روزنامه راه مردم شماره 4246 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4246

روزنامه راه مردم شماره 4246

روزنامه راه مردم شماره 4246

‫‪3‬‬ ‫کشاورزی قراردادی و توجه به‬ ‫الگوی کشت در دستور کار وزیر جهاد‬ ‫کشاورزیدولتایندهقراربگیرد‬ ‫عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی گفت‪:‬وزیر جهاد کشاورزی بااقتدار کامل و توجه‬ ‫ویژه به کشاورزی قراردادی و اجرای طرح ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫خشکیتاالب هایخوزستانناشیاز‬ ‫رهانشدنحقابهزیست محیطیاست‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باید اتش سوزی در مناطق طبیعی را‬ ‫بپذیریم‪ ،‬امروز در کالیفرنیا صدها هزار هکتار‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دولتمصوباتوتصمیماتمجلس‬ ‫برای رفع مشکالت خوزستان را‬ ‫اجرا نکرده است‬ ‫نماینده مردم اهواز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس افزایش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی بودجه‪ ،‬تخصیص ‪ ۵۰‬میلیون یورو ‪...‬‬ ‫‪ ۱۳‬ماه از محرمانه شدن امار بازار مسکن گذشت‬ ‫تداوم وعده های سرخرمن‬ ‫‪ 4‬وزارت راه و شهرسازی‬ ‫درحالی ‪ ۱۰‬روز به پایان عمر دولت حســن روحانی باقیمانده که معاونت مســکن و‬ ‫ساختمان نتوانسته وعده اعالم متوسط قیمت مسکن‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫سال هجدهم ‪ /‬شماره ‪4246‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫مدرک گرایی چماقی تواینوضعیتاقتصادیکیتعطیلمی کنه؟!‬ ‫برسرپیشرفتجامعه!‬ ‫یک کارشناس حوزه کار یکی ازعلل عدم جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را مدرک گرایی دانست و گفت‪:‬‬ ‫دلیل اینکه برخی رشته ها از سوی فارغ التحصیالن مورد توجه قرار نمی گیرد و تمایل کمتری به انجام انها دیده‬ ‫می شود این است که یا نگاه مثبتی نسبت به انها وجود ندارد یا حقوق و دستمزد پایینی دارند و شان و کرامت‬ ‫ان کار در جامعه رعایت نشده است‪.‬عبداله مختاری اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که به کار بها ندهیم و کار را را محترم‬ ‫نشماریم و به رشته های مورد نیاز بازار کار توجه نشان ندهیم‪ ،‬وضعیت فارغ التحصیالن همین گونه است و با‬ ‫فقر مهارتی در جامعه روبرو خواهیم بود‪.‬وی افزود‪ :‬جامعه ای که به شغل پاکبانی یا باغبانی به چشم حقارت نگاه‬ ‫کند‪ ،‬جامعه پیشرفته ای نخواهد بود لذا ما باید به شغل های تخصصی در دانشگاهها یا سطح اجتماع بها بدهیم‪.‬‬ ‫این کارشناس حوزه کار یکی از علل عدم جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را مدرک گرایی دانست و گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه امروز مدرک گرایی به چماقی بر سر پیشرفت جامعه تبدیل شده است‪ ،‬فارغ التحصیالن به دلیل داشتن‬ ‫مدرک لیسانس یا باالتر حاضر به انجام کارهای نظیر باغبانی یا پاکبانی نیستند در حالی که باید دانش اموختگان‬ ‫رشته فضای سبز در شهرداری ها استخدام شوند‪.‬به گفته مختاری در حال حاضر بالغ بر بیست هزار نفر از اتباع‬ ‫بیگانــه در فضای ســبز شــهرداری تهــران مشــغول کارنــد در حالی کــه تحصیل کــردگان و دانش‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫توجه به بخش خصوصی با خروج از اقتصاد نفتی‬ ‫مشاهدات میدانی در پنجمین روز تعطیالت سراسری تهران برای کنترل ویروس کرونا نشان می دهد که اصناف غیرضروری همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند که البته شرایط اقتصادی و نبود حمایت های دولتی در این وضعیت‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬تعطیالت شش روزه پایتخت و استان البرز به پایان می رسد‪ ،‬اما مشاهدات میدانی نشان می دهد همچنان این محدودیت ها اجرا نمی شود‪.‬با گسترش موج پنجم شیوع کرونا و افزایش امار مبتالیان در استان های تهران و‬ ‫البرز‪ ،‬تمامی دستگاه های دولتی‪ ،‬بانک ها و گروه های پر خطر اصناف و مشاغل استان های تهران و البرز از سه شنبه هفته گذشته به مدت ‪ ٦‬روز تعطیل شدند‪ .‬همچنین با وجود اینکه با رایزنی های اتاق اصناف وضعیت فعالیت مشاغل در‬ ‫شرایط قرمز تغییر کرد و در حال حاضر هم به جز تهران و کرج در سایر استان های قرمز فقط فعالیت هفت شغل محدود شده است اما بر اساس مصوبه قرارگاه کرونا مقرر شد در این مدت‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رییسی تجارت ایران و‬ ‫روسیه را ازاد می کند؟‬ ‫شناسایی‪ ۱۸۶۳۲‬بیمارجدید‬ ‫ثبتباالترینفوتی هایکرونا‬ ‫درپیکپنجم‬ ‫یک فعال حوزه کار معتقد است تا زمانی که از اقتصاد نفتی فاصله نگیریم‪ ،‬نمی توانیم به سرمایه های انسانی‪،‬‬ ‫کارافرینی و فعاالن بخش خصوصی توجه کنیم‪.‬علیرضا حیدری‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد نفتی باعث شده تا از‬ ‫حرکت به سمت فعالیت های نواورانه و تولید محور فاصله بگیریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی می توانیم به نیروی کار‬ ‫و سرمایه های انسانی و فعاالن بخش خصوصی توجه کنیم و انها را در سیاستگذاری ها و تصمیم گیری ها‬ ‫مشارکت دهیم که به انها نیاز داشته باشیم اما این نیاز از کجا تامین می شود؟ ‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫ر صفحه‪2‬‬ ‫مذاکرات ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی‬ ‫اوراسیا در شــهریور ماه امسال دنبال خواهد شد تا‬ ‫شــاید دو طرف ازادسازی تجارت مشترک خود را‬ ‫نهایی کنند‪ .‬ایران در ابان ماه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬رســما‬ ‫عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اورسیا را اغاز کرد‪.‬‬ ‫عضویتی که بنا بود که در یک دوره سه ساله ازمایشی‬ ‫اجرایی شــود و پس از ان دو طرف نسبت به نحوه‬ ‫ادامه همکاری ها به جمع بندی برســند‪.‬در طول دو‬ ‫سال گذشــته‪ ،‬با وجود شیوع ویروس کرونا و تداوم‬ ‫تحریم های اقتصادی علیه ایران که منجر به کاهش‬ ‫تجارت در امارهای کلی شد‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد‬ ‫که تجارت با اورســیا افت کمتری داشته و حتی در‬ ‫برخی امارهای اخیر‪ ،‬بهبودی نســبی را نیز نشان‬ ‫می دهد‪.‬در میان کشورهای اورسیا‪ ،‬تنها کشوری که‬ ‫صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته روسیه بوده‬ ‫و ایران در تبادل با دیگر کشورهای عضو این اتحادیه‬ ‫توانسته تراز تجاری مثبت را ثبت کند‪ ،‬هرچند هنوز‬ ‫میزان این همکاری های مستقیم اقتصادی محدود‬ ‫است‪.‬با این وجود به نظر می رسد گام بعدی دو طرف‬ ‫برای تداوم همکاری ها‪ ،‬ازادسازی روابط تجاری ایران‬ ‫و اورســیا خواهد بود‪ ،‬موضوعی که رییس سازمان‬ ‫توسعه تجارت از چند ماه قبل‪...‬‬ ‫صفحه‪3‬‬ ‫بازار سیمان گرفتار دالل بازی‬ ‫هر روز دالل بازی فروش ســیمان داغ تر می شود و‬ ‫قیمت ها روند صعودی را طی می کند اما همچنان‬ ‫مسئولین برق کارخانجات را کاهش داده و تدبیری‬ ‫بــرای مدیریــت اوضعیت این صنعت بــه کار نمی‬ ‫گیرند‪.‬‬ ‫در طول یک ماه اخیر بازار ســیمان با قطعی برق و‬ ‫تنش قیمتی روبه رو شــده است که متاسفانه هنوز‬ ‫تدبیری برای مدیریت قیمــت ها در این صنعت به‬ ‫کار گرفته نشده است‪.‬‬ ‫البته نکته قابل تامل اینجاســت مسئوالن به منظور‬ ‫ایجاد تســهیل در فرایند بخش تولید کشور‪ ،‬طبق‬ ‫توافق صــورت گرفته میان معاونیــن وزارت نیرو و‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت‪ ،‬صنایع فوالدی و‬ ‫ســیمانی را مجاز به فعالیت از ساعت ‪ 24‬الی هشت‬ ‫صبح تا ســقف ‪ 50‬درصد دیمانــد مصرفی برق تا‬ ‫اطالع ثانوی کردند‪ .‬بر همین اســاس مقرر شــد به‬ ‫برخی صنایع اجازه داده شــود شب تا صبح فعالیت‬ ‫داشته باشند که سیمان و فوالد هم جزو ان بود‪.‬‬ ‫در همیــن ارتبــاط تولیدکنندگان ســیمان ضمن‬ ‫بی فایده بــودن این تصمیم معتقــد بودند « کوره‬ ‫ســیمان ‪ ،‬بخاری برقی نیســت که شب بزنن برق و‬ ‫صبح خاموشــش کنند ‪ .‬هر کوره برای گرم شدن و‬ ‫اماده بار شدن نیاز به ‪ 48‬ساعت زمان دارد و مصوبه‬ ‫مصرف ‪ 10‬درصد برق هم واقعا قابل تامل است‪.‬‬ ‫مشــکالت تامین برق واحدهای تولیدی این روزها‬ ‫عاملی شــده تا کارنجات ترجیح بدهند توقف تولید‬ ‫را انجام داده و مانع ضرر و زیان خود شــوند چراکه‬ ‫به اعتقاد تولیدکنندگان ســیمان مشکالت تولید و‬ ‫شرایط بازار فعالیت را ما برای هر روز سخت تر کرده‬ ‫و از طرفی بازار هم با دالل بازی در فروش ســیمان‬ ‫روبه رو شده است‪.‬‬ ‫جمارانیان بــه عنوان رئیس انجمــن صنفی تولید‬ ‫کنندگان صنعت ســیمان معتقد است در کل کشور‬ ‫‪ 30‬نفر واسطه در بازار سیمان وجود دارند که بیش‬ ‫از ‪ 15‬ســال است بازار را در دست دارند که مصرف‬ ‫کننده و تولید کننده را نابود کردند‪.‬‬ ‫عالوه بر این محمد لهونی مدیر عامل شرکت تعاونی‬ ‫مصالح فروشان نیز گفته است‪ :‬جهش قیمتی که در‬ ‫هفته اخیر اتفاق افتاد اجتناب ناپذیر بود چون تولید‬ ‫و عرضه به بازار افت بسیار شدیدی داشت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه قیمت ســیمان قبل از قطع‬ ‫بــرق هیچ وقت به ‪ 60‬هزار تومان نرســید افزود‪ :‬با‬ ‫قطع برق حجم قابل توجهــی از تولید کاهش پیدا‬ ‫می کند و تولید به بازار تزریق نمی شود که موجب‬ ‫کمبود در بازار می شــود ولی کمبــود کاال در بازار‬ ‫موجب افزایش قیمت نیست بلکه سودجویی واسطه‬ ‫ها باعث این افزایش قیمت شده است‪.‬‬ ‫در حال حاضر مشــاهدات خبرنگار تســنیم از بازار‬ ‫فروش سیمان نشان می دهد سیمان در بازار نیست‬ ‫و اگر هم کســی بخواهد با استفاده از واسطه ها هر‬ ‫بسته ‪ 50‬کیلویی سیمان را بیش از ‪ 110‬هزار تومان‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫نکته اینجاســت بازاری که هر روز دالل بازی در ان‬ ‫داغ تر شــده و قیمت ها رونــد صعودی را طی می‬ ‫کنــد باز هم با تصمیم قابل توجهی در مورد فعالیت‬ ‫کارخانجات سیمان روبه رو شده است به نحوی که‬ ‫در اطالعیه توانیر به شرکت های سیمانی و فوالدی‬ ‫گفته شده از ‪ 1‬مردادماه در کل ‪ 24‬ساعت شبانه روز‬ ‫کلیه صنایع سیمان و فوالد فقط مجاز به استفاده از‬ ‫‪ 10‬درصد دیماند مصرفی می باشند‪.‬‬ ‫مدیران عامل مسئولیت مســتقیم اجرا این ابالغیه‬ ‫را بر عهده دارند و بدیهی اســت هر گونه تخطی با‬ ‫اعمال مدیریت بار اضطراری توســط دیسپاچینگ‬ ‫ملی مواجهه خواهد شد‪.‬‬ ‫رهایی پس از اتش بس‬ ‫بعد از اســارت ما را به اردوگاه موصل یک‬ ‫بردنــد که بعدهــا به موصــل دو تغیر نام‬ ‫یافت‪ .‬از زمان اســیری تا ورود به اردوگاه‬ ‫هیچ مداوای بر روی مــن صورت نگرفت‪،‬‬ ‫با گذشت زمان زخم هایم چرک کرده بود‬ ‫و با شــکنجه ها و قطع کردن اب و غذا از‬ ‫طــرف بعثی ها بر روی اســرا هر روز بدنم‬ ‫ضعیف تر می شــد‪ ،‬به گونــه ای که گاهی‬ ‫فشــار درد گذر زمان را برایم طاقت فرسا‬ ‫می کرد‪.‬‬ ‫پرویــز یعقوبــی یکــی از ازادگان دوران‬ ‫هشت سال دفاع مقدس است‪ .‬او در خاطره‬ ‫ای درباره چگونگی اسارت و حال و هوای‬ ‫اسایشــگاه موصل روایت می کند‪:‬در سال‬ ‫‪ ۶۳‬در تیپ نبی اکرم کرمانشــاه بودم در‬ ‫عملیاتــی که در ارتفاعات ایالم در منطقه‬ ‫میمک انجام شــد‪ .‬در بیــن نیروهای ما با‬ ‫نیروهای بعثی درگیری شــکل گرفت‪ .‬من‬ ‫در ان عملیــات بر اثر برخــورد ترکش از‬ ‫ناحیه ســینه سمت چپ دچار اسیب شدم‬ ‫و در ســال ‪ ۶۳‬در این منطقــه( ارتفاعات‬ ‫میمک) به اسارت نیروهای بعثی در امدم‪.‬‬ ‫بعد از اســارت ما را به اردوگاه موصل یک‬ ‫بردنــد که بعدهــا به موصــل دو تغیر نام‬ ‫یافت‪ .‬از زمان اســیری تا ورود به اردوگاه‬ ‫هیچ مداوای بر روی مــن صورت نگرفت‪،‬‬ ‫با گذشت زمان زخم هایم چرک کرده بود‬ ‫و با شــکنجه ها و قطع کردن اب و غذا از‬ ‫طــرف بعثی ها بر روی اســرا هر روز بدنم‬ ‫ضعیف تر می شــد‪ ،‬به گونــه ای که گاهی‬ ‫فشــار درد گذر زمان را برایم طاقت فرسا‬ ‫می کرد‪.‬ما در اســارت محــدود بودیم اما‬ ‫این محدویت باعث نمی شد که از یاد خدا‬ ‫غافل باشــیم و همواره نماز و روزه هایمان‬ ‫به جا بود‪ .‬در اسارت حال و هوای معنوی‬ ‫بیشــتری بــود گویا دل ها بیشــتر به خدا‬ ‫وصل بود‪ ،‬چیزی که این روزها در زندگی‬ ‫ما کم تر شده و فشــار مشکالت اقتصادی‬ ‫مــا را در خــود غرق کرده اســت‪ .‬ولی ما‬ ‫در همــان زمان به دور از چشــم بعثی ها‬ ‫کالس هــای قــران‪ ،‬نهج البالغــه و درس‬ ‫برگــزار می کردیم‪ ،‬گرچه اســیر بودیم و‬ ‫محدود ولــی در تالش بودیم تــا بتوانیم‬ ‫از حال اســرای اردوگاههــای دیگر باخبر‬ ‫شویم و به دنبال دیگر گم شدگان خود در‬ ‫اردوگاه های دیگر بودیم‪.‬در شهر موصل ‪۴‬‬ ‫اردوگاه وجود داشت‪ .‬موصل ‪ ۳‬کوچک ترین‬ ‫و موصل ‪ ۱‬بزرگ ترین انهــا بودند‪ .‬تعداد‬ ‫اسایشــگاه های کل ایــن اردوگاه ها حدود‬ ‫‪ ۶۲‬تا بود که تعداد نفرات هر اسایشــگاه‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۵۰‬نفر بودند‪ .‬راه ارتباطی ما‬ ‫و مطلع شــدن از اخبار اردوگاه های دیگر‬ ‫از طریق بیمارســتان صــورت می گرفت‪.‬‬ ‫اســرای اردوگاه های موصل توسط صلیب‬ ‫سرخ شناسایی شــده بودند و هر چند ماه‬ ‫به اردوگاه ها می امدند انها گروهی از اسرا‬ ‫که مجروحیت انها نسبت به بقیه شدیدتر‬ ‫بود را شناســایی کردند که از قضا نام من‬ ‫هم در این لیســت بود‪ ،‬و بعد از اتش بس‬ ‫مــا را به عنوان اولین اســرای رها شــده‬ ‫از بنــد به عنوان مجــروح جنگی به وطن‬ ‫فرستادند و در سال ‪ ۶۷‬از بند اسارت رها‬ ‫شدم‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4246‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫‪ 316‬مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫دو‬ ‫خبر‬ ‫توجه به بخش خصوصی با خروج از اقتصاد نفتی‬ ‫یک فعال حوزه کار معتقد است تا زمانی که از اقتصاد نفتی فاصله نگیریم‪ ،‬نمی توانیم به سرمایه های‬ ‫انسانی‪ ،‬کارافرینی و فعاالن بخش خصوصی توجه کنیم‪.‬‬ ‫علیرضا حیدری‪ ،‬با بیان اینکه اقتصاد نفتی باعث شده تا از حرکت به سمت فعالیت های نواورانه و تولید‬ ‫محور فاصله بگیریم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زمانی می توانیم به نیروی کار و ســرمایه های انسانی و فعاالن بخش‬ ‫خصوصی توجه کنیم و انها را در سیاســتگذاری ها و تصمیم گیری ها مشــارکت دهیم که به انها نیاز‬ ‫داشته باشیم اما این نیاز از کجا تامین می شود؟ از محل درامدهای ناشی از مالیاتی که از انها دریافت‬ ‫می کنیم تا هزینه های حاکمیتی را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبعا اگر یک ثروت و دارایی به اسم نفت داشته باشیم و ان را بفروشیم و از محل ان هزینه‬ ‫های خود را تامین کنیم دیگر نیاز نیســت به بخش خصوصی و ســرمایه های انســانی در داخل توجه‬ ‫کنیم‪.‬ایــن فعال حوزه کار تصریح کرد‪ :‬اگر ‪ ۷۰‬درصد اقتصاد را نفت و درامدهای نفتی بگذاریم در ان‬ ‫صورت با اقتصادی مواجه خواهیم بود که فعال و پویا نیســت و متکی به دالرهای نفتی اســت ولی اگر‬ ‫اقتصادی داشــته باشــیم که تنها ‪ ۲۰‬درصد ان درامدهای حاصل از نفت باشد‪ ،‬اقتصادی مقتدر داریم‬ ‫که در ان نفت خیلی اثرگذار نیســت و سهم دیگر شرکای اقتصادی برای بزرگ کردن چنین اقتصادی‬ ‫معنادار خواهد بود‪.‬‬ ‫حیدری با بیان اینکه دولتها باید به جامعه ای متکی باشــند که پویایی الزم را داشــته و در توســعه‬ ‫اقتصادی کشور نقش افرین باشد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬به دلیل انکه درامد تولید ناخالص داخلی ما عدد بزرگی‬ ‫نیست و سهم نفت در تولید ناخالص داخلی به خصوص در بودجه عمومی کشور سهم معنی داری است‬ ‫ممکن است با شرایطی روبرو شویم که سهم نفت در اقتصاد کم شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر زمان که سهم نفت به هر دلیلی از جمله تحریم یا کاهش قیمت نفت دچار کاهش شده‬ ‫نیم نگاهی به بخش خصوصی و فعاالن این بخش کرده و انها را در سیاســتگذاری ها سهیم کرده ایم‪.‬‬ ‫در دوســال اخیر که با فشــارهای بیرونی و تحریم روبه رو بودیم دولت به شدت به سمت فعاالن بخش‬ ‫خصوصی رفت و از انها خواســت تا صادرات غیر نفتی را تقویت کنند تا بتوانیم برای کشــور ارز تامین‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫ایــن فعال حوزه کار‪ ،‬توجه بــه کارافرینی‪ ،‬نیروهای کار و بهره وری را نیازمنــد خروج از اقتصاد نفتی‬ ‫دانست و افزود‪:‬متاسفانه خیلی وقت است که از بهره وری سرمایه‪،‬بهره وری مدیریت و بهره وری نیروی‬ ‫انســانی صحبت نمی کنیم چون این شــاخصها منفی است و می بینیم که کوچکترین تلنگری‪ ،‬شوک‬ ‫منفی به اقتصاد وارد می کند و شیرازه امور از هم می پاشد لذا معتقدم در اقتصاد ناشی از فعالیت و کار‪،‬‬ ‫بخش غیر دولتی وظیفه مهمی دارد و باید به بزرگ شــدن اقتصاد کمک کند چون بخش غیر دولتی‬ ‫سقف و اندازه ای دارد و طبعا اگر اقتصاد بزرگ شود‪ ،‬نیازهای بخش خصوصی و غیر دولتی باید به طور‬ ‫جدی و معنادار در نظر گرفته و در جهت رفع مشکالت ان گام برداشته شود‪.‬‬ ‫مدرک گرایی چماقی بر سر پیشرفت جامعه!‬ ‫یک کارشــناس حوزه کار یکی ازعلل عدم جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را مدرک گرایی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬دلیل اینکه برخی رشــته ها از سوی فارغ التحصیالن مورد توجه قرار نمی گیرد و تمایل کمتری‬ ‫به انجام انها دیده می شــود این است که یا نگاه مثبتی نسبت به انها وجود ندارد یا حقوق و دستمزد‬ ‫پایینی دارند و شان و کرامت ان کار در جامعه رعایت نشده است‪.‬‬ ‫عبداله مختاری اظهار کرد‪ :‬تا زمانی که به کار بها ندهیم و کار را را محترم نشــماریم و به رشــته های‬ ‫مورد نیاز بازار کار توجه نشــان ندهیم‪ ،‬وضعیت فارغ التحصیالن همین گونه اســت و با فقر مهارتی در‬ ‫جامعه روبرو خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬جامعه ای که به شــغل پاکبانی یا باغبانی به چشــم حقارت نگاه کند‪ ،‬جامعه پیشــرفته ای‬ ‫نخواهد بود لذا ما باید به شغل های تخصصی در دانشگاهها یا سطح اجتماع بها بدهیم‪.‬‬ ‫این کارشــناس حوزه کار یکی از علل عدم جذب فارغ التحصیالن به بازار کار را مدرک گرایی دانست و‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه امروز مدرک گرایی به چماقی بر سر پیشرفت جامعه تبدیل شده است‪ ،‬فارغ التحصیالن‬ ‫به دلیل داشــتن مدرک لیســانس یا باالتر حاضر به انجام کارهای نظیر باغبانی یا پاکبانی نیستند در‬ ‫حالی که باید دانش اموختگان رشته فضای سبز در شهرداری ها استخدام شوند‪.‬‬ ‫به گفته مختاری در حال حاضر بالغ بر بیســت هزار نفر از اتباع بیگانه در فضای ســبز شهرداری تهران‬ ‫مشغول کارند در حالی که تحصیل کردگان و دانش اموختگان این رشته ها باید مشغول کار باشند‪.‬‬ ‫وی در ادامــه نگاه خانواده ها به بحث مهارت افزایی را اثرگذار دانســت و تصریح کرد‪ :‬پدرها و مادرها‬ ‫فرزندان خود را در ســنین پایین دکتر مهندس خطاب می کنند به این امید که وقتی بزرگ شدند در‬ ‫این رشــته ها وارد بازار کار شــوند‪ ،‬انها فرزند خود را با این هدف به دانشگاه می فرستند که در اینده‬ ‫لیســانس بگیرد و در جامعه مشغول کار شود ولی وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل می شود نمی تواند با‬ ‫مدرک لیسانس برای خود کاری پیدا کند و به ناچار در یک تاکسی اینترنتی مشغول کار می شود‪.‬‬ ‫مختاری در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود انکه بازار مشاغل تخصصی و فنی در کشور داغ است‬ ‫اما فارغ التحصیالن به ســمت این مشــاغل نمی روند؟ اظهار کرد‪ :‬برخی از مهارت ها و شغل ها به این‬ ‫دلیل از ســوی فارغ التحصیالن مورد پذیرش قرار نمی گیرد که یا نگاه مثبتی نسبت به انها وجود ندارد‬ ‫یا از حقوق و دستمزد پایین برخوردارند و شان و کرامت ان کار در جامعه رعایت نشده است‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار کار افزود‪:‬وقتی به شغلی مثل باغبانی پایین ترین حقوق و دستمزد را بدهیم و توان‬ ‫مالی برای اداره و تامین خانواده اش را نداشته باشد طبیعی است که با تمایل کمتری به انجام این کار‬ ‫روبه رو خواهیم بود؛ در صورتی که باید به این شــغل ها برابر یک پزشــک حقوق بدهیم و انها را شغل‬ ‫های پایین تلقین نکنیم‪.‬‬ ‫به گفته وی اگر یک روز تمام مکانیکی ها‪ ،‬تعویض روغنی ها و پنچرگیری های یک شــهر را ببندیم یا‬ ‫یک هفته خدمات شهری شهرداری ها را متوقف کنیم‪ ،‬نمی توانیم در ان شهر زندگی کنیم‪.‬‬ ‫مختاری افزود‪:‬در قانون کار ذکر شــده ان دسته از مشاغلی که شان اجتماعی انها پایین تر است تا ‪۵۰‬‬ ‫درصد حقوقشان باید باالتر از حقوق مصوب شورای عالی کار باشد ولی می بینیم نه اضافه کاری دارند‬ ‫نه از پاداش یا سختی کار بهره مند هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬نظام اموزش ما در کنار اهمیت دادن به مشــاغل باید نیاز بازار را هم شناسایی و‬ ‫بر اســاس ان اموزش های مورد نیاز در برخی رشته ها را تعریف کند‪ .‬وقتی شغلهای مورد نیاز جامعه‬ ‫را شناســایی کردیم بر اســاس ان می توانیم دانشجویان را ســاماندهی کنیم‪ .‬متاسفانه فرد که دیپلم‬ ‫می گیرد و می خواهد وارد دانشــگاه شود به او می گوییم انتخاب رشته کند در حالی که باید از زمانی‬ ‫که دانش اموزان با ســواد خواندن و نوشــتن اشنا می شوند و از کالس پنجم و ششم کم کم انها را به‬ ‫رشــته های فنی مثل برق‪ ،‬مکانیکی‪ ،‬جوشکاری یا کشاورزی و باغبانی اشنا کنیم تا مهارت انجام این‬ ‫شغل ها را فراگیرند‪.‬‬ ‫به گفته این کارشــناس‪ ،‬در کشــورهای توسعه یافته اهنگر یا جوشکار و تکنسین ها باالترین حقوق را‬ ‫دریافت می کنند و بحث کارایی و مهارت بیش از مدرک تحصیلی مورد توجه اســت ولی جوانان ما به‬ ‫مدرکی که می گیرند و کاری با ان پیدا نمی کنند امید بسته اند‪.‬‬ ‫خشکی تاالب های خوزستان ناشی از رها نشدن حق ابه زیست محیطی است‬ ‫ل دسترس نمی توان کاری کرد‬ ‫برای اتش سوزی جنگل های غیرقاب ‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه باید اتش سوزی در مناطق طبیعی را بپذیریم‪ ،‬امروز‬ ‫در کالیفرنیا صدها هزار هکتار جنگل می ســوزد‪ ،‬علت خشکی تاالب های خوزستان را رها نشدن حق‬ ‫ابه زیست محیطی دانست‪.‬‬ ‫عیسی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره علت اتش سوزی جنگل های زاگرس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتش ســوزی در هوای گرم و در مناطق خشک موضوعی غیرعادی نیست زیرا خاموش کردن اتش در‬ ‫مناطق کوهستانی بسیار دشوار بوده و رفت و امد به این مناطق سخت است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در کل کشــور به طور مثال برای ‪ 17‬میلیون هکتار جنگل ‪ 5‬هلیکوپتر موجود اســت و هر‬ ‫هلیکوپتر در هر بار می تواند ‪ 2‬مترمکعب اب با خود حمل کند‪ ،‬بنابراین ‪ 5‬هلی کوپتر با ‪ 4‬پرواز‪ ،‬روزانه‬ ‫می تواند تنها ‪ 40‬مترمکعب اب برابر با ‪ 2‬تانکر اب حمل کنند‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور با بیان اینکه باید اتش ســوزی در مناطق طبیعی را بپذیریم‪ ،‬امروز در کالیفرنیا‬ ‫صدهــا هزار هکتار جنگل می ســوزد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مردم و دولت بــرای خاموش کردن اتش در مناطق‬ ‫ل دسترس نمی توان کاری کرد و باید‬ ‫دردسترس کمک می کنند اما برای اتش سوزی در مناطق غیرقاب ‬ ‫منطقی فکر کرد‪.‬‬ ‫کالنتــری با بیان اینکه هرچند برخی از اتش ســوزی های عمدی اســت اما بایــد توجه کرد که این‬ ‫اتش سوزی ها در بهار به وقوع می پیوندد‪ ،‬اتش سوزی های کنونی طبیعی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید اقدامات‬ ‫زیربنایی را تشــدید کرد در واقع با شــخم زدن و از بین بردن پوشــش گیاهی اتش ســوزی سریع تر‬ ‫گسترش می یابد؛ در حال حاضر با تصمیمات پوپولیستی از زیربناها عبور و عدول کردیم‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت همچنین در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره‬ ‫علت خشــکی تاالب های خوزســتان‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که حق ابه زیست محیطی این تاالب ها رها نشده‪،‬‬ ‫تاالب ها خشک شده است و تاالب خشک شده نیز اتش می گیرد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهور افزود‪ :‬کشــاورزان و دامداران اغلب نی ها را اتش می زنند تا جوانه جدید دهد زیرا‬ ‫نی های خشک شده برای تعلیف دام مناسب نیست و نی های جدید برای دام خوش خوراک است‪/.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫سدگتونددرمشکالتابیخورستان‬ ‫چقدر موثر است؟‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعات عالج بخشی ســد گتوند گفت‪ :‬سد‬ ‫گتونــد مانند هر ســد دیگــری ویژگی های‬ ‫مثبت و منفی دارد و بر اســاس انچه در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬در یک پروژه مطالعاتی یک ساله روی‬ ‫این ســد صورت گرفت نمی تــوان گتوند را‬ ‫عامل اصلی اوضاع خوزستان معرفی کرد‪.‬‬ ‫محمدعلــی بنی هاشــمی‪ ،‬بــا بیــان اینکه‬ ‫مطالعات دانشــگاه تهران در دی ماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۳‬روی ســد گتوند اغاز و در خرداد ماه‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۴‬به پایان رســید از ان زمان تا‬ ‫کنــون بیش از ‪ ۶‬ســال می گــذردو اخرین‬ ‫اطالعاتی که از ســد گتوند در دسترس دارم‬ ‫مربوط به یک همایشــی در دانشــگاه شهید‬ ‫چمران در ســال ‪ ۱۳۹۶‬است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫ان همایــش اطالعاتی در مورد شــوری اب‬ ‫مطرح شد اما بحران فعلی خوزستان ترکیبی‬ ‫از کمیت و کیفیت اب است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه امــاری که در ان همایش‬ ‫مطرح شــد درمورد کیفیت اب بود و نشــان‬ ‫مــی داد که در ســال ‪ ۱۳۹۵‬کیفیت ابی که‬ ‫از گتوند رها می شــود نســبت به سال های‬ ‫قبل ارتقا یافته اســت و انطور که شــنیده ام‬ ‫تاثیر منفی ای که ســد گتوند بر کیفیت اب‬ ‫کارون می گذاشت تا حد زیادی برطرف شده‬ ‫و در همان ســال ‪ ۱۳۹۶‬عمال انحالل نمک از‬ ‫کوه کنار مخزن سد کاهش یافته بود‪ .