هفته نامه بازار کار شماره 1164 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه بازار کار شماره 1164

صفحه بعد

هفته نامه بازار کار شماره 1164

هفته نامه بازار کار شماره 1164

‫استخدام‬ ‫ثبتنامپذیرشمتقاضیانامریهسربازیدر قوهقضاییه‬ ‫صفحه ‪16‬‬ ‫دعوت به همکاری در بانک گردشگری‬ ‫‪3‬‬ ‫نیروی انتظامی‬ ‫استخدام‬ ‫می کند‬ ‫دعوت به همکاری در بیمه پاسارگاد‬ ‫شرکت ایسان تکنام پویا استخدام می کند‬ ‫‪ ۱۶‬صفحه‬ ‫قیمت‪ 2000 :‬تومان‬ ‫مازیار صنعت بابل دعوت به همکاری می کند‬ ‫‪16‬‬ ‫مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار برای استخدام‬ ‫در شرکت ها و موسسات معتبر ثبت نام می کند‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬اگوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫نحوه اعالم نتایج‬ ‫ازمون استخدامی‬ ‫ا تش نشانی‬ ‫گزارش بازارکار از نکات کلیدی که یک داوطلب باید بداند‬ ‫اخرین توصیه ها به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‬ ‫‪14‬‬ ‫صفحه ‪ 13‬و ‪15‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود‬ ‫‪9‬‬ ‫نقش دانشگاه‬ ‫علم و فرهنگ‬ ‫در اموزش های نوین‬ ‫و ایجاد اشتغال‬ ‫‪2‬‬ ‫ساماندهی نحوه استخدام و به کارگیری‬ ‫افراد توسط دولت‬ ‫بررسی دالیل بیکاری این گروه ها‬ ‫دکترها و مهندس های بیکار‬ ‫در بازارکار افزایش یافته اند‬ ‫‪3‬‬ ‫استخدام‪ 10‬هزار معلم‬ ‫حق التدریسی تا مهر ماه‬ ‫سازمانجنگلها‬ ‫نیرویجدیداستخداممی کند‬ ‫فرصت های اشتغال و کارافرینی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫‪5‬‬ ‫شرکت ایسان تکنام پویا(فراورده ای صنایع غذایی سمیه)‬ ‫جهت تکمیل سرمایه انسانی خود در مشاغل ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫سرپرست فروش شهرستان(فروش نمایندگی)‬ ‫•ترجیحا اقا •سن حداکثر تا ‪ 40‬سال‬ ‫•حداقل داشتن ‪ 2‬سال تجربه کاری مرتبط در حوزه فروش شهرستان‬ ‫•رشته تحصیلی صنایع‪ ،‬مدیریت کلیه گرایش ها‬ ‫•مقطع تحصیلی حداقل کاردانی‬ ‫•توانایی رفتن به ماموریت شهرستان‬ ‫•مهارت در ارزیابی و تحقیق بازار و اشنایی نسبی با مسائل مالی‬ ‫•اشنا به اصول و فنون مذاکره و دارای فن بیان خوب‬ ‫•اشنا به صنعت مواد غذایی‬ ‫دع‬ ‫شرکت معتبر صنایع غذایی واقع در شهرک صنعتی اشتهارد‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫در ‪ 10‬ردیف شغلی استخدام می نماید‬ ‫هه‬ ‫م‬ ‫ک را‬ ‫ی‬ ‫‪-6‬کارشناس نگهداری و تعمیرات‬ ‫‪-1‬مدیر کارخانه‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته های مهندسی صنایع‪،‬‬ ‫مکانیک‪ ،‬صنایع غذایی‬ ‫•ترجیحا ‪ 10‬سال سابقه کار مدیریتی‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته های‬ ‫مهندسی صنایع یا مهندسی مکانیک‬ ‫•‪3‬سال سابقه مدیریت در حوزه مربوطه‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته مهندسی صنایع‬ ‫•‪5‬سال سابقه مدیریت صنایع‬ ‫•حداقل فوق دیپلم در رشته های فنی‬ ‫•‪5‬سال سابقه کار فنی‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته مهندسی مکانیک‬ ‫•‪5‬سال سابقه مدیریت نگهداری و تعمیرات‬ ‫•حداقل کارشناسی رشته صنایع غذایی‬ ‫•‪3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته صنایع غذایی‬ ‫•‪5‬سال سابقه مدیریت در حوزه مربوطه‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته های مهندسی صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫•حداقل ‪5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫•تحصیالت کارشناسی یا باالتر در رشته های مهندسی صنایع‬ ‫•‪3‬سال سابقه کار در حوزه برنامه ریزی تولید‬ ‫•حداقل فوق دیپلم ترجیحا رشته های فنی‬ ‫•‪5‬سال سابقه سرپرستی تولید‬ ‫‪-2‬مدیر مهندسی صنایع‬ ‫‪-3‬مدیر نگهداری و تعمیرات‬ ‫‪-4‬مدیر تحقیق و توسعه و کنترل کیفیت‬ ‫‪-5‬کارشناسی مهندسی صنایع‬ ‫‪-7‬تکنسین تعمیرات‬ ‫‪-8‬کارشناس کنترل کیفیت‬ ‫‪-9‬کارشناس اداری‬ ‫‪-10‬سرپرست تولید‬ ‫ارسال رزومه به ادرس ایمیل‪bdr.company98@gmail.com :‬‬ ‫درج عنوان شغلی در قسمت ‪ subject‬الزامی است‬ ‫سرپرست فروش مویرگی شرق و غرب‬ ‫ً‬ ‫• اقا •‬‏ تحصیالت‪ :‬حداقل کاردانی ترجیحا مدیریت و رشته های مرتبط‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال تجربه سرپرست فروش مویرگی در شرکت های پخش‬ ‫•اشنا به صنعت مواد غذایی‬ ‫•توانایی کنترل و ارتباط موثر با دیگران‬ ‫•اشنا به مسیرهای فروش و داشتن توانایی مسیر بندی‬ ‫•تسلط به مباحث فروش (تخفیفات‪ ،‬پورسانت‪ ،‬پورموشن ها و …)‬ ‫•پاسخگو و مسئول در قبال وظایف محوله‬ ‫•توانایی در برقراری ارتباط بین خواسته های مدیر و عملکرد تیم فروش‬ ‫سرپرستان فروش غرب تهران‬ ‫ً‬ ‫• اقا •اشنا به کرج و ترجیحا ساکن غرب تهران باشند‬ ‫‏‬کارشناس فروش صادرات‪‪‬‬ ‫•ترجیحا اقا •مسلط به زبان انگلیسی و مکاتبات اداری انگلیسی‬ ‫ً‬ ‫•تحصیالت ترجیحا مدیریت بازرگانی و زبان انگلیسی‬ ‫•تسلط به حقوق گمرکی‪ ،‬قانون تجارت‪ ،‬بیمه کاال‪ ،‬صادرات‬ ‫و واردات و عقد قرارداد •مسلط به ‪ • office‬سن حداکثر ‪ 35‬سال‬ ‫•دارای ‪ 1‬الی ‪ 2‬سال سابقه کار در حوزه صادرات‬ ‫ً‬ ‫ترجیحا در صنعت مواد غذایی‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری و درخواست شغلی خود را‬ ‫حداکثر تا‪ 15‬روز پساز درج ا گهیبهادرساینترنتی ارسالنمایند‪.‬‬ ‫(ذکر عنوان شغلی در رزومه ارسالی الزامی است‪).‬‬ ‫‪HRM@isunco.com‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رویدادهای اموزش وپرورش‬ ‫با دائمی شدن قانون مدیریت خدمات کشوری انجام می شود‬ ‫ساماندهی نحوه استخدام و به کارگیری‬ ‫افراد توسط دولت‬ ‫رئیس این دانشگاه تشریح کرد‬ ‫نحوه جذب دانشجومعلمان‬ ‫در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان با اشاره به اینکه ‪ ۹۵‬درصد افراد در ازمون اصلح پذیرفته‬ ‫می شوند‪ ،‬گفت‪ :‬طبق نتایج یک تحقیق ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬کارایی معلمان تربیت معلم بیشتر‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬حسین خنیفر رئیس دانشگاه فرهنگیان در نشست‬ ‫خبری با رسانه ها‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در استانه جذب ‪ 45‬هزار دانشجو در دانشگاه فرهنگیان‬ ‫هستیم و باید در کنار کمیت به کیفیت نیز توجه کنیم‪ .‬یعنی برای برخی رشته ها مانند‬ ‫شیمی باید به فکر ازمایشگاه باشیم و معلم تراز تربیت کنیم‪ .‬در حقیقت ما باید به‬ ‫دنبال تربیت معلم قیمتی باشیم و باید به پای ان خرج کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امسال ‪ 25‬هزار ردیف پیوسته از طریق کنکور و ‪ 20‬هزار ردیف ناپیوسته‬ ‫از بین فارغ التحصیالن دانشگاه ها خواهیم داشت و بسیاری از افرادی که معلمی را‬ ‫انتخاب کردند به این شغل عالقه مند هستند‪ ،‬اگر فردی برای کار یا اشتغال به دانشگاه‬ ‫فرهنگیان بیاید در ‪ 98‬درصد موارد شاهد هستیم که عشق در او ایجاد می شود چون‬ ‫کار معلمی کار فاخر و بزرگی است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬این دانشگاه رو به رشد است و اگر فردی اینجا‬ ‫را انتخاب کند استخدام او رسمی و قطعی است و ‪ 4‬سال دوران تحصیل نیز جزو‬ ‫سنوات خدمت محسوب می شوند و برای دانشجو معلمان پسر سربازی وجود ندارد‪.‬به‬ ‫داوطلبان توصیه می کنم با عشق به سراغ شغل معلمی بیایند چون هر کار علمی چه‬ ‫در دانشگاه تهران باشد چه هاروارد زحمت داشته و محیط ان متفاوت است‪.‬‬ ‫خنیفر با اشاره به اینکه مهر امسال حدود ‪ 20‬هزار فارغ التحصیل دانشگاه فرهنگیان‬ ‫وارد مدارس کشور می شوند‪ ،‬تا کید کرد‪ :‬پیش بینی می کنیم برای مهر سال اینده ‪37‬‬ ‫هزار نفر وارد مدارس شوند البته کف نیاز اموزش و پرورش ‪ 78‬هزار معلم است و ادعا‬ ‫کردیم تا سال ‪ 1401‬این تعداد معلم را تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سهمیه ای برای جذب ‪ 25‬هزار دانشجو معلم از طریق کنکور سراسری‬ ‫دریافت کرده ایم؛ از دوستان قبلی دانشگاه فرهنگیان پرسیدم که چرا ردیف کافی‬ ‫برای استخدام دانشجو معلم دریافت نمی کردند که گفتند این ردیف در اختیار‬ ‫انها قرار نمی گرفت اما معتقدم باید حق را گرفت و اگر به دنبال ان نرویم فردی به ما‬ ‫چیزی نمی دهد‪ ،‬ما نباید انتظار داشته باشیم مسئول توزیع ردیف ها بداند که دانشگاه‬ ‫فرهنگیان هست یا نه و اگر ما بی تفاوت باشیم انها فکر می کنند همه چیز روبه راه‬ ‫است‪.‬‬ ‫معلمان ماده ‪ 28‬موفق ترند یا دوره ‪ 4‬ساله دانشگاه فرهنگیان؟‬ ‫وی در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار تسنیم مبنی براینکه ایا ارزیابی انجام‬ ‫شده تا بدانیم معلمان جذب شده از طریق استخدام ازاد موفق تر هستند یا از طریق‬ ‫دوره چهار ساله‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬یکی از دانشجویان بنده تحقیقی را در این رابطه انجام‬ ‫داده است البته دانشجویان ماده ‪ 28‬سال های گذشته را بررسی کرده و به این نتیجه‬ ‫رسیده است که ‪ 60‬درصد‪ ،‬کارایی معلمان تربیت معلم بیشتر است‪ .‬اما دانشجویان‬ ‫ماده ‪ 28‬نیز افراد کاربلد و موفقی هم وجود دارند‪ .‬اما جمع بندی این بود که بهترین راه‬ ‫جذب معلم از طریق دوره چهارساله دانشگاه فرهنگیان باشد اما یک تحقیق کافی‬ ‫نیست و باید چند دوره فارغ التحصیالن ماده ‪ 28‬و دوره ‪ 4‬ساله دانشگاه فرهنگیان را‬ ‫بررسی کرد و روش تحقیق نیز به صورت میکس و امیخته یعنی هم کیفی و هم کمی‬ ‫باشد و نمرات انها‪ ،‬نظرات والدین و دانش اموزان را نیز لحاظ کنیم‪.‬‬ ‫معیارهای مصاحبه جذب دانشجومعلمان علمی تر شده است‬ ‫خنیفر با اشاره به جذب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬گفت‪ :‬نمره تراز‪ ،‬مصاحبه‬ ‫و بررسی وضعیت سالمت جسمی و روحی روانی از معیارهای دانشجومعلمان است‬ ‫که این موارد جزو استانداردهای جهانی است‪ .‬البته سهمیه ای هم برای معلوالن داریم‬ ‫مثال معلمان نابینایی داریم که بسیار موفق هستند‪ ،‬معیارهای مسابقه هم اکنون‬ ‫علمی تر است و قبال شاید مسائل سیاسی پررنگ تر بود اما در مصاحبه هایی که خودم‬ ‫حضور پیدا کردم دیدم که شرایط علمی شده است مثال در بحث تاب اوری و نحوه‬ ‫پاسخگویی یا حتی ایستادن جلوی کالس درس موارد بررسی می شود‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به پرسش دیگری که سرپرست اموزش و پرورش در سخنانی در لفافه‬ ‫مطرح کرده بود که بهتر است وظیفه تربیت معلم به دانشگاه های خوارزمی و تهران‬ ‫بازگردد و جذب معلم از دانشگاه های دیگر صورت بگیرد و دانشگاه فرهنگیان تنها‬ ‫وظیفه اموزش یک ساله انها را عهده دار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬نکته ای که می خواهم بگویم‬ ‫در مورد دانشگاه خوارزمی این است که از انها بپرسم اگر اینقدر مشتاق تربیت معلم‬ ‫هستند چرا نامشان را عوض کردند؟ چرا نام تربیت معلم را عوض کردند و عنوان‬ ‫خوارزمی را برگزیدند‪ .‬دانشگاهی که تمام افتخارش تربیت معلم بود‪ .‬بعد از فوت دکتر‬ ‫شریعتمداری‪ ،‬سریع نامش را تغییر داد‪ .‬این همه عجله برای چه بود!؟‬ ‫رئیس دانشگاه فرهنگیان تصریح کرد‪ :‬ما در حال حاضر از اساتید دانشگاه‬ ‫خوارزمی و دانشگاه های دولتی دیگر استفاده می کنیم و حتی مایل هستیم که برخی‬ ‫از واحدهای دوره یکساله پذیرفته شدگان ماده ‪ 28‬واحدهای خود را در دانشگاه های‬ ‫دولتی دیگر بگذرانند‪.‬‬ ‫خنیفر در ادامه گفت‪ :‬بحث اعالم نیاز‪ ،‬اعالم ردیف‪ ،‬جذب و مصاحبه با اموزش‬ ‫و پرورش است‪ .‬بحث تربیت معلمان به عهده دانشگاه فرهنگیان است‪ .‬بعد از‬ ‫فارغ التحصیلی نیز بحث استخدام و ارتقاء وضعیت انها با اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫نکته این جاست که قانونگذار اعالم کرده بود که دانشجومعلمان استخدام رسمی‬ ‫هستند و بعد از ان اعالم شد که انها استخدام پیمانی نمی شوند و دوباره از حرفی‬ ‫که زده بود‪ ،‬عقب نشینی کرد و با پیگیری های ما این موضوع حل شد‪ .‬من بارها به‬ ‫دانشجو معلمان گفتم که نگران نباشند و پشت سر قانون حرکت کنند‪ .‬شاید یکی از‬ ‫علت های مطرح شدن ان موضوع این است که اشتغال رسمی در بدو خدمت مخل‬ ‫است‪ .‬ما کسانی را داریم که ‪ 18-17‬سال است که قراردادی هستند و وقتی می پرسیم‬ ‫چرا رسمی نمی شوند‪ ،‬اموزش و پرورش می گوید به محض اینکه رسمی شوند‪ ،‬حرف‬ ‫ما را نمی خوانند و تا مشکلی ایجاد شود به دیوان عدالت اداری شکایت می کنند‪.‬‬ ‫البته من این حرف را قبول ندارم و معتقدم وقتی قانونی وضع می شود الزام به اجرا دارد‪.‬‬ ‫وی درباره کیفیت دوره های یکساله کسانی که از طریق ماده ‪ 28‬جذب می شوند‪،‬‬ ‫اما و اگرهایی وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬به هر حال این تجربه جدیدی برای ماست‪.‬‬ ‫ما پذیرش را از ‪ 21‬هزار نفر در گذشته به سه هزار نفر رساندیم و جذب ماده ‪ 28‬را اضافه‬ ‫ً‬ ‫کردیم‪ .‬ما سعی می کنیم در دوره یکساله تمام دروس پداگوژی ارائه شود‪ .‬قبال دوره‬ ‫مهارت اموزی دو ماهه برگزار می شد اما من اعالم کردم که تا پیش از گذراندن دوره‬ ‫یکساله این افراد نباید جذب معلمی شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد‬ ‫استخدام حداقل ‪ ۱۰‬هزار معلم حق التدریسی‬ ‫تا مهر ماه‬ ‫رئیس کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس از استخدام حداقل ‪ ۱۰‬هزار نیروی حق‬ ‫التدریسی در استانه سال جدید تحصیلی خبر داد و گفت‪ :‬دولت باید با ابالغ ایین‬ ‫نامه استخدامی حق التدریسان تا پایان مرداد‪ ،‬زمینه جذب این نیروها را فراهم کند‪.‬‬ ‫محمدمهدی زاهدی در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از تعلل دولت‬ ‫در ابالغ ایین نامه اجرایی معلمان حق التدرس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به کمبود معلم‬ ‫در استانه سال تحصیلی جدید در وزارت اموزش و پرروش‪ ،‬دولت باید هرچه سریعتر‬ ‫نسبت به ابالغ این ایین نامه اقدام کند و نهایتا این ایین نامه را تا اواخر مرداد به‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسالمی افزود‪ :‬بر اساس قانون پس از ابالغ‬ ‫ایین نامه اجرایی‪ ،‬دستگا ه‪‎‬های اجرایی می توانند برای استخدام نیروهای حق التدریسی‬ ‫ازمون برگزار کنند لذا این ایین نامه برای طی تشریفات الزم باید زودتر ابالغ شود‪.‬‬ ‫زاهدی درباره تعداد معلمان استخدامی با اجرای قانون مذکور گفت‪ :‬تعداد‬ ‫معلمان استخدامی بستگی به توافق با سازمان امور استخدامی دارد‪ .‬انتظار مجلس و‬ ‫کمیسیون اموزش از تصویب این قانون استخدام حداقل ‪ 20‬هزار نفر تا ابتدای مهرماه‬ ‫است اما انچه مشخص است زمینه برای استخدام حداقل ‪ 10‬هزار معلم فراهم است‪.‬‬ ‫گزارش تجمع اعتراض امیز معلمان حق التدرسیس در صفحه ‪ 12‬این شماره درج شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمـد بیگدلـی سـخنگوی کمیسـیون قانـون مدیر یـت خدمـات کشـوری‬ ‫در تشـریح نشسـت ایـن کمیسـیون گفـت‪ :‬الیحـه دائمـی شـدن قانـون مدیر یـت‬ ‫خدمـات کشـوری کـه بیـش از ایـن در جلسـه علنـی مجلس تصویب شـده بود طی‬ ‫ایـن دو جلسـه بررسـی و اصلاح شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان‪ ،‬وی افـزود‪ :‬دائمـی شـدن قانـون مدیر یـت‬ ‫خدمات کشـوری در ‪ ۲۶‬اسـفند سـال ‪ ۹۷‬در صحن علنی بررسـی و با اصالحات‬ ‫و الحاقـات بعـدی تصو یـب شـد‪ ،‬امـا بـه دلیـل همزمانـی بـا بررسـی الیحـه بودجـه‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬نتوانسـتیم ان را به اتمام برسـانیم‪.‬‬ ‫بیگدلـی تصر یـح کـرد‪ :‬بعـد از ان کمیسـیونی مختـص بـه بررسـی دائمـی شـدن‬ ‫قانـون مدیر یـت خدمـات کشـوری در سـال جدیـد تشـکیل شـد و مـا طـی‬ ‫ایـن دو روز موضـوع سـاماندهی نحـوه اسـتخدام و بکارگیـری افـراد توسـط دولـت را‬ ‫بررسـی و مشـخص کردیـم‪.‬‬ ‫سـخنگوی کمیسـیون قانـون مدیر یـت خدمـات کشـوری تاکیـد کـرد‪ :‬برایـن‬ ‫اسـاس مقـرر شـد‪ ،‬از ایـن پـس افـراد تنهـا بـه صـورت رسـمی و از طریـق ازمـون‬ ‫در امـور حاکمیتـی بـه کار گرفتـه شـوند‪ ،‬همچنیـن بـه کارگیـری افـراد در امـور‬ ‫غیرحاکمیتـی و تصدی گـری هـم از طریـق ازمـون و پیمانـی انجـام شـود‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـه موجـب ایـن مصوبـه هیـچ نـوع نیـروی قـراردادی دیگـری‬ ‫نبایـد وجـود داشـته باشـد‪ ،‬مگـر در شـرایط بسـیار خـاص و قرارداد هـای قطعـی‬ ‫و معیـن سـه ماهـه‪ ،‬همچنیـن تمـام نیرو هـای قـراردادی موجـود هـم بایـد تعییـن‬ ‫تکلیـف شـوند از ایـن طریـق کـه نیرو هـای قـراردادی دارای ‪ ۱۰‬سـال سـابقه کار و‬ ‫بیشـتر از ان بـه صـورت مسـتقیم‪ ،‬پیمانـی شـوند‪.‬‬ ‫بیگدلـی اظهـار کـرد‪ :‬نیرو هـای بـا سـابقه کمتـر از ‪ ۱۰‬سـال هـم کـه حداقـل یـک بـار‬ ‫توسـط دولـت بـا ان هـا بـه صـورت مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم قرارداد بسـته شـده باشـد‬ ‫طـی یـک ازمـون داخلـی میـان خـود نیرو هـای قـراردادی و در نظـر گرفتـن سـابقه‬ ‫و تجربـه بـه عنـوان ضر یـب‪ ،‬تعییـن تکلیـف شـوند و اینگونـه بحـث نیرو هـای‬ ‫قـراردادی مشـخص شـود‪.‬‬ ‫استخدام نیروی قراردادی تبعیض اشکار بود‬ ‫همچنیـن ناهیـد تـاج الدیـن‪ ،‬نماینـده اصفهـان در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫گفت‪ :‬کمیسیون ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر کرداز این پس هیچ نیروی‬ ‫قـراردادی دیگـر وجـود نداشـته باشـد مگـر در شـرایط بسـیار خـاص ونیروهـا تنهـا بـه‬ ‫صـورت رسـمی و از طریـق ازمـون در امـور حاکمیتـی بـه کار گرفتـه مـی شـوند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه بررسـی و اصلاح الیحـه دائمی شـدن قانـون مدیریت خدمات‬ ‫کشـوری بـه برناافـزود ‪:‬در بررسـی هـای مجلـس بـه ایـن نکتـه رسـیدیم کـه فاصلـه‬ ‫دریافتـی نیروهـای رسـمی بخش هـای دولتـی یـا وزارتخانه هـا بـا جمع حقـوق و مزایا‬ ‫و اضافـه کاری بـا دریافتـی نیروهـای قـراردادی تابـع دولـت بـه بیـش از چهـار برابـر‬ ‫مـی رسـد و رفـع ایـن تبعیـض شـغلی اشـکار نیازمنـد دائمـی شـدن قانـون مدیر یـت‬ ‫خدمـات کشـوری و سـاماندهی نحـوه اسـتخدام و بکارگیـری افـراد توسـط دولـت‬ ‫بود‪.‬‬ ‫وی در ادامـه گفـت ‪:‬بـا توجـه به تصریح ماده ‪ 30‬برنامه ششـم توسـعه که دولت‬ ‫را مکلـف کـرده تـا بررسـی هـای الزم جهـت برقـراری عدالـت در نظـام پرداخـت ‪،‬‬ ‫رفـع تعیـض و متناسـب سـازی دریافـت هـا و برخـورداری از امکانـات شـاغلین ‪،‬‬ ‫بازنشسـتگان و مسـتمری بگیـران کشـوری و لشـکری سـنوات مختلـف را انجـام‬ ‫دهـد ‪ ،‬بایـد در خصـوص سـاماندهی اسـتخدام هـا اقدامـی انجـام مـی شـد‪.‬‬ ‫تـاج الدیـن افـزود ‪:‬در همیـن راسـتا کمیسـیون ویـژه قانـون مدیریـت خدمـات‬ ‫کشـوری مقـرر کـرداز ایـن پـس هیـچ نیـروی قـراردادی دیگـر وجود نداشـته باشـد مگر‬ ‫در شـرایط بسـیار خـاص و قرارداد هـای قطعـی و معیـن سـه ماهـه و نیروهـا تنهـا بـه‬ ‫صـورت رسـمی و از طریـق ازمـون در امـور حاکمیتـی بـه کار گرفتـه شـوند‪ ،‬همچنین‬ ‫بـه کارگیـری افـراد در امـور غیرحاکمیتـی و تصدی گری هـم از طریق ازمون و پیمانی‬ ‫انجام شـود‪.‬‬ ‫ایـن نماینـده مجلـس درباره وضعیت نیروهای قـراردادی فعلی دولت نیزگفت‬ ‫‪:‬طبـق ایـن اصالحـات بایـد نیروهای قـراردادی موجود نیز طی ازمـون داخلی تعیین‬ ‫وضعیت شـده و سـابقه و تجربه انها بعنوان ضریب در نظر گرفته شـود‪.‬‬ ‫تـاج الدیـن در پایـان گفـت ‪:‬بـا تصویـب نهایـی ایـن قانـون ریشـه هـای تبعیـض‬ ‫اداری خشـکانده مـی شـود و تبعیـض هـای خـود سـاخته ای کـه بهـره وری و‬ ‫رضایـت شـغلی را بشـدت پاییـن اورده بـود از میـان برداشـته مـی شـود‪.‬‬ ‫مخالفت معاون رئیسی با چندشیفته بودن قضات؛‬ ‫در دیدار وزیر کار و سفیر فرانسه‬ ‫مطرح شد‬ ‫جذب ساالنه ‪ 800‬قاضی در دستور کار است‬ ‫مع ــاون رئی ــس ق ــوه قضائی ــه در رابط ــه ب ــا چن ــد ش ــیفت‬ ‫ً‬ ‫کار ک ــردن قض ــات گف ــت‪ :‬ش ــخصا ب ــا اینک ــه قض ــات‬ ‫س ــاعات ز ی ــادی کار کنن ــد مواف ــق نیس ــتم چ ــرا ک ــه کار‬ ‫قضای ــی س ــنگین اس ــت و انه ــا بای ــد ب ــا ارام ــش بیش ــتری‬ ‫ب ــه پرونده ه ــا رس ــیدگی کنن ــد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ب ــازارکار حجت االس ــام علیرض ــا امین ــی در‬ ‫گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس‪ ،‬در رابط ــه ب ــا رف ــع کمب ــود‬ ‫قض ــات در کش ــور و ج ــذب نیروه ــای جدید‪ ،‬گف ــت‪ :‬طب ــق‬ ‫برنام ــه پنج ــم و شش ــم توس ــعه دی ــده ش ــده ک ــه س ــاالنه‬ ‫‪ 800‬قاض ــی ج ــذب سیس ــتم قض ــا ش ــود‪ .‬گاه ــی ک ــم و‬ ‫گاه ــی ز ی ــاد اتف ــاق افت ــاده ام ــا ب ــه ط ــور متوس ــط ای ــن تع ــداد‬ ‫را ج ــذب کرده ای ــم‪.‬‬ ‫وی در پاس ــخ ب ــه اینک ــه ای ــا ای ــن تع ــداد ج ــذب کاف ــی‬ ‫ب ــوده ی ــا خی ــر‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــا برنام ــه شش ــم توس ــعه را ه ــم دار ی ــم‬ ‫ک ــه ا گ ــر ت ــا ای ــن برنام ــه پی ــش برو ی ــم ب ــا توج ــه ب ــه تغییرات ــی‬ ‫ه ــم ک ــه وج ــود دارد ش ــاید نی ــاز م ــا رف ــع ش ــود‪.‬‬ ‫معــاون منابــع انســانی قــوه قضائیــه ادامــه داد‪ :‬از طرفــی‬ ‫خروجــی قضــات را از دســتگاه قضــا دار یــم چــرا کــه قضــات‬ ‫ً‬ ‫بــاالی ‪ 30‬ســال معمــوال از سیســتم خــارج می شــوند و بایــد‬ ‫بــه همیــن میــزان جــذب داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫حجت االس ــام امین ــی در رابط ــه ب ــا چن ــد ش ــیفت‬ ‫کار ک ــردن نیروه ــا ب ــا توج ــه ب ــه انباش ــت پرونده ه ــا‪ ،‬گف ــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ش ــخصا ب ــا اینک ــه قض ــات س ــاعات ز ی ــادی را کار کنن ــد‬ ‫مواف ــق نیس ــتم چ ــرا ک ــه کار قضای ــی س ــنگین اس ــت و بای ــد‬ ‫ب ــرای انه ــا فرصت ــی قائ ــل ش ــویم ت ــا ب ــا ارام ــش بیش ــتری ب ــه‬ ‫پرونده ه ــا رس ــیدگی کنن ــد‪.‬‬ ‫وی ادام ــه داد‪ :‬ام ــا ب ــا ای ــن وج ــود در برخ ــی م ــوارد ب ــه‬ ‫ت ــاش بیش ــتری نیازمن ــد هس ــتیم چ ــرا ک ــه انباش ــت پرون ــده‬ ‫دار یــم و در ایــن رابطــه معاونــت راهبــردی در تــدارک اســت‬ ‫ت ــا ای ــن مش ــکل را ح ــل کن ــد البت ــه ب ــه روش ج ــذب نی ــرو‬ ‫امادگی فرانسه‬ ‫برای تربیت نیروی کار در ایران‬ ‫نیســت چــرا کــه مــا ســعی دار یــم ایــن مشــکل را بــه گون ـه ای‬ ‫برط ــرف کنی ــم‪.‬‬ ‫مع ــاون مناب ــع انس ــانی ق ــوه قضائی ــه تصری ــح ک ــرد‪ :‬در‬ ‫ه ــر ص ــورت حت ــی ممک ــن اس ــت در بخش های ــی نی ــرو ک ــم‬ ‫نباش ــد ام ــا ب ــه دالیل ــی ب ــا انباش ــت پرون ــده مواج ــه باش ــیم‪.‬‬ ‫ممک ــن اس ــت در پسـ ـت هایی نی ــروی کافـــی داشـــته‬ ‫باش ــیم ول ــی کار ز ی ــاد باش ــد‪ .‬بنابرای ــن ی ــا بای ــد تش ــکیالت‬ ‫را در ای ــن جاه ــا توس ــعه دهی ــم ی ــا اینک ــه در اس ــتان ها و ب ــا‬ ‫جابه جای ــی نیروه ــا بتوانی ــم مش ــکل پی ــش ام ــده را برط ــرف‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مطرح کرد‬ ‫انحصار در وکالت دلیل عدم تعادل‬ ‫در بازار خدمات حقوقی‬ ‫مع ــاو ن اجتماع ــی و پیش ــگیری از وق ــوع ج ــرم‬ ‫ق ــوه قضائی ــه از ت ــاش ق ــوه قضائی ــه ب ــرای افزای ــش وکی ــل در‬ ‫کش ــور خب ــر داد‪.‬‬ ‫محمدباق ــر الف ــت در گفت وگ ــو ب ــا خبرگ ــزاری ف ــارس‬ ‫ضم ــن تا کی ــد ب ــر ایج ــاد بس ــتر ب ــرای فعالی ــت تخصص ــی‬ ‫دانش اموخت ــگان حقوق ــی‪ ،‬گف ــت‪ :‬م ــا معتق ــد هس ــتیم بای ــد‬ ‫بس ــتر ب ــرای فعالی ــت تخصص ــی تمام ــی دانش اموخت ــگان‬ ‫حق ــوق در دادگاه ه ــا فراه ــم ش ــود‪.‬‬ ‫الف ــت در خص ــوص معایب ــی ک ــه انحص ــار وکال ــت در‬ ‫کش ــور ایج ــاد ک ــرده‪ ،‬گف ــت‪ :‬ای ــن انحص ــار و محدودیت ــی‬ ‫ک ــه در وکال ــت ایجادش ــده ه ــم ب ــازار کسـ ـب وکار خدم ــات‬ ‫حقوقــی را درهــم ریختــه و ان را از تعــادل خــارج کــرده و هــم‬ ‫ق ــوه قضائی ــه را از اس ــتفاده از ظرفی ــت علم ــی فرهیخت ــگان‬ ‫حقوق ــی و کس ــانی ک ــه تحصی ــات حقوق ــی دارن ــد در‬ ‫محا ک ــم مح ــروم ک ــرده اس ــت‪.‬‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫ضم ــن اش ــاره ب ــه گ ــران ب ــودن هزین ــه وکال ــت گف ــت‪ :‬مردم ــی‬ ‫کــه نیازمنــد خدمــات حقوقــی هســتند بــه خاطــر گــران بــودن‬ ‫وکال ــت و ب ــاال ب ــودن تعرف ــه حق الوکاله ه ــای نمی توانن ــد از‬ ‫وکال اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫وی در پای ــان ضم ــن اش ــاره ب ــه برنامـ ـه ی ق ــوه قضائی ــه‬ ‫در خص ــوص افزای ــش وکی ــل اظه ــار داش ــت‪ :‬ت ــاش و برنام ــۀ‬ ‫ق ــوه قضائی ــه در ای ــن خص ــوص اس ــت ک ــه در این ــده جامع ــه‬ ‫وکال ــت پرتعدادت ــر ش ــود‪.‬‬ ‫رییس کانون وکالی دادگستری مرکز‪:‬‬ ‫جذب بی رویه در دانشکده های حقوق و فقه‬ ‫تعدیل و متناسب با نیازها باشد‬ ‫رییس کانون وکالی دادگستری مرکز در واکنش به طرح‬ ‫موضوع ادغام کانون وکال و مرکز امور وکالی قوه قضاییه‬ ‫گفت‪:‬انحاللو ادغاممعنایشیکچیزاست؛یعنیمیخواهند‬ ‫مرکزی ایجاد کنیم که ممکن است مدنی نباشد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش ایس ــنا‪ ،‬عیس ــی امین ــی در ی ــک نشس ــت‬ ‫خب ــری ب ــا انتق ــاد از هجم ــه ه ــای وارده ب ــه نه ــاد وکال ــت‬ ‫و کان ــون ه ــای وکال اظه ــار ک ــرد‪ :‬گو ی ــی هجمه ه ــا علی ــه‬ ‫نه ــاد وکال ــت س ــازمان یافت ــه ش ــده اند‪ .‬م ــا نگ ــران حق ــوق‬ ‫م ــردم هس ــتیم‪ .‬ن ــه اینک ــه ای ــن هجمه ه ــا متعل ــق ب ــه کان ــون‬ ‫مرک ــز ب ــوده باش ــد بلک ــه م ــا ش ــاهد هس ــتیم ای ــن هجم ــه ب ــه‬ ‫ص ــورت س ــازمان یافت ــه علی ــه م ــا و ج ــود دارد‪ .‬وقت ــی‬ ‫شه ــای مجل ــس ک ــه بای ــد نه ــاد مدن ــی‬ ‫م ــی بینی ــم مرک ــز پژوه ‬ ‫مس ــتقل باش ــد از ب ــی طرف ــی خ ــارج م ــی ش ــود نه ــاد وکال را‬ ‫نگ ــران می کن ــد‪.‬‬ ‫امین ــی در پاس ــخ ب ــه س ــوالی مبن ــی ب ــر اینک ــه مرک ــز‬ ‫مش ــاوران خ ــود را ی ــک نه ــاد مدن ــی م ــی دان ــد نظ ــر ش ــما‬ ‫در ای ــن م ــورد چیس ــت؟ و چ ــه نظ ــری در رابط ــه ب ــا ادغ ــام‬ ‫دار ی ــد؟ عن ــوان ک ــرد‪ :‬در بح ــث ادغ ــام ی ــا الح ــاق ای ــا م ــا‬ ‫قص ــد نگه ــداری ای ــن کان ــون را دار ی ــم؟ نکت ــه اصل ــی ای ــن‬ ‫اســت کــه مــی خواهیــم کانونــی کــه در ســال ‪ 1309‬تشــکیل‬ ‫دادی ــم نگ ــه دار ی ــم‪ ،‬ی ــا ن ــه؟ وقت ــی م ــی خواهی ــم نگ ــه دار ی ــم‬ ‫نبای ــد ب ــه ش ــکلی انح ــال ایج ــاد کنی ــم‪ .‬انح ــال و ادغ ــام‬ ‫معنای ــش ی ــک چی ــز اس ــت‪ ،‬یعن ــی م ــی خواهن ــد مرک ــزی‬ ‫ایج ــاد کنی ــم ک ــه ممک ــن اس ــت مدن ــی نباش ــد‪ .‬ای ــن کان ــون‬ ‫بایــد بــرای حفــظ اعتبــار ملــی مــا باقــی بمانــد و اینکــه مرکــز‬ ‫مشــاوران بایــد بــه ان الحــاق شــود یــا نــه بایــد بحــث شــود و‬ ‫م ــا متعاق ــب قان ــون نظ ــر دهی ــم‪.‬‬ ‫ریی ــس کان ــون وکالی دادگس ــتری مرک ــز در پاس ــخ ب ــه‬ ‫س ــوالی مبن ــی ب ــر اینک ــه ب ــا توج ــه ب ــه اینک ــه ‪ 12‬م ــرداد م ــاه‬ ‫در معاون ــت حقوق ــی ریاس ــت جمه ــوری جلس ــه ای برگ ــزار‬ ‫ش ــده ک ــه تع ــدادی از اس ــاتید حق ــوق کش ــور در ان جلس ــه‬ ‫حض ــور داش ــتند‪ ،‬یک ــی از تصمیم ــات ای ــن جلس ــه ا ی ــن‬ ‫ب ــوده ا س ــت ک ــه از ورود دانش ــجو یان فق ــه و حق ــوق‬ ‫بــه برخــی از مشــاغل حقــوق جلوگیــری شــود‪ ،‬ایــا بــر اســاس‬ ‫ایــن تصمیــم واقعــا دانشــجویان فقــه و حقــوق قــرار اســت از‬ ‫ش ــغل وکال ــت مح ــروم ش ــوند؟ اظه ــار ک ــرد‪ :‬نظ ــر ش ــخصی‬ ‫م ــن ای ــن اس ــت و انچ ــه ب ــرای م ــن ممنوع ــه اس ــت‪ ،‬ای ــن‬ ‫اس ــت کـــه دانش ــکده ه ــای حق ــوق و فق ــه را ب ــه ق ــدری‬ ‫توس ــعه ندهی ــم ک ــه ب ــا اش ــتغال و ام ــکان اش ــتغال کش ــور‬ ‫انطب ــاق نداش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬انچ ــه در نه ــاد وکال ــت و مدی ــران کانون ه ــا‬ ‫دی ــدم در ای ــن زمین ــه اجم ــاع وج ــود دارد کـــه گروه هـــای‬ ‫فق ــه و دانش ــکده های حق ــوق ب ــه ان ــدازه نی ــاز کش ــور ج ــذب‬ ‫کننــد‪ .‬در مــورد نظــر شــخصی راجــع بــه فقــه‪ ،‬معتقــدم بیــن‬ ‫رش ــته حق ــوق و فق ــه و حق ــوق فرق ــی وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫امینــی ادامــه داد‪ :‬مهــم ایــن اســت کــه از ازمــون وکالــت‬ ‫عب ــور کنن ــد‪ .‬م ــن ب ــا کلی ــت ج ــذب دانشـــجو مشـــکل‬ ‫ن ــدارم‪ .‬نظ ــر نه ــاد وکال ــت راج ــع ب ــه فق ــه و حق ــوق و حق ــوق‬ ‫نظ ــر واح ــدی نب ــوده اس ــت‪ .‬ق ــول م ــی ده ــم ا گ ــر م ــن در ای ــن‬ ‫مس ــند باش ــم تفاوت ــی بی ــن ای ــن دو رش ــته قائ ــل نم ــی ش ــوم‪.‬‬ ‫ب ــرای م ــن مه ــم ای ــن اس ــت علمی ــت و س ــامت کانـــون‬ ‫باق ــی بمان ــد و ج ــذب ب ــی رو ی ــه در دانش ــکده ه ــا تعدی ــل و‬ ‫متناس ــب ب ــا نیازه ــا باش ــد‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت اموزش وپرورش در شورای اموزش و پرورش استان؛‬ ‫طرح خرید خدمات اموزشی به معنای خصوصی سازی اموزش و پرورش نیست‬ ‫سرپرست وزارت اموزش و پرورش با اشاره به اینکه‬ ‫مهم ترین مشکل اموزش و پرورش بازنشستگی ‪ 255‬هزار نفر‬ ‫از پرسنل طی سال های ‪ ٩٧‬تا‪ ١۴٠٢‬است که کاهش‬ ‫‪ 30‬درصدی نیروی انسانی و افزایش ‪ 17،5‬درصدی‬ ‫جمعیت دانش اموزی داریم‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر‪ ٩٣٠‬هزار نفر پرسنل داریم که از ‪ ٨٧٢‬هزار نفر‬ ‫نیروی شاغل؛ ‪٣٩‬هزار نفر نیروی اداری‪ ۶۶ ،‬هزار نفر‬ ‫نیرویخدماتی‪۴٢،‬هزار نفر نیروی کیفیت بخشی‪ ١٧۴،‬هزار‬ ‫نفر مدیران و ‪ ۵۴٢‬هزار نفر معلمان هستند‪.‬‬ ‫به گزارش برنا؛ سید جواد حسینی در شورای‬ ‫اموزش وپرورش استان خراسان رضوی با بیان اینکه‬ ‫توزیع نامناسب نیروی انسانی در اموزش و پرورش داریم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ٩٣٠‬هزار نفر پرسنل داریم که از‬ ‫‪ ٨٧٢‬هزار نفر نیروی شاغل؛ ‪٣٩‬هزار نفر نیروی اداری‪،‬‬ ‫‪۶۶‬هزار نفر نیروی خدماتی‪۴٢ ،‬هزار نفر نیروی کیفیت‬ ‫ بخشی‪١٧۴،‬هزار نفر مدیران و ‪ ۵۴٢‬هزار نفر معلمان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪۶٨ :‬هزار نفر در سال‪ ٩٨‬بازنشسته‬ ‫می شوند و تنها‪ ٢٠‬هزار نفر از دانشگاه فرهنگیان‪ ،‬شهید‬ ‫رجایی و ماده ‪ ٢٨‬وارد اموزش و پرورش می شوند و ‪١٢‬هزار‬ ‫نفر هم نیروهای حق التدریسی و نهضت سواداموزی‬ ‫خواهند بود که کسری نیرو را می توان با چند راهکار دیگر‬ ‫کاهش داد اما برای اول مهر انشاهلل هیچ مشکلی برای‬ ‫نیروی انسانی نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫ش و پرورش تا کید کرد‪ :‬راه موقت‬ ‫سرپرست وزارت اموز ‬ ‫برای برو ن رفت از مشکل کمبود نیروی انسانی در حال‬ ‫حاضر طرح خرید خدمات اموزشی است‪ .‬این طرح به‬ ‫معنای خصوصی سازی اموزش و پرورش نیست چرا‬ ‫که امنیت‪ ،‬سالمت و تعلیم و تربیت امری حاکمیتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫سفیر فرانسه در تهران گفت‪ :‬ما به هیچ وجه دنباله رو‬ ‫سیاست ها و تصمیمات امریکا نیستیم بلکه موافق حفظ‬ ‫گفت وگو و همکاری با ایران هستیم و همچنین عالقه مندیم‬ ‫در زمینه اموزش های مهارتی و تربیت نیروی کار همکاری‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫به گزارش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪،‬‬ ‫«محمد شریعتمداری» وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در‬ ‫دیدار با «فیلیپ تیه بو» سفیر فرانسه در تهران در خصوص‬ ‫بحث اشتغال در کشور گفت‪ :‬ما برای حل مشکل بیکاری‬ ‫تالشهای گسترده ای کردیم به نحوی که سهم اشتغال‬ ‫روستایی در سبد اشتغال کشور پیش از تحریم ها کمتر از‬ ‫سه درصد بود اما با تمهید برنامه های منظمی ‪ ،‬این سهم را‬ ‫به بیش از ‪ ۲۵‬درصد افزایش دادیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری اضافه کرد‪ :‬همچنین در روستاها و‬ ‫شهرهای زیر ‪ ۱۰‬هزار نفر جمعیت تالش کردیم تا به اشتغال‬ ‫توجه بیشتری داشته باشیم‪ .‬با افزایش مشارکت اقتصادی و‬ ‫تالش برای اشتغال در سه ماهه اول بهار امسال نرخ بیکاری‬ ‫را کاهش دادیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه به زمینه های مشترک همکاری اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬همکاریهای بسیار گسترده ای می تواند بین ایران و‬ ‫فرانسه در جریان باشد و در چنین شرایطی وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬در عرصه فعالیتهای اجرایی و‬ ‫عملیاتی در اقتصاد‪ ،‬در حوزه روابط کار و باال بردن مهارت‬ ‫افزایی می توانیم همکاریهای مشترک فراوانی داشته باشیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری بیان کرد‪ :‬در حوزه اموزشهای فنی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬تبادل نیروی کار‪ ،‬حمایت از معلوالن و زنان‬ ‫سرپرست خانوار‪ ،‬روابط کار و رفاه اجتماعی نیز می توانیم‬ ‫همکاریهای خوبی داشته باشیم‪.‬‬ ‫در ادامه این دیدار فیلیپ تیه بو سفیر فرانسه در تهران‬ ‫گفت‪ :‬زمینه های همکاری گسترده ای بین ایران و فرانسه‬ ‫وجود دارد‪ .‬و همچنین مطلعیم که شرکت های دارویی‬ ‫فرانسوی در ایران فعال هستند و با شرکت های دارویی‬ ‫ایرانی همکاری مشترک دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬عالوه بر اینها عالقه مند به گفت و گوهای‬ ‫عمیق و همکاری مشترک در زمینه حفاظت اجتماعی و‬ ‫مسایل اجتماعی به ویژه در زمینه بازنشستگی‪ ،‬اموزشهای‬ ‫مهارتی‪ ،‬تربیت نیروی کار هستم و این امر می تواند در‬ ‫چارچوب توسعه همکاریهای دانشگاهی هم قرار گیرد‪.‬‬ ‫سفیر فرانسه اظهارداشت‪ :‬امادگی کامل برای تبادل‬ ‫هیاتهای کارشناسی بین دو کشور در زمینه های همکاری‬ ‫جدید وجود دارد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان خبر داد‪:‬‬ ‫تربیت معلمان ویژه برای‬ ‫«مدارس تیزهوشان»‬ ‫رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان‬ ‫جوان از برنامه ریزی برای تربیت معلمان مدارس تیزهوشان در‬ ‫دانشگاه فرهنگیان در سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬چارت‬ ‫نیروی انسانی در مدارس استعدادهای درخشان مانند نیروی‬ ‫عادی دیده شده که بسیار ضربه زننده است‪ .‬معلمان متعلق‬ ‫به ما نیستند و یکی دو سالی اینجا می مانند و بعد جابجا‬ ‫می شوند و به مدارس دیگر می روند‪.‬‬ ‫فاطمه مهاجرانی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با اشاره به ضرروت‬ ‫توانمندسازی معلمان و بهره برداری از امکانات و خلق‬ ‫فرصت های متنوع یاددهی و یادگیری اظهار کرد‪ :‬این برنامه را‬ ‫امسال دنبال می کنیم‪ .‬باید دبیران متخصص در حوزه اموزش‬ ‫تیزهوشان داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬ایـــن مســـیر اغـــاز شـــده و امیدواریـــم ش ــاهد‬ ‫تربی ــت معلم ــان تیزهوش ــان در دانش ــگاه فرهنگی ــان در این ــده‬ ‫نزدیـــک باشـــیم‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان‬ ‫جوان با بیان اینکه در سال های گذشته و در زمانی که مرکز‬ ‫سمپاد به عنوان "سازمان" فعالیت می کرد‪ ،‬امر تربیت نیروی‬ ‫انسانی متخصص صورت می گرفت گفت‪ :‬در گذشته دبیران‬ ‫متخصص جذب می شدند و دبیرانی که در سمپاد بودند به‬ ‫جهت نوع کارشان مزایای ویژه هم داشتند‪ ،‬ولی از زمانی که‬ ‫سمپاد به مرکز تبدیل شده‪ ،‬این روند روز به روز رو به کاهش‬ ‫رفته است‪.‬‬ ‫مهاجرانی ادامه داد‪ :‬قصدا داریم این مسیر را دوباره کلید‬ ‫بزنیم و دبیران متخصص برای سمپاد تربیت کنیم‪.‬‬ ‫اخبار ویژه‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫◄‬ ‫◄‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها‪:‬‬ ‫سازمان جنگل ها نیروی جدید‬ ‫استخدام می کند‬ ‫◄‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت تاکید کرد‬ ‫اعضای هیئت علمی بر اساس نیازهای‬ ‫مناطق جذب می شوند‬ ‫معاون اموزشی وزارت بهداشت از تدوین نقشه جذب اعضای هیئت علمی بر اساس‬ ‫نیازهای مناطق خبر داد و گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۹۰‬درصد اعتبارات اموزش صرف حقوق‬ ‫اعضای هیئت علمی می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬دکتر باقر الریجانی با تاکید بر اینکه واسپاری ماموریت به مناطق امایشی‬ ‫منجر به اقدامات و دستاوردهای ارزشمندی در اموزش علوم پزشکی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫حدود دو هزار رشته مقطع در حوزه علوم پزشکی راه اندازی شده و بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار دانشجو در‬ ‫حوزه علوم پزشکی در حال تحصیل هستند بطوریکه در سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۳۵‬هزار نفر در مقاطع‬ ‫مختلف تحصیلی فارغ التحصیل شده اند‪.‬‬ ‫وی به بحث براورد نیروی انسانی مورد نیاز نظام سالمت اشاره و عنوان کرد‪ :‬تعداد نیروی‬ ‫مورد نیاز در هر رشته در استان های مختلف در دست اقدام است و در رابطه با کمبود پزشک‬ ‫در کشور این نکته قابل توجه است که در حال حاضر ‪ ۱۰۰‬هزار پزشک عمومی داریم و ‪ ۵۵‬هزار‬ ‫نفر دانشجوی رشته پزشکی عمومی هستند‪ .‬حداکثر تا ‪ ۷‬سال اینده این تعداد وارد نظام ارایه‬ ‫خدمات کشور می شوند‪.‬‬ ‫الریجان ــی س ــند امای ــش را یک ــی از اس ــناد مه ــم ح ــوزه ام ــوزش دانس ــت و گف ــت‪ :‬تمام ــی‬ ‫تکالی ــف نقش ــه جام ــع علم ــی کش ــور ب ــه ص ــورت مامور ی ــت ب ــه دانش ــگاه ه ــا و مناط ــق امایش ــی‬ ‫س ــپرده ش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫جهاد دانشگاهی‪ ،‬نامی مقدس و مجمع نیروهای خالق‪،‬‬ ‫مخلص و با انگیزه است‬ ‫عکس‪ :‬مهرداد میرزاپور‬ ‫معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان‬ ‫جنگل ها با اشاره به استخدام ‪ ۵۴۴‬نیروی جدید در‬ ‫این سازمان گفت‪ :‬قول دوباره جذب نیرو برای بهبود‬ ‫تشکیالت یگان حفاظت سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و‬ ‫ابخیزداری کشور دریافت شده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری تسنیم‪ ،‬خلیل اقایی معاون وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها در سومین‬ ‫جشنواره ملی روز جنگل بانان گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب‬ ‫عنایت ویژه ای به منابع طبیعی دارند و در هر شرایطی‬ ‫یک تنه از این بخش حمایت به عمل می اورند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جنگل ها با اشاره به افزایش نیرو در‬ ‫سازمان جنگل ها گفت‪ 544 :‬نفر نیروی جدید جذب‬ ‫شده و قول گرفته ایم که دوباره برای سازمان جنگل ها نیروهای دیگری جذب کنیم تا از این طریق‬ ‫بتوانیم تشکیالت یگان حفاظت خود را بهبود دهیم‪.‬‬ ‫اقایی همچنین در ارتباط با الیحه حمایت از جنگل بانان گفت‪ :‬این الیحه به مجلس رفت و‬ ‫به صورت اولیه مورد تصویب قرار گرفت‪ ،‬اما شورای نگهبان ایراداتی به ان گرفت که این ایرادات‬ ‫اصالح شد و منتظر هستیم که به زودی در مجلس شورای اسالمی با نظر مثبت نمایندگان‬ ‫مورد تصویب نهایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که می خواهیم از جنگل بانان حمایت های قانونی انجام دهیم‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه‬ ‫بر حمایت های قانونی باید حمایت های مادی بیشتری از جنگل بانان شود و خسارت های وارده‬ ‫به انها جبران گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد دانشگاهی‪:‬‬ ‫مراسم بزرگداشت سی و نهمین سالگرد‬ ‫تاسیس جهاد دانشگاهی روز چهارشنبه گذشته‬ ‫در سالن شهیدبهشتی ریاست جمهوری با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی‬ ‫رییس جمهور ‪ ،‬جمعی از وزرا ‪ ،‬مقامات ‪ ،‬مدیران‬ ‫واعضای این نهاد برگزار شد ‪.