ماهنامه امید زندگی شماره 5 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه امید زندگی شماره 5

صفحه بعد

ماهنامه امید زندگی شماره 5

ماهنامه امید زندگی شماره 5

‫امید زندگی‬ ‫سال اول ‪ -‬مهر ماه ‪ - 1398‬شماره ‪ 36 - 5‬صفحه ‪ -‬قیمت ‪ 20000 :‬تومان‬ ‫راه های تبدیل شکست به موفقیت‬ ‫قوی ترین انتی بیوتیک های طبیعی در پاییز‬ ‫افزایش تمرکز با استفاده از خوراکی ها مغذی مغز‬ ‫در این شماره می خوانید ‪:‬‬ ‫گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫باید جوانان را وارد میدان کرد و از نیروی انان‬ ‫غفلت نکرد‪ ،‬البته به کارگیری جوانان به معنای از‬ ‫صحنه خارج شدن افراد غیرجوان نیست زیرا هر‬ ‫فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی‬ ‫دارد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با تاکید بر اینکه غفلت‬ ‫از نیروی جوان اشتباه است و نیروهای جوان باید‬ ‫به کمک نیروهای غیرجوان بیایند‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از‬ ‫شاخص های مهم دوران دفاع مقدس‪ ،‬حضور‬ ‫جوانان در مناصب فرماندهی و در بدنه عظیم بسیج و سپاه و ارتش بود‬ ‫و امروز نیز باید این فرصت را مغتنم شمرد و از جوانان در‬ ‫رده های مدیریتی باال و بویژه میانی استفاده کرد‪.‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫باورهای اجتماعی در هر جامعه ضمن انکه فرایندهای موجود را معنی‬ ‫می بخشند‪ ،‬می تواند در سرنوشت ایندگان نیز نقش بسزایی ایفا نماید‪.‬‬ ‫باورهایی که امیخته هست از تمدن و رسومات کهن‪ ،‬خرده فرهنگ ها ‪،‬‬ ‫فناوری های نوین و سرعت توسعه ان ها‪ .‬با نگاهی جزئی تر‪،‬‬ ‫رویکردهای حاصله را می توان در چنین مواردی مشاهده کرد‪ :‬میزان‬ ‫پایبندی به ارزش های انسانی‪ ،‬تعامالت روزمره اجتماعی‪،‬میزان خانواده‬ ‫محوری‪ ،‬احساس مسئولیت در برابر هم نوعان‪،‬نحوه و میزان تاثیرپذیری‬ ‫از اطرافیان‪ .‬دقت و رصد نسبت به کلید واژه ها می تواند معنی بخش‬ ‫رفتارهای اجتماعی باشد‪ .‬امروزه علی رغم پیچیدگی های معادالت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬تدوین سند راه توسط زمامداران و البته اهتمام وافر توسط‬ ‫مجریان برای اجرای دقیق و زمان بندی شده ‪ ،‬می تواند ضمن صیانت‬ ‫از اندوخته های اجتماعی ‪ ،‬مراتب اصالح روش ها‪ ،‬بودجه گذاری ها‪ ،‬و‬ ‫از همه مهم تر سازماندهی نیروهای موثر و جریان ساز اجتماعی‬ ‫فرهنگی را در پی داشته باشد‪ .‬با تکیه بر چنین قدرتی‪ ،‬نقاط ضعف و‬ ‫اسیب پذیر به تدریج مرتفع شده و نمایی شکوهمند از سازندگی و توسعه‬ ‫مداوم اجتماعی فرهنگی رخ نمایی می کند‪.‬‬ ‫مرتضی جباری‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪ :‬زهرا دربان‬ ‫قائم مقام مدیر مسئول و سر دبیر‪ :‬مرتضی جباری‬ ‫مترجم و دبیر اجتماعی‪ ،‬فرهنگی ‪ :‬محمد دربان‬ ‫سرپرست گروه مشاورین ‪ :‬محمود دربان‬ ‫دبیر سرویس ورزشی ‪ :‬امیر رضوانی‬ ‫نشانی دفتر مجله ‪ :‬تهران ‪ -‬شهرک ازادی ‪ -‬بلوار امام خمینی ‪ -‬پالک ‪1/1‬‬ ‫تلفن دفتر مجله ‪33900368 :‬‬ ‫تلفن چاپخانه ‪88320385 :‬‬ ‫چاپخانه ‪ :‬دیجیتال لوح ‪ /‬نشانی ‪ :‬تهران ‪ -‬بین طالقانی و سمیه ‪ -‬ملک الشعرا ‪ -‬پالک ‪6‬‬ ‫سرمقاله‬ ‫‪3‬‬ ‫راه های تبدیل شکست به موفقیت‬ ‫‪4‬‬ ‫شادی در زندگی‬ ‫‪5‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل خانه تعاونگران‬ ‫‪6‬‬ ‫تاثیرات اموزش هنر بر کودکان‬ ‫‪7‬‬ ‫قوی ترین انتی بیوتیک های طبیعی برای فصل پاییز‬ ‫‪8‬‬ ‫توسعه معین های اقتصادی با مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪9‬‬ ‫اشتغال‪ ،‬مهم ترین مسئولیت اجتماعی دولت‬ ‫‪9‬‬ ‫پرورش شهروند مسئولیت پذیر از طریق اموزش به کودکان‬ ‫‪10‬‬ ‫لزوم هدفمند کردن مسئولیت های اجتماعی صنایع‬ ‫‪10‬‬ ‫معجزات علمی قران‬ ‫‪11‬‬ ‫شادابی مادران‪ ،‬نشاط خانواده را در پی دارد‬ ‫‪12‬‬ ‫فقر منابع در زمینه بحث مسئولیت اجتماعی در اسالم‬ ‫‪13‬‬ ‫اموزش مهارت های اجتماعی به کودکان‬ ‫‪14‬‬ ‫پرورش شهروند مسئولیت پذیر از طریق اموزش به کودکان‬ ‫‪14‬‬ ‫راهکارهایی برای شروع سال تحصیلی بدون استرس‬ ‫‪15‬‬ ‫دمنوش های پاییزی‬ ‫‪16‬‬ ‫امر به معروف؛ عامل همبستگی در ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪17‬‬ ‫جزئیات برنامه های مسئولیت اجتماعی در منطقه ازاد چابهار‬ ‫‪18‬‬ ‫تکنیک هایی که اتشفشان انگیزشی شما را روشن نگه می دارد‬ ‫‪19‬‬ ‫ورزش های مناسب و مفید برای درمان درد پا‪ ،‬زانو و لگن‬ ‫‪20‬‬ ‫اذربایجان غربی پایلوت مسئولیت اجتماعی در سوانح رانندگی‬ ‫‪21‬‬ ‫کسب تندیس نقره ای مسئولیت های اجتماعی توسط پاالیشگاه ایالم‬ ‫‪21‬‬ ‫از سنگر جبهه تا سنگر صنعت‬ ‫‪22‬‬ ‫عملکرد مطلوب سازمان های مردم نهاد در کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫‪22‬‬ ‫کودکان عاشورایی‬ ‫‪23‬‬ ‫ی محبت بیشتر‬ ‫روش ساده ای برا ‬ ‫‪24‬‬ ‫نهضت حسینی‪ ،‬مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی‬ ‫‪25‬‬ ‫واگذاری مدیریت سرای محله های شیراز به سمن ها‬ ‫‪25‬‬ ‫تشکل ها راهکاری در حمایت از اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫‪26‬‬ ‫زندگی زیباست‬ ‫‪26‬‬ ‫روش هایی برای مدیریت یادگیری‬ ‫‪27‬‬ ‫چطور خواب عمیق و راحت تری داشته باشیم؟‬ ‫‪28‬‬ ‫انجام وظیفه و مسئولیت پذیری خواص زمینه ساز نهضت عاشورا‬ ‫‪29‬‬ ‫مشارکت سمن ها در انجام امورات اربعین‬ ‫‪29‬‬ ‫تقوا و تخصص؛ مالک های مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫‪30‬‬ ‫مبارزه با اعتیاد نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی احاد جامعه‬ ‫‪30‬‬ ‫افزایش تمرکز با استفاده از خوراکی های مغذی برای عملکرد مغز‬ ‫‪31‬‬ ‫طبیعت بکر ایران‬ ‫‪32‬‬ ‫لزوم یادگیری مسئولیت اجتماعی دانش اموزان در قبال جامعه‬ ‫‪33‬‬ ‫چتر «عاشورا» بر سر فعالیت های بانک ایران زمین‬ ‫‪33‬‬ ‫امام حسین (ع) در کالم بزرگان‬ ‫‪34‬‬ ‫شکست یعنی پایان تمام ارزوها؟‬ ‫ذهنیت اشتباهی که برای همه ما پیش امده این‬ ‫است که فکر می کنیم شکست خوردن به منزله‬ ‫پایان تمام ارزوها و اهداف است و نمی توانیم بعد‬ ‫از شکست‪ ،‬به جاده موفقیت برگردیم‪ .‬در حالی‬ ‫که اصالً این طور نیست! تمام افراد موفق دنیا‪،‬‬ ‫بال استثنا‪ ،‬در زندگیشان شکست هایی خوردند تا‬ ‫به موفقیت رسیدند‪ .‬اصالً مگر می شود بدون این‬ ‫که تجربه کسب کنی و چند بار شکست بخوری‪،‬‬ ‫موفقیت را به دست بیاوری؟ اگر موفقیت به این‬ ‫راحتی ها بود که همه به ان می رسیدند و نمی شد‬ ‫افراد موفق را تحسین کرد! ان موقع ان ها کار‬ ‫سختی انجام نداده بودند که قابل تحسین باشد!‬ ‫پس این نکته را همیشه در یادتان داشته باشید‬ ‫که شکست‪ ،‬پایان راه نیست!‬ ‫قبل از اینکه به دلیل شکست ها و راه های تبدیل‬ ‫ان به موفقیت اشاره کنم‪ ،‬اجازه دهید به چند‬ ‫مورد از شکست های افراد موفق دنیا اشاره‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫اگر رولینگ تسلیم می شد هری پاتری وجود‬ ‫نداشت! پس از اینکه مادرش را از دست داد‪،‬‬ ‫تنها با گذشت ‪ ۱۳‬ماه از ازدواجش با همسرش از‬ ‫او جدا شد و با دختر نوزادش بی سرپناه به‬ ‫زندگی ادامه داد‪ .‬ان هم فقط با کمک های مالی‬ ‫دولت! تصمیم گرفت ایده تازه اش را به داستان‬ ‫تبدیل کند و این کار را کرد‪ .‬اما هیچ کس حاضر‬ ‫نبود داستان او را حتی کامل بخواند‪ ،‬چه برسد به‬ ‫اینکه بخواهد ان را چاپ کند! اما او پس از این‬ ‫شکست ها تسلیم نشد و تصمیم گرفت تا زمانی‬ ‫که تمام ناشران به او جواب منفی ندادند به تالش‬ ‫های خود ادامه دهد‪ .‬این تالش ها نتیجه داد و‬ ‫حاال جی‪ .‬کی‪ .‬رولینگ‪ ،‬تبدیل به یکی از‬ ‫معروف ترین و ثروتمند ترین سلبریتی ها و‬ ‫نویسندگان جهان شده‪ .‬نویسنده ای که خالق‬ ‫داستان هری پاتر‪ ،‬یکی از محبوب ترین داستان‬ ‫های جهان است… ایا اگر رولینگ با همان‬ ‫جواب منفی اول و یا با شکست های اولیه اش‬ ‫تسلیم می شد‪ ،‬ایا این ثروت و خوش بختی اکنونش‬ ‫را داشت؟‬ ‫ادیسون و اختراع برق ! شاید شما هم این جمله‬ ‫معروف توماس ادیسون را شنیده باشید که‬ ‫می گوید‪ :‬من شکست نخوردم‪ ،‬فقط ‪ ۱۰۰۰‬روش‬ ‫‪4‬‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫لش‬ ‫ک‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫وف‬ ‫ت‬ ‫قی‬ ‫شکست یک عنصر اساسی و الزمه ی موفقیت‬ ‫است‪.‬معموالً ما به طور غریزی از شکست‬ ‫شرمسار می شویم‪ .‬این شاید به این دلیل است که‬ ‫احساسی را که شکست در ما ایجاد می کند‪،‬‬ ‫دوست نداریم یعنی احساس حقارت؛ گویا که ما‬ ‫اشتباهی مرتکب شده ایم‪ .‬اما اگر شما زاویه ی‬ ‫دیدتان را تغییر دهید و به شکست نه به عنوان‬ ‫یک اتفاق شرم اور‪ ،‬بلکه به عنوان یک تجربه ی‬ ‫ارزشمند نگاه کنید‪ ،‬درک می کنید که از طریق‬ ‫شکست می توانید به موفقیت برسید‪.‬‬ ‫ر‬ ‫اه ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شود‪ .‬این جمله‬ ‫او نشان می دهد که برای اختراع برق‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬بار تالش کرد و شکست خورد تا در‬ ‫نهایت به موفقیت رسید‪ .‬بیش از ‪ ۱۰۰۰‬بار!‬ ‫همان ادیسونی که در کودکی به او می گفتند کودن‬ ‫است و نمی تواند در اینده حتی زندگی معمولی‬ ‫داشته باشد‪ .‬ایا شما هم حاضرید برای رسیدن به‬ ‫هدف خود بیش از ‪ ۱۰۰۰‬بار تالش کنید؟‬ ‫‪ .1‬اشتباهات اهمیتی ندارند‪ ،‬اما یادگیری از‬ ‫ان ها چرا‪.‬‬ ‫اشتباهاتتان را تشخیص دهید و بالفاصله از ان ها‬ ‫درس بگیرید‪ .‬بسیاری از افراد موفق نوعی از‬ ‫شکست را تجربه کرده اند و از ان ها درس‬ ‫گرفته اند‪ .‬شکست به شما فرصتی می دهد که‬ ‫علت های ان را تحلیل کنید تا اشتباهات مشابه را‬ ‫در اینده تکرار نکنید‪ .‬هر اشتباهی می تواند به‬ ‫رشد ما کمک کند‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مراقب نحوه ی حرف زدن با خودتان‬ ‫باشید‪ ،‬زیرا شما به خودتان گوش می دهید‪.‬‬ ‫حرف زدن با خود می تواند به شدت اسیب رسان‬ ‫باشد‪ ،‬به خصوص پس از یک شکست‪ .‬حرف‬ ‫زدن با خود را کنترل کنید و اجازه ندهید که حس‬ ‫بی ارزش بودن بر شما غلبه شود‪ .‬تمام تالشتان‬ ‫را بکنید که رویکرد مثبت داشته باشید و روی‬ ‫غلتک بیافتید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬بسیار بهتر است که کاری را ناتمام انجام‬ ‫دهید تا این که هیچ کاری را کامل انجام‬ ‫ندهید‪.‬‬ ‫تنها شکست واقعی این است که هیچ کاری انجام‬ ‫ندهید‪ .‬بی فعالیتی همه چیز را به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫وقتی که ما هیچ کاری نمی کنیم‪ ،‬یعنی به هیچ‬ ‫سمتی حرکت نمی کنیم‪ .‬این تضمین می کند که ما‬ ‫بازنده باقی بمانیم‪ .‬کافی است کاری انجام ندهیم‬ ‫تا شکست بر زندگی ما چیره شود‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ما نتیجه ی تصمیم های گذشته مان هستیم‪،‬‬ ‫اما نباید بگذاریم اشتباهاتمان ما را تعریف‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫حتی اگر گذشته مطابق میل ما پیش نرفت‪،‬‬ ‫اینده مان می تواند بهتر از چیزی باشد که تصور‬ ‫ان را داریم‪ .‬اغلب اوقات‪ ،‬ما از حرف زدن‬ ‫درباره ی گذشت ه و اشتباهاتمان می ترسیم زیرا‬ ‫نگرانیم که ان ها هویت ما را‬ ‫تعریف کنند‪ .‬هیچ حرفی را در‬ ‫دلتان نگاه ندارید‪ ،‬اما به انچه که‬ ‫پیش رو دارید‪ ،‬تمرکز کنید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬دشمن موفقیت ترس از شکست است‪.‬‬ ‫خود شکست زیاد خطرناک نیست‪ ،‬اما ترس از‬ ‫ان جلوی پیشرفت ما را می گیرد‪ .‬مثل تمام‬ ‫ترس ها‪ ،‬شما تنها از طریق مواجهه با ان‬ ‫می توانید بر ان غلبه کنید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬اعمال یکپارچه نتایج یکپارچه به دنبال‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫استقامت از کارهایی که شما توانایی انجام ان را‬ ‫دارید ناشی نمی شود‪ ،‬بلکه فراگیری و کسب‬ ‫مهارت در کارهایی که قبالً توانایی انجام ان را‬ ‫نداشتید‪ ،‬نشان دهنده ی وجود استقامت در فرد‬ ‫است‪ .‬بنابراین‪ ،‬هر از گاهی به زمین خوردن‬ ‫مشکلی ندارد‪ ،‬اما یاد بگیرید که هر بار بلند‬ ‫شوید و با استواری بیشتر به سمت جلو حرکت‬ ‫کنید‪ .‬انچه که شما هر روز انجام می دهید‪ ،‬مهم تر‬ ‫از ان کاری است که هر از گاهی انجام می دهید‪.‬‬ ‫یک پارچگی کلید موفقیت است‪.‬‬ ‫‪ .۷‬اگر نمی توانید کار مورد نظرتان را به‬ ‫تنهایی انجام دهید‪ ،‬مجبور نیستید تنها‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫گاهی اوقات شکست های ما باعث می شود به‬ ‫رکود برسیم و رویه ی قدیمی مان را دنبال کنیم‪.‬‬ ‫در این جور مواقع ما به حمایت کسی احتیاج‬ ‫داریم که به ما کمک کند عادت های بدمان را‬ ‫کنار بگذاریم‪ .‬اگر فکر کنیم باید به تنهایی از پس‬ ‫این بحران بربیایم سخت در اشتباهیم‪ .‬یک مربی‪،‬‬ ‫راهنما یا دوست پیدا کنید که از شما پشتیبانی کند‬ ‫و تجربه ی این را داشته باشد که شمارا در‬ ‫مسیرتان به سمت موفقیت قرار دهد‪.‬‬ ‫مهم نیست که چند بار زمین می خورید‪ ،‬تمام ان‬ ‫اتفاق ها به این خاطر است که بتوانید دوباره بلند‬ ‫شوید و به راهتان ادامه دهید‪ .‬یک ضرب المثل‬ ‫معروف ژاپنی می گوید‪« :‬هفت بار زمین بخور؛‬ ‫اما هشت بار بلند شو‪ ».‬این ضرب المثل را در‬ ‫ذهن تان ثبت کنید و بدانید که تسلیم شدن راه چاره‬ ‫نیست و به خاطر بسپارید که بازگشت همیشه‬ ‫قدرتمندتر از شکست است‪.‬‬ ‫کارهای جالبی که اگر انجام دهید زندگی شادی خواهید داشت‬ ‫‪ ،‬شما هم حتما ً با ادم هایی سر و کار داشته اید که دنیا را به خودشان و اطرافیانشان سخت نمی گیرند و سعی می کنند‬ ‫هر لحظه زندگیشان شادی و خوشحالی را تجربه کنند‪ .‬برای خیلی از ما این ادم ها اسرارامیز هستند‪ .‬مگر‬ ‫می شود در این دنیای پر از شلوغی و هیاهو و استرس ادم بتواند از شر دردسرها و مشکالت ریز و درشت‬ ‫قسر در برود و دنبال شادی و خوشحالی باشد؟ به هر حال‪ ،‬چه باور داشته باشیم چه با عینک بدبینی به‬ ‫ماجرا نگاه کنیم‪ ،‬هستند ادم هایی که شاد زندگی کردن برایشان نسبت به همه چیز اولویت دارد و در این‬ ‫کار موفق هستند‪ .‬شاید برای شما هم عجیب باشد که این ادم ها نه تنها روح و روان سالم تری نسبت به‬ ‫سایرین دارند بلکه سالمتی جسمانیشان هم از بقیه بیشتر است‪ .‬حتما ً این سوال برایتان پیش می اید که چطور؟‬ ‫ما در اینجا چند راهکار پیشنهاد می کنیم که اگر در مقابل ان ها سوگیری منفی نداشته باشید و اصل استمرار‬ ‫را هم رعایت کنید می توانند به درد شما بخورند و شادی را تجربه کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬کودک درونتان را خوشحال کنید‬ ‫بچه ها کاری به دل مشغولی های بزرگساالن‬ ‫ندارند و فقط دلشان می خواهد شادی و تفریح‬ ‫داشته باشند‪ .‬شما هم اگر کودک درون فعالی‬ ‫داشته باشید قطعا ً از شما می خواهد تفریحات لذت‬ ‫بخشی داشته باشید و در این صورت از شما‬ ‫راضی خواهد بود‪ .‬البته‪ ،‬تفریحاتی که انتخاب‬ ‫می کنید باید با توجه به اقتضائات سن و شرایط‬ ‫زندگی باشد و مثالً هوس سرسره بازی روی‬ ‫سرسره های پارک کودکان به سرطان نزند‪.‬‬ ‫ممکن است بهانه بیاورید که تفریح کردن نیاز به‬ ‫پول زیاد دارد اما بهتر است برای کودک‬ ‫درونتان بهانه نیاورید تا با شما قهر نکند‪ .‬با کمی‬ ‫خالقیت هم می توانید تفریحات لذت بخشی داشته‬ ‫باشید که نیاز به پول فراوان نداشته باشد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬با خانواده و اطرافیان بالغانه رفتار کنید‬ ‫‪+‬‬ ‫با اطرافیانتان کنار بیایید و منصفانه با ان ها‬ ‫رفتار کنید تا ببینید چقدر رنگ و بوی زندگیتان‬ ‫عوض می شود‪ .‬ادم هایی که رفتار بالغانه ای با‬ ‫اطرافیان دارند و دنبال “امر و نهی”‪“ ،‬توبیخ”‪،‬‬ ‫“سرزنش” و “توهین” نیستند به خودشان و ان ها‬ ‫حس امنیت و ارامش را تزریق می کنند و همین‬ ‫مساله بیشترین تاثیر را در شادی و نشاط درونی‬ ‫دارد‪ .‬ممکن است بگویید طرف مقابل ما این‬ ‫رفتارها را دارد و بالغانه رفتار نمی کند‪ .‬درست‬ ‫است اما یادتان باشد که ما نمی توانیم با انجام‬ ‫همین رفتارهای منفی طرف مقابل را تغییر‬ ‫دهیم‪ .‬بهتر است اول خودمان را تغییر دهیم تا‬ ‫تغییرات تدریجی را در او هم ببینیم‪ .‬البته‪ ،‬می‬ ‫دانم که این کار راحت نیست و صبر و حوصله‬ ‫زیادی می خواهد اما به نتیجه ای که دارد می‬ ‫ارزد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬معجزه هدفمندی را دست کم نگیرید‬ ‫ادم هایی که هدفمند نیستند با هر بادی که‬ ‫بروید مزه اعتماد به نفس و رضایت از خود را‬ ‫زیر زبانتان احساس می کنید و ترغیب می شوید‬ ‫که هیچ وقت از هدفمندی دست برندارید‪ .‬همین‬ ‫اعتماد به نفس و رضایتمندی‪ ،‬شادی درونی و‬ ‫عمیقی ایجاد می کند و شما را سرزنده خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬شکرگذار باشید‬ ‫شاید با خودتان بگویید این هم از ان حرف های‬ ‫کلیشه ای مادربزرگ ها و پدربزرگ هاست اما‬ ‫بیایید یک بار هم که شده به این حرف های به‬ ‫ظاهر کلیشه ای عمل کنید و تاثیر ان را در‬ ‫زندگی خودتان ببینید‪ .‬کاری که شکرگذاری با‬ ‫مغز ما می کند این است که توجه ما را از‬ ‫نداشته هایمان به سمت داشته هایمان می برد و‬ ‫همین مساله باعث می شود ذهن ما احساس‬ ‫ثروتمندی کند نه احساس فقر و نداری‪ .‬برای‬ ‫شروع شکرگذاری روزی ‪ ۳‬مورد از نعمت‬ ‫هایی که خدا به شما داده را روی برگه ای‬ ‫بنویسید و انها را مرور کنید‪ .‬اگر این کار تبدیل‬ ‫به عادت روزمره تان شود به زودی تاثیر ان را‬ ‫در حس و حال و شادی درونیتان خواهید دید و‬ ‫ما را هم دعا خواهید کرد!‬ ‫‪ -۵‬به بدنتان تکان بدهید‬ ‫اگر انتظار دارید دائم یک گوشه بنشینید و به تن‬ ‫مبارکتان کمترین حرکتی ندهید و در عوض شاد‬ ‫و خوشحال باشید با عرض معذرت باید بگویم که‬ ‫به بیراهه می روید‪ .‬اگر حال و حوصله ورزش‬ ‫کردن را دارید که همین االن به شما مژده شادی‬ ‫و سالمتی را می دهیم‪ .‬اما اگر چندان اهل‬ ‫ورزش کردن و باال و پایین پریدن نیستید حداقل‬ ‫پیاده روی را فراموش نکنید و این کار را دست‬ ‫کم نگیرید‪ .‬روزی نیم ساعت پیاده روی سبک و‬ ‫انجام نرمش های ساده هم می تواند روی روحیه‬ ‫شما تاثیرات باورنکردنی داشته باشد‪.‬‬ ‫می وزد به سمتی می روند و همین مساله ‪ -۶‬خوب بخوابید‬ ‫پریشانی انها را بیشتر می کند‪ .‬اما‬ ‫اگر هدف های هفتگی‪ ،‬ماهانه و‬ ‫ساالنه برای خودتان تعیین‬ ‫کنید و گام به گام به‬ ‫سمت اهدافتان‬ ‫پیش‬ ‫کم خوابی یا بد خوابیدن روی احساس خوشحالی‬ ‫تاثیر منفی می گذارد و در تمام روز شما را بی‬ ‫حوصله و عصبی می کند‪ .‬می دانم که خیلی‬ ‫سخت است اما تا جایی که می توانید سعی کنید‬ ‫شب ها زودتر از موبایل و تلویزیون دل بکنید و‬ ‫د ر‬ ‫به بستر بروید تا صبح ها راحت تر و با انرژی‬ ‫بیشتری بیدار شوید و در طول روز شادتر باشید‪.‬‬ ‫روزهای اول این کار خیلی مشکل خواهد بود اما‬ ‫اگر صبور باشید تبدیل به عادت می شود‪.‬‬ ‫‪ -۷‬درست غذا بخورید‬ ‫باور نمی کنید که نوع غذا خوردن هم با شادی‬ ‫ارتباط دارد؟ بهتر است باور کنید! مطالعات‬ ‫محققان دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد نشان‬ ‫می دهد که استفاده از مواد غذایی حاوی اسیدهای‬ ‫چرب امگا ‪ ،۳‬ویتامین ‪ ،B12‬فولیک اسید و‬ ‫پروتئین های گیاهی و گوشت سفید سبب بهبود‬ ‫خلق و خو و احساس شادی می شود‪.‬تا حد امکان‬ ‫از کربو هیدرات های تصفیه شده مانند اب نبات‪،‬‬ ‫شکالت‪ ،‬شیرینی و ارد سفید استفاده نکنید‪ .‬چون‬ ‫این مواد در ابتدا به مصرف کننده احساس‬ ‫انرژی می دهند؛ ولی به سرعت بدن را خسته و‬ ‫خلق و خو را تنگ می کنند‪ .‬پرخوری و خوردن‬ ‫غذای زیاد هم شما را تنبل و بی حوصله می کند‪.‬‬ ‫پس اگر می خواهید شاد و سرزنده باشید بهتر‬ ‫است دور زیاد خوردن را خط بکشید‪.‬‬ ‫‪ -۸‬معاشرت کنید‬ ‫ادم هایی که تنها هستند و با کسی ارتباط ندارند‬ ‫معموال احساس افسردگی و بی حوصلگی می‬ ‫کنند‪ .‬اما اگر بتوانید با ادم های مثبتی به عنوان‬ ‫خانواده و فامیل‪ ،‬همکار‪ ،‬دوست‪ ،‬همسایه و …‬ ‫ارتباط داشته باشید احساسات مثبت شما بیشتر‬ ‫می شود و شادتر خواهید بود‪ .‬البته‪ ،‬بهتر است‬ ‫کسانی که می خواهید با انها معاشرت داشته‬ ‫باشید را درست انتخاب کنید تا این معاشرت‬ ‫باعث ناراحتی و جنگ اعصاب برایتان نشود‪.‬‬ ‫‪ -۹‬به دیگران کمک کنید‬ ‫شاید شما هم این حس را تجربه کرده باشید که‬ ‫بعد از کمک به کسی که نیاز به کمک شما دارد‬ ‫حال بهتری دارید و از خودتان راضی هستید‪.‬‬ ‫کمک کردن به دیگران حتی اگر به اندازه بلند‬ ‫کردن کیسه خرید سنگین یک سالمند هم باشد‬ ‫می تواند در حال روحی ما تاثیر فوق العاده ای‬ ‫داشته باشد‪ .‬پس به خاطر خودتان هم که شده به‬ ‫دیگران کمک کنید‪.‬‬ ‫پیشنهاد تشکیل خانه تعاونگران‬ ‫محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی امروز به مناسبت هفته تعاون در جمع زنان تعاونگر نمونه در سالن تالش وزارت کار و در‬ ‫حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت‪ :‬این جلسه فرصت مناسبی برای شنیدن حرف های زنان تعاونگر است که مشکالت‬ ‫خود را بیان کنند و من به عنوان وزیر تعاون و خانم ابتکار به عنوان معاون امور زنان رئیس جمهور به ان توجه کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زنان تعاونگر کارافرینان‬ ‫جامع تری از سایر اقشار هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هدف ما‬ ‫توانمندسازی زنان کارافرین و نیز زنان‬ ‫ا سیب دیده است‪ ،‬زیرا نگاه زنان به بخش تعاون‬ ‫عمیق تر و مناسب تر است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی همچنین با بیان اینکه تعاونی های‬ ‫تامین و توزیع کاال می تواند در اختیار زنان قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در عین حال زنان عالوه بر ایفای‬ ‫نقش اجتماعی خود نقش مادر و همسر بودن را‬ ‫نیز در خانواده به خوبی ایفا می کنند و همان گونه‬ ‫که امام راحل فرمودند مرد از دامن زن به‬ ‫معراج می رود‪ .‬شریعتمداری همچنین با بیان‬ ‫اینکه زنان به خاطر عواطف خود درک عمیقی‬ ‫از مشکالت اجتماعی دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل‬ ‫تعاونی های کشور عالوه بر اینکه بازاریابی‪،‬‬ ‫اموزش‪ ،‬تامین مالی‪ ،‬تامین وثیقه و اموزش‬ ‫است‪ ،‬اما در عین حال نیاز به فناوری های نو و‬ ‫تشکل های دانش بنیان است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی همچنین پیشنهاد کرد‪ :‬باید خانه‬ ‫تعاونگران همانند خانه صنعت و معدن در قالب‬ ‫یک تشکل غیردولتی تشکیل شود‪ ،‬زیرا امروز‬ ‫مهم ترین مساله تعاونی ها نداشتن مهارت کسب و‬ ‫کار است که باید اموزش های الزم به ان ها ارائه‬ ‫شود‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ 456‬نفر از‬ ‫تعاونگران زن در ‪ 15‬استان اموزش های‬ ‫تخصصی گذرانده اند و مساله اموزش و‬ ‫توانمندسازی تعاونگران بسیار ضروری به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬شریعتمداری با بیان اینکه ‪ 17‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از محل واگذاری های دولتی باید‬ ‫به تعاون اختصاص پیدا کند‪ ،‬گفت‪ :‬این مطالبات‬ ‫بر اساس قانون است که بخش تعاون سهمی از‬ ‫خصوصی سازی داشته باشد که باید برای‬ ‫توانمندسازی‪ ،‬اموزش و ترویج تعاون و حضور‬ ‫انان در کشورهای خارجی سرمایه گذاری شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به معاون امور تعاون خود تاکید‬ ‫کرد که این بخش از مطالبات بخش تعاون را در‬ ‫جلسه ای با سازمان برنامه و بودجه پیگیری کند‬ ‫تا بخشی از منابع حاصل از خصوصی سازی به‬ ‫امر توانمندسازی و اموزش تعاون اختصاص‬ ‫پیدا کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬در این جلسه تعدادی از‬ ‫تعاونگران از صندوق ضمانت تعاون و بخشی‬ ‫از انان نیز از بانک توسعه تعاون تشکر کردند‬ ‫و این نشان می دهد باید نهادهای حامی تعاون‬ ‫مانند بانک توسعه تعاون‪ ،‬بیمه تعاون و صندوق‬ ‫ضمانت تعاون بیشتر تقویت شود تا خدمات‬ ‫بهتری به شرکت های تعاونی ارائه کند‪.‬‬ ‫شریعتمداری با بیان اینکه خدمات کنونی برای‬ ‫شرکت های تعاونی کافی نیست‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1500‬میلیارد تومان اوراق ضمانت توسط‬ ‫صندوق ضمانت تعاون صادر شده که این رقم‬ ‫اندک است و برای گرفتن تسهیالت از بانک‬ ‫توسعه تعاون ترجیحی برای شرکت های تعاونی‬ ‫وجود ندارد در حالی که بانک تعاون‪ ،‬صندوق‬ ‫تعاون و بیمه تعاون باید برای کارافرینان این‬ ‫بخش با اولویت تسهیالت ارائه کنند‪ .