‬در حد‬ ‫اطالع بنده مشکل فعلی اب استان در حوضه‬ ‫رودخانه کرخه اســت و ســد گتوند ربطی به‬ ‫این حوضه ندارد‪.‬‬ ‫عضوهیات علمی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعات عالج بخشــی ســدگتوند بــا بیان‬ ‫اینکــه در حــال حاضر امــاری از حجم اب‬ ‫داخــل مخازن در دســترس نــدارم‪ ،‬گفتک‬ ‫ســد گتوند نیز مانند هر ســد دیگری تبعات‬ ‫مثبت و منفی را بــه همراه دارد‪ .‬ابی که در‬ ‫مخازن ســد ذخیره می شود درصدی از ان‬ ‫به دلیل گرمای هوا تبخیر شــده و می تواند‬ ‫تبعاتی را برای محیط زیست داشته باشد اما‬ ‫در مجموع بعید می دانم که مشــکالت فعلی‬ ‫خوزستان به دلیل وجود یک سد خاص مانند‬ ‫گتوند باشد‪.‬‬ ‫بنی هاشــمی با تاکید بر اینکه ســد ها اثار‬ ‫منفــی و مثبتــی دارند که یکــی از تاثیرات‬ ‫مثبــت ان ها این اســت که ســیالب های‬ ‫زمســتان را مدیریت می کننــد و فصل گرما‬ ‫کمبودهــا جبران می شــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫خوزســتان علی رغم اینکه رودخانه های پر‬ ‫اب وجــود دارد اما مردم ان با مشــکل اب‬ ‫مواجه هســتند که موجب خجالت و ناراحتی‬ ‫همه ایرانیان است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬قطعا بخش زیــادی از ایجاد‬ ‫این مشــکل در نحوه مدیریت ما بوده و انچه‬ ‫مســلم اســت ســدها به تنهایی نمی توانند‬ ‫عامل بروز مشــکل بی ابی در تابستان باشند‬ ‫بلکه بر عکس بخشــی از راه حل مشــکل بی‬ ‫ابی در تابســتان هستند‪ .‬اما اینکه امسال چه‬ ‫اتفاقی افتاده اســت که خوزستان عزیز دچار‬ ‫این مشــکل شده برای همه ما ناراحت کننده‬ ‫و موجب سرافکندگی است‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعات عالج بخشــی ســد گتوند با بیان‬ ‫اینکــه در مردادماه ‪ ۱۳۹۰‬علی رغم مخالفت‬ ‫رســمی سازمان حفاظت محیط زیست و نامه‬ ‫سازمان بازرســی کشور مبنی بر خودداری از‬ ‫ابگیری ســد تا زمان انجام مطالعات بیشتر‪،‬‬ ‫سد گتوند افتتاح می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عالوه‬ ‫بر اهمیت کیفیت اب تخلیه شده به رودخانه‬ ‫کارون‪ ،‬تاسیســات نیروگاه ابی سد گتوند به‬ ‫کیفیت و شوری اب حســاس هستند‪ .‬لذا از‬ ‫همــان ابتدا یکی از خــط قرمزهای مدیریت‬ ‫مخزن ســد گتونــد کیفیــت اب خروجی از‬ ‫نیروگاه بوده اســت‪ .‬شــوری این اب در هیچ‬ ‫زمانی از حد مجاز بیشــتر نبوده اســت‪ .‬این‬ ‫ادعا که اب مخزن در حدی شــور شــد که‬ ‫باعث لطمه به تاسیســات نیروگاه ابی شــد‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫به گفتــه بنی هاشــم انحالل مقادیــر قابل‬ ‫توجهی نمک از ســازند گچساران و ورود ان‬ ‫به مخزن ســد گتوند تاثیــر منفی بر کیفیت‬ ‫اب این مخزن و در نتیجه اب تخلیه شده از‬ ‫این ســد به رودخانه کارون داشته است‪ .‬این‬ ‫تاثیر در ســالهای اول بیشتر بوده‪ ،‬به تدریج‬ ‫کاهش یافته و در ســالهای پــس از ‪۱۳۹۵‬‬ ‫تقریبــا به صفر رســیده اســت‪ ،‬البته میزان‬ ‫انباشــت نمک در مخزن سد‪ ،‬دغدغه دیگری‬ ‫است که هنوز وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکــه مطالعات موسســه اب‬ ‫دانشگاه تهران نشــان داد که اگر سد گتوند‬ ‫ســاخته نشــده و در نتیجه نمک های داخل‬ ‫سازند گچســاران حل نشده بود‪ ،‬کیفیت اب‬ ‫رودخانــه کارون در محــور ســد گتوند ‪۲۵‬‬ ‫درصد بهبود مــی یافت‪ ،‬گفت‪ :‬این به معنای‬ ‫نقش ‪ ۲۵‬درصدی ســد گتوند در شوری کل‬ ‫رودخانــه کارون نیســت‪ .‬بعد از ســد گتوند‬ ‫عوامــل متعدد زیادی موجــب تنزل کیفیت‬ ‫اب کارون و افزایش شوری می شوند‪ .‬برخی‬ ‫همکاران وزارت نیرو هنــوز این جمع بندی‬ ‫دانشگاه تهران در خصوص تاثیر ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫ســد گتوند در شــوری اب رها شده از محور‬ ‫ســد را قبول ندارنــد و بلکه مدعــی بهبود‬ ‫کیفیــت اب رودخانــه کارون پس از احداث‬ ‫سد گتوند هستند‪.‬‬ ‫ضــو هیات علمی دانشــگاه تهــران و متولی‬ ‫مطالعات عالج بخشی ســد گتوند ادامه داد‪:‬‬ ‫ایجاد پتوی رســی راه کاری بــود که قبل از‬ ‫ابگیری ظاهرا به منظور کاهش نرخ انحالل و‬ ‫ورود نمک به مخزن سد طراحی و اجرا شده‬ ‫بود‪ .‬بررســی این پتو در دستور کار مطالعات‬ ‫دانشــگاه نبود‪ .‬البته مشــخص بــود که این‬ ‫پتوی رســی از اول هم نمیتوانسته به عنوان‬ ‫سازه ای با دوام طراحی شده باشد و طراحان‬ ‫می دانستند که تخریب میشود‪.‬‬ ‫بنی هاشــم دبا بیان اینکــه موضوع مطالعات‬ ‫دانشــگاه بررســی راهکارهای رفع شــوری‬ ‫مخزن ســد گتوند بود‪ .‬چند راهکار با اولویت‬ ‫های مختلف پیشــنهاد شــد‪ ،‬کــه علی رغم ‬ ‫مصوبه نیم بند شــورای عالــی اب‪ ،‬در عمل‬ ‫توجهی به انها نشــد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬به عنوان‬ ‫نتیجــه گیــری جنبــی و نــه هــدف اصلی‬ ‫مطالعات‪ ،‬به دو اشتباه ملی در گزارش اشاره‬ ‫شده اســت‪« :‬تعیین محور ســد بدون انجام‬ ‫مطالعات کیفیت اب» و «ابگیری ســد علی‬ ‫رغم مخالفت رســمی سازمان محیط زیست و‬ ‫نامه سازمان بازرسی کشور»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شایســته اســت توجه شود‬ ‫در طــول انجام پروژه از ســال ‪ ۶۸‬تا ‪۱۳۹۰‬‬ ‫کارفرما و مشــاور طرح تغییــر کردند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مجمــوع مدیران و مهندســانی که‬ ‫مشــکالت پروژه به انها به ارث رسید سعی و‬ ‫ابتکار قابل تقدیری بــرای ارائه راهکار انجام‬ ‫داده اند‪ .‬بررســی های دانشگاه نشان داد که‬ ‫نظیر چنین مشکلی در هیچ پروژه دیگری در‬ ‫دنیا وجود نداشــته و راه حل مهندسان طراح ‬ ‫ســد در خصوص تعبیه خروجی های مختلف‬ ‫در ‪ ۵‬تراز‪ ،‬کامال ابتکاری ونو بوده است‪.‬‬ ‫«تواینوضعیتاقتصادیکیتعطیلمی کنه؟!»‬ ‫مشــاهدات میدانــی در پنجمین روز تعطیالت سراســری‬ ‫تهران برای کنترل ویروس کرونا نشــان می دهد که اصناف‬ ‫غیرضروری همچنــان به فعالیت خود ادامــه می دهند که‬ ‫البته شــرایط اقتصادی و نبود حمایت هــای دولتی در این‬ ‫وضعیــت تاثیرگذار اســت‪ .‬تعطیالت شــش روزه پایتخت‬ ‫و اســتان البــرز به پایان می رســد‪ ،‬اما مشــاهدات میدانی‬ ‫نشــان می دهد همچنان این محدودیت ها اجرا نمی شود‪.‬با‬ ‫گسترش موج پنجم شیوع کرونا و افزایش امار مبتالیان در‬ ‫استان های تهران و البرز‪ ،‬تمامی دستگاه های دولتی‪ ،‬بانک ها‬ ‫و گروه های پر خطر اصناف و مشــاغل اســتان های تهران‬ ‫و البرز از ســه شنبه هفته گذشــته به مدت ‪ ٦‬روز تعطیل‬ ‫شــدند‪ .‬همچنین با وجود اینکه بــا رایزنی های اتاق اصناف‬ ‫وضعیت فعالیت مشــاغل در شــرایط قرمز تغییر کرد و در‬ ‫حــال حاضر هم به جز تهران و کرج در ســایر اســتان های‬ ‫قرمز فقط فعالیت هفت شــغل محدود شــده اســت اما بر‬ ‫اســاس مصوبه قرارگاه کرونا مقرر شــد در این مدت صرفا‬ ‫فعالیت ‪ ۹‬گروه صنفی شامل نانواییها‪ ،‬سوپرمارکت و بقالی‪،‬‬ ‫فــروش محصوالت لبنی‪ ،‬فروش محصوالت پروتئینی( صرفا‬ ‫فروشندگان مرغ‪ ،‬گوشــت و ماهی)‪ ،‬فروشگاه های زنجیره‬ ‫ای (صرفا بخش ســوپرمارکتی‪ ،‬اقالم خوراکی‪ ،‬اشــامیدنی‬ ‫و پروتئینی و بهداشــتی)‪ ،‬فروشــندگان ملزومات پزشکی و‬ ‫دامپزشــکی‪ ،‬اژانس های تاکسی تلفنی‪ ،‬فروشندگان میوه و‬ ‫تربار‪ ،‬مراکز طبخ غذا‪ ،‬رستوران و فست فودها (صرفا بیرون‬ ‫بر) طی مدت شش روز تعطیلی اضطراری از تاریخ سه شنبه‬ ‫‪ ۲۹‬تیرماه تا پایان روزیکشنبه ‪ ۳‬مرداد در استان های تهران‬ ‫و البرز مجاز باشــد‪.‬با این حال در حالی که فقط یک روز از‬ ‫این تعطیالت باقی مانده‪ ،‬مشــاهدات میدانی نشان می دهد‬ ‫صنوف‪ ،‬محدودیت ها را رعایت نکردند‪ .‬روز اول محدودیت ها‬ ‫یک فروشــنده ظروف فت که اگــر مجبورش نکنند تعطیل‬ ‫نمی کند؛ چراکه حتی مغازه ای که اجاره ای نیســت هر روز‬ ‫تقریبا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان هزینه دارد‪.‬دو مغازه دار‬ ‫دیگر در بخش پوشاک و لوازم کوه نوردی نیز قاطعانه گفتند‬ ‫که حاضر به بســتن مغازه های خود نیســتند‪.‬یک فروشنده‬ ‫پوشاک می گفت کارمندان در هر حالت حقوق شان را دریافت‬ ‫می کنند و مغــازه داران دیگر نمی توانند بدون درامد بمانند‪.‬‬ ‫امروز هم با یک مغازه دار صحبت شد و او در پاسخ به این که‬ ‫مگر مغازه ها نباید تعطیل باشند‪ ،‬گفت‪ :‬گفته اند‪ ،‬ولی کی تو‬ ‫این شــرایط اقتصادی تعطیل می کنه؟!به نظر میرسد اعمال‬ ‫محدودیت در فعالیت مشاغل در موج های پی در پی ویروس‬ ‫کرونــا بدون حمایت های دولت کار را به جایی رســانده که‬ ‫دیگر مشاغل تن به محدودیت ها ندهند‪ .‬از ‪ ۱۹‬تیرماه کشور‬ ‫وارد موج پنجم شد و وضعیت بسیاری از استان ها قرمز شد‪،‬‬ ‫اما با وجود اینکه فقط مشــاغل گروه یک در شهرهای قرمز‬ ‫مجاز به فعالیت بودند‪ ،‬این محدودیت ها رعایت نشــد و یک‬ ‫کارشناس امور اصناف نیز اخیرا به ایسنا گفته بود در شرایط‬ ‫فعلی اقتصادی و نبود حمایت هــای دولتی اصناف چاره ای‬ ‫جز تخلف ندارند!البته این وضعیت دور از انتظار نبود؛ چراکه‬ ‫یــک روز پس از شــروع محدودیت ها‪ ،‬یعنــی ‪ ۲۰‬تیر ماه‪،‬‬ ‫رئیــس اتاق اصناف تهران طی نامه ای به اســتانداری تاکید‬ ‫کرد که نارضایتی از ادامه تعطیلی صنوف بســیار باالست و‬ ‫صاحبان صنوف و بازاریان تاکید دارند که باید همراه اصناف‪،‬‬ ‫ســازمان ها و ارگان هایی از جمله بانک ها‪ ،‬سازمان های امور‬ ‫مالیاتی و‪ ...‬نیز همگام با اصناف تعطیل شــوند‪ .‬او همچنین‬ ‫هشدار داده بود که اگر قرار باشد تعطیلی طبق روال گذشته‬ ‫صرفا برای حوزه اصناف اعمال شود‪ ،‬امکان نافرمانی صنوف‬ ‫از رعایت و پذیرش دســتورهای صادرشده بسیار باالست و‬ ‫ش و اعتراضات صنفی همراه شود‪.‬‬ ‫ممکن است با چال ‬ ‫مالیاتجدیدمسکنچگونهمحاسبهمی شود؟‬ ‫طرح مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫که تا شــهریور ماه قرار است به صحن علنی‬ ‫رود‪ ،‬ســود حاصــل از فروش مســگن طی‬ ‫مدت نگهداری مشــمول مالیات می شــود‪.‬‬ ‫مالیات دیگر مســکن در ســالجاری مربوط‬ ‫به خانه هــای لوکس بــا ارزش بیش از یک‬ ‫میلیارد تومان اســت که تا بهمــن ماه باید‬ ‫اخذ شــود‪ .‬همچنین طبق بودجه سالجاری‬ ‫خانه های خالی نیز مشــمول مالیات هستند‬ ‫کــه در ماه جاری اجرای این اغاز می شــود‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی سرمایه طرح مجلس است‬ ‫کــه مدتی از تصویب کلیــات ان می گذرد و‬ ‫اجرای کامل ان به دولت بعدی می رســد؛ به‬ ‫گونه ای که پورابراهیمی ‪ -‬رئیس کمیســیون‬ ‫اقتصادی مجلــس ‪ -‬گفته که ظرف یک ماه‬ ‫اینده تالش خواهیم کــرد تا تمامی نظرات‬ ‫کارشناســان اتاق بازرگانی‪ ،‬صاحب نظران و‬ ‫متخصصان را در مورد بحث مالیات بر عایدی‬ ‫ســرمایه جمع اوری و جمع بندی کنیم و تا‬ ‫اواخر شهریور ماه نیز گزارش رسمی و نهایی‬ ‫ان را در کمیســیون اقتصادی تصویب و به‬ ‫صحن علنــی ارائه کنیم‪.‬در ایــن طرح‪ ،‬اگر‬ ‫فردی مســکن بخرد و سپس اقدام به فروش‬ ‫ان کند‪ ،‬باید از محل ســود این معامله طبق‬ ‫مدت نگهداری ان سرمایه‪ ،‬بخشی را به عنوان‬ ‫مالیات پرداخت کند‪ .‬نحوه محاسبه مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه در بازار مسکن براساس مدت‬ ‫زمان نگهداری‪ ،‬در سال اول ‪ ۴۰‬درصد‪ ،‬سال‬ ‫دوم ‪ ۳۷‬درصد و سال سوم ‪ ۳۴‬درصد است‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬در سال های چهارم‪ ،‬پنجم و ششم‬ ‫نگهداری مســکن به ترتیب باید معادل ‪،۳۱‬‬ ‫‪ ۲۸‬و ‪ ۲۵‬درصد از سود حاصل شده از فروش‬ ‫ان خانه مالیات پرداخته شــود‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫نحوه محاســبه مالیات بر عایدی سرمایه در‬ ‫بازار مسکن براساس مدت زمان نگهداری‪ ،‬در‬ ‫سال هفتم ‪ ۲۲‬درصد‪ ،‬سال هشتم ‪ ۱۹‬درصد‬ ‫و سال نهم ‪ ۱۶‬درصد است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬در‬ ‫ســال های دهم‪ ،‬یازدهم و دوازدهم نگهداری‬ ‫مســکن به ترتیب باید معــادل ‪ ۱۰ ،۱۳‬و ‪۷‬‬ ‫درصد از سود حاصل شده از فروش ان خانه‬ ‫مالیات پرداخته شود که از سال دوازدهم به‬ ‫بعد نگهداری مســکن نرخ مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه ‪ ۴‬درصد خواهد بود‪ .‬به عنوان مثال‪،‬‬ ‫اگر مســکنی به ارزش یک میلیــارد تومان‬ ‫خریــده و پس از دو ســال ان به قیمت یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان فروخته شــود‪،‬‬ ‫ســودی که از این فروش حاصل شده معادل‬ ‫‪ ۴۰۰‬میلیون تومان اســت کــه مالیات ان‬ ‫براساس دو سال نگهداری ‪ ۳۷‬درصد محاسبه‬ ‫می شــود و باید ‪ ۱۴۸‬میلیون تومان مالیات‬ ‫بپردازید‪.‬همچنین‪ ،‬بــه جز مالیات بر عایدی‬ ‫ســرمایه طبق بودجه سالجاری باید صاحبان‬ ‫خانه های لوکــس که ارزش ان هــا بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان باشــد‪ ،‬تا بهمن سالجاری‬ ‫مالیات بپردازند‪.‬‬ ‫براین اساس‪ ،‬نرخ مالیات ساالنه این خانه های‬ ‫لوکس نیز به شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬نسبت به مازاد ‪ ۱۰‬میلیارد تا ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومان؛ یک در هزار‬ ‫‪ -۲‬نسبت به مازاد ‪ ۱۵‬میلیارد تا ‪ ۲۵‬میلیارد‬ ‫تومان؛ دو در هزار‬ ‫‪ -۳‬نسبت به مازاد ‪ ۲۵‬میلیارد تا ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫تومان؛ سه در هزار‬ ‫‪ -۴‬نسبت به مازاد ‪ ۴۰‬میلیارد تا ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان؛ چهار در هزار‬ ‫‪-۵‬نســبت به مازاد ‪ ۶۰‬میلیارد تومان به باال‬ ‫پنج در هزار‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬طبق مــاده ‪ ۵۴‬مکرر قانون‬ ‫مالیات های مستقیم واحدهای مسکونی واقع‬ ‫در شــهرهای با جمعیت بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫نفر که به استناد سامانه ملی امالک و اسکان‬ ‫به عنوان «واحد خالی» شناســایی شــوند‪،‬‬ ‫از ســال دوم به بعد مشــمول مالیات معادل‬ ‫مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد‪:‬‬ ‫سال دوم‪ -‬معادل یک دوم مالیات متعلقه‬ ‫سال سوم‪ -‬معادل مالیات متعلقه‬ ‫سال چهارم و به بعد‪ -‬معادل یک و نیم (‪)۱.۵‬‬ ‫برابر مالیات متعلقه‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ســامانه امالک و اسکان را راه اندازی کرد تا‬ ‫وضعیت ســکونت در خانه ها از لحاظ خالی‬ ‫بودن مشخص شود که طبق گفته مسئوالن‬ ‫ســازمان امور مالیاتی‪ ،‬در ماه جاری از اولین‬ ‫خانه خالی مالیات اخذ می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫افزایش‪ ۴۳‬درصدیهزینهخانوارها‬ ‫خانوارهای ایرانی نســبت به ســال گذشته به طور‬ ‫متوســط افزایش بیش از ‪ ۴۳‬درصــدی هزینه در‬ ‫خرید کاال و خدمات مورد نیاز خود داشته اند‪.‬‬ ‫بررســی جزئیات تورمی که اخیرا مرکز امار برای‬ ‫تیرماه سال جاری اعالم کرد نشان داد که شاخص‬ ‫های تورم ســاالنه و ماهانه به روند افزایشی ادامه‬ ‫داده است اما تورم نقطه به نقطه که به نوعی نشان‬ ‫دهنده جریان افزایش هزینه خانوارها در مقایســه‬ ‫با مدت مشابه سال قبل است اندکی کاهش داشت‪.‬‬ ‫با این وجود همچنان رشــد ‪ ۴۳.۶‬درصدی افزایش‬ ‫بهداشت و درمان‪ ۴۴‬درصد گران شد‬ ‫هزینه خانوارها نسبت به پارسال مشهود است‪.‬‬ ‫انچــه از امار بر می اید تمامی کاال و خدمات مورد‬ ‫نیاز و مصرفی مردم نسبت به خرداد امسال و تیرماه‬ ‫پارســال و همچنیــن در دوره ‪ ۱۲‬ماهه منتهی به‬ ‫تیرماه یعنی سه شــاخص اصلی تورم افزایش دارد‬ ‫و هیچ کاالیی با کاهش قیمت مواجه نبوده است‪.‬‬ ‫در بین اقالم مصرفی‪ ،‬خوراکی ها و اشــامیدنی ها‬ ‫بالغ بر ‪ ۵۷‬درصد گران شــده است که در بین ان‬ ‫ها گروه روغن و چربی ها با ‪ ۱۰۹.۴‬درصد در صدر‬ ‫قرار دارد‪ .‬البته این گروه کاالیی چندین ماه اســت‬ ‫که افزایش قیمت قابل توجهی نسبت به قبل داشته‬ ‫و در مقاطعی بالغ بر ‪ ۱۳۰‬درصد نیز رشــد داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫افزایش قیمت باالیــی ‪ ۵۰‬درصدی قیمت نیز در‬ ‫بسیاری از اقالم دیده می شود‪،‬گوشت قرمز و سفید‬ ‫با ‪ ،۵۳.۸‬گوشت قرمز و گوشت ماکیان ‪ ،۵۱.۳‬ماهی‬ ‫ها و صدف داران ‪ ،۷۱.۵‬شــیر‪ ،‬پنیــر و تخم مرغ‬ ‫‪ ،۶۶.۱‬سبزیجات ‪ ،۷۲.۷‬شکر‪ ،‬مربا‪ ،‬عسل و شیرینی‬ ‫‪ ،۶۵.۶‬چای‪ ،‬قهوه و کاکائو ‪ ۷۶.۶‬و یا در سایر گروه‬ ‫ها مبلمان و لوازم خانگی با ‪ ۵۹.۶‬و هتل و رستوران‬ ‫‪3‬‬ ‫رییسی تجارت ایران و روسیه را ازاد می کند؟‬ ‫با ‪ ۶۲.۳‬از جمله اقالمی هســتند که افزایش قیمت‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درصد دارند‪.‬‬ ‫در فاصله اردیبهشــت تا تیرماه بیشــترین افزایش‬ ‫قیمــت کاال مربوط بــه هتل و رســتوران با ‪،۶.۸‬‬ ‫بهداشــت و درمان ‪ ۶.۳‬و میوه و خشــکبار با ‪۶.۵‬‬ ‫درصد است‪.‬‬ ‫حــوزه بهداشــت و درمــان در شــرایطی در بین‬ ‫بیشــترین تــورم ماهانه قرار گرفته که نســبت به‬ ‫تیرماه ســال گذشــته هزینه های این بخش برای‬ ‫مردم بالغ بر ‪ ۴۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران پاسخ داد‬ ‫عضو اتــاق بازرگانی تهــران می گوید موضع گیری‬ ‫روشــن و معلوم کردن تکلیف رمزارزها از ســوی‬ ‫دولت باید در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫شــهاب جوانمــردی‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬بر خــاف این‬ ‫رویکرد که گفته می شــود دولت ایران نســبت به‬ ‫موضــوع رمزارزها هیچ مداخله ای نکــرده یا برای‬ ‫انها سیاســتی دقیق ندارد‪ ،‬اتفاقا بررســی انچه در‬ ‫ماه های گذشــته عملیاتی شده نشان دهنده عکس‬ ‫چنین موضوعی اســت و عملکرد بانک مرکزی به‬ ‫عنوان نماینده دولت در این حوزه‪ ،‬به روشنی قابل‬ ‫تحلیل است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به رویکرد بی طرفانه برخی کشــورها‬ ‫نســبت به رمزارزها بیان کرد‪ :‬تفاوت بسیار زیادی‬ ‫دولت جدید با رمزارزها چه می کند؟‬ ‫وجود دارد میان دولتی که بــه رمزارزها به عنوان‬ ‫یک بازار جانبی نگاه می کند و برای ان مانعی ایجاد‬ ‫نمی کند تا با دولت ماه که با محوریت بانک مرکزی‬ ‫تا جایی که توانســته علیه رمزارزهــا و مبادله انها‬ ‫مداخله کرده و محدودیت ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت اینده‬ ‫باید تکلیف خود را با این سیاســت ها روشن کند‪،‬‬ ‫تشــریح کرد‪ :‬وقتــی مــا از محدودیت های جدی‬ ‫صحبت می کنیم یعنی تاکنون دولت ایران نســبت‬ ‫به رمــزارز یا به طور کلــی دارایی های مجازی بی‬ ‫طرف نبوده است‪ ،‬از این رو اگر دولت اینده بخواهد‬ ‫بدون هیچ عکس العملی صرفا سیاست های گذشته‬ ‫را دنبال کند‪ ،‬این امر به معنای ادامه محدودیت ها‬ ‫و تایید سیاست های سابق است‪.‬‬ ‫به گفتــه جوانمردی‪ ،‬بــا توجه به اینکــه اقتصاد‬ ‫ایــران شــرایط خاصــی دارد و از تحریم ها گرفته‬ ‫تــا محدودیت های ارزی با اما و اگر مواجه اســت‪،‬‬ ‫داشــتن یــک سیاســت درســت و متناســب با‬ ‫واقعیت های اقتصادی کشــور در حــوزه رمزارزها‬ ‫بسیار مهم خواهد بود‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه در ماه های گذشته‬ ‫یک گروه کارشــناس و بسیار مسلط به مسائل این‬ ‫حــوزه‪ ،‬مطالعات خود در این بخش را در قالب یک‬ ‫بســته پیشــنهادی طراحی کرده اند که به زودی‬ ‫نهایی خواهد شد‪ .‬پیشنهاد من به دولت اینده این‬ ‫است که به دور از حواشی‪ ،‬با استفاده از این نظرات‬ ‫کارشناســی و فنی‪ ،‬طوری تصمیم بگیرد که کشور‬ ‫از محل رمزارزها کمترین اســیب و بیشترین بهره‬ ‫را ببرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در ماه های گذشــته بسیاری از‬ ‫فعــاالن اقتصادی از لزوم طراحی شــیوه نامه هایی‬ ‫برای حمایت از ســرمایه گــذاران عرصه رمزارزها‬ ‫ســخن گفته اند‪ ،‬موضوعی که هنوز دســتگاه های‬ ‫متولی دولتی به ان واکنشی جدی نشان نداده اند‪.‬‬ ‫در ایران در کنار ماینرهای مجاز‪ ،‬عمال سایر فعالیت‬ ‫در حوزه رمزارز به رســمیت شــناخته نشده و این‬ ‫موضــوع تردیدهایی را برای ســرمایه گذاران این‬ ‫بخش به وجود اورده است‪.‬‬ ‫مالیاتستانیازخانه هایخالیکلیدمی خورد‬ ‫طبــق اعالم رئیــس کل ســازمان امــور مالیاتی‬ ‫نخســتین مالیاتی که از خانه هــای خالی دریافت‬ ‫می شود در مرداد ماه و به اندازه نصف ارزش اجاره‬ ‫ماهانه ان خواهد بود‪.‬‬ ‫طبــق ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیات های مســتقیم‬ ‫واحدهای مســکونی واقع در شــهرهای با جمعیت‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر که به اســتناد ســامانه ملی‬ ‫امالک و اســکان به عنوان «واحد خالی» شناسایی‬ ‫شوند‪ ،‬از ســال دوم به بعد مشمول مالیات معادل‬ ‫مالیات بر اجاره به شرح زیر خواهند شد‪:‬‬ ‫سال دوم‪ -‬معادل یک دوم مالیات متعلقه‬ ‫سال سوم‪ -‬معادل مالیات متعلقه‬ ‫سال چهارم و به بعد‪ -‬معادل یک و نیم (‪ )۱.۵‬برابر‬ ‫مالیات متعلقه‬ ‫در این راستا‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی‬ ‫واحدهای خالی سامانه امالک و اسکان که اطالعات‬ ‫واحدهای مســکونی کشــور در ان درج می شود را‬ ‫از بهمن مــاه ‪ ۱۳۹۸‬رونمایــی و مردادماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫اجرایی کــرد و به این ســامانه وظیف ه دیگری هم‬ ‫عالوه بر شناســایی خانه های خالی محول شد که‬ ‫شناســایی محل سکونت خانوار است و طبق قانون‬ ‫هر خانواری می تواند یک اقامتگاه دائمی در شــهر‬ ‫محل ســکونت و یک اقامتگاه فرعی در شهری غیر‬ ‫از محل سکونت داشته باشد که این موارد مشمول‬ ‫مالیات نمی شــوند اما مازاد بــر ان اگر هر واحدی‬ ‫داشته باشد مشمول مالیات می شود‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬اگر این افراد واحدهای بیشــتری داشته‬ ‫باشند اما خالی نباشند مشمول مالیات نخواهد شد‪.‬‬ ‫در ایــن زمینــه‪ ،‬بــر اســاس اعــام وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬تمامــی مردم از روز پنجشــنبه (‪۱۹‬‬ ‫فروردیــن ‪ )۱۴۰۰‬مکلــف به ثبــت امالک تحت‬ ‫تملک خود در ســامانه امالک و اســکان به نشانی‬ ‫‪ amlak.mrud.ir‬شدند که این موضوع تا پایان‬ ‫شهریورماه ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫بر اســاس بنــد ‪ ۷‬از تبصره ‪ ۸‬اصالحیــه ماده ‪۵۴‬‬ ‫مکرر قانــون مالیاتهای مســتقیم مصــوب پنجم‬ ‫اذرماه ‪ ۱۳۹۹‬مجلس‪ ،‬دستگاه های اجرایی مکلفند‬ ‫خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور‬ ‫دسته چک‪ ،‬یارانه و کمک معیشتی‪ ،‬تعویض پالک‬ ‫خودرو‪ ،‬فروش انشعاب اب‪ ،‬برق‪ ،‬تلفن و گاز طبیعی‬ ‫و بسیاری دیگر از خدمات را صرفا با اخذ کد ملی و‬ ‫بر اساس کد پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده‬ ‫مربوط به اقامتگاه اصلی افراد در ســامانه امالک و‬ ‫اسکان کشور ارائه کنند‪.‬‬ ‫بنابراین‪ ،‬کسانی که امالک تحت تملک خود را در‬ ‫ســامانه امالک و اسکان ثبت نکرده باشند‪ ،‬از بهره‬ ‫مندی از خدمات ذکر شده در باال محروم می شوند‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬طبق اماری که محمد اسالمی ـ وزیر‬ ‫راه و شهرســازی ـ در ‪ ۲۶‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬ارائه کرد‬ ‫تاکنون ســه میلیون خانوار در سامانه جامع امالک‬ ‫و اســکان ثبت نام کرده اند‪ ،‬درحالیکه براوردها از‬ ‫وجود ‪ ۲۸‬میلیون واحد مسکونی در کشور حکایت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عــاوه برایــن‪ ،‬اواخر ســال گذشــته وزارت راه و‬ ‫شهرســازی اعالم کرد که ‪ ۱.۳‬میلیون خانه خالی‬ ‫را شناســایی و برای اخذ مالیات به ســازمان امور‬ ‫مالیاتی معرفی کرده و قرار است در مردادماه امسال‬ ‫مشمول مالیات واحدهای خالی از سکنه شوند‪.‬‬ ‫در این زمینه‪ ،‬رئیس کل ســازمان امور مالیاتی نیز‬ ‫اعالم کرد که نخســتین مالیات از خانه های خالی‬ ‫در مرداد ماه امســال و به اندازه نصف ارزش اجاره‬ ‫ماهانه ان دریافت خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق گفته وی برای مواجه نشــدن با مالیات های‬ ‫بسیار ســنگین خانه های خود را اجاره دهید‪ ،‬زیرا‬ ‫هــدف از مالیات بر خانه های خالی کســب درامد‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکــه هدف اصلی این اســت کــه افراد‬ ‫خانه های خود را خالی نگذارند‪.‬‬ ‫با این تفاســیر‪ ،‬طبق اعالم مسئوالن در ماه جاری‬ ‫اولین مالیات از خانه های خالی اخذ می شود‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬نگاهی بــه جزئیات اخــذ مالیات‬ ‫از خانه هــای خالی نشــان می دهد که بر اســاس‬ ‫قانون مالیات های مســتقیم‪ ،‬هر واحد مسکونی در‬ ‫شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر که به استناد سامانه‬ ‫ملی امالک و اسکان کشور‪ ،‬در هر سال مالیاتی در‬ ‫مجموع بیش از ‪ ۱۲۰‬روز ســاکن یا کاربر نداشــته‬ ‫باشد‪ ،‬به عنوان خانه خالی شناسایی شده و مشمول‬ ‫مالیات می شود‪.‬همچنین‪ ،‬مالک دو واحد مسکونی‬ ‫در شهر محل سکونت خود‪ ،‬مالک بیش از دو واحد‬ ‫مســکونی و اگر یک یا چند واحد بیش از ‪ ۱۲۰‬روز‬ ‫خالی باشــد‪ ،‬جز مشموالن این نوع مالیات هستند‬ ‫اما مالک دو واحد مســکونی؛ یکی در شــهر محل‬ ‫ســکونت و یکی در شهر یا روســتایی دیگر از این‬ ‫مالیات معاف هستند‪.