روزنامه راه مردم شماره 4104 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4104

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4104

روزنامه راه مردم شماره 4104

‫سرمایه گذاریدر‬ ‫بیت کوین سود اور یا‬ ‫پر نوسان و غی ‬ ‫ر قانونی؟ ‪1‬‬ ‫غائله مسکن های‪ ،‬بی مهر‬ ‫‪ 2‬امسال تمام می شود؟ شاید!‬ ‫شاید از ابتدا که کلنگ پروژه مسکن مهر به زمین زده شد کمتر کسی فکرش را می کرد‬ ‫که این طرح ‪ ۱۴‬سال طول بکشد؛ اما اینگونه شد‪...‬‬ ‫خبرهای داغ نادران از بودحه‪۱۴۰۰‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یارانه‪۲۰‬میلیوننفر‪۲‬برابرمی شود‬ ‫بهفاقدینخودرو‪۱۵‬لیتربنزینمجــانیمی دهیم‬ ‫‪2‬‬ ‫هـوادرتهـران‬ ‫جـانمی گیرد!‬ ‫ی شهر تهران‪ ،‬ساالنه در این کالنشهر‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق با اعالم اینکه صادرات نفت ایران روزانه ‪ ۹۰۰‬هزار بشکه شد‪ ،‬به گفته عضو شورا ‬ ‫گفت‪ :‬درامد نفتی بودجه سال اینده را ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد تومان ‪...‬‬ ‫حدود چهار هزار نفر بر اثر الودگی هوا ‪...‬‬ ‫عضوکمیسیونتلفیقگفت‪:‬‬ ‫دولت از جیب مردم تفریق‬ ‫و در جیب خود جمع کرد!‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬دولتمردان از جیب مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود جمع کردند‪ ،‬حاال‬ ‫مجلس می خواهد از جیب رانت خواران تفریق کند و در جیب مردم جمع کند‪ ،‬شاید جمع و تفریق دولت و‬ ‫مجلس با هم فرق داشته باشد‪ .‬نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بطورکلی‬ ‫مجلس در بحث قیمت ارز ورودی نداشته است‪.‬احمد امیرابادی فراهانی افزود‪ :‬نرخ تسعیر ارز در مجلس تعیین‬ ‫می شــود و بر اســاس ان دالر یا یورو تبدیل به ریال شده تا در بودجه به هزینه تبدیل شود‪.‬وی اظهارداشت‪:‬‬ ‫دولت در الیحه بودجه سال اینده فروش روزانه دو میلیون و ‪ 300‬هزار بشکه نفت پیش بینی کرده بود که در‬ ‫کمیسیون تلفیق این عدد به یک میلیون و ‪ 500‬هزار بشکه در روز کاهش یافت و در ضمن نرخ تسعیر هم ‪17‬‬ ‫هزار و ‪ 500‬تومان تعیین شد‪.‬عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این ‪ 17‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫نرخ ارز نیست بلکه نرخ تسعیر است‪.‬وی افزود‪ :‬نرخ ارز را بازار تعیین می کند و خود دولت هم پیشنهاد داده‬ ‫این نرخ بر اساس قیمت بازار باشد‪.‬امیرابادی فراهانی بیان داشت‪ :‬بانک مرکزی بنا بر تصمیم کمیسیون تلفیق‬ ‫مکلف است ارز (دالر و یورو) را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش برساند‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود‬ ‫بــه موضوع ارز چهار هزار و ‪ 200‬تومانی اشــاره کرد و گفت‪ :‬تاکنون به میــزان قابل توجهی ارز چهار هزار‪...‬‬ ‫ســرمایه گذاران بسیاری در کشور با ریزش شاخص بورس و کاهش قیمت ارز‪ ،‬به بازار‬ ‫ارزهای دیجیتال روی اورده اند که البته این بازار نیز بدون‪...‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫برای فدا شدن امده ایم نه چسبیدن به صندلی‬ ‫اغازمصرفواکسن‬ ‫ایرانی کرونا از بهار ‪6 ۱۴۰۰‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه حق داریم به اندک رعایت‬ ‫نکنندگان بگوییم بس است بی خیالی و بی توجهی‪ ،‬اظهار‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4104‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫با افزایشنارضایتی ها از مدیریت دولتی بازارسرمایه؛‬ ‫ایا بورس از دولت جدا می شود؟‬ ‫با توجه به طرح هایی که طی ماه های گذشته توسط مجلس مطرح شده این بار خبرها حاکی از طرحی با نام «جدایی کامل بورس از دولت» است‪ .‬در هفته ای که گذشت تصمیماتی در رابطه با بازار سرمایه گرفته شد که یکی از این‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تصمیمات مربوط به جدایی بورس از دولت بود‪ ،‬به همین منظور می توان به صحبت های موسوی الرگانی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد‪ :‬متوسط زیان سهامداران در بورس‪...‬‬ ‫مدیر کارخانه اذرکامان مطلوب در گفت و گو با راه مردم انالین خبر داد؛‬ ‫سرمایهگذاریدربخشهایتولید‬ ‫و کارافرینی ســخت شده است‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چراغ قرمز کمبود ذخایز خونی در کشور‬ ‫شگردجدیددولت‬ ‫برای اخذ فوری عوارض ازادراه‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از برقراری سیستمی‬ ‫جدید برای اخذ عوارض ازادراهی خبر داد‪ .‬خیراله‬ ‫خادمی گفت‪ :‬در این روش برای خودرو هایی که‬ ‫از ازادراه ها استفاده می کنند برچسب هوشمندی‬ ‫تهیه شــده تا هنگام عبور از دوربین های پالک‬ ‫خوان‪ ،‬عوارض مورد نظر از کیف پول ان ها کسر‬ ‫شــود‪.‬وی افزود‪ :‬این مدل در ازادراه غدیربصورت‬ ‫ازمایشی اجراشده است و اگر جواب بدهد در دیگر‬ ‫ازادراه ها نیز ان را اجرا خواهیم کرد‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫کرونااهداکنندگانخونراهمخانهنشینکرد‬ ‫کاهــش محســوس میــزان مراجعه مــردم به‬ ‫مراکز انتقال خون برای تامیــن خون مورد نیاز‬ ‫بیمارستان های تهران چالش برانگیز شده است‪.‬‬ ‫خــون و فراورده های خونی مــاده حیاتی برای‬ ‫تمام افراد به ویژه بیماران در همه ایام محســوب‬ ‫می شود و خوشبختانه در کشورمان این ماده به‬ ‫صورت رایگان در اختیار بیماران قرار گرفته است؛‬ ‫اما ســنت اهدای خون هم مثل بسیاری دیگر از‬ ‫سنت ها و برنامه های‪...‬‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫مدیر کارخانه اذرکامان مطلوب در گفت و گو با راه مردم انالین خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاری در بخش های تولید و کارافرینی سخت شده است‬ ‫راه مــردم انالین‪ :‬ســرمایه گذاری در بخش ارد‪ ،‬روغن از بازار ازاد گرفته تا ضرورت داشتن‬ ‫تولید بــه دلیل ســوددهی پاییــن و عدم کارت بازرگانی به همراه نقدینگی باال از دیگر‬ ‫بازگشت ســود مورد انتظار در مقایسه با تورم موارد تهدید کننده این صنعت به شمار می اید‪.‬‬ ‫و ســختی های تهیه مواد اولیه در ایران فاقد‬ ‫توجیه اقتصادی است‪.‬‬ ‫محمد هــادی مومنی مدیر و در صــورت حمایــت جــدی نهادهــای‬ ‫اقــای مهندس‬ ‫ســهامدار کارخانه اذرکامــان مطلوب که در زیر مجموعــه دولتی‪ ،‬می توان شــاهد‬ ‫زمینه تولید ویفر‪ ،‬میشکا‪ ،‬دراژه و نان بستنی ارتقــاء ســطح تولیــد و اشــتغال بــود‬ ‫که از واحدهای تولید کننده شیرینی وشکالت‬ ‫میباشــند در گفت وگو با خبرنگار ما با اعالم‬ ‫مطلب فوق به مشــکالت پیش روی واحدهای مومنــی همچنین به ضــرورت حمایت دولت‬ ‫تولیدی به ویژه فعاالن حوزه صنعت شــکالت از واحدهای تولیــدی و کارافرین تاکید کرد‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬از تهیه مواد اولیه شامل شکر‪ ،‬و گفت‪:‬این کارخانه فعالیت خود را در ســال‬ ‫‪ 73‬با ‪ 60‬پرســنل اغاز کرد‪ ،‬امــروز با ‪ 30‬نفر‬ ‫به فعالیت خود ادامــه داده وناچار به تعدیل‬ ‫پرسنل خود شده اســت‪ .‬در صورت حمایت‬ ‫جدی نهادهای زیر مجموعه دولتی از شهرداری‬ ‫گرفته تا دارایی‪ ،‬مــواد اولیه و غیره می توان‬ ‫شــاهد ارتقاء ســطح تولید و اشتغال بود وی‬ ‫افزود تهیه مــواد اولیه از بــازار ازاد و تجار‬ ‫که خودشان قیمت ها را تعیین می کند یکی‬ ‫دیگر از مشکالت اخیر واحدهای تولیدی تبدیل‬ ‫شده و انها ناگزیر هستند به سود بسیار پایین‬ ‫در مقابل رشد لحظه ای قیمت ها تن بدهند این‬ ‫روند ادامه فعالیت در بازار رقابت را به شــدت‬ ‫با تنگنا مواجه می سازد‪.‬‬ صفحه 1 ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4104‬‬ ‫خبر‬ ‫عدم بازگشت ارز‪ ،‬صدرنشین پرونده های قاچاق‬ ‫در پرونده های متشــکله حاصل از اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در ســطح عرضه‪ ،‬بیشترین ارزش‬ ‫ریالی کاالهای قاچاق مکشــوفه به ترتیب مرتبط با عدم بازگشــت ارز حاصل از صادرات با بیش از دو‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬لوازم یدکی بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان و ســوخت ها و روغن های معدنی با‬ ‫‪ ۸۴۵‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫بر اســاس اطالعات منتشر شده از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در راستای‬ ‫اجرای طرح مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه‪ ،‬در اذرماه سال جاری ‪ ۴۶‬هزار و ‪ ۳۳۴‬مورد بازرسی از‬ ‫بنگاه های اقتصادی و صنفی انجام و ‪ ۷۷۲‬مورد تخلف شناسایی و برای ان ها پرونده تشکیل شده است‪.‬‬ ‫ارزش ریالی پرونده های تخلف مرتبط با کاالهای قاچاق مکشوفه‪ ،‬بالغ بر ‪ ۲۹۰۰‬میلیارد تومان بوده که‬ ‫به طور میانگین ارزش هر پرونده حدود ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان براورد می شود‪.‬‬ ‫همچنین در اذر ماه امسال استان تهران با ‪ ۷‬هزار و ‪ ۴۰۴‬مورد بازرسی و ‪ ۱۱۲‬مورد تشکیل پرونده و‬ ‫در نهایت اســتان کرمانشاه با بیش از ‪ ۲۷‬هزار میلیارد ریال کاالی قاچاق مکشوفه‪ ،‬بیشترین امار را در‬ ‫بین ‪ ۳۱‬استان کشور به خود اختصاص دادند‪.‬‬ ‫در این میان بیشترین ارزش ریالی کاالهای قاچاق مکشوفه به ترتیب مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل‬ ‫از صادرات با بیش از دو هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬لوازم یدکی بالغ بر ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬سوخت ها‬ ‫و روغن هــای معدنی بــا ‪ ۸۴۵‬میلیون تومان‪ ،‬مواد خوراکی و محصــوالت صنایع غذایی با حدود ‪۳۲۸‬‬ ‫میلیــون تومان و کاالی قاچاق موضوع تبصره (‪ )۴‬الحاقــی ماده (‪ )۱۸‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫‪ ۵۱۴‬میلیون تومان بوده است‪.‬‬ ‫در این طرح تمرکز بازرسی ها بر روی کاالهای دارای اولویت مانند روغن خوراکی‪ ،‬نهاده های دامی‪ ،‬مرغ‬ ‫زنده و گرم‪ ،‬سیمان‪ ،‬تایر سبک و سنگین‪ ،‬برنج‪ ،‬لوازم یدکی‪ ،‬محصوالت سالمت محور و غیره است‪.‬‬ ‫بانک مرکزی از سال ‪ ،۱۳۹۷‬بحث تعهد ارزی صادرکنندگان را مطرح کرده و ساز و کاری برای بازگشت‬ ‫این ارزها به کشــور ایجاد کرد‪ ،‬اما مهر ماه اعالم کرد که ‪ ۲۷‬میلیارد دالر ارز به کشــور بازنشگشــته و‬ ‫‪ ۷۰‬صادرکننده کارتن خواب را به عنوان مقصر معرفی کرد‪ ،‬موضوعی که بعدا اطالعات بیشــتری از ان‬ ‫منتشــر نشــد و اعضای اتاق بازرگانی اعالم کردند که عالرغم درخواست ان ها‪ ،‬بانک مرکزی اسامی یا‬ ‫مشخصات این افراد را به اتاق تحویل نداد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫دولت از جیب مردم تفریق و در جیب خود جمع کرد!‬ ‫عضو کمیسیون تلفیق گفت‪ :‬دولتمردان از جیب‬ ‫مردم تفریق کردند و به جیب اطرافیان خود جمع‬ ‫کردند‪ ،‬حــاال مجلس می خواهــد از جیب رانت‬ ‫خواران تفریق کنــد و در جیب مردم جمع کند‪،‬‬ ‫شــاید جمع و تفریق دولت و مجلس با هم فرق‬ ‫داشــته باشد‪ .‬نماینده مردم قم و عضو کمیسیون‬ ‫تلفیق مجلس شورای اســامی گفت‪ :‬بطورکلی‬ ‫مجلس در بحث قیمت ارز ورودی نداشــته است‪.‬‬ ‫احمد امیرابادی فراهانی افزود‪ :‬نرخ تسعیر ارز در‬ ‫مجلس تعیین می شود و بر اساس ان دالر یا یورو‬ ‫تبدیل به ریال شده تا در بودجه به هزینه تبدیل‬ ‫شود‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬دولت در الیحه بودجه سال‬ ‫اینده فروش روزانه دو میلیون و ‪ 300‬هزار بشکه‬ ‫نفت پیش بینی کرده بود که در کمیسیون تلفیق‬ ‫این عدد به یک میلیون و ‪ 500‬هزار بشکه در روز‬ ‫کاهش یافت و در ضمن نرخ تسعیر هم ‪ 17‬هزار‬ ‫و ‪ 500‬تومان تعیین شــد‪.‬عضو کمیسیون تلفیق‬ ‫مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬این ‪ 17‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان نرخ ارز نیســت بلکه نرخ تسعیر است‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نرخ ارز را بازار تعیین می کند و خود دولت‬ ‫هم پیشــنهاد داده این نرخ بر اساس قیمت بازار‬ ‫باشد‪.‬امیرابادی فراهانی بیان داشت‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫بنا بر تصمیم کمیســیون تلفیق مکلف است ارز‬ ‫(دالر و یورو) را دو درصد زیر قیمت بازار به فروش‬ ‫برســاند‪.‬وی در بخش دیگری از سخنان خود به‬ ‫موضوع ارز چهار هزار و ‪ 200‬تومانی اشــاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬تاکنون به میــزان قابل توجهی ارز چهار‬ ‫هزارو ‪ 200‬تومانی برای واردات کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫نهاده هــای دامی و دارو تخصیــص یافته اما این‬ ‫کاالها با قیمت دولتی به دســت مردم نرســیده‬ ‫اســت‪.‬نماینده مردم قم و عضو کمیسیون تلفیق‬ ‫مجلس شــورای اسالمی با اشــاره به اینکه برای‬ ‫مثال محاســبه قیمت مرغ با نهــاده چهار هزار و‬ ‫‪ 200‬تومانی کیلویی کمتر از هشــت هزار تومان‬ ‫می شــود نه ‪ 35‬هزار تومان افزود‪ :‬این ارز فقط به‬ ‫نفع رانت خواران تمام شــد‪.‬وی اظهارداشت‪ :‬این‬ ‫رانت خواران در حقیقت از وابســتگان‪ ،‬اطرافیان‪،‬‬ ‫هم جناحی ها‪ ،‬هم گروهی ها و نزدیکان دولتمردان‬ ‫بودند‪.‬امیرابادی فراهانی تصریح کرد‪ :‬برخی افراد‬ ‫بــرای واردات کاال ارز چهار هــزار و ‪ 200‬تومانی‬ ‫دریافت کردند اما جنس به کشــور وارد نشــد و‬ ‫همچنین برخی ها کاال وارد اما به قیمت دولتی به‬ ‫ســبب عدم نظارت و کنترل دولت در بازار توزیع‬ ‫نکردند‪.‬‬ ‫نابســامانی در بازار مرغ و تخم مرغ تنها متاثر از‬ ‫توزیع ناعادالنه نهاده های دامی است‪.‬‬ ‫طی یکســال اخیر‪ ،‬علی رغم تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانــی به واردات‪ ،‬بازار نهاده هــای دامی با نابه‬ ‫ســامانی های متعددی رو به رو شد به طوری که‬ ‫در برخی مقاطع ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬برابر قیمت مصوب در بازار‬ ‫سیاه عرضه می شــد که دالیل مختلفی همچون‬ ‫انحصار‪ ،‬رانت و ســودجویی عوامل واسطه و دالل‬ ‫برای این اختالف قیمت ها مطرح شده است‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که بــا وجود تخصیص ارز‬ ‫ترجیحی به واردات ذرت‪ ،‬کنجاله ســویا و جو از‬ ‫سال ‪ ۹۷‬تاکنون‪ ،‬اما التهاب های نامطلوبی در این‬ ‫بازار رخ داده اســت که بسیاری از فعاالن صنعت‬ ‫دامپروری و مرغداری بر حذف ارز ترجیحی اصرار‬ ‫می ورزند چرا کــه معتقدند تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی‪ ،‬هیچ گونه منفعتی بــرای تولید کننده و‬ ‫مصرف کننده ندارد‪.‬‬ ‫این پایان ماجرا نیســت چرا که در بودجه ســال‬ ‫اینده قرار اســت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان تبدیل می شود که این امر با واکنش‬ ‫بســیاری از فعاالن این عرصه مواجه شده است و‬ ‫مدیر عامل اتحادیه دامداران اذعان می کند که با‬ ‫افزایــش ‪ ۴‬برابری قیمت ارز‪ ،‬قیمت نهاده دامی و‬ ‫به همان نســبت نرخ نهایی کاال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫در مقابل بسیاری از فعاالن عرصه مرغ و دام کشور‬ ‫مخالف تخصیص هر گونه ارز به واردات هستند و‬ ‫معتقدند که دولت به طور کلی ارز نهاده های دامی‬ ‫را باید حذف کند چرا که در صورت تخصیص ارز‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی هم رانت و ســودجویی‬ ‫به ســبب اختالف با نرخ ارز ازاد وجود دارد‪.‬حال‬ ‫با وجود مخالفان و موافقــان ارز ترجیحی‪ ،‬نباید‬ ‫دهک های ضعیف جامعه را نادیده گرفت چرا که‬ ‫هر گونه تصمیم در این خصوص بر ســبد غذایی‬ ‫خانوار تاثیر می گذارد‪.‬حال به سراغ مسئوالن ذی‬ ‫ربط می رویم تا از اخرین وضعیت بازار نهاده های‬ ‫دامی و تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی یا تبدیل ارز‬ ‫به ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانــی بر تولید محصوالت‬ ‫پروتئینی و راهــکار اصلی برقراری عدالت با خبر‬ ‫شویم‪:‬‬ ‫برومند چهار ایین عضو هیئت مدیره سابق کانون‬ ‫مرغداران گوشتی‪ ،‬با انتقاد از تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به واردات نهاده های دامی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه‬ ‫ثبتی سوادکوه شمالی‬ ‫نظربــه دســتورمواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ ،20/09/1390‬امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســوادکوه شمالی مورد رســیدگی وتصرفات مالکانه‬ ‫وبالمعارض انان محرز و رای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل اگهی می‬ ‫گردد‪ :‬امالک متقاضیان واقع در قریه چالی تپه سر پالک ‪ 1577‬فرعی ‪ -128‬اصلی بخش‬ ‫‪ 15‬حوزه ثبت سوادکوه شمالی به مالکیت ادیب سلیمانی تپه سری نسبت به شش دانگ‬ ‫یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 277.66‬متر مربع خریداری بدون واسطه از‬ ‫هرمز یزدانی تپه ســری مالک رســمی‪ .‬لذا به موجب ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو‬ ‫نوبت به فاصله ‪ 15‬روزاز طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر ودر‬ ‫روســتاها عالوه بر انتشار اگهی‪،‬رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای‬ ‫اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها ازتاریخ‬ ‫الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ‬ ‫نمایند‪.‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست‬ ‫به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد‬ ‫که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که‬ ‫اعتــراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه‬ ‫عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدورسند مالکیت می نماید و صدورسند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪ .‬بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه‬ ‫مذکور در مورد قســمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده‪ ،‬واحد ثبتی با‬ ‫رای هیــات پــس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ‪،‬مراتــب را در اولین اگهی نوبتی‬ ‫وتحدیدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رســاند ونســبت به امالک در جریان‬ ‫ثبت و فاقد ســابقه تحدیدحدود‪،‬واحد ثبتی اگهــی تحدید حدود را به صورت اختصاصی‬ ‫منتشــرمی نمایــد‪ .‬تاریــخ انتشــارنوبت اول‪ 1399/11/04 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم‪:‬‬ ‫‪ 1399/11/25‬م‪.‬الف ‪19908319‬‬ ‫عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی‬ ‫اصغری مهرابادی در حالــی این قول را داده که‬ ‫اتمام دست کم ‪ ۱۲‬هزار واحد مسکن مهر پردیس‬ ‫به سال اینده موکول شده است‪.‬در سال ‪ ۱۳۸۶‬که‬ ‫پروژه مسکن مهر کلنگ خورد این تصور از سوی‬ ‫مسئوالن القا شد که واحدها ‪ ۱۸‬ماهه تحویل می‬ ‫شــود‪ .‬حدود ‪ ۴۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت با‬ ‫ســود ‪ ۴‬درصد برای ان در نظر گرفته شد که در‬ ‫مجموع با زیرساختهای ان هزینه ای بیش از ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان روی دســت دو دولت روحانی‬ ‫گذاشت و البته همواره طی این سالها متقاضیان‬ ‫در بیم و امید خانه دار شــدن قرار داشتند‪.‬به هر‬ ‫حال امار و ارقام نشــان می دهد پروژه مســکن‬ ‫مهر به روزهای تکمیل نزدیک شــده است‪ .‬طبق‬ ‫اماری که اواســط اذرماه امســال ارایه شد‪ ،‬از ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحد مســکن مهر ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۴۵‬هــزار واحد معــادل ‪ ۹۳‬درصد از کل پروژه‬ ‫به بهره برداری رســیده است‪ ۱۲۰ .‬هزار واحد از‬ ‫تعــداد باقی مانده در مراحــل نازک کاری‪ ،‬نصب‬ ‫انشــعابات و ‪ ۶۰‬هزار واحد نیز در مراحل مختلف‬ ‫پیشرفت فیزیکی قرار دارند‪ ۹۰ .‬هزار مسکن مهر‬ ‫هم دارای مشــکالت حقوقی بــوده و پرونده ان‬ ‫در محاکم قضایی است‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات نهاده های‬ ‫دامــی همچون جو‪ ،‬ذرت‪ ،‬کنجاله ســویا و گاهی‬ ‫دانه ســویا تخصیص داده شــد که متاسفانه این‬ ‫اتفاق نامطلوب طی این سال ها اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬علی رغــم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫به واردات نهاده های دامی‪ ،‬اما متاسفانه این یارانه‬ ‫به دســت تولیدکننده نرسید و التهاب های بسیار‬ ‫نامطلوبــی در بازار رخ داد به طــوری که قیمت‬ ‫کنجاله ســویا به ‪ ۱۸‬هزار تومــان و ذرت ‪ ۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تومان در بازار ســیاه رســید‪.‬چهار ایین با‬ ‫اشاره به اینکه بخش مویرگی کنجاله سویا و ذرت‬ ‫در داخل کشــور بسیار ابهام الود است‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫با توجه به ضعف نظارت توزیع نهاده در بازار سیاه‪،‬‬ ‫اما وزارت جهاد کشاورزی با تعریف سامانه بازارگاه‬ ‫نهاده دامی از نیمه دوم ســال ‪ ۹۸‬و رفع اشکاالت‬ ‫ســامانه‪ ،‬بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد نهاده مــورد نیاز‬ ‫تولیدکنندگان از این طریق تامین می شــود‪.