‬وی همچنین‬ ‫سرمایه بانک تعاون را ناکافی دانست و گفت‪ :‬به‬ ‫تازگی سرمایه این بانک از ‪ 500‬میلیارد تومان‬ ‫به ‪ 1000‬میلیارد تومان رسیده‪ ،‬اما باید بدانیم با‬ ‫این افزایش سرمایه چقدر تحول ایجاد می شود‪.‬‬ ‫شرکت های تعاونی می توانند از بانک های دیگر‬ ‫هم وام بگیرند‪ ،‬اما باید وام های ارزان تری از‬ ‫بانک تخصصی تعاون دریافت کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه باید سهم تعاون از اقتصاد ملی به ‪25‬‬ ‫درصد برسد‪ ،‬گفت‪ :‬اتحادیه بین المللی تعاون‬ ‫قطعنامه ای صادر کرده که باید برابری جنسیتی‬ ‫در شرکت های تعاونی رعایت شود‪ ،‬ولی ما‬ ‫می خواهیم تبعیض مثبت جنسیتی با هدف ترجیح‬ ‫دادن و حمایت بیشتر از زنان تعاونگر قائل‬ ‫شویم‪ ،‬زیرا ‪ 50‬درصد جامعه ما را زنان تشکیل‬ ‫می دهند و این افراد عالوه بر اینکه به امور‬ ‫خانواده و فرزند اوری توجه دارند‪ ،‬در امور‬ ‫اجتماعی نیز فعالیت دارند‪ .‬شریعتمداری با بیان‬ ‫اینکه ‪ 85‬درصد صندلی های دانشگاه را خانم ها‬ ‫اشغال کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬باید تبعیض جنسیتی مثبت‬ ‫به نفع زنان در نظر بگیریم و بارهای بیشتری به‬ ‫دوش زنان بیندازیم در این زمینه طرح اشتغال‬ ‫فراگیر خانگی‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط و امور‬ ‫تعاونی می تواند توسط زنان انجام شود‪ .‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ‪41‬‬ ‫درصد از وام های اشتغال روستایی با میانگین‬ ‫نرخ ‪ 6‬درصد به زنان تعاونگر اختصاص یافته‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬زنان در صنایع دستی‪ ،‬دامداری و‬ ‫اصالح نژاد دام فعال تر هستند‪ .‬وی همچنین با‬ ‫اشاره به فعالیت های نوبنیان و دانش بنیان در‬ ‫بخش تعاونی گفت‪ :‬برخی از مشاغل جدید مانند‬ ‫نگهداری بیماران معلول و یا سالمندان در منزل‬ ‫به عنوان یک شغل تعریف شده اند همچنین ‪300‬‬ ‫مجموعه بوم گردی در کشور راه اندازی شده‪ ،‬اما‬ ‫هنوز جای کار فراوان دارد‪ .‬شریعتمداری با‬ ‫انتقاد از اینکه ما بانکداری اجتماعی را جدی‬ ‫نگرفتیم گفت‪ :‬برخی از بانکداران ما صنایع‬ ‫کوچک و متوسط را نمی شناسند و در این زمینه‬ ‫کار نکرده اند‪ .‬به گفته وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬صندوق ضمانت تعاون‪ ،‬طرح های‬ ‫تعاونی را تا سقف ‪ 500‬میلیون تومان بدون‬ ‫داشتن ضمانت و با سفته‪ ،‬ضمانت می کند و‬ ‫تسهیالت با نرخ زیر ‪ 10‬درصد از سوی بانک‬ ‫توسعه تعاون به تعاونی ها پرداخت می شود‪ .‬وی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬یک خانم تعاونگر در شهر‬ ‫قصرقند استان سیستان و بلوچستان با راه اندازی‬ ‫تعاونی سوزن دوزی ‪ 700‬زن را مشغول کار‬ ‫کرده است و عالوه بر اینکه کاالی ایرانی و‬ ‫صنایع دستی تولید می کند‪ ،‬فرهنگ ایرانی را با‬ ‫این دست دوز خود منتقل می کنند‪ .‬شریعتمداری‬ ‫همچنین گفت‪ 35 :‬تعاونی جدید از شهریور‬ ‫امسال با ظرفیت ‪ 30‬هزار اشتغال جدید ایجاد‬ ‫شده اند و افتخار ما این است که عمده فعالیت های‬ ‫شیالت و ابزی پروری در قالب شرکت های‬ ‫تعاونی تعریف شده اند‪ .‬در این نشست یکی از‬ ‫زنان تعاونگر گفت‪ :‬من به عنوان کارشناس‬ ‫پوشاک از شما تقاضا دارم اجازه دهید شناسنامه‬ ‫پوشاک ایرانی صادر شود زیرا بخشی از‬ ‫پوشاک تولید زنان ایرانی به ترکیه و کشورهای‬ ‫دیگر می رود و ان ها پوشاک ایرانی را به نام‬ ‫پوشاک ترکیه عرضه می کنند‪ .‬شریعتمداری‬ ‫همچنین گفت‪ 14 :‬هزار میلیارد تومان از منابع‬ ‫اشتغال روستایی قرار است به بخش تعاون‬ ‫اختصاص یابد که این مبالغ به صورت ‪70‬‬ ‫درصد با اولویت تعاونی ها و ‪ 30‬درصد به سایر‬ ‫بخش ها تعرق می گیرد‪ .‬در این جلسه هاشمی نژاد‬ ‫یکی از زنان تعاونگر گفت‪ :‬در نمایشگاهی که‬ ‫برای نمایندگان مجلس ترتیب داده شده بود‬ ‫کاالهای شرکت های تعاونی متاسفانه در پارکینگ‬ ‫مجلس به نمایش گذاشته شد که در انجا نمایندگان‬ ‫با ماشین های خود به سرعت عبور می کردند و‬ ‫زحمات تعاونگران را حتی به خود زحمت ندادند‬ ‫محصوالت ان ها را تماشا کنند و ما از این بابت‬ ‫گالیه داریم و وقتی به نماینده مجلس گفتیم چرا به‬ ‫کار تعاونگران بی محلی و بی احترامی می کنید‪،‬‬ ‫به ما جواب داد من یک جانباز هستم‪ ،‬مگر‬ ‫تعاونگران جانباز نیستند‪ .‬در این جلسه مجری‬ ‫گفت‪ :‬همچنین خانم نصیری از تعاونی های‬ ‫صنایع دستی مازندران با اشاره به اصل ‪22‬‬ ‫قانون اساسی در مورد یکسان سازی بیمه‬ ‫تعاونگران و تامین اجتماعی خواستار توجه‬ ‫بیشتر به بیمه زنان تعاونگر شد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫تاثیر اموزش هنر بر رشد کودکان‬ ‫معلمان می گویند که اموزش هنر مهارت های حرکتی خوب‪ ،‬توسعه عصبی و توانایی حل مسائل را تشویق‬ ‫می کند و می تواند به طور موثر برای اموزش و درک سایر موضوعات کلیدی مانند خواندن‪ ،‬نوشتن‪ ،‬ریاضی‬ ‫و علوم استفاده شود‪ .‬درمانگران می گویند که هنر ارزشمند است زیرا اجازه می دهد کودکان دنیای خود را‬ ‫پردازش کنند تا با روش ایمن با احساسات گاهی ترسناک مقابله کنند‪ .‬هنرمندان می گویند که هنر به دلیل خود‬ ‫هنر اهمیت دارد ‪ .‬اموزش هنر به عنوان منبع زیبایی و بیان‪ ،‬و همچنین برای فرایند ایجاد خالقیت بچه ها‬ ‫می گویند که هنر سرگرم کننده است‪ ،‬فعالیتی است که از ان لذت می برند‪ .‬والدین می گویند که هنر برای‬ ‫خانواده هایشان حیاتی است زیرا همه افراد را درگیر و شاد نگه می دارد و به گذران گاه دشوار روز کمک‬ ‫می کند‪ .‬هنر به طور طبیعی به خالقیت مرتبط است‪ ،‬ویژگی که به طور فزاینده ای به عنوان یکی از مهم ترین‬ ‫عوامل موفقیت افراد‪ ،‬سازمان ها و فرهنگ ها شناخته می شود‪ .‬حقیقت این است که هنر حیاتی است و اگر‬ ‫کودکان در هنرهای دستی فعالیت کنند‪ ،‬در همه رشته ها بسیار بهتر یاد می گیرند‪ .‬در اینجا برخی دالیلی که چرا‬ ‫کودکان وقتی هنر می سازند رشد می کنند‪،‬و تاثیرات مثبت هنر بر کودکان خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫‪ :: ۱‬هنر باعث رشد خالقیت در کودکان می شود‪.‬‬ ‫خالقیت توانایی فکر کردن به خارج از امکانات کنونی است‪ .‬تا دو ایده‬ ‫غیر مرتبط را با یک روش جدید کنار هم بگذارید‪ .‬راه حل مشکالت‬ ‫بزرگ و پیشرفت های مختلف به خالقیت مربوط است‪ .‬توانایی خالقیت‬ ‫برای موفقیت فرزندان ما و رفاه و اسایش دنیای ما‪ ،‬اکنون بیش از هر‬ ‫زمان دیگری‪ ،‬حیاتی است؛ زیرا ما با چالش های باورنکردنی مانند‬ ‫اختالفات نژادی‪ ،‬جنگ‪ ،‬گرمایش جهانی و انقراض جمعی مواجه‬ ‫هستیم‪ .‬افراد و دولت ها هر روز به دنبال راه حل های نواورانه هستند‪.‬‬ ‫طبق گفته بنیاد بین المللی هنر کودکان “تحقیقات نشان می دهد که یک‬ ‫کودک که در معرض هنر قرار دارد‪ ،‬توانایی ویژه ای برای تفکر‬ ‫خالقانه ‪ ،‬اصیل بودن‪ ،‬کشف‪ ،‬نواوری و خلق ویژگی های هوشی دارد‬ ‫که نگرش های کلیدی برای موفقیت فردی و رفاه اجتماعی در قرن بیست‬ ‫و یکم است‪”.‬جهان نیاز به متفکران بهتر و بیشتری دارد‪.‬‬ ‫‪ :: ۲‬هنر اتصاالت عصبی در کودکان را تقویت می کند‪.‬‬ ‫هنر فعالیتی است که می تواند تمام حس ها شامل بینایی‪ ،‬شنوایی‪ ،‬المسه‪،‬‬ ‫بویایی‪ ،‬و چشایی را به کار بگیرد‪ .‬وقتی کودکان ازمایش و خلق‬ ‫می کنند‪ ،‬رنگ را بین انگشتان خود فشار می دهند‪ ،‬رنگ ها و مواد را‬ ‫مخلوط می کنند‪ ،‬یا از تخیل و یا چیزی که ان ها در مقابل ان ها هست‬ ‫نقاشی می کشند‪ ،‬سیناپس های مغزی شان برانگیخته می شوند‪ .‬پس هنر‬ ‫بر رشد این اتصاالت در کودکان تاثیرگذار است ‪.‬‬ ‫‪ :: 5‬هنر توانایی های حل مسئله را توسعه می دهد‪.‬‬ ‫هنر چیزی جز یک فرصت بی پایان برای انتخاب‪ ،‬به نتیجه رسیدن‪،‬‬ ‫تصمیمات بعدی و ارزیابی نتایج نیست‪ .‬کودکان عدم قطعیت را بهتر‬ ‫درک کرده و متفکرانی انعطاف پذیر باقی می مانند ‪ .‬تاثیر هنر برای‬ ‫رشد خالقیت و اعتماد به نفس کلیدی است‪ .‬تجربه بیشتری که ان ها با‬ ‫انواع مواد و تکنیک ها دارند‪ ،‬باعث می شود که بیشتر ترکیبات و‬ ‫ایده های جدید را امتحان کنند‪.‬‬ ‫‪ :: ۶‬هنر کمک می کند تا کودکان خود و جهانشان را درک کنند‪.‬‬ ‫کودکان مقادیر باور نکردنی از اطالعات جدید را جذب می کنند و نیاز‬ ‫دارند انچه را که به شیوه ای ایمن و بازتابی اموخته اند‪ ،‬پردازش کنند‪.‬‬ ‫هنر این اجازه را به ان ها می دهد تا احساسات خود را کشف کنند و با‬ ‫رویدادهای روزانه و یا اتفاقات مهم مقابله کنند‪ .‬مواد هنری یک جاده‬ ‫امن برای احساسات فراهم می کنند‪ .‬احساسات و ایده ها را می توان به‬ ‫اندازه قابل کنترل کاهش داد و به صورت دلخواه مدیریت کرد‪ .‬حرکت‪،‬‬ ‫تصویر‪ ،‬رنگ‪ ،‬خط و تخیل همه به کودکان کمک می کند تا خود را به‬ ‫روشی چند بعدی بیان کنند – روشی که کلمات ممکن است قادر به انجام‬ ‫ان نباشند یا برای ان ها راحت تر از کلمات باشند‪ .‬تاثیر مثبت هنر در‬ ‫رشد بیان احساسات کودکان بسیار چشم گیر است ‪.‬‬ ‫‪ :: ۳‬هنر مهارت های حرکتی در کودکان را برانگیخته می کند‪.‬‬ ‫گرفتن یک قلم موی نقاشی‪ ،‬رسم نقطه ها و خطوط‪ ،‬مخلوط کردن‬ ‫رنگ ها‪ ،‬برش با قیچی‪ ،‬کنترل استیک چسب یا فشردن تیوپ چسب‪،‬‬ ‫مالش و لوله کردن خمیربازی‪ ،‬پاره کردن کاغذ – تمام این کارها نیاز‬ ‫به افزایش مهارت و هماهنگی دارند‪ ،‬بااین حال ان ها ان قدر سرگرم کننده‬ ‫هستند که کودکان می خواهند ان ها را بارها و بارها انجام دهند‪ .‬همان طور‬ ‫که بچه ها در طول زمان در فعالیت های هنری شرکت می کنند‪،‬‬ ‫مهارت های حرکتی ان ها بهبود می یابد‪.‬‬ ‫‪ :: ۴‬خط خطی کردن یک پیش نیاز نوشتن در کودکان است‪.‬‬ ‫بچه ها کوچک به صورت تصادفی با کشیدن مداد به عقب و جلو شروع‬ ‫به خط خطی می کنند‪ .‬ان ها هرچه بیشتر نقاشی می کشند‪ ،‬بیشتر قادر به‬ ‫کنترل مداد و حرکات ان در کاغذ می شوند‪ .‬زمانی که کودکان یاد‬ ‫می گیرند خط هایی که می کشند را کنترل کنند‪ ،‬شکل های متنوع تری را‬ ‫خلق می کنند‪ ،‬و در نهایت تمام اشکال الزم برای نوشتن حروف الفبا –‬ ‫حروف هر نوع الفبایی‪ -‬را می سازد‪.‬پس تاثیر مستقیم هنر بر رشد‬ ‫توانایی های نوشتاری در کودکان غیرقابل انکار است ‪.‬‬ ‫هنگامی که ما کودکان خود را تشویق می کنیم تا هنر را کشف کنند‪،‬‬ ‫ان ها را تشویق می کنیم که خودشان‪ ،‬بدن هایشان و انواع ابزار و فن ها‬ ‫را به کار گیرند‪ .‬ما به ان ها راه های زیادی می دهیم تا خودشان را بیان‬ ‫کنند‪ .‬ما به عنوان والدین و معلم می توانیم محیطی را فراهم کنیم که‬ ‫در ان تجربه کردن و خالقیت امن باشد‪ ،‬جایی که پرسش ها تشویق می‬ ‫شوند و کودکان دسترسی ازاد به مواد مورد نیازشان و لذت بردن از‬ ‫انها را دارند‪ .‬ما این کارها را انجام نمی دهیم تا هنرمندانی حرفه ای‬ ‫ایجاد کنیم‪ ،‬بلکه می خواهیم فرزندانی پرورش دهیم که اعتماد به نفس‬ ‫دارند و خالق هستند‪ .‬از تاثیرات مثبت هنر بر رشد شخصیت کودکانمان‬ ‫غفلت نخواهیم کرد و با انتخاب هایی صحیح به شکوفایی تواناییهایشان‬ ‫کمک خواهیم کرد‪.‬‬ ‫قوی ترین انتی بیوتیک های طبیعی برای فصل پاییز‬ ‫حیدر عظمایی محقق و پژوهشگر طب سنتی درباره تغییر مزاج بدن در فصل پاییز گفت‪ :‬با توجه به فرا رسیدن فصل پاییز و تغییرات جوی اب و هوا‪،‬‬ ‫مزاج بدن نیز از گرمی به سردی تغییر پیدا می کند‪ ،‬این حالت بیشتر صبح ها اتفاق می افتد از این رو افراد برای اینکه در این فصل کمتر به سرماخوردگی‬ ‫و انفلوانزا دچار شوند باید با استفاده از دمنوش ها‪ ،‬میوه ها و سبزی ها سیستم ایمنی بدن خود را تقویت کنند‪ .‬وی درباره موثرترین ویتامین ها برای تقویت‬ ‫سیستم ایمنی بدن بیان کرد‪ :‬ویتامین های ‪ A ، C ، D۳‬و ‪ E‬نقشی موثر در افزایش مقاومت بدن در برابر انواع بیماری ها دارند و دراین بین ویتامین ‪C‬‬ ‫تاثیری چشمگیر در تقویت سیستم ایمنی (دفاعی) بدن دارد‪ .‬این ویتامین از ابتالی افراد به سرماخوردگی و انواع عفونت جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫مناسب ترین میوه ها برای تقویت سیستم ایمنی‬ ‫دمنوشی مناسب برای درمان سرماخوردگی‬ ‫بخوری موثر برای پاک سازی سینوس ها‬ ‫این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود‪ :‬عظمایی تاکید کرد‪ :‬نوشیدن دمنوش ترکیب وی بخور ترکیب اویشن شیرازی‪ ،‬پونه کوهی‪،‬‬ ‫ک سازی‬ ‫مصرف میوه هایی مانند سیب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬هندوانه‪ ،‬اویشن شیرازی‪ ،‬پونه کوهی‪ ،‬گل پنیرک‪ ،‬گل نعناع‪ ،‬تخم گشنیز و اکالیپتوس را در پا ‬ ‫کیوی‪ ،‬گریپ فروت‪ ،‬لیموشیرین و نوشیدن ختمی‪ ،‬اسطوخودوس‪ ،‬بارهنگ و عناب نقشی سینوس ها‪ ،‬درمان سرماخوردگی‪ ،‬سردرد‪ ،‬تنگی‬ ‫روزانه سه لیوان شربت اب لیموترش تازه با موثر در بهبود سرماخوردگی و انفلوانزا‪ ،‬رفع نفس و اسم و ضدعفونی کردن محیط خانه‬ ‫عسل به علت داشتن ویتامین ‪ C‬فراوان‪ ،‬با تقویت عفونت سینوس ها (سینوزیت) و معده‪ ،‬سرفه و اثرگذار دانست و بیان کرد‪:‬مقدار مساوی از هر‬ ‫سیستم ایمنی بدن در پیشگیری از ابتال به خارج کردن خلط از ریه ها دارد‪ .‬برای این یک از این گیاهان را داخل قابلمه بریزید سپس‬ ‫سرماخوردگی و درمان ان موثر هستند‪.‬‬ ‫منظور باید ‪ ۳۰‬گرم اویشن شیرازی را با ‪ ۲ ۱۰‬لیتر اب به ان ها اضافه کنید‪ ،‬در قابلمه را‬ ‫گرم از هر یک از این گیاهان و هفت عدد عناب گذاشته و پنج تا ‪ ۱۰‬دقیقه ان ها را بجوشانید‪،‬‬ ‫داخل قوری ریخته و پس از اضافه کردن سپس به مدت ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬دقیقه زیر چادر یا پتو‬ ‫اب جوش به ان صبر کنند تا دمنوش به خوبی دَم بخور دهید‪.‬‬ ‫بکشد‪ .‬هنگام مصرف دمنوش‪ ،‬عسل به ان اضافه‬ ‫کنید‪ ،‬این دَم کرده را می توان روزانه چهار تا ترکیب سرکه سیب یا انگور محلی‪ ،‬سیر و‬ ‫عسل خاصیت انتی بیوتیکی قوی دارد‪ .‬برای‬ ‫پنج لیوان میل کرد‪.‬‬ ‫این تهیه این مخلوط سه حبه سیر خام را به‬ ‫شکل ریز رنده و ان ها را با یک لیوان سرکه‬ ‫مناسبت ترین سبزی ها برای تقویت سیستم ایمنی‬ ‫سیب یا انگور محلی و هفت قاشق غذاخوری‬ ‫عسل مخلوط کنید‪ ،‬این ترکیب باید روزانه سه‬ ‫عظمایی مصرف سبزی هایی مانند اسفناج‪،‬‬ ‫بار هر بار یک قاشق غذاخوری میل شود‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‪ ،‬کل م بروکلی و شلغم را به علت‬ ‫مبتالیان به سرماخوردگی برای رفع مشکلشان‬ ‫فراوانی ویتامین ‪ ،C‬در تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫باید عالوه بر استفاده از این گیاهان دارویی از‬ ‫موثر دانست و تاکید کرد‪ :‬شلغم خام همراه با‬ ‫مصرف غذا های حجیم و چرب هم پرهیز‬ ‫عسل یا پخته شده خاصیت انتی بیوتیکی دارد‪،‬‬ ‫موثرترین دمنوش های تقویت کننده ایمنی‬ ‫کنند‪.‬این پژوهشگر طب سنتی گفت‪ :‬مصرف‬ ‫همچنین استفاده از پیاز خام یا پخته شده و‬ ‫سوزاندن ان تاثیری چشمگیر در رفع عفونت های این محقق و پژوهشگر طب سنتی افزود‪ :‬هم زمان گیاهان دارویی با دارو های ارام بخش‬ ‫شیمیایی‪،‬خواب اور‪،‬ضد فشارخون و افسردگی‬ ‫بدن و سرماخوردگی دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬دمنوش هایی مانند اویشن شیرازی‪ ،‬مرزنجوش‪،‬‬ ‫سیر به علت داشتن موادی به نام الیسین و پونه کوهی‪ ،‬نعناع‪ ،‬جینسینگ‪ ،‬اکیناسه ممنوع است‪ ،‬زیرا این گیاهان ممکن است‬ ‫سولفور خاصیت ضد میکروبی دارد؛ استفاده از (سرخارگل)‪ ،‬گل پنیرک‪ ،‬ختمی و زوفا‪ ،‬اثربخشی دارو های شیمیایی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫این گیاه باکتری استافیلوکوک را از بین برده و بارهنگ‪ ،‬قدومه شیرازی‪ ،‬اسطوخودوس‪ ،‬بنابراین باید بین استفاده از گیاهان دارویی و‬ ‫به درمان سرماخوردگی و انفلوانزا کمک بابونه‪ ،‬چای سبز‪ ،‬سفید و کوهی‪ ،‬کاکوتی و مصرف دارو های شیمیایی ‪ ۲‬تا سه ساعت‬ ‫می کند‪ .‬این محقق و پژوهشگر طب سنتی گفت‪ :‬عناب ازجمله دمنوش های مناسب برای تقویت فاصله باشد‪ .‬وی یاداوری کرد‪ :‬افرادی که‬ ‫مصرف اش عدس برای مبتالیان به سیستم ایمنی بدن هستند‪ ،‬نوشیدن این دمنوش ها شیمی درمانی می شوند‪ ،‬مبتالیان به هپاتیت و‬ ‫سرماخوردگی و افراد ضعیف بسیار مناسب از ابتالی افراد به سرماخوردگی پیشگیری و به نارسایی های قلبی و اشخاصی که انسولین‬ ‫تزریق می کنند باید گیاهان دارویی را تحت‬ ‫است؛ افراد برای تهیه این اش باید برنج نیم دانه‪ ،‬درمان این عارضه کمک می کند‪.‬‬ ‫نظر پزشک استفاده کنند‪ ،‬کودکان زیر سه سال‬ ‫عدس و پیاز را با هم بپزند و موقع استفاده از منبع‪ :‬خبرنگاران جوان‬ ‫و کهن ساالن نیز بهتر است قبل از مصرف این‬ ‫اش‪ ،‬پودر فلفل قرمز را به ان اضافه کنند‪.‬‬ ‫گیاهان با متخصص طب سنتی مشورت کنند‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی‪ ،‬معین های اقتصادی را به معین های توسعه تبدیل کرده است‬ ‫استاندار کرمان گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی و اعمال مسئولیت اجتماعی معین های اقتصادی در استان کرمان‬ ‫به توسعه کمک می کند و باید از معین های اقتصادی به عنوان معین های توسعه استان کرمان نام برد‪.‬‬ ‫دکتر محمدجواد فدائی در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در تهران با اشاره به طرح‬ ‫اقای رزم حسینی در تقسیم بندی استان و فعالیت معین های اقتصادی و تقدیر از استاندار سابق استان خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬عملکرد معین های اقتصادی یکسان نبوده است و با اشتراک تجربه معین ها‪ ،‬امیدواریم فعالیت های‬ ‫معین های اقتصادی تقویت شود‪ .‬استاندار کرمان با بیان اینکه ارزیابی معین های اقتصادی توسط سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود از معین های اقتصادی استان هم خواست ارزیابی خود را از‬ ‫فعالیت هایشان ارائه کنند‪ .‬همچنین رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان در نشست ستاد‬ ‫فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان در تهران با ارائه گزارشی از وضعیت اقتصادی استان‪،‬اولویت های‬ ‫سیاست گذاری توسعه پایدار استان کرمان را تشریح کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬جهت گیری معین های اقتصادی استان‬ ‫کرمان در توسعه استان به سمت صنعت است‪ .‬وی افزود‪ ۲۶ :‬معین اقتصادی در استان فعالیت می کند‬ ‫و ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومان در ‪ ۱۹۳‬پروژه اقتصاد مقاومتی در استان سرمایه گذاری شده است و حدود ‪ ۱۲۰۰۰‬نفر اشتغال زایی ایجاد می شود‪ .‬رودری‬ ‫اعالم کرد‪ ۴۴۲ :‬روستا در استان کرمان در سال ‪ ۹۸‬تحت برنامه معین های اقتصادی قرار دارند‪ .‬دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬روحیه مشارکتی با فعالیت معین های اقتصادی ارتقا یافته است‪ .‬گفتنی است نشست یک روزه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان‬ ‫کرمان به محوریت معین های اقتصادی استان از صبح چهارشنبه سوم مهر در هتل پارسیان اوین اغاز به کار کرد‪.‬در این نشست گزارش عملکرد‬ ‫‪ ۲۶‬معین اقتصادی در استان تشریح می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برنا‬ ‫اشتغال‪ ،‬مهم ترین مسئولیت اجتماعی دولت و بخش خصوصی‬ ‫جمال رازقی‪ ،‬رئیس اتاق شیراز در گردهمایی تشکل های اجتماعی و اقتصادی استان فارس با اشاره به نیاز کشور‬ ‫به ایجاد اشتغال‪ ،‬این فرایند را مهم ترین مسئولیت اجتماعی بخش های دولتی و خصوصی دانست که باید موردتوجه‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی شیراز گفت‪ :‬اشتغال پایدار‪ ،‬امروز مهم ترین مسئولیت اجتماعی‬ ‫باید موردتوجه بخش دولتی و خصوصی به ویژه تشکل ها باشد‪ .‬جمال رازقی در گردهمایی تشکل های اجتماعی و‬ ‫اقتصادی استان فارس افزود‪ :‬در شرایط امروز کشور مهم ترین وظیفه تشکل های ما دنبال کردن اشتغال پایدار در‬ ‫جامعه است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کارخانه و یا واحد تولیدی که تعطیل و در پی ان منجر به بیکاری افراد می شود به تنهایی‬ ‫مسئول نیست بلکه سیستمی که موجب تعطیلی بنگاه های اقتصادی ما می شود مسئول تبعات اجتماعی این پدیده‬ ‫می شود‪ .‬رازقی اظهار کرد‪ :‬تمام تالش ما در سالی که به نام رونق تولید نام گرفته است‪ ،‬بر رفع معضالت و موانع‬ ‫تولید‪ ،‬ایجاد تولید پایدار که به دنبال ان اشتغال پایدار ایجاد می شود؛ متمرکز شده است‪ .‬رئیس اتاق شیراز اضافه‬ ‫کرد‪ :‬ما در اتاق بازرگانی فارس امسال نیز به عنوان مهم ترین مسئولیت اجتماعی خود هر انچه در راستای اموزش تشکل ها و ایجاد تولید پایدار مهم‬ ‫و موثر باشد را باهمت دنبال می کنیم که امیدواریم گاهی در جهت رونق تولید برداریم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این زمینه کمیته حمایت از تولید با حضور‬ ‫مسئوالن ارشد استان تشکیل و دبیرخانه ان فعال شده است که امیدواریم تالش تشکل های بخش خصوصی استان بتواند منجر به رفع موانع تولید‬ ‫هرچند کم در استان شود‪ .‬رازقی گفت‪ :‬زیبایی شهر شیراز به اشتغال فرزندان این مرز و بوم بستگی دارد و ما در جهت رونق تولید از شهرداری‬ ‫شیراز گالیه داریم زیرا اقدامات شهرداری و شورای شهر شیراز در زمینه رونق تولید محسوس نبوده است‪ .‬او با بیان اینکه پیشنهادهایمان برای‬ ‫رونق تولید را به شهرداری و شورای شهر شیراز مکتوب و ارسال کرده ایم اما نتیجه ای دریافت نکردیم تصریح کرد‪ :‬امیدواریم نهادهایی مانند‬ ‫شهرداری و شورای شهر شیراز توجه ویژه ای به رونق تولید در عمل داشته باشند که در شرایط فعلی این مهم بزرگ ترین اقدام در جهت مسئولیت‬ ‫اجتماعی خواهد بود‪ .‬رازقی افزود‪ :‬بر اساس ماده ‪ 5‬قانون بهبود فضای کسب وکار وظیفه ساماندهی تشکل ها بر عهده اتاق بازرگانی به عنوان‬ ‫بزرگ ترین تشکل در کشور قرار داده شده است که انتظار ما از بخش دولت این است که در خصوص تشکل های خودساخته دولتی که فاقد مبنای‬ ‫قانونی هستند‪ ،‬تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اتاق ‪24‬‬ ‫پرورش شهروند مسئولیت پذیر از طریق اموزش به کودکان‬ ‫فرماندار استارا از سازمان های مردم نهاد این شهرستان خواست‪ ،‬با برنامه ریزی و ارائه ایده های‬ ‫مختلف‪ ،‬برای ماندگاری گردشگران و رونق صنعت گردشگری تالش کنند‪.‬‬ ‫حسن رستم زاد عصر پنجشنبه در جلسه سمن ها در فرمانداری گفت‪ :‬استارا به محل گذر گردشگران‬ ‫تبدیل شده و اقدام جدی برای ماندگاری ان ها انجام نشده است اما طرح هایی نظیر رستوران دریایی به‬ ‫ماندگاری مسافران کمک خواهد کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬گردشگری سالمت به عنوان مقوله مهم‪ ،‬در اولویت‬ ‫برنامه های سمن ها قرار گیرد و با استفاده از فضای بیمارستان قدیمی در این راستا تالش کنند‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ارائه راهکار برای رونق اقتصاد روستا محور در دستور کار سمن ها قرار گیرد‪ ،‬تا از‬ ‫ظرفیت های بومی کشاورزی و گردشگری استفاده شود‪ .‬رستم زاد گفت‪ :‬به مناسبت هفته پژوهش‪،‬‬ ‫همایش ایده های بومی توسعه ملی با رویکرد گردشگری در اذرماه برگزار خواهد شد و دانشگاه ها با ارائه مقاله در ان مشارکت کنند‪ .‬فرماندار استارا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هفت سازمان مردم نهاد در استارا فعال است و اوازه فعالیت برخی از ان ها فراگیر شده و مطالعه بیانیه گام دوم انقالب و پیگیری سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی برای سمن ها ضروری است‪ .‬اعضای سازمان های مردم نهاد در این جلسه طرح های خود را برای برگزاری همایش ایده های بومی‬ ‫توسعه ملی ارائه دادند‪ .‬شهرستان مرزی بندر استارا با ‪ ۹۱‬هزار نفر جمعیت و جاذبه های متنوع گردشگری‪ ،‬اقتصادی و طبیعی در منتهی الیه غرب‬ ‫استان گیالن و همسایگی جمهوری اذربایجان واقع شده است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫لزوم هدفمند کردن مسئولیت های اجتماعی صنایع‬ ‫هم زمان با هفته دولت و در راستای بهبود کارامدی محیط کار‪ ،‬ارتقاء سالمت و عملکرد کارگران‪ ،‬واحد همیار‬ ‫کارکنان شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬با حضور مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬مدیرکل بهزیستی و جمعی دیگر‬ ‫از مدیران سازمان ها و نهادهای استان هرمزگان در محل بهداری این شرکت افتتاح شد‪.‬‬ ‫با راه اندازی واحد همیار کارکنان شرکت فوالد هرمزگان‪ 3 ،‬هزار و ‪ 800‬نفر از کارکنان و شرکت های‬ ‫پیمانکاری این شرکت از خدمات این واحد بهره مند می شوند‪ .