ماهنامه بلوط شماره 35 - مگ لند

ماهنامه بلوط شماره 35

ماهنامه بلوط شماره 35

ماهنامه بلوط شماره 35

‫ماهنامه اجتماعی اقتصادی شماره سی وپنجم بهمن ‪ 3000 1401‬تومان‬ ‫احیای تاالب ݡگاوخونی‬ ‫روی میز ریاست جمهوری‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬سامان خوش پیمان‪ /‬ایسنا‬ ‫‪2‬‬ ‫شیب صعودی ابتال به سرطان در اصفهان‬ ‫‪5‬‬ ‫روایت جدید از ریزش سقف بازار قیصریه اصفهان‬ صفحه 1 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫احیای تاالب ݡگاوخون ــݡی روی میز ریاست جمهوری‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫اصفهان با اشاره به حقابه مغفول مانده‬ ‫تاالب گاوخونی‪ ،‬گفت‪ :‬احیای تاالب‬ ‫گاوخونی از دغدغه های مدیریت استان‬ ‫و روی میز ریاست جمهوری است تا با‬ ‫همراهی همه مسئوالن این تاالب در مرکز‬ ‫کشور جان دوباره بگیرد‪.‬‬ ‫مهران زینلیان در نشست تخصصی‬ ‫معاونان محیط زیست و تنوع زیستی‬ ‫استان های کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روزها‬ ‫تعطیلی های پیاپی در استان به دلیل‬ ‫الودگی هوا اتفاق افتاده و سایر معضالت‬ ‫زیست محیطی مثل خشکی زاینده رود و‬ ‫تاالب گاوخونی بیش از پیش مردم ما را بر‬ ‫این باور رسانده که باید در حفظ و توسعه‬ ‫پایدار محیط زیست کوشا باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به اجبار برای حفظ سالمت‬ ‫مردم اموزش تعطیل می شود و ما میراث‬ ‫دار تصمیمات مدیران گذشته هستیم‬ ‫و وظیفه ای سنگین بر دوش داریم تا با‬ ‫تصمیمات درست میراث جاودانه ای را‬ ‫برای نسل اینده به یادگار بگذاریم‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬بر این باوریم که می توانیم‬ ‫تهدیدهای زیست محیطی را به فرصت‬ ‫تبدیل کنیم و با همراهی افکار عمومی‬ ‫برای گذر از بحران و توسعه همه جانبه‬ ‫محیط زیست اقدامات اساسی و زیربنایی‬ ‫در پیش بگیریم‪.‬‬ ‫زینلیان افزود‪ :‬باید با تصمیم گیری های‬ ‫درست‪ ،‬کارشناسی و دغدغه مند سیاست‬ ‫صحیحی را در پیش بگیریم و در جهت‬ ‫ارتقای فرهنگ عمومی در مسائل‬ ‫زیست محیطی که از مهم ترین موضوعات‬ ‫است تالش کنیم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در استان اصفهان‬ ‫پهنه های زیست محیطی و حفاظتی قابل‬ ‫توجهی داریم و ‪ ۲۱‬منطقه محافظت شده‬ ‫با ذخایر غنی زیست محیطی میراث باقی‬ ‫مانده که تالش ما حفظ و توسعه این‬ ‫میراث ارزشمند است‪ .‬معاون هماهنگی‬ ‫امور عمرانی استانداری اصفهان ادامه داد‪:‬‬ ‫برای حفظ منابع زیست محیطی استان از‬ ‫تمام بضاعتی که در اختیار داریم از جمله‬ ‫صندوق سازگاری با محیط زیست بهره‬ ‫گرفته ایم تا بیش از این شاهد بحران زیست‬ ‫محیطی در استان نباشیم‪.‬‬ ‫زینلیان با تا کید بر اجرایی شدن قانون‬ ‫هوای پاک‪ ،‬گفت‪ :‬باید رویکرد مدیران و‬ ‫مردم در حفاظت محیط زیست تغییر کند‪.‬‬ ‫برای حفظ پارک های ملی حیات وحش در‬ ‫استان مانند پارک ملی قمیشلو و کاله قاضی‬ ‫می توانیم حصار بکشیم و مردم را در رفت و‬ ‫امد محدود کنیم و یا با تغییر رویکرد مردم را‬ ‫در حفظ منابع طبیعی دخیل کنیم‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬دنیا به این نتیجه رسیده‬ ‫که بهترین راه حفاظت از محیط زیست‬ ‫همراهی مردم است که منجر به ارتقای‬ ‫فرهنگ شهروند می شود و مردم خود حافظ‬ ‫محیط زیست می شوند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬استان اصفهان در‬ ‫این موضوع می تواند پایلوت کشور باشد‬ ‫و شرایطی در استان فراهم شود که مردم‬ ‫با طبیعت اشتی کنند و حفاظت از محیط‬ ‫زیست به صورت عینی رقم بخورد‪.‬‬ ‫زینلیان افزود‪ :‬امادگی این امر را داریم که‬ ‫مباحث اکوپارک و اکوتوریسم در اصفهان‬ ‫با جدیت دنبال شود و معتقدیم زمانی که‬ ‫مردم و سازمان های مردم نهاد پیش قدم‬ ‫شوند شاهد اتفاقات بهتری خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حقابه مغفول مانده تاالب‬ ‫گاوخونی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در اصفهان حقابه‬ ‫داران بسیاری داریم‪ ،‬اما مظلوم ترین بخش‬ ‫محیط زیست است و انتظار داریم مدیران‬ ‫کشوری به یاری مدیران استانی بیایند تا‬ ‫تاالب بین المللی گاوخونی احیا شود‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬حقابه تاالب گاوخونی چند‬ ‫ً‬ ‫هزارساله و کامال قانونی است و خشکی این‬ ‫تاالب ظلم به مردم است‪ .‬این تاالب خشک‬ ‫منبع االیندگی در استان شده و تحقیقات‬ ‫دانشگاهی نشان می دهد ریزگردهای این‬ ‫تاالب به شوره زار تبدیل و شش کیلومتر‬ ‫عمودی و شش هزار کیلومتر افقی قابل‬ ‫انتشار است‪.‬‬ ‫زینلیان گفت‪ :‬این تاالب بین المللی امروز‬ ‫نیازمند نگاه ویژه همه مدیران ملی و‬ ‫استانی است‪ .‬احیای تاالب گاوخونی‬ ‫از دغدغه های مدیریت استان و روی‬ ‫میز ریاست جمهوری است تا با همراهی‬ ‫مسئوالن این تاالب در مرکز کشور جان‬ ‫دوباره بگیرد‪ /.‬روابط عمومی و امور‬ ‫بین الملل استانداری اصفهان‬ ‫افتتاح اتاق ݡکودک در مجتمع قضای ـ ــݡی خانواده‬ ‫بـه مناسـبت فرارسـیدن دهـه مبـارک فجـر‪،‬‬ ‫اتـاق مخصـوص نگهـداری کـودکان در‬ ‫مجتمـع قضایـی شـهید قدوسـی اصفهـان‬ ‫افتتـاح شـد‪.‬‬ ‫حجت االسلام و المسـلمین جعفری‪ ،‬رئیس‬ ‫کل دادگسـتری اسـتان اصفهـان در حاشـیه‬ ‫افتتـاح اتـاق کـودک در دادگاه خانـواده‬ ‫اصفهـان با اشـاره به اهمیـت رعایت حقوق‬ ‫نهـای عمومـی بیـان‬ ‫کـودکان در تمـام مکا ‬ ‫داشـت‪ :‬برخـی از مراجعیـن بـه مجتمع های‬ ‫قضایـی‪ ،‬مجبـور هسـتند بـه هـر دلیلـی بـه‬ ‫‪2‬‬ ‫همـراه کـودکان خـود وارد محیـط دادگاه‬ ‫شـوند و بـا توجـه بـه جـو حا کـم بر ایـن گونه‬ ‫مکان هـا‪ ،‬ممکـن اسـت ارامـش و روان‬ ‫کـودکان تحـت تاثیـر قـرار گیـرد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬ایـن موضـوع در دادگا ههـای‬ ‫خانـواده کـه برخـی اوقـات مشـاجره های‬ ‫لفظـی بیـن زوجیـن یـا خانواد ههـای انهـا‬ ‫صـورت می گیـرد نمـود بیشـتری پیـدا‬ ‫می کنـد ‪.‬‬ ‫رییـس دسـتگاه قضایـی اسـتان از معاونـت‬ ‫اجتماعـی و پیشـگیری از وقـوع جـرم‬ ‫دادگسـتری اسـتان اصفهـان بـه عنـوان‬ ‫پیشـنهاددهنده و مجـری ایـن طـرح نـام‬ ‫بـرد و تصریـح کـرد‪ :‬طـرح افتتـاح اتـاق‬ ‫کـودک در سـاختمان دادگاه خانـواده‬ ‫بـه ابتـکار و همـت معاونـت اجتماعـی و‬ ‫پیشـگیری از وقـوع جرمدادگسـتری اسـتان‬ ‫اصفهـان و بـا مشـارکت نهادهـای حمایتـی‬ ‫از جملـه اداره بهزیسـتی‪ ،‬شـهرداری‪ ،‬کانـون‬ ‫پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان و دیگر‬ ‫نهادهایـی کـه در حـوزه حقـوق کـودک‬ ‫فعالیـت دارنـد اجـرا شـد کـه صمیمانـه از‬ ‫همـه دسـت اندر کاران اجـرای ایـن طـرح‬ ‫تقدیـر و تشـکر می کنیـم‪.