هفته نامه نوسان شماره 154 - مگ لند
0
صفحه قبل

هفته نامه نوسان شماره 154

صفحه بعد

هفته نامه نوسان شماره 154

هفته نامه نوسان شماره 154

‫ض‬ ‫ربان اق‬ ‫تص‬ ‫اد شهر‬ ‫هفتهانهم‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره صد و پنجاه و چهار‪ /‬سه شنبه ‪ ۲۵‬اذر ‪ /۱۳۹۹‬قیمت ‪ ۲۰00‬تومان‬ ‫گزارش‬ ‫اطالعات نادرست از حقیقت بازار‬ ‫براســاس جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ 22.3 ،‬درصد از بیــکاران و ‪ 8.9‬درصد از‬ ‫جمعیت شاغالن تابستان ســال ‪ 98‬به جمعیت‬ ‫غیرفعال تابســتان ســال جاری اضافه شدند که‬ ‫اگر به جمعیــت جویای کار افزوده شــوند‪ ،‬نرخ‬ ‫بیکاری در تابســتان ســال جاری و حدود ‪ 7‬ماه‬ ‫پس از شــیوع کرونا در کشــور به ‪ 18.5‬درصد‬ ‫افزایش خواهــد یافــت‪ .‬پیش تر ایــن مرکز در‬ ‫گزارشــی که فاصله زیادی با داده های مرکز امار‬ ‫داشت‪ ،‬نرخ بیکاری بهار‪...‬‬ ‫‪0۵‬‬ ‫گزارش‬ ‫مسیر روشن بازار سرمایه‬ ‫‪04‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫الودگی در گلوی شهر‬ ‫گزارش‬ ‫می گویند شاخص کیفیت هوای اصفهان روی عدد ‪ ۱۲۰‬و ناســالم برای گروه های حساس قرار گرفته است‪ .‬براساس‬ ‫اعالم اداره کل حفاظت محیط زیست‪ ،‬کیفیت هوای اصفهان در ایستگاه های پایش دائم‪ ،‬بر حسب شاخص کیفیت هوا‬ ‫از روز پنجشنبه گذشته تاکنون ناسالم برای عموم بوده است‪ .‬یک شهروند اصفهانی‪ ،‬الودگی شدید این روزهای اصفهان‬ ‫را یک فاجعه می داند و معترض است چرا مســئوالن برای رفع این الودگی اقدامی نمی کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به‬ ‫تعطیلی مدارس در شرایط اپیدمی کرونا‪ ،‬همچنان الودگی هوا وحشتناک است و ویروس کرونا نیز همچنان می تازد‪.‬‬ ‫‪0۲‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫عکس‪:‬پژمان گنجی پور‬ ‫سیدناصر موســوی الرگانی گفته است‪ :‬به گفته‬ ‫یکــی از مســووالن‪ ،‬دولت کســری بودجه خود‬ ‫را از بازار ســرمایه و فــروش اوراق جبران کرده‬ ‫بنابراین مســبب اصلی تالطم ایجادشده در بازار‬ ‫بورس‪ ،‬دولت است‪ .‬این نماینده مجلس در حالی‬ ‫این اظهارات را مطرح کرده که دولت بر اســاس‬ ‫مصوبه و تایید مجلس به عرضه دارایی ها و سهام‬ ‫خود در شرکت ها مکلف شــده بود و عرضه های‬ ‫سال جاری نیز بر اســاس قوانین بودجه صورت‬ ‫گرفته است‪...‬‬ ‫اتومبیل ها یا صنایع؛ کدامیک علت اصلی الودگی هوای شهر اصفهان است؟؛‬ صفحه 1 ‫‪2020 N o .154‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪1 5 D e c em ber‬‬ ‫‪Is fahan‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫ی تمدید شد‬ ‫مهلت شرکت در مزایده ‪ 28‬بنای تاریخ ‬ ‫اقتصاد اصفهان در هفته ای که گذشت؛‬ ‫ورود صنایع کوچک به فرابورس‬ ‫سرپرستسازمانصنایعکوچکگفت‪:‬باایجادامکانپذیرشواحدهایصنعتیکوچک‬ ‫و متوسط در بورس‪ ،‬تابلوی انها در فرابورس راه اندازی شده است که اقدامی مهم برای‬ ‫تامین مالی است‪.‬اصغر مصاحب در حاشیه سفر وزیر صمت به اصفهان افزود‪ :‬واحدهای‬ ‫کوچک و متوسط بدانند می توانند با حمایت صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی‬ ‫ایران فرایند پذیرش خود را دنبال کنند‪ .‬به این طریق می توان به تامین مالی تزریق‬ ‫شده ای دست یافت که خیلی ساده تر از استفاده از بازار پول یعنی بانک و نظیر ان است‪.‬‬ ‫صندوقتوسعهصنایع دستیوفرشدستباف‪،‬احیاوبهره برداریازاماکنتاریخیوفرهنگی‬ ‫مزایده واگذاری مرمت‪ ،‬احیا و حق بهره برداری مدت معین ‪ ۲۸‬مجموعه تاریخی را تا پایان‬ ‫وقت اداری شنبه (‪ ۲۹‬اذر ‪ )۹۹‬تمدید کرد‪ .‬تمام واجدان صالحیت و درخواست کنندگان‬ ‫می توانند برای دریافت اسناد مزایده به دبیرخانه کمیسیون مزایده صندوق احیا به‬ ‫نشانی تهران‪ ،‬میدان بهارستان‪ ،‬خیابان اکباتان‪ ،‬عمارت مسعودیه‪ ،‬ساختمان صندوق‬ ‫احیا یا به پایگاه اینترنتی صندوق احیا یا پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات مراجعه کنند‪.‬‬ ‫بازارها بی رونق اند‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در هفته پژوهش و فناوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫اثر پژوهش بر توسعه‬ ‫گزارش‬ ‫کمبود نیروی‬ ‫کار کیفی‬ ‫توسعه زیرساخت های پژوهشی‪ ،‬باعث وابستگی کمتر و موفقیت کشور در ابعاد مختلف می شود‬ ‫نوسان‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در دیدار با فعاالن اقتصادی‬ ‫استان در سالن همایش های اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬با بیان اینکه استان‬ ‫اصفهان در حوزه نساجی و صنایع غذایی و صنایع شرکت های دانش‬ ‫بنیان از استان های خوب است‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬در کمیته نساجی امروز‬ ‫در اصفهان موارد به حقی مطرح شد که توسط معاونان وزارتخانه‬ ‫پیگیری می شود‪ .‬علیرضا رزم حسینی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رفع تعهدات ارزی‬ ‫صادرکنندگان از درخواست های رییس اتاق بازرگانی اصفهان بود که‬ ‫در این خصوص اصفهان تعهدات خوبی را انجام داده است‪ .‬انچه می‬ ‫خوانید اما‪ ،‬مهمترین رویدادهایی است که درهفته گذشته بر اقتصاد‬ ‫اصفهانگذشت؛‬ ‫بازار تاریخی اصفهان‬ ‫در معرض تهدید و تخریب‬ ‫بازار اصفهان با تمام عناصرش از راسته و سرا و کاروانسرا گرفته تا چهارسو‬ ‫با انواع مشکالت و اسیبها مواجه بوده که یکی از پرمصیبت ترین بخش های‬ ‫میراث فرهنگی استان است‪ ،‬وضعیت اسفبار سرای ساروتق و خوروش و اقا‪،‬‬ ‫کاوانسرای شاه‪ ،‬مشت نمونه خروار از شرایط دشوار این بازار تاریخی نصف‬ ‫جهان است‪ .‬ایرنا‪ ،‬در گزارشی نوشت‪ :‬از این سو‪ ،‬میدان نقش جهان و سرای‬ ‫ساروتقی و کاروانسرای شاه تا ان سو‪ ،‬میدان عتیق و سرای خوروش و سرای‬ ‫اقا‪ ،‬سراسر در غباری از غفلت و بی توجهی و بی خبری و نظارت ناکافی در حال‬ ‫ویرانی هستند‪ .‬راسته بازارها‪ ،‬سقف و بُن و در و دیوار همه با انبوهی از کابل ها‬ ‫و تجهیزات مخدوش شده و سراها و کاروانسراها با تبدیل شدن به انبار کاالها‬ ‫توسط مالکان و در عین حال با بی توجهی نهادهای ناظر در صف طوالنی این‬ ‫ویرانی قرار دارند‪.‬مشکالت بازار اصفهان کم نیست‪ ،‬گره کار جایی بین اوقاف و‬ ‫میراث فرهنگی و مالکان است‪ ،‬نبود همبستگی‪ ،‬و شیرازه کار از همین جا در‬ ‫رفته است‪ ،‬راسته ها که به تعبیر مسئوالن امر‪ ،‬به اصطالح رسیدگی بیشتری‬ ‫می شوند؛ حال خوشی ندارند چه برسد به سراها و کاروانسراها و تیمچه ها که‬ ‫به حال خود در انبوه بی خبری ناظران و غفلت مالکان رها شده اند‪ ،‬واقعیت‬ ‫این است که مشکالت بازار اصفهان از همه جایش‪ ،‬کالف سردرگمی است‬ ‫که هرچه می گردی؛ سرنخ ان به نبود نظارت و هم پیوندی درخور نهادهای‬ ‫دست اندرکار می رسد‪.‬‬ ‫دولت تسهیل گر اصناف باشد‬ ‫عضو هیات رئیسه اتاق اصناف ایران و رئیس اتاق اصناف استان اصفهان‬ ‫از دولت درخواست کرد با اتخاذ تصمیم های جدید مشکالت فعالیت و‬ ‫امورات اصناف را برطرف کند‪ .‬رسول جهانگیری گفت‪« :‬در این شرایط‪،‬‬ ‫بیشترین درخواست اصناف از دولت این است که تسهیل گر امور بانکی و‬ ‫بیمه ای انها باشد‪ .‬اصناف از مشکالت دولت به دلیل تحریم های ظالمانه و‬ ‫فشارهای اقتصادی اگاه هستند و تنها خواسته انها این است که در زمینه‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬مالیات‪ ،‬بخشودگی جرایم معوقات بانکی و دادن تنفس برای‬ ‫بازپرداخت وام های خروج از رکود یا تسهیل امورکرونایی‪ ،‬به انها کمک شود‪.‬‬ ‫اصناف هیچ وقت چشم به راه ان نبوده اند که مبلغی به عنوان وام بگیرند و‬ ‫پس ندهند بلکه می خواهند در امورات انها ناشی از تضییقات فعالیت اقتصادی‬ ‫خود‪ ،‬تسهیالتی در نظر گرفته شود‪ ».‬رئیس اتاق اصناف استان اصفهان ادامه‬ ‫داد‪« :‬با بازگشایی اصناف بازهم‪ ۵۰‬درصد از فعالیت برخی صنوف به دلیل‬ ‫کاهش حضور مردم یا خودداری انها از خرید اجناس روبه راه نیست و بازارها‬ ‫کم رونق یا به نوعی بی رونق هستند‪».‬‬ ‫ماهیان زینتی کاشان در راه ترکیه و عراق‬ ‫ماهیان زینتی شهرستان کاشان با عنوان تجاری ‪ Red Fish‬به کشورهای‬ ‫ترکیه و عراق صادر شده است‪ .‬محمدرضا عباسی‪ ،‬مدیر شیالت و امور ابزیان‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی اصفهان گفت‪ :‬با توجه به برنامه های اولویت دار شیالت‬ ‫استان در جهت توسعه ابزی پروری زینتی و بنا به جایگاه نخست اصفهان در‬ ‫تولید ماهیان زینتی‪ ،‬با تالش تنها صادرکننده دارای مجوز تولید و صادرات‬ ‫انواع ماهیان زینتی در استان با نام تجاری ‪ Red Fish‬در شش ماه اخیر‬ ‫محصوالت این تولیدکننده از کاشان به کشورهای ترکیه و عراق صادر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مقدار صادرات از سال ‪ ۹۸‬اغاز شده و در سال ‪ ۹۹‬با کمیت و‬ ‫کیفیت مطلوب تر ادامه داشته است‪ .‬خوشبختانه صادرات انواع ماهیان زینتی‬ ‫در بیش از ‪ ۲۰‬محموله تریلر به تعداد تقریبی ‪ ۶۰۰‬هزار قطعه به ترکیه و عراق‬ ‫ارسال شده و می توان ادعا کرد امروز با رسیدن ماهیان زینتی تولید استان‬ ‫اصفهان به اروپا حاصل چند سال تالش تولیدکنندگان پرتالش استان به ثمر‬ ‫نشست و باعث افتخار مجموعه شیالت استان و شهرستان کاشان شد‪.‬‬ ‫تحول ‪ ۷۷۷‬کیلومتری در شهر اصفهان‬ ‫در سال جاری با پیگیری های شهردار اصفهان و تصویب شورای ترافیک‪،‬‬ ‫‪ ۷۷۷‬کیلومتر مسیر ایمن و استاندارد دوچرخه سواری در این کالنشهر ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬اقدامی بزرگ که تحقق ان با توجه به شیوع ویروس کرونا می تواند‬ ‫برای حفظ سالمت مردم‪ ،‬کاهش مشکالت ترافیکی و الودگی هوا موثر باشد‪.‬‬ ‫از ‪ ۷۷۷‬کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در نظر گرفته شده برای شهر‪۳۰۰ ،‬‬ ‫کیلومتر درجه یک با عرض دو متر خواهد بود که با جدول گذاری و ایمن سازی‬ ‫و در قالب مسیرهای یک طرفه و دو طرفه احداث می شود‪ ۵۵ .‬کیلومتر از‬ ‫مسیرهای جدید دوچرخه شهر درجه دو با خط کشی و عالئم ترافیکی در‬ ‫سمت راست خیابان و «توقف ممنوع» و ‪ ۳۵‬کیلومتر از این مسیرها درجه سه‬ ‫با خط کشی در پیاده رو (سمت چپ خط پارک) و ‪ ۳۰‬کیلومتر از ان نیز درجه‬ ‫چهار در مسیر ویژه اتوبوس احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫بر اساس برنامه ریزی ها تا پایان امسال بخش زیادی از مسیرهای جدید‬ ‫دوچرخه در شهر اجرا خواهد شد و بخش باقی مانده نیز تا سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫محقق می شود‪ .‬البته تاکنون ‪ ۴۲‬کیلومتر مسیر دوچرخه در شهر اصفهان‬ ‫احداث شده که نیاز به اصالح برای استانداردسازی دارد که امیدواریم این‬ ‫اقدامات تحول بزرگی در شهر ایجاد کند‪.‬‬ ‫گروه شهری رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران در گفتگو با‬ ‫گزارش‬ ‫خبرنگار "نوسان" بمناسبت هفته پژوهش‪ ،‬لزوم توجه بیش‬ ‫از پیش به جایگاه پژوهش و فناوری در کشور و تاثیری که این مهم می تواند‬ ‫بر توسعه و پیشرفت کشور داشته باشد را بیان کرد‪ .‬سید عبدالوهاب سهل‬ ‫ابادی اظهار کرد‪ 25 :‬اذرماه‪ ،‬روز پژوهش و فناوری را بویژه خدمت همه‬ ‫پژوهشگران و محققان دلسوز کشور‪ ،‬تولید کنندگان با نقش خالقانه خود‬ ‫در تولید‪ ،‬صنعتگران و معدنکاران و همه مردم شریف کشورمان تبریک‬ ‫عرض میکنم و امیدوارم پیامد فعالیت ها و تالش های خالقانه انها در ابعاد‬ ‫مختلف بتواند برای کشور ثمربخش باشد‪.‬‬ ‫سهل ابادی با اشاره به نامگذاری‪25‬اذر بعنوان‬ ‫روز پژوهش و فناوری‪ ،‬گفت‪ :‬از سال های‪ ،79‬با‬ ‫توجه به اهمیت نقش پژوهش در امر پیشرفت‬ ‫و توسعه‪ ،‬هفته ای به این عنوان اختصاص‬ ‫یافت و هرسال در این هفته‪ ،‬گزارشاتی از‬ ‫ابتکارات و عملکرد در طول سال گذشته ارائه‬ ‫میگردد‪.‬‬ ‫رئیس خانه صمت ایران در ادامه سخنان خود‬ ‫از نحوه تخصیص بودجه به پژوهش و فناوری‬ ‫انتقاد کرد و گفت‪ :‬علیرغم همه صحبت هایی‬ ‫که می شود‪ ،‬متاسفانه در کشور ما در ارتباط با‬ ‫پژوهشوفناوریاعتباراتیدرنظرگرفتهنمی‬ ‫شود‪ .‬چنانچه‪ ،‬اکنون طبق گزارشات‪ ،‬مشاهده‬ ‫می کنیم در کشور اعتباری کمتر از یک درصد‬ ‫به پژوهش و فناوری تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫وی با اذعان به اینکه در مباحث تسلیحاتی و‬ ‫صنایع نظامی بیشترین موفقیت را در کشور‬ ‫داشته ایم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬علت موفقیت ما در‬ ‫این بخش این است که بیشترین فعالیت های‬ ‫پژوهشیبهمباحثنظامیاختصاصیافتهاست‪.‬‬ ‫سهل ابادی در بیان اهمیت پژوهش و فناوری‬ ‫در جهان امروز‪ ،‬لزوم توجه بیشتر مسئوالن‬ ‫کشور به ابعاد گسترده پژوهش و فناوری‬ ‫در بخش های مختلف کشور را توصیه نمود‬ ‫و افزود‪ :‬توسعه زیرساخت های پژوهشی به‬ ‫ما کمک می کند تا در سال های اتی بتوانیم‬ ‫وابستگی کمتر و موفقیت های بیشتری در‬ ‫زمینه های مختلف در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که خانه صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت چه کمک هایی می تواند‬ ‫به پژوهشگران جوانی که در این عرصه وارد‬ ‫شده اند‪ ،‬بکند‪ ،‬گفت‪ :‬انچه در جهات مختلف‬ ‫باید مورد عنایت قرار دهیم‪ ،‬توجه به جوانان‬ ‫و تقویت این ظرفیت در کشور است‪ .‬بنده در‬ ‫جایگاه خود‪ ،‬در اتاق بازرگانی‪ ،‬خانه صمت‬ ‫و خانه کارفرمایان‪ ،‬زمینه هایی را برای وارد‬ ‫میدانشدنجوانانفراهمنمودهاموتوانستیم‬ ‫شاهد موفقیت های چشمگیری توسط‬ ‫جوانانباشیم‪.‬‬ ‫سهلابادیدرصحبتازفعالیتهایمختلف‬ ‫تیمی جوانان‪ ،‬همایش ها و برنامه هایی که در‬ ‫زمینه رشد و بالندگی جوانان بویژه در اصفهان‬ ‫صورت گرفته است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تیم جوانان ما‬ ‫در اصفهان‪ ،‬یکی از موفق ترین تیم های کشور‬ ‫بوده و اکنون‪ ،‬نماینده کشور ایران در "جی‬ ‫سی ای"(‪ )JCI‬است‪ .‬وی‪" ،‬جی سی ای"‬ ‫را یک اتاق بین المللی و نهادی ارزشمند در‬ ‫سطحجهاننامیدوافزود‪:‬خوشبختانهجوانان‬ ‫اصفهانی توانسته اند دفتر ان را در اصفهان و‬ ‫شعباتیدردیگراستانهایکشورراهاندازیکنند‪.‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه‬ ‫سخنان خود در زمینه پژوهش و فناوری‪،‬‬ ‫فعالیت شرکت های دانش بنیان بویژه در‬ ‫بحران کرونا را ستودنی خواند و گفت‪ :‬در‬ ‫حالیکه محدودیت و تنگناهایی در کشور‬ ‫وجود دارد ولی عزیزان ما در شرکت های‬ ‫دانش بنیان توانسته اند بسیاری از کارها را‬ ‫به کارستان تبدیل سازند که این حاصل‬ ‫فعالیت های علمی و پژوهشی مختلفی‬ ‫است که بدست توانمند جمعیت جوانان‬ ‫این مرزوبوم تحقق یافته که امروز در تنگنای‬ ‫حرفوبحثاست‪.‬‬ ‫اتومبیل ها یا صنایع؛ کدامیک علت اصلی الودگی هوای اصفهان است؟؛‬ ‫الودگی در گلوی شهر‬ ‫هوای اصفهان برای عموم شهروندان ناسالم است‬ ‫گروه شهری می گویند شاخص کیفیت هوای اصفهان روی عدد ‪ ۱۲۰‬و ناسالم برای گروه های حساس قرار گرفته‬ ‫گزارش‬ ‫است‪ .‬براساس اعالم اداره کل حفاظت محیط زیست‪ ،‬کیفیت هوای اصفهان در ایستگاه های پایش‬ ‫دائم‪ ،‬بر حسب شاخص کیفیت هوا از روز پنجشنبه گذشته تاکنون ناسالم برای عموم بوده است‪ .‬یک شهروند‬ ‫اصفهانی‪ ،‬الودگی شدید این روزهای اصفهان را یک فاجعه می داند و معترض است چرا مسئوالن برای رفع این‬ ‫الودگی اقدامی نمی کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬با توجه به تعطیلی مدارس در شرایط اپیدمی کرونا‪ ،‬همچنان الودگی هوا‬ ‫وحشتناک است و ویروس کرونا نیز همچنان می تازد‪.‬‬ ‫با سرد شدن هوا در کالن شهرها و شهرهای‬ ‫صنعتی با پدیده ای به نام وارونگی دما مواجه‬ ‫می شویمکهاثراتکوتاهمدتوبلندمدتیبر‬ ‫روی سالمت عموم جامعه می گذارد‪ .‬رئیس‬ ‫اداره پیش بینی هواشناسی استان اصفهان‬ ‫با اشاره به پایداری جو در هفته های اخیر‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪:‬چندهفته ایاستکهباشرایط‬ ‫پایداری جو مواجه هستیم و پاییز امسال‬ ‫بیشتر شرایط پایدار را شاهد بودیم که باعث‬ ‫افزایش غلظت االیندگی هوا در کالنشهر‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫اصفهان‪ ،‬مناطق صنعتی و حتی برخی از‬ ‫شهرستان هایشمالیاستانشد‪.‬‬ ‫فاطمه زهرا سیدان ادامه داد‪ :‬به طور ثابت با‬ ‫پدیدهالودگیهوادستوپنجهنرممی کنیم‬ ‫و بیشتر روزهای پاییز و زمستان الودگی هوا‬ ‫را خواهیم داشت و این یک حالت پیش‬ ‫زمینه الودگی هوا در پاییز و زمستان خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور ازمایشگاه های محیط‬ ‫زیست استان اصفهان‪ ،‬نیز با اشاره به‬ ‫الودگی هوا به عنوان بحث داغ این روزهای‬ ‫اصفهانی ها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خودروها و‬ ‫واحدهایتولیدی‪،‬صنعتی‪،‬خدماتی‪،‬صنفی‬ ‫و حتی مراکز سکونت گاهی در افزایش‬ ‫االیندگی دخیل هستند‪ .‬بابک صادقیان‬ ‫افزود‪ :‬همه ساله الودگی هوا را در نیمه دوم‬ ‫سال شاهد هستیم که در بعضی سال ها‬ ‫کمترودربعضیسال هابیشتراستوامسال‬ ‫شرایط خاص جوی هم به این قضیه دامن‬ ‫زدهوالودگیبیشترشدهاست‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور ازمایشگاه های محیط‬ ‫زیست استان اصفهان با بیان اینکه تردد‬ ‫خودروها در شرایط کرونایی کمتر شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این کاهش تردد به اندازه ای که‬ ‫باید تاثیرگذار باشد‪ ،‬نیست و چه بسا‬ ‫واحدهایی تعطیل شده ولی به خاطر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و کاهش استقبال از‬ ‫حمل و نقل عمومی و برداشته شدن طرح‬ ‫زوج و فرد به نوعی جبران کاهش تردد شده و‬ ‫اثر گذاری زیادی نداشته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫مطالعاتی که در راستای کنترل الودگی هوا‬ ‫انجام شده حاکی از پر رنگ بودن موضوع‬ ‫حمل و نقل در افزایش میزان االیندگی‬ ‫است‪ ،‬هر چند صنایع هم زیر مجموعه حمل‬ ‫و نقل است و موضوع رفت و امد پرسنل‪،‬‬ ‫مصرف سوخت و غیره وجود دارد‪ .‬صادقیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در موضوع فرایندی هم بدون‬ ‫اغراق هنوز فعالیت واحدهای کوره پزی‬ ‫و اجر پزی در شمال شرق و کارگاه های‬ ‫ریخته گری ادامه دارند و ساماندهی نشدند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به نقش صنایع بزرگ در ایجاد‬ ‫االیندگی هوا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هر چند بعضی ‬ ‫از این صنایع فاصله زیادی تا محیط شهری‬ ‫دارند اما بر روی شهرستان های نزدیک‬ ‫خودشاناثراتنامطلوبرادارند‪.‬‬ ‫صادقیان ادامه داد‪ :‬قانون گذار رعایت کامل‬ ‫استاندارد را ابالغ کرده و همه واحدهای‬ ‫صنعتی اشراف کامل به قانون هوای پاک‬ ‫و استانداردهای الزم دارند و در طول ماه‬ ‫موردی نبوده که اخطار نداده باشیم یا‬ ‫پیگیریقضایینداشتهباشیم‪.‬‬ ‫صادقیان خاطرنشان کرد‪ :‬ذرات ریز معلق‬ ‫زیر ‪ 2.5‬میکرون بیشترین عاملی است که‬ ‫منجر به کاهش شاخص کیفی هوا می شود‬ ‫ومتاسفانهبهسیستمتنفسینفوذمی کنندو‬ ‫شاخصاولیهمادرالودگیکالنشهراصفهان‬ ‫نیزاینذراتریزهستند‪.‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫نوسان‪ :‬معاون هماهنگی امور‬ ‫اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫اگرچه نیروی بیکار در استان زیاد‬ ‫است‪ ،‬اما متاسفانه نیروی تخصصی‬ ‫برای صنایع نداریم و اموزش ها در‬ ‫ارتباط با نیازهای صنایع ما داده نشده‪،‬‬ ‫بنابراین به دنبال اموزش در رسته های‬ ‫فنی و مهندسی هستیم‪.‬‬ ‫حسن قاضی عسگر‪ ،‬با بیان اینکه طی‬ ‫دو سال گذشته تاکنون افتتاح برخی‬ ‫طرح های توسعه در استان همچون‬ ‫کارگو ترمینال‪ ،‬نمایشگاه اصفهان و ‪...‬‬ ‫در راستای جبران خالء های اقتصادی‬ ‫استان‪ ،‬به بهره برداری رسیده است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه کارگو ترمینال‬ ‫اصفهان بعد از یک دهه بالتکلیفی سال‬ ‫گذشته به بهره برداری رسید تا جایی‬ ‫که امسال حدود ‪ ۳‬هزار تن محصوالت‬ ‫مختلف غذایی از این محل صادرات‬ ‫شده است‪ .‬وی با تاکید بر اینکه به‬ ‫دنبال گسترش صادرات از محل کارگو‬ ‫هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به ضرورت‬ ‫حمل بار و جابجایی مسافر در استان‪،‬‬ ‫بحث توسعه ترمینال پروازهای خارجی‬ ‫فرودگاه اصفهان در راستای جذب‬ ‫گردشگر خارجی اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی‬ ‫استانداری اصفهان همچنین به پروژه‬ ‫نمایشگاه بین المللی اصفهان اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نمایشگاه محل اتصال فعاالن‬ ‫اقتصادی داخل و خارج کشور است و‬ ‫افتتاح فاز نخست این پروژه می تواند‬ ‫محلی برای توسعه صادرات و اقتصاد و‬ ‫گردش مالی بیشتر برای استان باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایشگاه بزرگ پروژه ‬ ‫محرک توسعه و حرکت رو به جلو‬ ‫اقتصاد شهر است‪ ،‬گفت‪ :‬بهره برداری‬ ‫از پروژه نمایشگاه بین المللی‪ ،‬شرق‬ ‫اصفهان را متحول خواهد کرد‪.‬‬ ‫قاضی عسگر ادامه داد‪ :‬پیش از افتتاح‬ ‫پروژه ازادراه شرق اصفهان خودروهای‬ ‫سنگین و مسافرتی و حمل و نقل‬ ‫شهری ناچار به ورود به منطقه شهری‬ ‫اصفهان بود که موجب افزایش ترافیک‬ ‫و سوخت می شد‪ ،‬که با افتتاح دو فاز‬ ‫از این طرح در حال حاضر مسیر‬ ‫اصفهان‪ -‬تهران ‪-‬شیراز به تهران ‪-‬یزد‬ ‫کوتاه تر شد‪ .‬به گفته معاون هماهنگی‬ ‫امور اقتصادی استانداری اصفهان‪ ،‬با‬ ‫نهایی شدن هاب لجستیک و دهکده‬ ‫لجستیک در منطقه شرق اصفهان می‬ ‫توان امیدوار به ایجاد اشتغال باالیی‬ ‫باشیم و با توجه به صنایع مختلفی‬ ‫که در شهرک های صنعتی سگزی‬ ‫و کوهپایه شکل گرفته اند و بخشی‬ ‫از ان به نتیجه رسیده‪ ،‬می توان به‬ ‫توسعه بازاری خوب در شرق اصفهان‬ ‫امیدوار بود‪.‬‬ ‫وی اما مشکل امروز استان را کمبود‬ ‫نیروی ماهر و نیمه ماهر برای صنایع‬ ‫دانست و گفت‪ :‬اگرچه نیروی بیکار در‬ ‫استان زیاد است‪ ،‬اما متاسفانه نیروی‬ ‫تخصصی برای صنایع نداریم و اموزش‬ ‫ها در ارتباط با نیازهای صنایع ما داده‬ ‫نشده‪ ،‬بنابراین باید به دنبال اموزش در‬ ‫رسته های فنی و مهندسی هستیم‪.‬‬ ‫قاضی عسگر تصریح کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر نیازمند حدود ‪ ۴۰۰۰‬هزار نفر‬ ‫نیرو تخصصی هستیم درحالی که‬ ‫اکنون نیروی کیفی کار در استان‬ ‫نداریم‪ ،‬بنابراین صنایع و بخش های‬ ‫مختلف در شرق اصفهان باید مهارت‬ ‫اموزی را در راس کار خود قرار دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪2020 No. 154‬‬ ‫‪15 December‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪citizen‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫سالمت شهر در گرو توسعه دوچرخه سواری‬ ‫محمدرضا برکت گفت‪ :‬با طراحی و اجرای ‪ ۲۵‬کیلومتر مسیر دوچرخه سواری ایمن‬ ‫در سطح این منطقه‪ ،‬شهروندان اصفهانی به ویژه ساکنان منطقه به دوچرخه سواری‬ ‫ترغیب خواهند شد و این امر تاثیر بســیار مثبتی در کاهش ترافیک و الودگی هوا و‬ ‫ارتقای سالمت شهر دارد‪ .‬مدیر منطقه شش شهرداری اصفهان اضافه کرد‪ :‬بودجه ای‬ ‫بالغ بر ‪ ۴۳‬میلیارد ریال برای توسعه و اجرای مسیرهای دوچرخه سواری سطح این‬ ‫منطقه تخصیص یافته و تا پایان سال جاری تعداد هشت پروژه را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫اولویت با طرح های‬ ‫نیمه تمام است‬ ‫گزارش‬ ‫فاز اول باغ بانوان طلوع اصفهان اجرایی می شود‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی ورزشی شورای شــهر اصفهان گفت‪ :‬اجرای طرح توسعه باغ‬ ‫بانوان طلوع در زمینی با مساحت هشــت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر در برنامه افتتاحیه پروژه های‬ ‫عمرانی منطقه ‪ ۱۰‬کلنگ زنی شد‪ .‬فریده روشن در صفحه اینستاگرام خود نوشت‪ :‬طرح‬ ‫توسعه و تجهیز باغ های بانوان یکی از طرح هایی است که از ابتدای دوره پنجم مورد توجه‬ ‫کمیسیون فرهنگی بود‪ .‬اجرای این طرح در زمینی با مساحت هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬متر در‬ ‫برنامهافتتاحیهپروژه هایعمرانیمنطقه‪۱۰‬کلنگ زنیشد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫تحقق ‪ ۷۰‬درصدی بودجه ‪۹۹‬‬ ‫در نشست خبری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان تشریح شد‪:‬‬ ‫تمام پیچیدگی های مدیریت پسماند‬ ‫دستگاهپایلوتهاضمبیهوازیبراینخستینباردرکشورراهاندازیشد‬ ‫نوسان‪ :‬در سال اینده باید یک‬ ‫سری پروژه های نیمه تمام شهر به‬ ‫پایان برسد‪ ،‬بنابراین تکمیل طرح‬ ‫های نیمه تمام در اولویت بودجه‬ ‫است‪ .‬مدیرکل برنامه ریزی و بودجه‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان این خبر‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بودجه ‪ 1400‬شهرداری‬ ‫اصفهان یک ماه دیگر برای بررسی‬ ‫و تصویب به صحن شورای اسالمی‬ ‫شهر می رود‪.‬‬ ‫به گزارش نوسان و به نقل از اداره‬ ‫ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫سعید ابراهیمی در مورد فرایند تدوین‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬شهرداری اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه در حال حاضر ما‬ ‫در میانه فرایند تدوین بودجه سال‬ ‫‪ 1400‬شهرداری اصفهان قرار داریم و‬ ‫جلسات بررسی کارشناسی و سیاست‬ ‫گذاری اولیه در حال برگزاری است‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬براورد اولیه از درامدهای‬ ‫سازمان های شهرداری مرکزی انجام‬ ‫شده که بخشی از این درامدها مربوط‬ ‫به درامدهای جاری‪ ،‬مستمر و عمرانی‬ ‫است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬هم اکنون پیش‬ ‫نویس پروژه های شاخص و مهم نیز‬ ‫در حال تدوین است؛ این پروژه ها نگاه‬ ‫شهری و فرامنطقه ای دارد و نیاز است‬ ‫همه معاونت ها و مناطق با نگاه بین‬ ‫بخشی به صورت مشترک این پروژه ها‬ ‫را مورد بررسی قرار دهند که این روند‬ ‫در جلساتی که در حال برگزاری است‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬براساس زمان بندی‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬مهلت قانونی تدوین‬ ‫بودجه شهرداری اصفهان پایان دی‬ ‫ماه است که شهرداری اصفهان در‬ ‫پایان دی ماه الیحه بودجه را به شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان تقدیم خواهد‬ ‫کرد و شورا به لحاظ زمانی یک ماه‬ ‫فرصت دارد‪ ،‬تصویب بودجه را انجام‬ ‫دهد‪ .‬امیدواریم شرایط کرونا تشدید‬ ‫نشود و امکان برگزاری منظم جلسات‬ ‫در فرایند ارسال الیحه و تصویب‬ ‫بودجه وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر به موازات‬ ‫بررسی پروژه های شاخص شهری‪،‬‬ ‫بودجه سازمان های شهرداری نیز‬ ‫در حال بررسی است و جلسه درامد‬ ‫سازمان ها مشابه مناطق برگزار شد‬ ‫تا مجموعه بودجه شهرداری اصفهان‬ ‫و سازمان های وابسته در قالب الیحه‬ ‫بودجه تقدیم شورا شود‪.‬‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و بودجه‬ ‫شهرداری اصفهان در مورد رویکردهای‬ ‫بودجه شهرداری اصفهان برای سال‬ ‫اینده اظهار کرد‪ :‬بودجه از سند‬ ‫باالدستی خود که برنامه ‪ 1405‬است‪،‬‬ ‫تبعیت می کند و با توجه به اینکه سال‬ ‫اینده سال اول برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫‪ ( 1405‬ششمین برنامه پنج ساله شهر‬ ‫اصفهان) است‪ ،‬طبیعتا باید به هدف‬ ‫گذاری برنامه توجه شود؛ هرچند در‬ ‫سال اینده باید یک سری پروژه های‬ ‫نیمه تمام شهر به پایان برسد‪ ،‬بنابراین‬ ‫تکمیل طرح های نیمه تمام در اولویت‬ ‫بودجه است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید به هدف گذاری های‬ ‫کالن برنامه ‪ 1405‬مانند کاهش‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬توسعه گردشگری و ‪.....‬‬ ‫در تدوین بودجه ‪ 1400‬توجه بیشتر‬ ‫داشته باشیم و این موضوعات در‬ ‫بودجه های سال های اتی مورد توجه‬ ‫بیشترباشد‪.‬‬ ‫گروه شهری مدیرعامل سـازمان مدیریت پسـماند شـهرداری اصفهان با بیـان اینکه ‪ 12‬پروژه شـاخص محیط‬ ‫گزارش‬ ‫زیسـتی در ایـن سـازمان طراحـی شـده اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬احـداث خطـوط جدیـد پسـماند‪ ،‬تولید‬ ‫اپلیکیشـن شـهروندی‪ ،‬نوسـازی نـاوگان خدمت رسـان‪ ،‬اصالح سـکوی انتقال و بهسـازی ان‪ ،‬ایجاد سیسـتم‬ ‫مکانیـزه ثبـت اطالعات اماری پسـماند شـهر اصفهـان‪ ،‬بهـره بـرداری از نمایشـگاه و مرکز اموزشـی مدیریت‬ ‫پسـماند‪ ،‬مدیریـت شـیرابه و پایلوت هاضم بـی هوازی از جملـه این پروژه های مهم سـازمان مدیریت پسـماند‬ ‫اسـت‪ .‬رحیم محمدی در شـصت و هشـتمین نشست خبری سـه شـنبه ها با رسـانه که به صورت انالین برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬حوزه پسـماند را یکی از حوزه های حسـاس خدمتگـزار به مردم عنـوان و اظهار کرد‪ :‬پسـماند و چیزی که‬ ‫عمـوم مـردم از ان بـا عنـوان زباله یاد مـی کننـد دارای پیچیدگی های خاصی اسـت‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه پسماندهای شهری و‬ ‫عادی‪،‬پسماندهایصنعتی‪،‬پسماندهایویژه‪،‬‬ ‫پسماندهای پزشکی و پسماندهای کشاورزی‬ ‫شامل این تقسیم بندی می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرداریهاودهیاریهامتولیپسماندعادی‬ ‫هستندامادرشهرداریاصفهانبرایسالمتی‬ ‫مردم در خصوص مدیریت پسماند پزشکی‬ ‫نیز اقداماتی صورت گرفته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫میزان پسماند تولید شده در شهر اصفهان را‬ ‫روزانه هزار تن شامل پسماند الی و پسماند تر‬ ‫اعالم کرد و افزود‪ :‬خانواده ها این پسماند خود‬ ‫را شب ها در منازل گذاشته که بر اساس برنامه‬ ‫زمانبندینسبتبهجمعاوریودفنانهااقدام‬ ‫میشود‪.‬ازاینمیزانپسماندحدود‪ 65‬درصد‪،‬‬ ‫پسماندالیوفسادپذیراستکهدریکفرایند‬ ‫تبدیل به کود می شود و ‪ 35‬درصد انها نیز به‬ ‫عنوان پسماندهای غیرالی هستند که بخشی‬ ‫ازانجداسازیوبخشینیزدفنمیشود‪.‬‬ ‫تولید‪100‬تن‬ ‫پسماندخشک‬ ‫وی با بیان اینکه در کنار پسماند تر حدود‪100‬‬ ‫تن نیز پسماند خشک در شهر اصفهان تولید‬ ‫می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این پسماندها مجموعه‬ ‫ای از اقالم بازیافتی فلزات‪ ،‬شیشه و ‪ ...‬هستند‬ ‫که در فرایند دیگری هفته ای یکبار از در منازل‬ ‫توسط خودروهای مخصوص جمع اوری می‬ ‫شوند‪ .‬محمدی ادامه داد‪ :‬همچنین حدود ‪70‬‬ ‫ایستگاه ثابت بازیافت وجود دارد که بر اساس‬ ‫فرایندهایتعریفشدهپسماندهایخشکرااز‬ ‫خانوادههاتحویلونسبتبهمدیریت‪،‬تفکیک‬ ‫و انتقال این پسماند اقدامات الزم را انجام می‬ ‫دهند‪ .‬وی با بیان اینکه حدود‪ 4‬هزار و‪ 500‬تن‬ ‫پسماندساختمانیروزانهجمعاوریمیشود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬این پسماند از طریق کامیون هایی‬ ‫به مراکز دریافت سازمان‪ ،‬انتقال داده شده و‬ ‫اقداماتالزمبرایانصورتمیگیرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬تمام این فرایند حول دو محور‬ ‫اصلی رضایت شهروندان از خدمات ارائه‬ ‫شده و دیگری حفظ محیط زیست است؛ به‬ ‫جهت حفظ محیط زیست عدم مدیریت این‬ ‫پسماندهامیتواندموجبنارضایتیشهروندان‬ ‫یا ضربه به محیط زیست شود که همه تالش‬ ‫سازمان مدیریت پسماند‪ ،‬تامین و برنامه ریزی‬ ‫برای این دو هدف است‪ .‬وی با بیان اینکه بر‬ ‫این اساس از حدود ‪ 6‬ماه پیش نقشه راهی در‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شکل گرفت که سه‬ ‫محور اصلی برای ان هدف گذاری شد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫نوع فعالیت های توسعه ای‪ ،‬بهبود فرایندهای‬ ‫اجرایی و بهینه سازی منابع سازمان مدیریت‬ ‫پسماند جهت ارائه بهتر خدمات این سه محور‬ ‫اصلیهستند‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬در بحث توسعه ای چند‬ ‫هدف از جمله تبدیل پسماند به انرژی و مواد‬ ‫اولیه تعریف شد‪ ،‬پروژه هایی مانند احداث‬ ‫خطوط یک و دو کارخانه تولید کود الی نیز در‬ ‫جهت بهبود شرایط محیط زیست و فرایندها‪،‬‬ ‫ تصفیه شیرابه و همچنین اقدامات ویژه در‬ ‫راستای اموزش و فرهنگ سازی شهروندان از‬ ‫دیگراقداماتسازمانبودهاست‪.‬‬ ‫امیدبهتغییر‬ ‫رفتارشهروندان‬ ‫وی با بیان اینکه اصفهان سابقه خوبی در‬ ‫زمینه مدیریت پسماند در حوزه شهروندی‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فرایندهای بسیار خوبی در‬ ‫زمینهاشناییبیشترمردمبامقوالتپسماندو‬ ‫تفکیک از مبدا شکل گرفته است که مشارکت‬ ‫خوبی را از سوی شهروندان شاهد بوده ایم‪ .‬هم‬ ‫اکنون روی الیه های زیرین تر این مشارکت‬ ‫مانند فرهنگ متمرکز شده ایم و امیدواریم‬ ‫با افزایش حساسیت مردم و تغییر نگرش ها‬ ‫شاهد بهبود تغییر رفتار شهروندان باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری‬ ‫اصفهان نکات حائز اهمیت در این حوزه را در‬ ‫هرم مدیریت پسماند‪ ،‬اجتناب از تولید زباله و‬ ‫پسماند‪ ،‬کاهش تولید زباله‪ ،‬استفاده مجدد‪،‬‬ ‫بازیافت‪ ،‬تولید انرژی و در مرحله اخر دفن‬ ‫مناسب ذکر کرد و افزود‪ :‬تمام هدف سازمان‬ ‫در این پروسه به حداقل رساندن دفن و افزایش‬ ‫سالمت شهروندان و محیط زیست است‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به ‪ 12‬پروژه شاخص سازمان مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از پروژه های اصلی‬ ‫سازمان که قرار است در یک بازه زمانی یک‬ ‫تا ‪ 9‬ماهه به بهره برداری برسد‪ ،‬در حوزه پروژه‬ ‫های توسعه پایدار‪ ،‬اصالح شیوه مدیریت پروژه‬ ‫احداث خطوط پردازش پسماند شهری در‬ ‫مجتمع فناوری های زیست محیطی سازمان‬ ‫مدیریت پسماند است که در دستور کار قرار‬ ‫گرفته؛ در این پروژه دو خط جدید قرار است‬ ‫راه اندازی شود تا متناسب با اهدافی که برای‬ ‫این دو خط تعیین شده بتوانیم استانداردهای‬ ‫الزم و به روز را در جهت بهینه سازی کیفیت‬ ‫خروجی برای تولید کمپوست و انتقال برای‬ ‫مراحل بعدی فراهم کنیم؛ این خطوط بر‬ ‫اساس استانداردهای جهانی و روز طراحی‬ ‫شده و با ویژگی های جدیدی در حال اجراست‬ ‫و امیدوارم در اینده نزدیک شاهد بهره برداری‬ ‫ازانهاباشیم‪.‬‬ ‫محمدی یکی از مهمترین پروژه های سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری را بهره برداری و راه‬ ‫اندازی دستگاه های پایلوت هاضم بی هوازی‬ ‫ذکر کرد و گفت‪ :‬این دستگاه در کارخانه کود‬ ‫الی سازمان نصب شده و در مرحله ازمایش‬ ‫است که پس از ازمایش های الزم با توجه به‬ ‫نتایجی که به دست می اید در فاز صنعتی اجرا‬ ‫می شود‪ ،‬تمام شرایط زیست محیطی سازمان‬ ‫پسماند با اجرای این پروژه و تکنولوژی که برای‬ ‫بار اول در کشور انجام می گیرد رعایت می‬ ‫شود‪ .‬از جهت تولید شیرابه‪ ،‬مدیریت گازهای‬ ‫خروجی و از جهت بهبود خروجی کار که کود‬ ‫کمپوستاستاینپروژهحائزاهمیتاست‪.‬وی‬ ‫بابیاناینکهبهرهبرداریازکانالهاوالگونهای‬ ‫تبخیری شیرابه کارخانه کود الی از دیگر پروژه‬ ‫هایسازماناست‪،‬تصریحکرد‪:‬یکیازمعضالت‬ ‫بزرگی که در زمینه حفظ محیط زیست وجود‬ ‫دارد مدیریت شیرابه ها است که عناصر بسیار‬ ‫مضری در ان وجود دارد و بهره برداری از این‬ ‫کانال ها و الگون ها کمک بسیاری در جهت‬ ‫مدیریتبهتراینشیرابههامیکند‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتپسماندشهرداری‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬استقرار سیستم مدیریت‬ ‫یکپارچه پسماندهای ساختمانی و عمرانی‬ ‫باعث می شود پسماندهای ساختمانی که‬ ‫عوارض زیست محیطی دارد در نقاطی که غیر‬ ‫از انچه شهرداری تعیین کرده تخلیه نشوند‪.‬‬ ‫احداثوبهرهبرداریازلندفیلپزشکی‪،‬احداث‬ ‫و بهره برداری از فاز اول مرحله پیرولیز و خرید‬ ‫یک دستگاه ترنر جهت بهبود فرایند کود‬ ‫کمپوستهم در راستای موضوع توسعهپایدار‬ ‫درسازماندنبالمیشود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬نوسازی خودروهای جمع‬ ‫اوری که تحول بزرگی را ایجاد می کند‪ ،‬اصالح‬ ‫سکوی انتقال و بهسازی زیرساخت های مراکز‬ ‫پردازش‪ ،‬ایجاد سیستم مکانیزه ثبت اطالعات‬ ‫اماری‪،‬بهرهبرداریازنخستیننمایشگاهومرکز‬ ‫اموزش مدیریت پسماند با همکاری اموزش و‬ ‫پرورش‪ ،‬طراحی و استقرار یک اپلیکیشن کامل‬ ‫شهروندی و ‪ ...‬از جمله مجموعه فعالیت ها و‬ ‫اقداماتی است که به عنوان پروژه های شاخص‪،‬‬ ‫تعریفشدهوامیدوارمبابهرهبرداریازانهاشاهد‬ ‫تحولیبزرگدرزمینهموضوعمدیریتپسماند‬ ‫که یکی از وظایف مهم شهرداری اصفهان است‪،‬‬ ‫باشیم‪.‬ویگفت‪:‬متولیپسماندهایبیمارستانی‬ ‫شهرداری نیست اما بر اساس تکلیفی که از سال‬ ‫های قبل مشخص شده شهرداری اصفهان‬ ‫سعی کرده با ایجاد سایتی برای دفن مناسب‬ ‫و اصولی این پسماندها کار را به خوبی انجام‬ ‫دهد‪ .‬امیدواریم با کمک بیشتری که به سازمان‬ ‫خواهد شد به سمتی برویم که کمترین الودگی‬ ‫را در حمل و دفن این پسماندها داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان‪:‬‬ ‫نوسان‪ :‬رئیــس کمیســیون اجتماعی و‬ ‫محیط زیست شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬با وجود شرایط دشــواری که اصفهان‬ ‫دارد چاره ای جز ورود دستگاه های استانی به‬ ‫حلمعضلالودگیهوانیستوپسازارزیابی‬ ‫مطالعاتنبایدتعارفوتعللیبافردیاسارمانی‬ ‫دراینخصوصوجودداشتهباشد‪.‬‬ ‫کوروش محمدی اظهار کرد‪ :‬چند روز اخیر‬ ‫وضعیت الودگی هوای اصفهان از مرز هشدار‬ ‫عبور کرده و نه تنها برای افراد حســاس بلکه‬ ‫برای همه گروه ها ناسالم شده است‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫خطرات الودگی هوا بدتر از کروناست‬ ‫شاخص کیفیت هوای اصفهان در بسیاری از‬ ‫روزها باالی ‪ ۱۵۰‬رفته و گاهاً شــاخص باالی‬ ‫‪ ۲۰۰‬را نیز شاهد هستیم؛ شــرایطی که در‬ ‫هر کشوری اتفاق افتد با تعطیل شهر همراه‬ ‫خواهد شــد زیرا رفت و امد و تــردد در این‬ ‫شرایط می تواند بســیار خطرناک باشد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه وجود الودگــی هوا در اصفهان‬ ‫خطرات بدتر از کرونا را برای ســامت مردم‬ ‫رقم خواهد زد‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬اکنون با وجود‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬رفت و امدها در شهر عادی بوده و‬ ‫همین موضوع می تواند خطرات جدی را برای‬ ‫سالمت مردم به ویژه ســالمندان‪ ،‬کودکان و‬ ‫بیمارانقلبیوریویبههمراهداشتهباشد‪.