روزنامه راه مردم شماره 4131 - مگ لند

روزنامه راه مردم شماره 4131

روزنامه راه مردم شماره 4131

روزنامه راه مردم شماره 4131

‫زارعی‪:‬‬ ‫ ‬ ‫کشور‬ ‫خروج پول از‬ ‫با ارز دیجیتال‬ ‫ ‬ ‫وضعیت‬ ‫دولت در مورد‬ ‫‪ 2‬تاسف بار بورس گزارش دهد‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید در مورد وضعیت تاسف بار بورس به‬ ‫مردم گزارش دهد‪ .‬منصورعلی زارعی در نوبت دوم جلسه علنی‪...‬‬ ‫ثبتیکاتفاقعجیبدرمسکنمهر؛‬ ‫همهماجراهایبازارروغن‬ ‫چه کسانی از اب گل الود‬ ‫‪ 2‬ماهیمی گیرند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫پیمانکارمسکنمهراستانالبرز‬ ‫واحدمتقاضیانرافروخت؟‬ ‫‪ ۹۱‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫درحالی واحدهای مسکن مهر یکی از پروژه های استان‬ ‫بازار پرالتهاب روغن طی هفته های گذشته بارها به سرخط اخبار رفته است و مسئوالن البرز باید امسال به متقاضیان واگذار می شد که گفته می‬ ‫بارها وعده بازگشت ارامش به بازار را تمدید کرده اند‪...‬‬ ‫شود‪ ،‬پیمانکار این پروژه بدون سروصدا‪...‬‬ ‫سیاهکلیمطرحکرد‬ ‫تداوم کمبود روغن وبی توجهی‬ ‫وزارت صمــت به تنظیم بازار‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی می گوید تنظیم بازار جزو وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت است و در حال حاضر کمبود روغن در کشور بیانگر کم کاری این وزارتخانه در حوزه ساماندهی بازار‬ ‫و تامین نیاز مردم است‪.‬لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با انتقاد از‬ ‫کمبود روغن در کشور و ایجاد صف های طوالنی برای خرید این کاال‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر واردات مواد اولیه‬ ‫موردنیاز تولید روغن نظم مشخصی ندارد و این عامل به نابسامانی بازار دامن زده است؛ که وزارتخانه های جهاد‬ ‫کشاورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در برابر این مشکل پاسخگو باشند‪.‬نماینده مردم قزوین و ابیک و البرز‬ ‫در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از پاسکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت برای انجام وظایف‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تنظیم بازار جزو وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســت و در حال حاضر کمبود روغن در کشور بیانگر‬ ‫کم کاری این وزارتخانه در حوزه ساماندهی بازار و تامین نیاز مردم است‪.‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم با‬ ‫بیان اینکه هرچند مسئوالن وعده هایی برای رفع مشکل کمبود روغن و تامین ان از ماه ها پیش مطرح کردند اما‬ ‫این مشکل تاکنون تداوم داشته و به معضلی تبدیل شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت باید با سیاست گذاری درست‪،‬‬ ‫کاالهای اساســی موردنیاز مردم و ارزاق عمومی را تامین و در دســترس مردم قرار دهد‪ ،‬تشکیل صف های ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یک کارشناس اقتصاد گفت‪ :‬امروزه بسیاری از کسانی که به دنبال خروج پول خود از‬ ‫کشور بودند‪ ،‬به راحت ترین راه ممکن پول خود را تبدیل‪...‬‬ ‫‪ ۸۳۳۰‬بیمارکرونایی‬ ‫شناساییشدند ‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۸‬هزار و ‪ ۳۳۰‬مبتالی جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4131‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫بهارستانی هااشکارکردند؛‬ ‫پنهانکاری‪ ۳‬هزارمیلیاردیوزارتارتباطات!‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس از مصوبه مجلس برای جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت اینترنت توسط وزارت ارتباطات در سال ‪ ۱۴۰۰‬و اشکار شدن درامدهای چندهزار میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد‪.‬سید محسن دهنوی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به بخشی از مصوبات امروز صبح مجلس گفت‪ :‬دولت در الیحه بودجه پیش بینی کرده بود که ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان بابت ‪ ۲۸‬درصد حق شبکه خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه مجلس نشان‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چه کسی مسئول ‬ ‫گـرانی هاست؟‬ ‫مشخص اســت گرانی ها نتیجه سیاست چه کسانی‬ ‫اســت‪ .‬اما جوری مظلوم نمایی می کنند که گویی ‬ ‫دولت دیگری وجود دارد و جــای مدعی و منکر ‬ ‫گاهی عوض می شــود‪ .‬ایا شــاکله بودجه ای که ‬ ‫شــما اوردید منشــا این تورم عجیب نبود؟ پشت‬ ‫تریبون بگویند عامل گرانی چه کســی اســت؟‬ ‫و این بســاط را چه کســی به پا کرده اســت؟‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫هرایرانی ‪ ۳‬میلیونتومان‬ ‫از کره و ژاپن طلب دارد!‬ ‫براورد ها نشان می دهد رقم بدهی دولت های ژاپن‬ ‫و کره جنوبی‪ ،‬تقریبــا به هر ایرانی برابر حدود ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان اســت که بازگردانده نمی شــود‪.‬‬ ‫پیگیری های بانک مرکزی ایران برای ازادسازی‬ ‫منابع مالی این کشور‪ ،‬همچنان ادامه دارد و همتی‬ ‫در جلسات مختلف با سفرای کره جنوبی و ژاپن از‬ ‫برخورد قضایی و درخواست غرامت از این کشورها‬ ‫به خاطر بلوکه کردن منابع مالی ایران سخن می‬ ‫گوید‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سوخت هایفسیلیجایینمی روند ‬ ‫توهمپایانعصرنفت‬ ‫حبیب علیزاده‬ ‫کارشناس حوزه انرژی‬ ‫سرمایه گذاری کالن برای توسعه انرژی های سبز‬ ‫و استفاده گســترده از منابع انرژی نوشونده که‬ ‫در راســتای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله‬ ‫بــا گرمایش زمین‪ ،‬مورد تاکید و پیگیری جامعه‬ ‫جهانی اســت‪ ،‬این تصور را ایجاد کرده که دوران‬ ‫سوخت های فسیلی به پایان خود نزدیک‪...‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4131‬‬ ‫خبر‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫ثبت یک اتفاق عجیب در مسکن مهر؛‬ ‫پیمانکار مسکن مهر استان البرز واحد متقاضیان را فروخت؟‬ ‫درحالی واحدهای مسکن مهر یکی از پروژه های استان البرز باید امسال به متقاضیان واگذار می شد که‬ ‫گفته می شود‪ ،‬پیمانکار این پروژه بدون سروصدا بخش زیادی از این واحدها را فروخته است‪.‬‬ ‫در حالی پرونده مسکن مهر به گفته مسئوالن وزارت راه وشهرسازی به پایان راه خود رسیده و بخش‬ ‫اعظم پروژه های این طرح امسال به اتمام می رسد که برخی از واحدهای طرح مذکور دچار یک مشکل‬ ‫بزرگ شده اند‪ .‬مشکلی که به نظر می رسد پیمانکار مسکن مهر باعث و بانی ان است‪.‬‬ ‫پروژه های مسکن مهر شهرک ابریشم کیانمهر استان البرز از این دست است که به گفته متقاضیان ان‬ ‫بعد از ‪ 12‬ســال هنوز واحدهای انها تحویل نشده است‪ .‬یکی از این متقاضیان در گفت وگو با خبرنگار‬ ‫اقتصادی تســنیم می گوید‪ :‬ســال ‪ 87‬یعنی حدود ‪ 13‬سال قبل برای مســکن مهر در شهرک ابریشم‬ ‫ثبت نام کردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اســاس اعالم اداره راه و شهرسازی اســتان البرز و پیمانکار پروژه ( االنه گستر) تمام‬ ‫واریزی اورده را طی ‪ 13‬سال اخیر انجام دادم‪ .‬چندی قبل هم برای تحویل واحد خود مراجعه کردم که‬ ‫در کمال تعجب متوجه شدم واحد مسکن مهر بنده به همراه حدود ‪ 200‬نفر دیگر فروخته شده است!‬ ‫وی با بیان این که عالوه بر قرارداد مســکن مهر‪ ،‬برگه جانمایی واحد را نیز در اختیار دارم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬‬ ‫وقتی پیگیر ماجرا شــدیم اعالم شــد که اداره راه و شهرسازی استان البرز به پیمانکار مجوزی داده که‬ ‫درصدی از واحدها را به فروش برســاند این در حالی بوده که پیمانکار بیشــتر از حد مجاز واحدها را‬ ‫فروخته است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬طی ماه های اخیر پیگیری های فراوانی را در این زمینه انجام داده ایم اما متاســفانه اداره‬ ‫راه و شهرســازی اســتان البرز به عنوان طرف متقاضیان تاکنون به این موضوع رسیدگی نکرده و فقط‬ ‫وعده و وعید می دهند‪.‬‬ ‫برای روشــن شــدن این موضوع با مدیرکل راه و شهرسازی اســتان البرز تماس گرفتیم که موفق به‬ ‫گفت وگو در این زمینه نشــدیم‪ .‬همچنین پیگیری ها از شــرکت االنه گستر نیز به اینجا ختم شد که با‬ ‫مشاور مدیرعامل گفت وگویی صورت بگیرد که وی نیز با وجود تماس های مکرر پاسخگو نبود‪.‬‬ ‫سیاهکلیمطرحکرد‬ ‫تداوم کمبود روغن زیرسایه بی توجهی وزارت صمت به تنظیم بازار‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی می گوید تنظیم بازار جزو وظایف وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســت و در حال حاضر کمبود روغن در کشــور بیانگر کم کاری این وزارتخانه در حوزه‬ ‫ساماندهی بازار و تامین نیاز مردم است‪.‬‬ ‫لطف اله سیاه کلی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با انتقاد از کمبود روغن در‬ ‫کشــور و ایجاد صف های طوالنی برای خرید این کاال‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر واردات مواد اولیه موردنیاز‬ ‫تولید روغن نظم مشخصی ندارد و این عامل به نابسامانی بازار دامن زده است؛ که وزارتخانه های جهاد‬ ‫کشاورزی و صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید در برابر این مشکل پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫نماینده مردم قزوین و ابیک و البرز در مجلس شورای اسالمی با انتقاد از پاسکاری وزارتخانه های جهاد‬ ‫کشــاورزی و صمت برای انجام وظایف‪ ،‬افزود‪ :‬تنظیم بازار جزو وظایف وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫اســت و در حال حاضر کمبود روغن در کشور بیانگر کم کاری این وزارتخانه در حوزه ساماندهی بازار و‬ ‫تامین نیاز مردم است‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه هرچند مسئوالن وعده هایی برای رفع مشکل کمبود‬ ‫روغن و تامین ان از ماه ها پیش مطرح کردند اما این مشــکل تاکنون تداوم داشته و به معضلی تبدیل‬ ‫شــده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت باید با سیاست گذاری درســت‪ ،‬کاالهای اساسی موردنیاز مردم و ارزاق‬ ‫عمومی را تامین و در دسترس مردم قرار دهد‪ ،‬تشکیل صف های طوالنی برای خرید مرغ و روغن قابل‬ ‫قبول نیست‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در هفته های گذشــته کمبود و گرانی روغن به‬ ‫یکــی از دغدغه های مهم در بازار خوراکی ها تبدیل شــده بود‪ ،‬تصریح کــرد‪ :‬از انجا که دولت از انجام‬ ‫وظیفه خود در حوزه تنظیم بازار شانه خالی می کند‪ ،‬تامین کاالهایی مانند روغن برای مردم به چالش‬ ‫تبدیل شده است‪.‬‬ ‫سلیمی‪:‬چهکسیمسئولگرانی هاست؟‬ ‫یک عضو هیات رئیســه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه مشــخص است گرانی ها نتیجه سیاست‬ ‫چه کسانی است؟ گفت‪ :‬گاهی برخی به گونه ای مظلوم نمایی می کنند که جای مدعی و منکر عوض‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم علیرضا سلیمی در تذکری مستند به ماده ‪ ۱۰۹‬ائین نامه داخلی مجلس گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫این ماده ناطق چه نمایندگان باشــند و چه نماینده دولت نباید از موضوع مورد بحث خارج شود‪ .‬ما در‬ ‫حال بررســی بودجه هستیم و گاهی مباحثی از سوی نماینده دولت مطرح می شود که خارج از بحث‬ ‫است‪ .‬ایشان می گوید ما موافق گرانی نیستیم و می خواهیم نرخ ها ثابت باشد اما دالر ‪ ۲۶‬هزار تومانی‪،‬‬ ‫تورم ‪ ۶۲‬درصدی خوراکی ها‪ ،‬سکه ‪ ۱۲‬میلیون تومانی‪ ،‬مرغ ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومانی و گوشت ‪ ۱۵۰‬هزار‬ ‫تومانی را چه کسی اورده است‪ .‬ایا این گرانی را ما اورده ایم؟‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــخص است گرانی ها نتیجه سیاست چه کسانی است‪ .‬اما جوری مظلوم نمایی می کنند‬ ‫که گویی دولت دیگری وجود دارد و جای مدعی و منکر گاهی عوض می شود‪ .‬ایا شاکله بودجه ای که‬ ‫شما اوردید منشا این تورم عجیب نبود؟ امروز قیمت فوالد و سیمان چقدر است؟ پشت تریبون بگویند‬ ‫عامل گرانی چه کسی است؟ و این بساط را چه کسی به پا کرده است؟‪.‬‬ ‫زارعی‪ :‬دولت در مورد وضعیت تاسف بار بورس گزارش دهد‬ ‫نماینده مردم ســاری در مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید در مورد وضعیت تاســف بار بورس به مردم گزارش‬ ‫دهد‪ .‬منصورعلی زارعی در نوبت دوم جلسه علنی امروز (سه شنبه) مجلس شورای اسالمی در تذکری‬ ‫شــفاهی گفت‪ :‬مردم ایران حساســیت نمایندگان مجلس به توافق اژانس بیــن المللی انرژی اتمی و‬ ‫ســازمان انرژی اتمی ایران را اقدامی انقالبی می دانند‪ .‬این اقدام بزرگترین سرمایه اجتماعی است که‬ ‫کشور را نجات می دهد‪ .‬مجلس باید به گونه ای عمل کند که دولت جرات نقض قوانین را نداشته باشد‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری در مجلس با بیان اینکه در سال های اخیر بی انضباطی های زیادی از سوی دولت‬ ‫دیده شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مردم باید اطمینان پیدا کنند که مجلس به واســطه اراء مردم به درستی از‬ ‫حقوق شان دفاع خواهند کرد‪ .‬این روزها دولت با طرح مسائل حاشیه ای می خواهد خود را از گذشته‬ ‫خود برهاند اما مردم خوب می دانند که دولت باید پاســخگوی مشکالت اقتصادی مردم در سال های‬ ‫اخیر باشد‪.‬زارعی خواستار گزارش دولت در زمینه بورس شد و تاکید کرد‪ :‬وضعیت خود ساخته بورس‬ ‫تاســف بار است‪ .‬دولت باید پاسخگوی شــکاف طبقاتی جامعه باشد که از سیاست های غلط اقتصادی‬ ‫منشــا گرفته است‪ .‬ما نمایندگان به دولت اخطار می دهیم که این مجلس تا اخرین روز کار انها برای‬ ‫اجرای قانون دولت را رها نخواهد کرد‪ .‬ما به وظیفه قانونی خود عمل می کنیم تا همه پیرو قانون باشند‪.‬‬ ‫خروج پول از کشور با ارز دیجیتال‬ ‫یک کارشــناس اقتصاد گفت‪ :‬امروزه بســیاری از کســانی که به دنبال خروج پول خود از کشور بودند‪،‬‬ ‫به راحت ترین راه ممکن پول خود را تبدیل به ارز دیجیتال کرده و در خارج از کشــور ســرمایه گذاری‬ ‫می کنند‪.‬پرویز جلیلی کامجو درباره خروج پول از کشــور به وسیله ارزهای دیجیتال‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫سرمایه گذاری بین المللی در ایران به سه قسمت تقسیم می شود؛ بخش اول بازار فارکس است که طی‬ ‫سال های گذشــته تاکنون در حال انجام است و با خراب شدن بازار سرمایه ایران مردم در حال انتقال‬ ‫سرمایه و معامله کردن در این بازار هستند‪.‬وی با بیان اینکه بخش دیگر سرمایه ها به بازار رمز ارزها رفته‬ ‫است و در حال معامله و سرمایه گذاری در این بخش هستند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬پیش از این اگر شخصی سعی‬ ‫بر خروج ‪ ۵۰۰‬هزار دالر از ایران داشــت‪ ،‬امکان پذیر نبود و با دشــواری های بسیاری روبرو می شد‪ ،‬اما‬ ‫اکنون بسیاری از افرادی که به دنبال خروج پول خود از کشور بودند‪ ،‬به راحت ترین راه ممکن سرمایه‬ ‫خود را تبدیل به ارز دیجیتال می کند که معادل دالر امریکا اســت‪.‬این تحلیل گر بازار سرمایه در پاسخ‬ ‫به اینکه صرافی های دیجیتال ایرانی محدودیت روزانه در واریز و برداشــت دارند و سرمایه های سنگین‬ ‫بــه راحتی امکان انتقال به خارج از کشــور را ندارند‪ ،‬گفت‪ :‬افراد با افتتاح چند حســاب به نام اعضای‬ ‫خانواده خود و دوستانشــان‪ ،‬خیلی راحت می توانند روزانه ‪ ۵‬هزار دالر را از کشــور خارج کنند و این‬ ‫اقدام در حال انجام است‪.‬وی با تاکید بر اینکه مهم خروج سرمایه است و ما باید به فکر این باشیم که‬ ‫سرمایه از کشور خارج نشود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز ایمیلی به من رسیده بود که با بیت کوین می توانید خانه‬ ‫و زمین در ترکیه خریداری کنید‪ .‬چنین اقداماتی باعث شده است که خروج پول از کشور اتفاق بیفتد‪،‬‬ ‫همچنین پول شویی هایی در حال انجام است‪.‬جلیلی کامجو درباره اینکه در موقعیت فعلی‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫ایران ارزنده تر است یا بازار ارزهای دیجیتال؟ گفت‪ :‬همه چیز بستگی به دولت ها دارد و نمی توان اینده‬ ‫ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد‪ .‬زمانی که شخصی مانند «ایالن ماسک» با یک هشتگ گذاشتن بیت‬ ‫کوین در توییتر خود ایــن ارز را دچار افزایش قیمت ناگهانی می کند‪ ،‬نمی توان اینده ان را پیش بینی‬ ‫کرد‪ .‬از لحاظ تکنیکی پس از هر رشدی‪ ،‬نمودار نیاز به استراحت دارد‪ ،‬اما اینکه تا کجا ادامه پیدا کند‪،‬‬ ‫کسی نمی داند و اکنون هدف های ‪۱۰۰‬هزار دالری برای بیت کوین متصور می شوند‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫همهماجراهایبازارروغن‬ ‫چه کسانی از اب گل الود ماهی می گیرند؟‬ ‫بازار پرالتهاب روغن طی هفته های گذشــته بارها‬ ‫به سرخط اخبار رفته است و مسئوالن بارها وعده‬ ‫بازگشــت ارامش به بازار را تمدید کرده اند؛ اما در‬ ‫این میان برخی ســودجویان از اب گل الود ماهی‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫ماجــرای روغــن در شهرســتان های مختلــف‬ ‫کشورمان با رویدادهای در نوع خود جالبی همراه‬ ‫بود‪ ،‬از کمبودها و صفوفی که ابتدای ماجرا شکل‬ ‫گرفت تا بازه زمانی که فروش روغن به خریداری‬ ‫سایر اقالم گره خورد‪.‬‬ ‫حاال از برخی اســتان ها خبر می رسد که مشکل‬ ‫«حلب» روغن وجود دارد تا به پرونده این کاالی‬ ‫اساســی برگه دیگری اضافه شود‪ .‬اخبار متعدد از‬ ‫«احتکار» روغن چاشــنی دیگــر رویدادهای این‬ ‫حوزه بوده است و حتی طی روزهای اخیر شایعه‬ ‫توزیــع با کارت ملی هم بــه فضای مجازی امد و‬ ‫توسط متولیان تکذیب شد‪.‬‬ ‫بررسی میدانی از اســتان های مختلف حکایت از‬ ‫ان دارد کــه تا حدودی التهــاب موجود در بازار‬ ‫روغن رو به کاهش اســت اما همچنان ماجرا تمام‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫برخــی شــهروندان از کمبود روغــن حلبی خبر‬ ‫می دهنــد و تعــدادی دیگر نیــز از غالب کردن‬ ‫اجناس فروشــگاه ها برای خرید روغن می گویند‪،‬‬ ‫اجناســی از تن ماهی و رب گوجه تا حتی خرید‬ ‫برنج های یک کیلویی!‬ ‫عباس قبادی دبیر ســتاد تنظیم بازار در اخرین‬ ‫اظهاراتش پیرامون وضعیت بازار روغن گفته است‬ ‫«توزیع روغن با کارت ملی یک شــیطنت بوده و‬ ‫چنین چیزی را تکذیب می کنم‪».‬‬ ‫این مســئول که طی هفته اخیر اظهارات روغنی‬ ‫زیادی داشته معتقد است‪ :‬میانگین مصرف ماهانه‬ ‫روغن در کشــور حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن است که در‬ ‫ماه گذشته بین ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هزار تن تولید روغن‬ ‫داشــتیم‪ ،‬اما به جهت فضای روانی که در کشور‬ ‫ایجاد شد و برخی به ان اخبار در خصوص احتمال‬ ‫تغییــر نرخ ارز و ‪ ...‬دامــن زدند که موجب هجوم‬ ‫مردم به فروشگاه ها و افزایش تقاضا و شکل گیری‬ ‫احتکار خانگی شــد و وقفه هایی در تولید و توزیع‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد تنظیم بازار یاداوری می کند که مصرف‬ ‫اکثر خانوارهــا روغن مایع اســت و روغن جامد‬ ‫بیشــتر مصرف صنعتی و صنفی دارد‪ ،‬اما افزایش‬ ‫تقاضای روغن مایع موجب شد بخشی از ظرفیت‬ ‫تولید روغن جامد نیز به این بخش تخصیص یابد‬ ‫که موجب کسری در تولید روغن جامد هم شد‪.‬‬ ‫قبادی در حرف هایش که روز چهارم اســفندماه‬ ‫روی خروجی خبرگزاری ها رفت وعده داده است‬ ‫که با تخصیص ســهمیه بــه صنایعی که از روغن‬ ‫جامد اســتفاده می کنند و عرضه به میزان کافی‬ ‫ان‪ ،‬به زودی بازار روغن هم به تعادل می رسد‪.‬‬ ‫اما کمبود روغــن نیمه جامد هــم واکنش دبیر‬ ‫انجمن صنفی روغن نباتی ایران را به همراه داشت‬ ‫تا امیر هوشنگ بیرشک بگوید‪ :‬مشکل روغن های‬ ‫نیمه جامد به زودی حل می شــود‪ ،‬به هرحال حل‬ ‫این مســئله مقداری زمان بر اســت امــا امیدوار‬ ‫هســتیم که با همراهی کارخانجــات در اینده ای‬ ‫نزدیک این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫«تولید روغن نیمه جامد رو به افزایش یافت» این‬ ‫را بیرشــک تاکید کرده و البتــه در مورد موضوع‬ ‫«حلب» های جنجالی هم گفته اســت‪ :‬مشــکل‬ ‫کمبود ورق در حال برطرف شــدن اســت‪ ،‬فوالد‬ ‫مبارکه تولید می کند‪ ،‬بخشی هم از طریق واردات‬ ‫تامین می شــود ضمن اینکــه در این میان بحث‬ ‫قیمت و‪ ...‬نیز مطرح است‪.‬‬ ‫باوجوداین وعده ها ســری به استان های مختلف‬ ‫کشــور می زنیم و خبرهای روغنی را از شمال تا‬ ‫جنوب و غرب و شــرق ایران مــرور می کنیم‪ ،‬از‬ ‫بازار پرالتهــاب تبریز و اردبیل گرفته تا محتکران‬ ‫کرمانشاه و همدان‪.‬‬ ‫در هفته هــای اخیــر و بــا افزایــش ناکارامدی‬ ‫در مدیریــت بــازار و جلوگیــری از دالل بازی و‬ ‫ســودجویی‪ ،‬توزیع روغن مایع در فروشــگاه های‬ ‫مختلف به نحوی اســت که مردم برای خرید این‬ ‫محصــول صف هــای طوالنی تشــکیل داده و در‬ ‫انتظار خرید یک عدد روغن هستند‪.‬‬ ‫هرچند مدیران و مســئوالن استان مدعی توزیع‬ ‫روزانه روغــن مایع خوراکــی در مناطق مختلف‬ ‫شهر هستند اما در گوشه و کنار شهرهای مختلف‬ ‫اســتان اردبیل خبرها حکایت از بستن صف های‬ ‫طوالنی از سوی مردم برای خرید روغن و تهیه ان‬ ‫اســت که به معنای واقعی نشان دهنده نابسامانی‬ ‫در عرضه و توزیع این محصول اساسی برای مردم‬ ‫است‪.‬‬ ‫مجلس پنهانکاری‪ ۳‬هزار میلیاردی وزارت ارتباطات را اشکار کرد‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس از مصوبه مجلس‬ ‫بــرای جلوگیــری از هرگونــه افزایش قیمت‬ ‫اینترنــت توســط وزارت ارتباطات در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و اشــکار شــدن درامدهای چندهزار‬ ‫میلیاردتومانی دولت از اپراتورها خبرداد‪.‬‬ ‫سید محســن دهنوی‪ ،‬با اشــاره به بخشی از‬ ‫مصوبات امروز صبــح مجلس گفت‪ :‬دولت در‬ ‫الیحه بودجه پیش بینی کرده بود که ‪ ۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومــان بابت ‪ ۲۸‬درصد حق شــبکه‬ ‫خود از اپراتورها دریافت کند اما بررسی اولیه‬ ‫مجلس نشــان می داد که این درامد ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان اســت نه ‪ ۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫و به نظر می رسد دولت ‪ ۳‬هزار میلیارد تومان‬ ‫کم اظهاری کرده بود تــا این رقم را در جای‬ ‫دیگر هزینه کند که البته مجلس این را اصالح‬ ‫و برای ان محل هزینه‪ ،‬تعیین کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از طرفی مجلــس مصوب کرد که‬ ‫حــق امتیاز دولت از ‪ ۲۸‬به ‪ ۳۸‬درصد افزایش‬ ‫یابد‪ .