روزنامه راه مردم شماره 4052 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 4052

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 4052

روزنامه راه مردم شماره 4052

‫خبرنگاران‬ ‫درمحدودیت هایکرونایی‬ ‫جریمهنمی شوند ‪8‬‬ ‫کاالهایترخیصامانیشدهراتعیینتکلیفکنید‬ ‫نگرانیواردکنندگاناز‬ ‫‪ 2‬خلف وعده در تخصیص ارز‬ ‫دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور خواستار حمایت‪ ،‬تدوین و ابالغ ضوابط‬ ‫تامین ارز برای تجاری شد که پیش‪...‬‬ ‫گزارش«نیچر»ازاثربخشیمحدودیت هایکرونایی‬ ‫دورهمی ها‬ ‫‪ 5‬مهم ترینعاملشیوعکرونا‬ ‫اثربخشــی مداخالت غیر دارویــی (‪ )NPIs‬یا به اصطالح خودمان‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کرونایی» اعمال شده از سوی دولت ها‪...‬‬ ‫«محدودیت های‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫️اظهارات نوبخت درباره ربط دادن‬ ‫معیشتمردمبهتحریم هاکارشناسینبود‬ ‫با اغاز محدودیت های کرونایی در شــهرهای قرمز‪ ،‬درخصوص رفت و امد مشــاغل‬ ‫هماهنگ شده از جمله خبرنگاران در ساعات ممنوعیت‪ ،‬با ‪...‬‬ ‫شمارجانباختگانکرونادرکشور‬ ‫از ‪۴۴‬هزار تن گذشت‬ ‫تورم هایلجامگسیخته‬ ‫‪ ۴۳۱‬فوتی جدید کرونا در‬ ‫و کاهش ارزش پول ملی کشور طی‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪5‬‬ ‫ربطیبهتحریم هاندارد‬ ‫گرۀ کور تورم در ایران چیست‬ ‫سیاست هایمالییاپولی؟!‬ ‫اگر بیش از ‪۴۰‬سال است که دولت ها در بازکردن گره کور تورم در ایران ناتوان هستند‪ ،‬باید یقه سازمان برنامه‬ ‫و بودجه و بانک مرکزی را گرفت‪ ،‬دو دستگاهی که متولی ‪ ۲‬برنامه مهم اصالح ساختار یعنی اصالح ساختار‬ ‫بودجه و اصالح ساختار بانک ها هستند‪ ،‬ولی کاری نکردند‪ .‬افزایش تورم و رکوردهای نجومی ان در سال های‬ ‫متمادی گذشته همواره مورد نقد مردم و البته طیف های مختلف اقتصاددان بوده است؛ ان هم درحالی که در‬ ‫اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل الینحل محسوب نمی شود و اکثر کشورها موفق به تک رقمی کردن تورم ‬ ‫شده اند ولی در ایران نه تنها راه حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است‪ ،‬بلکه همچنان مسئوالن و‬ ‫دیدگاه های مختلف اقتصادی درحال پاسکاری مشکالت بین یکدیگر هستند‪.‬گروهی سیاست های پولی را عامل‬ ‫اصلی تورم های باال در ‪ 40‬سال اخیر می دانند و گروه دیگر معتقدند ریشه در سیاست های مالی است و‪...‬؛ بحثی‬ ‫که همیشه در خصوص تورم مطرح می شود این است که تورم یک پدیده پولی است و رشد نقدینگی باعث تورم‬ ‫می شود؛ برخی هم می گویند‪ :‬پول خنثی است و از طریق چاپ پول نمی شود تولید را درست کرد‪.‬در صحت‬ ‫این مباحث شکی وجود ندارد ولی سوال مشخص این است؛ چرا ما نمی توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل‬ ‫کنیم؟ واقعیت این است که مشکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی سیاست هاست‪ ،‬یعنی سیاست های پولی‪،‬‬ ‫مالی ‪ ،‬ارزی و تجاری باید با هم هماهنگ باشــند‪.‬در دهه های اخیر‪ ،‬سیاســت مالی ما همواره وابســتگی‪...‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اخرین موارد شناسایی و فوتی ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته را اعالم کرد‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪4052‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫نادران‪،‬نمایندهمردمتهرانضمنانتقادازنبودنمایندهمجلسدرستادملیمقابلهباکرونا‬ ‫ی ُعرضگیاست‪،‬نهتحریمها‬ ‫مسئله ُعرضهوب ‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه جلسات مجلس در این دو هفته برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان مجلس باید در ستاد مقابله با کرونا حضور داشته باشند تا صحبت ها و مطالب نمایندگان در این جلسات نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫الیاس نادران در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور گفت‪ :‬در اخبار نقل شده است که شما اظهار کردید که بنا به تصمیم گرفته شده برای تعطیالت‪...‬‬ ‫اقایملک زاده!‬ ‫امروز به جای‬ ‫استعفا باید پاسخگوی‬ ‫عملکرد پرابهام و پراشکال‬ ‫خودباشید!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سودجوییدالالن‬ ‫درسایهغفلتدستگاه هایمسئول‬ ‫مدیــر عامــل اتحادیــه پــرورش ابزیــان بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکه کمبــودی در عرضــه ماهی‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬دالالن عامــل اختــاف‬ ‫قیمت در بازار هستند‪.‬ارسالن قاسمی مدیر عامل‬ ‫اتحادیه تکثیر‪ ،‬پرورش و صادرات ابزیان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اینکه کمبودی در عرضه ماهی نداریم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بنابر اذعان مسئوالن سازمان شیالت‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت شیالتی بیش از سال گذشته است‪ ،‬هر‬ ‫چند بخش خصوصی معتقد است‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫تعطیلیبازارخودروتنهابهدلیلمحدودیت هایکرونایی‬ ‫بازار خودرو در خواب‬ ‫چرا اطالعات حیاتی گروههای مختلف مردم کشورمان‬ ‫درباره عوامل بیماری زا را در اختیار کشورهای متخاصم‬ ‫با ایران قرار داده اید؟!‬ ‫ایا امروز می توان بخشی از وخامت حال بیماران‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشورمان را نتیجه درز این اطالعات‬ ‫به خارج از کشور دانست؟!‬ ‫طبق تاکید رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬بازار خودرو در حقیقت‬ ‫ارام و بدون مشــتری است و قیمت خودروها در‬ ‫بازار با یک شیب نزولی در مسیر کاهش قرار گرفته‬ ‫اســت که به روند کاهشی نرخ ارز طی هفته های‬ ‫گذشــته بازگشــته و بازار خودرو نیز که بازاری‬ ‫سرمایه ای است‪ ،‬از ان تبعیت کرده و روندی نزولی‬ ‫به خود گرفته است‪ .‬پیش بینی ها نیز براین اساس‬ ‫است که کاهش قیمت ها بیشتر نیز شود‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫با هدف اصالح شبکههای اب روستایی صورت میپذیرد؛‬ ‫طرح عمرانی "‪ "300-100‬در استان اصفهان اجرا می شود‬ ‫شهزاد بهادری‪ -‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ابفا استان اصفهان از اغاز اصالح ‪۳۰۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه اب روستایی این استان‬ ‫در بازه زمانی ‪ ۱۰۰‬روزه در قالب طرحی‬ ‫با عنوان "‪ "۳۰۰-۱۰۰‬کــه از اذر ماه تا‬ ‫اسفند ماه ‪ 99‬عملیاتی می گردد‪ ،‬خبر‬ ‫داد‪ .‬هاشم امینی با تشریح دستاوردهای‬ ‫یکپارچه سازی اب و فاضالب شهری و‬ ‫روستایی‪ ،‬هدف از اجرای طرح "‪-۱۰۰‬‬ ‫‪ "۳۰۰‬را تامین اب اشــامیدنی سالم و‬ ‫پایدار و افزایش کیفیت ان برشمرد‪.