‬عالوه براین‪ ،‬خانه های واقع در‬ ‫شهرهای کمتر از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت و روستاها‬ ‫مشمول مالیات نخواهد شد اما باید در سامانه ثبت‬ ‫ی خانه های‬ ‫شوند‪.‬از ســوی دیگر‪ ،‬میزان مالیات برا ‬ ‫خالی اشــخاص حقیقی در ســال های اول‪ ،‬دوم و‬ ‫ســوم به ترتیب ‪ ۱۲ ،۶‬و ‪ ۱۸‬برابر اســت و جرائم‬ ‫مالیاتــی برای خانه های خالی اشــخاص حقوقی و‬ ‫دستگاه های دولتی دو برابر مالیات اشخاص حقیقی‬ ‫است؛ به گونه ای مالیات این افراد در سال های اول‪،‬‬ ‫دوم و ســوم به تربیت معــادل ‪ ۲۴ ،۱۲‬و ‪ ۳۶‬برابر‬ ‫ارزش اجاره واحد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫برای روشــن شــدن چگونگــی محاســبه مالیات‬ ‫خانه هــای خالی بحــث را با یک مثال بــه پایان‬ ‫می بریم‪ ،‬به این صورت که اگر یک واحد مســکونی‬ ‫بــا ودیعه ‪ ۵۰‬میلیــون تومان و اجــاره ماهیانه دو‬ ‫میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند در سال‬ ‫اول مشمول ‪ ۳۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان جریمه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫افزایش سفرهای مردم با وجود کاهش تردد!‬ ‫در هفته گذشته و در حالی که ممنوعیت های تردد‬ ‫بین اســتانی از نیمه ان اعمال شد‪ ،‬ترددهای بین‬ ‫اســتانی مردم با کاهش ‪ ۹‬درصدی نســبت به دو‬ ‫هفته گذشــته مواجه شد اما سفرهای مردم به نظر‬ ‫افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در شــرایطی که هفته گذشــته و براساس مصوبه‬ ‫ســتاد ملی مقابله بــا کرونا ممنوعیــت تردد بین‬ ‫استانی از ســاعت ‪ ۱۸‬روز دوشنبه ‪ ۲۸‬تیرماه اغاز‬ ‫شد و قرار است تا ساعت هفت صبح دوشنبه هفته‬ ‫جاری (چهارم مرداد مــاه) ادامه پیدا کند‪ ،‬اخرین‬ ‫وضعیت ترددهای بین اســتانی نشان می دهد که‬ ‫ایــن ممنوعیت تــا حدودی در کاهش ســفرهای‬ ‫جاده ای مردم تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫براساس جدیدترین گزارش مرکز مدیریت راه های‬ ‫کشــور از تحلیل وضعیت تردد در بازه زمانی ‪ ۲۵‬تا‬ ‫‪ ۳۱‬تیرماه نشــان می دهد که متوسط تردد روزانه‬ ‫بین اســتانی از جمعه ‪ ۲۵‬تیرماه تا پنج شنبه ‪۳۱‬‬ ‫تیرماه یک میلیون و ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۱۷۴‬وسیله نقلیه‬ ‫بوده است که این امار نسبت به مدت مشابه هفته‬ ‫رییس مرکــز ملی خشکســالی و مدیریت بحران‬ ‫ســازمان هواشناسی با اشاره به اینکه دمای کشور‬ ‫امسال ‪ ۱‬درجه سانتیگراد بیش از حد نرمال است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خشکســالی طی تابستان امسال تداوم پیدا‬ ‫خواهد کرد و احتمال می رود که تا زمســتان سال‬ ‫جاری نیز ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫احد وظیفــه‪ ،‬ضمن بیان اینکــه معموال در فصل‬ ‫تابستان عمده بارش های کشور در دو نقطه شمال‬ ‫و جنوب تا جنوب شــرق بیشــتر اتفاق می افتد و‬ ‫در ســایر نقاط یا بارش صورت نمی گیرد یا بسیار‬ ‫ناچیز و پراکنده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تیر ماه امسال‬ ‫در دو نقطــه کشــور یعنی در جنــوب و جنوب‬ ‫شــرق در اســتان های فارس‪ ،‬جنوب سیستان و‬ ‫قبــل از این گزارش (‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬تیرماه) ‪ ۹‬درصد‬ ‫کاهش یافتــه و تنها یک درصد نســبت به مدت‬ ‫مشابه سال گذشته افزایش داشته است‪.‬‬ ‫البته مردم مانند همیشــه ســفرهای خود را قبل‬ ‫از اعمال این ممنوعیت اغــاز کرده بودند و از روز‬ ‫یکشــنبه هفته گذشته تا عصر روز بعد از ان‪ ،‬روند‬ ‫افزایشی در نمودارهای منتشر شده مشهود است و‬ ‫ترددهای بین اســتانی مردم در این بازه حدود ‪۲۴‬‬ ‫ســاعته تا حدود یک میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار وســیله‬ ‫نقلیه هم افزایش یافت‪.‬‬ ‫همچنیــن امار دیگری نشــان می دهــد که مردم‬ ‫ســفرهای خود را در ایام ممنوعیت کاهش ندادند‬ ‫چــرا کــه در همین بــازه مورد بررســی مجموعا‬ ‫حدود ‪ ۹‬میلیــون ‪ ۳۹‬هزار خودرو بــا پالک یکتا‬ ‫در محورهای مواصالتی مختلف مشــاهده شده اند‬ ‫و ایــن تعداد‪ ۴۰۰ ،‬هزار وســیله نقلیه بیشــتر از‬ ‫تعداد اعالم شده در هفته قبل از این گزارش است‪.‬‬ ‫البته مثل همیشه عمده این خودروها (بیش از ‪۲۰‬‬ ‫درصد) متعلق به اســتان های تهران و البرز بودند‬ ‫و خودروهایی با پالک استان های خراسان رضوی‪،‬‬ ‫فارس‪ ،‬اصفهان و مازندران در رتبه های بعدی قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫این مســئله نشــان می دهد که گرچه تردد وسایل‬ ‫نقلیــه مختلف بــه صــورت کلــی در محورهای‬ ‫مواصالتــی کاهش یافت و حتــی نگاهی به نمودار‬ ‫خطی این گزارش نشــان می دهــد دقیقا در روز‬ ‫اعمال ممنوعیت تا پنج شــنبه هفته گذشته روند‬ ‫رو به افزایش ترددهای بین اســتانی رو به کاهش‬ ‫گذاشته است اما خودروهای غیربومی در استان های‬ ‫مختلف بیشتر از هفته گذشته مشاهده شدند‪.‬‬ ‫به عنــوان مثــال تغییرات انباشــت خــودرو در‬ ‫اســتان های مازندران و گیالن در هفته گذشــته‬ ‫نشان می دهد که بیشترین انباشت وسایل نقلیه در‬ ‫مازنــدران در بازه زمانی ‪ ۲۲‬تا ‪ ۳۱‬تیرماه مربوط به‬ ‫روز پنج شنبه ‪ ۳۱‬تیرماه با ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۲۷۱‬وسیله‬ ‫نقلیه بوده که بیش از دو برابر نســبت به دو هفته‬ ‫قبل افزایش یافته اســت و بیشــترین خودروهای‬ ‫غیربومی مشــاهده شده در سطح استان مربوط به‬ ‫احتمالتداومخشکسالیتازمستان‬ ‫بلوچســتان‪ ،‬جنوب کرمان و هرمــزگان و در نوار‬ ‫شمالی کشور بارش داشتیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه با اشــاره بــه اینکه در مــرداد ماه‬ ‫نیــز بارش ها به همین ترتیــب خواهد بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بارش هایی که امســال به خصوص در جنوب شرق‬ ‫داشــتیم فراتــر از حد نرمال بود امــا بارش ها در‬ ‫شــمال و شــمال غرب کمتر از نرمال بود‪ .‬با این‬ ‫حــال مقدار بارندگی تابســتانی در ایران بســیار‬ ‫ناچیز و کمتر از ‪ ۱۰‬درصد بارش ســاالنه اســت‬ ‫بنابراین نباید تصور کرد که بارش های تابســتانی‬ ‫می تواند خشکســالی را در برخــی مناطق از بین‬ ‫ببــرد‪ .‬ضمن اینکه بارندگی هایی که در تابســتان‬ ‫در بخش های جنوبی کشور رخ می دهد عمدتا در‬ ‫مناطق کوهســتانی و مجاور دریا صورت می گیرد‬ ‫و عمــده این بارش ها به صورت روان اب جاری و از‬ ‫دسترس خارج می شود‪.‬‬ ‫بــه گفتــه رییــس مرکــز ملــی خشکســالی و‬ ‫مدیریــت بحــران ســازمان هواشناســی‪ ،‬به طور‬ ‫کلی دمای کشــور امســال حدود ‪ ۱‬درجه بیش‬ ‫از نرمال اســت‪ .‬تابســتان امســال دمای مناطق‬ ‫غربی و شــمال غربی ‪ ۱‬تا ‪ ۲‬درجه بیش از نرمال‬ ‫و دمای مناطق جنوب شرق تا شرق در حد نرمال‬ ‫و به طور کلی دمای کشــور حدود ‪ ۱‬درجه بیش از‬ ‫حد نرمال است‪.‬‬ ‫وی دربــاره خشکســالی حاکم بر کشــور توضیح‬ ‫داد و گفــت‪ :‬در تعریف خشکســالی چند مبحث‬ ‫‪4156‬‬ ‫شماره‪4246‬‬ ‫هجدهم شماره‬ ‫سالهجدهم‬ ‫‪ 1400‬سال‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫‪ 316‬مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫دو‬ ‫تهران و البرز‪ ،‬گلستان‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬اصفهان و‬ ‫گیالن بوده اند‪ .‬همچنین بیشــترین انباشت وسایل‬ ‫نقلیه در گیالن نیز با ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۶۰۵‬خودرو مربوط‬ ‫به همین روز بوده اســت که عمده ان ها مربوط به‬ ‫تهران و البرز‪ ،‬مازندران‪ ،‬قزوین‪ ،‬اردبیل و اذربایجان‬ ‫شرقی بوده اند‪.‬‬ ‫نکته قابل تامل دیگر اینکــه با وجود کاهش تردد‬ ‫بین اســتانی در هفته گذشــته نســبت به هفته‬ ‫قبل از ان در اکثر اســتان های کشــور‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچســتان و اردبیل شــاهد افزایش ‪ ۹‬و هشت‬ ‫درصــدی تــردد بوده اند و این مســئله با توجه به‬ ‫شــیوع ویروس کرونــا هندی دلتا نگــران کننده‬ ‫به نظر می رســد‪.‬مهمتر اینکــه وضعیت تردد بین‬ ‫اســتانی وســایل نقلیه مختلف و قیاس ان با بازه‬ ‫زمانی مشــابه در سال گذشته نشــان می دهد که‬ ‫اســتان های کهکیلویه و بویراحمد‪ ،‬فارس‪ ،‬گلستان‬ ‫و اردبیل بــا ‪ ۱۳۵‬درصد‪ ۵۵ ،‬درصــد‪ ۳۵ ،‬درصد‬ ‫و ‪ ۲۰‬درصد بیشــترین افزایش تــردد را در میان‬ ‫دیگر استان ها تجربه کردند‪.‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬خشکســالی هواشناســی‪ ،‬خشکسالی‬ ‫کشاورزی‪،‬خشکســالی هیدرولوژیکــی و اثــرات‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و اجتماعی ان‪ ،‬کــه ما در‬ ‫کشــور اکنون در دوران خشکســالی هواشناسی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و هیدرولوژیکــی به ســر می بریم‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه به لحاظ هواشناســی بارندگی ها در‬ ‫کشــور کمتر از نرمال بوده از مدت ها پیش یعنی‬ ‫از زمستان ســال گذشــته وارد دوره خشکسالی‬ ‫هواشناســی شــده ایم‪ .‬در فصل بهار با عدم بارش‬ ‫و تــداوم خشکســالی هواشناســی‪ ،‬خشکســالی‬ ‫کشــاورزی رخ داد و پــس از ان با ذوب شــدن‬ ‫اندک ذخایر برفی در ارتفاعات‪ ،‬دوره خشکســالی‬ ‫هیدرولوژیکی نیز اغاز شد‪.‬‬ ‫مذاکرات ایران با کشــورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در شهریور ماه امسال دنبال خواهد شد تا‬ ‫شاید دو طرف ازادسازی تجارت مشترک خود را نهایی کنند‪.‬‬ ‫ایران در ابان ماه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬رسما عضویت خود در اتحادیه اقتصادی اورسیا را اغاز کرد‪ .‬عضویتی‬ ‫که بنا بود که در یک دوره ســه ساله ازمایشی اجرایی شود و پس از ان دو طرف نسبت به نحوه ادامه‬ ‫همکاری ها به جمع بندی برسند‪.‬‬ ‫در طول دو سال گذشته‪ ،‬با وجود شیوع ویروس کرونا و تداوم تحریم های اقتصادی علیه ایران که منجر‬ ‫به کاهش تجارت در امارهای کلی شد‪ ،‬بررسی ها نشان می دهد که تجارت با اورسیا افت کمتری داشته‬ ‫و حتی در برخی امارهای اخیر‪ ،‬بهبودی نسبی را نیز نشان می دهد‪.‬‬ ‫در میان کشــورهای اورسیا‪ ،‬تنها کشــوری که صادرات بیشتری نسبت به واردات داشته روسیه بوده و‬ ‫ایران در تبادل با دیگر کشــورهای عضو این اتحادیه توانســته تراز تجاری مثبت را ثبت کند‪ ،‬هرچند‬ ‫هنوز میزان این همکاری های مستقیم اقتصادی محدود است‪.‬‬ ‫با این وجود به نظر می رســد گام بعدی دو طرف برای تداوم همکاری ها‪ ،‬ازادسازی روابط تجاری ایران‬ ‫و اورســیا خواهد بود‪ ،‬موضوعی که رییس ســازمان توســعه تجارت از چند ماه قبل خبر از اغاز شدن‬ ‫مذاکرات در رابطه با ان داده بود و حاال می گوید احتماال گام بعدی ان در دولت رییسی دنبال می شود‪.‬‬ ‫حمید زادبوم پس از برگزاری نخســتین از دور مذاکرات دو طرف برای ازادســازی روابط تجاری اعالم‬ ‫کرده که گام بعدی در شهریور ماه امسال برداشته خواهد شد‪.‬‬ ‫او توضیح داده‪ :‬طرفین توافق کردند تا پایان ســال جاری میالدی ســه دوره مذاکراتی با حضور کامل‬ ‫تیم های مذاکراتی دو طرف برگزار شــود و در فاصله این سه دور روسای تیم ها نشست های اختصاصی‬ ‫داشته باشند و هماهنگی الزم برای تسریع در فرایند مذاکرات صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت لیران ادامه داد‪ :‬براساس مذاکرات تجارت ازاد در اینده‬ ‫نزدیــک طرفین در اغلب کاالها تعرفه گمرکی را به تدریــج حذف خواهند کرد‪ .‬این به تجار دو طرف‬ ‫امکان تجربه تجارت بدون تعرفه را خواهد داد که انتظار می رود این امر تاثیر بسزایی در افزایش حجم‬ ‫تجارت طرفین داشته باشد‪.‬‬ ‫زادبوم تاکید کرد‪ :‬در طول یک ســال و نیم از اجــرای موافقت نامه تجارت ترجیحی نیز افزایش حجم‬ ‫تجارت بین دو طرف مشهود بوده و علیرغم شیوع کرونا‪ ،‬که از میزان مبادالت تجاری دنیا کاسته است‪،‬‬ ‫حجم تجارت ایران و اوراسیا به ویژه در اقالم تحت پوشش موافقت نامه افزایش چشم گیری داشت‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اهمیت کارکردهای توافقات تجاری در سطح جهان و تسهیل تجارت‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود موافقت نامه تجارت ازاد ایران و اوراســیا‪ ،‬باعث تحول چشــم گیر در روابط تجاری ایران و این‬ ‫بازار ‪ ۱۸۰‬میلیونی شود‪.‬‬ ‫کشاورزی قراردادی و توجه به الگوی کشت در دستور کار وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی دولت اینده قرار بگیرد‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون کشــاورزی گفت‪:‬وزیر جهاد کشــاورزی بااقتدار کامل و توجه ویژه به‬ ‫کشاورزی قراردادی و اجرای طرح الگوی کاشت با رویکرد تقویت و تضمین درامد کشاورزان با در نظر‬ ‫گرفتن ظرفیت های اقلیمی و تنوع محصوالت کشاورزی در کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫ذبیح اهلل اعظمی ســاردویی عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬در خصوص خصوصیات وزیر جهاد کشاورزی دولت اینده‪ ،‬گفت‪ :‬وزیر جهاد‬ ‫کشــاورزی باید دانش اموخته یکی از رشته های کشــاورزی و منابع طبیعی باشد‪ .‬به عبارت دیگر دارای‬ ‫دانایی و تسلط به علم و دانش تخصصی روز کشاورزی و علوم وابسته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬افزود‪ :‬همان طور که از نام این وزارتخانه‬ ‫برمی اید وزیر جهادکشــاورزی باید کام ً‬ ‫ال مردمی و باروحیه کار جهادی و شــبانه روزی باشــد و کار و‬ ‫بازدیدهای میدانی در استان های مختلف کشور را بر پشت میزنشینی ترجیح دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬توانمندی بســیار باال در برنامه ریزی و دارای حســن ســابقه کار اجرایی در حوزه های‬ ‫مدیریت شهرستانی‪ ،‬اســتانی و وزارتخانه ای و توان مدیریتی قابل قبول در سطح کالن کشوری مانند‬ ‫معاونت وزیر‪ ،‬نماینده مجلس‪ ،‬رئیس دانشــگاه و‪ .....‬را در کارنامه داشــته و تجربه عملی و میدانی در‬ ‫سطوح مختلف سازمانی را دارا باشد‪.‬‬ ‫اعظمی گفت‪ :‬اشــنایی کامل با ساختار وزارت جهاد کشاورزی و اگاهی عمیق از دغدغه ها و مشکالت‬ ‫بخش کشــاورزی داشــته باشــد تا بتواند در تدوین برنامه های هدفمند‪ ،‬کارا‪ ،‬باقابلیت اجرایی باال و‬ ‫اولویت دهی به امنیت غذایی‪ ،‬توسعه پایدار اقتصاد کشاورزی ‪ ،‬روستایی‪ ،‬عشایری و با رویکرد و دیدگاه‬ ‫مشارکتی موفق شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬وزیر جهاد کشــاورزی می بایست جوان‪،‬‬ ‫باهوش‪ ،‬مقتدر‪ ،‬باکفایت‪ ،‬باشــهامت و جســارت باشــد‪ .‬دارای توانایی چانه زنی با باالدستی ها ازجمله‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬سایر وزرا و هیات دولت و توان نفوذ در ساختارهای دولتی باشد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه وزیر جهاد کشاورزی می بایســت از سیاسی کاری و بازی های جناحی‪ ،‬باندبازی‬ ‫در وزارت متبوع پرهیز و به تعهد و شایسته ســاالری اعتقاد راســخ داشته باشد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزیر جهاد‬ ‫کشاورزی در اولین اقدام دست مدیران فاسد را کوتاه نموده و با خرده حکومت های شکل گرفته در بدنه‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی بشدت برخورد کند‪.‬‬ ‫اعظمی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی باید دارای حسن تدبیر‪ ،‬صداقت‪ ،‬سعه صدر‪ ،‬امانت داری و انجام‬ ‫برنامه های نظارتی الزم جهت عبور از وضعیت بحرانی و نامناســب کشاورزی‪ ،‬و همچنین توانایی ایجاد‬ ‫انگیزه های فنی‪ ،‬مالی و هویتی در قبال زیرمجموعه و توجه ویژه به شاغلین وزارت متبوع‪ ،‬هویت بخشی‬ ‫و بهبود جایگاه وزارت جهاد کشاورزی باشد‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیســه کمیسیون کشــاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست مجلی شورای اسالمی‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزیر جهاد کشاورزی بااقتدار کامل و توجه ویژه به دو مقوله کشاورزی قراردادی و اجرای‬ ‫طرح الگوی کاشــت با رویکرد تقویت و تضمین درامد کشاورزان با در نظر گرفتن ظرفیت های اقلیمی‬ ‫و تنوع محصوالت کشاورزی در کشور اقدام کند‪.‬‬ ‫نماینــده مردم جیرفت و عنبراباد در مجلس شــورای اســامی‪ ،‬گفت‪ :‬توجه ویــژه به مراکز خدمات‬ ‫کشــاورزی به عنوان واحدهای پایه وزارتخانه که مستقیماً با کشاورزان ارتباط دارند و همچنین اعتقاد‬ ‫به کارهای پژوهشــی کاربردی مزرعه ای و برنامه ریزی برای هوشمند سازی کشاورزی‪ ،‬بهبود بازدهی‬ ‫کمیت و کیفیت تولید در واحد ســطح با عنایت ویژه به بخش صادرات و تامین زیرســاخت های الزم‬ ‫بازرگانی نیز باید در دستور کار وزیر جهاد کشاورزی دولت اینده قرار بگیرد‪/.‬‬ ‫دولتمصوباتوتصمیماتمجلس‬ ‫برای رفع مشکالت خوزستان را اجرا نکرده است‬ ‫نماینــده مردم اهواز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس افزایش ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی بودجه‪،‬‬ ‫تخصیــص ‪ ۵۰‬میلیون یورو و اختصاص ‪ ۱۷۵۰‬میلیارد تومــان برای فاضالب اهواز را از جمله اقدامات‬ ‫مجلس یازدهم برای رفع مشکالت خوزستان برشمرد‪.‬‬ ‫مجتبی یوســفی درباره اقدامات مجلس یازدهم برای رفع مشکالت استان خوزستان‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫به دلیل بی توجهی به اختصاص اعتبارات موردنیاز به برخی استان های کشور مانند خوزستان‪ ،‬سیستان‬ ‫و بلوچســتان و‪ ،...‬این اســتان ها در حوزه های اساسی و زیرساختی همانند اب شرب با مشکل روبه رو‬ ‫شده اند‪ ،‬مجلس در قانون بودجه سال ‪ 1400‬تالش کرد به استان های کمتر برخودار توجه ویژه کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم اهواز‪ ،‬باوی‪ ،‬حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مجلس دو وظیفه‬ ‫قانونگذاری و نظارت دارد‪ ،‬افزود‪ :‬مجلس یازدهم در تبصره ‪ 14‬قانون بودجه ســال ‪ 1400‬تصویب کرد‬ ‫که ‪ 19‬هزار میلیارد تومان برای اصالح ساختارهایی که منجر به محرومیت در برخی استان ها شده در‬ ‫نظر گرفته شود که براساس شاخص ها از این اعتبار ‪ 1260‬میلیارد تومان به استان خوزستان اختصاص‬ ‫پیــدا کرد تا در حوزه هایی مانند راه روســتایی‪ ،‬اب و فاضالب و احداث شــبکه ابی و رفع تنش ابی‬ ‫هزینه شــود‪.‬وی افزایش اعتبارات اســتان خوزستان از ‪ 2‬هزار میلیارد تومان به ‪ 5‬هزار و ‪ 500‬میلیارد‬ ‫تومان را یکی دیگر از اقدامات مجلس یازدهم در قانون بودجه سال ‪ 1400‬برشمرد و اضافه کرد‪ :‬مقام‬ ‫معظم رهبری با اختصاص ‪ 100‬میلیون یورو برای رفع مشکالت مربوط به اب و فاضالب اهواز موافقت‬ ‫کرده بودند که متاســفانه به دلیل تاخیر در انجام تکالیف قانونی توســط وزارت نیرو و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه‪ ،‬این اعتبار جذب نشــد و تنها ‪ 50‬میلیون یورو برای ســال گذشته اختصاص پیدا کرد که در‬ ‫واقع تا پیش از اغاز فعالیت مجلس یازدهم تنها ‪ 10‬میلیون یورو از این اعتبار پرداخت شده بود که با‬ ‫پیگیری مجلس یازدهم ‪ 50‬میلیون یورو به صورت کامل اختصاص پیدا کرد اما متاســفانه ‪ 50‬میلیون‬ ‫یوروی باقی مانده بعدی به دلیل تاخیر در اجرا تخصیص پیدا نکرده است‪.‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫یازدهــم با بیان اینکه ‪ 1750‬میلیارد تومان در ســال ‪ 1400‬برای فاضــاب اهواز اختصاص پیدا کرد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬شهرســتان های جدیدالتاســیس مانند کوت عبداهلل‪ ،‬حمیدیه و ‪ ...‬متاسفانه ردیف مجزایی‬ ‫برای موضوعاتی مانند فاضالب نداشتند به همین دلیل با مشکالتی مانند شبکه فاضالب روبه رو بودند‬ ‫که برای نخســتین بار برای ‪ 4‬شهرســتان ردیف خاص ایجاد شد‪.‬عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به‬ ‫اینکه اعتبارات مناســبی برای بهبود وضعیت راه‪‎‬های روستایی در استان خوزستان‪ ،‬در مجلس یازدهم‬ ‫اختصاص داده شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای حوزه شیالت‪ ،‬اشتغال و اجرای طرح ‪ 550‬هزار هکتاری به منظور‬ ‫حمایت از کشاورزی نیز اعتبارات خاصی در سال جاری توسط مجلس پیش بینی شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4246‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫سالهجدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫فروردین‪1400‬‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫سهدودو‬ ‫‪3896‬‬ ‫ماه‬ ‫‪31616‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫خبر‬ ‫اقتصاد و نفت‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫تخالیکارخانه ها درطرح گوره ‪-‬جاسک‬ ‫به کارگیریظرفی ‬ ‫عضو شورای پول و اعتبار‪:‬‬ ‫دولت بانک مرکزی را جیب خود نداند‬ ‫عضو شــورای پول و اعتبار گفت‪ :‬در حال حاضر شــورای پول و اعتبار از بدنه دولت‬ ‫تشکیل شده و به نفع شرکت های دولتی کار می کند‪.‬‬ ‫به نقل از صدا و سیما‪ ،‬غالمرضا مصباحی مقدم گفت‪ :‬تشکیل هیئت عالی مدیریت و‬ ‫شورای نظارت‪ ،‬دو تغییر ساختار در بانک مرکزی بر اساس طرح اخیر مجلس است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در طرح اخیر مجلس که در راستای تغییر ساختار بانک مرکزی است‪،‬‬ ‫شــورای پول و اعتبار به هیئت عالی مدیریت بانک مرکزی تبدیل می شود و ترکیبی‬ ‫متفاوتی خواهد داشت‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم گفت‪ :‬اســتقراض خودروسازها از بانک ها به دلیل حضور وزیر صمت‬ ‫در شورای پول و اعتبار است و با تغییرات ذکر شده‪ ،‬این شورا مستقل از دولت عمل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی در خصــوص تغییر دیگری که در ســاختار بانک مرکــزی رخ خواهد داد گفت‪:‬‬ ‫تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک ها‪ ،‬یکی دیگر از این تغییر ســاختارها به شــمار‬ ‫می رود‪ ،‬زیرا در حال حاضر نظارت بانک مرکزی‪ ،‬مدیریت کوچکی اســت و قرار است‬ ‫شورای نظارت شکل بگیرد‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم افزود‪ :‬با تشکیل این نهاد‪ ،‬تغییرات دیگر هم اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم در خصوص اســتقالل بانک مرکزی گفت‪ :‬استقالل بانک مرکزی به‬ ‫این معناســت که بانک مرکزی مجری سیاست های پولی باشد بدون اینکه دولت به‬ ‫منابع بانک مرکزی اتکاء کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬منابع بانک مرکزی جیب ملت بوده و پول نشانه قدرت خرید است‪.‬‬ ‫این نماینده اســبق مجلس گفت‪ :‬کسی که بانک مرکزی را مدیریت می کند نباید به‬ ‫راحتی توسط رئیس جمهور عزل و نصب شود و همچنین اعضای شورای پول و اعتبار‬ ‫را نباید رئیس جمهور تعیین کند‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم با اشــاره به اینکه بانک مرکزی باید دو کار عمده را انجام دهد گفت‪:‬‬ ‫نخســت اینکه بانک مرکزی نباید به دولت قرض بدهد‪ ،‬زیرا قرضی که دولت از بانک‬ ‫مرکزی می کند هرگز پس داده نمی شود همچنین بانک مرکزی نباید قرض ریالی به‬ ‫دولت بدهد و ارز از دولت بخرد‪.‬‬ ‫مصباحی مقدم افزود‪ :‬دولت باید ارز خود را در بازار ازاد بفروشد و بانک مرکزی فقط‬ ‫قیمت ارز را مدیریت کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بین دو عامل ذکر شــده تفاوت زیادی وجود دارد و بانک مرکزی فقط باید‬ ‫عرضه و تقاضا را مدیریت کند‪.‬‬ ‫مصباحــی مقدم افزود‪ :‬دولت نباید بانــک مرکزی را جیب خودش تلقی کند و بانک‬ ‫مرکزی باید مستقل از دولت عمل کند‪.‬‬ ‫این نماینده اسبق مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه منشا بسیاری از مشکالت‪،‬‬ ‫استقالل نداشتن بانک مرکزی است گفت‪ :‬رشد نقدینگی به دلیل همین قرض دادن‬ ‫بانک مرکزی به دولت اســت و بانک مرکزی نباید پول بدون پشــتوانه منتشر کند و‬ ‫این دومین اقدامی است که باید بانک مرکزی انجام دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬استقالل بانک مرکزی به معنای حفظ قدرت خرید پول است که باید‬ ‫توسط بانک مرکزی مدیریت شود‪.‬‬ ‫یکی از فعاالن بخش خصوصی در طرح گوره‪-‬‬ ‫جاســک اظهار کرد‪ :‬لوله ســازان‪ ،‬پمپ سازان‪،‬‬ ‫تولیدکننــدگان شــیراالت و بخش هایی دیگر‬ ‫کــه تا پیش از این طرح‪ ،‬گاه تنها با ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫ظرفیت کار می کردند‪ ،‬به واسطه این طرح ملی‬ ‫نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصد ظرفیــت خود را به کار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫پیــام خلیلــی‪ ،‬مدیرعامل شــرکت توســعه‬ ‫و نوســازی صنایــع گداختار گفــت‪ :‬همواره‬ ‫می توان از طرح عظیم گوره ‪ -‬جاسک به عنوان‬ ‫الگــو و نمــاد خودباوری در کشــور یاد کرد و‬ ‫درس اموخته هــای این پروژه می تواند در دیگر‬ ‫پروژه های صنعتی کشور به کار گرفته شود‪ ،‬این‬ ‫طرح نماد باور به توان داخلی است که طراحی‬ ‫و اجــرای ان در کوتاه ترین زمــان ممکن و با‬ ‫باالترین سهم ساخت داخل به سرانجام رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی درباره عوامل موفقیت طرح گوره ‪ -‬جاسک‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مهم ترین موضوعی که در کاهش‬ ‫زمان این طرح دخیل بود‪ ،‬اراده مدیریتی است‬ ‫و این موضوع سبب شد مدیرعامل شرکت متن‬ ‫(مهندسی و توسعه نفت) و زیرمجموعه هایش‬ ‫با اراده ای قوی همه پیمانکاران‪ ،‬ســازندگان و‬ ‫عوامل را به انجام کار در این زمان کوتاه متعهد‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل گداختار ادامــه داد‪ :‬یکی دیگر از‬ ‫ویژگی های بــزرگ این طرح از نظر فنی تولید‬ ‫لوله های با اســتاندارد بود‪ .