‬‬ ‫محمدی با اشاره به اتمام دو پروژه مطالعاتی‬ ‫مربوط به الودگی هوای اصفهان‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪:‬ایستگاه هایسنجشالودگیهواقابلیت‬ ‫ارزیابی منابع را ندارد که دو مطالعه ای که به‬ ‫همت مدیریت شهری انجام شد‪ ،‬می تواند در‬ ‫شناسایی این منابع کمک کرده و به مدیران‬ ‫بــرای تصمیم گیری در کنتــرل الودگی ها‬ ‫کمک کند‪ .‬وی گفــت‪ :‬هم افزایی و اقدامات‬ ‫تمامدستگاه هایذی ربطمی تواندمطالعات‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫رادرمرحلهاجراتاثیرگذارکردهنمایید‪.‬‬ ‫نوسان‪:‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫سقف بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری بین هشت هزار تا هشت هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری حدود دو هزار‬ ‫و پانصد میلیارد تومان افزایش پیدا می کند‪ .‬علیرضا نصراصفهانی‬ ‫در یک گفت وگوی زنده تلویزیونی با اشاره به برنامه های مدیریت‬ ‫شهری در سال اخر دوره پنجم شورای شهر‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین مطالبات شهروندان اصفهان جاری شدن اب زاینده رود‬ ‫است و همواره از خواسته های مردم است که زاینده رود پر اب و‬ ‫جاری باشد و زمینه نشاط و شادابی شهروندان را فراهم کند تا هم‬ ‫در بحث کاهش االینده های زیست محیطی به شهر کمک شود‬ ‫و هم حق ابه ای که حق مسلم کشاورزان اصفهان است به ان ها‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬در دو بخش برنامه ریزی و اجرا‪،‬‬ ‫مدیریت شهری و شهرداری ورود پیدا می کنند که امیدوارم در سایه همدلی و هم‬ ‫افزایی که امروز در مدیریت شهری وجود دارد شاهد اتفاقات خوبی باشیم و کارها با‬ ‫سرعت و جدیت انجام شود و نفع ان متوجه مردم اصفهان باشد که واقعاً استحقاق‬ ‫تالش شبانه روزی را دارند زیرا این شهر عالوه بر اینکه متعلق به مردم اصفهان‪،‬‬ ‫میراثی برای یک کشور و جهان است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬اصفهان از نیروهای‬ ‫توانمند و متخصص و همچنین دلسوز و مشارکت جو بهره مند است و به طور کلی‬ ‫از نظر نیروی انسانی با مشکلی روبه رو نیستیم و امیدوارم که بتوانیم به خوبی از این‬ ‫سرمایه های ارزشمند بهترین استفاده را داشته باشیم و از تمام ظرفیت های ملی و‬ ‫کشوری بهره مند شویم‪.‬‬ ‫حق زاینده رود‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وی با اشاره به نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی این هفته شورا گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه دولت بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را به مجلس تقدیم کرده‪ ،‬الزم است نمایندگان‬ ‫استان اصفهان برای گنجانده شدن حق زاینده رود در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬اهتمام ورزیده‬ ‫و در جلسات کمیسیون تلفیق مجلس از سایر نمایندگان هم بخواهند که این‬ ‫همراهی را با نمایندگان استان داشته باشند‪.‬‬ ‫نصراصفهانی تاکید کرد‪ :‬مجلس باید هنگام تخصیص بودجه‪ ،‬زاینده رود را به عنوان‬ ‫یک ظرفیت ملی در نظر گرفته و این رود را متعلق به ایران بداند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه باید از ظرفیت و اعتبارات ملی در بحث حمل‬ ‫و نقل نهایت استفاده را داشته باشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر هدف‪ ،‬تشویق مردم برای‬ ‫استفاده از حمل و نقل عمومی است‪ ،‬باید زیرساخت های ان نیز فراهم شود در این‬ ‫راستا شهرداری و شورای اسالمی شهر اصفهان در تالش هستند تا بهترین ها را برای‬ ‫مردم رقم بزنند اما به هرحال نیازهای فراوان و بودجه و اعتبارات محدود‪ ،‬حمل و‬ ‫نقل عمومی را با مشکالت زیادی روبه رو می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بودجه شش هزار میلیاردی سال ‪ ۹۹‬افزود‪ :‬علی رغم تمام تنگناهای‬ ‫اقتصادی و فشارهایی که از طریق تحریم ها وجود داشته‪ ،‬با همراهی مردم و سرمایه‬ ‫گذاران شهر که همیشه دل در گرو اصفهان دارند تا امروز نزدیک به ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫از بودجه ‪ ۹۹‬محقق شده که حدود ‪ ۸۰‬درصد ان مربوط به مناطق و ‪ ۵۲‬درصد‬ ‫مربوط به بودجه شهرداری مرکزی است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پیش بینی شورا این است‬ ‫که تا پایان اسفندماه صددرصد بودجه تحقق یابد اما نکته ای که وجود دارد این است‬ ‫که با توجه به افزایش قیمت ها این بودجه جوابگوی نیازها و پیش بینی های شهر‬ ‫به اندازه واقعی نیست‪.‬‬ ‫نصراصفهانی تاکید کرد‪ :‬در سال پایانی با شتاب و با اقتدار کارها را ادامه خواهیم داد‬ ‫و از ورود به هرگونه حاشیه ای پرهیز می کنیم‪ ،‬سال اینده سال برگزاری انتخابات‬ ‫است‪ ،‬اما به شدت از ورود زودهنگام به مباحث انتخابات پرهیز داریم چون ماموریت‬ ‫امروز شورا خدمتگزاری تا روزهای پایانی دوره به مردم است‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان گفت‪ :‬در اصفهان باید روزانه یک هزار تن زباله شهری را جمع اوری‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون متر مربع تنظیف و از ‪ ۳۷‬هزار هکتار فضای سبز شهری مراقبت شود‪.‬‬ ‫تصویببرنامهپنجساله‬ ‫تا پیش از تصویب بودجه‬ ‫وی با اشاره به بررسی برنامه پنج ساله ششم اصفهان در کمیسیون های تخصصی‬ ‫شورا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این برنامه نیازهای پنج سال اینده اصفهان مشخص می شود‬ ‫یعنی با نگاهی کارشناسی‪ ،‬برای اینکه اصفهان حیات بهتری داشته و از زیرساخت‬ ‫مناسبی برخوردار شود‪ ،‬نقشه راه مشخصی تبیین می شود‪ .‬نصراصفهانی با ابراز‬ ‫امیدواری در خصوص اینکه شورا بتواند تا دی ماه و پیش از تصویب بودجه این برنامه‬ ‫را تصویب کند‪ ،‬گفت‪ :‬شورا در سه حیطه در این برنامه ورود پیدا کرده است؛ کاهش‬ ‫االینده های زیست محیطی‪ ،‬ارتقای جایگاه شهر اصفهان با تمرکز بر گردشگری و‬ ‫افزایش بهره وری سرمایه های انسانی سه هدف برنامه ششم است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سعی شده این برنامه به شکلی تدوین شود که سنجش پذیر و قابل اجرا‬ ‫و دارای شاخص های کمی باشد تا بتوان عملکردها را براساس ان اندازه گیری کرد‪.‬‬ ‫نصراصفهانی با اشاره به فصل بودجه ریزی سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری اصفهان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫پیش بینی سقف بودجه بین هشت هزار تا هشت هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان است‬ ‫که نسبت به سال جاری حدود دو هزار و پانصد میلیارد تومان افزایش پیدا می کند‬ ‫و این افزایش به افزایش هزینه های عمرانی و جاری شهر باز می گردد‪.‬‬ ‫نصراصفهانی اضافه کرد‪ :‬سرزنده سازی مسیرهای چهارباغ‪ ،‬خیابان سپاه و میدان‬ ‫امام حسین (ع) در دست انجام است که به زیبایی شهر می افزاید و نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫را نوروزی متفاوت در مرکز شهر نسبت به سال های گذشته خواهد کرد؛ زیباسازی‬ ‫شهر با نصب المان ها و نورپردازی های مناسب نیز مورد توجه خواهد بود و یقیناً‬ ‫استمرار حفظ فضای سبز اصفهان نیز در دستورکار خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار است ‪ ۷۷۷‬کیلومتر فضای متصل دوچرخه سواری در اصفهان ایجاد‬ ‫شود و امیدواریم یک بخش عمده ای از این پروژه قبل از نوروز ‪ ۱۴۰۰‬در مناطق‬ ‫مختلف شهر برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫شرکت هایی که عالقه مند هستند به عنوان همکار سرمایه گذار رسمی در اصفهان‬ ‫سهیم شوند می توانند در حاشیه این رویداد ثبت نام کنند؛ امید است در نتیجه ان‬ ‫بتوان چشم انداز باشگاه سرمایه گذاری با ‪ ۱۰۰‬عضو را در اصفهان محقق کنیم‪.‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ صفحه 3 ‫‪2020 N o .154‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪1 5 D e c em ber‬‬ ‫‪think‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫اقتصادنامه‬ ‫تسهیلروندپیگیریقضاییچک هایبرگشتی‬ ‫نحوه اخذ کارت اعتباری سهام عدالت‬ ‫اقتصاد ایران در هفته ای که گذشت؛‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬این بانک در راستای اجرایی کردن مفاد قانون صدور چک‬ ‫باهماهنگیقوهقضاییه‪،‬روندپیگیریقضاییچک هایبرگشتیراتسهیلمی کند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬مکلف است بنا به درخواست دارنده چک فورا ً غیرقابل‬ ‫پرداخت بودن ان را در سامانه بانک مرکزی ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری و درج‬ ‫ان در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت کامل صادرکننده در ان ذکر شده‬ ‫باشد‪ ،‬علت و یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و به متقاضی تسلیم کند‪.‬‬ ‫معاون شرکت سپرده گذاری مرکزی‪ ،‬نحوه دریافت کارت اعتباری سهام عدالت برای‬ ‫مشموالنی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده اند‪ ،‬تشریح‬ ‫کرد‪ .‬علیرضا ماهیار‪ ،‬با بیان اینکه یکی از طرح هایی که برای توسعه سهام عدالت و اعطای‬ ‫تسهیالتبهمشموالنسهامعدالتطراحیشد‪،‬اعطایکارتاعتباریبود‪،‬اظهارکرد‪:‬این‬ ‫کارت ها مخصوصا برای سهامدارانی که روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام عدالت‬ ‫خودانتخابکردهبودندوتعدادانهاحدودا‪ ۳۰‬میلیوننفراست‪،‬طراحیشدهاست‪.‬‬ ‫تمام اشتباهات دولت‬ ‫تو گو با یک کارشناس بازار سرمایه مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫مسیر روشن بازار سرمایه‬ ‫نوسان ‪:‬اخرین گزارش بانک مرکزی از تحوالت بازار مسکن شهر‬ ‫تهران نشان می دهد در ابان امسال‪ ،‬متوسط یک مترمربع زیربنای‬ ‫مسکونی در شهر تهران به ‪ ۲۷‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان رسیده است‬ ‫که نسبت به ماه قبل ‪ ۱.۸‬درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪۱۱۸‬‬ ‫درصد رشد نشان می دهد‪ .‬کمال اطهاری‪ ،‬پژوهشگر حوزه توسعه‬ ‫می گوید‪ :‬توسعه مسکن مهر‪ ،‬مسکن اجتماعی یا مسکن ملی یا حتی‬ ‫مسکن رانتی دارای فرایندی است که باید با کل اقتصاد در کشور‬ ‫همخوانی داشته باشد‪ .‬به عقیده او ما نیازمند ساختار جدیدی هستیم‬ ‫تا بازار مسکن در دست رانتی ها نباشد وگرنه همچنان مشکالت حوزه‬ ‫مسکن ادامه خواهد داشت‪ .‬انچه می خوانید برخی از برجسته ترین‬ ‫نکاتی است که در هفته قبل اقتصاد ایران را به خود معطوف کرد؛‬ ‫ما به حکومتی قوی نیاز داریم‬ ‫دکتر حسین راغفر به روزنامه شرق گفت‪ :‬تعداد زیادی از مسئوالنی که جزء‬ ‫انقالبیون محسوب می شده اند‪ ،‬امروزه در دام اشرافیت افتاده اند‪ .‬تمام مشکالتی‬ ‫که در این سال های گذشته کشور متحمل شده‪ ،‬محصول سیاست های داخلی‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬برای اینکه ما دچار تشنج هایی از جنس ابان ‪ ۹۸‬نشویم‪،‬‬ ‫نیازمند اصالحات اساسی هستیم‪ .‬اگر به مطالبات مردم پاسخ ندهیم‪ ،‬باید‬ ‫منتظر پیامد های سخت تر و پرهزینه تر و اینده ای مبهم تر باشیم‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ما به حکومتی قوی نیاز داریم تا بتواند خشونت را مهار کند‪ ،‬قوانین را‬ ‫اعمال کند و خدمات عمومی ارائه کند؛ به نحوی که مردم به خدماتی مانند‬ ‫اموزش وپرورش رایگان‪ ،‬خدمات سالمت رایگان‪ ،‬مسکن مناسب برای همه‬ ‫و سایر زیرساخت های الزم‪ ،‬به صورت ازادانه و برابر دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫من احساس خطر می کنم‬ ‫دکتر فرشاد مومنی گفت‪ :‬تحریم و کرونا تلخی یک اقتصاد سیاسی به دست‬ ‫مافیا درامده را به صورت عریان به نمایش گذاشت‪ .‬این اقتصاددان نهادگرا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در طول سه دهه‪ ،‬چهار رئیس جمهور با دیدگاه های فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و بین المللی متفاوت را تجربه کرده ایم ولی هر چهار نفر یک‬ ‫سیاست را در اقتصاد پیگیری کرده اند و از تجربیات زمان خودشان هم‬ ‫نتوانسته اند درس بگیرند و مدام در حال ازمایش و خطا هستیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی تاکید کرد‪ :‬همه دولت های ‪30‬‬ ‫سال گذشته در عمق بخشی به مناسبات مافیایی نقش داشته اند و باید به‬ ‫ارمان هایی که موتور محرک انقالب شد برگردیم‪ .‬کشور با بحران برابری‪،‬‬ ‫بحران کارایی حکومت و بحران مشارکت روبرو است و این کارنامه یک پیام‬ ‫مشخص دارد که نهادهای نظارتی رسمی کفایت بایسته نداشته اند که قبل‬ ‫حدی‬ ‫از مرگ سهراب به درد این اقتصاد برسند‪ .‬ذخیره دانایی کشور هنوز در ّ‬ ‫هست که از این بن بست ها عبور کند اما اگر مناسبات رانتی حاکم باشد من‬ ‫احساس خطر می کنم‪.‬‬ ‫«دولت» یک «مسکن ساز» خوب نیست‬ ‫کمال اطهاری‪ ،‬پژوهشگر حوزه توسعه در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق‬ ‫ایران» می گوید‪ :‬اخیرا مجلس یازدهم از ساخت مسکن در قالب طرح جهش‬ ‫ی‪‎‬گوید که در صورت تصویب نهایی دولت موظف‬ ‫تولید و تامین مسکن م ‬ ‫می شود‪ ،‬در چهار سال نخست اجرای طرح به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند‬ ‫تا ساالنه حداقل یک میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط در‬ ‫مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود‪ .‬او معتقد است‪ :‬تجربه‬ ‫ساخت مسکن به صورت انبوه در قالب مسکن مهر‪ ،‬مسکن اجتماعی و حتی‬ ‫این اواخر مسکن ملی نشان داده که «دولت» یک «مسکن ساز» خوب نیست‪.‬‬ ‫مساله اصلی این است که همچنان تراکم فروشی وجود دارد و برنامه جامع‬ ‫مسکن کنار گذاشته شده است و مسکن در اختیار بخش رانتی است‪.‬‬ ‫اطهاری می گوید‪ :‬در حال حاضر خرید مسکن حتی از دسترس طبقه متوسط‬ ‫خارج شده و برای این افراد کامال دور از واقعیت به نظر می رسد‪ .‬بخش مسکن‬ ‫به اصطالح قفل شده است‪.‬‬ ‫متاسفانه در حال حاضر برنامه ای برای خانه دار شدن کم درامدها وجود ندارد‬ ‫تا تقاضای مسکن این عده پاسخ داده شود و حتی مسکن مهر هم برای جذب‬ ‫جمعیت شهری چندان موفق عمل نکرد‪ ،‬زیرا امکانات و زیرساخت های ان به‬ ‫صورت کامل وجود ندارد و این پروژه در اطراف شهرها ساخته شد و در نتیجه‬ ‫باز هم شاهد فشار تقاضای مسکن به مادر شهرها هستیم‪ .‬او تصریح می کند‪:‬‬ ‫توسعه مسکن مهر یا مسکن ملی یا حتی مسکن رانتی دارای فرایندی است‬ ‫که باید با کل اقتصاد در کشور همخوانی داشته باشد؛ ما نیازمند ساختار‬ ‫جدیدی هستیم تا بازار مسکن در دست رانتی ها نباشد وگرنه همچنان‬ ‫مشکالت حوزه مسکن ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫‪ 3‬طبقه بندی برای‬ ‫قیمت خوراکی ها‬ ‫کارشناسان می گویند‪ ،‬بازار سرمایه نباید به بستری برای زورازمایی های سیاسی افراد بدل شود‬ ‫حتی با قیمتی باالتر از قیمت تابلو واگذار‬ ‫شود نه ان گونه که در اردیبهشت ماه هفت‬ ‫درصد زیر قیمت تابلو واگذار شد‪.‬‬ ‫گروه بازارها سیدناصر موسوی الرگانی گفته است‪ :‬به گفته یکی از مسووالن‪ ،‬دولت کسری بودجه خود را از‬ ‫گزارش‬ ‫بازار سرمایه و فروش اوراق جبران کرده بنابراین مسبب اصلی تالطم ایجادشده در بازار بورس‪،‬‬ ‫دولت است‪ .‬این نماینده مجلس در حالی این اظهارات را مطرح کرده که دولت بر اساس مصوبه و تایید مجلس‬ ‫به عرضه دارایی ها و سهام خود در شرکت ها مکلف شده بود و عرضه های سال جاری نیز بر اساس قوانین بودجه‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫زینب مختاری‬ ‫اول باید بر تحریم های داخلی غلبه کرد‬ ‫دکتر موسی غنی نژاد گفت‪ :‬سیاست گذاری به جای این که معطوف به‬ ‫ازادسازی بیشتر اقتصاد و افزایش ازادی کنش گران اقتصادی باشد‪ ،‬به سمت‬ ‫دولتی تر شدن و بسته تر شدن اقتصاد گام برداشته است‪ .‬به جای این که اتکا‬ ‫به مکانیسم بازار ازاد بیش تر شود‪ ،‬حرکت سریع تر به سمت اقتصاد دولتی رخ‬ ‫داده که این بزرگترین اشتباه سیاست گذار بوده است‪.‬‬ ‫این استاد برجسته اقتصاد تاکید کرد‪ :‬اولین و بدترین سیاست در این تجربه‬ ‫هم ایجاد ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بوده که لطمه بزرگی به اقتصاد ایران زده است‪.‬‬ ‫این سیاست کام ً‬ ‫ال به نفع کاسبان داخلی تحریم بوده و رانت بزرگی برای‬ ‫انان ایجاد کرده است که باعث می شود این گروه قدرتمند هم چنان بر تداوم‬ ‫وضع موجود پافشاری کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬وجود ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نشان‬ ‫می دهد که سیاستگذار هنوز می خواهد برای کنترل قیمت کاالهای اساسی و‬ ‫نهاده های وارداتی از این سیاست مخرب و بی نتیجه استفاده کند‪ .‬این اشتباه‬ ‫اول و البته بسیار بزرگی بود‪ .‬غنی نژاد تاکید کرد‪ :‬اشتباهات بعدی در محدود‬ ‫کردن صادرات و ممنوع کردن صدور برخی کاال به بهانه تنظیم قیمت در بازار‬ ‫داخل رخ داد‪ .‬نتیجه این سیاست هم جز شکست نبود که در قیمت کاالهای‬ ‫مختلف مصرفی مردم از جمله مرغ و تخم مرغ خودش را نشان داده است‪ .‬با‬ ‫این همه باز هم سیاستگذار از این تجربه شکست خورده‪ ،‬درس نگرفته است‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫تحلیلگران اقتصادی بارها تاکید‬ ‫کرده اند‪ ،‬بازار سرمایه به بستری برای‬ ‫زورازمایی های سیاسی افراد بدل شده‬ ‫و از تحلیل ها و بررسی های کارشناسانه‬ ‫فاصله گرفته است که می تواند منشا‬ ‫تصمیم گیری های عجوالنه مجلس و‬ ‫اسیب های جدید برای بازار سرمایه باشد‪.‬‬ ‫در این میان روزبه شریعتی کارشناس بازار‬ ‫سرمایه با انتقاد از ورود دیرهنگام مجلس به‬ ‫بحث بازار سرمایه‪ ،‬نهاد قانونگذاری را هم‬ ‫به عنوان یکی از مقصران تالطمات بورس‬ ‫معرفی می کند‪ .‬عضو هیات رییسه مجلس‬ ‫شورای اسالمی گفته است‪ :‬افرادی که در‬ ‫بورس سرمایه گذاری کردند بروز تالطم‬ ‫شدید در این بازار را با گوشت و پوست و‬ ‫استخوان خود لمس کردند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که دولت در کمال بی مسوولیتی‬ ‫مردم را به سرمایه گذاری در بورس تشویق‬ ‫کرد اما در ادامه چتر حمایتی خود را از‬ ‫باالی سر این بازار برداشت‪ .‬به همین دلیل‬ ‫سرمایه گذاران سودی نبردند بلکه اکنون‬ ‫ارزش پول انها ک م شده است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه دولت از نوسانات ایجاد شده در بازار‬ ‫ارز نیز سودهای بسیاری به جیب زده‪ ،‬ادامه‬ ‫داده است‪ :‬دولت از باال رفتن قیمت ارز‬ ‫استفاده کالن برده و بسیاری از بدهی های‬ ‫خود را از این طریق پرداخت کرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش خانه ملت‪ ،‬موسوی الرگانی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید بررسی شود چه دستی در کار‬ ‫است که ارز ‪ ۱۱‬هزار تومانی به یکباره به ‪۳۰‬‬ ‫هزار تومان رسید و بعد به دنبال فشارهای‬ ‫وارده به دولت کمی پایین امد؟ مگر چه‬ ‫اتفاق و تغییری در کشور و جهان رخ داد که‬ ‫باید چنین شرایط سخت اقتصادی به مردم‬ ‫تحمیل شود بنابراین این گونه اقدامات‬ ‫ازسوی دولت جای تعجب و سواالت بسیار‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫اقدامدرست‬ ‫باروشاشتباه‬ ‫روزبه شریعتی کارشناس بازار سرمایه در‬ ‫همین باره به «جهان صنعت» می گوید‪:‬‬ ‫اینکه دولت باید به سمت خصوصی سازی‬ ‫حرکت و بر همین اساس سهام خود در‬ ‫تمامی شرکت ها را واگذار کند‪ ،‬اصلی‬ ‫غیرقابل انکار و درست است‪ .