‬‬ ‫جعفـری در پایـان تقارن افتتـاح اتاق کودک‬ ‫در دادگاه خانـواده بـا اغـاز دهـه مبارک فجر‬ ‫و میلاد حضـرت علـی اصغـر(ع) برگـزاری‬ ‫کارگاه حقـوق کـودک و نوجـوان در اصفهـان‬ ‫را بـه فـال نیـک گرفتـه و ابـراز امیـدواری کرد‬ ‫بـا همـکاری و هم افزایـی تمـام نهاد هـای‬ ‫ذیربـط اتفاقـات مثبتـی در عرصـه ارتقـاء و‬ ‫حفـظ حقوق کـودکان در جامعه رخ دهد‪/.‬‬ ‫روابـط عمومـی دادگسـتری کل اسـتان‬ صفحه 2 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫شیب صعودی ابتال به سرطان در اصفهان‬ ‫عاطفه قلع ریز‬ ‫بـر اسـاس امـار موجـود وزارت بهداشـت‬ ‫سـرطان رونـد رو بـه افزایشـی دارد و سـاالنه‬ ‫‪ ۱۱‬هـزار بیمـار جدیـد بـه جمعیـت بیمـاران‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫سـرطانی در اصفهـان اضافـه م ‬ ‫بنابـر اخریـن امـار ثبـت شـده در معاونـت‬ ‫درمـان‪ ،‬باالتریـن امـار ابتلاء بـه سـرطان در‬ ‫شـهرضا‪ ،‬شـاهین شـهر و لنجـان ثبـت شـده‬ ‫اسـت و بـر اسـاس امـار سـال ‪ ،۹۶‬اصفهـان در‬ ‫سـرطان پسـتان جایـگاه دوم‪ ،‬سـرطان خـون‬ ‫جایـگاه سـوم کشـوری و سـرطان تیروئیـد در‬ ‫جایـگاه چهـارم قـرار دارد که طی این سـال ها‬ ‫جایـگاه اصفهـان تغییـر کـرده و در رتب ههـای‬ ‫باالتـر قـرار گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن گـزارش کـه در خبرگـزاری‬ ‫مهـر منتشـر شـده‪ ،‬امـده اسـت‪ :‬شـایع ترین‬ ‫سـرطان ها در اسـتان اصفهـان سـرطان‬ ‫پسـتان‪ ،‬پروسـتات‪ ،‬پوسـت‪ ،‬روده بـزرگ و‬ ‫تیروئیـد ثبـت شـده و میانگین سـن ابتلاء به‬ ‫سـرطان ‪ ۵۹.۵‬سـال تخمیـن زده شـده اسـت‬ ‫ومطابـق داد ههـای امـاری ‪ ،DALY‬تنهـا بـر‬ ‫اثـر سـرطان روده بـزرگ در کشـور ‪ ۱۶۰‬هـزار‬ ‫سـال عمـر مردم ایران به علت مـرگ زودرس‬ ‫و ناتوانـی ناشـی از ایـن سـرطان کاهـش‬ ‫می یا بـد‪.‬‬ ‫مقایسـه امـاری سـرطان روده بـزرگ در‬ ‫اصفهـان بـا کشـور نشـان می دهـد کـه از هـر‬ ‫صـد هـزار نفـر سـاالنه ‪ ۷‬نفـر از مبتالیـان بـه‬ ‫سـرطان روده بـزرگ در کشـور فـوت می کننـد‬ ‫کـه ایـن امـار بـرای اصفهـان ‪ ۸‬نفـر اسـت‪.‬‬ ‫دبیـر ثبـت سـرطان دانشـگاه علـوم پزشـکی‬ ‫اصفهـان پیشـگیری از سـرطان اظهـار‬ ‫می کنـد‪ :‬الزمـه پیشـگیری از سـرطان‬ ‫یهـای دقیـق و طوالنـی مـدت در‬ ‫برنامه ریز ‬ ‫حوز ههـا و حیط ههـای مختلـف اسـت‪.‬‬ ‫زهـرا روانخـواه می گویـد‪ :‬در زمینـه غربالگـری‬ ‫و تشـخیص زودرس سـرطان ها‪ ،‬دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اصفهان از چند سـال پیش در‬ ‫خصـوص سـه سـرطان پسـتان‪ ،‬روده بـزرگ و‬ ‫دهانـه رحـم اقـدام کـرده به طوری کـه امروزه‬ ‫در همـه مرا کـز بهداشـتی شـهری و روسـتایی‬ ‫اسـتان ایـن خدمـات به صـورت رایگان قابل‬ ‫ارائـه بـه گـروه هـدف برنامه اسـت‪.‬‬ ‫وی می افزایـد‪ :‬نتیجـه ایـن برنام ههـا کشـف‬ ‫مـوارد بسـیاری از ایـن سـرطان ها در مراحـل‬ ‫اولیـه بـوده کـه در ایـن مرحلـه سـرطان را بـه‬ ‫یـک بیمـاری قابـل درمـان تبدیـل می کنـد‪.‬‬ ‫یهـای معاونـت‬ ‫رئیـس اداره امـور بیمار ‬ ‫درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان نیـز‬ ‫در ارتبـاط بـا خدمـات درمانـی بـه بیمـاران‬ ‫سـرطانی می گویـد‪ :‬تـا اخـر سـال دسـتگاه پـت‬ ‫اسـکن در بیمارسـتان فارابـی اصفهـان راه‬ ‫انـدازی می شـود کـه پیـش از ایـن بیمـاران‬ ‫بـرای انجـام پـت اسـکن بـه خـارج از اسـتان‬ ‫مراجعـه می کردنـد‪.‬‬ ‫شـهربانو مظاهری اظهار می کند‪ :‬پت اسـکن‬ ‫یـک روش تصوبـرداری پیشـرفته بـه منظـور‬ ‫تشـخیص دقیـق‪ ،‬مشـاهده مستاسـتاز و‬ ‫بررسـی موثـر بـودن درمـان و تشـخیص عـود‬ ‫سـرطان در مبتالیـان اسـت‪ .‬وی بـه تعـداد‬ ‫محـدود پت اسـکن ها در سـطح کشـور اشـاره‬ ‫کـرد وافـزود‪ :‬از انجائیکـه راه اندازی یک مرکز‬ ‫سـرطان در بیمارسـتان فارابی در چشـم انداز‬ ‫دانشـگاه اسـت بنابرایـن اسـتقرار پـت اسـکن‬ ‫در این بیمارسـتان جزو برنامه های دانشگاه‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور بیماری هـای معاونـت‬ ‫درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫تمرکـز زدایـی درمان سـرطان را از بیمارسـتان‬ ‫سـید الشـهدا و در مرکـز شـهر و کـم کـردن بـار‬ ‫ترافیـک را از اهـداف پیـش روی دانشـگاه‬ ‫عنـوان کـرد‪ .‬وی از راه انـدازی فیزیوتراپـی‬ ‫مخصـوص بیمـاران سـرطانی تـا اخـر سـال‬ ‫خبـر می دهـد و می گویـد‪ :‬مرکـز پذیـره‬ ‫نویسـی اهـدای سـلول های بنیـادی در‬ ‫بیمارسـتان سـید الشـهدا راه انـدازی شـده‬ ‫اسـت و شـهروندان جهت اهدای سلول های‬ ‫بنیـادی بـه ایـن مرکـز مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور بیماری هـای معاونـت‬ ‫درمـان دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‬ ‫خاطرنشـان می کنـد‪ :‬اصلاح مراکـز شـیمی‬ ‫درمانی در بخش دولتی و خصوصی مطابق‬ ‫بـا ائیـن نامـه وزارت بهداشـت و راه انـدازی‬ ‫بخـش شـیمی درمانـی بیمارسـتان شـهید‬ ‫منتظـری نجـف ابـاد‪ ،‬راه انـدازی بخـش‬ ‫پیونـد مغـز اسـتخوان در بیمارسـتان سـید‬ ‫الشـهدا و الزهرا از دیگرخدمات ارائه شـده به‬ ‫بیمـاران سـرطانی اسـت‪.‬‬ ‫مظاهـری از چالش هـای پیـش رو را کمبـود‬ ‫جـراح سـرطان و جـراح سـرطان پسـتان و‬ ‫فـوق تخصـص گـوارش در بیمارسـتان های‬ ‫دولتـی نـام بـرد و افـزود‪ :‬بـا کمبـود نیـروی‬ ‫انسـانی متخصـص در بخش دولتـی به ویژه‬ ‫در شهرسـتان ها مواجـه هسـتیم همچنیـن‬ ‫در عرصـه رادیولـوژی و نمونـه بـرداری ایـن‬ ‫کمبودهـا احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اعلام اینکـه تعرفه هـای جراحـی در‬ ‫بخـش دولتـی و غیـر دولتـی قابـل مقایسـه‬ ‫نیسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬بـا اصلاح تعرفه هـا می تـوان‬ ‫از تـوان نیـروی متخصـص در بخش هـای‬ ‫دولتـی اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان پیشران تولید و توسعه‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان یازدهـم‬ ‫بهمـن مـاه گفـت‪ :‬بـا تـوان و همت مسـئولین‬ ‫و کارکنـان می توانیـم ایـن مجتمـع عظیـم‬ ‫صنعتـی را بـه رونـق اقتصـادی‪ ،‬تولیـد و‬ ‫توسـعه برسـانیم‪ .‬مهنـدس مهـدی کوهـی‬ ‫کـه از اذر مـاه سـال جـاری بـه عنـوان رئیـس‬ ‫هیـات مدیـره ذوب اهـن اصفهـان فعالیـت‬ ‫می کنـد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن شـرکت‪ ،‬کـه بـا همت بی‬ ‫نظیـر و سـتودنی سـرمایه های انسـانی کـه‬ ‫پیشکسـوت صنعـت فـوالد هسـتند‪ ،‬تاسـیس‬ ‫شـده نمـاد صنعـت فوالدکشـور اسـت و هـر‬ ‫صنعتـی پـس از ذوب اهـن اصفهان در کشـور‬ ‫موفـق عمـل کـرده‪ ،‬از نیروهـای توانمنـد ایـن‬ ‫شـرکت کـه همچـون یـک دانشـگاه ملـی‪،‬‬ ‫خدمـت بـه صنعـت کشـور را در اولویـت قـرار‬ ‫داده‪ ،‬بهره منـد بوده انـد‪.