‬‬ ‫امادگی دولت برای کمک‬ ‫به جهاد دانشگاهی‬ ‫دکتر روحانی در جمع روسا و مدیران این نهاد‬ ‫دربخشی از سخنان خود گفت ‪ :‬قرار گرفتن نام‬ ‫مقدس «جهاد» بر این نهاد نشان از اهمیت وظیفه‬ ‫ان است و خوشبختانه با تالش های انجام شده‪،‬‬ ‫امروز در سی و نهمین سالگرد تاسیس جهاد‬ ‫دانشگاهی ‪ ،‬گستره فعالیت ان کل کشور را‬ ‫فراگرفته است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی از سرعت عمل‪ ،‬دقت باال و‬ ‫همچنین کاستن از هزینه های انجام کار و‬ ‫تولید محصول به عنوان ویژگی های کار جهاد‬ ‫دانشگاهی نام برد و با ارزشمند توصیف کردن‬ ‫اقدامات انجام شده در این نهاد‪ ،‬موسسه رویان و‬ ‫تحقیقاتو مطالعاتانجامشدهدر زمینهسلولهای‬ ‫بنیادی در این موسسه را از افتخارات کشور دانست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخشی از سخنان خود با‬ ‫اشاره به اینکه جهاد دانشگاهی با عملکرد خود‬ ‫در طول این سال ها نشان داده که می تواند کمک‬ ‫بسیار بزرگی برای کشور باشد‪ ،‬گفت‪ :‬شما باید‬ ‫با جذب استعدادها‪ ،‬محققان و متخصصین‬ ‫جوان‪ ،‬کشور را در رسیدن به خودکفایی کمک‬ ‫کنید و در این راه ما می توانیم به جهاد دانشگاهی‬ ‫اعتماد کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی امادگی دولت را برای کمک‬ ‫به جهاد دانشگاهی اعالم و توصیه کرد تامین‬ ‫نیازهای ضروری کشور در حوزه علم و فناوری را‬ ‫در اولویت خود قرار دهند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه استفاده از‬ ‫محصوالت و تولیدات داخلی در جهاد‬ ‫دانشگاهی را به دستگاه های کشور توصیه کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند ممکن است این تولیدات‬ ‫در ابتدای کار با اشکاالت جزئی همراه باشد‬ ‫اما باید خطر پذیری این کار را بپذیریم تا تولید‬ ‫محصول داخل در کشور تقویت شود و محصول‬ ‫کامل و بی نقص تولید شود‪.‬‬ ‫اعالم امادگی برای پذیرش ماموریت های کالن‬ ‫فناورانه در کشور‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور‪ ،‬دکتر طیبی رئیس‬ ‫جهاد دانشگاهی گزارشی از اهم فعالیت های این‬ ‫نهاد را ارائه و برای پذیرش مسئولیت های بزرگ در‬ ‫حوزه های علمی و فناوری اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار ما ‪ ،‬دکتر حمیدرضا طیبی‬ ‫به ارایه گزارشی از دستاوردهای این نهاد پرداخت‬ ‫و اعالم کرد‪ :‬ما امادگی پذیرش مسوولیت های‬ ‫کالن فناورانه در کشور را داریم‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به حمایت های‬ ‫لجستیک جهاددانشگاهی از ایران در دوران‬ ‫جنگ اظهار کرد‪ :‬این نهاد در ‪ ۳۹‬سال اخیر در‬ ‫حوزه ی سرطان سینه‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬اصالح نژاد‬ ‫دام های سبک و سنگین‪ ،‬داروهای گیاهی و‬ ‫حوزه ی فنی و مهندسی‪ ،‬دستاوردهای خوبی‬ ‫داشته و در حوزه ی صنعت نفت به ویژه ساخت‬ ‫بازوهای بارگیری نفت و مته های حفاری هم‬ ‫اقدامات موفقیت امیزی را تجربه کرده است‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی باتاکید بر این که در‬ ‫زمینه انتقال فناوری در جهاددانشگاهی خوب‬ ‫اعطای نمایندگی بیمه پاسارگاد (در ستاد مرکزی)‬ ‫فرصت استثنائی حضور در سازمان فروش بیمه پاسارگاد‬ ‫ما در بیمه پاسارگاد فرصت داشتن یک شغل عالی‪ ،‬پر درامد‪ ،‬رو به رشد‬ ‫و در عین حال هیجان انگیز را برای شما فراهم نموده ایم‪.‬‬ ‫شــغلی بــدون محدویــت زمانی‪،‬مکانــی و بــدون نیــاز بــه ســرمایه اولیــه‪،‬‬ ‫تحصیالت مرتبط و دفتر کار‬ ‫شــما چه دانشــجو باشــید چه خانــم خانه دار‪ ،‬شــاغل باشــید یا بیــکار و‪....‬‬ ‫متقاضی واجد شرایط برای شروع این کسب و کار هستید‪.‬‬ ‫یکی از پولسازترین مشاغل جهان‪ ،‬صنعت بیمه است بویژه فروش بیمه عمر‬ ‫که بواسطه ان یک خانواده از رفاه ‪ ،‬امنیت و ارامش برخوردار می شود‪.‬‬ ‫شما میتوانید بر اساس ایین نامه ‪ 96‬بیمه مرکزی کد نمایندگی فروش‬ ‫بیمه نامه عمر و ‪ ....‬را دریافت و از مزایای ذیل بهره مند شوید‪:‬‬ ‫همکاری با بهترین شرکت بیمه به انتخاب بیمه مــــــرکزی‬ ‫دریافــت کارمزد با فــروش هر بیمه نامه تا پایان قرارداد‬ ‫(حداکثر ‪ ۳۰‬سال)‬ ‫برخورداری شما و خانواده تان از بیمه تکمیل درمان ‪ ،‬عمر و حادثه‬ ‫امکان فروش در سراسر ایران‬ ‫دریافت کارمزدبطور مستقیموبدونواسطهاز دفترمرکزیشرکتبیمهپاسارگاد‬ ‫برخوردار ی از وام نمایندگی و تخفیف در سایر رشته های بیمه امکان ارتقای‬ ‫شغلی تا رده های باالی مدیریتی‬ ‫اموزش‪،‬پشتیبانی و حمایت‪ ۲۴‬ساعته نمایندگان توسط اساتید‬ ‫و نوابغ فروش بیمه عمر کشور‬ ‫جهت حضور در همایش رایگان و کسب اطالعات بیشتر‬ ‫عدد ‪ ۱‬را به شماره ‪ ۰۹۱۲۰۶۸۰۳۸۶‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫بانک گردشگری به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود برای اداره امنیت در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات‪ ،‬از‬ ‫واجدین شرایط اقا پس از ثبت نام الکترونیکی‪ ،‬بر اساس اولویت های مورد نیاز و پذیرش در مصاحبه‪ ،‬دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫الف) شرایط عمومی‬ ‫•داشتن تابعیت نظام جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•تدین به دین مبین اسالم یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی‬ ‫•التزام به قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫•داشتن کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت‬ ‫•عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر‬ ‫•نداشتن سوءپیشینه کیفری‬ ‫•دارا بودن توانایی جسمی و روانی متناسب با رشته شغلی مورد تقاضا‬ ‫•حداقل ســن‪ ،‬بیســت و پنج سال (‪ )25‬برای فار غ التحصیالن در مقطع کارشناسی و‬ ‫حداکثر سن‪ ،‬سی سال (‪ )30‬برای فار غ التحصیالن در مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫•بومی و ساکن شهر تهران‬ ‫ب) شرایط اختصاصی‬ ‫•اشنایی با مفاهیم امنیت شبکه‬ ‫•اشنایی با محصوالت امنیتی فایروال‪DLP،IPS/IDS،‬‬ ‫•اشنایی با انواع ال گ های سیستمی‬ ‫•اشنایی با کارکرد ‪ ، SIEM‬فرایندهای‪ SOC‬و محصوالت تحلیل رخداد‬ ‫ً‬ ‫•اشنایی با حداقل یک زبان برنامه نویسی(ترجیحا ‪)Python‬‬ ‫•توانایی گزارش نویسی و مستند سازی رویدادهای امنیتی‬ ‫•اشنایی با امنیت در اجزاء و چارچوب های ترافیک شبکه‬ ‫•اشنایی با انواع حمالت سایبری و روش های مقابله با ان‬ ‫•اشنایی با روال حل مشکالت امنیتی‬ ‫•حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫توجه‪:‬‬ ‫فار غ التحصیــان مهندســی کامپیوتــر در مقطــع کارشناســی ارشــد بــا گرایــش امنیــت‬ ‫اطالعات در اولویت می باشند‪.‬‬ ‫ج) نحوه ثبت نام‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد مشــخصات خــود و ســایر اطالعــات الزم را در‬ ‫سیســتم الکترونیکــی دعــوت بــه همــکاری در ســایت بانــک گردشــگری به نشــانی‬ ‫‪ www.tourismbank.ir‬در قسمت “دعوت به همکاری” ثبت نمایند‪.‬‬ ‫ثبــت نــام فقــط از طریــق وب ســایت بانــک گردشــگری امــکان پذیــر اســت‪ ،‬لــذا از‬ ‫متقاضیان درخواســت می شــود از ارســال هرگونه مدارک بــه ادارات بانک خودداری‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫مدارک مورد نیاز برای ثبت نام‪:‬‬ ‫‪.1‬فایل اسکن شده عکس پرسنلی ‪( 4 * 3‬عکس پرسنلی باید تمام رخ و واضح باشد)‬ ‫‪.2‬فایل اسکن شده کارت ملی‬ ‫‪.3‬فایــل اســکن شــده صفحــه اول شناســنامه و صفحــه دوم در صــورت داشــتن‬ ‫توضیحات‬ ‫‪.4‬فایل اسکن شده اخرین مدرک تحصیلی‬ ‫‪.5‬فایل اسکن شده کارت نظام وظیفه هوشمند (برای اقایان)‬ ‫حدا کثــر حجــم فایل هــای ارســالی می تواند‪ ۴۰۰ KB‬باشــد و فقــط در قالب های‬ ‫‪ jpg ,png ,gif‬ذخیره شــده باشد‪.‬‬ ‫نکات بسیار مهم برای ثبت نام‪:‬‬ ‫هــر متقاضــی تنهــا یــک بــار امــکان ثبــت نــام در ســامانه دعــوت بــه همــکاری را دارا‬ ‫می باشد‪ .‬درصورت تغییر مشخصات‪ ،‬امکان ویرایش فرم ثبت نام از قسمت دعوت‬ ‫به همکاری سایت نیز میسر می باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫چگونگــی دعــوت به مصاحبه بر اســاس اولویت های مورد نیاز صرفــا از طریق تلفن‪،‬‬ ‫پیامک و یا پست الکترونیکی به اطالع متقاضیان گرامی خواهد رسید‪ .‬بدین ترتیب‬ ‫از متقاضیان درخواست می شود در ثبت شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی خود‬ ‫دقت نمایند‪.‬‬ ‫◄‬ ‫اموزش ‪ ۱۰۰‬نفر از خانواده‬ ‫زندانیان به شرط اشتغال‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان گفت‪ :‬با همکاری صندوق‬ ‫کارافرینی امید مقرر شده طبق تفاهم نامه ای‪ 100 ،‬نفر از خانواده زندانیان‬ ‫به شرط وصل به بازار کار اموزش ببینند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس جبار باقری گفت‪ :‬سازمان زندان ها متولی‬ ‫این است که به مجرمانی که به حکم قانون راهی زندان می شوند امکانات‬ ‫می دهد تا روز موعد ازادی که از بند رها می شوند‪.‬‬ ‫باقری اضافه کرد‪ :‬برای نگهداری زندانی‪ ،‬قانون و سرفصل اعتباری وجود دارد‬ ‫امابرایخانواده هاهیچپیش بینینشدهاست کهچگونهتحتپوششقرار گیرند‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از خانواده زندانیان گفت‪ :‬ما در همه شرایط‬ ‫در کنار خانواده های زندانیان هستیم و عمده تکیه انجمن بر حمایت و‬ ‫کمک های خیران است‪.‬‬ ‫باقری گفت‪ :‬امسال اولویت انجمن حمایت از خانواده زندانیان عالوه‬ ‫بر حمایت های مالی و مسائل اقتصادی‪ ،‬اموزش همگانی خانواده ها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با سازمان ها و نهادهای مختلف از جمله سازمان فنی و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬شهردار ی ها و سرای محالت‪ ،‬جهاد دانشگاهی‪ ،‬وزارت رفاه‬ ‫تفاهم نامه هایی منعقد شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در ارتباط با شهرداری تهران مقرر شد تا خانواده زندانیان‬ ‫و نیازهای انان در حوزه های مختلف در مناطق مختلف شناسایی شود تا‬ ‫خدمات رسانی به نحو موثرترین انجام گیرد یا در ارتباط با صندوق کارافرینی‬ ‫امید مقرر شده است طبق تفاهم نامه ای‪ 100 ،‬نفر از خانواده زندانیان به شرط‬ ‫وصل به بازار کار اموزش ببینند‪.‬‬ ‫عمل کردیم‪ ،‬افزود‪ :‬در خرید از خارج نیازمندیم تا از‬ ‫ظرفیت ها برای انتقال فناوری به داخل استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ب ــا اش ــاره ب ــه ق ــرارداد ط ــرح توس ــعه مش ــاغل‬ ‫خانگ ــی ک ــه ب ــه ص ــورت پایل ــوت در ‪ 9‬اس ــتان اج ــرا‬ ‫ش ــده و ق ــرار اس ــت در ادام ــه ب ــه ‪ 31‬اس ــتان افزای ــش‬ ‫یاب ــد‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬م ــا دو ن ــوع برنامه ر ی ــزی در‬ ‫جهــاد دار یــم؛ یکــی برنامه ر یــزی داخلــی بــر اســاس‬ ‫تش ــخیص جه ــاد از نیازه ــای ام ــروز و ف ــردای‬ ‫جامع ــه و دیگ ــری برنامه ر ی ــزی براس ــاس مامور ی ــت‬ ‫از ط ــرف نظ ــام اجرای ــی کش ــور اس ــت‪.‬‬ ‫رییس جهاددانشگاهی در ادامه بر استفاده کامل‬ ‫از ظرفیت جهاددانشگاهی به عنوان نهاد توسعه ای‬ ‫دانشبنیاندر اجراو پیادهسازیسیاستهایدولت‬ ‫در حوزه های فرهنگی‪ ،‬فناورانه و اشتغال با واگذاری‬ ‫ماموریت های کالن در این زمینه ها با اجرایی شدن‬ ‫بند «ح» ماده‪ 64‬برنامه ششم توسعه تاکید کرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ملی توسعه مشاغل خانگی‬ ‫در ‪ ۳۱‬استان با ظرفیت اشتغالزایی‬ ‫برای ‪ ۴۰‬هزار نفر‬ ‫درحاش ــیه ای ــن مراس ــم ق ــرارداد هم ــکاری‬ ‫جهاددانش ــگاهی و وزارت تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه‬ ‫اجتماع ــی ب ــا ه ــدف ت ــداوم اج ــرای ط ــرح مل ــی‬ ‫توس ــعه ی مش ــاغل خانگ ــی ب ــرای ‪ 40‬ه ــزار نف ــر‬ ‫در ‪ 31‬اس ــتان ب ــا حض ــور دکت ــر حس ــن روحان ــی‬ ‫رییس جمهــور کشــور‪ ،‬بیــن دکتــر حمیدرضــا طیبــی‬ ‫ریی ــس جهاددانش ــگاهی و محم ــد ش ــریعتمداری‬ ‫وز ی ــر تع ــاون‪ ،‬کار و رف ــاه اجتماع ــی منعق ــد ش ــد‪.‬‬ ‫موض ــوع ای ــن تفاهم نام ــه توس ــعه و بهب ــود‬ ‫مس ــتمر و پایدارس ــازی کسـ ـب وکارهای خ ــرد‬ ‫و خانگ ــی در چارچ ــوب ط ــرح مل ــی توس ــعه ی‬ ‫مش ــاغل خانگ ــی و از طر ی ــق پیاده س ــازی‬ ‫الگوه ــای موف ــق‪ ،‬توس ــعه ی اش ــتغال و کارافرین ــی‬ ‫در مناط ــق‪ ،‬رس ــته ها و گروه ه ــای ه ــدف ب ــا تاکی ــد‬ ‫ب ــر مناط ــق روس ــتایی و توس ــعه ی کسـ ـب وکارهای‬ ‫خ ــرد و خانگ ــی از نظ ــر مه ــارت‪ ،‬اس ــتانداردها‪،‬‬ ‫کیفی ــت‪ ،‬تکنول ــوژی‪ ،‬حض ــور در ب ــازار‪ ،‬برندس ــازی‬ ‫محصول ــی و منطقـ ـه ای اس ــت‪.‬‬ ‫شــایان ذکــر اســت کــه در مراســم ســی و نهمیــن‬ ‫س ــالگرد تاس ــیس جهاددانش ــگاهی از خان ــواده‬ ‫شــهید علــی عابدینــی از مدافعــان حــرم ‪ 4 ،‬حامــی‬ ‫ای ــن نه ــاد در س ــال ‪ 1398‬و ‪ 34‬جهادگ ــر نمون ــه‬ ‫تقدی ــر و تش ــکر ش ــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خبر داد‬ ‫◄‬ ‫مدیر کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای‪:‬‬ ‫فراخوان جذب اساتید دانشگاه‬ ‫فنی و حرفه ای ‪ 2‬ماه در سال انجام می شود‬ ‫مدیر کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای گفت‪ :‬جذب اساتید این‬ ‫دانشگاه غیرازسال‪ 90‬در این دانشگاه در حال انجام بوده و هر سال در ماه های‬ ‫بهمن و شهریور فراخوان داده می شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس‪ ،‬حسین سلمانی مدیرکل روابط عمومی‬ ‫دانشگاه فنی و حرفه ای درباره موضوع « ایا برنامه ای برای جذب اساتید‬ ‫دانشگاه فنی حرفه ای غیرازسال‪ 90‬هست؟» گفت‪ :‬نخستین فراخوان جذب‬ ‫اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای مربوط به سال ‪ 1391‬بوده و دومین فراخوان‬ ‫ما نیز به سال ‪ 94‬اختصاص دارد و در نهایت سومین فراخوان جذب اساتید‬ ‫مربوط به سال های ‪ 96 ، 95‬و ‪ 97‬است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر فراخوان جذب اساتید سال های ‪95 ، 94‬‬ ‫و ‪ 96‬به نتیجه رسیده است به طوری که پرونده ‪ 152‬نفر از اساتید مقاطع‬ ‫کارشناسی ارشد و دکتری برای تائید نهایی به مرکز جذب وزارت علوم ارسال‬ ‫شده که اکنون ‪ 35‬نفر از اساتید مورد تائید قرار گرفتند و بقیه افراد باید منتظر‬ ‫بمانند که به زودی تائیدیه انها نیز انجام می شود‪.‬‬ ‫مدیر کل روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای تصریح کرد‪ :‬فراخوان‬ ‫جذب اساتید این دانشگاه هر سال در ماه های بهمن و شهریور انجام می شود‬ ‫که تا سه هفته دیگر فراخوان امسال دانشگاه در ابتدای ما شهریور انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران از داوطلبان (مرد) با اخرین مدرک تحصیلی دیپلم‬ ‫رشته های نظری ‪ ،‬فنی و حرفه ای و کارودانش در مقطع درجه داری دعوت به همکاری می تماید‪.‬‬ ‫شرایط عمومی‬ ‫‪ –1‬اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسالم‪.‬‬ ‫‪ – 2‬اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و والیت مطلقه فقیه و امادگی فدا کاری در راه تحقق‬ ‫اهداف ان ها‪.‬‬ ‫‪ – 3‬تابعیت جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫*داوطلب می بایست ایرانی االصل باشد بدین مفهوم که‬ ‫دارای شناسنامه ایرانی و پدر ومادر ایرانی االصل باشد‪.‬‬ ‫‪ – 4‬عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای‬ ‫سیاسی و معارض با نظام جمهوری اسالمی ایران‪.‬‬ ‫‪ – 5‬عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی‬ ‫در زمان تقاضای استخدام‪.‬‬ ‫‪ – 6‬عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی‪.‬‬ ‫‪ – 7‬نداشتن سوء پیشینه کیفری‪.‬‬ ‫‪ – 8‬عدم اعتیاد به مواد مخدر‪.‬‬ ‫‪ – 9‬داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی الزم برای خدمت‬ ‫مورد نظر‪.‬‬ ‫‪ – 10‬داشتن سالمت و توانایی جسمی و روانی متناسب با‬ ‫خدمت مورد نظر‪.‬‬ ‫شرایط اختصاصی‬ ‫حداقل سن ‪ 18‬سال و حدا کثر ‪ 25‬سال می باشد ‪.‬‬ ‫شرایط ارفاقی‪ :‬داوطلبانی که دارای هریک از شرایط ذیل‬ ‫باشند در اولویت جذب می باشند‪:‬‬ ‫‪ . 1‬داشتن کارت پایان خدمت (به استثنا کارت معافیت‬ ‫از خدمت) ‪ .2‬عضویت فعال در بسیج ‪ .3‬خانواده معظم‬ ‫شهدا‪ ،‬ایثارگران و جانبازان و نخبگان علمی و ورزشی‬ ‫● ثبت نام صرفا برای داوطلبان مرد مجاز می باشد‪.‬‬ ‫●حداقل معدل برای ثبت نام ‪ 14‬و برای داوطلبان دارای‬ ‫سابقه بسیج فعال ‪ 13‬می باشد ‪.‬‬ ‫●حداقل قد برای داوطلبان ‪ 170‬سانتی متر می باشد‪.‬‬ ‫●فار غ التحصیالن مقاطع کاردانی و باالتر مجاز به ثبت‬ ‫نام نمی باشند و چنانچه ثبت نام نمایند در مراحل بعدی‬ ‫امکان ثبت نام نخواهند داشت‪.‬‬ ‫مهلت ثبت نام‬ ‫عالقمندان می توانند با مراجعه به سایت ‪ police.ir‬از تاریخ‬ ‫‪ 1398/05/09‬لغایت ‪ 1398/06/09‬اقدام به ثبت نام نمایند‪.‬‬ ‫همچنین جهت دریافت پاسخ سواالت خود در خصوص این‬ ‫ازمون می توانید روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ‪ 8‬صبح‬ ‫الی ‪13‬و روزهای پنجشنبه از ساعت ‪ 8‬الی ‪ 12‬با شماره تلفن های‬ ‫‪ 73046913 ، 73046911‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫شرایط و تذکرات‬ ‫‪ -1‬سامانه ثبت نام اینترنتی صرفا با سیستم عامل ویندوز‬ ‫سازگار می باشد ‪ .‬لذا توصیه می گردد به منظور ورود‬ ‫اطالعات صحیح و بدون نقص ‪ ،‬صرفا از رایانه هایی که از‬ ‫سیستم عامل ویندوز بهره می جویند استفاده نمایید ‪.‬‬ ‫در صورت استفاده از تبلت و تلفن های هوشمند ‪ ،‬تبعات‬ ‫ناشی از عدم دریافت صحیح اطالعات متوجه مرکز گزینش و‬ ‫استخدام نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪-2‬ثبت نام از داوطلبان استخدام رایگان محسوب گردیده و‬ ‫مستلزم پرداخت وجهی از طریق درگاه الکترونیکی بانک ها‬ ‫نمی باشد‬ ‫‪-3‬کدملی داوطلب ‪،‬بعنوان نام کاربری و کلمه عبور ‪ ،‬برای‬ ‫ورود سامانه ثبت نام اینترنتی در نظرگرفته شده است‪.‬‬ ‫‪-4‬داوطلبانی که موفق به تکمیل اطالعات خود نشده انــد‪،‬‬ ‫می توانند تا پایان مهلت ثبت نام با مراجعه به سامانه‬ ‫اطالعات خود را تکمیل و ویرایش نمایند‪.‬‬ ‫‪ - 5‬ثبت نام در این سامانه به منزله استخدام در ناجا‬ ‫محسوب نمی گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬تکمیل اطالعات توسط داوطلب و دریافت کدرهگیری‬ ‫مال ک تایید ثبت نام می باشد لذا در ورود اطالعات مانند‬ ‫نام و نام خانوادگی ‪ ،‬کد ملی و سال تولد ‪ ،‬مدرک تحصیلی و‬ ‫معدل دقت الزم را نموده و افرادی که اطالعات انان ناقص‬ ‫می باشدفراخوان نخواهند شد‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بازرگانی‪ ،‬محدوده زعفرانیه برای تکمیل کادر پرسنل خود از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مسئول دفتر‪ :‬خانم‪ ،‬لیسانس‪ ،‬ترجیحا اشنا به زبان انگلیسی و ترکی استانبولی‬ ‫‪ 4‬نفر کارشناس فروش ‪ :‬خانم‪ /‬اقا‪ ،‬لیسانس‪ ،‬با روابط عمومی باال و پیگیری کامل کلیه امورمحوله‬ ‫‪setarehchoobnovin.ir@gmail.com‬‬ ‫اخبار استان‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید اعالم کرد‬ ‫پرداخت ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومان تســهیالت‬ ‫اشتغال روستایی‬ ‫مدیرعام ــل صن ــدوق کارافرین ــی امی ــد از اختص ــاص ‪ ۲۰۰۰‬میلی ــارد توم ــان تس ــهیالت‬ ‫اشــتغال روســتایی در ســال ‪ ۹۸‬خبــر داد و گفــت‪ :‬طــرح روســتای بــدون بیــکار تــا پایــان ســال در‬ ‫‪ ۱۰۰‬روس ــتای کش ــور اج ــرا خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار اصغر نوراله زاده در گفتگو با ایسنا‪ ،‬از اختصاص ‪ ۱۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت اشتغال روستایی در کل کشور طی سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت‪ :‬این میزان‬ ‫تسهیالت پرداختی‪ ،‬حدود ‪ ۲۳‬هزار طرح اشتغالزایی خرد و کوچک را شامل می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صندوق کارافرینی امید از ابتدای سال گذشته تاکنون بیش از ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان تسهیالت اشتغالزایی در کشور پرداخت کرده و در قالب انعقاد تفاهم نامه با سایر‬ ‫موسسات‪ ،‬نهادهای خیریه و دستگاه های دولتی نیز بیش از ‪ ۷۰۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق کارافرینی امید ادامه داد‪ :‬در راستای برنامه ها و هدفگذاری صورت گرفته‬ ‫درصدد هستیم تا امسال دو هزار میلیارد تومان تسهیالت را با اولویت مناطق محروم و‬ ‫روستایی پرداخت کنیم و از این طریق به سمت تکمیل زنجیره ارزش از تولید تا عرضه برویم‪.‬‬ ‫نوراله زاده در عین حال از اجرای طرح روستای بدون بیکار در بیش از ‪ ۷۰‬روستای کشور‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬تعداد این روستاها تا پایان امسال به بیش از ‪ ۱۰۰‬روستا می رسد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬یکی از برنامه های در دست اجرای صندوق کارافرینی امید‪ ،‬طرح روستای بدون‬ ‫بیکار است که این طرح در قالب اعطای وام های اشتغال برای مشاغل خرد و کوچک در‬ ‫روستاها به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫به گفته مدیرعامل صندوق کارافرین امید با اجرای این طرح ضمن کاهش بیکاری و‬ ‫افزایش تولید و بهره وری جلوی مهاجرت روستاییان به شهرهای بزرگ گرفته می شود‪.‬‬ ‫طرح اشتغال روستایی و عشایری به دنبال مجوز برداشت ‪ ۱.۵‬میلیون دالر از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی با تصویب مجلس برای ایجاد طرح های اشتغال در مناطق روستایی و عشایری به اجرا‬ ‫درامد که مهمترین هدف ان جلوگیری از مهاجرت به کالن شهرها‪ ،‬کاهش حاشیه نشینی و‬ ‫ماندگاری ساکنین روستا است‪.‬منابع طرح اشتغال روستایی برای تبدیل طرح های تولیدی‬ ‫روستایی از طریق سه بانک کشاورزی‪ ،‬پست بانک و توسعه تعاون و صندوق کارافرینی امید‬ ‫در اختیار متقاضیان تسهیالت اشتغال روستایی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تا شهریورماه در منطقه المرد؛‬ ‫‪ 500‬نفر در صنایع بزرگ منطقه‬ ‫استخدام می شوند‬ ‫نماینده مردم المرد و ُمهر در مجلس با تاکید بر اینکه افتتاح برخی پروژه ها در امسال نقش‬ ‫ویژه ای در ارتقای زیرساخت های سرمایه گذاری دارند‪ ،‬گفت‪ :‬زمینه جذب نیروهای بومی با‬ ‫بهره برداری از صنایع بزرگ منطقه المرد و ُمهر فراهم می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا از المرد‪ ،‬سید محسن علوی در نشست مطبوعاتی افزود‪ :‬بخشنامه جذب‬ ‫‪ 90‬درصدی نیروهای بومی المرد و مهر در کارخانه الومینیوم جنوب صادر و ابالغ شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فاز نخست کارخانه الومینیوم جنوب (سالکو) با ظرفیت تولید ‪ 300‬هزار تن‬ ‫در سال است که ‪ ۱۰۰‬هزار تن شمش در مرحله اول اغاز می شود و به گفته مسئوالن کارخانه‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفر نیرو در شهریور ماه امسال از طریق مصاحبه و ازمون جذب می شوند که این نیروها‬ ‫شامل نیروهای دیپلم و فوق دیپلم خواهد بود و به گفته انان‪ ،‬تالش دارند که کارخانه در مهرماه‬ ‫راه اندازی شود و افتتاح ان چند ماه بعد انجام می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم در المرد و ُمهر در مجلس گفت‪ :‬باتوجه به بخشنامه جذب نیروهای‬ ‫استخدامی در منطقه ویژه اقتصادی المرد‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬درصد از جوانان تحصیل کرده‬ ‫شهرستان های المرد و ُمهر در کارخانه الومینیوم جنوب استخدام شدند و همچنین اموزش‬ ‫های الزم را برای فعالیت در این کارخانه گذرانده اند‪.‬‬ ‫علوی با تاکید بر رعایت عدالت و شایسته ساالری در ازمون های استخدامی صنایع‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬جوانان جویای کار بومی باید فارغ از نگاه های سیاسی و با نگاه به تخصص و شایسته‬ ‫ساالری در صنایع منطقه از طریق ازمون و مصاحبه جذب شوند و حق کسی ضایع نشود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شهرک های صنعتی استان تهران خبر داد‬ ‫ایجاد ظرفیت اشتغال زایی ‪ 7‬هزار نفر‬ ‫در دماوند طی سه سال اینده‬ ‫مدیرعام ــل ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ته ــران از ایج ــاد اش ــتغال ب ــرای هف ــت ه ــزار نف ــر در‬ ‫طــول ســه ســال اینــده در شــهرک صنعتــی دماونــد خبــر داد و گفــت‪ :‬هزینه هــای شهرک ســازی‬ ‫در ســال جــاری ‪ 18‬برابــر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش بــازارکار صابــر پرنیــان در گفت وگــو بــا خبرنــگار خبرگــزاری فــارس در دماونــد‪ ،‬در‬ ‫حاشــیه بازدیــد و کلنگ زنــی پنــج پــروژه عمرانــی در شــهرک صنعتــی دماونــد اظهــار کــرد‪ :‬امــروز‬ ‫تعــداد پنــج طــرح صنعتــی بــا اشــتغال ‪ ۱۵۰‬نفــر در شــهرک صنعتــی دماونــد کلنگ زنــی شــد کــه‬ ‫ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری ب ــه بهره ب ــرداری می رس ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در ســال جــاری‪ ،‬گام بلنــدی در راســتای ایجــاد اشــتغال در شهرســتان دماونــد‬ ‫برداشــته شــده و در ســه ســال اینــده‪ ،‬هفــت هــزار نفــر در شــهرک صنعتــی دماونــد اشــتغال پایــدار‬ ‫صنعتــی خواهــد داشــت کــه بــه دنبــال ان‪ 20 ،‬هــزار اشــتغال غیــر مســتقیم نیــز در پــی دارد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ته ــران ادام ــه داد‪ :‬بیش ــتر پروژه های ــی ک ــه ام ــروز در‬ ‫دماون ــد کلنگ زن ــی ش ــد‪ ،‬توس ــط بخ ــش خصوص ــی و ب ــا پیش بین ــی اعتب ــاری بال ــغ ب ــر یک ص ــد‬ ‫میلی ــارد توم ــان انج ــام می ش ــود؛ ع ــاوه ب ــر ای ــن‪ ،‬امیدوار ی ــم ک ــه ت ــا پای ــان س ــال ج ــاری‪ 70 ،‬ط ــرح‬ ‫صنعتــی نیــز اغــاز بــه ســاخت و ســاز کننــد‪.‬‬ ‫پرنیــان بیــان کــرد‪ :‬همچنیــن در خصــوص طرح هــای نیمه تمــام در ســال جــاری‪ ،‬اعتبــاری‬ ‫بال ــغ ب ــر ‪ 20‬ه ــزار میلی ــارد توم ــان در خص ــوص پروژه های ــی ب ــا پیش ــرفت ‪ 60‬درص ــدی پیش بین ــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫وی تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬خوش ــبختانه از ابت ــدای س ــال تاکن ــون‪ ،‬تع ــداد هف ــت واح ــد صنعت ــی‬ ‫غیرفع ــال در دماون ــد ب ــه چرخ ــه تولی ــد بازگش ــت؛ همچنی ــن ی ــک زون ب ــا تع ــداد ‪ 250‬کارگاه در‬ ‫شــهرک صنعتــی دماونــد پیش بینــی شــده کــه بــه ایــن ترتیــب‪ ،‬کارگاه هــای پراکنــده شــهر در ان‬ ‫تجمی ــع ش ــده و ب ــه فعالی ــت خ ــود توس ــعه می دهن ــد‪.‬‬ ‫مدیرعام ــل ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ته ــران گف ــت‪ :‬م ــا در س ــال گذش ــته در ح ــوزه‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬کمتــر از یــک میلیــارد تومــان هزینــه شهرک ســازی داشــتیم‪ ،‬امــا در ســال جــاری‬ ‫ایــن عــدد ‪ ۱۸‬برابــر شــده و بــه حــدود ‪ ۲۰‬میلیــارد تومــان رســیده اســت کــه ایــن میــزان‪ ،‬از محــل‬ ‫مناب ــع داخل ــی ش ــهرک های صنعت ــی اس ــتان ته ــران تخصی ــص یافت ــه اس ــت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی کرمانشاه مطرح کرد‪:‬‬ ‫ثبت « هرسین» به عنوان شهر ملی گلیم ایران‬ ‫مدی ــرکل می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری اس ــتان کرمانش ــاه از ثب ــت‬ ‫«هرس ــین» ب ــه عن ــوان ش ــهر مل ــی گلی ــم ای ــران خب ــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه‪ ،‬امیــد‬ ‫ق ــادری اظه ــار داش ــت‪ :‬ثب ــت مل ــی «هرس ــین» ب ــه عن ــوان ش ــهر مل ــی گلی ــم ای ــران اب ــاغ رس ــمی‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تیــم دفاعیــه اســتان کرمانشــاه شــامل نماینــده شهرســتان هــای کنــگاور‪ ،‬صحنــه‬ ‫و هرســین در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار هرســین‪ ،‬نماینــده اســتاندار و مدیــرکل میــراث‬ ‫فرهنگــی اســتان در جلســه ثبــت رســمی موفــق شــدند تــا بــا دفاعیــات خــود و ارائــه مســتندات‬ ‫الزم ایــن موفقیــت بــزرگ را بــرای اســتان رقــم بزننــد‪.‬‬ ‫مدی ــرکل می ــراث فرهنگ ــی‪ ،‬صنای ــع دس ــتی و گردش ــگری اس ــتان کرمانش ــاه تصر ی ــح ک ــرد‪:‬‬ ‫زحم ــات و حض ــور تی ــم دفاعی ــه اس ــتان شایس ــته تقدی ــر اس ــت‪.‬‬ ‫ای ــن مس ــئول ب ــا بی ــان اینک ــه پی ــش از ای ــن نش ــان جغرافیای ــی گلی ــم هرس ــین ثب ــت جهان ــی‬ ‫ش ــده ب ــود‪ ،‬تصر ی ــح ک ــرد‪ :‬ب ــا معرف ــی هرس ــین ب ــه عن ــوان ش ــهر مل ــی گلی ــم امیدوار ی ــم از ای ــن پ ــس‬ ‫ش ــاهد ارتق ــا جای ــگاه ای ــن هن ــر در اس ــتان باش ــیم‪.‬‬ ‫قــادری در پایــان از پیگیــری بــرای پرونــده ثبــت ملــی ســایر صنایــع دســتی شــاخص اســتان‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬سال بالتکلیفی مطرح شد‬ ‫مجلس به دنبال تبدیل وضعیت ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫نیروی شهرداری ها به پیمانی‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس گفت‪ :‬با تالش مجلس‬ ‫تبدیل وضعیت استخدام ‪ ۳۵۰‬هزار‬ ‫نیرویغیررسمیشهرداری هابهپیمانی‬ ‫پس از ‪ ۲۰‬سال بالتکلیفی تعیین‬ ‫تکلیف می شود‪.‬‬ ‫رسول خضری در گفت وگو‬ ‫با خبرگزاری خانه ملت‪ ،‬در مورد‬ ‫اصالح قانون اداری و استخدامی‬ ‫کارکنان شهردار ی های سراسر کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کلیات الیحه استخدام‬ ‫شهردار ی ها در کمیسیون اجتماعی‬ ‫تصویب و برای رای گیری نهایی‬ ‫به صحن علنی مجلس ارائه شد‬ ‫که با اجرای ان ساماندهی کارکنان غیررسمی‬ ‫شهردار ی های سراسر کشور فراهم می شود البته‬ ‫تهران مستثنی شده است‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با یاداوری اینکه وضعیت استخدامی‬ ‫‪ 350‬هزار نیروی شهرداری با اجرای الیحه‬ ‫استخدام شهردار ی ها تعیین تکلیف می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کارکنان شهردار ی ها در ‪ 5‬گروه کارمندان‬ ‫رسمی و پیمانی‪ ،‬قراردادی انجام کار معین (‬ ‫مشخص ) کارگران دائم و کارکنان دارای قرارداد‬ ‫موقت مشاغل کارگری ساماندهی می شوند‪.‬‬ ‫وضعیت استخدامی برخی از کارکنان‬ ‫حدود ‪ 18‬تا ‪ 20‬سال بالتکلیف مانده است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وضعیت‬ ‫استخدامی برخی از این کارکنان‬ ‫حدود ‪ 18‬تا ‪ 20‬سال است بالتکلیف‬ ‫مانده و هنوز قراردادی هستند و‬ ‫تبدیل وضعیت به قرارداد پیمانی‬ ‫نشده اند و بیش از ‪ 20‬سال است‬ ‫شهردار ی ها از این مشکل رنج می برند‬ ‫که این کارکنان با اجرای الیحه‬ ‫تبدیل به قرارداد پیمانی می شود؛‬ ‫خوشبختانه الیحه بار مالی ندارد‬ ‫زیرا دولت حمایت الزم را خواهد‬ ‫داشت و مجلس نیز پای کار است از‬ ‫سویی بیش از ‪ 80‬تا ‪ 90‬درصد درامد‬ ‫شهردار ی ها مربوط به خودشان بوده و‬ ‫کمتر از اعتبارات دولتی استفاده می کنند‪.‬‬ ‫نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس‬ ‫دهم یاداور شد‪ :‬با تصویب الیحه مذکور عدالت در‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد و امنیت شغلی کارکنان‬ ‫محقق می شود؛ کلیات این الیحه با رای قاطع‬ ‫نمایندگان در کمیسیون اجتماعی تصویب شد‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی این استان خبر داد‬ ‫مرکز مشاوره پلیس یزد استخدام می کند‬ ‫مرکــز مشــاوره پلیــس یــزد از بیــن عالقه منــدان‬ ‫ب ــه خدم ــت در واحد ه ــای مش ــاوره فرمانده ــی‬ ‫انتظام ــی اس ــتان ی ــزد‪ ،‬نی ــرو اس ــتخدام می کن ــد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما مرکـز یـزد‪،‬‬ ‫معـاون اجتماعـی فرماندهـی انتظامـی اسـتان‬ ‫یـزد گفـت‪ :‬مرکـز مشـاوره پلیـس از بیـن واجـدان‬ ‫شـرایط بـا مـدرک تحصیلـی کارشناسـی ارشـد و‬ ‫باالتـر در همـه گرای ‬ ‫شهـای روانشناسـی بـه غیـر از‬ ‫روانشناسی صنعتی‪ ،‬مشاوره‪ ،‬مطالعات خانواده‬ ‫و مـددکاری فـارغ التحصیـل از دانشـگاه های‬ ‫دولتـی‪ ،‬غیرانتفاعـی و ازاد نیـرو مـی پذیـرد‪.‬‬ ‫اسـتخدام درمرکـز مشـاوره ارامـش پلیـس یـزد‬ ‫س ــرهنگ مز ی ــدی اف ــزود‪ :‬داش ــتن مع ــدل‬ ‫حداق ــل ‪ ۱۴‬و حداکث ــر س ــن ‪ ۳۰‬س ــال از ش ــرایط‬ ‫پذی ــرش نی ــرو اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گفت ــه وی‪ ،‬عالقه من ــدان ب ــرای‬ ‫کس ــب اطالع ــات بیش ــتر ب ــا ش ــماره تلف ــن‬ ‫‪ ٠3521٨24124‬تم ــاس حاص ــل ی ــا ب ــه مرک ــز‬ ‫مش ــاوره ارام ــش پلی ــس در ابت ــدای خیاب ــان‬ ‫مه ــدی (ع) مراجع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد‪:‬‬ ‫صاحبان مشاغل تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون تومان‬ ‫تسهیالت دریافت می کنند‬ ‫مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد امام‬ ‫خمینی(ره) گفت‪ :‬صاحبان مشاغل در ازای‬ ‫استخدام مددجویان این نهاد تا سقف ‪ ۵۰‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت دریافت می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری انا از سایت خبری کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫علیرضا رمضانی در سفر به استان چهارمحال و‬ ‫بختیاری با بیان اینکه توانمندسازی مددجویان از‬ ‫رویکردهای اصلی کمیته امداد استان بیان کرد‪:‬‬ ‫مشاوره شغلی در راستای توانمندسازی از جمله‬ ‫خدماتی است که به مددجویان ارائه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از ارائه مشاوره‪ ،‬افرادی که‬ ‫توانایی انجام فعالیت های اقتصادی را دارند‪،‬‬ ‫مشخص می شوند و بر اساس توانایی‪ ،‬تحصیالت‬ ‫و عالقه خود تحت اموزش قرار می گیرند و سپس‬ ‫وارد بازار کار می شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت های شغلی کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) به ارائه بسته های تشویقی به‬ ‫کارفرمایانی که زمینه اشتغال مددجویان را فراهم‬ ‫می کنند‪ ،‬اشاره و بیان کرد‪ :‬صاحبان مشاغل در‬ ‫ازای استخدام مددجویان این نهاد تا سقف ‪۵۰‬‬ ‫میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند‪.‬‬ ‫رمضانی توسعه مشاغل خرد را از دیگر‬ ‫رویکردهای این نهاد در زمینه توانمندسازی‬ ‫مددجویان عنوان و خاطرنشان کرد‪ :‬مشاغل خرد‬ ‫توسط مددجویان و با دریافت وام قرض الحسنه‬ ‫محقق می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه از مشکالت مددجویان دارای‬ ‫مشاغل خرد تامین مواد اولیه‪ ،‬بازاریابی و فروش‬ ‫محصوالت است‪ ،‬گفت‪ :‬در این میان راهبران‬ ‫شغلی افرادی هستند که توانایی و قدرت ریسک‬ ‫باالتری برای حضور در عرصه کار را دارند‪ ،‬در‬ ‫نتیجه امور مرتبط با کسب و کارهای خرد را که‬ ‫به هم مرتبط است‪ ،‬پیگیری کرده و زنجیره اتصال‬ ‫انها را فراهم می کنند‪.‬‬ ‫در استان بوشهر گفت‪ :‬تمرکز بر اموزش روستاییان و‬ ‫عشایر‪ ،‬راه اندازی کارگاه تولید عبا در روستای بحیری‪،‬‬ ‫و همچنین کارگاه تولید لباس در هلیله بخشی از‬ ‫این فعالیت ها است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت فرهنگ سازی در‬ ‫زمینه اموزش های فنی و حرفه ای گفت‪ :‬رسانه ها‬ ‫نقش مهمی در معرفی کاربردهای اموزش مبتنی بر‬ ‫مهارت و فرهنگ سازی در این زمینه برعهده دارند‬ ‫تا خانواده ها به اموزش های فنی و حرفه ای اهمیت‬ ‫بیشتری دهند‪.‬‬ ‫دراهکی با اشاره به ضرورت توسعه روستاها و‬ ‫تامین نیازهای مهارتی بیان کرد‪ :‬با توجه به ظرفیت های‬ ‫موجود تنها راه حل خروج از معضل بیکاری‪ ،‬کسب‬ ‫مهارت است‪.‬‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای بوشهر اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه اسیب های اجتماعی‪ ،‬مواد مخدر و پنل های‬ ‫تخصصی کارافرینی و همچنین کسب و کارهای‬ ‫فردی و الکترونیک وارد شده ایم‪.‬‬ ‫استاندار کهگیلویه و بویراحمد اعالم کرد‬ ‫برخورد با استخدام های غیرقانونی‬ ‫در کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه‬ ‫از استخدام های غیرقانونی دفاع نمی کنیم‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مطابق قانون با استخدام های غیرقانونی برخورد شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری فارس از یاسوج‪ ،‬حسین‬ ‫کالنتری در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی با‬ ‫بیان اینکه قانون برایمان تکلیف است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما هیچ دفاعی از اقدامات و استخدام های‬ ‫غیرقانونی نداریم و باید با استخدام های غیرقانونی‬ ‫مدیـــر گزینـــش دانشـــگاه ازاد اســـامی اســـتان بوشـــهر بـــا اشـــاره ب ــه‬ ‫اهمیــت نقــش گزینــش در جــذب نیروهــای انســانی متخصــص و متعهــد‬ ‫گف ــت‪ :‬تعیی ــن صالحی ــت اف ــراد ب ــرای اس ــتخدام برعه ــده هس ــته گزین ــش‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار خبرگ ــزاری ان ــا ‪ ،‬س ــیدهادی حس ــینی در جلس ــه‬ ‫معارفــه رابــط گزینــش دانشــگاه ازاد اســامی واحــد تنگســتان بــا اشــاره بــه‬ ‫اهمیــت نقــش گزینــش در جــذب نیروهــای انســانی متخصــص و متعهــد‬ ‫تش ــریح ک ــرد‪ :‬تعیی ــن صالحی ــت اف ــراد ب ــرای اس ــتخدام برعه ــده هس ــته‬ ‫گزینـــش اســـت؛ به گونه ای کـــه در نهایـــت وجـــود نیروهـــای متخص ــص‬ ‫و متعه ــد ک ــه توس ــط گزین ــش مش ــخص ش ــده اند در مجموع ــه راه گش ــا‬ ‫خواه ــد ب ــود و ب ــه پویای ــی س ــازمان کم ــک می کن ــد‪.‬‬ ‫وی توضیـــح داد‪ :‬فعالیـــت در گزینـــش پارادوکســـی بیـــن شـــیرینی‬ ‫و تلخ ــی اس ــت‪ ،‬گاه ــی زندگ ــی و اب ــروی اف ــراد وابس ــته ب ــه رای مس ــئوالن‬ ‫گزین ــش اس ــت ک ــه فق ــط تدبی ــر درس ــت و صحی ــح می توان ــد کام انس ــان‬ ‫را ش ــیرین کن ــد و سس ــتی در انج ــام وظیف ــه در ای ــن ش ــرایط خطی ــر ممک ــن‬ ‫اس ــت عواق ــب ناخوش ــایندی ب ــرای م ــا ب ــه هم ــراه داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫مدیـــر گزینـــش دانشـــگاه ازاد اســـامی اســـتان بوشـــهر متذکـــر ش ــد‪:‬‬ ‫بای ــد س ــعی کنی ــم ن ــگاه منف ــی برخ ــی اف ــراد ب ــه گزین ــش را تغیی ــر دهی ــم‬ ‫و ایـــن موضـــوع بـــا ا گاهی بخشـــی بـــه افـــراد میســـر می شـــود و در مس ــیر‬ ‫ا گاهی بخش ــی عام ــل ب ــودن ب ــه صف ــات حس ــنه مهم تری ــن و کوتاه تر ی ــن‬ ‫راه خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫حس ــینی خاطرنش ــان ک ــرد‪ :‬ش ــیوه و برنام ــه م ــا در گزین ــش ب ــر مبن ــای‬ ‫پیشــگیری اســت و ایــن بــه ان معناســت کــه مــا منتظــر نمی مانیــم تــا فــرد‬ ‫خطای ــی مرتک ــب ش ــود و او را توبی ــخ کنی ــم؛ بلک ــه در ص ــورت مش ــاهده‬ ‫تخل ــف س ــعی دار ی ــم از ان جلوگی ــری کنی ــم و مس ــیر درس ــت و صحی ــح را‬ ‫ب ــه ف ــرد نش ــان دهی ــم و هم ــواره ب ــه عن ــوان هدایت گ ــر در کن ــار هم ــکاران‬ ‫هس ــتیم‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬گزین ــش را مس ــیر مناس ــبی ب ــرای رس ــیدن ب ــه کم ــال دانس ــت و‬ ‫گف ــت‪ :‬کار در گزین ــش حرک ــت در مس ــیر کم ــال را کوت ــاه می کن ــد و ای ــن‬ ‫موجـــب می شـــود تـــا در ایـــن مســـیر خداونـــد را همـــواره شـــاهد و ناظ ــر‬ ‫اعمـــال و کردارمـــان ببینیـــم‪.‬‬ ‫رئیـــس دانشـــگاه ازاد اســـامی واحـــد تنگســـتان نیـــز در ایـــن جلس ــه‬ ‫برخـــی از ویژگی هـــای مدیـــران و حساســـیت های کار در دفاتـــر گزین ــش‬ ‫اشـــاره و اظهـــار کـــرد‪ :‬امانتـــداری‪ ،‬ســـرعت عمـــل و هماهنگ ــی از‬ ‫شـــاخص های فعالیـــت در گزینـــش اســـت‪.‬‬ ‫محم ــود قدرتی ــان ب ــا اش ــاره ب ــه اهمی ــت گزین ــش اف ــزود‪ :‬گزین ــش ب ــه‬ ‫دســتگاه ها کمــک می کنــد تــا افــراد بــا صالحیــت در پس ـت های مــورد نیــاز‬ ‫دس ــتگاه ها ج ــذب ش ــوند ک ــه همی ــن موض ــوع موج ــب باالرفت ــن راندم ــان‬ ‫کار در دســـتگاه ها می شـــود‪ .