‬پس از افتتاح این مرکز مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی هرمزگان در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی شرکت فوالد هرمزگان هدف از افتتاح این واحد‬ ‫را عملیاتی کردن برنامه راهبردی پیشگیری از اعتیاد در محیط کاری و کمک به بررسی مسائل بهره وری‪،‬‬ ‫شناخت و حل نگرانی های شخصی کارکنان‪ ،‬کاهش حوادث ناشی از کار و افزایش ایمنی محیط کار عنوان کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن ابراز رضایت از مدیریت و عملکرد فوالد هرمزگان در حوزه های اموزشی ایمنی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬فرهنگی و‬ ‫اجتماعی اظهار داشت‪ :‬گزارش های ارائه شده نشانگر رعایت استانداردها در این زمینه است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫عملکرد فوالد هرمزگان در حوزه مسئولیت های اجتماعی و حمایت از نیروی انسانی‪ ،‬صیانت از نیروی کار و ارتقای شاخص های کار قابل تقدیر است‪،‬‬ ‫از مدیرعامل و کارکنان این شرکت قدردانی کرد‪ .‬ابراهیمی در ادامه افزود‪ :‬بنگاه های بزرگ اقتصادی ظرفیت و زیرساختی مناسب برای توسعه اشتغال‬ ‫و توسعه اقتصادی استان دارند و می توانند فرصت های خوبی برای توسعه و اشتغال استان ایجاد کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی‬ ‫تمام تالشمان را در حمایت از نیروهای کار در همه حوزه ها انجام خواهیم داد‪ .‬در بخش دیگری از این مراسم مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان‪،‬‬ ‫گزارشی از تاریخچه و عملکرد این شرکت ارائه کرد و با تاکید به اینکه شرکت فوالد هرمزگان یک شرکت تولیدی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در کنار تولید‬ ‫محور بودن‪ ،‬کارکنان و خانواده های محترم ان ها برای ما حائز اهمیت هستند‪ .‬وی در ادامه با اشاره به فعالیت های انجام شده در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی فوالد هرمزگان افزود‪ :‬فوالد هرمزگان علیرغم محدودیت ها و مشکالتی که براثر تحریم های ظالمانه امریکا با ان روبه رو است‪ ،‬همواره سعی‬ ‫کرده در تحقق مسئولیت های اجتماعی و در حد توان و وسع خود پیشرو باشد‪ .‬وی با اشاره به حجم باالی درخواست ها در این حوزه‪ ،‬هدفمند کردن‬ ‫مسئولیت های اجتماعی صنایع را یکی از خواسته های فوالد هرمزگان عنوان کرد‪ .‬طرح همیار کارکنان (‪)Employee Assistance Program‬‬ ‫یا به اختصار ‪ ،EAP‬ویژه محیط های کاری است که برای کمک به بررسی مسائل مرتبط با بهره وری محیط کاری‪ ،‬شناسایی و حل نگرانی های شخصی‬ ‫کارکنان و دیگر مسائل مرتبط و موثر بر عملکرد شغلی انان ایجاد شده است‪ .‬مدیریت استرس‪ ،‬نگرانی های خانوادگی‪ ،‬تعادل بین کار و زندگی‪،‬‬ ‫سوءمصرف مواد‪ ،‬مشکالت ارتباطی‪ ،‬مدیریت مرحله گذار زندگی‪ ،‬سالمت و امنیت شغلی‪ ،‬کیفیت زندگی کاری‪ ،‬خشونت و رفتارهای کاری ضد‬ ‫بهره وری و فرسودگی شغلی از مهم ترین خدماتی است که در قالب ‪ EAP‬به کارکنان ارائه می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬فلزات انالین‬ ‫‪10‬‬ ‫معجزات علمی قران‬ ‫برز ٌخ ال یبْغیان‬ ‫مرج ْالبحْ ریْن ْیلتقیان (‪ )۱۹‬بیْنهما ْ‬ ‫(‪ )۲۰‬فبای االء ربکما تکذبان (‪ْ )۲۱‬‬ ‫یخرج م ْنهما‬ ‫مرجان (‪)۲۲‬‬ ‫اللوْ لو و ْال ْ‬ ‫دو دریا را به گونه ای روان کرد که با هم برخورد‬ ‫کنند‪ )۲۰(.‬اما میان ان دو حد فاصله است که به هم‬ ‫تجاوز نمی کنند‪)۲۱(.‬پس کدامین نعمت های‬ ‫پروردگارتان را انکار می کنید؟(‪)۲۲‬از ان دو‪،‬‬ ‫مروارید و مرجان خارج می شود‪.‬‬ ‫ایا تا به حال فکر کرده اید ‪ ،‬چرا وقتی سفره های اب‬ ‫زیرزمینی در مجاورت دریا قرار می گیرند ‪ ،‬شوری‬ ‫اب دریا به درون سفره های اب شیرین نفوذ نکرده و ان ها را شور و تلخ نمی کند ؟ حتما ً‬ ‫می دانید اگر چنین اتفاقی بیافتد ‪ ،‬سفره های اب زیرزمینی شیرین غیرقابل شرب می شوند‬ ‫‪ .‬خبر دادن از وجود مرز و حائل بین اب شور و شیرین در دریاها ‪ ،‬یکی دیگر از‬ ‫اعجازهای علمی قران است ‪.‬‬ ‫همه شما در مورد اهمیت اب به عنوان مایه حیات‬ ‫بشر و همه موجودات زنده ‪ ،‬اگاهی دارید ‪ .‬اب در‬ ‫فرهنگ اسالمی ‪ ،‬سمبل حیات ‪ ،‬مایه پاکی و رفع‬ ‫الودگی ‪ ،‬سرمایه عمومی و بهترین نوشیدنی معرفی‬ ‫شده است ‪ .‬کلمه ” ماء ” ( اب ) ‪ ۵۹‬بار در قران‬ ‫بکار رفته است ‪ .‬در ایات متعددی ‪ ،‬اب عامل حیات‬ ‫شمرده شده است ‪ .‬خداوند در ایه ‪ ۳۰‬سوره انبیاء‬ ‫متذکر می شود که ‪ ” :‬ما هر چیز زنده ای را از اب‬ ‫قرار دادیم ‪“ .‬رسول خدا ( ص ) اب را بهترین‬ ‫نوشیدنی در دنیا و اخرت دانسته ( بحار االنوار ‪ ،‬ج‬ ‫‪ – ۶۶‬ص ‪ ) ۵۶‬و امام رضا (ع) از اهل بیت ایشان‬ ‫‪ ،‬مزه اب را ‪ ،‬به مزه و طعم زندگی توصیف کرده است ‪.‬‬ ‫( بحار االنوار ‪ ،‬ج ‪ ، ۴۹‬ص ‪ ) ۹۹‬اب های شیرین و شور ‪ ،‬از موضوعات مورد بحث‬ ‫در رشته اب شناسی است ‪ .‬اشاره به این مسئله در قران ‪ ،‬توجه اندیشمندان را به خود‬ ‫جلب کرده است ‪ .‬در ایه ‪ ۵۳‬سوره فرقان می خوانیم ‪ ”:‬او کسی است که دو دریا را در‬ ‫کنار هم قرار داد ‪ ،‬یکی گوارا و شیرین و دیگری شور و تلخ و در میان ان ها برزخی‬ ‫قرار داد تا با هم مخلوط نشوند و از هم منفصل و جدا باشند ‪“ .‬‬ ‫بسیاری از نکاتی را که قران در مورد دریاها مطرح کرده است ‪ ،‬بشر قرن ها از ان بی‬ ‫اطالع بود و به ان توجه نداشت ‪ .‬ایه‪ ۶۱‬سوره نمل با اشاره به مرز میان اب شور و‬ ‫شیرین ‪ ،‬ان را نشانه قدرت خداوند ذکر می کند و می فرماید ‪ « :‬یا کسی که زمین را مسقر‬ ‫و ارام قرار داد و میان ان نهرهایی روان ساخت و برای ان کوه های ثابت و پابرجا ایجاد‬ ‫کرد و میان دو دریا مانعی قرار داد ( تا با هم مخلوط نشوند ‪ ،‬با این حال ) ایا معبودی با‬ ‫خدا است ؟ نه ‪ ،‬بلکه اکثر ان ها نمی دانند ‪» .‬‬ ‫همچنین در اِیه ‪ ۱۲‬سوره فاطر امده است ‪ ” :‬دو دریا یکسان نیستند ‪ .‬این یکی ‪ ،‬دریایی‬ ‫است که ابش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار است ‪ ،‬و ان یکی ‪ ،‬شور و تلخ و‬ ‫گلوگیر است ‪ ( ،‬اما ) از هر دو گوشتی تازه می خورید و وسایل زینتی استخراج کرده‬ ‫می پوشید ‪ ،‬و کشتی ها را در ان می بینی که اب ها را می شکافند ( و به سوی مقصد پیش‬ ‫می روند ) تا از فضل خداوند بهره گیرید و شاید شکر ( نعمت های او را ) بجا اورید ‪“ .‬‬ ‫در شهر توریستی اسکاگن این زیبایی را‬ ‫می توان دید‪ ،‬این شمالی ترین شهر‬ ‫دانمارکی هاست‪ ،‬جایی که دریای بالتیک و‬ ‫دریای شمال به هم می پیوندند‪.‬دو دریا با‬ ‫رنگ متفاوت که با هم مخلوط نمی شوند‪.‬‬ ‫مـرز دریای شمال و بالتیک که به طور‬ ‫شگفت انگیزی هرگز از بین نمی رود…و‬ ‫این همان چیزی است که در قران امده‬ ‫است‪.‬‬ ‫دکتر موریس بوکای ‪ ،‬اندیشمند و پزشک فرانسوی‬ ‫می گوید ‪ « :‬هیچ یک از ایات قران درباره دریاها ‪،‬‬ ‫با عقاید ‪ ،‬اساطیر یا خرافات موجود در عصر نزول‬ ‫قران ‪ ،‬همخوانی ندارد ‪ .‬ایاتی از قران که به بحث‬ ‫درباره اقیانوس ها و دریاها می پردازند ‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫قابل تامل و اندیشیدن هستند و نشانه هایی از قدرت‬ ‫خداوند هستند‪ ».‬وی می افزاید‪ « :‬اکنون پدیده عدم‬ ‫اختالط فوری اب های شور دریاها با اب های شیرین‬ ‫رودهای بزرگ ‪ ،‬به خوبی شناخته شده است ‪ .‬برخی‬ ‫تصور می کنند که منظور قران از این پدیده ‪ ،‬اشاره‬ ‫به دجله و فرات است ‪ ،‬اما رودهای بزرگ زیادی‬ ‫مثل می سی سی پی و یانگ تسه ‪ ،‬همان خصوصیات‬ ‫را دارند ‪ .‬این ایات ‪ ،‬عالوه بر انکه اعجاز بشمار‬ ‫می روند ‪ ،‬بشر را به منافع حاصل از اب های شیرین‬ ‫و شور مثل مرجان ‪ ،‬مروارید و سایر اشیاء و‬ ‫زیورهای ارزشمند توجه می دهند و خواننده را به‬ ‫تامل فرا می خوانند ‪ » .‬نکته ای که متفکران را به‬ ‫حیرت افکنده ‪ ،‬اشاره خداوند متعال به وجود دو موج‬ ‫در دریاهاست ‪ .‬با تکامل تکنولوژی و فرستادن‬ ‫زیردریایی های پیشرفته به اعماق اقیانوس ها ‪،‬‬ ‫دانشمندان متوجه شدند که به علت غلظت بیشتر‬ ‫اب های واقع در اعماق دریاها ( در مقایسه با اب های‬ ‫سطحی ) دو نوع موج در درون ان ها پدید می اید ‪.‬‬ ‫موجی داخلی و موجی سطحی ‪ /‬امواج الیه زیرین‬ ‫که تاریک هستند دیده نمی شوند ‪ ،‬اما امواج فوقانی‬ ‫قابل رویت اند ‪ .‬گویی امواج بر هم انباشته شده و‬ ‫موجی بر روی موج قرار دارد! پروفسور دوگارو ‪،‬‬ ‫اقیانوس شناس المانی ‪ ،‬پدیده امواج بر فراز یکدیگر‬ ‫را حقیقتی علمی و کامالً روشن می دانست ‪ .‬درعین‬ ‫حال ‪ ،‬وی بر این باور بود ‪ « :‬با پیشرفت علم ‪،‬‬ ‫نیازی به دین نیست ‪ » .‬اما وقتی ایات سوره نور را‬ ‫شنید‪ ،‬با شگفتی اظهار داشت ‪ :‬امکان ندارد این‬ ‫سخنان انسان باشد ‪ .‬این ایات دلیلی بر اعجاز دین‬ ‫اسالم است ‪ » .‬حال باید اندیشید ایا بشری که هزار‬ ‫و چهارصد سال پیش در بیابان های خشک و سوزان‬ ‫عربستان می زیسته ‪ ،‬می توانست بدون اتکا به علم‬ ‫الهی از موجهی داخلی در اعماق اقیانوس ها خبر‬ ‫دهد ؟ اینجاست که باید در برابر قران و اعجاز ان‬ ‫فروتنی نمود و در این ایه زیبا تامل کرد که می فرماید‬ ‫‪ « :‬مسلما ً در افرینش اسمان ها و زمین ‪ ،‬و امدورفت‬ ‫شب و روز ‪ ،‬نشانه های ( روشنی ) برای خردمندان‬ ‫است ‪ ( ” .‬ال عمران – ‪) ۱۹۰‬‬ ‫منبع‪wikijavan.com :‬‬ ‫شادابی مادران‪ ،‬نشاط خانواده را در پی دارد‬ ‫همه ی افراد خانواده‪ ،‬نیازمند شادی هستند و زن و مرد برای ایجاد نشاط در خانواده نقش دارند؛ البته نقش‬ ‫برجسته ی زن در ایجاد شادی و ارامش گری‪ ،‬به دلیل محوریت او در خانواده‪ ،‬قابل چشم پوشی نیست‪.‬‬ ‫خداوند نیز در قران با جمله ی«لتسکنوا الیها» زنان را سمبل ارامش معرفی می کند‪.‬‬ ‫شادابی زنان عامل مهمی برای شادکامی خانواده ها و نشاط اجتماعی است‪ .‬زنان تضمین کننده سالمت‬ ‫خانواده هستند و مدیریت و برنامه ریزی سالمت خانواده بر عهده زنان است‪ .‬همچنین اثار نامطلوب‬ ‫بیماری و مرگ و میر مادر بر سالمت اعضای خانواده غیر قابل چشم پوشی است‪ .‬زنان می توانند به‬ ‫ایجاد شادابی‪ ،‬نشاط و ارامش در خانواده کمک کنند و این موضوع عالوه بر اینکه پیشبرد امور در خانواده‬ ‫ها را به دنبال دارد باعث توفیق و موفقیت فرزندان به عنوان اینده سازان مملکت نیز می شود‪.‬‬ ‫تو مایه ی شادی خانه هستی!‬ ‫مادر‪ ،‬عضو فعال خانواده است و نقش مهمی در‬ ‫رشد و شکوفایی اعضای خانواده و به همان‬ ‫نسبت‪ ،‬ظهور خانواده ای موفق در اجتماع دارد‪.‬‬ ‫از ان جایی که ارتباط بین مادر و دیگر اعضای‬ ‫خانواده‪ ،‬بسیار تنگاتنگ است و به علت رسیدگی‬ ‫مادر به کارهای خانه و فرزند پروری‪ ،‬نقش‬ ‫کلیدی در خانواده دارد؛ خلق وخو و احساس های‬ ‫مادر‪ ،‬به طور مستقیم بر دیگر اعضا‪ ،‬اثرگذار‬ ‫بوده و مادر می تواند با ایجاد فضایی مناسب‬ ‫برای فرزندان‪ ،‬محیطی امن و ارام ایجاد کند تا‬ ‫مانع گرایش فرزندان به بسیاری از معضل های‬ ‫زنان شاد‪ ،‬مهارت‬ ‫اجتماعی شود‪ .‬از ان جایی که‬ ‫ِ‬ ‫مهرورزی را به خوبی یاد گرفته اند؛ این محبت‬ ‫در تمامی رفتارشان در طول زندگی مشهود‬ ‫است؛ به همین علت‪ ،‬همسر و فرزندان در کنار‬ ‫ان ها احساس ارامش و امنیت می کنند‪ .‬تنها‬ ‫بیماری های مسری نیستند که قابل انتقال به‬ ‫دیگران هستند‪ ،‬روحیه های خوب و بد هم‬ ‫می تواند به دیگران سرایت کند‪ .‬شادی فقط باعث‬ ‫افزایش نشاط ما نخواهد شد‪ ،‬بلکه با شاد بودن‪،‬‬ ‫می توان دیگران را نیز در این شادابی شریک‬ ‫کرد‪ .‬درنتیجه‪ ،‬اگر زن ـ که عضو فعال خانه‬ ‫است ـ پرنشاط باشد‪ ،‬به علت وابستگی شدید‬ ‫اعضای خانواده‪ ،‬این شادی را به همسر و‬ ‫فرزندان منتقل می کند‪.‬‬ ‫عوامل ایجاد نشاط و ارامش در زنان‬ ‫اول‪ :‬داشتن تفکر مثبت در زندگی و خوش بینی‬ ‫معقول‪ ،‬رمز خوش بختی در زندگی است‪ .‬مثبت‬ ‫نگری یکی از مولفه های ارامش و نشاط در‬ ‫زندگی فردی است که مثبت اندیش است و‬ ‫می تواند از شکست ها در زندگی درس بگیرد‪.‬‬ ‫زنانی که خصیصه ی خوب فکر کردن را در‬ ‫خود تقویت کنند و به مسائل پیرامون با دید مثبت‬ ‫بنگرند‪ ،‬باعث شیرین شدن زندگی و نشاط واقعی‬ ‫خواهند شد‪ .‬وقتی یک مادر‪ ،‬سختی های زندگی‬ ‫جدانشدنی زندگی بداند و از ان درس‬ ‫را جزء‬ ‫ِ‬ ‫بگیرد‪ ،‬شادی و نشاط را در زندگی از دست‬ ‫نداده و همواره با مشکل های زندگی مبارزه‬ ‫می کند‪ .‬به یقین‪ ،‬در این زندگی‪ ،‬کم تر بیماری‬ ‫های روحی مشاهده می شود‪.‬‬ ‫دوم‪ :‬کم تحرکی‪ ،‬یکی از مشکل های امروزی‬ ‫زنان است‪ .‬ورزش و فعالیت فیزیکی‪ ،‬در سالمت‬ ‫‪12‬‬ ‫روان نقشی اثرگذار دارد؛ طوری که مطالعه ها‬ ‫نشان می دهد مواردی ازجمله افسردگی و‬ ‫اضطراب در اثر فعالیت فیزیکی‪ ،‬بهبود یافته و‬ ‫ورزش‪ ،‬عاملی حمایتی در درمان بیماری روانی‬ ‫است‪ .‬داشتن تفریح سالم‪ ،‬از عوامل اصلی و از‬ ‫ضرورت های بهداشت روان در بانوان است‪.‬‬ ‫روح انسان به تفریح و تفرج نیاز دارد؛ طوری‬ ‫که تفریح های سالم‪ ،‬از بهترین شادی ها و لذت های‬ ‫نشاط اور برای انسان است‪.‬‬ ‫سوم‪« :‬انسان با دیدن مناظر زیبای طبیعت‪،‬‬ ‫گل های رنگارنگ‪ ،‬درختان سبز‪ ،‬ابشارهای زیبا‪،‬‬ ‫شکوفه های شاداب‪ ،‬کوه ها و هزاران منظره ی‬ ‫زیبای دیگر به وجد می اید‪ .‬ارسطو در این زمینه‬ ‫می گوید‪ :‬شادی‪ ،‬بهترین چیزهاست و ان قدر‬ ‫اهمیت دارد که دیگر خواسته ها برای کسب ان‬ ‫هستند »‬ ‫چهارم‪ :‬اگر در زندگی ما دین حاکم باشد‪ ،‬در‬ ‫شادمانی ما تفاوت قابل توجهی پدید می اید؛ برای‬ ‫مثال‪ ،‬یک انسان دین دار از اطاعت خداوند شاد‬ ‫می شود‪ .‬پیامد دین به انسان ها این است که راه‬ ‫نجات از غم و اندوه‪ ،‬ایمان به خدا و ذکر اوست‬ ‫و به انسان‪ ،‬ارامش‪ ،‬شادی و نشاط می بخشد‪.‬‬ ‫قران‪ ،‬نشاط را که نیاز فطری بشر است‪ ،‬تایید‬ ‫کرده و به ان جهت می دهد و راهنمایی های الزم‬ ‫را برای بهره گیری از شادی ارائه می کند‪ .‬در‬ ‫حالی که ممکن است در مسیر اطاعت‪ ،‬با‬ ‫دشواری ها و هزینه های مادی بسیاری روبه رو‬ ‫باشد‪ ،‬با کمال میل از سختی ها استقبال می کند؛‬ ‫زیرا می داند لذت و خوشی‪ ،‬فقط با عوامل مادی‬ ‫به دست نمی اید؛ بلکه عوامل معنوی هم در ایجاد‬ ‫شادی موثر هستند‪ .‬درحالی که اگر دین در‬ ‫زندگی نباشد‪ ،‬عوامل شادی‪ ،‬در راه های بهبود‬ ‫زندگی دنیایی خالصه می شود‪ .‬راضی بودن به‬ ‫ِ‬ ‫رضای خدا برای انسان مومن‪ ،‬شادی اور است و‬ ‫ذکر او ارامش دهنده ی روح و روان خواهد بود‪.‬‬ ‫امام علی(ع) می فرمایند‪« :‬شادی مومن در‬ ‫چهره ی اوست‪ ،‬قدرت وی در دینش و اندوه او در‬ ‫دلش»‬ ‫پنجم‪ :‬از دیگر علل نشاط در زنان‪ ،‬رضایت از‬ ‫زندگی و داشتن ارتباط مناسب با همسر است‪.‬‬ ‫زنان به علت لطافت روحی ای که دارند‪ ،‬بیش تر‬ ‫تحت تاثیر روابط خوب یا بد با همسر بوده و‬ ‫بیش تر از مردان در معرض اسیب هستند؛ لذا‬ ‫نیازمند محبت و توجه بیش تر هستند و در این‬ ‫بین‪ ،‬ارتباط مناسب با بستگان‪ ،‬به ویژه والدین و‬ ‫خواهر و برادر نیز‪ ،‬می تواند در تلطیف روحیه ی‬ ‫زنان موثر باشد و ارامش بیش تری کسب کنند‪.‬‬ ‫ششم‪ :‬احساس مفید بودن می تواند در هر انسانی‬ ‫نشاط ایجاد کند‪ .‬یکی از معصومان در تحف‬ ‫العقول می فرمایند‪« :‬از تنبلی و تنگ حوصلگی‬ ‫دوری کن که سراغاز هر بدی است » افرادی که‬ ‫با کارهای مختلف و مفید‪ ،‬مثل هنرهای خانگی‪،‬‬ ‫خود را مشغول می کنند‪ ،‬کم تر دچار افسردگی‬ ‫می شوند و زنان با مشغول کردن خود به کارهای‬ ‫مفید و مورد عالقه شان‪ ،‬می توانند انرژی مثبتی‬ ‫کسب کرده و نشاط الزم را در زندگی به دست‬ ‫اورند؛ زیرا افراد با تماشای دست رنج خود‪،‬‬ ‫بسیار لذت می برند‪.‬‬ ‫زنان بیش از مردان در معرض اسیب هستند‬ ‫بیماری ها به دنبال ضعف جسمی و اذیتی که‬ ‫برای فرد دارند‪ ،‬به طور طبیعی نشاط را در‬ ‫انسان از بین می برند‪ .‬زنان بیش تر در معرض‬ ‫برخی بیماری ها هستند و باید مراقبت الزم انجام‬ ‫شود تا بیماری جسمی‪ ،‬بر روح و روانشان اثر‬ ‫نگذارد‪ .‬به گزارش مجله ی «سایکولوژی تودی»‬ ‫به طور معمول‪ ،‬اثر ژن ها یا افسردگی در زنان‪،‬‬ ‫بیش تر از مردان است‪ .‬هم چنین ممکن است‬ ‫ژن هایی باشند که احتمال افسردگی را در زنان و‬ ‫در پاسخ به محیط متغیر هورمونی ان ها‪ ،‬تشدید‬ ‫می کنند؛برای مثال‪ ،‬شواهد پزشکی هست که‬ ‫نشان می دهد گروهی از زنان‪ ،‬به ویژه در دوران‬ ‫پس از زایمان و در مرحله ی پیش از قاعدگی‪،‬‬ ‫مستعد افسردگی هستند‪ .‬این نوع افسردگی در‬ ‫خانواده هاست؛ اما بر مردان اثر نمی گذارد؛چراکه‬ ‫ان ها تقریبا ً هرگز به این تغییرهای هورمونی‬ ‫دچار نمی شوند‪.‬اگر زنان‪ ،‬استانه ی تحمل مشکل ها‬ ‫را در خود باال نبرند‪ ،‬مشکل ها‪ ،‬احساس ارامش‬ ‫را در انان از بین می برد و نمی توانند مشکل ها را‬ ‫به خوبی مدیریت کنند و از بحران های زندگی به‬ ‫خوبی گذر کنند؛ در نتیجه‪ ،‬دچار بیماری و‬ ‫افسردگی می شوند و توان مدیریت خانواده را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬عدم رضایت از زندگی مشترک‪،‬‬ ‫مندی جنسی‪ ،‬اختالف های زناشویی‬ ‫عدم رضایت‬ ‫ِ‬ ‫و نداشتن رابطه ی عاطفی با همسر‪ ،‬از عواملی‬ ‫است که باعث از بین رفتن نشاط و ارامش در‬ ‫منبع‪ :‬راسخون‬ ‫زنان می شود‪.‬‬ ‫فقر منابع در زمینه بحث مسئولیت اجتماعی در اسالم‬ ‫با جستجوی اینترنتی پیرامون موضوع مورد‬ ‫بحث‪ ،‬به سرعت این نکته رخ می نماید که تا‬ ‫کنون منبع جدی در باب مسئولیت اجتماعی در‬ ‫فرهنگ اسالمی و با اتکای به منابع اسالمی به‬ ‫نگارش درنیامده است‪ .‬محمد منصور نژاد‪ ،‬استاد‬ ‫دانشگاه‪ ،‬پژوهشگر و مسئول کمیته دین پژوهی‬ ‫صلح انجمن علمی مطالعات صلح ایران در‬ ‫یادداشتی با عنوان فقر منابع در زمینه بحث‬ ‫مسئولیت اجتماعی در اسالم به موضوع این‬ ‫مسئله پرداخته است‪ :‬در تعریف «مسئولیت‬ ‫اجتماعی» (‪ ) Social Responsibility‬گفته‬ ‫شده‪ ،‬یعنی انتظارات اقتصادی‪ ،‬حقوقی‪ ،‬اخالقی‬ ‫و اختیاری جامعه از سازمان ها در زمان معین‬ ‫است در نگاهی انضمامی تر این اصطالح‬ ‫ویژگی های شش گانه زیر را می پذیرد‪)1 :‬‬ ‫داوطلبانه بودن؛ ‪ )2‬درونی سازی با مدیریت‬ ‫عامل های بیرونی؛ ‪ )3‬جهت گیری به سوی‬ ‫ذینفعان چندگانه؛ ‪ )4‬منظور کردن مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و اقتصادی؛ ‪ )5‬روش ها و ارزش ها‬ ‫(مجموعه ارزش هایی که شالوده این روش ها بر‬ ‫ان استوار است)؛ ‪ )6‬فراتر از انسان دوستی‪.‬‬ ‫‪ )1‬با جستجوی اینترنتی پیرامون موضوع مورد‬ ‫بحث‪ ،‬به سرعت این نکته رخ می نماید که تاکنون‬ ‫منبع جدی در باب مسئولیت اجتماعی در فرهنگ‬ ‫اسالمی و با اتکای به منابع اسالمی به نگارش‬ ‫درنیامده است و انچه در اختیار می باشد‪ ،‬همان‬ ‫ادبیات غیرخودی در زمینه مسئولیت کسب و‬ ‫کار به ویژه مرتبط با شرکت ها و سازمان هاست‪.‬‬ ‫این وضعیت حتی درباره دروس دانشگاهی نیز‬ ‫صادق است‪ .‬مثالً چرا باید در درس هایی مثل‬ ‫«اخالق و مسئولیت اجتماعی کسب و کار‬ ‫شرکت ها» در رشته دانشگاهی ‪ ، MBA‬در‬ ‫کشورمان‪ ،‬بی کم و کاست سرفصل های غربی و‬ ‫مواد و محتوای غیربومی تدریس شود؟ اما اگر‬ ‫به ادبیات و فرهنگ غربی مراجعه شود‪ ،‬بحث‬ ‫مسئولیت اجتماعی موضوعی جدی است و حتی‬ ‫متفکران ان ها درباره ان دایره المعارف نوشته اند‪.‬‬ ‫امروزه بحث مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتها‪،‬‬ ‫با عالمت اختصاری (‪ )CSR‬مورد توجه‬ ‫کارشناسان رشته مورد بحث است و در رابطه با‬ ‫این مفهوم ادبیات موسعی موجود است که با‬ ‫جستجوی ساده اینترنتی نیز قابل بازیابی است‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی شرکت ها موضوع حساسیت‬ ‫ برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده‬ ‫است تا انجا که سازمان های بین المللی مانند‬ ‫سازمان ملل و اتحادیه اروپا‪ ،‬استانداردهایی را‬ ‫در این زمینه ارائه کرده اند‪.‬‬ ‫‪ )2‬پرسشی که می توان طرح نمود ان است که ایا‬ ‫منابع دینی و شیعی ظرفیت ورود به چنین‬ ‫مباحثی را ندارند؟ پاسخم بدین پرسش مثبت است‬ ‫و حتی می خواهم فعالً در حد «فرضیه» ای ادعا‬ ‫شود که تنها با تاکید و ارجاع بر «صحیفه‬ ‫سجادیه» (و نه همه منابع از کتاب و سنت تا‪)....‬‬ ‫می توان نوشته جدی در موضوع داشت‪.‬‬ ‫‪)3‬در فرهنگ دینی بحث مسئولیت اجتماعی‪ ،‬یک‬ ‫بحث مبنایی دارد که در «علم کالم» مورد‬ ‫بررسی قرار می گیرد‪ .‬خاستگاه کالمی‬ ‫«مسئولیت» به این نکته باز می گردد که انسان‬ ‫مجبور افریده نشده است‪ ،‬بلکه ازاد است‪.‬به تعبیر‬ ‫«ابن عبّاد» (از معتزلیان) هر انسانی همچنان که‬ ‫مسئول اعتقاد خویش است‪ ،‬مسئول اعمال خود‬ ‫نیز هست‪ .‬چون از روی اراده عمل می کند‪،‬‬ ‫نمی تواند به ناروا‪ ،‬به بهانه قدرت مطلقه خدا‪،‬‬ ‫فریب شیطان‪ ،‬اجبار دیگری یا حکم تقدیر‪ ،‬خود‬ ‫را از مسئولیت نتایج مترتب بر اختیار خود‬ ‫برهاند‪ .‬نظریات جبریانه ای که سعی در حذف‬ ‫مسئولیت انسانی و ازادی عقیده دارد بی پایه‬ ‫است‪ .‬می دانیم که در این زمینه نگاه شیعی نیز‬ ‫ازاد بودن ادمیان و مخالفت با جبرگرایی است‪.‬‬ ‫پس در فرهنگ شیعی نیز انسان مسئول نظر و‬ ‫عمل خویش است‪.‬‬ ‫‪ )4‬با این وصف دامنه مسئولیت پذیری بشر‬ ‫وسیع است‪ .‬می توان اقسام مسئولیت های ادمی را‬ ‫در چهار سطح مطرح نمود‪ :‬مسئولیت در قبال‬ ‫خدا‪ ،‬مسئولیت در قبال خود‪ ،‬مسئولیت در قبال‬ ‫طبیعت و مسئولیت در قبال دیگران‪ .‬بحث‬ ‫مسئولیت اجتماعی جوهره اصلی اش به سطح‬ ‫چهارم یاد شده باز می گردد (مسئولیت در قبال‬ ‫دیگران) و البته با تفاسیری مسئولیت در قبال‬ ‫طبیعت نیز ذیل بحث مسئولیت اجتماعی افراد‪،‬‬ ‫مورد بحث و بررسی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ )5‬گفته شد که مسئولیت اجتماعی با توضیحاتی‪،‬‬ ‫به بحث ارتباط با طبیعت نیز پیوند دارد‪ .‬در این‬ ‫زمینه نیز متاسفانه مسائل زیست محیطی از‬ ‫منظر دینی و اسالمی مورد اقبال متفکران داخلی‬ ‫نبوده است‪ .‬اما یکی از نخبگان جریان «سنت‬ ‫گرایی دینی»( مستقر در غرب)‪« ،‬ایتن» در‬ ‫مقاله «شکوای زمین» تا حدودی حق مطلب را‬ ‫ادا نموده است‪ .‬او از جمله می نویسد‪ :‬هنگامی که‬ ‫با طبیعت همچون شی رفتار می کنیم که باید‬ ‫تسخیر شود و استثمار شود به خود اسیب‬ ‫می رسانیم‪ .‬قران دستور می دهد که بعد از اصالح‬ ‫در زمین در ان فساد نکنید‪ .‬همچنین هنگامی که‬ ‫قران می فرماید زمین و هر چه در ان است برای‬ ‫بهره برداری ما افریده شده‪ ،‬معنای ان انتقال‬ ‫مالکیت نیست‪ ،‬بلکه زمین امانتی است که به ما‬ ‫سپرده شده و ما نسبت به نحوه امانت داری خود‬ ‫در پیشگاه مالک همه چیز‪ ،‬مسئول هستیم‪.‬‬ ‫هنگامی که طبیعت غریبه و بیگانه می شود‪ ،‬فهم‬ ‫کامل دین ان گونه که هست‪ ،‬یا درک اسطوره های‬ ‫بزرگی که بر وحدت جهان گواهی می دهند تقریبا ً‬ ‫ناممکن می شود‪ .‬در راستای نکته یاد شده می توان‬ ‫افزود‪ ،‬اگر مفاهیم فاسد و فساد‪ ،‬در مقابل واژه‬ ‫«سالم»‪ ،‬قابل فهم است‪ ،‬محیط فاسد‪ ،‬از سالمت‬ ‫دور است و زیست محیط ناسالم‪ ،‬فاسد است‪ .‬در‬ ‫سوره بقره ‪ 30/‬گفتگوی خداوند با فرشتگان بیان‬ ‫شده است که وقتی خداوند گفت که انسان را در‬ ‫زمین به عنوان جانشین برگزیده است‪ ،‬فرشتگان‬ ‫معترض بودند که اینان بر روی زمین فساد‬ ‫می کنند ( َمن یُف ِسدُ فیها) و خداوند پاسخ داد من‬ ‫چیزهایی از اینان می دانم که شما نمی دانید (انی‬ ‫اعلم ما ال تعلمون)‪ .‬کمترین نتیجه ان است که در‬ ‫فرهنگ دینی مومنان نباید بر روی زمین فساد‬ ‫نموده و متناسب با رسالت این نوشتار به محیط‬ ‫زیست و طبیعت اسیب وارد اورند‪ .‬در قران‬ ‫مجید به صراحت در بیت مصادیق فساد در‬ ‫ارض به از بین بردن زراعت‪ ،‬باغ و درختان‬ ‫(یهلک الحرث ‪ :‬بقره‪ )205/‬تاکید دارد و‬ ‫درنهایت می گوید خداوند مفسدان را دوست‬ ‫ندارد‪ .‬در نهج البالغه نیز بارها به حفظ طبیعت‬ ‫اشاره شده و در جایی به مسلمانان تذکر داده شده‪:‬‬ ‫شما در پیشگاه خداوند مسئول بندگان خدا‪،‬‬ ‫شهرها‪ ،‬خانه ها و حیوانات هستید (بانکم مسئولون‬ ‫حتی عن البقاع والبهایم‪ :‬خطبه‪ .) 167/‬با این‬ ‫مواد و محتوای فراوان و عمیق در فرهنگ‬ ‫خودی‪ ،‬الزم است عالمان اسالمی دست به‬ ‫توصیف بحث‪ ،‬سپس تبیین موضوع زده و‬ ‫متناسب با شرایط عصر برای رفع مشکالت‬ ‫ارائه طریق نمایند‪.‬‬ ‫‪ )6‬جدای از نظریه پردازی‪ ،‬در راهبردها و‬ ‫راهکارهای تقویت و درونی سازی مسئولیت‬ ‫اجتماعی در افراد نقش تعلیم و تربیت بی بدیل‬ ‫است‪ .‬ایا مسلمانان‪ ،‬بدون تالش‪ ،‬برنامه‪ ،‬داشتن‬ ‫راهکار‪ ،‬تمرین و تکرار و‪ ...‬و به عبارت دیگر‪،‬‬ ‫بدون مقدمه می‏توانند به واجباتی از قبیل تعاون‪،‬‬ ‫برادری و‪ ...‬که از مولفه های مسئولیت‬ ‫اجتماعی اند‪ ،‬عمل کنند؟ ایا بدون اموزش و‬ ‫تربیت‪ ،‬می‏توان به این اهداف دینی دست‏یافت؟