هفته نامه بازار کار شماره 1173 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1173

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1173

هفته نامه بازار کار شماره 1173

‫استخدام‬ ‫استخدام‬ ‫اخرینخبرهایسربازیوجذبامریهدر قوهقضائیه‬ ‫استخدام ‪ 200‬نفر در شرکت فوالد کاوه جنوب کیش‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫‪۴‬‬ ‫در کهگیلویه و بویر احمد‬ ‫دعوت به همکاری در جهاددانشگاهی‬ ‫استخدام در نیروگاه سیکل ترکیبی قشم ادامه دارد‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫استخدام شرکت‬ ‫بانک سرمایه در شیراز استخدام می کند‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندسین مشاور هندسه پارس دعوت به همکای می کند‬ ‫پاالیش پارسیان سپهر‬ ‫تمدید شد‬ ‫فرصت های جدید شغلی در کاریابی بازارکار‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬مهر ‪ 21 -1398‬صفر ‪ 20 -1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫در هفته جاری اغاز می شود‬ ‫ثبت نام ازمون مرکز وکال و کارشناسان رسمی قوه قضائیه‬ ‫◄ شش تغییر جدید در ازمون وکالت سال جاری‬ ‫◄زمان ثبت نام و برگزاری ازمون‬ ‫◄ اعتراض روسای کانون وکالی مرکز و اسکودا به رئیس قوه قضائیه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪10‬‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫اعتراض دبیر کانون کارفرمایی کاریابی های غیر دولتی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا اجرای سامانه روابط کار‬ ‫به کاریابی ها داده نشد؟‬ ‫با تامین بودجه وزارت بهداشت؛‬ ‫تکنسین های سالمت دهان و دندان‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫‪15‬‬ ‫عکس‪ :‬همشهری‬ ‫زمان ثبت نام ازمون های‬ ‫سازمان سنجش در سال ‪99‬‬ ‫نیروهای بومی در واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ به کار گرفته می شوند‬ ‫هو الباقی‬ ‫همکار جهادگرجناب اقای دکتر جعفر محسنی‬ ‫درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫متعال برای ان مرحومه امرزش و رحمت واسعه الهی و برای‬ ‫جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫هو الباقی‬ ‫همکار جهادگرجناب اقای عابدین شاکری‬ ‫درگذشت والده گرامیتان را تسلیت عرض نموده‪ ،‬از خداوند‬ ‫متعال برای ان مرحومه امرزش و رحمت واسعه الهی و برای‬ ‫جنابعالی و سایر بازماندگان صبر و اجر مسالت داریم‪.‬‬ ‫مرکز اطالع رسانی بازارکار جهاددانشگاهی‬ ‫‪16‬‬ ‫توصیه های الزم به متقاضیان‬ ‫تحصیل و اقامت در خارج‬ ‫اشنایی با نقاشی روی سفال و فرصت های اموزشی ان‬ ‫یک مجموعه معتبر تولیدی ‪ -‬بازرگانی مواد غذایی پروتئینی در راستای توسعه فعالیت های‬ ‫خود افراد کارامد با مشخصات مندرج در جدول ذیل را به همکاری دعوت می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫پست سازمان‬ ‫تحصیالت‬ ‫توضیحات و شرایط احراز شغل‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناسی حسابداری‬ ‫•کارشناسی•کارشناسی ارشد‬ ‫•حسابداری (کلیه گرایش ها)‪/‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫•تسلط به ا کسل و مفاهیم حسابداری‬ ‫•امورمرتبط با خزانه و بودجه بندی‬ ‫• اشنایی با نرم افزارهای مرتبط (شایگان)‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست فروش (با شرایط ویژه)‬ ‫•کارشناسی‪ /‬کارشناسی ارشد • اقا‬ ‫• کارشناسی ارشد •مهندسی صنایع‬ ‫تحلیل سیستم ها‪• ،‬مدیریت‬ ‫(صنعتی ‪ /‬بازرگانی)‬ ‫•تسلط به مفاهیم بازاریابی و فروش•دارای روحیه‬ ‫کار تیمی• مباحث رهبری• مدیریت مسیربندی و ‪...‬‬ ‫(محل اموزش شیراز محل خدمت کل ایران)‬ ‫واجدین شرایط می توانند با ذ کر عنوان شغل مورد نظر خود در محل عنوان ایمیل‪،‬نسبت به‬ ‫ارسال سوابق کاری خود از طریق ادرس ‪ HR.fars@gmail.com‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی‬ ‫مرکز مشاوره ژنتیک جهاددانشگاهی خراسان رضوی در نظر دارد جهت راه اندازی واحد بیوانفورماتیک خود‪ ،‬کارشناسمهندسی کامپیوتر‬ ‫با شرایط ذیل استخدام نماید‪.‬‬ ‫‪ ‬تســلط به زبان های برنامه نویســی ‪R‬و ‪ Pyton‬و سیســتم عامل‬ ‫‪Linux‬‬ ‫‪ ‬تسلط به طراحی ‪ pipline‬های انالیز اگزوم (‪ )WES‬و‬ ‫‪seq-RNA‬‬ ‫‪ ‬تســلط بــر طراحی نرم افزارهای ‪ Registry‬اطالعــات ژنتیکی‬ ‫‪ ‬توانایــی پشــتیبانی نــرم افــزار اتوماســیون و مکازیســایون‬ ‫ازمایشــگاه (پارسیک پل)‬ ‫‪ ‬اشــنایی با شبکه و پشــتیبانی ان‪ ،‬توانایی پشتیبانی سخت افزاری‬ ‫از ابزار الکترونیک موجود در ازمایشگاه ژنتیک‬ ‫‪ ‬توانایــی نــگارش مقــاالت مبتنــی بــر انالیزهــای بیوانفورماتیکــی و‬ ‫انجــام انالیزهــای طراحی ســه بعدی پروتئیــن وعملکــرد پروتئین ها‬ ‫جذب نماید‪.‬‬ ‫متقاضیــان مــی تواننــد مــدارک خــود را حدا کثــر ‪ 10‬روز پــس از انتشــار ایــن ا گهــی بــه اداره کارگزینــی معاونــت پشــتیبانی ســازمان‬ ‫جهاددانشــگاهی خراســان رضــوی بــه نشــانی مشــهد‪ -‬میــدان ازادی ‪ -‬پردیــس دانشــگاه ‪ -‬ســازمان مرکــزی جهاددانشــگاهی‬ ‫خراسان رضوی ‪ -‬طبقه دوم ‪ -‬اداره کارگزینی ارسال و یا جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 31997132‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫تا ‪ 3‬ابان تمدید شد‬ ‫‪8‬‬ ‫شرکت پاالیش پارسیان سپهر‪ ،‬به منظور تکمیل کادر خود‬ ‫از میان دارندگان مقاطع تحصیلی فوق دیپلم‪ ،‬کارشناسی‬ ‫و کارشناسی ارشد تعدادی از واجدین شرایط مرد را از‬ ‫طریق ازمون کتبی ‪ ،‬مصاحبه تخصصی‬ ‫و سایر شرایط استخدامی برای خدمت در تهران‪ ،‬استان‬ ‫فارس(شهرستانمهر) واستانبوشهر(شهرستانعسلویه)‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقمندان جهت ثبت نام‬ ‫و کسب اطالعات بیشتر به ادرس اینترنتی‬ ‫‪PPS.IRAN-AZMOON.IR‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫رئیس جمهور در ایین اغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه ها‪:‬‬ ‫وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫فار غ التحصیلدانشگاهمهارت محور‬ ‫بهتر و زودتر می تواند شغل مناسب پیدا کند‬ ‫طرح رتبه بندی معلمان از مهر ‪ ۹۸‬اعمال می شود‬ ‫وزیر اموزش و پرورش با اشاره به اجرای‬ ‫طرح رتبه بندی معلمان گفت‪ :‬این ائین نامه‬ ‫هر زمانی که تصویب شود اعمال ان از‬ ‫اول مهرماه ‪ ۹۸‬است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا‪ ،‬محسن‬ ‫حاجی میرزایی که امروز در حاشیه افتتاح‬ ‫‪ 10‬هزار کالس در سراسر کشور به صورت متمرکز‬ ‫در شهرستان دماوند انجام شد‪ ،‬سخنرانی‬ ‫می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬طرح رتبه بندی معلمان اکنون‬ ‫در دستور کار دولت است که بر این اساس‬ ‫معلمان متناسب با تحصیالت‪ ،‬تجربیات‬ ‫و توانمندی ها و صالحیت های تخصصی و‬ ‫حرفه ای شان به ‪ 5‬رتبه تقسیم بندی که این‬ ‫ائین نامه به محض تصویب در دولت ابالغ خواهد شد و هر زمانی که تصویب شود‬ ‫اعمال ان از اول مهرماه ‪ 98‬خواهد بود و براساس ان مقداری حقوق معلمان تغییر‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫عضو فراکسیون امید مجلس مطرح کرد‬ ‫اجرای سلیقه ای قانون استخدام معلمان‬ ‫در برخی استان ها‬ ‫عضو فراکسیون امید مجلس از اجرای‬ ‫سلیقه ای قانون استخدام معلمان در برخی‬ ‫استانها خبر داد و گفت‪ :‬به رغم صراحت‬ ‫و تا کید قانون جذب معلمان نوع رشته‬ ‫تحصیلی معلمین حق التدریسی فقط‬ ‫در مقطع متوسطه قابل استناد است اما‬ ‫مسئولین در مقطع ابتدایی هم نوع رشته‬ ‫تحصیلی معلمان را مال ک استخدام قرار دادند‬ ‫که خالف قانون است‪.‬‬ ‫جالل محمودزاده نماینده مهاباد در‬ ‫مجلسشورایاسالمیدر گفتگوباعصرشهروند‬ ‫با اشاره به تبصره ‪ ۱۰‬ماده ‪ ۱۷‬قانون استخدام‬ ‫معلمین حق التدریسی‪ ،‬نهضت سواد اموزی‬ ‫وپیش دبستانی گفت‪ :‬این قانون در مجلس هشتم مصوب و در سال ‪ ۱۳۹۴‬اصالح‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه قانون به درستی اجرا نشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برخی‬ ‫از مسئولین در اموزش و پرورش این قانون را سلیقه ای اجرا کردند و در استانهای‬ ‫مختلف بخشنامه ها و ائین نامه های مختلف و متفاوتی برای جذف معلمان‬ ‫اعمال شد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد‪ :‬بر اساس قانون مصوب مجلس نوع رشته‬ ‫تحصیلی معلمین حق التدریسی فقط در مقطع متوسطه قابل استناد است و نباید‬ ‫در مقطع ابتدایی برای معلمین لحاظ شود و این عده از معلمان فقط باید طبق‬ ‫سنوات و سوابق جذب شوند‪.‬‬ ‫محمودزاده افزود‪ :‬به رغم صراحت و تا کید قانون اما مسئولین در مقطع ابتدایی‬ ‫هم نوع رشته تحصیلی معلمان را مال ک استخدام قرار دادند از جمله رشته های‬ ‫علوم اجتماعی و روانشناسی اموزش ابتدایی را در الویت جذب قرار دادند که این‬ ‫اقدام خالف قانون است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در قانون به صراحت اعالم شده جذب معلمان در مقطع ابتدایی‬ ‫بدون لحاظ نمودن نوع رشته تحصیلی معلمان باید باشد ولی اموزش و پرورش در‬ ‫استانهای کردستان‪ ،‬اذربایجان غربی و شرقی‪ ،‬سیستان و بلوچیستان و برخی دیگر‬ ‫از استانها این قانون را رعایت نکرده است‪.‬‬ ‫نماینده مهاباد در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬این اقدام خالف قانون‬ ‫اموزش و پرورش باعث شده تا معلمینی که در نهضت سواداموزی‪ ،‬پیش دبستانی و‬ ‫حقدالتدریسی ها‪ ،‬دارای سوابق بیشتری هستند‪ ،‬پشت درب ادارات بمانند و افراد‬ ‫با سابقه کمتر جذب شوند‪.‬‬ ‫محمودزاده با بیان اینکه در همین زمینه از وزیر اموزش وپرورش در مجلس سوال‬ ‫کرده‪ ،‬افزود‪ :‬اموزش وپرورش با این اقدام خود حقوق حقوق تعداد زیادی از معلمان را‬ ‫ضایع کرده که حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش باید در مجلس پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫بیش از‪ ۳۰‬هزار نفرکمبود مشاور در کشور داریم‬ ‫مدیرکل امور تربیتی و مشاوره و مراقبت در برابر اسیب های اجتماعی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۲‬هزار مشاور و ‪ ۳۷‬هزار مربی پرورشی در کشور فعالیت می کنند از کمبود بیش از‬ ‫‪ ۳۰‬هزار مشاور در مدارس کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬مسعود شکوهی اظهار کرد‪ ۱۲ :‬هزار مشاور و ‪ ۳۷‬هزار مربی پرورشی‬ ‫در مدارس کل کشور مشغول به خدمت هستند اما این تعداد با توجه به جمعیت‬ ‫دانش اموزی کشور استاندارد نیست و این رقم باید سه برابر شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬بیش از‪ ۳۰‬هزار نفرکمبود مشاور در کشور داریم ولی خوشبختانه‬ ‫امسال توانستیم ‪ ۲‬هزار و‪۴۰۰‬نفر را جذب کنیم‪.‬‬ ‫شکوهی در ادامه گفت‪ :‬از دو سال پیش طراحی نظام جامع راهنمایی و مشاوره‬ ‫را اغاز کرده ایم که هم اکنون پیش نویس ان در کمیسیون های تخصصی شورای‬ ‫عالی اموزش وپرورش استان تصویب شد و در دستور جلسه اینده شورای عالی‬ ‫اموزش وپرورش که با حضور رئیس جمهور برگزار می شود‪ ،‬قرار دارد‪.‬‬ ‫شکوهی افزود‪ :‬شاخص های توزیع مشاور در مدارس و منسجم و هدفمند کردن‬ ‫فعالیت های مشاوران در این طرح دیده شده است‪.‬‬ ‫شکوهی در پایان گفت‪ :‬مراکز مشاوره خصوصی نیز می توانند در تعامل با‬ ‫اموزش وپرورش کمک کننده باشند‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت اعالم کرد؛‬ ‫اشتغال ‪ 900‬هزار نفر‬ ‫در شهرک های صنعتی کشور‬ ‫مع ــاون وز ی ــر صنعــت ‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۴۴‬ه ــزار واح ــد صنعت ــی‬ ‫در س ــطح کش ــور فع ــال اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ ۸۴۰ :‬ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی در کش ــور وج ــود‬ ‫دارد ک ــه در ای ــن واحده ــا ‪ ۹۰۰‬ه ــزار نف ــر اش ــتغال دارن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس از ش ــهرکرد‪ ،‬محس ــن صالحی نی ــا در دی ــدار ب ــا اس ــتاندار‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکــه ‪ ۴۴‬هــزار واحــد صنعتــی در ســطح کشــور فعــال‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ ۸۴۰ :‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی در کشــور وجــود دارد کــه در ایــن واحدهــا‬ ‫‪ ۹۰۰‬ه ــزار نف ــر اش ــتغال دارن ــد‪.‬‬ ‫مع ــاون وز ی ــر صنعــت ‪ ،‬مع ــدن و تج ــارت ب ــا بی ــان اینک ــه ‪ ۲۱‬درص ــد ای ــن واحده ــا‬ ‫دچ ــار رک ــود اس ــت ی ــا ب ــا ظرفی ــت ک ــم در ح ــال فعالی ــت اس ــت‪ ،‬خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫درص ــدد هس ــتیم ت ــا پای ــان س ــال یک ه ــزار و ‪ ۳۵۰‬واح ــد را فع ــال کنی ــم ک ــه تاکن ــون‬ ‫‪ ۶۰۰‬واح ــد فع ــال ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رئیــس جمهــور گفــت‪ :‬بــی تردیــد امــروز دانشــگاه هــای کشــور مســوولیت ســنگینی‬ ‫را برعه ــده دارن ــد و دول ــت ه ــم در براب ــر دانش ــگاه مس ــوول اس ــت و م ــا همیش ــه در‬ ‫دول ــت در تالش ــیم ت ــا مش ــکالت دانش ــگاه ح ــل ش ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازارکار بــه نقــل از پایــگاه اطالع رســانی ریاســت جمهــوری‪،‬‬ ‫حج ــت االس ــام و المس ــلمین دکت ــر حس ــن روحان ــی روز چهارش ــنبه گذش ــته‬ ‫در ایی ــن اغ ــاز رس ــمی س ــال تحصیل ــی دانش ــگاه ها و مرا ک ــز پژوهش ــی و فن ــاوری‬ ‫کش ــور ک ــه در ت ــاالر عالم ــه امین ــی دانش ــگاه ته ــران برگ ــزار ش ــد‪ ،‬ب ــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه‬ ‫دانشــگاه ها بایــد مهــارت محــور باشــند‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬محــور اصلــی در دانشــگاه‬ ‫نبایــد علــم باشــد‪ ،‬البتــه علــم در بســیاری از امــور پایــه مهــارت و پیشــرفت و توســعه‬ ‫ً‬ ‫اس ــت ام ــا نبای ــد صرف ــا ب ــه عل ــم اکتف ــا ش ــود‪ ،‬عل ــم بای ــد در کن ــار نیازمند ‬ ‫یه ــای‬ ‫جامع ــه ق ــرار بگی ــرد‪.‬‬ ‫رئی ــس جمه ــور اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در اینک ــه ب ــرای فارغ التحصی ــان دانش ــگاه‪،‬‬ ‫ش ــغل ب ــه ان ــدازه کاف ــی نیس ــت‪ ،‬ممک ــن اس ــت دالی ــل مختلف ــی بی ــان ش ــود ام ــا‬ ‫بی تردی ــد فارغ التحصی ــل دانش ــگاه مهارت مح ــور بهت ــر و زودت ــر از فارغ التحصی ــل‬ ‫دانش ــگاهی ک ــه حافظه مح ــور ب ــوده می توان ــد ش ــغل مناس ــب پی ــدا کن ــد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی گفت وقتی در سال ‪ 51‬برای کاراموزی امور قضایی به دانشگاه‬ ‫رفتیم اگر چه به ظاهر لیسانس گرفته بودیم و دانش الزم را داشتیم اما در انجا‬ ‫متوجه شدیم که هیچ چیزی بلد نیستیم و چه بسا رئیس دفتر دادگاه بهتر از‬ ‫لیسانسیه ها به امور قضایی اشنایی داشت و در بحث پزشکی قانونی نیز دقیقا با‬ ‫حضور در مرکز پزشکی قانونی‪ ،‬با ابعاد مختلف این درس اشنا شدیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تا کید بر اینکه پیشرفت دانشگاه باید با سرعت علم منطبق‬ ‫باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز در دانشگاه ها کتب سال های گذشته تدریس می شود‬ ‫و علم اساتید هم به چند سال پیش تعلق دارد‪ ،‬ضمن اینکه دانشجو هم برای ‪5‬‬ ‫الی ‪ 6‬سال اینده وارد بازار کار و مسئولیت می شود‪ ،‬لذا باید بررسی شود که چگونه‬ ‫می توان به دانشجو مهارتی اموخت که در ‪ 5‬سال بعد نه تنها از علم عقب نباشد‪،‬‬ ‫بلکه بتواند پیش رو و پیشتاز هم باشد‪.‬‬ ‫دکت ــر روحان ــی ب ــا بی ــان اینک ــه ام ــروز تح ــوالت علم ــی بس ــیار س ــرعت گرفت ــه‬ ‫و ب ــار مس ــئولیت دول ــت ه ــم در ای ــن زمین ــه بس ــیار س ــنگین اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ام ــروز‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه چگونــه می تــوان دانشــجو را بــرای دنیــای فــردا امــاده‬ ‫کنیــم‪ .‬امــروز راه دانــش و علــم متفاوت تــر از گذشــته اســت و بایــد کاری کنیــم کــه‬ ‫دانش ــجو ن ــه تنه ــا ب ــرای دنی ــای ف ــردا اماده ت ــر ش ــود‪ ،‬بلک ــه وس ــایلی فراه ــم کنی ــم ک ــه‬ ‫همیش ــه در ح ــال ام ــوزش باش ــد‪ ،‬ل ــذا ای ــن ش ــعر«ز گه ــواره ت ــا گ ــور دان ــش بج ــوی»‬ ‫ً‬ ‫کام ــا منطب ــق ب ــا نی ــاز جامع ــه ام ــروز جامع ــه اس ــت‪.‬‬ ‫دکت ــر روحان ــی اتص ــال دانش ــگاه ب ــه مراک ــز تولی ــدی و صنعت ــی را ی ــک ض ــرورت‬ ‫دانســـت و گفـــت‪ :‬در ایـــن راســـتا اقدامـــات خوبـــی انجـــام شـــده اســـت و بای ــد‬ ‫ً‬ ‫چنیـــن اقداماتـــی شـــتاب بگیـــرد‪ .‬امـــروز دانشـــگاه های برجســـته جهـــان تقریب ــا‬ ‫خودکفــا هســتند و دانشــگاه های مــا ایــن پتانســیل و قــدرت را دارنــد کــه روی پــای‬ ‫خ ــود بایس ــتند و در ای ــن راس ــتا بهتری ــن کار ای ــن اس ــت ک ــه دانش ــگاه ب ــه بخ ــش‬ ‫خصوص ــی متص ــل ش ــود چ ــرا ک ــه بخـ ـش خصوصـ ـی بهت ــر از دول ــت می توان ــد در‬ ‫ام ــور اقتص ــادی موث ــر باش ــد‪.‬‬ ‫بازنشستگان معترضند‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادن‬ ‫مجلسدر نطقمیاندستور‪:‬‬ ‫دولت چرا می خواهد الیحه اصالح قانون مدیریت‬ ‫خدمات کشوری را بازگرداند؟‬ ‫بازنشس ــتگان کش ــوری ب ــا ت ــاش دول ــت ب ــرای اس ــترداد‬ ‫الیح ــه اص ــاح قان ــون مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری‬ ‫مخالفن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایلن ــا‪ ،‬در میان ــه مهرم ــاه‪ ،‬حس ــن لطف ــی‬ ‫نماین ــده رزن و عض ــو کمیس ــیون مش ــترک الیح ــه خدم ــات‬ ‫کش ــوری در تذک ــری گف ــت‪ :‬کمیس ــیون مش ــترک بررس ــی‬ ‫الیح ــه اص ــاح قان ــون خدم ــات کش ــوری ب ــا دس ــتور رئی ــس‬ ‫مجل ــس تش ــکیل ش ــد و ‪ ۶‬م ــاه ب ــه ص ــورت ش ــبانه روزی‬ ‫ای ــن الیح ــه را ب ــا حض ــور اق ــای انص ــاری‪ ،‬مع ــاون اداری و‬ ‫اســتخدامی رئیــس جمهــور و یــا کارشناســان ایــن معاونــت‬ ‫م ــورد بررس ــی ق ــرار داد‪.‬‬ ‫نماین ــده م ــردم رزن در مجل ــس گف ــت‪ :‬اق ــای انص ــاری‬ ‫تقاض ــای اس ــترداد ای ــن الیح ــه را ب ــه مجل ــس ارائ ــه داده‬ ‫قراردادهای موقت کار امنیت‬ ‫و ثبات شغلی کارگران را دچار‬ ‫خدشه کرده است‬ ‫اس ــت‪ .‬ای ــن الیح ــه شـ ـش ماه ش ــبانه روزی ب ــا حض ــور‬ ‫ایشــان و یــا کارشناســان ایــن معاونــت بررســی شــده اســت‪.‬‬ ‫درخواس ــت دارم مجل ــس ب ــا ای ــن تقاض ــا مخالف ــت کن ــد‪.‬‬ ‫بازنشس ــتگان می گوین ــد‪ :‬ب ــا ای ــن اق ــدام دول ــت‬ ‫مخا لفی ــم ‪.‬‬ ‫انه ــا می گوین ــد‪ :‬در ای ــن مقط ــع حس ــاس ک ــه سرنوش ــت‬ ‫و این ــده م ــا و بازماندگانم ــان من ــوط ب ــه اص ــاح م ــاده ‪۱۰۹‬‬ ‫قان ــون دایم ــی ش ــده مدیر ی ــت خدم ــات کش ــوری اس ــت‬ ‫و ظ ــرف ‪ ۴‬س ــال اخی ــر از طری ــق مکاتب ــات و مذا ک ــرات‬ ‫پ ــی در پ ــی و اعتراض ــات مک ــرر‪ ،‬دول ــت و مجل ــس را ب ــه‬ ‫اهمی ــت موض ــوع و رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت بازنشس ــتگان‬ ‫ترغیــب کردیــم و بــا رایزنــی بــا نماینــدگان مجلــس مــاده ‪۳۰‬‬ ‫قان ــون برنام ــه شش ــم مص ــوب و دول ــت ه ــم اصالحی ــه م ــاده‬ ‫‪ ۱۰۹‬را تنظی ــم و در ای ــن الیح ــه ب ــه مجل ــس تقدی ــم ک ــرد‪ ،‬ب ــا‬ ‫بازگش ــت ان مخالفی ــم‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ـه ی بازنشس ــتگان کش ــوری‪ ،‬ا گ ــر الیح ــه توس ــط‬ ‫مجل ــس ب ــه دول ــت مس ــترد ش ــود زحم ــات و تالش هـــای‬ ‫‪ ۴‬ســاله اخیــر بــرای اصــاح مــاده ‪ ۱۰۹‬و همتــرازی بــا شــاغلین‬ ‫دارای شــرایط مشــابه الاقــل تــا ســال ‪ ( ۱۴۰۱‬یعنــی ســه ســال‬ ‫دیگ ــر) کام ــا ب ــه مح ــاق رفت ــه و توس ــط دول ــت فعل ــی و ت ــا‬ ‫مرحلــه ثبــات یــک ســاله دولــت ســیزدهم فرامــوش خواهــد‬ ‫شــد و معلــوم نیســت تــا ان زمــان چنــد نفــر از بازنشســتگان‬ ‫مش ــمول همت ــرازی در قی ــد حی ــات باش ــند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫کمبود پزشک در مناطق محروم برطرف می شود‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت گف ــت ‪ :‬کمب ــود پزش ــک در مناط ــق‬ ‫مح ــروم از اواخ ــر س ــال این ــده برط ــرف خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬س ــعید نمک ــی وز ی ــر‬ ‫بهداش ــت در حاش ــیه همای ــش پوش ــش همگان ــی‬ ‫س ــامت گف ــت‪ :‬ط ــرح ه ــر خان ــه ی ــک پای ــگاه س ــامت را‬ ‫دنب ــال می کنی ــم‪.‬‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت ب ــا اش ــاره ب ــه جزئی ــات ای ــن ط ــرح‬ ‫گف ــت‪ :‬ای ــن ط ــرح ب ــرای جامعه مح ــور ک ــردن خدم ــات‬ ‫س ــامت اس ــت و در ح ــدود ‪ 20‬میلی ــون نف ــر داوطل ــب را‬ ‫از خانواده ه ــا انتخ ــاب می کنی ــم و دانش ــگاه های عل ــوم‬ ‫پزش ــکی را نی ــز درگی ــر مس ــائل اجتماع ــی و خانواده ه ــا‬ ‫خواهی ــم ک ــرد‪.‬‬ ‫وی در ب ــاره برنامـ ـه وزارت بهداش ــت در خص ــوص‬ ‫کمب ــود پزش ــک در مناط ــق مح ــروم خاطرنش ــان ک ــرد‪:‬‬ ‫ظرفی ــت ب ــرای نق ــاط مح ــروم از ی ــک س ــو و ایج ــاد انگی ــزه‬ ‫معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫جذب ‪ 9‬هزار پرستار در سال اینده‬ ‫مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت گف ــت‪ :‬ب ــا دس ــتور‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت ‪9‬ه ــزار پرس ــتار و بهی ــار امس ــال در وزارت‬ ‫بهداش ــت ج ــذب ش ــدند و امیدوار ی ــم در س ــال این ــده نی ــز‬ ‫بتوانی ــم ‪ 9‬ه ــزار پرس ــتار دیگ ــر اس ــتخدام کنی ــم‪.‬‬ ‫مر ی ــم حضرت ــی مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش‬ ‫ک ــه ای ــا در تنش ه ــای منطق ــه و درگیری ه ــا از پرس ــتاران‬ ‫عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه کمب ــود نی ــروی پرس ــتاری در مرا ک ــز‬ ‫درمان ــی گف ــت‪ :‬ط ــی جلس ــات متع ــدد بن ــا ش ــد ک ــه ‪20‬‬ ‫ه ــزار پرس ــتار ط ــی دو مرحل ــه ج ــذب و اس ــتخدام ش ــوند‪.‬‬ ‫دکتــر حیدرعلــی عابــدی در گفتگــو بــا پایــگاه اطــاع‬ ‫رس ــانی س ــازمان نظ ــام پرس ــتاری ب ــا اش ــاره ب ــه کمب ــود‬ ‫نیــروی پرســتاری گفــت‪ :‬در خصــوص رفــع کمبــود نیــروی‬ ‫پرس ــتاری‪ ،‬کمیس ــیون بهداش ــت و درم ــان مجل ــس ب ــا‬ ‫نماینــدگان ســازمان نظــام پرســتاری‪ ،‬معاونــت پرســتاری‬ ‫و ســازمان برنامــه بودجــه جلســات متعــددی برگــزار کــرد ‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬در ای ــن جلس ــات درخص ــوص ج ــذب‬ ‫ایران ــی اع ــزام ش ــده اند توضی ــح داد‪ :‬بس ــیاری از پرس ــتاران‬ ‫از طری ــق جمعی ــت ه ــال احم ــر ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه‬ ‫در ای ــن مناط ــق حض ــور یافتن ــد و اولی ــن ش ــهید وزارت‬ ‫بهداش ــت ی ــک پرس ــتار هوش ب ــری ب ــود ک ــه در دف ــاع از‬ ‫حرمی ــن ج ــان خ ــود را ف ــدا ک ــرد؛ وی ب ــه ص ــورت داوطلبان ــه‬ ‫ب ــه ای ــن مناط ــق اع ــزام ش ــده ب ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون پرس ــتاری وزارت بهداش ــت در رابط ــه ب ــا‬ ‫اس ــتخدام و کمب ــود پرس ــتار در کش ــور توضی ــح داد‪ 9 :‬ه ــزار‬ ‫دس ــتور اس ــتخدام توس ــط وز ی ــر بهداش ــت ص ــادر ش ــد ک ــه‬ ‫از ای ــن تع ــداد ‪ 5‬ه ــزار نف ــر پرس ــتار بودن ــد و کاره ــای ج ــذب‬ ‫ان ه ــا انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬مابق ــی ای ــن اف ــراد از گروه ه ــای‬ ‫بهیــار و بهــورز هســتند کــه بــرای مرا کــز تــازه تاســیس جــذب‬ ‫ش ــده اند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص برنامــه وزارت بهداشــت بــرای جــذب‬ ‫پرس ــتاران در س ــال این ــده توضی ــح داد‪ :‬در ســـال اینـــده‬ ‫برنامـ ـه ای ب ــرای ج ــذب ‪ 9‬ه ــزار پرس ــتار جدی ــد در دس ــتور‬ ‫کار ق ــرار دارد ک ــه امیدوار ی ــم ب ــا ت ــاش وزیـــر بهداشـــت‬ ‫ای ــن گام مثب ــت در راس ــتای رف ــع کمب ــود پرس ــتار در مراک ــز‬ ‫درمان ــی برداش ــته ش ــود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد‪:‬‬ ‫استخدام ‪ 20‬هزار پرستار طی دومرحله‬ ‫پرســتار بنــا شــد کــه ‪ 20‬هــزار پرســتار در ســال جــاری اســتخدام‬ ‫شــود کــه ایــن مهــم طــی ‪ 2‬مرحلــه انجــام خواهــد گرفــت ‪.‬‬ ‫عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالــی نظــام پرســتاری‬ ‫خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬ا گه ــی فراخ ــوان نوب ــت اول در اذرم ــاه‬ ‫س ــال ج ــاری خواه ــد ب ــود ک ــه ط ــی ان ‪ 10‬ه ــزار نف ــر‬ ‫اس ــتخدام خواه ــد ش ــد ک ــه از ای ــن تع ــداد پرس ــنل غی ــر‬ ‫پرس ــتار خواه ــد ب ــود ‪.‬‬ ‫با هدف اشتغالزایی و توسعه به امضا رسید‬ ‫تفاهم نامه همکاری معاونت توسعه کارافرینی و اشتغال‬ ‫وزارت کار و دفتر برنامه های توسعه سازمان ملل‬ ‫مع ــاون توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت تع ــاون‪،‬‬ ‫کار و رف ــاه اجتماع ــی و نماین ــده مس ــتقردفتر برنام ــه ه ــای‬ ‫توس ــعه س ــازمان مل ــل متح ــد( ‪ )UNDP‬در جمه ــوری‬ ‫اس ــامی تواف ــق نام ــه هم ــکاری امض ــا کردن ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکــز روابــط عمومــی و اطــاع رســانی وزارت‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬عیســی منصــوری و "کلدیــو‬ ‫پرووایــدز " توافــق نامــه فنــی مبتنــی بــر اغــاز فعالیــت هایــی‬ ‫در جهــت انجــام اقدامــات پایلــوت پیرامــون رشــد اشــتغال‬ ‫در جوامــع محلــی را امضــا کردنــد‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت ؛ در ای ــن تواف ــق نام ــه ب ــر اس ــاس تج ــارب‬ ‫پیش ــین ‪ UNDP‬در ارتب ــاط ب ــا توس ــعه روس ــتایی ای ــران و‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ‪ UNDP‬پ ــروژه ه ــای ز ی ــادی در جه ــت‬ ‫کاه ــش ریس ــک و از بی ــن ب ــردن مش ــکالت ناش ــی از‬ ‫ح ــوادث طبیع ــی ب ــا دول ــت ه ــای مختل ــف انج ــام داده‬ ‫ب ــرای مان ــدگاری پزش ــکان در مناط ــق مح ــروم برنامـ ـه ای‬ ‫اســت کــه مــا ان را دنبــال می کنیــم؛ چرا کــه اعتقــاد داریــم‬ ‫ب ــا توز ی ــع مناس ــب و ایج ــاد انگی ــزه می توانیـــم چنیـــن‬ ‫کاری را انج ــام دهی ــم‪.‬‬ ‫وز ی ــر بهداش ــت اظه ــار داش ــت‪ :‬از اواخ ــر ســـال ‪99‬‬ ‫کشــور بــا چالــش کمبــود پزشــک در مناطــق محــروم روبــرو‬ ‫نخواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫نمک ــی بی ــان داش ــت‪ :‬نشسـ ـت های دوجانبـ ـه ای ب ــا‬ ‫نماین ــدگان بهداش ــت کش ــورهای افغانس ــتان‪ ،‬ع ــراق در‬ ‫خص ــوص ص ــادرات دارو داش ــته ایم‪.‬‬ ‫اس ــت‪ ،‬ب ــر طراح ــی و اج ــرای بهب ــود معیش ــت و اقتص ــاد‬ ‫مناط ــق اس ــیب دی ــده ناش ــی از س ــیل س ــال ه ــای ‪97‬و‬ ‫‪ 98‬تمرک ــز ش ــده اس ــت‪ .‬همچنی ــن‪ ،‬ای ــن هم ــکاری ش ــامل‬ ‫ام ــوزش سیاس ــتگذاران و عوام ــل توانمن ــد س ــاز دول ــت نی ــز‬ ‫خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫گفتن ــی اس ــت اقدام ــات و مداخ ــات توس ــعه ای‬ ‫یک ــی از جه ــت گی ــری ه ــای اصل ــی وزارت تع ــاون ‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی ب ــرای توس ــعه کس ــب و کار و اش ــتغال در‬ ‫ط ــی س ــال ه ــای اخی ــر ب ــوده اس ــت‪ .‬در همی ــن چارچ ــوب‪،‬‬ ‫اســتفاده از تجــارب و ظرفیــت هــای اژانس¬هــای ســازمان‬ ‫مل ــل در پیش ــبرد برنام ــه ه ــای اش ــتغال درمناط ــق مختل ــف‬ ‫کش ــور‪ ،‬گام ــی مه ــم تلق ــی می¬ش ــود‪.‬‬ ‫همچنی ــن بن ــا ب ــر ای ــن اس ــت ک ــه وزارت تع ــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رف ــاه اجتماع ــی ب ــا هم ــکاری برنام ــه توس ــعه س ــازمان‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا جــذب ‪ 20‬هــزار پرســتار مشــکل کمبــود‬ ‫نیـــروی پرســـتاری در کشـــور رفـــع نخواهـــد شـــد و بـــا‬ ‫‪ 20‬هــزار جــذب فشــار بــر روی پرســتاران در مراکــز درمانــی‬ ‫ک ــم نخواه ــد ش ــد و مس ــئولین نظ ــام پرســـتاری مـــی‬ ‫بایس ــت ب ــا جدی ــت پیگ ــر ج ــذب تع ــداد بیش ــتر پرس ــتار‬ ‫از س ــوی وزارت بهداش ــت باش ــند ت ــا فش ــار کار ب ــر دوش‬ ‫پرس ــتاران کاس ــته ش ــود‪.‬‬ ‫مل ــل (‪ ،)UNDP‬اقدام ــات عملیات ــی توســـعه کســـب و‬ ‫کار و اش ــتغال‪ ،‬ب ــه خص ــوص در مناط ــق کمتـــر توســـعه‬ ‫یافت ــه را دنب ــال کن ــد‪ ،‬ضم ــن انک ــه ب ــا توجـــه بـــه حادثـــه‬ ‫س ــیل فروردی ــن س ــال ‪ ،1398‬احی ــاء و بازس ــازی کس ــب و‬ ‫کاره ــا دراس ــتان ه ــای س ــیل زده‪،‬ض ــروری اس ــت‪ .‬تج ــارب‬ ‫قبل ــی ‪ UNDP‬در جه ــت کاه ــش ریس ــک و از بی ــن ب ــردن‬ ‫مش ــکالت ناش ــی از ح ــوادث طبیع ــی‪ ،‬م ــی توان ــد در ای ــن‬ ‫مس ــیر کم ــک کن ــد ‪ .‬ب ــا ای ــن رویک ــرد‪ ،‬ای ــن موضـــوع بـــا‬ ‫توافقنام ــه مذک ــور مبن ــی ب ــر اغ ــاز فعالی ــت های ــی در جه ــت‬ ‫اقدامــات فــاز اول در جوامــع محلــی اســتان هــای سیســتان‬ ‫و بلوچس ــتان‪ ،‬خراس ــان جنوب ــی‪ ،‬مازن ــدران‪ ،‬گلســـتان و‬ ‫لرس ــتان‪ ،‬منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذک ــر اس ــت تی ــم اجرای ــی پ ــروژه در دفت ــر مرک ــزی‬ ‫در تهــران و در معاونــت توســعه کارافرینــی و اشتغال‪،‬مســتقر‬ ‫م ــی ش ــود و ‪UNDP‬نی ــز مس ــئول ارائ ــه خدمـــات فنـــی ‪،‬‬ ‫تضمیــن و پشــتیبانی پــروژه (شــامل امــوزش سیاســتگذاران‬ ‫و عوام ــل توانمن ــد س ــاز و ‪ )...‬اس ــت ‪ .‬انتظـــار بـــر ایـــن‬ ‫اس ــت ط ــی دو س ــال این ــده‪ ،‬ب ــا توج ــه ب ــه خدم ــات فن ــی و‬ ‫پشــتیبانی ‪ ،UNDP‬فازهــای بعــدی ایــن تفاهــم نامــه نیــز در‬ ‫س ــطوح تم ــام اس ــتان ه ــا عملیات ــی ش ــود‪.‬‬ ‫عض ــو کمیس ــیون صنای ــع و مع ــادن مجل ــس ب ــا انتق ــاد‬ ‫از اینک ــه قرارداده ــای موق ــت کار دغدغ ــه جامع ــه کارگ ــران‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬انتظــار مـی رود کمیســیون اجتماعــی مجلــس‬ ‫ب ــا ورودی ج ــدی ای ــن قرارداده ــا را تبدی ــل ب ــه دائ ــم کن ــد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خانـــه ملـــت‪ ،‬ســـیدمهدی مقدســـی در‬ ‫نشس ــت علن ــی نوب ــت دوش ــنبه‪22،‬مهرماه مجل ــس ش ــورای‬ ‫اس ــامی ب ــا انتق ــاد از اینک ــه قرارداده ــای موق ــت کار دغدغ ــه‬ ‫جامعـــه کارگـــران اســـت‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬متاســـفانه ای ــن‬ ‫قراردادهــا امنیــت و ثبــات شــغلی را در محیط هــای کارگــری‬ ‫دچـــار خدشـــه کـــرده اســـت انتظـــار مـــی رود کمیس ــیون‬ ‫اجتماعــی مجلــس بــا ورودی جــدی ایــن قراردادهــا را تبدیــل‬ ‫ب ــه دائ ــم کن ــد و ه ــر چ ــه س ــریع تر در صح ــن علن ــی ش ــاهد‬ ‫تصوی ــب ای ــن موض ــوع و تعیی ــن تکلی ــف نیروه ــا باش ــیم‪.‬‬ ‫مقدس ــی ی ــاداور ش ــد‪ :‬ب ــر روی الیح ــه خدم ــات کش ــوری‬ ‫کــه بازنشســتگان و شــاغالن ســال هــا منتظــر تعییــن تکلیــف‬ ‫ان هس ــتند کار زی ــادی ش ــده و اع ــاده مج ــدد ان ب ــه دول ــت‬ ‫جای ــز نیس ــت نبای ــد اج ــازه ای ــن کار را دهی ــم بلک ــه بای ــد ان را‬ ‫س ــریع تر در صح ــن علن ــی تصوی ــب کنی ــم‪.‬‬ ‫رئی ــس فراکس ــیون مدیری ــت بح ــران خط ــاب ب ــه امی ــری‪،‬‬ ‫معــاون پارلمانــی رئیــس جمهــور‪ ،‬گفــت‪ :‬طی چند ســال گذشــته‬ ‫بنــده مشــکالت واحدهــای تولیــدی را بــا اشــرافی کــه داشــتم‬ ‫از جمل ــه هپک ــواذران را باره ــا مط ــرح ک ــردم و پیش ــنهادات‬ ‫منطقــی را ارائــه کردیــم؛ اقداماتــی انجــام گرفتــه و مــا در رابطــه‬ ‫ب ــا تخلف ــات گذش ــته و برخ ــورد ب ــا متخلف ــان تا کی ــد کردی ــم‬ ‫امـــا گام هـــای برداشـــته شـــده کافـــی نیســـت و بـــرای رون ــق‬ ‫گذش ــته هپک ــو بای ــد تدبی ــر و ان را نبای ــد بالتکلی ــف ره ــا ک ــرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بایــد در پرداخــت حقــوق کارگــران و تعییــن تکلیف‬ ‫ســـهامداران هپکـــو تســـریع شـــود و دولـــت نبایـــد فرص ــت‬ ‫س ــوزی کن ــد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس‪:‬‬ ‫توسعه صنعت چاپ یک میلیون‬ ‫شغل ایجاد می کند‬ ‫عض ــو کمیس ــیون اقتص ــادی مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫ضم ــن تاکی ــد ب ــر ض ــرورت هم ــکاری و همدل ــی مجل ــس و‬ ‫دول ــت ب ــرای رف ــع مش ــکالت صنع ــت چ ــاپ گف ــت‪ :‬توس ــعه‬ ‫و حمای ــت صنع ــت چ ــاپ و بس ــته بندی می توان ــد ت ــا ی ــک‬ ‫میلی ــون ش ــغل در کش ــور ایج ــاد کن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از انجم ــن علم ــی فن ــاوری‬ ‫چ ــاپ ای ــران‪ ،‬معصوم ــه اقاپ ــور علیش ــاهی عض ــو کمیس ــیون‬ ‫اقتص ــادی مجل ــس ش ــورای اس ــامی ط ــی نط ــق علن ــی خ ــود‬ ‫در مجل ــس ش ــورای اس ــامی ب ــا اش ــاره ب ــه مش ــکالت صن ــف‬ ‫و صنع ــت چ ــاپ اظه ــار ک ــرد‪ :‬در ش ــرایطی ک ــه تحریم ه ــای‬ ‫ظالمانـــه دشـــمنان علیـــه کشـــورمان ادامـــه دارد و نی ــاز‬ ‫کش ــورمان ب ــه ص ــادرات غیرنفت ــی ی ــک ض ــرورت محس ــوب‬ ‫می ش ــود‪ ،‬صنع ــت چ ــاپ و بس ــته بندی نق ــش ب ــی بدی ــل‬ ‫و تعییــن کننــده در ارزش افرینــی و توســعه صــادرات کاالهــا‬ ‫ایفـــا می کنـــد و بایـــد از ایـــن صنعـــت مهـــم و اشـــتغال زا‬ ‫حمای ــت کنی ــم‪.‬‬ ‫وی در نطـــق خـــود کـــه بـــا حضـــور اســـتادان‪ ،‬فع ــاالن‪،‬‬ ‫صنعتگــران و دسـت اندرکاران صنــف و اتحادیــه صنعــت چــاپ‬ ‫ب ــه ابت ــکار و ت ــاش انجم ــن علم ــی فن ــاوری چ ــاپ ای ــران‪،‬‬ ‫اتحادیـــه چاپخانـــه داران‪ ،‬لیتوگرافـــان و شـــرکت تعاون ــی‬ ‫چاپخان ـه داران در خانــه ملــت همــراه بــود‪ ،‬بــر حضــور پررنــگ‬ ‫دس ــت ان ــدرکاران صنع ــت چ ــاپ و بس ــته بندی در پارک ه ــا‬ ‫و مراک ــز رش ــد و ش ــتاب دهن ــده ه ــای حام ــی فناور ی ه ــای‬ ‫نوی ــن تاکی ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫اقاپ ــور علیش ــاهی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ش ــرکت های دان ــش‬ ‫بنیـــان و فنـــاور حاضـــر در ایـــن مجموعه هـــا می توانن ــد‬ ‫خدم ــات بس ــیار ارزش ــمندی ب ــرای توس ــعه و رون ــق صنع ــت‬ ‫چـــاپ ارائـــه کننـــد و شـــتابدهنده ها نیـــز می تواننـــد ای ــن‬ ‫صنع ــت را ب ــه س ــوی پیش ــرفت هدای ــت کنن ــد‪.‬‬ ‫عض ــو فراکس ــیون اش ــتغال مجل ــس در ادام ــه همچنی ــن‬ ‫بـــر رایزنـــی بـــا کمیســـیون های مختلـــف مجلـــس‪ ،‬ات ــاق‬ ‫بازرگانـــی و همچنیـــن دســـتگاه های متولـــی ایـــن صنع ــت‬ ‫ب ــرای ب ــرون رف ــت صنع ــت چ ــاپ از مش ــکالت فعل ــی تاکی ــد‬ ‫کـــرد و گفـــت هیـــچ توســـعه ای بـــدون توجـــه بـــه صنع ــت‬ ‫چـــاپ محقـــق نمی شـــود‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫فرایند جذب‪ ۲۰۰۰‬عضو هیات علمی‬ ‫به زودی اغاز می شود‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت خبر داد‬ ‫جهاددانشگاهی به عنوان نهادی تسهیل گر و‬ ‫توسعه ای در کشور فعالیت می کند‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی و رئیس سازمان‬ ‫تجار ی سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان گفت‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی‪ ،‬نخستین نهادی است که در کنار وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی به حوزه مشاغل خانگی ورود کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬محمد صادق بیجندی ‪ 21‬مهرماه در‬ ‫دیدار با مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل‬ ‫با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی به عنوان نهادی تسهیل گر‬ ‫و توسعه ای در کشور فعالیت می کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫تجربیات و سبقه این نهاد در اجرای برنامه های مختلف‬ ‫اموزشی و مهارت افزا در کشور‪ ،‬اجرای طرح ملی توسعه‬ ‫مشاغل خانگی به جهاددانشگاهی واگذار شده است که در‬ ‫حال حاضر در ‪ 31‬استان در حال اجرا است‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجار ی سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان‬ ‫با اشاره به اینکه طرح ملی «توسعه مشاغل خانگی» از جمله طرح های حمایتی حوزه اشتغال است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬طرح مذکور با جمعیت هدف بیست هزار نفر در سه استان شرقی و ‪ 6‬استان غربی‬ ‫کشور با همکاری ادارات تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی به صورت پایلوت به خوبی اجرا و از الگوی های‬ ‫موفق کشور شناخته شد‪.