‬به دلیل این افزایش ‪ ۱۰‬درصدی‪ ،‬درامد‬ ‫دولــت افزایش پیــدا می کند که بــا مصوبه‬ ‫مجلس این درامد مازاد صرف توسعه اینترنت‬ ‫در مناطــق محروم و روســتاها و مناطقی که‬ ‫پوشش اینترنت ضعیف است بشود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس تاکید کرد‪ :‬مجلس‬ ‫همچنین مصوب کرد کــه قیمت اینترنت در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬به هیچ وجه افزایش نیابد و این‬ ‫اجازه را به وزارت ارتباطات نداد و در حقیقت‬ ‫مجلس از افزایش قیمــت اینترنت جلوگیری‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دهنوی افزود‪ :‬اما برای ‪ ۳‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫کــه دولت کم اظهــاری کرده بــود و معلوم‬ ‫نبــود کجا می رود‪ ،‬مجلس محــل هزینه کرد‬ ‫تعییــن کرد تا این رقم صرف حمایت از تولید‬ ‫محتوا در فضای مجازی توســط دستگاه ها و‬ ‫شرکت های خصوصی یعنی استارت اپها شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخــی جریان ها تالش کرده که با‬ ‫وارونه نمایی بگویند مجلس هزینه اینترنت را‬ ‫افزایش داده اما این کذب است و ماجرا کام ً‬ ‫ال‬ ‫برعکس اســت چرا که مصوبــه مجلس اجازه‬ ‫هیچگونه افزایش قیمتی را به اپراتورها نداد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان‬ ‫اردبیل در پــی پیگیری های خبرگــزاری مهر با‬ ‫حضــور در یکی از فروشــگاه های توزیع روغن به‬ ‫خبرنگار مهر گفت‪ :‬توزیع روزانه روغن بر اســاس‬ ‫سهمیه تعیین شده انجام می شود به طوری که هیچ‬ ‫فروشــگاهی حق احتکار و یا گران فروشــی این‬ ‫محصــول را ندارد‪.‬رامین صادقی اظهار کرد‪ :‬بیش‬ ‫از ظرفیت استان روغن برای توزیع در فروشگاه ها‬ ‫تهیه شــده که به نظر می رسد خود مردم نیز باید‬ ‫بــه میزان مصرف خود خریــد را انجام دهند و از‬ ‫انباشــت خرید این محصول در منازل جلوگیری‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫وی بــه حمل بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬تن روغن به‬ ‫مقصد استان اشاره کرد و گفت‪ :‬در ایام پایانی سال‬ ‫نه تنها در تهیه و توزیع روغن مشکلی وجود ندارد‬ ‫بلکه در بیش از ‪ ۴۵‬نقطه شــهر و فروشــگاه های‬ ‫بزرگ توزیع روغن‪ ،‬شــکر و سایر مایحتاج مردم‬ ‫انجام می شــود و امیدواریم خود مردم به برخی از‬ ‫شایعات توجهی نکرده و به میزان نیازشان خرید‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اســتان‬ ‫اردبیل به دریافت گزارش هــای مردمی از طریق‬ ‫ســامانه ‪ ۱۲۴‬اشــاره کرد و افــزود‪ :‬در روزهای‬ ‫گذشــته با بیش از هفت فروشــگاه عرضه روغن‬ ‫که در کنار ان ســایر محصوالت خود را به اجبار‬ ‫به مــردم می فروختند برخورد شــده به طوری که‬ ‫تعزیرات حکومتــی اجازه نخواهد داد تا عده ای با‬ ‫احتکار و گران فروشــی تعادل عرضه محصوالت و‬ ‫مایحتاج مردم را در بازار به هم بزنند‪.‬‬ ‫به رغم ادعای مسئوالن و مدیران در هفته های اخیر‬ ‫افزایش سرســام اور قیمت روغن‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم مرغ و‬ ‫همچنیــن میوه و برخی از کاالهای ضروری مردم‬ ‫دغدغه و نگرانی هــا را از بابت تهیه این کاالها در‬ ‫ایام پایانی ســال افزایــش داده که انتظار می رود‬ ‫ستاد تنظیم بازار استان اردبیل با تشکیل جلسات‬ ‫کارشناسی ضمن عارضه یابی این مشکالت‪ ،‬نسبت‬ ‫به حل ان ها با دیدگاه کارشناســی اقدام کرده و‬ ‫زمینه راحتی و اســودگی خیال مردم را از بابت‬ ‫تامین مایحتاج ضروری به وجود اورند‪.‬‬ ‫خبرنگار مهر در حال بررسی تخلف صورت گرفته‬ ‫از مراکز پخش مواد غذایی و فروشگاه های عرضه‬ ‫کننــده روغن خوراکــی در اردبیل اســت که به‬ ‫اجبار کاالهایــی را به همراه روغن نباتی به مردم‬ ‫می فروشند‪ ،‬البته رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت اســتان اردبیل فروش اجباری محصوالت‬ ‫به همراه کاالهــای یارانه ای دولت را تخلف اعالم‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫روغــن نباتی کمیاب شــد؛ چند صباحی اســت‬ ‫که کمبود روغن نباتــی بخصوص نیمه جامد در‬ ‫بازار‪ ،‬صف هایی پر از ازدحام جمعیت را در مقابل‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای و ســوپرمارکت ها به راه‬ ‫انداخته است‪.‬‬ ‫صف هایــی که مــردم ناچارند به خاطــر تامین‬ ‫نیازهای اساســی خود بــا کرونا همراه شــده و‬ ‫ساعت ها به امید گرفتن یک حلب روغن نباتی در‬ ‫این صف ها حضورداشته باشند؛ این روزها نگرانی‬ ‫مــردم از کمبــود کاالهای اساســی از صف های‬ ‫متنوعی پیداســت که هرروز در فضاهای مجازی‬ ‫دست به دست می چرخد‪.‬‬ ‫پشت پرده کمبود برخی از اقالم اساسی خانوارها‬ ‫چیســت و چــرا باید برای تهیــه ان ها یک صف‬ ‫طوالنی در شــهر به راه افتد؟ این ســوالی است‬ ‫که ورد زبان تک تک افرادی اســت که برای اینکه‬ ‫شرمنده خانواده خود نباشند خطر شیوع ویروس‬ ‫کرونــا را بر جان خریــده و در این صف ها حضور‬ ‫می یابند‪.‬‬ ‫یکی از شــهروندان تبریزی می گوید اگر شــانس‬ ‫بیاوریــد موفق به خرید یک حلــب روغن نباتی‬ ‫خواهید شد در غیر این صورت باید میان انبوهی‬ ‫از جمعیت در انتظار بمانید‪.‬‬ ‫تقی مونســی ادامه داد‪ :‬قدری عجیب اســت که‬ ‫در ایــن دوره و زمانه برای تهیه برخی از کاالهای‬ ‫اساسی خود باید باوجود خطر شیوع ویروس کرونا‬ ‫ساعت ها در صف بمانیم‪.‬او به خبرنگار مهر گفت‪:‬‬ ‫به نظرم باید یک نظارت دقیق و همیشگی از سوی‬ ‫مسئوالن ذی ربط در بازار وجود داشته باشد زیرا‬ ‫فروش یک حلب روغــن نباتی با قیمتی متفاوت‬ ‫از قیمت درج شــده بر روی ان اقدام منصفانه ای‬ ‫نیست و گویا برخی از افراد از این کمبود و فروش‬ ‫ان سوءاستفاده می کنند‪.‬‬ ‫مونســی افزود‪ :‬مردم در مقابل اشفتگی ناشی از‬ ‫کمبود روغــن نباتی‪ ،‬چاره ای به جــز تهیه ان با‬ ‫هــزار مصیبت ندارند و این نیازمند یک بررســی‬ ‫همه جانبه است‪.‬‬ ‫گرانیتعرفهاینترنتدرسالایندهتخلفمحسوبمیشود‬ ‫عضو هیات رئیســه مجلس با بیان اینکه ‪ ۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ناشی از عوارض اپراتورهای همراه‬ ‫به صداو سیما پرداخت نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬دولت‪ ،‬وزارت ارتباطات و فناوی اطالعات‬ ‫و اپراتورهــا به هیچ وجه اجــازه افزایش تعرفه‬ ‫اینترنت را ندارد‪.‬‬ ‫سیدمحســن دهنــوی در حاشــیه جلســه‬ ‫علنی(سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه)در جمع خبرنگاران‬ ‫درباره حواشــی ایجاد شــده در فضای مجازی‬ ‫درخصــوص بند (ی) تبصــره ‪ 6‬مربوط به گران‬ ‫شدن اینترنت در سال اینده‪ ،‬گفت‪ :‬همانند تمام‬ ‫دنیا یکی از منابع درامدی دولت‪ ،‬اخذ مالیات در‬ ‫قالب حق امتیاز شبکه از اپراتورهای همراه است؛‬ ‫در کشور ما نیز طی سال های گذشته ‪ 28‬درصد‬ ‫درامد اپراتورها به عنوان عوارض‪ ،‬توســط دولت‬ ‫دریافت می شد‪.‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای‬ ‫اســامی افــزود‪ :‬در الیحه بودجه ســال اینده‬ ‫درامــد دولت از دریافت عــوارض از اپراتورهای‬ ‫همراه ‪ 7‬هزار میلیارد تومان درج شــده است در‬ ‫حالیکه پس از بررســی ها مشخص شد که دولت‬ ‫از اپراتورهــا ‪ 10‬هزار میلیارد تومان از این محل‬ ‫دریافت می کند؛ لــذا ‪ 3‬هزار میلیارد تومان مابه‬ ‫التفــاوت درامد واقعی دولــت از محل اپراتورها‬ ‫و انچه در الیحه بودجه پیش بینی شــده برای‬ ‫تولید محتوا در فضای مجازی در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫عضــو هیات رئیســه کمیســیون تلفیق الیحه‬ ‫بودجــه ‪ 1400‬تصریح کــرد‪ :‬از انجا که مجلس‬ ‫در حال بررســی بخش درامــدی الیحه بودجه‬ ‫است‪ ،‬ممکن است ‪ 3‬هزار میلیارد تومان مذکور‬ ‫برای تولید محتوا نیز در نظر گرفته نشود و برای‬ ‫مصارفی مانند توسعه زیرســاخت به کار گرفته‬ ‫شود‪ ،‬اما این اعتبار قطعا برای صداوسیما نیست‪.‬‬ ‫وی با تصریح اینکه ‪ 3‬هزار میلیارد تومان مذکور‬ ‫به صداو ســیما پرداخت نمی شود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫براســاس پیشــنهاد ارائه شــده در مجلس ‪28‬‬ ‫درصدی که به عنوان عوارض از ســوی اپراتورها‬ ‫به دولت پرداخت می شــد به ‪ 38‬درصد افزایش‬ ‫یافت‪.‬این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه‬ ‫داد‪ :‬براساس پیشنهاد نمایندگان ‪ 10‬درصد مابه‬ ‫التفاوت ‪ 38‬درصد پیشــنهادی تــا ‪ 28‬درصد‪،‬‬ ‫در تبصره ‪ 18‬بودجه صرف توســعه اینترنت در‬ ‫مناطق محروم‪ ،‬روســتاها و مناطقی که کیفیت‬ ‫اینترنت نامطوب است‪ ،‬هزینه می شود‪.‬‬ ‫هر ایرانی‪ ۳‬میلیون تومان از کره و ژاپن طلب دارد!‬ ‫براورد ها نشان می دهد رقم بدهی دولت های ژاپن‬ ‫و کره جنوبی‪ ،‬تقریبا بــه هر ایرانی برابر حدود ‪۳‬‬ ‫میلیون تومان است که بازگردانده نمی شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنــگار بانک و بیمه گروه اقتصادی‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جوان‪ ،‬پیگیــری های بانک‬ ‫مرکزی ایران برای ازادســازی منابــع مالی این‬ ‫کشــور‪ ،‬همچنان ادامه دارد و همتی در جلسات‬ ‫مختلف با ســفرای کره جنوبی و ژاپن از برخورد‬ ‫قضایی و درخواســت غرامت از این کشــورها به‬ ‫خاطــر بلوکه کردن منابع مالی ایران ســخن می‬ ‫گوید‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در اخرین مصاحبه خود‬ ‫با بلومبرگ اینچنین از بدعهدی کره ای ها سخن‬ ‫مــی گوید‪ :‬به خاطر همــکاری بانک های کره ای‬ ‫با سیاســت فشــار حداکثری ایاالت متحده علیه‬ ‫ایران‪ ،‬جمهوری اســامی ایران تاکنون نتوانسته‬ ‫اســت از منابع خود نزد بانک های کره ای استفاده‬ ‫کند‪ .‬این سیاســت بر خــاف قوانین بین الملل و‬ ‫بــا اصول حقوقی توجیه ناپذیر اســت؛ بنابراین ما‬ ‫اعتقاد داریم که ان بانک های کره ای باید خسارت‬ ‫جمهوری اســامی ایران در طی این دو ســال را‬ ‫جبران کنند‪ .‬میزان این خسارت یک مسئله فنی‬ ‫است و باید توسط متخصصان بانکی و مالی تعیین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫همتــی‪ ،‬رییس کل بانک مرکــزی درباره وصول‬ ‫مطالبــات ارزی از کره جنوبــی اینطور می گوید‬ ‫کــه این موضوع در حال پیگیری اســت و از کره‬ ‫شکایت قضایی خواهیم کرد!‬ ‫حاال بازهم بعد از تمام تنش های تحریمی ایران‪،‬‬ ‫روز گذشته سفیر کره جنوبی و ژاپن با رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی ایران دیدار کــرده اند‪ ،‬دیداری که‬ ‫در ان برای ازادســازی منابع مالی ایران که می‬ ‫تواند در پیشــبرد اهداف کالن ایران تاثیر بسزایی‬ ‫داشته باشــد صحبت ها و راهکارهایی رد و بدل‬ ‫شده اســت‪.‬کره جنوبی به ایران چیزی حدود ‪7‬‬ ‫میلیارد دالر بدهی دارد که از این رقم بیشــترین‪،‬‬ ‫حجم مربوط به پولی است که در ازای خرید نفت‬ ‫از ایــران پرداخت نشــده و در بانک مرکزی این‬ ‫کشور مانده است‪ .‬گفته می شود ژاپن نیز در این‬ ‫میان چیزی حدود ‪ 3‬میلیارد دالر به ایران بدهی‬ ‫دارد و به دنبال راهکاری برای پرداخت ان است‪.‬‬ ‫رســانه های زیادی از گشــایش در این موضوع‬ ‫صحبت کردند که رســانه رســمی کره جنوبی‪،‬‬ ‫این موضــوع را دوبــاره تکذیب و همــه چیز را‬ ‫منــوط به تاییــد امریکا دانســت‪ *.‬در تیتر این‬ ‫خبرگزاری(یونهاپ) امده است که کره جنوبی در‬ ‫حال مذاکره با مقامات واشینگتن برای ازادسازی‬ ‫دارایی های بلوکه شــده ایران در ان کشور است‬ ‫و تنها با اجازه این کشــور مــی تواند کاری برای‬ ‫ازادسازی دارایی های مسدود شده ایران در کره‬ ‫جنوبی کند!در قســمت دیگری از این گزارش به‬ ‫این نکته اشاره شده است که « کره جنوبی برای‬ ‫تســهیل تجارت کاالهای بشردوســتانه با ایران ‪،‬‬ ‫مانند دارو و تجهیزات پزشــکی‪ ،‬به دنبال استفاده‬ ‫از یک کانال سوئیسی با پشتیبانی ایاالت متحده‬ ‫امریکا‪ ،‬معروف به توافق نامه تجارت بشردوستانه‬ ‫ســوئیس (‪ ،)SHTA‬برای فــروش کاال به ایران‬ ‫اســت‪.‬اینجا پای ســوئیس هم به میان می اید‪،‬‬ ‫کشــوری که روز گذشته ســفیر ان در دیدار با‬ ‫نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور از‬ ‫تقاضای شــرکت های خصوصی کشــورش برای‬ ‫سرمایه گذاری در ایران سخت گفته بود‪ .‬کشوری‬ ‫که گویا قرار اســت راه ارتباطی این کشــورها با‬ ‫ایران باشد هر چند تجربه های گذشته این کشور‬ ‫را چندان خوب نشان نمی دهند‪.‬در این گزارش به‬ ‫مذاکرات ایران با این کشور‪ ،‬درباره نفتکش توقیف‬ ‫شــده کره جنوبی در اب هــای خلیج فارس هم‬ ‫اشاراتی شــده که قابل تامل است‪.‬در ادامه دیدار‬ ‫روز گذشــته‪ ،‬ژاپن هم پا پیش گذاشــته است و‬ ‫پیشــنهاد خرید واکســن به جای طلب شرکت‬ ‫های ایرانی از این کشــورها را داده اســت‪.‬البته‬ ‫صریحــا به این موضوع یعنی واردات واکســن در‬ ‫ازای طلب ایران اشــاره نشــده است بلکه گفته‬ ‫شده که ایران از پیشــنهادات هر دو سفیر برای‬ ‫ازادســازی پول های بلوکه شــده استقبال کرده‬ ‫است‪.‬سعید شیرازی کارشناس اقتصادی‪ ،‬با اشاره‬ ‫به تاثیر ازادســازی اموال بلوکه شده ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬پیش تر کشــورمان موضوع ‪ ۱۱‬میلیارد دالر‬ ‫مطالبــه از امریکا که به موجب بیانیه اموال بلوکه‬ ‫شده را مطرح کرده بود‪ .‬اتفاقات خردی رخ داده و‬ ‫منابعی هم رد و بدل شده است اما این رقم انقدر‬ ‫ناچیز است که نمی توان نام ازادی منابع را روی‬ ‫ان گذاشــت‪.‬وی بیان کرد‪ :‬در برخی از کشــور ها‬ ‫دارایی هــای ارزی مــا بلوکــه شــده و در برخی‬ ‫دیگر امالک و ســاختمان هایی که مالکیت ان به‬ ‫جمهوری اسالمی تعلق دارد بلوکه شده است‪.‬‬ ‫شــیرازی ادامه داد‪ :‬به نظر می رسد دیگر باید به‬ ‫ســمتی حرکت کنیم که مطالبات جنبه قضایی‬ ‫بگیرد‪ ،‬انطــور که اقای همتی وعده شــکایت از‬ ‫کشــورهای بدهکار بــه ایران را مــی کند رویه‬ ‫درستی اســت به شــرطی که عملیاتی شود‪ .‬هر‬ ‫چند کشورهای اســتعمارگری که ایران را تحریم‬ ‫کرده اند از طرق مختلف اجازه برگزاری دادگاه ها‬ ‫به صورت عادالنه را نخواهند داد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی در پایان در خصوص تبعات‬ ‫مثبت بازگشت دارایی ها به کشور نیز یاداور شد‪:‬‬ ‫چند میلیارد دالر در موضــوع تجارت بین الملل‬ ‫رقم عجیبی نیســت‪ ،‬اما هر چه بتوانیم در صحنه‬ ‫رقابت بین الملل این مبالغ را کاهش دهیم قطعا‬ ‫بر رشد اقتصادی کشــور تاثیرگذار خواهد بود؛ و‬ ‫مبالغی که ازاد می شــود به بازگشت ان به کشور‬ ‫قطعــا به رونق چرخه تولیــد کمک می کند و در‬ ‫نهایت ســرمایه گذاری در طرح های ســود ده را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫پرداخت‪ ۳۷۰۰‬میلیاردریالتسهیالتبانکتوسعهتعاوندرخراسانجنوبی‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعاون از پرداخت ‪۳۷۰۰‬‬ ‫میلیــارد ریال تســهیالت بانک توســعه تعاون در‬ ‫خراسان جنوبی خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬حجت‬ ‫اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫این بانک طی ســال جــاری با پرداخــت بیش از‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬میلیارد ریال تســهیالت رشد ‪ ۷۵‬درصدی‬ ‫را در ایــن زمینه محقق نموده اســت و هم اکنون‬ ‫مانده تســهیالت اســتان بالغ بر پنج هزار میلیارد‬ ‫ریال می باشد‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توســعه تعاون‬ ‫در جلســه ای که با حضور وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬معاونین وی‪ ،‬روسای دستگاه های تابعه و‬ ‫استاندار خراسان جنوبی در مجتمع فرهنگی تالش‬ ‫برگزار شــد اظهار داشت‪ :‬اســتان خراسان جنوبی‬ ‫از جملــه اســتان های حائز مزیــت در بخش های‬ ‫اقتصادی به ویژه معادن‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنایع گوناگون می باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به ازای هر واحد پولی جذب شــده در‬ ‫خراســان جنوبی‪ ۱.۴ ،‬واحد تســهیالت به عموم‬ ‫فعالین اقتصادی اســتان پرداخت گردیده است که‬ ‫نشــانگر توجه ویژه بانک توســعه تعاون به فعالیت‬ ‫توسعه ای در استان می باشد‪.‬‬ ‫مهدیان تسهیالت پرداختی استان طی پنج مرحله‬ ‫طرح اشــتغال پایدار روســتایی و عشایری را ‪۹۰۰‬‬ ‫میلیارد ریــال عنوان نمود و گفت‪ :‬بانک توســعه‬ ‫تعاون با این کارنامه بیش از ‪ ۱۱۵‬درصد ســهمیه‬ ‫ابالغی استان را پرداخت نموده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاه به تولیدات مختلف کشاورزی در این‬ ‫اســتان خاطرنشــان کرد ‪ :‬دارا بــودن رتبه اول‬ ‫کشوری و جهانی در تولید زرشک با تولید سالیانه‬ ‫‪ ۱۵‬هزار تن‪ ،‬رتبه اول کشــوری در تولید عناب با‬ ‫تولید ساالنه ‪ ۴۲۰۰‬تن ‪ ،‬کسب رتبه نخست کیفی‬ ‫و رتبه دوم کمی در تولید زعفران با تولید ســاالنه‬ ‫‪ ۴۶‬تن‪ ،‬رتبه پنجم تولید گل نرگس با تولید ساالنه‬ ‫‪ ۱۲‬میلیون شاخه‪ ،‬رتبه پنجم تولید پسته با حجم‬ ‫سالیانه ‪ ۱۲‬هزار تن و رتبه هشتم تولید انار با حجم‬ ‫سالیانه ‪۳۰‬هزار تن بخشی از ظرفیت های کشاورزی‬ ‫استان به شمار می اید ‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سیمان‪ ،‬کاشی و سرامیک‪ ،‬اکسید منیزیم‪،‬‬ ‫کنسانتره ذغال سنگ‪ ،‬پودرهای میکرونیزه معدنی‬ ‫و ســنگ های تزیینی نیز بخش هایی از مزیت های‬ ‫اســتان در صنعت و معدن است‪ .‬وی تصریح نمود‪:‬‬ ‫وزیــر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشــد‬ ‫وزارتخانه در راستای تســریع در توسعه اقتصادی‬ ‫و اجتماعی مناطق گوناگون کشور برنامه های ویژه‬ ‫ای تدارک دیده اند و استان های دارای ظرفیت های‬ ‫باالتر جایگاه ویژه ای در این برنامه دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طی ابالغیــه وزیر تعــاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی ایــن افتخار نصیب بنده گردیده اســت‬ ‫تاعهده دار مسائل توسعه ای استان خراسان جنوبی‬ ‫از حیث تکالیف مربوط به وزارتخانه باشم‪ .‬مهدیان‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬تدابیر و اقدامــات در حوزه افزایش‬ ‫سطح اشتغال اســتان‪ ،‬بهبود محیط کسب و کار و‬ ‫رونق تولید با حمایت از تعاونگران و تولید کنندگان‬ ‫از مهم تریــن رئوس تصمیمات کارگــروه ویژه این‬ ‫استان است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این که خراســان جنوبی با توجه‬ ‫به جایگاه واالی اســتان در برخوداری از مزیت های‬ ‫جغرافیایــی از مناطق مورد تاکیــد در این برنامه‬ ‫می باشد افزود‪ :‬طی چند ماه اخیر جلسات متعددی‬ ‫با حضور مســئولین وزارتخانه و همچنین مدیران‬ ‫ارشد این استان درجهت پیشبرد مسائل اقتصادی‬ ‫و اجتماعی استان برگزارگردیده و تصمیمات مهمی‬ ‫در این خصوص اتخاذ شده است‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک توســعه تعاون گفــت‪ :‬این بانک‬ ‫شرایط مناسبی را برای تامین مالی طرح های مهم‬ ‫اشــتغال زایی اســتان فراهم نموده است و مراتب‬ ‫ی و هم افزایی‬ ‫اداری طرح های مصوب بــا هماهنگ ‬ ‫معاونت اقتصادی اســتانداری‪ ،‬اداره کل تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی استان و سایر دستگاه های اجرایی‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫در این جلســه محمد شــریعتمداری تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬مالنوری اســتاندار خراسان جنوبی‪،‬‬ ‫حجت میرزایی معاون اقتصادی و عیسی منصوری‬ ‫معاون اشــتغال و کارافرینــی وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬للگانی مدیرعامل بانک رفاه‪ ،‬ســید‬ ‫باقر فتاحــی رییس هیــات مدیره بانک توســعه‬ ‫تعاون‪ ،‬محمد رضوانی فر مدیر عامل شستا‪ ،‬روسای‬ ‫دســتگاه های تابعه‪ ،‬مشــیرالحق عابــدی معاون‬ ‫اقتصادی اســتانداری خراســان جنوبی و غالمرضا‬ ‫اشرفی مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان‬ ‫جنوبــی مطالــب تخصصی را راجع بــه طرح های‬ ‫توسعه استان ارائه دادند‪.‬‬ ‫بازدیدمدیرعاملپستبانک‬ ‫ازبیستویکمیننمایشگاهتلکام‬ ‫گفتگو نمود و در ادامه از غرفه های مستقر در این‬ ‫ســالن و سایر غرفه ها بازدید و با مسئوالن و دست‬ ‫اندرکاران به گفتگو پرداخت و امادگی الزم را برای‬ ‫هرگونــه همکاری و ارائه خدمــات متنوع بانکی به‬ ‫انان اعالم داشت‪.‬‬ ‫حضور پست بانک ایران در بیست و یکمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی تلکام‬ ‫بیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی مخابرات‪،‬‬ ‫فناوری اطالعات و راه حل های نواورانه (تلکام ‪)۹۹‬‬ ‫که طی روزهای پنجم لغایت هشتم اسفندماه سال‬ ‫جاری درمحل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران‬ ‫برگزار می شود حضوری فعال دارد‪.‬‬ ‫بنابر این گزارش‪ ،‬این بانک با ایجاد غرفه مســتقل‬ ‫در ســالن ‪ ۸‬و ‪ ،۹‬خدمــات ایــن بانــک را برای‬ ‫بازدیدکننــدگان عرضــه و عالوه بــر ان‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناســان حوزه هــای مختلف بــا حضور در‬ ‫غرفــه اختصاصــی بانک‪ ،‬امــاده پاســخگوئی به‬ ‫بازدیدکنندگان بوده و نشســت های صمیمی نیز با‬ ‫انان برگزار می کنند‪.‬همچنین اخرین دســتاوردها‪،‬‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬برنامه هــا و اقدامــات ایــن بانک در‬ ‫قالب بروشــورها‪ ،‬بنرها و پوســترهای تبلیغاتی به‬ ‫بازدیدکنندگان معرفی می شــود‪ .‬گفتنی اســت‪،‬‬ ‫بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی تلکام با شعار؛‬ ‫توســعه بازار فنــاوری بومی‪ ،‬پیشــران تولید برای‬ ‫همه طی روزهای پنجم لغایت هشــتم اســفندماه‬ ‫سال جاری از ســاعت ‪ ۹‬لغایت ‪۱۷‬درمحل دائمی‬ ‫نمایشگاه بین المللی تهران برپا می باشد‪.‬‬ ‫دارد‪.‬این واحد در زمینی به مساحت ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫متر مربع و با زیربنــای ‪ ۳۲‬هزار متر مربع در‬ ‫شهرســتان اشکذر استان یزد واقع شده است‪.‬‬ ‫طرح توســعه این شرکت جهت تولید انواع نخ‬ ‫های میکرو فیالمنت و با ســرمایه گذاری بالغ‬ ‫بــر ‪ ۲۸۳۰‬میلیارد ریال اجرا گردیده که بانک‬ ‫صنعت و معدن با پرداخت تســهیالت به مبلغ‬ ‫‪ ۳۶۰‬میلیارد ریال بخشی از هزینه های اجرای‬ ‫طرح توسعه شرکت را تامین مالی نموده است‪.