‬ ‫ایا دلیل این‏همه تفرقه‪ ،‬دشمنی و‪ ...‬بخشی به ان‬ ‫بازنمی‏گردد که مسلمان‏ها‪ ،‬تربیت مناسب‬ ‫منبع‪:‬مهر‬ ‫فرهنگ دینی را ندارند؟‬ ‫مهارت های اجتماعی به کودکان اموزش داده شود‬ ‫استاندار اذربایجان شرقی با اشاره به مسئولیت سنگین والدین و معلمان در تربیت کودکان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اموزش و پرورش در کنار خواندن و نوشتن و اموزش های علمی‪ ،‬به ارتقای سواد ارتباطی‪،‬‬ ‫عاطفی و مهارت های اجتماعی دانش اموزان نیز توجه داشته باشد‪.‬‬ ‫محمدرضا پورمحمدی‪ ،‬استاندار اذربایجان شرقی امروز‪ ۱۲ ،‬شهریورماه در مراسم اغاز به کار‬ ‫نخستین مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز‪ ،‬با بیان اینکه تحقق جامعه متعالی از مسیر اموزش‬ ‫می گذرد‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش حقوق شهروندی یکی از کارهای ارزشمند است که باید به ان اهتمام ویژه ای‬ ‫صورت گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه جامعه ما از نظر اشنایی مردم با حقوق و تکالیف خود‪ ،‬جامعه‬ ‫کم سوادی است‪ ،‬گفت‪ :‬هرچه مردم نسبت به حقوق و تکالیف خود اشنایی بیشتری داشته باشند از‬ ‫میزان گرفتاری ها کاسته خواهد شد‪ .‬پورمحمدی با تاکید بر نقش محیط در بروز و ظهور استعدادها و ویژگی های ذاتی افراد جامعه‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬محیط زندگی افراد باید عاری از ناهنجاری ها‪ ،‬بازدارنده از جرائم و تامین کننده حقوق و سالمت انسان ها باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئوالن‪،‬‬ ‫سیاست مداران و معماران محیط های شهری در شرایط پیچیده کنونی مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و باید تالش کنند که محیط زندگی مانع از‬ ‫شکوفایی استعدادها نباشد‪ .‬استاندار اذربایجان شرقی همچنین به نقش پیشگام اذربایجان و تبریز در عرصه تمدن و حقوق شهروندی اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ما امروز در تبریز کودکان خیابانی‪ ،‬معتادان متجاهر و متکدیان را نمی بینیم و این امر نشان دهنده سطح باالی اگاهی و معرفت در جامعه‬ ‫ماست که توانسته بسیاری از معضالت را حل کند‪ .‬محمود عباسی‪ ،‬دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک نیز در این مراسم گفت‪ :‬مدرسه‬ ‫تابستانی حقوق کودک از روز ‪ ۱۲‬شهریور با موضوعات متنوعی همچون بلوغ و رشد کودکان‪ ،‬اصول حمایت از کودکان در مقررات جمهوری‬ ‫اسالمی ایران‪ ،‬کار کودکان و حمایت از انان در برابر بهره کشی اقتصادی و دیگر موضوعات حوزه حقوق کودکان‪ ،‬به مدت ‪ ۳‬روز در تبریز‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایکنا‬ ‫پرورش شهروند مسئولیت پذیر از طریق اموزش به کودکان‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان گفت‪ :‬پرورش شهروند‬ ‫مسئولیت پذیر با انتقال اموزش های شهروندی به کودکان تحقق می یابد‪.‬‬ ‫روح هللا وجدی با بیان اینکه در راستای اموزش های شهروندی‪ ،‬اردوهای اموزشی شهروندی‬ ‫و یا همایش های مختلف برگزار می شود خاطرنشان کرد‪ :‬این اموزش ها موجب می شود تا‬ ‫شهروندان به راحتی حقوق خود را در چارچوب قانون پیگیری کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اموزش شهروندی در واقع ارائه اطالعات و اگاهی در مورد مسائل عمومی جامعه است که‬ ‫فرد را برای کسب فرهنگ شهروندی جامعه محل زندگی خود در ابعاد محلی‪ ،‬ملی و جهانی‬ ‫اماده می کند‪.‬وی با بیان اینکه این اموزش ها نقش مهمی در تقویت روح و وجدان جمعی جامعه و درنهایت هدایت شهروندان به سمت زندگی‬ ‫مطلوب و با کمترین دغدغه دارد اضافه کرد‪ :‬اموزش های شهروندی برای دانش اموزان در مجموعه عین القضات و تاالر فجر برگزار می شود‪.‬‬ ‫سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان اظهار داشت‪ :‬سه هزار و ‪ ۵۰۰‬دانش اموز و شهروند از اموزش های شهروندی‬ ‫بهره مند شده اند‪ .‬وجدی پخش برنامه تلویزیونی شب های هگمتانه در ‪ ۷۰‬برنامه که بخشی از ان به اموزش های شهروندی تعلق دارد را از دیگر‬ ‫اقدامات برشمرد و گفت‪ :‬جشنواره شهروندان برگزیده هم در حوزه مدیریت شهری با هدف اصلی الگوسازی و مشارکت شهروندی برگزار‬ ‫می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه اموزش های شهروندی در ‪ ۱۴‬فرهنگسراها انجام شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بسته هایی با محتوای اموزش شهروندی‬ ‫بین دانش اموزان و شرکت کنندگان در دوره های اموزشی توزیع می شود‪ .‬سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۲۲‬برنامه در خصوص اموزش های شهروندی با همکاری اداره های مختلف همچون کمیته امداد امام(ره)‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان و باشگاه شهرداری انجام شد‪ .‬وجدی عنوان کرد‪ :‬اموزش های شهروندی در حوزه فرهنگ ترافیک‪ ،‬تفکیک زباله‪ ،‬پسماند‪ ،‬حفظ فضای‬ ‫سبز و سبک زندگی انجام می شود‪ .‬سرپرست سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد‪ :‬تشکیل شورای اجتماعی‬ ‫محالت از دیگر اقدامات است و در چهار محله تاکنون تشکیل شده است که به زودی به هشت محله افزایش می یابد و تا پایان شهریور به ‪۱۲‬‬ ‫محله می رسد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایرنا‬ ‫‪14‬‬ ‫راهکارهایی برای شروع سال تحصیلی‬ ‫بدون استرس‬ ‫فرزند شما بیش از ‪ ۳‬ماه مشغول تفریح و سرگرمی بوده و عمل هر کاری که مایل‬ ‫بوده انجام داده است‪ .‬انجام مجدد وظایف مدرسه الزاما ً برایش خوشایند نیست‪.‬برای‬ ‫پشت سر گذاشتن این مشکل کوچک نیازمند ان است که شما کمی بیش از معمول‬ ‫در اختیارش باشید و با تمام محبتتان او را در برگیرید‪ .‬در اینجا توصیه هایی برای‬ ‫ورود به مدرسه بدون استرس را پیشنهاد می دهیم‪.‬‬ ‫‪ -1‬او را به ساعت جدید عادت دهید‪.‬‬ ‫طور اشکار با پدر و مادر و اموزگار در میان اماده کنید‪.‬‬ ‫بعد از ان میهمانی های تابستانی و تا ظهر بگذارند و کاری کنند که از حمایت اولیا نسبت به داخل کیفش شی ای که به ان عالقه خاصی دارد‬ ‫خوابیدن ها‪ ،‬فرزند شما نیازمند ان است که دوباره خود اطمینان پیدا کنند‪.‬‬ ‫مثل یک اسباب بازی‪ ،‬عکس هایی که جمع اوری‬ ‫به ریتم جدیدی عادت کند‪ .‬چند روز قبل از ورود ‪ -۵‬مراقب سنجش بینایی‪ ،‬شنوایی‪ ،‬معاینه می کند‪ ،‬و یا یک عروسک پارچه ای بیندازید‪ .‬با‬ ‫به مدرسه‪ ،‬از او بخواهید که شب ها زودتر به دندان ها و واکسیناسیون او باشید‪.‬‬ ‫این عمل‪ ،‬به او اطمینان خاطر می دهید که قسمتی‬ ‫رختخواب برود و صبح ها زودتر از خواب بیدار برای اینده فرزندتان مهم است که این معاینه ها را از محیطی که به ان عادت دارد را به همراه‬ ‫شود‪ .‬بهتر است که دیرتر از ‪ ۹‬شب به رختخواب انجام دهید زیرا بعید نیست که به دلیل ضعف دارد‪.‬‬ ‫نرود و نیم ساعت هم به مطالعه در رختخواب بینایی و یا شنوایی ‪ ،‬کودک به شاگرد ضعیفی ‪ -۹‬اولین روز مدرسه‬ ‫اختصاص دهد‪.‬‬ ‫تبدیل شود‪ .‬اگر نتواند به خوبی ببیند و یا حرف های برای انکه نخستین روز مدرسه باعجله خود را‬ ‫‪ -۲‬او را از نظر روانی اماده کنید‪.‬‬ ‫معلم را به درستی بشنود‪ ،‬چگونه می تواند اماده نکنید‪ ،‬دیر از خواب بیدار نشوید‪ .‬فرزندتان‬ ‫بگیرد؟‬ ‫یاد‬ ‫ خوبی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫ هایش‬ ‫س‬ ‫در‬ ‫باید به راحتی از خواب بیدار شود و صبحانه‬ ‫چند روز قبل از ورود به مدرسه‪ ،‬با او در مورد‬ ‫مدرسه حرف بزنید‪ .‬برایش توضیح دهید که به ‪ -۶‬فرزندتان را با مدرسه جدید ش اشنا کنید‪.‬‬ ‫چه دلیل باید به مدرسه برود و رفتن به مدرسه‬ ‫چه مزایایی به همراه دارد‪ .‬گفت وگوهایتان باید‬ ‫مطابق با شخصیت و سن فرزندتان باشد‪ .‬مثالً‬ ‫همکالسی هایش را دوباره می بیند و با‬ ‫همکالسی های جدید اشنا می شود‪ ،‬به فعالیت های‬ ‫جدیدی پی می برد و چیزهایی را که به رشد او‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬به او اطمینان خاطر دهید‪.‬‬ ‫او دل نگران است و زمانی که از ورود به‬ ‫مدرسه با او سخن می گویید‪ ،‬گریه زاری می کند‪:‬‬ ‫«نه‪ ،‬من نمی خوام مدرسه برم!»‪ .‬این امر طبیعی‬ ‫است‪ .‬به او بگویید به دلیل انکه می خواهد معلم و‬ ‫کالس اش را عوض کند‪ ،‬نگرانی او را درک‬ ‫می کنید و زمانی که شما نیز به سن و سال او‬ ‫بودید روزهای ورود به مدرسه همین نگرانی ها‬ ‫را داشتید اما دوست های زیادی پیدا کردید‪ .‬به او‬ ‫توضیح دهید که درصورت هر گونه مشکل‪،‬‬ ‫برای کمک به او و مقابله با ان در کنار او‬ ‫خواهید بود‪.‬‬ ‫‪ -۴‬او را اماده کنید تا مستقل باشد‪.‬‬ ‫به خصوص بچه های کوچک تر‪ ،‬عدم استقالل در‬ ‫انان موجب استرسی واقعی می شود‪ .‬برای‬ ‫جلوگیری از ان به او کمک کنید تا به تنهایی‬ ‫لباس هایش را بپوشد و در بیاورد‪ .‬برای کمک به‬ ‫او می توانید برچسب هایی که روی ان ها اسم و یا‬ ‫عالمتی نوشته شده است را روی لباسش بدوزید‬ ‫تا بتواند به اسانی ان را تشخیص دهد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ان‪ ،‬احتمال دارد که دو کودک لباس شبیه به هم‬ ‫بپوشند و این امر از سردرگمی مداوم انان‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬باید فرزند خود را تشویق و‬ ‫ترغیب کنند تا احساسات و مشکالت خود را به‬ ‫منتظر نخستین روز مدرسه نمانید تا مدرسه‬ ‫جدیدش را به او معرفی کنید‪ .‬هیچ چیزی‬ ‫دلهره اورتر از مکانی نیست که هیچ شناختی از‬ ‫انجا ندارد زیرا در محیط جدید احساس سردرگمی‬ ‫می کند‪ .‬برای انکه او را با مکان جدید اشنا کنید‪،‬‬ ‫او را چندین بار به مدرسه ببرید و مکان هایی‬ ‫چون حیاط مدرسه‪ ،‬کالس ها ‪ ،‬محوطه سرپوشیده‬ ‫را به او نشان دهید‪ .‬او را روزهایی که مدرسه‬ ‫برای ثبت نام باز است‪ ،‬به مدرسه ببرید‪ .‬این‬ ‫عمل در روز ورود به مدرسه به او شناخت جدید‬ ‫و اعتماد به نفس می دهد‪.‬همچنین باید برنامه رفت‬ ‫و امد دانش اموز به مدرسه و کسی که مسئول این‬ ‫کار است را قبالً با او هماهنگ کرد و از او‬ ‫بخواهند طبق همان برنامه عمل نماید اولیا سعی‬ ‫کنند حتی االمکان این برنامه را تغییر ندهند‪.‬‬ ‫خوبی بخورد‪ .‬چنانچه به دلیل اضطراب اشتها‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬به او اصرار نکنید اما برایش‬ ‫تغذیه ای مثل ساندویچ نان و پنیر‪ ،‬میوه و… اماده‬ ‫کنید و داخل کیف مدرسه اش بگذارید‬ ‫‪ -۱۰‬او را تا مدرسه همراهی کنید‪.‬‬ ‫در صورت امکان او را تا کالسش همراهی کنید‪.‬‬ ‫و چنانچه نتوانید او را ببرید‪ ،‬احساس گناه نکنید‬ ‫بلکه همه چیز را خوب برایش توضیح دهید سعی‬ ‫کنید سرشب برایش وقت بگذارید تا او بتواند‬ ‫نخستین روز مدرسه را برایتان تعریف کند‪.‬‬ ‫‪ -۱۱‬اولیا باید سعی کنند‪.‬‬ ‫در اولین روز مدرسه تمام وقت با خوش رویی با‬ ‫فرزند برخورد کنند زیرا در اولین روز مدرسه‬ ‫به صورت طبیعی بسیاری از کودکان ترس و‬ ‫هیجانات زیادی دارند که در رفتار ان ها کامالً‬ ‫مشهود است لذا باید با تسلط بر رفتار خود این‬ ‫‪ -۷‬برای او کتاب هایی در مورد مدرسه‬ ‫روز را برای دانش اموزان کالس اول دبستان‬ ‫بخرید‪.‬‬ ‫روزی به دور از تشنج و ناراحتی تبدیل نمایند‪.‬‬ ‫پیشنهاد ما به اولیا این است که از همین حاال با‬ ‫‪ -12‬در برخی از موارد نه گفتن را یاد‬ ‫بچه های خود راجع به مدرسه صحبت کنند‪ .‬لوازم‬ ‫بگیرید‪:‬‬ ‫مدرسه را با خوشحالی و دوستی برای ان ها تهیه‬ ‫کنند و کیف و کفش و دفتر و مداد را با همراهی فرزندان خود را از گزند روزگار حفظ کنید‪ ،‬اما‬ ‫کودک خریداری نمایند تا خریدهای مشارکتی و از حمایت بیش از اندازه هم اجتناب کنید چرا که‬ ‫جمعی را تجربه کنند‪ .‬کتاب هایی در مورد مدرسه حمایت بیش از اندازه می تواند مانع رشد و ترقی‬ ‫و به خصوص نخستین روز مدرسه برایش تهیه فرزندان شما شود‪.‬‬ ‫کنید‪ .‬بچه ها عاشق این هستند که با قهرمانان در پایان ضمن تبریک به دانش اموزان عزیز‪،‬‬ ‫داستان های کتاب های اموزشی همزاد پنداری خانواده های گرامی و اولیای محترم فرا رسیدن‬ ‫کنند‪ .‬عالوه بر ان می فهمند بچه های دیگری هم ماه مهر را به همه ی دانش اموزان و کارکنان‬ ‫هستند که روز اول مدرسه یا گریه می کنند و یا اموزش و پرورش و همچنین تمامی معلمین‬ ‫دل نگران هستند‪ .‬و با تمام این حرف ها همیشه دلسوز تبریک و تهنیت عرض می نماییم‪.‬‬ ‫ارزومندیم این عزیزان در تمامی مراحل درسی‬ ‫این مسئله ختم به خیر می شود!‬ ‫خود افتخار افرینی نمایند و در تمام مراحل‬ ‫‪ -8‬کیف کوچکی برای وسایل شخصی اش‬ ‫زندگی موفق باشند‪.‬‬ ‫دمنوش های پاییزی‬ ‫فصل پاییز که شروع سردی و خشکی هواست می تواند مسبب درد های مختلفی برای بدن شما باشد؛ درد هایی مثل کمردرد‪ ،‬بیماری های پوستی‪،‬‬ ‫حساسیت و تورم مخاط های گوش و حلق و بینی و بهترین راه برای مبارزه با این ناراحتی ها استفاده از دمنوش های پاییزی است که عالوه بر این‬ ‫منبع‪ :‬سیمرغ‬ ‫که طرز تهیه راحتی دارند بسیاری از مشکالت شما را حل می کنند‪.‬‬ ‫دمنوش پاییزی زنجبیل‬ ‫پاییز می شود‪ .‬برای از بین بردن‬ ‫انقباضات دردناک و گرفتگی عضالت‬ ‫و همچنین برای درمان سرماخوردگی‬ ‫می توان از دمنوش زنجبیل استفاده کرد‪.‬‬ ‫دمنوش زنجبیل به دلیل اینکه حاوی میزان زیادی مواد مغذی است باعث‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن در برابر نفوذ میکروب و ویروس های فصل می‬ ‫شود‪ .‬ابتدا پوست زنجبیل را بگیرید و ان را به صورت ورقه های نازک‬ ‫ببرید‪.‬مقداری اب جوش داخل یک قوری کوچک بریزید‪ .‬ورقه های‬ ‫زنجبیل تازه را داخل اب جوش بریزید و در قوری را ببندید‪ .‬حدود ‪۱۵‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬دقیقه صبر کنید تا دمنوش زنجبیل دم بکشد ‪ .‬می توانید از عسل یا‬ ‫نبات برای شیرین کردن دمنوش زنجبیل استفاده کنید‪ .‬اضافه کردن‬ ‫مقداری اب لیمو به این دمنوش طعم تازه و جالبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫دمنوش پاییزی اویشن‬ ‫دمنوش گیاهی اویشن به دلیل اینکه‬ ‫خاصیت ضدعفونی و ضد باکتری دارد‬ ‫از بروز بیماری هایی همچون‬ ‫سرماخوردگی و ارتروز که باعث اسیب‬ ‫وارد شدن به بدن افراد می شود جلوگیری می کند‪ .‬این دمنوش برای از‬ ‫بین بردن درد مفاصل‪ ،‬نقرس‪ ،‬ورم مفاصل و درد سیاتیک‪ ،‬درد های‬ ‫عضالنی‪ ،‬مفصلی و روماتیسمی‪ ،‬برونشیت‪ ،‬سیاه سرفه و التهاب‬ ‫دستگاه تنفسی مفید است‪ .‬همچنین اویشن ضد سرفه و خلط اور است‪.‬‬ ‫برای تهیه دمنوش اویشن‪ ،‬یک قاشق مرباخوری اویشن خشک شده را‬ ‫داخل دو لیوان اب جوش بریزید‪ .‬قوری را روی شعله غیرمستقیم قرار‬ ‫دهید تا دم بکشد‪ .‬سپس به مقدار دلخواه‪ ،‬عسل به ان بیفزایید و میل‬ ‫نمایید‪ .‬همچنین می توانید موقع دم کشیدن‪ ،‬به ان لیموعمانی نیز اضافه‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫دمنوش پاییزی میخک‬ ‫میخک‪ ،‬اثر نیرودهنده و ضدعفونی کننده‬ ‫دارد‪ ،‬محرک اشتها و تقویت کننده بدن‬ ‫است و برای درد کمر نیز مفید است‪ .‬یک‬ ‫قاشق مرباخوری از خردشده گل میخک را با دو لیوان اب جوش در‬ ‫یک قوری بریزید‪ .‬قوری را به مدت ده دقیقه روی شعله غیرمستقیم‬ ‫قرار دهید‪.‬سپس دمنوش موردنظر را صاف و با شکر مخلوط کرده و‬ ‫میل کنید‪.‬‬ ‫‪16‬‬ ‫دمنوش پاییزی دارچین‬ ‫دارچین مصونیت بدن را در مقابل‬ ‫امراض باال می برد‪ .‬اگر حس می کنید‬ ‫ضعیف شده اید و ممکن است مریض‬ ‫شوید‪ ،‬چای دارچین را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫دمنوش دارچین برای درد های عضالنی مفید است‪ .‬به عنوان تب بر از‬ ‫ان استفاده می شود‪ .‬رگ ها را باز می کند و باعث بهبود گردش خون‬ ‫می شود‪ .‬چند عدد چوب دارچین را در یک قوری بریزید‪ .‬یک لیوان‬ ‫بزرگ اب ‪ ۸۰‬درجه به ان اضافه کنید ‪ ،‬بگذارید به مدت ‪ ۱۵‬الی ‪۲۰‬‬ ‫دقیقه دم بکشد ‪ .‬در صورت تمایل می توانید برای شیرین شدن ان از‬ ‫نبات استفاده کنید‪ .‬اضافه کردن چند قطره اب لیموترش به ان باعث‬ ‫می شود طبع گرم دارچین تعدیل شود‪.‬‬ ‫دمنوش پاییزی پونه‬ ‫از دمنوش پونه برای درمان‬ ‫سرماخوردگی‪ ،‬زکام‪ ،‬سردردها‪،‬‬ ‫مشکالت گوارشی‪ ،‬کم کردن تب خفیف‪،‬‬ ‫تسکین گلودرد و برای بهبود نفخ شکم‬ ‫استفاده می شود‪ .‬برای تهیه یک فنجان دمنوش پونه‪ ،‬یک قاشق غذاخوری‬ ‫سرخالی از برگ یا گل پونه تازه و یا یک قاشق چای خوری برگ پونه‬ ‫خشک شده را در چای صاف کن درون یک لیوان ریخته و یک فنجان‬ ‫اب در حال جوش را روی ان بریزید‪ .‬اجازه دهید مدت ‪ ۱۰‬دقیقه دم‬ ‫بکشد و به رنگ چای دربیاید‪ .‬اگر دوست داشتید می توانید ان را با نبات‬ ‫کمی شیرین کنید‪ .‬این دمنوش به طور معمول ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬فنجان در روز‬ ‫استفاده می شود و محدودیتی در طول درمان وجود ندارد‪.‬‬ ‫دمنوش پاییزی جعفری‬ ‫این دمنوش برای بهبود بیماری هایی‬ ‫مانند التهاب مفاصل و استخوان ها و‬ ‫روماتیسم مفید است‪ .‬موجب حفاظت افراد‬ ‫در برابر التهابات پلی ارتریت می شود؛ و از ان ب ه عنوان مسکن برای‬ ‫پایین اوردن تب استفاده می شود‪ .‬یک قاشق غذاخوری از برگ و‬ ‫ساقه های خشک شده ی جعفری را همراه یک لیوان اب جوش داخل‬ ‫قوری بریزید‪ .‬به مدت ‪ ۱۵‬دقیقه روی شعله ی غیرمستقیم قرار دهید‪ .‬پس‬ ‫از صاف کردن‪ ،‬ان را با عسل یا نبات‪ ،‬شیرین و میل کنید‪ .‬خوردن ‪۲‬‬ ‫لیوان در روز‪ ،‬به مدت یک هفته مجاز است‪.‬‬ ‫امر به معروف؛ عامل همبستگی در ایفای مسئولیت اجتماعی‬ ‫رئیس بنیاد دانشنام ه نگاری و پژوهشکده‬ ‫نهج البالغه به طرح بحث در زمینه مسئولیت‬ ‫اجتماعی پرداخت و با تبیین اهمیت امر به‬ ‫معروف و نهی از منکر در ایات و روایات‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬نباید امر به معروف و نهی از‬ ‫منکر را فقط در رابطه شخص با شخص ببینیم‪،‬‬ ‫بلکه باید به ان‪ ،‬به مثابه عامل همبستگی اجتماعی‬ ‫بنگریم که می تواند شرایط را برای ایفای‬ ‫مسئولیت های اجتماعی فراهم کند‪ .‬نشست‬ ‫«مشارکت و مسئولیت اجتماعی از منظر امام‬ ‫علی(ع) و نهج البالغه» ‪ ۳۰ ،‬شهریور‪ ،‬با‬ ‫سخنرانی احمد پاکتچی‪ ،‬رئیس بنیاد دانشنامه ‬ ‫نگاری و پژوهشکده نهج البالغه‪ ،‬در بنیاد‬ ‫نهج البالغه برگزار شد‪ .‬وی در ابتدا بیان کرد‪:‬‬ ‫علت این تمرکز بر روی جنبه اجتماعی‬ ‫نهج البالغه به دلیل مغفول بودن این حوزه در‬ ‫نهج البالغه است و گویی سلسله ای از بحث ها‪،‬‬ ‫متولیانی دارد که به ان بپردازند و افرادی هستند‬ ‫که به اقتصاد‪ ،‬سیاست و اخالق در نهج البالغه‬ ‫می پردازند‪ ،‬اما جنبه اجتماعی‪ ،‬نه اینکه متولی‬ ‫ندارد‪ ،‬اما کمتر از چیزی که انتظار می رود‪ ،‬به‬ ‫ان پرداخته شده است و من حاضرم توضیح دهم‬ ‫که علت تدوین نهج البالغه توسط شریف رضی‬ ‫نیز همین جنبه اجتماعی نهج البالغه بوده است و‬ ‫نه انگیزه های سیاسی و اقتصادی و حتی بر‬ ‫خالف تصور‪ ،‬مسئله این نبود که یک مجموعه‬ ‫ادبی را جمع کند‪ ،‬بلکه بیشترین جنبه ای که برای‬ ‫او جدی بوده‪ ،‬جنبه اجتماعی است‪.‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی دین‬ ‫این دین پژوه در ادامه افزود‪ :‬اما سوال این است‬ ‫که وقتی در مورد مسئولیت اجتماعی صحبت‬ ‫می کنیم‪ ،‬کدام یک مورد نظر است؟ غالبا ً به نوع‬ ‫اول رابطه‪ ،‬یعنی رابطه بین شخص و شخص به‬ ‫صورت کالسیک بیشتر توجه داریم و با این‬ ‫موضوع بیشتر مواجه بوده ایم‪ ،‬بنابراین االن‬ ‫می دانیم که اگر یک کسی در رانندگی یک‬ ‫تصادفی بکند و به ادم دیگری خسارت بزند‪،‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی اقتضا دارد که خسارت را‬ ‫جبران کند و این را کامالً می فهمیم‪ .‬فرد «الف»‬ ‫با فرد «ب» درگیر است و در مقابل عملی که‬ ‫کرده مسئولیت دارد و طیف وسیعی از احکام ما‬ ‫را این مسائل تشکیل می دهند و حتی طیف‬ ‫وسیعی از قانون مدنی را نیز این مسائل تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬درک روشنی داریم که انسان در قبال‬ ‫رفتاری که با دیگران دارد‪ ،‬مسئول است‪ .‬جایی‬ ‫که کار پیچیده می شود و از ان درک کمتری‬ ‫داریم انجایی است که انسان در ارتباط با کلیت‬ ‫جامعه قرار می گیرد‪ .‬می دانم که اگر خدای‬ ‫ناکرده به بدن اقای فالنی جراحتی وارد کنم‪،‬‬ ‫اخالقا ً موظف هستم دیه ای پرداخت کنم تا بهبود‬ ‫پیدا کند و عذاب وجدان از دوش من برداشته‬ ‫شود‪ ،‬اما نمی دانم اگر به کلیت جامعه لطمه‬ ‫وارد کنم چطور می شود‪ .‬مثالً کاری می کنم که‬ ‫به جامعه صدمه وارد می کند که غالبا ً فرمولی‬ ‫نداریم که به این موضوع بپردازد و غالبا ً این‬ ‫قسمت مسئله اصالً برای ما مهم نیست‪ .‬پاکتچی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬من اگر از یک نفر ‪ ۵‬لایر بردارم‬ ‫احساس می کنم که یک کار غیرشرعی کرده ام‪،‬‬ ‫اما اگر کاری کنم که کلیت جامعه با فقر مواجه‬ ‫شود می گویم من چه کاری کرده ام؟ و به من چه‬ ‫ارتباطی دارد که جامعه فقیر شده و احساس‬ ‫نمی کنم که در ان مورد نیز مسئولیتی دارم‪ .‬اگر‬ ‫کاری کنم که کلیت جامعه احساس ناامنی کند‪،‬‬ ‫احساس نمی کنم کار بدی کرده ام و اصالً خودم‬ ‫را درگیر نمی کنم‪ ،‬اما اگر در هنگام رانندگی بد‬ ‫بپیچم و احساس کنم یک عابر را ترسانده ام‬ ‫عذاب وجدان می گیرم‪ .‬یعنی یک مشکل‬ ‫اموزشی و تربیتی داریم که وقتی داریم در‬ ‫مورد مسئولیت اجتماعی صحبت می کنیم‪،‬‬ ‫مسئولیت اجتماعی را تا زمانی که در قالب‬ ‫رابطه شخص با شخص است خوب درک‬ ‫می کنیم‪ ،‬اما وقتی به رابطه شخص با کلیت‬ ‫جامه مربوط می شود‪ ،‬فهم روشنی نداریم و‬ ‫گاهی نیز دچار تقلیل گرایی می شویم‪ .‬مثالً من‬ ‫که معلم هستم از نظر حالل و حرام برایم مهم‬ ‫است که اگر گفتند پولی که به استاد راهنمای‬ ‫رساله می دهیم برای این قدر ساعت وقت‬ ‫گذاشتن است و در اینجا ممکن است دچار‬ ‫عذاب وجدان شوم که ایا به این اندازه ساعت‬ ‫برای این پایان نامه وقت گذاشته ام یا خیر‪.‬‬ ‫چرا؟ چون مورد جزء به جزء مطرح است‪.‬‬ ‫گویی یک مبلغی را در قالب یک خدمات‬ ‫معینی دریافت کرده ام و زمانی که نتوانم ان‬ ‫خدمات را ارائه کنم‪ ،‬احساس می کنم که کم‬ ‫فروشی کرده ام و احساس می کنم که مسئولیت‬ ‫خود را درست انجام نداده ام‪ ،‬اما اگر به جای‬ ‫اینکه به پیشرفت علم کمک کنم به پسرفت علم‬ ‫کمک کنم و باعث شوم که سنت های علمی غلط‬ ‫در جامعه ایجاد شود و نسلی از شاگردان من‬ ‫خراب شوند و در مسیر درست حرکت نکنند‪،‬‬ ‫می گویم‪ ،‬خودشان بد بودند و احساس نمی کنم‬ ‫که مابازایی دارد‪ .‬پاکتچی در ادامه افزود‪ :‬این‬ ‫مسئله باعث می شود که روی این نکته تاکید کنیم‬ ‫که مسئولیت اجتماعی پدیده مهمی است و این‬ ‫تصور که بتوانیم رستگار شویم و دستورات قران‬ ‫و سنت را عمل کنیم در حالی که این مسئولیت‬ ‫اجتماعی را درک نکنیم‪ ،‬تصور غلطی است‪.‬‬ ‫بلکه نکته مهم این است که می خواهیم درکمان را‬ ‫از این مسئولیت اجتماعی فراتر ببریم‪ .‬یعنی‬ ‫ماجرای مسئولیت اجتماعی فقط در روابط شخص‬ ‫با شخص نیست‪ ،‬شاید روابط شخص با کلیت‬ ‫جامه اهمیت بیشتری در این مورد داشته باشد‪ .‬ما‬ ‫ایرانی ها بسیار تعارفی هستیم و اگر بخواهیم از‬ ‫یک در رد شویم چند دقیقه طول می کشد که‬ ‫یکدیگر را متقاعد کنیم و احترام های متقابل برای‬ ‫ما خیلی جدی هستند‪.‬‬ ‫فقدان مسئولیت اجتماعی در کلیت های بدون‬ ‫تعین‬ ‫وی اذعان کرد‪ :‬تعارف در عین حال که بین ما‬ ‫زیاد است‪ ،‬بخشی از ان به احترام های متقابل‬ ‫برمی گردد‪ ،‬ولی تمام درک ما از این موضوع‬ ‫شخص به شخص است‪ ،‬یعنی اگر ما باشیم باید‬ ‫احترام متقابل داشته باشیم‪ ،‬اما وقتی با کلیتی از‬ ‫مجموعه ادم ها مواجه می شوم‪ ،‬بدون اینکه تعین‬ ‫داشته باشند‪ ،‬می شود معضل ترافیک تهران که‬ ‫چه حرکت های عجیب و غریبی در ترافیک‬ ‫تهران اتفاق نمی افتد و هیچ کس به حقوق دیگری‬ ‫احترام نمی گذارد‪ ،‬چون شخص با شخص چشم در‬ ‫چشم نیست و عادت ما این است که حقوق یکدیگر‬ ‫را فقط زمانی رعایت کنیم که فرد با فرد سر و‬ ‫کار دارد و زمانی که کلیت جامعه مطرح می شود‬ ‫درک درستی از موضوع نداریم‪ .‬این پژوهشگر‬ ‫حوزه دین تصریح کرد‪ :‬این واقعا ً یکی از‬ ‫معضالت اجتماعی ماست که باید در سیستم تعلیم‬ ‫و تربیتمان این موضوع جا بیفتد که چقدر موضوع‬ ‫رابطه یک انسان با کلیت جامعه می تواند مهم‬ ‫باشد و یک فرد در مقابل کلیت جامعه مسئولیت‬ ‫دارد و کلیت جامعه نیز در قبال یک فرد مسئولیت‬ ‫دارد؛ یعنی مثالً اگر یک دختربچه هفت ساله سطل‬ ‫زباله ای را خم کرده تا از ان چیزی را بازیافت‬ ‫کند که امرار معاش داشته باشد‪ ،‬ممکن است که با‬ ‫او شخص به شخص برخورد کنم که پولی به او‬ ‫بدهم که چه بسا به او هم بر بخورد‪ ،‬اما باید مسئله‬ ‫به این صورت باشد که جامعه در قبال او احساس‬ ‫مسئولیت داشته باشند‪ .