‬این‬ ‫کارشناس صنعت طیور ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگانی‬ ‫که پروانه بهره برداری مجاز داشــته باشــند‪ ،‬در‬ ‫موعد مقرر شرایط و ضوابط بهداشتی ورود‪ ،‬تخلیه‬ ‫و خروج محصول را اعالم کرده باشد‪ ،‬حداقل ‪۹۰‬‬ ‫درصد نهاده مورد نیاز را با نرخ مصوب دریافت می‬ ‫کند‪.‬وی با بیان اینکه توزیع نهاده از طریق سامانه‬ ‫بازارگاه تا حدودی التهاب قیمت در بازار را کاهش‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون متصل نبودن سامانه‬ ‫بازارگاه به گمرک یکی از ایرادات سامانه بازارگاه‬ ‫اســت که اگر این اتفاق رخ دهد‪ ،‬امکان نظارت و‬ ‫رصد لحظه ای وجود دارد چرا که تبادل اطالعات‬ ‫منجر به نظارت دقیق تر می شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره سابق کانون سراسری مرغداران‬ ‫گوشتی با اشاره به اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی منفعتی‬ ‫برای تولیدکننده و مصرف کننده ندارد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫علی رغم انکه طی ‪ ۲‬ســال اخیر بارها اعالم کرده‬ ‫ایــم که تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی تنها منجر به‬ ‫ایجاد رانت و فساد شده است‪ ،‬از این رو حذف ارز‬ ‫ترجیحی از فساد و رانت جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫چهاراییــن در واکنش به تخصیص ارز ‪ ۱۷‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومانی به نهاده های دامی بیان کرد‪ :‬گرچه‬ ‫در قانون بودجه ســال اینده قرار است ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی به ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تبدیل شود‪ ،‬اما‬ ‫در کل ارز ‪ ۲‬نرخــی به ســبب اختالف با ارز ازاد‬ ‫منجر به ایجاد رانت می شود‪.‬‬ ‫چراغ قرمز کمبود ذخایز خونی در کشور‬ ‫کرونا اهداکنندگان خون را هم خانه نشین کرد‬ ‫ایا بورس از دولت جدا می شود؟‬ ‫با توجه به طرح هایی که طی ماه های گذشــته‬ ‫توسط مجلس مطرح شده این بار خبرها حاکی از‬ ‫طرحی با نام «جدایی کامل بورس از دولت» است‪.‬‬ ‫در هفته ای که گذشــت تصمیماتی در رابطه با‬ ‫بازار سرمایه گرفته شد که یکی از این تصمیمات‬ ‫مربوط به جدایی بــورس از دولت بود‪ ،‬به همین‬ ‫منظور می توان به صحبت های موسوی الرگانی‬ ‫عضو هیئت رئیســه مجلس اظهار کرد‪ :‬متوســط‬ ‫زیان سهامداران در بورس به ‪ ۵۰‬درصد رسیده و‬ ‫کسانی که اوایل تابستان وارد بورس شدند‪ ،‬حتی‬ ‫تا ‪ ۷۰‬درصد سرمایه شان اب رفته است‪ .‬چه کسی‬ ‫پاســخگوی نابودی ســرمایه مردم است؟ کنترل‬ ‫بورس دست دولت اســت اما احساس مسئولیت‬ ‫ندارد‪ .‬باید‪‎‬ســازمان بورس مستقل شده و دولت‬ ‫نتواند هر طور خواست یکه تازی کند‪.‬‬ ‫‏او افزود‪ :‬در این راستا تدوین طرح‪‎‬استقالل بورس‬ ‫از دولت را اغاز کرده ایم‪ .‬همچنین جهت روشــن‬ ‫شــدن وقایع رخ داده در بورس‪ ،‬بررســی رانتها و‬ ‫مفاســد رخ داده و حمایت از حقوق ســهامداران‬ ‫طرح‪‎‬تحقیق و تفحص از بورس هم با امضای ‪۵۰‬‬ ‫نماینده تدوین و در کمیسیون اقتصادی تصویب‬ ‫و بزودی در صحن علنی مطرح می شود‪.‬‬ ‫ما برای بررســی جزئیات بیشتر این طرح با چند‬ ‫کارشناس ذی صالح به گفت و گو نشستیم‪.‬‬ ‫بازار امادگی الزم را بر یک طرح جدید را ندارد‬ ‫محمد میرزایی کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در رابطه‬ ‫با تصمیمات اخیر مجلســی ها مبنی به کاســتن‬ ‫شاید از ابتدا که کلنگ پروژه مسکن مهر به زمین‬ ‫زده شــد کمتر کســی فکرش را می کرد که این‬ ‫طرح ‪ ۱۴‬ســال طول بکشــد؛ اما اینگونه شد و با‬ ‫اینکه مسئوالن گفته اند امسال پرونده این پروژه‬ ‫بسته می شود‪ ،‬اماده نبودن تعداد کمی از واحدها‬ ‫در پردیس‪ ،‬عمــر این طرح را به ‪ ۱۴‬ســال می‬ ‫رساند‪ .‬مسئوالن وزارت راه و شهرسازی قول داده‬ ‫اند امســال تمامی واحدهای مسکن مهر‪ ،‬به جز‬ ‫حدود ‪ ۱۲‬هزار واحد شهر جدید پردیس که سال‬ ‫اینده تکمیل می شود را تحویل دهند‪ .‬البته وعده‬ ‫قیچی شــدن ربان مســکن مهر حداقل در چهار‬ ‫سال گذشته دائما تجدید شده اما با توجه به اینکه‬ ‫تتمــه این پروژه باقی مانده اســت‪ ،‬احتمال دارد‬ ‫امسال قول بسته شدن پرونده ان رنگ واقعیت به‬ ‫خود بگیرد‪.‬محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی‬ ‫ـ بارها اعالم کرده که طرح مســکن مهر امسال‬ ‫به اتمام می رســد‪ .‬او چنــد روز قبل گفت که با‬ ‫افتخار باقیمانده مســکن مهر را تا پایان امسال و‬ ‫اوایل سال اینده تحویل می دهیم‪ .‬اخیرا هم قائم‬ ‫مقام او در جریان بازدید از شهر جدید پرند گفته‬ ‫که پایان امســال اخرین مهلت پیمانکاران برای‬ ‫اتمام پروژه های مسکن مهر در کشور است‪ .‬احمد‬ ‫وعده های وزارت جهاد عملیاتی شد؟‬ ‫باافزایشنارضایتی هاازمدیریتدولتیبازارسرمایه؛‬ ‫دخالت هــای دولت در بازار ســرمایه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنون شرایط بازار به نحوی نیست که هر شخصی‬ ‫بیایــد و یک موضوعی را مطرح کند به علت انکه‬ ‫این گونه مســائل می تواند اتش بی اعتمادی را‬ ‫در بین سهامداران خرد شعله ور کند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬چنین طرحی وقتی توســط مجلس‬ ‫بیان می شــود بازیگران اصلی را مجاب می کند تا‬ ‫در یک بازه زمانــی عملکرد وزیر اقتصاد و رئیس‬ ‫جمهــور را در تحلیل های خو در نظر نگیرند که‬ ‫این مسئله اصال به نفع بازار سرمایه نخواهد بود‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه گفت‪ :‬در حال حاضر‬ ‫مشــکالت و و راه حل های بورس مشخص است‪،‬‬ ‫اگر مســئوالن بخواهند به راحتی می توانند ان ها‬ ‫را رفع کنند‪ ،‬اما متاســفانه این امر تاکنون توسط‬ ‫مسئوالن مربوط دیده نشده است‪.‬‬ ‫میرزایــی تصریح کرد‪ :‬به فرض که این ســازمان‬ ‫بورس مستقل شد‪ ،‬ایا مسئوالن نباید در مرحله‬ ‫نخســت ابعاد ان را بررسی کنند به گونه ای که‬ ‫ببینند ایا سازمان بورس پس از جدا شدن از بدنه‬ ‫دولت‪ ،‬قدرت پرداخت تعهداتش را دارد یا خیر؟‬ ‫او تاکیــد کرد‪ :‬قطــع به یقین ایــن صحبت ها و‬ ‫طرح هایــی که طــی چند ماه گذشــته از جانب‬ ‫مجلس یا بعضی از اشــخاص بیان شــده عمدتاً‬ ‫شــتابزده بــوده و در صورت عمل شــدن عواقب‬ ‫خوبی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه بیان کرد‪ :‬در صورتی‬ ‫مخالف حضور دولت در سازمان بورس هستم که‬ ‫غائله مسکن های‪ ،‬بی مهر امسال تمام می شود؟ شاید!‬ ‫مرغ و تخم مرغ چشم انتظار توزیع درست نهاده دامی!‬ ‫شگرد جدید دولت برای اخذ فوری عوارض ازادراه‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از برقراری سیستمی جدید برای اخذ عوارض ازادراهی خبر داد‪.‬‬ ‫خیراله خادمی گفت‪ :‬در این روش برای خودرو هایی که از ازادراه ها استفاده می کنند برچسب‬ ‫هوشــمندی تهیه شــده تا هنگام عبور از دوربین های پالک خوان‪ ،‬عوارض مورد نظر از کیف‬ ‫پول ان ها کسر شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این مدل در ازادراه غدیربصورت ازمایشی اجراشده است و اگر جواب بدهد در دیگر‬ ‫ازادراه ها نیز ان را اجرا خواهیم کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا های حمل ونقل کشور درتوضیح بیشتر فرایند جدید‬ ‫دریافت عــوارض در ازادراه ها افزود‪:‬در این روش پیش از انکــه مردم به دوربین های پالک‬ ‫خوان محاســبه و دریافت عوارض برســند باید کیف پول خود را شارژ کنند و در این شرایط‬ ‫دوربین های تعبیه شده پالک را می خواند‪ .‬شماره پالک پیش از این به کیف پول تعیین شده‬ ‫توســط راننده متصل شــده است و نهایتا بر اســاس نرخ عوارض تعیین شده مبلغ از حساب‬ ‫رانندگان کســر خواهد شد‪.‬خادمی با اشاره به اینکه با استفاده از این روش رانندگان پیش از‬ ‫عبور یا در هنگام عبور از ازادراه عوارض ان را پرداخت می کنند و نیازی به پرداخت از طریق‬ ‫اپلیکشین ها و روش های معمول دیگر نیست افزود‪ :‬این روش جدید دریافت عوارض ازادراهی‬ ‫هم برای راحتی عبور و مرور رانندگان و هم برای بازگشــت ســریعتر سرمایه سرمایه گذاران‬ ‫مزایای بســیاری دارد و نیازی به پرداخت مســتقیم یا غیر مستقیم از سوی رانندگان نیست‬ ‫چرا که کافی است کیف پول تعریف شده یک بار شارژ شود و به میزان مبلغی که در ان شارژ‬ ‫شده و تعداد دفعات عبور و مرور از ازادراه می توان تردد کرد‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بخواهد دخالت های مستقیم در این ارگان داشته‬ ‫باشــد به طور مثال پول واریز کنــد یا پولی را از‬ ‫ان برداشــت کنند به علــت انکه چنین کار هایی‬ ‫می تواند به بدنه بازار اسیب وارد کند‪.‬‬ ‫میرزایــی در رابطه با تشــکیل کانــون نهاد های‬ ‫حقیقــی بیان کرد‪ :‬این کانون در صورتی می تواند‬ ‫موثر واقع شــود که نهاد هــای تصمیم گیر مانند‬ ‫مجلس پشتیبانان ان باشند تا در زمانی که افراد‬ ‫غیر حقیقی خواستند در این بازار اخاللی به وجود‬ ‫اورند این نهاد بتواند‪ ،‬ورود کند‪.‬‬ ‫علی ســعیدی کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬در رابطه با‬ ‫طرح مجلس به منظور جداســازی بازار سرمایه از‬ ‫بدنه دولت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ســازمان بورس بر اساس‬ ‫قوانین بازار سرمایه نهاد عمومی غیر دولتی است‪،‬‬ ‫بنابراین می توان گفت دولــت نظارت چندانی بر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وســاختمانهای فاقد ســند رســمی حوزه‬ ‫ثبتی سوادکوه شمالی‬ ‫نظربــه دســتورمواد ‪1‬و‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی وســاختمانهای فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ ،20/09/1390‬امالک متقاضیانی که در هیــات موضوع ماده یک‬ ‫قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی ســوادکوه شمالی مورد رســیدگی وتصرفات مالکانه‬ ‫وبالمعارض انان محرز و رای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل اگهی می‬ ‫گــردد‪ :‬امــالک متقاضیان واقع در قریه کتی لته پالک ‪ 270‬فرعی ‪ -185‬اصلی بخش ‪15‬‬ ‫حوزه ثبت ســوادکوه شمالی به مسعود سوری نسبت به سه دانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی به مســاحت ‪ 343.45‬متر مربع خریداری بدون واســطه از سحر نورانی کوتنایی‬ ‫مالک رسمی‪ .‬لذا به موجب ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی وماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روزاز‬ ‫طریق این روزنامه محلی و کثیراالنتشــار در شهرها منتشر ودر روستاها عالوه بر انتشار‬ ‫اگهــی‪،‬رای هیــات الصاق تــا در صورتیکه اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض‬ ‫داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق در محل تا دو‬ ‫ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسیداخذ نمایند‪.‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی‬ ‫محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت‬ ‫اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت‬ ‫قانونی واصل نگرددیا معترض گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدورســند مالکیت می نماید و صدورســند مالکیت مانع از‬ ‫مراجعه متضرر به دادگاه نیســت‪ .‬بدیهی اســت برابر ماده ‪ 13‬ایین نامه مذکور در مورد‬ ‫قســمتی از امالکی کــه قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده‪،‬واحد ثبتی با رای هیات پس‬ ‫از تنظیــم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود ‪،‬مراتب را در اولین اگهی نوبتی وتحدیدحدود به‬ ‫صورت همزمان به اطالع عموم می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه‬ ‫تحدیدحدود‪،‬واحــد ثبتی اگهی تحدید حــدود را به صورت اختصاصی منتشــرمی نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪ 1399/11/04 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫م‪.‬الف ‪19908340‬‬ ‫عین اله تیموری رئیس اداره ثبت اسناد وامالک سوادکوه شمالی‬ ‫بورس ندارد‪ ،‬به علت انکه اگر قرار باشد اظهار نظر‬ ‫یا اقدامی را انجام دهد فقط از طریق رئیس بانک‬ ‫مرکزی و وزیر اقتصاد امکان پذیر است‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه بیان کرد‪ :‬در جریان‬ ‫قیمــت گذاری نیز باید گفت که این امر از طریق‬ ‫مصوبات ســه قوا باید به تصویب برســد پس به‬ ‫همین خاطــر دولت دخالت چندانی را نمی تواند‬ ‫در بورس انجام دهد‪.‬‬ ‫این کارشــناس بازار ســرمایه گفت‪ :‬در تمام دنیا‬ ‫بازارهای سهامیشــان مستقل است؛ به علت انکه‬ ‫عموم مردم در ان حضور دارند و هرگونه صحبت‬ ‫از جانــب دولــت در رابطه با بازار های ســهامی‬ ‫دخالت در اموال مردم به حساب می اید‪.‬‬ ‫ســعیدی تصریح کرد‪ :‬ســازمان بــورس و بانک‬ ‫مرکزی به عنوان نهاد ناظر باید از دولت استقالل‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬در غیر این صورت مکانی برای‬ ‫جبــران کســری بودجه به حســاب می ایند‪ ،‬در‬ ‫همین رابطه می توان به مصوبه دولت در خصوص‬ ‫ســه بانک صادرات‪ ،‬تجارت و بانک ملت که باید‬ ‫باقی مانده سهام سه پاالیشگاه را خریداری کنند‬ ‫اشــاره کرد‪.‬او تاکید کــرد‪ :‬چنین تصمیمی که از‬ ‫جانب دولت گرفته شد عالوه بر انکه نوعی دخالت‬ ‫به حساب می اید معقوالنه نیز نبود‪.‬‬ ‫پیمان حدادی کارشــناس بازار سرمایه‪ ،‬در رابطه‬ ‫با تصمیمات اخیر دولــت مبنی بر جدایی دولت‬ ‫از بورس‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همانطــور که جدایی بانک‬ ‫مرکــزی از دولت می تواند به نفع اقتصاد کشــور‬ ‫باشــد جدایی بازار ســرمایه نیز می تواند به نفع‬ ‫سهامداران تمام شود‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬بهترین حالت این اســت کــه ما برای‬ ‫بازار های مالی و پولی یک شــورای عالی منسجم‬ ‫قــرار دهیــم تا هر گونــه تصمیمی کــه در این‬ ‫شــورا اخذ می شــود اثــرش در بازار های موازی‬ ‫نیز دیده شود‪.‬‬ ‫کاهش محسوس میزان مراجعه مردم به مراکز انتقال خون برای تامین خون مورد نیاز بیمارستان های‬ ‫تهران چالش برانگیز شده است‪.‬‬ ‫خــون و فراورده هــای خونی مــاده حیاتی برای تمام افراد بــه ویژه بیماران در همه ایام محســوب‬ ‫می شــود و خوشــبختانه در کشــورمان ایــن مــاده بــه صورت رایــگان در اختیــار بیمــاران قرار‬ ‫گرفته اســت؛ اما ســنت اهــدای خون هم مثل بســیاری دیگر از ســنت ها و برنامه هــای معمول با‬ ‫شــیوع و تــداوم همه گیری کرونــا تغییر کــرده و همین موضوع ســراغاز دومینویی از مشــکالت‬ ‫برای بیماران نیازمند خون بوده است‪.‬‬ ‫براســاس امار و اطالعات موجود ذخایر مراکز انتقال خون کاهش پیدا کرده و این موضوع سبب شده‬ ‫اســت تا روزهای اتی برای بیماران و کادر درمان بسیار نگران کننده باشد؛ این شرایط در حالی پیش‬ ‫مــی رود که بار ها مســئوالن انتقال خون اعالم کرده اند؛ کرونا از طریــق اهدای خون و تزریق منتقل‬ ‫نمی شــود و تمام مراکز به طور مســتمر ضد عفونی خواهد شــد‪ ،‬اما سایه شــوم ترس از این بیماری‬ ‫همچنان بر زندگی افکنده شده و ریتم معمول کارها از بین رفته است‪.‬‬ ‫با وجود این شرایط همچنان پیمان عشقی رئیس سازمان انتقال خون کشور معتقد است که براساس‬ ‫طبقــه بندی های موجود در وضعیت کمبــود ذخایر خونی قرار داریم ولی هنــوز به وضعیت بحرانی‬ ‫نرســیده ایم هرچند با توجه به کمبود ذخایر خونی در کشور افرادی که در بیمارستان ها عمل جراحی‬ ‫اورژانسی دارند‪ ،‬بیماران تاالسمی‪ ،‬خانم های باردار‪ ،‬نوزادانی که نیاز به تعویض خون دارند و مواردی از‬ ‫این قبیل ممکن است در اینده نزدیک دچار مشکل شوند‪.‬‬ ‫او گفــت کــه الودگــی هــوا‪ ،‬ســرما و تغییر ســاعت رفــت و امــد مردم در ســال های گذشــته‬ ‫هــم بــوده اســت و مــا بــرای مواجهه بــا ان هــا امادگــی داشــتیم‪ ،‬امــا بــا توجه به شــیوع‬ ‫کرونا در کشور‪ ،‬در خانه ماندن مردم و تردد نکردن در سطح شهر برای مراجعه به مراکز انتقال خون‬ ‫مشکل جدیدی است‪.‬‬ ‫عشــقی به تاثیر اهدای خون بر ابتال به کرونا هم اشــاره و بیان کرد‪ :‬تا به حال کســی نبوده است که‬ ‫بــا مراجعه به پایگاه های انتقال خون و با اهدای خون به کرونا مبتال شــود‪ ،‬مراکز انتقال خون به طور‬ ‫مداوم ضدعفونی می شــوند و جــزو امن ترین مکان ها از نظر احتمال ضعیــف انتقال ویروس کرونا به‬ ‫شمار می روند‪.‬‬ ‫نوسانات شــیوع کرونا این روزها موجب شده است تا مسئوالن سازمان انتقال خون زمستان امسال را‬ ‫از حیث بانک خون خالی از ذخیره قابل توجهی بدانند که بتوان به ان امیدوار بود و این اوضاع وخیم‬ ‫در پایتخت بغرنج تر شــده است‪ ،‬بر همین اســاس محمد رضا مهدی زاده مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫تهران به خبرنگار حوزه بهداشت و درمان گفت که ذخایر خون در سطح استان کاهش پیدا کرده البته‬ ‫تیم های سیار خونگیری در تهران افزایش یافته است و در روز های تعطیل هم چهار مرکز برای پذیرش‬ ‫اهداکنندگان خون فعال هستند‪.‬‬ ‫او ادامه داد که اگر روند مراجعه افراد به مراکز انتقال خون به همین شــکل ادامه پیدا کند تا اواســط‬ ‫زمســتان در تامین خون و فراورده های خونی ‪ ۱۶۵‬بیمارستان دچار مشکل خواهیم شد‪ .‬نیاز بیماران‬ ‫به خون دائمی است و مردم خیر باید به طور مستمر مشارکت باالیی در زمینه اهدای خون سالم خود‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫هشدار؛ تامین خون ‪ ۱۶۵‬بیمارستان تهران دچار مشکل جدی می شود‪ /‬مردم خیر و نوع دوست دست‬ ‫بجنبانند‬ ‫این مســئول با اشــاره به اینکه کاهش شــمار مبتالیان بیماری کرونا‪ ،‬انجــام عمل های جراحی غیر‬ ‫اورژانســی در کشور و به ویژه در تهران را افزایش داده است‪ ،‬تاکید کرد که به همین دلیل تقاضا برای‬ ‫دریافت خون هم روند صعودی نشــان می دهد البته عالوه بر این موضوع نیاز به برخی فراورده های‬ ‫خونی نظیر پالکت خون برای بیماران ســرطانی جزئی جدا نشــدنی از نیازهای روزمره شان محسوب‬ ‫می شود و بابت تامین نیازهای این گروه از بیماران نگران هستیم‪.‬‬ ‫به دنبال این موضوع حمید طاهری سوپروایزر مرکز انتقال خون وصال تهران گفت که در شرایط فعلی‬ ‫میزان مراجعه کنندگان به پایگاه وصال کاهش پیدا کرده و این در حالی است که روزانه ‪ ۱۲۰۰‬واحد‬ ‫خــون و فراورده های خونی نیازمند داریم اما در وضعیت کنونــی میزان اهدای خون به نصف کاهش‬ ‫پیدا کرده است‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬روزانه ‪ ۷۰‬واحد پالکت افرزیس توســط بیمارستان ها از ما درخواست می شود البته با‬ ‫همکاری مردم تا به امروز خون مورد نیاز بیمارســتان ها تامین شــده و مشکلی در این خصوص ایجاد‬ ‫نشده است ولی برای روزهای اتی نگران تامین درخواست ها هستیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بسته های لوازم التحریر اهدائی بانک رفاه کارگران به کانون بیماران‬ ‫بسته های لوازم التحریر اهدائی بانک رفاه کارگران به‬ ‫کانون بیماران هموفیلی‬ ‫در راســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی‪۳۰۰ ،‬‬ ‫بســته لوازم التحریر اهدائی بانــک رفاه کارگران در‬ ‫اختیارکانون بیماران هموفیلی ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی بانک رفــاه کارگران‪ ،‬در‬ ‫راســتای ایفای مسئولیت اجتماعی و کمک به اقشار‬ ‫نیازمند جامعه که شــیوع ویروس کرونا تاثیر زیادی بر زندگی ان ها گذاشته‬ ‫است‪ ۳۰۰ ،‬بسته لوازم التحریر اهدائی این بانک جهت توزیع بین بیماران‪ ،‬در‬ ‫اختیار کانون بیماران هموفیلی ایران قرار گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سپه خبر داد؛‬ ‫ساماندهی نیروی انسانی بانک های ادغامی‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه با اشاره به پیچیدگی های‬ ‫فرایند ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح‬ ‫در بانک ســپه‪ ،‬به تشریح اقدامات مهم این بانک‬ ‫در حوزه نیروی انسانی بانک های فوق پرداخت‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رســانی بانک سپه‪ ،‬محمد‬ ‫کاظــم چقازردی مدیر عامل بانک ســپه با بیان‬ ‫اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر بانک ســپه‬ ‫در خصوص نیروی انســانی بانــک های ادغامی‪،‬‬ ‫موضوع ســاماندهی و صدور احکام انان از جمله‬ ‫بحث حقوق دســتمزد و مزایــای دریافتی بود‬ ‫افزود‪ :‬بــه دلیل انکه پنج بانــک مذکور قبل از‬ ‫ادغام در بانک سپه دارای نظام پرداخت حقوق و‬ ‫دستمزد متفاوتی بوده ا ند‪ ،‬یکسان سازی انها و‬ ‫تطبیق بــا ضوابط و مقررات ناظر بر بانک دولتی‬ ‫سپه زمان بر و پیچیده خواهد بود‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک ســپه بــا تاکید بــر اینکه به‬ ‫دلیل ماهیت خصوصی ایــن بانک ها هر یک از‬ ‫ایــن بانکها دارای نظام هــای خاصی بوده اند و‬ ‫ساماندهی و یکسان ســازی نظام های پرداخت‬ ‫حقوق و دســتمزد و مزایا و رده بندی شــغلی و‬ ‫مدیریتــی کارکنــان بانکهای مذکــور در راس‬ ‫اولویتهای بانک سپه قرار داشته و دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همزمان با برگزاری مجامع ادغام هر‬ ‫یک از بانکها‪ ،‬اقدامات الزم از ســوی بانک سپه‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬در این راســتا بــا توجه به اینکه‬ ‫مجمع ادغام بانکهای قوامین‪ ،‬انصار و موسســه‬ ‫کوثر طی ماه گذشــته صــورت گرفت لذا بانک‬ ‫بــرای تطبیق نظام پرداختی حقوق و دســتمزد‬ ‫این بانک ها با بانک ســپه‪ ،‬به زمان بیشــتری‬ ‫نیاز داشت‪.