روزنامه راه مردم شماره 4098 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4098

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4098

روزنامه راه مردم شماره 4098

‫سئول‪:‬ماموریتدیپلماتیک‬ ‫رفعتوقیفنفتکشکره ای‬ ‫با شکست پایان یافت ‪2‬‬ ‫کرونا پای سودجویان را‬ ‫‪ 1‬به امتحانات هم باز کرد‬ ‫همزمان با مجازی شدن امتحانات همانند ترم گذشته‪ ،‬شاهد سودجویی های زیادی در‬ ‫صفحات مجازی هستیم‪...‬‬ ‫چراکرونابیشتر‬ ‫هنرمندانرامی کشد؟‬ ‫‪4‬‬ ‫ضرورت اکران فیلم جذاب و‬ ‫تماشاگرپسنددراینبرههزمانی‬ ‫وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد هیئت دیپلماتیک این کشور بدون حصول نتیجه ای‬ ‫درباره رفع توقیف نفتکش خود در خلیج فارس‪ ،‬تهران را به‪...‬‬ ‫مدیر عامل موسسه یهمن سبز با تاکید براینکه سینماها‬ ‫باید در مشــاغل گروه ‪ 2‬باشند تا نســبت به پایداری‬ ‫‪4‬‬ ‫بازگشایی ســینماها اطمینان حاصل شود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بی شک درگذشت هر شهروند و هموطنی در هر کسوت و مرتبه ای بر اثر ابتال به ویروس تجربه همین چند روز فعالیت سینماها نشان می دهد‬ ‫کرونا یا هر عامل دیگری‪ ،‬ناراحت کننده‪...‬‬ ‫عالقه مندان‪ ،‬تشنه بازگشت به سینما‪...‬‬ ‫سخنگویوزارتجهادکشاورزی‪:‬‬ ‫گرانفروشیاقالمیمانندمرغ‬ ‫و تخم مرغ به ما ربطی ندارد‬ ‫سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت‪ :‬وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید مرغ و تخم مرغ را برعهده دارد و‬ ‫پیگیری اینکه مرغ و تخم مرغ در بازار با چه قیمتی فروخته می شود برعهده این وزارتخانه نیست‪ .‬محمد مهدی‬ ‫برومندی در نشستی که در وزارت جهاد کشاورری برگزار شد اظهار کرد‪ ۷۵ :‬میلیون و ‪۸۶۴‬هزار و ‪ ۲۵۴‬مرغ‬ ‫تخمگذار در کشور وجود دارد و روزانه ‪ ۳۰۴۸‬تن تخم مرغ تولید می شود‪ .‬در مراکز تولید‪ ،‬قیمت تخم مرغ در‬ ‫مرغداری ها کیلویی ‪ ۱۴‬هزار تومان است و حداقل ‪ ۵۰۰‬تا حداکثر ‪ ۹۰۰‬تومان هزینه حمل و نقل هر کیلو از‬ ‫ان به میادین و اتحادیه ها است‪.‬وی با بیان اینکه وظیفه وزارت جهاد کشاورزی توجه به تولید است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینکه بعد از تولید‪ ،‬تخم مرغ با چه قیمتی به دست مصرف کننده می رسد برای ما نیز سوال است و پیگیری‬ ‫گرانفروشی ان نیز در حیطه وظایف ما نیست‪.‬سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد‪:‬در حال حاضر شرکت‬ ‫پشتیبانی اموردام یک شانه تخم مرغ یک کیلو و ‪۸۰۰‬گرمی تا دو کیلوگرم را با قیمت ‪ ۳۲‬هزار تومان عرضه می‬ ‫کند‪.‬وی همچین به قیمت مرغ در بازار اشاره کرد و گفت‪ :‬هیچ مشکلی در تولید مرغ نداریم وقیمت ان نیز در‬ ‫بازار ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان است‪ .‬اما اینکه مرغ در بسته بندی های مختلف یا اشکال مختلف با قیمت های چند‬ ‫برابــر بــه فروش مــی رود‪ ،‬پیگیــری ان هــم جــزو وظایــف وزارتخانــه نیســت‪.‬برومندی در ادامه ‪...‬‬ ‫جدیدترینوعده‬ ‫برای مرمت طاق کسری‬ ‫‪4‬‬ ‫رییس صندوق توسعه صنایع دســتی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن‬ ‫تاریخی ‪ -‬فرهنگی کشور برای مرمت و احیای طاق کسری‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬دی ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4098‬‬ ‫‪ 4‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر دیگرگم شد؟‬ ‫ماجرای ادعای هر ساله دیوان محاسبات برای ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی!‬ ‫حدود ماه قبل دیوان محاسبان در گزارشی از گم شدن ‪ ۴.۸‬میلیارد یورو ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خبر داد‪ .‬با رونمایی از گزارش تفریغ بودجه‪ ,‬بازوی نظارتی مجلس مانند هر سال وارد عمل شده و ادعاهایی در این بین مطرح می کند‪ .‬ادعایی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫که گاهی مورد تائید قرار می گیرد‪ ،‬اما گاهی مانند ‪ ۱۰‬ماه پیش رد می شود‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬ماه از ادعای دیوان محاسبات کشور مبنی بر گم شدن ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی می گذرد که ‪...‬‬ ‫مدیرعاملشهرک هایصنعتیتهران‪:‬‬ ‫نگفتمعاملکمبودبرق‪،‬استخراجرمزارزاست!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫چه بر سر بورس امده است؟‬ ‫بازار سرمایه که تا شش ماه پیش از سوی دولت به عنوان یک محل طالیی برای سرمایه گذاری‬ ‫معرفی می شد و توجه سرمایه گذاران بسیاری را به خود جلب کرده بود حاال به روزهای سخت‬ ‫رســیده اســت‪ .‬درحالی که تقریبا پارامترهای اقتصادی برای حرکت صعودی این بازار فراهم‬ ‫اســت‪ ،‬حواشی مختلف و از بین رفتن اعتماد ســرمایه گذاران باعث روشن ماندن پیاپی چراغ‬ ‫قرمز بورس شــده و سرمایه بسیاری از مردم در دل این چراغ درحال سوختن است‪ .‬زمانی که‬ ‫دولتی ها به عناوین مختلف مردم را برای سرمایه گذاری در بورس تشویق و این بازار را بهترین‬ ‫بازار برای سرمایه گذاری معرفی می کردند‪ ،‬به نظر می رسید برنام ه جامعی برای بازار سرمایه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬حتی وزیر اقتصاد بارها و در بازه های زمانی مختلف بر این موضوع تاکید کرد‬ ‫که بازار ســرمایه کریدور سوم تامین مالی است و البته که گام های قابل توجهی نیز در مسیر‬ ‫توسعه این بازار در اوایل سال برداشته شد؛ اما در نهایت اتفاقی که افتاد‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد‪:‬‬ ‫ایاچینی هاباعثخاموشیبرقایرانهستند؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫کرونا پای سودجویان را به امتحانات هم باز کرد‬ ‫همزمــان با مجازی شــدن امتحانــات همانند ترم‬ ‫گذشته‪ ،‬شاهد ســودجویی های زیادی در صفحات‬ ‫مجازی هستیم‪.‬‬ ‫حدود یک سالی می شود که ویروس خطرناک کرونا‬ ‫همه جهان را درگیر کرده و به علت حفظ ســامت‬ ‫جسمانی افراد‪ ،‬تمام مراکز اموزش عالی‪ ،‬دانشگاه ها‬ ‫و مدارس فراینــد اموزش حضــوری را به مجازی‬ ‫تغییر داده اند تا به اینصورت دانشــجویان و دانش‬ ‫اموزان بتوانند به درستی درس های خود را پیگیری‬ ‫کنند و حتی در شرایط سخت هم دانشگاه و مدرسه‬ ‫را در اولویت قرار دهند‪.‬‬ ‫با تغییر شکل اموزش های حضوری به مجازی همه‬ ‫دانشــگاه های ایران حتی دانشــگاه های سطح یک‬ ‫کشــور از برگزاری دروس به شیوه الکترونیکی ابراز‬ ‫ناامیدی کردند‪ ،‬اما وزارت علوم‪ ،‬وزارت بهداشــت و‬ ‫وزارت اموزش و پرورش با بکار گیری سیاست های‬ ‫کالن توانستند این معضل را حل کنند‪.‬‬ ‫برگزاری کالس های مجازی و ارائه دروس به شــیوه‬ ‫عملــی از مهم تریــن چالش های پیــش روی این‬ ‫روز های مراکز دانشــگاهی اســت که از ترم گذشته‬ ‫در درس دانشــجویان تداخل ایجاد کرده و روسای‬ ‫دانشگاهی و اعضای هیئت علمی را به منظور برگزار‬ ‫کردن یا نکردن ان بر سر دو راهی قرار داده است‪.‬‬ ‫بــرای مثــال در ترم بهمــن ماه ‪ ۹۸‬که با شــیوع‬ ‫ویروس کرونا همزمان شــده بود بــه علت برگزاری‬ ‫کالس ها به شــیوه مجازی دانشــگاه ها از برگزاری‬ ‫کالس درس هــای عملــی در ســامانه خــودداری‬ ‫کردند و برگــزاری این کالس ها را به منظور رعایت‬ ‫استاندارد های الزم به تابستان انتقال دادند و بعد از‬ ‫پایان ان از نحوه برگزاری این کالس ها و امتحاناتش‬ ‫ابراز رضایت کردند‪.‬‬ ‫در حــال حاضر معضل برگــزاری کالس های عملی‬ ‫در تــرم جاری همانند ترم گذشــته ادامــه دارد و‬ ‫برخی از دانشــگاه ها به منظور ارائه هرچه ســریع تر‬ ‫ان اقــدام به برگــزاری کالس درس های عملی در‬ ‫ســامانه مجازی دانشــگاه ها کرده اند و برخی دیگر‬ ‫قصــد دارند تا برگــزاری ایــن دروس را به منظور‬ ‫حفــظ کیفیت باالتــر به ترم اینــده موکول کنند‪،‬‬ ‫ام بــرای رفع این معضل در تــرم مهرماه ‪ ،۹۹‬علی‬ ‫خاکــی صدیــق‪ ،‬معــاون اموزشــی وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری گفته اســت که به علت شرایط‬ ‫کرونایــی موجود برگزاری تمــام کالس های عملی‬ ‫را در تــرم جــاری متوقــف کرده و به تــرم اینده‬ ‫موکول کرده ایم‪.‬حال نوبت بــه برگزاری امتحانات‬ ‫پایــان تــرم می رســد کــه از چنــد روز اینده در‬ ‫تمامی دانشــگاه های کشور به شــیوه مجازی اغاز‬ ‫خواهد شــد و وقتی چالش های پیش روی اموزش‬ ‫مجــازی را از دانشــجویان جویــا می شــویم هیچ‬ ‫کــدام از انان حرفــی در مورد نگرانــی امتحانات‬ ‫نمی زننــد در واقــع امتحانات انالین‪ ،‬بــا کمترین‬ ‫نظارت از سوی مســئولین فرصتی شیرینی را برای‬ ‫دانشجویان ایجاد کرده اســت تا به راحتی تقلب را‬ ‫همیار و همراه خود بدانند‪.‬‬ ‫برگــزاری ازمون مجــازی و جلوگیــری از بروز هر‬ ‫نوع تقلبــی در این نــوع امتحان ها یکــی دیگر از‬ ‫معضل هــای پیش روی مراکز دانشــگاهی اســت‬ ‫کــه در تــرم گذشــته هم هــر کــدام از ان ها به‬ ‫واســطه یک برنامه ریــزی اصولــی و مرتب باعث‬ ‫کاهش میزان تقلب در میان دانشــجویان شــدند‪،‬‬ ‫امــا این افراد همچنــان تهدیــد امتحانات مجازی‬ ‫را بــه فرصــت تبدیل کــرده و در صفحات مجازی‬ ‫خواســتار کمک گرفتن از افراد متخصص در حوزه‬ ‫خود با عنوان «تقلــب» یا «چندمیگیری جای من‬ ‫امتحان بدهی» شده اند‪.‬‬ ‫تــرم گذشــته در فضــای مجازی شــاهد عکس ها‬ ‫و اطالعیه هــای دانشــجویانی بودیم کــه با عنوان‬ ‫اگهی های «همیار تقلب» خواستار کمک گرفتن از‬ ‫افــراد متخصص و ماهر در امتحانات با پرداخت پول‬ ‫بودند و برای تقلب در جلســه امتحان از انان دعوت‬ ‫می کردند که این عامل به عنوان منبع درامدی برای‬ ‫خیلی از افراد تبدیل شده بود و به لیست یکی دیگر‬ ‫از مشاغل عجیب و غریب جامعه اضافه شده بود‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی استان اذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی امور خدمات‬ ‫عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) شبکه بهداشت و درمان شهرستان پلدشت را از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه‬ ‫پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به‬ ‫ادرس (‪ )www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬نسبت‬ ‫به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شرایط مناقصه و شرکت‬ ‫در مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1399/10/25‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/10/30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/11/11‬‬ ‫زمان بازگشائی‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخه ‪1399/11/12‬‬ ‫ادرس و تلفن دستگاه مناقصه گزارجهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتها‪ :‬ارومیه‪-‬‬ ‫ارومیه‪-‬بلوار رسالت‪ -‬انتهای کوی اورژانس ‪ -‬ستاد دانشگاه علوم پزشکی ارومیه تلفن‪044-31937212 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫«اداره امور قراردادها‪ ،‬مناقصات‪ ،‬و مزایدات»‬ ‫تاریخ انتشار‪99/10/25 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی اذربایجان غربی‬ ‫کامی که با شکر گران تلخ شد! ‪/‬سلطان تولید شکر از رمق افتاد‬ ‫از ابتدای امســال قیمت شــکر تحــت تاثیر عوامل‬ ‫مختلف چندبار دچار تغییر قیمت شد که عمده ترین‬ ‫این اتفاق مربوط به رکود کارخانه های تولید شکر از‬ ‫جمله نیشکر هفت تپه می شود‪.‬‬ ‫از ابتدای امســال قیمت شکر در بازار چند بار دچار‬ ‫تغییرات شــد که گویا ایــن افزایش قیمت ها تحت‬ ‫تاثیر عوامــل مختلف همچون کمبود تولید شــکر‬ ‫خارجــی‪ ،‬تغییــرات کرایه حمــل و افزایش قیمت‬ ‫شــکر در بازارهای جهانی و پایــان ذخایر محصول‬ ‫داخلی طی ماه های اتی تشــدید می شود‪ ،‬هر چند‬ ‫سناریوهای مختلفی برای بازار شکر پیش روست‪.‬‬ ‫با وجود اتمــام ذخایر موجودی شــکر چغندری و‬ ‫کمبود شکر در بازار داخل‪ ،‬دالالن و تجار با گرفتن‬ ‫ماهی از اب گل الود بدنبال سودهای کاذب هستند‬ ‫که حال با این وجود معلوم نیست که چه بر سر بازار‬ ‫شــکر در ایام پایانی سال اید‪ .‬هر چند برخی دست‬ ‫کارشناسان و دست اندرکاران بخش کشاورزی خبر‬ ‫از ازاد شدن قیمت شکر یا عرضه محصول از طریق‬ ‫بازرگانی دولتی تا پایان ســال می دهند‪ ،‬اما با این‬ ‫وجود افزایش ‪ ۱۵‬درصدی قیمت شــکر در روزهای‬ ‫اخیر‪ ،‬نگرانــی هایی ایجاد کرده اســت چرا که در‬ ‫شرایط فعلی اقتصادی و رکود کسب و کار‪ ،‬افزایش‬ ‫گاه و بیگاه قیمت اقالم سبدخانوار‪ ،‬قدرت خرید انها‬ ‫را بشدت تحت شعاع خود قرار می دهد‪.