‬‬ ‫این واحد در زمینه تولید انواع نخ پلی اســتر‬ ‫سفید و رنگی با ظرافت باال و تابندگی انواع نخ‬ ‫و سیستم تکسچرایزینگ و انواع دوک مقوایی‬ ‫فعال بوده و توانسته گام بلندی در تامین مواد‬ ‫اولیه واحدهای نســاجی ( حوزه بافندگی) که‬ ‫شــامل پارچه مبلی‪ ،‬پرده ای روفرشی‪ ،‬البسه‬ ‫ظریف و‪ ...‬در سطح کشور می باشد‪ ،‬بردارد‪.‬‬ ‫این واحــد همچنیــن در راســتای صادرات‬ ‫مســتقیم به کشــورهای ترکیه‪ ،‬عراق‪ ،‬روسیه‬ ‫و ارمنســتان بــه عنوان یک واحــد صادرات‬ ‫محــور مطرح اســت‪ .‬وزیرصنعــت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت همچنیــن از بخشــهای مختلف و‬ ‫خطوط تولید این مجموعه صنعتی و تولیدی‬ ‫بازدیــد به عمــل اورد و از نزدیک در جریان‬ ‫روند فعالیت ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫رزم حســینی در دومیــن روز ســفر خود به‬ ‫اســتان یزد‪ ،‬کارخانجات یکتا گرانول میبد را‬ ‫مورد افتتاح و بهره برداری قرار داد‪ .‬این واحد‬ ‫تولیــدی ظرفیت تولید ‪ ۱۰‬هزار تن در ســال‬ ‫انواع لعاب کاشــی و سرامیک‪ ۱۰ ،‬هزارتن در‬ ‫سال گلوله های ســرامیکی الومینایی و ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار تن پودر فلدسپات را دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ظرفیــت تولید مواد اولیه کاشــی‬ ‫و ســرامیک به روش خشــک و تر به ترتیب‬ ‫‪ ۶۷‬هزار تــن و ‪ ۱۳۰‬هزار تــن در این واحد‬ ‫تولیدی می باشــد‪ .‬کارخانجــات یکتا گرانول‬ ‫در زمینی به مســاحت ‪ ۴۰‬هکتار و با زیربنای‬ ‫‪ ۳۵‬هــزار متر مربع در شهرســتان میبد قرار‬ ‫دارد که در فاز اول (گرانول) برای ‪ ۱۹۰‬شــغل‬ ‫ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫بــرای راه اندازی این واحد تولیدی در مجموع‬ ‫‪ ۸‬هزار میلیارد ریال ســرمایه گذاری ثابت به‬ ‫صورت ‪ ۱۱۰۰‬میلیارد ریال ســرمایه گذاری‬ ‫ریالی و ‪ ۲۳‬میلیون یورو ســرمایه گذاری ارزی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫بانــک صنعت و معدن با پرداخت تســهیالت‬ ‫ریالی به مبلغ ‪ ۳۵۲‬میلیارد ریال و تســهیالت‬ ‫ارزی به مبلغ ‪ ۲۲.۵‬میلیون یورو بخش مهمی‬ ‫از هزینه های اجرای طرح را تامین مالی نموده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایــن واحد تولیدی در حــال حاضر با ظرفیت‬ ‫‪ ۸۰۰‬تــن گرانول(تامیــن مواد اولیه کاشــی‬ ‫و ســرامیک بــه روش اســپری درایر) جهت‬ ‫تولید کاشــی کف‪ ،‬دیوار و پرســان در حال‬ ‫فعالیت می باشــد و در اینده ای نزدیک پس‬ ‫از تکمیل تجهیزات و انجام تســت ســرد به‬ ‫ظرفیــت ‪ ۳۰۰۰‬تن در روز خواهد رســید که‬ ‫از نوع تکنولوژی و ظرفیت تولید در خاورمیانه‬ ‫منحصر به فرد است‪.‬‬ ‫وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجــارت همچنین از‬ ‫بخش هــای مختلــف و خطــوط تولید این‬ ‫مجموعــه صنعتی و تولیــدی بازدید به عمل‬ ‫اورد و از نزدیــک در جریان روند تولید و مهم‬ ‫ترین مسائل ان قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل پســت بانک ایران بــه همراه طهمورث‬ ‫الیاســی بختیاری و فرهاد بهمنــی اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬ازبیســت و یکمین نمایشــگاه بین المللی‬ ‫تلکام بازدید کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی پســت بانک ایران‪ ،‬وی در‬ ‫ابتدا از غرفه این بانک مستقر در سالن ‪ ۸‬و ‪ ۹‬بازدید‬ ‫و با کارشناسان حاضر در این غرفه و بازدیدکنندگان‬ ‫با تسهیالت بانک صنعت و معدن در استان یزد؛‬ ‫افتتاحشرکتهایتعاونیتولیدی‬ ‫سیرنگ و یکتا گرانول میبد‬ ‫شــرکت هــای تعاونــی تولیدی ســیرنگ و‬ ‫یکتــا گرانول میبد که از ســوی بانک صنعت‬ ‫و معــدن تامین اعتبار شــده انــد با حضور‬ ‫علیرضــا رزم حســینی وزیر صنعــت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجــارت در اســتان یــزد مــورد افتتاح و‬ ‫بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫به نقــل از پایگاه اطالع رســانی بانک صنعت‬ ‫و معدن‪ ،‬وزیــر صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت در‬ ‫اولیــن روز برنامه خود در ســفر به اســتان‬ ‫یزد‪ ،‬طــرح توســعه واحد تولیدی شــرکت‬ ‫تعاونــی تولیدی ســیرنگ را در شهرســتان‬ ‫اشکذر مورد افتتاح قرار داد‪.‬‬ ‫این طرح ظرفیت تابندگی سالیانه ‪ ۶۰‬هزار تن‬ ‫انواع نخ پلی استر‪ ،‬ظرفیت تولید ‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫در ســال تکسچره نخ پلی استر‪ ۶۵۰۰ ،‬تن در‬ ‫ســال دوک مقوایی و ‪ ۷۰‬هزار تن ســاالنه نخ‬ ‫فیالمنت نیمــه ارایش و کام ً‬ ‫ال ارایش یافته را‬ ‫ک ایران در کنار سازمان ها و شرکت های‬ ‫پســت بان ‬ ‫زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات در‬ ‫تا‬ ‫نوب‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره غرفه تجاری شهرداری بندرترکمن‬ ‫ول‬ ‫نورمحمد طراج‪ -‬شهردار بندرترکمن‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫وم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره مناقصه‪ 88990010‬با کد‬ ‫فراخوان ‪40/750/075 :‬‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫اطالعــات و صور ت هــای مالــی میانــدور ه ای تلفیقــی‬ ‫(حسابرســی نشــده) ‪ ۱۲‬ماهــه منتهی به پایان ســال‬ ‫گذشته بانک شهر در سامانه جامع اطالع رسانی ناشران‬ ‫(کدال)‪ ،‬منتشر شد‪.‬‬ ‫‪ ،‬بررســی اطالعــات و صور ت هــای مالــی میاندور ه ای‬ ‫دوازده ماهه منتهی به بیســت و نهم اســفندماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫(حسابرســی شده) بانک شهر نشــان می دهد در بخش‬ ‫دارایی هــا‪ ،‬موجودی نقد این بانک در پایان عملکرد واقعی منتهی به ‪۲۹/۱۲/۱۳۹۸‬‬ ‫به رقم ‪ ۱۴,۲۴۲,۷۲۹‬میلیون ریال رســیده است‪.‬‬ ‫همچنین مطالبات بانک شــهر از بانک ها و ســایر موسســات اعتبــاری با افزایش‬ ‫‪ ۷۵۷‬درصدی در این مدت نســبت به پایان سال مالی قبل ‪ ،۲۹/۱۲/۱۳۹۷‬به رقم‬ ‫‪ ۵,۸۳۲,۵۰۲‬میلیون ریال رسیده است‪.‬‬ ‫ســایر دارایی های بانک شــهر نیــز در در پایــان عملکرد واقعی منتهی به بیســت‬ ‫و نهــم اســفندماه ‪ ۱۳۹۸‬با افزایش ‪ ۴۰‬درصدی نســبت به پایان ســال مالی قبل‬ ‫‪ ،۲۹/۱۲/۱۳۹۷‬رقم ‪ ۷۳,۸۶۹,۸۲۶‬میلیون ریال تعیین شــده است‪.‬‬ ‫در بخــش بدهــی ها نیز‪ ،‬بدهی به بانک ها و ســایر موسســات اعتبــاری در پایان‬ ‫عملکرد واقعی منتهی به ‪ ۲۹/۱۲/۱۳۹۸‬به رقم ‪ ۵۵,۵۳۶,۲۲۰‬رســیده است‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تامین خدمات پشتیبانی‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬خدمات دفتری‪ ،‬تنظیفات و نگهداری فضای سبز منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫تا‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان در نظر دارد بنابر ائین نامه اجرائی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید‪.‬‬ ‫الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان تجدید ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای‬ ‫صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬ایاب و ذهاب سیروحرکت – ناوگان و انجام ماموریتهای اداری مبلغ کل براورد‪ 6/926/006/400 :‬ریال‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 346/300/320 :‬ریال‬ ‫‪ -3‬مدت و محل اجرا ‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده ومحل اجرا اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫‪ -4‬شرکت کنندگان در فراخوان میبایست دارای گواهی تایید صالحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته حمل و نقل و همچنین ارائه‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران به استناد مصوبه ‪/135943‬ت ‪ 55887‬الزامی می باشد‪ .‬در صورت عدم ارائه توسط شرکت کنندگان از ادامه‬ ‫فرایند ارزیابی کیفی و ارجاع کار حذف میشود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ‪ :‬متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/12/16‬اسناد را از‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثرتا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/8‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اسناد را بارگزاری نمایند‪.‬ضمن ًا می بایست اصل اسناد بارگزاری شده به صورت مهر شده‬ ‫به نشانی کرمان‪-‬جاده تهران‪-‬اداره کل راه اهن کرمان‪-‬اداره منابع انسانی و رفاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫(ضمانتنامه بانکی باید در وجه اداره کل راه اهن کرمان باشد)‬ ‫پس از ارزیابی کیفی ضمن صدور دعوتنامه‪ ،‬پاکات الف‪ ،‬ب ‪ ،‬ج مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند باز و پاکات‬ ‫شرکت کنندگانی که حداقل امتیاز را کسب نکرده باشند عودت داده میشود‪.‬‬ ‫‪-9‬پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضاء‬ ‫الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند‪ .‬شماره تماس سامانه ستاد‪021-27313131:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1099487‬‬ ‫انتشار صورت های مالی‪ ۱۲‬ماهه بانک شهر‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫بانک کشــاورزی با هدف حمایت از بخش کشاورزی‪ ،‬حفظ منابع ابی‬ ‫کشور و افزایش تولید با پرداخت ‪ ۱۰۹‬میلیارد ریال تسهیالت‪ ،‬از واحد‬ ‫گلخانه سبزی و صیفی در استان بوشهر حمایت کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی‪،‬‬ ‫واحــد گلخانه احمد حمید زاده در زمینی به مســاحت ‪ ۹۰‬هزار متر‬ ‫مربع احداث شده است که ‪ ۴۲۰۰۰‬متر مربع ان شامل فضای مسقف‬ ‫گلخانه اســت و سردخانه و سورتینگ که در زمینی به مساحت ‪۴۰۰‬‬ ‫متر مربع در حال احداث است‪.‬‬ ‫حمید زاده می گوید این طرح با سرمایه گذاری ‪ ۱۶۰‬میلیارد ریال در سال ‪ ۱۳۹۸‬شروع به کار کرده‬ ‫که ‪ ۱۰۹‬میلیارد از ان با حمایت بانک کشــاورزی و از محل اعتبار اشــتغال پایدار روستایی و عشایری‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬و بند الف تبصره ‪ ۱۸‬سال ‪ ۹۸‬تامین شده و زمینه اشتغال غیر مستقیم ‪ ۱۰۰‬نفر و مستقیم‬ ‫‪ ۳۵‬نفر را فراهم اورده است‪.‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن در نظر دارد به استناد مادۀ (‪)13‬ایین نامۀ مالی شهرداریها و بند ‪ 2‬مصوبۀ شمارۀ ‪ 74‬مورخ ‪ 1399 / 8 / 10‬شورای اسالمی شهر بندرترکمن نسبت به‬ ‫واگذاری یازده واحد تجاری واقع در بلوارشهید ارخی _ جنب راه بند به صورت استیجاری و به مدت یک سال طبق شرایط ذیل از طریق سامانۀ تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)‬ ‫اقدام نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مزایده تا ارائه پیشنهاد متقاضیان و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬متقاضیان می توانند جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ثبت نام در مزایده و ارائه پاکات به نشانی بندرترکمن – خیابان شهرداری‪-‬‬ ‫شهرداری بندرترکمن واحد امور قراردادها مراجعه و یا با شمارۀ تلفن‪ 09111766037‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪-1‬واریز مبلغ سپردۀ شرکت در مزایده ‪ 5:‬درصد قیمت پایۀ کارشناسی غرفه‬ ‫‪-2‬تاریخ انتشار مزایده در سامانه پنجشنبه مورخ ‪1399/ 12 / 29‬‬ ‫‪-3‬مهلت دریافت اسناد از سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر پنج شنبه مورخ ‪1399/ 12 / 14‬‬ ‫‪-4‬مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬بعدازظهر شنبه مورخ ‪1399 /12 /16‬‬ ‫‪-5‬زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 11‬صبح یکشنبه مورخ ‪ 1399 /12 /17‬در دفتر شهردار برگزار می گردد‪.‬‬ ‫‪-6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‬ ‫‪-7‬چنانچه برندگان نفر اول‪ ،‬دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نباشند سپرده انان به نفع شهرداری ضبط خواهدشد‪.‬‬ ‫سایر موارد در اسناد مزایده موجود می باشد و پیشنهاد دهندگان در مهلت مقرر باید کلیه اسناد و فرم های مربوطه را با قید اینکه مورد قبول است امضاء و ضمیمۀ پیشنهاد کرده و‬ ‫نسبت به ثبت بارگذاری اسناد تکمیل شده مزایده و پاکات (الف‪ ،‬ب) در سامانۀ ستاد اقدام و پاکت (الف)را تا تاریخ ‪ 1399 / 12 / 16‬به واحد امور قراردادها شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول چهارشنبه‪ 1399/11/29:‬تاریخ انتشار نوبت دوم چهارشنبه‪1399/12/06 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان گلستان‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫مناقصه شماره ‪99-57-3‬‬ ‫حمایت‪ ۱۰۹‬میلیاردی بانک کشاورزی از‬ ‫راه اندازی گلخانه سبزی و صیفی‬ ‫نوب‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خدمات حمل و نقل در سطح استان گلستان‬ ‫( شماره مناقصه ‪ ) 991311-N‬کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات ‪ 40391488‬مورخ ‪1399/11/29‬‬ ‫زمان دریافت اسناد ‪ :‬کلیه اسناد مناقصه ‪ 3‬روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم به مدت ‪ 4‬روز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به نشانی ‪www. Setadiran.ir‬‬ ‫قابل دریافت ( دانلود ) میباشد ‪.‬‬ ‫نحوه دریافت اسناد مناقصه و مهلت ارائه مدارک‪ :‬پیمانکاران و داوطلبان شرکت در مناقصه و واجد شرایط ( داری رتبه حداقل ‪ 7‬خدماتی ‪ ،‬همراه با (توانایی مالی ‪ ،‬ظرفیت ازاد کاری‬ ‫‪، ،‬تخصص و سابقه کاری مرتبط) میبایست ضمن ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به ادرس ‪ WWW. Setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی ( در‬ ‫صورت عدم عضویت قبلی ) جهت شرکت در مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند ‪ .‬ضمن ًا الزم است مناقصه گران کلیه مدارک خواسته شده براساس دعوتنامه ارسالی که در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ‪ ، WWW. Setadiran.ir‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪ http://iets.mporg.ir‬درج گردیده پس از تهیه و تکمیل مستندات ‪ ،‬حداکثر‬ ‫تا تاریخ ‪ 99/12/27‬از طریق سامانه ستاد بارگذاری نمایند ‪( .‬در این مرحله مناقصه گران عالوه بر بارگذاری مستندات ارزیابی کیفی ‪ ،‬همزمان با ان ملزم به ارسال نسخه کاغذی اسناد‬ ‫ارزیابی کیفی و پاکت ضمانت نامه شرکت در فرایند ارجاع کار به ادرس شرکت گاز استان گلستان امور قراردادها (پس از ثبت در دبیرخانه) می باشند‪ .‬در غیر اینصورت از روند‬ ‫مناقصه حذف خواهند شد) ‪ .‬بدیهی است کلیه مناقصه گران در صورت بارگذاری اسناد و تکمیل مستندات در موعد تعیین شده ‪ ،‬قابلیت مشارکت در فرایند مناقصه را خواهد داشت‬ ‫‪ .‬همچنین شرکتهایی که دارای عضو هیئت مدیره مشترک میباشند مجاز به شرکت همزمان در مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت بصورت توامان نخواهند بود و در هر مرحله از مناقصه‬ ‫که این موضوع ثابت شود مناقصه گذار نسبت به حذف مناقصه گران مربوطه از روند مناقصه اقدام خواهد نمود‬ ‫نوع و میزان تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مطابق با بند الف ماده ‪ 6‬ائین نامه تضمین معامالت دولتی جهت مناقصه به مبلغ ‪ 3/323/000/000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫مبلغ براورد ‪ :‬مبلغ ‪ 66/447/000/000‬ریال میباشد‪.‬‬ ‫کمیسیون مناقصات(بازگشایی پاکات) ‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪1400/01/17‬‬ ‫داخلی ‪ 1057‬فاکس ‪) 017 ( 32480298 :‬‬ ‫شماره مرکز تلفن ‪ :‬کد شهری ( ‪32480372 - 5 ) 017‬‬ ‫‪WWW.SHANA.ir‬‬ ‫‪http:// www.nigc- golestan.ir‬‬ ‫ادرس اینترنتی ‪:‬‬ ‫بانک توســعه صادرات از مشتریان خود خواست در اسرع وقت با مراجعه به پورتال‬ ‫رســمی بانک اخرین نسخه همراه بانک توسعه صادرات را دریافت و نصب کنند‪.‬به‬ ‫نقل از روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران‪ ،‬مجید غفوری منش گفت‪ :‬بیش‬ ‫از ‪ ۱۳‬میلیون یورو تســهیالت ارزی به مشتریان شــعبه یزد بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران پرداخت شــده اســت‪.‬وی با اشــاره به اینکه به طور میانگین طی پنج سال‬ ‫گذشــته ‪ ۷۰‬درصد صادرکنندگان نمونه استانی از مشتریان بانک توسعه صادرات‬ ‫ایــران بوده اند‪ ،‬گفــت‪ :‬بنگاه های تولیدی صادرات محور اســتان عمدتا در حوزه‬ ‫تولید کاشــی و سرامیک‪ ،‬انواع محصوالت و مقاطع فوالدی‪ ،‬هیدروکربن‪ ،‬انواع لوله‬ ‫پروفیل و انواع نایلون و کیسه فریزر فعالیت دارند‪.‬غفوری منش اظهار داشت‪ :‬عراق‪،‬‬ ‫افغانســتان و کشورهای اســیای میانه مهمترین بازارهای هدف تولیدات اســتان یزد به شمار می روند‪ .‬رئیس شعبه یزد‬ ‫بانک توســعه صادرات ایران با تاکید بر اهمیت حمایت از شــرکت های دانش بنیان از ســوی این بانک‪ ،‬گفت‪ :‬این شعبه‬ ‫بر اســاس سیاست های چند سال اخیر بانک توســعه صادرات برای اعطای تسهیالت ارزان قیمت به شرکت های دانش‬ ‫بنیان‪ ،‬در مهرماه ســال جاری اولین نشست مجازی اشــنایی با حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و‬ ‫بانک توسعه صادرات را با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬مســـولین پارک علم و فناوری و‬ ‫برخی مدیران بانک برگزار کرد‪.‬‬ ‫وم‬ ‫شماره ‪1399.7163‬‬ ‫تخصیص‪ ۲۱۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت به‬ ‫صادرکنندگاناستانیزد‬ ‫تد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‪ -‬یک مرحله ای‬ ‫‪4131‬‬ ‫چهار شنبه ‪6‬‬ ‫شماره‪4030‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫‪ 22‬ابان‬ ‫سه‬ ‫منطقه ده عملیات انتقال گاز‪ -‬شرکت انتقال گاز ایران در نظر دارد عملیات مذکور را با مشخصات و شرایط کلی زیر از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط‬ ‫واگذار نماید ‪،‬الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه منحصرا ً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نوع فراخوان‪ :‬اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نام ونشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬استان بوشهر‪ -‬بوشهر –بلوار رئیسعلی دلواری ‪ -‬خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی ‪ -3555‬ستاد منطقه ده عملیات شرکت‬ ‫انتقال گاز‪ -‬طبقه سوم – امور پیمانها ‪ -‬تلفن امور پیمانها‪ 077-33581109 :‬نمابر امور پیمانها ‪ 077-31665171 :‬نمابر دبیرخانه ‪077-33581116 :‬‬ ‫‪ -3‬زمان و مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی توسط مناقصه گران از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ‪ : ) www.setadiran.ir‬از ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ‬ ‫‪ 1399/12/06‬تا ساعت ‪ 16‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/12/11‬‬ ‫‪ -4‬براورد تقریبی اولیه مناقصه ‪ 263/077/970/536 :‬ریال‬ ‫‪ -5‬اخرین مهلت ثبت پیشنهادات و ثبت مستندات ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ‪ : ) www.setadiran.ir‬مناقصه گران می بایست پیشنهاد و مدارک مورد نیاز شرکت‬ ‫و همچنین مستندات موردنیاز جهت فرایند ارزیابی کیفی مناقصه گران در مناقصه را طبق اسناد موردنیاز اعالم شده در اسناد مناقصه تا ساعت ‪ 16‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/25‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (‪ )www.setadiran.ir‬ثبت نمایند و همچنین پاکت حاوی تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار را به صورت سربسته‪ ،‬حداکثر تا ساعت ‪ 16‬همان روز (دوشنبه مورخ‬ ‫‪ )1399/12/25‬به ادرس ‪ :‬استان بوشهر‪ -‬بوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری ‪ -‬خیابان شهید عاشوری – روبروی درمانگاه فرهنگیان – صندوق پستی ‪ -3555‬ستاد منطقه ده عملیات شرکت انتقال‬ ‫گاز‪ -‬طبقه سوم – امور پیمانها تحویل داده و رسید دریافت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است که تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مناقصه گر نیز می بایست بر روی سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت‪ /‬ستاد بارگذاری شود ‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادات‪ 3 :‬ماه و قابل تمدید برای یک دوره ‪ 3‬ماهه دیگر از طرف دستگاه مناقصه گزار‬ ‫‪ -7‬مدت و محل اجرا کار ‪ :‬یکسال شمسی – محدوده منطقه ده عملیات انتقال گاز واقع در استانهای بوشهر ‪ ،‬فارس ‪ ،‬خوزستان و هرمزگان و حسب نیاز در سایر نقاط کشور‬ ‫‪ -8‬تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار ‪ :‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت ثابت مطابق ائین نامه تضمین معامالت دولتی و به مبلغ ‪ 7/961/559/411‬ریال به نام منطقه ده عملیات‬ ‫انتقال گاز ‪ -‬شرکت انتقال گاز ایران جهت ارایه به دستگاه مناقصه گزار بصورت یک یا ترکیبی از تضمین های موضوع بندهای (الف)‪( ،‬ب)‪( ،‬پ)‪( ،‬ج)‪( ،‬چ)‪( ،‬ح) ماده ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت‬ ‫دولتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬زمان و محل بررسی پیشنهادات مالی مناقصه گران ‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/01/22‬در سالن جلسات منطقه ده عملیات انتقال گاز ‪ -‬واقع در بوشهر – بلوار رئیسعلی دلواری ‪-‬‬ ‫خیابان عاشوری‪ -‬روبروی درمانگاه فرهنگیان– ساختمان مرکزی منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ ‫‪ -10‬گواهینامه صالحیت مناقصه گر ‪ :‬مناقصه گر می بایستی دارای گواهی صالحیت معتبر توام در زمینه خدمات عمومی و تعمیر و نگهداری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و همچنین ارائه‬ ‫گواهی‪ /‬تاییدیه معتبر از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مبنی بر تایید صالحیت ایمنی پیمانکار باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬اسناد مناقصه و اسناد استعالم ارزیابی کیفی مناقصه گران به طور همزمان با سایر اسناد مناقصه به مناقصه گران ارائه و به طور همزمان از مناقصه گران دریافت خواهد گردید ‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشترمتقاضیان می توانند به سایت ‪ www.district10.nigtc.ir‬و ‪ www.setadiran.ir‬و یا ‪ www.iets.mporg.