‬از ســـویی عمـــل نکـــردن بـــه گزینـــش ی ــا‬ ‫ضعی ــف ب ــودن ان در بعض ــی از دس ــتگاه ها خس ــارات زی ــادی را به دنب ــال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬برقـــراری رابطـــه تنگاتنـــگ بـــا واحدهـــا و مراکـــز اموزشـــی را از‬ ‫س ــوی گزین ــش اس ــتان بوش ــهر خواس ــتار ش ــد و اف ــزود‪ :‬دق ــت و ظراف ــت در‬ ‫کار گزین ــش در مرک ــز اس ــتان حساس ــیت های زی ــادی را می طلب ــد و ای ــن‬ ‫موض ــوع نبای ــد ف ــدای س ــرعت ش ــود‪ ،‬هرچن ــد س ــرعت در انج ــام وظیف ــه و‬ ‫پاس ــخگویی مناس ــب ب ــه مراج ــع ذی رب ــط م ــورد تا کی ــد اس ــت‪.‬‬ ‫بزرگترینشهرکشیالتی کشور‬ ‫در شهرستان گناوه احداث می شود‬ ‫تعهد تامین ‪ 8000‬نیرو برای کار‬ ‫در نیروگاه اتمی بوشهر‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای استان بوشهر با اشاره به تعهد‬ ‫تامین ‪ 8000‬نیرو به منظور اشتغال در نیروگاه اتمی‬ ‫افزود‪ :‬در قالب امضای تفاهم نامه با کشتیرانی برای‬ ‫اموزش های حوزه گردشگری دریا‪ ،‬مهارت اموزی‬ ‫رشته های ملوانی‪ ،‬غواصی‪ ،‬پرورش میگو در قفس و‬ ‫اموزش های مرتبط اعالم امادگی شده است‪.‬‬ ‫به گـ ــزارش ایـ ـسـ ـن ــا‪ ،‬عـ ـب ــدالمجید دراهکی‬ ‫در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ‪ ۱۹‬نیرو از استان‬ ‫برای اشتغال به کار در المان و فرانسه اعزام‬ ‫می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به اعزام نیرو به‬ ‫خارج از کشور پس از حضور وزیر کار در کنفرانس‬ ‫‪ ILO‬در اولین اقدام ‪ ۲۷۰‬نفر برای کار در کشورهای‬ ‫المان و فرانسه نام نویسی کردند که ‪ ۱۹‬نفر را برای‬ ‫اعزام به این مجموعه ها معرفی کردیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تفاهم نامه هایی با دستگاه های‬ ‫مختلف منعقد شده که مهمترین ان امضای تفاهم‬ ‫اهمیت نقش گزینش‬ ‫در جذب نیروهای انسانی‬ ‫متخصص و متعهد‬ ‫استاندار بوشهر‪:‬‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای استان اعالم کرد‪:‬‬ ‫نامه با منطقه ویژه پارس جنوبی بوده که در این‬ ‫تفاهم نامه تامین ‪ 6000‬نیروی کار در پارس جنوبی‬ ‫تعهد شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ظرفیت های سرمایه گذاری در‬ ‫بوشهر گفت‪ :‬عالوه بر ایجاد مدرسه کسب و کار و‬ ‫مهارت در دانشگاه خلیج فارس‪ ،‬در همه دانشگاه های‬ ‫استان دفتر مهارت اموزی و ایجاد شغل راه اندازی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫دراهکی بیان اینکه مهمترین هدف‪ ،‬افزایش‬ ‫مهارت دانش اموختگان دانشگاهی است‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت های کشاورزی‪ ،‬صنعتی و کرانه ای‬ ‫استان بوشهر باید مورد توجه قرار گرفته و توانمندسازی‬ ‫نیروهای بومی در این زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫مدیرکل فنی و حرفه ای بوشهر از اخذ مجوز‬ ‫تاسیس دانشکده کسب و کار خبر داد و عنوان کرد‪:‬‬ ‫فنی و حرفه ای استان بوشهر در سال ‪ ۹۷‬به عنوان‬ ‫استان برتر در سطح کشور در حوزه مهارت اموزی‬ ‫نیروهای سرباز شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی ضمن برشمردن اهم فعالیت های فنی حرفه ای‬ ‫مدیر گزینش دانشگاه ازاد اسالمی بوشهر مطرح کرد‬ ‫مطابق قانون برخورد شود‪.‬‬ ‫کالنتری عنوان کرد‪ :‬نگاه ما در این زمینه برخورد‬ ‫بر اساس قانون است و نگاه دستگاه های نظارتی هم‬ ‫مچ گیری نیست بلکه پیشگیرانه و تعاملی است‪.‬‬ ‫اســـتاندار بوشـــهر از احـــداث بزرگتریـــن شـــهرک شـــیالتی کشـــور در‬ ‫شهرســتان گنــاوه خبــر داد و گفــت‪ :‬زمینــه اشــتغال دو هــزار و ‪ ۵٠٠‬در ایــن‬ ‫ش ــهرک فزاه ــم می ش ــود‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار مه ــر‪ ،‬عبدالکری ــم گراون ــد در بازدی ــد از مجتم ــع‬ ‫پـــرورش میگـــوی رودشـــور در شهرســـتان گنـــاوه اظهـــار داشـــت‪ :‬ایج ــاد‬ ‫اش ــتغال پای ــدار و کاه ــش بی ــکاری از مهم تری ــن دغدغ ــه ه ــای مس ــووالن و‬ ‫متولی ــان ام ــور اس ــت و در ای ــن مس ــیر از هی ــچ تالش ــی فروگ ــذار نم ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فراهم کردن تسهیالت و شرایط الزم برای بخش خصوصی‬ ‫و رفع موانع و معضالت برای سرمایه گذاران‪ ،‬مورد تا کید قرار دارد‪.‬‬ ‫ســـتاندار بوشـــهر از احـــداث بزرگتریـــن شـــهرک شـــیالتی کشـــور در‬ ‫شهرســـتان گنـــاوه خبـــر داد و خاطـــر نشـــان کـــرد‪ :‬ایـــن مجتمـــع تـــا االن‬ ‫بزرگتری ــن ش ــهرک ش ــیالتی کش ــور اس ــت ک ــه توس ــط بخ ــش خصوص ــی‬ ‫اجرای ــی و عملیات ــی ش ــده و م ــا نی ــز در ایج ــاد زیرس ــاخت ه ــای م ــورد نی ــاز‬ ‫کمـــک می کنیـــم‪.‬‬ ‫گراونـــد از ایجـــاد دو هـــزار و ‪ ۵۰۰‬شـــغل در شـــهرک شـــیالتی رودش ــور‬ ‫گن ــاوه خب ــر داد و اف ــزود‪ :‬در ای ــن ش ــهرک‪ ۴۶ ،‬مزرع ــه ک ــه ش ــامل ‪ ۴۵‬مزرع ــه‬ ‫‪ ۵۰‬هکتــاری و یــک مزرعــه ‪ ۴۶‬هکتــاری ایج ــاد می شــود و بــراورد می شــود‬ ‫بی ــش از دو ه ــزار و ‪ ۵۰۰‬ش ــغل مس ــتقیم و غی ــر مس ــتقیم ایج ــاد ش ــود‪.‬‬ ‫وی ی ــاداور ش ــد‪ :‬امیدواری ــم ای ــن ش ــهرک و مجتم ــع ش ــیالتی‪ ،‬ی ــک‬ ‫مجموع ــه موث ــر در تولی ــد ابزی ــان در س ــطح کش ــور مط ــرح ش ــود و ش ــاهد‬ ‫تحق ــق تم ــام اه ــداف م ــورد نظ ــر باش ــیم‪.‬‬ ‫س ــتاندار بوش ــهر گف ــت‪ :‬ب ــر اس ــاس برنام ــه زمان بن ــدی انتظ ــار دار ی ــم‬ ‫ت ــا تابس ــتان این ــده ای ــن ش ــهرک ب ــه ط ــور کام ــل ب ــه بهره ب ــرداری برس ــد و در‬ ‫م ــدار تولی ــد ق ــرار گی ــرد‪.‬‬ ‫یک کار افرین ماسالی‪:‬‬ ‫بــرای ‪ ۷۰‬نفر نیرو ‪ ۲۸۰۰‬نفر جوان‬ ‫تحصیلکرده فرم پر کردند‬ ‫کار افرین ماسالی می گوید‪ :‬برای ‪ ۷۰‬نفر نیرو ‪ ۲۸۰۰‬نفر جوان‬ ‫تحصیلکرده فرم پر کرده اند و از اینکه نتوانسته تعداد بیشتری را‬ ‫استخدام کند احساس خوبی ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار مالک مجموعه هتل راتینس ماسال می گوید‪ :‬به‬ ‫عنوان سرمایه گذار اماده ام‪ ،‬دولت حمایت کند توان بستر سازی برای‬ ‫اشتغال بیشتر را در خود می بینم‪.‬‬ ‫سعید یعقوبی در حضور دکتر مونسیان معاون رئیس جمهور و رئیس‬ ‫اداره میراث فرهنگی و گردشگری کشور و دکتر زارع سرپرست استانداری‬ ‫گیالن و همچنین دکتر امیر انتخابی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری‬ ‫گیالن‪ ،‬گفت‪ :‬بنده بر حسب وظیفه و عالقه ای که به سرزمین مادری‬ ‫خود داشتم چنین پروژه ای را در این منطقه ایجاد کردم‪.‬‬ ‫این کارافرین اقتصادی گفت‪ :‬ساختمان ما در ‪ ۴‬طبقه و هر طبقه‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬متر مساحت ایجاد شده و عالوه بر این‪ ،‬فضاهای دیگری همچون‪:‬‬ ‫زمینهای ورزشی‪ ،‬باغ‪ ،‬کافه سنتی و بخشهای دیگری در ان وجود دارد‬ ‫اما ما معتقدیم این موارد کافی نیست و بنا داریم در فاز دوم اجرای زیپ‬ ‫الین را درست در همین کوهستان مرتفعی که در کنار ما قرار دارد را در‬ ‫دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫صنعت‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫گزارش بازارکار به مناسبت ‪ 21‬مرداد روز حمایت از صنایع کوچک؛‬ ‫فرصت های اشتغال و کارافرینی در صنایع کوچک و متوسط‬ ‫◄ بنــگاه هــای گوچــک و متوســط نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــورها بویــژه اشــتغال ایفــا مــی کننــد‪.‬‬ ‫ب ــه عب ــارت بهت ــر بن ــگاه ه ــای کوچ ــک و متوس ــط در کش ــورهای مختل ــف و توس ــعه یافت ــه نب ــض‬ ‫اش ــتغال و اقتص ــاد را دردس ــت دارن ــد‪.‬‬ ‫در ای ــران نی ــز بی ــش از ‪ 92‬درص ــد بن ــگاه ه ــا در بخ ــش کوچ ــک و متوس ــط فع ــال‬ ‫هس ــتند ک ــه ح ــددو ‪ 50‬درص ــد از اش ــتغال کش ــور را ب ــه خ ــود اختص ــاص داده ان ــد‪.‬‬ ‫بیش از ‪ 881‬هزار نفر در شهرک های صنعتی اشتغال دارند‬ ‫در همی ــن راس ــتا مع ــاون صنای ــع کوچ ــک س ــازمان صنای ــع‬ ‫کو چ ــک و ش ــهرک ه ــای صنعت ــی ا ی ــران ب ــا ا ش ــاره ب ــه اینک ــه‬ ‫‪ 992‬ش ــهرک و ناحی ــه صنعت ــی و منطق ــه و ی ــژه اقتص ــادی در کش ــور‬ ‫فع ــال هس ــتند گف ــت‪ :‬وظیف ــه م ــا پیگی ــری و حمای ــت ازصنای ــع‬ ‫کوچ ــک و ش ــهرک ه ــای صنعت ــی در اس ــتان ه ــای سراس ــر کش ــور‬ ‫اس ــت‪ .‬درح ــال حاض ــر طب ــق ام ــار ‪ 992‬منطق ــه صنعت ــی ش ــامل‬ ‫‪ 9‬منطق ــه وی ــژه‪ 423 ،‬ناحی ــه صنعت ــی و ‪ 561‬ش ــهرک صنعت ــی‬ ‫مص ــوب در کش ــور وج ــود دارد‪ .‬البت ــه ه ــم اکن ــون طب ــق ام ــار ثب ــت‬ ‫ش ــده ‪ 813‬ش ــهرک درح ــال به ــره ب ــرداری اس ــت‪ .‬ب ــه ط ــور کل ــی در‬ ‫کش ــور ‪ 43600‬واح ــد صنعت ــی کوچ ــک و متوس ــط ب ــا ام ــار اش ــتغال‬ ‫متج ــاوز از ‪ 881000‬نف ــر وج ــود دارد‪.‬‬ ‫براس ــاس اتفاق ــات و قوانی ــن پ ــر ف ــراز و ف ــرودی ک ــه در ح ــوزه صنای ــع کوچ ــک و متوس ــط‬ ‫وج ــود داش ــته‪ ،‬مس ــئولیت حمای ــت از بن ــگاه ه ــای کوچ ــک و متوس ــط ب ــه س ــازمان‬ ‫صنای ــع کوچ ــک و ش ــرکت ش ــهرک ه ــای صنعت ــی وا گ ــذار ش ــده و ای ــن ش ــهرک ه ــا نق ــش‬ ‫مهم ــی را در زمین ــه ایج ــاد زیرس ــاخت ه ــای م ــورد نی ــاز بوی ــژه در زمین ــه حمای ــت از‬ ‫(‪)SME‬ه ــا ب ــر عه ــده دارن ــد‪.‬‬ ‫در توسعه کسب و کارهای نوپا و دانش بنیان گفت‪ :‬تاکنون شش‬ ‫شهرک فناوری در مناطق مختلف کشور شکل گرفته است که‬ ‫خدمات مشاوره‪ ،‬شبکه سازی و تبادل دانش بین داننشگاه و‬ ‫صنعت و خدمات کسب و کار و خدمات تحقیق و توسعه به مراکز‬ ‫تولیدی و صنعتی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫حمایت از اشتغال و کارافرینی فارغ التحصیالن‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫معــاون صنایــع کوچــک ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک هــای‬ ‫صنعتــی ایــران دربــاره طــرح هایــی کــه بــرای اشــتغال فــارغ التحصیــالن‬ ‫دانشــگاهی دنبــال مــی شــود نیــز گفــت‪ :‬یکــی از ایــن طــرح هــا بــه عنــوان‬ ‫طــرح کارورزی توســط وزارت تعــاون و کار دنبــال مــی شــود کــه ‪2500‬‬ ‫دانش ــجو در قال ــب ای ــن ط ــرح در ش ــهرک ه ــای صنعت ــی مش ــغول‬ ‫پیوند زدن دانشگاه و کارخانه از اهداف مهم‬ ‫در شهرک های صنعتی است‬ ‫مهن ــدس اصغ ــر مصاح ــب ب ــا اش ــاره‬ ‫ب ــه اینک ــه در س ــازمان صنای ــع کوچ ــک‬ ‫و ش ــرکت ش ــهرک ه ــای صنعت ــی‬ ‫بخ ‬ ‫شهــایمتفاوتــیشــاملبحــثهــای‬ ‫اموزش ــی و ج ــذب ف ــارغ التحصی ــالن‬ ‫دانشـ ــگاه ـ ـ ــی و اع ـ ـ ــضای هیئ ــت‬ ‫علم ــی را نی ــز دنب ــال م ــی کنی ــم گف ــت‪:‬‬ ‫م ــا درقال ــب طرح ــی ش ــش ماه ــه و اموزش ــی‪،‬‬ ‫اعضــای هیئــت هــای علمــی را بــرای کار و همــکاری در واحــد هــای‬ ‫صنعت ــی ام ــوزش م ــی دهی ــم و از پتانس ــیل و ظرفی ــت انه ــا اس ــتفاده‬ ‫م ــی کنی ــم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه شناســایی و حمایــت از ‪ 500‬شــرکت دانــش بنیــان‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪ 430 :‬خوشــه صنعتــی در شــهرک هــای صنعتــی‬ ‫شناس ــایی ش ــده و ‪ 97‬خوش ــه صنعت ــی ب ــا موفقی ــت اج ــرا ش ــده و‬ ‫همچنی ــن ‪ 30‬خوش ــه صنعت ــی نی ــز در دس ــت اق ــدام اس ــت‪.‬‬ ‫ب ــکار ش ــده ان ــد ک ــه البت ــه ای ــن تع ــداد در س ــال ج ــاری ب ــه ب ــاالی‬ ‫ش ــش ه ــزار نف ــر م ــی رس ــد‪.‬‬ ‫مهن ــدس مصاح ــب ی ــاداور ش ــد‪ :‬حمای ــت از اس ــتارت اپ ه ــا‬ ‫در قال ــب ائی ــن نام ــه مش ــخصی ب ــه هم ــه ش ــهرک ه ــای صنعت ــی‬ ‫سراس ــر کش ــور اب ــالغ ش ــده اس ــت و صاحب ــان اس ــتارت اپ ه ــا‬ ‫براس ــاس ای ــن م ــدل حمای ــت م ــی ش ــوند‪.‬‬ ‫ورود شرکت های کوچک و متوسط به بورس‬ ‫مصاح ــب ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه از دو س ــال پی ــش ش ــرایط ورود‬ ‫ش ــرکت ه ــای کوچ ــک و متوس ــط ب ــه ب ــورس فراه ــم ش ــده اس ــت‬ ‫گفــت‪ :‬بــا تــالش هــا و پیگیــری هــای صــورت گرفتــه بــا بــورس ایــن‬ ‫مه ــم انج ــام ش ــده و ش ــرکت ه ــای کوچ ــک و متوس ــط م ــی توانن ــد‬ ‫س ــهام خ ــود را در ب ــورس عرض ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران همچنین با اشاره به نقش مهم شهرک های فناوری‬ ‫واحدهای تعطیل شده به چرخه تولید باز می گردند‬ ‫معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران با اشاره به اینکه در حال حاضر‪ 78‬هزار مجوز بهره برداری‬ ‫صادر شده گفت‪ :‬از این تعداد ‪ 43‬هزار واحد به بهره برداری رسیده‬ ‫و حدود ‪ 35‬هزار واحد در حال ساخت و ساز هستند و از ‪ 43‬هزار‬ ‫واحد فعال نیز حدود ‪ 10‬هزار واحد در حال رکود قرار دارند که باید‬ ‫از طریق روش های ممکن برای بازگشت ان ها به چرخه فعالیت و‬ ‫تولید تالش کنیم‪.‬‬ ‫شهرک های صنعتی‬ ‫به کانون ارتباط دانشگاه‬ ‫و صنعت تبدیل می شوند‬ ‫توسعه کنسرسیوم های صادراتی‬ ‫وی اف ــزود‪ :‬از ط ــرف دیگ ــر ن ــگاه م ــا ع ــالوه ب ــر واح ــد ه ــای‬ ‫صنعت ــی ب ــه عن ــوان جرق ــه و اس ــتارت اش ــتغال زای ــی ب ــه ش ــرکت ه ــای‬ ‫مدیریــت صادراتــی و کنسرســیوم هــای صادراتــی اســت کــه نقــش‬ ‫مه ــم و ش ــاید پنهان ــی در فراین ــد اش ــتغال زای ــی و رون ــق بخش ــیدن‬ ‫بــه بــازار کار دارنــد ‪.‬ایــن شــرکت هــا عــالوه برایــن کــه خــود اشــتغال زایــی‬ ‫دارن ــد ب ــه حض ــور بن ــگاه ه ــای کوچ ــک و متوس ــط در مجام ــع و‬ ‫بــازار هــای بیــن المللــی نیــز کمــک مــی کننــد‪ .‬اکثــر ایــن شــرکت هــا و‬ ‫کنسرســیوم هــا زیرمجموعــه بخــش خصوصــی انــد و ســازمان ســعی‬ ‫مــی کنــد در جهــت بهبــود وضعیــت ایــن شــرکت هــا و رفــع مشــکالت‬ ‫انهــا گام هــای موثــری بــردارد چــرا کــه ایــن شــرکت هــا از حلقــه هــای‬ ‫مه ــم زنجی ــره اش ــتغال و ص ــادرات کش ــور هس ــتند‪.‬‬ ‫انواع حمایت ها از جوانان و سرمایه گذاران‬ ‫در شهرک های صنعتی‬ ‫مع ــاون صنای ــع کوچ ــه س ــازمان صنای ــع کوچ ــک در ادام ــه ب ــا‬ ‫اش ــاره ب ــه اینک ــه خدم ــات و فعالی ــت ه ــای س ــازمان در دوح ــوزه‬ ‫تخصصــی پیگیــری مــی شــود گفــت‪ :‬یکــی بحــث فنــی مر بــوط بــه‬ ‫اســت کــه ســاخت شــهرک هــا و زیرســاخت هــای انهــا را پیگیــری‬ ‫مــی کنــد و حلقــه هــای زنجیــره کســب و کار هــا را گــرد هــم مــی اورد‬ ‫و دیگ ــری در ح ــوزه معاون ــت صنای ــع کوچ ــک اس ــت و حمای ــت از‬ ‫ف ــارغ التحصی ــالن و گ ــروه ه ــای علم ــی اس ــت‪ .‬ع ــالوه ب ــر ای ــن ه ــا م ــا از‬ ‫پایــان نامــه هــای کار بــردی نیــز حمایــت مــی کنیــم و در اجــرای ایــن‬ ‫ط ــرح در اس ــتان ه ــای مختل ــف ب ــه ط ــور ج ــدی دنب ــال م ــی ش ــود‪.‬‬ ‫بح ــث دیگ ــر ه ــم دوره و فرص ــت مطالعات ــی ش ــش ماه ــه ب ــرای‬ ‫اســاتید دانشــگاه و اعضــای هیئــت علمــی اســت کــه در واحــد هــای‬ ‫صنعتــی ســطح کشــور برگــزار مــی شــود و ســپس ا گــر در واحــد هــای‬ ‫صنعتــی بــه ایــن افــراد نیــاز باشــد ادامــه همــکاری اســتاد بــا واحــد‬ ‫صنعت ــی ص ــورت م ــی گی ــرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ایین نامه این طرح هم توسط وزارت علوم‬ ‫تدوین شده است گفت‪ :‬این ائین نامه به زودی به صنایع و واحد های‬ ‫صنعتی ابالغ خواهد شد‪ .‬این طرح بر اساس یک نیاز اساسی‬ ‫در رابطه با پیوند صنعت و دانشگاه برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در همین راستا هرساله سازمان اولویت های پژوهشی را‬ ‫اعالم می کند و افراد پروپوزال خود را ارائه می دهند و پس از پذیرفته‬ ‫شدن انها پژوهش ها در استان مورد نظر طبق نیاز صنعتی و علمی‬ ‫کشور اغاز می شود‪.‬‬ ‫وی از فعالیت ‪ 35‬مرکز کسب و کار در کشور خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫همچنین شش شهرک فناوری در ادر استان های مختلف تاسیس‬ ‫کردیم تا به نیازهای تحقیق و توسعه‪ ،‬نیاز ازمایشگاهی و به بسیاری‬ ‫از واحد های صنعتی در سطح کشور سرویس دهد‪.‬‬ ‫به صنایع کوچک کم توجهی شده است‬ ‫وی با اشاره به اینکه بیشتر اشتغال کشور مربوط به صنایع‬ ‫کوچک است ولی این صنایع در کشور ما مظلوم واقع شده اند‬ ‫گفت‪ :‬با این که نود و دو درصد تعداد واحد های صنعتی را‬ ‫شهرک های صنعتی کوچک تشکیل می دهند‪ ،‬تنها پنجاه درصد‬ ‫اشتغال کشور در این واحد هاست‪ .‬یکی از دالیل این اتفاق این‬ ‫است که بخش عمده ای از حمایت ها در حوزه صنایع بزرگ بوده‬ ‫است و توجه زیادی به صنایع کوچک نشده است‪ .‬دلیل بعدی‬ ‫این اتفاق اتخاذ سیاست های نادرست در حوزه صنایع کوچک‬ ‫بوده است‪.‬از انجا که بسیاری از کارفرماها در کشور ما به صورت‬ ‫مدیر مالک فعالیت می کنند ممکن است دانش کافی برای اداره‬ ‫یک واحد صنعتی را نداشته باشند‪.‬‬ ‫همکاری دانشگاه با صنایع کوچک "دو سر برد" است‬ ‫وی با اشاره به اینکه همکاری دانشگاه با صنایع کوچک دو‬ ‫سر برد است گفت‪ :‬برای احقاق این هدف به دنبال دانشگاه هایی‬ ‫هستیم که ادبیات کارافرینی و اشتغال زایی و فرهنگ کارافرینی‬ ‫و نواوری را مورد توجه قرار می دهند و خواهان همکاری با بخش‬ ‫صنعت به معنای واقعی ان هستند‪.‬‬ ‫بیشتر اشتغال جدید‬ ‫در بنگاه های کوچک و متوسط شکل می گیرد‬ ‫عضوکمیســیون معــادن و صنایــع معدنــی اتــاق بازرگانــی‪،‬‬ ‫صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران نیــز بــه مناســبت روز حمایــت‬ ‫فوق دیپلم به باال‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫در واحدهای واحدهای تولیدی صنعتی‪ ،‬تسلط کامل به‬ ‫همکاران سیستم و نرم افزارهای ‪ERP‬‬ ‫اشنایی کامل به نرم افزارهای مجموعه ‪office ، excel، word‬‬ ‫اشنایی کامل به اصول انبارداری و انبارگردانی‬ ‫ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪employerjam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫تکنسینتعمیراتمکانیکی‪-‬تکنسینتعمیراتالکتریکی‬ ‫شرکت ماشین سنگین اریا (نماینده کاترییالر)‬ ‫جهت تامین نیروی انسانی خود در حوزه خدمات پس از فروش‬ ‫از متقاضیان با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫با هدف ارایه خدمات حقوقی و معاضدت قضایی به پناهندگان ساکن در ایران مایل به استخدام یک وکیل دادگستری‬ ‫واجد شرایط در استان سمنان می باشد‪ .‬این استخدام از طریق مصاحبه در دفتر کمیساریا در تهران صورت می پذیرد هدف‬ ‫و حوزه ی مسئولیت وکیل استخدامی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان در استان تهران به شرح زیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬ارایه خدمات حقوقی رایگان به پناهندگان ساکن در استان سمنان‪،‬‬ ‫‪ -2‬شرکت فعاالنه در جلسات کمیته حل اختالف واقع در اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی‬ ‫‪ -3‬در صورت نیاز در در موارد خاص ارجاعی از سوی کمیساریا‪ ،‬معاضدت قضایی به پناهندگان در محاکم حقوقی و کیفری‬ ‫‪ -4‬ارایه گزارش ماهیانه و سالیانه نسبت به مراجعین‪ ،‬نوع خدمات ارایه شده و پیگیری های مربوطه‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬داشتن مدرک کارشناسی حقوق‪،‬‬ ‫‪ -2‬عضویت در کانون وکالی مرکز وپروانه وکالت پایه یک دادگستری با حداقل سه سال سابقه‬ ‫‪ -3‬اشتغال و تمرکز فعالیت وکالت در استان سمنان با دسترسی به دفتر وکالت فعال در شهر سمنان‬ ‫‪ -4‬اشنایی با حقوق پناهندگان و احوال شخصیه بیگانگان در ایران‬ ‫‪ -5‬تخصص در حقوق کیفری و حقوق خانواده‬ ‫‪ -6‬اشنایی نسبی به زبان انگلیسی‬ ‫از وکالی محترم واجد شرایط تقاضا می شود حدا کثر تا تاریخ ‪ 98.5.27‬با مراجعه به سایت ‪ http://unhcr.org.ir/fa/job‬نسبت به تکمیل‬ ‫فرم استخدامی ‪ personal history from‬و ارسال ان به پست الکترونیک ‪ imtevac@unhcr.org‬اقداما فرمایند‪.‬‬ ‫مدرک تحصیلی‪ :‬کاردانی مکانیک‪ ،‬الکترومکانیک‪ ،‬الکترونیک‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا‬ ‫سابقه‪:‬حدقل‪3‬سالسابقه کارمرتبطدرزمینهتعمیراتماشیناالت‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس ذیل ایمیل نمایند‪.‬‬ ‫‪hr@aryamachinery.com‬‬ ‫یک شرکت داروسازی‬ ‫وکیل استخدامی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سمنان‬ ‫کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سمنان‬ ‫کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در ایران‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در محدوده چهاردانگه‬ ‫سرپرست انبار‪ 1 /‬نفر‪ ،‬اقا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت مادیران جهت تکمیل کادر خود در شرکت های‬ ‫زیر مجموعه از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر توسعه بازار •دارای سابقه کار مرتبط با فروش و‬ ‫بازاریابی•مسلط به شناخت و توسعه بازار لوازم خانگی و‬ ‫‪•IT‬مسلط به توسعه زنجیره خرید و فروش محصوالت‬ ‫‪jobs@maadiran.com‬‬ ‫گزارش‪ :‬امیرعلی بینام‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫از صنایــع کوچــک گفــت‪ :‬به طــور متوســط از هــر ‪ 5‬شــغل جدیــد در‬ ‫جهــان‪ 4 ،‬شــغل توســط ‪SME‬هــا ( بنــگاه هــای کوچــک و متوســط)‬ ‫بــه وجــود می ایــد‪.‬‬ ‫به ــرام ش ــکوری اف ــزود‪ :‬اهمی ــت ‪SME‬ه ــا‬ ‫ب ــه ان ــدازه ای اس ــت ک ــه بررس ــی رون ــد‬ ‫توســـعه کشـــورهای صنعتـــی نظی ــر‬ ‫انگلی ــس‪ ،‬الم ــان‪ ،‬ژاپ ــن و مث ــل انه ــا‬ ‫نیـــز نشـــان می دهـــد کـــه س ــرعت‬ ‫پیشـــرفت شـــان نشـــات گرفت ــه از‬ ‫توج ــه ب ــه همی ــن بنگاه ه ــای کوچ ــک‬ ‫و متوســط صنعتــی و معدنــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫ای ــن نماین ــده مجل ــس اضاف ــه ک ــرد‪ :‬مطالع ــات در کش ــور الم ــان‬ ‫نی ــز نش ــان می ده ــد ک ــه بی ــش از ‪ 99‬درص ــد بنگا هه ــا (ازنظ ــر تع ــداد)‬ ‫در قالــب بنگاه هــای کوچــک و متوســط فعالیــت می کننــد کــه‪ 60‬درصــد‬ ‫از اش ــتغال ای ــن کش ــور و ‪ 47‬درص ــد از ارزش اف ــزوده اقتص ــاد کش ــور‬ ‫الم ــان ب ــه ای ــن بنگاه ه ــا اختص ــاص دارد‪ .‬تحلی ــل اتحادی ــه ارو پ ــا‬ ‫در س ــال ‪ 2015‬در ‪ 172‬منطق ــه از کش ــورهای مختل ــف اروپای ــی نی ــز‬ ‫نشــان می دهــد کــه ‪SME‬هــا می تواننــد موتــور توســعه باشــند و رشــد‬ ‫ان ه ــا ب ــا می ــزان فس ــاد اداری رابط ــه عک ــس و ب ــا ش ــفافیت رابط ــه‬ ‫مس ــتقیم دارد‪.‬‬ ‫شــکوری دربــاره مشــکالت صنایــع کوچــک در کشــورمان گفــت‪:‬‬ ‫از اصلی تریــن موانــع پیشــروی بنگاه هــای کوچــک و متوســط‬ ‫می تــوان بــه عــدم دسترســی بــه اعتبــارات‪ ،‬پرداخــت نرخ هــای بهــره بــاال‪،‬‬ ‫عــدم توانایــی تامیــن وثیقــه هــا درخواســتی بانک هــا‪ ،‬تــوان پاییــن‬ ‫چانه زنــی و از همــه مهم تــر کم مهــری و عــدم حمایــت دول ‬ ‫تهــا از‬ ‫‪SME‬هاســت‪.‬‬ ‫جهت تصدی پست سرپرست بازرگانی‪،‬‬ ‫به فردی با مشخصات ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫•مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫•حداقل مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی یا رشته های‬ ‫مرتبط•مسلط به فرایندهای بازرگانی خارجی و داخلی‬ ‫•شناخت کامل مواداولیه گیاهی و شیمیایی و تامین کنندگان‬ ‫•حداقل ‪ 10‬سال سابقه کار مرتبط در داروسازی‬ ‫•حداکثر سن ‪ 40‬سال‬ ‫ترجیحا اقا‬ ‫‪job.pharmaceuticals.yas@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت سازه پویش فعال در زمینه تولید قطعات خودرو‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫تکنسین تاسیسات ‪( :‬حداقل فوق دیپلم‪ /‬حداکثر سن ‪35‬‬ ‫سال‪ /‬جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬اشنا به سیستم های سرمایش و گرمایش)‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت بیمه پاسارگاد (سهامی عام)‬ ‫به منظور تامین و تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز بخش های‬ ‫ستادی و شعبه های شرکت در تهران و شهرستان ها از متقاضیان‬ ‫واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند به منظور کسب اطالعات الزم و ثبت نام‬ ‫به سایت شرکت به نشانی زیر مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪www.pasargadinsurance.ir‬‬ ‫تکنسین فنی‪( :‬حداقل فوق دیپلم ‪ /‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‪/‬‬ ‫جنسیت‪ :‬اقا ‪ ،‬اشنا به دستگاهها و تجهیزات تزریق پالستیک)‬ ‫ادرس ایمیل جهت ارسال رزومه‬ ‫‪employee@sazehpouyesh.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک رستوران ایتالیایی‪ -‬فرانسوی واقع در مهرشهر کر ج‬ ‫جهت تکمیل کادر حرفه ای خود از تخصص های زیر دعوت بعمل می اورد‪.‬‬ ‫اشپز‪ /‬کمک اشپز‬ ‫اقا‬ ‫ایرانی‪ /‬فرنگی با حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫رسپشن‬ ‫خانم‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫ادمین یا هاست‬ ‫اقا‬ ‫سن ‪ 50‬سال به باال‬ ‫کافی من‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫ظرف شوی‬ ‫اقا‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫حداقل یکسال سابقه کار‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫میزبان ‪ -‬مهماندار‬ ‫از عالقمندان خواهشمند است رزومه خود را به ادرس ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@recipe-restaurant.com‬‬ ‫شـرکت تـولیـدی مـازیـار صنعـت بابـل‬ ‫جهت تکمیل کادر مجرب خود به تخصص های ذیل نیاز دارد‪.‬‬ ‫•مدیر مالی واداری ‪ :‬فوق لیسانس حسابداری‪ 10 -‬سال‬ ‫سابقه کار مفید در واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫•مدیر تولید ‪ :‬مهندسی صنایع‪ 5 -‬سال سابقه کار مفید در صنعت‬ ‫•مدیر فروش‪ :‬مدیریت بازرگانی ‪ 7-‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•مدیربازرگانی‪:‬مدیریتبازرگانی‪ 7-‬سالسابقه کار مفیددر صنعتبرق‬ ‫•مدیر فنی ومهندسی و برنامه ریزی تولید‪ :‬مهندسی صنایع‪ 10-‬سال سابقه کار‬ ‫مفیددرصنعت‬ ‫•مدیر مالی و مالیاتی ‪ :‬لیسانس حسابداری ‪ 5-‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•مدیر منابع انسانی ‪ :‬مدیریت دولتی ‪ 7 -‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•مدیر روابط عمومی‪ :‬مدیریت دولتی ‪ 8 -‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•مدیر اجرایی مسلط به صنعت برق‪ :‬مهندسی برق ‪ 10-‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•مدیر ‪ :IT‬مســلط به نرم افزارهای فروش انالین ‪ -‬مهندســی کامپیوتر‪ 10 -‬سال‬ ‫سابقه کارمفید‬ ‫•مدیرتعمیراتونگهداری‪:‬مهندسیمکانیک‪ 7-‬سالسابقه کارمفید‬ ‫•مدیر انبار ‪ :‬اشنا به کارخانجات تولیدی و صنعتی ‪ 5،‬سال سابقه کار مفید‬ ‫•بازاریاب رشته برق قدرت (‪ 4‬نفر)‪ :‬حداقل لیسانس برق قدرت ‪ 4 -‬سال سابقه‬ ‫کارمفید‬ ‫•کارگرپرسکار ‪:‬دارای سابقه کار مفید‬ ‫•کارگرجوشکار ‪:‬دارای سابقه کار مفید‬ ‫•کارگرفلزکار ‪:‬دارای سابقه کار مفید‬ ‫راههایارتباطیجهتارسالرزومـه‪ :‬تلگرام‪ 0911-211-2710 :‬تلفن‪ 011-35155:‬داخلی‪ 102‬و ‪ 131‬موبایل‪ 09113151915:‬ایمیل‪info@maziyar-s.com:‬‬ ‫ادرس محل کار‪ :‬بابل‪ -‬کیلومتر‪ 7‬اتوبان قائمشهر ‪ -‬روبروی عبور قراخیل‪ -‬شرکت تولیدی مازیار صنعت ‪،‬الزم به ذکر است افرادی که در‬ ‫کارخانههایتولیدیدر صنعتبرقدارایسابقهباشنددر اولویتهستند‪.‬‬ ‫کاروکارگری‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫تحلیل شاخصهای بازار کار در فصل بهار نشان میدهد‬ ‫کاهش جمعیت فعال به دلیل‬ ‫خروج افراد از بازار کار‬ ‫مرک ــز پژوهش ه ــای مجل ــس ش ــورای اس ــالمی در گزارش ــی ب ــه تحلی ــل‬ ‫ش ــاخص های ب ــازار کار در فص ــل به ــار ‪ 1398‬پرداخ ــت‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‪ ،‬دفت ــر مطالع ــات اقتص ــادی ای ــن مرک ــز در‬ ‫گزارش ــی ب ــا عن ــوان « تحلی ــل ش ــاخص های ب ــازار کار در فص ــل به ــار ‪»1398‬‬ ‫اورده اســت؛ بــا توجــه بــه تحــوالت شــتابان و مهــم بــازار کار کشــور در فصــول‬ ‫‪ -۱‬جمیعت فعال و غیرفعال‬ ‫◄ جمعیت فعال‪ :‬بررسی ها نشان می دهد طی‬ ‫سه سال منتهی به بهار ‪ ، ۱۳۹۷‬جمعیت فعال در‬ ‫هرسال به طور متوسط ‪ ۵۹۸‬هزار نفر افزایش داشته‬ ‫ً‬ ‫است که تقریبا ‪ ۵۳‬درصد از ان مردان و مابقی زنان‬ ‫بوده اند‪ .‬اما در بهار ‪ ۱۳۹۸‬نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫قبل‪ ،‬جمعیت فعال ‪ ۴۳‬هزار نفر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫این کاهش عمدتا به دلیل کاهش در جمعیت فعال‬ ‫زنان (حدود ‪ ۱۷۰‬هزار نفر) رخ داده است و جمعیت‬ ‫فعال مردان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۱۲۷‬هزار نفر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫البته همین افزایش جمعیت فعال مردان نسبت‬ ‫به متوسط این رقم در سه سال منتهی به بهار ‪۱۳۹۷‬‬ ‫(‪ ۵۲۰‬هزار نفر افزایش در سال) به یک پنجم خود رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بر اساس امار افزایش در جمعیت در سن کار کشور‬ ‫در این فصل نسبت به سال های قبل رشد داشته‪،‬‬ ‫بنابراین کاهش جمعیت فعال به دلیل خروج افراد از‬ ‫بازار کار رخ داده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد کاهش جدی در جمعیت فعال‬ ‫بیشتر به دلیل دلسردی افراد از یافتن کار رخ داده و‬ ‫این رویه در کاهش جمعیت فعال زنان بسیار مشهود‬ ‫است (حدود ‪ 81‬درصد از کاهش جمعیت فعال زنان‬ ‫از ناحیه کاهش جمعیت بیکار زنان است)‪.‬‬ ‫بااین حال ارائه تحلیلی دقیق از دالیل خروج‬ ‫اخی ــر‪ ،‬تمرک ــز بیش ــتر ب ــر تحلی ــل کوتاه‏م ــدت ای ــن ب ــازار می‏توان ــد ح ــاوی‬ ‫اطالعــات ارزشــمند و حتــی رفــع کننــده ابهام‏هــا و برخــی ســوال های موجــود‬ ‫در خص ــوص ای ــن تح ــوالت باش ــد‪.‬‬ ‫در ادام ــه مهم تری ــن تغیی ــرات ش ــاخص های ب ــازار کار در به ــار ‪1398‬‬ ‫نس ــبت ب ــه فص ــل مش ــابه س ــال قب ــل ارائ هش ــده اس ــت‪.‬‬ ‫افراد بیکار از بازار کار نیازمند دسترسی به داده های‬ ‫خام طرح امارگیری نیروی کار است که این موضوع به‬ ‫دلیل عدم انتشار داده های خام به موقع از سوی مرکز‬ ‫امار ایران‪ ،‬در حال حاضر امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫◄ نرخ مشارکت‪ :‬نرخ مشارکت در بهار ‪۴۰.۶ ،۹۸‬‬ ‫درصد بوده است که نسبت به بهار ‪۰.۵ )۴۱.۱( ۹۷‬‬ ‫درصد کاهش داشته است و نرخ مشارکت زنان طی‬ ‫این دوره ‪ ۰.۷‬درصد کاهش داشته و به ‪ ۱۶.۱‬درصد‬ ‫و نرخ مشارکت مردان در حدود ‪ ۰.۳‬درصد کاهش را‬ ‫تجربه کرده و به ‪ ۶۵‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫◄ جمعیت غیرفعال‪ :‬در فصل بهار ‪ ،۹۸‬جمعیت‬ ‫غیرفعال ‪ ۸۴۰‬هزار نفر نسبت به فصل مشابه سال‬ ‫قبل افزایش داشته است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫به طور متوسط طی سال منتهی به بهار ‪ ،۹۷‬جمعیت‬ ‫غیرفعال هرسال ‪ ۲۷۵‬هزار نفر کاهش را نشان می دهد‬ ‫و در بهار ‪ ۹۷‬نیز این رقم ‪ ۴۹‬هزار نفر کاهش داشته‬ ‫است‪ .‬از ‪ ۸۴۰‬هزار نفر افزایش جمعیت غیرفعال‬ ‫در فصل بهار ‪ ۳۰ ،۹۸‬درصد مربوط به جمعیت‬ ‫غیرفعال مردان و در حدود ‪ ۷۰‬درصد ان مربوط به‬ ‫جمعیت غیرفعال زنان است‪.‬‬ ‫‪-۲‬اشتغال‬ ‫◄ تغییر در جمعیت شاغالن‪ :‬طی سه سال منتهی به‬ ‫بهار ‪ ۹۷‬به طور متوسط سالیانه‪ ۷۲۳‬هزار نفر به جمعیت‬ ‫شاغل اضافه شده است که ‪ ۳۶۷‬هزار نفر ان مرد و ‪۳۵۶‬‬ ‫هزار نفر ان زن بوده اند‪ ،‬اما در بهار ‪ ۹۸‬نسبت به بهار ‪،۹۷‬‬ ‫‪ ۳۲۱‬هزار نفر به جمعیت شاغالن اضافه شده است که‬ ‫در این میان ‪ ۳۵۴‬هزار نفر ان مردان بوده اند و جمعیت‬ ‫شاغالن زن‪ ۳۲ ،‬هزار نفر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫◄ ترکیب بخشی اشتغال‪ :‬از رقم نزدیک به ‪۳۲۰‬‬ ‫هزار نفر افزایش اشتغال رخ داده در بهار ‪ ، ۱۳۹۸‬حدود‬ ‫‪ ۱۱۶‬هزار نفر در بخش کشاورزی‪ ۴۰ ،‬هزار نفر در بخش‬ ‫خدمات و ‪ ۱۶۸‬هزار نفر در بخش صنعت بوده است‪.‬‬ ‫◄ ترکیب منطقه ای اشتغال‪ :‬بررسی ترکیب شهری‬ ‫و روستایی افزایش اشتغال ‪ ۳۲۱‬هزارنفری رخ داده‬ ‫در بهار ‪ ۱۳۹۸‬نشان می دهد این افزایش اشتغال‬ ‫متوازن رخ نداده است به گونه ای که ‪ ۴۲۰‬هزار نفر در‬ ‫مناطق شهری به شاغالن اضافه شده و ‪ ۹۸‬هزار نفر در‬ ‫مناطق روستایی از تعداد شاغالن کاسته شده است‪.‬‬ ‫البته با توجه به در دست اجرا بودن قانون اشتغال‬ ‫روستایی‪ ،‬الزم است ارزیابی عملکرد این قانون با‬ ‫دقت نظر بیشتری مدنظر قرار گیرد و در حال حاضر‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی‪ ،‬این امر را‬ ‫در دستور کار خود قرار داده است‪.‬‬ ‫امار نشان می دهد که از ‪ ۴۲۰‬هزار نفر افزایش اشتغال‬ ‫رخ داده در مناطق شهری‪ ۹۷ ،‬هزار نفر ان به بــخش‬ ‫خدمات‪ ۱۸۳ ،‬هزار نفر به بخش صنعت و ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫نفر به بخش کشاورزی مربوط است‪ .‬همچنین در‬ ‫مناطقروستاییبهترتیبدر بخش کشاورزی‪۲۵‬هزار نفر‪،‬‬ ‫در بخش صنعت ‪ ۱۶‬هزار نفر و در بخش خدمات ‪۵۷‬‬ ‫هزار نفر‪ ،‬کاهش اشتغال وجود داشته است‪.‬‬ ‫درصدی جمعیت زنان از جمعیت در سن کار‪،‬‬ ‫قابل تامل و توجه است‪ .‬الزم است برای جلوگیری از‬ ‫تداوم این اتفاق در فصول اتی‪ ،‬انگیزه و دالیل خروج‬ ‫این افراد از بازار کار موردبررسی جدی قرار گیرد‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری‪ :‬هرچند امار نشان می دهد نرخ بیکاری‬‫در فصلبهار‪۱۳۹۸‬نسبتبهفصولمشابهدر سهسالاخیر‬ ‫کاهش داشته است اما با توجه به سایر شاخص های‬ ‫بازار کار‪ ،‬بایستی توجه داشت کاهش نرخ بیکاری‬ ‫نه به دلیل افزایش اشتغال قابل توجه بلکه به دلیل‬ ‫خارج شدن افراد از بازار کار و افزایش قابل توجه‬ ‫جمعیت غیرفعال رخ داده است‪.‬‬ ‫نتایج براوردهای مرکز پژوهش های مجلس نشان‬ ‫می دهددرصورتی کهاینافراداز بازار کار خارجنمی شدند‬ ‫نرخبیکاری کل کشور به‪ ۱۳.۹‬درصدمی رسید کهنسبت‬ ‫به نرخ اعالم شده‪ ۳.۱‬درصد بیشتر است‪.‬‬ ‫درواقع درصورتی که افراد خارج شده از بازار کار در‬ ‫فصل بهار ‪ ۱۳۹۸‬همچنان تقاضای شغل داشتند‬ ‫نه تنها نرخ بیکاری ‪ ۱.۳‬درصد کاهش نمی یافت‬ ‫بلکه ‪ ۱.۶‬درصد نیز افزایش می یافت‪ .‬این موضوع در‬ ‫نرخ بیکاری زنان بسیار جدی تر است به طور ی که با‬ ‫این فرض نرخ بیکاری زنان به جای ‪ ۱۷.۳‬درصد به‬ ‫‪ ۲۸.۱‬درصد می رسید‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری به ترتیب برای جوانان ‪ ۱۵ – ۲۴‬ساله و‬ ‫فارغ التحصیالن اموزش عالی‪ ۱.۸ ،‬درصد و ‪ ۱.۲‬درصد‬ ‫کاهش را نشان می دهد‪ .‬نرخ بیکاری شهری در بهار‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به بهار ‪ ۱.۶ ، ۱۳۹۷‬درصد و نرخ بیکاری‬ ‫روستایی ‪ ۰.۶‬درصد کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪-۳‬بیکاری‬ ‫◄ تغییر در جمعیت بیکار‪ :‬طی سه سال منتهی‬ ‫به بهار ‪ ۱۳۹۷‬به طور متوسط سالیانه ‪ ۲۶۲‬هزار نفر به‬ ‫جمعیت بیکار اضافه شده است که در این میان ‪۱۵۳‬‬ ‫هزار نفر ان مرد و ‪ ۱۰۲‬هزار نفر ان زنان بوده اند‪ ،‬اما در بهار‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به بهار ‪ ، ۱۳۹۷‬جمعیت بیکار ‪ ۳۶۵‬هزار‬ ‫نفر کاهش داشته است و جمعیت بیکار مردان ‪۲۲۷‬‬ ‫هزار نفر و جمعیت بیکار زنان ‪ ۱۳۸‬هزار نفر کاهش‬ ‫داشته است‪ .‬همچنین جمعیت بیکار جوان ‪۱۵ – ۲۴‬‬ ‫ساله‪ ۱۳۰ ،‬هزار نفر و بیکاری فارغ التحصیالن عالی نیز‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار نفر کاهش را نشان می دهد‪.‬‬ ‫کاهش جمعیت بیکار به همراه کاهش نرخ‬ ‫مشارکت و جمعیت فعال و افزایش قابل توجه‬ ‫جمعیت غیرفعال در مردان وزنان‪ ،‬نشان می دهد که‬ ‫به دلیل نامساعد بودن وضعیت بازار‪ ،‬افراد بیکار از‬ ‫جستجوی کار دلسرد شده و از بازار کار خارج شده اند‬ ‫و در این بین سهم عظیم زنان با توجه به ترکیب ‪۵۰‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدکننده رنگهای صنعتی‬ ‫جهت تکمیل کادر بازرگانی (خرید مواد اولیه) خود‪،‬‬ ‫نیازمند به یک نفر با شرایط ذیل می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته بازرگانی‪ ،‬صنایع‪،‬‬ ‫مهندسی شیمی و سایر رشته های مرتبط‬ ‫‪ -2‬دارا بودن حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫در امور واردات مواد اولیه‬ ‫‪ -3‬اشنایی کامل به زبان انگلیسی (مکالمه ‪ -‬مکاتبه)‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه کاری خود را به ادرس‬ ‫ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪GHORBAN@BAJAKPAINT.IR‬‬ ‫‪management.petro@gmail.com‬‬ ‫‪employerjam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولید ماشین ا الت غذایی و دارویی‬ ‫به یکنفر مدیر فروش و بازاریابی با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫بیمه‪ +‬حقوق ثابت‪ +‬پورسانت نیازمنداست‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪arsham.machine@gmail.com‬‬ ‫(استان تهران ‪ -‬حسن اباد فشافویه)‬ ‫به تخصصهای ذیل نیاز دارد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مهندس مکانیک اشنا به طراحی و ساخت قالبهای برش‪،‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫جنسیت‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫سابقه مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪ /‬کارشناسارشد‪/‬مهندسیشیمی‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ -2‬مهندس مکانیک اشنا به کنترل کیفیت قطعات خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر بازرگانی خارجی‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪/‬کاشناس ارشد‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫اصفهان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪3‬‬ ‫سرپرست امور اداری‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس‪/‬کارشناس ارشد‬ ‫رشته های مرتبط‬ ‫خوزستان‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫ردیف عنوان شغلی‬ ‫جنسیت‬ ‫تحصیالت‬ ‫‪ -4‬پرسکار و قالب بند با توانایی باز و بست قالب و تنظیم قالب‬ ‫‪ -5‬تکنسین برق ماشین االت صنعتی با سابقه کار در واحد نت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫‪ -8‬انبار دار با سابقه ‪ -9‬تعمیرکار پرس های پنوماتیکی‬ ‫لطفا رزومه و شرح سوابق خود را به ادرس ایمیل‬ ‫محل خدمت‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫دارای کارت پایان‬ ‫فروشگاه‬ ‫‪3‬سال‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫خدمت‪ ،‬اشنایی به‬ ‫مرکزی تهران‬ ‫لیسانس عمران سابقه کار‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫ذیل ارسال فرمایئد‪.‬‬ ‫‪job@pma.co.ir‬‬ ‫‪employment13977@gmail.com‬‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مهندسی‬ ‫فروش ‪-‬تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مارکتینگ‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫‪ ‬دارای کارت پایان‬ ‫لیسانس ‪MBA,‬‬ ‫‪3‬سال‬ ‫خدمت (ا قایان)‬ ‫خانم ‪ /‬ا قا ‪ ، EMBA‬مهندسی‬ ‫سابقه کار ‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫صنایع‪ ،‬مدیریت‬ ‫انگلیسی‬ ‫بازرگانی‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس‬ ‫گرافیک‬ ‫دارای کارت پایان‬ ‫لیسانس و فوق‬ ‫‪3‬سال‬ ‫خدمت (ا قایان) ‪،‬‬ ‫خانم ‪ /‬ا قا لیسانس گرافیک‪،‬‬ ‫سابقه کار‬ ‫اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫طراحی صنعتی‬ ‫‪4‬‬ ‫حسابدار‬ ‫خانم ‪ /‬ا قا‬ ‫‪5‬‬ ‫کارشناس‬ ‫مهندسی‬ ‫فروش ‪-‬‬ ‫مشهد‬ ‫ا قا‬ ‫ا قا‬ ‫کربورایزینگ‪،‬متالوگرافی‪ ،‬طراحی سیکلهای عملیات حرارتی‬ ‫‪ -6‬اپراتور دستگاه سنگ زنی سنترلس ‪ -7‬جوشکار ماهر‬ ‫شرکت پیشگامان معماری اریا به منظور توسعه کادر تخصصی مهندسی خوددر‬ ‫تهران و مشهد‪ ،‬عناوین شغلی زیر را بصورت تمام وقت با مزایا و بیمه استخدام می نماید‪.