روزنامه راه مردم شماره 4130 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4130

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4130

روزنامه راه مردم شماره 4130

‫طول «طرح بهراه» در تهران به‪ ۱۷۵‬کیلومتر رسید‬ ‫عصبانیتوزیربهداشتازپروتکل شکنان‪:‬‬ ‫خیابانهایپایتخت‬ ‫ی شوند؟‬ ‫‪ 5‬چگونه خلوت م ‬ ‫با وجود تشویق گسترده مردم به استفاده از دوچرخه و حتی وسایل حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫بسیاری از تهرانی ها هنوز هم استفاده از خودرو شخصی را با وجود‪...‬‬ ‫کنسرتخوانندگان‬ ‫نسل اولی پاپ‬ ‫‪ 8‬در اخرین روز از جشنواره‬ ‫بیش از این‬ ‫صبوریمیسرنیست ‪6‬‬ ‫کارگران‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر بهداشت ضمن ابراز نارضایتی از برخی پروتکل شکنی ها و همچنین عدم برخورد با‬ ‫این افراد‪ ،‬گفت‪ :‬ما داریم فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند‪...‬‬ ‫صدقهنمیخواهند‬ ‫تنگنظرینکنید!‬ ‫رئیس اتحادیه کارگــران قراردادی و پیمانــی با ابراز‬ ‫اخرین روز از سی وششمین جشنواره موسیقی فجر با پخش شش اجرا به صورت مجازی امیدواری از تصویب رقم ســبد معیشــت کارگران در‬ ‫و همچنین برگزاری اختتامیه همراه خواهد بود‪...‬‬ ‫جلسه امروز کمیته دستمزد‪ ،‬از شورای‪...‬‬ ‫حمایتفعـاالنبـازاراز‬ ‫تحقیق و تفحص از بورس‬ ‫مجلس در شــرایطی موضوع تحقیق و تفحص از بازار سرمایه را پیش کشیده که خبر سلب صالحیت ‪۲۲۰‬‬ ‫مدیر بورســی که یا در معامالت ذی نفع بوده یا صورت های مالی غیرواقعی صادر کرده اند‪ ،‬بازار را تکان داده‬ ‫اســت‪ .‬بازی های االکلنگی شاخص بازار ســهام تمامی ندارد؛ یک روز سبزپوش می شــود و روز دیگر قرمز‪.‬‬ ‫سهامداران نه می توانند به رشد دلخوش باشند و نه با افت نگران؛ بلکه باید بپذیرند که این روند طبیعی بورس‬ ‫اســت و باید با نگاهی بلندمدت اقدام به ســرمایه گذاری در این بازار کرد‪.‬روند صعودی شــاخص در ماه های‬ ‫ابتدایی امســال که بســیاری را نگران کرده و انها را در مورد این حرکت تند و تیز شــاخص به فکر فرو برده‬ ‫بود‪ ،‬توانســت ابعاد بازار ســرمایه ایران را بزرگ کرده و از ‪ ۵‬میلیون سهامدار به بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیون سهامدار‬ ‫برســاند‪ .‬ان هم ســهامدارانی که اغلب ســرمایه های خرد خود را وارد این بازار کرده و در انتظار سود بودند‪.‬‬ ‫دولت هم در همان زمان ها همراهی های الزم را با بورس داشــت و هر یک از دولتمردان را ســفیرانی برای‬ ‫تبلیغ ورود مردم و ســرمایه های انها به بورس کرده بود؛ اما از مردادماه به بعد که حمایت دولت هم از روی‬ ‫شــاخص برداشته شد و اختالف نظرهایی بین دولتمردان بر سر ادامه عرضه های اولیه شکل گرفت‪ ،‬بازار هم‬ ‫کم کم واکنش نشــان داد و دیگر در مقابل روند صعودی‪ ،‬ســر تعظیم فرود نمی اورد‪.‬اما این تمام ماجرای‬ ‫بورس نبود‪ ،‬بلکه اتفاقاتی که برخی از مدیران بورســی و کارگزاری ها در این حوزه رقم زدند‪ ،‬اکنون نمایان‪...‬‬ ‫‪ ۸۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫‪ ۸۲۶۳‬بیمارکرونایی‬ ‫شناساییشدند ‪6‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناسایی ‪۸‬هزار و ‪ ۲۶۳‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر داد‪ .‬دکتر سیماسادات الری گفت‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4130‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫قیمت گذاریخودروبهبورسنرسید!‬ ‫اصرارمجلسی ها؛انکارشورایرقابت‬ ‫با وجود انکه چند وقتی است دولت به بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده‪ ،‬اما شاهد سنگ اندازی هایی از جانب شورای رقابت هستیم که این امر می تواند به ضرر سهامداران بازار سرمایه تمام شود‪.‬به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬قرار بود که دوشنبه مورخ ‪ ۲۰‬بهمن ‪ ۹۹‬جلسه کارگروه رفع موانع تولید با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دهقان دهنوی رئیس جدید سازمان بورس به‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫دالالن هر هکتار زمین را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می خرند وبا تغییر کاربری غیر قانونی ان را تا‬ ‫دو میلیارد تومان به فروش می رسانند‬ ‫تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات‬ ‫به شدت سرعت گرفته است و به نظر می رسد‬ ‫سوداگری ویالسازان و تفریح الکچری نشینان‬ ‫بیش از زمین های حاصلخیز‪ ،‬تولید محصول و‬ ‫اشتغال کشاورزان اهمیت دارد‬ ‫سود‪ ۲۰‬برابری سوداگران!‬ ‫ذبحاراضیکشـاورزی‬ ‫به پای الکچری نشین ها‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫احتمال ادغام فاز ‪۲‬و‪ ۳‬تست انسانی واکسن «کوو برکت»‬ ‫رییس کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا اخرین جزئیات تولید واکسن های ایرانی کرونا را‬ ‫تشریح کرد‪.‬دکتر مصطفی قانعی‪ ،‬درباره اخرین خبرها از ساخت و کارازمایی بالینی واکسن های‬ ‫ایرانی کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه واکسن کرونای بنیاد برکت فاز اول مطالعات بالینی خود را با‬ ‫موفقیت پشــت سر گذاشته است و تمام انچه مدنظر داشتیم به شکل مناسبی پیش رفت‪ .‬این‬ ‫واکســن در حال ورود به فاز دوم مطالعات بالینی است‪ .‬در صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات‬ ‫بالینی‪ ،‬واکســن می تواند با ســرعت بیشــتری برای ورود به بازار اماده شــود‪.‬وی درباره زمان‬ ‫احتمالــی اغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکســن کرونای بنیاد برکــت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز دوم هم‬ ‫احتماال در اسفند ماه اغاز شود و تا خرداد ماه هم واکسن به بازار اید‪ .‬هنوز مشخص نیست که‬ ‫فاز دو و سه مطالعات بالینی ادغام می شود یا خیر اما در صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شهرداری بندر گناوه در نظردارد به استناد بند‪1‬و ‪ 2‬صورتجلسه شماره ‪ 274‬مورخ ‪ 1399/11/15‬شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬پروژه عمرانی به شرح جدول زیر را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از کلیه شرکت هایی که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند دعوت می گردد جهت دریافت‬ ‫اسناد به امور پیمان و قراردادهای شهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی (ره) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫نوب‬ ‫روابط عمومی شهرداری محمدیه‬ ‫تا‬ ‫‪ -1‬مناقصه گذار‪ :‬شهرداری محمدیه‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و باز گشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سامانه مذکور‬ ‫ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫‪ -3‬موضوع مناقصه ‪ :‬به کار گیری ‪ 14‬نفر نیروی جهت انجام حجم کار معین با براورد تا سقف ‪ 13/419/148/251‬ریال بمدت نه ماه (‪ 1400/3/1‬لغایت‬ ‫‪ )1400/11/30‬از محل اعتبارات داخلی از درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ‪ 2099005118000005‬به پیمانکار واجد شرایط دارای گواهینامه‬ ‫صالحیت پیمانکاری وگواهی تائید صالحیت ایمنی از مراجع مرتبط وقانونی‬ ‫‪ -4‬مبلغ سپرده‪ %5 :‬براورد ‪ 670/957/413‬ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ویا فیش واریزی نزد بانک ملی شعبه محمدیه به شماره حساب ‪3100002331001‬‬ ‫مطابق شرایط قید شده در سامانه ستاد ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیان میبایست جهت خرید اسناد وشرکت در مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ‪ 2099005118000005‬اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬در صورتی که برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزییات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ‪ 1399/12/12‬می باشد‬ ‫‪ -11‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ ،‬تا ساعت ‪ 16‬روز شنبه ‪ 1399/12/16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد تا ساعت ‪ 16‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/26‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬زمان بازگشائی پاکات ساعت ‪ 11‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/12/27‬میباشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه وارائه پاکت های الف‪ -‬ادرس‪ :‬استان قزوین شهر محمدیه‬ ‫بلوار امام حسین (ع) شهرداری محمدیه و تلفن ‪02832562700‬‬ ‫ب‪ -‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ 021 -41934‬ودفترثبت نام ‪ 88969737‬و ‪021 - 85193768‬‬ ‫نوبت اول‪1399/12/05 :‬‬ ‫نوبت دوم‪1399/12/12 :‬‬ ‫ول‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان در نظر دارد بنابر ائین نامه اجرائی بند ج ماده ‪ 12‬قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه به شرح زیراقدام نماید‪.‬‬ ‫الزم بذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان تجدید ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاد دهندگان دارای‬ ‫صالحیت از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬شرح مختصر موضوع مناقصه‪ :‬ایاب و ذهاب سیروحرکت – ناوگان و انجام ماموریتهای اداری مبلغ کل براورد‪ 6/926/006/400 :‬ریال‬ ‫‪ -2‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 346/300/320 :‬ریال‬ ‫‪ -3‬مدت و محل اجرا ‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده ومحل اجرا اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫‪ -4‬شرکت کنندگان در فراخوان میبایست دارای گواهی تایید صالحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رشته حمل و نقل و همچنین ارائه‬ ‫گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران به استناد مصوبه ‪/135943‬ت ‪ 55887‬الزامی می باشد‪ .‬در صورت عدم ارائه توسط شرکت کنندگان از ادامه‬ ‫فرایند ارزیابی کیفی و ارجاع کار حذف میشود‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه ‪ :‬متقاضیان میتوانند حداکثر تا ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/12/16‬اسناد را از‬ ‫درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت و محل تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬متقاضیان می توانند حداکثرتا ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1400/1/8‬از طریق درگاه سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت (ستاد)به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اسناد را بارگزاری نمایند‪.‬ضمن ًا می بایست اصل اسناد بارگزاری شده به صورت مهر شده‬ ‫به نشانی کرمان‪-‬جاده تهران‪-‬اداره کل راه اهن کرمان‪-‬اداره منابع انسانی و رفاه تحویل نموده و رسید دریافت نمایید‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫(ضمانتنامه بانکی باید در وجه اداره کل راه اهن کرمان باشد)‬ ‫پس از ارزیابی کیفی ضمن صدور دعوتنامه‪ ،‬پاکات الف‪ ،‬ب ‪ ،‬ج مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند باز و پاکات‬ ‫شرکت کنندگانی که حداقل امتیاز را کسب نکرده باشند عودت داده میشود‪.‬‬ ‫‪-9‬پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلی ضروری است مراحل ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضاء‬ ‫الکترونیکی جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند‪ .‬شماره تماس سامانه ستاد‪021-27313131:‬‬ ‫شناسه اگهی ‪1099487‬‬ ‫تا‬ ‫شهرداری بندرگناوه‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راه اهن کرمان‬ ‫اگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫مناقصه شماره ‪99-57-3‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پروژه اسفالت کوچه و‬ ‫معابر سطح شهر گناوه (‪)9905‬‬ ‫‪21/942/250/082‬‬ ‫‪1/550/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اجرای پروژه اسفالت کوچه و‬ ‫معابر سطح شهر گناوه (‪)9904‬‬ ‫‪19/736/234/337‬‬ ‫‪1/400/000/000‬‬ ‫‪ .1‬مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬تضمین شرکت در مناقصه که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق یا واریز‬ ‫وجه به شماره حساب ‪ 3100001884003‬نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه می باشد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز قابل‬ ‫تمدید باشد‪.‬‬ ‫‪ .4‬تمام اسناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهداور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد قیمت‬ ‫تسلیم شود‪.‬‬ ‫‪ .5‬مهلت خرید اسناد‪ :‬تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1399/12/23‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .6‬مهلت و محل تحویل اسناد‪ :‬پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ ‪ 1399/12/25‬دبیرخانه شهرداری گناوه واقع‬ ‫در خیابان امام خمینی (ره) می باشد‪.‬‬ ‫‪ .7‬تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ‪ 15‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/12/25‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ .8‬هزینه درج اگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ .9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک ازپیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ .10‬سایر جزئیات و شرایط دراسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ .11‬در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها بترتیب ضبط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .12‬به پیشنهادات فاقد سپرده‪ ،‬فاقد گواهی تایید صالحیت‪ ،‬فاقد مدارک ثبت شرکت و سایر مدارکی که به‬ ‫خواست کارفرما می بایست در پاکت ب ارائه گردد‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر ترتیب‬ ‫اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪ .13‬متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه‪ ،‬پاکت ب جهت اسناد‬ ‫و مدارک و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و بصورت‬ ‫سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند‪.‬‬ ‫نوبت اول‪ :‬سه شنبه ‪1399/12/05‬‬ ‫نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1399/12/12‬‬ ‫امور پیمان و قراردادهای شهرداری گناوه‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4130‬‬ ‫خبر‬ ‫کارگران صدقه نمی خواهند؛ تنگ نظری نکنید!‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با ابراز امیدواری از تصویب رقم ســبد معیشت کارگران در‬ ‫جلســه امروز کمیته دستمزد‪ ،‬از شورای عالی کار خواســت تا دستمزد سال ‪ ۱۴۰۰‬را با درنظر گرفتن‬ ‫شــرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه ای تعیین کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی انها را‬ ‫به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫فتح اله بیات‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اگر امروز کمیته دســتمزد به جمع بندی نهایی در خصوص ســبد معیشــت‬ ‫کارگران دســت پیدا کند و شــرکای اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی‪ ،‬کارگری و دولت به توافق‬ ‫برســند‪ ،‬قطعا نتیجه بهتری از مذاکرات مزد خواهیم گرفت و نگرانی خاطر جامعه کارگری از تاخیر در‬ ‫تعیین دستمزد و موکول شدن ان به روزهای پایانی سال را شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به فشــار و بار روانی که جامعه کارگری هر ســال در مورد رقم دســتمزد با ان‬ ‫مواجه اســت‪ ،‬انتظار داریم که امروز هزینه ســبد معیشت را مشــخص کنند تا از جلسات بعد به بحث‬ ‫دستمزد ورود کنیم‪.‬‬ ‫بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و درصد افزایش مزد نبوده و نیســتند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬ان چیزی که برای جامعه کارگری اهمیت دارد حفظ قدرت خرید اســت و بر همین اساس تاکید‬ ‫داریم که ســبد معیشــت کارگران طوری تعیین شــود که منطبق با بندهای یک و دو ماده ‪ ۴۱‬قانون‬ ‫کار باشد‪.‬‬ ‫بــه گفته رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی و پیمانی‪ ،‬در بحث نرخ تــورم که بند یک ماده ‪ ۴۱‬به ان‬ ‫اشــاره دارد‪ ،‬مراجع رســمی امار دقیق را در اختیار اعضای شورای عالی کار گذاشته اند و در خصوص‬ ‫ســبد معیشت که موضوع بند دو ماده ‪ ۴۱‬است‪ ،‬قیمت کاالها در بازار و هزینه های زندگی کارگران به‬ ‫اندازه کافی گویا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بســیاری از اقالم خوراکی و مصرفی از سبد معیشت کارگران حذف شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه برخی اقالمی که شاید در گذشته هزینه زیادی به زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با ان‬ ‫امرار معاش می کردند امروز در حال حذف شــدن از ســبد معیشت است‪ .‬خرید گوشت و مرغ و مواد‬ ‫پروتئینی پیش کش‪ ،‬کارگران و بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول کارگری با تاکید بر اینکه رکود و تورم و کاهش ارزش پول ملی ربطی به کارگر ندارد‬ ‫و کارگران حداقل بگیر‪ ،‬تنها به امرار معاش و گذران زندگی امید بسته اند‪ ،‬گفت‪ :‬از کسانی که دستمزد‬ ‫کارگران را تعیین می کنند می خواهیم تنگ نظری نکنند و با ســخاوت بیشــتر در خصوص دستمزد‬ ‫تصمیم بگیرند‪ .‬کارگران صدقه نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیســتند بلکه نگران هزینه های درمان‪،‬‬ ‫مسکن‪ ،‬اجاره بها و مواد خوراکی هستند که به سبد معیشت انها افزوده می شود‪.‬‬ ‫قیمت گذاری خودرو به بورس نرسید!‬ ‫اصرار مجلسی ها؛ انکار شورای رقابت‬ ‫با وجود انکه چند وقتی است دولت به بحث قیمت گذاری خودرو ورود کرده‪ ،‬اما شاهد سنگ اندازی هایی‬ ‫از جانب شورای رقابت هستیم که این امر می تواند به ضرر سهامداران بازار سرمایه تمام شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬قرار بود که دوشنبه مورخ ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫‪ ۹۹‬جلســه کارگروه رفع موانع تولید با حضور اســحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور و دهقان‬ ‫دهنوی رئیس جدید سازمان بورس به منظور لغو قیمت گذاری دستوری خودرو برگزار شود‪.‬‬ ‫که فردای ان روز دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس از به تعویق افتادن ان خبر داد‪.‬‬ ‫همین امر سبب شد تا ما این مسئله را از مدیر روابط عمومی سازمان بورس جویا شویم که او علت به‬ ‫تعویق افتادن این امر را مخالفت رضا شیوا رئیس شورای رقابت دانست‪.‬‬ ‫خبرهای ضدو نقیضی که از صنعت خودرو در این هفته مطرح شــد اثرش را کم و بیش بر ســهم های‬ ‫خودرویی نیز گذاشــت به گونه ای که ما را به ســمتی ســوق داد تا در رابطه با ایــن موضوع با چند‬ ‫کارشناس بازار سرمایه به گفت و گو بنشینیم‪.‬‬ ‫حســین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در رابطه با اتفاقات اخیری که در صنعت خودرو پیش‬ ‫امد و ســبب شد که بر ســهام های خودرویی تاثیر بگذارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مشکل صنعت خودروی ما به‬ ‫عنوان یکی از صنایع بورس این اســت که ان ها نتوانســتند برخالف صنایع فوالد و پتروشیمی بخشی‬ ‫از محصوالت خود را در بورس کاال یا بورس انرژی به فروش برســاند‪ ،‬نکته حائز اهمیت ان اســت که‬ ‫همین امر سبب شد تا دو صنعت مذکور به همین دلیل با رشد چشمگیری در امر تولید مواجه شوند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬صنعت خودروی ما در یک دهه گذشــته با توجه به شــرایط تحریمی حدود یک ‪1.5‬‬ ‫میلیون تولید داشــته اســت‪ ،‬اما نکته ای که باید به ان اشاره کرد ما در صنعت خودرو با بحث قیمت‬ ‫گذاری مواجه هستیم تصمیمات این شورا سبب شده تا مازاد تقاضا ایجاد شود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه گفت‪ :‬تعویق انداختن جلســه ای که در روز دوشنبه با حضور جهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس جمهور و رئیس ســازمان بورس قــرار بود تحت عنوان کارگروه رفع موانع به منظور‬ ‫حل معضالت قیمت گذاری خودرو برگزار شــود اما توسط شورای رقابت به تعویق اُفتاد‪ ،‬عالوه بر انکه‬ ‫در اینده ســبب اسیب زدن بر بخش عرضه و تقاضا می شــود بر سهم های خودرویی حاضر در بازار‬ ‫سرمایه نیز لطمه وارد می کند‪.