‬‬ ‫مهنـدس کوهـی‪ ،‬بروزرسـانی پروژ ههـای‬ ‫جـاری را یکـی از برنام ههـای اصلـی در کوتـاه‬ ‫مـدت ذکـر کـرد کـه در بهـره وری و اینـده‬ ‫شـرکت تاثیـر بسـیاری دارد و افـزود‪ :‬اصلاح‬ ‫سـاختار مالـی از جملـه دیگـر اولویـت هاسـت‬ ‫کـه مرحلـه اول ان بـا افزایـش سـرمایه اخیـر‬ ‫انجـام شـد و بـا حمایـت سـهامداران محتـرم‬ ‫مراحـل بعـدی نیـز انجـام خواهدشـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکـه تدویـن برنامـه ای‬ ‫کامـل و مناسـب بـرای سـال اینـده در اولویت‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬سـهامداران محتـرم به واسـطه‬ ‫اعتبـار نـام ذوب اهـن‪ ،‬سـرمایه خـود را وارد‬ ‫بـورس کـرده انـد و توقـع سـوداوری دارنـد کـه‬ ‫این مجموعه بزرگ باید ان را محقق سـازد ‪.‬‬ ‫مهنـدس کوهـی بـا اشـاره بـه بیانـات اخیـر‬ ‫مقـام معظـم رهبـری در دیـدار بـا تولیـد‬ ‫کننـدگان کشـور بیـان داشـت‪ :‬فرهنـگ‬ ‫بسـیجی و جهـادی‪ ،‬اقتصـاد مقاومتـی و‬ ‫فعالیت های دانش بنیان از اولویت های ما‬ ‫در حل مشـکالت صنعت برای کوتاه نمودن‬ ‫مسـیر دسترسـی بـه برنامه هـا خواهـد بـود ‪.‬‬ ‫مدیرعامـل ذوب اهـن اصفهـان اظهـار‬ ‫داشـت‪ :‬باید نمایشـگاه دائمـی از محصوالت‬ ‫بومـی سـازی شـده شـرکت بـا همـکاری‬ ‫معاونـت برنامـه ریـزی و توسـعه و مدیریـت‬ ‫روابـط عمومـی برپـا شـود تـا بـا روش هـای‬ ‫مهندسـی معکـوس و کاهـش هزینه هـای‬ ‫مالـی؛ تولیـد داخـل را تقویـت کنیـم‪ /.‬روابط‬ ‫عمومـی شـرکت ذوب اهـن‬ ‫‪3‬‬ صفحه 3 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫اصفهان فاقد زیرساخت های ریل ــݡی‬ ‫به شهرهای جنوبـ ــݡی ݡکشور‬ ‫محمد مصور‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬عمده تخلفات ُتناژ حاصل‬ ‫از بار معادن است‪ ،‬هر یک تن اضافه تناژ به‬ ‫صورت تصاعدی روکش راه ها را از بین می برد‬ ‫و به ابنیه جاده خسارت وارد می کند‪.‬‬ ‫فرزاد دادخواه با بیان اینکه زیرساخت ریلی‬ ‫از استان اصفهان به شهرهای جنوبی وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬در نشست خبری این اداره کل بیان‬ ‫داشت‪ :‬اصفهان چهارراه ترانزیت کشور است و‬ ‫این شرایط محاسن و معایبی دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬بالغ بر ‪ ۵۴‬میلیون ُتن بار در‬ ‫هر سال از استان اصفهان جابجا می شود که‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬هزار بارنامه در هر روز در این استان‬ ‫صادر شده و بالغ بر ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار مسافر‬ ‫نیز از این استان جابجا می شود‪.‬‬ ‫دادخواه تصریح کرد‪ :‬روزانه بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تردد در مسیرهای‬ ‫استان اصفهان انجام می شود که این حجم‬ ‫تردد و گاهی تخلفات ناشی از اضافه تناژ به‬ ‫راه ها اسیب می رساند‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬در‬ ‫خصوص اضافه تناژ بار معادن در جلسه هفته‬ ‫گذشته شورای معادن استان مصوب شد که‬ ‫معادن نصب باسکول و اخذ بارنامه و نصب‬ ‫باسکول و جلوگیری از اضافه تناژ در خروجی‬ ‫معادن را در دستور کار قرار دهند‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان تاکید کرد‪ :‬با قراردادهای انجام شده‪،‬‬ ‫لکه گیری ‪ ۳۰۰‬کیلومتر از راه های اسیب دیده‬ ‫‪4‬‬ ‫استان تاکنون انجام شده است‪ ،‬اما همچنان‬ ‫لکه گیری و روکش ‪ ۹۰۰‬کیلومتر راه های اصلی و‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬کیلومتر از سایر محورها باید انجام شود‪.‬‬ ‫در راه های فرعی و روستایی نیز خرابی هایی‬ ‫وجود دارد که برای انها در حال تالش برای‬ ‫مناقصات و تامین اعتبار هستیم‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬طرح راهداری زمستانی با‬ ‫‪ ۷۵۰‬نفر اپراتور ماشین االت و ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫تجهیزات زمستانی در قالب ‪ ۱۰۲‬اکیپ در حال‬ ‫انجام است و تاکنون با وجود حجم باالی‬ ‫بارش ها همه راه ها باز نگه داشته شد‪ .‬البته در‬ ‫بازگشایی راه های روستایی به ویژه پشت کوه‬ ‫فریدونشهر همچنان با مشکل مواجه هستیم‪.‬‬ ‫دادخواه تصریح کرد‪ :‬بر اساس شاخص های‬ ‫مصوب کشوری ‪ ۶۷‬نقطه استان در اولویت‬ ‫اجرا قرار گرفت و تمام عملیات توسط‬ ‫ماشین االت به صورت امانی در سراسر استان‬ ‫انجام شده و اکنون به راه های روستایی‬ ‫رسیده است و با اعتبارات موجود ‪ ۳۹‬نقطه‬ ‫رفع خطر شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مابقی نقاط‬ ‫پر حادثه با احداث زیرگذر و اقدامات فنی‬ ‫ایمن سازی خواهد شد که به جز ‪ ۶‬نقطه که‬ ‫اعتبارات ویژه نیاز دارد تالش می کنیم نقطه‬ ‫پر خطر جدیدی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫وی از اجرای بیش از ‪ ۳۵۰‬پروژه در حوزه های‬ ‫مختلف معاونت های اداره کل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان اصفهان خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در سال جاری بیش از هزار و ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار برگزاری مناقصه در اختیار این‬ ‫اداره کل قرار گرفته است‪ .‬با پیگیری های‬ ‫انجام شده هزار و ‪ ۹۰۰‬میلیارد تومان مصوبه‬ ‫برای پروژه های مرتبط با این اداره کل در‬ ‫بازه زمانی سه ساله در سفر رئیس جمهور به‬ ‫اصفهان اختصاص یافته که شامل ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای روکش راه ها‪ ۵۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫برای رفع نقاط پر تصادف‪ ۳۰۰ ،‬میلیارد تومان‬ ‫برای نگهداری و بهسازی راه های روستایی‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان برای نگهداری راه های‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫دادخواه با اعالم اینکه استان اصفهان در‬ ‫کاهش تلفات تصادفات جاده ای رتبه سوم‬ ‫کشوری را کسب کرده است‪ ،‬افزود‪ :‬در جشنواره‬ ‫شهید رجایی‪ ،‬اداره کل راهداری و حمل و نقل‬ ‫جاده ای استان اصفهان در شاخص های‬ ‫اختصاصی و عمومی رتبه برتر و رتبه اول‬ ‫کشوری را به همراه پلیس راه استان در‬ ‫عملکرد مناسب و رضایتمندی کاربران جاده‬ ‫را کسب کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬اداره کل راهداری با کمتر از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد پرسنل تعریف شده در چارت اداری‬ ‫فعالیت می کند که تالش می کنیم با وجود‬ ‫هزینه های سنگین‪ ،‬عملیات لکه گیری و خط‬ ‫کشی راه ها انجام شود‪ .