‬‬ ‫بیجندی ادامه داد‪ :‬در طرح ملی توسعه مشاغل خانگی سهم استان اردبیل دو هزار نفر با اعتبارات‬ ‫ملی است که در مجموع این طرح و طرح «توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار» اموزش و‬ ‫ساماندهی اشتغال دو هزار و یکصد و دو نفر را به دنبال خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬شبکه محور‪ ،‬بازار محور و هدفمند است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬این طرح با هدف اتصال به بازار و نیاز پیشران ها‪ ،‬مراحل استعدادسنجی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬هدایت‬ ‫و اموزش متقاضیان انجام می گیرد که این امر از اهداف متفاوت این طرح محسوب می شود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش اموختگان با‬ ‫اشاره به اینکه این طرح عاوه بر توسعه محصول‪ ،‬توسعه بازار را نیز به دنبال دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬جهاددانشگاهی‬ ‫به عنوان نهادی توسعه ای‪ ،‬نقش اجرای سیاست های مصوب کشور را دارد و با شناسایی مناسب‬ ‫ظرفیت ها و شناخت نقاط ضعف‪ ،‬برای رفع موانع توسعه گام برمی دارد‪.‬‬ ‫توسعه مشاغل خانگی به توسعه اشتغال کمک می کند‬ ‫قاسم رحیمی مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل با بیان اینکه جهاددانشگاهی‬ ‫اردبیل با مشارکت دستگاه های متولی اشتغال‪ ،‬توانسته پیشران های موفق و بومی را برای اجرای این‬ ‫طرح به خوبی شناسایی کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬در نظر داریم تا زمینه الزم برای ایجاد ارتباط بین پیشران ها‬ ‫و جامعه هدف برقرار شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در حال حاضر توسط جهاددانشگاهی اردبیل ‪ 9‬اولویت شغلی با توجه به مزیت ‬ ‫و ظرفیت های استانی شناسایی و معرفی شده است تا یک صد و دو نفر از افرادی که سهمیه استان‬ ‫هستند در رشته های مذکور هدایت شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل ادامه داد‪ :‬از جامعه هدف ‪ 54‬هزار و ‪ 300‬جامعه‬ ‫هدف طرح توسعه مشاغل خانگی سهم استان اردبیل ‪ 2‬هزار نفر است که این تعداد قابل توجه است‬ ‫و می تواند به توسعه اشتغال کمک کند‪.‬‬ ‫در این دیدار رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل با بیان اینکه این دیدارها می تواند‬ ‫زمینه همکاری مناسب و ارتقاء فعالیت ها در اجرای برنامه های توسعه ای را فراهم کند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫جهاددانشگاهی به عنوان مجری این طرح با بررسی و برنامه ریزی مناسب و توجه به ظرفیت های‬ ‫استانی‪ 9 ،‬رشته اولویت دار را در استان شناسایی کرده است‪.‬‬ ‫مهران اوچی اردبیلی تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه در استان اردبیل چهار هزار و ‪ 600‬نفر زن‬ ‫سرپرست خانوار وجود دارد الزم است سهمیه استان اردبیل در طرح ملی «توانمندسازی اقتصادی‬ ‫زنان سرپرست خانوار» مبتنی بر الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی افزایش یابد‪.‬‬ ‫رئیس جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد‪ :‬امیدواریم با همکاری و مشارکت دستگاه های‬ ‫اجرایی بتوانیم اهداف مهم طرح ملی توسعه مشاغل خانگی را محقق کنیم‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه‬ ‫تربیت نیروی انسانی و جذب اعضای هیات‬ ‫علمی بر اساس نیازهای بومی و نقشه توسعه علمی‬ ‫دانشگاه ها یکی از اهداف مهم در برنامه تحول و‬ ‫نواوری در اموزش علوم پزشکی است از طراحی‬ ‫نقشه جامع اعضای هیئت علمی دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی خبر داد و گفت‪ :‬مجوز جذب حدود‬ ‫دو هزار عضو هیات علمی اخذ شده و فرایند‬ ‫جذب این افراد به زودی اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫دکتر باقر الریجانی با اشاره به جایگاه اعضای‬ ‫هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی در‬ ‫ارتقای اموزش عالی سامت‪ ،‬گفت‪ :‬ارتقا و‬ ‫توانمندسازی بدنه هیات علمی نظام سامت‬ ‫یکی از اهداف مهم در برنامه تحول و نواوری در‬ ‫اموزش علوم پزشکی است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬برخی دانشگاه ها ‪ ۱۵۰‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬حتی در برخی موارد تا ‪ ۴۶۰‬روز روند بررسی پرونده‬ ‫متقاضیان جذب هیات علمی را طوالنی کرده اند اما‬ ‫در فراخوان شهریورماه ‪ ۹۸‬این مشکل تا حد زیادی‬ ‫برطرف شده است‪.‬‬ ‫حجت االسام محمدرضا رضوان طلب در گفت‬ ‫و گو با ایرنا دانشگاه و اموزش درباره روند طوالنی شدن‬ ‫فرایند بررسی پرونده متقاضیان جذب هیات علمی در‬ ‫دانشگاه ها اظهار داشت‪ :‬فراخوان های جذب هیات‬ ‫علمی یک روال منظم سنواتی‪ ،‬جدول و تاریخ های از‬ ‫قبل تعیین شده دارد که مستند به مصوبه هیات عالی‬ ‫جذب شورای عالی انقاب فرهنگی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین طبق مصوبه هیات‬ ‫عالی جذب شورای عالی انقاب فرهنگی‪ ،‬هر سال‬ ‫در شهریورماه و بهمن ماه فراخوان های جذب هیات‬ ‫علمی برگزار می شود و قبل از فعال شدن فراخوان برای‬ ‫داوطلبان‪ ،‬نیازهای دانشگاه ها برای تعداد عضو هیات‬ ‫علمی مورد نیاز در رشته های مدنظر بارگذاری می شود‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری گفت‪ :‬اعام نیاز دانشگاه ها‬ ‫به تعداد اعضای هیات علمی پیش از بارگذاری در‬ ‫سایت مرکز جذب وزارت علوم‪ ،‬در گروه های اموزشی‬ ‫و هیات های اجرایی جذب دانشگاه ها بررسی‪،‬‬ ‫سنجیده و تصویب می شود‪.‬‬ ‫رضوان طلب ادامه داد‪ :‬بعد از پایان مهلت دانشگاه‬ ‫ها برای اعام نیازها‪ ،‬اطاعات دانشگاه ها در اختیار مرکز‬ ‫با تامین بودجه وزارت بهداشت؛‬ ‫تکنسین های سالمت دهان و‬ ‫دندان استخدام می شوند‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬تربیت نیروی انسانی‬ ‫حوزه علوم پزشکی باید براساس نیازهای واقعی‬ ‫جامعه صورت گیرد و حتی الزم است ترتیبی‬ ‫اتخاذ شود تا نیروی انسانی هر منطقه از کشور‬ ‫متناسب با نیاز بومی همان منطقه تربیت شود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت ادامه داد‪:‬‬ ‫بر همین اساس سند براورد نیروی انسانی مورد نیاز‬ ‫کشور در حوزه علوم پزشکی تدوین شده و این‬ ‫سند برای تمامی کان مناطق امایشی نیز در‬ ‫دست تدوین است‪.‬‬ ‫دکتر الریجانی با اشاره به اینکه بدنه هیات علمی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی الزم است برای‬ ‫پاسخگویی به این نیازها هم به لحاظ کمی‬ ‫و هم کیفی تقویت شود گفت‪ :‬طبق براوردها‬ ‫ضروری است تا در سال های اتی‪ ،‬متناسب با‬ ‫شرایط کشور حدود ‪ ۱۰‬هزار عضو هیات علمی در‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور جذب شوند‪،‬‬ ‫که امیدواریم با حمایت نهادهای باالدستی این‬ ‫هدف محقق گردد‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬در سال جاری مجوز جذب‬ ‫حدود دو هزار عضو هیات علمی اخذ شده که به‬ ‫زودی فرایند جذب در دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫اغاز می شود‪.‬‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت گفت‪:‬‬ ‫همانطور کهذکرشداعضایهیئتعلمیمیبایست‬ ‫در دانشگاه های علوم پزشکی متناسب با ظرفیت‬ ‫جذب دانشجو‪ ،‬نیازهای بومی و ماموریت های‬ ‫ویژه دانشگاه جذب شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس چارچوب نقشه جامع‬ ‫اعضای هیئت علمی حوزه علوم پزشکی تدوین و‬ ‫به دانشگاه ها اباغ شده است‪.‬‬ ‫◄‬ ‫زمان بررسی پرونده متقاضیان جذب‬ ‫هیاتعلمی کاهشمی یابد‬ ‫رئیس مرکز جذب وزارت علوم‪:‬‬ ‫نظارت‪ ،‬ارزیابی و تضمین کیفیت اموزش عالی وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری قرار می گیرد؛ ماموریت این‬ ‫مرکز پایش نقشه جامع علمی کشور است و با اعام نیاز‬ ‫این دانشگاه ها و بر اساس مجوزهایی که دانشگاه های‬ ‫دولتی و غیردولتی برای جذب هیات علمی دارند تمام‬ ‫اطاعاتبررسی‪،‬تنظیمو مصوبمیشود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال نکردن متقاضیان جذب‬ ‫هیات علمی از برخی دانشگاه ها‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫دانشگاه های سطح یک در تعداد متقاضی پراقبال‬ ‫هستند و گاهی برای یک کرسی ‪ ۱۵۰‬متقاضی اعام‬ ‫امادگی می کنند اما برای برخی دانشگاه ها هیچ‬ ‫متقاضی وجود ندارد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیات علمی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری تصریح کرد‪ :‬برای ایجاد رقابت‬ ‫بر سر یک کرسی هیات علمی در دانشگاه باید سه‬ ‫نفر متقاضی باشند اما وقتی تعداد به این حد نصاب‬ ‫نمی رسد رقابتی هم تشکیل نمی شود و ان را از دور‬ ‫رقابت خارج می کنیم‪.‬‬ ‫وی درباره طوالنی شدن فرایند بررسی پرونده ها‬ ‫در دانشگاه ها خاطرنشان کرد‪ :‬با پایان یافتن فراخوان‬ ‫جذب هیات علمی‪ ،‬پرونده داوطلبان در چند‬ ‫مرحله مورد بررسی قرار می گیرد و شرایط عمومی و‬ ‫اختصاصی انها با شرایط دانشگاه ها برای جذب‬ ‫مطابقت پیدا می کند‪.‬‬ ‫رئیس مرکز جذب هیات علمی گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫مصوبه شورای عالی انقاب فرهنگی برای بررسی‬ ‫تمام فرایندهای پرونده ها ‪ ۹۰‬روز در نظر گرفته ایم‬ ‫ولی گاهی پرونده ها ‪ ۲۰۰‬روز در همان مرحله اولیه‬ ‫باقی می ماند‪.‬‬ ‫رضوان طلب با بیان اینکه پرونده های فراخوان‬ ‫قبلی همچنان در دانشگاه ها باز است‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫فراخوان های گذشته‪ ،‬طوالنی شدن دوره رسیدگی‬ ‫به پرونده ها را از هیات های مرکزی‪ ،‬اجرایی جذب و‬ ‫مسئوالن دانشگاه ها می پرسیدیم و گاهی دالیلی برای‬ ‫طوالنی شدن روال بررسی این پرونده ها داشتند اما این‬ ‫مسئله مانند یک بیماری است که باید درمان شود‪.‬‬ ‫نماینده فارغ التحصیان تکنســین ســامت دهان و دندان گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫پیگیری هــا و مکاتبــات مســتمر‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫طبــق دســتورالعمل تدوین شــده تکنســین های ســامت دهــان و دنــدان را تــا‬ ‫دو هفتــه دیگــر اســتخدام می کنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش انــا‪ ،‬از ســال گذشــته فــارغ التحصیــان رشــته ســامت دهــان‬ ‫و دنــدان بــه دلیــل مشــخص نشــدن تکلیــف اســتخدامی و تعییــن نشــدن‬ ‫ردیــف شــغلی دســت بــه اعتراض هــای متعــددی زدنــد‪ .‬از اجتمــاع در‬ ‫روبــه روی وزارت بهداشــت گرفتــه تــا اجتمــاع در روبــه روی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی کــه تــا بــه امــروز نتیجــه مطلوبــی نداشــته و بــه تعــداد ‪ ۲۶۰۰‬نفــر از ایــن‬ ‫فــارغ التحصیــان همچنــان در انتظــار تعییــن ردیــف شــغلی هســتند‪.‬‬ ‫در ایــن رابطــه اشــکان ســپهوند گفــت‪ :‬بــر اســاس پیگیری هــا و مکاتبــات‬ ‫مســتمر بــا مقامــات وزارت بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی و نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی معاونــت بهداشــتی ایــن وزارت طبــق دســتورالعمل‬ ‫تدوین شــده تکنســین های ســامت دهــان و دنــدان را تــا دو هفتــه دیگــر‬ ‫اســتخدام می کنــد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن دســتورالعمل محــل به کارگیــری‪ ،‬عنــوان‬ ‫به کارگیــری‪ ،‬نــوع قــرارداد و شــرح وظایــف عنوان شــده و بــه شــرح وظایــف‬ ‫در ‪ ۱۰‬بنــد اشاره شــده اســت‪ .‬اعتبــارات به کارگیــری تکنســین های ســامت‬ ‫دهــان و دنــدان به صــورت قــرارداد خریــد خدمــت در قالــب پزشــک خانــواده‬ ‫روســتایی و جهــت تامیــن منابــع ان بــرای جــذب ایــن افــراد بــه ســرجمع‬ ‫اعتبــارات روســتایی اضافه شــده اســت کــه معاونــت توســعه مدیر یــت و‬ ‫منابــع وزارت متبــوع مســئول تامیــن اعتبــار و عقــد قــرارداد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده فارغ التحصیــان تکنســین ســامت دهــان و دنــدان افــزود‪ :‬ایــن‬ ‫دســتورالعمل پــس از تصویــب در کمیســیون تعهــدات وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی و بــا امضــای معاونیــن حقوقــی‪ ،‬توســعه‪ ،‬اموزشــی‪،‬‬ ‫درمــان‪ ،‬بهداشــت و مدیــرکل دفتــر بازرســی و ارزیابــی عملکــرد‪ ،‬بــه تاییــد‬ ‫مقــام وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی رســیده و دســتور ابــاغ ان بــه‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور صادرشــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬همچنیــن در نشســت اخیــر کمیســیون تعهــدات وزارت‬ ‫بهداشــت موضــوع اعــام نیــاز مجــدد دانشــگاه ها بــرای به کارگیــری و اجــرای‬ ‫تعهــدات کاردانــان بومــی سراســر کشــور مطــرح شــد‪ .‬در صــورت اعــام نیــاز‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــه تعهــدات افــراد مذبــور اعتبــارات الزم از ســوی‬ ‫معاونت توســعه وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی تامین خواهد شــد‪.‬‬ ‫ســپه وند تصریــح کــرد‪ :‬بابیــان این کــه در رابطــه بــا تکنســین های ســامت‬ ‫بــر اســاس دســتورالعمل مشــارالیه عمــل خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬بســیاری از‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی سراســر کشــور علــت جــذب نکــردن کاردانــان‬ ‫بومــی را نبــود بودجــه عنــوان کرده انــد‪ ،‬کــه پــس از ابــاغ ایــن دســتورالعمل‬ ‫تــا دوهفتــه اتــی مشــکل بودجــه حل شــده و محــل تامیــن اعتبــار ان وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫نماینــده فارغ التحصیــان تکنســین ســامت دهــان و دنــدان ابــراز امیــدواری‬ ‫کــرد‪ ،‬پــس از ابــاغ ایــن دســتورالعمل طــی دو هفتــه اینــده کلیــه کاردان هــای‬ ‫بومــی ازجملــه تکنســین های ســامت دهــان و بهداشــت عمومــی کلیــه‬ ‫گرایش هــا بــه کار گرفتــه شــوند‪.‬‬ ‫پژوهشکده سرطان معتمد جهاد دانشگاهی‬ ‫شرکت مهندسین مشاورهندسه پارس برای تکمیل سرمایه انسانی خود‬ ‫جهت خدمت در مناطق مختلف و با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫در عنوان شغلی ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫با ‪ 15‬سال سابقه نظارت بر سازه و خطوط لوله دریایی برای کارگاه جنوب‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس عمران یا مکانیک‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه در زمینه امور پیمان و رسیدگی برای کارگاه جنوب‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس معماری‬ ‫با سابقه نظارت بر اجرای ساختمان برای کارگاه جنوب‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند اداری ‪DCC -‬‬ ‫با ‪ 3‬سال سابقه مفید ترجیحا اقا در دفتر تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس مکانیک یا شیمی صنایع گاز‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه برای خراسان رضوی‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس عمران‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه نظارت بر سازه های دریایی‬ ‫‪7‬‬ ‫نقشه کش‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه در دفتر تهران‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را حداکثر تا‪ 10‬روز پس از درج ا گهی با درج عنوان شغلی در‪ subject‬ایمیل به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫کارشناس روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شرایط الزم‬ ‫‪‬فارغ التحصیل گروه های علوم اجتماعی‪٬‬علوم سیاسی‪٬‬علوم ارتباطات‬ ‫‪‬دارای مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس‬ ‫‪‬اشنا به ‪icdl‬‬ ‫‪‬دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست خود را به ادرس ایمیل ‪hr@mrcjd.ir‬‬ ‫‪pgc.engineering@parsgc.com‬‬ ‫ارسال و یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره ‪ 88679403‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫ ‬ ‫یک شرکت معتبر در حوزه انرژی جهت تامین نیروی انسانی متخصص خود از بین داوطلبان استخدام بومی استان های اعالم شده‪،‬طی ازمون کتبی و مصاحبه حضوری جهت استخدام‬ ‫در نیروگاه سیکل ترکیبی قشم به شرح زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫الف) شرایط عمومی برای شرکت در ازمون‬ ‫‪ .1‬تابعیت ایران و متدین به یکی از ادیان رسمی کشور‬ ‫‪ .2‬انجام خدمت سربازی یا داشتن معافیت های‬ ‫قانونی دایم‪.‬‬ ‫‪ .3‬برخورداری از تندرستی و توانایی الزم متناسب‬ ‫با وظایف‬ ‫‪ .4‬نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر‬ ‫‪ .5‬دارا بودن شرایط احراز شغل‬ ‫‪ .6‬عدم اعتیاد به مواد مخدر‬ ‫‪ .7‬عدم اشتغال به خدمت یا تحصیل و نداشتن‬ ‫تعهد خدمتی‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫‪ .1‬داشتن حدا کثر شرایط سنی به شرح زیر‪:‬‬ ‫• متولدین ‪ 1370/01/01‬به بعد در مقطع کارشناسی‬ ‫به باال‬ ‫•متولدین ‪ 1372/01/01‬به بعد در مقطع کاردانی‬ ‫‪ .2‬داشتن مدرک تحصیلی مناسب با رشته شغلی مورد‬ ‫نظر در جدول‬ ‫‪ .3‬فقط داوطلبان بومی استان های هرمزگان‪،‬‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬فارس‪ ،‬بوشهر و‬ ‫خوزستان مجاز به شرکت در این ازمون میباشند‪.‬‬ ‫• افرادی که دارای ویژگی زیر باشند‪ ،‬داوطلب بومی‬ ‫استان های مذکور تلقی می گردند‪.‬‬ ‫• در شناسنامه‪ ،‬شهرستان محل تولد داوطلب یا پدر یا‬ ‫همسر بایستی از شهرهای تابع استان های مذکور باشد‪.‬‬ ‫• در ‪ 3‬سال اخیر در شهرهای مورد تقاضا سکونت‬ ‫یا تحصیالت دانشگاهی داشته باشد ( با ارائه سند‬ ‫مالکیت یا اجاره نامه معتبر‪ ،‬مدارک دانشگاهی و سایر‬ ‫مدارک معتبری که مورد تایید شرکت باشد)‪.‬‬ ‫• مبنای شهرستان برای تعیین بومی بودن داوطلب‪،‬‬ ‫اخرین تقسیمات کشوری اعالم شده توسط وزارت‬ ‫کشور می باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬برای پذیرفته شدگان نهایی‪ ،‬شرکت در طول خدمت‬ ‫هیچگونه تعهدی جهت اسکان و ایاب و ذهاب به‬ ‫محل خدمت ندارد‪.‬‬ ‫‪ .5‬پس از اعالم نتایج کتبی و مصاحبه‪ ،‬الویت‬ ‫استخـدام به تشخیص شرکت با افراد بومی شهرهای‬ ‫بندرعباس و قشم می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬چنانچه در هر یک از مراحل استخدامی خالف واقع‬ ‫بودن اطالعات ارائه شده از سوی فرد مسجل گردد‪ ،‬از‬ ‫ادامه همکاری فرد ممانعت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫‪ .5‬تصویر اخرین مدرک تحصیلی یا گواهی فراغت از‬ ‫تحصیل که معدل حتما در ان قید شده باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬برای ارسال مدارک مورد نیاز الزاما از پاکت های‬ ‫پستی استاندارد ‪ 25x17‬استفاده شود‪.‬‬ ‫د) سایر نکات‬ ‫‪ .1‬زمان و محل برگزاری ازمون از طریق ادرس‬ ‫الکترونیکی زیر به اطالع داوطلبان خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ .2‬داوطلبان واجد شرایط می بایست مدارک الزم‬ ‫را حدا کثرتا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مور خ‬ ‫‪ 1398/08/09‬با پست سفارشی به ادرس تهران‬ ‫•صندوقپستی‪16765-1719‬و کدپستی ‪16589-53571‬‬ ‫پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور‪ ،‬مرکز اموزش های‬ ‫تخصصی شهید عباسپور‪ ،‬واحد ازمون (ازمون جذب‬ ‫نیروگاه قشم) ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ .3‬مدارک ارسالی برای ثبت نام به هیچ عنوان مسترد‬ ‫نمی شود‪ .‬به مدارک ناقص و یا مدارکی که پس از‬ ‫مهلت مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ج) مدارک مورد نیاز‬ ‫‪ .1‬فرم تکمیل شده ثبت نام (به طور دقیق و خوانا) ‪ .4‬داوطلبان می توانند جهت ا گاهی از زمان و مکان‬ ‫ازمون‪ ،‬دروس امتحانی و کسب اطالعات بیشتر به‬ ‫که در سایت دانشگاه می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬دو قطعه عکس جدید پشت نویسی شده (یک وب سایت مرکز اموزشهای تخصصی به ادرس‬ ‫‪ http://sbu.ac.ir/ATC‬قسمت ازمونهای‬ ‫قطعه به فرم ثبت نام الصاق شود)‬ ‫استخدامی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ .3‬تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی‬ ‫‪ .4‬تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم (پشت و رو) ‬ ‫ردیف‬ ‫رشته شغلی‬ ‫مقطع و رشته تحصیلی‬ ‫تعداد‬ ‫جنسیت‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫کارشناسییا کارشناسیارشدمهندسیبرق‬ ‫(گرایش قدرت و شبکه های انتقال و توزیع)‬ ‫‪7‬‬ ‫مرد‬ ‫‪2‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫کارشناسییا کارشناسیارشدمهندسیبرق‬ ‫(گرایشالکترونیک‪،‬ابزار دقیقو کنترل)‬ ‫‪3‬‬ ‫مرد‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪8‬‬ ‫مرد‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد فناوری‬ ‫اطالعات ‪( IT‬کلیه گرایش ها)‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی ارشد مهندسی‬ ‫صنایع (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫‪6‬‬ ‫تکنسین برق‬ ‫کاردانی برق (کلیه گرایش های برق)‬ ‫‪8‬‬ ‫مرد‬ ‫‪7‬‬ ‫تکنسین ابزار دقیق‬ ‫کاردانی الکترونیک و ابزار دقیق‬ ‫(کلیه گرایش ها)‬ ‫‪2‬‬ ‫مرد‬ ‫‪8‬‬ ‫تکنسین مکانیک‬ ‫کاردانی مکانیک (کلیه گرایش ها)‬ ‫‪8‬‬ ‫مرد‬ ‫جمع‬ ‫مدت سابقه کار به حدا کثر شرایط سنی اضافه نمی شود‪.‬‬ ‫‪38‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫یگان ویژه این نیرو اعالم کرد؛‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر تبریز‬ ‫استخدام یگان ویژه نیروی انتظامی‬ ‫استان کهگیلویه وبویراحمد‬ ‫استخدام ‪ 300‬نفر به صورت‬ ‫غیرقانونی در شهرداری تبریز‬ ‫مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری زنجان اعالم کرد‪:‬‬ ‫برگزاری ازمون جذب کارشــناس برای‬ ‫دهیاری های استان‬ ‫مدی ــرکل ام ــور روس ــتایی و ش ــوراهای اس ــتانداری زنج ــان گف ــت‪ :‬ازم ــون ج ــذب کارش ــناس‬ ‫ب ــرای دهیار ی ه ــای تابع ــه اس ــتان برگ ــزار می ش ــود‪.‬‬ ‫محمدرض ــا ه ــادوی در گفت وگ ــو ب ــا ایس ــنا‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬ب ــه اس ــتناد ایین نام ــه س ــازمان‬ ‫یه ــای کش ــور و ش ــماره مج ــوز ‪ ۷۳۰۹‬ص ــادره از ‪ ۱۸‬اردیبهش ــت امس ــال‪ ،‬معاون ــت ام ــور‬ ‫دهیار ‬ ‫دهی ــاری س ــازمان ش ــهرداری و دهیار ی ه ــای کش ــور تع ــداد ‪ ۲۴‬نف ــر از واج ــدان ش ــرایط ب ــرای‬ ‫تامی ــن نی ــروی انس ــانی م ــورد نی ــاز دهیار ی ه ــا‪ ،‬نی ــرو ج ــذب می کن ــد‪.‬‬ ‫این مسئول ادامه داد‪ :‬فارغ التحصیان رشته های تحصیلی عمران‪ ،‬معماری‪ ،‬حسابداری‪،‬‬ ‫حقوق و کامپیوتر در مقطع کارشناسی و باالتر برای تامین نیروی موردنیاز در رسته های شغلی‬ ‫کارشناس امور عمرانی‪ ،‬کارشناس امور مالی‪ ،‬کارشناس امور حقوقی و کارشناس امور فناوری‬ ‫اطاعات‪ ،‬از طریق ازمون به صورت قرارداد کار معین‪ ،‬جذب می شوند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ثبت ن ــام ب ــرای ای ــن ازم ــون از ‪ ۲۲‬مهرم ــاه اغ ــاز ش ــده و ت ــا ت ــا پای ــان روز ‪ ۳۰‬مهرم ــاه‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬زمــان برگــزاری ازمــون ‪ ۱۷‬ابان مــاه امســال اســت و متقاضیــان بــرای کســب اطاعــات‬ ‫بیش ــتر و ثبت ن ــام ب ــه س ــایت مرک ــز ازم ــون جهاددانش ــگاهی ‪ www.hrtc.ir‬مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی ایران اعالم کرد‪:‬‬ ‫استخدام ‪ 50‬نفر از جوانان کردستان‬ ‫در نیروی دریایی ارتش‬ ‫سرپرس ــت دفت ــر نی ــروی دریای ــی ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران در اس ــتان کردس ــتان‬ ‫گف ــت‪ :‬از زم ــان افتت ــاح دفت ــر نی ــروی دریای ــی در اس ــتان کردس ــتان در س ــال ‪ 95‬تاکن ــون بی ــش‬ ‫از ‪ 50‬نف ــر از جوان ــان اس ــتان در زمین ــه افس ــری‪ ،‬درجـ ـه داری و کارمن ــدی اس ــتخدام ش ــده اند‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ف ــارس از س ــنندج‪ ،‬نی ــروی دریای ــی ای ــران در دنی ــا از اقت ــدار و جای ــگاه خاص ــی‬ ‫برخ ــوردار اس ــت و هم ــواره از قدرت ه ــای عرص ــه در ی ــا در کش ــور ب ــه حس ــاب می ای ــد‪.‬‬ ‫ب ــا پی ــروزی انق ــاب اس ــامی و ب ــا ش ــروع جن ــگ تحمیل ــی‪ ،‬س ــواحل جنوب ــی کش ــور م ــورد‬ ‫حمل ــه رژ ی ــم بع ــث ع ــراق ق ــرار گرف ــت ک ــه جوان ــان نی ــروی دریای ــی ب ــا رش ــادت و از ج ــان‬ ‫گذشــتگی در مقابــل قدرت هــای جهانــی در قالــب رژ یــم بعــث ایســتادگی کردنــد تــا از مرزهــای‬ ‫دریای ــی کش ــور دف ــاع کنن ــد‪.‬‬ ‫اکن ــون بع ــد از گذش ــت تقریب ــا ‪ 30‬س ــال از دوران دف ــاع مق ــدس ش ــرایط کام ــا تغیی ــر ک ــرده و‬ ‫ام ــروز ش ــاهد اقت ــدار هرچ ــه بیش ــتر ای ــران در عرص ــه در ی ــا هس ــتیم و تجهی ــزات دفاع ــی دریای ــی‬ ‫توس ــط جوان ــان غی ــور و متدی ــن ای ــن م ــرز و ب ــوم بومی س ــازی ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫از اقدام ــات مه ــم نی ــروی دریای ــی ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران اح ــداث دفات ــر نی ــروی‬ ‫دریای ــی در ‪ 15‬اس ــتان غیرس ــاحلی کش ــور ب ــرای ج ــذب و اس ــتفاده از پتانس ــیل های فع ــال‬ ‫جوان ــان کش ــور اس ــت ت ــا ه ــم ایج ــاد اش ــتغال ک ــرده باش ــد و ه ــم نی ــروی دریای ــی را ب ــه ش ــهر های‬ ‫غیرس ــاحلی کش ــور معرف ــی و از ظرفی ــت جوان ــان متخص ــص ای ــن نواح ــی اس ــتفاده کن ــد‪.‬‬ ‫دفت ــر نی ــروی دریای ــی اس ــتان کردس ــتان ه ــم در هفت ــه دف ــاع مق ــدس س ــال ‪ 95‬افتت ــاح ش ــدتا‬ ‫بتوانــد جوانــان برومنــد کردســتانی همچــون شــهید اقبــال ادمــی از جوانــان ســنندج را تحویــل نیــروی‬ ‫دریای ــی دهن ــد‪.‬‬ ‫سرپرس ــت دفت ــر نی ــروی دریای ــی ارت ــش جمه ــوری اس ــامی ای ــران در اس ــتان کردس ــتان‬ ‫در گفت وگ ــو ب ــا ف ــارس در س ــنندج اظه ــار داش ــت‪ :‬ط ــرح ترو ی ــج دریامح ــور از ابت ــدای هفت ــه‬ ‫دف ــاع مق ــدس و هم زم ــان ب ــا اغ ــاز س ــال تحصیل ــی جدی ــد ب ــا برگ ــزاری جلس ــات توجیه ــی و‬ ‫هم اندیش ــی در مرا ک ــز اموزش ــی و دانش ــگاهی اغ ــاز ش ــده ت ــا ضم ــن معرف ــی نی ــروی دریای ــی‪،‬‬ ‫جوان ــان کردس ــتانی انگی ــزه بیش ــتری ب ــرای حض ــور در نی ــروی دریای ــی پی ــدا کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ایالم‬ ‫به کارگیری نیروهای غیربومی‬ ‫در شرکت های فعال منطقه ایالم ممنوع است‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی ای ــام گف ــت‪ :‬طب ــق م ــاده ‪ 47‬برنام ــه شش ــم توس ــعه‪،‬‬ ‫به کارگی ــری نیروه ــای غیربوم ــی در ش ــرکت های فع ــال منطق ــه ممن ــوع اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزاری ف ــارس از ای ــام‪ ،‬ش ــکراهلل ش ــیرخانی مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی ای ــام در جم ــع خبرن ــگاران گف ــت‪ :‬ب ــا هماهنگی ه ــای به عم ــل ام ــده ب ــا فرمان ــدار‬ ‫دهل ــران هرگون ــه ج ــذب و به کارگی ــری نی ــرو در حوزه ه ــای نف ــت و گاز دهل ــران در کمیس ــیون‬ ‫کارگ ــری شهرس ــتان م ــورد بررس ــی ق ــرار می گی ــرد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬از ای ــن پ ــس اج ــازه به کارگی ــری نیروه ــای غیربوم ــی در ش ــرکت های فع ــال منطق ــه‬ ‫را نمی دهی ــم و س ــاز و کار ان ه ــم م ــاده ‪ ۴۷‬قان ــون برنام ــه شش ــم توس ــعه اس ــت‪.‬‬ ‫مدی ــرکل تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اس ــتان ای ــام تاکی ــد ک ــرد‪ :‬در صورتی ک ــه ش ــرکت ها‬ ‫ای ــن م ــاده قانون ــی را رعای ــت نکنن ــد‪ ،‬طب ــق مصوب ــه کمیس ــیون کارگ ــری‪ ،‬ب ــه مراج ــع قضای ــی‬ ‫جه ــت برخ ــورد قانون ــی ارج ــاع می ش ــوند‪.‬‬ ‫شــیرخانی اضافــه کــرد‪ :‬موضــوع جــذب نیروهــای کارگــری در پتروشــیمی دهلــران در جلســه‬ ‫کمیســیون کارگــری اینــده بررســی و تصمیم گیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بین وزارت جهاد و صندوق کارافرینی امید‬ ‫تفاهم نامه تاسیس یک هزار صندوق اعتباری‬ ‫روستایی امضا شد‬ ‫تفاهم نام ــه تاس ــیس یکه ــزار صن ــدوق اعتب ــاری خ ــرد محل ــی در یکه ــزار روس ــتای کش ــور‬ ‫بی ــن وزارت جه ــاد کش ــاورزی و صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد امض ــا ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬در همایــش صنــدوق هــای خــرد محلــی کــه امــروز بــا حضــور علــی ربیعــی‬ ‫س ــخنگوی دول ــت و رئی ــس هی ــات مدی ــره صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد‪ ،‬معصوم ــه ابت ــکار مع ــاون‬ ‫ام ــور زن ــان و خان ــواده ریاس ــت جمه ــوری و مس ــئوالن جه ــاد کش ــاورزی برگ ــزار ش ــد‪ ،‬تفاهم نام ــه‬ ‫ایجــاد ‪ ۱۰۰۰‬صنــدوق اعتبــاری خــرد محلــی در ‪ ۱۰۰۰‬روســتا بــا همــکاری وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫و صنــدوق کارافرینــی امیــد امضــا شــد‪.‬‬ ‫هدف از راه اندازی صندوق های خرد محلی‪ ،‬ساختاری برای توسعه روستا‪ ،‬ارتقاء سطح‬ ‫معیشت روستاییان و بهبود کسب و کارهای روستایی با تمرکز بر توانمندسازی زنان روستایی است‪.‬‬ ‫اصغ ــر ن ــورا‪ ...‬زاده‪ ،‬مدیرعام ــل صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد در ای ــن مراس ــم گف ــت‪ :‬ه ــم اکن ــون‬ ‫‪ ١٨00‬صن ــدوق خ ــرد ایج ــاد ش ــده و ‪ ٨0‬میلی ــارد توم ــان ب ــه ‪ ۶0‬ه ــزار عض ــو ای ــن صن ــدوق‬ ‫تس ــهیات اعط ــا ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬تــا ســال ‪ ٩۶‬تنهــا ‪ ۶00‬صنــدوق خــرد محلــی در کشــور وجــود داشــت و هــم اکنــون‬ ‫بــه ‪ ١٨00‬صنــدوق رســیده اســت‪.‬‬ ‫ن ــوراهلل زاده ادام ــه داد‪ :‬پایش ه ــا نش ــان م ــی ده ــد ک ــه ای ــن صندو ق ه ــا موف ــق بودن ــد و بای ــد‬ ‫نهادس ــازی ب ــرای کار زن ــان روس ــتایی و عش ــایری ادام ــه یاب ــد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد اظهارداش ــت‪ :‬ت ــاش م ــی کنی ــم صندو ق ه ــای خ ــرد‬ ‫محلــی در اینــده بانک پذیــر شــوند و معتقــدم همانطــور کــه انســان مســیر رشــد را طــی مــی کنــد‪،‬‬ ‫کســب و کارهــا نیــز این گونــه خواهنــد بــود؛ امیدوار یــم ایــن نهادهــای کوچــک بــارور شــوند‪.‬‬ ‫نماینده اهر و هریس‪:‬‬ ‫نیروهای تحصیلکرده بومی‬ ‫در نیروگاه هریس به کار گرفته شوند‬ ‫نماین ــده م ــردم اه ــر و هر ی ــس در مجل ــس ش ــورای اس ــامی خواس ــتار ب ــه کارگی ــری نیروه ــای‬ ‫تحصیلک ــرده بوم ــی ای ــن شهرس ــتان در نی ــروگاه ای ــن ش ــهر ش ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬بی ـت اهلل عبدالله ــی در تذک ــری در جلس ــه علن ــی مجل ــس ش ــورای اس ــامی‬ ‫گف ــت‪ :‬متاس ــفانه در نی ــروگاه هر ی ــس کمت ــر از نیروه ــای بوم ــی ای ــن شهرس ــتان ب ــه کارگی ــری‬ ‫یشــود کــه الزم اســت جلــوی ایــن کار گرفتــه شــود و نســبت بــه کارگیــری جوانــان تحصیلکــرده‬ ‫م ‬ ‫در ای ــن نی ــروگاه بررس ــی الزم انج ــام ش ــود‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده مجل ــس ش ــورای اس ــامی همچنی ــن خواس ــتار رس ــیدگی ب ــه وضعی ــت‬ ‫نیروه ــای ش ــرکتی و ق ــراردادی ش ــد‪.‬‬ ‫یــگان و یــژه نیــروی انتظامــی‬ ‫اســتان کهگـ ـیـ ـل ـ ــویه وبویراحمــد از‬ ‫بیــن جوانــان مومــن وعاقــه منــد بــه‬ ‫ایــن یــگان جهــت اســتخدام ثبــت‬ ‫نــام بعمــل مــی اورد‪.‬‬ ‫بـ ـ ــه گـ ـ ــزارش ص ـبـ ــح زا گـ ــرس‬ ‫یــگان و یــژه نیــروی انتظامــی اســتان‬ ‫کهگیلو یــه وبویراحمــد همزمــان بــا‬ ‫هفتــه نیــروی انتظامــی از بیــن جوانــان‬ ‫مومــن وانقابــی نیــرو جــذب مــی کند‪.‬‬ ‫شــرایط اســتخدام در یــگان و یــژه‬ ‫نیــروی انتظامــی اســتان کهگیلو یــه و‬ ‫بویراحمــد بــه شــرح ز یــر اســت‪:‬‬ ‫‪-1‬ثبــت نــام در مقطــع تحصیلــی‬ ‫دیپلــم یــا پیــش دانشــگاهی در کلیــه رشــته های‬ ‫نظــری و فنــی و کار دانــش صــورت مــی پذیــرد‪،‬‬ ‫مــدرک تحصیلی داوطلبان باید مهــر اموزش و پــرورش‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫‪-2‬ســن مجــاز داوطلبیــن بایــد از ‪ 18‬ســال تمــام‬ ‫تــا ‪ 25‬ســال تمــام (متولدیــن ‪ )1373‬مــی باشــد‬ ‫‪-3‬دارا بــودن مــدرک گواهــی مهــارت کامپیوتــر‬ ‫جهــت تبــت نــام الزامــی اســت‪.‬‬ ‫‪-4‬مع ــدل کل جه ــت ثب ــت ن ــام ‪14‬ب ــه ب ــاال‬ ‫م ــی باش ــد ‪،‬بس ــیجیان ب ــا س ــابقه ب ــاالی یکس ــال‬ ‫عضو ی ــت فعال‪،‬فرزن ــدان نیروه ــای مصل ــح‬ ‫‪،‬فرزن ــدان جانب ــازان ‪،‬ب ــردار ش ــهید از ی ــک نم ــره‬ ‫کس ــر مع ــدل برخ ــوردار م ــی باش ــد(فرزندان ش ــهدا‬ ‫از ش ــرط مع ــدل مع ــاف م ــی باش ــند)‬ ‫‪-5‬دارابودنحداقلقد‪175‬سانتیمتر‬ ‫‪-6‬وضعیــت نظــام وظیفــه بایــد‬ ‫بــه چهــار صــورت کارت پایــان‬ ‫خدمت‪،‬دفترچــه امــاده بــه خدمــت‪،‬‬ ‫یاگواهــی حیــن خدمت‪،‬معافیــت‬ ‫تحصیلــی (کــه بــه تائیــد نظــام وظیفــه‬ ‫و پلیس‪10+‬رســیده باشــد)‬ ‫‪-7‬داوطلبیــن دانشــجو بایــد کارنامــه‬ ‫اموزش ــی مه ــر دار از ام ــوزش دانش ــگاه‬ ‫مربوط ــه هم ــراه ب ــا گواه ــی اش ــتغال ب ــه‬ ‫تحصی ــل خ ــود را ارائ ــه دهن ــد‪.‬‬ ‫تبصره‪:‬واحد پاس شده حداکثر ‪30‬‬ ‫واحد باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬داشــتن گواهینامــه رانندگــی‬ ‫یــا نامــه طــی مراحــل از اموزشــگاه‬ ‫رانندگــی الزامیســت ‪.‬‬ ‫‪-9‬داوطلــب بایــد بومــی اســتان کهگیلو یــه‬ ‫وبویراحمــد باشــد و‪ 15‬ســال در اســتان ســکونت‬ ‫داشــته باشــد‪.‬‬ ‫جهــت ثبــت نــام بــه اداره گزینــش و اســتخدام‬ ‫نیــروی انتظامــی اســتان کهگیلو یــه وبویراحمــد‬ ‫واقــع درخیابــان گلســتان ‪12‬مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شورا اعالم کرد؛‬ ‫بازنگری در ایین نامه استخدامی شهرداری تهران‬ ‫پس از ‪ ۴۰‬سال‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬توسعه شهری و امور شورا‬ ‫گفت‪ :‬فرایند بازنگری در ایین نامه استخدامی‬ ‫شهرداری تهران که ‪ 40‬سال پیش به تصویب رسیده‪،‬‬ ‫اغاز شده و در ماه های اینده نهایی می شود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬حام ــد مظاهر ی ــان در همای ــش‬ ‫فصل ــی مدی ــران ش ــهرداری ته ــران ک ــه در ب ــرج می ــاد‬ ‫برگ ــزار ش ــد‪ ،‬اظه ــار ک ــرد‪ :‬چرخ ــه مدیریت ــی در‬ ‫ش ــهرداری م ــدام در ح ــال ارزیاب ــی اس ــت و مدی ــران‬ ‫نت ــر را ارزیاب ــی می کنن ــد‬ ‫از ب ــاال رد هه ــای پایی ‬ ‫و رد هه ــای پایی ــن نی ــز مدی ــران باال ت ــر را ارزیاب ــی‬ ‫می کننــد؛ فراینــد مشــخصی بــرای ارزیابــی عملکــرد‬ ‫از قب ــل تدو ی ــن ش ــده ک ــه ب ــه روش جدی ــدی ای ــن کار‬ ‫اغ ــاز ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اضاف ــه ک ــرد‪ :‬در فراین ــد ارزیاب ــی عملک ــرد‪،‬‬ ‫ارزیاب ــی سیس ــتمی و غی ــر ف ــردی جایگزی ــن‬ ‫شه ــای قدیم ــی و س ــنتی تر ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫رو ‬ ‫مع ــاون ش ــهردار ته ــران ب ــا بی ــان اینک ــه بررس ــی‬ ‫شایس ــتگی های مدی ــران ه ــم فراین ــدی ش ــده‬ ‫اس ــت‪ ،‬گف ــت‪ :‬ب ــرای شناس ــایی س ــطح س ــازمانی‬ ‫افــراد‪ ،‬میــزان شایســتگی مدیــران هــم فراینــدی شــده‬ ‫ته ــای ف ــردی اف ــراد ب ــه ص ــورت دقی ــق‬ ‫و صاحی ‬ ‫یش ــود‪.