روزنامه راه مردم شماره 4126 - مگ لند
0

روزنامه راه مردم شماره 4126

روزنامه راه مردم شماره 4126

روزنامه راه مردم شماره 4126

‫انتقاد از تاثیر دوستی و‬ ‫مالحظات در داوری ها‬ ‫اما و اگرهای اکران نوروزی‬ ‫‪ 4‬و نگرانی از تکرار یک تجربه‬ ‫در حالی که نــام چند فیلم به عنوان گزینه های اکران نوروزی مطرح اســت‪ ،‬برخی‬ ‫پخش کننده های این فیلم ها تاکید دارند ‪...‬‬ ‫بیانیهساترا‬ ‫در واکنش به اظهارات‬ ‫‪ 4‬اخیروزیرارتباطات‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرروتتشدیدپروتکل های‬ ‫بهداشتیدرایامپایانیسال‬ ‫وحید مقدم سلیمی‪ ،‬رئیس ستاد پیشگیری از کرونای‬ ‫شــهرداری قزوین با اشــاره به نزدیکی ایام اخر سال و‬ ‫احتمال شــیوع ویروس جهش یافته گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫ساترا در واکنش به اظهار بی اطالعی وزیر ارتباطات نسبت به تخلفات ترافیک اپراتورهای‬ ‫مشاهده ویروس جهش یافته کرونا در استان‪...‬‬ ‫همراه در رسانه های صوت و تصویر فراگیر بیانیه ای صادر کرد‪...‬‬ ‫ایندهبازارهــایسرمایه‬ ‫ارز و مسکن چه می شود؟‬ ‫‪3‬‬ ‫محمدرضا روزبه با انتقاد از تاثیر روابط دوستانه و برخی مالحظات در داوری جشنواره ها‬ ‫خطاب به داوران می گوید‪ :‬متر و معیارتان برای مقام مشترک دادن‪...‬‬ ‫اماری از سفر‬ ‫گردشگرانخارجی‬ ‫به ایران در دوران کرونا ‪2‬‬ ‫معاون گردشگری گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۵۰‬هزار خارجی به انگیزه درمان و تجارت در ‪ ۹‬ماه اول‬ ‫امسال به ایران سفر کرده اند‪ ،‬اما سختگیرهای بیشتر باعث ‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫پنج شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4126‬‬ ‫‪ 4‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫واردات کاالیی که نامش پنهان مانده!‬ ‫با وجود ممنوعیت واردات هزار و ‪ ۴۰۰‬قلم کاال‪ ،‬اما در ‪ ۸‬ماه نخست امسال بیش از ‪ ۲۸۰‬تن کاال با عنوان «سایر» به کشور وارد شده است‪ .‬اخیرا گمرک ایران امار واردات ‪ ۸‬ماه نخست امسال را در سامانه رسمی خود منتشر کرده که در‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫این امار فهرست انواع کاال های وارداتی به چشم می خورد‪ .‬نکته قابل توجه این است که هیچ نیازی به واردات برخی از اقالم موجود در این فهرست نیست و توان تولید این اقالم در داخل کشور وجود دارد‪...‬‬ ‫یــک تحلیلگــر اقتصادی ضمن تحلیــل بازارهای طــا‪ ،‬بورس‪ ،‬مســکن در اینده دربــاره وضعیت‬ ‫بــازار ارز در روزهــای اتــی گفت کــه دولت در حال حاضــر وضعیــت ارزی مناســبی دارد و بازار‬ ‫ارز را کنتــرل می کنــد‪ .‬صادق الحســینی در صفحه شــخصی خود بــه صورت زنــده به تحلیل‬ ‫بازارهــای ســرمایه گذاری پرداخــت و گفــت‪ :‬دربــاره قیمت مســکن در ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ماه پیش‬ ‫رو باید گفته شــود که این بازار در ســال اینده هم رکودی خواهد ماند اما از اواخر ســال ‪ ۱۴۰۰‬و با‬ ‫ورود به سال ‪ ۱۴۰۱‬قیمت مسکن دچار جهش خواهد شد‪ .‬وی در ادامه درباره اینکه چرا بازار سرمایه طی‬ ‫هفته جاری رشد زیادی دران محقق نشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬دامنه نوسان نامتقارن سبب شد تا پول های بزرگی‬ ‫در این بازار که منتظر فرصتی برای خروج بودند‪ ،‬این امکان برایشان ایجاد و از بورس خارج شوند‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫به نظر می رسد که فعاالن بورس این تحلیل که بین ایران و امریکا توافق خواهد شد را پذیرفته اند و خرید‬ ‫نمی کنند‪ .‬این کارشــناس اقتصادی افزود‪ :‬اکنون دولت وضعیت ارزی خوبی دارد و می تواند بازار ارز را‬ ‫کنترل کند اما بازار طال نسبت به دالر حباب پیدا می کند‪.‬الحسینی با بیان اینکه بازار طال در روزهای پیش‬ ‫رو از بقیه بازارها وضعیت بهتری خواهد داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این بازار حباب دارد و حباب ان بیشتر هم خواهد‬ ‫شد‪ .‬درباره بازار رمز ارزها با احتیاط بیشتری در این بازار سرمایه گذاری کنید اما در صورتی که نگاه بلند‬ ‫مدت به بازار رمز ارزها دارید‪ ،‬همچنان دارایی مناسبی است‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که ‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تعاونی‪ ،‬سازمان مردم نهاد است یا بله قربان گوی دولت؟‬ ‫پس از پیروزی انقالب اسالمی تعاونی ها در رشته های مختلف کشاورزی تاسیس و از روستا تا مرکز‪ ،‬شبکه‬ ‫تعاونی ها و اتحادیه مرکزی تشکیل دادند و انصافاً در دهه ‪ ۶۰‬مقارن با جنگ تحمیلی خوش درخشیدند‬ ‫اما پس از ان با دخالت های بی جا دچار فراز و نشیب های زیادی شدند‪.‬تعاونی ها و اتحادیه ها در بخش‬ ‫های مختلف خصوصاً در بخش کشاورزی در تمامی کشورها چه پیشرفته و چه در حال توسعه به منظور‬ ‫رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل‬ ‫فعالین‪ ،‬با هدف کاهش هزینه ها و افزایش درامد و نهایتاً اقتصادی نمودن تولید تشکیل گردیده اند‪.‬مردم‬ ‫ایران نیز از پیشــگام ترین افراد در این زمینه بوده و فعالیت های عام المنفعه از جمله ساخت اب انبار‪،‬‬ ‫مسجد‪ ،‬حسینیه‪ ،‬حفر قنات و تقسیم اب و‪ ...‬را با تعاون و همکاری به انجام رسانده اند؛ تا اینکه با استفاده‬ ‫از تجارب سایر کشورها برای سازماندهی این قبیل فعالیت ها در تاریخ ‪ 1350/3/16‬قانون‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بازار شب عید چیده شد‬ ‫کنترلقیمتاقالماساسی‬ ‫بــر عهده کیســت؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫خرید‪ /‬خدمات اجرای عملیات خدمات شهری و‬ ‫پشتیبانی سال ‪1400‬‬ ‫شهرداری بنک در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات اجرای عملیات‬ ‫خدمات شهری و پشتیبانی به شماره ‪ 209900350000005‬را از طریق‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران‬ ‫و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و‬ ‫الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت‬ ‫نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت‬ ‫شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 99/11/21‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 7/30‬روز سه‬ ‫شنبه تاریخ ‪ 99/11/21‬لغایت ساعت ‪ 14‬روز ‪99/12/5‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه تاریخ‬ ‫‪99/12/13‬‬ ‫زمان بازگشایی پیشنهادات ‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز دوشنبه تاریخ ‪99/12/17‬‬ ‫تاریخ اگهی نوبت اول ‪ ، 99/11/21‬تاریخ اگهی نوبت دوم ‪99/11/30‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر‬ ‫در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت ها‬ ‫* ادرس ‪ :‬استان بوشهر – شهرستان کنگان – شهر بنک – شهرداری‬ ‫بنک و تلفن ‪077-37344002 :‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری بنک‬ ‫وم‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ صفحه 1 ‫پنج شنبه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4126‬‬ ‫شهرستان‬ ‫ضرروت تشدید پروتکل های بهداشتی در ایام پایانی سال‬ ‫وحید مقدم سلیمی‪ ،‬رئیس ستاد پیشگیری از کرونای شهرداری‬ ‫قزوین با اشاره به نزدیکی ایام اخر سال و احتمال شیوع ویروس‬ ‫جهش یافته گفت‪ :‬با توجه به مشاهده ویروس جهش یافته کرونا‬ ‫در اســتان‪ ،‬کارگروه سالمت شــهرداری قزوین تشدید اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی و محدودیت ها را در دستور کار قرار داد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی معاونت خدمات شــهری شــهرداری‬ ‫قزوین؛ وحید مقدم ســلیمی‪ ،‬سرپرست معاونت خدمات شهری‬ ‫و رئیس ستاد پیشــگیری از کرونای شهرداری قزوین با توجه به مشاهده ویروس جهش یافته کرونا در‬ ‫اســتان و مصوبات ستاد پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونای استان‪ ،‬خواستار تشدید نظارت بر اجرای‬ ‫پروتکل های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی در ایام پایان سال شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬به منظور پیشــگیری از بحرانی شدن مجدد وضعیت شهر و شکل گیری پیک چهارم در جلسه‬ ‫کارگروه سالمت شهرداری مقرر شد حوزه های زیرمجموعه شهرداری در محیط های خود با حساسیت‬ ‫بیشتر به مقابله با این ویروس پرداخته و ضمن تشدید نظارت بر اجرای پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از ورود‬ ‫مراجعین بدون ماسک به شهرداری جلوگیری کنند‪.‬‬ ‫مقدم ســلیمی با تاکید بر ضرورت عزم همگانی برای پیشــگیری از افزایش شــیوع بیماری گفت‪ :‬در‬ ‫این راســتا شــهرداری قزوین گندزادیی محیط های عمومی از جمله بازارها و بازارچه ها‪ ،‬مخازن زباله‬ ‫و خودروهای حمل زباله‪ ،‬ســرویس های بهداشتی عمومی سطح شــهر‪ ،‬ناوگان اتوبوسرانی‪ ،‬پایانه های‬ ‫مسافربری برون شهری‪ ،‬تاکسی های شهری و میادین میوه و تره بار را طبق روال قبلی ادامه می دهد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به پیش رو بودن پنج شــنبه اخر ســال و روز پدر‪ ،‬به منظور رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی ارامستان های سطح شهر تعطیل بوده و برگزاری مراسم تشییع و ختم ممنوع است‪.‬‬ ‫رئیس ســتاد پیشگیری از کرونای شهرداری قزوین با بیان اینکه در تمامی فروشگاه های بزرگ زیر نظر‬ ‫شهرداری قزوین از ورود شهروندان بدون ماسک جلوگیری می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬فعالیت روزبازارها نیز‬ ‫با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی ادامه داشته و کنترل و نظارت بر اجرای‬ ‫این مقررات توسط شهرداری به صورت روزانه در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی در پایان از تمامی شــاغالن در مجموعه شــهرداری قزوین و نیز شهروندان خواست که در صورت‬ ‫مشاهده عالئم بیماری بر اســاس پروتکل های تعریف شده توسط وزارت بهداشت عمل کرده و تا زمان‬ ‫اطمینان از منفی بودن تست کرونا‪ ،‬شرایط قرنطینه فردی را رعایت نمایند‪.‬‬ ‫تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی ‪ ۷۵‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگارراه مردم ‪ -‬مدیرکل راه و شهرســازی اســتان ایالم گفت‪ :‬عملیات اجرایی پروژه تقاطع‬ ‫غیرهمســطح ملکشاهی در مســیر ایالم ‪ -‬بدره ‪ -‬دره شهر با پیشــرفت فیزیکی ‪ ۷۵‬درصدی در حال‬ ‫احداث است‪.‬‬ ‫علی اصغر کاظمی اظهار داشــت‪ :‬طول این پروژه چهار و نیم کیلومتر اســت که تاکنون پل رو گذر ان‬ ‫با ‪ ۲‬دهانه ‪ ۱۹‬متری تکمیل شده و هم اکنون پیمانکار مشغول عملیات نهایی خاکبرداری و خاکریزی‬ ‫رمپ های طرفین این پل است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون بیش از ‪ ۱۳۰‬هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی برای اجرای این پروژه‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی استان ایالم اعتبار هزینه شــده برای اجرای این پروژه را ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریال‬ ‫عنوان کرد و یاداور شــد‪ :‬تقاطع غیر همســطح ملکشــاهی در محور ایالم ‪ -‬بدره ‪ -‬دره شهر که مسیر‬ ‫ارتباطی بخش سیوان نیز محسوب می شود یکی از نقاط پرحادثه خیز استان است که در صورت تامین‬ ‫اعتبار تا خردادماه سال اینده تکمیل و به بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫ن مسیر به طول سه کیلومتر خبر داد‬ ‫کاظمی همچنین از همچنین از احداث واریانت میشــخاص در ای ‬ ‫و گفت‪ :‬با اجرای این پروژه چندین پیچ پرحادثه و خطرناک مســیر حذف و تردد ایمن در این مســیر‬ ‫برقرار می شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ســال جاری نیز تالش برای به ثمر رساندن و بهره برداری از طرح های بزرگی اغاز شده‬ ‫که تالش می شــود با همت مضاعف و حمایت های مدیران استانی و کشوری نسبت به اتمام و اغاز بکار‬ ‫این طرح ها با جدیت بیشتری عملیاتی شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اینده بازارهای سرمایه‪ ،‬ارز و مسکن چه می شود؟