‬گفتنی است خط کشی‬ ‫بین راه های استان بیش از ‪ ۸۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه دارد که با صرفه جویی و بهره گیری از‬ ‫امکانات موجود در حال انجام است‪.‬‬ ‫دادخواه با اعالم اینکه اعتبارات استانی برای‬ ‫رسیدگی به راه های استان بسیار ناچیز است‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سعی شده از اعتبارات ملی برای‬ ‫بهبود راه ها استفاده کرد‪ .‬پیش بینی می کنیم‬ ‫خرابی های شدید در یک بازه زمانی سه ساله‬ ‫تعمیر شده و از تخریب شدید خرابی های‬ ‫متوسط نیز جلوگیری شود‪ .‬وی درباره نقاط‬ ‫پرتصادف استان اصفهان‪ ،‬توضیح داد‪۱۰۹ :‬‬ ‫نقطه پرتصادف در استان شناسایی و ‪۶۷‬‬ ‫نقطه در لیست کشوری قرار گرفت‪ .‬عملیات‬ ‫قابل انجام توسط ماشین االت استان انجام‬ ‫شد و اکنون در حال رفع نقاط دارای تصادف‬ ‫روستایی هستیم‪ .‬بر این اساس تاکنون ‪۳۹‬‬ ‫نقطه پر تصادف رفع شده و در مابقی نقاط‬ ‫نیز احداث روگذر‪ ،‬زیرگذر یا ایمن سازی انجام‬ ‫شده است‪ .‬تالش ما بر این است که نقطه‬ ‫جدیدی در راه های احداثی ایجاد نشود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬بیش از ‪ ۸۰۲‬سه راهی‬ ‫در استان اصفهان قرار گرفته که ‪ ۳۵‬تا ‪۴۰‬‬ ‫درصد از ان ایمن سازی شده است‪ .‬برای‬ ‫ساماندهی این سه راهی ها نیازمند همراهی‬ ‫دهیاری ها هستیم‪ .‬برای ساخت یک تقاطع‬ ‫غیر هم سطح امروز بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار نیاز است‪ .‬باتوجه به این هزینه ها‪،‬‬ ‫پروژه های رفع نقاط پرتصادف اولویت بندی‬ ‫شده است‪ .‬دادخواه تصریح کرد‪ :‬میانگین‬ ‫عمر ناوگان باری استان اصفهان ‪ ۲۳‬سال و‬ ‫عمر ناوگان مسافربری حدود ‪ ۱۴‬سال است‪.‬‬ ‫این در حالی است که میانگین عمر ناوگان در‬ ‫سال های گذشته در اصفهان حدود پنج سال‬ ‫بوده است‪ .‬افزایش سرسام اور قیمت اتوبوس‬ ‫و تولید نشدن ان در حالی که امکان واردات‬ ‫نیز نداریم این مسائل را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫همچنین به دلیل نبود قطعات با کیفیت‬ ‫شاهد خرابی بخشی از ناوگان اتوبوسرانی‬ ‫هستیم‪ .‬ناوگان حمل بار نیز در تامین قطعات‬ ‫و الستیک با مشکالت فراوانی مواجه است و‬ ‫با وجود باال بودن نرخ حمل بار‪ ،‬این کار به‬ ‫صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عمر مینی بوس های فعال در استان‬ ‫‪ ۲۵‬سال است که این ناوگان را خطرافرین‬ ‫کرده است و شاهد تصادفات دلخراشی در این‬ ‫حوزه هستیم و تالش شده وام نوسازی برای‬ ‫این ناوگان تهیه شود‪ .‬همچنین بین ‪ ۷۰۰‬تا‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیون تومان تسهیالت برای بازسازی‬ ‫اتوبوس ها به رانندگان تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫دادخواه تاکید کرد‪ :‬تا این لحظه هیچ عوارضی‬ ‫در بخش االیندگی و خسارت به راه ها توسط‬ ‫صنایع و معادن پرداخت نشده است‪ .‬صنایع‬ ‫بزرگ با پرداخت عوارض ‪ ۹‬درصد حمل بار به‬ ‫این بخش کمک می کنند‪ .‬پیگیر هستیم که‬ ‫سهم تردد استان اصفهان تناسب بیشتری با‬ ‫اعتبارات داشته باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫روایت جدید از‬ ‫ریزش سقف بازار قیصریه اصفهان‬ ‫اصفهان در زمان شاه عباس صفوی‬ ‫یکی از قدیمی ترین و بزرگ ترین بازارهای‬ ‫خاورمیانه به شمار می رود‪ ،‬ژان شاردن از بازار‬ ‫قیصریه و بازار بزرگ اصفهان با سردر عالی‪،‬‬ ‫تزئینات کاشی کاری و سکوهای وسیع که‬ ‫جواهرفروشان و زرگران انواع و اقسام زیوراالت‬ ‫و جواهراالت و سکه های کمیاب را به فروش‬ ‫می رساندند‪ ،‬یاد کرده است‪.‬‬ ‫امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع‬ ‫منتهی می شود‪ ،‬مجموعه اثار تاریخی‬ ‫دیگری مانند مدرسه مال عبداهلل‪ ،‬مسجد‬ ‫جارچی باشی‪ ،‬مدرسه صدر‪ ،‬مدرسه نیماورد‬ ‫و کاروان سراهایی از عهد صفویه و قاجاریه‬ ‫مانند کاروان سرای مخلص‪ ،‬گلشن‪ ،‬تیمچه‬ ‫ملک و بسیاری کاروان سراها و تیمچه های‬ ‫دیگر و حمام هایی از عصر صفویه بر اهمیت‬ ‫تاریخی مجموعه معماری بازار بزرگ اصفهان‬ ‫افزوده است‪.‬‬ ‫این بازار ‪ ۴۰۰‬ساله‪ ،‬هنوز کاربری خود را از‬ ‫دست نداده و روزانه محل رفت و امد کسبه‬ ‫و مردم است‪ ،‬قیصریه شاید اوازه اش به نقاط‬ ‫مختلف کشور و جهان رسیده باشد اما این‬ ‫روزها که اسمش می اید‪ ،‬خبر ریخته شدن‬ ‫بخشی از سقفش‪ ،‬در ذهن مجسم می شود‪،‬‬ ‫خبری که میراث فرهنگی اصفهان ابتدا‪،‬‬ ‫علتش را برف بی سابقه اصفهان بعد از سال ها‬ ‫عنوان کرده است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد غیر از قسمت شمالی غربی‬ ‫قیصریه که در حال حاضر فروریخته‪ ،‬سایر‬ ‫بخش های سقف نیز نیاز به مرمت دارد‪،‬‬ ‫بازاریان گفتند روی سقف از سال ها پیش‬ ‫ترکی ایجاد شده بود و با ذوب شدن برف ها‬ ‫و نفوذ به ترک‪ ،‬این خرابی به بار امده است ‪.‬‬ ‫طبق گفته بازاری ها‪ ،‬اگرچه چند روز است‬ ‫داربست ها را در همان قسمت تخریب شده‪،‬‬ ‫زده اند‪ ،‬ولی هنوز کسی برای مرمت نیامده‬ ‫ً‬ ‫است و عمال کار برای دکان های ان قسمت‬ ‫بازار به خصوص اطراف داربست‪ ،‬سخت‬ ‫و غیرممکن شده است‪ ،‬همچنین یکی از‬ ‫بازاری ها که ویترینش زیر سقف بوده‪ ،‬در اثر‬ ‫تخریب ان قسمت سقف‪ ،‬ویترینش شکسته‬ ‫است‪.‬‬ ‫در این خصوص حمید محمد نژاد‪ ،‬مدیر‬ ‫مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار اصفهان‬ ‫در گفت وگو با فارس اظهار کرد‪ :‬ماجرای این‬ ‫سقف به سال ها قبل برمی گردد‪ ،‬مالکان‬ ‫تیمچه دارالخدیجه‪ ،‬می خواستند ملک را‬ ‫از مستاجران پس بگیرند و چون مستاجران‬ ‫مدت زیادی ان جا بودند‪ ،‬پس گرفتن‬ ‫کار راحتی نبود و به همین دلیل به طور‬ ‫غیرقانونی اقدام به تخریب کردند‪ .‬وی افرود‪:‬‬ ‫خیلی از این تخریب ها که مربوط به سال های‬ ‫پیش است در روزهایی انجام می شود که‬ ‫ادارات تعطیل است و باعث می شود متوجه‬ ‫این موضوع نشویم‪ ،‬در این مورد به مالکین‬ ‫اخطار دادیم ولی اقدامی انجام ندادند‪.‬‬ ‫محمدنژاد با بیان این موضوع که سقف های‬ ‫بازار مثل زنجیره متصل به هم است و اگر‬ ‫ً‬ ‫یکی از ان ها تخریب شود‪ ،‬قاعدتا با نیرویی‬ ‫که ایجاد می کند‪ ،‬بقیه قسمت ها هم از بین‬ ‫می رود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طاق های قوسی با‬ ‫احتساب دو نیروی فشاری و کششی است؛‬ ‫برای همین است که وقتی سقف های گنبدی‬ ‫به هم متصل باشند نیروهای جانبی را هم‬ ‫دفع می کنند‪.‬‬ ‫مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬اب شدگی برف هایی که‬ ‫در سقف بوده به ترک ها رسوخ پیدا کرده و‬ ‫سقف ها که از خشت و گل هستند سنگین‬ ‫شده و فروریخته است‪.