‬‬ ‫سابقه‬ ‫‪ -3‬مهندس متالورژی اشنا به کر با کوره عملیات حرارتی‪-‬‬ ‫اشنا به سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫با کارگران ‪ ،‬تسلط بر رعایت استانداردهای تولید‬ ‫ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫یک شرکت تولیدی واقع در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫کشش و فرمینگ ورق فلزی‬ ‫اشنایی کامل به نرم افزار های مجموعه‬ ‫‪ office‬و ‪ excel‬و‪ ، word‬توان مدیریتی باال و ارتباط موثر‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک مجتمع بزرگ و تولید محصوالت شیمیایی به منظور تکمیل کادر مدیریتی خود ازواجدین شرایط ذیل دعوت به همکاری‬ ‫می نماید‪ .‬متقاضیان محترم می توانند سوابق تحصیلی و شغلی خود را حداکثر تا تاریخ ‪ 1398/5/31‬با ذکر عنوان شغل‬ ‫مورد درخواست به پست الکترونیکی زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در محدوده مترو ازادگان‬ ‫مدیر تولید‪ 1 /‬نفر اقا‬ ‫تولید‪ ،‬تسلط بر فرایندهای تولید و برنامه ریزی تولید‪،‬‬ ‫‪ -۴‬مهم ترین سیاست های دولت در بهار ‪۱۳۹۸‬‬ ‫مهم ترین سیاست اشتغال زایی دولت در سه ماهه‬ ‫اول سال ‪ ۱۳۹۸‬اجرای بند الف تبصره ‪ ۱۸‬قانون‬ ‫بودجه سال ‪ ۱۳۹۷‬کل کشور‪ ،‬اجرای قانون حمایت‬ ‫از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی‬ ‫و عشایری و پیشنهاد «سیاست ها و برنامه های‬ ‫اشتغال زایی و توسعه کارافرینی در سال ‪ »۹۸‬از سوی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی است‪.‬‬ ‫نتایج بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان‬ ‫می دهد باوجود تالش هایی که در جهت اجرای‬ ‫تبصره ‪ ۱۸‬انجام شده‪ ،‬اجرای‬ ‫برنامه های تولید و اشتغال موضوع این بند با‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسی مکانیک‪ ،‬حداقل ‪ 10‬سال سابقه سرپرستی خطوط‬ ‫◄ وضعیت استان ها‪ :‬بررسی نرخ بیکاری در‬ ‫استان های مختلف کشور نشان می دهد که در بهار‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬نسبت به بهار ‪ ، ۱۳۹۷‬استان های اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمانشاه‬ ‫و سیستان و بلوچستان در نرخ بیکاری کاهش‬ ‫محسوسی داشته اند و استان گلستان و هرمزگان‬ ‫بیشترین افزایش را در نرخ بیکاری داشته اند‪.‬‬ ‫همچنیناستان هایزنجانو مازندرانبا‪ ۴۴.۶‬درصد‬ ‫بیشترین نرخ مشارکت را داشته اند‪ .‬البته تحلیل شرایط‬ ‫بازار کار این استان ها منوط به بررسی سایر شاخص های‬ ‫بازار کار است به عنوان مثال بااینکه نرخ بیکاری استان‬ ‫چهارمحال و بختیاری کاهشی در حدود ‪ ۶.۱‬درصد‬ ‫داشته است اما در همین فصل نرخ مشارکت این استان‬ ‫نیز کاهش‪ ۴.۳‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫چالش ها و موانع فراوانی روبه رو بوده است‪ .‬برخی از‬ ‫این موارد به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫◄ عدم ثبات اقتصاد کالن و تحریم های امریکا‬ ‫◄ عدم انسجام مدیریت و وجود متولی مشخص‬ ‫◄ گستردگی و پراکندگی برنامه ها‬ ‫◄ تنگناهای بودجه ای دولت و عدم تامین منابع‬ ‫◄عدمتمکینبانک هاوموسساتاعتباریغیربانکی‬ ‫بهمصوباتشورایپولو اعتبار در موردحداکثرنرخسود‬ ‫◄ انحراف منابع و ضعف در نظام پایش و نظارت‬ ‫◄ عدم توجه دستگاه های اجرایی به ضرورت‬ ‫توجیه پذیری طرح های اشتغال زایی‬ ‫◄ تعارض بین کارکرد دستگاه های اجرایی ملی‬ ‫و استانی‬ ‫◄ کندی و تاخیر در فرایند اجرای تبصره‬ ‫◄ پیچیدگی ناشی از ترکیب سه منبع اعتباری‬ ‫(بودجه‪ ،‬صندوق توسعه ملی و بانک)‪.‬‬ ‫◄ چالش های فوق باعث شده است تا کلیت‬ ‫اقدامات اجرایی انجام شده در این خصوص شامل‬ ‫چندین دستورالعمل و تفاهم نامه بین دستگاهی‬ ‫باشد که به عنوان اقدامات اولیه برای اجرای‬ ‫برنامه های اشتغال زایی به حساب می اید و تابع تزریق‬ ‫منابع‪ ،‬شرایط اقتصاد کالن و همکاری و هماهنگی‬ ‫سایر دستگاه ها است‪.‬‬ ‫همچنین با توجه به در دست اجرا بودن قانون‬ ‫اشتغال روستایی‪ ،‬کاهش ‪ ۹۸‬هزار نفر از تعداد‬ ‫شاغالن مناطق روستایی در بهار ‪ ،۱۳۹۸‬نیاز به‬ ‫بررسی و تحلیل دارد‪.‬‬ ‫لیسانس و‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‬ ‫دارای کارت پایان‬ ‫خدمت(ا قایان)‬ ‫‪ 3‬سال‬ ‫ً‬ ‫سابقه کار ‪ ،‬ترجیحا اشنا به‬ ‫راهکاران‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‬ ‫دفتر مرکزی‬ ‫تهران‬ ‫دارای کارت پایان‬ ‫فروشگاه‬ ‫لیسانس و فوق ‪ 3‬سال‬ ‫خدمت‪ ،‬اشنایی به‬ ‫مرکزی مشهد‬ ‫لیسانس عمران سابقه کار‬ ‫زبان انگلیسی‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪job1@pma.co.ir‬‬ ‫‪job2@pma.co.ir‬‬ ‫‪job3@pma.co.ir‬‬ ‫‪job4@pma.co.ir‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را با توجه به عنوان شغلی‬ ‫به ایمیل درج شده در جدول باال ارسال نمایند‪.‬‬ ‫یک شرکت تولیدی صنعتی در محدوده مترو ازادگان‬ ‫مدیر کنترل کیفیت ‪ 1 /‬نفر اقا‬ ‫کارشناس شیمی ‪ /‬صنایع‬ ‫حداقل ‪ 5‬سال سابقه مدیریت‬ ‫اشنایی کامل با فنون اماری و توانایی پیاده سازی‬ ‫سیستمهای کالیبراسیون‪ ،‬اشنایی کامل به نرم افزارهای‬ ‫مجموعه ‪ office‬و‪ excel‬و ‪word‬‬ ‫اشنایی با سیستم های بازرسی‬ ‫اشنایی با هفت ابزار کنترل کیفیت‬ ‫اشنایی با استانداردهای سیستم کیفیت ایزو ‪9001‬‬ ‫ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪employerjam@gmail.com‬‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫مدیرعامـــل ســـازمان تامیـــن اجتماعـــی در‬ ‫پاس ــخ ب ــه س ــوال خبرن ــگار ب ــازارکار از پیش ــنهاد‬ ‫طـــرح اســـتفاده از ظرفیـــت کاریابی هـــا بـــرای‬ ‫بازگش ــت ب ــه کار مقرر ی بگی ــران بیم ــه بی ــکاری‬ ‫اس ــتقبال ک ــرد‪.‬‬ ‫بـــه گـــزارش خبرنـــگار بـــازارکار‪ ،‬مصطفـــی‬ ‫ســاالری مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی‬ ‫ســـه شـــنبه گذشـــته در اولیـــن نشســـت‬ ‫خبـــری خـــود بـــا اصحـــاب رســـانه در پاســـخ‬ ‫بـــه ایـــن ســـوال خبرنـــگار بـــازارکار کـــه چـــرا‬ ‫ای ــن س ــازمان هزینـ ـه ای ب ــرای اش ــتغال مج ــدد‬ ‫دریافت کنن ــدگان بیم ــه بی ــکاری توس ــط دفات ــر‬ ‫مش ــاوره ش ــغلی و کاریاب ــی در نظ ــر نمی گی ــرد؟‬ ‫گف ــت‪ :‬پرداخ ــت هزین ــه ب ــه کاریابی ه ــا باب ــت‬ ‫اشـــتغال مجـــدد دریافت کننـــدگان بیمـــه‬ ‫بیـــکاری پیشـــنهاد خوبـــی اســـت و درنهایـــت‬ ‫باعــث صرفه جویــی در منابــع تامیــن اجتماعــی‬ ‫در صنـــدوق بیمـــه بیـــکاری می شـــود‪.‬‬ ‫وی افـــزود‪ :‬اســـتفاده از ظرفیـــت کاریابی هـــا‬ ‫ب ــرای اش ــتغال مقرر ی بگی ــران پیش ــنهاد خوب ــی‬ ‫اس ــت و بای ــد موردبررس ــی ق ــرار گی ــرد و حت ــی اگ ــر‬ ‫ً‬ ‫هزین ـه ای در ایــن زمینــه نیــز انجــام شــود قطعــا بــه‬ ‫نف ــع س ــازمان خواه ــد ب ــود‪.‬‬ ‫مدیرعامــلســازمانتامیــناجتماعــیادامــهداد‪:‬‬ ‫شناســـایی اشـــتغال پنهـــان دریافت کننـــدگان‬ ‫ً‬ ‫بیم ــه بی ــکاری‪ ،‬ب ــه دلی ــل انک ــه معم ــوال جای ــی‬ ‫ثب ــت نمی ش ــود‪ ،‬دش ــوار اس ــت ک ــه در تالش ــیم‬ ‫ب ــا تب ــادل اطالع ــات س ــامانه های بخ ــش دولت ــی‬ ‫و خصوص ــی همپوش ــانی ها و تعارض ــات را پی ــدا‬ ‫کنی ــم‪.‬‬ ‫در حال حاضر‬ ‫‪ 240‬هزار نفر‬ ‫مقرری بیمه بیکاری‬ ‫دریافت می کنند‬ ‫دکت ــر س ــاالری ب ــا اش ــاره ب ــه اینک ــه ‪240‬‬ ‫هـــزار نفـــر از ایـــن ســـازمان مقـــرری بیمـــه‬ ‫بیـــکاری دریافـــت می کننـــد‪ ،‬گفـــت‪:‬‬ ‫وظیفـــه مـــا ایـــن اســـت کـــه بـــه واحدهـــای‬ ‫فع ــال فش ــار غیرمنطق ــی ب ــرای وص ــول ح ــق‬ ‫بیمـــه وارد نکنیـــم کـــه منجـــر بـــه افزایـــش‬ ‫بیـــکاری نشـــود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به سوال بازارکار خبر داد‬ ‫استفاده از ظرفیت کاریابی ها‬ ‫برای بازگشت به کار‬ ‫مقرری بگیران بیمه بیکاری‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا کید‬ ‫کرد که تعداد مقرر ی بگیران بیمه بیکاری‬ ‫نسبت به سال گذشته ‪ ۱۲‬درصد رشد دارد که‬ ‫طبیعی است‪.‬‬ ‫وضعیت بیمه کارگران ساختمانی‬ ‫ساالری در این نشست خبری همچنین در‬ ‫پاسخ به اخباری مبنی برخالی شدن ظرفیت‬ ‫‪ ۲۶۰‬هزارنفری بیمه کارگران ساختمانی و پوشش‬ ‫افراد جدید گفت‪ :‬این امار‪ ،‬امار دقیقی نیست‬ ‫که بخواهیم ‪ ۲۶۰‬هزار نفر را جایگزین کنیم‪.‬‬ ‫اکنون بیش از ‪ ۳۵۰‬هزار مشمول داریم‪ .‬برداشت‬ ‫ما از روند بازرسی ها این است که افرادی‬ ‫مشمول این فهرست هستند و از این خدمات‬ ‫استفاده می کنند که کارگر نیستند‪ .‬سامانه ای‬ ‫تعریف شده که اطالعات افراد مشمول که بیمه‬ ‫کارگر ساختمانی دارند با دستگاه های مختلف‬ ‫چون اصناف کنترل شود و اگر تعارض وجود دارد‬ ‫این افراد حذف شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پیش بینی ما این است که فهرست‬ ‫قدیمتا‪ ۳۰‬درصدمی تواندحذفبشودو تغییر کند‬ ‫که در حد حدس است‪ .‬کاری را از دو هفته قبل‬ ‫شروع کردیمو انجمن کارگرانساختمانیعهده دار‬ ‫کار است‪ .‬تا پایان شهریور کنترل جدی خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬کسانی که متقاضی جدید هستند نیز‬ ‫کنترل و می توانند جایگزین شوند‪ .‬ان ها که قانونا‬ ‫می توانند مشمول شوند تحت پوشش در می ایند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پاسخ‬ ‫به اینکه چرا کارگران ساختمانی با ‪ ۳۵‬سال کار‬ ‫بایدبازنشستهشدهو ‪۳۰‬روز حقوقدریافت کنند؟‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این مورد الزام قانون است‪.‬‬ ‫بیمه ‪ 130‬هزار زن خانوار‬ ‫وی در ادامه بیان کرد‪ :‬زنان خانوار می توانند‬ ‫با پرداخت حق بیمه ‪۱۲‬درصدی بازنشستگی‪،‬‬ ‫‪ ۱۴‬درصدی بانشستگی و فوت و ‪۱۸‬درصدی‬ ‫همراه با درمان خود را بیمه کنند که تا کنون‬ ‫‪ ۱۳۰‬هزار نفر بیمه شدند البته اقداماتی برای‬ ‫کاهش پرداختی در این بخش در نظر داریم که‬ ‫در صورت نهایی شدن چند میلیون نفر از زنان‬ ‫خانوار بیمه خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫یک مقام مسئول در سازمان تامین تشریح کرد‪:‬‬ ‫پاسخ به این سوال که چرا بیمه خبرنگاران‬ ‫جزو مشاغل سخت محاسبه نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتما این موضوع را بررسی خواهیم کرد تا به‬ ‫نتیجه برسد ولی باید کمیته وزارت کار در‬ ‫حوزه تعیین مشاغل سخت ان را تایید کند که‬ ‫اگر تایید کرد ان را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت افزایش مرخصی زایمان‬ ‫از ‪ 6‬ماه به ‪ 9‬ماه‬ ‫در بخ ــش دیگ ــری از ای ــن نشس ــت خب ــری‬ ‫نعیم ــی مدی ــرکل ام ــور حقوق ــی س ــازمان تامی ــن‬ ‫اجتماعـــی در خصـــوص افزایـــش مرخصـــی‬ ‫زایمـــان از ‪ 6‬مـــاه بـــه ‪ 9‬مـــاه‪ ،‬اظهـــار داشـــت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مجلـــس ابتدائـــا تصویـــب کـــرده بـــود کـــه‬ ‫مرخص ــی ب ــه ‪ 9‬م ــاه افزای ــش یاب ــد ول ــی ش ــورای‬ ‫نگهب ــان ب ــا توج ــه ب ــه ب ــار مال ــی ک ــه ای ــن موض ــوع‬ ‫داش ــت‪ ،‬ب ــه ان ای ــراد گرف ــت و اع ــام ک ــرد ک ــه‬ ‫نحــوه تامیــن بــار مالــی ان بایــد روشــن شــود و بــه‬ ‫دول ــت اج ــازه داده می ش ــود در صورت ــی ک ــه ب ــار‬ ‫مالــی ان را بــرای تامیــن اجتماعــی تامیــن کنــد‪،‬‬ ‫مرخصــی زایمــان را از ‪ 6‬بــه ‪ 9‬مــاه افزایــش دهــد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬تامین اجتماعی به جهت اینکه‬ ‫بار مالی ان هنوز تامین نشده است‪ ،‬مکاتباتی را با‬ ‫دولتداشتهو امیدواریمبهنتیجهبرسد‪.‬‬ ‫نعیمی بیان داشت‪ :‬اگر مصوبات دولت که‬ ‫بار مالی برای صندو ق های بیمه ای دارد‪ ،‬تامین‬ ‫نشود اجرای ان تخلف مالی محسوب می شود‪.‬‬ ‫مـــدیـــرکــل امــور حــقــوقی ســازمــان تــامین‬ ‫اجتماعی ادامه داد‪ :‬بنابراین تامین اجتماعی‬ ‫پیگیر این موضوع است تا بار مالی افزایش‬ ‫تامین اجتماعی‬ ‫پیگیر است تا بار مالی‬ ‫افزایش مرخصی زایمان‬ ‫به ‪ 9‬ماه را از سوی دولت‬ ‫تامین کند‬ ‫مرخصــی زایــمــان به ‪ 9‬مــاه را از سوی دولت‬ ‫تامین کند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی گفت‪ :‬اخیرا در کمیسیون اجتماعی‬ ‫دولت تصویب شده است که در بودجه سال‬ ‫اینده بار مالی مرخصی زایمان از ‪ 6‬تا ‪ 9‬ماه را‬ ‫ببینند تا بتوانیم ان را اجرا کنیم‪.‬‬ ‫امین بلند همت‬ ‫شرایط استفاده از بیمه زنان خانه دار‬ ‫بیمــه زنــان خانــه دار از‬ ‫جمل ــه مزایای ــی اس ــت ک ــه‬ ‫خیل ــی از زن ــان می توان ــد‬ ‫از ان اس ــتفاده کنن ــد ام ــا‬ ‫هنــوز ا گاهــی کامــل در بــاره‬ ‫ان وج ــود ن ــدارد‪.‬‬ ‫تامی ــن‬ ‫مد ی ــرکل‬ ‫اجتماع ــی غ ــرب اس ــتان‬ ‫ته ــران ب ــا بی ــان اینک ــه ‪۲۰۰‬‬ ‫ه ــزار زن تح ــت پوش ــش‬ ‫بیم ــه زن ــان خانـ ـه د ار‬ ‫هس ــتند ‪ ،‬گف ــت‪ :‬زن ــان مج ــرد نی ــز‬ ‫می توانن ــد تح ــت پوش ــش بیم ــه زن ــان‬ ‫خانـ ـه د ار ق ــرار بگیرن ــد ‪.‬‬ ‫ناهی ــد حی ــد ری ی ــاد اور ش ــد ‪ :‬قان ــون‬ ‫بیم ــه زن ــان از س ــال ‪ ۸۷‬مص ــوب ش ــد ه‬ ‫اســت و د ر گذشــته ‪ ۱۵۲‬هــزار نفــر بیمــه‬ ‫زن ــان خانـ ـه د ار بود ه ان ــد و د ر اس ــتان‬ ‫ته ــران نی ــز ‪ ۴۵‬ه ــزار نف ــر تح ــت پوش ــش‬ ‫بیم ــه زن ــان خانــه د ار ق ــرار گرفت ــه بود ن ــد ‬ ‫ک ــه بـــا اطالع رســـانی های صـــورت‬ ‫گرفتـــه د ر حـــال حاضـــر ایـــن امـــار د ر‬ ‫ته ــران ب ــه ‪ ۶۲‬ه ــزار نف ــر رس ــید ه اس ــت‬ ‫و د ر کشـــور نیـــز ‪ ۲۰۰‬هـــزار نفـــر تحـــت‬ ‫پوشـــش بیمـــه زنـــان خانـــه د ار هســـتند ‬ ‫وی خاطرنشـــان کـــرد ‪ :‬یکـــی از‬ ‫اه ــد اف برق ــراری بیم ــه زن ــان خانـ ـه د ار‬ ‫کم ــک ب ــه معیش ــت خان ــواد ه اس ــت ک ــه‬ ‫ب ــا بیمه پ ــرد ازی ب ــه موق ــع‪ ،‬از تعه ــد ات‬ ‫بلند مـــد ت ان برخـــورد ار می شـــوند ‪.‬‬ ‫حیـــد ری گفـــت‪ :‬عـــاوه‬ ‫ب ــر زن ــان متاه ــل‪ ،‬زن ــان مج ــرد ‬ ‫نی ــز می توانن ــد تح ــت پوش ــش‬ ‫بیمـــه زنـــان خانـــه د ار قـــرار‬ ‫بگیرنـــد و تمـــام زنانـــی کـــه‬ ‫بیـــن ‪ ۱۸‬تـــا ‪ ۵۰‬ســـال ســـن‬ ‫د ارنـــد می تواننـــد از مزایـــای‬ ‫ایـــن بیمـــه برخـــورد ار شـــوند ‪.‬‬ ‫خد م ــات بیمـ ـه ای ب ــرای زن ــان‬ ‫خانـــه د ار د ر قالـــب نرخ هـــای‬ ‫متعـــد د ی اســـت کـــه اعـــام‬ ‫شـــد ه اســـت‪.‬‬ ‫وی بی ــان د اش ــت‪ :‬خد مات ــی ک ــه ب ــه‬ ‫زن ــان خان ـه د ار‪ ،‬بیم ــه تامی ــن اجتماع ــی‬ ‫ارائـــه می شـــود شـــامل بازنشســـتگی‪ ،‬از‬ ‫کارافتاد گ ــی و ف ــوت اس ــت و ا گ ــر زن ــان‬ ‫متاهـــل از طریـــق بیمـــه همسرش ــان‬ ‫خد مـــات د رمانـــی د ریافـــت می کنن ــد ‪،‬‬ ‫می تواننـــد از د رمـــان بیمـــه زن ــان‬ ‫خانـــه د ار اســـتفاد ه نکننـــد ‪.‬‬ ‫مدیرکل نامنویسی و حساب های انفرادی سازمان تامین اجتماعی‪:‬‬ ‫ثبت نام کارگران ساختمانی‬ ‫در سامانه رفاهی الزامی است‬ ‫م ــدیــرکــل نــام ـنــو ی ـســی‬ ‫و ح ـســاب هـ ــای ان ـفــرادی‬ ‫ســازمــان تــام ـیــن اجتماعی‬ ‫از ث ـ ـبـ ــت نـ ــام کـ ــارگـ ــران‬ ‫ســاخ ـت ـمــانــی در ســامــانــه‬ ‫رفاهی این سازمان خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گـ ـ ــزارش اداره کـ ــل‬ ‫روابــط ع ـ ـمـ ــومـ ــی ســازمان‬ ‫تــام ـ ـیــن اجــتماعی‪ ،‬بهروز‬ ‫کـ ــر ی ـ ـمــی اظ ـ ـهـ ــار داشت‪:‬‬ ‫کـ ــارگــران ســاخــتمانی برای‬ ‫است ـفــاده از مــزایــای قانون مربوطه باید‬ ‫در ی ـکــی از م ـشــاغل مرتبط با صنعت‬ ‫ساختمان اشتغال عملی داشته باشند‬ ‫و ارائه کارت مهارت معتبر همان شغل از‬ ‫سازمان فنی و حرفه ای وابسته به وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و ثبت نام‬ ‫در سامانه رفاهی کارگران ساختمانی‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫وی بـــــا بـــــیان ایــنـــــکه تـــــعدادی از‬ ‫کــارگــ ــران ســاخــتــمــ ــانی ک ــه‬ ‫ح ــق بیم ــه ماهان ــه را پرداخ ــت‬ ‫مــی کننــد‪ ،‬تاکنــون در ســامانه‬ ‫رفاه ــی ثب ــت ن ــام نک ــرده و در‬ ‫فهرســـت ایـــن ســـامانه ق ــرار‬ ‫نگرفتــه انــد‪ ،‬گفــت‪ :‬ایــن گــروه‬ ‫بـــرای جلوگیـــری از اخت ــال‬ ‫در بیمـــه پـــردازی بایـــد در‬ ‫اســـــرع وقــــــــت بــــصــــ ــورت‬ ‫ایــنــتــرنــتـــــی بـــــه نــشــا ن ـ ــی‬ ‫‪www.samanehrefah.ir‬‬ ‫مراجعـــه و ثبـــت نـــام و در اســـرع وق ــت‬ ‫مـــــــراتب را بـــــه واحـــــد نــامـــــنویسی و‬ ‫حس ــابهای انف ــرادی ش ــعبه مح ــل بیم ــه‬ ‫پـــردازی خـــود اطـــاع دهنـــد‪.‬‬ ‫معرفی برخی از فرصت های شغلی مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار‬ ‫با مجوز رسمی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫‪1‬‬ ‫بازاریاب تلفنی و حضوری در‬ ‫یکی از شرکت های برند خودرو‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫ترجیحا خانم و بازاریاب تلفنی و حضوری ‪ -‬حدا کثر ‪ 35‬سال‬ ‫غرب و شرق تهران‬ ‫حقوق وزارت کار و پورسانت جدا گانه بیمه‬ ‫یا اقا‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل کار‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط‬ ‫‪8‬‬ ‫عکاس در یک مجموعه‬ ‫استارت اپی‬ ‫‪---‬‬ ‫ستاری‬ ‫اقا و خانم‬ ‫حرفه ای ‪ -‬با سابقه کار ‪ -‬بیمه و حقوق وزارت‬ ‫کاری حدود ‪ 2‬میلیون‬ ‫‪2‬‬ ‫حسابدار در یک شرکت بزرگ‬ ‫و معتبر‬ ‫مرتبط‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا و خانم‬ ‫با حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار حسابداری‬ ‫اشنائی به امور بیمه تامین اجتماعی الزامی‬ ‫است‪.‬پنج شنبه ها تعطیل ‪ -‬بیمه از روز اول‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪3‬‬ ‫فروشنده در فروشگاه کفش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فردوسی‬ ‫اقا و خانم‬ ‫جوان ‪ -‬ساعت کاری در دوشیفت ‪ 9:30‬الی‬ ‫‪ 17:30‬و یا ‪ 17:30‬الی ‪22:45‬‬ ‫یک روز در هفته تعطیل بین روزهای شنبه تا‬ ‫چهارشنبه‪ -‬حقوق توافقی‬ ‫‪10‬‬ ‫‪4‬‬ ‫صندوقدار در فروشگاه کفش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫فردوسی‬ ‫خانم‬ ‫ساعت کاری ‪ 17:30‬الی ‪ -22:30‬یک روز در‬ ‫هفته تعطیل بین روزهای شنبه تا چهارشنبه ‪-‬‬ ‫حقوق توافقی‪ -‬تیپ رسمی ‪ -‬جوان‬ ‫‪11‬‬ ‫‪5‬‬ ‫صندوقدار مالی‬ ‫دیپلم و کاردانی و یا‬ ‫کارشناسی‬ ‫شرق تهران‬ ‫اقا‬ ‫حدا کثر سن ‪ 36‬سال – با سابقه کار‬ ‫صندوقداری و مالی‬ ‫اشنایی به تنخواه گردانی و گزارش دهی روزانه‬ ‫سا کن شرق یا نهایتا مرکز تهران‪-‬دارای بیمه‪،‬‬ ‫بیمه تکمیلی و ناهار‬ ‫حقوق ‪ 2 :‬میلیون با اضافه کاری تا ‪ 2300‬قابل‬ ‫افزایش هست‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫منشی فروش‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫جمهوری‬ ‫حسن اباد‬ ‫خانم‬ ‫تسلط کافی به ا کسل و زبان‪ -‬زرنگ و کاری‬ ‫ساعت کاری ‪ 8:30‬الی ‪ -17‬پنج شنبه تعطیل ‪-‬‬ ‫حقوق توافقی‬ ‫‪7‬‬ ‫تور لیدر مسلط به زبان عربی‬ ‫در یک مجموعه نیمه دولتی‬ ‫‪---‬‬ ‫محدوده پل مدیریت‬ ‫‪ -‬چمران‬ ‫ترجیحا اقا‬ ‫و یا خانم‬ ‫تسلط کامل به زبان عربی الزامی است‪ .‬حدا کثر‬ ‫سن ‪ 30‬سال ‪ -‬جوان‬ ‫توانایی تعامل با گروه های توریستی‬ ‫بیمه ‪ -‬حقوق برای شروع به کار‪:‬‬ ‫‪2‬میلیون و پانصد‬ ‫*ساعت کاری و روزهای کاری در تابستان ‪:‬‬ ‫سه روز صبح و سه روز عصر‬ ‫شنبه تا جمعه از ساعت ‪ 10‬الی‪ 16‬و یا ‪ 16‬الی ‪22‬‬ ‫و یکروز در هفته بین روزهای‬ ‫شنبه تا چهارشنبه تعطیل‬ ‫*ساعت کاری و روزهای کاری در زمستان‪:‬‬ ‫سه روز صبح و سه روز عصر‬ ‫شنبه تا جمعه از ساعت ‪ 9‬الی‪ 15‬و یا ‪ 15‬الی ‪ 21‬و‬ ‫یکروز در هفته بین روزهای‬ ‫شنبه تا چهارشنبه تعطیل‬ ‫‪9‬‬ ‫کارمند دفتری حسابداری‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫روبروی پارک ساعی‬ ‫‪---‬‬ ‫هفت تیر – جردن‪-‬‬ ‫فردوسی‬ ‫مربی مهد کودک‬ ‫ترجیحا کارشناسی امور‬ ‫تربیتی‪،‬کودکیاری و رشته‬ ‫های مرتبط‬ ‫چیتگر‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫فارغ التحصیالن رشته‬ ‫های صنایع یا عمران‬ ‫شهید خرازی‬ ‫‪13‬‬ ‫‪12‬‬ ‫خدمات‬ ‫خانم‬ ‫اقا‬ ‫خانم‬ ‫اقا و خانم‬ ‫تسلط کامل به زبان ترکی استانبولی‬ ‫اشنایی به حسابداری الزامی است‪.‬‬ ‫زمینه فعالیت‪ :‬حمل و نقل بین المللی‬ ‫حقوق ‪ :‬وزارت کار و بیمه از روز اول‬ ‫ساعت کاری‪ 8:30:‬الی ‪16:30‬‬ ‫‪5‬شنبه ها تا ظهر‪ -‬بیمه بعد از یک هفته‬ ‫حدا کثر ‪ 40‬سال سن ‪ -‬دارای حداقل یکسال‬ ‫سابقه کار مرتبط‬ ‫اشنابه امور تشریفات‬ ‫در سطوح مختلف ( شیرخوار‪ ،‬نوپا و پیش‬ ‫دبستانی) ‪ -‬دارای مدرک مربی گری‬ ‫دارای سابقه کار در زمینه تهیه صورت وضعیت‬ ‫کارشناس مکانیک در‬ ‫مجموعه صنعتی‬ ‫و بازرگانی بزرگ‬ ‫کارشناسی مکانیک‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا و خانم‬ ‫حدا کثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫ساعت کار ‪ 8:30‬الی ‪17‬‬ ‫سرویس رفت و امد دارد‪.‬‬ ‫‪14‬‬ ‫جوشکار‪ ،‬تراشکار‪ ،‬سیم پیچ‬ ‫ماهر‪ ،‬نصاب و تعمیرکار پمپ‬ ‫‪---‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫سابقه کار مرتبط‪ - -‬ساعت کار ‪ 8:30‬الی ‪17‬‬ ‫سرویس رفت و امد دارد‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫حراست و نگهبانی‬ ‫‪---‬‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫اقا‬ ‫شیفت روز و شب‬ ‫سابقه کار نگهبانی الزامی است‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫جاده مخصوص‬ ‫خانم‬ ‫با سابقه کار مسئول دفتری‪-‬ساعت کار ‪8:30‬‬ ‫الی ‪ -17‬سرویس رفت و امد دارد‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫کارمند اداری در یک شرکت‬ ‫بازرگانی‬ ‫دیپلم به باال‬ ‫جمهوری‬ ‫خانم‬ ‫شر ح وظائف‪ :‬انجام امور اداری و پاسخگوئی به‬ ‫مراجعین حضوری و تلفنی ‪ -‬اشنایی به افیس ‪-‬‬ ‫ساعت کار ‪ 8:30‬الی ‪5 -17‬شنبه ها تا ظهر‬ ‫بیمه از روز اول‬ ‫‪18‬‬ ‫حسابدار در یک شرکت معتبر‬ ‫برند مواد غذایی‬ ‫کاردان یا کارشناسی‬ ‫حسابداری‬ ‫پاسداران‬ ‫خانم‬ ‫مجرد‪ -‬حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار حسابداری‬ ‫پوشش اداری ‪ -‬حدا کثر ‪ 32‬سال سن‬ ‫‪19‬‬ ‫کارمند بخش صادرات‬ ‫کارشناسی و باالتر‬ ‫مطهری‬ ‫خانم‬ ‫‪3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫‪20‬‬ ‫نیروی فنی‬ ‫در شرکت بین المللی‬ ‫کاردان و یا کارشناس‬ ‫الکترونیک‬ ‫ونک‬ ‫اقا‬ ‫دارای سابقه عملیاتی و فنی‬ ‫اشنا به نرم افزار اتوماسیون و مکانیزه‬ ‫متقاضیان مشاغل فوق جهت ثبت نام با در دست داشتن مدارک ذیل می توانند در ساعات اداری روزهای شنبه تا چهارشنبه به ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬خیابان انقالب‪ ،‬بین پارک دانشجو و پل کالج‪ ،‬خیابان خارک‪ ،‬پال ک ‪ 2۶‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مدارک الزم ‪ - ۱ :‬اصل و کپی شناسنامه ‪ ،‬کارت ملی و اخرین مدرک تحصیلی ‪ ،‬یک قطعه عکس تلفن‪۶۶ 7۴7 7۴7 :‬‬ ‫عناوین کامل شغل ها و جدیدترین شغل های ثبت شده را لحظه ای در سایت بازارکار ببینید‪.‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫● اشنایی با بازار ‪ IT‬و‬ ‫توانایی فعالیت در ان‬ ‫ً‬ ‫درصورت وجود شرایط لطفا رزومه خود را‬ ‫به ادرس زیر ارسال کنید‬ ‫‪itx3103@gmail.com‬‬ ‫استخدام ‪ -‬اصفهان‬ ‫شرکت نوین ایلیا صنعت جهت تکمیل کادر خود از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس دیجیتال مارکتینگ‬ ‫مسلط به وردپرس‬ ‫● اشنایی با نرم افزار فتوشاپ در زمینه طراحی‬ ‫● اشنایی با ویرایش فیلم‬ ‫● اشنایی کامل با بازاریابی محتوا‬ ‫● مسلط به سئو‬ ‫● داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫● حقوق ثابت ‪+‬بیمه‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه خود را به‬ ‫ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‬ ‫‪resume.novinilya@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫یک شرکت بزرگ صنعتی جهت تکمیل کادر نیروی‬ ‫انسانی خود از واجدین شرایط دعوت می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس توسعه سیستم های نرم افزاری‬ ‫● لیسانس مهندسی نرم افزار یا گرایشات مرتبط‬ ‫(پایان تحصیالت الزامی است)‪.‬‬ ‫●اقا یا خانم‬ ‫(جهت اقایان پایان خدمت الزامی است)‪.‬‬ ‫● استخدام تمام وقت (روزهای کاری شنبه تا‬ ‫چهارشنبه)‪●.‬دارای سرویس ایاب ذهاب‪ ،‬نهار‪،‬‬ ‫● خدمات رفاهی● بیمه تکمیلی و چک اپ ساالنه‪.‬‬ ‫● حقوق و بیمه کامل‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی تکمیلی و کار اموزی در زمینه های‬ ‫مورد نیاز جهت پرسنل برگزار می گردد‪.‬‬ ‫● اشنایی به ‪SQL Server، HTML، CSS، JavaScript‬‬ ‫الزامی است‪.‬‬ ‫● تسلط به فریم ورک انگوالر و بستر نود جی اس‪ ،‬مزیت‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫لطفا رزمه کامل خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال‬ ‫فرمایید‪ ،‬پس از بررسی و تایید جهت ازمون و مصاحبه‬ ‫دعوت می گردد‪.‬‬ ‫‪ict.emp1398@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پیگو فعال در زمینه انفورماتیک‪ ،‬جهت تکمیل‬ ‫کادر خود از نیروی واجد شرایط زیر دعوت‬ ‫به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫● خانم ● مسلط به نرم افزارهای طراحی گرافیک ‪:‬‬ ‫فتوشاپ‪ ،‬کرل‪ ،‬ایالستریتور‪...،‬‬ ‫● حرفه ای در زمینه طراحی لوگو‪ ،‬ست اداری‪،‬‬ ‫کاتالوگ و بروشور و ‪...‬‬ ‫روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه ‪ 8:30‬الی ‪.17:20‬‬ ‫حقوق‪ ،‬پاداش‪ ،‬سنوات‪ ،‬بیمه و‪...‬‬ ‫از واجدین شرایط خواهشمندیم رزومه و نمونه کارهای‬ ‫خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪:‬‬ ‫‪job@pigoco.com‬‬ ‫■□■‬ ‫طراح صفحات وب ‪)front end( -‬‬ ‫● دارای مهارت های ‪html - css-Js -JQuery‬‬ ‫برنامه نویس (‪)front end) - ( PHP‬‬ ‫برنامه نویس پایتون‬ ‫● (مسلط به یکی از فریم ورک های وب مانند جانگو ‪-‬‬ ‫تجربه کافی در زمینه تولید نرم افزار )‬ ‫● تسلط به مفاهیم‬ ‫شی گرایی‬ ‫● اشنا به متریال دیزاین‬ ‫● توانایی در پیاده سازی‬ ‫صفحات وب پیچیده‬ ‫● تجربه کار در پروژه های بزرگ‬ ‫● دارای روحیه کار گروهی‬ ‫● تمام وقت و به صورت حضوری در شهر اصفهان‬ ‫●حقوق و مزایا به تناسب توانایی و تخصص و مهارت‬ ‫فرد در نظر گرفته شود‬ ‫‪info@e-noveen.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫طراحی و تحلیل نرم افزار‬ ‫● تسلط کامل به ‪ Front-end‬و ‪Back-end‬‬ ‫● تسلط کامل بر ‪+2 Angular‬‬ ‫● تسلط کامل بر ‪x.2 net core.‬‬ ‫● تسلط کامل بر ‪Javascript, Html, Css‬‬ ‫● تسلط کامل بر پایگاه داده ‪SQL‬‬ ‫● اشنایی میکروسرویس ●اشنایی با ‪git , TFS‬‬ ‫● تمام وقت●دارای تجربه حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫● بیمه●حقوق بین ‪ ۷‬تا ‪ 9‬میلیون‬ ‫● پاداش●محیط ارام و سالم‬ ‫ایمیل جهت ارسال رزومه ‪:‬‬ ‫‪farhadtara74@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت بیمه اسیا کد ‪ 48246‬جهت تکمیل کادر فنی‬ ‫خود استخدام می نماید‬ ‫برنامه نویس سرور‬ ‫برنامه نویس اندروید‬ ‫ً‬ ‫لطفا رزومه ی کاری خود را به ادرس ذیل ارسال نموده‬ ‫پس از بررسی با شما تماس گرفته خواهد شد‬ ‫‪ceo.bimer@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬البرز‬ ‫به یک محتوا نویس سایت‬ ‫مسلط به اصول سئو بصورت حضوری نیازمندیم‪.‬‬ ‫● اشنا به اصول سئو●منظم و دقیق‬ ‫● تایپ سریع●ساعات کاری‪ 9:00 :‬تا ‪18‬‬ ‫شنبه تا چهارشنبه‬ ‫پنج شنبه ها تا ‪2.30‬‬ ‫ترجیحا محل زندگی نزدیک به دفتر باشد‬ ‫فقط حضوری دورکاری نداریم‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به ‪:‬‬ ‫‪info@shayegan.net‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس اندروید‬ ‫● اشنا به سخت افزار جهت ارتباط با تبلت و بورد‬ ‫الکترونیکی جهت کار در یک شرکت تولید کننده‬ ‫تجهیزات پزشکی‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪emtcompanyiran@gmail.com‬‬ ‫هنگام ارسال ایمیل در قسمت موضوع ((اندروید)) را‬ ‫تایپ کنید‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬اهواز‬ ‫● اشنایی کامل با سخت افزار و نرم افزار کامپیوتر‬ ‫● اشنایی با سیستم های حفاظتی دوربین مدار بسته‬ ‫● اشنایی با مفاهیم اکتیو و پسیو شبکه مسی‬ ‫● اشنایی با شبکه نوری‬ ‫● اشنایی با نرم افزار های جانبی تخصصی مانند‬ ‫‪AutoCAD، ArcGIS‬‬ ‫● تسلط به زبان انگلیسی‬ ‫استخدام ‪ -‬خوزستان‬ ‫یک شرکت نرم افزاری برای تکمیل کادر خود به یک برنامه‬ ‫نویس اندروید مسلط به اندروید استودیو و متد های جدید‬ ‫شرایط کار در یک شرکت ارام و شاد با تیم ورکینگ باال‬ ‫ساعت کاری‪ ۹:‬الی ‪۱۶‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬خراسان رضوی‬ ‫شرکت رسیس پردازش پارس با بیش از ‪ 10‬سال سابقه در‬ ‫زمینه فروش و خدمات پس از فروش محصوالت فناوری‬ ‫اطالعات ‪ ،‬دارای رتبه شورای عالی انفورماتیک و مجوز‬ ‫فعالیتدرحوزهامنیتدرفضایتبادلاطالعات(افتا)‬ ‫اقدام به جذب کارشناس فنی فناوری اطالعات با‬ ‫شرایط ذیل می نماید‪:‬‬ ‫●تسلط کامل به شبکه و مفاهیم ان (‪)+Network‬‬ ‫● اشنایی با مفاهیم امنیت شبکه‬ ‫فارغ التحصیالن رشته فناوری اطالعات به خصوص‬ ‫گرایش امنیت اطالعات در اولویت میباشند‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند جهت اطالع از شرایط و مصاحبه از‬ ‫طریق راه های ارتباطی ذیل اقدام فرمایند‪:‬‬ ‫● پر کردن و ارسال فرم درخواست از طریق‬ ‫سایت ‪www . rasiss . com‬‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫●خالقیت و نواوری در حل مسائل‬ ‫‪info@rasiss.com‬‬ ‫●روحیه همکاری و کار تیمی‬ ‫حقوق ثابت‪+‬پاداش پروژه‬ ‫لطفا افرادی که شرایط باال را دارا میباشند رزومه و نمونه‬ ‫کار خود را به ایمیل زیر ارسال کنند‬ ‫‪eamirghaed@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬فارس‬ ‫از واجدین شرایط ذیل جهت کار در شیراز دعوت به‬ ‫همکاری می نماییم‪:‬‬ ‫برنامه نویس ‪PHP Core‬‬ ‫به همراه نمونه کارهای اجرایی‬ ‫●برنامه نویس مسلط به ‪php back - end front - end‬‬ ‫●مسلط به زبان برنامه نویسی ‪php‬‬ ‫●مسلط به پایگاه داده ‪ MySql‬و دیگر پایگاه داده های‬ ‫مورد نیاز●اشنا به مسائل امنیت وب‬ ‫■□■‬ ‫شرکت دانش بنیان ابر سالمت سینا‬ ‫در جهت توسعه کادر برنامه نویسی و پروژه های خود‬ ‫در نظر دارد یک نفر برنامه نویس اندروید حرفه ای را با‬ ‫مشخصات زیر و حقوق مکفی استخدام نماید‪.‬‬ ‫● تسلط کامل به برنامه نویسی اندروید‬ ‫● اشنایی با نحوه اتصال گجت ها و ابزارهای هوشمند‬ ‫به موبایل‬ ‫●اشنایی با دستگاه های پوز بانکی و پرینتر و ‪...‬‬ ‫اتصال انها به موبایل‬ ‫● توانایی کار به صورت تمام وقت و با پشتکار و‬ ‫خالقیت باال‬ ‫● روحیه کار تیمی و کار در گروه‬ ‫لطفا رزومه و مشخصات کامل خود را به ایمیل‬ ‫زیر ارسال نمایید‪:‬‬ ‫حداقل لیسانس دارای تخصص ‪Angular 2‬‬ ‫‪hr@hamrahdoctor.com‬‬ ‫‪ 1‬نفر طراح ‪UI/UX‬‬ ‫■□■‬ ‫یک فروشگاه در زمینه فروش انواع تلفن های‬ ‫همراه هوشمند به یک نفر متخصص در زمینه شبکه‬ ‫های اجتماعی و تولید محتوا مربوطه به صورت حضوری‬ ‫و نیمه حضوری نیازمند است‪.‬تسلط به انواع ‪CMS‬ها‬ ‫‪.‬دیجیتال مارکتینگ‪.‬فتوشاپ و سئو امتیاز‬ ‫محسوب میشود‪.‬‬ ‫لطفا جهت همکاری رزومه و سابقه کاری خود را فقط به‬ ‫ایمیل زیرارسال کنید‪.‬‬ ‫‪haaafeeezi@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک نیرو برنامه نویس وب مسلط به‪، HTML ، CSS‬‬ ‫جاوااسکریپت ‪ Jquery ، BOOTSTRAP ،‬جهت‬ ‫همکاری به صورت تمام وقت یا پاره وقت نیازمندیم‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند رزومه کاری و نوع همکاری خود‬ ‫را به ایمیل بنده ارسال کنن‪ .‬اگر دارای نمونه کار هستند‬ ‫حتما لینک انها را در رزومه خود قید کنند‪.‬‬ ‫‪mr_btn@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام برنامه نویس‬ ‫● مسلط به ‪ php, Html‬و ‪●css‬همراه با بیمه و مزایا‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪amintayeranian@yahoo.com‬‬ ‫●حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‪ ،‬اشنایی به زبان انگلیسی و‬ ‫داشتن نمونه کار الزم است‪.‬‬ ‫لطفا رزومه رو به ایمیل ارسال کنید‪.‬‬ ‫‪adib_r84@live.com‬‬ ‫■□■‬ ‫هلدینگ مدیس از متقاضیان شغلی زیر به صورت تمام‬ ‫وقت و با حقوق و مزایای مکفی دعوت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫‪ 1‬نفر مدیر پروژه نرم افزار‬ ‫حداقل فوق لیسانس دارای سابقه تخصصی مدیریت‬ ‫پروژه نرم افزار و اشنا با‪Git, Bugzilla Team Foundation‬‬ ‫‪ ,Studio‬و تحلیل ‪DB‬‬ ‫‪ 1‬نفر ‪Front End Developer‬‬ ‫حداقل لیسانس دارای تخصص ‪Adobe XD,Sketch,H‬‬ ‫‪TML , CSS, Javascript , JQuery‬‬ ‫ارسال رزومه جهت هماهنگی مصاحبه حضوری به‪:‬‬ ‫‪medis.holding@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت پارس دریک واقع در شیراز‪،‬جهت تکمیل پرسنل‬ ‫و تیم خود از یک نیروی ‪ UI/UX‬کار‬ ‫دعوت به همکاری میکند‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را ایمیل کنید‪.‬‬ ‫‪Dr.motlaghsite.@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫به یک نفر نیروی ا قا اشنا به پشتیبانی شبکه ها و‬ ‫سیستم ها‬ ‫جهت کار در شهرک صنعتی ابباریک زرقان نیازمندیم‪.‬‬ ‫از تمامی واجدین شرایط دعوت به عمل میاوریم که‬ ‫رزومه خود را به ادرس ایمیل زیر ارسال بفرمایید‪.‬‬ ‫اولویت با متقاضیان ساکن شهرستان زرقان می باشد‪.‬‬ ‫‪ahoorashabake@outlook.com‬‬ ‫■□■‬ ‫اموزشگاه فنی و حرفه ای ایده پردازان‬ ‫■□■‬ ‫شرکت توسعه الگوریتم های بهینه گر ارائه کننده مجموعه‬ ‫((نرم افزارهای مدیریت پروزه مپسان)) از افراد دارای‬ ‫تجربه برنامه نویسی و ترجیحا دارای نمونه کار جهت‬ ‫همکاری در پشتیبانی و توسعه مجموعه سیستم های‬ ‫تحت وب مدیریت پروژه دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند اطالعات و سوابق کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫همکاران ما باشید‪.‬‬ ‫‪info@behinegar.net‬‬ ‫‪sigmafars@gmail.com‬‬ ‫از تعدادی خانم و اقا با مدرک تحصیلی کارشناسی‬ ‫و کارشناسی ارشد نرم افزار و ای تی با حداقل دو سال‬ ‫سابقه کار در زمینه برنامه نویسی‪ ،‬طراحی سایت‪،‬‬ ‫گرافیک و ‪ ...‬دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫لطفا رزومه خود را به صورت کامل (شامل مشخصات‬ ‫فردی و شغلی) به ایمیل زیر ارسال نموده و منتظر تماس‬ ‫استخدام نیرو تمام وقت در مرکز طراحی وب زئوس‬ ‫●گرافیست خالق اشنابه طراحی قالب وب‬ ‫سایت‪،‬طراحی لوگو (ترجیحا خانم)‬ ‫برنامهنویس‬ ‫● اشنا به ‪Asp-Mvc-angular‬‬ ‫برنامه نویس اندروید‪ios -‬‬ ‫●کارشناس فروش با فن بیان باال‬ ‫● کارشناس تولید انیمیشن یا موشن گرافیک‬ ‫ارسال رزومه از طریق ‪:‬‬ ‫‪zeuswebdesign@yahoo.com‬‬ ‫■□■‬ ‫شرکت فنی مهندسی اتریاتک جهت تکمیل کادر خود‬ ‫نیاز به نیرو کار با شرایط زیر دارد ‪.‬‬ ‫یک نفر برنامه نویس ‪Backend‬‬ ‫● مسلط به ‪ php‬و فریم ورک ‪Codeigniter‬‬ ‫● اشنایی کامل با ‪ Rest API‬و زبان انگلیسی‬ ‫● ترجیحا اقا‬ ‫یک نفر اقا یا خانم ‪ ,‬پی اچ پی کار و اشنا با وردپرس‬ ‫با سابقه ی انجام پروژه در زمینه های مختلف‬ ‫در پی اچ پی و وردپرس‬ ‫یک نفر ‪ ,‬مدیر شبکه ی اجتماعی برای مدیریت محتوا و‬ ‫پیشبرد شبکه ی اجتماعی اینستا‬ ‫با سابقه ی فعالیت‬ ‫ساعت کاری به صورت تمام وقت می باشد و دور کاری‬ ‫و یا کار دانشجویی قابل قبول نیست ‪.‬‬ ‫شما می توانید رزومه خود را به ایمیل ادرس‬ ‫زیر ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪info@atriatech.ir‬‬ ‫■□■‬ ‫استخدام ‪ -‬گیالن‬ ‫شرکت خدمات ابری گیو در دو ردیف شغلی به صورت‬ ‫تمام وقت و پاره وقت ‪ ،‬نیرو میپذیرد ‪.‬‬ ‫●خانم‪/‬اقا مسلط به تکنولوژی های ‪ Front‬و وردپرس‬ ‫خانم‪/‬اقا گرافیست (حوزه وب )‬ ‫●فعال در حوزه رایانش ابری و توسعه نرم افزارها‬ ‫بر بستر اختصاصی ابری‬ ‫●بیش از ‪ ۱۰‬سال سابقه کاری موفق در حوزه زیرساخت‬ ‫● حقوق توافقی مناسب ● پرداخت به موقع‬ ‫● ساعت کاری منعطف● ارتقای_شغلی‬ ‫● درصد پروژه ● محیط پویا‬ ‫● بستر اموزشی مناسب‬ ‫● فضای کاری فلت و با نشاط‬ ‫لطفا رزومه خود را از طریق راه های زیر ارسال نمایید‬ ‫تا در صورت تایید برای مصاحبه حضوری با شما‬ ‫هماهنگی الزم به عمل اید ‪.‬‬ ‫‪info.mehranfar@gmail.com‬‬ ‫■□■‬ ‫● با اخالق‪ ،‬قابل اعتماد‪ ،‬متعهد به زمان و مسوولیت پذیر‬ ‫● دارای روحیه کار گروهی● مستعد و خالق‬ ‫● داشتن نمونه کار قوی اجباری می باشد‬ ‫● داشتن حداقل ‪ ۳‬سال تجربه کار تمام وقت اجباری‬ ‫می باشد‬ ‫● اشنا به نرم افزارهای مدیریت پروژه و زمان بندی‬ ‫● تسلط کامل بر ‪PHP‬‬ ‫● توانایی تحلیل و درک مسایل پیچیده‬ ‫● اشنایی با ‪ Soap‬و ‪Rest‬‬ ‫● اشنایی کامل با حداقل یکی از فریمورک های ‪Laravel‬‬ ‫‪، Symfony ، Yii‬‬ ‫● کرون نویسی و پیاده سازی وظایف خودکار‬ ‫● مسلط به لینوکس و ‪SSH‬‬ ‫● اشنایی با ‪ Nginx‬و ‪Apache‬‬ ‫● اشنایی کامل با ‪MySQL‬‬ ‫● توانایی نوشتن کوئری های بهینه‬ ‫● توانایی انالیز کوئری های کند و بهبود انها‬ ‫● اشنایی کامل با ریلیشن ها‪ ،‬ایندکس گذار ی ها و ‪..‬‬ ‫● اشنایی با ‪NoSQL‬‬ ‫● اشنایی حداقلی با ابزارهای جستجو مثل‬ ‫‪ Elasticsearch‬یا ‪Sphinx‬‬ ‫● اشنایی با ‪ Docker‬و ‪ VMware‬مزیت محسوب می شود‬ ‫● تسلط مکفی بر فرانت اند●بیمه و قرارداد رسمی‬ ‫● پاداش●اموزش دوره ای‬ ‫● قابلیت پیشرفت‬ ‫از متقاضیان گرامی تقاضا می گردد رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪jobs@vandaw.com‬‬ ‫قابل توجه کارشناسان و متخصصان فناوری اطالعات‪:‬‬ ‫دپارتمان ‪ IT‬و مرکز مشاوره شغلی و کاریابی بازارکار جهاددانشگاهی با توجه به قرارداد فی مابین با شرکت ها و برندهای معتبر اقدام به معرفی کارشناسان و متخصصان‬ ‫کامپیوتر ‪ ،‬سخت افزار و نرم افزار به شرکت های متقاضی نموده است ‪ .‬لذا متقاضیان می بایست به ادرس زیر مراجعه و یا با شماره تلفن ذکر شده تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫اموزش عالی‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫‪ ۱۱‬هزار دکتر و مهندس به جمعیت بیکاران اضافه شدند‬ ‫امارها نشان می دهد در سال ‪ ۹۷‬در مقایسه با سال ‪ ،۹۶‬بیش از ‪ ۴۷۳‬هزار نفر‬ ‫به جمعیت فعال فارغ التحصیالن اضافه شده است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۴۶۲‬هزار‬ ‫نفر به جامعه شاغالن و بیش از ‪۱۱‬هزار نفر به جامعه بیکاران افزوده شده است‪.‬‬ ‫نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در‬ ‫سال‪ 97‬برای گروه « مردان و زنان» در کل کشور ‪ 18.3‬درصد‪ ،‬برای گروه مردان‪ 13.1‬درصد‬ ‫و برای گروه زنان ‪ 28.7‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫از حدود ‪ 13.2‬میلیون نفر جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های‬ ‫عالی حدود ‪ 7.6‬میلیون نفر (‪)57.7‬درصد فعال اقتصادی می باشند که از این‬ ‫تعداد ‪ 6.2‬میلیون نفر(‪ ) 81.7‬شاغل و ‪ 1.4‬میلیون نفر (‪ )18.3‬درصد بیکار هستند‪.‬‬ ‫همچنین ‪ 5.6‬میلیون نفر یعنی ‪ 42.3‬درصد غیرفعال اقتصادی می باشند‪.‬‬ ‫در سال ‪ 97‬در مقایسه با سال ‪ ،96‬بیش از ‪ 473‬هزار نفر به جمعیت فعال‬ ‫این گروه اضافه شده است‪ .‬همچنین حدود ‪ 462‬هزار نفر به جامعه شاغالن و‬ ‫بیش از ‪11‬هزار نفر به جامعه بیکاران تحصیل کرده افزوده شده است‪ .‬نرخ بیکاری‬ ‫جمعیت فارغ التحصیل یا در حال تحصیل دوره های عالی در سال ‪ 97‬نسبت‬ ‫به سال قبل به میزان ‪ 1.1‬درصد کاهش داشته است‪.‬‬ ‫در بین گروه های عمده رشته تحصیلی‪ ،‬بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط‬ ‫به گروه های « معماری و ساختمان» حدود (‪ 26.1‬درصد) و هنر(‪ )24.5‬درصد‪،‬علوم‬ ‫زیستی و رشته های مرتبط (‪ )24.1‬درصد‪ ،‬فراوری و ساخت (‪ )23.5‬درصد و‬ ‫فناوری اطالعات و ارتباطات (‪ )22.8‬درصد می باشد‪ .‬همچنین کمترین نرخ بیکاری‬ ‫مربوط به گروه خدمات امنیتی (‪ 4.4‬درصد) است‪.