‬‬ ‫سرعت در انجام عملیات و ارتقاء کیفیت‬ ‫خدمات بارویکرد بانکداری شرکتی‬ ‫مدیر امور شــعبه مســتقل تهران مرکــزی بانک‬ ‫صنعت و معــدن گفت‪ :‬ســرعت در انجام عملیات‬ ‫و ارتقــاء کیفیــت خدمات بــا رویکــرد بانکداری‬ ‫شــرکتی و دیجیتــال عامــل مهمــی در جــذب‬ ‫مشتریان جدید است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک صنعت و معدن‪ ،‬بانک‬ ‫ها بزرگ ترین تکیه گاه نظام تولیدند به طوری که‬ ‫بیشــترین حجم تســهیالت بانکی به سمت تولید‬ ‫هدایــت می شــود و این موضوع نقــش و اهمیت‬ ‫فعالیت و بررســی بانک هــا در گزینش متقاضیان‬ ‫تســهیالت و هدایت منابع به سمت صنایع مختلف‬ ‫و یــا تقویت یک نوع صنعت خــاص را نمایان می‬ ‫ســازد؛ روابط عمومی بانک صنعت و معدن در این‬ ‫راســتا و به منظور تشریح نقش و عملکرد این بانک‬ ‫در حمایت از بخش تولید کشــور‪ ،‬گفت و گویی با‬ ‫اســماعیل ولی زاده مدیر امور شعبه مستقل تهران‬ ‫مرکزی ترتیب داده است که در ادامه می اید‪:‬‬ ‫‪ -۱‬در راستای تحقق شعار سال (جهش تولید) چه‬ ‫برنامه هایی دارید؟‬ ‫ابتــدا الزم می بینیم توضیحی در خصوص شــعار‬ ‫جهش تولید ارائه نمایم و ســپس وارد بحث برنامه‬ ‫ریزی های صورت پذیرفته در این خصوص شــوم‪،‬‬ ‫همانگونــه که اســتحضار دارید ایجــاد تحول در‬ ‫هر حــوزه ای نیاز به تحول در تک تک بخشــهای‬ ‫مرتبــط با ان حوزه دارد‪ .‬حوزه تولید از بخشــهای‬ ‫اقتصادی بسیار گســترده می باشد که با عنایت به‬ ‫ماهیت توسعه ای بانک‪ ،‬رویکرد ما حمایت از تولید‬ ‫در بخش صنعت و معدن کشــور می باشد‪ .‬جهش‬ ‫در ایــن بخش اتفاق نمی افتــد مگر با ایجاد تحول‬ ‫ویژه در رویکــرد و عملکرد صنعتگران‪ ،‬معدنکاران‪،‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل بانک کشاورزی‪:‬‬ ‫‪ ۷۱‬درصد تسهیالت بخش کشاورزی را بانک کشاورزی تامین می کند‬ ‫مدیرعامل بانک کشــاورزی گفت‪ ۷۱:‬درصد اعتبارات پرداختی به بخش کشــاورزی را بانک کشاورزی‬ ‫تامین می کند که این میزان پرداخت‪ ،‬اهمیت و جایگاه بانک کشــاورزی را در تامین مالی این بخش‬ ‫به خوبی نشان می دهد‪.‬‬ ‫ه نقل از روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی‪ ،‬روح اله خدارحمی مدیرعامل بانک‬ ‫کشــاورزی با اشاره به ســهم ‪ ۷.۷‬درصدی بخش کشــاورزی از مجموع اعتبارات پرداختی نظام بانکی‬ ‫به بخش های اقتصادی کشــور‪ ،‬اعالم کرد‪ ۷۱ :‬درصد اعتبارات پرداختی به بخش کشــاورزی را بانک‬ ‫کشــاورزی تامین می کند که این میزان پرداخت‪ ،‬اهمیت و جایگاه بانک کشــاورزی را در تامین مالی‬ ‫این بخش به خوبی نشان می دهد‪.‬‬ ‫خدارحمی روز دوشنبه ‪ ۲۹‬دی ماه در جلسه کمیسیون کشاورزی‪ ،‬اب‪ ،‬منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫مجلس شورای اسالمی با تاکید بر این مطلب اظهار داشت‪ :‬بانک کشاورزی تالش می کند ظرفیت های‬ ‫جدیدی در بخش کشــاورزی از جمله گلخانه های مدرن و صنایع تبدیلی جدید ایجاد کند و ما امروز‬ ‫شــاهد ایجاد فعالیت های تولیدی نوین در کشــاورزی ‪ ،‬دامداری و شیالت در شهرهای مختلف کشور‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وزارتخانه ها و سازمانهای مرتبط‪ ،‬نهادهای مالی و ‪...‬‬ ‫‪ .‬نگاه جزیره ای که در حال حاضر شاهد ان هستیم‬ ‫به طور نســبی موثر اســت ولی ما را به ســرمنزل‬ ‫مقصود نخواهد رساند‪.‬‬ ‫برنامه های شــعبه در سال جهش تولید در راستای‬ ‫سیاســت های اصلــی بانک و برنامه هــا و اهداف‬ ‫مدیران ارشــد بانک بدین شرح می باشد‪ :‬شناسایی‬ ‫مشــتریان بالقوه این حوزه با رویکرد ملی‪ ،‬پیگیری‬ ‫اجــرای تفاهم نامــه منعقده با بنیاد برکت ســتاد‬ ‫اجرایی فرمان امام(ره) با رویکرد مساعدت به جهش‬ ‫تولید بخصوص در مناطق محروم کشــور‪ ،‬تمرکز بر‬ ‫افزایــش ظرفیت خالی واحدهای دارای پتانســیل‪،‬‬ ‫برنامــه ریزی جهت جذب منابع مــورد نیاز جهت‬ ‫مســاعدت به جهش تولید در واحدها‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫امورات ارزی در شرایط تحریمی جهت مساعدت به‬ ‫واحدهای حائز شرایط‬ ‫‪ -۲‬مهمترین برنامه شعبه در سال ‪ ۹۹‬چیست؟‬ ‫مهمترین برنامه شعبه در سال ‪ ،۹۹‬مستقل نمودن‬ ‫واقعی شعبه مرکزی به عنوان یک واحد ‪( SBU‬که‬ ‫بطور کامل بتواند خود را اداره نماید) می باشــد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر در بحث منابع و مصارف که جزء ارکان‬ ‫اصلی استقالل یک شــعبه می باشد حرکت نموده‬ ‫ایم‪.‬‬ ‫حرکت در راستای تحقق برنامه عملیاتی ابالغی از‬ ‫ستاد بانک در دســتور کار شعبه قرار دارد که روند‬ ‫مناســبی را طی می نماید و پیش بینی ها تا پایان‬ ‫سال محقق خواهد گردید‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های شعبه که انصافاً با تالش همگی‬ ‫همکاران مســیر بسیار خوبی را طی می نماید نگاه‬ ‫یکسان به مشتریان کلیه شــعب همانند مشتریان‬ ‫شعبه مرکز می باشد‪ ،‬یعنی در حال نهادینه کردن‬ ‫این فرهنگ هســتیم که با تمام مراجعه کنندگان‬ ‫با رویکرد مشــتری بانک تعامل داشته داشیم ‪ ،‬البته‬ ‫مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شــاهد‪ ،‬مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ و جمعی از‬ ‫مدیران شاهد و بانک در نشست مشترکی پیرامون ارائه خدمات مطلوب و در خور شان ایثارگران گفتگو کردند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی صندوق قرض الحســنه شاهد‪ ،‬نشست مشترک دکتر اسالم کریمی و دکتر محمدحسین حسین زاده‬ ‫مدیران عامل صندوق قرض الحســنه شــاهد و بانک قرض الحسنه رســالت در خصوص همکاری مشترک این دو نهاد مالی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در این نشســت که با حضور دکتر اســام کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شــاهد‪ ،‬دکتر محمدحسین حسین زاده‬ ‫مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت‪ ،‬دکتر حمیدعلی صمیمی مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگزان تهران بزرگ و جمعی‬ ‫از مدیران صندوق قرض الحسنه شاهد و بانک رسالت برگزار شد دو طرف در خصوص همکاری مشترک پیرامون ارائه خدمات‬ ‫مطلوب و در خور شان جامعه بزرگ ایثارگری به گفت و گو پرداختند‪.‬‬ ‫دکتر اسالم کریمی مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد در ابتدای جلسه ضمن قدردانی از مدیرعامل و مدیران بانک قرض الحسنه رسالت به پاس حضور‬ ‫و تشریک مساعی در خصوص خدمت رسانی به خانواده های معظم و معزز شاهد و ایثارگر عضو صندوق قرض الحسنه شاهد‪ ،‬با تاکید بر منویات مقام معظم‬ ‫رهبری در خصوص خدمات مطلوب به خانواده های شاهد و ایثارگر بر لزوم اجرا شدن این منویات اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل صندوق قرض الحسنه شاهد اظهار داشت‪ :‬از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۹‬صندوق با طراحی و برنامه ریزی پیک خدمت و ارائه خدمات غیر حضوری شامل‬ ‫سامانه پیامکی درخواست تسهیالت‪ ،‬اینترنت بانک و ‪ ...‬تمام تالش خود را برای ارائه خدمات شایسته به اعضا انجام داده است‪.‬‬ ‫وم‬ ‫تد‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای )‬ ‫شماره اگهی مناقصه‪99 / L / 43 :‬‬ ‫شماره مجوز‪1399 -6183 :‬‬ ‫شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان (سهامی عام)‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد کاالی موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحه از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای از سازندگان‬ ‫و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید‪.‬‬ ‫زمانبندی‬ ‫حداقل امتیاز برنامه‬ ‫مراحل مناقصات‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح کاال‬ ‫تعداد‬ ‫اقالم‬ ‫مبلغ ضمانتنامه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪38 - 90 - 7987600005 / s 02‬‬ ‫‪CARBON RASCHING RING‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 1/100/000/000‬ریال‬ ‫‪70‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40 - 90 - 9542400828 / s 05‬‬ ‫بازوی بارگیری‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ 300/000/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪40 - 90 - 9943500050 / p 5‬‬ ‫‪INFRARED TEMPRAAURE‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 400/000/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪01 - 90 - 9932119 / G 20‬‬ ‫‪GATE VALVE‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ 1/197/500/000‬ریال‬ ‫‪65‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪01 - 90 - 9732275 /G 20‬‬ ‫‪CHECK VALVE‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪ 265/750/000‬ریال‬ ‫‪60‬‬ ‫از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیک‬ ‫دولت (ستاد) بطور‬ ‫شفاف اطالع رسانی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری تشریفات‬ ‫مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت ‪ ،‬نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت شرکت در‬ ‫مناقصات اقدام نمایند‪ .‬ضمنا‪ ،‬اگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار و وب سایت شرکت پاالیش نفت ابادان به ادرس‬ ‫‪ WWW.ABADAN-REF.IR‬درج و قابل مشاهده می باشد‪.‬‬ ‫ از مناقصه گران واجد شرایط که امادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می اید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات‬‫الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی (دفترچه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان)‬ ‫و مطالعه و تکمیل ان به همراه کلیه مدارک مورد نیاز مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه ‪ ،‬نسبت به بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مدارک و شرایط‪:‬‬ ‫ تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات ‪ ،‬سوابق کاری ومالی و‬‫همچنین ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در صورت برنده شدن در قراردادهای با مبلغ بیش از‬ ‫ده برابر نصاب معامالت متوسط ‪ ...‬الزامی است‪ ،‬در صورت عدم تکمیل وبارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره ‪ ،‬صالحیت شرکت‬ ‫کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد‪ .‬ضمنا مناقصه گران می بایست عالوه بر‬ ‫بارگذاری اسناد (حاوی رزومه ‪ ،‬سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده اخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه‬ ‫مذکور) و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ‪ ،‬نسبت به ارسال مدارک به ادرس کمیسیون مناقصات‬ ‫شرکت پاالیش نفت ابادان ‪ -‬صندوق پستی ‪ 111‬اقدام نمایند‪ .‬الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت‬ ‫اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد امد‪.‬‬ ‫ مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی‬‫دولت (ستاد) بارگذاری کرده و اصل ان را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیرخانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت‬ ‫پاالیش نفت ابادان تسلیم نمایند‪.‬‬ ‫ اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد‪ :‬ابادان ‪ ،‬حاشیه اروند رود ‪ ،‬جنب دروازه اصلی‬‫پاالیشگاه ‪ ،‬اداره کاال شرکت پاالیش نفت ابادان تلفن ‪ 061 - 53183781‬و شماره نمابر‪ :‬نمابر ‪061- 53229815‬‬ ‫ ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده مربوط به حداکثر ‪ 3‬سال گذشته که توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامع حسابداران رسمی انجام پذیرفته الزامی می باشد‪.‬‬‫نوبت اول ‪ - 99/11/1‬نوبت دوم ‪99/11/4‬‬ ‫روابط عمومی‪ -‬شرکت پاالیش نفت ابادان‬ ‫سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران افزایش یافت‬ ‫بانک مسکن در ابالغیه ای از افزایش سقف تسهیالت فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫انک مسکن در ابالغیه ای از افزایش سقف تسهیالت فردی ساخت و خرید مسکن ایثارگران در سال جاری خبر داد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫سقف تسهیالت ساخت و خرید مسکن ایثارگران از این پس در چهار طبقه بندی مختلف متناسب با مشخصات جغرافیایی محل‬ ‫تقاضا‪ ،‬افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫این اقدام در راستای افزایش قدرت خرید و ساخت مسکن در میان این گروه از متقاضیان مسکن انجام خواهد شد‪ .‬بانک مسکن‬ ‫از سال های گذشته تاکنون اقدام به پرداخت تسهیالت خرید و ساخت مسکن به گروه ها واقشار مختلف کرده است که پرداخت‬ ‫تسهیالت مسکن به ایثارگران نیز یکی از این اقدامات به شمار می رود‪.‬‬ ‫در ابالغیه افزایش سقف تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران که توسط بانک مسکن صادر شده است امده است‪ :‬در اجرای‬ ‫مفاد بند «د» تبصره (‪ )۱۷‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬و به استناد نام ه شماره ‪ ۱۷۲۵۵۴/۹۹‬مورخ ‪ ۰۴/۰۶/۱۳۹۹‬بانک مرکزی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬افزایش سقف فردی تسهیالت خرید و ساخت مسکن ایثارگران در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ازای هر واحد مسکونی‬ ‫به شرح ذیل جهت ابالغ به واحدهای اجرایی اعالم می شود‪:‬‬ ‫ در شــهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر یک میلیارد و ششــصد میلیون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۶۰۰‬ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪۱۶۰‬‬‫میلیون تومان‪.‬‬ ‫در مراکز استان ها یک میلیارد و دویست میلیون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۲۰۰‬ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‪.‬‬‫در سایر شهرستان ها یک میلیارد (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ )۱‬ریال معادل ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪.‬‬‫در روستاها ششصد میلیون (‪ ۰۰۰‬ر ‪ ۰۰۰‬ر ‪ )۶۰۰‬ریال معادل ‪ ۶۰‬میلیون تومان‪.‬‬‫افزایش سقف تسهیالت خرید وساخت مسکن ایثارگران مطابق با این ابالغیه در راستای سیاست های اعتباری بانک مسکن در‬ ‫سال جاری و براساس مقررات و ضوابط پرداخت تسهیالت در شبکه بانکی و همچنین مقررات و ضوابط پرداخت تسهیالت از‬ ‫سوی بانک مسکن صورت گرفته است‪.‬‬ ‫امکانات ســخت افزاری و منابع انســانی فعلی این‬ ‫حوزه هنوز پاسخگو نمی باشد‪.‬‬ ‫بهبود مستمر در حوزه پرسنلی نیز جزء برنامه های‬ ‫اصلی شعبه می باشــد یعنی ما در مسیری حرکت‬ ‫می نمائیم کــه همکاران ما بتوانند اوالً در پســت‬ ‫خود بهترین باشــند و ثانیاً برای پســت های باالتر‬ ‫اموزشهای کاربردی ببینند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬مهمترین اقدامات انجام شــده در سال ‪ ۹۸‬چه‬ ‫بوده اســت و چه میزان درتحقق برنامه های سال‬ ‫گذشته موفق بوده اید و دالیل موفقیتتان چه بوده‬ ‫است ؟‬ ‫از برنامه های اصلی شعبه در سال ‪ ۹۸‬ورود مشتریان‬ ‫جدید به بانک جهت باال بردن سهم بانک در شبکه‬ ‫بانکــی بخصوص در حوزه ســپرده هــا و خدمات‬ ‫اعتباری بوده اســت که با جذب مشتریان جدید و‬ ‫خروج از رویکرد انتقال مشــتریان بین شعب بانک‬ ‫در این راســتا حرکت نموده و در غالب شاخصهای‬ ‫عملکــردی بانک رتبه اول را کســب نموده ایم‪ .‬از‬ ‫دیگر اقدامات شــعبه در بعد کیفی‪ ،‬ایجاد فرهنگ‬ ‫پاسخگویی ســریع و دقیق به متقاضیان بوده است‬ ‫و بــا برنامه ریزی که صورت پذیرفت در درامدهای‬ ‫غیرمشاع ریالی شعبه افزایش بسیار خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫رســیدن به این موفقیتهای نسبی مرهون تالشهای‬ ‫همکاران بســیار خوبمان در شــعبه مرکز‪ ،‬تعامل‬ ‫مناسب با مشتریان ‪ ،‬ستاد بانک و سایر مراجع برون‬ ‫سازمانی بوده است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬با توجه به مشکالت ناشی از تحریم های ظالمانه‬ ‫و شیوع ویروس کرونا چه اقداماتی و راهکاری برای‬ ‫حمایت از تولیدکنندگان دارید؟‬ ‫تحریم مانند شمشــیری دولبه در بخش صنعت و‬ ‫معدن کشور عمل نموده است‪ ،‬مشکالت تامین مواد‬ ‫اولیه خارجی‪ ،‬لوازم یدکی و‪ ...‬را به شــدت افزایش‬ ‫داده که به تبع ان با عنایت به شــرایط خاص ارزی‬ ‫کشور ریسک بانک نیز افزایش یافته است از طرفی‬ ‫اتکاء به صنایع داخلی در شــرایط تحریمی افزایش‬ ‫یافته و بســیاری از واحدهایی که با ظرفیت پایین‬ ‫مشــغول به فعالیت بودند در حال حاضر شــرایط‬ ‫مســاعدتری دارند‪ .‬در خصوص کرونا موضوع کمی‬ ‫پیچیده تر است و بیشتر شاهد روند منفی در بخش‬ ‫صنعت و کشــور بوده ایم‪ ،‬صادرات تحت تاثیر قرار‬ ‫گرفته و مصرف بسیاری از کاالها رو به افول گذاشته‬ ‫است که نهایتاً با عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضا‬ ‫مواجه گشته ایم ‪ .‬علی رغم این مشکالت این شعبه‬ ‫تالش نموده است که در چارچوب ضوابط و مقررات‬ ‫و در راســتای حفظ شــان و حقوق بانک حداکثر‬ ‫مساعدت را در همه حوزه ها بعمل اورد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬پس از تدوین سیاســتهای اعتباری و راهبردی‬ ‫بانک در سال ‪ ،۹۹‬برای اجرای موثر سیاست ها و به‬ ‫منظور ایجاد هم افزایی و چابک سازی سازمان‪ ،‬چه‬ ‫اقداماتی را موثر می دانید؟‬ ‫همانگونه که اســتحضار دارید سیاستهای اعتباری‬ ‫بانک در ســال ‪ ۹۹‬در شرایطی خاص تهیه گردید ‪.‬‬ ‫رویکرد بیشتر بر مبنای برقراری رابطه منطقی بین‬ ‫شرایط استان‪ /‬شعبه و شرایط عملکردی و امکانات و‬ ‫منابع در اختیار بوده است که در قالب ‪ ۸‬هدف اصلی‬ ‫بیان گردید به نظرم علی رغم محدودیتهای موجود‬ ‫حرکت به سمت غالب این اهداف در بانک با شرایط‬ ‫مثبتی صورت پذیرفته است‪ .‬شاید در بخش تسهیل‬ ‫فرایندهــای اعتباری‪ ،‬تفویض اختیارات و تخصیص‬ ‫منابــع هنوز جــای کار داریم‪ .‬جهت دســتیابی به‬ ‫اهداف سیاســتهای اعتباری بانک پیشنهادات ذیل‬ ‫قابل ارائه می باشد‪:‬‬ ‫اعتماد و تفویض اختیار بیش از بیش به شــعب در‬ ‫راستای سیاستهای مدیران ارشد بانک‬ ‫ایجــاد شــرایط و فرهنگ مناســب بــرای جذب‬ ‫مشتریان جدید ارزنده در بانک‬ ‫خبرهای داغ نادران از بودحه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫مالیات را می پردازند‪.‬‬ ‫رشیدی گفت‪ :‬یکی از اهداف کمیسیون تلفیق‪ ،‬از بین‬ ‫بردن تبعیض ها در بودجه بود و سعی کردیم در نظام‬ ‫پرداخت ها نیز همسان سازی درستی انجام بگیرد‪ ،‬زیرا‬ ‫تبعیض ها و بی عدالتی ها موجب بدبینی می شود‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ 1400‬با اشــاره به اینکه در این بودجه ‪ 7‬محور را در‬ ‫نظر گرفتیم افزود‪ :‬حفظ قدرت خرید مردم‪ ،‬حمایت از‬ ‫اقشار ضعیف‪ ،‬رونق تولید و اشتغال‪ ،‬محرومیت زدایی‪،‬‬ ‫حذف رانت و کاهش تبعیض‪ ،‬توجه ویژه به ســامت‬ ‫مردم‪ ،‬توجه ویژه به فرهنــگ و خانواده و فرزند اوری‬ ‫و مباحــث جمعیتی و تقویت انضبــاط مالی و اصالح‬ ‫ساختاری بودجه از جمله این محورهاست‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬هم گفت‪:‬‬ ‫بین ‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد افکار خود را درباره اصالح ساختار‬ ‫بودجه توانســتیم انجام دهیم که بخش زیادی از این‬ ‫میزان به علت ظرفیت های اجرایی دولت‪ ،‬موجود بود‬ ‫یعنی ظرفیت های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد‪.‬‬ ‫الیاس نادران افزود‪ :‬تصمیم نهایی کمیســیون تلفیق‬ ‫بر این شــد که افزایش ‪ 25‬درصدی حقوق برای همه‬ ‫حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شــود با سقف ‪15‬‬ ‫برابر حداقل حقوق یعنی تا حدود ‪ 33‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به نفع‬ ‫طبقات پایین جامعه تغییــر دادیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت‬ ‫طبقــات مالیاتی را بــه نحوی تنظیم کــرده بود که‬ ‫بیشترین فشار بر روی حقوق های پایین بود‪ ،‬اما با اقدام‬ ‫کمیســیون تلفیق‪ ،‬مالیات پرداختی حدود ‪ 90‬درصد‬ ‫کارکنان دولت‪ ،‬بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد شد‪.‬‬ ‫نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم ریخته‬ ‫است گفت‪ :‬هر کسی که به مرکز قدرت‪ ،‬نزدیک تر بوده‬ ‫است در پی ان بود که امتیازی را بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬از بهمــن ســال ‪ 98‬تاکنــون میزان‬ ‫پرداختی های یکی از دستگاه ها از ‪ 1680‬میلیارد تومان‬ ‫در ماه به ‪ 4‬هزار و ســیصد میلیارد تومان رسید و این‬ ‫حجم تغییر پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫نادران اضافه کرد‪ :‬در بخش اعتباری هزینه ای دولت‪،‬‬ ‫بیش از ‪ 90‬درصد پرداخت ها به نوعی پرداخت حقوق‬ ‫و دستمزد به کارکنان است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬گفت‪ :‬بنا‬ ‫به اظهارات وزیر نفت‪ ،‬صادرات نفت و میعانات گازی در‬ ‫بودجه سال اینده‪ 2 ,‬و سه دهم میلیون بشکه در روز‬ ‫در نظر گرفته شــد و مصــرف داخلی هم ‪ 2‬و دو دهم‬ ‫میلیون بشکه در روز است‪.