‬‬ ‫محمودی اصل در رابطه با تاثیر صحبت های علیرضا رزم حســینی وزیر صمت که در برنامه پایش به‬ ‫تســهیل واردات و صادرات و تســریع در ترخیص کاال از گمرکات تا پایان دوره و تاثیر ان ها بر سهم‬ ‫های خودرویی‪ ،‬گفت‪ :‬اگر امور مذکور به درســتی رخ دهد ســبب کاهش هزینه های اضافی و افزایش‬ ‫تولید خواهد شد که همین مسئله بر ارزش سهام های خودرویی تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در رابطه با تاثیر بحث قیمت گذاری هایی که اخیرا برای صنعت‬ ‫خودرو مطرح شــده بر ســهم های حاضر در بازار ســرمایه‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون تفاوت قیمت های خودرویی‬ ‫حاضر در کارخانه با بازار ازاد حدود ‪ ۵۰‬درصد است امیدواریم هرچه سریع تر شورای رقابت نسبت به‬ ‫این امر ورود کند و بحث قیمت گذاری را نهایی کنند تا منافع حاصل از ان هرچه سریع تر به حساب‬ ‫سهامداران واریز شود‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬اکنون مشــکلی که برای تولیدکندگان صنعت خودرو پیش امدهاین است که محصوالت‬ ‫خود را دارند با زیان به فروش می رسانند که این امر نه تنها به تولیدکنندگان بلکه به سهامداران عمده‬ ‫این صنعت در بازار سرمایه نیز اسیب می زند‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه گفت‪ :‬دولت باید با توجه به اینکه در چند ماه پایانی سال قرار دارد سعی‬ ‫کند که ســود حاصل از فروش محصوالت را به حساب ســهامداران بازگرداند در غیر این صورت بازار‬ ‫خودرو وارد یک ابهامی خواهد شد که این مسئله اسیب جدی وارد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مصطفی صفاری کارشــناس بازار ســرمایه‪ ،‬در مورد تاثیر خبر لغو قیمت گذاری دستوری بر سهام های‬ ‫خودرویی‪ ،‬گفت‪ :‬بحث خودرو و انحصاری بودن ان یک قانون است‪ ،‬اینکه یک مصوبه در جلسه هیئت‬ ‫مدیــره بورس یا یک اظهار نظر وزیر بخواهد بر ان تاثیر بگــذارد به طور حتم می توان گفت منطقی‬ ‫نیست مگر انکه بخواهند در مجلس قانون ان را بازنگری کنند‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬تصمیمات مذکــور اعم از عرضه خودرو در بورس کاال تاثیر چندانی بر بدنه بازار ســرمایه‬ ‫نمی گذارد به علت انکه اکنون بازار دچار شوک های سیاسی اعم از داخلی و خارجی است‪.‬‬ ‫در پایان باید گفت با توجه به انکه حدود یک ماه به پایان سال ‪ ۹۹‬باقی مانده بهتر است هرچه سریع تر‬ ‫دولت از طریق شورای رقابت بحث قیمت گذاری را شفاف کند تا سهامداران اسیب نبینند‪.‬‬ ‫ایا بهارستانی ها در مقابله با رانت خـواران موفق می شود؟‬ ‫مصوبه مجلس برای تعیین سقف و حذف تدریجی ارز رانتی ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫نمایندگان مردم در مجلس با برداشــتن یــک گام مهم برای مقابله با رانتخــواران و الزام دولت برای‬ ‫مدیریت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬ســقف ‪ ۸‬میلیارد دالری برای تامین ارز واردات کاالهای اساســی‪ ،‬دارو و‬ ‫تجهیزات پزشــکی برای دولت تعیین و مصوب کردند که دولت باید در ســال ‪ ۱۴۰۰‬به تدریج این ارز‬ ‫رانتی را حذف کند‪.‬‬ ‫نمایندگان در نشســت علنی (دوشنبه‪ 4 ،‬اســفندماه) مجلس شورای اسالمی در جریان بررسی بخش‬ ‫درامدی الیحه بودجه ســال ‪1400‬؛ با پیشنهاد محمدحسین حسین زاده بحرینی در خصوص اصالح‬ ‫کل ردیــف (‪ )4‬بند (ب) تبصــره (‪ )1‬ماده واحده این الیحه‪ ،‬با ‪ 121‬رای موافق‪ 54 ،‬رای مخالف و ‪13‬‬ ‫رای ممتنع از مجموع ‪ 227‬نماینده حاضر در جلســه موافقت کردند که بر اســاس این مصوبه دولت و‬ ‫دســتگاه های ماده ‪ 5‬قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز به تخصیص‪ ،‬فروش‪ ،‬تهاتر و یا مبادله منابع‬ ‫ارزی برای واردات کاالهای اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ‪ 8‬میلیارد دالر شدند‪.‬‬ ‫بر اساس ماده اصالحی دولت و دستگاه ماده (‪ )5‬قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانک مرکزی‬ ‫مجــاز به تخصیص‪ ،‬فروش‪ ،‬تهاتــر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت‪ ،‬گاز و میعانات گازی‪،‬‬ ‫فراورده های نفتی و گازی (اصلی و فرعی و ســایر منابع) به غیر از نرخ ســامانه معامالتی الکترونیکی‬ ‫‪ ETS‬به جز برای واردات کاالهای اساسی‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی تا سقف ‪ 8‬میلیارد دالر نیستند‪.‬‬ ‫دولت موظف اســت بر اساس ارزیابی شــرایط اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و بین المللی کشور نسبت به افزایش‬ ‫تدریجی نرخ ارز ترجیحی موارد فوق الذکر تا نرخ ســامانه معامــات الکترونیکی ‪ ETS‬اقدام نموده و‬ ‫مابه التفاوت منابع وصولی را به ردیف درامدی شماره ‪ 160136‬و جدول شماره ‪ 5‬این قانون واریز نماید‪.‬‬ ‫منابع واریزی از ردیف شــماره ‪ 530000 -71‬جدول شــماره ‪ 9‬این قانون صرف تامین معیشــت دارو‬ ‫و تجهیزات پزشــکی می شــود‪ .‬دکتر محمدباقر قالیباف در جریان اصالح این ماده تاکید کرد کاالهای‬ ‫اساسی شامل نهاده های دامی نیز می شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سود‪ ۲۰‬برابری سوداگران!‬ ‫ذبحاراضیکشاورزیبهپایالکچری نشین ها‬ ‫تغییر کاربری اراضی کشــاورزی و باغات به شدت‬ ‫سرعت گرفته اســت و به نظر می رسد سوداگری‬ ‫ویالســازان و تفریــح الکچری نشــینان بیش از‬ ‫زمین هــای حاصلخیز‪ ،‬تولید محصول و اشــتغال‬ ‫کشاورزان اهمیت دارد‪.‬‬ ‫رشــد قارچ گونه ویالهای الکچری در اصفهان و‬ ‫به ویژه در باغات و زمین های کشــاورزی چالشی‬ ‫اســت که طی یک ســال اخیر در این استان اوج‬ ‫گرفته است ‪.‬‬ ‫در بی توجهی مســئوالن نظارتی و اجرایی‪ ،‬خرید‪،‬‬ ‫قطعه بندی و فروش این زمین ها تا دو هزار درصد‬ ‫ســود عاید واســطه گران می کند‪ .‬به گونه ای که‬ ‫ســرمایه گذاران بازار ارز‪ ،‬بــورس و طال‪ ،‬کوچ به‬ ‫عرصه ساخت وســاز ویال را به ماندن در ان بازارها‬ ‫ترجیح داده اند‪.‬‬ ‫می تــوان گفت یکی از اصلی ترین دالیل توســعه‬ ‫تغییر کاربری ها در اســتان اصفهان بحران اب و‬ ‫عدم تامین منابع ابی موردنیاز برای کشــاورزی‬ ‫است‪.‬‬ ‫حسین دهقان یکی از کشــاورزان شرق اصفهان‬ ‫اســت که از ســر ناچاری بخشــی از زمین های‬ ‫کشــاورزی خود را به دالالنی فروخته است که با‬ ‫اندک پرداختی به وی چندین هکتار از زمینش را‬ ‫تصاحب کرده اند‪.‬‬ ‫او دراین ارتباط می گوید‪« :‬سال هاســت که کشت‬ ‫و کار درست وحسابی نداشــتم‪ ،‬همیشه شرمنده‬ ‫خانواده ام بــودم چراکــه نتوانســتم پولی برای‬ ‫خرید تبلت مدرســه پســرم و یا تامین جهیزیه‬ ‫دخترم تامین کنم‪ ،‬من مجبــور بودم زمین های‬ ‫کشــاورزی ام را به ویالسازان ان هم به قیمت کم‬ ‫بفروشم تا امروز شرمنده زن و بچه ام نباشم‪».‬‬ ‫اما الدن که مالک یکــی از ویالهای الکچری در‬ ‫شــرق اصفهان اســت در این خصوص می گوید‪:‬‬ ‫«نمی دانــم چــرا این همه در برابر ویالســازی ها‬ ‫در اصفهــان واکنش نشــان می دهند‪ ،‬بســیاری‬ ‫از ســرمایه های ویالســازی اصفهانی ها در شمال‬ ‫کشور هزینه می شــود و چرا اجازه نمی دهند این‬ ‫سرمایه ها در اصفهان بماند؟»‬ ‫دالالن هر هکتار زمین را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می خرند وبا تغییر کاربری غیر قانونی ان را‬ ‫تا دو میلیارد تومان به فروش می رسانند‬ ‫حمایت فعاالن بازار از‬ ‫تحقیق و تفحص از بورس‬ ‫مجلس در شــرایطی موضوع تحقیق و تفحص‬ ‫از بــازار ســرمایه را پیــش کشــیده که خبر‬ ‫ســلب صالحیت ‪ ۲۲۰‬مدیر بورســی که یا در‬ ‫معامــات ذ ی نفع بــوده یا صور ت هــای مالی‬ ‫غیرواقعی صادر کرد ه انــد‪ ،‬بازار را تکان داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫باز ی هــای االکلنگــی شــاخص بازار ســهام‬ ‫تمامی ندارد؛ یک روز ســبزپوش می شــود و‬ ‫روز دیگر قرمز‪ .‬ســهامداران نــه می توانند به‬ ‫رشد دلخوش باشــند و نه با افت نگران؛ بلکه‬ ‫بایــد بپذیرنــد که ایــن رونــد طبیعی بورس‬ ‫اســت و باید بــا نگاهــی بلندمــدت اقدام به‬ ‫سرمایه گذاری در این بازار کرد‪.‬‬ ‫رونــد صعودی شــاخص در ما ه هــای ابتدایی‬ ‫امســال که بســیاری را نگران کرده و انها را‬ ‫در مــورد این حرکــت تند و تیز شــاخص به‬ ‫فکر فرو برده بود‪ ،‬توانســت ابعاد بازار سرمایه‬ ‫ایران را بزرگ کرده و از ‪ ۵‬میلیون ســهامدار‬ ‫به بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیون ســهامدار برســاند‪ .‬ان‬ ‫هم ســهامدارانی که اغلب ســرمایه های خرد‬ ‫خــود را وارد ایــن بــازار کــرده و در انتظار‬ ‫ســود بودنــد‪ .‬دولت هــم در همــان زما ن ها‬ ‫او می افزایــد‪« :‬اصفهــان نیــاز به ایــن ویالهای‬ ‫الکچری دارد و نبایــد در برابر این نیاز مقاومتی‬ ‫صورت گیرد‪».‬‬ ‫البته دراین بین باید توجه داشــت که کشاورزان و‬ ‫باغ داران به خودی خود در راستای تغییر کاربری‬ ‫زمین های کشــاورزی و به نوعی همه دارایی شان‬ ‫نقشــی ندارند و انچه ان ها را مجبور به این اقدام‬ ‫کرده ورود دالالن از یک ســو و شــرایط نابسامان‬ ‫اقتصادی از سوی دیگر است‪.‬‬ ‫معاون حفظ کاربــری و یکپارچگی اراضی جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان اصفهان قانون مصوب ســال‬ ‫‪ ۹۶‬مبنــی بر واگذاری انشــعابات غیر دائم را تیر‬ ‫خالص بــرای افزایش بی قیدوبند تغییر کاربری ها‬ ‫می دانــد و می گویــد‪ :‬حدود ‪ ۱۵‬ســال اســت‬ ‫که تغییر کاربری را در اســتان داریم اما اوج ان‬ ‫مربوط به دو سال اخیر و اجرایی شدن این قانون‬ ‫مصوب است‪.‬‬ ‫مهدی مجیری با اشاره به حضور دالالن در تغییر‬ ‫کاربری اراضی در اســتان اصفهان اظهار می کند‪:‬‬ ‫دالالن هــر هکتار زمیــن را ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫می خرند و با تغییر کاربری غیرقانونی ان را تا دو‬ ‫میلیارد تومان به فروش می رسانند‪.‬‬ ‫او از بی توجهی دســتگاه های اجرایی نســبت به‬ ‫درخواست جهاد کشاورزی مبنی بر عدم همکاری‬ ‫در خصــوص تغییر غیرمجــاز کاربری زمین های‬ ‫کشــاورزی و باغات خبر می دهد و می افزاید‪ :‬در‬ ‫این زمینه شــاهد بودیم که در شهر اصفهان فرد‬ ‫خاصــی ‪ ۳۰۰‬ویال را با اســتفاده از کارگران غیر‬ ‫ایرانی طی ‪ ۲۰‬روز ساخت‪.‬‬ ‫معاون حفظ کاربــری و یکپارچگی اراضی جهاد‬ ‫کشــاورزی اســتان اصفهان معتقد اســت تغییر‬ ‫کاربری اراضی در همه شهرســتان های اســتان‬ ‫اصفهــان رو به رشــد اســت و ادامــه می دهد‪:‬‬ ‫دراین بیــن شهرســتان های اصفهان‪ ،‬کاشــان‪،‬‬ ‫شــهرضا‪ ،‬خمینی شــهر‪ ،‬نجف اباد و فریدون شهر‬ ‫سهم بیشتری را دارند‪.‬‬ ‫او دســتگاه قضائــی و نیــروی انتظامــی را تنها‬ ‫همراهان جهاد کشــاورزی اســتان اصفهان برای‬ ‫مقابله با تغییر کاربری می داند و می گوید‪ :‬در این‬ ‫زمینه شهرداری ها‪ ،‬ادارات خدمات رسان و‪ ...‬چون‬ ‫از محل این تغییر کاربری ها سود می برند با جهاد‬ ‫کشاورزی همکاری نمی کنند‪.‬‬ ‫همراهی هــای الزم را بــا بورس داشــت و هر‬ ‫یــک از دولتمردان را ســفیرانی بــرای تبلیغ‬ ‫ورود مردم و ســرمایه های انها به بورس کرده‬ ‫بود؛ اما از مردادماه بــه بعد که حمایت دولت‬ ‫هم از روی شــاخص برداشته شــد و اختالف‬ ‫نظرهایــی بیــن دولتمــردان بــر ســر ادامه‬ ‫عرضه های اولیه شــکل گرفت‪ ،‬بــازار هم کم‬ ‫کم واکنش نشــان داد و دیگر در مقابل روند‬ ‫صعودی‪ ،‬ســر تعظیم فرود نمی اورد‪.‬‬ ‫اما ایــن تمــام ماجرای بــورس نبــود‪ ،‬بلکه‬ ‫اتفاقاتــی کــه برخــی از مدیران بورســی و‬ ‫کارگزار ی هــا در این حوزه رقــم زدند‪ ،‬اکنون‬ ‫نمایــان شــده و تخلفات انها‪ ،‬پــای مجلس و‬ ‫قوه قضائیه را هم به بررســی روندهای شــکل‬ ‫گرفته در بورس تهران طی ما ه های گذشــته‪،‬‬ ‫باز کرده و قرار است گزارش تحقیق و تفحص‬ ‫از بورس بزودی در صحن مجلس قرائت شود‪.‬‬ ‫خبرها از ســازمان بورس از ســلب صالحیت‬ ‫بیــش از ‪ ۲۲۰‬مدیــر بورســی حکایت دارد‪.‬‬ ‫تخلفــات انهــا‪ ،‬از ذینفع بــودن در معامالت‬ ‫تا ارائــه صور ت های مالــی غیرواقعی را در بر‬ ‫می گیرد ‪.‬‬ ‫جمالــی‪ ،‬معاون حقوقی بــورس در این رابطه‬ ‫می گویــد‪ :‬برای ‪ ۶‬ماهه اخر ســال ‪ ۹۹‬باالی‬ ‫‪ ۲۲۰‬نفــر را از مدیریــت در نهادهــای مالی‬ ‫مجیری با بیان اینکه از ابتدای ســال جاری ســه‬ ‫هزار حکم تخریــب تغییر کاربری ها در اســتان‬ ‫اصفهان صادرشــده اســت‪ ،‬ابراز می کند‪ :‬این در‬ ‫حالی است که به دلیل کمبود بودجه تنها حدود‬ ‫‪ ۴۰۰‬مورد از این احکام اجرایی شده است‪.‬‬ ‫او کــه معتقد اســت از بیــن رفتــن زمین های‬ ‫کشاورزی در اصفهان و کاشان مخرب ترین پدیده‬ ‫ناشــی از تغییر کاربری ها است‪ ،‬می افزاید‪ :‬در این‬ ‫زمینه نامه نگاری هایی را با همه مقامات کشــوری‬ ‫داشته ایم که پاسخی دریافت نکرده ایم‪.‬‬ ‫تغییر کاربری اراضی در کنار از بین بردن تولیدات‬ ‫کشاورزی و باغی و افزایش وابستگی ما به واردات‬ ‫اثرات زیســت محیطی جبران ناپذیری نیز دارد که‬ ‫برای جبران ان باید قرن ها صبر کنیم و از ســوی‬ ‫دیگر برخــی از اثرات ســو ان را در هنگام بروز‬ ‫حوادث طبیعی شاهد هستیم‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان که‬ ‫معتقد اســت تغییر کاربری های اراضی در استان‬ ‫اصفهان منجر به تشــدید بروز حوادث طبیعی و‬ ‫مصنوعی شــده اســت‪ ،‬به خبرنگار مهر می گوید‪:‬‬ ‫در این زمینه به همه دســتگاه های اجرایی ابالغ‬ ‫کرده ایم هر گونه توســعه در شهرها و روستاهای‬ ‫اســتان باید با مالحظات مدیریــت بحران انجام‬ ‫شود‪.‬توسعه ساخت و سازها و تغییر کاربری ها در‬ ‫محور رودخانه زاینده رود منجر به بروز سیالب ها‬ ‫شــده ضمن اینکه افزایش االینده های جوی نیز‬ ‫از دیگر چالش های ناشــی از تغییر کاربری ها در‬ ‫اصفهان است‬ ‫منصور شیشــه فروش با تاکید بر اینکه توســعه‬ ‫بورس و ناشــران‪ ،‬سلب صالحیت کرد ه ایم‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬بیشــتر تخلفــات صورت گرفته‬ ‫مربــوط به مدیــران شــرکت هایی بــوده که‬ ‫صور ت هــای مالــی غیر واقعی ارائــه کرد ه اند‬ ‫و یــا معامالتــی با شــرکت های تابعــه انجام‬ ‫داد ه اند‪ ،‬که خودشــان ذینفع بود ه اند‪.‬‬ ‫در این رابطه‪ ،‬مجید عبدالحمیدی‪ ،‬کارشــناس‬ ‫ارشد بازار ســرمایه در گفتگو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫بــا تاکید بر ضرورت شــفافیت ســازی درباره‬ ‫عوامل مســتقیم و غیرمســتقیمی که در ایجاد‬ ‫چنین شــرایطی بــرای بازار ســرمایه دخیل‬ ‫هســتند‪ ،‬طــرح تحقیــق و تفحــص از بورس‬ ‫را اتفاقــی مثبت برای عموم ســرمایه گذاران‬ ‫می داند‪.‬وی با اشــاره به وضعیت کنونی بورس‬ ‫می افزایــد‪ :‬انچه که امروز بایــد باعث نگرانی‬ ‫فعاالن بازار و ســرمایه گذاران و ســهامداران‬ ‫شــود‪ ،‬عــدم اعتماد مــردم به بورس اســت؛‬ ‫به خصــوص اینکه مدتی اســت شــاهد خیل‬ ‫عظیمی از ســهامدارانی هســتیم که ســرمایه‬ ‫انهــا در بورس نصف شــده و حاضر نیســتند‬ ‫حتی به شــاخص و وضعیت بورس نگاه کنند؛‬ ‫کــه این بــه معنای از دســت رفتــن اعتماد‬ ‫سهامداران در بازار بورس است‪.‬‬ ‫عبدالحمیــدی ادامه داد‪ :‬بورس مردم را دچار‬ ‫زیان کرده اســت و همــه فعاالن ایــن بازار‬ ‫ساخت وسازها و تغییر کاربری ها در محور رودخانه‬ ‫زاینده رود منجر به بروز ســیالب ها شــده است‪،‬‬ ‫می افزاید‪ :‬این کاربری ها مسیر رودخانه را مسدود‬ ‫کرده اند و منجر به وقوع ســیالب و اســیب های‬ ‫ناشی از ان شده اند‪.‬‬ ‫او افزایــش االینده هــای جــوی را نیــز از دیگر‬ ‫چالش های ناشــی از تغییر کاربری ها در اصفهان‬ ‫می دانــد و ادامــه می دهــد‪ :‬ایــن کاربری ها در‬ ‫جهت باد قرار دارند‪ ،‬همچنیــن تغییر کاربری ها‬ ‫در اصفهان منجر به تشــدید فرونشست زمین و‬ ‫الودگی منابع ابی نیز شده اند‪.‬‬ ‫شیشــه فروش با تاکید بر اینکه مخالف این میزان‬ ‫تغییر کاربری در استان اصفهان و به ویژه در مراتع‬ ‫و زمین های کشاورزی هســتیم‪ ،‬تصریح می کند‪:‬‬ ‫عالوه بر دخالت ایجادشده در اکوسیستم‪ ،‬الگوی‬ ‫پوشــش گیاهی در برخی از مراتع استان اصفهان‬ ‫به دلیل تغییر کاربری ها نیز تغییریافته است‪.‬‬ ‫او همچنین به تاثیــر تغییر کاربری ها در افزایش‬ ‫مصرف انرژی در اســتان اصفهان اشــاره می کند‬ ‫و می افزاید‪ :‬این تغییــر کاربری ها بارگذاری روی‬ ‫منابع ابی‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و دیگر انرژی ها هســتند که‬ ‫منجر به قطعی برق در تابســتان و افت فشار گاز‬ ‫در زمستان نیز شده اند‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان اضافه‬ ‫می کند‪ :‬از سوی دیگر باید توجه داشت که برخی‬ ‫از تغییر کاربری ها در بــازار اصفهان نیز منجر به‬ ‫افزایش االینده های جوی و افزایش مصرف انرژی‬ ‫شده اســت که این امر نیازمند مدیریت و نظارت‬ ‫جدی است‪.‬‬ ‫و مســئوالن موظــف هســتند ســریعاً عوامل‬ ‫مســتقیم و غیرمســتقیمی که در ایجاد چنین‬ ‫شــرایطی در بازار سرمایه نقش داشته و به ان‬ ‫دامن زد ه اند را شناســایی کرده و برای کنترل‬ ‫ان‪ ،‬اقدامی مناســب در نظر بگیرند‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬در این راســتا اگر ضعف‬ ‫و مشــکلی هم وجود دارد‪ ،‬بایــد در رابطه با‬ ‫ان شفا ف سازی شــده و با پیگیر ی های بیشتر‪،‬‬ ‫جلوی ضرردهی ســهامداران گرفته شود‪.‬‬ ‫عبدالحمیــدی بــا بیــان اینکه ما بایــد بازار‬ ‫ســرمایه را به فرصتی برای جذب ســرمایه در‬ ‫جهت توســعه و پیشرفت کشــور تبدیل کنیم‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬رشد ســریع بازار بورس در ‪۵‬‬ ‫ماه ابتدای ســال به خاطــر تصمیم گیر ی های‬ ‫غیردلســوزانه و یکی از دالیــل ریزش بورس‬ ‫دخالت هایی بود که انجام شــد‪.‬‬ ‫وی خواســتار حمایــت همه جانبه مســئولین‬ ‫از دولــت و مجلــس گرفته تــا نهادهایی مثل‬ ‫بانک مرکزی از بازار ســهام شد و گفت‪ :‬بانک‬ ‫مرکــزی باید با کم کردن نرخ ســودهای بین‬ ‫بانکــی در بلندمــدت ارامــش را به بــازار بر‬ ‫گرداند؛ این در حالی اســت که متاســفانه در‬ ‫حال حاضر پیش بینی روند شــاخص تا پایان‬ ‫ســال با ایــن قوانین های عجیــب و غریب که‬ ‫گذاشته می شــود‪ ،‬مثبت نخواهد بود‪.‬‬ ‫دبیرستادتنظیمبازار‪:‬‬ ‫عرضه روغن با کارت ملی را تکذیب می کنم‪ /‬روغن گران نمی شود‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار با بیان اینکه قیمت‬ ‫روغن در ســال اینده به هیــچ وجه افزایش‬ ‫نخواهــد یافت‪ ،‬گفت‪ :‬توزیــع روغن با کارت‬ ‫ملی یک شــیطنت بــوده و چنیــن چیزی‬ ‫را تکذیب می کنم‪.‬‬ ‫عباس قبادی در پایان جلســه امروز ســتاد‬ ‫تنظیم بازار کشــور در خصوص کمبود روغن‬ ‫و خبر عرضه ان با کارت ملی‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫توزیع روغن با کارت ملی یک شیطنت بوده و‬ ‫چنین چیزی را تکذیب می کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میانگین مصــرف ماهانه روغن در‬ ‫کشــور حدود ‪ ۱۵۰‬هزار تن است که در ماه‬ ‫گذشــته بین ‪ ۱۷۰‬تا ‪ ۱۸۰‬هــزار تن تولید‬ ‫روغن داشــتیم‪ ،‬اما به جهت فضای روانی که‬ ‫در کشور ایجاد شــد و برخی به ان اخبار در‬ ‫خصوص احتمــال تغییر نــرخ ارز و ‪ ...‬دامن‬ ‫زدند که موجب هجوم مردم به فروشــگاه ها‬ ‫و افزایــش تقاضــا و شــکل گیــری احتکار‬ ‫خانگی شــد و وقفه هایــی در تولید و توزیع‬ ‫به وجود امد‪.‬‬ ‫دبیر ستاد تنظیم بازار ادامه داد‪ :‬مصرف اکثر‬ ‫خانوارها روغن مایع است و روغن جامد بیشتر‬ ‫مصــرف صنعتی و صنفــی دارد‪ ،‬اما افزایش‬ ‫تقاضای روغن مایع موجب شــد بخشــی از‬ ‫ظرفیت تولید روغــن جامد نیز به این بخش‬ ‫تخصیــص یابد که موجب کســری در تولید‬ ‫روغن جامد هم شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با تخصیص سهمیه به صنایعی که‬ ‫از روغن جامد اســتفاده می کنند و عرضه به‬ ‫میزان کافی ان‪ ،‬بــه زودی بازار روغن هم به‬ ‫تعادل می رسد‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بــازار تصریح کرد‪ :‬قیمت‬ ‫روغن در ســال اینده به هیــچ وجه افزایش‬ ‫نخواهد یافت و عرضه این محصول به میزان‬ ‫مورد نیاز همچنان تداوم خواهد داشت‪.