روزنامه راه مردم شماره 4140 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4140

روزنامه راه مردم شماره 4140

روزنامه راه مردم شماره 4140

‫رشد ده پله ‬ ‫ ای‬ ‫نفت پاسارگاد در میان ‬ ‫صد شرکت برتر ایران ‪8‬‬ ‫موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و‬ ‫برنامهریزیبرگزارمیکند‬ ‫‪2‬‬ ‫یک پهنه‪ ،‬یک راه‬ ‫نشست انالین «یک پهنه‪ ،‬یک راه (راه ابریشم جدید)» امروز دوشنبه از ساعت ‪ 14‬الی‬ ‫‪ 16:30‬برگزار می گردد‪ .‬در این همایش انالین‪...‬‬ ‫مدیرعاملبانک ‬ ‫رفاهکارگرانچهرهنامی‬ ‫‪ 3‬صنعتواقتصادکشور‬ ‫‪2‬‬ ‫شــرکت نفت پاسارگاد امسال نیز همانند سالهای قبل جزو صد شرکت برتر کشور به‬ ‫انتخاب سازمان مدیریت صنعتی برگزیده شد‪...‬‬ ‫مشکلبازار ‬ ‫مرغ‬ ‫افزایشخریداحتیاطی‬ ‫مردم است یا کاهش تولید؟‬ ‫در حالی که مسئوالن از توزیع مکفی مرغ در بازار خبر‬ ‫مدیر عامل بانک رفاه کارگران به عنوان چهره نامی صنعت و اقتصاد کشــور انتخاب‪ ،‬می دهند‪ ،‬صف های طوالنــی مردم و قیمت باالی این‬ ‫معرفی و مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬به نقل از روابط ‪...‬‬ ‫ماده پروتئینی‪ ،‬گمانه کاهش‪...‬‬ ‫ســـود ‪۲۰۰‬درصدی میوه‬ ‫در جیب دالالن و واسطه ها‬ ‫ ‬ ‫ خوانی‬ ‫ُکری‬ ‫برای کرونا ‪8‬‬ ‫با نفس هایی که سال هاست به دشواری رفت و امد می کنند‪ ،‬علی دهباشی حاال با روزها‬ ‫و «شب های بخارا» در بستر بیماری است؛ واژه ها اما هر روز‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫بازگشتاعتماد؛رمزبهبودبازارسهام‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4140‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به بورس‪ ،‬گفت‪ :‬ورود به بازار رمز ارزها غیر قانونی بوده و این بستر به کانالی برای خروج سرمایه از کشور مبدل شده است‪ .‬محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بورس و اوراق بهادار در ائین راه اندازی معامالت اتی نقره و تاالر حراج باز بورس کاال گفت‪ :‬شتاب بورس کاالی ایران در مسیر توسعه بازارها‪ ،‬طراحی ابزارهای جدید و نواوری های قابل تقدیر است‪...‬‬ ‫ ‬ ‫که اشــکاالت‬ ‫رئیس کلی‬ ‫بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬را ندید؟!‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور گفت‪ :‬در حالی سود فروش میوه نهایت باید ‪ ۳۰‬درصد باشد که واسطه‬ ‫ها و ودالالن از مرحله خرید میوه از باغدار تا زمانی که دست مصرف کننده برسد‪ ،‬تا ‪ ۲۰۰‬درصد سود می کنند‬ ‫و علت ان هم معامالت مکرر میوه بین واسطه هاست‪.‬مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فرمایشات اخیر رهبرمعظم انقالب درباره قیمت باالی میوه با وجود تولید فراوان و عدم بهره مندی‬ ‫باغداران از تولید خود نشان از اطالعات مناسب ایشان از بطن جامعه و تولید کنندگان است‪.‬وی افزود‪ :‬تولید‬ ‫کنندگان بخش کشاورزی سرانجام روشنی در کشور ندارند و مشخص نیست بعد از تولید می توانند محصوالت‬ ‫خود را در بازار به فروش برسانند یا خیر‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشور ادامه داد‪ :‬بعد از هدفمندی‬ ‫یارانه ها‪ ،‬بخشی از یارنه های بخش کشاورزی حذف و در سال جاری نیز قیمت کود های شیمیایی ازاد شد و‬ ‫دیگر حمایت خاصی از تولیدکننده وجود ندارد در حالی که مسئوالن همیشه حرف از حمایت از تولید کنندگان‬ ‫بخش کشاورزی می زنند‪.‬وی افزود‪ :‬قیمت کود در سال جاری ‪ 5‬برابر شد و قیمت تراکتور از ‪ 70‬تا ‪ 80‬میلیون‬ ‫تومان سال گذشته به ‪ 500‬میلیون تومان رسید‪ .‬قیمت وسایل جمع اوری میوه نیز در سال جاری افزایش قابل‬ ‫توجهی یافته است به طوری که قیمت پوشال و کاغذ ‪ 2‬تا ‪ 4‬برابر شده است که همه این موارد بر قیمت تمام‬ ‫شــده باغــداران تاثیر می گذارد و باعث می شــود کــه تولیدات این بخــش زیان ده شــود‪.‬عضو هیات‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ضرورتبازنگریدرقانونتعزیراتبرایجلوگیریازگـــران فروشی‬ ‫رئیس فراکسیون کارافرینان مجلس با انتقاد از داللی و گران فروشی در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬برای جلوگیری از این‬ ‫قضیه باید قانون تعزیرات مورد اصالح قرار گیرد‪.‬سیدناصر موسوی الرگانی‪ ،‬با اشاره به تاکید رهبر معظم‬ ‫انقالب در سال های اخیر و ارائه راهکار برای حل مشکالت از سوی ایشان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت ها و مجلس‬ ‫ها تا کنون به صورت کامل توصیه های رهبر انقالب را اجرا می کردند‪ ،‬در حال حاضر مشکلی نداشتیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شورای اسالمی در ادامه با بیان اینکه کرونا اقتصاد دنیا را فلج کرده‬ ‫اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا وضعیتی را به وجود اورد که نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا‬ ‫بسیاری از مشاغل از بین رفت و حوزه معیشت مردم دچار مشکل شد‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین راهکار‪،‬‬ ‫برداشتن نگاهمان از خارج از کشور است به خصوص که در سال های اخیر وعده و وعید در قبال برجام‬ ‫زیاد شنیدیم اما هیچ کدام نتیجه نداد و وعده های جدید ماللت بار شده است‪....‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر در نظر دارد حدود ‪ 4000‬متر لوله های چدن داکتیل مستعمل‬ ‫و فرسوده مدفون خود را با مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومی بفروش‬ ‫برساند ‪ ،‬لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می اید که از ساعت ‪ 09:00‬روز شنبه مورخ ‪1399/12/16‬‬ ‫لغایت ‪ 10:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬جهت خرید اسناد و شرکت در مزایده به سامانه‬ ‫ستاد به نشانی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫توضیحات ‪:‬‬ ‫‪ -1‬لوله چدن داکتیل ‪ 350‬م‪.‬م به متراژ تقریبی ‪ 4000‬متر‬ ‫‪ -2‬محل استقرار کاال ‪ :‬شهرستان دشتی ‪ -‬شهر خورموج ‪ -‬از دانشگاه ازاد به سمت الور شرقی‬ ‫‪ -3‬شماره فراخوان در سامانه ستاد ‪1099001344000013 :‬‬ ‫‪ -4‬قیمت خرید اسناد ‪ 500,000‬ریال می باشد ‪.‬که باید به حساب شماره ‪ 2802-11-741393-5‬نزد‬ ‫بانک مهر ایران شعبه مرکزی بوشهر ( حساب شبا شماره ‪)IR 440600280201100741393005‬‬ ‫واریز گردد ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده ‪ 2,576,000,000‬ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه‬ ‫بانکی به نفع این شرکت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬هزینه درج اگهی در روزنامه طبق تعرفه ازاد در دو نوبت عالوه بر کارمزد سامانه ستاد ‪ ,‬و‬ ‫ارزش افزوده و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد و تحویل فیزیکی‬ ‫تضمین شرکت مزایده به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ساعت ‪ 11:00‬روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/12/26‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -8‬پاکتهای مزایده در ساعت ‪ 13:00‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬گشوده خواهد شد ‪.‬‬ ‫حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفی نامه در جلسه بازگشایی پاکتها بالمانع‬ ‫می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -9‬متقاضی باید مشخصات خود ( نام و ادرس و شماره تماس ) و موضوع و شماره مزایده را بر‬ ‫روی پاکت « الف » درج نماید ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -10‬به پیشنهادهای مبهم ‪ ،‬مشروط و مخدوش مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد ‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -12‬نشانی شرکت ‪ :‬بوشهر ‪ -‬خیابان رئیسعلی دلواری ‪ -‬کوچه تنگسیر ‪ - 1‬کد پستی ‪7514619139‬‬ ‫‪-13‬سایت اینترنتی شرکت ‪/https://abfa-bushehr.ir :‬‬ ‫‪ -14‬تلفن تماس ‪077-31640000 :‬‬ ‫نوبت اول‪99/12/16 :‬‬ ‫نوبت دوم‪99/12/18 :‬‬ ‫دفترحقوقی و قراردادها‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫وم‬ ‫وزارت نیرو‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان بوشهر‬ ‫(سهامی خاص)‬ ‫« اگهی مزایده شماره ‪» 99/310‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ملی پالس ‪ ،‬ســرامد بانکداری دیجیتالی‬ ‫محسن علیان‪ ،‬رئیس شعبه ملی پالس بانک ملی در گفت وگو با راه مردم اعالم کرد‪:‬‬ ‫شعبهملیپالس‪،‬انقالبیدرشعببانکیسراسریکشور‬ ‫رئیس شعبه ملی پالس‪ ،‬بانک ملی گفت‪:‬‬ ‫حضور پرســنل دراین شــعبه به صورت‬ ‫راهنما و مشــاور بوده و خدمات بانکی در‬ ‫این شــعبه از طریق تجهیزات مکانیزه و‬ ‫ســامانه های غیر حضوری انجام میشود‪.‬‬ ‫محسن علیان در گفت و گو با خبرنگار ما‬ ‫گفت‪ :‬با ظهور بانکداری دیجیتال‪ ،‬مدیران‬ ‫بانکی بانک ملی به فکر باز طراحی شعب‬ ‫فعلی تحت عنوان ملی پالس را اغاز نمودند‬ ‫که حاصل مجاهدت انها را در شــعبه ملی‬ ‫پالس و سامانه ها و اپ های تلفن همراه‪،‬‬ ‫می توان نگریست‪.‬‬ ‫تفاوت گسترده ای‬ ‫از لحاظ خدمات فیزیکی و دیجیتالی‬ ‫رئیس شعبه ملی پالس با بیان اینکه این‬ ‫شعبه تفاوت گسترده ای از لحاظ خدمات‬ ‫فیزیکی و دیجیتالی با شــعب دیگر دارد‬ ‫گفت‪ :‬خدمات بانکی نظیر‪،‬افتتاح حساب‪،‬‬ ‫صدور کارت‪ ،‬دریافت و پرداخت و انتقال‬ ‫وجه‪ ،‬حواله های غیر بانکی و‪.....‬از طریق‬ ‫تجهیزات مکانیــزه و دیجیتالــی انجام‬ ‫شعبه ملی پالس مشاوره محور بوده‬ ‫می شــود و حضور پرسنل در این شعبه‬ ‫و خدمات مشاوره ای و اموزشی‬ ‫بصورت راهنما و مشــاور است‪.‬محســن‬ ‫محسن علیان با بیان این موضوع که شعبه‬ ‫علیان در تشــریح امکانات رفاهی شعبه‬ ‫ملی پالس مشاوره محور بوده و خدمات‬ ‫ملــی پالس افــزود‪ :‬این شــعبه دارا ی‬ ‫مشــاوره ای و اموزشــی در حوزه های‬ ‫امکاناتی نظیر کافی شاپ ‪ ،‬کتابخانه سلف‬ ‫اعتبارات‪ ،‬سرمایه گذاری‪ ،‬خدمات بانکی‬ ‫ســرویس بصورت فیزیکی و دیجیتالی و‬ ‫ریالی‪ ،‬بانکــداری بیــن الملل‪،‬بانکداری وجود برترینهای بانکی‬ ‫امکان رزرو اتاق جلسات می باشد که در‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬خدمــات غیــر حضوری و در شعبه ملی پالس‬ ‫حال حاضر تمامــی این خدمات بصورت‬ ‫بانکداری دیجیتال انجام می شــود و از وی از حضور پرســنل اموزش دیده نسل‬ ‫رایگان ارائه می شــود وملی پالس سعی‬ ‫امادگی این شعبه جهت برقراری ارتباط جوان و انتخاب شده از بین شعبات بانک‬ ‫درارائه خدمات مطلوب وشایســته برای‬ ‫و تعامــل اثربخش با توســعه دهندگان ملی در این شــعبه خبر داد که امادگی‬ ‫مشتریان بانکی دارد‪.‬‬ ‫فین تک ها خبــر داد‪.‬وی در ادامه افزود ارائــه خدمات نوین متفاوتی نســبت به‬ ‫رئیس شعبه ملی پالس از حضور نماینده‬ ‫‪ :‬ساعات کاری شعبه ملی پالس همزمان شعبات دیگر را دارد‪.‬‬ ‫کارگزاری بانک ملی در این شــعبه خبر‬ ‫داد و گفت در شعبه ملی پالس خدماتی‬ ‫نظیر ایجاد کد بورســی‪ ،‬اخذ کدسجام‪،‬‬ ‫وکالتی نمودن حســاب در بورس و دیگر‬ ‫خدمات مربوط به کارگزاری و مشــاوره‬ ‫ای در حــوزه بــورس و اوراق بهــادار‬ ‫برخوردار می باشد ‪.‬‬ ‫با شروع ساعات کاری اصناف تنظیم شده‬ ‫و در دو شیفت از ساعت ‪9‬صبح تا ‪ 8‬شب‬ ‫اماده خدمت رسانی به مشتریان گرانمایه‬ ‫می باشد‪.‬و قرار گرفتن شعبه ملی پالس‬ ‫مقابــل دانشــگاه تهران و همجــواری با‬ ‫دانشگاه های دیگر این مزیت را به وجود‬ ‫اورده که قشر جوان که به دنبال خدمات‬ ‫جهانی و بروز بانکی هستند از این فرصت‬ ‫استفاده کنند وتجربه ای متفاوت از حضور‬ ‫در شــعبات بانکی را داشته و از ارتباط با‬ ‫بانکداری نوین و دیجیتالی برقرار نمایندو‬ ‫از خدمات بانکی گوناگون که دراین شعبه‬ ‫ارائه می شود بهره برداری کنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4140‬‬ ‫خبر‬ ‫بازگشت اعتماد؛ رمز بهبود بازار سهام‬ ‫رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬با تاکید بر ضرورت بازگشت اعتماد به بورس‪ ،‬گفت‪ :‬ورود به بازار‬ ‫رمز ارزها غیر قانونی بوده و این بستر به کانالی برای خروج سرمایه از کشور مبدل شده است‪.‬‬ ‫محمدعلی دهقان دهنوی‪ ،‬رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار در ائین راه اندازی معامالت اتی نقره‬ ‫و تاالر حراج باز بورس کاال گفت‪ :‬شــتاب بورس کاالی ایران در مسیر توسعه بازارها‪ ،‬طراحی ابزارهای‬ ‫جدید و نواوری های قابل تقدیر اســت و ســازمان بورس از هرگونه حمایتی در این مسیر دریغ نخواهد‬ ‫کرد‪.‬وی افزود‪ :‬سازمان بورس و اوراق بهادار بدون شک از توسعه فعالیت های بورس کاال حمایت می کند‬ ‫تا این بورس در مسیر هموارتری حرکت نماید‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی اظهار داشت‪ :‬باید از نوع نگاه و از ادبیات سیاسی در بازار سرمایه دوری کنیم که راه حل‬ ‫همین است‪ .‬البته ‪ ۶۲‬میلیون نفر سهامدار در بازار سرمایه وجود دارد و این موضوع سبب شده مقامات‬ ‫سیاســی هم نسبت به بورس و بازار سرمایه بی تفاوت نباشند و قطعاً کاندیداهای ریاست جمهوری هم‬ ‫باید سیاست هایی در این زمینه داشته باشند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬همه باید با کمک هم به ســمت تقویت اعتماد و ثبات در بازار سرمایه حرکت کنیم و‬ ‫سهامداران نیز باید با ابزارهای مدیریت ریسک بهترین تصمیم را برای دارایی های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد‪ :‬بررسی ها نشان می دهد وضعیت سرمایه گذاری در طول‬ ‫سال های اخیر مطلوب نبوده اما وقتی شفافیت در کار باشد قطعاً شاهد توسعه و امنیت سرمایه گذاری‬ ‫در کشور خواهیم بود‪ .‬از سوی دیگر سیاست گذاران هم باید افق بلندمدتی را برای صنایع حاکم کنند‬ ‫و در نظر بگیرند تا سرمایه گذاران بتوانند برنامه خود را برمبنای ان تدوین کنند‪.‬‬ ‫وی وزارت صمت را مســئول صنعت و معدن کشــور خواند و گفت‪ :‬تمامــی تولیدکنندگان و مصرف‬ ‫کنندگان همواره با ریســک قیمت مواجه اند که در این حوزه ابزارها و ظرفیت های بورس کاال می تواند‬ ‫انها را در مدیریت ریسک و در نهایت بهره وری و تولید کمک نماید و قطعاً با مسیری که در حال طی‬ ‫شدن است به این نتیجه خواهیم رسید‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی یک بعد توســعه را نیازسنجی مالی و مدیریت ریسک واحدها خواند و عنوان کرد‪ :‬باید‬ ‫مطابق این نیازها و برای مدیریت ریسک بنگاه ها‪ ،‬ابزار پیشنهاد دهیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان بورس ادامه داد‪ :‬تشــکیل سهامداران حقیقی یا خرد جزو برنامه هاست و شروع شده و‬ ‫هیئت موسسی از افراد صاحب نام و بی طرف تشکیل خواهد شد‪ .‬درخصوص مصوبه اخیر شورای عالی‬ ‫بورس برای حمایت از ســهامداران خرد نیز باید گفت این مصوبه چیزی جز اوراق اختیار فروش تبعی‬ ‫نیســت‪.‬وی افزود‪ :‬بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در روند صعودی بازار از متوسط بازار باالتر بوده‬ ‫و در شــرایط کاهشــی بازار نیز بازدهی ان ها کمتر از بازار افت داشته است؛ این یعنی مدیریت ریسک‬ ‫درنتیجه این صندوق ها به سرمایه گذاران خرد پیشنهاد می شود‪.‬‬ ‫دهقان دهنوی در پایان با بیان اینکه ورود به بازار رمز ارزها غیر قانونی بوده و این بستر به کانالی برای‬ ‫خروج سرمایه از کشــور مبدل شده‪ ،‬گفت‪ :‬نوسان امسال بازار سرمایه در سایر بازارها نیز مشاهده شد‬ ‫و شــاخص طال و ارز هم نزولی شــدند اما نزول این بازارها مقطعی بود که برای بازگشت بازار سهام به‬ ‫روندی معقول نیز به اعتماد مجدد نیاز داریم‪.‬‬ ‫موسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی برگزار می کند‬ ‫نشســت انالین «یک پهنه‪ ،‬یک راه (راه ابریشم جدید)» امروز دوشنبه از ساعت ‪ 14‬الی ‪ 16:30‬برگزار‬ ‫می گردد‪ .‬در این همایش انالین دکتر فریدون وردی نژاد‪ ،‬دکتر محسن شریعتی نیا‪ ،‬دکتر بهمن عشقی‬ ‫سخنرانی خواهند داشت‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند از طریق لینک زیر و درج ان در گوگل وارد صفحه مورد نظر شده و از سخنان‬ ‫این عزیزان بهره مند گردند‪.‬‬ ‫لینک ورود‪https://imps.ac.ir/meeting:‬‬ ‫خواهشمند است برای شرکت در نشست انالین مرورگر سیستم خود را بروز رسانی نمایید‪.‬‬ ‫نصب اپلیکیشن ‪ adobe connect‬نیز ضروری است‪.‬‬ ‫مجلس پیگیر ساماندهی بازار فوالد است‬ ‫انتقاد از میلگرد‪ ۱۴‬هزار تومانی‬ ‫نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی می گوید هرچند هزینه تولید میلگرد با وجود هزینه های باالسری‬ ‫و ســود کارخانه در کارخانه های نورد و ذوب حدود ‪ ۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و شمش حدود ‪ ۷‬هزار تومان‬ ‫است‪ ،‬اما چرا میلگرد در بازار حدود ‪ ۱۴‬هزار تومان به فروش می رسد؟‬ ‫علی نیک زادثمرین درباره نابســامانی بازار فوالد و سیمان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دولت نتوانسته بازار فوالد‪،‬‬ ‫قیر و ســیمان را ســاماندهی کند؛ با وجود اینکه قیر از نفت به دست می اید و قیمت این محصول در‬ ‫ماه های گذشته حدود ‪ 4‬میلیون تومان در هر تُن بود باید دید چه اتفاقی در کشور رخ داده که قیر در‬ ‫هر تُن به حدود ‪ 7.5‬میلیون تومان رسیده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل و نمین و نیر و سرعین در مجلس شورای اسالمی درباره بهای فوالد‪ ،‬افزود‪ :‬تولید‬ ‫فوالد کشــور ‪ 30‬میلیون تُن است درحالیکه حداکثر مصرف کشور به ‪ 15‬میلیون تن می رسد؛ هرچند‬ ‫هزینه تولید میلگرد با وجود هزینه های باالسری و سود کارخانه در کارخانه های نورد و ذوب حدود ‪8‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬تومان و شــمش حدود ‪ 7‬هزار تومان اســت‪ ،‬اما چرا میلگرد در بازار حدود ‪ 14‬هزار تومان‬ ‫به فروش می رسد؟‬ ‫وی با بیان اینکه صحبت مســئوالن مبنی بر اینکه بورس موجب نابسامانی بازار فوالد شده‪ ،‬پذیرفتنی‬ ‫نیســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬برای تولید فوالد از انرژی‪ ،‬برق‪ ،‬معدن‪ ،‬ســنگ اهن و ‪ ...‬با هزینه ریالی اســتفاده‬ ‫می شــود‪.‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد‪ :‬وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و دو سرپرســت‬ ‫قبلی این وزارتخانه وعده هایی مبنی بر ســاماندهی بازار فوالد و ســیمان دادند اما در تحقق این مهم‬ ‫موفــق نبودند‪ ،‬که از انها در این رابطه گالیه مند هســتیم‪ ،‬البته الزم به ذکر اســت وزیر صمت اراده‬ ‫جدی برای رفع این مشــکالت داشت اما در دولت مورد حمایت قرار نگرفت تا وزیر با اعمال تعرفه و‪...‬‬ ‫وضعیت را ساماندهی کند‪.‬‬ ‫نائب رئیس مجلس شــورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬پس از اتمام بررسی بودجه در مجلس‪ ،‬بنده به همراه‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع ساماندهی فوالد ورود می کنیم‪.‬‬ ‫موسوی الرگانی تاکید کرد‬ ‫ضرورت بازنگری در قانون تعزیرات برای جلوگیری از گران فروشی‬ ‫رئیس فراکسیون کارافرینان مجلس با انتقاد از داللی و گران فروشی در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از این قضیه باید قانون تعزیرات مورد اصالح قرار گیرد‪.‬‬ ‫سیدناصر موسوی الرگانی‪ ،‬با اشاره به تاکید رهبر معظم انقالب در سال های اخیر و ارائه‬ ‫راهکار برای حل مشــکالت از سوی ایشــان‪ ،‬گفت‪ :‬اگر دولت ها و مجلس ها تا کنون به‬ ‫صورت کامل توصیه های رهبر انقالب را اجرا می کردند‪ ،‬در حال حاضر مشکلی نداشتیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم فالورجان در مجلس شــورای اســامی در ادامه با بیان اینکه کرونا اقتصاد‬ ‫دنیا را فلج کرده اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شیوع ویروس کرونا وضعیتی را به وجود اورد که نه‬ ‫تنها در ایران بلکه در همه دنیا بســیاری از مشــاغل از بین رفت و حوزه معیشــت مردم‬ ‫دچار مشکل شد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین راهکار‪ ،‬برداشــتن نگاهمان از خارج از کشور است به خصوص‬ ‫که در سال های اخیر وعده و وعید در قبال برجام زیاد شنیدیم اما هیچ کدام نتیجه نداد‬ ‫و وعده های جدید ماللت بار شده است‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مــردم در مجلس یازدهم در ادامه با بیان اینکــه امروز کاالی ایرانی رقیب‬ ‫کاالی خارجی است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حوزه کشاورزی‪ ،‬محصوالت با کیفیت خوبی داریم‬ ‫اما متاســفانه دولت حاضر نشــد این محصوالت را خریداری کند تا با قیمت مناسب به‬ ‫دست مصرف کننده برسد و همین امر باعث شده امروز قیمت میوه در بازار افزایش یابد‬ ‫اما از کشاورز با قیمت بسیار پایین خریداری می شود‪.‬‬ ‫موســوی الرگانی ادامه داد‪ :‬متاسفانه تمام درامد ناشــی از افزایش قیمت میوه به جیب‬ ‫داللــی می رود که هیچ تالشــی برای محصوالت کشــاورزی نداشــته و صرفا از طریق‬ ‫انبارهایی که پر از میوه شــده و به بازار عرضه نمی شــود کسب درامد می کند که تمام‬ ‫اینها ناشی از عدم نظارت و کنترل در بازار است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس شورای اســامی در پایان بر لزوم تقویت نظارت خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬الزم اســت قوانین تعزیرات تغییر کند و به گونه ای بازدارنده شــود که اگر کسی با‬ ‫گران فروشــی در حق مردم اجحاف کرد صرفا یک میلیون تومان جریمه نشــود و بعد از‬ ‫ان رها شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصدمیوه هایپاییزهدرانبارهاست‬ ‫سود ‪۲۰۰‬درصدی میوه‬ ‫در جیب دالالن و واسطه ها‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشــور گفت‪:‬‬ ‫در حالی ســود فروش میوه نهایت باید ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫باشد که واسطه ها و ودالالن از مرحله خرید میوه‬ ‫از باغدار تا زمانی که دست مصرف کننده برسد‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصد سود می کنند و علت ان هم معامالت‬ ‫مکرر میوه بین واسطه هاست‪.