‬مجلس هم‬ ‫اگر قرار است روی این مساله اما و اگری‬ ‫مطرح کند‪ ،‬بهتر است به جای اصل صحیح‬ ‫ماجرا به روش انجام ان انتقاد کند‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی ادامه می دهد‪ :‬این امر‬ ‫یاداور بحث هدفمند کردن یارانه هاست؛‬ ‫در ان زمان هم صحبت از این شد که‬ ‫این کار در نفس خود صحیح است و‬ ‫اقتصاددان ها هم تایید کردند که اقتصاد‬ ‫یارانه ای باید حذف شود اما مسیر و روشی‬ ‫که دارد طی می شود اشتباه است و مبالغی‬ ‫که در قالب یارانه به اشخاص پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬تورم زاست‪ .‬که البته همین اتفاق‬ ‫هم افتاد‪ .‬اکنون هم ماجرا همین است و با‬ ‫ان مبحث تفاوت چندانی ندارد‪ .‬او تاکید‬ ‫می کند‪ :‬اکنون هم این نماینده مجلس‬ ‫حرف درستی را بر اساس گزارش هایی که‬ ‫از سمت بازار سرمایه به مجلس رسیده بیان‬ ‫می کند اما در همین حال نفس کار دولت‬ ‫هم صحیح بوده و دولت با عرضه سهام‪،‬‬ ‫کار درستی را در راستای خصوصی سازی‬ ‫انجام داده است‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫عنوان می کند‪ :‬در حال حاضر من ایراد را در‬ ‫عرضه دولت نمی بینم بلکه ایراد کار را روش‬ ‫تبلیغ دولت برای ورود مردم به بازار سرمایه‬ ‫می بینم‪ .‬هر چند که این مسیر هم درست‬ ‫است؛ شریعتی توضیح می دهد‪ :‬اقتصاد‬ ‫کشور باید به سمت اقتصاد بازارهای مالی‬ ‫حرکت کند و اقتصاد توسعه ای همین است‬ ‫که به بازار سرمایه و بازارهای مالی خود‬ ‫متکی باشد و حجم بازار بدهی ان نسبت‬ ‫به تسهیالت بانکی بسیار باالتر باشد‪ .‬اما‬ ‫در اینجا همه اینها به صورت عکس اتفاق‬ ‫افتادهاست‪.‬‬ ‫دورزدنخصوصی سازی‬ ‫شریعتی در همین حال با انتقاد از عرضه‬ ‫صندوق های دولتی تصریح می کند‪ :‬تاکید‬ ‫من برای درست بودن عرضه های دولتی‬ ‫روی فروش سهام است نه عرضه ‪ETF‬ها؛‬ ‫چون در عرضه این صندوق ها دولت اصل‬ ‫خصوصی سازی را مقداری دور زده است‪.‬‬ ‫در واقع سهام خود را در قالب صندوقی‬ ‫واگذار کرده که حق رای اصلی را منتقل‬ ‫نمی کند و همچنان در اختیار دولت باقی‬ ‫مانده است‪ .‬به همین دلیل ‪ETF‬ها به‬ ‫نوعی دور زدن قانون خصوصی سازی‬ ‫است و ما این روش را تایید نمی کنیم و‬ ‫قبول نداریم‪ .‬او اضافه می کند‪ :‬در این‬ ‫روش مدیریت واگذار نشده و تنها بخشی از‬ ‫مالکیت واگذار شده که امر جذابی نیست و‬ ‫دولت برای اینکه ان را جذاب کند تخفیف‬ ‫قابل توجهی را در زمان پذیره نویسی برای‬ ‫انها در نظر گرفته است‪ .‬در حالی که اگر‬ ‫دولت به عنوان مثال اعالم می کرد که‬ ‫می خواهد تنها یک سیت بانک ملت را‬ ‫بفروشد‪ ،‬این یک کرسی قطعا می توانست‬ ‫اثر منفی فقدان اموزش در بازار‬ ‫شریعتی در ادامه تصریح می کند‪ :‬دولت‬ ‫مسیر درستی را در اقتصاد نشان می دهد؛‬ ‫اینکه ما باید به سمت بازار سرمایه حرکت‬ ‫کنیم و مردم به جای سرمایه گذاری در‬ ‫دارایی های عقیم مانند طال و ارز و پس از‬ ‫ان ملک و خودرو باید به سمت بازار سرمایه‬ ‫و سرمایه گذاری های مولد کوچ کنند‪ .‬این‬ ‫کامال درست است اما متاسفانه مجددا در‬ ‫مسیر اجرای این عمل صحیح‪ ،‬کاهلی و‬ ‫کاستی اتفاق افتاد‪ .‬به این معنا که دعوت‬ ‫به صورت همگانی شکل گرفت بدون اینکه‬ ‫مردم ریسک ها را بشناسند‪ .‬این کارشناس‬ ‫بازار سرمایه اظهار می کند‪ :‬قانونگذار باید‬ ‫یکسری محدودیت ها را می گذاشت که‬ ‫مردم عادی همه زندگی خود را نیاورند در‬ ‫بازار سرمایه‪ .‬این همان صحبتی است که‬ ‫دکتر شاپور محمدی ریاست قبلی سازمان‬ ‫بورس بر ان اصرار داشت‪.‬‬ ‫مجلسهممقصراست!‬ ‫شریعتی در ادامه تاکید می کند‪ :‬به همین‬ ‫دالیلی که ذکر کردم‪ ،‬من مقصر را دولت به‬ ‫تنهایینمی بینمبلکهبهنظر منهمهارکان‬ ‫در این وضعیت مقصر بوده اند‪ .‬از کارگزار‬ ‫گرفته تا سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر‪،‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪ ،‬دولت و حتی خود مجلس‬ ‫که می توانست خیلی زودتر از ریزش بازار‬ ‫این موارد را مطرح کند‪ .‬نه اینکه وقتی بازار‬ ‫ریزش کند تک تک نماینده ها از دولت‬ ‫شاکی شوند و جلسه بگذارند و ارکان بازار را‬ ‫دعوت کنند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬من به عنوان‬ ‫فعال بازار دست کم در ‪ ۱۰‬سال گذشته‬ ‫چند انتخابات ریاست جمهوری و مجلس‬ ‫را شاهد بوده ام‪ ،‬اما دریغ از اینکه یک بار‬ ‫یک کاندیدا درباره بورس و بازار سرمایه‬ ‫صحبت کند! حاال همه ناگهان درباره‬ ‫بورس و بازار سرمایه اظهار نظر می کنند‪.‬‬ ‫شریعتی تاکید می کند‪ :‬اینها اتفاقات‬ ‫مثبتی است که برای بازار سرمایه ما افتاده‬ ‫است‪ .‬من خوش بینانه به این روند نگاه‬ ‫می کنم و بر این باورم که مسیر روشن است‬ ‫به شرط انکه برنامه ریزی درستی صورت‬ ‫گیرد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬اما اینکه در مقطعی‬ ‫توازن بازار به هم خورد و اتفاقاتی در بازار رخ‬ ‫داد این از خاصیت های بازارهای مالی است‪.‬‬ ‫بازار مالی مانند بازار ملک نیست که قیمت‬ ‫رشد کند و ثابت بماند و راکد شود و اصالح‬ ‫نکند‪ .‬بازار مالی سرمایه به دلیل خاصیت‬ ‫نقدشوندگی‪ ،‬اصالح می کند و ریزش‬ ‫می کند‪ .‬در دنیا هم همین گونه است؛ اما در‬ ‫جهان کسی با دید سرمایه گذاری مسکن‬ ‫و خودرو نمی خرد! ما هم باید این نگاه را‬ ‫تغییر دهیم که به عقیده من استارت‬ ‫مسیر خورده است هر چند که راه و روش‬ ‫می توانستخیلیبهترباشد‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۹‬هزار میلیارد تومان درامد دولت غیر واقعی است؛‬ ‫کسری پنهان و اشکار بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫نوســان‪:‬دکتر حســن گلمرادی گفت‪:‬‬ ‫بودجه عمومی کشور در سال اینده از حیث‬ ‫منابع و مصارف حدود‪ ۴۷‬درصد رشد نشان‬ ‫می دهد که از حیث ارقام اسمی یک بودجه‬ ‫انبساطی است‪ .‬دلیل اصلی این موضوع ان‬ ‫است که به دلیل تورم بسیاری از مخارج و‬ ‫هزینه های دولت افزایــش یافته و در این‬ ‫خصوص ســهم هزینه های جاری دولت‬ ‫بسیارباالست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بررسی ارقام کالن بودجه دولت‬ ‫از حیث منابع نشان می دهد که حدود ‪۲۷‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫درصد درامد دولت از مالیات ها‪ ،‬حدود ‪۲۱‬‬ ‫درصد درامد حاصل از نفت و میعانات نفتی‬ ‫و ‪ ۳۲‬درصد منابع حاصل از واگذاری دارایی‬ ‫های مالی و مابقــی از درامدهای متفرقه‪،‬‬ ‫درامد حاصل از مالکیت دولــت و درامد‬ ‫حاصل از فــروش کاال و خدمات و جرایم و‬ ‫خسارتهاتشکیلشدهاست‪.‬‬ ‫گلمرادی تاکید کــرد‪ :‬نکته ای که مد نظر‬ ‫بســیاری از تحلیلگران قــرار گرفته‪ ،‬این‬ ‫اســت که رقم حدود ‪ ۱۹۹‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان درامدهای دولت ناشــی از فروش‬ ‫نفت و میعانــات نفتی‪ ،‬غیر واقعی اســت‪.‬‬ ‫نکته قابل توجه دیگــر درامدهای حاصل‬ ‫از واگذاری های دارایی های مالی است که‬ ‫می تواند بار بدهی برای اینده داشته باشد‪.‬‬ ‫اوتاکیدکرد‪:‬متاسفانهبخشزیادیازهزینه‬ ‫های دولت هزینه های جاری نظیر حقوق‬ ‫و دستمزدهاســت که امکان کاهش ان در‬ ‫شرایط تورمی بســیار محدود است و اگر‬ ‫دولت سیاست کنترل هزینه ها را در پیش‬ ‫نگیردباتوجهبهمنابعمحدوددرامدیچاره‬ ‫ای جز کسری پنهان وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫نوسان‪:‬گزارش مرکز امار و اطالعات‬ ‫راهبردی وزارت تعاون برای بررسی‬ ‫روند تغییرات قیمت اقالم خوراکی‬ ‫منتخب در مناطق شــهری در ابان‬ ‫ماه ‪ ،۱۳۹۹‬بر اساس طبقه بندی از سه‬ ‫حد مطلوب‪ ،‬حد هشدار و حد بحرانی‬ ‫استفادهشدهاست‪.‬‬ ‫حد مطلوب‪ ،‬حــدی از قیمت کاالی‬ ‫منتخب اســت که با توجه به شرایط‬ ‫کشور‪ ،‬نوســانات قیمت در اطراف ان‬ ‫برای مصرف کننــده قابل قبول به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬براساس اطالعات این گزارش‬ ‫کنترل قیمت ها در این محدوده منجر‬ ‫به کاهش تورم خواهد شد‪ .‬حد مطلوب‬ ‫بر اســاس افزایش ماهانه حداکثر یک‬ ‫درصد بــرای قیمت هــر کاال در نظر‬ ‫گرفته شده اســت که برای یک دوره‬ ‫یک ساله ‪ ۱۲‬درصد خواهد بود‪.‬‬ ‫متوســط قیمت اقالمــی مانند رب‬ ‫گوجه فرنگی بهتر از حد مطلوب است‪.‬‬ ‫هرچند به نظر می رسد در این مورد نیز‬ ‫روند افزایشی اســت‪ .‬متوسط قیمت‬ ‫رب گوجــه فرنگی در ابان ماه ســال‬ ‫جاری ‪ ۱۸‬هزارو ‪ ۴۰۰‬تومان ثبت شده‬ ‫است‪ .‬درصد تغییر قیمت این کاال در‬ ‫ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به مهر ماه ‪۳ /۵‬‬ ‫درصد و نسبت به قیمت ماه مشابه سال‬ ‫گذشته منفی ‪ ۱ /۷‬درصد براورد شده‬ ‫اســت‪ .‬این در حالی اســت که درصد‬ ‫تغییر قیمت یک کیلــو گوجه فرنگی‬ ‫در ابان ماه ســال جاری نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال ‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۰۹‬درصد‬ ‫بوده اســت‪ .‬همچنیــن درصد تغییر‬ ‫ماهانه قیمت گوجه فرنگی در ماه ابان‬ ‫‪ ۲۰۹‬درصد ثبت شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که متوسط قیمت‬ ‫سایر اقالم شامل گوشــت گوسفند‪،‬‬ ‫گوشت گوســاله یا گاو‪ ،‬سیب‪ ،‬خیار و‬ ‫ســیب زمینی با وجود افزایش قیمت‬ ‫انها در ابان ماه‪ ،‬از محدوده عادی و قابل‬ ‫قبول تغییرات قیمتی خارج نشده اند‪.‬‬ ‫متوسط قیمت گوشــت گوسفند در‬ ‫ابان ماه سال گذشــته ‪ ۹۵‬هزار تومان‬ ‫بود که در ابان ماه سال جاری به ‪۱۲۱‬‬ ‫هزار تومان رســیده بود‪ .‬بــه عبارتی‬ ‫درصد تغییر قیمت ابان ماه گوشــت‬ ‫گوسفند نســبت به ماه مشــابه سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬حدود ‪ ۲۷ /۹‬درصد و نســبت‬ ‫به متوسط قیمت ثبت شده در مهر ماه‬ ‫‪ ۱۳ /۷‬درصد بوده است‪ .‬در مورد درصد‬ ‫تغییر قیمت یک کیلو گوشت گوساله‬ ‫یا گاو‪ ،‬با ‪ ۲۷ /۱‬درصد تغییر در نزدیکی‬ ‫قیمت یک کیلو گوشت گوسفند ثبت‬ ‫شده ولی از نظر تغییرات قیمت ماهانه‬ ‫‪ ۵ /۶‬واحــد درصد بیشــتر از قیمت‬ ‫گوشت گوسفند افزایش داشته است‪.‬‬ ‫با توجه به امارها‪ ،‬درصد تغییر ساالنه‬ ‫قیمت ایــن میوه ‪ ۷۹‬درصــد و درصد‬ ‫تغییر ماهانــه قیمــت ‪ ۱ /۲‬درصد به‬ ‫دســت امده است‪ .‬تورم ســاالنه برای‬ ‫میوه خیــار ‪ ۳۰ /۶‬درصد و تورم ماهانه‬ ‫‪ ۹ /۸‬درصــد بوده اســت‪ .‬نکته جالب‬ ‫توجــه در بررســی متوســط قیمت‬ ‫اقــام خوراکی منتخــب در ابان ماه‪،‬‬ ‫افزایش قیمت ‪ ۲۲ /۸‬درصدی ساالنه‬ ‫و ‪۲۰‬درصدی ماهانه بــرای این کاالی‬ ‫خوراکی ضروری است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫با وجود ضــروری بودن ایــن کاالی‬ ‫خوراکی و تخصیص یارانه به این کاال با‬ ‫توجه به افزایش سبد قیمت ها‪ ،‬قیمت‬ ‫این کاال نیز بر خالف میل سیاست گذار‬ ‫و نهادهــای تنظیم بازار بیــش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد افزایش داشته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪2020 No. 154‬‬ ‫‪15 December‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪capital‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫تمهیدات جدید برای بازگشت ارزهای صادراتی‬ ‫موضوع تجارت ایران با دو کشور همسایه عراق و افغانستان و عدم بازگشت ارز صادراتی‬ ‫این دو بازار مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬بر اساس یکی از این مصوبات‪ ،‬از وزارت صنعت‪،‬‬ ‫خواسته شد ه تا مصوبه ای را پیشنهاد کند تا بر اساس ان تسویه تعهدات ارزی‬ ‫صادرکنندگان به مقصد عراق و افغانستان پیش از تحویل به طرف خارجی و خروج کاال‬ ‫از کشور صورت گیرد‪ .‬همچنین از بانک مرکزی خواسته شده تا نسبت به استقرار فوری‬ ‫واحدهای صرافی در گمرکات و بازارچه های مرزی اقدام کند‪.‬‬ ‫فروشندگی‬ ‫کدام کشورهای عربی از ایران کاال نمی خرند؟‬ ‫صدور چک در وجه حامل دیگر موضوعیت ندارد؛‬ ‫سازمان توسعه تجارت در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت تجاری ایران در هشت‬ ‫ماهه ابتدایی سال جاری عنوان کرد‪ :‬سه کشور عربستان سعودی‪ ،‬بحرین و یمن‬ ‫عمال هیچ وارداتی از ایران نداشته اند و میزان واردات کشورهای سوریه‪ ،‬اردن و لبنان‬ ‫نیز بسیار پایین بوده و انها در میان ‪ ۲۰‬مقصد صادراتی اصلی ایران قرار نگرفته اند‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬میزان صادرات ایران به کشورهای عربی بیش از هشت میلیارد و‪۵۰۰‬‬ ‫میلیوندالربودهاست‪.‬‬ ‫با دقت چک بکشید‬ ‫افراد جویای کار‪ ،‬راه های دیگری برای کسب درامد پیدا کرده اند؛‬ ‫گزارش‬ ‫اطالعات نادرست از حقیقت بازار‬ ‫رشد صادرات میوه‬ ‫در هشت ماهه ‪99‬‬ ‫گزارش مرکز پژوهش ها نشان می دهد‪ ،‬عملکرد بازار کار در تابستان سال جاری‪ ،‬بدترین وضعیت را داشته است‬ ‫نوســان‪ :‬در حالی که صادرات‬ ‫تمامی اقالم صادراتی غیر نفتی‬ ‫در هشت ماهه نخست امسال‬ ‫با کاهش روبه رو بوده اســت اما‬ ‫صادرات ســبزیجات و میوه ها‬ ‫‪ ۳۶.۵‬درصد افزایش را نشــان‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫براســاس امارهای گمرک‪ ،‬صادرات‬ ‫پالســتیک در شــکل اولیه در مدت‬ ‫زمان مورد بررســی‪ 2 ،‬میلیــارد و ‪3‬‬ ‫میلیون دالر بوده کــه ‪ 10.9‬درصد از‬ ‫مدت مشابه سال گذشته کمتر است‪.‬‬ ‫همچنین صادرات اهــن و فوالد طی‬ ‫این مدت یک ملیــارد و ‪ 917‬میلیون‬ ‫دالر بوده که ‪ 26.2‬درصد از هشــت‬ ‫ماهه نخست سال‪ 98‬کمتر است‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬ایران تا پایان‬ ‫ابان ماه امســال رقمی معــادل یک‬ ‫میلیــارد و ‪ 381‬میلیــون دالر مواد‬ ‫شــیمیایی الی صادر کرده که ‪29.1‬‬ ‫درصد کمتــر از مدت زمان مشــابه‬ ‫سال قبل اســت‪ .‬همچنین صادرات‬ ‫فلزات غیراهنی ایــران طی این مدت‬ ‫‪ 233‬میلیون دالر بوده که ‪ 16.5‬درصد‬ ‫کاهش را نسبت به صادرات این اقالم‬ ‫در پایان ابان ماه‪ 98‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫صــادرات کودهــای شــیمیایی از‬ ‫ایران طی مدت زمان مورد بررســی‬ ‫‪ 2‬میلیارد و ‪ 504‬میلیــون دالر بوده‬ ‫که ‪ 14.3‬درصد کمتــر از صادرات ان‬ ‫تا پایان ابان ماه ‪ 98‬اســت‪ .‬همچنین‬ ‫صادرات مصنوعات غیرمعدنی نیز طی‬ ‫این مدت افتی ‪ 15.6‬درصدی را نشان‬ ‫می دهد و رقمی معــادل ‪ 7‬میلیارد و‬ ‫‪ 896‬میلیون دالر بوده اســت‪ .‬در این‬ ‫بین‪ ،‬صادرات پارچــه و مصنوعات ان‬ ‫نیز ‪ 198‬میلیون دالر تا پایان ابان ماه‬ ‫امسال بوده اســت که نسبت به دوره‬ ‫مشابه سال قبل‪ 12.3 ،‬درصد افت را به‬ ‫ثبت رسانده است‪.‬‬ ‫صادرات ادویه جات‪ ،‬ترشیجات‪ ،‬چای‬ ‫و قهــوه و فراورده هــای انها طی این‬ ‫مدت برابر با ‪ 192‬میلیون دالر بوده که‬ ‫‪ 4.8‬درصد کمتر از مدت مشابه سال‬ ‫‪ 98‬است‪ .‬براین اساس‪ ،‬صادرات مواد‬ ‫شیمیایی غیرالی از ایران نیز کاهشی‬ ‫‪ 3.1‬درصــدی را در پایــان ابان ماه‬ ‫امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫از ان نشــان می دهد و برابر با ‪149.6‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫گروهبازرگانی براسـاس جدیدترین گـزارش مرکز پژوهش های مجلـس‪ 22.3 ،‬درصد از بیـکاران و ‪ 8.9‬درصد‬ ‫از جمعیت شـاغالن تابسـتان سـال ‪ 98‬به جمعیت غیرفعال تابسـتان سـال جاری اضافه شدند‬ ‫گزارش‬ ‫کـه اگـر به جمعیت جویای کار افزوده شـوند‪ ،‬نرخ بیکاری در تابسـتان سـال جـاری و حدود ‪7‬‬ ‫مـاه پس از شـیوع کرونا در کشـور بـه ‪ 18.5‬درصد افزایـش خواهد یافت‪ .‬پیش تـر این مرکز در گزارشـی که‬ ‫فاصلـه زیـادی بـا داده های مرکز امار داشـت‪ ،‬نرخ بیکاری بهار سـال جـاری را ‪ 24‬درصد تخمیـن زده بود در‬ ‫حالـی که گزارش مرکـز امار حاکی از نـرخ بیـکاری ‪ 9.8‬درصدی بود‪.‬‬ ‫گزارش «تحلیل شاخص های بازار کار در‬ ‫تابستان‪ »99‬نشان می دهد که بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ 626‬هزار نفر از جمعیت فعال در‬ ‫تابستان سال جاری نسبت به تابستان ‪98‬‬ ‫از بازار کار کم شدند که سهم زنان از این‬ ‫کاهش حدود یک میلیون و ‪ 10‬هزار نفر و‬ ‫سهم مردان نیز ‪ 615‬هزار و ‪ 651‬نفر بوده‬ ‫است‪ .‬با وجود اینکه در فصل مورد بررسی‬ ‫نرخ مشارکت زنان نیز کاهش‪ 3.5‬درصدی‬ ‫داشته و به ‪ 14.1‬درصد رسیده‪ ،‬بنابراین‬ ‫دور از ذهن نیست که میزان مشارکت‬ ‫اقتصادی این گروه در فصل پاییز که‬ ‫تعطیلی سه هفته ای داشت‪ ،‬کاهش یابد‪.‬‬ ‫در فصل مورد بررسی نرخ مشارکت مردان‬ ‫با کاهش ‪ 2.7‬درصدی به ‪ 69.5‬درصد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در این گزارش وجود دارد‪،‬‬ ‫سهم بیشتر بخش خدمات از بیکارشدگان‬ ‫است‪ .‬بر این اساس از کل یک میلیون و‬ ‫‪ 209‬هزار نفری که از جمعیت فعاالن‬ ‫شاغل کم شدند‪ 817،‬هزار نفر شاغالن این‬ ‫بخشبودند‪.‬‬ ‫نگرانیبرای‬ ‫معیشتخانوارها‬ ‫بر اساس انچه مرکز پژوهش ها از داده های‬ ‫بازار کار در تابستان محاسبه کرده‪ ،‬در‬ ‫این فصل نرخ مشارکت اقتصادی نسبت‬ ‫به فصل مشابه سال گذشته کاهش ‪3.1‬‬ ‫درصدی داشته و به ‪ 41.8‬درصد رسید‪.‬‬ ‫هر چند نرخ بیکاری کاهش یک درصدی‬ ‫را ثبت کرده و به ‪ 9.5‬درصد رسیده اما‬ ‫دو روایت از مسابق ه تجارت‬ ‫براده ها‬ ‫نوســان‪ :‬ســخنگوی گمرک به امار صــادرات‬ ‫‪ 26.5‬میلیــارد دالری اعالم شــده از ســوی رییس‬ ‫بانک مرکزی واکنش نشــان داده و اعــام کرد‪ :‬تراز‬ ‫تجاری منفی یک میلیارد و‪ 684‬میلیون دالر اســت‪.‬‬ ‫روح اهلل لطیفی‪ ،‬اعالم کــرد‪ :‬در برنامه گفتگوی ویژه‬ ‫خبری بود که ناگهان اماری عجیب از تجارت کشــور‬ ‫توسط رییس بانک مرکزی بیان شد که صادرات غیرنفتی کشور را‪26.5‬میلیارد‬ ‫و واردات را‪25‬میلیارد دالر عنوان کرده و تاکید بر تراز مثبت‪1.5‬میلیارد دالری‬ ‫هم از نکات دیگر این گفتگو بود‪ .‬وی افــزود‪ :‬انچه گمرک به عنوان مرجع بیان‬ ‫امار تجارت خارجی کشور ‪،‬در خصوص تجارت‪ 8‬ماهه اعالم کرده‪ ،‬صادرات‪21‬‬ ‫میلیارد و ‪ 448‬میلیون دالری و واردات ‪23‬میلیارد و ‪132‬میلیون دالری است‬ ‫که تراز کشور در این مدت نه تنها مثبت نیست؛ بلکه منفی یک میلیارد و ‪684‬‬ ‫میلیوندالراست‪.‬‬ ‫این مرکز بر این باور است که این عدد‪،‬‬ ‫اطالعات نادرستی از حقیقت کف بازار‬ ‫کار می دهد‪ ،‬چراکه در این فصل بخشی‬ ‫از جمعیت بیکاران و البته شاغاالن به‬ ‫جمعیت غیرفعال اضافه شدند‪ .‬بدین معنا‬ ‫که دیگر جویای کار نیستند که البته این‬ ‫نیز دالیل خودش را دارد‪ .‬ممکن است‬ ‫از راه های دیگری کسب درامد کنند به‬ ‫عنوان مثال سوداگری و داللی در بازاری را‬ ‫انتخاب کنند یا به کلی از یافتن کار ناامید‬ ‫شده باشند‪ .‬بر این اساس کاهش جمعیت‬ ‫فعال به میزان یک میلیون و ‪ 626‬هزار و‬ ‫‪ 268‬نفر بوده است‪ .‬این امار از بعد معیشت‬ ‫خانوارها دارای اهمیت است؛به گونه ای که‬ ‫ممکن است در بین افرادی که از جمعیت‬ ‫فعال حذف شده اند‪ ،‬سرپرست خانوار وجود‬ ‫داشته باشد که در این صورت می تواند بر‬ ‫تبارشناسی دهک ها نیز تاثیر بگذارد‪ .