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 077 -33581109‬امور‬ ‫پیمانها تماس حاصل نمایند ‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 1399/12/06 :‬اگهی نوبت دوم ‪1399 /12/09 :‬‬ ‫شماره مجوز‪1399.7186:‬‬ ‫روابط عمومی منطقه ده عملیات انتقال گاز‬ صفحه 3 ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4131‬‬ ‫خبر‬ ‫سوخت هایفسیلیجایینمی روند؛توهمپایانعصرنفت‬ ‫ســرمایه گذاری کالن برای توسعه انرژی های ســبز و استفاده گسترده از منابع‬ ‫انرژی نوشــونده که در راســتای کاهش گازهای گلخانه ای و مقابله با گرمایش‬ ‫زمین‪ ،‬مورد تاکید و پیگیری جامعه جهانی اســت‪ ،‬این تصور را ایجاد کرده که‬ ‫دوران ســوخت های فسیلی به پایان خود نزدیک شــده است‪ .‬این تصور تا چه‬ ‫حد درست است؟‬ ‫گرچه تولید برق از منابع انرژی نوشــونده به تدریج رو به افزایش است‪ ،‬اما رقم‬ ‫ان هنوز قابل توجه نیست‪ .‬سال گذشته‪ ،‬کشورهای المان‪ ،‬برتانیا‪ ،‬سوئد‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و ایتالیا به ترتیب بیشترین سهم در استفاده از منابع انرژی نوشونده برای تولید‬ ‫برق را به خود اختصاص دادند‪ .‬با این حال‪ ،‬این رقم حتی برای المان نیز که در‬ ‫صدر جدول قرار دارد‪ ،‬هنوز کمتر از ‪ 15‬درصد است‪.‬‬ ‫درباره پایان دوران طالیی نفت‪ ،‬مدیرعامل شرکت بیکر هیوز معتقد است‪ ،‬سوخت های فسیلی جایی نمی روند‬ ‫و فعال با ما هستند‪ .‬لورنزو سیمونلی همچون دیگر مدیران صنعت انرژی به موضوع «گذار به انرژی های سبز»‬ ‫باور دارد و از ان استقبال می کند‪ ،‬اما متذکر می شود که استفاده ‪ 100‬درصدی از انرژی نوشونده غیرممکن‬ ‫اســت‪ .‬او می گوید‪ :‬با وجود تالش‪ ،‬امید و اشتیاق حامیان محیط زیست‪ ،‬شواهد زیادی وجود دارد که نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬اســتفاده کامل از انرژی های نوشــونده و کنار گذاشتن سوخت های فســیلی (دست کم در شرایط‬ ‫کنونی) امکان پذیر نیست‪ .‬حامیان حفاظت از محیط زیست جهانی را تصور می کنند که در ان‪ ،‬انرژی مورد‬ ‫استفاده بشر فقط برق است و منابع تولید این برق هم تنها منابع نوشونده همچون انرژی خورشیدی‪ ،‬بادی‬ ‫یا ابی است‪ .‬چنین جهانی‪ ،‬واقعی نیست‪.‬‬ ‫المان را به عنوان نمونه در نظر بگیرید‪ .‬در میان اعضای اتحادیه اروپا‪ ،‬المان کشــوری اســت که بیشــترین‬ ‫ظرفیت انرژی نوشــونده را دارد‪ ،‬با این حال از ابتدای ســال ‪ 2021‬انرژی خورشیدی کمی تولید کرده است‬ ‫چون فصل زمســتان است‪ .‬این کشــور به طور مداوم از انرژی باد هم استفاده کرده اما برای تولید برق مورد‬ ‫نیاز مجبور بوده از منفورترین ســوخت های فســیلی یعنی زغال سنگ نیز استفاده کند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬تولید‬ ‫برق از طریق برخی منابع انرژی سبز همچون پنل های خورشیدی نیز الودگی محیط زیست را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬همه شــرکت های نفتی و تولیدکنندگان بزرگ نفت و گاز جهان تحت فشار سرمایه گذاران‪،‬‬ ‫ناظــران‪ ،‬قانونگــذاران و فعاالن محیط زیســت‪ ،‬متعهد به انجــام اقدامات خاصی شــده اند‪ .‬هر یک از این‬ ‫تولیدکنندگان برنامه ای برای دوره گذار به انرژی های نوشــونده دارند‪ .‬این برنامه ها مستلزم صرف میلیاردها‬ ‫دالر سرمایه است‪ .‬اما رو کردن به انرژی های نوشونده ممکن است این تردید را ایجاد کند که ایا نفت و گاز‬ ‫همچنان به عنوان منابع ضروری تامین انرژی باقی خواهند ماند؟ شــواهد موجود نشــان می دهند که پاسخ‬ ‫مثبت است‪ .‬هم اکنون میلیون ها نفر در سراسر جهان از دسترسی به برق محروم هستند و تشویق به استفاده‬ ‫از انرژی های نوشونده به دالیل متعدد همچون هزینه و مشکالت حمل ونقل‪ ،‬گزینه مناسبی به نظر نمی رسد‪.‬‬ ‫گفته می شــود که استفاده از انرژی سبز ارزان تر از سوخت های فسیلی است‪ ،‬اما در شرایط کنونی‪ ،‬این ادعا‬ ‫واقعیــت ندارد‪.‬برای کمک به برنامه کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از گرمایش زمین‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫نفت و گاز برنامه هایی همچون افزایش بازده (راندمان) تولید و کربن گیری را به اجرا گذاشته اند‪ .‬درست است‬ ‫که فناوری کربن گیری هنوز بســیار پرهزینه اســت اما همچون فناوری خورشیدی و بادی‪ ،‬هزینه های این‬ ‫بخش نیز در حال کاهش است‪.‬بر اساس انچه گفته شد‪ ،‬چنین به نظر می رسد که نفت و گاز تا سالیان سال‬ ‫از منابع اصلی و مهم تامین انرژی بشر خواهند بود‪ .‬بنابراین نباید واقعیت های این صنعت را نادیده گرفت‪.‬‬ ‫در ســال ‪ 2020‬صنعت نفــت و گاز یکی از بحرانی ترین دوره های حیات خود را تجربه کرد‪ .‬در این ســال‪،‬‬ ‫همه گیری ویروس کووید‪ 19‬به کاهش شــدید مصرف نفت خام منجر شــد‪ .‬امارها نشان می دهند که سال‬ ‫گذشــته مصرف جهانی نفت خام بیش از ‪ 29‬میلیون بشکه در روز کاهش یافت‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬قیمت این‬ ‫کاالی استراتژیک با ســقوط بی سابقه ای روبه رو شــد‪ .‬برای مقابله با قیمت های پایین نفت‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫بزرگ عضو گروه موســوم به اوپک پالس تصمیم به کاهش میزان تولید و عرضه نفت گرفتند‪ .‬این تصمیم‪،‬‬ ‫سطح عمومی قیمت ها را افزایش داد‪ .‬اما نگرانی دیگری که وجود دارد این است که کاهش سرمایه گذاری ها‬ ‫در صنعت نفت به کمبود این ماده در بازار و جهش قیمت ان در سال های پیش رو منجر شود‪ .‬بنابراین توصیه‬ ‫تحلیلگران بازار انرژی برای کنترل منطقی قیمت ها و ســودبری توامــان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫نفت‪ ،‬کمک به تداوم رشــد اقتصاد جهان‪ ،‬عمل به معاهده پاریس و کاهش انتشــار گازهای گلخانه ای این‬ ‫اســت که روند گذار به انرژی های نوشونده باید ارام و هوشــمندانه باشد‪ .‬در این صورت‪ ،‬صنعت نفت و گاز‬ ‫(سوخت های فسیلی به طور عام) و صنعت انرژی سبز به طور هم زمان فرصت کافی برای سازگاری با شرایط‬ ‫را پیدا خواهند کرد‪.‬‬ ‫حبیب علیزاده‬ ‫کارشناس حوزه انرژی‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫نگاهصفریاصدبهنقش افرینیشرکت هایداخلیوخارجیدرطرح هاینفتیراهگشانیست‬ ‫پرســش درباره طرح توســعه میدان نفتی اذر‬ ‫که هم اکنون اماده بهره برداری رســمی است‪،‬‬ ‫زمینه ســاز گفت وگو درباره دیگر طرح های در‬ ‫حال اجرای شــرکت مهندســی و توسعه نفت‬ ‫می شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت متــن از پایان‬ ‫ســاخت خط لوله طرح انتقــال نفت خام گوره‬ ‫به جاســک خبر می دهد و می گوید «‪ ۱۰‬تا ‪۱۵‬‬ ‫پمپ ســاخت داخل تا پایان سال تحویل طرح‬ ‫خواهد شــد»‪ .‬تورج دهقانی بــا تاکید بر اینکه‬ ‫این طرح ملــی با تکیه کامل بــر ظرفیت های‬ ‫ایرانی پیش می رود‪ ،‬معتقد اســت نباید نسبت‬ ‫بــه نقش افرینی شــرکت های داخلی و خارجی‬ ‫در اجرای طرح های صنعــت نفت‪ ،‬نگاه صفر یا‬ ‫صدی داشــت‪ .‬او خلع ید پیمانکار چینی طرح‬ ‫توسعه ازادگان جنوبی را تصمیم درست و موثر‬ ‫مجموعه نفت می خواند و درباره هزینه ‪ -‬فایده‬ ‫احداث واحد پیش ساخته فراورش نفت در این‬ ‫میدان مشــترک توضیح می دهد‪ .‬به پرسشــم‬ ‫درباره میدان یاداوران پاسخ می دهد و با اشاره‬ ‫به ادامه روند نصــب پمپ های درون چاهی در‬ ‫یاران شــمالی‪ ،‬یاداوری می کنــد اهمیت نصب‬ ‫پمپ هــا از ایــن جهت اســت کــه در صورت‬ ‫موفقیــت کامل‪ ،‬می تــوان به اســتفاده از ان‬ ‫به عنوان راهکاری در بعضی از دیگر از چاه های‬ ‫غرب کارون هم تکیه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت متن‪ ،‬به خاک خوردن برخی‬ ‫ایده ها پشــت ســد جنجال های سیاسی اشاره‬ ‫می کنــد و دربــاره برخی «نتوانســتن» ها هم‬ ‫می گوید «برای شناسایی نقاط ضعف و قوتمان‬ ‫و رفــع چالش ها‪ ،‬راهی جز خودانتقادی منطقی‬ ‫نداریم»‪ .‬او با طرح این ســوال که ایا هیچ وقت‬ ‫فکر کرده ایــم چرا تا پیــش از این‪ ،‬ورق نیس‬ ‫(‪ )Nace‬در صنعت یکصد و اندی ســاله نفت‬ ‫ایران بومی ســازی نشــده بــود؟ ادامه می دهد‬ ‫«این ســوال تنها یک نمونه است‪ ،‬اما شاید اگر‬ ‫بتوانیم به ان پاســخ درســتی بدهیم‪ ،‬بسیاری‬ ‫دیگر از ســوال هایی که در ذهنمان مطرح است‬ ‫نیز پاسخ داده شوند»‪.‬‬ ‫طرح توســعه میدان اذر در استانه بهره برداری‬ ‫رســمی اســت‪ .‬به عنــوان کارفرمــا‪ ،‬عملکرد‬ ‫صورت گرفتــه در این طــرح را چگونه ارزیابی‬ ‫می کنید؟‬ ‫نقشکلیدیمجتمعپارسجنوبیدرتامینانرژیملیومنطقه ای‬ ‫دبیر ســتاد توســعه فناوری هــای اب و انرژی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬پــارس جنوبی قطــب فناوری های گاز و‬ ‫پتروشــیمی به شــمار می رود و این اهمیت در‬ ‫نظا م فناوری کشور نیز به خوبی دیده شده است‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬مهدی‬ ‫شــریف زاده در نشســت با مدیــر هماهنگی و‬ ‫نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مدیران‬ ‫و مسئوالن مجتمع گازی پارس جنوبی و مدیر‬ ‫پارک علم و فناوری اســتان بوشهر‪ ،‬با اشاره به‬ ‫نقش کلیدی مجتمع گاز پارس جنوبی در سطح‬ ‫ملی و منطقه ای در تامین انرژی گاز گفت‪ :‬ستاد‬ ‫توســعه فناوری های اب و انرژی معاونت علمی‬ ‫ریاســت جمهوری یکی از ‪ ۱۱‬ســتاد معاونت‬ ‫اســت و همــه حمایت هــا و راهکارهایی را که‬ ‫این معاونــت برای ترویج اقتصاد دانش بنیان در‬ ‫زمینه تخصصی مجموعــه نیرو در پیش گرفته‬ ‫نمایندگی می کند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬ترویــج مرجعیــت علمــی‪،‬‬ ‫خبر‬ ‫بومی ســازی و تقویــت فناوری هــای موجود‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی برای ایجاد و توســعه فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬ترویج فرهنگ کارافرینی و بازارســازی‬ ‫برای شــرکت های دانش بنیان و همکاری های‬ ‫بین المللــی برای تبــادل فناورانــه‪ ،‬از اهداف‬ ‫ستادهای تخصصی معاونت علمی و فناوری در‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد توســعه فناوری هــای اب و انرژی‬ ‫معاونــت علمی و فنــاوری ریاســت جمهوری‬ ‫افــزود‪ :‬کارگــروه تخصصی مربوط بــه وزارت‬ ‫نفت همســو بــا این موضــوع از همــکاری و‬ ‫مشــاوره نخبــگان صنعتی‪ ،‬مدیــران پژوهش‬ ‫و فنــاوری و مدیران چهار شــرکت اصلی این‬ ‫وزارتخانه بهره می برد‪.‬‬ ‫اســتان بوشــهر نیــز از معدود اســتان هایی‬ ‫اســت کــه منطقــه ویــژه علــم و فنــاوری‬ ‫دارد و بــا توجــه بــه تمرکز صنعــت گاز در‬ ‫اســتان‪ ،‬ایــن منطقــه از اعضای اصلــی این‬ ‫اکوسیستم فناوری است‪.‬‬ ‫از زمانــی که به عنوان مدیرعامل شــرکت متن‬ ‫منصوب شــدم‪ ،‬عمده کار شــرکت مهندسی و‬ ‫توســعه ســروک اذر بر تکمیل واحد فراورش‬ ‫مرکــزی میدان اذر متمرکز بــود‪ ،‬زیرا پیش تر‬ ‫تولید زودهنگام میدان محقق شــده بود‪ .‬انچه‬ ‫شخصاً در بازدیدها و نشست های مستمر شاهد‬ ‫بــوده ام کار مبتنی بــر اصول حرفــه ای‪ ،‬نظم‬ ‫خوب‪ ،‬اســتفاده از سیســتم های روزامد برای‬ ‫مدیریت و کنترل پروژه و در مجموع عملکردی‬ ‫حساب شــده در اذر بوده است‪ ،‬به ویژه که این‬ ‫میدان از بسیاری جهات در نوع خود از اولین ها‬ ‫به شــمار می رود‪ .‬همین ویژه بودن میدان‪ ،‬نیاز‬ ‫بــه کاالها و تجهیــزات ویــژه را اجتناب ناپذیر‬ ‫می کرد که تامین انها در شــرایط تحریم بسیار‬ ‫ســخت بود و بــا تدابیر ویژه و صــرف زمان و‬ ‫هزینه قابل توجه امکان پذیر شد‪.‬‬ ‫درست اســت که روند توسعه این طرح پس از‬ ‫تزریق منابع مالی در ســال ‪ ۹۴‬شــتاب گرفت‪،‬‬ ‫اما در مجموع طرح های توســعه ای میدان های‬ ‫نفت و گاز کشــور اغلب در زمان تعیین شده به‬ ‫سرانجام نمی رسند‪ .‬فکر می کنید چرا؟‬ ‫خبر‬ ‫توســعه اذر‪ ،‬کاری بزرگ و ســتودنی است که‬ ‫باید به ان بها داده شــود‪ .‬در این شکی نیست‪.‬‬ ‫فراموش نکنیم شــرکت نروژی که طرح جامع‬ ‫توســعه (‪ )MDP‬اولیه میدان اذر را ارائه داد‪،‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬ســال زمان برای توســعه این میدان‬ ‫در نظــر گرفته بود‪ .‬اما اگــر بخواهیم کالن به‬ ‫موضــوع نگاه کنیم‪ ،‬بــا تجربه هایی که تا امروز‬ ‫اندوخته ایــم و توانــی که در این ســال ها در‬ ‫ســاخت داخل و پیمانکاری به دست اورده ایم‪،‬‬ ‫طرح توســعه ای نباید بیش از پنج ســال طول‬ ‫بکشــد و اگر هم موانعی در این مســیر وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به طور حتم قابل رفع اســت‪ .‬باید این باور‬ ‫شــکل گیرد که می تــوان در کوتاه مدت میدان‬ ‫را توســعه داد و وقتی باور شــکل گرفت‪ ،‬باید‬ ‫ملزومــات ان را فراهم کرد‪ .‬توســعه ملزوماتی‬ ‫دارد‪ ،‬امــا ما اغلب یــا با همه موارد سیاســی‬ ‫برخورد می کنیم یا به دلیل ناتوانی در شــناخت‬ ‫قابلیت هــا‪ ،‬توانمندی ها و نیازمندی های واقعی‪،‬‬ ‫قادر بــه برقراری ارتباط مناســب میــان انها‬ ‫نمی شــویم‪ .‬همین موضوع سبب می شود به طور‬ ‫نمونه توســعه یک میدان دو دهه طول بکشد‪.‬‬ ‫بهرگانسبزترینواحدصنعتیجنوبکشورمی شود‬ ‫شــرکت نفت فــات قــاره ایــران‪ ،‬اقدام های‬ ‫گســترده ای را با هدف حفظ محیط زیست در‬ ‫منطقه بهرگان اجرا کرده است که به واسطه این‬ ‫اقدام ها‪ ،‬بهرگان در اینده ای نزدیک به سبزترین‬ ‫واحد صنعتی جنوب کشور تبدیل می شود‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایران‪ ،‬مسعود‬ ‫بیرانوند‪ ،‬معاون عملیــات تولید منطقه بهرگان‬ ‫گفــت‪ :‬به منظور پاسداشــت محیط زیســت و‬ ‫جلوگیری از الودگی های زیست محیطی‪ ،‬در دو‬ ‫ســال گذشته در این منطقه نسبت به پاکسازی‬ ‫و مدیریت پســماند اقدام شــده و پسماندهایی‬ ‫که در ســه دهه دپو شــده و از چالش ها و عدم‬ ‫انطباق های اصلی زیســت محیطی منطقه بوده‪،‬‬ ‫جمع اوری شده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این اقدام با مشارکت واحدهای‬ ‫مختلــف منطقه از جمله اچ اس ئی‪ ،‬نوســازی و‬ ‫تعمیرات ســاختمانی‪ ،‬امــور اداری‪ ،‬تدارکات و‬ ‫امور کاال و مهندســی حفاری انجام شده است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬از انجایــی که در چند نقطه‪ ،‬دپوی انواع‬ ‫ضایعات شــامل خاک الوده به نفت‪ ،‬لجن های‬ ‫نفتی و زائدات ســاختمانی حاصل فعالیت های‬ ‫ساخت وساز و کارهای تعمیراتی‪ ،‬سبب الودگی‬ ‫و بدمنظره شــدن محیط شــده بود‪ ،‬نسبت به‬ ‫ساماندهی مواد حفاری‪ ،‬پاکسازی سلویج زائدات‬ ‫نفتی و دپوی زائدات ساختمانی اقدام و از ده ها‬ ‫تن زائدات ساختمانی در تسطیح نقاط مختلف‬ ‫و ســاخت باند هلی کوپتری اســتفاده شــد‪ .‬از‬ ‫خاک هــای الوده به نفت نیز در تســطیح جاده‬ ‫عملیاتی بهرگان ‪ -‬گوره استفاده و نقاط یادشده‬ ‫پاکســازی و ضایعات جداسازی شده به سلویج‬ ‫انتقال داده شــد‪.‬معاون عملیــات تولید منطقه‬ ‫بهرگان اظهار کــرد‪ :‬در این مدت حدود ‪ ۴‬هزار‬ ‫اصله درخت همچــون کنار و کهور که از لحاظ‬ ‫مصرف اب کم مصرف هســتند و با اقلیم منطقه‬ ‫ســازگاری دارند در نقاط پاکسازی شده کاشته‬ ‫شده اســت و پیش بینی می شود منطقه بهرگان‬ ‫در اینده ای بســیار نزدیک به ســبزترین واحد‬ ‫صنعتی جنوب کشور تبدیل شود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪5‬‬ ‫شوکبنزینیبهارستان نشیناندرسال‪۱۴۰۰‬‬ ‫در شــرایطی که حدود ‪۵۰‬درصــد ایرانی ها‬ ‫فاقد خودرو شــخصی هســتند و دولت هم‬ ‫به صورت مجــزا برای تولید هــر لیتر بنزین‬ ‫هزینــه می کنــد‪ ،‬اجــرای چنیــن طرحی‬ ‫می تواند به معنی ایجاد کسری بودجه خارج‬ ‫از حد تصور برای دولت باشــد کــه به نوبه‬ ‫خود به تورم فزاینده ای ختم خواهد شد‬ ‫کش وقوس ها بر ســر چگونگــی توزیع یارانه‬ ‫ســوخت در کشــور همچنــان ادامــه دارد‬ ‫و باتوجــه بــه طناب کشــی های جناح های‬ ‫سیاســی بر ســر پیروزی در انتخابات سال‬ ‫اینده ریاســت جمهوری در ایــران‪ ،‬احتماال‬ ‫ادامــه دار هم خواهد بود‪ .‬امــا اکنون پس از‬ ‫تصویب کلیات الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬در‬ ‫مجلس‪ ،‬بحث وارد جزئیات شــده اســت که‬ ‫یکــی از همین جزئیات‪ ،‬بــه تخصیص یارانه‬ ‫بنزین به خانوارهای کم درامد و فاقد خودرو‬ ‫ایرانی‪ ،‬به شکلی جدید مربوط می شود‪.‬‬ ‫بر این اساس‪۱۲ ،‬مهرماه سال جاری‪ ،‬طرحی‬ ‫در پایگاه قوانین و مقررات کشور منتشر شد‬ ‫که منتج از طرح برخــی نمایندگان مجلس‬ ‫بــرای تغییر شــیوه توزیع ســوخت و یارانه‬ ‫انرژی در کشــور بــود و حاال قرار اســت با‬ ‫جایگزینــی طرح قبلــی (تخصیص یک لیتر‬ ‫بنزین به هر شــهروند ایرانــی مقیم داخل)‬ ‫با طــرح جدیــد (تخصیص بنزیــن تنها به‬ ‫خانوارهای کم درامد و فاقد خودرو) تصمیم‬ ‫سران سه قوه برای سه برابر شدن نرخ بنزین‬ ‫در ابان ماه سال ‪ ،۱۳۹۸‬عمال جای خود را به‬ ‫یک نظام یارانه ای جدید و گسترده تر بدهد‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که بر اساس محاسبات‬ ‫مســتقل روزنامه «دنیای خــودرو»‪ ،‬اجرای‬ ‫ایــن طــرح می تواند بــه معنــی پرداخت‬ ‫حــدود ‪۶۰‬هزارمیلیاردتومــان یارانــه مازاد‬ ‫به دهک های کم درامــد و البته درامدزایی‬ ‫ناشی از صادرات برای دولت هم باشد‪.‬‬ ‫چنــد مــاه پیــش‪ ۳۶ ،‬نفــر از نمایندگان‬ ‫مجلس شورای اســامی طرحی تهیه کردند‬ ‫که براســاس ان‪ ،‬قرار بود یارانه ســوخت نه‬ ‫به خودروها بلکه به تک تک شهروندان کشور‬ ‫تخصیص یابــد و هر کس مصــرف کمتری‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بتواند مازاد بنزین خود را به‬ ‫قیمتی مشخص (قیمت فوب خلیج فارس) به‬ ‫دولت بفروشد‪.‬‬ ‫این طرح البته برگرفته از مباحثی در فضای‬ ‫عمومی کشــور (از جملــه همایش هایی در‬ ‫دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران) بود و پیش‬ ‫از افزایــش ‪۳‬برابری قیمت بنزین در ســال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬اساســا روی میز اجرا قرار داشــت‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬ظاهرا سیاســتگذاران اقتصادی‬ ‫در لحظات اخر تصمیــم گرفتند ان را کنار‬ ‫بگذارنــد و طــرح افزایش ‪۳‬برابــری قیمت‬ ‫سوخت غیریارانه ای را اجرا کنند‪.‬‬ ‫حــال باردیگــر طرح پیشــین‪ ،‬دوبــاره در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه و ظاهــرا برخی‬ ‫نماینــدگان مجلس شــورای اســامی قصد‬ ‫دارنــد در جریان بررســی جزئیــات الیحه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬در کمیســیون های‬ ‫تخصصی مجلس‪ ،‬اختصاص سهمیه بنزین به‬ ‫خانوارهای فاقد خودرو را دوباره در دستور‬ ‫بررسی قرار بدهند‪.‬‬ ‫ما این طرح قرار اســت چــه موضوعاتی را‬ ‫مدنظر قرار بدهد؟ ان طور که ایسنا گزارش‬ ‫داده‪ ،‬ایــن طرح بــرای افزایــش عدالت در‬ ‫برخــورداری از یارانه بنزین برای همه مردم‬ ‫و نه فقــط خانواده هایی که خــودرو دارند‪،‬‬ ‫مطرح شــده اســت‪ .‬اما از جزئیات این طرح‬ ‫چه می دانیم؟ بر اســاس پیشــنهادها‪ ،‬قرار‬ ‫اســت از ابتدای مهرماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به هر‬ ‫خانوار مشــمول دریافت یارانه فاقد خودرو‪،‬‬ ‫بــه ازای هر نفر‪ ،‬پانزده لیتر در ماه ســهمیه‬ ‫بنزین یارانه ای اختصاص یابد‪.‬‬ ‫همچنیــن به خانوارهــای دارای خودرو که‬ ‫تعداد اعضای ان بیشــتر از چهار نفر باشد‪،‬‬ ‫به ازای هر نفر بیشــتر‪ ،‬پانــزده لیتر در ماه‬ ‫سهمیه بنزین یارانه ای تعلق می گیرد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬از ابتدای فروردین ‪ ،۱۴۰۰‬ســهمیه‬ ‫بنزین خودروهای دوم و بیشــتر خانوارهای‬ ‫یک نفره و ســهمیه بنزین خودروهای ســوم‬ ‫و بیشــتر ســایر خانوارهــای دارای خودرو‬ ‫حذف خواهد شد‪ .‬سهمیه بنزین خودروهای‬ ‫وارداتــی با حجــم موتور بیشــتر از ‪۲۰۰۰‬‬ ‫سی سی نیز حذف خواهد شد‪.‬‬ ‫ازان ســو‪ ،‬از سال اینده‪ ،‬ســایر سهمیه های‬ ‫بنزین وسایل نقلیه شخصی و عمومی (ازجمله‬ ‫انواع تاکســی‪ ،‬وانــت بار و موتورســیکلت)‬ ‫مانند گذشــته به قوت خــود باقی می ماند و‬ ‫در عین حــال‪ ،‬دولت مجاز به افزایش قیمت‬ ‫سهمیه های بنزین یارانه ای (‪ ۱۵۰۰‬تومانی)‬ ‫و غیریارانه ای (‪ ۳۰۰۰‬تومانی) نخواهد بود‪.‬‬ ‫اما نکته اصلی طرح در این نهفته اســت که‬ ‫دارندگان ســهمیه بنزین می توانند ســهمیه‬ ‫خود را از طریق ســامانه بازار داخلی که به‬ ‫همیــن منظور حداکثر تا پایان شــهریورماه‬ ‫توســط وزارت نفت با همکاری وزارت امور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی ایجاد خواهد شــد‪ ،‬به‬ ‫فروش برسانند‪.‬‬ ‫قیمــت در بــازار تعیین می شــود و دولت‬ ‫حــق نرخ گذاری نــدارد‪ .‬دولت مجاز اســت‬ ‫صرفــا برای خانوارهای فاقــد خودرو‪ ،‬امکان‬ ‫مشــارکت در درامــد صادراتی بخشــی از‬ ‫ســهمیه بنزین خانوار را در بــازار صادراتی‬ ‫فراهم کند‪ .‬سقف ســهم دولت پس از کسر‬ ‫هزینه هــای اجرایی برابــر ‪50‬درصد درامد‬ ‫صادراتی خواهد بود‪.‬‬ ‫طرح بهارستان نشــینان جدید نیست و البته‬ ‫از قبل هم مشخص بود مشکالت خاص خود‬ ‫را خواهد داشــت‪ .‬مهم ترین مشــکل‪ ،‬ایجاد‬ ‫کسری بودجه برای دولت است‪.‬‬ ‫محاســبات نشــان می دهد با درنظرگرفتن‬ ‫قیمــت متوســط ‪۱.۵‬دالری برای هــر لیتر‬ ‫بنزین براســاس قیمت فــوب خلیج فارس و‬ ‫احتساب نرخ دالر ‪۲۵‬هزار تومانی‪ ،‬دولت باید‬ ‫بــرای خرید هر لیتر بنزیــن مازاد بر مصرف‬ ‫شهروندان ایرانی حدود ‪ ۳۳‬هزارتومان هزینه‬ ‫کند و البتــه‪ ،‬در صورت صادرات‪۵۰ ،‬درصد‬ ‫درامــد حاصل از صــادرات را به خزانه خود‬ ‫برگرداند‪.‬‬ ‫می توان محاســبه کرد در صورت صادرات‬ ‫مثال روزانه ‪۱۰‬میلیون لیتــر بنزین (که رقم‬ ‫معقولی اســت)‪ ،‬دولت با احتســاب ســهم‬ ‫‪۵۰‬درصدی خود از صــادرات بنزین‪ ،‬ماهانه‬ ‫حــدود ‪۵‬هزارمیلیاردتومان و ســاالنه حدود‬ ‫‪۶۰‬هزارمیلیاردتومــان درامد مازاد داشــته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بــا این همه‪ ،‬باید هزینه تولید هر لیتر بنزین‬ ‫را از این مبلغ کم کرد و به این ترتیب‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت دولت در واقع به صورت خالص از این‬ ‫طرح سوداوری نداشته باشد‪ .‬از طرفی‪ ،‬یارانه‬ ‫غیرمستقیم حدود ‪۶۰‬هزارمیلیاردتومانی هم‬ ‫درواقــع روانه جیــب ایرانی های کم درامد و‬ ‫فاقد خودرو خواهد شد که در نوع خود عدد‬ ‫قابل توجهی می شود‪.