‬وی افزود‪ :‬اقای زنگنه گفت‬ ‫اکنون حدود ‪ 900‬هزار بشکه در روز صادر می کنیم و‬ ‫اگر شرایط سیاسی کشور فراهم شود و خارجی ها اجازه‬ ‫صادرات بدهند و ‪ 600‬میلیون دالر هم سرمایه گذاری‬ ‫کنیم پس از ‪ 3‬ماه می توانیم ظرفیت صادراتی کشور را‬ ‫به دو و ‪ 3‬دهم میلیون بشکه در روز برسانیم‪.‬‬ ‫نادران با اشاره به اینکه این ها اگر ها و پیش شرط های‬ ‫ســختی بود افزود‪ :‬اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار‬ ‫دهیم که شرایط سیاســی را به نحوی تغییر دهد که‬ ‫امکان صادرات بیشتری فراهم شــود یعنی بودجه را‬ ‫اهرمی برای فشار های سیاســی برای سازش و کوتاه‬ ‫امدن حاکمیت قــرار می دهیم‪.‬وی اضافــه کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع را تحمل نکردیم و بودجه را با حداقل وابستگی‬ ‫یارانه ‪۲۰‬میلیون نفر ‪۲‬برابر می شود‬ ‫تبیین چشم انداز همکاری مشترک صندوق قرض الحسنه شاهد و بانک رسالت‬ ‫‪4030‬‬ ‫‪4104‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ابانماهماه‪1399‬‬ ‫بهمن‬ ‫شنبه‪224‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫به فاقدین خودرو ‪۱۵‬لیتر‬ ‫بنزینمجــانیمی دهیم‬ ‫رئیس کمیســیون تلفیق با اعالم اینکه صادرات نفت‬ ‫ایران روزانه ‪ ۹۰۰‬هزار بشــکه شد‪ ،‬گفت‪ :‬درامد نفتی‬ ‫بودجه ســال اینده را ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد تومان پیش‬ ‫بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت‬ ‫را ‪ ۳۹۴‬هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫الیاس نادران در گفت و گوی ویژه خبری با اشــاره به‬ ‫اینکه در کمیسیون تلفیق‪ ،‬افراد همدل‪ ،‬متخصص و با‬ ‫تجربه وجود دارد افزود‪ :‬نماینده های دولت هم نهایت‬ ‫همدلی را با اعضای کمیســیون داشــتند و اطالعات‬ ‫تخصصی و کارشناس را در اختیار ان ها گذاشتند‪.‬‬ ‫وی همچنین از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و‬ ‫دیگر کارشناسان نیز تشکر کرد و گفت‪ :‬مجلس در ابتدا‬ ‫می خواســت کلیات بودجه را رد کند‪ ،‬زیرا اشوب و به‬ ‫هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه‪ ،‬بسیار زیاد بود‪.‬‬ ‫نادران افزود‪ :‬کمیسیون تلفیق کار فوق العاده ای کرد و‬ ‫اطالعات داخل بودجه را علنی و افشاء کرد و بسیاری از‬ ‫ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده‪،‬‬ ‫ناشی از شفاف سازی ارقامی است که دولت در تبصره‬ ‫ها‪ ،‬ردیف ها و جا های مختلف‪ ،‬پنهان کرده بود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬با اشاره به‬ ‫اینکه این کمیسیون‪ ،‬ساختار و روش الیحه بودجه را‬ ‫اصالح کرد افزود‪ :‬در ان جا هایی که اتکای به درامد های‬ ‫نفتی‪ ،‬بسیار زیاد بود با همراهی نمایندگان دولت تالش‬ ‫کردیم ان ها را به اوراق مالی و به شیوه های دیگر تامین‬ ‫مالی بودجه‪ ،‬انتقال دهیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به همین علت درامد های نفتی را در حداقل‬ ‫وضع قابل اعتماد و شــدنی بستیم و مازاد بر ان را به‬ ‫ســقف دوم موکول کردیم که اگر این درامد ها محقق‬ ‫شد دولت اختیار داشته باشــد ان را در سرفصل های‬ ‫تنظیم شــده از جمله حوزه های عمرانی‪ ،‬محرومیت‬ ‫زدایی و اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی‬ ‫و دو زمانی دیده شده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیســه کمیســیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ 1400‬گفــت‪ :‬مالیات هــای حقــوق را بــه گونه ای‬ ‫در نظــر گرفتیــم که بــه نفع اقشــار کــم درامد‬ ‫و حقوق های پایین تر باشد‪.‬‬ ‫محمد رشیدی افزود‪ :‬تالش کردیم حقوق و دستمزد‬ ‫در این شــرایط خــاص تحریمــی و کرونایی جبران‬ ‫شــود همچنین مالیات های حقوق را بــه گونه ای در‬ ‫نظر گرفتیم که به نفع اقشــار کم درامد و حقوق های‬ ‫پایین تر باشد و افراد با حقوق پایین تر در مقایسه با افراد‬ ‫با حقوق زیادتر‪ ،‬مالیات کمتری را پرداخت کنند و به‬ ‫این ترتیب‪ ،‬پرداخت ها عادالنه تر شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بر اساس الیحه دولت‪ ،‬میزان افزایش‬ ‫حقوق کارکنان دولت ‪ 25‬درصد در نظر گرفته شــد‬ ‫ادامه داد‪ :‬تا سقف حقوق ‪ 4‬میلیون تومان را از مالیات‬ ‫معاف کردیم و حقوق ‪ 4‬تا ‪ 8‬میلیون تومان ‪ 10‬درصد‬ ‫مالیات بایــد بپردازند و عمده حقوق بگیران‪ ،‬کمترین‬ ‫فعالیت مرکز نواوری و توسعه تعاون برای‬ ‫تسهیل خدمات به تعاونگران‬ ‫مدیرعامل بانک توســعه تعاون شکل گیری منتا‬ ‫(مرکز نواوری و توســعه تعاون) را در راســتای‬ ‫تســهیل خدمات به تعاون گــران عنوان نمود‪.‬به‬ ‫نقل ا روابط عمومی بانک توســعه تعاون‪ ،‬حجت‬ ‫اله مهدیان مدیرعامل بانک توســعه تعاون که در‬ ‫مرکز منتــا در حضور معاون تعاون وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی سخن می گفت اظهار داشت‪:‬‬ ‫تعاونی هــا به عنــوان یکی از مهم ترین اشــکال‬ ‫فعالیت اقتصادی مطرح می باشند و با بهره گیری‬ ‫از الگوی تعاون‪ ،‬شــکوفایی اســتعدادها و ایجاد‬ ‫ارزش افــزوده در بخش هــای گوناگــون اقتصاد‬ ‫قابل تصور اســت‪.‬وی افزود‪ :‬فعالیت های نواورانه‬ ‫می تواننــد در قالــب تعاون به شــکل طرح های‬ ‫اقتصادی قابل اتکا مطرح باشــند و تجمیع ایده ها‬ ‫و خالقیت هــا در کنــار ارکان ســرمایه گذاری و‬ ‫مدیریتی منجر به شــکل گیری بخش های متنوع‬ ‫اقتصاد دانش بنیان می گردد‪.‬مهدیان با اشــاره به‬ ‫شــکل گیری مرکز نواوری و توسعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫بخــش تعاون به عنوان بخش حمایتگر و توانمند‬ ‫ســاز فعالیت های نوبنیان شناخته شــده است و‬ ‫راه انــدازی مرکز منتا در تکمیــل تحقق اهداف‬ ‫توســعه ای بخش تعاون اســت‪.‬وی حضور بانک‬ ‫توســعه تعاون در این مرکــز را به عنوان یکی از‬ ‫ارکان بخش تعاون عنوان نمود و گفت‪ :‬این بانک‬ ‫در کنار صندوق ضمانت ســرمایه گذاری تعاون‪،‬‬ ‫سامانه جامع و هوشــمند تعاون‪ ،‬دفتر پیشخوان‬ ‫دولت‪ ،‬امور ارزی‪ ،‬کارگزاری پوشش‪ ،‬امور حقوقی‬ ‫و بخش های بیمه ای و مالیاتی در این مرکز حضور‬ ‫دارند و هدف این است‪.‬‬ ‫به نفت بســتیم و از ساز و کار های دیگر تامین مالی از‬ ‫جمله اوراق مالی و فروش دارایی ها اســتفاده می کنیم‬ ‫و اجازه نمی دهیم کشــور تحت این فشار های سیاسی‬ ‫قرار گیرد‪.‬‬ ‫نــادران گفت‪ :‬از ان طرف هم فروش نفت تا ســقف‬ ‫پیشنهادی دولت را منع نکردیم به همین علت بودجه‬ ‫را دو سقفی و دو زمانی بستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درامد نفتی بودجه سال اینده را ‪ 261‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش بینــی کردیم در حالی که دولت‬ ‫حجم وابســتگی به نفت را ‪ 394‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی کرده بود‪.‬‬ ‫نادران با تاکید بر اینکه بودجه‪ ،‬بســیارمنعطف و روان‬ ‫است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال تالش کردیم بودجه را به نفع‬ ‫مردم تغییر دهیم و به جای اینکه طبقات خاص و افراد‬ ‫نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت های مختلف‬ ‫اســتفاده کنند‪ ،‬عموم مردم بتوانند اســتفاده کنند تا‬ ‫قدرت خرید مردم نسبت به امسال کمتر نشود‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬گفت‪:‬‬ ‫دولت قیمت ارز را در ســال اینده بدون احتســاب ‪8‬‬ ‫میلیارد دالر کاال های اساســی مبلــغ ‪ 17‬هزار و ‪500‬‬ ‫تومان محاسبه کرده است‪.‬‬ ‫الیاس نادران افزود‪ :‬دولت درامد ارزی سال ‪ 1400‬را از‬ ‫فروش نفت ‪ 17‬میلیارد و ‪ 300‬میلیون دالر اعالم کرده‬ ‫است که از این مبلغ ‪ 8‬میلیارد دالر‪ ،‬ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫است و مابقی ان ارز ‪ 17500‬تومان می باشد و ترکیب‬ ‫وزنی این ها ‪ 11500‬تومان است‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬گفت​‪:‬‬ ‫مجلس عنوان کرده اســت دولت با هر نرخی که ارز را‬ ‫در بازار فروخت امکان انعطاف بودجه وجود دارد‪.‬‬ ‫وی درباره طرح رتبه بندی معلمان هم افزود‪ :‬در بنده‬ ‫(و) تبصــره ‪ 2‬مبلغ ‪ 90‬هزار میلیارد تومان بطور کلی‬ ‫برای اموزش و پرورش در نظر گرفته شده است که در‬ ‫کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته شد این موارد را از هم‬ ‫تفکیک کنیم به علت اینکه سهم بخش های مختلف‬ ‫مشخص شــود و به مشکل ســال ‪ 99‬درباره اختالل‬ ‫پرداختی به بازنشســتگان کشوری و تامین اجتماعی‬ ‫دچار نشویم و این موارد مرتفع شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬درباره‬ ‫تکلیف یارانه ها هم گفت‪ :‬بر اســاس ایده اولیه مجلس‬ ‫که هنوز به جمع بندی نرســیده است پیشنهاد شد تا‬ ‫کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که‬ ‫ظرفیت اجرایی ان‪ ،‬با اراده دولت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــا اجــرای این طــرح‪ ،‬یــک اعتباری‬ ‫را بــرای مــردم در نظــر می گیریــم کــه در خرید‬ ‫از مراکــز خاص بتواننــد از یک تخفیف قابل توجهی‬ ‫برخوردار شوند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬ادامه داد‪:‬‬ ‫اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این‬ ‫روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم‪.‬‬ ‫نادران گفت‪ :‬فساد نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود‬ ‫کشور به اندازه ای است که مردم از نرخ پایین ارز بهره‬ ‫چندانی نمی برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم‬ ‫تالش می کنیــم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم‬ ‫و همچنین مصرف کننده‪ ،‬مســتقیم خودش مبلغ را‬ ‫دریافت و مدیریت کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4104‬‬ ‫مدیرعاملشرکتپاالیشگازبیدبلندخلیج فارس‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫پاالیشگاهبیدبلندخلیجفارسرویای‪ ۱۱۰‬سالهصنعتنفترامحققکرد‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد‬ ‫خلیج فــارس اظهــار کــرد‪ :‬هدف و‬ ‫خواســتگاه ایــن طرح بــزرگ عینیت‬ ‫بخشــیدن به رویای تاریخ ‪ ۱۱۰‬ساله‬ ‫صنعــت نفت در جمع اوری و فراورش‬ ‫گازهــای همراه نفت‪ ،‬گازهای مشــعل‬ ‫و منابــع عظیــم گازهــای غنــی در‬ ‫اســتا ن های خوزســتان‪ ،‬بوشــهر و‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمد بوده اســت که‬ ‫با گشــایش رســمی ایــن ابرپروژه به‬ ‫واقعیــت پیوســت‪ .‬محمــود امین نژاد‬ ‫(پنجشــنبه‪ ،‬دوم بهمن مــاه) در‬ ‫اییــن بهر ه بــرداری از طر ح های ملی‬ ‫وزارت نفــت (بهر ه برداری رســمی از‬ ‫پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد خلیج فارس)‬ ‫در این بــاره گفــت‪ :‬پاالیشــگاه گاز‬ ‫بیدبلنــد خلیج فارس بــا ظرفیت ‪۴۰‬‬ ‫درصدی از خورا ک های قابل دسترس‬ ‫از شــهریورماه در مرحلــه تولیــد‬ ‫ازمایشــی قرار گرفتــه و اکنون یکی‬ ‫از شــریا ن های انرژی و تامین خوراک‬ ‫صنایع پتروشــیمی کشــور اســت که‬ ‫ا ن شــاءاهلل بــا تامین خــوراک ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی‪ ،‬درامد حاصــل از صادرات‬ ‫محصــوالت تولیــدی این پاالیشــگاه‬ ‫‪ ۷۱۰‬میلیــون دالر و درامــد کل ان‬ ‫با لحــاظ فروش داخلی ســاالنه ‪۱.۵‬‬ ‫میلیارد دالر خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ویژگی هــای مهم این‬ ‫پروژه ثبــت رکــورد ‪ ۶۳‬میلیون نفر‪/‬‬ ‫ســاعت کار بدون حادثه منجر به فوت‬ ‫در تاریخ صنعــت نفت ایران‪ ،‬ابرپروژه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬کشــور و فینالیست و نامزد‬ ‫دریافت جایــزه بین المللــی مدیریت‬ ‫پروژه در بخش انرژی در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫میالدی و دســتیابی به جایگاه ســوم‬ ‫پروژه برتر دنیا بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه بیدبلنــد‬ ‫خلیج فارس در تشــریح اهداف ساخت‬ ‫ایــن مگاپــروژه نفتی گفــت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف اصلی ساخت این پروژه افزون‬ ‫بــر ایجــاد ارزش افــزوده اقتصادی‪،‬‬ ‫جلوگیــری از ایجاد الودگی ناشــی از‬ ‫ســوزاندن گازهای یادشده در مشعل‬ ‫و حفظ ســامت مردم این اســتا ن ها‬ ‫و محیط زیســت منطقه اســت که به‬ ‫لحــاظ همین کارکــرد از ان می توان‬ ‫به عنــوان ریه های جدید تنفســی در‬ ‫پهنــه جغرافیایی اجرایی ان نام برد‪.‬‬ ‫امیــن نژاد تاکید کــرد‪ :‬افزون بر این‬ ‫موارد‪ ،‬گازهای اســیدی تولید شــده‬ ‫در این پاالیشــگاه به جای ســوزانده‬ ‫شــدن در مشــعل های پاالیشــگاه‪ ،‬با‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۶۵‬میلیــون دالری‪،‬‬ ‫دوباره فــراوری و برای حفــظ تولید‬ ‫صیانتــی بــه چا ه هــای نفــت منطقه‬ ‫اغاجاری تزریق می شود‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره به ایــن که امــروز با‬ ‫افتتــاح ایــن پــروژه روز بــه تصویر‬ ‫کشــیدن اقتدار فنی نظــام جمهوری‬ ‫اسالمی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بزرگترین هاب‬ ‫گازی غــرب اســیا این پیــام صریح‬ ‫را بــه جهانیــان مخابــره می کند که‬ ‫اندیشــه و همت جوانــان غیور ایران‬ ‫تحریم شدنی نیست‪.‬‬ ‫مدیرعامــل پاالیشــگاه گاز بیدبلنــد‬ ‫خلیج فارس بــا تاکید بر این که هدف‬ ‫و خواســتگاه ایــن مگاپــروژه عینیت‬ ‫بخشــیدن بــه رویــای تاریــخ ‪۱۱۰‬‬ ‫ســاله صنعــت نفــت در جمع اوری و‬ ‫فراورش گازهای همراه نفت‪ ،‬گازهای‬ ‫مشــعل و منابع عظیــم گازهای غنی‬ ‫در گســتره جغرافیایی ســه اســتان‬ ‫خوزســتان‪ ،‬بوشــهر و کهکیلویــه و‬ ‫بویراحمد بوده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬با تدبیر‬ ‫هوشــمندانه مهندس زنگنه در تعیین‬ ‫راهبرد اجــرای ان‪ ،‬امــروز این رویا‬ ‫بــا افتتــاح رســمی این ابرپــروژه به‬ ‫واقعیــت پیوســت‪.‬امین نــژاد تاکید‬ ‫کــرد‪ :‬همــه بخش هــای اجرایی این‬ ‫پــروژه از جملــه طراحــی و اجرای‬ ‫هزار کیلومتر خــط لوله جمع اوری و‬ ‫ارسال گازهای یادشــده به پاالیشگاه‬ ‫و ارســال محصوالت تولیــدی ان به‬ ‫مقاصــد مصــرف و بنــادر صادراتــی‬ ‫در عرصــه جغرافیایی ســه اســتان‪،‬‬ ‫ساخت پاالیشــگاه به عنوان قلب این‬ ‫مگاپــروژه بــا ظرفیت شیرین ســازی‬ ‫و فــراورش بیــش از ‪ ۲‬میلیادر فوت‬ ‫مکعــب گاز در روز و ظرفیــت تولید‬ ‫ســاالنه بیش از ‪ ۱۴‬میلیــون تن گاز‬ ‫اتان‪ ،‬متــان‪ ،‬بوتان‪ ،‬پروپــان و پنتان‬ ‫پالس‪ ،‬ســاخت تاسیسات ذخیر ه سازی‬ ‫و اســکله صادراتی در ماهشهر همگی‬ ‫با وجود تحریم های ظالمانه و انصراف‬ ‫شــرکت های مطــرح خارجــی برای‬ ‫ســاخت این مگاپروژه همگی ازسوی‬ ‫شــرکت های مهندســی و پیمانکاران‬ ‫توانمنــد داخلی طراحی و اجرا شــده‬ ‫اســت‪ ،‬به طوری که ســهم سازندگان‬ ‫داخلی در اجرای ایــن پروژه بیش از‬ ‫‪ ۶۵‬درصد است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬در بخــش تامین‬ ‫منابــع مالــی ‪ ۲.۲‬میلیــارد دالر از‬ ‫بودجــه ‪ ۳.۴‬میلیارد دالری این پروژه‬ ‫از منابع صندوق توسعه ملی و تشکیل‬ ‫یکــی از بزرگتریــن کنسرســیو م های‬ ‫بانک های داخلی شــامل بانک تجارت‬ ‫پارســیان صنعــت و معــدن و ملت با‬ ‫عاملیــت بانک ســپه تامین شــد که‬ ‫انســجام و هارمونی ایجاد شــده میان‬ ‫سیســتم بانکــی و گمرکــی و وزارت‬ ‫صمــت (صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت) در‬ ‫کارســازی و اســتفاده از ایــن منابع‬ ‫سبب شــد در گشــایش و موثر شدن‬ ‫اعتبــارات اســنادی رکوردهای زمانی‬ ‫بی نظیــری در سیســتم بانکی کشــور‬ ‫ثبــت شــود و ثمــره ارزشــمند این‬ ‫هماهنگی بی نظیــر اجرا و اتمام بیش‬ ‫از ‪ ۹۸‬درصــد پروژه در عرض ‪ ۳۶‬ماه‬ ‫پــس از گشــایش اعتبارات اســنادی‬ ‫بــوده اســت‪.‬مدیرعامل پاالیشــگاه‬ ‫گازی بیدبلنــد خلیج فــارس در پایان‬ ‫از مســئوالن اســتانی‪ ،‬پیمانــکاران و‬ ‫کارگــران زحمتکش در ســاخت این‬ ‫پروژه قدردانی کرد‪.‬‬ ‫برگزاری بیست وپنجمین نمایشگاه نفت با تمرکز حداکثری بر توان ایرانی‬ ‫مدیــر بیســت وپنجمین نمایشــگاه‬ ‫بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی‬ ‫از حضور گسترده شرکت های داخلی در‬ ‫این نمایشگاه خبر داد و گفت‪ :‬این دوره‬ ‫از نمایشــگاه با تمرکز حداکثری از توان‬ ‫ایرانی و با رعایت حداکثری پروتکل های‬ ‫بهداشتی برای جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫مجید بوجارزاده صبح (جمعه‪ ،‬سوم‬ ‫بهمن ماه) در ایین گشــایش رســمی‬ ‫بیست وپنجمین نمایشــگاه نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬ ‫پاالیش و پتروشیمی‪ ،‬این رخدادرا مظهر‬ ‫نمایــش توانمندی ها و ایینه تمام نمای‬ ‫سیاست های وزارت نفت در عرصه اقتصاد‬ ‫و فناوری انرژی دانســت و عنوان کرد‪ :‬امروز در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه بر پیکره ایران‬ ‫اســامی وارد امده است و در بحبوحه شیوع بیماری کرونا که اقتصادهای بزرگ دنیا را در معرض‬ ‫چالش های جدیدی قرار داده است‪ ،‬نگاه های زیادی معطوف به صنعت نفت ایران بوده و عملکرد این‬ ‫صنعت بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است‪.‬وی افزود‪ :‬نگاهی گذرا به سیاست های‬ ‫صنعت نفت جمهوری اسالمی ایران در چند سال گذشته‪ ،‬موید این واقعیت است که بخش عمده ای‬ ‫از اهداف مدنظر در مسیر خوداتکایی و توانمندسازی و روزامدی شرکت های خصوصی و دانش بنیان‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫مدیر بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی با بیان اینکه این دستاوردها‬ ‫با مشارکت همه جانبه سازندگان تجهیزات‪ ،‬صادرکنندگان‪ ،‬پیمانکاران‪ ،‬سرمایه گذاران‪ ،‬شرکت های‬ ‫طراحی ‪ -‬مهندسی‪ ،‬مراکز علمی و شرکت های دانش بنیان حاصل شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این رویداد‬ ‫نمودی از راه های موفق پیش روست که در سایه سیاست های حمایتی صنعت نفت از بخش خصوصی‬ ‫و غیردولتی شکل گرفته است‪.‬بوجارزاده تصریح کرد‪ :‬در این دوره از نمایشگاه‪ ،‬با وجود مشکالتی که‬ ‫به واسطه شیوع بیماری کرونا در تمامی کشورها به وجود امده و حضور شرکت های خارجی نیز بیشتر‬ ‫به دلیل محدودیت های پروازی و مسافرتی امکان پذیر نبوده است‪ ،‬همه توجه ها و نگاه ها به شرکت های‬ ‫داخلی و نمایش توانمندی ها و فعالیت های انان در پروژه های صنعت نفت معطوف بوده و بر همین‬ ‫اساس تالش شده است دستاوردهای عظیم این دسته از شرکت ها به نحوی مطلوب در این نمایشگاه‬ ‫در منظر متخصصان و کارشناسان قرار گیرد‪.‬وی یاداور شد‪ :‬در عین حال استقبال گسترده شرکت های‬ ‫داخلی از حضور در بیست وپنجمین نمایشگاه صنعت نفت‪ ،‬از استمرار تحوالتی مثبت در صنعت نفت‬ ‫کشور خبر می دهد؛ اتفاق های مثبتی که با امضای توافق ها و تفاهم نامه های متعدد شرکت های اصلی‬ ‫وزارت نفت با شرکت ها‪ ،‬دانشگاه ها و نهادهای معتبر داخلی سال گذشته منعقد و اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مدیر بیست وپنجمین نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی با بیان اینکه این دوره از‬ ‫نمایشگاه با رعایت همه موازین و دستورعمل های بهداشتی برگزار می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬این دوره از‬ ‫نمایشــگاه‪ ،‬پس از تایید وزارت بهداشت و وزارت صمت و موافقت وزارت نفت‪ ،‬با رعایت حداکثری‬ ‫پروتکل های بهداشتی جلوگیری از شیوع کرونا و با حضور حدود ‪ ۵۰۰‬شرکت اصلی شامل شرکت های‬ ‫‪ ،E&P ،GC ،EPC‬دانشگاه ها و مراکز علمی‪ ،‬انجمن ها‪ ،‬شتاب دهنده ها و استارت اپ های حوزه‬ ‫نفت و گاز‪ ،‬ماشین های دوار‪ ،‬تجهیزات فرایندی‪ ،‬مواد شیمیایی‪ ،‬الکترونیک و ابزار دقیق در مساحتی‬ ‫در حدود ‪ ۲۵‬هزار مترمربع برگزار می شود‪.‬بوجارزاده افزود‪ :‬همچنین به منظور فراهم ساختن امکان‬ ‫تعامل بهتر و بهره مندی بیشتر بازدیدکنندگان‪ ،‬جانمایی غرفه ها در سالن های نمایشگاه براساس زمینه‬ ‫فعالیت شرکت ها و گروه های کاالیی انجام پذیرفته است‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫عضوهیات مدیرهانجمنصنایعهمگنقطع هسازیعنوانکرد‪:‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪5‬‬ ‫رشــد فناوری در بخش قطعه ســازی به مراتب‬ ‫بیش تر از خودروسازی بوده است و قطعه سازان‬ ‫مــا توانایی باالیی در طراحــی و تولید قطعات‬ ‫جدید دارند اما متاسفانه خودروساز روی همان‬ ‫قطعه ای کــه می خواهد تاکیــد دارد و الغیر‪.