‬ ‫یک تحلیلگر اقتصادی ضمــن تحلیل بازارهای‬ ‫طال‪ ،‬بورس‪ ،‬مسکن در اینده درباره وضعیت بازار‬ ‫ارز در روزهای اتی گفت که دولت در حال حاضر‬ ‫وضعیت ارزی مناســبی دارد و بازار ارز را کنترل‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫صادق الحســینی در صفحه شــخصی خود به‬ ‫صورت زنده به تحلیل بازارهای ســرمایه گذاری‬ ‫پرداخــت و گفــت‪ :‬دربــاره قیمت مســکن در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و ماه پیــش رو باید گفته شــود‬ ‫کــه ایــن بــازار در ســال اینده هــم رکودی‬ ‫خواهــد ماند امــا از اواخــر ســال ‪ ۱۴۰۰‬و با‬ ‫ورود به ســال ‪ ۱۴۰۱‬قیمت مسکن دچار جهش‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره اینکه چرا بازار ســرمایه طی‬ ‫هفتــه جاری رشــد زیادی دران محقق نشــد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬دامنه نوســان نامتقارن سبب شد تا‬ ‫پول های بزرگــی در این بازار که منتظر فرصتی‬ ‫برای خروج بودند‪ ،‬این امکان برایشــان ایجاد و‬ ‫از بورس خارج شوند‪ .‬همچنین‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫که فعــاالن بورس این تحلیل کــه بین ایران و‬ ‫امریکا توافق خواهد شــد را پذیرفته اند و خرید‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫معاون گردشگری گفت‪ :‬حدود ‪ ۴۵۰‬هزار خارجی‬ ‫به انگیزه درمان و تجارت در ‪ ۹‬ماه اول امســال به‬ ‫ایران سفر کرده اند‪ ،‬اما سختگیرهای بیشتر باعث‬ ‫شده ‪ ۹۴‬درصد ســفرهای بین المللی کاهش پیدا‬ ‫کند‪.‬‬ ‫کمی بعد از شیوع ویروس کرونا در ایران با بسته‬ ‫شــدن مرزهای زمینی و هوایی‪ ،‬صــدور روادید‬ ‫گردشــگری نیز متوقف شــد‪ .‬مدتی بعد‪ ،‬معاون‬ ‫گردشگری خبر داد که به تعداد محدود برای اتباع‬ ‫خارجی که به انگیزه درمان و تجارت به ایران سفر‬ ‫می کنند‪ ،‬روادید صادر می شود‪ .‬حاال ولی تیموری‬ ‫خبــر داده که در ‪ ۹‬ماه ابتدای ســال ‪ ۴۵۰‬هزار‬ ‫نفر به شــکل مقطعی و محدود با عنوان گردشگر‬ ‫سالمت و تجاری به کشورمان سفر کرده اند‪.‬‬ ‫او همچنین گفت که با توجه به ســخت گیری ها‬ ‫حدود ‪ ۹۴‬درصد سفرهای بین المللی کاهش پیدا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ایــن معاونت با ان که شــیوه نامه «چگونگی ورود‬ ‫گردشــگران خارجی در دوران کرونا» را اواســط‬ ‫تابستان امسال به ستاد ملی کرونا تحویل داده اما‬ ‫همچنان سختگیری های این ستاد مانع از صدور‬ ‫ویزای توریســتی و ورود گردشگران خارجی شده‬ ‫اســت‪.‬تیموری در جلســه کمیته سیاست گذاری‬ ‫این کارشــناس اقتصادی افــزود‪ :‬اکنون دولت‬ ‫وضعیت ارزی خوبــی دارد و می تواند بازار ارز را‬ ‫کنتــرل کند اما بازار طال نســبت به دالر حباب‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫الحســینی با بیان اینکه بازار طــا در روزهای‬ ‫پیش رو از بقیه بازارهــا وضعیت بهتری خواهد‬ ‫داشــت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این بازار حباب دارد و حباب‬ ‫ان بیشــتر هم خواهد شــد‪ .‬درباره بــازار رمز‬ ‫ارزها با احتیاط بیشــتری در این بازار ســرمایه‬ ‫گــذاری کنیــد امــا در صورتی که نــگاه بلند‬ ‫مدت به بازار رمز ارزها دارید‪ ،‬همچنان دارایی‬ ‫مناسبی است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که بورس طی‬ ‫دو هفته اخیر پرنوسان خواهد بود‪.‬‬ ‫در پایان علی مروی ‪-‬کارشناس اقتصادی دیگری‬ ‫با اشاره به اصالح الیحه بودجه سال اینده گفت‪:‬‬ ‫این اصالحات کســری عملیاتی بودجه سال بعد‬ ‫را نــه تنها بهتر نکرد بلکه بدتر کرد و این بودجه‬ ‫تورم زاست مگر اینکه درامدهای ارزی زیادی در‬ ‫ســال اینده نصیب دولت شود که این امر قیمت‬ ‫دالر را به شــدت پایین مــی اورد و به تولید هم‬ ‫ضربه می زند‪.‬‬ ‫پس از پیروزی انقالب اســامی تعاونی ها در‬ ‫رشــته های مختلف کشــاورزی تاسیس و از‬ ‫روســتا تا مرکز‪ ،‬شــبکه تعاونی ها و اتحادیه‬ ‫مرکزی تشــکیل دادند و انصافــاً در دهه ‪۶۰‬‬ ‫مقارن با جنگ تحمیلی خوش درخشیدند اما‬ ‫پس از ان با دخالــت های بی جا دچار فراز و‬ ‫نشیب های زیادی شدند‪.‬تعاونی ها و اتحادیه ها‬ ‫در بخش هــای مختلف خصوصــاً در بخش‬ ‫کشاورزی در تمامی کشورها چه پیشرفته و چه‬ ‫در حال توســعه به منظور رفع نیازمندی های‬ ‫مشــترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی‬ ‫اعضــا از طریــق خودیاری و کمــک متقابل‬ ‫فعالیــن‪ ،‬با هدف کاهش هزینــه ها و افزایش‬ ‫درامد و نهایتاً اقتصادی نمودن تولید تشکیل‬ ‫گردیده اند‪.‬مردم ایران نیز از پیشگام ترین افراد‬ ‫در این زمینه بوده و فعالیت های عام المنفعه از‬ ‫جمله ساخت اب انبار‪ ،‬مسجد‪ ،‬حسینیه‪ ،‬حفر‬ ‫قنات و تقســیم اب و‪ ...‬را با تعاون و همکاری‬ ‫به انجام رســانده اند؛ تا اینکه با اســتفاده از‬ ‫تجارب ســایر کشورها برای ســازماندهی این‬ ‫قبیل فعالیــت ها در تاریخ ‪ 1350/3/16‬قانون‬ ‫شــرکت های تعاونی روستایی و کشاورزی در‬ ‫مجلس شــورای ملی به تصویب رســید‪.‬برای‬ ‫کمک به تشکیل شبکه تعاونی های روستایی‬ ‫و کشاورزی ســازمان تعاون روستایی با هدف‬ ‫هدایت‪ ،‬حمایت و نظارت تعاونی های روستایی‬ ‫و کشــاورزی تاســیس گردید‪ .‬تا بعد از انجام‬ ‫رســالت خود ســهام ان به کلیه تشکل های‬ ‫بخش کشــاورزی واگذار و کلیــه امور محوله‬ ‫را به دســت مردم بسپارد که البته چندین بار‬ ‫از طریق سازمان خصوصی ســازی در لیست‬ ‫واگذاری ها قــرار گرفته‪ ،‬لیکن با البی گری و‬ ‫اعمال نفوذ ان را از لیســت واگذاری ها خارج‬ ‫نموده اند‪.‬تعاونی ها در سراسر جهان تشکیالت‬ ‫مردم نهادی هستند که در بعضی از کشورهای‬ ‫پیشــرفته مثل هلند و یا در حال توسعه مثل‬ ‫هندوســتان بیش از ‪ 100‬ســال قدمت دارند‬ ‫که با فعالیت های گســترده و بدون کمترین‬ ‫دخالت دولت اقتصاد کشــاورزی کشورشــان‬ ‫را در اختیار خود داشــته و کسی توان رقابت‬ ‫با انها را ندارد و انها هســتند که نقش اصلی‬ ‫را در سیاســت های کالن اقتصادی در بخش‬ ‫کشــاورزی را بر عهده دارند و دولت ها با نظر‬ ‫انها شکل می گیرند‪.‬در جایی مثل هندوستان‬ ‫با وجود ممنوعیت واردات هزار و ‪ ۴۰۰‬قلم کاال‪،‬‬ ‫اما در ‪ ۸‬ماه نخست امسال بیش از ‪ ۲۸۰‬تن کاال‬ ‫با عنوان «سایر» به کشور وارد شده است‪.‬‬ ‫اخیرا گمرک ایران امار واردات ‪ ۸‬ماه نخســت‬ ‫امسال را در سامانه رسمی خود منتشر کرده که‬ ‫در این امار فهرســت انــواع کاال های وارداتی به‬ ‫چشــم می خورد‪ .‬نکته قابل توجه این است که‬ ‫هیچ نیازی بــه واردات برخی از اقالم موجود در‬ ‫این فهرســت نیســت و توان تولید این اقالم در‬ ‫داخل کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن در این بین کاال هایی به کشــور وارد‬ ‫شده اند که در چند ســال گذشته واردات ان ها‬ ‫ممنوع اعالم شده بود به عنوان مثال در اخرین‬ ‫فهرســت منتشر شده از ســوی گمرک‪ ،‬واردات‬ ‫کاالیی به چشــم می خورد کــه هیچ عنوانی در‬ ‫فهرســت گمرک و وزارت صمت ندارد و این در‬ ‫حالی اســت که این کاال در فهرســت کاال های‬ ‫ممنوعه ورود به کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫فهرســت کاال هــای ممنوعه وارداتــی در حالی‬ ‫تنظیم شــده که کارشناســان نهاد های مختلف‬ ‫دولتی و خصوصی تشخیص داده اند هیچ نیازی‬ ‫ن داخلی‪ ،‬بــه واردات کاالی مورد‬ ‫به دلیل تــوا ‬ ‫اماری از سفر گردشگران خارجی به ایران در دوران کرونا‬ ‫فرهنگــی دبیرخانه شــورای عالــی امنیت ملی‬ ‫گفت که حوزه سفر و گردشگری در میان صنایع‬ ‫مختلف بیشترین اسیب را از شیوع ویروس کرونا‬ ‫دیده اســت‪ ،‬به طوری که در منطقه اسیا شاهد‬ ‫کاهش حــدود ‪ ۸۲‬درصد ســفرهای بین المللی‬ ‫بوده ایــم و در ایران این کاهــش ‪ ۹۴‬درصد بوده‬ ‫اســت‪ .‬صنعت گردشگری بیش از یک سال است‬ ‫که با شــیوع ویروس کرونا زمین گیر شده که در‬ ‫تاریخ جهانی این صنعت بی سابقه بوده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۸‬قبل از شیوع ویروس کرونا‬ ‫هشــت میلیون و ‪ ۸۶۰‬هزار نفر گردشگر خارجی‬ ‫از ایران بازدید کردند‪ .‬با اتفاقاتی که در نیمه دوم‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬افتاد و با شیوع ویروس کرونا‪ ،‬در فصل‬ ‫دوم پررونق گردشــگری ما که از اواسط بهمن ماه‬ ‫و شروع ســال نو میالدی اغاز می شد‪ ،‬نتوانستیم‬ ‫میزبان گردشگران باشیم‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری به ســهم ســرمایه گذاری‬ ‫گردشــگری در کشــور و ســاخت ‪ ۲۲۰۰‬پروژه‬ ‫زیرســاخت اشــاره کرد و افزود‪ :‬گردشگری روند‬ ‫پرشــتابی در پیش گرفته بود اما با بحران شیوع‬ ‫ویروس کرونا فعالیت های ما متوقف شد‪.‬‬ ‫تیموری درباره ســفرهای داخلــی اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫شــیوع ویروس کرونــا همکاری الزم را با ســتاد‬ ‫تعاونــی‪ ،‬ســازمان مردم نهاد اســت‬ ‫یــا بلــه قربــان گــوی دولــت؟‬ ‫تعاونی هــا در منطقه فعالیت خود حکم دولت‬ ‫را دارند و عــاوه بر ارائه خدمــت به اعضای‬ ‫دامدار خود‪ ،‬در فعالیت هایی نظیر جاده سازی‪،‬‬ ‫احداث خانه بهداشت‪ ،‬مهد کودک و کمک در‬ ‫تنظیم خانواده و غیره نقش پررنگی دارند‪ .‬یا به‬ ‫عنوان مثال در کشــور مالزی که خیلی دیرتر‬ ‫از ایران شــروع نموده است توانست کشوری‬ ‫را که مردمانش در بــاالی درخت زندگی می‬ ‫کردند را به یک کشور پیشرفته تبدیل نماید‪.‬‬ ‫در حالی که هیچکدام از مزیت هایی که کشور‬ ‫عزیزمان ایران دارد‪ ،‬کشورهای یاد شده ندارند‪.‬‬ ‫مهمترین ســرمایه در کشورهای پیشرفته ای‬ ‫مثل امریکا‪ ،‬ژاپن و ‪ ...‬نیروی انســانی است که‬ ‫ما باهوش ترین‪ ،‬متفکرترین و با فرهنگ ترین‬ ‫انها را در اختیار داریم که خوشــبختانه در هر‬ ‫کجای دنیا بوده اند‪ ،‬افتخار افریدند‪.‬از نظر اب‬ ‫و هوا‪ ،‬یکی از بهترین کشورهای جهان هستیم‬ ‫و در طول سال در مناطق مختلف چهار فصل‬ ‫را در اختیار داریم و از نظر ســوق الجیشــی‪،‬‬ ‫کشــوری نظیر ایران را پیدا نخواهیم کرد‪ .‬اما‬ ‫دو چیز کم داریم‪ .‬برنامه ریزی صحیح مبتنی‬ ‫بر واقعیت هــای جامعه و عدم رعایت قانون و‬ ‫بعضاً قانون شکنی در تحمیل سالئق شخصی‬ ‫بعضی از مدیران دولتی که نه تنها عاملی برای‬ ‫جلوگیری از پیشرفت فعالیت ها‪ ،‬بلکه باعث از‬ ‫بین بردن انگیزه در فعالین اقتصادی در بخش‬ ‫های مختلــف خصوصاً در بخش کشــاورزی‬ ‫گردیده اســت‪.‬تعاونی ها در ایــران به منظور‬ ‫حذف سیســتم ارباب و رعیتــی ابتدا خوب‬ ‫شــکل گرفته و در شرایط زمانی خود گام های‬ ‫ارزنده ای را در جهت کمک به روســتاییان و‬ ‫کشــاورزان برداشــتند‪.‬پس از پیروزی انقالب‬ ‫اســامی تعاونی هــا در رشــته های مختلف‬ ‫کشاورزی تاســیس و از روستا تا مرکز‪ ،‬شبکه‬ ‫تعاونی ها را شــامل تعاونی‪ ،‬اتحادیه استانی و‬ ‫اتحادیه مرکزی تشکیل دادند و انصافاً در دهه‬ ‫‪ 60‬مقارن با جنگ تحمیلی خوش درخشیدند‪،‬‬ ‫امــا پس از ان با دخالت های بی جا دچار فراز‬ ‫و نشــیب های زیادی شــدند‪.