‬‬ ‫مجتبی شادلو عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران‬ ‫کشــور اظهار کرد‪ :‬فرمایشــات اخیر رهبرمعظم‬ ‫انقــاب درباره قیمت باالی میــوه با وجود تولید‬ ‫فــراوان و عدم بهره مندی باغداران از تولید خود‬ ‫نشــان از اطالعات مناسب ایشان از بطن جامعه و‬ ‫تولید کنندگان است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تولیــد کنندگان بخش کشــاورزی‬ ‫سرانجام روشنی در کشور ندارند و مشخص نیست‬ ‫بعد از تولید می توانند محصوالت خود را در بازار‬ ‫به فروش برسانند یا خیر‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشــور ادامه‬ ‫داد‪ :‬بعــد از هدفمندی یارانه ها‪ ،‬بخشــی از یارنه‬ ‫های بخش کشــاورزی حذف و در سال جاری نیز‬ ‫قیمت کود های شیمیایی ازاد شد و دیگر حمایت‬ ‫خاصــی از تولیدکننده وجود نــدارد در حالی که‬ ‫مســئوالن همیشــه حرف از حمایــت از تولید‬ ‫کنندگان بخش کشاورزی می زنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قیمت کود در ســال جاری ‪ 5‬برابر شد‬ ‫و قیمت تراکتور از ‪ 70‬تا ‪ 80‬میلیون تومان سال‬ ‫گذشــته به ‪ 500‬میلیون تومان رســید‪ .‬قیمت‬ ‫وســایل جمع اوری میــوه نیز در ســال جاری‬ ‫افزایش قابــل توجهی یافته اســت به طوری که‬ ‫قیمت پوشــال و کاغذ ‪ 2‬تا ‪ 4‬برابر شده است که‬ ‫همه این موارد بر قیمت تمام شده باغداران تاثیر‬ ‫می گذارد و باعث می شود که تولیدات این بخش‬ ‫زیان ده شود‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره اتحادیه باغداران کشــور با بیان‬ ‫اینکه بخش کشاورزی نیازمند حمایت ویژه است‬ ‫گفت ‪ :‬این بخش امنیت غذایی کشــور را تامین‬ ‫می کند و ضامن اســتقالل و ازادی کشور است و‬ ‫از وابستگی به دیگر کشورها جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از سیســتم عرضه میوه در کشــور و‬ ‫نبودن نظارت الزم در این بخش گفت‪ :‬بر اســاس‬ ‫قوانین صنفی‪ ،‬خرده فروشــان سطح شهر ها باید‬ ‫حداکثر ‪ 30‬درصد ســود خرده فروشــی دریافت‬ ‫کنند اما در حال حاضر شاهد تفاوت ‪ 2‬تا ‪ 3‬برای‬ ‫قیمت میوه از عمده فروشــی میــدان مرکزی تا‬ ‫خرده فروشی های سطح شهر هستیم‪.‬‬ ‫شادلو اظهار داشت‪ :‬خرده فروشی های می گویند‬ ‫کرونــا باعث کاهش مصرف میوه شــده اســت و‬ ‫فروش با ‪ 30‬درصد ســود کفاف دخل و خرج انها‬ ‫را نمی دهد؛ باید میزان ســود خرده فروشــی را‬ ‫اصالح کرد نه اینکه باعث قیمت گذاری ســرخود‬ ‫میوه در مغازه ها شوند ‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نظارتی بر قیمت فروش میوه در‬ ‫خرده فروشی ها وجود ندارد ادامه داد‪ :‬در صورتی‬ ‫که میوه فروشان با رعایت حال مردم‪ ،‬قیمت های‬ ‫متعادلی در نظــر گیرند با افزایش فروش و ایجاد‬ ‫گردش مالی سود انها نیز تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫عضــو هیات مدیــره اتحادیه باغداران کشــور با‬ ‫بیــان اینگه گــردش چندین باره میــوه از تولید‬ ‫کننــده تا مصرف کننده خیانــت به تولید کننده‬ ‫و مصرف کننده اســت گفــت‪ :‬میوه های تولیدی‬ ‫بعد از تولید به میادین عمده فروشــی میوه و بعد‬ ‫از ان باید مســتقیم به خرده فروشــی ها بروند‬ ‫و هرگونــه خریــد و فروش خــارج از این چرخه‬ ‫صرفا سودجویی است‪.‬‬ ‫وی در واکنــش بــه اینکه صــادرات میوه باعث‬ ‫افزایش قیمت ان شده است گفت‪ :‬حجم زیادی‬ ‫از میوه های باغداران در انبار مانده اســت؛ تا این‬ ‫موقع ســال به طور معمــول باید ‪ 70‬درصد میوه‬ ‫های پاییزه در بازار به فروش می رسید اما در سال‬ ‫جاری به دلیل اینکه قــدرت خرید مردم کاهش‬ ‫یافته اســت تنها ‪ 30‬درصد از تولیــدات در بازار‬ ‫فروش رفته و ‪ 70‬درصد ان در سردخانه ها است؛‬ ‫در صورت عــدم جذب این محصوالت در بازار یا‬ ‫صادرات انها برای تولید کننــدگان فاجعه ایجاد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس کلی که اشکاالت بودجه‪ ۱۴۰۰‬را ندید؟!‬ ‫همتــی در یک انتقاد دیرهنگام اعالم کرد‪ :‬اعداد‬ ‫و ارقــام بودجه مصــوب و تبصره های متعدد ان‬ ‫دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی‬ ‫و سیســتم بانکی اســت که نتیجه ان می تواند‬ ‫انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در یادداشتی به بیان توضیحاتی‬ ‫درباره بودجــه ‪ 1400‬پرداخت و تاکید کرد‪« :‬از‬ ‫این که بودجه سال ‪ 1400‬کشور‪ ،‬با تفاهم نسبی‬ ‫دولت و مجلس تعیین تکلیف [شد] و به تصویب‬ ‫نهایی رسید جای شکر دارد‪.‬‬ ‫فارغ از محاسن و ایراداتی که می توان به محتوای‬ ‫بودجه گرفت‪ ،‬یک نکته مشخص شد‪ :‬همه دولتها‬ ‫و مجالــس‪ ،‬علی رغم انتقاد از رشــد نقدینگی و‬ ‫تــورم‪ ،‬حتی با پرچم اصالح ســاختاری بودجه‪،‬‬ ‫نهایتاً به بودجه ای با توان رشــد باالى نقدینگی‬ ‫رضایت می دهند‪.‬‬ ‫درحالی کــه مجلس محترم همزمــان در صدد‬ ‫تصویــب طرحی‪ ،‬بــرای اصالح ســاختار اداره‬ ‫بانک مرکــزی‪ ،‬با هدف تقویت اســتقالل و نیز‬ ‫پاســخگویی بیشــتر بانک مرکزی است‪ ،‬اعداد‬ ‫و ارقــام بودجه مصــوب و تبصره های متعدد ان‬ ‫دربرگیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی‬ ‫و سیســتم بانکی اســت که نتیجه ان می تواند‬ ‫انتشار پول پر قدرت و رشد نقدینگی باشد‪.‬‬ ‫کنتــرل نقدینگی و تــورم مهمترین هدف بانک‬ ‫مرکزی اســت‪ .‬باتوجه به امکان تشــدید رشــد‬ ‫نقدینگى از ناحیه بودجه کشــور‪ ،‬یکی از راه های‬ ‫کنترل رشد نقدینگى نیز تشدید کنترل ترازنامه‬ ‫بانک ها اســت و این شــاید در تناقض با تکالیف‬ ‫بودجــه و همچنین برنامه خــروج از رکود قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬بانک مرکزی این انتظــار را هم دارد که‬ ‫دولت و مجلس در مسیر کنترل نقدینگی و تورم‬ ‫پشتیبان بانک مرکزی باشند‪».‬‬ ‫انتقــادات همتی از بودجه ‪ 1400‬پس از تصویب‬ ‫ان در مجلس شورای اسالمی در حالی است که‬ ‫الیحه بودجه ‪ 1400‬هنگامی که از سوی سازمان‬ ‫برنامه و بودجه تدوین و به مجلس ارســال شده‬ ‫بود‪ ،‬همین اشــکاالت مورد اشــاره در یادداشت‬ ‫اقای رئیس کل بانک مرکزی را داشته است‪ ،‬ولی‬ ‫به هردلیلی اقای همتی پیش از این چنین نقدی‬ ‫را بر بودجه وارد ندانسته بود‪ ،‬شاید به این دلیل‬ ‫که رئیس کل بانک مرکــزی نمی تواند از بودجه‬ ‫دولت خودش انتقاد کنــد‪ ،‬ولی حاال که مصوبه‬ ‫مجلس هست‪ ،‬راه برای انتقاد باز است‪.‬‬ ‫مشکل بازار مرغ‪ ،‬افزایش خرید احتیاطی مردم است یا کاهش تولید؟‬ ‫در حالی که مســئوالن از توزیع مکفی مرغ در بازار‬ ‫خبــر می دهند‪ ،‬صف های طوالنی مــردم و قیمت‬ ‫بــاالی این ماده پروتئینی‪ ،‬گمانــه کاهش تولید و‬ ‫عرضه را تقویت کرده است‪.‬‬ ‫در حالی که مسئوالن از توزیع مکفی مرغ در بازار‬ ‫خبر می دهند‪ ،‬صف های طوالنی مردم و قیمت های‬ ‫هنگفــت این کاال خبــر از کاهش شــدید عرضه‬ ‫می دهــد‪ .‬در همین زمینه فعاالن بازار به اســتناد‬ ‫حجم عرضه ای که انجام می شود از احتمال کاهش‬ ‫جوجه ریزی یا احتکار در سطح وسیع خبر می دهند‬ ‫که موجب شــده عرضه این کاال در بازار مصرف به‬ ‫شدت افت کند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬برخــی از مخاطبــان در ارتباط با‬ ‫خبرنــگار مهر از کمبود جدی عرضه مرغ در برخی‬ ‫از اســتان های کشــور خبر داده و می گویند که در‬ ‫شــهرهایی مانند کرمان‪ ،‬ابادان‪ ،‬شیراز و خوزستان‬ ‫میزان عرضه مرغ به شــدت کاهش یافته است؛ به‬ ‫گفته این مخاطبان در اســتان هایی مانند کرمان و‬ ‫خوزستان کمبود عرضه شدیدتر است‪ .‬‬ ‫همچنیــن در اســتان هایی از جملــه اذربایجان‬ ‫غربــی و کرمانشــاه نیز مــردم بــرای خرید مرغ‬ ‫بــا قیمــت مصــوب دولتی بایــد ســاعت ها در‬ ‫صف های طوالنی معطل بمانند‪.‬‬ ‫کارشناسان و فعاالن این صنعت چند دلیل را برای‬ ‫این مســاله عنوان می کنند‪ .‬افزایش تقاضای مردم‬ ‫در اســتانه تعطیالت نــوروزی‪ ،‬افزایش خریدهای‬ ‫احتیاطی با نگرانی از احتمال افزایش بیشتر قیمت‪،‬‬ ‫خارج شــدن مرغ تنظیم بازاری از شــبکه توزیع‬ ‫خانوار و هدایت ان به ســمت رســتوران ها‪ ،‬تمایل‬ ‫بیشــتر تولیدکنندگان برای فروش مرغ تولیدی به‬ ‫صنایع فراوری برای گریز از قیمت گذاری دستوری‬ ‫دولت‪ ،‬کاهش عرضه ناشــی از کاهش جوجه ریزی‬ ‫و تولید از جمله عللی اســت که می تواند منجر به‬ ‫ایجاد شرایط فعلی شده باشد‪.‬‬ ‫در همین زمینه یکی از فعاالن بازار مرغ در گفتگو‬ ‫با خبرنگار مهر گفت‪ :‬مصرف ســرانه مرغ در کشور‬ ‫ما ‪ ۲۸‬کیلوگرم اســت و با توجــه به جمعیت ‪۸۳‬‬ ‫میلیونــی‪ ،‬مصرف روزانــه مرغ در کشــور حدود‬ ‫‪ ۶۴۰۰‬تا ‪ ۶۵۰۰‬تن اســت؛ اگر میزان جوجه ریزی‬ ‫بــه میزانی که دولت اعــام می کند (‪ ۱۳۰‬میلیون‬ ‫قطعه) انجام شده باشد‪ ،‬یعنی روزانه حدود ‪۷۵۰۰‬‬ ‫تن مرغ در کشور در حال تولید است‪ .‬یعنی روزانه‬ ‫هزار تن هم مازاد مصرف داریم‪.‬‬ ‫ایــن فعال بخش خصوصی که خواســت نامش در‬ ‫گزارش ذکر نشــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫روزهای اوج مصرف مرغ نیســتیم که میزان تولید‬ ‫با تقاضا همخوانی نداشــته باشــد‪ .‬بنابراین در این‬ ‫میان یــا انحراف بزرگــی وجود دارد کــه مرغ از‬ ‫چرخه بازار خارج می شــود به عنوان مثال ممکن‬ ‫است رستوران ها و تاالرها ان را خریداری و ذخیره‬ ‫کنند یا اینکه واحدهای قطعه بندی مرغ را تحویل‬ ‫بگیرنــد و به صــورت قطعه بندی بــا قیمت های‬ ‫باالتری بفروشــند؛ اما معتقــدم قوی ترین گمانه‪،‬‬ ‫کاهش جوجه ریزی باشد‪ .‬میزان جوجه ریزی انجام‬ ‫شــده باید راستی ازمایی و مشخص شود که ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون قطعه جوجه ریزی مورد ادعای دولت واقعاً‬ ‫انجام شده یا خیر؟‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به شیوع کرونا و محدودیت‬ ‫ایجاد شــده در فعالیت تاالرها و رستوران ها احتکار‬ ‫مرغ از ســوی انان بعید به نظر می رسد اما با توجه‬ ‫بــه اینکه تولیدکننــدگان از قیمــت مصوب مرغ‬ ‫رضایت ندارند بعید نیست که مرغ تولیدی خود را‬ ‫تحویل واحدهای قطعه بندی دهند و این راه فراری‬ ‫از قیمت گذاری دستوری دولت باشد اما بعید است‬ ‫حجم ان زیاد باشد‪.‬‬ ‫نکته دیگری که در این زمینه به ان اشاره می شود‬ ‫احتکار خانگی مرغ توســط مردم اســت که نگران‬ ‫افزایش بیش از حد قیمت این کاال هستند و برخی‬ ‫از فعــاالن صنعت معتقدند که مــردم بیش از نیاز‬ ‫خود مرغ خریــداری و ان را ذخیره می کنند‪ .‬رضا‬ ‫سالمی‪ ،‬مدیرکل پشــتیبانی امور دام استان تهران‬ ‫گفته اســت که مصرف مــرغ در تهران ظرف یک‬ ‫هفتــه از ‪ ۱۰۰۰-۱۲۰۰‬تن بــه ‪ ۱۷۰۰-۱۸۰۰‬تن‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫اما فعاالن بــازار مرغ می گویند کــه میزان خرید‬ ‫احتیاطی و ذخیره ســازی از سوی مردم نمی تواند‬ ‫به اندازه ای باشــد که منجر به بروز اختالل در بازار‬ ‫بزرگ مرغ شود‪.‬‬ ‫البته دیروز ســازمان تعزیرات حکومتی اعالم کرده‬ ‫کــه به منظور کنترل فروش مرغ به قیمت مصوب‪،‬‬ ‫قطعه بندی ان ممنوع شــده اســت و در صورت‬ ‫مشاهده در فروشــگاه ها به قیمت مصوب ‪۲۰۴۰۰‬‬ ‫تومانی میان مردم توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫نابسامانی بازار نهاده های دامی طی یکسال گذشته‪،‬‬ ‫قیمت گذاری دستوری دولت و تجربه سال گذشته‬ ‫که افزایش تولید موجب زیان تولیدکنندگان شــد‪،‬‬ ‫از جمله دالیلی است که فرضیه کاهش جوجه ریزی‬ ‫را تقویت می کند‪.‬‬ ‫مشکل کمبود روغن تا پایان سال حل می شود‬ ‫جلسهویژهتنظیم بازار پس از گالیه هایرهبری‬ ‫دبیر ستاد تنظیم بازار گفت‪ :‬مقرر شد مکان هایی‬ ‫را در اختیار تعدادی از باغداران در تهران و ســایر‬ ‫اســتان ها قرار دهیم تا میوه را به صورت مستقیم‬ ‫بین مردم عرضــه کنند که این کار موجب حذف‬ ‫واسطه ها می شود‪.‬‬ ‫عباس قبــادی در پایان جلســه هدفمند کردن‬ ‫توزیع اقالم شــب عید و حذف واسطه ها که شب‬ ‫گذشــته و در پی گالیه هــای مقام معظم رهبری‬ ‫از گرانی ها برگزار شــد‪ ،‬افزود‪ :‬این جلسه با همه‬ ‫عواملی که در تولید‪ ،‬عرضــه و توزیع میوه نقش‬ ‫دارند انجام شد؛ در این جلسه موضوعات مختلف‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مقرر شــد به دو شیوه عرضه انجام‬ ‫شــود؛ ابتدا روشــی که در بازار حکمفرماست و‬ ‫عرضه کنندگان میــوه را از میــدان تره بار خرید‬ ‫می کنند و در فروشگاه ها عرضه می کنند‪.‬‬ ‫قبادی گفت‪ :‬در روش دوم مقرر شــد بخشــی از‬ ‫باغداران مکان هایی را در تهران و سایر استان ها که‬ ‫در اختیارشان قرار داده می شود میوه را به صورت‬ ‫مستقیم بین مردم عرضه کنند که موجب حذف‬ ‫واسطه ها می شود و تولیدکنندگان مستقیم کاال را‬ ‫به مصرف کنندگان عرضه می کنند‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬امروز بازدیدی از نقاطی که برای‬ ‫این کار در نظر گرفته شده است انجام شد و مقرر‬ ‫شــد در ‪ 80‬نقطه از شهر تهران و شهرستان های‬ ‫اطراف از طریق میادیــن میوه و تره بار مکان های‬ ‫مناسبی در اختیار اتحادیه ها‪ ،‬انجمن ها و باغداران‬ ‫برای عرضه میوه قرار گیرد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار ادامه داد‪ :‬اتحادیه مرکزی‬ ‫میادین میوه و تره بار تهران هم مقرر کردند بعضی‬ ‫از غرفه ها که می توانند میوه ها را از باغداران تهیه‬ ‫و نگهداری کنند و این ها را به فروشــگاه هایی که‬ ‫عرضه ســیب و پرتقال و مابقی کاال ها را دارند در‬ ‫این ایام پایان ســال و مــاه مبارک رمضان عرضه‬ ‫کنند‪.‬قبادی گفت‪ :‬این برنامه هــا می توانند تاثیر‬ ‫خوبــی در قیمت ســیب و پرتقال و ســایر اقالم‬ ‫مصرفی داشــته باشد‪.‬وی با اشــاره به این که در‬ ‫این جلســه انباشت میوه در سردخانه ها هم مورد‬ ‫بررســی قرار گرفت افزود‪ :‬از ‪ 15‬فروردین به بعد‬ ‫از کیفیت سیب و پرتقال کاسته می شود و امکان‬ ‫اسیب دیدن ان ها وجود دارد و مقرر شد که حجم‬ ‫پیش رو افزایش‬ ‫خروجی از سردخانه ها در ‪ 10‬روز ِ‬ ‫پیدا کند تا تولیدکننــدگان ضرر نکنند و بتوانیم‬ ‫میوه ها را به صورت فراوان در اختیار فروشــندگان‬ ‫برای عرضه با قیمت های مناسب قرار دهیم‪.‬‬ ‫قبادی درباره قیمت ســیب و پرتقال گفت‪ :‬عرضه‬ ‫و تقاضا تعیین کننده قیمت اســت و ما نمی توانیم‬ ‫ســقف قیمت برای بسیاری از کاال ها تعیین کنیم‬ ‫و در مورد سیب‪ ،‬پرتقال‪ ،‬خیار و سایر صیفی جات‬ ‫نمی توانیم مداخله در بازار کنیم‪ ،‬چون بر اســاس‬ ‫تجربه خیلــی تاثیرگذار نیســت و نتیجه عکس‬ ‫می دهــد‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬در موضوع میوه به دنبال‬ ‫فراوانــی‪ ،‬مکان های گســترده عرضــه و حذف‬ ‫واسطه ها هستیم تا قیمت میوه را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫قبــادی درباره میــوه تنظیم بازار هــم گفت‪ :‬ما‬ ‫به دنبال شرایطی هستیم که منافع تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کنندگان در نظر گرفته شــود؛ البته در‬ ‫این شــرایط نگاه ما برای مصرف کنندگان است‪،‬‬ ‫چون در ایام پایان ســال مصرف و تقاضا باالست‬ ‫و در موضــوع میوه های ذخیره شــده باید طوری‬ ‫عمل کنیم که مصرف کنندگان با بهترین شرایط‬ ‫میوه های خودشان را تامین کنند‪.‬‬ ‫قبادی ادامه داد‪ :‬از ‪ 21‬اسفند توزیع میوه با اعالم‬ ‫ســتاد های تنظیم بازار در سراســر کشور شروع‬ ‫می شود و امیدواریم شــرایط توزیع میوه در این‬ ‫ایام نیازی به مداخله ما نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی درباره انباشــت میوه یا کمبود ان در بعضی‬ ‫مواقع گفت‪ :‬بعضی اوقات اوج مصرف با پیک تولید‬ ‫همخوانــی ندارد مث ً‬ ‫ال در موضوع مرکبات؛ در مهر‬ ‫و ابان میوه قابل برداشــت است‪ ،‬ولی اوج مصرف‬ ‫فروردین و ایام پایان سال است‪.‬قبادی یاداور شد‪:‬‬ ‫ذخیره سازی سیب و پرتقال به جهت تکلیف دولت‬ ‫با ماست که توسط بخش خصوصی و اتحادیه های‬ ‫مربوطــه انجام شــده اســت و دولــت هیچ گونه‬ ‫مداخله ای در خرید و فروش نداشته است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬در موضــوع قیمت گذاری میوه‬ ‫مقرر شد ورود کنیم‪ ،‬ولی اگر شرایط ایده ال باشد‬ ‫و در روز های اینده قیمت ســیب و پرتقال و سایر‬ ‫کاال ها کاهش پیدا کند مداخله نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار گفت‪ :‬اگــر در بازار مازاد‬ ‫تولید مرغ داشته باشیم توسط شرکت پشتیبانی‬ ‫جمع اوری می شــود‪ ،‬ولی االن این شــرایط مهیا‬ ‫نیست و خریدی از طرف دولت انجام نمی شود‪.‬‬ ‫قبــادی درباره عرضه و قیمت گوشــت گفت‪ :‬در‬ ‫توزیع گوشــت قرمز گزارش نامناســبی نداریم و‬ ‫توزیع گوشــت قرمز شــرایط عادی دارد و مقرر‬ ‫شــد تولیــدات از داخل تامین شــود و نیازی به‬ ‫واردات نداشــته باشیم‪ ،‬البته این شرایط تا زمانی‬ ‫اســت که قیمت ها مناسب باشد‪.‬وی درباره توزیع‬ ‫روغن در بازار هم اعــام کرد‪ :‬ماهیانه ‪ 150‬هزار‬ ‫تن روغن خام وارد کشــور می شــود که در زمان‬ ‫حاضر به ‪ 220‬هزار تن رســیده است که تولیدات‬ ‫ان در فروشــگاه ها عرضه می شود‪ ،‬ولی چون در‬ ‫این کاال بین مصرف کنندگان حساسیت به وجود‬ ‫امده است در یک سری فروشگاه های خاص توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫مدیرعاملبانکرفاهکارگرانچهرهنامیصنعتواقتصادکشور‬ ‫مدیــر عامل بانــک رفــاه کارگران به‬ ‫عنــوان چهره نامی صنعــت و اقتصاد‬ ‫کشــور انتخاب‪ ،‬معرفی و مورد تجلیل‬ ‫قــرار گرفت‪.‬به نقــل از روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬در سومین اجالس‬ ‫سراسری مســئولیت پذیری اجتماعی‬ ‫و فرهنــگ ســازمانی(‪ )CSR‬که با‬ ‫حضور جمعی از شخصیت ها و مقامات‬ ‫کشوری‪ ،‬فعاالن اقتصادی‪ ،‬کارافرینان‪،‬‬ ‫مدیران صنایع‪ ،‬صاحبان کســب و کار‬ ‫و دســت اندرکاران حوزه های مختلف‬ ‫فرهنگی و اجتماعی کشــور در سالن‬ ‫‪3‬‬ ‫روزقرض الحسنهچگونه‬ ‫وارد تقویم رسمی کشور شد؟‬ ‫دیپلماتیــک تاالر ابگینــه وزارت امور‬ ‫خارجه برگزار شــد‪ ،‬اسماعیل هلل گانی‬ ‫مدیــر عامل بانــک رفــاه کارگران به‬ ‫عنوان یکی از چهره های نامی کشــور‬ ‫در عرصه صنعت و اقتصاد‪ ،‬معرفی و با‬ ‫اهدای تندیس مورد تجلیل قرار گرفت‪.‬‬ ‫نرخ سود وام مسکن جوانان با بازپرداخت پنج ساله‪ ۶‬درصد شد‬ ‫مدیرعامل بانک مســکن شــرایط تــازه پرداخت‬ ‫تسهیالت مسکن جوانان را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محمود شــایان درباره خبرخوش پایان ســال به‬ ‫دارندگان حساب جوانان اعالم کرد‪ :‬براساس مصوبه‬ ‫جدیــد هیات مدیره بانک‪ ،‬نرخ ســود تســهیالت‬ ‫حســاب پس­ انــداز مســکن جوانان بــرای دوره‬ ‫بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬ساله‪ ،‬از ‪ ۹‬درصد به ‪ ۶‬درصد‬ ‫کاهش پیدا کرد‪.‬حســاب پس­ انداز مسکن جوانان‬ ‫ب هــای مورد توجه قشــر زیادی از‬ ‫یکی از حســا ­‬ ‫خانوارها است‪ .‬خانوارها برای برنامه ریزی بلندمدت‬ ‫جهت خانه دار شدن فرزندانشان از امکانات و مزیت‬ ‫های حســاب پس انداز مسکن جوانان استفاده می‬ ‫کنند به این صورت که با ســپرده گذاری تدریجی‬ ‫و کم هزینه از امتیاز بلندمدت دریافت تســهیالت‬ ‫خرید مســکن بهره مند می گردند‪ .‬ســقف و نرخ‬ ‫سود تســهیالت مســکن جوانان به گونه ای است‬ ‫که در پایان مدت زمان ســپرده گذاری‪ ،‬تسهیالت‬ ‫مناسب به لحاظ قدرت پوششی هزینه خرید خانه‬ ‫به جوانان دارای این حساب پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک مســکن دربــاره جزئیات تصمیم‬ ‫جدید درباره تغییر کاهشــی نرخ ســود تسهیالت‬ ‫مسکن جوانان گفت‪ :‬نرخ سود تسهیالت پرداختی‬ ‫در قالب فروش اقســاطی مســکن (اعم از خرید یا‬ ‫واگذاری سهم الشرکه ناشــی از تسهیالت اعطایی‬ ‫مشــارکت مدنی) از محل حساب پس انداز مسکن‬ ‫جوانــان با مدت بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬ســاله‪ ،‬از ‪۹‬‬ ‫درصد به ‪ ۶‬درصد کاهش یافت‪ .‬نرخ سود ‪ ۶‬درصدی‬ ‫برای تســهیالت مربوط به این حساب‪ ،‬ناظر به ان‬ ‫دسته از قراردادهای تســهیالتی است که از تاریخ‬ ‫‪ ۱۲‬اســفند ســال ‪ ۹۹‬و بعد از این تاریخ‪ ،‬با مدت‬ ‫بازپرداخت حداکثر ‪ ۵‬ســاله منعقــد (ثبت قطعی‬ ‫قرارداد) می شوند‪ .‬شایان تصریح کرد‪ ،‬در خصوص‬ ‫نرخ ســود سایر تســهیالت و یا تسهیالت از محل‬ ‫حساب پس انداز مسکن جوانان با مدت بازپرداخت‬ ‫بیش از ‪ ۵‬ســال‪ ،‬کماکان ضوابط و مقررات قبلی به‬ ‫قوت و اعتبار خود باقی است‪.‬‬ ‫شایان تصریح کرد‪ :‬از انجا که خانوارها برای صاحب‬ ‫خانه کردن فرزندان شــان در شــرایط تورمی الزم‬ ‫است از مدل پس انداز تدریجی برای تجهیز منابع‬ ‫مورد نیازشان استفاده کنند‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون شرایط اجرای قانون جدید‬ ‫چک را مهیا کرد‬ ‫به نقــل از روابط عمومی بانک توســعه تعاون بر‬ ‫اســاس قانون جدیــد چک مصوب ســال ‪ ۹۷‬که‬ ‫در حال حاضر در شــبکه بانکی الزم اجرا اســت‪،‬‬ ‫تمهیداتی اندیشــیده شــده تا نســبت به کاهش‬ ‫مخاطرات در معامالت تجاری بر اساس چک اقدام‬ ‫موثری صورت گیرد و نیز میزان چک های برگشتی‬ ‫در سیســتم بانکی باهدف کاهش مشــکالت برای‬ ‫فعالین اقتصادی کنترل شود‪.