‬‬ ‫ماجرای کمبود شکر داخل و نیاز به واردات گسترده‬ ‫این محصول به سیاســت های نادرســت دولت در‬ ‫حــوزه خریــد تضمینی محصول و خلــف وعده در‬ ‫اجرای قانون خرید تضمینــی باز می گردد‪ .‬البته نا‬ ‫گفته نماند که تعطیلی و فلج شدن شرکت کشت و‬ ‫صنعت نیشــکر هفت تپه هم از جمله مواردی است‬ ‫که کشور را در تولید شکر دچار مشکل کرده است‪.‬‬ ‫شــرکتی که روزی ســلطان تولید شــکر در کشور‬ ‫محسوب می شــد و حاال این روزها در پی خلع ید‬ ‫صاحب متخلف خود است‪.‬‬ ‫بنابــر امار در ســال ‪ ۹۶‬با تولیــد ‪ ۲‬میلیون و ‪۵۰‬‬ ‫هزار تن شــکر به مرز خوداتکایی رسیده بودیم که‬ ‫متاسفانه اعالم ناعادالنه قیمت خرید تضمینی‪ ،‬این‬ ‫دستاورد مهم را بر باد داد به طوری که در سال ‪۹۷‬‬ ‫با کاهش ‪ ۴۶‬درصدی سطح زیر کشت چغندر‪ ،‬تولید‬ ‫شکر کاهش چشمگیری پیدا کرد که در نهایت برای‬ ‫تامین نیاز داخل‪ ،‬دولتمــردان چاره ای جز واردات‬ ‫ندارند‪ .‬این درحالی اســت که واردات شکر به سبب‬ ‫نوســان نرخ ارز و افزایش قیمــت جهانی محصول‬ ‫بــا قیمت باالیی برای واردکنندگان تمام می شــود‬ ‫که در نهایت ضعف در نظارت ها هم چاشــنی این‬ ‫موضوع شده تا بازار شکر به وضعیت کنونی دراید‪.‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن بر این باورند که با توجه به‬ ‫کمبود ذخایر شــکر و کاهش تولید داخل و واردات‬ ‫شکر با ارز نیما‪ ،‬قیمت از ابتدای سال چند بار دچار‬ ‫تغییر قیمت شــده اســت که با پایان عرضه شــکر‬ ‫نیشکری تا پایان سال‪ ،‬قیمت در سال جدید جهش‬ ‫چشمگیری خواهد داشت که عمده این گرانی ها را‬ ‫باید در سیاست های دولت جست و جو کرد‪.‬‬ ‫حال به سراغ مسئوالن ذی ربط می رویم تا از دالیل‬ ‫گرانی شــکر در بــازار و برنامه دولــت برای کنترل‬ ‫قیمت ها و همچنین تاثیرات تصمیمات نادرســت‬ ‫دولت بر تولید داخل با خبر شویم‪:‬‬ ‫غالمحســین بهمنی دبیر انجمــن تصفیه کنندگان‬ ‫شکر‪ ،‬با اشــاره به دالیل گرانی شکر در بازار اظهار‬ ‫کرد‪ :‬واردات شــکر با ارز نیما و افزایش قیمت شکر‬ ‫خارجی موجب شــده تا قیمت تمام شده تولید باال‬ ‫رود چــرا که واردات هر کیلو شــکر ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫تمام می شود ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه واردات شکر برای واردکنندگان‬ ‫صرفــه اقتصادی نــدارد‪ ،‬افزود‪ :‬گرچه شــکر با نرخ‬ ‫مصوب ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تومان عرضه نمی شــود و هم‬ ‫اکنون با نرخ ‪ ۷‬تا ‪ ۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بسته به نقاط‬ ‫جغرافیایی کارخانه ها به فروش می رسد‪ ،‬اما نسبت‬ ‫به گذشته تا حدودی قیمت پایین امده است‪.‬‬ ‫بهمنی با بیان اینکه شکر چغندری به پایان رسیده‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر شــکر از نیشکر تولید‬ ‫داخل عرضه می شــود که تا پایان اسفند تمام می‬ ‫شــود‪ ،‬به همین خاطر قیمت شــکر در سال جدید‬ ‫جهش چشمگیری خواهد داشت‪.‬‬ ‫دبیر انجمن تصفیه کنندگان شــکر قیمت هر کیلو‬ ‫شــکر خام وارداتی در بندر را ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬هزینه های تصفیه و حمل‬ ‫و نقل بر قیمت شکر اضافه می شود‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه هر کیلو شــکر برزیلی در بنادر‬ ‫با نــرخ ‪ ۳۰۰‬دالر تحویل داده می شــد‪ ،‬گفت‪ :‬هم‬ ‫اکنون نرخ شــکر برزیلی در بنــادر به ‪ ۴۱۰‬تا ‪۴۱۵‬‬ ‫دالر رسیده اســت‪ ،‬همچنین در سال جدید عوامل‬ ‫متعددی نظیر قیمت جهانــی و نرخ دالر بر قیمت‬ ‫شــکر اثر گذار است‪.‬این مقام مســئول سال ‪ ۹۶‬را‬ ‫بهترین ســال رونق تولید شــکر داخل اعالم کرد و‬ ‫افزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۶‬حدود ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰‬هزار تن‬ ‫شــکر تولید شد که بعد از ان تحت عوامل مختلفی‬ ‫همچون ســیل و خشکسالی تولید کاهش پیدا کرد‬ ‫و بیشتر برای تامین نیاز بازار به خارج متکی بودیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬انجمن تصفیه کنندگان شــکر معتقد‬ ‫است که تولید شکر به ‪ ۲‬میلیون تن هم نمی رسد‪،‬‬ ‫درحالیکه دبیر انجمن قند و شــکر تولید را باالی ‪۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن اعالم می کند‪.‬‬ ‫دبیر انجمــن تصفیه کنندگان شــکر در پایان نیاز‬ ‫ســالیانه شــکر را ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۳‬میلیون تن‬ ‫اعــام کرد و گفت‪ :‬با توجه بــه میزان تولید داخل‪،‬‬ ‫بخش عمده شــکر مورد نیاز از طریق واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی‬ ‫کشاورزی و منابع طبیعی‪ ،‬در واکنش به گرانی شکر‬ ‫در بــازار اظهــار کرد‪ :‬علی رغم انکــه اعمال برخی‬ ‫سیاســت ها به نفــع تولیدکننــده و مصرف کننده‬ ‫نیســت‪ ،‬از این رو با مشــکالت متعددی در بخش‬ ‫تنظیم بازار محصوالت روبرو هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجود اعمال نادرســت برخی سیاست‬ ‫هــا در تعیین قیمــت خرید تضمینــی محصوالت‬ ‫کشــاورزی از جملــه شــکر‪ ،‬همیشــه دغدغه این‬ ‫مشــکالت را داشتیم که هم اکنون در بازار رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ملــک زاده ادامه داد‪ :‬علی رغم ظرفیت و پتانســیل‬ ‫تولیــد شــکر در کشــور‪ ،‬اتخاذ برخــی تصمیمات‬ ‫نادرست و اعمال برخی سیاســت ها زمینه را برای‬ ‫خروج ارز از کشور فراهم کرده است و از طرفی عده‬ ‫ای ســودجو و فرصت طلب به بهانــه های مختلف‬ ‫قیمت شــکر در بازار داخل را افزایش می دهند که‬ ‫این امر تنها به مصرف کننده فشار می اورد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول با اشاره به اینکه در تولید شکر به‬ ‫عنوان یکی از محصوالت استراتژیک در قالب قانون‬ ‫انتزاع به مرز خودکفایی رســیدیم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۶‬در قالــب قانون انتزاع و تمرکــز وظایف بخش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬سیاست وزارتخانه و همت کشاورزان به‬ ‫جایی رســید که در تولید شــکر به مرز خودکفایی‬ ‫رســیدیم به طوری که از نیاز ســالیانه ‪ ۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۱۵۰‬هزار تنی به شکر‪ ۲ ،‬میلیون و ‪ ۵۰‬تا ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰‬هزار تن از این میزان در داخل تولید شــد که‬ ‫متاسفانه بعد از این سال دیگر خوداتکایی در داخل‬ ‫رخ نداد‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کشــاورزی و منابــع طبیعی با‬ ‫انتقاد از واردات بی رویه شــکر بیان کرد‪ :‬علی رغم‬ ‫انکه در برخی سالها ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تن شکر نیاز‬ ‫داشتیم‪ ،‬اما بیش از ‪ ۳‬میلیون تن شکر ثبت سفارش‬ ‫شــد که این موضوع نشــان می دهد تنها یک عده‬ ‫ســودجو از قبل واردات ســود می برند و سعی می‬ ‫کنند که تولید در حد خوداتکایی رخ ندهد تا بتوانند‬ ‫سود کالنی را به جیب بزنند‪.‬‬ ‫وی از کاهش ســطح زیرکشت چغندر قند خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بعد از ســال ‪ ۹۶‬در وهله اول به علت تعیین‬ ‫قیمت نامناسب خرید تضمینی چغندرقند و نیشکر‪،‬‬ ‫سطح زیرکشت ‪ ۴۶‬درصد کاهش یافت و همین امر‬ ‫باعث شــد تولید شکر به یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا یک‬ ‫میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تن برسد که با این وجود ‪۷۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۸۰۰‬هزار تن نیاز به واردات بود ‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬علی رغم انکه مسئوالن متوجه جریان‬ ‫شــدند که عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان در‬ ‫تعین نرخ ناعادالنه خرید تضمینی مشــکالتی ایجاد‬ ‫کــرده‪ ،‬اما باز هم نپذیرفتند تا با کاهش مشــکالت‬ ‫به مرز خودکفایی برســیم‪ ،‬درنهایت با کاهش تولید‬ ‫شکر نیاز به واردات افزایش یافته است‪.‬‬ ‫رئیس نظام صنفی کشــاورزی نوسان قیمت دالر و‬ ‫هزینه های واردات را یکی دیگر از دالیل گرانی شکر‬ ‫در بــازار اعالم کرد و گفت‪ :‬بــا توجه به هزینه های‬ ‫بــاالی واردات و فقدان نظارت و کنترل در کشــور‪،‬‬ ‫واردکنندگان با قیمت هــای دلخواه اقدام به عرضه‬ ‫محصــول می کنند به طوریکه قیمت کاال با کیفیت‬ ‫و بســته بندی یکســان در یک خیابان با نرخ های‬ ‫متفاوتی در بازار عرضه می شــود که دود ان تنها به‬ ‫چشم مصرف کننده می رود‪.‬‬ صفحه 1 ‫پنج شنبه ‪ 25‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4098‬‬ ‫خبر‬ ‫چه بر سر بورس امده است؟‬ ‫بازار سرمایه که تا شش ماه پیش از سوی دولت به عنوان یک محل طالیی برای سرمایه گذاری معرفی‬ ‫می شد و توجه سرمایه گذاران بسیاری را به خود جلب کرده بود حاال به روزهای سخت رسیده است‪.‬‬ ‫درحالی که تقریبا پارامترهای اقتصادی برای حرکت صعودی این بازار فراهم اســت‪ ،‬حواشی مختلف و‬ ‫از بین رفتن اعتماد سرمایه گذاران باعث روشن ماندن پیاپی چراغ قرمز بورس شده و سرمایه بسیاری‬ ‫از مردم در دل این چراغ درحال سوختن است‪.‬‬ ‫زمانی که دولتی ها به عناوین مختلف مردم را برای ســرمایه گذاری در بورس تشــویق و این بازار را‬ ‫بهترین بازار برای سرمایه گذاری معرفی می کردند‪ ،‬به نظر می رسید برنامه جامعی برای بازار سرمایه‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬حتی وزیر اقتصاد بارها و در بازه های زمانی مختلف بر این موضوع تاکید کرد که بازار‬ ‫ســرمایه کریدور ســوم تامین مالی است و البته که گام های قابل توجهی نیز در مسیر توسعه این بازار‬ ‫در اوایل سال برداشته شد؛ اما در نهایت اتفاقی که افتاد این بود که دولت در اوج قیمت ها سهام خود‬ ‫و شــرکتهای زیر مجموعه اش را در بورس عرضه کرد و ناگهان بورس و سهامداران که به اعتماد حرف‬ ‫های مسئوالن به این بازار روی اورده بودند را به حال خود رها کرد‪.‬‬ ‫هرچنــد در حال حاضر عملکرد شــرکت ها و وضعیت بنیادین ان ها نســبت به ابتدای ســال بهتر و‬ ‫پارامترهای اقتصادی برای صعود بازار فراهم است اما بال اعتماد مردم شکسته شده و این بار سهامداران‬ ‫خرد به جای رقابت در خرید سهم‪ ،‬در خارج کردن سرمایه خود از این بازار با یکدیگر رقابت می کنند‪.‬‬ ‫درواقع دولت نه تنها فرایند عرضه و تقاضا و همچنین ورورد نقدینگی به بورس را برهم زد‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫از بین رفتن تعادل روانی بازار شد؛ به طوریکه این بازار به هیچ پارامتر دیگری توجه نمی کند و قیمت‬ ‫ســهم ها هر روز بیشتر از قبل کاهش می یابد و باعث شده بخش زیادی از نقدینگی مردم حبس شود‬ ‫و از بین برود‪.‬‬ ‫البتــه نمی توان دالیل اقتصادی مانند انتظــار بازار از کاهش قیمت دالر را نادیده گرفت‪ .‬برخی بر این‬ ‫باورند که دالر تا محدوده حدود ‪ ۲۱‬هزار تومان یعنی ‪ ۲۰‬درصد پایین تر از نرخ فعلی کاهش می یابد‪،‬‬ ‫زیرا دوره ریاســت جمهوری ترامپ پایان یافته و زمزمه های ازادسازی بیش از هفت میلیارد دالر پول‬ ‫بلوکه ایران در کره جنوبی نیز به گوش می رسد‪.‬‬ ‫اما این تنها یک وجه ریزش بازار اســت و باید گفت انچه که تیشــه به ریشــه بورس زده‪ ،‬از بین رفتن‬ ‫اعتماد مردم اســت‪ .‬حتی صندوق پاالیشــی یکم که مردم به اعتماد حرف مسئوالن اقدام به خرید ان‬ ‫کردند‪ ،‬بیش از ‪ ۳۵‬درصد در ضرر است و این باعث شد طناب اعتماد مردم به مسئوالن در زمینه بازار‬ ‫سرمایه به حداقل برسد‪.‬‬ ‫در این میان نباید از تاثیر حواشــی قیمت گذاری دســتوری فوالد به راحتی گذشت‪ .‬اتفاقی که باعث‬ ‫خروج میزان قابل توجهی نقدینگی از بازار شــد و هرچند در ظاهر منتفی شــده‪ ،‬اما سهامداران پیش‬ ‫بینی می کنند که این اتفاق نه تنها در فوالد بلکه در سهم های دیگر نیز تکرار شود‪ .‬از سوی دیگر در‬ ‫این روزها حقوقی ها هم خریدهای موثری ندارند که بتوانند سهمی را باال بکشند و اکثرا در کف دامنه‬ ‫قیمتی خرید می کنند‪.‬‬ ‫هرچند روند بازار سرمایه را باید عرضه و تقاضا مشخص کند اما از انجایی که اجر نخست این بازار کج‬ ‫گذاشــته شــد و دخالت های دولت در ان دخیل بود‪ ،‬در این روزها هم توقع حمایت از دولت می رود‪.‬‬ ‫صاحب نظران بر این باورند که دولت وظیفه دارد بخشــی از چند ده هزار میلیارد تومانی که از ابتدای‬ ‫سال تا مرداد ماه از بازار تامین کرده را در این روزها به بازار برگرداند؛ اتفاقی که با توجه به قیمت های‬ ‫کنونی سهم ها‪ ،‬یک سرمایه گذاری ارزشمند برای دولت تلقی می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیارد دالر دیگر گم شد؟‬ ‫ماجرای ادعای هر ساله دیوان محاسبات برای ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی!‬ ‫حدود ماه قبل دیوان محاسبان در گزارشی از گم شدن ‪ ۴.۸‬میلیارد یورو ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی خبر داد‪.‬‬ ‫با رونمایی از گزارش تفریغ بودجه‪ ,‬بازوی نظارتی مجلس مانند هر سال وارد عمل شده و ادعاهایی در‬ ‫ایــن بین مطرح می کند‪ .‬ادعایی کــه گاهی مورد تائید قرار می گیرد‪ ،‬اما گاهی مانند ‪ ۱۰‬ماه پیش رد‬ ‫می شود‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬ماه از ادعای دیوان محاسبات کشور مبنی بر گم شدن ‪ ۴.۸‬میلیارد دالر ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی می گذرد که جدیدا طی گزارشی که ‪ ۹‬دی منتشر شد‪ ,‬نشان می دهد ‪ ۱۵‬میلیارد یورو‪ ،‬تا تاریخ‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ‪ ۱۳۹۹‬به کشور بازنگشته است‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬ســاعاتی پس از ارائه گزارش دیوان محاسبات به مجلس‪ ،‬در‬ ‫برنامــه گفت وگوی ویژه خبری ضمن انتقاد از برخی امار ایــن گزارش تاکید کرد که «بهتر بود دیوان‬ ‫محاسبات‪ ،‬جزئیات را از بانک مرکزی می پرسید و بعد گزارش ارائه می شد‪».‬‬ ‫یک روز پس از انتشــار و ارائه گزارش دیوان محاســبات در صحن علنی مجلس درباره نحوه عملکرد‬ ‫دولت در اجرای قانون بودجه ســال ‪ ،۹۷‬عالی ترین مقام اجرایی کشور به انتقاد از این گزارش پرداخت‬ ‫و بخش هایی از ان را صد در صد غلط خواند!‬ ‫علی ربیعی ســخنگوی دولت هم گفت‪ :‬به مردم اطمینان می دهم حتی یک دالر هم گم نشــده است‪.‬‬ ‫اما عالی ترین مقام قوه قضائیه با وجود انتقادات چند مقام دولتی دســتور دارد تا به این موضوع به طور‬ ‫ویژه پیگیری شود‪.‬‬ ‫احمد جان جان کارشــناس ارشد مسائل اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی‬ ‫باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در این خصوص اظهار کرد‪ :‬منظور دیوان محاسبات از این مسئله عدم بازگشت‬ ‫این مقدار ارز به کشور بوده و اینکه اماری برای ان وجود ندارد‪ .‬مقدار تراز تجاری کشور باید با میزان‬ ‫واردات کشور همخوانی داشته باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این دولت تقریبا بی انضباط ترین دولت شــناخته شــده است چرا که باید در این راستا‬ ‫وارد عمل شده و به شفاف سازی این پول های گم شده بپردازد‪ .‬اگر دولت ادعا می کند که امار مرکز‬ ‫دیوان محاسبات غلط است‪ ،‬باید غلط بودن ان را نشان داده و درست ان را مشخص کند‪.‬‬ ‫جان جان بیان کرد‪ :‬دیوان محاســبات تشــکیل شده از کارشناســان خبره در این زمینه است و طبق‬ ‫امارهای دستگاه های دولتی به این اعداد و ارقام می پردازد و دولتی ها امار منتشر شده توسط دستگاه‬ ‫های دولتی را نیز انکار می کنند!‬ ‫طبق نظر این کارشناس‪ ،‬باید دولت در این مواقع وارد عمل شده و به شفاف سازی بپردازد اما در چنین‬ ‫مواقعی برخالف تصور صورت مسئله همیشه انکار می شود!‬ ‫یوسف کاووسی مدیر کل اسبق ارزی بانک مرکزی و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی در این خصوص‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر کشــور در تحریم های گســترده امریکا قرار دارد‪ .‬از این رو دولت اطالعات‬ ‫شفافی در زمینه های مختلف ارائه نمی دهد و این اطالعات محرمانه باقی می ماند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر ما به کشوری نفت بفروشیم‪ ،‬نباید در امارها اورده شود‪ .‬زیرا در این صورت امریکا‪,‬‬ ‫کشــور خریــدار نفت از ما را تحریم می کند‪ .‬دولت در امارهای خــود ذکر می کند که چه مقدار نفت‬ ‫فروخته اســت‪ .‬اما کشور مقصد در این امارها ذکر نمی شــود‪ .‬دیوان محاسبات در حال حاضر اطالع‬ ‫دقیقی از این ارقام نداشته و اطالعات ان مربوط به چند ماه قبل است‪ .‬همچنین بانک مرکزی به دلیل‬ ‫محرمانه بودن این اطالعات‪ ,‬اماری به دیوان محاسبات کشور نمی دهد‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد اقتصادی تصریح کرد‪ :‬دیوان محاسبات کشور باید امارهای خود را طبق مستندات‬ ‫موجود به مجلس شورای اسالمی ارائه دهد‪ ،‬از این رو امکان دارد این امار در مجلس دست به دست‬ ‫بچرخد و به گوش دشــمنان برســد‪ .‬همچنین باید در نظر داشــت که دولت‪ ،‬مجلس را برای انتشــار‬ ‫اطالعات نا امن می داند!‬ ‫مدیر کل اسبق ارزی بانک مرکزی در ادامه بیان کرد‪ :‬پول های بلوکه شده وارد کشور نشده اما جزء‬ ‫دارایی های بانک مرکزی به شمار می اید‪ .‬در صورت از بین رفتن تحریم ها و بازگشت پول های بلوکه‬ ‫شــده به ایــران‪ ،‬نمی توانیم این پول ها را خرج کنیم‪ .‬زیرا قبال این پــول را به صورت ریال‪ ،‬به دولت‬ ‫بازگرداندیم‪.‬‬ ‫ســوال اینجاســت» چرا بانک مرکزی به دیوان محاســباتی که یک ارگان بزرگ دولتی بوده و باید از‬ ‫امارهای موجود در جامعه مطلع شود‪ ،‬امار نمی دهد؟ با این حساب دیوان محاسبات براساس اطالعات‬ ‫قدیمی خود اقدام به انتشــار امار می کند و بر اساس نظرات این کارشناس‪ ،‬دیوان محاسبات اماری از‬ ‫خود و جدا از امارهای بانک مرکزی منتشر می کند!‬ ‫سئول‪ :‬ماموریت دیپلماتیک رفع توقیف نفتکش کره ای با شکست پایان یافت‬ ‫وزارت خارجه کره جنوبی اعالم کرد هیئت دیپلماتیک این کشــور بدون حصول نتیجه ای درباره رفع توقیف‬ ‫نفتکش خود در خلیج فارس‪ ،‬تهران را به مقصد سئول ترک کرد‪.‬‬ ‫یک رســانه کره جنوبی ســفر اخیر قائم مقام وزیر خارجه این کشــور به تهران بــرای رفع توقیف نفتکش‬ ‫این کشــور را ماموریتی دیپلماتیک شکســت خورده اعالم کرد‪.‬روزنامه « ُکریا جونگ انگ» کره جنوبی روز‬ ‫چهارشــنبه اعالم کرد دیپلمات های کره ای که برای مذاکره برای رفع توقیف نفتکش این کشــور و نیز رفع‬ ‫بلوکه دارایی های ایران به تهران ســفر کرده بودند‪ ،‬ماموریت دیپلماتیک خود را با دســت خالی پایان دادند‪.‬‬ ‫وزارت خارجه کره جنوبی روز چهارشــنبه اعالم کرد چوی جونگ کو‪ ،‬قائم مقام وزیر خارجه ســفر سه روزه‬ ‫خود به تهران را برای حل و فصل مســئله توقیف نفتکش کره جنوبی در اب های خلیج فارس بدون حصول‬ ‫نتیجه به پایان برد‪.‬این وزارت خانه تاکید کرد مذاکرات دو جانبه در خصوص حصول راهکار ســریع و سازنده‬ ‫برای مســائل مطرح شده براساس دوستی دیرینه دو کشــور ادامه خواهد یافت‪.‬در بیانیه وزارت خارجه کره‬ ‫جنوبی امده است نماینده هیئت دیپلماتیک کره اعتراض خود را نسبت به توقیف نفتکش این کشور در خلیج‬ ‫فارس اعالم کرد و خواســتار ازادی ان شــد‪ .‬طرف ایرانی وعده داد فرایند منصفانه قضایی و همچنین رفتار‬ ‫انسان دوستانه و ارائه خدمات و دسترسی های کنسولی برای ‪ ۲۰‬خدمه نفتکش صورت گیرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫سخنگویوزارتجهادکشاورزی‪:‬‬ ‫گرانفروشی مرغ و تخم مرغ به ما ربطی ندارد‬ ‫ســخنگوی وزارت جهاد کشــاورزی گفت‪:‬‬ ‫وزارت جهاد کشــاورزی وظیفه تولید مرغ و‬ ‫تخم مرغ را برعهده دارد و پیگیری اینکه مرغ‬ ‫و تخم مرغ در بازار با چه قیمتی فروخته می‬ ‫شود برعهده این وزارتخانه نیست‪.‬‬ ‫محمد مهدی برومندی در نشســتی که در‬ ‫وزارت جهاد کشاورری برگزار شد اظهار کرد‪:‬‬ ‫‪ ۷۵‬میلیون و ‪۸۶۴‬هزار و ‪ ۲۵۴‬مرغ تخمگذار‬ ‫در کشور وجود دارد و روزانه ‪ ۳۰۴۸‬تن تخم‬ ‫مرغ تولید می شــود‪ .‬در مراکز تولید‪ ،‬قیمت‬ ‫تخم مرغ در مرغــداری ها کیلویی ‪ ۱۴‬هزار‬ ‫تومان اســت و حداقل ‪ ۵۰۰‬تا حداکثر ‪۹۰۰‬‬ ‫تومان هزینه حمــل و نقل هر کیلو از ان به‬ ‫میادین و اتحادیه ها است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه وظیفــه وزارت جهاد‬ ‫کشــاورزی توجه به تولید است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اینکه بعد از تولید‪ ،‬تخــم مرغ با چه قیمتی‬ ‫به دست مصرف کننده می رسد برای ما نیز‬ ‫سوال است و پیگیری گرانفروشی ان نیز در‬ ‫حیطه وظایف ما نیست‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت جهاد کشــاورزی اضافه‬ ‫کرد‪:‬در حال حاضر شرکت پشتیبانی اموردام‬ ‫یک شانه تخم مرغ یک کیلو و ‪۸۰۰‬گرمی تا‬ ‫دو کیلوگرم را با قیمت ‪ ۳۲‬هزار تومان عرضه‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی همچین به قیمت مرغ در بازار اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬هیچ مشــکلی در تولید مرغ نداریم‬ ‫وقیمت ان نیز در بازار ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان‬ ‫اســت‪ .‬اما اینکه مرغ در بســته بندی های‬ ‫مختلف یا اشکال مختلف با قیمت های چند‬ ‫برابر به فروش می رود‪ ،‬پیگیری ان هم جزو‬ ‫وظایف وزارتخانه نیست‪.‬‬ ‫برومندی در ادامه در پاســخ به این ســوال‬ ‫که چرا شــورای قیمت گــذاری محصوالت‬ ‫کشــاورزی تشکیل نمی شــود‪ ،‬گفت‪:‬شکل‬ ‫گیری این شــورا در دســت پیگیری است و‬ ‫احتماال تا یک ماه اینده این شــورا تشکیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ســامانه بازارگاه یک‬ ‫سامانه ملی است و بهره برداران از ان رضایت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬تمام اقدامات انجام شده در این‬ ‫ســامانه از واردات تا توزیع بــرای همه بهره‬ ‫برداران یکسان اســت و تولید کنندگان نیز‬ ‫به این موضوع اگاه هستند‪ .‬البته این سامانه‬ ‫نواقصی هم دارد که به تدریج در حال برطرف‬ ‫شدن است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به‬ ‫این ســوال که چرا الگوی کشت اجرایی نشد‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪:‬برای اجرای الگوی کشت عالوه‬ ‫بر وزارت جهاد به همکاری ســایر بخش ها‬ ‫هم نیاز اســت و هماهنگی در همه بخش ها‬ ‫نیز مستلزم زمان اســت‪ .‬البته توصیه هایی‬ ‫درخصوص کشــاورزی قــرار دادی و توصیه‬ ‫های فنی و ترویجی به کشاورزان شده است‬ ‫اما برای اینکه به طــور دقیق این طرح اجرا‬ ‫شــود به عزم ملی و کمک های بین بخشی‬ ‫نیاز است‪.‬‬ ‫وی در بخــش دیگــری از صحبت هایش به‬ ‫حمله ملخ صحرایی اشــاره کرد و گفت‪:‬پیش‬ ‫بینــی می کنیــم اوایل بهمن مــاه به دلیل‬ ‫شرایط زیســتی ایجاد شده در خاستگاه ملخ‬ ‫صحرایی با هجوم این ملخ به کشــور مواجه‬ ‫شویم وشاید الزم باشد در سطح یک میلیون‬ ‫هکتار با این افت مبارزه صورت بگیرد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی مصرف کود در کشــور نصف‬ ‫میانگین جهانی است و ما نسبت به کشورهای‬ ‫توسعه یافته کمتر از یک سوم و حتی نسبت‬ ‫به توصیه موسســه خاک و اب کشور نیز به‬ ‫میزان نصف از کود مصرف می کنیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر جهاد کشــاورزی بــا بیان اینکه‬ ‫ایران جزو مناطق خشک ونیمه خشک است‬ ‫و بــا محدودیت های منابع ابــی نیز مواجه‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بایســتی در وزارتخانه به نحوی‬ ‫سیاســت گــذاری کنیم که تولیــد مازاد بر‬ ‫مصرف داشته باشــیم خوشبختانه با اتکا به‬ ‫ظرفیت های داخلــی و دانش به تولید ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تن محصوالت کشاورزی دست یافته‬ ‫ایم‪ .‬همچنین در سال زراعی ‪۱۴۰۰-۱۳۹۹‬‬ ‫دو میلیــون هکتار گندم ابی و چهار میلیون‬ ‫هکتار گندم دیم‪ ۷۰۰ ،‬هزار هکتار جوی ابی‪،‬‬ ‫یــک میلیون ‪ ۴۰‬هزار هکتــار جوی دیم و‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار هکتار کلزا کشــت شــده و تولید‬ ‫محصوالت زراعی به ‪ ۸۲‬میلیون تن رســیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای کشت قراردادی اقدامات‬ ‫الزم را انجــام دادیم و در ســال جاری برای‬ ‫تولید ‪ ۲۷۰‬هزار تن کشــت قراردادی گندم‬ ‫دوروم بــرای کارخانــه هــا و بخش صنعتی‬ ‫برنامــه ریزی و همچنین کشــت قرار دادی‬ ‫دانه های روغنی در ســطح ‪ ۲۰۰‬هزارهکتار‬ ‫منعقد شده است‪.‬‬ ‫برومنــدی در بخش دیگری از ســخنانش با‬ ‫اشــاره به اینکه بایستی تا ســال ‪ ۱۴۰۴‬در‬ ‫کشــور ‪ ۴۸‬هزار گلخانه ایجاد شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸‬هزار هکتار گلخانه در کشــور به‬ ‫بهره برداری رســیده است و تا پایان سال به‬ ‫‪ ۲۱‬هزار هکتار خواهیم رسید‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه‬ ‫مقادیر زیــادی ارز برای واردات موز‪ ،‬اناناس‪،‬‬ ‫نارگیل و انبه صرف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫تاسیس صندوقی در وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫برای حمایت از میوه های گرمسیری و نیمه‬ ‫گرمســیری داخل کشور هستیم و همچنین‬ ‫می توانیم از ظرفیت برخی از اســتان ها در‬ ‫تولید این میوه ها استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه به بیماری انفلوانزای فوق حاد‬ ‫پرندگان اشــاره کرد و گفت‪ :‬این بیماری از‬ ‫اواخر ابان ماه در تاالب میقان استان مرکزی‬ ‫مشــاهده شــد و در حال حاضر نیز در شش‬ ‫اســتان کشــور گزارش شده اســت‪ .