‬‬ ‫اما ازان ســو در شرایطی که حدود ‪۵۰‬درصد‬ ‫ایرانی هــا فاقد خودرو شــخصی هســتند و‬ ‫دولت هم به صورت مجزا برای تولید هر لیتر‬ ‫بنزین هزینــه می کند‪ ،‬اجرای چنین طرحی‬ ‫می تواند به معنی ایجاد کسری بودجه خارج‬ ‫از حد تصور برای دولت باشــد کــه به نوبه‬ ‫خود به تورم فزاینده ای ختم خواهد شد‪.‬‬ ‫ان دســته از نماینــدگان مجلــس که پیش‬ ‫از ایــن هــم حامــی این طــرح بــوده اند‬ ‫امــا مــی گویند شــیب مصــرف بنزین در‬ ‫کشــور صعــودی اســت و بــا ادامــه روند‬ ‫فعلی‪ ،‬میزان مصرف بنزین تا ســال ‪۱۴۰۸‬‬ ‫به حــدود ‪۲۵۰‬میلیون لیتــر در روز خواهد‬ ‫رسید که موجب نیاز کشور به واردات روزانه‬ ‫‪۱۵۰‬میلیون لیتر بنزین از خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫احمــد امیرابادی فراهانــی‪ ،‬حســینعلی‬ ‫حاجی دلیگانــی‪ ،‬حســینعلی شــهریاری‪،‬‬ ‫محمدرضا رضایی کوچی‪ ،‬ســید امیرحسین‬ ‫قاضی زاده هاشــمی‪ ،‬نصرالــه پژمان فــر و‬ ‫سیدنظام الدین موســوی ازجمله نمایندگان‬ ‫شناخته شده مجلس هســتند که در مهرماه‬ ‫امســال طرحی مشــابه طرح کنونی را امضا‬ ‫کرده بودند‪.‬‬ ‫بر اســاس طرح قبلی‪ ،‬پیشــنهاد شــده بود‬ ‫قیمــت بنزین خــارج از ســهمیه‪ ،‬بر مبنای‬ ‫‪۹۰‬درصد قیمــت فوب خلیج فــارس با نرخ‬ ‫تسعیر ارز در سامانه نیما محاسبه شود‪.‬‬ ‫بــه این ترتیــب‪ ،‬مبنای قیمــت بنزین ازاد‬ ‫به صورت روزانه براســاس قیمت جهانی نفت‬ ‫و نرخ ارز ســامانه نیما تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫ایــن در حالی بــود که طبق بررســی مرکز‬ ‫پژوهش هــای مجلــس در همــان زمان‪ ،‬اثر‬ ‫تورمی این طــرح در دهک های باال ‪۴‬درصد‬ ‫بــوده و در دهک های پاییــن حتی ضریب‬ ‫جینی را بهبود می بخشد‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4131‬‬ ‫در نشست اعضای هیات مدیره انجمن قطعه سازان عنوان شد‪:‬‬ ‫خودروسازان فرانسوی برنامه ای برای بازگشت به ایران ندارند‬ ‫ی دهند شــرکت های چینی برای ورود به بازار ایران بســیار عالقه مند هستند و‬ ‫بررســی ها نشان م ‬ ‫احتمال می رود شرکت های اروپایی در این مرحله وارد بازار ایران نشوند‬ ‫نشســت خبری اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو ایران با محوریت‬ ‫چالش ها و مشــکالت قطعه سازان طی سال جاری و همچنین ارائه گزارشی درخصوص فعالیت قطعه‬ ‫ ســازان در ســال جهش تولید برگزار شد‪ .‬در این نشست همچنین به شــیوه جدید فروش محصوالت‬ ‫فوالدی به صنایع پایین دســتی اشــاره و از ان ب ه عنوان یکی از مهم ترین چالش های قطعه سازان در‬ ‫ســال اینده یاد شد‪ ،‬چالشی که می تواند میزان تیراژ و همچنین قیمت تمام شده قطعه و خودرو را به‬ ‫ شدت افزایش دهد‪.‬‬ ‫قطعه ســازان نسبت به سال گذشته به رغم همه مشــکالت بیش از ‪۲۰‬درصد افزایش تولید داشته اند که‬ ‫البته انتظارمان بیش از این بود‪ .‬اما موضوع این جاســت که مــا در تصمیم گیری های کالن ان طور که‬ ‫بایدوشاید دخیل نیستیم‪.‬‬ ‫مثال در ابتدای بررســی طرح ســاماندهی صنعت خــودرو در مجلس‪ ،‬نظر ما نیز دریافت می شــد‪ .‬اما‬ ‫هم اکنون هیچ نظری از قطعه ســازان دریافت نمی شود‪ .‬این درحالی است که کلیات طرح در کمیسیون‬ ‫صنایع به تصویب رسیده‪ ،‬درخصوص احتمال بازگشت شرکای خارجی به صنعت خودرو نیز باید گفت‬ ‫از ان جاکه پژو و فیات با ســرمایه گذاران امریکایی اقدام به ایجاد جوینت ونچر کرده اند‪ ،‬ممکن اســت‬ ‫در صورت رفع تحریم ها‪ ،‬دیگر سیاســت قبلی را نداشــته باشند‪ .‬ضمن ان که ایران نیز رویکرد قبلی را‬ ‫نسبت به این شرکت ها نخواهد داشت‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬رنو نیز ‪۱۸۰‬کارمند ایرانی خود را اخراج کرده است که نشان می دهد فرانسوی ها ظاهرا‬ ‫برنامه ای برای بازگشــت و سرمایه گذاری در بازار ایران ندارند‪ .‬از این پس شرط ایران برای همکاری با‬ ‫خارجی ها‪ ،‬پذیرفتن تولید خودرو با سطح باالی داخلی سازی است‪.‬‬ ‫بررســی ها نشان می دهند شرکت های چینی برای ورود به بازار ایران بسیار عالقه مند هستند و احتمال‬ ‫می رود شــرکت های اروپایی در این مرحلــه وارد بازار ایران نشــوند‪.‬بنابراین بهترین گزینه همکاری‪،‬‬ ‫شرکت های چینی دارای فناوری تولید خودرو و حاضر به همکاری به صورت جوینت ونچر هستند‪ .‬یکی‬ ‫از مشکالت موجود در دوره دوم دولت اقای روحانی نیز تغییر چهار وزیر صنعت بود‪ .‬به نظر ما باید اتاق‬ ‫فکری در وزارت صمت تشکیل شود و نسبت به ایجاد نقشه راه اقدام کنند‪.‬‬ ‫میزان مطالبات قطعه ســازان از خودروسازان طی یکی دو سال اخیر بسیار بیشتر شده و درحال حاضر‬ ‫این مطالبات به باالی ‪۳۰‬هزار میلیارد تومان رســیده‪ ،‬بررســی حساب های خودروسازان حاکی از زیان‬ ‫انباشــته باالیی اســت و باید بررسی شود چه کسانی ســودهای کالن حاصل از عدم ازادسازی قیمت‬ ‫خودرو را به جیب خود زدند‪ .‬نمی توان صنایع باالدستی را رها کرد و تنها به صنایع پایین دستی چسبید‪.‬‬ ‫بررســی گزارش های مالی شــرکت های فوالدی‪ ،‬مس و پتروشیمی بیانگر ســودهای ان چنانی بوده و‬ ‫متاســفانه در صنعت خودرو که مصرف کننده این مواد اولیه اســت‪ ،‬به دلیــل عدم تعیین تکلیف قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬شاهد ضررهای هنگفت هستیم‪.‬‬ ‫مســاله مهم و بزرگ برای قطعه سازان‪ ،‬این است که ســال اینده چه اتفاقی می افتد و خودروسازان با‬ ‫این زیان و ضرر هنگفت ساالنه تا چه زمانی قادر به تحمل و ادامه فعالیت هستند و ایا باز هم بانک ها‬ ‫مایل به تزریق تسهیالت و حمایت از این صنعت خواهند بود و اعتماد می کنند یا این که شاهد نابودی‬ ‫این صنعت خواهیم بود‪.‬‬ ‫تصمیم گیری درست در صنعت خودرو ان است که منتهی به کاهش قیمت تمام شده تولید در راستای‬ ‫منفعت مردم شــود‪ .‬این شرایط در حالی است که در سال ‪ ۹۹‬در دو حوزه شاهد تصمیماتی بودیم که‬ ‫نتیجه ان عواقب ناخوشایندی در پایان سال نه تنها برای صنعت خودرو‪ ،‬بلکه برای سایر صنایع خواهد‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫موضوع اصلی ما در خصوص فوالد اســت‪ .‬فوالدســازان ســال ها مواد اولیه را با قیمت پایین خریداری‬ ‫می کردند و به قیمت جهانی می فروختند‪ .‬با ورود وزارت صمت به قیمت مواداولیه‪ ،‬تولید را نیز کاهش‬ ‫دادند و این کاهش تولید‪ ،‬اثر خود را بر صنعت خودرو نشان داد‪.‬‬ ‫چراکه شــرکت های فوالدی تصمیم گرفتند با کاهش عرضــه‪ ،‬وزارت صمت را مجبور به اصالح قیمت‬ ‫کنند‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬فوالدســازان عنوان کردند تولیدکنندگان صنعت قطعه و خودرو نسبت به دریافت‬ ‫ورق اضافه اقدام می کنند که براین اساس ظرفیت سنجی مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫در همین راستا‪ ،‬از رئیس جمهور‪ ،‬وزیر صمت و مجلس می خواهیم به این موضوع ورود کنند‪ .‬زیرا باعث‬ ‫افزایش قیمت خواهد شد و در نهایت کاهش تولید را رقم خواهد زد‪ .‬عالوه بر بحث عرضه و قیمت فوالد‬ ‫که ســال اینده چالش بزرگی خواهد بود‪ ،‬مورد دیگری که به ان انتقاد داریم‪ ،‬نحوه دریافت مالیات از‬ ‫این صنعت است‪.‬‬ ‫در همه دنیا مالیات بردرامد مطرح می شــود اما در ایران ممیزان با تولیدکنندگان بر ســر تعیین‬ ‫میزان مالیات چانه زنی می کنند‪ .‬در این مورد نیز از رئیس جمهور‪ ،‬وزیر اقتصاد و رئیس ســازمان‬ ‫مالیاتــی می خواهیم در صورت اعتقاد به جهش تولید نســبت به تغییر روش دریافت مالیات اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫از نظر انجمن‪ ،‬افزایش قیمت خودرو به هر نحوی که به مصرف کننده ضربه بزند‪ ،‬بدترین و اخرین‬ ‫راه ممکن اســت و این موضع قطعی ماســت‪ .‬راهکارهای انجمن در راستای تعدیل قیمت خودرو‬ ‫به نفع مصرف کننده بوده‪ ،‬ســه طرح برای حل مشکالت صنعت خودرو به صورت موازی در دولت‬ ‫و مجلس در حال بررســی است که همه ان ها محدود هســتند و تنها تنظیم کنندگان طرح روی‬ ‫ان نظر می دهند‪.‬‬ ‫یکی طرح مجلس است و طرح دیگر‪ ،‬بسته جهش تولید است که از سوی وزارت صمت و سازمان‬ ‫گســترش دنبال می شــود و تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده اســت‪ .‬خروجی این دو طرح نحوه‬ ‫قیمت گذاری خودرو در نهاد ریاست جمهوری است که خودروسازان‪ ،‬وزارت صمت و مجلس همگی‬ ‫در ان دخیل هستند و از این روش نیز خروجی مناسبی دریافت نکردیم‪ .‬البته روند کار به خوبی‬ ‫پیش رفته و امیدواریم پیش از پایان سال نحوه قیمت گذاری خودرو تعیین تکلیف شود‪.‬‬ ‫الزم است با وجود پیشنهادهای مختلف شیرمردی پیدا شود و یک بار برای همیشه موضوع قیمت‬ ‫خودرو را به سرانجام برساند‪ .‬به رغم این که مشکالت صنعت خودرو همه را ناامید کرده‪ ،‬اما نظر ما‬ ‫این اســت با کاهش بهای مواداولیه‪ ،‬قیمت خودرو تا ‪۳۰‬درصد کاهش خواهد یافت و بدین ترتیب‬ ‫می توان تا حدودی رضایت مردم را جلب کرد‪.‬‬ ‫طبق اخرین جلســه ای که خدمت وزیر صمت رســیدیم‪ ،‬نظر ایشــان بر تشــکیل کنسرسیومی‬ ‫متشــکل از قطعه سازان بود که سال گذشته این کنسرســیوم تشکیل و به صورت قانونی و حقوقی‬ ‫ثبت شد و بیش از ‪ ۳۰‬شرکت بزرگ قطعه سازی نیز سهام دار کنسرسیوم هستند‪ ،‬اما خودروسازان‬ ‫وقت مالقات به ما نداده اند‪.‬‬ ‫چشم انداز‪ ۱۴۰۰‬سایپا در غیاب پراید و محصوالت مشترک‬ ‫صنعــت خودرو ایران تــا پیش از تحریم های یکی دو ســال اخیر‪،‬‬ ‫چند محصول قدیمی را به تولید می رســاند و مونتاژی ها نیز سهم‬ ‫ویژه ای در ایجاد تنوع محصوالت داشتند‪ .‬اما با اتفاقات تاریخی نظیر‬ ‫خداحافظی با پراید‪ ،‬تنوع بخشی به سبد محصوالت‪ ،‬ان هم با برند و‬ ‫مهندسی کامال بومی در اولویت فعالیت های سایپا قرار گرفته است‬ ‫سایپا طی سالی که در ماه پایانی ان هستیم‪ ،‬از یک سو در حرکتی‬ ‫تاریخی تولید پراید را کنار گذاشت و ازسوی دیگر تولیدات مشترک‬ ‫خود با شــرکای چینی و فرانســوی اش را در سبد محصول خود‬ ‫نداشت‪ .‬اما در همین سال‪ ،‬سایپا از یک سو پلت فرم «ایکس‪»۲۰۰‬‬ ‫را توسعه داد و نسخه هایی جدید از ساینا و کوییک را معرفی کرد و‬ ‫ازسوی دیگر با تکیه بر مگاپلت فرم ملی «اس پی»‪ ،‬خودروهای سدان‬ ‫«شــاهین» و کراس اوور «اریا» را معرفی کرد و فروش شــاهین را‬ ‫استارت زد‪ .‬به زودی نیز از یک خودرو هاچ بک جدید به نام «اطلس»‬ ‫رونمایی خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬نارنجی پوشان جاده مخصوص هم زمان‬ ‫که شــاهین را با استانداردهای ایمنی اروپا توسعه می دادند و ان را‬ ‫اماده ورود به خط تولید انبوه می کردند‪ ،‬پلت فرم تندر‪ ۹۰‬را هم مبنا‬ ‫قرار دادند تا خودرو «پی ‪ »۹۰‬را با مالکیت خود در مســیر طراحی‬ ‫و ساخت قرار دهند‪.‬‬ ‫تمــام این رویدادها در شــرایطی رقم می خورد کــه تحریم ها در‬ ‫شدیدترین حالت خود در تاریخ کشور هستند و مشکالت اقتصادی‬ ‫متعددی گریبان گیر اقتصاد ماست‪ .‬اما بااین حال‪ ،‬سبد محصوالت‬ ‫کنونی این شــرکت و برنامه های اینده ان هیچ تشــابهی با روند‬ ‫سه دهه گذشته این خودروساز که متکی بر پراید بود‪ ،‬ندارد‪.‬‬ ‫تا دو ســال پیش یعنی در سال ‪ ،۹۷‬از هر ‪۴‬خودرو تولیدی سایپا‪،‬‬ ‫یک خودرو مونتاژی یا محصول مشترک وجود داشت که با مشارکت‬ ‫شرکای خارجی این خودروساز اعم از رنو‪ ،‬برلیانس یا چانگان تولید‬ ‫می شد و از سه خودرو باقیمانده معادل ‪۲.۵‬خودرو را پراید تشکیل‬ ‫می داد!‬ ‫اما در سال جاری‪ ،‬افزایش تولید در سایپا در غیاب پراید و محصوالت‬ ‫مشــترک رقم خورده است‪ .‬البته در سال ‪ ۹۸‬سایپا تنها خودروساز‬ ‫ایرانی بود که نســبت به سال ‪ ۹۷‬کاهش تولید نداشت و با کمک‬ ‫محصوالتی همچون تیبا‪ ،‬ساینا و کوییک جای پراید و محصوالت‬ ‫مشــــترک را پر کرد‪ .‬ولی در سال ‪ ،۹۹‬سایپا به تولید محصوالت‬ ‫قبلی خود اکتفا نکرد و مدل های جدیدی از ساینا و کوییک را تولید‬ ‫و روانه بازار کرد که ساینا اس و کوییک اس ازجمله ان ها هستند‪.‬‬ ‫شاهین که محصول به روز و کامال جدید سایپاست نیز پس از سال ها‬ ‫که پروژه ان متوقف بود‪ ،‬طی دو ســال گذشــته به جریان افتاد و‬ ‫اکنون روی خط تولید قرار دارد و به زودی تحویل به مشتری خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کراس اوور اریا نیز در نیمه نخست سال اینده به تولید خواهد رسید‬ ‫و خودرو جدید اطلس هم به زودی رونمایی خواهد شد‪ .‬همان طور‬ ‫که اشــاره شد‪ ،‬این حرکت ها در شــرایطی بوده که تحریم ها عمال‬ ‫امکان کوچک ترین تعامل با خودروسازان و قطعه سازان خارجی را از‬ ‫بین برده و خودروسازان داخلی حتی برای تبادالت مالی هم دچار‬ ‫مشکالت عدیده بوده اند‪.‬‬ ‫محدودیت های ناشــی از کرونا هم که در یک سال گذشته همچون‬ ‫تمام دنیا بر سر صنعت کشور سنگینی می کرده است‪ .‬سایر معضالت‬ ‫و مشکالت داخلی ازجمله نوســانات نرخ ارز‪ ،‬تورم لجام گسیخته‪،‬‬ ‫افزایش نرخ نهاده های تولید و‪ ...‬نیز در این مدت گریبان گیر تولید‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫اسناد منتشرشده از روند توســعه محصوالت سایپا نشان می دهد‬ ‫مساله کیفیت قربانی شتاب سایپا در معرفی محصوالت جدید نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫انتشــار ویدیوهای ازمایش ایمنی ایربگ و تســت تصادف جانبی‬ ‫شــاهین براســاس اســتاندارد اروپایی ‪ ،ECE‬برای نخستین بار‬ ‫در صنعت خودرو کشــور اتفاق افتاد و تصویــری جدید از ایمنی‬ ‫محصوالت جدید سایپا را به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫این در حالی است که پاس کردن چنین استانداردهایی برای تولید‬ ‫یک خودرو در ایران ضروری نیســت و تنها خودروها برای ورود به‬ ‫بازار اروپا ملزم به رعایت این الزامات هستند‪.‬‬ ‫سایپا در طراحی شاهین و اریا‪ ،‬حتی ایمنی عابران پیاده را در نظر‬ ‫گرفته و طراحی سپر و د ِر موتور به گونه ای است که کمترین اسیب‬ ‫را بــه عابرپیاده در صورت تصادف وارد کند‪ .‬صنعت خودرو ایران تا‬ ‫پیش از رویدادهای عجیب اقتصادی و تحریم های یکی دو سال اخیر‪،‬‬ ‫چند محصول قدیمی را به تولید می رســاند و مونتاژی ها نیز سهم‬ ‫ویژه ای در تنوع محصوالت داشتند‪.‬‬ ‫امــا با اتفاقات تاریخ ســاز نظیر خداحافظی با پراید‪ ،‬تنوع بخشــی‬ ‫به ســبد محصوالت‪ ،‬ان هم با برند و مهندســی کامــا بومی در‬ ‫اولویــت فعالیت ها قــرار گرفته و اخبــاری که هر روز از ســایپا‬ ‫منتشــر می شود‪ ،‬نشــان دهنده ان اســت که این حرکت موقتی‬ ‫نیست و با قدرت پیگیری می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4131‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۹۱‬فوتی جدید کرونا در کشور‪/‬‬ ‫‪ ۸۳۳۰‬بیمار دیگر شناسایی شدند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی‬ ‫‪۸‬هزار و ‪ ۳۳۰‬مبتــای جدید کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور طی ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفت‪ ۵ :‬اسفند‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعی‬ ‫تشــخیصی‪ ۸ ،‬هــزار و ‪ ۳۳۰‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی‬ ‫شــد که ‪ ۷۸۲‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬مجموع بیمــاران کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور به یک میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار و‬ ‫‪ ۶۰۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری گفــت‪ :‬متاســفانه در طــول ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته‪ ۹۱ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دســت دادنــد و مجموع جان‬ ‫باختگان این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪۶۶۳‬‬ ‫نفر رسید‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬خوشــبختانه تا کنون یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۳۵۸‬هــزار و ‪ ۵۴۱‬نفــر از‬ ‫بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارســتانها‬ ‫ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫الری ادامــه داد‪ ۳ :‬هــزار و ‪ ۶۹۶‬نفر از‬ ‫بیمــاران مبتــا به کوویــد‪ ۱۹‬در بخش‬ ‫هــای مراقبت هــای ویژه بیمارســتانها‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تا کنــون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪۵۵۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۶‬ازمایش تشــخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت گفــت‪ :‬در‬ ‫حــال حاضــر ‪ ۱۱‬شهرســتان قرمز‪۵۲ ،‬‬ ‫شهرســتان نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرستان زرد‬ ‫و ‪ ۱۶۸‬شهرستان ابی هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬شــهرهای ابــادان‪ ،‬اهواز‪،‬‬ ‫بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت‬ ‫ازادگان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬شــادگان‪ ،‬شوشــتر‪،‬‬ ‫کارون و هویــزه در وضعیــت قرمز قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫یورشیدوبارهوگوش هاییکهبدهکارنیست!‬ ‫کرونا دوباره در کشور جان گرفته؛ وضعیت برخی‬ ‫استان ها وخیم است؛ ویروس جهش یافته انگلیسی‬ ‫نیز تاخت و تازش را شــروع کرده و در تمام کشور‬ ‫بــه گردش درامده اســت و هــر ان می تواند کل‬ ‫کشور را به تسخیر دراورد‪...‬‬ ‫با اعمال محدودیت های متوســط کرونایی از ‪۱۴‬‬ ‫ابان ماه و تشــدید انها از اول اذر ماه‪ ،‬اغاز فعالیت‬ ‫طرح محله محور مقابله با کرونا تحت عنوان طرح‬ ‫شهید قاسم سلیمانی‪ ،‬افزایش تعداد ازمایش های‬ ‫تشــخیصی کرونا‪ ،‬اعمــال محدودیت تــردد بین‬ ‫اســتانی و‪ ...‬به تدریج امار بستری و فوت ناشی از‬ ‫کرونا بعد از یک پاییــز پُر مرگ‪ ،‬کاهش یافت؛ به‬ ‫طوری که در ‪ ۲۹‬اذر ماه دکتر علیرضا رییســی‪-‬‬ ‫ســخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد که‬ ‫روند بیماری در ‪ ۳۰‬اســتان کشــور نزولی شده و‬ ‫خوشبختانه هیچ شهر قرمزی نداریم‪.‬‬ ‫این کاهش تاجایی پیش رفت که در هفته چهارم‬ ‫دی ماه میزان بســتری بیماران به شــدت کاهش‬ ‫یافــت و میــزان مرگ و میر کرونایــی نیز پس از‬ ‫چندیــن مــاه در تاریــخ ‪ ۱۶‬دی مــاه مجددا دو‬ ‫رقمی شــد‪ .‬همچنین بر این اســاس میزان موارد‬ ‫ســرپایی مثبت بیماری در کل کشور نیز با کاهش‬ ‫چشمگیری روبرو شد؛ به طوری که وزیر بهداشت‬ ‫در هشــتم دی ماه ‪ ۱۳۹۹‬از کاهش حداقل ‪ ۵۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬درصدی مرگ و میر روزانه ناشــی از کرونا در‬ ‫کشور خبر داد‪.‬‬ ‫ایــن درحالی بود که وزارت بهداشــتی ها از همان‬ ‫روز بارهــا و بارهــا اعــام کردند که ایــن روند‬ ‫نزولی‪ ،‬شــکننده بوده و با هرگونه عادی انگاری و‬ ‫سهل اگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی دوباره‬ ‫در دام موجی سنگین و سهمگین گرفتار خواهیم‬ ‫شــد‪ .‬حال انکه در بســیاری از کشــورها ویروس‬ ‫کرونای جهش یافته انگلیســی گزارش شده بود و‬ ‫بر همین اساس خطر ورود این گونه ویروس کرونا‬ ‫به کشور نیز وجود داشت و در همین راستا بارها و‬ ‫بارها تاکید شــد که ویروس مرز نمی شناسد و نیاز‬ ‫به پاسپورت هم ندارد‪.‬‬ ‫امــا انگار مــردم و حتی برخی مســووالن باز هم‬ ‫به دام ارامــش پیش از طوفان کرونــا افتادند‪ .‬بر‬ ‫همین اســاس به محض ارام شدن اوضاع و نزولی‬ ‫شــدن روند بیماری در کشور‪ ،‬کاهش چشمگیری‬ ‫از رعایت پروتکل های بهداشــتی را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫به طوری که برخی با ســهل انگاری و عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬ورود به موج خیز دوباره‬ ‫و موج چهارم بیماری در کشور را رقم زدند‪ .‬دکتر‬ ‫علیرضا رییسی‪ -‬معاون بهداشت وزارت بهداشت و‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در همین راستا‬ ‫گفــت‪ :‬میزان رعایت پروتکل ها افت قابل توجهی‬ ‫داشته و در میانگین کشور ‪ ۱۴‬درصد افت پروتکل‬ ‫داریم‪ ،‬اما این موضوع در برخی استان ها با شدت‬ ‫بیشــتری افت کرده اســت‪ .‬مثال برخی شهرهای‬ ‫خوزستان میزان رعایت پروتکل های بهداشتی به‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫از طرفی‪ ،‬با وجود روند کاهشی بیماری در کشور‪،‬‬ ‫به دلیل خطر ورود ویــروس کرونای جهش یافته‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت محدودیت هایی را در رفت و امد‬ ‫به انگلیس اعمال کــرد‪ .‬همچنین به گفته وزارت‬ ‫بهداشتی ها تمام مســافرین ورودی به کشور باید‬ ‫تســت منفی کرونا داشــته و در کشور هم مجددا‬ ‫از انها تست گرفته می شــود و در صورتیکه کرونا‬ ‫مثبت باشند قرنطینه شــده و در غیر این صورت‬ ‫به انها توصیه می شــود که در محل اقامت شان به‬ ‫مدت ‪ ۱۴‬روز خود را قرنطینه کنند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬علی رغم اینکه وزارت بهداشــت بارها‬ ‫اعالم کــرد که ویروس جهش یافته انگلیســی به‬ ‫مراتب مهاجم تر از ویــروس ووهان بوده و میزان‬ ‫ســرایت پذیری و مــرگ زایــی ان چندین برابر‬ ‫ویروس قبلی اســت‪ ،‬اما گویا گوش شنوایی برای‬ ‫این حرف ها وجود نداشــت و همین موضوع باعث‬ ‫شــد که کرونا ویروس چموش انگلیسی خود را به‬ ‫ایران برســاند‪ ،‬مرزهای ایــران را درنوردد و هم از‬ ‫پایتخت ســر براورد و هم از البــرز‪ ،‬قزوین و ‪...‬به‬ ‫طوری که وزیر بهداشت روز گذشته اعالم کرد که‬ ‫دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه همه جا می شود ان را یافت‪.‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬امــا وضعیتــش متفاوت تــر از همه‬ ‫استان هاســت و هر روز بر تعداد بیماران کرونایی‬ ‫این اســتان افزوده می شود‪ .‬متاسفانه اخیرا میزان‬ ‫رعایــت پروتکل های بهداشــتی در خوزســتان‬ ‫به زیر ‪ ۲۰‬درصد رســیده و همیــن موضوع زنگ‬ ‫خطر شــیوع کرونا در این استان را به صدا درمی‬ ‫اورد‪ .‬خطــری که در صورت ادامه این روند ممکن‬ ‫است به فاجعه بدل شــده و دوباره میزان مرگ و‬ ‫میرهــا را صعودی کند‪ .‬به گفته وزیر بهداشــت‬ ‫کانون شــیوع کرونای انگلیسی در این خوزستان‪،‬‬ ‫از شــادگان اغاز شد و ســپس رامهرمز‪ ،‬اهواز و‬ ‫ابادان و قســمت های جنــوب و به خصوص غرب‬ ‫استان خوزستان را به شدت گرفتار کرد‪ .‬همچنین‬ ‫خبر‬ ‫رییس اورژانس کشور عنوان کرد‬ ‫متاســفانه کانون اصلی گرفتاری با کرونای جهش‬ ‫یافته در خوزستان مســافرینی بودند که از کشور‬ ‫همسایه‪ ،‬یعنی عراق می امدند‪.