‬‬ ‫درصورتی که قطعه ســازان می توانند پیشنهاد‬ ‫بدهند و در طراحی و تولید قطعه سهیم باشند‬ ‫تولیــد خودروهــای جدید نیازمنــد طراحی‬ ‫قطعه است؛ درصورتی که شرکت های قدرتمند‬ ‫قطعه سازی در یک کشور وجود داشته باشند‪،‬‬ ‫ان کشور می تواند به تولید محصول باکیفیت و‬ ‫نواوری در تولید امیدوار باشــد‪ .‬طی سال های‬ ‫اخیر قطعه سازان کشور اقدام به طراحی و تولید‬ ‫ی شدن‬ ‫بســیاری از قطعات کرده اند‪ .‬اما طوالن ‬ ‫روند پرداخت مطالبات قطعه ســازان از ســوی‬ ‫خودروســازان و همچنین نــگاه از باال به پایین‬ ‫ان ها به قطعه ســازان سبب شــده است بخش‬ ‫بزرگی از پتانسیل قطعه ســازان بدون استفاده‬ ‫باقــی بماند‪.‬درخصــوص وضعیــت همکاری‬ ‫قطعه ساز با خودروساز و این که چگونه می توان‬ ‫از پتانســیل طراحی ان ها بیش ترین استفاده‬ ‫را کــرد‪ ،‬با مهدی مطلب زاده‪ ،‬عضو هیات مدیره‬ ‫انجمن صنایع همگن قطعه ســازی به گفت وگو‬ ‫پرداختیم‪ .‬بحث تولید مشارکتی قطعه سازان و‬ ‫خودروســازان یا همان ‪ KD Center‬به کجا‬ ‫رسیده و ایا استقبالی از این طرح شده است؟‬ ‫این طرح را چندســال پیــش تهیه و به وزارت‬ ‫صمت و ســازمان گســترش و خودروســازان‬ ‫تحویــل دادیم‪ .‬اما با وجــود جامع بودن‪ ،‬طرح‬ ‫مورد اســتقبال خودروســازان و وزارت صمت‬ ‫قــرار نگرفت‪ .‬این طــرح بر مبنای اســتفاده‬ ‫هرچه بیش تر از زنجیره تامین بنا نهاده شــده‬ ‫اســت؛ یعنی در مراحل تکویــن خودرو از این‬ ‫طرح استفاده می شود‪ .‬به عبارتی از بازارسنجی‬ ‫گرفته تا طراحی و تولید محصول‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫با یک خودروســاز همکاری و درتولید ان نقش‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫این طرح شامل چه مراحلی است؟‬ ‫ابتــدا بازار هــدف انتخاب شــده و پس از این‬ ‫مرحله یک خــودرو برای ان بــازار طراحی یا‬ ‫انتخاب می شــود‪ .‬وقتی کانسپت خودرو نهایی‬ ‫شــد‪ ،‬اجزای ان بین شــرکت های توانمند در‬ ‫ان زمینه تقســیم می شــود‪ .‬توانمندی از این‬ ‫منظر که شــرکت مربوطه باید توانایی طراحی‬ ‫و مهندســی قوی داشته باشــد‪ .‬این شرکت ها‬ ‫به نسبت اورده ای که دارند‪ ،‬در شرکت جدید که‬ ‫همان ‪ KD Center‬است‪ ،‬سهام دار می شوند‬ ‫و هر کسی به نسبت اورده اش سهام دار شرکت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫یعنی خودروساز نیز به نسبت اورده ای که دارد‪،‬‬ ‫سهام دار شرکت خواهد شد‪ .‬یعنی اگر درصد یا‬ ‫‪ IPI‬کار خودروســاز که مونتاژ بوده ‪ 14‬درصد‬ ‫است‪ ،‬به نســبت همین ‪ 14‬درصد سهام دارد و‬ ‫ســود کسب می کند‪ .‬کســی که کولر یا موتور‬ ‫خودرو را می ســازد‪ ،‬به نســبت کاری که انجام‬ ‫می دهد‪ ،‬سهام دار می شود‪ .‬یعنی هر قطعه سازی‬ ‫به نسبت سهمی که دارد‪ ،‬سهام دار خواهد شد و‬ ‫درنهایت پس از فروش خودرو‪ ،‬پول ان مستقیم‬ ‫بین سهام داران تقسیم می شود‪.‬‬ ‫ایا خودروسازان معتقدند که با اجرای این طرح‬ ‫منافع ان ها تامین نخواهد شد که با ان مخالفت‬ ‫می کنند؟‬ ‫چندین دلیــل را می توان برای عدم اســتقبال‬ ‫خودروســازان از این طرح بیان کرد؛ نخســت‬ ‫ان که درحال حاضر خودروسازان از قطعه سازان‬ ‫و مجموعه ســازان قطعه تامین می کنند و پول‬ ‫ان را هرموقع که بخواهند می پردازند‪ .‬همچنین‬ ‫هم اکنون ارتباط خودروســاز با قطعه ســاز از‬ ‫باال به پایین اســت‪ .‬یعنی خودروساز محصول‬ ‫را انتخــاب می کند و اظهــار می کند که دقیقا‬ ‫چه چیزی می خواهد و بعد از ان قطعه ساز قطعه‬ ‫را می ســازد و تحویل می دهد‪ .‬درصورتی که در‬ ‫بحث ‪ ،KD Center‬قطعه ســازان خودشان‬ ‫قطعه را طراحی می کننــد و به طور کلی خرد‬ ‫جمعــی درطراحی نقش دارد‪ .‬در ان شــرایط‪،‬‬ ‫خودروســاز دیگر قدرت فعلی را ندارد و صرفا‬ ‫یک مونتاژکار است‪.‬‬ ‫اگر این کار اجرایی است‪ ،‬چرا قطعه سازان راسا‬ ‫اقدام به تولید خودرو نمی کنند؟‬ ‫در ایــن زمینه می توان کارهــای بزرگی انجام‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کرج‪ -‬ناحیه یک‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان‬ ‫های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر ارای شــماره ‪ 139960331009001688‬مــورخ‬ ‫‪ 99/9/19‬و شماره ‪ 139960331009001689‬مورخ ‪99/9/19‬‬ ‫و شــماره ‪ 139960331009001690‬مــورخ ‪ 99/9/19‬و‬ ‫شــماره ‪ 139960331009001691‬مــورخ ‪ 99/9/19‬و‬ ‫‪ 139960331009001692‬مــورخ ‪ 99/9/19‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند‬ ‫رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرج‪ -‬ناحیه یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعــارض متقاضیان اقای علی حیــدر کاظمی اورزمان فرزند‬ ‫حســین به شــماره شناســنامه ‪ 4095‬نســبت به یک دانگ مشــاع از‬ ‫شــش دانگ و اقای وحید کاظمی اورزمان فرزند علی حیدر به شماره‬ ‫شناســنامه ‪ 0310024919‬و خانــم منیربلفاک فرزنــد نعمت اله به‬ ‫شــماره شناســنامه ‪ 921‬نسبت به یک دانگ مشــاع از شش دانگ و‬ ‫اقای ســید مهدی حســینی فرزند ســید امین به شــماره شناســنامه‬ ‫‪ 3510‬نسبت به دو دانگ مشاع از شش دانگ و خانم شهناز حسینی‬ ‫فرزند ســید علی اقا به شــماره شناســنامه ‪ 124‬نسبت به یک دانگ‬ ‫مشــاع از شــش دانگ به صورت شــش دانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثــی ‪ 229/75‬مترمربــع مفــروز و مجزی شــده از پــالک ‪2048‬‬ ‫فرعی از ‪ 154‬اصلی واقع در حســن اباد که انتقال مســاحت ‪76/55‬‬ ‫مترمربــع از مــورد تقاضا برابــر وکالتنامــه و قولنامه عــادی از طرف‬ ‫و توســط اقای ســید امین حسینی مالک رســمی ذیل ثبت صفحه ‪23‬‬ ‫دفتر ‪ 1258‬مســاحت ‪ 76/55‬متر مربع از مورد تقاضا برابر قولنامه‬ ‫عــادی از طرف اقای حســین میراخوری مالک رســمی ذیل ثبت صفحه‬ ‫‪ 185‬دفتر ‪ 1253‬و مســاحت ‪( 0/10‬ده دســی متــر مربع) متر مربع‬ ‫از مورد تقاضا برابر قولنامه عادی توسط اقای احد اقایاری و اقا احمد‬ ‫قره حســنلو مالکین رســمی ذیل ثبت صفحه ‪ 459‬دفتر ‪ 1254‬و هم‬ ‫چنیــن مســاحت ‪ 76/55‬مترمربع از مورد تقاضا برابــر قولنامه عادی‬ ‫توسط اقای حمید بخشــایش مالک رسمی ذیل ثبت صفحه ‪ 550‬دفتر‬ ‫‪ 1258‬به متقاضیان منتقل شــده اســت و تصرفات متقاضیان نسبت‬ ‫به مورد تقاضا محرز گردیده اســت لذا به منظــور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود در صورتی که اشخاص‬ ‫نســبت به صدور ســند مالکیت متقاضی اعتراضی داشــته باشند می‬ ‫تواننــد از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مــدت دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‬ ‫بدیهی اســت در صورت انقضای مــدت مذکور و عدم وصول اعتراض‬ ‫طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪/ 99/765.‬ف‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/4 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/19 :‬‬ ‫عباسعلی شوش پاشا‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه‬ ‫یک کرج‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002388‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/22‬هیات کالســه ‪ 98-216‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای عیســی اکبرزاد اســرمی فرزند نصراله‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت ‪ 89/55‬مترمربع به شــماره پالک‬ ‫‪ 1389‬فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در قریه اســرم بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون واسطه‬ ‫از اقای علی اکبر اکبرزاد اســرمی مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهی در دو نوبت بــه فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار‬ ‫درشهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم‬ ‫شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل‬ ‫تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که در ایــن صورت اقدامات ثبت‬ ‫موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‬ ‫یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/10/13‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪.‬‬ ‫((نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002061‬مورخ‬ ‫‪ 1399/08/17‬هیــات کالســه ‪ 99-47‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه زلیکانی فرزند محمدولی نســبت‬ ‫به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مساحت ‪ 240/17‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 56‬اصلی واقع در قریه مرســم بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه از اقای ســید محمد واعظی‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/10/13‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪.‬‬ ‫((نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002389‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/22‬هیــات کالســه ‪ 90-11‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حســن نادری پلنگی فرزند حســین جان‬ ‫نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت ‪ 124/84‬مترمربع به شماره پالک‬ ‫‪ 58‬فرعی از ‪ 29‬اصلی واقع در شــهریارکنده اســالم اباد بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه از اقای‬ ‫ابوالقاسم نادری پلنگی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در‬ ‫روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته‬ ‫باشند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪99/10/20‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪.‬‬ ‫((نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002640‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/03‬هیات کالســه ‪ 98-234‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای علی کریمی ولوجایی فرزند اســحق علی‬ ‫نســبت به ششدانگ عرصه و اعیان یکباب خانه به مســاحت ‪ 282/87‬مترمربع به شماره پالک‬ ‫ فرعی از ‪ 12‬اصلی واقع در قریه ولوجا بخش ‪ 9‬خریداری مع الواســطه از خانم ســیده کلثوم‬‫ســیدی مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ .‬ت‬ ‫اریخ انتشار نوبت اول ‪99/10/20‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪.‬‬ ‫((نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫وضعیت ستاره کیفی خودروهای سواری در اذرماه‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران‬ ‫سبقت قطعه سازان از خودروسازان در رشد فناوری‬ ‫داد و قطعه ســازان در این خصوص باید محلی‬ ‫را خریــداری یــا اجاره کنند یــا این که با یک‬ ‫خودروساز شریک شــوند و محصوالت خود را‬ ‫طراحی و تولید کنند‪ .‬یعنی طراحی از ســوی‬ ‫قطعه ساز باشد و شــرکت خودروساز به صورت‬ ‫پیمانی یا هر شکل دیگری این خودرو را مونتاژ‬ ‫کند‪.‬‬ ‫ایا شــرکت های بزرگ نظیر فولکس واگن نیز‬ ‫خودرو را به صورت مشــارکتی تولید می کنند‬ ‫یا این روش صرفا در ایران قابلیت پیاده ســازی‬ ‫دارد؟‬ ‫به نوعی هم بله و هم خیر؛ یعنی می تواند به این‬ ‫صورت باشــد‪ .‬به عنوان مثال در طراحی چراغ‬ ‫برای شرکت هایی مانند بنز و ب ام و‪ ،‬خودروساز‬ ‫صرفا یک چراغ با طرحی مشــخص درخواست‬ ‫می کند‪ .‬حــاال این که مشــخصات فنی چراغ‬ ‫چیست را قطعه ساز تعیین می کند‪ .‬خودروساز‬ ‫تنها در بحث طراحی ظاهری نظر می دهد‪.‬‬ ‫یا به عنوان مثال برای طراحی دینام‪ ،‬خودروساز‬ ‫صرفا اعــام می کند که چه مقــدار برق برای‬ ‫خــودرو نیاز دارد و این قطعه ســاز اســت که‬ ‫مشــخص می کنــد طراحی و ســاخت دینام‬ ‫به چه شکل باشد‪ .‬به طور کلی دانش فنی برای‬ ‫قطعه ســاز است؛ نه خودروساز‪ .‬اما این طرح در‬ ‫کشــور ما صرفا در اختیار خودروسازان است‪.‬‬ ‫چرا که در کشــور ما خودروسازان کامال دولتی‬ ‫هســتند و قانونی نیز وجود ندارد که مشخص‬ ‫کند مطالبات قطعه ســاز چه زمانــی پرداخت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم درخصــوص توان فنی و طراحی‬ ‫بین خودروســازان و قطعه ســازان مقایسه ای‬ ‫داشته باشیم‪ ،‬به چه چیزی خواهیم رسید؟‬ ‫متاســفانه از پتانســیل طراحی و دانش فنی‬ ‫قطعه ســازان اســتفاده بهینه نمی شود‪ .‬اما اگر‬ ‫بخواهیــم نگاه جامعــی به این بحث داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬می بینیم که از ابتــدای دهه ‪ 70‬که‬ ‫انقالب قطعه ســازی در کشــور اغاز شد‪ ،‬رشد‬ ‫فناوری در بخش قطعه سازی به مراتب بیش تر‬ ‫از خودروســازی بوده است و قطعه سازان ما در‬ ‫طراحی قطعــات از ظرفیت باالیی برخوردارند‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4104‬‬ ‫اما متاسفانه جایی نیست که این ها رشد و نمو‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫چراکه خودروسازان ما عمدتا درحال تکرار تولید‬ ‫همان محصوالت قدیمی هستند‪ .‬درصورتی که‬ ‫اگر پتانسیل طراحی قطعه سازان وارد کار شود‪،‬‬ ‫قطعــا خودروهای باکیفیت تــر و بهتری تولید‬ ‫خواهد شــد‪ .‬درحال حاضر این خودروساز است‬ ‫که نیازش را اعالم می کند‪ .‬یعنی خودروســاز‬ ‫روی همان قطعه ای که می خواهد تاکید دارد؛‬ ‫و الغیــر‪ .‬درصورتی که قطعه ســازان می توانند‬ ‫پیشــنهاد بدهند و در طراحــی و تولید قطعه‬ ‫سهیم باشند‪.‬‬ ‫با این تفاصیل‪ ،‬ایا با رفع تحریم ها امکان وصل ‬ ‫شدن قطعه سازان به زنجیره تامین شرکت های‬ ‫خارجی و طراحی قطعــه و صادرات ان وجود‬ ‫دارد؟‬ ‫قبــل از تحریم ها شــرکت های قطعه ســازی‬ ‫به کشــورهای اروپایــی صادرات داشــتند؛ اما‬ ‫تحریم هــا جلو ایــن امر را گرفــت‪ .‬البته برای‬ ‫صــادرات‪ ،‬تنها بحث رفع تحریــم موضوعیت‬ ‫ندارد و این مقوله به برقرار بودن روابط حسنه با‬ ‫سایر کشورها نیز بستگی دارد‪ .‬درشرایط ایزوله‬ ‫نمی توان انتظار صادرات داشــت و به طور کلی‪،‬‬ ‫دانش فنی در بســیاری از رشته ها وجود دارد‬ ‫و ما در این جا نیروی کار و انرژی ارزان داریم‪.‬‬ ‫عالوه بــر ایــن درصــورت رفــع تحریم هــا و‬ ‫ی شــدن روابط‪ ،‬بســیاری از شرکت های‬ ‫عاد ‬ ‫خارجی به منظور ســرمایه گذاری به کشورمان‬ ‫خواهنــد امد و درصورت ارتباط شــرکت های‬ ‫خارجــی با شــرکت های داخلی نیــز می توان‬ ‫امیــدوار به صــادرات بــود‪ .‬همچنیــن به نظر‬ ‫می رســد در صــورت مهیــا شــدن فضــای‬ ‫مناســب‪ ،‬دســت قطعه ســازان برای صادرات‬ ‫پُرتر از خودروسازان است‪.‬‬ ‫ایــن اتفاق در کشــورهای دیگر نیــز رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬به عنوان مثال کره جنوبی تمام قطعات‬ ‫را به تنهایی تولید نمی کند؛ بلکه با اســتفاده از‬ ‫سرمای ه و دانش فنی کشورهای دیگر بسیاری‬ ‫از محصوالت را تولید می کند‪ .‬بنابراین باید در‬ ‫کشور قوانین از ثبات خوبی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران مطابق دستورالعمل های موجود‪ ،‬خودروهای داخلی را در پنج‬ ‫دسته قیمتی مورد بررسی قرار می دهد و بسته به سطح کیفی و البته میزان رضایت مشتریان‪ ،‬بین یک‬ ‫تا ‪ ۵‬ستاره کیفی را برایشان در نظر می گیرد‪.‬‬ ‫گزارش ارزشــیابی کیفی خودرو اذرماه ‪ ۹۹‬توسط شــرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در حالی‬ ‫منتشــر می شود که این شرکت به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صمت‪ ،‬بخش عمده مسئولیت‬ ‫ارزشیابی کیفی خودروها را در کشور را برعهده دارد‪.‬‬ ‫به گزارش «اخبار خودرو»‪ ،‬گزارش ارزشــیابی کیفیت خودروهای داخلی در اذر ‪ ۱۳۹۹‬نشان می دهد‬ ‫نیومزدا ‪ ۳‬محصول بهمن موتور بعد از پژو ‪ ۲۰۰۸‬ایران خودرو‪ ،‬به خودروهای پنج ســتاره داخلی اضافه‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس نتایج این گزارش‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬و نیومزدا ‪ ،۳‬به عنــوان باکیفیت ترین خودروهای تولید داخل‬ ‫معرفی می شــوند‪.‬پس از ان هایمــا ‪ S7‬اتوماتیک محصول ایران خودرو خراســان‪1F.SWM G ،‬‬ ‫محصول سیف خودرو‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۷‬و دناپالس از محصوالت ایران خودرو‪ ،‬چهار خودرویی هستند که در این‬ ‫دوره نیز در گروه ‪4‬ستاره ها باقی مانده اند‪.‬‬ ‫اطالعات جدول حاکی از ان است که غیر از پژو ‪ ۴۰۵‬ایران خودرو خراسان و ‪ MVM X33S‬مدیران‬ ‫خودرو که دو ستاره مانده اند‪ ،‬سایر خودروهای مورد ارزیابی در این گزارش موفق به کسب حداقل سه‬ ‫ستاره کیفیت شده اند‪.‬‬ ‫هوا در تهران جان می گیرد!‬ ‫به گفته عضو شــورا ی شهر تهران‪ ،‬ساالنه در این کالنشهر حدود چهار هزار نفر بر اثر الودگی هوا‬ ‫و اســیب های ناشی از ان جان خود را از دست می دهند‬ ‫شــاید بتوان کمتر شهروندی را در جهان یافت که همچون شهروند یکی از کالن شهرهای ایران‬ ‫بتواند هم زمان مدیریت تمام مشــکالت را در دست بگیرد و درعین حال سایه مرگ پا به پای او‬ ‫پیش برود‪ .‬ســایه ای که در کنار عوامل دیگر در کمین افراد نشســته است و در یک لحظه ان ها‬ ‫را شــکار می کند و درعین حال مسئوالن نیز تالش می کنند تمام تقصیر را گردن مردم بیندازند‪.‬‬ ‫در روزهایی که کووید‪ ۱۹-‬به عوامل مر گ تنوع بیش تری بخشــیده‪ ،‬هوا نیز از مازوت و ســر ب ‬ ‫اشــباع شده اســت و به گفته عضو شورا ی شهر تهران‪ ،‬ســاالنه در این کالنشهر حدود چهار هزار‬ ‫نفر بر اثر الودگی هوا و اســیب های ناشــی از ان جان خود را از دســت می دهند و اگر مرگ‬ ‫زودهنگام شــهروندان را به عنوان بزر گ ترین اسیب در کشــور در نظر بگیریم که ابعاد اجتماعی‬ ‫و اقتصادی وســیعی دارد‪ ،‬باید گفت ساالنه خســارت ناشی از الودگی هوا به عامل انسانی‪ ،‬حدود‬ ‫‪۲.۷‬میلیارددالر براورد می شود‪.‬‬ ‫عددی که با هر مقیاســی چشمگیر اســت و احتماال ثابت نیست و هرسال رشد صعودی بیشتری‬ ‫دارد‪ .‬چنان کــه تعــداد بیماران قلبی‪-‬تنفســی نیز ثابت نمانده و ســاالنه به میــزان ان افزوده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫شــهردار تهــران نیــز در واکنــش به وضعیــت الودگی هــوا همچــون دیگر مســئوالن‪ ،‬ان را‬ ‫به گــردن نگرفتــه و گفتــه اســت‪« :‬شــهرداری تنها نهــاد پاســخگو در برابر معضــل الودگی‬ ‫هــوا نیســت و وظیفــه اصلــی ان تنها تامیــن امکانــات و زیرســاخت ها بــرای روان کردن‬ ‫سیســتم حمل و نقل عمومی است‪».‬‬ ‫البته بخش اول ســخنان شــهردار حالت همگانــی دارد و درعین حال گزارشــی حتی از اندک ‬ ‫عملکرد مســئوالن نیز در این بخش منتشــر نمی شــود‪.‬اما در رابطه با بخش دوم سخنان وی که‬ ‫معطوف بر تامین امکانات و زیرســاخت ها برای سیســتم حمل ونقل عمومی اســت‪ ،‬باید گفت در‬ ‫روزهای شــیوع کرونا و اوج مرگ و میر ناشی از ان و ضرورت حفظ فاصله اجتماعی‪ ،‬تنها شاهد‬ ‫ان بودیم که مردم در مترو و اتوبوس‪ ،‬چشــم در چشم یکدیگر و نفس به نفس هم نقاط مختلف‬ ‫شــهر را زیر پا می گذاشــتند و خبری از اتوبوس و واگن مترو به قدر و اندازه کافی نبود‪.‬‬ ‫با این اوصاف شــهرداری همچنــان از طلب هایش از دولت می گوید؛ دولتی که همچنان ســهم‬ ‫ اش را در این بخش پرداخت نمی کند تا هم دوره ان و هم شــهردار و مســئوالن شورای شهر به ‬ ‫ســر برســد تا دوره بعدی؛ بلکه بتوان تقصیرها را بر گردن دیگــری انداخت و الاقل از ان ها با‬ ‫عناوین کلی دولت و شــورای شهر سابق و اسبق یاد شود!‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002754‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/07‬هیــات کالســه ‪ 98-74‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای سیدفرزاد نبوی امری فرزند سید حسین‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان با بنای احداثی به مســاحت ‪ 2872/51‬مترمربع به شماره‬ ‫پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 36‬اصلی واقع در قریه اللیم بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه‪ /‬بدون واسطه از‬ ‫اقای اســماعیل خوش اخالق مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه مربوطه‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر‬ ‫ها منتشــر و در روســتاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شده‬ ‫اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید‬ ‫ظــرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محــل تحویل دهد که در این صورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل‬ ‫نگــردد یــا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محل ارائه نکنــد اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نیســت ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 99/10/20‬نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی‬ ‫و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002506‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/30‬هیــات کالســه ‪ 99-54‬موضــوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حســن جعفری بزمین ابادی فرزند احمد‬ ‫نســبت به ششــدانگ یک قطعه باغ به مســاحت ‪ 10431‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪6‬‬ ‫اصلــی واقع در قریه ماکران بخش ‪ 9‬خریداری از اقای احمد جعفری مالک رســمی محرز گردیده‬ ‫اســت لذا بــه موجب ماده ‪ 3‬قانــون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی و ماده ‪ 13‬ائیــن نامه مربوطه این اگهــی در دو نوبت به فاصلــه ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصاق تا در‬ ‫صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشته باشــند ‪ ،‬از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع‬ ‫ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت‬ ‫به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت‬ ‫محــل تحویل دهد که در این صــورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و‬ ‫در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت به‬ ‫دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند‬ ‫مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبــت اول ‪ 99/10/20‬نوبت‬ ‫دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002507‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/30‬هیات کالســه ‪ 99-055‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی اقای حســن جعفری بزمین ابادی فرزند احمد‬ ‫نســبت به ششــدانگ عرصه و اعیان یک قطعه باغ به مساحت ‪ 10445‬مترمربع به شماره پالک‬ ‫ فرعــی از ‪ 6‬اصلــی واقــع در قریه ماکران بخش ‪ 9‬خریداری مع الواســطه از اقای نادر مومنی‬‫بادله مالک رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/10/20‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002893‬مورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬هیات کالســه ‪ 98-155‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میانــدورود تصرفــات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم نجمه وفائی نژاد فرزند تقی نســبت به‬ ‫ششــدانگ عرصه و اعیان قطعه زمین به مســاحت ‪ 344‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪48‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریه بادله بخش ‪ 4‬خریداری مع الواســطه‪ /‬بدون واســطه از اقای حمید قادی‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/10/20‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/04‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022002224‬مورخ‬ ‫‪ 1399/09/04‬هیات کالســه ‪ 96-117‬موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی مخابرات ایران‪ -‬میاندرود فرزند ‪ -‬نســبت به‬ ‫پنج دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام ششــدانگ اعیانی با کســر سهم‬ ‫وقف یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ‪ 2568/36‬مترمربع به شماره پالک ‪ -‬فرعی از‬ ‫‪ 54‬اصلی واقع در قریه ســورک بخش ‪ 4‬خریداری بدون واســطه از خانم گلباجی ازاده سورکی‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/11/04‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/18‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابر رای شــماره ‪ 139960310022001263‬مورخ‬ ‫‪ 1399/6/5‬هیــات کالســه ‪ 96-180‬موضــوع ماده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد ثبتی‬ ‫میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی غالمحســین عدالتی پور فرزند حسن نسبت به‬ ‫شــش دانگ عرصه و اعیان یک باب خانه به مســاحت ‪ 209/50‬مترمربع به شــماره پالک ‪1092‬‬ ‫فرعی از ‪ 34‬اصلی واقع در قریه اســرم بخش ‪ 4‬خریدری مع الواســطه از ام هانی برزگر مالک‬ ‫رســمی محرز گردیده اســت لذا به موجب مــاده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشار درشهر ها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار‬ ‫اگهی رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته باشند‬ ‫باید از تاریخ انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را‬ ‫به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محــل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه اســت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت‬ ‫می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست ‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‬ ‫‪ 99/11/4‬نوبت دوم ‪ 99/11/18‬نشریه‪:‬محلی و کثیراالنتشار می باشد‪.‬م‪/‬الف‬ ‫قدیر یوسفی نیا‪ -‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی قانــون تعیین تکلیــف وضعیت اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی حــوزه ثبتی‬ ‫میاندورود‬ ‫نظــر به دســتور مــواد ‪1‬و ‪ 3‬قانون تعییــن تکلیف وضعیــت اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصوب ‪ 1390/9 /20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960310022000952‬مورخ‬ ‫‪ 1399/05/22‬هیــات کالســه ‪ 96-116‬موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحد‬ ‫ثبتی میاندورود تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی شــرکت مخابرات ایران (ســورک) فرزند‬ ‫ نســبت به پنج دانگ و هفده ســیر و دوازده مثقال مشــاع عرصه بانضمام ششــدانگ اعیانی‬‫به مســاحت ‪ 2263/56‬مترمربع به شــماره پالک ‪ -‬فرعی از ‪ 54‬اصلی واقع در قریه ســورک‬ ‫بخش ‪ 4‬خریداری مع الواسطه‪ /‬بدون واسطه از اقای ‪ /‬خانم لیال اسدیان و خیراله بابایی و غیره‬ ‫مالک رســمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ســاختمان های فاقد ســند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریق روزنامه های محلی ‪ /‬کثیر االنتشــار درشــهر ها منتشر و در روستاها رای هیات‬ ‫الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند ‪ ،‬از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت‬ ‫محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند ‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره‬ ‫ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است‬ ‫و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواســت‬ ‫به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫ســند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت ‪ .‬تاریخ انتشــار نوبت اول ‪99/11/04‬‬ ‫نوبت دوم ‪ 99/11/18‬می باشد‪((.‬نشریه‪ :‬محلی و کثیراالنتشار ))‪.‬‬ ‫قدیر یوسفی نیا ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندورود‬ ‫اگهــی تغییرات شــرکت صنعتی صبابافت ســهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 586‬و شناسه ملی ‪10260114647‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪1399/10/20‬‬ ‫اقای احمد قرائتی شــماره ملی ‪ 1261599357‬به ســمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره ‪ ،‬اقای ناصر دانش کاشــانی شماره ملی‬ ‫‪ 1261699807‬بــه ســمت نایــب رئیس هیئــت مدیره و‬ ‫مدیرعامل ‪ ،‬اقای محمود قرائتی شماره ملی ‪1261647270‬‬ ‫به ســمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ‪ 1401/5/1‬انتخاب و‬ ‫کلیه اوراق و اســناد تعهداور شــرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته‬ ‫‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها و عقود اســالمی با امضاء رئیس هیئت‬ ‫مدیــره و مدیرعامل متفقــا ً همراه با مهر شــرکت معتبر می‬ ‫باشد‪ .‬ضمنا ً مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد‬ ‫بود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری کاشان (‪)1082003‬‬ صفحه 5 ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4104‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫برای فدا شدن امده ایم نه چسبیدن به صندلی‬ ‫اغاز مصرف واکسن ایرانی کرونا از بهار ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه حق داریم به اندک رعایت نکنندگان بگوییم بس است بی‬ ‫خیالی و بی توجهی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شهری نیست که سفر کنم و تصاویر شهیدان کادر درمان دلم را به درد نیاورد‪.‬‬ ‫دکتر ســعید نمکی صبح امروز(دوم بهمن ماه) در نشســت استانی ستاد مدیریت بیماری کرونا در استان هرمزگان‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬امروز ‪ ۳۰‬پروژه را با وجود درگیری با کرونا با مجاهدت مسئوالن به افتتاح رساندیم و در یکی از محرومترین‬ ‫مناطق کشورمان توسعه زیرساخت های نظام سالمت شتاب گرفته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه یکی از هدایای ارزشمند برای مردم و نظام جمهوری اسالمی در عرصه بین المللی این بود که در‬ ‫رقابتی نابرابر و اوج تحریم ها در عرصه جهانی بدرخشیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در روزهایی که مردم قدرتمندترین کشورها‬ ‫در باتالق کرونا از بین می رفتند و کشوری مثل امریکا مرگ باالی ‪ ۴‬هزار نفر را تجربه کرد‪ ،‬کشورمان به مرگ کمتر‬ ‫از ‪ ۸۰‬نفر رســید گرچه همین تعداد هم داغ ســنگینی بود اما این موضوع افتخاری بزرگ برای کشورمان بود که با‬ ‫دست های بسته در این اقیانوس شنا کرد و با تمامی محدودیت ها در مبارزه با کرونا از هیچ تالشی فروگذاری نکرد‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره به اینکه همراهی تمامی دســتگاه ها به کارامد تا امروز به این توفیق دست یابیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اما همواره نگران بازگشــت موج طوفان سنگین کرونا هستیم و باید حواسمان باشد که نباید رعایت دستورالعمل ها‬ ‫را نادیده بگیریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش تولید در هرمزگان در حالی که تمامی جهان در عرصه اقتصادی با مشــکل برخورده اســت‬ ‫دســتاوردی بزرگ محسوب می شود و رشد منفی اقتصادی کشورهای مقتدر جهان در حالی است که کشورمان در‬ ‫حال حرکت به سمت رشد مثبت اقتصادی است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی با بیان اینکه معجزه رشــد اقتصادی و جهش تولید بدون رعایت مردم و‬ ‫دلسوزی نظام بهداشت و درمان محقق نمی شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کادر درمان در گرما و سرما با لباس رزم در کنار خط‬ ‫تولید ایســتادند و همچون سربازانی گمنام و شــجاع از هیچ تالشی برای مبارزه با کرونا در طول شبانه روز ذره ای‬ ‫عقب نشینی نکردند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه امروز سربازان سالمت احساس می کنند ممکن است بار دیگر موج شدیدی از کرونا بازگردد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در اردیبهشــت ماه بارها تاکید کردم مراقب باشــید که در وقت های اضافه گل نخوریم و هر موقع احســاس‬ ‫کردم رعایت پروتکل ها با عادی نگاری کنار گذاشته خواهدش شد‪ ،‬ان زمان شکست مان برابر غول سهمگین کرونا‬ ‫رقم می خورد‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه همکارانم نگرانند وقتی فوجی از مســافرت به اســتانی را می بینند که بیماری کرونا را با سختی‬ ‫مهار کردند خستگی مان دو چندان می شود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وقتی دکتر فرشیدی در هرمزگان نگران کپسول اکسیژن‬ ‫بیماران بود و بیمارستان ها پیش بینی برای این تعداد بیمار را نداشت اما همکارانم در کمتر از یک ماه در اکسیژن‬ ‫رسانی انقالبی به پا کردیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه در کمتر از یک ماه ‪ ۲۵۰۰‬تخت ‪ ICU‬تجهیز کردیم و در کمتر از دو ماه کشــور محتاج به‬ ‫ماســک و لباس درمانی به کشــور صادرکننده تبدیل شــدیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز صادرکننده مازاد بر نیاز بسیاری از‬ ‫داروها و تجهیزات ویژه کرونا هستیم و این یعنی شکست دشمن که می خواست ما را در این باتالق ببیند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با بیان اینکه وقتی هجمه ای از سفر را به استانی می بینیم که سرریز بیماری‬ ‫ممکن است گرفتارش کند‪ ،‬همه را نگران می کند‪ ،‬گفت‪ :‬ما می دانیم مردم خسته و نیازمند سفرند و کسبه نیازمند‬ ‫چرخه اقتصادی هستند اما هیچ افتی جز طوالنی شدن بیماری برای اقتصاد کشور خطرناک تر نیست‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره به اینکه همه باید به هم کمک کنیم تا چرخش بیماری کرونا در کشــور متوقف شــود‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫وقتی از سفر نگران می شویم برای این است که بیش از ‪ ۱۰‬کشور اروپایی وسعت اقلیم و تنوع ژنتیکی داریم و این‬ ‫ویروس در هر چرخه و ژنتیکی قابلیت تغییر دارد به طور مثال ژنتیک هرمزگان با کردستان و سیستان و بلوچستان‬ ‫متفاوت است و نباید اجازه چرخش بدهیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اتفاقی در اقلیم مازندران و شمال کشور اتفاق افتاد و اگر هوشمندانه با ان مقابله نمی کردیم اتش‬ ‫این بیماری شــمال کشور را می گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬بزودی هر ‪ ۱۰‬شــهر قرمز در مازندران بزودی نارنجی می شود‪ ،‬این‬ ‫افتخاری برای کشورمان خواهد بود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اینکه همکاران من هم داغدار هستند و نازنین ترین شهدا را برای‬ ‫مهار کرونا تقدیم کردیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اخیرا مراســم هایی برگزار می شود که پروتکل ها در ان رعایت نمی شود نظیر‬ ‫کاشان که امیدوارم از این دست اقدامات تکرار نشود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قم پایگاه انقالب اسالمی است و ما مدیون مردم قم هستیم که پرچم انقالب اسالمی را برافراشته اند‬ ‫و هیچ زمان این موضوع را فراموش نخواهیم کرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫دکتررشیدحیدری مقدم‪،‬رییسدانشگاهعلومپزشکیهمدان‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان‪ ‬‬ ‫چراغهای روشنایی معابر شهرها بصورت یک درمیان‬ ‫روشن می شوند‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق در گفت‪:‬باتوجه به محدودیت تامین‬ ‫ســوخت نیروگاهها در زمستان و کاهش تولید برخی نیروگاههای‬ ‫برق کشــور‪،‬چراغهای روشنایی معابر شهرهای استان بصورت یک‬ ‫درمیان روشن می شود‪.‬‬ ‫مهندس هاجر عبدی در جلســه شورای شهر بندرعباس به توسعه‬ ‫روشنایی معابر در شــهرک پیامبر اعظم و بافتهای فرسوده اشاره‬ ‫کرد و افزود‪ :‬ســال گذشته بلوار هرمز و ادامه بلوار شهیدرجایی که‬ ‫به شهرک پیامبر اعظم ختم می شد‪،‬روشن شد‪.‬‬ ‫‪ ‬عبدی اظهار داشــت‪ :‬این شرکت برای افزایش قابلیت اطمینان و‬ ‫جلوگیری از ســرقت شبکه های برق‪ ،‬پروژه تبدیل سیم به کابل را‬ ‫اغاز کرده اســت‪.‬ضمن اینکه برای پایداری شبکه و زیبا سازی ان‬ ‫شبکه های برق در برخی مناطق بصورت زمینی اجرا می شود‪ .‬‬ ‫‪ ‬وی اضافه کرد‪:‬درحال حاضر تمام خدمات قابل ارائه به متقاضیان‬ ‫و مشــترکان برق بصــورت غیرحضوری و از طریــق میزخدمت‬ ‫الکترونیک و اپلیکیشن برق من قابل دریافت است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت توزیع نیروی برق در ادامه با اشاره به سرقت‬ ‫شــبکه های برق گفت‪ :‬در حال حاضر سرقت از تابلو های برق به‬ ‫یک فاجعه تبدیل شــده که در دوماه اخیــر ‪ ۴۰۰‬تابلو برق مورد‬ ‫ســرقت قرار گرفته اســت که این مهم به بیش از حد ممکن خود‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫مهندس‪  ‬عبدی اضافه کرد‪ :‬در حــال حاضر دو اکیپ مجهز برای‬ ‫پیشگیری از این فاجعه در حال گشت زنی هستند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت مقرر شــد کارگروه تخصصی‪  ‬میان شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق و شــهرداری بندرعباس بــرای ارائه خدمات به‬ ‫شهروندان‪  ‬تشکیل شود‪.‬‬ ‫رییس کل دادگستری استان قزوین‪ :‬رفع تصرف از‬ ‫رودخانه های استان از اهمیت ویژه برخودار است‬ ‫حجت االســام والمســلمین قدرتی در چهارمین نشست شورای‬ ‫حفظ حقوق بیت المال که با حضور دادســتان مرکز‪ ،‬مســئوالن‬ ‫قضایی و اجرایی استان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه قضایی استان در‬ ‫جهت صیانت و حفاظت از حقوق بیت المال کامال جدی است و با‬ ‫حساسیت خاصی نسبت به موضوعات مطروحه در این حوزه ورود‬ ‫پیدا می کند و انتظار ما این است که تمامی دستگاه های متولی نیز‬ ‫در اجــرای وظایف قانونی خــود قاطعانه عمل کنند و قبل از ورود‬ ‫خسارت و تضییع حقوق بیت المال‪ ،‬وارد عمل شوند و منتظر ورود‬ ‫دستگاه قضایی نباشند‪.‬‬ ‫رییس شورای حفظ حقوق بیت المال استان قزوین گفت‪ :‬جلسات‬ ‫شــورای حفظ حقوق بیت المال باید به صورت مســتمر و مرتب‬ ‫برگزار شــده تا با هم افزایی و همگرایی و مشــارکت دستگاه های‬ ‫متولی از خالءها و مفاسد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رییس کل دادگســتری استان قزوین با اشــاره به این که نیروگاه‬ ‫شــهید رجایی یکی از واحدهای االینده این اســتان به شمار می‬ ‫رود‪ ،‬گفت‪ :‬این نیروگاه به دلیل استفاده از سوخت مازوت مشکالت‬ ‫زیست محیطی بســیاری ایجاد کرده است‪ ،‬لذا اداره کل حفاظت‬ ‫محیط زیست استان مکلف اســت تا گزینه های مختلف را جهت‬ ‫حل این مشکل بررسی کرده و جهت اجرا اعالم نماید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایطی که این نیروگاه گاز مص رف می کند خروجی‬ ‫دودکش ان استاندارد اســت ولی در زمان مصرف مازوت باید در‬ ‫نیروگاه فیلتراسیون نصب شود‪ ،‬لذا اداره کل حفاظت محیط زیست‬ ‫اســتان مکلف است تا شرایط فیلتراســیون این نیروگاه را تا سال‬ ‫اینده فراهم نماید‪.‬‬ ‫حجت االسالم قدرتی ضمن تاکید بر اهمیت موضوع دریافت سند‬ ‫جهت ازادســازی تصرفات در رودخانه ها استان گفت‪ :‬موضوع رفع‬ ‫تصرفات از رودخانه های اســتان نسبت به اراضی منابع طبیعی از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار اســت چرا که تجاوز به بستر رودخانه ها‪،‬‬ ‫ســبب کاهش عرض مقطع رودخانه و مجاری ابــی و به تبع ان‬ ‫کاهش ظرفیت ابگیری ان می شــود که ســبب خروج سیالب از‬ ‫مسیر اصلی شده و خسارت سیالب ها را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مقام ارشد قضایی استان گفت‪ :‬تغییر کاربری زمین های کشاورزی‬ ‫را نباید جرم انی دانســت بلکه باید ان را جرم مستمر دانست چرا‬ ‫که همینطور پیش برود تمام اراضی کشــاورزی تبدیل به باغ ویال‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4104‬‬ ‫خبر‬ ‫هم گراییمدیرانواحدهاینظارتیافزایشیابد‬ ‫دکتر رشــید حیدری مقدم در جلســه اعضای هسته‬ ‫گزینش دانشــگاه که به مناسبت سالروز تشکیل این‬ ‫نهاد بــه فرمان امام خمینی(ره) برگزار شــد‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریک این مناســبت به شــاغلین هســته گزینش‬ ‫دانشــگاه اظهار کرد‪ :‬کار گزینش‪ ،‬حســاس و گاهی‬ ‫طاقت فرساست از این رو جا دارد از فعالین این حوزه‬ ‫در دانشگاه علوم پزشکی همدان قدردانی کنم که با‬ ‫همه حساســیت ها و شرایط سخت کار با دل و جان‬ ‫در این عرصه خدمت می کنند‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه اگر کار گزینش بدون پشــتوانه‬ ‫و چارچوب معنوی باشــد برای شــاغلین این حوزه‬ ‫سخت و طاقت فرســا خواهد شد عنوان کرد‪ :‬در کار‬ ‫گزینش باید ابرو و شــان افــراد مد نظر قرار گیرد و‬ ‫این امر بر حساســیت های این شــغل می افزاید چرا‬ ‫که در این حوزه تنهــا انجام کار فنی و تکنیکال مد‬ ‫نظر نیست و باید درک شرایط و شان افراد نیز مورد‬ ‫توجه باشــد‪.‬رییس دانشــگاه علوم پزشکی همدان‬ ‫ادامه داد‪ :‬خوشــبختانه تاکنون در دانشگاه در حوزه‬ ‫گزینش برخورد چکشی نداشــته ایم و فضای حاکم‬ ‫بر مجموعه های نظارتی دانشــگاه‪ ،‬معقول و قانونمند‬ ‫اســت و اعتمادی دو ســویه بین ایــن مجموعه ها و‬ ‫کارکنان و دانشجویان در جریان است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه به نظر می رســد در دو موضوع‬ ‫مهــم باید اقدامــات جدی تری در هســته گزینش‬ ‫انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از خالهای موجود در روال‬ ‫کار این اســت که مدیران دیگر واحدهای دانشــگاه‬ ‫حساســیت و مداخله کمتــری در مدیریت اخالق و‬ ‫پوشش حرفه ای کارکنان دارند به همین علت عمدتاً‬ ‫بار کار بر دوش هســته گزینــش می افتد در حالی‬ ‫که باید مســئولیت پذیری و مشارکت مدیران در این‬ ‫شرایط واگذاری بیش از‪ 1100‬فقره انشعاب فاضالب‬ ‫درهرنداصفهانمهیاشد‬ ‫بهــادری ‪//‬مدیــر ابفا منطقــه جلگه گفت‪:‬‬ ‫با احــداث تصفیه خانه فاضالب ‪ ،‬ایســتگاه‬ ‫پمپاژ و اجرای بیش از ‪ 24‬کیلومتر شــبکه‬ ‫فاضالب در شهر هرند‪ ،‬هم اکنون متقاضیان‬ ‫می توانند با درخواست نصب انشعاب تحت‬ ‫پوشــش دفع‪ ،‬انتقــال و تصفیه بهداشــتی‬ ‫فاضــاب قرار گیرند‪ .