‬با حضور افرادی‬ ‫خارج از شــبکه در راس مدیریت سازمان در‬ ‫مرکز و اکثر استان ها که شبکه تعاونی ها را با‬ ‫ادارات دولتی اشتباه گرفته و کمترین اشنایی‬ ‫با قوانین و مقــررات و همچنین نحوه ارتباط‬ ‫با روستاییان و فعالین زیر بخش های مختلف‬ ‫واردات کاالیی که نامش پنهان مانده!‬ ‫ملــی مدیریت کرونا در خصوص اولویت اصلی که‬ ‫حفظ جان مردم اســت‪ ،‬انجام دادیم و درست در‬ ‫پیک ســفرهای خارجی و داخلی فعالیت های مان‬ ‫را تعطیل کردیم‪ .‬با گشــایش های مختصری که‬ ‫انجام می شــد‪ ،‬ســعی کردیم گردشگری داخلی‬ ‫بتوانــد این خالء را پوشــش دهــد و در کنار ان‬ ‫نیــز نیم نگاهی به عرصه بین المللی داشــتیم‪ .‬در‬ ‫ایــن خصوص طرح هایی ارائــه دادیم اما به دلیل‬ ‫شیوع کرونا به تعویق افتاد‪.‬او با اشاره به زیان مالی‬ ‫تاسیسات گردشگری در این دوران‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با‬ ‫شیوع ویروس کرونا دو بسته حمایتی برای فعاالن‬ ‫صنعت گردشــگری در نظر گرفتیم که بسته اول‬ ‫اشتغال محور و بســته دوم بنگاه محور بوده است‪.‬‬ ‫میزان درخواست فعاالن گردشگری برای دریافت‬ ‫تسهیالت کرونایی از بانک ها حدود ‪ ۱۳۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان بوده که ‪ ۶۵۰‬میلیــارد تومان ان پرداخت‬ ‫شده اســت‪ ،‬البته قول دادند تا پایان سال کمک‬ ‫بیشتری کنند‪ .‬امیدواریم با کاهش شیوع ویروس‬ ‫کرونــا دوباره صنعت گردشــگری رونق پیدا کند‬ ‫تا نشــاط و امید به جامعــه برگردد‪.‬معاون وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری ادامه‬ ‫داد‪ :‬با پیگیری هــا و تالش هایی که انجام دادیم‪،‬‬ ‫طرح هایی را برای سفرهای نوروزی در ستاد ملی‬ ‫نظر وجود نــدارد‪ ،‬بنابرایــن ورود این کاالها از‬ ‫کشور های دیگر می تواند به بخش تولید و توزیع‬ ‫کشور ضربه وارد کند‪.‬‬ ‫یــک نکته قابل توجه در این گزارش این اســت‬ ‫که حتی عنوان کاالی وارد شــده در فهرســت‬ ‫واردات ‪ ۸‬ماهــه گمــرک «ســایر» درج شــده‬ ‫اســت‪ .‬البته این پایان ماجرا نیســت و کد های‬ ‫وارد شــده را در ســامانه اتــاق بازرگانی تهران‬ ‫هم پیدا کردیم که در این قســمت نیز «سایر»‬ ‫درج شده است‪.‬‬ ‫در ‪ ۸‬ماه نخســت امسال بیش از ‪ ۲۸۰‬هزار کیلو‬ ‫از این کاالی عجیب بــه ارزش ‪ ۵۰‬هزار و ‪۹۲۹‬‬ ‫دالر و ارزش ریالــی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۳۹‬میلیون و‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۰۶‬ریال از کشــور ترکیه به کشور‬ ‫وارد شده است‪.‬‬ ‫این واردات ممنوعه در حالی است که تمام ان در‬ ‫یک محموله و در مناطق ویژه اقتصادی در بندر‬ ‫ســرو ارومیه ترخیص شده و بدان معنا است که‬ ‫افرادی سودجو از این مناطق سوء استفاده کرده‬ ‫و اقدام به واردات کاال هــای ممنوعه می کنند و‬ ‫کاال نهایتا وارد مناطق دیگری از کشور می شود‬ ‫و به فروش می رسد‪.‬‬ ‫کرونا ارائه کردیم تا به شکل محدود و کنترل شده‬ ‫و با نظارت ما‪ ،‬بخشــی از فعالیت ها و خدمات مان‬ ‫ارائه شود‪ .‬اگر نوروز امسال نتوانیم فعالیت کنیم‪،‬‬ ‫امکان برگشــت دوباره نخواهیم داشت‪ .‬تعطیالت‬ ‫نــوروز برای بــاالی ‪ ۷۰‬درصد از فعــاالن ما یک‬ ‫فرصت اســت‪.‬او گفت‪ :‬ســتاد ملی مدیریت کرونا‬ ‫قبول کرد تا ســفرها در قالب تورهای شرکت های‬ ‫خدمات مســافرتی و کنترل شــده انجام شــود‪.‬‬ ‫پروتکل های بهداشــتی نیز در این خصوص برای‬ ‫تمام ذی نفعان اماده و ابالغ شده است‪ .‬همچنین‬ ‫نوع دیگر ســفر در قالب سفرهایی است که مردم‬ ‫بــا خودرو خود انجام می دهنــد و رزرو قطعی در‬ ‫مراکز مجاز ما دارنــد‪ .‬نیروی انتظامی نیز در این‬ ‫خصوص کمک خواهد کــرد تا ترددهای نوروزی‬ ‫برنامه ریزی شــده انجام شود‪.‬خدابخشــی ـ دبیر‬ ‫کمیته فرهنگی شــورای عالــی امنیت ملی ـ نیز‬ ‫گفت‪ :‬نیمه های مغفولی در حوزه گردشگری وجود‬ ‫دارد؛ براســاس گزارش مرکز امار نیمی از مردم‬ ‫هنوز سفر نمی روند‪ .‬در نیمه دوم سال از ماه مهر‬ ‫تا پایان اسفند نیز سفر چندانی انجام نمی شود و‬ ‫نیمی از دســتگاه ها هنوز درگیر بحث گردشگری‬ ‫نشــده اند‪ .‬کرونا فرصتی است تا دستگاه ها بتوانند‬ ‫در این خصوص برنامه ریزی کنند‪.‬‬ ‫بازار شب عید چیده شد‪ /‬کنترل قیمت اقالم اساسی بر عهده کیست؟‬ ‫نداشــتند و صدور دستورالعمل ها و ائین نامه‬ ‫های متناقض با قانون که با توهین به شــعور‬ ‫اعضاء مجمع عمومــی و اعضاء هیات مدیره و‬ ‫دخالــت در کار ان هــا و وادار نمودن اعضا به‬ ‫تصویب موارد تحمیلی در مجامع عمومی‪ ،‬به‬ ‫منظور قانونی جلوه دادن دســتورالعمل ها به‬ ‫مرور تعاونی ها را به یک واحد شبه دولتی دست‬ ‫و پا بسته تبدیل نمودند که توانایی کوچکترین‬ ‫تصمیــم گیــری در اداره امــور تعاونی هــا و‬ ‫اتحادیه های خود را نداشــته باشند‪.‬حتی برای‬ ‫انتخاب مدیرعامــل و اعضای هیئت مدیره به‬ ‫انواع روش های غیر دموکراسی و بسیج مدیران‬ ‫استانی جهت تحت فشار قراردادن اعضاء مجمع‬ ‫عمومی برای دستیابی به یک خواسته خالف‬ ‫قانون متوسل می شوند و کار به جایی رسیده‬ ‫اســت که در حال حاضر حدود ‪ 6000‬شرکت‬ ‫تعاونی و اتحادیه در داخل کشــور وجود دارند‬ ‫که همگی با پول های اندک قشــر روستایی و‬ ‫کشاورز و دامدار زحمت کش تاسیس گردیده‬ ‫و هم اکنون شمار زیادی از انها تعطیل‪ ،‬نیمه‬ ‫تعطیل‪ ،‬ورشکسته و زیان ده می باشند‪.‬‬ ‫دســتگاه متولی نه تنها حمایتی از ان ها به‬ ‫عمل نمــی اورد‪ ،‬بلکه نظارتی هــم بر کار ان‬ ‫ها نــدارد و بالعکس بیشــترین برخوردها را‬ ‫با تشــکل های موفقی دارد که بعضاً به جرم‬ ‫دفــاع از حقوق حقه اعضاء خود و زیر ســوال‬ ‫بردن مســئولی خاصی به خاطــر عدم انجام‬ ‫وظایف قانونی با او برخورد می شــود و ناگفته‬ ‫نماند در همین شــرایط با شرکت های تعاون‬ ‫روستائی و کشــاورزی‪ ،‬اتحادیه های استانی و‬ ‫کشــوری موفقی مواجه می شده که در راس‬ ‫امور سازمان های تعاون روستایی منطقه خود‬ ‫با مدیران خوش فکر و دلســوزی مواجه بوده‬ ‫و در کنار تشــکل ها‪ ،‬موجب افزایش انگیزه در‬ ‫افراد شده و با فعالیت های چشمگیر خود هم به‬ ‫اعضاء و هم به مصرف کنندگان خدمات ارزنده‬ ‫ای را ارائــه می نمایند‪.‬طبیعتاً با وجود مدیران‬ ‫دلسوز که در شبکه کم هم نیستند می توانیم‬ ‫همه تعاونی هــا و اتحادیه ها را به نمونه تبدیل‬ ‫کنیم و بدین وسیله بخش کشاورزی مملکت‬ ‫را به جایگاه واقعی خود ارتقا دهیم و براساس‬ ‫سیاست های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی سهم‬ ‫تعاون در اقتصاد کشور را به میزان حداقل ‪25‬‬ ‫درصد افزایش دهیم‪.‬تا زمانی که برابر قانون از‬ ‫هیات مدیره تشــکلی مسئولیت بخواهیم ولی‬ ‫حق انتخاب مدیرعامل را از او بگیریم و افرادی‬ ‫را که مورد تائید هیات مدیره نباشــند بر ان‬ ‫ها تحمیل کنیــم و یا اینکه قدرت عمل برای‬ ‫انجام هــر کاری را از او گرفتــه و یا منوط به‬ ‫اجازه سازمان بدانیم نباید انتظار داشته باشیم‬ ‫تعاونی ها بتوانند در چارچوب وظائف خود امور‬ ‫محوله را به موقع و مطلوب به انجام برســانند‪.‬‬ ‫امید اســت بعد از گذشت ‪ 43‬سال از پیروزی‬ ‫انقالب اســامی فعالین بخش را باور داشــته‬ ‫باشیم و به حقوق شــهروندی این عزیزان که‬ ‫در بدترین شــرایط در سنگر تولید موفق بوده‬ ‫اند احترام بگذاریم‪.‬‬ ‫سعید سلطانی‬ ‫مدیر عامل سابق اتحادیه دامداران‬ ‫با وجود انکه مسئوالن تنظیم بازار خبر از فراوانی عرضه و ارامش قیمت ها در بازار می دهند‪ ،‬اما بازار‬ ‫اقالم اساسی حرف دیگری برای گفتن دارد‪.‬‬ ‫همه ساله در ایام پایانی سال‪ ،‬اقالم اساسی سبد خانوار دچار نوساناتی می شود که این امر دهک های‬ ‫ضعیف جامعه را در تامین مایحتاج خود دچار مشکالت می کند‪ .‬این درحالی است که مسئوالن تنظیم‬ ‫بازار خبر از فراوانی عرضه و ارامش بازار می دهند‪.‬‬ ‫بررسی ها از سطح بازار نشان می دهد که قیمت محصوالت پروتئینی همچون گوشت قرمز‪ ،‬مرغ‪ ،‬تخم‬ ‫مرغ طی هفته های اخیر دچار التهاباتی شد به طوریکه عرضه مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب هم هتوز‬ ‫نتوانسته بازار را به تعادل برساند‪.‬‬ ‫گزارش های میدانی حاکی از ان اســت که قیمت هر کیلو مرغ ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۲‬هزار تومان‪ ،‬ســینه ‪ ۴۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬فیله ‪ ۵۴‬تا ‪ ۶۰‬هزار تومان‪ ،‬شقه گوسفندی ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۴۵‬هزار تومان‪ ،‬شقه گوساله ‪ ۱۳۰‬تا ‪۱۳۵‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬سردســت گوسفندی ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬هزار تومان‪ ،‬سردست گوساله ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫هر بســته تخم مرغ ‪ ۲۰‬تایی ‪ ۴۴‬هزار تومان‪ ،‬هر بســته تخم مرغ ‪ ۳۰‬تایی ‪ ۵۶‬تا ‪ ۶۶‬هزار تومان‪ ،‬برنج‬ ‫ایرانــی ‪ ۲۷‬تا ‪ ۳۴‬هزار تومان‪ ،‬برنج خارجی ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬هــزار تومان‪ ،‬عدس ‪ ۳۰‬تا ‪ ۳۲‬هزار تومان‪ ،‬لوبیا‬ ‫چیتی ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۲‬هزار تومان‪ ،‬لوبیا قرمز ‪ ۳۸‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان‪ ،‬لپه ‪ ۳۷‬تا ‪ ۴۰‬هزار تومان‪ ،‬لپه باقالی ‪۳۴‬‬ ‫تا ‪ ۳۶‬هزار تومان‪ ،‬قند ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۷‬هزار تومان‪ ،‬شکر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان است که‬ ‫نسبت به ماه های اخیر تغییراتی داشته است‪.‬‬ ‫این پایان ماجرا نیست چرا که به رغم اظهار نظر مسئوالن مبنی بر شرایط مساعد تولید مرغ‪ ،‬تخم مرغ‬ ‫و انباشــت دام در واحدهای دامداری و اعالم نرخ هــای مصوب‪ ،‬اما بازار حرف دیگری برای گفتن دارد‬ ‫چرا که نرخ های بازار هیچ گونه سنخیتی با نرخ های مصوب ندارد‪.‬‬ ‫حال به ســراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از اخرین جزئیات وضعیت بازار اقالم اساسی‪ ،‬علل گرانی‬ ‫های اخیر و چرایی عدم تاثیر گذاری توزیع مرغ و تخم مرغ با نرخ مصوب در سطح بازار با خبر شویم‪:‬‬ ‫محمد علی کمالی سروســتانی مشاور اتحادیه مرغداران گوشــتی‪ ،‬از افزایش قیمت مرغ در بازار خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬امروز متوســط نرخ هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬مرغ الشه در‬ ‫کشتارگاه ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان و در خرده فروشی ‪ ۲۷‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شــرایط فعلی که قیمت مرغ روبه افزایش است‪ ،‬میزان تقاضا به سبب نگرانی خانوارها از‬ ‫اینده بازار باال رفته که در چنین شــرایطی خرده فروشــان بی انصافی می کنند و بعضا مرغ را با نرخ‬ ‫باالی ‪ ۳۰‬هزار تومان عرضه می کنند که این ام ر گرانفروشی و اجحاف در حق مصرف کننده است‪.‬‬ ‫کمالی سروســتانی درباره اینده بــازار مرغ بیان کرد‪ :‬با توجه به کاهش قدرت خرید خانوار و ســرانه‬ ‫مصرف نسبت سال های ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬پیش بینی می شود که جهش خاصی در بازار رخ ندهد‪.‬‬ ‫مشــاور اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه ‪ ۱۳۰‬میلیون قطعه برای ایام پایانی سال جوجه ریزی‬ ‫شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬با احتســاب ‪ ۴‬کیلو دان و دوره پرورش ‪ ۴۰‬روزه حدود ‪ ۱۶۰‬هزار تن گوشت مرغ‬ ‫تولید می شــود‪ ،‬درحالیکه نیاز ما ‪ ۲۰۰‬هزار تن است‪ .