‬‬ ‫وی هزینه اجرای طرح مذکور را بالغ بر‬ ‫‪ ۵۷‬میلیارد تومان عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫این طــرح موجب تکمیــل طرحهای‬ ‫ابرسانی در ‪ 9۶‬روستا مشتمل بر چند‬ ‫مجتمع ابرسانی روستایی میشود‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫همچنین عنوان کرد با اجرای این طرح‬ ‫عالوه عالوه بر ‪ 948‬روســتای تحت‬ ‫پوشش ابرسانی شرکت‪ ۱8 ،‬روستای‬ ‫جدید نیز تحت پوشش قرار میگیرند‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکــه در این طرح ‪۲۲‬‬ ‫سامانه و تاسیسات ابرسانی‪ ،‬مشترک‬ ‫و تجمیع می شود تصریح کرد‪ :‬افزایش‬ ‫کیفی ظرفیت ابرســانی به ‪ ۱۷‬روستا‬ ‫که پیش تر مشــکل وجود نیترات در‬ ‫اب داشتند از جمله دیگر مزایای طرح‬ ‫مذکور است‪ .‬وی با اشاره به اینکه افزایش‬ ‫کمی ظرفیت ابرسانی به روستاها جزو‬ ‫اولویتهای این شرکت به شمار میرود‬ ‫اظهارداشت‪ ۱۳۶ :‬روستا از مزیت این‬ ‫طرح بهره مند می شــوند و ‪ ۷۰‬روستا‬ ‫به منابع اب پایدار و ســالم دسترسی‬ ‫پیدا می کنند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و‬ ‫فاضالب اصفهان حذف ابرسانی سیار‬ ‫برای ‪ ۲۰‬روستا و کاهش ابرسانی سیار به‬ ‫‪ ۱۲‬روستا را از دیگر نتایج طرح برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬مقدار کاهش هدررفت اب پس از‬ ‫اجرای پروژه حدود ‪ ۲‬درصد و معادل یک‬ ‫میلیون متر مکعب در سال است‪.‬‬ ‫امینی تصریح کرد‪ :‬پس از یکپارچه سازی‬ ‫شرکتهای ابفا شهری و روستایی که با‬ ‫هدف کوچکسازی و چابک سازی انجام‬ ‫شد‪ ،‬زمینه استفاده مشترک از تجهیزات‬ ‫و تاسیسات به دست امد که به افزایش‬ ‫بهرهوری و بهبود کیفیت خدمات به ویژه‬ ‫برای روستاها منجر میشود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یکی دیگر از نتایج این‬ ‫یکپارچه سازی‪ ،‬کاهش بار هزینه های‬ ‫جاری و انتقال ســرمایه حفظ شده به‬ ‫بخشهای عمرانــی و هزینه کرد برای‬ ‫دیگر طرحهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه موضوع یکپارچه سازی‬ ‫شرکت های ابفا شهری و روستایی نیز‬ ‫به عنوان پروژه ای مهم از بخش ساز و‬ ‫کارهای پویش الف‪-‬ب ایران در دستور‬ ‫کار وزارت نیرو و شــرکت مهندســی‬ ‫اب و فاضالب کشور قرار گرفت اظهار‬ ‫داشــت‪ . :‬پس از انجام مطالعات اولیه‬ ‫و برگزاری جلســات کارشناســی در‬ ‫اواخر ســال ‪ ،۱۳98‬در راستای تحقق‬ ‫اجرای سیاستهای کلی اصل ‪ 44‬قانون‬ ‫اساســی و پس از تصویب شورای عالی‬ ‫اداری و هیات وزیران‪ ،‬یکپارچه سازی‬ ‫شرکتهای مذکور اغاز شد و ‪ ۳۵‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب شهری با ‪ ۳۱‬شرکت اب‬ ‫و فاضالب روســتایی در سراسر کشور‬ ‫دارای ساختار یکپارچه در بخش ارائه‬ ‫خدمات شهری و روستایی شدند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫افزایش بهــرهوری در ارائه خدمات به‬ ‫مشــترکان را مهمتریــن مزیت طرح‬ ‫یکپارچه سازی شرکتهای ابفا شهری‬ ‫و روستایی دانست تصریح کرد‪ :‬از مهم‬ ‫ترین مزایای یکپارچه ســازی میتوان‬ ‫به مدیریت واحد و یکسان توزیع منابع‬ ‫اب شرب در یک منطقه‪ ،‬ارتقای سطح‬ ‫خدمات مناطق روســتایی و کم کردن‬ ‫فاصلــه ان با مناطق شــهری‪ ،‬ارتقای‬ ‫تاسیسات ابرسانی در مناطق روستایی‪،‬‬ ‫جلوگیری از تصمیم گیریهای متفاوت‬ ‫درخصوص توزیــع اب در یک منطقه‪،‬‬ ‫مدیریت بهینــه و کارامدتر توزیع اب‬ ‫شرب به واسطه تسلط و اشراف کامل بر‬ ‫همه منابع ابی یک منطقه و در اختیار‬ ‫داشتن امار و اطالعات واحد اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اهمیت افزایش اقدامات‬ ‫الکترونیکــی و غیرحضوری به ویژه در‬ ‫دوران کرونا افزود‪ :‬در راســتای تکریم‬ ‫روستاییان و حفظ ســالمت و حداقل‬ ‫ارتباط حضوری که افزایش رضایتمندی‬ ‫را نیز به دنبال دارد‪ ،‬بسیاری از اقدامات‬ ‫به صورت غیرحضــوری و با کیفیت باال‬ ‫همچون شهرها برای روستاها نیز انجام‬ ‫میپذیرد‪ .‬مدیرعامل شرکت ابفا استان‬ ‫اصفهان به اهمیت افزایش نشــتیابی‬ ‫و جلوگیری از هدر رفت اب اشــاره و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اب بدون درامد شهری‬ ‫‪ ۱۶.۱‬درصد براورد میشود و این میزان‬ ‫در روستاها در مقایسه با شهرها باالتر‬ ‫است که با اجرای طرحهای مختلف‪ ،‬ان‬ ‫را نیز کاهش میدهیم‪.‬‬ ‫هاشم امینی با اشــاره به اینکه استان‬ ‫اصفهان در طــرح یکپارچه ســازی‬ ‫شرکت های اب و فاضالب پیشرو بوده‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مجموعه اب و فاضالب‬ ‫استان امســال به دلیل ایجاد سامانه‬ ‫‪ ۱۵۲۲‬در جشنواره شهید رجایی یکی‬ ‫از دســتگاههای برتر در زمینه خدمات‬ ‫الکترونیک شــناخته شــد‪ ،‬از این رو‬ ‫تاکید بر این شد که سامانه ‪ ۱۵۲۲‬برای‬ ‫روستاهای استان نیز راه اندازی شود تا‬ ‫روستاییان برای دریافت خدمات کوچک‬ ‫مانند تغییر نام‪ ،‬قبض المثنی و یا حتی‬ ‫خدمات اولیه مثل درخواست انشعاب‬ ‫اب و فاضالب نیازی به مراجعه حضوری‬ ‫به شرکتها و شهرها نداشته باشند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬راه اندازی سامانه ‪۱۵۲۲‬‬ ‫روستایی نیازمند زیرساخت هایی بود‬ ‫و باید تمام پروندههــای اب و فاضالب‬ ‫روستایی اسکن و بایگانی الکترونیکی‬ ‫می شد که خوشبختانه در هشت ماهه‬ ‫گذشــته پرونده ‪ 9۵‬درصد از بیش از‬ ‫‪ ۲۳۰‬هزار مشــترک روستایی بایگانی‬ ‫الکترونیک شــده اســت و از این پس‬ ‫میتوانند خدمــات اب را از طریق این‬ ‫سامانه دریافت کنند‪.‬‬ ‫امینی خاطر نشان ساخت با انجام این‬ ‫اقدامات الکترونیکی غیر حضوری علی‬ ‫رغم اینکه ‪ ۱۷‬درصد مشــترکین اب‬ ‫استان را انشــعابات روستایی تشکیل‬ ‫می دهد‪ ،‬سهم تماس های غیرحضوری‬ ‫مشترکین به ســامانه ‪ ۱۵۲۲‬بالغ بر ‪۲۳‬‬ ‫درصد کل تماسها میباشــد که نشان‬ ‫از موفق بودن طرح یکپارچه ســازی‬ ‫و خدمات غیرحضوری مشــترکین در‬ ‫سطح استان دارد‪ .‬مدیر عامل شرکت‬ ‫اب و فاضالب اســتان اصفهان از دیگر‬ ‫خدمات شبانه روزی شرکت را سامانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬عنوان کرد و تصریح نمود‪ :‬سامانه‬ ‫‪ ۱۲۲‬پل ارتباطی مردم و شــرکتهای‬ ‫اب و فاضالب میباشد که به وسیله ان‬ ‫مشترکین می توانند حوادث حوزه اب‬ ‫مانند ترکیدگی لولهها‪ ،‬حادثه در انشعاب‬ ‫اب و اشکال در شبکه توزیع و انتقال و‬ ‫همچنین در حوزه فاضالب مشــکالتی‬ ‫همچون گرفتگی فاضالب‪ ،‬فقدان دریچه‬ ‫یا شکستگی خط را به شماره ‪ ۱۲۲‬گزارش‬ ‫دهند‪ .‬این مرکز با استفاده از سیستم‬ ‫یکپارچه امداد رســانی در تمام سطح‬ ‫استان امکان رسیدگی هر چه سریعتر‬ ‫به مشکالت اب و فاضالب مشترکان را‬ ‫فراهم ساخته اســت ‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫در حال حاضر ســامانه ‪ ۱۲۲‬ابفا استان‬ ‫اصفهان پاسخگوی مشترکان در‪ 98‬شهر‬ ‫و‪ 948‬روستا میباشد افزود‪ :‬هم اکنون‬ ‫حدود ‪ ۵‬میلیون نفر در استان از شبکه‬ ‫ابرســانی پایدار برخودار هستند که‬ ‫مشتمل بر دو میلیون و ‪ ۳۲۵‬هزار و ‪84۳‬‬ ‫احاد مشترک می باشد‪ .‬همچنین یک‬ ‫میلیون و ‪ 4۵۰‬هزار و ‪ ۲۰۳‬احاد مشترک‬ ‫فاضالب در استان وجود دارد‪.