‬‬ ‫در عین حال دکتر علیرضا رییســی‪ -‬ســخنگوی‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا نیز در دوم اســفند ماه‬ ‫نســبت به ســیر شــتابان کرونا در عراق و لزوم‬ ‫مراقبــت از مرزهــای غربی هشــدار داده و اعالم‬ ‫کرده بود که در مورد مرزهای غربی باید اقدامات‬ ‫سختگیرانه برای عبور و مرور صورت گیرد‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت وزارت بهداشــت همچنین اعالم‬ ‫کرده بود که بر اســاس اخرین امار ‪ ۱۱‬شهر قرمز‬ ‫داریم که همگی در استان خوزستان هستند شامل‬ ‫شــهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشهر‪ ،‬خرمشهر‪،‬‬ ‫رامهرمز‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشــت ازادگان‪ ،‬شوشتر‪ ،‬کارون‪،‬‬ ‫هویزه و شــادگان‪ .‬همچنین در کشــور ‪ ۵۲‬شهر‬ ‫نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهر زرد و ‪ ۱۶۸‬شهر ابی داریم و به‬ ‫تعداد شهرهای نارنجی اضافه شده است‪.‬‬ ‫اوضاع خوزســتان به حدی حاد شــده اســت که‬ ‫پیشــنهاد قرنطینه شــهر مطرح شــده؛ به طوری‬ ‫که روســای بیمارستان های بزرگ اهواز در نامه ای‬ ‫خطاب به استاندار خوزستان‪ ،‬خواستار قرنطینه دو‬ ‫هفته ای اســتان خوزســتان در پی شیوع گسترده‬ ‫کرونای انگلیســی شــدند که البته هنــوز در این‬ ‫زمینه تصمیمی رســمی اعالم نشده است‪ .‬با این‬ ‫حال جمال عالمی نیسی‪ -‬فرماندار اهواز با اشاره به‬ ‫وضعیت بحرانی شــهر گفت‪ :‬بیمارستان های اهواز‬ ‫مملــو از بیماران مبتال به کرونا اســت؛ ‪ ICU‬ها‬ ‫پر هســتند و میزان تلفات و مرگ و میر باال رفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه امیدواریم مردم اهواز این وضعیت‬ ‫بحرانی را جدی بگیرند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه خیابان ها‬ ‫شلوغ است و مردم بســیاری در خیابان ها حضور‬ ‫دارند‪ .‬انتظار می رود همکاری بیشــتر شــود و این‬ ‫وضعیت خطرناک جدی گرفته شــود و مردم تنها‬ ‫برای کارهای ضروری از منزل خارج شوند‪.‬‬ ‫در عین حــال دکتر فرهــاد ابول نژادیان‪ -‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز نیز‬ ‫با اشــاره به افزایش چشــمگیر تعــداد مبتالیان‬ ‫در خوزســتان‪ ،‬در صفحه توئیتر خود نوشــت که‬ ‫با شــیوع کرونای انگلیســی تعــداد مبتالیان در‬ ‫خوزستان افزایش چشمگیری داشته و عدم رعایت‬ ‫مناســب پروتکل ها و محدودیت ها و به موجب ان‬ ‫افزایش امار بیماران بستری‪ ،‬بار سنگینی به مراکز‬ ‫بهداشتی و درمانی وارد کرده است‪.‬‬ ‫کنترل بیماری های واگیردار و کووید ‪ ١٩‬در سی سخت‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور از کنترل مناسب بیماری های واگیرهای واگیر دار و کووید ‪ ١٩‬در منطقه‬ ‫زلزله زده سی سخت خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر پیرحســین کولیوند طی بازدیدی که از منطقه زلزله زده ســی سخت داشت‪ ،‬درباره وضعیت این‬ ‫منطقه گفت‪ :‬در پی وقوع زمین لرزه ای که در شــهر ســی سخت یاســوج رخ داده بود‪ ،‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی یاسوج عملکرد خوبی داشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اغلب مصدومان به صورت سرپایی درمان شدند و سه نفر تحت عمل جراحی قرار گرفتند‬ ‫که روند درمان ان ها رو به بهبود است‪.‬‬ ‫کولیوند گفت‪ :‬مدیریت محترم دانشــگاه و عزیزان فوریت های پزشــکی و معاونــت درمان و معاونت‬ ‫بهداشت عملکرد بسیار قابل قبولی داشتند‪.‬‬ ‫وی در خصوص کنترل بیماری های واگیر دار در منطقه نیز گفت‪ :‬از این نظر کنترل خوبی انجام شده‬ ‫اســت و از نظر بحث مدیریت کووید ‪ ١٩‬و اینکه انتقال از شــهر های قرمز به اینجا صورت نگیرد نیز‬ ‫اقدامات خوبی انجام شده است‪.‬‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور افزود‪ :‬به تمام خانه ها مواد ضدعفونی کننده و ماسک تحویل داده شده‬ ‫است و اموزش های الزم انجام شده است‪.‬‬ ‫وی در خصوص اســتقرار تیم های روانشناســان و مددکاران در منطقه سی سخت هم گفت‪ :‬تیم های‬ ‫روانشناسی و مددکاری برای باالبردن سطح تاب اوری در منطقه حضور دارند و دانشگاه یاسوج عملکرد‬ ‫بسیار قابل قبول و قابل تقدیری داشته است‪.‬‬ ‫جزییاتتستانسانیواکسنتزریقی_استنشاقیکووپارس‪/‬اغازمطالعهبا‪ ۱۳۳‬نفر‬ ‫مســئول انجام مطالعه بالینی واکسن پروتئین نوترکیب رازی با اشاره به اینکه هنوز مجوز اغاز فاز اول‬ ‫کارازمایی بالینی واکسن کرونای انستیتو رازی صادر نشده است‪ ،‬گفت‪ :‬امید می رود با ارائه مجوز‪ ،‬پیش‬ ‫از اغاز سال ‪ ۱۴۰۰‬فاز اول مطالعات بالینی واکسن بر ‪ ۱۳۳‬نفر شروع شود‪.‬‬ ‫دکتــر مســعود ســلیمانی دودران‪ ،‬دربــاره زمان تقریبی اغــاز فــاز اول کارازمایی بالینی واکســن‬ ‫کرونــا انســتیتو رازی با همکاری دانشــگاه علوم پزشــکی ایران‪ ،‬گفــت‪ :‬فعال منتظر مجــوز نهایی‬ ‫ســازمان غــذا و دارو هســتیم و پس از صــدور ان کــه امیدواریم چنــد روز اینده باشــد‪ ،‬فاز اول‬ ‫مطالعــات اغاز می شــود‪ .‬به طــور کلی اعطــای مجــوز کارازمایی بالینــی مراحــل مختلفی دارد‬ ‫که دو مرحله کلیدی ان اول تشکیل و ارائه مجوز کمیته اخالق است که اواخر دی ماه مجوز کمیته‬ ‫اخالق را کســب کردیم و در مرحله دوم ســازمان غذا و دارو باید مجوز نهایی اغاز کارازمایی بالینی را‬ ‫صادر کند که در انتظار ان هســتیم و امید می رود پیش از اغاز ســال ‪ ۱۴۰۰‬فاز اول مطالعات بالینی‬ ‫شروع شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واکسن انستیتو رازی یک واکسن نوترکیب پروتئین اسپایک کووید ‪ ۱۹‬است که بخش اصلی‬ ‫ان تزریقی اســت که در روزهای اول و ‪ ۲۱‬نوع تزریقی و در روز ‪ ۵۱‬دوز استنشاقی ان ارائه می شود تا‬ ‫مخاط بینی را در برابر ویروس مقاوم ســازد‪ .‬در اصل واکسن های پروتئین نوترکیب از اساس به صورت‬ ‫تزریقی هستند‪.‬‬ ‫وی دربــاره جزییات و تعداد افرادی که در فاز اول مطالعات بالینی مورد بررســی قرار می گیرند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در فاز اول واکسن بر روی ‪ ۱۳۳‬نفر انجام خواهد شد که‪ ۱۳‬نفر اول به صورت پیش قراول و ‪۱۲۰‬‬ ‫نفر بعدی در چهار گروه ‪ ۳۰‬نفره وارد مطالعه می شوند‪ .‬برای فاز دوم هم پیش بینی شده است که ‪۵۰۰‬‬ ‫نفــر مورد مطالعه قرار گیرند‪ .‬نتایج میانی فاز اول مطالعات‪ ،‬روز ســی و پنجم از زمانی که اخرین نفر‬ ‫واکســن اول را دریافت کرد ارائه می شود و سپس با مجوز سازمان غذا و دارو تصمیم گیری می شود تا‬ ‫جزئیات فاز دوم مطالعه به چه شکل پیش رود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫درنشستاعضایشورایاسالمیشهربندرعباسبارئیسشورایعالیاستان هاتاکیدگردید؛‬ ‫‪7‬‬ ‫ضرورتتصویبطرحجامعمدیریتیکپارچهشهری‬ ‫علیرضا احمدی‪،‬رئیس شــورای عالی اســتان ها در‬ ‫نشست با اعضای شورای شهر و شهردار بندرعباس‬ ‫به احیای طرح جامع مدیریت یکپارچه شــهری و‬ ‫روستایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــورای اســامی شهر‬ ‫بندرعبــاس ‪ ،‬علیرضا احمدی در جریان ســفر دو‬ ‫روزه خود به شــهر بندرعباس در نشست با اعضای‬ ‫شورای شهر و شهردار بندرعباس با بیان اینکه یکی‬ ‫از دالیل تضعیف شــوراها عملکرد خود ان ها است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬دلیل تضعیف شــوراها خودمان هستیم‪ .‬اگر‬ ‫اعضای شورای یک شهر با یکدیگر اتحاد و همدلی‬ ‫داشــته و یکصدا باشــند با هیچ مشــکلی مواجه‬ ‫نخواهند شــد‪ .‬در مقابل شکاف و اختالف در شورا‬ ‫سبب تضعیف ان می شود‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬یکــی از دالیل عمــده ای که‬ ‫دســتگاه ها نگاه تحقیرامیزی به شورا دارند‪ ،‬بگیر و‬ ‫ببندها اســت‪ .‬وقتی برخی از اعضای شورا به دنبال‬ ‫منافع شخصی و خاص خود باشند‪ ،‬مردم این موارد‬ ‫را می بینند‪ .‬خوشبختانه این موضوع در بندرعباس‬ ‫مطرح نیســت اما در بحث کالن چنین موضوعاتی‬ ‫مطرح است‪.‬‬ ‫این مقام مســئول درباره پرداخت مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده و سهم االیندگی صنایع به بندرعباس‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬پیگیری می کنیم سهم بندرعباس از مالیات و‬ ‫عوارض کارخانه ها و صنایع بیشتر شود‪.‬‬ ‫احمدی با بیان اینکه با احیای طرح جامع مدیریت‬ ‫یکپارچه شهری و روستایی‪ ،‬دیگر هیچ کس رغبت‬ ‫نخواهد کرد به سمت شــهرهایی برود که الودگی‬ ‫دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به جد پیگیر تصویب طرح جامع‬ ‫مدیریت یکپارچه شهری در مجلس هستیم‪.‬‬ ‫عقیل مدنی رئیس شــورای استان هرمزگان گفت‪:‬‬ ‫توسعه استان هرمزگان می تواند کشور را در مسیر‬ ‫توســعه قراردهد‪ .‬توقع ما این اســت که اگر برای‬ ‫توســعه هرمزگان تالشی می شود‪ ،‬در نظر بگیریم‬ ‫که این توســعه تنها مختص هرمزگان نیست و در‬ ‫تصویب تعرفه عوارض‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری پاکدشت‬ ‫تعرفه عــوارض‪ ،‬بهــای خدمات و ســایر منابع‬ ‫درامدی شــهرداری پاکدشت برای اجرا در سال‬ ‫‪1400‬تصویــب شــد‪.‬به گزارش روابــط عمومی‬ ‫شــهرداری و شــورای اسالمی شــهر پاکدشت ‪،‬‬ ‫محسن تاجیک شهردار پاکدشت ضمن تاکید بر‬ ‫بحث ملی تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اســتان هرمزگان با بیان اینکه اگر‬ ‫گردشگری در شــهر بندرعباس و استان هرمزگان‬ ‫فعال شــود‪ ،‬گردش مالی که در ایــن زمینه ایجاد‬ ‫می شــود‪ ،‬ارزش باالتــری از گــردش مالی صنایع‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫اسالم باوقار‪،‬رئیس شورای اسالمی شهر بندرعباس‬ ‫در این جلســه گفت‪ :‬طی چند ســال اخیر سعی‬ ‫شــده‪ ،‬شــوراها را تضعیف کنند و از نهاد مردمی‬ ‫شــورا چیزی باقی نماند‪ .‬توقع داریم‪ ،‬پرداخت حق‬ ‫قانونی و حقوقی مردم شــهر بندرعباس از صنایع‬ ‫را پیگیری کنید‪.‬‬ ‫باوقــار بیان کــرد‪ :‬بزرگترین صنعــت الومینیوم‪،‬‬ ‫کشتی سازی‪ ،‬فوالد و گمرک کشور را در بندرعباس‬ ‫داریم و جز پردرامدترین شهرهای کشور می باشیم‬ ‫اما در خصوص بحث االیندگی بســیاری از صنایع‪،‬‬ ‫حق قانونی االیندگی را به شهرداری پرداخت نمی‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اســام باوقار با بیان اینکه در سال گذشته حداقل‬ ‫حق قانونی شــهر بندرعباس از عــوارض بیش از‬ ‫هزار میلیارد تومــان مطالبه بوده اما چیزی حدود‬ ‫‪ 800‬میلیون تومان پرداخت شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫صنایعی داریم که در بحث االیندگی عوارض شــان‬ ‫را در تهران پرداخت می کنند‪ .‬یکی از مشــکالت و‬ ‫اختالفاتی که در شــهرهای جنوبی کشور همواره‬ ‫وجود داشــته ناعادالنه بودن تقســیم بودجه بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس شورای شــهر بندرعباس در پایان گفت‪ :‬اگر‬ ‫توزیع عادالنه در شهرها اتفاق بیفتد‪ ،‬مردم جنوب‬ ‫کشور همیشه وفادار نظام و رهبری بوده اند‪ .‬اما این‬ ‫ناعدالتی ها موجب رنجش مردم می شود ‪.‬‬ ‫کیانوش جهانبخش‪ ،‬عضو شــورای عالی اســتانها‬ ‫و عضو شــورای شــهر بندرعباس در این جلســه‬ ‫گفت‪:‬تنها راه نجات کشور از این بیماری اقتصادی‬ ‫و ضعف عملکرد در حوزه های مختلف را برگرداندن‬ ‫امور مملکت به خود مردم دانســت و این با تقویت‬ ‫پارلمان هــای محلی صورت می گیــرد و تا زمانی‬ ‫که پارلمان های محلی به شــورا بــه جایگاه قانونی‬ ‫خود برنگردند مشــکالت کشــور بیشتر می شود و‬ ‫اسیب های بیشتری پیش می اید‪.‬‬ ‫فرزانه ارامش دیگر عضو شــورای شهر بندرعباس‬ ‫نیــز گفت‪ :‬از انجایی که بندرعباس قطب اقتصادی‬ ‫کشــور شــناخته شــده و با ســواحل و جزایری‬ ‫چون کیش‪ ،‬قشــم و هرمز همجوار اســت‪ ،‬باید به‬ ‫ظرفیت هایی که در این شــهر وجــود دارد توجه‬ ‫بیشــتری شود تا این شــهر‪ ،‬یک شهر پررنگ تری‬ ‫جلوه داده شود‪.‬‬ ‫ابتین امیری‪،‬عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس‬ ‫نیــز در این جلســه گفت‪:‬شــوراها پارلمان محلی‬ ‫هســتندوبایدبازگوکننده مطالبات و خواســته های‬ ‫مردم باشــند‪،‬اما بدلیل عدم شفاف سازی در حوزه‬ ‫اختیارات نتوانســته اند این مسئولیت را به خوبی‬ ‫ادا کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با وجود همه مشــکالت ‪ ،‬شــوراها تنها‬ ‫نهادی هستند که می تواند مطالبات و خواسته های‬ ‫مردم را بیان کنند‪ ،‬لذا تضعیف شوراها‪ ،‬چیزی جزء‬ ‫تضعیف مردم نیست‪.‬‬ ‫حجــت االســام والمســلمین احمــد عامــری‬ ‫ســیاهویی‪،‬عضو شورای اسالمی شــهر بندرعباس‬ ‫گفت‪ :‬شــهر بندرعباس در خصوص مسایل درمانی‬ ‫میزبــان مردم کرمان اســت و یکــی از بزرگترین‬ ‫معضلی که مردم اســتان را رنج می دهد این است‬ ‫که هرمزگانی ها برای درمان به استانهای همجواری‬ ‫نظیر یزد ‪ ،‬شــیراز و کرمان سفر می کنند و چاره‬ ‫اندیشــی برای این معضل بزرگ‪ ،‬نیازمند یک عزم‬ ‫جدی در شورای عالی است‪.‬‬ ‫عضو شــورای اسالمی شــهر بتدرعباس بیان کرد‪:‬‬ ‫اســتان هرمزگان فاقد یک سند چشم انداز و یک‬ ‫سند مشــترک در حوزه فرهنگی و اجتماعی است‪.‬‬ ‫می طلبد که در شورای عالی سند راهبردی تنظیم‬ ‫لزوم مشارکت مردم در پرداخت به موقع عوارض‬ ‫گفت‪ :‬تدویــن عوارض محلــی و بهای خدمات‬ ‫شــهری یکی از مهم ترین سیاست گذاری ها در‬ ‫منابع درامدی شــهرداری ها محسوب می شود‪،‬‬ ‫ایشــان مشارکت شــهروندان را موجب افزایش‬ ‫بهره وری کارها در شــهرداری دانســت و اظهار‬ ‫داشــت موفقیت شــهرداری ها در گــرو تعامل‬ ‫و مشــارکت شــهروندان در پرداخــت به موقــع‬ ‫عوارض است‪.‬شــهردار پاکدشــت در ادامه بیان‬ ‫داشــت ‪ :‬به اطالع عموم می رساند تعرفه عوارض‬ ‫محلی شــهرداری پاکدشت پس از بررسی‪ ،‬مورد‬ ‫تصویب شــورای اسالمی پاکدشــت و به تایید‬ ‫نهایی اســتانداری تهران رسیده و از ابتدای سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬قابل اجرا خواهد بود‪.‬شــهروندان محترم ‪،‬‬ ‫کارشناسان اشــخاص حقیقی و حقوقی و سایر‬ ‫عالقــه مندان مــی توانند جهــت مالحظه کل‬ ‫تعرفــه و هرگونــه بهره برداری بــه پرتال جامع‬ ‫اطالع رسانی شهرداری پاکدشت مراجعه نمایند ‪.‬‬ ‫شود که برنامه های فرهنگی شهرستان و استان ها‬ ‫به طور جامع تدوین شود در این زمینه خالء هایی‬ ‫وجود دارد که بار ســنگین رسالت های فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شهرستان ها بر دوش شهرداری می باشد‪.‬‬ ‫اســماعیل بواشــه‪،‬عضو شــورای اســامی شهر‬ ‫بندرعبــاس گفت ‪ :‬اولویت اول در شــورا ها بحث‬ ‫نظارت می باشــد که قانون هم مشخص کرده و با‬ ‫توجه به اینکه وابستگی به شهرداری ها داریم‪،‬شورا‬ ‫ها نمی توانند نظارت خود را به درستی انجام دهند‪.‬‬ ‫بواشــه گفت ‪ :‬به واســطه ی عدم تشکیل مدیریت‬ ‫واحد شــهری ‪،‬جایگاه شوراها درحال تزلزل و نزول‬ ‫اســت و اگر مدیریت واحد شــهری تشکیل شود‬ ‫شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود‪.‬‬ ‫رضا حیدری زاده ‪،‬عضو شــورای اســامی شــهر‬ ‫بندرعباس گفت ‪ :‬در اســتان هرمزگان متاســفانه‬ ‫بحث صنعت را یدک می کشــد اما سهمی غیر از‬ ‫االیندگی نداریم‪.‬‬ ‫رضــا حیدری زاده بیان کرد‪ :‬به نظر می اید که اگر‬ ‫اســتانهای جنوبی ایران شهرهای ان را جدا کنیم ‪،‬‬ ‫از چابهار‪،‬بندرعباس‪،‬منطقه مکران‪،‬بندر بوشهر‪،‬بندر‬ ‫لنگه و خرمشهر می توانند با قابلیت های مشترکی‬ ‫که دارند با رفع تضــاد قوانینی که وجود دارد می‬ ‫توانند خیلی از مباحث مربوط به گردشگری‪،‬صنعت‬ ‫دریا محور را حل نمایند‪.‬‬ ‫مجید عســکری زاده‪ ،‬عضو شــورای اسالمی شهر‬ ‫بندرعباس گفت‪ :‬در شــهر بندرعبــاس مطابق با‬ ‫شــرایط اقلیمی نیست و شــورای عالی شهرسازی‬ ‫از مرکز برای استان و شــورای عالی شهرسازی از‬ ‫مرکز برای استان تصمیماتی می گیرد که شهرهای‬ ‫جدید و قطعات تفکیکی برابر با اب و هوا و شرایط‬ ‫اقلیمی شهر بندرعباس نیست‪.‬‬ ‫عباس امینی زاده شــهردار بندرعباس گفت‪ :‬وجود‬ ‫بنادر شــهید رجایی و باهنر در شــهر بندرعباس‬ ‫بیشــتر کارکرد ملی دارند و از جهتی نقطه قوت و‬ ‫از جهت دیگر مسائلی را برای شهر ایجاد می کند‪.‬‬ ‫ضرورتجانماییمکانمناسببرایاحداثپارکمشاهیر‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شورای اسالمی‬ ‫شــهر همدان با تاکید بر ضــرورت جانمایی مکان‬ ‫مناسب برای احداث پارک مشاهیر؛ پیشنهاد داد‪ :‬با‬ ‫توجه به موقعیت شهری و شاخص های جغرافیایی‬ ‫و اجتماعی زمین مجاور عمارت نورمهال‪ ،‬بررســی‬ ‫امکان احداث پارک مشاهیر در ان سایت در دستور‬ ‫کار مدیریت شهری و دستگاه های متولی قرار گیرد‪.‬‬ ‫رضوان سلماسی در نطق پیش از دستور هشتادمین‬ ‫جلســه صحن شــورا‪ ،‬گفت‪ :‬احداث پارک مشاهیر‬ ‫پیرو پیشنهاد طراحی و اجرای فردوس فرهیختگان‬ ‫در سال نخســت دوره پنجم شورای شهر مطرح و‬ ‫مصوب شــد که با وجود چالش ها و محدودیت های‬ ‫پیش رو در دســتور کار مدیریت شــهری و به طور‬ ‫خاص حوزه معاونت خدمات شهری قرار گرفت‪.‬‬ ‫سلماســی در ادامــه ضمن ابراز تبریــک به منظور‬ ‫دریافت جایــزه بین المللی خشــت طالیی تهران‬ ‫از ســوی شــهرداری همدان در محــور فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و حفظ بافت تاریخی جشنواره؛ برگزاری‬ ‫ســمپوزیوم مجسمه ســازی مشــاهیر و رونمایی‬ ‫از تمبــر این فراخــوان را از دیگــر اقدامات قابل‬ ‫قدردانی شــهرداری همدان دانســت‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫مطالعات و پژوهش های شــورای شــهر همدان با‬ ‫بیان اینکه طرح احداث پارک مشــاهیر در دو فاز‬ ‫مجزا و پیوسته مطرح شد؛ گفت‪ :‬فاز نخست معرفی‬ ‫مشــاهیر تاریخی و فاز دوم معرفی مشاهیر معاصر‬ ‫بود کــه در حال حاضر فاز نخســت ان در مرحله‬ ‫تصویرســازی و ساخت سردیس یا تندیس مشاهیر‬ ‫تاریخی بوده و خوشــبختانه با اســتقبال بی نظیر‬ ‫تعداد قابل توجهی از هنرمندان مطرح کشور روبه رو‬ ‫شده است‪ .‬سلماسی ادامه داد‪ :‬علی رغم ارائه برنامه‬ ‫زمان بنــدی و پیگیری های صــورت گرفته در این‬ ‫زمینه و با توجه به الزامات و شــاخص ای طراحی‬ ‫پارک مشــاهیر‪ ،‬جانمایی پیشنهادی ان به دفعات‬ ‫دچار تغییر و جابجایی شــد؛ به طوری که هم اکنون‬ ‫پس از برگزاری فراخوان طراحی سردیس و تندیس‬ ‫مشاهیر‪ ،‬متاسفانه هنوز محل قطعی و مناسبی برای‬ ‫طراحی و احداث این پارک معرفی نشده است‪ .‬وی‬ ‫معتقد اســت‪ :‬تجارب موفق شهری بدون خروجی‬ ‫ماندگار و قابل ارائه‪ ،‬مشمول گذر زمان خواهد شد‬ ‫و اهداف تعریف شــده برای این مهم به طور قطعی‬ ‫و کامل‪ ،‬محقق نمی شــود‪ .‬سلماسی افزود‪ :‬در این‬ ‫راســتا تجربه موفق برگزاری «جشنواره شهروندان‬ ‫برگزیده همدان» در ‪ ۲‬سال گذشته‪ ،‬لزوم راه اندازی‬ ‫تاالر برگزیدگان جشــنواره در راســتای ماندگاری‬ ‫اهداف ان را به خوبی نمایان ساخت‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های شــورای شهر‬ ‫همدان همچنین گفت‪ :‬در خصوص پارک مشاهیر‬ ‫هم عدم تعریف فضای مناســب بــرای به نمایش‬ ‫دراوردن دستاوردهای ســمپوزیوم مجسمه سازی‬ ‫مشاهیر‪ ،‬رسالت این پروژه را از ابتر خواهد گذاشت‬ ‫و همچنین بازتاب اجتماعی و بهره مندی شــهر از‬ ‫ان‪ ،‬قابل ارزیابی نخواهد بود؛ از این رو تســریع در‬ ‫جانمایی مناســب برای احداث پارک مشاهیر قبل‬ ‫از به پایان رســیدن ساخت سردیس و تندیس های‬ ‫این ســمپوزیوم ضروری اســت‪ .‬سلماســی اظهار‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به فعالیت ‪‎‬هــای فرهنگی و اجتماعی‬ ‫اخیر شــهرداری و اقدامات صورت گرفته در شهر‬ ‫همدان به ویژه در رابطه با پیگیری های شــهرداری‬ ‫در زمینه حفــظ عمارت نورمهال و حریم ان‪ ،‬پیرو‬ ‫مذاکرات متعدد با کمیته امــداد امام خمینی(ره)‬ ‫برای تملک پالک مجاور این عمارت واجد ارزش و‬ ‫تغییر کاربری ان به فضای سبز؛ انتظار می رود این‬ ‫مهم هر چه سریع تر با هدف احداث پارک مشاهیر‪،‬‬ ‫مورد پیگیری و بررســی قرار گیرد‪.‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫تحقق این امــر عالوه بر حفظ میــراث تاریخی و‬ ‫معرفی مشاهیر همدان‪ ،‬مهر تایید دیگری بر احترام‬ ‫به سابقه تاریخی شــهر و فرهنگ دوستی مدیران‪،‬‬ ‫برنامه ریزان و شهروندان این شهر خواهد بود‪.‬‬ ‫انتخاب نمونه های کشاورزی به‬ ‫افزایش ضریب دانش کشاورزی در‬ ‫مزارع کمک می کند‬ ‫گفــت ‪ :‬یکی از دالیل برگزاری چنین جلســاتی و‬ ‫در عین حال انتخاب نمونه های کشــاورزی تالش‬ ‫جهت افزایش ضریب دانش در عرصه کشــاورزی و‬ ‫الگو گیری از تجربه های مفید کشــاورزان نمونه و‬ ‫افزایش ضریب نفوذ دانش کشــاورزی است‪.‬رئیس‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در سی و‬ ‫پنجمین دوره مراسم معرفی و تجلیل از برگزیدگان‬ ‫بخش کشــاورزی با حضور معاونت امور هماهنگی‬ ‫اقتصادی استاندار ‪،‬رئیس سازمان و مدیران سازمان‬ ‫در سالن شهدای دولت برگزار شد ضمن خیر مقدم‬ ‫بــه اعضا حاضر در جلســه گفت ‪ :‬یکــی از دالیل‬ ‫برگــزاری چنین جلســاتی و در عین حال انتخاب‬ ‫نمونه های کشــاورزی تالش جهت افزایش ضریب‬ ‫دانش در عرصه کشــاورزی و الگو گیری از تجربه‬ ‫های مفید کشــاورزان نمونه و افزایش ضریب نفوذ‬ ‫دانش کشــاورزی اســت‪.‬مهندس حاتمی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬طی چند سال اخیر با حمایت مدیران ارشد‬ ‫اســتان توفیقات خوبی در عرصه کشاورزی استان‬ ‫حاصل شده اســت و امروز کشاورزی استان حرف‬ ‫های بسیاری برای گفتن دارد‪.‬حاتمی افزود ‪ :‬امروز‬ ‫میزبان ‪ ۷۷‬نفر از نمونه های استانی هستیم که در‬ ‫‪ ۹۰‬رشته ملی رقابت داشته اند و در این رقابت ‪۱۰‬‬ ‫نفر از کشاورزان موفق به کسب رتبه برتر شده اند‪.‬‬ ‫حاتمی در ادامه با اشــاره به تولیدات اســتان طی‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬افزود ‪ :‬طی سال جاری موفق شدیم علی‬ ‫رغم محدودیت ها تولیدات اســتان را به ‪ ۵‬میلیون‬ ‫‪ ۷۸‬هزار تن برســانیم و این مهم با تالش چشمگیر‬ ‫کشــاورزان و مدیران صورت گرفته و این در حالی‬ ‫است که تولیدات کشاورزی استان پیش از انقالب‬ ‫‪ ۸۰۰‬هزار تن بوده است‪.