‬‬ ‫قبادی همچنین از تدارک و ذخیره سازی ‪۴۰‬‬ ‫هزار تنی ســیب و پرتقال مورد نیاز شب عید‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬کار تحویل سیب و پرتقال به‬ ‫استان هایی که قرار شد توسط این ستاد انجام‬ ‫شود اغاز شده و سیب و پرتقال از استان های‬ ‫غرب و شــمال کشور به این استان ها تحویل‬ ‫شده است و اگر بازهم استان ها نیاز بیشتری‬ ‫را اعالم کنند اماده تامین ان هستیم‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار تصریــح کرد‪ :‬بانک‬ ‫مرکزی همکاری خوبی در مورد تخصیص ارز‬ ‫مورد نیاز واردات کاالهای اساســی در ‪ ۶‬ماه‬ ‫نخست سال اینده انجام داده و ارز مورد نیاز‬ ‫را تخصیص داده است‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬در حدود ‪ ۲‬ماه گذشــته‪۴ ،‬‬ ‫میلیون تــن انواع کاالهای اساســی از بنادر‬ ‫کشور تخلیه شده و به همین میزان موجودی‬ ‫در بنادر کشــور داریم که این میزان‪ ،‬جدا از‬ ‫کاالهای در حال ورود و روی کشتی ها است‪.‬‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار همچنین با اشاره به‬ ‫واردات ‪ ۲۱‬میلیــون تن کاال بــه ارزش ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد دالر از ابتدای ســال گفت‪ :‬این میزان‬ ‫نسبت به مدت مشابه ســال گذشته‪ ،‬از نظر‬ ‫وزنــی ‪ ۲۵‬درصــد کاهش یافته‪ ،‬اما شــاهد‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬درصــدی واردات کاالهای گروه‬ ‫یــک و ‪ ۲۲‬که کاالهای مورد نیاز و مواد اولیه‬ ‫کارخانجات است هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از ســویی دیگر کاالهای گروه های‬ ‫‪ ۲۶‬و ‪ ۲۷‬که کاالهای غیر ضروری هستند از‬ ‫نظر وزنی رشــد منفی ‪ ۲۳‬درصدی داشته اند‬ ‫که مقایســه این دو امار نشــان می دهد که‬ ‫واردات کشور به سوی واردات مواد اولیه مورد‬ ‫نیاز کارخانجات و کاالهای اساسی مورد نیاز‬ ‫مردم سوق یافته است‪.‬‬ ‫قبــادی از ثبات بازار تخم مــرغ و عرضه ان‬ ‫بــا نرخ مصوب خبــر داد و گفت‪ :‬عرضه مرغ‬ ‫هم تا هفته هــای اینده به شــرایط مطلوب‬ ‫بازخواهد گشت چرا که حجم ورودی مرغ به‬ ‫بازار افزایش یافته و روند باثباتی در بازار مرغ‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی عدم تعــادل بازار مرغ را ناشــی از وقفه‬ ‫یک هفته ای در عرضه و افزایش تقاضای مرغ‬ ‫دانست و افزود‪ :‬تالش برای تنظیم بازار شب‬ ‫عیــد و ماه مبارک رمضــان موجب این وقفه‬ ‫یــک هفته ای در عرضــه و در نتیجه افزایش‬ ‫قیمــت مرغ در برخی اســتان ها بود‪.‬به گفته‬ ‫دبیر ســتاد تنظیم بازار‪ ،‬هم اکنون به میزان‬ ‫کافی کنجالــه و ذرت در اختیار بخش تولید‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬اما وجود برخی مشکالت در‬ ‫توزیع موجب اخالل در عرضه مرغ شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪3‬‬ ‫ارائه خدمات جدید در دستور کار مشترک بانک ملت و شرکت همراه اول‬ ‫مدیرعامــل بانک ملت در نشســتی مشــترک با‬ ‫مدیرعامل شــرکت همــراه اول‪ ،‬راه هــای تقویت‬ ‫همکاری هــای فی ما بیــن و ارائه خدمات جدید با‬ ‫همکاری دو مجموعه را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫محمد بیگدلی‪ ،‬مدیرعامل بانک ملت دراین نشست‬ ‫که عباس جفعرلو‪ ،‬عزیز اخوندی اصل‪ ،‬سیدابوطالب‬ ‫دیبایی‪ ،‬محمود رشــیدی و مهدی قدمی معاونان‬ ‫مدیرعامــل‪ ،‬وی را همراهی می کردند‪ ،‬از همراهی‬ ‫و همکاری شــرکت همراه اول با این بانک قدردانی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬ازایــن که همراه اول‪ ،‬بانک ملت را به‬ ‫عنوان بانک نخســت خود انتخاب کرده خرسندیم‬ ‫و امادگی الزم را برای ارتقای ســطح همکاری ها‬ ‫اعالم می کنیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این نکته که بانــک ملت‪ ،‬اماده تامین‬ ‫تمامــی نیازهای همــراه اول در حــوزه خدمات و‬ ‫تسهیالت اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬درعین حال در سایر‬ ‫بخش ها نیز می توان همکاری های مشــترکی را‬ ‫تعریف کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملت با اشــاره به ایــن نکته که‬ ‫همکاری ها و فعالیت های مشترکی را برای خدمت‬ ‫به مردم و خارج از بحث تسهیالت می توان طراحی‬ ‫کرد‪ ،‬پیشنهاد داد که کمیته ای مشترک متشکل از‬ ‫متخصصان دو مجموعه‪ ،‬راه های تقویت همکاری ها‬ ‫را در زمینه های مختلف نواورانه مورد بررسی قرار‬ ‫دهند و نتیجه این کار مشترک در قالب تفاهمنامه‬ ‫ای به امضای مدیران عامل دو مجموعه برسد‪.‬‬ ‫بیگدلــی بــا تاکید بر ایــن نکته که بــرای تامین‬ ‫نیازهــای پیمانکاران همراه اول اعم از تامین مالی‪،‬‬ ‫صدور ضمانتنامــه و ‪ ...‬هم می توان تفاهمنامه ای‬ ‫ســه جانبه را امضا کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ســامانه سامیار‬ ‫بانک ملت نیز می تواند در این زمینه کاربرد داشته‬ ‫باشــد و می توان در جلســه ای جداگانه نسبت به‬ ‫معرفی کامل ظرفیت های این سامانه اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به پتانســیل های باالی دو مجموعه‬ ‫بانک ملت و همراه اول‪ ،‬خواستار همکاری مشترک‬ ‫برای ارائه خدمات جدیدتر به مردم و مشتریان شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل بانک ملــت اظهار امیــدواری کرد که‬ ‫پیرو برگزاری این جلســه‪ ،‬چند کار مشترک انجام‬ ‫شــود که نفع ان عالوه بر دو مجموعه به کل مردم‬ ‫ایران برســد‪.‬بیگدلی همچنین دســتورات الزم را‬ ‫بــرای تامین نیازهای مالی همــراه اول به ویژه در‬ ‫ماه پایانی ســال صادر کرد‪.‬مهدی اخوان بهابادی‪،‬‬ ‫مدیرعامل همراه اول نیز در این جلسه اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانــک ملت از نظر میزان منابــع‪ ،‬میزان مصارف و‬ ‫میــزان ضمانتنامه های صادره‪ ،‬بانک نخســت این‬ ‫شرکت محسوب می شود و همکاری بسیار نزدیکی‬ ‫با این بانک داریم‪.‬وی با اشــاره به این نکته که در‬ ‫دوره اخیر‪ ،‬ســطح تعامالت همراه اول و بانک ملت‬ ‫افزایش یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬مــا در بین بانک های‬ ‫کشــور‪ ،‬بیشــترین مراوده را با بانک ملت داریم و‬ ‫از ایــن تعامل و ارتباط و همــکاری خوب بین دو‬ ‫مجموعــه‪ ،‬خرســندیم‪.‬مدیرعامل همــراه اول از‬ ‫پیشنهاد مدیرعامل بانک ملت مبنی بر همکاری در‬ ‫حوزه های جدید هم استقبال کرد و گفت‪ :‬می توان‬ ‫یک تیم تخصصی مشــترک تشکیل داد تا اعضای‬ ‫این تیم‪ ،‬زمینه های مشــترک همــکاری را مورد‬ ‫بررسی قرار دهند‪.‬در این جلسه‪ ،‬معاونان مدیرعامل‬ ‫بانک ملت نیز دیدگاه های خود را در زمینه تقویت‬ ‫تعامالت و همچنین همکاری بــرای ارائه خدمات‬ ‫جدید و مشترک ارائه کردند‪.‬‬ ‫توسعهوتعمیقاشتغالوتوانمندسازی‬ ‫شرکت هایدانش بنیانازاقدامات‬ ‫بانکپارسیان‬ ‫ترازنامــه بانک ها بــا تخصیص مناســب منابع به‬ ‫طرح های تولیدی و اشــتغال زا‪ ،‬تقویت مولفه های‬ ‫حاکمیت شرکتی‪ ،‬مدیریت صحیح منابع و کنترل‬ ‫ریســک های عملیاتــی از مولفه های اساســی در‬ ‫تحقق اقتصاد مقاومتی در حوزه بازار پولی و بانکی‬ ‫محسوب می شوند‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬بانک پارسیان نیز با هدف قرار دادن‬ ‫سر فصل هایی همچون حمایت از تولید ملی‪ ،‬توجه‬ ‫به ظرفیت هــای داخلی‪ ،‬فاصله گرفتــن از اقتصاد‬ ‫تک محصولــی‪ ،‬توانمند کردن بنــگاه های تولیدی‬ ‫کوچک و متوســط‪ ،‬حمایت از اقتصاد دانش بنیان‪،‬‬ ‫اســتفاده از فناوری های نوین‪ ،‬توجه به منابع بین‬ ‫نســلی و ارزاوری پروژه ها‪ ،‬کمک به تامین امنیت‬ ‫غذا و دارو‪ ،‬ایفای مســئولیت های اجتماعی و توجه‬ ‫به اقشار اســیب پذیر‪ ،‬کارنامه درخشانی از خود بر‬ ‫جای گذاشته است‪.‬‬ ‫فراهانی ادامه داد‪ :‬با توجه به ظرفیت بی نظیر بانک‬ ‫پارســیان‪ ،‬رویکردهای اصلی اقتصاد مقاومتی در ‪۹‬‬ ‫بخش اســتراتژیک مورد توجه قرار گرفته است که‬ ‫به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬توســعه و تعمیق اشتغال در مناطق روستایی و‬ ‫ایجاد فرصت های شغلی مولد‬ ‫‪ -۲‬محرومیت زدایــی و کمــک به ارتقــاء عدالت‬ ‫اجتماعی‬ ‫‪ -۳‬کمک به تامین امنیت غذا و دارو‬ ‫‪ -۴‬حمایت از تولید داخلی‬ ‫‪ -۵‬سرمایه گذاری و توسعه کارافرینی‬ ‫‪ -۶‬توسعه صادرات‬ ‫‪ -۷‬حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط‬ ‫‪ -۸‬توانمندسازی شرکت های دانش بنیان‬ ‫‪ -۹‬ایفای مســئولیت های اجتماعی از بخش های‬ ‫هدفگذاری شده این مجموعه به شمار می رود‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در بانک پارسیان با اعتقاد راسخ‬ ‫بانک پارسیان بر تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتی»‬ ‫و دستیابی به مولفه های «جهش تولید»‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫بانک پارسیان با مشارکت در تامین مالی پروژه های‬ ‫عظیم ملی‪ ،‬نقش بزرگی در مقاوم ســازی اقتصاد و‬ ‫رشد و توسعه کشور داشته است‪.‬‬ ‫فراهانــی در ادامه عنوان کرد‪ :‬مشــارکت در طرح‬ ‫هایــی همچــون انتقال اب خلیج فــارس به کویر‬ ‫مرکزی ایران‪ ،‬اکتشــاف واستخراج نفت از میادین‬ ‫مشــترک در جهت تکمیل فازهای پــروژه پارس‬ ‫جنوبی و خطوط لوله سراســری انتقال گاز‪ ،‬احداث‬ ‫پاالیشــگاه نفت و اکتشــاف و اســتخراج نفت در‬ ‫میادیــن مشــترک‪ ،‬تامین مالی پروژه پاالیشــگاه‬ ‫گاز بید بلند خلیج فارس نشــان می دهد که بانک‬ ‫پارسیان توجه ویژه ای به پیاده سازی رویکردهای‬ ‫اقتصاد مقاومتی داشته است‪.‬‬ ‫حمایت از شــرکت های دانش بنیان در سه حوزه‬ ‫زیرســاخت نواورانه‪ ،‬خدمات نواورانه و مشــارکت‬ ‫نواورانــه‪ ،‬تامیــن غــذا و دارو‪ ،‬محرومیت زدایی و‬ ‫ارتقــا عدالت اجتماعی و ‪ ...‬که منجر به ایجاد ‪۱۶۵‬‬ ‫هزار فرصت شغلی معادل تقریبی ‪۵‬درصد اشتغال‬ ‫در ســطح کشور شده است‪ ،‬نشــان از توانمندی و‬ ‫حضور پررنگ مجموعه پارسیان در پیشبرد اهداف‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران در تمامی حوزه های‬ ‫استراتژیک دارد‪.‬‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اســامی‬ ‫بانک پارســیان همچنین ابراز امیــدواری کردکه‬ ‫با مشــارکت جهادی مجموعه پارســیان در ادامه‬ ‫سال جاری که به تدبیر مقام معظم رهبری (مدظله‬ ‫العالــی) مزین به نام ” جهش تولید ” اســت‪ ،‬این‬ ‫کارنامه درخشان تر شود‪.‬‬ ‫فضای مجــازی بانک صنعت و معــدن را افتتاح و‬ ‫بــا توضیحات کارشناســان این مرکــز از جزئیات‬ ‫فعالیت ها و توانمندی های ان مطلع شد‪.‬رئیس دفتر‬ ‫رئیس جمهور در ادامــه و از طریق ویدئوکنفرانس‬ ‫دستور افتتاح دو ساختمان سرپرستی شعب بانک‬ ‫صنعت و معدن در اســتان های خراسان جنوبی و‬ ‫کرمان و نیز اســکله اختصاصی شرکت بازرگانی و‬ ‫خدمات بندری استان بوشهر را صادر کرد‪.‬‬ ‫ایــن طرح ها بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۰۶‬میلیارد‬ ‫تومان اجــرا و به بهره برداری رســیده اند‪.‬با افتتاح‬ ‫چنــد طرح فنــاور در بانــک صنعــت و معدن از‬ ‫این پس مشــتریان این بانــک می توانند از طریق‬ ‫تلفن همراه خــود افتتاح حســاب کنند و پس از‬ ‫شناسایی هویت مشتری ســایر خدمات بانکی هم‬ ‫از ایــن بســتر ارائــه می شــود کــه طبــق‬ ‫گفتــه مســئوالن ایــن بانــک ایــن امــکان در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬برای تمام مشــتریان بانک صنعت و‬ ‫معدن فراهم می شود‪.‬‬ ‫امروز شش طرح فناورانه و زیر ساختی بانک صنعت‬ ‫و معدن با حضور مدیرعامل این بانک و رئیس دفتر‬ ‫و سرپرســت نهاد ریاســت جمهوری و جمعی از‬ ‫مدیران ارشد خصوصی و بانک ها افتتاح شد که در‬ ‫ارتباط تصویری ســاختمان جدید سرپرستی بانک‬ ‫صنعت و معدن در اســتان های کرمان‪ ،‬خراســان‬ ‫جنوبــی و اســکله اختصاصــی و جدید شــرکت‬ ‫بازرگانی و خدمات بندری اســتان بوشهر افتتاح و‬ ‫بهره برداری شدند‪.‬‬ ‫مدیر اینده پژوهی و تحقیقات بانکداری اســامی‬ ‫بانک پارســیان از عملکرد درخشــان پارسیان در‬ ‫حــوزه اقتصــاد مقاومتــی در هفتمین ســال روز‬ ‫صدور دســتور تاریخی مقام معظم رهبری(مدظله‬ ‫العالــی) خبر داد‪ .‬مهدی فراهانی با اشــاره به این‬ ‫نکته که ‪۲۹‬بهمن ماه سال روز ابالغ دستور تاریخی‬ ‫مقام معظــم رهبری(مدظله العالــی) در خصوص‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در مدت هفت ســالی که از ابالغ دســتور تاریخی‬ ‫می گــذرد اقدامات قابــل مالحظه ای در ســطح‬ ‫کالن به منظور فرهنگ ســازی‪ ،‬تبیین چارچوب ها‪،‬‬ ‫ساختارها‪ ،‬راهبردها و سیاست های اجرایی از سوی‬ ‫کارشناسان و مسئولین صورت پذیرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سیاســت های پولی و مالی بانک‬ ‫پارسیان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی‬ ‫تنظیم شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ارامش و ثبات بازار پول‬ ‫و ارز‪ ،‬رقابت ســالم و شفاف شــبکه بانکی‪ ،‬بهبود‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶‬طرح فناورانه و‬ ‫زیرساختی بانک صنعت و معدن‬ ‫بهره برداری از ‪ ۶‬طرح فناورانه و زیرســاختی بانک‬ ‫صنعت و معدن با حضور رئیس دفتر رئیس جمهور‬ ‫و در راســتای تالش برای تحقق شعار تدبیر و امید‬ ‫برای جهش تولید به طور رسمی مورد بهره برداری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬محمود واعظی با حضور در ساختمان‬ ‫مرکزی بانک صنعت و معدن‪ ،‬مرکز عملیات امنیت‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4130‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫اسفند‬ ‫شنبه‪225‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫ارتباطمستقیمتلفنیبامعاون‬ ‫برنامه ریزی و فناوری اطالعات‬ ‫جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مدیران بانک شهر‪ ،‬این هفته با حضور‬ ‫معاون برنامه ریزی و فناوری اطالعات برگزارمی شود‪.‬‬ ‫‪ ،‬جلســه ارتباط مســتقیم تلفنی با مدیران بانک‪ ،‬این هفته با حضور‬ ‫جواد عطاران معاون برنامــه ریزی و فناوری اطالعات و هیات همراه‪،‬‬ ‫در سامانه نظارت و ارتباطات مردمی ‪ 8655‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬شــهروندان‪ ،‬مشــتریان و همکاران مــی توانند روز‬ ‫چهارشــنبه ‪ 6‬اسفند ماه از ســاعت ‪ 10‬تا ‪ 12‬از طریق شماره تماس‬ ‫‪ 8655‬هرگونه پرسش‪ ،‬انتقاد‪ ،‬پیشنهاد‪ ،‬شکایت و تقدیر خود از عملکرد این حوزه را مطرح کنند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬ســامانه‪ 8655‬بــه منظور رســیدگی بــه درخواســت ها‪ ،‬شــکایت هــا‪ ،‬انتقادها‬ ‫و پیشــنهادهای مشــتریان‪ ،‬همــکاران و شــهروندان بانــک شــهر‪ ،‬راه انــدازی شــده اســت‬ ‫کــه از ایــن طریق هــر هفتــه یکــی از مدیــران و یــا معاونــان بانــک‪ ،‬پاســخگوی موضوعات‬ ‫حوزه مربوطه خواهد بود‪.‬‬ ‫هدایای بانک سرمایه به دانش اموزان‬ ‫مناطق محروم کشور‬ ‫همزمان با دهه مبارک فجر انقالب شــکوهمند اســامی و مقارن با‬ ‫پانزدهمین سالگرد تاسیس بانک سرمایه‪ ،‬هدایای بهداشتی ـ اموزشی‬ ‫بانک سرمایه به دانش اموزان برخی مدارس کشور در استان های ایالم‬ ‫و کردستان اهدا شد‪.‬‬ ‫در ایــن برنامه هــا که با رعایــت پروتکل های بهداشــتی و با حضور‬ ‫دانش اموزان‪ ،‬مســئوالن مدارس‪ ،‬اولیای دانش اموزان‪ ،‬مدیران ادارات‬ ‫کل اموزش وپرورش و برخی مقامات محلی برگزار شد‪ ،‬بیش از ‪۱۱۰۰‬‬ ‫بســته اهدایی بانک سرمایه شامل نوشــت افزار و اقالم بهداشتی (ماسک‪ ،‬محلول ضدعفونی کننده و‪)...‬‬ ‫توسط مدیران و سایر همکاران شعب بانک در هر استان‪ ،‬به دانش اموزان و کادر اموزشی چهار مدرسه‬ ‫در شهرســتان های ایالم و ســنندج تقدیم گردید‪.‬مدیران شعب شهرســتان های فوق نیز در سخنانی‬ ‫کوتاه ضمن تبریک ایام اهلل دهه فجر به دانش اموزان‪ ،‬اجرای چنین برنامه هایی را در راســتای عمل به‬ ‫مسئولیت های اجتماعی بانک و باهدف افزایش شوق تحصیل در دانش اموزان میهن عنوان نمودند‪.‬‬ ‫پرداخت سود سهام شرکت های «المپ پارس‬ ‫شهاب» و «کوشا پیشه» در بانک صادرات‬ ‫«کوشاپیشــه» می توانند از روز شــنبه دوم اسفندماه ‪ ٩٩‬به مدت یک سال‬ ‫برای دریافت سود سهام خود به شــعب بانک صادرات ایران مراجعه کنند‪​.‬‬ ‫بانک صادرات ایران طی اطالعیه ای اعالم کرد تمامی ســهامداران حقیقی‬ ‫شــرکت های «المپ پارس شــهاب» با نماد «بشــهاب» و «کوشا پیشه»‬ ‫با نماد «کوشاپیشــه» می توانند از روز شــنبه دوم اســفندماه ‪ ٩٩‬به مدت‬ ‫یک ســال برای دریافت سود سهام این شــرکت ها در سال مالی منتهی به‬ ‫‪ ٢٩‬اســفندماه ‪ ٩٨‬به شــعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور مراجعه‬ ‫کننــد‪.‬در این اطالعیه از ســهامداران حقیقی شــرکت های «المپ پارس‬ ‫شهاب» و «کوشا پیشــه» خواسته شده ضمن مراجعه حضوری به شعب بانک صادرات ایران در سراسر کشور‪،‬‬ ‫با ارائه اصل کارت ملی یا شناســنامه و کد ســهامداری (کد بورســی) نســبت به دریافت نقدی یا واریز ان به‬ ‫حساب های سپهری خود اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4130‬‬ ‫خبر‬ ‫نماینده نائین‪ ،‬خور و بیابانک در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های نفتی سبب توسعه زیرساخت های استانی می شود‬ ‫نماینده نائین‪ ،‬خور و بیابانک در مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬اجرای پروژه های نفتی در توســعه‬ ‫زیرساخت های هر استانی می تواند موثر باشد‪ ،‬به ویژه شهرستان هایی که امکانات کمتری دارند‪.‬‬ ‫‪ ،‬الهام ازاد‪ ،‬در ایین بهره برداری رسمی طرح های ملی انتقال‪ ،‬توزیع و ذخیره سازی فراورده های نفتی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بی شک ساخت مخزن‪ ،‬خطوط لوله‪ ،‬تلمبه خانه و توسعه ان و در عین حال ارتقای پست برق در‬ ‫منطقه نائین اهمیتی ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه حوزه انتخابیه بنده (نایین‪ ،‬خور و بیابانک) تنها شهرستانی است که در استان اصفهان‬ ‫به گاز سراسری متصل نیست‪ ،‬افزود‪ :‬این شهرستان صنعتی و معدن خیز است و به دلیل متصل نبودن‬ ‫به شبکه گاز سراسری‪ ،‬بیشتر سوختش از فراورده های نفتی تامین می شود‪.‬‬ ‫نماینده نائین‪ ،‬خور و بیابانک در مجلس شــورای اســامی ضمن تشــکر به دلیل تســهیل در انتقال‬ ‫گاز سراســری از نایین به شهرســتان انارک‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتظار داریم در چشــم اندازی چهار ســاله‪،‬‬ ‫شهرستان های خور و بیابانک نیز به گاز سراسری متصل شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای اسالمی عنوان کرد‪ :‬بی شک اجرای پروژه خط‬ ‫لوله نائین ‪ -‬کاشان ‪ -‬ری می تواند به توسعه زیرساخت های نایین‪ ،‬خور و بیابانک منجر شود‪.‬‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز‪:‬‬ ‫تجهیزات پاالیشگاه های گازی از سازندگان داخلی تامین می شود‬ ‫مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شــرکت ملی گاز ایران گفت‪ :‬شــرکت ملی گاز و مجتمع گاز پارس‬ ‫جنوبــی در قطب اقتصادی کشــور همواره در کنار شــرکت های دانش بنیان هســتند و از اقدام ها و‬ ‫دستاوردهای این شرکت های سازنده استقبال می کنند‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬مسعود زردویان در ایین گشایش دوازدهمین نمایشگاه صنعت نفت‪،‬‬ ‫گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی در عسلویه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وجود شرکت های توانمند‪ ،‬سازنده قطعات و تجهیزات‬ ‫و تامین کننده اقالم مورد نیاز صنعت عظیم گاز در کشور‪ ،‬فرصتی مناسب برای افزایش توان و ظرفیت‬ ‫متخصصان داخلی است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تامین و اســتفاده از قطعات و تجهیزات داخلی در پاالیشگاه های گازی کشور‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬مجتمع گاز پارس جنوبی اکنون بیشــترین نیاز خود را در حوزه خریــد قطعات و تجهیزات از‬ ‫ســازندگان و شــرکت های داخلی و پارک علم و فناوری تامین می کند و امیدواریم این مهم با رشــد‬ ‫و شــکوفایی بیشــتری تداوم داشته باشــد‪.