‬‬ صفحه 1 ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4052‬‬ ‫خبر‬ ‫️اظهارات نوبخت درباره ربط دادن معیشت مردم به تحریم ها کارشناسی نبود‬ ‫تورم های لجام گسیخته و کاهش ارزش پول ملی ربطی به تحریم ها ندارد‬ ‫️حیدر مستخدمین حسینی معاون وزیر اسبق اقتصاد در واکنش به اظهارات دیروز رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجــه کــه گفته بود» مردم به اعانه و یارانه نیازی ندارند و به دنبال رفع تحریم ها هســتند» اظهار‬ ‫کرد‪ :‬دولت تصویر روشــنی از معیشــت مردم ندارد و تاکنون نشان داده که در برطرف کردن مشکالت‬ ‫معیشــتی مردم موفق نبوده و برنامه منســجمی ندارد‪ .‬به خصوص مســائل معیشتی چهار دهک فقیر‬ ‫جامعه که مشکالت زیادی را دارند‪.‬‬ ‫️وی افزود‪ :‬هرچه دولت به عنوان کمک و یارانه یه مردم می پردازد براساس عملکرد دولت اقای احمدی‬ ‫نژاد است و در ‪ ۷‬سال گذشته دولت روحانی اقدامی برای ساماندهی این مسئله نکرده است‪.‬‬ ‫️مســتخدمین حسینی با اشــاره به طرح معیشــتی مجلس در این زمینه گفت‪ :‬ما پیش بینی رد طرح‬ ‫معیشــتی مجلس در شورای نگهبان را می کردیم زیرا ماخذ درستی برای این طرح پیش بینی نشده و‬ ‫شورای نگهبان طبق اصل ‪ ۷۵‬حق دارد که این طرح را رد کند‪ .‬قانون باید تداوم داشته باشد و مجلس‬ ‫منبع با دوامی برای این طرح مشخص نکرده مثال فروش دارایی های دولت در دو شرکت ایران خودرو‬ ‫و ســایپا را در این زمینه در نظر گرفته که نمی تواند منبع با دوامی به شــمار برود‪ .‬به نظر نمی رســد‬ ‫اصالحاتی که مجلس امروز انجام داد هم بتواند مشکلی را حل کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اظهارات دیروز نوبخت گفــت‪ :‬اما صحبت های دیروز اقای نوبخــت درباره ربط دادن‬ ‫مشــکالت معیشتی مردم به تحریم هم مبنای کارشناسی نداشت و ضعف دولت در درک این مشکالت‬ ‫را نشــان می داد‪ .‬شــاید تحریمها دهها سال ادامه داشته باشد و نمی توان به تغییرات در دولت امریکا‬ ‫دلخوش بود‪ .‬دولت باید فارغ از مسئله تحریمها به مشکالت معیشتی مردم نگاه کند‪.‬‬ ‫️معاون وزیر اسبق اقتصاد تصریح کرد‪ :‬کاهش ارزش پول ملی و تورمهای لجام گسیخته فشار را به اقشار‬ ‫پایین دست جامعه بیشتر کرده و این مسئله هیچ ربطی به تحریمها ندارد‪ .‬بنابراین سخنان دیروز اقای‬ ‫نوبخت و سازمان برنامه و بودجه خالی از مباحث کارشناسی مطرح شد‪.‬‬ ‫نادران‪ ،‬نماینده مردم تهران ضمن انتقاد از نبود نماینده مجلس در ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫ی ُعرضگی است‪،‬نه تحریم ها‬ ‫مسئله ُعرضه و ب ‬ ‫اقای روحانی بداند مجلس چه انالین و چه حضوری دست از نظارت بر نمی دارد‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با بیان اینکه جلسات مجلس در این دو هفته برگزار خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نمایندگان مجلس باید در ســتاد مقابله با کرونا حضور داشته باشند تا صحبت ها و مطالب نمایندگان‬ ‫در این جلسات نیز مطرح شود‪.‬‬ ‫الیاس نادران در نشســت علنی مجلس شورای اسالمی در تذکر شفاهی خود خطاب به رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬در اخبار نقل شــده است که شــما اظهار کردید که بنا به تصمیم گرفته شده برای تعطیالت دو‬ ‫هفته ای‪ ،‬مجلس نیز تعطیل خواهد شــد؛ بنده به ایشان و افرادی که این تصمیمات را می گیرند تذکر‬ ‫می دهم‪ ،‬اصل ‪ ۵۷‬قانون اساســی که اصل تفکیک قوا نام دارد‪ ،‬به اســتقالل قوا از یکدیگر قائل اســت‪.‬‬ ‫همچنین اصل ‪ 79‬قانون اساســی می گوید شرایط اضطراری که دولت تشخیص می دهد حتما باید در‬ ‫مجلس به تصویب برسد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای اسالمی ادامه داد‪ :‬هر‬ ‫تصمیمی که گرفته می شــود چه توســط ستاد کرونایی که دولتی است و از مجلس هیچ نقش‪ ،‬سهم و‬ ‫فردی در انجا حضور ندارند و چه نهادهای دیگر‪ ،‬حتماً باید نظر مجلس را بگیرند‪ .‬اقای روحانی و وزرا‬ ‫بدانند که این مجلس ولو به صورت مجازی هم که تشــکیل شــود‪ ،‬نظارت بر امور اجرایی کشور را رها‬ ‫نخواهد کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬محضر شما عرض می کنم که این رفتارها و دوگانه سازی هایی که دولتی ها در استانه انتخابات‬ ‫ریاســت جمهوری شــروع کردند و بحث تحریم و غیر تحریم را کلید می زنند‪ ،‬درست نیست و مسئله‬ ‫اصلی‪ُ ،‬عرضه و بی ُعرضگی اســت نه مسئله اینکه تحریم یا مذاکره را بپذیریم‪ .‬مشخص است که کسی‬ ‫تحریم را نمی پذیرد‪ .‬مسئله اینجاست که ذلیالنه تحریم ها برداشته شود یا عزت مدارانه‪ ،‬همه دعواهای‬ ‫ما سر این نقطه است‪.‬‬ ‫ایــن نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کــرد‪ :‬اگر دولت از مصوبات مجلس عدول کند و بودجه را‬ ‫در موعد مقرر خود تقدیم مجلس نکند‪ ،‬تخلف کرده و انتظار این اســت که مجلس از موضع قدرت با‬ ‫این مسئله برخورد کند‪.‬‬ ‫ســید امیرحسین قاضی زاده هاشمی که ریاست جلســه صحن علنی را بر عهده داشت در تایید تذکر‬ ‫نادران گفت‪ :‬قطعاً مجلس فعال خواهد بود و جلســه خواهد داشــت اما اینکه شــکل برگزاری جلسات‬ ‫چگونه خواهد بود به نمایندگان خواهیم گفت‪ .‬تذکر قانون اساسی اقای نادران هم که دیروز نیز مطرح‬ ‫شــده وارد اســت‪ ،‬و وضعیت اضطراری و شــرایط خاص را حتما باید طبق صراحت قانون اساسی در‬ ‫گردش کار مجلس قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی در پایان تاکید کرد‪ :‬اینکه در ستاد ملی کرونا حتماً باید کسی از مجلس حضور داشته باشد‪ ،‬درست‬ ‫است چرا که باید صحبت ها و مطالبی که نمایندگان مد نظرشان است‪ ،‬در انجا مطرح شود‪.‬‬ ‫نگرانی واردکنندگان از خلف وعده در تخصیص ارز‬ ‫کاالهای ترخیص امانی شده را تعیین تکلیف کنید‬ ‫دبیــر اتحادیــه واردکننــدگان نهــاده هــای دام و طیــور خواســتار حمایــت‪ ،‬تدویــن و ابــاغ‬ ‫ضوابــط تامیــن ارز بــرای تجاری شــد که پیــش از دریافــت ارز اقدام بــه ترخیــص و توزیع کاال‬ ‫در شبکه های رسمی کرده اند‪.‬‬ ‫طی ماه های گذشــته تخصیــص ارز به واردات کاالهای اساســی و ترخیص ایــن کاالها از گمرکات‬ ‫چالش های بسیاری را به همراه داشته است‪ .‬صف طویل تخصیص ارز و معطلی واردکنندگان موجب شد‬ ‫برخی از وارکنندگان براساس مصوبه ترخیص درصدی‪ ،‬بخشی از محموله های خود را پیش از تخصیص‬ ‫ارز بصورت امانی از گمرکات ترخیص و طبق ضوابط ســتاد تنظیم بازار در بازار داخلی توزیع کنند که‬ ‫مدتی قبل در مطالب و گزارش های متعدد به مشکالتی که در این زمینه برای واردکنندگان برنج ایجاد‬ ‫شده بود‪ ،‬بصورت مفصل پرداختیم‪.‬‬ ‫اکنون خبر رســیده که بخشــی از محموله های وارداتی نهاده های دامی نیز بصورت درصدی و امانی از‬ ‫گمرکات ترخیص شــده اما تخصیص ارز انها هنوز انجام نشده اســت و دولت همچنان اصرار دارد که‬ ‫واردکننــدگان به ترخیــص درصدی و امانی محموله های خود ادامه دهند امــا واردکنندگان با نگرانی‬ ‫نسبت به چشم انداز تخصیص ارز‪ ،‬نسبت به تداوم این روند بیمناک هستند‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت‪ :‬بخشی از محموله های وارداتی نهاده های دامی چند‬ ‫ماه قبل به صورت درصدی ترخیص و توزیع شــدند اما با وجود گذشــت بیش از سه ماه‪ ،‬هنوز ارز این‬ ‫محموله ها تخصیص نیافته است‪.