‬‬ ‫بانک توســعه تعاون با هدف ارتقای سطح خدمات‬ ‫و سهولت دسترســی کاربران به خدمات بانکداری‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬ضمن بهره گیــری از ظرفیت های‬ ‫قابل توجه زیرســاختی و فنی‪ ،‬سامانه های مدرن‬ ‫ایــن بانک را برای ارائه خدمــات جدید ثبت چک‬ ‫های صیــادی تجهیز کــرده اســت و از این پس‬ ‫مشــتریان بانک توســعه تعاون می توانند عالوه بر‬ ‫اینترنت بانک‪ ،‬از ســامانه بانکــداری مجازی بانک‬ ‫توســعه تعاون نیز برای ثبــت‪ ،‬تائید و انتقال چک‬ ‫های جدید صیادی استفاده کنند‪.‬‬ ‫بدیــن ترتیــب‪ ،‬صادرکننــده چک پــس از درج‬ ‫مندرجــات چک در برگ ان بایــد برای ثبت اولیه‬ ‫به ســامانه بانکداری مجازی بانک توسعه تعاون به‬ ‫ادرس ‪ https://vb.ttbank.ir‬مراجعه نموده و‬ ‫با درج نام کاربری و رمز عبور مطابق با همراه بانک‬ ‫توسعه تعاون به ســامانه ورود پیدا نمایند‪ .‬در این‬ ‫ســامانه بخشــی به عنوان ورود به سامانه مدیریت‬ ‫چک (صیاد) وجود دارد که با درج شماره مشتری و‬ ‫شماره تلفن همراه به این سامانه می توان دسترسی‬ ‫پیدا نمود و اطالعات چک و اطالعات هویتی ذینفع‬ ‫یا ذینفعان را در این بخــش ثبت نمود ‪ .‬البته این‬ ‫مرحله به عنوان ثبت اولیه چک تلقی شــده و ثبت‬ ‫نهایی چک در ســامانه صیاد مستلزم تائید دریافت‬ ‫چک توســط ذینفع ان از طریــق یکی از ابزارهای‬ ‫دسترسی به سامانه صیاد است‪.‬‬ ‫پوشــش بیمه امــوال و دارایی هــای واحدهای‬ ‫صنعتــی و مولد‪ ،‬حداکثر تا ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال تســهیالت با معرفی شرکت بیمه تجارت نو‪،‬‬ ‫برای انواع رشــته های بیمــه ای از طرف بانک به‬ ‫بیمه گذاران پرداخت می شود‪.‬‬ ‫معاون فنی شــرکت بیمــه تجارت نو‪ ،‬افزود‪ :‬طرح‬ ‫“وام بیمه ســازمانی” با اتکا به نظرات کارشناسی‬ ‫برای اجرا در واحدهای صنعتی متوســط و بزرگ‬ ‫که پرداخت حق بیمه های ســالیانه انها به صورت‬ ‫اقســاط‪ ،‬مزیت مالی قابل توجهی دارد‪ ،‬ارائه شده‬ ‫اســت‪.‬به گفته وی‪ ،‬در این امــکان معادل میزان‬ ‫حق بیمــه به وام گیرنــده‪ /‬بیمه گذار‪ ،‬تســهیالت‬ ‫پرداخــت و ضمــن دریافــت پوشــش بیمه ای‪،‬‬ ‫اقســاط تســهیالت دریافتی بــه تدریج در طول‬ ‫دوره پوشش و با سود اندک بازپرداخت می شود‪.‬‬ ‫ملکوتی اظهار داشــت‪ :‬دریافت حق بیمه در قالب‬ ‫تسهیالت و پرداخت با کارمزد اندک و به صورت‬ ‫بلندمدت مشــوق مهمی برای بیمه گذاران بزرگ‬ ‫است تا اموال خود را به ارزش واقعی بیمه کنند‪.‬‬ ‫معــاون فنــی شــرکت بیمــه تجارت نو‪،‬کاهش‬ ‫مطالبات بیمه گــذاران بــزرگ را از جمله نتایج‬ ‫مــورد انتظــار طــرح وام بیمه ســازمانی اعالم‬ ‫کرد و اذعان داشــت‪ :‬این امیــدواری وجود دارد‬ ‫کــه با ارائه طــرح وام بیمه ســازمانی‪ ،‬همچنین‬ ‫رضایت مندی میان بیمه گــذاران در زمان ایفای‬ ‫تعهدات شــرکت های بیمه به میزان قابل توجهی‬ ‫افزایش یابد‪.‬‬ ‫ملکوتــی درجمــع بنــدی طــرح وام بیمــه‬ ‫ســازمانی‪ ،‬گفــت کــه‪ ،‬پرداخت حــق بیمه به‬ ‫صورت اقســاط بلندمدت‪ ،‬در کنــار کمک مالی‬ ‫و فنــی بــه بیمه گــذاران بــرای تهیه پوشــش‬ ‫کامل بیمــه دارایی ها و امــوال دو ویژگی اصلی‬ ‫این طرح است‪.‬‬ ‫بانک توسعه تعاون شرایط مورد نیاز‬ ‫برای اجرای قانون جدید چک را‬ ‫فراهم نموده است‬ ‫بانک توسعه تعاون با راه اندازی زیرسامانه مدیریت‬ ‫چک (صیاد) در ســامانه بانکداری مجازی توسعه‬ ‫تعاون امکان مراحل ثبــت‪ ،‬صدور و انتقال چک را‬ ‫مهیا نموده است‪.‬‬ ‫حمایتتجارت نوازسازمان های‬ ‫بزرگ با طرح وام بیمه‬ ‫معاون فنی شرکت بیمه تجارت نو گفت که‪ ،‬بیمه‬ ‫تجارت نــو به عنوان یکی از شــرکت های نوگرای‬ ‫صنعــت بیمه خــود را متعهد بــه ارائه طرح های‬ ‫نواورانــه درجهــت حمایت از صنایــع تولیدی و‬ ‫مولد می داند که بر همین اساس‪«،‬طرح وام بیمه‬ ‫سازمانی» تهیه و ارایه شده است‪.‬‬ ‫‪ ،‬ســید کاظم ملکوتی‪ ،‬درخصوص جزئیات بیشتر‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬درطرح “وام بیمه سازمانی” برای‬ ‫شماره‪4140‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪22 18‬‬ ‫شنبه‬ ‫دوسه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬برای نخستین بار تقویم رسمی کشور مناسبت جدیدی را به خود‬ ‫ دید و ‪ ۱۴‬اسفند به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه نام گذاری شد‪ .‬اساساً‬ ‫روز قرض الحسنه چگونه سر از تقویم رسمی کشور دراورد؟‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران‪ ،‬هر چند قرض الحسنه‬ ‫از دیرباز وجود داشــته و پدیده جدیدی نیست‪ ،‬اما در کشور ما دو نقطه عطف‬ ‫می توان برای ان متصور بود‪ .‬یکی دهه ‪ ۱۳۴۰‬شمسی و تشکیل صندوق های‬ ‫قرض الحســنه توسط بخشی از بازاریان تهران که برخی از ان صندوق ها هنوز‬ ‫هم فعالیت می کنند‪ .‬دیگری سال ‪ ۱۳۸۶‬و تاسیس بانک مهر ایران به عنوان نخستین بانک قرض الحسنه کشور که‬ ‫باعث شد مردم بتوانند خدمات گسترده بانکی و دریافت تسهیالت قرض الحسنه را به صورت یکپارچه و از یک سازمان‬ ‫معتبر دریافت کنند‪.‬‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران الگوی موفقی در حوزه ترویج فرهنگ قرض الحسنه است و با تاسیس ان گام های موثری‬ ‫برای توسعه بانکداری اسالمی و به ویژه بسط عقد قرض الحسنه برداشته شده است‪ .‬با عنایت به دغدغه های موجود در‬ ‫رویه و سازوکار نظام بانکداری کشور‪ ،‬بانک قرض الحسنه مهر ایران نخستین بانکی است که تنها در حوزه ترویج و اشاعه‬ ‫فرهنگ قرض الحسنه فعالیت می کند و تالش دارد تا با بهره گیری از ظرفیت های خیرین جامعه برای رفع مشکالت‬ ‫مالی و تامین مایحتاج ضروری نیازمندان‪ ،‬تسهیالت قرض الحسنه پرداخت کند‪.‬‬ ‫قرض الحســنه در نظام اخالقی مکتب اسالم دارای جایگاه واالیی اســت؛ به نحوی که خداوند منان در قران کریم‬ ‫می فرماید‪« :‬کیســت که خدا را قرض الحسنه دهد تا خدا بر او چنیدین برابر بیفزاید‪ ».‬قرض الحسنه به عنوان یکی‬ ‫از مهم ترین و اساسی ترین ابزارهای تامین مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و برای توسعه و ترویج ان نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی و جلب مشارکت عموم مردم و همچنین حمایت های جامعه خیرین‪ ،‬سازمان های مردمی و نهادهای‬ ‫حمایتی خواهد بود‪ .‬بنابراین نامگذاری این روز اختصاصی به قرض الحسنه و تدوین برنامه های فرهنگی به ترویج و‬ ‫بسط این فرهنگ کمک می کند‪.‬بر همین اساس بانک مهر ایران‪ ،‬به عنوان اصلی ترین متولی قرض الحسنه در کشور‪ ،‬از‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۷‬طی نامه نگاری هایی با شورای فرهنگ عمومی کشور‪ ،‬درخواست نامگذاری روزی را در تقویم رسمی کشور‬ ‫به عنوان روز ترویج فرهنگ قرض الحسنه داشته است‪.‬‬ ‫اهدافی که بانک مهر ایران از این موضوع دنبال می کرده عبارت بودند از ترویج و اشاعه فرهنگ قرض الحسنه که به‬ ‫توسعه مشارکت عموم مردم و خیرین در اجرای ایه شریفه قران کریم و قرض دادن نیکو به منظور بهبود معیشت و‬ ‫شرایط اقتصادی هموطنان و به ویژه نیازمندان جامعه کمک می کند‪ .‬همچنین با توجه به اهمیت و جایگاه قرض الحسنه‬ ‫در قران و نظام بانکداری اسالمی به طور مشخص می توان به اهداف مختلفی از این نام گذاری اشاره کرد از جمله کمک‬ ‫مالی به نیازمندان از طریق وام های ارزان قیمت‪ ،‬برقراری ارتباط بهتر بین نیازمندان مالی و متمکنین‪ ،‬گردش ثروت‬ ‫بین احاد مردم‪ ،‬تقویت اقتصاد ملی‪ ،‬حمایت از کارافرینی و ایجاد مشاغل و کسب وکارهای جدید‪ ،‬کاهش نرخ بیکاری‬ ‫در جامعه‪ ،‬کاهش تبعیض های اقتصادی و اجتماعی در جامعه‪ ،‬ترویج و تقویت فرهنگ و نوع دوستی و گذشت مالی‬ ‫در جامعه‪ ،‬تخصیص منابع مالی به رفع مشکالت و معضالت اجتماعی و اقتصادی منطبق با رهنمودهای مورد تاکید‬ ‫خداوند و به تصویر کشیدن یکی از انسان دوستانه ترین رهنمودهای مورد تاکید قران در جامعه‪.‬‬ ‫حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‬ ‫در مراســمی با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین و مدیران بانک‬ ‫ســینا‪ ،‬معاون طرح و برنامه ریزی سازمان بسیج مستضعفین‪ ،‬مسئول‬ ‫سازمان بســیج کارگران و کارخانجات کشور و فرمانده مرکز مقاومت‬ ‫بسیج بنیاد مستضعفان‪ ،‬حوزه بسیج شهدای گمنام بانک سینا فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫‪ ،‬مدیرعامل بانک سینا در این مراسم با گرامیداشت یاد شهدای هشت‬ ‫سال دفاع مقدس‪ ،‬به ویژه شهدای عملیات فتح المبین‪ ،‬کربالی ‪ ۱۰‬و‬ ‫بدر که در اســفند ماه انجام شد و شهدای مدافع حرم و خیر مقدم به‬ ‫مهمانان گفت‪ :‬بانک سینا بانکی تماماً بسیجی با نیروهای مخلص‪ ،‬مومن و فداکار است که در راستای‬ ‫ماموریت های بنیاد مستضعفان‪ ،‬گام های جدی و موثری را برداشته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4140‬‬ ‫خبر‬ ‫عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید میدان سیاهمکان اغاز شد‬ ‫عملیات اجرایی طرح نگهداشــت و افزایــش تولید میدان نفتی ســیاهمکان در قالب‬ ‫طرح توســعه ‪ ۲۸‬مخزن شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اغاز شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬با پایــان عملیات جابه جایی و برپایی‬ ‫دکل در این میدان نفتی‪ ،‬عملیات زیرســطحی توســعه این میدان با همکاری شرکت‬ ‫گسترش انرژی پاســارگاد به عنوان پیمانکار طرح کلید خورد‪.‬‬ ‫بخش زیرســطحی توسعه میدان سیاهمکان شــامل حفاری چهار حلقه چاه بنگستانی‬ ‫به عمق تقریبی پنج هزار متر و بخش روســطحی ان مشــتمل بر احداث یک مجموعه‬ ‫تفکیــک و تقویت فشــار نفت به ظرفیت ‪ ۱۰‬هزار بشــکه در روز‪ ،‬اجرای خطوط لوله‬ ‫‪ ۱۲‬اینــچ و ‪ ۸‬اینــچ و خط انتقال ‪ ۶۶‬کیلــووات برق تک مداره فلزی بــه همراه همه‬ ‫تاسیســات جانبی اســت‪ .‬احداث موقعیت چا ه هــای ‪ ۰۰۱‬و ‪ ۰۳۰‬و همچنین احداث‬ ‫خطوط لوله جریانی از چا ه های حفار ی شــده به مجموعه تفکیک و تقویت فشــار نفت‬ ‫جدید ســیاهمکان‪ ،‬بخش دیگری از عملیات اجرایی این طرح محســوب می شود‪.‬‬ ‫طرح نگهداشــت و افزایش تولید میدان ســیاهمکان در شرکت بهر ه برداری نفت و گاز‬ ‫گچســاران‪ ،‬یکی از بســته های قراردادی طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن شــرکت ملی مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب به شــمار می اید که قرارداد ان مردادماه امســال میان این شــرکت و‬ ‫شــرکت گســترش انرژی پاسارگاد امضا شد؛ شــرکت خدمات مهندسی پژواک انرژی‬ ‫نیز مســئولیت بخش های مهندسی‪ ،‬پشتیبانی‪ ،‬تدارکات و تامین کاال را در بخش های‬ ‫روسطحی و زیرسطحی به عهده دارد‪.‬‬ ‫پیش از این بهمن ماه ســال جاری‪ ،‬شــرکت ملی حفاری ایران از اســتقرار دســتگاه‬ ‫حفاری ســنگین خشــکی ‪ ۹۳‬فتح در موقعیــت میدان نفتی ســیاهمکان خبر داده و‬ ‫اعالم کرده بود در چارچوب قرارداد همکاری با شــرکت گســترش انرژی پاســارگاد‬ ‫بــه عنوان مجری طرح توســعه میدان نفتی ســیاهمکان‪ ،‬چهار حلقه چاه توســعه ای‬ ‫در این میدان حفاری می کند که نخســتین حلقه از این چا ه ها با کاربســت دکل ‪۹۳‬‬ ‫فتح حفاری می شود‪.‬‬ ‫طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در قالب ‪ ۳۳‬بســته کاری در گستره فعالیت سه‬ ‫شــرکت تابع شــرکت ملی نفت ایران (شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬شــرکت‬ ‫نفــت فالت قاره ایران و شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران) در محــدوده جغرافیایی‬ ‫هفت اســتان کرمانشــاه‪ ،‬ایالم‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬فارس و‬ ‫هرمزگان تعریف شده است‪.‬‬ ‫منابــع مالی مــورد نیاز این طرح با اتــکا به درامد حاصل از افزایــش تولید نفت در‬ ‫بســته های کاری تعریف شــده و از طریق انتشــار اوراق مشــارکت در بازار سرمایه‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫همــگام با برنامه ریزی بــرای افزایش ظرفیــت تولید نفت‪ ،‬هدف اصلــی از تدوین و‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬حفظ جریان کار و اشــتغال در میان پیمانکاران و سازندگان ایرانی‬ ‫صنعت نفت اســت و به این منظور‪ ،‬ضمن بهر ه مندی صرف از توان پیمانکاران ایرانی‪،‬‬ ‫ فهرســتی از کاالهای پرمصرف طرح که امکان ســاخت داخل انهــا وجود دارد تهیه‬ ‫و در قراردادهای مربوطه گنجانده شــده اســت و پیمانکاران صرفاً ملزم به ســفار ش ‬ ‫اقالم این فهرســت به شرکت ها و کارخانه های داخلی هســتند‪ .‬پیش بینی می شود در‬ ‫پایان اجرای بســته های کاری این طرح‪ ،‬سهم ســاخت داخل بالغ بر ‪ ۸۰‬درصد باشد‪.‬‬ ‫عمــل بــه وظایــف و مســئولیت های اجتماعــی نیــز بــا اختصــاص چهــار درصد‬ ‫از مبلــغ هــر قرارداد بــه انجــام پروژ ه هــای عا م المنفعــه در محــدوده اجرای هر‬ ‫پــروژه لحاظ شــده اســت کــه اقدا م هــای مربوطــه در این زمینــه بــا هماهنگی‬ ‫مقا م های استانی انجام می شود‪.‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫واحــد الفیــن پتروشــیمی بندرامام ‬ ‫نخســتین بار به ظرفیت اسمی تولید رسید‬ ‫پتروشــیمی بندرامام در واحد الفین خود‬ ‫موفق شد با استفاده بهینه از خوراک ورودی‬ ‫و تغییر ارایش کوره های واحد‪ ،‬شــاخص‬ ‫تولید محصول این واحد را نسبت به خوراک‬ ‫دریافتی به بیش از ‪ ۹۰‬درصد برساند و تولید‬ ‫با ظرفیت اسمی در الفین این مجتمع را برای‬ ‫نخستین بار ثبت کند‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت پتروشیمی بندرامام‪ ،‬در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬با وجود کاهش خوراک به مجتمع‬ ‫و موانع موجود در تولیــد‪ ،‬در واحد الفین‬ ‫(مدیریــت فنی و تولید فــراورش یک) با‬ ‫ابتکارهای فنــی مدیران و کارشناســان‬ ‫شرکت‪ ،‬هم مقدار شــدت مصرف انرژی به‬ ‫ازای هر تن تولید محصول کاهش یافت و هم‬ ‫شاخص تولید محصول به خوراک مصرفی را‬ ‫به بیش از ‪ ۹۰‬درصد رســاند که این مقدار‬ ‫تولید‪ ،‬حداکثر تولید در ســال های اخیر در‬ ‫این واحد تولیدی بوده است‪.‬‬ ‫خوراک اصلی پتروشیمی بندرامام مایعات‬ ‫گازی (ان جی ال) دریافتی از شرکت مناطق‬ ‫نفت خیز جنوب اســت که این گاز پس از‬ ‫ورود بــه مجتمع و تفکیــک در واحد ‪NF‬‬ ‫محصوالت مختلفی از جمله اتان و پنتان را‬ ‫که خوراک اصلی واحد الفین شرکت است‪،‬‬ ‫تامین می کند‪.‬‬ ‫کاهش خوراک دریافتی از مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب و نوســانات شدید ارســال اتان در‬ ‫ســال جاری‪ ،‬موجب عدم تعــادل و ایجاد‬ ‫چالش هایــی در تولیــد اتیلــن و دیگر‬ ‫محصوالت واحد الفین شده بود‪ ،‬اما با تالش‬ ‫مدیران و کارشناســان شــرکت و با توجه‬ ‫به قابلیت های واحد و اســتفاده از خوراک‬ ‫متنوع و جایگزین و قابل دسترس‪ ،‬مشکالت‬ ‫تولید اتیلن‪ ،‬تا حد زیادی رفع شد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬پتروشیمی بندرامام با اعزام‬ ‫نیروهای متخصــص بهره برداری و اچ اس ئی‬ ‫در راه انــدازی پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد‬ ‫خلیج فــارس نقش افرینی کرد و با احداث‬ ‫خطوط ارتباطی در زمان تعیین شــده‪ ،‬اتان‬ ‫و ‪ C3+‬تولیدی بیدبلند را به پتروشــیمی‬ ‫بندرامــام منتقل کــرد تا ضمــن تامین‬ ‫خوراک مصرفی خود‪ ،‬تامین کننده خوراک‬ ‫خبر‬ ‫عملیاتاجراییطرحنگهداشتوافزایشتولیدمیدانزیالییاغازشد‬ ‫عملیات اجرایی طرح نگهداشت و افزایش تولید‬ ‫میدان زیالیی شــرکت ملــی مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب بــا برپایی نخســتین دکل برای حفر ‪۹‬‬ ‫حلقه چاه اغاز شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‪،‬‬ ‫عملیــات حفاری چاه شــماره ‪ ۲۰‬بــه عنوان‬ ‫نخســتین چاه طرح توســعه میــدان زیالیی‬ ‫ازسوی شــرکت گلوبال پتروتک کیش به عنوان‬ ‫پیمانکار طرح اغاز شــد و هم زمان احداث خط‬ ‫لولــه جریانی برای تولیدی کــردن چاه نیز در‬ ‫حال اجراست‪.‬طرح توسعه میدان زیالیی که در‬ ‫حوزه عملیاتی شــرکت بهره برداری نفت و گاز‬ ‫مسجدسلیمان قرار دارد‪ ،‬شامل حفاری ‪ ۹‬حلقه‬ ‫چاه جدید و اجرای پنج پروژه روسطحی است‪.‬‬ ‫توســعه چندراهه اللی عنبر‪ ،‬توسعه چندراهه‬ ‫زیالیــی ‪ ۶‬و احــداث تفکیک گــر و چندراهه‬ ‫جدید واحد بهره برداری هفت شهیدان از جمله‬ ‫پروژه های روسطحی این طرح هستند‪.‬‬ ‫هم زمان با اغاز حفاری چاه شماره ‪ ،۲۰‬مقدمات‬ ‫الزم برای حفاری چاه شماره ‪ ۲۱‬میدان زیالیی‬ ‫در حال اجراست‪.‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬طرح‬ ‫نگهداشــت و افزایش تولید میدان زیالیی یکی‬ ‫از بســته های کاری طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن در‬ ‫شــرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب است که‬ ‫قرارداد ان مردادماه امســال میان این شرکت و‬ ‫شرکت گلوبال پتروتک کیش امضا شد‪.‬‬ ‫طرح نگهداشــت و افزایش تولید نفت در قالب‬ ‫‪ ۳۳‬بســته کاری در گستره فعالیت سه شرکت‬ ‫تابع شــرکت ملی نفــت ایران (شــرکت ملی‬ ‫مناطــق نفت خیز جنوب‪ ،‬شــرکت نفت فالت‬ ‫قاره ایران و شرکت نفت مناطق مرکزی ایران)‬ ‫در محدوده جغرافیایی هفت اســتان کرمانشاه‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬بوشهر‪،‬‬ ‫فارس و هرمزگان تعریف شده است‪.‬‬ ‫منابــع مالی مورد نیاز این طرح با اتکا به درامد‬ ‫حاصل از افزایش تولید نفت در بسته های کاری‬ ‫تعریف شده و از طریق انتشار اوراق مشارکت در‬ ‫بازار سرمایه تامین می شود‪.‬‬ ‫دیگ شــرکت های منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشــیمی ماهشــهر‪ ،‬از جمله شرکت‬ ‫پتروشیمی امیرکبیر باشد‪.‬‬ ‫افزایش اتــان ورودی به واحد الفین در یک‬ ‫اقدام به طور کامل عملی و بررســی شده‪،‬‬ ‫ارایش کوره های واحد الفین را از چهار کوره‬ ‫گازی و پنج کوره مایــع به ‪ ۶‬کوره گازی با‬ ‫اتان و سه کوره مایع تغییر داد که این اقدام‬ ‫با خالقیت و تــاش مدیریت و متخصصان‬ ‫پتروشــیمی بندرامام و همسو با رفع موانع‬ ‫خبر‬ ‫تولید و تولید حداکثری انجام شد‪.‬‬ ‫اســتفاده از این حجم خوراک اتان‪ ،‬روند‬ ‫تولید در بخش های تفکیک و کمپرســورها‬ ‫را تحت تاثیــر قرار داد که این چالش هم با‬ ‫دانش و ابتکارات به کار برده شــده از سوی‬ ‫مدیریت شرکت و کارشناسان بخش فنی و‬ ‫مهندســی واحد و همچنین با ایجاد شرایط‬ ‫بهینه عملیاتی رفع شد که در نتیجه سبب‬ ‫تولید با ظرفیت اســمی واحــد با کمترین‬ ‫هزینه شد‪.‬‬ ‫استقرارنظا ممدیریتیکپارچگیدارایی هادرنفتفالتقاره‬ ‫رئیــس تعمیرات تاسیســات دریایی شــرکت نفت‬ ‫فالت قاره ایران از استقرار نظا م مدیریت یکپارچگی‬ ‫دارایی ها (‪ )AIMS‬در این شرکت خبر داد‪.‬به نقل از‬ ‫شــرکت نفت فالت قاره ایران‪ ،‬علی خواص فر درباره‬ ‫مهندسی شــدن همه موضوعات مربوط به تعمیرات‬ ‫و نگهداشــت ســازه های دریایی روی اب‪ ،‬زیر اب و‬ ‫خطوط لوله گفت‪ :‬شرکت نفت فالت قاره ایران بیش‬ ‫از ‪ ۴‬هزار کیلومتر خطوط لوله دریایی و ‪ ۲۱۰‬ســازه‬ ‫شامل ســکوهای مسکونی‪ ،‬ســرچاهی‪ ،‬بهره برداری‬ ‫و ‪ ...‬دارد کــه در حوزه خلیج فــارس از حیث تکثر‪،‬‬ ‫تعدد و قدمت بی نظیر اســت‪.‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪۲۱۰‬‬ ‫سازه دریایی‪ ،‬دو پایانه شناور ذخیره ساز خلیج فارس‬ ‫و ‪ FPSO‬کــوروش و دو گــوی شــناور صادراتی‬ ‫(‪ )SPM‬بــه عنوان اخرین حلقه های زنجیره تولید‬ ‫و صادرات مخازن مستقر در دریا و ‪ ۷‬اسکله صادراتی‬ ‫و تدارکاتی در حوزه تاسیســات دریایی شرکت نفت‬ ‫فالت قاره ایران قرار دارد‪.‬‬ ‫رئیس تعمیرات تاسیسات دریایی شرکت نفت فالت‬ ‫قاره ایــران ادامه داد‪ :‬نکته ای که درباره تاسیســات‬ ‫دریایی در فالت قاره وجود دارد این اســت که عمر‬ ‫تعداد زیادی از این تاسیســات بیش از عمر طراحی‬ ‫اســت به همین دلیل بــا توجه به عمــر باالی این‬ ‫تاسیسات‪ ،‬برنامه ریزی و نگرشــی به روز و با نگاه به‬ ‫اســتانداردهای جدید نیاز بود که برنامه ریزی شد تا‬ ‫همه این تاسیســات ذیل نظام مدیریت دارایی های‬ ‫فیزیکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫خواص فر با توضیح اینکه با توجه به اهمیت و ارزش‬ ‫تاسیسات‪ ،‬ســازه های دریایی و خطوط لوله دریایی‪،‬‬ ‫برای سازه های دریایی استقرار نظام ‪ SIMS‬و برای‬ ‫خطوط لولــه نیز نظام ‪ PIMS‬هدف گذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از ســه سال گذشــته این اقدامات در‬ ‫مدیریت امور تولید‪ ،‬واحــد برنامه ریزی و هماهنگی‬ ‫تعمیــرات و بــا تخصــص همــکاران مــا در واحد‬ ‫تعمیرات تاسیســات دریایی‪ ،‬کمیته های )‪SIMS‬‬ ‫‪structural integrity management‬‬ ‫‪ )system‬و ‪PIMS) pipeline integrity‬‬ ‫‪ )management system‬یا سیستم مدیریت‬ ‫یکپارچگی خطوط لوله تشــکیل شــد و با توجه به‬ ‫برنامه ریزی های اتی شــاهد شکوفایی بیش از پیش‬ ‫الزامات مدیریت یکپارچگی دارایی ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫معاوناولرئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مدعیان فروش نفت و دور زدن تحریم ها یک بشکه هم نفروختند‬ ‫خبر‬ ‫زمینه سازیبرایبرگزاریدوره هایاموزشیبهینه سازیمصرفانرژی‬ ‫واحد اندازه گیری و صحه گذاری (‪)M&V‬‬ ‫طرح های انرژی بــا همکاری واحد اموزش‬ ‫مدیریت منابع انســانی شرکت بهینه سازی‬ ‫مصرف ســوخت موفــق بــه دریافت کد‬ ‫تخصصــی شــرکت ملی نفت بــرای دوره‬ ‫اموزشــی «راهبردهای نوین بهینه ســازی‬ ‫انرژی» شد‪.