‬‬ ‫رص ــد م ‬ ‫وی افزود‪ :‬عاوه بر این بعد از ‪ 40‬سال که از زمان‬ ‫تصویب و اجرای ایین نامه استخدامی شهرداری‬ ‫تهران میگذرد‪ ،‬فرایند بازنگری این ایین نانه اغاز و‬ ‫جلسات ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫مظاهر ی ــان تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬امیدوار ی ــم ک ــه ای ــن‬ ‫بازنگــری در یــک فراینــد زمانــی مشــخص بــه نتیجــه‬ ‫رئیس امور مطالعات نظام ها سازمان اداری و استخدامی کشور‪:‬‬ ‫برس ــد و ش ــرایط اداری و اس ــتخدامی بهت ــری ب ــرای‬ ‫کارکن ــان ش ــهرداری ته ــران رق ــم بخ ــورد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت اعالم کرد‬ ‫افزایش سهم اشتغال روستایی به ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سهم اشتغال‬ ‫روستایی در حال حاضر به ‪ ۲۵‬درصد افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تا پایان دولت ‪ ۹۰‬درصد روستاها‬ ‫گازرسانی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬علی ربیعی در همایش ملی‬ ‫ُ‬ ‫«صندو ق های خرد محلی» که به مناسبت روز‬ ‫جهانی زن روستایی برگزار شده بود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫ما نیازمند گفت وگوی بیشتر درباره فقر هستیم‬ ‫چرا که فقرا در دورانی مانند رشد اقتصادی یا دوره‬ ‫تحریم‪ ،‬زحمات بیشتری را متحمل می شوند و اگر‬ ‫از دهک های پایین در این شرایط مراقبت نکنیم‪،‬‬ ‫زندگی دشواری خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه طی چند سال اخیر جوایز‬ ‫نوبل به کسانی اهدا می شود که درباره فقر مطالعه‬ ‫کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬سیاستگذار ی های معطوف به‬ ‫فقرزدایی باید مداوم باشد که ما در دولت تدبیر و‬ ‫امید‪ ،‬این سیاست را دنبال می کنیم‪.‬‬ ‫ت یازدهم و‬ ‫سخنگوی دولت با اشاره به اینکه دول ‬ ‫دوازدهم تاش های زیادی را در این زمینه انجام داده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در زمینه بهبود و تقویت زیرساخت های‬ ‫روستایی اقدامات بسیار قابل توجهی انجام شده از‬ ‫جمله اینکه تا پایان دولت بیش از ‪ ۹۰‬درصد روستاها‬ ‫دارای گاز می شوند‪ .‬همچنین در زمینه برق تا پایان‬ ‫دولت روستاها باالی ‪ ۱۰‬خانوار را پاسخگو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید به منظور‬ ‫فقرزدایی‪ ،‬توانمندسازی را انتخاب کردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هدفگذاری ما در این زمینه جوامع محلی بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه به رغم فشار و‬ ‫تلخی که بر زندگی مردم وارد است‪ ،‬ما نخواستیم‬ ‫این مسائل و فشارهای ناشی از دوران تحریم را مطرح‬ ‫و کام جامعه را تلخ کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت ‪ ۱۸‬ماه‬ ‫تلخ این فشارها را تحمل کرده است و خوشبختانه‬ ‫در بیش از ‪ ۲۰‬ماه اینده شرایط رو به بهبود خواهد بود‪.‬‬ ‫ارزش دفترچه بیمه روستاییان چهار برابر شد‬ ‫ربیعی با بیان اینکه دولت در بحث فقر‬ ‫زیرساختی‪ ،‬اقدامات بزرگی انجام داد‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه فقر سامت اقدامات خوبی انجام شد و ارزش‬ ‫دفترچه بیمه روستاییان را در مرحله اول‪ ،‬چهار برابر‬ ‫افزایش دادیم و در مراحل بعدی‪ ،‬این رشد بیشتر بود؛‬ ‫اینها اقداماتی است که نشد بیان شود و بلندگویی ‬ ‫هم نداریم که این مسائل را بیان کند‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکید کرد؛‬ ‫نیروهای بومی در واحدهای‬ ‫صنعتی بزرگ به کار گرفته می شوند‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت بر به کارگیری‬ ‫نیروهای بومی در واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ‬ ‫تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬رضا رحمانی در مراسم‬ ‫بهره برداری از واحد تولید مس انجرد گفت‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که مورد تاکید ویژه بنده است و به‬ ‫تمامی استان ها اباغ شده‪ ،‬بکارگیری نیروهای بومی‬ ‫در واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ در مناطق‬ ‫محروم است و همچنین به صورت تکلیفی از این‬ ‫واحدها درخواست کردیم که حساب های مالی‬ ‫خود را به شهرستان های محل استقرار منتقل‬ ‫کنند تا از این محل عواید و اورده ای خوب برای ان‬ ‫مناطق و توسعه اقتصادی انها به وجود بیاید‪.‬‬ ‫او عنوان کرد که تکمیل زنجیره این صنایع‬ ‫در کشور دارای اهمیت ویژه ای است و باید روی‬ ‫فراوری و همچنین تولید محصول نهایی بیشتر‬ ‫و با برنامه تر کار کنیم و خوشبختانه شرکت مس‬ ‫انجرد در طرح توسعه خود بخش ذوب را نیز اغاز‬ ‫کرده است که بالغ بر ‪ ۱۰۰‬هزار تن محصول در مرحله‬ ‫نخست شرکت ذوب تولید خواهد کرد‪.‬‬ ‫نماینده مردم کهنوج در مجلس خطاب به مسئوالن دیوان عدالت اداری‪:‬‬ ‫سیاست حذف امتیاز بومی گزینی در ازمون های‬ ‫استخدامی در مناطق محروم اعمال نشود‬ ‫نماینده مردم کهنوج در مجلس گفت‪:‬‬ ‫ضروری است سیاست حذف امتیاز بومی گزینی‬ ‫در ازمون های استخدامی در مناطق محروم و کمتر‬ ‫توسعه اعمال نشود و یا استخدام قطعی منوط به‬ ‫حداقل ‪ ۱۰‬سال اقامت و کار در این مناطق شود‪.‬‬ ‫به گزارش خانه ملت‪ ،‬خطاب به مسئوالن دیوان‬ ‫عدالت اداری‪ ،‬گفت‪ :‬حذف امتیاز بومی گزینی در‬ ‫ازمون های استخدامی شاید در مناطق توسعه یافته‬ ‫مشکلی ایجاد نکند اما به طور قطع در مناطق‬ ‫محروم و کمتر توسعه یافته مشکاتی را به همراه‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫نماینده مردم کهنوج‪ ،‬فاریاب‪ ،‬منوجان‪ ،‬رودبار‬ ‫و قلعه گنج در مجلس دهم افزود‪ :‬سختی زندگی در‬ ‫این مناطق برای غیربومی ها باعث می شود پس از‬ ‫استخدام بافاصله تقاضای انتقال دهند و متاسفانه‬ ‫روابط در این گونه موارد بسیار موثر عمل می کند‪.‬‬ ‫عض ــو ش ــورای اس ــامی ش ــهر تبری ــز گف ــت‪ 300 :‬نف ــر نی ــرو جدی ــد ب ــه‬ ‫ش ــهرداری تبری ــز وارد ش ــده اند ک ــه ورود ای ــن اف ــراد کام ــا غیرقانون ــی ب ــوده‬ ‫و ب ــدون تش ــریفات قانون ــی انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش فـــارس از تبریـــز‪ ،‬فـــرج محمـــد قلیـــزاده در نطـــق پی ــش‬ ‫از دس ــتور خ ــود در ش ــورای ش ــهر تبری ــز اظه ــار داش ــت‪ :‬اولی ــن موض ــوع‬ ‫مرب ــوط ب ــه تاس ــیس کمیس ــیون هایی ب ــا عن ــوان توافق ــات در گذش ــته و‬ ‫ام ــروز ب ــا عناوین ــی همچ ــون جلس ــات مدی ــران و ب ــا اس ــامی مختل ــف‬ ‫دیگـــری در حـــال فعالیـــت هســـتند‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ای ــن کمیته ه ــا رس ــالتی ج ــز قان ــون فروش ــی و ش ــهر فروش ــی‬ ‫و اس ــایش فروش ــی ش ــهروندان ندارن ــد و متعجب ــم ک ــه در ای ــن زمین ــه چ ــرا‬ ‫هی ــچ فعالی ــت مناس ــبی ب ــرای رف ــع مش ــکات نش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫عضـــو شـــورای اســـامی شـــهر تبریـــز گفـــت‪ :‬در ایـــن زمینـــه باره ــا از‬ ‫طـــرف مســـئوالن مرتبـــط از نهادهـــای مختلـــف نامه هایـــی مبنـــی ب ــر‬ ‫غیرقانون ــی ب ــودن ای ــن کمیت ــه ارس ــال ش ــده ام ــا ش ــهرداری ب ــا اس ــامی‬ ‫دیگـــری در ایـــن زمینـــه فعالیـــت خـــود را ادامـــه داده اســـت‪.‬‬ ‫قلی ــزاده اظه ــار داش ــت‪ :‬انتظ ــار و درخواس ــت ای ــن اس ــت ک ــه س ــریعا‬ ‫جلـــوی فعالیـــت ایـــن کمیته هـــا گرفتـــه شـــود کـــه تا کنـــون ایـــن اتف ــاق‬ ‫نیفت ــاده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬پیــرو تذکــرات بــه شــهردار تبر یــز تنهــا پاســخ ایــن بــوده‬ ‫اســت کــه ایــن کمیتــه تخصصــی غیرقانونــی نیســت‪.‬‬ ‫قلیـــزاده ضمـــن اشـــاره بـــه تصمیمـــات غیرتخصصـــی اخـــذ ش ــده‬ ‫از س ــوی ای ــن کمیته ه ــای تخصص ــی تا کی ــد ک ــرد‪ :‬عنای ــت وی ــژه ای ــن‬ ‫کمیس ــیون ب ــه برخ ــی از مال ــکان قاب ــل تام ــل اس ــت‪.‬‬ ‫غیرقانونی است‪.‬‬ ‫اســتخدام نیروها به صورت فامیلی در ســازمان ها‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر تبریــز تصریــح کــرد‪ :‬اســتخدام نیروهــا در‬ ‫ایــن ســازمان ها بــه صــورت فامیلــی بســیار زیــاد اســت بطوریکــه طــی دو ســال‬ ‫گذش ــته ب ــر اس ــاس مس ــتندات ‪ 300‬نف ــر نی ــرو جدی ــد ب ــه ش ــهرداری تبر ی ــز‬ ‫وارد ش ــده اند ک ــه ورود ای ــن اف ــراد کام ــا غیرقانون ــی ب ــوده اس ــت و ب ــدون‬ ‫تش ــریفات قانون ــی انج ــام ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫وی ضمـــن اشـــاره بـــه ورود قانونـــی نیروهـــای اتـــش نشـــانی گف ــت‪:‬‬ ‫امی ــدوارم ب ــا همراه ــی ش ــهروندان بتوانی ــم ب ــه احق ــاق حق ــوق کس ــانی ک ــه‬ ‫ح ــق انه ــا در ای ــن رابط ــه ضای ــع ش ــده اس ــت دس ــت بیابی ــم‪.‬‬ ‫لیــزاده بــا بیــان اینکــه برخــی از افــراد در ایــن ســازمان ها حقوق هایــی‬ ‫غیرقانون ــی دریاف ــت می کنن ــد‪ ،‬گف ــت‪ :‬حق ــوق برخ ــی از اف ــراد اس ــتخدام‬ ‫شــده در ایــن ســازمان ها بســیار بــاال و قابــل تامــل اســت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ضروری است حذف شرط‬ ‫بومی گزینیدر ازمون هایاستخدامیدر مناطقمحروم‬ ‫و کمتر توسعه اعمال نشود یا استخدام قطعی منوط به‬ ‫حداقل‪ 10‬سال اقامت و کار در این مناطق شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس دهم‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫تا چنانچه فردی به هر دلیل از این مناطق انتقالی‬ ‫گرفت استخدامش کان لم یکن تلقی و امتیاز‬ ‫استخدام نفر جدید به منطقه داده شود‪.‬‬ ‫طرح ملی مدیریت استعدادها‬ ‫به صورت پایلوت‬ ‫در سمنان اجرا می شود‬ ‫رئیس امور مطالعات نظام ها سازمان اداری و استخدامی کشور از‬ ‫اجرای طرح ملی مدیریت استعدادها به صورت پایلوت در سمنان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬هدف از این کار جذب نیروها مستعد و توانمند است‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش مهـــر‪ ،‬فرهـــاد علی پـــور در گفتگـــو بـــا خبرنـــگاران ب ــه‬ ‫میزبانـــی جهـــاد کشـــاورزی ســـمنان ضمـــن بیـــان اینکـــه طـــرح مل ــی‬ ‫مدیریـــت اســـتعدادها به صـــورت پایلـــوت در ســـمنان اجـــرا می ش ــود‪،‬‬ ‫ابـــراز داشـــت‪ :‬هـــدف از ایـــن اقـــدام جـــذب افـــراد توانمنـــد و نی ــروی‬ ‫انســـانی کارامـــد اســـت کـــه بـــرای نخســـتین بـــار در جهـــاد کشـــاورزی‬ ‫انجـــام خواهـــد شـــد‪.‬‬ ‫وی ضمـــن بیـــان اینکـــه در ایـــن طـــرح نیروهـــای مســـتعد ج ــذب‬ ‫دس ــتگاه های اجرای ــی می ش ــوند‪ ،‬اف ــزود‪ :‬ای ــن اق ــدام منج ــر ب ــه افزای ــش‬ ‫بهـــره وری در دســـتگاه های اجرایـــی نیـــز خواهـــد شـــد لـــذا در مرحل ــه‬ ‫نخســـت می کوشـــیم تـــا ایـــن افـــراد شناســـایی شـــوند‪.‬‬ ‫رئیـــس امـــور مطالعـــات نظام هـــا ســـازمان اداری و اســـتخدامی‬ ‫کش ــور بابی ــان اینک ــه متاس ــفانه در ش ــرایط فعل ــی از ظرفی ــت نیروه ــا در‬ ‫دســـتگاه های اجرایـــی به خوبـــی اســـتفاده نمی شـــود‪ ،‬ابـــراز داش ــت‪:‬‬ ‫برنامه هـــای اموزشـــی و حمایتـــی بـــرای افزایـــش ســـطح صاحیـــت و‬ ‫توانایـــی ایـــن افـــراد در گام بعـــدی ایـــن طـــرح قـــرار دارد‪.‬‬ ‫علی پور بابیان اینکه در صورت نهایی شدن طرح این اقدام به همه‬ ‫دستگاه های اجرایی اباغ خواهد شد‪ ،‬در ادامه تصریح کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه هدف از این طرح دیده شدن ظرفیت ها و توانمندی نیروها است‬ ‫و این طرح نیز به صورت اولین بار اجرایی می شود لذا در نظر داریم بعد‬ ‫از کامل شدن نهایی در همین دولت به اجرا دراوریم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬در ایـــن طـــرح مدیریـــت اســـتعدادها تمـــام قابلیت ه ــا و‬ ‫ظرفیت هـــای بالفعـــل و بالقـــوه ارزیابـــی و شـــناخته خواهنـــد شـــد ک ــه‬ ‫امیدواری ــم ب ــا تدو ی ــن ای ــن ط ــرح گام ــی مثب ــت در راس ــتای شناس ــایی‬ ‫نیـــروی انســـانی مســـتعد در دســـتگاه های اجرایـــی برداشـــته شـــود‪.‬‬ ‫ابتکار مطرح کرد‪:‬‬ ‫فعالیت‪ ۳۲۰۰‬صندوق‬ ‫اشتغال محلی با حمایت‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫معاون زنان و امور خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه بیش از سه هزار‬ ‫و‪ ۲۰۰‬صندوق با حمایت وزارت جهاد توسعه پیدا کرده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار زن روستایی در این صندوق ها تحت حمایت قرار گرفتند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مهــر‪ ،‬معصومــه ابتــکار امــروز در همایــش ملــی صنــدوق هــای‬ ‫خ ــرد محل ــی ک ــه ب ــه مناس ــبت روز جهان ــی زن ــان روس ــتایی برگ ــزار ش ــد‪،‬‬ ‫اظهـــار داشـــت‪ :‬دولـــت دوازدهـــم بـــه بحـــث توســـعه روســـتایی توج ــه‬ ‫وی ــژه ای داش ــته و دارد و نتیج ــه ای ــن توج ــه دول ــت در ه ــم افزای ــی و ه ــم‬ ‫پیمان ــی دس ــتگاه ه ــای مختل ــف اجرای ــی مش ــهود اس ــت‪.‬‬ ‫وی بـــا بیـــان اینکـــه دولـــت تدبیـــر و امیـــد بـــه رفـــع تبعیـــض ه ــای‬ ‫جامع ــه علی ــه زن ــان توج ــه وی ــژه ای دارد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬موض ــوع توج ــه ب ــه زن ــان‬ ‫و توجـــه بـــه روســـتا بـــا هـــم امیختـــه شـــده و بـــه همیـــن ســـبب ش ــاهد‬ ‫تحـــوالت چشـــمگیری در ایـــن زمینـــه هســـتیم‪.‬‬ ‫عـــاون رئیـــس جمهـــور بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه فعالیـــت در روس ــتا‬ ‫خانوادگـــی اســـت و تولیـــدات کشـــاورزی تاثیـــر روزافزونـــی در اقتص ــاد‬ ‫و امنیـــت غذایـــی کشـــور دارد‪ ،‬تصریـــح کـــرد‪ :‬ســـهم قابـــل توجه ــی از‬ ‫ای ــن کاره ــا توس ــط زن ــان روس ــتایی انج ــام م ــی ش ــود و ب ــه همی ــن جه ــت‬ ‫یک ــی از جه ــت گی ــری ه ــای م ــا هم ــکاری ب ــا وزارت جه ــاد کش ــاورزی‪،‬‬ ‫س ــازمان اس ــتاندارد در راس ــتای اس ــتاندارد س ــازی محص ــوالت اس ــت‬ ‫ک ــه اقدام ــات خوب ــی در ای ــن زمین ــه ص ــورت گرفت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫بتـــکار خاطرنشـــان کـــرد‪ :‬نقـــش زنـــان روســـتایی تنهـــا همـــکاری در‬ ‫فعالی ــت ه ــای کش ــاورزی نیس ــت بلک ــه زن ــان عام ــل اصل ــی ت ــاب اوری‬ ‫در ش ــرایط س ــخت هس ــتند و ب ــه همی ــن جه ــت در روس ــتاها نق ــش انه ــا‬ ‫بی ــش از پی ــش محس ــوس اس ــت‪.‬‬ ‫حقوقی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫نامه روسای کانون وکالی مرکز و اسکودا به رئیس قوه قضاییه‬ ‫رئیس کانون وکای مرکز و رئیس اسکودا به رئیس قوه قضاییه‬ ‫در مورد تعلیق ایین نامه اجرایی ماده ‪ 187‬قانون برنامه سوم و‬ ‫ازمون مرکز مشاوران نامه نوشتند‪.‬‬ ‫در نامه عیسی امینی رئیس کانون وکای دادگستری مرکز و‬ ‫مرتضی شهبازی نیا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکای‬ ‫دادگستری خطاب به دکتر سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫با اشاره به نامه های روسای کانون های وکای دادگستری سراسر‬ ‫کشور و اتحادیه سراسری کانون های وکای دادگستری و رئیس‬ ‫کانون وکای دادگستری مرکز مبنی بر درخواست توقف ایین نامه‬ ‫اجرایی ماده ‪ 187‬قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی‬ ‫و فرهنگی جمهوری اسامی مورخ ‪ 97/11/28‬و تعلیق ازمون‬ ‫جذب کاراموز مرکز امور مشاوران(که تاکنون بدون پاسخ مانده اند)‬ ‫امده است‪ :‬دخالت قوه قضائیه در صدور پروانه مشاوره حقوقی‬ ‫مطابق ماده ‪ 187‬قانون برنامه سوم توسعه مصوب ‪ 1379‬در طول‬ ‫برنامه مذکور تجویز شد و با توجه به اشکال بنیادین این مجوز‪،‬‬ ‫ً‬ ‫متعاقبا مجلس شورای اسامی در چند نوبت برای حذف ماده‬ ‫مذکور اقدام کرد و درنهایت ضمن پرهیز از تکرار مجوز در قانون‬ ‫برنامه بعدی‪ ،‬ردیف بودجه ان را حذف نمود‪.‬‬ ‫مــــتـــاســـفانه در زمـــان ریـــاســـت ســـابق قوه قضائیه بر اساس‬ ‫برداشت غیرمتعارفی از ذکر نام مرکز مربوطه دربند چ ماده ‪88‬‬ ‫ً‬ ‫قانون برنامه ششم توسعه که به تصریح مکرر نمایندگان‪ ،‬صرفا‬ ‫در مقام بیان سهمیه ایثارگران بوده و ابدا به احیاء مرکز و تجویز‬ ‫صدور مجدد پروانه نظر نداشته است‪ ،‬دو اقدام انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫اول دستور برگزاری ازمون مرکز امور مشاوران در سال ‪ 1396‬و‬ ‫دوم تصویب ائین نامه اجرایی جدیدی برای ماده ‪ 187‬قانون‬ ‫منقضی شده برنامه سوم توسعه در تاریخ ‪ 1397/11/28‬که‬ ‫درعین حال متضمن توسعه زمانی و مفادی حکم قانون برنامه‬ ‫سوم و درواقع اقدام به قانون گذاری است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫همان گونه که در نامه های فوق نیز به استحضار رسید‪ ،‬اخیرا‬ ‫به استناد ائین نامه مذکور‪ ،‬ا گهی ازمون پذیرش کاراموز توسط این‬ ‫مرکز وابسته به قوه قضائیه منتشرشده که صرف نظر ازتعارض مفاد‬ ‫ً‬ ‫ان با قوانین ناظر بر وکالت در موارد متعدد‪ ،‬اساسا از حیث مجوز‬ ‫ً‬ ‫قانونی دچار اشکال است؛ با این توضیح که اوال قانون گذار با‬ ‫توجه چندبار تصویب حذف ماده ‪ 187‬در طول حیات حقوقی‬ ‫ً‬ ‫ان و نهایتا انقضای مدت اجرای قانون برنامه سوم توسعه و عدم‬ ‫تمدید صریح یا تنفیذ مجوز مربوطه در قوانین برنامه توسعه بعدی‬ ‫و عدم تصویب بودجه مربوطه در سنوات بعدی‪ ،‬اراده خود را‬ ‫بر عدم استمرار صدور پروانه توسط قوه قضائیه اعام کرده و‬ ‫فحوای بند چ ماده ‪ 88‬قانون برنامه ششم توسعه که در مقام تعیین‬ ‫سهمیه برای ایثارگران و اصاح و جایگزینی ماده ‪ 59‬قانون جامع‬ ‫خدمت رسانی به ایثارگران بوده است‪ ،‬نمی تواند به منزله تنفیذ‬ ‫بقای یک نهاد موقتی در جذب به حساب اید‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانیا قانون گذار در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور‬ ‫مصوب ‪ 1395‬که در مقام دائمی کردن برخی از احکام قوانین‬ ‫برنامه های توسعه بوده است‪ ،‬ذکری از این مجوز به میان نیاورده است‬ ‫و همین امر نشان از اراده قانون گذار بر عدم تنفیذ حکم مذکور دارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا درحالی که کانون های وکای دادگستری بر اساس‬ ‫تصمیم کمیسیونی متشکل از دو مقام قضائی و یک نماینده‬ ‫از کانون وکای دادگستری هرساله به تعداد مصوب‪ ،‬پروانه‬ ‫کاراموزی صادر می کنند و امکان افزایش این تعداد با تصویب‬ ‫مقامات قضائی مذکور نیز وجود دارد‪ ،‬اصرار بر فعالیت نهاد‬ ‫حا کمیتی موازی نه تنها با وظیفه قانونی قوه قضائیه که رسیدگی‬ ‫مستقل و بی طرفانه و تخصصی به دعاوی است‪ ،‬در تعارض‬ ‫در هفته جاری اغاز می شود ‪:‬‬ ‫ثبت نام ازمون مرکز وکال و کارشناسان رسمی‬ ‫قوه قضائیه‬ ‫در شرایطی که مرکز وکالء‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در نظر دارد‬ ‫در اجرایبند«ب»ماده‪ 4‬ائین نامهاجراییماده‪ ۱۸۷‬قانونبرنامهسومتوسعهاقتصادیاجتماعی و‬ ‫فرهنگی جمهوری اسالمی مصوب ‪ 97/11/29‬از متقاضیان اخذ پروانه وکالت دادگستری‬ ‫جهت شرکت در ازمون ثبت نام به عمل می اورد‪ ،‬روسای اسکودا و کانون وکالی مرکز‬ ‫در مورد تعلیق ایین نامه اجرایی ماده ‪ ١8٧‬قانون برنامه سوم و ازمون مرکز مشاوران به‬ ‫رئیس قوه قضاییه نامه نوشتند‪.‬‬ ‫در این نامه روسای اسکودا و کانون وکالی مرکز با اشاره به دالیل غیرقانونی بودن ازمون‬ ‫قرار دارد بلکه موجب ایجاد شائبه جدی نسبت به تضمین حق دفاع‬ ‫و نیز لطمه به اعتبار اراء محا کم دادگستری و ماال کاهش اعتماد‬ ‫به دستگاه رسمی عدالت می شود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا حق داشتن وکیل مستقل دادگستری که در مقام دفاع‬ ‫جز به حکومت قانون و عدالت نیندیشد و در معرض تاثیرپذیری‬ ‫از هیچ عامل بیرونی قرار نگیرد‪ ،‬از حقوق اساسی و بنیادین ملت‬ ‫است و منطقی نیست که چنین حقی با این درجه از اهمیت‪،‬‬ ‫به جای قانون گذاری در مجلس با ائین نامه تنظیم شود خاصه‬ ‫انکه متضمن تضعیف و لطمه به اعتبار نهاد مدنی کهن و‬ ‫شناخته شده کانون وکای دادگستری باشد‪.‬‬ ‫بنابراین با توجه به شبهات قانونی فوق الذکر در صدور پروانه‬ ‫توسط قوه قضائیه و با لحاظ اینکه موضوع مرتبط با حقوق‬ ‫ملت‪ ،‬اصل ‪ 35‬قانون اساسی جمهوری اسامی و در راستای‬ ‫احیای حقوق عامه است‪ ،‬رجا واثق داریم که ریاست محترم‬ ‫قوه قضائیه با ممانعت از تضعیف و تحدید استقال نهاد مدنی‬ ‫وکالت که نویدبخش شناسایی حق دفاع ازادانه و مستقل مردم‬ ‫از سوی حا کمیت و ضامن اعتبار قوه قضاییه است‪ ،‬اشکاالت‬ ‫گذشته را نیز امر به جبران خواهند نمود‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬دستور توقف اجرای ائین نامه اخیرالتصویب‬ ‫و نیز توقف فرایند برگزاری ازمون توسط مرکز امور مشاوران قوه‬ ‫قضائیه حداقل تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مجلس در‬ ‫قالب طرح های موجود یا استفسار یه قانونی از مجلس راجع‬ ‫به مراد قانون گذار از بند چ ماده ‪ 88‬قانون برنامه ششم‪ ،‬مورد‬ ‫استدعای اکید است‪ .‬با توجه به نگرانی گسترده جامعه حقوقی‬ ‫کشور از حیث نقض قانون و اصول بنیادین حقوقی‪ ،‬دستور‬ ‫اعام نتیجه موجب امتنان بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام و برگزاری ازمون مرکز وکالء قوه قضائیه‬ ‫همان گونه که اشاره شد انتشار این نامه در حالی است که‬ ‫از اول ابان ماه ثبت نام ازمون مرکز وکاء‪ ،‬کارشناسان رسمی و‬ ‫مشاوران خانواده قوه قضائیه اغاز می شود‪.‬‬ ‫بر اساس اطاعیه مرکز وکاء‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران‬ ‫خانواده قوه قضائیه داوطلبان ازمون وکالت باید از تاریخ ‪98/8/1‬‬ ‫تا ‪ 98/8/8‬به وب سایت ‪ http://www.Judiciarybar.ir‬مراجعه‬ ‫و ضمن مطالعه دقیق ا گهی ازمون نسبت به ثبت نام اقدام نمایند‪.‬‬ ‫همچنین ازمون در تاریخ ‪ 1398/9/29‬ساعت ‪ 9‬صبح در‬ ‫حوزه های ازمون سراسر کشور برگزار خواهد شد و کارت ورود به‬ ‫جلسه نیز از تاریخ ‪ 1398/9/15‬از طریق سایت مرکز در اختیار‬ ‫متقاضیان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫شش تغییر جدید ازمون وکالت امسال‬ ‫ان گونه که علی بهادری جهرمی‪ ،‬رئیس مرکز وکای قو ه قضائیه‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در حوزه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‬ ‫مدیر مالی‬ ‫مدیر فنی و مهندسی‬ ‫ حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار در زمینه‬‫مدیریت مالی کارخانه های تولیدی‬ ‫ حداقل ‪ 20‬سال سابقه کار صنعتی‬‫ ‪ 10‬سال سابقه در سمت مدیر‬‫کارخانه های تولیدی‬ ‫ حداقل ‪ 10‬سال سابقه در زمینه‬‫ مدیریت فنی کارخانه های‬‫تولیدی‬ ‫ مدرک کارشناسی ارشد‬‫‪ -‬حسابداری یا مدیریت مالی‬ ‫ مدر ک کارشناسی ارشد مهندسی‬‫‪ -‬محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫‪ -‬سابقه کار در شرکت های بورسی‬ ‫ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی‬‫مکانیک و برق‬ ‫‪ -‬محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫‪ -‬محل خدمت‪ :‬ساوه‬ ‫جهت تکمیل کادر امور مالی خود (اعتبارات اسنادی و‬ ‫حسابداری بازرگانی خارجی) نیاز به همکاری فردی با‬ ‫مشخصات ذیل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬لیسانس بازرگانی و یا رشته های مرتبط‬ ‫‪ -2‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه مستقیم‬ ‫‪ -3‬اشنا به مکاتبات و مکالمه به زبان انگلیسی‬ ‫از متقاضیان تقاضا می شود رزومه خود را به ادرس‬ ‫ذیل ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪Estekhdam4tehran@gmail.com‬‬ ‫‪jobs91.jobs91@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام مونتاژکار قطعات الکترونیک‬ ‫حداقل دیپلم ‪ ،‬اشنا به لحیم کاری‬ ‫ترجیحا ساکن شرق تهران ‪،‬‬ ‫متقاضیان مشخصات خود را از طریق‬ ‫پست الکترونیک به نشانی ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪moj-saadat5@yahoo.com‬‬ ‫مهندس کنترل کیفیت‬ ‫مهندس برق دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط در زمینه‬ ‫تجهیزات برقی ‪ 20 kv‬و فشار ضعیف جهت کار در بندرعباس‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس عمران‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬اشنایی به زبان انگلیسی‬ ‫عالقمند به امور فروش و بازاریابی (اقا)‬ ‫ارسال رزومه عکس دار به ادرس ایمیل ذیل‬ ‫‪sales.tehran1398@gmail.com‬‬ ‫چندی پیش در نشست خبری‬ ‫تشریح جزئیات «ازمون وکالت‬ ‫مرکز وکای قوه قضائیه» اظهار‬ ‫کرده است ‪:‬ازمون وکالت سال ‪۹۸‬‬ ‫این مرکز‪ ۶ ،‬تفاوت اصلی نسبت‬ ‫به ازمون های سال های قبل دارد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز وکا‪ ،‬کارشناسان‬ ‫رسمیو مشاورانخانوادهقوهقضاییه‬ ‫به تفاوت های اصلی ازمون وکالت‬ ‫این مرکز با سال های گذشته اشاره‬ ‫ً‬ ‫کرد و گفت‪ :‬اولین تفاوت اصلی این است که اساسا شرایط اخذ‬ ‫پروانه وکالت در ا گهی ذکر نشده است و بار احراز داشتن شرایط‬ ‫پروانه وکالت را بر دوش داوطلبان گذاشتیم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی بابیان اینکه پیش بینی می شود چیزی حدود‬ ‫‪ 70‬هزار نفر در ازمون وکالت مرکز وکای قوه قضائیه نام نویسی‬ ‫کنند افزود‪ :‬روالی که در ازمون های وکالت در سال های گذشته‬ ‫داشتیم این بود که شرط شرکت در ازمون داشتن کارت پایان‬ ‫خدمت یا معافیت دائم از خدمت سربازی برای اقایان بود اما در‬ ‫سال جاری این هدیه را برای اقایان داشتیم که شرکت در ازمون را‬ ‫منوط به داشتن کارت پایان خدمت و معافیت دائم ذکر نکردیم‪.‬‬ ‫البته مشمول نباید غایب باشد و برای دریافت پروانه وکالت یا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه کارخانجات تولیدی قطعات خودرو‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫مرکز وکالء‪ ،‬کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خواستار توقف فرایند‬ ‫برگزاری این ازمون‪ ،‬حداقل تا زمان تعیین تکلیف موضوع در مجلس در قالب طر ح های‬ ‫موجود یا استفساریه قانونی شدند‪.‬‬ ‫البته انتشار این نامه در حالی است که از اول ابان ماه ثبت نام ازمون مرکز وکالء‪،‬‬ ‫کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه اغاز می شود و رئیس این مرکز اعالم کرد‬ ‫که ازمون این مرکز به هیچ وجه تعلیق نمی شود و متقاضیان برای ازمون اماده شوند‪.‬‬ ‫به همین مناسبت در این گزارش به اخرین وضعیت ازمون فوق می پردازیم‪.‬‬ ‫‪Tb.tender97@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی با بیش از ‪ 15‬سال سابقه تولید از افراد زیردعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬سرپرست کارگاه‬ ‫‪ 15‬سال سابقه کار ساختمانی‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر عامل‬ ‫تحصیالت لیسانس به باال‪ -‬حداقل ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫‪ 10‬سال سابقه کار ساختمانی‪،‬‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫تحصیالت حداقل لیسانس ‪ -‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫اشنا به فهرست بها و کنترل پروژه‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس فروش (صادرات)‬ ‫تحصیالت حداقل لیسانس ‪ -‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪https://arapoush.com/recruitment‬‬ ‫‪ -2‬مسئول دفتر فنی‬ ‫‪ -3‬سرپرست اجرا‬ ‫‪ 8‬سال سابقه کار اجرایی‪،‬‬ ‫جهت کارگاهی در زاهدان ‪ -‬ارسال رزومه‬ ‫‪Headoffice.cova@gmail.com‬‬ ‫باید معافیت دائم یا کارت پایان خدمت ارائه کند‪ ،‬البته در این‬ ‫خصوص نیز مذاکراتی با ستاد کل نیرو های مسلح انجام شده و‬ ‫برنامه ویژه ای برای کسانی که امسال کارت پایان خدمت ندارند‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به یکی دیگر از تفاوت های ازمون وکالت سال‬ ‫جاری با سال های گذشته اظهار کرد‪ :‬در سال های گذشته‬ ‫ارائه مدرک لیسانس ضروری بود البته داشتن شرایط اخذ پروانه‬ ‫ً‬ ‫وکالت برای هرکس ضروری است اما نه الزاما در مرحله ازمون‬ ‫بلکه در مرحله کاراموزی احراز خواهیم کرد؛ چراکه از حاال تا‬ ‫مرحله کاراموزی چندین ماه فرصت برای انجام این کار است‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده‬ ‫ق ــوه قضایی ــه در ادام ــه تصری ــح ک ــرد‪ :‬تف ــاوت اصل ــی و بنیادی ــن‬ ‫دیگـــر مـــواد و منابـــع ازمـــون بـــه تفکیـــک هـــر درس اســـت کـــه‬ ‫اعام شـــده البتـــه ارای وحـــدت رویـــه مرتبـــط در ایـــن ازمـــون‬ ‫خواه ــد ب ــود و ممک ــن اس ــت س ــواالت نی ــز ترکیب ــی باش ــد‪ .‬برخ ــی‬ ‫مناب ــع نی ــز تک ــراری ذکرش ــده و دلی ــل ان ای ــن اس ــت ک ــه ان مناب ــع‬ ‫مرتب ــط ب ــا دو ح ــوزه ب ــوده اس ــت‪ .‬س ــعی کردی ــم مناب ــع کارب ــردی‬ ‫را بـــرای وکیـــل دادگســـتری مدنظـــر قـــرار دهیـــم و ســـواالت از‬ ‫موضوع ــات پرکارب ــرد ذک ــر خواه ــد ش ــد و س ــعی می کنی ــم ازم ــون‬ ‫ســـنجش صاحیـــت داشـــته باشـــیم‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی با اشاره به تفاوت دیگر ازمون امسال با‬ ‫سال های گذشته گفت‪:‬تفاوت جدی دیگر بحث دومرحله ای‬ ‫شدن ازمون است‪ .‬البته پیش ازاین نیز این گونه بود‪ ،‬اما مصاحبه‬ ‫ً‬ ‫شفاهی صرفا از وکا و حقوقدانان صورت می گیرد ما در مرکز‬ ‫مشاورین خانواده این روش را ازمایش کردیم که مورد استقبال‬ ‫قرار گرفت و سعی داریم با این روش بتوانیم شخصیت‪ ،‬سطح‬ ‫علمی و توان تخصصی داوطلب را ارزیابی کنیم لذا مشابه ان را‬ ‫در ازمون وکالت طراحی کردیم و تا حدود زیادی مبتنی بر عمل‬ ‫شایستگی انجام می شود و کسی در این ازمون موفق می شود که‬ ‫بتواند هر دو مرحله موفقیت امیز پشت سر بگذارد‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده‬ ‫ق ــوه قضایی ــه در ادام ــه س ــخنان خ ــود بی ــان ک ــرد‪ :‬یک ــی دیگ ــر از‬ ‫تفاوت ه ــای بنیادی ــن ای ــن اس ــت ک ــه ازم ــون امس ــال به ص ــورت‬ ‫مل ــی برگ ــزار می ش ــود و متمرک ــز نیس ــت حت ــی در شهرس ــتان های‬ ‫غی ــر مرک ــز اس ــتان ممک ــن اس ــت ازم ــون را داش ــته باش ــیم‪ .‬مهم ت ــر‬ ‫ً‬ ‫از ایـــن در مرحلـــه ثبت نـــام ازمـــون‪ ،‬اساســـا حـــوزه قضایـــی کـــه‬ ‫داوطل ــب می خواه ــد در ان فعالی ــت کن ــد پرس ــیده نخواه ــد ش ــد‬ ‫بلک ــه ح ــوزه ای ک ــه انتخ ــاب می کن ــد ح ــوزه ای اس ــت ک ــه در ان‬ ‫بـــرای ازمـــون دادن راحت ترنـــد‪.‬‬ ‫بهـــادری جهرمـــی عنـــوان کـــرد‪ :‬در مراحـــل اتـــی و پـــس از‬ ‫مشـــخص شـــدن نتیجـــه ازمـــون اجـــازه خواهیـــم داد تعـــدادی‬ ‫از حوزه هـــای قضایـــی را بـــه ترتیـــب اولویـــت انتخـــاب کننـــد‪.‬‬ ‫در ازمون هـــای ســـال گذشـــته ایـــن بی عدالتـــی را داشـــتیم بـــه‬ ‫ای ــن معن ــا ک ــه ب ــه ش ــانس داوطل ــب بس ــتگی داش ــت ک ــه در چ ــه‬ ‫اس ــتانی ش ــرکت می ک ــرد‪ .‬البت ــه وکا و کارام ــوزان پ ــس از پذیرفت ــه‬ ‫شــدن در یــک اســتان تقاضــای انتقــال می کننــد و در کانــون وکا‬ ‫چی ــزی قری ــب ب ــه ‪ 200‬میلی ــون توم ــان ب ــرای نقل وانتق ــال پرداخ ــت‬ ‫می کنن ــد ک ــه ای ــن ن ــا عدالت ــی اس ــت ل ــذا ب ــرای از بی ــن ب ــردن ای ــن‬ ‫موضـــوع ازمـــون به صـــورت ملـــی برگـــزار می شـــود‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاسخ به سوالی در خصوص تعداد‬ ‫قبول شدگان در ازمون وکالت اظهار کرد‪ :‬ظرفیت مشخصی وجود‬ ‫ندارد و در مرحله اول افرادی که حدنصاب علمی را کسب کنند به‬ ‫مصاحبه دعوت می شوند و این مورد که چه تعداد پروانه وکالت‬ ‫داده می شود مشخص نیست‪.‬‬ ‫رئی ــس مرک ــز وکا‪ ،‬کارشناس ــان رس ــمی و مش ــاوران خان ــواده‬ ‫قـــوه قضاییـــه در پاســـخ بـــه ســـوالی در خصـــوص اینکـــه ایـــا‬ ‫ازمون هـــا هرســـاله به صـــورت منظـــم برگـــزار می شـــوند یـــا خیـــر‬ ‫تصریـــح کـــرد‪ :‬به طورقطـــع تـــاش می کنیـــم هرســـاله ازمون هـــای‬ ‫وکالـــت و کارشناســـان رســـمی برگـــزار شـــود‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امین بلند همت‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫بیمارستان در غرب تهران‬ ‫به پزشکان متخصص اطفال و متخصص طب اورژانس‬ ‫دارای پروانه مطب تهران‪ ،‬جهت کشیک های مقیم و‬ ‫پزشکان متخصص روانپزشکی‪ ،‬نفرولوژی و فوق تخصص ریه‬ ‫دارای پروانه مطب تهران‪ ،‬جهت همکاری به عنوان پزشک‬ ‫انکال وانجام مشاوره در بخش های بیمارستانی پزشک‬ ‫متخصص پوست جهت همکاری در کلینیک پوست و‬ ‫همچنین کارشناس فیزیوتراپی‬ ‫با سابقه کار مرتبط بیمارستانی در بخش فیزیوتراپی‬ ‫نیازمند است‪.‬‬ ‫تلفن‪ 47241000 :‬داخلی ‪123‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر فروش و کارشناس فروش‬ ‫مهندس الکترونیک ‪ ،‬کنترل یا قدرت‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه فروش‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫و روابط عمومی خوب ترجیحا اشنا به مفاهیم مدیریت‪،‬‬ ‫مارکتینگ‪ ،‬فروش و استراتژی‬ ‫‪research.m.email@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در شهرستان رشت‬ ‫جهت تکمیل نیروی انسانی نیازمند به جذب افراد مجرب‬ ‫با مشخصات ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس شیمی‪-‬گرایش پلیمر با‪ 2‬سال تجربه کار (خانم و اقا)‬ ‫‪ -2‬مهندس مکانیک مسلط به نرم افزار کتیا و سالیدورک (اقا)‬ ‫با ‪ 3‬سال تجربه کار‬ ‫‪ -3‬تکنسین برق مسلط به ‪ PLC‬و برق صنعتی (اقا)‬ ‫با ‪ 3‬سال تجربه کار‬ ‫‪ -4‬کارشناس بازرگانی مسلط به امور بازرگانی‪-‬‬ ‫با سابقه حداقل سه سال ‪ -‬در رشته مدیریت بازرگانی‬ ‫از عالقه مندان درخواست میگردد رزومه خود را با ادرس‬ ‫ذیل ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪hrmemployment0@gmail.com‬‬ ‫فنون کار و کاریابی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫در موفقی ــت ه ــای ان حض ــور پررنگ ــی خواهی ــد داش ــت‪.‬‬ ‫پرسش هایی در ارتباط با مدیریت شرایط خاص شغلی‬ ‫‪-18‬علــت تــرک شــغل قبلی چه بوده اســت؟‬ ‫ایـــن پرســـش در دســـته پرسشـــات دشـــوار قـــرار دارد‪.‬‬ ‫بط ــور معم ــول ت ــا زمان ــی ک ــه ش ــغل جدی ــد نیافت ــه ای ــد‪ ،‬نبای ــد‬ ‫ش ــغل فعل ــی خ ــود را ره ــا کنی ــد‪ .‬ام ــا همیش ــه ش ــرایط ای ــن‬ ‫چنینـــی مهیـــا نیســـت‪.‬‬ ‫در ا کثـــر مواقـــع چنانچـــه شـــرکت در‬ ‫شـــرف تعطیلـــی قـــرار بگیـــرد‪ ،‬ف ــرد ب ــه‬ ‫جس ــتجوی کار جدی ــد م ــی پ ــردازد‪.‬‬ ‫در حـــــــالت کــــلـــــــی دالی ـ ـ ـ ـ ــل‬ ‫مــــتـــــــداولی وجـــود دارن ــد‪:‬‬ ‫◄ تغییـــر محـــل زندگ ــی ب ــه‬ ‫دالیـــل متفـــاوت‬ ‫◄ مس ــایل خانوادگ ــی ی ــا‬ ‫س ــامتی‬ ‫◄ بــروز شــرایط غیرقابــل‬ ‫تحمـــل در محی ــط کار‬ ‫(همانط ــور ک ــه پی ــش از‬ ‫ای ــن نی ــز بح ــث ش ــد در‬ ‫ایـــن مـــورد دقـــت کاف ــی‬ ‫داش ــته باش ــید)‬ ‫پاســـخ هوشـــمندانه ب ــه‬ ‫ایـــن پرســـش بایـــد مختص ــر‬ ‫و کوتـــاه باشـــد‪ .‬نیـــازی بـــه پاس ــخ‬ ‫طوالنـــی همـــراه بـــا جزئیـــات ز ی ــاد‬ ‫نیســـت ‪.‬‬ ‫وم و پایانی‬ ‫سمت س‬ ‫ق‬ ‫به خاطر‬ ‫داشته باشید‬ ‫در هر لحظه‬ ‫مصاحبه و هر قدمی‬ ‫که بر می دارید باید‬ ‫خود را از سایرین‬ ‫متمایز نموده‬ ‫و به روش مثبت‬ ‫در یاد مصاحبه‬ ‫کننده‬ ‫بمانید‬ ‫اشنایی با؛‬ ‫پاسخ هوشمندانه‬ ‫به پرسش های متداول در مصاحبه شغلی‬ ‫‪-19‬چ ــرا اخ ــراج ش ــدید؟‪/‬به چ ــه عل ــت از ش ــغل قبل ــی‬ ‫کن ــار گذاش ــته ش ــدید؟‬ ‫پرســـش خطرنـــا ک دیگـــر همیـــن مـــورد اســـت‪ .‬نی ــازی‬ ‫نیس ــت ب ــا ی ــک داس ــتان طوالن ــی ب ــه دف ــاع از خ ــود پرداخت ــه‬ ‫و خ ــود را در جای ــگاه ی ــک قربان ــی ب ــه تصوی ــر بکش ــید‪.‬‬ ‫چنانچ ــه مرتک ــب اش ــتباهی ش ــده ای ــد‪ ،‬م ــی توانی ــد ب ــا‬ ‫بی ــان مناس ــب ش ــدت و اهمی ــت موض ــوع را کاه ــش دهی ــد‪.