارهای خانگی‪ ،‬روستایی و عشایری و کسب و کارهای ویژه صنایع غیرفعال‬ ‫و ورشکسته برگزار خواهد شد‪ ،‬که از طرح­­های پذیرفته شده در هر محور‪ ،‬تقدیر‬ ‫و جوایز نفیسی بدان اعطا خواهد شد و برگزیدگان (صاحبان طرح) عالوه بر‬ ‫دریافت جوایز به مراکز رشد و نواوری‪ ،‬صندو ق­ های سرمایه­ گذاری و همچنین‬ ‫صنایع متقاضی‪ ،‬جهت پیاده سازی طرح خود معرفی می­شوند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی‪ ،‬وی در پایان ضمن‬ ‫دعوت از تمامی صنایع‪ ،‬دستگاه­ها‪ ،‬نهادها و متولیان موضوع اشتغال جهت‬ ‫حمایت از این رویداد علمی‪ ،‬از تمامی واحدهای استانی و مراکز اموزش علمی‬ ‫کاربردی خواست‪ ،‬اطالع­رسانی شایسته­ ای در این خصوص به­ عمل اورند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دانشکده علوم پزشکی مراغه‬ ‫از فارغ التحصیالن ‪ Ph.D‬و کارشناسی ارشد‬ ‫مهندسی بهداشت محیط‪ ،‬هیات علمی متعهد خدمت‬ ‫به تعداد ‪ ۲‬نفر جذب میکند‬ ‫متقاضیان جهت شرکت در فراخوان رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪amozeshi.mrgums@gmail.com‬‬ ‫مهلت ارسال مدارک ‪98/۰۸/30 :‬‬ ‫زمان مصاحبه ‪ :‬یک هفته بعد از‬ ‫اخرین مهلت ارسال مدارک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان مازندران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫•‪ 1‬نفر•ماهر‪ ،‬خالق و باهوش‬ ‫•با قابلیت پیشرفت شغلی‬ ‫•در سازمان ما یادگیری و اموزش‪ ،‬از اهمیت باالیی برخوردار‬ ‫است و شما همواره میتوانید در حال یادگیری باشید‬ ‫شرکت ما یک شرکت پیمانکاری بوده و پروژه های متنوعی‬ ‫از جمله پروژه های توزیع برق ‪ ،‬ساخت تابلو های صنعتی و ‪...‬‬ ‫را اجرا مینماید‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hiring.psco@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫به کارشناس ‪ QC‬سیویل ‪/‬استرا کچر فلزی ‪ ،‬تحصیالت‬ ‫کارشناس با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار مفید مدرک تحصیلی از‬ ‫دانشگاه های معتبر‪ ،‬کارت پایان خدمت با معافیت غیر پزشکی‬ ‫جهت یک شرکت معتبر جهت پروژه پتروشیمی در استان بوشهر‬ ‫نیازمندیم‪.‬ارسال رزومه با کد شغلی ‪E5‬‬ ‫‪hrm@sazehpad.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای مقاطع مختلف تحصیلی مصوب کرد‬ ‫در اطالعیه ای اعالم شد‬ ‫دانشگاهعلمی کاربردیمجوز تکمیل‬ ‫ظرفیتپذیرشدانشجو گرفت‬ ‫مجوز جذب دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت‬ ‫ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو مرحل ــه‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت س ــال ‪ ۹۸‬ب ــرای ازم ــون ه ــای‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد‪ ،‬کاردان ــی ب ــه کارشناس ــی‪ ،‬فن ــی و‬ ‫حرف ــه ای‪ ،‬جام ــع علم ــی‪ -‬کار ب ــردی و ازم ــون سراس ــری‬ ‫(پذی ــرش ب ــدون ازم ــون) را مص ــوب ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬براس ــاس مصوب ــات بیس ــت و‬ ‫یکمی ــن جلس ــه ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش دانش ــجو‬ ‫و دوازدهمی ــن جلس ــه ش ــورای س ــنجش و پذی ــرش‬ ‫تاثیر سوابق تحصیلی در کنکور ‪ ۹۹‬مثبت است‬ ‫■□■‬ ‫در دوره کارشناسی ارشد سال تحصیلی ‪۱۳۹۹-۱۴۰۰‬‬ ‫جزئی ــات پذ ی ــرش ب ــدو ن از م ــون ا س ــتعدادهای درخش ــان در دوره کارشنا س ــی‬ ‫ار ش ــد س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬در دانش ــگاه ته ــران ا ع ــالم ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬معاو ن ــت اموز ش ــی دانش ــگاه ته ــران ط ــی اطالعیـ ـه ای پذ ی ــرش‬ ‫ب ــدو ن از م ــون ا س ــتعدادهای درخش ــان در دوره کارشنا س ــی ار ش ــد س ــال تحصیل ــی‬ ‫‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬را ا ع ــالم ک ــرد‪ .‬مت ــن اطالعی ــه ب ــه ا ی ــن ش ــرح ا س ــت‪:‬‬ ‫دانش ــگاه ته ــران در ا ج ــرای سیا سـ ـت های هدا ی ــت و حما ی ــت از دانش ــجویان بر ت ــر‬ ‫ب ــرای ورود ب ــه دوره کارشنا س ــی ار ش ــد ب ــا ا س ــتناد ب ــه ائین نامه ه ــای ش ــورای هدا ی ــت‬ ‫ا س ــتعداد درخش ــان وزارت عل ــوم‪ ،‬تحقیق ــات و فن ــاور ی‪ ،‬مصو ب ــات ش ــورای اموز ش ــی‬ ‫دانش ــگاه‪ ،‬ب ــرای س ــال تحصیل ــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬از بی ــن دانش ــجویان ورودی س ــال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬ک ــه ج ــز ‪ ۱۵‬در ص ــد بر ت ــر دانش ــگاه ته ــران ب ــوده و ی ــا از دانش ــگا ه ه ــای مش ــمول‬ ‫ا ی ــن فرا خ ــوان ک ــه در ‪ ۱۵‬در ص ــد بر ت ــر رتب ــه بن ــدی ق ــرار دار ن ــد‪ ،‬در تما م ــی ر ش ــته هایی‬ ‫ک ــه از طر ی ــق از م ــون سرا س ــری پذ ی ــرش دانش ــجو دارد ب ــه ص ــورت م ــازاد ب ــر ظرفی ــت و ب ــا‬ ‫رعا ی ــت کا م ــل مق ــررات مر ب ــوط دانش ــجو می پذ ی ــرد‪.‬‬ ‫تما م ــی متقاضی ــان‪ ،‬از تار ی ــخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۸‬‏‪ ۱۳۹۸‬ت ــا ‪/۲۰‬‏‪/۰۸‬‏‪ ۱۳۹۸‬فر ص ــت دار ن ــد ب ــه‬ ‫س ــامانه جا م ــع ا م ــوزش دانش ــگاه ته ــران (‪ )ut.ac.ir.http://ems۱‬مراجع ــه و نس ــبت‬ ‫ب ــه ثب ــت درخوا س ــت و بار گ ــذار ی ف ــرم تکمی ــل ش ــده تقا ض ــا ا ق ــدام نماین ــد‪.‬‬ ‫متقاضی ــان می توانن ــد جه ــت ا ط ــالع از ش ــرایط و نح ــوه ثبت ن ــام‪ ،‬دانش ــگا ه های‬ ‫مش ــمول فرا خ ــوان و س ــایر اطال ع ــات تکمیل ــی ب ــه و ب گاه معاو ن ــت اموز ش ــی دانش ــگاه‬ ‫ته ــران ب ــه ادرس ‪ http://academics.ut.ac.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور گفت‪ :‬شورای‬ ‫سنجش و پذیرش دانشجو‪ ،‬تاثیر سوابق تحصیلی برای‬ ‫داوطلبان کنکور ‪ ۹۹‬را مثبت تعیین کرد‪.‬‬ ‫دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با مهر افزود‪ :‬شورای‬ ‫سنجش و پذیرش دانشجو با حضور اعضا در اول ابان‬ ‫ماه برگزار شد و مقرر شد تاثیر سوابق تحصیلی برای‬ ‫کنکور ‪ ۹۹‬به صورت مثبت اعالم شود‪.