‬‬ ‫از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل دوره های عالی کشور‬ ‫‪ 52.6‬درصد را مردان تشکیل داده اند که از این میزان ‪ 72.7‬درصد فعال (‪ 86.9‬درصد‬ ‫شاغل و ‪ 13.1‬درصد بیکار) و ‪ 27.3‬درصد غیرفعال اقتصادی می باشند‪.‬‬ ‫از کل جمعیت دارای تحصیالت عالی و یا در حال تحصیل‪ ،‬تحصیل عالی‬ ‫کشور ‪ 47.4 ،‬درصد را زنان تشکیل داده اند که از این میزان ‪ 41.0‬درصد فعال‬ ‫(‪ 71.3‬درصد شاغل و ‪ 28.7‬درصد بیکار) و ‪ 59.0‬درصد غیرفعال اقتصادی می باشند ‪.‬‬ ‫بر اساس همین نتایج باالترین نرخ بیکاری جمعیت فارغ التحصیل یا در‬ ‫حال تحصیل دوره های عالی به ترتیب به استان های کرمانشاه(‪ 28.5‬درصد)‪،‬‬ ‫کردستان (‪ 25.5‬درصد) و کرمان (‪ 24.4‬درصد) اختصاص دارد‪ .‬همچنین‬ ‫کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان سمنان (‪11.3‬درصد) می باشد‪.‬‬ ‫‪ 35‬درصد فار غ التحصیالن دانشگاهی بدون مهارت هستند‬ ‫در این رابطه نصراله بازوند‪ ،‬معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی معتقد است‪ 35 :‬درصد فارغ التحصیالن دانشگاهی بدون‬ ‫مهارت هستند‪ .‬این فقدان مهارت‪ ،‬گویای شکاف عمیق میان صنعت و‬ ‫دانشگاه ها است که متاسفانه دانشگاه ها به ان واقف نیستند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حتی نیروهای کارشناسی ارشد هم از فقدان مهارت رنج می برند‪،‬‬ ‫افزود‪:‬باید نهضت افزایش مهارت را در کشور رونق دهیم و تکلیف این است که به‬ ‫سمت ارتقا و افزایش مهارت اموزی برویم‪.‬‬ ‫از سوی دیگر هادی ابوی ‪ ،‬فعال کارگری با تا کید بر اینکه اموزش های مهارتی باید از‬ ‫دوران دبیرستان مورد تاکید قرار گیرد می گوید‪ :‬باوجودانکه بیشتر جوانان دارای مدرک و‬ ‫گواهینامه های مختلف هستند ولی متاسفانه اطالع چندانی از بازار کار و مهارت های‬ ‫موردنیاز یک شغل ندارند درصورتی که هم زمان با گذراندن دروس تئوری باید کار عملی‬ ‫ً‬ ‫و اصطالحا کاراموزی هم بکنند تا با فضای واقعی کسب وکار اشنا شوند‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬غالب جویندگان کار و دانش اموختگان وقتی وارد بازار کار‬ ‫می شوند‪ ،‬دنبال میز و صندلی هستند درحالی که این شیوه جواب نمی دهد‪،‬‬ ‫چون سیستم اشتغال روزبه روز در حال تغییر است و دانش اموختگان باید هنر‬ ‫مهارت اموزی را فرابگیرند‪.‬‬ ‫بخش اعظمی از فار غ التحصیالن دانشگاهی فاقد مهارت هستند‬ ‫فتح الهی‪،‬نماینده کارگراندر شورایعالی کار هم بااشارهبههدف گذاریبرنامهششم‬ ‫توسعه در ایجاد ساالنه یک میلیون شغل در کشور‪ ،‬می گوید‪ :‬در برنامه ششم دولت‬ ‫مکلف شده باهدف رفع بیکاری و فراهم کردن فرصت های شغلی‪ ،‬ساالنه ‪ 970‬هزار‬ ‫شغل ایجاد کند و این امر مستلزم تربیت نیروهای ماهر و متخصص است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بخش اعظمی از فارغ التحصیالن دانشگاهی فاقد مهارت‬ ‫هستند‪ ،‬می افزاید‪ :‬بررسی وضعیت اشتغال دانش اموختگان نشان می دهد که در طول‬ ‫سال های گذشته رشته هایی را برای دانشجویان تعریف کردیم که هیچ سنخیت و‬ ‫تناسبی با بازار کار کشور نداشته و تا سال ها در این رشته ها دانشجو پذیرش کردیم‬ ‫به همین دلیل امروز با جمعیت باالی فارغ التحصیالن بیکار روبه رو هستیم که‬ ‫بررسی دالیل بیکاری این گروه ها‬ ‫فعالیت در فست فوت و بادکنک فروشی‬ ‫هادی ابوی‪ ،‬دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور درباره‬ ‫بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت‪:‬عزم جدی برای سازماندهی اشتغال‬ ‫و همچنین مشاغل غیر رسمی وجود ندارد‪ .‬برخی اقدامات مقطعی از سوی‬ ‫شهردار ی ها برای ساماندهی دستفروشان صورت می گیرد‪ ،‬اما بهتر است به جای‬ ‫جمع اوری دستفروشان شهردار ی ها مراکزی را برای فعالیت این دسته از افراد‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬در حال حاضر بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی با مدرک‬ ‫لیسانس به دنبال این هستند که برای فرار از بیکاری در پیتزا فروشی فعالیت کنند‬ ‫یا در پارک ها به بچه ها بادکنک بفروشند‪ .‬با یکی از این جوانان صحبت می کردم‬ ‫که درد و دل می کرد و می گفت حاضر به کار کردن در هر مجموعه ای هستم اما‬ ‫اگر این کار را انجام ندهم برای امرار معاش خانواده ام با مشکل روبرو می شوم‪.‬‬ ‫دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور اظهار داشت‪ :‬تعداد جوانان‬ ‫تحصیل کرده که متقاضی کار هستند و برای ما نامه می نویسند بسیار زیاد است‪.‬‬ ‫دکترها و مهندس های بیکار‬ ‫در بازارکار افزایش یافته اند‬ ‫بیکاری فار غ التحصیالن‬ ‫دانشــگاهــی ایـ ــن روزهــا بــه یکــی‬ ‫از چـ ــال ـ ـ ‬ ‫شهــای م ـهــم ک ـ ـ ـشــور‬ ‫لشــده اســت‪ ،‬به طوری که‬ ‫ت ـبــدی ـ ‬ ‫بــرخــی امــارهــای رس ـمــی نشان‬ ‫م ـی دهـ ــد‪ ،‬ب ـ ـیــش از ‪ 40‬درصــد‬ ‫فار غ التحصیالن دانشگاه ها بیکار‬ ‫هستند که ا گر این معضل چاره‬ ‫نشود‪ ،‬ممکن است چالش های‬ ‫دیگری را در اینده رقم بزند‪.‬‬ ‫خبرگزاری تسنیم در سلسله ‬ ‫گـ ـ ــزارش هـ ـ ــای ــی ب ـ ــه م ـ ــوض ــوع‬ ‫بـ ـیـ ـک ــاری ف ــار غ الـ ـتـ ـحـ ـصـ ـی ــالن‬ ‫ـدس‬ ‫دانشگاه ــی«دکـ ـت ــر‪ ،‬مـ ـهـ ـن ـ ِ‬ ‫بیک ــار»‪ ،‬دالیل و ریشه های این‬ ‫مرع ــضل و راه ه ــای برون رفت‬ ‫از ان پرداخته است که در ادامه‬ ‫به بخـ ـش ه ــایی از این گزارش‬ ‫اشاره می شود‪.‬‬ ‫بازار کاری برای خود متصور نیستند‪.‬‬ ‫‪40‬درصد جویندگان مهارت فار غ التحصیالن هستند‬ ‫سلیمان پا ک سرشت‪ ،‬معاون وزیر و رئیس سازمان فنی و حرفه ای با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ 40‬درصد از متقاضیان مهارت اموزی دانشجو یا فارغ التحصیل دانشگاه‬ ‫هستند گفت‪ :‬از میان افرادی که مهارت می اموزند‪ ،‬حدود ‪ 42‬درصد ان ها بعد از‬ ‫گذراندن دوره های مهارتی موفق به یافتن کسب وکار می شوند‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره اقدامات برای فارغ التحصیالن‬ ‫دانشگاهی گفت‪ :‬همکاری خوبی با وزارت علوم‬ ‫انجام شد و تفاهم نامه ای با معاونت پژوهش وزارت‬ ‫علوم منعقد شد که اموزش های فنی و حرفه ای برای‬ ‫فارغ التحصیالن در نظر گرفته شد و مراکزی برای‬ ‫کاراموزی فارغ التحصیالن در نظر گرفته و در ‪ 28‬مرکز‬ ‫دانشگاهی مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی‬ ‫برای دانشجویان و فارغ التحصیالن راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به گفته رئیس سازمان اموزش فنی و حرفه ای در‬ ‫سال گذشته در مراکز مهارت اموزی ‪ 41‬هزار و ‪587‬‬ ‫نفر از دانشجویان و فارغ التحصیالن اموزش دیده و‬ ‫مشاوره شغلی شدند‪.‬‬ ‫وی در مورد اینکه با توجه به اینکه امار باالی ‪40‬‬ ‫درصد بیکاری در بین فارغ التحصیالن دانشگاه ایا‬ ‫اموزش مهارت به ان ها در دستور قرار دارد و ایا رصدی‬ ‫برای اشتغال افراد اموزش دیده مهارتی بعد از دانشگاه‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد افرادی که کارجو هستند‪ ،‬ولی مهارت نداشته و طی فرایند‬ ‫اموزشی به عنوان یک فرد ماهر از دوره اموزشی خارج می شوند‪ 6 ،‬ماه بعد از گرفتن مجوز‬ ‫رهگیریو رصدمی شوند‪.‬‬ ‫پا ک سرشت افزود‪ :‬بر اساس داده های موجود در رشته های مختلف امار‬ ‫شاغالن مهارت دیده متفاوت است‪ ،‬در برخی رشته ها ‪ 90‬درصد افراد مهارت‬ ‫دیده شاغل می شوند و به طور متوسط ‪ 42‬درصد از کارجویان که برای مهارت اموزی‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬بعد از یک دوره منطقی موفق می شوند که کسب وکاری‬ ‫راه اندازی کرده و یا شاغل شوند که البته این رقم مطلوب نیست و تابع متغیرهای‬ ‫زیادی است و بیکاری فارغ التحصیالن هم فقط به خاطر نداشتن مهارت نیست‪،‬‬ ‫بلکه موارد دیگری نیز دخیل است‪.‬‬ ‫امادگی وزارت کار برای اعزام فار غ التحصیالن فنی به خارج از کشور‬ ‫همچنین محمداکبرنیا‪ ،‬مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون‪،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی نیز با اشاره به اعزام نیروی کار فنی به خارج از کشور گفت‪:‬اعزام نیروهای‬ ‫کار بیشتر در زمینه فنی دانشگاهی همچون برق‪ ،‬الکترونیک و مکانیک‪ ،‬رشته های ‬ ‫ای تی‪ ،‬پرستاری و پیراپزشکی طرفدار دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اعزام ‪2‬هزار نفری نیروی کار به‬ ‫خارج از کشور گفت‪:‬از طریق دفاتر کاریابی های‬ ‫خارجی اعزام فارغ التحصیالن رشته های فنی و با‬ ‫مهارت را پیگیری می کنیم‪ .‬پیش بینی برای اعزام‬ ‫نیروی کار به خارج از کشور حدود‪5‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪:‬اقدامات وزارت کار برای اعزام‬ ‫نیرو به خارج از کشور از طریق ‪ 120‬دفتر کاریابی‬ ‫خارجی است که دارای مجوز هستند و در‬ ‫کشورهای نیروپذیر فعالیت می کنند و با کشورهایی‬ ‫که متقاضی نیرو کار هستند ارتباط دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل هدایت نیروی کار وزارت تعاون‬ ‫درباره کشورهای اعزام نیرو گفت‪ :‬استرالیا‪ ،‬کانادا‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬دانمارک و عمان کشورهایی هستند که‬ ‫ً‬ ‫تاکنون مذاکراتی با ان ها صورت گرفته و اخیرا‬ ‫نیز کاریابی های مجاز با کشورهای قطر‪ ،‬ترکیه و‬ ‫کردستان عراق ارتباط برقرار کرده اند‪.‬‬ ‫اکبرنیا بیان کرد‪ :‬اعزام نیروهای کار بیشتر در زمینه فنی دانشگاهی همچون‬ ‫ی ای تی‪ ،‬پرستاری و پیراپزشکی طرفدار دارد‪.‬‬ ‫برق‪ ،‬الکترونیک و مکانیک‪ ،‬رشته ها ‬ ‫یکی دیگر از برنامه های ما این است که در رشته های دارای مهارت فنی و حرفه ای‬ ‫از طریق سازمان اموزش فنی و حرفه ای هماهنگی و تطبیق اموزشی و استاندارد‬ ‫اموزشی داده شود و با برخی کشورها همچون المان نیز مذاکراتی برای تطبیق اموزشی‬ ‫انجام شود تا از مهارت های این افراد استفاده کنیم‪.‬‬ ‫بسیاری از جوانان‬ ‫با تغییر الگوی زندگی خود‪،‬‬ ‫«دانشگاه» را به‬ ‫«انتخاب شغل»‬ ‫ترجیح دادند‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی با توجه به توسعه فعالیتهای خرید جهت تکمیل کادر خود در حومه غرب استان تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫شرکت تولیدی در زمینه تولید خورا ک دام و طیور استخدام می نماید‪:‬‬ ‫عنوان‬ ‫تحصیالت‬ ‫توضیحات‬ ‫مسئول دفتر‬ ‫(منشی)‬ ‫کارشناسی‬ ‫حداقل ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال تجربه کاری مرتبط (خانم)‪ ،‬دقیق و منظم در انضباط کاری‪،‬‬ ‫مسئولیت پذیر و خالق‪ ،‬دارای روابط عمومی و فن بیان قوی و مسلط به ‪office‬‬ ‫اینترنت‪،‬تایپ‪ ،‬اشنا به اصول منشیگری‪ ،‬توانایی انجام کارتیمی و انعطاف پذیر‬ ‫سرپرست فروش‬ ‫کارشناسی‬ ‫کارشناسی ارشد‬ ‫(مدیریت بازرگانی ‪MBA‬‬ ‫بازاریابی و فروش)‬ ‫حداقل ‪ 10‬سال تجربه کاری مرتبط در امر فروش ترجیحا شرکت های تولیدی‪ ،‬مهارت‬ ‫در اصول فروش و فنون مذاکره و توانایی انجام ماموریت به شهرستان ها‪ ،‬اشنا به‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬شبکه های اجتماعی و انجام کار تیمی و هدایت تیم فروش‪ ،‬فعال و پرانرژی‪،‬‬ ‫مدیریت اطالعات مشتریان در قالب سامانه (‪ ، )CRM‬دارای خالقیت و ابتکار در ارایه‬ ‫راهکار‪ ،‬شناخت بازار‪ ،‬رقبا و هدف‪ ،‬توانای انجام ماموریت به شهرستان ها‬ ‫کارشناس تبلیغات‬ ‫کارشناس گرافیک‬ ‫حداقل ‪ 3‬الی ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬خالق و مبتکر در طراحی و ایده پردازی‪ ،‬مسلط به‬ ‫شبکه های اجتماعی و توانایی در سیستم افزایش فالوور و اسپانسر اینستاگرام‪،‬‬ ‫اشنا به نرم افزار فتوشاپ‪ ،‬کرل‪،‬ادیوس و ایلوستریتور ‪ ،‬اشنا به طراحی وب سایت ‪،‬‬ ‫مسلط به سئو‪ ،‬تولید محتوا و بهینه سازی و طراحی گرافیکی و کاتالوگ و ‪...‬‬ ‫کارشناس دامپروری‬ ‫دکتری‪ ،‬ارشد (گرایش تغذیه‬ ‫دام)‬ ‫اشنا به جیره نویسی‪ ،‬فرموالسیون و اشنا به نرم افزار ‪uffda‬‬ ‫خالق و مبتکر و محقق در زمینه های تولید‪ ،‬توانایی انجام ماموریت به شهرستان ها‬ ‫ذکر عنوان شغلی الزامیست‬ ‫‪۷۰‬درصد شاغالن فارغ التحصیل در رشته های غیرمرتبط اشتغال دارند‬ ‫در این زمینه مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدارکار با اشاره‬ ‫به اینکه در بررسی های انجام شده بیش از ‪ ۷۰‬درصد از شاغالن در رشته های‬ ‫غیرمرتبط با تحصیل اشتغال دارند گفت‪ :‬بسیاری از جوانان با تغییر الگوی زندگی‬ ‫خود‪ « ،‬دانشگاه» را به « انتخاب شغل» ترجیح دادند‪.‬‬ ‫رضاتازیکی‪ ،‬مدیرطرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت با اشاره‬ ‫به بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی گفت‪:‬متولدین دهه شصت که بخشی از‬ ‫بیکاران فعلی جامعه هستند‪،‬از اوایل دهه هشتاد به تدریج وارد بازار کار شدند‪،‬اما‬ ‫سیاست های نظام اموزش عالی بدون توجه به نیاز بازار کار توسعه یافت و نتیجه‬ ‫نامطلوبی در پی داشت‪ .‬از سوی دیگر جوانانی که در سن ‪20‬سالگی وارد بازار کار‬ ‫شدند‪،‬در جهت مدرک گرایی تشویق شدند و با تغییر الگوی زندگی خود در ان‬ ‫زمان‪ « ،‬دانشگاه» را به « انتخاب شغل» ترجیح دادند‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬بسیاریازدانشجویاندرحالیفارغالتحصیلشدند کهبهاستناداظهارات‬ ‫مسئوالنهیچمهارتیبرایورودبهبازار کار ندارندو در حالحاضرنیزبهزعممسئوالنحدود‬ ‫‪80‬درصدازتقاضاینیروی کارمربوطبهفارغالتحصیالندانشگاهیاست‪.‬‬ ‫مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار وزارت کار با بیان اینکه‬ ‫اموزش های عالی و مهارتی در کشور کمترین انطباق را با نیازهای واقعی و مورد‬ ‫نیاز اشتغال و کسب و کار در کشور دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حالیکه بیکاری امروز‬ ‫یکی از ابرچالش های اساسی در کشور محسوب می شود بخشی نگری‪ ،‬عدم وجود‬ ‫یک نگاه کل گرایانه و راهبردهای جزیره ای و ناهماهنگ در حوزه عرضه و تربیت‬ ‫نیرو ی انسانی ماهر و کارامد باعث شده که بخش عمده بیکار ی محصول‬ ‫بی کیفیت بودن نیروی انسانی به عنوان محور اصلی توسعه کشور باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع سیستم اشتغال هر کشور از دو عامل اساسی عرضه و تقاضای‬ ‫نیروی انسانی تشکیل شده است که در سمت عرضه‪ ،‬نهادهای تربیت کننده و‬ ‫اموزش دهنده نیروی انسانی نظیر اموزش و پرورش‪ ،‬نظام اموزش عالی‪ ،‬فنی حرفه ای‬ ‫و کلیه نهادهای اموزشی خصوص و دولتی قرار دارند و در سمت تقاضا نیز بنگاه های‬ ‫کسب و کار و نهادهای حاکمیتی در بخش های دولتی و خصوصی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مدیر طرح ملی توسعه کسب و کار اشتغال پایدار (تکاپو) افزود‪ :‬مطابق با تحقیق‬ ‫مفصلی که در قالب طرح تکاپو در ‪ 5‬استان کشور انجام شده است‪ ،‬میزان تطابق‬ ‫رشته های تحصیلی اموزش عالی و فنی حرفه ای با شغل افراد نشان می دهد در‬ ‫رسته های مرتبط با صنعت‪ ،‬فعالیت ‪ 66‬درصد از شاغالن با رشته تحصیلی انها‬ ‫هیچ تطابقی ندارد‪ .‬همچنین در رسته های مرتبط با خدمات فعالیت شغلی‪ 58‬درصد‬ ‫از شاغالن با رشته تحصیلی انها ارتباطی ندارد‪.‬‬ ‫تازیکی با بیان اینکه در مشاغل مرتبط با کشاورزی ‪86‬درصد از شاغالن در‬ ‫رشته ای غیرمرتبط با کشاورزی تحصیل کرده اند گفت‪ :‬در کسب و کارهای فنی‬ ‫نیز موضوع فعالیت ‪ 70‬درصد شاغالن با رشته تحصیلی انها تطابق ندارد‪.‬‬ ‫تازیکی گفت‪ :‬در قالب اجرای طرح تکاپو در حال حاضر در تمام استانهای‬ ‫کشور مزیت ها و پویایی اقتصادی و اشتغالی و رسته های دارای مزیت توسعه‬ ‫اشتغال متناسب با هر منطقه به تفکیک نیاز اموزشی هر شهرستان استحصال و‬ ‫تهیه و تدوین شده است؛ از سال گذشته با همکاری شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫و وزارت علوم جلساتی به منظور تغییر رویه و تغییر رشته های دانشگاهی هر منطقه‬ ‫و استان کشور متناسب با نیازهای بازارکار و رسته های دارای مزیت در هر استان‬ ‫امایشی اغاز شده است که البته امید می رود با استقبال دانشگاه ها و تغییر رویه‬ ‫در محتوا و ایجاد رشته های جدید و کاربردی در دانشگاه ها مواجه شود‪.‬‬ ‫رزومه‪injob1398@gmail.com :‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت واقع در کیلومتر ‪ 12‬جاده مخصوص کرج دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫شرایط احراز‬ ‫کارشناس سیستم ها و روش ها‬ ‫لیسانس صنایع‪ -‬زبان انگلیسی خوب‬ ‫مسلط به پیاده سازی ایزو‪iso9001 :2015 ،‬‬ ‫کارشناس ‪IT‬‬ ‫لیسانس مرتبط توانایی استقرار ‪ ،SAP‬تشخیص و رفع عیوب نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫کارشناس فنی ‪ -‬گارانتی‬ ‫لیسانس مهندسی مکانیک یا مهندسی خودرو‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫مسلط به امور فنی خودرو‬ ‫مکانیک خودرو‬ ‫مسلط به تعمیرات کامیونت نیمه سنگین‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه مرتبط‪ ،‬فوق دیپلم‬ ‫ابدارچی (خانم)‬ ‫مرتب و تمیز روابط عمومی باال‬ ‫ادرس ایمیل‪1398hr2019@gmail.com:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫سمت‬ ‫مدیر بازرگانی‬ ‫جنسیت‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مدرک تحصیلی‪،‬گرایش و سابقه کار‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس یا دکتری مدیریت بازرگانی‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط (ترجیحا اشنا به حوزه‬ ‫سالمت و دارو)‪ ،‬دارای تجربه در حوزه تبلیغات‪ ،‬خالق و ایده پرداز‪ ،‬دارای روحیه کار تیمی‪ ،‬متعهد و مسئولیت‬ ‫پذیر‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬مسلط به امور بازرگانی‪ ،‬امور فروش مذا کرات تجاری و عقد قراردادهای مربوطه‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر مالی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫فوق لیسانس حسابداری‪ ،‬حدقال ‪ 7‬سال سابقه کار مدیریتی‪ ،‬اشنایی کامل با فرایندهای مالی و حسابداری‪،‬‬ ‫مسلط به حل و فصل امور مالیاتی و تامین اجتماعی‪ ،‬مسلط به امور خزانه‪ ،‬انبار فروش ‪ ،‬اموال سفارشات‬ ‫خارجی و تدارکات داخلی‪ ،‬حقوق و دستمزد‪ ،‬تهیه گزارشات مالی مدیریت‪ ،‬تهیه و تنظیم اظهارنامه معامالت‬ ‫فصلی و مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬کنترل حسابهای دریافتی و پرداختی شرکت و پیگیری مغایرت براساس‬ ‫تطبیق حسابها‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس صنایع یا مدیریت پروژه‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬اشنایی با استاندارد‬ ‫‪ ، PMBOK‬مهارت در نرم افزار ‪ ،primavera‬مسلط به برنامه ریزی و تحلیل سیستم‪ ،‬اشنا با فرایند کنترل‬ ‫موجودی‪ ،‬اشنا به فرایند زنجیره تامین‪ ،‬اشنا به فرایند انبارداری‪ ،‬کنترل موجودی توانایی حل مسئله‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس فروش‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس بازرگانی‪ ،‬حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به فرایند فروش‪ ،‬ارزیابی و صادرات‬ ‫و مهارت در نرم افزار ‪CRM‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رئیس انبار‬ ‫مرد‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس صنایع‪ /‬مدیریت حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید‪ ،‬تسلط به پروسه های استاندارد‬ ‫انبارداری و نرم افزار همکاران سیستم‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس حسابداری‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به نرم افزار حسابداری همکاران‬ ‫سیستم‪ ،‬تسلط به امور سهام‬ ‫‪7‬‬ ‫کارشناس طراحی‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫مسلط به نرم افزار ‪ 3d max‬و ‪vray‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مامور خرید‬ ‫مرد‬ ‫کارشناس در رشته های بازرگانی و مدیریت و سایر رشته های مرتبط‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬دارای‬ ‫روابط عمومی قوی و مهارت مذا کره باال و توانایی کار با کامپیوتر‪ ،‬مسلط به اقالم و تجهیزات صنعتی‬ ‫‪9‬‬ ‫اپراتور کارگر خط تولید‬ ‫مرد‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی ترجیحا لیسانس در رشته های تحصیلی شیمی ‪ /‬داروسازی‪ /‬مکانیک‪/‬‬ ‫صنایع ‪ ،‬حداقل ‪ 2‬سال سابقه در شرکتهای تولیدی‪ ،‬توانایی حضور در شیفتهای کاری چرخشی‬ ‫‪10‬‬ ‫مدیر‪IT‬‬ ‫مرد‪/‬زن‬ ‫لیسانس یا فوق لیسانس مهندس کامپیوتریا مهندس فن اوری اطالعات‪ ،‬حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪،‬‬ ‫مسلط به شبکه و سایت‬ ‫از واجدین شرایط خواهشمند است رزومه خود ا همراه با سمت مورد نظر حداکثر تا تاریخ ‪ 98/5/27‬به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrjob1398@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع با سابقه ‪ 5‬ساله‬ ‫اشنایی کامل با کنترل پروژه و نرم افزارهای مربوطه کنترل‬ ‫مصرف مواد برنامه ریزی و انبارها‪ ،‬اشنایی کامل‬ ‫با اکسل و مسلط به ‪MRP‬‬ ‫‪toojrang_co@yahoo.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندسین مشاور معمار و شهرساز‬ ‫برای پروژه کرمانشاه استخدام می نماید‬ ‫مهندس ناظر عمران با حداقل ‪ 15‬سال تجربه‬ ‫‪resume@ahoon.net‬‬ ‫مهارت‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪10‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اهمیــت حرفــه ضخیم دوز زنانه‬ ‫ش ــرایط اب وهوای ــی کش ــور م ــا اقتض ــا می کن ــد ک ــه طراح ــی‬ ‫و تولی ــد لب ــاس‪ ،‬متناس ــب ب ــا اب وه ــوای گ ــرم و س ــرد باش ــد‪.‬‬ ‫ضخیـ ـم دوزی ش ــامل ضخیـ ـم دوزی زنان ــه و مردان ــه می ش ــود‬ ‫ک ــه هرک ــدام ام ــوزش مر ب ــوط ب ــه خ ــود را دارد‪.‬در دوره اموزش ــی‬ ‫ضخی ـم دوزی زنان ــه همان گون ــه ک ــه از ن ــام ان پیداس ــت‪ ،‬اف ــراد‬ ‫ضم ــن فراگی ــری تخصص ــی ط ــرز دوخ ــت لباس ه ــای ضخی ــم‬ ‫مانند‪:‬ک ــت‪ ،‬پالت ــو‪ ،‬کاپش ــن زنان ــه‪ ،‬س ــوئی ش ــرت‪ ،‬جلیق ــه‬ ‫زنان ــه‪ ،‬دوخ ــت الی ــه و استرکش ــی و ان ــواع جیب ه ــای کت ــی‪،‬‬ ‫ب ــا ن ــکات ظر ی ــف دوخ ــت این گون ــه لباس ه ــا مانن ــد‪ :‬س ــوزن‬ ‫یق ــه‪ ،‬الی ــی مو ی ــی و ‪ ...‬اش ــنا می ش ــوند‪ .‬همچنی ــن به ط ــور‬ ‫عمل ــی ط ــرز دوخ ــت لباس ه ــای زمس ــتانی مانن ــد ش ــنل را‬ ‫ام ــوزش می بینن ــد‪.‬‬ ‫اشنایی با‬ ‫شغل ضخیم دوز زنانه و فرصت های اموزشی ان‬ ‫نام و کد ملی دوره اموزشــی‬ ‫ن ــام ای ــن دوره اموزش ــی ضخی ــم دوز زنان ــه اس ــت ک ــه ب ــا ک ــد‬ ‫مل ــی ام ــوزش ش ــغل‪ 753120510200001‬ام ــوزش داده می ش ــود‪.‬‬ ‫شر ح شغل‬ ‫یک ــی از مش ــاغل مر ب ــوط ب ــه صنای ــع پوش ــاک اس ــت ک ــه‬ ‫شایس ــتگی هایی از قبی ــل رس ــم الگ ــوی ک ــت و پالت ــو‪ ،‬دوخ ــت‬ ‫الگ ــوی جلیق ــه‪،‬‬ ‫ک ــت و پالت ــو‪ ،‬رس ــم‬ ‫د و خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت‬ ‫جلی ـ ـ ــقه‪،‬‬ ‫همان گون ــه ک ــه در ش ــماره های قب ــل ب ــازار کار درزمین ــه معرف ــی دوره ه ــای مهارت ــی‬ ‫س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای کش ــور اش ــاره ش ــد‪ ،‬ای ــن س ــازمان بن ــا ب ــر ماموری ــت اصل ــی‬ ‫خ ــود و باه ــدف تامی ــن و تربی ــت نی ــروی کار ماه ــر و نیم ــه ماه ــر موردنی ــاز بخش ه ــای‬ ‫مختل ــف صنع ــت‪ ،‬کش ــاورزی و خدم ــات و ارتق ــای فرهن ــگ مهارت ه ــای فن ــی جامع ــه‪ ،‬اق ــدام‬ ‫ب ــه برگ ــزاری دوره اموزش ــی در دو بخ ــش دولت ــی و غیردولت ــی می نمای ــد ( صنای ــع خ ــودرو‪،‬‬ ‫الکترونی ــک‪ ،‬ب ــرق ‪ ،‬جوش ــکاری و بازرس ــی ج ــوش‪ ،‬تاسیس ــات‪ ،‬ام ــور زراع ــی ‪ ،‬صنای ــع غذای ــی‬ ‫و‪.)....‬اموزش ه ــای بخ ــش دولت ــی در مرا ک ــز اموزش ــی سراس ــر کش ــور به ص ــورت رای ــگان‬ ‫رس ــم الگ ــوی باران ــی و ش ــنل و دوخ ــت باران ــی و ش ــنل را‬ ‫در برمی گی ــرد و در ضم ــن ای ــن ش ــغل ب ــا مش ــاغلی از قبی ــل‬ ‫راس ــته دوز‪ ،‬چ ــرخ کار ماه ــر‪ ،‬ش ــخصی دوز ماه ــر لب ــاس زنان ــه‪،‬‬ ‫پارچه ف ــروش‪ ،‬خ ــرازی و بنگاه ه ــای تولی ــد کالن لب ــاس در‬ ‫ارتب ــاط اس ــت‪.‬‬ ‫فرا گیران این دوره می توانند‬ ‫هم به صورت خود اشتغالی‬ ‫و هم در شرکت های تولیدی‬ ‫مشغول به کار شوند‬ ‫انج ــام می ش ــود‪ .‬کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره اموزش ــی و قبول ــی نهای ــی در ازم ــون‬ ‫کتب ــی و عمل ــی موف ــق ب ــه اخ ــذ گواهی نام ــه از س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور‬ ‫خواهن ــد ش ــد‪.‬‬ ‫اهمی ــت اموزش ه ــای اشاره ش ــده س ــبب ش ــد ت ــا نش ــریه ب ــازار کار ب ــا هم ــکاری س ــازمان‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور ب ــه معرف ــی خدم ــات اموزش ــی و دوره ه ــای اموزش ــی ای ــن‬ ‫س ــازمان بپ ــردازد‪.‬‬ ‫حرفه اموزشی که در این هفته به معرفی ان خواهیم پرداخت ‪ ،‬ضخیم دوز زنانه است‪.‬‬ ‫نــازک دوز زنانــه درجــه ‪ 2‬با کد ‪7-91/41/2/4‬‬ ‫مهم تریــن ملزومــات این حرفه‬ ‫ماش ــین دوخ ــت خانگ ــی‪ ،‬قیچ ــی‪ ،‬اتوی بخ ــار‪ ،‬کپس ــول‬ ‫اتش نش ــانی و‪ ....‬ازجـ ــمله مـه ـ ـم ترین مـلـ ــزومات ای ــن حرف ــه‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫مســیر ارتقــاء و تکمیل مهارت‬ ‫کارام ــوزان پ ــس از گذران ــدن دوره ف ــوق‪ ،‬در ص ــورت تمای ــل‬ ‫جه ــت ارتق ــای مه ــارت می توانن ــد در دوره ه ــای اموزش ــی‬ ‫مرتب ــط ش ــرکت نم ــوده و ی ــا ب ــا فعالی ــت در مرا ک ــز‬ ‫تولی ــدی‪ ،‬تجرب ــه الزم را فراگیرن ــد‪.‬‬ ‫وضعیــت کنونی ‪،‬اینده شــغلی و‬ ‫مزایای اشــتغال این حرفه‬ ‫ب ــا بررس ــی اجمال ــی در اف ــرادی ک ــه در ای ــن ح ــوزه اش ــتغال‬ ‫دارن ــد درمی یابی ــم اف ــرادی ک ــه ش ــروع‬ ‫ب ــه راه ان ــدازی کسـ ـب وکار خانگ ــی‬ ‫نمودنــد‪ ،‬در اغــاز کار ســرمایه زیــادی‬ ‫نداش ــته اند‪ .‬اف ــراد موف ــق در ای ــن‬ ‫زمین ــه ب ــا مق ــداری خالقی ــت‬ ‫و اش ــنایی ب ــا نیازه ــای روز‬ ‫جامع ــه‪ ،‬ضم ــن فراگی ــری‬ ‫مهارت ه ــای الزم‪ ،‬ابت ــدا در‬ ‫س ــطح کوچ ــک ش ــروع ب ــه‬ ‫فعالی ــت نم ــوده و س ــپس کار‬ ‫خ ــود را گس ــترش داده ان ــد‪.‬‬ ‫فراگی ــران دوره ضخی ــم دوز زنان ــه بع ــد از فراگی ــری مه ــارت و‬ ‫تجر ب ــه الزم می توانن ــد به ص ــورت خوداش ــتغالی ب ــا راه ان ــدازی‬ ‫کارگاه فعالی ــت نماین ــد و ی ــا در ش ــرکت های تولی ــدی مش ــغول‬ ‫ب ــه کار ش ــوند‪.‬‬ ‫مزایای گواهینامه ســازمان اموزش فنی و حرفه ای کشــور‬ ‫گواهینام ــه مه ــارت س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفـ ـه ای کش ــور‬ ‫دارای کـــد اســـتاندارد بین المللـــی مشـــاغل (‪)2008-ISCO‬‬ ‫می باشـــد کـــه دارنـــدگان ان بـــا احـــراز صالحیـــت شـــغلی‬ ‫می تواننـــد از مزایـــای قانونـــی مختلفـــی بهره منـــد گردن ــد‪.‬‬ ‫ازجملــه ایــن مزایــا ‪ :‬ضوابــط جایگزینــی و احتســاب دوره هــای‬ ‫ام ــوزش فن ــی و حرف ـه ای به ج ــای تجرب ــه ش ــغلی (س ــوابق کار)‪،‬‬ ‫در طرح هـــای طبقه بنـــدی مشـــاغل کارگاه هـــای مشـــمول‬ ‫قان ــون کار ‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫کارجو ی ــان می توانن ــد جه ــت اش ــنایی بیش ــتر ب ــا دوره ه ــای‬ ‫اموزش ــی س ــازمان ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای کش ــور و ثبت ن ــام در‬ ‫ایـ ـ ــن دوره ه ـ ـ ـ ــا ب ـ ـ ـ ــه ادرس پـ ـ ـ ــورت ـ ـ ـ ــال س ــازمـ ـ ــان‪http:// :‬‬ ‫‪ www.portaltvto.com‬و ادرس س ــایت س ــازمان ‪http://‬‬ ‫‪ www.irantvto.ir‬مراجع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫ش ــایان ذکر اس ــت ک ــه ای ــن مطل ــب ب ــا هم ــکاری خان ــم‬ ‫منی ــره ال ــه ورد ل ــو مرب ــی محت ــرم مرک ــز ام ــوزش فن ــی و حرفــه ای‬ ‫ش ــماره ‪ 6‬ماهنش ــان اس ــتان زنج ــان تهیه شـــده اســـت‪.‬‬ ‫طول دوره اموزش‬ ‫ب ــا توج ــه ب ــه می ــزان س ــاعات برگ ــزاری دوره در هفت ــه‪،‬‬ ‫ط ــول دوره ح ــدود چه ــار م ــاه و نی ــم می باش ــد( ‪109‬‬ ‫س ــاعت ام ــوزش نظ ــری و ‪ 336‬س ــاعت ام ــوزش‬ ‫عمل ــی و درمجم ــوع ‪ 445‬س ــاعت )‪.‬‬ ‫شــرایط الزم جهت شــرکت در دوره‬ ‫‪ -1‬دارا بـ ـ ـ ــودن تـحـصـ ـیـ ــات پـایـ ــان دوره‬ ‫ر ا هنما ی ــی‬ ‫‪ -2‬دارا بودن ســامت کامل جســمی و روانی‬ ‫‪-3‬داشتـنحـداقـلسن‪15‬ســالتـمـام(به استناد‬ ‫تبص ــره ‪ 2‬م ــاده ‪ 18‬ائین نام ــه نح ــوه تش ــکیل و‬ ‫اداره اموزش ــگاه های فن ــی و حرفـ ـه ای ازاد پذی ــرش‬ ‫کارامــوزان گــروه ســنی ‪ 12 -15‬ســال‪ ،‬منــوط بــه ارائــه اجــازه‬ ‫کتب ــی ول ــی و ی ــا قی ــم قانون ــی کارام ــوز اس ــت)‪.‬‬ ‫مهارت پیش نیاز‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس قراردادی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه مفید‪ ،‬مسلط به بخشنامه ها‪،‬‬ ‫ضوابط و قراردادها (‪2‬نفر)‬ ‫کارشناس حقوقی‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مفید‪،‬‬ ‫مسلط به حقوق قراردادها (‪ 1‬نفر)‬ ‫کارشناس ‪HSE‬‬ ‫با حداقل ‪ 10‬سال سابقه در صنعت نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پتروشیمی (‪1‬نفر)‬ ‫کارشناس ارشد‬ ‫مسلط به مطالعات ریسک در صنعت نفت‬ ‫با حداقل ‪ 7‬سال سابقه مفید (‪1‬نفر)‬ ‫‪info@sahneboostan.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی در حوزه تعمیرگاههای مجاز‬ ‫به تعدادی مکانیک و باطریساز ماهر‬ ‫با حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار بر روی خودروهای‬ ‫مگان و ال نود (رنو)‬ ‫با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم نیازمند است‬ ‫متقاضیان اموزش دیده و دارای سابقه کار‬ ‫در نمایندگی ها ارجحیت دارند‬ ‫لطفا رزومه کاری خود را به ایمیل ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@ssaco.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نگهبان انبار در منطقه شور اباد‬ ‫با سابقه مفید و ضامن معتبر عدم سوء پیشینه به همراه‬ ‫خانواده سکونت در انبار دعوت به همکاری می شود‬ ‫ادرس ایمیل‪:‬‬ ‫‪cv@nikan-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫نقشه کش صنعتی با تجربه‬ ‫در مهندسی معکوس پمپ و توربین‬ ‫مسلط به نرم افزار طراحی‬ ‫‪sr.job80@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری در کارخانه (بومهن)‬ ‫ها کوپیان‬ ‫کارشناس طراحی ودوخت (خانم)‬ ‫کارشناس مهندسی صنایع (اقا)‬ ‫یک شرکت در زمینه نفت و گاز جهت تکمیل کادر مهندسی نیاز به تخصصهای ذیل دارد‬ ‫مهندس فرایند (کد ‪)101‬‬ ‫اشنا به نرم افزار شبیه سازی تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی ‪ ،‬اشنا به اصول و‬ ‫پکیجهای تصفیه اب و فرایندهای غشایی‬ ‫مهندس مکانیک (کد ‪)102‬‬ ‫مسلط به ‪ ansys،pdms‬و اشنا با تجهیزات ثابت و نقشه کشی ‪ ،‬اشنا به طراحی‬ ‫پکیچهای صنعتی و ‪plc‬‬ ‫کارشناس بازرگانی (کد ‪)103‬‬ ‫اشنایی با تجهیزات پاالیشگاهی و پتروشیمی‪ ،‬مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫و روابط عمومی باال‬ ‫‪www.hacoupian.net‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه صنعتی پرشین فوالد‬ ‫اقا با مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت بازرگانی‬ ‫‪ 2‬سال سابقه کار اجرایی در خرید و تدارکات صنعتی شرکتهای‬ ‫تولیدی معتبر‪ ،‬حداکثر ‪ 30‬سال تسلط به کامپیوتر و افیس‬ ‫‪resume@persiansteel.co‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتی به ‪ 3‬نفر نیروی کار‬ ‫جهت حضوردر پروژه تهران و شهرستان نیازمند است‬ ‫‪ -1‬حسابدار‬ ‫حداقل با ‪ 3‬سال سابقه کار (‪ 1‬نفر تهران‪ ،‬پروژه‬ ‫پیمانکاری) و (‪ 1‬نفر‪ ،‬شهرک صنعتی کاسپین‪،‬‬ ‫قزوین‪،‬تولیدی)‬ ‫‪ -2‬انباردار‬ ‫مسلط به نرم افزارهای انبارداری‪،‬‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار ‪ 1‬نفر تهران‪ ،‬پروژه پیمانکاری‬ ‫ارسال رزومه به‬ ‫‪mgfidar@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس اموال‬ ‫مسلط به ماژول دارایی ثابت همکاران‬ ‫اشنابه اصول حسابداری و قوانین مربوطه با مدرک تحصیلی‬ ‫حداقل لیسانس جهت شرکت تولیدی‬ ‫ارسال رزومه به‪behnakhoffice@yahoo.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مجتمع فنی تهران‬ ‫حسابدار خانم‬ ‫اشنا به امورمالی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪hr@mftvanak.com‬‬ ‫ارسال رزومه با ارسال کد‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در زمینه خطوط انتقال اب‬ ‫جهت تکمیل کادر خود دعوت به همکاری می نماید‬ ‫مدیر پروژه (اقا)‬ ‫‪ 8‬سال سابقه مهندسی مکانیک یا عمران‪،‬‬ ‫اشنا به خط انتقال اب و پمپ خانه‬ ‫‪abcojob@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی در محدوده چهاردانگه‬ ‫به ‪ 1‬نفر تکنسین ماهر مکانیک و ‪ 1‬نفر تراشکار ماهر‬ ‫با شرایط ذیل نیازمند است‪:‬‬ ‫کاردانی و کارشناسی مکانیک‬ ‫مکانیک جهت تعمیر دستگاه و ماشین االت صنعتی‬ ‫ادرس ایمیل‪employerjam@gmail.com:‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکت ارتا موکت‬ ‫نیروی کارگزینی با حداقل مدرک تحصیلی‬ ‫کارشناسی اشنا به قوانین وزارت کار و بیمه با ‪ 15‬سال سابقه کار‬ ‫مرتبط به همکاری دعوت می نماید‬ ‫‪tehran@artantc.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت ساختمانی‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود در دفترمرکزی‬ ‫مسئول اداری‬ ‫مسلط به امور اداری‪ ،‬پرسنلی‪ ،‬بیمه‪ ،‬وزارت کار‪،‬‬ ‫اخذ گواهینامه ها حداقل با ‪ 10‬سال سابقه کار مفید‬ ‫‪hr@pgsco.ir‬‬ ‫‪info.esp.job@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫استخدام بازرس فنی‬ ‫یک شرکت بازرس فنی جهت تکمیل‬ ‫کادر بازرسی خود از افراد زیر‬ ‫■ بازرس تجهیزات مکانیکی ثابت ودوار‬ ‫■ بازرس برق و ابزار دقیق‬ ‫■ بازرس جوش و ازمایشات غیر مخرب‬ ‫■ بازرس سازه های فوالدی‬ ‫با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬مسلط به زبان‬ ‫انگلیسی و استانداردهای مربوطه در شهرهای‬ ‫تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬مشهد‪ ،‬شیراز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬یزد و‬ ‫بندرعباس‪ ،‬ارومیه‪ ،‬عسلویه‪ ،‬کنگان‪ ،‬کرمان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫مازندران و کاشان دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫از واجدین شرایط دعوت می گردد رزومه کاری خود را‬ ‫به ادرس الکترونیک ذیل ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪ti2019group@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس صنایع (کلیه گرایشها)‬ ‫جهت کارشناس فروش صنایع فلزی‬ ‫اشنا به اصول و فنون مذاکره و فروش‪ ،‬دارای روابط‬ ‫عمومی قوی(محدوده خیابان خرمشهر)‬ ‫‪fs.estekhdam@yahoo.com‬‬ ‫اطالع رسانی اشتغال‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫شـرکت حریـر رنـگ سـپاهان بـا فعالیـت چـاپ و تکمیـل پارچـه‬ ‫جهـت تکمیـل کادر خـود از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه‬ ‫همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫مهندس مکانیک‪ ۱ /‬نفر ا قا‬ ‫●با سابقه حداقل ‪ ۵‬سال ● اشنا با ماشین االت تولید‬ ‫مسئول تاسیسات ‪ ۱ /‬نفر ا قا‬ ‫●با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه مرتبط● اشنا با بویلرها‬ ‫● با سابقه سرپرستی نفرات‬ ‫کارشناس فنی‪ /‬ا قا‬ ‫● رشته مکانیک●حدا کثر سن ‪ ۳۵‬سال‬ ‫●حداقل کاردانی‬ ‫● اشنایی کامل با سیستم بیمه و حقوق و دستتمزد‬ ‫●تجربه و سابقه کار مفید و مرتبط حداقل ‪۵‬سال‬ ‫مهـارت و اشـنا بـه تاسیسـات مسـلط بـه سیسـتم هـای پکیـج‪،‬‬ ‫چیلـر و لـوازم خانگـی‬ ‫داوطلبان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال کنند‪.‬‬ ‫● مسلط به نرم افزارهای افیس‬ ‫مهندس صنایع‪ ۱ /‬نفر ا قا‬ ‫● با حداقل ‪ ۵‬سال سابقه در تولید‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی‪-‬بازرگانی‬ ‫واقع در شهرک صنعتی اشترجان اصفهان برای تکمیل‬ ‫کادر خود از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● با حداقل ‪ ۳‬سال سابقه در تولید‬ ‫●ترجیحا اشنا با صنعت نساجی‬ ‫افراد باید سا کن اصفهان – سپاهان شهر – بهارستان باشند ‪.‬‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال کنند ‪.‬‬ ‫حتمـا هنـگام ارسـال رزومـه در قسـمت موضـوع یـا ‪ Subject‬شـغل‬ ‫درخواسـتی را قیـد بفرمائیـد‬ ‫‪harirrang.jobs@gmail.com‬‬ ‫●دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● مسلط به امور دارایی و نوشتن دفاتر‬ ‫‪employee@lorchco.ir‬‬ ‫کارگر تولید‪ ۵ /‬نفر ا قا‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس مکانیک‪ ۱ /‬نفر ا قا ‪ -‬خانم‬ ‫● مسلط به نقشه خوانی و نرم افزار ‪ Inventor‬و یا ‪Catia‬‬ ‫جهت طراحی و نقشه کشی‬ ‫مهندس مکانیک‪ ۱ /‬نفر ا قا ‪ -‬خانم‬ ‫● مسلط به نقشه خوانی و ابزارهای اندازه گیری و ابزار دقیق‬ ‫جهت کنترل کیفیت‬ ‫● اشنایی مناسب با زبان انگلیسی‬ ‫● حقوق ثابت وزارت کار‬ ‫نیروی تولید محتوا ‪/‬خانم‪،‬ا قا‬ ‫● دارای قدرت خالقیت در تالیف‬ ‫● توانایی ترجمه متون انگلیسی‬ ‫● اشنایی با تولید محتوا در شبکه های اجتماعی‬ ‫● اشنایی مناسب با سئو و بهینه سازی سایت‬ ‫(مهـارت در فتوشـاپ و نـرم افزارهـای سـاخت و ویرایـش فیلـم‬ ‫مزیـت محسـوب میشـود)‬ ‫● حقوق ثابت وزارت کار‬ ‫گرافیست ‪ /‬خانم‪،‬ا قا‬ ‫●حداقل فوق دیپلم‬ ‫● تسلط کامل به فتوشاپ با خالقیت باال‬ ‫● داشتن قدرت مناسب در خلق محتوای تصویری‬ ‫بوشهر‬ ‫شرکت پراور پخش‬ ‫جهـت تکمیـل کادر شـعبه خـود از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت‬ ‫بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫● قادر به مدیریت تیم فروش‬ ‫● مسلط به تدوین استراتژی های مناسب با بازار و‬ ‫تحلیل بازار● اموزش و هدایت پرسنل فروش‬ ‫سرپرست فروش ا قا‬ ‫●‪ 2‬سال سابقه کار ●مسلط به نرم افزار‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫● اشنایی به مناطق شهری وحومه‬ ‫مهندس_عمران ‪ -‬یک نفر‬ ‫عمده و خرده فروش ویزیتور‬ ‫● ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫● اشنایی کامل به مناطق بوشهر‬ ‫نیروی خدمات‪ /‬ا قا‬ ‫انباردار‪ ۱ /‬نفر ا قا‬ ‫نیروی تدارکات ( ابدارچی )‪ /‬خانم‪،‬ا قا‬ ‫● ‪ 1‬سال سابقه کار‬ ‫● امورخدماتی – نظافتی●دارای روابط عمومی مناسب‬ ‫●پرانرژی و منضبط‬ ‫نیروی تدارکات‪/‬ا قا‬ ‫●دارای وسیله نقلیه شخصی‬ ‫● مدرک تحصیلی لیسانس (ترجیحا صنایع ورشته های مرتبط)‬ ‫● تسلط کافی بر نرم افزاری های‪office‬‬ ‫●توانایی مکاتبه ‪ ،‬مذا کره● تسلط بر امور خرید وتامین کاال‬ ‫‪nvs.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫مونتاژ کار حرفه ای ‪ /‬ا قا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اصفهان از افراد‬ ‫واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارمند تولید محتوای سایت ‪ -‬یک نفر‬ ‫● مسلط به ورد پرس ‪ ،‬تولید محتوا ‪ -‬به صورت پاره وقت‬ ‫(کار در منزل)‬ ‫از داوطلبـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیـر ارسـال کنند‪.‬‬ ‫●‪ 3‬نفر● دارای مدرک دیپلم وباالتر‬ ‫● تسلط در نقشه خوانی و مونتاژ‬ ‫● تجربه کار با ابزار االت مونتاژ● دارای سابقه کار‬ ‫جوشکار ارگون حرفه ای ‪ /‬ا قا‬ ‫●‪ 3‬نفر● با مدرک ‪6GR‬‬ ‫● توانایی جوشکاری تیوپ های با ضخامت پائین‬ ‫● دارای سابقه کار‬ ‫مهندس مکانیک‬ ‫●مدرک از دانشگاه های معتبر و دولتی‬ ‫● اشنایی با نرم افزارهای طراحی‬ ‫از قبیل ‪AutoCad – Catia – SolidWork‬‬ ‫مهندسی مواد و متالوژی یا مکانیک جوش‬ ‫●مدرک از دانشگاه های معتبر و دولتی‬ ‫● اشنایی با نرم افزارهای ‪office‬‬ ‫● اشنایی با جوش و جنس استیل ها و اهن و فوالد‬ ‫● اشنایی با مواد بازرسی جوش‬ ‫افـراد واجـد شـرایط مـی تواننـد رزومـه خـود را بـه همـراه شـماره‬ ‫تمـاس بـه ادرس الکترونیکـی درج شـده ارسـال فرماینـد ‪.