‬‬ ‫شــهرداری بندرعباس‪ ،‬رضا پرویــز در این ارتباط‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ســازمان عمران و باز افرینی فضاهای‬ ‫شهری برای سال جاری ‪ ۵٠‬پروژه را در دستور کار‬ ‫قرار داده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این پروژه ها شــامل پروژه های مرمت و‬ ‫ترمیم نوارهای حفاری‪ ،‬احداث بوستان صدف‪ ،‬دور‬ ‫برگردان ازادراه شهیدرجایی‪ ،‬دور برگردان و اصالح‬ ‫شیب بندی بلوار پاسداران‪ ،‬اجرای زیباسازی ورودی‬ ‫و تعمیــرات ســاختمان اداری‪ ،‬اورهال و ســاخت‬ ‫استخر قیر کارخانه اسفالت سازمان عمران و غیره‬ ‫است‪.‬رئیس ســازمان عمران و بازافرینی شهرداری‬ ‫بندرعباس خاطرنشــان کرد‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون ‪ ٢٩‬پروژه عمرانی به بهره برداری رســیده و‬ ‫‪ ٢١‬پروژه دیگر نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫پرویز با بیان اینکه هزینه پروژه های انجام شده در‬ ‫سال ‪ ١٣٩٩‬بالغ بر ‪ ۴٧٢‬میلیارد ریال است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫قدردان صبوری مردم در تکمیل پروژه های شهری‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در ادامه ســخنانش نیز با اظهار‬ ‫اینکه کمبود قیر و افزایش مصالح ساختمانی اجرای‬ ‫پروژه های عمرانی را دشوار کرده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫با این وجود در تالش هستیم‪ ،‬با همت همکاران پر‬ ‫تالش در مجموعه ســازمان عمران‪ ،‬شرایط را برای‬ ‫ارائه خدمات بهتر به مردم فراهم کنیم‪.‬‬ ‫هفتمیــن دوره مســابقات قران کریم ســازمان‬ ‫پزشــکی قانونی کشور در رشــته های مفاهیم و‬ ‫شــفاهی و در گروه های خواهران و برادران اعالم‬ ‫شد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش در این دوره مسابقات قرانی‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰۰‬نفــر از همکاران پزشــکی قانونی‬ ‫سراســر کشــور و یا خانواده های انان در رشــته‬ ‫های مفاهیم و شــفاهی (حفــظ‪ ،‬ترتیل‪ ،‬قرائت و‬ ‫اذان) شــرکت کردند که از این میان شش نفر از‬ ‫استان کرمانشاه موفق به کسب جایگاه اول تا سوم‬ ‫شدند ‪.‬‬ ‫اســامی همکاران این اداره کل که موفق به کسب‬ ‫جایگاه اول تا سوم شدند به شرح زیر است‪:‬‬ ‫در رشته مفاهیم‪:‬‬ ‫محمد نیکان تبار‪ ،‬فرزاد سلگی‪ ،‬فرشته سلگی(هر‬ ‫سه نفر رتبه سوم)‬ ‫رشته ترتیل برادران زیر ‪ ۱۶‬سال‬ ‫محمدطاها عبدالهی راد کرمانشاه(رتبه دوم)‬ ‫رشته ترتیل برادران بزرگسال‬ ‫معاذ کردبهمنی کرمانشاه (رتبه دوم)‬ ‫عبدالسالم کردبهمنی کرمانشاه (رتبه سوم)‬ ‫گفتنی اســت این مسابقات طی دو مرحله استانی‬ ‫و کشوری برگزار شــد‪ .‬در مرحله اول رشته های‬ ‫شــفاهی فایل هــای دریافتی از اســتان ها مورد‬ ‫داوری قــرار گرفــت و برترین ها بــه مرحله دوم‬ ‫کشــوری راه یافتنــد‪ .‬مرحله دوم نیــز به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانســی و با حضور داوران در گروه های‬ ‫خواهران و برادران برگزار شد‪.‬‬ ‫دو مرحله مســابقه مفاهیم نیز به صورت تســتی‬ ‫انالین اجرا شد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان جهاد کشاورزی اســتان کرمانشاه‬ ‫در ســی و پنجمین دوره مراســم معرفی و تجلیل‬ ‫از برگزیدگان بخش کشــاورزی بــا حضور معاونت‬ ‫امور هماهنگی اقتصادی اســتاندار ‪،‬رئیس سازمان‬ ‫و مدیران سازمان در سالن شــهدای دولت برگزار‬ ‫شــد ضمن خیر مقــدم به اعضا حاضر در جلســه‬ ‫اجرای ‪ ٢٩‬پروژه توسط سازمان عمران و‬ ‫بازافرینیشهرداریبندرعباس‬ ‫رئیس ســازمان عمــران و بازافرینی شــهرداری‬ ‫بندرعباس از انجام ‪ ٢٩‬پروژه توســط این سازمان‬ ‫خبــر داد و گفت‪ ٢١ :‬پروژه دیگر نیز در حال انجام‬ ‫است‪.‬‬ ‫بــه گزارش مدیریــت ارتباطات و امــور بین الملل‬ ‫درخشش اداره کل پزشکی قانونی‬ ‫استانکرمانشاهدرمرحلهنهایی‬ ‫مسابقاتقران‬ ‫نفــرات برتر هفتمین دوره مســابقات قران کریم‬ ‫ســازمان پزشــکی قانونی کشــور در رشته های‬ ‫مفاهیــم و شــفاهی و در گروه هــای خواهران و‬ ‫برادران اعالم شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی‬ ‫اســتان کرمانشاه‪ ،‬اســامی برندگان و نفرات برتر‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4131‬‬ ‫خبر‬ ‫تمجید معاون طرح و برنامه وزارت صمت‬ ‫از تولید ریل در ذوب اهن اصفهان‬ ‫بهادری ‪//‬ســعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت در در بازدید از غرفه ذوب اهن اصفهان در‬ ‫یازدهمین همایش و نمایشــگاه چشــم انداز صنعت فوالد وسنگ اهن ایران با نگاهی به بازار ‪ ،‬از تولید‬ ‫ریل و محصوالت صنعتی توســط این مجتمع عظیم صنعتی تمجید کرد ‪.‬زرندی تولید این محصوالت‬ ‫را نشــان دهنده توانایی ذوب اهن اصفهان برای رقابت در عرصه های جهانی دانســت و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که با تامین مواد اولیه الزم ‪ ،‬مشــکلی در تولید این محصوالت مهم از جمله ریل نداشــته باشــیم‬ ‫‪.‬زرندی در خصوص ضرورت عدم ورود شــرکت های معدنی به حوزه صنایع پایین دستی و تولید فوالد‬ ‫که منجر به بحران تامین مواد اولیه برای تولید کنندگان بزرگ این صنعت شــده اســت گفت ‪ :‬معادن‬ ‫نباید در حوزه هایی که با اشباع تولید مواجه هستیم ورود کنند و هر واحد فوالدی که ایجاد می شود‬ ‫باید تامین مواد اولیه برای ان تضمین شــده باشــد ‪.‬وی افزود ‪ :‬برای سرمایه گذاری های جدید تالش‬ ‫می شــود که حلقه های زنجیره فوالد در حوزه یکدیگر ورود نکنند تا شــاهد این مشــکالت در تامین‬ ‫مواد اولیه نباشیم ‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ اریانفر فرمانده قرارگاه غرب نزاجا در مراسم دومین جشنواره نهضت عظیم ساخت منازل‬ ‫سازمانی به روش تهاتری نزاجا‪:‬‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری راهبرد و چراغ راه پیش روی نیروی زمینی ارتش‬ ‫جمهوری اسالمی ایران است‪ ،‬این طرح ها مزین به نام امامان معصوم (ع) به‬ ‫ویژه امام حسن عسکری (ع) مزین شده است‬ ‫امیــر حیدری وجــود خود را در خدمت به کارکنان نزاجا ذوب کرده اســت‪ ،‬تهاتر یک فرایند بســیار‬ ‫پیچیده و طاقت فرساســت‪ ،‬مجموعه وزارت دفاع‪ ،‬معاونت مهندســی ارتش در این مهم کوشا و نقش‬ ‫مهمی داشتند‪.‬‬ ‫پیمانکاران ما در شرایط تحریم های ظالمانه با سرمایه خود در راستای ارتقای ساختار معیشت کارکنان‬ ‫نزاجا پای کار امدند‪ ،‬ســربازان و فرماندهان در اوج تعالی روحی و معنوی اماده شهادت در راه دفاع از‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران هستند‪.‬‬ ‫با بهره برداری از پروژه های گازرسانی به ‪ 32‬روستای استان همزمان با دهه‬ ‫مبارک فجر استان اردبیل به عنوان استان سبز شناخته می شود‬ ‫به گزارش لطف اله حنیفه خبرنگار اردبیل ‪ .‬روابط عمومی شــرکت گاز استان اردبیل‪ ،‬سردار اسماعیلی‬ ‫مدیر عامل این شــرکت با اعالم این خبر گفت‪ :‬به لحاظ گازرســانی به روســتاها عالرغم شرایط اب و‬ ‫هوایی و صعب العبور بودن برخی مناطق عملکرد مطلوبی داشته ایم به نحوی که تابحال کلیه ‪ 29‬شهر‬ ‫اســتان از نعمت گاز طبیعی با ضریب نفوذ ‪ 100‬درصدی بهره مند می باشــند و در حوزه گازرسانی به‬ ‫روســتاها نیز با بهره مندی ‪ 32‬روستای دیگر طی دهه فجر امسال ضریب نفوذ گاز طبیعی در روستاها‬ ‫به ‪ 96‬درصد می رسد و استان اردبیل در زمره استانهای سبز کشور از لحاظ گازرسانی قرار میگیرد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬هم اکنون کلیه روســتاهای باالی ‪ 20‬خانوار در ســطح شهرستانهای سرعین و نمین از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند می باشند و ضریب نفوذ گاز طبیعی در بخشهای روستایی این شهرستانها‬ ‫به ‪ 100‬درصد رســیده است و در ســایر شهرستانها نیز عملکرد مطلوبی از لحاظ گازرسانی به روستاها‬ ‫گزارش می شود‪.‬‬ ‫سردار اسماعیلی با بیان اینکه پروژه های گازرسانی در مناطق جنوبی استان به لحاظ توپوگرافی منطقه‬ ‫و صعب العبور بودن مســیر عبور شــبکه های گازرسانی ‪ ،‬مصداق تالش جهادی کارکنان و پیمانکاران‬ ‫این شرکت می باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون پروژه های گازرسانی به ‪ 28‬روستای شهرستانهای خلخال‬ ‫و کوثر در بخش جنوبی اســتان در دســت اجراء می باشد که همزمان با دهه مبارک فجر ‪ 10‬روستای‬ ‫این شهرســتانها با اعتباری بالغ بر ‪ 68‬میلیارد ریال و تحت پوشــش قرار دادن ‪ 598‬خانوار روستایی از‬ ‫نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند و مابقی روستاها نیز تا پایان سال ‪ 1400‬گازدار خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در پایان با تشریح امار عملکردی این شرکت در جذب مشترکین‬ ‫گاز طبیعی اظهار داشت‪ :‬هم اکنون این شرکت به بیش از ‪ 507‬هزار مشترک در سطح استان خدمات‬ ‫ارایه می نماید که بالغ بر ‪ 135‬هزار مشترک که قریب به ‪ 27‬درصد کل مشترکین را شامل می شوند‬ ‫مدیرکلاوقافکرمانشاه‪:‬‬ ‫ظرفیت های نیات واقفین کرمانشاه برای مقابله با کرونا بسیج شد‬ ‫حجت االسالم محمد صالحی در مراسم تجلیل از ‪ ۸۶‬مبلغ جهادی استان کرمانشاه در عرصه سالمت و‬ ‫مقابله با ویروس کرونا که با حضور مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت های سازمان اوقاف و امور خیریه‬ ‫در اســتان مقدس امامزاده ابراهیم شهر کرمانشاه برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از ابتدای شیوع ویروس کرونا‬ ‫تاکنون تمام ظرفیت های ســازمان اوقاف برای مقابله با این ویروس منحوس به میدان امد‪.‬وی با بیان‬ ‫اینکه در شــرایطی که جهان در اثر این ویروس با مشکالتی از جمله دستبرد به فروشگاه ها مواجه بود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تمام ظرفیت های اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه از محل اجرای نیات واقفین این‬ ‫اســتان برای مقابله با این ویروس بسیج و هزینه شــد‪.‬مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با‬ ‫تاکید بر اینکه روحانیون مدافعان گمنام حوزه ســامت بودند که در بیمارستان ها به بیماران مبتال به‬ ‫کرونــا خدمت می کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مبلغان جهادی در بخش های مختلف از جمله تدفین‪ ،‬توزیع‬ ‫بسته های معیشــتی‪ ،‬دارو و درمان خالصانه به ارائه خدمت به مردم استان کرمانشاه پرداختند‪.‬صالحی‬ ‫افزود‪ :‬اداره کل اوقاف و امور خیریه اســتان کرمانشاه از ابتدای شیوع ویروس کرونا تاکنون ‪ ۷۰‬میلیارد‬ ‫ریال بسته معیشتی در بین نیازمندان و اقشار اسیب دیده این استان توزیع کرد‪.‬‬ ‫دو پروژه سیار و ثابت مخابراتی در منطقه‬ ‫مسکن های مهر گلشهر ارومیه به بهره برداری رسید‬ ‫مدیرعامل مخابرات اذربایجان غربی گفت‪ :‬همزمان با افزایش ساکنین منطقه گلشهر ارومیه و سکونت‬ ‫تعداد قابل توجهی از مشــترکین در مساکن مهر این منطقه‪ ،‬مخابرات منطقه اذربایجان غربی در طرح‬ ‫های مختلفی نسبت به ارتقاء زیرساخت ها و ظرفیت های سیار و ثابت گلشهر اقدام کرده است‪.‬‬ ‫چنگیــز نوری افــزود‪:‬در جدید ترین این طرح ها‪ ،‬به منظور تقویت انتــن دهی‪ ،‬دیتا و ارتباطات تلفن‬ ‫همراه‪ ،‬سایت ‪ 4G‬مساکن مهر گلشهر به شبکه مخابراتی شهر ارومیه افزوده است‪.‬‬ ‫وی در این خصوص افزود‪ :‬همچنین کافوی «ای پی بیس» گلشهر به منظور تقویت و افزایش ظرفیت‬ ‫های تلفن ثابت در این منطقه نیز به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫رهاسازی‪125‬هکتاراراضیملیدربندرعباس‬ ‫گروه اســتان ها _ هرمزگان_ فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف ‪ 125‬هکتار زمین خواری به‬ ‫ارزش‪ 625‬میلیارد ریال در شهرســتان بندر عباس خبر داد‪ .‬بــه گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس‪،‬‬ ‫ســردار»غالمرضا جعفری» در تشریح این خبر اظهار داشت‪ :‬ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان در‬ ‫راســتای طرح عملیاتی مبارزه با جرایم اقتصادی و در پی خبری مبنی بر اینکه فردی ســود جو اقدام‬ ‫به تصرف غیر قانونی اراضی ملی کرده اســت‪ ،‬موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران این پلیس‬ ‫قرار گرفت‪.‬وی افزود‪ :‬با بررســی ها و اســتعالم گرفته شده مشخص شــد‪ ،‬اراضی ملی به میزان ‪125‬‬ ‫هکتار ازســوی متهم به صورت غیر قانونی تصرف شده است‪.‬فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه با‬ ‫هماهنگی مراجع قضائی اراضی موصوف خلع ید شــد‪ ،‬گفت ‪:‬کارشناسان ارزش زمین های مورد نظر را‬ ‫‪ 625‬میلیارد ریال براورد کرده اند‪.‬این مقام انتظامی خاطر نشان کرد‪ :‬در این رابطه یک متهم دستگیر‬ ‫که با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد‪.‬‬ ‫در سال جاری با یکپارچه سازی شرکت های ابفا شهری و روستایی صورت گرفت‪:‬‬ ‫شستشوی‪ 630‬هزار متر مکعب مخازن اب در استان اصفهان‬ ‫از ابتدای ســال تاکنون بیش از ‪ 630‬هزارمترمکعب از مخازن اب در شهرها و روستاهادر سطح استان‬ ‫اصفهان شستشو شد‪ .‬بهادری ‪//‬مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت اب و فاضالب شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬از ابتدای ســال جاری تاکنون‪ ،‬در راســتای ســطح کمی و کیفی اب شرب در شهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان بیش از ‪ 683‬باب مخزن اب مورد گندزدایی و شستشو قرار گرفت‪.‬فهمیه امیری با‬ ‫اشــاره به فرایند گندزدایی اب شــرب اعالم کرد‪ :‬با یکپارچه سازی شــرکتهای ابفا شهری و روستایی‬ ‫‪ 12‬ســامانه گندزادیی کلر زن گازی از مدار خارج شد و به منظور فرایند گندزادیی سریعتر و دقیق تر‬ ‫ســامانه الکترولیز نمک طعام و محلولی جایگزین ســامانه کلر زن گازی شد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت ابفا‬ ‫استان اصفهان با به روز کردن تجهیزات ازمایشگاهی و نیز بهره مندی از دانش روز دنیا درصدد تامین‬ ‫و توزیع اب شرب و سالم وبهداشتی به مردم در سطح شهر و روستا در سطح استان دارد وتا کنون در‬ ‫این راستا موفق عمل نموده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 12‬رجب ‪1442‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 6‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 24‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4131‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور ‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫تحریف تاریخ؛ از برخی هیئت ها تا «اخراجی ها»‬ ‫اسماعیل امینی با اشاره به دســت بردن در وقایع تاریخی؛ از شعرهایی که در برخی‬ ‫هیئت ها خوانده می شــود گرفته تا فیلم «اخراجی هــا»‪ ،‬در عین حال از این که اغراق‬ ‫و مبالغه ای که از زبان شــعر می شنویم تحریف نیســت‪ ،‬می گوید‪.‬این شاعر و مدرس‬ ‫دانشــگاه درباره حدود استفاده از اغراق در ادبیات به ویژه در شعر و نیز تحریف تاریخ‬ ‫در اثــار ادبی اظهار کرد‪ :‬وقتی از اثار ادبی صحبت می کنیم‪ ،‬به دو دســته نثر و نظم‬ ‫تقسیم می شود؛ نثرها (مثل حکایت ها) منطق روایتی دارند و منطق روایتی مثل علم‬ ‫تاریخ نیســت‪ ،‬مولف واقع ه را بازافرینی و بازسازی می کند‪ ،‬بنابراین طبعا جنبه روایی‬ ‫به ان می دهد و ممکن اســت که از تخیل خودش و از بعضی جاذبه های داستانی هم‬ ‫در کارش استفاده کند؛ این رایج است‪.‬او سپس گفت‪ :‬حتی گاهی کسانی از روی اثار‬ ‫ادبی اقتباس دیگری می کنند‪ ،‬مثال فیلم نامه می نویســند یا تئاتر درســت می کنند‪،‬‬ ‫این ها هم مجــددا تغییراتی در اثار می دهند تا خط روایــت جدیدی در ان ها ایجاد‬ ‫کنند‪ .‬کسی هم که داستان یا حکایت می خواند این را می داند که روایت علمی نیست‬ ‫و داســتان است‪ ،‬مثل کسی که به دیدن تئاتر می رود و می داند که این تئاتر بازگویی‬ ‫نقطه به نقطه تاریخ نیست‪ .‬دیگر این که اساسا زبان شعر با زبان داستان فرق می کند‪،‬‬ ‫زبان شــعر عاطفی تر است‪ ،‬یعنی گزاره های ان عاطفی هستند‪ ،‬به نحوی که نمی توان‬ ‫گفت صحیح یا غلط اســت‪ ،‬باید گفت زیباست یا نازیباســت‪ .‬وقتی شعر می خوانید‬ ‫طبعا می دانید که با زبان شــعر مواجه هستید و بنابراین اصال توقع نمی رود که زبان‬ ‫شــعر بیان گر عینی وقایع باشد‪.‬اسماعیل امینی همچنین درخصوص اثار ادبی ای که‬ ‫براساس سنت ها نوشته می شــوند بیان کرد‪ :‬شعرهایی که در پشت ان ها سنت (چه‬ ‫سنت مربوط به سیره ائمه اطهار‪ ،‬شخصیت های دینی‪ ،‬رخدادهای مربوط به دین و ‪)...‬‬ ‫هست‪ ،‬در این موارد کسی نمی تواند در بنیان های حکایت دست ببرد‪ .‬در این جا ممکن‬ ‫اســت که شاعر از هنروری های شــاعرانه استفاده کند‪ ،‬مثال محتشم که در مورد امام‬ ‫حسین(ع) می گوید‪« :‬این ماهی فتاده به دریای خون که هست‪ /‬زخم ستاره بر تنش‬ ‫افزون حســین توست»؛ غلو اســت اما غلوی که مناسب فضای عاطفی است و حرف‬ ‫علمی ای نزده‪.‬او ســپس با بیان این که وقتی شعر می خوانیم می دانیم با متن عاطفی‬ ‫مواجه هســتیم و نه متــن علمی و تحلیلی گفت‪ :‬اما اگر کســی رخدادها را تحریف‬ ‫کند یا اصال با وقایع اشــنا نباشد‪ ،‬این اشــکال دارد‪ .‬برخی مقاتل و کتاب های تاریخ‬ ‫را نخوانده انــد و به این ترتیب در رخدادها دســت می برند‪ .‬و این فقط به رخدادهای‬ ‫مذهبی هم مربوط نیســت‪ ،‬اساسا در مورد هر گونه از شعری که سنت پشت سر ان‬ ‫باشد‪ ،‬همین طور است‪ .‬مثال فردوســی «شاهنامه» را از روی متون نثر مثل شاهنامه‬ ‫ی است که ممکن است توصیفات را گسترش داده‬ ‫ابومنصوری نوشته است‪ ،‬این درحال ‬ ‫و جزئیات بیشتری بیان کرده باشد اما در وقایع دست نبرده‪ .‬صرفا جزئیات و توصیفات‬ ‫را به اقتضای کار داستان توسعه داده و هنروری خودش را نشان داده است اما در اصل‬ ‫وقایع دســت نبرده‪.‬نویسنده کتاب «جلسه شعر» افزود‪ :‬در اصل کسی در وقایعی که‬ ‫سنت پشت ان هاست‪ ،‬دست نمی برد‪ ،‬اگر هم ببرد‪ ،‬نشان دهنده بی ذوقی یا بی اطالعی‬ ‫اوســت؛ مثل شــعرهای جدیدی که در بعضی هیئت ها می خوانند‪ .‬بعضی ها چون به‬ ‫کتاب ها و مقاتل معتبر مراجعه نمی کنند‪ ،‬همین چیزهایی را که از دیگران شنیده اند‬ ‫تکرار می کنند و هر سال هم چیزهایی به ان ها اضافه می شود‪ .‬اما مسئله این است که‬ ‫این فقط درباره وقایع خیلی دور هم نیست‪ ،‬درباره وقایع نزدیک مثل جنگ تحمیلی‬ ‫هم اتفاق می افتد که نقش یکی را کمرنگ تر‪ ،‬نقش دیگری را پررنگ تر و اسم عده ای‬ ‫را هــم اصال حذف می کنند‪ .‬برای مثال فیلم «اخراجی ها» که من در جلســه نقد ان‬ ‫حضور داشتم‪ ،‬وقتی به اقای ده نمکی‪ ،‬کارگردان ان گفتم که ادم هایی که در این فیلم‬ ‫نشــان داده اید اصال به این شکل نبوده و رزمنده ها این طور نبودند و اصال مناسبات به‬ ‫این شــکل نبوده و شما یک مشت شوخی و جک های به روز را از اینترنت به ادم های‬ ‫واکنش ساترا به خبر اجازه پخش ندادن به برنامه علی کریمی‬ ‫معاون ساترا به خبر «اجازه پخش ندادن به برنامه‬ ‫ویژه علــی کریمی درباره انتخابات فدراســیون»‬ ‫واکنش نشان داد و اعالم کرد‪« ،‬درخواست برنامه‬ ‫تی وی تاک در مسیر رسیدگی است‪».‬‬ ‫در مطلب ارسالی از سوی روابط عمومی سازمان‬ ‫تنظیم مقررات رســانه های صوت و تصویر فراگیر‬ ‫به نقل از علی ســعد ـ معــاون کاربران و تنظیم‬ ‫گری اجتماعی ساترا ـ امده است‪:‬‬ ‫«ضمــن تکذیب خبر منتشــره مبنــی بر عدم‬ ‫صدور مجوز در برخی از رسانه ها‪ ،‬اعالم می شود‬ ‫یکشنبه ‪ ۳‬اسفند ماه درخواستی از سوی فیلیمو‬ ‫برای پخش برنامه یکی از کاندیداهای فدراسیون‬ ‫فوتبال به دبیرخانه ساترا وصول شد که در مسیر‬ ‫معمول برای این برنامه ها قرار دارد‪.‬‬ ‫‏این برنامه به دلیل ســاختار حرفه ای و نمایشی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫در دســتور کار دبیرخانه قرار گرفته است‪ .‬فرایند‬ ‫در نظر گرفته شده برای همه محتواهای نمایشی‬ ‫حرفه ای یکســان اســت که درخصــوص برنامه‬ ‫همرفیق و سریال های قورباغه‪ ،‬خوب بد جلف و ‪...‬‬ ‫طی شده و رسانه های صوت و تصویر برنامه های‬ ‫خود را طی این فرایند منتشر کرده اند‪.‬‬ ‫‏در صورتی که برنامه در دســته بندی نمایشــی‬ ‫حرفه ای قرار نمی گرفت امکان پخش از صفحات‬ ‫شخصی افراد در رسانه های کاربر محور را داشت‬ ‫و به فرایند فوق الذکر نیاز نداشت‪».‬‬ ‫در روزهای اخیر برخی رســانه ها از اجازه پخش‬ ‫ندادن به برنامه ویژه علی کریمی درباره انتخابات‬ ‫فدراســیون فوتبال در شبکه نمایش خانگی خبر‬ ‫داده و عنوان کرده بودند محتوای این برنامه برای‬ ‫پخش عمومی مناسب شــناخته نشده است‪ .‬این‬ ‫رســانه ها این رویکرد جدید را در امتداد عملکرد‬ ‫ســاترا درباره ممانعــت از پخــش برنامه عادل‬ ‫فردوسی پور در شبکه نمایش خانگی و اینترنتی‬ ‫عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫دهه ‪ ۶۰‬نســبت دادید‪ ،‬گفت که من این کار را کردم که جذاب شــود و نسل جدید‬ ‫خوشش بیاید! هر ســال هم در تلویزیون با همین مشکالت مواجه هستیم‪ ،‬هر سال‬ ‫درباره تاریخ انقالب‪ ،‬نیروهای موثر در ســرنگونی سلطنت و رخدادهای بعد از ان یک‬ ‫روایت عجیب و غریب جدید ارائه می دهند که اساســا هیچ نسبتی با واقعیت ندارد‪.‬او‬ ‫ســپس بار دیگر به تفاوت بیان از زبان شعر اشاره و اظهار کرد‪ :‬البته وقتی ما اغراق را‬ ‫از زبان شعر می شنویم‪ ،‬فرق می کند‪ .‬اغراق و مبالغه ای که در شعر می شنویم‪ ،‬تحریف‬ ‫نیست‪ .‬اگر کسی بگوید که من هزار سال چشم به راهت می نشینم‪ ،‬غیرمنطقی است‬ ‫ولی چون حرفی عاطفی اســت‪ ،‬ان را در شعر می پذیریم‪ .‬البته مخلوط کردن این ها‬ ‫هم غلط اســت؛ اخیرا دیده ام عده ای بــی ذوق که ادعای دانش ادبی هم دارند و بعضا‬ ‫دکترای ادبیات هســتند درباره شــعر از این پرت وپالها می گویند‪ ،‬مثال می گویند که‬ ‫معشــوق را قد سرو تصور کنید‪ ،‬این که هیوال می شــود! معلوم است که او اصال زبان‬ ‫شــعر را نمی شناسد و ادم بی ذوقی اســت‪ .‬اتفاقا بازار این ها هم االن داغ است‪ ،‬از این‬ ‫چیزها در اینترنت می گذارند و خیلی هم مشــتری دارند چون حرف عجیب و غریب‪،‬‬ ‫ساده لوحانه و ابلهانه معموال خیلی مشتری دارد‪.‬‬ ‫امینی در ادامه به اقســام اغراق اشــاره کرد و گفت‪ :‬قدیمی ها مبالغه‪ ،‬اغراق و غلو را‬ ‫دســته بندی دقیقی کرده اند‪ ،‬مثال گفته اند که مجموع این ها کم و زیاد کردن واقعیت‬ ‫اســت و اگر در حدی باشــد که عادی و عقالنی باشد (مثال «ده بار به تو گفتم»‪ ،‬یک‬ ‫مرتبه است و مرتبه دیگر این است که عقل بپذیرد ولی عادی نباشد (مثال «صدبار به‬ ‫تو گفتم»)‪ ،‬مرتبه دیگری هم هست که هم غیرعقلی و هم غیرعادی باشد (مثال «زبانم‬ ‫ی است‪ .