‬‬ ‫به نقــل از شــرکت بهینه ســازی مصرف‬ ‫ســوخت‪ ،‬مطابق ماده ‪ ۲۱‬قانــون اصالح‬ ‫الگوی مصرف‪ ،‬همه دســتگاه های اجرایی‬ ‫ملزم به انجــام ممیزی انــرژی و اموزش‬ ‫کارکنان خــود در حــوزه مدیریت انرژی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫شرکت بهینه ســازی مصرف ســوخت به‬ ‫عنــوان مشــاور‪ ،‬ناظــر و هماهنگ کننده‬ ‫مدیریت انرژی در وزارت نفت با بررســی و‬ ‫نیازسنجی های الزم اقدام به تهیه سرفصل‬ ‫دوره اموزشــی مورد نیاز در حوزه مدیریت‬ ‫و بهینه ســازی انرژی می کند و با ابالغ ان‬ ‫به صورت رســمی‪ ،‬شرکت های اصلی و تابع‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬ملزم به برگــزاری دوره های‬ ‫اموزشــی مرتبط بــا بهینه ســازی انرژی‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫دوره های اموزشی «مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫استراتژیک انرژی» و «بازار انرژی و تامین‬ ‫منابــع مالی طرح های انــرژی» در مرحله‬ ‫نهایــی دریافــت کد اموزشــی از اموزش‬ ‫مرکزی شرکت ملی نفت است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کمک هایغیرنقدیزاگرسجنوبیبهزلزله زدگانسی سخت‬ ‫کمک های غیرنقدی شــرکت بهره برداری‬ ‫نفت و گاز زاگرس جنوبی با استفاده از سه‬ ‫دستگاه خودرو به شهر سی سخت ارسال و‬ ‫میان زلزله زدگان این شهر توزیع شد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفت مناطــق مرکزی‬ ‫ایران‪ ،‬سیدمحمود میرباقری‪ ،‬فرمانده پایگاه‬ ‫مقاومت بســیج شــرکت بهره برداری نفت‬ ‫و گاز زاگــرس جنوبی گفــت‪ :‬کمک های‬ ‫غیرنقدی این شرکت شامل ‪ ۲۲۵‬تخته پتو‬ ‫بود که این اقالم با اســتفاده از سه دستگاه‬ ‫خودرو از شیراز راهی شهرستان سی سخت‬ ‫و میان زلزله زدگان توزیع شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بســیجیان این شــرکت‬ ‫پس از توزیع اقــام به مدت دو روز در این‬ ‫منطقه حضور داشته و در نصب چادرهای‬ ‫زلزله زدگان نیز مشــارکت داشتند‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫کارکنــان شــرکت بهره بــرداری نفت و‬ ‫گاز زاگــرس جنوبی پیــش از این نیز در‬ ‫کمک رسانی به ســیل زدگان و زلزله زدگان‬ ‫دیگر مناطق کشور و همچنین خانواده های‬ ‫اســیب دیده از شــیوع بیماری کرونا نیز‬ ‫مشارکت فعال داشته است‪.‬‬ ‫شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس‬ ‫جنوبی با مرکزیت شهر شیراز‪ ،‬از شرکت های‬ ‫زیرمجموعه شــرکت نفت مناطق مرکزی‬ ‫ایران اســت که پنج منطقه عملیاتی را در‬ ‫سه استان فارس‪ ،‬بوشهر و هرمزگان راهبری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد‪ :‬در نشســتی در حضــور رهبر معظم انقالب یکی از‬ ‫اقایان مدعی شــد فردی را می شناسد که می تواند روزانه ‪ ۲‬میلیون بشکه نفت بفروشد‪ ،‬اما‬ ‫همه تنها مدعی بودند و نتوانســتند حتی یک بشکه نفت بفروشند‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪( ،‬شنبه‪۱۶ ،‬‬ ‫اســفندماه) در سفر استان یزد و در نشست ســتاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی این استان‪،‬‬ ‫تامیــن مالی در دوران تحریم را موضوعی مهم توصیف کرد و گفت‪ :‬یکی از سیاســت های‬ ‫اقتصاد مقاومتی کاســته شدن اتکای بودجه کشــور به نفت بود‪ ،‬این تصمیم راهبردی در‬ ‫شــرایطی گرفته شد که ‪ ۳۰‬درصد بودجه کشــور به نفت متکی بود و رئیس جمهور نادان‬ ‫به حقوق بشــر و نژادپرست امریکایی ها پا روی خطوط لوله برای قطع شدن صادرات نفت‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امروز کســی نیست که بگوید بودجه کشور در این ایام دچار تالطم شدید شده‪،‬‬ ‫امســال و تا اوایل اســفندماه‪ ۵۷۰ ،‬هزار میلیارد تومان بودجه کشــور بوده که هزینه شده‬ ‫و کمتر از ‪ ۹‬هزار میلیارد تومان ان از درامد نفت به دســت امده و کشــور در این شــرایط‬ ‫اداره شده است‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری تصریح کــرد‪ :‬نگویند نتایج اقتصاد مقاومتــی چه بوده و چه‬ ‫کارکردی داشــته اســت‪ .‬اقتصاد مقاومتی ســبب افزایش تولید‪ ،‬کاهش وابستگی به نفت‪،‬‬ ‫مقاومت در برابر تکانه های خارجی و دســتاوردهای بسیاری شده است‪.‬‬ ‫جهانگیری با بیان اینکه با قاطعیت می گویم هیچ کشــوری از دوســتان شــفیق و نزدیک‬ ‫ایران و دیگران به طور رســمی از ما نفت خریداری نکرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در نشســتی در حضور‬ ‫رهبر معظم انقالب یکی از اقایان مدعی شده بود فردی را می شناسد که می تواند روزانه ‪۲‬‬ ‫میلیون بشــکه نفت بفروشــد‪ .‬رئیس جمهوری در ان نشست گفتند این فرد را به ما معرفی‬ ‫کنید‪ ،‬ما حاضریم او را به ســمت وزیر نفت بگذاریم‪ ،‬اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند‬ ‫حتی یک بشکه نفت بفروشند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬ما با یافتن راهکارهایی توانســتیم نفت را با ده ها خطر و ریســک به فروش‬ ‫برســانیم و پول ان را به کشــور بازگردانیم‪ ،‬با قاطعیت می گویم که تا انجا که من مطلع‬ ‫هســتم یک دالر از پول نفت در این میان تلف نشــد و نه تنها فردی مثل بابک زنجانی که‬ ‫افرادی بسیار کوچک تر از او نیز به وجود نیامدند‪.‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در ســال ‪ ۹۸‬وقتی نمی توانیم به درامدهای نفتی‬ ‫به اندازه محاســبه شده دست یابیم بخشی از ‪ ۱۵‬میلیارد دالر ارز مورد نیاز واردات با نرخ‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را حذف کردیم و برای نمونه ارز واردات شــکر و برنج حذف شد و گفتیم تا‬ ‫جایی که ممکن است تولید داخلی انجام شود و برای رفع نیاز کشور از ارز نیمایی استفاده‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سوء اســتفاده کنندگان از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را باید سربازان امریکا در جنگ اقتصادی علیه‬ ‫ملت ایران لقب داد‬ ‫جهانگیری با اشــاره به اینکه عده ای در کشــور شــعار می دادند که باید ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫باید از کاالهای اساســی حذف شــود تاکید کرد‪ :‬باید نام افرادی را که از ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫که مانند خون ملت بود و نیاز مردم از طریق این ارز به کشــور وارد می شــد سوء اســتفاده‬ ‫می کردند ســربازان امریکا در جنگ اقتصادی علیه ملت ایران لقب داد که دستگاه قضایی‬ ‫با شدت با این سوء استفاده گران برخورد می کند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی در دوران اعمال سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور‬ ‫اشــتغال زا بود‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از شــیوع بیماری کرونا با درامد نفتی ‪ ۸۰۰‬میلیون دالری در‬ ‫کشور به رقم ‪ ۵۰۰‬هزار شغل ساالنه رسیدیم‪.‬‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان اینکه در روزهای پایان ســختی ها هســتیم و پس از‬ ‫تحمل این عســر به یسر و گشایش می رســیم‪ ،‬خطاب به مدیران کشور گفت‪ :‬باید در برابر‬ ‫تحریم های احتمالی امادگی داشــته باشیم تا این توطئه دشمنان خنثی شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۹۳‬فوتی جدید کرونا در کشور‪/‬‬ ‫‪ ۸۰۱۰‬بیمار دیگر شناسایی شدند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی‬ ‫‪ ۸۰۱۰‬مورد جدید کووید‪ ۱۹-‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماسادات الری گفت‪ ۱۷ :‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بر اســاس معیارهــای قطعی‬ ‫تشــخیصی‪ ۸ ،‬هــزار و ‪ ۱۰‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناسایی‬ ‫شد که ‪ ۵۷۰‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به یک میلیون و ‪ ۶۸۹‬هزار و ‪۶۹۲‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته‪ ۹۳ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جــان خود را از دســت دادند و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری به ‪ ۶۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۸۷‬نفر رسید‪.‬به گفته وی‪ ،‬خوشبختانه‬ ‫تــا کنون یــک میلیــون و ‪ ۴۴۲‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۸‬نفــر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫الری افــزود‪ :‬ســه هــزار و ‪ ۷۹۵‬نفر از‬ ‫بیمــاران مبتال به کوویــد‪ ۱۹‬در بخش‬ ‫های مراقبــت های ویژه بیمارســتانها‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬تا کنون ‪ ۱۱‬میلیون‬ ‫و ‪ ۲۷۴‬هزار و ‪ ۶۳۰‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫چالشکمبودواکسنکرونادرکشورهایاتحادیهاروپا‬ ‫در حالیکه دولت ایتالیا اخیرا مانع از صادرات‬ ‫واکســن استرازنکا شده‪ ،‬کمیســیون اتحادیه‬ ‫اروپا نیز این تصمیم مناقشــه برانگیز را تائید‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫«دویچه وله» در مطلبــی در این باره اورده‬ ‫است‪ :‬کمیسیون اروپا می گوید انتظار دارد که‬ ‫شرکت های داروســازی به قراردادهای خود با‬ ‫اتحادیه پایبند باشند‪.‬‬ ‫تصمیــم دولت ایتالیــا دربــاره جلوگیری از‬ ‫صــادرات ‪ ۲۵۰‬هــزار دوز واکســن کرونای‬ ‫استرازنکا‪ ،‬ســاخت شــرکت های داروسازی‬ ‫انگلیســی و سوئدی‪ ،‬باب جدیدی را در رابطه‬ ‫با معضل تامین واکســن مورد نیاز کشورهای‬ ‫عضو اتحادیه اروپا گشوده است‪.‬‬ ‫ایتالیا دو روز پیش به تبعیت از دستورالعملی‬ ‫که اتحادیه اروپا اواخر ماه ژانویه تصویب کرده‪،‬‬ ‫صدور واکسن های تولید شده در این کشور به‬ ‫مقصد استرالیا را متوقف کرد‪.‬‬ ‫موضع گیری اریک مامر‪ ،‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫اروپا درباره این موضوع خیلی صریح و شفاف‬ ‫اســت‪ :‬ما انتظار داریم شرکت های داروسازی‬ ‫تمام توان شــان را به کار گیرند تا به تعهدات‬ ‫خود در برابر کشــورهای عضــو اتحادیه عمل‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫او افزود وقتی این اتفاق رخ نمی دهد می شود‬ ‫به مکانیسم جدید کنترل صادرات متوسل شد‪.‬‬ ‫این نخستین بار بود که یک کشور اروپایی این‬ ‫مکانیسم را فعال کرد‪.‬‬ ‫این ســاز و کار در اصل برای افزایش شفافیت‬ ‫در زمینه میزان تولید و چگونگی توزیع واکسن‬ ‫کرونا طراحی شده اما در ضمن امکان متوقف‬ ‫کردن صادرات واکســن نیز در ان پیش بینی‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫لوئیجی دی مایو‪ ،‬وزیر خارجه ایتالیا می گوید‬ ‫که این ماجرا یک اقدام خصمانه علیه استرالیا‬ ‫نیســت اما به تعویق افتادن توزیع واکسن در‬ ‫اتحادیــه اروپا غیر قابل قبول اســت و او امید‬ ‫دارد که تدبیر اتخاذ شــده در رم‪ ،‬تاثیر مثبتی‬ ‫بر کمپیــن واکسیناســیون در اتحادیه اروپا‬ ‫‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4140‬‬ ‫خبر‬ ‫جمعیت امام علی (ع) منحل شد‬ ‫معاون ســازمان امور اجتماعی کشــور گفت‪ :‬به دلیل عدم تمکین جمعیت امام علی (ع) برای اصالح‬ ‫وضعیت خود و بی اعتنایی به تذکر کتبی ‪ ،‬تصمیم بر انحالل این جمعیت گرفته شده است‪.‬به گزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬زهرا عابدینی عصر امروز (یکشــنبه ‪ ۱۷‬اســفند) در جمع خبرنگاران در تشریح فرایند انحالل‬ ‫جمعیت امام علی(ع)‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس مصوب هیات وزیران تا پیش از سال ‪ ۱۳۹۵‬ائین نامه ای محل‬ ‫رجوع و مســتند وزارت کشــور برای صدور مجوز و نظارت بر سازمان های مردم نهاد بود اما در دولت‬ ‫یازدهم و در تاریخ ششــم شهریور ســال ‪ ۱۳۹۵‬مجددا ائین نامه سازمان های مردم نهاد بازنگری شد‬ ‫که در پی ان شــورای ملی توسعه و حمایت از تشکل های مردم نهاد شکل گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬این شورا‬ ‫متشکل از هشت نماینده دستگاه های اجرایی‪ ،‬چهار نماینده منتخب تشکل های ملی و یک نماینده از‬ ‫شورای عالی استان ها به عنوان عضو ناظر هستند‪ .‬وظایف این شورا در ماده ‪ ۸‬ائین نامه عالوه بر اینکه‬ ‫فعالیت در جهت توسعه‪ ،‬ترویج و حمایت از سازمان های مردم نهاد است ‪ ،‬رسیدگی به تخلفات سازمان‬ ‫های مردم نهاد نیز می باشد به عبارت دیگر انحالل تشکل ها صرفا بر عهده شورای ملی گذاشته شده‬ ‫است‪ ،‬شورایی که به عنوان شورای فرادستی نسبت به بررسی تخلفات و صدور رای اقدام می کند‪.‬‬ ‫درخواست وزارت بهداشت از بهبودیافتگان کرونا برای اهدای پالسما‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫این اشــاره می تواند به افزایش فشار بر شرکت‬ ‫داروسازی اســترازنکا تلقی شود که از ابتدای‬ ‫ســال جاری میالدی بر ســر تحویل ناکافی‬ ‫واکســن کرونا با اتحادیــه اروپا دچار اختالف‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شرکت استرازنکا اعالم کرده که در سه ماهه‬ ‫نخست سال ‪ ۲۰۲۱‬حتی قادر به تحویل دادن‬ ‫نیمی از واکسن هایی که وعده داده هم نیست‬ ‫و این وضع در سه ماهه دوم سال نیز به همین‬ ‫شکل خواهد بود‪.‬‬ ‫دی مایــو در دفاع از تصمیم روز چهارشــنبه‬ ‫دولت ایتالیا تاکید کرده که استرالیا به شدت‬ ‫درگیــر پاندمی کرونا نیســت در حالی که در‬ ‫اروپا وضعیت به مراتب وخیم تر است و کمبود‬ ‫شدید واکسن نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫گرت هانت‪ ،‬وزیر بهداشت استرالیا با اعتراض‬ ‫به تصمیم دولت ایتالیا از کمیســیون اتحادیه‬ ‫اروپا خواستار بررسی این اقدام شده است‪.‬‬ ‫ماریو دراگی‪ ،‬نخســت وزیر ایتالیا در تازه ترین‬ ‫نشســت ســران اتحادیــه اروپا بــه همتایان‬ ‫خود هشــدار داد که الزم اســت شرکت های‬ ‫داروســازی برای انجام تعهداتشان تحت فشار‬ ‫قرار گیرند‪.‬او اکنون به عنوان نخســتین رهبر‬ ‫اروپایی شــهامت به خــرج داده و اختالف با‬ ‫شرکت استرازنکا را به سطح یک چالش جدی‬ ‫رســانده است‪.‬در این مناقشــه اکنون پاریس‬ ‫نیز به حمایت از ایتالیا برخاســته است‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشت فرانســه‪ ،‬اولیور وران در گفت وگو با‬ ‫شــبکه ‪ BFMTV‬تاکید کرده که با تصمیم‬ ‫اخیر دولت ایتالیا تفاهم دارد‪.‬‬ ‫کمیسیون اتحادیه اروپا تا کنون از اعالم دقیق‬ ‫تعداد واکســن هایی که در کشــورهای عضو‬ ‫اتحادیه تولید و به خارج از اروپا صادر شده اند‬ ‫خودداری کرده است‪.‬‬ ‫اتحادیه اروپا همچنین با ســاز و کار سازمان‬ ‫بهداشــت جهانی برای توزیع عادالنه واکسن‬ ‫موسوم به کوواکس همکاری می کند‪.‬‬ ‫در عمل واکســن های مختلــف از طریق یک‬ ‫شبکه توزیع و مبادله بین المللی در کشورهای‬ ‫مختلف تولید می شوند‪ .‬به عنوان مثال شرکت‬ ‫امریکایــی مدرنا مواد اولیه واکســن خود را‬ ‫در ســوئیس تولید می کند‪ ،‬در اســپانیا ان را‬ ‫وارد مرحله پایانی می کند و کار بســته بندی‬ ‫و اماده ســازی نهایی ان را در کشوری مانند‬ ‫بلژیک انجام می دهد‪.‬‬ ‫در ایــن میان اختالل هایــی در جریان تولید‬ ‫برخــی از واکســن ها نیــز رخ داده اســت‪.‬‬ ‫شــرکت های امریکایــی و المانــی فایزر –‬ ‫بیون تک در ماه های گذشــته واکسن کمتری‬ ‫از انچــه قبــا پیش بینی کــرده بودند تولید‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیر تزریق پالسمای خون بهبود یافتگان کرونا در روند بهبودی‬ ‫ســایر مبتالیان به این بیماری‪ ،‬از بهبودیافتگان کووید‪ ۱۹‬خواســت تا نسبت به اهدای پالسمای خون‬ ‫خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫دکتر ســیما ســادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از پالســمای خون بهبود یافتگان کرونا یک روش درمانی‬ ‫برای درمان مبتالیان این بیماری اســت و جدیدترین مطالعات نشــان می دهد که تزریق پالســمای‬ ‫بهبودیافتگان کووید‪ ۱۹‬با باالترین سطح انتی بادی در مراحل اولیه بیماری یعنی سه روز اول‪ ،‬می تواند‬ ‫نتایج ثمربخشی در کاهش پیشرفت بیماری در میان مبتالیان داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امار اهداکنندگان پالسما از سوی بهبودیافتگان کرونا در کشور حدود ‪ ۲‬درصد است که این‬ ‫عدد در مقایسه با امار مبتالیان به این بیماری کمتر از حد انتظار است‪ .‬درخواست ما از بهبودیافتگان‬ ‫کرونا این اســت که به شکرانه بازیابی ســامتی خود در دو ماه ابتدایی پس از بهبود بیماری‪ ،‬با حضور‬ ‫در مراکز انتقال خون نسبت به اهدای پالسمای خون خود و شرکت در این عمل ایثارگرانه اقدام کنند‪.‬‬ ‫تقدیر سازمان ملل از نقش ایران در مبارزه با ایدز‬ ‫وینی باینیما‪ ،‬مدیر اجرائی برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه مقابله با ایدز با ارسال نامه ای به اسماعیل‬ ‫بقائی سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان ملل متحد در ژنو ‪ ،‬از نقش پیشروی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫در عرصه مبارزه با ایدز تقدیر کرد و از سفر به کشورمان استقبال کرد‪ .‬مدیر برنامه سازمان ملل برای مقابله با‬ ‫ایدز در ادامه نامه خود با اشاره به اینکه رویکرد جمهوری اسالمی ایران در مقابله با ایدز «الگوی کاهش اسیب»‬ ‫می باشد‪ ،‬از ایران برای طالیه داری در مدل منحصر به فرد مدیریت مقابله با ایدز‪ ،‬تشکر نموده و از حمایت و‬ ‫راهنمایی کشــورمان به عنوان عضوی از هیات هماهنگی برنامه ایدز ملل متحد ‪ )UNAIDS (PCB‬در این‬ ‫ســال حســاس در جهت مقابله جهانی با ایدز اظهار خوشنودی کرد‪.‬خانم وینی باینیما اضافه نمود‪ :‬همزمان با‬ ‫برگزاری چهلمین سالگرد گزارش اولین نمونه های ایدز و بیست و پنجمین سالگرد اغاز به کار برنامه مشترک؛‬ ‫باید «اســتراتژی جهانی ایدز ‪ »2021-2026‬مسیر پیشرفت به سمت بازسازی‪ ،‬پایداری و تسریع در مقابله با‬ ‫‪ HIV‬و پایان دادن به اپیدمی ایدز را برای همه فراهم ســازد‪.‬او در ادامه از نقش و مشــارکت فعال و ســازنده‬ ‫کشورمان در فرایند تنظیم اسناد راهبردی برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با ایدز قدردانی‬ ‫کرد‪.‬اینیما‪ ،‬در بخش دیگری از نامه‪ ،‬ضمن تحسین و تمجید زاید الوصف از نقش کشورمان در پیشبرد فعالیت‬ ‫های نهاد مزبور‪ ،‬از سفر به ایران در اولین فرصت ممکن استقبال کرده است‪.‬شایان ذکر است که اقای اوسینگ‪،‬‬ ‫مدیر ارشد بخش حاکمیتی نهاد مقابله با ایدز در سازمان ملل متحد‪ ،‬پیشتر اعالم کرده بود‪ ،‬در عرصه کاهش‬ ‫اســیب ها (‪ )Harm reduction‬بویژه در زندان ها‪ ،‬ایران یکی از بهترین ها در ســطح خاورمیانه بلکه در‬ ‫عرصه جهانی در تنظیم برنامه عملیاتی مبتنی بر شواهد عینی است‪ .‬نوع مداخله ایران در بحث زندان ها ثابت‬ ‫کرد که یکی از بهترین طرح ها در عرصه جهانی است‪ .‬از این رو راهکاری که در ایران موفق بوده الزم است در‬ ‫قالب راهبرد مطرح شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫دلخوریسرمربیشهرخودروازاستقاللی ها‬ ‫خبر‬ ‫رحمتی‪:‬هرکسیبازیکنمی خواهدبهباشگاهنامهبزند‬ ‫ســرمربی شــهرخودرو می گوید حاضر نیســت به‬ ‫خود بازیکن رضایت نامه بدهــد و هر تیمی بازیکن‬ ‫می خواهد ابتدا باید با این باشگاه مذاکره کند‪.‬‬ ‫تیم فوتبال شهرخودرو پس از این که مشخص شد‬ ‫مالکیتش قرار اســت از بخــش خصوصی دوباره به‬ ‫بخش دولتی برگردد‪ ،‬به ارامشی موقتی دست پیدا‬ ‫کند و بتواند در دیداری خانگی پیکان را شکســت‬ ‫دهد و ضمن پشت سر گذاشتن این تیم‪ ،‬به رده دهم‬ ‫جدول رده بندی لیگ بیستم برسد‪.‬‬ ‫مهدی رحمتی‪ ،‬ســرمربی شــهرخودرو درباره این‬ ‫پیروزی گفت‪ :‬در بازی دیروز (شــنبه) همه هم قسم‬ ‫شــدیم تا با تمرکز کامل به زمیــن برویم‪ .‬در وهله‬ ‫اول خدا را شکر بازیکنانم سالم هستند و هم چنین‬ ‫خوشحالم که توانستیم ‪ ۳‬امتیاز را به دست بیاوریم‬ ‫و باعث خوشــحالی عالقه مندان به فوتبال در استان‬ ‫خراسان شویم‪ .‬البته تا ســاعت ها بعد از بازی حال‬ ‫خوشــی نداشــتم و دعا می کردم بازی زودتر تمام‬ ‫شــود و به بیمارســتان بروم تا حال نعمتی را جویا‬ ‫شــوم‪ .‬خوشحالم نعمتی سالمتی خود را پیدا کرد و‬ ‫دیشــب بعد از ازمایش ها و سی تی اسکنی که از وی‬ ‫گرفته شــد‪ ،‬مشخص شد مشــکلی ندارد و به خانه‬ ‫رفت تا اســتراحت کند‪.‬او درباره تغییر مالکیت این‬ ‫تیم نیز اذعان کرد‪ :‬خیلی سخت است که با توجه به‬ ‫شرایط موجود‪ ،‬کادر فنی و بازیکنان روی بازی های‬ ‫خود تمرکز داشــته باشــند اما در این هفته و هفته‬ ‫گذشــته اتفاقات خوبی برای تیم مــا افتاد‪ .‬از دکتر‬ ‫معتمدیان‪ ،‬استاندار محترم‪ ،‬اقایان اصولی‪ ،‬فتاحی و‬ ‫کالیی‪ ،‬شهردار مشهد تشــکر می کنم‪ .‬در کنار این‬ ‫افراد اعضای شورای شهر مشهد‪ ،‬نمایندگان مجلس‬ ‫و دادستانی مشهد کنار تیم ما بودند و همین موضوع‬ ‫قوت قلبی بزرگ برای بازیکنان ما بود که بدانند این‬ ‫تیم برای مسووالن استانی مهم است‪.