‬‬ ‫‪packman.co@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت لورچ‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مدیر تولید‪ /‬ا قا‬ ‫●حدا کثر سن ‪ ۵۰‬سال‬ ‫●حداقل کارشناسی‪ /‬ترجیحا رشته های صنایع و یا مدیریت‬ ‫●تجربه و سابقه کار مفید و مرتبط حداقل ‪ ۱۰‬سال‬ ‫●مسلط خطوط تولید لوازم خانگی و تاسیسات با سابقه مدیریت‬ ‫کارشناس مکانیک‪ /‬ا قا‬ ‫●حدا کثرسن ‪ ۴۵‬سال‬ ‫‪technical.albareek.co@gmail.com‬‬ ‫البرز‬ ‫فروشگاه اینترنتی کاروا کس‬ ‫(فعـال در زمینـه فـروش انالیـن محصـوالت مراقبتـی خـودرو ) ‏‬ ‫بـه منظـور تکمیـل کادر اداری خـود در اسـتان البـرز از افـراد واجـد‬ ‫شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫مدیر فروش ‪ /‬خانم‪،‬ا قا‬ ‫● حداقل فوق لیسانس‏‬ ‫● داشتن سابقه کار در زمینه کسب و کارهای اینترنتی‬ ‫اشنایی کامل با استراتژی های فروش و بازاریابی‬ ‫● اشنایی با بازار محصوالت خودرویی‬ ‫● دارای قدرت بیان مناسب‬ ‫●مسلط به زبان انگلیسی● مسلط به نرم افزار های افیس‬ ‫● حقوق ثابت ‪ +‬پورسانت‬ ‫مدیر سایت فروشگاه ‪ /‬خانم‪،‬ا قا‬ ‫● دارای تجربه کافی در کسب و کار اینترنتی‬ ‫● تسلط کامل به مباحث سئو‬ ‫●دارای قدرت تولید محتوا مناسب‬ ‫● داشتن خالقیت و نواوری‬ ‫●اشنایی با زبان برنامه نویسی ‪.Net‬‬ ‫● اشنایی کامل با زبان انگلیسی‬ ‫( مهارت در فتوشاپ و نرم افزارهای ساخت و‬ ‫ویرایش فیلم مزیت محسوب میشود )‬ ‫● حداقل کارشناسی مکانیک ترجیحا شاخه ساخت و تولید‬ ‫● حوق ثابت ‪ +‬پاداش‬ ‫● تجربه و سابقه کار مفید و مرتبط حداقل ‪ ۵‬سال‬ ‫حسابدار ‪/‬خانم ‪،‬ا قا‬ ‫● مسلط به خطوط کانتینیوز جوش و اتوماسیون‬ ‫خطوط تولید و ماشین االت صنعتی‬ ‫●حداقل لیسانس‬ ‫‪job@carwax.ir‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‪ /‬ا قا‬ ‫● لیسانس مکانیک‬ ‫● اشنا به امور بازرسی به صورت سیستمی‬ ‫● اشنا به ایزو‬ ‫حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار ترجیحا در صنعت پالستیک‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪office@persiansanat.com‬‬ ‫اذربایجان شرقی‬ ‫شرکت فیدار ارابه ایرسا تولید قطعات خودرو‬ ‫واقع در شهرک سرمایه گذاری خارجی‬ ‫جهت تکمیل کادر اداری خود به افراد زیر نیازمند است‪:‬‬ ‫● ‪ 1‬یک نفر اقا با حداقل کارشناسی مدیریت بازرگانی‬ ‫● با سابقه کار مفید●ترجیحا مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫● ‪ 2‬یک نفر اقا با حداقل کارشناسی صنایع با سابقه کار مفید‬ ‫● اشنا به کامپیوتر‪ ،‬افیس و سیستم انبارداری‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط لطفـا رزومه خود را بـه ادرس ایمیل درج‬ ‫شـده در ا گهی ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪rahimzade-mr@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه بازرسی های فنی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان اذربایجان شرقی‬ ‫از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بازرس جوش (‪)NDT man‬‬ ‫مجرب‪ ،‬در زمینه تستهای غیر مخرب به صورت پروژه ای‬ ‫افراد دارای گواهی نامه های سطح ‪ 3-2-1‬در اولویت خواهند بود‪.‬‬ ‫از متقاضیان واجد شرایط خواهشمندیم رزومه فعالیتهای حرفه ای‬ ‫خـود را جهـت بررسـی بـه ادرس ایمیل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫مصاحبـه هـای حضـوری بعـد از بررسـی رزومـه‪ ،‬در روزهـای‬ ‫پنجشـنبه بـا اطلاع قبلـی صـورت خواهـد پذیرفـت‪.‬‬ ‫‪job98.ndt@gmail.com‬‬ ‫‪company.abnos@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت مهندسی‬ ‫اپراتور حرفه ای دستگاه فرز ‪ ۱/‬نفر ا قا‬ ‫● مسلط به اصول تشریفات وپذیرایی (ترجیحا دارای مدرک)‬ ‫عنـوان شـغلی بـه ادرس ایمیـل زیـر ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫● توانمند در راه اندازی و همراه با تیم فروش‬ ‫●حقوق ثابت وزارت کار‬ ‫● سابقه کار مرتبط و داشتن نامه رضایت شغلی‬ ‫محل شرکت خیابان شریعتی در عظیمیه کرج میباشد‬ ‫ساعت کاری شنبه تا چهارشنبه‬ ‫از هشت صبح تا چهار و نیم بعد از ظهر‬ ‫پنج شنبه از هشت و نیم صبح تا دو بعد از ظهر‬ ‫( تعطیلی یک هفته در میان پنج شنبه ها )‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫حتما در عنوان ایمیل ارسالی شامل رزومه عنوان‬ ‫شغلی را درج بفرمایید‬ ‫● حداقل لیسانس حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را بـا ذ کـر‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫● اشنایی به امور مرتبط‬ ‫● با ظاهری اراسته و جوان (سن تا‪ 35‬سال)‬ ‫مهندس شیمی ‪ -‬ا قا‬ ‫● ‪ 5‬سال سابقه کار‬ ‫● نیمه ماهر‪ ،‬جهت کار با دستگاه تراش‬ ‫کارگر ساده ‪ ۲/‬نفر ا قا‬ ‫محل خدمت‪ :‬شهرک صنعتی اشترجان اصفهان‬ ‫سرویس ایاب و ذهاب از اصفهان موجود است‬ ‫‪ ۱‬ماه اول به صورت کاراموزی و ازمایشی می باشد‬ ‫ساعات کاری از ساعت ‪ ۸:۰۰‬الی ‪ ۱۷:۰۰‬می باشد و (پنجشنبه ها‬ ‫به صورت یک در میان روز کاری می باشـد‪).‬‬ ‫داوطلبـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال کننـد تـا در صـورت تاییـد پـس از بررسـی بـا انهـا جهـت‬ ‫مصاحبـه حضـوری تمـاس حاصـل گـردد‪.‬‬ ‫● حداقل لیسانس‪-‬‬ ‫مهندس برق ‪ -‬ا قا‬ ‫توزیع کننده(موز ع) ا قا‬ ‫● مدرک حداقل دیپلم‬ ‫مهندس شیمی ‪ -‬ا قا‬ ‫مدیر فروش ا قا‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت پا کمن (واحد ویالشهر اصفهان)‬ ‫جهـت تکمیـل کادر پرسـنلی خـود از افـراد واجد شـرایط زیر دعوت‬ ‫بـه همکاری مـی نماید‪:‬‬ ‫● مسلط به سیستمهای انبارداری و نرم افزارهای انبارداری‬ ‫● حداقل دیپلم حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫● حداقل لیسانس حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫● داشتن سابقه کار مرتبط‬ ‫(توانایی در ساخت تیزر و انیمیشن مزیت محسوب میشود )‬ ‫تراشکار‪ ۲ /‬نفر ا قا‬ ‫کارپرداز ‪ -‬ا قا‬ ‫● حقوق اداره کار ثابت ‪ +‬پورسانت ‪ +‬پورسانت مازاد‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫● اشنائی به امور حسابداری(حسابداری شرکت پخش)‬ ‫● حداقل دیپلم‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه کاری خود را‬ ‫به ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪moslem_m_karimi@yahoo.com‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یک مهدکودک محدوده فرامرز عباسی‬ ‫جهت تکمیل کادر خوداز افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫مربی مهدکودک خانم‬ ‫● فار غ التحصیل مقطع کارشناسی‬ ‫● دارای سابقه کار در مهدکودک و پیش دبستانی‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪taghavi62@yahoo.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت گرم ایران‬ ‫جهت تکمیل کادر خود از افراد واجد شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫بازرس کنترل کیفیت‬ ‫● خانم ●کارشناس مکانیک ساخت و تولید‪ ،‬جامدات‬ ‫● حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫● اشنا به مفاهیم کنترل کیفیت‬ ‫(تلرانس‪ ،‬کار با ابزارهای اندازه گیری و ‪)...‬‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪info@garmiran.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شرکت فن اوران صنعت برق توس سهامی خاص‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫● مسلط به طراحی ‪PCB‬‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫● مسلط به طراحی انالوگ‬ ‫کارشناس الکترونیک‬ ‫● مسلط به منابع تغذیه سوییچینگ‬ ‫متقاضیان واجد شرایط میتوانند رزومه خود را به‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند ‪.‬‬ ‫‪fanavaran.toos@gmail.com‬‬ ‫فارس‬ ‫شرکت بزرگ صنایع شیمیایی ابنوس‬ ‫جهت تکمیل کادر خود در استان فارس از افراد واجد‬ ‫شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫حسابدار (جهت امور مالیاتی و بودجه) ‪ -‬خانم ‪ /‬ا قا‬ ‫● حداقل کاردانی حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫حسابدار(اشنا به امور تولیدی) ‪ -‬ا قا‬ ‫● حداقل کاردانی حداقل ‪ 3‬سال‬ ‫● کارشناسی ‪-‬عمران‪ ،‬کارشناسی ارشد‪ -‬عمران‪-‬سازه‬ ‫● دارای حداقـل ‪ 10‬سـال سـابقه کار در شـرکت هـای مشـاوره ای‬ ‫نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پتروشـیمی‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومـه خـود را با عنوان‬ ‫‪ civil‬بـه ادرس ایمیـل زیـر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪Cv@fars-tec.com‬‬ ‫قزوین‬ ‫شـرکت مبنـا جهـت تکمیـل کادر خـود از واجدیـن شـرایط ذیـل‬ ‫دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪:‬‬ ‫مهندس مکانیک گرایش تاسیسات‬ ‫● مسلط به تولید دستگاه های تهویه مطبوع‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪asadollahzadeh@mabnaco.net‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫یـک شـرکت تولیـدی در راسـتای تحـول راهبـردی و توسـعه کمـی‬ ‫و کیفـی از نیروهـای مجـرب‪ ،‬فعـال بـا انگیـزه پـر تلاش و برخـوردار‬ ‫از روحیـه کار تیمـی و دارای روحیـه مقـاوم در فـراز و نشـیب هـای‬ ‫کاری و برخـورداری از تـوان جسـمی مناسـب برای تصدی مشـاغل‬ ‫ذیـل از واجدیـن شـرایط دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪:‬‬ ‫مدیر اجرایی‬ ‫مسئول ‪PM‬‬ ‫کارشناس ارشد مالی‬ ‫مدیر اداری‬ ‫اشپز ماهر جهت طبخ غذا‬ ‫مسئول تدارکات کارخانه‬ ‫نگهبانی و حراست کارخانه‬ ‫مسئول ازمایشگاه‬ ‫لطفا رزومه خود را به ایمیل اعالم شده ارسال نمایید‪.‬‬ ‫‪iranjob097@gmail.com‬‬ ‫مازندران‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه نیروگاه های مقیاس کوچک‬ ‫جهـت بهـره بـرداری نیـروگاه در اسـتان مازنـدران‪ ،‬بابلسـر ( هـادی‬ ‫شـهر ) از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعـوت بـه همـکاری مـی نمایـد‪.‬‬ ‫کارشناس بهره برداری ‪ -‬ا قا‬ ‫● حدا کثر سن ‪ 35 :‬سال‬ ‫● کارشناسی برق یا مکانیک‬ ‫● امکان ارائه رضایت نامه از کارفرمای قبلی‬ ‫● سا کن بابل‪-‬بابلسر‪-‬هادی شهر‪-‬قائم شهر‬ ‫دارای ضامن معتبر و امکان ارائه ضمانت بصورت چک و سفته‬ ‫از متقاضیـان واجـد شـرایط خواهشـمندیم رزومه خـود را به ادرس‬ ‫ایمیـل زیر ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪info.techsyco@gmail.com‬‬ ‫●‪●------------------‬‬ ‫شـرکت رسـا جهـت تکمیـل تیـم برنامـه ریـزی یـک شـرکت تولیـدی‬ ‫در اسـتان مازندران‪،‬شـهر بابـل از افـراد واجـد شـرایط زیـر دعوت به‬ ‫همـکاری مـی نماید‪.‬‬ ‫مسئول برنامه ریزی‬ ‫● با انگیزه و مستعد●هماهنگ کننده دپارتمان های مختلف‬ ‫● حدا کثر سن‪ 35 :‬سال‬ ‫● دارای مدرک لیسانس (زیر شاخه مهندسی صنایع)‬ ‫متقاضیـان واجـد شـرایط میتواننـد رزومـه خـود را بـه ایمیـل زیـر‬ ‫ارسـال نماینـد‪.‬‬ ‫‪elyasskazemi1989@gmail.com‬‬ ‫اموزش و پرورش‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪12‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫اعتراضات معلمان حق التدریسی به دنبال این رخ می دهد‬ ‫کهمجلسشورایاسالمیقانونیرابرایاستخداممعلمانحقالتدریس‬ ‫و اموزش دهندگان نهضت سواداموزی مصوب کرده است اما‬ ‫مدتهاست(‪ ۱۰‬ماه) این قانون در دولت معطل مانده است‪ .‬هر‬ ‫چند سرپرست اموزش و پرورش به اعضای کمیسیون اموزش‬ ‫و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفته است که امسال ‪۱۳‬‬ ‫هزار نفر از نیروهای حق التدریس‪ ،‬مربیان پیش دبستانی ها و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواد اموزی استخدام می شوند و واقعیت‬ ‫جاری در اموزش و پرورش نیز حکایت از کمبود نیرو برای اول مهر‬ ‫سر کالس های درس دارد به طوری عبدالرضا فوالدوند مدیرکل‬ ‫اموزش و پرورش شهر تهران این کمبود نیرو در تهران را ‪ ۱۰‬هزار نفر‬ ‫عنوان کرده است و گفته می شود ‪ ۵۸‬هزار معلم برای اول مهر‬ ‫بازنشسته می شوند که باید جایگزین انها مشخص شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬این کمبود نیرو با جذب دانشجو معلمان‬ ‫فارغ التحصیل و خروجی ازمون استخدامی قابل جبران نیست‬ ‫و حتی با وجود اعالم طرح به کارگیری دانشجو معلمانی که دو سال‬ ‫از تحصیل انها گذشته نیز این امر جبران نمی شود اما به نظر‬ ‫می رسد در اموزش و پرورش استفاده از طرح معلم تمام وقت‬ ‫و یا استفاده از نیروهای بازنشسته در اولویت قرار گرفته است‪.‬‬ ‫همانطور که در تدوین الیجه بودجه بحث خرید خدمات در‬ ‫اولویت دولت قرار گرفت و نقدهای بسیاری به ان وارد شد‪ .‬انچه‬ ‫مشخص است اموزش و پرورش تالش می کند تا زیر بار تعهدات‬ ‫جدید نرود چرا که عالوه بر بازنشستگانی که هر سال به لیست‬ ‫مطالبات اضافه می کنند‪ ،‬ورود نیروی استخدامی جدید‪ ،‬یعنی‬ ‫اضافه کردن مطالبات جدید در اموزش و پرورشی که کسری‬ ‫بودجه هر ساله ان زبانزد خاص و عام است‪.‬‬ ‫اعتراض معلمان حق التدریس نسبت به تعیین تکلیف وضعیت استخدامی‬ ‫‪ ۱۰‬اصالحیه برای یک قانون‬ ‫علی الهیار ترکمن معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت‬ ‫اموز ‬ ‫ش و پرورش در نهایت در جمع معلمان حق التدریس حاضر‬ ‫شد و گفت‪ :‬تا امروز به قانون تعیین تکلیف مربیان پیش دبستانی‬ ‫و اموزش دهنده های مستمر نهضت سواداموزی ‪ ۱۰‬بار اصالحیه‬ ‫ش و پرورش ایجاد‬ ‫زدند و مشکالت زیادی را برای دولت و اموز ‬ ‫کردند اما به هر حال این قانون مصوب شد و شورای نگهبان ان‬ ‫را تایید کرد و ما به عنوان دستگاه اجرایی موظف به اجرای قانون‬ ‫هستیم و نه می توانیم ان را تفسیر یا کم و زیاد کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قانونی که شما از ان یاد می کنید و برخی نقل قول‬ ‫اشتباه از یک نماینده استناد کرده و می گویند پول استخدام این‬ ‫ً‬ ‫افراد در بودجه دیده شده است صراحتا ان را تکذیب می کنم‪،‬‬ ‫یک قانون سه ساله است و از سال ‪ ۹۸‬تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬باید‬ ‫اجرا شود‪ .‬ما طبق قانون باید ائین نامه ای را تصویب کنیم به‬ ‫عنوان فصل الخطاب اجرا که این ائین نامه تدوین شده است و‬ ‫ما هم اکنون این کار را انجام دادیم یعنی ‪ ۴‬ماه روی مفاد ائین نامه‬ ‫کار کردیم و هدف اصلی این بود تا ابهامات قانون را برطرف کنیم‬ ‫که بعدها نگوییم فردی جا ماند‪ .‬سعی کردیم با وجود ابهامات‬ ‫قانون‪ ،‬ائین نامه را صریح بنویسیم و یک کار دقیق انجام شود تا‬ ‫انشاهلل اخرین اصالحیه از اموزش وپرورش عبور کند و تکلیف‬ ‫همه با این قانون مشخص شود‪.‬‬ ‫به گزارشمعاونبرنامه ریزیو توسعهمنابعوزارتاموزش وپرورش‬ ‫گفت‪ :‬بعد از اینکه این ائین نامه تصویب شد ان رابه سازمان اداری و‬ ‫استخدامیبردهو مجوزهایسال‪ ۹۸‬رادریافتمی کنیم؛هرفردی که‬ ‫در ان مجوزها وارد و تعیین تکلیف شود‪ ،‬شکل استخدامی او تغییر‬ ‫می کند اما اگر فردی مشمول نشود کار با او را به شکل حق التدریس‬ ‫ادامه می دهیم تا سال ‪ ۹۹‬که دومین سال اجرای قانون است و مجوز‬ ‫دوم را خواهیم گرفت و باقی مانده افراد را استخدام خواهیم کرد و اگر‬ ‫بازهم عده ای در سال دوم تعیین تکلیف نشدند با انها به شکل‬ ‫حق التدریس ادامه خواهیم داد تا سال ‪ ۱۴۰۰‬که اخرین گروه را تعیین‬ ‫تکلیف می کنیم‪ .‬با توجه به نیاز اموزش وپرورش‪ ،‬رشته تحصیلی‪،‬‬ ‫جنسیت‪ ،‬سنوات و ظرفیت استخدامی اعالمی از سوی سازمان‬ ‫امور اداری و استخدمی این افراد را جذب خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بودجه استخدام حق التدریس هادر ابهام‬ ‫معلم ــان ح ــق التدری ــس‬ ‫نس ــبت ب ــه ع ــدم تعیی ــن‬ ‫تکلی ــف وضعی ــت اس ــتخدامی‬ ‫خ ــود معت ــرض هس ــتند و‬ ‫مع ــاون توس ــعه و پش ــتیبانی‬ ‫ام ــوزش و پ ــرورش م ــی گوی ــد‬ ‫ت ــا س ــال ‪ ۱۴۰۰‬موظ ــف ب ــه‬ ‫اس ــتخدام ح ــق التدری ــس ه ــا‬ ‫هس ــتیم ‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرن ــگار ب ــازارکار‬ ‫در هفت ــه گذش ــته جمع ــی‬ ‫از معلم ــان حق التدری ــس‬ ‫از سراس ــر کش ــور‪ ،‬مقاب ــل‬ ‫س ــاختمان مرک ــزی وزارت‬ ‫امــوزش و پــرورش بــا در دســت‬ ‫داش ــتن پالکاردهای ــی ش ــامل‬ ‫عبارا ت ــی چ ــون‪« :‬م ــاده ‪۲۸‬‬ ‫بای ــد توق ــف بش ــه» ‪«،‬معل ــم‬ ‫حق التدری ــس اس ــتخدام»‪،‬‬ ‫«بودج ــه تعیی ــن ش ــده کج ــا‬ ‫هزین ــه می ش ــه» و‪ ...‬حاض ــر‬ ‫شــدند تــا نســبت بــه بالتکلیفــی‬ ‫وضعی ــت اس ــتخدامی اعت ــراض‬ ‫خ ــود را اع ــام کنن ــد‪.‬‬ ‫بخشنامه برای به کار گرفتن بازنشسته ها‬ ‫به جای حق التدریس ها‬ ‫برای همین است که حتی از برخی استان های کشور از‬ ‫جمله استان فارس خبر می رسد که بخشنامه ای اعالم شده تا‬ ‫نیروهایی که تا سال گذشته به تدر یس مشغول بودند حتی‬ ‫به صورت حق التدریس در سال جدید به کار گرفته نشوند و به جای‬ ‫حق التدریس را استخدام کند‪ .‬حال گالیه بسیاری از معلمان حق‬ ‫التدریس این است که چرا به جای استخدام ‪ ۳۲‬هزار نیروی حق‬ ‫التدریس صحبت از استخدام ‪ ۱۲‬هزار نیروی حق التدریس برای‬ ‫مهر امسال می شود و این در حالی است که قانون مشخص نکرده‬ ‫که این استخدام ها باید همه در یک مرحله صورت بگیرد‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی می گویند امسال برای‬ ‫استخدام نیروهای حق التدریس بودجه پیش بینی شده است‬ ‫اما برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیز بودجه تعیین شده‬ ‫است با اینهمه کسری بودجه دولت اجرای بسیاری از این موارد‬ ‫را در هاله ای از ابهام قرار داده است و معاون توسعه و پشتیبانی‬ ‫اموزش و پرورش هم می گوید چنین ردیف بودجه ای لحاظ نشده‬ ‫است‪ .‬از این گذشته در این قانون تنها معلمان حق التدریس مورد‬ ‫خطاب نیستند‪ .‬اما این اموزگاران بیشترین تعداد را شامل می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫چالش های یک وزارتخانه در ساماندهی معلمان‬ ‫در حالیکه به نظر می رسد اموزش و پرورش برای ساماندهی‬ ‫وضعیت کمبود معلم سر کالس درس‪ ،‬بودجه ای که در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬انواع مدل های جذب معلم و تعیین تکلیف حق و حقوق‬ ‫گالیــه معلمان حق التدریســی‪:‬‬ ‫چرا به جای اســتخدام‬ ‫‪ ۳۲‬هــزار نیروی‬ ‫حــق التدریــس صحبت از‬ ‫اســتخدام ‪ ۱۲‬هزار نیرو‬ ‫برای امسال‬ ‫می شود‬ ‫انها معلمان بازنشسته در اولویت باشند که همین موضوع نیز‬ ‫مورد اعتراض معلمان حق التدریس شده است‪.‬‬ ‫اما در هر صورت طبق قانونی که مجلس شورای اسالمی‬ ‫مصوب کرده است‪ ،‬دولت تا پایان برنامه ششم توسعه باید معلمان‬ ‫و استخدام انها‪ ،‬مطالبات عقب مانده و‪ ....‬دچار چالش های‬ ‫جدی است‪ ،‬در نهایت باید گفت کمتر از دو ماه مانده به اغاز‬ ‫سال تحصیلی این جامعه دانش اموزی کشور است که بیشترین‬ ‫لطمه را به صورت غیرمستقیم از این چالش می بیند‪.‬‬ ‫این مشکالت سبب شد تا یکشنبه و دوشنبه گذشته جمعی‬ ‫از معلمان حق التدریس سراسر کشور در اعتراض به عدم تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت استخدامی خود مقابل وزارت اموزش و پرورش‬ ‫تجمع کنند‪.‬‬ ‫انگونه که تسنیم گزارش داده است انها در این تجمع‬ ‫شعارهایی همچون «ماده ‪ 28‬باید توقف بشه»‪ »30 ،‬هزار‬ ‫حق التدریس استخدام»‪« ،‬بودجه تعیین شده کجا هزینه می شه»‬ ‫خواهان تعیین تکلیف وضعیت استخدامی خود تا مهر امسال‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫انها خطاب به سرپرست وزارت اموزش و پرورش مطرح‬ ‫کردند‪« ،‬پنجره ها را وا کن عدالت را اجرا کن»‪.‬‬ ‫یکی از این معلمان حق التدریس که از استان لرستان امده‬ ‫بود‪ ،‬در گفت وگو با تسنیم اظهار کرد‪ 12 :‬سال به عنوان نیروی‬ ‫پیش دبستانی فعالیت می کردم و هم اکنون ‪ 5‬سال است که‬ ‫حق التدریس هستم‪ ،‬عمر و جوانی ما در کالسهای درس گذشته‬ ‫و حاال که بودجه مربوطه در مجلس تصویب شده است به جای‬ ‫استخدام ‪ 30‬هزار نفر معلم حق التدریس می خواهند ‪ 12‬هزار نفر‬ ‫را استخدام کنند‪ .‬من نزدیک به ‪ 40‬سال دارم و بعد از این ایا‬ ‫فرصت استخدام پیدا می کنم‪.‬‬ ‫یکی دیگر از معلمان حق التدریس که در هنرستانی در تهران‬ ‫مشغول به تدریس است گفت‪ :‬مقرر شد وزارت اموزش و پرورش‪،‬‬ ‫مجلس و سازمان امور اداری و استخدامی ائین نامه استخدام‬ ‫معلمان حق التدریس را تدوین کنند اما یک سال است که‬ ‫این ائین نامه در دولت بالتکلیف است و وضعیتش مشخص‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر مجلس ‪ 450‬میلیارد تومان بابت استخدام‬ ‫‪ 32‬هزار معلم حق التدریس تعیین کرده است اما متاسفانه‬ ‫می خواهند ‪ 13‬هزار نفر را استخدام کنند‪ .‬پرسش ما این است‬ ‫که چرا باید ‪ 13‬هزار نفر استخدام شوند و تکلیف بقیه معلمان‬ ‫حق التدریس چه می شود؟ چرا باید وقتی معلمان حق التدریس‬ ‫بالتکلیف هستند به صورت استخدام ازاد و از طریق ماده ‪28‬‬ ‫کالسهای درس را پر کنند؟‬ ‫معلمــان حق التدریس‬ ‫بــا توجه به نیاز‬ ‫اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫رشــته تحصیلی‪ ،‬جنسیت‪،‬‬ ‫ســنوات و ظرفیت استخدامی‬ ‫اســتخدم می شوند‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬سازمان اداری و استخدامی هر چقدر به ما اعالم کند‬ ‫ما وظیفه داریم پول ان را بگیریم و این افراد را تعیین تکلیف کنیم‬ ‫و تا سال ‪ ۱۴۰۰‬باید قانون را کامل اجرا کنیم‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه سرمایه گذاری اول سازان مالک برند اول مارکت و تهیه کننده برنامه های تلویزیونی دوره همی وسریال هیوال‬ ‫و‪ ...‬بمنظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود از عالقه مندان در سمتهای ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارخانه واقع در کرج (شهرک صنعتی بهارستان)‬ ‫از کلیه اقایان فارغ التحصیل رشته های مهندسی‬ ‫به افراد ذیل نیازمند می باشد‪:‬‬ ‫از دانشگاههای معتبر دولتی با حداکثر ‪ 30‬سال سن‬ ‫عنوان شغلی‬ ‫تحصیالت‬ ‫سابقه ‪ -‬سال‬ ‫تخصص وتوانایی‬ ‫مدیر مالی‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫مالی‪ ،‬حسابداری‬ ‫‪10‬‬ ‫تسلط بر کلیه فرایندهای واحد مالی سازمانهای هلدینگ‪ ،‬قوانین مالیاتی‪ ،‬تهیه‬ ‫وتدوین صورتهای مالی‪ ،‬تسلط کامل در تهیه دفاتر مالی‪ ،‬تراز عملکرد‪ ،‬بودجه‪،‬‬ ‫حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی‪ ،‬تسلط بر فرایندهای تحلیلی‬ ‫سرمایه گذاری و تدوین گزارشات مربوطه و تسلط بر ‪ms - office‬‬ ‫مدیر امور کارکنان‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫مدیریت‪ ،‬صنایع‬ ‫‪5‬‬ ‫اشنایی کامل با فرایندهای منابع انسانی‪ ،‬اشنایی کامل با محاسبات حقوق و‬ ‫دستمزد و احکام سازمانی‪ ،‬تسلط برقراردادهای کارکنان‪ ،‬اشنایی کامل با نظام‬ ‫طبقه بندی مشاغل‪ ،‬اشنایی با نظامهای انگیزشی و رفاهیات کارکنان‪ ،‬اشنایی‬ ‫کامل با قوانین و مقررات کارو همچنین هیئت های کارشناسی‪ ،‬اشنایی کامل با‬ ‫تکنیکهای جذب و نگهداشت کارکنان‪ ،‬توانایی تهیه گزارشات تحلیلی و امار‪،‬‬ ‫مهارتهای ارتباطی باال و تسلط بر ‪ms - office‬‬ ‫رئیس حسابداری‬ ‫فوق لیسانس‬ ‫حسابداری‪ ،‬مالی‬ ‫‪10‬‬ ‫تسلط بر کنترل کلیه فرایندهای حسابداری ومالی‪ ،‬قوانین مالی ومالیاتی‪ ،‬تهیه‬ ‫و تدوین صورتهای مالی دوره ای و فصلی و تلفیقی ‪ ،‬تسلط کامل در تهیه دفاتر‬ ‫مالی‪ ،‬تهیه تراز عملکرد‪ ،‬بودجه ریزی و کنترل بودجه ‪ ،‬حساب سود و زیان‪،‬‬ ‫تسلط بر ‪ms - office‬‬ ‫سرپرست ‪IT‬‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫شبکه نرم افزار‬ ‫‪5‬‬ ‫تجربه مدیریت خدمات شبکه مانند ‪actice directory،dns، exchange‬‬ ‫دانش مناسب در مورد میکروتیک و سیسکو روترها و سوئیچ ها‪ ،‬فایروالها‪،‬‬ ‫توانایی شناسایی وتوسعه زیر ساخت های ‪ IT‬سازمان‪ ،‬توانایی حل مسئله و‬ ‫عیب یابی سیستمهای شبکه‪ ،‬توانایی استقرار و توسعه سیستمهای نرم افزاری‬ ‫مسئول حقوق‬ ‫ودستمزد‬ ‫حداقل کارشناسی‬ ‫مدیریت اقتصاد‪،‬‬ ‫امار‪ ،‬صنایع‬ ‫‪3‬‬ ‫اشنایی کامل با فرایندهای منابع انسانی‪ ،‬تسلط بر محاسب حقوق و دستمزد‬ ‫و احکام سازمانی‪ ،‬اشنایی کامل با نظام طبقه بندی مشاغل‪ ،‬اشنایی کامل با‬ ‫قوانین و مقررات اداره کار وتامین اجتماعی‪ ،‬روابط عمومی باالو تسلط بر ‪ms - office‬‬ ‫مسئول امور سیستمها‬ ‫و روشها‬ ‫کارشناسی صنایع‪،‬‬ ‫مدیریت‬ ‫‪5‬‬ ‫اشنایی کامل با شناسایی و تدوین فرایندهای سازمان‪ ،‬اشنایی با فرایندهای‬ ‫ارزیابی عملکرد سازمان‪ ،‬اشنایی کامل با روشهای تدوین شاخص های‬ ‫عملکردی‪ ،‬تسلط بر استانداردهای مدیریت کیفیت‪ ،‬توانایی تدوین‬ ‫دستورالعملها و روشهای اجرایی مرتبط با فعالیتهای سازمان و ‪ ،BPR‬ممیزی‬ ‫داخلی سازمانی‪ ،‬مسلط به انجام امور مربوط به کنترل مدارک و مستندات اقدام‬ ‫اصالحی و پیشگیرانه ‪ ،‬تسلط بر ‪ms - office- spss - visio‬‬ ‫ارسال رزومه با درج کد شغل در موضوع به ادرس ایمیل زیر‬ ‫کارشناس مالی‬ ‫کارشناسی‬ ‫حسابداری‪ ،‬مالی‬ ‫‪2‬‬ ‫تسلط بر دانش اصول حسابداری‪ ،‬تسلط بر ‪ms - office‬‬ ‫‪hr@sabalift.com‬‬ ‫کارشناس بیمه‬ ‫کارشناسی‬ ‫بازرگانی مدیریت‪،‬‬ ‫بیمه‪،‬حسابداری‬ ‫‪2‬‬ ‫تسلط بر فعالیتهای مرتبط با امور بیمه تامین اجتماعی کارکنان‬ ‫تکنسین تاسیسات و‬ ‫چیلرکار‬ ‫حداقل فوق دیپلم‬ ‫تاسیساتیارشتههای‬ ‫فنی‬ ‫‪5‬‬ ‫اشنایی با انجام امور فنی مربوط به نگهداری از ساختمانها و تاسیسات مرکزی‬ ‫از قبیل‪ :‬اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن‪ ،‬گاز‪ ،‬فاضالب‪ ،‬اسانسور‪،‬تهویه مطبوع فن کوئل و‬ ‫هوارسان‪ ،‬اشنایی کامل یا تعمیر سیستمهای تهویه و حرارت مرکزی‪ ،‬اشنایی‬ ‫با طرز کار و بهره برداری دستگاههای سرمایشی و گرمایشی صنعتی‪ ،‬اشنایی‬ ‫با سیستم لوله کشی تاسیسات اب‪ ،‬گازو شوفاژ و ‪ ،...‬اشنایی با سیستم برق‬ ‫ساختمان و برق صنعتی‬ ‫تحصیلدار‬ ‫دیپلم حسابداری‬ ‫‪1‬‬ ‫اشنایی با فرایند امور بانکی و مراسالت مالی‬ ‫انتظامات‬ ‫حداقل دیپلم‬ ‫‪1‬‬ ‫اشنایی با اصول انتظامات و حراست‪ ،‬دارای ظاهر بدنی مناسب‬ ‫جهت انتظامات‬ ‫بایگان‬ ‫دیپلم کلیه‬ ‫رشته ها‬ ‫‪3‬‬ ‫تسلط بر فرایند گردش مکاتبات و اسناد مالی‪ ،‬اشنایی کامل با اصول بایگانی‪،‬‬ ‫اشنایی کامل با ‪ms - office‬‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را با ذکر عنوان شغلی مورد نظر به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪jazbavval@gmail.com.‬‬ ‫مهندس الکترونیک‬ ‫جهت انجام امور اجرایی شرکت شامل‪:‬‬ ‫مسلط به زبان برنامه نویسی ‪C‬‬ ‫فعالیتهای مارکتینگ‪ ،‬توسعه کسب و کار‪،‬‬ ‫طراحی سخت افزارهای دیجیتال و انالوگ‬ ‫ارتباط با مشتریان‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫تکنسین یا کارشناس الکترونیک‬ ‫دعوت به همکاری می گردد‪.‬‬ ‫مسلط به مونتاژ قطعات الکترونیک ‪SMD‬‬ ‫‪hrm.unifoam@gmail.com‬‬ ‫‪office.reyroshd@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫گروه شرکت های سباپیشرو در صنعت اسانسور و پله برقی استخدام می نماید‪.‬‬ ‫کد‬ ‫جنسیت‬ ‫عنوان شغل‬ ‫محل‬ ‫خدمت‬ ‫مدرک‪/‬رشته‬ ‫شایستگی ها‬ ‫سابقه‬ ‫‪T9805‬‬ ‫سرویسکار اسانسور‪ /‬پله برقی‬ ‫اقا‬ ‫دیپلم‪ /‬فوق دیپلم‬ ‫برق و مکانیک‬ ‫اشنا با سرویس اسانسور‪/‬‬ ‫پله برقی‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫‪T9806‬‬ ‫انباردار‬ ‫اقا‬ ‫لیسانس‪ /‬صنایع‬ ‫اشنا با روش های‬ ‫انبارداری‬ ‫‪ 2‬سال‬ ‫تهران‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی بازرگانی‬ ‫جهت تکمیل کادر خود به کارشناس برنامه ریزی‬ ‫تولید و کارشناس زنجیره تامین‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت دارویی‬ ‫واقع در جاده مخصوص تهران‪،‬کرج کارشناس تضمین‬ ‫•حداقل لیسانس صنایع یا مدیریت صنعتی‬ ‫کیفیت‪ ،‬خانم با شرایط زیر استخدام می کند‪.‬‬ ‫•مسلط به نرم افزار اکسل‪ ،‬اشنایی به نرم افزار همکاران‬ ‫دارای سابقه کاردر تضمین کیفیت‪ ،‬وارد به تنظیم ‪ ctd‬و‬ ‫سیستم و امور برنامه ریزی تولید و لجستیک‬ ‫مستندات ‪ QA‬حداقل مدرک‪ :‬کارشناسی‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪hr@novininleather.com‬‬ ‫اشنایی کامل مفاهیم ‪ISO.GMP‬‬ ‫‪cellfechoo66@gmail.com‬‬ ‫دانشگاه‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫انتخاب چه رشته و کدام‬ ‫دانشگاه؟‬ ‫نکات کلیدی انتخاب رشته کنکور‬ ‫شرایط پذیرش دانشگاه ها‬ ‫براساس معدل‬ ‫‪ ۸۳۲‬ه ــزار داوطل ــب کنک ــور مج ــاز ب ــه انتخ ــاب رش ــته ش ــدند و فراین ــد‬ ‫انتخ ــاب رش ــته از روز یکش ــنبه ‪ ۲۰‬م ــرداد اغ ــاز می ش ــود ام ــا ب ــرای انتخ ــاب‬ ‫رش ــته بای ــد ب ــه چ ــه نکات ــی توج ــه داش ــت؟‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم‪ ،‬بیشــترین رقابــت داوطلبــان گــروه علــوم تجربــی‬ ‫ب ــرای پذی ــرش در س ــه رش ــته پزش ــکی‪ ،‬دندانپزش ــکی و داروس ــازی اس ــت و‬ ‫تع ــداد هش ــت ه ــزارو ‪ 38‬نف ــر در کل کش ــور ب ــدون احتس ــاب دانش ــگاه ازاد‪،‬‬ ‫در گ ــروه عل ــوم پزش ــکی پذیرفت ــه می ش ــوند ک ــه ای ــن تع ــداد ‪ 260‬نف ــر بی ــش از‬ ‫س ــال گذش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫الزم ب ــه توضی ــح اس ــت دفترچ ــه راهنم ــای ثبت ن ــام و انتخ ــاب رش ــته در‬ ‫ً‬ ‫رش ــته های پذی ــرش صرف ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق تحصیل ــی از تاری ــخ ‪ 17‬بهم ــن‬ ‫‪ 97‬در پایـــگاه اطـــاع رســـانی ســـازمان ســـنجش بـــه همـــراه اطالعیه هـــای‬ ‫اصالح ــی ان ق ــرار گرفت ــه اس ــت وه ــم اکن ــون نی ــز درس ــایت ق ــرار دارد بنابرای ــن‬ ‫کدرشـــته محل هـــای مربـــوط بـــه پذیـــرش براســـاس ســـوابق تحصیلـــی در‬ ‫دفترچ ــه راهنم ــای ش ــماره «‪ »2‬ک ــه در تاری ــخ‪ 17‬م ــرداد منتش ــر می ش ــود درج نش ــده‬ ‫اس ــت‪.‬‬ ‫داوطلبـــان عالقمنـــد بـــه انتخـــاب رشـــته های تحصیلـــی مراکـــز و‬ ‫واحده ــای دانش ــگاهی دانش ــگاه ازاد اس ــامی بای ــد پ ــس از اع ــام نتیج ــه‬ ‫اولیـــه ازمـــون و دریافـــت کارنامـــه‪ ،‬بـــرای اطـــاع از زمـــان و نحـــوه انتخـــاب‬ ‫رشــته از تاریــخ ‪ 20‬مــرداد ‪ 98‬بــه ســایت مرکــز ازمــون دانشــگاه ازاد اســامی بــه‬ ‫نشـــانی‪ www.azmoon.org :‬مراجعـــه کننـــد‪.‬‬ ‫انتخ ــاب رش ــته ب ــرای رش ــته های دانش ــگاه ازاد اس ــامی ب ــا اس ــتفاده از‬ ‫ک ــد دسترس ــی من ــدرج در کارنام ــه اع ــام نتای ــج اولی ــه ازم ــون بط ــور مج ــزا و‬ ‫از طری ــق ای ــن دانش ــگاه انج ــام می ش ــود‪ .‬بدیه ــی اس ــت داوطلبان ــی ک ــه در‬ ‫یک ــی از رش ــته های دانش ــگاه ه ــا و موسس ــات ام ــوزش عال ــی ی ــا دانش ــگاه‬ ‫ً‬ ‫ازاد اس ــامی پذیرفت ــه ش ــوند می توانن ــد ب ــه دلخ ــواه خ ــود منحص ــرا در یک ــی از‬ ‫موسس ــات ثب ــت ن ــام و مش ــغول ب ــه تحصی ــل ش ــوند‪.‬‬ ‫ســازمان ســنجش کشــور بــه داوطلبــان توصیــه کــرده اســت پــس از دریافــت‬ ‫ً‬ ‫رســـید از بخـــش مشـــاهده اطالعـــات حتمـــا از فهرســـت کدرشـــته های‬ ‫انتخابـــی خـــود در فـــرم انتخـــاب رشـــته اینترنتـــی کـــه بـــاالی ان رســـید‬ ‫‪ 15‬رقمــی و شــماره پرینــت درج شــده اســت یــک نســخه پرینــت تهیــه کــرده‬ ‫و ب ــه دق ــت ان را بازبین ــی و مش ــاهده کنن ــد و در ص ــورت مش ــاهده اش ــکال‬ ‫در کدرش ــته محل ه ــای درج ش ــده در ف ــرم انتخ ــاب رش ــته ب ــا مراجع ــه ب ــه‬ ‫بخ ــش ویرای ــش ف ــرم انتخ ــاب رش ــته ان را اص ــاح کنن ــد‪ .‬الزم اس ــت پرین ــت‬ ‫فهرس ــت کدرش ــته محل ه ــای انتخاب ــی را ت ــا زم ــان اع ــام نتای ــج نهای ــی ن ــزد‬ ‫خ ــود نگه ــداری کنن ــد‪.‬‬ ‫داوطلب ــان در حف ــظ و نگه ــداری ای ــن رس ــید ‪ 15‬رقم ــی و س ــایر اطالع ــات‬ ‫ازمونــی خــود دقــت کننــد چــون امــکان سوءاســتفاده از ایــن اطالعــات بــرای‬ ‫دس ــتکاری انتخ ــاب رش ــته ش ــما بع ــد از اتم ــام فراین ــد انتخ ــاب رش ــته وج ــود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ع ــدم دریاف ــت رس ــید ‪ 15‬رقم ــی ب ــه منزل ــه ع ــدم تکمی ــل فراین ــد انتخ ــاب‬ ‫رشــته اســت بنابرایــن داوطلبــان دقــت الزم را در دریافــت ایــن رســید داشــته‬ ‫باش ــند‪.‬‬ ‫داوطلبان ــی ک ــه مج ــاز ب ــه انتخ ــاب رش ــته هس ــتند ب ــرای اینک ــه مراح ــل‬ ‫انتخ ــاب رش ــته های تحصیل ــی را ب ــا موفقی ــت ب ــه پای ــان برس ــانند و مش ــکلی‬ ‫بــرای انــان بــه وجــود نیایــد‪ ،‬الزم اســت اطالعیه هــای ایــن ســازمان‪ ،‬دفترچــه‬ ‫راهنم ــای انتخ ــاب رشــته های تحصیل ــی و ش ــرایط و ضواب ــط موسس ــاتی ک ــه‬ ‫بـــه صـــورت شـــرایط خـــاص پذیـــرش می کننـــد هـــم چنیـــن دســـتورالعمل‬ ‫نح ــوه انتخ ــاب رش ــته اینترنت ــی را ب ــه دق ــت مطالع ــه کنن ــد‪.‬‬ ‫پذیرفتـــه شـــدگان رشـــته های تحصیلـــی دوره هـــای روزانـــه (اعـــم از‬ ‫ً‬ ‫متمرک ــز ی ــا نیم ــه متمرک ــز‪ ،‬پذی ــرش ب ــا ازم ــون و ی ــا صرف ــا ب ــر اس ــاس س ــوابق‬ ‫ً‬ ‫تحصیلـــی) ازمـــون سراســـری ســـال ‪ ،1397‬منحصـــرا بـــرای شـــرکت در‬ ‫گزینـــش رشـــته های تحصیلـــی‪ ،‬دوره هـــای غیـــر روزانـــه ازمـــون سراســـری‬ ‫ســال ‪ 1398‬بــه شــرط اینکــه تــا تار یــخ ‪ 25‬اســفند ‪ 97‬نســبت بــه انصــراف‬ ‫قطع ــی اق ــدام ک ــرده باش ــند و در ص ــورت داش ــتن س ــایر ش ــرایط و ضواب ــط‬ ‫از جمل ــه مق ــررات نظ ــام وظیف ــه مج ــاز ب ــه ثب ــت ن ــام و ش ــرکت در ازم ــون‬ ‫س ــال ‪ 1398‬هس ــتند‪.‬‬ ‫دانش ــجویان دوره روزان ــه س ــنوات قب ــل ب ــرای ش ــرکت در ازم ــون بای ــد در‬ ‫ص ــورت داش ــتن ش ــرایط و ضواب ــط من ــدرج در دفترچ ــه راهنم ــای ش ــرکت در‬ ‫ازم ــون‪ ،‬حدا کث ــر ت ــا تار ی ــخ ‪ 25‬اس ــفند ‪ 97‬از رش ــته ای ک ــه در ان مش ــغول‬ ‫بــه تحصیــل بوده انــد‪ ،‬انصــراف می دادنــد در غیــر اینصــورت حتــی در صــورت‬ ‫انص ــراف بع ــد از ای ــن تاری ــخ در ص ــورت قبول ــی در ای ــن ازم ــون‪ ،‬قبول ــی انه ــا‬ ‫باط ــل خواه ــد ش ــد‪.‬‬ ‫‪ ۶‬نکته مهم در یک انتخاب رشته صحیح‬ ‫داوطلب قبل از هر چیز باید خود را بشناسد‬ ‫ً‬ ‫در ی ــک انتخ ــاب رش ــته صحی ــح ی ــک داوطل ــب قب ــل از ه ــر چی ــز بای ــد خ ــود را بشناس ــد‪ .‬ب ــه توانای ــی و اس ــتعدادهای خ ــود ا گاه باش ــد‪ .‬قطع ــا ق ــدم گذاش ــتن در راه ــی‬ ‫ک ــه هی ــچ اس ــتعدادی در ان ندار ی ــم‪ ،‬ج ــز ه ــدر دادن زم ــان چی ــز دیگ ــری نصی ــب م ــا نخواه ــد ک ــرد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش تبی ــان‪ ،‬انتخ ــاب رش ــته یک ــی از مهم تری ــن تصمیم ــات تحصیل ــی ی ــک ف ــرد اس ــت ک ــه در واق ــع بــه نوع ــی سرنوش ــت و این ــده کاری و علم ــی او را رق ــم‬ ‫می زن ــد‪ .‬اخری ــن مرحل ــه در رون ــد ورود ی ــک دانش ام ــوز ب ــه دانش ــگاه انتخ ــاب رش ــته اس ــت و نتیج ــه زحم ــات چندی ــن س ــاله او ت ــا ح ــد زی ــادی ب ــه ی ــک انتخ ــاب رش ــته‬ ‫صحیــح و منطقــی بســتگی دارد‪ .‬ایــن نــکات اهمیــت یــک انتخــاب رشــته صحیــح را دو چنــدان می کنــد و داوطلــب بایــد در انتخــاب رشــته دانشــگاه نــکات زیــادی را‬ ‫در نظ ــر داش ــته باش ــد ک ــه ب ــه همی ــن منظ ــور برخ ــی از مهم تری ــن ن ــکات ب ــه ترتی ــب اهمی ــت ب ـه ص ــورت مختص ــر بی ــان می ش ــود‪.‬‬ ‫‪.1‬اهمیت شناخت خود‬ ‫ً‬ ‫در ی ــک انتخ ــاب رش ــته صحی ــح ی ــک داوطل ــب قب ــل از ه ــر چی ــز بای ــد خ ــود را بشناس ــد‪ .‬ب ــه توانای ــی و اس ــتعدادهای خ ــود ا گاه باش ــد‪ .‬قطع ــا ق ــدم گذاش ــتن‬ ‫در راه ــی ک ــه هی ــچ اس ــتعدادی در ان ندار ی ــم‪ ،‬ج ــز ه ــدر دادن زم ــان چی ــز دیگ ــری نصی ــب م ــا نخواه ــد ک ــرد‪ .‬تص ــور کنی ــد‪ ،‬داوطلب ــی ک ــه در محاس ــبات و دروس‬ ‫ریاضی ــات ب ــا وج ــود ت ــاش ز ی ــاد خ ــود احس ــاس ع ــدم اس ــتعداد می کن ــد‪ ،‬طبیع ــی اس ــت ورود چنی ــن ف ــردی ب ــه رش ــته هایی همچ ــون ریاض ــی‪ ،‬مهندس ــی ب ــرق‪،‬‬ ‫مهندس ــی کامپیوت ــر و ‪ ...‬ک ــه ارتب ــاط بس ــیار ز ی ــادی ب ــا محاس ــبات و مباح ــث پیچی ــده ریاضیات ــی دارن ــد‪ ،‬نمی توان ــد ب ــرای او س ــودمند باش ــد‪.‬‬ ‫بایــد تا کیــد گــردد کــه در ایــن زمینــه بایــد تعــارف کــردن بــا خــود را کنــار گذاشــت‪ .‬بـ ه هــر حــال فــردی کــه در ایــن مرحلــه قــرار دارد‪ ،‬حداقــل ‪ 12‬ســال بــه تحصیــل‬ ‫ً‬ ‫مش ــغول ب ــوده و قطع ــا می دان ــد در چ ــه زمینه های ــی توانمندت ــر اس ــت؛ بنابرای ــن‪ ،‬پیش ــنهاد می ش ــود فهرس ــتی از توانمندی ه ــا و اس ــتعدادهای خ ــود را تهی ــه کنی ــد و‬ ‫س ــراغ رش ــته هایی برو ی ــد ک ــه مطمئ ــن خواهی ــد ب ــود می توانی ــد در ان ه ــا ف ــرد موفق ــی ب ــرای خ ــود و جامع ــه باش ــید‪.‬‬ ‫‪ .2‬عالقه‬ ‫یــک دانشــجو‪ ،‬در زمــان تحصیــل در صــورت عــدم عالقــه بــه یک رشــته‪ ،‬حتــی در صــورت داشــتن اســتعداد بــاال نیــز نمی توانــد موفــق باشــد‪ .‬هــر انســانی بســته‬ ‫ب ــه روحی ــات و ش ــخصیت خ ــود ب ــه برخ ــی رش ــته ها و مباح ــث عالق ــه بیش ــتر و ب ــه برخ ــی دیگ ــر ک ــم عالقه ت ــر اس ــت‪ .‬انگی ــزه کار و پیش ــرفت در رش ــته های ک ــه ش ــما‬ ‫ً‬ ‫ب ــه ان عالق ــه دار ی ــد بیش ــتر خواه ــد ب ــود و ب ــه طب ــع ان‪ ،‬ش ــانس موفقی ــت ش ــما در ای ــن رش ــته ها نی ــز بس ــیار بیش ــتر خواه ــد ب ــود‪ .‬قطع ــا ا گ ــر ش ــما ب ــه رش ــته ای عالق ــه‬ ‫ً‬ ‫نداشــته باشــید‪ ،‬چگونــه می توانیــد در ان رشــته پیشــرفت کــرده و ایده هــای نــو بدهیــد‪ .‬تصــور کنیــد دانشــجوی رشــته کارگردانــی کــه اصــا بــه ســینما عالقــه نــدارد!‬ ‫بنابرای ــن‪ ،‬فهرس ــتی از عال ئ ــق خ ــود تهیه ک ــرده و انتخ ــاب رش ــته را ب ــا اولو ی ــت ب ــر عالق ــه و اس ــتعداد انج ــام دهی ــد‪.‬‬ ‫انتخ ــاب رش ــته کنک ــور سراس ــری س ــال ‪ ۹۸‬ک ــه نتایج ــش چن ــد روز پی ــش اع ــالم ش ــد‪ ،‬از ‪ ۲۰‬م ــرداد اغ ــاز‬ ‫م ــی ش ــود و ‪ ۷۰‬پای ــگاه انتخ ــاب رش ــته در س ــطح ش ــهر ته ــران‪ ،‬ز ی ــر نظ ــر وزارت ام ــوزش و پ ــرورش‪ ،‬ام ــاده ارائ ــه‬ ‫خدمــات انتخــاب رشــته بــه داوطلبــان مجــاز بــه انتخــاب رشــته امســال هســتند‪ .‬تعرفــه ارائــه خدمــات‪ ۱۳۰ ،‬هــزار تومــان‬ ‫اس ــت ک ــه در مناط ــق ‪ ۲۲‬گان ــه ته ــران در دس ــترس م ــی باش ــد‪.‬‬ ‫ه ــر داوطل ــب مج ــاز ب ــه انتخ ــاب رش ــته‪ ،‬م ــی توان ــد ‪ ۱۵۰‬ک ــد رش ــته مح ــل را ب ــه ص ــورت اینترنت ــی در دفترچ ــه‬ ‫الکترونیک ــی انتخ ــاب رش ــته وارد کن ــد‪ .‬اولوی ــت پذی ــرش‪ ،‬اولوی ــت کس ــب نم ــره قبول ــی در ه ــر ک ــد رش ــته مح ــل از‬ ‫‪ ۱‬ت ــا ‪ ۱۵۰‬اس ــت‪.‬‬ ‫ل ــذا در انتخ ــاب و ترتی ــب ک ــد رش ــته مح ــل ه ــا دق ــت کنی ــد ک ــه جابجای ــی ان ه ــا پ ــس از اتم ــام زم ــان‬ ‫انتخــاب رشــته‪ ،‬اســان نیســت و تایــع مقرراتــی مــی باشــد‪ .‬انتخــاب رشــته‪ ،‬یکــی از گام هــای مهــم تحصیــل‬ ‫و ورود ب ــه ب ــازار کار اس ــت‪ .‬ای ــن گفت ــار‪ ،‬نکت ــه های ــی را پیش ــنهاد م ــی ده ــد‪.‬‬ ‫◄ در انتخــاب رشــته‪ ،‬اولو یــت شــما‪ ،‬عالقــه بــه رشــته مــورد نظــر در یکــی از گــروه هــای ازمایشــی ریاضــی‪،‬‬ ‫تجر بــی‪ ،‬انســانی‪ ،‬هنــر و ز بــان هــای خارجــی باشــد‪.‬‬ ‫◄ عالق ــه ش ــما ب ــه تحصی ــل در ف ــان رش ــته‪ ،‬در اولو ی ــت اول ب ــه نس ــبت فاکتوره ــای دیگ ــری چ ــون ب ــازار‬ ‫کار و دوری ی ــا نزدیک ــی دانش ــگاه اس ــت‪.‬‬ ‫◄ ب ــازار کار بس ــیاری از رش ــته ه ــای فن ــی و مهندس ــی و عل ــوم انس ــانی و هن ــر و ز ب ــان خارج ــی خیل ــی‬ ‫خ ــوب نیس ــت‪ .‬اوض ــاع ب ــرای عل ــوم تجر ب ــی بهت ــر اس ــت‪ .