‬‬ ‫وی درخصوص داربست های فعلی زیر سقف‬ ‫تخریب شده توضیح داد‪ :‬داربست های فعلی‬ ‫با هماهنگی میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری صورت گرفته‪ ،‬ظرف یکی دو روز‬ ‫اینده مرمت سقف توسط سازمان نوسازی‬ ‫بهسازی شهرداری اصفهان زیر نظر میراث‬ ‫شروع می شود‪ ،‬هزینه را هم سازمان نوسازی‬ ‫بهسازی می دهد‪.‬‬ ‫محمدنژاد در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫ترک را درست نکردید‪ ،‬گفت‪ :‬اول باید پشت‬ ‫این ترک ها درست بشود که متصل می شود‬ ‫به همان تیمچه‪ ،‬چون اگر روی ترک ها را‬ ‫بپوشانیم‪ ،‬کار درستی نکردیم‪ ،‬دوباره از همان‬ ‫جا انفصال ایجاد می شود‪ ،‬برای این کار‬ ‫سازمان نوسازی بهسازی شهرداری به کمک‬ ‫میراث تالش می کنند که قسمت های مختلف‬ ‫بازار که اسیب دیده را به نوبت درست کنند‪.‬‬ ‫مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی بازار‬ ‫اصفهان در پایان گفت‪ :‬بحث خوبی که دارد‬ ‫اتفاق می افتد این است که بازار‪ ،‬هیات امنایی‬ ‫شود و خود بازاری ها مدیریت بازار را به عهده‬ ‫بگیرند و ارگان های دولتی هم کمکشان کنند‪.‬‬ ‫شهرام امیری‪ ،‬مدیر روابط عمومی میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان‬ ‫اصفهان نیز درخصوص ترک سقف بازار‬ ‫قیصریه بیان کرد‪ :‬بازار قیصریه یکی از‬ ‫کهن ترین بازارهای ایران و جهان و محور‬ ‫اتصال میدان نقش جهان به میدان عتیق‬ ‫بوده که شهر جدید را در کنار شهر قدیم ایجاد‬ ‫کردند‪ ،‬و از افتخارات ‪ ۴۰۰‬سال گذشته است‪،‬‬ ‫بازار در استخوان بندی شهرسازی از ارکان‬ ‫مهم شهرسازی به شمار می رفته و با توسعه‬ ‫تجارت در شهرهای بزرگ ایران بخش های‬ ‫مختلفی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی از سیاحان‬ ‫دوره صفویه و قاجار‪ ،‬معتقد بودند این بازار‬ ‫ده ها کیلومتر به صورت مسقف طول داشته‬ ‫که به صورت مارپیچ در محالت مختلف‬ ‫اصفهان گسترده شده اما به دلیل تغییراتی‬ ‫که در هسته مرکزی شهر اتفاق افتاد و چون‬ ‫بخش عمده بافت تاریخی ما در مرکز شهر‬ ‫است‪ ،‬اواخر دوران قاجار و اوایل پهلوی شاهد‬ ‫حذف بخش هایی از این بازار هستیم‪.‬‬ ‫امیری با بیان اینکه در حال حاضر تخمین ما‬ ‫این است که این بازار نزدیک هشت کیلومتر‬ ‫به صورت مسقف طول دارد که از بخش های‬ ‫مختلفسراها‪،‬تیمچه هاو کاروانسراهاتشکیل‬ ‫شده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بازار‪ ،‬اتصال بخش های‬ ‫مختلف محالت این بخش از شهر هم به‬ ‫شمار می رود و در این بخش حدود ‪۸‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬فروشگاه وجود دارد‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان با‬ ‫بیان این موضوع که بخشی که فروریخته‪،‬‬ ‫بخش کوچکی از بازار چیت سازها است که‬ ‫در شمال غربی بازار قیصریه واقع شده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بعد از چند سال بارش برف داشتیم‪ ،‬با توجه‬ ‫به اینکه برف روبی انجام نشده‪ ،‬بخش هایی‬ ‫از برف در سقف بازار نفوذ پیدا کرد و باعث‬ ‫ریزش بخشی از سقف شد و عملیات مرمت از‬ ‫هفته اتی انجام می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ترک که در‬ ‫بخشی از این بازار اتفاق افتاده در اثر فعالیت ها‬ ‫در تیمچه پشت این بازار بوده که برخی به‬ ‫عمد و به تدریج و برای بیرون کردن مستاجران‬ ‫دنبال تخریب تدریجی بنا بودند و ما با توجه‬ ‫به وظایف قانونی خودمان اقدام و شکایت‬ ‫کردیم که کسبه را ملزم به حفاظت کند‪.‬‬ ‫امیری ادامه داد‪ :‬اما عظمت مجموعه از یک‬ ‫طرف و رفت و امد زیاد در این مجموعه و انواع‬ ‫مالکیت ها باعث می شود ورود دائم به نظارت‬ ‫و پایش را نداشته باشیم و می طلبد شورای‬ ‫بازار‪ ،‬حداقل پایش کنند که اگر قسمت هایی‬ ‫دچار اسیب است به اطالع برسانند تا بتوانیم‬ ‫نسبت به مرمت ان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫امیری درخصوص وضعیت سایر بازارهای‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬این درخواست را از همه داریم‬ ‫که به پای بازار کمک کنند چرا که هیچ نهاد‬ ‫و ارگانی به تنهایی نمی تواند این مجموعه‬ ‫بزرگ را کنترل و پایش کند و شورای بازار باید‬ ‫نظارت کند‪ /.‬فارس‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫لزوم توجه ویژه به طر ح ها و پروژه های اب و فاضالب استان‬ ‫در بودجه سال اینده و برنامه هفتم توسعه‬ ‫حسین اکبریان‪ ،‬مدیر عامل شرکت ابفای‬ ‫استان اصفهان در جلسه هم اندیشی با‬ ‫تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تخصیص اعتبارات مناسب‬ ‫در بودجه سال اینده ولحاظ کردن در برنامه‬ ‫هفتم توسعه را در راستای رفع موانع و حل‬ ‫مشکالت و چالش های مردم استان در حوزه‬ ‫اب و فاضالب ضروری دانست‪.‬‬ ‫اکبریان با توجه به اینکه دغدغه اصلی‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫راارائه بی وقفه و پایدارخدمات ابفا در‬ ‫شهرها و روستاهای استان است و اعالم‬ ‫کرد‪ :‬مسئوالن صنعت ابفا در استان اصفهان‬ ‫همگام و همراه نمایندگان درصدد ارائه‬ ‫خدمات بی وقفه به مردم هستند و در‬ ‫این راستا حمایت نمایندگان در جذب و‬ ‫تخصیص به موقع اعتبارات می تواند بسیار‬ ‫موثر واقع شود‪.‬‬ ‫وی تامین پایدار اب شرب مردم در روستاها‬ ‫را یکی از برنامه های راهبردی وزارت نیرو و‬ ‫به تبع ان ابفای استان اصفهان برشمرد و‬ ‫خاطرنشان ساخت‪ :‬ابفای استان اصفهان‬ ‫مشکالت بسیاری درمسیر ابرسانی سیار به‬ ‫روستاها دارد و در حال حاضر در قالب طرح‬ ‫جهاد ابرسانی تامین اب شرب بیش از ‪90‬‬ ‫جابجای ـ ــݡی خط هزار ابرسانݡی نجف اباد به‬ ‫اصفهان در ݡکمر بند شمالــݡی نجف اباد‬ ‫بـا توجـه بـه اجـرای پـروژه زیـر گـذر‬ ‫شـهدای دانشـجو‪ ،‬فـاز سـوم جابجایـی‬ ‫خـط هزارمیلیمتـر ابرسـانی نجـف ابـاد بـه‬ ‫اصفهـان در کمـر بنـد شـمالی نجـف ابـاد در‬ ‫کمتـر از ‪ 12‬سـاعت انجـام شـد‪.‬‬ ‫مدیـر ابفـای نجـف ابـاد اعلام کـرد‪ :‬اکیـپ‬ ‫بحـران خطـوط اصلـی انتقـال اب اسـتان‬ ‫اصفهـان موفـق شـدند در کوتاه تریـن‬ ‫زمـان ممکـن عملیـات نقشـه بـرداری‪،‬‬ ‫حفـاری‪ ،‬جوشـکاری‪ ،‬لولـه گـذاری و اتصـال‬ ‫را انجـام داده و فـاز سـوم جابجایـی‬ ‫خـط هزارمیلیمتـر ابرسـانی نجـف ابـاد بـه‬ ‫اصفهـان را اجـرا کننـد‪.‬‬ ‫جـواد کاظمـی افـزود‪ :‬عملیـات تغییـر مسـیر‬ ‫‪6‬‬ ‫تاسیسـات اب از زیـر گـذر میـدان شـهدای‬ ‫نجـف ابـاد در سـه فـاز و در مجمـوع بـه‬ ‫طـول ‪ 930‬متـر در دو بانـد کنـد رو کمـر‬ ‫بنـدی شـمالی نجـف ابـاد اجـراء شـد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه جابجایـی تاسیسـات ابفـا‬ ‫از زیـر گـذر میـدان شـهدای دانشـجو نجـف‬ ‫ابـاد تصریـح کـرد‪ :‬هـم اکنـون از طریـق این‬ ‫خـط بـه قطـر ‪ 1000‬میلیمتر حـدود ‪ 750‬لیتر‬ ‫در ثانیـه اب از ایسـتگاه پمپـاژ ویالشـهر بـه‬ ‫مخـزن شـمالی نجـف ابـاد پمپـاژ می شـود‬ ‫یگـردد در اینـده از طریـق‬ ‫و پیـش بینـی م ‬ ‫ایـن خـط حـدود‪ 1.6‬مترمکعـب درثانیـه‬ ‫اب از سـامانه دوم ابرسـانی بـه اصفهـان‬ ‫انتقـال یابـد‪ .