‬چندی‬ ‫پیش نیز ‪ ۵۰۰‬هزار قطعه طیور در خراســان‬ ‫جنوبی معدوم شدند و پایش و واکسیناسیون‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی ایران بزرگتریــن تولید کننده‬ ‫ماهی قــزل اال در جهان اســت و در تولید‬ ‫محصــوالت شــیالتی دارای رتبــه ‪ ۲۳‬در‬ ‫دنیاست‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در وزارتخانه با اشــاره به‬ ‫اینکه به تخم چشــم زده ماهی وابســتگی‬ ‫داشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروزه شــرکت های دانش‬ ‫بنیان و بخش خصوصــی اقدام به تولید ‪۶۰‬‬ ‫میلیون عدد تخم چشــم زده کرده اند که تا‬ ‫پایان سال به ‪ ۲۲۰‬میلیون عدد خواهد رسید‪.‬‬ ‫برومندی با بیان اینکه تا اخر ســال بایستی‬ ‫ســه میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تن جو وارد کنیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون یک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزار تن‬ ‫جو وارد کشورشده است و اما بایستی وزارت‬ ‫صمت در ثبت ســفارش و بانک مرکزی در‬ ‫تامین ارز اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫مدیرعاملشهرک هایصنعتیتهران‪:‬نگفتمعاملکمبودبرق‪،‬استخراجرمزارزاست!‬ ‫مدیر عامل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان تهران بــا تاکید‬ ‫بــر اینکه جمله ای مبنــی بر اینکه‬ ‫«عامل کمبود برق‪ ،‬اســتخراج رمز‬ ‫است» عنوان نکرده‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون‬ ‫هیــچ مجوزی برای تولیــد رمز در‬ ‫شــهرک های صنعتی تهران صادر‬ ‫نشــده‪ ،‬البته به طور کلی استخراج‬ ‫رمز ارزها در قطعی برق کشور تاثیر‬ ‫دارند‪ ،‬اما متولی این موضوع صنعت‬ ‫برق است‪.‬‬ ‫در پی قطع گسترده برق در چند‬ ‫کالنشــهر ایران در روز گذشته‪ ،‬از‬ ‫قول مدیرعامل شهرک های صنعتی‬ ‫تهران اعالم شد که استخراج رمز ارز‬ ‫و بیت کوین دلیل قطعی برق است‪،‬‬ ‫اما او امروز این صحبت ها را تکذیب‬ ‫کرد و گفت از صحبت هایش اشتباه‬ ‫برداشت شده است‪.‬‬ ‫این در حالی است که طی روزهای‬ ‫اخیر در فضای مجازی گزارش هایی‬ ‫از حضور چینی ها برای اســتخراج‬ ‫بیت کوین در ایران منتشــر شــده‬ ‫و ایــن گمانه زنی مطرح شــده که‬ ‫یکی از دالیل قطعی گســترده برق‬ ‫در ســال جاری افزایش چشمگیر‬ ‫استخراج رمزارزها به صورت قانونی‬ ‫و غیرقانونی است‪.‬‬ ‫صابر پرنیان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از قول من‬ ‫اعالم شده که استخراج رمزارز عامل‬ ‫قطعی برق اســت اما حرف من این‬ ‫نبود‪ .‬موضوع این است که با توجه به‬ ‫کمبود برق در شهرک های صنعتی‬ ‫تهران‪ ،‬باید به این نکته توجه شود‬ ‫که برای واحدهای صنعتی اشتغال‬ ‫مهمتر از اســتخراج رمزارز است‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر اولویت ما اســتفاده از‬ ‫برق برای ایجاد اشتغال است نه برای‬ ‫تولید ارزهای دیجیتال‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا امروز هیچ مجوزی‬ ‫برای تولیــد رمز در شــهرک های‬ ‫صنعتی تهران صادر نشده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬علت صادر نشــدن مجوز برای‬ ‫رمز ارزها‪ ،‬نبود زیرساخت های الزم‪،‬‬ ‫لزوم حفظ اشتغال موجود و کمک‬ ‫به بهره برداری واحدهای صنعتی که‬ ‫پیشرفت فیزیکی خوبی دارند بوده‬ ‫و پیش بینی می شود ظرف امسال‬ ‫و ســال اینده حــدود ‪ ۱۵۰۰‬واحد‬ ‫صنعتی به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در ادامه با تاکید بر‬ ‫اینکه جمله ای مبنی بر اینکه «عامل‬ ‫کمبود برق‪ ،‬اســتخراج رمز است»‬ ‫عنوان نکــرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به کمبود برق برای واحدهای مستقر‬ ‫در شــهرک های صنعتــی تهران و‬ ‫توســعه‪ ،‬حفظ اشــتغال واحدهای‬ ‫موجود و به بهره برداری رســاندن‬ ‫واحدهای جدید مهم تر از استخراج‬ ‫رمز ارز است‪.‬‬ ‫البته پرنیان با بیــان اینکه به طور‬ ‫کلی اســتخراج رمز ارزها در قطعی‬ ‫برق کشور تاثیر دارند‪ ،‬گفت‪ :‬متولی‬ ‫این موضوع من نیستم بلکه صنعت‬ ‫برق است که می توانند درباره میزان‬ ‫تاثیر ان صحبت کند‪.‬‬ ‫به گفته مدیر عامل شرکت شهرک‬ ‫های صنعتی اســتان تهــران روز‬ ‫گذشته ‪ ۲۳۱۳‬واحد صنعتی بدون‬ ‫اطالع با قطعی برق مواجه شدند که‬ ‫این مسئله باعث از بین رفتن مواد‬ ‫اولیه و محصول تولیدی‪ ،‬اسیب به‬ ‫سیستم های الکترونیکی تولیدی و‬ ‫بیکاری نیروهای کارگری می شود‪.‬‬ ‫پرنیــان در پایان درخواســت کرد‬ ‫کــه طبق ماده ‪ ۲۵‬قانون تســهیل‬ ‫فضــای کســب و کار در صــورت‬ ‫کمبود انرژی واحدهای تولیدی در‬ ‫اولویت قطع انــرژی قرار نگیرد‪ ،‬اما‬ ‫اگر شرایط کشور ایجاب کرد‪ ،‬حتماً‬ ‫با برنامه ریــزی و اطالع قبلی انرژی‬ ‫واحدهای صنعتی قطع شود تا بتواند‬ ‫با مدیریت اســیب و خسارت را به‬ ‫حداقل ممکن برسانند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا‬ ‫خاموشــی های امســال حتــی در‬ ‫شــهرک های صنعتی بیشتر شده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زمستان ســال گذشته برق‬ ‫واحدهــای صنعتی به طــور کلی‬ ‫قطع نشــد‪ ،‬اما علت قطعی برق در‬ ‫ســال جاری کمبود گاز نیروگاه ها‬ ‫عنوان شــده که در پی ان اول برق‬ ‫مشترکین پرمصرف را قطع کردند‬ ‫که از جمله انها واحدهای صنعتی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین پاسخ داد‬ ‫ایاچینی هاباعثخاموشیبرقایرانهستند؟‬ ‫رئیــس اتاق بازرگانی ایــران و چین می گوید‪،‬‬ ‫مخالفان افزایش روابط تجاری دو کشــور از هر‬ ‫اتفاق و چالشی اســتفاده می کنند تا مشکالت‬ ‫ایــران را به بر گردن چینی ها بیندازند‪.‬‬ ‫مجیدرضا حریــری‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬در صادرات‬ ‫محصــوالت یا خدمــات اقتصــادی‪ ،‬یک اصل‬ ‫بســیار مهم وجــود دارد‪ .‬در صورتــی که نیاز‬ ‫داخل تامین شــده باشــد‪ ،‬اینکه یک کاالیی با‬ ‫قیمتــی جهانی به یک کشــور خارجی فروخته‬ ‫شــده و ســودی قابل قبول به وجــود بیاورد‪،‬‬ ‫صادرات این محصول ممکن و به صرفه خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬حال رو ش هــای این صــادرات می تواند‬ ‫متفاوت باشد‪.‬‬ ‫وی درباره شــرایط صــادرات در صنعت برق‬ ‫ایــران‪ ،‬بیــان کرد‪ :‬در ایــن رابطه ابتــدا باید‬ ‫کارشناســان این حوزه اعــام کنند که تا چه‬ ‫میزان ظرفیت صــادرات برق وجود دارد و در‬ ‫صورت تامین نیاز داخــل‪ ،‬چه قدر می توان به‬ ‫صادرات امید داشــت‪ .‬پــس از ان باید در نظر‬ ‫داشــت که چه صــادرات مســتقیم برق و چه‬ ‫فعال کردن مزارع اســتخراج بیــت کوین‪ ،‬هر‬ ‫دو نوعی صــادرات برق به شــمار می روند‪ ،‬با‬ ‫تاکید بــر این اصل مهم که قیمــت ارائه برق‬ ‫با نرخ های جهانی ســازگار بوده و سودی قابل‬ ‫قبول نصیب کشور کند‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانی ایران و چیــن‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکــه اصلی ترین علت بر هم ریختن شــرایط‬ ‫در تامیــن بــرق و قطعــی ان عدم شــفافیت‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه ما به شکل دقیق اطالع‬ ‫رســانی نکرد ه ایم که میزان ظرفیت تولید برق‬ ‫چگونه است‪ ،‬ســوخت نیروگا ه ها چگونه تامین‬ ‫می شــود‪ ،‬در صورت صادرات چه میزان از برق‬ ‫به شــکل مســتقیم صادر می شود و در صورت‬ ‫ســرمایه گذاری خارجی ها در حوزه بیت کوین‬ ‫ایــن قراردادهــا چگونه و با چــه نرخی نهایی‬ ‫شــده اســت؟ وقتی این ســواالت با پاسخی‬ ‫دقیق مواجه نشــود‪ ،‬با هر اتفاق جدید‪ ،‬موجی‬ ‫از نگرانــی و انتقــاد جامعه را فــرا می گیرد و‬ ‫مــردم حق دارند راجع به مســائلی که به انها‬ ‫توضیحی ارائه نشده‪ ،‬با دیده تردید نگاه کنند‪.‬‬ ‫حریری در پاســخ به این سوال که ایا مصرف‬ ‫باالی برق یک مزرعــه بیت کوین چینی باعث‬ ‫خاموشــی های اخیر برق ایران شــده‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در وهله اول باید این ســوال را پرسید که‬ ‫ایا امــکان انکه یک شــرکت خارجی به ایران‬ ‫امده و در حــوزه ای فعالیــت اقتصادی خود‬ ‫را اغــاز کند اما دولت در جریان ان نباشــد و‬ ‫قراردادی در ایــن زمینه منعقد نشــود وجود‬ ‫دارد؟ قطعــا این طور نیســت‪ .‬همانطور که در‬ ‫ســا ل های گذشته نیز مطرح شــده بود‪ ،‬بحث‬ ‫جذب و ورود ســرمایه گــذاران در حوزه بیت‬ ‫کوین به ایران اعالم شــد و احتمــاال پیگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬چیزی که امــروز قطعی به نظر‬ ‫می رســد این اســت که بحث اســتخراج بیت‬ ‫کویــن در ایران امروز از ســوی شــرکت ها و‬ ‫افــراد مختلف در حال اجراســت و اینکه صرفا‬ ‫یک شــرکت چینــی را محور ایــن موضوع در‬ ‫نظــر بگیریم قطعــا از واقعیت بســیار به دور‬ ‫است‪ .‬شــرکت های خارجی برای ورود به ایران‬ ‫مجوزهای الزم را از دولت می گیرند و با توجه‬ ‫بــه معامله خارجــی‪ ،‬قطعا نرخ انــرژی انها با‬ ‫قیمت های بین المللی محاســبه می شــود و با‬ ‫شفاف کردن اطالعات و ارائه جزییات از سوی‬ ‫مســئوالن که چه تعداد اســتخراج کننده بیت‬ ‫کوین و از ســوی چه افراد یا شــرکت هایی در‬ ‫ایران فعال اســت‪ ،‬قطعا ســواالت و ابهام های‬ ‫جامعه برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫حریــری با انتقــاد از کســانی که بــه دنبال‬ ‫افزایش اختالف میان ایــران و چین و کاهش‬ ‫همکار ی های دوجانبه هســتند‪ ،‬تشــریح کرد‪:‬‬ ‫اینکه هر اتفاقی در ایــران رخ می دهد ناگهان‬ ‫در یک حرکت گسترده‪ ،‬گروهی تالش می کنند‬ ‫انگشت اتهام را به ســمت چین بگیرند‪ ،‬بسیار‬ ‫از واقعیت هــا به دور اســت‪ .‬اینکــه در ایران‬ ‫قطعــی برق داریم و ناگهــان فیلمی عجیب از‬ ‫زیرساخت های یک شــرکت چینی منتشر شده‬ ‫و یک موج رســانه ای نیــز در این زمینه به راه‬ ‫می افتــد‪ ،‬نشــان دهنده ان اســت که گروهی‬ ‫بــه دنبال ضربه زدن به ایــن همکار ی های دو‬ ‫جانبه هستند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این صحبت که استراتژی‬ ‫کالن چین‪ ،‬اســتخراج رمزارز اســت درســت‬ ‫نیســت زیرا این فضا همچنان بســیار محدود‬ ‫اســت اما از تمام اســتخرا ج هایی که تا کنون‬ ‫انجام شــده‪ ،‬براوردهــا می گوید که حدود ‪۶۰‬‬ ‫درصــد مربــوط به شــرکت های چینــی بوده‬ ‫و دولــت چین در حــوزه یــوان دیجیتال نیز‬ ‫فعالیت هــای جدی داشــته اســت که نشــان‬ ‫دهنده قدرت گرفتن این کشــور در عرصه های‬ ‫نویــن اقتصادی اســت اما اگر بنا باشــد یک‬ ‫شــرکت چینی در ایــران فعالیت کنــد‪ ،‬قطعا‬ ‫مجوزهــای الزم را از دولــت دریافت کرده و‬ ‫با شــفاف کردن این مجوزها‪ ،‬قطعا بخشــی از‬ ‫دغدغه ها برطرف خواهد شد و اجازه جوسازی‬ ‫نیز داده نمی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهردار کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫‪3‬‬ ‫شروععملیاتاجراییبزرگترینپیادهراهکشوردرنخستینروزبهمن‬ ‫شهردار کرمانشاه از کلگ زنی و اغاز عملیات اجرایی‬ ‫پروژه پیاده راه مدرس که بزرگترین پیاده را کشور‬ ‫است در نخستین روز بهمن سال جاری خبر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش مرکز اطالع رســانی روابــط عمومی‬ ‫شــهرداری کرمانشــاه دکتر ســعید بــه جزئیات‬ ‫اجــرای طــرح پیاده راه ســازی خیابــان مدرس‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬فلســفه وجودی پیاده راه ها نه‬ ‫صرفــاً عملکردهای فیزیکــی و ارتباطی‪ ،‬تثبیت و‬ ‫تقویت برخی کاربری های اقتصادی بلکه گســترش‬ ‫ارتباطــات و تعامــات اجتماعی‪-‬فرهنگی و ایجاد‬ ‫مقیاس انسانی در عرصه عمومی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح پیاده راه ســازی خیابان مدرس در‬ ‫‪ ۲‬فــاز؛ حد فاصل میدان ازادی تا چهار راه اجاق و‬ ‫چهــار راه اجاق تا میدان انقالب جمعاً به طول یک‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬متر از ابتدای بهمن ماه امســال اجرا‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫شهردار کرمانشــاه گفت‪ :‬نخستین عملیات اجرایی‬ ‫ایــن پروژه‪ ،‬اماده ســازی معبر مدرس و ســاخت‬ ‫ایستگاه برای استفاده از اتوبوس های ‪ BRT‬است‬ ‫که ‪ ۶‬ایســتگاه در رفت و به سمت چهار راه مدرس‬ ‫و ‪ ۶‬ایســتگاه در برگشت به ســمت میدان ازادی‬ ‫احداث خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬مســاحت پیاده راه ســازی که به‬ ‫صورت ســنگ فرش اجرا می شــود‪ ،‬در ضلع غربی‬ ‫چهار هــزار و ‪ ۶۷۰‬متر مربع و در ضلع شــرقی ‪۵‬‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰‬مترمربع اســت که عرض مســاحت‬ ‫پیاده راه ســازی حد فاصله میــدان ازادی تا چهار‬ ‫راه مــدرس در ضلع غربی بیــن ‪ ۲.