‬‬ ‫بحـــث بـــا مدیـــر و عـــدم اجـــرای دســـتورات و ی ب ــه ای ــن‬ ‫ســبب کــه برخــاف اصــول اخا قــی و انســانی بودنــد‪ .‬دقــت‬ ‫نمایی ــد نبای ــد س ــایرین را در ای ــن زمین ــه مقص ــر بدانی ــد در‬ ‫مقاب ــل بی ــان کنی ــد از ش ــرایط گذش ــته درس گرفت ــه و نکات ــی‬ ‫اموخت ــه ای ــد ک ــه مان ــع ب ــروز مج ــدد مش ــکات خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫تعدی ــل نی ــرو ب ــا اخ ــرج ش ــدن متف ــاوت اس ــت‪ .‬تعدی ــل‬ ‫نیـــرو نوعـــی تصمیـــم اقتصـــادی اســـت کـــه از جان ــب‬ ‫مدیری ــت ب ــه منظ ــور کاه ــش هزین ــه ه ــا گرفت ــه م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫تعدی ــل نی ــرو ج ــدا از بح ــث ف ــردی نوع ــی فراین ــد در کس ــب‬ ‫و کار بـــه حســـاب مـــی ایـــد کـــه تمـــام کارفرمایـــان در ان‬ ‫دخیـــل هســـتند‪.‬‬ ‫◄ دردو شماره گذشته هفته نامه بازارکار ‪ 15‬به پرسش متداول درمصاحبه های شغلی پرداختیم ‪.‬دراین شماره ادامه این پرسش ها که دراغلب جلسات مصاحبه های شغلی‬ ‫توسط کارفرمایان مطرح می گردند می پردازیم ‪ .‬امیدواریم مطا لبی که دراین سه شماره موردبحث و بررسی قرار گرفتند بتوانند به شما دریافتن شغلی مناسب کمک کنند‪.‬‬ ‫‪-16‬درباره شــرکت چــه می دانید؟‬ ‫ب ــا ای ــن پرس ــش قص ــد مح ــک زدن ش ــما را دارن ــد‪.‬‬ ‫ا گ ــر دانس ــته ه ــای ش ــما ان ــدک باش ــند‪ ،‬ب ــه ع ــدم‬ ‫جدی ــت و ع ــدم تمای ــل تفس ــیر م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫تام ــل‪ :‬داوطلبان ــی ک ــه ب ــه معن ــای واقع ــی عاق ــه من ــد‬ ‫و مش ــتاق ب ــه کار ک ــردن در ان ش ــرکت هس ــتند ب ــه‬ ‫جس ــتجوی اطاعات ــی فرات ــر از انچ ــه در وب س ــایت‬ ‫وج ــود دارد‪ ،‬خواهن ــد پرداخ ــت‪ .‬نی ــاز ب ــه تحقی ــق واقع ــی‬ ‫ً‬ ‫دار ی ــد مث ــا یافت ــن مقال ــه ای در م ــورد ش ــرکت ک ــه کمت ــر‬ ‫کس ــی ان را دی ــده باش ــد‪.‬‬ ‫کارفرمای قبلی هر چقدر هم که‬ ‫بد بوده باشد جلسه مصاحبه‬ ‫محل مناسبی برای بیان‬ ‫این موضوع نیست‬ ‫‪-17‬چگونــه از این شــغل اطــالع یافتید؟‬ ‫م ــی توانی ــد ب ــه عواملـــی اشـــاره نماییـــد کـــه برایتـــان‬ ‫ً‬ ‫اهمی ــت دارد مث ــا در جســـتجوی شـــغلی بودیـــد کـــه در‬ ‫ان ام ــکان رش ــد حرف ــه ای وج ــود داش ــته و حض ــور ش ــما‬ ‫تاثیرگ ــذار باش ــد ی ــا ش ــرکتی ب ــا اس ــتانداردهای خ ــاص و‬ ‫الگ ــوی کس ــب و کار موف ــق مدنظرت ــان ب ــوده اس ــت‪ .‬س ــعی‬ ‫نمایی ــد ب ــرای عل ــت خ ــود جزئی ــات بیش ــتری بی ــان کنی ــد‪.‬‬ ‫حال ــت دیگ ــر اینک ــه ش ــغل ش ــما را یافت ــه اس ــت‪ .‬بدی ــن‬ ‫معن ــا ک ــه از ط ــرف نی ــروی انس ــانی ی ــا اس ــتخدام کنن ــده ب ــا‬ ‫ش ــما تم ــاس گرفت ــه ان ــد‪ .‬در ای ــن ص ــورت نی ــز بی ــان کنی ــد‬ ‫پــس از تمــاس انــان در مــورد شــرکت تحقیــق کــرده و متوجــه‬ ‫ش ــده ای ــد ش ــما گزین ــه خو ب ــی ب ــرای کار در ش ــرکت ب ــوده و‬ ‫‪-20‬چــرا تعدیل نیرو شــدید؟‬ ‫نســبت بــه ایــن پرســش هوشــیار باشــید‪ .‬مصاحبــه کننــده‬ ‫مجتمع صنایع دینه ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی و مهندسی خود با شرایط ذیل‬ ‫استخدام می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬اقا با مدرک تحصیلی مهندسی مکانیک از دانشگاه معتبر‬ ‫‪ -2‬حداکثر سن ‪ 25‬سال‬ ‫‪ -3‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در صنعت داروسازی‬ ‫‪ -4‬ساکن قزوین‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫زیر ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪dineh_qazvin@yahoo.com‬‬ ‫پای ــان گفتگ ــو‪ -‬ای ــا موض ــوع دیگ ــری باق ــی مان ــده‬ ‫ا س ــت؟‬ ‫ممک ــن اس ــت ش ــانس دیگـــری بـــرای مصاحبـــه بـــا ان‬ ‫ش ــرکت ب ــرای ش ــما پی ــش نیای ــد از ای ــن رو دق ــت نمایی ــد‬ ‫ای ــا موض ــوع مه ــم دیگ ــری در ط ــول مصاحب ــه از قل ــم افت ــاده‬ ‫اس ــت ی ــا خی ــر‪.‬‬ ‫پ ــس از انک ــه پرس ــش ه ــای مدنظـــر خـــود را پرســـیدید‬ ‫مج ــدد ب ــر تناس ــب خ ــود ب ــا ان جایـــگاه شـــغلی تا کیـــد‬ ‫نمایی ــد‪ .‬بدی ــن ص ــورت ک ــه ببینی ــد ای ــا پرسش ــی نس ــبت ب ــه‬ ‫ش ــما در ذه ــن مصاحب ــه کنن ــده باق ــی مان ــده اس ــت‪« :‬پ ــس‬ ‫از گفتگ ــو درخص ــوص ای ــن شـــغل در یافتـــم گزینـــه ایـــده‬ ‫ا ل ــی ب ــرای ای ــن ش ــغل هس ــتم‪ ،‬ای ــا چی ــزی گفت ــه ی ــا کاری‬ ‫انج ــام داده ام ک ــه نظ ــر ش ــما متف ــاوت باش ــد‪ ،‬م ــی خواس ــتم‬ ‫نظرت ــان را در ای ــن ب ــاره بدان ــم؟»‬ ‫ب ــا ای ــن پرس ــش ممک ــن اســـت موضوعـــات فرامـــوش‬ ‫ش ــده در ط ــول جلس ــه مصاحب ــه و ی ــا س ــوء برداش ــت ه ــای‬ ‫احتمال ــی ب ــه می ــان بیاین ــد‪.‬‬ ‫حرف اخر‬ ‫ب ــه خاط ــر داش ــته باش ــید در ه ــر لحظ ــه مصاحب ــه و ه ــر‬ ‫قدم ــی ک ــه ب ــر م ــی داری ــد بای ــد خ ــود را از س ــایرین متمای ــز‬ ‫نم ــوده و ب ــه روش مثب ــت در یـــاد انـــان بمانیـــد‪ .‬امادگـــی‬ ‫پی ــش از مصاحب ــه ب ــرای پاســـخگویی هوشـــمندانه بـــه‬ ‫پرس ــش ه ــا فرام ــوش نش ــود‪ .‬بـــه جـــای انکـــه بـــه جمـــات‬ ‫س ــاده و کوت ــاه ب ــرای پاس ــخگویی بس ــنده نمایی ــد ب ــه ذک ــر‬ ‫مث ــال و نمون ــه بپرداز ی ــد‪ .‬پیگیـــری فرامـــوش نشـــود‪.‬‬ ‫ترجمــه ‪:‬النــاز طالب زاده‬ ‫یک شرکت فوالدی جهت تکمیل نیروی انسانی خود در واحد بازرگانی استخدام می نماید‪.‬‬ ‫بانک سرمایه به منظور تامین نیروی انسانی ( کارشناس حقوقی ) مورد نیاز خود برای شهرستان شیراز‬ ‫از واجدین شرایط ( اقا ) مشروحه زیر دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪-21‬عل ــت فاصل ــه زمان ــی در اش ــتغال ب ــه کار ش ــما‬ ‫چیس ــت ؟‬ ‫در پاس ــخ ب ــه ای ــن پرس ــش بای ــد ف ــردی خ ــاق‪ ،‬متمای ــل‬ ‫ب ــه پیش ــرفت‪ ،‬حام ــی خان ــواده‪ ،‬و عل ــل مه ــم و س ــاختاری‪،‬‬ ‫از خ ــود ب ــه تصو ی ــر بکش ــید‪ .‬موضوعات ــی از قبی ــل «نی ــاز ب ــه‬ ‫اس ــتراحت داش ــتم»‪« ،‬نی ــاز داش ــتم مدت ــی از کار دور باش ــم»‬ ‫جذابیت ــی ب ــرای اس ــتخدام کنن ــده ن ــدارد و اولی ــن پرسش ــی‬ ‫ک ــه ب ــه ذهن ــش خط ــور م ــی کن ــد‪ :‬زم ــان بع ــدی اس ــتراحت‬ ‫ش ــما چ ــه زمان ــی خواه ــد ب ــود؟ ش ــاید در می ــان پ ــروژه بزرگ ــی‬ ‫ک ــه مش ــغول کار ب ــر روی ان هس ــتید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرایطعمومی‬ ‫‪.1‬تابعیت کشور جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪.2‬اعتقاد به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪.3‬التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪.4‬برخورداری از روابط عمومی قوی و اراستگی ظاهر‪.‬‬ ‫‪.5‬عدم اشتغال(رسمی یا پیمانی) و عدم تعهد خدمت به سازمانها‪ ،‬دستگاهها‬ ‫و یا سایر موسسات دولتی و غیر دولتی‬ ‫‪.6‬دارا بودن شرایط عمومی استخدام و برخورداری کامل از سالمتی جسمی و‬ ‫روحی و توانایی الزم بر اساس تایید پزشک معتمد بانک‪.‬‬ ‫‪.7‬دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیرپزشکی اقایان‪.‬‬ ‫‪.8‬عدم اعتیاد به مواد مخدر و روانگردان‪.‬‬ ‫‪.9‬عدم محکومیت به فساد اخالقی‪ ،‬نداشتن سابقه محکومیت و سو پیشینه‬ ‫کیفری با تایید مراجع ذیصالح‪ ،‬که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی شده‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪.10‬اشنایی کامل به مهارت های هفتگانه ‪. ICDL‬‬ ‫‪.11‬اشنایی به زبان انگلیسی در حد نیاز ‪.‬‬ ‫‪.12‬بومی بودن‪ :‬سکونت و سابقه کار در شهر شیراز ‪.‬‬ ‫•بدیهی است به درخواستهای فاقد هر یک از شرایط تعیین شده ترتیب اثر‬ ‫داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫شرایطاختصاصی‬ ‫‪.1‬دانش اموختگان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای معتبر‬ ‫کشور در رشته حقوق قضایی‬ ‫‪.2‬حداقل معدل ‪.15‬‬ ‫‪.3‬حداکثر سن ‪ 33 :‬سال ( متولدین مهر ماه ‪ 1365‬به بعد )‪.‬‬ ‫‪.4‬دارا بودن حداقل ‪ 5‬سال سابقه کاری مرتبط در حوزه حقوقی بانکها‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز‪:‬‬ ‫‪.1‬فایل اسکن شده عکس پرسنلی ‪3×4‬‬ ‫(عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)‬ ‫م ــی خواه ــد ش ــما را ب ــه چال ــش بکشـــد‬ ‫ت ــا از کارفرم ــای قبل ــی گای ــه و بدگویـــی کنیـــد‪.‬‬ ‫کارفرم ــای قبل ــی ه ــر چق ــدر هـــم کـــه بـــد بـــوده باشـــد‬ ‫جلس ــه مصاحب ــه مح ــل مناس ــبی ب ــرای بی ــان ای ــن موض ــوع‬ ‫نیس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه بی ــان عل ــت س ــاده و کوتـــاه بســـنده کـــرده (اشـــاره‬ ‫ش ــده در پرس ــش قبل ــی) و اج ــازه دهی ــد مصاحب ــه کنن ــده‬ ‫خ ــود ب ــه ع ــدم مدیر ی ــت صحیـــح در شـــغل قبلـــی اشـــاره‬ ‫کن ــد‪ .‬س ــپس ب ــر ثب ــات ش ــغلی در موقعی ــت جدی ــد اش ــاره‬ ‫نمایی ــد‪.‬‬ ‫‪.2‬فایل اسکن شده کارت ملی ( پشت و رو )‬ ‫‪.3‬فایل اسکن شده کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت ( پشت و رو )‬ ‫‪.4‬فایل اسکن شده تمام صفحات شناسنامه و صفحه درج توضیحات‬ ‫(در صورت داشتن توضیحات)‬ ‫‪.5‬فایل اسکن شده اخرین مدرک تحصیلی‬ ‫‪.6‬فایل ‪ PDF‬رزومه کاری مرتبط با شغل درخواستی‬ ‫نکات مهم ‪:‬‬ ‫•کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند مشخصات خود و سایر اطالعات الزم‬ ‫را در «سیستم الکترونیکی دعوت به همکاری» ثبت نمایند‪.‬‬ ‫•ثبت نام تنها از طریق وب سایت اینترنتی بانک سرمایه (‪)www.sbank.ir‬‬ ‫لغایت ‪ 1398/07/29‬خواهد بود‪ .‬لذا از متقاضیان درخواست می شود به هیچ‬ ‫عنوان مدارکی به ادارات بانک ارسال ننمایند‪.‬‬ ‫•اطالع رسانی به منظور برگزاری ازمون استخدامی کارشناس حقوقی از میان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط فوق الذکر از طریق وب سایت اینترنتی بانک سرمایه‬ ‫انجام می گردد‪.‬‬ ‫•درج شماره تلفن در فرم تقاضای همکاری برای تماس ضروری می باشد و‬ ‫در صورت عدم توفیق بانک در برقراری ارتباط‪ ،‬هیچگونه مسئولیتی متوجه‬ ‫بانک نخواهد بود‪.‬‬ ‫•ثبت نام و شرکت در ازمون یا مصاحبه های بعدی هیچگونه تعهد‬ ‫استخدامی برای بانک ایجاد نخواهد نمود‪.‬‬ ‫•زمان مصاحبه براساس اولویت های مورد نیاز بانک و کسب نمره قبولی‬ ‫ً‬ ‫در ازمون استخدامی صرفا از طریق تلفن به اطالع متقاضیان خواهد رسید و‬ ‫ضرورتی برای پیگیری حضوری و یا تلفنی با ادارات ذیربط وجود ندارد‪.‬‬ ‫در صورتی که مطالب باال را با دقت مطالعه نموده و اماده شروع ثبت نام‬ ‫هستید‪ ،‬اینجا را کلیک کنید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫تجهیزات‬ ‫کارشناس عقد قرارداد‬ ‫سابقه‬ ‫کارشناسی مکانیک‬ ‫متالورژی‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫اشنا به خرید داخلی و ساخت قطعات‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫مرد‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫اشنا به امور ثبت سفارش و ترخیص کاال‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر ‪ 50‬سال‬ ‫رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬به ایمیل زیر ارسال فرمایید‪.‬‬ ‫به رزومه های ارسالی فاقد عنوان شغلی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪Job@B-misco.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی‪،‬‬ ‫جهتتکمیلنیرویانسانیخوددردفترتهران‪،‬از کارشناسانذیلوترجیحامتخصصدرزمینهایستگاههایتقویتفشار گازدعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫کد شغلی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس فرایند با حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار (پاره وقت)‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس طراحی ‪ piping‬مسلط به ‪ pdms‬با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس مکانیک ‪،‬مسلط به تجهیزات ثابت و اشنا به تجهیزات دوار با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس کنترل و ابزار دقیق با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس برق قدرت (الکتروتکنیک) با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس سیویل و سازه با حداقل ‪ 7‬سال سابقه کار‬ ‫معاونت سرمایه های انسانی و پشتیبانی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را با درج کد شغلی در ‪ subject‬ایمیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪epc.resume@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی و صنعتی در محدوده جاده ساوه‬ ‫(ایت اله سعیدی) جهت تکمیل کادر متخصص خود از‬ ‫نفرات ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪-1‬مهندسشیمیحداقلبا‪ 5‬سالسابقه کاردرزمینهموادفوم‬ ‫‪-2‬لیسانسشیمیباحداقل‪ 7‬سالسابقه کار‬ ‫‪ -3‬کاردانیشیمیباحداقل‪ 3‬سالسابقه کاردرزمینهموادفوم‬ ‫‪ -4‬کاردانیشیمیحداقل‪3‬سالسابقه کاردرزمینهرنگپودری‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه کاری خود را به ادرس اینترنتی‬ ‫زیرارسالنمایند‪.‬‬ ‫‪it@sinjer.com‬‬ ‫توضیحات‬ ‫یک شرکت دانش بنیان پیمانکاری تولیدی به افراد ذیل نیازمند است‬ ‫کد‬ ‫عنوان‬ ‫شر ح‬ ‫محل کار‬ ‫‪1‬‬ ‫مهندس هیدرولیک‬ ‫اشنا با اجرای مدارهای هیدرولیکی‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫شهرستان‬ ‫‪2‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫مهندس مکانیک‪ -‬سیویل‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫اقصی نقاط کشور‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه کار اجرایی و راه اندازی تابلو برق و روشنایی و‬ ‫کابل و سیستم مانیتورینگ‬ ‫شهرستان‬ ‫‪4‬‬ ‫کارشناس قرارداد ودفترفنی‬ ‫حداقل با ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬مهندس مکانیک ‪ -‬عمران‬ ‫تهران‬ ‫‪5‬‬ ‫مسئول پشتیبانی کارخانه‬ ‫اشنا با تعمیر و نگهداری ماشین االت‪ ،‬با ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مامونیه‬ ‫(ذکر ردیف شغلی در موضوع ایمیل الزامی است) ایمیل رزومه‪hr@fnn-co.com :‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس سازمان بهزیستی کشور ؛‬ ‫از سوی معاون اشتغال و خودکفایی این نهاد؛‬ ‫بیشترین افراد تحصیل کرده‬ ‫و جویای کار معلول از نابینایان هستند‬ ‫برنامه های اشتغال و کارافرینی‬ ‫کمیته امداد برای‬ ‫نیم سال دوم ‪ 98‬تشریح شد‬ ‫یک میلیون و چهارصد هزار بیکار‬ ‫محروم در کشور وجود دارد‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد با‬ ‫اشاره به اینکه یک میلیون و چهارصد هزار بیکار‬ ‫محروم در کشور وجود دارد که از خدمات اولیه‬ ‫بی بهره هستندگفت‪ :‬کمیته امداد برای اشتغال و‬ ‫فقرزدایی این افراد تاش می کند ولی منابع کمیته‬ ‫امداد برای این حجم باالی افراد کفایت نمی کند‪.‬‬ ‫دکتر حجت اهلل عبدالملکی با اشاره به اینکه‬ ‫ایجاد اشتغال برای محرومان سخت ترین کار‬ ‫است گفت‪ :‬سامانه موکب اشت ــغال مـ ـح ــروم ــان»‬ ‫بـ ــهمـ ـنـ ـظ ــور جلبمشارکت هایجهادگران کار افرین‬ ‫راه انـ ــدازی شـ ــده است و ایـ ــن مـ ــوکب اشتـ ــغال‬ ‫محرومین یک فضای مجازی دائمی برای ارائه‬ ‫خدمات اشتغال به جامعه نیازمند کشور است‪ .‬ما‬ ‫با حدود یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار بیکار محروم باید‬ ‫تاش کنیم منابع اولیه را برای انها فراهم شود‪.‬‬ ‫اربعین حسینی الگویی جدید‬ ‫در ادبیات خدمت به محرمان‬ ‫عبدالملکی با تصریح اینکه این سامانه اشتغال‬ ‫محرومان یک فضای مجازی و دائمی می باشد و‬ ‫با تاکید بر اینکه اربعین حسینی الگویی جدید‬ ‫در ادبیات خدمت به محرمان را موجب شده‬ ‫است اظهار داشت‪ :‬از طریق این سامانه تاش‬ ‫می کنیم کسانی که قصد خدمت به محرومان از‬ ‫طریق فراهم کردن لوازم اشتغال را دارند در انجا‬ ‫ثبت نام کنند و نیازمندان به خدمات نیز در‬ ‫انجا ثبت نام می کنند و بعد از تایید انها از طرف‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬به ارائه خدمات می پردازند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به خدمات پیش بینی شده در‬ ‫این سامانه گفت‪ :‬شبکه سازی خادمان موکب‬ ‫اشتغال‪ ،‬تامین سرمایه‪ ،‬ضمانت وام‪ ،‬اموزشهای‬ ‫کسب و کار و فنی و حرفه ای‪ ،‬مشاوره‪ ،‬بازاریابی و‬ ‫کمک به تامین مواد اولیه و تجهیزات‪ ،‬انواع مشاوره ها‪،‬‬ ‫پیگیری های اداری و ‪ ...‬جزو خدمات این‬ ‫سامانه تعریف شده است‪.‬‬ ‫یک سوم اشتغال در سال ‪97‬‬ ‫توسط کمیته امداد ایجاد شد‬ ‫وی با بیان اینکه کلید اصلی در تولید کارافرینی‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در این جریان مسئله اشتغال‬ ‫محرومان اهمیت ویژه ای پیدا می کند‪ .‬در ادبیات‬ ‫متعارف مسئله اشتغال محرومان اتفاقی بسیار‬ ‫سخت و اساسی است‪ .‬اشتغال و ایجاد اشتغال‬ ‫کار بسیار سختی در ادبیات اقتصادی دنیا است‪.‬‬ ‫عبدالملکی افزود‪ :‬ایجاد اشتغال برای محرومان به‬ ‫توان ‪ ۲‬و ایجاد اشتغال برای محرومان در مناطق‬ ‫محروم به توان سه سخت است و این از افتخارات‬ ‫جمهوری اسامی است که شاید تنها کشوری‬ ‫باشد که به صورت سیستماتیک مبتنی بر اسناد‬ ‫باالدستی و در عملیات اجرایی به موضوع ایجاد‬ ‫اشتغال برای محرومان در مناطق محروم ورود کرده‬ ‫و بر خاف بسیاری از کشورهایی که ورودی نمادین‬ ‫و سمبلیک و فانتزی به موضوع اشتغال زایی برای‬ ‫محرومان داشتند به این موضوع ورود اساسی کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عبدالملکی با اشاره به اینکه یک سوم کل‬ ‫سامانه موکب اشتغال برای محرومان‬ ‫و مددجویان با حضور سید مرضی بختیاری‬ ‫رئیس و دکتر حجت اله عبدالملکی معاون‬ ‫اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی ره در محل این نهاد رونمایی شد‪.‬‬ ‫در حاشیه این مراسم معاون اشتغال و‬ ‫خودکفایی کمیته امداد به سواالت مختلف‬ ‫بازارکار در حوزه اشتغال و کارافرینی‪ ،‬اشتاغال‬ ‫دانش اموختگان دانشگاهی‪ ،‬ضمانت وام‬ ‫مددجویان و ‪ ...‬پاسخ داد‪ .‬وی راه اندازی‬ ‫موکب اشتغال محرومان با الهام از الگوی‬ ‫خدمات رسانی اربعین حسینی را از طرح‬ ‫های خوب در این حوزه عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫ضمانت وام مددجویان و محرومان از سوی‬ ‫خیرین‪ ،‬ارائه اموزش های توانمندسازی و‬ ‫اشتغال از سوی عالقمندان‪ ،‬تامین مواد اولیه‬ ‫وبازاریابیوفروشرااز خدماتپیشبینیشده‬ ‫این سامانه عنوان کرد‪.‬‬ ‫بیکاران کشور بر اساس براوردها‪ ،‬مخاطبین‬ ‫کمیته امداد هستند گفت‪ :‬در سال گذشته‬ ‫توانستیم یک سوم کل اشتغال کشور را از طریق‬ ‫برنامه اشتغال امداد برای محرومان فراهم نماییم‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫با بیان اینکه به طور کلی ‪ ۳۰‬درصد از بیکاران‬ ‫کشور را داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در کمیته امداد کمتر از نیم‬ ‫درصد از کل منابع کشور که برای تولید و اشتغال‬ ‫در نظر گرفته می شود در اختیار کمیته امداد قرار‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ .‬طبیعتا این بار سنگین را نمی توانیم با منابع‬ ‫عمومی کشور برداریم و الزم است به انگیزه ها‬ ‫و جریان مردمی که یکی از پنج رکن اقتصاد‬ ‫مقاومتی است ورود کنیم‪.‬‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد‬ ‫ادامه داد‪ :‬از ادبیات خدمات رسانی جدیدی که‬ ‫پدیده اربعین در جهان اسام منتشر می کند برای‬ ‫مسئله رفع بیکاری محرومان یا ایجاد اشتغال‬ ‫برای محرومان استفاده می کنیم؛ عنوان موکب‬ ‫قرار است الهام بخش باشد که کسانی که پیرو‬ ‫اباعبداهلل هستند با همان سبک خدمت رسانی‬ ‫اربعینی به این مسئله اساسی که ایجاد اشتغال‬ ‫برای محرومان است‪ ،‬ورود کنند‪.‬‬ ‫جهانی احصاء شده و در سال جاری ضمانت وام‬ ‫حداقل ‪ 10‬هزار نفر انجام می شود‪.‬‬ ‫ضمانت وام برای ده هزار نفر در سال جاری‬ ‫معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد در‬ ‫پاسخ به این سوال بازارکار مبنی براینکه طرح این‬ ‫نهاد برای ضمانت وام نیازمندان و مددجویان‬ ‫به کجا رسید اظهار داشت‪ :‬این طرح در حال‬ ‫اجراست و معایب و مزایای ان بر اساس تجارب‬ ‫همزمان با روزجهانی نابینایان(عصای سفید ) رییس‬ ‫سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه تقریبا ‪ 253‬میلیون‬ ‫نفردر دنیا دچاراختال نابینایی هستند گفت ‪ :‬تقریبا‬ ‫‪ 36‬میلیون نفرازاین افراد نابینای مطلق هستند که ازاین‬ ‫تعداد ‪189‬هزار نفردرکشورما هستند که در بهزیستی‬ ‫پرونده اختال بینایی دارند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار «دکتر وحید قبادی دانا « با اشاره‬ ‫به اینکه حدود یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار فرد‬ ‫دارای معلولیت در کشور وجود دارد گفت‪ :‬در بحث‬ ‫نابینایان نکته حائز اهمیت این است که بیشترین افراد‬ ‫تحصیل کرده دارای معلولیت ‪ ،‬عزیزان نابینا هستند که‬ ‫شاید بینایی انها مشکل داشته باشند اما هوش سرشار و‬ ‫شنوایی فوق العاده و حس المسه بسیار قوی دارند‪.‬‬ ‫وی در ادامه تاکید کرد‪ :‬من امروز در روز جهانی‬ ‫عصای سفید می خواهم بگویم که اگرچه افراد نابینا‬ ‫مشکل بینایی دارند اما باید انها را به رسمیت بشناسیم‬ ‫چراکه حق این عزیزان داشتن فرصت های برابر است‬ ‫و مطالبه شان هم همین است ‪ .‬از این رو باید شرایطی‬ ‫ایجاد شود که مثل بقیه افراد از همه فرصت ها مثل‬ ‫فرصت های علمی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬شغلی برخوردار باشند ‪.‬‬ ‫قب ــادی دان ــا خاط ــر نش ــان ک ــرد‪ :‬در قان ــون حمای ــت از‬ ‫حقــوق افــراد دارای معلولیــت هــم الــزام شــده کــه ‪ 30‬درصــد‬ ‫اپراتوره ــا اف ــراد نابین ــا باش ــند‪ ،‬البت ــه نم ــی ش ــود اپرات ــوری‬ ‫را تنه ــا ش ــغل مناس ــب ب ــرای انه ــا دانس ــت چ ــون ای ــن‬ ‫عزی ــزان تحصی ــل ک ــرده هس ــتند و م ــی ت ــوان از ظرفی ــت‬ ‫انه ــا اس ــتفاده ک ــرد‪.‬‬ ‫براساس گزارش روابط عمومی بهزیستی وی با اشاره‬ ‫به اینکه حدود ‪ 5‬هزار نابینا تحت جمایت تحصیلی‬ ‫سازمان بهزیستی هستند گفت‪ :‬سازمان بهزیستی هزینه‬ ‫تحصیلی نابینایانی که در دانشگاهها حضور دارند را‬ ‫پرداخت می کند البته از امسال هم به دانشجویان‬ ‫دانشگاههای دولتی کمک هزینه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین یاداور شد ‪ :‬امسال ‪ 33‬نفر از مددجویان‬ ‫سازمان بهزیستی رتبه های زیر هزار را در کنکور سراسر‬ ‫کسب کردند که ‪ 14‬نفر از این ‪ 33‬نفر افرادی بودند که‬ ‫دچار مشکات بینایی بودند‪.‬‬ ‫صندوق نوید برای‬ ‫اشتغال دانش اموختگان ایجاد شد‬ ‫عبدالملکی درباره برنامه های اشتغال کمیته‬ ‫امداد برای دانش اموختگان دانشگاهی نیز‬ ‫گفت‪ :‬دو برنامه اشتغال برای فارغ التحصیان‬ ‫و دانش اموختگان پیش بینی شده است که‬ ‫یکی برخورداری این افراد از برنامه های اشتغال‬ ‫مددجویان است که انها می توانند متقاضی‬ ‫باشند و بخش دوم اشتغال از طریق طرح های‬ ‫دانش بنیان است که تاش می کنیم از طریق‬ ‫پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری این هدف‬ ‫تامین شود و دانش اموختگان بتوانند شرکت های‬ ‫دانش بنیان و فناور تاسیس نمایند و یا در انها‬ ‫شاغل شوند‪.‬‬ ‫وی به توسعه استارت اپ ها اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در قالب شرکت های دانش بنیان و هم در‬ ‫قالب شرکت های استارت اپی اشتغال دانش‬ ‫اموختگان را از طریق صندوق نوید که ویژه طرح‬ ‫های دانش بنیان است دنبال می کنیم و طرح‬ ‫های این افراد از طریق صندوق نوید مورد حمایت‬ ‫استان تهران ‪ ۱۷‬هزار نابینا دارد‬ ‫قرار می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانتهراننیزگفت‪:‬مشکاتنابینایان‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬س ــامانه موک ــب اش ــتغال نی ــز یک ــی‬ ‫بیشتر از سایر افرادی است که دارای معلولیت هستند و‬ ‫از ط ــرح ه ــای خوب ــی اس ــت ک ــه توس ــط دان ــش‬ ‫برایرفعمشکاتهمکاریتمامسازمان هانیاز است‪.‬‬ ‫اموخت ــگان م ــورد جمای ــت صن ــدوق‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی‬ ‫نو ی ــد ب ــه نتیج ــه رس ــیده اس ــت‪.‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫بهزیستی استان تهران‪ ،‬داریوش بیات نژاد‬ ‫گفت‪ :‬استان تهران ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۲۹۲‬نفر معلول‬ ‫نابینا یا دارای اختاالت بینایی تحت پوشش دارد که از‬ ‫این تعداد ‪ ۶‬هزار ‪ ۴۶۱‬زن و ‪ ۱۰‬هزار ‪ ۸۳۱‬نفر مرد هستند‪.‬‬ ‫بی ــات ن ــژاد ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه نابینای ــان نی ــز مانن ــد‬ ‫س ــایر معل ــوالن مس ــتمری دریاف ــت می کنن ــد گف ــت‪ :‬در‬ ‫طــول شــش مــاه اول ســال جــاری‪ ۲ ،‬هــزار ‪ ۲۲۸‬مــورد کاال‬ ‫مــورد نیــاز توانخواهــان نابینــا شــامل عضــا‪ ،‬برجســته نــگار‪،‬‬ ‫س ــاعت گوی ــا‪ ،‬ضب ــط ص ــوت‪ ،‬عین ــک طب ــی‪ ،‬ل ــپ ت ــاپ‬ ‫و ‪ ...‬در اختیارش ــان ق ــرار گرفت ــه اس ــت‪ .‬همچنی ــن ی ــک‬ ‫مرک ــز در ته ــران‪ ،‬خدم ــات اموزش ــی و توانبخش ــی ب ــه ای ــن‬ ‫اف ــراد ارائ ــه می ده ــد‪.‬‬ ‫مدیر کل بهزیستی استان تهران درباره عمده‬ ‫مشکات نابینایان اظهار کرد‪ :‬نرخ بیکاری این افراد‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬درصد است که بسیار نسبت به سایرین زیاد است‪.‬‬ ‫این تصور که نابینایان نمی توانند در اجتماع حضور موثر‬ ‫داشته باشند که نمی توانند شغل داشته باشند اشتباه‬ ‫است‪ ،‬زیرا بسیاری از نابینایان تحصیات دانشگاهی‬ ‫داشته و مهارت های مختلفی را اموخته اند و می توانند‬ ‫توامندی های خود را نشان دهند‪.‬‬ ‫بیات نژاد درباره امکانات شهری برای این دسته از‬ ‫معلوالن ادامه داد‪ :‬قانون حمایت از معلوالن تصویب‬ ‫شده است و تاش های خوبی در جهت رفع مشکات‬ ‫این عزیزان صورت گرفته‪ ،‬اما رفع کامل این نواقص‬ ‫نیازمند هماهنگی و مشارکت تمامی سازمان ها و‬ ‫نهادهای حکومتی است‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی اســتان تهــران دربــاره مناســب ســازی‬ ‫اما ک ــن ب ــرای نابینای ــان اف ــزود‪ :‬مهم تری ــن نی ــاز ای ــن اف ــراد‬ ‫ایــن اســت کــه بســتر حضــور و فعالیــت ان هــا در جامعــه‬ ‫حضـــور داشـــته باشـــد‪ .‬اراده محکمـــی در ســـاختار‬ ‫وجـــود دارد‪ ،‬امـــا در حـــوزه خدمـــات شـــهری مســـئوالن‬ ‫بای ــد قوانی ــن و مق ــررات را رعای ــت ک ــرده و ب ــرای حض ــور‬ ‫معل ــوالن در جامع ــه فرص ــت براب ــر ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫اپراتور اسانسور‬ ‫‪---‬‬ ‫مجتمع تجاری واقع خیابان‬ ‫شریعتی‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪-‬ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫ساعت کار و حقوق مطابق با قوانین اداره کار‬ ‫‪2‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫مجتمع تجاری‬ ‫واقع خیابان شریعتی‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫‪3‬‬ ‫نقشه کش اجرایی فاز ‪2‬‬ ‫حداقل کاردانی رشته‬ ‫عمران یا معماری‬ ‫شرکتی فعال واقع در قیطریه‬ ‫خانم وا قا‬ ‫‪4‬‬ ‫بازاریاب‬ ‫‪---‬‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪-‬ترجیحا دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫ساعت کار و حقوق مطابق با قوانین اداره کار‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪18‬‬ ‫و ‪5‬شنبه ها تا ساعت ‪ -13:00‬حقوق ‪ 2‬میلیون‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫‪22‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫لیسانس کشاورزی‬ ‫شرکتی فعال در حوزه واردات‬ ‫سموم و کود کشاورزی واقع‬ ‫در پونک‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬دارای توانایی برقراری تماس و ارتباط با‬ ‫شرکتهای مرتبط و راهنمایی جهت اشنایی با محصوالت‪ -‬اموزش‬ ‫الزم داده می شود‪ .‬دارای ماموریت برای ا قایان‬ ‫ساعت کاری ‪ 9‬الی ‪17‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪23‬‬ ‫بازرس ‪QC‬‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫کارخانه ای معتبر واقع در‬ ‫شمس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن ‪ -‬دارای ‪ 2‬سال سابقه کنترل کیفیت‪ -‬دارای‬ ‫سرویس رفت و برگشت از تهران‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫کارخانه ای معتبر واقع در‬ ‫شمس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫‪25‬‬ ‫خدمات‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکتی فعال در زمینه تولید قطعات‬ ‫ماشین واقع در شریعتی‪-‬بهشتی‬ ‫ا قا‬ ‫کارمند کنترل کیفیت‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی فعال در زمینه امور‬ ‫چاپ واقع در کیلومتر ‪ 11‬جاده‬ ‫مخصوص‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی‪( 12‬پاره وقت)‬ ‫حقوق ساعتی همراه با میان وعده غذایی‬ ‫کارشناس تولید محتوا‬ ‫لیسانس مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در زمینه رباتیک‬ ‫واقع در محدوده خیابان ازادی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫منظم ‪ ،‬خالق و مسئولیت پذیر‪ -‬اشنایی پایه به اصول سئو و طراحی‬ ‫سایت‪ -‬اشنا به تبلیغات در شبکه های مجازی‪ ،‬گرافیک‪ ،‬فتوشاپ و‬ ‫زبان انگلیسی ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه ‪ 9‬صبح تا ‪17:30‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 9‬تا ‪13:30‬‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪ -‬اشنا به زبان انگلیسی‪ -‬شر ح کار‪ :‬جهت تعمیر‬ ‫و رفع عیب سیستم های پروازی و رباتیکی‪ -‬ساعت کاری شنبه تا‬ ‫چهارشنبه ‪ 9‬صبح تا ‪ - 17:30‬پنج شنبه ‪ 9‬تا ‪13:30‬‬ ‫ناوگان مسافربری داخل شهر‬ ‫تهران‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای بیمه و حقوق مکفی‬ ‫‪56‬‬ ‫کارمند دفتری ستادی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکت ارایشی و بهداشتی‬ ‫معتبر واقع در جردن‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار دفتری‪ -‬تسلط کامل به‬ ‫افیس‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪16:45‬‬ ‫پنج شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق‪ :‬دومیلیون و پانصد هزارتومان‬ ‫‪6‬‬ ‫کارمند دفتری در واحد بودجه‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫شرکت ارایشی و بهداشتی‬ ‫معتبر واقع در جردن‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار‪ -‬اشنائی به ا کسل و‬ ‫حسابداری‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪16:45‬‬ ‫پنج شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق دو میلیون و دویست هزار تومان‬ ‫‪26‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫شرکت تولیدکننده چینی‬ ‫بهداشتی واقع در مالصدرا‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬با سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنایی به مباحث مالی‬ ‫‪27‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫شرکت تولیدکننده چینی‬ ‫بهداشتی واقع در مالصدرا‬ ‫ا قا‬ ‫‪9‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫یک تولید کننده انواع لوازم‬ ‫پالستیکی واقع در محدوده‬ ‫شمس اباد‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬اشنائی به افیس‬ ‫‪10‬‬ ‫کارگر تزریق پالستیک‬ ‫‪---‬‬ ‫یک تولید کننده انواع لوازم‬ ‫پالستیکی واقع در محدوده‬ ‫شمس اباد‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن ‪-‬مسلط به تزریق‬ ‫‪11‬‬ ‫کمک حسابدار‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫یک شرکت حمل و نقل بین‬ ‫المللی واقع در محدوده پارک‬ ‫ساعی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط کامل به زبان ترکی اذری‬ ‫اشنایی به افیس‪ -‬ساعت کاری‪ 8:30 :‬الی ‪16:30‬‬ ‫پنج شنبه ها تا ظهر‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪12‬‬ ‫کارمند دفتری‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫یک شرکت حمل و نقل بین‬ ‫المللی واقع در محدوده پارک‬ ‫ساعی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 35‬سال سن‪ -‬تسلط کامل به زبان ترکی استانبولی‬ ‫اشنایی به افیس‪ -‬ساعت کاری‪ 8:30 :‬الی ‪16:30‬‬ ‫پنج شنبه ها تا ظهر‪-‬حقوق توافقی‬ ‫‪13‬‬ ‫تکنسین کامپیوتر‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس‬ ‫کامپیوتر‬ ‫شرکتی فعال و معتبر در حوزه‬ ‫راه سازی ‪ ،‬نفت و گاز واقع‬ ‫در تهران‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 28‬سال سن‪ -‬مسلط به ویندوز ‪،‬اسمبل سیستم و رفع‬ ‫مشکالت سخت افزاری و نرم افزاری‪ -‬اشنایی با شبکه‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪14‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مرتبط‬ ‫یک شرکت معتبر واقع در تهران‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫مسلط به ‪ #Net Framework، C.‬و ‪LINQ‬‬ ‫مسلط به مفاهیم ‪ Object Oriented‬و ‪Design Patterns‬‬ ‫مسلط به ‪Windows Forms/Windows Service‬‬ ‫مسلط به ‪)Asp.Net )MVC and Web Forms‬‬ ‫مسلط به ‪ SQL Server‬و مفاهیم پایگاه داده‬ ‫اشنایی به مفاهیم ‪ ،Multi-Threading‬برنامه نویسی ‪Raspberry pi‬‬ ‫و سیستم عامل ‪ Raspbian‬مزیت محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫کارشناس شیمی‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫لیسانس شیمی‬ ‫داروسازی معتبر واقع در‬ ‫امیر اباد‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه صرفا در حوزه رگوال توری‬ ‫مسلط به قوانین و مقررات سازمان غذا و دارو و سامانه‪ttac‬‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ -‬اشنایی با اصول‪GMP‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫مهد کودک یک دبستان واقع‬ ‫در منطقه ‪15‬‬ ‫خانم‬ ‫پر انرژی و متعهد به کار‪ -‬برای کودکان ‪ ٣‬سال تا ‪ ٥‬سال‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬ساعت کاری ‪ 8‬الی ‪ 16‬و یا ‪ 12‬الی ‪16‬‬ ‫(قابل انتخاب است)‪ -‬پنج شنبه ها تعطیل‪ -‬حقوق بابت کار تمام‬ ‫وقت ‪ 800‬هزارتومان و بابت نصف تایم ‪ 400‬هزار تومان‬ ‫‪17‬‬ ‫مدرس زبان انگلیسی‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫مهد کودک یک دبستان واقع‬ ‫در منطقه ‪15‬‬ ‫خانم‬ ‫برای سطو ح پایین سنی‪ -‬الزاما سا کن منطقه ‪ 14‬و ‪15‬‬ ‫‪18‬‬ ‫کارمند امور دفتری‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫مهد کودک یک دبستان واقع‬ ‫در منطقه ‪15‬‬ ‫خانم‬ ‫‪19‬‬ ‫کارمند فروش‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫شرکتی فعال در زمینه‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی واقع‬ ‫در مرزداران‬ ‫خانم‬ ‫شر ح کار‪ :‬تماس تلفنی با مرا کز و معرفی شرکت و محصوالت‪ ،‬صدور‬ ‫پیش فا کتور‪ ،‬فا کتور و ‪ -...