‬اما با توجه به کاهش سرانه مصرف کمبودی در‬ ‫عرضه نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی‪ ،‬از افزایش قیمت گوشت در بازار خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ‪ ۱۱۵‬هزار تومان به مغازه دار و ‪ ۱۲۵‬تا ‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫تومان مصرف کننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫وی قیمت گوشت در بازار را تابع عرضه و تقاضا دانست و افزود‪ :‬تاخیر در عرضه دام از سوی دامداران‬ ‫و نبــود دام کافی در میادین علت اصلی گرانی های اخیر اســت و این موضوع هیچ ارتباطی به قاچاق‬ ‫دام ندارد‪.‬‬ ‫ملکی قیمت کنونی هر کیلو دام زنده را ‪ ۵۵‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬با توجه به انکه مقدار زیادی‬ ‫دام در مناطق گرمســیری داریم‪ ،‬پیش بینی می شود که اگر شرایط بارندگی همانند هفته اخیر باشد‪،‬‬ ‫به علت صحرای مناســب‪ ،‬دام های جنوب کشور در ایام پایانی سال اماده کشتار خواهند شد که با این‬ ‫وجود نوسان چندانی در بازار نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی با اشاره به اینکه واردات گوشت صرفه اقتصادی ندارد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬با‬ ‫وجود انکه واردات گوشت از قیمت داخل گرانتر است‪ ،‬به همین خاطر باید داشته های خودمان را برای‬ ‫تنظیم بازار نگه داریم چرا که کیفیت گوشت داخل به مراتب باالتر از وارداتی است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون قیمت گوســفندی ایرانی در عراق ‪ ۱۲۰‬هزار تومان و امارات باالتر اســت که‬ ‫برخی افراد به سبب منافع خود‪ ،‬اظهاراتی مبنی بر کمبود و افزایش قیمت مطرح می کنند‪.‬‬ ‫ن میهن در گفت و گو بــا خبرنگار صنعت‪،‬تجارت و‬ ‫هدایــت اله اصغری مدیر عامل اتحادیــه مرغدارا ‬ ‫کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬درباره اخرین تحوالت بازار تخم مرغ اظهار کرد‪ :‬هم اکنون قیمت‬ ‫هر کیلو تخم مرغ درب مرغداری ‪ ۱۴‬هزار تومان معادل شانه ای حداکثر ‪ ۲۸‬هزار تومان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫افتتاح‪۸۰‬مرکز مثبت زندگی کرمانشاه با حضور‬ ‫ویدئوکنفرانسی رئیس جمهور‬ ‫انتقاد از تاثیر دوستی و مالحظات در داوری ها‬ ‫خبر‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬مدیرکل بهزیســتی استان کرمانشــاه از افتتاح ‪ ۸۰‬مرکز‬ ‫مثبت زندگی در این اســتان به صورت همزمان با ســایر مراکز کشور‬ ‫با حضور ویدئو کنفرانســی رئیس جمهور خبر داد‪.‬فرحناز محمدی با‬ ‫اشــاره به صدور ‪ ۸۰‬مجوز فعالیت برای مراکز مثبت زندگی در استان‬ ‫کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬این مراکز فعالیت خود را به صورت ازمایشــی‬ ‫شــروع کرده و در دهه اول اســفندماه همزمان با دیگر مراکز سراسر‬ ‫کشــور با حضور رئیس جمهــور و از طریق ویدئــو کنفرانس فعالیت‬ ‫رســمی خود را اغــاز خواهند کرد‪.‬وی افزود‪ :‬یکی از اهداف اساســی‬ ‫مراکز مثبت زندگی دسترسی بیشتر جامعه هدف به خدمات سازمان‬ ‫بهزیستی بوده که در ان توزیع پرونده ها بر اساس موقعیت جغرافیایی‬ ‫محل ســکونت صورت گرفته که این موضوع دسترسی راحت و اسان‬ ‫به خدمات را برای مددجویان امکان پذیر می کند‪.‬مدیرکل بهزیســتی‬ ‫استان کرمانشــاه تصریح کرد‪ :‬این مراکز در نزدیک ترین محل زندگی‬ ‫مراجعه کنندگان مستقر هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای جامعه‬ ‫هدف بوده و رضایتمندی افراد را به دنبال داشته باشند‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بندر بوشهر با‬ ‫حضور رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر ‪ -‬شهردار بندر‬ ‫بوشهر‪ -‬معاونین روسا و مدیران شهرداری باموضوع هم‬ ‫اندیشی مسئولین شهرداری در سالن اجتماعات‬ ‫‪ ‬بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر‬ ‫بوشــهر در ابتدای این جلسه مهندس حسین صالحیان شهردار بندر‬ ‫بوشهر ضمن خوش امد گویی به رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر‬ ‫بوشهر و مدعوینی که در این جلسه حضور داشتند هدف از برگزاری‬ ‫جلسه را هم اندیشی و استفاده از نقطه نظرات یکدیگر در جهت پیشبرد‬ ‫اهداف مدیریت شهری دانستند‪ .‬ایشان هدف اصلی مجموعه شهرداری‬ ‫را خدمت به شهروندان و شهر بوشهر دانسته و با عنوان‪  ‬اینکه از زمان‬ ‫حضور ایشان در مدیریت شــهری پرداخت حقوق معوقه نداشتیم و‬ ‫پروژه های ناتمام‪  ‬تعیین تکلیف شده اند و همچنین وضعیت پرسنل‬ ‫و معیشت و احکام پرسنل در حال به روز شدن است تدوین بودجه ‪۹۹‬‬ ‫را با نگاه عمرانی و نظارتی تعریف کرده اند و ابراز امیدواری کردند که‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬را با جدیت و تالش شبانه روزی همکاران شهرداری در‬ ‫عمران و ابادی بوشهر قدم های خوبی برداشته شود‪.‬همچنین داریوش‬ ‫پوربهی رئیس شورای اسالمی شهر بوشهر گزارشی از صد روز خدمت‬ ‫در شورای اسالمی شهر بوشهر و تعامل با شهرداری در جهت پیشبرد‬ ‫عمران شــهر بوشــهر ارائه داده و از موارد مهم عملکرد شورا تصویب‬ ‫الیحه درامدی ســال‪ ،۱۴۰۰‬تصویب‪  ‬خرید کتاب از نویســندگان و‬ ‫مولفان‪،‬حمایت از تیم شاهین‪،‬موافقت با خط کشی خیابان ها و معابر‪،‬‬ ‫موافقت با احداث ســه زمین چمن ورزشی مصنوعی در سطح شهر‪،‬‬ ‫افتتاح و بهره برداری و همچنین شــروع عملیات اجرایی بیش از ‪۱۰‬‬ ‫پروژه به همت شهرداری در دهه مبارکه فجر دانستند‪ .‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 30‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4126‬‬ ‫محمدرضــا روزبه با انتقاد از تاثیر روابط دوســتانه و برخی‬ ‫مالحظات در داوری جشنواره ها خطاب به داوران می گوید‪:‬‬ ‫متر و معیارتان برای مقام مشــترک دادن به دو شــاعر یا‬ ‫پژوهشــگر درحالی که دو اثر هیچ شباهت‪ ،‬قرابت سبکی و‬ ‫ارزش ادبی یکسانی ندارند چیست؟!‬ ‫ســراینده مجموعــه شــعر «پرنــده ی بی اســمان» کــه‬ ‫در بخش شــعر نــو پانزدهمین جشــنواره شــعر «فجر»‬ ‫بــه عنــوان برگزیــده مشــترک معرفــی شــده اســت‪،‬‬ ‫در گفت وگو با ایســنا درباره ارتباط میان فضای اکادمیک‬ ‫ادبیات با جشــنواره های شعر و همچنین وضعیت برگزاری‬ ‫این جشــنواره ها اظهار کرد‪ :‬برای داوری اثار و شــعرها از‬ ‫چهره های اکادمیک و دانشــگاهی هم اســتفاده و از ان ها‬ ‫دعــوت می کنند امــا گاه می بینیــم که ایــن چهره های‬ ‫دانشــگاهی ذوق ادبی و اشنایی کافی و کاملی با افاق شعر‬ ‫امروز‪ ،‬گونه ها‪ ،‬جریان ها‪ ،‬شاعران و رویکردها ندارند و بعضا‬ ‫ذهنیتی کالســیک دارند که این مشکل افرین است‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬امیدوارم این پیوند بین فضای شــعر جوان و هنجار‬ ‫و گفتمان قشــر اصیل و نوگرای دانشگاهی در اینده باعث‬ ‫ارتقای کمی و کیفی برگزیدگان جشنواره ها شود‪.‬‬ ‫او سپس گفت‪ :‬مشکل اصلی این است که در امر داوری این‬ ‫کنگره ها پاره ای معیارهای غیرشعری و غیرهنری هم لحاظ‬ ‫می شود که نباید باشد؛ اوال داوران غالبا از یک سنخ فکری‬ ‫و ذوقی هستند و تنوع و تکثری وجود ندارد و از طیف های‬ ‫مختلف فکری و ذوقی نیستند‪ .‬در ثانی رابطه ها و ارتباطات‬ ‫عاطفی و دوستانه گاه در داوری داوران اثر می گذارد‪ .‬عالوه‬ ‫ بر این متاسفانه گاه با مدخلیت معیارهای فراشعری در امر‬ ‫داوری اثار مواجه هستیم‪.‬‬ ‫روزبــه در ادامه با انتقاد از اعالم برگزیده های مشــترک در‬ ‫نتایج جشنواره ها بیان کرد‪ :‬گویا سیاست خاصی وجود دارد‬ ‫که باید برای هر حوزه ای برگزیدگان مشترک انتخاب کنند؛‬ ‫برگزیدگان مشترکی که اصال هم سنگ و هم وزن نیستند و‬ ‫متاسفانه ارتباطات دوستانه و رعایت پاره ای مالحظات باعث‬ ‫این گونه انتخاب ها و گزینش ها می شــود‪ .‬این مشکالت در‬ ‫روند برگزاری جشنواره ها و داوری اثار وجود دارد و نیاز به‬ ‫اصالحاتی اســت؛ باید فقط به جان و جوهر ادبی اثار توجه‬ ‫کرد نه گرایش های خاص ادبی و غیرادبی شاعر و نویسنده‪،‬‬ ‫و ارتباط دوســتانه ان شاعر و نویســنده با ان ها‪ .‬چرا باید‬ ‫لزوما برگزیدگان مشــترکی را اعالم کنند که اصال در یک‬ ‫‪ 2‬سال اینده ابرسانی سیار در تمامی روستاهای استان‬ ‫به اتمام می رسد‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگار راه مردم ‪-‬مدیرعامل اب و‬ ‫فاضالب ایالم گفت‪ :‬در استان به ‪ ۲۲‬روستا‬ ‫به صورت ســیار ابرســانی انجام می شود‬ ‫که برنامه این شــرکت برای ‪ ۲‬سال اینده‬ ‫اتمام ابرسانی ســیار در تمامی روستاهای‬ ‫تحت پوشش اســت‪.‬نوراهلل تیموری اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شــرکت اب و فاضالب استان ایالم‬ ‫در راســتای اجرای سیاســت های اقتصاد‬ ‫مقاومتی توانســته اســت با تکمیل تعداد‬ ‫زیادی مجتمع ‪ ،‬عالوه بر بهره مندی بیشتر‬ ‫روســتاییان از اب شــرب‪ ،‬تعداد زیادی از‬ ‫روســتاها را نیز از گردونه ابرســانی سیار‬ ‫خارج کند‪.‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب‬ ‫ایالم با اشاره به افزایش توزیع اعتبارها طی‬ ‫سال های گذشته یاداور شــد‪ :‬اعتبارهای‬ ‫ابرسانی ســال ‪ ۹۲‬حدود ‪ ۵۰‬میلیارد ریال‬ ‫بود که از سال ‪ ۹۳‬تا پایان ‪ ۹۷‬به ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال افزایش یافته است‪.‬‬ ‫قد و قواره نیستند؟‬ ‫این منتقد ادبی با بیان این کــه دو اثر را در حالی برگزیده‬ ‫مشــترک انتخاب می کنند که اساســا به لحاظ وزن و وقار‬ ‫ادبــی و هنری قابل قیاس نیســتند‪ ،‬افــزود‪ :‬من نمی دانم‬ ‫داورانــی که این ها را برگزیده مشــترک اعــام می کنند‪،‬‬ ‫معیار داوری و انتخاب شــان چه بوده و این ها از چه لحاظ‬ ‫مشــترک اند؟! کدام ترازو این دو را برابر دانسته و این ترازو‬ ‫و مالک ان ها چیســت که منجر به داوری ناسالم و تضییع‬ ‫حق شاعران و پژوهشگران برتر و شایسته تر می شود؟ متر و‬ ‫معیارتان برای مقام مشترک دادن به دو شاعر یا پژوهشگر‬ ‫در حالی که دو اثر هیچ شباهت‪ ،‬قرابت سبکی و ارزش ادبی‬ ‫یکسانی ندارند چیست؟‬ ‫محمدرضــا روزبــه همچنین در پاســخ به ســوالی درباره‬ ‫چالش های پیش روی شــعر امروز به ویژه در قالب نو اظهار‬ ‫کرد‪ :‬چالش و بحران همیشــه در شعر بوده و امروز هم در‬ ‫اشــکال دیگری وجود دارد‪ .‬از یک طرف مشکل در زبان‪ ،‬از‬ ‫یک طرف مشــکل در معنا و از یک طرف مشــکل در فرم‪،‬‬ ‫ســاختار و بافت و همه این مقوالت نســل امروز را با خود‬ ‫درگیر کرده است‪.‬‬ ‫‪ ۸۵۰‬میلیارد ریال در اجرای طرح های ابرسانی استان بوشهر‬ ‫سرمایه گذاریشد‬ ‫بــه گفته وی اعتبار مصوب شــرکت ابفار‬ ‫اســتان ایالم در سال ‪ ۹۸‬نیز ‪ ۶۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال اســت که نسبت به ســال های قبل‬ ‫افزایش قابل مالحضه ای داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای ایالم با اشــاره به عملکرد‬ ‫شــاخص بهره منــدی اب از ســال ‪ ۹۲‬تا‬ ‫کنون اضافه کرد‪ :‬شــاخص بهره مندی اب‬ ‫در این مــدت از ‪ ۶۶‬درصد به نزدیک ‪۸۰‬‬ ‫درصد رسیده اســت‪.‬تیموری اضافه کرد‪:‬‬ ‫هم اینک بیــش از ‪ ۱۷۷‬هزار نفر در ‪۴۹۸‬‬ ‫روستای استان ایالم تحت پوشش خدمات‬ ‫شــرکت اب و فاضالب روستایی هستند‪.‬‬ ‫تعداد کل مشــترکان اب روستایی استان‬ ‫ایالم ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۴۴‬مشــترک است که از‬ ‫این شمار‪ ۸۸۵ ،‬مشترک عمومی و ادارات‪،‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۵۸۷‬مشترک تجاری و صنعتی‬ ‫و ‪ ۴۳‬هــزار و ‪ ۹۹‬نیــز مشــترکان بخش‬ ‫مسکونی تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬عبدالحمید حمزه پور‬ ‫با تاکیــد بر توجه به مصــرف بهینه اب‪ ‬و‬ ‫صرفه جویــی در همــه عرصه هــا اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬صرفه جویــی در مصــرف اب‪،‬‬ ‫ضرورتــی اجتناب ناپذیر بــرای جلوگیری‬ ‫از بحران محسوب می شــود‪.