۴‬تا ‪ ۳.۵‬متر و‬ ‫در ضلع شــرقی بین ‪ ۲.۷‬تا ‪ ۳.۵‬متــر خواهد بود‪.‬‬ ‫طلوعی خاطر نشــان کرد‪ :‬در مرحله نخســت این‬ ‫طرح‪ ،‬ممنوعیت تردد برای وسایل نقلیه شخصی و‬ ‫تاکسی اعالم می شود و عبور از طریق ناوگان حمل‬ ‫و نقل عمومی صورت می گیــرد‪.‬وی افزود‪ :‬جدول‬ ‫گذاری ضلع های شرقی و غربی از شمال به جنوب‬ ‫و بلعکس به صورت همزمان اغاز می شود و احداث‬ ‫سکو در محل ایستگاههای طرفین به طور همزمان‬ ‫اســت و پیش بینی ایستگاه های موقت در طرفین و‬ ‫استفاده از ایســتگاه های موجود در جهت مخالف‪،‬‬ ‫احداث کانال‪ ،‬اجرای روســازی پیــاده راه در ضلع‬ ‫های غربی و شــرقی همزمان با نرده گذاری رفیوژ‬ ‫طرفین اجرا خواهد شد‪.‬شهردار کرمانشاه در پایان‬ ‫با توجه موفقیت پروژه پیاده راه پارکینگ شهرداری‬ ‫در کنترل ترافیک و ایجاد دسترسی بهتر شهروندان‬ ‫از شهروندان کرمانشاهی خواستار شد که با حمایت‬ ‫های معنوی خود در راستای تسریع در اجرای این‬ ‫پروژه برای دســتیابی به فردایی پر رونق برای شهر‬ ‫کرمانشــاه و ایجاد رونق اقتصــادی در این منطقه‬ ‫شهری یار شهرداری کرمانشاه باشند‪.‬‬ ‫پتروشیمیایالمخودرامتعهدبهرعایتمسائلزیستمحیطیمیداند‬ ‫ایالم‪ -‬خبرنگا راه مردم ‪-‬مجتمع پتروشــیمی ایالم‬ ‫خود را متعهد به رعایت حقوق شــهروندی و حفظ‬ ‫مســائل زیســت محیطی می داند و فلرینگ واحد‬ ‫الفین با پایداری و نرمال ســازی تولید و راه اندازی‬ ‫کاهش و به تدریج به پایان می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی پتروشــیمی ایالم‪،‬حسن‬ ‫نجفی ســمنانی با بیــان اینکه الفین پتروشــیمی‬ ‫ایالم در راســتای تعهــد خود به حفــظ طبیعت‬ ‫زیبای منطقه و عرصه های زیســتی تحت لیسانس‬ ‫‪ Stone & webster‬بــا برتریــن تکنولــوژی‬ ‫روز دنیا می باشــد ادامه داد‪ :‬در زمان « ُکک زدایی»‬ ‫کوره های کراکینگ در سایر الفین های کشور حجم‬ ‫باالیی از الودگی مســتقیما وارد هوا میشود اما در‬ ‫الفین ایالم با مد نظر قرار گرفتن مســائل زیســت‬ ‫محیطی‪ ،‬خروجی ُکک زدایی پس از طی مراحلی با‬ ‫میزان الودگی کمتر وارد اتمسفر می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره پتروشــیمی ایالم با ذکر‬ ‫ایــن مهم که در ســال ‪ ۹۷‬این مجتمــع موفق به‬ ‫دریافت تندیس سیمین «صنعت سبز» کشور شده‬ ‫و در ســال ‪ ۹۸‬نیز اخطاریه سازمان محیط زیست‬ ‫مبنی بر االیندگی پتروشــیمی ایالم دریافت نشده‬ ‫اســت افزود‪ :‬تصفیه پساب های ناحیه تولید پس از‬ ‫رقیق ســازی با بخار که حاوی مقدار قابل توجهی‬ ‫بنزن و فنول اســت در سایر واحدهای کشور بدون‬ ‫تصفیــه وارد دریا یا محیط می شــود اما در واحد‬ ‫جدا کننده بنزن (بنزن اســترپیر) الفین ایالم طی‬ ‫فراینــدی خاص این دو ماده ســمی و ســرطان زا‬ ‫جدا می شــوند‪.‬مدیر عامل پتروشــیمی ایالم ادامه‬ ‫داد‪:‬ایستگاه ســنجش االینده های زیست محیطی‬ ‫خریداری و به زودی جانمایی و نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ظرف یک ماه اینده پســاب ضلع‬ ‫غربی مجتمع پتروشــیمی ایالم حذف خواهد شد‬ ‫افزود‪:‬تصفیه خانه ‪ ZLD‬بــا بروزترین فناوری روز‬ ‫دنیــا خریداری و ظرف یک ســال اینده راه اندازی‬ ‫خواهد شــد و با اجرای این طرح خروجی پســاب‬ ‫تصفیه خانه پتروشیمی ایالم به صفر می رسد‪.‬‬ ‫وی بدعهدی الیسنسور و سازنده ها در عدم همراهی‬ ‫با راه اندازی پروژ ه الفین ایالم را در شرایط تحریم‪،‬‬ ‫ناجوانمردانه عنوان کرد و افزود‪ :‬این پروژه بواسطه ‬ ‫احجام ‪ ،‬تجهیزات و راه اندازی توســط متخصصان‬ ‫بومی اســتان و کشــور بدون حضور کارشناسان و‬ ‫سازندگان خارجی کم نظیر است‪.‬‬ ‫پروژه الفین به عنوان‬ ‫ ‬ ‫وی با بیان اینکه راه انــدازی‬ ‫یــک پروژه در تراز جهانی‪ ،‬تــاش در جهت بی اثر‬ ‫کردن تحریم هاســت افزود‪ :‬واحد الفین پتروشیمی‬ ‫ایــام با ظرفیت اســمی ‪ ۴۵۰‬هزار تــن اتیلن در‬ ‫چهارم دیماه سال ‪ ۱۳۹۹‬با حضور رئیس جمهوری‬ ‫رسماً افتتاح گردید‪.‬‬ ‫پتروشیمی ایالم خود راش شهردار قزوین‪ :‬با مشارکت و همکاری بین دستگاهی می توان بسیاری از مشکالت را حل کرد‬ ‫ســیاوش طاهرخانی‪ ،‬شــهردار قزوین با حضور در‬ ‫مرکز عملیات اورژانس استان قزوین از این مجموعه‬ ‫بازدید و در دیدار با مدیران این مرکز درباره مسائل‬ ‫مشترک بحث و تبادل نظر کرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش اداره ارتباطــات و امور بیــن الملل‬ ‫شــهرداری قزوین؛ طاهرخانی شــهردار قزوین در‬ ‫این بازدید یک ســاعته با تاکید بر اینکه شهرداری‬ ‫با کارشناســی مشــترک بین اورژانس و مجموعه‬ ‫مدیریت شهری برای مکان یابی مناسب به منظور‬ ‫احداث پایگاه هــای اورژانس‪ ،‬همکاری همه جانبه‬ ‫خواهد داشــت گفت‪ :‬تامین فضای مناســب برای‬ ‫احداث پایگاه اورژانس بــه واقع جزو وظایف ذاتی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی و همچنین دستگاه های‬ ‫تامین کننده سرانه های عمومی است نه شهرداری‬ ‫ها‪ ،‬اما برای بهبود شرایط زندگی شهروندان و ارائه‬ ‫خدمات بهتــر در زمان طالیی و مفیــد به فایده‪،‬‬ ‫بدون شک نگاه شورا و شهرداری‪ ،‬مدیریت پکپارچه‬ ‫بوده و در این راســتا در همراهی و هم اندیشی در‬ ‫رفع کمبود سرانه ها با دستگاه های خدمات رسان‬ ‫تعامل خوبی خواهند داشت‪.‬‬ ‫شــهردار قزویــن افــزود‪ :‬پیشــنهاد دارم که کار‬ ‫مشــترکی بین اورژانس و ســازمان اتش نشــانی‬ ‫شــهرداری داشته باشــیم و پس از ســیر مراحل‬ ‫قانونی در ساختمانی مشترک در یک مرکز اما با دو‬ ‫کاربری و استقرار خودروی پیشروی اتش نشانی در‬ ‫مواقع هشدار و بحرانی به عنوان حضور اولیه امداد و‬ ‫نجات و مرکز اورژانس در کنار هم برای همپوشانی‬ ‫در مواقع ضروری و ماموریت های مهم‪ ،‬به رفع همه‬ ‫جانبه حوادث بپردازند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکی از مشــکالت اساســی در نقاطی‬ ‫اســت که تمرکز و تراکم جمعیتــی زیاد و با عدم‬ ‫امکان استقرار مرکز اورژانس در این مکان ها روبرو‬ ‫هســتیم که برای حل این مســاله می توانیم در‬ ‫جوار ایستگاه های اتش نشانی‪ ،‬احداث پایگاه های‬ ‫اورژانس را نیز در دستور کار قرار دهیم و همچنین‬ ‫می توان به ایجاد پایگاه های مشــترک کوچک در‬ ‫نقاط مختلف شهر اندیشید‪.‬شــهردار قزوین تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با مشــارکت و همکاری بین دســتگاهی‪ ،‬می‬ ‫توان بســیاری از مشــکالت را مرتفــع و کیفیت‬ ‫خدمات رسانی به شهروندان را باال برد‪.‬‬ ‫مدیریتمصرفبرقبرایپایداریشبکهگازخانگیمشترکانضروریاست‬ ‫بوشــهر ‪-‬راه مردم ‪ -‬روابط عمومی شــرکت‬ ‫توزیع نیروی برق اســتان بوشــهر‪ ،‬سرپرست‬ ‫این شرکت در نشســت مدیریت مصرف برق‬ ‫و گاز ضمن تشــکر از میزبانی مدیر کل دفتر‬ ‫مدیریت بحران و پدافند غیرعامل اســتانداری‬ ‫گفــت‪ :‬با اغاز فصل زمســتان‪ ،‬مصرف گاز در‬ ‫کشــور به میزان چشــمگیری افزایــش یافته‬ ‫است‪.‬صادق زنده بودی افزود‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫بخش قابــل توجهی از نیروگاه‪‎‬های تولید برق‬ ‫کشــور گازی هســتند باید با مدیریت مصرف‬ ‫برق‪ ،‬میــزان نیاز به گاز بــرای تولید برق را‬ ‫کاهــش داد تا از ایــن طریق زمینــه تامین‬ ‫پایدار گاز مشــترکان فراهم شــود‪.‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬در این زمینه شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان بوشهر تعدیل روشــنایی معابر و‬ ‫اعمال مدیریت مصرف در ادارات کل اســتان‬ ‫را در دســتور کار خــود قرار داده اســت تا‬ ‫بــا مصرف بهینــه بــرق و در نتیجه کاهش‬ ‫مصــرف نیروگاه‏ های گازی‪ ،‬گاز بیشــتری از‬ ‫پاالیشــگاه‪‎‬ها به شبکه سراســری گاز خانگی‬ ‫تزریق شود‪.‬سرپرســت شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان بوشــهر ادامه داد‪ :‬استان بوشهر‬ ‫با مدیریت بهینه مصرف برق‪ ،‬تابستان امسال‬ ‫را بدون خاموشــی ســپری کرده و الگوگیری‬ ‫از این رویداد مهم زمینه ســاز تقویت شــبکه‬ ‫گاز مشــترکان خانگی است‪.‬زنده بودی افزود‪:‬‬ ‫به همین منظور ظرفیت رســانه های دیداری‬ ‫و شــنیداری برای کاهش مصــرف برق به کار‬ ‫گرفتــه می شــود و بــا تحقق این مهــم نیاز‬ ‫مشــترکان خانگی گاز به صــورت پایدار در‬ ‫سطح کشــور تامین می شــود و همچنین در‬ ‫صورت مشمول شدن در برق امید‪ ،‬از تخفیف‬ ‫صددرصدی این طرح بهر ه مند خواهند شد‪.‬در‬ ‫این نشســت که در محل دفتر مدیریت بحران‬ ‫و پدافند غیرعامل اســتانداری بوشهر برگزار‬ ‫شد‪ ،‬نمایندگانی از شرکت گاز‪ ،‬شرکت پخش‬ ‫فراورد ه هــای نفتــی‪ ،‬دفتر فنی اســتانداری‪،‬‬ ‫شــهرداری مرکز اســتان‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬دفتر‬ ‫امور شــهری و شــوراها و اداره کل راهداری‬ ‫حضور داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعاملپتروشیمیایالم‪:‬فلرواحدالفینباپایداریتولیدکاهشمییابد‬ ‫ایالم ‪ -‬راه مردم‪ -‬مدیرعامل مجتمع پتروشــیمی‬ ‫ایــام با تاکید بر اینکه پتروشــیمی ایالم خود را‬ ‫متعهد به رعایت حقوق شهروندی و حفظ مسائل‬ ‫زیســت محیطی می داند‪ ،‬گفت‪ :‬فلر واحد الفین با‬ ‫پایداری و نرمال ســازی تولید و راه اندازی‪ ،‬کاهش‬ ‫یافته و به تدریج به پایان می رسد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومــی پتروشــیمی ایالم‪،‬‬ ‫حســن نجفــی ســمنانی اظهــار داشــت‪ :‬واحد‬ ‫الفیــن پتروشــیمی ایــام در راســتای تعهــد‬ ‫خــود به حفــظ طبیعــت منطقــه و عرصه های‬ ‫زیســتی‪ ،‬تحت لیســانس اســتون و وبســتر با‬ ‫برترین فناوری روز دنیاست‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در زمــان « ُکک زدایی» کوره های‬ ‫کراکینگ در ســایر الفین های کشور حجم باالیی‬ ‫از الودگــی مســتقیما وارد هوا می شــود اما در‬ ‫الفین ایالم با مد نظر قرار گرفتن مســائل زیست‬ ‫محیطــی‪ ،‬خروجی ُکک زدایی پس از طی مراحلی‬ ‫با میزان الودگی کمتر وارد اتمسفر می شود‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره پتروشــیمی ایالم با ذکر‬ ‫اینکه در ســال ‪ ۹۷‬این مجتمع موفق به دریافت‬ ‫تندیس ســیمین «صنعت ســبز» کشــور شده و‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬نیز اخطاریه ســازمان محیط زیست‬ ‫مبنی بر االیندگی پتروشیمی ایالم دریافت نشده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تصفیه پساب های ناحیه تولید پس از‬ ‫رقیق ســازی با بخار که حاوی مقدار قابل توجهی‬ ‫بنزن و فنول است در سایر واحدهای کشور بدون‬ ‫تصفیــه وارد دریا یا محیط می شــود اما در واحد‬ ‫جدا کننده بنزن (بنزن اســترپیر) الفین ایالم طی‬ ‫فراینــدی خاص این ‪ ۲‬ماده ســمی و ســرطان زا‬ ‫جدا می شــوند‪.‬مدیر عامل پتروشیمی ایالم گفت‪:‬‬ ‫ایســتگاه ســنجش االینده های زیســت محیطی‬ ‫خریداری و بزودی جانمایی و نصب خواهد شد‪.‬‬ ‫نجفــی ســمنانی با بیــان اینکه ظــرف یک ماه‬ ‫اینده پســاب ضلع غربــی مجتمع پتروشــیمی‬ ‫ایــام حذف خواهد شــد‪ ،‬افزود‪ :‬تصفیــه خانه با‬ ‫بروزتریــن فنــاوری روز دنیا خریــداری و ظرف‬ ‫یــک ســال اینــده راه انــدازی خواهد شــد و با‬ ‫اجرای ایــن طرح خروجــی پســاب تصفیه خانه‬ ‫پتروشیمی ایالم به صفر می رسد‪.‬‬ ‫وی بدعهــدی الیسنســور و ســازنده ها در عدم‬ ‫همراهــی با راه انــدازی پروژه الفیــن ایالم را در‬ ‫شــرایط تحریم‪ ،‬ناجوانمردانه عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این پروژه بواســطه احجام‪ ،‬تجهیزات و راه اندازی‬ ‫توســط متخصصان بومی اســتان و کشــور بدون‬ ‫حضور کارشناسان و ســازندگان خارجی کم نظیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکه راه انــدازی پــروژه الفین به‬ ‫عنوان یــک پروژه در تراز جهانی‪ ،‬تالش در جهت‬ ‫بی اثــر کردن تحریم هاســت‪ ،‬افــزود‪ :‬واحد الفین‬ ‫پتروشــیمی ایالم با ظرفیت اسمی ‪ ۴۵۰‬هزار تن‬ ‫اتیلن در چهارم دیماه سال ‪ ۱۳۹۹‬با حضور رییس‬ ‫جمهوری رسماً افتتاح شد‪.‬‬ ‫اخذ سند تک برگی بخشی از امالک‬ ‫مازاد شرکت اب منطقه ای قزوین‬ ‫اب مطقه ای قزوین و با همکاری اداره ثبت اســناد‬ ‫امالک استان سند تک برگی بخشی از امالک مازاد‬ ‫این شــرکت اخذ گردید‪.