‬مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز هدف از‬ ‫برگزاری این نمایشــگاه را تکمیل زنجیره تامین در این صنعت عظیم و معرفی شــرکت های داخلی و‬ ‫متخصصان سازنده در قطب اقتصادی پارس جنوبی اعالم کرد‪.‬‬ ‫در دوازدهمین نمایشــگاه صنعت نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی در عســلویه ‪ ۱۱۰‬شرکت فناور و‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬تازه ترین دســتاوردهای نواورانه خود را به نمایش می گذارند و تولیدات خود را که مرتبط‬ ‫با حوزه نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی است به مدت چهار روز ارائه می کنند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫ظرفیتذخیره سازیفراوردهدرشمال غرب‬ ‫ایرانبه‪ ۳۳۰‬میلیونلیتررسید‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫ایران گفت‪ :‬مجموع ظرفیت ذخیره سازی فراورده‬ ‫در شمال غرب کشور با اجرای پروژه ساخت خط‬ ‫لولــه جدید تبریز ‪ -‬خوی ‪ -‬ارومیه و احداث انبار‬ ‫نفت جدید ارومیه به ‪ ۳۳۰‬میلیون لیتر رسید‪.‬‬ ‫‪ ،‬علیرضــا کرامت ویس کرمی (دوشــنبه‪ ،‬چهارم‬ ‫اسفندماه) در ایین بهره برداری رسمی طرح های‬ ‫ملــی انتقال‪ ،‬توزیع و ذخیره ســازی فراورده های‬ ‫نفتی کــه از طریق ویدئوکنفرانس برگزار شــد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با بهره بــرداری از خط لولــه جدید تبریز‬ ‫ خــوی ‪ -‬ارومیه و تاسیســات ان از جمله انبار‬‫نفت جدید ارومیه‪ ،‬ظرفیت ذخیره سازی فراورده‬ ‫در استان اذربایجان غربی از روزانه ‪ ۲۱۰‬میلیون‬ ‫لیتر به ‪ ۳۳۰‬میلیون لیتر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با راه انــدازی این خط جدید‪ ،‬ظرفیت‬ ‫انتقال فراورده در این منطقه از ‪ ۳۵‬هزار بشــکه‬ ‫در روز به حداقل ‪ ۱۰۰‬هزار بشــکه در روز رسید‬ ‫کــه این رقم تا روزانه ‪ ۱۴۰‬هزار بشــکه نیز قابل‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بــا راه اندازی این خــط لوله از تردد‬ ‫روزانه تعداد زیادی نفتکش در جاده های اســتان‬ ‫برای انتقــال فراورده نفتــی از تبریز به خوی و‬ ‫نیروگاه خوی جلوگیری شــده و افــزون بر ان‪،‬‬ ‫انتقال پایدار فراورده در نیروگاه خوی نیز محقق‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ویس کرمی تصریح کــرد‪ :‬انبار نفت جدید ارومیه‬ ‫که در قالب این پروژه احداث و اجرایی شــده‪ ،‬در‬ ‫زمینی به مســاحت ‪ ۵۰‬هکتار در ‪ ۲۲‬کیلومتری‬ ‫شهر ارومیه واقع شده و ظرفیت ذخیره سازی ان‬ ‫‪ ۱۲۰‬میلیون لیتر است‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬ایــن انبار بــا دارا بــودن ‪ ۱۴‬مخزن‬ ‫ذخیره ســازی ســقف شــناور و چندمنظوره‪ ،‬دو‬ ‫مخزن ذخیره سازی اب اتش نشانی به ظرفیت ‪۷‬‬ ‫میلیون لیتر و ‪ ۳۸‬نقطه بارگیری هم زمان امکانات‬ ‫مدرنی برای صادرات از شــمال غرب کشور فراهم‬ ‫کرده اســت و امیدواریم بتوانیم از ســال اینده‪،‬‬ ‫بحث صادرات به کشــورهای همجــوار را از این‬ ‫نقطه عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی‬ ‫افزود‪ :‬ظرفیت انتقال فراورده در استان اذربایجان‬ ‫غربی ‪ ۳۵‬هزار بشکه در روز بوده است که بخشی‬ ‫روندبهبودعرضهنفتشیلکندخواهدبود‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪:‬‬ ‫ظرفیت پاالیش نفت ایران در شرایط کرونا کاهش نیافت‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران گفت‪ :‬شــرکت ملی پاالیش و پخش‬ ‫فراورده های نفتی جزو معدود پاالیشگرانی در دنیا بود که در شرایط همه گیری جهانی ظرفیت پاالیش‬ ‫نفت خود را کاهش نداد‪.‬‬ ‫علیرضــا صادق ابــادی در ایین بهره برداری رســمی طرح های ملــی انتقال‪ ،‬توزیع و ذخیره ســازی‬ ‫فراورده هــای نفتــی کــه از طریــق ویدئوکنفرانس برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬بــا اجرای پــروژه خط لوله‬ ‫نائیــن ‪ -‬کاشــان ‪ -‬ری و انبــار ارومیــه ظرفیــت ذخیره ســازی فراورده در ســخت ترین شــرایط‬ ‫تحریــم و کرونــا بیش از ‪ ۵۰۰‬میلیون لیتر در کشــور افزایش یافت که با احتســاب افزایش ظرفیت‬ ‫ذخیره سازی به وسیله تکمیل مخازن دیگر در مجموع یک میلیارد لیتر به ظرفیت ذخیره سازی فراورده‬ ‫کشور افزوده شد‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اوپک و شــرکت های نفتــی امریکایی حتی با‬ ‫افزایــش قیمت نفت خام هــم معتقدند بهبود‬ ‫عرضه نفت شیل کند خواهد بود‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری رویتــرز از لندن و‬ ‫هیوســتون‪ ،‬ســازمان کشــورهای صادرکننده‬ ‫نفت (اوپک) و شــرکت های نفتی امریکا انتظار‬ ‫دارند بهبود عرضه نفت شــیل در ســال جاری‬ ‫محدود باشــد‪ ،‬زیرا تولیدکنندگان عمده نفت‬ ‫خبر‬ ‫امریــکا با وجود افزایش قیمت ها‪ ،‬تولید را ثابت‬ ‫نگــه می دارند‪ .‬ثابت ماندن تولیــد نفت امریکا‬ ‫به اوپــک و متحدانش (ائتــاف اوپک پالس)‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫اوپک در براورد ماه جاری خود پیش بینی کرد‬ ‫تولید نفت خام ایاالت متحده (نفت خام شیل)‬ ‫در سال ‪ ۲۰۲۱‬محدود باشد و ‪ ۱۴۰‬هزار بشکه‬ ‫در روز کاهــش یابد و به ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۱۶۰‬هزار‬ ‫بشکه در روز برسد‪.‬دولت امریکا هم انتظار دارد‬ ‫تولید نفت شــیل در ماه مارس حدود ‪ ۷۸‬هزار‬ ‫بشــکه در روز کاهش یابد و به روزانه ‪ ۷‬میلیون‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه برسد‪.‬پیش بینی اوپک حتی‬ ‫پیش از یخبندان ایالــت تگزاس ‪ -‬محل تولید‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نفت ایاالت متحــده امریکا ‪ -‬اعالم‬ ‫شــده بود‪ ،‬این یخبندان ســبب تعطیلی چاه ها‬ ‫و کاهش تقاضای پاالیشــگاه های نفتی منطقه‬ ‫شــده اســت‪.‬به گفته منابع اوپک‪ ،‬احیا نشدن‬ ‫تولید نفت شــیل می تواند مدیریت بازار را برای‬ ‫اوپک و متحدانش اسان کند‪.‬‬ ‫از فراورده های مورد نیاز استان به ویژه در منطقه‬ ‫ارومیه از طریق ناوگان حمل ونقل جاده ای تامین‬ ‫می شــد‪.‬ویس کرمی افزود‪ :‬مصرف سوخت استان‬ ‫اذربایجــان غربی در شــبانه روز ‪ ۶‬میلیون لیتر و‬ ‫مصرف روزانه ســی ان جی در این اســتان ‪۱.۴۵‬‬ ‫میلیون مترمکعب است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬خط لوله جدیــد تبریز ‪ -‬خوی‬ ‫ ارومیــه انتقال فــراورده از تبریز به ارومیه و از‬‫شــمال دریاچه ارومیه به تاسیســات انبار نفت‬ ‫جدید ارومیه متصل شــده اســت کــه خط لوله‬ ‫خبر‬ ‫انشــعابی ‪ ۱۰‬اینچ حدفاصل خوی تا سلماس به‬ ‫طول ‪ ۳۶‬کیلومتر و اتصال انبار نفت قدیم و جدید‬ ‫از طریق یک خط لوله ‪ ۸‬اینچ‪ ،‬احداث پایانه خوی‬ ‫و احداث پایانه در مبدا از جمله زیرپروژه های این‬ ‫پروژه بوده اســت‪.‬مدیرعامل شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هــای نفتی تصریح کرد‪ :‬ســرمایه گذاری‬ ‫انجام شــده در این پروژه ‪ ۱۵۰‬میلیارد تومان به‬ ‫اضافه ‪ ۱۴‬میلیون یــورو بوده که از منابع داخلی‬ ‫تامین شده و از سال ‪ ۹۲‬عملیات اجرایی ان اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۹۵‬درصدیدرامدپلیمراریاساسول‬ ‫شــرکت پلیمــر اریاساســول در دوره ‪۱۱‬‬ ‫ماهــه منتهی بــه بهمن ‪ ۹۹‬مبلــغ ‪۱۵۴,۷۳۶‬‬ ‫میلیارد ریــال فروش محقق کرده که نســبت‬ ‫به دوره مشــابه پارســال با رشــد ‪ ۹۵‬درصدی‬ ‫همراه بوده است‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت پلیمــر اریاساســول‪ ،‬این‬ ‫شــرکت در دوره ‪ ۱۱‬ماهــه منتهــی به بهمن‬ ‫‪ ۹۹‬مبلــغ ‪ ۱۵۴,۷۳۶‬میلیــارد ریــال فــروش‬ ‫محقــق کــرده که نســبت بــه دوره مشــابه‬ ‫پارسال با رشــد ‪ ۹۵‬درصدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫مبلــغ فروش بهمن مــاه ‪ ۱۸,۵۳۷‬میلیارد ریال‬ ‫محقق شــده که کاهش ‪ ۱۴‬درصدی نسبت به‬ ‫ماه گذشته دارد‪ ،‬اما از میانگین مبلغ فروش در‬ ‫‪ ۱۰‬ماه گذشــته ‪ ۳۶‬درصد بیشتر است‪ .‬از نظر‬ ‫فصلی تاکنون بهترین عملکرد فروش شرکت در‬ ‫فصل پاییز بوده و متوسط فروش در دو ماه دی‬ ‫و بهمن ‪ ۱۱‬درصــد از میانگین پاییز باالتر بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫تناژ فروش بهمن نسبت به ماه گذشته ‪ ۶‬درصد‬ ‫کاهش داشته و مقدار کل تناژ فروش از ابتدای‬ ‫سال تا بهمن ماه نســبت به دوره مشابه پارسال‬ ‫چهــار درصد افزایش نشــان می دهــد‪ .‬قیمت‬ ‫فروش محصوالت در مقایسه با بهمن ماه پارسال‬ ‫افزایش ‪ ۱۵۰‬درصدی دارد‪.‬‬ ‫شــرکت پلیمراریاساســول در بهمن مــاه ‪۸۶‬‬ ‫هزار تن محصول فروخته کــه ‪ ۵۵‬هزار تن ان‬ ‫صادراتی بوده اســت‪ .‬میانگین فــروش ماهانه‬ ‫امســال ‪ ۹۱‬هزار تن است و فروش ‪ ۱۱‬ماه سال‬ ‫‪ ۹۹‬رشد ‪ ۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫‪ ۹۸‬دارد‪.‬‬ ‫درامد فروش اریا در ســه ماه ابتدایی ســال به‬ ‫ترتیــب ‪ ۹۰۶ ،۷۳۴‬و ‪ ۸۳۸‬میلیــارد تومــان و‬ ‫در ســه ماهه دوم به ترتیــب ‪ ۱.۱۷۱ ،۱.۱۷۴‬و‬ ‫‪ ۱.۳۵۶‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬در پاییز ارقام‬ ‫فروش از مهرماه برابر ‪ ۱.۵۶۳ ،۱.۶۰۳‬و ‪۲.۲۱۴‬‬ ‫میلیارد ثبت شــد‪ .‬در دی مــاه هم عدد ‪۲.۱۶۷‬‬ ‫میلیارد تومانی و در بهمن ماه نیز ‪ ۱.۸۵۳‬میلیارد‬ ‫فروش گزارش شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫دبیرانجمنسازندگانقطعاتومجموعه هایخودروخبرداد‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در بورس کاال کال یک هــزار نفر خریدار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما در بورس خودرو روزانه ممکن است ‪۵‬‬ ‫هــزار نفر برای خرید خودرو مراجعه کنند‪ .‬این‬ ‫روند ممکن اســت عواقب خوبی نداشته باشد‪.‬‬ ‫به همین دلیل تاکید می کنیم اگر مکانیزم های‬ ‫فعلی بورس کاال روی خودرو اعمال شود‪ ،‬عمال‬ ‫این طرح شکست خواهد خورد‬ ‫طرح تحــول بازار خــودرو در مجلس فعلی با‬ ‫رویکــردی متفاوت دنبال شــد‪ .‬هرچند چنین‬ ‫س هــم پیگیری‬ ‫طرحــی در دوره قبلی مجل ‬ ‫می شــد‪ ،‬اما به دلیل طوالنی شــدن و سکوت‬ ‫چندماهــه‪ ،‬تصویب نهایــی ان به عمر مجلس‬ ‫نرســید‪ .‬اما حاال به نظر می رســد این طرح در‬ ‫مجلس فعلی به تصویب نهایی خواهد رسید و‬ ‫شــورای نگهبان نیز با ان موافقت خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکــی از بندهای مهم و تاثیرگــذار این طرح‪،‬‬ ‫بحث عرضه خودرو در بورس کاالست؛ موردی‬ ‫کــه مخالفان بســیاری دارد و ان را ماموریتی‬ ‫غیرممکــن می دانند‪ .‬هنوز مکانیــزم این نوع‬ ‫عرضه خودرو مشــخص نشده است‪ ،‬اما همین‬ ‫حاال نیز می توان نســبت به عجیب بودن خرید‬ ‫یک محصول نهایی از بورس صحبت کرد‪.‬‬ ‫ســواالتی مانند این که چگونه قرار است روزانه‬ ‫هزاران نفر بر ســر چند مدل خودرو چانه زنی‬ ‫کنند و درنهایت پیشنهاددهنده باالترین قیمت‬ ‫بتواند صاحب خودرویی شــود که مشــخص‬ ‫نیست کی قرار است تحویل داده شود‪.‬‬ ‫ایــا با وضعیت فعلــی تورم‪ ،‬باز هــم در زمان‬ ‫ســاخت خودروســاز زیان خواهد کرد یا فقط‬ ‫مصرف کننــده متحمل زیان خواهد شــد؟ در‬ ‫همیــن زمینه با مازیــار بیگلــو‪ ،‬دبیر انجمن‬ ‫سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو کشور‬ ‫به گفت وگو پرداختیم‪.‬‬ ‫موضــوع عرضه خودرو در بورس کاال بســیار‬ ‫جدی شده اســت و اعضای کمیسیون صنایع‬ ‫مجلس مخالف ازادســازی قیمت ها هستند‪ .‬به‬ ‫نظر شما عرضه خودرو در بورس چه تاثیری بر‬ ‫صنعت خواهد داشت؟‬ ‫از روز اول هم مخالفتی با عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال نداشتیم‪ .‬اما ابهامات زیادی برای همه ایجاد‬ ‫شده اســت‪ .‬نحوه قیمت گذاری‪ ،‬کشف قیمت‪،‬‬ ‫کل سامانه و مکانیزمی که قرار است ارائه شود‪،‬‬ ‫طول «طرح بهراه» در تهران به ‪ ۱۷۵‬کیلومتر رسید‬ ‫ی شوند؟‬ ‫خیابان های پایتخت چگونه خلوت م ‬ ‫تعیین ساز و کار بورس خودرو‬ ‫پس از تصویب کلیات در مجلس‬ ‫همگی ابهام دارند‪ .‬همچنین ســازوکارهایی که‬ ‫برای پله گذاری قیمت ها وجود دارد‪ ،‬سوال هایی‬ ‫هســتند که برای ما به عنوان کارشناســان این‬ ‫رشــته مطرح شده اســت اما همچنان جوابی‬ ‫برای ان وجود نــدارد‪ .‬اما به هرحال ذات قضیه‬ ‫و این که مردم بتوانند مســتقیم خرید کنند و‬ ‫کشــف قیمت در بازار انجام شود‪ ،‬بسیار خوب‬ ‫است و با ان موافق هستیم‪ .‬نگرانی ما این است‬ ‫سازوکاری که برای عرضه خودرو در بورس کاال‬ ‫چیده می شود‪ ،‬به شکلی باشد که این مساله را به‬ ‫انحراف بکشد‪ .‬امیدواریم به ابهاماتی که در این‬ ‫خصوص وجود دارد‪ ،‬پاسخ روشنی داده شود‪.‬‬ ‫ایا نمایندگان مجلس به خصوص طراحان اصلی‬ ‫عرضــه خودرو در بــورس دررابطه با جزئیات و‬ ‫سازوکار این طرح با قطعه سازان و خودروسازان‬ ‫صحبتی نداشته اند؟‬ ‫خیر؛ تاکنون صحبتی درخصوص جزئیات این‬ ‫طرح نشده است‪ .‬البته جلسات مربوط به طرح‬ ‫تحــول صنعت خودرو به صورت مــداوم برگزار‬ ‫می شــود‪ ،‬اما درخصوص این مســاله صحبتی‬ ‫نشده‪ ،‬بحث این که خودرو در بورس عرضه شود‪،‬‬ ‫یکــی از بندهای مربوط بــه طرح کلی مجلس‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن خصوص ابهاماتــی را با برخی‬ ‫اعضای کمیســیون صنایع ازجمله اقای روح اله‬ ‫ایزدخواه مطرح کرده ایم و قرار شــد ایشان بعد‬ ‫از تصویب کلیات طرح‪ ،‬درخصوص جزئیات ان‬ ‫و بنــد مربوط به عرضه خــودرو در بورس کاال‬ ‫صحبت کند‪ .‬به هرحال یک ســری ســواالت و‬ ‫ابهامات وجود دارد که باید به ان پرداخته شود‪.‬‬ ‫اگر مالحظات الزم در نظر گرفته شــده باشد و‬ ‫بورس کاال هم بتواند نیازهایی را که برای ارائه‬ ‫خودرو در بورس الزم است‪ ،‬براورده کند‪ ،‬قطعا‬ ‫ما هم موافق این اقدام هستیم‪ .‬هرچیزی که نفع‬ ‫ان به مردم برسد‪ ،‬موافق ان هستیم‪.‬‬ ‫اشاره کردید سازوکار این طرح ممکن است به‬ ‫انحراف کشیده شــود‪ .‬چه عواملی ممکن است‬ ‫این طرح را به بیراهه بکشاند؟‬ ‫مــوارد بســیاری وجود دارد که ممکن اســت‬ ‫طرح را به بیراهه بکشــد؛ به عنوان مثال طرح‬ ‫ســهمیه بندی فوالد‪ .‬هدف از ان طرح این بود‬ ‫که بازار فوالد مدیریت شــود‪ ،‬اما صدمه ان را‬ ‫شــرکت های قطعه ســاز و خودروساز متحمل‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4130‬‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫چراکه سهمیه این شرکت ها به شدت کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪ .‬ضمن این که الزامات بسیار خاصی‬ ‫را نیــز برای ان در نظــر گرفته اند‪ .‬یعنی هدف‬ ‫صحیحی را انتخاب کرده بودند‪ ،‬اما سازوکاری‬ ‫که بــرای ان در نظر گرفتند‪ ،‬نادرســت بود و‬ ‫زیان ان به شــرکت های خودروساز و قطعه ساز‬ ‫رسید‪ .‬یعنی شــرکت های تولیدی متحمل این‬ ‫زیان شدند‪ .‬نگرانی ما در مورد عرضه خودرو در‬ ‫بورس کاال همین موارد است‪ .‬نیت پشت طرح‬ ‫عرضه خــودرو در بورس‪ ،‬خوب بوده اما ممکن‬ ‫است مانند عرضه فوالد‪ ،‬سازوکار و ان به گونه ای‬ ‫چیده شود که درنهایت تولیدکننده زیان کند‪.‬‬ ‫بارها قطعه ســازان و خودروســازان از این که‬ ‫نتوانســته اند مواد اولیه را با قیمت مناســب از‬ ‫بــورس کاال تهیــه کنند‪ ،‬گالیــه کرده اند‪ .‬چه‬ ‫تضمینــی وجود دارد با عرضه خودرو در بورس‬ ‫کاال این مشکالت برای مردم به وجود نیاید؟‬ ‫دقیقا این مساله جزو دغدغه های اصلی ماست‪.‬‬ ‫ســابقه خوبی از بورس کاال نداریم‪ .‬همیشه این‬ ‫مساله وجود داشته که در شرایط ثبات؛ بورس‬ ‫کاال خوب کار کرده و در شرایطی که مشکالت‬ ‫و نوســانات اقتصادی وجود داشته‪ ،‬بورس کاال‬ ‫بدتر از همه جا عمل کرده‪ ،‬درواقع نگرانی ما هم‬ ‫همین است که در شرایط تنش های اقتصادی‪،‬‬ ‫عملکرد بورس کاال چگونه خواهد بود‪ .‬یعنی در‬ ‫این شــرایط چه بالیی بر سر خودرو در بورس‬ ‫کاال خواهد امد‪.‬‬ ‫با این تفاوت که در بورس کاال کال یک هزار نفر‬ ‫خریــدار وجود دارد‪ ،‬اما در بورس خودرو روزانه‬ ‫شــاید ‪۵‬هزار نفر برای خرید خــودرو مراجعه‬ ‫کننــد‪ .‬این رونــد ممکن اســت عواقب خوبی‬ ‫نداشته باشد‪ .‬به همین دلیل تاکید می کنیم اگر‬ ‫مکانیزم های فعلی بورس کاال بر خودرو اعمال‬ ‫شود‪ ،‬عمال این طرح شکست خواهد خورد‪.‬‬ ‫ایــا قرار اســت قیمت خــودرو در بورس کاال‬ ‫بیش از نرخ مصوب و کمتــر از قیمت کارخانه‬ ‫باشد؟ یعنی یک رقم بینابینی تعیین می شود؟‬ ‫خیر؛ این گونه نیســت‪ .‬قرار اســت یک مبنی‬ ‫قیمتی بر اساس ضوابط حقوقی تعیین شود‪ .‬این‬ ‫مبنای قیمتی را شورای رقابت اعالم می کند که‬ ‫در بورس به چانه زنی از سمت مشتریان می رسد‬ ‫و مردم براساس نیاز‪ ،‬قیمت ها را باالتر می برند‪.‬‬ ‫به هرحــال قیمتی به دســت می اید که تعادل‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬حالــت چانه زنی یا بهتر بگوییم‬ ‫چوب زنــی به اصطالح رخ خواهــد داد‪ .‬هرچند‬ ‫بازهم تاکید می کنم سواالت فنی بسیاری باید‬ ‫از طرف طراحان طرح پاسخ داده شود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد اگر این شرایط فروش در بورس‬ ‫وجود داشته باشــد‪ ،‬مشتریان با مشکل مواجه‬ ‫شوند‪ .‬چگونه قرار است هر روز هزاران نفر وارد‬ ‫بورس شوند‪ ،‬چانه زنی کنند و درنهایت نتوانند‬ ‫متناسب با بودج ه خودرو خریداری کنند؟‬ ‫مشکل ما هم همین است‪ .‬این سایت فروش سر‬ ‫یک ساعت باز و سر یک ساعت بسته می شود‪.‬‬ ‫پله هــای قیمتی هم قرار نیســت یک میلیون‪،‬‬ ‫یک میلیــون افزایش پیدا کنــد‪ .‬این که چگونه‬ ‫قرار اســت هر روز ‪۵‬هزار نفر در مورد ‪ ۳۰‬مدل‬ ‫مختلف چانه زنی کنند‪ ،‬جای سوال دارد‪.‬‬ ‫ذات ایــن امر که بــازار ازاد در مــورد قیمت‬ ‫تاثیرگــذار باشــد‪ ،‬خوب اســت‪ ،‬امــا این که‬ ‫مکانیزم مناســب بــرای این کار وجــود دارد‬ ‫یا خیر ســوال بســیاری از کارشناسان است‪.‬‬ ‫البتــه فعــا روی مباحــث و مبانــی کلــی‬ ‫ایــن طرح بحث شــده‪ ،‬اما قرار اســت قبل از‬ ‫تصویب نهایی طرح‪ ،‬مکانیزم ان بحث و بررسی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫طــرح مجلس برای تحــول در صنعت و بازار‬ ‫خــودرو تا چه اندازه با طــرح جهش اقتصادی‬ ‫همپوشانی دارد؟‬ ‫این یک مشــکل بزرگ است که همه نهادهای‬ ‫تصمیم گیر طــرح دارند‪ .‬طرح جهش در وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬طرح تحــول بازار خــودرو در مجلس‬ ‫فعلی و یک طرح تحول دیگر هم در دوره قبلی‬ ‫مجلس فراهم شــده اما تاکنون هیچ کدام اجرا‬ ‫نشده است‪ .‬متاســفانه صنعت خودرو و قطعه‬ ‫متولی ثابتی ندارد‪.‬‬ ‫به طور کلی خودروســازان و قطعه سازان کدام‬ ‫مورد از قیمت گذاری را بیشتر می پسندند؟‬ ‫به هرحال هرچه اقتصاد ساده تر باشد‪ ،‬جوابگویی‬ ‫ان بهتــر خواهد بود‪ .‬ما معتقدیــم اگر مبنای‬ ‫قیمت گذاری‪ ،‬صحیح و براســاس ارائه مستقیم‬ ‫ازسوی خودروساز به مشتری باشد‪ ،‬کار راحت تر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫با وجود تشــویق گسترده مردم به اســتفاده از دوچرخه و حتی وسایل حمل ونقل عمومی‪،‬‬ ‫بســیاری از تهرانی ها هنوز هم استفاده از خودرو شــخصی را با وجود هزینه زمانی و مالی‬ ‫ماندن در ترافیک‪ ،‬به اســتفاده از این دو ترجیح می دهند‪.‬‬ ‫بســیاری از گردشــگران خارجی‪ ،‬بــا بازدید از تهران‪ ،‬پایتخت ایران را شــهری شــلوغ‪،‬‬ ‫فشــرده‪ ،‬پر از خــودرو و البته تا حدی مــدرن توصیف می کنند‪ .‬یک کاربــر اروپایی‪ ،‬در‬ ‫ســایت ‪( Lonely Planet‬یکی از معرو ف ترین ســایت های سفرنامه نویســی در حوزه‬ ‫گردشــگری) در مورد پایتخت کشــورمان می نویسد‪«:‬تهران شهری اســت که نباید بازدید‬ ‫از ان را از دســت بدهید و پیش از ســفر به اصفهان‪ ،‬شــیراز و تبریز‪ ،‬حتما دو تا سه روز‬ ‫در انجا بمانید‪ .‬اما بیش از این در تهران ماندن ارزشــی ندارد‪ ،‬چراکه تهران شــهری است‬ ‫بی نهایت شــلوغ‪ ،‬با هوایی الوده و خیابا ن هایی نه چندان تمیز‪ ».‬با این همه‪ ،‬تال ش ها برای‬ ‫پیاده محور کردن تهران چند ســالی اســت که شروع شــده و حاال کارشناسان می گویند‬ ‫بــه غیــر از افزایش ظرفیت نــاوگان حمل ونقل عمومی‪ ،‬هوشمندســازی ایــن ناوگان هم‬ ‫اهمیت دارد‪.