‬ای ــن وضعی ــت‪ ،‬در ب ــازار کار س ــال ‪ ۹۸‬اس ــت و‬ ‫مش ــخص نیس ــت ک ــه در س ــال ‪ ۱۴۰۲‬ی ــا ‪ ۱۴۰۳‬ک ــه ش ــما دان ــش اموخت ــه م ــی ش ــوید‪ ،‬اوض ــاع بهت ــر باش ــد ی ــا ب ــد‬ ‫ت ــر‪ .‬پ ــس‪ ،‬ب ــه عالی ــق خ ــود فک ــر کنی ــد و ذه ــن خ ــود را درگی ــر ب ــازار کار مجه ــول این ــده نکنی ــد!‬ ‫◄ پیــش از انتخــاب رشــته بــا دانــش اموختــگان رشــته هــای مــورد نظــر یــا دانشــجویان فعلــی رشــته هــای‬ ‫محبــوب خــود رایزنــی کنیــد‪.‬‬ ‫◄ ا گــر هــدف شــما از تحصیــل در فــان رشــته مهندســی یــا ز بــان‪ ،‬درامــد زایــی اســت‪ ،‬از روز اول ورود بــه‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬بــا مهــارت هــای دور کاری و صالحیــت حرفــه ای اشــنا شــوید‪.‬‬ ‫◄ در انتخاب رشته‪ ،‬احساسات خود را در اولویت دوم قرار دهید‪.‬‬ ‫یکی از علت های اصلی که بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه ها در‬ ‫حوزه های غیر تخصصی خود مشغول به کار می­شوند این است که در رشته ای‬ ‫تحصیل کرده­اند که اصال برای ان رشته خلق نشده­اند‪.‬‬ ‫انتخاب رشته تحصیلی در واقع انتخاب حوزه شغلی اینده نیز هست‪.‬‬ ‫یکی از علت­های اصلی که بسیاری از فارغ التحصیالن دانشگاه­ها در حوزه های‬ ‫غیر تخصصی خود مشغول به کار می شوند این است که در رشته­ای تحصیل‬ ‫کردهاند که اصال برای ان رشته خلق نشده اند‪ ،‬یعنی یک رشته تحصیلی در‬ ‫یک دانشگاه مشخص برای همه داوطلبان نمی­تواند انتخاب خوبی باشد به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬ممکن است انتخاب یک رشته برای یک داوطلب خوب و‬ ‫انتخاب همان رشته برای داوطلب دیگر بد باشد و به صرف توجه به عنوان‬ ‫رشته و دانشگاه محل تحصیل نمی­توان صفت خوب و بد را بر یک رشته‬ ‫انتخابی بکار برد‪ .‬بنابراین برای اینکه یک انتخاب خوب داشته باشیم الزم‬ ‫است به چند نکته زیر توجه کرد‪:‬‬ ‫اولین و مهمترین اصل در انتخاب رشته این است که نباید در انتخاب رشته‬ ‫تحصیلی زیاد به جایگاه اجتماعی و میزان درامد ان رشته در اینده توجه کرد‬ ‫بلکه الزم است رشته تحصیلی انتخابی به تیپ شخصیتی و ویژگی های روانی‬ ‫داوطلب نزدیک باشد‪ .‬هر داوطلبی قبل از انتخاب رشته باید بداند برای چه‬ ‫کاری خلق شده است چرا که ویژگی های شخصیتی و روانی داوطلب همچون‬ ‫استعداد‪ ،‬عالقه­‪ ،‬انگیزه­‪ ،‬روحیه­‪ ،‬احساسات و عواطف و عوامل دیگری در‬ ‫پیشرفت تحصیلی و به تبع ان در موفقیت شغلی فرد موثر است بنابراین‬ ‫داوطلبان و خانواده انان در انتخاب رشته تحصیلی‪ ،‬باید فارغ از موقعیت‬ ‫اجتماعی و درامد رشته­ها و بلکه با این تصور که همه رشته ها از یک میزان‬ ‫موقعیت اجتماعی و درامد برخوردار هستند‪ ،‬اقدام به انتخاب رشته نمایند‪.‬‬ ‫دلیل مدعا این است که امار به ما می­گوید که عده قابل توجهی از دواطلبان پس‬ ‫از پذیرفته شدن در یک رشته به اصطالح خوب یا انصراف می­دهند و یا اینکه‬ ‫پس از فارغ التحصیلی در حوزه­های غیر تخصصی خود مشغول به کار می­شوند‪.‬‬ ‫این یعنی اینکه انان رشته­ای را انتخاب کرده­اند که برای ان ساخته نشده اند‪.‬‬ ‫دوم اینکه داوطلبان و خانواده انان باید بدانند که اسم دانشگاه نباید‬ ‫مهمتر از رشته انتخابی باشد بلکه باید هدف و عالئق خود را مشخص کنند‬ ‫و براساس ان و واقعیت­های موجود اقدام به انتخاب رشته تحصیلی و دانشگاه‬ ‫مدنظر کنند چرا که به صرف اینکه داوطلبی در یکی از دانشگاه­های برتر‬ ‫پذیرفته شود‪ ،‬تضمین کننده موفقیت تحصیلی و شغلی وی نیست‪ .‬موارد‬ ‫بسیاری داریم که داوطلب و یا خانواده وی اصرار دارند که در یک دانشگاه‬ ‫مشخص پذیرفته شود و بر این اساس تمام رشته­های ان دانشگاه را بدون‬ ‫توجه به اصل اول انتخاب می­کند و پس از ورود به دانشگاه متوجه می ­شود‬ ‫که دست به انتخاب اشتباه زده است‪ .‬درست است که دانشگاه خوب در‬ ‫پیشرفت تحصیلی فرد موثر است اما به شرطی که وی در رشته مورد عالقه و‬ ‫استعداد خود مشغول به تحصیل شود‪ .‬دانشجو می­تواند رشته متناسب با تیپ‬ ‫شخصیتی و عالقه و استعداد خود را در یک دانشگاه سطوح پایین تر با اندکی‬ ‫تحمل سختی با موفقیت بگذراند اما نمی تواند یک رشته ای که اصال به ان‬ ‫عالقه ندارد و انگیزه و استعداد کافی برای ادامه تحصیل در ان را نیز ندارد‪ ،‬در‬ ‫یک دانشگاه خوب طی کند چرا که امکانات دانشگاه تا اندازه­ای می ­تواند‬ ‫عالقه و انگیزه فرد را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫سومین نکته که به ان بسیار معتقد هستم این است که ما رشته خوب و بد‬ ‫نداریم بلکه دانشگاه خوب و بد داریم و این تصورات و ذهنیات ما از رشته ها‬ ‫است که ان ها را به خوب و بد تقسیم بندی می­کنیم‪ .‬بدون شک یک جامعه‬ ‫گسترده و در حال توسعه همچون ایران‪ ،‬به همه رشته­ها و تخصص ها نیاز‬ ‫خواهد داشت و اگر شما در رشته­ای که در نظر افکار عمومی رشته خوب و‬ ‫به اصطالح رشته تاپی نیست‪ ،‬متخصص و متبحر شوید و مهارت­های الزم ان‬ ‫رشته را کسب کنید‪ ،‬ان رشته برای شما بهترین رشته است و بدون تردید در‬ ‫اینده از موقعیت شغلی بسیار خوبی برخوردار خواهید شد و از سویی دیگر‬ ‫اگر در رشته­ای بسیار خوب از نظر تصورات و افکار عمومی‪ ،‬پذیرفته شوید‬ ‫و تخصص و مهارت کافی را کسب نکنید ان رشته برای شما رشته خوبی‬ ‫نخواهد بود و در اینده موفقیت شغلی نخواهید داشت‪ .‬بنابراین داوطلبان باید‬ ‫بر روی این نکته تمرکز کنند که عالقه‪ ،‬استعداد و توانایی تحصیل در چه رشته‬ ‫ای را دارند و ان را انتخاب کنند و نه اینکه کدام رشته بر اساس ذهنیات خود‬ ‫و مردم خوب است‪.‬‬ ‫چهارمین نکته برای یک انتخاب درست و اصولی این است که داوطلبان‪،‬‬ ‫دفترچه راهنمای انتخاب رشته سازمان سنجش را با دقت مطالعه کنند و با‬ ‫ضوابط‪ ،‬شرایط و وضعیت خوابگاه­ها‪ ،‬امکانات رفاهی و نحوه ارائه خدمات‬ ‫دانشجویی هر دانشگاه یا موسسه اطالع کسب کنند و پس از مشورت با‬ ‫خانواده و افراد خبره‪ ،‬اقدام به انتخاب رشته نمایند‪.‬‬ ‫دکتر علی محمدرضایی‬ ‫مدرس دانشگاه و کارشناس اموزش عالی‬ ‫‪https://www.parsine.com‬‬ ‫‪ .3‬بازار کار‬ ‫هــدف نهایــی از تحصیــل یــا بخــش مهــی از هــدف تحصیــل‪ ،‬در نهایــت بــه بــازار کار و کســب درامــد برمی گــردد‪ .‬بــا توجــه بــه شــرایط فعلــی و مســائل اقتصــادی‬ ‫ً‬ ‫جامع ــه‪ ،‬اکی ــدا توصی ــه می کن ــم قب ــل از انتخ ــاب رش ــته ب ــا اف ــراد مختلف ــی از رش ــته هایی ک ــه مدنظ ــر شماس ــت مش ــورت حض ــوری داش ــته باش ــید ی ــا از مش ــاوران‬ ‫خب ــره در ای ــن زمین ــه اس ــتفاده نمایی ــد ت ــا از وضعی ــت این ــده ش ــغلی و ب ــازار کار رش ــته موردنظ ــر خ ــود به خوب ــی اط ــاع پی ــدا کنی ــد‪ .‬ق ــدم گذاش ــتن در رش ــته ای ک ــه‬ ‫ً‬ ‫هی ــچ ب ــازار کار و کس ــب درام ــدی ب ــرای ان وج ــود نداش ــته باش ــد‪ ،‬قطع ــا در میان ــه راه انگی ــزه را نی ــز ک ــم می کن ــد و ای ــن خ ــود باع ــث کاه ــش کیفی ــت کار و اف ــت‬ ‫تحصیل ــی و در م ــوارد ز ی ــادی موج ــب ت ــرک تحصی ــل و از دس ــت دادن چن ــد س ــال ارزش ــمند از زندگ ــی می ش ــود‪.‬‬ ‫‪ .4‬شهر محل تحصیل‬ ‫یک ــی دیگ ــر از م ــواردی ک ــه در انتخ ــاب رش ــته اهمی ــت دارد‪ ،‬ش ــهر مح ــل تحصی ــل اس ــت‪ .‬بای ــد در نظ ــر داش ــته باش ــید ک ــه بس ــیاری از دانش ــگاه ها در س ــال های‬ ‫اخی ــر از ارائ ــه خدم ــات خوابگاه ــی ب ــه دانش ــجویان (به خص ــوص دانش ــجویان کارشناس ــی) خ ــودداری می کنن ــد‪.‬‬ ‫هزین ــه اقام ــت در بس ــیاری از ش ــهرهای ب ــزرگ در س ــال های اخی ــر ب ــه ط ــرز چش ــمگیری افزایش یافت ــه اس ــت‪ .‬در ضم ــن‪ ،‬اس ــیب های اجتماع ــی و نگرانی ه ــای‬ ‫دیگ ــر دوری از خان ــواده را بای ــد ب ــه ای ــن م ــوارد اضاف ــه ک ــرد‪ .‬ول ــی از س ــوی دیگ ــر‪ ،‬تحصی ــل در ش ــهری غی ــر از مح ــل اقام ــت می توان ــد ش ــخصیت اس ــتقالل طلبی و‬ ‫ایســتادن روی پــای خــود را تقو یــت کنــد‪ .‬انتخــاب بیــن یکــی از دو مــورد بــاال‪ ،‬بســیار بســتگی بــه شــرایط خانوادگــی‪ ،‬روحیــات فــرد و شــخصیت وی دارد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫ای ــن م ــورد را بای ــد در انتخ ــاب رش ــته نظ ــر داش ــته باش ــید‪.‬‬ ‫الزم ب ــه ذک ــر اس ــت ک ــه متاس ــفانه کیفی ــت تحصی ــل در دانش ــگاه های ش ــهرهای ب ــزرگ‪ ،‬به خص ــوص ته ــران‪ ،‬ب ــه ط ــرز قابل توجه ــی باالت ــر از دانش ــگاه های‬ ‫شهرس ــتان های کوچ ــک هس ــت و ام ــکان اش ــتغال ی ــا ادام ــه تحصی ــل ب ــرای فارغ التحصی ــان ای ــن دانش ــگاه ها‪ ،‬میس ــرتر اس ــت‪.‬‬ ‫‪ .5‬وضعیت ادامه تحصیل‬ ‫داوطل ــب قب ــل از انتخ ــاب رش ــته بای ــد بدان ــد ت ــا چ ــه مقطع ــی قص ــد تحصی ــل دارد‪ .‬برخ ــی از رش ــته های دانش ــگاهی در کش ــور تنه ــا ت ــا س ــطح کارشناس ــی ی ــا‬ ‫کارشناس ــی ارش ــد تدر ی ــس می ش ــوند‪ .‬به عنوان مث ــال بس ــیاری از رش ــته های گ ــروه هن ــر این گون ــه هس ــتند‪ .‬الزم اس ــت داوطل ــب قب ــل از انتخ ــاب نهای ــی نس ــبت ب ــه‬ ‫وضعی ــت ادام ــه تحصی ــل رش ــته موردنظ ــر خ ــود تحقی ــق کاف ــی داش ــته باش ــد‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضعیت ادامه تحصیل و بازار کار در خارج از کشور‬ ‫ا گ ــر داوطلب ــی قص ــد ادام ــه تحصی ــل در خ ــارج از کش ــور را داش ــته باش ــد بای ــد در م ــورد نح ــوه پذی ــرش یک رش ــته در دانش ــگاه های خ ــارج از کش ــور تحقی ــق کاف ــی‬ ‫داش ــته باش ــد‪ .‬ب ـه عن ــوان مث ــال‪ ،‬برخ ــی از کش ــورها و دانش ــگاه های خارج ــی م ــدارک رش ــته های پزش ــکی توس ــط س ــایر کش ــورها را نمی پذیرن ــد و داوطلب ــان تحصی ــل‬ ‫در رش ــته های پزش ــکی ای ــن کش ــورها بای ــد از ابت ــدا ب ــرای تحصی ــل در رش ــته پزش ــکی اق ــدام کنن ــد‪ .‬ای ــن موض ــوع در م ــورد رش ــته های حق ــوق نی ــز ص ــادق اس ــت‪ .‬در‬ ‫ضم ــن‪ ،‬ممک ــن اس ــت داوطلب ــی قص ــد اش ــتغال در خ ــارج از کش ــور داش ــته باش ــد‪ .‬ممک ــن اس ــت وضعی ــت ب ــازار کار یک رش ــته در داخ ــل و خ ــارج از کش ــور به کل ــی‬ ‫متف ــاوت باش ــد‪ .‬ب ـه عن ــوان مث ــال بس ــیاری از رش ــته های گ ــروه انس ــانی مانن ــد رش ــته های فلس ــفه‪ ،‬مع ــارف و الهی ــات‪ ،‬عل ــوم قران ــی و ‪ ...‬این گونه ان ــد‪.‬‬ ‫نگاهی به‬ ‫‪ ۲۰‬توصیه برای انتخاب رشته کنکوری های‬ ‫‪ ۹۸‬از مهندسی تا هنر‬ ‫◄ در انتخ ــاب ر ش ــته‪ ،‬پی ــش از ورود ک ــد ر ش ــته مح ــل ه ــا در دفتر چ ــه انتخ ــاب ر ش ــته‪ ،‬در ه ــر‬ ‫گــروه ازمایشــی کــه مجــاز بــه انتخــاب رشــته هســتید‪ ،‬حتمــا لیســتی از رشــته هــای مــورد نظــر را انتخــاب کــرده‬ ‫و بــا متخصصــان ایــن رشــته هــا‪ ،‬رایزنــی کنیــد‪.‬‬ ‫◄ حتمــا رشــته هایــی را در جــدول ‪ ۱۵۰‬کــد محــل وارد کنیــد کــه اطالعــات کلــی و خوبــی در بــاره کارکــرد‬ ‫رشــته و هــم چنیــن بــازار کار و دروســی کــه بایــد بگذرانیــد‪ ،‬پیــدا کــرده ایــد‪.‬‬ ‫◄ در انتخاب رشته های مهندسی‪ ،‬اولویت را عالقه خود به پاس کردن در دروس این رشته قرار دهید‪.‬‬ ‫◄ ا گ ــر عالق ــه ای ب ــه س ــیاالت و دینامی ــک و اس ــتاتیک و انتق ــال ح ــرارت و طراح ــی نی ــروگاه ندار ی ــد‪،‬‬ ‫صرف ــا بخاط ــر پرس ــتیژ مهندس ــی مکانی ــک س ــیاالت‪ ،‬وارد ای ــن رش ــته نش ــوید‪.‬‬ ‫◄ در انتخ ــاب رش ــته عل ــوم تجر ب ــی‪ ،‬جذابی ــت رش ــته ب ــرای ش ــما‪ ،‬اولو ی ــت اول ب ــه نس ــبت دانش ــگاه‬ ‫خ ــوب دارد‪.‬‬ ‫◄ وقت ــی ش ــما از جان ــوران ه ــراس دار ی ــد‪ ،‬انتخ ــاب رش ــته زیس ــت شناس ــی جان ــوری در دانش ــگاه ته ــران‪،‬‬ ‫‪ ۴‬س ــال زج ــر را برایت ــان ب ــه ارمغ ــان م ــی اورد‪.‬‬ ‫◄ در ی ــک دانش ــگاه معمول ــی‪ ،‬رش ــته مجب ــوب خ ــود را بخوانی ــد و ب ــا مه ــارت و اطالع ــات و عالق ــه و‬ ‫انگی ــزه کاف ــی‪ ،‬پ ــس از ‪ ۴‬س ــال وارد ب ــازار کار رش ــته ای ش ــوید ک ــه ب ــه ان عالق ــه دار ی ــد‪.‬‬ ‫◄ در رشــته علــوم انســانی‪ ،‬بــه دلیــل ایــن کــه مقطــع کارشناســی ارشــد ان‪ ،‬جوالنــگاه دانــش اموختــگان‬ ‫رشــته هــای مهندســی اســت‪ ،‬انتخــاب رشــته شــما بایــد دقیــق باشــد‪.‬‬ ‫◄ س ــهمیه پذی ــرش و رتب ــه داوطل ــب و ح ــد نص ــاب قبول ــی ب ــرای پذی ــرش در ف ــان رش ــته را در فراین ــد‬ ‫انتخ ــاب رش ــته در نظ ــر بگیر ی ــد‪.‬‬ ‫◄ ا گــر قصــد تحصیــل در خــارج از کشــور پــس از اخــذ مــدرک کارشناســی در گرایــش هــای انســانی دار یــد‬ ‫و ت ــرک کش ــور‪ ،‬ن ــوع رش ــته خیل ــی در ادمیش ــن ش ــما در ‪ ۴‬س ــال این ــده توفی ــر ن ــدارد‪ .‬ب ــه فک ــر زب ــان انگلیس ــی و‬ ‫یادگیــری مهــارت هــای تحقیقــات ا کادمیــک بــرای مقالــه نویســی از ســال دوم باشــید‪.‬‬ ‫◄ در رشــته هنــر و ز بــان هــای خارجــی‪ ،‬مــدرک تحصیلــی شــما در درجــه دوم اهمیــت قــرار دارد‪ .‬چــرا کــه‬ ‫در ایــن رشــته هــا بــر خــاف رشــته هــای مهندســی و پزشــکی‪ ،‬ان چــه مهــم تــر از مــدرک اســت‪ ،‬صالحیــت و‬ ‫مهــارت علمــی وتجریــی شــما اســت کــه افــراد گاهــا بــا گذرانــدن دوره هــای یکســال در موسســات هنــری غیــر‬ ‫دانش ــگاهی نی ــز ت ــا ح ــدی ب ــه بخش ــی از ظرفی ــت ه ــای علم ــی ش ــما از طری ــق دانش ــگاه ‪ ،‬دس ــت م ــی یابن ــد‪.‬‬ ‫پ ــس‪ ،‬ب ــا عالق ــه ‪ ،‬رش ــته م ــورد نظ ــر را انتخ ــاب و خ ــوب بخوانی ــد‪ .‬مترج ــم زب ــان چین ــی و فیلمنام ــه نوی ــس و‬ ‫نقــاش خــوب کــم دار یــم‪ .‬حتــی اگــر دانشــجوی ادبیــات زبــان فرانســه شــدید‪ ،‬هیــچ اشــکالی نــدارد کــه چینــی‬ ‫و اســپانیولی و انگلیســی را هــم در کنــار دروس خــود فــرا بگیریــد‪.‬‬ ‫◄ هزینــه اقامــت در شــهرهای مختلــف کشــور در ســال ‪ ۹۸‬بســیار بــاال رفتــه اســت و ایــن را در انتخــاب‬ ‫رش ــته خ ــود در نظ ــر بگیر ی ــد‪ .‬مخصوص ــا اگ ــر خوابگاه ــی در اختی ــار ش ــما ق ــرار نم ــی گی ــرد‪ .‬البت ــه اگ ــر مجب ــور‬ ‫هس ــتید ب ــرای تحصی ــل در رش ــته م ــورد عالق ــه خ ــود ب ــه ف ــان ش ــهر بروی ــد‪ ،‬حتم ــا بروی ــد‪ .‬چ ــون عالق ــه ش ــما ب ــه‬ ‫ف ــان رش ــته‪ ،‬اولو ی ــت دارد ب ــه ش ــهر مح ــل زندگ ــی‪ .‬ب ــه ه ــر ح ــال‪ ،‬هزین ــه عالق ــه خ ــود را بای ــد پرداخ ــت کنی ــد‪.‬‬ ‫◄ ادام ــه تحصی ــل در برخ ــی از رش ــته ه ــا مث ــل رش ــته ه ــای هن ــر‪ ،‬س ــخت ت ــر از ادام ــه تحصی ــل در رش ــته‬ ‫هــای مهندســی و علــوم انســانی یــا زبــان هــای خارجــی اســت‪ .‬ایــن را در نظــر بگیریــد‪ .‬اگــر چــه شــرط الزم یــا‬ ‫کاف ــی ب ــرای انتخ ــاب رش ــته خ ــوب نیس ــت‪.‬‬ ‫◄ انتخ ــاب رش ــته خ ــود را ب ــر اس ــاس وضعی ــت ب ــازار کار رش ــته در خ ــارج از کش ــور در نظ ــر نگیری ــد‪ .‬ورود‬ ‫ب ــه ب ــازار کار‪ ،‬الزام ــا متک ــی ب ــه م ــدرک تحصیل ــی ش ــما نیس ــت‪ .‬مه ــارت ه ــا و گواه ــی ه ــای صالحی ــت حرف ــه‬ ‫ای‪ ،‬ح ــرف اول را م ــی زن ــد‪.‬‬ ‫علی زمانی‬ ‫‪https://rooziato.com‬‬ ‫اموزش عالی‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪14‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رییس این دانشگاه تشریح کرد‪:‬‬ ‫دکتر هاشمی بیان کرد‪ :‬دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫تالش دارد در قالب دانشگاه های کارافرین‪ ،‬نقش‬ ‫جدی تری در اموزش های نوین‪ ،‬ایجاد اشتغال‪،‬‬ ‫توسعه تکنولوژی و خلق ارزش های اجتماعی ایفا‬ ‫کند؛ هم چنین برگزاری دوره های مشترک اموزشی‬ ‫بلندمدت و کوتاه مدت با دانشگاه های معتبر‬ ‫جهانی در راستای ورود به عرصه های بین المللی‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار دکتر سید سعید هاشمی‬ ‫رییس دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی در‬ ‫گفت وگو با اداره کل روابط عمومی این نهاد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی امروز‬ ‫در قله ی فعالیت های اموزشی این نهاد ایستاده و‬ ‫به عنوان برترین دانشگاه غیردولتی کشور شناخته‬ ‫می شود‪ .‬این دانشگاه در حال حاضر پس از‬ ‫توسعه ی کمی‪ ،‬نهادینه کردن اموزش های کیفی و‬ ‫ترویج پژوهش های کاربردی همگام با دانشگاه های‬ ‫پیشرفته با هدف تربیت و تامین بخشی از نیروهای‬ ‫متخصص مورد نیاز جامعه در مسیر کارافرینی‬ ‫حرکت می کند و تالش دارد در قالب دانشگاه های‬ ‫کارافرین‪ ،‬نقش جدیتری در اموزش های نوین‪،‬‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬توسعه تکنولوژی و خلق ارزش های‬ ‫اجتماعی ایفا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این دانشگاه در برگزاری دوره های‬ ‫تحصیالت تکمیلی از توانمندی ه ـ ـ ــای نرم افزاری‬ ‫و سخت افزاری پژوهشگاه ها و پژوهش ـ ـ ــکده های‬ ‫جهاددانشگاهی نظیـ ـ ـ ــر پژوهشگـ ـ ـ ــاه رویان‪ ،‬مرکز‬ ‫ملی ذخایر ژنتیکی ایران‪ ،‬پژوهش ـ ـ ــگاه ابن سینا‪،‬‬ ‫پژوهشکده توسعه ی تکنولوژی‪ ،‬پژوهشگـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاه‬ ‫علوم انسانی و اجتماعی‪ ،‬پژوهشکده ی گردشگری‬ ‫و پژوهشکده ی فرهنگ و هنر بهره مند است که این‬ ‫امر منجر به ارتقای کیفی دوره های اموزشی این‬ ‫دانشگاه شده است‪.‬‬ ‫دکتر هاشمی افزود‪ :‬دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫ترجمان «ما می توانیم» و مدیریت جهادی است‬ ‫که در بیانیه ی گام دوم انقالب بر ان تاکید خاصی‬ ‫شده است؛ این دانشگاه بدون بودجه ی دولتی‬ ‫در حال حاضر با بیش از ‪ 135‬عضو هیات علمی‬ ‫و ‪ 700‬استاد مدعو در ‪ 87‬رشته ی تحصیلی‬ ‫(‪ 6‬رشته در مقطع دکتری‪ 50 ،‬رشته ی در مقطع‬ ‫کارشناسی ارشد و ‪ 31‬رشته ی در مقطع کارشناسی)‬ ‫به حدود ‪ 8500‬دانشجو‪ ،‬خدمات علمی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬پژوهشی و کارافرینی ارایه می نماید و با‬ ‫اخذ مجوز جذب دانشجوی بین المللی تالش دارد‬ ‫تا گام های مهمی در مسیر پیشرفت و صدور دانش‬ ‫کشور بردارد‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علم و فرهنگ با اش ـ ـ ـ ـ ــاره‬ ‫به بهره برداری از تجربه ها و دستاوردهای علمی‬ ‫سایر کشورها به عنوان یکی از راهبردهای مهم این‬ ‫دانشگاه است و ادامه داد‪ :‬به همین منظور برگزاری‬ ‫نقش دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫در اموزش های نوین‬ ‫توسعه تکنولوژی و ایجاد اشتغال‬ ‫اتریش و ‪ UPM‬مالزی در جریان است و هم چنین‬ ‫دوره های مشترک اموزشی بلندمدت و کوتاه مدت‬ ‫این دانشگاه نخستین و تنها دانشگاه غیردولتی‬ ‫با دانشگاه های معتبر جهانی در راستای ورود به‬ ‫کشور است که در مسیر‬ ‫عرصه هـ ـ ــای بین المللی‬ ‫همکاری با دانشگاه های‬ ‫پی ـ ـ ـش بینی ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده‬ ‫خارجی موفق به دریافت‬ ‫اسـ ـ ــت و این دانشگاه‬ ‫فاندهای بین المللی از‬ ‫با عقد قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراردادها‬ ‫از مهم ترین اهداف‬ ‫جمله اراسموس پالس‬ ‫و تف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاهم نامه های‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫همک ـ ـ ـ ـ ــاری اموزشی با‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ‬ ‫دکتر هاشـ ـ ـ ـ ـ ــمی با‬ ‫دانشگاه ه ـ ـ ــای ‪ UPM‬و‬ ‫‪ USM‬مالزی‪ WARVIK،‬توسعه رشته های جدید و‬ ‫برشمردن اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداف‬ ‫دانشگاه علم و فرهنگ‪،‬‬ ‫و ‪SHEFFIELD‬‬ ‫میان رشته ای متناسب با‬ ‫بیان کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد‪ :‬توسعه‬ ‫ا نگلس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتا ن ‪،‬‬ ‫نیاز جامعه است‬ ‫رشت هه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــای جدید‬ ‫‪ MALARDALEN‬سوئد‬ ‫و میان رشته ای متناسب‬ ‫و ‪ IMC‬اتریش‪ ،‬درصدد‬ ‫با نیاز جامعه‪ ،‬توسعه ی‬ ‫ارتقای کیفی و توسعه ی‬ ‫شرکت های دانش بنیان‬ ‫فعالیت های اموزشی و‬ ‫و مراکز کسب وکار‬ ‫پژوهشی خود است‪.‬‬ ‫و شناسایی و تبیین مسایل جامعه در قالب‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون‪ ،‬تبادل استاد و دانشجو‬ ‫موضوعات دانشگاهی و هدایت و همسوسازی‬ ‫بین دانشگاه علم و فرهنگ و دانشگاه های ‪IMC‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫در یک شرکت مهندسی‬ ‫یک شرکت صنایع غذایی‬ ‫بازرگانی در محدوده شرق تهران‬ ‫از افراد واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‬ ‫کارشناس تحقیقات بازار‬ ‫شرایط احراز‪:‬‬ ‫با گرایش الکترونیک و ‪ 3‬سال سابقه کار مفید‬ ‫روابط عمومی قوی‬ ‫مهندس صنایع خانم‬ ‫مدرک تحصیلی فوق دیپلم و یا باالتر‬ ‫با‪2‬سالسابقه کارمفیدجهت کنترلپروژه‬ ‫اشنایی به ‪office‬‬ ‫کارشناس منابع انسانی‬ ‫حدا کثر سن ‪ 30‬سال‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫عالقمند به فعالیتهای میدانی و ارتباط با مشتری‬ ‫کارشناس ارشد فروش‬ ‫زمینه کاری‪:‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫تدوین پرسشنامه‬ ‫کارشناس فروش‬ ‫جمع اوری اطالعات‬ ‫دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کارمرتبط ‬ ‫تحلیل نتایج واراده گزارش‬ ‫ارسال رزومه به ایمیل‬ ‫‪resume_pt@yahoo.com‬‬ ‫‪fmcgo.hr@gmail.com‬‬ ‫یک شرکت سرمایه گذاری در تهران جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط ذیل به صورت تمام وقت‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫تحلیلگر ارشد اقتصادی‬ ‫‪2‬‬ ‫تحلیلگر ارشد بازار سهام‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی از جذب اسان تر‬ ‫فارغ التحصیالن اموزش عالی جهاد دانشگــــــــــاهی به‬ ‫بازار کار خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر محمدصادق بیجندی در گفت وگو با ایسنا‪،‬‬ ‫به ارائه توضیحاتی درباره مجموعه فعالیت های‬ ‫اموزشی این نهاد در شش حوزه اموزش های مهارتی‬ ‫و تخصصی‪ ،‬مرکز ازمون و تعیین صالحیت های‬ ‫حرفه ای‪ ،‬کانون ارزیابی و توسعه شایستگی‪،‬‬ ‫اموزش های مقطع دار و بلند مدت‪ ،‬اموزش مجازی و‬ ‫پروژه های ملی پرداخت‪.‬‬ ‫وی در بخش هایی از این گفت وگو ضمن ارائه‬ ‫دورنمای این معاونت مبنی بر شناخته شـــــــــــــــــــــــدن‬ ‫جهاد دانشگاهی به عنوان مرجع اموزش های تخصصی‬ ‫و مهارتی در دل دانشگاه های دولتی و غیر دولتی‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ :‬اموزش در جهاد دانشگاهی به سه بخش عمده‬ ‫«اموزش عالی»‪« ،‬اموزش های کوتاه مدت مهارتی و‬ ‫تخصصی» و «اموزش های مجازی» تقسیم می شود‪.‬‬ ‫بیجندی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی توسعه‬ ‫مشارکت بخش غیردولتی در حوزه اموزش عالی‬ ‫کشور و دستیابی به جایگاه قابل قبول با رویکرد نظام‬ ‫«دانشکده‪-‬پژوهشکده» مبتنی بر استانداردهای‬ ‫نظام اموزش عالی را هدف خود در این حوزه قرار داده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش عالی جهاد دانشگاهی در قالب‬ ‫دو دانشگاه «علم و فرهنگ» (تهران) و «علم و هنر»‬ ‫(یزد) و ‪ ۶‬موسسه اموزش عالی دیگر در شهرستان های‬ ‫اهواز‪ ،‬اصفهان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬رشت‪ ،‬همدان و کاشمر با‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬سال سابقه مشغول فعالیت است‪.‬‬ ‫وی همچنین به فعالیت ‪ ۴۰‬مرکز اموزش عالی علمی‬ ‫و کاربردی در سطح کشور به عنوان بخش دیگــــــــــــــــــری از‬ ‫رشته تحصیلی‬ ‫سابقه کار مفید و تخصصی‬ ‫فوق لیسانس مهندسی مالی‪،‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬مدیریت مالی با‬ ‫حسابداری از دانشگاه های‬ ‫دولتی معتبر از جمله شریف‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬امیرکبیر و بهشتی‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار‬ ‫مفید در شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری‪ ،‬تامین‬ ‫سرمایه‪ ،‬کارگزاری‪،‬‬ ‫سبدگردان و مشاوره‬ ‫سرمایه گذاری‬ ‫توانایی ها و مهارت ها‬ ‫توانمندی در تحلیل اقتصاد جهانی و اقتصاد ملی و انواع‬ ‫بازارهای سرمایه گذاری (کاالیی و اوراق بهادار) ‪-‬‬ ‫افراد مسلط به زبان انگلیسی در اولویت می باشند‬ ‫تسلط کامل به مباحث اقتصاد کالن و بازار سهام‪،‬‬ ‫توانمندی در تحلیل صنایع و تحلیل بنیادی شرکت ها‬ ‫و سایر مباحث مربوطه‪ -‬افراد مسلط به زبان انگلیسی در‬ ‫اولویت می باشند‪.‬‬ ‫در صورتی که متقاضی جزو فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاه های معتبر باشد‪،‬میزان سابقه کار قابل تجدید نظر می باشد‬ ‫واجدین شرایط می توانند رزومه خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ‪ 1398/5/28‬به ادرس ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪employmentinvest1398@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولیدی‬ ‫جهت تصدی پست مدیر مالی‬ ‫شخص واجد شرایط ساکن غرب تهران‬ ‫با ‪ 10‬سال سابقه کار مفید نیازمند است‬ ‫ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪info@yaschimi.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک نفر حسابدار ارشد‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار‪ ،‬در زمینه حسابداری صنعتی‬ ‫(بهای تمام شده‪ ،‬انبار‪ ،‬دارای ثابت‪ ،‬خزانه داری و‪)...‬‬ ‫همچنین اشنا به نرم افزارسپیدار جهت همکاری‬ ‫در شرکت بین المللی پترو انرژی ارگ نیازمندیم‬ ‫‪resume@nell.ir‬‬ ‫حوزهفعالیتاموزشعالیجهاددانشگاهیاشارهو تشریح‬ ‫کرد‪ :‬این حوزه نیز از سال ‪ ۱۳۷۷‬با امضای موافقت نامه با‬ ‫دانشگاهجامععلمی کاربردیباهدفنیرویانسانیماهر‪،‬‬ ‫ارتقای دانش کار‪ ،‬ایجاد مهارت های شغلی‪-‬حرفه ای و‬ ‫توسعهفعالیت هایاموزشیفناوریدر کشور شروعبه کار کرد‬ ‫و امیدواریم با توجه به برنامه ریزی های انجام شده‪ ،‬شاهد‬ ‫تحققاهدافو برنامه هایمربوطباشیم‪.‬‬ ‫مع ــاون اموزش ــی جه ــاد دانش ــگاهی ب ــا بی ــان اینک ــه‬ ‫اموزش هـــای کوتـــاه مـــدت‪ ،‬مهارتـــی و تخصص ــی‬ ‫ً‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی عمدت ــا ش ــغل مح ــور هس ــتند‪ ،‬اب ــراز‬ ‫امیـــدواری کـــرد بـــا توجـــه بـــه برنامه ریزی هـــای انج ــام‬ ‫شـــده‪ ،‬شـــاهد مرجعیـــت بیـــش از پیـــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ ــش‬ ‫جه ــاد دانش ــگاهی در ای ــن ح ــوزه باش ــیم‪.‬‬ ‫با بیان اینکه دارای بزرگ ترین سیستم اموزش مجازی‬ ‫در کشــور هســتیم‪ ،‬وجــود ‪ ۱۶۰‬مرکــز اموز ‬ ‫شهــای مهارتــی و‬ ‫تخصصــی را جــزو زیرســاخت های ایــن بخــش دانســت و‬ ‫افــزود‪ :‬معتقــد هســتیم همــه مجموعــه فعالیت هــای حــوزه‬ ‫امــوزش اعــم از امــوزش عالــی ازاد‪ ،‬کوتــاه مــدت‪ ،‬مهارتــی و‬ ‫تخصصــی و امــوزش عالــی بایــد در یــک زنجیره دیده شــوند‬ ‫و مکمــل هــم باشــند؛ دانشــجوی تحصیــات تکمیلــی مــا‬ ‫در موسســات امــوزش عالــی بایــد بتوانــد از ظرفیــت امــوزش‬ ‫عالــی ازاد یــا کوتاه مــدت و تخصصــی اســتفاده کــرده و‬ ‫مهــارت و توانمنــدی بیشــتری کســب کنــد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امارها و بررسی های صورت گرفته به ما نشان‬ ‫می دهد فارغ التحصیالن اموزش عالی جهاد دانشگاهی‬ ‫عالوه بر ظرفیت و توان علمی‪ ،‬به دلیل داشتن مهارت های‬ ‫فردی و اشنایی با نیازهای بیشتر حوزه اشتغال‪ ،‬بیشتر و‬ ‫اسان تر جذب بازار کار شده و حتی برخی از ان ها در حین‬ ‫تحصیل وارد بازار کار می شوند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در حوزه عملیات بانکی به منظور تکمیل کادر پرسنلی متخصص خود در تهران از افرادی‬ ‫با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫عنوان شغل‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫محل خدمت‬ ‫پشتیبان و پول گذار‬ ‫دستگاه های خودپرداز‬ ‫لیسانس در رشته‬ ‫های حسابداری‬ ‫مدیریت اقتصاد‬ ‫تهران و‬ ‫اسالمشهر‬ ‫بازاریاب دستگاه های‬ ‫خودپرداز‬ ‫لیسانس مدیریت‬ ‫تهران‬ ‫تکنسین تعمیرات‬ ‫خودپرداز‬ ‫فوق دیپلم و‬ ‫باالتر در رشته‬ ‫های الکترونیک‬ ‫کامپیوتر‬ ‫مکانیک‬ ‫تهران و‬ ‫اسالمشهر‬ ‫کارشناس کنترل پروژه‬ ‫لیسانس و‬ ‫باالتر در رشته‬ ‫های صنایع و‬ ‫کامپیوتر‬ ‫تهران‬ ‫جنسیت‬ ‫شرایط احراز‬ ‫مرد‬ ‫•دارای حداقل دو سال سابقه کار مرتبط•دارای گواهینامه رانندگی معتبر‬ ‫• تسلط به ‪ • office‬حداکثر سن ‪ 35‬سال‬ ‫• توانایی رفع ایراد و خرابی دستگاه های خودپرداز‬ ‫مرد‬ ‫•دارای حداقل دو سال سابقه مرتبط‪،‬دارای روابط عمومی‬ ‫و فن بیان قوی•داشتن روحیه کار تیمی‬ ‫• امکان فعالیت به صورت تمام وقت‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫•دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط در زمینه تعمیرات دستگاه های‬ ‫خودپرداز مدل های ‪ • wincor، grg، kingteller‬اشنا به مفاهیم ارتباطات‬ ‫و شبکه های کامپیوتری• داشتن موتورسیکلت با گواهینامه مربوطه امتیاز‬ ‫محسوب می شود‬ ‫•دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط • اشنا با مفاهیم مدیریت پروژه‬ ‫•تسلط بر مبانی برنامه ریزی و کنترل پروژه‬ ‫• تسلط برنرم افزارهای مربوطه‬ ‫عالقه مندان به همکاری در ردیف های اول تا سوم میتوانند رزومه خود را به ادرس پست الکترونیک‬ ‫‪ atmresume@kpec-co.com‬و ردیف چهارم به ادرس پست الکترونیک ‪job@kpec-co-com‬‬ ‫ارسال نمایند‪.‬ذکر عنوان شغلی درخواستی در بخش موضوع پست الکترونیک ارسالی الزامی است‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شغل‬ ‫جذب اسان تر فار غ التحصیالن‬ ‫اموزش عالی جهاد دانشگاهی به بازار کار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مهندس برق‬ ‫ ‬ ‫اموزش و پژوهش در جهت حل ان ها از مهم ترین‬ ‫اهداف این دانشگاه است‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علم و فرهنگ ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر با تاسیس پارک ملی علوم و فناور ی های نرم‬ ‫و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی در این دانشگاه‬ ‫که تنها پارک تخصصی در گستره ی ملی در حوزه ی‬ ‫فرهنگ محسوب می شود‪ ،‬مرکز اموزش های‬ ‫تخصصی با دغدغه ی ایجاد اشتغال‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫ارتقای مهارت های منابع انسانی و با هدف تربیت‬ ‫نیروی انسانی متخصص و مهارتی که در راستای‬ ‫ایجاد اشتغال بر اساس نیازهای موجود جامعه‬ ‫دوره های کاربردی ـ تخصصی طراحی و تدوین‬ ‫می نماید و همچنین راه اندازی بنیاد کسب وکار‬ ‫در این دانشگاه‪ ،‬با هدف نیل به الگوی دانشگاه‬ ‫کارافرین‪ ،‬تالش می شود که گام های اجرایی‬ ‫محسوسی در مسیر ایجاد اشتغال در کشور برداشته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که برخی از مجموعه های‬ ‫تخصصی وابسته به این دانشگاه نیز در نوع خود‬ ‫کم نظیر است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬به طور مثال‪ ،‬موسسه ‬ ‫توسعه ی پایدار گردشگری علم و فرهنگ به عنوان‬ ‫نخستین ‪ NGO‬گردشگری دانشگاهی وابسته‬ ‫به دانشگاه علم و فرهنگ با رویکرد کارافرینی‬ ‫در بخش های مختلف مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫گردشگری در گستره بین المللی فعالیت می کند‪.‬‬ ‫دکتر هاشمی افزود‪ :‬این موسسه تاکنون‬ ‫دستاوردهای ارزشمندی در بخش های تخصصی‬ ‫گردشگری و هتل داری‪ ،‬فناوری گردشگری‪،‬‬ ‫کسب وکارهای نوین در گردشگری‪ ،‬مدیریت‬ ‫مقاصد گردشگری‪ ،‬برندسازی مقاصد گردشگری‪،‬‬ ‫گردشگری سالمت و پزشکی داشته است‪.‬‬ ‫همچنین خبرگزاری سیناپرس تنها خبرگزاری‬ ‫تخصصی علمی کشور متعلق به دانشگاه علم و‬ ‫فرهنگ است که با انگیزه ارتقای سطح ا گاهی و‬ ‫دانایی جامعه نسبت به تحوالت علمی و فرهنگی‬ ‫در سطح کشور فعالیت می کند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علم و فرهنگ در پایان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ان چه مسلم است‪ ،‬این که دانشگاه علم و‬ ‫فرهنگ در مسیر کسب افتخار برای کشور هنوز‬ ‫راه طوالنی در پیش رو دارد و مهم ترین ظرفیت‬ ‫امیدبخش این دانشگاه برای ادامه ی مسیر‬ ‫پیشرفت و کسب افتخارهای بیشتر‪ ،‬نیروی انسانی‬ ‫مستعد و کارامد با زیربنای عمیق و اصیل جهادی‬ ‫است‪ .‬افرینش ها و افتخارات علمی‪ ،‬مهندسی‪،‬‬ ‫فرهنگی و‪ ...‬در این دانشگاه به دست توانمند‬ ‫استادان و دانشجویان عزیزی است که دانایی‬ ‫و توانایی را هم زمان معنی کرده اند و مهم ترین‬ ‫سرمایه های گام دوم انقالب اسالمی ایران اسالمی‬ ‫به شمار می روند‪.‬‬ ‫معاون اموزشی جهاددانشگاهی مطرح کرد‬ ‫یکشرکتفعالدرزمینهصنایعشیمیایی‬ ‫در تخصص های زیر نیاز به استخدام نیروهای زیر جهت‬ ‫کار در استان خوزستان با شرایط و حقوق مناسب را دارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل‬ ‫اشنا با صنایع با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط مفید‬ ‫مدیر کارخانه‬ ‫اشنا به فرایند تولید الکل با حداقل ‪ 10‬سال سابقه مرتبط و‬ ‫دارای مدرک مرتبط (مهندسی فرایند ‪ -‬مهندسی مکانیک‬ ‫و رشته های مشابه)‬ ‫مدیر تولید‬ ‫اشنا به فرایند تولید الکل حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫(مهندسی فرایند ‪-‬شیمی کاربردی)‬ ‫واجدین شرایط رزومه خود را از تاریخ انتشار این ا گهی‬ ‫حداکثر ظرف مدت ‪ 8‬روز در قالب فایل ‪ pdf‬به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪estekhdamarvand98@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫شرکتریلپردازسیر(سهامیعام)استخداممی کند‪:‬‬ ‫کارشناس بازاریابی بین الملل‬ ‫مدرک تحصیلی حداقل دیپلم یا باالتر‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری مرتبط‬ ‫تسلط کامل به زبان روسی‬ ‫اشنایی با زبان چینی‬ ‫ترجیحا اشنا به صنعت حمل ونقل‬ ‫(ریلی‪ ،‬دریایی‪ ،‬هوایی و ‪)...‬‬ ‫از عالقمندان دعوت می شود تا رزومه خود را به ادرس‬ ‫ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪hrnewjobss@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫مدیرمنابعانسانینام شرکت ‪ :‬کارگزاری رتبه الف‬ ‫شرایط عمومی‪ :‬تسلط به فرایندهای اداری ومنابع انسانی‪،‬‬ ‫دارای حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬حداکثر سن ‪ 40‬سال‪،‬‬ ‫اشنایی با بازار سرمایه ‪،‬لطفا رزومه خود را با ذکر عنوان مدیر‬ ‫منابع انسانی به ادرس زیر ارسال نمائید‪.‬‬ ‫‪bours.group@gmail.com‬‬ ‫اخبار اموزشی‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬ا گوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ویژه اطالع رسانی اشتغال‬ ‫‪www.bazarekar.ir‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش مطرح کرد‬ ‫رئیس سازمان نظام پزشکی اعالم کرد‬ ‫طی سال های اخیر ظرفیت‬ ‫رشته های پزشکی دو برابر شد‬ ‫اخرین توصیه ها به داوطلب مجاز به انتخاب رشته‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با بیان اینکه‬ ‫نتایج اولیه کنکور اعالم شد گفت‪ ۸۳۲ :‬هزار و ‪ ۲۸۹‬نفر‬ ‫در ازمون سراسری برای ورود به دانشگاه ها و مراکز اموزش‬ ‫عالی در سال تحصیلی ‪ ۹۸-۹۹‬مجاز به انتخاب رشته‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪« ،‬ابراهیم خدایی» اظهار داشت‪ :‬ازمون‬ ‫سراسری سال ‪ ۹۸‬در روزهای ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۴‬تیرماه با شرکت یک‬ ‫میلیون و ‪ ۱۱۹‬هزار و ‪ ۴۱۱‬نفر در ‪ ۳۸۱‬شهرستان و ‪ ۱۹‬کشور‬ ‫خارجی برگزار شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مجموع یک میلیون و ‪ ۳۵۲‬هزار نفر در‬ ‫ازمون امسال ثبت نام کرده بودند و ‪ ۵۸‬درصد زنان و ‪۴۲‬‬ ‫درصد مردان شرکت کردند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور با اشاره به اینکه‬ ‫نسبت به سال گذشته تعدادی افزایش ظرفیت داریم‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از کل ‪ ۷۶۷‬هزار نفر ظرفیت‪ ۵۹۶ ،‬هزار نفر‬ ‫ظرفیت برای رشته های دارای سوابق تحصیلی و ‪۱۷۱‬‬ ‫هزار نفر برای رشته های با ازمون در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫به گفته خدایی ‪ ۱۲۸‬هزار نفر امسال در دوره های‬ ‫روزانه‪ ۳۵۹ ،‬هزار در پیام نور‪ ۲۱۸ ،‬هزار نفر در غیردولتی‪ ،‬و‬ ‫فرهنگیان ‪ ۲۴‬هزار نفر ظرفیت داریم‪.‬‬ ‫وی یاداورشد‪ :‬تا پنج درصد ظرفیت استان ها برای‬ ‫سیل زده ها اختصاص داده شده که داوطلبان می توانند‬ ‫با مشاهده ظرفیت ها انتخاب رشته کنند‪ .‬داوطلبانی‬ ‫می توانند از این سهمیه استفاده کنند که اسیب مستقیم‬ ‫رئی ــس س ــازمان نظ ــام پزش ــکی از افزای ــش‬ ‫صــد درصــدی ظرفیــت دانشــجویان علــوم پزشــکی‬ ‫ط ــی س ــا ل های اخی ــر خب ــر داد‪.‬‬ ‫ب ــه گ ــزارش خبرگ ــزار ی ف ــارس‪ ،‬محمدرض ــا‬ ‫ظفرقنـــدی رئیـــس ســـازمان نظـــام پزشـــکی در‬ ‫خصـــوص طـــرح افزایـــش دوفور یتـــی ظرفیـــت‬ ‫رش ــته های عل ــوم پزش ــکی گف ــت‪ :‬ه ــر تغیی ــر دفع ــی‬ ‫و نا گهانـــی کـــه مبتنـــی بـــر کار کارشناســـی‬ ‫نباشـــد عواقبـــی بـــرای جامعـــه در پـــی‬ ‫دارد‪ .‬ارائـــه مطالـــب بایـــد بـــر اســـاس امـــور‬ ‫کارشناســـی صـــورت گیـــرد امـــا می بینیـــم‬ ‫فضاس ــاز ی از س ــوی گرو ه ه ــای تح ــت فرم ــان‬ ‫در ایـــن خصـــوص صـــورت می گیـــرد‪.‬‬ ‫و ی گفــت‪ :‬بــدو ن تامیــن ز یرســاخت و بی توجــه بــه کیفیــت در حــوزه ســامت‬ ‫افزایـــش کمیـــت باعـــث اســـیب خواهـــد شـــد‪ ،‬هیچ کـــس حاضـــر نمی شـــود کـــه‬ ‫خان ــواد ه اش در محل ــی درم ــان ش ــود ک ــه کیفی ــت و ام ــوزش مناس ــب ارائ ــه نش ــده‬ ‫باش ــد‪.‬‬ ‫ظفرقنــدی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۸۸‬تا کنــون ‪ ۷‬دانشــگاه علــوم پزشــکی و ‪ ۱۷‬دانشــکده‬ ‫پزشــکی تاســیس شــده اســت‪ .‬همچنیــن ‪ ۹‬دوره پزشــکی عمومــی و ‪ ۲۱‬دوره‬ ‫دندانپزشــکی‪ ۷ ،‬دوره داروســاز ی و ‪ ۳۸‬دوره پرســتار ی برگــزار شــده اســت‪.‬‬ ‫و ی گفــت‪ :‬از ســال ‪ ۸۸‬تا کنــون تعــداد دانشــجویان پزشــکی از عــدد ‪ ۲۲۳۸۱‬بــه‬ ‫‪ ۴۸۵۹۶‬در ســال ‪ ۹۷‬رســیده اســت‪.‬‬ ‫ظفرقنـــدی افـــزود‪ :‬در حـــوزه دندا ن پزشـــکی در ســـال ‪ ۸۸‬حـــدود ‪ 5‬هـــزار و‬ ‫‪ ۷۶۸‬نفــر دانشــجو داشــتیم کــه در ســال ‪ ۹۷‬بــه ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۷۰۴‬نفــر رســیده و ‪ ۱۲۰‬درصــد‬ ‫رش ــد داش ــته اس ــت‪.‬‬ ‫ظفرقنـــدی ادامـــه داد‪ :‬در رشـــته مامایـــی در ســـال ‪ ۳۹۵۰ ،۸۸‬نفـــر دانشـــجو‬ ‫داش ــتیم ک ــه در س ــال ‪ ۹۷‬تع ــداد انه ــا فق ــط در بخ ــش دولت ــی ب ــه ‪ ۴۵۰۱‬رس ــیده‬ ‫اســـت کـــه رشـــد ‪ ۱۵‬درصـــدی داشـــته اســـت‪ .‬در حـــال حاضـــر ‪ ،‬مجمـــوع‬ ‫دانش ــجو یان پزش ــکی در ح ــال تحصی ــل در کش ــور ‪ ۵۵‬ه ــزار نف ــر اس ــت و تع ــداد‬ ‫دانشــجویان در حــال تحصیــل دندان پزشــکی ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر‪ ،‬داروســازی ‪ ۱۱‬هــزار نفــر‪،‬‬ ‫پرســـتار ی ‪ ۵۰‬هـــزار نفـــر و مامایـــی ‪ ۹‬هـــزار نفـــر اســـت‪ .‬بنابرایـــن رشـــد در ابعـــاد‬ ‫مختلـــف اتفـــاق افتـــاده اســـت‪ .‬حـــال رشـــد بایـــد بـــا ز یرســـاخت ها و کیفیـــت‬ ‫متناســـب باشـــد‪.‬‬ ‫و ی تا کید کرد‪ :‬در حوزه تخصص ها نیز رشد داشته ایم‪ .‬به طور ی که‬ ‫باال ترین درصد رشدمان در رشته پرتودرمانی بوده که ‪ ۲۳۳‬درصد رشد داشته‬ ‫است‪ .‬باید توجه کرد که در بسیار ی از رشته ها فضای جذب وجود ندارد‬ ‫و به همین دلیل ورودی نمی اید مانند رشته پزشکی قانونی که در ان رشد‬ ‫منفی داشته ایم‪ .‬از طرفی به عنوان مثال در رشته جراحی قلب در دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی تهران ‪ ۱۶‬نفر ظرفیت داشتیم اما کل مرتجعین برای ورودی دو‬ ‫نفر بوده است‪ .