‬وی اب شرب‬ ‫را تنها بــرای مصرف خانوارها در شــهرها‬ ‫و روســتاها دانســت و تاکید کرد‪ :‬وظیفه‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب تامیــن اب مورد‬ ‫نیاز مشترکان است و اســتفاده اب شبکه‬ ‫در مــزارع‪ ،‬اراضی کشــاورزی و خانه باغ ها‬ ‫ممنــوع اســت و در این راســتا‪ ‬قطع‪  ‬اب‬ ‫باغ ویالهــا و انشــعابات غیرمجاز و برخورد‬ ‫قانونی با متخلفــان اب در اولویت برنامه ها‬ ‫قرار دارد‪.‬مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫استان بوشــهر‪ ‬با اشاره به اجرای پروژه های‬ ‫ابرســانی در نقاط مختلف اســتان افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر اجرای پروژه های اب شیرین کن با‬ ‫مشارکت بخش خصوصی طرح های مهمی‬ ‫امسال در نقاط شهری و روستایی اجرا شده‬ ‫اســت‪.‬حمزه پور اجرای‪ 60 ‬کیلومتر توسعه‬ ‫شبکه ابرســانی را مورد اشــاره قرار داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬امســال عالوه‪  ‬توســعه شبکه‬ ‫ابرســانی‪ ،‬بیش از ‪ 45‬کیلومتر شبکه های‬ ‫فرسوده نوسازی شــده است‪.‬وی‪ ،‬از اجرای‬ ‫خط ‪ 20‬کیلومتــر خط انتقال اب خبر داد‬ ‫و بیان کرد‪ :‬در این راســتا ‪ 7‬کیلومتر خط‬ ‫انتقال اب استان بوشهر نوسازی شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫بوشهر با اشــاره به اینکه اجرای طرح های‬ ‫ابرســانی با ‪ 850‬میلیارد ریال اجرا شــده‬ ‫اســت تصریح کرد‪ :‬عالوه بر این امسال ‪37‬‬ ‫حلقه چاه با اعتباری افزون بر‪  200‬میلیارد‬ ‫ریال حفر‪,‬کف شــکنی و تجهیز شده است‪.‬‬ ‫حمزه پور بهسازی‪ 73 ‬ایســتگاه پمپاژ اب‬ ‫اســتان بوشــهر را از دیگر پروژه ها دانست‬ ‫و گفت‪ :‬بــه منظور توزیــع عادالنه اب در‬ ‫ورودی ‪ 50‬روستا کنتور نصب شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلبنادرودریانوردیاستانبوشهر‪:‬‬ ‫‪ ۳۹‬میلیون تن کاال در بنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری شد‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مــردم ‪-‬ســیاوش‬ ‫ارجمندزاده با اشــاره به فعالیت های‬ ‫بنــدری در اســتان بوشــهر اظهــار‬ ‫داشت‪ :‬این استان دارای طوالنی ترین‬ ‫مرز دریایی با خلیج فارس اســت که‬ ‫همین مهم ظرفیت های مهم از جمله‬ ‫تجارت دریایی با کشــورهای همسایه‬ ‫را فراهم کرده اســت‪.‬وی‪ ،‬با اشاره به‬ ‫استقرار بنادر در شهرها و روستاهای‬ ‫ســاحلی اســتان بوشــهر بیان کرد‪:‬‬ ‫خدمات بندری به فعــاالن اقتصادی‬ ‫و خدماتــی در نقاط مختلف اســتان‬ ‫بوشــهر ارائه می شــود‪.‬مدیرکل بنادر‬ ‫و دریانوردی اســتان بوشهر با اشاره‬ ‫به تخلیــه و بارگیــری ‪ 9.4‬میلیون‬ ‫تن کاالی غیرنفتی در بنادر اســتان‬ ‫بوشــهر افــزود‪ :‬در ‪ 10‬ماه امســال‬ ‫افــزون بــر ‪ 9‬میلیــون و ‪ 449‬هزار‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫برگ ســبز برگ کمپانی فاکتور فروش کارخانه سواری پیکان ‪ 1600i‬مدل ‪ 1383‬به‬ ‫شماره موتور ‪ 11282058256‬به شماره شاسی‪ 82574381‬به شماره پالک ‪787‬ل‪61‬‬ ‫ایران ‪ 27‬بنام سعید محمدپور مفقود واز درجه اعتبار ساقط می باشد ‪ /.‬شاهیندژ‬ ‫****************************************************‬ ‫برگ ســبز خودرو ســواری‪ -‬ســواری به سیســتم پژوتیپ ‪ 405‬جــی ال ایکس ای‬ ‫‪ 1/8‬مدل ‪ 1385‬به رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور ‪ 12485209516‬به شماره‬ ‫شاســی‪ 40302513‬به شــماره پالک ‪523‬ج‪ 32‬ایران ‪ 37‬مفقود واز درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد ‪ /.‬خوی‬ ‫****************************************************‬ ‫گواهینامــه موقت پایان تحصیالت بشــماره ‪/5451‬فن بنام عســگر ولیزاده فرزند‬ ‫محمدرضا شــماره شناسنامه ‪ 9625‬صادره خوی متولد ‪ 1367‬در ‪ 30‬تیرماه سال ‪1390‬‬ ‫در مقطع کاردانی رشــته تعمیر و نگهداری گرایش ماشین های الکتریکی مفقود گردیده‬ ‫است و فاقد اعتبار می باشد‪ / .‬خوی‬ ‫****************************************************‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫(موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه)‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب بشرح زیر تصرفات‬ ‫مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است‬ ‫پس از نشــراگهی ســند مالکیت رسمی صادر و تســلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ‪3‬‬ ‫قانــون مذ کور و ائین نامه اجرایــی ان مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع‬ ‫مالکین مشــاعی و سایر صاحبان حقوق اگهی می شــود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته‬ ‫باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین اگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به‬ ‫اداره ثبت واسناد و امالک میاندواب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت اسناددادخواســت بمرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نمایند در غیر اینصورت‬ ‫سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رای صادره در حدود مقررات صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫رای شــماره ‪ 139960313006005353‬مورخــه ‪1399/10/27‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫تقاضــای اقــای حجت معصومی فرزند الهوردی مبنی بر صدور ســندمالکیت ششــدانگ‬ ‫یــک باب خانه قســمتی از پالک‪ 2133‬فرعــی از یک اصلی بخــش ‪ 14‬مراغه حوزه ثبتی‬ ‫میاندواب واقع در میاندواب خریداری شــده از وراث اسکندرزاده سهمی همسر متوفی‬ ‫خانم طاهره دهقانیان پرونده هیات ‪ 99 -283‬به مساحت ‪ 37/61‬مترمربع که برای ان‬ ‫پالک ‪ 29424‬فرعی تعیین شــده اســت ‪ .‬جهت ادغام با پالک ثبتی ‪ 13502‬فرعی از یک‬ ‫اصلی بخش ‪ 14‬مراغه حوزه ثبتی میاندواب‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪99/11/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬پنج شنبه‪99/11/30‬‬ ‫م الف‪23‬‬ ‫قنبر محمدوند‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی‬ ‫(موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه)‬ ‫هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب بشرح زیر تصرفات‬ ‫مفروزی و مالکانه اشخاص را تایید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است‬ ‫پس از نشــراگهی ســند مالکیت رسمی صادر و تســلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده ‪3‬‬ ‫قانــون مذ کور و ائین نامه اجرایــی ان مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز جهت اطالع‬ ‫مالکین مشــاعی و سایر صاحبان حقوق اگهی می شــود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته‬ ‫باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین اگهی اعتراض کتبی خود را مستقیما به‬ ‫اداره ثبت واسناد و امالک میاندواب تسلیم نموده و باید یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫به اداره ثبت اسناددادخواســت بمرجع ذیصالح قضایــی تقدیم نمایند در غیر اینصورت‬ ‫سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رای صادره در حدود مقررات صادر‬ ‫خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪139960313006003341‬و‬ ‫شــماره‬ ‫ارای‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪139960313006003342‬مورخــه ‪ 1399/7/1‬تقاضای اقای مصطفی برزگر فرزند‬ ‫مروت نسبت به سه دانگ مشاع و اقای قادر پرور فرزند عرب نسبت به سه دانگ مشاع‬ ‫از ششــدانگ یک باب خانه قســمتی از پالک‪ 5015‬فرعی از یک اصلی بخش ‪ 14‬مراغه‬ ‫حــوزه ثبتــی میاندواب واقع در میاندواب خریداری شــده از رحیــم و صغری فردی اذر‬ ‫پرونده هیات ‪154‬و ‪ 97-155‬به مساحت ‪ 187/27‬مترمربع که برای ان پالک ‪29421‬‬ ‫فرعی تعیین شده است ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ :‬چهارشنبه ‪99/11/15‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ :‬پنج شنبه‪99/11/30‬‬ ‫م الف‪12‬‬ ‫قنبر محمدوند‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندواب‬ ‫تن کاالی غیرنفتی در بنادر اســتان‬ ‫بوشــهر تخلیه و بارگیری شــده که‬ ‫‪ 8.5‬میلیون تن ان بارگیری اســت‪.‬‬ ‫ارجمنــدزاده از تخلیه ‪ 871‬هزار تن‬ ‫کاالی غیرنفتــی در ‪ 10‬ماه امســال‬ ‫در بنادر اســتان بوشــهر خبر داد و‬ ‫خاطر نشــان کرد‪ :‬در این مدت ‪600‬‬ ‫هزار تن کاالی غیرنفتی وارد کشــور‬ ‫شــده و از طریــق بنادر این اســتان‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید پرونده اجرائی کالسه ‪9800257‬‬ ‫واحد اجرای اسنا رسمی سلماس‬ ‫به موجب پرونده اجرائی کالسه ‪ 9800257‬علیه اقای حسین ملکی فرزند عبدالعلی‬ ‫و له خانم فاطمه ابراهیمی قزلجه با وکالت اقای احســان همتی‪ ،‬ششــدانگ یک دستگاه‬ ‫خودروی ســواری پراید تیپ ‪ 131‬مدل ‪ 1394‬بنام متعهد که طبق نظر کارشناس رسمی‬ ‫به این شرح‪ ،‬خودروی مذکور به شماره پالک ‪513‬س‪-99‬ایران ‪ 27‬به رنگ سفید‪ ،‬نوع‬ ‫ســوخت‪ :‬بنزین بشماره موتور ‪ 5454145‬و شاسی شماره ‪ 3440543‬در لحظه بازدید‬ ‫اتــاق و بدنه فابریک کارخانه می باشــد و دارای خط خوردگــی در هر دو طرف بدنه و فرو‬ ‫رفتگی در گوشــه صندوق عقب می باشــد که نیاز به صافکاری و رنگ امیزی دارد شبکه‬ ‫جلو شکســته موتور‪ :‬فابریک کارخانه شاســی‪ :‬سالم فابریک ســپرها‪ :‬سالم الستیک ها‪:‬‬ ‫مستعمل نیاز به تعویض دارد چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته باطری ضعیف‪ ،‬توصیف‬ ‫اجمالی شده و با شرایط فوق بدون بیمه نامه معتبر و خالفی خودرو به مبلغ پانصدو هفتاد‬ ‫میلیون ریال ارزیابی گردیده اســت‪ .‬در روز یکشــنبه مورخ ‪ 99/12/10‬از ساعت ‪9‬لی‬ ‫‪ 12‬ظهر در ادرس سلماس ‪ -‬جاده تازه شهر ‪ ،‬باالتر از سه راه گلعذان‪ ،‬پارکینگ تیمورپور‬ ‫از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬قیمت خودروی مورد مزایده از مبلغ پانصدو هفتاد‬ ‫میلیون ریال شــروع و به باالترین قیمت که خریدار داشــته باشند فروخته خواهد شد‪.‬‬ ‫شــرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناســی به حساب سپرده‬ ‫ثبــت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلســه مزایده اســت‪ .‬برنده مزایده‬ ‫مکلف اســت مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حســاب‬ ‫صنــدوق ثبت تودیع نمایــد و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حســاب‬ ‫سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد‬ ‫شــد ‪ .