‬تاکنون تجربه تولید‬ ‫چنین لوله هایی در کشــور وجود نداشــت‪ ،‬اما‬ ‫اعتماد و خودباوری ســبب شــد شرکت های‬ ‫بزرگــی مانند فوالد مبارکه وارد کار شــوند و‬ ‫برای نخســتین بار با همکاری دیگر شرکت ها‬ ‫تختال ن ِیس این لوله ها را تولید کنند‪.‬‬ ‫خلیلــی گفت‪ :‬در حوزه شــیراالت هم همین‬ ‫اتفاق رخ داد و کنسرســیوم های زیادی شکل‬ ‫گرفــت که از جمله انها می توان به مشــارکت‬ ‫گداختار با شــرکت ماشین ســازی اراک اشاره‬ ‫کرد‪ .‬این دوشــرکت در کنار هم توانستند این‬ ‫کار مهــم و بزرگ را رقم بزنند‪ ،‬زیرا به واقع نه‬ ‫گداختار و نه ماشین ســازی اراک در این بازه‬ ‫«گوره‪-‬جاسک»؛اغازگرتوسعهشرقتنگههرمز‬ ‫ایران در هفته گذشته به صورت رســمی به بازار جهانی نفت‬ ‫اعالم کرد که از این پس می تواند نفت را از شــرق تنگه هرمز‬ ‫صادر کند و نیازی به بارگیری در ســواحل خلیج فارس برای‬ ‫خرید نفت ایران نیســت‪ .‬این اقدام با بهره برداری رســمی از‬ ‫خط انتقال نفت «گوره ‪ -‬جاســک»‪ ،‬پایانه صادراتی جاسک و‬ ‫تاسیســات ساحلی و فراساحلی این طرح رقم خورد که سوت‬ ‫اغاز ان با ظرفیت روزانه ‪ ۳۰۰‬هزار بشــکه نفت زده شــد‪ ،‬اما‬ ‫این تمرکززدایی از پایانــه صادراتی نفت ایران‪ ،‬همه ماجرای‬ ‫«گوره ‪ -‬جاسک» نیست‪.‬شاید نقطه اغاز اجرای پروژه «گوره‬ ‫ جاســک» که محور ان یک هــزار کیلومتر خط لوله مقاوم‬‫در برابر خوردگی از منطقه گوره از توابع شهرســتان گناوه در‬ ‫استان بوشــهر تا پایانه صادراتی جاسک است‪ ،‬همین مسئله‬ ‫بی نیازی از انتقال بخشی از نفت ایران از تنگه راهبردی هرمز‬ ‫باشد‪ .‬به هر حال عربستان و امارات متحده عربی سال ها قبل‬ ‫ریســک عبور از تنگه هرمز را با ایجاد پایانه های صادراتی در‬ ‫دریای عمان و دریای ســرخ برای خود فراهم کرده اند‪ .‬ما نیز‬ ‫با این اینده نگری که مبادا جنگی رخ دهد‪ ،‬تنگه بســته شود‬ ‫و ناتوان در صادرات نفت خود شویم‪ ،‬این طرح را اجرا کردیم‬ ‫و اکنون به بهره برداری رســیده است‪ .‬البته تنگه هرمز گلوگاه‬ ‫خروجی تنها نفت ایران نیســت و کشتی های دیگر نیز از این‬ ‫مســیر تردد دارند‪ ،‬اما مسئله اجرای پروژه «گوره ‪ -‬جاسک»‬ ‫می توانــد ظرفیت هایی فراتر از صادرات نفت ایران فراهم کند‬ ‫که باید مورد توجه قــرار گیرد‪.‬به تعبیری دیگر‪ ،‬اگر این خط‬ ‫لوله و تاسیســات تکمیل شــود و مورد اســتفاده در صنایع‬ ‫انرژی بر قرار بگیرد‪ ،‬خود می تواند ســراغازی برای شرق تنگه‬ ‫هرمز باشــد‪ .‬به عبارتی دیگر‪ ،‬ظرف یک مدت معین به واسطه‬ ‫این خط می توان چهره مناطق بکر و مســتعد توسعه ایران را‬ ‫در شــرق تنگه هرمز تغییر داد که این مهم در صورت تحقق‪،‬‬ ‫اهمیتی ویژه برای توســعه ایران خواهد داشت‪.‬اگر یک برنامه‬ ‫اصولی طراحی شــود و این خط انتقــال نفت ایران را متوجه‬ ‫اهمیت توســعه بنــادر دریای عمان کند کــه دریایی عمیق‪،‬‬ ‫دروازه ورود به اقیانوس و در بخش خالی تر ایران است‪ ،‬اتفاقی‬ ‫شگرف در مسیر ترقی ایران رقم خواهد خورد‪ .‬ما در ‪ ۵۰‬سال‬ ‫گذشته بارها به توسعه بندر چابهار اشاره کرده ایم که متاسفانه‬ ‫به سبب جنگ دائمی فرصت توســعه ان فراهم نشد‪ ،‬اما اگر‬ ‫توسعه این منطقه با بهره برداری مرحله نخست پروژه «گوره‪-‬‬ ‫مشکالتحملونقلعلتاصلی‬ ‫تاخیر در توزیع نهاده دامی‬ ‫تغییر نقشه تجاری ایران در حوزه انرژی‬ ‫یکی از فعــاالن بخش خصوصی‬ ‫در طرح انتقــال نفت خام گوره‬ ‫به جاسک معتقد است این طرح‪،‬‬ ‫نقشــه تجاری ایران را در حوزه‬ ‫انرژی تغییر می دهد‪.‬‬ ‫حســین مدرس خیابانی گفت‪:‬‬ ‫مرحله نخست طرح انتقال نفت‬ ‫خام از گوره به جاسک و احداث‬ ‫مخــازن ‪ ۱۰‬میلیون بشــکه ای‬ ‫ذخیره ســازی نفت در جاسک‪،‬‬ ‫از جملــه طرح هــای راهبردی‬ ‫است که نقشــه تجاری ایران در‬ ‫حوزه انــرژی را تغییر می دهد و‬ ‫با اجــرای ان‪ ،‬موقعیت راهبردی‬ ‫ایران در بخش انرژی مســتحکم‬ ‫می شود‪.‬وی افزود‪ :‬با اجرای این‬ ‫طرح عظیم‪ ،‬تراکم تجارت انرژی‬ ‫ایران از خلیج فــارس به دریای‬ ‫عمان منتقل می شود و به لحاظ‬ ‫ژئوپلیتیک‪ ،‬نقشــه تجاری کشور‬ ‫تغییر می کند‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که با راه اندازی این خط لوله در‬ ‫مرحله نخست‪ ۲۰ ،‬مخزن نفتی‬ ‫در مجموع با ظرفیت ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫بشــکه نفت از ســوی پتروامید‬ ‫اســیا ساخته می شــود که البته‬ ‫کل پروژه در چند مرحله اجرایی‬ ‫می شــود و ســرانجام‪ ،‬ظرفیت‬ ‫مخازن ذخیره سازی نفت خام در‬ ‫این طرح به ‪ ۳۰‬میلیون بشــکه‬ ‫نفت خام می رسد‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬مخازن‬ ‫ذخیره سازی نفت خام در جاسک‬ ‫با اســتفاده از توان مهندسان و‬ ‫کارگران داخلی احداث می شود‬ ‫و موضوع داخلی سازی و استفاده‬ ‫حداکثری از ظرفیت های داخلی‬ ‫در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مخــازن جاســک‪،‬‬ ‫ایرانی ترین مخازنی است که در‬ ‫این حوزه ســاخته شده و بالغ بر‬ ‫‪ ۹۰‬درصــد مخازن بــا اتکای به‬ ‫توان و تجهیزات داخلی ســاخته‬ ‫می شــوند‪ .‬مهم تریــن منطــق‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬اشتغال زایی است‪،‬‬ ‫به نحوی کــه از توانمندی های‬ ‫داخلی بــرای تامیــن نیازهای‬ ‫فنی و مهندســی کشور استفاده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گروه مدیریت‬ ‫ســرمایه گذاری امید اظهار کرد‪:‬‬ ‫به هر حــال طرح انتقــال نفت‬ ‫از گوره به جاســک‪ ،‬زمینه ای را‬ ‫فراهم کرده که اگر تا دیروز تنگه‬ ‫هرمز تنها معبــر انتقال انرژی و‬ ‫نفت ایران بود‪ ،‬امروز شــریکان‬ ‫تجاری ایران و کشــورهای شرق‬ ‫اســیا می توانند بــا هزینه کمتر‬ ‫نفــت خــام را این بــار از پایانه‬ ‫جاسک دریافت کنند‪.‬‬ ‫لحظه شماریبرایبهره برداریازتاسیساتذخیره سازی‬ ‫بیدبلندخلیج فارسدرماهشهر‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیج‬ ‫فارس با پایان عملیات ساختمان‬ ‫و نصب پروژه عظیم تاسیسات و‬ ‫مخازن ذخیره ســازی محصوالت‬ ‫صادراتــی در اســکله مجیدیــه‬ ‫بنــدر ماهشــهر‪ ،‬وارد مرحلــه‬ ‫پیش راه اندازی شد‪.‬‬ ‫به نقــل از شــرکت پاالیش گاز‬ ‫بیدبلنــد خلیــج فــارس‪ ،‬ایــن‬ ‫پــروژه بــا ‪ ۷۳۶‬میلیــون دالر‬ ‫اعتبــار در مســاحت ‪ ۶۴‬هکتار‬ ‫به منظور ذخیره سازی و صادرات‬ ‫محصــوالت ارزشــمند پروپان‪،‬‬ ‫بوتــان‪ ،‬و پنتان پــاس در حال‬ ‫تکمیل است و در گام های پایانی‬ ‫برای بهره برداری قرار دارد‪.‬‬ ‫محمــود امین نــژاد‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت پاالیــش گاز بیدبلنــد‬ ‫خلیج فــارس در این باره گفت‪:‬‬ ‫این پــروژه به عنوان قطعه نهایی‬ ‫بــرای تکمیــل پازل صــادرات‬ ‫پاالیشــگاه بیدبلند خلیج فارس‬ ‫به شمار می اید که با بهره برداری‬ ‫از ایــن مجتمع مســیر صادرات‬ ‫محصــوالت با ایمنی و ســرعت‬ ‫بیشتری اسان می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ایــن مجتمع‬ ‫بــا دارا بودن دو مخــزن ذخیره‬ ‫محصــول پروپــان بــا ظرفیت‬ ‫‪ ۹۰‬هزار مترمکعــب‪ ،‬دو مخزن‬ ‫ذخیره محصول بوتان با ظرفیت‬ ‫‪ ۴۴‬هــزار مترمکعب و دو مخزن‬ ‫ذخیــره محصول پنتــان پالس‬ ‫با ظرفیت ‪ ۵۸‬هــزار مترمکعب‪،‬‬ ‫قابلیت ذخیره ســازی در مجموع‬ ‫‪ ۱۹۲‬هــزار تــن محصــوالت‬ ‫کوتاه به تنهایی از عهده اش برنمی امدند‪ ،‬بلکه‬ ‫این هم افزایی بود که توانســت نقاط قوت ما را‬ ‫با نقاط قوت شریکمان در کنار هم بگذارد و از‬ ‫درون ان محصولی جدید با ویژگی های جدید‬ ‫رقم بزند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در این پــروژه رکوردهای‬ ‫بسیاری برای نخستین بار ثبت شد‪ .‬به نظر من‬ ‫غیر از اینکه دســتاورد این پروژه عظیم‪ ،‬تولید‬ ‫ایرانی و محصوالت خاص بود‪ ،‬اعتمادبه نفســی‬ ‫میان ســازندگان داخلی ایجاد کرد و الگوهای‬ ‫تازه همکاری و مشــارکتی را در کشور توسعه‬ ‫داد کــه دیگــر تنها منحصر به طــرح گوره ‪-‬‬ ‫جاســک نیســت و در بســیاری از پروژه ها و‬ ‫طرح های کشور الگوسازی و تکرار می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل گداختار افزود‪ :‬وقوع انقالب اقتصادی‬ ‫در زنجیره صنعت شــیراالت از دستاوردهای‬ ‫غیرفنــی و مهم پروژه گوره ‪ -‬جاســک بود‪ ،‬به‬ ‫جرات می توان گفت همه سازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت در یک ســال گذشته درگیر طرح‬ ‫گوره ‪ -‬جاســک بودند‪.‬خلیلی با اشاره به اورده‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ایجاد اشــتغال‪ ،‬صرفه جویی ارزی و‬ ‫ایجاد رونق در شــرکت ها و سازندگان دیگر در‬ ‫طرح گوره ‪ -‬جاســک‪ ،‬همگرایی موجود میان‬ ‫عوامل دســت اندرکار را از دیگر دستاوردهای‬ ‫این طرح برشــمرد و تصریح کرد‪ :‬توجه بیشتر‬ ‫به توسعه مشــارکت های صنعتی میان ارکان‬ ‫مختلــف چه در حوزه پیمانکاری‪ ،‬چه در حوزه‬ ‫اجرا و چه در حوزه ساخت و استفاده حداکثری‬ ‫از ظرفیت هــای مکمــل یکدیگــر‪ ،‬اعتماد به‬ ‫توان ســاخت داخل و جوانان و اســتعدادها و‬ ‫ظرفیت های کشف نشده از تجربه های ارزشمند‬ ‫این طرح به شــمار می ایند‪.‬وی بر اهمیت بحث‬ ‫مدیریت دانش در این طرح و چگونگی تبدیل‬ ‫اتفاق ها و تجربه ها بــه درس اموخته‪ ،‬دانش و‬ ‫دستاوردهای ملموس و ایجاد قابلیت های تکرار‬ ‫برای انهــا تاکید کرد و افزود‪ :‬اگــر از اهداف‬ ‫اصلی این طرح یعنی بحث های امنیت خارجی‬ ‫و توسعه سواحل مکران عبور کنیم‪ ،‬به نظر من‬ ‫یک اســکیل اپ (تبدیل الگوی کســب وکار به‬ ‫الگویی تکرارپذیر) در صنعت نفت ما ایجاد شد‪.‬‬ ‫صادراتــی پاالیشــگاه بیدبلنــد‬ ‫خلیج فارس را خواهد داشت‪.‬‬ ‫امین نــژاد ادامــه داد‪ :‬به منظور‬ ‫احداث و تکمیل پروژه تاسیسات‬ ‫و مخازن صادراتی بیش از ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیون مترمکعب خاک برداری‪،‬‬ ‫‪ ۲۴۰‬کیلومتــر شــمع کوبی‪،‬‬ ‫اجــرای ‪ ۱۰۰‬کیلومتــر خطوط‬ ‫انتقال محصــوالت‪ ،‬یک میلیون‬ ‫و ‪ ۵۵۰‬هزار اینــچ قطر عملیات‬ ‫جوشــکاری‪ ۱۴۶۷ ،‬تــن نصب‬ ‫تجهیــزات ثابــت‪ ۵۴۰ ،‬تــن‬ ‫تجهیــزات دوار‪ ۸۲۲۵ ،‬تــن‬ ‫ساخت و نصب مخازن‪ ۱۵ ،‬عدد‬ ‫پروژه برق رسانی‪ ۶۱۳ ،‬کیلومتر‬ ‫کابل کشــی ابــزار دقیق و ‪۲۸۴‬‬ ‫کیلومتر کابل کشــی برق تاکنون‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش‬ ‫بیدبلنــد خلیــج فــارس گفت‪:‬‬ ‫هم اکنــون در بخــش خطــوط‬ ‫انتقال محصــول‪ ،‬عملیات نهایی‬ ‫نشــت یابی و رطوبت زدایــی در‬ ‫حال اتمــام و در بخش مجتمع‬ ‫واحدهــای تولید نیتروژن‪ ،‬هوای‬ ‫ابــزار دقیــق و همــه پمپ های‬ ‫اتش نشانی با ظرفیت کامل برای‬ ‫انجــام عملیــات پیش راه اندازی‬ ‫و راه انــدازی عملیاتی هســتند‪،‬‬ ‫همچنین مخازن ذخیره ســازی‬ ‫بــا انجــام عملیــات رطوبت و‬ ‫اکسیژن زداییاماده انجام عملیات‬ ‫ازمون های سردســازی هستند‬ ‫و ســرانجام پیش بینی می شــود‬ ‫مهرماه امســال ایــن مجتمع به‬ ‫بهره برداری کامل برسد‪.‬‬ ‫مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی گفت‪:‬‬ ‫مشکالت سیستم حمل و نقل منجر به تاخیر‬ ‫در ارسال نهاده از گمرکات کشور شده است‪.‬‬ ‫محمد علی کمالی سروســتانی مشــاور ارشد‬ ‫اتحادیه مرغداران گوشــتی‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫جوجه یکروزه همچنــان باالتر از نرخ مصوب‬ ‫عرضه می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قیمت کنونی هر‬ ‫قطعــه جوجه یکروزه ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷‬هزار‬ ‫تومان است که با نرخ مصوب فاصله معناداری‬ ‫دارد‪.‬وی افزود‪ :‬علی رغم افزایش چند برابری‬ ‫هزینه هــای تولید‪ ،‬مرغداران هــر کیلو مرغ‬ ‫زنــده را با نرخ ‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‬ ‫عرضــه می کننــد‪ ،‬درحالیکه مــرغ با قیمت‬ ‫باالتر از نرخ مصوب ناشی از مشکالت سیستم‬ ‫توزیع بدســت مصرف کننده می رسد‪.‬کمالی‬ ‫سروســتانی ادامه داد‪ :‬روزانه ‪ ۱۱۰۰‬تا ‪۱۲۰۰‬‬ ‫تن مــرغ گرم و ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۲۰۰‬تن مرغ منجمد‬ ‫در تهــران توزیع می شــود که بــا این وجود‬ ‫عرضه باالتــر از نرخ مصب ارتباطی به مرغدار‬ ‫ندارد‪.‬مشاور ارشد اتحادیه مرغداران گوشتی با‬ ‫تاکیــد بر اصالح قیمت مصوب مرغ بیان کرد‪:‬‬ ‫با افزایش قیمت مصوب ذرت‪ ،‬کنجاله ســویا‪،‬‬ ‫حمل و نقل و دیگر نهــاده های تولید قیمت‬ ‫منطقی هــر کیلو مرغ زنده با احتســاب ‪۱۲‬‬ ‫درصد ســود منطقی ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‬ ‫و مــرغ گرم در خرده فروشــی هــا ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫تومان اســت‪.‬وی کاهــش ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی‬ ‫تولید ناشــی از تنش هــای گرمایی و تلفات‪،‬‬ ‫کاهش وزن گیری بواسطه گرمای هوا و تاخیر‬ ‫در کشتار مرغ بواسطه قطعی برق را از دالیل‬ ‫کمبود عرضه مرغ در بــازار اعالم کرد‪.‬کمالی‬ ‫سروســتانی با بیان اینکه کمبودی در عرضه‬ ‫مرغ نداریم‪ ،‬افزود‪ :‬بنابر امار طی سه ماه اخیر‬ ‫به طور متوســط ماهانــه ‪ ۱۱۴‬میلیون قطعه‬ ‫جوجه ریزی صورت گرفته که با احتساب نگه‬ ‫داری ‪ ۴۵‬روزه مــرغ در واحدها‪ ۲۱۰ ،‬تا ‪۲۱۵‬‬ ‫هزار تن مرغ هر ماه در بازار توزیع شده است‬ ‫که متاسفانه اشــکاالت سیستم توزیع موجب‬ ‫شده تا بخشی از مرغ تولیدی به صورت قطعه‬ ‫بندی یا مرغ کامل خارج از شــبکه عرضه به‬ ‫دســت مصرف کننده برســد‪.‬وی با اشاره به‬ ‫چالش هــای بازار نهاده دامی بیان کرد‪ :‬نهاده‬ ‫در گمرکات دپو شده است‪ ،‬اما کامیون داران‬ ‫به سبب مسائل پشت بارنامه نهاده پشتیبانی‬ ‫امور دام را به ســختی حمــل می کنند که در‬ ‫خواست ما این اســت که شرکت های حمل‬ ‫و نقــل را مکلف به حمل بار پشــتیبانی امور‬ ‫دام کننــد که امیدواریم بــا تمهیدات در نظر‬ ‫گرفته شــده بارهای دپو شده در بنادر زودتر‬ ‫تخلیه شود‪.‬‬ ‫جاســک» اغاز شود‪ ،‬این مســئله حتی بیش از صادرات نفت‬ ‫برای اینده ایران اهمیت خواهد داشت‪ ،‬از این رو الزم است که‬ ‫فراورده های نفت‪ ،‬توسعه زنجیره های پایین دستی این صنعت‬ ‫و حتی صنایع انرژی بر دیگر در ادامه طرح «گوره ‪ -‬جاســک»‬ ‫دیده شود‪ .‬چه بسا در اینده نیازمند خطوط لوله بیشتری برای‬ ‫تامین انرژی این منطقه شویم‪ .‬چراکه برای ایران خشک و کم‬ ‫اب‪ ،‬توســعه در سواحل عمان اهمیتی ویژ ه دارد و باید به این‬ ‫مهم توجه شــود‪.‬این اقدام در صورت تحقق‪ ،‬با ایجاد اشتغال‬ ‫فراوان در نوار ساحلی دریای عمان و خلیج فارس و استفاده از‬ ‫روش های مدرن شــیرین کردن اب و بهره گیری از انرژی های‬ ‫نو از جمله خورشیدی می تواند چهره توسعه ای کشور را تغییر‬ ‫دهد‪ .‬به عبارتی می تواند پروژه «گوره ‪ -‬جاســک» زمینه ساز‬ ‫انتقال جمعیت به ســواحل کلیدی کشــور باشــد و با ایجاد‬ ‫اشــتغال‪ ،‬مدیریت صحیح منابع ابی کشــور و توسعه صنعتی‬ ‫و ایجاد ارزش افزوده اینــده ایران را تغییر دهد‪ ،‬از این رو به‬ ‫ثمر رسیدن این طرح را که ایده اش از سال های جنگ ایران و‬ ‫عراق نشــات می گیرد‪ ،‬باید به فال نیک گرفت و برای استفاده‬ ‫از مزیت های نسبی ایران استین باال زد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫با پافشاری ایرالین ها بر نرخ های جدید؛‬ ‫دعوای سازمان هواپیمایی وانجمن ایرالین ها برسر قیمت بلیت باال گرفت‬ ‫سرپرســت سازمان هواپیمایی کشوری گفت‪ :‬با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر‬ ‫از ازادسازی نرخ حمل و نقل هوایی‪ ،‬هرگونه افزایش نرخ بلیت غیر قانونی است‪.‬‬ ‫به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬سیاوش امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر‬ ‫انجمن شــرکت های هواپیمایی مبنی بر اینکــه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی‬ ‫نیســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری در صورت مشــاهده هرگونه تخلف‪ ،‬متخلفان را بــه مراجع قانونی معرفی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی به محقق نشــدن اهداف مدنظر از ازادســازی نرخ حمل و نقل هوایی اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬اهداف مدنظر از اجرای ازادســازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه‬ ‫ناوگان‪ ،‬ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط‬ ‫کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود‪ ،‬محقق نشد‪.‬‬ ‫امیرمکری تصریح کرد‪ :‬همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ‪ ۱۶۱‬قانون پنجم توسعه‬ ‫کشــور از جمله ازادسازی شــبکه پروازی‪ ،‬لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه‬ ‫ناوبری هوایی‪ ،‬نشست و پرواز‪ ،‬خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ ها‬ ‫به مرحله اجرا در نیامد‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان هواپیمایی کشــوری با بیان اینکه موضوع متنوع ســازی و یا‬ ‫ازادســازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دائمی یا برنامه ششم توسعه‬ ‫مورد تصریح قرار نگرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬لذا با عنایت به بند ج ماده ‪ ۶‬قانون هواپیمایی‬ ‫کشــوری‪ ،‬ســازمان هواپیمایی کشوری علی رغم اشــراف به مشکالت و چالش های‬ ‫شــرکت های هواپیمایی‪ ،‬افزایش غیرمتعارف نــرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت‬ ‫ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد‬ ‫بند ب ماده ‪ ۵‬قانون هواپیمایی کشوری‪ ،‬همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده‬ ‫‪ ۷‬ائین نامه شــورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی‬ ‫هواپیمایی عرضه می دارد‪.‬وی به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده ‪ ۱۶۱‬قانون‬ ‫پنجم توســعه پرداخت و اظهار داشت‪ :‬بر اســاس این بند‪ ،‬دولت مکلف بود تا پایان‬ ‫ســال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر‬ ‫اقدام و از ابتدای ســال سوم برنامه ضمن ازادســازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی‪،‬‬ ‫خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی‪ ،‬لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه‬ ‫بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی‪ ،‬فرودگاهی‪ ،‬نشست و برخاست‪ ،‬خدمات پروازی‪،‬‬ ‫واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ انها اقدام کند‪.‬‬ ‫امیرمکری در ادامه به وظایف ســازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی‬ ‫هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری اشاره کرد و افزود‪ :‬براساس بند ب ماده‬ ‫‪ ۵‬قانون هواپیمایی کشــوری‪ ،‬نظارت در فعالیت هواپیمایی کشــوری طبق مقررات‬ ‫هواپیمایــی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطــرات و رقابتهای مضره بین متصدیان‬ ‫حملو نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی‪ ،،‬جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به‬ ‫شــمار می رود و همچنین به موجب بند ج ماده ‪ ۶‬قانون هواپیمایی کشوری‪ ،‬تصویب‬ ‫نــرخ حمل و نقل هوایی مســافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شــود از جمله‬ ‫وظایف شــورای عالی هواپیمایی است‪.‬سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین‬ ‫جلسه تعیین تکلیف خواهد شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫خبر‬ ‫ثبت باالترین فوتی های کرونا در‬ ‫پیکپنجم‪/‬شناسایی‪۱۸۶۳۲‬بیمار‬ ‫جدید‬ ‫بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬از دیروز تا امروز( ‪ ۲‬مردادماه‬ ‫‪ )۱۴۰۰‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار و ‪ ۶۳۲‬بیمار جدید مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور شناسایی شده و متاسفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشــته‪ ۲۵۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود‬ ‫را از دست دادند‪.‬‬ ‫‪ ،‬بنابر اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬تا کنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۶۵۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۶۱۲‬نفر ُدز اول واکســن کرونا و دو میلیون و‬ ‫‪ ۳۷۲‬هزار و ‪ ۱۶‬نفر نیز ُدز دوم را تزریق کرده اند‬ ‫و مجموع واکســن های تزریق شده در کشور به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۲۶‬هزار و ‪ُ ۶۲۸‬دز رسید‪.‬‬ ‫همچنین از دیــروز تا امروز ‪ ۲‬مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۱۸ ،‬هزار و‬ ‫‪ ۶۳۲‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناســایی شــد که دو هزار و ‪ ۵۰۹‬نفــر از انها‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫بر این اساس مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫به سه میلیون و ‪ ۶۶۴‬هزار و ‪ ۲۸۶‬نفر رسید‪.‬‬ ‫در عیــن حال متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۲۵۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جــان خود را از‬ ‫دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری‬ ‫به ‪ ۸۸‬هزار و ‪ ۵۳۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫البتــه خوشــبختانه تا کنون ســه میلیون ‪۲۳۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۱۷۲‬نفر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫همچنین چهار هزار و ‪ ۷۸۴‬نفر از بیماران مبتال‬ ‫بــه کووید‪ ۱۹‬در بخش هــای مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫تا کنون ‪ ۲۵‬میلیون و ‪ ۴۶۹‬هزار و ‪ ۴۰۰‬ازمایش‬ ‫تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۲۳۲‬شــهر کشــور در وضعیت‬ ‫قرمز‪ ۱۱۷ ،‬شــهر در وضعیت نارنجی‪ ۹۹ ،‬شهر‬ ‫در وضعیت زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫گفتنی است که بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫بیشترین فوتی ها در پیک پنجم تا قبل از امروز‪،‬‬ ‫‪ ۲۵۰‬نفر در روز ‪ ۲۹‬تیر بوده است‪.‬‬ ‫کرونا‬ ‫مدیرعاملسازمانبیمهسالمتاعالمکرد‬ ‫حدود‪۵‬میلیونایرانیفاقدپوششبیمهدرمانی‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه ســامت با تاکید بر لزوم‬ ‫خرید راهبردی خدمات در جهت ساماندهی منابع‬ ‫بیمه ای‪ ،‬درعین حال درباره پوشــش بیمه همگانی‬ ‫سالمت‪ ،‬گفت‪ :‬بر اســاس پیش بینی و برنامه ریزی‬ ‫که داریم فکر می کنیم در چهار سال اینده پوشش‬ ‫بیمه همگانی نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫دکتر محمدمهدی ناصحی‪ ،‬با اشاره به اینکه کشور‬ ‫ایران در شاخص های بیمه ای در حوزه پوشش بیمه ‬ ‫همگانی وضع نســبتا خوبی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫در پوشــش همگانی جمعیت‪ ،‬طی چهار سال اتی‬ ‫به سطح بسیار باالیی در دنیا برسیم‪ .‬االن در بحث‬ ‫پوشــش بیمه ای روستائیان‪ ،‬کارکنان دولت و سایر‬ ‫اقشــار تقریبا پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصدی داریم و تنها‬ ‫پوشــش همگانی می ماند که یــک صندوق مجزا‬ ‫اســت‪ .‬البته در این بخش هــم ‪ ۱۰۰‬درصد اعالم‬ ‫امادگی کردیم که این کار را انجام دهیم‪ ،‬اما هنوز‬ ‫بخشــی از جمعیت یعنی حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬میلیون نفر‬ ‫در امارهای ما به عنوان بیمه شده نیستند و با سایر‬ ‫بیمه ها هم همپوشانی ندارند که مکررا اعالم کردیم‬ ‫مردم حداقل در دوران کرونــا بیایند بدون هزینه‬ ‫بیمه شوند که درمان شــان مشمول خدمات بیمه‬ ‫سالمت باشد و این شاخص ما هم تکمیل شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس پیش بینــی و برنامه ریزی که‬ ‫داریم فکر می کنیم در چهار ســال اینده پوشــش‬ ‫بیمه همگانی نزدیک به ‪ ۱۰۰‬درصد برسد‪.‬‬ ‫ناصحــی دربــاره برنامه های دولــت و تیم اتی در‬ ‫وزارت بهداشــت برای کاهش اســیب های کرونا‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬برنامه جدی نظام سالمت در دولت اتی‬ ‫باید بر واکسیناسیون همگانی کرونا برای جامعه و‬ ‫در کنار ان رعایت اصول بهداشــتی متمرکز باشد‪.‬‬ ‫هنوز هم اســتان هایی هستند که پیک هایی که در‬ ‫برخی اســتان ها رخ داد در انها اتفاق نیفتاده است‬ ‫و مســتعد بروز پیک چندم هســتند؛ چون برخی‬ ‫ک ســوم یا چهارم هستند و‬ ‫اســتان ها هنوز در پی ‬ ‫این امکان وجود دارد که موارد ابتال در انها افزایش‬ ‫یابد؛ به همین دلیل پوشش همگانی واکسیناسیون‬ ‫به ساماندهی این وضعیت کمک می کند‪.‬‬ ‫وی درباره تقاضای ســازمان بیمه سالمت از دولت‬ ‫اتی‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬در مباحث بیمه ای دید ما باید‬ ‫خرید راهبردی خدمات باشــد و نــه خرید بدون‬ ‫هدف؛ تا این اتفاق رخ ندهد مدیریت منابع بیمه ای‬ ‫ســاماندهی نمی شود‪ .‬از طرفی اصل مهم دیگر این‬ ‫است که نظام ارجاع و پزشک خانواده جدی گرفته‬ ‫شود و در کشــور پیاده شود‪ ،‬تا این مهم رخ ندهد‬ ‫مدیریت منابع بیمه ای ساماندهی نمی شود‪ .‬رسیدن‬ ‫به ایــن دو اصل کمک می کند تا با دید باز بتوانیم‬ ‫منابــع را مطالبه کرده و برای مردم صرف و هزینه‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه ســامت درباره انتقاداتی‬ ‫که از سوی دانشــگاه های علوم پزشکی برای عدم‬ ‫پرداخــت به موقع مطالبات از ســوی بیمه ها ذکر‬ ‫می شــود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما اکنون با ســند و مدرک‬ ‫می گوییم بهترین شــرایط در پرداخت بیمه ای در‬ ‫‪ ۲۵‬ســال اخیر را داریم‪ .