‬حقوق وزارت کار و کارانه‬ ‫‪20‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه فروش‬ ‫تجهیزات زیبایی و پوست و مو‬ ‫واقع در شریعتی‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫فروش تجهیزات زیبایی پوست و مو‪ 3 -‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار شرکتی‬ ‫‪21‬‬ ‫گرافیست‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫شرکتی فعال در حوزه فروش‬ ‫تجهیزات زیبایی و پوست و مو‬ ‫واقع در شریعتی‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫مسلط به ادمین شبکه های اجتماعی و نرم افزارهای مرتبط‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬دارای سابقه کار مرتبط تسلط به کلیه مباحث‬ ‫مالی از جمله اظهارنامه‪ -‬با حقوق و مزایای عالی‬ ‫‪24‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫کارگر انبار‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫‪30‬‬ ‫مهندسی برق‬ ‫‪31‬‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫لیسانس یا فوق‬ ‫لیسانس الکترونیک‬ ‫شرکتی فعال در زمینه رباتیک‬ ‫واقع در محدوده خیابان ازادی‬ ‫لیسانس یا فوق‬ ‫شرکت معتبر بین المللی واقع‬ ‫لیسانس رشته ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ‬ ‫در محدوده پارک ملت‬ ‫ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ‬ ‫شرکت مهندسی و تولیدی واقع‬ ‫لیسانس مهندسی برق‬ ‫درپاسداران‬ ‫بسته بند‬ ‫‪---‬‬ ‫کارخانه برند مواد غذایی واقع‬ ‫در ایوانکی‬ ‫‪32‬‬ ‫کارشناس خدمات پس از‬ ‫فروش سیستم های تبریدی‬ ‫‪33‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫شرایط‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال سن – دارای سرویس رفت و برگشت از تهران‪،‬‬ ‫اسالمشهر‪ ،‬شهر قدس‪ ،‬شهریار و پرند‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪ -‬دارای موتور‪ ،‬گواهی نامه موتور و ضامن معتبر‬ ‫حقوق توافقی‪ ،‬اضافه کار‪ ،‬بیمه از روز اول و کارانه‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای تﺠﺮبه و تﺨﺼﺺ کامل در ﺣوزه ﻗوانﯿﻦ و مﻘﺮرات ﺻادرات ‬ ‫‪ ،‬واردات و امور ﮔمﺮکﯽ‪ -‬اشنایﯽ کامل با ﻗوانﯿﻦ و مﻘﺮرات ‬ ‫امور بانﮑﯽ ﺟﻬﺖ بازﮔشایﯽ ‪ LC‬و یا ﺣواﻟه ﻫای غﯿﺮ بانﮑﯽ ‬ ‫ارزی‪ -‬تﺴﻠﻂ کامل به زبان انگﻠﯿﺴﯽ (مﮑاﻟمه و مﮑاتﺒات خارﺟﯽ)‪ ،‬‬ ‫کامﭙﯿوتﺮ‪،‬اینتﺮنﺖ و نﺮم اﻓﺰارﻫای اﻓﯿﺲ‪ -‬دارای روﺣﯿه مﺴﺌوﻟﯿﺖ ‬ ‫ﭘﺬیﺮی باﻻ‪ ،‬کار تﯿمﯽ و منﻀﺒﻂ‪ -‬اﻓﺮاد دارای مﻬارت اشنایﯽ به ‬ ‫زبان اﻟمانﯽ (مﮑاﻟمه و مﮑاتﺒه) در اوﻟویﺖ مﯽ باشند‪.‬‬ ‫ا قا‬ ‫مسلط به نرم افزار اتوکد‪ -‬حداقل ‪ ۲‬سال سابقه کار در زمینه‬ ‫طراحی‪،‬نظارت و یا اجرا‪ -‬اشنا به سیستم های ارتینگ و حفاظت‬ ‫صاعقه‪ -‬شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ -17‬حقوق توافقی‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن‪-‬کار ظریف تزیینات و بسته بندی محصوالت‬ ‫کارخانه ‪ -‬دارای حقوق و مزایای باال‪ -‬دارای سرویس از افسریه‬ ‫محدوده زندگی ‪ :‬افسریه_مسعودیه_بلوار ابوذر_ اهنگ_ پا کدشت‬ ‫ورامین_ شریف اباد_ ایوانکی و ‪.....‬‬ ‫کاردانی تاسیسات‪،‬‬ ‫مکانیک و برق صنعتی‬ ‫شرکت معتبر واقع در ا کباتان‬ ‫ا قا‬ ‫اشنایی کامل با سیستم تبرید‪ -‬تسلط کامل بر پروسه نصب‪ ،‬راه اندازی‬ ‫و نظارت و نگهداری سیستم های تبرید‪ -‬انجام بازدیدهای قبل و بعد‬ ‫از نصب یخچال ها‪ -‬توانایی کنترل موارد تعمیراتی پس از انجام ان‬ ‫توسط تکنسین ها‪ -‬مکاتبه های فنی با مسئولین فروشگاه ها‬ ‫دارای روحیه کار گروهی‬ ‫لیسانس مهندسی‬ ‫صنایع‬ ‫شرکتی معتبر واقع در شهرک‬ ‫صنعتی شمس اباد‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫دارای ‪ 2‬سال سابقه کار در کارخانه تولیدی‪ -‬اشنا با روش های برنامه‬ ‫ریزی تولید و تامین و انبار‪ -‬اشنا به با نرم افزارهای افیس از جمله ‪:‬‬ ‫‪ Excel،Word‬و ‪Access‬‬ ‫ا قا‬ ‫اشنایی کامل با سیستم تبرید و برق صنعتی‪ -‬توانایی کنترل و‬ ‫هماهنگی پرسنل نصب از راه دور‪ -‬ساعت کاری به صورت هفتگی و‬ ‫چرخشی در شیفت صبح و بعدازظهر می باشد‪.‬‬ ‫( توانایی کار در ایام تعطیل را داشته باشند)‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫‪ 25‬الی ‪ 35‬سال سن‪ -‬قدرت تعامل با واحدهای تامین جهت سورسینگ و‬ ‫خرید صحیح‪ ،‬تولید جهت ابالغ نقشه ها‪ ،‬اصالحات‪ ،‬خدمات جهت اجرای‬ ‫صحیح نصب محصوالت و ایرادیابی‪ -‬اشنایی با سیکل تبرید و قطعات مرتبط‪،‬‬ ‫نرم افزارهای طراحی مهندسی ‪ Catia‬و‪ ،Solidwork‬فرایندهای تولید‪ -‬دارای‬ ‫تفکر سیستمی‪ ،‬تحلیلی و مشارکت در کار تیمی‬ ‫‪36‬‬ ‫تکنسین سیستم های برودتی‬ ‫‪---‬‬ ‫شرکت معتبر واقع در ا کباتان‬ ‫ا قا‬ ‫اشنا به برق صنعتی‪ ،‬جوشکاری نقره‪ ،‬تعمیرات و نگهداری برودتی‬‫امادگی اعزام وانجام ماموریت در کل کشور‪ -‬عدم سوء پیشینه‪،‬‬ ‫عدم اعتیاد ودارای ضامن معتبر‬ ‫‪37‬‬ ‫نیروی خدمات‬ ‫حدا کثر دیپلم‬ ‫واحد صنعتی واقع در کیلومتر‬ ‫‪ 11‬جاده مخصوص کر ج‬ ‫ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن‪ -‬متاهل‪ -‬دارای کارت پایان خدمت‬ ‫ساعت کار‪ 7 :‬الی ‪ 16‬پنجشنبه‪ 11-7 :‬همراه با صبحانه و ناهار‬ ‫‪38‬‬ ‫کارشناس فروش نرم افزار‬ ‫کارشناس نرم افزار‪ ،‬مدیریت‬ ‫بازرگانی یا بازاریابی‬ ‫خیابان مطهری‬ ‫خانم و ا قا‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ -‬اشنایی با اصول و‬ ‫فنون مذا کره ‪ ،‬پیگیر ‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی و مسئولیت پذیر‬ ‫‪39‬‬ ‫کارمند پذیرش‬ ‫خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال سن – دارای فن بیان قوی‬ ‫به همراه صبحانه‪ ،‬ناهار و بیمه تکمیلی‬ ‫‪40‬‬ ‫ویزیتور حرفه ای‬ ‫ا قا و خانم‬ ‫دارای سابقه کار مرتبط‪ -‬اشنا به فروش زنجیره ای‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫کارشناس مانیتورینگ‬ ‫کارشناس مهندسی مکانیک‬ ‫کاردانی تاسیسات‪،‬‬ ‫مکانیک و برق‬ ‫کارشناسی مهندسی‬ ‫مکانیک‬ ‫شرکت معتبر واقع در ا کباتان‬ ‫شرکتی معتبر واقع در شهرک‬ ‫صنعتی شمس اباد‬ ‫مسلط به کامپیوتر و بازاریابی‪ -‬الزاما سا کن منطقه ‪ 14‬و ‪15‬‬ ‫کارشناسی مدیریت‪ ،‬کارگزاری بورس واقع در جردن‪،‬‬ ‫سعادت اباد و میدان سپاه‬ ‫اقتصاد و یا حسابداری‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫پاسدارانو مرکز شهر‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7100 81 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار به نشانی ‪ www.Bazarekar.ir‬ببینید‪.‬‬ ‫مهارت‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیت حرفه نقاش روی سفال‬ ‫ســفالگری یکــی از کهن تریــن صنایعــی اســت کــه در ایــران‬ ‫از هــزاره هشــتم پیــش از میــاد شــروع شــد‪ .‬مهم تریــن پیشــرفت‬ ‫در صنعــت ســفال ســازی‪ ،‬خلــق نقاشــی روی ســفال اســت‪.‬‬ ‫تکنیک ه ــای مورداس ــتفاده در تزیی ــن س ــفال متن ــوع اس ــت‪،‬‬ ‫ازجمل ــه ای ــن تکنیک ه ــا می ت ــوان ب ــه زی ــر لعاب ــی‪ ،‬رو لعاب ــی‪،‬‬ ‫لعاب هـــای فیـــروزه ای‪ ،‬لعـــاب هفت رنگـــی و لعاب هـــای‬ ‫مینای ــی اش ــاره ک ــرد‪ .‬در ای ــن خص ــوص یک ــی از جالب تری ــن‬ ‫و جذاب تری ــن هنره ــای ام ــروزی‪ ،‬هن ــر نق ــش برجس ــته اس ــت‬ ‫کـــه در میـــان عالقه منـــدان محبوبیـــت خاصـــی دارد‪ .‬شـــما‬ ‫می توانی ــد ان ــواع ظ ــروف س ــفالی را ب ــا کم ــک رنگ ه ــای زیب ــا‬ ‫و جـــذاب به اســـانی در منـــزل رنگ امیـــزی و بـــرای تزییـــن‬ ‫قس ــمت های مختل ــف من ــزل خ ــود اس ــتفاده نمایی ــد‪.‬‬ ‫نام و کد ملی دوره اموزشی‬ ‫ن ــام ای ــن ام ــوزش نق ــاش روی س ــفال اس ــت ک ــه ب ــا ک ــد‬ ‫مل ــی ام ــوزش ش ــغل ‪ 731620830020001‬در س ــازمان ام ــوزش‬ ‫فنـــی و حرفـــه ای امـــوزش داده می شـــود‪.‬‬ ‫اشنایی با مشاغل‬ ‫نقاش روی سفال و فرصت های اموزشی ان‬ ‫همان گونه که در شماره های قبل بازار کار درزمینه معرفی دوره های مهارتی سازمان اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای کشور اشاره شد‪ ،‬این سازمان بنا بر ماموریت اصلی خود و باهدف تامین و تربیت‬ ‫نیروی کار ماهر و نیمه ماهر موردنیاز بخش های مختلف صنعت‪ ،‬کشاورزی و خدمات و ارتقای‬ ‫فرهنگ مهارت های فنی جامعه‪ ،‬اقدام به برگزاری دوره اموزشی در دو بخش دولتی و غیردولتی‬ ‫می نماید ( صنایع خودرو‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬برق ‪ ،‬جوشکاری و بازرسی جوش‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬امور زراعی‪،‬‬ ‫صنایع غذایی و‪.)....‬‬ ‫اموزش های بخش دولتی در مرا کز اموزشی سراسر کشور به صورت رایگان انجام می شود‪.‬‬ ‫شــغل نقاش‬ ‫روی سفال برای‬ ‫افرادی که به‬ ‫کارهــای هنری عالقه‬ ‫دارند می تواند‬ ‫مناسب باشد‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫بــا توجــه بــه میــزان ســاعات برگــزاری دوره در هفتــه‪ ،‬طــول‬ ‫دوره حـــدود ســـه مـــاه اســـت( ‪ 115‬ســـاعت امـــوزش نظـــری و ‪230‬‬ ‫س ــاعت ام ــوزش عمل ــی و درمجم ــوع ‪ 345‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫شرایط الزم جهت شرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بودن تحصیالت پایان دوره راهنمایی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن سالمت کامل جسمی و روانی‬ ‫‪ -3‬داشـــتن حداقـــل ســـن ‪15‬ســـال تمـــام ( بـــه اســـتناد‬ ‫تبصـــره ‪ 2‬مـــاده ‪ 18‬ائین نامـــه نحـــوه تشـــکیل و اداره‬ ‫اموزش ــگاه های فن ــی و حرفــه ای ازاد پذی ــرش کارام ــوزان گ ــروه‬ ‫س ــنی ‪ 12 -15‬س ــال ‪ ،‬من ــوط ب ــه ارائ ــه اج ــازه کتب ــی ول ــی و ی ــا‬ ‫قیـــم قانونـــی کارامـــوز اســـت)‪.‬‬ ‫مسیر ارتقاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارامـــوزان پـــس از گذرانـــدن ایـــن دوره اموزشـــی‪ ،‬جهـــت‬ ‫ارتقـــاء دانـــش خـــود می تواننـــد بـــا نظـــر مربـــی مربوطـــه در‬ ‫دوره هـــای اموزشـــی مرتبـــط شـــرکت نماینـــد و همچنیـــن‬ ‫می توانن ــد در کن ــار اف ــراد ماه ــر‪ ،‬تجربی ــات بیش ــتری‬ ‫را فراگیرنـــد‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی‪ ،‬اینده شغلی‬ ‫و مزایای اشتغال این حرفه‬ ‫در انــتـــــخاب یـــک شغـــــل‬ ‫صــحـــــیح و درســـــت‪ ،‬عـــــوامل‬ ‫مختلفـــی ازجملـــه ویژگی هـــای‬ ‫شــخــصــیتــــــی‪ ،‬ارزش هـــــا‪،‬‬ ‫عالیـــــق‪ ،‬مــــهــــارت هـــــا‪،‬‬ ‫شــرایـــ ــط خــانــــوادگــ ــی‪،‬‬ ‫شــرایــ ــط جامع ــه و ‪...‬‬ ‫بـــــاید بـــرای فـــرد در‬ ‫نظ ــر گرفت ــه ش ــوند‪.‬‬ ‫شـــغــــــل نــــــقاش‬ ‫روی ســـــفال بــرای‬ ‫افـــرادی کــــــه بــــــه‬ ‫کــــــارهای هــــــنری‬ ‫عــــــالقـــــــــه دارنــــــد‬ ‫کاراموزان پس از گذراندن دوره اموزشی و قبولی نهایی در ازمون کتبی و عملی موفق به اخذ‬ ‫گواهی نامه از سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور خواهند شد‪.‬‬ ‫اهمیت اموزش های اشاره شده سبب شد تا نشریه بازار کار با همکاری سازمان اموزش‬ ‫فنی و حرفه ای کشور به معرفی خدمات اموزشی و دوره های اموزشی این سازمان بپردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬تزئین کننده فضای داخلی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت‪ ،‬نقاش روی سفال است‪.‬‬ ‫می توان ــد مناس ــب باشــ ــد‪ .‬ف ـ ــرا گیری ای ـ ــن هن ــر ع ــاوه ب ــر‬ ‫پـــر کـــردن اوقـــات فراغـــت‪ ،‬درامدزای ــی نی ــز دارد‪.‬‬ ‫مشخصات عمومی شغل‬ ‫نقاش روی سفال شغلی است از مشاغل حوزه‬ ‫هنرهای تجسمی که دارای شایستگی های طراحی‬ ‫اولیه‪ ،‬اجرای پرسپکتیو‪ ،‬طراحی سنتی‪ ،‬بررسی‬ ‫و تجزیه وتحلیل رنگ ها‪ ،‬اماده سازی زمینه‬ ‫سفال‪ ،‬انتقال طرح روی سفال‪ ،‬نقاشی‬ ‫روی سفال‪ ،‬پرداخت و تکمیل نقاشی‬ ‫روی سفال‪ ,‬بازاریابی هنر و صنایع دستی است و با مشاغل‬ ‫سفالگران سنتی دستی و چرخی و نقاشان در ارتباط است‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫گواهینامه مهارت سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور‬ ‫دارای کد استاندارد بین المللی مشاغل (‪)2008-ISCO‬‬ ‫است که دارندگان ان با احراز صالحیت شغلی می توانند‬ ‫از مزایای قانونی مختلفی بهره مند گردند‪ .‬ازجمله این‬ ‫مزایا‪ :‬ضوابط جایگزینی و احتساب دوره های اموزش فنی‬ ‫و حرفه ای به جای تجربه شغلی (سوابق کار)‪ ،‬در طرح های‬ ‫طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجویان می توانند جهت اشنایی بیشتر با دوره های اموزشی ‬ ‫سازمان اموزش فنی و حرفه ای کشور و ثبت نام در این دوره ها به ‬ ‫ادرس پورتال سازمان‪ http://www.portaltvto.com :‬و ادرس ‬ ‫سایت سازمان ‪ http://www.irantvto.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که این مطلب با همکاری خانم مرجان ‬ ‫بهزادی مربی محترم مرکز اموزش فنی و حرفه ای شماره ‪13‬‬ ‫استان تهران تهیه شده است‪.‬‬ ‫مهم ترین ملزومات این حرفه‬ ‫میـــز کار‪ ،‬رایانـــه‪ ،‬کپســـول اتش نشـــانی و ‪ ....‬ازجملـــه‬ ‫مهم تریـــن ملزومـــات ایـــن حرفـــه اســـت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی (سهامی عام) به منظور تکمیل کادر پرسنلی خود از افراد متعهد و متدین با حداکثر ‪ 35‬سال سن که فارغ التحصیل ازدانشگاه های معتبر و دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه‬ ‫مرتبط و دارای معدل حداقل ‪ 14‬هستند‪،‬در رشته های ذیل دعوت به همکاری می نماید‪ .‬متقاضیان محترم ضمن درج عنوان شغلی مورد درخواست رزومه خود را حداکثری پایان مهر ماه ‪98‬‬ ‫فقط از طریق پست الکترونیکی به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobapplications1397@gmail.com‬‬ ‫محل خدمت‬ ‫ردیف‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫جنسیت‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مالحظات‬ ‫‪1‬‬ ‫علوم پایه‪ ،‬داروسازی‬ ‫کارشناسی ارشد به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناسی تصمین‬ ‫کیفیت‬ ‫اشنا با تهیه ‪ CTD‬و مستندات ‪ QA‬و اشنایی کامل به مفاهیم ‪،GMP‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی و کامپیوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫رشته مهندسی مکانیک‬ ‫کارشناسی ارشد به باال‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس فنی و‬ ‫مهندسی‬ ‫اشنا با نقشه خوانی و دارا بودن مهارت های الزم در انجام تعمیرات‬ ‫دستگاه ها و ماشین االت‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪3‬‬ ‫حسابداری‪،‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناسحسابداری‪،‬‬ ‫عمومی و فروش‬ ‫اشنا با قوانین بیمه تامین اجتماعی‪ ،‬اشنا با قوانین مالیاتی‪ ،‬اشنا با روش های‬ ‫گشایش اعتبارات اسنادی‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابداری‪،‬‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس مالی و‬ ‫حقوق و دستمزد‬ ‫اشنایی با اصول و قوانین بیمه‪ ،‬اشنایی با قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬اشنایی‬ ‫با تکنیک های نوین حسابداری‬ ‫‪5‬‬ ‫حسابداری‪ ،‬مدیریت مالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫اشنایی با قوانین و مقررات مالیاتی‪ ،‬اشنایی با رایانه و نرم افزارهای‬ ‫تخصصی مربوطه اموزش قوانین تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫اشنایی با اصول اعتبارات اسنادی‬ ‫‪6‬‬ ‫شیمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس ازمایشگاه‬ ‫اشنایی با مبانی کار دستگاهی‪ ،‬اشنایی با نحوه نگارش ‪ MSDS‬مهارت‬ ‫در ازمایشات مورد نیاز‪ ،‬اشنایی با اصول اولیه ‪ ، GMP‬تسلط کامل به زبان‬ ‫انگلیسی‪ ،‬مهارت در کشت میکروب ها جهت کنترل محصوالت تولیدی‬ ‫‪7‬‬ ‫شیمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫رئیس ازمایشگاه‬ ‫اشنایی کامل با اصول مدیریت‪ ،‬توانایی انجام تحقیقات و کاربردی‬ ‫نمودن نتایج تحقیقات‪ ،‬توانایی تدوین دستورالعمل ها‪ ،‬ضوابط‬ ‫و مقررات مرتبط با کار‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬اشنایی کامل‬ ‫با دستگاه های و روشهای انالیز‬ ‫‪8‬‬ ‫شیمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫رئیس تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫اشنایی با اصول مدیریت و سرپرستی افراد‪ ،‬اشنایی با اصول ‪، GMP‬‬ ‫اصول تهیه ‪ ، CTD‬اشنایی با شرایط کار در اتاق تمیز‪،‬‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫‪9‬‬ ‫شیمی‪ ،‬داروسازی‬ ‫کارشناسی ارشد به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس تحقیق و‬ ‫توسعه‬ ‫اشنایی با اصول اولیه ‪ ،GMP‬اشنایی با انواع تهیه ‪ ،CTD‬اشنایی با‬ ‫مقررات ثبت دارو‪ ،‬اشنایی با اصول فرموالسیون ‪ ،GLP‬اشنایی با روش های‬ ‫ورود به واحد تولیدی و ایرال ک ها‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫‪MBA‬‬ ‫کارشناسی به باال‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫خارجی‬ ‫اشنایی با اصول بازرگانی خارجی و اشنایی با اعتبارات اسنادی ‪،LC‬‬ ‫اشنایی با ضمانت نامه بانکی و امور بانکی بین الملل‪ ،‬حقوق تجارت‬ ‫بین الملل‪ ،‬تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫رشت‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس‬ ‫حسابداری مالی‬ ‫خانم‪-‬اقا‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری و‬ ‫باالتر‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪3‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم‪-‬اقا‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه کار‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس دفتر‬ ‫خانم‬ ‫لیسانس و‬ ‫باالتر‬ ‫مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫‪5‬‬ ‫کارپرداز فنی‬ ‫اقا‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫فنی و باالتر‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه‬ ‫کار مرتبط‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس‬ ‫صادرات‬ ‫خانم‬ ‫حداقل‬ ‫لیسانس‬ ‫مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی‬ ‫در یک شرکت تجاری بین المللی مواد غذایی در تهران‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫تهیه‪ ،‬تنظیم وصدور اسناد حسابداری (نرم افزار سپیدار)‬ ‫تهیه و تنظیم گزارشات مالی‬ ‫مسلط به امور بیمه ای و مالیاتی‬ ‫تحریر دفاتر قانونی‬ ‫تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی‬ ‫تهران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و انبار‬ ‫مهندس صنایع‪ ،‬امار با مدیریت صنعتی‬ ‫ترجیحا اقا‪ -‬سن ‪ 25-35‬سال‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫ارسال رزومه‪:‬‬ ‫‪job@vitanan-co.com‬‬ ‫یک نفر کارشناس حسابداری‬ ‫با حداقل ‪ 4-6‬سال سابقه کار و اشنا به حسابداری صنعتی‬ ‫جهت همکاری در شهرک صنعتی شمس اباد‪ ،‬روبروی‬ ‫فرودگاه امام ‪ ،‬ساکنین محدوده رباط کریم‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬واوان‬ ‫و شهرری در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫‪parseskanplastic.co@gmail.com‬‬ ‫‪sandora.co.ir@gmail.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫خانم‪-‬اقا‬ ‫لیسانس‬ ‫حسابداری یا‬ ‫مدیریت مالی‬ ‫و باالتر‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫کار و ‪ 5‬سال سابقه‬ ‫مدیریت مالی شرکت‬ ‫های بزرگ‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫و قوانین مربوطه ‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫شرایط‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬ثبت سفارش و امور گمرکی‬ ‫نظر به اینکه شرکت سیمان المرد جهت تکمیل کادر اداری‬ ‫خود واقع در شهر تهران قصد استخدام از طریق مصاحبه‬ ‫تخصصی دارد‪ ،‬لذا متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫ا گهی ظرف مدت ‪ 5‬روز رزومه های‬ ‫خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@lamerdcement.com‬‬ ‫مسلط به امور ارزش افزوده و گزارشات فصلی‬ ‫حداکثر سن ‪ 32‬سال‬ ‫‪hadi13601381@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مسئول دفتر اقا‬ ‫لیسانس مدیریت یا حسابداری‬ ‫مسلط به نرم افزارهای‬ ‫‪ word، Excel، Powerpoint‬با روابط عمومی باال‬ ‫‪soroush_mali@yahoo.com‬‬ ‫کارافرینی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گفتگو با رزیتا عالی پور کارافرین این صنعت‬ ‫صنایع دستی به عنوان شغل خانگی‬ ‫مزایای بسیاری دارند‬ ‫هویت هر کشوری را می توان در ال به الی فرهنگ وتمدن ان یافت و ایران یکی از همین کشورهاست که فرهنگ و تمدنش‬ ‫سرشار از هنر و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫انچه که نیاکان ما به عنوان هنر‪ ،‬صنایع دستی و فرهن ــگ برای نسلی کنونی و نسل های اینده به یادگار گـذاشته اند‬ ‫می تواند منبع عظیم اشتغال و کارافرینی و درامد نیز باشد چرا که توجه به هنرها و صنایع دستی و توسعه اشتغال‬ ‫و درامد در رشته های مختلف هنری از پارچه تا سفال و از کاشی تا منبت و چوب و خاتم می تواند برای‬ ‫کشورمان فرصت های بسیاری فراهم نماید‪.‬‬ ‫رزیتا عالی پور از جمله کارافرینانی است عالوه براینکه تحصیلکرده رشته طراحی لباس است و در این‬ ‫حوزه نیز مشغول به فعالیت است بلکه با ذوق و هنر خود به اموزش ‪ ،‬تولید و اشتغال در حوزه صنایع دستی‬ ‫پرداخته است‪ .‬انچه درذیل می خوانید حاصل این گفت وگو است‪.‬‬ ‫حوزه هنری می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد‬ ‫عالی پور کارافرین و طراح لباس با اشاره به اینکه تحصیلکرده رشته‬ ‫طراحی لباس است گفت‪ :‬همواره به کارافرینی عاقمند بودم و تاش‬ ‫می کردم توان و انرژی خودم را در این حوزه به کار بگیرم به همین دلیل‬ ‫با مطالعات و تاش هایی که داشتم احساس کردم حوزه هنر می تواند‬ ‫برای کارافرینی حرف های بسیاری برای گفتن داشته باشد‪.‬‬ ‫این کار افرین با اشاره به اینکه اثار هنری در دهه ها و سال های‬ ‫گذشته به فراموشی سپرده شد گفت‪ :‬این اتفاق از زمانی شروع شد‬ ‫که کتاب و اثار دیگر هنری و صنایع دستی و هنری فاخرمان به جای‬ ‫فروش در فروشگاه ها در دستفروشی ها عرضه شد و جای ویترین ها‬ ‫را واردات محصوالت خارجی چینی و ‪ ...‬گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه هنر ایرانی سرشار از ذوق و سلیقه و جذابیت و‬ ‫زیبایی است گفت‪ :‬تاش کردیم برخی از این هنرها مثل میناکاری‪،‬‬ ‫ائینه کاری‪،‬منبت‪ ،‬خاتم‪ ،‬سفالکاری و ‪ ...‬را هم اموزش دهیم و ان ها‬ ‫برای مخاطبان و عاقمندان جامعه هنری معرفی و احیا کنیم‪.‬‬ ‫اموزش و اشتغال رشته های هنری برای زنان و معلوالن‬ ‫این بانوی کارافرین که به عنوان کارافرین کشوری نیز انتخاب شده‬ ‫است با اشاره به اینکه نگاهم در حوزه فعالیتم نگاه اجتماعی بود‬ ‫اظهار داشت‪ :‬تاش کردم دو گروه را در فعالیت های هنری خودم‬ ‫مورد توجه قرار دهم گروهی که شامل زنان سرپرست خانوار و افراد‬ ‫بدسرپرست و بی سرپرست و گروه دیگری که معلوالن هستند‪ .‬به‬ ‫نظر من این گروه ها بیشترین هدف می توانند باشند انها نیاز دارند‬ ‫در منزل خود کار کنند و جامعه چندان پذیرای انها نیست بنابراین‬ ‫تاش کردم این افراد را برای اموزش و اشتغال در نظر بگیرم‪.‬‬ ‫در استان ها و شهرهای مختلف فعال هستم‬ ‫عالی پور درباره اینکه اموزش ها به چه شکلی و در کجا ارائه می شود‬ ‫گفت‪ :‬سعی می کنم برای جامعه هدف خودم که زنان سرپرست‬ ‫خانوار و اقشار اسیب پذیر و کم درامد هستند در اکثر استان ها و‬ ‫شهرهای مختلف مثل تهران‪ ،‬اسامشهر‪ ،‬همدان‪ ،‬کرج و شهرهای‬ ‫شمالی و جنوبی خدمات مختلف از اموزش و اشتغال تا بازاریابی‬ ‫و فروش را ارائه نمایم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه سعی می کنم مواد اولیه رشته های هنری را‬ ‫نیز تهیه و در اختیار جامعه هدف و هنرجویان خود قرار دهم گفت‪:‬‬ ‫بسیاری از رشته های صنایع دستی نیاز به مواد اولیه ارزان دارند و تهیه‬ ‫ان برای افراد و ما سخت نیست بنابراین در چنین شرایطی ما تاش‬ ‫می کنیم فروش این افراد را تضمین و تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫عالی پور بر یادگیری رشته های هنری و صنایع دستی تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬دهها و یا صدها رشته هنری وجود دارد که افراد می توانند در‬ ‫یک یا نهایت دو رشته اموزش ببینند واز ان برای اشتغال و درامدزایی‬ ‫خود استفاده کنند‪ .‬صنایع دستی می تواند درامد خوبی داشته باشد‬ ‫و ما شاهد این هستیم که عاقمندان و هنراموزان درامدهای خوبی از‬ ‫اموزش و اشتغال در رشته های صنایع دستی دارند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه کارافرینی نیاز امروز جامعه است گفت‪:‬‬ ‫ضرورت دارد اموزش های کارافرینی از مدارس و سنین کم شروع شود‬ ‫و نهایتا به همه افراد ارائه گردد چرا که نمی توانیم به استخدام های‬ ‫محدود دولتی که امکان ان بسیار کم است دلخوش باشیم و به ان‬ ‫امیدببندیم‪.‬‬ ‫این کار افرین با اشاره به اینکه در حال حاضر مشاغل خانگی از‬ ‫درخصوص اهدافی که دارید برنامه ریزی کنند‬ ‫عالی پور درپایان خطاب به جوانان عاقه مند به فعالیت در زمینه‬ ‫کارافرینی گفت ‪:‬اگر یک جوان عاقه مندی در زمینه کارافرینی دارد‬ ‫پیشنهاد می کنم ابتدا به ساکن درخصوص اهدافی که دارد‬ ‫برنامه ریزی نماید و نیاز جامعه را سنجیده و بر این اساس‬ ‫وارد بازارکار شود‪ .‬اگر بتوانیم در این زمینه از مدارس و‬ ‫دانشگاه هاو بااستفادهاز افراد کار ازموده‪،‬جوانان‬ ‫رابا کارافرینیاشنا کنیمو امکاناتموردنیاز‬ ‫را دراختیار انها قراردهیم نتیجه بسیار‬ ‫خوبیدریافتمی کنند‪.‬‬ ‫گفت وگو ‪ :‬لیال قرنفلی ‬ ‫مهمترین مشکل عدم شناخت کافی ازصنایع دستی است‬ ‫عالیپور درخصوصمشکاتپیشروی کار افرینانخاطرنشان کرد ‪:‬‬ ‫ به عنوان فردی که در زمینه صنایع دستی و هنری فعالیت دارم‬ ‫می خواهم بگویم که اولین مشکل عدم شناخت کافی مردم از صنایع‬ ‫دستی و هنری و فرهنگی کشور عزیزمان است که قدمتی کهن و‬ ‫تاریخی دارد‪ .‬اگر امروز از ورود کاالهای مشابه خارجی که از هر نظر‬ ‫قابل قیاس با صنایع دستی ایران نیست جلوگیری نماییم می توان‬ ‫امیدوار بود که اجناس تولید شده توسط کارافرینان به عنوان یکی از‬ ‫مهم ترین صادرات غیر نفتی به سایر کشورها در عرصه اقتصادی‬ ‫موجب کسب در امد برای این عزیزان شود‪.‬‬ ‫اجناس‬ ‫تولید شده توسط‬ ‫کارافرینان به عنوان‬ ‫زنان در رشته های هنری موفق تر هستند‬ ‫عالی پور با اشاره به اینکه زنان با رشته های‬ ‫یکی از مهم ترین صادرات‬ ‫هنری و صنایع دستی انس و نزدیکی‬ ‫بیشتری دارند گفت‪ :‬کارافرینی در‬ ‫غیر نفتی به سایر کشورها‬ ‫رشته های هنری فرصت خوب کارافرینی و‬ ‫اشتغال برای زنان بویژه زنان خانه دار و همچنین‬ ‫در عرصه اقتصادی موجب‬ ‫زنان سرپرست خانوار است‪ .‬فعالیت و اشتغال در‬ ‫کسب در امد‬ ‫رشته های هنری عاو ه بر اینکه می تواند در منزل انجام‬ ‫شود تا در کنار انجام امور منزل سبب کسب درامد شود‪،‬‬ ‫همچنین می تواند در جامعه هم با برگزاری کارگاه های اموزشی‪ ،‬خواهد شد‬ ‫نمایشگاه ها و‪...‬خود نمایی کند‪.‬‬ ‫مشاغل خانگی و تولید صنایع دستی در منزل مزایای زیادی دارد‬ ‫این هنرمند کارافرین با اشاره به مزایای پرداختن مشاغل خانگی‬ ‫و تولید صنایع دستی در منزل گفت‪ :‬پایین بودن هزینه راه اندازی‬ ‫کسب و کار در منزل‪ ،‬پایین بودن میزان ریسک سرمایه گذاری‪،‬‬ ‫حذف هزینه های مربوط به خرید‪ ،‬رهن و اجاره کارگاه و حذف‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫با مشخصات ذیل دعوت به همکاری می کند‬ ‫یک شرکت مهندسی جهت تکمیل کادر مالی دفتر تهران‬ ‫خود استخدام می نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬رئیس حسابداری‪ :‬با سابقه حداقل‪ 6-8‬سال‪ ،‬مسلط به‬ ‫تهیهصورتهایمالی‪،‬مباحثبیمهومالیاتیونرمافزار رایورز‬ ‫‪ -2‬کارشناس حسابداری‪ :‬با سابقه حداقل ‪ 4‬سال‪،‬‬ ‫مسلط به تهیه گزارشات مالیاتی و اشنا به نرم افزار رایورز‬ ‫برای هر دو جایگاه شغلی فوق‪ ،‬اشنایی و با تسلط به‬ ‫زبان انگلیسی یک مزیت محسوب می شود‬ ‫از عالقمندان دعوت می گردد رزومه شغلی خود را با ذکر ردیف‬ ‫استخدامی مورد نظر به نشانی الکترونیک زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobrecord2019@gmail.com‬‬ ‫یک نفر تکنسین فنی‬ ‫تسلطبهنقشهخوانیبرقوتسلطبهوایرینگتابلوهای کنترل‬ ‫و مخابرات ساکن محدوده پردیس ‪ -‬بومهن‪ -‬شرق تهران‬ ‫محلفعالیت(منطقهخردمدشت‪-‬سیاهسنگ)‬ ‫امکان انجام ماموریت در شهرستانها‬ ‫کارشناس برق مخابرات‬ ‫اشنابهسیستمهایمخابراتیوتابلوهایمخابرات کنترل‪،‬‬ ‫تسلط به نقشه کشی‬ ‫محل فعالیت‪ :‬دفترمرکزی غرب تهران‪،‬‬ ‫امکان انجام ماموریت شهرستانها‬ ‫ارسالرزومه بهایمیل‪:‬‬ ‫‪BGSco@live.com‬‬ ‫شرکت تولیدی قطعات خودرو‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه در زمینه قالب سازی‬ ‫تکنسین برق و مکانیک‬ ‫جهت تعمیر و نگهداری‬ ‫کارگر ساده‬ ‫(سرویس‪ +‬ناهار)‬ ‫ترجیحا ساکن رباط کریم‪ -‬اسالمشهر‬ ‫محل کار‪ :‬شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫‪niafard@ar-machine.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت هشت بهشت کیش‬ ‫به افراد زیر جهت کار در کارخانه های واقع در‬ ‫شهر اصفهان و شهر کرد با شرایط زیر نیازمند است‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدیر تولید‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس مهندسی نساجی‬ ‫حداقل ‪ 8‬سال سابقه کاری مرتبط در صنعت نخ‬ ‫پلی استر ‪ poy‬و ‪dty‬‬ ‫‪ -2‬کارشناس نساجی ذوب ریسی و تکسچره ‪ 4‬نفره‬ ‫لیسانس نساجی‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫‪ -3‬انباردار ‪ 2‬نفر‬ ‫اشنا با اصول انبارداری و صنعت نساجی‬ ‫‪ -4‬کارشناس فنی برق و مکانیک ‪ 4‬نفر‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس‪ ،‬حداقل ‪ 1‬سال سابقه‬ ‫در صنعت نساجی‬ ‫از بررسی ایمیل های بدون موضوع (عنوان شغلی) معذوریم‬ ‫یک شرکت مجری پروژه های عمرانی‬ ‫به منظور تکمیل کادر فنی ‪ -‬اجرایی در یکی از پروژه های‬ ‫خود واقع در شهر قم از افراد با مشخصات مقابل دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‬ ‫داوطلبان می توانند رزومه کاری خود را به ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdambsss@yahoo.com‬‬ ‫ردیف عنوان شغلی‬ ‫‪1‬‬ ‫وی اموزش و اشتغال‬ ‫رشته های هنری برای زنان‬ ‫و معلوالنرااز فعالیتهایخود‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬همه تاش ما این‬ ‫است که هنرجویان با اموزش های کاربردی‬ ‫کار را یاد بگیرند و بتوانند در منازل خود تولید داشته‬ ‫باشندو ازکنار فعالیتخوددرامدداشتهباشند‪.‬‬ ‫طریق صنایع دستی شرایط خوبی دارد گفت‪ :‬عاقمندان فعالیت در‬ ‫صنایع دستی می توانند کارشان را از منزل و اتاق خواب خود شروع‬ ‫کنند و بدانند که بازار و فروش هم برای صنایع دستی خوب است‪.‬‬ ‫هزینه ایاب و ذهاب از مزایای توجه به مشاغل خانگی و توسعه هنر‬ ‫و صنایع دستی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه استفاده از نیروی کار سایر اعضای خانواده نیز‬ ‫از مزایای دیگر توجه به صنایع دستی و خانگی است گفت‪ :‬امکان‬ ‫کارکردن به صورت پاره وقت‪ ،‬تناسب با ویژگی های جسمی افراد‬ ‫معلول و کم توان‪ ،‬ازادی و استقال عمل بیشتر‪ ،‬احتیاج به اموزش های‬ ‫ساده و کوتاه مدت‪ ،‬ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و ‬ ‫اشتغال انان‪ ،‬انعطاف پذیری کار و توسعه فرهنگ کار در خانواده از‬ ‫مزایای دیگر برای زنان بویژه زنان سرپرست خانوار است‪.‬‬ ‫سابقه‬ ‫حسابدار خزانه حداکثر ‪ 5‬سال سابقه (اقا)‬ ‫شهر‬ ‫تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫حداکثر ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫تهران‬ ‫‪3‬‬ ‫حسابدار ارشد‬ ‫حداکثر ‪ 10‬سال سابقه‬ ‫تبریز‬ ‫رزومه خود را به ایمیل زیر با مشخص کردن ردیف شغلی‬ ‫ارسالنمائید‪.‬‬ ‫‪acc@shokoh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت گلریز نگار پیک‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی از واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط‬ ‫مزایا‬ ‫بازاریاب اقا‪ ،‬خانم‬ ‫حداقل دیپلم‪ ،‬اشنا به مناطق تهران‪ ،‬با سابقه‬ ‫کار مرتبط‪ ،‬دارای ضامن معتبر‬ ‫حقوق ثابت‪+‬پورسانت عالی‪ ،‬بیمه‬ ‫تامین اجتماعی از روز اول‪ ،‬پاداش های‬ ‫انگیزشی حق ایاب و ذهاب ‪ ،‬حق ناهار‬ ‫شرایط‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫اقا‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬اشنا به مناطق تهران‪ ،‬اشنا به فروش مویرگی‪ ،‬داشتن توانایی‬ ‫محاسبات فا کتوری‪ ،‬حدا کثر سن ‪ 35‬سال‪ ،‬دارای ضامن معتبر‬ ‫کارمند پخش (موز ع)‬ ‫راننده با ماشین بدون ماشین اقا‪ ،‬حداقل دیپلم‪ ،‬تسلط به مسیریابی مناطق تهران‪ ،‬داشتن کارت هوشمند‪ ،‬دارای‬ ‫ضامن معتبر‬ ‫کارشناس حسابداری فروش‬ ‫کارشناس اداری و منابع‬ ‫انسانی‬ ‫انجام کلیه امورات مالی مرتبط با فروش و پخش‪ ،‬حداقل لیسانس حسابداری با ‪ 3‬سال‬ ‫سابقه مرتبط‬ ‫مسلط به قوانین تامین اجتماعی‪ ،‬بیمه تکمیلی‪ ،‬قوانین کار ونرم افزارهای حضور و‬ ‫غیاب‪ ،‬مسلط به ‪ ،office‬حداقل لیسانس با سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫مسلط به مباحث شبکه مجازی سازی‪ ،‬طراحی و پشتیبانی وب سایت و سوشیال مدیا‪،‬‬ ‫حداقل لیسانس شبکه یا لیسانس ‪ ،IT‬با سابقه کار مرتبط‬ ‫کارشناس برنامه ریزی‬ ‫مسلط به مباحث برنامه ریزی و کنترل تولید‪ ،‬مسلط به ‪ ،office‬حداقل لیسانس صنایع‪،‬‬ ‫با سابقه کار مرتبط‬ ‫منشی‬ ‫مسلط به ‪ offce‬و ‪ ، photoshop‬مسلط به نامه نگاری اداری و تایپ فارسی و التین‪،‬‬ ‫حداقل لیسانس با سابقه کار مرتبط‬ ‫سرپرست توزیع و لجستیک‬ ‫اقا‪ ،‬اشنا به مسیربندی‪ ،‬توانایی باال در مدیریت و برنامه ریزی توزیع‪ ،‬اشنا به مناطق‬ ‫‪ 22‬گانه تهران و حومه‬ ‫ارسال رزومه با ذکر عنوان شغلی به ‪:‬‬ ‫‪info@peakfood.ir‬‬ ‫‪info@hbkish.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی قطعات الستیک خودرو‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد صالحیت دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪( :‬محدوده غرب تهران)‬ ‫‪ -1‬کارشناس چینی پلیمر ‪ -2‬کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫‪ -3‬کارشناس تضمین کیفیت مسلط به ‪IATF‬‬ ‫‪info@iranrubber.net‬‬ ‫شر ح‬ ‫سابقه کار (سال)‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫‪20‬‬ ‫رئیس کارگاه‬ ‫‪15‬‬ ‫دفتر فنی‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس اجرا‬ ‫‪10‬‬ ‫تکنسین اجرا‬ ‫‪10‬‬ ‫نقشه بردار‬ ‫‪8‬‬ ‫کنترل پروژه‬ ‫‪5‬‬ ‫ایمنی‬ ‫‪5‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کمک انباردار اقا‬ ‫حداکثر ‪ 35‬سال سن‪ ،‬ساکن تهران‪،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار در‬ ‫حوزه انبار و حسابداری‪،‬اشنا به نرم افزارهای افیس و راهکاران‪،‬‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم حسابداری‪،‬‬ ‫مدیریت و رشته های مرتبط‬ ‫در عنوان رزومه ارسالی کلمه «کمک انباردار» قید گردد‬ ‫‪Hr@donacatering.ir‬‬ ‫کاریابی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اجرای سامانه را به جای دفاتر پیشخوان‬ ‫به کاریابی ها بدهید‬ ‫وی با تاکید بر واگذاری برون سپار ی ها به موسسات کاریابی‬ ‫گفت‪ :‬به عنوان کانون کاریابی ها به دفعات و مکرر اعام کردیم‬ ‫که امادگی داریم حتی به صورت رایگان منابع سرور و سامانه و‬ ‫نرم افزار را تامین کنیم و مشکات را برطرف کنیم ولی با وجود‬ ‫انکه مصوبه شورای راهبردی وزارت کار و کمیته تحول اداری و‬ ‫دستورالعمل ‪ ۴۶‬روابط کار است که این کار به کاریابی ها داده‬ ‫شود نمی دانیم در فرایند کار چه اتفاقی پیش امده که کار‬ ‫به دفاتر پیشخوان داده شده است‪.‬‬ ‫کریمی با بیان اینکه خدمات دفاتر پیشخوان متعدد‬ ‫است و ‪ ۴۴‬خدمت را شامل می شود‪ ،‬افزود‪ :‬طبیعی‬ ‫است که این دفاتر با داشتن خدمات گسترده به راهنمایی‬ ‫کارگر و کارفرما برای ثبت نام و احراز هویت نتوانند پاسخ‬ ‫بدهند ولی کاریابی ها دفاتر تخصصی روابط کار هستند‬ ‫که از قانون کار اطاع و به مسایل حوزه کار اشنایی‬ ‫دارند‪ .‬می دانند فرم دادخواست چیست و بهتر مردم را‬ ‫راهنمایی می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬یکی از امتیازاتی که کاریابی ها دارند این‬ ‫است که معموال وقتی شکایتی مطرح می شود تاش‬ ‫می کنند تا در همان مرحله اول سازش برقرار شود و به‬ ‫ثبت شکایت نرسد‪.‬‬ ‫دبیر کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر‬ ‫مشاوره شغلی و کاریابی های غیر دولتی در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا کاریابی ها مایل به اجرای طرح سامانه‬ ‫روابط کار هستند؟ گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۸۰۰‬کاریابی در کل‬ ‫کشور مشغول فعالیتند و طی دو سال شبانه روزی دوره های‬ ‫اموزشی مربوط به این سامانه را گذرانده اند و اطاعات کاملی‬ ‫نسبت به سامانه دارند‪ .‬ما حتی دستگاه اثرانگشت خریداری‬ ‫کردیم و ‪ ۸۰۰‬دفتر هر کدام دو میلیون تومان هزینه خرید دستگاه‬ ‫را دادند و مقدمات الزم برای این واگذاری در کاریابی ها انجام‬ ‫شده است اما نمی دانیم چرا مسئوالن به قول خود عمل نکردند‬ ‫و کار را به دفاتر پیشخوان سپردند‪.