‬کلیه هزینــه های قانونی به عهده برنده مزایده اســت و نیم عشــر اجرائی و حق‬ ‫مزایده نقدا وصول می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ مزایده خودروی مورد بازداشت‪ -‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/12/10‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی ‪99/11/30 :‬‬ ‫رییس اداره ثبت اسناد و امالک سلماس‪ -‬حمید نجف زاده‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای ســلمان اجاقی شــورگلی دارای ش ش ‪ 786‬به شــرح دادخواســت به کالسه‬ ‫‪/9901488‬ح‪ 1‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح‬ ‫داده که شــادروان شــوقعلی اجاقی شــورگلی ش ش ‪17‬در تاریــخ ‪ 99/9/18‬اقامتگاه‬ ‫دائمــی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت بــه ‪ -1‬تبرک قهرمان پور‬ ‫فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 712‬ت ت ‪ 1328‬همســر متوفی ‪ -2‬نادعلی اجاقی شــورگلی‬ ‫فرزند شوقعلی ش ش ‪472‬ت ت ‪ 1337‬پسر متوفی ‪ -3‬احمد اجاقی شورگلی فرزند‬ ‫شــوقعلی ش ش ‪521‬ت ت ‪ 1345‬پســر متوفی ‪ -4‬فریدون اجاقی شــورگلی فرزند‬ ‫شــوقعلی ش ش ‪ 785‬ت ت ‪ 1349‬پســر متوفی ‪ -5‬ســلمان اجاقی شــورگلی فرزند‬ ‫شــوقعلی ش ش ‪ 786‬ت ت ‪ 1351‬پســر متوفی ‪ -6‬ســلیمان اجاقی شــورگلی فرزند‬ ‫شــوقعلی ش ش ‪ 787‬ت ت ‪ 1353‬پســر متوفی ‪ -7‬افشــین اجاقی شــورگلی فرزند‬ ‫شــوقعلی ش ش ‪ 904‬ت ت ‪ 1359‬پســر متوفــی ‪ -8‬طــاوس اجاقی شــورگلی فرزند‬ ‫شوقعلی ش ش ‪ 6‬ت ت ‪ 1361‬دختر متوفی ‪ -9‬شهال اجاقی شورگلی فرزند شوقعلی‬ ‫ش ش ‪ 541‬ت ت ‪ 1346‬دختــر متوفی اینک باانجام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور را یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانم پروین خیاطی تازه شهری دارای ش ش ‪ 17016‬به شرح دادخواست به کالسه‬ ‫‪/9901501‬ح‪ 1‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نمــوده و چنین توضیح‬ ‫داده که شادروان حسین سندوسی ش ش ‪82‬در تاریخ ‪ 99/8/12‬اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت به ‪-1‬پروین خیاطی تازه شــهری فرزند‬ ‫قنبر ش ش ‪ 17016‬ت ت ‪ 1339‬همســر متوفی ‪-2‬مهدی سندوســی فرزند حســین‬ ‫ش ش ‪0080049257‬ت ت ‪ 1351‬پسر متوفی ‪-3‬معصومه سندوسی فرزند حسین‬ ‫ش ش ‪0035912154‬ت ت ‪ 1344‬دختر متوفی ‪-4‬طاهره سندوســی فرزند حســین‬ ‫ش ش ‪0041157672‬ت ت ‪ 1347‬دختر متوفی ‪-5‬مهناز سندوســی فرزند حســین‬ ‫ش ش ‪2851313606‬ت ت ‪ 1352‬دختر متوفی ‪-6‬شــهناز سندوســی فرزند حسین‬ ‫ش ش ‪2850129100‬ت ت ‪ 1346‬دختــر متوفــی اینک باانجام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مزبور را یک مرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه‬ ‫از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد‬ ‫واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس‪ -‬جوان قره باغ‬ ‫ترخیص و تخلیه شــده است‪.‬وی‪ ،‬از‬ ‫صادرات ‪ 7‬میلیــون و ‪ 669‬هزار تن‬ ‫کاالی غیرنفتی از طریق بنادر استان‬ ‫بوشــهر خبر داد و تصریــح کرد‪ :‬در‬ ‫‪ 10‬مــاه امســال ‪ 30‬میلیون و ‪282‬‬ ‫هزار تــن محموله های نفتی در بنادر‬ ‫اســتان بوشــهر تخلیــه و بارگیری‬ ‫شــده که افزون بــر ‪ 25‬میلیون تن‬ ‫ان بارگیــری بــوده اســت‪.‬مدیرکل‬ ‫بنــادر و دریانوردی اســتان بوشــهر‬ ‫با اشــاره به تخلیــه ‪ 5‬میلیون و ‪38‬‬ ‫هزار تــن کاالی نفتی از طریق بنادر‬ ‫اســتان گفــت‪ :‬واردات محموله های‬ ‫نفتــی در این مدت ‪ 10‬هــزار تن و‬ ‫صادرات ان ‪ 11‬میلیون و ‪ 363‬هزار‬ ‫تن بوده اســت‪.‬وی مجمــوع تخلیه و‬ ‫بارگیــری کاالهای در بنادر اســتان‬ ‫بوشــهر در ‪ 10‬ماه امسال را‪39.7  ‬‬ ‫میلیــون تن دانســت و گفت‪ :‬از این‬ ‫میــزان تخلیه و بارگیری ‪ 9.4‬میلیون‬ ‫تــن ان غیرنفتی و ‪ 30.2‬میلیون تن‬ ‫نفتی اســت‪.‬ارجمندزاده بــه تخلیه و‬ ‫بارگیری کاالهای کانتینری پرداخت‬ ‫و خاطر نشان کرد‪ :‬در ‪ 10‬ماه امسال‬ ‫افــزون بــر تخلیــه و بارگیری ‪193‬‬ ‫هــزار و ‪ 808‬کاالی کانتینــری در‬ ‫بنادر استان بوشهر تخلیه و بارگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد‪ ‬‬ ‫پرداخت هزینه دادرسی و ازادی ‪ ۱۴۰‬زندانی جرایم‬ ‫غیرعمد در کرمانشاه‬ ‫کرمانشاه‪ -‬مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه‬ ‫از پرداخت هزینه دادرسی و ازادی ‪ ۱۴۰‬زندانی جرایم غیرعمد در‬ ‫این استان خبر داد‪.‬‬ ‫محسن‪ ‬رخصی‪ ‬با اشاره به فراهم شدن زمینه ازادی یک صد و ‪۴۰‬‬ ‫زندانی جرایم غیرعمد در اســتان کرمانشــاه اظهار کرد‪ :‬این اقدام‬ ‫خداپسندانه با مشارکت ســازمان زندان ها و دادگاه های عمومی و‬ ‫انقالب استان کرمانشاه فراهم شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ازادی یک صد و ‪ ۴۰‬زندانی نیازمند جرایم غیرعمد در‬ ‫استان کرمانشاه با پرداخت هزینه های دادرسی توسط کمیته امداد‬ ‫امام خمینی (ره) این استان همراه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان کرمانشــاه تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معرفی زندانیان نیازمند جرایم غیرعمد و مددجویان نیازمند‬ ‫به وکالی نیکوکار و ارائه مشــاوره و معاضدت های حقوقی رایگان‬ ‫به ان هــا از دیگر اقدامات کمیته امداد امام خمینی (ره) اســتان‬ ‫کرمانشاه برای دستگیری از این افراد است‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمانشاه‪ ‬‬ ‫کرمانشاه میزبان اولین جشنواره بین المللی مطبوعات و‬ ‫خبرگزاری ها شد‬ ‫‪ ‬مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان کرمانشــاه گفت‪:‬‬ ‫استان کرمانشــاه میزبان اولین جشــنواره بین المللی مطبوعات‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های خبری شد‪.‬‬ ‫بهرام فاضلی زاد اظهار کرد‪ :‬اولین جشنواره بین المللی مطبوعات‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های خبری با حضور رســانه های ســه کشور‬ ‫ایران‪ ،‬ترکیه و عراق در استان کرمانشاه برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تعلل در برگزاری اولین جشــنواره بین المللی‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های خبری برای به دســت امدن‬ ‫موقعیتی برای برگزاری حضوری ان است‪ ،‬افزود‪ :‬فراخوان جشنواره‬ ‫به احتمال زیاد تا پایان ســال اعالم شــده امــا برگزاری ان برای‬ ‫فراهم شــدن شرایط برگزاری حضوری به اوایل سال اینده موکول‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی اســتان کرمانشاه با بیان اینکه‬ ‫فراخوان این جشــنواره در حال تدوین بوده و تمامی اقدامات الزم‬ ‫برای برگزاری جشنواره از جمله اخذ مجوز و تامین اعتبارات انجام‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری هــا و پایگاه های‬ ‫خبری استان های کرمانشــاه‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی‪،‬‬ ‫کردســتان‪ ،‬ایالم و خوزستان و برخی استان های ‪ ۲‬کشور ترکیه و‬ ‫عراق در این جشنواره حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهــداف برگزاری اولیــن جشــنواره بین المللی‬ ‫مطبوعات‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های خبری ادامه داد‪ :‬هدف اصلی‬ ‫برگزاری این جشــنواره تعامل مطبوعات ایران‪ ،‬ترکیه و عراق بوده‬ ‫که با برگزاری ان زمینه بازدید اهالی رســانه استان های دیگر و ‪۲‬‬ ‫کشور ترکیه و عراق از استان کرمانشاه فراهم می شود‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس‪:‬‬ ‫‪ ‬نیروی های انسانی نباید در شهرداری بالتکلیف بمانند‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت‪ :‬ارتقاء نیروی انسانی در‬ ‫هر سازمانی پیش شــرط کارامدی هر سازمانی است‪ ،‬و بالتکلیفی‬ ‫نیروهــای شــهرداری بندرعباس به یکی از موانع جدی در مســیر‬ ‫کارامدی سیستمی در شهرداری بندرعباس تبدیل شده است‪.‬ابتین‬ ‫امیری در نطق پیش از دســتور جلســه علنی شورای اسالمی شهر‬ ‫بندرعباس گفت‪ :‬نیروهای کارامد مناسبی در شهرداری بندرعباس‬ ‫وجود دارند که بدلیل عدم تبدیل وضعیت به لحاظ شــکلی و اداری‬ ‫امکان استفاده از این نیروهای توانمند در پست های مهم و حساس‬ ‫نیســت‪ ،‬لذا بســیاری از پست ها و ســمت های مهم در شهرداری‬ ‫بندرعباس با بحران کارامدی مواجه هستند‪.‬رئیس کمیسیون عمران‬ ‫شورای اسالمی شهر بندرعباس گفت‪ :‬بالتکیفی نیروی انسانی مانعی‬ ‫در برابر انگیزه نیروی انسانی برای کارامدی است که این موضوع به‬ ‫انباشت مشــکالت و بحرانی نیروی انسانی در شهرداری بندرعباس‬ ‫ختم شده اســت‪.‬ابتین امیری گفت‪ :‬تبدیل نیروی انسانی در حوزه‬ ‫شهرداری امر پیچیده ای است و نیازمند مجوزهای متعدد است‪ ،‬اما‬ ‫در درصدد اتخاذ راهکارهای حقوقی و اداری هستیم که با اختیارات‬ ‫شورا بتوانیم اخذ مجوز از نهادهای باالدستی را برای تبدیل وضعیت‬ ‫نیروهای‪  ‬انسانی شهرداری تسهیل کنیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گلستان‪:‬بخش زیادی از اقدامات بخش اب باید اقدامات فرهنگی و اموزشی ‪ ‬باشد‬ ‫گرگان‪ -‬مدیرعامل شرکت اب منطقه ای گلستان در دیدار با سرپرست و اعضای تحریریه هفته نامه گلستان مهر اظهار کرد‪ :‬شرکت اب منطقه ای گلستان شرکتی‬ ‫اســت فنی که اقدامات فنی و اجرایی متعددی را در طول ســال به کمک همکاران متخصص‪ ،‬مشــاوران و پیمانکاران استانی و یا کشوری انجام می دهد اما در کنار‬ ‫اقدامات فنی اعتقاد ما بر این اســت که باید بخش زیادی از تالش ما در بخش های فرهنگی مســائل ابی باشــد تا بتوانیم هم بهره وری و هم بهینه سازی مصرف را‬ ‫در جامعه تبیین نمائیم‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شــرکت اب منطقه ای گلســتان‪« ،‬سید محسن حســینی» در این دیدار با تشکر از رسانه گلستان مهر در توجه به رصد‬ ‫موضوعات مختلف استان و توجه ویژه به بخش اب اظهار کرد‪:‬گلستان تقریبا ‪2‬و ‪ 3‬دهم جمعیت کشور و یک و هفت دهم اب کشور را داراست و نسبت به متوسط‬ ‫کشور اب کمتری در اختیار دارد ‪ .‬در استان گلستان با همین اب موجود به همراه اراضی دیم و تصفیه پساب هامی توان غذای بیش از ‪ 4‬میلیون نفر را تامین کرد‬ ‫در حالیکه جمعیت ما هنوز به ‪ 2‬میلیون نفر نرسیده است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مثال در بحث بهره وری از اب ‪ ،‬اینکه به ازای هر متر مکعب اب چه مقدار محصول خشک باید تولید شود ‪ ،‬در استان باید به ان بیشتر توجه شود‪  .‬یا‬ ‫نقش بانوان خانه دار در صرفه جویی اب کشاورزی به این معناست اگر یک زن خانه دار بداند برای هر رژیم غذایی شامل سبزیجات یا گوشت ها یا غالت چه مقدار‬ ‫اب مصرف شده است و بر اساس مصرف اب کمتر یک رژیم غذایی مناسب را طراحی نماید او نیز می تواند در صرفه جویی اب بخش کشاورزی نقش داشته باشد‪.‬‬ ‫حســینی بیان کرد‪ :‬اســتان گلســتان بیان کرد‪ :‬بخش زیادی از اقدامات ما باید فرهنگی باشد و ما می توانیم با طرح موضوع های فنی از رسانه ها مدد بطلبیم که به‬ ‫کمک ما بیایند و ما ضمن تولید محتوی مناسب و فنی ‪ ‬موضوعات مختلف را با مدد رسانه ها در بخش اب را برای جامعه تبیین نمائیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کنترل ومدیریت ســیالب مولفه های گوناگونی مانند‪ ،‬الیروبی رودخانه ها‪ ،‬عملیات ابخیزداری در باالدست در جنگل ها ‪ ،‬مدیریت اراضی شیبدار کوهپایه‬ ‫ها‪ ،‬احداث پل های مناســب و اســتاندارد‪ ،‬عملیات مهندســی رودخانه ها در بخش های مختلف‪ ،‬اموزش های عمومی برای عموم جامعه‪ ،‬تسریع در ساخت سدهای‬ ‫استان و کاهش رواناب شهری و ‪ ...‬دارد که نیازمند است همه استان و نهادهای مسئول با هم افزایی مسائل را مرتفع نمایند‪.‬‬ ‫حســینی در بخش برنامه های اینده مهار اب این شــرکت گفت‪ 20  :‬هزار حلقه چاه کشاورزی مجاز در استان داریم و حدود ‪ 15‬هزار حلقه چاه غیر مجاز که میزان‬ ‫مصرف ان ها ‪ 13‬درصد اب استان است ‪،‬چون چاه های ضعیف وکم عمق هستند‪.‬‬ ‫مسئول بهداشت صنعتی پاالیشگاه گاز ایالم خبر داد؛کاهش چشمگیر امار ابتال به کرونا در ماه های اخیر در پاالیش گاز ایالم‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگارراه مردم ‪-‬مســئول بهداشــت صنعتی شرکت پاالیش گاز ایالم گفت‪ :‬با اقدامات پیشــگیرانه و فرهنگ سازی صحیح و رعایت پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫خوشبختانه میزان ابتال به کرونا ویروس در این پاالیشگاه کاهش چشمگیری یافته است‪.