‬در‬ ‫سوی دیگر تغییر جمعیت غیرفعال نیز‬ ‫همان طور که پیش تر گفته شد‪ ،‬مثبت بوده‬ ‫و حدود دو میلیون و‪ 311‬هزار و‪ 521‬نفر به‬ ‫ان اضافه شدند‪ .‬افزایش جمعیت غیرفعال‬ ‫می تواند نشان دهنده شکنندگی بازار کار‬ ‫کشور و رو به وخامت رفتن شرایط پس از‬ ‫وقوعیکشوکناگهانیباشد‪.‬‬ ‫هر چند به نظر می رسد کرونا تیر خالصی‬ ‫بر بازار کار بود‪ ،‬چراکه این بازار به دلیل‬ ‫تحریم ها‪ ،‬نوسانات نرخ ارز همچنین‬ ‫افزایش تورم‪ ،‬اسیب های جدی دید‪ .‬از‬ ‫کاهش بیش از یک میلیون و ‪ 626‬هزار‬ ‫نفری جمعیت فعال‪ ،‬یک میلیون و ‪209‬‬ ‫هزار و ‪ 320‬نفر ان از جمعیت شاغالن‬ ‫کم شدند و مابقی نیز از جمعیت بیکاران‪.‬‬ ‫بیشترین کاهش شاغالن در زنان بود که‬ ‫سهم ‪ 749‬هزار و ‪ 733‬نفری داشتند که‬ ‫تقریبا ‪ 46‬درصد کل شاغالن بیکار شده‬ ‫در فصل تابستان را شامل می شود‪ .‬نرخ‬ ‫بیکاری زنان در تابستان ‪ 16.5‬و مردان‬ ‫‪ 8.6‬درصد گزارش شده که نسبت به فصل‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش ‪ 1.7‬و ‪0.5‬‬ ‫درصدیداشتهاست‪.‬‬ ‫مجموع زنانی که از جمعیت فعال کاسته‬ ‫شده یک میلیون و ‪ 10‬هزار و ‪ 618‬نفر و‬ ‫مجموع مردان نیز ‪ 615‬هزار و ‪ 651‬نفر‬ ‫محاسبهشدهاست‪.‬‬ ‫ثبتبدترینرکوردازسال‪95‬‬ ‫با استناد به گزارش مرکز پژوهش ها‪،‬‬ ‫تغییرات نیروی کار در تابستان سال جاری‬ ‫نسبتبهسال‪،95‬بدترینعملکردراداشته‬ ‫است‪ .‬بهترین عملکرد بازار کار در تابستان‬ ‫سال ‪ 95‬به ثبت رسید که جمعیتی بالغ بر‬ ‫یک میلیون و ‪ 201‬هزار نفر وارد بازار کار‬ ‫شدند که ‪ 747‬هزار نفر زن و مابقی مرد‬ ‫بودند‪ .‬اما با بازگشت تحریم های نفتی در‬ ‫سال ‪ ،97‬بازار کار نیز از عملکرد خوب خود‬ ‫در سال ‪ 95‬فاصله گرفت تا اینکه در سال‬ ‫جاری گسترده ترین خروج از بازار کار رقم‬ ‫خورد‪ .‬با توجه به گزارش مرکز پژوهش ها‬ ‫در ‪ 4‬سال اخیر‪ ،‬با وجود کاهش دو هزار‬ ‫نفری جمعیت فعال در سال ‪ 97‬اما در هیچ‬ ‫گروه جمعیتی کاهش ناگهانی و شدیدی‬ ‫رخ نداده بود‪ .‬از این حیث سال جاری‪ ،‬تک‬ ‫است‪ .‬به خصوص اینکه دولت فعلی و اینده‬ ‫باید برای جبران کاهش جمعیت فعال‬ ‫عالوه بر اشتغالزایی گسترده‪ ،‬بسته های‬ ‫محرک مالی با مبالغ هنگفتی را نیز در نظر‬ ‫بگیرند‪ .‬چیزی که با وجود تراز عملیاتی‬ ‫بودجه منفی ‪ 320‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫در بودجه سال اینده‪ ،‬بسیار بعید به نظر‬ ‫می رسد‪ .‬در بخش دیگری از این گزارش‪،‬‬ ‫کل بیکار شدگان شاغل یک میلیون و‬ ‫‪ 209‬هزار نفر بود که ‪ 750‬هزار نفر ان زنان‬ ‫بودند‪ .‬این کاهش ناگهانی در حالی است‬ ‫که در چهار سال منتهی به سال ‪ 98‬به طور‬ ‫متوسط حدود ‪ 610‬هزار نفر به جعمیت‬ ‫شاغالنافزودهمی شد‪.‬‬ ‫اشتغالناقصکم شد‬ ‫در بخش دیگری از گزارش مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس‪ ،‬اشتغال ناقص در‬ ‫تابستان سال جاری نسبت به تابستان ‪98‬‬ ‫افزایش نیم درصدی داشته و به ‪ 9.3‬درصد‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫شاغالن ناقص به افرادی گفته می شود که‬ ‫کمتر از ‪ 24‬ساعت در هفته کار می کنند و‬ ‫درواقعکارشانتابعسطحتولیدواقتضائات‬ ‫فصلی است‪ .‬از انجایی که تابستان فصل‬ ‫ساخت و ساز نیز به حساب می اید‪ ،‬در‬ ‫این فصل معموال سهم اشتغال ناقص به‬ ‫خصوص برای کارگران فصلی باالست‪ .‬اما‬ ‫تاثیر تحریم‪ ،‬تورم و کرونا بر بازار باعث شده‬ ‫کهبسسیاریازبنگاه هاوواحدهایتولیدی‬ ‫کمتر از ظرفیت خود مشغول به کار باشند‪.‬‬ ‫از این رو این شاخص در امارهای فصلی‬ ‫تابستانافزایشداشتهاست‪.‬‬ ‫اشتغال ناقص برای خانواده های شهری و‬ ‫روستایی با افزایش ‪ 0.3‬و ‪ 1.1‬درصدی به‬ ‫‪ 8.2‬و ‪ 12.3‬درصد رسید‪ .‬حقیقت دیگری‬ ‫که در این امار نمایان است‪ ،‬تاثیر مضاعف‬ ‫کرونا بر روستاهاست‪ .‬به صورتی که‬ ‫ساکناناینمناطقبیشترازمناطقشهری‬ ‫بهاشتغالناقصرویاوردند‪.‬‬ ‫نوسان‪ :‬از روز شنبه با دقت چک بکشید؛ این پیام واضحی است که در‬ ‫قانون جدید چک مورد تاکید قرار گرفته است‪ .‬براساس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬قانون جدیدی اجرایی می شــود که تغییرات اساسی با‬ ‫قوانینسابقدارد‪.‬برایناساسبایدگفتتغییراتیکهدراینقانونوپس‬ ‫از هفت بار اصالح در طول تاریخ نهایی شده است به نفع فعاالن اقتصادی‬ ‫ومردموبهزیانکالهبرداراناست‪.‬‬ ‫از یک ماه پیش و با اماده شــدن زیرســاخت های الزم و با همکاری بانک مرکزی‬ ‫و دستگاه قضا‪ ،‬اطالع رســانی ها درباره قانون جدید و چگونگی ان اغاز شد و تاکنون‬ ‫بانک مرکزی درکنار اطالع رســانی های عمومی و کلی در قالب یک اطالعیه درباره‬ ‫قانون جدید چک توضیح داده اســت‪ .‬طبق این قانون‪ ،‬دیگر صــدور چک در وجه‬ ‫حامل موضوعیت ندارد و تمام چک ها باید در وجه ذی نفع مشخص صادر شود‪ .‬این‬ ‫درحالی است که در گذشته صدور چک های حامل باعث دست به دست شدن چک به‬ ‫ذی نفعان دیگر می شد و مشکالت بسیاری به همراه داشت و همین موضوع مشکالت‬ ‫حقوقی را نیز افزایش مــی داد‪ .‬از دل این چک های حامــل و حتی چک های به نام‪،‬‬ ‫«شرخرها» متولد شدند تا بتوانند در ازای مبلغی مبلغ چک را نقد کنند‪ ،‬اما در قانون‬ ‫جدیدوظیفهنقدکردنچکبرعهدهقانونودستگاه هایذیربطگذاشتهشدهاست‪.‬‬ ‫عالوه براین صادرکننده و دریافت کننده چک باید مشــخصات چک را در ســامانه‬ ‫«صیاد» ثبت کنند و براحتی اعتبار صادرکننده چک را نیز ارزیابی کنند‪ .‬در واقع با‬ ‫اجرایی شــدن این قانون یک گام بزرگ به ســوی چک های الکترونیکی برداشته‬ ‫می شود‪ .‬هرچند هم اکنون بزرگترین مانع در راه چک الکترونیکی امضای دیجیتال‬ ‫و فراهم کردن زیرساخت های ان اســت‪ ،‬اما در اینده می توان امیدوار بود که این کار‬ ‫نیز عملیاتی شــود‪ .‬با وجود این همچنان چک های کاغذی معتبر و در شبکه بانکی‬ ‫گردش دارد‪.‬‬ ‫نگاهیبهامارچک هایبرگشتی‬ ‫براساس اخرین گزارش منتشر شده بانک مرکزی در مهر ماه امسال‪ ،‬در کشور بالغ‬ ‫بر ‪ ٧٣۴‬هزار فقره چک به ارزشــی حدود ‪ ٢١۴‬هزار میلیارد ریال برگشت داده شده‬ ‫است که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد ‪ ١۵‬درصد کاهش داشته و از نظر مبلـغ ‪4.5‬‬ ‫درصد افزایش نشان می دهد‪ .‬از کل تعداد و مبلغ چک های مبادله شده در این ماه بـه‬ ‫ترتیب‪ 8.3‬درصد و‪ 9.9‬درصد برگشت داده شده است‪ .‬درصد تعداد و مبلغ چک های‬ ‫برگشـت داده شـده در شهریورماه‪ ١٣٩٩‬به ترتیب معادل‪ 9.2‬درصد و‪ 10.1‬درصد و‬ ‫درمهرسالگذشتهبهترتیببرابربا‪ 8.4‬درصدو‪ 12.2‬درصدبودهاست‪.‬‬ ‫درمهر ماه امسال حـدود ‪ ٧٠۶‬هـزار فقـره چـک بـــه ارزشی بـیش از ‪ ٢٠٣‬هـزار‬ ‫میلیـارد ریـال به دالیل کسری یا فقـدان موجـــودی برگشـت داده شـده اسـت‪.‬‬ ‫در واقـع در کل کشـور از نظـر تعـداد ‪ 96.1‬درصـــد و از نظر ارزش ‪ 95.1‬درصد از‬ ‫کل چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی بوده است‪ .‬هرچند روند‬ ‫چک های برگشتی طی دو سال اخیر نزولی شده است‪ ،‬اما همچنان این رقم باالست و‬ ‫همینموضوعباعثشدهاستتاعالوهبرباالبودنپرونده هایحقوقیمربوطبهچک‬ ‫روی اعتبار این ســندبهادار نیز تاثیر بگذارد‪ .‬اما در قانون جدید به نوعی برنامه ریزی‬ ‫شده است که ظرف ‪ 10‬روز چک های برگشتی نقد و به وصول کننده چک پرداخت‬ ‫شود‪ .‬طبق ماده پنج مکرر اصالح قانون صدور چک‪ ،‬در صورت برگشت خوردن چک‪،‬‬ ‫گیرنده چک می تواند بالفاصله حساب های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند‪.‬‬ ‫اجرایی شدن این ماده مستلزم اســتعالمات قضایی و تسهیل تبادل اطالعات میان‬ ‫بانک مرکزی و قوه قضائیه بود که طبق تازه ترین اطالعیه بانک مرکزی این اقدامات‬ ‫نیزنهاییشدهاست‪.‬‬ ‫ضرب االجلده روزه‬ ‫برایپرداختوجهچکبرگشتی‬ ‫درهمین ارتباط بانک مرکزی روز گذشته دراطالعیه شماره‪ 3‬خود در خصوص قانون‬ ‫جدید چک اعالم کرد که بانک مرکزی در راســتای اجرایی کردن مفاد قانون صدور‬ ‫چکباهماهنگیقوهقضائیه‪،‬روندپیگیریقضاییچک هایبرگشتیراتسهیلکرد‪.‬‬ ‫دریافت کنندگان چک های بی محل با روال تازه ای می توانند پیگیری قضایی را انجام‬ ‫دهند‪ .‬شیوه جدید به این صورت است که دارنده چک برگشتی ابتدا به بانک مراجعه‬ ‫و از بانک‪ ،‬تقاضای صدور گواهینامه عدم پرداخت‪ ،‬ثبت انی اطالعات چک در سامانه‬ ‫چک هایبرگشتیبانکمرکزیودرج«کدرهگیری»رویگواهینامهمذکورمی کند‪.‬‬ ‫ســپس به دفاتر خدمات الکترونیک قوه قضائیه رفته و شکایت خود را در انجا ثبت‬ ‫می کند‪ .‬پس از ثبت شکایت‪ ،‬طی مدت کوتاهی قاضی پرونده‪ ،‬ظاهر چک را بررسی‬ ‫می کند؛ اگر سه شرط اصلی ای که در متن قانون ذکرشده است در ظاهر چک رعایت‬ ‫شده باشــد‪ ،‬اجراییه را صادر می کند‪ .‬از لحظه صدور اجراییه ‪ ۱۰‬روز به صادرکننده‬ ‫چک برگشتی مهلت داده می شود که کسری موجودی چک را پرداخت کند‪ ،‬در غیر‬ ‫این صورت از طریق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» با صادرکننده چک‬ ‫برگشتی‪،‬برخوردمی شود‪.‬‬ ‫رشد صادرات ایران و اذربایجان‬ ‫صادرات ترکیه به لیبی ‪ ۳۴۰‬برابر ایران‬ ‫هشدار به واردکنندگان کاالهای اساسی‬ ‫نوســان‪ :‬رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و‬ ‫جمهوری اذربایجان گفت‪ :‬حجم صادرات از گمرک‬ ‫بیله سوار در هشــت ماهه سال جاری نسبت به سال‬ ‫گذشــته‪ ۸ ،‬درصد افزایش داشــته اســت‪ .‬حسین‬ ‫پیرموذن‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬در مورد بارانداز و شــهرک‬ ‫صنعتی مشــترک با جمهوری اذربایجان به توافق‬ ‫رســیده ایم که بعد از اتمام دوران شــیوع کرونا انها را عملیاتی خواهیم کرد‪.‬‬ ‫شاید تنها کشوری که توانســته ایم در این دوران روابط اقتصادی خود را با ان‬ ‫حفظ کنیم‪ ،‬اذربایجان بود‪ ،‬بــه طوری که نه تنها هیــچ روزی گمرک های‬ ‫مشترک ما تعطیل نبودند بلکه گمرک های بیله سوار و استارا عالوه بر اینکه‬ ‫تعطیل نشدند بلکه با افزایش ظرفیت صادراتی نیز روبه رو شدند‪ .‬هرچند تردد‬ ‫بین دو کشور ممنوع است اما روابط اقتصادی بین ایران و اذربایجان حفظ و‬ ‫گمرکات به طور ‪ ۲۴‬ساعته فعال هستند‪.‬‬ ‫نوسان‪ :‬کشــور لیبی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬بیش از‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر واردات داشــته که از این میزان‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۴/۲‬میلیارد دالر ان از چین تامین شــده‬ ‫و این کشــور رتبــه اول تامیــن کاالی لیبی را به‬ ‫خود اختصاص داده اســت‪ .‬پس از چین‪ ،‬ترکیه با‬ ‫صادرات یک میلیارد و ‪ ۹۶۰‬میلیون دالر در جایگاه‬ ‫دوم این بازار قــرار دارد‪ .‬برخالف صادرکنندگان ترکیــه ای و اماراتی که‬ ‫جایگاه بســیار خوبی در لیبی پیــدا کرده اند‪ ،‬اما صادرکننــدگان ایرانی‬ ‫نسبت به بازار ‪ ۱۵‬میلیارد دالری این کشور بی توجه بوده اند‪ ،‬به طوری که‬ ‫کل صادرات ایران به لیبی در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۷۶۸‬هزار‬ ‫دالر بوده و این میزان صادرات ایران را در رتبــه ‪ ۵۳‬بازار لیبی قرار داده‬ ‫است‪ .‬با این حساب‪ ،‬صادرات سال گذشته ترکیه به لیبی حدود ‪ ۳۴۰‬برابر‬ ‫ایران بوده است‪.‬‬ ‫نوسان‪ :‬دبیر ستاد تنظیم بازار به واردکنندگان‬ ‫هم هشدار داد و گفت‪ :‬اگر واردکنندگان کاالهای‬ ‫اساسی‪ ،‬کاالی خود را بیش از یک ماه در گمرکات‬ ‫کشــور نگهداری کنند‪ ،‬کاال تحویل سازمان اموال‬ ‫تملیکــی می شــود و به عنــوان کاالی متروکه با‬ ‫ضوابط مربوطه در شبکه توزیع قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در این زمینه اگر تخلفی احراز شــود حتما از کارت بازرگانی‬ ‫ســلب اعتبار می شــود‪ .‬او در ادامه با بیان اینکه قیمت های جهانی مواد‬ ‫غذایی و خوراکی در ماه هــای اخیر روند صعودی فوق العاده ای داشــته‬ ‫و طبیعی اســت که در بازار داخل هم تاثیر بسزایی داشــته باشد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با اقداماتی که در زمینه موجودی کاالهای اساسی در کشور صورت‬ ‫گرفته می توان گفت این رونــد صعودی حداقل تاثیــر را در بازار داخل‬ ‫گذاشته و روند توزیع کاال در کشور شرایط نسبتا خوبی دارد‪.‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ صفحه 5 ‫‪2020 N o .154‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪1 5 D e c em ber‬‬ ‫‪industry‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫گزارش‬ ‫اولینازمایشگاهاستانداردگندله سازیشرقکشور‬ ‫مدیرعاملفوالدمبارکهتشریحکرد‪:‬‬ ‫اجرای بیش از‪ 1100‬پروژۀ تحقیقاتی در فوالد مبارکه‬ ‫ازمایشگاهفوالدسنگانبادریافتاستانداردازمایشگاهی‪ISO17025‬عنواناولینازمایشگاه‬ ‫استاندارد شرق کشــور را به خود اختصاص داد‪ .‬مدیر مهندسی کیفیت فوالد سنگان با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬استاندارد ‪ ISO 17025‬معیاری بین المللی و تخصصی ویژۀ ازمایشگاه های‬ ‫ازمون و کالیبراسیون است که به احراز صالحیت ازمایشگاه ها می پردازد‪ .‬این استاندارد الزامات‬ ‫کلی جهت احراز صالحیت انجــام ازمون ها و همچنین نمونه برداری را مشــخص می کند و‬ ‫دستورالعمل های ان برای همۀ سازمان های مجری ازمون و کالیبراسیون قابل استفاده است‪.‬‬ ‫حرکت به سمت‬ ‫نسل چهارم تکنولوژی‬ ‫چهارمین هفتۀ اذرماه از طرف وزارت علوم‪ ،‬هفتۀ «پژوهش و فناوری» نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫شهرام عباسی مدیر تحقیق و توسعۀ فوالد مبارکه با اشاره به فعالیت های صورت گرفته در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در این حوزه گفت‪ :‬اجرای ‪ 40‬تا ‪ 50‬طرح تحقیقاتی‪ ،‬اجرا و خاتمۀ‬ ‫‪ 1120‬پروژۀ تحقیقاتی کاربردی‪ 115 ،‬طرح تحقیقاتی‪ ،‬افزایش بودجۀ تحقیقات در طی‬ ‫پنج سال از ‪ 25‬میلیارد ریال در ســال ‪ 95‬به ‪ 870‬میلیارد ریال در ســال ‪ ،99‬از اقدامات‬ ‫فوالدمبارکه در این بخش بوده است‪.‬‬ ‫با حضور وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در فوالد مبارکه اعالم گردید؛‬ ‫فرمان اجرای نورد گرم ‪ 2‬صادر شد‬ ‫گزارش‬ ‫بی نیازی از واردات‬ ‫پودرهای قالب ریخته گری‬ ‫رزم حسینی‪ :‬صنعت فوالد کشور در رفع تحریم ها و تامین مواد اولیۀ کارخانه های مرتبط نقش مهمی ایفا کرد‬ ‫نوسان‪ :‬مدیرعامل فوالد مبارکه‪ ،‬در جریان بازدید وزیر صمت از این‬ ‫کارخانه‪ ،‬از گروه فوالد مبارکه به عنوان بزرگ ترین تولیدکنندۀ اهن‬ ‫اسفنجی در جهان و بزرگ ترین فوالدساز منطقۀ خاورمیانه و منطقۀ‬ ‫منا با سهم‪ 20‬درصدی تولید فوالد نام برد و گفت‪ :‬با تصویب در مجمع‬ ‫عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به‪304‬هزار و‪500‬میلیارد ریال‬ ‫خواهد رسید و ارزش بازار این شرکت در حال حاضر به باالی‪ 300‬هزار‬ ‫میلیارد تومان رسیده است‪ .‬هم اکنون‪ 7.2‬میلیون تن فوالد در داخل‬ ‫شرکت تولید می شود و در گروه فوالد مبارکه (فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد‬ ‫هرمزگانومجتمعفوالدسبا)نیزظرفیتتولیدبهحدود‪ 10.2‬میلیون‬ ‫تنافزایشیافتهاست‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان ادامه داد‪ :‬حدود ‪ 1000‬کارخانه در کشــور تامین کاال‬ ‫و مواد مصرفی فوالد مبارکــه را بر عهده دارند و حــدود ‪ 3000‬کارگاه نیز از‬ ‫محصوالت این شــرکت در خطوط تولید خود استفاده و ورق فوالد مبارکه را‬ ‫به محصوالت نهایی تبدیل می کنند‪.‬مدیرعامل فوالد مبارکه با اشاره به اینکه‬ ‫در حال حاضر به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود ‪ 350‬هزار فرصت شغلی‬ ‫در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت‪ :‬عالوه بر شرکت های یادشده‪،‬‬ ‫هلدینگ های دیگری شــامل توکافوالد‪ ،‬اتیه فوالد‪ ،‬هلدینگ سرمایه گذاری‬ ‫توسعۀ معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در گروه فوالد مبارکه حضور دارند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی کشور توسط‬ ‫مبارکه در حال تاسیس و راه اندازی است‪.‬‬ ‫مهم تریندالیلافتتولید‬ ‫وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد مبارکه به عنوان عامل اصلی افزایش‬ ‫سود و درامد این شــرکت نام برد و اظهار داشت‪ :‬فروش فوالد مبارکه در سال‬ ‫‪ 97‬حدود ‪ 23‬هزار میلیارد تومان و در سال ‪ 98‬حدود ‪ 40‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بوده و امسال پیش بینی می شود این عدد به مرز ‪ 55‬هزار میلیارد تومان فروش‬ ‫برســد‪ .‬به همین دلیل می توان گفت فوالد مبارکه عالوه بر اینکه یک بنگاه‬ ‫صنعتی است‪ ،‬یک بنگاه اقتصادی هم هســت و در بازار سرمایه نقش بسیار‬ ‫مهمی دارد‪.‬وی در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت‪ :‬شرکت در‬ ‫هشت ماهۀ سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل روند روبه رشدی‬ ‫داشــته اســت؛ به نحوی که با تالش کارکنان ان‪ ،‬تولید گندله در بازۀ زمانی‬ ‫مذکور در سال ‪ 97‬نزدیک به ‪ 6‬میلیون تن بوده و امسال به حدود ‪ 7‬میلیون تن‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬در تولید اهن اسفنجی از ‪ 7‬میلیون تن به ‪ 7‬میلیون و ‪800‬‬ ‫هزار تن و در فوالد خام از ‪ 6‬میلیون و ‪ 200‬هزار تن به ‪ 6‬میلیون ‪ 690‬هزار تن‬ ‫رسیده ایم‪.‬وی با بیان اینکه شرکت در ســال گذشته با افت تولید مواجه شد‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دو دلیل عمده‪ ،‬یعنی نرسیدن مواد اولیه و قطعی حدود دوماهۀ‬ ‫گاز مهم ترین دالیل افت تولید بوده است که می طلبد مسئولین محترم برای‬ ‫ان چاره اندیشی کنند و اقدام عاجل به عمل اورند‪ .‬به خاطر داشته باشیم فوالد‬ ‫مبارکه در ســال ‪ 98‬حدود ‪ 2500‬میلیارد تومان‪ ،‬به دالیلی که به ان اشاره‬ ‫شد‪ ،‬متضرر گردید‪ .‬نباید فراموش کرد‪ ،‬فوالد مبارکه جزو کارخانه هایی است‬ ‫که می تواند بیشتر از ظرفیت اسمی خود تولید کند‪ ،‬اما باعث تاسف است که‬ ‫ب ‪‎‬ه دلیل کمبود مواد اولیه از این ظرفیت استفاده نکنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه برای کنترل و ارامش بازار ســعی می کند کاال‬ ‫را به مشتری و مصرف کننده برســاند و بنا بر تاکید مسئولین وزارت خانه بر‬ ‫تامین حداکثری بازار داخل‪ ،‬امسال شاهد کاهش ‪ 32‬درصدی صادرات بودیم‬ ‫و کاهش صادرات در درازمدت برای سازمان مشکالت خاص خود را به همراه‬ ‫می اورد‪.‬وی از ایجاد هلدینگ مالی در فوالد مبارکه خبر داد و گفت‪ :‬از ســال‬ ‫‪ 97‬تا به حال سرمایۀ ثبتی فوالد مبارکه از ‪ 7500‬میلیارد تومان تا دی ماه سال‬ ‫جاری با تصویب و تصمیم مجمع عمومی پیش رو به ‪ 30‬هزار میلیارد تومان‬ ‫خواهدرسید‪.‬‬ ‫صدوراولینمجوز‬ ‫سهامخزانه‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه به دلیل التهابات پیش امده در دو سه ماه‬ ‫گذشته‪ ،‬اولین مجوز ایجاد سهام خزانه به نام فوالد مبارکه صادر شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همان گونه که می دانیم هیچ شــرکت بورسی حق ندارد سهام خودش‬ ‫را بخرد‪ ،‬اما سازمان بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد نشود و با‬ ‫اخذ مجوز خرید و نگهداری سهام خزانه حدود ‪ 2080‬میلیارد تومان از سهام‬ ‫فوالد خریداری شد‪ .