‬‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی و دانش ــجویی دانش ــگاه ازاد‬ ‫از موافق ــت نق ــل و انتق ــال و میهمان ــی ‪ ۱۵‬ه ــزار دانش ــجو‬ ‫در واحد ه ــای ا ی ــن دانش ــگاه در س ــال تحصیل ــی‬ ‫‪ ۹۸-۹۹‬خب ــر داد‪.‬‬ ‫حج ــت االس ــالم ابراهی ــم کالنت ــری در گفتگ ــو ب ــا‬ ‫خبرنــگار مهــر‪ ،‬بــا اعــالم اینکــه امســال بیــش از ‪ ۱۵‬هــزار نفــر‬ ‫در واحده ــای دانش ــگاه ازاد درخواس ــت میهمان ــی و‬ ‫نق ــل و انتق ــال را داش ــتند‪ ،‬اظه ــار داش ــت‪ :‬ب ــرای س ــال‬ ‫تحصیل ــی ‪ ،۹۸-۹۹‬ب ــا درخوا س ــت نق ــل و انتق ــال‬ ‫‪ ۱۵‬ه ــزار نف ــر موافق ــت ش ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون فرهنگ ــی و دانش ــجویی دانش ــگاه ازاد‬ ‫علمـــی‪ -‬کاربـــردی و ازمـــون سراســـری ( فقـــط بـــرای‬ ‫ً‬ ‫رش ــته مح ــل ه ــای صرف ــا براس ــاس س ــوابق تحصیل ــی)‬ ‫اج ــرا م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫در اخرین به روزرسانی؛‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‬ ‫س ــایت خب ــری دانش ــگاه جا م ــع علم ــی کار ب ــردی در اطالعیـ ـه ای از موافق ــت‬ ‫ش ــورای س ــنجش و پذ ی ــرش ب ــا پذ ی ــرش دانش ــجو در ا ی ــن دانش ــگاه در مرحل ــه تکمی ــل‬ ‫ظرفی ــت خب ــرداد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار‪ ،‬در مت ــن اطالعی ــه کو ت ــاه روا ب ــط عمو م ــی دانش ــگاه جا م ــع‬ ‫علم ــی کار ب ــردی ا م ــده ا س ــت‪ :‬موافق ــت ش ــورای س ــنجش ا م ــوزش کش ــور ب ــرای تکمی ــل‬ ‫ظرفی ــت پذ ی ــرش ا ی ــن دانش ــگاه ا ع ــالم ش ــد و بخش ــنامه ه ــای تکمیل ــی در ا ی ــن‬ ‫ً‬ ‫خص ــوص متعاقب ــا ا ع ــالم خواهد ش ــد‪.‬‬ ‫جزئیات پذیرش بدون ازمون‬ ‫دانشگاه تهران در دوره ارشد اعالم شد‬ ‫تحصی ــالت تکمیل ــی در چهارش ــنبه اول اب ــان ‪ ۹۸‬مق ــرر‬ ‫شــد تکمیــل ظرفیــت پذیــرش دانشــجو فقــط در ‪ ۵‬ازمــون‬ ‫ب ــرای پذی ــرش بهم ــن م ــاه انج ــام گی ــرد‪.‬‬ ‫مرحل ــه تکمی ــل ظرفی ــت براس ــاس برنام ــه زمان ــی‬ ‫هماهن ــگ ش ــامل زم ــان ثب ــت ن ــام‪ ،‬انتخ ــاب رش ــته‪،‬‬ ‫اع ــالم نتیج ــه و زم ــان ثب ــت ن ــام پذیرفت ــه ش ــدگان در‬ ‫ه ــر ازم ــون ص ــورت م ــی پذی ــرد‪.‬‬ ‫برنام ــه زمان ــی ثب ــت ن ــام ی ــا انتخ ــاب رش ــته و نح ــوه‬ ‫پذیــرش ایــن تکمیــل ظرفیــت هــا در هریــک از ازمونهــا‪،‬‬ ‫پ ــس از هماهنگ ــی ب ــا زیرنظ ــام ه ــای اموزش ــی از جمل ــه‬ ‫دانش ــگاه ازاد اس ــالمی‪ ،‬از طر ی ــق ســـایت ســـازمان‬ ‫ً‬ ‫س ــنجش ام ــوزش کش ــور متعاقب ــا اع ــالم خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تکمی ــل ظرفی ــت پذی ــرش دانش ــجو بـــرای ازمـــون‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد ناپیوس ــته‪ ،‬ازم ــون کاردانـــی بـــه‬ ‫کارشناس ــی‪ ،‬ازم ــون فن ــی و حرف ــه ای‪ ،‬ازمـــون جامـــع‬ ‫وی افزود‪ :‬اطالعیه تکمیلی سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشور درباره اعمال مثبت تاثیر سوابق تحصیلی به همراه‬ ‫منابع امتحان برای کنکور سال ‪ ۹۹‬در سایت سازمان‬ ‫سنجش اعالم می شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به مصوبه جلسه ‪ ۲۹‬تیرماه ‪ ۹۸‬شورای سنجش‬ ‫و پذیرش ازمون سراسری‪ ،‬داوطلبان ازمون سراسری سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬می توانند بدون توجه به نظام اموزشی که در ان‬ ‫تحصیل کردند به یکی از دو مجموعه سوال (سواالت‬ ‫نظام اموزشی ‪ ۶-۳-۳‬یا سواالت مربوط به نظام اموزشی‬ ‫قدیم‪ ،‬سالی واحدی و ترمی واحدی) که تمایل دارند‬ ‫پاسخ دهند‪ .‬لذا داوطلبان الزم است در زمان ثبت نام‬ ‫این ازمون عالقمندی خود به پاسخگویی هر مجموعه‬ ‫سوال در تقاضانامه ثبت نامی مشخص و اعالم کنند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کنکور سراسری سال ‪ ۹۹‬در روزهای‬ ‫‪ ۱۲‬و ‪ ۱۳‬تیرماه سال ‪ ۹۹‬برگزار می شود و ثبت نام از داوطلبان‬ ‫در روزهای ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۴‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬انجام می گیرد‪.‬‬ ‫تمدید مجوز ‪ ۴۲‬موسسه اعزام دانشجو بررسی می شود‬ ‫کارگ ــروه نظ ــارت ب ــر عملک ــرد موسســـات معاونـــت‬ ‫ب ــورس و ام ــور دانش ــجویان خ ــارج وزارت عل ــوم در اخری ــن‬ ‫ب ــه روز رس ــانی‪ ،‬بررس ــی تمدی ــد مج ــوز ‪ ۴۲‬موسس ــه اع ــزام‬ ‫دانش ــجو ب ــه خ ــارج را در دس ــتور کار خ ــود ق ــرار داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬کارگ ــروه نظـــارت بـــر‬ ‫عملک ــرد موسس ــات معاون ــت ب ــورس و ام ــور دانش ــجویان‬ ‫خ ــارج س ــازمان ام ــور دانش ــجویان در اخری ــن ب ــروز رس ــانی‬ ‫معاون دانشگاه ازاد خبر داد؛‬ ‫موافقت با درخواست انتقال ‪ ۱۵‬هزار دانشجو‬ ‫ب ــا بیـــان اینک ــه بیش ــترین درخواس ــت ه ــا مر ب ــوط ب ــه‬ ‫انتق ــال ب ــه واحده ــای دانش ــگاه ازاد در ته ــران ب ــوده‬ ‫اس ــت‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ب ــه دلی ــل تکمی ــل ظرفی ــت تع ــدادی از‬ ‫واحده ــا ب ــا انتق ــال برخ ــی ه ــا مخالف ــت ش ــد ول ــی در‬ ‫ج ــا ب ــه جای ــی اف ــراد در شهرس ــتان ه ــا و مرا ک ــز اس ــتان‬ ‫مش ــکلی نداش ــتیم‪.‬‬ ‫کالنت ــری در ب ــاره بیش ــترین درخواس ــت نق ــل و‬ ‫انتق ــاالت گف ــت‪ :‬انتق ــال دخت ــران ب ــه مح ــل س ــکونت‬ ‫پ ــدر و م ــادر‪ ،‬انتق ــال خان ــواده ه ــای ایثارگ ــران (ازادگان‪،‬‬ ‫اس ــرا و جانب ــازان ‪ ۲۵‬درص ــد و باالت ــر و همس ــر و فرزن ــدان‬ ‫انه ــا و دانش ــجویان ش ــاهد‪ ،‬دانش ــجویان ازادگان‪ ،‬اس ــرا و‬ ‫جانب ــازان ‪ ۲۵‬درص ــد و باالت ــر و همس ــر و فرزن ــدان ان ه ــا‪،‬‬ ‫جانب ــازان ‪ ۵‬درص ــد و باالت ــر و همس ــر و فرزن ــدان‪ ،‬خواه ــر‬ ‫و ب ــرادر ش ــهید و ‪ )...‬رفت ــن اف ــراد ب ــه محـــل ســـکونت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کـــه در مهـــر مـــاه ‪ ۹۸‬انجـــام گرفتـــه اســـت‪ ،‬لیس ــت‬ ‫موسس ــات مج ــاز و غی ــر مج ــاز اع ــزام دانش ــجو ب ــه خ ــارج‬ ‫را اعـــالم کـــرد‪.