‬‬ ‫وی که خواســت نامــش در خبر ذکر نشــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حــدود ‪ ۲.۵‬میلیون تن نهــاده دامی نیز در‬ ‫گمرکات رســوب کرده بود که قرار شــد این کاالهای رســوبی نیز به همین شــکل ترخیص شــوند‬ ‫و بــر این اســاس‪ ،‬اخیرا ً یک میلیــون و ‪ ۴۵۰‬هزارتن از ایــن نهاده ترخیص شــد و ‪ ۱.۱‬میلیون تن‬ ‫نیــز همچنــان در گمرکات باقی مانده اســت کــه واردکنندگان نگران هســتند خلــف وعده بانک‬ ‫مرکــزی در تخصیــص ارز این محموله هــا ادامه پیدا کنــد و این محموله ها نیــز در تخصیص ارز به‬ ‫سرنوشت محموله های قبلی دچار شود‪.‬‬ ‫در همیــن ارتباط‪ ،‬اتحادیه واردکنندگان نهاده هــای دام و طیور ایران ‪ ۲۸‬ابان ماه در نامه ای به معاون‬ ‫وزیر صمت خواســتار رســیدگی و تعیین تکلیف تخصیص ارز برای ان بخش از تجاری شده است که‬ ‫پیش از دریافت ارز‪ ،‬محموله های خود را ترخیص و در شبکه توزیع رسمی با نرخ مصوب توزیع کرده اند‪.‬‬ ‫در متن نامه امده است‪ :‬همانطور که استحضار دارید مصوبات اخیر ابالغی در خصوص ترخیص کاالهای‬ ‫اساسی رسوبی در بنادر که توسط گمرک جمهوری اسالمی ایران ابالغ و اجرایی گردیده است‪ ،‬مشمول‬ ‫کلیه ثبت سفارشات موجود که در صف تخصیص ارز بوده اند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫متاسفانه در خصوص ان بخش از کاالهایی که مشمول ارز ترجیحی می باشند زمان بندی تامین ارز با‬ ‫نرخ روز اظهار و ترخیص کاال مشخص نیست‪.‬‬ ‫تصدیق خواهید فرمود که این ابهام موجبات نگرانی و احتماالً خســارت های جبران ناپذیر به ان دسته‬ ‫از تجاری می شود که با اعتماد به دولت محترم سرمایه خود را در جهت تنظیم بازار و تسریع در تامین‬ ‫کاالهای اساســی و ضروری کشــور قبل از دریافت یا تخصیص ارز‪ ،‬ترخیص و در شبکه های رسمی از‬ ‫جمله بازارگاه به نرخ مصوب دولتی عرضه نموده اند‪.‬‬ ‫نظر به اهمیت موضوع اســتدعا دارد در راســتای جلب اعتماد و حمایــت از خدمات و همراهی بخش‬ ‫خصوصی کشور در این شرایط خطیر نسبت به تدوین و ابالغ ضوابط تامین ارز این اقالم دستور تسریع‬ ‫صادر فرمائید‪.‬‬ ‫به گزارش‪ ،‬تداوم نابسامانی در بازار نهاده های دامی در حالی است که شورای هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫چند هفته قبل برای حل مشکل رسوب کاال در بنادر تصویب کرد واردات کاالهای اساسی و مواد اولیه‬ ‫تولید به دو شیوه تهاتر واردات در برابر صادرات و واردات از محل ارز متقاضی انجام شود‪ .‬با این وجود‬ ‫این مصوبات هنوز تاثیری بر وضعیت نابسامان بازار اقالم مختلف از جمله نهاده های دامی نداشته است‬ ‫و منجر به حل مشکل مرغداران و دامداران در دسترسی به این اقالم نشده است‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫اقایملک زاده!‬ ‫امروزبه جایاستعفابایدپاسخگوی‬ ‫عملکردپرابهاموپراشکالخودباشید!‬ ‫اقــای ملــک زاده‪ ،‬چــرا اطالعــات حیاتی‬ ‫گروههــای مختلف مردم کشــورمان درباره‬ ‫عوامل بیمــاری زا را در اختیار کشــورهای‬ ‫متخاصــم با ایران قرار داده ایــد؟! ایا امروز‬ ‫می توان بخشــی از وخامت حــال بیماران‬ ‫کوویــد‪ ۱۹‬در کشــورمان را نتیجه درز این‬ ‫اطالعات به خارج از کشور دانست؟!‬ ‫به گــزارش خبرنــگار بهداشــت و درمان‬ ‫خبرگزاری تســنیم؛ بعد از انکه دکتر سعید‬ ‫نمکــی‪ ،‬وزیر بهداشــت هفته گذشــته در‬ ‫انتقادی صریح از وضعیت وخیم «تحقیقات‬ ‫در حوزه سالمت کشور» گفت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫«نظام تحقیقاتی دانشگاهی کشور چه کرده‬ ‫است؟ در مورد کرونا یک مدل به من بدهید‬ ‫که پیش بینی ها درست بوده باشد! تحقیقات‬ ‫کاربــردی در حوزه ســامت نداریــم و تا‬ ‫زمانی که تحقیقات کشور مقاله محور باشد‪،‬‬ ‫راهگشای مشکالت نخواهند بود و هیچ وزیر‬ ‫بهداشتی نمی تواند برای اینده کشور از این‬ ‫تحقیقات بهره ببرد‪».‬‬ ‫با این اظهارات صریح وزیر بهداشــت‪ ،‬عم ً‬ ‫ال‬ ‫«رضا ملک زاده» به عنــوان معاون تحقیقات‬ ‫وزارت بهداشــت در تیــررس مطالبه افکار‬ ‫عمومی برای پاســخگویی نسبت به عملکرد‬ ‫خود قرار گرفت اما ملک زاده در اقدامی قابل‬ ‫تامل به جای پاســخگویی‪ ،‬اقدام به استعفا و‬ ‫انتشار متن استعفای خود کرد!‬ ‫در حالی که امروز کشورمان در اوج درگیری‬ ‫با بیماری کروناســت و بخشــی از وخامت‬ ‫اوضــاع امروز به دلیل عملکــرد ضعیف و در‬ ‫مواردی‪ ،‬قابل تامل معاونت تحقیقات وزارت‬ ‫بهداشت است‪ ،‬اما ملک زاده به جای پاسخگو‬ ‫بودن نســبت به عملکرد خود‪ ،‬تنها به خالی‬ ‫کردن میدان و گرفتن انگشت اتهام به سوی‬ ‫وزیر بهداشت اقدام کرده است!‬ ‫رضا ملک زاده امروز باید پاسخگوی ابهامات‬ ‫و ســواالت متعددی در حوزه ســامت این‬ ‫مرزوبــوم باشــد؛ این که چرا و بر اســاس‬ ‫کدام منطــق و توجیهی‪ ،‬اطالعــات تعداد‬ ‫قابل توجهی از بیماران کرونایی کشورمان را‬ ‫به اســم مشارکت در یک تحقیق بین المللی‬ ‫در اختیــار ســازمان جهانــی بهداشــت و‬ ‫کشــورهای بعضاً متخاصم با ایران قرار داده‬ ‫است!‬ ‫تحقیقاتــی کــه عمــ ً‬ ‫ا بیمــاران کرونایی‬ ‫کشــورمان را تبدیل به ابزاری برای تســت‬ ‫داروهــای ناشــناخته خارجی کــرد و بعد‬ ‫مشخص شد بخشی از این بیماران به واسطه‬ ‫عوارض شــدید این داروها جــان خود را از‬ ‫دســت داده اند! و این حقیقتی بود که ایرج‬ ‫حریرچی به عنوان معاون کل وزارت بهداشت‬ ‫به صراحت به ان اعتــراف کرد‪« :‬تا به امروز‬ ‫اکثر داروهای شــیمیایی تجویزی بر درمان‬ ‫بیماری کرونا موثر نبوده اند و در بســیاری‬ ‫از کشــورها از جمله کشــور ما از ان جا که‬ ‫عوارض داروهای ویروســی بسیار باالست‪،‬‬ ‫بخشــی از مرگ ومیرهــای کرونــا به دلیل‬ ‫عوارض این داروهای تجویزی بوده است!»‬ ‫امروز ملک زاده باید پاســخگوی این مسئله‬ ‫نیز باشد که چرا اطالعات تعداد قابل توجهی‬ ‫از بیمــاران کرونایی را به کشــورهایی داده‬ ‫اســت که تجربه ثابت کرده اســت اگر هم‬ ‫داروی درمــان کرونا را کشــف کنند قطعاً‬ ‫داروی موردنظــر را در اختیــار ایــران قرار‬ ‫نمی دهند! چرا اطالعات بیماران ما در اختیار‬ ‫کشــورهایی قرار گرفته است که تا به امروز‬ ‫ســابقه شرارت و وارد کردن ضربات مختلف‬ ‫بر مــردم ایران را در کارنامــه خود دارند و‬ ‫داروهایی به واســطه این طــرح به اصطالح‬ ‫تحقیقاتی ملک زاده بــه روی بیماران ایرانی‬ ‫کرونا تســت شده اســت که امروز مشخص‬ ‫شــده اســت که ان داروها نه تنها هیچ اثر‬ ‫مثبتی بــر درمــان کرونا نداشــته اند بلکه‬ ‫برخی از انها‪ ،‬عــوارض مهلکی را نیز در پی‬ ‫داشته اند!