‬‬ ‫ایا تهران‪ ،‬پیاده محور خواهد شــد؟‬ ‫تجربه روزمره ما ایرانی ها هم این موضوع را تایید می کند‪ .‬با وجود تشــویق گسترده مردم‬ ‫به اســتفاده از دوچرخه و حتی وسایل حمل ونقل عمومی‪ ،‬بســیاری از تهرانی ها هنوز هم‬ ‫اســتفاده از خودرو شــخصی را با وجود هزینه زمانی و مالی ماندن در ترافیک‪ ،‬به استفاده‬ ‫از ایــن دو ترجیح می دهند‪ .‬دالیل متفاوتی هم برای این موضوع ذکر شــده‪ ،‬ازجمله تغییر‬ ‫ارتفاع از شــمال تا جنوب تهران‪ ،‬اماده نبودن زیرســاخت خیابا ن ها‪ ،‬عبور موتورسیکلت ها‬ ‫از مســیرهای ویژه تردد دوچرخه و کافی نبودن تعــداد قطارهای مترو و اتوبو س ها‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬شــهرداری تهران چند ســالی اســت که متوجه این موضوع شده و قصد دارد‬ ‫پایتخــت را به شــهری پیاد ه محور تبدیل کند‪ .‬تراکم جمعیت در تهران هر چند باالســت‪،‬‬ ‫اما مختص این شــهر هم نیست و شــهرهایی مانند بمبئی و توکیو هم این مشکل را دارند‪.‬‬ ‫با این همه‪ ،‬این شــهرها موفق شد ه اند با شیو ه هایی این موضوع را مرتفع کنند‪ .‬اما راهکار‬ ‫شــهرداری تهران برای این مشکل چیست؟‬ ‫معاون فنی و عمرانی شــهرداری تهران‪ ،‬از پیشــرفت ‪۱۷۵‬کیلومتری طرح بهســازی معابر‬ ‫پیاد ه راه و احداث مســیرهای دوچرخه خبر داد‪.‬‬ ‫صفــا صبور ی دیلمی‪ ،‬در تشــریح دســتاوردهای اجرایــی طــرح ‪ ۵۰۰‬کیلومتری احداث‬ ‫مســیرهای دوچرخه و بهسازی معابر پیاده راه‪ ،‬موســوم به «طر ح بهراه» گفت‪« :‬در پایان‬ ‫هفتــه چهل وچهارم اجرای طــرح منتهی به پنجم بهمن ســال ‪ ،۱۳۹۹‬بیش از ‪ ۱ ۷۵‬کیلومتر‬ ‫از معابر پیاد ه رو شــهر تهران بهسازی و به مســیر ویژه دوچرخه سواری مجهز شده و طرح‬ ‫مذکــور هم اکنون در ‪۱۴۱‬معبر در حال اجرا بوده و به لحــاظ پراکندگی جغرافیایی‪ ،‬تمام‬ ‫مناطق ‪۲۲‬گانه شــهر تهران را در بر گرفته است‪» .‬‬ ‫وی ضمــن مردود دانســتن اظهارات غیرکارشناســی درخصوص پشــتوانه مطالعاتی طرح‬ ‫بهــراه‪ ،‬بنیان مطالعاتی این طرح را متشــکل از بررســی تطبیقی تجربیات اجرایی ســایر‬ ‫کالنشــهرهای جهان و طراحی روشــی مناســب برای شــرایط خاص اقلیمــی‪ ،‬ترافیکی و‬ ‫شهرسازی شهر تهران دانســت و گفت‪« :‬بهراه‪ ،‬برخالف تمام ازمون و خطاهای انجا م شده‬ ‫طی ســـــا ل های گذشته‪ ،‬اقدامی با پشــتوانه قابل دفاع مطالعاتی است‪.‬‬ ‫مطالعاتــی کــه بیش از ‪ ۹‬مــاه به طول انجامیده و طی ان‪ ،‬مســیرها و شــاخصه های فنی‬ ‫و اجرایی طرح‪ ،‬ابتدا توســط کمیته های مناســب ســازی معابر در ســطح مناطق و سپس‬ ‫متخصصــان و کارشناســان معاونــت فنی و عمرانی شــهرداری تهران در ســطحی باالتر‪،‬‬ ‫طراحی و تدوین شد‪».‬‬ ‫معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری تهران‪ ،‬انتقــاد از کمیت محور بودن طــرح بهراه را با‬ ‫توجه به نیاز شــهر تهران به ‪۲۰‬هزارکیلومتر طول پروژه احداث و بهســازی معابر پیاد ه رو‪،‬‬ ‫بی اســاس خواند و گفت‪« :‬در شرایطی که بهســازی تمام پیاده روهای پایتخت در صورت‬ ‫اجرای ســاالنه ‪۵۰۰‬کیلومتر طرح بهســازی‪ ،‬نزدیک به ‪۴۰‬ســال طول می کشد‪ ،‬انتقاد به‬ ‫ناکافــی بودن این اقدامات از ادعای شــتابزدگی یا کمیت محور بودن طــرح منطقی تر به‬ ‫نظر می رسد‪».‬‬ ‫صبــوری با بیان انکه فضای الزم بــرای تامین عرض ایمن عبــور دوچرخه در اکثر نقاط‪،‬‬ ‫نه از فضای پیاده بلکه از فضای ســوار ه رو اخذ شده اســت‪ ،‬نگرانی های مطر ح شده در این‬ ‫خصوص را باتوجه به کارکرد مســتقل مسیرهای پیاده و دوچرخه‪ ،‬رد و اضافه کرد‪« :‬تمام‬ ‫مســیرهای طراحی و اجراشــده قابلیت نورپــردازی و کنترل داشــته و باتوجه به تقاضای‬ ‫بــاالی ترافیکی و اصــل اجتما ع پذیری‪ ،‬به هیچ وجه در زمره فضاهای بی دفاع شــهری قرار‬ ‫نمی گیرند‪».‬‬ ‫اما شــهرداری تهران بیش از این چه می تواند بکند؟ محمدعلی سادســی‪ ،‬کارشــناس حوزه‬ ‫شهرســازی در گفت وگو با «دنیای خودرو» در مورد پیاد ه محور شدن شهرها گفت‪« :‬تراکم‬ ‫بســیاری از شــهرهای اروپایی و امریکایی از تراکم شــهرهای ایران کمتر است و به عنوان‬ ‫نمونه‪ ،‬به جز لندن و مســکو‪ ،‬شــهری با جمعیت باالتــر از ‪۱۰‬میلیون نفر در حوزه اروپای‬ ‫قــار ه ای و غیرقار ه ای وجود نــدارد‪ ،‬درحالی که اروپا به طورکلی از نظــر جمعیتی ناحیه ای‬ ‫پرتراکم اســت‪ .‬در مورد امریکا ی شــمالی هم وســعت زیاد موجب شده که شــهرهایی با‬ ‫جمعیت بســیار باال همچون نیویورک یا لس انجلس چندان پرتعداد نباشــند‪».‬‬ ‫سادســی ادامه داد‪« :‬با این همه‪ ،‬کشــورهایی مانند هندوســتان‪ ،‬پاکستان‪ ،‬چین و ژاپن‪،‬‬ ‫این مشــکل را به شــکل عمده دارنــد و در ایران هم تهــران و ناحیه اطــراف تهران‪ ،‬به‬ ‫شــدت از نظر جمعیتی متراکم هســتند و این مشــکل باید به دالیل مختلف جدی در نظر‬ ‫گرفته شــود‪ ».‬این کارشــناس شهرســازی ادامه داد‪« :‬را ه حل هــای مختلفی برای رفع و‬ ‫رجوع این مشــکل وجود دارد‪ ،‬ازجمله کاهــش قابل توجه ترددهای غیرضروری به ادارات‪،‬‬ ‫بانک هــا و مراکــز عمومی و عالو ه بر این‪ ،‬تالش برای هوشمندســازی سیســتم حمل ونقل‬ ‫عمومی‪ .‬درواقع‪ ،‬راهکار صرفا افزایش تعداد اتوبوس و مترو نیســت‪ ،‬بلکه این سیســتم باید‬ ‫هوشــمند نیز باشــد‪ ،‬به این معنی که زیرســاخت ها در جایی که نیاز بیشتری وجود دارد‪،‬‬ ‫تقویت و در جایی که نیاز کمتری وجود دارد‪ ،‬برچیده شــوند‪».‬‬ ‫‪۸۰‬درصد قیمت خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است‬ ‫عضــو انجمن قطعه ســازان گفت‪ ۸۰ :‬درصــد قیمت نهایی‬ ‫خــودرو ناشــی از قیمت مواد اولیه اســت از این رو برای‬ ‫کاهش قیمت خودرو‪ ،‬باید نــرخ مواد اولیه کاهش یابد‪.‬‬ ‫مازیــار بیگلو امروز در نشســتی خبری اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫حال حاضــر در قیمت گــذاری خودرو همــه نهادها نظر‬ ‫می دهند امــا هیچکدام جرات اصالح ســاختار را ندارند؛‬ ‫بزرگتریــن بازنــده‪ ،‬خودروســازان و مــردم هســتند که‬ ‫نمی دانند بــا چه مکانیزمــی و با چه قیمتی بفروشــند و‬ ‫بخرند و از ان طرف نیز بازار داللی تقویت می شــود و بعد‬ ‫هــم قطعه ســازان که برای ‪ ۵۵۰‬هزار نفر اشــتغال ایجاد‬ ‫کرده اند زیان می کنند‪.‬‬ ‫بیگلــو تاکید کرد‪ :‬یک نفــر باالخره بایــد تصمیم بگیرد؛‬ ‫وزارت صمــت‪ ،‬مجلس‪ ،‬قــوه قضائیه‪ ،‬ایدرو‪ ،‬ســران قوا‪،‬‬ ‫شــورای رقابت همه درگیــر قیمت گذاری هســتند ولی‬ ‫هیچ تصمیمی گرفته نشــده اســت؛ از طرح وزارت صمت‬ ‫هیچ خبری نیســت؛ شورای رقابت پا پس کشید و مشخص‬ ‫نشــد فرمــول می دهد یا خیر؛ طــرح مجلس کمــاکان با‬ ‫ســرعت کمی جلو می رود که ان هــم بدون نظرخواهی از‬ ‫قطعه ســازان بوده و ما حتی چند بار نامه زدیم که ما هم‬ ‫باید نظر بدهیم اما هیچ توجهی نشــد؛ ســازمان گسترش‬ ‫و نوســازی صنایع طرح جدا داشــت که مشخص نشد چه‬ ‫شــد؛ د ه ها نهاد دخیل هســتند و هیچ یــک تصمیم نهایی‬ ‫را نمی گیرند‪.‬‬ ‫ســود فوالد ی ها و پتروشیمی ها معقول شود‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش می یابد‬ ‫بیگلــو ادامه داد‪ :‬همیــن االن اگر قیمت مــواد اولیه در‬ ‫فــوالد و اهن و محصوالت پتروشــیمی اصالح شــود و به‬ ‫قیمت تمام شــده به اضافه ســود متعارف برســد‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو درب کارخانه تا ‪ ۳۰‬درصد قابل کاهش اســت‪.‬‬ ‫عضــو انجمن قطعه ســازان گفــت‪ :‬مــا می خواهیم کاهش‬ ‫قیمت مواد اولیه داشــته باشــیم تا محصول نهایی ارزا ن تر‬ ‫به دســت مصر ف کننــده برســد؛ ‪ ۸۰‬درصــد قیمت یک‬ ‫خودرو قطعه و مواد اولیه اســت‪ .‬نباید ذهن را به ســمت‬ ‫‪ ۲۰‬درصد بهر ه وری خودروســازان منحرف کنیم بلکه باید‬ ‫توجه به این ‪ ۸۰‬درصد باشــد‪ .‬اهــن و معدن ثروت ملی‬ ‫است اما ســود این معدن به ســمت دولت می رود و هیچ‬ ‫عایدی بــرای مردم ندارد در حالی کــه می تواند منجر به‬ ‫کاهش قیمت خودرو و لوازم خانگی شــود‪.‬‬ ‫بیگلو با تاکید بــر ضرورت کاهش قیمت مواد اولیه‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در صــورت کاهش قیمــت مواد اولیه‪ ،‬قطعه ســازان‬ ‫قیمت را به ســمت مصر ف کننده تعدیل می کنند‪.‬‬ ‫عضــو انجمن قطعه ســازان تاکید کرد‪ :‬ما بــه هیچ وجه به‬ ‫دنبال افزایش قیمت نیســتیم اما باید وضعیت فعلی اصالح‬ ‫شــود‪ ۸۰.‬درصد خودروها به قصد فروش خریداری شــده‬ ‫اســتبیگلو همچنین در خصوص وضعیت عرضه خودرو نیز‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر عرضه بیشــتر از تقاضا اســت زیرا به‬ ‫دلیل حاشــیه ســود‪ ،‬به جای مصرف کننده واقعی بیشتر‬ ‫دالالن در بــازار حضور دارند‪ .‬حتــی طبق امار ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫خودروهــای تحویلی بعد از ‪ ۳‬ماه پیمایش صفر داشــتند‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه ســازان افزود‪ :‬در صــورت اصالح قیمت‬ ‫نیاز بازار کشــور یک میلیون دســتگاه خودرو است اما با‬ ‫توجه به شــرایط فعلی‪ ،‬عرضه بیش از تقاضا نیز اســت‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهــار داشــت‪ :‬طبق دســتور وزیر صمت‬ ‫کنسرســیومی متشــکل از قطعه ســازان تشــکیل شد اما‬ ‫تاکنــون خودروســازان یک جلســه بــا این کنسرســیوم‬ ‫نگذاشته اند‪.‬‬ ‫بیگلو گفت‪ :‬ســال اینده سناریوهای مختلفی پیش رو است‬ ‫و ممکن است گشایشــی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ‬ ‫دهد که در هر حال ما در خط مقدم هســتیم و پروژ ه های‬ ‫خودکفایی را با تمــام توان جلو خواهیم برد‪.‬‬ ‫عضو انجمن ســازندگان قطعات مجموعه های خودرو ادامه‬ ‫داد‪ :‬امیدواریــم بتوانیــم افزایــش تیراژ تولید را داشــته‬ ‫باشــیم امــا باید توجه داشــت کــه تحریــم روی صنعت‬ ‫خودروســازی و قطعه سازی متمرکز است‪ .‬اما تالش داریم‬ ‫ســال تحریم به دســت‬ ‫از همیــن علمــی که در این دو‬ ‫ِ‬ ‫اوردیم نهایت اســتفاده را بکنیم زیرا می خواهیم کمترین‬ ‫وابســتگی را به غرب و شرق داشته باشیم و رضایت مردم‬ ‫را جلب کنیــم‪.‬وی در ادامه در مورد اوراق گام نیز گفت‪:‬‬ ‫ایــران خودرو هزار میلیارد گرفته اســت اما به دلیل عدم‬ ‫تعیین تکلیف فروشــندگان مواد اولیه‪ ،‬قطعه ســازان هنوز‬ ‫نتوانســته انــد اوراق گام بگیرنــد کــه وزارت صمت باید‬ ‫پیگیر این موضوع باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4130‬‬ ‫عصبانیتوزیربهداشتازپروتکل شکنان‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج افرینی‪ /‬بیش از این صبوری میسر نیست‬ ‫وزیر بهداشــت ضمن ابــراز نارضایتی از برخی پروتکل شــکنی ها و‬ ‫همچنین عــدم برخورد با این افراد‪ ،‬گفت‪ :‬ما داریم فریاد می زنیم که‬ ‫اپیدمــی گرفتارمان می کند‪ ،‬چرا گوش نمــی کنید؟‪ .‬اینطور که نمی‬ ‫شود مملکت اداره کرد‪ .‬چقدر باید فریاد بزنم و بگویم‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکــی در نوزدهمین ایین پویش ره ســامت و بهره‬ ‫برداری از پروژه های دانشــگاه علوم پزشــکی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر حــدود ‪ ۱۳‬ماه از گرفتاری همکارانم بــا کووید‪ ۱۹-‬می گذرد‪.‬‬ ‫البته وقتی می گویم ‪ ۱۳‬ماه‪ ،‬این برای افراد کج خیال و بدفهم رفرنس‬ ‫نشــود که این ها اخرین روزهای بهمن ماه اولین مواردشــان را اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬اما خودشــان می گویند ما ‪ ۱۳‬ماه اســت که گرفتاریم‪ .‬اوال به‬ ‫کســانیکه ادعا می کنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬داشت‪ ،‬اما اعالم نکرد‪ ،‬اگر یک مورد توانستند ادعایشان را‬ ‫ثابــت کنند‪ ،‬به انها جایزه می دهم‪ .‬من ‪ ۲۳۰۰‬تا ‪ ۲۴۰۰‬نمونه ای که‬ ‫از دی ماه و اذر ماه سال قبل از انفلوانزا نگه داشته بودیم‪ ،‬گفتم همه‬ ‫را یکبار دیگر تست کنید‪ .‬زیرا می دانستم که برخی امریکایی ها و به‬ ‫خصوص اسراییلی ها به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ایران‬ ‫بود و عده ای هم اینجا پای بیرقش سینه زدند‪ .‬من این را می دانستم‪.‬‬ ‫بر همین اساس این نمونه ها را مجددا تست کردیم و به جز سه نمونه‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬که از ‪ ۲۳‬بهمن به بعد بود‪ ،‬هیچ موردی از کووید در‬ ‫نمونه هایی که برای انفلوانزا گرفتیم‪ ،‬دیده نشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی دانم برخی چطور با کمال بی انصافی برای سوار شدن بر‬ ‫یک موج سیاسی تبلیغاتی به راحتی یافته ها و گفته های مملکت شان‬ ‫را زیر ســوال می برند‪ .‬اگر کســی توانست یک مورد از کرونا را قبل از‬ ‫این تاریخ اثبات کند‪ ،‬نه تنها به او جایزه می دهیم‪ ،‬بلکه هزار بار از او‬ ‫عذرخواهی می کنیــم‪ .‬در عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی که‬ ‫طی این این مدت خودشان را به اب و اتش زدند‪ ،‬هیچ یاوه گویی که‬ ‫بخواهد ســامت این مجموعه را زیر سوال ببرد‪ ،‬رها نخواهم کرد و به‬ ‫هیچ وجه اجازه نخواهم داد‪.‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬وقتی اقای المنظری‬ ‫به ایران می ایــد و اعالم می کند که مدیریت ایران یکی از ناب ترین‪،‬‬ ‫شایسته ترین و مدرن ترین شیوه های مدیریتی بود که می تواند برای‬ ‫جهان الگو باشد‪ ،‬یک ادم در داخل با کمال کج سلیقگی چگونه صحت‬ ‫این ساختار را در ذهن مردم زیر سوال میبرد؛ ان هم برای درماندگی‬ ‫در شــرایط سیاسی و کسب برخی ســایق در حوزه سیاسی‪ .‬این را‬ ‫بدانید که من اگر ُمردم‪ُ ،‬مردم‪ ،‬با دم مسیحا هم زنده نمی شوم‪ .‬مردم‬ ‫این ســرزمین فقط به کسی بها می دهند که با انها صادق باشد‪ .‬دیگر‬ ‫به سیاســی کاری بها نمی دهند‪ .‬تمام شد‪ .‬دوران عوام فریبی خاتمه‬ ‫یافت‪ .‬ان ور دنیا کســی عطســه کند‪ ،‬این ور دنیا به او می گویند که‬ ‫عافیت باشــد‪ .‬دوران عوام فریبی با این شبکه های اجتماعی تمام شد‪.‬‬ ‫مگر می توان مردم را با برخی شــعارهای تند فریب داد؟‪.‬نمکی ادامه‬ ‫داد‪ ۱۳ :‬مــاه را از این نظر گفتم که به محض اینکه در ووهان گزارش‬ ‫ویروس را شــنیدیم همه مان اماده شدیم و بالفاصله مرزها را بستیم‬ ‫و در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشــتیم‪ .‬شروع به طراحی کیت‬ ‫کردیم‪ .‬وقتی ‪ ۵۷‬نفر از دانشــجویان ووهــان را اوردیم‪ ،‬با چه کیتی‬ ‫تســت کردیم؟‪ .‬با کیتی که در پاســتور طراحی شــده بود‪ .‬کسی به‬ ‫ما کیت نداد‪ .‬وقتی قم شــدید گرفتار شــد و بعد گیالن‪ ،‬تازه یکی از‬ ‫همکارانمان دســتی مقداری کیت برایمان اورد‪ .‬ما ونتیالتور و ماسک‬ ‫و گان را خودمان طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس با دســت های‬ ‫بسته شنا کردیم‪ .‬در اوج نامردی تحریم‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما از اولین روزهای دی حواســمان جمع این ماجرا بود و‬ ‫به همین دلیل هم بود که وقتی ویروس امد‪ ،‬هیچ دانشــگاهی دست‬ ‫و پایش را گم نکرد و هیچ بیماری پشــت در بیماســتان ســرگردان‬ ‫نشــد‪ .‬این افتخار ایران بود‪ .‬در عین حال حاال مرحله جدیدی شروع‬ ‫شــد‪ ،‬من از مدت ها قبل در ویدیوکنفرانس و نامه اعالم می کنم که‬ ‫خودتان را برای یکی از سخت ترین یورش های ویروس جهش یافته‬ ‫اماده کنید‪ .‬امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه همه جا می شود ان را یافت‪ .‬دیشب ‪ ۱۲‬شب دو کیس‬ ‫جدیــد از بیرجند گزارش گرفتم‪ .‬خیلی جاها دارند مرتب گزارش می‬ ‫دهند‪ .‬همکاران من کامال اماده اند‪ .‬مردم شــریف باید بدانند که این‬ ‫ویروس علی رغم حرف انگلیســیها‪ ،‬هم قدرت ســرایت و هم قدرت‬ ‫مرگ زایی چند برابری دارد و هم جوانترها را بیشــتر گرفتار می کند‪.‬‬ ‫ســه روز قبل در خوزستان کودک ‪ ۱‬و ‪ ۹‬ساله بر اثر کووید‪ ۱۹-‬فوت‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت درود می فرستم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به شــدت گله مندم از کسانی که پروتکل ها را رعایت نمی کنند و به‬ ‫شدت گله مندترم از کسانی که با پروتکل شکن ها برخورد نمی کنند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت که ابزار ندارد‪ .‬ابزار ما جان است که فدا شده و بیش از‬ ‫این چیزی نداریم‪ .‬ما از برخی اتفاقات کشــور‪ ،‬اطالع نداریم‪ .‬دیشب‬ ‫در ایالم خانم جوانی اینتوبه شــد و حامله بود که با سزارین کودکش‬ ‫بــه دنیا امد‪ .‬من نمی دانم که این کــودک هرگز مادر دید یا خیر یا‬ ‫چشــم این مادر بر سیمای فرزندی که ماه ها در شکمش حس کرده‬ ‫باز خواهد شد یا نه؟‪ ،‬اما چه کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت افزود‪ :‬ما کی برای تردد از مرزها به ســمت عتبات و‬ ‫برگشــتش مجوز و اجازه دادیم؟‪ .‬چه کســی از من نامه دارد در این‬ ‫زمینــه‪ .‬کدام یک از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟‪.‬‬ ‫اتوبوســی می اید و ان را در مرز تســت می کنیــم که فرد مثبت از‬ ‫ان بیــرون می اید‪ .‬این فرد مثبت پیاده می شــود و اتوبوس تا فالن‬ ‫شهرســتان می رود‪ .‬ردیابــی می کنیم و تازه مــوارد مثبت در انجا‬ ‫پیدا می شــوند‪ .‬تا کجا باید همــکاران من تاوان ندانم کاری برخی را‬ ‫بدهند‪ .‬ما چه گناهی کردیم که در ‪ ۱۳‬ماه مدام باید موج ایجاد شود‪،‬‬ ‫موج را بشــکنیم و شهید دهیم!‪.‬نمکی گفت‪ :‬خدا شاهد است که داغ‬ ‫این شهدای ســامت دارد مرا نابود می کند‪ .‬ناب ترین بچه های نظام‬ ‫سالمت را از دست دادم‪ .‬داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از این نیست‬ ‫که افســران ارشد و سربازانش را از دست بدهد ان هم به دلیل ندانم‬ ‫کاری و ســهل انگاری دیگران‪ .‬من وزیر خبر ندارم چه کسی می اید‬ ‫و بیرون می رود‪ .‬فقط شــدم تــه رودخانه‪ ،‬زخمی و جنازه جمع کن‪.‬‬ ‫بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه‪ .‬این درد بزرگی‬ ‫اســت‪ .‬ویروس‪ ،‬ویروس مهاجمی است‪ .‬فکر نکنید‪ ،‬انگلیس یکی از‬ ‫ســاختارهای ضعیف سالمت جهان را دارد‪ .‬انگلیس یکی از نظام های‬ ‫ســامت مقتدر جهان را دارد‪ .‬المان کشــور کمی نیســت در مقابل‬ ‫مسایل بهداشــتی درمانی‪ ،‬اما به زانو درامد‪ .‬نه گستردگی اقلیم ما را‬ ‫دارنــد و نه کم بضاغتی اقتصادی مــا را دارند‪ .‬ما داریم فریاد می زنیم‬ ‫که اپیدمی گرفتارمان می کند‪ ،‬چرا گوش نمی کنید؟‪ .‬اینطور که نمی‬ ‫شــود مملکت اداره کرد‪ .‬چقدر باید فریاد بزنــم و بگویم‪ .‬چقدر باید‬ ‫خجالت بکشم از پزشک و پرستار و علوم ازمایشگاهی و بقیه‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت تاکید کرد‪ :‬نمی شــود که من ناگهان باخبر شوم که‬ ‫بدون اطالع ما یک گروه امد و گروهی رفت‪ .‬ان هم در کشــوری که‬ ‫رهبر انقالب وقتی می خواهد نشســت مجازی بگذارد‪ ،‬می گوید باید‬ ‫از وزارت بهداشت اجازه بگیریم‪ .‬رییس جمهور می خواهد برود مرقد‬ ‫امام (ره) می گوید از وزارت بهداشت بپرسید به چه صورت باشد‪ .‬این‬ ‫نمی شــود که بقیه رعایت نکنند‪ .‬بــزرگان نظام رعایت می کنند‪ ،‬اما‬ ‫عده ای اصال حواس شــان به این چیزها نیست‪ .‬وقتی هم اپیدمی امد‬ ‫و کشــتار کرد‪ ،‬می گویند در فالن جا غلظت اکســیژن کم بود‪ .‬طبق‬ ‫گزارشــات واصله در فــان جا بیمار را دیر رســیدگی کردند و همه‬ ‫این ســواالت شروع می شود‪ ،‬اما یک نفر نمی گوید که در پیک قبلی‬ ‫خوزســتان که پروتکل شکنی ما را گرفتار کرد‪ ،‬چه کسی این را جمع‬ ‫کرد‪ ،‬چه کسی شب تا صبح نخوابید‪ ،‬چگونه اکسیژن رسید‪ ،‬چرا یک‬ ‫نفــر نیامد در خیابــان فریاد بزند که ما امکانات نداریم‪ .‬چه کســانی‬ ‫ایــن اتش را خاموش کردند‪ .‬اما اگر خدایــی نکرده ‪ ۵‬دقیقه دارویی‬ ‫دیر شــود‪ ،‬هزار قلم و هزار شــبکه اجتماعی راه مــی اندازند‪ .‬اینطور‬ ‫نمی توان مملکت اداره کرد‪ .‬من مکتوب هم نوشــتم‪ .‬دیگر برای ما و‬ ‫همکارانمان بیش از این صبوری میســر نیســت‪ .‬ما برای موج شکنی‬ ‫خلق نشــدیم و دیگــران برای موج افرینی‪ .‬ایــن را همه باید بدانند‪.