‬مدیرابفـای نجـف ابـاد گفـت‪:‬‬ ‫هـم اکنـون اب شـرب بیـش از ‪ 350‬هـزار نفر‬ ‫جمعیت در ‪ 4‬شـهر و ‪ 6‬روسـتا ازخط انتقال‬ ‫هـزار میلـی متـری تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫کاظمـی بـه ضـرورت اجـرای ایـن پـروژه‬ ‫پرداخـت و اظهـار داشـت‪ :‬جابجایـی‬ ‫تاسیسـات ابفـا نـه تنهـا بـه دلیـل اجـرای‬ ‫زیـر گـذر میـدان شـهدای دانشـجو نجـف‬ ‫ابـاد در کریـدور غـرب بـه شـرق اصفهـان‬ ‫انجـام گرفـت‪ ،‬بلکـه در اینـده بـا در مـدار‬ ‫قـرار گرفتـن سـامانه دوم از طریق این خط‪،‬‬ ‫قسـمتی از اب مـورد نیـاز اصفهـان بـزرگ نیز‬ ‫تامیـن می شـود‪.‬‬ ‫روستا‪ ،‬در حال پیگیری است در صورت‬ ‫تخصیص اعتبار و با همکاری سپاه و بسیج‬ ‫استان این تعداد در سال اینده افزایش پیدا‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫در این جلسه مدیر عامل شرکت ابفای‬ ‫استان اصفهان گفت‪ :‬اصفهان یکی از اولین‬ ‫شهرها در کشور بوده که شبکه فاضالب ان‬ ‫اجراء شده و در حال حاضر با گذشت بیش‬ ‫از نیم قرن از اجرای این شبکه‪ ،‬بخش‬ ‫قابل توجهی از ان دچار فرسودگی شده که‬ ‫تاکنون با استفاده از منابع داخلی و ظرفیت‬ ‫فاینانس‪ ،‬حدود ‪۱۹۳‬کیلومتر از این شبکه‬ ‫فرسوده اصالح شده است‪.‬‬ ‫حسین اکبریان افزود‪ :‬هم اکنون ‪307‬‬ ‫کیلومتردیگر از شبکه فاضالب شهر اصفهان‬ ‫نیاز به اصالح و بازسازی دارد؛ ‪ 30‬کیلومتر از‬ ‫ان ویژه تر از سایر بخش ها است که نیازمند‬ ‫تامین اعتبار الزم است‪ ،‬اصفهان از معدود‬ ‫استان هایی است که فرایند ابرسانی به‬ ‫شهرها و روستاهای ان از طریق مرکز کنترل‬ ‫تله متری خطوط ابرسانی به صورت انالین‬ ‫مورد پایش و بررسی قرار می گیرد و این امر‬ ‫نقش به سزایی در توزیع عادالنه اب در طول‬ ‫سال در سطح استان دارد‪ /.‬روابط عمومی‬ ‫ابفای اصفهان‬ ‫بهره برداری از ازمایشݡگاه اب‬ ‫میݡکروبیولوژی شرق استان در نایین‬ ‫با حضور معاون توسعه مدیریت و‬ ‫منابع انسانی استانداری‪ ،‬ازمایشگاه اب‬ ‫میکروبیولوژی شرق استان در نایین و در‬ ‫دهه فجر در مدار بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان با اشاره به پایش مستمر کیفیت اب‬ ‫شرب در شهرها و روستاها گفت‪ :‬با راه انداری‬ ‫این ازمایشگاه اب شرب ساکنان ‪ 186‬روستا‬ ‫و ‪ 3‬شهر در نایین به صورت مستمر مورد‬ ‫پایش کیفی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫حسین اکبریان اعالم کرد‪ :‬تا قبل از راه اندازی‬ ‫این ازمایشگاه‪ ،‬اب شرب این منطقه به‬ ‫صورت مستمر در ازمایشگاه های مستقر در‬ ‫شهرهای مجاور مورد بررسی قرار می گرفت‪.‬‬ ‫این درحالیست که شبکه های بهداشت‬ ‫محلی نیز به صورت مستمر سالمت و کیفیت‬ ‫اب شرب را در اقصی نقاط استان مورد‬ ‫ارزیابی قرار می دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫هزینه ساخت و تجهیز این ازمایشگاه شده‬ ‫است عنوان کرد‪ :‬تجهیزات و دستگاه های‬ ‫به کار رفته در ازمایشگاه میکروبیولوژی‬ ‫اب نایین از پیشرفته ترین و به روزترین‬ ‫دستگاه ها هستند که از این طریق‬ ‫شاخص های میکروبی‪ ،‬باکتریایی و کدورت‬ ‫اب بررسی می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان با‬ ‫اشاره به دریافت گواهی نامه ایزو ‪17025‬‬ ‫ازمایشگاه اب نایین گفت‪ :‬این ازمایشگاه‬ ‫پس از ممیزی های صورت گرفته توسط‬ ‫کارشناسان‪ ،‬موفق به دریافت گواهی نامه‬ ‫مدیریت کیفیت که همان ایزو ‪17025‬‬ ‫است گردید که بیانگر دقت و صحت نتایج‬ ‫ازمایش های صورت گرفته در این مرکز‬ ‫است‪ .‬اکبریان تصریح کرد‪ :‬ماهیانه ‪150‬‬ ‫نمونه گیری از اب موجود در مخازن‪ ،‬منابع‬ ‫و شبکه اب در شهرها و روستاهای منطقه‬ ‫نایین در این ازمایشگاه انجام می شود که در‬ ‫نهایت این امر موجب ارتقای بیش از پیش‬ ‫کیفیت اب شرب منطقه نایین شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫بلوط‬ ‫شماره سی وپنجم بهمن ‪1401‬‬ ‫پیشتازی شهرداری اصفهان‬ ‫در تفݡکیک پسماند‬ ‫معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی‬ ‫برق (ساتبا) به همراه هیئتی متشکل از‬ ‫کارشناسان‪ ،‬از سازمان مدیریت پسماند‬ ‫شهرداری اصفهان بازدید کرد‪.‬‬ ‫غالمرضا ساکتی‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‪ ،‬در‬ ‫جریان بازدید محمود کمانی اظهار کرد‪:‬‬ ‫دستاوردهای بسیار خوبی برای انعقاد‬ ‫تفاهم نامه میان شهرداری اصفهان و ساتبا‬ ‫در حوزه زیست توده و تبدیل ماده به انرژی‬ ‫در این بازدید به دست امد‪.‬‬ ‫مهدی بقایی‪ ،‬معاون محیط زیست و‬ ‫خدمات شهری شهردار اصفهان نیز گفت‪:‬‬ ‫در این بازدید درباره چند موضوع همچون‬ ‫دستاوردهای سازمان مدیریت پسماند در‬ ‫حوزه تولید برق از مواد پسماند‪ ،‬صحبت‬ ‫شد و به نظر می رسد نگاه به اینده‪ ،‬مناسب‬ ‫است و اشاره شد که سعی می کنیم با خرید‬ ‫تضمینی برق بتوانیم زمینه سرمایه گذاری را‬ ‫فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دیگر موضوعی که مطرح‬ ‫شد‪ ،‬انرژی های تجدیدپذیر و موضوع‬ ‫استفاده از انرژی خورشیدی که در‬ ‫شهرداری مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬بود و‬ ‫مقرر شد تفاهم هایی با سازمان ساتبا داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫بقایی با بیان اینکه در نظر داریم ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫برق شهرداری را تا سال ‪ ۱۴۱۰‬به صورت‬ ‫خورشیدی تامین کنیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫همچنین تامین پنج درصد از برق کل‬ ‫شهر به صورت خورشیدی با همکاری‬ ‫سازمان ساتبا و بانک رسالت نیز در دستور‬ ‫کار است تا با انعقاد یک تفاهم نامه‬ ‫سه جانبه بین شهرداری اصفهان‪ ،‬ساتبا و‬ ‫بانک رسالت‪ ،‬بتوانیم ان را محقق کنیم و‬ ‫حرکت بی سابقه ای در راستای استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را رقم بزنیم‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد استقبال مناسبی از سوی ساتبا‬ ‫برای تحقق این چشم اندازها وجود دارد که‬ ‫می تواند به تحقق ان کمک کند‪.