‬مهندس ملکی مدیر عامل‬ ‫این شرکت اظهار داشــت‪ :‬اخذ اسناد امالک مازاد‬ ‫شــرکت با هدف بررسی امکان اســتفاده بهینه از‬ ‫دارائی های جاری شرکت جهت تامین منابع مالی‬ ‫برای کمک بــه روند اجرایی پــروژه های عمرانی‬ ‫شــرکت در دســتور کار قرار گرفتــه و در همین‬ ‫خصوص نیز بــا پیگیری های متعــدد و همکاری‬ ‫نمایندگان اداره ثبت اســناد و امالک استان سند‬ ‫تک برگی بخشی از امالک مازاد شرکت به مساحت‬ ‫‪ 22‬هزار متر مربــع اخذ گردید‪ .‬مهندس ملکی در‬ ‫پایان با اشــاره به شرایط اقتصادی و اعمال تحریم‬ ‫هــای ظالمانه عنوان داشــت‪ :‬هدف اصلــی ما از‬ ‫ساخت پروژه های عمرانی همچون سد‪ ،‬خط انتقال‬ ‫و تصفیه خانه تامین اب موردنیاز مصارف شــرب‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬خدمات و کشاورزی می باشد‪ ،‬که متاسفانه‬ ‫بدلیل عــدم تامین منابع مالی مشــکالتی درروند‬ ‫اجرائی این پروژه ها حادث گردیده اما این شرکت‬ ‫جهت پاســخگویی به تعهدات خود به مردم شریف‬ ‫استان درصدد ان برامده تا با اخذ سند امالک مازاد‬ ‫و فروش انها بخشــی از این منابــع مالی را تامین‬ ‫نماید‪ ،‬که سند اخذ شــده اخیر نیز اقدامی در این‬ ‫راســتا می باشد‪ .‬وی همچنین ابراز امیدواری نمود‬ ‫با کمک مقامات استانی و تامین باقی مانده منابع‬ ‫مالی پروژه ها‪ ،‬مشــکالت و چالش های پیش روی‬ ‫پروژه های عمرانی شــرکت که جزء پروژه های زیر‬ ‫بنایی استان نیز محسوب می گردند‪ ،‬حل شود‪.‬‬ ‫بــا تالش و پیگیری های فراوان همکاران شــرکت‬ ‫((اگهی مزایده))‬ ‫شماره‪9901916145900054 :‬‬ ‫شماره پرونده‪9309987180100404 :‬‬ ‫شماره بایگانی شعبه‪9900310 :‬‬ ‫تاریخ تنظیم‪1399/10/22 :‬‬ ‫به موجب پرونده کالسه ‪ 9900310‬اجرایی حکم به فروش ملک که دراین اجرا اموال جهت اجرای مفاد حکم توسط کارشناس رسمی‬ ‫دادگستری قیمت گذاری گردیده است‪.‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعه زمیــن مزروعی فاریاب تحــت پالک ثبتــی ‪ 1692/94‬بخش ‪ 3‬دزفول بــه مســاحت ‪ 17312/55‬متر مربع‬ ‫معادل(‪1/7‬هکتار) به مالکیت علی راشــدی واقع در اراضی عجیرب برجاده روســتای سید نور به شهرک بهشتی به فاصله ‪40‬کیلومتری‬ ‫جنوب شرقی دزفول می باشد‪.‬‬ ‫لذا اموال در روز دوشــنبه ‪ 1399/11/20‬راس ساعت ‪9-11‬صبح از طریق مزایده حضوری درمحل دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫دزفول به معرض فروش گذارده می شود طالبین می توانند درمدت پنج روز قبل از روز مزایده با هماهنگی اجرای احکام مدنی دادگستری‬ ‫دزفول دروقت ادرای از اموال مذکور بازدید نماید‪.‬مزایده ازقیمت پایه‪5100000000‬ریال(ارزش ملک مذکور بدون درنظر گرفتن دیون‬ ‫احتمالی)شــروع میشود برنده مزایده کسی است که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید مزایده راس ساعت ‪9‬صبح در شعبه اجرای احکام‬ ‫مدنی دادگستری دزفول شروع وساعت ‪11‬صبح همان روز خاتمه می یابد برنده مزایده باید ‪ %10‬بها را فی المجلس به عنوان سپرده به‬ ‫قسمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید وحداکثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگستری دزفول تودیع وقبض‬ ‫ان را به اجرا تســلیم نمایدتا اقدامات بعدی انجام شــود درغیراین صورت ســپرده او پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط‬ ‫خواهدشــد‪.‬هزینه های نقل و انتقال وغیره کال به عهده برنده مزایده خواهد بود درضمن شــرکت کنندگان در مزایده بایستی ‪10‬درصد‬ ‫قیمت پیشنهادی خودرا بصورت چک تضمین شده معتبر همراه با پیشنهاد خود به اجرای احکام مدنی ارائه نمایند‪.‬‬ ‫مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اردشیر شلوپور‬ ‫برگزاری حدود ‪ ۳‬هزارنفر ساعت اموزش ‪ HSE‬در منطقه پخش کرمانشاه‬ ‫مدیر شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه گفت‪ :‬دوره های ‪( HSE‬بهداشت ایمنی و‬ ‫محیط زیست) در ‪ ۹‬ماه نخست امسال در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه به حدود‬ ‫‪ ۳‬هزار نفر ساعت رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه کرمانشاه‪ ،‬فریدون یاسمی با مهم‬ ‫برشمردن رعایت ‪ HSE‬در انبار ها و ضرورت دقت باالی رانندگان نفتکش(تانکر) در محیط های عملیاتی‬ ‫افزود‪ :‬توجه کارکنان انبارهای نفت در هنگام بارگیری تانکرها‪ ،‬همچنین دقت رانندگان نفتکش و کارکنان‬ ‫جایگاه های سوخت در زمان تخلیه فراورده های نفتی ضرورت هایی هستند که نباید ازانها غفلت شود‪.‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬دی ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4098‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون شرکت ابفای استان بوشهر‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬درصد شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر مدار بهره برداری شد‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مــردم ‪ -‬روح اهلل دوانی در جریان بازدید رئیس امور ارزیابــی‪ ،‬پایش و اطالعات مدیریت‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور از طرح فاضالب دیلم با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه فاضالب دیلم در‬ ‫ســال ‪ 1376‬اغاز شد اظهار داشت‪ :‬تاکنون ‪ 65‬کیلومتر خطوط اصلی‪ ،‬فرعی و انتقال‪ 4 ،‬ایستگاه پمپاژ‬ ‫و یــک مدول تصفیه خانه با ظرفیت ‪ 2500‬متر مکعب با هزینــه ای افزون بر ‪ 350‬میلیارد ریال احداث‬ ‫شــده اســت‪.‬وی با اشــاره به اجرای خط انتقال فاضالب دیلم افزود‪ :‬خط انتقال فاضالب دیلم به طول‬ ‫‪ 2.5‬کیلومتر برای جمع اوری فاز فاضالب منطقه فرهنگیان دیلم با اعتبار ‪ 800‬میلیارد ریال اغاز شده‬ ‫اســت‪ .‬معاون فاضالب شرکت ابفای استان بوشهر از اجرای شــبکه جمع اوری فاضالب دیلم به طول‬ ‫‪ 12‬کیلومتر خبر داد و بیان کرد‪ :‬برای اجرای این پروژه پیمانکار ان مشــخص شــده و عملیات اجرایی‬ ‫ان به زودی اغاز خواهد شد‪.‬دوانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬کل شبکه باقی مانده فاضالب دیلم ‪ 25‬کیلومتر است‬ ‫که ‪ 12‬کیلومتر ان اجرایی می شــود‪.‬وی‪ ،‬اعتبار امسال اجرای شبکه فاضالب دیلم را ‪ 8.5‬میلیارد ریال‬ ‫دانســت و خاطر نشــان کرد‪ :‬اعتبار مورد نیاز برای اجرا ‪ 12‬کیلومتر شبکه فاضالب دیلم ‪ 25‬میلیارد‬ ‫تومان است که ‪ 8.5‬میلیارد ریال ان تخصیص یافته است‪.‬معاون فاضالب شرکت ابفای استان بوشهر‬ ‫به پروژه فاضالب در بافت تاریخی بوشــهر پرداخت و خاطر نشــان کرد‪ :‬این پروژه در بافت بوشــهر در‬ ‫حال اجرا اســت که تاکنون افزون بر ‪ 95‬درصد پیشرفت فیزیکی دارد‪.‬دوانی اعتبار اجرای این طرح را‬ ‫‪ 130‬میلیارد تومان دانست و افزود‪ :‬تاکنون بیش از ‪ 40‬درصد شبکه فاضالب بافت تاریخی بوشهر مدار‬ ‫بهره برداری شده است و مابقی به زودی تکمیل و افتتاح می شود‪.‬‬ ‫معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‪:‬‬ ‫شناور ناجی بنادر بوشهر ‪ ۶‬خدمه شناور غرقی درخلیج فارس را نجات داد‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬با اشاره به اماده باش شبانه روزی مرکز جستجو و نجات دریایی بنادر استان بوشهر‬ ‫اظهار داشت‪ :‬شناورهای ناجی مرکز جستجو و نجات دریایی در بنادر این استان با تجهیزات و امکانات‬ ‫پیشرفته اماده خدمات رسانی به حادثه دیدگان در خلیج فارس هستند‪.‬وی از استقرار ‪ 6‬پایگاه جستجو‬ ‫و نجات دریایی در نقاط ســاحلی استان بوشــهر خبر داد و گفت‪ :‬در این مراکز امدادی ‪ 6‬شناور ناجی‬ ‫با امکانات و تجهیزات مدرن و پیشــرفته به همراه نیروی انسانی تخصصی به حادثه دیدگان در ابهای‬ ‫خلیج فارس امدادرســانی می کنند‪.‬معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر به عملیات‬ ‫امدادرسانی صبح امروز به حادثه دیدگان در خلیج فارس پرداخت و بیان کرد‪ :‬در پی اعالم یک کشتی‬ ‫در خصــوص رویت یک فروند شــناور بقا در ابهای خلیج فارس بالفاصلــه هماهنگی های الزم انجام و‬ ‫شــناور ناجی ‪ 20‬به موقعیت اعزام شد‪.‬قاسمی افزود‪ :‬شــناور ناجی ‪ 20‬با حضور به موقع در مختصات‬ ‫اعالم شــده و رویت شــناور بقا توانست شــش خدمه موتور لنج غرقی را از مرگ حتمی نجات دهد و‬ ‫در اســکله پارس جنوبی با سالمت تحویل مســئوالن مربوطه کند‪.‬وی اضافه کرد‪ :‬بنابر اظهارات نجات‬ ‫یافتگان شــناور یاد شده‪ ،‬موتورلنج باری در مسیر دریایی دبی به بندر ریگ بوده که به علت ابگرفتگی‬ ‫شدید ناگهانی غرق شد‪.‬‬ ‫فعالیتستادتسهیالتنوروزیشهرداریبندربوشهر‬ ‫بوشــهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری بندر بوشهر نخستین جلسه ستاد‬ ‫اســتقبال از بهار و اماده ســازی شهر بوشــهر جهت نوروز ‪ ۱۴۰۰‬به ریاست حسین صالحیان شهردار‬ ‫بندر بوشــهر و با حضور معاونان و روســای سازمان های تابعه شهرداری‪ ،‬مدیران و کارشناسان مربوطه‬ ‫در سالن اجتماعات شهرداری بندر بوشهر برگزار شد‪.‬در ابتدای این جلسه شهردار بندر بوشهر با عنوان‬ ‫اینکه نوروز امسال به دلیل شرایط خاص کرونا متفاوت با نوروز سال های قبل خواهد بود بیان داشتند‬ ‫که نگاه اول و اصلی ما بایســتی به شــهر و مردمان بوشهر باشد ایشان پویایی‪ ،‬پاکیزگی و شادابی شهر‬ ‫را اولویت اصلی دانسته و توجه به تمام سطح شهر به ویژه اماکن محل ها و فضاهایی که به نوعی مورد‬ ‫اســتقبال و گردشــگری قرار می گیرد و همچنین مبادی ورودی و خروجی شهر پارکها و فضای سبز‬ ‫حاشــیه ای‪ ،‬بافت تاریخی بازار و مراکز خرید و همچنین نقاط حومه شــهر را حائز اهمیت دانســتند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه در بعضی موارد بایســتی تابع دســتورالعمل های کشوری و ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا باشــیم عنوان نمود که در هر صورت نباید از خانه تکانی و زدودن غبار از چهره شــهر و‬ ‫داشتن شهری شاداب غافل شد و بابستی با جدیت نسبت به زیباسازی محیط های شهری اقدام نمود‬ ‫و همچنین امادگی اجرای برنامه های فرهنگی و شاد نوروز را نیز داشته باشیم‪.‬نوروزگاه از دیگر موارد‬ ‫مطرح شده بود که انتخاب محدوده ای در حاشیه یکی از چشم اندازهای بوشهر می باشد برای نمایش‬ ‫گزیده ای از فعالیت های مدیریت شهری‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی ناظران افتخاری‬ ‫توانیاب در پروژه های عمرانی شهرداری بندر بوشهر‬ ‫بوشهر‪ -‬راه مردم ‪ -‬مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‪ :‬در این جلسه مهندس‬ ‫صالحیان شــهردار بندر بوشــهر بیان نمود‪ :‬یکی از مطالبات توانیابان ایجاد امکان برابر ســازی فضای‬ ‫شــهری و عمرانی اســت که بتواند بدون نیاز به دیگران احتیاجات خود را براورده ســازد و اینکه برای‬ ‫مناسب سازی اصولی جهت رفع مشکالت این عزیزان در حوزه مدیریت شهری و محیط عمومی شهری‬ ‫فراهم گردد و به صورت یک قانون اجرا و رعایت شــود و نقاطی به صورت پایلوت جهت مناسب سازی‬ ‫در نظر گرفته شــده اســت و در این مدت کم اقدامات خوبی در حال انجام است و تا رسیدن به نتیجه‬ ‫مطلوب و ایده ال مســیر طوالنی داریم که همراهی همه بخش ها را می طلبد در خاتمه این جلســه‬ ‫پیشــنهاداتی جهت کاهش این مشکالت ارائه گردید و مصوبات جلسه در راستای مناسب سازی برای‬ ‫توانیابان به شرح ذیل مصوب گردید‪.‬‬ ‫‪-۱‬مناســب سازی فضای عمومی شــهری از جمله تمامی معابر‪ ،‬تردد در پیاده روها‪ ،‬ساختمانها‪ ،‬پارک‬ ‫ها و‪...‬‬ ‫‪ -۲‬تشکیل کمیته ویژه برای توانیابان در شهرداری بندر بوشهر‬ ‫‪-3‬تمامی پروژه های عمرانی مکلف به اجرای شرایط توانیابان هستند و رعایت این مصوبه الزامی است‬ ‫‪-۴‬اقدامات الزم جهت فرهنگ سازی با اگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی محیط برای افراد دارای‬ ‫معلولیت و برابری فرصت ها برای حضور انان در جامعه‬ ‫‪-۵‬برای نخســتین بــار جذب افراد دارای معلولیت به عنوان ناظر افتخــاری در پروژه های عمرانی در‬ ‫شهرداری بندر بوشهر‬ ‫اجرای بیش از ‪ 500‬کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان قزوین‬ ‫طی ‪ 9‬ماه نخست سال جاری ‪ 551‬کیلومتر شبکه تغذیه و توزیع گاز در استان قزوین اجرا شده است‪.‬‬ ‫اســماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شــرکت گفت‪ :‬از ابتدای امسال ‪ 122‬کیلومتر شبکه تغذیه و‬ ‫‪ 429‬کیلومتر لوله گذاری توزیع گاز در مناطق مختلف استان انجام شده است وی میزان شبکه گذاری‬ ‫گاز در سطح استان از ابتدای فعالیت شرکت گاز تا کنون را در حدود ‪ 6‬هزار و پانصد کیلومتر اعالم کرد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین تصریح کرد‪ :‬تا کنون ‪ 24‬شهر و ‪ 413‬روستای استان از نعمت گاز‬ ‫بهره مند هستند که این مقدار شامل ‪ 98‬درصد خانوارهای شهری و ‪ 79‬درصد خانوارهای روستایی می‬ ‫باشــد‪.