‬‬ ‫در ای ــن ب ــه روز رس ــانی‪ ،‬اس ــامی ‪ ۱۱۷‬موسس ــه اع ــزام‬ ‫دانش ــجو مج ــاز اع ــالم ش ــده ک ــه‪ ،‬از ای ــن تع ــداد تمدی ــد‬ ‫مجـــوز ‪ ۴۲‬موسســـه در حـــال بررســـی و ‪ ۲‬موسســـه نی ــز‬ ‫اعتب ــار مج ــوز انه ــا ب ــه پای ــان رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬متقاضی ــان تحصی ــل در خ ــارج از‬ ‫کشـــور کـــه از طریـــق موسســـات اعـــزام دانش ــجو‬ ‫اقـــدام مـــی کننـــد‪ ،‬قبـــل از هـــر اقدامـــی ابتـــدا دانش ــگاه‬ ‫معتبــری را از روی لیس ــت اداره دانــش اموختــگان وزارت‬ ‫علـــوم انتخـــاب کننـــد ســـپس بـــه لیســـت موسس ــات‬ ‫خدمات ــی اع ــزام مج ــاز و غی ــر مج ــاز ک ــه در وب س ــایت‬ ‫اداره بــورس دانشــجویان خــارج وزارت علــوم منتشــر شــده‬ ‫ب ــه ادرس ‪ http://scholarship.saorg.ir‬مراجع ــه ک ــرده و‬ ‫هی ــچ ادرس دیگ ــری را قب ــول نکنن ــد‪.‬‬ ‫همس ــر ب ــه دلی ــل متاه ــل ش ــدن‪ ،‬ب ــارداری‪ ،‬بیم ــاری‬ ‫ی ــا معلولی ــت و ف ــوت والدی ــن‪ ،‬همس ــر ی ــا فرزن ــد و ‪ ...‬از‬ ‫جمل ــه عل ــل ای ــن درخواس ــت ه ــا ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫وی بـــا تا کیـــد بـــر اینکـــه میهمانـــی و انتق ــال‬ ‫دانشـــجویان پژوهـــش محـــور و همچنیـــن انتقـــال در‬ ‫هـــر یـــک از مقاطـــع تحصیلـــی در نیمســـال اخـــر س ــال‬ ‫تحصیلـــی ممنـــوع اســـت‪ ،‬خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬دانش ــجو‬ ‫در ه ــر دوره تحصیل ــی صرف ــا یکب ــار مج ــاز ب ــه اس ــتفاده‬ ‫از میهمان ــی اس ــت و انص ــراف از میهمان ــی دائ ــم ام ــکان‬ ‫پذیـــر نیســـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اطالعیه بکارگیری نیروی خدمات شرکتی‬ ‫در راستای شناسایی نیروی انسانی متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب برای داوطلبین‬ ‫شرکت زمان روب شرق در نظر دارد از محل مجوز شماره ‪/209/6257‬د مورخ ‪ 95/11/2‬معاونت محترم توسعه مدیریت ‪،‬‬ ‫منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و امـــوزش پزشکی جهت تامیــن و تکمیل کادر نیـــروی خدماتی و پشتیبانی‬ ‫تحت حــوزه مدیـــریت خــود به تعداد چهار نفر (اقا ) از طریق مصاحبه با شرایط ذیل جهت اشتغال در دانشکده علوم پزشکی‬ ‫شهرستان تربت جام بکارگیری نماید ‪.‬‬ ‫• لطفا جهت تحویل مدارک در زمان مقرر از روز شنبه مورخ‬ ‫داشتن تابعیت ایران‬ ‫تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان تصریح شده در قانون ‪ 98/8/4‬لغایت روز سه شنبه مور خ ‪ 98/8/14‬از ساعت‬ ‫اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ 14‬لغایت ‪ 17‬در محل سالن اجتماعات ابن سینا دانشکده‬ ‫ً‬ ‫دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه با معدل علوم پزشکی تربت جام شخصا تحویل اقای علی حضرتی نیا‬ ‫حداقل‪(14‬هرگونه بکارگیری فارغ التحصیالن دانشگاهی‬ ‫گردد ‪.‬‬ ‫(باالتر از دیپلم) مقدور نمی باشد )‪.‬‬ ‫تاکید می گردد زمان فوق الذکر جهت تحویل مدارک تحت‬ ‫سن حداقل ‪ 20‬سال تمام و حداکثر ‪ 25‬سال تمام‬ ‫هیچ شرایطی تمدید نمی شود ‪.‬‬ ‫دارا بودن سالمت جسمی ‪ ،‬روحی ‪ ،‬توانایی و تجربه کافی مدارک مورد نیاز ‪:‬‬ ‫برای انجام کاری که برای ان بکارگیری می شوند ( طبق نظر اصل و کپی مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه‬ ‫کمیسیون پزشکی یا طب کار اعالمی از سوی شرکت مذکور )‬ ‫اصل و کپی کارت ملی پشت و رو‬ ‫عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‬ ‫اصل و کپی تمام صفحات شناسنامه‬ ‫انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی‬ ‫اصل وکپی پشت و رو کارت پایان خدمت یا معافیت قانونی‬ ‫نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫چهار قطعه عکس ‪ 3*4‬پشت نویسی شده‬ ‫شرکت روشنگر رایانه تهران (ایران هاست) به عنوان شرکت میزبانی وب در ایران‪،‬‬ ‫با بیش از ‪ 20‬سال سابقه در زمینه میزبانی وب‪ ،‬ثبت دامین‪ ،‬سرو های اختصاصی و تولید نرم افزار جهت‬ ‫تکمیل کادر فنی و اداری خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫برنامه نویس‬ ‫‪Back-End‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫‪Front-End‬‬ ‫( ‪) Angular‬‬ ‫‪Digital Marketing‬‬ ‫‪Assistant‬‬ ‫راه های ارتباطی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫•تسلط کامل بر ‪•C#‬تسلط کامل بر ‪•SQL Server‬تسلط کامل بر ‪ Web API‬و ‪Asp.net MVC5‬‬ ‫•تسلط به نوشتن اسکریپت ‪•T-SQL‬تسلط کامل بر ‪•Entity Framework‬توانایینوشتن‪UnitTest‬‬ ‫•اشنایی با ‪ GIT‬و ‪•Jira‬اشنایی با ‪ CSS3 ، HTML‬و ‪•Bootstrap‬اشنایی با ‪، JavaScript‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪AngularJs،jQuer‬‬ ‫‪dev@iranhost.com ‬‬ ‫•تسلط به ‪ 5 Html‬و ‪•CSS3‬تسلط کامل به ‪ JavaScript ،AngularJs 1,6‬و ‪7 Angular‬‬ ‫•تسلط به ‪•Typescript‬مسلط به طراحی رابط کاربری و تسلط به تجربه کاربری (‪)UI/UX‬‬ ‫•اشنایی با اصول ‪•UX‬اشنایی با ‪ GIT‬مزیت محسوب می شود‬ ‫‪dev@iranhost.com‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫•مسلط به ‪ Google Analytics‬و روش های تحلیل داده•تسلط کامل به ‪ Google Ads‬و روش های ‪job@iranhost.com‬‬ ‫بهینه سازی کمپین•اشنایی با ‪ Ad networks‬های داخلی•توانایی اجرای کمپین های ‪Digital‬‬ ‫‪•Marketing‬توانمندی برنامه ریزی و اولویت بندی وظایف کوتاه مدت و بلند مدت به طور موثر‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪est1@iranhost.com‬‬ ‫کارشناس ارزیابی‬ ‫رضایت مشترکین‬ ‫•مسلط به امور مربوط به نگارش•مسلط به کار با ‪ Word‬و ‪•Excel‬مسلط به گزارش دهی‬ ‫•مدرک تحصیلی لیسانس روابط عمومی یا مدیریت اجرایی•توانمند در برقراری ارتباط و مذا کره‬ ‫•داشتن تجربه کاری مرتبط•خوش برخورد و دارای فن بیان قوی•توانایی کار با حجم باال‬ ‫‪ ‬‬ ‫•عالق همندبهانجامتماستلفنی•معتقدبهرفتارسازمانیوهماهنگی کاملبااستراتژیهایسازمان‬ ‫طراح