‬‬ ‫محکم هم باید بدانند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره به وضعیت واکسیناسیون در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫لطف خداوند از فردا واکسیناســیون برای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر دیگر از کادر‬ ‫درمان اغاز می شــود‪ ۲۵۰ .‬هزار دوز دیگر تا اخر این هفته می رسد‪.‬‬ ‫امیدوارم تا پایان اســفند ماه بتوانیم گروه هدف اســیب پذیرمان را‬ ‫واکسن بزنیم‪ .‬در کنار این تلخکامی ها این مژده را هم بدهم که تولید‬ ‫واکسن ملی هم به خوبی پیش می رود و اگر به همین روال پیش رود‪،‬‬ ‫در اردیبهشت ماه اینده این خبر خوش را برای مردم خواهیم داشت‬ ‫که به عنوان یکی از تولیدکنندگان مهم واکسن منطقه مطرح هستیم‪.‬‬ ‫هــم می توانیم مردم خودمان را واکســینه کنیم و هم برای صادرات‬ ‫اقدام کنیم‪ .‬راهی که می رویم این اســت که مرتب تولید واکسن مان‬ ‫را با جهش ها بســنجیم و اگر با هر جهشــی واکســن های ما قدرت‬ ‫حمایتی را تضعیف شده داشــتند‪ ،‬در جهت تقویت شان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫نمکی در بخش دیگری از صحبت هایش‪ ،‬گفت‪ :‬دانشــگاه تهران سند‬ ‫علم‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬فلســفه و سیاست ایران اسالمی است و هنوز دیوارهای‬ ‫این دانشــگاه صدای فریاد مرگ بر استبداد و استکبار را در خودشان‬ ‫نگه داشــته است‪ .‬این دانشــگاه قربانیان زیادی برای ازادی داشت و‬ ‫همــواره نام این عزیزان در صحنه تاریخ این کشــور‪ ،‬جاودانه خواهد‬ ‫شــد‪ .‬دانشگاه علوم پزشکی تهران عزیزان زیادی را از معلم و دانشجو‬ ‫به عنوان شــهدای عالی مقام در دفاع مقدس تقدیم کرد‪ .‬اساتید این‬ ‫دانشگاه خودشــان همیشه از پیشکســوتان خط مقدم جبهه بودند‪.‬‬ ‫گاهی اوقات متاســفانه این مراکز عظیم و با قدمت ارزنده را از چشم‬ ‫دور نگه می داریم‪.‬‬ ‫‪ ۸۹‬فوتی جدید کرونا در کشور ‪ ۸۲۶۳ /‬بیمار دیگر شناسایی شدند‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ‪۸‬هزار و ‪ ۲۶۳‬بیمار جدید کووید‪ ۱۹‬در کشور طی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفت‪ ۴ :‬اسفند ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ۸ ،‬هزار و ‪۲۶۳‬‬ ‫بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد که ‪ ۷۴۱‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به یک میلیون و ‪ ۵۸۲‬هزار و ‪ ۲۷۵‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۸۹ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و‬ ‫مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۵۷۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوشــبختانه تا کنون یــک میلیون و ‪ ۳۵۱‬هزار و ‪ ۳۹۰‬نفر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬سه هزار و ‪ ۶۸۵‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت‬ ‫های ویژه بیمارستانها تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تا کنون ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۱‬هزار و ‪ ۴۱۵‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشــور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۱۱‬شهرســتان قرمز‪ ۵۲ ،‬شهرســتان نارنجی‪ ۲۱۷ ،‬شهرســتان زرد و ‪۱۶۸‬‬ ‫شهرستان ابی هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــهرهای ابادان‪ ،‬اهواز‪ ،‬بندر ماهشــهر‪ ،‬خرمشهر‪ ،‬دزفول‪ ،‬دشت ازادگان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬شادگان‪،‬‬ ‫شوشتر‪ ،‬کارون و هویزه در وضعیت قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫اخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا‬ ‫احتمال ادغام فاز ‪۲‬و‪ ۳‬تست انسانی واکسن «کوو برکت»‬ ‫اخرین خبرها از واکسن های ایرانی کرونا ‪ /‬احتمال ادغام فاز ‪۲‬و‪ ۳‬تست انسانی واکسن «کوو برکت»‬ ‫رییس کمیته علمی ســتاد ملی مقابله با کرونا اخرین جزئیات تولید واکسن های ایرانی کرونا را تشریح‬ ‫کرد‪.‬دکتر مصطفی قانعی‪ ،‬درباره اخرین خبرها از ســاخت و کارازمایی بالینی واکسن های ایرانی کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشــبختانه واکســن کرونای بنیاد برکت فاز اول مطالعات بالینی خود را با موفقیت پشت سر‬ ‫گذاشــته است و تمام انچه مدنظر داشتیم به شکل مناســبی پیش رفت‪ .‬این واکسن در حال ورود به‬ ‫فاز دوم مطالعات بالینی است‪ .‬در صورت ادغام فاز دو و سه مطالعات بالینی‪ ،‬واکسن می تواند با سرعت‬ ‫بیشتری برای ورود به بازار اماده شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمان احتمالی اغاز فاز دوم مطالعات بالینی واکسن کرونای بنیاد برکت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬فاز دوم‬ ‫هم احتماال در اسفند ماه اغاز شود و تا خرداد ماه هم واکسن به بازار اید‪ .‬هنوز مشخص نیست که فاز‬ ‫دو و ســه مطالعات بالینی ادغام می شود یا خیر اما در صورت ادغام این دو فاز با یکدیگر چند هزار نفر‬ ‫مورد مطالعه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫وی درباره زمان اجرای فاز اول کارازمایی بالینی واکســن کرونای انستیتو رازی اظهار بی اطالعی کرد و‬ ‫افزود‪ :‬مجریان برنامه های این واکســن انستیتو رازی و دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند که اطالعات‬ ‫تکمیلی را خواهند داد‪.‬قانعی درباره خبرهای منتشر شده مبنی بر راه اندازی خط تولید واکسن کرونای‬ ‫اســپوتنیک وی روســی در ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فکر نمی کنم هنوز قراردادی در این زمینه نوشته شده‬ ‫باشــد‪ ،‬این موضوع توافقی میان ایران و روسیه است‪ ،‬پس از انعقاد قرارداد می توان به جزئیات موضوع‬ ‫پرداخت اما قرار اســت با انتقال دانش فنی این خطی مشترک برای تولید واکسن میان ایران و روسیه‬ ‫باشــد‪ .‬وی در خصوص واکســن کرونای وزارت دفاع با نام « میالدنور»‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬احتماال با تشــکیل‬ ‫جلســه کمیته اخالق بعدی مجوز کارازمایی بالینی ان صادر خواهد شــد‪ .‬مطالعات بالینی این واکسن‬ ‫هم مشابه واکسن بنیاد برکت است و تفاوت چندانی نخواهد داشت‪ .‬این واکسن تزریقی بوده در دو دوز‬ ‫و به فاصله ‪ ۲۸‬روز تزریق خواهد شــد‪.‬قانعی گفت‪ :‬انتظار می رود که تا شهریور ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬بتوانیم‬ ‫نیاز داخلی به واکسیناســیون را تامین کنیم‪.‬وی در پاســخ به این سوال که ایا با افزایش ابتال به کرونا‬ ‫در افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال تصمیمات جدیدی برای واکسیناسیون این گروه اتخاذ شده است یا خیر؟‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬به محض انکه هر میزان واکســن تهیه کنیم اقدام به تزریق ان خواهیم کرد‪ .‬در حال حاضر گویا‬ ‫واکسن استرازنیکا بر روی کودکان هم تزریق می شود‪ .‬در کشور ما هنوز ترایال واکسیناسیون کودکان‬ ‫در برنامه هایمان وجود ندارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شستشوی شبکه توزیع اب شهر هرسین و پایش مستمر و نظارت بر کیفیت اب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‪:‬‬ ‫شستشــوی شــبکه توزیع اب و پایش و نظارت بر‬ ‫کیفیت اب اولویت شــرکت ابفا استان کرمانشاه و‬ ‫امورات تابعه این شرکت است‬ ‫به گزارش روابط عمومی ابفا اســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫علیرضــا کاکاوند ضمن بازدید و دیدار با پرســنل‬ ‫امور ابفا شهرستان هرسین اظهار داشت‪ :‬بی شک‬ ‫یکپارچه سازی شرکتهای ابفای شهری و روستایی‬ ‫و همزمان شــدن با شــیوع بیماری کرونا‪ ،‬ما را با‬ ‫چالشــها و مشــکالت عدیده ای روبرو ساخت‪ ،‬که‬ ‫تنها راه برون رفت از این مشــکالت تالش و همت‬ ‫دســته جمعی بود‪ ،‬اکنون با همت و تالش شــبانه‬ ‫روزی همکاران ســخت کوش خود تا حدودی این‬ ‫مشکالت را پشت سر گذاشته و به ثبات و پایداری‬ ‫نسبی رسیده ایم که این خود نوید بخش افق های‬ ‫روشنی برای شرکت اب و فاضالب استان کرمانشاه‬ ‫می باشد‪ ،‬و باید دانست که برای رسیدن به برترین‬ ‫جایگاه همواره تالش نمود و می توان با پشــتکار و‬ ‫عزمی راسخ بر مشکالت فایق امد‪.‬‬ ‫کاکاونــد در ادامه این بازدید با عباداهلل کنجوریان‬ ‫فرماندار شهرستان هرسین دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫از جمله مســائل مطرح شده در این دیدار می توان‬ ‫به مســائل مربوط به تصفیه خانه اب اضطراری و‬ ‫تصفیه خانه فاضالب شهر هرسین اشاره نمود‪.‬‬ ‫کنجوریــان نیز ضمن خیر مقدم بــه مدیر عامل‬ ‫شــرکت ابفا اســتان و تشــکر از خدمات مطلوب‬ ‫ارائه شــده توسط شــرکت اب و فاضالب استان‪،‬‬ ‫من جمله رفع مشــکالت چندین ساله تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهر هرســین‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬از جمله‬ ‫مطالبات ما از شــرکت ابفا‪ ،‬ایجاد شبکه توزیع اب‬ ‫شرب و شــبکه جمع اوری فاضالب جهت شهرک‬ ‫های تازه تاســیس در شهر هرســین می باشد که‬ ‫متاسفانه برخی از شرکت های تعاونی مسکن بدون‬ ‫هماهنگی با دســتگاه های خدمات رسان نسبت به‬ ‫ساخت و ساز اقدام نموده و در حال حاضر ساکنین‬ ‫ایــن مناطق از امکانات رفاهی همچون اب شــرب‬ ‫سالم محروم می باشند‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن دیــدار مدیر عامل شــرکت اب و‬ ‫فاضالب استان‪ ،‬به تشــریح اقدامات انجام شده در‬ ‫شهرســتان پرداخت و افزود‪ :‬بــا توجه به اینکه در‬ ‫ســنوات گذشته اب شرب شهر دچار کدورت شده‬ ‫بود‪ ،‬شستشوی شبکه توزیع اب و نظارت دقیق بر‬ ‫کنترل کیفیت اب شرب در دستور کار مرکز پایش‬ ‫و نظارت بر کیفیت اب این شرکت و همچنین امور‬ ‫ابفا شهرستان قرار گرفته و این مهم به طور مستمر‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫علیرضا کاکاوند در خصوص مســئله مطرح شــده‬ ‫توســط فرماندار شهرســتان هرســین‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫صورت دریافت نقشه از شرکت های تعاونی مسکن‪،‬‬ ‫اقدامات الزم از قبیل طراحی شــبکه توزیع اب و‬ ‫شــبکه جمع اوری فاضالب و بــراورد اعتبار الزم‬ ‫جهت انجام کار صورت خواهد گرفت‪ ،‬که در صورت‬ ‫تامین اعتبار اقدامات الزم به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫کاکاونــد در پایــان هدف شــرکت ابفــا را انجام‬ ‫خدمات مطلوب و جلب رضایتمندی هر چه بیشتر‬ ‫مشترکین دانســت و تاکید کرد که پرسنل خدوم‬ ‫شــرکت اب و فاضالب اســتان کرمانشاه بی وقفه‬ ‫و بــا تمام توان در جهت رســیدن به این مهم گام‬ ‫بر خواهد داشــت و در کنار مردم شــریف استان‬ ‫کرمانشاه هستند‪.‬‬ ‫فوالد هرمزگان در استانه گذر از هدف ساالنه‬ ‫مدیر فوالدســازی شــرکت فوالد هرمزگان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬پیش بینی می شــود تا پایان سال ‪1399‬‬ ‫بتوانیم از ظرفیت اســمی فــوالد هرمزگان عبور‬ ‫کنیــم و هدفی را که در اغاز ســال تعیین کردیم‬ ‫محقق کنیم‪.‬‬ ‫تعییــن اهداف و اقدامات اســتراتژیک در ســال‬ ‫جهش تولید‬ ‫حامد جمشــیدی نیا‪ ،‬مدیر فوالدســازی شرکت‬ ‫فوالد هرمــزگان درباره عملکرد این شــرکت در‬ ‫بهبود و افزایش ســرعت تولیــد اظهار کرد‪ « :‬در‬ ‫ســال جهش تولید پروژه های زیادی در راســتای‬ ‫افزایش کمیت‪ ،‬کیفیت و تحویل به موقع محصول‬ ‫که یکی از اقدامات استراتژیک واحد بهره برداری‬ ‫در فوالد هرمزگان میباشد تعریف شد و با همدلی‬ ‫و کار تیمی کارکنان فوالد هرمزگان طی جلسات‬ ‫مشــترک در برنامه کاری همکاران قرار گرفت و با‬ ‫شناســایی و تعیین اقدامات مهم و موثر و اجرای‬ ‫انهــا نتایج مطلوبی حاصل شــد‪ ،‬که از جمله این‬ ‫پروژه ها عبارتند از‪:‬‬ ‫پــروژه افزایش ســرعت تولید در زمان مســتقیم‬ ‫کاری‪ ،‬پــروژه کاهش توقفــات اضطراری‪ ،‬کاهش‬ ‫مصرف انــرژی‪ ،‬افزایش ســرعت ریختــه گری‪،‬‬ ‫افزایــش اماده بکاری جرثقیل هــا‪ ،‬افزایش اماده‬ ‫بکاری مکانیزمهای جمع اوری ســرباره‪ ،‬افزایش‬ ‫کیفیــت اهن اســفنجی‪ ،‬افزایــش کیفیت اهک‬ ‫مصرفی در کوره های قوس؛‬ ‫عزم جزم مجموعه فوالد هرمزگان برای جبران‬ ‫مدیر فوالدســازی شــرکت فوالد هرمزگان ادامه‬ ‫داد‪« :‬بنــا به تاکید مدیر عامل محترم‪ ،‬جلســاتی‬ ‫با حضــور معاونت محتــرم بهره بــرداری و کلیه‬ ‫مدیران بهره برداری و خرید به منظور برنامه ریزی‬ ‫جهت جبــران عقب افتادگی از برنامه تولید برگزار‬ ‫گردید‪ .‬در این راستا‪ ،‬کل مجموعه فوالد هرمزگان‬ ‫بسیج شدند که بتوانند عقب افتادگی های ناشی از‬ ‫اتفاقات یادشــده را برای بخش فوالدسازی جبران‬ ‫کنند و به سقف خوبی از تولید دست پیدا کنند»‪.‬‬ ‫افزایش چشم گیر سرعت تولید‬ ‫جمشــیدی نیا موارد بهبود فوالدسازی را این گونه‬ ‫بیــان کرد‪« :‬تامین مــواد باکیفیــت‪ ،‬بهبود ّاهن‬ ‫اســفنجی در واحد احیای مستقیم‪ ،‬بهبود کیفیت‬ ‫اهــک تولیدی و اهک خریداری شــده؛ از جمله‬ ‫مــواردی بود که در جهت اعتالی فوالدســازی و‬ ‫ارتقای روند فوالدسازی بسیار اثرگذار بود»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬همچنین افزایــش اماده بکاری‬ ‫مکانیزمهــای جمع اوری ســرباره و کاهش زمان‬ ‫مســتقیم کاری کــوره هــا (‪ )P.On‬منجــر به‬ ‫افزایش سرعت تولید کوره ها شد‪ .‬در همین راستا‬ ‫دیگــر واحدها نیز باید ســرعت را خود را افزایش‬ ‫می دادند‪ .‬واحد ریخته گــری ازجمله این واحدها‬ ‫بود‪ .‬این واحد موفق شــد ســرعت ریخته گری را‬ ‫به ‪ ۱.۴۵‬متــر بر دقیقه افزایــش دهد که رکورد‬ ‫چشم گیری محسوب می شــود‪ .‬واحد جرثقیل نیز‬ ‫در همیــن راســتا‪ ،‬امادگی بــه کار جرثقیل ها را‬ ‫به ‪ ۹۹.۹‬دهم درصد افزایــش داد‪ .‬هرگونه توقف‬ ‫جرثقیل می توانســت سبب توقف تولید در شرکت‬ ‫شــود‪ .‬همچنین واحد نســوز هــم حمایت کرد‬ ‫تا تجهیزاتی که نســوز در ان اســتفاده می شــود‬ ‫(ازجمله کوره) را برای اســتفاده امــاده نماید و‬ ‫بتواند کوره ها را پشــتیبانی و توقفات ناشی از این‬ ‫موضوع را به حداقل برساند»‪.‬‬ ‫مدیر فوالدســازی شــرکت فوالد هرمــزگان در‬ ‫پایان اظهار کرد‪« :‬همه این عوامل ســبب شد که‬ ‫پیشــرفت پروژه ها و اقدامات استراتژیک افزایش‬ ‫یابد و از شــهریور ماه تا بهمن ماه شاهد دستیابی‬ ‫به ‪ 5‬رکورد متوالی در شــهریور‪ ،‬ابان‪ ،‬اذر ‪ ،‬دی و‬ ‫بهمن ماه باشیم و شــعار «رکورد امروز استاندارد‬ ‫فردا» را سرلوحه کاری خود قرار دهیم‪.‬‬ ‫باتامینباقیماندهاعتبار؛‬ ‫ابگیری سد نرماب در مورد مقرر صورت می گیرد‬ ‫گرگان‪ -‬رئیس امور پایش و نظارت سازمان مدیریت‬ ‫و برنامه ریزی کشــور از ســد نرماب بازدید کرد و‬ ‫در این بازدید بــر تامین باقی مانده اعتبارات(‪110‬‬ ‫میلیارد تومان) نا ســقف ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫ابگیری سد تا اردیبهشت ‪ 1400‬تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫اب منطقه ای گلســتان‪ ،‬در این بازدید که جغتایی‬ ‫رئیــس امور پایــش و نظارت ســازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی کشور‪ ،‬حسینی مدیر عامل شرکت اب‬ ‫منطقه ای گلستان‪ ،‬سید محمد حسینی مدیر کل‬ ‫بنیاد مســکن اســتان ‪ ،‬مدیران سازمان مدیریت و‬ ‫برنامه ریزی و مدیران دستگاه های نظارتی استان‬ ‫و مشاور و پیمانکار طرح حضور داشتند‪ ،‬مدیر عامل‬ ‫شرکت اب منطقه ای اســتان اظهار کرد‪ :‬از اوایل‬ ‫ســال ‪ 99‬برای ابگیری سد نرماب باید چهار مولفه‬ ‫را همزمان را به انجام می رســاندیم که محور اول‬ ‫خاکریزی بدنه ســد بودکه حــدود ‪ 700‬هزار متر‬ ‫مکعب خاکریزی اســت که بخش عمده ان انجام‬ ‫شــده است و مابقی نیز تا تراز ابگیری اولیه سد در‬ ‫حال انجام است‪.‬‬ ‫بخــش دوم محور تاسیســات هیدرومکانیکال بود‬ ‫که شــامل دریچه ها شیراالت است که حدود ‪80‬‬ ‫درصد شــیراالت و دریچه ها خریداری و ســاخته‬ ‫وتعداد زیادی نیز حمل شــده اســت و ‪ 25‬درصد‬ ‫نصب و مابقی نیز با سرعت در حال انجام است‪.‬‬ ‫ســید محسن حســینی بیان کرد‪ :‬بخش سوم کار‬ ‫خریداری اراضی داخل مخزن بود که برای ابگیری‬ ‫اولیه نیاز است‪ .‬دو مسیر را پیش گرفتیم که زمین‬ ‫ها را از مــردم بخریم که برای ایــن کار اعتبارات‬ ‫نقدی نداشتیم‪ .‬مسیر دوم دادن زمین های معوض‬ ‫به مــردم بود که با بنیاد مســتضعفان برای خرید‬ ‫زمیــن هــای کالن در دو نقطه مذاکــره و مکاتبه‬ ‫داشته ایم که خریداری و به مردم تحویل دهیم که‬ ‫هنوز به نتیجه نهایی نرسیده ایم و کماکان در حال‬ ‫پیگیری هستیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت اب منطقه ای استان افزود‪ :‬از‬ ‫‪ 5‬روســتایی که در داخل مخزن سد قرار می گیرد‬ ‫روستای جنگلده باال در این مرحله باید جابجا شود‪.‬‬ ‫انتهای ‪ 98‬زمین ســایت خریداری شد وهم اکنون‬ ‫بنیاد مســکن حدود ‪ 60‬خانه را در حال ســاخت‬ ‫اســت و حدود ‪ 60‬درصد پیشــرفت فیزیکی دارد‪.‬‬ ‫برای ســاخت مابقی خانه ها نیــز در حال اجرای‬ ‫اقدامات هستیم‪.‬‬ ‫حســینی با بیــان اینکه ســد نرمــاب بزرگترین‪،‬‬ ‫مهمترین و حســاس ترین سد اســتان است‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ 550 :‬هزار خانوار از اب شــرب این ســد بهره‬ ‫مند می شــوند‪ .‬مهار بخش زیادی از سیالب شرق‬ ‫اســتان ‪ ،‬ابیاری هزاران هکتار اراضی و تامین ‪10‬‬ ‫میلیــون متر مکعب اب صنعت از دیگر مزایای این‬ ‫ســد بزرگ در استان اســت که با تامین اعتبار و‬ ‫ابگیری اولیه ســد تا اردیبهشــت ‪ 1400‬می توان‬ ‫از ان بهرمند شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت؛ در پایان جلســه دکتــر جغتایی و‬ ‫دیگر همراهان از قسمت های مختلف سد در حال‬ ‫ســاخت نرماب و ســایت در حال احداث روستای‬ ‫جنگلده باال بازدید به عمل اوردند‪.‬‬ ‫بزرگترین و مقاوم ترین ورق فوالدی ایران در فوالد اکسین تولید شد‬ ‫در منطقه خاورمیانه و شــمال افریقا فقط در توان‬ ‫شرکت فوالد اکسین است‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬شرکت فوالد اکسین توانست برای‬ ‫اولین بار اســلب ‪ ۳۰۰‬میلیمتــر را با موفقیت نورد‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ورق تولید شده تحت اســتاندارد ‪ API‬و با گرید‬ ‫‪ X۷۰‬بــا ابعاد ‪ ۴.۶‬متر در ‪ ۲۷‬متر تولید شــد که‬ ‫تولید این ابعاد در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا‬ ‫فقط در توان شرکت فوالد اکسین است‪.‬‬ ‫اســتفاده از این اســلب به عنوان مواد اولیه همان‬ ‫اســتانداردی ست که شــرکت دانیلی ایتالیا برای‬ ‫ظرفیت اسمی شــرکت فوالد اکسین برنامه ریزی‬ ‫و پیش بینی کــرده بود‪ .‬این ورق با عرض ‪ ۴‬و نیم‬ ‫متر‪ ،‬برای لوله های ‪ ۵۶‬اینچ اســتفاده می شود که‬ ‫پرکاربردترین لوله در صنعت نفت و گاز است‪.‬‬ ‫سابق از اســلبی که در خط تولید اکسین استفاده‬ ‫می شــد از هــر ورق تولیــد شــده یــک لوله در‬ ‫شرکت های لوله سازی ساخته می شد اما با استفاده‬ ‫از اسلب ‪ ۳۰۰‬میلیمتری از هر ورق فوالدی ‪ ۲‬لوله‬ ‫تولید می شود‪.‬‬ ‫اســتفاده از این اسلب به عنوان مواد اولیه عالوه بر‬ ‫اینکه اســتاندارد کیفی محصوالت را برای مشتری‬ ‫بیشتر می کند‪ ،‬میزان استهالک و فرسایش قطعات‬ ‫و خط تولید را نیز کم می کند‪.‬‬ ‫اساســاً هــدف از ایجاد طرح فوالد ســازی فوالد‬ ‫اکسین تولید همین اسلب برای خط تولید شرکت‬ ‫اســت‪ ،‬در هفته گذشته برای نخســتین بار اسلب‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیمتر توسز شرکت فوالد مبارکه تولید شد‬ ‫که برای تولید ورق به فوالد اکسین ارسال گردید‪.‬‬ ‫نورد اولین اسلب‪ ۳۰۰‬میلیمتر ایرانی‬ ‫در فوالد اکسین با موفقیت انجام شد‬ ‫شرکت فوالد اکسین توانست برای اولین بار اسلب‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیمتر را با موفقیــت نورد کند‪ .‬ورق تولید‬ ‫شده تحت استاندارد ‪ API‬و با گرید ‪ X۷۰‬با ابعاد‬ ‫‪ ۴.