‬ ‫اما نکته بسیار مهم بعدی که ملک زاده امروز‬ ‫باید پاسخگوی ان باشد نحوه و چرایی انجام‬ ‫«مطالعات کوهورت» است؛ جالب اینکه وی‬ ‫در نامه اخیر اســتعفای خــود در این باره‬ ‫مدعی شــده اســت‪« :‬در خصوص مطالعات‬ ‫اپیدمیولوژی کوویدــ‪ 19‬نیز در حالی توان‬ ‫پژوهشگران ایران در این حیطه را زیر سوال‬ ‫برده اید که ایران ســابقه مطالعات کوهورت‬ ‫اینده نگر وسیع را داشته و به مطالعات ملی‬ ‫اپیدمیولــوژی اینده نگر در جهان شــناخته‬ ‫شده اســت و تالش های علمی ایران در این‬ ‫نوع مطالعات به همکاری های علمی بی شمار‬ ‫و دســتاوردها و افتخارات ملی و بین المللی‬ ‫ماندگار انجامیده است!»‬ ‫امــا دربــاره مطالعات کوهــورت که معاون‬ ‫تحقیقات وزارت بهداشت ان را مایه مباهات‬ ‫خود می داند‪ ،‬عالمتهای سوال بزرگی وجود‬ ‫دارد کــه ملــک زاده باید پاســخگوی این‬ ‫سواالت باشد‪.‬‬ ‫رضا ملک زاده از ســال ‪ 1366‬با مشــارکت‬ ‫دانشــگاه های علــوم پزشــکی و اختصاص‬ ‫بودجــه ای کالن‪ ،‬مطالعه ای تحــت عنوان‬ ‫«کوهورت پرشین» را به روی جمعیتی قابل‬ ‫توجه از همــه نژادهای ایرانی پی ریزی کرد‬ ‫که بر اســاس ان‪ ،‬مجموعه ای از ‪ 4‬مطالعه‬ ‫در ســنین مختلف با اهداف متفاوت شامل‬ ‫کوهــورت نــوزادان‪ ،‬نوجوانان‪ ،‬ســالمندان‬ ‫و بالغیــن انجام شــده اســت و در هریک‪،‬‬ ‫اطالعات تاثیر عوامل مختلف بر بیماری های‬ ‫ان گروه ســنی جمع اوری‪ ،‬طبقه بندی و در‬ ‫اختیار بیگانگان قرار داده شد!!‬ ‫ایا امروز افــکار عمومی این حق را دارد که‬ ‫از ملک زاده ســوال کند که با کدام توجیه‪،‬‬ ‫اطالعــات حیاتی گروههــای مختلف مردم‬ ‫کشــورمان دربــاره عوامل بیمــاری زا را در‬ ‫اختیار کشورهای متخاصم با ایران قرار داده‬ ‫است؟‬ ‫ایا امــروز می توان این احتمــال را داد که‬ ‫وضعیت خاص و شــدید بیماران کشورمان‬ ‫در برخی از حوزه ها نتیجه افشای اطالعاتی‬ ‫بــود که از دهه ‪ 60‬توســط ملــک زاده در‬ ‫اختیار کشــورهای متخاصم بــا ایران قرار‬ ‫گرفته اســت؟ ایا می توان بخشی از وخامت‬ ‫حال بیماران کوویدــ‪ 19‬در کشورمان را نیز‬ ‫مرتبط با درز این اطالعات به خارج از کشور‬ ‫دانست؟‬ ‫اقــای رضا ملــک زاده! امروز شــما به جای‬ ‫استعفا باید پاسخگوی این سوال اساسی هم‬ ‫باشید که چرا در طول دوران بسیار طوالنی‬ ‫معاونت خود در وزارت بهداشــت‪ ،‬رســماً و‬ ‫علناً مخالف «ترویج و توســعه طب سنتی»‬ ‫بوده اید‪ ،‬در حالی که در «سیاست های کلی‬ ‫نظام سالمت کشــور» ابالغی از سوی مقام‬ ‫معظــم رهبــری به صراحت تاکیــد بر لزوم‬ ‫توجه و توسعه طب ایرانی ــ اسالمی شده‬ ‫است!‬ ‫جالب اینکه اقای ملک زاده در طول سالیان‬ ‫سال معاونت خود در وزارت بهداشت‪ ،‬نه تنها‬ ‫هیچ اقدامی در راســتای انجام وظایف خود‬ ‫در حوزه ترویج و توســعه طب سنتی انجام‬ ‫نــداده بلکه امروز یکی از دالیل اســتعفای‬ ‫خود را نیز تالش وزیر بهداشت برای «ادغام‬ ‫خدمات رایج نظام ســامت کشــور با طب‬ ‫سنتی» دانسته است!!‬ ‫اقــای ملک زاده! مردم این کشــور امروز در‬ ‫جریان شــیوع کرونا‪ ،‬چوب مخالفت صریح‬ ‫شــما را با طب سنتی در بدنه نظام سالمت‬ ‫کشــور با از دســت دادن جان عزیزان خود‬ ‫در جریان شــیوع کرونــا می خورند چرا که‬ ‫به اذعان تمام کارشناسان حوزه سالمت اگر‬ ‫در جریان پاندمی کرونا در کشورمان از توان‬ ‫و ظرفیت طب سنتی در پیشگیری و درمان‬ ‫کوویدــ‪ 19‬اســتفاده می شد‪ ،‬وضعیت ایران‬ ‫در تعداد جان باختگان این بیماری‪ ،‬وضعیت‬ ‫به مراتــب بهتری می بود کما اینکه کشــور‬ ‫چین با اتکای به طب ســنتی خود توانست‬ ‫به صورت کامل بر بیماری کرونا غلبه کند و‬ ‫چندین ماه اســت که حتی یک فوتی ناشی‬ ‫از کرونا نداشته است!‬ ‫چیــن در حالــی به ایــن حقیقــت بزرگ‬ ‫اعتراف کرده و به چنین موفقیت شــگرفی‬ ‫دســت یافتــه اســت کــه تــوان ظرفیت‬ ‫طــب ایرانــی ــــ اســامی به مراتــب از‬ ‫طــب چینی بیشــتر و غنی تر اســت و اگر‬ ‫تا بــه امروز مخالفتهای ســفت و ســخت‬ ‫امثال ملک زاده در نظام ســامت کشورمان‬ ‫با طب ســنتی وجــود نمی داشــت‪ ،‬امروز‬ ‫کشــورمان ماننــد چین در حــال برگزاری‬ ‫جشــن شکســت کامــل کرونا می بــود نه‬ ‫اینکــه در اوج تلفــات و مرگ ومیر ویروس‬ ‫منحوس کرونا باشد!‬ ‫گرۀ کور تورم در ایران چیست‪ ،‬سیاست های مالی یا پولی؟!‬ ‫اگر بیش از ‪۴۰‬ســال اســت که دولت ها در بازکردن گره کور تورم‬ ‫در ایران ناتوان هســتند‪ ،‬باید یقه ســازمان برنامه و بودجه و بانک‬ ‫مرکزی را گرفت‪ ،‬دو دســتگاهی که متولــی ‪ ۲‬برنامه مهم اصالح‬ ‫ســاختار یعنی اصالح ســاختار بودجه و اصالح ســاختار بانک ها‬ ‫هســتند‪ ،‬ولــی کاری نکردند‪ .‬افزایش تــورم و رکوردهای نجومی‬ ‫ان در ســال های متمادی گذشــته همواره مورد نقد مردم و البته‬ ‫طیف هــای مختلف اقتصاددان بوده اســت؛ ان هم درحالی که در‬ ‫اغلب کشورهای دنیا دیگر تورم مشکل الینحل محسوب نمی شود‬ ‫و اکثر کشورها موفق به تک رقمی کردن تورم شده اند ولی در ایران‬ ‫نه تنها راه حل مناسبی تا امروز برای کنترل تورم اتخاذ نشده است‪،‬‬ ‫بلکه همچنان مســئوالن و دیدگاه هــای مختلف اقتصادی درحال‬ ‫پاسکاری مشکالت بین یکدیگر هستند‪.‬گروهی سیاست های پولی‬ ‫را عامل اصلی تورم های باال در ‪ 40‬سال اخیر می دانند و گروه دیگر‬ ‫معتقدند ریشه در سیاســت های مالی است و‪...‬؛ بحثی که همیشه‬ ‫در خصوص تورم مطرح می شود این است که تورم یک پدیده پولی‬ ‫است و رشد نقدینگی باعث تورم می شود؛ برخی هم می گویند‪ :‬پول‬ ‫خنثی است و از طریق چاپ پول نمی شود تولید را درست کرد‪.‬‬ ‫در صحت این مباحث شــکی وجود ندارد ولی سوال مشخص این‬ ‫اســت؛ چرا ما نمی توانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم؟‬ ‫واقعیت این است که مشــکل اصلی ما در اقتصاد بحث هماهنگی‬ ‫سیاست هاست‪ ،‬یعنی سیاست های پولی‪ ،‬مالی ‪ ،‬ارزی و تجاری باید‬ ‫با هم هماهنگ باشــند‪.‬در دهه های اخیر‪ ،‬سیاست مالی ما همواره‬ ‫وابســتگی کامل به نفت داشته اســت و هر زمانی که درامد نفت‬ ‫باال بود‪ ،‬خرج دولت ها بیشــتر می شــد و با فروش ارزهای نفتی به‬ ‫بانــک مرکزی‪ ،‬نقدینگی تزریق می کردنــد اما هر زمان هم درامد‬ ‫نفتی کاهش پیدا می کرد دولت ها با کسری بودجه مواجه می شدند‬ ‫مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی قرض می کردند‪.‬در شرایط‬ ‫کاهش درامدهای نفتــی روال دولت های مختلــف این طور بوده‬ ‫اســت که یا مستقیم از بانک مرکزی پول قرض می کردند یا مشابه‬ ‫ســال های اخیر از طریق بانک ها نسبت به تامین مالی خود اقدام‬ ‫می کردند که همین امر ســبب افزایــش بدهی بانک ها و نقدینگی‬ ‫می شده است‪.‬از نظر برخی اقتصاددان ها که احتماالً دیدگاه شان به‬ ‫واقعیت نیز نزدیکتر اســت‪ ،‬اشکال ساختاری که موجب تورم های‬ ‫باال در ســال های گذشته شــده‪ ،‬سیاســت های مالی و وابستگی‬ ‫شــدید اقتصاد به نفت است که موجب رشــد چشم گیر نقدینگی‬ ‫شــده است و به دنبال ان تورم نیز افزایش محسوسی داشته است‪.