‬مــا مطالبات تمام بخش‬ ‫خصوصی را تا پایان ســال پرداخت کردیم و مکررا‬ ‫مورد حمایت دوســتان در بخــش خصوصی قرار‬ ‫گرفتیم‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در بخش دولتی نیز مطالبات‬ ‫‪ ۲۶‬دانشگا ِه پیش رو در نسخه نویسی الکترونیک را‬ ‫تا پایان سال تسویه کردیم و سایر دانشگاه ها هم تا‬ ‫دی ماه پرداخت صورت گرفته است‪ .‬طی این هفته‬ ‫پرداخــت بهمن ماه نیز صــورت می گیرد‪ .‬موضوع‬ ‫نســخه نویسی الکترونیک برای ما بسیار مهم است‬ ‫و از ایــن جهت تمام هدف مان این اســت که ارائه‬ ‫دهندگان خدمت زودتر به پول شان برسند‪ .‬در این‬ ‫ایام از جهت مالی بیمه بســیار تحت فشــار بود و‬ ‫راهکارهایــی اتخاذ کردیم که در پرداخت هزینه ها‬ ‫به گونه ای عمل کنیم که در ‪ ۲۵‬سال اخیر تاکنون‬ ‫پرداخت به این صورت بــه ارائه دهندگان خدمت‬ ‫نداشتیم‪.‬وی افزود‪ :‬پرداخت الکترونیک ما به شکل‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی به روز اســت و هرکس چه در بخش‬ ‫دولتی و چه در بخش خصوصی کاری را به شــکل‬ ‫الکترونیک انجام داده باشد‪ ،‬تا پایان خرداد تسویه‬ ‫کرده ایم‪ .‬از طرفی پرداخت ها به پزشــکی خانواده‬ ‫روســتایی نیز در تمام اســتانها به روز اســت و از‬ ‫این جهت ماندگاری پزشــکان در روستاها افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬بیمه ســامت از جهــت پرداختی ها‬ ‫بهتریــن دوران را در ســال ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۴۰۰‬دارد؛‬ ‫البته امیدواریم منابع به صــورت صحیح از تامین‬ ‫کنندگان منابع به دستمان برسد تا پوشش بیمه ای‬ ‫مناسبی داشــته باشیم‪.‬وی با اشاره به اینکه اکنون‬ ‫بسته های خدمتی ضعیف هستند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫بســته ها از جهت بهداشــتی و درمانی باید تقویت‬ ‫مدیرعاملاتحادیهتاکسیرانی هایشهریکشورخبرداد‪:‬‬ ‫ســامانه های مرجع وزارت کشور در اختیار‬ ‫وزارت بهداشت یا ستاد کرونا قرار دهد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری‬ ‫کشــور در خصوص تعداد رانندگان تاکسی‬ ‫مشــمول واکسیناســیون خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫هر راننده تاکســی که دارای پروانه فعالیت‬ ‫باشد مشــمول دریافت واکسن کرونا خواهد‬ ‫بود و با احتســاب راننده های کمکی حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار راننده تاکســی مشــمول دریافت‬ ‫واکســن کرونا خواهند بود‪.‬این مسئول ادامه‬ ‫داد‪ :‬بــا توجه به اختالف زمانی پایان اولویت‬ ‫دوم در شــهرهای مختلف و تفــاوت فرایند‬ ‫واکسیناســیون در هر اســتان‪ ،‬سازمان های‬ ‫تاکســیرانی و حمل ونقــل‪ ،‬امادگــی کامل‬ ‫را دارند تا بــا اعالم مدیریت بهداشــت هر‬ ‫بر اساس داده های جدیدی که اداره امار ملی‬ ‫انگلیس (‪ )ONS‬منتشر کرده است‪ ،‬افرادی که‬ ‫کووید مزمن داشته اند یا گمان می کنند مبتال‬ ‫به ان هســتند‪ ،‬تقریبا دو برابر بیشتر از افرادی‬ ‫که به این ویروس مبتال نشده اند به افسردگی‬ ‫دچار می شــوند‪ .‬نظرســنجی اداره امار ملی‬ ‫انگلیس کــه در فاصله ‪ ۷‬اوریــل تا ‪ ۱۳‬ژوئن‬ ‫انجام شد‪ ،‬نشان می دهد ‪ ۶.۲‬درصد بزرگساالن‬ ‫گزارش دادند که ممکن است به کووید مزمن‬ ‫مبتال شــده باشند‪.‬از این گروه‪ ،‬حدود یک سوم‬ ‫محققانمجارستانیهشداردادند؛‬ ‫احتماال دو دوز واکسن سینوفارم برای افراد مسن کافی نیست‬ ‫شــوند و باید حتما پرداخت بیمه ای به کسانی که‬ ‫بیماری مزمــن و صعب العالج دارند به نحو بهتری‬ ‫اداره شــود‪ ،‬ما اعتقاد داریم کســی کــه بیماری‬ ‫صعب العالج مثل سرطان گرفته است نباید دغدغه‬ ‫مالی داشته باشد و باید بتوانیم حتی تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫هزینه هایشان را پرداخت کنیم که در این راستا به‬ ‫معاونت درمان وزارت بهداشــت نیز اعالم امادگی‬ ‫کردیــم و االن هــم اماده پوشــش ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫هزینه درمان مبتالیان به سرطان در بخش دولتی‬ ‫و متعاقب ان بخش خصوصی هستیم‪.‬‬ ‫ناصحی درباره یکی دیگر از خدمت ســازمان بیمه‬ ‫ســامت‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬نکته بســیار مهم در مدت‬ ‫اخیر تحت پوشــش قــرار دادن خدمات اوتیســم‬ ‫است‪ .‬همچنین خدمات توانبخشی نیز با همکاری‬ ‫سازمان بهزیســتی برای اولین بار در کشور تحت‬ ‫پوشــش بیمه ســامت درامد و امســال هم پنج‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی پایلوت شــدند تا بتوانیم‬ ‫خدمات توانبخشــی را در دانشگاه ها و حتی مراکز‬ ‫خصوصی گســترش دهیم‪ .‬وی درباره طرح کاهش‬ ‫کاربــرد مصرف دفترچه بیمه و ســپس حذف ان‪،‬‬ ‫بیان کــرد‪ :‬تقریبا بــه طور کامــل ‪ ۵۵‬درصد در‬ ‫کشور استقرار نسخه نویســی الکترونیک را داریم‬ ‫و بــه صورت نیمه کامل بــاالی ‪ ۸۰‬درصد‪ .‬اتصال‬ ‫و زیرســاخت در خیلی از مراکز مخصوصا مطب ها‬ ‫و کلینیک هــا باالی ‪ ۹۵‬درصد اســت و این یعنی‬ ‫زیرســاخت از طرف ما و تامیــن اجتماعی صورت‬ ‫گرفته اســت‪ ،‬ولی بخش استقبال از طرح متفاوت‬ ‫اســت که با مشــوق های مالی در نظر گرفته شده‬ ‫همکارانمــان امدند و در بخــش دولتی هم تا حد‬ ‫زیادی نســخه نویسی الکترونیک را پیاده کردیم و‬ ‫حتی با وجود اوضاع کرونا خیلی از دانشــگاه ها در‬ ‫چرخه انجام این کار قرار گرفتند و فکر می کنیم تا‬ ‫پایان شهریور به درصد قابل قبولی برسیم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬الــزام قانونی تا پایــان دی ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫اســت و دیگر از بعد از دی ماه اجازه پرداخت غیر‬ ‫الکترونیــک را به مراکز درمانی چه خصوصی و چه‬ ‫دولتی نداریم‪ .‬از این جهت دانشــگاه ها هم حرکت‬ ‫رو به جلو را اغاز کردند‪ .‬البته بخش خصوصی بهتر‬ ‫از بخش دولتی وارد عمل شــده است‪ .‬همکاری ها‬ ‫خوب بوده است و فکر می کنم اثار خوبی در اجرای‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک در کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایسنا‪/‬خراســان رضوی نتایج تحقیق جدید نشــان می دهد که واکسن ســینوفارم (‪)Sinopharm‬‬ ‫محافظــت ضعیفی در برابر ویروس بیمــاری کووید‪ ۱۹-‬در میان افراد مســن ایجاد می کند به همین‬ ‫دلیل برای ده ها کشــور که از این واکسن شرکت چینی برای اســیب پذیرترین جمعیت خود استفاده‬ ‫کردند‪ ،‬سواالتی ایجاد شده است‪.‬به نقل از ایج نیوز‪ ،‬بررسی نمونه های خون گرفته شده از ‪ ۴۵۰‬نفر در‬ ‫مجارستان حداقل دو هفته پس از دریافت دوز دوم واکسن سینوفارم نشان داد که ‪ ۹۰‬درصد افراد زیر‬ ‫‪ ۵۰‬ســال دارای انتی بادی محافظ هستند اما این میزان با افزایش سن کاهش یافت و ‪ ۵۰‬درصد افراد‬ ‫باالی ‪ ۸۰‬سال چنین محافظتی نداشتند‪.‬‬ ‫این تحقیق توســط دو محقق مجارستانی منتشــر شده‪ ،‬اما هنوز توسط سایر دانشمندان بررسی نشده‬ ‫اســت‪ .‬متخصصان اعالم کردند که انها با روش مطالعه واکســن تولید شده توسط موسسه محصوالت‬ ‫بیولوژیکی سینوفارم پکن (‪ )Sinopharm’s Beijing‬مشکلی ندارند‪.‬‬ ‫جین دونگ یان‪ ،‬ویروس شــناس دانشــگاه هنگ کنگ که در این تحقیق شــرکت نداشت‪ ،‬گفت‪« :‬این‬ ‫مورد بسیار بسیار نگران کننده است که افراد در معرض خطر پاسخ انتی بادی ضعیفی داشته باشند‪».‬‬ ‫ســطح انتی بادی ها معیار مستقیمی برای میزان محافظت از شــخص در برابر کووید‪ ۱۹-‬نیستند‪ ،‬اما‬ ‫شــواهد زیادی ارائه می دهد که انها شــاخص خوبی هســتند‪ .‬یک کارشناس هشــدار داد که انتخاب‬ ‫کیت های ازمایشی نیز می تواند دقت اندازه گیری ها را محدود کند‪.‬‬ ‫وانگ چنگوانگ‪ ،‬اســتاد سابق کالج پزشــکی اتحادیه پکن و متخصص ایمونولوژی گفت‪ :‬یافته های این‬ ‫مطالعه دارای ارزش هســتند و اولین تالش علمی و عمومی برای تجزیه وتحلیل تاثیر واکسن سینوفارم‬ ‫در سالمندان است‪.‬‬ ‫کمیســیون ملی بهداشــت چین از اظهار نظر در مورد این مطالعه خــودداری کرد و گفت که فقط به‬ ‫مطالعات دولت ها یا موسسات تحقیقاتی بزرگ پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫این اولین بار نیســت که سواالتی در مورد کارایی این واکسن مطرح می شود‪ .‬واکسن سینوفارم در ماه‬ ‫مه توســط سازمان بهداشــت جهانی مجوز دریافت کرد و در بیش از ‪ ۵۰‬کشــور جهان مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته اســت‪ ،‬بسیاری از این واکسن ها هنگامی که دسترسی به واکسن های دیگر سخت بود مورد‬ ‫استفاده قرار گرفتند‪.‬‬ ‫ســخنگوی سازمان بهداشت جهانی روز چهارشــنبه گفت‪ :‬متخصصان این سازمان از نتایج این مطالعه‬ ‫اگاه هســتند و به بررسی تمام شــواهد موجود ادامه می دهند‪ .‬مشاوران اژانس ماه ها پیش سواالتی را‬ ‫در مورد اینکه ایا ســینوفارم در افراد ‪ ۶۰‬ســال به باال محافظت ایجاد می کند یا خیر مواردی را مطرح‬ ‫کردند‪ .‬یک متخصص ســازمان جهانی بهداشــت گفت‪ :‬هیچ دلیلی وجود ندارد که فکر کنیم در افراد‬ ‫مســن متفاوت عمل خواهد کرد‪.‬این واکســن دارای دو دوز مشابه اســت که توسط شرکت سینوفارم‬ ‫ساخته شده اســت‪ .‬نتایج تحقیقات شرکت دولتی چینی نشان داد که تقریبا همه شرکت کنندگان در‬ ‫ازمایش های بالینی مرحله اخر زیر ‪ ۶۰‬سال بودند اما محققان گفتند‪ :‬شواهد کافی برای اثبات اینکه ایا‬ ‫واکســن ها در افراد مسن کارایی دارند‪ ،‬وجود ندارد بلکه به طور کلی مشخص شد که واکسن انستیتوی‬ ‫پکن ‪ ۷۸‬درصد موثر است‪.‬‬ ‫در مجارســتان‪ ،‬نگرانی در مورد واکسیناسیون باعث شد بسیاری به دنبال ازمایش خصوصی انتی بادی‬ ‫بروند‪ .‬سرانجام مقامات پایتخت مجارستان‪ ،‬بوداپست‪ ،‬ازمایش رایگان برای ساکنان مسن ارائه کرد‪.‬‬ ‫ویکتور اوربان‪ ،‬نخســت وزیر این کشور هفته گذشــته در برابر عصبانیت روزافزون مردم تسلیم شد و‬ ‫خواســتار پاســخگویی دولت به نگرانی های مربوط به کارایی واکسن از جمله نتایج مطالعه انتی بادی‪،‬‬ ‫باالز ســرکادی و تاماس فرنسی شــد‪ .‬وی اعالم کرد که دولت دوز سوم اختیاری را به شهروندان خود‬ ‫ارائــه می دهد‪.‬امارات متحده عربی و بحرین هــر دو در ماه مه اعالم کردند که به دلیل نگرانی در مورد‬ ‫عدم پاســخ کافی به انتی بادی‪ ،‬دوز سوم سینوفارم را ارائه می دهند‪ .‬بحرین توصیه کرد که افراد باالی‬ ‫‪ ۵۰‬سال و برخی دیگر از افراد اسیب پذیر واکسن فایزر را به عنوان تقویت کننده دریافت کنند صرف نظر‬ ‫از اینکه در ابتدا سینوفارم را دریافت کردند‪.‬‬ ‫کرونای دلتا بسیار مسری است و بیشترین قدرت سرایت را در بین جهش ها دارد‬ ‫اســتان جهت اجرای طرح واکسیناســیون‬ ‫سراســری رانندگان‪ ،‬همــکاری الزم را در‬ ‫این حــوزه به عمــل اورند‪.‬ضامنــی یاداور‬ ‫شد‪ :‬شــهرداری ها و مدیران ســازمان های‬ ‫حمل ونقل بار و مســافر و تاکسیرانی باید از‬ ‫طریق دانشــگاه های علوم پزشکی و مدیریت‬ ‫واکسیناســیون در هر استان پیگیری الزم را‬ ‫به عمل اورند تا در اســرع وقت نســبت به‬ ‫اجرای طرح واکسیناســیون رانندگان اقدام‬ ‫الزم به عمل اید‪.‬وی در رابطه با بازگشــایی‬ ‫مــدارس و لــزوم واکسیناســیون رانندگان‬ ‫ســرویس مدارس نیــز‪ ،‬گفــت‪ :‬طبق اعالم‬ ‫وزارت بهداشــت رانندگان سرویس مدارس‬ ‫از اوایل شــهریور در اولویت تزریق واکسن‬ ‫قرار خواهند گرفت‪.‬‬ ‫عضو کمیته علمی کووید‪ ۱۹‬گفت‪ :‬تعداد بیماران در پیک پنجم نسبت به پیک های قبلی‪ ،‬افزایش قابل توجهی یافته که پیش بینی هم می شد و سه روز‬ ‫پیش‪ ،‬تعداد بیماران شناسایی شده در کشور به حدود ‪ ۲۸‬هزار نفر رسید که نسبت به تمام پیک های قبلی‪ ،‬یک رکورد جدید بود‪.‬‬ ‫دکتر سید علیرضا ناجی با بیان این مطلب‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬افزایش قابل توجه بیماران و شناسایی ‪ ۲۸‬هزار بیمار در یک روز‪ ،‬دور از ذهن نبود چون واریانت‬ ‫دلتا که در دنیا و ایران در حال چرخش است‪ ،‬بسیار مسری است و بیشترین قدرت سرایت را در بین جهش ها دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وقتی واریانت دلتا وارد یک جمعیت می شــود‪ ،‬در افرادی که واکســینه نشــده اند‪ ،‬می تواند چرخش زیادی داشته باشد و مشاهده می شود که‬ ‫اکثر بســتری ها در بیمارســتانها‪ ،‬به صورت خانوادگی است‪ .‬نکته نگران کننده این اســت که میزان شکست ایمنی بدن این جهش در افرادی که واکسینه‬ ‫شــده و ایمنی دارند‪ ،‬بیشــتر از واریانت های دیگر ویروس است‪ .‬بگونه ای که شکست ایمنی بدن در جهش های قبلی حدود ‪ ۵.۹‬درصد اما در این واریانت‬ ‫حدود ‪ ۱۹‬درصد است‪.‬‬ ‫رییس مرکز تحقیقات ویروس شناســی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی خاطرنشــان کرد‪ :‬جوامعی که واکسیناسیون باالیی دارند‪ ،‬واریانت دلتا در فرم‬ ‫شــدید بیماری کووید‪ ۱۹‬و مرگ و میر ناشــی از ان‪ ،‬تاثیر چندانی نداشته اما با توجه به روندی که تغییر ویروس ها دارند‪ ،‬نگران هستیم‪ .‬چون باید جلوی‬ ‫گردش ویروس در جوامع گرفته شود‪ .‬در مبارزه با کرونا‪ ،‬باید قانون ویروس را در نظر بگیریم اما سیاست های خیلی از کشورها‪ ،‬نادیده گرفتن قانون ویروس‬ ‫در مبارزه با ان است و واریانت ها به همین دلیل‪ ،‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا االن واکسن ها با توجه به درصد کفایت و قدرتی که دارند‪ ،‬تا حدودی در برابر واریانت دلتا اثربخش هستند اما این یک واقعیت است که تمام‬ ‫واکسن ها نسبت به واریانت دلتا‪ ،‬کاهش کفایت و قدرت را دارند‪ .‬اوایل که واکسن های کووید‪ ۱۹‬برای مقابله با ویروس ووهان تولید شد همیشه این بحث‬ ‫بود که هدف واکســن ها‪ ،‬جلوگیری از بیماری عالمت دار اســت اما وقتی واریانت ها و جهش ها ایجاد شــدند‪ ،‬به این سمت رفتیم که واکسن ها از بیماری‬ ‫شدید‪ ،‬بستری شدن در بخش مراقبت های ویژه و مرگ و میر بیماران‪ ،‬جلوگیری می کنند‪.‬‬ ‫استاد ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد‪ :‬با توجه به تفاوت های ژنتیکی‪ ،‬نوع واکسن های مختلف که در جوامع مورد استفاده‬ ‫قرار می گیرد و همچنین بیماری های زمینه ای‪ ،‬ممکن است واکسن ها در برابر واریانت ها و جهش های ویروس‪ ،‬کارایی بسیار باالیی نداشته باشند و حتی‬ ‫ممکن است که تعداد و درصد اندکی از افرادی که دو ُدز واکسن نیز دریافت کرده اند‪ ،‬به فرم شدید بیماری دچار شوند و یا از بین بروند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از همه مردم می خواهم که بیش از پیش با توجه به وجود واریانت ها و جهش های ویروس‪ ،‬شیوه نامه های بهداشتی را همچنان رعایت کنند‪.‬‬ ‫این یک واقعیت اســت البته همه ما از این شــرایط‪ ،‬خسته شده ایم اما نمی توانیم قانون ویروس را با رفاقت با کرونا‪ ،‬بهم بزنیم‪ .‬ویروس کرونا با هیچ کسی‬ ‫رفاقت ندارد و برای هیچ کشوری در هیچ شرایطی‪ ،‬استثنا قائل نمی شود‪.‬‬ ‫عضو کمیته علمی کووید‪ ۱۹‬گفت‪ :‬تقویت بهداشــت فردی و اجتماعی مانند استفاده از ماسک‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬عدم حضور در تجمعات و مسافرت‬ ‫نرفتن‪ ،‬نکاتی است که در این شرایط بسیار مهم است اما رعایت این شیوه نامه ها را االن به وضوح نمی بینیم‪ .‬در تعطیالت چند روزه عید قربان در ایران‪،‬‬ ‫عکس های جاده های شمال اسفناک است و انسان وقتی اینها را می بیند‪ ،‬غمگین می شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬تعطیل اعالم کردن چند روزه برای این نبود که مردم به مسافرت بروند بلکه برای این بود که در خانه بمانیم و جلوی گردش بیشتر ویروس‬ ‫درمان مظلوم اســت‪ ،‬کاهش پیدا کند اما این رفتار را و همچنین رعایت بهداشت فردی که مهمترین جزء ان‪ ،‬استفاده از‬ ‫را بگیریم و فشــاری که روی کادر‬ ‫ِ‬ ‫ماسک است را در مردم نمی بینیم‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشتی خاطرنشــان کرد‪ :‬خیلی ها می گویند کرونا گرفته ایم اما باز هم بیرون از قرنطینه می رویم و می‬ ‫گویند که مراقب هستیم اما باید گفت که اگر مراقب بودید که کرونا نمی گرفتید‪ .‬عدم ابتال به کرونا نیازمند رعایت بهداشت فردی و اجتماعی است‪ .‬بنده‬ ‫با تمام وجودم سختی های شرایط کرونایی را درک می کنم اما بهترین راه‪ ،‬رعایت شیوه نامه های بهداشتی است‪.‬‬ ‫کووید مزمن احتمال ابتال به افسردگی را‪ ۲‬برابر می کند‬ ‫(‪ ۳۰‬درصــد) گفتنــد در دو هفته اخیر عالیم‬ ‫افسردگی متوسط تا شدید داشته اند‪ ،‬در حالی‬ ‫کــه این رقــم در پاســخ دهندگانی که گمان‬ ‫نمی کردند به بیماری مبتال شــده باشند‪۱۶ ،‬‬ ‫درصــد بود‪.‬و همچنیــن ‪ ۲۵‬درصد گفتند که‬ ‫دچار نوعی اضطراب شده اند‪ ،‬در حالی که این‬ ‫رقم در کســانی که تحت تاثیر مستقیم کووید‬ ‫نبوده اند ‪ ۱۵‬درصد بود‪ .‬اداره امار ملی انگلیس‬ ‫متذکر شــد که از این نتایج نمی شود به رابطه‬ ‫علت و معلولی رسید‪ ،‬اما در ادامه افزود‪ ،‬شرایط‬ ‫خبر‬ ‫خبر‬ ‫اغازواکسیناسیونرانندگانتاکسیدرکشور‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری‬ ‫کشــور گفت‪ :‬با پیگیری های صورت گرفته‪،‬‬ ‫واکسیناســیون رانندگان تاکســی در کشور‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابــط عمومــی اتحادیــه‬ ‫تاکســیرانی های شــهری کشــور‪ ،‬مرتضی‬ ‫ضامنی گفــت‪ :‬به دنبال پیگیری های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬رانندگان فعال در ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی بر اســاس اعالم وزارت بهداشت در‬ ‫اولویــت ســوم دریافت واکســن کرونا قرار‬ ‫گرفته اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه بــه روند صعودی ابتالی‬ ‫راننــدگان در موج پنجم کرونــا و همچنین‬ ‫موافقت ریاســت محتــرم جمهور بــا اغاز‬ ‫واکسیناســیون رانندگان ایــن حوزه و نظر‬ ‫به اتمام اولویت دوم در برخی از اســتان ها‪،‬‬ ‫واکسیناسیون رانندگان در برخی از استان ها‬ ‫به مرحله اجراء در امده است‪.‬‬ ‫وی در رابطــه با اعــام اســامی رانندگان‬ ‫به وزارت بهداشــت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬فهرســت‬ ‫راننــدگان دارای پروانــه فعالیــت معتبر و‬ ‫کارکنــان ایــن حوزه در هر شــهر توســط‬ ‫ســازمان های تاکسیرانی یا شــهرداری ها به‬ ‫مدیریت بهداشــت هر شهر یا استان تحویل‬ ‫می شــود‪ ،‬همچنین مجموعه وزارت کشــور‬ ‫ایــن اعــام امادگی را به وزارت بهداشــت‬ ‫کرده است تا در صورت نیاز اسامی رانندگان‬ ‫فعــال را به صــورت سیســتمی و از طریق‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4156‬‬ ‫‪4246‬‬ ‫شماره‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماه‪1400‬‬ ‫فروردین‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫‪31622‬مرداد‬ ‫‪16‬‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫دودو‬ ‫سه‬ ‫فــرد می تواند به عواملی مانند ســن‪ ،‬وضعیت‬ ‫ناتوانی یا میزان محرومیت مرتبط باشــد‪.‬این‬ ‫نهاد دولتی از حــدود ‪ ۴۰‬هزار نفر از افراد ‪۱۶‬‬ ‫ســال به باال در بریتانیا نظرسنجی کرد تا این‬ ‫نتایج را ارائه کند‪ ،‬و ‪ ۳.۶‬درصد این افراد گفتند‬ ‫به کووید مزمن دچار شــدند‪ ،‬در حالی که ‪۲.۶‬‬ ‫درصد گفتند مطمئن نیستند‪ .‬زنان‪ ،‬بزرگساالن‬ ‫دچار ناتوانی جسمی‪ ،‬افراد بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۹‬سال‬ ‫و نیز کسانی که در فقیرترین مناطق این کشور‬ ‫زندگی می کنند بیشتر احتمال داشت بگویند‬ ‫که ممکن اســت کووید مزمن داشته باشند‪.‬به‬ ‫گزارش ایندیپندنت‪ ،‬تام ویزرد‪ ،‬مسئول اصلی‬ ‫پژوهــش اداره امار ملی‪ ،‬گفت‪ :‬هرچند تعریف‬ ‫مشخصی از کووید مزمن وجود ندارد‪ ،‬احتمال‬ ‫دارد بــه صورت هــای متفــاوت روی افراد اثر‬ ‫بگذارد و پژوهش هــای فعلی اثار احتمالی اش‬ ‫بر ســامت جسمی را نشان می دهند‪ .‬پژوهش ‬ ‫امروز بر تاثیر احتمالی کووید مزمن بر سالمت‬ ‫روان‪ ،‬تندرســتی و شادابی یا کار افراد تاکید و‬ ‫تمرکز دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪4246‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هجدهم‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1400‬‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫دو‬ ‫‪3861‬‬ ‫شماره‬ ‫سال‬ ‫ماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‬ ‫پنج‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫‪3167‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫سه‬ ‫ورودموجگرماواحتمالخاموشی هایبیشتر‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫‪ ۱۳‬ماه از محرمانه شدن امار بازار مسکن گذشت‬ ‫تداوم وعده های سرخرمن وزارت راه و شهرسازی‬ ‫قطعیبرقوسردرگمیصنایع‬ ‫اگرچه قرار بود امســال موانع تولید زدوده‬ ‫شــوند اما نه تنها مشکالت قبلی همچون‬ ‫تامین مواد اولیــه و کاهش تقاضا به قوت‬ ‫خود باقی هســتند‪ ،‬بلکه قطعی برق نیز به‬ ‫انها اضافه شده است‪.‬‬ ‫امســال اگرچه تحت عنوان مانع زدایی ها‬ ‫و پشتیبانی ها برای تولید کشور نام گذاری‬ ‫شده اما صنایع کشــور حال و روز چندان‬ ‫خوشــی ندارند؛ طی ‪ ۴‬ماه گذشته از سال‬ ‫جاری در کنار خیز موج های مختلف کرونا‪،‬‬ ‫مشــکل تامین مواد اولیه و کاهش قدرت‬ ‫خرید مردم که نهایتاً منجر به کاهش تقاضا‬ ‫در بازار کاالهای گوناگون شده‪ ،‬قطعی برق‬ ‫نیز به چالش های صنعت اضافه شده است‪.‬‬ ‫چالشــی که نه تنها رونــد تولید را مختل‬ ‫کرده بلکه اسیب های زیادی به مواد اولیه‬ ‫و تجهیزات صنعتــی واحدها وارد کرده به‬ ‫شکلی که خســارات میلیاردی به برخی از‬ ‫تولیدکنندگان تحمیل شده است‪.‬‬ ‫وضعیت قطعی بی برنامه برق ان هم بدون‬ ‫اعالم قبلی در صنایع مختلف تا جایی جلو‬ ‫رفت که وزارتخانه های صمت و نیرو دائم در‬ ‫حال مکاتبه با هم بودند تا راهی برای حل‬ ‫این معضل پیدا کنند که در نهایت تصمیم‬ ‫بر این شد طبق مصوبه دولت‪ ،‬برق در ‪۸۲۸‬‬ ‫شهرک صنعتی که بیش از ‪ ۴۸‬هزار واحد‬ ‫بهره بردار و بیش از ‪ ۹۶۰‬هزار نفر شاغل را‬ ‫در خود جای داده اند قطع نشود و به جای‬ ‫ان برق صنایع بزرگ همچون ســیمان و‬ ‫فوالد به صورت زمانبندی شده قطع شود‪.‬‬ ‫فتحعلی محمدزاده معاون سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شــهرک های صنعتــی در این‬ ‫رابطه بــه خبرنگار مهر گفتــه بود‪ :‬طبق‬ ‫تبصره ‪ ۳‬ماده ‪ ۳‬مصوبه شــانزدهم تیرماه‬ ‫امسال هیات وزیران‪ ،‬شهرک های صنعتی‬ ‫از شمول اعمال خاموشی برق معاف شدند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬وزیر نیرو به وزیر صمت اعالم‬ ‫کرد که واحدهای صنعتی باید به اندازه ‪۴‬‬ ‫هزار مگاوات به کاهش مصرف برق کمک‬ ‫کننــد‪ .‬از این رو با توجــه به اینکه دیماند‬ ‫مصــرف برق در ‪ ۸۲۸‬شــهرک صنعتی ‪۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۱‬مگاوات برق اســت‪ ،‬اما نسبت‬ ‫به صنایع بزرگ‪ ،‬اشتغال زایی باالیی دارند و‬ ‫تعداد زیادی واحد صنعتی در این شهرک ها‬ ‫فعال هســتند‪ ،‬مقرر شد برق صنایع بزرگ‬ ‫همچون فوالد و سیمان قطع و برق صنایع‬ ‫کوچک تامین شود‪.‬‬ ‫با ایــن حال گزارشــات دریافتی نشــان‬ ‫می دهد که برخی از اســتان ها این مصوبه‬ ‫را اجرا نکــرده و بعضاً اقدام به قطع کردن‬ ‫برق واحدهای فعال در شهرک های صنعتی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫در این رابطه ســعید زرندی معاون طرح و‬ ‫برنامه وزیر صمت می گوید‪ :‬مقرر شده بود‬ ‫که برق شهرک های صنعتی قطع نشود اما‬ ‫گزارش های دریافتی از سراسر کشور نشان‬ ‫از قطعی برق در شــهرک ها دارد که منجر‬ ‫به مشکالت زیادی برای واحدهای صنعتی‬ ‫دارد؛ به طوری که فقط در هفته گذشــته‬ ‫نزدیــک به ‪ ۲۰۰۰‬ســاعت قطعی برق در‬ ‫شــهرک ها اتفاق افتاده که میانگین قطعی‬ ‫سه ساعته را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫از ســویی دیگر نیز قطعی برق در صنایع‬ ‫بزرگ مشکالت زیادی را در فرایند تولید و‬ ‫عرضه ایجــاد کرد‪ .‬مصداق این موضوع نیز‬ ‫وضعیت بغرنج بازار سیمان است‪ .‬این کاال‬ ‫که تمامــاً محصول داخلی بوده و نیازی به‬ ‫واردات ندارد در بازار در هر کیسه با قیمت‬ ‫‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومــان به فروش می رفت‬ ‫اما پس از سیاســت های مربوط به قطعی‬ ‫برق قیمت هر کیسه بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان افزایش یافــت‪ .‬همچنین انطور که‬ ‫مهرداد نظارت رئیس کانون سراسری بتن‬ ‫اعالم کرد طی یک ماه قیمت ســیمان فله‬ ‫‪ ۳۰۰‬درصد رشــد کرد؛ به گونه ای که هر‬ ‫تن ســیمان عرضه شده در بورس نیز طی‬ ‫روزهای پایانی تیر ماه از ‪ ۳۰۸‬هزار تومان‬ ‫به حدود یک میلیــون و ‪ ۲۹۹‬هزار تومان‬ ‫رســید‪ .‬این موضوع به توقــف پروژه های‬ ‫عمرانی‪ ،‬جاده سازی و ساخت مسکن منجر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬همچنین در ادامه می تواند‬ ‫منجر به گرانی ‪ ۳۰‬درصدی هزینه ساخت‬ ‫مسکن نیز شود‪.‬‬ ‫سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت‬ ‫بورس کاالی ایران نیز در این ارتباط تاکید‬ ‫کــرد که یکــی از دالیــل افزایش قیمت‬ ‫ســیمان‪ ،‬قطعی برق بوده کــه در نتیجه‪،‬‬ ‫کاهش تولید و عرضه سیمان در بورس کاال‬ ‫را سبب شــده و همین امر‪ ،‬باعث افزایش‬ ‫قیمت این محصول در بازار شده است‪.‬‬ ‫نکته قابــل توجه در مــورد صنایع بزرگ‬ ‫این اســت که صنایع و رسته های تولیدی‬ ‫بســیاری به این صنایع وابســته هستند‪،‬‬ ‫بنابراین زمانی که مشــکلی در فرایند کار‬ ‫صنایــع بــزرگ پیش می اید رســته های‬ ‫وابســته نیز بــه تبع ان بــا چالش مواجه‬ ‫می شوند‪ .‬به عنوان نمونه می توان به حوزه‬ ‫بتن سازی اشــاره کرد‪ .