وب‬ ‫•تسلط به ‪ HTML5‬و ‪•3 CSS‬تسلط به ‪•LESS‬تسلط به ‪ Javascript‬و ‪•jQuery‬تسلط به‬ ‫‪•Bootstrap‬اشنایی با مبانی ‪•SEO‬اشنایی با اصول ‪•UI/UX‬دوسال سابقه کار در زمینه طراحی‬ ‫وب•دارای خالقیت و نواوری در طراحی•اشنایی با وردپرس مزیت محسوب می شود•رزومه های ‪ ‬‬ ‫بدون نمونه کار بررسی نخواهند شد‬ ‫‪dev@iranhost.com‬‬ ‫•فوق دیپلم ‪ IT‬و یا باالتر•اشنایی با مفاهیم سرور های ویندوز و لینوکس و مفاهیم میزبانی وب‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت معتبر مهندسین مشاور جهت تکمیل کادر نظارتی خود در یک پروژه بلندمرتبه سازی واقع در غرب شهر تهران‬ ‫در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫•مسلط به مفاهیم فروش ‪،‬بازاریابی و تبلیغات•توانایی انجام کار گروهی•توانایی مکالمه با تلفن ‪est1@iranhost.com‬‬ ‫با حجم باال•معتقد به رفتار سازمانی و هماهنگی کامل با استراتژی های سازمان•حداقل ‪2‬سال‬ ‫سابقه فروش در زمینه ‪•IT‬گذراندن دوره های تخصصی بازاریابی و فروش مزیت محسوب خواهد ‪ ‬‬ ‫شد•اشنایی با وردپرس مزیت محسوب می گردد•افراد متاهل در اولویت می باشند‬ ‫•دیپلم فنی تا فوق لیسانس مرتبط با ‪•IT‬قدرت نگارش مقاالت فنی مرتبط•تسلط کار با‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪architectural‬‬ ‫ناظر معماری‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مهارتها‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مسلط به طراحی فاز دو و دیتایل دیزاین‬ ‫در بخش معماری‬ ‫مسلط به امور و ساختار نظارت پروژه ها‬ ‫مسلط به امور جاریه کارگاهها در بخش معماری‬ ‫شامل صورت جلسات ‪ ،‬دستور کارها‪ ،‬پرمیتها ‪،‬‬ ‫فهرست بها و …‬ ‫سابقه کار مفید‪ :‬حداقل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫ساکن‪ :‬تهران‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی‪:‬‬ ‫کارشناسی رشته مهندسی معماری‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه کاری خود را حدا کثر تا پایان ‪ 98/۰8/18‬و الزاما با ذکر کد شغل مربوطه‬ ‫در موضوع ایمیل (‪ )Subject‬به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫توجه شود ایمیل های بدون کد شغل در موضوع ایمیل (‪ )Subject‬و یا ارسالی بعد از مهلت ارسال فوق مورد‬ ‫بررسی قرار نخواهند گرفت‪.‬‬ ‫‪info.empats@gmail.com‬‬ ‫کارشناس امور مشترکین‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬اینترنت و نرم افزارهای ‪•Office‬اشنایی با مفاهیم سرور های ویندوز و لینوکس روابط ‪est1@iranhost.com‬‬ ‫عمومی قوی•متعهد به نظم و انضباط کاری•اشنایی با اصول مذا کره و فن بیان•توانایی انجام‬ ‫کار گروهی•توانایی مکالمه با تلفن با حجم باال•گذراندن دوره های تخصصی بازاریابی و فروش ‪ ‬‬ ‫مزیت محسوب خواهد شد‬ ‫کارشناس تست نرم افزار‬ ‫•مستندسازی سناریوهای تست•نوشتن اسکریپت ‪ Automation Test‬برای امکانات سیستم توسعه ‪dev@iranhost.com‬‬ ‫تست های اتوماتیک•اجرای ازمون های دستی•تجربه تست وب سرویس و نرم افزارهای تحت وب‬ ‫با ابزارهایی مانند سلنیوم یا کاتالون•اشنایی با مفاهیم تست امنیت•اشنایی با مفاهیم برنامه نویسی ‪ ‬‬ ‫دات نت•اشنا با فرایندهای چابک و چارچوب اسکرام‬ ‫•دیپلم فنی تا فوق لیسانس مرتبط با ‪•IT‬تسلط به سرور های ویندوز و لینوکس•تسلط به مفاهیم‬ ‫مرتبط با سرور های ایمیل ‪ ،‬دیتابیس و وب•تسلط به پیکربندی اولیه تجهیزات سرور ‪ ،‬روتر‪ ،‬سوئیچ‬ ‫•تسلط به ‪•HTML‬اشنایی با‪ syntax‬های اولیه برخی زبان های برنامه نویسی (‪)PHP, ASP ASP.net‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫•تسلط در نگارش مناسب مقاالت فنی مرتبط•قابلیت کار گروهی ‪،‬داشتن روحیه همکاری و تعاون‬ ‫‪est@iranhost.com‬‬ ‫•داشتن حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط•توانایی انجام کار به صورت شیفت گردشی شبانه روزی ‪ ‬‬ ‫(هر شیفت ‪ 8‬ساعت است)•روابط عمومی قوی•تسلط به زبان انگلیسی•مزایا‪:‬حقوق و مزایای‬ ‫مناسب‪ ،‬عیدی و سنوات•بیمه های تامین اجتماعی‪ ،‬تکمیل درمان•صندوق وام•اموزش•نظام‬ ‫کارانه و بهره وری•رعایت کلیه موارد قانونی و در برخی موارد مزایای مازاد بر قانون کار‬ ‫متقاضیان محترم‪ ،‬در صورت تمایل به ارسال رزومه‪ ،‬با توجه به عنوان شغلی مورد نظر‪ ،‬رزومه خود را با ‪ Subject‬مرتبط به ادرس ایمیل مربوطه ارسال نمایید‪.‬‬ ‫به خاطر داشته باشید که ادرس یاد شده را به هیچ وجه در قسمت ‪ Cc‬یا ‪ Bcc‬ایمیل قرار ندهید‪ ،‬زیرا در این صورت رزومه شما از فرایند پی گیری خارج می شود‬ ‫‪dev@iranhost.com‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬ابان ‪ 4 -1398‬ربیع االول ‪ 2 -1441‬نوامبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1174‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعالم کرد‬ ‫فراخوان ازمون جذب داوطلبان تصدی‬ ‫امرقضادرسازمان قضایی نیروهای مسلح‬ ‫اعالم معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطالعیه ای از فراخوان ازمون جذب‬ ‫داوطلبان تصدی امر قضا در سازمان قضایی نیروهای مسلح خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکاربه نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪ ،‬این اطالعیه به این شرح است‪:‬‬ ‫«بدینوسیلهبهاطالعمی رساند‪،‬سازمانقضایینیروهایمسلحجمهوریاسالمیایرانباهمکاری‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در نظر دارد‪ ،‬به منظور تامین نیروی قضایی خود بر اساس ماده‪۴‬‬ ‫قانون دادرسی نیروهای مسلح و موافقت ریاست محترم قوه قضاییه‪ ،‬تعدادی از افسران ذکور واجد‬ ‫شرایط عضو نیروهای مسلح را از طریق برگزاری ازمون کتبی تستی و مصاحبه های تخصصی و‬ ‫گزینشدر مشاغلقضاییبرایمناطقمندرجدر ایناطالعیهجذبنماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی جذب‪:‬‬ ‫◄تابعیت اصلی کشور جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫◄اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪ ،‬ایمان و عدالت‪.‬‬ ‫◄التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و اصل والیت مطلقه فقیه و عدم‬ ‫وابستگی تشکیالتی به احزاب‪ ،‬سازمان ها و گروه های غیرقانونی یا هواداری از ان ها‪.