‬‬ ‫محمود کمانی‪ ،‬معاون وزیر نیرو و‬ ‫مدیرعامل سازمان انرژی های تجدیدپذیر‬ ‫و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اقدام بسیار مهمی در راستای تفکیک‬ ‫پسماند توسط مجموعه شهرداری اصفهان‬ ‫و مدیریت پسماند این شهر انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬موضوعی که مجموعه ساتبا‬ ‫باید کمک کند‪ ،‬در مرحله انتهایی ان و‬ ‫تولید برق از پسماند است؛ در حال تفاهم با‬ ‫مجموعه شهرداری اصفهان هستیم تا این‬ ‫مرحله به خوبی پیش برود‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی‬ ‫برق (ساتبا) خاطرنشان کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫وظیفه خرید برق از نیروگاه های زیست توده‬ ‫را بر عهده دارد که باید قیمت خرید ان‬ ‫به گونه ای باشد که سرمایه گذار برای ان‬ ‫رغبت کند و توجیه اقتصادی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تلفیق قیمت خرید برق‬ ‫و عدد گیت فی (مبلغی که به ازای هر‬ ‫کیلوگرم پسماند از سوی شهرداری پرداخت‬ ‫می شود) باید برای سرمایه گذار جذابیت الزم‬ ‫را داشته باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تفاهم مناسبی‬ ‫روی این اعداد به وجود امد و امیدواریم‬ ‫بتوانیم راه را برای سرمایه گذاران باز کنیم‪.‬‬ ‫کمانی تصریح کرد‪ :‬خطی که برای تفکیک‬ ‫پسماندها توسط شهرداری اصفهان تهیه‬ ‫شده است‪ ،‬جزو مجموعه های پیشروی‬ ‫کشور برای تفکیک کل حجم پسماند شهر‬ ‫است‪.‬‬ ‫سیدمهدی حسینی‪ ،‬مدیر بهینه سازی‪،‬‬ ‫تعمیرات و نگهداری تاسیسات شهری‬ ‫معاونت محیط زیست و خدمات شهری‬ ‫شهرداری اصفهان نیز در جریان این بازدید‬ ‫گفت‪ :‬شهرداری اصفهان تنها شهرداری‬ ‫کشور است که در ساختار ان برای انرژی‬ ‫نیز ساختار وجود دارد و می تواند به وظایف‬ ‫مدیریت مصرف انرژی عمل کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه شهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬بزرگ ترین مصرف کننده برق‬ ‫در بخش عمومی استان است‪ ،‬رسالت‬ ‫مدیریت مصرف انرژی مهم می شود تا در‬ ‫راستای بهینه سازی مصرف اقدامات مهمی‬ ‫انجام دهیم‪.‬‬ ‫مدیر بهینه سازی‪ ،‬تعمیرات و نگهداری‬ ‫تاسیسات شهری معاونت محیط زیست‬ ‫و خدمات شهری شهرداری اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مصارف شهرداری به‬ ‫صورت حوزه و منطقه تفکیک شده است‬ ‫و تجهیزات در حوزه روشنایی به صورت‬ ‫کامل کم مصرف شده که حدود ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان در دو سال اخیر هزینه داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال جاری به اندازه ‪ ۱۵‬سال‬ ‫گذشته میزان برق تولیدی خورشیدی‬ ‫افزایش یافته است و تمام موتورخانه های‬ ‫شهری استاندارد ‪ ۱۶۰۰۰‬را دارد که به صورت‬ ‫خودکار تمدید می شود و مصرف تمام‬ ‫مناطق و سازمان ها ارزیابی می شود‪.‬‬ ‫حسینی تاکید کرد‪ :‬الیحه شهر خورشیدی‬ ‫با الزام بعضی ساختمان ها برای استفاده‬ ‫از پنج درصد انرژی تجدیدپذیر تصویب‬ ‫شده است و الیحه ای برای حمایت از‬ ‫ساختمان های سبز نیز در حال تصویب‬ ‫است‪ /.‬ایمنا‬ ‫بررســݡی وضعیت استقرار سیستم های مݡکانـݡی (‪ )GIS‬در شهر اصفهان‬ ‫جلسه بررسی وضعیت استقرار و‬ ‫کاربردی سازی ‪ GIS‬در مناطق شش گانه‬ ‫شهر اصفهان با حضور معاون خدمات‬ ‫مشترکین و درامد شرکت و مدیران مناطق‬ ‫شش گانه ابفای استان اصفهان به میزبانی‬ ‫معاونت منابع انسانی و تحقیقات شرکت‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلسه سید محسن صالح‪ ،‬معاون‬ ‫خدمات مشترکین و درامد شرکت ضمن‬ ‫برشمردن برخی از ثمرات ‪ GIS‬در بهبود‬ ‫خدمات رسانی به مشترکین‪ ،‬به لزوم‬ ‫فرایندی نمودن ‪ GIS‬در کلیه فعالیت های‬ ‫شرکت تا کید کرد‪.‬‬ ‫همچنین کاظم جعفری‪ ،‬معاون منابع‬ ‫انسانی و تحقیقات شرکت ضمن تا کید‬ ‫بر تکمیل پروژه های ‪ GIS‬در کالن شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬به ضرورت توسعه سامانه های‬ ‫مکان محور و ارتباط بین این سامانه ها‬ ‫اشاره کرد و حمایت همه جانبه خود را از‬ ‫جاری سازی ‪ GIS‬در کلیه فرایندهای شرکت‬ ‫اعالم نمود‪.‬‬ ‫در این جلسه همچنین شهرزاد داورپناه‪،‬‬ ‫رییس گروه سیستم های مکانی شرکت‬ ‫ابفای استان اصفهان‪ ،‬جایگاه فعلی ‪GIS‬‬ ‫در استان اصفهان و نیاز به کاربردی سازی و‬ ‫استفاده از تحلیل های این دانش در پیشبرد‬ ‫اهداف شرکت را شرح داد و در ادامه مدیران‬ ‫و روسای ادارات اب‪ ،‬فاضالب ومشترکین و‬ ‫کارشناسان ‪ GIS‬مناطق شش گانه شهر‬ ‫اصفهان در خصوص پیشرفت پروژه های‬ ‫‪ GIS‬در مناطق و تحلیل و کاربرد ان به ارائه‬ ‫گزارش پرداختند‪.‬‬ ‫در این گزارش ها به مواردی مانند‬ ‫حوزه بندی شبکه فاضالب‪ ،‬پهنه بندی و‬ ‫مدیریت بهره برداری شبکه اب‪ ،‬تحلیل‬ ‫حوادث اب و فاضالب و اولویت بندی‬ ‫اقدامات اصالحی بر اساس نتایح تحلیل‪،‬‬ ‫ثبت مشترکین جدید در سامانه نجما‪،‬‬ ‫تحویل ازبیلت های شبکه اب و فاضالب‬ ‫به کارشناس ‪ GIS‬منطقه‪ ،‬تکمیل و به روز‬ ‫رسانی کلیه الیه های تاسیساتی سامانه‬ ‫نجما اشاره شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ صفحه 7 ‫ماهنامه اجتماعی‪ ،‬اقتصادی بلوط‬ ‫مدیر مسئول و صاحب امتیاز‪ :‬مهری مصور‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫بهمن ‪ 1401‬شماره ‪35‬‬ ‫شماره فا کس‪03135236978 :‬‬ ‫شماره تماس و تلگرام‪09333928637 :‬‬ ‫ادرس‪ :‬خیابان جی‪ ،‬اباذر ‪ ،25‬دفتر ماهنامه بلوط‬ ‫مدیر اجرایی‪ :‬محمد مصور‬ ‫کد پستی‪8159843355 :‬‬ ‫مدیر هنری‪ :‬علیرضا مظاهری‬ ‫چاپ‪ :‬چاپخانه ایمان‪ ،‬خیابان سلمان‬ ‫ماهنامه بلوط‪ ،‬نشریه ای‬ ‫مستقل است که به هیچ ارگان‪،‬‬ ‫سازمان یا نهادی وابسته‬ ‫نیست و مطالب ان بیانگر ارای‬ ‫نویسندگان ان است‪.‬‬ ‫بهره برداری از مرݡکز جامع توانمندسازی اصفهان‬ ‫ایین بهره برداری از مرکز جامع توانمندسازی‬ ‫استان اصفهان با حضور مسئوالن استانی و‬ ‫شهری برگزار شد استاندار اصفهان با بیان‬ ‫اینکه مرکز جامع توانمندسازی اصفهان تنها‬ ‫محلی برای اسکان معتادان نیست‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با بیان اینکه مرکز جامع‬ ‫توانمندسازی اصفهان تنها محلی برای‬ ‫اسکان معتادان نیست‪ ،‬گفت‪ :‬این مرکز‬ ‫قابلیت اسکان و سامان دهی بالغ بر هزار نفر‬ ‫معتاد و کارتن خواب را دارد که با حمایت‬ ‫ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور می توانیم‬ ‫اتفاق های بسیار خوبی را در اصفهان انجام‬ ‫دهیم‪ .‬سیدرضا مرتضوی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫راه اندازی این مرکز مطالبه جدی و مکرر‬ ‫از مجموعه استان بود و هم اکنون شاهد‬ ‫بهره برداری این مرکز با همدلی همه مسئوالن‬ ‫شهری و استانی هستیم‪.