‬‬ ‫سرمربی شهرخودرو با اشــاره به مشکالت این تیم‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال در فوتبال ایران حضور داریم و این‬ ‫مشکالت ممکن است برای هر تیمی اتفاق بیفتد و‬ ‫یا در یک ســری از تنگناها قرار بگیرد؛ این تنگناها‬ ‫می تواند مالی باشــد یا قنی که البتــه اعتقاد دارم‬ ‫بسیاری از مشــکالت فنی از تنگناهای مالی نشات‬ ‫می گیرد‪ .‬من از یک مساله بسیار گله مندم و ان این‬ ‫اســت که برخی از فوتبالی های عزیز وقتی می بینند‬ ‫برای تیمی مشکل به وجود امده‪ ،‬برای رفع مشکالت‬ ‫شخصی و تیمی خود حاضرند ان تیم را قطعه قطعه‬ ‫کنند و یک قطعه ان را به تیم خودشــان ببرند‪.‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در شرایط نقل و انتقاالت فعلی نیز منطقی‬ ‫بود اگر بازیکنی از تیم ما را می خواهند به باشــگاه‬ ‫زنگ بزنند و درخواســت خود را مطرح کنند‪ .‬البته‬ ‫باشــگاه ها و مربیانی هم بودند که با خود من تماس‬ ‫گرفتند و شــرایط بازیکن را جویا شــدند‪ .‬نمونه ان‬ ‫رســول خطیبی بود که باید از او تشکر کنم زیرا او‬ ‫بــا من تماس گرفت و گفت یــک بازیکن از تیم ما‬ ‫را می خواهد و حاضر اســت بــا بازیکنی از تیمش‬ ‫ان را معاوضه کند‪ .‬از روزی که مســووالن استانی و‬ ‫شهری پای کار شهرخودرو ایستاده اند‪ ،‬کمیته نقل و‬ ‫انتقاالتی را در باشــگاه تشکیل دادیم و همه مسائل‬ ‫خروج بازیکنان را به این کمیته انتقال دادیم‪ .‬من باز‬ ‫تاکید می کنم اگر کسی قصد خرید بازیکنی از تیم‬ ‫ما را دارد‪ ،‬به باشــگاه نامه بزند‪ ،‬بررسی خواهیم کرد‬ ‫و پاسخ خواهیم داد‪ .‬خیلی از دوستان عزیز که حتی‬ ‫مربی هم خود من هم بودند مثل امیر قلعه نویی در‬ ‫یک رفتــار حرفه ای با من تمــاس گرفتند و درباره‬ ‫جذب یکی از بازیکنانم صحبت کردیم و من هم به‬ ‫ایشــان گفتم که باید به باشگاه نامه بزنند و مکاتبه‬ ‫کنند؛ ما هم حاضریم تعامل داشته باشیم‪.‬‬ ‫ســرمربی شــهرخودرو با کنایه به مدیران استقالل‬ ‫گفت‪ :‬این وسط یک سری افراد متاسفانه با بازیکن‬ ‫مذاکره مــی کنند و به او عنــوان می کنند خودت‬ ‫رضایت نامه ات را از باشــگاهت بگیــر تا با تو قرارداد‬ ‫ببندیم‪ .‬این بازیکن تحت فشار قرار می گیرد‪ ،‬هوایی‬ ‫می شــود و در تمرینات دیگر دل به کار نمی دهد و‬ ‫در کنــارش تیم ما هم اســیب می بیند‪ .‬من مهدی‬ ‫رحمتی تا به حال چنیــن رفتاری نکردم و نخواهم‬ ‫کرد و به دنبال رفتار حرفه ای هستم تا کارها قانونی‬ ‫پیش برود‪.‬او افزود‪ :‬تکرار می کنم هر کسی بازیکنی از‬ ‫ما را می خواهد باید به کمیته نقل و انتقاالت باشگاه‬ ‫نامه بزند که هر چند نظر من در این کمیته بســیار‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬ما به هیچ بازیکنی رضایت نامه نمی‬ ‫دهیــم‪ .‬من نمی توانم اجازه دهم بازیکن تیمم بدون‬ ‫جایگزین راحت برود و اگر یک بازیکن دیگر مصدوم‬ ‫شد‪ ،‬کاسه «چه کنم‪ ،‬چه کنم» دستم بگیرم که چرا‬ ‫بازیکنم را به فالن باشگاه دادم و دست خودم خالی‬ ‫شد‪ .‬من مســوولیتی در تیم شهر مشهد و نماینده‬ ‫اســتان خراسان دارم و باید پاســخگوی هواداران و‬ ‫مردم شهر مشهد باشــم؛ به همین دلیل به راحتی‬ ‫اجازه جدایی بازیکنی را نمی دهم‪.‬‬ ‫اقدام پنهان کارانه ستاد مقابله با کرونا در فوتبال‬ ‫چراپروتکلسالمتلیگمنتشرنمی شود؟‬ ‫در حالی که پروتکل سالمت تمرینات و مسابقات رشته های ورزشی‬ ‫مختلف به طور شفاف‪ ،‬مشخص و در دسترس است‪ ،‬اما ستاد مقابله‬ ‫با کرونا در فوتبال علی رغم گذشــت چندین ماه‪ ،‬نسخه به روز شده‬ ‫و تغییر یافته پروتکل سالمت این رشته را منتشر و اعالم نمی کند!‬ ‫ابتدای خردادماه ســال جاری بود که راهنمــای گام دوم مبارزه با‬ ‫کووید‪(۱۹-‬کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات سالمت‬ ‫محیط لیگ فوتبال از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی ابالغ و منتشر‬ ‫شــد و بر اساس ان چارچوب های ســامت محور در مورد برگزاری‬ ‫مســابقات لیگ فوتبال در ســطح لیگ برتر و لیگ های پایین تر به‬ ‫صورت دســتورالعمل درامد و طبق اعالم این فدراســیون‪ ،‬پروتکل‬ ‫ســامت فوتبال برای تمامی لیگ های این رشته ورزشی اعم از لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬لیگ ‪ ،۱‬لیگ ‪ ۲‬و لیگ ‪ ۳‬یکسان بود‪.‬‬ ‫با این وجود اما بر اساس توافق دو طرفه فدراسیون پزشکی ورزشی و‬ ‫فدراسیون فوتبال‪ ،‬اجرای پروتکل سالمت لیگ های فوتبال ایران در‬ ‫فصل بیستم و نوزدهم بر عهده فدراسیون فوتبال قرار گرفت و در این‬ ‫رابطه ستاد مقابله با کرونا در فوتبال‪ ،‬همانند ستاد مقابله با کرونا در‬ ‫ورزش تشــکیل شد تا مسئولیت نظارت و اجرای دقیق دستورالعمل‬ ‫های تدوین شده را بر عهده گیرد‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل در مورد پروتکل سالمت لیگ فوتبال سیاستی است‬ ‫که از سوی ستاد مقابله با کرونا در فوتبال مدنظر قرار گرفته و نسخه‬ ‫به روز شــده راهنمای گام دوم مبارزه بــا کووید‪(۱۹-‬کرونا ویروس)‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و الزامات ســامت محیط لیگ فوتبال اعالم‬ ‫نشــده و مشــخص نیســت که به طور دقیق کدام یک از مفاد این‬ ‫دستورالعمل تغییر کرده یا دستخوش به روزرسانی شده است‪.‬‬ ‫برای مشــاهده راهنمای گام دوم مبارزه با کووید‪(۱۹-‬کرونا ویروس)‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و الزامات ســامت محیط لیگ فوتبال که از‬ ‫سوی فدراسیون پزشکی ورزشی در خردادماه سال جاری منتشر شد‬ ‫و شامل مواردی نظیر دامنه کاربرد‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬اقدامات‬ ‫کنترلی سالمت محیط و کار‪ ،‬بهداشــت و حفاظت فردی‪ ،‬بهداشت‬ ‫واکنشملی پوشسابربهپاداش‪ ۵‬میلیونییزدی ها‪:‬خرمامی خرموفاتحهمی خوانم‬ ‫ملی پوش شمشــیربازی گفت‪ :‬برای تنها سهمیه‬ ‫المپیک یزد به عنــوان پاداش ‪ ۵‬میلیون تومان به‬ ‫من دادند که با این مبلغ فقط می توانم خرما بخرم‬ ‫و برای ورزش یزد فاتحه بخوانم‪.‬‬ ‫محمد فتوحی‪ ،‬ملی پوش شمشــیربازی با گالیه از‬ ‫نحوه ی حمایت مســئوالن استان یزد از او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاســفانه با وجود همه افتخاراتی که در این‬ ‫ســال ها برای ورزش استان یزد کســب کردم اما‬ ‫بیشتر از همیشه احســاس می کنم که در ورزش‬ ‫یزد تنها هســتم‪ .‬پاداش یک سال حضور من برای‬ ‫مسابقات کسب ســهمیه المپیک که تنها سهمیه‬ ‫تاریخ ورزش اســتان یزد محســوب می شــود‪۵ ،‬‬ ‫میلیون تومان بود که با این شرایط اقتصادی فقط‬ ‫می توانم با این پول خرما بخرم و برای ورزش یزد‬ ‫فاتحه بخوانم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از طرفی برخی ها در هیات شمشــیربازی‬ ‫یزد به دلیل مشــکالت شــخصی که با من دارند‪،‬‬ ‫هــر روز حاشــیه هایی را برایم ایجــاد می کنند و‬ ‫کار کردن را برای من ســخت کــرده اند‪ .‬تخریب‬ ‫ورزشــکاری که در کوران رقابت و مســابقه است‪،‬‬ ‫قطعا خیانت به ورزش یزد محســوب می شود‪ .‬در‬ ‫این میان مدیرانی که در مقابل این رفتارها سکوت‬ ‫می کنند یــا انها را همراهی می کنند‪ ،‬درک نمی‬ ‫کنم‪ .‬من یک سال است به خاطر اینکه تمرکزم به‬ ‫هم نریزد و حاشــیه ای برایم ایحاد نشود‪ ،‬سکوت‬ ‫کــرده ام و حتی در این یک ســال یک جلســه‬ ‫تمرینی در شــهر خودم نداشتم و همیشه مجبور‬ ‫بودم در تهران تمرین کنم‪.‬‬ ‫فتوحی تاکید کرد‪ :‬اکنون دیگر چاره ای نداشــتم‬ ‫جز اینکه مشکلم در رسانه مطرح کنم تا مسئوالن‬ ‫استانم متوجه شوند و جلوی این افراد را بگیرند در‬ ‫غیر این صورت مجبور می شوم تخلفاتی را که در‬ ‫این سال ها انجام داده اند مطرح کنم‪.‬‬ ‫ملی پوش ســابر درباره وضعیت اسیب دیدگی مچ‬ ‫دســت خود برای حضور در جام جهانی بوداپست‬ ‫بیــان کرد‪ :‬به همــراه تیم ملی امروز (یکشــنبه)‬ ‫عازم جام جهانی مجارســتان هستم تا در اخرین‬ ‫مسابقات کسب ســهمیه المپیک شرکت کنم‪ .‬اگر‬ ‫چه ما در مســابقات لهســتان توانســتیم سهمیه‬ ‫المپیک تیمی شمشــیربازی را قطعــی کنیم اما‬ ‫برای ارتقای رنکینگ خود در جام جهانی بوداپست‬ ‫شــرکت می کنیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬خدا را شکر اسیب‬ ‫دیدگی دستم بعد از یک هفته درمان‪ ،‬رو به بهبود‬ ‫اســت و می توانم در مجارســتان با امادگی خوب‬ ‫حضــور پیدا کنم‪ .‬تمام اعضای تیم تمرینات خوبی‬ ‫را پشت ســر گذاشتیم و اماده هســتیم تا بعد از‬ ‫یک سال دوری از مسابقات در بوداپست قدرتمند‬ ‫حاضر شویم‪.‬‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬بهداشــت ابزار و تجهیزات‪ ،‬بهداشــت ساختمان‪ ،‬چک‬ ‫لیست نظارتی تمرینات‪ ،‬اموزش بهداشــت و‪...‬بود‪ ،‬می توانید اینجا‬ ‫کلیک کنید‪.‬‬ ‫اما پس از انتشــار این راهنما‪ ،‬تا کنون هیچ گونه دستورالعمل به روز‬ ‫شده و جدیدی از سوی ستاد مقابله با کرونا در فوتبال منتشر نشده‬ ‫و مشــخص نیســت که مفاد تغییر یافته این دستورالعمل چیست و‬ ‫صرفا به صورت جســته و گریخته از سوی برخی مسئوالن در مورد‬ ‫تصمیمات جدید این ستاد اطالع رسانی می شود‪.‬به طور مثال قانون‬ ‫‪ ۱۱+۵‬از اغاز بیستمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران مالک عمل قرار‬ ‫گرفت و بر اساس ان هر تیم با ‪ ۱۱‬بازیکن درون زمین و پنج بازیکن‬ ‫روی نیمکت به شــرط اینکه یکی از نیمکت نشینان دروازه بان باشد‬ ‫و تســت کرونای تمامی بازیکنان درون زمین و روی نیمکت پیش از‬ ‫بازی منفی اعالم شــده باشــد‪ ،‬ملزم به برگزاری و انجام دیدار خود‬ ‫شــد‪ ،‬این درحالی بود که پیش از این و بر اساس راهنمای گام دوم‬ ‫مبارزه با کووید‪(۱۹-‬کرونا ویروس) فاصله گذاری اجتماعی و الزامات‬ ‫ســامت محیط لیگ فوتبال که از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی‬ ‫و با همکاری وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مدنظر قرار‬ ‫گرفته بود‪ ،‬در صورت وجود بیش از پنج نفر با عالیم مثبت یا مثبت‬ ‫شدن تست های تشخیصی مبنی بر ابتالی فرد به کووید ‪ ،۱۹‬فعالیت‬ ‫تیم مربوطه تا زمان بهبود مبتالیان و کســب گواهی سالمت‪ ،‬معلق‬ ‫می شــد؛ قانونی که پس از ان هم دســتخوش تغییر شــد و به ‪۲۵‬‬ ‫درصد کل اعضای تیم تغییر پیدا کرد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4140‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تها»‬ ‫از«تخلفاتپیچیده»و«ورودخودروهای ُخردشده»تا«پوششترانزیتی »و«جایگزینیگذرموق ‬ ‫چهارروشمتخلفانهورودغیرقانونیخودروبهکشور‬ ‫برخی از ایــن خودروها در داخل کشــور با پالک‬ ‫گذر موقت خرد می شــوند و اصوال خودرویی باقی‬ ‫نمی ماند کــه ضابطان قضایی ان را کشــف کنند‪.‬‬ ‫موضوع دیگر قاچاق خودرو از مسیر تردد ترانزیتی‬ ‫در کشور است؛ ترانزیت برای کشور درامد اقتصادی‬ ‫دارد‪ ،‬اما بــرای کاهش قاچاق ترانزیتی باید بتوانیم‬ ‫حامل هــا را در مســیرهای داخلــی و بین المللی‬ ‫به صورت لحظه ای دنبال کنیم‬ ‫پدیــده نوظهور قاچــاق خــودرو در مرزهای ابی ‬ ‫جنوبی کشــور عجیــب به نظر می رســد‪ .‬خودرو‬ ‫برخالف رویه های معمــول در مورد قاچاق کاال به‬ ‫کشــور‪ ،‬برای قاچاق نیازمنــد تخلف های پیچیده ‬ ‫تری اســت‪ .‬همان طور که در یک برنامه تلویزیونی‬ ‫سرهنگ جالل امینی‪ ،‬رئیس پلیس مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز پلیــس امنیــت اقتصــادی و حمیدرضا‬ ‫دهقانی نیا‪ ،‬ســخنگوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫در ایــن خصوص مواردی مطــرح کردند؛ به صورت‬ ‫کلــی قاچاق کاال یک بحث کامال تخصصی اســت‪.‬‬ ‫اما قاچاق خودرو یک فرق اساسی با همه قاچاق ها‬ ‫دارد‪ ،‬قاچــاق خودرو‪ ،‬پوشــاک‪ ،‬دخانیــات و لوازم‬ ‫خانگی ســفارش خاص و مصرف کننده ویژه دارند‪.‬‬ ‫اکثر مردم در کشور خرید خودرو میلیاردی را انجام‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫علی شــکوهی‪ ،‬فعال و کارشناس صنعت و تجارت‬ ‫خودرو در این مورد گفت‪ :‬چند مدل خودرو قاچاق‬ ‫در کشور کشف شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪« :‬اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو‬ ‫و قطعات موجب شده اســت برخی خودروها برای‬ ‫قطعه قطعه شدن وارد کشور شوند‪ .‬خودرو؛ کاالیی‬ ‫ســبک و کوچک مانند موبایل و پوشاک نیست که‬ ‫قابلیت قاچاق به صورت معمولی را داشته باشد؛ اگر‬ ‫خودرویی به صورت قاچاق وارد کشور شود‪ ،‬قطعا از‬ ‫طریق جعل اسناد وارد می شود‪».‬‬ ‫ایــا قانونگــذار راهی بــرای جلوگیــری از ورود‬ ‫خودروهایــی که برای تامین قطعــات و تبدیل به‬ ‫لوازم یدکی به کشور قاچاق می شوند‪ ،‬تعیین کرده‬ ‫اســت؟خالهای قانونی کــه در این خصوص وجود‬ ‫دارد‪ ،‬مربوط به اســناد و مدارک اســت‪ .‬برخی از‬ ‫این خودروها در کشــور با پــاک گذر موقت خرد‬ ‫می شــوند و اصــوال خودرویی باقــی نمی ماند که‬ ‫ضابطان قضایی ان را کشــف کنند‪ .‬موضوع دیگر‪،‬‬ ‫قاچاق خودرو از مســیر تردد ترانزیتی در کشــور‬ ‫است؛ ترانزیت برای کشور درامد اقتصادی دارد‪ ،‬اما‬ ‫برای کاهش قاچــاق ترانزیتی باید بتوانیم حامل ها‬ ‫را در مســیرهای داخلــی و بین المللی را به صورت‬ ‫لحظه ای دنبال کنیم‪ .‬در گذشــته سازمان گمرک‬ ‫برای کنترل ترانزیت برها‪ ،‬حامل های ورودی کشور‬ ‫را بــه موقعیت یاب مجهز می کردنــد که باتوجه به‬ ‫نبود زیرساخت های الزم‪ ،‬این طرح نتوانست کمکی‬ ‫به نظارت لحظه به لحظه داشته باشد‪.‬‬ ‫ایا گذرموقت هــا می توانند به صورت غیرقانونی در‬ ‫کشور بمانند و تنها پالک ان ها مرز را ترک کند؟‬ ‫باتوجه به سیستمی شــدن نظارت بر ورود و خروج‬ ‫خودروهای گذرموقت این امــکان وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫گفته می شــود برخی افراد که کاال یا خودرو خود‬ ‫را تحت عنــوان گذرموقــت وارد کشــور می کنند‪،‬‬ ‫اطالعاتشــان در ســامانه ثبت می شود و انان برای‬ ‫طی کردن مراحل قانونی‪ ،‬خودروهای مشــابهی را‬ ‫در داخل خریــداری و به صــورت جایگزین پالک‬ ‫واردشده از کشور خارج می کنند‪.‬‬ ‫عمال در این فرایند خودروهای گذرموقت جایگزین‬ ‫یک خودرو داری پالک مجاز مســتهلک می شوند‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب درخصوص خودروهــای دارای جواز‬ ‫ترددی کــه در زمان مقرر از مرز خارج نشــده اند‪،‬‬ ‫پرونده های بســیاری از سوی گمرک به عنوان وقوع‬ ‫جرم تشکیل شده است‪.‬‬ ‫به نظر شــما چــرا این جرم به صورت گســترده تر‬ ‫به نسبت سال های گذشته درحال وقوع است؟‬ ‫باید این پدیده را ریشــه یابی کرد‪ .‬چرا برخی تجار‬ ‫یا مصرف کننده خودرو گذرموقت که قشــر خاصی‬ ‫از جامعه را تشــکیل می دهند‪ ،‬بــه قاچاق خودرو‬ ‫متوســل شــده اند؟ در این جا هیچ گونه کوتاهی از‬ ‫ســوی گمرک یا ضابطان مرزبانی و دیگر نهادهای‬ ‫نظارتی درخصوص خودروهــای گذرموقت صورت‬ ‫نگرفته اســت‪ ،‬اما وجود تقاضا بــرای خرید برخی‬ ‫کاالهــا که از ســوی دولت بــدون در نظر گرفتن‬ ‫تبعــات مترتب بر ان‪ ،‬مشــمول ممنوعیت واردات‬ ‫شده اند؛ برای برخی افراد فرصت سوءاستفاده ایجاد‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫البتــه گمرک در موعد مقرر با توجــه به قوانین و‬ ‫بخشــنامه ها بالفاصلــه گزارش اعــام وقوع جرم‬ ‫می کند و دیگــر مجموعه های ذی ربــط نیز برای‬ ‫کشــف محل اختفای کاال یا خــودرو قاچاق اقدام‬ ‫الزم را بــه عمل می اورند‪ ،‬اما همچنان این ســوال‬ ‫مطرح اســت چرا باید فضای اقتصادی کشــور به‬ ‫نحوی مدیریت شود که شهروندان به ارتکاب جرم‬ ‫ترغیب شوند‪.‬‬ ‫ایا برای خودروهای قاچاق شــده به کشــور امکان‬ ‫شماره گذاری وجود دارد؟‬ ‫قطعا خیر! موارد واردات خودرو به کشــور بر اساس‬ ‫مکانیزم به ظاهر قانونی صورت گرفته و در ســایت‬ ‫ثبت ســفارش نیز درج شده است‪ .‬بنابراین از ان جا‬ ‫که واردات خودرو به کشور مراحل مشخصی دارد‪،‬‬ ‫خودرو کاالیــی قاچاق پذیر نیســت و امکان ورود‬ ‫خــودرو به کشــور از گمرکات بــدون طی مراحل‬ ‫قانونــی و شــماره گذاری در پلیس راهــور وجود‬ ‫ندارد‪ .‬حتی یک دســتگاه خودرو وارداتی هم بدون‬ ‫اخــذ مجوزها و حقوق ورودی و ســود بازرگانی از‬ ‫گمــرکات ترخیــص نمی شود‪.‬براســاس مکانیزم‬ ‫پتکممنوعیتسفر‬ ‫بر سرصنعت گردشگری‬ ‫ســفرها‪ .‬البته روز قبل هم وزیر بهداشت درباره اینکه‬ ‫سفرها می تواند بسیار خطرناک باشد و منجر به انتقال‬ ‫ویروس شود‪ ،‬صحبت کرده بود‪».‬‬ ‫رئیســی ادامه داد‪« :‬در عین حال بر اساس مصوبه ای‬ ‫که در ستاد داشتیم‪ ،‬سفر در شهرهای قرمز و نارنجی‬ ‫کامال ممنوع خواهد شــد و در ســایر شهرها‪ ،‬اعم از‬ ‫زرد و ابی‪ ،‬با رعایت پروتکل های بســیار سختگیرانه‬ ‫شهروندان می توانند سفرهای ضروری را انجام دهند‪.‬‬ ‫البته همچنان تقاضا داریم از سفر اجتناب و سفرهای‬ ‫غیرضرور را کنسل کنند‪».‬‬ ‫اما این در حالی اســت که روز گذشــته‪ ،‬نایب رئیس‬ ‫جامعه بوم گردی کشــور در واکنش به هشــدارهای‬ ‫پی درپــی درباره ممنوعیت ســفر‪ ،‬ازبیــش از ‪ ۱۳‬ماه‬ ‫بیکاری و تعطیلی صنعت گردشگری انتقاد کرد‪.‬‬ ‫اکبــر رضوانیان در این مورد گفت‪« :‬چرا این تعطیلی‬ ‫فقط مختص صنعت گردشگری است؟ همه مشاغل از‬ ‫حمل ونقل عمومی گرفته تا سوپرمارکت ها باز هستند‪.‬‬ ‫ایا خطر سفر بیشتر از شلوغی های مترو تهران است؟‬ ‫مشاغل زیان دیده بعد از یک سال‬ ‫باید واقع بین باشیم‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫چگونه می توانند دوام بیاروند؟ به یاد هم داشته باشیم‬ ‫تا یک ماه دیگر سررسید پرداخت وام کروناست‪ .‬فقط‬ ‫هشدار می دهند مردم اگر در خانه ننشینند‪ ،‬وضعیت‬ ‫شــهرها قرمز می شود‪ .‬اگر قرار است سفر انجام نشود‬ ‫براساس ِمتُد جهانی باید عمل کرد‪».‬‬ ‫سولماز اســکندری‪ ،‬مدیر بوم گردی استان اذربایجان‬ ‫ی خودرو» گفت‪« :‬به‬ ‫شــرقی در گفت و گو با «دنیــا ‬ ‫دلیل یک ســال بیکاری ناشی از شیوع کرونا‪ ،‬صنعت‬ ‫گردشگری تقریبا به طور کامل از بین رفته است‪ .‬طی‬ ‫این مدت‪ ،‬به ندرت مســافرپذیری داشته ایم‪ ،‬این در‬ ‫حالی است که اکثر مسافران حتی در صورت سفر هم‬ ‫به خانه اقوام شان می روند و اقامت در هتل و بوم گردی‬ ‫تقریبا به صفر رسیده است‪».‬‬ ‫اســکندری ادامه داد‪« :‬برخی شــهرها مثل مشهد‪،‬‬ ‫شهرهای شمالی‪ ،‬کیش یا قشم همچنان مسافرپذیری‬ ‫در قالــب هتل و بوم گردی دارنــد‪ ،‬اما تعداد تورهای‬ ‫گروهی و اقامت در هتل و بوم گردی در شهرهای دیگر‬ ‫به صفر نزدیک شده و ان طور که ما از همکاران مان در‬ ‫شهرهای دیگر اطالع داریم‪ ،‬تقریبا همه جا به همین‬ ‫شکل است‪».‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬چند مــاه پیش قرار بــود کارت ها و‬ ‫تسهیالتی برای سفر در اختیار افراد قرار بگیرد که در‬ ‫واقع حکم اعطای وام به بخش گردشگری را داشت اما‬ ‫وقتی وضعیت مالی مردم هم مناسب نباشد‪ ،‬استقبال‬ ‫از این موضوع هم وجود نخواهد داشت‪».‬‬ ‫این اما در حالی است که کرونا همچنان در شهرها هم‬ ‫قربانی می گیرد‪ .‬براین اساس‪ ،‬مدیرعامل شرکت واحد‬ ‫اتوبوسرانی تهران‪ ،‬با اعالم امار موارد فوت بر اثر ابتال‬ ‫به ویروس کرونا در این شرکت گفت‪« :‬از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا ‪ ۱۱‬نفر در اتوبوســرانی به دلیل کرونا جان خود‬ ‫را از دست داده و ‪ ۱۱۰۰‬نفر هم به این ویروس مبتال‬ ‫شــده اند»‪.‬محمود ترفع افزود‪« :‬این افراد در مشاغل‬ ‫مختلف اتوبوسرانی ازجمله رانندگی اشتغال داشتند‪.‬‬ ‫برخی شهرها مثل مشهد‪ ،‬شهرهای شمالی‪ ،‬کیش یا‬ ‫قشم همچنان مسافرپذیری در قالب هتل و بوم گردی‬ ‫دارنــد‪ ،‬اما تعداد تورهای گروهــی و اقامت در هتل و‬ ‫بوم گردی در شــهرهای دیگر به صفر نزدیک شده و‬ ‫ان طور که ما از همکاران مان در شهرهای دیگر اطالع‬ ‫داریم‪ ،‬تقریبا همه جا به همین شکل است‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت های ســفر در‬ ‫روزهــای اینده و همچنین ایام نوروز را اعالم کرد‪ .‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬سفر به شهرهای قرمز و نارنجی (بر اساس‬ ‫تقسیم بندی کرونایی) ممنوع اعالم شده‪ ،‬البته تعداد‬ ‫این شــهرها می تواند بیشتر هم شــود‪ .‬این در حالی‬ ‫است که بیش از یک سال ممنوعیت و محدودیت سفر‪،‬‬ ‫صنعت گردشگری ایران را در استانه نابودی کامل قرار‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫در همین رابطه حســن روحانــی‪ ،‬رئیس جمهور روز‬ ‫گذشــته در جلسه ســتاد ملی مبارزه با کرونا گفت‪:‬‬ ‫«مصوب کردیم در عید ســفر به شــهرهای قرمز یا‬ ‫نارنجی ممنوع باشد و هیچ کس برای مسافرت به این‬ ‫شهرها برنامه ریزی نکند‪ .‬سفر به هر شهری طبق اعالم‬ ‫وزارت بهداشت نارنجی یا قرمز باشد ممنوع است‪».‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪« :‬اگر کسانی به هر دلیلی اعم از‬ ‫اصرار و اضطرار قصد ســفر دارند‪ ،‬حتما پروتکل ها را‬ ‫بیش از همیشه مراعات کنند‪ .‬سفر رفتن و شل شدن‬ ‫پروتکل ها به معنای خطر واقعی است و ما را وارد موج‬ ‫چهارم می کند که مشــکالت زیادی برای ما‪ ،‬زندگی‬ ‫مردم‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬فرهنگ و زندگی اجتماعی کشور و از‬ ‫همه مهم تر سالمت مردم ایجاد می کند‪».