‬‬ ‫فرهاد امیدی پور اظهار داشت ‪ :‬تشکیل جلسات متعدد کمیته راهبردی سالمت برای اجرایی شدن پروتکل های ابالغی و فرهنگ سازی‪ ،‬انجام تب سنجی و سنجش‬ ‫سطح اکسیژن خون روزانه همکاران و مبادی ورودی به پاالیشگاه برای مراجعین خارج از شرکت‪ ،‬بیمار یابی و انجام تست کرونا با هماهنگی و همکاری دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬محدود کردن حضور همکاران با بیماری زمینه ای و یا نقص سیستم ایمنی در محل کار‪ ،‬گند زدایی و ضد عفونی سرویس های ایاب ذهاب و محیط کار‪ ،‬و‬ ‫دستورالعمل های ویژه برای فعالیت های عملیاتی‪ ،‬برخی از اقدامات این شرکت در راستای مبارزه با بیماری کرونا بوده است‪.‬‬ ‫وی به تامین تجهیزات و اقالم بهداشتی مورد نیاز از جمله ماسک سه الیه پزشکی و مایع ضد عفونی دست و سطوح به کارکنان اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬توزیع پک‬ ‫های بهداشتی در چندین نوبت از ابتدای شیوع این بیماری تاکنون‪ ،‬جمع اوری دستگاههای ثبت اثرانگشت و جایگزین نمودن سیستم چهره نگار در مبادی ورودی به‬ ‫پاالیشگاه انجام شده است ‪.‬وی با اشاره به دیگر اقدامات این شرکت افزود‪ :‬نصب پوستر و پمفلت های اموزشی و هشداری‪ ،‬مدیریت پسماندهای کووید ‪ ۱۹‬و ارسال‬ ‫گزارشات هفتگی در خصوص پیشگیری از کرونا ویروس به مرکز بهداشت استان و استانداری و بهداشت شرکت ملی گاز از دیگر اقدامات برای پیشگیری از شیوع این‬ ‫بیماری بوده اســت‪.‬امیدی یاداور شــد‪ :‬فرایند ضدعفونی نمودن محوطه های عمومی‪ ،‬ضد عفونی و گند زدایی مستمر محل طبخ غذا‪ ،‬تعطیلی رستوران شرکت‪ ،‬الزام‬ ‫به ثبت نام کلیه همکاران در سامانه های غربالگری وزارت بهداشت و وزارت نفت برای فعالیت کاری در محیط کار‪ ،‬نصب اپلیکیشن ماسک جهت قرنطینه هوشمند‪،‬‬ ‫از دیگر اقدامات صورت پذیرفته در راستای پیشگیری از شیوع بیماری کووید ‪ ۱۹‬بوده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪8‬‬ ‫شعارما‪ :‬همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 6‬رجب ‪1442‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 30‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 18‬فوریه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4126‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪:‬عارفواحدناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم (‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫بیانیه ساترا در واکنش به اظهارات اخیر وزیر ارتباطات‬ ‫ســاترا در واکنش به اظهار بی اطالعی وزیر ارتباطات نسبت به تخلفات‬ ‫ترافیک اپراتورهای همراه در رسانه های صوت و تصویر فراگیر بیانیه ای‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای‬ ‫مجازی (ســاترا) اعالم کرد‪« ،‬پیرو اظهارنظر وزیر ارتباطات درباره ورود‬ ‫ساترا به محاســبه غیرقانونی هزینه ترافیک رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر توسط اپراتورهای همراه به اطالع می رساند‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ضمن اســتقبال از ورود دیرهنگام وزیر محترم ارتباطات به موضوع‬ ‫تخلفات ترافیکی اپراتورها‪ ،‬ورود ســاترا به این حوزه بر اساس شکایات‬ ‫متعدد کاربران برخی از رسانه های صوت و تصویر فراگیر به این سازمان‬ ‫مبنی بر محاســبه غیرقانونی هزینه ترافیک بین الملل در رســانه های‬ ‫داخلی بوده است و ساترا به عنوان تنظیم گر رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر‪ ،‬احقاق حقوق کاربران این رسانه ها را جزو مسئولیت ذاتی خود‬ ‫می داند‪ .‬بدیهی اســت همانطور که بارهــا در نامه ها و بیانیه های قبلی‬ ‫ســاترا اعالم شده اســت‪ ،‬حوزه ورود قانونی این سازمان به رسانه های‬ ‫صــوت و تصویر فراگیر محدود می شــود و اصل این تخلف در ســمت‬ ‫اپراتورها اتفاق افتاده اســت که همین مسئولیت قانونی علت ارجاع و‬ ‫نامه نگاری ساترا با وزیر محترم و ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات‬ ‫رادیویی است‪.‬‬ ‫راز مرگ فرعون مصری مشخص شد‬ ‫‪ .۲‬پس از نامه نگاری معاونت تنظیم بازار و توســعه کسب و کار ساترا‬ ‫با ســازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و عدم‬ ‫دریافت این موضوع‪ ،‬در جلسه مرکز ملی فضای مجازی مورخ ‪ ۲۰‬بهمن‬ ‫‪ ۹۹‬کــه با حضور دبیر شــورای عالی فضای مجازی و رئیس ســازمان‬ ‫تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات برگزار شــده بود‪،‬‬ ‫به صورت مبســوط مطرح شــد ولی همچنان در انتظار ورود قاطع ان‬ ‫سازمان محترم و شاهد تداوم این تخلف از سوی اپراتورهای تلفن همراه‬ ‫و برداشت غیرقانونی هزینه از جیب کاربران رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر هستیم‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ساترا به منظور مستند کردن تخلفات برای پیگیری های بیشتر‪ ،‬اقدام‬ ‫به راه اندازی سامانه دریافت شکایات کاربران رسانه های صوت و تصویر‬ ‫فراگیر در خصوص محاســبه غیرقانونــی ترافیک انها کرد که تا کنون‬ ‫گزارش های واصله حاکی از گستردگی این تخلف و اکتساب هزینه های‬ ‫قابل توجه غیرقانونی توسط اپراتورهای تلفن همراه بوده است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬بــا توجه به اینکه پیگیری های ســاترا نشــان می دهد این شــیوه‬ ‫درامدزایــی اپراتورهای همراه حداقل به مدت دو ســال انجام شــده‪،‬‬ ‫همانگونه که پیش از این مطرح شد انتظار از وزارت محترم ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬پیگیری هر چه سریع تر این تخلف و عودت تمام مبالغ‬ ‫کسرشده از حساب کاربران به انهاست‪».‬‬ ‫سیاوش کامکار‪ :‬انگار در خانه برای خودمان ساز می زنیم!‬ ‫سیاوش کامکار‪ ،‬نوازنده سنتور‪ ،‬اهنگساز به پرسش هایی درباره برگزاری این‬ ‫دوره از جشنواره موســیقی فجر که به صورت مجازی برگزار می شود‪ ،‬پاسخ‬ ‫داد‪ .‬او معتقد اســت که در این شیوه برگزاری‪ ،‬انگار در خانه برای خودمان ساز‬ ‫می زنیم!‬ ‫این هنرمند پیشــتر هم در دوره های گذشــته به همراه گروه های مختلف در‬ ‫جشــنواره حضور داشته ولی گروه «ژاو» که او امسال در ان حضور دارد‪ ،‬برای‬ ‫نخستین بار در جشنواره شرکت کرده است‪.‬‬ ‫اجرای گروه «ژاو» در نخســتین روز از جشــنواره مجازی موسیقی فجر در‬ ‫دســترس مخاطبان قرار گرفت‪ ،‬در همین راستا با کامکار تماس گرفتیم تا با او‬ ‫درباره این دوره از جشنواره موسیقی فجر صحبتی داشته باشیم‪.‬‬ ‫کامکار به ایسنا گفت‪ :‬فضای امسال جشــنواره حس و حال خاصی برای ما به‬ ‫همراه نداشــت؛ چون به هر حال یک اجرا بود کــه ان را انجام دادیم و تنها‬ ‫می توان گفت بدتر بود نه بهتر‪ .‬البته نبود مخاطبان در ســالن باعث شده بود‬ ‫انرژی کمتری به ما منتقل شــود؛ زیرا طبیعتا اجرا در حضور مردم خیلی بهتر‬ ‫اســت‪.‬او در ادامه درباره پیش بینی خود از بازخورد مردم نسبت به اجرایی که‬ ‫در جشــنواره ارائه داده اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نوع موسیقی که ما اجرا می کنیم‪ ،‬عامه‬ ‫پسند نیست که انتظار بازخوردهای متفاوتی داشته باشیم؛ زیرا همان دسته از‬ ‫مخاطبانی که به تماشای اجراهای حضوری ما می نشستند‪ ،‬می توانند هرگاه که‬ ‫فرصتش را داشتند اجرای مان در جشنواره را نیز ببینند‪ .‬درواقع انتظا ِر داشتن‬ ‫بازخوردهای متفاوت نســبت به اجراهای از پیش ضبط شده‪ ،‬صرف گروه های‬ ‫پاپ است و برای ما تنها به این صورت خواهد بود که چون کلیه اجراها رایگان‬ ‫است شاید کسانی که خرید بلیط برایشان سخت بوده این اجرا را ببینند‪.‬‬ ‫تیتر کرونای انگلیسی مانع نمایشگاه تهران نشد‬ ‫به رغم نگرانی ها و اعالم خطر درباره شیوع ویروس جهش یافته کرونا در کشور‪،‬‬ ‫مدیــرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشــگری می گوید‪ :‬نمایشــگاه بین المللی‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی تهران مجوز ستاد ملی کرونا را گرفته و قرار است از‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۸‬اسفندماه برگزار شود‪.‬‬ ‫شــرکت مادر تخصصی توســعه ایرانگردی و جهانگردی کــه مجری اصلی این‬ ‫نمایشگاه است حتی ‪ ۲۰‬درصد تخفیف به شرکت کنندگان صنایع دستی می دهد‬ ‫تا تعداد بیشتری در این نماشگاه حاضر شوند‪ .‬درباره شرکت کنندگان خارجی و‬ ‫بخش بین الملل اما هنوز جزئیات مشــخص نیست‪ ،‬با این که کمتر از یک هفته‬ ‫تا برپایی این نمایشــگاه مانده ولی ظاهرا مکاتبــات و دعوت از خارجی ها ادامه‬ ‫دارد‪ .‬فعاالن گردشگری هم نظرات متناقضی درباره حضور در این نمایشگاه نیمه‬ ‫مجازی و نیمه حضوری دارند‪ .‬برخی شــرکت های بزرگ گردشگری که هر سال‬ ‫برای فروش تــور خارجی و ویزا به این نمایشــگاه می امدند اکنون دچار تردید‬ ‫شــده اند‪ ،‬چون هم مرزها بسته است و تور خارجی مثل همیشه برگزار نمی شود‪،‬‬ ‫هم به اندازه هر ســال مخاطب ندارند‪ .‬این تردید دامن کسب و کارهای کوچک‬ ‫گردشــگری که یک سال پر زیان را پشت سر گذاشته اند و نسبت به شرایط سفر‬ ‫حتی در نوروز دچار ابهام هســتند‪ ،‬نیز گرفته است‪.‬با این وجود‪ ،‬محمد قاسمی‬ ‫معتقد اســت‪ :‬نمایشگاه امسال بستری مناسب برای تعامل میان عرضه کنندگان‬ ‫زنجیره تامین خدمات گردشــگری و محصوالت صنایع دستی و مصرف کنندگان‬ ‫این خدمات و محصوالت است که برای رونق کسب و کارهای مربوطه و اشتغال‬ ‫حاصل از ان بویژه در دوران رکود کرونایی برگزار می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع‬ ‫دستی به ایسنا گفت‪ :‬هدف اصلی این نمایشگاه ترویج سفرهای مسووالنه و ایمن‬ ‫در قالب تورهای برنامه ریزی شده و تحت نظارت های بهداشتی به جای سفرهای‬ ‫بی برنامه و غیر ایمن در دوران همزیستی با کرونا است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬طبق برنامه ریزی انجام شــده‪ ،‬نمایشگاه امسال به صورت «استان‬ ‫محور» برگزار و تمام ظرفیت های گردشــگری و صنایع دســتی هر اســتان در‬ ‫غرفه هــای متمرکز با حضور دفاترخدمات گردشــگری‪ ،‬هتل هــا‪ ،‬اقامتگاه­های‬ ‫بوم گردی و سایر عرضه کنندگان خدمات گردشگری به نمایش گذاشته می شود‪.‬‬ ‫هدف از این کار معرفی اســتان ها و مناطق کمتر شناخته شده در کنار استان ها‬ ‫و مقاصد سنتی و بیشتر شناخته شده است‪.‬‬ ‫محققــان می گویند شــواهد جدید نشــان می دهد‬ ‫فرعون مصری که با نام تائو دوم شــناخته می شود‬ ‫در میدان نبرد کشته شده است‪.‬‬ ‫به نقــل از الیوســاینس‪ ،‬نتایج تحقیقــات جدید‬ ‫بــر مومیایی ایــن فرعــون مصری (به انگلیســی‪:‬‬ ‫‪ ،)Seqenenre Tao II‬وجــود زخم هایــی در‬ ‫صورت مومیایی را اشکار کرده است‪ .‬به نظر می رسد‬ ‫کسانی که جســد این فرعون را مومیایی می کردند‬ ‫تالش کرده اند این جراحات را پنهان کنند‪.‬‬ ‫ک‬ ‫با توجه به جراحاتی که در پیشانی‪ ،‬گونه ها و نزدی ‬ ‫چشم های این مومیایی وجود دارد و با توجه به زخم‬ ‫خنجر که در بخش پایینــی جمجمه او وجود دارد‬ ‫به نظر می رســد این فرعون از تمامی زاویه ها توسط‬ ‫مهاجمان محاصره شده بوده است‪.‬‬ ‫کارشــناس اصلی این تحقیق در بیانیه ای نوشــت‪:‬‬ ‫«نتایج بررســی نشــان می دهد این فرعون در کنار‬ ‫ســربازانش در خط مقدم حضور داشته و جانش را‬ ‫برای ازادی مصر به خطر انداخته است‪».‬‬ ‫ســال ها پیش باستان شناســان از وجــود چندین‬ ‫جراحت بر روی این مومیایی مطلع شــده بودند اما‬ ‫تحقیقات جدید جراحات جدیدی را اشکار کرده که‬ ‫پیش تر از نظرها پنهان مانده بود و بر اســاس همین‬ ‫جراحات جدید می توان نتیجه گرفت که این فرعون‬ ‫در میدان نبرد کشته شده است‪.