‬همچنین شرکت در راستای حمایت از سهام شرکت های‬ ‫گروه فوالد مبارکه‪ ،‬اقدام به تاسیس صندوق ســرمایه گذاری بازارگردانی با‬ ‫سرمایۀ ‪ 800‬میلیارد تومان نموده و این صندوق هم اکنون در بازار سرمایه در‬ ‫حال فعالیت است‪ .‬وقتی افزایش سرمایۀ شرکت عملیاتی گردد‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫بزرگ ترین شرکت بورسی به لحاظ ارزش اسمی خواهد بود‪.‬وی از پروژۀ نورد‬ ‫گرم شمارۀ ‪ 2‬فوالد مبارکه به عنوان یکی از اصلی ترین پروژه های حوزۀ صنعت‬ ‫فوالد کشور نام برد و گفت‪ :‬با تولید ورق خام موردنیاز در تولید لوله های انتقال‬ ‫نفت و گازترش از گوره به جاسک نشان دادیم که در حوزۀ تولید فوالد خام از‬ ‫دنیا عقب نیستیم و همپای دنیا جلو رفته ایم‪ ،‬ولی در تولید ورق از دنیا عقبیم‪.‬‬ ‫اگر ما در ‪ 3‬تا ‪ 5‬سال اینده ورق های با گرید جدید تولید نکنیم‪ ،‬فوالد مبارکه‬ ‫نیز به سرنوشت کارخانه های عقب ماندۀ کشور دچار خواهد شد‪.‬‬ ‫عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ نســل چهارم تکنولوژی در فوالد مبارکه‬ ‫به عنوان دیگر ابَر پروژۀ در دســت اجرای این شــرکت یاد کرد و گفت‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکه اکنون دارای نســل سوم تکنولوژی اســت و می کوشد همگام با دنیا‬ ‫به سمت نسل چهارم پیش برود که بســیار هوشمند است و این دقیقا همان‬ ‫حرکت در مسیر دانش افزایی است که همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫گروه صنعت روز پنج شــنبه ‪ 20‬اذر ‪ ،1399‬علیرضــا رزم حســینی‪ ،‬وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه بــه‬ ‫گزارش‬ ‫همــراه جمعــی از معاونــان خــود از خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه بازدیــد می کــرد‪ ،‬طــی‬ ‫ســخنانی از وجی ـه اهلل جعفــری رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو خواســت تــا پــروژۀ نــورد گــرم شــمارۀ ‪2‬‬ ‫فــوالد مبارکــه را بــا همــکاری مدیــران ایــن شــرکت در کوتاه تریــن زمــان ممکــن عملیاتــی نمایــد‪ .‬وی‬ ‫ثبــات مدیریتــی فــوالد مبارکــه را یکــی از توفیقــات ایــن مجموعــه دانســت و گفــت‪ :‬هــر بنگاهــی کــه از‬ ‫مدیران کارامد و باثبات برخوردار بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند شده است‪.‬‬ ‫رزم حسینی‪،‬تصریحکرد‪:‬فوالدمبارکهازجمله‬ ‫ســازمان هایی اســت که با مدیران شایستۀ‬ ‫پیشینوفعلیخود‪،‬ازجملهمهندسعظیمیان‬ ‫که سکان دار این مجموعه است‪ ،‬با برنامه هایی‬ ‫کارامد به ارتقای سطح دانش‪ ،‬فناوری‪ ،‬تولید‪،‬‬ ‫کارایی‪ ،‬بهره وری و گســترش این ســازمان‬ ‫کمک و طرح های توســعۀ خــود را به خوبی‬ ‫دنبال کرده اند‪ .‬وی افــزود‪ :‬یکی از برنامه های‬ ‫جدیدوزارتصمت تامینسرمایهازمحلبازار‬ ‫سرمایهاست‪.‬امروزنقدینگیدرکشوربه‪3400‬‬ ‫هزارمیلیاردتومانرسیدهوپول هایسرگردان‬ ‫در اقتصاد ایران در بازارهای غیرکارامد در حال‬ ‫چرخش است؛ در این شــرایط وظیفۀ دولت‪،‬‬ ‫مدیران و سیاســت گذاران در عرصۀ پول و ارز‬ ‫ایناستکهنقدینگیرابهسمتافزایشتولید‬ ‫و برنامه های تولیدمحور هدایت کنند‪ .‬از این‬ ‫رو وزارت صمت جمع اوری این ســرمایه های‬ ‫ســرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی ان ها‬ ‫به سوی صنایع خودروســازی‪ ،‬فلزات رنگی و‬ ‫نساجی و لوازم خانگی را از برنامه های اساسی‬ ‫خــود می داند‪ .‬بدون شــک این اقدام رشــد‬ ‫اقتصادیواشتغال زاییرادرپیخواهدداشت‪.‬‬ ‫رفعقوانینمزاحم‬ ‫دومیناقداموزارت خانه‬ ‫وی رفع قوانین مزاحم و بروکراســی اداری را‬ ‫دومین اقدام این وزارت خانه دانست و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یکی از اهداف ما در وزارت خانه اجرای‬ ‫این راهبرد اســت و به طور قطــع ان را اجرا‬ ‫خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها هم‬ ‫در این مسیر‪ ،‬وزارت صمت را همراهی کنند‪.‬‬ ‫ما تا حد توان خود‪ ،‬مســیر را برای مجاهدین‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کارافرینان و صاحبان سرمایه در‬ ‫حوزۀاقتصادتولیدمحور وکسانیکهدرزمینۀ‬ ‫توانمندســازی جوامع محلی کار می کنند‪،‬‬ ‫هموارخواهیمکرد‪.‬‬ ‫وزیــر صمــت خاطرنشــان ســاخت‪ :‬اگر‬ ‫می خواهیم به برکت جمهوری اســامی و‬ ‫به برکت ثروت هایی کــه در این خاک نهفته‬ ‫اســت‪ ،‬مردمی متمکن و متدین بسازیم‪ ،‬که‬ ‫اساسا انقالب اسالمی برای فعاالن اقتصادی‬ ‫و کارافرینان شکل گرفته است‪ ،‬باید در جهت‬ ‫ارتقای سطح اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی‬ ‫مردم بکوشیم‪ .‬در این مسیر همۀ کارگزاران‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬علما و روحانیون باید برای ساختن‬ ‫نسلی با دیانت و تمکن مالی و رفاه در جامعه‪،‬‬ ‫همراهشوند‪.‬رزم حسینیازوجودکارخانه های‬ ‫فوالدسازی‪،‬پتروشیمیوسایرتولیدکنندگان‬ ‫داخلی به عنوان عاملی مهم در تاب اوری در‬ ‫برابر تحریم ها نام برد و گفت‪ :‬اگرچه تحریم ها‬ ‫و مبارزه با کرونا برای دولت هزینه های زیادی‬ ‫داشته‪ ،‬اما دولت تا امروز سر پا ایستاده و عزت‬ ‫خود و کشــور را حفظ کرده است‪ .‬در چنین‬ ‫شرایطی بسیاری از طرح های توسعه شروع‬ ‫و اجرا شــده و به بار نشسته که این امر بسیار‬ ‫بزرگومهماست‪.‬‬ ‫توسعهمتوازن‬ ‫دردستورکار‬ ‫وزیر صمــت افزود‪ :‬اگر می خواهیم توســعۀ‬ ‫متوازنداشتهباشیم‪،‬بایدشرکت هایکارامد‬ ‫انچنانبهمسئولیت هایاجتماعیخودپایبند‬ ‫باشــند که هیچ کس بیکار‪ ،‬فقیر و ناراحت‬ ‫نباشد؛اینامکان پذیراست‪.‬‬ ‫وی در همین خصوص تصریــح کرد‪ :‬فوالد‬ ‫مبارکهمی تواندمحورتوسعۀاستانقراربگیرد‪.‬‬ ‫با برنامه ای که مدیــران در نظر دارند و برنامۀ‬ ‫پیوست اجتماعی برای شرکت های نامدار و‬ ‫بزرگ که تقویت کنندۀ شرکت های کوچک‬ ‫به شــمار می ایند‪ ،‬به راحتی کســب وکارها‬ ‫و وضعیــت فرصت های شــغلی خــرد و‬ ‫شاخص های امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و‬ ‫بدین ترتیب دیگر شاهد مهاجرت روستاییان‬ ‫به شــهرهای بزرگ نخواهیم بود‪ .‬به خاطر‬ ‫داشته باشیم مهاجرت ساالنه ‪ 250‬هزار نفر‬ ‫بهشهرهایبزرگوحاشیه نشینی‪25‬میلیون‬ ‫نفرازجمعیتکشوراصالزیبندۀایراننیست‪.‬‬ ‫امروز در روستاها اینترنت پرسرعت داریم‪ ،‬اما‬ ‫مردم این روستاها هنوز کســب وکار ندارند‪.‬‬ ‫از این رو چنانچه اســتاندار محترم اصفهان‪،‬‬ ‫نمایندگان ولی فقیــه و نمایندگان محترم‬ ‫مجلس در این اســتان همدل باشند‪ ،‬وزارت‬ ‫صمتنیزاینامادگیراداردکهتجارباشرافت‬ ‫و متدین را در جهت توســعۀ پایدار و متوازن‬ ‫در این استان بســیج کند و به یقین این امر‬ ‫امکان پذیراست‪.‬‬ ‫وزیر صمت با تاکید بر اینکه استان اصفهان‬ ‫استان سرامد صنعت کشــور است و سهم‬ ‫بزرگی در تولید ناخالــص داخلی دارد گفت‪:‬‬ ‫بســیاری از افراد کارامد و مهم در این استان‬ ‫فعالیت می کنند و بســیاری از دانشگاه های‬ ‫معتبر نیز در ان قرار گرفته اســت‪ .‬به همین‬ ‫جهت دولت نیز برای خدمت گــزاری اماده‬ ‫است‪ .‬هر موردی که اســتاندار استان صالح‬ ‫بداننــد‪ ،‬وزارت صمت می توانــد با تفویض‬ ‫اختیارات‪ ،‬حذف مقررات زائد و ایین نامه های‬ ‫داخلی‪،‬کاررا تسهیلکند‪.‬بانک مرکزیامروز‬ ‫همراهباتجارتوصنعتایراناست‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از ســخنان خود از ازاد‬ ‫شــدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان‬ ‫گامی بلند در جهت توسعۀ واردات کاالهای‬ ‫ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫شرایطی فراهم شــده است که به جای اینکه‬ ‫صادرکننده در دادگاه پرونــده پیدا کند‪ ،‬در‬ ‫مســیر تامین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ‬ ‫کارخانه ها حرکت می کنــد‪ .‬طبق تصمیم‬ ‫شــجاعانۀ رئیس جمهــوری در چند هفتۀ‬ ‫گذشــته‪ ،‬قرار اســت ‪ 8400‬میلیون کاالی‬ ‫رسوب شدهدرگمرکاتکشورترخیصشودو‬ ‫اینکاردرحالانجاماست‪.‬وزیرصنعت‪،‬معدن‬ ‫وتجارتدرادامهگفت‪:‬اینکشوربرایابادانی‬ ‫هرچهبیشتر‪،‬فرصت هایطالییبسیاریدارد‬ ‫و اگر همه دست به دست هم دهیم‪ ،‬مطمئنا‬ ‫می توانکشوریسرامدومتکی به خودداشته‬ ‫باشیمکهاستقالل‪،‬ازادیوجمهوریاسالمی‬ ‫خود را در منطقه حفظ کرده اســت‪ .‬اگرچه‬ ‫تحریم هستیم‪ ،‬ولی با تمام توان تحریم ها را‬ ‫می شکنیمودورمی زنیم‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاران با‬ ‫بیاناینکهعرضۀمحصوالتفوالدیدربورس‬ ‫به سبب حمایت از تولید بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس شیوه نامۀ ابالغی ستاد اقتصادی دولت‪،‬‬ ‫تمامی محصوالت فوالدی باید در بورس کاال‬ ‫عرضهشوندوازمازادانصادراتصورتگیرد‪.‬‬ ‫علیرضا رزم حسینی همچنین تصریح کرد‪:‬‬ ‫هدف از ابالغ این شیوه نامه تقویت تولید بوده‬ ‫اســت تا عرضه و تقاضای محصول در بورس‬ ‫کاالبه صورتشفافانجامگیرد‪.‬استفادهازاین‬ ‫روشوشیوه نامهباعثتعادلقیمت هاخواهد‬ ‫شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در سند فوالدی کشور با تعامل‬ ‫تشکل هایبخشخصوصی‪،‬سهمیه بندی ها‬ ‫انجام شــده و هیچ محدودیتی در صادرات‬ ‫وجود ندارد و با این روش صادرات نیز می تواند‬ ‫انجامگیرد‪.‬‬ ‫اغازجدیطرحتوسعۀ‬ ‫خطنوردگرم‪2‬‬ ‫رزم حسینییکیازاهدافبازدیدخودوهیئت‬ ‫همراه را راه انــدازی و اغاز جدی فعالیت های‬ ‫مربوط به طرح توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ‪2‬‬ ‫فوالد مبارکــه خواند و ادامــه داد‪ :‬طرح های‬ ‫توسعه ایاینشرکتباسرمایه گذارینزدیک‬ ‫به یک میلیارد یورو و ‪ 30‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در دست اجراست که یک ســرمایه گذاری‬ ‫بسیار خوب اســت‪ .‬وی با بیان اینکه صنعت‬ ‫فوالد کشــور در رفع تحریم ها و تامین مواد‬ ‫اولیۀ کارخانه هــای مرتبط نقش مهمی ایفا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬صنعت فوالد کشور‬ ‫عالوه بر تامین نیازهای داخلی‪ ،‬بخش مهمی‬ ‫از محصوالت خود را صادر کرده و برای کشور‬ ‫درمقطعحساسکنونیارزاوریداشتهاست‪.‬‬ ‫وزیر صمت بــا اعالم این مطلب کــه در این‬ ‫وزارت خانه بالغ بر ‪ 100‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫پروژۀاقتصادیدرحوزۀصنعتومعدنتدوین‬ ‫شده استگفت‪:‬برای تامین مالی اینپروژه ها‬ ‫با همکاری خوب وزارت اقتصاد و ســازمان‬ ‫بورس‪ ،‬از بازار ســرمایه کمک می گیریم تا به‬ ‫بانک ها فشار وارد نشود و مردم هم می توانند‬ ‫با مشارکت در این پروژه ها به طور مستقیم در‬ ‫تولیدشرکتکنند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫همکاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ‪ 2‬فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است‬ ‫نوسان‪:‬معاون وزیر صمت و رئیس هیئت‬ ‫عاملایمیدرونیزدرحاشیۀبازدیدوزیرصمت‬ ‫ازشرکتفوالدمبارکهودرمصاحبهباخبرنگار‬ ‫فوالد‪ ،‬همکاری در اجرای ابَر پروژۀ نورد گرم‬ ‫شمارۀ‪ 2‬فوالدمبارکهراوظیفه ایملیخواند‪.‬‬ ‫وجیه اهلل جعفری طرح نورد گرم شــمارۀ ‪2‬‬ ‫فوالد مبارکه و تامین مواد اولیه را دو موضوع‬ ‫مهم و اساسی برای این مجموعۀ عظیم عنوان‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در خصوص طرح نورد گرم شمارۀ‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ ‫‪ 2‬باید پیگیری هایی انجام شــود تا به اتفاق‬ ‫همکاران و مجموعۀ مدیریتی فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫در یک بازۀ زمانی کوتاه این موضوع را به نتیجه‬ ‫برسانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬به طور قطع طرح نورد گرم‬ ‫شمارۀ‪ 2‬باید هرچه سریع تر اجرا شود‪ ،‬چراکه‬ ‫همدرایندۀفوالدمبارکهوهمتامینبازارورق‬ ‫کشوربسیارتاثیرگذاراست‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه بر‬ ‫رفع هرچه سریعتر مشکالت اجرای این پروژه‬ ‫تاکید کرد‪.‬رئیس هیئت عامل ایمیدرو با بیان‬ ‫اینکهبه عنواننهادناظر‪،‬وظیفۀخودمی دانیم‬ ‫فوالد مبارکه را در تامین مواد اولیه همراهی‬ ‫کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬ســعی می کنیم در بازۀ زمانی‬ ‫کوتاه‪ ،‬بسته ای برای تامین بدون دغدغۀ مواد‬ ‫اولیه فوالد مبارکه تدوین کنیم‪ .‬وی در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در زمینۀ تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫قطعا همکاری ایمیــدرو‪ ،‬وزارت خانه و وزیر‬ ‫صمتراشاهدخواهیمبود‪.‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫نوسان‪ :‬رضا یزدخواستی معاون خرید‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه از بومی سازی انواع‬ ‫پودرهای قالب ریخته گــری با همکاری‬ ‫شرکت های سازندۀ داخلی در کشور خبر‬ ‫داد‪ .‬وی با تاکید بر اینکــه پودرهای قالب‬ ‫ریخته گری از مواد اســتراتژیک و ضروری‬ ‫فرایند ریخته گری و تولید فوالد به شــمار‬ ‫می ایند گفت‪ :‬این پودرها پیش از این تماما‬ ‫از خارج کشــور وارد می شد‪ ،‬اما همکاری و‬ ‫تعامل نزدیک کارشناسان فنی و بازرگانی‬ ‫فــوالد مبارکه و تالش دو شــرکت ایرانی‬ ‫که اقدام به ساخت و وارد کردن تکنولوژی‬ ‫تولیدوتجهیزاتتولیداینپودرهانموده اند‪،‬‬ ‫سرانجام پس از طی یک فرایند سه ساله به‬ ‫ثمر نشست و کشــورمان را از واردات این‬ ‫پودرهابی نیازکرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪ :‬پــس از اعمال‬ ‫تحریم های ظالمانۀ امریکا انتظار می رفت‬ ‫تولید فوالد در ایران متوقف شود یا کاهش‬ ‫یابد؛چراکهمستقیماشرکتفوالدمبارکهرا‬ ‫در چند مرحله تحریم کردند؛ اما این اتفاق‬ ‫نیفتادوامروزمی بینیمکهبههمتکارکنان‬ ‫توانمند و شرکت های کاسپین پودر فوالد‬ ‫و اترا صنعت اســپادان‪ ،‬مراحل تست پودر‬ ‫قالب که دارای انواع متفاوتی نیز هســت‪،‬‬ ‫در فوالد مبارکه انجام پذیرفته و هم اکنون‬ ‫در مرحلۀ عقد قراردادهــای تامین با این‬ ‫شرکت هاهستیم‪.‬‬ ‫به گفتۀ معاون خرید فوالد مبارکه‪ ،‬کیفیت‬ ‫پودر قالب در فرایند ریخته گری بسیار مهم‬ ‫است و به دلیل اینکه تکنولوژی تولید این‬ ‫پودر نیز پیچیده اســت‪ ،‬قبال نیاز فوالد از‬ ‫طریقشرکت هایاروپاییوباواسطهتامین‬ ‫می شد‪ .‬با بومی سازی این مواد ضمن قطع‬ ‫وابستگی و تثبیت فرایند تامین‪ ،‬از خروج‬ ‫مبالغ زیادی ارز جلوگیری به عمل خواهد‬ ‫امد و از لحاظ اقتصــادی نیز منافع خوبی‬ ‫حاصل خواهد شــد‪ .‬یزدخواستی کسب‬ ‫این موفقیــت را به صنعت فوالد کشــور‬ ‫تبریکگفتوضمنتاکیدبررویکردوعزم‬ ‫جدی فوالد مبارکه بر پیشــتازی در حوزۀ‬ ‫بومی ســازی صنعت فوالد از حمایت های‬ ‫بی دریغ مدیریت ارشد سازمان و همچنین‬ ‫از تالش کارکنان شــرکت فوالد مبارکه و‬ ‫شرکت های ســازندۀ این پودرها تشکر و‬ ‫قدردانیکرد‪.‬‬ ‫محمد قنادیان مدیر شــرکت کاســپین‬ ‫پودر فوالد نیز در این ارتباط گفت‪ :‬شرکت‬ ‫کاســپین پودر فوالد با هدف بومی سازی‬ ‫انواع پودرهای قالب ریخته گری که نقش‬ ‫تعیین کنندهواستراتژیکیدرفرایندتولید‬ ‫کارخانه های تولید اســلب‪ ،‬بیلت‪ ،‬بلوم و‪...‬‬ ‫دارد‪ ،‬در سال ‪ 1396‬تحت لیسانس ایتالیا‬ ‫تاسیس شد‪ .‬وارداتی بودن و تحت تحریم‬ ‫قرار گرفتن این پودرها در دوره های مختلف‬ ‫کارخانه های بزرگ فوالدســازی و تولید را‬ ‫با مشــکالت متعددی مواجه کرده بود‪ .‬از‬ ‫این رو شرکت کاســپین پودر فوالد پس از‬ ‫اماده ســازی و نصب تجهیزات کارخانه در‬ ‫زمستان ‪ ،98‬اولین محمولۀ پودر قالب را با‬ ‫راهنماییشرکتمعظمفوالدمبارکهوتحت‬ ‫لیسانس شرکت پروزمیت ایتالیا به صورت‬ ‫ازمایشی تولید کرد و با موفقیت در خطوط‬ ‫تولید این شرکت مورداســتفاده قرار داد‪.‬‬ ‫پس از موفقیت امیز بــودن نتایج‪ ،‬تولید‬ ‫انبوه ان در ســال ‪ 1399‬اغاز شد و اولین‬ ‫تولیدات ان جهت تولید گریدهای مختلف‬ ‫فوالدی با کربن هــای متفــاوت و فوالد‬ ‫گازترش و همچنین برای استفاده در سایر‬ ‫کارخانه های بزرگ فوالدسازی در ایران از‬ ‫قبیل فوالد هرمزگان‪ ،‬مجتمع فوالد سبا و‬ ‫فوالدالیاژییزدتولیدشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪2020 No. 154‬‬ ‫‪15 December‬‬ ‫سال ششم‪ /‬شماره‪ ۲۵ /۱۵۴‬اذر‪ ۲۹ /۱۳۹۹‬ربیع الثانی‪۱۴۴۲‬‬ ‫‪Trading‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫تولید ریل زبانه سوزن در ذوب اهن‬ ‫ذوب اهن اصفهان در راستای خودکفایی و بومی سازی و به دنبال تولید ریل های مورد‬ ‫نیاز راه اهن و مترو ‪ 10‬اذرماه‪ ،‬موفق به تولید انبوه ریل زبانه سوزن شد و با این موفقیت‬ ‫چشمگیر‪ ،‬ایران به جمع چهار تولیدکننده ریل زبانه سوزن در جهان پیوست‪ .‬منصور‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در این خصوص گفت‪ :‬ریل زبان ه سوزن که‬ ‫مصارف گسترده ای در صنعت ریلی کشور دارد‪ .‬طراحی و ساخت غلتک های ان سه ماه‬ ‫طول کشید و توسط کارشناسان این شرکت انجام شد‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫بازندهنهایی‬ ‫بازار سهام‬ ‫بازارشناسی‬ ‫رتبه ایران ‪ 209‬شد‬ ‫موسسه گالوپ از معتبرترین موسسات نظرسنجی در جهان است که در یک‬ ‫پروژه نظرسنجی بین المللی در سال ‪ ۲۰۲۰‬نظرسنجی کرده است‪.‬رتبه اول از نظر‬ ‫توجه دولت مردان به وضعیت معیشت و رفاه مردم به دولت سوئیس رسید‪ .‬ایران پس‬ ‫از سودان ‪ ،‬گامبیا و سومالی رتبه ‪ ۲۰۹‬جهان را کسب کرده است‪ .‬طبق این نظر سنجی‬ ‫میزان رفاه و معیشت مردم سوئیس ‪ ۹۸/۴‬از ‪ ۵‬می باشد و میزان رفاه معیشت در ایران‬ ‫‪ ۰۲/۰‬از ‪ ۵‬می باشد‪.‬‬ ‫ضرورت بازنگری در زیرساختارهای بازار سرمایه؛‬ ‫ازسیگنال فروشی‬ ‫تابست هفروشی‬ ‫وزیر صمت در سفر به اصفهان اعالم کرد ‪:‬‬ ‫ذوب اهن؛ بانی تمام توفیقات صنعت فوالد‬ ‫رزم حسینی‪ :‬کمیته ای برای حل مشکالت صنعت فوالد تشکیل شده که قطع ًا حامی ذوب اهن است‬ ‫شماره یک ‪ ،‬بیش از ‪ 800‬هزار تن به تولید‬ ‫خوداضافه می کند که اهمیت بسیاری دارد‬ ‫‪ .‬این شرکت قادر به تامین ریل کشور است‬ ‫که دستاورد بزرگی برای ایران است ‪.‬‬ ‫نوســان‪ :‬مطالعات مالی رفتاری‬ ‫پس از گذشت ســال ها به خوبی‬ ‫نشــان داده اند که رفتارشناسی‬ ‫حباب ها در بازار سهام و نظایر ان‬ ‫اگرچه برخالف تصور عامه ناشی‬ ‫از کالهبرداری نیســت اما از بعد‬ ‫عملکرد تا حدودی به ترفند پانزی‬ ‫شباهت دارد‪.‬‬ ‫در این روش سود نامتعارفی که به هر‬ ‫سرمایه گذار پرداخت می شود در واقع‬ ‫نه از بازده معمول یک سرمایه گذاری‬ ‫بلکه از جیب شــخص جدیدی است‬ ‫که به امید سود به تازگی وارد چرخه‬ ‫سرمایه گذاری شده اســت‪ .‬رویه یاد‬ ‫شــده تا جایی ادامه پیدا می کند که‬ ‫بعد از اخرین ســرمایه گذار‪ ،‬شخص‬ ‫جدیدی وارد این رویه نشــود‪ .‬در این‬ ‫حال معکوس شدن جریان نقدینگی‬ ‫به لو رفتن حقه منجر خواهد شد‪.‬‬ ‫در بازار سهام نیز وضعیت نمادی که با‬ ‫حباب مواجهند اگرچه ناشی از وقوع‬ ‫تقلب یا کالهبرداری نیست‪ ،‬اما تا حد‬ ‫بسیار زیادی از تغییرات الگوی جریان‬ ‫نقدی پانزی پیروی می کند‪.