‬در این مواقع فقط به دولت‬ ‫ناسزا می گوییم و به نوعی می خواهیم مسئولیت را‬ ‫از خود سلب کنیم و فکر می کنیم همه این کار ها‬ ‫را باید پلیس و دولت و کمیته امداد و بهزیستی‬ ‫انجام دهد‪ ،‬چون قادر به درک این مسئله نیستیم که‬ ‫کلیت جامه وظایفی در قبال افراد دارد و اگر این‬ ‫موضوع حل شود‪ ،‬شاید بشود قدم های مهمی را بر‬ ‫منبع‪ :‬ایکنا‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫جزئیات برنامه های مسئولیت اجتماعی در منطقه ازاد چابهار‬ ‫مهدی ابروش در خصوص فعالیت های این سازمان در حوزه مسئولیت های اجتماعی گفت‪ :‬در راستای اهداف راهبردی که برای مناطق ازاد‬ ‫تعریف شده‪ ،‬منطقه ازاد چابهار چهار هدف راهبردی تعریف کرده است که شامل کمک به تامین رشد و پویایی‪ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬کمک به تنوع‬ ‫بخشی به پیوندهای اقتصادی‪ ،‬توسعه و تسریع عمران و ابادانی منطقه ای و توانمندسازی جامعه محلی در زمینه های فرهنگی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫اجتماعی می شود‪.‬‬ ‫مدیر امور اجتماعی این سازمان در خصوص‬ ‫سند مسئولیت اجتماعی تصریح کرد‪ :‬اولویت این‬ ‫سند در بحث های اموزش‪ ،‬بهداشت‪ ،‬محیط‬ ‫زیست‪ ،‬توانمندسازی جامعه محلی و… است‪ .‬در‬ ‫این راستا در حوزه اجتماعی دو ردیف بودجه ای‬ ‫برای خودمان تعریف کردیم که یک ردیف‬ ‫پرداخت های فرهنگی اجتماعی است‪ .‬در این‬ ‫بخش پرداخت هایی برای سازمان های مردم‬ ‫نهاد‪ ،‬حمایت از برنامه های ورزشی‪ ،‬کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫برنامه های فرهنگی اجتماعی انجام می شود‪.‬‬ ‫ردیف دیگر به نام کمک به نهادهای حمایتی است‬ ‫که بر اساس قانون‪ ،‬مناطق ازاد مکلف هستند یک‬ ‫درصد از درامد عوارض از محل ورود و خروج‬ ‫کاال و مسافر را برای کمک به اداره بهزیستی و‬ ‫کمیته امداد در نظر بگیرند که بخشی از‬ ‫نیازمندی هایشان را با این هزینه انجام دهند‪.‬‬ ‫توجه ویژه به اموزش و زیرساخت های‬ ‫اموزشی‬ ‫ابروش با تاکید بر اهمیت اموزش در توسعه‬ ‫اجتماعی مناطق خاطرنشان کرد‪ :‬در بخش‬ ‫اموزش دو بخش شامل سخت افزاری و نرم‬ ‫افزاری در نظر گرفته ایم‪ .‬در بخش نرم افزاری‬ ‫برنامه ای جامع و کامل برای معلمین‪ ،‬اساتید و‬ ‫دانش اموزان وجود دارد که موضوعاتی مانند‬ ‫توانمندسازی معلمین و کالس های تقویتی برای‬ ‫دانش اموزان را در برمی گیرد‪ .‬این حوزه بیشتر‬ ‫در حوزه معاونت فرهنگی است‪ .‬وی افزود‪ :‬اما‬ ‫حوزه سخت افزاری اموزش در راستای‬ ‫مسئولیت های معاونت اجتماعی است و شامل‬ ‫توسعه زیرساخت های اموزشی و… می شود‪ .‬در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬قراردادی با سازمان نوسازی مدارس‬ ‫منعقد شد تا به موجب ان با همکاری منطقه ازاد‬ ‫چابهار‪ ۱۳ ،‬مدرسه در مناطق محروم چابهار‪،‬‬ ‫شهرستان کنارک و منطقه دشتیاری بازسازی و‬ ‫نوسازی شود‪.‬هرچند سال های قبل هم در مناطق‬ ‫محروم ساخت مدرسه و نوسازی در دستور کار‬ ‫بوده و در سال ‪ ۷۲‬و ‪ ۷۳‬منطقه ازاد چابهار در‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬مدرسه ساخته بود‪ ،‬اما امروز با نگاه‬ ‫ویژه ای که مدیرعامل جدید سازمان‪ ،‬اقای کردی‬ ‫داشتند این موضوع به طور خاص دنبال می شود‬ ‫و مهر ماه امسال با یاری خدا چند مدرسه افتتاح‬ ‫می شود‪ .‬مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه ازاد‬ ‫چابهار در ادامه گفت‪ :‬برخی مدارس نیز در‬ ‫حاشیه چابهار وجود دارد که بازسازی و بهسازی‬ ‫شده اند‪ ،‬یا توسعه پیدا کرده اند‪ .‬همچنین با کمک‬ ‫خیرین توانستیم لوازم التحریر ‪ ،‬لوازم سرمایشی‬ ‫‪18‬‬ ‫کنند که به این ترتیب اموزش های الزم به ان ها‬ ‫داده شد‪.‬‬ ‫توانمندسازی معتادان‬ ‫و یا اموزشی‪ ،‬ورزشی و… برای این مدارس‬ ‫تهیه کنیم‪.‬‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی‬ ‫ابروش تصریح کرد‪ :‬با توجه به هم مرز بودن‬ ‫چابهار با دو کشور افغانستان و پاکستان‪ ،‬یکی‬ ‫از مهم ترین موضوعات مورد توجه سازمان‪،‬‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با مشارکت سازمان های مردم نهاد‪،‬‬ ‫مرکز پیشگیری از اسیب های اجتماعی و پایگاه‬ ‫سالمت اجتماعی را راه اندازی کردیم‪ .‬مرکز‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی به صورت‬ ‫رایگان به محالت مختلف شهر سرکشی می کند‬ ‫و اموزش های الزم به خانواده ها‪ ،‬نوجوانان‪،‬‬ ‫جوانان و … را می دهد و پایگاه های سالمت‬ ‫اجتماعی نیز که در روستاها و محالت وجود‬ ‫دارد برنامه های مختلفی مانند کارگاه های‬ ‫اموزشی و اردوهای دانش اموزی و‪ ..‬را‬ ‫پیگیری می کند‪.‬‬ ‫توانمندسازی زنان‬ ‫مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه ازاد چابهار‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سازمان منطقه ازاد چابهار در‬ ‫بحث توانمندسازی زنان اقدام به خرید دارقالی‬ ‫برای اموزش و اشتغال زنان سرپرست خانواده‬ ‫کرده تا بتوانند با هنر خودشان و بافت تابلو‬ ‫فرش مشغول به فعالیت شوند و در زمان کمتر‬ ‫بتوانند سود بیشتری دریافت کنند‪.‬‬ ‫توانمند سازی معلولین‬ ‫ابروش در خصوص توانمندسازی معلولین به‬ ‫اقتصاد‪ ۲۴‬توضیح داد‪ :‬سازمان در برنامه های‬ ‫موسسه خیریه اوای روشنایی که مربوط به‬ ‫توانمندسازی نابینایان هست و همچنین در‬ ‫برگزاری روز جهانی نابینایان برای اولین در‬ ‫چابهار مشارکت داشته است و توانستیم با دعوت‬ ‫از اساتید و مربیان کشوری برای اموزش‬ ‫نابینایان کمک بگیریم چرا که بسیاری از‬ ‫نابینایان در این منطقه توانایی استفاده از خط‬ ‫بریل را نداشتند و نمی توانستند با کامپیوتر کار‬ ‫وی درباره توانمندسازی معتادان نیز گفت‪:‬‬ ‫مرکزهای سرپناه شبانه و کمپ ها ترک اعتیاد‬ ‫برای کمک به افراد معتاد و یا بی سرپناه در نظر‬ ‫گرفته شده که خدمات خوبی را شامل ملزومات‬ ‫بهداشتی‪ ،‬غذای گرم و… به ان ها ارائه می دهند‪.‬‬ ‫در همین راستا برای افرادی که تصمیم به ترک‬ ‫گرفته باشند شرایط برای رفتن به کمپ های ترک‬ ‫اعتیاد مهیا می شود‪.‬‬ ‫اشتغال‬ ‫مدیر امور اجتماعی سازمان منطقه ازاد چابهار‬ ‫افزود‪ :‬اداره اشتغال به صورت مجزا از معاونت‬ ‫اجتماعی مشغول به فعالیت است و منطقه ازاد‬ ‫چابهار تفاهم نامه ای با صندوق کارافرینی امید‬ ‫منعقد کرده و با سپرده گذاری در این صندوق به‬ ‫طرح هایی که کارافرینی برای روستاها و‬ ‫شهرهای چابهار دارد برای ایجاد اشتغال‬ ‫تسهیالت پرداخت می کند‪ .‬وی گفت‪ :‬در خصوص‬ ‫اشتغال نیز تمام افرادی که جویای کار هستند از‬ ‫طریق اداره کار به شرکت های تابعه معرفی‬ ‫می شوند و با اولویت معرفی سرپرست های‬ ‫خانواده برای افراد اشتغال زایی می شود و از‬ ‫همین طریق به تولید ملی هم کمک شده و بسیاری‬ ‫از تولیدات از طریق همین افراد در منطقه انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫بهداشت‬ ‫ابروش تصریح کرد‪ :‬یکی از نیازمندی های‬ ‫اصلی شهر ما امکانات بهداشتی است که از نظر‬ ‫سرانه و امار بهداشتی و بیمارستانی ضعیف‬ ‫است‪ .‬سال گذشته با وزارت بهداشت و درمان‬ ‫مشارکت کردیم و در حدود ‪ ۲۰‬هکتار زمین در‬ ‫بهترین نقطه منطقه ازاد برای احداث بیمارستان‬ ‫‪ ۵۴۰‬تخته خوابه اهدا کردیم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫خرید تانکر اب ‪ ۱۲‬هزار لیتری برای اب رسانی‬ ‫اب به روستاها و امبوالنس مجهز به ‪،ICU‬‬ ‫کانکس سیار دندانپزشکی برای خدمات‬ ‫دندانپزشکی به روستاها ‪ ،‬بازسازی و تجهیز‬ ‫بیمارستان امام علی چابهار از دیگر اقدامات‬ ‫منطقه در حوزه بهداشت و سالمت بوده است‪.‬‬ ‫راه اندازی بخش انژیوگرافی بیمارستان نیز‬ ‫از جمله فعالیت های حائز اهمیت منطقه‬ ‫در حوزه بهداشت است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اقتصاد ازاد‬ ‫‪18‬‬ ‫تکنیک هایی که اتشفشان انگیزشی شما را روشن نگه می دارد‬ ‫انگیزشی اصطالحی که پشت هر کلمه قرار می گیرد باعث می شود نیروی شما چند برابر شود‪ .‬در این‬ ‫مقاله به شما می گوییم که چطور می توانید انگیزه خود را بیشتر تقویت کنید‪ .‬در شروع هر کاری ما با‬ ‫اتشفشانی از انگیزه قصد داریم تا به هدف خود برسیم اما بعد از گذشت مدتی این اتشفشان خاموش‬ ‫می شود‪ .‬چرا؟ یک کلمه می تواند کوه اتشفشان فکر انسان را خاموش و سرد‪ ،‬و یا باعث فوران گدازه های‬ ‫ان شود‪ .‬این قدرت کلمات است که اکثر افراد به این مورد مهم توجهی ندارند‪ .‬با ما همراه شوید تا از‬ ‫کوه اتشفشان خاموش انگیزشی شما یک کوه پر از فوران بسازیم که برای شما همه چیز را از جمله‬ ‫ثروت‪ ،‬موفقیت و ارتباطات را قوی تر و زیباتر خواهد کرد‪.‬‬ ‫کلمات انگیزشی شخصی بسازید‬ ‫شروع کنید انگیزه می اید‬ ‫چطور انگیزه پیدا کنیم ؟‬ ‫سعی کنید برای خود کلمات و اصطالحات‬ ‫انگیزشی شخصی تعریف کنید و در حین انجام‬ ‫کارهای خود با خودتان تکرار کنید‪ .‬مثالً به خود‬ ‫بگویید که “من برنده ام” و این را روزانه با خود‬ ‫زمزمه کنید‪ .‬طبق تحقیقات انجام شده انسان‬ ‫روزانه مقدار زیادی از حافظه خود را صرف‬ ‫گفتگوی درونی با خود می کند‪ ،‬به ویژه زمانی که‬ ‫تنها هستید‪ .‬خوب ما باید از این حالت نهایت‬ ‫استفاده را ببریم و از قبل برای این حالت برنامه‬ ‫ریزی کنیم‪ ،‬و اصطالحاتی را درست کنیم و در‬ ‫گفتگوی درونی ان ها را تکرار کنیم‪.‬‬ ‫وقتی اتشفشان انگیزشی شما فروکش می کند و‬ ‫سرد می شود شما وارد یک رکود روحی‬ ‫می شوید! حتما ً می پرسید عالمت هایش چیست؟‬ ‫همین که می گویید حوصله ندارم در واقع‬ ‫می گویید انگیزه ندارم‪ .‬امشب مهمان داریم اما‬ ‫من حوصله ندارم منزل را مرتب کنم‪ .‬می دانم که‬ ‫باید کتاب بخوانم اما حوصله ندارم‪ .‬به جای‬ ‫فعالیت بیشتر اوقات در خواب هستید و یا خواب‬ ‫الود هستید‪ .‬و کلی مثال دیگر که حتما ً خودتان‬ ‫می توانید بسازید‪.‬با یک مثال شما بهتر متوجه‬ ‫می شوید که چطور برای خود انگیزه درست‬ ‫کنید‪ .‬خوب با یک درشکه سواری چطورید؟!‬ ‫فرض می کنیم شما یک درشکه چی هستید اما‬ ‫اسب خودتون پشت گاری بستید!‬ ‫یکی از قوی ترین راه های ایجاد انگیزه و تقویت‬ ‫ان ساخت تابلو اهداف است و نگاه کردن روزانه‬ ‫و یا هر از چند روزی به ان است‪ .‬در واقع ان‬ ‫چیزی که در قانون جذب برای شما گفته شده‬ ‫است که تابلو ارزوهای خود را بسازید اولین‬ ‫هدفش زنده نگه داشتن انگیزه شما تا رسیدن به‬ ‫اهداف است‪ .‬پس از همین حاال شروع کنید و به‬ ‫خود بگویید اگر من این مسیر طی کنم و این‬ ‫کارها رو انجام بدم به چه چیزهایی می رسم؟‬ ‫همان اهداف لیست کنید و تصاویر خودتان کنار‬ ‫هم قرار دهید و تابلو خود را بسازید تا هر بار که‬ ‫به ان نگاه می کنید به صورت ناخوداگاه یک تلنگر‬ ‫برای حفظ انگیزه شما باشد‪.‬‬ ‫مثبت ها را با منفی ها جمع کنید‬ ‫انگیزشی ترین بهانه برای ما خود دنیاست با همه‬ ‫چیزش! هر چه می توانید از هر چیزی مثبت ان‬ ‫را انتخاب کنید و جمع کنید‪ .‬البته حق با شما‬ ‫هست همیشه دنیا باب میل شما نیست‪ ،‬اما هنر‬ ‫شما این هست که گل را با خارش بپذیرید‪ .‬کافی‬ ‫هست بدانید که خدا دنیا را خط کشی نکرده و‬ ‫نیافریده! ما انسان ها همیشه به دنبال جدا کردن‬ ‫خوب از بد هستیم و همه چیز را می خواهیم از‬ ‫حرکت کنید! به نظر شما درشکه کی حرکت‬ ‫هم جدا کنیم‪ .‬ما دنیای ما همه چیز را با هم و در‬ ‫می کنه؟ افرین هیچ وقت‪ .‬حاال کافی هست که‬ ‫کنار هم دارد‪ .‬زشت و زیبا‪ ،‬سفید و سیاه و خیلی‬ ‫بدونیم شروع کردن(قدم اول) اسب و انگیزه ما‬ ‫مثال های دیگر همگی به ما می گویند ما با هم‬ ‫درشکه هست‪ .‬پس برای اینکه درشکه شما‬ ‫هستیم و یکدیگر را برای شما معنی می کنیم‪.‬‬ ‫تکانی به خوره اول باید اسب رو وادار به حرکت‬ ‫ببینید دوستان من خداوند کائنات را طوری افریده‬ ‫کنید‪ .‬دیگر حرف زدن کافی است و منتظر‬ ‫و تنظیم کرده تا سختی هایی بر سر راه من و شما‬ ‫روزی نباشید که انگیزه پیدا کنید حرکت کنید تا‬ ‫قرار بدهد تا همان سختی ها باعث پیشرفت و‬ ‫انگیزه پشت سر شما حرکت کنه! باز هم که‬ ‫مقاوم شدن ما بشوند‪ .‬اگر توجه کنید افرادی که‬ ‫نشستید بلند شوید و قدم اول محکم بردارید‪.‬‬ ‫در برابر سختی ها زود جا می زنند به جایی‬ ‫نمی رسند؛ نه در ثروت و نه در جایگاه های‬ ‫دیگر! پس به استقبال سختی ها بروید و دید خود اولین قدم را با ایمان بردارید نیازی‬ ‫را نسبت به ان ها تغییر دهید‪.‬‬ ‫نیست که تمام راه پله را ببینید ‪,‬‬ ‫کافیست که نخستین قدم را بردارید‪.‬‬ ‫معدن انگیزه خود را کشف کنید‬ ‫دقیقا ً مثل کسانی که در معدن به دنبال کشف طال‬ ‫هستند‪ ،‬شما هم باید رگه های انگیزه در وجود‬ ‫خود را کشف کن‪.‬‬ ‫هیچ وقت منتظر این نباشید تا انگیزه پیدا‬ ‫کنید بلکه برای خود انگیزه سازی کنید‪.‬‬ ‫تنها کسانی به موفقیت می رسند که بتوانند خود را‬ ‫از نظر روحی شارژ کنند و خود را از نظر‬ ‫انگیزشی مجهز کنند‪ .‬فراموش نکنید که در این‬ ‫مقاله قصد ما این است که طبق این ‪ ۵‬تکنیک‬ ‫سطح انگیزه خود را به باالترین درجه برسانید‪.‬‬ ‫باید بدانید همان طور که یک معدن و چاه نفت‬ ‫ماندگار نیست رگه های انگیزه شما نیز برای‬ ‫همیشه ماندگار نیست! شاید بسته به شخصیت و‬ ‫دیدگاه شما انگیزه شما چند ساعت‪ ،‬یک روز و یا‬ ‫یک هفته و یا بیشتر ماندگاری داشته باشد‪ .‬پس از‬ ‫شما می خواهم تا به یک کاشف حرفه ای انگیزه‬ ‫درونی تبدیل شوید و اجازه ندهید نوار قلب انگیزه‬ ‫شما به سمت خط ممتد پیش برود‪ .‬برای حفظ‬ ‫انگیزه خود تالش کنید هیچ وقت متوقف نشوید‪.‬‬ ‫مرگ انگیزه متوقف شدن است پس حرکت کنید‪.‬‬ ‫ورزش های مناسب و مفید برای درمان درد پا‪ ،‬زانو و لگن‬ ‫زانو درد به عنوان دومین علت دردهای مزمن شناخته شده و جالب است بدانید که بین ‪ 15‬تا ‪ 25‬درصد مردم در امریکا از زانو درد رنج‬ ‫می برند‪ .‬تمرینات ورزشی و حرکات کششی مناسب با افزایش جریان خون در پاها به درمان پادرد‪ ،‬زانو درد و درد لگن کمک می کنند‪.‬‬ ‫حرکت کششی بلند شدن بر روی پنجه ی پا برای تقویت مچ پا مفید بوده و به قوی تر شدن عضالت اطراف زانو‬ ‫کمک می کند‪ .‬پشت یک صندلی بایستید و یکی از پاهای خود را باال ببرید و در زاویه ی ‪ 90‬درجه نگه دارید‪.‬‬ ‫بر روی پنجه ی پایی که بر روی زمین قرار دارد‪ ،‬بلند شوید‪ ،‬کمی بایستید و سپس به ارامی بر روی کف پا‬ ‫پایین بیایید‪ .‬این تمرین ورزشی را ‪ 10‬تا ‪ 15‬بار برای هر پا انجام دهید‪.‬‬ ‫ورزش برای پا درد ‪ :‬بلند شدن بر روی پنجه پا ‪ .‬این تمرین ورزشی ساده را به راحتی می توانید در خانه و در‬ ‫کنار کارهای دیگر انجام دهید‪ ،‬راه رفتن بر روی انگشتان پا به تقویت عضالت مچ پا‪ ،‬رباط ها و عضالت ساق‬ ‫پا کمک می کند‪ .‬روزی دو بار حرکت کششی راه رفتن بر روی انگشتان پا را خر بار به مدت تا ‪ 15‬دقیقه انجام‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫ورزش برای زانو درد ‪ :‬تمرین مقاومت‪ .‬تمرین سخت ورزشی عضالت داخلی و خارجی زانو و ران پا را‬ ‫تقویت کرده و به درمان زانو درد و درد لگن کمک می کند‪ .‬یک نوار کشی ورزشی را از یک طرف دور مچ‬ ‫پا و از طرف دیگر دور پایه ی مبل ببندید‪ ،‬مچ پای ازاد را کمی خم کرده و زیر پای دیگر قرار دهید‪ .‬حاال مچ‬ ‫پایی که زیر نوار کشی قرار دارد را به ارامی به سمت باال حرکت دهید و نگه دارید تا احساس کشش بر روی‬ ‫پا را حس کنید‪ ،‬پس از چند ثانیه به حالت اول برگردید‪.‬‬ ‫ورزش برای تقویت انگشتان پا ‪ :‬بازی با انگشتان پا بایستید و کف پاها را صاف بر روی زمین بگذارید‪،‬‬ ‫انگشتان یکی از پاها را جمع کنید درست مثل اینکه می خواهید چیزی از روی زمین بردارید‪ ،‬سپس انگشتان‬ ‫را صاف کرده و تمرین را بر روی پای دیگر انجام دهید‪.‬‬ ‫حرکات کششی برای زانو درد ‪ :‬راه رفتن بر روی توپ ‪ .‬تمرین راه رفتن بر روی توپ به تقویت عضالت‬ ‫پشت و ساق پا کمک می کند‪ .‬یک توپ تنیس یا یک توپ ورزشی کوچک را انتخاب کنید‪ ،‬بر روی صندلی‬ ‫بنشینید و یکی از پاها را بر روی توپ قرار دهید و سعی کنید بر روی ان حرکت کنید‪ ،‬توپ را به ارامی از‬ ‫کف پا به سمت انگشتان و سپس انتهای پا حرکت دهید‪.‬‬ ‫درمان درد پا با ماساژ‪ :‬امروزه طب سوزنی و ماساژ درمانی برای درمان پا درد به طور گسترده در سراسر‬ ‫جهان استفاده می شود‪ .‬اگر بعد از یک روز طوالنی دچار پا درد شدید‪ ،‬دو انگشت شست خود را بر روی نقاطی‬ ‫که در تصویر می بینید‪ ،‬قرار دهید و ان را به مدت ‪ 15‬دقیقه فشار دهید تا سریع پا درد شما درمان شود‪.‬‬ ‫حرکات کششی برای مچ پا ‪ :‬چرخش قوزک پا‪ .‬چرخش قوزک پا باعث تقویت و انعطاف پذیری مچ پا شده و‬ ‫به درمان پا درد‪ ،‬کمر درد و درد لگن کمک می کند‪ .‬بایستید یا بر روی یک صندلی بنشینید و یکی از پاها را‬ ‫بلند کنید‪ ،‬مچ پا را به ارامی به سمت باال بکشید و ‪ 10‬دور در حرکات دایره ای بچرخانید‪ ،‬پا را پایین اورده و‬ ‫پای دیگر را باال ببرید و ‪ 10‬دور در حرکات دایره ای بچرخانید‪.‬‬ ‫منبع‪:‬کوکا‬ ‫‪20‬‬ ‫اذربایجان غربی پایلوت مسئولیت اجتماعی مردم در سوانح رانندگی‬ ‫به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای در دیدار با مدیرکل صداوسیمای مرکز اذربایجان غربی از انتخاب این‬ ‫استان به عنوان پایلوت کشوری برای اجرای طرح مسئولیت اجتماعی مردم در سوانح رانندگی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫منصور فخاران در این دیدار با اعالم انتخاب این استان به عنوان پایلوت کشوری برای اجرای‬ ‫طرح مسئولیت اجتماعی مردم در سوانح رانندگی خبر داد و گفت‪ :‬در تصادفات رانندگی‬ ‫جاده ای سهم سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و عامل راه تنها ‪ ۱۰‬درصد است و در‬ ‫مقایسه با عامل انسانی عدد ناچیزی است و می طلبد برای تامین امنیت ترددهای جاده ای‪ ،‬مردم‬ ‫را به مسئولیت اجتماعی خود در این خصوص حساس کرد‪ .‬مشاور سازمان راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای ادامه داد‪ :‬سازمان صداوسیما می تواند برای ایجاد مسئولیت اجتماعی در جامعه‬ ‫باهدف کاهش سوانح رانندگی نقش بی بدیلی ایفا کند‪ ،‬معتقد هستیم تبلیغات ارمان ما نیست بلکه‬ ‫باید کاری که منتهی به نجات جان یک نفر می شود‪ ،‬انجام شود‪ .‬فخاران سازمان را سیستمی که با همه مردم در ارتباط مستقیم است‪،‬‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬تمام نیازهای زندگی توسط جابجایی ها و این جابجایی نیز در بستر راه انجام می شود که نشان از نفوذ این مجموعه‬ ‫ل ونقل جاده ای اظهار کرد‪ :‬ساالنه میلیاردها لایر در‬ ‫در تمام زوایای زندگی مردم است‪ .‬مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حم ‬ ‫بخش سخت افزاری هزینه می شود اما در مباحث نرم افزاری و اموزش ها با خال روبرو هستیم که سازمان صداوسیما می تواند گزینه‬ ‫مناسبی برای رفع ان باشد‪ .‬فخاران ارتباط بیش از پیش صداوسیما و مرکز مدیریت راه های سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را‬ ‫خواستار شد و افزود‪ :‬با این ارتباط و استفاده از ظرفیت دستگاه های تردد شمار امکان پیش بینی سفر در محورهای باهدف افزایش‬ ‫ایمنی ترددهای جاده ای در قالبی مطابق با ذائقه مردم فراهم خواهد شد‪ .‬مدیرکل صداوسیمای اذربایجان غربی در این دیدار با اشاره به‬ ‫تعامل مناسب بین سازمان صداوسیما با اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت‪ :‬مدیریت این مجموعه به دلیل اشرافیت بر‬ ‫موضوعات‪ ،‬از روحیه قابل ستایش برای پاسخگویی به افکار عمومی برخوردارند و این امر اشتیاق همکاران صداوسیما برای پیگیری‬ ‫موضوعات مرتبط با بخش را دوچندان کرده است‪ .‬مجرد پاسخگ و بودن را از ویژگی های بارز مدیران موفق عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫بسیاری حوزه ها مطالباتی بوده است که غائب بودن مدیران ان ها را به معضل تبدیل می کند اما در مجموعه راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اذربایجان غربی این مشکل وجود ندارد و تمام عوامل ان از باالترین تا پایین ترین سطح مدیریتی پای کار بودند‪ .‬وی سازمان صداوسیما‬ ‫را مکلف بر حضور فعال در میدان کار مجموعه هایی دانست که در ارتباط مستقیم با مردم هستند‪ ،‬دانست و یاداور شد‪ :‬اماده همکاری‬ ‫در حوزه های اطالع رسانی و فرهنگ سازی با مجموعه راهداری و حمل و نقل جاده ای استان به صورت مستمر هستیم‪.‬‬ ‫کسب تندیس نقره ای همایش مسئولیت های اجتماعی توسط پاالیشگاه ایالم‬ ‫شهریار داری پور اظهار داشت‪ :‬پاالیشگاه گاز ایالم در این جشنواره عالوه بر تندیس نقره ای‪ ،‬سپاس نامه و جایزه گزارش پایداری شرکت‬ ‫را نیز در بین شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت از ان خود کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬لوح تقدیر و جایزه این همایش در بخش “تدوین و ارائه مطلوب گزارش عملکرد‬ ‫مسئولیت های اجتماعی شرکت” به پاالیشگاه ایال م رسید‪.‬‬ ‫داری پور با بیان اینکه این شرکت در راستای مسئولیت های اجتماعی‪ ،‬قدم های ارزشمندی برای جامعه‬ ‫هدف برداشته است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬پاالیشگاه گاز ایالم هم زمان با انجام ماموریت های سازمانی با افتخار‬ ‫رویکرد متعالی مسئولیت های اجتماعی را همواره مدنظر دارد و بر این اصل اعتقاد دارد که فعالیت‬ ‫موثر در این حوزه عالوه بر منشا اثرگذاری مثبت در استان‪ ،‬در تالش برای تحقق توسعه و تولید همه‬ ‫جانبه پایدار شرکت است‪ .‬وی گفت‪ :‬پاالیشگاه گاز ایالم درزمین ٔه معرفی شرکت‪ ،‬ذینفعان‪ ،‬رویکرد‬ ‫شرکت به مفهوم مسئولیت اجتماعی‪ ،‬کارکنان‪ ،‬جامعه و محیط زیست اقدامات قابل توجهی انجام داده‬ ‫که برای احاد مختلف جامعه ملموس است ‪ .‬وی با بیان اینکه کسب این عنوان‪ ،‬برگ زرین دیگری‬ ‫در دفتر افتخارات این مجموعه صنعتی است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬توسعه مسئولیت های اجتماعی و ارتقاء مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره‬ ‫به اینکه مسئولیت های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار به شیوه اخالقی و مسئوالنه در بهره مندی و سود اوری شرکت تاثیرگذار باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسئولیت اجتماعی شرکت از وجوه مهم اخالق کسب وکار است که به نقش شرکت ها در حوزه اجتماعی اطراف خود می پردازد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬تابناک‬ ‫از سنگر جبهه تا سنگر صنعت‬ ‫شرکت لوله سازی اهواز در حوزه ی مسئولیت های اجتماعی خود یا ‪ CSR‬در مقابل جامعه ای که در ان فعالیت می کنند‬ ‫مسئول است؛ چرا که از منابع انسانی‪ ،‬طبیعی و اقتصادی ان استفاده می کند‪ .‬بر خالف نگاه سنتی به مدیریت و کسب‬ ‫و کار‪ ،‬سازمان ها فقط در مقابل سهامدارانشان مسئول نیستند‪.‬‬ ‫شرکت لوله سازی اهواز به عنوان پیشکسوت ترین شرکت در ساخت لوله در دوران دفاع مقدس همپای مردم و‬ ‫رزمندگان بود‪ .‬به جرات می توان گفت از جمله اقشاری که در دوران دفاع مقدس خوش درخشیده و حضور فعالی را‬ ‫به منصه ظهور رساند قشر کارگران خصوصا ً کارکنان شرکت لوله سازی اهواز بودند‪ .‬بسیاری از این زحمت کشان‬ ‫امروز در زمره شهدای استان خوزستان هستند که برای دفاع از میهن اسالمی با عزم راسخ به میدان نبرد با دشمن بعثی پا‬ ‫گذاشتند و به مقام رفیع شهادت نائل شدند‪ .‬این شرکت با کارنامه ی درخشانی که در دوران دفاع مقدس از خود برجای گذاشت نشان داد در مقام یک‬ ‫صنعت هیچ گاه مسئولیتش نسبت به جامعه و این مرز و بوم را فراموش نکرده است‪ .‬این شرکت در حمالت بی رحمانه ای که به ان شد ‪ 22‬شهید را‬ ‫تقدیم نظام مقدس جمهوری اسالمی کرد‪ .‬از انجایی که رژیم بعثی مطلع شده بود که این شرکت لوله هایی برای ساخت سنگر و پل های در جبهه را‬ ‫می سازد طی حمله ی این رژیم به این شرکت ‪ 22‬شهید و ‪ 52‬نفر از کارکنان شرکت جانباز شدند‪ .‬ازجمله فعالیت ها و همکاری های شرکت لوله سازی‬ ‫اهواز می توان به ساخت ‪ 5‬هزار شاخه لوله ‪ 12‬متری برای ساخت پل بعثت بر روی رودخانه اروندرود در عملیات والفجر ‪ 8‬سال ‪ 1364‬اشاره کرد‬ ‫که در عملکردهای مهم ما در ان دوران بود‪ .‬همچنین واگذاری لوله هایی به قطر ‪ 56‬اینچ و به طول ‪ 3‬متر برای استفاده در شهر و استان به عنوان‬ ‫سنگر‪ ،‬همکاری با تیپ ‪ 72‬محرم برای تعمیر تانک های غنیمتی و اماده سازی ان ها برای عملیات خیبر‪ ،‬ساخت پیستون های خمپاره ‪ 80‬و ‪ 60‬میلی متری‪،‬‬ ‫ساخت قطعات توپ های ‪ 122‬میلی متری‪ ،‬ساخت سنبه برای توپ های ‪ 106‬میلی متری‪ ،‬ساخت پیچ و مهره کوالس دار ارتوپ ‪ 130‬و ‪ 122‬میلی متری‪،‬‬ ‫چاپ و همکاری در رابطه با نقشه های محرمانه مناطق جنگی‪ ،‬ساخت موانع خورشیدی و حمل ان ها به خط مقدم و ساخت تراکتور ابی‪ ،‬تامین خدمات‬ ‫مالی و امکانات‪ ،‬خدمات رزمی ازجمله اعزام بسیجیان به جبهه و بسیاری فعالیت های دیگر ازجمله کارنامه ی ما در دوران جنگ تحمیلی است‪ .