‬ضمن‬ ‫مو دراورد»)؛ هر ســه از نظر هنری پذیرفته اســت چون مسئله عاطف ‬ ‫این که اغراق و غلو جزء ابزارهای برجسته ســازی در شعر است‪ ،‬منتها این که چقدر با‬ ‫ظرافت و هنرمندی و متناسب با موضوع به کار برده شود‪ ،‬مهم است‪.‬‬ ‫افتتاح نمایشگاه گردشگری و صنایع دستی با حاشیه های کرونا‬ ‫نمایشــگاه گردشگری و صنایع دســتی تهران از امروز افتتاح شد‪ .‬این نمایشگاه تا‬ ‫روز جمعه هشتم اسفندماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برپا است‪ .‬افتتاحیه‬ ‫این نمایشــگاه با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪ ،‬جمعی از‬ ‫فعاالن گردشگری‪ ،‬نمایندگان مجلس و نمایندگان سفارتخانه های خارجی کشورهای‬ ‫مقیم از جمله عراق‪ ،‬انگلیس‪ ،‬اتریش‪ ،‬ازبکستان و ایتالیا برگزار شد‪ .‬در ورودی سالن‬ ‫افتتاحیه تونل ضدعفونی کننده نصب شــده بود اما تب سنجی یا اقدامات دیگری در‬ ‫مراســم افتتاحیه انجام نشد‪.‬ظرفیت سالن افتتاحیه ‪ ١۵٠‬نفر درنظر گرفته شده بود‬ ‫که صندلی ها با فاصله از یکدیگر قرار داشــت‪ ،‬اما تهویه سالن با ایراد مواجه بود‪ ،‬به‬ ‫طوری که از نیمه های مراســم درهای سالن باز گذاشــته شد‪ .‬مراسم افتتاحیه که‬ ‫با اجرای گروه های موســیقی محلی نیز همراه بود‪ ،‬حدود دو ســاعت طول کشید‪.‬‬ ‫افتتاح سالن های نمایشگاه توســط وزیر میراث فرهنگی و گردشگری نیز با ازدحام‬ ‫جمعیت مواجه شد‪.‬ورودیه نمایشــگاه بین المللی برای عموم ‪ ٢٠‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫چهار سالن به استان ها اختصاص یافته که محصوالت گردشگری و صنایع دستی را‬ ‫عرضه کنند‪ ،‬هرچند که پروتکل های کرونا حضور شرکت کنندگان را محدود و فضای‬ ‫غرفه ها را کوچک تر کرده است‪ .‬در ورودی هر سالن تونل ضدعفونی کننده نصب شده‬ ‫چ محدودیتی در تعداد‬ ‫و بازدیدکنندگان پیش از ورود تب ســنجی می شوند‪ ،‬اما هی ‬ ‫بازدیدکنندگان وجود ندارد‪ ،‬درحالی که قبال اعالم شده بود برای حضور باید از پیش‬ ‫به صورت انالین نوبت گرفت‪.‬سخنگوی ستاد ملی کرونا نیز گفته که نمایشگاه های‬ ‫تخصصی بدون حضور بازدیدکننده عمومی برگزار می شــود‪ ،‬اما ورود به نمایشــگاه‬ ‫گردشــگری که همزمان با نمایشــگاه تله کام در محل نمایشگاه بین المللی تهران‬ ‫برپا شده اســت‪ ،‬محدودیت یا ممنوعیتی برای ورود عموم مردم ندارد‪ .‬در محوطه‬ ‫باز نمایشــگاه تعدادی سیاه چادر نصب شــده و غرفه های فروش غذا نیز برپا است و‬ ‫گروه های موســیقی و نوازندگان محلی هم در طول برگزاری نمایشگاه حضور دارند‪.‬‬ ‫در نمایشگاه امسال استان قم حضور ندارد و استان خوزستان به دلیل وضعیت حاد‬ ‫کرونا از حضور در نمایشگاه منع شده است اما منطقه ازاد اروند از استان خوزستان‬ ‫در نمایشگاه حضور دارد‪.‬بسیاری از غرفه داران استانی امید دارند این نمایشگاه‪ ،‬نوروز‬ ‫متفاوتی را رقم بزند و بخشی از خسارات یک سال گذشته ان ها را جبران کند‪ .‬هرچند‬ ‫ستاد ملی کرونا هنوز تصمیم قطعی برای سفرهای نوروزی را اعالم نکرده است‪ .‬البته‬ ‫که معاون گردشگری و وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در افتتاحیه‬ ‫همین نمایشگاه اعالم کردند مجوز سفرهای نوروزی را به صورت محدود مشروط به‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی گرفته اند و این نمایشگاه را اغازی برای گردشگری پس‬ ‫از یک سال رکود دانستند‪.‬‬ ‫قائم مقام فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش‪:‬عملکرد فروشگاه های زنجیره ای ‪ ،‬شفاف و قابل نظارت است‬ ‫تامیــن کاالهای اساســی و روزمــره زندگی‬ ‫همواره یکی از دغدغه هــای روزمره خانوارهای‬ ‫ایرانــی بوده و زمان زیادی را نیــز از خانواده ها‬ ‫می گیرد‪ .‬به خصوص اگر جنبــه اقتصادی را نیز‬ ‫به موارد مــورد تاکید خانواده هــا اضافه کنیم‬ ‫و در نظــر بگیریم که فــردی بخواهد کاالهای‬ ‫مورد نظر خــود را از فروشــنده اصلــی و با‬ ‫کمترین تعداد واســطه خریداری کند‪ ،‬موضوع‬ ‫بسیار پیچیده تر خواهد شد‪.‬‬ ‫در سال های اخیر در کشــور ما نیز به تبعیت از‬ ‫چارچوب تجارت نوین در دنیا‪ ،‬فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای و هایپرمارکت ها با شکل و سیاق جدید‬ ‫ان در کشور پا گرفتند و سعی کردند با تجمیع دو‬ ‫مولفه در دسترس بودن تمام کاالهای پرمصرف‬ ‫روزانه و نیــز کم کردن واســطه ها‪ ،‬به ترغیب‬ ‫خریداران برای اســتفاده از ایــن امکان جدید‬ ‫بپردازند‪ .‬البته این مسیر‪ ،‬جاده چندان همواری‬ ‫نیز نبود در دور ه های مختلف موانع و مشــکالت‬ ‫زیادی در مســیر فعالیت این فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای به وجود امد‪.‬یکی از اخرین موضوعات‬ ‫ی برخی‬ ‫در این حوزه بــاال گرفتــن گالیه مند ‬ ‫خریداران درباره برخی تخلفات در نحوه عرضه‬ ‫محصوالت از جمله گران فروشــی‪ ،‬کم فروشی‪،‬‬ ‫تخفیف های صوری در این فروشــگاه ها و حتی‬ ‫تبانی با تولیدکنندگان بود که حتی پای رســانه‬ ‫ملــی را نیز به این ماجرا باز کــرد‪ .‬البته در این‬ ‫میان گروهی نیــز بر این اعتقادنــد که موارد‬ ‫مطرح شــده در رســانه ها بیش از اینکه واقعا‬ ‫تخلف باشــند‪ ،‬بهانه ای برای ضربه زدن به روند‬ ‫رو به رشد و موفقیت فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫هستند‪ .‬برای بررسی این موضوع در این شماره‬ ‫روزنامه صمت‪ ،‬موارد مطرح شده درباره تخلفات‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای را با یکی از دســت‬ ‫اندرکاران این حوزه در میان گذاشــتیم؛ انچه‬ ‫در ادامه می خوانید گفت و گو با حسین صبوری‪،‬‬ ‫قائم مقام فروشــگاه های زنجیره ای افق کوروش‬ ‫اســت که الیه های مختلف این اتهامات را برای‬ ‫خوانندگان تشریح می کند‪:‬‬ ‫به عنوان اولین پرسش شاید بهتر باشد بحث را از‬ ‫اینجا اغاز کنیم که ایجاد فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫در کشور چگونه کلید خورد؟‬ ‫در واقع شــکل گیری فروشگاه های زنجیره ای به دهه ‪۳۰‬‬ ‫برمی گردد‪ .‬فروشــگاه هایی که یا از ابتدا دولتی بودند یا‬ ‫در ادامه‪ ،‬دولتی شــدند و طبیعی است که مانند بسیاری‬ ‫از دیگر بنگاه های دولتی‪ ،‬رشــد نکردند و صرفا به واسطه‬ ‫برخورداری از برخی از امتیــازت دولتی به فعالیت خود‬ ‫ادامه داند‪ .‬اما در دهه گذشــته‪ ،‬بخش خصوصی وارد این‬ ‫حوزه شــد‪ .‬یکی از دالیل ورود بخش خصوصی به حوزه‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای این بود که پیش از ان‪ ،‬شرکت‬ ‫های خارجی‪ ،‬در این حوزه وارد شده بودند و موفقیت انها‬ ‫باعث شد که بخش خصوصی نیز انگیزه الزم را پیدا کند‪.‬‬ ‫شرایط مساعد بود و رقبای نیرومندی وجود نداشت پس‬ ‫انهایی که زودتر وارد شدند نتیجه گرفتند‪.‬‬ ‫یعنــی نیاز به چنین ســاختاری در جامعه وجود‬ ‫داشت!؟‬ ‫بله؛ فروشــگاه های زنجیــره ای مثل همــه پدیده های‬ ‫اقتصادی دیگر در پاســخ به یک نیــاز ملموس و واقعی‬ ‫شکل گرفتند‪ .‬پس از پایان اقتصاد کشاورزی و اغاز عصر‬ ‫صنعتی‪ ،‬این سوال پیش امد که چگونه می توان کاالها را‬ ‫به مصرف کنندگان پراکنده در نواحی مختلف رساند و به‬ ‫این ترتیب نظام توزیع شکل گرفت‪ .‬در ادامه بنکداران هم‬ ‫به شرکت های توزیع و مغازه ها اضافه شدند ‪ .‬در این میان‬ ‫نباید فرامــوش کرد که با توجه به این موضوع که توزیع‬ ‫و در دســترس قرار دادن کاال ارزش افزوده ایجاد می کند‪،‬‬ ‫کثرت واسطه موجب اضافه شدن به قیمت نهایی کاالها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اما فروشــگاه های زنجیره ای نقش حلقه های موثر بازار‬ ‫را بــه یکباره به عهده می گیرند‪ .‬انها فروشــگاه ها را دایر‬ ‫می کنند‪ ،‬درکنار فروشــگاه های خود‪ ،‬انبار لجستیک هم‬ ‫دارند؛ بنابراین می توانند با حذف واســطه ها‪ ،‬محصول را‬ ‫به صورت مستقیم از تولیدکننده گرفته و به مصرف کننده‬ ‫برســانند‪ .‬انها به جــای انکه چنذین بــار هزینه های‬ ‫مختلف انتقال و انبارذاری را متقبل شــوند تنها یک بار‬ ‫از تولیدکننده تا مصرف کننده این هزینه را می پردازند ‪.‬‬ ‫وقتی قیمت تمام شده یک محصول ‪ ۱۰‬هزار تومان بوده‬ ‫و تولیدکننــده‪ ،‬قیمت مصرف کننــده را ‪ ۱۵‬هزار تومان‬ ‫مشــخص کرده است و این ‪ 5‬هزارتومان را برای سیستم‬ ‫توزیع ( همه واسطه ها اعم از بنکدار‪ ،‬مغازه دارو ‪ )...‬در نظر‬ ‫گرفته اســت فروشگا ه زنجیره ای ان محصول را به همان‬ ‫قیمت کارخانه از تولیدکننده دریافت و با حذف واســطه‬ ‫ها‪ ،‬بخشــی از ان ‪ ۵‬هزار تومان باقیمانده را که می تواند‬ ‫تماما به خودشان برسد به شکل تخفیف به مشتریان خود‬ ‫ارائــه می دهند‪ .‬به تعبیر ســاده تر می توان گفت از این‬ ‫مبلغ ‪ ۲‬هزار تومان به مشــتری تخفیف داده می شود و‬ ‫باقی مانده صرف هزینه ها و سود خود می شود‪.‬‬ ‫در حقیقت برخالف سیســتم فروش ســنتی‪ ،‬در نظام‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬نحوه تقسیم سود تغییر می کند‪.‬‬ ‫سود قبال بین تولیدکننده و واسطه ها تقسیم می شد؛ اما‬ ‫در سیســتم زنجیره ای‪ ،‬بخشی از ان نصیب تولیدکننده‬ ‫و دو بخــش دیگر ان نصیب فروشــگاه و مشــتریان ان‬ ‫می شــود‪ .‬راز تخفیف فروشــگاه های زنجیره ای و دلیل‬ ‫اصلی استقبال مردم از این فروشگاه ها همین است‪.‬‬ ‫ایــا محصوالت ارائه شــده در فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬از نظــر کیفی نیز تفاوتی با ســایر‬ ‫فروشگاه ه ا دارند؟‬ ‫قطعا؛ کوتاه بودن طول زنجیره فروش باعث شــده است‬ ‫که از زمان ورود فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬مردم کاالها را‬ ‫در مدت کوتاه تــری از زمان تولید خریداری کنند‪ .‬برای‬ ‫اثبات این ادعا کافی اســت به ایــن موضوع توجه کنیم‬ ‫که میانگین ماندگاری کاال روی قفســه فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای ‪ ۲۰‬روز اســت در حالی که در سیستم سنتی‬ ‫معموال چندین ماه کاالها در انبارها یا قفسه ها نگهداری‬ ‫می شــوند‪ .‬بنابراین فروشــگاه های زنجیره ای عالوه بر‬ ‫اینکه قدرت خرید مصرف کننده را باال می برند‪ ،‬بر کیفیت‬ ‫محصوالت نیز می افزایند‪ .‬کنترل کمی و کیفی جزو اصول‬ ‫ثابت فروشگاه های زنجیره ای است؛ یعنی این فروشگاه ها‬ ‫از لحظــه ورود کاال با نمونه گیری از حقوق مصرف کننده‬ ‫دفاع می کننــد‪ .‬همچنین طبق قراردادهای فروشــگاه‬ ‫زنجیره ای با تامین کنندگان‪ ،‬تولیدکننده موظف است در‬ ‫دوره های مختلف‪ ،‬نتایج ازمایش های مختلف پروسه تولید‬ ‫(فیزیکی‪ ،‬میکروبی و ‪ )...‬را ارائه کند‪ .‬حتی فروشگاه هایی‬ ‫مثل افــق کــوروش‪ ،‬ازمایش ها را شــخصا و به هزینه‬ ‫تولیده کننده انجام می دهند‪ ،‬در حالی که در شکل سنتی‬ ‫فروش نمی توان این قواعد سختگیرانه را به تولیدکنندگان‬ ‫تحمیل کرد‪ .‬انها باید طیف وســیعی از اســتانداردها را‬ ‫رعایت کنند تا بتوانند به فروشگاه زنجیره ای وارد شوند‪.‬‬ ‫هر تامین کننده و تولیدکننده ای توان براورده کردن این‬ ‫استانداردها را ندارد‪.‬‬ ‫پس این انتقاد بر فروشــگاه های زنجیره ای وارد‬ ‫است که کسب و کارهای کوچک را می بلعند؟!‬ ‫نباید به این موضوع به این شکل نگاه کرد ؛ فروشگاه های‬ ‫زنجیــره ای طبــق مفهومی به نام تخریــب خالق عمل‬ ‫می کنند‪ .‬برای مثال توســعه گازرســانی شــهری باعث‬ ‫می شود که دیگر نیازی به دیگر روش های تامین انرژی‬ ‫گرمایی و مشخصا نفت فروشــان نباشد‪ .‬یا با ظهور مترو‬ ‫بخشــی از حمل و نقــل عمومی به ایــن بخش منتقل‬ ‫می شود‪ .‬البته طبیعی اســت که همیشه در برابر پدیده‬ ‫جدید و خالقانه‪ ،‬مقاومت و موضع گیری می شود‪.‬‬ ‫ایا اتهاماتی که به خصــوص در ماه های اخیرز به‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای وارد شده‪ ،‬حقیقت دارد؟‬ ‫اگــر منظور از این اتهامات‪ ،‬تبانی با تولیدکننده برای کم‬ ‫فروشــی یا گرانفروشی اســت الزم است که یک مقدمه‬ ‫مهــم را خدمت شــما بیان کنم‪ .‬یقینا قبــول دارید که‬ ‫هم تولیدکننده و هم فروشــگاه زنجیره ای برای مشهور‬ ‫و معتبر و برند شــدن‪ ،‬تالش کــرده و مدت ها زیان داده‬ ‫اند تا توانســته اند برای خود اعتبار و اعتماد ایجاد کنند؛‬ ‫بنابرایــن اجــازه نمی دهد که کیفیــت پائین محصول‪،‬‬ ‫اعتبارشــان را از بین ببرد‪ .‬ما فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫برای به دســت اوردن رضایت مشــتریان سال ها هزینه‬ ‫کرده ایم بنابراین نمی خواهیم فقط به خاطر انکه محصول‬ ‫فالن تولیدکننده‪ ،‬کیفیت الزم را ندارد مشتریان خود را‬ ‫از دســت بدهیم‪ .‬نمی گویم که در فروشگا ه زنجیره هیچ‬ ‫محصول ضعیفی وجود ندارد اما با اطمینان می توان گفت‬ ‫که مصرف کننده با ضریب اطمینان بیشتری می تواند از‬ ‫این فروشگاه ها خرید کند‪.‬‬ ‫چــرا در ماه های اخیر‪ ،‬فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫از جمله افق کــوروش تا این حد مورد هجمه قرار‬ ‫گرفتند؟ ‬ ‫بخش زیادی از انچه در یک ســال اخیر بر فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای گذشته است نتیجه بی اطالعی از الفبای این‬ ‫حوزه و عدم شناخت ســازوکار یک فروشگا ه زنجیره ای‬ ‫اســت‪ .‬این بی اطالعی یا کم اطالعی در نهایت به ایجاد‬ ‫شــبهه‪ ،‬اتهام زنی ناعادالنه منجر می شــود‪ .‬شاید بتوان‬ ‫مدعی شد که موفقیت فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬موجب‬ ‫ایجاد چنین تحریکاتی و هجمه هایی شده است‪.‬‬ ‫این سوءظن ها باعث شد که قیمت پایین کاال و تخفیفات‬ ‫ارائه شــده در فروشگاه های زنجیره ای را در نتیجه حقه‬ ‫و فریبکاری بدانند‪ .‬بی اطالعی از ســازوکار فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای باعث می شود بعضی ها نتوانند درک کنند که‬ ‫چرا قیمت کاال در این نوع فروشگاه ها در مقایسه با سایر‬ ‫فروشگاه های سنتی پایین تر است‪ .‬این سوءتفاهم باعث‬ ‫می شــود که اتهام تبانی با تولیدکننده را وارد کنند‪ .‬ادعا‬ ‫می شود که فروشگاه ها با تولیدکننده تبانی می کنند که‬ ‫در یک یا چندکاالی خــاص به جای مثال یک کیلوگرم‬ ‫از ان محصول‪ 950 ،‬گرم بســته بندی بشود تا بتوان با‬ ‫وعده تخفیف‪ ،‬به سود رسید‪ .‬عده ای تصور می کنند که راز‬ ‫تخفیف همین است و ان را کشف کرده اند؛ حال انکه برای‬ ‫درک حقیقت قیمت و تخفیف در فروگاه های زنجیره ای‬ ‫باید ساختار فعالیت این فر‪.‬شگاه ها را بشناسند‪.‬‬ ‫یکی از گالیه ها در مورد گرانفروشی کاال نسبت به‬ ‫قیمت درج شده روی ان است؛ ایا توضیحی در این‬ ‫باره وجود دارد؟‬ ‫بله؛ می دانید که در کشور ما نرخ تورم بعضی از گروه های‬ ‫کاالیی به ‪ ۶۰‬درصد هم می رسد‪ .‬بعد از ایجاد موج تورمی‬ ‫جدید‪ ،‬تولیدکننده مجبور می شــود از سازمان حمایت‪،‬‬ ‫مجوز بگیرد و قیمــت کاالی خود را از مثال هزار تومان‬ ‫‪ ۱۰‬بــه ‪ ۱۲‬یا ‪ ۱۴‬هزار تومان افزایــش دهد‪ .‬تداوم تورم‬ ‫ممکن اســت باعث شود که این اتفاق طی مدت کوتاهی‬ ‫چندبار تکرار شود‪ .‬در این شــرایط طبیعی است که در‬ ‫قفســه فروشگاه ها ممکن است این محصول را با چندین‬ ‫قیمت مختلف مشاهده شود‪ .‬بی توجهی به این اصل ساده‬ ‫باعث می شــود که برخی از رسانه ها ان را به گرانفروشی‬ ‫تفسیر کنند‪ .‬بیشترین انتقاد از فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫ان اســت که قیمت ها تفاوت دارند‪ .‬بله قیمت ها ممکن‬ ‫است باهم نخوانند؛ اما این اقتضا و نتیجه اقتصاد تورمی‬ ‫است‪ .‬البته توجه به این موضوع نیز خالی از لطف نیست‬ ‫که با وجود نزدیک به ‪ ۲۵۰۰‬فروشگا ه زنجیره ای‪ ،‬اگر در‬ ‫هر فروشــگاه حداقل ‪ ۲‬هزار کاال باشد فقط در تهران ‪۵‬‬ ‫میلیون شلف لیبل وجود خواهد داشت‪ .‬اگر در این عدد‬ ‫بزرگ هزار و حتی ‪ ۵‬هزار خطا وجود داشته باشد درصد‬ ‫خطا فقط یک هزارم درصد خواهد بود‪ .‬متاســفانه برخی‬ ‫از رســانه همان درصد بسیار ناچیز را به صورت گسترده‬ ‫پوشش می دهد‪.‬‬ ‫در مورد اتهام احتکار و گرانفروشی کاال در فروشگاه‬ ‫های زنجیره ای چه پاسخی دارید؟‬ ‫اتهام زدن در این زمینه بســیار راحت اســت ولی مساله‬ ‫این است که فروشگاه های زنجیره ای امکان رصد دقیق و‬ ‫شفاف توسط نهادهای نظارتی را دارند و هنوز حتی یکی‬ ‫مــورد از این اتهامات در مورد فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫اثبات نشــده اســت‪ .‬در حال حاضر مشــاهده می کنیم‬ ‫که یــک حلب روغن که ‪ ۵۰‬هزار تومان اســت‪ ،‬در بازار‬ ‫ممکن اســت به قیمت ‪ ۷۰‬هزار تومان فروخته شود؛ اما‬ ‫فروشــگاه زنجیره ای مکلف اســت ان را با همان قیمت‬ ‫مصوب بفروشد‪.‬اگر یک بررسی مقایسه ای در مورد عرضه‬ ‫کاالهــای تنظیم بازار در این دوره بــا دوره های پیش از‬ ‫وجود فروشگاه های زنجیره ای انجام شود‪ ،‬مشخص خواهد‬ ‫شــد که در ان دوره چه بخشی این کاالها انبار می شد و‬ ‫بعدا با قیمت باالتر به فروش می رســید‪ .‬در فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای تمام زنجیره خدمت‪ ،‬قابل رصد اســت و تمام‬ ‫اطالعات ثبت می شود؛ از سوی دیگر از ان جا که در این‬ ‫فروشگاه ها ‪ ،‬کاال معموال با کارت بانکی خریداری می شود‬ ‫خریدار ان مشخص و قابل پیگیری است در حالی که در‬ ‫دیگر روش های توزیع کاالها و بویژه کاالهای اساسی این‬ ‫شفافیت و نظارت وجود ندارد‪ .‬همین شفافیت و سهولت‬ ‫نظارت‪ ،‬دولت را متقاعد کرده که توزیع کاالهای حمایتی‬ ‫را در زمان بحران به فروشگاه های زنجیره ای بسپارد‪.‬‬ ‫ل اخیر به کمک دولت‬ ‫ی در دو سا ‬ ‫فروشگاه های زنجیره ا ‬ ‫امد ه و اجازه نداده اند که احســاس کمبود کاال به مردم‬ ‫دست دهد‪ .‬به عنوان مثال در زمان شیوع ویروس کرونا‪،‬‬ ‫در بســیاری از کشورها شاهد هجوم مردم و خالی شدن‬ ‫قفســه ها بودیم؛ اما نمونه این قبیــل تصاویر را در ایران‬ ‫ندیدیم‪ .‬در ایــران تعدادی از فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫ظرفیت عملیاتی خــود را تا ‪ ۸۰‬درصد باال بردند و بعضا‬ ‫فعالیت خود را شبانه روزی کردند تا روند رساندن کاال به‬ ‫مردم متوقف نشود‪ .‬در شوک های تحریمی هم اجازه داده‬ ‫نشد که بازار با کمبود مواجه شود‪.‬‬ ‫در مورد اتهام تبانی فروشــگاه های زنجیره ای با‬ ‫تولیدکنندگان چه نظری دارید؟ ‬ ‫نخســتین نکته ای که در این زمینه مطرح می شود این‬ ‫اســت که چه دلیلی وجود دارد که یک تولیدکننده که‬ ‫زندگی اش را برای شــناخته شــدن برند خود گذاشته‪،‬‬ ‫چنین تخلفی را انجام دهد‪ .‬این موضوع نه تنها یک اتهام‬ ‫به تولیدکننده ای است که در چنین شرایط دشواری در‬ ‫حال تولید است بلکه با عقل سلیم هم نمی خواند‪ .‬ضمن‬ ‫این که این اتهام در حقیقت به تولیدکننده وارد می شود‬ ‫نه به فروشگاه های زنجیره ای‪.‬‬ ‫نکته دوم این که به فــرض محال‪ ،‬اگر تولیدکننده مثال‬ ‫متخلفی وزن یک محصول را یک کیلو گرم قید می کند‬ ‫اما داخل قوطی ‪ ۹۰۰‬گرم می ریزد چه ارتباطی می تواند‬ ‫با فروشــگاه های زنجیره ای می تواند داشــته باشد‪ .‬اصال‬ ‫تولیدکننــده ای که چنین امکانی دارد چرا فقط در مورد‬ ‫کاالهایی که در اختیار فروشگاه زنجیره ای می گذارد این‬ ‫کار را انجــام دهد و اگر می تواند تخلف کند چه نیازی‬ ‫به تبانی دارد؟! او می تواند برای همه زنجیره توزیع چنین‬ ‫تخلفی را انجام دهد و تازه در سایر بخش های این زنجیره‬ ‫نظارت هم به اندازه فروشگاه زنجیره ای وجود ندارد و کار‬ ‫تخلف ساده تر است‪.‬‬ ‫اگر تولیدکننده متخلف باشــد این تخلف در کل زنجیره‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬نه این که در کاالهای ویژه سوپرمارکت‬ ‫قانون را رعایت می کند و در ان بخشی که برای فروشگاه‬ ‫های زنجیره ای تولید مــی کند تخلف می کند‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیم که تنها ‪ ۱۵‬درصد از بازار‪ ،‬ســهم فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای است‪ .‬پس یک تولیدکننده به خاطر‪ 15‬درصد‬ ‫از بازار تخلف نمی کند‪ .‬بدیهی است اگر تخلفی بخواهد‬ ‫صورت گیرد ان ‪ ۸۵‬درصد دیگر‪ ،‬فضای مناسب تری برای‬ ‫تخلف دارند‪.‬‬ ‫و نکته ســوم در این زمینه این اســت که خود فروشگاه‬ ‫زنجیره ای چه نیازی به این تخلف دارد؟ سیســتمی که‬ ‫اقتصاد و نظامش به گونه ای شــکل گرفته که کاال را از‬ ‫تولیدکننده بگیرد‪ ،‬روی ان تخفیف دهد‪ ،‬هزینه هایش را‬ ‫کامل کند و ســودش را هم ببرد‪ ،‬چه لزومی دارد تخلف‬ ‫کند؟‬ ‫پس به نظر شــما هــدف از وارد کــردن چنین‬ ‫هجمه هایی بر فروشگاه های زنجیره ای چیست؟‬ ‫در واقع این مورد به همان طرز نگاه و تفکر اشتباه که در‬ ‫ابتدا ذکر شد باز می گردد؛ به این معنی که اگر فروشگاه‬ ‫های زنجیره ای می توانند تخفیف دهند پس حتما تخلف‬ ‫می کنند؛ این یک پیش فرض اشتباه است چرا که علیرغم‬ ‫این همه هیاهو تا به حال حتی یک مورد از این ادعاهای‬ ‫تبانی به اثبات نرسیده است‪.‬‬ ‫ضمن این که بررسی این موضوع نیاز به جنجال سازی‬ ‫رســانه ای هم ندارد‪ .‬نهادهای ذیربط می توانند با توزین‬ ‫هریک از محصوالت عرضه شــده‪ ،‬ایــن موضوع را اثبات‬ ‫کنند و نیاری هم به وارد کردن اتهام نیست‪ .‬البته برداشت‬ ‫ما این نیست که این اتهامات از روی خصومت یا دشمنی‬ ‫اســت بلکه بــاور داریم که قصد انها خیــر بوده و حس‬ ‫می کننــد واقعا در این حوزه کالهبــرداری ای اتفاق می‬ ‫افتد و بنابراین وظیفه خود می دانند که این کالهبرداری‬ ‫را افشــا و در مورد ان اطالع رسانی کنند‪ .‬در عین حال‬ ‫معتقدیم اگر تخلفی باشد نهادهای نظارتی می توانند در‬ ‫یک فضای ارام و عاری از جنجال های رسانه ای‪ ،‬تخلفات‬ ‫را پیگیری و پرونده ها را اعالم کنند‪.‬‬ ‫ایا اتهامات مطرح شده این روزها به فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای‪ ،‬تاثیری بر میزان فروش و استقبال مردم‬ ‫از انها داشته است؟‬ ‫طبیعی اســت که این نگاه منفی‪ ،‬روی امار فروش تاثیر‬ ‫گذاشته است‪ .‬اما ما همچنان اعتقاد داریم که فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای در تمام طول زنجیــره تولید تا مصرف دارای‬ ‫عملکرد شــفاف و قابل رصد هستند که دست نهادهای‬ ‫نظارتی را در این مورد باز می گذارد و می توانند به راحتی‬ ‫در راستای احقاق حقوق مصرف کنندگان به بررسی موارد‬ ‫بپردازند‪.‬‬ ‫همچنین اعتقاد ما بر این اســت که مصرف کنندگان با‬ ‫مراجعه به فروشگاه های زنجیره ای همچنان حس اعتماد‬ ‫از یــک خرید مطمئن را تجربه می کننــد و با ما همراه‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!