‬‬ ‫در این حالت بســیاری از افــراد که‬ ‫ریسک خرید یک دارایی گران قیمت‬ ‫را پذیرفته اند‪ ،‬بر این باور هســتند که‬ ‫همواره شــخص دیگری خواهد بود‬ ‫تا ســهام انها را به امید رشــد بیشتر‬ ‫قیمت از انها بخرد‪ .‬این وضعیت که در‬ ‫ادبیات مالی از ان با عنوان «ساده دل‬ ‫بزرگ تــر» یاد می شــود‪ ،‬تــا جایی‬ ‫تداوم خواهد داشــت که ساده دل تر‬ ‫از ســرمایه گذار اخر پیدا نشود و نبود‬ ‫تقاضا رونــد صعودی را بــه یک باره‬ ‫معکوس کند‪.‬‬ ‫در این حالت طبیعــی خواهد بود که‬ ‫افت قیمت ها ادامه دار و شــدید باشد‬ ‫تا جایی که ســهام شرکت ها به اشباع‬ ‫کامل فروش برســند یــا متغیرهای‬ ‫بنیادی بــه حمایت از قیمت ســهام‬ ‫براینــد؛ وضعیتــی کــه دقیقا طی‬ ‫هفته های قبل در بسیاری از نمادهای‬ ‫بازار ســهام رخ داد‪ .‬در ماه های اخیر‬ ‫برخــی از نمادها‪ ،‬بعضا بیــش از ‪۶۰‬‬ ‫درصد از بهای خود را در مدتی اندک‬ ‫از دست دادند‪ .‬این مســاله در حالی‬ ‫رخ داد که در حال حاضر نیز شــواهد‬ ‫حکایــت از رونــق دوبــاره نمادهای‬ ‫کوچک و احتمال درگیر شدن افرادی‬ ‫در این فراینــد دارد کــه احتماال از‬ ‫سازوکار چرخه های این چنینی و اثر‬ ‫مخربی که دامنه نوسان بر تشدید انها‬ ‫می گذارد‪ ،‬اطالع چندانی ندارند‪.‬‬ ‫بــرای دوری از تبعــات منفــی این‬ ‫احتمال همان طور که در بســیاری از‬ ‫مصاحبه ها و گزارش ها بــر ان تاکید‬ ‫شده بهتر اســت تا مردم عادی که با‬ ‫اندک ســرمایه خود به امید کســب‬ ‫ســود به بازاری مانند بورس می ایند‬ ‫با افزایش دانش مالی خــود و دوری‬ ‫از حواشی که افراد سودجو در فضای‬ ‫مجازی ایجاد می کنند‪ ،‬با بهره گیری از‬ ‫تخصص افراد ذی صالح در این زمینه‬ ‫از به خطر انداختــن دارایی های خود‬ ‫بپرهیزند‪.‬‬ ‫گرو هصنعت علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در ادامه سفر خود به اصفهان از ذوب اهن‬ ‫اصفهان بازدید کرد و به همراه وجیه ا‪ ...‬جعفری رئیس هیات عامل ایمیدر‪،‬عباس رضایی استاندار‬ ‫گزارش‬ ‫و جمعی از دیگر مسئولین استان و شهرستان لنجان ضمن گفتگو با مدیران ذوب اهن و بازدید‬ ‫از خط تولید این شرکت در جریان اخرین اقدامات این مجتمع عظیم صنعتی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رزم حســینی پس از بازدیــد از کوره بلند‬ ‫شماره یک این شرکت که مراحل پیش گرم‬ ‫را طی می کند ‪ ،‬در گفتگــو با خبرنگاران با‬ ‫اشاره به نقش مهم ذوب اهن در شکل گیری‬ ‫صنایع فوالدی کشور و تربیت متخصصین‬ ‫در حوزه صنعت گفت ‪ :‬بــه برکت پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی ‪ ،‬تولید فوالد کشور از ‪500‬‬ ‫هزار تن به ‪ 28‬میلیون تن رســید و در افق‬ ‫‪ 1404‬تولید‪ 55‬میلیون تن مد نظر است که‬ ‫بانی همه این توفیقات ذوب اهن است و این‬ ‫امر جای سپاس و قدردانی از همه کارگران ‪،‬‬ ‫متخصصان و مسئولین ذوب اهن دارد‪ .‬وی‬ ‫افزود ‪ :‬این مجتمع عظیــم صنعتی ارزش‬ ‫بسیاری برای کشور دارد و لذا چراغ ان باید‬ ‫روز به روز پرفروغ تر باشد و به هر شکلی که‬ ‫می توان باید بر کمیت و کیفیت محصوالت‬ ‫ان افزود تا جایگاهی جهانی کســب کند ‪.‬‬ ‫ایمیدروپشتیبان‬ ‫ذوب اهن است‬ ‫زیر صمت با اعــام امادگــی کامل برای‬ ‫حمایت از ذوب اهن اصفهان گفت ‪ :‬ایمیدرو‬ ‫پشتیبان ذوب اهن اصفهان است و کمیته‬ ‫ای برای حل مشکالت صنعت فوالد تشکیل‬ ‫شــده که قطعاً حامی این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتیخواهدبود‪.‬‬ ‫رزم حسینی ‪ ،‬هم افزایی بین صنایع را بسیار‬ ‫مهم دانست و اظهار داشت ‪ :‬صنایع فوالدی‬ ‫کشور نباید نگاه رقابتی داشته باشند بلکه‬ ‫تا انجا که می توانند باید از هم پشــتیبانی‬ ‫کنند ‪ .‬صنایع فوالدی کشور با همت ذوب‬ ‫اهن اصفهان به وجود امدند و رشد کردند‬ ‫و حاال باید از این صنعت حمایت کنند‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به توفیقات دولت با وجود فشــار‬ ‫تحریم ومواجهه با کرونا ‪ ،‬افــزود ‪ :‬با توجه‬ ‫به محدودیت های فروش نفــت ‪ ،‬اگر توان‬ ‫صنعت فوالد کشور و پتروشیمی نبود ‪ ،‬اداره‬ ‫کشور در ‪ 3‬سال اخیر میسر نمی شد ‪ .‬رزم‬ ‫حسینی مبارزه با فساد ‪ ،‬ویژه خواری و امضاء‬ ‫های طالیی را از اولویت های وزارت صمت‬ ‫دانست و گفت ‪ :‬سیاست اقتصادی کشور در‬ ‫حوزه فوالد مبتنی بر حذف رانت و شــفاف‬ ‫سازی است‪ .‬وزیر صمت گفت ‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫امسال به احتمال زیاد رشد مثبت را تجربه‬ ‫می کند کــه این حاصل قدرتمند شــدن‬ ‫صنعت کشور است و در این راستا در تولید‬ ‫‪ 17‬کاالی مهم رشد داشته ایم‪ .‬وی گفت ‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان بــا راه اندازی کوره بلند‬ ‫گامهایمهم‬ ‫ذوب اهن‬ ‫منصور یزدی زاده مدیــر عامل ذوب اهن‬ ‫در این دیدار گفت ‪ :‬این شــرکت در تولید‬ ‫وبومی ســازی گام های مهمی برداشته و‬ ‫دســتاوردهای مهمی همچون تولید ریل‬ ‫حاصل کرده اســت‪ .‬وی هزینه انرژی این‬ ‫شــرکت را به دلیل روش تولید و عدم بهره‬ ‫مندی از یارانه انرژی ‪ ،‬زیاد دانست و گفت ‪:‬‬ ‫معادن زغال سنگ کشور وابسته به فعالیت‬ ‫ذوب اهن اصفهان هستند و این شرکت در‬ ‫مسئولیت های اجتماعی از جمله خدمات‬ ‫درمانی ‪ ،‬فعالیت های ورزشی ‪ ،‬عمرانی و ‪...‬‬ ‫پیشگاماست‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان افزود ‪ :‬این تصور‬ ‫اشتباه وجود دارد که این شرکت یک صنعت‬ ‫قدیمی است و بر اساس ان نتیجه گیری می‬ ‫شود که االینده هم هست ‪ .‬این در حالی است‬ ‫که بیشــتر بخش هــای ذوب اهن اصفهان‬ ‫نوسازی و مدرن شده است و این شرکت اولین‬ ‫مجموعه ای است که با مشــارکت سازمان‬ ‫محیط زیســت طرح جامع زیست محیطی‬ ‫تدوین کرده است ‪ .‬پروژه های متعدد زیست‬ ‫محیطی از جمله ساخت و تعویض درب های‬ ‫باتری شماره سه کک سازی را اجرا نموده و‬ ‫تالشمیکندرضایتجامعهراکسبنماید‪.‬‬ ‫عباس رضایــی اســتاندار اصفهــان نیز از‬ ‫مسئولین وتالشــگران ذوب اهن اصفهن به‬ ‫جهت تامین ریل متروی بهارستان قدردانی‬ ‫کرد و گفت ‪ :‬این مجتمع عظیم صنعتی ‪ ،‬یک‬ ‫کارخانه معمولی نیست و فعالیت ان بر کل‬ ‫کشورتاثیردارد‪.‬‬ ‫وجیه ا‪ ...‬جعفری رئیس هیات عامل ایمیدرو‬ ‫نیز گفت ‪ :‬ذوب اهن اصفهان در تنظیم بازار‬ ‫همراهی بســیار خوبی دارد و لذا باید تامین‬ ‫مواد اولیه بــرای حفظ تولید این شــرکت‬ ‫تضمینگردد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تعاونی سحر پخت تک نان کمشچه به شــماره ثبت ‪ 63034‬و شناسه‬ ‫ملی ‪ 14008594757‬به استناد نامه شــماره ‪ 5847‬مورخ ‪ 03/09/1399‬اداره تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی شهرستان برخوار و صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ‪ 29/07/1399‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شــد‪ - :‬رحیم اقابابائی به شــماره ملــی ‪ 6609179468‬به ســمت رئیس هیئت‬ ‫مدیره‪ ،‬محمود سهیلیان به شماره ملی ‪ 6609442576‬به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫غالمحسین ســریری به شماره ملی ‪ 1860967213‬به سمت منشــی هیئت مدیره و علیرضا‬ ‫اقابابائی کمشچه به شــماره ملی ‪ 6600030755‬به ســمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برای‬ ‫مابقی مدت تصدی هیئت مدیــره (تا تاریخ ‪ )02/11/1400‬انتخاب شــدند‪ - .‬کلیه قراردادها‬ ‫و اسناد تعهداور از قبیل چک ســفته و برات و اوراق بهادار با امضای علیرضا اقابابایی کمشچه‬ ‫(مدیرعامل) و رحیم اقابابایی (رئیس هیئت مدیــره) و در غیاب رحیم اقابابایی (رئیس هیئت‬ ‫مدیره) با امضای غالمحسین سریری (منشــی هیئت مدیره) و با مهر شرکت معتبر خواهد بود‬ ‫و اوراق عادی باامضای علیرضا اقابابائی کمشــچه (مدیرعامل) و با مهر شــرکت اعتبار خواهد‬ ‫داشت‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1059156‬‬ ‫اگهی تغییرات شــرکت کشــاورزی گلخانه دهاقان و حومه شــرکت تعاونی به شماره ثبت ‪3‬‬ ‫و شناسه ملی ‪ 10260000890‬به استناد صورتجلســه هیئت مدیره مورخ ‪ 12/04/1399‬و‬ ‫نامه شــماره ‪ 1611‬مورخ ‪ 03/07/1399‬اداره تعاون کار و رفــاه اجتماعی دهاقان تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬ســید محمد حجازی به کدملی ‪ 5129604776‬به سمت رئیس هی ُات مدیره‬ ‫و امیر فرهمند به کدمل ی‪ 1199214876‬به سمت نائب رئیس و مطهر محمودی به کدملی‬ ‫‪ 5129943775‬منشــی هی ُات مدیره و رضا حاج اقاجانی به کدملــی ‪ 0942389972‬عضو‬ ‫اصلی و غالمحسین امینی به کدملی ‪ 5129672402‬بســمت مدیر عامل تعاونی برای مدت‬ ‫باقیمانده هی ُات مدیره تا تاریخ ‪ 09/10/1401‬انتخاب گردیدندکلیه قراردادها و اسناد رسمی‬ ‫و تعهداور بانکی از قبیل چک ‪ ،‬ســفته ‪ ،‬برات ‪،‬و اوراق بهادار با امضای اقای غالمحسین امینی‬ ‫دهاقانی (مدیر عامل) واقای ســیدمحمد حجازی (رئیس هی ُات مدیره)و در غیاب ایشــان با‬ ‫امضای اقای امیر فرهمند (نائب رئیس هی ُات مدیره) و مهر شــرکت دارای اعتبار است و اسناد‬ ‫عادی و نامه ها با امضای اقای غالمحســین امینی دهاقانی(مدیرعامل)و مهر شــرکت معتبر‬ ‫خواهد بود‪ .‬اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری دهاقان (‪)1059155‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت‬ ‫اگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت مشاهیر جام جم شــرکت با مسئولیت محدود به شماره‬ ‫ثبت ‪ 61213‬و شناسه ملی ‪ 14007860000‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫مورخ ‪ 18/08/1399‬تصمیمات ذیل اتخاذ شــد ‪ :‬مرکز اصلی شرکت در واحد ثبتی اصفهان به‬ ‫نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله لنبان ‪ ،‬خیابان‬ ‫صائب ‪ ،‬بن بســت عندلیب[‪ ، ]12‬پالک ‪ ، 287‬ســاختمان اداری جاوید ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪2‬‬ ‫کدپستی ‪ 8184936585‬تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1059157‬‬ ‫اگهی انتقالی شــرکت بــا مســئولیت محــدود صدق اندیشــان جــوان به شناســه ملی‬ ‫‪ 10104039090‬و بــه شــماره ثبــت ‪ 66062‬بــه موجــب اگهــی تغییــرات شــماره‬ ‫‪ 139930400901057015‬مورخ ‪ 29/5/99‬و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ‬ ‫‪ 1/5/99‬مرکز اصلی شــرکت فوق واحد ثبتی تهران به واحد ثبتی اصفهان به نشــانی استان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شــهر اصفهان‪ ،‬محله مهراباد ‪ ،‬خیابان مهر ‪ ،‬بن‬ ‫بست بهارستان اول ‪ ،‬پالک ‪ ، 8‬طبقه سوم‪ ،‬کدپســتی ‪ 8158914135‬انتقال یافت و در واحد‬ ‫ثبتی اصفهان تحت شماره ‪ 66062‬به ثبت رسید و جهت اطالع عموم اگهی می گردد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اســناد و امالک اســتان اصفهان اداره ثبت شــرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان (‪)1058395‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫نوسان‪:‬رشد بازار سرمایه که از سال گذشته اغاز شد و تا اواسط‬ ‫مرداد امسال ادامه داشــت‪ ،‬بازار جدیدی را در کنار خود به وجود‬ ‫اورد؛ سیگنال فروشــی‪ .‬افرادی که برخی از انها با کمترین دانش‬ ‫مالی از فرصت رشد این بازار استفاده می کردند‪ ،‬با دریافت مبالغی‬ ‫حتی قابل توجه‪ ،‬دستور خریدوفروش سهام شرکت های مختلف‬ ‫بورسی را برای مشتریان خود که اغلبنااشنابا این بازاربودند صادر‬ ‫می کردند‪ .‬با ریزش و اصالح بازار‪ ،‬ورق برگشــت‪ .‬در واقع تا اواسط‬ ‫تابستان‪ ،‬تقریب ًا خرید هر سهمی سوداور بود‪ ،‬اما ریزش بازار نشان‬ ‫داد استادنماهای بورسی‪ ،‬فقط در روزهای سبز بازار پاسخگو و در‬ ‫واقع اماده کسب درامد از نااگاهی سرمایه گذاران تازه وارد هستند‬ ‫ودرروزهاییکهتابلویبورسقرمزمی شود‪،‬خبریازانها نیست‪.‬‬ ‫سرمایه گذاران تازه وارد بعد از اینکه دیدند از این استادنماها سودی به انها‬ ‫نمی رسد‪ ،‬این بار به جای ماهی به دنبال ماهیگری رفتند و مشتری دوره های‬ ‫اموزشی شــدند‪ .‬اما بار دیگر‪ ،‬بازار جدیدی به ویژه در شبکه های اجتماعی‬ ‫شــکل گرفته که در ان وبینارها و پکیج های اموزش ســرمایه گذاری بود‬ ‫خریدوفروش می شود‪ .‬این بار هم مردم پول پرداخت می کنند‪ ،‬اما محتوای‬ ‫اموزشیاینبسته هایاکیفیتالزمرانداشتهیااساساًکاربردینیست‪.‬‬ ‫حسین خزلی کارشناس بورس و بازار سرمایه درباره اموزش سرمایه گذاری‬ ‫در این بازار به ایرناپالس گفت‪ :‬ما باید بر فضای اموزشی بورس و بازار سهام‬ ‫نظارت داشته باشیم و توصیه می شود موسســه های اموزشی این حوزه یا‬ ‫مجوز سازمان فنی و حرفه ای کشور را داشته باشند یا از سازمان بورس مجوز‬ ‫بگیرند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت اطالع رســانی و خدمات بورس در سال های‬ ‫گذشــته به برخی از موسســه ها‪ ،‬مجوز برگزاری دوره های اموزش مالی را‬ ‫داده بود‪ .‬با این حال واقعیت این اســت که در حــال حاضر جمعیت حدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون نفری که در ایران وارد بازار ســرمایه شده اند‪ ،‬محتوای اموزشی‬ ‫مناسبوموسسه هایاموزشیمعتبررادردسترسندارند‪.‬‬ ‫کمبودعرضهاموزش های‬ ‫باکیفیتسرمایه گذاری‬ ‫این کارشناس بازار ســرمایه درباره کاستی های اموزش ســرمایه گذاری در‬ ‫بورس گفت‪ :‬همان طور که با افزایش تعداد ســهامداران‪ ،‬سیستم معامالت‬ ‫انالینپاسخگویتقاضایبسیارباالیایجادشدهنبودوهمچنینباازادسازی‬ ‫خریدوفروش ســهام عدالت با مســائلی در ســامانه های معامالتی برخورد‬ ‫کردیم‪ ،‬اکنون مسائل مشابهی را در حوزه اموزش ســرمایه گذاری در بورس‬ ‫مشــاهده می کنیم‪ .‬بنابراین باید برای اموزش بورس و فرهنگ سازی در این‬ ‫زمینه‪ ،‬برنامه ریزی جدیدی در نظر گرفته شــود‪ .‬خزلی درباره ترویج اموزش‬ ‫و فرهنگ سازی بورس توضیح داد‪ :‬بخشــی از اموزش و فرهنگ سازی باید از‬ ‫طریق رسانه ملی و به صورت رایگان در شبکه های تخصصی و با اطالع رسانی‬ ‫قبلیانجاموبخشدیگریازایناموزش هابایدتوسطنهادهایمالیکهمجوز‬ ‫این گونهفعالیت هارادارند‪،‬بهصورترایگانبرگزارشود‪.‬‬ ‫مدرسانبورس‬ ‫گواهینامهبگیرند‬ ‫خزلی درباره فعالیت افراد حقیقی در زمینه اموزش سرمایه گذاری در بورس‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد دیگری که می تواند به نیاز سرمایه گذاران در حوزه اموزش‬ ‫ســرمایه گذاری در بورس و بازار سرمایه پاســخ دهد‪ ،‬فراهم کردن امکان‬ ‫فعالیت افراد حقیقی در این حوزه است‪ .‬برای مثال همان طور که در بسیاری‬ ‫از صنوف دیگر مانند وکال و روانشناســان‪ ،‬اشخاص حقیقی گواهینامه ها و‬ ‫مجوزهای الزم را برای انجام فعالیت های خود دریافت می کنند‪ ،‬ســازمان‬ ‫بورس می تواند به طور مشابه در امر مشاوره سرمایه گذاری و اموزش بورس‬ ‫به افراد حقیقی با شرایط مشــخص و پس از ازمون‪ ،‬گواهینامه های الزم را‬ ‫بدهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس افرادی که دارای مجوز و گواهینامه ها هستند‪،‬‬ ‫می تواند به فعالیت اموزشــی در صفحات خود در شبکه های اجتماعی از‬ ‫کانال های تلگرامی گرفته تا صفحه های اینستاگرام ادامه دهند و همچنین‬ ‫دوره های اموزشــی برگزار کنند‪ .‬در هر صورت‪ ،‬ما برای پاسخ دادن به این‬ ‫نیاز جدید بازار ســرمایه‪ ،‬رویه های خود را تغییر دهیم‪ .‬این کارشناس بازار‬ ‫سرمایه با بیان اینکه شرکت های مشاور سرمایه گذاری نمی توانند به تنهایی‬ ‫موضوع اموزش سرمایه گذاری در بورس را به سرانجام برسانند‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد‬ ‫شرکت های مشاوره سرمایه گذاری برای ورود به حوزه اموزش بورس کافی‬ ‫نیست و عالوه بر این‪ ،‬برای بسیاری از این شرکت ها‪ ،‬ارائه خدمات اموزشی‬ ‫به سرمایه گذاران خرد و با پراکندگی گسترده یعنی در اقصی نقاط کشور‪،‬‬ ‫صرفهاقتصادیندارد‪.‬‬ ‫ضرورتبازنگری‬ ‫درزیرساختارهایبازارسرمایه‬ ‫خزلی با تاکید بر ضرورت بازنگری در زیرســاختارهای بازار سرمایه گفت‪:‬‬ ‫توجه به این نکته ضروری اســت که همه زیرســاختارهای بازار ســرمایه‬ ‫شامل قوانین مادر‪ ،‬مقررات‪ ،‬و رویه ها و دستورالعمل ها و به ویژه نرم افزارها‬ ‫و پس از ان‪ ،‬نیروهای انســانی و حتی ســاختمان ها‪ ،‬پاسخگوی نیازهای‬ ‫جدید اقتصاد ایران و مردم نیســت‪ .‬بنابراین مدیران عالی و تصمیم گیران‬ ‫کشور و همچنین مدیران بازار سرمایه در هر سطحی‪ ،‬باید درباره بازنگری‬ ‫همه این زیرساخت ها به طور اساســی و جدی فکر کنند‪ .‬موضوع اموزش و‬ ‫فرهنگ سازییکیازمسایلمهمیاستکهبهبازنگرینیازدارد‪.‬‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ صفحه 7 ‫‪Weeklynavasan‬‬ ‫هفته نامه‬ ‫سال ششم‬ ‫شماره صد و پنجاه و چهار‬ ‫‪ 25‬اذر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫‪ 29‬ربیع الثانی ‪۱۴۴۲‬‬ ‫ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان هشت بهشت غربی‬ ‫ساختمان افتاب ‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬واحد ‪۶‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول‪ :‬مجید محققیان‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫صندوق پستی‪8158981865 :‬‬ ‫صفحه ارایی‪ :‬نوسان‬ ‫به فرزندان خود احترام بگذارید و ان ها را‬ ‫نیکو تربیت کنید تا مورد غفران پروردگار‬ ‫قرار گیرید‪.‬‬ ‫تلفن‪031-32617859 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬پیام رسانه‬ ‫‪15 dec 2020‬‬ ‫‪no 154‬‬ ‫پیامبر اکرم (ص)‬ ‫توزیع‪:‬ارمان پخش‬ ‫شمــاره‬ ‫صد و پنجاه وچهار‬ ‫‪Various‬‬ ‫‪www.eghtesadbazar.ir‬‬ ‫اصول و فروض‬ ‫رشد ‪ 112‬درصدی قیمت برنج خارجی طی یک سال‬ ‫اهم ِ‬ ‫یت زمان‬ ‫ّ‬ ‫ِ‬ ‫پیشرفت ایران‬ ‫در‬ ‫دکتر محمود سریع القلم‬ ‫دکتر محمدرضا منجذب‬ ‫دوم‪ :‬نگاه غیر توســعه ای به بودجه که از اواســط دهه‬ ‫‪ 80‬بر بودجه حاکم بوده‪ ،‬همچنان ادامه دارد‪ .‬در بودجه‬ ‫پیشــنهادی هزینه های جاری ‪ 75‬درصد بودجه را در بر‬ ‫گرفته است‪ .‬این در شرایطی است که نرخ سرمایه گذاری‬ ‫در سالهای اخیر کاهش داشته است‪.‬‬ ‫سوم‪ :‬در شرایط رکود تورمی حاکم بر اقتصاد رشد هزینه‬ ‫های دولت حدود ‪ 30‬درصد پیش بینی شــده است که‬ ‫تنها ‪ 25‬درصد ان در مسیر عمرانی و محرک تعریف شده‬ ‫است‪ .‬این در شرایطی هســت که تورم کنونی ‪ 46‬درصد‬ ‫«عنصر زمان» علیه ماست‬ ‫عربسـتان که ‪ 80‬سـال به درامدهای نفتی وابسـته بوده‪ ،‬در تالشی همه جانبه در‬ ‫پـی عملیاتـی کردن چندین اسـتراتژی موازی برای کسـب درامـد های غیرنفتی‬ ‫ِ‬ ‫کیفیـت حیات‬ ‫کاهـش تقاضـایِ انـرژی در جهـان را مبنـا قـرار دهیم‪،‬‬ ‫اسـت‪.‬اگر‬ ‫ِ‬ ‫اقتصـادی در ایـران کـه عمدتـاً بـه صادرات انرژیهای فسـیلی وابسـته اسـت‪ ،‬تابع‬ ‫ِ‬ ‫موفقیت اقتصادی‪،‬‬ ‫کـدام درامدهـای ارزی خواهد بود؟ در میان عمو ِم متغیرهـای‬ ‫«عنصـر زمـان» علیه ماسـت‪ .‬هرچند ناکارامدی داخلی بخشـی ازمشـکل اسـت‬ ‫ولـی درعیـن حـال‪ ،‬بیش از ‪ 15‬سـال اسـت کـه تبعاتِ ناشـی از مسـائل خارجی‬ ‫و مذاکـرات هسـته ای‪ ،‬رشـد اقتصـادی را بـه صفـر و در دو ِرۀ کرونـا بـه زیـر صفر‬ ‫رسـانده اسـت‪ .