‬‬ ‫◄ طهارت مولد‪.‬‬ ‫◄عدم اعتیاد به دخانیات‪ ،‬مواد مخدر و روان گردان‪.‬‬ ‫◄حسن شهرت‪ ،‬اخالق و امانتداری‪.‬‬ ‫◄نداشتن سابقه محکومیت کیفری‪.‬‬ ‫◄ داشتن سالمت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کار قضایی‪.‬‬ ‫ب) شرایط اختصاصی جذب‪:‬‬ ‫‪ -۱‬سابقه خدمت داوطلبان نیروهای مسلح (ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬ارتش‪ ،‬سپاه‬ ‫پاسداران‪ ،‬نیروی انتظامی و وزارت دفاع) تا اخرین روز مهلت ثبت نام نباید کمتر از هفت سال‬ ‫و بیشتر از شانزده سال باشد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬به سابقه خدمت هر یک از اعضای نیروهای مسلح که به سازمان قضایی مامور شده اند و در‬ ‫سازمانخدمتمینمایندبهازایهرپنجسال‪،‬یکسالو حداکثرتاسهسالاضافهمیشود‪.‬‬ ‫‪-۲‬داشتن حداکثر ‪ ۴۰‬سال سن تا اخرین روز مهلت ثبت نام‪.‬‬ ‫‪-۳‬داشتن حداقل مدرک کارشناسی در یکی از رشته های گروه حقوق(کلیه گرایش ها)‪،‬‬ ‫فقه و حقوق اسالمی و رشته الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی و مقاطع باالتر‬ ‫تذکر‪ :‬داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری باید فارغ التحصیل رشته حقوق یا فقه و حقوق‬ ‫اسالمی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی در مقطع کارشناسی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬داوطلبان باید دارای رسته اداری یا قضایی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۵‬شرکت در ازمون کتبی تستی و کسب حد نصاب نمره قبولی‪.‬‬ ‫‪-۶‬موفقیت در مصاحبه علمی شفاهی توسط هیات احراز صالحیت داوطلبان منصب‬ ‫قضا‪.‬‬ ‫‪ -۷‬احراز صالحیت در مرحله گزینش‪.‬‬ ‫‪ -۸‬سپری نمودن دوره کاراموزی قضایی و موفقیت در ازمون جامع پایان دوره کاراموزی‪.‬‬ ‫پ) مواد امتحانی ازمون تستی‪:‬‬ ‫مواد ضریب‬ ‫‪-۱‬ایین دادرسی کیفری ‪۳‬‬ ‫‪-۲‬ایین دادرسی مدنی ‪۲‬‬ ‫‪-۳‬حقوق جزای عمومی ‪۳‬‬ ‫‪ -۴‬حقوق جزای اختصاصی ‪۳‬‬ ‫‪ -۵‬حقوق جزای نظامی ‪۴‬‬ ‫‪-۶‬حقوق مدنی ‪۲‬‬ ‫‪-۷‬حقوق اساسی (قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران)‪۱‬‬ ‫ت) نحوه ثبت نام و زمان ازمون‪:‬‬ ‫داوطلبان با مراجعه به سایت معاونت منابع انسانی به ادرس ‪https://qazahrm.eadl.‬‬ ‫‪ ir‬و ورود به سامانه ازمون سازمان قضائی نیروهای مسلح می توانند نسبت به ثبت نام در‬ ‫ازمون اقدام نمایند‪.‬‬ ‫ت‪ -۲‬زمان ثبت نام و برگزاری ازمون‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کلیهداوطلبانمتقاضیثبتنامدر ازمونتصدیمنصبقضاویژهسازمانقضائینیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬در صورت داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در بند الف و ب این اطالعیه‬ ‫نسبت به تهیه مدارک خواسته شده بر اساس بند (ت ‪ )۱‬اقدام و از تاریخ ‪۱۳۹۸/۰۹/02‬لغایت‬ ‫‪ ۱۳۹۸/۰۹/11‬با مراجعه به پایگاه اطالع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه به نشانی‬ ‫‪ https://qazahrm.eadl.ir‬و ورود به سامانه ازمون سازمان قضائی نیروهای مسلح نسبت به ثبت‬ ‫نام در ازمون اقدام نمایند و در پایان ثبت نام به هر یک از داوطلبان کد رهگیری ارائه خواهد شد که‬ ‫ً‬ ‫داوطلبان الزم است تا پایان کلیه مراحل ازمون این کد را نزد خود نگهداری نمایند‪ .‬ضمنا یاداور‬ ‫ً‬ ‫می شود ثبت نام منحصرا به صورت الکترونیکی می باشد و داوطلبان الزم است از طریق سایت‬ ‫مذکور نسبت به ثبت نام در ازمون اقدام نمایند و ثبت نام به غیر از روش فوق غیر قابل قبول می باشد‬ ‫و این دسته از داوطلبان مجاز به شرکت در ازمون نمی باشند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬ازمون در روز جمعه مورخ ‪ ۱۳۹۸/۱۰/06‬و در تهران به صورت تستی برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ -۳‬از داوطلبان پذیرفته شده در ازمون تستی‪ ،‬برای شرکت در مصاحبه علمی دعوت‬ ‫به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کارت ورود به جلسه ازمون از روز یکشنبه مورخ ‪ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸‬از طریق پایگاه‬ ‫اطالع رسانی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در دسترس داوطلبان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ساعت و محل برگزاری ازمون بر روی کارت شرکت در ازمون داوطلبان درج خواهد شد‪.‬‬ ‫ث) نحوه انتخاب داوطلبان (شرایط قبولی) ‪:‬‬ ‫از میان داوطلبانی که حد نصاب ازمون علمی را احراز نمایند به تعداد ‪ ۳‬برابر ظرفیت‬ ‫مورد نیاز‪ ،‬برای طی مراحل بعدی پذیرش بعمل می¬اید‪.‬‬ ‫ج) تذکرات مهم‪:‬‬ ‫‪-۱‬مسوولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعالم شده در متن ا گهی و‬ ‫یا ثبت مشخصات و ارسال مدارک به صورت ناقص بر عهده داوطلب خواهد بود و در‬ ‫هر مرحله از مراحل جذب و استخدم محرز شود داوطلب به اشتباه یا به عمد اطالعات‬ ‫خالف واقع داده و یا فاقد شرایط مندرج در ا گهی است از انجام مراحل بعدی محروم‬ ‫گردیده و در صورت صدور ابالغ‪ ،‬ابالغ صادره لغو و متقاضی به یگان اعاده خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-۲‬پذیرش نهایی قبول شدگان منوط به طی مراحل ماموریت از یگان خدمتی به‬ ‫سازمان قضایی نیروهای مسلح است‪.‬‬ ‫‪-۳‬پذیرش نهایی بر اساس سهمیه هر یک از نیروهای مسلح توسط سازمان قضایی‬ ‫نیروهای مسلح تعیین می شود‪.‬‬ ‫‪-۴‬انتخاب محل خدمت بعد از دوره کاراموزی‪ ،‬برای مناطق مورد نیاز و براساس‬ ‫تشخیص سازمان قضایی نیروهای مسلح خواهد بود‪.‬‬ ‫تبصره‪ :۱‬مناطق مورد نیاز‪ :‬استان سیستان و بلوچستان(زاهدان‪-‬ایرانشهر‪-‬زابل‪-‬‬ ‫سراوان‪-‬چابهار)‪ ،‬استان کردستان(سنندج‪-‬سقز و بانه)‪ ،‬استان اذربایجان غربی(مهاباد)‪،‬‬ ‫استان ایالم(ایالم)‪ ،‬خوزستان(دزفول‪-‬ماهشهر‪-‬اهواز)‪ ،‬استان بوشهر(بوشهر)‪،‬‬ ‫هرمزگان(بندرعباس‪-‬بندر لنگه‪-‬بندر جاسک)‪ ،‬استان کرمان(کرمان‪-‬جیرفت‪-‬‬ ‫سیرجان)‪ ،‬خراسان جنوبی(بیرجند)‪.‬‬ ‫تبصره‪ :۲‬با توجه به عدم نیاز سازمان قضایی در سایر مناطق‪ ،‬متقاضیانی که امادگی‬ ‫خدمت در مناطق مذکور در تبصره ی ‪ ۱‬را ندارند از ثبت نام خودداری نمایند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :۳‬پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬متعهد می شوند تا مدتی که سازمان قضایی به‬ ‫خدمت انان در محل های مذکور نیاز دارد در محل های مورد نیاز خدمت نمایند‪.