‬محمدعلی عباســی با‬ ‫بیان اینکه اجرای شبکه فاضالب از ‪ 14‬سال‬ ‫پیش در دستور کار قرار گرفت تصریح کرد‪:‬‬ ‫در طی دو ســال اخیر با اصالح و بازســازی‬ ‫بیش از ‪ 42‬نقطه از شــبکه فاضالب در این‬ ‫شهر‪ ،‬بستر بهره مندی مردم از خدمات شبکه‬ ‫فاضالب فراهم شد‪.‬وی اجرای شبکه فاضالب‬ ‫را در هرند بســیار ضروری برشمرد و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به دلیل بافت زمین ســطح ابهای زیر‬ ‫زمینی در این شهر بسیار باالست بطوریکه در‬ ‫شهرک مهدیه‪ ،‬در عمق یک الی دو متری به‬ ‫اب می رسیم‪.‬مدیر ابفا جلگه دفع بهداشتی‬ ‫فاضالب را یکی از مطالبات مردم دانســت و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برخی از نقاط در شهرهرند به‬ ‫گونه ای است که باید هفته ای یکبار به دلیل‬ ‫جنس خاک چاه فاضالب را تخلیه کنند‪ ،‬که‬ ‫این امر هزینه قابل توجهی را به ساکنان این‬ ‫مناطق تحمیل می کند‪ .‬عباســی به نقل از‬ ‫برخی از شــهروندان گفت‪ :‬در صورتیکه چاه‬ ‫در موعد مقرر تخلیه نشود درکوچه و خیابان‬ ‫ســرازیر می شــود که نه تنها باعث اسیب‬ ‫رساندن به ساختمانها و منازل مسکونی می‬ ‫شود بلکه الودگی زیست محیطی ایجاد کرده‬ ‫و بیماریهای بسیاری نیز به دنبال دارد‪.‬وی با‬ ‫اشــاره به اجرای ‪ 24‬کیلومتر شبکه فاضالب‬ ‫در شــهر هرند خاطر نشان ساخت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 80‬درصد شــبکه فاضالب شهر هرند‬ ‫اجرا شده و تنها ‪ 8‬کیلومتر دیگر باقی مانده تا‬ ‫اجرای شبکه فاضالب این شهر تکمیل گردد‬ ‫و طی دو ســال اخیر بیش از ‪ 120‬حوضچه‬ ‫فاضالب در شهر هرند بازسازی‪ ،‬هم سطح و‬ ‫مرئی سازی شده است‪.‬‬ ‫امر تقویت شــود و پیــش از ورود گزینش‪ ،‬اقدامات‬ ‫اصالحی صورت گیرد‪.‬‬ ‫دکتــر حیدری مقدم افزود‪ :‬موضــوع دیگری که باید‬ ‫مــورد توجه قرار گیرد هم گرایــی مدیران واحد های‬ ‫نظارتی است که در این راستا الزم است جلساتی به‬ ‫صورت ماهیانه یا فصلی بین مدیران و کارشناســان‬ ‫هســته گزینش‪ ،‬حراســت‪ ،‬اداره تخلفات‪ ،‬بازرسی و‬ ‫امور حقوقی دانشــگاه برگزار شــود تا مســیر کارها‬ ‫کوتاه شــود‪ ،‬مــوازی کاری انجام نشــود و از طرفی‬ ‫تصمیمات مشترک اتخاذ گردد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکید بر اینکه امر بــه معروف و نهی از‬ ‫منکر بر همه ما وظیفه است و باید مدنظر قرار گیرد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرایط این کار باید به نحوی فراهم‬ ‫شود که موجبات دلســردی افراد از سیستم نشود و‬ ‫فراری شدن از مجموعه را به دنبال نداشته باشد‪.‬‬ ‫بازدیدرئیساصنافاصفهانازکارخانهکاخلر‬ ‫مردانی ‪//‬رئیس اتاق اصناف اصفهان ‪ ،‬رسول‬ ‫جهانگیری در روزهای پایانی دیماه ســال‬ ‫جاری از خط تولید لــوازم خانگی کارخانه‬ ‫کاخلــر به همراه جمعی از اعضــا این اتاق‬ ‫بازدیدنمــود‪ .‬هدف از این بازدید بررســی‬ ‫مشــکالت موجود و هم اندیشی جهت رفع‬ ‫مســائل پیش روی این کارخانه بود ‪.‬در این‬ ‫دیدار دکتر حــاج محمد جابر زاده انصاری‪،‬‬ ‫مدیر عامل این کارخانه ضمن تشکر از رئیس‬ ‫اتاق اصناف اصفهان ‪ ،‬ضمن ارائه گزارشی از‬ ‫عملکردهای انجام شــده و مشکالت پیش‬ ‫رو گفت ‪ :‬امیدوارم در این تصمیمات اتخاذ‬ ‫شــده بتواند در رفع معضــات پیش روی‬ ‫تولید کنندگان مثمر ثمر باشد ‪.‬مدیر عامل‬ ‫کارخانه کاخلــر ضمن گالیه از کم توجهی‬ ‫بعضی مســئولین به تولید کنندگان که در‬ ‫بدترین شــرایط اقتصــادی و تحریم تمام‬ ‫تالشی خود را برای جامه عمل پوشاندن به‬ ‫شعار مقام معظم رهبری در سال ‪ 99‬جهش‬ ‫تولید به کارگرفته اند‪.‬ضمن اشاره مختصر به‬ ‫نقطه شروع فعالیت کاری خود گفت ‪:‬من با‬ ‫افتخار می گویم که در ســال ‪ 69‬فعالیتم را‬ ‫با فروشــندگی اغاز کردم ارام ارام قطعات‬ ‫لوازم خانگی مورد نیاز شرکت از چین وارد‬ ‫کردم ‪ ،‬بعدها با شرکت های المانی و ترکی‬ ‫وارد معامله شدم و سعی نمودم قطعات را با‬ ‫کیفیت بهتر از انجا وارد و تولید خود را رونق‬ ‫بخشــیدم‪ .‬با کمک پرودگار و تالش شبانه‬ ‫روزی توانستم بومی سازی را در این کارخانه‬ ‫نهادینه کنیم و قطعــات مورد نیاز را داخل‬ ‫در تولید نماییم و خوشــبختانه امروز می‬ ‫توانم با وجود جرات با وجود تمام مشکالت‬ ‫پیش رو به خصوص تحریم دشمن بگوییم به‬ ‫توانایی خود ایمان داشته و خوشبختانه حتی‬ ‫متغییر بودن دالر هم نتوانسته بر این کیفیت‬ ‫و کمیت تولیدات ما خدشه ایی وارد کند ‪.‬‬ ‫نیره پیروز بخت‪ ،‬رییس سازمان ملی استاندارد ایران ‪:‬‬ ‫ذوب اهناصفهاندرتدویناستانداردهانقشکلیدیدارد‬ ‫صنعت ذوب اهن در ایران و دنیــا به عنوان صنعت مادر‬ ‫شــناخته می شود‪ .‬در کشــورمان اگر به دوره های تحول‬ ‫صنعتــی توجه کنیم‪،‬در می یابیم صنعتی شــدن ایران با‬ ‫اغاز به کار ذوب اهن اصفهان رقم خورده است‪.‬‬ ‫نیره پیروز بخت‪ ،‬رییس ســازمان ملی استاندارد ایران که‬ ‫به مناسبت ‪ 23‬دی ســالروز تاسیس ذوب اهن اصفهان‬ ‫با خبرنگار ما گفتگــو می کرد با اعالم مطلب فوق گفت‪:‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬صنایع پایین دســتی و باال دســتی‬ ‫بســیاری را برای فعالیت های خــودش تعریف کند و در‬ ‫حقیقت از این مســیر رشد و گســترش صنعت در کشور‬ ‫رقم خورد‪.‬رییس ســازمان ملی اســتاندارد ایران با بیان‬ ‫ایــن که ذوب اهن اصفهان به دلیــل قدمت صنعتی‪ ،‬فراز‬ ‫و نشــیب های فراوانی را ســپری کرد ‪ ،‬گفت ‪ :‬ابتدا قرار‬ ‫بود این کارخانه در کرج ســاخته شود‪ ،‬سپس به اصفهان‬ ‫منتقل شد‪ .‬هم اکنون در کرج منطقه ای به نام ذوب اهن‬ ‫وجــود دارد ولــی در نهایت ایــن کارخانــه در اصفهان‬ ‫برنامه ریزی و ســاخته شــد‪ .‬ذوب اهن اصفهان به اعتقاد‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم نامه احداث پارک اوره رزینی لردگان امضا شد‬ ‫تفاهمنامه احداث پارک اوره رزینی لردگان به منظور تکمیل زنجیره ارزش مالمین و اوره و توسعه صنایع پایین دستی به عنوان‬ ‫طرح توسعه ای پتروشــیمی لردگان با حضور استاندار چهارمحال و بختیاری‪ ،‬مدیرعامل ســرمایه گذاری پتروشیمی ایرانیان‪ ،‬‬ ‫نماینده مردم لردگان امضا شد‪.‬توســعه صنایع پایین دســتی پتروشــیمی به عنوان اولویت اصلی این صنعت در دولت تدبیر و‬ ‫امید مطرح است‪ .‬این موضوع باعث شده تا با افتتاح هر طرح پتروشیمی‪ ،‬طرح های تکمیل زنجیره ارزش نیز تعریف شود‪  .‬‬ ‫در همین زمینه پتروشــیمی لردگان جهت جلوگیری از خام فروشــی‪ ،‬ایجاد ارزش افزوده‪ ،‬دسترســی مناسب به منابع اب و‬ ‫خوراک گاز‪ ،‬نزدیکی به ‪ ۳‬خط لوله گاز سراســری کشور‪ ،‬ایجاد تحول عطیم منطقه با محرومیت زدایی‪ ،‬ایجاد اشتغال پایدار و‬ ‫ایجاد بستر الزم برای توسعه صنایع پایین دست با حجم سرمایه گذاری ‪ ۸۷۵‬میلیون یورو و ظرفیت یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار‬ ‫تن در منطقه فالرد شهرستان لردگان احداث و در اذر ماه سال جاری با فرمان رئیس جمهوری مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫تولیدات این پتروشیمی شامل ‪ ۶۷۷‬هزار تن امونیاک و یک میلیون و ‪ ۷۵‬هزار تن اوره احداث و به میزان یک میلیون و ‪۱۵۵‬‬ ‫هزار تن شامل یک میلیون و ‪ ۷۵‬هزار تن اوره و ‪ ۸۰‬هزار تن امونیاک فروش خواهد داشت‪.‬‬ ‫از انجا که توســعه صنایع تکمیلی و احداث پارک های صنعتی پایین دســتی در اولویت قرار دارد‪ ،‬اســت احداث دو پارک‬ ‫پتروشــیمی با هدف تکمیل زنجیره ارزش ایجاد اشــتغال ‪ ،‬جلوگیری از واردات برخی محصوالت و خروج ارز از کشور‪ ،‬رونق‬ ‫تولید و شکوفایی اقتصاد منطقه و استفاده از سرمایه های بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬در همین ارتباط‪ ‬یک طرح توسعه ای‬ ‫کریســتال مالمین به ظرفیت ‪ ۴۰‬هزار تن و یک پارک صنعتی اوره رزینی با ظرفیت ‪ ۱۱۵‬هزار تن در حال اجرا اســت‪.‬اجرای‬ ‫پارک اوره رزینی با هدف تکمیل زنجیره ارزش مالمین و اوره تولیدی تعریف شده است که با توجه به نوع محصوالت تولیدی‪،‬‬ ‫حجم سرمایه گذاری و ظرفیت انها با همکاری بخش خصوصی اجرا می شود‪.‬اکنون هیات امنای احداث پارک های یاد شده‪ ‬با‬ ‫حضور استاندار‪ ،‬مدیرکل صنعت و معدن و تجارت استان و مدیرعامل شرکت های پترول و لردگان تشکیل و فرایند شناسایی‬ ‫سرمایه گذاران بخش خصوصی اغاز شده است و‪ ‬امروز نیز تفاهم نامه احداث پارک اوره رزینی لردگان به امضا رسید‬ ‫تعویض ‪ 600‬متر خط لوله گاز‪ 12  ‬اینچ در نوار ساحل خلیج فارس‬ ‫مدیر منطقه از پایان موفقیت امیز تعمیرات اساسی و تعویض ‪ 600‬متر خط لوله ‪ 12‬اینچ قشم‪/‬بندرعباس در مدت ‪ 86‬ساعت‬ ‫با ‪ 8400‬نفر ســاعت کار بدون حادثه در منطقه شــش عملیات انتقال گاز خبر داد‪ .‬به گزارش روابط عمومی منطقه شــش‬ ‫عملیات انتقال گاز‪ ،‬علیرضا عربلو مدیر منطقه گفت‪ :‬این عملیات با هدف‪  ‬تعویض لوله های معیوب‪  ‬در نقاط دارای خوردگی‬ ‫داخلی و خارجی بر اســاس نتایج و گزارشــات دریافت شده از پیگرانی هوشمند و بازدیدها و بازرسی های انجام شده در حین‬ ‫پروژه تعویض پوشش خط و پایداری شبکه انتقال گاز و افزایش ضریب ایمنی‪  ‬طبق برنامه نت سالیانه در تاریخ ‪1399/10/21‬‬ ‫اغاز شد‪.‬عربلو ادامه داد‪ :‬تعمیر و تعویض ‪ 600‬متر خط لوله ‪ 12‬اینچ قشم‪/‬بندرعباس در ‪ 30‬نقطه با ‪ 68‬سرجوش در قالب ‪4‬‬ ‫تیم عملیاتی مجزا در محدوده بندر پهل‪ ،‬جهت تاب اوری و افزایش ضریب شــبکه انتقال گاز انجام شــد‪.‬مدیر منطقه با اشاره‬ ‫به ریســک باالی خطر برق گرفتگی نفرات داخل کانال هایی با خصوصیات باتالقی و باال بودن ســطح اب زیر زمینی گفت‪ :‬از‬ ‫دیگر چالشــهای این عملیات محدودیت زمان انجام کار و هوای سرد و بادهای ساحلی و بصورت خاص شرایط ناشی از شیوع‬ ‫ویروس کرونا اشاره کرد‪.‬مدیر منطقه در پایان ضمن تشکر از زحمات و تالش های همکاران در واحدهای ستادی و عملیاتی در‬ ‫مجموعه معاونت عملیات خطوط لوله‪ ,‬مراکز بهره برداری خطوط لوله ســرخون‪ ،‬سیرجان‪ ،‬ایرانشهر‪ ،‬کرمان‪ ،‬شیرهای خودکار‬ ‫و واحدهای بازرســی فنی ‪ HSE ،‬و پدافند غیرعامل و خدمات اجتماعی و رفاهی منابع انســانی‪  ‬که در انجام این عملیات‬ ‫همکاری و حضور داشته اند تشکر و قدردانی کرد ‪.‬‬ ‫من نماد اراده‪ ،‬تعهد‪ ،‬رشــد و توسعه اقتصادی‪،‬تعصب به‬ ‫میهن و همچنین عالقه به پیشــرفت و اراده اهنین برای‬ ‫هرچه بهتر شدن است‪.‬‬ ‫پیروز بخت‪ ،‬توجه ذوب اهن اصفهان به اســتانداردهای‬ ‫ملی و جهانی را مورد تاکید قرار داد و گفت‪ :‬درسال های‬ ‫دهــه ‪ ۱۳۸۰‬در یکی از محصوالت که با اســتانداردهای‬ ‫ایــران و اروپــا‪ ،‬ناهمخوان بــود بایــد تغییراتی صورت‬ ‫می گرفت که ذوب اهن بدون هیچ گونه مقاومتی خودش‬ ‫را با این اســتاندارد وفق داد‪ .‬این مهم نشان می دهد در‬ ‫تمام دوران هــا اراده پویایی برای ارتقــاء بیش از پیش‬ ‫کیفیت در این مجموعه وجود داشته و دارد‪.‬‬ ‫رییس سازمان ملی استاندارد ایران‪ ،‬تدوین استانداردهای‬ ‫مقاطــع ســاختمانی را مرهــون همــکاری هــای ذوب‬ ‫اهن اصفهان دانســت و افزود‪ :‬بین ســازمان اســتاندارد‬ ‫و ذوب اهــن اصفهان از ســه دهه قبل ارتباط دو ســویه‬ ‫وجود داشته است و تدوین اســتاندارد از طرف ما بدون‬ ‫همکاری ذوب اهن اصفهان میســر نمی شد‪ .‬استانداردهای‬ ‫حمایت کاغذی دولت از دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫چرا هزینه پرواز هوایی‬ ‫برخی مسیرها ‪ ۱۰‬برابر شد؟‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری‬ ‫خراســان رضوی در مورد ضرر و زیان هــای هنگفت دفاتر‬ ‫خدمات مسافرتی در برهه شیوع کرونا توضیحاتی داد‪.‬‬ ‫مجید فرقانی در مشــهدمقدس با بیان اینکه گردشــگری‬ ‫بحران های زیادی در قرن ‪ 21‬به خود دیده اظهار داشــت‪:‬‬ ‫شیوع ویروس کرونا ســبب توقف اقتصاد گردشگری شد و‬ ‫بزرگترین اســیب را به اقتصاد این حوزه وارد کرده و همه‬ ‫دنیا را تحــت تاثیر خودش قــرار داده و زمان زیادی برای‬ ‫بازگشت به شرایط عادی نیاز داریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبیعتا کشــورهای توریســتی صدمات بیشتری‬ ‫از شــیوع ویروس کرونا متحمل شدند اما از حرکت متوقف‬ ‫نشدند و راه حل های جدیدی ایجاد کردند تا حداقل بتوانند‬ ‫از ضرر و زیان های ناشــی از این اتفاق بکاهند؛ اما شــاهد‬ ‫بودیم به دالیل مختلفی این تدابیر اتخاذ نشــد و به جرات‬ ‫می توان گفت که گردشــگری جزو ســه صنعت بزر اسیب‬ ‫دیده از ویروس کرونا در سطح کشور است‪.‬‬ ‫سخنگوی انجمن صنفی دفاتر مسافرت هوایی و گردشگری‬ ‫خراســان رضوی اظهار داشت‪ :‬از اســفندماه سال گذشته‬ ‫بسیاری از پروازهای ما لغو و قراردادهای زیادی با کارگزاران‬ ‫داخلی و خارجی فســخ شده و نتوانســتیم برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفتــه برای انجام ســفر در مســیرهای داخلی و‬ ‫بین المللــی را اجــرا کنیم کــه دلیل اصلی ایــن موضوع‪،‬‬ ‫ممنوعیت های اعمال شــده ناشی از شیوع ویروس کرونا در‬ ‫سطح جهان بوده است‪.‬‬ ‫فرقانــی افزود‪ :‬تبعات زیادی از جملــه پرداخت وجوه قابل‬ ‫توجهی از ســوی مردم برای تورهای نوروزی و به دنباله ان‬ ‫پرداخت پول توســط اژانس های مســافرتی به شرکت های‬ ‫هواپیمایی و هتل های داخلی و خارجی و بلوکه شــدن این‬ ‫پول هــا در مقاصد خارجی را در پی داشــته که تا مدت ها‬ ‫درگیر ازادســازی ایــن پول ها در منابع مختلــف بودیم تا‬ ‫اژانس ها بتوانند تعهداتشان در قبال مردم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مختلــف مانند میلگرد‪ ،‬شــمش‪ ،‬تیراهن‪،‬نبشــی و تمام‬ ‫مقاطــع فوالدی بــا همکاری ذوب اهن اصفهان و ســایر‬ ‫شــرکت ها انجام گرفت‪ ،‬این ارتباط همواره دو ســویه و‬ ‫توام با هم افزایی بوده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که تولید ریــل ارزوی دیرینه ذوب اهن‬ ‫اصفهان بود تا از این طریق کشــور بتواند وابستگی خود‬ ‫را به خارج قطع کند و به خودکفایی دســت یابد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۴‬که تولید ریل شــروع شد به عنوان‬ ‫ســازمان ملی اســتاندارد برای هرگونه همــکاری اعالم‬ ‫امادگی کردیم تا ریــل ایرانی را در صنعت حمل و نقل‪،‬‬ ‫ریل گذاری کنیم‪ .‬این رویای حداقل بیست ساله با همت‬ ‫و تالش متخصصان ذوب اهن اصفهان به تحقق پیوست و‬ ‫این تالشــگران موفق شدند گواهینامه استاندارد محصول‬ ‫ریل را نیز دریافت کنند که دســتاورد بزرگی به شــمار‬ ‫می رود و خوشــحال هســتیم که اکنون این محصول در‬ ‫محورهــای مختلف راه اهن کشــور مورد اســتفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫سردار علی ابراهیمی فرمانده انتظامی استان قزوین‪:‬‬ ‫امحاء بیش از یک تن مواد مخدر در قزوین‬ ‫روابط عمومی فرمانده انتظامی اســتان قزوین ســردار علی‬ ‫ابراهیمی در مراســم امحاء یک تــن و ‪ ۲۰۰‬کیلوگرم انواع‬ ‫مواد مخدر غیر دارویی که با حضور مسئوالن استانی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬منشا بســیاری از اسیب های اجتماعی‪،‬‬ ‫ســو مصرف موادمخدر بوده که متاســفانه اکنون عالوه بر‬ ‫بزرگســاالن در بین برخی از نوجوانان و جوانان نیز مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشفیات مواد مخدر در سطح استان نسب‬ ‫به مدت مشابه سال گذشته‪ ۶۰ ،‬درصد افزایش داشته است‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬کارکنان نیروی انتظامی در راه مبارزه با ســوداگران‬ ‫مرگ تا پای جان ایستاده اند و برای تامین امنیت و اسایش‬ ‫مردم از هیچ تالشی دریغ نخواهند کرد‪.‬‬ ‫فرمانده انتظامی اســتان بر اهمیت توجه خانواده ها به رفتار‬ ‫فرزندان برای پیشــگیری از گرفتار شــدن در دام معضالت‬ ‫اجتماعی به خصوص موادمخدر تاکید و تصریح کرد‪ :‬نظارت‬ ‫خانواده ها بر انتخاب دوســت‪ ،‬رفت و امد فرزندان‪ ،‬توجه به‬ ‫تغییرات در شــخصیت اجتماعی فرزندان‪ ،‬توجه به نیازهای‬ ‫مادی و بــه خصوص نیازهای معنوی انها‪ ،‬یکی از موثرترین‬ ‫راه های پیشــگیری از ابتــای جوانان به اعتیــاد و معضل‬ ‫موادمخدر است‪.‬‬ ‫سردار ابراهیمی با بیان اینکه در راستای کشف مواد مخدر ‪۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۶۴‬قاچاقچی در ســطح استان دستگیر و به مراجع‬ ‫قضائی معرفی شــده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬طرح های مختلف‬ ‫پلیسی و همچنین اقدامات گســترده ای از سوی یگان های‬ ‫مختلف انتظامی و پلیس مبارزه با موادمخدر به اجرا گذاشته‬ ‫شده است که الزم است در راستای پیشگیری از این معضل‪،‬‬ ‫سایر ارگان ها و سازمان های مربوطه نیز اقدامات گسترده ای‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامی اســتان قزویــن در پایان ضمــن تاکید‬ ‫بر همــکاری و ارتباط مداوم مردم با پلیس‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت‪ ،‬در صورت مشــاهده و برخورد بــا هرگونه مورد‬ ‫مشــکوک و توزیع موادمخدر‪ ،‬مراتب را به مرکز فوریت های‬ ‫پلیس ‪ ۱۱۰‬اعالم تا نســبت به دستگیری مجرمان و کاهش‬ ‫صدمات این بالی خانمان سوز اقدام شود‪.‬‬ ‫در جلسه ای با حضور فرماندار همدان صورت گرفت؛‬ ‫بررسی مشکالت متقاضیان‬ ‫کشت گلخانه ای در شهرستان همدان‬ ‫فرماندار همدان گفت‪ :‬افزایش نرخ سود تسهیالت بانکی‪ ،‬تخصیص‬ ‫مجوز اب و افزایش براورد هزینه های تاسیس مهمترین مشکالت‬ ‫متقاضیان احداث گلخانه است‪.‬‬ ‫محمد علی محمدی در جلســه ستاد توســعه کشت گلخانه ای‬ ‫شهرستان همدان اظهار کرد‪ :‬متناسب با پیشرفتهای به دست امده‬ ‫و متداول در دنیا باید از سیســتم های نوین ابیاری و کشــاورزی‬ ‫بهره ببریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به پیشرو بودن شهرســتان همدان در میزان سطح‬ ‫زیر کشــت گلخانه ای اســتان گفت‪ :‬عملکرد بانک عامل به عنوان‬ ‫بانک تخصصی در این زمینه بسیار مهم و موثر است که باید با در‬ ‫نظر گرفتن زمان محدود و نزدیک شــدن به پایان سال درخواست‬ ‫متقاضیان تسهیالت کشت گلخانه ای سریع تر انجام شود‪.‬‬ ‫محمــد علی محمدی افزایش بهره‪ ‬وری‪ ،‬تغییر روش های ســنتی‬ ‫بــا توجه به کاهش منابــع اب و تولید محصوالت کشــاورزی در‬ ‫همه فصول را از جمله دالیل اهمیت توســعه کشت های گلخانه ای‬ ‫دانست و گفت‪ :‬سال گذشــته نیز سهمیه توسعه کشت گلخانه ای‬ ‫شهرستان ‪ ۱۱‬هکتار بوده که تحقق ‪ ۲.۱‬هکتاری جای تاسف دارد‪.‬‬ ‫در این نشســت ضمن بررســی اخرین وضعیت کشت گلخانه ای‬ ‫شهرســتان همدان افزایش نرخ سود تســهیالت بانکی‪ ،‬تخصیص‬ ‫مجوز اب و افزایش براورد هزینه های تاسیس مهمترین مشکالت‬ ‫متقاضیان احداث گلخانه عنوان شد‪.‬‬ ‫هم اکنون شهرســتان همدان با برخورداری از ‪ ۲۵‬درصد کشــت‬ ‫گلخانه استان رتبه نخست سطح زیر کشت گلخانه ای را در استان‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین روشنایی مسیر تردد عابران در محور ایستگاه مترو شهر کهریزک‬ ‫وحید فروغی؛ معاون خدمات شــهری شــهرداری کهریزک با اعالم این خبر گفت‪ :‬بنا به تاکید شــهردار و درخواســت مکرر‬ ‫شهروندان و ضرورت تامین روشنایی مسیر تردد عابران‪ ،‬طرح تامین روشنایی محور منتهی به ایستگاه مترو شهر کهریزک در‬ ‫بازه زمانی ‪ ۲‬روزه از سوی واحد تاسیسات به اجرا درامد‪.‬‬ ‫وی در تکمیل این خبر افزود‪ :‬در این طرح ‪ ۲‬برج نوری ‪ ۶‬متری داخل بوســتان الله و در مســیر رفت و امد عابران و مسافران‬ ‫جانمایی و نصب شده است که تاثیر بسزایی در رفع تاریکی مسیر تردد مسافران ایستگاه مترو داشته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نصب ‪ ۱۴‬پرژکتور‪ ۱۰۰ SMD ‬وات‪ ۵ ،‬المپ حبابی پارکی و تعمیر و بازســازی و ‪ ۳۵‬پایه چراغ روشــنایی در این‬ ‫مســیر انجام شده است که مجموعه این اقدامات عالوه بر تامین روشــنایی عابران در کاهش اسیب های اجتماعی و افزایش‬ ‫ضریب امنیت عابران و جلب رضایت شهروندان موثر واقع شده است‪.‬‬ ‫فروغی خاطر نشــان کرد‪ :‬به منظور رفع نقاط خاموش محالت شــهر کهریزک‪ ،‬پس از بازدیدهای میدانی و بررســی مطالبات‬ ‫مردمی‪ ،‬اجرای طرح تامین روشنایی‪  ‬ســایر محالت شهر نیز در دستور کار واحد تاسیسات معاونت خدمات شهری شهرداری‬ ‫کهریزک قرار دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح عقب نشینی دیوار اموزش پرورش کهریزک با هدف تعریض جاده قدیم تهران قم‬ ‫جلســه هم اندیشی شهرداری کهریزک با مسئوالن اموزش پرورش کهریزک درخصوص عقب نشینی دیوار اموزش پرورش و‬ ‫تعریض خیابان جاده قدیم تهران قم برگزار شد‪.‬‬ ‫علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک با اعالم این خبر گفت‪ :‬در توافقی که بین مدیریت شهری و اموزش و پرورش شهر کهریزک‬ ‫منعقد شــده بود‪ ،‬مقرر شــده بود که در ازای اعطای امتیازاتی از سوی شــهرداری به این نهاد اموزشی‪ ،‬دیوار منتهی به جاده‬ ‫قدیم تهران قم تملک و تخریب شــود که هم اکنون در این جلســه ضرورت هرچه سریعتر دیوار و تعریض خیابان مورد تاکید‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این جلســه هم اندیشی مقرر شد ‪ ،‬پس از انتخاب کارشــناس مربوطه اقدامات قانونی و عمرانی تخریب و عقب‬ ‫نشینی دیوار اموزش پرورش در دستور کار قرار بگیرد‪.