‬‬ ‫برای درمان نقدینگی و کاهش تورم پیشــنهادهای مختلفی مطرح‬ ‫شده که مهمترین ان اصالحات ساختاری در سیاست های مالی و‬ ‫سیاست های پولی است؛ اصالح ساختار نظام بودجه موضوع مهمی‬ ‫است که از ســال ها قبل به عنوان پیش نیاز اصلی اصالح ساختاری‬ ‫سیاســت های مالی مطــرح بوده و بارها نیز از ســوی مقام معظم‬ ‫رهبری مورد اشاره قرار گرفته و بر ضرورت اجرای سریع ان تاکید‬ ‫شــده است‪.‬با این حال اما طی ســال های گذشته و به خصوص در‬ ‫دولت فعلی اقدامات مناســبی برای اصالحات ســاختاری در نظام‬ ‫بودجه ای صــورت نگرفته و هرانچه نیز تا کنــون انجام داده اند با‬ ‫ایرادات جدی همراه بوده است‪.‬‬ ‫موضوع مهــم دیگری که به عنوان راهکاری بــرای کاهش تورم از‬ ‫طریق اصالحات سیاســت های مالی مطرح می شــود‪ ،‬استفاده از‬ ‫انتشار اوراق برای تامین کسری بودجه دولت هاست؛ در چند سال‬ ‫اخیر به واسطۀ فشار تحریم ها‪ ،‬دولت با کسری بودجۀ بزرگی مواجه‬ ‫شده است و همین باعث شــد که از ظرفیت اوراق استفاده و یک‬ ‫نــوع بدهی ایجاد کند تا در اینده ان را همــوار کند‪ ،‬که البته در‬ ‫اینجا هم شــاهد هســتیم علی رغم اینکه نرخ اوراق در بازار بسیار‬ ‫پایین تر از تورم اســت‪ ،‬خزانه داری کماکان از عرضه اوراق کافی به‬ ‫بازار امتناع می کند و همین باعث شــده اســت که رشد نقدینگی‬ ‫امســال هم باال باشــد‪.‬مورد دیگری که شاید به عنوان محل تامین‬ ‫کسری بودجه دولت از سوی برخی مطرح شود این است که امسال‬ ‫‪( NFA‬دارایی های خالص یک کشور در خارج‪ ،‬منهای دارایی هایی‬ ‫که در ان کشــور هست ولی متعلق به خارجی هاست) در پایۀ پول‬ ‫افزایش یافته اســت ولی سوال این اســت؛ امسال دارایی خارجی‬ ‫چرا باال رفته اســت؟ به دلیل اینکه دولــت درحال فروش ارزهای‬ ‫مسدودی صندوق است و در این حالت عم ً‬ ‫ال هیچ تفاوتی با تامین‬ ‫مالی کسری بودجه از بانک مرکزی ندارد‪ ،‬چون در این حالت شما‬ ‫ارزی ندارید و فرضاً می گویید «ان چاه نفت برای شما و به ازای ان‬ ‫از بانک مرکزی به مــن پول بدهید»! این کار چه تفاوتی با تامین‬ ‫کسری بودجه از بانک مرکزی دارد؟!‬ ‫سودجوییدالالندرسایهغفلتدستگاه هایمسئول‬ ‫مدیــر عامــل اتحادیــه پــرورش ابزیــان با‬ ‫اشــاره به اینکــه کمبــودی در عرضه ماهی‬ ‫نداریــم‪ ،‬گفــت‪ :‬دالالن عامــل اختــاف‬ ‫قیمت در بازار هستند‪.‬‬ ‫ارســان قاســمی مدیر عامل اتحادیه تکثیر‪،‬‬ ‫پــرورش و صادرات ابزیان‪ ،‬با اشــاره به اینکه‬ ‫کمبودی در عرضــه ماهی نداریم‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بنابر اذعان مسئوالن ســازمان شیالت‪ ،‬تولید‬ ‫محصوالت شیالتی بیش از سال گذشته است‪،‬‬ ‫هر چند بخش خصوصی معتقد است که تولید‬ ‫با مدت مشــابه ســال قبل تفاوتی ندارد‪ ،‬اما‬ ‫کمبــودی در عرضه نداریــم‪.‬او افزود‪ :‬با توجه‬ ‫بــه کاهش تقاضا در پی شــیوع ویروس کرونا‬ ‫نگرانــی در بحث عرضه ماهــی نداریم و تنها‬ ‫اشــکال در این بخش‪ ،‬این اســت که سیستم‬ ‫عرضه در اختیار بخش داللی است و همین امر‬ ‫علت اصلی افزایش غیر معقول قیمت هاســت‬ ‫که البته هیچ ارتباطی به تولیدکننده ندارد‪.‬‬ ‫قاســمی با انتقاد از این مســئله که سیســتم‬ ‫عرضــه در اختیــار بخش داللی اســت‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪ :‬سازمان شیالت‪ ،‬ســازمان دامپزشکی و‬ ‫حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده به بحث‬ ‫عرضــه ماهی دخالتی ندارند و به عبارت دیگر‬ ‫مســئوالن ذی ربط ان قدری که در خصوص‬ ‫مرغ و گوشــت صحبت می کنند و تصمیمات‬ ‫خلــق الســاعه و عجیــب و غریب بــرای ان ‬ ‫می گیرند به ماهی کاری ندارند و این احتمال‬ ‫وجود دارد که ماهی را به عنوان یک پروتئین‬ ‫به رسمیت نشناسند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬بنابر اعالم سازمان‬ ‫شــیالت‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هــزار تن و بنابر‬ ‫اعالم بخش خصوصی کمتر از یک میلیون تن‬ ‫محصوالت شــیالتی تولید می شود‪ ،‬در حالیکه‬ ‫مجموع تولید گوشــت قرمز در کشــور ‪۸۵۰‬‬ ‫هزار تن اســت که این امر بدان معناســت که‬ ‫برمبنای امار شــیالت تولید ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫بیش از گوشــت قرمز اســت و حتی بر مبنای‬ ‫امــار بخش خصوصی‪ ،‬تولید ماهــی باز باالتر‬ ‫اســت‪ ،‬اما توجه به این بخــش ‪ ۵۰‬برابر کمتر‬ ‫بــوده و همین امر زمینه را برای ســودجویی‬ ‫دالالن و واســطه ها و افزایــش غیــر معقول‬ ‫قیمت ها در بازار فراهم کرده است‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬با توجه به افزایش قیمت نهاده های‬ ‫تولیــد و تحت تاثیر قرار گرفتــن هزینه تمام‬ ‫شــده تولید‪ ،‬قیمت ماهی تا حــدی باال رفته‬ ‫اســت‪ ،‬هرچند این افزایش قیمــت رقم قابل‬ ‫توجهی نیست‪.‬‬ ‫مدیــر عامل اتحادیه تکثیر‪ ،‬پرورش و صادرات‬ ‫ابزیان با بیان اینکــه اختالف قیمت ماهی از‬ ‫مزرعــه تا بازار ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســازمان دامپزشــکی‪ ،‬شــیالت و حمایت از‬ ‫تولیدکننــده و مصرف کننــده باید از خواب‬ ‫غفلت بیدار شــوند و دست واسطه ها و دالالن‬ ‫را کوتاه کنند چرا که در این میان تولیدکننده‬ ‫بدنــام و مصرف کننده متضرر می شــود‪.‬او در‬ ‫پایــان تصریح کرد‪ :‬با ازدیاد نســبی تقاضا در‬ ‫ماه هــای پیش رو برای خریــد ماهی احتمال‬ ‫التهــاب مجدد قیمت در بــازار وجود دارد که‬ ‫تنها دســتگاه های مســئول می توانند جلوی‬ ‫سودجویی دالالن و عوامل واسطه را بگیرند‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫شمارشمعکوسافزایشسرمایه‪ ۹۱‬درصدیتجارت نو‬ ‫بیمه تجارت نو‪ ،‬در شــش ماهه نخســت سال ‪۹۹‬‬ ‫بهترین نســبت هــای مالی را ثبــت و در کنار ان‬ ‫توانست رشــد ‪ ۹۴‬درصدی تولید حق بیمه را نیز‬ ‫تجربــه کند‪ .‬همچنین این شــرکت در شــش ماه‬ ‫نخست امسال درحالی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۴۴‬میلیارد ریال‬ ‫سود ســاخت که در دوره مشابه سال قبل این رقم‬ ‫‪ ۲۰۵‬میلیارد ریال بود‪.‬‬ ‫نیما نوراللهــی مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو‬ ‫با بیان مطلب فــوق به بانکــداری ایرانی‪،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به همه گیری ویروس کرونا و رکود اقتصادی‬ ‫که متوجــه تمام دنیا شــده ‪ ،‬تجارت نو توانســته‬ ‫بــا برنامه ریزی مناســب و دقیق در حــوزه درامد‬ ‫حاصل از سرمایه گذاری ها و همچنین سود حاصل‬ ‫از عملیات بیمه ای‪ ،‬افزایش درامد چشــمگیری را‬ ‫تجربه کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این رشــد از متوسط صنعت‬ ‫بیمه باالتر بوده است‪.‬‬ ‫وی در تشریح این مهم اظهار داشت‪ :‬در شش ماهه‬ ‫اول امســال حق بیمه تولیدی شــرکت ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫بیشــتر از دوره مشــابه سال گذشــته رشد داشته‬ ‫که این درصد رشــد سه برابر متوسط رشد صنعت‬ ‫بیمه در ســرفصل تولید حق بیمه و افزایش درامد‬ ‫بیمه گری است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بیمه تجارت نو افزود‪ :‬از طرفی‬ ‫در حوزه خســارت نیز نســبت به دوره مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ۱۲ ،‬درصد کاهش را تجربه کردیم‪ .