‬طبق گفته رئیس‬ ‫کانون سراســری بتن مشکالت پیش امده‬ ‫در حوزه سیمان و گرانی این کاال‪ ،‬موجب‬ ‫شــده ‪ ۸۰‬درصد کارخانجات تولیدکننده‬ ‫بتُن تعطیل شوند‪ ،‬این در حالیست که در‬ ‫صنعت بتن ‪ ۱۰۰‬هزار نفر شــاغل حضور‬ ‫دارد و این صنعت با ‪ ۱۲۰‬صنف در ارتباط‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از بــروز اختالل های پیــش امده در‬ ‫فرایند تولید صنایــع بزرگ و برای کنترل‬ ‫تقاضای کاذب پیش امده در بازار به دلیل‬ ‫بار روانی ناشــی از تعطیلی این واحدها و‬ ‫گرانی هــای بی ضابطه‪ ،‬مقرر شــد صنایع‬ ‫ســیمانی دو روز‪ ،‬شــب کار شــوند و دو‬ ‫روز کامــل کار کننــد و فوالدی هــا نیز با‬ ‫ظرفیت های کمتری کار کنند تا طی هفته‬ ‫جاری در مورد ادامــه فعالیت این صنایع‬ ‫تصمیم جدیدی گرفته شود‪.‬‬ ‫ایــن در حالیســت که متولیــان از همان‬ ‫دمادم بروز مشــکل در تامیــن برق‪ ،‬باید‬ ‫صنایع بــزرگ و کوچک پرمصــرف را به‬ ‫صورت فهرست وار شناســایی می کردند و‬ ‫در ادامــه به جای قطع بــرق بی برنامه‪ ،‬با‬ ‫فعالیت شبانه صنایع موافقت می کردند‪ .‬در‬ ‫این صورت هم صنایع چه واحدهای بزرگ‬ ‫و چه واحدهای کوچک بــا برنامه ریزی و‬ ‫بدون اختــال کار را ادامه می دادند و هم‬ ‫بازار تحت تاثیر قــرار نمی گرفت و محلی‬ ‫برای ظهور دوباره دالالن نمی شد‪.‬‬ ‫ظاهر قضیه نشــان می دهد که مســئوالن‬ ‫وزارت خانه هــا و ســازمان های مختلــف‬ ‫مشکالت تولید را به اطالع هم می رسانند‬ ‫و بــه صورت پویا در حال تصمیم گیری در‬ ‫مورد نحوه فعالیت صنایع هســتند اما باز‬ ‫هم در همین بازه زمانی تصمیم گیری ها‬ ‫و قطعــی و وصلی برق‪ ،‬تدبیر خاصی برای‬ ‫صنایع اندیشــیده نمی شود و صرفاً کاهش‬ ‫فعالیت مدنظر قرار دارد‪ .‬از سویی دیگر نیز‬ ‫با توجه بــه ورود مجدد موج گرما از هفته‬ ‫جاری‪ ،‬احتمال خاموشــی های بیشتر برای‬ ‫صنایع و اختــال در فرایند تولید و عرضه‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫در ایــن رابطه مصطفی رجبی مشــهدی‬ ‫ســخنگوی صنعت برق می گوید‪ :‬روزهای‬ ‫پیش رو روزهای بسیار سختی برای صنعت‬ ‫برق خواهد بود‪ ،‬زیرا میزان مصرف از میزان‬ ‫تولید ‪ ۱۰‬هزار مگاوات بیشتر می شود‪ .‬برای‬ ‫گذر از این شــرایط بدون اعمال خاموشی‬ ‫برنامه ریزی شــده نیازمنــد کمک صنایع‬ ‫بزرگ‪ ،‬مشترکان خانگی و تجاری هستیم‪.‬‬ ‫بنابراین به نظر می رســد بهتر اســت در‬ ‫این روزها متولیــان مربوطه با برنامه ریزی‬ ‫دقیق نســبت به فعالیت بــه ویژه فعالیت‬ ‫شــبانه صنایع تصمیم گیــری کنند و به‬ ‫جای قطعی برق باید برنامه ای مشــخص‬ ‫و مــدت دار بــرای تامین برق مــورد نیاز‬ ‫صنایــع تدویــن کنند تــا تولیدکنندگان‬ ‫بتوانند با برنامه ریزی و مشکالت حداقلی‪،‬‬ ‫به تولید بپردازند‪.‬‬ ‫زنگ خطر درباره کشتار دام های سبک‬ ‫رئیس اتحادیه دام ســبک بــا بیان اینکه‬ ‫سوءمدیریت در تامین نهاده های دامی از‬ ‫سال ‪ ٩٨‬شروع شد و مسئوالن به هشدارها‬ ‫بی توجهی کردند‪ ،‬دربــاره کمبود دام در‬ ‫نیمه دوم سال هشدار داد‪.‬‬ ‫افشــین صدردادرس‪ ،‬رئیــس اتحادیه دام‬ ‫ســبک کشور اظهار داشــت‪ :‬بحث کشتار‬ ‫دام های سبک و بره ها خیلی جدی است و‬ ‫به زودی ما با کمبود شدیدی در این حوزه‬ ‫مواجه خواهیم شد‪،‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بخشــی از بره هایی که در‬ ‫شش ماه اول سال متولد می شوند‪ ،‬در مدت‬ ‫‪ ١٠٠‬تــا ‪ ١۵٠‬روز پروار شــده و به عنوان‬ ‫گوشــت مصرفی مردم وارد بازار می شوند‪.‬‬ ‫بخشــی دیگر نیز وارد گله دامدار شــده‬ ‫و بــه جای گله هایی که حذف می شــوند‪،‬‬ ‫جایگزین می شوند‪.‬‬ ‫این فعال بخــش خصوصــی اضافه کرد‪:‬‬ ‫ســوءمدیریت جدی در تامیــن و توزیع‬ ‫نهاده های دامی به خصوص نهاده های دام‬ ‫سبک از ســال ‪ ٩٨‬شروع شد ضمن اینکه‬ ‫توزیــع نهاده های دامی از طریق ســامانه‬ ‫بازارگاه نابسامانی های گسترده ای را در این‬ ‫حوزه ایجاد کرد‪.‬‬ ‫دادرس تصریــح کرد‪ :‬مســئوالن به تمام‬ ‫هشدارها و تذکرات تولیدکنندگان‪ ،‬فعاالن‬ ‫بخش خصوصی و کارشناسان بی توجهی‬ ‫کردند تا اینکه به شرایط فعلی رسیدیم‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به اینکــه درصد تخصیص‬ ‫نهاده هــای دامــی به دام های ســبک کم‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬بــه همین دلیل دامداران ناچار‬ ‫بودند بخش عمــده ای از نهاده های مورد‬ ‫نیازشــان را از بــازار ازاد تامین کنند‪ ،‬به‬ ‫عنوان مثال دامداران هر کیلوگرم جو را که‬ ‫نرخ مصــوب ان ‪ ١٩٠٠‬تومان بود کیلویی‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۶‬هزار تومــان خریداری می کردند و‬ ‫به جایی رســیدند که ناچار شدند دام های‬ ‫خود را بفروشــند چرا که قــادر به تامین‬ ‫خوراک برای انهــا نبودند‪.‬دادرس با تاکید‬ ‫بر اینکه دامداران ما عم ً‬ ‫ال ورشکست شدند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم‬ ‫گوشــت گوســفند زنده با توجه به قیمت‬ ‫یونجه‪ ،‬علوفــه و نهاده های دامی‪ ،‬بین ‪٩٠‬‬ ‫تا ‪ ١٠٠‬هــزار تومان اســت‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قیمت خرید هر کیلوگرم گوسفند زنده از‬ ‫دامداران بین ‪ ٣۵‬تا ‪ ۴٣‬هزار تومان اســت‪.‬‬ ‫دادرس در واکنش به مباحث مطرح شده‬ ‫مبنی بر اینکه کشتار دام ها بیشتر نمایش‬ ‫و جوســازی برای افزایش قیمت شیرخام‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بحث کشتار گوسفند و بره ها‬ ‫چه ربطی به قیمت شــیرخام دارد؟ شــیر‬ ‫گوســفند تنها در برخی از استان ها تبدیل‬ ‫به پنیر می شود و مقدار ان نیز زیاد نیست‬ ‫ضمن اینکه شیر گوسفند به میزانی نیست‬ ‫که مشمول قیمت گذاری باشد‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از عملکرد مســئوالن در این‬ ‫حــوزه اضافه کــرد‪ :‬افرادی کــه از بیرون‬ ‫و درون بخــش کشــاورزی بــدون توجه‬ ‫بــه اتفاقــات‪ ،‬واقعیــات و الزامات بخش‬ ‫کشاورزی و به خصوص دامپروری تصمیم‬ ‫گیــری کرده و همه چیــز را بر هم زده اند‬ ‫مســلماً باید امروز پاسخگو باشند‪.‬دادرس‬ ‫با بیــان اینکه هر ســال ‪ ٣٠‬درصد از کل‬ ‫جمعیت دام سبک کشور وارد بازار مصرف‬ ‫می شد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال به دلیل نبود علوفه‪،‬‬ ‫دامــداران دام ها را برای پروار شــدن نگه‬ ‫نداشــتند و بره هــای الغر را کــه به وزن‬ ‫مناسب نرســیده بودند‪ ،‬کشتار و وارد بازار‬ ‫مصرف کردند بنابراین در شــش ماهه دوم‬ ‫ســال هم با کمبود شــدید دام و گوشت‬ ‫مواجــه خواهیم بود و هم قیمت گوشــت‬ ‫بسیار باال می رود‪.‬‬ ‫‪ 13‬ماه از محرمانه شــدن امار بازار مسکن گذشــت؛ تداوم وعده های سرخرمن وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‬ ‫درحالی ‪ ۱۰‬روز به پایان عمر دولت حســن روحانی باقیمانده که معاونت مسکن و ساختمان‬ ‫نتوانسته وعده اعالم متوسط قیمت مسکن را محقق کند‪.‬‬ ‫از تیرماه ســال گذشــته تا مرداد امسال وزارت راه و شهرسازی فقط یک بار گزارش متوسط‬ ‫قیمت مســکن را منتشــر کرده اســت‪ .‬به عبارت دیگر طی ‪ 13‬ماه اخیر معاونت مســکن و‬ ‫ســاختمان گزارش متوســط قیمت مسکن ابان ماه ‪ 99‬را منتشــر کرد که انهم واکنش های‬ ‫فراوانی را به دنبال داشت‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده در نشســت خبری صبح ‪ 22‬اذرماه ســال گذشته دســتور عدم انتشار‬ ‫تحوالت بازار مســکن را به «تغییر رویکرد در معرفی اقتصاد بازار مسکن» تعبیر کرد و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬از مردادماه ‪ 99‬وزارت راه و شهرســازی به دلیل تکمیل اطالعات در خصوص متوسط‬ ‫قیمت بازار مســکن‪ ،‬اطالعات ماهانه شهر تهران را منتشر نکرد‪ .‬طی دو ماه ساختار جدیدی‬ ‫پیاده سازی شد که نتایج انرا اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬مالک تعیین متوسط قیمت مسکن که توسط بانک مرکزی‪ ،‬وزارت راه و مرکز‬ ‫امار ایران منتشــر می شــود حاصل از معامالت کد رهگیری بود‪ .‬این در حالی بود که فقط‬ ‫متوســط قیمت تهران در این گزارش ها استخراج می شد‪ ،‬بعد از مصوبه دولت در ستاد ملی‬ ‫کرونا مبنی بر لزوم ثبت همه معامالت مسکن در سامانه کد رهگیری این امکان به وجود امد‬ ‫تا قیمت متوسط همه استان ها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی با بیان این که به دنبال ان هســتیم انتشار امار بازارمسکن به یک ادبیات مشترک برسیم‬ ‫به متوسط قیمت برخی شهرها از جمله اهواز (متوسط قیمت ‪ 23‬میلیون تومان) اشاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیل افزایش متوسط قیمت مسکن در خوزستان ورود خارجی ها از ملیت های‬ ‫مختلف به بازار مسکن و خرید واحدهای مسکونی است‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان و فعاالن بازار مسکن‪ ،‬امار ارائه شده از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫را نادرست دانسته و نسبت به ان واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫فرشید پورحاجت ‪ 24‬ساعت بعد در این باره گفت‪:‬اساسا اماری که معاون وزیر راه و شهرسازی‬ ‫درباره متوســط قیمت مسکن در خوزســتان (اهواز) اعالم کرده با واقعیت های بازار مسکن‬ ‫این شــهر همخوانی ندارد‪.‬متوسط قیمت مسکن اهواز حدود ‪ 10‬میلیون تومان است‪ ،‬از تمام‬ ‫کارشناسان بازار مسکن هم اگر سوال بپرسید همین را می گویند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 28‬ســال اســت که در شهر اهواز مشــغول به ساخت و ساز مسکن‬ ‫هستم‪ ،‬ما نمی دانیم این امارها از کجا می اید‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬قرار بود «به زودی» تحوالت بازار مسکن از سوی معاونت مسکن و ساختمان‬ ‫منتشر شود‪ ،‬اما در فاصله ‪ 10‬روز مانده به پایان عمر دولت حسن روحانی باقیمانده که خبری‬ ‫از محقق شدن این وعده محمود محمودزاده نیست‪.‬‬ ‫وی امروز طی گفت وگویی با بیان این که ارائه امار صحیح از بازار مسکن در دستور کار وزارت‬ ‫راه و شهرســازی قرار دارد‪ ،‬گفته اســت‪ :‬به دلیل درگیری و مشغله ای که درخصوص سامانه‬ ‫امالک و اسکان داشتیم موضوع امار به تعویق افتاده اما به زودی امار اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره تلویحــی به این که یکی از دالیل عدم انتشــار امار برای ایجــاد نکردن انتظار‬ ‫تورمی در بازار مســکن‪ ،‬افزود ‪ :‬وقتی فضای کلی بازار به ثبات رسیده و فروشندگان حاضرند‬ ‫با قیمتهای پایین‪ ،‬واحدهای خود را به فروش برســانند نشــان می دهــد قبال نرخها واقعی‬ ‫نبوده اســت‪ .‬در حال حاضر خریدار به ندرت پیدا می شود و شاید فروشندگان هم دست نگه‬ ‫داشته اند اما بازار در یک حالت پایدار قرار دارد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اعالم شاخص های اقتصادی یکی از مولفه های بسیار مهم برای فعاالن بازار‬ ‫مسکن جهت برنامه ریزی کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلندمدت است‪ 13 .‬ماه است که به دالیل‬ ‫غیرکارشناسی وزارت راه و شهرسازی از انتشار تحوالت بازار مسکن خودداری می کند و بخش‬ ‫خصوصی فعال در ساخت و ساز کشور را دچار سردرگمی کرده است‪.‬‬ ‫بیسکوییت و شکالت هم گران شد‪ /‬افزایش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۴۵‬درصدی قیمت ها‬ ‫در پی تایید انجمن صنفی صنایع بیســکوییت‪ ،‬شــیرینی و شــکالت ایران‪ ،‬قیمت‬ ‫بیسکوییت و شکالت نیز بین ‪ ۱۱‬تا ‪ ۴۵‬درصد افزایش یافت‪.‬‬ ‫در پی نامه نگاری یکی از شــرکت های بزرگ تولیدکننده بیســکوئیت و شکالت با‬ ‫انجمن صنفی صنایع بیســکوئیت‪ ،‬شیرینی و شکالت ایران برای افزایش قیمت‪ ،‬این‬ ‫انجمن با افزایش قیمت محصوالت این گروه کاالیی موافقت کرده است‪.‬‬ ‫در نامه انجمن مذکور به این شرکت امده است‪ :‬همانگونه که اعالم گردیده بر اساس‬ ‫بخشنامه شماره ‪ ۹۶۷۹۲/۶۰‬مورخ ‪ ۲۵/۴/۹۴‬ابالغ شده از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬نرخ گذاری محصوالت تولیدی صنایع شــیرینی و شکالت در ردیف اولویت‬ ‫سوم بخشنامه فوق الذکر قرار داشته و تعیین قیمت تولیدات این صنعت تابع شرایط‬ ‫عرضــه و تقاضا بوده و رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت ها و‬ ‫لحاظ نمودن درصد سود مصوب راساء توسط واحدهای تولیدی تعیین می گردد‪ .‬لذا‬ ‫افزایش قیمت محصوالت تولیدی ان شــرکت محترم طبق جدول ذیل نامه به شرط‬ ‫رعایت ضوایط قیمت گذاری از نظر این انجمن بال مانع است‪.‬‬ ‫همچنیــن تصویر زیر نیز میزان افزایش قیمــت این محصوالت به صورت میانگین را‬ ‫نشان می دهد که مبنای افزایش قیمت شکالت و بیسکوئیت بیش از ‪ ۱۰‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪w w w. n e w s r a h e m ard om . i r‬‬ ‫شهرستان‬ ‫درافشانی‪،‬معاونشهردارورئیسسازمانفرهنگی‪،‬اجتماعیوورزشیشهرداریقزوینگفت‪:‬‬ ‫جشنواره بزرگ شهری «عبودیت تا تجلی والیت» با اجرای‪ 50‬برنامه‬ ‫متنوع فرهنگی‪ ،‬مذهبی و اجتماعی ویژه گرامیداشت دهه امامت و والیت در قزوین برگزار می شود‬ ‫‪ .‬محمد درافشانی با اعالم این خبر افزود‪ :‬جشنواره‬ ‫بزرگ شــهری «عبودیت تا تجلی والیت» همزمان‬ ‫با دهه امامت و والیت(از ‪ 30‬تیرماه تا ‪ 7‬مردادماه)‬ ‫با ویژه برنامه های متنوعی با هدف «ایجاد نشــاط‬ ‫اجتماعی»‪»،‬ارتقــای ســواد دینی شــهروندان» و‬ ‫«انتقال پیــام عید قربان و عید بــزرگ غدیر خم‬ ‫به عموم مردم « برگزار می شود‪.‬درافشــانی گفت‪:‬‬ ‫در این جشــنواره که از عید قربان اغاز شــده و تا‬ ‫عید غدیر خم با رعایت پروتکل های بهداشــتی و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی ادامه دارد‪ ،‬بنیاد بین المللی‬ ‫غدیر اســتان قزوین‪ ،‬مجموعه شهرداریهای قزوین‬ ‫و ســازمانهای وابسته‪ ،‬ادارات‪ ،‬ســازمانها‪ ،‬مساجد‪،‬‬ ‫اصناف و محالت مشارک دارند‪.‬تکریم سادات شهید‬ ‫و تجلیل از مادران سیده شهید‬ ‫وی برنامه عصر خاطره با عنوان « شاهدان علوی»‬ ‫را از دیگــر برنامه های دهه والیــت و امامت اعالم‬ ‫کــرد و گفت‪:‬در این برنامه از «ســادات شــهید و‬ ‫مادران سیده شهید» در فضای رو باز مزار شهدا با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشــتی با مشارکت سازمان‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری و اداره کل‬ ‫بنیاد شهید استان قزوین تقدیر می شود‪.‬‬ ‫پویش مردمی «ذکر هر روزمان یا علی»‬ ‫این مقام مسئول برگزاری پویش مردمی «ذکر هر‬ ‫روزمــان یا علی» را از دیگر برنامه های دهه امامت‬ ‫و والیت شــهرداری قزوین برشمرد و گفت‪ :‬در این‬ ‫پویش کســبه کهن شــهر تاریخی فرهنگی قزوین‬ ‫در اقدامی نمادین با باال بــردن کرکره های مغازه‬ ‫هایشــان به گفتن ذکر یا علی خواهند پرداختند‪،‬‬ ‫این پویش در راســتای فرهنگ ســازی گفتن ذکر‬ ‫یا علی و جاری شــدن سیره علوی در زندگی انان‪،‬‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫ویــژه برنامه یک قطره زندگی ‪ /‬تجلیل از زوج های‬ ‫طوالنی بودن روند بروکراسی اداری؛‬ ‫از موانع جذب سرمایه گذاری‬ ‫یزد‪-‬محمد شــیبانی رئیس سازمان سرمایه گذاری‬ ‫و مشــارکت های مردمی شهرداری یزد در نشست‬ ‫خبری برخط با اصحاب رســانه استان یزد با بیان‬ ‫اینکه مهمترین مشکل امروز کشور اقتصاد است و‬ ‫از انجا که شــهرداری ها خود بودجه مورد نیازشان‬ ‫را تامین می کنند با این مشکل روبرو هستند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ســرمایه گذاری و مشارکت های‬ ‫مردمی شــهرداری یــزد افزود‪ :‬مســئوالنی که در‬ ‫راس ایــن نهاد قرار میگیرند بابد همســو و همدل‬ ‫شهرداری‬ ‫درافشانی یاداورشد‪ :‬از دیگر برنامه های دهه امامت‬ ‫و والیت می توان به برگزاری ویژه برنامه «یک قطره‬ ‫زندگی» و «تجلیل از زوج های شهرداری قزوین»‬ ‫اشاره کرد که در این برنامه از ‪ 10‬اهدا کننده خون‬ ‫برتر شهر قزوین و زوج هایی که سال ‪ 99‬عقد کرده‬ ‫اند‪ ،‬تجلیل خواهد شد‪.‬‬ ‫نگارش علوی و خوشنویسی زنده اشعار و احادیث‬ ‫درافشانی «نگارش علوی و خوشنویسی زنده اشعار‬ ‫و احادیث» را از دیگر برنامه های شــهرداری قزوین‬ ‫به مناســبت دهه امامت و والیت برشــمرد وافزود‪:‬‬ ‫این برنامه با همکاری انجمن خوشنویسان و بسیج‬ ‫هنرمندان قزوین و با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در حسینیه امینی ها برگزار می شود‪.‬‬ ‫اجرای مسابقه تفسیر خطبه غدیر‬ ‫وی اجرای مســابقه تفســیرخطبه غدیر را از دیگر‬ ‫برنامه های این دهه برشــمرد و افزود‪ :‬این مسابقه‬ ‫در ‪ 25‬مسجد محالت شهر قزوین با رعایت پروتکل‬ ‫های بهداشــتی و با مشــارکت اداره کل تبلیغات‬ ‫اسالمی استان قزوین برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫برگزاری جشــن های خیابانی دهه والیت در ‪10‬‬ ‫محله شهر‬ ‫درافشــانی افزود‪ :‬برگزاری جشن های خیابانی در‬ ‫‪ 10‬محله شهر قزوین با موضوع غدیر خم از جمله‬ ‫برنامه های شهرداری قزوین به مناسبت دهه امامت‬ ‫و والیت اســت که با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و با همــکاری بنیاد بین المللــی غدیر و اداره کل‬ ‫تبلیغات اسالمی استان قزوین انجام می شود‪.‬‬ ‫ویژه برنامه فر هنگی گذر غدیر‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬ویژه برنامــه فرهنگی «گذر‬ ‫غدیــر» از دیگر برنامه هایی کــه برای دهه مبارک‬ ‫والیت و امامت پیش بینی شــده اســت‪ ،‬این ویژه‬ ‫برنامه با رعایت پروتکل های بهداشتی و در خیابان‬ ‫شهداء با مشارکت اداره کل تبلیغات اسالمی استان‬ ‫با سرمایه گذاری باشند البته مواردی که شهرداری‬ ‫ها مجاز به تامین بودجه ان هستند مشخص است‪.‬‬ ‫شیبانی تصریح کرد‪ :‬سرمایه گذاری یکی از نیازهای‬ ‫اساسی شهرها بوده و اگر شهرداری نتواند در زمینه‬ ‫جذب سرمایه گذاری موفق عمل کند در اینده ای‬ ‫نــه چندان دور حتی توان پرداخت حقوق کارکنان‬ ‫خود را نیز نخواهد داشت‬ ‫شیبانی در بخش دیگری از سخنانش طوالنی بودن‬ ‫روند بروکراســی اداری را از موانع جذب ســرمایه‬ ‫گذاری عنوان کرد و اضافه کرد‪ :‬در بسیاری از پروژه‬ ‫های ســرمایه گذاری در یزد فشار بسیار زیادی از‬ ‫ســوی مافیای زمین و مسکن به عوامل شهرداری‬ ‫وارد می شود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای مرکزی‬ ‫پایگاهمقاومتشهیدمطهری‬ ‫مخابراتمنطقهاذربایجانغربی‬ ‫اگهی تحدیدحدود اختصاصی‬ ‫تحدیدحــدود پالکهــای ذیل از امالک شهرســتان ســقز کــه در تصرف‬ ‫مفــروزی متقاضی قــرار دارد به موجب ارای صادره هیات حل اختالف مســتقر‬ ‫در ثبت اســناد ســقز مســتندا به تبصره ماده ‪ 13‬قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی و مواد ‪ 14‬و ‪ 15‬قانون ثبت اســناد ‪ ،‬در اوقات معینه‬ ‫ذیــل بعمل خواهد امد ‪ .‬لــذا بدینوســیله از مجاورین و صاحبان حقــوق ارتفاقی دعوت‬ ‫میشــود که در روز و ساعت تعیین شــده در محل حاضر و در صورتی که نسبت به حدود‬ ‫یا حقوق ارتفاقی امالک مجاور اعتراضی داشــته باشند از تاریخ انجام تحدیدحدود لغایت‬ ‫‪ 30‬روز اعتــراض خود را کتبا به اداره ثبت اســناد ســقز اعالم دارنــد ‪ .‬ضمنا برابر مفاد‬ ‫ماده ‪ 86‬ائین نامه قانون ثبت ‪ ،‬اعتراض باید کتبی و مســتقیما به اداره ثبت اسناد سقز‬ ‫تســلیم شــود و معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض به مرجع ثبتی‬ ‫‪ ،‬دادخواســت بــه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی مرجــع مذکور را مبنی بر تقدیم‬ ‫دادخواست به ثبت اسناد محل ارائه نماید ‪ ،‬در غیر این صورت ‪ ،‬متقاضی ثبت یا نماینده‬ ‫قانونی او میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت‬ ‫و به اداره ثبت اســناد ســقز تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض ‪ ،‬عملیات‬ ‫ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد ‪.‬‬ ‫اقای عزیــز علیمرادی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪ 11460‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 95‬مترمربع‬ ‫اقــای جلیــل درفش ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪ 11461‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 69/15‬مترمربع‬ ‫اقای مصطفی صادق زاده مقدار ســه دانگ مشــاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.3‬‬ ‫اعیان یکباب ســاختمان پالک ‪ 11462‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 101/27‬مترمربع‬ ‫خانم مریم گلنازی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.4‬‬ ‫یکباب ساختمان پالک ‪ 11462‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در‬ ‫بخش دو سقز به مساحت ‪ 101/27‬مترمربع‬ ‫خانم اهو دســت خوان ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪ 11463‬فرعــی قســمتی از پــالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 130‬مترمربع‬ ‫اقــای محمــود نظامی ششــدانگ عرصه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪ 11464‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪150‬مترمربع‬ ‫خانــم عــذار غفوری ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪ 11465‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 71/70‬مترمربع‬ ‫اقــای عبــاس چوپانی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪ 11466‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪257/05‬مترمربع‬ ‫اقای عبداله کردپور ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک ‪11467‬‬ ‫‪.9‬‬ ‫فرعی قســمتی از پالک ‪ 6624‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت‬ ‫‪ 109/40‬مترمربع‬ ‫اقای محمد رســتمی قپالنتو مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.10‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11468‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪158/15‬مترمربع‬ ‫اقای محمد حسین براخاصی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.11‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11468‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪158/15‬مترمربع‬ ‫اقای اسماعیل علی خاصه ششدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.12‬‬ ‫‪ 11469‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 80/21‬مترمربع‬ ‫اقای غفور هاشــمی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه پالک ‪11470‬‬ ‫‪.13‬‬ ‫قســمتی از پــالک ‪ 6625‬فرعــی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به مســاحت ‪99‬‬ ‫مترمربع‬ ‫اقــای فرهاد رهبری ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.14‬‬ ‫‪ 11471‬قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو سقز به مساحت‬ ‫‪ 132/50‬مترمربع‬ ‫اقای ابراهیم شــاه محمدی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و‬ ‫‪.15‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11472‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 144‬مترمربع‬ ‫تحدید حدود روز دو شــنبه ‪ - 1400/05/25‬ســاعت ‪ 9‬صبح همکاران شــعبات‬ ‫نمایندگی و نقشه برداری ( اقایان هوشیار ‪ ،‬احمدی ‪ ،‬فتحی ‪ ،‬علیزاده ‪ ،‬نیکنام و قادریان )‬ ‫اقای امید شــاه محمدی مقدار ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصه و‬ ‫‪.16‬‬ ‫اعیان یکباب ساختمان پالک ‪ 11472‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی‬ ‫واقع در بخش دو سقز به مساحت ‪ 144‬مترمربع‬ ‫خانــم شــیما رزاقی ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.17‬‬ ‫‪ 11473‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 112/68‬مترمربع‬ ‫اقای ســیف الدین مهلتی ششــدانگ عرصــه و اعیان یکبــاب خانه پالک‬ ‫‪.18‬‬ ‫‪ 11474‬فرعی قســمتی از پالک ‪ 6625‬فرعی از ‪ - 7‬اصلی واقع در بخش دو ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 84/20‬مترمربع‬ ‫اقــای انور اولی زاده ششــدانگ عرصــه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.19‬‬ ‫‪ 5117‬فرعی قسمتی از پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪153/30‬‬ ‫مترمربع‬ ‫اقای صالح الدین جاللی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ساختمان پالک‬ ‫‪.20‬‬ ‫‪ 5118‬فرعی قسمتی از پالک ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار سقز به مساحت ‪238/43‬‬ ‫مترمربع‬ ‫اقــای عبداله میرزائی ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.21‬‬ ‫دراین جلسه اســد محمدی فرمانده حوزه مقاومت‬ ‫بسیج شهید باباســاعی ادارات کل استان در جمع‬ ‫اعضای شــورای مقاومت شــهید مطهری مخابرات‬ ‫منطقــه اذربایجــان غربی ‪ ،‬در ســخنانی با تاکید‬ ‫برنقش اثر گذاری بسیج در جامعه تصریح کرد باید‬ ‫فعالیت های حوزه پایگاههای بســیج ادارات استان‬ ‫برنامه محور در قالب برنامه های فرهنگی مختلف‬ ‫بــا اثر گذاری مطلوب در بین کارکنان ان مجموعه‬ ‫‪ 5119‬فرعی قســمتی از پــالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 216‬مترمربع‬ ‫اقــای عارف گاللی زاده ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب ســاختمان پالک‬ ‫‪.22‬‬ ‫‪ 5120‬فرعی قســمتی از پــالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش چهار ســقز به‬ ‫مساحت ‪ 214/84‬مترمربع‬ ‫اقای اســماعیل بقائی مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.23‬‬ ‫یکباب خانه پالک ‪ 5121‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش‬ ‫چهار سقز به مساحت ‪ 225/30‬مترمربع‬ ‫خانم پروین گلباغیان مقدار سه دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان‬ ‫‪.24‬‬ ‫یکباب خانه پالک ‪ 5121‬فرعی قسمتی از پالک ‪ 159‬فرعی از ‪ - 23‬اصلی واقع در بخش‬ ‫چهار سقز به مساحت ‪ 225/30‬مترمربع‬ ‫تحدید حدود روز ســه شــنبه ‪ - 1400/05/26‬ســاعت ‪ 9‬صبح همکاران شعبات‬ ‫نمایندگی و نقشه برداری ( اقایان هوشیار ‪ ،‬احمدی ‪ ،‬فتحی ‪ ،‬علیزاده ‪ ،‬نیکنام و قادریان )‬ ‫م‪/‬الف‪45‬‬ ‫تاریخ انتشار یکشنبه ‪1400/05/ 03‬‬ ‫کامران تاب ‪ -‬رییس اداره ثبت سقز‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه شهرستان ساری منطقه سه‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 140060310457000274‬و‬ ‫‪ 140060310457000282‬مورخــه ‪ 1400/1/23‬کــه در‬ ‫هیــات موضــوع قانــون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتــی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رســمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه‬ ‫ســاری تصرفات مالکانه ‪ -1‬اقای نظرعلی قربانی سرکتی فرزند‬ ‫صفر بشــماره ملــی ‪ 2091332127‬بشــماره پرونــده ‪-431‬‬ ‫‪ 1399‬و ‪ -2‬خانم اورینب قربانی سرکتی فرزند نظرعلی بشماره‬ ‫ملی ‪ 2093273063‬و بشماره پرونده ‪ 1399-430‬نسبت به‬ ‫ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی هر یک به میزان سه‬ ‫دانگ مشــاع از ششدانگ به مساحت ‪( 133/15‬یکصد و سی و‬ ‫ســه متر و پانزده) مترمربع قســمتی از پالک شماره ‪ 142‬اصلی‬ ‫واقــع در بخش ‪ 3‬ثبت ســاری خریــداری مع الواســطه از مالک‬ ‫رســمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خــود را بــه این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایند بدیهی اســت در صــورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ ، 1400/5/3‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم ‪ - 1400/5/17‬شناسه اگهی ‪1168256‬‬ ‫فریبرز یوسفیان حمیدی‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ساری منطقه ‪3‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای کاظــم طلعتــی مغانجوقــی دارای ش ش ‪ 7‬به شــرح دادخواســت به کالســه‬ ‫‪/0000444‬ح‪ 1‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح‬ ‫داده که شــادروان ابراهیم طلعتی مغانجوقــی ش ش ‪23‬در تاریخ ‪1400/3/1‬اقامتگاه‬ ‫دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت به ‪ -1‬گلی شرافتی فرزند‬ ‫رضــا ش ش ‪1271‬ت ت ‪ 1325‬همســر متوفــی ‪ -2‬کاظــم طلعتــی مغانجوقــی فرزند‬ ‫ابراهیم ش ش ‪7‬ت ت ‪ 1356‬پسر متوفی ‪ -3‬ناهید طلعتی مغانجوقی فرزند ابراهیم‬ ‫ش ش ‪2290‬ت ت ‪ 1346‬دختــر متوفــی ‪ -4‬عزیزه طلعتــی مغانجوقی فرزند ابراهیم‬ ‫ش ش ‪2459‬ت ت ‪ 1348‬دختــر متوفی ‪ -5‬زهرا طلعتی مغانجوقی فرزند ابراهیم ش‬ ‫ش ‪2628‬ت ت ‪ 1351‬دختر متوفی ‪ -6‬رقیه طلعتی مغانجوقی فرزند ابراهیم ش ش‬ ‫‪2775‬ت ت ‪ 1355‬دختر متوفی ‪ -7‬مریم طلعتی مغانجوقی فرزند ابراهیم ش ش ‪9‬ت‬ ‫ت ‪ 1358‬دختــر متوفی اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور یک مرتبه‬ ‫اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ‬ ‫نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫ســند مالکیت(بــرگ ســبز) بــرگ فــروش کارخانــه (کمپانــی) تراکتور کشــاورزی‬ ‫فرگوسن‪285‬ای تی ام‪ 4‬سیلندر تک دیفرانسیل مدل ‪ 1384‬به شماره موتور‪D17750‬‬ ‫شماره شاسی‪ LFW17074P‬و شماره پالک ‪861‬ک‪17‬ایران ‪ 17‬مفقود گردیده و از درجه‬ ‫اعتبار ساقط است‪.