‬‬ ‫شهردار کهریزک خاطر نشان کرد‪ :‬اجرای این طرح منجر به تعریض معبر جاده قدیم تهران قم‪ ،‬روان سازی ترافیک این معبر‬ ‫پرتردد در مبادی ورودی خیابان شهید مصطفوی را دربر دارد‪.‬‬ ‫اجرای طرح ساماندهی ابهای سطحی در محدوده پست برق ‪ ۶۳‬کیلو ولتی شهر کهریزک‬ ‫‪ ‬جلســه هماهنگی مدیریت شهری کهریزک با ادارات خدمات رسان بخش کهریزک در خصوص اجرای طرح جمع اوری اب‬ ‫های سطحی شهر برگزار شد‪.‬‬ ‫علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه گفت‪ :‬محدوده مقابل پست ‪ ۶۳‬کیلو ولتی برق یکی از‬ ‫نقاط ابگیر شهر کهریزک محسوب می شود که در زمان بارش باران یا سرریز اب های سطحی با پدیده ابگرفتگی شدیدی در‬ ‫این معبر مواجه هستیم از این رو اجرای طرح عمرانی ساماندهی اب های سطحی در این نقطه نیازمند مشارکت و هماهنگی‬ ‫سایر ادارات خدمات رسان شهر می باشد که در این جلسه هم اندیشی الزم صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اســاس این جلسه مقرر شد روسای ادارات اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و مخابرات همکاری الزم را با شهرداری داشته باشند تا‬ ‫پس از حفاری های الزم طرح عمرانی ساماندهی ابهای سطحی اجرا شود‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 9‬جمادی الثانی ‪1442‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬ژانویه ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4104‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم (‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫بیانیه شبکه چهار در پی سخنان احمد جهان بزرگی‬ ‫ســخنان حجت االســام احمد جهــان بزرگی‪ ،‬عضــو هیات علمی‬ ‫پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در مناظره زنده برنامه‬ ‫«زاویــه» و واکنش ها به ان‪ ،‬انتشــار بیانیه ای از‬ ‫ســوی روابط عمومی شــبکه چهار سیما را به‬ ‫دنبال داشت‪.‬‬ ‫در متن این بیانیه رســمی که نســخه ای‬ ‫از ان به ایســنا ارسال شده است‪ ،‬سخنان‬ ‫حجت االســام جهان بزرگــی در برنامه‬ ‫چهارشــنبه شب «زاویه» شــبکه چهار‪،‬‬ ‫«غیرمنصفانــه» و «غیرحرفه ای» خوانده‬ ‫شده و امده است‪:‬‬ ‫««گفتگو» میراث بزرگان اندیشــه و تنها ابزار‬ ‫اصالح و پیش برد جامعه است و بر همگان‪ ،‬خصوصا‬ ‫اصحاب قلم و اندیشــه‪ ،‬واجب است تا از گفتگو و اداب‬ ‫ان مراقبت کنند‪ .‬اتفاق ناخوشایندی که به وسیله مهمان برنامه زاویه‬ ‫و برخالف رویه این برنامه رخ داد‪ ،‬مخالف صریح فرمایشــات رهبری‬ ‫مبنــی بر حفظ حرمت مســووالن نظام بود و با سیاســت های کلی‬ ‫شــبکه چهار‪ ،‬مبنی بر توسعه ادب و اداب گفتگو‪ ،‬در تضاد کامل قرار‬ ‫داشت‪.‬به همین منظور شبکه چهار وظیفه خود می داند که از سخنان‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫عذرخواهی و وعده ارتقای سایت نمایشگاه کتاب‬ ‫نادرســت مهمان برنامه تبری جوید و صراحتــاً ان را مخالف اهداف‬ ‫رســانه ملی و شبکه چهار در توســعه گفتگوی مومنانه‪ ،‬منصفانه و‬ ‫مودبانه می داند‪.‬‬ ‫امیدواریــم دیگر شــاهد چنین رفتارهایی از ســوی‬ ‫مهمانــان برنامه های زنده نباشــیم تا خدای ناکرده‬ ‫عرصه گفتگو تنگ تر نشــود و شکاف های فکری‬ ‫و اجتماعی بیش از این نگرد‪.‬‬ ‫در ایــن میانه نکتــه مهم انکه همــان طور که‬ ‫بارها اعالم شــده‪ ،‬مســوولیت اظهارنظر مهمانان‬ ‫و کارشناســان برنامه زنده بر عهده خود انهاست‬ ‫همان چیزی که مجری برنامه به درســتی صراحتا‬ ‫در پایان برنامه بر ان تاکیــد کرد و مدیران و برنامه‬ ‫ســازان پیش از برنامه همواره کارشناسان را به اتقان در‬ ‫ســخنان‪ ،‬رعایت انصاف‪ ،‬اخالق‪ ،‬نقد سازنده و دلسوزانه توصیه‬ ‫کــرده و می کنند‪ .‬این صحبــت ها نه تنها مورد تایید رســانه ملی‬ ‫نیســت‪ ،‬بلکه ان را مغایر فضای نقد منصفانه و اخالقی می داند‪.‬قطعا‬ ‫سخنان حجت االســام جهان بزرگی خالف مصالح کشور و منویات‬ ‫رهبر انقالب (مدظله العالی) اســت و می بایست ان را جبران کنند تا‬ ‫ابزاری در دست دشمنان قسم خورده این نظام مقدس نشود‪».‬‬ ‫در پی اختالالت به وجودامده در دسترسی‬ ‫کاربران به ســایت نخســتین نمایشــگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران‪ ،‬در اطالعیه ای ضمن‬ ‫عذرخواهی از بازدیدکنندگان و خریداران‬ ‫اعالم شــد که ســایت فروش نمایشگاه در‬ ‫حال ارتقای فنی است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی خانه کتاب و ادبیات‬ ‫ایــران‪ ،‬در اطالعیه ای که در دومین روز از‬ ‫برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫منتشر شده‪ ،‬امده است‪ :‬ضمن عذرخواهی‬ ‫از بازدیدکننــدگان و خریــداران محترم‪،‬‬ ‫سایت فروش نخســتین نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب تهران در حال ارتقای فنی است و تا‬ ‫ساعاتی دیگر راه اندازی خواهد شد‪.‬‬ ‫به منظور رفع مشکالت فنی سایت فروش‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا‬ ‫ساعاتی دیگر در دسترس خواهد بود‪.‬‬ ‫در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران‪،‬‬ ‫کتاب ها به صورت رایگان ارســال می شوند‬ ‫و عالقه منــدان می تواننــد بــرای تهیــه‬ ‫کتاب از اول تا ششــم بهمن ماه به سامانه‬ ‫‪ tehranbookfair.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫ساعت بازدید و خرید در نخستین نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب تهران به صورت ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫است و کتاب های ناشران داخلی با تخفیف‬ ‫‪۲۰‬درصدی و کتاب های ناشران خارجی با‬ ‫تخفیف ‪۵۰‬درصدی ارائه می شود‪.‬‬ ‫نگاه جهان به امدن جو بایدن و اجرای وعده هایش‬ ‫یکی از مهمترین موضوعاتی که مورد توجه رســانه های جهان قرار گرفته است‪ ،‬روی کار امدن‬ ‫رسمی جو بایدن در مقام رئیس جمهوری امریکا و نخستین اقداماتی که انجام داده‪ ،‬است‪.‬‬ ‫البرت کوچویی‪ ،‬گوینده پیشکســوت رادیو هر روز با مرور تیترها و ســرفصل های رسانه های‬ ‫جهان‪ ،‬مهمترین اخبار دنیا را روایت می کند‪.‬‬ ‫از مهمترین اخباری که او امروز (دوم بهمن ماه) به ان ها پرداخته‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«وال ســتریت جورنال» نوشته اســت‪ :‬جو بایدن‪ ،‬امریکایی را به ارث برد که پیرتر شده و دو‬ ‫قطبی است و از نظر اقتصادی نا ام؛ این میراث رسیده به بایدن است‪.‬‬ ‫«واشنگتن تایمز» نیز خاطرنشان کرده است‪ :‬نخستین فرمان های جو بایدن‪ ،‬لغو ممنوعیت سفر‬ ‫و مهاجرت چند کشور مسلمان‪ ،‬پیشکش کردن شهروندی به مهاجران غیرقانونی و برتر از همه‬ ‫زدودن میراث ترامپ و پناه دادن به ونزوئالیی ها‪.‬‬ ‫«نیویورک تایمز» نوشــته است‪ :‬ترامپ برای اخرین بار کاخ ســفید را ترک کرد؛ اما به شکل‬ ‫دیگری وعده بازگشت به شکلی دیگر داد و البته وعده راه اندازی حزب تازه میهن دوستان‪ .‬روز‬ ‫نخست را جو بایدن‪ ،‬روز پاکسازی میراث مانده ترامپ نامید‪.‬‬ ‫ط مشی های ترامپ‬ ‫«گاردین» نوشته است‪ :‬جو بایدن به مشاوران خود فرمان داد که به همه خ ‬ ‫پشت کنند؛ این پایان یک دوره تاریخی است‪.‬‬ ‫«لوفیگارو» نیز خاطرنشان کرد‪ :‬ایین ســوگند رئیس جمهوری امریکا این بار متفاوت از همه‬ ‫ایین های پیشین بود‪ .‬ایین تحلیف با اتش بازی پایان گرفت‪ .‬سرانجام جو بایدن‪ ،‬پایان یک عصر‬ ‫تاریخی را در کاخ سفید شاهد شد‪.‬‬ ‫«ال موندو» نوشته است‪ :‬ســام بر اغاز دیگر در امریکا؛ جو بایدن می گوید امریکا به پیمان‬ ‫اقلیمی پاریس‪ ،‬باز خواهد گشت‪.‬‬ ‫«فایننشال تایمز» نوشته است‪ :‬بوریس جانسون‪ ،‬نخست وزیر انگلیس با کنایه های انتقادامیز‬ ‫از ترامپ‪ ،‬جو بایدن را خوشــامد گفت‪ .‬روزنامه های سراسر جهان به پیشباز خوشامدگویی به‬ ‫بایدن شتافتند‪.‬‬ ‫«واشنگتن تایمز» بیان کرده است‪ :‬جولین اسانژ و ادوارد سنودن از فهرست عفو ترامپ‪ ،‬حذف‬ ‫شدند‪ .‬فهرست ترامپ از یکصد نفر به ‪ ۷۳‬تن رسید‪ .‬اسانژ و سنودن‪ ،‬افشاگران جنجالی اسرار‬ ‫پنهان بودند‪.‬‬ ‫«گاردین» نوشته است‪ :‬جک ما‪ ،‬بانی امپراتوری تجاری علی بابا پس از مدت ها برای نخستین بار‬ ‫ظاهر شد ‪.‬میلیاردر چینی سهامدار عمده گروه تجاری مالی «انت» است‪.‬‬ ‫«اکونومیســت» نیز یاداور شــده اســت‪ :‬این همه گیری‪ ،‬لبخند را از لبان ادم ها پنهان کرد‪.‬‬ ‫ماسک بر صورت‪ ،‬شکل ارتباط ادم ها را هم تغییر داد‪ .‬از سوی دیگر نیز چینی ها‪ ،‬کنترل سخت‬ ‫همه گیری از سوی حکومت را پذیرفته اند‪.‬‬ ‫* از حاشیه خبرها‪:‬‬ ‫دنیای ارمانی در عصر کرونا این است که در ورودی هر اداره یا رستوران یا مدرسه یک ازمایش‬ ‫برای کرونا انجام شود‪ .‬ارژانتین چنین گامی را برداشت‪ .‬ازمایش حس بویایی ادم ها و نظاره ان‬ ‫اگر مردم نتوانند وارد نمایشگاه کتاب شوند‬ ‫پیمان خاکســار از این که اگر مخاطبان نتوانند وارد نمایشــگاه مجازی کتاب‬ ‫شــوند‪ ،‬انگار که این نمایشگاه اصال نیست‪ ،‬از گیج شدن مخاطبان و نیز وجود‬ ‫ترجمه هایی که به تعبیر او پرت و پال و دزدی هســتند‪ ،‬می گوید‪.‬‬ ‫این مترجم همزمان با برگزاری نخســتین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره‬ ‫ایــن رویداد و مراجعــه خود به ان گفت‪ :‬اتفاقا همین حاال (عصر چهارشــنبه‪،‬‬ ‫اول بهمن) خواســتم وارد سایت نمایشگاه شوم که باز نشد! اما نظرم درباره ان‬ ‫مثبت اســت چون وقتی امکان برگزاری نمایشگاه کتاب حضوری وجود ندارد‪،‬‬ ‫برگزاری ان به صورت انالین بهترین حالت اســت‪ .‬برای همین به نظرم اتفاق‬ ‫خوبی اســت البته اگر درست انجام شود‪ ،‬ولی این طور که نشود مخاطبان وارد‬ ‫ان شوند انگار که اصال نیست‪.‬او سپس بیان کرد‪ :‬امروز یک نفر به من گفت که‬ ‫«اگر کتاب «جزء از کل» را در فهرست نمایشگاه مجازی کتاب سرچ کنی‪۲۰ ،‬‬ ‫تا «جزء از کل» نمایش داده می شود‪ ،‬به جز ان «جزء از کل»ی که تو ترجمه‬ ‫کرده ای!» در حالی که مثال قبال این طور بود که هر کســی می خواست «جزء از‬ ‫کل» بخرد‪ ،‬می دانســت که من ان را ترجمه کرده ام و توســط نشر چشمه هم‬ ‫منتشر شده‪ ،‬برای همین به این نشر مراجعه می کرد و ان را می خرید‪ .‬اما حاال‬ ‫ســرچ می کنی و فهرستی از «جزء از کل»هایی نمایش داده می شوند که اصال‬ ‫نمی دانی چه هســتند ولی مخاطب باالخره یکی از همان ها را می خرد؛ به نظر‬ ‫بر صفحه رایانه‪ .‬شناسایی از دست دادن حس بویایی در ادم ها‪ .‬پژوهشگران معتقدند این شیوه‬ ‫شناسایی‪ ،‬اگرچه دلخواه نیســت‪ ،‬اما می تواند گام در خور توجهی در این راه باشد و اینکه در‬ ‫انتقال ویروس از ســوی این ادم ها با وجود نداشتن حس بویایی ممکن است یا نه؟ با این همه‬ ‫ازمایش حس بویایی در بسیاری از کلینیک های جهان‪ ،‬متداول شده است‪ .‬یعنی ازمایش سریع‬ ‫بویایی و تماشای امکان ابتالی شخص به ویروس کووید ‪.۱۹ -‬‬ ‫اهمیت نمایشگاه های مجازی‬ ‫من نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫این بدی را هم دارد‪.‬‬ ‫پیمان خاکســار گفت که‬ ‫تقریبا همــه کتاب هایش‬ ‫در نشــر چشــمه منتشر‬ ‫شــده اند و در نمایشــگاه‬ ‫مجازی کتــاب موجودند و‬ ‫افزود‪ :‬البته اگر کســی بتواند‬ ‫وارد نمایشگاه شود!‬ ‫مترجــم کتاب «عامه پســند» البته‬ ‫کتاب را که‬ ‫اختــال در ســایت نمایشــگاه مجازی‬ ‫در نخســتین روز برگزاری ان به وجود امد نشــان دهنده مراجعه و اســتقبال‬ ‫مخاطبان دانســت و در عین حال گفت‪ :‬البته گویــا پیش بینی های الزم انجام‬ ‫نشــده بود و نتوانستند پاســخ گوی حجم مخاطبان باشند‪ .‬اما من به طور کلی‬ ‫اعتقاد دارم هر ان چه باعث شــود مردم کتاب بخوانند‪ ،‬مثبت است‪ .‬البته من‬ ‫واقعا در بحث برنامه ریزی و سیاســت گذاری کم اطالع هســتم اما هر کسی هر‬ ‫کاری انجام دهد که باعث شــود کسی کتاب بخواند‪ ،‬اتفاق خوبی است‪.‬‬ ‫ول‬ ‫تا‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫«هنگام خرید وسایل برقی به برچسب مصرف انرژی ان دقت نمایید»‬ ‫‪ -1‬نام مناقصه گزار‪ :‬شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجایی‪ -‬سهامی خاص (نیروگاه شهید رجایی)‬ ‫‪ -2‬شرایط و عناوین مناقصه ‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫میزان سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/10-32‬خ‬ ‫واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب کارکنان به تعداد ‪ 2‬دستگاه مینی بوس روزکار و‬ ‫‪ 2‬دستگاه مینی بوس شیفت کار مسیر شهر های قزوین‪ /‬قشالق‪ /‬ابیک‪ /‬نظراباد به نیروگاه‬ ‫و بالعکس (به شرح کروکی های شرایط مناقصه)‬ ‫‪208/000/000‬‬ ‫‪ -3‬محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬کیلومتر ‪ 25‬اتوبان قزوین‪-‬کرج‪،‬امور قراردادها و توسعه بازار ‪،‬اداره قراردادها‪،‬‬ ‫تلفن ‪ 021-88796681-3‬و ‪ - 028-32849211-12‬داخلی ‪6073‬‬ ‫‪-4‬سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬به شرح مبلغ جدول فوق الذکر بصورت ارائه یکفقره ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه به حساب جام‪ 6804466188‬بانک ملت شعبه اسدابادی‬ ‫قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ 2109/7‬به نام مناقصه گزار)‪.‬‬ ‫‪-5‬تاریخ فروش اسناد مناقصه‪ :‬پنج روز کاری از تاریخ اخرین چاپ نوبت دوم اگهی‪.‬‬ ‫‪-6‬تاریخ تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه نیروگاه‪ :‬تا ساعت ‪ 15‬عصر روز پنج شنبه مورخ ‪.1399/11/23‬‬ ‫‪-7‬مبلغ فروش هر اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال با احتساب ‪ %9‬ارزش افزوده برای هر مناقصه به صورت واریز وجه به حساب جام ‪ 6804466188‬بانک ملت شعبه‬ ‫اسدابادی قزوین )باجه نیروگاه با کد شعبه ‪ (2109/7‬به نام مناقصه گزار‪.‬‬ ‫‪ -8‬زمان و محل قرائت پیشنهادات مناقصه‪ :‬زمان بازگشائی پاکات (الف‪،‬ب‪،‬ج) روز شنبه مورخ ‪ 1399/11/25‬راس ساعت ‪ 10‬صبح در محل مناقصه گزار انجام خواهد شد و‬ ‫حضور نمایندگان هر پیشنهاد دهنده (حداکثر ‪ 2‬نفر) با ارائه معرفی نامه کتبی در محل جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬پیشنهاد دهندگان اختیار دارند از ‪ 1‬تا ‪ 4‬دستگاه مینی بوس موضوع مناقصه را بنا به توانمندی خویش و با رعایت شرایط و اسناد و ارائه تضمین شرکت در مناقصه به‬ ‫صورت مستقل شرکت و پیشنهاد قیمت ارائه نمایند و محدودیتی برای هر مناقصه گر وجود ندارد‪.‬‬ ‫ این اگهی را می توانید در سایت اینترنتی ذیل مشاهده کنید‪.‬‬‫ سایت ملی اطالع رسانی‪http://iets.mporg.ir :‬‬‫سایت شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی‪http://tender.tpph.ir :‬‬ ‫سایت نیروگاه شهید رجایی‪http://www.rpgm.ir :‬‬ ‫نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫نوبت اول‪1399/11/04 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق شهیدرجائی‬ ‫حضــور در نمایشــگاه های مجــازی در دوران کرونا گزین ه ناگزیر اســت و‬ ‫بازاریابی هرگز تا این حد دشــوار و مهم نبوده اســت‪ .‬باید در نمایشگاه های‬ ‫مجازی با مدیریت هوشمند بتوان مخاطبان مربوط را جذب کرد‪ .‬نمایشگاه‬ ‫های مجازی تجربه بازدید جمعی نمایشــگاه هــای واقعی را به نوعی دیگر‬ ‫دارند بازدیدکننــدگان وارد محیط دیجیتال می شــوند و می توانند از غرفه‬ ‫های مجازی بازدید کنند و با حضور در وبینار ها از ســخنرانی های مربوطه‬ ‫نیز استفاده کنند نمایشــگاه ها به سرعت به ترکیبی فیزیکی مجازی تبدیل‬ ‫می شوند اما نمایشــگاه مجازی هرگز جایگزین نمایشگاه فیزیکی نمی شود‪.‬‬ ‫صنعت نمایشــگاهی به سمت ترکیبی شــدن پیش می رود به این معنا که‬ ‫همزمان با برگزاری هر نمایشــگاه به شــکل مجازی ان نمایشــگاه نیز در‬ ‫دســترس مخاطب افالین قرار می گیرد که بــرای مخاطب بین المللی نیز‬ ‫مفیدتر است هزینه های سفرو غرفه سازی نیز در این گونه نمایشگاه ها انجام‬ ‫نمی شــود‪ .‬سه مشکل عمده در برگزاری نمایشــگاه انالین وجود دارد که‬ ‫غرفــه داران باید به انها توجه ویژه کنند که چرا مردم از غرفه مجازی بازدید‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫هنوز غرفه داران شــیوه های قدیمی را تکرار می کنند برای بازاریابی ‪.‬غرفه‬ ‫دار مسئول که به مردم بگوید در نمایشگاه چه چیزی را ارائه می دهد و انها‬ ‫را دعوت و با انها گفتگو کند‪.‬‬ ‫باید از طریق ایمیل و رسانه های اجتماعی به اثربخشی بازاریابی توجه کرد‬ ‫همــه می دانند که راه ورود به قلب بازدیدکنندگان نمایشــگاه هدیه اقالم‬ ‫رایگان بودکه در فضای مجازی از دســت رفته است و غرفه داران باید بجای‬ ‫انها با ایجاد خالقیت مانند مشــارکت در یــک رقابت مثل ایجاد بازی های‬ ‫نمایشگاهی و بازدیدکنندگان فرمهای تماس با غرفه دار را پر کنند تا شانس‬ ‫برنده شــدن جایزه را داشــته باشــند که میتوان از بودجه اشانتیون و غرفه‬ ‫ســازی استفاده شود‪ .‬کارکنان اموزشی دیده غرفه ها باید گفتگو با مخاطبان‬ ‫در فضــای مجــازی را در صدر همه برنامه های خود قــرار دهند و به دنبال‬ ‫مشتریان احتمالی باشند و با بازدیدکنندگان همکاری و رفاقت نمایند‪.‬‬ ‫قربانعلی تنگ شیر‬ ‫مدرس دانشگاه‬ ‫شکایت به دیوان عدالت و تعطیلی بیشتر هتل های مشهد‬ ‫رییس جامعه هتلداران ایران می گوید از ســازمان تامین اجتماعی و سازمان‬ ‫امــور مالیاتی بــه خاطر دریافت جریمــه‪ ،‬برخالف مصوبه ســتاد ملی کرونا‬ ‫شکایت می کند‪.‬‬ ‫فروردین مــاه ‪ ۹۹‬ســتاد ملی مدیریــت کرونا با صدور مصوبــه ای مهلت داد‬ ‫پرداخــت مالیات ها‪ ،‬اعم از مالیات بر درامــد و مالیات بر ارزش افزوده و ‪۲۳‬‬ ‫درصد حق بیمه کارفرمایی پرســنل شــاغل در واحدهای گردشگری به مدت‬ ‫ســه ماه به تعویق بیافتد‪ .‬اما جمشید حمزه زاده به ایسنا گفت که این مصوبه‬ ‫رعایت نشــده و با اجماع هتلداران از این دو سازمان به دیوان عدالت شکایت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫او اضافــه کرد‪ :‬ســازمان امور مالیاتی برای ســه ماه فروردین اردیبهشــت و‬ ‫خردادماه ‪ ۹۹‬که طبق مصوبه ســتاد کرونــا نباید مالیات دریافت می کرد ‪۱۰‬‬ ‫درصــد جریمه لحاظ کرده و ســازمان تامین اجتماعی بــرای بیمه ‪ ۲‬درصد‬ ‫جریمه تعیین کرده اســت‪.‬رییس هیات مدیره جامعه هتلداران ایران همچنین‬ ‫از پیگیــری معافیت مالیاتــی هتل های چهار و پنج ســتاره خبر داد و افزود‪:‬‬ ‫مجلــس قبال در مصوبــه ای هتل های یک تا سه ســتاره را از پرداخت مالیات‬ ‫معاف کرده اســت‪ ،‬پیگیریم این مصوبه را برای هتل های چهار و پنج ســتاره‬ ‫نیــز دریافت کنیم‪.‬او در ادامه به نشســتی که به تازگی با اعضای هیات مدیره‬ ‫جامعه حرفه ای هتلداران خراســان رضوی داشــته و به توافق هایی که برای‬ ‫ایجاد اتاق فکر و تهیه برنامه هایی برای دوران پســاکرونا صورت گرفته است‪،‬‬ ‫اشــاره کرد و میزان خسارت ناشی از کرونا در این استان به ویژه شهر مشهد‬ ‫را قابل توجه دانست و گفت‪ :‬مشهد ‪ ۲۴۰‬هتل دارد که درحال حاضر فقط ‪۶۵‬‬ ‫هتل فعال اند و ‪ ۱۷۵‬هتل دیگر در دوران کرونا کامل تعطیل بوده اند‪ .‬با توجه‬ ‫بــه گزارش هــای موجود‪،‬‬ ‫مشهد از جمله شهرهایی‬ ‫اســت کــه بیشــترین‬ ‫خسارت ناشــی از کرونا‬ ‫را متحمــل شــده اند‪.‬‬ ‫هتل های این شــهر که از‬ ‫فروردین تا خردادماه ملزم و‬ ‫مجبور بــه تعطیلی بودند‪ ،‬پس‬ ‫از ان هم زیارت حرم امام رضا (ع)‬ ‫با محدودیت مواجه بوده اســت‪ ،‬بنابراین‬ ‫تعداد مسافران این شهر به شدت ریزش داشته که طبیعتا به هتل ها خسارت‬ ‫ســنگینی وارد کرده است‪.‬حمزه زاده درباره وضعیت اقامت در هتل های کشور‬ ‫توضیح داد‪ :‬تا پیش از رفع منع تردد بین شــهری‪ ،‬ظرفیت اسکان در هتل ها‬ ‫زیر ‪ ۱۰‬درصد بود‪ ،‬اکنون ان روند با شیب بسیار مالیمی درحال تغییر است‪.‬‬ ‫میانگین اشــغال ظرفیت هتل ها پس از رفع محدودیت تردد در بین بیشــتر‬ ‫شــهرها دو تا سه درصد تکمیل شده اســت‪ .‬با توجه به امارهایی که موجود‬ ‫اســت بیشــتر مردم همانند دوران پیش از کرونا‪ ،‬ترجیــح می دهند در خانه‬ ‫اقــوام خود اقامت کنند‪.‬رییس جامعــه هتلداران ایران به خبرهایی که درباره‬ ‫ازدحام جمعیت در جزایر کیش و قشــم و تکمیل صددرصد ظرفیت هتل های‬ ‫ان جا منتشر شــده است‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬شاید تعداد مسافران این جزایر‬ ‫زیاد باشــد اما هتل ها صددرصد تکمیل نشــده اند‪ ،‬چون بیشتر مردم از خانه‬ ‫اجاره ای استفاده می کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4137

روزنامه راه مردم 4137

شماره : 4137
تاریخ : 1399/12/14
روزنامه راه مردم 4136

روزنامه راه مردم 4136

شماره : 4136
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه راه مردم 4135

روزنامه راه مردم 4135

شماره : 4135
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه راه مردم 4134

روزنامه راه مردم 4134

شماره : 4134
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه راه مردم 4133

روزنامه راه مردم 4133

شماره : 4133
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه راه مردم 4132

روزنامه راه مردم 4132

شماره : 4132
تاریخ : 1399/12/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!