‬یاداوری‬ ‫این نکته ضروری اســت که رشــد تولید حق بیمه‬ ‫و کاهش خســارت عوامل مهم و تاثیرگذاری برای‬ ‫ســوداوری یک شرکت بیمه ای هســتند‪ ،‬چرا که‬ ‫درامدها باال رفته و در مقابل‪ ،‬خسارت ها که همان‬ ‫هزینه هاســت‪،‬کاهش می یابد‪ .‬به همین دلیل سود‬ ‫فعالیت بیمه ای شــرکت در شــش ماهه نخســت‬ ‫امســال با وجود انکه صنعت بیمه رشــد منفی را‬ ‫تجربه کرد‪ ،‬مثبت بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬برخی خبرها حکایت از ان دارد‬ ‫که فعالیــت بیمه گری صنعت بیمه در شــش ماه‬ ‫نخست امســال با رشد منفی ‪ ۳۵۰‬درصدی مواجه‬ ‫بوده‪ ،‬اما رشــد ناشــی از بیمه گری تجارت نو با ‪۹۴‬‬ ‫درصد افزایش همراه بود که تمام ان تبدیل به سود‬ ‫حاصل از فعالیت های بیمه گری شد‪.‬‬ ‫نوراللهی در ادامه با اشــاره به اهمیت نســبت های‬ ‫مالی مهم در صنعت بیمه‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬برای شــش‬ ‫ماهه نخســت امســال‪ ،‬تجارت نو با نسبت خسارت‬ ‫‪ ۲۳٫۴‬درصد رتبه ســوم را در صنعت بیمه کسب‬ ‫کرد‪ .‬دو شــرکت رتبه اول و دوم بــه دلیل تمرکز‬ ‫صرف بر بیمه زندگی و عدم تنوع در دیگر رشته ها‬ ‫بود که توانســتند در این جایــگاه قرارگیرند‪ .‬اگر‬ ‫مــاک لحاظ کردن ســبد پورتفوی کامل باشــد‪،‬‬ ‫وضعیت بیمه تجارت نو به مراتب از این دو شــرکت‬ ‫‪3‬‬ ‫بهتــر اســت‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬نســبت دیگرکه‬ ‫نشــان دهنده عملکرد شرکت هاست‪ ،‬نسبت بازده‬ ‫دارایی هاست‪ .‬بیمه تجارت نو در این حوزه نیز یکی‬ ‫از بهترین عملکردها را ثبت کرده و با داشتن نسبت‬ ‫دارایی ‪ ۱۵‬درصد از برترین های این صنعت شــده‬ ‫است‪ .‬اهمیت این نســبت در این است که بازدهی‬ ‫دارایی به عنوان بازده شناسایی عملکرد شرکت ها‬ ‫سنجیده می شود‪.‬مدیرعامل بیمه تجارت نو پس از‬ ‫برشــماری برخی از دستاوردهای مثبت شش ماهه‬ ‫ســالجاری همچنین خبــر از ان داد که؛ درصورت‬ ‫تصویب درمجمــع عمومی فوق العــاده که فردا ‪۲‬‬ ‫اذربرگزار می شود‪ ،‬ســرمایه شرکت با افزایش ‪۹۱‬‬ ‫درصــدی از ‪ ۱۵۷‬میلیارد تومان بــه ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان از دو محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای‬ ‫خواهد رســید که خبــر خوبی برای ســهامداران‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫برگزاریاختتامیهسومینجشنوارهفروشبیمههایزندگیکارافرین‬ ‫مراســم اختتامیه ســومین دوره جشنواره فروش‬ ‫بیمه های زندگی در نیمه اول ســال ‪ ۱۳۹۹‬بیمه‬ ‫کارافرین روز پنجشــنبه ‪ ۲۹‬ابان ماه در ســالن‬ ‫اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت برگزار گردید‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه این از جشــنواره به دلیل شیوع‬ ‫بیماری کرونا و رعایت پروتکل های بهداشــتی با‬ ‫حضور مدیرعامل‪ ،‬معاونیــن و تعداد محدودی از‬ ‫مدیران ستادی و شــعبه تهران مرکزی در سالن‬ ‫اجتماعــات ســاختمان مرکزی تهــران و حدود‬ ‫‪ ۲۰۰۹‬نفر از همکاران و شــبکه فروش از سراسر‬ ‫کشور به صورت انالین برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتــدای این مراســم‪ ،‬علیرضــا حجتی معاون‬ ‫توسعه بازار و شبکه فروش ضمن تبریک موفقیت‬ ‫به بیش از ‪ ۱۵۰‬نفر از نمایندگان در کل کشور در‬ ‫این دوره از جشنواره فروش و تحقق بودجه اظهار‬ ‫امیدواری کرد که این تالش و همدلی بیشــتر از‬ ‫قبل موجب درخشش بیمه کارافرین را در صنعت‬ ‫بیمه فراهم نماید‪.‬‬ ‫در ادامه این مراســم محمد حیــدری مدیرعامل‬ ‫شــرکت ضمن ارزوی ســامتی و تندرستی برای‬ ‫همه اعضــای خانواده بزرگ بیمه کارافرین‪ ،‬هدف‬ ‫از برگزاری این مراسم را قدردانی از زحمات همه‬ ‫همکاران و شــبکه فروش در کسب موفقیت های‬ ‫شرکت دانست‪.‬‬ ‫وی افزود‪«:‬شــرکت بیمه کارافرین دستاوردهای‬ ‫ارزشــمندی را در شــش ماهه اول ســال کسب‬ ‫نموده اســت که از جمله ان کسب ‪ ۱۱۶‬میلیارد‬ ‫تومان سود خالص شرکت با وجود تمام مشکالت‬ ‫و سختی های موجود کشور و احتساب ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫سود مشــارکت برای بیمه گذاران عمر را میتوان‬ ‫برشمرد‪».‬‬ ‫مدیرعامل بیمه کارافرین در ادامه ســخنان خود‬ ‫افزود‪«:‬در حوزه خلق محصول جدید در بیمه های‬ ‫زندگی و درمان موفق بوده ایم و برای سال اینده‬ ‫محصوالت جدیدی به بازار عرضه خواهیم کرد‪».‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از مشــارکت شعب و نمایندگان‬ ‫در امــور شــرکت به ویژه جشــنواره فــروش از‬ ‫ایشــان خواســت تا با توجه ویژه به رویکردهای‬ ‫نوظهــور در حــوزه الکترونیــک توانمندی های‬ ‫الزم برای ورود هرچه بیشــتر بــه این عرصه را‬ ‫کسب نمایند‪.‬‬ ‫درپایــان این همایش از نمایندگان برتر فروش در‬ ‫کل کشور و شعبه مرکزی تهران با اهدا تندیس و‬ ‫جوایز نفیس تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫به روز رسانی خدمات اینترنتی و موبایلی بانک رفاه کارگران‬ ‫بانک رفــاه کارگران در راســتای نــواوری و بهبود‬ ‫کیفیت خدمات پرداخت الکترونیکی‪ ،‬نسخه جدیدی‬ ‫از موبایل بانک و بانکداری اینترنتی را منتشــر کرد‬ ‫که با به روز رسانی جدید ابزارها می توان به امکانات‬ ‫جدیدی از جمله عملیات گروهی برای افراد حقیقی‪،‬‬ ‫پایا دوره ای‪ ،‬بررســی وضعیت چک ها و حواله ها و‬ ‫امثال انها دست یافت‪.‬‬ ‫بــه نقل از پایــگاه خبری بانکــداری الکترونیک‪ ،‬در‬ ‫این مقاله هدف این اســت که نسخه جدید ابزارهای‬ ‫اینترنتــی و موبایلــی بانک رفاه کارگــران همراه با‬ ‫راهنمای استفاده از انها توضیح داده شود‪.‬‬ ‫ارمغان به روز رسانی موبایل بانک رفاه کارگران‬ ‫به روز رســانی موبایل بانک رفاه یکی از اصلی ترین‬ ‫سیاست های بانک رفاه کارگران بود تا بتواند کیفیت‬ ‫خدمات پرداخت الکترونیکی و در نتیجه رضایتمندی‬ ‫کاربران بانک را فراهم سازد‪.‬‬ ‫در راســتای توســعه و تکمیــل خدمــات بانکداری‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬در بروز رســانی اخیر ســامانه موبایل‬ ‫بانــک رفاه کارگران مبتنی بر سیســتم عامل ‪iOS‬‬ ‫و اندرویــد خدمات و امکانات جدیدی مانند مدیریت‬ ‫ارســال پیامک‪ ،‬پایا دوره ای‪ ،‬پرداخت اقســاط دوره‬ ‫ای‪ ،‬شــارژ شگفت انگیز ایرانســل‪ ،‬حساب های قابل‬ ‫نمایش در خودپرداز و گزارش چک های واگذار شده‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫برای دانلود جدیدترین نســخه ایفــون موبایل بانک‬ ‫رفاه می توانید از طریق اپ های ســیب اپ ‪ ،‬سیبچه‬ ‫‪ ،‬ســیب بانک و برای دریافت نسخه اندروید از طریق‬ ‫سایت بانک رفاه کارگران اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدیریت ارســال پیامک با به روز رســانی موبایل‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ‫مدیریت ارسال پیامک به کاربران بانک رفاه کارگران‬ ‫ایــن امکان را فراهم می ســازد تــا از طریق منوی‬ ‫مربوطه نســبت به فعالســازی و یا غیر فعال کردن‬ ‫ارســال پیامک مانده حساب برای هر یک از حساب‬ ‫های خود اقدام نمایند‪ .