‬‬ ‫‪-۵‬معاونت نظارت و بازرسی سازمان قضایی از طریق شماره تلفن های‪۸۲۹۰۲۷۴۸‬‬ ‫و‪ )۰۲۱( - ۸۲۹۰۲۷۴۶‬در ساعات اداری‪ ،‬پاسخگوی سواالت داوطلبان خواهد بود‪».‬‬ ‫در طرح توانمندسازی تولیدوتوسعه اشتغال پایدار(تاپ)‬ ‫سربازان متخصص دربنگاه های صنعتی معدنی‬ ‫خدمت خواهندکرد‬ ‫راهکارهای جذب سربازان نخبه‬ ‫در طرح توانمندسازی تولیدوتوسعه‬ ‫اشتغال پایدار(تاپ)در فاز اول اجرای‬ ‫این طرح‪ ،‬در نشست مشترک معاون‬ ‫اموزش‪ ،‬پژوهش و فناوری وزارت‬ ‫صنعت معدن و تجارت و فرمانده‬ ‫قرارگاه مهارت اموزی کارکنان وظیفه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح مورد بحث‬ ‫وبررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا از وزارت صمت ‪،‬‬ ‫در دیدار برات قبادیان معاون اموزش‬ ‫پژوهش و فناوری وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت با سردار فرحی فرمانده‬ ‫قرارگاه مهارت اموزی کارکنان وظیفه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح که در محل وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت صورت گرفت ‪،‬چگونگی به کارگیری‬ ‫سربازان نخبه در واحدهای صنعتی و معدنی مورد‬ ‫بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫قبادی ــان در ای ــن دی ــدار گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس‬ ‫تفاهم ــات ص ــورت گرفت ــه ب ــا س ــتاد کل نیروه ــای‬ ‫مس ــلح و موافق ــت مق ــام معظ ــم رهب ــری ‪ ،‬ف ــاز اول‬ ‫ط ــرح س ــرباز ت ــاپ اجرای ــی خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫معاون اموزش پژوهش و فناوری وزارت صنعت‬ ‫معدن و تجارت در خصوص جزئیات فاز اول این‬ ‫طرح گفت‪ :‬درابتدا ‪ ۱۰۰‬نفر از سربازان نخبه ای که به‬ ‫واسطه ای امتیازات بنیادملی نخبگان‪ ،‬ثبت اختراع‬ ‫یا مواردی از این قبیل از کسری خدمت برخوردارند‪،‬‬ ‫‪ ۶‬ماه باقیمانده خدمت خود را در بنگاه های‬ ‫صنعتیی‪ ،‬معدنی خواهند گذراند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صد نفر دیگر‪ ،‬سربازان متخصصی‬ ‫هستند که از ابتدای خدمت و پس از طی دوره‬ ‫اموزشیدر صنایعبخشخصوصیمشغولبهخدمت‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫قبادیان درباره ادامه این طرح نیز تشریح کرد‪:‬‬ ‫اکنون در حال گفتگو برای کسب سهمیه بیشتری‬ ‫از سربازان مقطع کارشناسی ارشد و دکترا برای‬ ‫فعالیت در واحدهای صنعتی و معدنی هستیم و‬ ‫بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته بسیاری از‬ ‫این سربازان به واسطه مهارتی که در طول دو سال‬ ‫فعالیت در واحد های تحقیق و توسعه واحد های‬ ‫صنعتی و معدنی به دست خواهند اورد می توانند‬ ‫جذب همین کسب وکارها شوند و به نوعی این‬ ‫خدمات متقابل سربازان و صاحبان کسب و کار‬ ‫به یکدیگر است چرا که این واحد های صنعتی و‬ ‫معدنی می توانند با بهره مندی از خالقیت نیروهای‬ ‫جوان می توانند تولید خود را ارتقا داده و وارد حوزه‬ ‫های دانش بنیان شوند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست سردار فرحی باتمجید‬ ‫ازرویکرد وزارت صمت مبنی بر بکارگیری نیروهای‬ ‫جوان تحصیلکرده دانشگاهی در بنگاههای‬ ‫صنعتی ومعدنی در قالب طرح تاپ گفت‪ :‬در‬ ‫گذشته ودرچارچوب طرح امریه سعی براین بود تا از‬ ‫تخصص نیروهای متخصص مشمول‬ ‫خدمت سربازی در دستگاههای‬ ‫اداری استفاده شود که متاسفانه از این‬ ‫امکانات به درستی استفاده نشده و در‬ ‫بسیاری از موارد جذب نیروها بر اساس‬ ‫روابط صورت گرفت ونه ضوابط‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با ورود سردار باقری‬ ‫به عرصه ستاد کل نیروهای مسلح‬ ‫و تاکیدات مقام معظم رهبری در‬ ‫خصوص مد نظر قرار دادن ارتقاء‬ ‫بهره وری سربازان‪ ،‬قرارگاهی تشکیل شد‬ ‫تا با برنامه ریزی علمی‪،‬فرهنگسازی‬ ‫واقدامات الزم ضمن ایجاد جذابیت‬ ‫برای دوره خدمت زمینه افزایش نشاط‬ ‫سربازان و سطح مهارت انها در طی این دو سال‬ ‫رافراهم کنند‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه مهارت اموزی کارکنان وظیفه‬ ‫ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص وضعیت‬ ‫تحصیلی سربازان گفت‪ :‬در حال حاضر بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد از سربازان نیروهای مسلح کشور دارای‬ ‫تحصیالت دانشگاهی هستند لذا زمان ‪ ۲‬ساله‬ ‫دوران خدمت سربازی فرصت مناسبی برای ارتقای‬ ‫مهارت ها و استفاده بهینه از توان و مهارت های این‬ ‫نیروهای توانمند و اینده ساز خواهد بود‪.‬‬ ‫فرحی با اشاره به اهمیت وحساسیت اجرای‬ ‫دقیق وصحیح طرح تاپ تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫ذهنیت هایی که در خصوص چنین طرح هایی‬ ‫ازگذشته وجود دارد‪ ،‬الزم است که طرح سرباز تاپ‬ ‫به عنوان یک پایلوت با دقت و حساسیت خاص‬ ‫برنامه ریزی و اجرا شود و امیدواریم این طرح به‬ ‫گونه ای پیش برود که زمینه برای جذب نیروهای‬ ‫بیشتر در فازهای بعدی فراهم شود‪.‬‬ ‫مهلت تا ‪ 15‬ابان؛‬ ‫جذب سرباز امریه‬ ‫در جهاددانشگاهی استان مرکزی‬ ‫جهاد دانشگاهی استان مرکزی از میان مشموالن‬ ‫خدمت مقدس سربازی افراد واجد شرایط را برای‬ ‫فعالیت در حوزه های پژوهشی‪ ،‬اموزشی و فرهنگی‬ ‫در قالب سرباز امریه جذب می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ژنتیک‪ ،‬رشته های علوم پایه‬ ‫پزشکی‪ ،‬روانشناسی‪ ،‬حقوق‪ ،‬پژوهشگری علوم‬ ‫اجتماعی و امار مجموع رشته های تحصیلی‬ ‫اعالم شده در فراخوان اعالم شده توسط این نهاد‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫متقاضیان باید تا پایان وقت اداری ‪ 15‬ابان ‪98‬‬ ‫رونوشتی از صفحات شناسنامه‪ ،‬کارت ملی و‬ ‫مدارک تحصیلی (کارشناسی‪ ،‬کارشناسی ارشد و‬ ‫دکتری) خود را به همراه رزومه کامل(سوابق علمی‬ ‫پژوهشی و کاری به همراه مستندات) به امور اداری‬ ‫جهاددانشگاهی استان مرکزی به ادرس اراک‪،‬‬ ‫خیابان شهید بهشتی‪ ،‬پشت مسجد حاج اقا‬ ‫صابر‪ ،‬ساختمان مرکزی جهاددانشگاهی ارسال‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫متقاضیان صرفا در صورت برخورداری از مدرک‬ ‫تحصیلی فوق لیسانس و دکتری می توانند نسبت‬ ‫به ارسال مدارک خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی اعالم کرد؛‬ ‫طرح امریه سربازی در تشکل ها‪ ،‬عامل احقاق حقوق اجتماعی جوانان‬ ‫اعالم دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان‬ ‫زندگی گفت‪ :‬طرح امری ه سربازی در سازمان های‬ ‫مردم نهاد جوانان گامی موثر در جهت احقاق‬ ‫حقوق اجتماعی نسل جوان جامعه است‪.