‬‬ ‫علیرضا رئیســی‪ ،‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫نیز در تشریح تصمیمات این ستاد در مورد سفرهای‬ ‫نوروزی گفت‪« :‬در جلســه ستاد بحث های مختلفی‬ ‫مطرح شــد‪ ،‬ازجمله موضوع تعطیــات عید نوروز و‬ ‫واردات‪ ،‬هر خودرویی بخواهد ثبت ســفارش شود؛‬ ‫باید مراحل اخذ مجوزهایی همچون ســازمان ملی‬ ‫استاندارد‪ ،‬سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان‬ ‫بهینه سازی مصرف سوخت را اخذ کند‪ ،‬سپس این‬ ‫مدارک به گمــرک می رود و بعــد از چک نهایی‪،‬‬ ‫خــودرو ترخیص و به شــماره گذاری پلیس راهور‬ ‫هدایت می شود‪ .‬بنابراین در این زمینه امکان تخلف‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫در یــک برنامــه تلویزیونی بــا موضوعیت قاچاق‬ ‫خــودرو‪ ،‬از خودروهایی رونمایی شــد که برخی از‬ ‫ان ها دارای پالک نصب شــده ملــی بودند‪ .‬ایا این‬ ‫امکان وجــود دارد چند خودرو با یک برگ ســبز‬ ‫مراحل ثبت پالک را طی کرده باشند؟‬ ‫این مســاله گمانه زنی گزارشــگر تلویزیون بود که‬ ‫نمی تواند واقعیت داشــته باشــد و تنها یک حدس‬ ‫ی قاچاق به دنبال‬ ‫اســت‪ .‬کسانی که برای خودروها ‬ ‫مدارک به ظاهر قانونی هستند‪ ،‬به ناچار با مستندات‬ ‫جعلی و از طرق غیرقانونی اقدام می کنند‪.‬‬ ‫تردد خودروهــای وارداتی به مناطــق ازاد با چه‬ ‫روش هایی رصد می شود تا در سرزمین اصلی حضور‬ ‫پیــدا نکنند؟ خودروهای مناطــق ازاد تجاری حق‬ ‫تردد در محدوده این مناطق را دارند‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫براســاس قانون مناطق ازاد برای تردد خودروهای‬ ‫وارداتی در ســرزمین اصلی‪ ،‬امکان تنفس یک ماهه‬ ‫در نظر گرفته شــده اســت‪ .‬خودروهــای موجود‬ ‫در مناطــق ازاد الــزام نصب جی پــی اس را دارند‬ ‫و تــا شــعاع ‪۱۲۰‬کیلومتــری مورد بررســی قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬در صورتی کــه جی پی اس این خودروها‬ ‫نیز غیرفعال شــده و این خودروها وارد ســرزمین‬ ‫اصلی شــوند‪ ،‬بازهم امکان دریافت پالک ملی برای‬ ‫ان ها وجود نخواهد داشــت‪ .‬همان طور که پیش تر‬ ‫مطرح شــد‪ ،‬شــماره گذاری این خودروها نیازمند‬ ‫پروانه گمرکی است‪.‬‬ ‫امار افرادی که در اتوبوســرانی به کرونا مبتال شــده‪،‬‬ ‫بهبود یافته اند یا فعال درگیر هســتند از ابتدا تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۱۱۰۰‬نفر بوده اســت‪ ».‬ترفع با اشاره به اینکه‬ ‫رانندگان اتوبوس ازجمله گروه هایی هستند که در صف‬ ‫مقدم خدمات رسانی به شهروندان فعالیت می کنند و‬ ‫در معرض اســیب قــرار دارند‪ ،‬گفــت‪« :‬برای حفظ‬ ‫سالمت این افراد که با تمام توان در خدمت مسافران‬ ‫هستند از هیچ تالش و کوششــی فروگذار نخواهیم‬ ‫کرد‪».‬مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت‪:‬‬ ‫«طبق اعالم وزارت بهداشــت‪ ،‬درحال حاضر سالمتی‬ ‫شهروندان با موج چهارم انتشار ویروس کرونا و شیوع‬ ‫ویــروس جهش یافته در ماه پایانی ســال در معرض‬ ‫تهدید قــرار دارد‪ .‬بر همین اســاس‪ ،‬پیش بینی های‬ ‫الزم صورت گرفته و انتظار می رود با همکاری بیش از‬ ‫پیش شهروندان‪ ،‬شاهد به حداقل رساندن مخاطرات‬ ‫احتمالی ناشی از شــیوع ویروس کرونا در اتوبوس ها‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫اجرای مصوبه «بند الحاقی یک تبصره ‪ ٧‬بخش درامدی بودجه ‪ »۱۴۰۰‬چه تاثیری بر بازار خودرو خواهد داشت؟‬ ‫عرضه خودرو با سه برابر قیمت جهانی؛ نتیجه واردات با تعرفه ‪ ۸۶‬درصدی!‬ ‫همان طور که تعرفه اســمی ‪۴۵‬درصدی بســته به نوع و مدل خودرو‪ ،‬در عمل نزدیک به ‪ ۱۲۵‬تا‬ ‫‪ ۱۵۰‬درصد ارزش گمرکی خودرو به واردکننده هزینه تحمیل می کرد و قیمت خودرو را در بازار‬ ‫داخلــی گاه تا نزدیک ‪ ۲.۵‬برابر قیمت جهانی ان می رســاند‪ ،‬تعرفه ‪۸۶‬درصدی نیز قیمت خودرو‬ ‫را در بازار داخلی به معادل بیش از ‪ ۳‬برابر نرخ جهانی ان خواهد رســاند‬ ‫نزدیک چهارســاله شــدن اجــرای ممنوعیــت واردات خودرو به کشــور هســتیم و درحالی که‬ ‫کمیسیون های مختلفی در مجلس پیشین تال ش هایی برای متوقف کردن اجرای این دستورالعمل‬ ‫داشــتند اما موفق به توقف یا کاهش معضالت ان نشــدند‪ .‬در پی اجرای این ممنوعیت‪ ،‬شــاهد‬ ‫رشــد روزافزون قیمت محصوالت خودروســازان خارجی در بازارهای کشــور بودیم و در نهایت‬ ‫فشــار کاهش عرضه خودرو‪ ،‬دومینووار معضالتی را متوجه صنعت خودرو کشــور کرد که نتیجه‬ ‫ان افزایش چشــمگیر نرخ محصوالت داخلی بود‪.‬‬ ‫با ارائه الیحه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬ازســوی دولت‪ ،‬کورسوی امیدی برای واردات خودرو به کشور‬ ‫باتوجــه به درامــد انتظاری ‪۲۰۴۰‬میلیاردتومانی در نظر گرفته شــده بــرای ان به وجود امد‪ .‬در‬ ‫این بین نیز پیشــنهادهایی وجود داشــت که به واســطه ان‪ ،‬مســئوالن امر می توانســتند فشار‬ ‫خودتحریمی هــا و تحریم هــای بین المللــی را از میــان بردارند که پرطرفدارتریــن ان راهکارها‬ ‫درخواســت ازادسازی واردات خودروهای دست دوم و استفاده از ظرفیت خودروهای مناطق ازاد‬ ‫بود‪ .‬هرچند این طرح بارها به کمیســیون صنایع رفت‪ ،‬اما نتیجه ای درپی نداشــت و درنهایت نیز‬ ‫به رغم اتفاق نظر اولیــه درخصوص واردات خودروهای غیرامریکایی از مناطق ازاد‪ ،‬بند مربوط به‬ ‫این موضوع به کلی از الیحه بودجه حذف شــد‪.‬‬ ‫تنها مصوبه مجلس در این زمینه‪ ،‬تعرفه ‪٨۶‬درصدی برای واردات خودرو در ســال اینده اســت؛‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در جریان بررســی و تصویب جزئیات الیحه بودجه در بخش‬ ‫درامــدی بند الحاقی یک تبصــره ‪ ٧‬مقرر کردند؛ حقوق ورودی خودروهای ســواری حداقل به‬ ‫میزان ‪۸۶‬درصد ارزش گمرکی ان تعیین می شــود‪.‬‬ ‫علیرضــا قربانی نژاد‪ ،‬فعال صنعــت و تجارت خودرو در گفت وگو با «دنیای خودرو» گفت‪« :‬حذف‬ ‫بند الحاقی ‪ ۶‬تبصره ماده واحده الیحه بودجه ســال اینده‪ ،‬مربوط به واردات خودروهای خارجی‬ ‫مناطق ازاد نشــان عدم شناخت از شــرایط بازار خودرو در کشور اســت‪ .‬اگر نمایندگان مجلس‬ ‫بخواهنــد در کوتا ه مدت با مدیریــت بازار خودرو این بازار را از اشــفتگی پیش امده خارج کنند‬ ‫و در دســت افراد صاحــب تجربه قرار دهند‪ ،‬بهترین راهکار افزایش عرضه خودرو اســت که این‬ ‫فرصــت با حذف بند الحاقی از میان رفت‪».‬‬ ‫ایا مصوبه کمیســیون تلفیق بودجه مجلس‪ ،‬مانع تصویب واردات خودروهای دست دوم به خاک‬ ‫اصلی کشور شد؟‬ ‫خیــر‪ .‬بــه نظر من نیت اعضای کمیســیون تلفیــق‪ ،‬تنظیم بازار خودروهــای وارداتی بود؛ ان ها‬ ‫در ابتــدا دولــت را مکلف کردند بــا تفکیک خودروهــای خارجی غیرامریکایــی‪ ،‬صرفا از ورود‬ ‫خودروهــای امریکایی حاضر در مناطق ازاد به ســرزمین اصلی جلوگیری کند و موضوع مخالفت‬ ‫با واردات دیگر خودروها به ســرزمین اصلی مطرح نبود‪ .‬سپس؛ دولت مکلف بوددر مدت یک ماه‬ ‫از تاریخ ابالغ این قانون نســبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرامریکایی موجود‬ ‫در مناطــق ازاد تجــاری و صنعتی اقدام کند‪ .‬البته رئیس ســازمان برنامه و اقــای جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور هم انتقاداتی را به مصوبه کمیســیون تلفیق داشــتند‪.‬‬ ‫موضــع و سیاســت دولت درخصوص واردات خــودرو از مناطق ازاد به خاک ســر زمین اصلی‬ ‫چیست ؟‬ ‫متاســفانه در این خصوص از دولت شــاهد یک رفتار دوگانه هســتیم؛ در حالی دولت با واردات‬ ‫خودروهــای دســت دوم مخالفــت می کند که در الیحه بودجه پیشــنهادی برای ســال پیش رو‬ ‫درامــدی معــادل ‪۲۰۴۰‬میلیارد تومان از محل واردات خودرو از مناطــق ازاد برای خود متصور‬ ‫اســت‪ .‬این ردیف درامدی در بودجه پیشــنهادی دولت این گمانه را تقویت کرد که دولت قصد‬ ‫دارد با واردات خودرو به صورت محدود موافقت کند و بار دیگر قفل را از ورود خودرو به کشــور‬ ‫بردارد‪ .‬اما دولت به این مســاله ســریعا واکنش نشــان داد و اعالم کرد درامد پیش بینی شده از‬ ‫محل واردات خودرو مربوط به خودروهایی اســت که همچنان در گمرکات کشــور دپو شده اند و‬ ‫بــه دالیل گوناگــون از جمله دارا بودن پرونده قضایی این امکان را نداشــتند تا در مهلت قانونی‬ ‫که دولت برای ترخیص ان ها در نظر گرفته بود از گمرک خارج شــوند‪.‬‬ ‫چــرا رقم ‪۲‬هــزار میلیاردتومانی ردیف درامــدی بودجه از محل واردات خــودرو را محدود به‬ ‫خودروهــای در گمر ک مانده نمی دانید و این ردیف را در راســتای ازادســازی وادات از مناطق‬ ‫ویژه قلمداد می کنید؟‬ ‫شــاید پیش بینــی درامد دولت در ســال اینــده از ناحیــه واردات خودرو برای این دســت از‬ ‫خودروهای مانده در گمرک باشــد و دولت این احتمال را در نظر گرفته اســت که مشکل قضایی‬ ‫این خودروها حل شــود و ایــن خودروها امکان ترخیــص از گمرک را پیــدا کنند و برای خود‬ ‫درامــدی از این محل پیش بینی کرده باشــد‪ .‬امــا تعداد خودروهای مانــده در گمرک حتی به‬ ‫همراه خودروهای ضبط شــده از ســوی ضابطان که شــرایط محرز قاچاق را دارند‪ ،‬نمی تواند رقم‬ ‫‪۲‬هــزار میلیاردی تومانی مورد انتظار دولت را برای ســال اینده محقــق کند‪ .‬البته این در حالی‬ ‫اســت که رئیس ســازمان برنامه و بودجه تاکید کرد به دلیل شــرایط ویژه حاکم بر اقتصاد کشور‬ ‫و به منظور مدیریت منابع ارزی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬واردات خودرو همچنان ممنوع خواهد بود‪ ،‬مگر‬ ‫این که تغییری در شــرایط اقتصادی و تحریم های بین المللی ایجاد شود‪.‬‬ ‫باتوجــه به مدت زمان محدود قــوه مجریه برای تنظیم و کنترل بازار خودرو کشــور و تصویب‬ ‫تعرفــه ‪ ۸۶‬درصدی بــرای واردات خودرو در مجلس‪ ،‬ایا امکان تغییــر نظر درخصوص لغو قانون‬ ‫ممنوعیت واردات خودرو اعم از اجازه فعالیت شــرکت های نمایندگی رســمی و گر ی مارکت ها یا‬ ‫واردات خودروهای دست دوم از مناطق ازاد وجود دارد؟‬ ‫با توجه به مخالفت دولــت و همچنین مخالفت قاطع نمایندگان مجلس باید گفت پرونده واردات‬ ‫خودرو چه به صورت صفرکیلومتر و چه به صورت کارکرده از مناطق ازاد بســته شد و باید منتظر‬ ‫ماند و دید در دولت اینده واردات خودرو به کشــور به کدام سمت وســو خواهد رفت‪ .‬از ســوی‬ ‫دیگر‪ ،‬به نظر نمی رســد تعرفه ‪ ۸۶‬درصدی با توجه به دیگر هزینه های واردات خودرو اعم از انواع‬ ‫مالیات و عوارض و هزینه اســقاط مقرون به صرفه باشد‪.‬‬ ‫همان طور که تعرفه اســمی ‪۴۵‬درصدی بســته به نوع و مدل خودرو‪ ،‬در عمل نزدیک به ‪ ۱۲۵‬تا‬ ‫‪۱۵۰‬درصــد ارزش گمرکی خودرو به واردکننده هزینه تحمیل می کرد و قیمت خودرو را در بازار‬ ‫داخلــی گاه تا نزدیک ‪ ۲.۵‬برابر قیمت جهانی ان می رســاند‪ ،‬تعرفه ‪۸۶‬درصدی نیز قیمت خودرو‬ ‫را در بازار داخلی به معادل بیش از ‪ ۳‬برابر نرخ جهانی ان خواهد رســاند‪.‬‬ ‫کمیلیارد تومانبرایاخذمالیاتمشخصنیست‬ ‫معیارتعیینخودروهایباالیی ‬ ‫خریداران خودرو در همان ابتدا تعرفه‪ ،‬عوارض و حقوق گمرکی را پرداخته اند‪.‬‬ ‫عوارض شــهرداری نیز هرساله روی پالک خودرو محاسبه می شود که هنگام‬ ‫فروش خودرو یا توقیف وســیله نقلیه ناگزیر باید پرداخت شود‪ .‬ازسوی دیگر‪،‬‬ ‫مالــکان موقع معاملــه باید مالیات نقل وانتقال و هزینــه تعویض پالک را نیز‬ ‫بپردازند‪ .‬بنابراین‪ ،‬وضع مالیات جدید؛ ان هم بدون مشــخص کردن خدمات‬ ‫مابه ازای ان جای سوال دارد‬ ‫مالیــات بر خودرو یکــی از اقداماتی بود کــه وکالی جدید مجلس به محض‬ ‫تشــکیل مجلس وعده دادند‪ .‬حــاال این وعده با تصویــب در بودجه عینیت‬ ‫پیدا کرده و قرار اســت شــاهد مالیات بر برخی خودروها باشــیم‪ .‬به عقیده‬ ‫کارشناســان‪ ،‬این اقدام که به منظور تامین کسری بودجه دولت در سال اینده‬ ‫خواهد بود‪ ،‬ظاهرا تاثیری بر بازار خودرو ندارد و مصوبه ان بدون توجه به بازار‬ ‫ملتهب خودرو به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس بند الحاقی‪ ۷‬تبصره‪ ۶‬ماده واحده الیحه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬کلیه‬ ‫مالکان (اعم از اشــخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای ســواری و وانت‬ ‫دوکابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از ‪۱۸‬سال‬ ‫و محجــور تحت تکفــل که در پایان هر ســال مجمــوع ارزش ان ها بیش از‬ ‫ده میلیارد (‪ )۱۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۰۰۰‬ریال باشــد‪ ،‬مشمول مالیات ساالنه خودرو‬ ‫هستند‪ .‬اما هنوز ســازوکار این که اصوال چگونه قرار است خودروهای باالتر یا‬ ‫پایین تر از یک میلیارد تومان تشخیص داده شوند‪ ،‬مطرح نشده است‪.‬‬ ‫باتوجــه به وضعیت تورم در کشــور و همچنین امکان اســیب دیدن خودرو‪،‬‬ ‫ممکن اســت در طول سال یک خودرو بارها تغییر قیمت داشته باشد و گاهی‬ ‫باالتر از این رقم و گاهی کمتر از ان باشد‪.‬‬ ‫مورد دیگری که در قانون مشــخص نشــده‪ ،‬این اســت که مالک یک خودرو‬ ‫چندبار باید بابت خودرو مالیات پرداخت کند‪ .‬زمان خرید خودرو یک مالیات‬ ‫و هنگام فروش نیز مالیات و عوارض شــهرداری پرداخت می شود‪ .‬اضافه شدن‬ ‫مالیات ساالنه برای خودروها به نظر خیلی توجیهی ندارد و بهتر بود مجلسی ها‬ ‫مســیر دیگری برای افزایش درامدهای مالیاتی انتخاب می کردند‪ .‬در همین‬ ‫زمینه با فربد زاوه‪ ،‬فعال و کارشناس صنعت خودرو به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫به نظر شما بحث اخذ مالیات از خودروهای باالتر از یک میلیارد تومان تا چه‬ ‫اندازه صحیح یا قابل اجرا خواهد بود؟‬ ‫اخــذ مالیات از مالــکان خودروهای باالی یک میلیارد تومــان به نظر قابلیت‬ ‫اجرایی نخواهد داشــت‪ .‬در این باره باید مشــخص شــود معیار قیمت گذاری‬ ‫یک میلیارد تومان چیست‪ .‬به بیان دیگر‪ ،‬به چه وسیله ای ارزش گذاری خودرو‬ ‫برای اخذ مالیات انجام می شــود‪ .‬ایا مالک ارزش خودرو‪ ،‬ان چیزی است که‬ ‫در گمرک اظهار شــده یا ارزش خودرو در همان بدو واردات مالک اســت‪ ،‬یا‬ ‫این که ارزش روز خودرو در بازار مدنظر قرار خواهد گرفت‪ .‬خود این موضوع به‬ ‫اعتقاد من یک معادله مجهول است که حل ان به این راحتی ها نخواهد بود‪.‬‬ ‫اگر مالک قیمت و ارزش روز خودرو باشــد‪ .‬اصوال هر سال چگونه قرار است‬ ‫این قیمت کشــف شود؟ چراکه شاید خودرویی در طول سال ارزش خود را از‬ ‫دست بدهد و به زیر یک میلیارد تومان برسد‪.‬‬ ‫اگر مالک‪ ،‬ارزش روز خودرو باشــد؛ باید در این زمینه‪ ،‬انتهای هر سال خودرو‬ ‫کارشناسی شــود که این موضوع خود دردسرهای زیادی در پی دارد‪ .‬چراکه‬ ‫طبعا مالکان چنین هزینه ای را نخواهند داد تا خودرو ان ها کارشناســی شود‪.‬‬ ‫بنابرایــن دولت خود باید این کار را انجام دهد‪ .‬درحالی که برای تعیین قیمت‬ ‫کارشناســی ممکن است زمینه ایجاد فساد فراهم شــود‪ .‬زیرا کارشناس باید‬ ‫بیاید و قیمت خودرو را کارشناســی کند‪ .‬در پی ان نیز مالک برای کم کردن‬ ‫مالیات با مامور دولت چک وچانه می زند که همین موضوع می تواند باعث ایجاد‬ ‫فســاد شود؛ همان گونه که در سیســتم تعیین مالیات به صورت سنتی شاهد‬ ‫هستیم در مشاغل مختلف چه اتفاقاتی رخ می دهد که نتیجه ان فرار مالیاتی‬ ‫گسترده ای است که هر ساله با ان روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫ایا دولت حاضر است برای کسب مالیات هزینه کند؟‬ ‫به هرحال باید یک سازوکار مشــخص برای این مساله در نظر گرفته شود که‬ ‫این موضــوع خود هزینه های زیادی را برای دولــت در پی دارد‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫منطقــی نگاه کنیم‪ ،‬هزین ه گزافی باید انجام شــود تا بــه دنبال ان یک عدد‬ ‫مالیاتی محقق شــود‪ .‬به نظر من این همه دردسر برای کسب چنین درامدی‬ ‫اصال ارزش ان را ندارد و نتیجه ای نیز نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اگــر مالک اخذ مالیــات‪ ،‬قیمت خودرو در بدو ورود به کشــور باشــد؛ چه‬ ‫مشکالتی ایجاد خواهد شد؟‬ ‫این نیز خود محل بحث اســت؛ زیرا اگر قرار باشــد با دالر ‪۲۵‬هزارتومانی این‬ ‫خودروها قیمت گذاری شــوند‪ ،‬این موضوع اشکال دارد‪ .‬زیرا دولت ارز ‪۲۵‬هزار‬ ‫تومانی بازار ازاد را به رســمیت نمی شناســد‪ .‬ذکر این نکته ضروری اســت‬ ‫خریــداران در همان ابتدا تعرفه‪ ،‬عوارض و حقوق گمرکی را پرداخت کرده اند‬ ‫و این ســوال مطرح می شــود این مالیات مضاعف بابت چیست که ان ها باید‬ ‫بپردازند‪ .‬چه راهی برای حل این موضوع برای دولت وجود دارد؟‬ ‫اگر دولت قصد دارد بحث اخذ مالیات از خودرو را پیگیری کند‪ ،‬می توانســت‬ ‫عوارض شــهرداری را در قانون تغییر دهد‪ ،‬بدون این که بخواهد هزینه ای در‬ ‫این باره برای خود بتراشــد‪ .‬هرچند خود عوارض شــهرداری نیز محل بحث‬ ‫است؛ زیرا بســیاری از مالکان تا وقتی مجبور نباشند‪ ،‬این عوارض را پرداخت‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫مالکان معموال زمانی که می خواهند خودرو خود را بفروشــند یا وسیله ان ها‬ ‫توسط پلیس توقیف شود‪ ،‬اقدام به پرداخت عوارض شهردای می کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که شهرداری نیز خدماتی به شهروندان ارائه نمی کند تا در قبال‬ ‫ان شهروندان مجبور باشند عوارض خودرو را بپردازند‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬مالکان در موقع معامله خودرو باید مالیات نقل وانتقال و هزینه‬ ‫تعویــض پالک را نیز بپردازند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این مالیات جدید چه چیزی اســت‪،‬‬ ‫واقعا جای سوال دارد‪ .‬زیرا مالیات وقتی اخذ می شود‪ ،‬باید در برابر ان خدماتی‬ ‫ارائه شــود‪ .‬اما در کشور ما چنین چیزی برخالف کشورهای دیگر وجود ندارد‬ ‫و مالکان خودرو باید هزینه مشکالت موجود را بپردازند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد بسیاری از مالکان درحال حاضر مالیات بر تورم را می پردازند‪.‬‬ ‫اصوال چرا باید چنین مالیاتی وضع شود؟‬ ‫بســیاری افــراد‪ ،‬خودروهایی خریــداری کرده اند که قیمــت ان ها در زمان‬ ‫خرید خیلی پایین تر از نرخ های فعلی بوده اســت‪ .‬اگر افزایش تورم و رشــد‬ ‫افسارگســیخته نرخ دالر طی این دو ســال گذشــته رخ نمی داد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫خودروهایــی که درحال حاضــر بــاالی یک میلیاردتومان هســتند‪ ،‬االن در‬ ‫چنیــن وضعیتی قــرار نداشــتند‪ .‬بنابراین تمام مشــکالتی کــه در این باره‬ ‫وجود دارد‪ ،‬ناشــی از ســوءمدیریتی اســت که ســال ها در بدنــه مدیریتی‬ ‫کشــور مشــغول تصمیم گیــری بــوده‪ ،‬بنابراین شــهروندان نبایــد هزینه‬ ‫چنین چیزهایی را بپردازند‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردار ایالم‪ :‬سرانه فضای سبز شهر ایالم چهار برابر شده است‬ ‫ایالم ‪-‬راه مردم ‪ -‬شهردار ایالم گفت‪ ۴۰۰ :‬هزار متر‬ ‫مربع به فضای ســبز شهر ایالم اضافه شده و فضای‬ ‫سبز در ایالم نسبت به سال های گذشته چهار برابر‬ ‫شده و از متوسط کشوری نیز باالتر رفته است‪.‬‬ ‫طالــب صادقیان در ایین کاشــت ســه هزار اصله‬ ‫نهال به نیابت از سه هزار شهید استان ایالم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬افزایش میزان فضای ســبز در شهر ایالم‬ ‫طی ســال های اخیر در طول چهل ســال گذشته‬ ‫بی سابقه و چشمگیر بوده و ‪ ۲‬متر به سرانه فضای‬ ‫سبز ایالم افزوده شده است‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ ۸۵ :‬بوستان محله ای و ‪ ۱۵‬بوستان‬ ‫شهری در ایالم وجود داشت که عمده این فضاهای‬ ‫سبز غیرقابل استفاده شده بودند‪.‬‬ ‫شــهردار ایالم تاکیــد کرد‪ :‬طی ســال های اخیر‬ ‫شهرداری ایالم عالوه بر اینکه بوستان های قدیمی‬ ‫گذشته را احیا کرد‪ ۳۳ ،‬بوستان محله ای جدید را‬ ‫‪7‬‬ ‫نیز به تعداد بوستان های شهر ایالم افزود‪.‬‬ ‫صادقیان در مورد کاشــت ســه هــزار اصله نهال‬ ‫نیــز اضافه کرد‪ :‬با توجه بــه در پیش بودن کنگره‬ ‫سرداران و سه هزار شهید اســتان ایالم‪ ،‬شهردای‬ ‫به نیابت از این شــهدا اقدام به غرس سه هزار اصله‬ ‫نهال کرده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نهال ها از نوع مثمر و غیر مثمر‬ ‫بومی و سازگار با جغرافیای شهر ایالم انتخاب شده‬ ‫اســت که در نقاط مختلف شــهر ایالم کاشت می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫شهردار ایالم اظهار داشــت‪ :‬همچنین برای اولین‬ ‫بار طرح کاشت نهال برای نوزادان تازه متولد شده‬ ‫در ایالم اجرایی می شــود‪ ،‬خانواده هایی که دارای‬ ‫فرزند می شــوند در صورت عالقه با ســامانه ‪۱۳۷‬‬ ‫شــهرداری تماس گرفته و با همکاری شــهرداری‬ ‫ایالم نهالی را برای فرزند تازه متولد شده غرس می‬ ‫کننــد که هر نهال با شناســنامه ان کودک تطابق‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون اقتصادی اســتانداری ایالم هم در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬اهمیت توســعه و اجرای برنامه ها و فعالیت‬ ‫هــای فرهنگی و اجتماعی و پرداختن به این حوزه‬ ‫ها اهمیتی بسزا همچون حوزه اقتصاد دارد‪.‬‬ ‫جهانگیر رســتم زاد اظهار داشــت‪ :‬بایــد امورات‬ ‫اجتماعی و فرهنگی به موازات مسائل و برنامه های‬ ‫اقتصادی توســعه و رشد یابد تا جامعه ای بالنده و‬ ‫شکوفا داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬توسعه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫بدون شــک به رشــد و ارتقای حوزه های دیگر از‬ ‫جمله اقتصاد نیز کمک می کند و مردم هم یکی از‬ ‫ارکان مهم توسعه بخش های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫هستند‪.‬معاون استاندار ایالم یاداور شد‪ :‬وقتی مردم‬ ‫در برنامه ها مشــارکت داشته باشند عالوه بر اینکه‬ ‫شور و نشاط در جامعه حکم فرما می شود‪ ،‬نسبت‬ ‫به زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی نیز احساس‬ ‫مسوولیت می کنند‪.‬‬ ‫رســتم زاد اضافه کرد‪ :‬کاشــت نهال و مراقبت از‬ ‫درختان توســط احاد مختلف مردم و مشــارکت‬ ‫دادن انها در ایــن گونه برنامه ها به غنای فرهنگ‬ ‫جامعه کمک شــایانی خواهد کرد و در این راســتا‬ ‫باید دستگاه هایی چون شهرداری اهتمام بیشتری‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫ایین نمادین کاشــت سه هزار اصله نهال در پارک‬ ‫خطــی بام ایالم بــا حضور جمعی از مســووالن و‬ ‫مدیران دســتگاه های اجرایی و کارکنان شهرداری‬ ‫اجرایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار راه مردم‪ ۱۵ ،‬تا ‪ ۲۱‬اســفند‬ ‫هر ســال به نام منابع طبیعــی و هفته درختکاری‬ ‫نامگذاری شده است‪.‬‬ ‫ایین کاشــت ‪ 10‬اصله نهال بــه منظور زنده نگه‬ ‫داشــتن یاد وخاطره درگذشتگان منتسب به این‬ ‫شــرکت در منطقه عملیاتی دارخوین برگزار شد‬ ‫‪ .‬مهندس جهانگیر پورهنگ با اشــاره به هدف از‬ ‫برگزاری این مراسم اظهار کرد ‪ :‬متاسفانه در یک‬ ‫سال اخیر وقایع تلخی را پشت سر گذاشتیم وچند‬ ‫تن از کارکنان این شــرکت را براثر حادثه تصادف‬ ‫‪ ،‬ویروس منحوس کرونا وحوادث دیگر از دســت‬ ‫دادیم که بر خود وظیفه می دانیم برای بزرگداشت‬ ‫یــاد و خاطره هر یــک از ان عزیزان وهمدردی با‬ ‫خانواده ان هانهال هایی غرس شــود وی با بیان‬ ‫اینکه کاشــت درخت امری است که اجر اخروی‬ ‫در پی دارد افزود‪ :‬شایسته ان است در هفته منابع‬ ‫طبیعی به یــاد ان همکارانمان نهال هایی بکاریم‬ ‫که هم یاد عزیزان زحمت کش را گرامی داشــته‬ ‫وهم کمکی به حفظ منابع طبیعی کرده باشــیم‬ ‫وکاشت نهال عالوه بر اینکه نقش بسیار مهمی در‬ ‫کاهش االیندگی های زیست محیطی دارد شادابی‬ ‫و ســامتی را برای جامعه به ارمغان می اورد وی‬ ‫خاطر نشــان کرد ‪ :‬درخت از نعمت های پر ارزش‬ ‫و حیات بخشی اســت که این اقدام خیر برای ان‬ ‫اســت تا بدانیم یاد عزیزان از دست رفته همیشه‬ ‫در خاطرمان جاودان می ماند ‪ .‬گفتی اســت ‪ :‬این‬ ‫مراسم به یاد همکاران مرحوم اقایان حیدر کمائی‬ ‫منفرد ‪ ،‬محمد مجلســی ‪ ،‬حمید قمرزاده ‪ ،‬هادی‬ ‫ســبحانی ‪ ،‬ابراهیم گله داری ‪ ،‬حسین البوعلی ‪،‬‬ ‫وهــاب عبیدی راد ‪ ،‬رحیم عبیداوی ‪ ،‬امید ابولیان‬ ‫‪ ،‬علی بازیار و بخاطر شرایط خاص ناشی از انتشار‬ ‫ویروس کرونا با رعایت دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫و بصورت محدود برگزار شد‬ ‫در راســتای ترویج فرهنگ نماز گفت‪ :‬امام صادق‬ ‫(ع) در حدیثــی بهترین عمل در مکتب اســام را‬ ‫مداومت در نماز می دانند‪.‬مسئول شورای فرهنگی‪-‬‬ ‫دینی صنعت اب و برق گیالن با بیان این ســخن‬ ‫از پیامبر گرامی اسالم (ص) که فرمودند‪« :‬نمازهای‬ ‫پنــج گانه مانند حوض اب اســت» افزود‪ :‬اگر نماز‬ ‫انسان مقبول خداوند باشد بقیه اعمال او نیز مقبول‬ ‫می شــود‪.‬حجت االســام و المســلمین کمالی با‬ ‫اشــاره به اینکه رهبر انقالب با همه مشغله هایشان‬ ‫نمازهای یومیه را در هر ســه وقت به جماعت می‬ ‫خوانند‪ ،‬گفت‪ :‬نماز باید با خلوص نیت خوانده شود‬ ‫تا انســان را به خداوند متعــال نزدیک تر کند‪.‬قائم‬ ‫مقام شرکت اب و فاضالب گیالن نیز ضمن تبریک‬ ‫روز ملی اب به کارکنان این شرکت‪ ،‬گفت‪ :‬سقایی‬ ‫مردم استان افتخار ماست‪.‬هادی نیزه باز افزود‪ :‬اب‬ ‫در فرهنگ اســامی معنا و مفهوم خاصی دارد و به‬ ‫کرات در ایات قران مجید و احادیث ائمه (ع) از ان‬ ‫ّ‬ ‫یاد شده اســت‪.‬وی همچنین از تالش ها و فعالیت‬ ‫های خادمان و یاوران نماز شــرکت اب و فاضالب‬ ‫گیالن در طول ســال جاری تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫مســئول شــورای فرهنگی‪ -‬دینی شــرکت ابفای‬ ‫گیــان هم در ســخنانی ضمن گرامیداشــت روز‬ ‫ملــی اب و تقدیر از نگاه ویژه مهندس حســینی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت جهــت اجــرای برنامه های‬ ‫فرهنگی و دینی گفت‪ :‬خوشبختانه با حمایت های‬ ‫مدیرعامل محترم‪ ،‬برنامه ها و دســتورالعمل های‬ ‫ابالغی از ســوی وزارت نیرو و شــرکت مهندسی‬ ‫ابفای کشــور در حــوزه فرهنگی‪ -‬دینــی به طور‬ ‫شایســته در ســال ‪ 99‬در شــرکت اب و فاضالب‬ ‫گیالن اجرا شده است‪.‬‬ ‫گرگان‪ -‬مدیر مخابرات منطقه گلســتان در جلسه‬ ‫ای‪ ،‬رعایت قانون و اجرای کامل ائین نامه معامالت‬ ‫شرکت مخابرات را ضروری دانست‪.‬‬ ‫بــه گــزارش راه مردم بــه نقل از روابــط عمومی‬ ‫مخابــرات منطقه گلســتان‪ ،‬در جلســه ای که با‬ ‫حضور غالمعلی شهمرادی‪ ،‬معاون‪ ،‬مدیران و روسا‬ ‫و کارشناسان مرتبط با برگزاری مناقصات در بخش‬ ‫های اجرایــی و اداری برگزار شــد‪ ،‬ابتدا غالمعلی‬ ‫شهمرادی با اشاره به اینکه رویکردهایی که سالمت‬ ‫کار را تضمیــن می کند نیاز به یاد اوری و بازنگری‬ ‫اســت گفت‪ :‬فرایندها و پروژه های مخابراتی باید‬ ‫عالوه بر تسریع در اجرا‪ ،‬به صورت قانونی و رعایت‬ ‫تمامی دستورالعمل ها انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر مخابرات منطقه گلســتان گفــت‪ :‬طراحی و‬ ‫براورد در حوزه های اجرا باید به درســتی و دقت‬ ‫صورت گیرد و نیاز ســنجی الزم مبتنی بر پوشش‬ ‫نیازها باشــد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه فهرست بهاء بر‬ ‫اســاس تغییرات مشــهود هزینه ها می بایست در‬ ‫بازه های زمانی تعیین شــده‪ ،‬بازنگری شود گفت‪:‬‬ ‫مشــارکت تمامی حوزه ها ی مرتبــط‪ ،‬در براورد‬ ‫قیمت الزم اســت‪ .‬شــهمرادی در بهــره مندی از‬ ‫پیمانکاران مجرب‪ ،‬متعهد و متخصص تاکید داشت‬ ‫و افــزود‪ :‬باید فضای رقابتــی و عادالنه در انتخاب‬ ‫پیمانکار وجود داشــته باشــد تا اجــرای پروژه ها‬ ‫در زمان مشــخص و با کیفیت انجام شــود‪ .‬مدیر‬ ‫مخابرات منطقه گلســتان افزود‪ :‬وجود اشــکال و‬ ‫نقــص در این فرایند قابل اغمــاض نبوده و تاکید‬ ‫می شود در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد‬ ‫و اجــرای بدون نقص ائین نامه معامالت شــرکت‬ ‫مخابرات بایستی همواره مورد توجه باشد‪.‬‬ ‫حسین ترکاشوند»‪ ،‬شهردار قیامدشت به‬ ‫عنوان سخنران قبل از خطبه های نماز جمعه‬ ‫امروز شهر قیامدشت به مناسبت ‪ ۱۵‬اسفند‪،‬‬ ‫روز درختکاری در جمع نمازگزاران جمعه‬ ‫این شهر به تشریح اقدامات حوزه مدیریت‬ ‫شهری قیامدشت در ایجاد‪ ،‬رشد و توسعه‬ ‫فضای سبز پرداخت‪.‬‬ ‫اهم مطالب شهردار قیامدشت بدین شرح است‪:‬‬ ‫رشــد ‪ ۵/۵‬برابری سرانه فضای سبز از سال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۳۹۹‬با مصوبات و حمایت های شورای اسالمی‬ ‫شهر و تالش مدیران و پرسنل شهرداری قیامدشت‬ ‫تحویل سرانه سبز از شهرداری تهران به میزان ‪۸/۲‬‬ ‫متر‬ ‫عدم اســتفاده از اب شرب شــهر قیامدشت برای‬ ‫ابیاری فضای سبز با احداث مخزن هزار مترمکعبی‬ ‫در جاده مواصالتی به چهلقز‬ ‫حفر چندین حلقه چاه برای ابیاری فضای ســبز‪،‬‬ ‫بوستان ها و درختان کاشته شده در معابر‬ ‫احداث بوستان زیتون به عنوان مکان گردشگری و‬ ‫تفرجگاهی شرق تهران‬ ‫ایجاد ‪ ۲۰‬کیلومتر شــبکه ابرســانی به بوستانها و‬ ‫فضای سبز‬ ‫اجرای بیش از ‪ ۲۰۰‬کیلومتر شبکه ابیاری قطره ای‬ ‫تحت فشار به منظور استفاده از حداکثر منابع ابی‬ ‫حفر یــک حلقه چاه جدید جهــت طرح جنگل‬ ‫کاری ضلع غربی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫اجرای درختکاری به وســعت ‪ ۲۵‬هکتار در اراضی‬ ‫منابع طبیعی شــهر قیامدشــت با کاشت ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫اصله نهال‬ ‫تبدیل شهر قیامدشت به منطقه سبز در سالهای‬ ‫اینده‬ ‫مساعدت اعضای شورای اسالمی شهر قیامدشت در‬ ‫تامین اعتبار طرح جنگلکاری جدید شــهر علیرغم‬ ‫محدودیت های مالی‬ ‫کاشــت بیش از ‪ ۱۵‬هــزار اصله درخت در شــهر‬ ‫قیامدشت از اذر ‪ ۹۶‬تا اذر ‪۹۹‬‬ ‫کاشــت بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬اصلــه نهــال در منازل‬ ‫شهروندان در طی سه سال گذشته از طریق تماس‬ ‫با مرکز ‪۱۳۷‬‬ ‫احداث بوســتان ‪ ۲۵‬هکتاری در ضلع شرقی شهر(‬ ‫موســوم به باغ) با هدف توزیــع عادالنه امکانات و‬ ‫محرومیــت زدایی از ان منطقه در کنار ســاخت و‬ ‫ایجاد بلوار شهید باهنر جنوبی‪ ،‬مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه‬ ‫« امام رضا(ع)»‪ ،‬هنرستان خیر ساز «فخر صادق»‬ ‫و سالن ورزشی‬ ‫ایجاد فضای ســبز در مجتمع صنفی ‪ ۲۴۰‬هکتاری‬ ‫خاوران با اجرای طرح جنــگل کاری ‪ ۱۳‬هکتاری‬ ‫در این مجتمع‬ ‫قدردانی از تالش و مســاعدت هیات امنای مجتمع‬ ‫صنفی خاوران در ایجاد شبکه ابیاری قطره ای‬ ‫کاشــت نهال زیتون میوه در مناطق مختلف شــهر‬ ‫بدلیل سازگاری با اب و خاک شهر‬ ‫قدردانــی از حمایــت هــای شــهروندان‬ ‫و تقاضــای مراقبــت از نهــال و درختــان‬ ‫ســطح شهر با هدف رســیدن به شهری سرسبز و‬ ‫پاک‬ ‫تا ‪ ٢‬ماه اینده تمام پرونده های‬ ‫اداری مجتمع فوالد ارومیه برطرف‬ ‫خواهدشد‬ ‫بــود که باید مــورد توجه بخش هــای مختلف قوه‬ ‫اجرایی و قضاییه کشور قرار می گرفت‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مجتمع فوالد ارومیه چند سالی است‬ ‫که بــه صورت راکد و غیر فعال مانده بود و ما پیش‬ ‫بینــی کردیم تا ‪ ٢‬ماه اینده تمام پرونده های اداری‬ ‫ان برطرف خواهد شــد و البته بانک ها نیز موظف‬ ‫هســتند اقدامات الزم را در جهــت روی کار امدن‬ ‫واحد های راکد و نیمه متوقف به کار بگیرند‪.‬رییس‬ ‫قوه قضاییه با تاکید بر اینکه باید بازارچه های مرزی‬ ‫و کارت های الکترونیکی مورد ساماندهی و بازنگری‬ ‫قرار بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬مساله مرز و مرزنشینی و استفاده‬ ‫از ظرفیت ان یک وظیفه مهم اســت و باید بازارچه‬ ‫های مرزی ســاماندهی بشوند تا فضای این بازارچه‬ ‫ها به فســاد الوده نشود‪.‬رییسی بیان کرد‪ :‬برخی از‬ ‫پروژه هــا و پرونده های مطــرح اذربایجان غربی از‬ ‫جمله معادن طال مورد ارزیابی و بررسی کارشناسان‬ ‫قوه قضاییه قرار گرفته اســت و نتیجه نهایی ان نیز‬ ‫به حضور مردم اعالم خواهد شــد‪.‬وی مساله اشتغال‬ ‫زندانیان را یکی از فاکتور های کاهش جرایم دانست‬ ‫و ادامه داد‪ :‬ایجاد شغل در فضای زندان می تواند در‬ ‫کاهش جرایم در ســطح جامعه تاثیرگذار باشد‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ١٠‬تیم امروز با مردم در ارتباط بودند‬ ‫تا پاســخگو و پیگیر مشکالت مردم عزیز اذربایجان‬ ‫غربی باشند‪.‬‬ ‫هادی حق شناس در نشست مشترک با فرمانداران‪،‬‬ ‫هیات های نظارت بر انتخابات شوراهای اسالمی شهر‬ ‫و روستا و ریاست جمهوری در استان گلستان اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تعامل هیات های اجرایی و نظارت دغدغه های‬ ‫مــردم را در انتخابــات مرتفــع می کنــد و یکی از‬ ‫موضوعات در حوزه اجرای درست انتخابات‪ ،‬حاصل‬ ‫همین تعامل است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بیان مقام معظــم رهبری مبنی بر‬ ‫اینکه عالج دردهای مزمن کشور در انتخابات پرشور‬ ‫و انتخاب صحیح و اصلح اســت‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه‬ ‫مصر به بی طرفی و اجرای‬ ‫تمامی دلسوزان کشــور ّ‬ ‫قانون در انتخابات هســتند و البته مدیران اجرایی‬ ‫حق دخالت در انتخابات بــه نفع یا علیه کاندیدای‬ ‫خاصی را ندارند‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان یــاداور شــد‪ :‬تــاش تمــام‬ ‫دســت اندرکاران انتخابات حضور پرشــور مردم در‬ ‫پای صندوق های رای اســت و کلیه امکانات استان‬ ‫در مسیر انتخاباتی با نشاط بسیج شده است تا منجر‬ ‫به انتخابی اصلح شود‪.‬‬ ‫حق شــناس خاطرنشــان کرد‪ :‬در انتخابات پیشین‬ ‫شاهد مشارکت ‪ ۵۸‬درصدی مردم استان بودیم و با‬ ‫وجود شرایط کرونایی امیدواریم با همراهی گروه های‬ ‫سیاســی و احزاب بتواند مشارکت مردمی را افزایش‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬همکاری رسانه ها و صدا و سیما نقش‬ ‫تاثیرگذاری در ارتقا شور انتخاباتی دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان گفت‪ :‬امروز کشــور در شرایط‬ ‫بسیار سختی اداره می شود و نظام سلطه هزینه های‬ ‫مقاومت کشــور را باال برده اســت اما خوشبختانه‬ ‫در چنین شــرایط دســتاوردهای ارزشــمندی در‬ ‫کشــور حاصل شده که البته ماحصل همکاری تمام‬ ‫ارکان نظام است‪.‬حق شــناس ادامه داد‪ :‬تمام تالش‬ ‫ما زمینه ســازی برای افزایش حضــور مردم در پای‬ ‫صندوق های رای اســت و در این راستا هیات های‬ ‫اجرایی و نظارت هم مسیر هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا به نقل از اســتانداری گلســتان‪،‬‬ ‫حمیدرضــا بهمنی نــژاد رئیس هیــات نظارت بر‬ ‫انتخابات استان نیز در این جلسه گفت‪ :‬باید امنیت‬ ‫روانی مردم تامین شود و موضوعات همه تالش کنیم‬ ‫مشکالت مردم مرتفع شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬امیدواریم شاهد حضور پرشور و فراگیر‬ ‫مــردم در انتخابات پیش رو باشــیم و در هرکدام از‬ ‫انتخابات های سال اتی‪ ،‬انتخاب اصلح انجام شود‪.‬‬ ‫همزمان با هفته منابع طبیعی وروز درختکاری‬ ‫انجامگرفت‬ ‫کاشت نهال به یاد درگذشتگان‬ ‫شرکت نفت وگاز اروندان‬ ‫گرامیداشــت یاد وخاطره درگذشتگان منتسب به‬ ‫شــرکت نفت وگاز اروندان همزمان با هفته منابع‬ ‫طبیعی و روز درختکاری انجام شد به گزارش روابط‬ ‫عمومی شرکت نفت وگاز اروندان به مناسبت روز‬ ‫درختکاری واشاعه فرهنگ غرس نهال در طبیعت‬ ‫با حضور دبیر شورای فرهنگی‪ -‬دینی صنعت اب‬ ‫و برق استان برگزار شد‬ ‫مراسم تجلیل از یاوران و خادمان نماز‬ ‫شرکت اب و فاضالب گیالن‬ ‫به گزارش دفتر روابــط عمومی و اموزش همگانی‬ ‫شــرکت ابفای گیالن؛ حجت االسالم و المسلمین‬ ‫کمالی در این مراسم ضمن قدردانی از فعالیت های‬ ‫یاوران و خادمان نماز شرکت اب و فاضالب گیالن‬ ‫مدیرمخابراتمنطقهگلستان‪:‬‬ ‫پروژههایمخابراتی‬ ‫به صورت قانونی و رعایت‬ ‫تمامی دستورالعمل ها انجام شود‬ ‫حجت االسالم سید ابراهیم رییسی در جریان بازدید‬ ‫از مجتمع فوالد ارومیه در مصاحبه خود با خبرنگاران‬ ‫در اظهار داشــت‪ :‬در این استان مسائل مختلفی اعم‬ ‫از بحث واحدهای تولیدی‪ ،‬پرونده های قضایی مطرح‬ ‫استاندار گلستان‪ :‬همه مکلف به اجرای‬ ‫قانوندرانتخاباتهستیم‬ ‫ایسنا‪/‬گلستان اســتاندار گلستان با تاکید بر اهمیت‬ ‫سالمت انتخابات‪ ،‬گفت‪ :‬همه مکلف به اجرای قانون‬ ‫در انتخابات هستیم و مراقبت از رای مردم به عنوان‬ ‫امانتی در دســت برگزارکنندگان از شــروع تا پایان‬ ‫فرایند انتخابات از اهمیت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫امادگی واحد های ثبتی جهت تعویض اســناد مالکیت دفترچه ای با اســناد تک برگی در‬ ‫کمترین زمان ممکن‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دســتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد‬ ‫سند رســمی مصوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شماره ‪139960310019005613‬‬ ‫مورخ ‪ 1399/09/23‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور‬ ‫مســتقر در واحد ثبتــی فریدونکنار تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضــی خانم فاطمه‬ ‫صادقی فرزند حســین نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت‬ ‫‪ 83.48‬متر مربع به شــماره پالک ‪ 1729‬فرعــی از ‪ 66‬اصلی واقع در فریدونکنار بخش‬ ‫‪ 2‬خریداری از خانم بی بی عابدیان مالک رســمی محرز گردیده اســت ‪ .‬لذا به موجب ماده‬ ‫‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائیــن نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‬ ‫‪ /‬کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در‬ ‫روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تســلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامــات ثبت موکول به ارائــه حکم قطعی‬ ‫دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبــت مبادرت به صدور‬ ‫سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪1399/12/18 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910127 :‬‬ ‫مرتضی خواجوی رئیس ثبت اسناد و امالک فریدونکنار‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره ‪ 8042338‬سال‬ ‫‪ 99.2218‬تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابــن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت‬ ‫متقاضــی ولی اله ســرائی بــه کد ملــی ‪ 2218717840‬صــادره از تنکابن فرزند‬ ‫غالمرضا ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ‪ 7.55‬متر مربع‬ ‫(به شــرط تجمیــع با پالک ‪1575‬فرعــی)دارای پالک ‪ 2487‬فرعیــاز پالک ‪ 3‬اصلی‬ ‫بخش ‪ 3‬واقع درقریه محمد حسین ابادخریداری شده از مالک رسمی لذا به منظور‬ ‫اطــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود تا در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند‬ ‫از تاریخ انتشــاراولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت‬ ‫خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و‬ ‫عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت اول ‪1399.12.04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ :‬نوبت دوم ‪1399.12.18 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19910149 :‬‬ ‫هادی مال حسینی سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4140‬‬ ‫خبر‬ ‫دیدار رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری با شهردار باقرشهر‬ ‫رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان ری با شهردار باقرشهر و مسئول امور ایثارگران شهرداری‬ ‫باقرشهر دیدار کردند‪ .‬حســین نصراله معاون مدیرکل و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان‬ ‫ری‪ ،‬در زمینه برنامه ریزی مراسمات روز شهید و سالروز تاسیس بنیاد شهید انقالب اسالمی به فرمان‬ ‫امام راحل عظیم الشــان با شهردار باقرشــهر گفتگو کرد‪.‬وی افزود ‪ :‬نهادینه نمودن روز ‪ 22‬اسفند به‬ ‫عنوان روز بزرگداشت شهداء امری ضروریست و وظیفه همه مسئولین است در این راستا تالش نمایند‪.‬‬ ‫در این دیدار وی عملکرد امور ایثارگران شــهرداری را مطلوب ارزیابی کرد‪.‬ســعید اســتادفرج شهردار‬ ‫باقرشــهر با بیان اینکه شــهادت یک واژه معنوی است و ارزوی هر انسان ازاده ای‪ ،‬شهادت در راه خدا‬ ‫می باشد عزت و سربلندی امروز نظام و ملت اسالمی را مرهون ایثار و جانفشانی دیروز شهدا دانست‪.‬‬ ‫مراسم باقرشهر من ‪ ،‬توفیق خدمت در باقرشهر‬ ‫ایین رونمایی از اپلیکیش باقرشــهر من با حضور شــهردار ‪ ،‬اعضای شورای اسالمی باقرشهر و جمعی‬ ‫از مســئوالن در سالن عطر یاس برگزار شــد‪.‬ابوطالب بقرایی رئیس شورای باقرشهر با اشاره به اهتمام‬ ‫ویژه اعضای شــورای شهر به پیگیری مطالبات و حوائج شهروندان گفت‪ :‬با افتتاح و بهره برداری از این‬ ‫اپلیکیشن‪ ،‬مدیران شهری جزو اولین نفراتی هستند که با مردم می توانند ارتباط مستقیم داشته باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این اپلیکشن با در نظر گرفتن قسمت های مختلف مثل معرفی نخبگان شهری‪ ،‬درج اگهی‬ ‫های استخدام صنایع و مشاغل و درج اخرین اخبار به روز‪ ،‬مشاهده مصوبات و کمیسیون ها و ‪ ...‬با قرار‬ ‫گرفتن در ادرس وب سایت شورای باقرشهر و دانلود ان در اختیار شهروندان قرار می گیرد‪.‬‬ ‫این مراســم با حضور شهردار و اعضای شورای اسالمی باقرشــهر‪ ،‬اعضای ادوار شورا ‪ ،‬روسای ادارات ‪،‬‬ ‫فرمانده بسیج باقرشهر و مدیران شهرداری در سالن عطر یاس برگزار شد‪.‬‬ ‫در پایان مراســم از سعید اســتادفرج به پاس خدمات ارزنده در پیگیری مطالبات شهروندان و افتتاح‬ ‫و بهــره برداری از پروژه های عمرانی و مدیران دســتگاه های اجرایی و اعضــای گروه های جهادی و‬ ‫نیروهای بســیجی باقرشهر که به مقابله با ویروس کرونا پرداخته بودند با اهدای لوح سپاس و هدایایی‬ ‫تجلیل به عمل امد‬ ‫خبر خوبی دیگر به مردم قرچک‬ ‫اغازعملیاتاحداثاولینپایانهتاکسیقرچک‬ ‫شــهردار قرچک از اغاز عملیات احداث اولین پایانه تاکسی در این شهر خبر داد‪.‬محسن خرمی شریف‬ ‫دراین خصوص اظهار کرد‪ :‬به منظور رفاه مســافران و با توجه به شــرایط ترافیکی مرکز شهر و ازدهام‬ ‫تاکســی های ‪ 3‬محور شهرک گلها‪ ،‬قشالق جیتو و پاکدشت‪ ،‬عملیات احداث اولین پایانه تاکسی شهر‬ ‫قرچک اغاز شد‪.‬وی افزود‪ :‬ایمنی شهروندان یکی از مهم ترین مولفه ها برای تردد و حمل و نقل در شهر‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬از همین رو در تالش هستیم تا اولین پایانه تاکسی در شهر قرچک را احداث کنیم‪.‬‬ ‫شهردار قرچک خاطرنشان کرد‪ :‬احداث و توسعه پایانه های حمل و نقل عمومی در نقاط پر تردد نقش‬ ‫مهمی در مدیریت جابجایی مســافران دارد‪ ،‬لذا با بررسی های کارشناسی شده‪ ،‬در مرکز شهر روبروی‬ ‫مصلی نمازجمعه جنب پارک والیت زمینی با مساحت ‪ 900‬مترمربع برای اجرای عملیات احداث پایانه‬ ‫در نظر گرفته شــد ‪.