‬‬ ‫کریمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برطرف‬ ‫نشدن مشکات سخت افزاری و نرم افزاری سامانه روابط کار‬ ‫گفت‪ :‬سامانه روابط کار از زمانی که اقای ربیعی‪ ،‬وزیر سابق کار‬ ‫مسئولیت وزارتخانه را برعهده داشت به شکل ازمایشی به اجرا‬ ‫درامد و ان زمان تشکل های کارگری و کارفرمایی اعتراضاتی‬ ‫داشتند که این کار هزینه هایی به کارگر و کارفرما تحمیل‬ ‫می کند و مشکاتی دارد با این حال سامانه به طور ازمایشی در‬ ‫پنج استان تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬قم و اردبیل اغاز به کار کرد و بعد‬ ‫با پیگیری هایی که در استان خودمان اردبیل صورت دادیم و‬ ‫درخواست کردیم از طریق کاریابی ها انجام گیرد‪ ،‬اعام کردند‬ ‫که سامانه در تهران و اردبیل به شکل ازمایشی اجرا شود‪.‬‬ ‫یک مورد ثبت الکترونیکی به ما نشان بدهید!‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مرحله که چند ماه طول کشید بر اساس‬ ‫امار موثق در تهران حتی یک مورد ثبت الکترونیکی در ادارات‬ ‫کار انجام نشده در حالی که باید این کار صورت می گرفت‬ ‫تا اشکاالت کار در اید‪ ،‬ولی متاسفانه یک مورد به ما نشان‬ ‫خود را ثبت کند و همزمان درخواست دریافت بیمه بیکاری‬ ‫بدهد دچار مشکل می شود چون فرم بیمه بیکاری در سامانه‬ ‫روابط کار وجود ندارد و کسی که خواهان بیمه بیکاری است‬ ‫مدت کمی فرصت دارد درخواستش را به اداره کار بدهد و چون‬ ‫سامانه فاقد فرم بیمه بیکاری است و روند پرونده بیش از یک‬ ‫ماه طول می کشد تا رای صادر شود عما بیمه بیکاری را هم از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫دبیر کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره‬ ‫شغلی و کاریابی های غیر دولتی خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل مهم‬ ‫دیگر سامانه این است که اگر کارگری رمز احراز هویتش را‬ ‫فراموش کرد باید مجددا برود به دفتر پیشخوان و ‪ ۵۰۰۰‬تومان‬ ‫دیگر بدهد چون اصا گزینه ای برای بازیابی رمز عبور پیش بینی‬ ‫نشده که کارگر وقتی رمزش را فراموش کرد از طریق ان به رمز اول‬ ‫دست پیدا کند و لذا باید هزینه اضافه بدهد تا مجددا‬ ‫دفتر پیشخوان برایش رمز صادر کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬همه اینها مشکاتی است که باید قبل از اعام‬ ‫رسمی برطرف می کردند و نخواستند از توان و مشاره تخصصی‬ ‫دفاتر کاریابی استفاده کنند و با این کار مردم بیشتر سرگردان و‬ ‫باتکلیف و سردرگم شده اند‪ .‬به نظر می رسد که طرح باید در‬ ‫حالت ازمایشی می ماند تا با کمترین درصد خطا و مشکل‬ ‫به اجرا در می امد‪.‬‬ ‫اعتراض دبیر کانون کارفرمایی کاریابی های غیر دولتی‪:‬‬ ‫چرا اجرای سامانه روابط کار به کاریابی ها‬ ‫داده نشد؟‬ ‫◄ دبیر کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی های‬ ‫غیر دولتی کشور از امادگی کاریابی ها برای اجرای طرح سامانه روابط کار و احراز هویت رایگان‬ ‫کارگران و کارفرمایان در این سامانه خبر داد‪.‬‬ ‫حسین کریمی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورت اعتماد وزارت کار با توجه به وجود‬ ‫ندادند و افرادی که به سامانه مراجعه می کنند نمی دانند باید‬ ‫چه کاری انجام دهند‪ ،‬در کدام منو وارد شوند و از رمزی که دفاتر‬ ‫پیشخوان به انها می دهند چگونه استفاده کنند؟‬ ‫دبیــر کانــون کارفرمایــی انجمن هــای صنفــی دفاتــر مشــاوره‬ ‫شــغلی و کاریابی هــای غیــر دولتــی بــا بیــان اینکــه وقتــی ســامانه‬ ‫را اعــام سراســری می کنیــم و از اجــرای رســمی ان خبــر می دهیــم‬ ‫بایــد ایــراد و اشــکالی در فراینــد اجــرای ان دیــده نشــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫اداره کار و دفاتــر پیشــخوان وظیفــه ندارنــد کــه در خصــوص نحــوه‬ ‫ثبــت و مراجعــه بــه بخشــهای ســامانه بــه افــراد مشــاوره بدهنــد در‬ ‫حالــی کــه دفاتــر کاریابی هــای تخصصــی متولــی کار در حــوزه‬ ‫روابــط کار هســتند و بهتــر می تواننــد در ایــن زمینــه هدایــت و‬ ‫مشــاوره بدهنــد و بهتــر بــود بــا توجــه بــه انکــه فر مهــای خوانــده و‬ ‫خواهــان در ســایت تخصصــی اســت یــک فایــل اموزشــی بــه ایــن‬ ‫‪ ۸۰۰‬دفتر کاریابی در کشور و ظرفیت و زیرساختهای موجود امادگی داریم به طور رایگان‬ ‫خدمات مربوط به احراز هویت کارگران و کارفرمایان را به جای دفاتر پیشخوان انجام بدهیم‬ ‫و عالوه بر اطالع رسانی به مردم‪ ،‬تضمین می دهیم در عرض یک هفته بدون استثنا تمام‬ ‫کارگران و کارفرمایان در سراسر کشور را در این سامانه احراز هویت کنیم‪.‬‬ ‫یکی از امتیازاتی که‬ ‫کاریابی ها دارند این است که‬ ‫معموال وقتی شکایتی مطرح‬ ‫می شود تالش می کنند تا‬ ‫در همان مرحله اول سازش برقرار‬ ‫شود و به ثبت شکایت نرسد‬ ‫منظــور پیش بینــی و ایــرادات زیرســاختی نرم افــزار بــه طــور کامــل‬ ‫برطــرف می شــد‪.‬‬ ‫اشکاالت سامانه روابط کار چیست؟‬ ‫کریمی درعین حال به برخی از ایرادات سامانه جامع روابط کار‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در سامانه روابط کار هیات بدوی و هیات‬ ‫تشخیص دیده شده ولی متاسفانه هیات حل اختاف‬ ‫پیش بینی نشده است در حالی که در ‪ ۷۰‬درصد پرونده های‬ ‫شکایت و دادخواستی که به اداره کار داده می شود افراد به رای‬ ‫هیات تشخیص اکتفا نمی کنند و به هیات حل اختاف هم‬ ‫اعتراض می دهند لذا باید دوباره مرحله تجدیدنظر را به شکل‬ ‫دستی تشکیل بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مساله دیگر این است که اگر فردی دادخواست‬ ‫اجبار کارگر و کارفرما به ثبت در دفاتر پیشخوان‬ ‫کریمی همچنین از نصب بنرهایی در برخی از ادارات کار‬ ‫خبر داد که بر اساس ان هرگونه ارائه خدمات به کارگر و کارفرما در‬ ‫ادارات کار منوط به ثبت نام و احراز هویت در سامانه روابط کار‬ ‫است و افزود‪ :‬طی تماسی که چند روز گذشته برخی کاریابی ها‬ ‫با ما داشتند اعام کردند بنرهایی با این مضمون سردر ادارات‬ ‫کار نصب شده و در کمال تعجب ارائه همه خدمات اداره کار‬ ‫به کارفرمایان و کارگران به ثبت نام در سامانه جامع روابط کار‬ ‫منوط شده است‪.‬‬ ‫دبیر کانون کارفرمایی انجمن های صنفی دفاتر مشاوره‬ ‫شغلی و کاریابی های غیر دولتی در پایان با طرح این پرسش‬ ‫که طبق کدام قانون‪ ،‬مصوبه و ایین نامه مردم مجبورند برای‬ ‫هر خدمتی که نیاز دارند ابتدا در سامانه روابط کار احراز هویت‬ ‫شوند؟ گفت‪ :‬در شرایطی که اشکاالت و ایرادات سامانه‬ ‫برطرف نشده گرفتن پول از کارگر و کارفرما فساداور است و الزام‬ ‫غیرقانونی به شمار می رود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سامانه جامع روابط کار با هدف‬ ‫شفاف سازی و ساماندهی اطاعات در حوزه روابط کار راه اندازی‬ ‫شده و از ‪ ۳۲‬زیرمجموعه تشکیل شده است که زیر سامانه‬ ‫جامع ثبت دادخواست ها‪ ،‬اموزش ایمنی نیروهای کار‪ ،‬ثبت‬ ‫و تایید و پیگیری قراردادهای کار‪ ،‬بیمه بیکاری‪ ،‬حمایت از‬ ‫مشاغل‪ ،‬شناسایی واحدهای مشکل دار‪ ،‬شوراهای سازش و‬ ‫بیمه کارگران ساختمانی از جمله انها به شمار می رود‪.‬پیش از این‬ ‫معاون روابط کار وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به‬ ‫تاخیر در راه اندازی سامانه‪ ،‬مشکل را در فراهم کردن تجهیزات و‬ ‫زیرساخت های ان اعام کرده و گفته بود همین حاال در ادارات‬ ‫تهران تنها ‪ ۶۰۰‬کامپیوتر باید به روز شوند که در حال بروزرسانی و‬ ‫اماده کردن زیرساخت ها هستیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫متقاضیان همکاری فایل سوابق شغلی و تحصیلی ‪ Resume‬خود را با فرمت ‪ docx، PDF‬با ذکر عنوان شغل در موضوع‬ ‫ایمیل به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@sulfurcube.com‬‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو در غرب تهران دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ارسال رزومه به‪info@gcpars.com :‬‬ ‫کارشناس فروش داخلی‬ ‫با سابقه فروش محصوالت شیمیایی و کشاورزی‪ ،‬با مدرک کارشناسی مرتبط‪ ،‬مسلط به مذا کره‪ ،‬بازاریابی و فروش‬ ‫کود‪ ،‬سم وبذر کشاورزی‬ ‫کارشناس بازرگانی خارجی‬ ‫با سابقه فروش و بازرگانی مواد شیمیایی و محصوالت کشاورزی‪ ،‬دارای مدرک کارشناسی مرتبط‪ ،‬اشنایی با‬ ‫اینکوترمز‪ ،‬گمرک‪ ،‬ترخیص و حمل و نقل‪ ،‬مسلط به نرم افزارهای فروش و زبان انگلیسی‬ ‫کارشناس مهندسی شیمی فورموالتور کود و سم‬ ‫سابقه فرموالسیون کود (مایع و جامد) و سم و بذر کشاورزی‪ ،‬اشنایی با خط تولید ازمایشگاهی و ماشین االت‪،‬‬ ‫دارای مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫ویزیتور فروش محصوالت کشاورزی‬ ‫با سابقه فروش در نظام توزیع محصوالت کشاورزی (کود‪ ،‬سم‪ ،‬بذر) اشنایی با خریداران و بازار کشاورزی‬ ‫مدیریت بازرگانی‬ ‫سابقه صادارت و واردات سم‪ ،‬بذر‪ ،‬کودهای شیمیایی و محصوالت کشاورزی با سابقه مدیریت فروش‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل و اشنایی با قراردادها و قوانین تجارت اینگوترمز‪ ،‬امور گمرک‪ ،‬ترخیص ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناس بازرس کنترل کیفیت‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کنترل کیفیت قطعات خودرویی‪ ،‬اشنا به‬ ‫استانداردهای مرتبط خودرویی ‪its، iso، iatf‬‬ ‫اشنا با ابزارهای کیفی رشته های صنایع‪،‬مکانیک ساخت و تولید برق‬ ‫کارشناس کیفیت خدمات پس از فروش‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫اشنا به امورخدمات پس از فروش خودرویی‪ ،‬اشنا به مبانی برق خودرو‬ ‫دارندگان سابقه همکاری با شرکت های ایران خودرو و سایپا‬ ‫در اولویت هستند‪ ،‬رشته های برق‪ ،‬مکانیک و ساخت و تولید‬ ‫کاردانی به باال‬ ‫رشته الکترونیک با حداقل ‪ 3‬سال سابقه مرتبط و اشنا به برق وتجهیزات‬ ‫تولیدی ‪PLC‬‬ ‫کارشناس نگهداری و تعمیرات‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی در زمینه چوب و پلیمر واقع در شهرک صنعتی شکوهیه قم‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از بین واجدین شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بهنوش ایران‬ ‫شرکتصنایعغذایی‬ ‫با بیش از نیم قرن فعالیت در نظر دارد‬ ‫از بین واجدین شرایط اقا یک نفر کارشناس برنامه ریزی‬ ‫و انبار استخدام نماید‪.‬‬ ‫حداکثر سن ‪ 30‬سال تمام به شرط داشتن ‪ 5‬سال سابقه بیمه‬ ‫حداقلتحصیالتلیسانسمهندسیصنایع‬ ‫یا مدیریت صنعتی‬ ‫دارای کارت پایان خدمت غیر پزشکی‬ ‫‪ 3‬سال سابقه کار در برنامه ریزی و انبار‬ ‫ارسال رزومه به ادرس‬ ‫‪ghorbanipasargad1@gmail.com‬‬ ‫به منظور تکمیل کادر فروش خود در تهران‬ ‫ردیف‬ ‫نوع شغل‬ ‫شرایط‬ ‫جنسیت‬ ‫تعداد‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫خارجی‬ ‫اشنا به قوانین صادرات‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫امادگی جهت انجام ماموریت های خارج از کشور‪،‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی و ترجیحا اشنا به زبان عربی‬ ‫خانم‪/‬اقا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر تولید‬ ‫دارای مدرک کارشناسی رشته پلیمر‪ ،‬اشنا به تولید ورق‬ ‫های ‪ ،PVC‬سابقه کار مدیریت تولید‪ ،‬توانایی رهبری‪،‬‬ ‫اشنا به استاندارد ایزو‬ ‫اقا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫مدیر فروش‬ ‫دارای مدرک کارشناسی ارشد‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دارای روابط عمومی قوی‪ ،‬مسلط‬ ‫به تکنیک های فروش و بازاریابی امادگی انجام ماموریت‬ ‫خارج از استان‬ ‫اقا‬ ‫‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫دارای فن بیان قوی‪ ،‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه فروش‪،‬‬ ‫اشنا به فنون مذاکره ‪ ،‬تلفنی‪ ،‬امادگی انجام‬ ‫ماموریت خارج از استان‬ ‫خانم‪/‬اقا‬ ‫‪1‬‬ ‫شرایط‬ ‫از افرادی با شرایط مشروحه ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سوپر وایزر فروش‬ ‫کارشناس واحد بازاریابی و تحقیق و توسعه بازار‬ ‫دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت بازرگانی و سابقه مفید ‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال تجربه در حوزه بازاریابی با محصوالت ‪fmcg‬‬ ‫متقاضیان می توانند از تاریخ درج ا گهی به مدت ‪ 4‬روز‬ ‫رزومه های خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪info@behnoushiran.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به ادرس اینترنتی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@ang.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسان مشاور تهران رایمند از طریق ازمون کتبی و شفاهی از‬ ‫فارغالتحصیالندانشگاههایمعتبردولتی کارشناساستخدام‬ ‫می نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط استخدامی به‬ ‫وب سایت شرکت مراجعه و نسبت به تکمیل و ارسال فرم درخواست‬ ‫استخداماقدامنمایند‪.‬‬ ‫‪www.tehranraymand.com‬‬ ‫شرکت تولیدی در زمینه ساخت مخازن‬ ‫تحت فشار و مبدل های حرارتی‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی نیروهای ذیل را استخدام می نماید‬ ‫‪ -1‬کارشناس کنترل کیفیت ‪ -2‬کارشناس کنترل پروژه‬ ‫‪info@araztajhiz.com‬‬ ‫یک مجموعه بزرگ تولیدی صنعتی‪ ،‬به منظور تکمیل کادر مدیریتی خود از واجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان محترم می توانند سوابق تحصیلی و شغلی خود را حداکثر تا تاریخ‪ 1398/7/30‬با ذکر عنوان شغل مورد درخواست‬ ‫به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vacancy.oilgas@gmail.com‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫جنسیت‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫سابقه مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر ‪HSE‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد رشته های مرتبط‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد رشته های مرتبط‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست امور اداری‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد رشته های مرتبط‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در تبریز جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫یک شرکت مالی و بازرگانی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫استان اذربایجان شرقی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مهندسی فروش‬ ‫• یک نفر‪/‬اقا‬ ‫• حداقل مدرک‪ :‬دارای مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫یا کارشناسی ارشد در زمینه مهندسی برق الکترونیک‬ ‫• تسلط بر اصول مذا کره و دارای توانایی الزم جهت انجام‬ ‫مذا کرات فروش‬ ‫• اشنایی با اصول مدیریت پروژه و توانایی مناسب در برنامه‬ ‫ریزی امور‬ ‫• دارای روابط عمومی باال‬ ‫• اشنایی با اصول تدوین استراتژی های فروش‬ ‫• امکان رفتن به ماموریتهای سطح کشور‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫• یک نفر‪/‬ترجیحا اقا‬ ‫• دارای سطح هوشی مناسب‬ ‫• امکان رفتن به ماموریتهای سطح کشور‬ ‫•حداقللیسانسمدیریتبازرگانییالیسانسامار یالیسانس‪MBA‬‬ ‫• دارای روابط عمومی مناسب و تجربه کاری مفید‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند فایل ‪ PDF‬رزومه خود را‬ ‫با ذکر عنوان شغلی به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لطفا عنوان شغلی بعد از ارسال رزومه ذکر گردد‪.‬‬ ‫از تماس تلفنی خودداری نمایید‬ ‫‪sa.tech@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار‬ ‫• با حدا کثر ‪ ۲۸‬سال سن‬ ‫• مسلط به نرم افزارهای مالی‬ ‫• اشنایی کامل با ‪( ICDL‬ا کسل پیشرفته)‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫• با حدا کثر ‪ ۲۸‬سال سن‬ ‫• روابط عمومی باال‬ ‫• مهارت در مذا کره‬ ‫• مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫• اشنایی با امور بازرگانی بین الملل‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪persiaex.job@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫یک شرکت تولیدی در صنعت روشنایی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس خبره مالی‬ ‫• ترجیحا اقا‬ ‫• مسلط به امور حسابداری واحدهای تولیدی‬ ‫هلدینگ گردشگران شهر خورشید(اقامت ‪ ، )۲۴‬بمنظور تکمیل‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫کادر خود در استان خراسان رضوی از افراد متخصص‬ ‫ارسال کنند و یا با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫و سا کن در مشهد با شرایط ذیل استخدام می نماید ‪.‬‬ ‫‪۰۲۸۳۳۳۵۵۶۴۲‬‬ ‫کارشناس زنجیره تامین‬ ‫‪sfi.employghazvin@gmail.com‬‬ ‫• دارای روابط عمومی و فن بیان‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• برقرای ارتباط موثر با هتل و اژانس‬ ‫یک شرکت مهندسی ساختمانی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫• حداقل ‪ ۲‬سال تجربه مفید‬ ‫در استان قزوین از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫• مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• حداقل سن ‪ ۲۰‬و حدا کثر ‪ ۳۵‬سال‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫• حداقل مدرک تحصیلی فوق دیپلم‬ ‫• ‪ ۱‬نفر خانم و ‪ ۱‬نفر اقا‬ ‫پشتیبان امور مشتریان‬ ‫• محل کار در سطح شهر قزوین‬ ‫• پشتیان پنل مشتریان‬ ‫• یکسال سابقه کار یا بدون سابقه کار‬ ‫• اشنا به هتل ها‬ ‫• تعطیل کاری دارد‬ ‫• مسلط به تایپ‬ ‫• ساعت کاری ‪ ۸‬الی ‪۱۷‬‬ ‫• دقت باال در کار‬ ‫• رشته تحصیلی عمران و معماری (حداقل مدرک لیسانس)‬ ‫• با حوصله و صبور‬ ‫• حقوق ماهیانه ‪ 1/۲۰۰/000‬تومان الی ‪ 1/۳۰۰/000‬تومان‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم سوابق شغلی و‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به شماره پیامک‬ ‫مشخصات فردی خود را به همراه شماره تماس‬ ‫یا تلگرام زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫در قالب ‪ PDF‬با درج ردیف شغلی در قسمت ‪Subject‬‬ ‫لطفا از تماس تلفنی خودداری نمایید‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫تلگرام‪۰۹۱۲۳۸۱۴۲۰۸ :‬‬ ‫درج ردیف شغلی مورد تقاضا در ‪ subject‬الزامیست‪.‬‬ ‫پیامک‪۰۹۱۲۳۸۱۴۲۰۸ :‬‬ ‫‪job@suncitygroup.ir‬‬ ‫ادرس‪ :‬قزوین‪-‬بلوار نخبگان ‪-‬بین نسیم سوم وچهارم‬ ‫سیستان و بلوچستان‬ ‫• مسلط به نرم افزار سپیدار‬ ‫ساختمان لیدوما‪-‬طبقه سوم‪-‬واحد‪۱۰‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه کار مفید‬ ‫شـرکت بازرسـی کیفیـت و اسـتاندارد ایران‪،‬جهـت تکمیـل کادر‬ ‫یک شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر پرسنلی خود‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫نظرسـنجی واحـد تحقیقـات و مشـتری خـود‬ ‫در استان قزوین از افراد متعهد واجد شرایط زیر‬ ‫یک شرکت تولید مواد شیمیایی در شهر ارومیه در نظر دارد‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫در استان سیستان و بلوچستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪novinlightingideal@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند اداری‪-‬خانم‬ ‫جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود در استان اذربایجان غربی‬ ‫ادرس محل کار جاده مالرد به صفادشت‬ ‫پرسشگر حضوری‬ ‫• فوق دیپلم به باال‬ ‫از افراد واجد شرایط بصورت تمام وقت با بیمه تامین اجتماعی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫• عالقه مند در زمینه نظرسنجی میدانی (حضوری)‬ ‫• مسلط به ‪OFFICE‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫راننده جرثقیل ‪ 25‬تنی‬ ‫شرکت تولیدی اطمینان بخش جهت تکمیل کادر خود در‬ ‫• بصورت تمام وقت و پاره وقت‬ ‫• ‪ ۲‬سال سابقه مرتبط‬ ‫استان البرز از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل‬ ‫• منظم و با دقت‬ ‫• اقا‬ ‫مهندس برق و الکترونیک‬ ‫یا شماره واتساپ زیر ارسال و یا در ساعات اداری‬ ‫• اشنایی نسبی با نرم افزار ‪ PWKARA‬الویت در جذب میباشد‬ ‫• حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫• تحلیل نرم افزاری مدارات کنترل‬ ‫با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را جهت بررسی و‬ ‫و قدرت به کمک (‪)spice,emtp, pscad‬‬ ‫اطالعات تماس‬ ‫با ذکر کد شغلی به ایمیل زیر ارسال کنند ‪.‬‬ ‫دعوت به مصاحبه حضوری به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫• پیکربندی و پیاده سازی الگوی کنترل روی ‪dsp‬های سری ‪m35‬‬ ‫تلفن ‪۰۲۱۹۶۶۲۱۳۱۷‬‬ ‫شایان ذکر است به رزومه های ارسالی بدون کد شغل‬ ‫• پیاده سازی الگوی کنترل روی ارایه ها‬ ‫واتساپ ‪۰۹۳۵۷۴۹۹۱۹۷‬‬ ‫ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫• طراحی مدار چاپی‬ ‫‪fatemeh.salimi1989@gmail.com‬‬ ‫‪hrm.estekhdam2019@gmail.com‬‬ ‫اذربایجان غربی‬ ‫‪ChemicalWork17@gmail.com‬‬ ‫اصفهان‬ ‫• تست مدارات الکترونیک قدرت‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫• اشنا به قطعات ‪smd , dip‬‬ ‫قم‬ ‫قزوین‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• تجربه در مونتاژ بردهای الکترونیک‬ ‫شرکت سنجابک جهت تکمیل کادر خود در شعبه استان قزوین‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی محمود اباد قم جهت‬ ‫اپاپراتور ‪-cnc‬خانم‬ ‫• سا کنین هشتگرد‪ ،‬نظراباد‪،‬ابیک در اولویت هستند‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫تکمیل کادر خود در استان قم از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫•همراه اموزش رایگان‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫• با حداقل مدرک دیپلم‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• دارای سابقه کاری مفید در زمینه سرپرستی‬ ‫حراست‬ ‫رئیس دفتر‬ ‫• اقا‬ ‫• جنسیت ‪ :‬خانم‬ ‫• حدا کثر سن ‪ ۳۰‬سال و دارای سالمت جسمی و روحی‬ ‫• دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫• دارای کارت پایان خدمت و گواهینامه رانندگی‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫• عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال دخانیات‬ ‫• جنسیت ‪ :‬خانم‬ ‫• حداقل مدرک تحصیلی دیپلم و اشنایی به کامپیوتر‬ ‫• دارای سابقه کار در زمینه حسابداری‬ ‫• ارائه تضمین معتبر و رضایت نامه شغلی‬ ‫بازاریاب حضوری‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫• جنسیت ‪ :‬اقا ‪ /‬خانم‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫• اشنا به فروش مویرگی‬ ‫‪rezomekar20@gmail.com‬‬ ‫•اشنایی کامپیوتر‬ ‫•با سرویس‬ ‫•حقوق اداره کار‬ ‫‪etminanbakhsh_co@yahoo.com‬‬ ‫خراسان‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند‬ ‫یک شرکت تولیدی و پخش جهت تکمیل کادر خود‬ ‫رزومه خود را به ایمیل ارسال کنند‪.‬‬ ‫در استان خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫‪alireza.mahdizadeh@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ادرس شهرک صنعتی جی‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫حسابدار‬ ‫• ترجیحا اقا • اشنا به صنعت پخش‬ ‫شرکت محصوالت غذایی فردینه نمازی جهت تکمیل کادر خود‬ ‫• اشنا به نرم افزار ورانگر‬ ‫در استان اصفهان از تعدادی افراد واجد شرایط زیر‬ ‫• دارای سابق کار در شرکت های پخش‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫• مدرک تحصیلی لیسانس حسابداری‬ ‫حسابدارمتعهد‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫• دارای سابقه کاری حداقل ‪ ۳‬سال• لیسانس حسابداری‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫• اشنا به امور حقوق و دستمزد بیمه و مالیات‬ ‫• برخورداری از دانش و توانایی کار با نرم افزار ‪office‬‬ ‫• ساعت کاری‪ ۸:۰۰ :‬الی ‪۱۷:۳۰‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪fardineh.office@gmail.com‬‬ ‫‪sadri@ghatrankaveh.com‬‬ ‫ادرس‪ :‬محل دفتر کار مشهد شهرک صنعتی طرق‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫به مدیر صنایع با ‪ ۳‬سال سابقه کار در یک شرکت بزرگ تولیدی‬ ‫و صنعتی در مشهد نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪job.bat.m@gmail.com‬‬ ‫• دارای سابقه مفید در زمینه فروش مواد غذایی‬ ‫• دارای روابط عمومی باال‬ ‫کرمان‬ ‫انباردار‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان کرمان‬ ‫• دارای سابقه مفید کاری در زمینه انبارداری‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫راننده‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫• تعداد ‪۲ :‬نفر‬ ‫• یک نفر‪/‬خانم‬ ‫• همراه با وانت بار مسقف‬ ‫• بومی استان کرمان‬ ‫• حقوق ثابت‪ ،‬پورسانت‪ ،‬پاداش انگیزشی‪ ،‬عیدی و سنوات‪،‬‬ ‫• دارای سابقه کار مرتبط‬ ‫بیمه تامین اجتماعی از روز اول کاری‬ ‫• مهندس صنایع‬ ‫• محل کار ‪ :‬شهرک صنعتی شماره ‪2‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫• یک نفر‬ ‫• بومی استان کرمان‬ ‫• مسلط به نرم افزار های طراحی و تحلیل‬ ‫• مسلط به طراحی صنعتی و نقشه کشی‬ ‫• دارای سابقه کاری مرتبط‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪machine.manu.factory@gmail.com‬‬ ‫گیالن‬ ‫شرکت نواوران دانش فرتا ک جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫گیالن از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس تولید محتوا (ثبت کاال)‬ ‫• معافیت ‪ /‬پایان خدمت‬ ‫• عدم اشتغال به تحصیل‬ ‫• دارای روحیه کار تیمی • اخالق • ایده پرداز‬ ‫• تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫• تسلط کامل در زمینه یکی از تکنولوژی های مربوط به موبایل‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬الکترونیک‪ ،‬بازی‪ ،‬فیلم و سینما‬ ‫• توانایی ترجمه مباحث از سایت های انگلیسی‬ ‫• توانایی جستجو در اینترنت‬ ‫• سابقه کاری مرتبط با فروشگاه های انالین‬ ‫• قدرت تحلیل موضوعات مختلف تکنولوژی‬ ‫• تسلط به زبان انگلیسی • کسب نمره باال در ازمون عملی‬ ‫• دارای مطالعه و اطالعات کافی در زمینه لوازم جانبی کامپیوتر‪،‬‬ ‫موبایل‪ ،‬کنسول بازی‪ ،‬لوازم دوربین و لوازم الکترونیک (ثبت کاال)‬ ‫مزایا‪:‬‬ ‫• بیمه تامین اجتماعی‬ ‫• دستمزد قابل مذا کره بر مبنای توانمندی‬ ‫• دوره اموزش رایگان تکمیلی ‪ :‬پس از ارزیابی داوطلبان‬ ‫• محل استخدام‪ :‬شهرستان رشت‬ ‫• ساعت کاری‪ ۸ :‬صبح تا ‪ ۴‬عصر‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪jobs@plaza.ir‬‬ ‫مازندران‬ ‫شرکت دوشه امل(هراز) جهت تکمیل کادر واحد های‬ ‫کارخانه امل در استان مازندران از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر فنی‬ ‫• تعداد ‪ :‬یک نفر • ‪ 8‬الی ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫سرپرست تاسیسات‬ ‫• تعداد ‪ :‬یک نفر • ‪ 8‬الی ‪ 10‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫• تعداد ‪ :‬دو نفر • حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪n.shahzeydi@doosheh.com‬‬ ‫مرکزی‬ ‫یک شرکت تعمیرات ریلی جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫مرکزی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫• خانم‪ 1 /‬نفر • جهت انجام امور بازرگانی‬ ‫• مدرک کارشناسی در یکی از رشته های مدیریت‬ ‫(گرایش بازرگانی و مالی)‪ ،‬صنایع‬ ‫• مسلط به کلیه امور مربوط به بازرگانی و فروش‬ ‫• اشنایی با مفاهیم کلی کامپیوتر (‪ )ICDL‬و مفاهیم امور مالی‬ ‫• سابقه کار مرتبط‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪sadr.k.k.co@gmail.com‬‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪12‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫● ‪‎‎‬در رزومه خود توانایی ها ‪،‬‬ ‫سوابق کاری و هزینه ساعتی همکاری و‬ ‫یا حقوق ماهیانه را مشخص نمایید ‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند بعد از بررسی توسط همکاران با‬ ‫شما تماس گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫‪info@groupdesign.ir‬‬ ‫استخدام‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت مدیران اهن زاینده رود جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان اصفهان از افراد واجد شرایط زیر دعوت به‬ ‫همکاری می نماید‪.‬‬ ‫طراح گرافیست‬ ‫● ترجیحا خانم‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای گرافیکی‬ ‫● جهت تولیدو ویرایش فیلم وعکس‪،‬‬ ‫انیمیشن سازی ‪،‬وطراحی سه بعدی‬ ‫● اشنا به اصول عکاسی و فیلم برداری‬ ‫● اشنا به دیجیتال مارکتینگ‬ ‫● خاق درضمینه های مختلف طراحی‪.‬‬ ‫● مسلط به مفاهیم هنری ‪،‬رنگ شناسی وکاربرد رنگ ها‬ ‫● اشنا به نرم افزارهای زیل جهت انجام کارهای باال‬ ‫● ‪Illustrator● indesign●Photoshop‬‬ ‫● ‪Affter effect● Adobe premiere‬‬ ‫● عاقه مند به یادگیری مطالب جدید ونرم افزارهای طراحی‬ ‫● ساعات کاری‪ ۸:۰۰ :‬صبح الی ‪۱۷:۰۰‬‬ ‫و پنج شنبه ها تا ساعت ‪1/30‬‬ ‫● استان و شهر مورد نیاز‪ :‬اصفهان خانه اصفهان‬ ‫‪sajjadmohebbi8@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت برنامه نویسی معتبر و رسمی جهت تکمیل‬ ‫تیم مجموعه خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وردپرس‬ ‫● خانم● مسلط به برنامه نویسی وردپرس‬ ‫● حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال‬ ‫● روابط عمومی باال و فن بیان قوی‬ ‫● دارای روحیه کار تیمی‬ ‫● تسلط کامل به ‪HTML , Css, responsive ,‬‬ ‫‪woocomerce , wordpress‬‬ ‫● اشنایی با شبکه های اجتماعی و تبلیغات اینترنتی‬ ‫● انجام امور اداری و منشی‬ ‫● انجام پروژه های برنامه نویسی فرانت اند و وردپرس‬ ‫● امکان رشد ‪ ,‬اموزش و پیشرفت شما در زمینه های‬ ‫مختلف فراهم است‪.‬‬ ‫● ساعت کاری‪ ۹ :‬صبح الی ‪ ۳‬بعدازظهر یکسره‬ ‫افرادی که دارای نمونه کار وردپرس و فروشگاه اینترنتی‬ ‫هستند در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند جهت کسب اطاعات‬ ‫بیشتر و هماهنگی زمان برای مصاحبه لطفا در ساعات‬ ‫اداری با شماره تلفن های زیر تماس برقرار کنند‪.‬‬ ‫ساعت تماس‪ ۹ :‬صبح الی ‪ ۱۸‬بعدازظهر‬ ‫تلفن ‪۰۳۱۳۶۶۳۷۸۳۶‬‬ ‫تلفن ‪۰۳۱۳۶۶۳۷۸۴۰‬‬ ‫ادرس دفتر کار‪ :‬شیخ صدوق شمالی‬ ‫■□■‬ ‫شرکت بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون‬ ‫(ایریسا) جهت تکمیل کادر نیروی انسانی متخصص‬ ‫خود در استان اصفهان از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪C‬‬ ‫● اقا ● کارشناس کامپیوتر ‪-‬نرم افزار‬ ‫و رشته های مرتبط‬ ‫● مسلط به مفاهیم مهندسی نرم افزار‬ ‫● مسلط به مفاهیم شی گرا ‪OOP‬‬ ‫● مسلط به مفاهیم پایگاه داده (اشنا با ‪)SQL SERVER‬‬ ‫● مسلط به برنامه نویسی با ‪C#‬‬ ‫برنامه نویس انگوالر‬ ‫● اقا ● کارشناس کامپیوتر و نرم افزار و رشته های مرتبط‬ ‫● برنامه نویس انگوالر مسلط به‪ Typescript‬و ‪ Angular2‬به باال‬ ‫● اشنا به ‪javascript ،CSS ،HTML‬‬ ‫● اشنا به ‪ Bootstrap‬و ‪Material Design‬‬ ‫● توانایی هماهنگ کردن پروژه نهایی با مرورگرهای‬ ‫مختلف دسکتاپ و موبایل و رفع اشکاالت ان‬ ‫● درک و فهم مناسب از اصول و مبانی برنامه نویسی شیءگرا‬ ‫● دارای تجربه کاری در استفاده از ‪ Web Service‬ها‬ ‫(‪)REST, JSON, and APIs‬‬ ‫● اشنایی با ‪Git‬‬ ‫● داشتن نمونه کار مزیت محسوب می گردد‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت‬ ‫● توانایی انجام سفرهای کاری در سراسر کشور و امادگی‬ ‫برای فراخوان‬ ‫● مستند سازی و نوشتن گزارشات فنی و اداری‬ ‫● برخورداری از روحیه کار تیمی باال‬ ‫● اشنایی با زبان انگلیسی‬ ‫● داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال کنند و یا با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند و یا‬ ‫جهت ارائه اطاعات خود تا تاریخ ‪ 98/۰۸/04‬به ادرس‬ ‫زیر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪۰۳۱۳۶۲۶۴۲۹۵‬‬ ‫‪INFO.AUT@IRISACO.COM‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان شریعتی غربی‬ ‫کوچه شرف الدین‪ ،‬کوچه ورپشتی‪ ،‬پا ک ‪۵۷‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬البرز‬ ‫شرکت طنین سازه جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان البرز از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس ‪backend‬‬ ‫● مسلط به ‪Laravel‬‬ ‫● مسلط به ‪ jQuery‬و ‪bootstrap‎‬‬ ‫● اشنایی به‪vue js/angular‎‬‬ ‫● تسلط به مفاهیم پرداخت‪)Payment)‎‬‬ ‫● اشنایی کامل به استفاده از ‪ API‬ها‬ ‫● خاقیت باال ● ‪‎‬متعهد و منظم‬ ‫● ‪‎‬امین در حفظ اسرار و اطاعات‬ ‫● ‪‎‬دارای روحیه ی تیمی و فعال‬ ‫● ‪‎‬داشتن حداقل ‪ 2‬نمونه کار‬ ‫● ‪‎‬اشنایی کافی به ‪git‬‬ ‫برنامه نویس اندروید ‪java/flutter‬‬ ‫●‪‎‬مسلطبهزبانجاواواندرویداستودیو و دیزاینپترنها‬ ‫● ‪‎‬برنامه نویس ‪frontend- Html-css-jquery-angular/‬‬ ‫‪vue js‬‬ ‫● ‪‎‬مسلط به مفاهیم ‪onpage -offpage‬‬ ‫تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫● ‪‎‬ارائه ضمانت در هنگام عقد قرارداد به دلیل اهمیت‬ ‫اطاعات الزامی است‬ ‫● ‪‎‎‬اکثر پروژه ها به صورت حضوری و بعضا غیرحضوری‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬تهران‬ ‫شرکت پخش هجرت جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس و نرم افزار‬ ‫● دارای مدرک تحصیلی مرتبط‬ ‫● حداکثر سن ‪ ۳۰‬سال ● دارای سابقه کار مفید‬ ‫● تسلط به برنامه نویسی ‪ ● .NET‬مفاهیم ‪OOP‬‬ ‫● برنامه نویسی چند الیه ● ‪Linq to Sql‬‬ ‫● ‪ ● Ms Sql Server‬اشنایی یا تسلط به هر یک از موارد زیر‬ ‫مزیت محسوب می گردد‪:‬‬ ‫● برنامه نویسی موبایل‬ ‫● نرم افزارها و فرایندهای مالی – اداری‬ ‫● فرایندهای شرکت های پخش‬ ‫داوطلبان محترم می توانند جهت تکمیل فرم استخدام‬ ‫به ادرس زیر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫استخدام فقط در ردیف شغلی ذکر شده انجام می گردد‬ ‫‪www.hejratco.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از‬ ‫افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‪C #‬‬ ‫● جنسیت ‪ :‬اقا‬ ‫● جهت ساخت نرم افزار اتوماسیون اداری‬ ‫● با کارت پایان خدمت و زیر ‪ ۳۰‬سال‬ ‫● حقوق درخواستی ذکر شود ● تهران – شریعتی‬ ‫● همکاری بصورت تمام وقت ‪ +‬بیمه‬ ‫مهندس برق – الکترونیک‬ ‫● فوق دیپلم یا کارشناس الکترونیک‬ ‫● دارای توانایی تحلیل مدارات الکترونیک و عیب یابی‬ ‫انها جهت تعمیرات‬ ‫● دارای توانایی و تجربه در مونتاژ و دمونتاژ انواع‬ ‫قطعات ‪ DIP‬و ‪SMD‬‬ ‫● مسلط به التیوم ● تمام وقت ● به همراه بیمه‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را‬ ‫به ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫‪rezomeh97@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکتداروسازیدکترعبیدیباتوجهبهتوسعهفعالیتهای‬ ‫خود در استان تهران از افراد متعهد و توانا جهت فعالیت در‬ ‫محیطیپویاو یادگیرنده دعوتبههمکاریمینماید‪.‬‬ ‫کارشناس برنامه نویس‬ ‫● کارشناسی‪/‬کارشناسی ارشد کامپیوتر ‪ ،‬فناوری‬ ‫اطاعات یا رشته های مرتبط‬ ‫● حداقل ‪ ۱‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫● مسلط به ‪ASP. Net ( MVC ) ، SQL server‬‬ ‫● اشنایی با ‪Angularjs with web api‬‬ ‫● اشنا با معماری ‪Entity framework onion‬‬ ‫● اشنا با مباحث مربوط به تست و ‪ UI‬نرم افزار‬ ‫از داوطلبان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال کنند‪ .‬لطفا عنوان شغل را در‬ ‫موضوع ایمیل درج نمائید‬ ‫‪job@abidipharma.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس‬ ‫مسلط به‪:‬‬ ‫● ‪ASP.NET Core & C#‬‬ ‫● ‪AngularJS & Bootstrap‬‬ ‫● ‪Entity Framework Code First‬‬ ‫● ‪SQL Server & TSQ‬‬ ‫پشتیبان نرم افزار‬ ‫● فارغ التحصیل کامپیوتر گرایش نرم افزار‬ ‫● جهت همکاری در واحد پشتیبانی نرم افزار‬ ‫(فارغ التحصیل دانشگاه های معتبر در اولویت هستند)‬ ‫● اشنا به نرم افزار جامع بیمه گری فناوران‬ ‫افراد دارای سابقه کار در اولویت هستند‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با ذکر‬ ‫عنوان شغلی به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hiring.insurance.co@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود در استان‬ ‫خراسان رضوی از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫● خانم● مسلط به زبان انگلیسی جهت خرید خارجی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪pc.business121@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیشتازان سفر اسمان پاژ جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان خراسان رضوی‪،‬مشهد از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبانی نرم افزار‬ ‫● اشنا به نرم افزار های رزرواسیون پروازهای چارتری‬ ‫و سیستمی‬ ‫برنامـه نویس وب (‪)front end‬‬ ‫● تسلط کامل به ‪CSS ,HTML ,Java Script‬‬ ‫● مسلط به ‪Responsive Design‬‬ ‫● اشنا به مفاهیم ‪ ● UI/UX‬و دارا بودن رزومه اناین‬ ‫برنامـه نویس وب (‪)back end‬‬ ‫● تسلط کامل به مباحث (‪PHP,MVC (code igniter‬‬ ‫کارشناس لینوکس‬ ‫● تسلط کامل بر سیستم عامل لینوکس‬ ‫(‪ Debian‬در سطح ‪)LPCI-2‬‬ ‫● تسلط کامل بر سرویس های پایه ‪My sql , Maria DB,‬‬ ‫‪ Neginx , Apache‬سرویس های ایمیل و ‪...