‬‬ ‫محمد گل محمدی دبیر انجمن مردم نهاد‬ ‫سفیران جوان زندگی استان تهران در گفت و گو‬ ‫با مهر‪ ،‬از لزوم توجه بیش از پیش مسئولین به‬ ‫خدمت سربازی جوانان تاکید کرد و گفت‪ :‬امروزه‬ ‫شیوه خدمت سربازی باید به سمت مهارت اموزی‬ ‫و استفاده از ظرفیت جوانان پیش برود‪ ،‬چرا که‬ ‫جوانان نسل حاضر جامعه با فرا گرفتن مهارت های‬ ‫مختلف در پی استفاده بهینه از دوران جوانی خود‬ ‫هستند و سپری کردن دو سال از عمر خود در دوران‬ ‫سربازی بدون استفاده از مهارت انان در حوزه های‬ ‫گوناگون یا کسب مهارت های مختلف ازجمله‬ ‫مهارت های فنی و مهارت های زندگی را امری‬ ‫بیهوده تلقی می کنند‪.‬‬ ‫گل محمدی ادامه داد‪ :‬خوشبختانه در چند‬ ‫سال اخیر ستاد کل نیروهای مسلح‪ ،‬وزارت ورزش‬ ‫و جوانان جمهوری اسالمی ایران و هم ه مسئولین‬ ‫مربوطه در این حوزه به این فکر افتاده اند که دوران‬ ‫سربازی را به سمت مهارت اموزی و استفاده از‬ ‫ظرفیت تخصصی جوانان پیش ببرند‪ .‬در این راستا‬ ‫وزارت ورزش و جوانان با ارائه پیشنهاد امری ه سربازی‬ ‫برای جوانان فعال در تشکل های مردم نهاد جوانان‬ ‫به ستاد کل نیروهای مسلح و پیگیری مداوم در این‬ ‫راستا‪ ،‬در پی اجرایی کردن این پیشنهاد هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬چندی پیش معاون امور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانان از موافقت رهبر معظم انقالب‬ ‫اسالمی با امری ه سربازی جوانان در تشکل های مردم‬ ‫نهاد جوانان خبر داد و اظهار کرد که از سال جاری‬ ‫امکان اجرایی شدن این طرح وجود دارد به شرطی‬ ‫که ستاد کل نیروهای مسلح سامان ه ثبت نام جوانان‬ ‫برای خدمت امری ه سربازی را به طور رسمی در سایت‬ ‫خود معرفی کند تا طبق شاخصه های تعیین شده‬ ‫از جمله رتبه بندی سمن‪ ،‬نوع خدمات‪ ،‬تعداد‬ ‫افراد فعال در سمن‪ ،‬مدت زمان ارائه خدمات و ‪...‬‬ ‫افراد واجد شرایط بتوانند از شرایط فراهم شده برای‬ ‫خدمت سربازی استفاده کنند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن مردم نهاد سفیران جوان زندگی‬ ‫استان تهران از تاثیر اجتماعی و روانی مثبت این‬ ‫رویکرد نیز سخن گفت و اظهار کرد‪ :‬با اجرایی‬ ‫شدن این گونه طرح ها در کشور روحیه جوانان‬ ‫برای خدمت به ملت و نظام افزایش یافته و به تبع‬ ‫ان شرایط اجتماعی بهتری را در این حوزه شاهد‬ ‫خواهیم بود؛ چرا که در حال حاضر جوانان سربازی‬ ‫را معضل بزرگی برای خود تلقی می کنند و همین‬ ‫امر سبب شده است فشار روحی مضاعفی بر انان‬ ‫وارد شده و سالمت روحی و اجتماعی جامعه به خطر‬ ‫بیافتد‪.‬‬ ‫گل محمدی با بیان اینکه این امر موجب شده تا‬ ‫دوران سربازی نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نباشد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اما با نهادینه شدن این طرح و اجرای‬ ‫مستمر ان به عنوان یک قانون تصویب شده‪ ،‬بی‬ ‫شک دیدگاه جوانان در امر سربازی تغییر یافته و دوران‬ ‫سربازی را دورانی مفید برای کسب مهارت های الزم و‬ ‫ورود به عرصه ی اجتماعی خواهند دانست‪.‬‬ ‫در شرکت پخش مواد غذایی اتفاق افتاد‬ ‫ازار و اذیت زن جوان به بهانه استخدام در شرکت‬ ‫در حال ــی ک ــه زن ج ــوان مدع ــی م ــورد ازار ق ــرار‬ ‫گرفتــن از ســوی یکــی از ا گهــی دهنــدگان کار اســت‪،‬‬ ‫مته ــم کم ــاکان هم ــه چی ــز را ان ــکار م ــی کن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان‪ ،‬زن جــوان‬ ‫ک ــه ب ــرای اس ــتخدام ب ــه ش ــرکت پخ ــش م ــواد غذای ــی‬ ‫رفت ــه ب ــود‪ ،‬مدع ــی اس ــت از س ــوی مدی ــر ش ــرکت‬ ‫م ــورد ازار و اذی ــت ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬ای ــن درحال ــی‬ ‫اســت کــه متهــم منکــر ادعــای ایــن زن شــده اســت‪.‬‬ ‫حــدود یــک مــاه قبــل زن جــوان بــا مراجعــه بــه پلیــس‬ ‫ادعــا کــرد در حالــی کــه جو یــای کار در ســایت هــای‬ ‫کاریاب ــی اینترنت ــی ب ــوده‪ ،‬از س ــوی یک ــی از ا گه ــی‬ ‫دهن ــدگان م ــورد ازار و اذی ــت ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫شش ــاکی در ط ــرح ش ــکایت خ ــود ب ــه پلی ــس‬ ‫گف ــت‪ :‬از م ــدت ه ــا قب ــل در س ــایت کاریاب ــی ا گه ــی‬ ‫ه ــای اس ــتخدام را دنب ــال م ــی ک ــردم‪ .‬ت ــا ای ــن ک ــه روز‬ ‫حادثــه بــه یــک ا گهــی برخــوردم کــه متقاضــی نیــروی‬ ‫کار بــرای یــک شــرکت بــود‪ .‬از انجــا کــه محــل ا گهــی‬ ‫دهن ــده ب ــه من ــزل م ــا در ش ــرق ته ــران نزدی ــک ب ــود‪،‬‬ ‫ســریع بــا ان تمــاس گرفتــم‪ .‬فــردی کــه تلفــن را جــواب‬ ‫داد گف ــت ب ــرای ش ــعبه س ــعادت اب ــاد نیازمن ــد نی ــرو‬ ‫هســتیم و مــن بــا ایــن کــه مســیرم دور مــی شــد‪ ،‬بــه دلیــل‬ ‫نی ــاز ش ــدید ب ــه کار حاض ــر ش ــدم ب ــرای گف ــت وگ ــو‬ ‫راه ــی س ــعادت اب ــاد ش ــوم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان خبر داد‬ ‫اخاذی مدیر کانال تلگرامی از دختر‬ ‫جوان به بهانه استخدام بازیگری‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان از دستگیری فردی که از طریق‬ ‫درج ا گهی ستخدام بازیگری در یکی از شبکه های اجتماعی فضای‬ ‫مجازی اقدام به تهدید و اخاذی از یک دختر جوان کرده بود‪ ،‬خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش صاحب نیوز؛ سرهنگ سید مصطفی مرتضوی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در پی شکایت دختری جوان مبنی بر اینکه با مشاهده ا گهی‬ ‫استخدام بازیگری در یک کانال تلگرامی‪ ،‬اقدام به ارسال رزومه و‬ ‫تصاویر خصوصی خود برای مدیر این کانال کرده و پس از ان مورد تهدید‬ ‫و اخاذی از سوی او قرار گرفته است‪ ،‬بررسی موضوع در دستور کار‬ ‫ماموران پلیس فتا قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دختر جوان عنوان کرد‪ ،‬پس از مشاهده ا گهی‬ ‫استخدام بازیگری در یکی از سایت های تبلیغاتی درخواست خود را‬ ‫به فرد ا گهی دهنده از طریق شبکه های اجتماعی ارسال کردم‪ ،‬پس‬ ‫از ان وی درخواست تصاویر خصوصی از من کرد و من هم این کار را‬ ‫برایش انجام دادم اما فردای ان روز با پیام های تهدید امیز فرد مذکور و‬ ‫تقاضای وجه در قبال عدم انتشار تصاویرم مواجه شدم‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتای استان اصفهان عنوان داشت‪ :‬با توجه به شواهد‬ ‫و مدارک موجود و تحقیقات تخصصی صورت گرفته سرانجام متهم‬ ‫شناسایی و طی یک عملیات پلیسی در منزلش دستگیر شد‪.