‬وی همچنین افزود‪ :‬درحال حاضر عملیات گازرسانی به ‪ 94‬روستا و اخرین شهر فاقد گاز استان‬ ‫یعنی ســیردان در دست اجرا اســت که امیدواریم طبق برنامه از پیش تعیین شده در دهه فجر امسال‬ ‫برخورداری شهر سیردان و ‪30‬روستا از گاز طبیعی اغاز شود‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در کنار توسعه کمی‬ ‫شبکه گازرسانی در استان‪ ،‬افزایش کیفیت خدمت رسانی و رضایتمندی مشترکین شرکت نیز از اولویت‬ ‫های شرکت گاز استان است و در این راستا اقدامات خوبی اجرایی شده است‪.‬‬ ‫مدیرکلکمیتهامداداستانکرمانشاهگفت‪:‬‬ ‫پیوستن‪ ۷‬هزار حامی به پویش ایران مهربان‬ ‫مدیرکل کمیته امداد اســتان کرمانشــاه با اشاره به پیوســتن هفت هزار حامی نیک اندیش به پویش‬ ‫ایران مهربان‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۱۹‬درصد از اهداف پیش بینی شــده این پویش تحقق یافته است‪.‬محسن‬ ‫رخصــی گفت‪ :‬پویش ایران مهربان از ابتدای نیمه دوم ســال جاری با هدف جذب پدران معنوی برای‬ ‫حمایت از ایتام و فرزندان محسنین به اجرا درامده است‪.‬رخصی با بیان اینکه جذب ‪ ۳۷‬هزار حامی به‬ ‫منظور حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در استان از تعهدات و اهداف این پویش است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫تاکنون هفت هزار حامی جدید برای حمایت از فرزندان معنوی در استان جذب شده است‪.‬وی افزود‪ :‬با‬ ‫پیوستن این حامیان نیک اندیش به پویش ایران مهربان‪ ،‬تاکنون حدود ‪ ۱۹‬درصد از اهداف پیش بینی‬ ‫شده این پویش تحقق یافته است‪.‬مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با یاداوری اینکه حداقل کمک‬ ‫حامیان به فرزندان معنوی در این پویش ‪ ۲۰‬هزار تومان است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این پویش کمیته امداد‬ ‫رابط بین فرزندان معنوی و حامیان به شــمار می رود و حامیان به صورت مستقیم کمک های خود را‬ ‫به حساب این فرزندان واریز می کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 30‬جامدی االول ‪1442‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 25‬دی ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ژانویه ‪2021‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4098‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫سردبیر‪ :‬عارف واحد ناوان‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬صمیم(‪)44582814‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫جدیدترین وعده برای مرمت طاق کسری‬ ‫رییس صندوق توســعه صنایع دســتی و فرش دســتباف و احیا و‬ ‫بهره برداری از اماکن تاریخی ‪ -‬فرهنگی کشــور برای مرمت و احیای‬ ‫طاق کسری اعالم امادگی کرد و از نامه نگاری با وزارتخانه های میراث‬ ‫فرهنگی و امور خارجه برای این اقدام خبر داد‪.‬‬ ‫با ریزش بخش دیگری از طاق کســری در عــراق در طول دو هفته‬ ‫گذشته و به دنبال درخواست هایی که از چند سال قبل تا امروز برای‬ ‫توجه و رســیدگی به این بنای تاریخی مطرح شده است‪ ،‬بعد از راه‬ ‫افتادن کارزاری مردمی که هنوز در حال جمع اوری امضا برای ارسال‬ ‫به دفتر وزیر میراث فرهنگی هستند و تا کنون بیش از ‪ ۷۰۰۰‬نفر ان‬ ‫را امضا کرده اند‪ ،‬تعدادی از هنرمندان و فعاالن فرهنگی نیز در نامه ای‬ ‫سرگشــاده از دو دولت ایران و عراق درخواست کردند تا با مرمت و‬ ‫ایجاد پایگاه حفاظت و پژوهش طاق کســری و ثبت منظر فرهنگی‬ ‫این بنای تاریخی در فهرست میراث جهانی یونسکو «طاق کسری را‬ ‫نجات دهند‪».‬‬ ‫اکنون نیز صندوق توسعه صنایع دســتی و فرش دستباف و احیا و‬ ‫بهره بــرداری از اماکن تاریخی ‪ -‬فرهنگی کشــور در نامه نگاری با‬ ‫مونســان‪ ،‬وزیر میراث فرهنگی اعالم امادگی این صندوق را برای‬ ‫مرمت طاق کسری اعالم کرده است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی صابتا‪ ،‬هادی میرزائی ‪ -‬رییس صندوق‬ ‫صندوق توســعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری‬ ‫از اماکن تاریخی‪ ،‬فرهنگی کشــور ‪ -‬اعالم کرد‪ :‬در پاسخ به دغدغه‬ ‫متخصصان و عالقه مندان و دوســتداران میراث فرهنگی دو کشور‬ ‫ایران و عراق و به ویژه کمپین مردمی که از سوی معماران‪ ،‬شهرسازان‬ ‫و هنرمندان برای نجات طاق کسری به راه افتاده است‪ ،‬صندوق احیا‬ ‫امادگی مرمت این بنای تاریخی و ارزشمند را دارد‪.‬‬ ‫ســوابق صندوق احیا و بهره برداری از اماکن‬ ‫او ادامه داد‪ :‬با توجه به‬ ‫ِ‬ ‫تاریخی و فرهنگی در جذب ســرمایه و احیــای موفق پروژه های‬ ‫ارزشمند تاریخی و با توجه به شرایط پیش امده در خصوص اتفاقات‬ ‫اخیر در بنای باعظمت و شــکوهمند طاق کسری یا ایوان مدائن‪ ،‬این‬ ‫صندوق می تواند نقش موثری در مرمت و احیای طاق کســری‪ ،‬این‬ ‫میراث مشترک جهانی داشته باشد‪.‬‬ ‫به گفته او صندوق احیا بر اســاس تفاهم نامه هــای همکاری علمی‬ ‫با دانشگاه های مطرح کشور و چند دانشــگاه مهم جهان و به ویژه‬ ‫تفاهم نامه مستقیمی که بین دانشگاه بغداد و دانشگاه علم و صنعت‬ ‫ایران منعقد شده‪ ،‬می تواند در این موضوع وارد شود‪.‬‬ ‫مدیرعامــل صندوق احیا با اشــاره به ظرفیت پیش بینی شــده در‬ ‫اساسنامه صندوق مبنی بر توســعه ظرفیت های علمی و حمایت از‬ ‫مرمت و احیای ابنیه تاریخی گفت‪ :‬ضرورت دارد ســازمان برنامه و‬ ‫بودجه تمهیدات و اعتباراتی برای مرمت اثار تاریخی ایران در فراتر‬ ‫از مرزها پیش بینی کند‪ ،‬تا در صورت توافق با کشورهای میزبان‪ ،‬این‬ ‫چه کسی اول به «کی‪ »۲‬می رسد؛ یک توریست یا یک کوهنورد؟‬ ‫کی‪ ۲‬دومین قله بلند کره زمین بعد از اورست است‪ ،‬تا به حال هیچ کس موفق نشده‬ ‫در زمستان به این قله برسد‪ .‬از هر پنج نفر که از این کوه باال رفته‪ ،‬یک نفر کشته شده‬ ‫اســت‪ .‬حاال در زمستان ‪ ۲۰۲۱‬این کوه «وحشی» شاهد رقابت نفسگیر توریست ها‬ ‫و کوهنوردان حرفه ای اســت‪« .‬از دسامبر گذشته‪ ،‬فعالیت چهار گروه کوهنوردی را‬ ‫که برای صعود زمستانی و پرخطر در کی‪ ۲‬تالش می کنند تعقیب می کنم‪ .‬قله کی‪۲‬‬ ‫در پاکســتان‪ ،‬با ارتفاع ‪ ۸۶۱۱‬متر از ســطح دریا‪ ،‬دومین کــوه مرتفع جهان بعد از‬ ‫اورســت اســت و تنها ‪ ۸۰۰۰‬متری از ‪ ۱۴‬قله باالی ‪ ۸۰۰۰‬متر اســت که با وجود‬ ‫تالش های متعدد کوهنوردان‪ ،‬هنوز در فصل زمســتان صعود نشده است!کی‪ ۲‬جزو‬ ‫پرمخاطره ترین کوه ها از لحاظ تعداد کشته شدگان در راه رسیدن به قله است که به‬ ‫«کوه وحشی» ملقب شده؛ از هر پنج کوهنورد‪ ،‬یک نفر ان جا ناپدید شده است‪.‬اخبار‬ ‫کوهنوردی جهان همواره توجه خاصی به دو منطقه کوهنوردی داشــته‪« :‬هیمالیا»‬ ‫و «قــره قورم»‪ .‬جمعــاً پنج کوه ‪ ۸۰۰۰‬متری در منطقه قره قــورم قرار گرفته اند و‬ ‫کی‪ ۲‬بلندترین و خطرناکترین ان هاست‪».‬ماجرای صعود و رقابت نفس گیری را که‬ ‫هم اکنون در کی ‪ ۲‬درحال وقوع است بابک کیانپور ـ راهنمای گردشگری‪ ،‬کوهستان‬ ‫و مربی سنگنوردی ـ از مجله اسمیسونیان (‪ )Smithsonian Magazine‬به‬ ‫این شــرح ترجمه و تنظیم کرده اســت‪« :‬کمتر از دو هفته است که به سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫این اســت که همین چنــد ماه پیش که ســالروز‬ ‫تولــدش بــود‪ ،‬به ایســنا گفته بود‪ ،‬بــه دلیل انکه‬ ‫مادرش باالی ‪ ۹۰‬سال سن و طبعا وضعیت حساسی‬ ‫دارد و نیز نزد انها زندگی می کند‪ ،‬بیشــتر مراقبت‬ ‫می کنند که پروتکل های بهداشتی را تا جای ممکن‬ ‫و به طــور جدی رعایــت کننــد‪ .‬او پیش تر هم در‬ ‫پویش هایی ویدیویی شــرکت کرده و از کادر درمان‬ ‫و تالش هایشان تشــکر کرده بود اما متاسفانه کادر‬ ‫درمان به رغم تالش هایشــان نتوانستند زندگی او را‬ ‫نجات دهند‪.‬چنگیز جلیلوند دیگر چهره پیشکسوت‬ ‫عرصه هنر بود که ایــن روزها بر اثر ابتالء به همین‬ ‫ویروس و بیماری ناشــی از ان‪ ،‬چشم از جهان فرو‬ ‫بســت‪ .‬این ُدردانه ی عرصه ی دوبــاژ که کارنامه ی‬ ‫قابل توجهی داشــت‪ ،‬در ‪۸۰‬ســالگی خود هم این‬ ‫حســرت را پدید اورد که اگر کرونــای جدید نبود‬ ‫و چند ســال دیگر هم می توانســت کار کند‪ ،‬چقدر‬ ‫بهتر می شد‪ .‬هرچند در این میان کسی به این نکته‬ ‫نپرداخــت که او به هر حال در اوج فعالیت حرفه ای‬ ‫و به دلیل مهاجرت‪ ۲۵ ،‬سال کار نکرد و در ‪ ۲۵‬سال‬ ‫چقدر کار می شود کرد‪ .‬بی شک او تا ‪ ۱۰۵‬سالگی که‬ ‫نمی توانست کار جدی دوبله انجام دهد و قطعا حاال‬ ‫حسرت ‪ ۲۵‬ســال پیش رویی را نمی توانیم بخوریم‬ ‫که می توانست با ما باشد و کار کند‪.‬‬ ‫امکان وجود داشته باشد از نیروهای تخصصی در راستای حفاظت از‬ ‫این اثار فاخر استفاده شود‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬برای تسریع در امور حتی می توان از ظرفیت یونسکو به‬ ‫عنوان نهاد بین المللی که در قبال اثار تاریخی جهان مسئولیت دارد‪،‬‬ ‫برای مرمت طاق کسری بهره برد تا این ثروت میان نسلی که یادگار‬ ‫درخشان فرهنگ و تمدن ایران باشکوه در کشور عراق است حفاظت‬ ‫و استحکام بخشی شــده و زمینه حضور باستان شناسان متخصص‬ ‫ایرانی برای پژوهش و کاوش های دامنه دار باستان شناسی در میراث‬ ‫فرهنگی و تمدنی ایران فراهم شود‪.‬‬ ‫مونسان ‪ -‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ‪ -‬نیز در‬ ‫گفت وگویی از موافقت دولت با تامین اعتبار طرح مرمت طاق کسری‬ ‫خبر داده و گفته اســت ‪« :‬به دلیل اهمیت تاریخی این اثار باستانی با‬ ‫اقای نوبخت در دولت صحبت هایی انجام و موافقت وی برای پرداخت‬ ‫هزینه مرمت اعالم و قرار شد پس از براوردهای مالی‪ ،‬سازمان برنامه‬ ‫و بودجــه اعتباراتی برای احیا و مرمت این اثر تاریخی در نظر بگیرد‬ ‫و در اختیــار وزارت میراث فرهنگی قرار دهد‪ .‬کارشناســان میراث‬ ‫فرهنگی ایران به محض تحقق اعتبارات با هماهنگی همتایان عراقی‬ ‫به محوطه طاق کسری اعزام می شوند و عملیات مرمت و احیا را اغاز‬ ‫می کنند‪ .‬طرح مرمت این بنا به اعتبــاری حدود ‪ ۶۰۰‬هزار دالر نیاز‬ ‫دارد‪».‬‬ ‫قاسم افشار‪ :‬انگار موسیقی ما سرطان گرفته است!‬ ‫وارد شــده ایم و درحال حاضر بیش از ‪ ۷۰‬کوهنورد با ملیت های مختلف برای صعود‬ ‫کی‪ ۲‬در این فصل اعزام شده اند از جمله اسپانیا‪ ،‬ایسلند‪ ،‬امریکا و نپال‪ .‬چند کوهنورد‬ ‫برجســته و مطرح دنیا در این تیم هــا حضور دارند‪ ،‬مانند شــرپا «مینگما ژیالج»‬ ‫(‪ )Mingma Gyalje Sherpa‬که به همراه دو شرپای دیگر تیم سه نفره ای را‬ ‫تشکیل داده اند‪ .‬شرپا ژیالج‪ ،‬اولین کوهنورد نپالی است که هر ‪ ۱۴‬تا ‪ ۸۰۰۰‬متری دنیا‬ ‫را صعود کرده است‪.‬تیم دوم از ایسلند شامل جان اسنوری سیگورجانسون (‪John‬‬ ‫‪ ،)Snorri Sigurjonsson‬یک کوهنورد حرفه ای که به اتفاق یک پدر و پســر‬ ‫پاکستانی تیم مستقلی را تشکیل داده اند‪ .‬کوهنورد ایسلندی که زمستان گذشته به‬ ‫منطقه امده بود و ناکام ماند‪ ،‬این بار به اتفاق یک پدر و پسر پاکستانی‪ ،‬محمدعلی‬ ‫و پسرش سجادعلی تیم مستقلی را تشکل داده و شانس خود را دوباره می ازماید‪.‬اما‬ ‫در تیم سوم که برای پیروزی بر کی‪ ۲‬شانس بیشتری دارد‪ ،‬نام کوهنورد سرشناس‬ ‫و خارق العــاده نپالی «نیرمال پورجــا» (‪ )Nirmal “Nims” Purja‬جلب توجه‬ ‫می کند‪ .‬او کســی است که سال گذشته‪ ،‬تمام ‪ ۱۴‬کوه ‪ ۸۰۰۰‬متری دنیا را در مدت‬ ‫زمان باورنکردنی شش ماه و شش روز درنوردید و حیرت همگان را سخت برانگیخت‪.‬‬ ‫تیم او شــامل شش شرپا و یک توریست‪-‬کوهنورد انگلیسی به نام اندریانا براون لی‬ ‫است‪.‬‬ ‫چرا کرونا بیشتر هنرمندان را می کشد؟‬ ‫بی شــک درگذشت هر شــهروند و هموطنی در هر‬ ‫کســوت و مرتبه ای بر اثر ابتال بــه ویروس کرونا یا‬ ‫هــر عامل دیگری‪ ،‬ناراحت کننده اســت‪ .‬اما در این‬ ‫روزهای عجیب‪ ،‬برای بســیاری این پرســش پدید‬ ‫امده است که ویروس مرگبار چرا بیش از شاخه های‬ ‫دیگر همچون اقتصاد‪ ،‬سیاســت‪ ،‬ورزش و‪ ...‬بیشــتر‬ ‫شــخصیت های فرهنگی و هنری را بــه کام مرگ‬ ‫می کشاند؟‬ ‫یکی از تازه ترین و برجسته ترین چهره های هنری که‬ ‫در این چند وقت بر اثر ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹‬از‬ ‫دنیا رفته‪ ،‬پرویز پورحسینی بوده است‪ .‬پورحسینی‬ ‫از ان دســته بازیگرانــی بود که به صــورت ذاتی و‬ ‫حتا با فیزیک صورت خــود‪ ،‬بازیگرند و حتا نگاه ها‬ ‫و چشم هایشــان در یــک فیلــم‪ ،‬نقش افرینی قابل‬ ‫توجهی را به نمایش می تواند بگذارد‪ .‬بازیگرانی چون‬ ‫فرامرز صدیقی‪ ،‬حسین محجوب‪ ،‬سعید پورصمیمی‪،‬‬ ‫عنایت شفیعی‪ ،‬هوشنگ توکلی‪ ،‬سیامک اطلسی و‪...‬‬ ‫که متاســفانه با وجود سال ها فعالیت در عرصه های‬ ‫نمایشــی‪ ،‬انگونه که باید و شاید دیده نشده اند و از‬ ‫هنرشان بهره گرفته نشــده است‪ .‬شاید تنها برخی‬ ‫همچون فرامرز قریبیان این بخت را داشــته اند که‬ ‫به اندازه ای قابل توجه در این عرصه دیده شوند‪.