‬قشر‬ ‫کارگری شرکت لوله سازی اهواز و البته دیگر صنایع استان در دوران جنگ تحمیلی عالوه بر حضور در جبهه های نبرد با باطل‪ ،‬در کمک به فراهم‬ ‫سازی زیرساخت های جنگ همان طور که اشاره کردم فعال بودند و پروژه های بسیاری در این راستا در صنایع استان خوزستان به انجام رسید‪ .‬شرکت‬ ‫لوله سازی اهواز که برندی در خاورمیانه است از اسیب های حمالت دشمن در امان نماند‪ .‬در دوران جنگ تحمیلی کارگرانمان در خط تولید‪ ،‬زیر‬ ‫بمباران دشمن ایستادند و با این حضور مسئوالنه خود نشان دادند که به اسالم‪ ،‬انقالب اسالمی و خون شهدا پایبند هستند‪ .‬وضعیت فعلی کشور که تحت‬ ‫شدیدترین تحریم های ظالمانه امریکا و جنگ اقتصادی برعلیه کشور راه انداخته‪ ،‬کارکنان شرکت در سنگر صنعت دوباره از این تهدیدات فرصت ساخته‬ ‫و تهدیدات دشمن را خنثی کردند و تبلور این کار در پروژه ملی انتقال نفت گوره به جاسک متجلی شد‪ .‬در حالی که کشور تحت تحریم بود و هیچ‬ ‫کشوری حاضر به تامین مواد اولیه این پروژه نبود‪ ،‬کارکنان متعهد و متخصص لوله سازی اهواز با همکاری متخصصان فوالد مبارکه و فوالد اکسین‬ ‫توانستند مواد این پروژه را بومی سازی کرده و کشور را از واردات و خروج ارز در شرایط حساس کشور جلوگیری کنند و این نمونه عملی از کار‬ ‫عالمانه و جهاد گونه و اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقالب است‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬اقتصادگران‬ ‫عملکرد مطلوب سازمان های مردم نهاد در کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫فرماندار زرند گفت‪ :‬عملکرد سازمان های مردم نهاد (سمن ها) زرندی در کاهش و یا جلوگیری از اسیب های متعدد‬ ‫اجتماعی محسوس و مطلوب بوده است‪.‬‬ ‫علی صادق زاده فرماندار زرند در نشست با نمایندگان و مسئولین سازمان های مردم نهاد شهرستان ضمن تشریح‬ ‫برخی از مسائل روز سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‪ ،‬کشور و جهان‪ ،‬گفت‪ :‬عقیده ما بر تاثیرگذاری‬ ‫بسزای فعالیت های سمن ها در عرصه های مختلف است که تقویت و گسترش ان ها در برنامه های اولویت دار تیم‬ ‫اجرایی شهرستان قرار دارد‪ .‬او از خودکشی‪ ،‬اعتیاد و طالق به عنوان مهم ترین معضالت اجتماعی یاد کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬هدف دشمن اسیب رساندن به جوانان و بنیان اصلی خانواده هاست که باید سازمان های مردم نهاد اغلب‬ ‫انرژی و تالش خود را جهت اطالع رسانی‪ ،‬مشاوره و فرهنگ سازی در این زمینه ها بکار گیرند‪️.‬رئیس شورای تامین‬ ‫شهرستان با اشاره به طرح اخیر و موفقیت امیز شورای تامین جهت ارتقاء سطح ایمنی و مراقبت از باغات پسته زرند و تاثیر بسزای ان تا کنون در‬ ‫کاهش چشمگیر سرقت در سطح شهرستان گفت‪ :‬باید رویکرد سلبی و قهری جدی در حوزه های مختلف و اسیب زای اجتماعی ازجمله توزیع کنندگان‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬سارقان و هنجار شکنان اجتماعی دنبال شود و محیط برای بزهکاران به شدت ناامن گردد‪.‬علی صادق زاده با بیان اینکه‪ :‬خوشبختانه امار‬ ‫خودکشی شهرستان نسبت به مشابه زمان سال قبل‪ ،‬از کاهش بسیار چشمگیری برخوردار بوده عنوان کرد‪ :‬عملکرد سال جاری سمن های زرندی در‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی با مشاوره های رایگان‪ ،‬برگزاری کالس های اموزشی‪ ،‬فرهنگ سازی‪ ،‬ارائه خدمات متعدد بهداشتی‪ ،‬ورزشی و‪ ...‬محسوس‬ ‫است‪️.‬فرماندار زرند تصریح کرد‪ :‬دستگاه های اجرایی شهرستان امادگی کامل دارند تا امکانات مورد نیاز سازمان های مردم نهاد را در حد توان با تمام‬ ‫قوت تامین و همواره در کنار ان ها خواهیم بود و در این راه هیچ مضایقه نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬تسنیم‬ ‫‪22‬‬ ‫اگر اطرافیانتان خیلی شمارا جدی نمی گیرند‪،‬‬ ‫اگر ارتباط صمیمی با اطرافیانتان ندارید و‬ ‫نمی توانید ان ها را شیفته و عاشق خود کنید و‬ ‫اگر در ارتباط با خانواده‪ ،‬محل کار و خالصه‬ ‫اطرافیان دچار چالش هستید ‪ ،‬به شما توصیه‬ ‫می کنم بامطالعه این مقاله به دنیای محبوب ترین‬ ‫و موفق ترین ها وارد شوید…‬ ‫”‬ ‫رو‬ ‫شس‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ه‬ ‫ ‬ ‫ا‬ ‫ی برا‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫چگونه به یک فرد شاداب و جذاب تبدیل‬ ‫شویم؟‬ ‫چارلز شواب می گوید‪« :‬تبسم من یک میلیون دالر‬ ‫ارزش دارد‪ ».‬من فکر می کنم این گفته ی او زیاد‬ ‫دور از حقیقت نیست؛ زیرا راز محبوبیت و‬ ‫ی نیز مرهون خونگرمی ‪،‬‬ ‫موفقیت شواب در زندگ ‬ ‫تبسم های شیرین و سلوک او با دیگران بود‪ .‬یکی ‬ ‫ی شخصیت او‬ ‫از تحسین برانگیزترین ویژگی ها ‬ ‫ی بلندتر از‬ ‫ی خیل ‬ ‫لبخند جذابش بود‪ .‬اعمال ادم ‬ ‫کالم او سخن می گویند‪ .‬یک تبسم به طرف مقابل‬ ‫می گوید‪« :‬تو را دوست دارم… از دیدار تو‬ ‫خرسندم… حضور تو مرا خوشحال می کند‪».‬‬ ‫ی صمیمانه و بی ریا و از‬ ‫البته مقصود من تبسم ها ‬ ‫ته دل است که هرکس را مجذوب می کند وگرنه‬ ‫ی ندارد و‬ ‫ی اثر ‬ ‫ی و ظاهر ‬ ‫تبسم های ساختگ ‬ ‫برعکس عمل می کند یعنی شخص را منفور‬ ‫می نماید‪ .‬مسئول استخدام یک فروشگاه بزرگ به‬ ‫من گفت‪« :‬من ترجیح می دهم یک فرد کم سواد را‬ ‫ی زیبا و دلپذیر باشد برای ‬ ‫که دارای تبسم ‬ ‫ی استخدام کنم تا این که فردی با مدرک‬ ‫فروشندگ ‬ ‫ی اخمو و نامطبوع‪».‬‬ ‫ی دارای چهره ا ‬ ‫لیسانس ول ‬ ‫انسان در کاری که نسبت به ان شوق وذوق نداشته‬ ‫باشد به ندرت ممکن است موفق شود‪ .‬من با این‬ ‫ضرب المثل که می گویند باکار و تالش سخت و‬ ‫طاقت فرسا می توان به ارزوها و خواسته های ‬ ‫ی را می شناسم‬ ‫خود رسید موافق نیستم‪ .‬افراد زیاد ‬ ‫که فقط به این دلیل موفق شده اند که در موقع‬ ‫انجام وظیفه خودشان هم لذت می برده اند و به‬ ‫ان ها خوش می گذشته است؛ در حین تماس و‬ ‫گفتگو با دیگران نیز همین قانون حکم فرماست؛‬ ‫ی اگر می خواهیم دیگران از صحبت ما شاد و‬ ‫یعن ‬ ‫مسرور شوند باید ما نیز به صحبت با انان‬ ‫عالقه مند باشیم‪ .‬وقتی که تبسم می کنیم جامه ی ‬ ‫انسانیت به تن می کنیم‪ .‬پس از این به بعد دیگر از‬ ‫ی می کنیم‬ ‫ی عیب جویی نمی کنیم و فقط سع ‬ ‫کس ‬ ‫جنبه های مثبت افراد را ببینیم و ان ها را مورد‬ ‫تحسین قرار دهیم‪ .‬از غم و درد خود نیز با‬ ‫دیگران سخن نمی گوییم بلکه برعکس می کوشیم‬ ‫شریک غم ان ها شویم‪ .‬این روش جدید به کلی ‬ ‫زندگی مان را تغییر خواهد داد و ما را به فردی ‬ ‫ت و توانگرتر تبدیل خواهد کرد‪ .‬در این‬ ‫خوشبخ ‬ ‫صورت دارای دوست های بیشتری خواهید بود و‬ ‫چیزهای بااهمیت زندگی همین ها هستند‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫به زور خود را وادار کنید تبسم کنید‪ .‬هر‬ ‫ی زمزمه کنید‬ ‫وقت تنها هستید سوت بزنید‪ ،‬ترانه ا ‬ ‫ی رفتار کنید که انگار فردی ‬ ‫و خالصه طور ‬ ‫سعادتمند هستید‪ .‬همین عمل شمارا به سمت‬ ‫خوشحالی هدایت می کند‪ .‬ویلیام جیمز‪ ،‬روان شناس‬ ‫معروف امریکا‪ ،‬دراین باره چنین می گوید‪ :‬ظاهرا ً‬ ‫این طور است که عمل بعد از احساس می اید ولی ‬ ‫در حقیقت عمل و احساس باهم ایجاد می شوند‪ .‬با‬ ‫تنظیم عمل خود که تحت اختیار اراده ی ماست‬ ‫خواهیم توانست به طور غیرمستقیم عواطف و‬ ‫احساسات خود را که تحت فرمان اراده نیستند به‬ ‫کنترل خود دراوریم‪ .‬بنابراین اگر غمگین هستیم‬ ‫ی شاد شدن ان است که چنان‬ ‫بهترین روش برا ‬ ‫رفتار کنیم که انگار همیشه شاد هستیم؛ یعنی ‬ ‫سرخود را باال بگیریم و لبخند بزنیم و با‬ ‫ی حرف بزنیم‪ .‬بی تردید مطمئن ترین‬ ‫خوش روی ‬ ‫ی دست یابی به سعادت و نیکبختی این‬ ‫وسیله برا ‬ ‫است که افکار خود را تحت کنترل خویش‬ ‫ی به شرایط‬ ‫دراوریم‪ .‬به یاد داشته باشیم که شاد ‬ ‫ی ندارد‪ ،‬بلکه تابع شرایط درونی ‬ ‫بیرونی بستگ ‬ ‫ماست‪ .‬انچه ما را خرسند و سعادتمند می کند‬ ‫دارایی ‪ ،‬کار یا مقام ما نیست بلکه به این بستگی ‬ ‫دارد که چگونه به وضعیت خود می اندیشیم‪.‬‬ ‫ی می کنند‪،‬‬ ‫ی مثال‪ ،‬دو نفر که در یکجا زندگ ‬ ‫برا ‬ ‫ی ثروت یکسانی ‬ ‫به یک کار مشغول اند و دارا ‬ ‫ی در وضعیت‬ ‫هستند و ازلحاظ موقعیت اجتماع ‬ ‫مشابهی قرار دارند‪ ،‬ممکن است یکی از ان ها‬ ‫شاد و دیگری غمگین باشد‪ .‬چرا؟ علتش تفاوت‬ ‫فکر ان هاست‪ .‬من در میان کولی ها و باربران که‬ ‫ی به دست اوردن لقمه‬ ‫در گرمای طاقت فرسا برا ‬ ‫نانی عرق می ریختند به همان اندازه چهره های ‬ ‫شاد و خندان دیده می شود که در میان افراد‬ ‫ثروتمند ساکن شهرهای بزرگ‪.‬‬ ‫شکسپیر می گوید‪« :‬هیچ چیز خوب یا بد وجود‬ ‫ی و خوبی و‬ ‫ندارد‪ ،‬بلکه این مغز ماست که بد ‬ ‫سعادت و بدبختی را می افریند…»‬ ‫ی که در‬ ‫ابراهام لینکلن می گفت‪« :‬اکثر ادم های ‬ ‫اطراف ما هستند به همان اندازه که ذهنشان‬ ‫اجازه می دهد شادند‪».‬‬ ‫با هر لبخند دری به روی ادم باز می شود؛‬ ‫بنابراین قبل از مالقات با هر شخص لحظه ای ‬ ‫ی خوشایند زندگی‬ ‫ی چیزها ‬ ‫توقف کنید و به همه ‬ ‫ی بر چهره تان‬ ‫تان فکر کنید ‪ ،‬بی اختیار تبسم ‬ ‫ظاهر می شود و درحالی که با افراد مالقات‬ ‫ت‬ ‫بیشتر‬ ‫“‬ ‫ی و شعف‬ ‫می کنی د رخسارتان هنوز از شاد ‬ ‫برافروخته است‪ .‬نکته های خردمندانه ی زیر را‬ ‫که پرفسور البرت هوبارد بیان کرده است بخوانید‬ ‫ی بهره جویی از ان‪ ،‬نه ‬ ‫ی فراموش نکنید که برا ‬ ‫ول ‬ ‫فقط باید ان را مطالعه کنید‪ ،‬بلکه ان را به‬ ‫ی عمل دراورید‪ .‬هر موقع که از خانه‬ ‫مرحله ‬ ‫ی خود را جمع کنید و سرتان‬ ‫خارج می شوید چان ه ‬ ‫ی خود را‬ ‫را باال نگه دارید و تا حد ممکن ریه ها ‬ ‫از هوا پرکنید و اشعه ی خورشید را جذب کنید‪.‬‬ ‫در هنگام مالقات با دوستان و اشنایان خود لبخند‬ ‫بزنید و صمیمانه دستشان را بفشارید‪ .‬از این که‬ ‫مورد سوءتفاهم قرار گیرید هراس نداشته باشید و‬ ‫حتی یک دقیقه از وقت خود را به اندیشه راجع‬ ‫به دشمنان خود تلف نکنید‪ .‬در ذهن خود مقصدی ‬ ‫را که می جویید تجسم کنید و انگاه بدون‬ ‫حواس پرتی مستقیم به سوی هدف خود گام‬ ‫بردارید‪ .‬به محض ان که درباره ی کارهای مهم و‬ ‫برجسته و زیبا که خواهان ان ها هستید بیندیشید و‬ ‫ذهن خود را بر ان ها متمرکز کنید خواهید دید که‬ ‫ی به ان ها فراهم‬ ‫ی دست یاب ‬ ‫شرایط الزم برا ‬ ‫می شود همان گونه که مرجان از جریان اب انچه‬ ‫ی حفظ بقایش الزم است جذب می کند‪ .‬در‬ ‫را برا ‬ ‫ی که میل‬ ‫ذهن‪ ،‬خود را همان فرد الیق و سودمند ‬ ‫دارید باشید تجسم کنید‪ .‬با این عمل به تدریج به‬ ‫همان شخصیت دلخواهی که ارزو دارید تبدیل‬ ‫می شوید‪ .‬فراموش نکنید اندیشه از هر چیزی ‬ ‫ی کنید همواره‬ ‫برتر و بر همه چیز حاکم است‪ .‬سع ‬ ‫افکار عالی در ذهن خود نگه دارید‪ ،‬به شجاعت‪،‬‬ ‫درستی ‪ ،‬شرافت و شادی بیندیشید‪.‬‬ ‫همه چیز با خواستن به دست می اید‪ .‬اگر‬ ‫دعایی از ته قلب باشد بی جواب نخواهد ماند‪ .‬ما‬ ‫ی ما‬ ‫به همان چیزی تبدیل می شویم که تمایالت قلب ‬ ‫حکم می کند‪ .‬چانه ی خود را جمع کنید و سرتان‬ ‫را باال نگه دارید زیرا ما جانشینان خدا درروی‬ ‫ی باستان افراد خردمندی ‬ ‫زمین هستیم‪ .‬چینی ها ‬ ‫ی ما باید ان‬ ‫ی دارند که همه ‬ ‫بودند و ضرب المثل ‬ ‫ی که تبسم بر چهره‬ ‫ی گوش کنیم‪« :‬مرد ‬ ‫را اویزه ‬ ‫ندارد نباید دکان باز کند‪».‬‬ ‫نهضت حسینی‪ ،‬مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی‬ ‫دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر در جمع خبرنگاران عنوان کرد‪ :‬شعار محوری هفته احیا امر‬ ‫به معروف و نهی از منکر امسال‪ ،‬نهضت حسینی‪ ،‬مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫سردار علی رزمجو در نشست خبری هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر گفت‪ :‬یکی از فلسفه قیام امام حسین(ع)‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر است که این فریضه دینی از زمان پیروزی انقالب تاکنون و قبل از انقالب وجود داشته‬ ‫است تا اینکه ستادی راه اندازی شد که موسس ان امام خمینی(ره) بود‪ .‬علی رزمجو افزود‪ :‬این ستاد اول در سطح کشور‬ ‫و همچنین در سطح استان و شهرستان ها در طول سال ب ه ویژه در دهه محرم برنامه های مختلف و متعددی را پیش بینی‬ ‫و اجرا می کند‪ .‬دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان بوشهر با بیان اهداف این ستاد بیان کرد‪ :‬تبیین و ترویج‬ ‫فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از فضای معنوی دهه محرم و تقویت نگرش ابعاد جامعه نسبت به این‬ ‫فریضه دینی از اهداف این ستاد است ‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬معرفی الگوهای موفق که در اقشار مختلف تالش و فعالیت می کنند‬ ‫همچنین شناسایی ان ها به عنوان الگوی موفق یکی دیگر از اهداف ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول عنوان کرد‪ :‬شعار محوری هفته احیا امر به معروف و نهی از منکر امسال‪ ،‬نهضت حسینی‪ ،‬مطالبه گری و مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه امام صادق(ع) با بیان برنامه های این هفته گفت‪ :‬از روز یک شنبه تا شنبه هفته بعد برنامه های امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه‬ ‫گری‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت اجتماعی همچنین امر به معروف و نهی از منکر و فرهنگ سازی را برگزار می کنیم‪ .‬علی رزمجو‬ ‫افزود‪ :‬امر به معروف و نهی از منکر و رسالت رسانه‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر و نظارت همگانی‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر و‬ ‫معروف سال در راستای شعار سال رونق تولید از دیگر برنامه های هفته احیای امربه معروف و نهی از منکر است‪ .‬دبیر این ستاد خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫برنامه های پیش بینی شده ‪ 392‬برنامه اجرایی است که ‪ 38‬برنامه را صدا و سیما اجرا می کند‪ 54 ،‬مورد از این برنامه ها هم بازرسی از دستگاه های‬ ‫اجرایی است که ‪ 647‬نفر در این بازدید شرکت می کنند‪.‬وی توضیح داد‪ :‬تذکر لسانی و فرهنگ سازی از سیاست های هفته احیا امر به معروف و‬ ‫نهی از منکر است‪ ،‬اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و گروه های مختلف طالیه دار سازمان دهی شده اند‪ ،‬تعلیم استاد و کارگاه های مختلف‬ ‫منبع‪ :‬بسیج نیوز‬ ‫اموزشی برگزار شده اند‪.‬‬ ‫مدیریت سرای محله های شیراز به سمن ها واگذار می شود‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز گفت‪ :‬در راستای افزایش مشارکت مردمی‪ ،‬سرای‬ ‫محله های شیراز با فراخوان عمومی به سازمان های مردم نهاد واگذار می شود‪ .‬به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شورای اسالمی شهر شیراز‪ ،‬احمد تنوری با اشاره به بررسی واگذاری مدیریت سرای محله های شهر شیراز به سازمان های‬ ‫مردم نهاد (سمن ها) گفت‪ :‬شهرداری شیراز باهدف اشاعه و ساماندهی مشارکت های اجتماعی در نظر دارد نسبت به‬ ‫بهره برداری از سرای محله های شهر از طریق سازمان های مردم نهاد شیراز اقدام کند‪ .‬رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشی شورای اسالمی شهر شیراز با بیان اینکه مدل (مدیریت و برنامه ریزی با مردم) منجر به اشاعه مشارکت های‬ ‫اجتماعی و توسعه سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی شهرها در جوامع توسعه یافته شده است افزود‪ :‬این مدل سبب وحدت بخشی‪،‬‬ ‫حفظ یکپارچگی‪ ،‬توسعه عدالت اجتماعی و ارتباط سرمایه اجتماعی را به دنبال دارد و مدل مدیریت و برنامه ریزی بر‬ ‫مردم‪ ،‬به مرور زمان به مدل مطلوب مدیریت و برنامه ریزی با مردم تبدیل می شود و مدیریت شهری نیز همواره در‬ ‫کانون این تغییر و تحوالت قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬به منظور ایجاد بستر مناسب برای افزایش مشارکت شهروندان و استفاده از ظرفیت های نهادهای‬ ‫غیردولتی و سازمان های مردم نهاد (سمن ها) در مدیریت و بهره برداری از سرای محله های شهر‪ ،‬در حوزه فعالیت سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی به شهرداری شیراز اجازه داده می شود مدیریت سرای محله های شهر را با فراخوان عمومی به سازمان های مردم نهاد واگذار کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه مالکیت سرای محله و تجهیزات ان متعلق به شهرداری و پرداخت همه هزینه های سرای محله بر عهده این نهاد است تصریح کرد‪40 :‬‬ ‫تا ‪ 80‬درصد درامد حاصل از سرای محله با تشخیص شهرداری بابت حق مدیریت به سمن پرداخت می شود؛ این درصدها مربوط به سال پایه‬ ‫واگذاری است و در سال های اتی به تشخیص شهرداری قابل تغییر خواهد بود‪ .‬تنوری از بررسی الیحه نرخ خدمات فرهنگی‪ ،‬سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز خبر داد و افزود‪ :‬شهرداری شیراز در راستای اجرای عدالت اجتماعی‪ ،‬توزیع عادالنه و استفاده همه ی‬ ‫شهروندان از خدمات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬هنری‪ ،‬گردشگری‪ ،‬مشاوره ای‪ ،‬تبلیغاتی و ورزشی‪ ،‬نرخ این خدمات را برای گروه های محروم‪ ،‬کم‬ ‫برخوردار و برخوردار تهیه و تنظیم کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬به منظور ایجاد بستر مناسب برای ارائه خدمات اموزشی در حوزه فعالیت های سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی به شهروندان‪ ،‬اعضای کمیسیون پس از بررسی با نرخ ارائه شده از سوی سازمان موافقت کردند‪ .‬تنوری با تاکید بر‬ ‫اینکه حق الزحمه مربیان بر اساس ‪ 65‬درصد شهریه دریافتی محاسبه و پرداخت می شود خاطرنشان کرد‪ :‬نرخ خدمات فرهنگی برای خانواده های‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)‪ ،‬سازمان بهزیستی‪ ،‬خانواده شهدا و ایثارگران تا ‪ 30‬درصد محاسبه و برای کارکنان شهرداری تا ‪50‬‬ ‫درصد محاسبه و دریافت خواهد شد‪ .‬تنوری بررسی ای ین نامه اجرایی جشنواره شهروند برگزیده را سومین دستور کار کمیسیون برشمرد و افزود‪:‬‬ ‫یکی از راه های کاهش هزینه و ایجاد عالقه در بین شهروندان به منظور مشارکت در امر نگهداری شهر معرفی و الگوسازی از افرادی است که‬ ‫به نوعی بخشی از وقت خود را صرف شهر و همشهریان خود برای رفع نواقص می کنند و یا به کمک مدیران شهر می ایند تا شهر خود را بهتر‬ ‫اداره کنند‪ .‬وی هدف از ارائه ی ائین نامه جشنواره شهروند برگزیده را ارتقای فرهنگ شهروندی و تقدیر و تشویق شهروندان برگزیده‪ ،‬فعال‪،‬‬ ‫مشارکت جو‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬خالق و نمونه شهر شیراز دانست و افزود‪ :‬پس از بررسی کارشناسی‪ ،‬ائین نامه اجرایی جشنواره شهروند برگزیده با‬ ‫منبع‪:‬پیام شیراز‬ ‫موافقت کمیسیون همراه شد و برای تصویب نهایی به صحن شورا ارجاع می شود‪.‬‬ ‫تشکل ها راهکاری در حمایت از اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور ورامین‬ ‫گفت‪ :‬یکی از راهکارها برای حمایت از اسیب‬ ‫دیدگان اجتماعی‪ ،‬سازمان ها و تشکل های‬ ‫غیردولتی است‪.‬‬ ‫اکبر محسنی فر با بیان اینکه سازمان های دولتی‬ ‫با تاثیرگذاری در اجرای سیاست های اجتماعی‬ ‫در نقش های مختلفی چون مشاور دولت و گاه‬ ‫بازوی اجتماعی سیاست های اجتماعی فعالیت‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در هر جامعه ای نهادهای‬ ‫اجتماعی فعال تر باشد‪ ،‬ارمان حکومت مردم بر‬ ‫مردم‪ ،‬وسعت یافته است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫در کشور ما نهاد اموزش و پرورش و نهاد‬ ‫خانواده‪ ،‬نقش خود را از دست دادند و حکومت‬ ‫نقش ان ها را برعهده گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫وقتی حکومت نقشی را بر عهده بگیرد مانند‬ ‫اموزش و پرورش‪ ،‬دولت کار اموزش وپرورش‬ ‫را انجام می دهند‪ ،‬در واقع شکل سومی به وجود‬ ‫امد که نه اموزش و پرورش و نه خانواده در ان‬ ‫نقش ندارد‪ ،‬ان هم فضای مجازی است که دانش‬ ‫اموزان و نوجوانان را به این سمت سوق‬ ‫می دهد‪ .‬عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور‬ ‫ورامین با بیان اینکه در جوامعی که نهاد‬ ‫سیاست‪ ،‬سیاست های اجتماعی را وضع می کند‪،‬‬ ‫باید ضمانت های اجرایی باشد یعنی نقش پلیس‬ ‫ضرورت می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬حمایت از اسیب دیدگان‬ ‫به سیاست ها مربوط است‪ ،‬وقتی حمایت‪ ،‬در‬ ‫اختیار نهاد سیاست باشد‪ ،‬بر پایه منافع خود به‬ ‫اسیب دیدگان اجتماعی می نگرد اما وقتی مردم‬ ‫یک جامعه‪ ،‬به حمایت از اسیب دیدگان برخیزند‪،‬‬ ‫بسیار عمیق تر و کامل تر عمل می کنند‪ .‬محسنی‬ ‫فر با تاکید بر اینکه اسیب اجتماعی به هر نوع‬ ‫عمل فردی یا جمعی اطالق می شود که در‬ ‫چارچوب اصول اخالقی و قواعد عام عمل‬ ‫جمعی رسمی و غیررسمی جامعه قرار‬ ‫نمی گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اسیب های اجتماعی پدیده هایی‬ ‫واقعی‪ ،‬متغیر‪ ،‬قانونمند‪ ،‬قابل کنترل و پیشگیری‬ ‫هستند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬کنترل پذیری‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬شناخت علمی را در هر‬ ‫جامعه ای برای پاسخ به پرسش های نظری و‬ ‫کاربردی‪ ،‬یافته های علمی برنامه ریزی شده‬ ‫کوتاه مدت و بلند مدت برای مقابله صحیح با‬ ‫اسیب های اجتماعی‪ ،‬درمان یا پیشگیری از‬ ‫گسترش و پیدایش ان ها ضروری و پراهمیت‬ ‫می سازد ‪ .‬عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نور‬ ‫‪26‬‬ ‫ورامین یاداور شد‪ :‬اسیب شناسی اجتماعی به‬ ‫بررسی مشکالتی که در سطح اجتماعی مطرح‬ ‫است‪ ،‬می پردازد و سعی دارد تا علل مختلف‬ ‫ان ها را از جنبه های مختلف فردی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫غیره مورد بررسی قرار دهد ‪ .‬محسنی فر تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اسیب اجتماعی به تعبیر بعضی از‬ ‫اندیشمندان حال و معلول مستقیم انقالب صنعتی‬ ‫است و در اکثر جوامع وجود دارد اما انچه‬ ‫جوامع مختلف را از هم متمایز می کند‪ ،‬نوع‬ ‫نگرش این جوامع به مسئله اسیب است ‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬حکومت خوب‪ ،‬حکومتی است که برای‬ ‫حل معضل اسیب های اجتماعی‪ ،‬فرمول صحیح‬ ‫و منطقی همراه با نواوری و خالقیت در جهت‬ ‫رسیدن به شکوفایی باشد‪ .‬عضوهیئت علمی‬ ‫دانشگاه پیام نور ورامین با اشاره به اینکه شیوه‬ ‫برخورد با اسیب های اجتماعی‪ ،‬از سیاست هایی‬ ‫که توسط حکومت ها و نهادهای درون حکومت‬ ‫که در تمام جوامع وجود دارد تعیین می شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬جوامعی که با اسیب های اجتماعی‬ ‫جامعه با نگاه علمی و منطقی بنگرند و با قبول‬ ‫وجود اسیب ها سعی دراستفاده از روش های‬ ‫علمی برای حداقل رساندن ان ها از روش منطقی‬ ‫سود ببرد‪ ،‬این جوامع به مرحله ای از انباشت‬ ‫علمی رسیده است که به حق برخورداری تمامی‬ ‫انسان ها از حقوق مادی و معنوی اعتقاد دارند ‪.‬‬ ‫محسنی فر با بیان اینکه در جوامع مدرن‪ ،‬تمایل‬ ‫بر این است که سیاست کاهش اسیب اجتماعی‪،‬‬ ‫توسط دو نهاد خانواده و اموزش و پرورش به‬ ‫جامعه تزریق شود و نهاد سیاست کمترین‬ ‫مداخله را داشته باشد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در جوامعی که‬ ‫نهاد سیاست‪ ،‬قدرتمندتر است‪ ،‬سیاست های‬ ‫کاهش اسیب اجتماعی‪ ،‬توسط این نهاد به جامعه‬ ‫دیکته می شود و تجربه نشان داده است جوامع‬ ‫نوع اول در مهارهای بحران های اجتماعی‬ ‫موفق تر بوده اند زیرا مردم راهکار مقابله‬ ‫اسیب را وضع و از ان حمایت می کنند‪ .‬وی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انسان ها برای خود اختیاراتی دارند‬ ‫که بتوانند انسان مفید یا غیرمفید‪ ،‬برای جامعه‬ ‫باشند‪ ،‬در کشور ما اگر فرد‪ ،‬خانواده‪ ،‬اموزش و‬ ‫پرورش کار خود را به درستی انجام دهند‬ ‫می توانیم امید داشته باشیم که اسیب های اجتماعی‬ ‫کاهش پیدا کند‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه پیام‬ ‫نور ورامین با اشاره به اینکه در کشورهای‬ ‫پیشرفته مثالً اگر فرزندی دچار اسیب شود‪،‬‬ ‫روزنامه های محلی ان قدر به دولت فشار وارد‬ ‫می کنند که ان ها مجبور به رسیدگی شوند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متاسفانه در کشور ما چنین‬ ‫چیزی وجود ندارد و اگر فرزندی در اینده ای‬ ‫نزدیک پس از اسیب زنده بماند‪ ،‬یک اسیب جدی‬ ‫برای منطقه خود خواهد بود‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬ایسنا‬ ‫زندگی زیباست !