‬‬ ‫او در دین مبین اسالم نجات یک فرد را‬ ‫نجات همه انسان ها دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫تا امروز با وجود همه تالش ها‪ ،‬بخشی از‬ ‫فعالیت ها در جمهوری اسالمی در عرصه‬ ‫مبارزه با موادمخدر ناقص و ناتمام مانده‬ ‫است که باید تکمیل شود؛ درواقع ان گونه که‬ ‫بایدوشاید به موضوع توانمندسازی معتادان‬ ‫و مباحث اعتیاد پرداخته نشده است‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در موضوع‬ ‫اعتیاد در سطح کشور بخشی از اقداماتی که‬ ‫در قوانین پیرامون این موضوع تصریح شده‪،‬‬ ‫شامل اقدامات سلبی چون مبارزه با‬ ‫قاچاقچیان و مسئوالن کاشت و توزیع مواد‬ ‫مخدر انجام می شود؛ اما بخش مهم این‬ ‫موضوع افراد گرفتار در دام اعتیاد هستند که‬ ‫باید درخصوص فرهنگ سازی و بازسازی‬ ‫دیدگاه عموم جامعه نسبت به این افراد بیشتر‬ ‫تالش کرد‪ .‬مرتضوی با اشاره به سیاست های‬ ‫ابالغی رهبر معظم انقالب در موضوع اعتیاد‬ ‫بیان کرد‪ :‬در این سیاست ها به حوزه های‬ ‫اموزش‪ ،‬فرهنگ و اشتغال معتادان به صورت‬ ‫ویژه اشاره شده و در این راستا‪ ،‬راه اندازی‬ ‫مرکز جامع توانمندسازی استان اصفهان اگر‬ ‫پایه این اقدامات درزمینه اعتیاد و معتادان‬ ‫باشد‪ ،‬موثر و کارامد است‪ .‬استاندار اصفهان‬ ‫تا کید کرد‪ :‬اگر مرکز جامع توانمندسازی استان‬ ‫اصفهان که با همه امکانات و تالش ها امروز به‬ ‫ً‬ ‫بهره برداری می رسد‪ ،‬صرفا محلی برای اسکان‬ ‫معتادان جمع اوری شده باشد‪ ،‬نتوانسته‬ ‫است ماموریت اصلی خود را به سرانجام‬ ‫برساند‪ .‬او با اشاره به نقش سپاه و بسیج برای‬ ‫کمک رسانی در عرصه های گوناگون اظهار‬ ‫کرد‪ :‬به عنوان مثال‪ ،‬در عرصه بهبود معتادان‬ ‫و توانمندسازی ان ها نیز سپاه استان به منظور‬ ‫اداره این مرکز وارد عمل شد؛ اما باید مراقب‬ ‫باشیم که ان ها را در تجهیز و پشتیبانی مرکز‬ ‫جامع توانمندسازی تنها نگذاریم‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬دادستان عمومی و انقالب‬ ‫مرکز استان اصفهان با اشاره به راه اندازی‬ ‫مرکز توانمندسازی استان اظهار کرد‪ :‬این مرکز‬ ‫ظرفیت نگهداری از حدود ‪ ۷۰۰‬نفر را دارد؛‬ ‫ازاین رو نیازمند رسیدگی و حمایت مالی ویژه‬ ‫است تا بتواند رسیدگی مناسبی به وضعیت‬ ‫معتادان کند‪ .‬محمد موسویان بیان کرد‪ :‬از‬ ‫همه افرادی که از صفر تا صد برای راه اندازی‬ ‫این مرکز زحمت کشیدند‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫هرچند مرکز توانمندسازی کمی دیر در‬ ‫اصفهان راه اندازی شد‪ ،‬اما همین اتفاق‬ ‫نیز بسیار تحسین برانگیز است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬اگرچه اعتیاد ازلحاظ قانون هنوز جرم‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬درواقع معتاد مجرم نیست‬ ‫و یک بیمار است و معتاد اسیب دیده به‬ ‫لحاظ روحی و جسمی نباید به زندان برود؛‬ ‫باید درمان شود‪.‬‬ ‫در ادامه این ایین‪ ،‬فرمانده سپاه‬ ‫صاحب الزمان (عج) استان اصفهان بازیابی‬ ‫اعتماد عمومی مردم به افراد معتاد را ضروری‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در این راستا الزم است‬ ‫برنامه های ویژه ای جهت سپردن وام به‬ ‫این افراد برای ایجاد اشتغال و توانمند شدن‬ ‫و بازگشت با کرامت به جامعه در نظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬قسمت پایانی توانمندسازی معتادان‬ ‫متجاهر و کارتن خواب امروز در جامعه ناتمام‬ ‫است؛ درواقع صیانت از این افراد حلقه‬ ‫مفقوده ای است که باید به ان اهمیت داد‪.‬‬ ‫سردار مجتبی فدا اظهار کرد‪ :‬اعتیاد تنها‬ ‫مسیری است که به شکست می انجامد؛‬ ‫زیرا اثر مصرف موادمخدر شرایط بسیار بدی‬ ‫را برای فرد معتاد ایجاد می کند‪ .‬او افتخار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران را دغدغه مندی‬ ‫باالترین مقام مسئول این کشور برای موضوع‬ ‫اعتیاد دانست و افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب در‬ ‫موضوع های اجــتماعی اعتیاد را بزرگ ترین و‬ ‫اولویت دارترین موضوع مطرح کردند‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه امروز نظام همه‬ ‫ظرفیت خود را پای کار اورده است تا بتواند‬ ‫بخشی از اسیب های اجتماعی را کاهش‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در روزهای گذشته شاهد عفو‬ ‫و گذشت عمومی رهبر معظم انقالب برای‬ ‫برخی از مجرمان بودیم که این گذشت در‬ ‫اوج قدرت و اقتدار نظام‪ ،‬ان هم جایی که‬ ‫دشمن هیچ غلطی نتوانست بکند‪ ،‬متکی بر‬ ‫سیره پیامبراکرم (ص) و اهل بیت (ع) است‪.‬‬ ‫فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان‬ ‫اصفهان تا کید کرد‪ :‬حقیقت این است که‬ ‫قسمت پایانی توانمندسازی افراد معتاد‬ ‫متجاهر و کارتن خواب در جامعه ناتمام است؛‬ ‫درواقع صیانت از این افراد حلقه مفقوده ای‬ ‫است که باید به ان اهمیت داد؛ در این راستا‬ ‫باید فرهنگ سازی عمومی در رویارویی با این‬ ‫افراد به منزله صیانت توسط مسئوالن ستاد‬ ‫مبارزه با موادمخدر کشور نقش پررنگی پیدا‬ ‫کند‪ .‬سردار فدا اظهار کرد‪ :‬حفظ و صیانت‬ ‫وظیفه همه دستگاه هاست‪ .‬ما می توانیم‬ ‫معتادان و کارتن خواب ها را بر اساس یک‬ ‫برنامه ریزی و اولویت سنجی به سربازان این‬ ‫نظام و انقالب و افراد موثر و مفید تبدیل‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬علی قاسم زاده‪ ،‬شهردار اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬افتتاح مرکز توانمندسازی حاصل‬ ‫همدلی و هم گرایی میان نهادهای مختلف در‬ ‫استان همچون استانداری‪ ،‬سپاه و شهرداری‬ ‫است که امیدواریم نتیجه خوبی برای کاهش‬ ‫اسیب های اجتماعی داشته باشد‪ .‬باید تالش‬ ‫کنیم بر اساس اقتضای فردی و اجتماعی‬ ‫بر غم کسی اضافه نکنیم و علت غم کسی‬ ‫نشویم تا راحت تر و شادتر زندگی کنیم‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬طبق سیاست ها و ارمان های‬ ‫خود در مدیریت شهری تالش و جهاد خواهیم‬ ‫کرد تا بهترین شرایط را برای زندگی مردم‬ ‫فراهم کنیم؛ البته نباید از این موضوع غافل‬ ‫باشیم که هرچه انتظارهای مردم افزایش‬ ‫یابد‪ ،‬سطح رضایت ان ها پایین تر می رود‪.‬‬ ‫مسئوالن و کارگزاران گاهی با وعده های خود‪،‬‬ ‫انتظارهایی را در جامعه ایجاد می کنند که‬ ‫قابل پیاده سازی نیست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های ماهنامه بلوط

ماهنامه بلوط 34

ماهنامه بلوط 34

شماره : 34
تاریخ : 1401/10/20
ماهنامه بلوط 33

ماهنامه بلوط 33

شماره : 33
تاریخ : 1401/08/30
ماهنامه بلوط 32

ماهنامه بلوط 32

شماره : 32
تاریخ : 1401/07/20
ماهنامه بلوط 31

ماهنامه بلوط 31

شماره : 31
تاریخ : 1401/05/20
ماهنامه بلوط 30

ماهنامه بلوط 30

شماره : 30
تاریخ : 1401/03/20
ماهنامه بلوط 29

ماهنامه بلوط 29

شماره : 29
تاریخ : 1401/02/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!