‬از طرفی در سال ‪ ،۹۸‬بیش از ‪ ۸۰‬درصد صندلی های طب‬ ‫اورژانس خال ماندند و داوطلبان ترجیح دادند پزشک عمومی بمانند‪ .‬ز یرا‬ ‫ظرفیت هایش اشباع شده است‪ .‬در سال های اخیر مداخله هایی در حوزه‬ ‫افزایش ظرفیت پزشکی انجام شده که باید زمان داد تا خروجی های ان‬ ‫در یافت شود و با توجه به هز ینه ها اقدام کنیم‪.‬‬ ‫مالی و جانی داشته باشد و دو برابر تعهد خدمت در همان‬ ‫مناطق بدهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬داوطلبان در فرایند انتخاب رشته‪ ،‬دو‬ ‫بخش انتخاب رشته با ازمون و سوابق تحصیلی را مشاهده‬ ‫می کنند که تمام داوطلبان در رشته های با سوابق‬ ‫تحصیلی مجاز به انتخاب رشته شدند و داوطلبان‬ ‫حتی اگر غائب امتحان هستند در رشته های با سوابق‬ ‫تحصیلی می توانند انتخاب رشته کنند‪.‬‬ ‫خدایی اظهار داشت‪ :‬سیستم نرم افزار انتخاب‬ ‫رشته مجازی از شنبه یا یکشنبه در سایت سازمان‬ ‫سنجش فعال می شود و با پرداخت مبلغ استفاده از این‬ ‫نرم افزار می توانند از این سیستم انتخاب رشته مجازی‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫خدایی تاکید کرد‪ :‬داوطلبان رشته ها را با دقت و‬ ‫عالقه انتخاب کنند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در بحث برگزاری ازمون سراسری‬ ‫امسال‪ ،‬با تعامل خوب نهادهای امنیتی با سازمان‬ ‫سنجش اموزش یکی از سالم ترین ازمون ها برگزار شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اکثر متخلفانی که در رسانه ها از انها‬ ‫سخن به میان امد‪ ،‬قبل از ازمون شناسایی و دستگیر‬ ‫شدند و فرایند برخورد با انها قانونی است‪ .‬ازمون امسال‬ ‫جزء مواردی بود که در سال های اخیر از نظر حفاظت و‬ ‫امنیت در سطح باالیی قرار داشت‪.‬‬ ‫وضعیت رشته های پزشکی‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور درباره ظرفیت‬ ‫رشته های پزشکی خاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع هشت‬ ‫هزار و ‪ ۳۸‬نفر در رشته های علوم پزشکی‪ ،‬داروسازی و‬ ‫دندانپزشکی پذیرفته می شوند و حدود ‪ ۲۷۰‬نفر نسبت‬ ‫به سال گذشته در این سه رشته افزایش ظرفیت داریم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برای استان های خوزستان‪ ،‬لرستان‪،‬‬ ‫گلستان و خراسان شمالی در دفترچه ازمون امسال‬ ‫سهمیه ای قرار داده شده است و رشته هایی که‬ ‫استانداری اعالم کند تا پنج درصد ظرفیت و در برخی‬ ‫موارد بیشتر از این پنج درصد اختصاص داده شده است‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور همچنین درباره‬ ‫انتخاب رشته نیز توضیح داد‪ :‬روزهای ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۴‬مردادماه‬ ‫جاری برای انتخاب رشته در نظر گرفته شده است و‬ ‫حتی داوطلبان دیپلم مورد تائید وزارت اموزش و پرورش‬ ‫می توانند در فرایند انتخاب رشته شرکت کنند‪.‬‬ ‫معاون وزیر علوم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای انتخاب رشته‬ ‫داوطلبان سه بسته راهنما فراهم شده که شامل ویژه نامه‬ ‫راهنمای انتخاب رشته ‪ ،‬مطالب کلی و الگوریتم فنی‬ ‫انتخاب رشته همچنین اخرین تغییرات ازمون سراسری‬ ‫قید شده است‪.‬‬ ‫خدایی ادامه داد‪ :‬کارگاه های اموزشی برای مشاوران‬ ‫وزارت اموزش و پرورش برگزار شده که در این کارگاه‬ ‫ها روش های انتخاب رشته و نحوه استفاده از فرایند‬ ‫کاهش ظرفیت رشته های‬ ‫بدون شغل‬ ‫وزیر علوم ادامه داد‪ :‬این دسته رشته ها با یکدیگر‬ ‫تلفیق و ترکیب شده و از انها رشته های بین رشته ای‬ ‫ایجادمیشود کهسیاستایناست کهچنینرشتههایی‬ ‫در اولویت باشد‪.‬‬ ‫براساساعالممعاونتاموزشیوزارتعلوم‪،‬در سالهای‬ ‫‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬بیش از ‪ ۸۰۰‬رشته دانشگاهی که بیش از ‪ ۱۰‬سال از‬ ‫بازنگری انها گذشته بود بازنگری و به روز شد‪.‬‬ ‫در مرحله دوم بازنگری رشته هایی که بیش از ‪ ۵‬سال‬ ‫از بازنگری انها گذشته بود اغاز شد که این فرایند اغاز‬ ‫شده و هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که این رشته ها با رویکرد‬ ‫مهارت محوری بازنگری و به روز رسانی می شود‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام دوره های جدید دانشگاه جامع علمی‬ ‫کاربردی از ‪ ۲۷‬مرداد‬ ‫علمی کاربردی از اغاز ثبت نام دوره های جدید‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی از ‪ ۲۷‬مردادماه خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری مهر‪ ،‬محمدحسین امید‬ ‫همچنین از اغاز ثبت نام دوره های جدید دانشگاه‬ ‫جامع علمی کاربردی از ‪ ۲۷‬مردادماه جاری خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دوره های کاردانی این دانشگاه بدون ازمون‬ ‫است و بر اساس سوابق تحصیلی جذب دانشجو‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طیف رشته های دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی بسیار وسیع است‪ ،‬افزود‪ :‬خانواده ها‬ ‫در بررسی های اموزشی برای تعیین دانشگاه فرزندان‬ ‫شرکت تولید کننده محصوالت غذایی‬ ‫جهت مشاغل ذیل از عالقمندان حائز شرایط‪ ،‬فعال و با انگیزه دعوت به همکاری می نماید‬ ‫یک شرکت دارویی جهت تکمیل کادر تخصصی خود از داوطلبین واجد شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان شغل‬ ‫حدا کثر سن‬ ‫مدرک تحصیلی‬ ‫سایر شرایط‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس حسابداری‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی‬ ‫ارشد (حسابداری‪،‬‬ ‫حسابرسی مدیریت)‬ ‫مسلط به همکاران سیستم‪ ،‬اشنایی به قوانین مالیاتی‪ ،‬تسلط‬ ‫کامل به مجموعه ‪ office‬و داشتن حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید‬ ‫در حسابداری شرکتهای تولیدی (سهامی عام)‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی و‬ ‫کنترل‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی‬ ‫ارشد (مهندسی صنایع)‬ ‫تسلط کامل برمحاسبات مواد و تهیه برنامه ای تولید براساس‬ ‫مدل ‪ ،MRP‬مسلط به زبان انگلیسی‪ ،‬تسلط کامل به نرم افزار‬ ‫‪ office‬و دارای حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار در صنعت دارو‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناس انالیز (اقا)‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫کارشناسی یا کارشناسی‬ ‫ارشد (شیمی)‬ ‫مسلط به انالیز مواد اولیه دارویی ‪ ،finished‬تسلط کامل در‬ ‫نگارش و ترجمه متون انگلیسی‪ ،‬تسلط کامل به مجموعه‬ ‫‪ office‬و دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار در صنعت دارو‬ ‫‪4‬‬ ‫تکنسین درمانی (اقا)‬ ‫‪ 30‬سال‬ ‫فوق دیپلم یا‬ ‫کارشناسی (فوریت‬ ‫پزشکی‪ ،‬امداد‪ ،‬سوانح‪،‬‬ ‫اورژانس)‬ ‫تسلط کامل به فوریتهای پزشکی و کمک های اولیه مسلط به‬ ‫مجموعه ‪ office‬و امادگی جهت همکاری در شیفت چرخشی و‬ ‫دارای حداقل ‪ 2‬سال سابقه کار‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫‪5‬‬ ‫کارمند دبیرخانه (اقا)‬ ‫‪ 28‬سال‬ ‫کارشناسی (رشته های‬ ‫علوم انسانی)‬ ‫تسلط کامل به مجموعه ‪ office‬اینترنت و اشنایی با اتوماسیون‬ ‫اداری‪ ،‬تایپ و اصول نامه نگاری و ایین نگارش‬ ‫طراح صنعتی‬ ‫‪6‬‬ ‫کارشناس روابط عمومی‬ ‫‪ 35‬سال‬ ‫کارشناسی رشته های‬ ‫مرتبط‬ ‫داشتن ‪ 4‬سال سابقه کار مرتبط‪ ،‬اشنایی به زبان انگلیسی‪،‬‬ ‫تسلط به نرم افزارهای مرتبط‬ ‫ردیف‬ ‫شغل‬ ‫تحصیالت‬ ‫جنسیت‬ ‫سابقه کار‬ ‫تعداد‬ ‫‪1‬‬ ‫کارشناس خرید (داخلی و خارجی)‬ ‫لیسانس و باالتر‬ ‫اقا‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 2‬نفر‬ ‫‪2‬‬ ‫کارشناس برنامه ریزی تولید‬ ‫مهندسی صنایع‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫‪3‬‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫حداقل لیسانس‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫‪ 10‬سال‬ ‫‪ 1‬نفر‬ ‫‪4‬‬ ‫کارمند اداری‬ ‫دیپلم و باالتر‬ ‫اقا‪/‬خانم‬ ‫‪ 5‬سال‬ ‫‪ 3‬نفر‬ ‫عالقمندان می توانند رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪job@saharchin,com‬‬ ‫شرکت بازرگانی و باسابقه در زمینه واردات‬ ‫دستگاه های چاپ دیجیتال‬ ‫جهت تکمیل کادر فنی خود از افراد واجد شرایط‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫اقا جوان و پویا ‪ ،‬اماده جهت یادگیری و اموزش پذیر‬ ‫عالقمند به کارهای فنی‪ ،‬مسلط به کامپیوتر‬ ‫عالقمندان به همکاری می توانند رزومه خود را از طریق‬ ‫ایمیل ذیل تا ‪ 4‬روز از تاریخ ا گهی ارسال نمایند‬ ‫دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته های‬ ‫کامپیوتر و برق در اولویت قرار دارند‪.‬‬ ‫‪Mir.estekhdam@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو‬ ‫برای تکمیل کادر اداری خود در کارخانه ای در ورامین‬ ‫از افراد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید‪:‬‬ ‫کارشناس فنی‬ ‫اشنا به نرم افزارهای ‪ catia -outo cad‬و ترجیحا اشنا به‬ ‫قالب پالستیک و دارای سوابق مرتبط در صنعت خودرو‬ ‫فوق دیپلم یا لیسانس مهندسی مکانیک‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪jobengofficial@gmail.com‬‬ ‫خود رشته های متنوع این دانشگاه را نیز مطالعه کنند‪.‬‬ ‫وی با تا کید بر اینکه دانشجویان دانشگاه جامع‬ ‫علمی کاربردی از اشتغال پذیری باالیی برخوردارند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بر اساس نتایج نظرسنجی های انجام گرفته‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد از دانش اموختگان این دانشگاه‬ ‫شاغل هستند و ‪ ۴۰‬درصد از ان ها در رشته تحصیلی‬ ‫خود مشغول به کارند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود‪ :‬این‬ ‫دانشگاه حدود ‪ ۸۰۰‬رشته شامل ‪ ۴۵۰‬رشته کاردانی‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬رشته کارشناسی و ارشد دارد و شعار اصلی‬ ‫دانشگاه جامع علمی کاربردی پرورش افراد کارافرین و‬ ‫کارفرماست نه کارمند‪.‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫سوءاستفاده از داوطلبان در فضای مجازی‬ ‫رئیــس ســازمان ســنجش امــوزش کشــور بــه اشــاره بــه‬ ‫سوءاســتفاده برخــی از داوطلبــان کنکــور گفــت‪ :‬در زمــان‬ ‫اعــام نتایــج بــا فضــای مدیریــت نشــده و کاذب تبلیغاتــی‬ ‫روبــرو مــی شــویم کــه از طریــق رســانه های رســمی بــا‬ ‫تبلیغــات فــراوان و بــه منظــور ســودجویی مالــی‪ ،‬داوطلبــان‬ ‫را بــه رویاپــردازی ســوق مــی دهنــد‪ ،‬همچنیــن انتظــاری‬ ‫بــرای انهــا ایجــاد مــی کننــد کــه بــا رتبــه و نمــره داوطلــب‬ ‫همخوانــی نــدارد‪.‬‬ ‫خدایی تاکید کرد‪ :‬داوطلبان در انتخاب رشته نیاز‬ ‫به شناخت کافی از رشته مورد نظر دارند که از راهنمای‬ ‫انتخاب رشته ها‪ ،‬مشورت با استادان دانشگاه ها و کسانی‬ ‫که اشنایی با این رشته ها دارند می توانند استفاده کنند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬راهنمای انتخاب رشته مجازی برای‬ ‫این است که داوطلب جایگاه واقعی خود را در بحث‬ ‫انتخاب رشته بداند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه جامع خبر داد‬ ‫وزیر علوم خبر داد‬ ‫وزیر علوم تحقیقات و فناوری از کاهش ظرفیت‬ ‫پذیرش رشته هایی که فارغ التحصیالن انها اشتغال‬ ‫ندارند خبر داد‪.‬‬ ‫منصور غالمی در گفگو با مهر درباره وضعیت‬ ‫بازنگری رشته های دانشگاهی گفت‪ :‬تمام تالش ما‬ ‫این است که ظرفیت رشته هایی که فارغ التحصیالن‬ ‫ان شغلی ندارند را کم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دوم اینکه همین اتفاق برای رشته‬ ‫هایی که به لحاظ شرایط زمانی قدیمی شده و فارغ‬ ‫التحصیل انها کارایی ندارد انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته منظور این نیست که جذب شغل و‬ ‫یا اشتغال خاصی نمی شوند بلکه کارایی الزم را ندارند‪.‬‬ ‫انتخاب رشته توضیح داده شده است تا این پایگاه ها از‬ ‫طریق سه بسته راهنمای یاد شده فعال شده و داوطلبان‬ ‫بتوانند از این پایگاه ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫اشنا به طراحی محصوالت دکوراتیو ‪،‬مسلط به‬ ‫نرم افزارهای سه بعدی ‪CADCAM‬‬ ‫طراح دکوراسیون داخلی‬ ‫اشنا به طراحی کابینت و کانتر و مبلمان مسلط به‬ ‫نرم افزارهای سه بعدی ‪CADCAM‬‬ ‫محدوده حسن اباد ‪ -‬شمس اباد‬ ‫‪job@karastone-co.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت در تهران از میان فارغ التحصیالن‬ ‫کارشناسی و باالتر حسابداری‬ ‫با مشخصات زیر دعوت به همکاری می نماید‪.‬‬ ‫‪ -1‬اشنا به امور ارزی و صرافی‬ ‫‪ -2‬مسلط به خزانه داری و حسابداری فروش‬ ‫‪ -3‬دارای حداقل ‪ 3‬سال سابقه کاری‬ ‫‪ -4‬مسلط به نرم افزارهای حسابداری و ا کسل‬ ‫‪ -5‬دارای روحیه همکاری و تعامل‪ ،‬پویا و مبتکر و خالق‬ ‫متقاضیان رزومه خود را به ایمیل زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HRED2019@gmail.com‬‬ ‫از واجدین شرایط ترجیحا ساکن کرج یا غرب تهران دعوت می شود رزومه خود را حداکثر تا ‪ 4‬روز پس از چاپ‬ ‫ا گهی به پست الکترونیکی ذیل ارسال فرمایند‪.‬‬ ‫‪job.es1397@gmail.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس ‪CRM‬‬ ‫لیسانس مدیریت و یا مهندسی صنایع‬ ‫با حداقل ‪ 4‬سال سابقه کار مفید در زمینه بازاریابی‬ ‫و ارتباط با مشتریان‪ ،‬تسلط بر ‪customer service‬‬ ‫و نرم افزارهای مربوطه و مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫مسئول دفتر مدیر عامل‬ ‫لیسانس با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‪،‬‬ ‫تسلط بر نرم افزارهای افیس و مسلط‬ ‫به زبان انگلیسی‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه کاری خود را به‬ ‫ادرس زیر ارسال نمایند‪.‬‬ ‫‪HR@betaco.org‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناسی ارشد حسابداری‬ ‫حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد‬ ‫با ‪ 5‬سال سابقه کار ‪ ،‬اشنا به زبان انگلیسی‬ ‫ارسال رزومه‬ ‫‪Cv@eligasht.com‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫کارشناس بازرگانی‬ ‫مسلط به امور ثبت و سفارش زبان انگلیسی‪ ،‬امور حمل‬ ‫و نقل و ترخیص با حداقل ‪ 5‬سال سابقه کار مفید‬ ‫محدوده سهروردی نیازمندیم‪.‬‬ ‫‪info@visiun.ir‬‬ ‫دعوت به همکاری‬ ‫یک شرکت پیمانکاری ‪ -‬مهندسی‬ ‫از کارشناس مناقصات با شرایط زیر‬ ‫دعوت به همکاری می نماید‬ ‫اشنا به قوانین مناقصات و قراردادها‬ ‫مسلط به تهیه اسناد ارزیابی وتهیه پیشنهاد‬ ‫مسلط به زبان انگلیسی‬ ‫دارای روابط عمومی و قدرت بیان باال‬ ‫حداقل ‪ 3‬سال سابقه کار مرتبط‬ ‫فارغ التحصیالن رشته های صنایع و مکانیک در‬ ‫اولویت هستند‬ ‫ایمیل رزومه‪:‬‬ ‫‪contact@nnpc.ir‬‬ ‫شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 8 -1398‬ذی الحجه ‪ 10 -1440‬اگوست ‪ - 2019‬سال نوزدهم ‪ -‬شماره ‪1164‬‬ ‫توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی تشریح کرد‬ ‫فرایند اعالم نتایج ازمون استخدام‬ ‫مشاغل ا تش نشانی‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی با اعالم جزئیات فرایند اعالم نتایج ازمون استخدام‬ ‫مشاغل پیمانی اتش نشانیخاطرنشان کرد‪ :‬در مجموع از بین ‪ ۱۰۶‬هزار داوطلب شرکت در ازمون‪،‬‬ ‫‪ ۷۳۴‬خانم برای عنوان شغلی کارشناس اتش نشان و برخی دیگر از عناوین ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫سید عزیز اشنا در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان اینکه ازمون استخدام مشاغل پیمانی اتش نشانی‬ ‫به صورت همزمان در سراسر کشور روز جمعه ‪ ۱۸‬مرداد ساعت ‪ ۹‬صبح برگزار شدگفت‪ :‬نتایج‬ ‫مرحله اول ازمون و اسامی پذیرفته شدگان چند برابر ظرفیت چند هفته بعد از ازمون کتبی اعالم‬ ‫خواهد شد و پس از ان افراد باید برای تکمیل مدارک مراجعه کنند‪ .‬داوطلبان باید اصل مدارکی‬ ‫ً‬ ‫را که اظهار کرده اند‪ ،‬به محل هایی که مجددا در سایت مرکز ازمون جهاد دانشگاهی اعالم‬ ‫خواهد شد‪ ،‬تحویل دهند‪ .‬این مدارک شامل مدرک تحصیلی‪ ،‬مدرک پایان خدمت‪ ،‬مدرک‬ ‫مربوط به سهمیه‪ ،‬عکس‪ ،‬کپی شناسنامه و ‪ ...‬خواهد بود که اصل تمام ان ها باید ارائه شود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی اضافه کرد‪ :‬بعد از اینکه تکمیل مدارک انجام شد‪،‬‬ ‫افرادی که مدارک ان ها تایید شده برای ازمون عملی معرفی می شوند که برنامه مراجعه برای‬ ‫ً‬ ‫ازمون عملی نیز متعاقبا بر روی سایت اعالم می شود و بر این اساس مشخص شده افراد در چه‬ ‫استان هایی باید به کدام محل ها برای ازمون عملی مراجعه کنند‪ .‬بعد از برگزاری ازمون عملی‬ ‫و زمانی که امتیازات ازمون عملی افراد مشخص می شود‪ ،‬نتیجه ازمون عملی و ازمون کتبی با‬ ‫همدیگر محاسبه شده و نتیجه نهایی افراد بر روی پروفایل ان ها به ایشان اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫اشنا با بیان اینکه نمی توان زمان دقیقی را برای اعالم نتایج نهایی اعالم کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در بعضی‬ ‫از استان ها از جمله خراسان رضوی حدود ‪ ۷۰۰‬نفر استخدامی داریم که بایستی از سه برابر این‬ ‫ظرفیت ازمون عملی گرفته شود که مجموع انها ‪ ۲۱۰۰‬نفر خواهد بود‪ .‬بدین ترتیب باید حوزه ها اعالم‬ ‫کنند که از چند نفر در روز ازمون می گیرند و چقدر زمان می برد تا تعداد این افراد به پایان برسد‪.‬‬ ‫وی سپس به موارد ازمون عملی استخدام مشاغل پیمانی اتش نشانی پرداخت و توضیح‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه محل های انجام ازمون محل های مشخصی از جمله سالن های تربیت‬ ‫بدنی و ‪ ...‬خواهد بود‪ ،‬این موارد ارزیابی امادگی جسمانی برای افراد‪ ،‬تست های عمومی‬ ‫همچون پرش‪ ،‬دو‪ ،‬درازنشست‪ ،‬بارفیکس و تست انعطاف و از جمله موارد تخصصی ازمون‬ ‫نیز حمل خاموش کننده های اتش در مسیرهای مشخص است‪ .‬همچنین تست قدرت‬ ‫باالتنه‪ ،‬معاینات پزشکی شامل بینایی سنجی‪ ،‬شنوایی سنجی‪ ،‬ازمایش خون و تست‬ ‫تشخیص روانی نیز از جمله موارد ازمون عملی خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر مرکز ازمون جهاد دانشگاهی در پایان با بیان اینکه در برخی استان ها خانم ها نیز در‬ ‫عنوان شغلی کارشناس اتشنشان برای شرکت در ازمون ثبت نام کرده اند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬البته‬ ‫در بعضی رشته های دیگر هم پذیرش داوطلب خانم داشته ایم‪ .‬در استان های تهران‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫اصفهان خانم ها در ازمون شرکت کرده اند و در مجموع از بین ‪ ۱۰۶‬هزار نفر داوطلب‪ ۷۳۴ ،‬نفر‬ ‫خانم برای شرکت در ازمون ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫ایا تجمع اعتراضی انها جواب می دهد؛‬ ‫تکنسین های دهان و دندان در پیچ و خم جذب‬ ‫فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان و دندان برای محقق شدن شغل و پایان‬ ‫بال تکلیفی مسیر طوالنی دانشگاه تا اعتراضات در روبه رو ی مجلس شورای اسالمی و‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی را طی کرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری انا‪ ،‬فارغ التحصیالن رشته تکنسین بهداشت سالمت دهان و دندان‬ ‫برای محقق شدن شغل و پایان بالتکلیفی مسیر طوالنی دانشگاه تا اعتراضات در روبه روی‬ ‫مجلس شورای اسالمی و وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی را طی کرده اند‪ .‬خبرگزاری‬ ‫انا پیش از این در گزارشی به مفاد قانونی اعتراضات این قشر پرداخته بود با این همه هنوز‬ ‫اقدام متقنی در خصوص ان ها انجام نگرفته است‪.‬‬ ‫این فارغ التحصیالن طی نامه نگار ی های متعدد و پیگیری های زیاد از طرف مسئولین‬ ‫وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواهان جذب و استخدام در شغل مربوط‬ ‫به رشته تکنسین بهداشت دهان و دندان شدند‪ .‬همچنین در اسفندماه ‪ ۹۷‬با تجمع در مقابل‬ ‫وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی به عدم اجرای تعهدات این وزارتخانه اعتراض کردند‪.‬‬ ‫تکنسین های دهان و دندان دست به دامن مجلس شورای اسالمی شدند‬ ‫تعیین نشدن ردیف شغلی برای همه فارغ التحصیالن در رشته تکنسین سالمت دهان و دندان‬ ‫نگرانی های زیادی را در این رابطه در بین خانواده های ان ها نیز به وجود اورده است‪ .‬اعتراض بعدی‬ ‫در اردیبهشت ماه ‪ ۹۸‬رو به روی مجلس شورای اسالمی بود که با حضور جمعی از فارغ التحصیالن‬ ‫این رشته که از استان های مختلف کشور بودند صورت گرفت‪ .‬این افراد برای تعیین و تکلیف‬ ‫وضعیت اشتغال خود مسافت های زیادی را از نقاط مختلف کشور طی کرده بودند‪.‬‬ ‫دانشجویان شرکت کننده در تجمع روبه روی مجلس شورای اسالمی با نوشتن نامه ای‬ ‫خطاب به معاون اموزشی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مراتب اعتراض خود‬ ‫را اعالم کردند‪ «:‬همان طور که مستحضرید طی سال های ‪ ۹۴‬و ‪ ،۹۵‬تعداد ‪ ۱۵۰۰‬نفر در رشته‬ ‫تکنسین سالمت دهان به وسیله طرح ارتقای سالمت دهان و دندان وزارت محترم جذب‬ ‫شدند‪ ،‬که با قبول تعهد خدمت به میزان سه برابر مدت تحصیل و گذراندن دوره اموزشی‬ ‫به منظور اموزش نحوه برخورد با مشکالت دهان و دندان‪ ،‬پیشگیری و ارائه خدماتی نظیر‬ ‫فلوراید تراپی در مناطق محروم در راستای بهبود بخشیدن و رفع مشکالت مربوطه گردد که‬ ‫بذل توجه به موضوعات نیل از محضر عالی مورد استدعا است‪ .‬در وهله اول با توجه به اینکه‬ ‫تربیت دستیار نیاز به گذراندن دو سال تحصیل و کوریکولوم اموزشی سالمت دهان ندارد ما‬ ‫خواستار تصحیح نحوه اموزش و تبدیل وضعیت به نیروی کارامد سازمان‪ ،‬تعریف ردیف‬ ‫سازمانی و صنفی و شغلی و همین طور خواستار ادامه تحصیل نه در رشته دندانپزشکی و‬ ‫رشته های غیر مرتبط با سالمت دهان بلکه در حیطه رشته خود به منظور ارائه خدمات و‬ ‫ارتقای سالمت در جامعه سالمت دهان هستیم‪».‬‬ ‫اعتراضات مسیر شغلی را به سمت دستیاری دندانپزشکی تغییر داد‬ ‫نامه نگار ی ها و اعتراضات درنهایت باعث شد مشکل جذب فارغ التحصیالن تکنسین‬ ‫سالمت دهان و دندان با به کارگیری و جذب به عنوان دستیاری دندانپزشکی هدایت شود که‬ ‫این امر نیز موردقبول فارغ التحصیالن قرار نگرفت‪ .‬دلیل اعتراض فارغ التحصیالن تکنسین‬ ‫سالمت دهان و دندان عمل نکردن وزارت بهداشت به تعهدات جذب و استخدام این‬ ‫دانشجویان است که باگذشت چندین ماه فارغ التحصیلی هنوز تکلیف جذب و تعیین‬ ‫ردیف شغلی ان ها مشخص نیست‪.‬‬ ‫اشکان سپه وند به عنوان نماینده این فارغ التحصیالن در گفتگو با خبرنگار انا گفت‪:‬‬ ‫«بعد از اعتراضات متعدد طی مذاکراتی که فارغ التحصیالن تکنسین بر همین اساس مدیر‬ ‫مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در رابطه با‬ ‫نحوه جذب تکنسین های دهان و دندان گفته است‪« :‬با دستور وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی فارغ التحصیالن رشته تکنسین سالمت دهان و دندان جذب خواهند شد‪ .‬با‬ ‫توجه به این که تعداد فارغ التحصیالن تکنسین سالمت دهان و دندان یک هزار و ‪ ۷۰۰‬نفر بود‪،‬‬ ‫این وعده داده شده است تا نیمی از فارغ التحصیالن این رشته به هر طریق ممکن از محل‬ ‫سهمیه های استخدامی امسال و یا محلی که در جذب طرح تحول سالمت امکان پذیر باشد؛‬ ‫در شبکه خدمات و طرح تحول سالمت در حوزه بهداشت به کار گرفته شوند و جذب مابقی‬ ‫این فارغ التحصیالن به سال اینده موکول شود‪».‬‬ ‫با وجود وعده های اخیر مسئولین‪ ،‬عدم قطعیت به کارگیری و جذب فارغ التحصیالن‬ ‫رشته سالمت دهان و دندان همچنان یکی از دغدغه های این قشر از دانش اموختگان است‬ ‫که باید منتظر ماند و دید که وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی چه تدبیری برای اینده‬ ‫این جوانان می اندیشد و چه زمانی جذب این فارغ التحصیالن قطعی خواهد شد‪.‬‬ ‫زمان ثبت نام متقاضیان امریه سربازی در‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬اعزامی ابان ماه اعالم شد‬ ‫معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در‬ ‫اطالعیه ای زمان ثبت نام مشمولین متقاضی امریه‬ ‫سربازی در قوه قضاییه؛ اعزامی ابان ماه را اعالم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت منابع انسانی قوه قضاییه‪،‬‬ ‫بنابر اعالم امور اداری و استخدامی کارکنان اداری‬ ‫قوه قضاییه‪ ،‬در حال حاضر فقط مشمولین اعزامی‬ ‫ابان ماه مجاز به ثبت نام هستند و زمان ثبت نام‬ ‫مشمولین متقاضی امریه اعزامی ‪ ۹۸/۰۸/01‬از‬ ‫ساعت ‪ ۸:۰۰‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪۹۸/۰۵/22‬‬ ‫اغاز می گردد و تا ساعت ‪ ۱۶:۰۰‬بعد از ظهر‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪ ۹۸/۰۵/30‬پایان می پذیرد‪.‬‬ ‫متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد در تار یــخ‬ ‫مقــرر بــا مراجعــه بــه ســامانه ثبت نــام مشــمولین‬ ‫متقاضــی امر یــه ســربازی در قــوه قضاییــه بــه نشــانی‬ ‫‪ www.amrie.qazahrm.ir‬ن ـس ـبـ ــت بــه ث ـب ـت نـ ــام‬ ‫رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ این دانشگاه خبر داد‬ ‫اجرای «طرح سربازی» برای محققان‬ ‫و پژوهشگران امیرکبیر‬ ‫رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه‬ ‫امیرکبیر با اشاره به راه اندازی یک مرکز نواوری‬ ‫از همکاری با فارغ التحصیالن و محققان این‬ ‫دانشکده در قالب طرح سربازی در این مرکز خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش بازارکار ناصر محمدی در گفتگو با مهر‬ ‫از راه اندازی یک مرکز نواوری در این دانشکده خبر داد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بنا داریم بخشی از فارغ التحصیالنمان را‬ ‫که در فعالیتهای تحقیقاتی شان به یک فرموالسیون‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران‬ ‫ساختمانی از تالش برای قرار دادن نام کارگران‬ ‫ساختمانی در لیست مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫خبرداد و گفت‪ :‬افزایش سن بازنشستگی از ‪ ۳۰‬سال‬ ‫به ‪ ۳۵‬سال ظلم بزرگی به کارگران ساختمانی است‪.‬‬ ‫هادی ساداتی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫موضوع سخت و زیان اور کردن کارگران ساختمانی‬ ‫در مرحله مقدماتی است و در حال بررسی ان در‬ ‫شورای حفاظت فنی هستیم‪ .‬البته مصوبه ای را در‬ ‫ارتباط با سن بازنشستگی کارگران ساختمانی در‬ ‫مجلس نیاز داریم که متاسفانه ‪ ۳۵‬سال اعالم شده‬ ‫و حتما باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سال گذشته در خصوص کاهش‬ ‫سن بازنشستگی کارگران ساختمانی از ‪ ۳۵‬به ‪ ۳۰‬سال‬ ‫استفساریه ای به هیات رییسه مجلس و نمایندگان‬ ‫ارائه کردیم که متاسفانه هنوز جوابی به ما داده‬ ‫نشده ولی ما امسال این مصوبه را با جدیت‬ ‫پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران ساختمانی با طرح این پرسش که چرا‬ ‫کارگران ساختمانی باید ‪ ۳۵‬سال مداوم کار‬ ‫کنند تا بتوانند بازنشسته شوند؟ گفت‪ :‬افزایش سن‬ ‫و یا یک محصول دست می یابند‪ ،‬برای مدت‬ ‫‪ ۶‬ماه تا یک سال و شاید حتی ‪ ۲‬سال‪ ،‬در مجموعه‬ ‫نواوری‪ ،‬کنار خود حفظ کنیم‪.‬‬ ‫رئیس دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ دانشگاه‬ ‫صنعتی امیرکبیر با اشاره به اینکه این اقدام هم به‬ ‫نفع فارغ التحصیل و هم به سود دانشگاه خواهد بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬با این طرح‪ ،‬در تالش هستیم تا امکانی فراهم‬ ‫سازیم که فارغ التحصیالن در قالب طرح سربازی‬ ‫کارگران ساختمانی در انتظار ورود به‬ ‫لیست مشاغل سخت‬ ‫بازنشستگی کارگران ساختمانی به ‪ ۳۵‬سال کار زاید‬ ‫و ظلم مضاعفی به این قشر از کارگران بود و وقتی‬ ‫از نمایندگان مجلس در این باره می پرسیم اظهار‬ ‫تعجب می کنند‪ .‬حتی زمانی که طرح پارامتریک‬ ‫تامین اجتماعی در مجلس به جریان افتاد این‬ ‫موضوع هم مطرح شد ولی ان طرح شکست خورد‬ ‫و از مجلس برگشت چون قابلیت عملیاتی شدن‬ ‫را نداشت‪.‬‬ ‫عضو شورای عالی حفاظت فنی تاکید کرد‪ :‬ما‬ ‫در شورا اصل طرح سخت و زیان اور کردن کارگران‬ ‫ساختمانی را بررسی می کنیم و بعد از ان که نهایی‬ ‫شد اگر الزم بود به مجلس برود از طریق شورای‬ ‫عالی حفاظت فنی استفساریه ای به مجلس ارائه‬ ‫می کنیم‪.‬‬ ‫به گ ـ ـف ـتــه وی‪ ،‬طــرح بــازن ـش ـس ـتــگی کــارگران‬ ‫تبلیغات اینترنتی دامی برای بانوان‬ ‫جویای کار‬ ‫رئیس پلیس فتا یزد از شناسایی و دستگیری‬ ‫عامل کالهبرداری در بستر دیوار با عنوان استخدام‬ ‫پرستار کودک خبر داد و گفت‪ :‬متاسفانه بیکاری و‬ ‫امرار معاش‪ ،‬بستری برای سوء استفاده کالهبرداران‬ ‫در بستر دیوار را فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسانی پلیس فتا سرهنگ‬ ‫مرتضی ابوطالبی رئیس پلیس فتا یزد گفت‪ :‬در پی‬ ‫شکایت خانمی ‪ ۳۷‬ساله مبنی بر تهدید و اخاذی‬ ‫فردی کالهبردار که با عنوان استخدام پرستار کودک‪،‬‬ ‫پرونده توسط کارشناسان این پلیس با اخذ اظهارات‬ ‫شاکیه در دست اقدام قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شاکیه در اظهارات خود ادعا نمود که با‬ ‫توجه به سرپرستی فرزند مریض خود که دچار سرطان‬ ‫می باشد برای فراهم نمودن داروهای وی جویای‬ ‫کار بودم که با مراجعات حضوری به شرکت های‬ ‫مختلف و عدم موفقیتم‪ ،‬در بازار با بررسی هایی که‬ ‫انجام دادم‪ ،‬یکی از ا گهی ها شماره تماس داده بود‬ ‫برای استخدام پرستار که با وی تماس گرفتم‪ ،‬در‬ ‫ابتدا فرد کالهبردار مشخصات فردی من و شرایط‬ ‫تاهلم را جویا شد‪ ،‬بعد از ارائه مشخصات از من‬ ‫درخواست عکس برای رویت چهره کرد که یکی از‬ ‫عکس های گالری گوشی ام را برایش ارسال کردم و‬ ‫قرار شد خبر قطعی را تا فردا بعد از بررسی به من اعالم‬ ‫کند‪.‬‬ ‫مجازی با یک ا گهی تبلیغاتی برخورد می کردند که‬ ‫در ان وعده استخدام در شرکت های مهم و تضمین‬ ‫اینده کاری را می داد‪.‬‬ ‫این مقام انتظامی ادامه داد‪ :‬شهروندان به منظور‬ ‫تامین نیازمندی های زندگی یشان به عنوان راننده در‬ ‫این مجموعه شروع به کار کرده و متهم برای این افراد‬ ‫با روش های مختلف وعده جذب در شرکت های‬ ‫ساختمانی قبال درکمی ـس ـیــون اجتماعی بود ولی‬ ‫از این کمیسیون خارج و به کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان به عنوان کمیسیون اصلی فرستاده شده‬ ‫و کمیــسیــون های ع ـمــران و اجتماعی به عنوان‬ ‫کمیسیون های فرعی طرح انتخاب شده اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬به موجب ماده ‪ ۱۰‬قانون‬ ‫بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی‪ ،‬تمامی‬ ‫کارگران ساختمانی بیمه شده با داشتن حداقل‬ ‫سابقه مقرر در قانون تامین اجتماعی و شصت سال‬ ‫ن و یا داشتن ‪ ۳۵‬سال سابقه پرداخت حق‬ ‫تمام س ‬ ‫بیمه در ازای دریافت ‪ ۳۰‬روز مستمری می توانند‬ ‫بازنشسته شوند؛ این در حالی است که سایر بیمه‬ ‫شدگان سازمان تامین اجتماعی به شرط داشتن‬ ‫حداقل ‪ ۳۰‬سال سابقه پرداخت حق بیمه می توانند‬ ‫خود را بازنشسته کنند‪.‬‬ ‫مهم و تامین انواع خدمات رفاهی می داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مشکالت شخصی و از طرفی طمع‬ ‫و زودباوری این افراد باعث شد که متهم با دریافت‬ ‫یک وکالت کاری‪ ،‬اجازه انجام بسیاری از امور‬ ‫محضری را از قربانیان اخذ و پس از دریافت وکالت‬ ‫نامه‪ ،‬از ان ها سوء استفاده و برخی از اموال این افراد را‬ ‫بدون اطالع انان به فروش رسانده بود‪.‬‬ ‫رئیس پلیس فتا فارس ضمن بیان اینکه با‬ ‫هماهنگی مقام قضایی متهم شناسایی و به مرجع‬ ‫قضایی معرفی شد‪ ،‬از شهروندان درخواست کرد‪:‬‬ ‫فریب تبلیغات دروغین در فضای مجازی را نخورده‬ ‫و مراقب باشند که افراد فرصت طلب از انان سوء‬ ‫استفاده نکنند‪.‬‬ ‫در سایت دیوار رخ داد ‪:‬‬ ‫تهدید و اخاذی از خانم جوان در پی‬ ‫استخدام پرستار کودک‬ ‫این مقام انتظامی گفت‪ :‬با توجه به اظهارات‬ ‫شاکیه‪ ،‬متهم شب همان روز با ارسال پیامک های‬ ‫محبت امیز و اظهار نظر در خصوص ظاهر شاکیه‬ ‫و ادبیات اغوا کننده به وی پیشنهاد دوستی داده‬ ‫و توانسته به بهانه شناخت بیشتر‪ ،‬عکس ها و‬ ‫مشخصات خصوصی شاکیه را اخذ و در پایان با‬ ‫رد درخواست از ناحیه شاکیه‪ ،‬اقدام به تهدید وی‬ ‫با اسکرین شات پیام ها و عکس های ارسال شده‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫سرهنگ ابوطالبی در ادامه گفت‪ :‬با شناسایی و‬ ‫دستگیری متهم مشخص شد که این روش ترفندی‬ ‫برای کالهبردار بوده که با سوء استفاده از اعتماد‬ ‫خانم ها به بهانه استخدام از انها اخاذی تا به اهداف‬ ‫شوم خود دست یابد و در ادامه با بررسی گوشی و‬ ‫لپ تاپ متهم ‪ ،‬کارشناسان این پلیس چندین مورد‬ ‫دیگر با این ترفند رویت و مستندات ضمیمه ی‬ ‫پرونده متهم برای ارجاع به مراجع قضایی کردند‪.‬‬ ‫سری جدید ماهنامه‬ ‫بازارکار نوین به صورت‬ ‫الکترونیکی منتشر شد‬ ‫همچنان در دانشگاه به فعالیت علمی و تحقیقاتی‬ ‫ادامه دهند و دستاوردها را پخته تر و عملیاتی کنند‪.‬‬ ‫محمدی درباره مزیت اجرای این طرح در مرکز‬ ‫نواوری این دانشکده‪ ،‬گفت‪ :‬با این رویه‪ ،‬هم برای‬ ‫فارغ التحصیالنمان شغل ایجاد می شود و هم‬ ‫دستاوردهای انها بصورت دانش فنی به صنعت‬ ‫ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این مطلب که راه اندازی این مرکز‬ ‫در مرحله جایابی فیزیکی قرار دارد‪ ،‬اضــافه ک ــرد‪:‬‬ ‫فارغالتحصیالندر اینمراکزمیتوانندپروژههای خود را‬ ‫به محصول صنعتی تبدیل و در واقع دستاوردشان‬ ‫را کاملتر و تجاری سازی کنند‪ .‬این دانشکده در‬ ‫تالش است با تولید دانش بومی به حوزه های‬ ‫صنعتی کشور در راستای رفع نیازهای کشور کمک‬ ‫کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی‬ ‫رئیس پلیس فتا فارس خبر داد‬ ‫رئیس پلیس فتا فارس از کشف و شناسایی‬ ‫پرونده ای با موضوع کالهبرداری اینترنتی از بانوان‬ ‫جویای کار خبر داد‪.‬‬ ‫تبلیغات اینترنتی دامی برای بانوان جویای‬ ‫کاربه گزارش گروه جامعه خبرگزاری میزان‪،‬سرهنگ‬ ‫رجبلی رئیس پلیس فتا فارس در این خصوص‬ ‫توضیح داد‪ :‬برخی از بانوان جویای کار در فضای‬ ‫اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫در هن ــگام ثب ــت ن ــام فیلده ــا را ب ــا دق ــت کام ــل‬ ‫تکمی ــل نم ــوده و س ــپس کلی ــه م ــدارک اع ــام ش ــده‬ ‫را ب ــه ص ــورت یکج ــا در ی ــک فای ــل ‪ pdf‬پیوس ــت‬ ‫نمای ــد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است در خصوص افرادی که ثبت‬ ‫نام شان کامل نبوده اقدامی میسور نمی باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫در خصوص دوره بعدی اعزام متعاقبا اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫همزمان با سی و نهمین سالگرد‬ ‫تاسیس جهاد دانشگاهی‬ ‫این مقام انتظامی در ادامه هشدار داد‪ :‬از‬ ‫شهروندان درخواست می شود به هیچ عنوان در‬ ‫فضای مجازی تحت تاثیر تبلیغات اغوا کننده و‬ ‫ادبیات افراد کالهبردار قرار نگیرند و در خصوص‬ ‫جویای کار به سایت های رسمی و یا مراکز کاریابی‬ ‫دارای مجوز مراجعه کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کاربران مخصوصا خانم ها متوجه‬ ‫باشند که در هر شرایطی ارسال عکس های‬ ‫خصوصی و شخصی برای دیگران با هر عنوان کاری‬ ‫اشتباه بوده چون به راحتی افراد سودجو میتوانند از‬ ‫عکس های شما سوء استفاده و اقدام به تهدید و‬ ‫اخاذی کنند‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتا استان یزد از عموم مردم خواست‬ ‫تا هشدار های پلیس فتا را جدی گرفته و در صورت‬ ‫ً‬ ‫مواجهه با موارد مشکوک موضوع را سریعا از طریق‬ ‫وب سایت پلیس فتا به ادرس‪www.cyberpolice.ir‬‬ ‫بخش ارتباطات مردمی گزارش کنند‪.‬‬ ‫همزم ــان ب ــا س ــی و نهمی ــن س ــالگرد تاس ــیس جه ــاد دانش ــگاهی‪،‬‬ ‫س ــری جدی ــد ماهنام ــه ب ــازار کار نوی ــن به ص ــورت الکترونیک ــی منتش ــر‬ ‫ش ــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرنــگار بــازار کار‪ 16 ،‬مردادمــاه‪ ،‬همزمــان بــا ســی و نهمیــن‬ ‫ســـالگرد تاســـیس جهـــاد دانشـــگاهی مرکـــز اطالع رســـانی بـــازار کار‬ ‫جهــاد دانشــگاهی بــا کســب مجــوز از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫س ــری جدی ــد ماهنام ــه ب ــازار کار نوی ــن را به ص ــورت اینترنت ــی منتش ــر‬ ‫ک ــرد‪.‬‬ ‫انتش ــار ماهنام ــه «ب ــازار کار نوی ــن» از ‪ 17‬اب ــان م ــاه ‪ 1395‬توس ــط‬ ‫مرکـــز اطالع رســـانی بـــازار کار جهـــاد دانشـــگاهی در راســـتای توســـعه‬ ‫اطالع رس ــانی در ح ــوزه اش ــتغال و کارافرین ــی باه ــدف توانمندس ــازی‬ ‫کارجوی ــان و حض ــور موث ــر انه ــا در ب ــازار کسـ ـب وکار در سراس ــر کش ــور‬ ‫اغ ــاز ش ــد و در دوره جدی ــد هجدهمی ــن ش ــماره ای ــن نش ــریه به ص ــورت‬ ‫الکترونیک ــی منتش ــر ش ــد‪.‬‬ ‫ای ــن ماهنام ــه ب ــا ای ــن ه ــدف منتش ــر می ش ــود ک ــه در کن ــار جوان ــان‬ ‫ایــن مرزوبــوم باشــد و برابــر انهــا پنجــره ای بگشــاید تــا از درون ان دنیــای‬ ‫نویـــی از کار و تـــاش را ببیننـــد و بـــه انهـــا بگویـــد کـــه می تواننـــد ب ــا‬ ‫تکی ــه ب ــه پایه ه ــای فرهنگ ــی خ ــود و ب ــا اس ــتفاده از ارزش ه ــای دین ــی‬ ‫و مل ــی پش ــت دش ــمنی چ ــون بی ــکاری را ب ــه خ ــاک برس ــانند و ب ــرای‬ ‫انه ــا از قهرمانان ــی ایران ــی س ــخن گویدک ــه ب ــا ت ــاش خ ــود عرصه ه ــای‬ ‫نوین ــی از کار و فعالی ــت را در کش ــور فت ــح کرده ان ــد و از دنی ــای اط ــراف‬ ‫و از کس ــانی س ــخن گوی ــد ک ــه ب ــا بی ــکاری مب ــارزه ک ــرده و طرح ــی ن ــو‬ ‫درانداخته انـــد‪.‬‬ ‫ماهنامـه «بازارکار نویـن» جوانـان ایرانـی را بـه درون پارک هـای علـم‬ ‫وفنـاوری‪ ،‬مراکـز رشـد‪ ،‬شـرکت های دانش بنیـان و‪ ....‬خواهـد بـرد تـا‬ ‫انچـه را رو ی می دهـد ببینـد و بیاموزنـد‪.‬‬ ‫پی ــش از ای ــن ‪ 17‬ش ــماره از ماهنام ــه ب ــازار کار نوی ــن منتش ــر ش ــده‬ ‫اس ــت و عالق ــه من ــدان می توانن ــد س ــری جدی ــد ای ــن ماهنام ــه را هرم ــاه‬ ‫ب ــه ص ــورت الکترونیک ــی و رای ــگان از طری ــق س ــایت اینترنت ــی مگلن ــد‬ ‫ب ــه نش ــانی ‪ www.magland.ir‬تهی ــه و مطالع ــه نماین ــد‪.‬‬ ‫■□■‬ ‫فرمانده انتظامی این شهرستان اعالم کرد‬ ‫دستگری ‪ ۱۳‬نفر‬ ‫از اعضای یک شرکت هرمی‬ ‫در رباط کریم‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان ربـاط کریـم از دسـتگیری اعضـاء‬ ‫‪ ۱۳‬نفـره یـک شـرکت هرمـی خبـر داد‪.‬‬ ‫دسـتگری ‪ ۱۳‬نفـر از اعضـای یـک شـرکت هرمـی در ربـاط کریمبـه‬ ‫گـزارش گـروه جامعـه خبرگـزاری میزان‪،‬سـرهنگ «شـهرام پورسـعادت»‬ ‫گفـت‪ :‬مامـوران پلیـس ا گاهـی بـا دریافـت اطالعاتـی مبنـی بـر تبلیغـات‬ ‫گسـترده یـک شـرکت هرمـی کـه در زمینـه بازاریابـی شـبکه ای غیرمجـاز‬ ‫فعالیـت می کنـد‪ ،‬بررسـی موضـوع را در دسـتور کار خـود قـرار دادنـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬مامـوران محـل دقیـق فعالیـت شـرکت هرمـی را در شـهر‬ ‫ربـاط کریـم شناسـایی و پـس از تشـکیل یک تیم عملیاتـی و هماهنگی‬ ‫قضائـی وارد مخفیـگاه شـده و ‪ ۱۳‬نفـر از اعضـاء ایـن شـرکت را دسـتگیر‬ ‫و جهـت بررسـی و بازجویـی بـه پلیـس ا گاهـی انتقـال دادنـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬مامـوران در بازرسـی از محـل‬ ‫موفـق بـه کشـف پک هـای اموزشـی‪ ،‬کیـس‪ ،‬مانیتـور‪ ،‬کتابچـه و‬ ‫جزوه هـای اموزشـی در خصـوص فعالیـت ایـن افـراد شـدند‪.‬‬ ‫سـرهنگ پورسـعادت تصریـح کـرد‪ :‬متهمـان در بازجویی هـای‬ ‫پلیسـی جـرم خـود را قبـول داشـته و در ادامـه اقـرار کردنـد بـرای‬ ‫عضوگیـری و اعتمادسـازی ان هـا‪ ،‬کار خـود را قانونـی جلـوه می دادنـد‬ ‫کـه بـا هوشـیاری پلیـس شناسـایی و پـس از تشـکیل پرونـده‪ ،‬تحویـل‬ ‫مرجـع قضائـی شـدند‪.‬‬

آخرین شماره های هفته نامه بازار کار

هفته نامه بازار کار 1190

هفته نامه بازار کار 1190

شماره : 1190
تاریخ : 1398/12/03
هفته نامه بازار کار 1189

هفته نامه بازار کار 1189

شماره : 1189
تاریخ : 1398/11/26
هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

هفته نامه بازار کار ۱۱۸۶

شماره : ۱۱۸۶
تاریخ : 1398/11/05
هفته نامه بازار کار 1185

هفته نامه بازار کار 1185

شماره : 1185
تاریخ : 1398/10/28
هفته نامه بازار کار 1184

هفته نامه بازار کار 1184

شماره : 1184
تاریخ : 1398/10/21
هفته نامه بازار کار 1183

هفته نامه بازار کار 1183

شماره : 1183
تاریخ : 1398/10/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!