‬ ‫اگر می خواهید زندگی شادی داشته باشید ان‬ ‫را به یک هدف گره بزنید نه افراد یا چیزها‬ ‫“البرت انیشتین”‬ ‫******‬ ‫جمالت زیبا درباره زندگی از بزرگان‬ ‫زندگی به معنای پیدا کردن خودت نیست‬ ‫زندگی یعنی ساختن خودت!‬ ‫“جرج برنارد شو”‬ ‫******‬ ‫همه زندگی یک ازمایش است‬ ‫ازمایش های بیشتر شما را بهتر می کند‬ ‫“رالف امرسون”‬ ‫******‬ ‫هر چند زندگی به نظر دشوار می رسد اما‬ ‫همیشه چیزی هست که تو می توانی انجام‬ ‫دهی و در ان موفق شوی‬ ‫“استیون هاوکینگ”‬ ‫******‬ ‫هرگز خودتان را با هیچ کس دیگر در این‬ ‫جهان مقایسه نکنید‬ ‫اگر این کار را بکنید به خودتان توهین کرده‬ ‫اید‬ ‫“بیل گیتس”‬ ‫******‬ ‫هرگز نمی توانید در دنیای بیرون چیزی‬ ‫بیشتر از ان چه در ذهن خود به دست اورده‬ ‫اید‪ ،‬کسب کنید!‬ ‫“برایان تریسی”‬ ‫******‬ ‫زندگی واقعا ساده است اما ما اصرار داریم‬ ‫ان را پیچده کنیم‬ ‫“کنفسیوس”‬ ‫روش هایی برای مدیریت یادگیری‬ ‫ممکن است برای بسیاری از ما پیش امده باشد که در هنگام مطالعه و یادگیری مطلبی‪ ،‬در بدو امر‬ ‫با مشکالتی مواجه شویم و مطالب را به ان شکلی که دلخواه ماست نتوانیم به حافظه بسپاریم‪ .‬اما‬ ‫نباید ناامید شد‪ ،‬یادگیری مهارتی است که می توان ان را تقویت کرد و با کمک راهکارهای ساده‬ ‫و مفید به مدیریت یادگیری کمک نمود‪.‬‬ ‫توصیه و راهکارهایی برای مدیریت‬ ‫یادگیری‬ ‫‪ - 1‬با قصد و نیت قبلی اقدام به یادگیری کنید‪.‬‬ ‫همه ی ازمایش ها نشان می دهد که یادگیری‬ ‫ارادی موثرتر از یادگیری غیرارادی است و‬ ‫منظور از یادگیری غیرارادی این است که شما‬ ‫بدون نیت قبلی چیزی را یاد بگیرید‪ ،‬پس باید‬ ‫باانگیزه قوی به یادگیری بپردازید‪.‬‬ ‫نکاتی برای یادگیری بهتر‬ ‫نکاتی که در ذیل به ان اشاره می شود برای‬ ‫یادگیری بهتر بسیار مفید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬یک دفتر یادداشت مخصوص تهیه کنید و‬ ‫مطالبی را که احساس می کنیم در زندگی‬ ‫روزمره قابل استفاده و مورد احتیاج است را در‬ ‫ان یادداشت نمایید‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعد از یادداشت برداری چندین بار ان را‬ ‫مرور کنید و سپس روی ان فکر کنید که در کجا‬ ‫و چه زمانی به درد شما می خورد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مسئله را با دوستان مطرح کنید و نظر ان ها‬ ‫را جویا شوید‪ .‬این کار امادگی شما برای طرح‬ ‫مسئله برای دیگران را سبب می شود‪.‬‬ ‫‪ -4‬اگر در به کارگیری مطالب با شکست مواجه‬ ‫شدید ناامید نشوید و به کار خود ادامه دهید‪.‬‬ ‫‪ -5‬در کارهای جمعی بیشتر شرکت کنید و سعی‬ ‫کنید عضو فعال ان مجموعه باشید‪.‬‬ ‫‪ -6‬به توانمندی های خود اعتماد کنید و هیچ گاه‬ ‫به خاطر ضعف هایی که در خود احساس می کنید‬ ‫خود را سرزنش نکنید‪.‬‬ ‫‪ -7‬همواره به خود تلقین کنید که من می توانم‪.‬‬ ‫‪ -8‬از پذیرفتن مسئولیت نترسید‪.‬‬ ‫‪ -9‬خود را هیچ گاه با دیگران مقایسه نکنید‪،‬‬ ‫زیرا هر کس استعداد و توان خاصی دارد‪.‬‬ ‫‪ -10‬سعی کنید توانمندی های خود را بشناسید و‬ ‫ان ها را تقویت کنید‪.‬‬ ‫‪ -11‬از انجام کارهای پراکنده دوری و همیشه‬ ‫خود را ملزم به کار در یک یا دو موضوع کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬به هنگام مطالعه و خواندن یک مطلب سعی‬ ‫کنید تمرکز حواس داشته باشید‪ ،‬اگر در هنگام‬ ‫یادگیری حواس خود را جمع و از چرت زدن و‬ ‫حواس پرتی دوری کنید‪ ،‬قوه ی یادگیری شما‬ ‫بهتر عمل می کند‪.‬‬ ‫‪ -3‬برای مدیریت یادگیری خود سعی کنید از‬ ‫انچه که می خوانید یک تصویر ذهنی برای خود‬ ‫بسازید‪.‬‬ ‫‪ -4‬بین اموخته های خود ارتباط برقرار کنید‪.‬‬ ‫‪ -5‬هرگاه چیز تازه ای را می اموزید ان را با‬ ‫اموخته های پیشین خود مرتبط نمایید‪ .‬با انجام‬ ‫این کار اطالعات جدید شما دسته بندی خواهد‬ ‫شد و به سادگی می توانید ان ها را بازیابی کنید‪.‬‬ ‫‪ -6‬برای مدیریت یادگیری بهتر است مطالب را‬ ‫با فاصله زمانی یاد بگیرید تا از پراکندگی وقت‬ ‫شما در اثر خستگی جلوگیری شود تحقیقات‬ ‫نشان می دهد که یادگیری بافاصله زمانی بهتر از‬ ‫یادگیری بدون فاصله زمانی است‪.‬‬ ‫‪ -7‬پس از اینکه مطلبی را یاد گرفتید سعی کنید‬ ‫ان را برای خود تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ -8‬اموخته های خود را به دیگران منتقل و‬ ‫تکرار کنید‪.‬‬ ‫‪ -9‬مطالب یاد گرفته شده را در قالب پرسش با‬ ‫دیگران مطرح کنید‪.‬‬ ‫‪ -12‬در هنگام مطالعه از مطالب کلی شروع‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫‪ -13‬پس از مطالعه ی هر فصل خالصه ی ان را‬ ‫با دقت بخوانید‪.‬‬ ‫‪ -14‬روش پس ختام ‪ :‬نام این روش متشکل از‬ ‫حروف اول شش مرحله ان است‪.‬‬ ‫‪ .1‬پیش خوانی‬ ‫‪ .2‬سوال کردن‬ ‫‪ .3‬خواندن‬ ‫‪ .4‬تفکر‬ ‫‪ .5‬از حفظ گفتن‬ ‫‪ .6‬مرور کردن‪.‬‬ ‫در مرحله اول فصلی را پیش خوانی می کنید تا‬ ‫یک برداشت کلی از موضوعات و قسمت های‬ ‫مهم ان داشته باشید‪ .‬این نوع پیش خوانی سبب‬ ‫می شود مطالب مهم فصل را سازماندهی کنید و‬ ‫به مدیریت یادگیری شما کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫در مرحله دوم باید درباره ی هر بخشی‬ ‫پرسش هایی مطرح کنید‪.‬‬ ‫در مرحله سوم باید هر بخش را باهدف پاسخ‬ ‫دادن به پرسش های طرح شده مطالعه کنید‪.‬‬ ‫در مرحله چهارم باید هنگام خواندن ساخت‬ ‫پرسش و ایجاد ارتباط بین دانسته های خود‬ ‫درباره مطلب تفکر کنید‪.‬‬ ‫در مرحله پنجم و ششم باید بکوشید واقعیت های‬ ‫اصلی مطالب را بخوانید و به یاد اورید و به‬ ‫پرسش های طرح شده پاسخ دهید‪.‬‬ ‫‪ -15‬تقطیع‪ :‬اگر می خواهید عدد یا شماره تلفن‬ ‫مورد نظر را بهتر به حافظه بسپرید ان را به‬ ‫اعداد معنی دار و مقطع تبدیل کنید‪.‬‬ ‫برگرفته از کتاب‪ :‬راه های تقویت حافظه‬ ‫‪ -10‬برای مدیریت یادگیری به یاد داشته باشید‬ ‫ذهن خود را با مطالب غیرضروری انباشته‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫برای مدیریت یادگیری به یاد داشته باشید‬ ‫‪ -11‬به مقدار کافی بخوابید زیرا در هنگام‬ ‫خواب اطالعات جدید شما پردازش و اندوزش‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نکنید‪.‬‬ ‫ذهن خود را با مطالب غیرضروری انباشته‬ ‫چطور خواب عمیق و راحت تری داشته باشیم؟‬ ‫حتما ً شما هم در طول زندگی خود تجربه کرده اید که گاهی از اوقات به راحتی به خواب رفته‪ ،‬خواب عمیقی تجربه کرده و صبح روز بعد سرحال از‬ ‫خواب بیدار شوید و با برعکس شب به سختی به خواب بروید و تمام طول شب احساس کنید بیدار هستید و در نتیجه به سختی از رختخواب بیدار شوید‬ ‫و تمام طول روز را خسته و کسل باشید‪ .‬چه چیزهایی باعث می شود که نتوانید به خواب عمیق دست یابید ؟ نداشتن خواب عمیق چه تاثیراتی بر بدن‬ ‫دارد ؟ و برای رسیدن به خواب عمیق چه راهکارهایی پیشنهاد می شود؟ با ما همراه شوید تا پاسخ تمام سواالت خود را در رابطه با خواب بگیرید‪.‬‬ ‫خواب عمیق بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫کاهش فشار خون‬ ‫عمق خواب چیست ؟‬ ‫گفته می شود برای رسیدن برای حفظ سالمت‬ ‫بدن حداقل باید در طول روز ‪ 7‬تا ‪ 9‬ساعت‬ ‫خواب داشته باشید‪ ،‬اما موضوعی که از طول‬ ‫خواب مهم تر است‪ ،‬میزان کیفیت خواب و عمق‬ ‫ان می باشد‪.‬خواب عمیق مرحله ای از خواب‬ ‫است که برای سرحال بودن در طول روز به ان‬ ‫احتیاج دارید‪،‬این مرحله برخالف مرحله ی‬ ‫‪ (REM‬حرکت سریع چشم)‪ ،‬حالتی است که‬ ‫مغز و بدن شما در ارام ترین حالت ممکن خود‬ ‫قرار می گیرد‪.‬از ویژگی های خواب عمیق این‬ ‫است که اگر در این حالت از خواب بیدار شوید‬ ‫ممکن است احساس گیجی یا تلو تلو خوردن به‬ ‫شما دست بدهد‪.‬عمق خواب یا ژرفای خواب به‬ ‫میزان خواب الودگی فرد اطالق می شود که‬ ‫امروزه با استفاده از دستگاه هایی مثل‬ ‫الکتروانسفالوگرام‪،‬کنترل فشارخون‪ ،‬حرکت‬ ‫چشم ها و ضربان قلب قابل سنجش است‪ .‬نکته‬ ‫جالب در این است که رویا در خواب های‬ ‫سطحی اتفاق می افتد زیرا که زمانی که فرد به‬ ‫خواب می رود نظم افکار منطقی او به هم‬ ‫می ریزد‪ .‬رسیدن به خواب عمیق بین ‪ 20‬تا ‪30‬‬ ‫دقیقه زمان می برد‪.‬همان طور که ذکر کردیم‬ ‫یکی از نشانه های خواب حرکات چشم است‪ ،‬این‬ ‫حرکات بسیار کند و همراه با حرکت کره چشم‬ ‫رو به باال و پایین رخ می دهد‪.‬این مرحله ‪20‬‬ ‫دقیقه یا بیشتر به طول می انجامد و نمایانگر‬ ‫دیدن رویا نیز می باشد زیرا که در این حالت‬ ‫فعال شدن هیپوفیز نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫فواید خواب عمیق چیست؟‬ ‫مهم ترین مزیت های خواب عمیق به این شرح‬ ‫است‪:‬‬ ‫خواب عمیق باعث استراحت بدن و بازیابی ان‬ ‫می شود در این حین قلب کندتر می تپد و فشار‬ ‫خون کاهش پیدا می کند‪ .‬به همین ترتیب زمانی‬ ‫که خواب ارام و عمیق ندارید‪ ،‬در بدن ادرنالین‬ ‫و کورتیزول ترشح شده و این امر سبب باال‬ ‫رفتن فشار خون می گردد‪.‬‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫خواب عمیق بدن را در برابر بیماری ها محافظت‬ ‫می کند و به سالمت سلول ها بدن کمک می کند‬ ‫زیرا زمانی که خواب عمیق را تجربه می کنید‪،‬‬ ‫بدن شما سلول های ایمنی و انتی بادی هایی را‬ ‫تولید می کند که از بدن در برابر بیماری ها‬ ‫محافظت به عمل می اورد‪.‬‬ ‫سالمت مغز‬ ‫خواب عمیق قبل از ورود به مرحله‬ ‫‪(REM‬حرکت سریع چشم ها) روی می دهد‪ ،‬در‬ ‫مرحله ی خواب عمیق مغز سلول های خود را‬ ‫ترمیم می کند و بدن هورمون و دیگر انتقال ‬ ‫دهنده های عصبی را تولید می کند‪ ،‬این امر‬ ‫موجب بهبودی سلول های مغز و بازیابی ان‬ ‫خواهد شد در نتیجه از هر نوع اختالل روانی‬ ‫جلوگیری به عمل می اید‪.‬‬ ‫تقویت حافظه و خالقیت‬ ‫خواب عمیق موجب تقویت حافظه و بهبود‬ ‫خالقیت می شود‪ ،‬و افرادی که خوابی عمیق را‬ ‫تجربه می کنند حافظه و عملکرد بهتری خواهند‬ ‫داشت‪ .‬متخصصان ثابت کرده اند ابتدا مرحله ی‬ ‫خواب عمیق رخ می دهد و پس از ان مغز وارد‬ ‫مرحله ی ‪ REM‬می شود‪ ،‬بدون تجربه خواب‬ ‫عمیق مغز به این مرحله دست نخواهد یافت‪.‬‬ ‫پیشگیری از الزایمر‬ ‫خواب عمیق با حفظ عملکرد مغز در پیشگیری‬ ‫از الزایمر و زوال عقل موثر است‪،‬زیرا همان‬ ‫طور که ذکر کردیم خواب عمیق در بازیابی‬ ‫مغز موثر است به عالوه موجب می شود که مغز‬ ‫اسیب های احتمالی را ترمیم نماید‪.‬‬ ‫حفظ سالمت قلب‬ ‫برای داشتن خواب عمیق چه کنیم؟‬ ‫یکی از مهم ترین فواید خواب عمیق حفظ‬ ‫سالمت قلب است زیرا در این حالت قلب کندتر‬ ‫می تابد و به این ترتیب فرصتی برای بازیابی‬ ‫خود خواهد داشت‪ .‬برای داشتن قلبی سالم‪،‬‬ ‫برخی از روش ها برای داشتن عمیق به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫‪28‬‬ ‫افزایش نور محل کار یا زنگی در طول روز‬ ‫این به این علت است که بدن شما دارای ریتم‬ ‫شبانه روز است و این ریتم بر روی مغز‪،‬‬ ‫هورمون ها و بدن تاثیر می گذارد و به شما کمک‬ ‫می کند که در طول روز بیدار بمانید‪.‬این چرخه‬ ‫به وسیله نور تنظیم می شود‪،‬با شروع روز‬ ‫فعالیت مغز افزایش یافته و انرژی بدن زیاد‬ ‫می شود به همین ترتیب قرار گرفتن در معرض‬ ‫نور خورشید و یا نورهای مصنوعی به افزایش‬ ‫کیفیت و طول خواب کمک می نماید‪.‬‬ ‫کاهش نور ابی در شب‬ ‫قرار گرفتن در معرض نور ابی در طول روز‬ ‫مناسب است اما همین نور برای شب اثری‬ ‫عکس خواهد داشت‪ ،‬زیرا که در این صورت‬ ‫بدن تصور می کند هنوز روز است از طرفی این‬ ‫نور موجب کاهش ترشح هورمون مالتونین‬ ‫می شود‪ ،‬وظیفه ی این هورمون کمک به ارامش‬ ‫مغز و خواب عمیق است‪.‬این نور از دستگاه های‬ ‫الکترونیکی مثل تلفن های هوشمند و رایانه ها به‬ ‫مقدار زیاد پخش می شود‪.‬‬ ‫کافئین‬ ‫مصرف نوشیدنی های حاوی کافئین در صبح‬ ‫میزان انرژی بدن شما را به شدت افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬اما مصرف ان در ساعت پایانی روز‬ ‫توصیه نمی شود زیرا که ریتم بدن را برهم‬ ‫خواهد زد و موجب خواب ناارام خواهد شد‪.‬‬ ‫کافئین بین ‪ 6‬الی ‪ 8‬ساعت در خون باقی خواهد‬ ‫ماند پس الزم از ساعت سه و چهار بعد از ظهر‬ ‫مصرف این نوشیدنی را قطع نمایید‪.‬‬ ‫خواب روز‬ ‫خواب در طول روز در اغلب موارد موجب‬ ‫برهم زدن ریتم خواب شما می شود اما در بعضی‬ ‫از افراد خوابیدن در طول روز مفید بوده و‬ ‫موجب می شود شب هم خواب راحتی را تجربه‬ ‫نمایند‪ ،‬پس از این مورد می تواند در افراد‬ ‫مختلف متفاوت باشد‪.‬‬ ‫برنامه برای خواب‬ ‫برقراری یک ریتم منظم برای خواب بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬بدن در حال عادی به گونه ای است که با‬ ‫طلوع و غروب خورشید خود را تنظیم می کند‪،‬‬ ‫به همین ترتیب تنظیم بدن با شروع روز می تواند‬ ‫به افزایش کیفیت خواب شما کمک نماید و داشتن‬ ‫الگوی خواب نامنظم می تواند کیفیت خواب را‬ ‫کاهش داده و در طول زمان موجب کاهش سطح‬ ‫منبع‪ :‬بیچشک‬ ‫مالتونین شود‪.‬‬ ‫انجام وظیفه و مسئولیت پذیری خواص زمینه ساز نهضت عاشورا‬ ‫در نشست روشنگری ویژه خانواده کارکنان در امام زاده محمد روستای اجگرد حجت االسالم علی رئیسیان نمایندگی‬ ‫ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج فالورجان مطالبی تحت عنوان درس هایی از عاشورا برای انان بیان کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه به یکی از اساسی ترین ابعاد حادثه عاشورا‪ ،‬درس ها و عبرت های این نهضت اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هرچند این رویداد در مکان و زمان محدودی به وقوع پیوست اما درس های ان ویژه زمان و مکان‬ ‫خاصی نیست‪ .‬عدالت خواهی و ستم ستیزی‪ ،‬عزت‪ ،‬پاسداری از اسالم و ارزش های اسالمی‪ ،‬شهادت در راه‬ ‫خدا‪ ،‬سیاست و معنویت‪ ،‬امر به معروف و نهی از منکر از جمله درس های مهم در عرصه رفتار سیاسی‬ ‫رویداد عاشورا است‪ .‬رئیسیان در ادامه به عوامل زمینه ساز حادثه عاشورا اشاره و افزود‪ :‬عوامل حادثه ساز‬ ‫عاشورا‪ ،‬مایه عبرت جامعه اسالمی و نظام دینی است‪ ،‬مهم ترین ان ها دگرگونی ارزش ها و ارمان های حاکم بر‬ ‫جامعه نبوی و کوتاهی خواص از انجام رسالت خود‪ ،‬جدایی مردم از اهل بیت (علیهم السالم) و دنیاگرایی خواص از‬ ‫جمله موضوعاتی است که باید نام برد ‪ .‬وی بیان نمود‪ :‬رویداد عاشورا در تاریخ همواره قابل تکرار است‪ .‬از این روی‪ ،‬عاشورا رسالت بزرگی را‬ ‫بر دوش همه دین داران به ویژه اگاهان جامعه نهاده است‪ .‬پس اساسی ترین ابعاد این حادثه بزرگ را در ‪ 2‬بخش درس ها و عبرت های عاشورا می توان‬ ‫بیان کرد‪ .‬مسئول نمایندگی ولی فقیه در ناحیه فالورجان در ادامه اذعان داشت ‪ :‬درس گرفتن از قیام عاشورا یعنی گفتار و رفتار عاشورائیان را در‬ ‫زندگی فردی و اجتماعی‪ ،‬الگو و اسوه قرار دادن‪ .‬در نهضت عاشورا با قهرمانان و الگوهایی روبه رو هستیم که با گفتار و رفتار خود حادثه ای بس‬ ‫بزرگ افریدند‪ ،‬حادثه ای که می توان برای شیعه و مسلمانان بلکه همه جهانیان الگوی مناسب و کارامدی باشد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬بنابراین‪ ،‬عبرت‬ ‫اموزی یعنی از حال به گذشته رفتن و گذشته را بررسی و از ان پند گرفتن است‪ .‬عبرت اموزی از حادثه عاشورا به این معناست که انسان همواره ان‬ ‫را مورد مطالعه قرار داده و جامعه خود را با ان مقایسه کند تا بفهمد در چه حال و وضعی قرار دارد‪ ،‬چه چیزی او را تهدید می کند و چه چیزی برای‬ ‫او الزم است و واقعه عظیم عاشورا از سال ‪ 61‬هجری تا خرداد ‪ 42‬و از ان زمان تا قیام حضرت بقیه هللا ارواحنا لمقدمه الفداه‪ ،‬در هر مقطعی انقالب‬ ‫ساز است‪ .‬رئیسیان در ادامه به درس های عاشورا اشاره و گفت‪ :‬فداکاری و ایثار‪ ،‬صبر و استقامت‪ ،‬شهادت و شجاعت‪ ،‬تعهد و مسوولیت‪ ،‬صداقت و‬ ‫وفاداری‪ ،‬قاطعیت در راه هدف‪ ،‬دفاع از امامت و والیت‪ ،‬دفاع و پاسداری از دین و ارزش ها‪ ،‬تولی و تبری‪ ،‬ستیز با ستم و ستمگران‪ ،‬با فساد و مفسدان‪،‬‬ ‫دستور به نیکی ها‪ ،‬پرهیز از بدی ها و زشتی ها‪ ،‬انس با قران‪ ،‬ترویج فرهنگ نماز‪ ،‬نهراسیدن از نیروی دشمن‪ ،‬پرهیز از سستی و تنبلی در برابر تجاوز‬ ‫به ارزش ها‪ ،‬افشای چهره دشمنان اسالم‪ ،‬توجّه به معنویات حتّی در جبهه جنگ‪ ،‬نفی نژادپرستی‪ ،‬توبه‪ ،‬دعا‪ ،‬استغفار‪ ،‬تسلیم در برابر خدا‪ ،‬قیام برای‬ ‫خدا و‪...‬بخشی از درس های عاشورا است‪ .‬وی در ادامه بیان نمود ‪ :‬از درس های مهمی که در عرصه رفتار سیاسی می توان از رویداد عاشورا اموخت‪،‬‬ ‫درس امربه معروف و نهی از منکر است‪ .‬همان گونه که رفتار امت اسالمی با یکدیگر بر اساس امر به معروف و نهی از منکر است با حاکمان نیز بر‬ ‫همین مبنا استوار است‪ .‬دولت حاکم بر مسلمانان‪ ،‬اگر ستمگر باشد باید بر اساس مراحل امر به معروف و نهی از منکر با او برخورد کرد‪ .‬وی در پایان‬ ‫به نقش خواص اشاره نمود و خاطرنشان کرد ‪ :‬کوتاهی و سستی خواص از ادای تکلیف و انجام وظیفه یکی از عوامل زمینه ساز رویداد عاشورا است‪.‬‬ ‫نقش خواص در تحوالت و دگرگونی های اجتماعی و سیاسی از مسائلی است که تردیدی در ان نیست‪ .‬بر همین اساس رهبر معظم انقالب خواص را‬ ‫یکی از عوامل بسیار تاثیرگذار در تحوالت تاریخ می دانستند و در رویداد عاشورا این تحلیل را ارائه کردند که اگر خواص جبهه ّ‬ ‫حق‪ ،‬تسلیم جلوه های‬ ‫دنیا نگردند و دین را فدای دنیا نکنند و به موقع از حق حمایت کنند‪ ،‬هیچ گاه جامعه اسالمی دچار وضعیت زمان امام حسین (علیه السالم) نخواهد شد‬ ‫و شاهد حادثه تلخی چون عاشورا نخواهد بود‪.‬‬ ‫مشارکت سمن ها در انجام امورات اربعین‬ ‫معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم گفت‪ :‬تجربه موفق همکاری با سازمان های مردم نهاد باعث شده بخشی از‬ ‫امورات اربعین را به مردم و سازمان های مردم نهاد واگذار کنیم‪.‬‬ ‫محمد نوذری‪ ،‬معاون سیاسی امنیتی استانداری ایالم‪،‬امروز ششم شهریور ماه در گردهمایی روسای خانه های‬ ‫مشارکت مردم در سالمت اظهار کرد‪ :‬سال گذشته بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار زائر اربعین معادل ‪۶۷‬‬ ‫درصد مجموع زوار از مرز مهران تردد داشتند و امسال پیش بینی می شود به ‪ ۲‬برابر افزایش یابد‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۴۶۶‬سازمان مردم نهاد در استان ایالم مجوز فعالیت دارند که ظرفیت بسیار مناسبی برای انجام‬ ‫امورات اربعین دارند‪ .‬معاون سیاسی امنیتی استاندار ایالم گفت‪ :‬تنها ‪ ۳۰‬در صد از سالمت انسان ها به حوزه بهداشت‬ ‫و درمان مربوط است و بخش اعظم ان به سالمت در حوزه های اجتماعی و روان شناسی ارتباط دارد‪ .‬وی با بیان اینکه باید تمام حوزه های سالمت با‬ ‫یکدیگر ارتباط داشته باشند تا سالمت مردم تامین شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر جامعه از سالمت اجتماعی برخوردار نباشد‪ ،‬نمی توان از کاهش اسیب های این‬ ‫حوزه حرفی به میان اورد‪ .‬نوذری استفاده از ظرفیت سمن ها را برای افزایش سواد سالمت اجتماعی موثر دانست و افزود‪ :‬از ابتدای تشکیل سمن ها‬ ‫تاکنون مجوز فعالیت ‪ ۴۶۶‬سازمان مردم نهاد در استان صادر شده است که ‪ ۲۰۰‬مجوز از این تعداد مربوط به ‪ ۲‬سال گذشته است‪ .‬معاون استاندار‬ ‫ایالم با قدردانی از نقش سازمان های مردم نهاد در حوزه سالمت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سیل اخیر بخش زیادی از کارهای حوزه سالمت و اجرای برنامه ها‬ ‫بر عهده سازمان های مردم نهاد بود و در این زمینه به کمک مسئوالن امدند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬سمن ها به عنوان صدای مردم‪ ،‬رابط بین مردم و دولت‬ ‫هستند و ما باید بتوانیم از این ظرفیت در راستای توسعه حوزه سالمت استفاده کنیم‪.‬‬ ‫تقوا و تخصص؛ مالک های مسئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫مجید ابهری‪ ،‬اسیب شناس اجتماعی‪ ،‬در رابطه با‬ ‫فرهنگ مسئولیت پذیری اجتماعی بیان کرد‪:‬‬ ‫مسئولیت پذیری ب ه عنوان یکی از رفتارهای‬ ‫اصلی اجتماعی افراد تلقی می‪‎‬شود که از خانواده‬ ‫شکل می گیرد و سپس در مدارس و اموزشگاه ها‬ ‫تکمیل شده و در جامعه جریان پیدا می کند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ابتدا باید والدین و خانواده ها‪ ،‬فرزندان را‬ ‫با مسئولیت پذیری اشنا سازند‪ .‬ازجمله کارهایی‬ ‫که به بهبود این موضوع کمک می کند‪ ،‬می توان‬ ‫به جمع اوری وسایل شخصی‪ ،‬رختخواب‪ ،‬میز‬ ‫تحریر و‪ ...‬اشاره کرد که از ابتدا می تواند الفبای‬ ‫مسئولیت پذیری را به ان ها منتقل کند‪ .‬رعایت‬ ‫نظافت خانه‪ ،‬خیابان و کوچه ‪ ،‬حمایت از‬ ‫حیوانات و محیط زیست‪ ،‬دومین بخش از‬ ‫مسئولیت های اجتماعی کودکان و نوجوانان به ‬ ‫شمار می اید‪ .‬ابهری بیان کرد‪ :‬متاسفانه بسیاری‬ ‫از خانواده ها از واگذاری مسئولیت به‬ ‫فرزندانشان وحشت داشته و از این امر مهم‬ ‫خودداری می کنند و بارها و بارها مشاهده شده‬ ‫که فرزند توانمند جوان در خانه نشسته و مشغول‬ ‫تماشای تلویزیون و یا بازی هستند و مادر و پدر‬ ‫که مشکل جسمی دارند به تهیه اقالم مصرفی‬ ‫می پردازند‪ .‬وی در رابطه با علت اصلی‬ ‫مسئولیت گریزی جوانان ادامه داد‪ :‬مسئولیت‬ ‫گریزی جوانان ما از خانواده اغازشده و در‬ ‫مدارس ادامه می یابد‪ .‬بهترین الگو در‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی‪ ،‬رفتارهای فردی و‬ ‫اجتماعی والدین است‪ .‬والدین باید خودشان به‬ ‫مسئولیت های فردی‪ ،‬تعهد اخالقی و قول و‬ ‫قرارهای خود عمل کنند تا کودکان از انان‬ ‫الگوبرداری کنند و به طور مناسب یاد بگیرند‪.‬‬ ‫این رفتارشناس اجتماعی گفت‪ :‬از سنین ‪۶‬‬ ‫سالگی به بعد کودکان باید با مسئولیت های‬ ‫اجتماعی اشنا شوند‪ .‬مربیان‪ ،‬معلمان‪،‬‬ ‫دولت مردان و مسئوالن به عنوان الگوهای‬ ‫رفتاری و گروه های هنجار باید به تعهدات فردی‬ ‫و اجتماعی خود عمل کنند تا فرزندان جامعه نیز‬ ‫از ان ها الگو بگیرند و به یادگیری و تمرین‬ ‫بپردازند‪ .‬وی با بیان ارجح و واال بودن تقوا از‬ ‫تخصص در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مسلما ً تقوا بسیار برتر و واالتر از‬ ‫تخصص است‪ .‬اگر یک نفر تقوا داشته باشد‪،‬‬ ‫مسئولیتی را که در ان تخصص ندارد نمی پذیرد‪.‬‬ ‫تقوا و تخصص دو بال تکامل فکری ـ فرهنگی‬ ‫و رشد شخصی در جامعه هستند که باید به‬ ‫موازات یکدیگر پیش روند و فرد را به سرمنزل‬ ‫مقصود برسانند‪ .‬ابهری بیان کرد‪ :‬سراسر قران‬ ‫کریم‪ ،‬دستورات و رفتارهای ائمه اطهار(ع)‬ ‫بیانگر مسئولیت پذیری و حساسیت این رفتار‬ ‫است؛ یعنی به اعتبار انسان بودن و اشرف‬ ‫مخلوقات بودن‪ ،‬مسئولیت برای انسان لحاظ شده‬ ‫است‪ .‬وی گفت‪ :‬زمانی که تمام انسان ها در‬ ‫مقابل جامعه‪ ،‬انسان های دیگر و معنویت مسئول‬ ‫هستند‪ ،‬باید مسئولیت خویش را به بهترین شکل‬ ‫انجام دهند و موجب رشد و تعالی انسانی شوند‪.‬‬ ‫دروغ‪ ،‬ریاکاری‪ ،‬غیبت‪ ،‬تهمت‪ ،‬بدقولی و‬ ‫خودداری از امر به معروف و نهی از منکر از‬ ‫افات اصلی مسئولیت گریزی در اجتماع قلمداد‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫منبع‪:‬ایکنا‬ ‫مبارزه با اعتیاد نیازمند عزم ملی و مشارکت همگانی‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استاندار یزد‬ ‫گفت‪ :‬اعتیاد خط و مرز سیاسی و غیره‬ ‫نمی شناسد و وظیفه شرعی‪ ،‬قانونی و احساس‬ ‫مسئولیت اجتماعی برای همه احاد جامعه است و‬ ‫مبارزه با ان نیازمند عزم ملی و مشارکت‬ ‫همگانی دارد‪.‬‬ ‫احمد ترحمی در جلسه کمیته تخصصی‬ ‫مشارکت های مردمی که با حضور دبیر شورا و‬ ‫سایر اعضای این کمیته برگزار شد‪ ،‬ضمن‬ ‫تشکر از دبیر شورا‪ ،‬مجموعه شورای هماهنگی‬ ‫مبارزه با مواد مخدر و سازمان های مردم نهاد‬ ‫فعال در هفته مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت‪:‬‬ ‫به منظور هماهنگی و تعامل بیشتر و بهتر‬ ‫اعضای جلسه‪ ،‬الزم است نمایندگان سازمان ها و‬ ‫سمن های عضو کمیته‪ ،‬به طور ثابت و منظم در‬ ‫جلسات کمیته شرکت کنند‪ .‬وی پیشگیری‪،‬‬ ‫فرهنگ سازی و اجتماعی شدن امر مبارزه با‬ ‫مواد مخدر را یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه‬ ‫همگانی دانست و افزود‪ :‬اعتیاد خط و مرز‬ ‫سیاسی و غیره نمی شناسد و وظیفه شرعی‪،‬‬ ‫قانونی و احساس مسئولیت اجتماعی برای همه‬ ‫احاد جامعه است و مبارزه با ان نیازمند عزم‬ ‫ملی و مشارکت همگانی دارد‪ .