‬محسن خرمی شریف در پایان با بیان اینکه ‪ 140‬تاکسی در ایستگاه شهرک گلها‪،‬‬ ‫قشالق جیتو و پاکدشت فعالیت دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ظرفیت داخلی این پایانه برای پارک تاکسی ‪ 50‬عدد‬ ‫است که با اعتباری بالغ بر بیش از ‪ 700‬میلیون تومان احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫پرداخت سریع و اسان قبوض تلفن ثابت بدون نیاز به شناسه قبض‬ ‫گرگان‪ -‬مدیر مالی مخابرات منطقه گلســتان از پرداخت سریع قبوض تلفن ثابت بدون نیاز به شناسه‬ ‫قبض خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان‪« ،‬حمیدرضا قاسمی»‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬جهت تســریع و تســهیل در پرداخت قبوض تلفن ثابت مشترکان در سطح استان گلستان امکان‬ ‫جدیدی تعبیه شده است که بدون نیاز به داشتن شناسه قبض‪ ،‬پرداخت ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیــر مالی مخابرات منطقه گلســتان‪ ،‬گفت‪ :‬امــکان جدیدی بر روی تمامی دســتگاههای پوز بانک‬ ‫پارســیان‪ ،‬فعال در فروشگاهها‪ ،‬در سراسر شهرها و روستاهای استان فراهم شده که مشترکان صرفاً با‬ ‫وارد نمودن شــماره تلفن ثابت با کد شهرســتان‪ ،‬می توانند با سرعت و به اسانی نسبت به واریز بدهی‬ ‫پایان دوره و میاندوره تلفن ثابت خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با این روش پرداخت‪ ،‬در صورت قطع بودن تلفن مشــترک‪ ،‬بدون نیاز به تماس و یا مراجعه‬ ‫به مخابرات‪ ،‬تلفن قطع شده به طور خودکار وصل خواهد شد‪.‬‬ ‫برقراری ارتباط بیش از‪ 4500‬مشترک تلفن ثابت‬ ‫در کمتر از ‪ 5‬ساعت در شهرستان کالله‬ ‫گرگان‪ -‬ارتباط بیش از ‪ 4500‬مشترک تلفن ثابت که در اثر قطعی فیبر نوری به منظور ایجاد خسارت‬ ‫به تجهیزات مخابراتی انجام شــد در کمتر از ‪ 5‬ساعت برقرار شــد‪ .‬به گزارش راه مردم به نقل از اداره‬ ‫روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان‪ ،‬در پی ایجاد خسارت به تجهیزات مخابراتی از سوی عده ای‬ ‫در محل پل گوگجه شهرســتان کالله‪ ،‬کارشناســان مخابرات بالفاصله با حضور در محل نسبت به رفع‬ ‫خرابی و برقراری ارتباط مشــترکان اقدام کردند‪ .‬به گفته خواجه نفس رئیس اداره مخابرات شهرستان‬ ‫کالله این خســارت که منجر به قطع ارتباط بیش از ‪4500‬خط تلفن ثابت و ‪ 1653‬خط اینترنت در‬ ‫‪ 12‬روســتا شــده بود‪ ،‬ارتباطات همراه اول را نیز در این منطقه دچار قطعی و اختالل کرده بود که با‬ ‫همت کارشناســان و حضور به موقع در محل‪ ،‬در کمتر از ‪ 5‬ســاعت ارتباط مجددا برقرار و در اختیار‬ ‫مشــترکان قرار گرفت‪« .‬مهران مرادی» با اشاره به اینکه خسارت به تجهیزات مخابراتی موجب اختالل‬ ‫در ارائه خدمات با کیفیت مخابراتی خواهد شــد افــزود‪ :‬از انجائیکه اولویت مخابرات رفع خرابی ها در‬ ‫اسرع وقت می باشد از همکاران خود در این زمینه قدردانی کرد و از مردم خواست با مشاهده هرگونه‬ ‫موارد مشکوک در هنگام وقوع خسارت و یا سرقت توسط افراد خاسر و سارق‪ ،‬مراتب را با شماره ‪3144‬‬ ‫به اطالع مخابرات رسانده تا در اسرع وقت نسبت به حضور در محل و اقدامات الزم برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتگازگیالن‪:‬‬ ‫‪ 10‬درصد صرفه جویی‪ ،‬موجب ‪ 15‬درصد تخفیف گازبها می شود‬ ‫به گزارش روابط عمومی گاز گیالن‪ ،‬حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اشاره به تصویب‬ ‫نامه هیئت وزیران به ریاست معاون اول ریاست جمهوری درخصوص هزینه گاز اظهار داشت‪ :‬از ابتدای‬ ‫زمستان امسال بجهت نهادینه شدن فرهنگ صرفه جویی در جامعه‪ ،‬مقرر شد تا مشترکین کم مصرف‬ ‫گاز از پرداخت هزینه معاف شوند‪.‬وی با بیان این موضوع اظهار داشت‪ :‬این تصویب نامه به معنای رایگان‬ ‫شــدن کامل هزینه گاز نبوده و تنها برای مشــترکینی می باشد که کمتر از ‪ 200‬مترمکعب در ماه گاز‬ ‫مصرف نمایند‪.‬مدیرعامل شــرکت گاز استان گیالن همچنین درخصوص دستورالعمل های جدید برای‬ ‫مصارف باالتر از ‪ 200‬مترمکعب گفت‪ :‬بر اســاس این تصویب نامه‪ ،‬مشــترکینی که در مقایسه با مدت‬ ‫مشــابه سال های ‪ 1396‬و ‪ 10 ، 1397‬درصد کاهش مصرف داشته اند مشمول ‪ 15‬درصد تخفیف در‬ ‫گازبها خواهند شد‪.‬حســین اکبر ادامه داد‪ :‬مشترکین گاز طبیعی در صورت افزایش ‪ 15‬درصدی میزان‬ ‫مصرف گاز و بیشــتر از ان نســبت به مدت مشابه ســال های ‪ 96‬و ‪ ،97‬مشمول افزایش ‪ 15‬درصدی‬ ‫هزینه گاز خواهند شد که این مورد در قبوض گاز تحت عنوان بدهی گذشته درج می شود‪.‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این قوانین مربوط به فصل سرد سال یعنی از ‪ 16‬ابان تا ‪ 15‬فروردین سال اینده می باشد و نحوه‬ ‫محاسبه تخفیف و یا افزایش مبلغ گازبها در فصل گرم متفاوت بوده که شرح ان به صورت مبسوط در‬ ‫تصویب نامه مذکور قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه پدافند غیر عامل شهر کهریزک با محوریت اسقبال از بهار‬ ‫سومین جلسه پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران شهر کهریزک برگزار شد‪ .‬علی یحیی‬ ‫پور؛ شهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت‪ :‬جلسه پدافند غیر عامل شهر کهریزک با هدف پیش بینی‬ ‫و ارائه تمهیدات جهت سفرهای نوروزی و رفع مشکالت شهر با حضور اعضای این ستاد برگزار شد‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬یکی از مهمترین موضوعات مطرح شــده در این جلســه بررســی و ارائه تمهیدات سفر نوروزی‬ ‫در راســتای نظر ســتاد ملی کرونا بود که پیشنهادات متعددی در خصوص اطالع رسانی جهت ترغیب‬ ‫شهروندان به عدم سفر و ارائه خدمات به مسافران پیشنهاد گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه این جلســه گزارش مرکز اتش نشــانی و خدمات ایمنی شــهرداری کهریزک در‬ ‫خصوص اماده باش نوروز و ارائه تمهیدات الزم در خصوص کاهش مخاطرات چهارشــنبه سوری مورد‬ ‫بررسی قرار گرفت و تمامی نقطه نظرات مناسب و تجربیات سالهای گذشته درخصوص ایجاد ارامش و‬ ‫ایمنی در این ایام مورد بررسی قرار گرفت‪.‬شهردار کهریزک خاطر نشان کرد‪ :‬بر اساس پیگیری مصوبات‬ ‫جلســات گذشــته‪ ،‬بررســی گزارش اداره ابفای شهر کهریزک جهت مشــکالت لوله های اب واقع در‬ ‫زیرگذر پل شهدای قاسم اباد در ابتدای بلوار امام حسین( ع) در دستور کار اعضای جلسه قرار گرفت‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 24‬رجب ‪1442‬‬ ‫دو شنبه ‪ 18‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬مارس ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4140‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور ‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫نفت پاسارگاد‬ ‫برگزیده صنعت سبز شد‬ ‫شرکت نفت پاســارگاد برای پنجمین سال‬ ‫متوالی بــه عنوان واحد برگزیــده صنعتی‬ ‫سبز انتخاب شــد و لوح و تندیس همایش‬ ‫ملــی صنعــت و خدمات ســبز کشــور را‬ ‫دریافت نمود‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شــرکت نفت پاســارگاد‪ ،‬در مراسم تقدیر‬ ‫از صنایــع و خدمات ســبز‪ ،‬شــرکت نفت‬ ‫پاســارگاد به عنوان واحد برگزیده صنعتی‬ ‫ســبز انتخاب و موفق به دریافت ‪ 2‬تندیس‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کارخانه اراک و پایانه ماهشهر شرکت نفت‬ ‫پاســارگاد در ارزیابی های صــورت گرفته‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫نخستین واکنش وزارت میراث فرهنگی به حمله مسلحانه به موزه هفت تپه‬ ‫مدیرکل موزه ها‪ :‬گزارشی از حمله مسلحانه نداریم‬ ‫مدیرکل موزه ها گفت‪ :‬هنوز گزارشــی از حمله مســلحانه به‬ ‫موزه هفت تپه شــوش دریافت نکرده ام‪ .‬موزه های کشور از نظر‬ ‫حفاظت بهترین شرایط را دارند‪.‬‬ ‫محمدرضــا کارگر به دنبال حمله مســلحانه به موزه هفت تپه‬ ‫شوش توســط افراد ناشناس که (یکشنبه ‪ ۱۷‬اسفند) رخ داد‪،‬‬ ‫درحالی که خارج از دفتر کارش بود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز گزارشــی از‬ ‫این حمله مسلحانه به دستم نرسیده است و این خبر را از شما‬ ‫می شــنوم و اطالعی ندارم‪ .‬صحت و سقم چنین اتفاقی باید به‬ ‫صورت رسمی گزارش شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬امنیت موزه ها با فرماندهی یگان حفاظت وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی تامین می شود و‬ ‫در کل موزه هــا از نظر حفاظت بهترین شــرایط را دارند‪ .‬تمام‬ ‫موزه ها از نظر حفاظت الکترونیکی به دوربین مداربسته و اتاق‬ ‫کنترل مجهز هستند و همه ان ها تحت نظارت یگان حفاظت‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی محفاظت‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬همه موزه های کشــور دارای کد و رده حفاظتی‬ ‫هستند که یگان حفاظت نیز برای تامین امنیت ان ها با نیروی‬ ‫انتظامی و ارکان امنیتی کشــور هماهنگ اســت و تا االن هم‬ ‫هیچ گونه مشــکلی نداشته ایم‪ .‬البته ممکن است برخی موزه ها‬ ‫واجد شرایط دریافت تندیس شدند‪.‬‬ ‫حضور نداشتن شــرکت در فهرست صنایع‬ ‫االینده ‪ ،‬نصب و راه اندازی سیستم تصفیه‬ ‫و کنتــرل الودگی هوا‪ -‬اب‪ -‬صدا و خاک ‪،‬‬ ‫نصــب و راه اندازی سیســتم پایش انالین‬ ‫بــر روی خروجــی دودکش هــا و خروجی‬ ‫پســاب ها و اجرای برنامه مدیریت پسماند‪،‬‬ ‫تولید محصوالت دوســت دار محیط زیست ‪،‬‬ ‫مدیریت مصرف انرژی (اب‪ ،‬برق و سوخت)‬ ‫و جایگزینــی انرژی هــای پــاک‪ ،‬ایجاد و‬ ‫توسعه فضای سبز‪ ،‬فرهنگ سازی در حوزه‬ ‫محیط زیســت و ایفــای مســئولیت های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فعالیت های اموزشــی به منظور‬ ‫ارتقــاء دانش زیســت محیطــی کارکنان‪،‬‬ ‫استقرار دفتر محیط زیست یا واحد ‪HSE‬‬ ‫در صنعت و جــذب نیروهای متخصص در‬ ‫دوربین های کهنه تری داشــته باشــند و ضبط اطالعات ان ها‬ ‫یک ماهه باشــد درصورتی که باید یک ســاله باشــد و یا تعداد‬ ‫سربازهای کمی در موزه مستقر باشد‪.‬‬ ‫مدیــرکل موزه ها و امــوال منقول تاریخی در پاســخ به این‬ ‫ســوال که این کمبودها به اطالع دفتر موزه ها یا وزارت میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی می رسد اظهار کرد‪ :‬نیاز‬ ‫نداریم که ما این گزارش ها را داشــته باشــیم‪ .‬امنیت موزه ها‬ ‫تحــت فرماندهــی یگان حفاظت اســت و ان هــا مدیریت و‬ ‫محافظت می کنند‪.‬‬ ‫کارگر درباره این که ایا در جریان کمبودهای موزه هفت تپه از‬ ‫جمله خاموشی دوربین ها و سیستم های امنیتی در مقاطعی و‬ ‫مستقر نبودن نیروی یگان حفاظت قرار داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫موزه ها اســتانی هستند و معموال چنین مسائلی را با مسووالن‬ ‫اســتان مکاتبه می کنند‪ .‬در واقع ما (اداره کل موزه ها و اموال‬ ‫منقــول تاریخی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی) با هیچ موزه ای مستقیم کار نمی کنیم و ان ها مستقیم‬ ‫با ما مکاتبه ندارند‪.‬‬ ‫ســاعت ‪ ۴‬و ‪ ۴۵‬دقیقه بامداد روز یکشنبه ‪ ۱۷‬اسفندماه موزه‬ ‫هفت تپه شوش توسط افراد ناشناس مورد حمله مسلحانه قرار‬ ‫گرفت‪ .‬علی درویش ـ فعال میراث فرهنگی شوش ـ در این باره‬ ‫حوزه محیط زیســت و پیاده ســازی نظام‬ ‫مدیریت زیســت محیطی و اخذ گواهینامه‬ ‫‪ ISO14001‬و ‪ 18001 OHSAS‬از‬ ‫جمله اقدامات شــرکت نفت پاســارگاد در‬ ‫زمینه زیســت محیطی می باشد که موجب‬ ‫شد تا ســازمان حفاظت از محیط زیست با‬ ‫اهدای تندیس از این شرکت تقدیر نماید‪.‬‬ ‫ُکری خوانی برای کرونا‬ ‫با نفس هایی که سال هاســت به دشــواری رفت و امد می کنند‪ ،‬علی دهباشی‬ ‫حاال با روزها و «شــب های بخارا» در بســتر بیماری است؛ واژه ها اما هر روز‬ ‫بیش از پیش برای او می بارند‪.‬‬ ‫حدود دو هفته از جدال علی دهباشــی با کرونــا در منزل و بعد روی تخت‬ ‫بیمارســتان می گذرد؛ جدالی که مدت هاست اهالی فرهنگ‪ ،‬ادب‪ ،‬هنر و علم‬ ‫کرونــا را در ان شکســت خورده می بینند و انگار برای ایــن ویروس از نامی‬ ‫کــه با «کلک»‪« ،‬بخارا» و بزرگ ترین نام های ایران گره خورده اســت‪ُ ،‬کری‬ ‫می خواننــد‪ .‬هرچند که از واژه ها پیداســت دل ها همه نگران علی دهباشــی‬ ‫هســتند؛ یکی از بر بالین افتادن و خفتن مردی که دهه ها شعله زبان فارسی‬ ‫و میــراث فرهنگ ایرانی را برافروخته داشــته می گوید‪ ،‬دیگری ارزو می کند‬ ‫که کاش می توانســت نفس های خود را به او هدیه کند‪ ،‬برخی نگران پرندگان‬ ‫ بازدید مدیرعامل بانک ملت از کارخانه نفت پاســارگاد بندرعباس‪ ،‬بیگدلی‪ :‬به همکاری با نفت پاسارگاد افتخار می کنیم‬ ‫محمــد بیگدلی مدیرعامل بانک ملت و جمعی از مدیران ارشــد این بانک‬ ‫با حســین نیکخواه مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد و اعضای هیات مدیره‬ ‫این شــرکت در محل کارخانه بندرعباس نفــت بندرعباس دیدار و گفتگو‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت نفت پاسارگاد‪ ،‬حســین نیکخواه در این‬ ‫دیــدار با بیــان اینکه اســتفاده از ظرفیت های خالی این شــرکت تنها با‬ ‫افزایش صــادرات ان امکا ن پذیر اســت‪،‬گفت‪ :‬صادرات حــال حاضر نفت‬ ‫پاســارگاد در حدود یک میلیون تن در ســال است و امیدواریم با عملیاتی‬ ‫کــردن ظرفیت های بالقوه شــرکت بتوانیم این میزان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫حســین نیکخواه در این دیدار با اشاره به اثرات تحریم ها بر فضای کسب‬ ‫و کار کشــور به ویژه در حوزه صادرات‪،‬اظهار کرد‪ :‬خروج از این فضا تنها‬ ‫بــا یاری و کمک تمامی دســتگاه ها بــه ویژه نظام بانکی کشــور و علی‬ ‫الخصوص مدیران بانک ملت میســر است‪.‬‬ ‫محمــد بیگدلــی مدیرعامل بانک ملت نیز با عنوان این مطلب که شــرکت‬ ‫نفت پاســارگاد شرکتی منحصر به فرد در حوزه اقتصادی و فضای کسب و‬ ‫کار کشــور است‪ ،‬افزود‪ :‬این شرکت برای ما مشتری اســتراتژیکی شناخته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬برای ما افتخار بزرگی اســت کــه تمامی خدمات بانکی‬ ‫شــرکت نفت پاسارگاد از طریق بانک ملت به متقاضیان ارائه می شود و ما‬ ‫اماده هســتیم تا برای اســتفاده از تمامی ظرفیت های خالی شرکت نفت‬ ‫پاسارگاد‪ ،‬همکاری منســجمی با این شرکت داشته باشیم‪.‬‬ ‫محمــد بیگدلی اعالم کــرد که بانک ملــت اماده تنظیــم تفاهم نامه ای‬ ‫لیال ســرائی رئیس هئیت مدیره افزود شرکت پیام پویا تدبیر با بیش از ده سال‬ ‫ســابقه فعالیت در حوزه هــای مختلف بازرگانی و با اتکاء بــه جمعی از جوانان‬ ‫متخصص و با بکارگیری اســتاندارهای ملی و جهانی و در راستای خدمت رسانی‬ ‫به کلیه ارگانها‪ ،‬ســازمان های دولتی و خصوصی و با توجه به فرمایشــات رهبر‬ ‫فرزانه و مصادف با سیاستهای هئیت مدیره که با اجرای قوانین و معنویات مقام‬ ‫معظم رهبری اغاز به کار نموده است‪ .‬در همین خصوص طرح واگذاری اقساطی‬ ‫لوازم خانگی و با شرایط خداپســندانه با نیت خدمتگذاری مندرج در قرارداد به‬ ‫کلیه پرسنل ســازمانهای دولتی و خصوصی نیرومصلح‪،‬ســپاه پاسداران‪ ،‬نیروی‬ ‫نظامی‪ ،‬ارتش و اماده خدمت رسانی می باشد‪.‬‬ ‫لیال ســرائی افزود این طرح بمناسبت چهل و دومین ســالگرد پرافتخار انقالب‬ ‫اسالمی شروع به کارنموده است‪.‬‬ ‫امیداســت بتوانیم خدمتی شایسته به مردم کشــورمان داشته باشیم و در پایان‬ ‫از نشــریه راه مردم کمال تشــکر و قدردانی را خواهانم و از پرسنل و مدیرعامل‬ ‫شرکت پیام پویا تدبیر بپاس زحمات قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫اطالعات تکمیلی سایت شرکت از همین نشریه اطالع رسانی خواهد شد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‪...‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بدین وسیله به اطالع میرساند معاونت اداره کل و مدیریت اموزش و پرورش شهرستان سقز در نظر دارد تعدادی از امالک خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی بصورت اجاره‬ ‫به مدت یکسال شمسی واگذار نماید‪.‬‬ ‫مشخصات امالک‬ ‫‪ -1‬مغازه شماره یک دبیرستان نبوت خیابان حمزه (رض)با قیمت پایه ماهیانه هفت میلیون ریال‬ ‫‪ -2‬مغازه شماره دو دبیرستان نبوت خیابان حمزه(رض) با قیمت پایه ماهیانه پنج میلیون ریال‬ ‫‪ -3‬مغازه دبیرستان حجاب خیابان ورزش روبروی اداره اموزش و پرورش با قیمت پایه ماهیانه شش میلیون ریال‬ ‫‪ -4‬مغازه دبیرستان سعدی خیابان بهارستان خیابان عمار با قیمت پایه ماهیانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪ -5‬زمین ‪ 2700‬متری شهرک دانشگاه جنب مرکز بهداشت با قیمت پایه ماهیانه چهل میلیون ریال‬ ‫‪ -6‬دو اتاق شیفت عصردبستان بوعلی خیابان شهدا جنب بهداشت شهید شکر ریز با قیمت پایه ماهیانه چهار میلیون ریال‬ ‫‪ -7‬ساختمان قدیمی اموزش و پرورش روستای سرا‪-‬بخش مرکزی روستای سرا با قیمت پایه ماهیانه پنج میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪ -8‬دوقطعه زمین کشاورزی اردوگاه روستای کوچک سفلی بخش مرکزی روستای کوچک سفلی با قیمت پایه سالیانه بیست و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال‬ ‫‪ -9‬طبقه همکف مرکز اموزش استثنایی بلوار کردستان خیابان امیرکبیر روبروی مرکز بهداشت با قیمت پایه ماهیانه هشت میلیون ریال‬ ‫‪ -2‬شرکت کنندگان می بایست به میزان ده درصد مبلغ معامله ضمانتنامه بانکی تهیه و به ضمیمه پیشنهاد خود ارائه نمایند‬ ‫‪ -3‬متقاضیان شرکت در مزایده میتواننداز تاریخ ‪ 1399/12/18‬لغایت تاریخ ‪1399/12/27‬جهت ثبت نام در مزایده به سایت ‪ setadiran.ir‬و جهت دریافت اسنادشرکت در مزایده به‬ ‫مدیریت اموزش و پرورش شهرستان سقز مراجعه نمایند‬ ‫‪ -4‬مهلت پایانی تحویل پیشنهادات پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪1400/1/7‬می باشد‬ ‫‪ -5‬زمان بازگشایی پیشنهادات و تشکیل کمیسیون معامالت روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/8‬می باشد‬ ‫م الف ‪843‬‬ ‫معاون مدیر کل و مدیر اموزش و پرورش شهرستان سقز‪-‬عارفی‬ ‫اگهی فراخوان شناسایی و ارزیابی مناقصه گران‬ ‫شماره مناقصه‪ILPC/99-016 :‬‬ ‫چندجانبه اســت تا در راســتای کاهش مشــکالت نقدینگی نفت پاسارگاد‬ ‫گامی برداشــته باشــد و در همین رابطــه هم مدل جدیــدی را طراحی‬ ‫خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رشد ده پله ای نفت پاسارگاد در میان صد شرکت برتر ایران‬ ‫شــرکت نفت پاسارگاد امسال نیز همانند ســالهای قبل جزو صد‬ ‫شــرکت برتر کشور به انتخاب ســازمان مدیریت صنعتی برگزیده‬ ‫شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم انالین؛نفت پاســارگاد امسال با رشد ده پله ای‬ ‫نســبت به سال گذشــته به عنوان پیشتاز شــرکت های مجموعه‬ ‫هلدینگ سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین (تاپیکو) در‬ ‫این رده بندی انتخاب شد‪.‬‬ ‫نفت پاسارگاد بزرگترین تولیدکننده قیر در خاورمیانه از موفق ترین‬ ‫شرکت ها در صادرات محصوالت نفتی در ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫شرکت پیام پویا تدبیر در راستای خدمت رسانی به مردم عزیز کشورمان فعالیت های خود را شروع کرد‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان کردستان‬ ‫اداره کل و مدیریت اموزش و پرورش شهرستان سقز‬ ‫او که حاال تنها مانده اند هســتند و همه انتظار بازگشتش به روزها و شب های‬ ‫«بخارا» را می کشــند‪ .‬واژه ها برای دهباشی این چنین می بارند‪:‬‬ ‫ابوالفضل خطیبی‪ ،‬نویسنده‪ ،‬شــاهنامه پژوه و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی‬ ‫یادداشــت خود برای دهباشی را پس از ارزوی ســامتی برای او با «بخارا»‬ ‫اغاز کرده و اورده اســت‪« :‬تقریبا همه مجالت ایران‪ ،‬از دوره زمانی انتشــار‬ ‫خود از ســه ماه تا چند سال عقب اند‪ ،‬اما دهباشی‪ ،‬مثال با چاپ همین شماره‬ ‫نوروزی (شــماره ‪ ،۱۴۲‬فروردین و اردیبهشــت ‪ )۱۴۰۰‬دو ماه از زمان خود‬ ‫جلوتــر افتاد و گویا بــه خاطر همین‪ ،‬ویروس کرونا را هم گیج کرده باشــد‪.‬‬ ‫با شــناختی کــه از روحیه علی اقا داریم‪ ،‬بــه زودی کرونای پتیاره را فراری‬ ‫می دهد و به پشــت میز کارش برمی گردد‪ .‬جغدهایش منتظرند و کبوترهایش‬ ‫و همه ما نیز هم‪.‬‬ ‫به ایسنا گفته است‪ :‬هرچند خوشبختانه این اتفاق با هوشیاری‬ ‫پرســنل نگهبان موزه بی نتیجه ماند و فاجعــه ناگوار جانی یا‬ ‫ســرقت اثار تاریخی موزه را به همراه نداشــته است اما زنگ‬ ‫خطری بزرگ برای حفاظت از موزه هایی اســت که از توجه و‬ ‫امکانات کافی برخوردار نیستند‪.‬‬ ‫به گفته این فعــال میراث فرهنگی‪ ،‬موزه هفت تپه سیســتم‬ ‫امنیتی مناسبی ندارد و یگان حفاظت میراث فرهنگی به علت‬ ‫کمبود نیرو‪ ،‬حضور فیزیکی موثر در محل موزه ندارد‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی ایالم به استناد مجوز صادره از کمیسیون معامالت‪ ،‬در‬ ‫نظر دارد «تعمیرات ماشین االت حساس واحد الفین» را با براورد حدودی‬ ‫‪ 120,000,000,000‬ریال از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذار‬ ‫نماید‪.‬‬ ‫لذا جهت ارزیابی کیفی مناقصه گران بدینوسیله از شرکت های واجد شرایط‬ ‫دعوت میگردد مدارک و مستندات مورد نیاز مندرج در سایت شرکت‬ ‫(‪ )ilampetro.ir‬را حد اکثر تا تاریخ ‪ 1399/12/27‬به ادرس ذیل ارسال‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫ادرس‪ :‬ایالم‪-‬چوار نرسیده به روستای ابزا‪ -‬مجتمع پتروشیمی ایالم‪-‬‬ ‫کمیسیون معامالت‬ ‫کدپستی‪6936159700 :‬‬ ‫تلفن‪ 08433360782-5 :‬داخلی ‪3014‬‬ ‫شرکت پتروشیمی ایالم‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!