‬پیرانشهر‬ ‫**************************************************‬ ‫کارت دانشــجویی خانــم ســمیرا محمدیــاری فرزنــد فرمان با شــماره دانشــجویی‬ ‫‪ 9312031110‬رشــته زبانشناسی همگانی دانشــگاه کردستان مقطع کارشناسی ارشد‬ ‫به نشــانی سنندج‪ ،‬دانشگاه کردستان‪ ،‬واحد صدور کارت دانشجویی مفقود گردیده و از‬ ‫درجه اعتبار ساقط است‪/.‬تکاب‬ ‫‪7‬‬ ‫قزوین برگزار می شود‪.‬‬ ‫برگزاری چارپایه خوانی غدیر در سطح محالت‬ ‫درافشــانی اضافه کــرد‪ :‬یکی دیگــر از برنامه های‬ ‫شــهرداری قزوین به مناســبت این ایام فرخنده‪،‬‬ ‫برگزاری «چارپایه خوانی غدیر» در سطح محالت‬ ‫کهن شهر تاریخی قزوین است‪.‬‬ ‫اجرای مسابقه مولودی خوانی‬ ‫وی بیان کرد‪:‬اجرای مســابقه مولودی خوانی ویژه‬ ‫تمام گروه های سنی از دیگر برنامه های شهرداری‬ ‫قزوین به مناسبت دهه امامت و والیت خواهد بود‪،‬‬ ‫که با رعایت پروتکل های بهداشــتی و با همکاری‬ ‫بنیاد بین المللی غدیر و اداره کل تبلیغات اسالمی‬ ‫اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫مراسم «شب شعر غدیر»‬ ‫درافشــانی اظهار کرد‪ :‬مراسم «شــب شعر غدیر»‬ ‫از جملــه برنامه های پیش بینی شــده برای دهه‬ ‫امامت و والیت اســت با که با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی و با مشارکت بســیج هنرمندان در خانه‬ ‫موزه ابوترابی (ره) برگزار می شود‪.‬این مقام مسئول‬ ‫یاداورشــد‪ :‬اجرای ورزش زورخانــه ای در معابر و‬ ‫پارک ها با مشارکت بنیاد بین المللی غدیر و اداره‬ ‫کل تبلیغات اسالمی استان قزوین‪« ،‬اطعام غدیر»‬ ‫توســط خیرین قزوینی در سطح شهر و مساجد و‬ ‫تولید تیزر و نماهنگ غدیــر در فضای مجازی از‬ ‫دیگر اقدامات شــهرداری در دهــه امامت و والیت‬ ‫است‪ .‬معاون شــهردار و رئیس سازمان فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و ورزشــی شــهرداری قزوین در خاتمه‬ ‫گفت‪ :‬مشــارکت با مساجد و هیات های مذهبی در‬ ‫برگزاری ویژه برنامه های اعیاد قربان تا غدیر خم و‬ ‫همچنین فضا سازی شــهری در تیر بردها از دیگر‬ ‫اقدامات شهرداری به مناسبت دهه امامت و والیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫برگزار شود ‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تشــریح برنامــه های وفعالیت های‬ ‫پایگاه مقاومت شــهید باباساعی ادارات کل استان‬ ‫از فعالیت های ســه ماهه پایگاه مقاومت شــهید‬ ‫مطهری مخابرات منطقه و بســیجیان این حوزه‬ ‫قدردانی نمود ‪.‬‬ ‫در ادامه این جلســه فرمانده پایگاه شهید مطهری‬ ‫مخابرات منطقه اذربایجان غربی واعضای شــورای‬ ‫پایگاه شــهید مطهری مخابرات منطقه اذربایجان‬ ‫غربی ضمن ارائه گــزارش اجمالی از فعالیت های‬ ‫سه ماهه این پایگاه ‪ ،‬پیشنهادات وراهکارهای الزم‬ ‫را در خصوص پیاده ســازی هرچه بهتر برنامه ها‬ ‫وفعالیت ها این پایگاه مطرح نمودند ‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪4246‬‬ ‫‪4207‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫هجدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1400‬‬ ‫ماهماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫خرداد‬ ‫‪31622‬مرداد‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‬ ‫شنبه‪7‬‬ ‫شنبه‬ ‫یک‬ ‫سهدو‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عامل شرکت سرمایه تمدن در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات ان بر بازار سرمایه مطرح کرد‪:‬‬ ‫اسیب های اقتصادی و تفاوت معامالت بلند مدت و کوتاه مدت‪ ،‬نشات گرفته‬ ‫از رفتارهای ناسالم اقتصادی‪،‬قفل شدگی رشد نقدینگی است‬ ‫در همایش تحلیل وضعیت اقتصادی ایران و اثرات ان بر بازار ســرمایه و افتتاح دومین شعبه سوپرمارکت مالی در‬ ‫اصفهان که به میزبانی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شــد‪ ،‬اصفهان بعنوان یک پیشــران اقتصادی مطرح گردید که‬ ‫راه اندازی سوپرمارکت مالی می تواند بستری مناسب برای تامین مالی‪ ،‬طراحی مشاغل و ارائه خدمات جامع مالی‬ ‫و اطمینان اور برای مشــتریان باشد‪.‬مسعود گلشــیرازی‪ ،‬رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در همایش تحلیل وضعیت‬ ‫اقتصادی ایران و اثرات ان بر بازار ســرمایه و افتتاح دومین شــعبه سوپرمارکت مالی در اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫گســتره فعالیت صنایع در اصفهان‪ ،‬اصفهان بعنوان یک پیشــران اقتصادی در کشور مطرح می گردد و الزم است‬ ‫رخدادها و پیامدهای اقتصادی که در ان رخ می دهد را بخوبی بسنجیم و موضوعات پایه و اساسی را در این استان‬ ‫مدنظر قرار دهیم‪.‬وی افزود‪ :‬به شرط رفع نقایص تامین سرمایه‪ ،‬ملکه های ما اماده ایجاد کار هستند‪ .‬زیرا اصفهان‬ ‫بعد از تهران‪ ،‬رتبه دوم در تامین سرمایه را دارد و جایگاه قابل توجهی در میزان سپرده های بانکی دارد‪ .‬اما بدالیل‬ ‫نقص در سیاســتگزاری و مدیریت اجرایی در حوزه پولی نتوانســته در جایگاه واقعی خود قرار گیرد‪ .‬گلشیرازی با‬ ‫ابراز امیدواری برای تشــکیل جلساتی با شرکت های تامین سرمایه‪ ،‬مدیران صندوق ها و کارگزاری ها‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫باید بتوانیم رابطه بین فعاالن بازار سرمایه و فعاالن اقتصادی را تحکیم بخشیم تا در زمینه اشتغال و کارافرینی به‬ ‫نتایج مطلوب برســیم‪.‬در این همایش‪ ،‬محمودرضا خواجه نصیری‪ ،‬مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در بیان‬ ‫اهداف و مزایای افتتاح دومین سوپرمارکت مالی در اصفهان گفت‪ :‬دومین سوپر مارکت مالی کشور بستری مناسب‬ ‫برای طراحی مشاغل و پهنه گسترده ای از محصوالت مالی است که شامل ارائه خدمات بیمه‪ ،‬سهام‪ ،‬اوراق با درامد‬ ‫ثابت و خدمات معامالت امالک و مدیریت ثروت می باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬سوپر مارکتهای مالی برای مشتریان اطمینان‬ ‫اور و راحت هستند ولی لزوماً بهترین خدمات و بهترین قراردادها را در هر زمینه مالی به مشتری ارائه نمی کنند‪.‬‬ ‫خواجه نصیری با اذعان به اینکه این موضوع در مقطع فعلی بســیار چالش برانگیز است‪ ،‬به تشریح مفرضات مطرح‬ ‫پرداخت و گفت‪ :‬برای یک فعال بازار ســرمایه‪ ،‬دو مفهوم چگونگی بازار ســرمایه و اگر خوب است‪ ،‬چه بخریم‪ ،‬مهم‬ ‫است‪ .‬ضمن انکه‪ ،‬پیش بینی وضعیت اینده در زمان تغییر دولت می تواند مفروضات ما را متاثر سازد‪ .‬زیرا اقتصاد‬ ‫ما بشدت متاثر از تصمیم گیری و خط مشی هایی است که فراتر از چارچوب های قابل پیش بینی اقتصادی است‪.‬‬ ‫وی بــه تاثیر فاصله ما بیــن یک فضای پر از رونق یا رکود اقتصادی که می تواند تصمیم متاثر از این فضا را درگیر‬ ‫ســازد‪ ،‬اشاره کرد و گفت‪ :‬در اقتصاد ما‪ ،‬اگر بدنبال رســاندن جنس ارزان بدست مردم باشیم یا احساس کنیم که‬ ‫ســود صنایع از حدی بیشــتر است‪ ،‬یک رانت محسوب می شــود‪ .‬باید بدانیم که اگر مزیتی در حوزه تولید ایجاد‬ ‫کنیم و خروجی را منهای سیاســت خود قرار دهیم‪ ،‬نگرش مردم به اقتصاد چیست و همینطور اگر رکود و بخشی‬ ‫از تورم را بپذیریم‪ ،‬بازتاب ان چه خواهد بود‪ .‬خواجه نصیری‪ ،‬اهمیت ســیکل های تجاری و اقتصادی کوتاهی که‬ ‫همچنان در اقتصاد ما ایجاد می شود و افراد را موفق یا ورشکسته می سازد را مطرح کرد و افزود‪ :‬رفتارهای ناسالم‬ ‫اقتصادی‪ ،‬قفل شدگی رشد نقدینگی و موارد دیگر موجب تفاوت معامالت بلندمدت‪ ،‬کوتاه مدت و دیگر اسیب های‬ ‫اقتصادی می شــود‪ .‬چنانچه‪ ،‬هیچکدام از برنامه های بلندمدت ما با همت و جدیت دنبال نشده و موجب مشکالت‬ ‫اقتصادی فراوانی شــده است‪ .‬مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن با اذعان به اینکه مسائل بازار سرمایه در سال‬ ‫های اخیر چالش برانگیز و موجب نارضایتی شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ فاکتور اقتصادی دیگری بجز رشد نقدینگی را‬ ‫تجربه نکرده ایم و زمانی که رشــد نقدینگی بدون وقفه ادامه یابد‪ ،‬کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬تشدید تورم و مشکالت‬ ‫دیگر را به همراه داشــته اســت‪.‬وی با ابراز نگرانی از رشــد نقدینگی بدون تدبیر در کشور‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬در حالیکه با‬ ‫چاپ روزانه حدود ‪3‬هزاروســیصد میلیارد تومان پول در کشور مواجهیم و رشد نقدینگی نسبت به ‪ 2‬سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ 3‬برابر شــده اســت‪ ،‬نشــانه ای از کنترل نقدینگی و تورم نیز وجود ندارد‪ .‬خواجه نصیر در ادامه‪ ،‬علت اصلی رشد‬ ‫نقدینگی را‪ ،‬کســری بودجه و عدم دسترســی بانک مرکزی به منابع اصلی خود و اینکه دولت در بازار دیگری خلق‬ ‫پول می کند‪ ،‬دانســت‪ .‬ضمن انکه با رشد ‪123‬درصدی بودجه نسبت به ســال گذشته و رشد درامدهای مالیاتی‬ ‫مواجه هستیم‪ .‬همچنین‪،‬عالوه بر افزایش نرخ اوراق در سال جاری‪ ،‬افزایش نرخ اوراق در سال اینده پیش بینی می‬ ‫شود‪ .‬وی در ادامه با اشاره به اینکه دولت بین شرایط رکود بدون تورم و رکود با تورم‪ ،‬جای بازی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬صرفا‬ ‫بین شــرایط رکود و رکود بیشتر نسبت به تورم افسار گسیخته‪،‬حق انتخاب دارد‪ .‬خواجه نصیر برای جبران کسری‬ ‫بودجه‪ ،‬مواردی مثل فروش واقعی و صوری اوراق و فروش ازادانه و تحریمی نفت و پیامدهای این موارد را تشــریح‬ ‫کرد و افزود‪ :‬اگر همین روند ادامه یابد‪ ،‬شــدت تورم را خواهیم داشت‪ .‬ضمن انکه تجربه دولت های قبلی‪ ،‬انتخاب‬ ‫گزینه اول و احتمال رشــد نقدینگی ‪35‬تا ‪40‬درصد را نشــان می دهد‪ .‬وی مهمترین عامل در تغییر ســناریوها را‬ ‫انجام مذاکرات عنوان کرد و افزود‪ :‬اگر تاثیر مذاکرات را نادیده بگیریم‪ ،‬فقط اینکه دولت کدام فرایند را انتخاب می‬ ‫کند‪ ،‬مطرح می گردد‪ .‬مدیرعامل شرکت تامین سرمایه تمدن در توضیح سه سناریوی ممکن در ادامه رفتار اقتصاد‬ ‫جهانی‪ ،‬گفت‪ :‬در ســناریوی خوشــبینانه‪ ،‬روند بهبود در سال ‪ 2021‬شتاب گرفته و منجربه رشد ساالنه ‪6‬درصدی‬ ‫در نتیجه توزیع واکسن و در دسترس و پاسخگو بودن به گونه های جهش یافته می شود‪ .‬در حالت دوم‪ ،‬با فرض‬ ‫اختالل در دسترســی به واکسن و گسترش شــیوع کرونا‪ ،‬شرایط نامطلوب ایمنی اجتماعی و اقتصادی‪ ،‬محدودیت‬ ‫بازارهای کاری و مالی روی می دهد و در ســناریوی بدبینانه‪ ،‬افزایش همه گیری‪ ،‬کارساز نبودن واکسن‪ ،‬وخیم تر‬ ‫شــدن اوضاع و سایر ریسک های منفی ازجمله اســترس مالی در بانک ها‪ ،‬فشار زیاد بر بودجه دولت ها و تشدید‬ ‫سطح نابرابری های اقتصادی و اجتماعی پدیدار می شود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه با تولید ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬انتقال‬ ‫‪ 1000‬کیلومتری نفت کشور را محقق کرد‬ ‫بــا تولید ‪ 400‬هزار تــن تختال ‪ API‬بــرای انتقــال ‪ 1000‬کیلومتری نفت‬ ‫کشــور‪ ،‬پروژه مهم و اســتراتژیک انتقال نفت خام گوره به جاسک که به گفته‬ ‫رئیس جمهور مهمترین طرح از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و انرژی کشور است به‬ ‫صورت رسمی افتتاح گردید‪.‬‬ ‫اهمیت اســتراتژیک و حیاتی پــروژه انتقال نفت خام از گوره به جاســک در‬ ‫دوره های مختلفی بیان شــده امــا انچه به نظر درباره این پــروژه مهم ایرانی‬ ‫مغفول مانده‪ ،‬نقش شرکت فوالد مبارکه در اجرای ان است چراکه کلیدی ترین‬ ‫عنصر اجرای این پروژه‪ ،‬لوله های انتقال نفت است که انتقال این ماده معدنی را‬ ‫ممکن می ســازد اما از انجا که نفت خام قابل انتقال با این پروژه جزو نفت های‬ ‫ترش(اسیدی به دلیل وجود گوگرد باال) محسوب می شود‪ ،‬تنها امکان استفاده‬ ‫از فوالدهــای ویژه با الیاژی خاص وجود دارد که به طور کلی از ان ها به عنوان‬ ‫فوالدهای ‪ API‬یاد می شود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه برای انتقال نفت در شــرایط تحریم‪ ،‬از خروج ‪ 500‬میلیون یورو‬ ‫ارز جلوگیری کرد‬ ‫در این طرح که تامین مالی دو میلیارد یورویی را به همراه داشــته‪ ،‬از تولیدات‬ ‫شرکت فوالد مبارکه استفاده و به همین دلیل عالوه بر صرفه جویی ارزی ‪500‬‬ ‫میلیون یورویی‪ ،‬برای ‪ 10‬هزار نفر به صورت مستقیم و ‪ 30‬هزار نفر به صورت‬ ‫غیرمستقیم اشتغال زایی شده است‪.‬‬ ‫یکی از مزایای راهبردی انتقال نفت از گوره به جاســک کاهش ریسک فروش‬ ‫نفت ناشــی از موقعیت جغرافیایی خلیج فارس و تنگه هرمز است که با اجرای‬ ‫این پروژه اســتمرار صادرات نفت خــام تضیمن و با متنوع ســازی پایانه های‬ ‫صادراتی ریسک صادرات نفت کشور کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه در بین ‪ 6‬فوالدساز برتر جهان قرار گرفت‬ ‫پس از تحریم هــای ایاالت متحده امریکا علیه ایــران‪ ،‬فروش کاالهای مهم و‬ ‫اســتراتژیک از جمله این نوع فوالد و مشتقات ان نظیر ورق های فوالدی و‪ ...‬به‬ ‫ایران ممنوع شد و عمال قابلیت اجرایی شدن پروژه انتقال نفت گوره به جاسک‬ ‫از میــان رفت‪.‬به بیان دیگر مهم ترین طرح ایــران از نظر امنیت ملی‪ ،‬اقتصاد و‬ ‫انــرژی‪ ،‬تنها با یــک ممنوعیت فروش زمین گیر شــد‪ .‬در همین زمان بود که‬ ‫شــرکت مهندسی و توسعه نفت درصدد بومی ســازی این محصول استراتژیک‬ ‫برامــد اما از انجا که ســاخت این نوع فوالد تنها از عهده ‪ 5‬فوالدســاز برتر و‬ ‫پیشرفته جهانی در حوزه فوالد مانند شرکت های پوسکو (کره جنوبی)‪ ،‬دیلینگر‬ ‫(المان)‪ ،‬ارســلور میتال (لوکزامبورگ)‪ ،‬بائو اســتیل (چین) و اُتکال (هند) بر‬ ‫می امد که پس از این ‪ 5‬فوالدســاز‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه به عنوان ششمین‬ ‫فوالدساز دنیا موفق به تولید این نوع تختال خاص شد‪.‬پس از برگزاری جلسات‬ ‫متعدد فنی و ازمایشــات مختلف‪ ،‬شــرکت فوالد مبارکه برای اولین در ایران‬ ‫موفق شــد فوالد مــورد نیاز برای اغــاز و بهره برداری از این پــروژه ملی را با‬ ‫کیفیت فوق العاده تولید و نام خود را بار دیگر در میان برترین و پیشــرفته ترین‬ ‫شرکت های فوالدی جهان مطرح کند‪.‬‬ ‫کیفیت محصوالت فوالد مبارکه همتراز استانداردهای جهانی‬ ‫در همین خصوص علی کالکی‪ ،‬رئیس بازرسی و حفاظت فنی شرکت مهندسی‬ ‫و توســعه نفت‪ ،‬درباره کیفیــت محصوالت فوالد مبارکه اظهــار کرد‪ :‬کیفیت‬ ‫محصوالت اســتفاده شده شرکت فوالد مبارکه در پروژه استراتژیک انتقال نفت‬ ‫خام از گوره به جاسک اگر از کیفیت محصوالت اروپایی و چینی باالتر نباشد‪،‬‬ ‫کمتر نبوده و همتراز استانداردهای جهانی است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه تولید این محصول راهبردی توســط فوالد مبارکه به نوعی‬ ‫وابستگی ایجاد شده در این حوزه به کشورهای خارجی را بر طرف کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر فــوالد مبارکه قادر به تولید این محصول نبود عمــا ما امکان اجرای این‬ ‫پروژه را نداشتیم‪ .‬بنابراین تولید این محصول توسط فوالد مبارکه برای ما بسیار‬ ‫حائز اهمیت اســت‪ .‬اکنون اعتماد به نفسی که در مجموعه فوالد مبارکه ایجاد‬ ‫شده است‪ ،‬می تواند کشــور را از نظر محصوالت فوالدی اینچنینی در وضعیت‬ ‫مناسبی قرار دهد‪.‬‬ ‫رئیس بازرسی و حفاظت فنی شــرکت مهندسی و توسعه نفت ضمن تشکر از‬ ‫پرسنل فوالد مبارکه گفت‪ :‬می توان ادعا کرد با تجربه ای که اینجا به وجود امد‬ ‫و با تجهیزات و امکانات موجود بهترین نتیجه را از وضعیت تولید داخل گرفتیم‬ ‫و این بسیار امیدوار کننده است‪.‬‬ ‫تاخیر در اجرای پروژه انتقال نفت به دلیل تحریم ها‬ ‫عباس اکبری محمدی‪ ،‬معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه نیز با اشاره به‬ ‫اهمیت اجرای پروژه انتقال نفت گوره به جاســک گفت‪ :‬تولید فوالد مورد نیاز‬ ‫این پروژه توســط فوالد مبارکه چنان حائز اهمیت است که عالوه زمینه سازی‬ ‫برای اجرای یکی از مهم ترین پروژه های اســتراتژیک کشور در فاصله زمانی و‬ ‫کیفیت مناســب‪ ،‬از خروج حداقل ‪ 500‬میلیون یورو ارز از کشور نیز جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تامین ورق مورد نیاز برای ســاخت لوله هــای انتقال نفت‪،‬‬ ‫کلیدی ترین اقدام در اجرای این پروژه ملی بود‪ ،‬گفت‪ :‬پیشتر شرکت نفت برای‬ ‫تامین ایــن ورق اقدام کرده بود که علی رغم تامین اعتبار مورد نیاز‪ ،‬طرف های‬ ‫خارجــی به دلیل تحریم از فروش و تحویل این ورق به ایران خودداری کرده و‬ ‫عمال این پروژه معطل ماند‪.‬‬ ‫تولید ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬شاه بیت انتقال نفت گوره به جاسک‬ ‫معاون بهره برداری شــرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬بــا همتی که در فوالد مبارکه‬ ‫انجام شــد‪ ،‬تختال مورد نیاز برای این ورق طراحی و پس از انجام تســت های‬ ‫مــورد نیــاز در کارخانه تولیــد ورق و تبدیل ورق به لوله‪ ،‬فراینــد تولید انبوه‬ ‫محصول اغاز شــد‪ .‬در نهایت بیش از ‪ 400‬هزار تن تختال ‪ API‬مناسب برای‬ ‫محیط گاز ترش به عنوان ماده اولیه و به نوعی قلب تپنده این پروژه تولید شد‪.‬‬ ‫بنابراین فوالد مبارکه با تولید این تختال اقدام بسیار مهمی را به انجام رساند‪.‬‬ ‫اکبری محمدی اضافه کرد‪ :‬باید توجه داشــت که حتی در صورت پرداخت این‬ ‫مبلغ هنگفت به شــرکت های خارجی‪ ،‬به دلیل وضعیت تحریمی ایران ورق یا‬ ‫تختال این حوزه به ایران تحویل داده نمی شد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در حال حاضــر توانمنــدی تولید تختال هــای گاز ترش‬ ‫وتختال هــای ویژه ای که برای خطوط نفت و گاز اســتفاده می شــود‪ ،‬صرفا در‬ ‫فوالد مبارکه وجود دارد‪ .‬تولید چنین محصوالتی به دانش فنی باال و خط تولید‬ ‫پیشرفته نیاز دارد که هر دو در فوالد مبارکه وجود دارد‪.‬‬ ‫تحقق گام دوم انقالب با لبیک فوالد مبارکه به رهبر انقالب‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬یکی از دغدغه ها و پیگیری های‬ ‫مقام معظم رهبری برای پروژه های ملی انجام این پروژه در سریع ترین زمان بود‬ ‫که با لبیک شــرکت فوالد مبارکه پروژه انتقال نفت خام از گوره به جاسک روز‬ ‫پنجشنبه ‪ 31‬تیرماه ‪ 1400‬توسط رئیس جمهور محترم افتتاح گردید‪.‬غالمرضا‬ ‫ســلیمی‪ ،‬مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫اشاره اهمیت بســیار زیاد پروژه انتقال نفت گوره به جاسک برای کشور اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اگر فوالد مبارکه نبود‪ ،‬امکان اجرای پروژه مهم و اســتراتژیک انتقال نفت‬ ‫گوره به جاســک به دلیل تحریم ها وجود نداشــت بنابراین این شرکت اغازگر‬ ‫اجرای این پروژه ملی و استراتژیک بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه پیش از تولید این نوع تختال در فوالد مبارکه‪ ،‬تامین ورق های‬ ‫مورد نیــاز این پروژه تنها از طریق واردات امکان پذیــر بود‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که‬ ‫ســاخت تختال مورد نیاز برای پروژه انتقال نفت گوره به جاسک تختالی ویژه‬ ‫و مناســب برای حمل نفت ترش است‪ ،‬به الیاژ های خاصی نیز برای تولید این‬ ‫محصول نیاز اســت‪ .‬این در حالی اســت که فوالد مبارکه به دلیل تحریم ها با‬ ‫مشکل تامین فروالیاژهای مورد نیاز برای تولید این نوع محصول مواجه بود‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬پروژه انتقال نفت گوره به جاســک یک کار گروهی در سطح ملی بود که‬ ‫فــوالد مبارکه با تولیــد تختال های مورد نیاز ان‪ ،‬اغازگــر عملیات اجرایی ان‬ ‫محســوب می شود‪.‬سلیمی افزود‪ :‬در ابتدای امر که از فوالد مبارکه برای ساخت‬ ‫این نوع محصول اســتعالم گرفته شــد‪ ،‬این ذهنیت وجود داشت که به دلیل‬ ‫ویژگی این تختال ها و نبود قابلیت تولید ان در کشور‪ ،‬فوالد مبارکه نیز احتماال‬ ‫قادر به تولید این محصول نخواهد بود و این یعنی تمام تناژ مورد نیاز این پروژه‬ ‫باید از خارج وارد می شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫‪ 14‬ذی الحجه ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 3‬مرداد ‪1400‬‬ ‫‪ 25‬جوالی ‪2021‬‬ ‫سال هجدهم‬ ‫شماره ‪4246‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬در حال تغییر‬ ‫رئیس شورای سیاستگذاری‪ :‬دکتر رضا نصیر پور‬ ‫سردبیر‪:‬رضاخانعلیزاده‬ ‫مدیرهنری‪:‬حامدبنائی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫ادامه ممنوعیت ورود گردشگران خارجی به ایران‬ ‫با وجود اعالم قبلی معاون گردشگری برای بازگشایی مرزها به روی‬ ‫گردشــگران خارجی از نیمه تیرماه‪ ،‬اما نماینده وزارت امور خارجه‬ ‫می گوید‪ :‬ویزای توریســتی به دستور ستاد ملی کرونا همچنان صادر‬ ‫نمی شود و متوقف است‪.‬‬ ‫ولی تیموری ـ معاون گردشگری ـ در خردادماه خبر داد که به دنبال‬ ‫توافق های اولیه‪ ،‬صدور ویزای گردشــگری ایران از نیمه دوم تیرماه‬ ‫‪ ١۴٠٠‬از ســر گرفته می شــود‪ .‬صدور این ویزا همزمان با همه گیری‬ ‫ویروس کرونا از فروردین ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬متوقف شده است‪ .‬با این‬ ‫وجود‪ ،‬ستاد ملی کرونا فقط مجوز سفرهای درمانی‪ ،‬تجاری و تحصیلی‬ ‫به ایران را داده اســت‪ .‬طبق امار وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی‪ ،‬در سه ماه نخست امسال‪ ۲۷ ،‬هزار تبعه خارجی به‬ ‫انگیزه درمان به ایران سفر کرده اند‪.‬‬ ‫امارهای گمرک نیز نشان می دهد سال گذشته‪ ،‬با وجود محدودیت های‬ ‫صدور ویزا‪ ،‬چهار میلیون و ‪۳۴۳‬هزار و ‪ ۱۶۳‬مســافر به کشور وارد‬ ‫شــدند که البته سه میلیون و ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۴۶۴‬نفر ان ها ایرانی و فقط‬ ‫‪ ۵۱۲‬هــزار و ‪ ۶۹۹‬نفر دیگر خارجی بوده اند‪ .‬انگیزه ســفر این اتباع‬ ‫خارجی نیز به تفکیک مشخص نشده است‪.‬‬ ‫موافقت اولیه ســتاد ملی کرونا برای ازســرگیری صــدور ویزای‬ ‫گردشگری ایران‪ ،‬طبق اظهارات مقامات گردشگری از زمستان سال‬ ‫‪ ۹۹‬گرفته شده‪ ،‬اما هر بار به دلیل ان چه شروع پیک یا سویه جدید‬ ‫کرونا در کشــور عنوان می شود‪ ،‬صدور مصوبه و اجرای ان به تعویق‬ ‫افتاده اســت‪ .‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با‬ ‫توجه به اخرین مذاکراتی که با کمیته های این ســتاد داشته امیدوار‬ ‫بود از تابســتان ‪ ۱۴۰۰‬مرزها به روی گردشــگران خارجی باز شود و‬ ‫حتی در جلسه ای با مدیران استان ها خواسته بود برای معرفی ایران‬ ‫به عنوان مقصد گردشگری ایمن اقدام کنند و نظارت جدی بر رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی تاسیسات گردشگری داشته باشند‪ ،‬اما از ستاد‬ ‫ملی کرونا هنوز مصوبه ای در ارتباط با صدور ویزای توریستی بیرون‬ ‫نیامده است‪ .‬اگرچه مرزها باز بوده و پروازهای بین المللی به بیش از‬ ‫‪ ۲۰‬کشور برقرار است‪.‬‬ ‫علیرضا ســاالریان ـ رییس نمایندگی وزارت امور خارجه در استان‬ ‫اصفهان ـ در پیش سمپوزیوم یکصدسال گردشگری ایران تایید کرد‬ ‫که ویزای گردشــگری ایران درحال حاضر با توجه به بخشنامه های‬ ‫ستاد کرونا ملی محدود شده است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد که وزارت امور خارجه راســا درباره صدور ویزا تصمیم‬ ‫نمی گیرد و اکنون هم به خاطر دستور ســتاد ملی کرونا صدور ویزا‬ ‫محدود شده اســت و هرگاه درباره هر کشوری دستوری داده شود‬ ‫براساس ان عمل می شود‪.‬‬ ‫شامل گردشگری‪ ،‬درمان‪،‬‬ ‫که‬ ‫ایران‬ ‫ویزای‬ ‫انواع‬ ‫ساالریان با اشاره به‬ ‫ِ‬ ‫تجاری‪ ،‬کار‪ ،‬تحصیلی یا دانشــجویی و وابستگان و خانواده می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬درحال حاضر به دستور ســتاد ملی کرونا برای اتباع خارجی‬ ‫فقط ویزای تجاری و درمان‪ ،‬پس از بررسی های بیشتر صادر می شود‪.‬‬ ‫تعداد ویزای دانشجویی هم خیلی کم است و موردی صادر می شود‪.‬‬ ‫در واقع فعال برای صدور ویزا حکم کلی نمی توان داد‪ ،‬ویزای توریستی‬ ‫که عمال صادر نمی شود و سایر ویزاها نیز موردی و پس از بررسی های‬ ‫بیشتر صادر می شود‪.‬‬ ‫فرشید کریمی‪ ،‬کارشناس و فعال گردشگری که مدیریت این وبینار را‬ ‫به عهده داشت‪ ،‬نیز با اشاره به سختگیری هایی که برای صدور ویزای‬ ‫درمان می شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به محدودیت هایی که در صدور‬ ‫ویزا اعمال شد‪ ،‬در ابتدا بسیاری از اتباع کشورهای همسایه با ویزای‬ ‫سالمت وارد ایران می شدند که سوءاســتفاده هایی هم از ان شد و‬ ‫متعاقبا سختگیری هایی در تایید مدارک اعمال شد‪.‬‬ ‫او در ادامه این ســوال را پرسید که ایا قرار اســت فرایند صدور‬ ‫ویزای درمان کوتاه تر شــود؟ که ســاالریان‪ ،‬نماینــده وزارت امور‬ ‫خارجه در اســتان اصفهان گفــت‪ :‬وزارت خارجــه در این مورد‬ ‫راســا تصمیم گیر نیســت‪ .‬در واقع‪ ،‬ما انتقال دهنــده تصمیم های‬ ‫دســتگاه های مربوطه هســتیم‪ .‬با توجــه به وضعیــت ویروس‬ ‫کرونا اگر کســی بــرای درمان به ایــران مراجعــه می کند حتما‬ ‫در ارتبــاط با او مالحظات انتقال ویــروس را درنظر دارند که چنین‬ ‫تصمیم می گیرند‪.‬‬ ‫حکایت تولید انیمیشن «ژولیت وشاه» و یک داوری‬ ‫اشــکان رهگذر گفت‪ :‬توســعه ایده «ژولیت و شاه» از سال ‪95‬‬ ‫شروع شد‪ .‬از همان سال ایده این انیمیشن چه ازنظر داستانی و‬ ‫چه بصری توسعه پیدا کرد‪ .‬تا اینکه از سال ‪ 97‬وارد پیش تولید‬ ‫شــدیم و در حال حاضر هم در دست تولید قرار دارد‪ .‬امیدواریم‬ ‫در اواخر سال ‪ 1401‬اماده نمایش شود‪.‬‬ ‫اشکان رهگذر‪ ،‬نویسنده و کارگردان که پیش از این با انیمیشن‬ ‫سینمایی «اخرین داستان» موفق به دریافت ‪ 15‬جایزه داخلی و‬ ‫خارجی شده بود و در جشنواره بین المللی انسی ‪ 2021‬با پروژه‬ ‫«گنج اژدها» توانست به بخش میفاپیچز راه پیدا کند‪ ،‬به تازگی‬ ‫داور یکی از بخش های جشــنواره بین المللــی فانتازیا مونترال‬ ‫شده است‪ .‬رهگذر عالوه بر داوری در این جشنواره‪ ،‬از انیمیشن‬ ‫سینمایی «ژولیت و شاه» در این جشنواره رونمایی می کند‪.‬‬ ‫خبر ساخت سومین انیمیشن سینمایی شما‪« ،‬ژولیت و شاه» به‬ ‫فاصله یک ماه از خبر ساخت «گنج اژدها» منتشر شد‪ .‬ایا قصد‬ ‫دارید زمانی که صرف ســاخت «اخرین داستان» شد را جبران‬ ‫کنید و هم زمان دو فیلم سینمایی بسازید؟‬ ‫نه‪ ،‬قصد ندارم که زمان صرف شــده برای ســاخت انیمیشــن‬ ‫ســینمایی «اخرین داســتان» را جبران کنم‪ .‬هر فیلم ســازی‬ ‫دوست دارد‪ ،‬ایده هایش را زودتر به عرصه ظهور برساند و ان ها‬ ‫را تبدیــل به فیلم کنــد‪ .‬ایده هایی هر دوی این انیمیشــن ها‪،‬‬ ‫سال هاســت که ذهن مرا به خودشان مشغول کرده اند و منتظر‬ ‫بودم تا بعد از «اخرین داستان» به سراغشان بروم‪ .‬واقعیت این‬ ‫است که برای من کیفیت بسیار مهم تر از هر چیزی است‪ .‬البته‬ ‫قرار نبود «گنج اژدهــا» را به این زودی خبری کنیم‪ ،‬اما چون‬ ‫این پروژه در بخش میفاپیچز جشنواره بین المللی انسی ‪2021‬‬ ‫پذیرفته شــد مجبور شدیم تا خبر ســاخت ان را منتشر کنیم‪.‬‬ ‫درحالی که «گنج اژدها» هنوز در پیش تولید قرار دارد و ساخت‬ ‫انیمیشن ســینمایی «ژولیت و شاه» را پیش از ان شروع کرده‬ ‫بودیم‪ .‬طبق برنامه ای هم که داریم «ژولیت و شاه» زودتر روانه‬ ‫بازار خواهد شــد و به فاصله یک سال‪ ،‬انیمیشن «گنج اژدها»‬ ‫اماده نمایش می شود‪.‬‬ ‫بعد از تجربه ســاخت انیمیشنی درباره شــاهنامه‪ ،‬رویکردتان‬ ‫یادی از «دوئل» به بهانه ‪۶۰‬سالگی احمدرضا درویش‬ ‫بخش هایــی از پشــت صحنــه فیلم «دوئــل» به‬ ‫کارگردانی احمدرضا درویش همزمان با سالروز تولد‬ ‫این فیلمساز منتشر شد‪.‬‬ ‫دوم مردادمــاه ســالروز تولد احمدرضــا درویش‬ ‫یکــی از کارگردان های ســینمای ایران اســت که‬ ‫ساخت فیلم های «ســرزمین خورشید»‪« ،‬کیمیا»‪،‬‬ ‫«دوئل»‪« ،‬رستاخیز»‪« ،‬متولد ماه مهر»‪« ،‬ابلیس»‪،‬‬ ‫«اذرخــش» و «اخرین پــرواز» را در کارنامه خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫درویش فارغ التخصیل رشــته گرافیــک و معماری‬ ‫اســت و فعالیت در عرصه سینما را پس از انقالب و‬ ‫در دهه ‪ ۶۰‬اغاز کرد‪ .‬او در کنار فعالیت های هنری‪،‬‬ ‫ســوابق مدیریتی هم داشته و از ان جمله به دبیری‬ ‫اولین جشن خانه ســینما‪ ،‬مدیرعاملی خانه سینما‪،‬‬ ‫عضویت در شــورای مرکزی کانــون کارگردانان و‬ ‫شورای عالی سیاســت گذاری خانه سینما می توان‬ ‫اشاره کرد‪.‬درویش که بیشــتر به عنوان فیلمسازی‬ ‫در حوزه جنگ و مضامین ان شــناخته می شود‪ ،‬در‬ ‫اخرین ساخته اش با نام «رستاخیز» سراغ یک فیلم‬ ‫دینی با موضوع قیام عاشورا رفت؛ فیلمی که ساخت‬ ‫ان حدود ‪ ۱۰‬ســال طول کشید و اگرچه جایزه های‬ ‫متعددی در جشــنواره فیلم فجــر گرفت‪ ،‬اما پس‬ ‫از یــک روز اکران بخاطر به تصویر کشــیدن چهره‬ ‫حضــرت ابوالفضل به محاق توقیــف رفت و نمایش‬ ‫ان به صدور مجوزی باالتر از وزارت ارشــاد و دولت‬ ‫منوط شد‪.‬‬ ‫درویش که امروز ‪ ۶۰‬ســاله شد‪ ،‬برای فیلم «دوئل»‬ ‫هم ســیمرغ بلوریــن بهترین کارگردانــی و برای‬ ‫«سرزمین خورشــید» و «کیمیا» جایزه ویژه هیات‬ ‫داوران جشنواره فیلم فجر را گرفته است‪.‬‬ ‫موزه ســینما همزمان بــا روز تولد این فیلمســاز‬ ‫بخش هایی از پشــت صحنه فیلم «دوئل» را منتشر‬ ‫کرده که در ضمیمه این گزارش می بینید‪.‬‬ ‫«دوئل» که در ســال ‪ ۱۳۸۲‬ســاخته شده‪ ،‬یکی از‬ ‫فیلم های پرخرج ســینمای ایران بــوده که در این‬ ‫باره درویش در نشســت خبری فیلم در جشــنواره‬ ‫فجر ســال ‪ ۱۳۸۲‬گفتــه بود‪ :‬هزینــه واقعی تولید‬ ‫ایــن فیلم باالی پنج میلیارد تومان اســت ولی این‬ ‫موضــوع را فراموش نکنید که ایــن فیلم متعلق به‬ ‫بخش خصوصی است و به عنوان تجربه ای موفق در‬ ‫سینمای ایران محسوب می شود‪.‬‬ ‫«دوئل» در بیست و دومین دوره جشنواره فیلم فجر‬ ‫نامزد دریافت ‪ ۱۱‬جایزه و برنده هفت سیمرغ بلورین‬ ‫شد و عالوه بر ان سازمان ملی جوانان‪ ،‬وزارت اموزش‬ ‫و پرورش‪ ،‬ســتاد کل نیروهای مسلح «دوئل» را به‬ ‫عنوان فیلم منتخب خود معرفی کردند‪.‬‬ ‫در انیمیشــن های بعدی تغییر کرد‪« .‬گنج اژدها» درباره اب و‬ ‫خشک سالی است و «ژولیت و شاه» درباره ناصرالدین شاه قاجار‬ ‫و وقایع تاریخی شکل گیری تئاتر در ایران‪ ،‬سوژه هایتان را چطور‬ ‫انتخاب می کنید؟‬ ‫دوســت ندارم که در یک ژانر یا قالب خاص بمانم‪ .‬این موضوع‬ ‫را می توانیــد حتی در انیمیشــن های کوتاهی کــه پیش از این‬ ‫ساخته ام ببینید‪ .‬دلیلش هم این است که خودم را در هیچ ژانر‬ ‫و قالبــی ان قدر پخته نمی دانم کــه بگویم این قالب خاص من‬ ‫اســت و مث ً‬ ‫ال فقط باید کارهای اساطیری بسازم‪ .‬سعی می کنم‬ ‫بیشــتر تجربه گرا باشم و بیشــتر از تجربه گرایی‪ ،‬این ایده هایم‬ ‫هستند که مرا هدایت می کنند‪ .‬این ایده ها برگرفته از چیزهایی‬ ‫است که روی من تاثیر می گذارند و دلم می خواهد که به سراغ‬ ‫ساختشان بروم‪.‬‬ ‫چطور شــد که تصمیم گرفتید به ســراغ ناصرالدین شاه قاجار‬ ‫بروید و فیلمی در این باره بسازید؟‬ ‫یکــی از دالیلش ایــن بود که حدود ‪ 12 ،10‬ســال پیش یک‬ ‫انیمیشــن کوتاه به نام «گربه قجری» ســاختم که ســوژه این‬ ‫انیمیشــن هم بر اســاس تعاریف پدرم از تاریخ قاجار به ذهنم‬ ‫رسیده بود‪ .‬پدر من مطالعات بسیار عمیق و دقیقی درباره تاریخ‬ ‫قاجار داشــته اند و در همین پروژه «ژولیت و شاه» هم یکی از‬ ‫مشاوران تاریخی فیلم هســتند‪ .‬بعد از «گربه قجری» این ایده‬ ‫همیشه در ذهن من بود که یک انیمیشن درباره ناصرالدین شاه‬ ‫و ان مقطع تاریخی بســازم‪ .‬پیش از من هم کارگردانان بزرگی‬ ‫روی این مقطع تاریخــی کار کرده اند و از طرف دیگر‪ ،‬به دلیل‬ ‫اینکه این دوره تاریخی به ما نزدیک تر اســت‪ ،‬دوســت داشتم‬ ‫تجربه ای درباره ان داشته باشم‪.‬مجوز فیلم نامه «ژولیت و شاه»‬ ‫طبق اخبار رسمی در ســال ‪ 1397‬صادر شده است‪ .‬زمانی که‬ ‫شــاید توجه به این دوره تاریخی همه گیر نشده بود‪ .‬اما در حال‬ ‫حاضر سه سریال در شبکه نمایش خانگی درباره دوران قاجار در‬ ‫حال تولید هستند‪ .‬فکر می کنید این فضا چه تاثیری روی فیلم‬ ‫شما می گذارد؟‬ ‫سه سریال با سه قصه‪ ،‬رویکرد‪ ،‬کارگردان و گروه متفاوت درباره‬ ‫تاریخ قاجار در حال تولید هســتند‪ ،‬پس حتماً هرکدام از ان ها‬ ‫اثری متفاوت خواهند بود‪ .‬از انجایی که هر ســه این سریال ها‬ ‫زنده هســتند‪ ،‬ساخت ان ها به زودی تمام می شود و ظرف یکی‪،‬‬ ‫دو سال اینده به نمایش درمی ایند‪ .‬درحالی که ساخت انیمیشن‬ ‫زمان بر است و «ژولیت و شاه» بعد از ان ها به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫فکــر می کنم این فضا می تواند به همــه پروژه ها کمک کند و‬ ‫مردم بیشــتر با ان دوره تاریخی و فضایش اشنا کند‪ .‬مخاطب‬ ‫ایرانی همیشــه فضای این مقطع تاریخی را دوست داشته است‬ ‫و فکر می کنم همه این اثار به همدیگر کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫ســاخت این انیمیشن را از چه زمانی شــروع کردید و در حال‬ ‫حاضر در چه مرحله ای قرار دارد؟ پیش بینی می کنید «ژولیت و‬ ‫شاه» برای چه زمانی امده نمایش شود؟‬ ‫توسعه ایده «ژولیت و شاه» از سال ‪ 95‬شروع شد‪ .‬از همان سال‬ ‫ایده این انیمیشــن چه ازنظر داستانی و چه بصری توسعه پیدا‬ ‫کرد‪ .‬تا اینکه از سال ‪ 97‬وارد پیش تولید شدیم و در حال حاضر‬ ‫هم در دست تولید قرار دارد‪.‬‬ ‫فروش اینترنتی بدون «اینماد» و پروانه صنفی ممنوع است‬ ‫مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫ب و کارهای اینترنتی باید در‬ ‫و ارز گفت‪ :‬تمامی کس ‬ ‫یک چارچوب مشخص فعالیت کنند و فضای مجازی‬ ‫مستقل از فضای کسب وکار داخلی کشور نیست‪.‬‬ ‫امیرمحمد پرهام فر‪ ،‬مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد‬ ‫مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز با بیــان اینکه صاحبان‬ ‫تمامــی کســب وکارهای فعال در فضــای مجازی‬ ‫بایستی پس از تصویب قانون تجارت الکترونیک در‬ ‫سال ‪ ،۸۲‬نماد اعتماد الکترونیک دریافت می کردند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬این فعالیت ها باید از ســوی مرکز توســعه‬ ‫تجارت الکترونیک رصد شــده و تمام مسئولیت ان‬ ‫نیز بر عهده وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت است‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه اینکه در چند ســال گذشــته‬ ‫کســب وکارهای فضای مجــازی عمومــاً از طریق‬ ‫شــرکت های دارای مجوز بانک مرکــزی‪ ،‬اقدام به‬ ‫اخــذ پرداخت یار‪ ،‬درگاه پرداخت و یا دیگر ابزارهای‬ ‫پرداخت کرده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در پی این شرایط و‬ ‫به دلیل عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬برخی از کســب وکارها بــدون دریافت نماد‬ ‫اعتماد الکترونیکی (اینمــاد)‪ ،‬دارای درگاه پرداخت‬ ‫هســتند و همین موضــوع‪ ،‬نوعی اطمینــان برای‬ ‫مشــتریان ایجاد می کند که متاسفانه بعضاً منجر به‬ ‫کاله برداری هم شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز با اشــاره به پیگیری ســتاد برای ســاماندهی‬ ‫فضــای مجازی در حوزه قاچاق گفت‪ :‬متاســفانه از‬ ‫ابتدا دریافت «اینماد» و همچنین دریافت درگاه های‬ ‫پرداخت‪ ،‬سازوکار مناسبی نداشت و به جهت بهبود‬ ‫این فضا در گام اول قرار شــد تا کسب وکارها برای‬ ‫دریافت هرگونــه درگاه پرداخت‪ ،‬دارای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک و یا «اینماد» باشــند‪.‬پرهام فر ادامه داد‪:‬‬ ‫در گام هــای بعــدی و در اینده‪ ،‬اگر کســب وکاری‬ ‫ماهیت خدمات صنفی داشــته باشد‪ ،‬باید از اتحادیه‬ ‫کسب وکارهای مجازی نیز مجوز الزم را کسب کند‬ ‫و نتیجــه این اقدامات چیزی جز شــفافیت و بهبود‬ ‫این فضای غیرقابل تشــخیص و غیر قابل اطمینان‬ ‫نخواهد بود‪.‬وی با توصیه بــه مردم درباره چگونگی‬ ‫انجام یــک خریــد اینترنتی معتبر اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مردم برای خرید از ســایت های مختلف حتماً توجه‬ ‫داشته باشند که ســایت مربوطه دارای نماد اعتماد‬ ‫الکترونیک (اینماد) و پروانه صنفی باشــد‪.‬مدیرکل‬ ‫دفتر پیشگیری ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با‬ ‫اشاره به دیگر اقدامات این نهاد برای خدمات رسانی‬ ‫هرچه بهتر کســب وکارهای اینترنتی افزود‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این نمادها برحسب سابقه فعالیت‪ ،‬خوش نامی‪،‬‬ ‫حجم شــکایات و دیگر معیارهــا در حال رتبه بندی‬ ‫هســتند و هر ســایتی باید رتبه اعتباری خود را در‬ ‫صفحه اول درج کند‪.‬وی با بیان اینکه هر کسب وکار‬ ‫فعال در شبکه اینترنتی کشور باید دارای هویتی به‬ ‫نام «اینماد» باشد‪ ،‬افزود‪ :‬تبعات خرید از شبکه های‬ ‫اجتماعی نظیر اینســتاگرام‪ ،‬تلگرام و دیگر شبکه ها‬ ‫به دلیل انکــه تحت حاکمیت دولت نبوده و قابلیت‬ ‫رصد ندارد‪ ،‬برعهده خود فرد اســت؛ اما با این وجود‬ ‫در تالش هستیم تا با انجام اقدامات الزم‪ ،‬شناسایی‬ ‫سایت های معتبر و رسمی برای مردم اسان تر شود‪.‬‬ ‫پرهام فر اخذ درگاه پرداخت توســط کسب وکارهای‬ ‫فاقــد مجوز را غیرقابــل پذیرش دانســت و افزود‪:‬‬ ‫درگاه های پرداخت‪ ،‬پرداخت یارها و ســایر ابزارهای‬ ‫مالــی در اختیار یک پایگاه اینترنتی که ارائه دهنده‬ ‫یک خدمتی است‪ ،‬قرار می گیرند و نمی توان پذیرفت‬ ‫فعالیتی که مورد تایید نهاد حاکمیتی نیست‪ ،‬امکان‬ ‫دریافت وجه را داشته باشد‪ .‬بایستی به این نکته هم‬ ‫اشاره کرد منوط شــدن ارائه درگاه پرداخت کسب‬ ‫به دریافت «اینماد» توســط کسب وکارهای مجازی‪،‬‬ ‫فعالیت بســیاری از ســایت های قمار‪ ،‬شرط بندی و‬ ‫کاله برداری را کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر پیشــگیری ستاد مبارزه با قاچاق کاال‬ ‫و ارز در پایــان گفت‪ :‬این اقدامات‪ ،‬ابتدای مســیر‬ ‫ســاماندهی کســب و کار در فضای مجازی اســت‪.‬‬ ‫تمامی کســب کارهای اینترنتی بایــد در چارچوب‬ ‫اطالعیه اخیر فعالیت کنند و فضای مجازی مستقل‬ ‫از فضای کسب وکار داخلی کشور نیست‪.‬‬ ‫گفتنی اســت پــس از تصمیم اخیر مرکز توســعه‬ ‫تجــارت الکترونیک مبنی بر الــزام دریافت اینماد»‬ ‫بــرای کســب وکارهای اینترنتی جهت اســتفاده از‬ ‫پرداخت یارها‪ ،‬بســیاری از کســب وکارهای انالین‪،‬‬ ‫خصوصاً اســتارت اپ های نوپا‪ ،‬کسب وکارهای خرد‬ ‫و خانگی نسبت به این اقدام واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫مرکــز توســعه تجــارت الکترونیک نیــز به جهت‬ ‫تشــریح اهداف این تصمیم برای فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫کسب وکارهای اینترنتی و همچنین پاسخ به برخی‬ ‫مباحث غیرکارشناســی در فضای مجازی‪ ،‬اطالعیه‬ ‫ای را در روز چهارشنبه ‪ ٢٣‬تیرماه منتشر کرد‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده است‪« :‬دریافت «اینماد» ظرف‬ ‫چند ســاعت برای تمامی کســب وکارهای قانونمند‬ ‫امکان پذیر است و گواه ان افزایش ‪ ۲‬برابری اعطای‬ ‫این ماد در سال گذشته است‪ .‬بنابراین انتظار می رود‬ ‫پرداختیارهــا با تمکین به قوانیــن و مقررات جاری‬ ‫کشــور‪ ،‬با پرهیز از ارائه خدمت به کسب و کارهای‬ ‫فاقد مجوزهای قانونی‪ ،‬از ادامه نابســامانی‪ ،‬تضییع‬ ‫حقوق مصرف کننده و اختــال در فضای رقابت و‬ ‫محیط کسب و کار کشور جلوگیری نمایند‪».‬‬ ‫مسائل بزرگساالنه برای بچه ها؛ اری یا خیر؟‬ ‫جمال الدین اکرمی با بیان این که برخی معتقدند تلخی ها را نباید برای کودک و‬ ‫نوجوان مطرح کرد می گوید‪ :‬اما من هراس ندارم درون مایه بزرگساالنه را با دایره‬ ‫مفهومی قابل پذیرش به کودک و نوجوان منتقل کنم‪ .‬ما بســیاری از مســائل و‬ ‫امکانات را به بهانه بزرگســاالنه بودن از دسترس کودک و نوجوان دور می کنیم‪.‬‬ ‫این نویسنده ادبیات کودک و نوجوان درباره طرح مفاهیم بزرگساالنه در ادبیات‬ ‫کودک اظهار کرد‪ :‬می توان گفت این موضوع یک شمشیر دولبه است و می توان‬ ‫هــر کدام از این لبه ها را با اســتفاده از زبان به گونه ای بــه کار برد؛ ابزار اصلی‬ ‫ نویســنده غیر از ذهنیتــی که برای محتوا به کار می برد‪ ،‬زبان و قلمش اســت‪.‬‬ ‫مــا باید به هــر دو جنبه موضوع نگاه کنیم‪ .‬اگر کتــاب «درخت زیبای من» یا‬ ‫«دنیای ســوفی» را بخوانید غیر از این که به یکی از جنبه های اصلی هنر یعنی‬ ‫زیبایی شناســی توجه کرده اید‪ ،‬به بخش ارائه شناخت هم می رسید‪ .‬گاه نیازمند‬ ‫این هســتید که کودک را با دنیای اینده و جهان پیرامونش اشــنا کنید‪ .‬البته‬ ‫شاید احساس کنید کودک قابلیت درک کافی را برای این مفهوم نداشته باشد‪،‬‬ ‫اما باید به این مســاله توجه کنیــد که کودکان به لحاظ منطقــه جغرافیایی‪،‬‬ ‫فرهنــگ بومی و میــزان برخورداری از دانش و اگاهی با هم متفاوت هســتند‪.‬‬ ‫شــما نمی توانید یک کودک را که در یک منطقه جغرافیایی با امکانات گسترده‬ ‫کتاب خوانی زندگی می کند با کودکی مقایســه کنید کــه از ابتدایی ترین مواد‬ ‫زندگی دور اســت و اب و غذا منبع اصلی زیســت او هستند و کتاب برای او در‬ ‫درجه چندم از اهمیت قرار دارد‪.‬‬ ‫او ســپس گفت‪ :‬به عنوان یک نویســنده گاه نیازمند زبان کودکانه ای هستید‬ ‫که دایره واژگانی اش بیشــتر از ظرفیت یادگیری کودک نباشد‪ .‬ما خیلی رعایت‬ ‫می کنیم که خردســاالن را بــا چالش های دنیای اینده روبــه رو نکنیم اما ما با‬ ‫پدیده مرگ و بیماری هم روبه رو هستیم و گاه می خواهیم به کودک بگوییم در‬ ‫جهان پیرامونی ات این اتفاق ها خواهد افتاد‪ ،‬کسانی را از دست خواهی داد و این‬ ‫چرخه زندگی است‪ .‬این که صرفا بخواهید کودک را با لذت ها و سرگرمی ها اشنا‬ ‫کنید از بخش دیگر هنر که ارائه شــناخت است‪ ،‬جا می مانید‪ .‬ما با کتابی مانند‬ ‫«ماهی سیاه کوچولو» مواجه هستیم که بحث جهان شناختی دارد و مرگ را به‬ ‫شیوه استعاری مطرح می کند‪ ،‬این کتاب اهمیت به کودکانی است که استعاره ها‬ ‫را می فهمند و ســابقه کتاب خوانی دارند‪ .‬نویسنده قصد دارد ان ها را با مفاهیم‬ ‫عمیق زندگی اشنا کند‪ .‬اما در جایی شما به کودک وسیله بازی می دهید؛ مثال‬ ‫در شعربازی ها یا هیچانه ها با شــناخت روبه رو نیستید‪ .‬بنابراین باید جنبه های‬ ‫دوگانه زبان را درنظر گرفت‪.‬‬ ‫اکرمی در ادامه بیان کرد‪ :‬مســائلی چون جنگ و مهاجرت و‪ ...‬را نمی توانیم از‬ ‫کــودک جدا کنیم‪ ،‬پنهان کردن این موضوع یک بحث اســت و مطرح کردنش‬ ‫بحثــی دیگر‪ .‬در پنهان کردن این خطر وجود دارد که بچه در شــرایط لطیف و‬ ‫این که همه چیز خوب است‪ ،‬پیش برود و یک ضربه کوچک او را درهم بشکند و‬ ‫نتواند در رویارویی با پدیده هایی که خیلی شــیرین نیست‪ ،‬طاقت بیاورد‪ .‬جنگ‬ ‫یک کودک سه ســاله و یک نوجوان پانزده ســاله را در برمی گیرد و اگر بخواهید‬ ‫توضیح دهید چرا یکی ُمرد و دیگری رفت‪ ،‬کار دشــوار می شــود‪ .‬ما نمی توانیم‬ ‫از موضع شــناخت دور شویم‪ .‬ارائه شناخت بخشی از بحث جهان شناختی است‬ ‫و بخش دیگر علم و فلســفه و جامعه شناســی و تاریخ و‪ ...‬اســت‪ .‬همه این ها به‬ ‫نویســنده این امکان را می دهد که ســلیقه خود را به کار ببرد اما به شرطی که‬ ‫اوال سلیقه عام کودکان را در خلق اثر ادبی درنظر بگیرد و در وهله دوم سلیقه‬ ‫خاص کودک را بشناسد و به ان بپردازد‪.‬‬ ‫نویســنده «شــب بخیر ترنا»‪« ،‬غریبه و دریا» و «اناهید ملکه سایه ها» با تاکید‬ ‫بــر این که میزان برخــورداری از دانش خواندن یکــی از مهم ترین معیارهایی‬ ‫اســت که برای نویسنده اهمیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬گاه در نظراتی که برای کتاب ها به‬ ‫ناشــران می دهم در پایان نظر خود می نویســم برای کودک و نوجوان خاص و‬ ‫کتاب خوان‪ .‬تیراژ این کتاب مانند کتاب های بازی گونه و ســرگرم کننده نیست و‬ ‫ممکن است به ‪ ۱۰۰۰‬تا هم نرسد‪ .‬کتاب های سرگرم کننده دنیای تخیل بچه ها‬ ‫و دایره واژگانی شــان را افزایش می دهد و تمام می شود و افزوده ای برای ان ها‬ ‫ندارد‪ .‬اما برای این که بفهمید شــهر سیاتل از چه گرفته شده‪ ،‬باید تاریخ زندگی‬ ‫سرخ پوســتان را بخوانید تا ببینید رهبرشان‪ ،‬ســیاتل بزرگ چه عقایدی داشته‬ ‫است‪ ،‬ببینید از نام یک شهر به کجاها می رسیم‪ .‬چرا فکر می کنید کودک این ها‬ ‫را نبایــد بداند؟ کودک به تاریخ و جغرافیا و بوم شناســی و بخش هایی از دانش‬ ‫نیاز دارد‪.‬‬ ‫او بــا بیان این که ما به فرافکنــی برای کودکان نیز نیاز داریــم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مثال‬ ‫کتابــی مانند «صورت زخمــی» غیر از این که کودک را با مفهوم بیماری اشــنا‬ ‫می کند به او فرصت فرافکنی می دهد‪ .‬این بحث روانشــناختی است‪ ،‬این که اگر‬ ‫من قدم کوتاه اســت در عــوض بلندپروازم یا اگر بیمــاری ای دارم که ماندگار‬ ‫اســت در عوض نعمت دیگــری دارم‪ .‬ایــن دانش به عرصه شــناخت عمومی‬ ‫برنمی گــردد و برای کودکان خاص اســت‪ .‬گاه پیش می اید که نویســنده باید‬ ‫از شمشــیر دولبــه اســتفاده کند؛ این که کجا لذت ببخشــد و کجا شــناخت‬ ‫برایش مهم تر باشــد‪ ،‬در این جا دیگر گروه سنی شــرط نیست و میزان اگاهی‬ ‫و برخــورداری از دایــره واژگانی و برخــورداری از فرهنگ بومــی می تواند ت‬ ‫عیین کننده باشد‪ .‬ما در جاهایی خیلی کاستی داریم و به ترجمه متکی هستیم‬ ‫به ویژه در بخش فرافکنی‪ .‬شــما نمی توانید درباره موضوع سندروم داون یا ایدز‬ ‫به کتاب تالیفی تکیه کنید‪.‬‬ ‫جمال الدین اکرمی خاطرنشــان کرد‪ :‬نمی شــود این ها را پنهان کرد‪ .‬بچه ها به‬ ‫فلســفه‪ ،‬عشق و خودشناسی و دانستن روش به دنیا امدن کودک که بحث های‬ ‫بزرگســاالنه اســت‪ ،‬نیاز دارند‪ .‬عده ای ممکن اســت این موضوعات را در بحث‬ ‫بزرگســاالن نگه دارند و بگویند الزم نیســت کودک با این مبانی اشــنا شوند‪.‬‬ ‫اما به شــخصه فکر می کنم دایره درک کودک خیلی به ســنش مربوط نیست‬ ‫و بــه نیازهــای کودک مربوط اســت؛ اگر برای کودکی کــه اب برای خوردن‬ ‫ندارد‪ ،‬دور و برش غلغله اســت و رفتار هیجانــی برای کمبود اب وجود دارد‪ ،‬و‬ ‫شــاهد خشک شدن مزارع پدرش اســت‪ ،‬کوه کتاب هم بگذارید فایده ای ندارد‬ ‫زیــرا نیازش متفاوت از کودکی اســت کــه در کتابخانه کانــون پرورش فکری‬ ‫نشســته و مربی اش بــرای او قصه می خواند‪ .‬همواره تاکیــد من بر این بوده که‬ ‫مــا باید ویژگی های بومی را در نظر بگیریــم در حالی که ما به این موضوع کم‬ ‫پرداخته ایم‪ .‬ایا رمانی درباره عشــایر بــرای نوجوانان داریم؟ خیر‪ .‬یکی از دالیل‬ ‫این که به این مســائل اهمیت داده نشــده‪ ،‬گرایش به ترجمه اســت‪ .‬گرایش به‬ ‫ترجمه غیر از مســائل اسیب شناســی‪ ،‬نقاط قوتی هم دارد؛ از جمله این که به‬ ‫دایره درک کودک اهمیت می دهند و نمی گویند این بزرگســاالنه اســت‪ .‬برای‬ ‫این که بیمار نشــوید الزم اســت بیماری را بشناســید و اگر بــا بیماری روبه رو‬ ‫شــوید باید بدانید چه موانعی را پشت سر بگذارید‪ .‬البته ممکن است پرداختن‬ ‫به این موضوع گریبان نویســنده و مترجم را بگیرد؛ مثــا کتابی ترجمه کرده‬ ‫بــودم با عنوان «چرا من و او» که بعد از شــش هفت ســال و بعــد از رفت و‬ ‫برگشت های بسیار چاپ خواهد شد‪ ،‬من به کم کردن متن تن نمی دادم و دست‬ ‫اخــر یک جمله به مــن گفتند برای نوجوان ها چاپ نکنید‪ ،‬برای بزرگســاالن‬ ‫چــاپ کنید‪ .‬ما بســیاری از مســائل و امکانات را به بهانه بزرگســاالنه بودن از‬ ‫دسترس کودک و نوجوان دور می کنیم‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬این اختالف نظر فقط بین نویسندگان نیست و بین منتقدان هم‬ ‫زیاد است‪ ،‬برخی معتقدند نباید تلخی ها را برای کودک و نوجوان مطرح کنیم و‬ ‫تلخی ها را برای بزرگساالن کنار می گذارند‪ ،‬اما من هراس ندارم درون مایه بزرگساالنه‬ ‫را با دایره مفهومی قابل پذیرش به کودک و نوجوان منتقل کنم و بر شکل های‬ ‫بومی اش هم اصرار دارم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
روزنامه راه مردم 4243

روزنامه راه مردم 4243

شماره : 4243
تاریخ : 1400/04/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!