۶‬متر در ‪ ۲۷‬متر تولید شــد که تولید این ابعاد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائیننامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫قطعه یک ایالم‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 139960315001003680‬مورخ ‪1399/10/17‬هیات اول‪/‬‬ ‫هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند‬ ‫رســمی مســتقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقایصیداکبر قاسمی‪،‬‬ ‫فرزند علیاکبر‪ ،‬به کد ملی ‪( 4529938506‬ششــدانگ) یک باب ساختمان‪ ،‬به مساحت‬ ‫‪ 191/66‬مترمربــع‪ ،‬پــالک شــماره ‪ 84‬فرعــی از ‪ 1419‬اصلی‪ ،‬واقع در بلوار شــهدای‬ ‫چالسرا‪ -‬کوچه شهید رضاپســند‪ ،‬خریداری شده از علیرضا عزیزی و منتسب به مالکیت‬ ‫علیرضا عزیزی‪.‬‬ ‫لــذا به منظور اطــالع عموم مراتــب در دو نوبت به فاصلهی ‪ 15‬روز اگهی میشــود‬ ‫در صورتیکه اشــخاص نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫میتواننــد ظــرف مدت دو ماه و در مــورد اگهیهای اصالحی ظرف مــدت یک ماه از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجــع قضایی تقدیم نمایند‪،‬‬ ‫بدیهی اســت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی نوبت اول‪99/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی نوبت دوم‪99/12/05 :‬‬ ‫صفری‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی حوزه‬ ‫ثبتی شهرکرد بخش ده استان چهارمحال و بختیاری‬ ‫به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیات مندرج در‬ ‫قانون مذکور مســتقر در اداره ثبت اســناد و امالک منطقه ‪ 2‬شــهرکرد مورد رسیدگی و‬ ‫رای ان صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد‪:‬‬ ‫امالک واقع در شهرکرد به شماره پالک ‪ -4‬اصلی‬ ‫‪ 1360‬فرعی خانم ملیحه مختاری فرزند حشمت اله ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 224/80‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حسن صانعی‬ ‫امالک واقع در شهرکرد به شماره پالک ‪ -11‬اصلی‬ ‫‪ 3620‬فرعی خانم ماه بس نجات فرزند غالمعلی ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 414/46‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حسین و نقی حسین زاده‬ ‫امالک واقع در شهرکرد به شماره پالک ‪ -12‬اصلی‬ ‫‪ 637‬فرعــی گلشــن مقیمی نیا فرزند حســن نســبت به ‪ 16‬حبه مشــاع از ‪ 72‬حبه‬ ‫ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت ‪ 299/46‬متر مربع خریداری شــده مع الواسطه از‬ ‫علی کاکائیان دهکردی‬ ‫‪ 637‬فرعــی شــهال مقیمی نیا فرزند حســن نســبت بــه ‪ 48‬حبه مشــاع از ‪ 72‬حبه‬ ‫ششــدانگ یک باب خانه به مســاحت ‪ 299/46‬مترمربع خریداری شــده مع الواسطه از‬ ‫علی کاکائیان دهکردی‬ ‫امالک واقع در قریه فرخ شهر به شماره پالک ‪ -22‬اصلی‬ ‫‪ 727‬فرعی اقای سید رضا درخشنده قهفرخی فرزند سید فرهاد ششدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 176/69‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از احمد درخشنده‬ ‫‪ 5301‬فرعی اقای سعید شاه قلی قهفرخی فرزند حبیب اقا ششدانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 167/66‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از سید عبداله درخشنده‬ ‫‪ 6235‬فرعی ســلطنت اخوت قهفرخی فرزند قدمعلی ششــدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مســاحت ‪ 201/39‬متر مربع خریداری شــده مع الواسطه از سید حسن جانثار محسن‬ ‫جوانبخت قهفرخی‬ ‫‪ 7594‬فرعی اقای محســن جوانبخــت قهفرخی فرزند ابوالفتح ششــدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 239/48‬مترمربع خریداری شده مع الواسطه از قدمعلی مشرف‬ ‫امالک واقع در مزرعه محمود اباد به شماره پالک ‪ -51‬اصلی‬ ‫‪ 223‬فرعی اقای اردشــیر شاهرخ فرزند خیراله ششدانگ یک باب خانه به مساحت‬ ‫‪ 378/25‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از عباس صیادی‬ ‫امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ‪ -220‬اصلی‬ ‫‪ 1835‬فرعــی اقای محمد صادقی هفشــجانی فرزند فرامرز نســبت به ســه دانگ‬ ‫مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 229/62‬متر مربع خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از علیمیرزا فتحی‬ ‫‪ 1835‬فرعی اقای علی رضا صادقی هفشــجانی فرزند فرامرز نســبت به سه دانگ‬ ‫مشــاع از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 229/62‬مترمربع خریداری شده مع‬ ‫الواسطه از علیمیرزا فتحی‬ ‫امالک واقع در قریه هفشجان به شماره پالک ‪ -221‬اصلی‬ ‫‪ 4487‬فرعــی خانم فاطمه موءدب طاقانکی فرزند ذوالفقار ششــدانگ یک باب خانه‬ ‫به مساحت ‪ 647/89‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از هرمز و هیبت اله عالی پور‬ ‫‪ 5151‬فرعــی اقای اصغــر کیانپور هفشــجانی فرزند علی اکبر ششــدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 141/24‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از حمزه فتحی‬ ‫‪ 5661‬فرعی اقای صفرعلی خســروی قندعلی فرزند علی صالح ششــدانگ یک باب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 128/32‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خیراله کیوانی‬ ‫‪ 5692‬فرعــی اقــای رضا عباســی فرزند عیدی محمد ششــدانگ یک بــاب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 311/77‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از خدامراد اسماعیلی‬ ‫‪ 6793‬فرعی خانم اکرم بهیم هفشــجانی فرزند نجفقلی ششــدانگ یک باب خانه به‬ ‫مساحت ‪ 206/78‬متر مربع خریداری شده مع الواسطه از عوضعلی یوسفی‬ ‫بــه موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی این اگهی نســبت به امالک فوق الذکــر در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی اگهی و در صورتی که اشخاص ذی نفع به اراء صادره‬ ‫اعتراضی داشــته باشــند باید تا دو ماه از تاریخ انتشار اولین اگهی در شهرها و از تاریخ‬ ‫الصاق اگهی در روســتاها اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم‬ ‫دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت را به اداره ثبت‬ ‫شــهرکرد تحویل دهد‪ .‬در این صورت اقدامات ثبت‪ ،‬موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه‬ ‫اســت‪ .‬در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصــل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند‬ ‫مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬دوشنبه ‪1399/11/20‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬سه شنبه ‪1399/12/5‬‬ ‫ایرج علیاری ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو شهرستان شهرکرد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان البرز‬ ‫اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرج ‪ -‬ناحیه دو‬ ‫هیــات موضوع قانون تعیین تکلیــف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960331057001799‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر‬ ‫در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج‪ -‬ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‬ ‫اقای داود قاســمی فرزند محمد به شــماره بشناســنامه شــماره ‪ 1781‬صادره از‬ ‫خدابنده در شــش دانگ یک زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 148/10‬مترمربع‬ ‫پالک ‪ 2158‬فرعی از ‪ 9‬اصلی واقع در ماهدشــت خریداری از مالک رســمی اقای‬ ‫کرمعلی قاســمی محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشــخاص نســبت به صدور ســند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی‬ ‫بــه مــدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف‬ ‫مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/99/767.‬ف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/12/20 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک ‪ -‬محمد ابراهیم بحیرائی‬ ‫‪ ۸۷‬هزار قبض برق رایگان در طرح‬ ‫برق امید ایالم صادر شد‬ ‫ایالم‪-‬راه مردم ‪ -‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان ایالم گفت‪ :‬از ابتدای ابان ماه تاکنون‪،‬‬ ‫‪ ۸۷‬هزار و ‪ ۶۹۵‬قبض برق رایگان مشــمول طرح‬ ‫برق اُمید در این استان برای مشترکان کم مصرف‬ ‫برق خانگی صادر شده است‪.‬‬ ‫هادی شــیرخانی در نشســت انالین بــا اصحاب‬ ‫رســانه‪ ،‬مطبوعــات و فعــاالن فضــای مجــازی‬ ‫اســتان به موضــوع برق امیــد و تشــویق های‬ ‫وزارت نیــرو بــرای کاهــش مصرف برق بــا ارائه‬ ‫این الگو اشــاره کــرد و اظهار داشــت‪ :‬این طرح‬ ‫ســال جــاری به تصویــب هیات وزیران رســید‬ ‫و مشــترکان به ســه دســته کم مصرف‪ ،‬خوش‬ ‫مصرف و پرمصرف تقســیم می شــوند و در واقع‬ ‫اصالح الگــوی مصــرف خانگی بــا بهره گیری از‬ ‫ســازوکارهای تشــویقی و بازدارنــده از اهــداف‬ ‫اصلی این طرح است‪.‬‬ ‫وی یکــی از اقدام های بزرگ صنعت برق که برای‬ ‫مشــترکان خانگی تدارک دیده شده را بحث طرح‬ ‫برق امید دانســت و افزود‪ :‬طرح بــرق امید برای‬ ‫همه مشــترکان خانگی برنامه دارد از جمله برای‬ ‫مشــترکان خانگی که میزان مصرف انها کمتر از‬ ‫میزان الگوی مصرف است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق ایالم تاکید‬ ‫کرد‪ :‬برای هر دسته از مشترکان متناسب با منطقه‬ ‫جغرافیایی‪ ،‬الگوی مصرف برق تعیین و مشــترکان‬ ‫برق به تناســب مشــارکت در این طرح از مزایای‬ ‫تشــویقی شــامل تخفیف تا ‪ ۱۰۰‬درصــد تعرفه‬ ‫بهره مند می شوند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4130‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارمجموعهشعرجدیدازمحمداشناعباس منشمنتشرشد‬ ‫چهار مجموعه شــعر از محمداشنا عباس منش کارشــناس روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‬ ‫منتشر شد‪.‬به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای غرب‪ ،‬چهار مجموعه شعر از دکتر محمداشنا‬ ‫عباس منش کارشناس روابط عمومی این شرکت که مجموعه ای از جدیدترین شعرهای سپید این شاعر‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬منتشر شدند و روی پیشــخوان کتابفروشی های سراسر کشور قرار گرفتند‪.‬مجموعه‬ ‫شعرهای سپید «از تنهایی من در تو»‪« ،‬ان قدر از تو سرودم از خودم افتادم»‪ ،‬فاصله ها را مچاله می کنم‬ ‫تا تو برگردی» و «از من اعتراف گرفته اند تو را دوســت داشــته ام» چهار اثر از محمداشنا عباس منش‬ ‫هســتند که توسط نشر دیباچه منتشر شدند‪.‬گفتنی است این مجموعه شعرها حاصل ‪ ۲۰‬سال نوشتن‬ ‫این شــاعر است که شعرهای ســال های ‪ ۱۳۷۸‬تا ‪ ۱۳۹۸‬این شاعر را به ترتیب چاپ در بر می گیرد که‬ ‫با تیراژ ‪ ۱۰۰۰‬نســخه و با قیمت پشت جلد ‪ ۲۰۰۰۰‬تومان به همت نشر دیباچه چاپ و منتشر شده و‬ ‫به بازار کتاب روانه شــده اند‪.‬در معرفی این کتاب ها عنوان شده است‪ :‬محمداشنا شعرهای این کتاب ها‬ ‫را از پاییز ‪ ۷۸‬تا پاییز ‪ ۹۸‬و طی ‪ ۲۰‬ســال نوشــته اســت که البته کتاب های «از تنهایی من در تو» و‬ ‫«ان قدر از تو سرودم از خودم افتادم» قب ً‬ ‫ال در تیراژ محدود چاپ شده اما چاپ تازه و جدید ان ها در‬ ‫مجموعه ای با ســاختمان و فضایی متفاوت است که همزمان با دو مجموعه شعر جدید دیگر راهی بازار‬ ‫نشر شده است‪.‬شایان ذکر است بیشتر شعرهای این مجموعه ها را شعرهای سپید کوتاه در بر می گیرد‬ ‫که هر کتاب ‪ ۶۵‬شــعر را شامل می شود‪.‬از این شاعر قب ً‬ ‫ال هفت کتاب دیگر در حوزه های شعر کوردی و‬ ‫ترجمه و پژوهش منتشر شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلبهزیستیاستانکرمانشاهگفت‪:‬‬ ‫کاهش امار ازدواج در استان بسیار نگران کننده تر از‬ ‫امار طالق است و باید در این راستا اقداماتی انجام داد‬ ‫فرحناز محمدی در همایش تاب اوری اجتماعی و معضالت جامعه اظهار داشــت‪ :‬برنامه های متعددی‬ ‫در مناطق حاشیه نشــین اســتان از سوی بهزیستی اجرا می شــود‪.‬وی با اشاره به کاهش امار طالق در‬ ‫استان عنوان کرد‪ :‬در گذشته استان کرمانشاه از نظر طالق در جایگاه باالی جدول کشوری قرار داشت‬ ‫و اکنون به جایگاه ‪ 15‬رســیده اســت و این نتیجه تالش بسیاری از دستگاه و هماهنگی انها با یکدیگر‬ ‫و راه اندازی کارگاه های مختلف در زمینه تاب اوری اســت‪.‬مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشاه نگرانی‬ ‫مهمتر را کاهش امار ازدواج در اســتان عنوان کرد و گفت‪ :‬باید در این راستا تالش و فرهنگ ازدواج را‬ ‫ترویج شود‪.‬مدیرکل بهزیستی کرمانشاه با بیان اینکه این کارگاه سومین مرحله از کارگاه های تاب اوری‬ ‫است افزود‪ :‬بازی کردن والدین با کودکان جزوی از تربیت محسوب می شود و گاهی در بازی ها طوری‬ ‫بازی می کنیم که برنده بازی کودکان باشــند و اجازه نمی دهیم شکســت را تجربه کنند و این مســیر‬ ‫اشــتباهی است‪.‬محمدی با بیان اینکه بسیاری از افراد رویکرد خود را تغییر داده و در مسیر تاب اوری‬ ‫اجتماعی گام برداشته اند عنوان کرد‪ :‬مردم استان در زلزله ثابت کردند که بسیار تاب اور هستند و همین‬ ‫موضوع ثابت می کند ظرفیت الزم برای معرفی شدن به عنوان پایتخت تاب اوری کشور را دارد‪.‬مدیرکل‬ ‫بهزیســتی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه اقدامات و مداخالت اجتماعی در مناطق زلزله زده اجرا شد‬ ‫گفت‪ :‬به طور تقریبی بیش از ‪ 80000‬غربالگری در مناطق زلزله زده انجام شد‪.‬‬ ‫سفر یک روزه مدیرعامل و اعضاشورای معاونین شرکت گاز استان هرمزگان‬ ‫به اداره گاز شهرستان رودان‪،‬دردوم اسفند ماه‪ ،۹۹‬پایان یافت‬ ‫مقرر شد مطالب و موضوعات مطرح شده در جلسه جهت پیگیری و عملیاتی شدن‪،‬به صورت مکتوب‬ ‫به همکاران ارسال شود ‪.‬گفتنی است در حاشیه این جلسه نیز‪،‬دیدار چهره به چهره مدیر عامل شرکت‬ ‫گاز با یکی از اهالی این شهرستان رقم خورد و مدیر عامل دستور الزم در خصوص رفع مشکل موجود‬ ‫را صادر نمودند‪.‬دیدار با فرماندار شهرستان رودان و بازدید از پروژه گاز سانی به شهر بیکاه و روستاهای‬ ‫تابعه ان نیز از دیگر برنامه های یکروزه مدیرعامل و اعضای شورای معاونین شرکت گاز بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران شورای اسالمی شهر بندرعباس ‪:‬‬ ‫کارخانه اسفالت شهرداری بندرعباس باهدف حل مشکل اسفالت سطح شهر‬ ‫بندرعباستکمیلمیشود‬ ‫رئیس کمیســیون عمران شورای اسالمی شــهر بندرعباس گفت‪:‬زیر ساخت مناسبی برای حل مشکل‬ ‫اســفالت شهر بندرعباس ایجاد شده است و با تداوم حمایت های الزم ‪ ،‬کارخانه ی اسفالت شهرداری‬ ‫بندرعباس به پشــتوانه ای برای تقویت زیر ســاخت شهری تبدیل خواهد شد‪.‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شــورای اسالمی شهر بنپدرعباس‪ ،‬ابتین امیری در بازدیدکمسیون عمران شورا و ریس سازمان عمران‬ ‫شــهرداری بندرعباس از بخش های مختلف کارخانه ی اسفالت شهرداری بندرعباس گفت‪:‬بندرعباس‬ ‫دارای محالت متعدد با بافت فرسوده است نوسازی و زیر سازی این محالت نیازمند اقدامات زیر بنایی‬ ‫است و بدون ایجاد یک پشتوانه ی فنی و تولیدی مناسب نمی توان مشکالت این محالت را به صورت‬ ‫عمده حل کرد‪.‬این عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت‪:‬هدف احیا و تکمیل کارخانه ی اسفالت‬ ‫شــهرداری بندرعباس این اســت که در بخش های مختلف زیر بنایی و عمرانی ‪ ،‬شهرداری بندرعباس‬ ‫در موقع نیاز از مصالح مورد نیاز برای اســفالت سطح شهر برخوردار باشد‪.‬ابتین امیری گفت‪:‬تحول در‬ ‫مدیریت ســازمان عمران شــهرداری بندرعباس امری قابل تقدیر است و با تکمیل بخش های مختلف‬ ‫اســفالت شهرداری بندرعباس ‪ ،‬پشــتوانه ی مهمی برای تقویت زیر ساخت شهری ‪ ،‬خصوصا در زمینه‬ ‫ی زیر ساخت محالت ایجاد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬تن مرغ روانه بازار ایالم شد‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگار راه مردم‪ -‬رییس ســازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایالم گفت‪ :‬مرغ بازار اســتان تامین‬ ‫شــده و امروز ‪ ۴۰‬تن مرغ کشتار روز روانه بازار شده اســت‪.‬رضا محمدرحیمی اظهار داشت‪ :‬به منظور‬ ‫تامین مرغ مورد نیاز مردم استان‪ ،‬امروز میزان قابل توجهی مرغ کشتار و وارد بازار شده و اکنون هیچ‬ ‫مشــکلی در این زمینه نداریم‪.‬وی در خصوص تغییر قیمت مرغ تاکید کرد‪ :‬هیچ تصمیمی در خصوص‬ ‫تغییر قیمت گرفته نشده و قیمت به ازای هر کیلوگرم ‪ ۲۰۴‬هزار ریال به مصرف کنندگان خواهد رسید‪.‬‬ ‫رییس سازمان صمت ایالم از مردم خواست فریب التهابات و هیجانات ناشی از شایعه های بی اساس در‬ ‫خصوص کمبود برخی اقالم و کاالهای اساسی را نخورند و برای مصارف روزانه خود اقدام به خرید مقدار‬ ‫زیادی از کاالهــا نکنند‪.‬محمدرحیمی افزود‪ :‬اگر هر خانوار به میزان مورد نیاز مصرف ماهانه یا هفتگی‬ ‫خود خرید کند و از انبار کردن کاالها برای مدت زمان زیاد پرهیز کند‪ ،‬مشکلی در بازار ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شرکت اب منطقه ای گلستان منصوب شد‬ ‫گرگان‪ -‬طی حکمی از ســوی مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلســتان‪ ،‬حسین حاجی حسینی به‬ ‫عنوان معاون برنامه ریزی شــرکت اب منطقه ای گلســتان منصوب شد‪.‬به گزارش راه مردم به نقل از‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای گلستان‪ ،‬با ابالغ مدیر عامل شرکت اب منطقه ای استان‪ ،‬حسین‬ ‫حاجی حسینی به عنوان معاون برنامه ریزی شرکت اب منطقه ای گلستان منصوب شد‪.‬در حکم سید‬ ‫محسن حسینی مدیر عامل شرکت خطاب به حسین حاجی حسینی امده است‪ »:‬نظر به سوابق‪ ،‬تعهد‪،‬‬ ‫تجربیــات ارزنده جنابعالی و به موجب این ابالغ‪ ،‬به عنوان معاون برنامه ریزی شــرکت اب منطقه ای‬ ‫گلستان منصوب می شوید‪ ،‬تا وظایف محوله را تحت نظر اینجانب در چارچوب قوانین وائین نامه ها به‬ ‫انجام برسانید‪.‬گفتنی است؛ حسین حاجی حسینی پیش از این سرپرست معاونت برنامه ریزی بود‪ .‬وی‬ ‫همچنین عضویت هیئت مدیره شرکت را نیز بر عهده دارد‪.‬‬ ‫شرکت پتروشیمی ایالم در اطالعیه ای اعالم کرد‪:‬‬ ‫تجمعات شرکت پتروشیمی ایالم بدلیل اخراج کارگران تکذیب می شود‬ ‫ایالم‪ -‬راه مردم‪ -‬شــرکت مجتمع پتروشیمی ایالم در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬انتشار اخباری مبنی بر اینکه‬ ‫تجمعات کارکنان این شرکت به دلیل اخراج نیروها بوده است‪ ،‬موجی از نگرانی در جامعه ایجاد کرد که این‬ ‫اظهارات تکذیب می شود‪.‬به گزارش خبرنگار راه مردم از ایالم‪ ،‬در این اطالعیه خطاب به مردم استان ایالم‬ ‫امده است‪:‬متاسفانه همانگونه که مستحضرید؛ در روزهای گذشته به خاطر برخی اظهارنظرها و جوسازی های‬ ‫رسانه ای و مجازی در خصوص شرکت پتروشیمی ایالم و تجمعات صورت گرفته در پتروشیمی و اظهارنظر‬ ‫اشــتباه صدا و سیمای ایالم مبنی بر اینکه تجمعات کارکنان این شرکت به خاطر اخراج نیروها بوده است‪،‬‬ ‫موجی از نگرانی در جامعه ایجاد که قویاً این اظهارات تکذیب می شــود‪.‬بدین وسیله به اطالع مردم شریف‬ ‫استان ایالم می رساند که این تجمعات به خاطر اخراج احدی از کارکنان شرکت نیست بلکه معترضان در‬ ‫خصوص شــیوه نامه های جذب افراد واجد شرایط اعتراض دارند‪.‬از صدا و سیما و سایر رسانه های منصف‬ ‫استان تقاضا داریم که منصفانه عمل کرده و در خصوص پوشش اخبار و فعالیت های پتروشیمی و مطالبات‬ ‫کارگران عالوه بر مشاهده میدانی‪ ،‬صحت و سقم و چند و چون قضایای مطرح شده و جوسازی های نادرستی‬ ‫که در نهایت به ضرر جریان جذب سرمایه گذاری برای استان محروم خواهد بود را از مسووالن پتروشیمی‬ ‫جویا شوند تا قلم و خبرشان ناخواسته به خطا نچرخد و باعث ظلم فاحش به این شرکت نشود‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 11‬رجب ‪1442‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4130‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫کنسرت خوانندگان نسل اولی پاپ در اخرین روز از جشنواره‬ ‫اخرین روز از سی وششــمین جشنواره موسیقی فجر با پخش شش اجرا‬ ‫به صورت مجازی و همچنیــن برگزاری اختتامیه همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫اختتامیه سی وششــمین جشــنواره موســیقی فجر با حضــور حداقلی‬ ‫داوران‪ ،‬کاندیداهــای دریافــت جایزه و همچنین نمایندگانی از رســانه‬ ‫ها ســاعت ‪ ۱۶‬روز دوشــنبه ـ چهارم اســفندماه ـ در تاالر وحدت برپا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در اختتامیــه جشــنواره‪ ،‬برگزیــدگان بخــش رقابتــی جایــزه باربد‪،‬‬ ‫برگزیدگان جایزه ترانه و جایزه موســیقی و رســانه معرفی می شــوند و‬ ‫نکوداشــت حســن ناهید‪ ،‬محمدرضا اســحاقی گرجی‪ ،‬ملیحه سعیدی و‬ ‫زنده یاد احمدعلی راغب برگزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫همچنین در هفتمین روز از ســی و ششــمین جشــنواره موسیقی فجر‬ ‫اجراهای ارکســتر پارســوا‪ ،‬همنــوازان فاخته‪ ،‬انوار جــام‪ ،‬ترانه باران‪،‬‬ ‫دانشــگاه تهران و نگاهی از کنج در فضای مجازی پخش می شود‪.