‬‬ ‫سرهنگ مرتضوی با هشدار به شهروندان در خصوص سواستفاده‬ ‫از کاربران در فضای مجازی گفت‪ :‬یکی از معضالت کنونی جامعه‬ ‫ما حفظ حریم خصوصی افراد است که به اشکال مختلف توسط‬ ‫سودجویان و کالهبرداران نادیده گرفته شده و با سوء استفاده از‬ ‫مصادیق مختلف نقض این موضوع‪ ،‬از قربانیان اخاذی و هتک‬ ‫حیثیت می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برخی افراد تمایل دارند که مورد توجه دیگران‬ ‫قرار بگیرند افزود‪ :‬سودجویان و کالهبرداران از طعمه های خود‬ ‫می خواهند که تن به خواسته های شیطانی انها داده و اگر این کار را‬ ‫انجام ندهند‪ ،‬اقدام به انتشار تصاویر خصوصی طعمه ها در فضای‬ ‫مجازی و شبکه های اجتماعی می کنند‪ .‬بنابر این توصیه ما به همه‬ ‫کاربران این است که حدود شرعی و ارزش های اخالقی را در فضای‬ ‫مجازی رعایت کرده و از ارسال تصاویر خصوصی خود برای دیگران‬ ‫خودداری کنند تا این گونه دچار اسیب نشوند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام به شرط صیغه‬ ‫ا گهی های عجیب کاریابی برای زنان‬ ‫استخدام به شرط صیغه جدیدترین نوع ا گهی است که این روزها‬ ‫در صفحه های اینترنتی وجود دارد‪ .‬انتشار این نوع ا گهی های حاوی‬ ‫درخواست هایی برای استخدام غیر معقول زنان و دختران جوان‪ ،‬این‬ ‫رو ز ها تبدیل به یک روال شده است‪ ،‬ا گهی هایی که محتوای ان تنها‬ ‫و تنها نگاه جنسی به زنان است و بس‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد‪ ۲۴‬در سال های دورتر افرادی که قصد‬ ‫سوءاستفاده از زنان را داشتند‪ ،‬ابتدا ان ها را به دام می کشیدند و‬ ‫مدتی بعد از استخدام یا اشنایی مسائل مورد نظرشان را با طرف مقابل‬ ‫مطرح می کردند‪ ،‬اما امروز این تعارفات به کنار گذاشته شده و افراد‬ ‫در یک ا گهی با بزکی محترمانه مساله مورد نظر خود را در چند سطر‬ ‫می نویسند یا اینکه در ا گهی های استخدام در همان جلسه مصاحبه‬ ‫یا چت های فضای مجازی که به نام مصاحبه انجام می شود‪ ،‬هدف‬ ‫خود را از ا گهی منتشره بیان کرده و جواب خود را می گیرند‪.‬‬ ‫این نوع ا گهی های انچنان مرسوم شده که در یک ا گهی استخدام‬ ‫عجیب که در فضای مجازی نظرم را جلب می کند‪ ،‬فردی پیشنهاد‬ ‫استخدام یک خانم زیر ‪ ۴۰‬سال برای نگهداری از بچه ها و خانه داری‬ ‫برای کمک به مادر خانواده را می دهد‪ ،‬اما شرط عجیب این ا گهی‬ ‫خواندن صیغه میان کارفرما و کارگر است! رزومه و صحبت هم تنها از‬ ‫طریق تلگرام و واتس اپ امکان پذیر است‪.‬‬ ‫این رو ز ها ا گهی های عجیب و غریبی که همگی به لطایف الحیل‬ ‫پیشنهادهایی از نوع برده داری جنسی را برای زنان و دختران جوان‬ ‫و مجرد دارند کم نیستند‪ .‬یکی در حین مصاحبه تلگرامی پوشیدن‬ ‫جوراب شلواری در محیط کار ان هم در شرایطی که رئیس و مرئوس‬ ‫تنها هستند را از شرایط کار عنوان می کند و دیگری هم تجرد‪ ،‬زیبایی‬ ‫و اندامی مناسب را از شرایط پذیرش می داند‪.‬‬ ‫زنی جوان درباره یکی از تجارب مصاحبه استخدامیش به‬ ‫رویداد‪ ۲۴‬می گوید‪ :‬برای استخدام در یک مجموعه فرهنگی با رئیس‬ ‫مجموعه که مردی تقریبا ‪ ۵۰‬ساله بود مالقات کردم در حین صحبت‬ ‫به من گفت که از افکار و ایده های من خوشش امده و دوست دارد‬ ‫من مانند «یک برادر» دست راست و کمک حالش باشم و به او در‬ ‫پیشرفت مجموعه کمک کنم‪ .‬اتفاقا چند باری هم روی همین کلمه‬ ‫«مانند یک برادر» تاکید کرد‪ .‬از نگاه فراجنسیش خوشم امد قرار شد‬ ‫دیداری دیگر داشته باشیم‪ .‬در دومین دیدار کمی لحن و صحبتش‬ ‫تغییر کرد و مرتب می گفت که منظورش را از «مانند یک برادر» متوجه‬ ‫نشده ام‪ .‬خالصه با ایما و اشاره به من فهماند که منظورش دقیقا همان‬ ‫برادر نیست و برادری در نظر کارفرما نام دیگر همکاری جنسی است!‬ ‫و من هنوز معمای استفاده از رابطه برادری برای توصیف ارتباط‬ ‫جنسی را نتوانسته ام حل کنم!‬ ‫اما ماجرای ا گهی های عجیب به همین استخدام ها منتهی‬ ‫نمی شود‪ .‬نگاهی به ا گهی های درخواست همخانه هم که به ویژه‬ ‫در سایت دیوار زده می شود خالی از لطف نیست‪ .‬یکی به دنبال‬ ‫همخانه ای خانم ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬ساله می گردد و هزینه اجاره هم برایش مهم‬ ‫نیست! دیگری به دنبال همخانه در منزل ‪ ۱۳۰‬متری می گردد و شرط‬ ‫اجاره را تنها ‪ ۱۰۰‬هزار تومان گذاشته است‪.‬‬ ‫به گزارش رویداد‪ ۲۴‬تمام این ا گهی ها و پیشنهادها را کنار هم‬ ‫که بگذاری یکی دو نکته مشخص را در خود مستتر دارند تمایل به‬ ‫استثمار جنسیزنانباسوءاستفادهاز بیکاریجوانانو شرایطبداقتصادی‬ ‫جامعه و از سوی دیگر عدم اموزش کنترل نفس به مردانی که با وجود‬ ‫مهیا بودن شرایط تامین نیاز های جنسی شان یا در لوای ازدواج یا به‬ ‫انحاء دیگر همچنان به صورت افسارگسیخته در تب و تاب براورده‬ ‫کردن این نیاز و داشتن تجارب جدید هستند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1200

هفته نامه بازار کار 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/03/10
هفته نامه بازار کار 1199

هفته نامه بازار کار 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/03/01
هفته نامه بازار کار 1195

هفته نامه بازار کار 1195

شماره : 1195
تاریخ : 1399/02/06
هفته نامه بازار کار 1194

هفته نامه بازار کار 1194

شماره : 1194
تاریخ : 1399/01/30
هفته نامه بازار کار 1193

هفته نامه بازار کار 1193

شماره : 1193
تاریخ : 1399/01/23
هفته نامه بازار کار 1191

هفته نامه بازار کار 1191

شماره : 1191
تاریخ : 1398/12/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!