‬‬ ‫نکته ی قابل تامل درباره ی مرحوم پرویز پورحسینی‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫قاسم افشار خواننده موسیقی پاپ بر این باور است که «موسیقی ما به نقطه ای رسیده‬ ‫که انگار سرطان گرفته است‪».‬قاسم افشار یاداور شد‪ :‬در زمان های گذشته خوانندگان‬ ‫زحمات زیادی می کشیدند‪ ،‬بی مهری هایی در ان موقع مانند ممیزی های سختگیرانه‬ ‫و امثال ان وجود داشت که اگر کاری قرار بود شنیده شود باید از هزاران فیلتر رد می‬ ‫شد تا مجوز بگیرد‪.‬او که با برنامه «استودیو هشت» رادیو نمایش گفت وگو می کرد‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته در ان زمان موسیقی ها و شعرها بسیار سالم بودند اما االن بخش کوچکی از‬ ‫موسیقی ما حالش خوب است و بخش اعظم ان حال خوبی ندارد‪ .‬از نظر من هرچیزی‬ ‫زمان خوبش‪ ،‬خوب اســت و یک صدا‪ ،‬یک خواننده و حتی یک بازیگر‪ ،‬هیچ وقت‬ ‫به ِ‬ ‫قدیمی نمی شود اما متاسفانه در این روزگار‪ ،‬مخصوصا این ‪ ۷ ، ۶‬سال اخیر‪ ،‬در کشور‬ ‫کل‬ ‫ما به راحتی هر صدایی با جنس خوب یا بد‪ ،‬شنیده می شود‪ .‬حتی بعضی اوقات ِ‬ ‫پکیج بد است یعنی صدا خوب نیست‪ ،‬شعر و ملودی هم بسیار ضعیف هستند و همین‬ ‫می شود که امروز‪ ،‬موسیقی ما به نقطه ای می رسد که انگار سرطان گرفته است‪.‬افشار‬ ‫همچنین درباره فعالیت خود گفت‪ :‬من از دهه ‪ ۷۰‬خوانندگی را شروع کردم اما از سال‬ ‫‪ ۷۶‬که موسیقی پاپ شکل گرفت این کار را به صورت رسمی‪ ،‬به این معنی که از زمانی‬ ‫که وارد تلویزیون شدم‪ ،‬ادامه دادم‪.‬او درباره ترانه «وقف پرنده ها» که اولین کارش بود‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬من در ان زمان در واحد موسیقی تست صدا دادم و بعد از ان ‪ ۱۱‬ماه طول‬ ‫کشید تا به من اجازه خواندن دادند و بنابراین توانستم ترانه وقف پرنده ها را که شعری‬ ‫از اقای محمدعلی شیرازی‪ ،‬ملودی اکبر ازاد و تنظیم بهروز صفاریان بود را اجرا کنم‪.‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برای اجرای این ترانه که اولین کا ِر حرفه ای و جدی ام بود‪ ،‬هم خیلی استرس‬ ‫داشتم و هم اینکه بسیار خوشحال بودم و ان روز برایم روز خیلی قشنگی بود و از ان‬ ‫قشنگ تر این بود که فردای انروز‪ ،‬کارم از شبکه های تلویزیونی و رادیویی پخش می‬ ‫شد‪ .‬افشار درباره عالیق پنهانش گفت‪ :‬حنجره و بافت صدای من‪ ،‬گرایش سنتی نداشت‬ ‫و از همان ابتدا در ســن ‪ ۱۷ ، ۱۶‬سالگی که شروع به خواندن کردم‪ ،‬همیشه فکر می‬ ‫کردم که صدایم به موسیقی پاپ گرایش دارد و البته در ان زمان تصور نمی کردم که‬ ‫روزی خواننده پاپ شوم‪.‬افشار ادامه داد‪ :‬من وقتی ‪ ۱۶‬سالم بود یک موتور داشتم که ان‬ ‫را فروختم و با پولش برای خودم یک ارگ خریدم و چون کار با ان را بلد نبودم حدود‬ ‫یکی‪ ،‬دو سال فقط در اتاقم بود و نگاهش می کردم و وقتی هم که تصمیم گرفتم ان‬ ‫را به صدا دربیاورم‪ ،‬چون نواختن ان را بلد نبودم‪ ،‬صداهای ناهنجاری تولید می کردم‬ ‫و بنابراین هرچند که خانواده با کار موسیقی من مخالف نبودند اما ان صداها و حتی‬ ‫خوانندگی من باعث اذیتشــان می شد حتی گاهی اوقات که برای دوستانم ترانه می‬ ‫خواندم‪ ،‬به من می خندیدند و همین خنده ها باعث شد تا من جدی تر به خوانندگی‬ ‫فکر کنم‪.‬‬ ‫ضرورت اکران فیلم جذاب و تماشاگرپسند در این برهه زمانی‬ ‫مدیــر عامل موسســه بهمن ســبز بــا تاکید‬ ‫براینکــه ســینماها باید در مشــاغل گروه ‪2‬‬ ‫باشند تا نسبت به پایداری بازگشایی سینماها‬ ‫اطمینان حاصل شــود‪ ،‬می گوید‪ :‬تجربه همین‬ ‫چنــد روز فعالیت ســینماها نشــان می دهد‬ ‫عالقه مندان‪ ،‬تشــنه بازگشت به سینما هستند‬ ‫و اکران فیلمی جذاب و تماشاگرپسند در این‬ ‫برهه ضروری است‪.‬‬ ‫سیدمصطفی حســینی درباره وضعیت فروش‬ ‫ســینماهای حــوزه هنری پس از بازگشــایی‬ ‫گفت‪ :‬تجربه یک هفته اخیر ما از میزبانی ‪۲۰‬‬ ‫هزار مخاطب در ســینماهای ‪ ۱۷‬استان کشور‬ ‫نشان می دهد هم تماشــاگران تشنه بازگشت‬ ‫به سینما هســتند و هم جشنواره فجر قابلیت‬ ‫برگزاری در سینماهای مردمی را دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما از اوایل دی ماه با تغییر وضعیت‬ ‫شــیوع کرونا در شهرهای کشور‪ ،‬منتظر تغییر‬ ‫گروه شغلی سینماها از ‪ ۳‬به ‪ ۲‬نماندیم و شهر‬ ‫به شــهر شروع به بازگشایی سینماها کردیم و‬ ‫به محض رسیدن ســینماهای بازگشایی شده‬ ‫به عدد قابل توجه‪ ،‬فیلم سینمایی «دیدن این‬ ‫فیلم جرم اســت» را بدون داشتن سینماهای‬ ‫تهــران‪ ،‬به چرخه اکران اوردیم تا روح تازه ای‬ ‫به سینماها دمیده شود‪ .‬از ابتدا هفته اخیر نیز‬ ‫بالفاصله با تغییر وضعیت تهران‪ ،‬ســینماهای‬ ‫پایتخــت را بــاز کردیــم و دیگــر همکاران‬ ‫ســینمادار خود را نیــز دعوت کردیــم تا به‬ ‫جریان احیای دوباره ســینما بپیوندند‪ ،‬چون‬ ‫معتقدیم اولیــن قدم برای احیــا از خودمان‬ ‫شروع می شود‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬تجربه ما از اســتقبال مخاطبان‬ ‫در همین ‪ ۱۰‬روز اخیر نشان می دهد وضعیت‬ ‫نســبت به اوایل تیر ماه بســیار متفاوت شده‬ ‫است و مخاطبان تشــنه بازگشت به سینما و‬ ‫تماشــای دورهمی فیلم هســتند‪ .‬کافی است‬ ‫فیلم تماشاگر پســندی مثل «دیدن این فیلم‬ ‫جرم است» به ســینما بیاورید‪ .‬فروش دیروز‬ ‫این فیلم در نخستین سه شنبه اکران با ‪۲۷۰۰‬‬ ‫بلیــت و ‪ ۲۳‬میلیون تومان‪ ،‬باالترین فروش از‬ ‫شــروع اکران بوده اســت‪ .‬ما در همین مدت‬ ‫اخیر میزبــان بیش از ‪ ۲۰‬هزار تماشــاگر در‬ ‫‪ ۴۵‬سینمای بازگشایی شده خود بودیم و این‬ ‫موید همین مسئله اســت‪.‬این مدیر سینمایی‬ ‫با امکان ســنجی برگزاری جشنواره فیلم فجر‬ ‫برای مردم گفــت‪ :‬همین تجربه ‪ ۱۰‬روز اخیر‬ ‫ما نشــان می دهد اتفاقا می توان از این موضوع‬ ‫الگو گرفــت و با ظرفیــت ‪ ۵۰‬درصد میزبان‬ ‫مردم در جشنواره فیلم فجر بود و سینماهای‬ ‫مردمــی را برپــا کــرد‪ .‬اجــرای پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و ضدعفونــی کردن ســینماها به‬ ‫شــکل کامال حرفه ای و منظم همواره در حال‬ ‫اجرا است و با وجود ســازوکاری نظیر سمفا‪،‬‬ ‫محیط ســینما به گونه ای است که به راحتی‬ ‫بتوان در ان دســتورالعمل های فاصله گذاری‬ ‫و کنترلی را اجرا کرد‪.‬حســینی افزود‪ :‬اتصال‬ ‫موج اســتقبال اخیر مخاطبان در ســینماها‬ ‫برای تماشــای «دیدن این فیلم جرم اســت»‬ ‫را می توان به شــور و حرارت مردمی جشنواره‬ ‫فیلم فجر پیوند زد و از این فرصت برای رونق‬ ‫منطقی ســینماها پس از جشــنواره و ان شاء‬ ‫اهلل برقراری اکران نوروزی بهره برد‪.‬مدیرعامل‬ ‫بهمن ســبز افزود‪ :‬ما با تجربه بازگشایی اخیر‬ ‫این امادگی و پیشنهاد را به دوستان جشنواره‬ ‫فیلم فجر می دهیم که ســینماها توان میزبانی‬ ‫از مردم را دارند و نباید گذاشت فرهنگ و هنر‬ ‫در میــان عرصه های مختلــف فعالیت مردمی‬ ‫مهجور بماند‪ .‬ســتاد ملی کرونا با مشــاهده و‬ ‫ســنجش این توانایی‪ ،‬در ارزیابی خود نسبت‬ ‫به ســینماها تجدید نظر کند و اجازه برگزاری‬ ‫جشنواره فیلم فجر به شکلی مخاطب پسند و‬ ‫برای مخاطبــان اصلی ان یعنی مردم را صادر‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی در پایان بیان کرد‪ :‬تالش های خوبی برای‬ ‫تغییر گروه شــغلی ســینماها به کمک همه‬ ‫متولیان در حال انجام اســت و انتظار نخست‬ ‫برای شکســتن ایــن فضای بســته ی کنونی‪،‬‬ ‫همین تغییر گروه شــغلی سینما است‪ .‬چون‬ ‫امــروز به هر گروهی از صنف ســینما از تهیه‬ ‫کننده‪ ،‬پخــش کننده و ســینمادار بخواهیم‬ ‫قدمی برای این امر بردارند‪ ،‬الزمه اش اطمینان‬ ‫از پایداری این بازگشایی ست و تالش شورای‬ ‫صنفی نمایش و دوســتان ما در وزارت ارشاد‬ ‫نیــز در این مســئله متمرکز شــده اســت و‬ ‫امیدواریم هرچه زودتر وعده ها محقق شود‪.‬‬ ‫نگاه روزنامه های جهان به احتمال برگزاری المپیک‬ ‫احتمــال برگزار شــدن المپیک در ژاپــن‪ ،‬ان هم در‬ ‫شــرایطی که جهان همچنان در حال مبارزه با ویروس‬ ‫کروناســت‪ ،‬یکی از دغدغه های رسانه های دنیا در این‬ ‫روزها محسوب می شود‪.‬‬ ‫البرت کوچویــی‪ ،‬گوینده پیشکســوت رادیو هر روز‬ ‫بــا مــرور تیترها و ســرفصل های رســانه های جهان‪،‬‬ ‫مهمتریــن اخبار دنیا را روایت می کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬از مهمترین اخبــاری که او امروز‬ ‫(‪ ۲۴‬دی ماه) به ان ها پرداخته‪ ،‬به شــرح زیر است‪:‬‬ ‫روزنامه «فایننشــال تایمز» نوشــته است‪ :‬با احتمال‬ ‫پدید امدن ناارامی در سراســر امریکا حاال پیشاپیش‪،‬‬ ‫دموکرات هــا خواســتار اســتیضاح ترامپ شــده اند‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری امریکا متهم اســت که در میان موج‬ ‫نگرانی های ایجادشــده در امریکا در ایین سوگند جو‬ ‫بایــدن‪ ،‬هوادارانش را وا دارد تا دســت به شــورش و‬ ‫خشونت بیشتر بزنند‪.‬‬ ‫روزنامه «گاردین» خاطرنشــان کرده اســت‪ :‬مجلس‬ ‫نمایندگان امریکا خواســتار کناره گیری ترامپ است‪.‬‬ ‫مجلس از مایک پنس‪ ،‬معاون رئیس جمهوری خواسته‬ ‫اســت که جایگزین ترامپ شــود‪ ،‬اما او مخالفت کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫روزنامه «دی ولت» بیان کرده اســت‪ :‬دموکرات های‬ ‫کنگــره به ترامپ فشــار اورده اند تا اســتعفا کند و از‬ ‫کابینه او خواســته اند با اســتناد به مــاده ‪ ۲۵‬متمم‬ ‫او را کنــار بگذارنــد‪ .‬انهــا تدارک اســتیضاح ترامپ‬ ‫را می بیننــد‪ .‬پــس از حمله هــا بــه بنــای کنگــره‪،‬‬ ‫دموکرات های کنگره در تالش کنار گذاشتن ترامپ از‬ ‫کرســی رئیس جمهوری هســتند‪ .‬انها می گویند دست‬ ‫کم ترامــپ را وادار کنید که دیگر به کاخ ســفید راه‬ ‫پیــدا نکند‪ .‬انها می گویند ترامپ‪ ،‬این رئیس جمهوری‬ ‫یک خطر واقعی علیه ازادی اســت‪ .‬مایک پنس طبق‬ ‫متمم ‪ ۲۵‬می تواند خواســتار کناره گیری ترامپ بشود‪،‬‬ ‫اما او مخالف است‪.‬‬ ‫«کیودو» در ژاپن نیز در گزارشــی با عنوان «تعطیلی‬ ‫المپیک»‪ ،‬نوشــته اســت‪ :‬هشــتاد درصد ژاپنی ها بر‬ ‫اســاس نظرســنجی های انجام شــده اخیر‪ ،‬معتقدند‬ ‫المپیــک توکیو نباید برگزار شــود یا دســت کم این‬ ‫مســابقات‪ ،‬به تعویق انداخته شــود‪ .‬توکیو با مشاهده‬ ‫مــوارد ابتالی کووید_‪ ۱۹‬در شــهر‪ ،‬در تدارک اعالم‬ ‫وضعیــت اضطراری اســت‪ .‬ژاپن بــا ‪ ۱۲۶‬میلیون تن‬ ‫جمعیت‪ ،‬تنها شــاهد ‪ ۳‬هزار و هشــتصد مرگ بر اثر‬ ‫ابتالء به کرونا بوده است‪.‬‬ ‫«اسوشــیتدپرس» خاطرنشان کرده است‪ :‬چین اعالم‬ ‫کرد کارشناســان سازمان بهداشــت جهانی‪ ،‬پنجشنبه‬ ‫همیــن هفته برای شناســایی منشــا ویــروس کرونا‬ ‫وارد چین می شــوند‪ .‬گفته می شــود ممکن است این‬ ‫کارشناسان راهی شهر چینی ووهان شوند‪ .‬شهری که‬ ‫ویروس کرونا نخستین بار در سال ‪ ۲۰۱۹‬در ان دیده‬ ‫شد‪ .‬پیشتر مدیر ســازمان بهداشت جهانی از تاخیری‬ ‫که در انجام این امر شــده بود‪ ،‬ابراز تاســف کرد؛ این‬ ‫درحالی است که ســخنگوی وزارت خارجه چین ژائو‬ ‫لی جیان گفت منعی برای ورود کارشناســان نیســت‪.‬‬ ‫همه ضرباهنگ زندگی ادم ها یا ریتم ان با ابرســاعتی‬ ‫که در مغز انسان است‪ ،‬در روز و شب تنظیم می شود‪.‬‬ ‫جدای از ان‪ ،‬هر سلولی ساعت خاص خود را هم دارد‬ ‫که با ابر ســاعت مغز‪ ،‬هماهنگ می شــود‪ .‬یک جریان‬ ‫شــگفت انگیز از جذب قند در بــدن یا حرارت بدن یا‬ ‫ایمن ســازی ان بر این جریان ارتباط زیســتی‪ ،‬حاکم‬ ‫است‪ .‬خواب در شــب‪ ،‬بی خوابی در ساعت های روز و‬ ‫‪ ...‬بســته به ضرباهنگ این ابر ســاعت در انسان است‪.‬‬ ‫برخــی بیماری ها از جمله بیماری زوال عقل یا الزایمر‬ ‫با این ضرباهنــگ ارتباط دارد‪ .‬اختالل در این جریان‬ ‫می توانــد منجر به ایجاد بیماری های گوناگون بشــود‪.‬‬ ‫این اختالل سبب جاری شــدن پروتئینی می شود که‬ ‫به بدن انسان اسیب می رساند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4106

روزنامه راه مردم 4106

شماره : 4106
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه راه مردم 4105

روزنامه راه مردم 4105

شماره : 4105
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه راه مردم 4104

روزنامه راه مردم 4104

شماره : 4104
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه راه مردم 4102

روزنامه راه مردم 4102

شماره : 4102
تاریخ : 1399/11/01
روزنامه راه مردم 4101

روزنامه راه مردم 4101

شماره : 4101
تاریخ : 1399/10/30
روزنامه راه مردم 4100

روزنامه راه مردم 4100

شماره : 4100
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!