‬‬ ‫اجرای ارکستر «پارسوا» نخســتین اجرای روز هفتم جشنواره است که‬ ‫در ساعت ‪ ۱۷‬روز دوشــنبه‪ ،‬چهارم اسفند ماه پخش می شود‪.‬‬ ‫ارکســتر «پارســوا» در ســال ‪ ،۱۳۹۷‬به سرپرســتی و رهبــری احمد‬ ‫مقدســی زاده‪ ،‬با هدف اعتالی هنر موســیقی و با نگاه ویژه به موسیقی‬ ‫ایران و اجرای اثار اهنگســازان ایرانی با رویکرد ارکسترال تاسیس شد‪.‬‬ ‫گروه «همنوازان فاخته» دومین اجرای روز هفتم جشــنواره است که در‬ ‫ساعت ‪ ۱۸:۳۰‬پخش می شود‪.‬‬ ‫گروه «همنوازان فاخته» در ســال ‪ ۱۳۸۶‬به سرپرستی خشایار پارسا در‬ ‫شــهر تنکابن تشکیل شد‪ .‬هدف این گروه بازسازی اثار دوره ی تیموری‬ ‫(موســیقی مقامی ایران)‪ ،‬دوره ی قاجار (موســیقی دســتگاهی ایران)‪،‬‬ ‫دوره ی پهلوی و اهنگســازی بر اساس هر دوره است‪.‬‬ ‫خشــایار پارسا‪ :‬ســنتور‪ /‬حســین گازر‪ :‬تنبک‪ /‬هدایت اهلل شفتی کالری‪:‬‬ ‫ســه تار‪ /‬محمدمهدی شــیخ‪ :‬تــار‪ /‬علی رضا رســولی‪ :‬قیچــک‪ /‬ارمان‬ ‫حیدریان‪ :‬کمانچه‪ /‬هامون بهرامی مقدم‪ :‬ســنتور‪ /‬ابوذر حســینی‪ :‬عود‪/‬‬ ‫نیمــا داغمه چی‪ :‬تار‪ /‬مهدی طالبی‪ :‬دایــره و بندیر اعضای این گروه را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫«انوار جام» ســومین اجرا در جشنواره است که در سانس سوم و ساعت‬ ‫‪ ۲۰‬پخش می شود‪.‬‬ ‫گــروه موســیقی «انوار جام» در ســال ‪ ۱۳۷۰‬توســط مرحوم اســتاد‬ ‫حــاج نورمحمد ُد رپور در تربت جام شــکل گرفــت و پس از مرگ وی‪،‬‬ ‫محمدفاروق درپور سرپرســتی گروه را عهده دار شد‪.‬‬ ‫محمدفــاروق ُد رپور‪ :‬سرپرســت گروه‪ ،‬خواننده و دوتار ‪ /‬محمدحســین‬ ‫درپــور‪ :‬خواننده‪ ،‬همخوان و دوتار ‪ /‬مصطفــی تیموری‪ :‬همخوان‪ ،‬دوتار‬ ‫و بم تــار‪ /‬عبداهلل درپور‪ :‬همخوان‪ ،‬دوتــار‪ ،‬دایره و دف‪ /‬ابراهیم تیموری‪:‬‬ ‫خواننــده و همخوان‪ /‬مبین درپــور‪ :‬خواننده و دوتار اعضای این گروه را‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫ارکســتر «ترانه باران» چهارمین اجرای اخرین روز جشــنواره است که‬ ‫در ساعت ‪ ۲۱:۳۰‬پخش می شود‪.‬‬ ‫این گروه صرفاً برای شــرکت و اجرا در سی وششــمین جشنواره ی فجر‬ ‫تشکیل شــده و ‪ ۹‬قطعه ی نوســتالژیک با صدای خوانندگان نسل اولی‬ ‫موســیقی پاپ بعد از انقالب از جمله حمید غالمعلی و قاســم افشار را‬ ‫اجرا می کند‪.‬‬ ‫سرپرســت‪ :‬محمدرضــا چراغعلــی‪ ،‬تنظیم کننــده‪ :‬پیــروز کوچکــی‪،‬‬ ‫خوانندگان‪ :‬حمید غالمعلی و قاســم افشــار‪ ،‬نوازنــدگان ویلن‪ :‬دانیال‬ ‫جورابچی‪ ،‬حســن اکبریــان‪ ،‬مهدیه رضــازاده ‪ ،‬نوازنده پیانــو ‪ :‬پیروز‬ ‫کوچکــی ‪ ،‬نوازنده کیبــورد‪ :‬پانیــذ کوچکی ‪ ،‬درام‪ :‬ســروش عمومی‪،‬‬ ‫پرکاشــن‪ :‬علیرضا میراقا‪ ،‬گیتار اســپانیایی‪ :‬محمدرضا گلشــنی‪ ،‬گیتار‬ ‫الکتریــک‪ :‬ارش احمــدی‪ ،‬ویُلن؛امین غفاری‪ ،‬هومان ابراهیمی‪ ،‬ســعید‬ ‫حاجی شــریف‪ ،‬مهسا بنکدار‪ ،‬مهسا خمان‪ ،‬بهاره اقابیگ‪ ،‬نازیک مومنی‪،‬‬ ‫ســوگل فتاحی‪ ،‬غزاله نیک پی‪ ،‬ســمیه محمدیان‪ ،‬نیلوفر سلطان ویسی‪،‬‬ ‫هاله دوســتی اعضای این ارکستر را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫در ســانس اخر نیز اجرای گروهی از دانشگاه تهران شامل کیانا فاطمی‬ ‫فر‪ ،‬هســتی صفایی‪ ،‬مهشاد ساعت ‪ ۲۳‬پخش می شود‪.‬‬ ‫«نگاهــی از کنج» عنــوان مجموعه تکنواز ی های پیانــو مروارید اقاپور‪،‬‬ ‫یاســمین حسین زاده‪ ،‬پدرام غفاری‪ ،‬سارا صوفی سیاوش‪ ،‬افشین نصرتی‬ ‫و محیا محرومی به سرپرســتی ربکا اشوقیان است که به عنوان اخرین‬ ‫اجرای روز هفتم جشــنواره در ساعت ‪ ۲۳‬پخش می شود‪.‬‬ ‫به مدافعان فرهنگ هم واکسن بزنید‬ ‫تهیــه کننده ســریال «جالل» بر نقش مهم بازیگران و ســازندگان فیلم و‬ ‫ســریال ها در حفظ فرهنگ تاکید کرد و خواســتار توجه بیشتر مسووالن‬ ‫به ان ها شد‪.‬‬ ‫علیرضا جاللی با تاکید بر اینکه بازیگران و عوامل ســاخت فیلم و سریال ها‬ ‫در شــرایط کرونا در خط مقدم هستند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬ما مدافعین سالمت‬ ‫داریم‪ ،‬مدافعین جبهه داریم‪ ،‬مدافعین حرم داریم اما کمتر مســوولی گفت‬ ‫که مــا در این مملکت مدافعین فرهنگ هم داریم‪ .‬این بچه ها در شــرایط‬ ‫کرونایی جانشــان را کف دستشان گرفتند و امدند ســریال را ساختند تا‬ ‫انتن تلویزیون و ســینما خالی نباشد‪ .‬بازیگرها بدون ماسک و هیچ پوششی‬ ‫کار می کنند‪.‬‬ ‫جاللی افزود‪ :‬می خواهم به مســووالن بهداشــت و درمــان بگویم باید یک‬ ‫سهمیه ای برای این بچه ها که در این شرایط کار می کنند قائل شوند؛ مثل‬ ‫کادر درمان‪ .‬این ها فرهنگ یک کشــور را نگه داشته و نمی گذارند تا لطمه‬ ‫بخورد‪ .‬منظورم ســهمیه واکسن کرونا است زیرا بازیگران بدون ماسک کار‬ ‫می کنند‪ .‬این ها مدافعین فرهنگ این کشــور هســتند‪ .‬با این ســختی کار‬ ‫می کننــد اما به ان ها بی توجهی می شــود‪ .‬همان طــور که به کادر درمان‬ ‫واکســن می زنند باید به افرادی که کار تولید فیلم و سریال انجام می دهند‬ ‫هم واکسن بزنند زیرا ان ها هم در خط مقدم هستند‪.‬‬ ‫تهیه کننده «جالل» درباره دشــواری های ســاخت سریال در دوران کرونا‬ ‫گفت‪ :‬قطعا ســریال ســازی در این شرایط بسیار سخت اســت‪ .‬از عوامل‬ ‫ســریال «جالل» حدود شش ـ هفت نفر کرونا گرفتند‪ ،‬بستری شدند یا در‬ ‫منزل ماندند تا خوب شــدند و به سر کار برگشتند‪ .‬در شرایط کرونا هزینه‬ ‫تولید چند برابر و تایم فلیمبرداری کمتر شــده بود‪ .‬بحث خورد و خوراک‬ ‫و پذیرایی هم در این ایام دشــوار است؛ بازیگران و عوامل سریال‪ ،‬از ساعت‬ ‫‪ ۶‬صبح تا شــب سر کار هستند و باید صبحانه و نهار برای ان ها تهیه شود‬ ‫و در عین حال موارد بهداشــتی هم رعایت شــود‪ .‬ما یک پزشک مقیم سر‬ ‫صحنه داشــتیم که هر روز بازیگران و عوامل را تست می کرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬شــنیده ام که برخی از بازیگران در پروژه های دیگر دو ـ ســه‬ ‫هفته تعطیل می کردند و می ترســیدند که کار کنند اما ما همچین موردی‬ ‫نداشــتیم؛ بازیگران ما همه در ان شــرایط ســخت کار کردند؛ ما در موزه‬ ‫صحت و سقم انتقال ویروس انگلیسی به کارکنان هتلی در اهواز‬ ‫یک بازیگر ‪ :‬خجالت می کشم غر بزنم!‬ ‫«راســتش مردم انقدر در تنگنا هستند که خجالت‬ ‫می کشــم غر بزنم چون فکر می کنم اقشــار دیگری‬ ‫هســتند که بیشــتر از ما بچه های تئاتر به حمایت‬ ‫نیــاز دارند‪».‬این جمالت بخشــی از ســخنان علی‬ ‫باقری است‪ ،‬بازیگر بی حاشــیه و گزیده کار تئاتر‪ .‬او‬ ‫که سابقه همکاری با تعداد زیادی از کارگردان های‬ ‫خالق و نوگرای تئاتر ما را دارد‪ ،‬جزو معدود بازیگران‬ ‫حرفه ای اســت که در دوران دشوار کرونا با نمایش‬ ‫«سرایدار» روی صحنه رفته است‪.‬باقری در گفتگویی‬ ‫نه چندان بلند از دالیل حضورش روی صحنه تئاتر‬ ‫می گوید‪ ،‬از اینکه نگران بوده این هنر به یک خاطره‬ ‫تبدیل شــود ولی با وجود این‪ ،‬برای کسی نسخه ای‬ ‫نمی پیچــد و تصمیم گیری دربــاره کار کردن را در‬ ‫دوران کرونا بسیار دشوار می داند‪.‬او که این روزها با‬ ‫بازی در نمایش «سرایدار» در تماشاخانه ملک روی‬ ‫صحنه است‪ ،‬از نخســتین روزهایی یاد می کند که‬ ‫کرونا تازه به زندگی مان وارد شده بود‪.‬این بازیگر که‬ ‫پیش تر بازی او را در نمایش هایی مانند «ایوانف» و‬ ‫«رولور» و فیلم های سینمایی «اژدها وارد می شود»‬ ‫و «متری شــیش و نیم» دیده ایم‪ ،‬می گوید‪ :‬از یک‬ ‫سال پیش که کرونا امد‪ ،‬تئاتر جزو مشاغلی بود که‬ ‫بیشترین اسیب را متحمل شد‪ .‬مدت ها تعطیل بود‬ ‫و فعاالن ان هم دست شان به جایی بند نبود‪ .‬کم کم‬ ‫به این فکر کردم که حتی خودم در خانه نمایشــی‬ ‫کار کنــم که جریان زندگی این هنر قطع نشــود تا‬ ‫اینکه پیشــنهاد بازی در نمایش «سرایدار» مطرح‬ ‫شد و پذیرفتم‪ .‬ما تمرین نمایش را اغاز کردیم و به‬ ‫محض بازگشــایی تئاتر‪ ،‬روی صحنه رفتیم‪.‬او اضافه‬ ‫می کنــد‪ :‬واقعیت این اســت که نگران بــودم تئاتر‬ ‫وارد یــک دوره رکود طوالنی مدت بشــود تا جایی‬ ‫کــه بگوییم یادش بخیر روزی چیــزی به نام تئاتر‬ ‫داشتیم! بنابراین انگیزه اولم‪ ،‬حفظ این هنر بود‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر کار کردن در شرایط سخت را هم دوست‬ ‫دارم‪.‬این بازیگر با اشــاره به پیچیدگی های ویروس‬ ‫کرونا ادامه می دهد‪ :‬در شــرایط فعلی تصمیم گیری‬ ‫بســیار سخت است زیرا پای ســامتی و جان افراد‬ ‫در بین اســت‪ .‬بنابراین نمی توان به اسانی نظر داد‬ ‫و انتظار داشــت که دیگر هنرمندان تئاتر هم خطر‬ ‫کننــد و روی صحنه بروند بویژه که بحث خانواده ها‬ ‫هم مطرح اســت و یک هنرمند ممکن است خانواده‬ ‫خــود را هم بــه خطر بینــدازد‪ .‬همه اینها ســبب‬ ‫می شــود تا افراد با احتیاط بیشــتری تصمیم گیری‬ ‫کننــد‪ .‬البته ما هم کار پرخطــری می کنیم ولی به‬ ‫تمام پروتکل های بهداشــتی پایبند هستیم و همه‬ ‫کوشــش مان را به کار می گیریم تا این پروتکل ها را‬ ‫به شکل کامل رعایت کنیم‪.‬‬ ‫رییــس جامعه هتلــداران خوزســتان می گوید‪:‬‬ ‫ادعــای دانشــگاه علوم پزشــکی خوزســتان در‬ ‫ارتباط با انتقال ویروس جهش یافته کرونا از یک‬ ‫مسافر عراقی به پرســنل یک هتل در شهر اهواز‬ ‫کذب است‪.‬‬ ‫پس از اظهارات رییس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫اهواز درباره علــت طغیان ویــروس جهش یافته‬ ‫کرونــا در اســتان خوزســتان و چگونگی ورود‬ ‫ان از کشــورهای عراق و هلند به این اســتان و‬ ‫انتقــال این ویروس از یک مــرد عراقی به چهار‬ ‫نفر از پرســنل (با خانواده) هتــل محل اقامتش‬ ‫در اهــواز‪ ،‬عبدالحمید حرمتــی ـ رییس جامعه‬ ‫هتلداران خوزســتان ـ واکنش نشان داد و گفت‪:‬‬ ‫ادعا شــده بود که یک مهمان مرد عراقی در یکی‬ ‫از هتل هــای اهواز بــه کرونای انگلیســی مبتال‬ ‫بوده اســت‪ .‬این خبــر کامال کذب اســت‪ .‬طبق‬ ‫پیگیری هایــی کــه جامعه هتلداران خوزســتان‬ ‫انجــام داد‪ ،‬مدیــر هتلی که این ادعــا در مورد‬ ‫ان مطرح شــده بود‪ ،‬به دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان رفت و پی گیر شد‪ ،‬اما مسووالن دانشگاه‬ ‫هیچ مســتندی نداشتند‪ .‬هیچ ســازمان دیگری‬ ‫هم مدرک و ســندی در این ارتباط ارائه نداد و‬ ‫معلوم شد خبر از اساسا صحت نداشته و صرفا بر‬ ‫یک سینمای قدیمی دیگر هم تعطیل شد‬ ‫با ادامه رکود در ســینما ‪ ،‬یکی دیگر از سالن های سینمایی قدیمی تهران (عصر‬ ‫جدید) هم تعطیل می شــود تا تعطیلی و تغییر کاربری سرنوشــت این روزهای‬ ‫سینماهای قدیمی باشد‪.‬‬ ‫در ماه های گذشته که سینماها تعطیل بودند‪ ،‬خبرهایی شنیده می شد از اینکه‬ ‫صاحبان برخی سینماها به ویژه ان هایی که تک منظوره بوده و با یکی دو سالن‬ ‫فعالیت داشــتند‪ ،‬به فکر تعطیلی‪ ،‬فروش یا حتــی تغییر کاربری افتاده اند و این‬ ‫مسئله درباره چند سینمای قدیمی تهران بیشتر مطرح بود‪.‬‬ ‫اذرماه همین امســال خبر حکم تخریب ســینما ایران در الله زار ســر و صدای‬ ‫زیادی به پا کرد و هنوز معلوم نیست سرانجام این سینمای قدیمی چه می شود‪.‬‬ ‫بجز ان ســینما گلریز هم که در محله یوســف اباد واقع شــده و در ابتدا پاتوق‬ ‫فعالیت های هنری مهین و مصطفی اسکویی بوده و بیش از ‪ 60‬سال قدمت دارد‪،‬‬ ‫به دلیل اختالف میان مالک و صاحب ســرقفلی پلمب شده و احتمال تعطیلی و‬ ‫تخریب یا تغییر کاربری ان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫مدتی قبل سینما بولوار در بولوار کشاورز هم که زمانی یکی از سینماهای مدرن‬ ‫تهران بوده تغییر کاربری پیدا کرده و به مرکز همایش های دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫عبرت در ان فضای بســته کار کردیم و دعا می کردیم اتفاقی برای کســی‬ ‫نیفتد؛ مخصوصا بازیگران که نمی توانند ماســک بزننــد‪ .‬کارگردان ما هم‬ ‫ماســک نمی زد می گفت نمی توانم با بازیگر ارتباط بگیرم‪ .‬وقتی کارگردان‬ ‫با بازیگرش ارتباط چهره به چهره نداشــته باشد و نگوید چکار کند‪ ،‬بازیگر‬ ‫نمی تواند بازی کند‪ .‬این ها تعدادی از مشــکالت ســاخت سریال در دوران‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫این تهیه کننده درباره ســاخت ســریال تاریخی «جالل» و دشــواری های‬ ‫بازســازی دوران تاریــخ معاصــر اظهار کــرد‪ :‬ما در ســریال «جالل» به‬ ‫نویســندگی و کارگردانی اقای حسن نجفی ســه مقطع تاریخی را روایت‬ ‫می کنیــم؛ قبل از انقالب‪ ،‬انقالب و دوران جنگ‪ .‬ما حدود ‪ ۲۵۰‬لوکیشــن‬ ‫داشتیم و این برای سریالی در امور استان ها در نوع خودش کم نظیر است‪.‬‬ ‫یکی از لوکیشن های سخت ما بازسازی سوسنگرد بود‪ .‬ما شهر سوسنگرد را‬ ‫ساختیم و توپ و تانک و تجهیزات را به ان جا اوردیم‪ .‬در هر قسمت تغییر‬ ‫‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬لوکیشــن داشــتیم‪ .‬ما جنوب نرفتیم اما جنوب را اینجا ساختیم‬ ‫و در دل تولید‪ ،‬پیش تولید را انجام دادیم‪ ۲۶ .‬قســمت از یک ســریال ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه ای را در شــش ماه و نیم و با هزینه بســیار بسیار اندکی ساختیم که‬ ‫ان هم هنوز به مــا ندادند و هنوز به عوامل بدهکاریم‪ .‬قول دادند که کمک‬ ‫بکنند تا من شرمنده عواملم نشوم‪.‬‬ ‫جاللی در پایان گفت‪ :‬تمام بچه ها از بازیگر تا افرادی که پذیرایی می کردند‬ ‫در این شــرایط کرونایی زحمت کشیدند و با جان و دل کار کردند؛ به ویژه‬ ‫تصویربردار ما مهدی مهرافروز که زحمت زیادی کشیدند‪ .‬من می خواهم از‬ ‫مســووالن خواهش کنم بیایند این بچه ها را تشویق کنند تا برای کارهای‬ ‫بعدی هم بتوانند با انگیزه کار کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در فصل دوم سریال «جالل» قیام مردم تبریز تا پیروزی‬ ‫انقالب اسالمی و ازادسازی سوسنگرد روایت می شود‪.‬‬ ‫عمار تفتی‪ ،‬حمیرا ریاضی‪ ،‬همایون ارشــادی‪ ،‬شــیوا خســرو مهر‪ ،‬هادی‬ ‫افتخارزاده‪ ،‬مهران رجبی‪ ،‬رضا ابپاک‪ ،‬فاطمه شــکری‪ ،‬ســنا پور سعیدی‪،‬‬ ‫حامد منافی و کامیار شــکیبایی از جمله بازیگران این مجموعه هستند که‬ ‫به تهیه کنندگی علیرضا جاللی و نویســندگی و کارگردانی حسن نجفی در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬تولید شده است‪.‬‬ ‫اساس گزارش های شــفاهی و کذبی منتشر شده‬ ‫که پایه و اساسی نداشته است‪.‬‬ ‫رییس جامعــه هتلــداران خوزســتان در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬هیچ کدام از هتل های اســتان خوزســتان‬ ‫هیچ گاه هیچ بیمار کرونایی نداشــته اند و جا دارد‬ ‫به اطالع هموطنان برســانیم کــه هتل های این‬ ‫اســتان مانند همــه هتل های کشــور همواره در‬ ‫عالی ترین ســطح ممکن پروتکل های بهداشتی را‬ ‫رعایت کرده و از این جهــت هتل ها از امن ترین‬ ‫مراکز بهداشــتی و مطمئن تریــن اقامتگاه برای‬ ‫مسافران بوده اند‪.‬‬ ‫حرمتی افزود‪ :‬بار دیگر این ادعای همه هتلداران‬ ‫کشور را تکرار می کنم که هتل ها حتی از خانه ها‬ ‫هم امن تر و بهداشــتی ترند‪ ،‬چون همه مالحظات‬ ‫بهداشــتی در ان ها به طور دقیق و موشــکافانه‬ ‫رعایت می شــود تا سالمت مهمانان تضمین شود‪.‬‬ ‫وزارت صنعت هتل ها را در رسته صنایع به شدت‬ ‫اســیب دیده از شــیوع ویروس کرونــا قرار داده‬ ‫اســت‪ .‬به گفتــه رییس جامعه هتلــداران ایران‬ ‫تا ابان ماه ســال ‪ ،۹۹‬نزدیک به ‪ ۳۰‬درصد هتل ها‬ ‫تعطیل و دو ســوم نیروی شــاغل در این بخش‬ ‫بیکار شــدند‪ .‬در طول ســال حدود ‪ ٢٠‬درصد از‬ ‫ظرفیت هتل ها از مســافر پر بوده است‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت نیــز به تازگی شــیوع ویروس‬ ‫جهش یافته کرونا از نوع انگلیســی را در اســتان‬ ‫خوزســتان تایید کرده و عامــل اصلی ان را باز‬ ‫بودن مرز مشترک ایران و عراق و تردد مسافران‬ ‫از این نقطه دانســته اســت‪ .‬درحــال حاضر ‪۱۱‬‬ ‫شهرستان خوزســتان در وضعیت بسیار پرخطر و‬ ‫قرمز قرار گرفته اند‪ ،‬بــه طوری که رییس مجمع‬ ‫نمایندگان خوزســتان در مجلس از رییس جمهور‬ ‫درخواســت کرده دســتور قرنطینه خوزستان به‬ ‫مدت دو هفته را صادر کند‪.‬‬ ‫یک تئاتری دیگر با کرونا دست به گریبان است‬ ‫تهران تبدیل شــده اســت‪.‬طبق پیگیری ها ‪ ،‬ملک این سینما در اختیار دانشگاه‬ ‫تهران بود و سرقفلی ان در اختیار مرحوم حکاک که االن به ورثه او رسیده است‪.‬‬ ‫اما یکی از مشکالت اساسی بر سر را ه این سینماها همین است که در خیلی از‬ ‫این موارد ورثه توان مالی و یا انگیزه کافی برای نگهداری و سرپا نگه داشتن این‬ ‫سینماها را ندارند‪.‬نمونه این مسئله سینما شهر قشنگ در خیابان جمهوری است‬ ‫که بیش از ‪ 10‬ســال است تعطیل شــده و تابستان همین امسال از سوی فرزند‬ ‫مرحوم رضا حجت (مالک)‪ ،‬اعالن فروش این ســینمای ‪ 70‬ســاله بر سر در ان‬ ‫نصب شــد‪ .‬بسیاری از این سینماها به دلیل فرسودگی و متروکه شدن با تخریب‬ ‫و تغییر کاربری مواجه شدند‪ ،‬اما برخی دیگر هم به دلیل رکود سینما و کم بودن‬ ‫تماشــاگر رو به تعطیلی می روند و در شر ایط فعلی کرونا هم مزید بر علت شده‬ ‫است‪ .‬برهمین اساس به تازگی مدیران سینما عصر جدید هم تصمیم به تعطیلی‬ ‫این ســینما در خیابان طالقانــی گرفته اند‪.‬عبداهلل علیخانی ‪ -‬مدیر ســینما ‪ -‬با‬ ‫تایید این خبر می گوید ‪ :‬من و اقای فرحبخش ‪ 11‬ســال است که این سینما را‬ ‫خریداری کرده ایم‪ ،‬چون ســینما عالقه ما بوده‪ ،‬اما االن با این وضعیت نمی دانیم‬ ‫باید چه کنیم و برای رسیدن به تصمیمی قطعی ان را تعطیل خواهیم کرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا الوند‪ ،‬فعال تئاتر و مدیر هماهنگی تئاتر اســتان ها در مرکز‬ ‫هنرهای نمایشی به دلیل ابتال به کرونا در بیمارستان بستری است‪.‬‬ ‫وحید فخر موسوی‪ ،‬رییس شورای نظارت و ارزشیابی که از دوستان الوند‬ ‫اســت‪ ،‬با توضیحاتی درباره تازه ترین وضعیت جســمانی او گفت‪ :‬ایشان‬ ‫همچون روال چند روز گذشــته همچنان با دســتگاه تنفس می کنند و‬ ‫بدون دســتگاه‪ ،‬نمی توانند اکسیژن بگیرند چون بخش زیادی از ریه شان‬ ‫درگیر کرونا شده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬از انجا که تنفس با دســتگاه برای ایشانســخت بود‪ ،‬فعال در‬ ‫خواب مصنوعی هستند تا کمتر اذیت شوند‪.‬‬ ‫فخر موســوی اضافه کرد‪ :‬اقای الوند بیماری هایــی زمینه ای هم دارند‪.‬‬ ‫ایشــان جانباز و دچار نارسایی کلیه هســتند‪ .‬به همین دلیل خانواه شان‬ ‫نگرانی زیادی دارند و از دوستان می خواهند که برای سالمتی اقای الوند‬ ‫دعا کنند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬محمد رضا‬ ‫الوند حدود یک هفته‬ ‫است که به دلیل ابتال‬ ‫به کرونا در بیمارستان‬ ‫بعثت بستری و تحت‬ ‫درمان است‪.‬‬ ‫محمدرضــا الونــد متولد‬ ‫‪ ۱۳۴۳‬در نهاوند و کارشناس‬ ‫ارشد تئاتر‪ ،‬نویســنده و پژوهشگر‬ ‫تئاتر اســت و در طول ســال ها فعالیت اجرایی‪ ،‬مسئولیت های مختلفی‬ ‫در هنرهای نمایشــی برعهده داشــته است‪ .‬مشــاور هنری تماشاخانه‬ ‫سنگلج‪ ،‬رییس شورای نظارت و ارزشیابی و مدیریت اجرایی کانون تئاتر‬ ‫دانشجویی از مسئولیت های وی بوده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه راه مردم 4134

روزنامه راه مردم 4134

شماره : 4134
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه راه مردم 4133

روزنامه راه مردم 4133

شماره : 4133
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه راه مردم 4132

روزنامه راه مردم 4132

شماره : 4132
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!