‬‬ ‫● امن سازی الیه سیستم عامل و سرویس‬ ‫● تسلط بر مفاهیم پشتیبان گیری و بازیابی و رفع عیب‬ ‫● مدیریت و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ‬ ‫● اشنایی با زبان ‪ PHP‬مزیت محسوب می گردد‪.‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪resume.safarbooking@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬خوزستان‬ ‫یک شرکت معتبر جهت تکمیل کادر خود‬ ‫در استان خوزستان از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس وب‬ ‫تسلط‪:‬‬ ‫● ‪ Vue.js‬و ‪React.js ● JavaScript‬‬ ‫● پیاده سازی رابط های کاربری واکنشگرا‬ ‫● توانایی کار با سورس کنترل ● ‪UI/UX‬‬ ‫● ‪server-side CSS pre-processing platforms‬‬ ‫مانند ‪ SASS‬و ‪LESS‬‬ ‫● مواردی که امتیاز محسوب میشود‬ ‫● مباحث امنیت ● ‪Scrum‬‬ ‫● ‪ AI‬و ‪Machine Learning‬‬ ‫● ‪Clean Code‬‬ ‫● محیط کاری پویا و جوان‬ ‫● امکان یادگیری از همکاران با تجربه و پیشرفت شغلی‬ ‫● رهبرانی که در پیشرفت شخصی پشتیبان شما هستند‬ ‫● کار چالش برانگیز و جذاب‬ ‫● بیمه تامین اجتماعی از ابتدا و بیمه تکمیلی اختیاری‬ ‫● تضمین پرداخت به موقع حقوق‬ ‫● اسکان در واحد مجزا و مجهز توسط شرکت‬ ‫● محل کار ابادان● ساعات کاری‪ :‬شنبه تا ‪8 - 17:30‬‬ ‫● حقوق دریافتی با توجه به توانمندی‬ ‫بین ‪ 3‬تا ‪ 3.5‬میلیون تومان‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با در‬ ‫نظر داشتن موارد ذیل به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫اطاعات کامل فردی ( هویتی ) و شخصیتی‬ ‫توضیح در مورد مهارت ها و توانمندی ها‬ ‫توضیح در مورد تخصص ها و مدارک ها‬ ‫‪info.estekhdam9@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام‪ -‬فارس‬ ‫شرکت مهندسی مالی تحلیل گستر اراد‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس پشتیبان نرم افزارسپیدار همکاران سیستم ‬ ‫● خانم‪/‬اقا‬ ‫● دارای حداقل مدرک کارشناسی در رشته های‬ ‫● حسابداری یا مالی‬ ‫● مسلط به نرم افزار سپیدار همکاران سیستم‬ ‫● تمام وقت‬ ‫● اشنا به مباحث مالی و حسابداری جهت پاسخگویی‬ ‫به نیازهای مشتریان‬ ‫● توانایی حل مسئله و مشکات مشتریان روابط عمومی‬ ‫قوی و فن بیان عالی‬ ‫● دارای مهارت های کار تیمی ● مسلط به ‪ICDL‬‬ ‫● دارای مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری باال‬ ‫● دارای تعهد کاری‪ ،‬اخاقی و انضباطی باال‬ ‫● دارای روحیه خاقیت در حل مساله‬ ‫● توانایی کار در زمانهای غیر ساعات کاری‬ ‫● دریافت و پیگیری شکایات مشتریان تا به نتیجه‬ ‫رساندن ان‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪info@tahlilgostar.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت دانش بنیان وستا سیستم رهاورد جهت تکمیل‬ ‫کادر فنی خود در استان فارس شهر شیراز از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫برنامه نویس تحت وب ‪ASP.NET MVC‬‬ ‫● مسلط به ‪C# ASP.NET MVC‬‬ ‫● مسلط به ‪SQL Server‬‬ ‫برنامه نویسی تحت وب‬ ‫● اشنا بودن با ‪HTML5 & CSS3 & javascript‬‬ ‫● مسلط بودن به ‪EF‬‬ ‫● اشنایی با مفاهیم با ‪RESTFul API‬‬ ‫● اشنایی به ‪ Dot Net Core‬مزیت حساب می شود‬ ‫● تمام وقت‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به ایمیل زیر‬ ‫ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪vestasystemco@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت ساکوک جهت تکمیل کادر خود در استان فارس‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جاوا اسکریپت کار‬ ‫شرایط تخصصی‪:‬‬ ‫● حداقل دارای ‪ 2‬سال تجربه کار مفید مرتبط‬ ‫● اشنایی با ‪ ● Git‬مسلط به زبان ‪Javascript‬‬ ‫● مسلط به ‪ ● HTML, CSS‬مسلط به ‪Reactjs‬‬ ‫● اشنایی با ‪ framework‬های ‪nodejs‬‬ ‫به طور مثال ‪Express‬‬ ‫● روحیه کار تیمی و خاقیت از ویژگی های اخاقی‬ ‫مورد انتظار ماست‪.‬‬ ‫داشتن موارد زیر مزیت حساب می شود‪:‬‬ ‫● اشنایی با مفاهیم پایه ای ‪ UX‬و ‪UI‬‬ ‫● اشنایی و کار با ‪PHP, Python‬‬ ‫● اشنایی با ‪Less , Sass‬‬ ‫● توانایی حل مسئله قوی‬ ‫● محیط سالم و حرفه ای‬ ‫● متعهد به پرداخت حقوق به موقع و متناسب‬ ‫● همکاری بلند مدت‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪farsinternetcenter@gmail.com‬‬ ‫ﻗابل توﺟه کارشناسان و متﺨﺼﺼان ﻓناوری اطالعات‪:‬‬ ‫ دﭘارتمان ‪ IT‬و مﺮکﺰ مشاوره شغﻠی و کاریابی بازارکار ﺟﻬاددانشگاﻫی با توﺟه به ﻗﺮارداد ﻓی مابﯿﻦ با شﺮکﺖ ﻫا و بﺮندﻫای معتﺒﺮ اﻗدام به معﺮﻓی کارشناسان و متﺨﺼﺼان ‬ ‫کامﭙﯿوتﺮ ‪ ،‬سﺨﺖ اﻓﺰار و نﺮم اﻓﺰار به شﺮکﺖ ﻫای متﻘاضی نموده اسﺖ ‪ .‬ﻟﺬا متﻘاضﯿان می بایﺴﺖ به ادرس زیﺮ مﺮاﺟعه و یا با شماره تﻠفﻦ ذکﺮ شده تماس ﺣاﺻل نمایند‪.‬‬ ‫بازارکار نوین‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫با حمایت وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛‬ ‫مدیرعامل شرکت دانش بنیان‬ ‫بنیاد ملی کارافرینی محتوای دیجیتال به زودی‬ ‫راه اندازی می شود‬ ‫پارک علم و فناوری البرز‪:‬‬ ‫با حضور بنیان گذار علی بابا؛‬ ‫همایش تجربه های جسور‬ ‫در منطقه ‪ 17‬شهرداری تهران برگزار شد‬ ‫همایش تجربه های جسور از سلسله نشست های معاونت توانمندسازی سازمان‬ ‫خدمات رفاه اجتماعی شهرداری تهران با همکاری معاونت امور اجتماعی و فرهنگی‬ ‫منطقه ‪17‬با هدف ارتباط صاحبان کسب و کار و کارافرینان نوپا با کسب و کارهای بزرگ و‬ ‫موفق در فرهنگسرای شهرداری منطقه ‪ 17‬برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بازارکار این نشست به ارائه و مرور تجارب موفق شرکت علی بابا‪،‬‬ ‫کسب و کار فعال در حوزه مسافرت و گردشگری اختصاص داشت که با حضور پرشور‬ ‫عاقمندان و مشارکت انها در بحث های کارافرینی برگزار شد‪.‬‬ ‫هدف از برپایی این همایش ها اشتراک گذاری تجربه های موفق و ناموفق کارافرینانی‬ ‫است که از صفر شروع می کنند و نتیجه ای تحسین برانگیز می سازند‪.‬‬ ‫«علی بابا» در مدت زمان نه چندان زیادی که از حیاتش می گذرد‪ ،‬رشد باالیی را تجربه می کند‬ ‫همینعاملموجبشدتاایننشستباحضور مجیدحسینینژادبنیانگذار علیبابابرگزار شود‪.‬‬ ‫دکتر سید صادق اوالی جانشین معاون توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات‬ ‫اجتماعی شهرداری تهران در حاشیه این نشست به بازارکار گفت‪ :‬این سلسله همایش ها‬ ‫در راستای ترویج کارافرینی ‪ ،‬را ه های ایجاد شغل های جدید ‪ ،‬بهبود اقتصاد ‪ ،‬در امد زایی‬ ‫و اشتراک گذاری تجربه های موفق و نا موفق کارافرینان نیمه دوم سال به جدیت دنبال و‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫جانشین معاون توانمندسازی و کارافرینی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در بحث توانمندسازی علت تا کید ما به شکل گیری گروه های اجتماعی‬ ‫این است اگر فرد توانمندی تصمیم داشته باشد به تنهایی کار کند‪ ،‬احتمال شکست اش‬ ‫ً‬ ‫بسیار زیاد است‪ .‬گروه هایی که کاما هدفمند اموزش و مشاوره داده می شوند‪ ،‬امکان‬ ‫شکست شان خیلی ضعیف تر است و یا دیرتر از افراد شکست را تجربه خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در نیمه دوم سال حدود چهل نشست با هدف ارائه تجارب کارافرینان موفق‬ ‫در مناطق مختلف شهرداری تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫مشروح این نشست در بازارکار شماره ‪ 1174‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫ب ــا حمای ــت وزارت کار اولی ــن‬ ‫نهــاد توســعه اشــتغال پایــدار در رســته‬ ‫فن ــاوری اطاع ــات و ارتباط ــات‬ ‫ب ــا عن ــوان «بنی ــاد مل ــی کارافرین ــی‬ ‫محت ــوای دیجیت ــال» افتت ــاح‬ ‫می ش ــو د ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از‬ ‫رواب ــط عموم ــی وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رف ــاه اجتماع ــی ب ــا حمای ــت معاون ــت‬ ‫توس ــعه کارافرین ــی و اش ــتغال وزارت‬ ‫تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی اولی ــن‬ ‫نهــاد توســعه اشــتغال پایــدار در رســته‬ ‫فن ــاوری اطاع ــات و ارتباط ــات ذی ــل‬ ‫برنام ــه اش ــتغال فراگی ــر‪ ،‬ب ــا عن ــوان‬ ‫«بنی ــاد مل ــی کارافرین ــی محت ــوای دیجیت ــال»‬ ‫افتت ــاح می ش ــود‪.‬‬ ‫ایـــن نهـــاد بـــا حضـــور مدیـــران و مســـئوالن‬ ‫عالـــی رتبـــه کشـــور‪ ،‬برخـــی از مدیـــران کســـب و‬ ‫کار هـــای بخـــش خصوصـــی حـــوزه انیمیشـــن و‬ ‫اس ــتارت اپ ه ــای ای ــن ح ــوزه هفت ــه این ــده‪ ،‬اغ ــاز‬ ‫بـــه کار می کنـــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذکراس ــت‪ ،‬ایج ــاد مرا ک ــز خاقی ــت‪،‬‬ ‫اموزش و توانمندســازی افراد مســتعد در حوزه انیمیشــن‪،‬‬ ‫معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان‪:‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان ‪ ۳۰۰‬هزار شغل در کشور‬ ‫ایجاد کرده اند‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی‪:‬‬ ‫نظام بانکی به استارت اپ ها‬ ‫اعتماد کرده است‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫گفت‪ :‬سیستم بانکی و اکوسیستم استارت اپی به یکدیگر اعتماد کرده اند که دستاورد ان‬ ‫ارائه تسهیات مناسب از سوی بانک به شرکت های نوین است‪.‬‬ ‫ایبنا با اشاره به روند رشد کسب و کارهای فین تکی در ایران‬ ‫علیرضا دلیری در گفتگو با ِ‬ ‫گفت‪ :‬در طول سال های اخیر با افزایش توجه دولت به کسب و کارهای نوین‪ ،‬زیرساخت‬ ‫مناسبی برای استارت اپ ها فراهم شد و در این میان کسب و کارهای فین تکی نیز به دلیل‬ ‫رونق بازار مالی و جذب مشتریان متعدد از میان احاد مردم توانستند تا رشد قابل توجهی‬ ‫داشته باشند تا جایی که امروزه مردم بیشتر خدمات مالی و بانکی خود را از طریق خدمات‬ ‫الکترونیکی دریافت می کنند و کسب و کارهای فین تکی سهم بزرگی از این تراکنش های‬ ‫مالی را به خود اختصاص داده اند که نشان از مقبولیت به دلیل تسهیل ارائه خدمات دارد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫ادامه داد‪:‬در سال های اخیر بانک مرکزی بر روی ارائه الکترونیکی خدمات و دیجیتالی‬ ‫شدن نظام بانکی تاکید بسیاری داشته و همین موضوع سبب شده تا امروزه بسیاری از‬ ‫خدمات بانکداری به صورت الکترونیکی به مردم ارائه شود اما در صورت حرکت نظام‬ ‫بانکی به سوی دیجیتالیزه شدن تحولی بزرگ رخ خواهد داد که عاوه بر کاهش هزینه های‬ ‫سیستم بانکی باعث ارائه خدمات بانکی به صورت مطلوب به شهروندان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که فین تک ها در اینده اقتصاد کشور و نظام بانکی اهمیت باالیی دارند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪:‬در حال حاضر فین تک ها سهم باالیی در تراکنش های بانکی دارند و مردم‬ ‫نیز به خدمات این کسب و کارها عادت کرده اند و دیگر مراجعات به بانک کاهش یافته‬ ‫و از خدمات الکترونیکی بر بستر بانک یا کسب و کارهای فین تکی استفاده می شود؛ در‬ ‫کشور باید فین تک توسعه پیدا کند چرا که این کسب و کارها اهمیت باالیی در اینده نظام‬ ‫اقتصادی کشور خواهند داشت‪.‬‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری رئیـس جمهـور و رئیـس‬ ‫بنیـاد ملـی نخبـگان گفت‪ :‬با فعالیـت بیش از چهار‬ ‫هـزار و ‪ ۶۰۰‬شـرکت دانـش بنیـان زمینـه اشـتغال ‪۳۰۰‬‬ ‫هـزار نفـر در کشـور فراهم شـده اسـت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬س ــورنا س ــتاری در جم ــع‬ ‫خبرن ــگاران رس ــانه ه ــای گروه ــی اس ــتان قزو ی ــن‬ ‫اظه ــار ک ــرد‪ :‬مهمتری ــن رس ــالت شرکـ ـ ـ ـ ـت های‬ ‫دان ــش بنی ــان در ای ــن ش ــرایط تولی ــد اق ــام تحریم ــی‬ ‫اس ــت ک ــه خوش ــبختانه اتفاق ــات خوب ــی در ای ــن‬ ‫زمین ــه رخ داده ک ــه ش ــاید ی ــک س ــال زم ــان بخواه ــد‬ ‫ت ــا ب ــه نتیج ــه برس ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امــا نســل جوانــی کــه در شــرکت هــای‬ ‫دان ــش بنی ــان کار م ــی کنن ــد زمین ــه س ــاز اتفاق ــات‬ ‫مهم ــی در عرص ــه فن ــاوری هس ــتند‪.‬‬ ‫س ــتاری بی ــان ک ــرد‪ :‬در ح ــوزه ه ــای دارو ی ــی‪،‬‬ ‫تجهیــزات پزشــکی‪ ،‬فــوالد ســازی‪ ،‬خــودرو ســازی‪،‬‬ ‫غ ــذا و ح ــوزه های ــی ک ــه صنع ــت مش ــکل دارد ورود‬ ‫ک ــرده ای ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری رئی ــس جمه ــور و‬ ‫رئی ــس بنی ــاد مل ــی نخب ــگان بی ــان ک ــرد‪ :‬اکث ــر‬ ‫ش ــرکت های ــی ک ــه بازدی ــد م ــی کن ــم از وضعی ــت‬ ‫خوب ــی برخوردارن ــد ول ــی کاف ــی نیس ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت جهت پروژه پتروشیمی (اولفین) در‬ ‫استان بوشهر نیاز به افراد با تخصص های به شرح ذیل دارد‪:‬‬ ‫کد‬ ‫شغلی‬ ‫سمت‬ ‫تحصیالت‬ ‫حداقل‬ ‫سابقه‬ ‫‪A1‬‬ ‫مدیر پروژه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪A2‬‬ ‫سرپرست کارگاه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪A3‬‬ ‫معاونت اجرایی کارگاه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪A4‬‬ ‫مدیر اجرایی ناحیه (اشنا به فعالیتهای‬ ‫اجرایی مختلف)‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪A5‬‬ ‫مدیر ‪QC‬‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪A6‬‬ ‫مدیر ‪HSE‬‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪A7‬‬ ‫سرپرست پشتیبانی‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪A8‬‬ ‫سرپرست دفتر فنی لوله کش‬ ‫کارشناس‬ ‫‪15‬‬ ‫‪A9‬‬ ‫سرپرست کنترل پروژه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪12‬‬ ‫‪B1‬‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B2‬‬ ‫کارشناسلولهکشیدربخشدفترفنیواجرا‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B3‬‬ ‫کارشناسمکانیکالدربخشدفترفنیواجرا‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B4‬‬ ‫کارشناسبرقوابزاردقیقدربخشدفترفنی‬ ‫واجرا‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪B5‬‬ ‫کارشناسرنگوعایقدربخشدفترفنیواجرا‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪C1‬‬ ‫سوپروایزر اجرایی لوله کشی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪C2‬‬ ‫سوپروایزر اجرایی مکانیکال‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪C4‬‬ ‫سوپروایزراجرایی برق وابزار دقیق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫سوپر وایزر اجرایی رنگ و عایق‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪D1‬‬ ‫سرپرست امور اداری‬ ‫کارشناس‬ ‫‪10‬‬ ‫‪D2‬‬ ‫سرپرست امور مالی‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪10‬‬ ‫‪D3‬‬ ‫سرپرست ماشین االت‬ ‫فوق دیپلم‬ ‫‪7‬‬ ‫‪D4‬‬ ‫سرپرستانبارکاالیپروژه‪/‬تجهیزاتپیمانکار‬ ‫لیسانس‬ ‫‪7‬‬ ‫شرایط عمومی‪:‬‬ ‫بازاریاب ــی در ح ــوزه دولت ــی اس ــت ک ــه پیگی ــری‬ ‫می کنی ــم و ی ــک بخ ــش م ــردم اس ــت و واردات بای ــد‬ ‫مح ــدود ش ــود ت ــا ای ــن تولی ــدات حمای ــت ش ــود‪.‬‬ ‫مع ــاون علم ــی و فن ــاوری رئی ــس جمه ــور ب ــا‬ ‫بی ــان اینک ــه بای ــد س ــرمایه گ ــذاری خط ــر پذی ــر در‬ ‫کش ــور توس ــعه پی ــدا کن ــد‪ ،‬اف ــزود‪ :‬در س ــال گذش ــته‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار میلیــارد تومــان تســهیات بــه شــرکت هــای‬ ‫دان ــش بنی ــان پرداخ ــت ش ــد‪.‬‬ ‫رئی ــس بنی ــاد مل ــی نخب ــگان ی ــاداور ش ــد‪:‬‬ ‫همچنی ــن امس ــال ‪ ۲۴‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان ب ــه‬ ‫ش ــرکت ه ــای دان ــش بنی ــان تس ــهیات داده م ــی‬ ‫ش ــود‪.‬‬ ‫س ــتاری گف ــت‪ :‬اب ــن تس ــهیات در تامی ــن‬ ‫نیازه ــای س ــرمایه در گ ــردش و تولی ــد ش ــرکت های‬ ‫دان ــش بنی ــان تاثی ــر گ ــذار اس ــت البت ــه ای ــن‬ ‫تس ــهیات ج ــدا از اعتبارات ــی اس ــت ک ــه از س ــوی‬ ‫صن ــدوق ش ــکوفایی داده م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫وی اظه ــار ک ــرد‪ :‬بی ــش از چه ــار ه ــزار و ‪۶۰۰‬‬ ‫ش ــرکت دان ــش بنی ــان در کش ــور فع ــال ش ــده ان ــد‬ ‫و زمین ــه اش ــتغال ‪ ۳۰۰‬ه ــزار نف ــر را در کش ــور فراه ــم‬ ‫ک ــرده ان ــد‪.‬‬ ‫سـتاری تصر یـح کـرد‪ :‬اخیـرا مصوبـه ای گرفتیـم‬ ‫تـا سـقف ‪ ۵۰‬میلیـارد تومـان واحدهـا مـی تواننـد در‬ ‫نمونه هـای اول تولیـدی تـرک تشـریفات مناقصـه‬ ‫بدهنـد‪.‬‬ ‫وی در م ــورد کمـ ـک ب ــه بازاریاب ــی محص ــوالت‬ ‫دان ــش بنی ــان ه ــم اظه ــار داش ــت‪ :‬بخش ــی از‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪C3‬‬ ‫راه انـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدازی شبکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه مل ــی‬ ‫تولی ــد محت ــوای دیجیت ــال‪ ،‬تولی ــد‬ ‫محت ــوا ب ــا ه ــدف توس ــعه ب ــازار محت ــوا‬ ‫در بازار های ــی نظی ــر تبلیغ ــات‪،‬‬ ‫ام ــوزش‪ ،‬س ــرگرمی‪ ،‬بی ــن المل ــل‪،‬‬ ‫تولی ــد محت ــوای محل ــی و ایج ــاد‬ ‫و توس ــعه ش ــرکت های توانمن ــد‬ ‫محت ــوای دیجیت ــال‪ ،‬عرض ــه محت ــوا‬ ‫در بازار ه ــای بین الملل ــی ب ــا تمرک ــز‬ ‫ب ــر زبان ه ــای عر ب ــی‪ ،‬ترک ــی‪ ،‬ک ــردی‬ ‫و بلوچــی‪ ،‬شــکل دهــی اجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــزای‬ ‫زیسـ ـت بوم توس ــعه کس ــب و کار‬ ‫مبتنی ب ــر محت ــوای دیجیت ــال‬ ‫و س ــازماندهی و پش ــتیبانی از‬ ‫بنگاه ه ــای کس ــب و کار در بخش ه ــای مختل ــف‬ ‫اقتص ــادی‪ ،‬در ی ــک زیس ــت ب ــوم هدای ــت ش ــده‬ ‫مبتنــیبرمحتــوایدیجیتــالاز جملــهاهــدافراهانــدازی‬ ‫ای ــن بنی ــاد مل ــی ب ــه ش ــمار مـ ـی رود‪.‬‬ ‫•مدرکتحصیلیازدانشگاههایمعتبر•کارتپایانخدمتیامعافیتغیرپزشکی‬ ‫لطفا رزومه را با ذکر کد شغل به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪hrm@sazehpad.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس کارگزینی خانم‬ ‫اشنا به امور حقوق دستمزد‪ ،‬بیمه و اداره کار‪،‬‬ ‫زیر ‪ 38‬سال ‪ ،‬حداقل لیسانس‬ ‫‪ 5‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬دقیق‬ ‫با روابط عمومی باال (سعادت اباد)‬ ‫‪iranproteb@gmail.com‬‬ ‫کد شغل‬ ‫عنوان شغل‬ ‫تحصیالت‬ ‫‪101‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫کارشناسیارشدمدیریتمالی (ترجیحادکتری)‬ ‫بیش از ‪ 7‬سال سابقه کار حرفه ای ‪ ،‬تامین اعتبار‪ ،‬تحلیل‬ ‫صورت های مالی تخصیص منابع‪ ،‬تحلیل نسبت های مالی‪،‬‬ ‫خانم‪/‬اقا‬ ‫‪102‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫کارشناس حسابداری (ترجیحا کارشناسی ارشد)‬ ‫بیش از ‪ 5‬سال سابقه کار حرفه ای در شرکت های بازرگانی‪،‬‬ ‫دفاتر قانونی‪ ،‬قانون مالیات‪ ،‬حسابداری مدیریت و ترا کنش های‬ ‫ارزی خانم‪/‬اقا‬ ‫‪103‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫بازرگانی خارجی‬ ‫مهندسی شیمی‪/‬مدیریت بازرگانی ‪MBA /‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه فعالیت در حوزه مواد شیمیایی‪ ،‬تسلط‬ ‫کامل به زبان انگلیسی (مکالمه و مکاتبات)‪ ،‬خانم‪/‬اقا‬ ‫‪104‬‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫بازاریابی و فروش‬ ‫مهندسی شیمی‪/‬مدیریت بازرگانی ‪MBA /‬‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه فعالیت در حوزه مواد شیمیایی‪،‬خانم‪/‬اقا‬ ‫متقاضیان محترم رزومه خود را به ادرس ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪petrochemi.Iran@gmail.com‬‬ ‫ذکر عنوان شغل در قسمت ‪ subject‬الزامی است ‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسی مکانیک‪/‬‬ ‫متالورژی‬ ‫کارشناس خرید‬ ‫تجهیزات‬ ‫کارشناس عقد قرارداد‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫سابقه‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال‬ ‫حداقل ‪5‬سال‬ ‫توضیحات‬ ‫اشنا به خریدداخلی و ساخت قطعات‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال‬ ‫اشنا به امور ثبت سفارش و ترخیص کاال‬ ‫تسلط کامل به زبان انگلیسی‬ ‫حدا کثر ‪ 50‬سال‬ ‫رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی در ‪ subject‬به ایمیل ‪job@B-misco.com‬‬ ‫ارسالی فاقد عنوان شغلی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ارشد یا دکترای شیمی‬ ‫جهت کار در ازمایشگاه واقع در شهرک صنعتی‬ ‫شکوهیه قم نیازمندیم‬ ‫‪samen_chimico@yahoo.com‬‬ ‫فراخوان پارک فناوری تهران‬ ‫برای تبدیل ایده های اولیه‬ ‫به نمونه محصول‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران‪ ،‬از تیم های کاری دارای ایده های‬ ‫تثبیت شده و بازارپسند که قابلیت تبدیل شدن به کسب و کار یا فروش را‬ ‫دارند‪ ،‬حمایت می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دانشجویان و اعضای هیات علمی و دانش اموختگان‬ ‫دانشگاه تهران که دارای ایده های تثبیت شده و بازارپسند در جهت تولید‬ ‫نمونه محصول فناورانه با سطح امادگی فناور بین ‪ ۴‬تا ‪ )6-4 TRL( ۶‬با قابلیت‬ ‫ایجاد کسب و کار هستند‪ ،‬می توانند جهت ثبت نام در برنامه شکوفایی‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اقدام کنند‪.‬‬ ‫هدف این برنامه حمایتی‪ ،‬کمک به تبدیل ایده های اولیه به ایده های‬ ‫اثبات شده و تبدیل ان به نمونه محصول و خدمت قابل ارائه به بازار است‪.‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان تنها به صورت اناین از طریق وبگاه پارک علم و‬ ‫ً‬ ‫فناوری دانشگاه تهران به ادرس ‪ http://utstpark.ir/news1798‬و منحصرا‬ ‫در بازه زمانی فراخوان اعام شده تا ‪ ۱۰‬ابان ماه انجام می شود و امکان بررسی‬ ‫درخواست های ایمیلی‪ ،‬کارتابلی و یا خارج از بازه زمانی مقرر وجود ندارد‪.‬‬ ‫متقاضیان برای دریافت اطاعات بیشتر از این فراخوان می توانند با شماره‬ ‫تلفن ‪ ۸۸۲۲۰۷۰۰- ۴‬داخلی ‪ ۱۶۴‬و ‪ ۱۵۴‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫راننده جهت بیل مکانیکی‪ ،‬لورد‪ ،‬بلدوزر‪،‬‬ ‫اپراتور دریل وا گن و جامبو دریل‬ ‫مکانیک و برقکار ماشین سنگین و نیمه سنگین‬ ‫اهنگر و جلوبندی ساز ماشین سنگین و نیمه سنگین‬ ‫جهت کاردر کشورهای اسیای میانه‬ ‫باداشتن گواهینامهمعتبروحداقل‪ 5‬سالسابقه کاریمرتبط‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪:‬‬ ‫‪hr.arianan1@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت فوالدی جهتتکمیل نیرویانسانیخوددر واحد بازرگانیاستخدام می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫پارک علم و فناوری دانشگاه تهران اعالم کرد‪:‬‬ ‫تونل سد اریانا‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫مدیرعامل شرکت دانش بنیان پارک علم و فناوری البرز در نوزدهمین‬ ‫نمایشگاه صنعت تهران گفت‪ :‬شرایط تحریم موجب استقبال صنایع مختلف‬ ‫از محصوالت و خدمات شرکت های دانش بنیان شده است‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز‪ ،‬شرکت‬ ‫دانش بنیان پاسما پژوه پارس یکی از شرکت های دانش بنیان موفق پارک علم‬ ‫و فناوری البرز دستاوردهای خود را در نوزدهمین نمایشگاه صنعت تهران به‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫مهنـدس صفـی اهلل اکبـری افا کـی رییس هیـات مدیره شـرکت دانش بنیان‬ ‫پاسـما پـژوه پـارس یکـی از شـرکت هـای دانـش بنیـان پـارک علـم و فنـاوری البـرز‬ ‫بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪ :‬فعالیـت مـا در حـوزه مهندسـی سـطح و پوشـش دهـی‬ ‫قطعـات‪ ،‬قالبهـا و ابـزار االت صنعتـی اسـت کـه بـا روشـهای نویـن انجـام مـی‬ ‫شـود؛ روش مـا نیتـروژن دهـی پاسـمایی و پوشـش دهـی در محیـط پاسـما مـی‬ ‫باشـد کـه در حـال حاضـر فنـاوری روز دنیاسـت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به استقبال بازدیدکنندگان از محصوالت این شرکت دانش‬ ‫بنیان در نمایشگاه صنعت تهران اضافه کرد‪ :‬این شرکت تنها مجموعه ای‬ ‫است که امکان انجام فرایند نیتراسیون پاسمایی بر روی الیاژهای تیتانیوم‬ ‫و اینکونل را دارا می باشد و همچنین الیاژهای فوق جهت نیتراسیون نیاز به‬ ‫شرایط خاص از جمله دمای باال (تا ‪ 850‬درجه سانتیگراد) دارند‪.‬‬ ‫رییس هیات مدیره شرکت دانش بنیان پاسما پژوه پارس با اشاره به اینکه‬ ‫در حال حاضر با چهار دستگاه به مشتریان خود خدمات مورد نیاز انها را ارایه‬ ‫می کنیم اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۶‬نفر به طور مستفیم و ‪ ۱۰‬نفر به صورت‬ ‫غیر مستقیم در این شرکت فعال هستند و تولیدات این شرکت توسط دانش فنی‬ ‫کاما بومی بوده و توانسته ایم قیمت دستگاه ساخت داخل را نیز به کمتر از‬ ‫‪ ۳۰‬درصد دستگاه مشابه خارجی کاهش دهیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت پتروشیمی بخش خصوصی دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫جنسیت‬ ‫تحریم ها موجب استقبال‬ ‫صنایع از محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان شده است‬ ‫ارسال فرمایید‪ .‬به رزومه های‬ ‫کارشناس تولید محتوا در یک شرکت‬ ‫• تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫• توانایی مدیریت شبکه های اجتماعی‬ ‫• اشنایی با کمپین های تبلیغاتی اینترنتی‬ ‫• اشنایی با مفاهیم دیجیتال مارکتینگ‬ ‫• تولید محتوا و ترجمه متون در حوزه نفت و گاز و‬ ‫پتروشیمی و اب‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪suggestionjob@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام یک نفر اقا در شرکت بازرگانی‬ ‫با مشخصات ذیل‬ ‫تجربه در فرموالسیون سموم کشاورزی‬ ‫لیسانس شیمی کاربردی یا تجزیه ‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫‪info@arona-chemie.com‬‬ ‫موسسه تحقیقاتی کارشناس حسابداری‬ ‫با یکسال سابقه کار در امور مالی‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪metrajob@gmail.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫یکشنبه‪ 28‬مهر‪ 21-1398‬صفر‪ 20-1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫از طریق این سازمان اعالم شد؛‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت ‪:‬‬ ‫تغییر رشتهفرزندانهیاتعلمی‬ ‫دانشگاه ازاد از دامپزشکی به پزشکی‬ ‫متوقفشد‬ ‫زمان ثبت نام ازمون های کلیدی سازمان سنجش در سال ‪۹۹‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت از‬ ‫رفع اثر دستور موقت شعبه ‪ 45‬دیوان عدالت اداری در‬ ‫خصوص ادامه روند تغییر رشته فرزندان اعضاء هیات‬ ‫علمی در دانشگاه ازاد اسامی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر کریم همتی‪ ،‬با بیان این خبر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با تصمیم شعبه ‪ 45‬دیوان عدالت اداری‪،‬‬ ‫نامه شماره ‪ 505/520‬مورخ ‪ 1398/6/11‬معاونت‬ ‫اموزشی وزارت بهداشت کماکان الزم االجرا است و‬ ‫تغییر رشته فرزندان اعضای هیات علمی در دانشگاه‬ ‫ازاد اسامی از دامپزشکی به دیگر رشته های پزشکی‪،‬‬ ‫دندانپزشکی و داروسازی متوقف شده است‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬ب ــر ای ــن اس ــاس دس ــتور موق ــت ص ــادره از ش ــعبه ‪ 45‬دی ــوان عدال ــت اداری ک ــه‬ ‫مبی ــن جلوگی ــری از نام ــه معاون ــت اموزش ــی در جه ــت ع ــدم اج ــازه ای ــن رون ــد ب ــود ب ــا تصمی ــم‬ ‫جدی ــد ش ــعبه مذک ــور کان ل ــم یک ــن ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫مع ــاون حقوق ــی و ام ــور مجل ــس وزارت بهداش ــت اف ــزود‪ :‬دکت ــر نمک ــی وز ی ــر بهداش ــت‪،‬‬ ‫درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬طــی نامــه ای بــه ریاســت دیــوان عدالــت اداری رفــع اثــر از دســتور موقــت‬ ‫ص ــادره را درخواس ــت ک ــرده ب ــود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش و بــدا‪ ،‬دکتــر همتــی تاکیــد کــرد‪ :‬وز یــر و معاونیــن وزارت بهداشــت تمــام تــاش‬ ‫خ ــود را در مس ــیر برق ــراری عدال ــت اموزش ــی ب ــه کار خواهن ــد گرف ــت ت ــا ضم ــن ب ــه حداق ــل‬ ‫رســیدن نگرانــی احــاد جامعــه از موضــوع فــوق کــه در چنــد روز اخیــر انعــکاس گســترده ای در‬ ‫فضــای مجــازی و رســانه ای پیــدا کــرده بــود‪ ،‬امــکان ادامــه تحصیــل افــراد شایســته و توانمنــد‬ ‫در تم ــام رده ه ــای اموزش ــی فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫طبق دستورالعمل؛‬ ‫نحوه پذیرش دروس گذرانده شده‬ ‫دانشجویانانتقالی‬ ‫به دانشگاه ازاد اعالم شد‬ ‫«دستورالعمل نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و‬ ‫موسسات اموزش عالی مورد تایید وزارتین» توسط معاونان دانشگاه ازاد اسامی اباغ شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر جواد علمائی معاون علوم‪ ،‬مهندسی و کشاورزی دانشگاه و‬ ‫حجت االسام والمسلمین دکتر عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه‪،‬‬ ‫دستورالعمل «نحوه پذیرش دروس گذرانده شده دانشجویان انتقالی از دانشگاه ها و‬ ‫موسسات اموزش عالی مورد تایید وزارتین» را به روسای استان ها‪ ،‬واحدها‪ ،‬مراکز اموزشی و‬ ‫معاونت اموزش های عمومی و مهارتی دانشگاه ازاد اسامی اباغ کردند‪.‬‬ ‫بر اساس این دستورالعمل دروس گذرانده شده دانشجویان دانشگاه ها و موسسات‬ ‫اموزش عالی مورد تایید وزارتین که به دانشگاه ازاد اسامی منتقل می شوند‪ ،‬مشروط بر اینکه‬ ‫با تایید دانشگاه مبدا در شمول اخراج اموزشی قرار نگرفته باشند‪ ،‬با کسب نمره قبولی بر‬ ‫حسب مقطع تحصیلی و با رعایت تعداد واحد و عنوان درسی یکسان قابل پذیرش است‪.‬‬ ‫تقویم زمانی فرایند ثبت نام و برگزاری سه ازمون‬ ‫کلیدی (سراسری‪ ،‬کارشناسی ارشد و دکتری) سال ‪ ۹۹‬از‬ ‫طریق سازمان سنجش اموزش کشور منتشر شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬بر اساس تقویم زمانی اعام شده‬ ‫از سوی سازمان سنجش اموزش کشور‪ ،‬ثبت نام برای‬ ‫شرکت در ازمون دکتری سال ‪ ۹۹‬از ‪ ۶‬اذر اغاز می شود و‬ ‫تا ‪ ۱۲‬این ماه ادامه دارد و این ازمون روز جمعه دوم اسفند‬ ‫ماه جاری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین ثبت نام برای شرکت در ازمون کارشناسی‬ ‫ارشد ناپیوسته دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی سال‬ ‫‪ ۹۹‬نیز از ‪ ۱۶‬اذر ماه جاری شروع خواهد شد و این مهلت‬ ‫‪ ۲۵‬اذر پایان می پذیرد‪ .‬این ازمون نیز روزهای پنج شنبه‬ ‫‪ ۲۸‬و جمعه ‪ ۲۹‬فروردین سال ‪ ۹۹‬در حوزه های امتحانی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫بر اساس اعام سازمان سنجش‪ ،‬ثبت نام برای‬ ‫شرکت در ازمون سراسری سال ‪ ۹۹‬نیز از ‪ ۱۶‬بهمن ماه‬ ‫سال جاری اغاز می شود و این مهلت ‪ ۲۴‬بهمن پایان می‬ ‫پذیرد‪ .‬این ازمون نیز روزهای پنج شنبه ‪ ۱۲‬و جمعه ‪ ۱۳‬تیر‬ ‫ماه سال ‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫ثبت نام برای شرکت در ازمون رشته های فنی و‬ ‫حرفه ای از ‪ ۱۸‬خرداد ماه سال ‪ ۹۹‬اغاز می شود و این‬ ‫مهلت به مدت دو روز ادامه دارد‪ ،‬این ازمون روز جمعه‬ ‫سوم مرداد برگزار خواهد شد‪ .‬همچنین ثبت نام برای‬ ‫مشکینی‪:‬‬ ‫معاون وزیر علوم خبر داد‪:‬‬ ‫الکترونیکی شدن پایان نامه ها از سال تحصیلی ‪۹۹-۹۸‬‬ ‫مع ــاون اداری مال ــی وزارت عل ــوم گف ــت‪ :‬از س ــال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۹۸_۹۹‬پایــان نامــه هــای تحصیلــی از کاغــذی‬ ‫در ام ــده و الکترونیک ــی م ــی ش ــود و دانش ــگاه ه ــا نی ــز بای ــد‬ ‫ز ی ــر س ــاخت ان را فراه ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش مه ــر‪ ،‬محم ــد تق ــی نظ ــر پ ــور در افتتاحی ــه‬ ‫نمایش ــگاه دس ــتاوردهای دانش ــگاهها در ح ــوزه مدیر ی ــت‬ ‫س ــبز اظه ــار داش ــت‪ :‬از جمل ــه اقدام ــات م ــا ای ــن ب ــود ک ــه‬ ‫از س ــال ‪ ۹۶‬ردی ــف متمرک ــزی تح ــت عن ــوان مدیر ی ــت‬ ‫س ــبز در نظ ــر گرفت ــه ش ــد ت ــا بتوان ــد اج ــرای مدی ــرت س ــبز‬ ‫را در پ ــی داش ــته باش ــد‪ .‬همچنی ــن ارتب ــاط مس ــتمر ب ــا‬ ‫دانش ــگاه‪ ،‬تش ــکیل جلس ــات تخصص ــی ب ــرای ارزیاب ــی‬ ‫مدیر ی ــت س ــبز‪ ،‬ارای ــه راهکاره ــا‪ ،‬طراح ــی س ــامانه در ای ــن‬ ‫حــوزه جــزء دیگــر اقدامــات مــا در راســتای مدیر یــت ســبز‬ ‫ب ــوده اس ــت‪.‬‬ ‫نظر پ ــور بی ــان ک ــرد‪ :‬بی ــش ‪ ۱۸۰‬میلی ــارد س ــرمایه‬ ‫گ ــذاری مل ــی و اختصاص ــی ب ــرای ای ــن ام ــر اختص ــاص‬ ‫پی ــدا ک ــرده و بی ــش از یکص ــد ط ــرح مه ــم در ای ــن زمین ــه‬ ‫انج ــام ش ــده اس ــت‪ .‬تش ــکیل ش ــورای مدیر ی ــت راهب ــردی‬ ‫مدیر ی ــت س ــبز در بی ــش از ‪ ۱۵۰‬دانش ــگاه و ‪ ۴۰‬پ ــارک و‬ ‫پژوهش ــگاه عل ــم و فن ــاوری را داش ــتیم و ‪ ۵۰۰‬ط ــرح پ ــروژه‬ ‫مدیر ی ــت س ــبز در پارک ه ــای عل ــم و فن ــاوری‪ ،‬پژوهش ــگاه ‬ ‫و دانش ــگاه ها انج ــام ش ــد‪.‬‬ ‫وی ب ــا تاکی ــد ب ــر صرف ــه جوی ــی و کاه ــش مص ــرف‬ ‫کاغ ــذ ادام ــه داد‪ :‬همچنی ــن از س ــال تحصیل ــی ‪۹۸_۹۹‬‬ ‫پای ــان نام ــه ه ــای تحصیل ــی از کاغ ــذی در ام ــده و‬ ‫الکترونیک ــی م ــی ش ــود و دانش ــگاه ه ــا نی ــز بای ــد ز ی ــر‬ ‫س ــاخت ان را فراه ــم کنن ــد‪.‬‬ ‫فقط شهریه متغیر دانشگاه ازاد افزایش یافته است‬ ‫معاون دانشگاه ازاد اسامی درباره شایعه افزایش‬ ‫شهریه این دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مجید مشکینی معاون دانشگاه‬ ‫ازاد اسامی درباره افزایش بیش از ‪ 20‬درصدی شهریه این‬ ‫دانشگاه توضیحاتی را ارائه کرد‪.‬‬ ‫وی در ابتدا گفت‪ :‬منبع اصلی بودجه دانشگاه ازاد‬ ‫شهریه است و ‪ 93‬درصد بودجه را شهریه تشکیل می‬ ‫دهد‪ ،‬ما در سالهای گذشته هم افزایش قابل توجهی‬ ‫در شهریه ها نداشتیم و افزایش از درصد توقع هم کمتر‬ ‫بوده است‪ ،‬از سوی دیگر دانشگاه ازاد بابت تعلیم‬ ‫دانشجویان از دولت وجهی دریافت نمی کند و باید‬ ‫خودگردان باشد‪ ،‬بنابراین باید با شهریه ها از پس هزینه‬ ‫ها بربیاید‪.