‬تامیـن امنیـت اقتصـادی نـه بـه سـمینار نیـاز دارد و نه جلسـات‬ ‫طوالنی و سـخنرانی‪.‬‬ ‫از کرونا سخت تر هم داریم!‬ ‫مهدی عزیزی‬ ‫چهارم‪ :‬قدرتخریدواقعیکارکناندولتوبطورموازیبخش‬ ‫خصوصی در حدود بیســت درصد کاهش می یابد‪ .‬لذا سفره‬ ‫ایرانی ها کوچک تر خواهد شــد و فقر گسترده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫پنجم‪ :‬در نظر گرفتن قیمت ‪ 40‬دالری برای نفت و تولید‬ ‫بیش از دو میلیون بشکه در روز خوش بینانه هست‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه مشــخص نیســت امریکا کی و به چه نحوی وارد‬ ‫برجام می شود‪ .‬در خوش بینانه ترین حالت نیمی از انچه‬ ‫در بودجه امده تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫ششم‪ :‬با عنایت به نکات باال‪ ،‬و مســاله مبارزه با کرونا و‬ ‫نیز انتخابــات پیش روی ریاســت جمهــوری‪ ،‬و پیش‬ ‫بینی افزایش هزینه های پوپولیســتی و امثــال ان‪ ،‬و از‬ ‫ســوی دیگر عدم تامین درامدهای نفتی و تجربه منفی‬ ‫قرض از مردم طی امســال از طریق بورس‪ ،‬و بار بودجه‬ ‫ای که مجلس پوپولیســت بر دولت تحمیل خواهد کرد‪،‬‬ ‫همگی حاکی از کســری بودجه باالی دولت و تامین ان‬ ‫از طریق انتشــار پول و قرض از بانک مرکزی خواهد بود‪.‬‬ ‫در اینصورت تورمی باال در سال اتی مهمان اقتصاد ایران‬ ‫هست‪ ،‬و سفره ایرانی ها کوچکتر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ١٠‬روند سال اینده میالدی از دید اکونومیست‬ ‫ایا احسـاس می کنید خوش شـانس هسـتید؟ عدد ‪ ۲۱‬با شـانس‪ ،‬ریسک‪،‬‬ ‫اسـتفاده از فرصت هـا و ‪ ..‬همـراه خواهـد بود‪ .‬سـال جاری میلادی بحران‬ ‫کرونـا بزرگ تریـن اثـرات را بر اقتصاد جهان گذاشـته و سـال اینده نیز این‬ ‫بحـران‪ ،‬عمیق ترین نگرانی کشـورهای مختلف خواهد بـود‪ .‬امیدواری هایی‬ ‫دربـاره مهـار ویروس کرونا در سـال اینـده وجود دارد اما واقعیت این اسـت‬ ‫کـه ریسـک های بـزرگ در جهـان همچنـان وجـود خواهند داشـت و این‬ ‫ریسـک ها بـر سلامت انسـان ها‪ ،‬اقتصـاد کشـورها و ثبـات اجتماعـی اثر‬ ‫خواهند گذاشـت‪ .‬در اسـتانه سـال ‪ ،۲۰۲۱‬ده روند کالن برای سـال اینده‬ ‫قابل طرح اسـت‪.‬‬ ‫نخسـتین رونـد‪ ،‬رقابـت بـر سـر واکسـن کروناسـت‪ .‬همزمـان بـا تولید و‬ ‫توزیـع واکسـن بـرای کرونا‪ ،‬تمرکز از سـاخت ان به سـمت موضوع بسـیار‬ ‫مهـم دیگـر یعنـی توزیـع معطـوف خواهد شـد‪" .‬دیپلماسـی واکسـن" با‬ ‫رقابت هایـی در داخـل و بین کشـورها بر سـر اینکه چه کسـی و چه زمان‬ ‫بایـد واکسـن را دریافـت کنـد همراه خواهـد بود‪.‬‬ ‫دومین روند‪ ،‬بهبود غیریکپارچه شـرایط اقتصادی اسـت‪ .‬سـال اینده اکثر‬ ‫اقتصادهـا در مسـیر بهبود قـرار می گیرند اما بهبود‪ ،‬یکنواخـت نخواهد بود‬ ‫زیـرا دائمـاً مواردی از شـیوع و مهار کرونا رخ می دهـد و نیز دولت ها مجبور‬ ‫هسـتند به شـرکت ها و نیـروی کار کمک کنند به حیات خـود ادامه دهند‬ ‫تـا بحـران به طور کامل از میان برود‪ .‬سـال اینده شـکاف بین شـرکت های‬ ‫ضعیف و قدرتمنـد افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫سـومین روند‪ ،‬تحوالت سیاسـی با اغاز به کار دولت جدید در امریکاسـت‪.‬‬ ‫ایـن پرسـش مطرح اسـت کـه دولت جـو بایدن تا چـه حـد می تواند نظم‬ ‫بین المللـی قاعده منـد را احیـا کنـد‪ .‬پیمـان اب و هـوای پاریـس و پیمان‬ ‫هسـته ای ایران نخسـتین ازمون هـای دولت بایدن خواهند بود‪ .‬اما مسـلماً‬ ‫اثرات دوران ریاسـت جمهوری ترامپ همچنـان بر جهان باقی خواهد ماند‪.‬‬ ‫چهارمین روند‪ ،‬افزایش تنش بین امریکا و چین اسـت‪ .‬نباید انتظار داشـته‬ ‫باشـید بایدن جنگ تجـاری با چین را متوقف کند‪ .‬در عـوض‪ ،‬او قصد دارد‬ ‫روابـط امریـکا بـا هم پیمان های این کشـور را ترمیم کنـد تا جنگ تجاری‬ ‫بـا چیـن را به شـکل موثرتـر ادامـه دهـد‪ .‬بسـیاری از کشـورها از افریقا تا‬ ‫جنوب شـرق اسـیا حداکثـر تالش خـود را می کنند که همزمان با شـدت‬ ‫یافتـن تنش ها مجبور نشـوند جانـب یکی از دو طـرف را بگیرند‪.‬‬ ‫پنجمیـن رونـد‪ ،‬افزایـش درگیر شـدن شـرکت ها در منازعه بیـن امریکا و‬ ‫چین اسـت‪ .‬در منازعات بین دو کشـور‪ ،‬شـرکت ها یک جبهه مهم هستند‬ ‫و سـال اینـده صرفاً شـرکت های بـزرگ نظیر هـواوی و تیک تـاک درگیر‬ ‫نخواهنـد بـود بلکه طیفـی گسـترده از شـرکت ها در این نـزاع تحت تاثیر‬ ‫قـرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫ششـمین روند‪ ،‬اشـکار شـدن تحوالت در اسـتفاده از فناوری اسـت‪ .‬سـال‬ ‫جـاری میالدی به دلیـل همه گیری کرونا میزان بهره گیـری از فناوری های‬ ‫گوناگـون از ویدئو کنفرانس گرفته تا خریدهای انالیـن‪ ،‬دورکاری و اموزش‬ ‫الیحه‬ ‫پاشنه اشیل بودجه ‪! ۱۴۰۰‬؟‬ ‫الیحـه بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬را کـه هفتـه گذشـته بـه مجلس ارائه شـد‪،‬‬ ‫می توان الیحه ای بسـیار خوشـبینانه و مبتنی بر درامدهای ناپایدار‬ ‫دانسـت‪ .‬پیش بینـی فـروش ‪ ۲.۳‬میلیـون بشـکه ای نفـت در سـال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬از ایـن حیـث عجیب اسـت که فروش این مقـدار نفت حتی‬ ‫در حالـت غیـر تحریمـی و معقول نیز ممکن اسـت محقق نشـود‪.‬‬ ‫ناپایداری درامدهای پیش بینی نشـده در بودجه به گونه ای اسـت که‬ ‫حتـی ممکـن اسـت درامدهـای مالیاتـی که به ظاهـر نیـز پایدارند‪،‬‬ ‫ناپایـدار شـوند‪ .‬از طرفـی عمـده درامدهای مالیاتی پیش بینی شـده‬ ‫در بودجـه مربـوط به مالیات بـر مصرف و مالیـات دریافتی از حقوق‬ ‫کارکنان اسـت که نمی توان انها را به معنای واقعی مالیات دانسـت‪.‬‬ ‫نظرات خود را در خصوص محتوای نشریه به ایمیل ما ارسال کنید‬ ‫تراژدی چهره موفق‬ ‫خرده فروشی انالین‬ ‫هســت و رشــد نقدینگی ‪ 30‬درصدی در برابر تورم ‪45‬‬ ‫درصدی نیز‪ ،‬حکایت از سیاستهای انقباضی مالی و پولی‬ ‫در سال اتی دارد‪.‬‬ ‫اینده پژوهی‬ ‫اریک بارکر‬ ‫این ده اصل تابع ‪ 5‬مفروض بنیادی زیر هستند‪:‬‬ ‫اول‪ :‬بدون ارتباطات بین المللی نمی توان به رشد اقتصادی و مازاد دست یافت؛‬ ‫دوم‪ :‬بـدون روابـط عادی و امن با همسـایگان نمی¬توان به رشـد اقتصـادی و مازاد‬ ‫دست یافت؛‬ ‫سـوم‪ :‬امنیت داخلی‪ ،‬امنیت ملی‪ ،‬انسـجام اجتماعی و وفاداری به کشـورعمدتاً تابع‬ ‫ِ‬ ‫امنیت اقتصادی و مازاد هسـتند؛‬ ‫چهارم‪ :‬ثبات اقتصادی به ثبات سیاسی می انجامد؛‬ ‫جهـان فعلـی‪ ،‬مادامی کـه نخبگان‬ ‫پنجـم‪ :‬بـا توجـه بـه واقعیـت هـای منظومـه‬ ‫ِ‬ ‫سیاسـی بـه اولویت ‪ % 80‬رشـد و توسـعه اقتصـادی در نظام فکری و اسـتنباطی‬ ‫خـود دسـت نیابنـد‪ ،‬از یـک بحـران بـه بحرانـی دیگر حرکـت خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫درمحافل علوم انسـانی کشـور این اسـت که ایران را یک‬ ‫یکی از خطاهای تحلیلی‬ ‫ِ‬ ‫«مـورد خـاص» مـی بینـد در حالـی که مطالعۀ مقایسـه ای نشـان مـی دهد که‪:‬‬ ‫کشـورهای چند قومی هم پیشـرفت کرده اند مانند مالزی؛ کشـورهای مسـتقر در‬ ‫مناطـق ژئوپلیتیـک هم پیشـرفت کرده اند ماننـد کرۀ جنوبی؛ کشـورهایی که با‬ ‫اسـتعمار مبـارزه کـرده اند هم پیشـرفت کـرده اند ماننـد ویتنام؛ کشـورهایی که‬ ‫همسـایۀ قدرتمنـد دارند هم پیشـرفت کـرده اند ماننـد مکزیک؛ کشـورهایی که‬ ‫سـوابق ایدئولوژیـک دارنـد هم پیشـرفت کرده انـد مانند چین؛ کشـورهایی که به‬ ‫ان¬هـا حمله شـده و مسـتعمره شـده اند هم پیشـرفت کرده انـد مانند هند‪.‬‬ ‫هیـچ کشـوری بـدون بیـن المللـی شـدن اندیشـه و عملکـرد نخبـگان سیاسـی‬ ‫ان نتوانسـته اسـت پیشـرفت کنـد‪ .‬بعضـی ماننـد سـنگاپور و مالزی بـا مطالعه و‬ ‫تشـخیص بیـن المللـی می شـوند؛ بعضـی مانند چیـن با وجـود تعد ِد بحـران ها‬ ‫بیـن المللـی مـی شـوند و بعضـی ها بـدون بین المللی شـدن‪ ،‬نسـل هـای ایندۀ‬ ‫خـود را فقیرتـر مـی کنند‪.‬‬ ‫همه ســاله در این ایام بودجه‬ ‫دولت برای تصویب به مجلس‬ ‫مــی رود‪ .‬طبــق روال نقــد و‬ ‫بررسیهایی از ســوی اساتید و‬ ‫کارشناسان از سر دلسوزی ابراز‬ ‫می شود‪ .‬بدین لحاظ نکات زیر‬ ‫را تقدیم می دارد‪:‬‬ ‫اول‪ :‬ماهیت پوپولیستی بودجه در هزینه کرد پیشنهادی‬ ‫عیان اســت‪ .‬مث ً‬ ‫ال بودجه هایی که طبق روال گذشته به‬ ‫موسســات و یا گروه هایی تعلق می گیــرد‪ ،‬تا اعتراضی‬ ‫صورت نگیرد و امر تصویب تسهیل گردد‪ .‬بودجه مثل گاو‬ ‫شیرده ای شده که هرکس در مســیر پوپولیستی و غیر‬ ‫منطقی خود چنگی به ان می زند‪.‬‬ ‫ژاپنـی هـا کـه برتـری اقتصـادی چیـن را نهایـی مـی داننـد بـا نادیـده گرفتـن‬ ‫اختالفـات عمیـق تاریخـی‪ ،‬به روابطِ گسـترده ای با چینی ها به خصـوص در دهۀ‬ ‫اخیـر اهتمـام ورزیـده اند‪.‬بـرای انکه انگیـزۀ مهاجـرت ازافریقا به اتحادیـه اروپا به‬ ‫تدریـج کاسـته شـود‪ ،‬این اتحادیـه تصمیم گرفته سـرمایه گـذاری و فعالیت های‬ ‫گسـترده ای را در اقتصـاد کشـورهای افریقایی شـروع کنـد تا در یک بـازۀ زمانی‬ ‫‪ 10‬سـاله کـه پیـش بینـی می شـود‪ 200‬میلیـون نفر بـه جمعیت افریقـا اضافه‬ ‫شـود‪ ،‬مهاجـرت افریقـا یـی هـا بـه اروپا را بـه حداقـل برسـاند‪.‬امریکا بـرای انکه‬ ‫دنبـال روابطِ‬ ‫برتـری خـود را نسـبت به چیـن در چند دهـۀ اینده حفظ کنـد‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫اسـتراتژیک با کشـورهایی اسـت کـه یکی از ایـن ویژگی ها را داشـته باشـد‪ :‬بازار‬ ‫مصرفی و سـرمایه (برزیل و هند)‪ ،‬سـرمایه (عربسـتان‪ ،‬المان‪ ،‬کانادا و انگلیس) و‬ ‫ِ‬ ‫تثبیت‬ ‫فنـاوری (سـنگاپور‪ ،‬هنـد‪ ،‬اسـراییل و کرۀ جنوبـی)‪ .‬عموم این کشـورها به‬ ‫موقعیـت خـود در حـدو ِد سـال ‪ 2050‬فکـر و برنامه ریـزی می کنند‪.‬‬ ‫بیوگرافی‬ ‫نگاره‬ ‫بررسی نکات کلیدی بودجه ‪1400‬‬ ‫تامین امنیت اقتصادی‬ ‫تابع ‪ 10‬اصل زیر است‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫اولویت رشد و توسعۀ اقتصادی؛‬ ‫حول‬ ‫اول‪ :‬اجما ِع عمو ِم جریان های سیاسی ِ‬ ‫دوم‪ :‬تبدیـل دسـتگا ِه دیپلماسـی بـه وزارت خانـه ای جهـت تسـهیل تجـارت و‬ ‫سـرمایه گـذاری اقتصـادی؛‬ ‫ِ‬ ‫سیاست خارجی یعنی روابط اقتصادی خارجی؛‬ ‫سوم‪:‬‬ ‫چهارم‪ :‬ثباتِ سیاسی؛‬ ‫کسب سهم بازا ِر منطقه ای و جهانی؛‬ ‫پنجم‪ :‬تمرکز بر چندین مزیت نسبی برای ِ‬ ‫سازمان تجارت جهانی؛‬ ‫ششم‪ :‬پیوستن به‬ ‫ِ‬ ‫هفتم‪ :‬روابطِ عادی و قابل پیش بینی با عموم همسایگان؛‬ ‫هشـتم‪ :‬اندونزیایـی کردن سیاسـت خارجی(روابطِ متعـادل با ژاپن‪ ،‬هند‪ ،‬روسـیه‪،‬‬ ‫چین‪ ،‬امریکا‪ ،‬اسـترالیا و اتحادیـۀ اروپا)؛‬ ‫نهم‪ :‬نظا ِم حقوقی و بوروکراتیک شفاف؛‬ ‫کامل رسانه ها در مبارزه با فساد اقتصادی‪.‬‬ ‫دهم‪ :‬مصونیت ِ‬ ‫مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی در خصوص صادرات محصوالت‬ ‫ت ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ‪ ۹۸‬گفت‪:‬‬ ‫کشاورزی در هش ‬ ‫مجموع صادرات محصوالت کشاورزی در هشت ماهه سال جاری به پنج میلیون و‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تن به ارزش سه میلیارد و ‪ ۸۴۲‬میلیون و ‪ ۱۳۵‬هزار دالر رسید که این رقم‬ ‫در مدت مشابه سال قبل‪ ،‬چهار میلیون و ‪ ۲۸۵‬هزار تن به ارزش سه میلیارد و ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش قیمت انواع کاالهای اساسی و ضروری در یک سال گذشته قیمت‬ ‫برنج خارجی ‪ 112‬درصد و شکر سفید ‪ 58‬درصد افزایش یافت‪ .‬قیمت برنج پاکستانی‬ ‫باسماتی درجه یک در مهر ‪ 99‬نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪ 112.4‬درصد‬ ‫افزایش یافته و از ‪ 110174‬ریال به ‪ 234043‬ریال رسید‪ .‬قیمت برنج تایلندی نیز‬ ‫در مهر ‪ 99‬نسبت به مهر ‪ 98‬در مجموع ‪ 71.4‬درصد افزایش داشته و از ‪73999‬‬ ‫ریال به ‪ 126812‬ریال افزایش یافت‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫قدرتاولجهان‪(،‬المان‪،‬‬ ‫میانچهار‬ ‫یکویژگی‬ ‫مشترکحکمرانی ِ‬ ‫چین‪ ،‬امریکا و ژاپن)‪ ،‬نگاه های دراز مدت در واکنش ها و تصمیم‬ ‫سازی هاســت‪ .‬اصوالً وقتی حکمرانان‪ ،‬اولویت اول خود را رشد و‬ ‫توسعۀ اقتصادی تعریف کنند‪ ،‬بر اســاس بازه های زمانی طوالنی‬ ‫مدت تصمیم می گیرند‪ .‬المانی ها برای انکه بیهوده نگران ناامنی‬ ‫از ناحیۀ روس ها نشوند‪ ،‬پروژه ای چند میلیارد دالری برای انتقال‬ ‫گاز طبیعی روسیه به المان تعریف کردند تا با ایجاد نوعی وابستگی‬ ‫متقابل‪ ،‬هم در تامین امنیت و هم تامین منابع گاز و انرژی برای دراز‬ ‫مدت برنامه ریزی کنند‪ .‬این پروژه علیرغم مخالفت امریکا در حال‬ ‫تکمیلاست‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۱۳‬درصدی ارزش صادرات محصوالت کشاورزی‬ ‫انچـه تحـت عنوان مالیـات از حقوق افراد کسـر می شـود از انجا که‬ ‫قبـل از این کـه به دسـت فرد برسـد از ان کسـر می شـود‪ ،‬نمی توان‬ ‫نـام مالیات را بر ان گذاشـت‪ .‬باید به سـمتی برویم کـه درامد اصلی‬ ‫کشـور و دولـت‪ ،‬مالیـات و نه درامدهـای ناپایـدار و گاهی بـاداورده‬ ‫ماننـد صـادرات نفت خام باشـد کـه دولت حتـی در تعییـن میزان‬ ‫قیمـت و صـادرات ان نیز نقشـی ندارد‪.‬‬ ‫متاسـفانه انچـه باعنـوان مالیات بـر ارزش افزوده در کشـور مـا اجرا‬ ‫می شـود‪،‬گرچه در ظاهـر نـام مالیـات را دارد امـا متاسـفانه مالیات‬ ‫بـر ارزش افـزوده نیسـت‪ ،‬بلکه مالیـات بر فروش جانشـین مالیات بر‬ ‫ارزش افـزوده شده اسـت‪.‬‬ ‫از راه دور بسـیار افزایـش یافتـه اسـت‪ .‬سـال اینـده همزمان با مهار شـدن‬ ‫ویـروس کرونـا مشـخص خواهد شـد ایـن فناوری هـا تا چه حـد همچنان‬ ‫مورد اسـتفاده قـرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫هفتمیـن رونـد‪ ،‬تغییـر در صنعت گردشـگری اسـت‪ .‬انتظار می رود سـال‬ ‫اینده بخش های گردشـگری کوچکتر شوند و مسـافرت ها عموماً در داخل‬ ‫کشـورها انجام شـود‪ .‬خطوط هواپیمایی‪ ،‬هتل های زنجیره ای و سـازندگان‬ ‫هواپیمـا دچار مشـکل خواهند بود‪.‬‬ ‫هشـتمین رونـد‪ ،‬توجـه به تغییـرات اب و هوایی اسـت‪ .‬یـک جنبه مثبت‬ ‫بحـران کرونـا ایـن اسـت که فرصتـی پدید امد تـا دربـاره تغییـرات اب و‬ ‫هوایـی اقـدام شـود‪ .‬برنامه دولت هـا در حوزه بهبـود اوضاع اقتصـادی با در‬ ‫نظر گرفتن مسـائل زیسـت محیطی تدوین خواهد شـد و انتظار می رود از‬ ‫میزان انتشـار گازهای گلخانه ای کاسـته شـود‪.‬‬ ‫نهمیـن رونـد‪ ،‬به تعویق افتادن برخی رویدادهای جهانی اسـت‪ .‬از بسـیاری‬ ‫جهـات سـال اینـده مانند سـال جـاری خواهد بود بـه این معنـا که مانند‬ ‫امسـال‪ ،‬سـال ‪ ۲۰۲۱‬تلاش می شـود رویدادهای ورزشـی‪ ،‬نمایشـگاه های‬ ‫بین المللـی و رویدادهـای سیاسـی در موعـد مقـرر برگـزار شـوند اما بعید‬ ‫اسـت تمامـی رویدادها سـال اینده برگزار شـوند‪.‬‬ ‫دهمیـن رونـد‪ ،‬توجـه بـه دیگـر ریسک هاسـت‪ .‬دانشـمندان و تحلیلگران‬ ‫کـه بسـیاری از انهـا سـال های متمـادی دربـاره خطـر همه گیری هشـدار‬ ‫داده بودنـد سـعی خواهنـد کـرد از فرصـت پدیـد امـده بـرای تشـویق‬ ‫سیاسـت گذاران بـه توجـه بـه دیگـر ریسـک ها اسـتفاده کننـد‪ .‬امیدواریم‬ ‫موفق باشـند‪.‬‬ ‫سـال جدید میالدی بسـیار غیـر قابل پیش بینـی خواهد بود زیـرا عواملی‬ ‫نظیر همه گیری‪ ،‬بهبود غیریکپارچه شـرایط اقتصادی و مسائل ژئوپلیتیک‬ ‫بر اوضـاع جهان اثر خواهند گذاشـت‪.‬‬ ‫هفتـه قبـل‪ ،‬اعالم خبر مرگ تونی شـی‬ ‫کارافریـن ‪ ۴۷‬سـاله بسـیاری را در بهت‬ ‫فـرو بـرد‪ .‬بنیان گـذار شـرکت مشـهور‬ ‫فـروش انالیـن کفـش ‪ Zappos‬بـه‬ ‫خاطـر اثـرات اتش سـوزی کـه ‪۱۰‬‬ ‫روز پیـش در محـل اقامتـش در شـهر‬ ‫‪ New London‬امریـکا رخ داده‬ ‫بـود‪ ،‬درگذشـت‪ .‬از بیـل گیتـس و جف‬ ‫بزوس گرفته تا بیل کلینتـون مرگ او را‬ ‫تسـلیت گفتند‪ .‬سـیل واکنش ها به این‬ ‫اتفـاق انقـدر زیـاد بود کـه برخـی ان را‬ ‫با رخداد درگذشـت اسـتیو جابز در یک‬ ‫دهـه قبـل مقایسـه کردند‪.‬‬ ‫تونـی شـی یکـی از چهره هـای موفـق‬ ‫صنعـت تجـارت الکترونیکی به حسـاب‬ ‫مـی اید که با ایده هایش شـرکت زپوس‬ ‫را بـه یکـی از محبوب ترین شـرکت های‬ ‫اینترنتی تبدیل کـرد‪ .‬او تنها چند هفته‬ ‫قبل از تولد ‪ ۴۷‬سـالگی از عوارض ناشی‬ ‫از سـوختگی در گذشت‪.‬‬ ‫هرچند نـام «زپوس» زیر پرچـم امازون‬ ‫( بزرگ تریـن خرده فـروش انالین جهان‬ ‫زپـوس را چند سـال قبـل ‪ ۱ /۲‬میلیارد‬ ‫دالر خریـد) چنـدان به چشـم نمی امد‬ ‫امـا نـوع هدایـت ایـن خرده فروشـی‬ ‫انالیـن همـواره الگویـی برای هـر فعال‬ ‫در صنعـت تجـارت الکترونیکـی جهان‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید از ایـن رو امـازون حتـی‬ ‫بعـد از خریـد ‪ Zappos‬از او خواسـت‬ ‫تا همچنـان هدایـت شـرکت را برعهده‬ ‫داشـته باشد‪.‬‬ ‫گفتـه می شـود وی از فروشـندگان‬ ‫خواسـته بـود در صورتـی کـه مشـتری‬ ‫جنسـی را می خواسـت که انها نداشتند‬ ‫بایـد مشـتری را بـه رقیبـی کـه ان‬ ‫جنـس را داشـت هدایـت می کردنـد‪.‬‬ ‫نمونه هایی از این دسـت باعث شـده بود‬ ‫کـه مشـتریان وفـادار یکـی از مهم ترین‬ ‫مزیت هـای این شـرکت به شـمار بیاید‪.‬‬ ‫چالش اصلـی او در فروش اینترنتی یک‬ ‫محصول پوشـیدنی بود که مشـتریان تا‬ ‫قبـل از ان بـدون تسـت و لمـس حاضر‬ ‫بـه خریـدش نبودنـد‪ .‬بـا ایـن حـال او‬ ‫اعتمـاد خریـداران را خیلی زود بـا دادن‬ ‫پیشـنهادهایی چـون ارسـال و تعویـض‬ ‫رایـگان کفـش جلـب کـرد‪ .‬او حتی این‬ ‫امـکان را داد کـه مشـتریان در صـورت‬ ‫عدم رضایـت از کفـش حتی بعـد از یک‬ ‫سـال محصـول را پـس بدهند!‬ ‫او به خوبی شـیوه فروش فیزیکی کفش‬ ‫را در صنعـت انالیـن بـه کار گرفـت‪،‬‬ ‫مشـتریان قادر به سـفارش رایـگان ده ها‬ ‫جفت کفش بودند و می توانسـتند بعد از‬ ‫پوشـیدن و ازمایش کردن فقط ان هایی‬ ‫را که دوسـت داشـتند نگاه دارند و بقیه‬ ‫را پـس بفرسـتند‪ .‬این سیاسـتی بود که‬ ‫رقبـا را عقب زد‪.‬‬ ‫به رغـم اینکـه اقـای شـی یک کسـب و‬ ‫کار اینترنتـی را رهبـری می کرد معتقد‬ ‫بـود که تمـاس غیر مجازی با مشـتریان‬ ‫موثرتر اسـت از این رو شـماره تلفن های‬ ‫شـرکت روی وب سـایت در دسترس بود‬ ‫و فروشـندگان را بـه تمـاس تلفنـی بـه‬ ‫جـای ارسـال ایمیـل ترغیـب می کـرد‪.‬‬ ‫او معتقـد بـود که نبایـد «کاال» فروخت‬ ‫بایـد «شـادی» بـه مشـتریان تحویـل‬ ‫داد‪ .‬او همچنیـن به تجربیـات مدیریتی‬ ‫خاصـی معـروف بـود کـه برخـی از انها‬ ‫به عنـوان جنون امیـز یـاد می کننـد‬ ‫‪info@eghtesadbazar.ir‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های هفته نامه نوسان

هفته نامه نوسان 164

هفته نامه نوسان 164

شماره : 164
تاریخ : 1399/12/12
هفته نامه نوسان 163

هفته نامه نوسان 163

شماره : 163
تاریخ : 1399/12/05
هفته نامه نوسان 158

هفته نامه نوسان 158

شماره : 158
تاریخ : 1399/10/30
هفته نامه نوسان 157

هفته نامه نوسان 157

شماره : 157
تاریخ : 1399/10/16
هفته نامه نوسان 156

هفته نامه نوسان 156

شماره : 156
تاریخ : 1399/10/09
هفته نامه نوسان 155

هفته نامه نوسان 155

شماره : 155
تاریخ : 1399/10/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!