‬‬ ‫«تائــو دوم» در فاصلــه بیــن ‪ ۱۵۵۸‬پیــش از‬ ‫میــاد تــا ‪ ۱۵۵۳‬پیــش از میالد بــر جنوب مصر‬ ‫حکمفرمایی می کرد؛ دوره ای که در ان مصر توسط‬ ‫«هیکسوس» ها اشغال شده بود‪.‬‬ ‫با این که به نظر می رســد این فرعون در میدان نبرد‬ ‫جانش را از دست داده است اما در نهایت نوادگان او‬ ‫در جنگ با «هیسکوس»ها پیروز شدند‪.‬‬ ‫از کامکار سوال کردیم که بهتر نبود تا انجا که ممکن بود با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬جشنواره را همانند جشنواره فیلم و تئاتر حضوری برگزار می کردند؟‬ ‫پاسخ داد‪ :‬همانطور که گفتم‪ ،‬نبود تماشاچی در سالن لطف را از اجرا می گیرد؛‬ ‫زیرا با انرژی که از تماشــاچی می گیریم کارمان را با عشــق بیشتری انجام‬ ‫می دهیم‪ .‬به خصوص هنرمندانی که همانند خود من در شــهرها و کشورهای‬ ‫مختلف به روی صحنه رفته ایم و همیشــه برایمان حائز اهمیت بوده که در هر‬ ‫شهری چه انرژی از تماشاچی می گیریم ولی این امکان در اجرای انالین وجود‬ ‫ندارد؛ کما اینکه این اجراها حتی انالین هم نیســتند و بیشتر انگار در خانه‬ ‫نشسته و برای خودمان ساز می زنیم‪.‬‬ ‫این اهنگساز درباره اینکه ایا بهتر نبود جشنواره به سال اینده موکول می شد؟‬ ‫گفت‪ :‬برگزاری جشنواره موسیقی فجر به خصوص در این شرایط جنبه حمایتی‬ ‫از هنرمندان دارد و همین که برگزار کرده اند کافی است‪.‬‬ ‫او در پایان درباره شرایطکاری خود با اغاز کرونا گفت‪ :‬خیلی از برنامه هایم لغو‬ ‫شد‪ ،‬بسیاری از سفرهای خارجی ام را از دست دادم و قرار بود در فستیوال های‬ ‫خیلی خوبی شــرکت کنم که همه انها نیز لغو شدند؛ البته تا حدی سعی کردم‬ ‫که به صورت انالین برنامه هایم را پیش ببرم‪.‬‬ ‫رامین بحرانی نامزد جایزه انجمن نویسندگان امریکا شد‬ ‫رامین بحرانی ســینماگر ایرانی‪-‬امریکایی نامزد جایزه بهترین فیلمنامه‬ ‫اقتباسی از جوایز ساالنه انجمن نویسندگان امریکا شد‪.‬‬ ‫به نقل از ورایتی‪ ،‬فهرست نامزدهای جوایز انجمن نویسندگان (فیلمنامه‬ ‫نویســان) امریکا منتشر شد و رامین بحرانی برای نگارش فیلمنامه «ببر‬ ‫سفید» در شاخه بهترین فیلمنامه اقتباسی نامزد کسب جایزه شده است‪.‬‬ ‫فیلم «ببر سفید» ژانویه امســال از سوی سامانه نتفلیکس منتشر شد و‬ ‫داستان ان درباره یک راننده فقیر هندی است که طی سفر باید با هوش‬ ‫و زیرکی برای ازادی از رعیتی اربابان ثروتمندش استفاده کند‪.‬‬ ‫بحرانی فیلمنامه «ببر سفید» را بر اساس کتابی با همین نام از «اراویند‬ ‫ادیگا» نویسنده هندی اقتباس کرده که در سال ‪ ۲۰۰۸‬با این رمان برنده‬ ‫جایزه معتبر ادبی بوکر شد‪.‬‬ ‫در بخش بهترین فیلمنامه اقتباســی جوایز انجمن نویســندگان امریکا‬ ‫عالوه بر فیلم «ببر ســفید»‪،‬فیلمنامه های «بــورات ‪« ،»۲‬ما رینی بلک‬ ‫باتم»‪« ،‬اخبار جهان» و «یک شب در میامی» نامزد کسب جایزه هستند‬ ‫و در شــاخه بهترین فیلمنامه اصلی هم «یهودا و مســیح سیاه»‪« ،‬پالم‬ ‫اســپرینگز»‪« ،‬زن جوان خوش اتیه»‪« ،‬صدای متال» و «دادگاه شیکاکو‬ ‫‪ »۷‬برای کسب جایزه رقابت خواهند کرد‪.‬‬ ‫«جنگ برای دموکراســی»‪« ،‬مخالف»‪« ،‬هرب الپــرت»‪« ،‬پنگوئن های‬ ‫قرمز» و «کامــا تحت کنترل» نیز نامزدهای شــاخه بهترین فیملنامه‬ ‫مستند هســتند‪ .‬برخی از مهم ترین فیلم های سال واجد شرایط رقابت‬ ‫در جوایز انجمن نویســندگان امریکا نشدند که از مهم ترین انها میتوان‬ ‫به فیلــم « َمنک» (دیوید فینچر)‪« ،‬ســرزمین اواره هــا» (کلوئی ژائو)‪،‬‬ ‫«انومیت» (فرانســیس لی)‪« ،‬میناری» (لی ایســاک چانگ)‪ ،‬انیمیشن‬ ‫«روح» (پیتــر داکتر)‪« ،‬زندگی پیــش رو» (ادواردو پونتــی) و «تاریخ‬ ‫شخصی دیوید کاپرفیلد» (سایمون بلک ِول و ارماندو یانوچی) اشاره کرد‪.‬‬ ‫فهرســت برندگان هفتاد وسومین دوره جوایز انجمن نویسندگان امریکا‬ ‫برای تجلیل از برترین نویسندگان در فیلم‪ ،‬تلویزیون‪ ،‬رادیو و رسانه های‬ ‫جدید‪ ،‬روز ‪ ۲۱‬مارس (اول فروردین) برگزار می شود‪.‬‬ ‫اما و اگرهای اکران نوروزی و نگرانی از تکرار یک تجربه‬ ‫جشن پیروزی در دل دشمن‬ ‫پیش از امدن ســربازان بعثی به داخل اردوگاه‪ ،‬همگی مان لباس های نو پوشیده‬ ‫بودیم؛ ابتدا داخل اتاقمان با هم روبوسی کردیم و تبریک گفتیم؛ بعد از ان دسته‬ ‫ِ‬ ‫مثل عید دیدنی بود‪.‬‬ ‫دسته می رفتیم‬ ‫سمت اتاق های دیگر‪ .‬درست ِ‬ ‫نوراحمــد بجدی گزیک از ازادگان دوران دفاع مقدس روایت می کند‪ :‬از دو ماه‬ ‫پیش از ســالروز پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬بچه ها با هم قرار گذاشته بودند‪ ،‬سالروز‬ ‫پیروزی انقالب اسالمی را در کشور دشمن و با امکانات کم جشن بگیرند‪.‬‬ ‫بعثی ها حدود ســه ماه قبــل به هر کدام از بچه ها یک دســت لباس کار تقریباً‬ ‫رنگی می دادند‪ .‬لباس ها را برای ‪۲۲‬بهمن‪ ،‬ان طور که طراحی کرده بودیم‪ ،‬اماده‬ ‫می کردیــم‪ .‬بچه ها به کمک یکدیگر لباس ها را اندازه گیری می کردند‪ .‬برای اینکه‬ ‫لباس ها صاف باشــد‪ ،‬هر یک از ما لباس مان را پــس از اندازه گرفتن‪ ،‬زیر پتو یا‬ ‫تشک پهن می کردیم و رویش می خوابیدیم تا لباس ها اتو بخورد‪.‬‬ ‫بچه هــا خمیر نان های نپختــه و دور ریختنی اتاق ها را جمــع اوری می کردند‪.‬‬ ‫خمیرها پس از خشک شدن‪ ،‬پودر می شد و اماده پخت شیرینی‪.‬‬ ‫پایان دهه فجر و روز ‪ ۲۲‬بهمن بود‪ .‬پیش از امدن سربازان بعثی به داخل اردوگاه‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫همگی مان لباس های نو پوشیده بودیم‪ .‬ابتدا داخل اتاق مان با هم روبوسی کردیم‬ ‫ِ‬ ‫سمت اتاق های دیگر‪ .‬درست‬ ‫و تبریک گفتیم؛ بعد از ان دســته دسته می رفتیم‬ ‫مثل عید دیدنی بود‪ .‬خوشحالی و شور و شعف‪ ،‬همه جای اردوگاه را برداشته بود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ســربازان بعثی وقتی وضع اردوگاه را این چنین دیدند‪ ،‬طاقت نیاوردند و فورا ً به‬ ‫ی با تعدادی از ســربازانش‬ ‫فرمانده اطالع دادند‪ .‬بعد از چند دقیقه‪ ،‬فرمانده عراق ‬ ‫ی و شربت معمولی را دیدند‬ ‫ُسنده به دست وارد اردوگاه شدند‪ .‬وقتی حلوا‪ ،‬شیرین ‬ ‫با تعجب پرســیدند‪« :‬شما این شیرینی ها را از کجا اورده اید؟ اص ً‬ ‫ال در کشور ما و‬ ‫در چنگ ما جشــن گرفتید و شادی می کنید؟» سپس فورا ً به سربازانش دستور‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫داد هر چه زودتر اسرا را به اتاق های خودشان بفرستند‪.‬‬ ‫سوت سرباز عراقی به صدا درامد اما برادران با خونسردی و بی اعتنایی به صدای‬ ‫ســوت قدم می زدند و برنامه خود را دنبال می کردنــد! فرمانده عراقی چون این‬ ‫وضع را دید به ســربازانش دستور داد که اسرا را با زدن ُسنده و نبشی به داخل‬ ‫مثل باروت منفجر شدند و شعار «مرگ‬ ‫اتاق ها بفرستند‪ .‬با برخورد دشمن‪ ،‬بچه ها ِ‬ ‫بر صدام» اردوگاه را به انفجار کشاند‪.‬‬ ‫در اتاق ها سه شبانه روز بسته شد‪ .‬فرمانده دستور داد اب و غذا داخل اتاق ها برده‬ ‫نشــود‪ .‬بعد از سه شبانه روز‪ ،‬درها باز شد و بچه ها با روحیه ای قوی و محکم تر از‬ ‫قبل‪ ،‬امدند بیرون‪.‬‬ ‫در حالی که نام چند فیلم به عنوان گزینه های اکران نوروزی مطرح است‪ ،‬برخی‬ ‫پخش کننده هــای این فیلم ها تاکید دارند که هنوز به طور قطعی خبری از اکران‬ ‫نوروزی نیست جرا که حمایت های الزم برای کسب رضایت صاحبان فیلم ها باید‬ ‫تامین شــود‪ .‬فیلم «بی همه چیز» یکی از اثار پرمخاطب جشنواره فجر امسال از‬ ‫اولیــن فیلم هایی بود که نامش برای اکران در نوروز از ســوی پخش کننده اش ‪-‬‬ ‫علی سرتیپی‪ ،‬مدیر پخش فیلمیران ‪ -‬اعالم شد‪.‬‬ ‫همچنین ســعید خانی که فیلم «دینامیت» را اماده اکران دارد نیز گفته بود در‬ ‫صورتی برای اکران نوروز اماده می شود که شرایط ویژه ای برای حمایت از فیلم ها‬ ‫وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫براین اساس شــورای صنفی نمایش هم در جلسه اخیر خود از تدوین ایین نامه‬ ‫اکران سال ‪ 1400‬خبر داد و اعالم شد تا کنون چهار فیلم متقاضی اکران نوروزی‬ ‫هســتند و به نظر می رســد این فیلم ها «بی همه چیــز» و «دینامیت»‪« ،‬چپ‬ ‫راست» و «درخت گردو» باشند‪.‬‬ ‫اما پخش کننده های بعضی از این فیلم ها تاکید می کنند که با وجود شرایط فعلی‬ ‫و حمایت هایی که تاکنون بوده امکان اکران اثارشان وجود ندارد‪.‬‬ ‫در این باره امیرحســین حیدری ‪ -‬مدیر دفتر پخش نمایش گستران ‪ -‬می گوید‪:‬‬ ‫فیلم هایی که اسامی شــان به عنوان فیلم های اکران نوروزی مطرح شده درست‬ ‫نیستند چون همه چیز فعال در حد یک پیشنهاد بوده است‪ .‬ما اخیرا در جلسه ای‬ ‫بررسی کردیم که اگر بخواهیم اکران نوروزی خوبی داشته باشیم‪ ،‬باید شرایط ان‬ ‫مهیا شود‪ .‬این شرایط خاص باید طی جلساتی بررسی شوند تا پخش کننده ها بر‬ ‫همان اساس صاحبان فیلم ها را برای اکران اثار شان در نوروز ‪ ۱۴۰۰‬راضی کنند‪.‬‬ ‫او اضافه می کند‪ :‬ما می خواهیم فرمولی را برای اکران طراحی کنیم و این کار به‬ ‫یک سری مذاکره احتیاج دارد و باید در روزهای اینده با شورای صنفی نمایش‪،‬‬ ‫انجمن سینماداران و همین طور با مدیران سازمان سینمایی جلسه داشته باشیم‬ ‫تا ببینیم شــرایط را چطور می توان پیش برد که اگر ســتاد کرونا اجازه اکران‬ ‫نوروزی بدهد و ســینماها در ان مقطع پابرجا باشــند فیلم های خوبی را نمایش‬ ‫دهیم‪ .‬وی خاطرنشان کرد ‪ :‬انچه ما به دنبال ان هستیم تا اماده کنیم و پیشنهاد‬ ‫بدهیــم ‪ ،‬مغایرتی با ایین نامه اکــران ندارد ولی معتقدیم باید شــرایط ویژه با‬ ‫ضمانت اجرایی برای اکران نوروزی در نظر گرفته شــود‪ .‬تالش ما پخش کننده ها‬ ‫این اســت که به ســازمان ســینمایی کمک کنیم تا با ایجاد شرایطی‪ ،‬صاحبان‬ ‫فیلم ها به اکران ترغیب شوند و به این ترتیب باری از روی دوش سینما برداریم‪.‬‬ ‫در این باره سعید خانی ‪ -‬مدیر دفتر پخش صبا ‪ -‬هم به ایسنا می گوید‪ :‬چند روز‬ ‫قبل جلســه ای با نماینده سینمادارها و شورای مرکزی پخش کننده ها داشتیم و‬ ‫در انجا تاکید شد که با انچه شورای صنفی نمایش به عنوان «حمایت» از اکران‬ ‫مطرح می کند نمی تــوان کاری انجام داد چون ایــن حمایت ها ضمانت اجرایی‬ ‫ندارند‪ .‬پس بهتر است ســینمادارها و پخش کننده ها راهکاری را در نظر بگیرند‬ ‫تا فیلم های خوب اکران شــوند‪.‬او با بیان اینکه مواردی را برای سینماها در نظر‬ ‫داریم از جمله اینکه شــرایط برای تغییر سانســهای سینماها فراهم شود تا مثال‬ ‫اخرین ســاعت ‪ ۱۸‬نباشــد‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬با تصمیماتی که االن شورای صنفی‬ ‫اعالم می کند و مث ً‬ ‫ال گفته می شــود فیلم هــای متقاضی اکران نوروز‪ ،‬کف فروش‬ ‫سه هفته اول ان ها محاسبه نمی شود نمی توان کار را پیش برد چون این ها برای‬ ‫شــرایط عادی مناسب است و در اوضاع فعلی صاحبان اثار را برای اکران ترغیب‬ ‫نمی کند‪ .‬باید چاره ای کنیم تا صاحب فیلم ها تاوان ندهند و انچه بر ســر «شنای‬ ‫پروانه» و «خوب‪ ،‬بد‪ ،‬جلف» امد‪ ،‬تکرار نشود‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4249

روزنامه راه مردم 4249

شماره : 4249
تاریخ : 1400/05/06
روزنامه راه مردم 4248

روزنامه راه مردم 4248

شماره : 4248
تاریخ : 1400/05/05
روزنامه راه مردم 4247

روزنامه راه مردم 4247

شماره : 4247
تاریخ : 1400/05/04
روزنامه راه مردم 4246

روزنامه راه مردم 4246

شماره : 4246
تاریخ : 1400/05/03
روزنامه راه مردم 4245

روزنامه راه مردم 4245

شماره : 4245
تاریخ : 1400/05/01
روزنامه راه مردم 4244

روزنامه راه مردم 4244

شماره : 4244
تاریخ : 1400/04/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!