‬معاون استاندار‬ ‫پدیده اعتیاد را یکی از مهم ترین اسیب های‬ ‫‪30‬‬ ‫اجتماعی عنوان کرد و خاطرنشان کرد‪ :‬اعتیاد‪،‬‬ ‫طالق‪ ،‬حاشیه نشینی‪ ،‬مفاسد اجتماعی و مناطق‬ ‫حاد و بحرانی‪ ،‬مهم ترین اسیب های اجتماعی در‬ ‫کشور است که سران سه قوه و سازمان امور‬ ‫اجتماعی کشور در محضر رهبر معظم‬ ‫انقالب(مدظله العالی) به عنوان پنج اولویت اصلی‬ ‫اسیب های اجتماعی بر ان توافق داشته و بر‬ ‫کاهش و کنترل ان تاکید داشته اند‪ .‬ترحمی گفت‪:‬‬ ‫طرح کنترل و کاهش اسیب های اجتماعی که در‬ ‫برگیرنده تمامی اسیب های اجتماعی اولویت دار‬ ‫می باشد باید مدنظر همه مسئولین و دست‬ ‫اندرکاران باشد و تمامی هدف گذاری ها و‬ ‫برنامه ها باید در این راستا و به طور جامع انجام‬ ‫گردد چرا که همه این اسیب ها همپوشانی دارد و‬ ‫با هم ارتباط متقابل دارند‪ .‬وی‪ ،‬محله حسن اباد‬ ‫در یزد را یک محله کم تر برخوردار دانست که‬ ‫ضمن دارا بودن اصالت فرهنگی و تاریخی‪،‬‬ ‫نیازمند توجه و نگاه ویژه تری است؛ وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ایجاد دفاتر تسهیلگری در این منطقه یکی‬ ‫از مهم ترین اقدامات انجام شده می باشد که حلقه‬ ‫واسط بین مردم و مدیران می باشد که انشا هللا با‬ ‫هم افزایی و تعامل دستگاه ها و اعضای شورای‬ ‫تامین‪ ،‬نیازها‪،‬اسیب ها و پتانسیل های حسن اباد و‬ ‫مناطق مجاور شناسایی و اقدامات الزم به‬ ‫منظور توسعه اجتماعی و فرهنگی این مناطق‬ ‫انجام گردد‪ .‬معاون استاندار ورود سازمان های‬ ‫مردم نهاد و خیرین در حوزه فرهنگ سازی و‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی را یک‬ ‫ضرورت عنوان کرد و گفت‪ :‬مسئولیت اجتماعی‬ ‫و تعهد پذیری سازمان های مردم نهاد دو ویژگی‬ ‫اصلی این سازمان هاست و مسئولین دولتی باید‬ ‫از طریق واگذاری امور به ایشان‪ ،‬حمایت و‬ ‫پشتیبانی الزم را از ان ها داشته باشند‪ .‬ترحمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برند سازی و ایجاد شعارهای‬ ‫پیشگیری از اعتیاد الزمه اقدامات تاثیرگذار در‬ ‫این حوزه است و مبارزه با اعتیاد و فرهنگ‬ ‫سازی نیازمند ذوق‪ ،‬سلیقه و ظرافت هنری دارد‬ ‫که به منظور اثرگذاری عینی در احاد جامعه و‬ ‫نیز جذب خیرین‪ ،‬این مقوله باید مدنظر‬ ‫سازمان های مردم نهاد باشد‪ .‬گفتنی است در‬ ‫پایان جلسه از شش نفر از نمایندگان سمن های‬ ‫فعال در حوزه مبارزه با مواد مخدر با اهداء لوح‬ ‫سپاس‪ ،‬تقدیر و تشکر به عمل امد‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬برنا‬ ‫افزایش تمرکز با استفاده از خوراکی های مغذی برای عملکرد مغز‬ ‫افزایش تمرکز تا حدود زیادی در زندگی موثر است زیرا که موجب می شود سرعت و کیفیت امور روزانه‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬اما عوامل گوناگونی از جمله افزایش سن باعث می شوند از میزان تمرکز کاسته شود‪ ،‬اما‬ ‫شما می توانید با افزودن مواد غذایی مناسب به رژیم غذایی تان با پیری مقابله کنید و جلوی کاهش تمرکز را‬ ‫بگیرید‪ .‬برای افزایش تمرکز اگر مصرف غذاهای مغذی را با خواب کافی و ورزش مناسب ترکیب کنید‪،‬‬ ‫می توانید حافظه خود را تقویت نمایید‪.‬برخی از غذاها و خوراکی های مناسب مغز به این شرح است‪:‬‬ ‫اجیل و شکالت تلخ‬ ‫مطالعات در زمینه افزایش تمرکز نشان داده این‬ ‫موضوع با دریافت ویتامین ‪ E‬در ارتباط مستقیم‬ ‫است‪ ،‬و شما می توانید این ویتامین را از طریق‬ ‫مصرف اجیل هایی مانند گردو و بادام تامین‬ ‫نمایید‪ ،‬گردو شبیه به مغز است و بسیار برای ان‬ ‫مفید و با کاهش افت فرایندهای شناختی تمرکز‬ ‫را افزایش می دهد گردو از منابع دارای امگا ‪3‬‬ ‫نیز به شمار می رود‪ .‬بادام هندی و دانه های‬ ‫افتابگردان حاوی امینو اسید هستند که استرس‬ ‫را با افزایش سطح سروتونین کاهش می دهند‪.‬‬ ‫شکالت تلخ یکی دیگر مواد مفید برای مغز‬ ‫است‪ ،‬شکالت تلخ حداقل با ‪ %70‬درصد کاکائو‪،‬‬ ‫غنی از انتی اکسیدان های فالوانول است که‬ ‫جریان خون به مغز را افزایش داده و از پیری‬ ‫ان جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫زغال اخته‬ ‫یکی از مهم ترین مزیت های مصرف میوه زغال‬ ‫اخته تقویت حافظه می باشد‪.‬این میوه در مقایسه‬ ‫با سایر میوه ها و سبزیجات سطح انتی اکسیدان‬ ‫فالونوئید بیشتری دارد و از مغز در برابر فشار‬ ‫اکسیدیته محافظت کرده و در نتیجه مشکالت‬ ‫مغزی ناشی از افزایش سن مثل الزایمر و زوال‬ ‫عقل را به شدت کاهش خواهد داد‪.‬همچنین این‬ ‫میوه موجب بهبود ظرفیت های یادگیری و‬ ‫مهارت های حرکتی می گردد‪ .‬به همین ترتیب‬ ‫توت فرنگی‪ ،‬توت سیاه و تمشک نیز دارای این‬ ‫انتی اکسیدان بوده و برای تقویت حافظه مفید‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫اسیدهای چرب‬ ‫مغز انسان ( بدون در نظر پوست ) چرب ترین‬ ‫عضو بدن است که از ‪ %60‬چربی تشکیل شده‬ ‫است‪.‬بنابراین مغز به چربی های ضروری مثل‬ ‫‪ DHA‬و ‪ EPA‬برای اینکه سیناپس های مرتبط‬ ‫با حافظه را تعمیر و ایجاد کند‪ ،‬نیازمند است‪ .‬از‬ ‫طرفی بدن قادر به ساخت اسیدهای چرب‬ ‫نمی باشد بلکه الزم است این اسیدها از طریق‬ ‫مصرف خوراکی به دست اید‪ ،‬مصرف تخم مرغ‪،‬‬ ‫کتان و ماهی های روغنی مثل ماهی قزل اال‪،‬‬ ‫ساردین‪ ،‬خال خالی و شاه ماهی که از منابع‬ ‫طبیعی این اسیدهای چرب قدرتمند هستند‪،‬‬ ‫ضروری است‪ ،‬عالوه بر این تخم مرغ حاوی‬ ‫کولین است که برای ساخت استیل کولین عصبی‬ ‫ضروری می باشد و به شما در به یاد اوردن‬ ‫اطالعات و افزایش تمرکز کمک می نماید‪.‬‬ ‫سویا‬ ‫سویا یکی دیگر از مواد مغذی مناسب برای‬ ‫تقویت حافظه و افزایش تمرکز می باشد زیرا که‬ ‫سویا دارای پروتئین هایی است که انتقال‬ ‫ دهنده های عصبی مرتبط با حافظه را تحریک‬ ‫می کنند‪ .‬از همین روی سویا برای بهبود حافظه‬ ‫و انعطاف پذیری ذهنی بسیار حائز اهمیت‬ ‫است‪ ،‬شما می توانید برای استفاده از ان شیر‬ ‫سویا را روی غالت خود بریزید و از مزایای ان‬ ‫لذت ببرید همچنین می توانید پروتئین ایزوله‬ ‫سویا را تهیه نمایید‪ ،‬که می تواند به صورت‬ ‫پودر‪ ،‬مایع و یا مکمل یافت شود‪.‬‬ ‫بروکلی‬ ‫طرفی اهن با افزایش سرعت حمل اکسیژن در‬ ‫مغز‪ ،‬عملکرد ان را افزایش می دهد‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫اکسیژن کافی به مغز نرسد‪ ،‬عملکرد ان کند‬ ‫خواهد شد و در این صورت میزان تمرکز و‬ ‫هوش کاهش می یابد‪ .‬برای دریافت اهن بیشتر‬ ‫الزم است به رژیم غذایی خود ‪ ،‬گوشت بدون‬ ‫چربی‪ ،‬لوبیا و غالت غنی شده اهن را بیافزاید‪.‬‬ ‫به عالوه به یاد داشته باشید برای جذب اهن الزم‬ ‫است از ویتامین ‪ C‬که جذب اهن کمک می کند‬ ‫به مقدار کافی استفاده نمایید‪ .‬ماده معدنی زینک‪،‬‬ ‫یکی دیگر از مواد مفید برای تمرکز به شمار‬ ‫می رود زیرا ارتباطات بین نورون ها و‬ ‫هیپوکامپ را کنترل می کند‪ .‬برخی از منابع‬ ‫عالی زینک یا روی‪ ،‬دانه کدو تنبل‪ ،‬جگر‪ ،‬اجیل‬ ‫و نخود فرنگی می باشد‪.‬‬ ‫مریم گلی و رزماری‬ ‫به طور کلی می توان گفت همه سبزیجات دارای‬ ‫رنگ سبز دارای مقادیر زیادی ویتامین ‪C‬‬ ‫هستند‪ ،‬اما بروکلی یک سوپر فود به شمار‬ ‫می رود زیرا که این سبزی دارای مقادیر زیادی‬ ‫از انتی اکسیدان ها‪ ،‬ویتامین ها‪ ،‬مواد معدنی‬ ‫می باشد‪.‬بروکلی سرشار از انتی اکسیدان می باشد‬ ‫که به عنوان از بین برنده ی سرطان شناخته‬ ‫می شود‪ ،‬و با انتی اکسیدان های خود از مغز در‬ ‫برابر اسیب رادیکال های ازاد محافظت می کند‪.‬‬ ‫به عالوه این سبزی حاوی مقادیر زیادی از‬ ‫ویتامین ‪ K‬می باشد که به عنوان تقویت کننده‬ ‫عملکرد شناختی مشهور است‪.‬‬ ‫طی تحقیقات انجام گرفته مشخص شده است‬ ‫گیاهان رزماری و مریم گلی در حافظه و‬ ‫وضوح ذهنی را افزایش می دهد و در پیشگیری‬ ‫از خستگی موثر هستند‪ ،‬افزودن مقدار کمی از‬ ‫این گیاه به رژیم غذایی می تواند به شکل شگفت‬ ‫انگیزی میزان تمرکز شما را افزایش دهد‪ .‬انتی‬ ‫اکسیدان های موجود در این گیاه شامل انتی‬ ‫اکسیدان های لوتئولین (‪ )luteolin‬و اپی ژنین‬ ‫(اپی ژنین) رادیکال های ازاد را خنثی می کنند‬ ‫و مانع از ایجاد استرس اکسیداتیو در قلب‪،‬‬ ‫سیستم های بدن‪ ،‬پوست‪ ،‬مفاصل‪ ،‬عضالت و‬ ‫حتی مغز می شوند‪.‬شما می توانید از این گیاه در‬ ‫انواع غذاهای خود بهره ببرید‪.‬‬ ‫ویتامین‪ ،‬مکمل و مواد معدنی‬ ‫چای سبز و سیاه‬ ‫مصرف ویتامین ‪ B‬شامل مصرف ‪ B6‬و ‪B12‬‬ ‫می تواند تا حد زیادی در افزایش تمرکز مفید‬ ‫باشد زیرا که این ویتامین سطح هموسیستئین را‬ ‫به شدت کاهش می دهد‪ ( .‬افزایش هموسیستئین‬ ‫در بیماران مبتال به اختالالت شناختی مثل‬ ‫الزایمر و خطر سکته مغزی یافت می شود‪.).‬‬ ‫نتایج یک تحقیق بر روی بیماران سالمند مبتال به‬ ‫اختالل شناختی خفیف‪ ،‬که دوز باالیی از‬ ‫ویتامین های ‪ B6‬و ‪ B12‬و اسید فولیک دریافت‬ ‫کرده بودند‪ ،‬نشان داد انقباض مغز به شکل قابل‬ ‫توجهی کاهش یافته است‪ .‬از منابع غنی ویتامین‬ ‫‪ B‬می توان به سبزیجات سبز برگ‪ ،‬جگر‪ ،‬تخم ‬ ‫مرغ‪ ،‬سویا‪ ،‬عدس و لوبیا سبز اشاره نمود‪.‬از‬ ‫مصرف چای سبز و سیاه مانع تجزیه استیل‬ ‫کولین می شود‪،‬استیل کولین یک ماده شیمیایی‬ ‫کلیدی در افزایش تمرکز است و فقدان ان در‬ ‫بیماران الزایمری دیده می شود‪ .‬از طرفی این‬ ‫چای ها با جلوگیری از تجمع سموم در بدن که‬ ‫موجب از بین رفتن سلول های مغز می شود‪ ،‬در‬ ‫تقویت حافظه موثر است‪ .‬ترکیبات موجود در‬ ‫چای سبز روند رشد تومورهای سرطانی را نیز‬ ‫کند می کند‪ .‬همچنین کافئین موجود در چای سبز‬ ‫موجب افزایش سطح هوشیاری می گردد‪ .‬اما‬ ‫الزم است بدانید با اینکه هر دوی این چای ها‬ ‫تاثیرات مشابهی در بهبود حافظه دارند اما چای‬ ‫سبز موفق تر عمل خواهد نمود‪..‬‬ ‫طبیعت‬ ‫بکر‬ ‫ایران‬ ‫ابشار گنج بنار‬ ‫این ابشار در ‪ 7‬کیلومتری شمال گچساران قرار دارد‪ .‬ابشار گنج‬ ‫بنار که ‪ 30‬متر ارتفاع و بلندی دارد‪ ،‬اب خود را از چندین چشمه‬ ‫تامین می کند‪.‬در حوالی این ابشار امامزاده ای قرار دارد که برای‬ ‫بومیان انجا بسیار قابل احترام است‪ .‬هر چند که گچساران هوایی‬ ‫گرم دارد‪ ،‬اما شما برای سفر نوروزی می توانید از هوای مطبوع‬ ‫و خنک این منطقه که حالت ییالقی هم دارد‪ ،‬لذت ببرید‪.‬‬ ‫تنگه لیتون‬ ‫منطقه حفاظت شده کوه خامین‬ ‫این تفرجگاه منحصربه فرد مربوط به بخش دیشموک‬ ‫شهرستان کهگیلویه و در ‪ 165‬کیلومتری دهدشت قرار‬ ‫دارد‪ .‬غارهای زیبا و بکر و ابشارهای گوناگون‪،‬‬ ‫زیبایی این منطقه را صد چندان می کند‪.‬این تنگه زیبا‬ ‫با شهر دیشموک ‪ 70‬کیلومتر فاصله دارد و دارای جاده‬ ‫خاکی و راهی کوهستانی است که اگر عالقه مند به‬ ‫یک کوه پیمایی عالی هستید‪ ،‬این مسیر برای شما‬ ‫گزینه مناسبی است‪ .‬رودخانه پراب اجم از این تنگه‬ ‫زیبا سرچشمه می گیرد و در تمام فصول سال اب این‬ ‫تنگه زیبا جاری است‪.‬‬ ‫در ‪ 30‬کیلومتری شرق دوگنبدان منطقه ای با‬ ‫وسعت ‪ 25671‬هکتار پوشیده از درختان‬ ‫بلوط‪ ،‬زالزالک‪ ،‬ارژن‪ ،‬انجیر وحشی و…‬ ‫وجود دارد که زیستگاه بسیار مناسبی برای‬ ‫گونه های مختلف جانوری مانند پلنگ‪ ،‬خوک‬ ‫وحشی‪ ،‬سمور وحشی‪ ،‬خرس قهوه ای‪ ،‬گراز‪،‬‬ ‫سنجاب ایرانی‪ ،‬سمور‪ ،‬گرگ‪ ،‬خرگوش‪،‬‬ ‫کبک‪ ،‬شاهین‪ ،‬جغد‪ ،‬سارگپه پا بلند‪ ،‬کبوتر‬ ‫جنگلی‪ ،‬جغد‪ ،‬گرگ‪ ،‬خرگوش و شاهین‬ ‫است‪ .‬متاسفانه خطر شکارچیان محلی و‬ ‫سنتی و چرای بیش از حد دام ها‪ ،‬این منطقه‬ ‫زیبا و بکر و گران بها را تهدید می کند‪.‬‬ ‫دریاچه برم الوان‬ ‫دهستانی به نام سراسیاب یوسفی در ‪ 40‬کیلومتری شهر‬ ‫لیکک بهمئی و ‪ 80‬کیلومتری شمال غربی دهدشت واقع‬ ‫شده است که دریاچه پر اب برم الوان به این روستا‬ ‫رونقی خاص بخشیده است‪.‬حاشیه این تاالب دارای‬ ‫پوشش گیاهی انواع نی‪ ،‬گز‪ ،‬زالزالک‪ ،‬خارشتر‪ ،‬پسته‬ ‫وحشی ‪ ،‬بادام کوهی و سایر گونه های نادر گیاهی است‪.‬‬ ‫کمپینگ اقامتی برم الوان در کنار تاالب‪ ،‬دارای امکانات‬ ‫رفاهی ازجمله االچیق‪ ،‬سکوی نشیمن و سرویس بهداشتی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چمه بلقیس چرامش‬ ‫این باغ و چشمه که یکی از مهم ترین جاذبه های گردشگری و توریستی شهر چرام است‪ ،‬در فاصله ی‬ ‫‪ 2‬کیلومتری شرق شهر چرام واقع شده است‪ .‬دیدن این مکان خالی از لطف نخواهد بود‪ .‬چشمه بلقیس‬ ‫که از شمال به جاده چرام‪-‬گ َچساران‪ ،‬از جنوب به اراضی کشاورزی‪ ،‬از غرب به باغ عمران و از‬ ‫شرق به اراضی کشاورزی و کوه های هم جوار محدود می‪‎‬شود‪ ،‬ساالنه در فصول مختلف گردشگران‬ ‫بسیاری از نقاط مختلف کشور را به خود جذب می کند‪ .‬پوشش گیاهی این باغ به دلیل واقع شدن در‬ ‫منطقه گرمسیری شامل اکالیپتوس‪ ،‬سدر‪ ،‬بلوط‪ ،‬سرو و دارای درختان متنوع میوه‪‎‬ای مانند گردو‪،‬‬ ‫گالبی‪ ،‬سیب‪ ،‬لیمو ترش‪ ،‬خرمالو‪ ،‬پرتقال‪ ،‬نارنگی‪ ،‬انجیر‪ ،‬انگور‪ ،‬توت‪ ،‬نارنج‪ ،‬نخل و غیره بوده و‬ ‫بوته‪‎‬های گیاهی گوناگون و گل های مختلف نیز در ان به چشم می‪‎‬خورد‪.‬‬ ‫‪32‬‬ ‫لزوم یادگیری مسئولیت اجتماعی دانش اموزان در قبال جامعه‬ ‫موسی دادی زاده در مراسم جشن عاطفه ها گفت‪ :‬دانش اموزان امروز به عنوان مسئولین اینده کشور باید مشق‬ ‫مسئولیت اجتماعی را نوشته تا ساحت اجتماعی‪ ،‬نوع دوستی و زیبا شناختی ان ها پرورش یابد و وظیفه خود را‬ ‫در قبال افراد جامعه فراگیرند‪ .‬دادی زاده سرخائی مراسم عاطفه ها را بر مبنای اهداف شعار سال تحصیلی‬ ‫برشمرد وافزود‪ :‬جمع اوری کمک ای دانش اموزی کمک می کند که هیچ کودکی به دلیل نبود پوشاک‪ ،‬لوازم‬ ‫التحریر و کتب از مدرسه بازنماند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بخشی از این کمک ها در راستای ارتقاء کیفیت اموزشی‬ ‫افراد نیازمند هزینه خواهد شد که مطابق شعار دوم اموزش و پرورش است که برمبنای ارتقاء سطح علمی دانش‬ ‫اموزان بنا شده است‪ .‬دادی زاده مهم ترین هدف این جشن ها را با مطابق سند تحول نظام تعلیم و تربیت در راستای‬ ‫تربیت چند بعدی دانش اموزان خواند و افزود‪ :‬دانش اموزان امروز به عنوان مسئوالن شهروندان اینده کشور‬ ‫باید مشق مسئولیت اجتماعی را به خوبی نوشته تا ساحت اجتماعی‪ ،‬نوع دوستی و زیبا شناختی ان ها پرورش یابد و وظیفه خود را در قبال افراد جامعه‬ ‫فراگیرند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش هرمزگان ادامه داد‪:‬باید در کنار اموزه های علمی باید نگاه ویژه ای به تربیت ابعاد مختلف شخصیتی دانش اموزان‬ ‫به عنوان شهروندان اینده جامعه داشته باشیم و اولیاء باید عالوه بر نگاه شغلی و علمی به فعالیت فرزندان خود‪ ،‬تربیت انسانیت‪ ،‬معنویت و کمال را نیز‬ ‫در نظر داشته باشند‪.‬‬ ‫منبع‪ :‬مهر‬ ‫چتر «عاشورا» بر سر فعالیت های بانک ایران زمین‬ ‫رنگ و بوی امام حسین (ع) در فعالیت های بانک ایران زمین چشمگیر است؛ این بانک در حوزه اقدامات فرهنگی‬ ‫و هنری خود‪ ،‬محرم و اربعین حسینی را در اولویت قرار داده است‪.‬‬ ‫بانک ایران زمین در کنار عمل به همه مسئولیت های اجتماعی خود در حوزه محیط زیست‪ ،‬انرژی‪ ،‬کمک به‬ ‫نیازمندان و …‪ ،‬فعالیت های مرتبط با ترویج فرهنگ عاشورایی را به طور جدی پیگیری می کند‪ .‬مروری بر اقدامات‬ ‫انجام شده در این زمینه نشان می دهد سرمایه گذاری این بانک برای خدمت به زائران ابا عبدهللا الحسین و نیز کمک‬ ‫به توسعه فرهنگ ان‪ ،‬قابل توجه است‪.‬‬ ‫برگزاری پنج دوره جشنواره عکاسی محرم‬ ‫عکس از ماندگارترین و اثرگذارترین اثار هنری است‪ ،‬به طوری که گاه یک قطعه عکس از هزاران خط نوشته‬ ‫اهمیت بیشتری می یابد‪ .‬محرم و عزاداری امام حسین (ع) نیز جلوه های بدیع و زیبایی دارد که هر کدام بارها قابلیت‬ ‫به تصویر کشیدن دارند‪ .‬از این رو بانک ایران زمین به درستی بر «جشنواره عکاسی محرم» سرمایه گذاری کرده تا عالوه بر داشتن نقشی در توسعه‬ ‫فرهنگ عاشورایی‪ ،‬به ماندگاری ان نیز کمک کند‪ .‬ان طور که گزارش ها نشان می دهد‪ ،‬استقبال از این جشنواره نیز بسیار چشمگیر بوده‪ ،‬به طوری‬ ‫که در پنج دوره ان بیش از ‪ ۱۰‬هزار قطعه عکس از جلوه های متعدد محرم‪ ،‬عاشورا‪ ،‬اربعین‪ ،‬عزاداری‪ ،‬مراسم های ویژه این روزها و … به دبیرخانه‬ ‫ارسال شده است‪ .‬سید محمد حسین استاد‪ ،‬مدیر روابط عمومی بانک ایران زمین هم در این باره گفته است که «اشنایی مخاطبین با مراسم و فرهنگ‬ ‫عاشورا در نقاط مختلف کشور‪ ،‬بزرگداشت این ایام و نگاه فرهنگی به موضوع عاشورا از اهداف این جشنواره بوده است‪».‬‬ ‫خدمات ویژه برای زائران اربعین‬ ‫طی سال های گذشته که پیاده روی اربعین جایگاه ویژه ای میان مردم کشورمان پیدا کرده است‪ ،‬ارائه مناسب خدمات بانکی یکی از نیازهای اساسی‬ ‫زوار بوده و هست‪ .‬به ویژه در استان های منتهی به کشور عراق‪ ،‬نیاز ارائه این خدمات به زائران شدت بیشتری پیدا می کند و از این رو بانک ها در‬ ‫این حوزه فعالیت رقابتی دارند‪ .‬بانک ایران زمین نیز به این منظور تمهیدات ویژه ای اندیشیده و هر سال بر سرعت و کیفیت خدمات رسانی به مشتریان‬ ‫و سایر زائران اربعین حسینی افزوده است‪ .‬امسال نیز شعب این بانک در استان های ایالم‪ ،‬کرمانشاه و خوزستان جهت خدمت رسانی مطلوب به زائران‬ ‫عتبات عالیات در مراسم اربعین به طور کامل اماده شده اند‪ .‬پول گذاری‪ ،‬رصد شبانه روزی دستگاه های خودپرداز و افزایش سقف برداشت از‬ ‫خودپردازهای شعب در ایام اربعین امسال نیز مانند سال های گذشته انجام خواهد شد‪ .‬همچنین مدیرعامل و یکی از اعضای هیات عامل بانک جهت‬ ‫بازدید و دریافت گزارش اقدامات انجام شده برای ارائه خدمات بانکی مورد نیاز مشتریان و زائران در این ایام به استان های غرب کشور سفر خواهند‬ ‫منبع‪ :‬تابناک‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫هموطنان عزیز ضمن سپاس از همراهی شما؛ اخبار ‪ ،‬گزارش ‪ ،‬عکس‪ ،‬فیلم‪ ،‬نوشته یا اشعار خود را با ما به اشتراک بگذارید‪ .‬اثاری که‬ ‫دارای ارزش خبری باشند با نام ارسال کننده منتشر می گردد‪.‬‬ ‫همچنین شما عزیزان می توانید از طریق پیامک یا تلگرام به شماره ‪ 09305862900‬نظرات ‪،‬پیشنهادات و انتقادات خود را ارسال نمایید‪.‬‬ ‫ضمنا ً برای حمایت مادی و معنوی از رسانه خودتان یعنی امید زندگی که با هدف جهت دهی مسئولیت اجتماعی اشخاص نسبت به کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی فعالیت می نماید؛ از همین طریق منتظر تماس های گرمتان هستیم‪.‬‬ ‫امام حسین (ع) در کالم بزرگان‬ ‫امام حسین (ع) شخصیتی محدود به یک مذهب و یا یک عده خاص نیست‪ ،‬بلکه عظمت قیام ایشان و فداکاری هایش‪،‬‬ ‫درسی به تاریخ داده است که مذاهب دیگر نتوانسته اند خاموش بمانند و دانشمندان غیر مسلمان سخن های بسیاری‬ ‫در وصف ایشان به میان اورده اند‪ .‬در این نوشتار مختصر‪ ،‬سخنان تعدادى از بزرگان و متف ّکران جهان را درباره‬ ‫امام حسین (ع) را نشر داده ایم که در زیر می خوانید‪:‬‬ ‫واشنگتن ایروینگ (مورخ امریکایی)‪:‬‬ ‫برای امام حسین (ع) ممکن بود که زندگی خود‬ ‫را با تسلیم شدن بر اراده یزید نجات بخشد‪ ،‬لیکن‬ ‫مسئولیت پیشوا و نهضت بخش اسالم اجازه‬ ‫نمی داد که او یزید را به عنوان خالفت بشناسد‪.‬‬ ‫او به زودی خود را برای قبول هر ناراحتی و‬ ‫فشاری به منظور رها ساختن اسالم از چنگال‬ ‫بنی امیه اماده ساخت‪ ،‬و در زیر افتاب سوزان‬ ‫سرزمین خشک‪ ،‬و در روی ریگ های تفتیده‬ ‫عربستان روح حسین فناناپذیر است‪ .‬ای پهلوان‬ ‫و ای نمونه شجاعت و ای شهسوار من‪ ،‬ای حسین!‬ ‫های او و اهل بیت بزرگش دین محمد صلی هللا‬ ‫علیه واله حیات نوینی به خود گرفت ‪.‬‬ ‫زیدان‪ ،‬جرجی نویسنده مسیحی لبنانی‬ ‫مقابله کند و بشر در راه ان پافشاری نماید‪ ،‬ان‬ ‫اصول همیشه در دنیا باقی و پایدار خواهد ماند ‪ .‬بورشو تامداس‬ ‫توماس ماساریک‪:‬‬ ‫جوزف‪ ،‬رینو متشرق فرانسوی و مولف‬ ‫گر چه کشیشان ما هم از ذکر مصائب حضرت کتاب اسالم و مسلمین‬ ‫مسیح مردم را متاثر می سازند‪ ،‬ولی ان شور و‬ ‫هیجانی که در پیروان حسین (ع) یافت می شود‬ ‫در پیروان مسیح یافت نخواهد شد و گویا سبب‬ ‫این باشد که مصائب مسیح در برابر مصائب‬ ‫حسین (ع) مانند پر کاهی است در مقابل یک کوه‬ ‫عظیم پیکر‪.‬‬ ‫شیعه دین خود را با شمشیر پیش نبرده‪ ،‬بلکه با‬ ‫نیروی تبلیغ و دعوت پیشرفت کرده و اهتمام‬ ‫ان ها به برگزاری مراسم سوگواری موجب شده‬ ‫که تقریبا ً دو ثلث مسلمانان و بلکه جماعت از‬ ‫هنود و مجوس و سایر مذاهب نیز با انان در‬ ‫عزای حسین (ع) شرکت کنند ‪.‬‬ ‫سر پرسی سایکس (خاور شناس انگلیسی)‪:‬‬ ‫توماس‪ ،‬مان متفکر المان‬ ‫حقیقتا ً ان شجاعت و دالوری که این عده قلیل از‬ ‫خود بروز دادند‪ ،‬به درجه‏ ای بوده است که در‬ ‫تمام این قرون متمادی هر کسی که ان را شنید‪،‬‬ ‫بی اختیار زبان به تحسین و افرین گشود‪ .‬این‬ ‫یک مشت مردم دلیر غیرتمند‪ ،‬مانند مدافعان‬ ‫ترموپیل‪ ،‬نامی بلند غیرقابل زوال برای خود تا‬ ‫ابد باقی گذاشتند‪.‬‬ ‫پس از رحلت پیامبر ‪ . . .‬حب جاه و مال بر‬ ‫فضایل اخالقی‪ ،‬فائق امد و افکار و ارای ال علی‬ ‫(ع) در میان چنان مردمی بی اثر ماند ‪ .‬چنانکه‬ ‫مردم کوفه به خاطر جاه و مال بیعتی را که با‬ ‫حسین بن علی (ع) کرده بودند‪ ،‬در هم شکستند و‬ ‫به این نیز اکتفا نکرده‪ ،‬او را کشتند ‪.‬‬ ‫اگر بین فداکاری مسیح و حسین (ع) مقایسه‬ ‫شود‪ ،‬حتما ً فداکاری حسین پرمغزتر و با ارزش‬ ‫تر جلوه خواهد نمود ‪ .‬زیر مسیح روزی که اماده‬ ‫برای فدا شدن گردید زن و فرزند نداشت و در‬ ‫فکر انان نبوده که بعد از او به چه سرنوشتی‬ ‫دچار خواهند امد ‪ .‬امام حسین (ع) زن و فرزند‬ ‫داشت و بعضی از ان ها کودک خردسال بودند و‬ ‫احتیاج به پدر داشتند ‪.‬‬ ‫شهادت حسین (ع) از همان زمان که طفلی بیش‬ ‫نبودم‪ ،‬در من تاثیر عمیق و حزن اوری می بخشید‬ ‫‪ .‬من اهمیت برپاداشتن این خاطره بزرگ تاریخی‬ ‫را می دانم ‪ .‬این فداکاری های عالم از قبیل شهادت‬ ‫امام حسین (ع) سطح بشریت را ارتقاء بخشیده‬ ‫است و خاطره ی ان شایسته است همیشه بماند و‬ ‫یاداوری شود ‪.‬‬ ‫رون‪ ،‬ادوارد مورخ و دانشمند انگلیسی‬ ‫به عقیده ما دسته شیعه یا طرفداران علی (ع) به‬ ‫قدر کافی هیجان و از خود گذشتگی نداشتند‪ ،‬ولی‬ ‫پس از حادثه کربال قضیه دگرگون شد و تذکار‬ ‫زمین کربال که به خون فرزند پیامبر الوده بود و‬ ‫یاداوری عطش سخت وی و نعش نزدیکانش که‬ ‫اطرافش روی زمین ریخته بود‪ ،‬کافی بود که‬ ‫عواطف سست ترین مردم را به هیجان اورد و‬ ‫روح ها را غمگین سازد ‪ .‬چنانچه به رنج و خطر‬ ‫و حتی نسبت به مرگ بی اعتنا شوند ‪.‬‬ ‫تامالس توندون (رئیس سابق کنگره ملی‬ ‫هندوستان)‪:‬‬ ‫مادام‪ ،‬انگلیسی از نویسندگان دائره المعارف‬ ‫به عوض اینکه واقعه کربال‪ ،‬موجب ترس‬ ‫این فداکاری های عالی از قبیل شهادت امام قرن نوزدهم فرانسه‬ ‫حسین (ع)‪ ،‬سطح فکر بشریت را ارتقا بخشیده‬ ‫است و خاطره ان شایسته است همیشه باقی بماند‬ ‫و یاداوری شود‪.‬‬ ‫جمس فردریک‬ ‫درس امام حسین (ع) و هر قهرمان شهید دیگر‬ ‫این است که در دنیا اصول ابدی عدالت و ترحم‬ ‫و محبت وجود دارد که تغییرناپذیرند ‪ .‬همچنین‬ ‫می رساند که هر گاه کسی برای این صفات ابدی‬ ‫‪34‬‬ ‫بزرگ ترین دلیل بر اثبات مظلومیت امام حسین‬ ‫(ع) مسلمان ها قربانی دادن بچه شیر خواره اش‬ ‫بود که در هیچ تاریخی سابقه ندارد بچه‬ ‫شیرخواری را برای طلب اب (بی قیمت و قد)‬ ‫بیاورند و ان قوم دغل عوض دادن اب‪ ،‬او را‬ ‫طعمه تیر جفا قرار دادند ‪ .‬این عمل دشمن اثبات‬ ‫مظلومیت حسین (ع) را نمود و به همین نیروی‬ ‫مظلومیت بساط عزت خاندان مقتدر بنی امیه را‬ ‫برچید و رسوای عالمشان نمود ‪ .‬در اثر جانبازی‬ ‫انگری‪ ،‬کابریل‬ ‫طرفداران حسین (ع) و علی (ع) شود‪ ،‬شجاعت‬ ‫شیعیان را برانگیخت و انان را به گرفتن انتقام‬ ‫تهییج کرد‪.‬‬ ‫ایروینگ‪ ،‬واشنگتن مورخ امریکایی‬ ‫در زیر افتاب سوزان سرزمین خشک و در روی‬ ‫ریگ های تفدیده عراق‪ ،‬روح حسین فناناپذیر‬ ‫است ;ای پهلوان‪ ،‬و ای نمونه شجاعت و ای‬ ‫شهسوار من‪ ،‬ای حسین!‬

آخرین شماره های ماهنامه امید زندگی

ماهنامه امید زندگی 12

ماهنامه امید زندگی 12

شماره : 12
تاریخ : 1399/05/19
ماهنامه امید زندگی 11

ماهنامه امید زندگی 11

شماره : 11
تاریخ : 1399/04/25
ماهنامه امید زندگی 10

ماهنامه امید زندگی 10

شماره : 10
تاریخ : 1399/01/25
ماهنامه امید زندگی 9

ماهنامه امید زندگی 9

شماره : 9
تاریخ : 1398/11/15
ماهنامه امید زندگی 8

ماهنامه امید زندگی 8

شماره : 8
تاریخ : 1398/10/20
ماهنامه امید زندگی 4

ماهنامه امید زندگی 4

شماره : 4
تاریخ : 1398/06/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!