‬‬ ‫مشکینی با بیان اینکه ما در سالهای گذشته‬ ‫چیزی حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد افزایش شهریه داشتیم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬شهریه دانشگاه ‪ ۲‬قسمت ثابت و متغیر دارد و‬ ‫فقط شهریه متغیر تغییر کرده است‪ ،‬ما بسته به استانها‬ ‫و شهرهای کم برخوردار یا برخوردار بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۲‬درصد‬ ‫شرایط بازگشت به تحصیل و بخشودگی بدهی دانشجویان دانشگاه پیام نوراعالم شد‬ ‫رئی ــس دانش ــگاه پی ــام ن ــور ب ــا اش ــاره ب ــه ش ــرایط بازگش ــت ب ــه تحصی ــل‬ ‫و بخش ــودگی بده ــی دانش ــجویان ع ــدم مراجع ــه دانش ــگاه پی ــام ن ــور گف ــت‪:‬‬ ‫دانش ــگاه تس ــهیات جدی ــدی را ب ــرای ای ــن دانش ــجویان‪ ،‬فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار ب ــه نق ــل از دانش ــگاه پی ــام ن ــور‪ ،‬محمدرض ــا زمان ــی ب ــا‬ ‫عن ــوان اینک ــه ه ــدف دانش ــگاه فراه ــم اوردن بس ــترهای ادام ــه تحصی ــل ب ــرای‬ ‫تمامــی داوطلبــان ورود بــه عرصــه امــوزش عالــی اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬محدودیــت هــای‬ ‫مالــی نبایــد مانــع پیشــرفت تحصیلــی جوانــان کشــور باشــد و از ایــن رو دانشــگاه‬ ‫پی ــام ن ــور ب ــه اس ــتناد پنج ــاه و دومی ــن نشس ــت هی ــات امن ــای دانش ــگاه در‬ ‫راس ــتای ام ــکان ادام ــه تحصی ــل دانش ــجویان مقط ــع کارشناس ــی و کارشناس ــی‬ ‫ارش ــد ورودی س ــال ‪ 96‬و قب ــل از ان ک ــه ب ــرای ادام ــه تحصی ــل و ثب ــت ن ــام‬ ‫مراجع ــه نکرده ان ــد‪ ،‬ضم ــن بخش ــودگی بده ــی ام ــکان ثب ــت ن ــام و ادام ــه‬ ‫تحصی ــل ای ــن دانش ــجویان را فراه ــم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬دانش ــجویان ع ــدم مراجع ــه ب ــرای ادام ــه تحصی ــل بای ــد‬ ‫درخواس ــت خ ــود را ب ــه بخ ــش ام ــوزش مرا ک ــز و واحده ــای م ــورد نظ ــر خ ــود ارائ ــه‬ ‫‪behnakhoffice@yahoo.com‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز و توانایی ها‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫مدیر تولید (اقا)‬ ‫‪ 5‬الی ‪ 10‬سال سابقه مدیریت تولید و اشنا‬ ‫به سیستم های مدیریت کیفیت‪ -‬حدا کثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫کارشناس نساجی‬ ‫گرایش مهندسی فناوری نساجی‬ ‫تکنسین ازمایشگاه (اقا)‬ ‫‪ 5‬سال سابقه و اشنا به تست های مربوط به نخ‪،‬‬ ‫پارچه‪ ،‬رنگ‪ ،‬اشنا به سیستم های مدیریت کیفیت ‪،‬‬ ‫حدا کثر ‪ 30‬سال‬ ‫کارشناس نساجی‬ ‫گرایش شیمی نساجی‬ ‫کارشناس سیستم ها‬ ‫و روش ها (اقا)‬ ‫‪ 2‬سال سابقه ‪ ،‬فعال و پر انرژی عالقمند به ایجاد‬ ‫تغییر و بهبود‪ -‬اشنا به سیستم های مدیریت کیفیت‪-‬‬ ‫حدا کثر سن ‪ 25‬سال‬ ‫مهندسی صنایع گرایش برنامه‬ ‫ریزی و تحلیل سیستم ها‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مروارید پرگاس نماینده انحصاری محصوالت بیگ پیر المان در ایران‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫تحصیل در رشته مرتبط‪ 2 ،‬سال سابقه کار‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫ترجیحا دارای سابقه کار در شرکت پخش و فروش مواد غذایی‬ ‫کارشناس فروش ستادی (مستقر در محل)‬ ‫تحصیالت لیسانس‬ ‫کارشناس فروش حضوری‬ ‫دارای روابط عمومی باال‬ ‫سرپرست فروش مویرگی تهران‬ ‫‪ 5‬سال سابقه فروش در زمینه مواد غذایی ترجیحا (نوشیدنی)‬ ‫سرپرست فروش هورکا تهران‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه در زمینه مواد غذایی ترجیحا (نوشیدنی)‬ ‫بازاریاب فروش مویرگی تهران‬ ‫در زمینه مواد غذایی با اولویت سابقه فروش‬ ‫انباردار‬ ‫‪ 2‬سال سابقه انبارداری ‪ -‬محل کار شور اباد‬ ‫ارسال رزومه ‪secretary@bigbeargmbh.com :‬‬ ‫شرکتی فعال در زمینه ساخت سیستم های تهویه‬ ‫در راستای تکمیل کادر فروش اقدام به جذب نیرو می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس فروش و بازاریابی‬ ‫•کارشناس یا کارشناس ارشد در مهندسی مکانیک‬ ‫و یا رشته های مرتبط‬ ‫•دارای سابقه کارمرتبط با فروش‬ ‫•روابط عمومی باال‪،‬خود انگیزه و مدیریت پذیر‬ ‫•اشنایی کافی با زبان انگلیسی‬ ‫•تسلط بر نرم افزارهای ‪ICDL‬‬ ‫از واجدین شرایط درخواست می گردد سوابق حرفه ای‬ ‫و تحصیلی خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobvacancy1398@gmail.com‬‬ ‫دهن ــد و ب ــرای ترم ه ــای ع ــدم مراجع ــه ای ــن دانش ــجویان‪ ،‬مرخص ــی تحصیل ــی‬ ‫ب ــدون احتس ــاب در س ــنوات و ب ــدون پرداخ ــت ش ــهریه ب ــرای ای ــن دانش ــجویان‬ ‫منظـــور می شـــود‪.‬‬ ‫زمانـــی بـــا عنـــوان اینکـــه ایـــن مصوبـــه شـــامل دانشـــجویان دوره دکت ــری‬ ‫تخصصــی دانشــگاه پیــام نــور نمی شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬مــدت اجــرای ایــن بخشــنامه‬ ‫از نیمس ــال اول ‪ 98-99‬ت ــا پای ــان ‪ 15‬بهم ــن م ــاه س ــال ‪ 98‬اس ــت و بع ــد از ای ــن‬ ‫تاری ــخ ام ــکان اس ــتفاده از بخش ــنامه وج ــود نخواه ــد داش ــت‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی جهت تکمیل کادر تولید خود در کارخانه واقع در شهر قدس دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫افزایش شهریه فقط در شهریه متغیر داشته ایم که اثر موثر‬ ‫این در درامد چیزی حدود ‪ ۱۵‬درصد می شود‪.‬‬ ‫معاون دانشگاه ازاد اسامی در واکنش به امار‬ ‫عجیب افزایش شهریه در برخی دانشگاه ها تصریح کرد‪:‬‬ ‫بخشنامه مصوب هیات امنا در تاریخ ‪ ۱۰‬شهریور ‪ ۹۸‬به‬ ‫تمامی واحدها در سراسر کشور اعام شده است و اگر‬ ‫خاف این بخشنامه اتفاقی می افتد دانشجویان می‬ ‫توانند به معاونت توسعه دانشگاه ازاد یا معاونت علوم‬ ‫پزشکی تماس بگیرند و پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور؛‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیر فروش منطقه‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه در زمینه پخش و فروش مواد غذایی‬ ‫(ترجیحا نوشیدنی)‬ ‫اشنایی با مناطق شمالی و جنوبی کشور‪ -‬اشنا به کار نمایندگی و‬ ‫عاملیت های استان محدوده میرداماد میدان احمدی روشن‬ ‫مدیر فروش زنجیره ای ایران‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه در زمینه پخش و فروش‬ ‫در فروشگاههای زنجیره ای‬ ‫مدیر فروش هورکا تهران‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال تجربه در زمینه پخش و فروش مواد غذایی‬ ‫(ترجیحا نوشیدنی) در هورکا تهران‬ ‫مدیر فروش شعبه تهران‬ ‫دارای ‪ 5‬سال سابقه فروش مواد غذایی ترجیحا نوشیدنی‬ ‫کارشناس لجستیک‬ ‫‪ 2‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬اشنا به امور گمرکی و ترخیص کاال‬ ‫کارشناس خزانه داری‬ ‫‪ 3‬سال سابقه در زمینه خزانه داری‬ ‫ازمون کارشناسی ناپیوسته نیز از ‪ ۱۴‬اردیبهشت سال ‪۹۹‬‬ ‫اغاز می شود و تا ‪ ۲۰‬این ماه ادامه دارد این ازمون نیز روز‬ ‫جمعه سوم مرداد ماه ‪ ۹۹‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارمنداجراییامورتبلیغات‬ ‫برنامه ریزی و اجرای امور مختلف تبلیغات‬ ‫وکنترل فرایند و گزارش گیری‬ ‫•اشنایی با مدیریت شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫•تبلیغات دیجیتال و تجزیه و تحلیل‬ ‫•اشنایی با فنون تبلیغ نویسی و تولید محتوا‬ ‫•اشنایی به ورود محتوا به سایت و مفاهیم ‪seo‬‬ ‫•اشنا به نرم افزارهای طراحی‬ ‫موارد فوق جنبه اشنایی اولیه دارد و این مجموعه نیاز به کارمند‬ ‫پویا جهت اجرای برنامه های تبلیغاتی و فعالیت‬ ‫در محیط مجازی دارد‪.‬‬ ‫تحصیالت موردنیاز‪ :‬ارتباطات‪ -‬بازاریابی‪ -‬گرافیک‬ ‫عکاسی و تحصیالت مرتبط‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار ‪ -‬محل شرکت‪ :‬فرمانیه‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‪job@linumflex.com:‬‬ ‫شرکت پتروشیمی هکمتانه واقع در استان همدان جهت تکمیل کادر فنی خود به تخصص های زیر نیاز دارد‪:‬‬ ‫لذا از واجدین شرایط دعوت می گردد رزومه کاری خود را به ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hipc.ir@gmail.com‬‬ ‫لطفا در رزومه ارسالی به ردیف شغلی مورد نظر اشاره نمایید‪ .‬همچنین اولویت جذب با نفراتی است‬ ‫که سابقه فعالیت در پتروشیمی دارند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫سمت‬ ‫تعداد‬ ‫حداقل سابقه‬ ‫(سال)‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫محل خدمت‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس کنترل‬ ‫کیفیت‬ ‫‪6‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬متالوژی‪ ،‬شیمی‪ ،‬برق‬ ‫وابزار دقیق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس تعمیرات‬ ‫مکانیکی‬ ‫‪4‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪3‬‬ ‫مهندس تعمیر ابزار‬ ‫دقیق‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس برق‪ ،‬الکترونیک وابزار دقیق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫ابزار دقیق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫تکنسین کنترل و ابزار دقیق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس خدمات فنی و‬ ‫مهندسی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندس مکانیک‪/‬شیمی فرایند‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪6‬‬ ‫مهندس ارشد فرایند‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫کارشناس ارشد شیمی‪ ،‬گرایش فرایند‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪7‬‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫گرایش درایند‪/‬‬ ‫صنایع پتروشیمی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس شیمی گرایش فرایندیا صنایع‬ ‫پتروشیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس ارشد‬ ‫مکانیک‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد مکانیک‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪9‬‬ ‫مهندس ارشد برق‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد برق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس ارشد ابزار‬ ‫دقیق‬ ‫‪3‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کارشناس ارشد ابزار دقیق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪11‬‬ ‫تکنسین ارشد‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس شیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪12‬‬ ‫کارشناس ایمنی‪،‬‬ ‫بهداشت و محیط‬ ‫زیست‬ ‫‪2‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس کیفیت‪ /‬کلیه رشته های مهندسی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪13‬‬ ‫رئیس اتش نشانی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪14‬‬ ‫رئیس بهره برداری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫مهندس فرایند‪/‬مهندس شیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪15‬‬ ‫رئیس پوتیلس‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس مکانیک‪/‬مهندس شیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪16‬‬ ‫رئیس مکانیکال‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪17‬‬ ‫رئیس واحد‬ ‫پلیمریزاسیون‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫مهندس فرایند‪/‬مهندس شیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪18‬‬ ‫رئیس واحد بسته‬ ‫بندی‬ ‫‪1‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مهندس مکانیک‪ /‬مهندس شیمی‪/‬‬ ‫مهندس برق‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪19‬‬ ‫نوبت کار اتاق کنترل‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مهندس فرایند ‪/‬مهندسی شیمی‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪20‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪15‬‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سایت همدان‬ ‫‪21‬‬ ‫مسئول حسابداری‬ ‫صنعتی و انبارها‬ ‫‪1‬‬ ‫‪10‬‬ ‫رشته مرتبط‬ ‫سایت همدان‬ ‫یکشنبه ‪ 28‬مهر ‪ 21 -1398‬صفر ‪ 20 -1441‬اکتبر ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره‪1173‬‬ ‫ازمون ابطال نمی شود‬ ‫سوت پایان اختالفات ازمون سردفتری ‪۹۷‬‬ ‫پس از فراز و نشیب های فراوان بر سر اینکه ایا ازمون سردفتری سال ‪ ۹۷‬باطل خواهد شد‬ ‫یا خیر‪ ،‬دیوان عدالت اداری به این دعواها پایان داد و شکایت سازمان بازرسی و جمعی از‬ ‫شرکت کنندگان را وارد ندانست‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬پس از وقفه ای ‪ 11‬ساله‪ ،‬سازمان ثبت اسناد و اما ک کشور در سال ‪97‬‬ ‫ازمون سردفتری و دفتریاری اسناد رسمی را برگزار کرد؛ ازمونی که اکنون محل مناقشه و دعوا‬ ‫و طرح شکایت در نهادهایی همچون دیوان عدالت اداری و سازمان ثبت اسناد شده است‪.‬‬ ‫معترضین به نحوه برگزاری ازمون در شکایتی که در دیوان عدالت اداری مطرح کردند‪،‬‬ ‫اعتراضاتی را نسبت به نحوه ثبت نام و برگزاری این ازمون دارند که برخی از این ابهامات و‬ ‫اعتراضات شامل اعام نشدن شهرهای محل برگزاری ازمون تا چند روز قبل از روز ازمون ‪،‬سپرده‬ ‫نشدن برگزاری ازمون به سازمان سنجش ‪ ،‬رعایت نشدن نکات امنیتی در برگزاری ازمون ‪،‬منتشر‬ ‫نشدن دفترچه سواالت و پاسخنامه رسمی و غیره‪.‬‬ ‫این معترضان مدعی شدند که حقوق بیش از ‪ 55‬هزار شرکت کننده ازمون سردفتری زیر‬ ‫سوال رفته و به همین دلیل در مقابل سازمان ثبت اسناد و مجلس تجمع کردند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نهایتا پس از طرح این شکایت در یکی از شعب دیوان عدالت اداری‪ ،‬شعبه مذکور با صدور‬ ‫قراری اعام کرد که دستور توقف جذب پذیرفته شدگان ازمون سردفتری سال ‪ ۹۷‬لغو شده است‪.‬‬ ‫البته چندی بعد نیز اعام شد که دستور موقت صادره مبنی بر توقف فرایند جذب‬ ‫پذیرفته شدگان لغو شده است و رسیدگی به این پرونده نیز طبق روال معمول در دیوان عدالت‬ ‫طی می شود‪.‬‬ ‫رئﯿﺲ سازمان ثﺒﺖ اسناد‪ :‬تﺨﻠفی در ازمون ندیدم‬ ‫ذبیح ا‪ ...‬خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و اما ک کشور در این باره می گوید‪ :‬این ازمون‬ ‫قبا برگزار و نتایج ان هم اعام شده که در این موضوع‪ ،‬شکایاتی مطرح شد و در دیوان عدالت‬ ‫اداری‪ ،‬سازمان بازرسی کل و دیگر مراجع قانونی‪ ،‬پیگیر این اعتراض و شکایت خود بوده و هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬انچه مسلم بوده این است که این ازمون زیر نظر مرکز حفاظت اطاعات‬ ‫قوه قضائیه برگزار شد و تخلفی در ان ندیدم و با این وجود ما تابع قانون هستیم‪.‬‬ ‫خدائیان همچنین از ادامه فرایند ازمون سردفتری و برگزاری مصاحبه های شفاهی خبر داده‬ ‫و گفته بود‪ :‬بر اساس نتایج اعامی‪ ،‬در حال اختبار شفاهی پذیرفته شدگان هستیم و هیئتی را‬ ‫به مشهد فرستادیم که افراد شرق کشور را اختبار کنند؛ در بقیه استانها هم انجام خواهد شد و‬ ‫امیدواریم هرچه زودتر تمام شود و ما اباغ شان را صادر کنیم‪.‬‬ ‫ازمون نباید باطل شود‬ ‫معترضین زیادی نیز می گویند ازمون نباید ابطال شود به خبرنگار فارس گفتند‪ :‬تقلبی در‬ ‫این ازمون صورت نگرفته و ظرفیت پذیرش در ان بسیار محدود بوده است‪.‬‬ ‫یکی از انها می گوید‪ :‬هر حوزه ای یک یا دونفر را پذیرش می کرده و با این اوصاف پس‬ ‫از گذشت یک سال و نیم از برگزاری ازمون‪ ،‬حاال امده و می گویند تقلب شده است و انجام‬ ‫مصاحبه ها را لغو کرده اند‪.‬‬ ‫یکی از معترضان دیگر می گوید‪ :‬ما همان هایی هستیم که رئیس سازمان ثبت از ما به عنوان‬ ‫نخبه یاد کرده و حاال دیوان عدالت می خواهد به دلیل اظهارنظر برخی ها ازمون را باطل کند‪.‬چرا‬ ‫حاال این کار را می کنند؛همان موقع می گفتند تا ما هم تکلیف خود را می دانستیم‪،‬ما اقازاده‬ ‫نیستیم و در میان داوطلبان ما اهل سنت هم حضور داشته اند و اکنون انها در میان تجمع‬ ‫کنندگان نیز حضور دارند‪.‬‬ ‫توﻗف روند مﺼاﺣﺒه و ﺻدور ﺣﮑم سﺮدﻓتﺮی‬ ‫اما یک هفته بعد‪ ،‬دیوان عدالت اداری قراری صادر کرد که بنا به احراز فوریت و گزارش‬ ‫‪ ۹۸.۲.۳‬سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دستور موقت توقف عملیات ادامه روند استخدام از جمله‬ ‫مصاحبه و صدور حکم سردفتری پذیرفته شدگان( سال ‪ )۱۳۹۷‬صادر و اعام می شود‪.‬‬ ‫در این پرونده عاوه بر سازمان بازرسی کل کشور ‪ 131‬نفر از شرکت کنندگان در ازمون سردفتری‬ ‫سال ‪ 97‬شامل ‪ 90‬مرد و ‪ 41‬نفر زن نسبت به ابطال فرایند ازمون سردفتری در تاریخ ‪ 29‬خرداد سال‬ ‫‪ 97‬اعم از ا گهی ‪ ،‬برگزاری و نتایج ان و ابطال ماده ‪ 3‬ایین نامه اصاحی سال ‪ 60‬قانون دفاتر‬ ‫اسناد رسمی موضوع تصمیم رئیس سازمان ثبت اسناد و اما ک کشور شکایت کردند‪.‬‬ ‫ﭘاسخ سازمان ثﺒﺖ اسناد‬ ‫در پاسخ به شکایت مذکور ‪ ،‬مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجـلس سازمان ثبت اسناد کشور‬ ‫طی لوایحی جداگانه به ترتیب در مقام پاسخ به دادخواست های کاسه ‪ 1380‬و ‪ 1377‬و ‪1378‬‬ ‫و ‪ 1703‬و ‪ 1037‬و ‪ 1045‬و ‪ 961‬و ‪1025‬به طور خاصه توضیح داده است‪:‬‬ ‫تاسیس دفـترخانه در هر محـل مطابق مـاده ‪ 5‬قانون دفاتر اسناد رسمی تابع امار جمعیت محل‬ ‫و همچنین درامـد حاصل از حق الثبت معامات یک دفترخانه است و تبصره ماده مرقوم نیز‬ ‫ً‬ ‫صراحتا اشاره دارد هرگاه میزان معامات و درامد دفاتر اسناد رسمی موجود و مقتضیات محلی‪،‬‬ ‫افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور ضروری تشخیص شود‪ ،‬به پیشنهاد سازمان ثبت‬ ‫اسناد و اما ک کشور حداکثر تا دو دفترخانه می توان به دفاتر موجود در هر حوزه ثبتی با رعایت‬ ‫مقررات مربوطه اضافه کرد‪ .‬لذا سازمان با توجه به نسبت تحریر دفترخانه های محل که در شرایط‬ ‫رکود و وضعیت کنونی کشور به دست امده اقدام به ایجاد سهمیه در شهرها کرده است‪ .‬بنابراین‬ ‫سازمان با الهام از ماده مارالذکر و با نگرش به میزان متوسط درامد دفترخانه و همچنین مولفه های‬ ‫جمعیت‪ ،‬میزان معامات و رشد و توسعه محل ‪ ،‬اقدام به ایجاد سهیمه کرده و در این خصوص‬ ‫ً‬ ‫مطابق قانون عمل کرده است‪ .‬همچنین مستندا به مواد ‪ 46‬و ‪ 47‬و ‪ 48‬قانون ثبت اسناد و اما ک‪،‬‬ ‫رواج اسـناد عادی و قولنامه ها میان مردم که موجب حدوث دعـاوی مختلف و درگـیری های‬ ‫محلی می شود‪ .‬گاه در اثر کمبود دفاتر اسناد رسمی است که یکی از همان مقتضیات محلی مذکور‬ ‫ً‬ ‫در ماده ‪5‬قانون دفاتر اسناد رسمی است‪ ،‬فلذا صرفا امار کنونی دفاتر مطمح نظر سازمان نبوده بلکه‬ ‫این امر ناظر به اتیه نیز است‪.‬‬ ‫با عنایت به موارد معنونه فوق‪ ،‬اقدامات سازمان ثبت وفق مقررات صورت پذیرفته و به‬ ‫لحاظ قانونی ایرادی بر ان مترتب نیست لذا رد شکایت شا کیان به طرفیت سازمان ثبت اسناد‬ ‫و اما ک کشور مورد استدعاست‪.‬‬ ‫رای ﻫﯿات تﺨﺼﺼی دیوان عداﻟﺖ اداری‬ ‫در خصوص شکایت شا کیان مبنی بر ابطال ا گهی ازمون سردفتری اسناد رسمی سال ‪97‬‬ ‫نظر بر اینکه ایرادات وارده از سوی شکات مبنی بر عدم رعایت نصاب جمعیتی و محرومیت‬ ‫بعضی از داوطلبین واجد شرایط از شرکت در ازمون و عدم رعایت شرایط سنی و مراعات نکردن‬ ‫اولویت و سهمیه ایثارگران و تبعیض ناروا و نبود مجوز برگزاری ازمون و غیر مجاز بودن شرکت‬ ‫ً‬ ‫مجری ازمون و غیره با عنایت بر اینکه اوال بر اساس نامه شماره ‪ 100.54158.9000‬مورخ اول بهمن‬ ‫سال ‪ 96‬رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و اما ک کشور‬ ‫برگزاری ازمون با موافقت ریاست قوه قضائیه بوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانیا نصاب جمعیتی با لحاظ تبصره ماده ‪ 5‬قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و‬ ‫دفتر یاران مصوب ‪ 25‬تیر سال ‪ 54‬افزایش تعداد دفاتر زائد بر حد نصاب مذکور را بنا به مقتضیات‬ ‫ً‬ ‫محلی و میزان معامات با شرایط خاص تجویز شده است‪ .‬ثالثا حد نصاب سنی و سهمیه‬ ‫ایثارگران در بند ‪ 8‬ا گهی و بند یک تذکرات خیلی مهـم پیش بینی و موازین قانونی لحاظ شده‬ ‫ً‬ ‫است‪ .‬رابعا با التفات به توضیحات حضوری نمایندگان طرفین در جلسه مورخ ‪ 13‬مرداد سال‬ ‫‪ 98‬این هیئت و مفاد لوایح تکمیلی واصله حا کی از حذف سواالت احکام شرعی در بدو شروع‬ ‫جلسه ازمون بوده و شرکت مجری ازمون یک موسسه قانونی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و‬ ‫موسسات غیر تجاری بوده و تا کنون سابقه برگزاری ازمونهای متعدد اعم از ازمون مشاوران قوه‬ ‫قضائیه و کارشناسان رسمی و ازمون های سایر سازمان را در پرونده خود داشته است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نهایتا در مجموع ا گهی ازمون مورد شکایت به غیر از بند ‪ 7‬بر خاف مقررات قانونی و خارج‬ ‫ً‬ ‫از حدود اختیارات قانونی نبوده است لذا مستندا به بند (ب) ماده ‪ 84‬قانون تشکیات و ائین‬ ‫دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ‪ 1392‬رای به رد شکایت شاکی صادر می شود‪ .‬رای‬ ‫صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ‪ ،‬از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ‪ 10‬نفر از قضات‬ ‫دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رسد دیوان عدالت اداری با این رای‪ ،‬به دعواها بر سر ازمون سردفتری ‪۹۷‬‬ ‫پایان داد و شکایت سازمان بازرسی هم رد شد؛ چراکه هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری‬ ‫شکایت سازمان بازرسی کل کشور و جمعی از شرکت کنندگان ازمون سردفتری سال ‪ ۹۷‬مبنی بر‬ ‫ابطال این ازمون را وارد ندانست و رد کرد‪.‬‬ ‫رییس سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد‬ ‫وام ‪ 30‬میلیونی برای سربازان دارای گواهینامه مهارت شغلی‬ ‫رییــس ســازمان وظیفــه عمومــی‬ ‫ناجــا بــا بیــان اینکــه امســال حــدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار ســرباز مهــارت شــغلی را در‬ ‫پادگان هــا امــوزش می بیننــد گفــت‪:‬‬ ‫بــا هماهنگــی بــا بانک هــا پــس از‬ ‫اتمــام خدمــت ســربازی بــه مشــموالن‬ ‫تــا ســقف ‪ ۳۰‬میلیــون تومــان وام داده‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬سـردار تقـی‬ ‫مهـری در مراسـم معارفـه جانشـین‬ ‫جدیـد رییـس سـازمان وظیفـه عمومـی‬ ‫ناجـا گفـت‪ :‬سـربازی یـک ارزش و‬ ‫خدمـت بـزرگ در کشـور اسـت‪ ،‬بـه‬ ‫طـوری کـه بیـش از نیمـی از نیروهای ما‬ ‫در جنـگ تحمیلـی نیز سـربازان بودند‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه نقــش و جایــگاه ســربازان گفــت‪:‬‬ ‫امــروز ســربازان در حــوزه خدمــات‪ ،‬امنیــت‪ ،‬تــوان‬ ‫دفاعــی کشــور چــه در مرزهــا و چــه در مرکــز کشــور‬ ‫در حــال ایفــای نقــش هســتند و انصافــا هــم نقــش‬ ‫موثــری دارنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا بــا بیــان‬ ‫اینکــه در شــش ماهــه نخســت امســال روزانــه حــدود‬ ‫‪ ۱۲‬هــزار درخواســت از ســوی مشــموالن و خانــواده ‬ ‫ان هــا در ســازمان وظیفــه عمومــی مــورد رســیدگی و‬ ‫پیگیــری قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬بــرای تمــام ائمــه‬ ‫جمعــه سراســر کشــور نامـه ای تنظیــم شــد تــا جوانــان‬ ‫بــرای انجــام خدمــت ســربازی تشــویق شــوند‪ ،‬هــدف‬ ‫مــا ایــن اســت تــا گفتمــان ســازی خدمــت ســربازی‬ ‫را در ســطح ائمــه جمعــه مطــرح کنیــم و در صــورت‬ ‫تحقــق این امــر شــرایط دفاعــی و امنیتــی کشــور‬ ‫تقو یــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا در مــورد‬ ‫مشــموالن غایــب ســربازی نیــز گفــت‪ :‬طبــق قانــون‬ ‫بکارگیــری مشــموالن غایــب در واحدهــای صنفــی‪،‬‬ ‫تمــام شــرکت ها و کارخانه هــا اعــم از خصوصــی و‬ ‫غیــر خصوصــی ممنــوع اســت و کســانی کــه اقــدام‬ ‫بــه ای ـن کار کننــد بنابــه مصوبــه مجلــس‬ ‫بایــد جریمــه شــوند‪.‬‬ ‫بــه گفتــه ســردار مهــری‪ ،‬جرایمــی‬ ‫پیــش بینــی شــده ازجملــه قــرار نگرفتــن‬ ‫تســهیات بانکــی بــرای شــرکت ها و‬ ‫کارخانه هایــی کــه اقــدام بــه جــذب‬ ‫مشــموالن می کننــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس از تدبیــر مقــام‬ ‫معظــم کل قــوا‪ ،‬قــرارگاه مهــارت امــوزی‬ ‫بــرای خدمــت قبــل از ســربازی‪،‬‬ ‫حیــن خدمــت و پــس از خدمــت‬ ‫ســربازی پیــش بینــی و راه انــدازی‬ ‫شــد تــا براســاس ســطح ســواد و رشــته‬ ‫تحصیلــی و مهــارت شــغلی نیروهــا را‬ ‫تقســیم بنــدی کنیــم و طبــق مهــارت‬ ‫شــغلی در یــگان مربوطــه خــود مســتقر خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی ناجــا گفــت‪:‬‬ ‫امســال حــدود ‪ ۲۰۰‬هــزار ســرباز مهــارت شــغلی را‬ ‫در پادگان هــا امــوزش خواهنــد دیــد‪ ،‬مقــرر شــد‬ ‫تــا پــس از برگــزاری کارگاه مهــارت امــوزی بــرای‬ ‫ســربازان و قبولــی در ایــن دوره اموزشــی‪ ،‬بــرای او یــک‬ ‫مهارت نامــه کــه اعتبــار بیــن المللــی دارد صــادر‬ ‫خواهــد شــد و بــا هماهنگــی بــا بانک هــا پــس از‬ ‫اتمــام خدمــت ســربازی بــه مشــموالن تــا ســقف ‪۳۰‬‬ ‫میلیــون تومــان وام داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده ناجا مطرح کرد‬ ‫انتقاد از تعداد باالی معافیت های‬ ‫سربازی و دخالت های سیاسیون‬ ‫جانشین فرمانده ناجا از تعداد باالی امار‬ ‫معافیت های پزشکی و کفالت سربازی انتقاد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار ایوب سلیمانی در مراسم‬ ‫معارفه جانشین جدید رییس سازمان وظیفه عمومی‬ ‫ناجا گفت‪ :‬کاهش موالید در دهه هفتاد و افزایش‬ ‫حضور در دانشگاه ها از مواردی بود که سبب کاهش‬ ‫تعداد سربازان در سال های جاری شده است که البته‬ ‫با توجه به افزایش ‪ ۲۸‬درصدی موالید ذکور دهه ‪ ۸۰‬در‬ ‫مقایسه با دهه ‪ ۷۰‬بخشی از این کمبود حل خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از طرف دیگر شرایط اقتصادی‬ ‫در سال های اخیر نیز سبب موضوعی دیگر شده که‬ ‫برای برخی خانواده ها سخت است که فرزندشان‬ ‫به سربازی برود و دوسال هم خرج سربازی رفتن او را‬ ‫بدهند که این هم جزو مسائلی است که هرچند کم اما‬ ‫در تاخیر اعزام به سربازی تاثیر دارد‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی به روند کاهش صدور‬ ‫معافیت های پزشکی از ‪ ۱۲‬درصد به ‪ ۹.۴‬درصد‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در سال های اخیر معافیت پزشکی‬ ‫کاهشداشتهاست‪،‬امامانبایداجازهدهیم کهبه کسی‬ ‫ظلمی شود و باید افراد دارای شرایط نزدیک به هم‬ ‫مساویباشند‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده ناجا با بیان اینکه کار نیروهای‬ ‫مسلح تماما رزمی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬اگر فردی پزشک‬ ‫باشد و روی ولیچر بنشیند‪ ،‬ایا اجازه طبابت از او‬ ‫سلب می شود؟ خیر؛ بلکه شرایط مناسب سازی‬ ‫شده و این فرد می تواند در محلی مناسب به خدمتش‬ ‫ادامه دهد‪ .‬تمام نیروهای مسلح که رزم و دفاع نیست‪.‬‬ ‫در مورد معافیت های پزشکی هم می توان همینطور‬ ‫عمل کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اینکه حدود ‪ ۱۰‬درصد از موالید ذکور‪،‬‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه اعام کرد که‬ ‫ثبت ناممشمولینمتقاضیامریهسربازیدر قوهقضاییه؛‬ ‫اعزامی دی ماه اغاز شد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫بنابر اعام امور اداری و استخدامی کارکنان اداری‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬در حال حاضر فقط مشمولین اعزامی‬ ‫دی ماه مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت نام‬ ‫مشمولین متقاضی امریه اعزامی ‪۱۳۹۸/10/01‬‬ ‫اغاز شده است و تا ساعت ‪ ۱۶:۰۰‬بعد از ظهر روز‬ ‫سه شنبه مورخ ‪ ۹۸/07/30‬پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد در تار یــخ‬ ‫مقــرر بــا مراجعــه بــه ســامانه ثبت نــام مشــمولین‬ ‫مشمول معافیت پزشکی شوند‪ ،‬حداقل در نگاه اول‪،‬‬ ‫نگاه قابل قبولی نیست‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی به صدور معافیت های کفالت نیز‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬در این زمینه ما حتی با طاق های‬ ‫صوری مواجه ایم‪ .‬یا مثا اگر فردی از پدرش مراقبت‬ ‫می کند و معافیت کفالت گرفته است‪ ،‬اگر شش ماه‬ ‫بعد به خواست خدا این پدر فوت شده‪ ،‬ایا نباید دیگر‬ ‫به سربازی برود؟‪.‬‬ ‫وی بـــا تا کی ــد ب ــر اینک ــه بای ــد دامن ــه‬ ‫معافیت ه ــای کفال ــت مح ــدود ش ــود‪ ،‬اظهارک ــرد‪:‬‬ ‫هف ــت درص ــد از مش ــموالن م ــا نی ــز ب ــه دلی ــل‬ ‫یش ــوند‪.‬‬ ‫معافی ــت کفال ــت مع ــاف م ‬ ‫جانشین فرمانده ناجا در بخش دیگری از‬ ‫سخنانش به معافیت های تحصیلی اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬صدور معافیت های تحصیلی نیز یکی از‬ ‫مواردی است که عامل تاخیر در اعزام شده است و‬ ‫پذیرش بدون کنکور در دانشگاه ها نیز ان را تشدید‬ ‫کرده است و گرچه اکثر جوانان ما به دنبال علم و دانش‬ ‫هستند اما ممکن است تعداد اندکی نیز بخواهند با‬ ‫بهانه ادامه تحصیل سربازی خود را به تاخیر بیاندازند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای طرح جریمه ریالی سربازی‬ ‫نیز گفت‪ :‬این طرح اگرچه برخی فواید داشت اما‬ ‫متاسفانه عده ای را ترغیب کرد که بدون روشن کردن‬ ‫وضعیت پرواز ی شان وارد غیبت شوند و امیدوار شوند‬ ‫که در سالهای اینده این معافیت شامل حالشان‬ ‫شود که البته در حال حاضر این طرح متوقف شده و‬ ‫امیدواریم که دیگر اجرا نشود‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده ناجا با انتقاد از برخی تزلزل ها‬ ‫در قوانین خدمت وظیفه عمومی اظهار کرد‪ :‬تزلزل ها‬ ‫در قوانین سبب شده تا برخی از افرادی که معافیت‬ ‫شامل حالشان نمی شود نیز میل به غیبت پیدا کنند‪.‬‬ ‫با تاش کارا گاهان اداره مبارزه با جعل و‬ ‫کاهبرداری پلیس ا گاهی فردیس‪ ،‬اعضای باند‬ ‫جاعان حرفه ای مدارک تحصیلی دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از پلیس‪ ،‬سرهنگ‬ ‫«بیژن جنتی» فرمانده انتظامی شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫در این خصوص گفت‪ :‬در پی دریافت گزارش های‬ ‫قانونگذار یک سری محدودیت هایی را در قانون برای‬ ‫سربازان غایب پیش بینی کرده بود که از جمله ان‬ ‫عدم صدور گواهینامه رانندگی بود اما متاسفانه برخی‬ ‫از سیاسیون ما در این زمینه اقداماتی می کنند که‬ ‫مولفه های امنیت ملی ما را دچار خطر می کنند‪.‬‬ ‫سردار سلیمانی با تاکید بر این که نباید با‬ ‫مولفه های امنیت ملی بازی کرد گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫یک انسجام قطعی و صد درصدی در زمینه سربازی‬ ‫بین همه سیاسیون ما وجود ندارند و برخی از انها به‬ ‫خودشان اجازه می دهند که در این زمینه ها دخالت‬ ‫کنند ‪ .‬مثا در همین ماجرای گواهینامه مشموالن‬ ‫غایب ‪ ،‬طبق قانون این مساله ممنوع بود اما امدند‬ ‫در مجلس صغری و کبری چیدند که اگر فردی بدون‬ ‫گواهینامه پشت فرمان بنشیند چنین می شود و چنان‬ ‫می شود و برای دریافت ان نیازی به تعیین تکلیف‬ ‫سربازی نیست‪ .‬یا در مورد ثبت اسناد گفتند اگر‬ ‫ثبت اسناد برای مشمول غایب ممنوع باشد اگر فردی‬ ‫بخواهد ارث و میراثی را تقسیم کند دچار مشکل‬ ‫خواهد شد‪ .‬در مجموع یک سری دالیل جزیی اوردند‬ ‫که نمی شود ‪.‬‬ ‫به گفته جانشین فرمانده ناجا‪ ،‬ما می گوییم‬ ‫سربازی یک تکلیف و واجب الهی است و حتما باید‬ ‫فرقی میان کسی که تعلل می کند و به سربازی نمی رود‬ ‫با کسی که از روی احساس تکلیف به سربازی می رود‬ ‫وجود داشته باشد‪ .‬این افراد هم ابتدا باید امنیت ملی‬ ‫ما و توان دفاعی کشور را مد نظر قرار دهند نه اینکه‬ ‫بگویند ارث و میراث چه می شود یا رانندگی چه‬ ‫می شود ‪ .‬خب فرد بروند سربازی و بعد این ها را تعیین‬ ‫تکلیف کند‪.‬‬ ‫ثبت نام مشمولین متقاضی امریه‬ ‫سربازی در قوه قضاییه اغاز شد‬ ‫صدور مدرک تحصیلی از مخفیگاه‬ ‫یک جاعل حرفه ای!‬ ‫مردمی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه جعل اوراق‬ ‫قضایی و مدارک تحصیلی در شهرستان فردیس‪،‬‬ ‫رسیدگی به موضوع در دستور کار کارا گاهان اداره‬ ‫مبارزه با جعل و کاهبرداری پلیس ا گاهی فردیس‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارا گاهان پس از اطمینان از صحت‬ ‫دستگیری ‪ ۱۰‬عضو شرکت هرمی‬ ‫کیونت در مهراباد‬ ‫‪ ۱۰‬نفر از اعضای شرکت هرمی موسوم به کیونت دستگیر شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬در ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز هجدهم مهرماه امسال‬ ‫فردی با مراجعه به پلیس ا گاهی از عضویت برادرش در یک شرکت‬ ‫هرمی خبرداد و گفت که برادرش به نام رامین حدودا یک سال پیش‬ ‫با خبر استخدام در یک شرکت وابسته به وزارت نیرو از مازندران راهی‬ ‫تهران شده اما پس از گذشت چند ماه مشخص شد که در یک شرکت‬ ‫هرمی مشغول فعالیت شده است‪.‬‬ ‫با وصول پرونده به اداره چهاردهم پلیس ا گاهی تهران بزرگ ‪،‬‬ ‫کارا گاهان با انجام اقدامات پلیسی دریافتند که برادر این فرد گرفتار‬ ‫شرکت هرمی کیونت شده است که با بهره گیری از روشهای علمی‬ ‫کشف جرم موفق به شناسایی مخفیگاه این افراد در محله مهراباد‬ ‫جنوبی شدند‪.‬‬ ‫با کسب اطاعات مربوط به محل اختفای این افراد و دریافت مجوز‬ ‫قضایی‪ ،‬ماموران در ساعت ‪ ۱۴‬روز گذشته در یک عملیات پلیسی‪،‬‬ ‫تمام افراد حاضردر محل از جمله برادر شاکی را که به عضویت شرکت‬ ‫هرمی کیونت در امده بودند‪ ،‬دستگیر کردند‪.‬‬ ‫مرکز اطاع رسانی پلیس اگاهی تهران بزرگ با تایید این خبر اعام‬ ‫کرد که برای متهمان دستگیر شده‪ ،‬پرونده ای تشکیل شد و این افراد‬ ‫روانه دادسرا شدند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫اعزامی دی ماه‬ ‫متقاضــی امر یــه ســربازی در قــوه قضاییــه بــه نشــانی‬ ‫‪ www.amrie.qazahrm.ir‬نســبت بــه ثبت نــام‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫در هنگام ثبت نام فیلدها را با دقت کامل‬ ‫تکمیل کرده و سپس کلیه مدارک اعام شده را به‬ ‫پلیس اگاهی تهران خبر داد‬ ‫صورت یکجا در یک فایل ‪ pdf‬پیوست نماید‪.‬‬ ‫شایانذکراستدر خصوصافرادی کهثبتنام شان‬ ‫کامل نبوده اقدامی میسور نمی باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در خصوص دوره بعدی اعزام متعاقبا اطاع‬ ‫رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫خبر با هماهنگی مقام قضایی به مخفیگاه متهم‬ ‫اعزام شده و نامبرده را در یک عملیات غافلگیرانه‬ ‫دستگیر و به پلیس ا گاهی منتقل کردند‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی تصریح کرد‪ :‬در بازرسی از‬ ‫مخفیگاه این جاعل حرفه ای تعدادی مهر برجسته‬ ‫ادارات دولتی و تعداد زیادی مدارک تحصیلی‬ ‫جعلی کشف شد‪.‬‬ ‫سرهنگ جنتی گفت‪ :‬متهم در بازجویی های‬ ‫صورت گرفته به جعل اوراق و مهرهای ادارات و‬ ‫اشخاص با همکاری دو نفر دیگر اعتراف کرد که‬ ‫با هماهنگی مقام قضایی همدستان متهم نیز‬ ‫دستگیر شدند‪.‬‬ ‫از سوی جانشین پلیس بین الملل ناجا عنوان شد؛‬ ‫توصیه های الزم به متقاضیان‬ ‫تحصیل و اقامت در خارج‬ ‫جانشین پلیس بین الملل ناجا به متقاضیان تحصیل در خارج‬ ‫توصیه کرد که هموطنان تنها به ا گهی پذیرش تحصیلی و اقامت در‬ ‫خارج اکتفا نکرده و رسمیت و اعتبار مجموعه مدنظر را بررسی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬سردار مجتبایی با اشاره به اینکه پلیس بین الملل‬ ‫از پلیس های تخصصی محسوب می شود گفت‪ :‬افزود‪ :‬در بسیاری‬ ‫کشورها فقط اینترپل فعال است اما در جمهوری اسامی پلیس بین‬ ‫الملل عاوه بر دیپلماسی پلیسی اقدامات مربوط به عملیات پلیسی‬ ‫مانند استرداد و تعقیب مجرمان را نیز انجام می دهد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬پلیس بین الملل با در اختیار داشتن ‪ ۱۴‬بانک و‬ ‫سامانه های اطاعاتی به ماموریت های خود می پردازد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ضمن استفاده از تجربیات گذشته‪ ،‬یک چشم انداز را‬ ‫برای پلیس بین الملل ناجا پیش بینی و فهرستی از اقدامات تحولی را‬ ‫پیش بینی کردیم که از جمله ان می توان به اپلیکیشن پلیس بین الملل‬ ‫اشاره کرد که در هفته ناجا راه اندازی شد‪.‬‬ ‫سردار مجتبایی درخصوص پذیرش دانشگاه های خارجی و‬ ‫ا گهی های پذیرش تحصیلی و اقامت توصیه کرد‪ :‬سوء استفاده و‬ ‫جرائم اقتصادی در داخل و خارج کشور متداول است اما ما باید قبل از‬ ‫اطمینان خاطر از رسمیت دانشگاه های خارجی هوشیار باشیم و با انها‬ ‫معامله نکنیم؛ لذا هموطنان برای کارهای علمی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬ ‫خود رسمیت و هویت مجموعه را بررسی کنند‪.‬‬ ‫جانشین پلیس بین الملل ناجا بیان داشت‪ :‬پلیس جمهوری‬ ‫اسامی یکی از فعال ترین اعضای اینترپل است‪ .‬ما با بسیاری‬ ‫از کشورها که مانعی برای تعامل وجود ندارد وارد می شویم و سطح‬ ‫تعامات را با انها افزایش می دهیم‪.‬‬ ‫وی که در یک برنامه رادیویی صحبت می کرد‪ ،‬در پاسخ به این‬ ‫سوال که ایا پلیس بین الملل ایران در سفارتخانه های سراسر دنیا مامور‬ ‫مقیم دارد یا خیر؟ گفت‪ :‬ما هشت نمایندگی در کشورهای مختلف‬ ‫داریم و در تاشیم تا تعداد نمایندگی هایمان را برای راهنمایی های‬ ‫پلیسی و پاسخ به نیازهای پلیسی مردم توسعه دهیم‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫رییس پلیس پایتخت خبر داد‬ ‫انهدام باند بزرگ فروش‬ ‫سواالت کنکور‬ ‫فرمانده انتظامی تهران بزرگ از انهدام بزرگ فروش سواالت کنکور که‬ ‫برخی از مسئولین در ان حضور داشتند خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا ‪ ،‬سردار حسین رحیمی صبح امروز‬ ‫با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران که به مناسبت هفته ناجا‬ ‫انجام شد‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬توانستیم باند بزرگ فروش سواالت کنکور‬ ‫را شناسایی و متاشی کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بعد از انهدام این باند تنها به صدور یک اطاعیه اکتفا کردیم‬ ‫اما باید بگویم که این باند وسیع بوده و سواالت را گرفته بودند و قصد داشتند‬ ‫ان را توزیع کنند اما قبل از انکه توزیع شود در نطفه ان را خفه کردیم‪.‬‬ ‫سردار رحیمی افزود‪ :‬متاسفانه برخی از مسئولین و اقایان نیز دراین‬ ‫گروه بودند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1205

هفته نامه بازار کار 1205

شماره : 1205
تاریخ : 1399/04/21
هفته نامه بازار کار 1204

هفته نامه بازار کار 1204

شماره : 1204
تاریخ : 1399/04/14
هفته نامه بازار کار 1203

هفته نامه بازار کار 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1399/04/07
هفته نامه بازار کار 1202

هفته نامه بازار کار 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/03/31
هفته نامه بازار کار 1201

هفته نامه بازار کار 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/03/24
هفته نامه بازار کار 1200

هفته نامه بازار کار 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!