‬این ویژگی ســبب می شود‬ ‫تا مشــتریان نیازی به حضور در بانک و پر کردن فرم‬ ‫های فعالســازی پیامکی به خصوص در شرایط همه‬ ‫گیری کرونا نداشته باشند‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای دسترســی به این بخــش می توانید از‬ ‫طریق منوی «مدیریت پروفایل ← مدیریت ارســال‬ ‫پیامــک» و انتخــاب حســاب مورد نظر نســبت به‬ ‫فعالســازی‪ ،‬غیرفعال کردن و تمدید خدمات ارسال‬ ‫پیامک اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪ -2‬پایــا دوره ای (‪ )ACH‬با به روز رســانی موبایل‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ‫از طریــق گزینه پایــا دوره ای در موبایل بانک رفاه‬ ‫کارگــران‪ ،‬کاربران می توانند دســتور پرداخت های‬ ‫گروهی پایا از جمله پرداخــت های تجاری کاربران‬ ‫شــرکتی و ســازمانی (پرداخت حقوق و مستمری‪،‬‬ ‫پرداخت سود ســهام و پرداخت های انتقالی با تعداد‬ ‫زیاد) را اجرایی کنند‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای دسترسی به گزینه پایا در موبایل بانک‬ ‫رفــاه کارگران مــی توانید از طریق منــوی «انتقال‬ ‫وجــه ← انتقال وجه پایا» و ســپس انتخاب گزینه‬ ‫«دوره ای» و تعییــن دفعــات‪ ،‬دوره پرداخت و تاریخ‬ ‫اولین پرداخت دستور انتقال پایا را عملی سازید‪.‬‬ ‫‪ -3‬پرداخت اقســاط دوره ای با به روز رسانی موبایل‬ ‫بانک رفاه کارگران‬ ‫اپ موبایلــی بانک رفــاه کارگران بــا فراهم کردن‬ ‫امکان پرداخت اقساط سبب شده روش های قدیمی‬ ‫پرداخت (چه از طریق شــعبه بانــک و چه از طریق‬ ‫خودپردازهای متعلق به بانک وام دهنده) جای خود‬ ‫را به چند دکمه موبایلی بدهند‪.‬‬ ‫راهنمــا‪ :‬جهت پرداخــت اقســاط دوره ای و منظم‬ ‫می توانید از طریق منوی «تســهیالت ← پرداخت‬ ‫قسط» و ســپس انتخاب گزینه «دوره ای» و تعیین‬ ‫تعداد دفعــات‪ ،‬دوره پرداخت و تاریخ اولین پرداخت‬ ‫نســبت به پرداخت دوره ای اقساط تسهیالت بانکی‬ ‫اقدام نمایید‪.‬‬ ‫‪ -4‬شــارژ شــگفت انگیز ایرانســل با به روز رسانی‬ ‫موبایل بانک رفاه کارگران‬ ‫بانک رفاه کارگران با به روز رسانی موبایل بانک این‬ ‫امکان را برای کاربران با ســیم کارت ایرانسل فراهم‬ ‫کرده اســت که بتوانند با مراجعــه به منوی «خرید‬ ‫شــارژ» و تعیین مبلغ ان‪ ،‬ســیم کارت خود را شارژ‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪-5‬حســاب های قابل نمایش در خودپرداز با به روز‬ ‫رسانی موبایل بانک رفاه کارگران‬ ‫ویژگی مشاهده حســاب ها در خودپرداز سبب شده‬ ‫تا کاربران بتوانند بــدون نیاز به مراجعه حضوری به‬ ‫شعب بانک رفاه کارگران‪ ،‬لیست حساب های خود را‬ ‫بر روی دستگاه های خودپرداز مشاهده کنند‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬جهت مشاهده حســاب ها در خودپرداز می‬ ‫توانید از طریق مسیر «سایر خدمات ← حساب های‬ ‫خودپــرداز» اطالعات حداکثر چهار حســاب خود را‬ ‫بر روی دســتگاه های خودپرداز بانک رفاه کارگران‬ ‫مشاهده نمایید‪.‬‬ ‫‪ -6‬گزارش چک های واگذار شــده با به روز رســانی‬ ‫موبایل بانک رفاه کارگران‬ ‫در به روز رســانی جدید نســخه موبایــل بانک رفاه‬ ‫کارگران می توان بر اســاس شــماره حساب‪ ،‬شماره‬ ‫ســریال چک‪ ،‬شــماره ســری چک و بــازه زمانی‪،‬‬ ‫اطالعــات الزم در مــورد چک های واگذار شــده را‬ ‫مشاهده کرد‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای مشاهده گزارش چک های واگذار شده‬ ‫می تــوان از طریق منوی «چــک ← گزارش چک‬ ‫های واگذار شــده» اطالعــات الزم را در این زمینه‬ ‫به دست اورد‪.‬‬ ‫به روز رسانی بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫بانــک رفاه کارگران بــه عنوان یک ســازمان مردم‬ ‫نهاد‪ ،‬ســامانه مبتنی بر بستر اینترنتی خود را به روز‬ ‫رســانی کرده است تا امکان انجام عملیات گروهی را‬ ‫در زمینــه های انتقال وجه‪ ،‬پرداخت قبوض گروهی‪،‬‬ ‫پرداخــت حق بیمه گروهی و انتقال وجه پایا گروهی‬ ‫برای کاربران خود فراهم ســازد‪ .‬این موضوع اکنون‬ ‫هــم برای کاربــران حقوقی و هم اشــخاص حقیقی‬ ‫امکان پذیر می باشــد‪ .‬به طوری که یک شــخص به‬ ‫نمایندگــی از یک جمعیت می تواند تمامی قبوض و‬ ‫حق بیمــه را پرداخت کرده و وجوه مورد نیاز انها را‬ ‫به حسابی دیگر انتقال دهد‪.‬‬ ‫‪ -1‬واریز حواله شناسه دار و مشاهده گزارشات ان با‬ ‫به روز رسانی بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫کاربــران می توانند با اســتفاده از شناســه حواله و‬ ‫انتخاب نام ســازمان مربوط از لیست موجود‪ ،‬حواله‬ ‫های شناسه دار خود مانند قبوض را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫راهنمــا‪ :‬بــرای واریز حوالــه کافی اســت به منوی‬ ‫«انتقال وجه داخلی ← خدمت واریز حواله شناســه‬ ‫دار» مراجعه کنید‪ .‬ســپس با وارد کردن نام سازمان‬ ‫مربوطه و شناسه حواله‪ ،‬وجود مورد نظر را به حساب‬ ‫سازمانی انتقال دهید‪.‬‬ ‫همچنین می تــوان گزارش مربوط بــه حواله های‬ ‫صادر شــده بر اساس نوع واریز‪ ،‬نام سازمان‪ ،‬وضعیت‬ ‫حواله‪ ،‬شــماره حواله و بازه زمانــی از طریق منوی‬ ‫«گزارشات ← گزارش حواله و سهام» مشاهده نمود‪.‬‬ ‫‪-2‬برداشــت بدون کارت و لغو دســتور ان با به روز‬ ‫رسانی بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫ویژگی برداشــت بــدون کارت این امــکان را برای‬ ‫کاربــران بانک رفاه فراهم کرده اســت که با انتخاب‬ ‫یکی از کارت های خود و ورود مبلغ و اطالعات روی‬ ‫کارت بتوانند درخواســت حواله الکترونیکی را برای‬ ‫شــخص خاصی فعال نمایند‪ .‬الزم به ذکر اســت که‬ ‫در این پروســه باید شــماره موبایل مشتری دریافت‬ ‫کننده حواله و رمز برداشــت از دستگاه خودپرداز به‬ ‫درستی وارد شود تا امکان برداشت پول برای شخص‬ ‫مهیا شود‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای فعالســازی برداشــت بدون کارت می‬ ‫توانید از طریق منوی «عملیات کارت ← درخواست‬ ‫حوالــه بدون کارت» اقدام نموده و ســپس اطالعات‬ ‫کارت بانکی خود را وارد نمایید‪.‬‬ ‫خدمات پرداخت شناســه دار بانک رفاه قب ً‬ ‫ال به این‬ ‫صورت بود که ســازمان ها و شــرکت هــا از طریق‬ ‫زیرساخت امن ضمن ارسال اطالعات دستور پرداخت‬ ‫(حوالــه الکترونیک) به بانک‪ ،‬فــرم چاپی را به ذی‬ ‫نفعــان خود ارائه می دادند تا شــخص با مراجعه به‬ ‫بانــک رفاه کارگــران بتواند وجه مــورد نظر خود را‬ ‫دریافت کنــد‪ .‬اما با به روز رســانی جدید بانکداری‬ ‫اینترنتی بانک رفاه کارگران این مشکل برطرف شده‬ ‫و کاربــران می توانند بدون مراجعه حضوری به بانک‬ ‫عملیات برداشــت بــدون کارت را برای طرفین خود‬ ‫فعال کنند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که در این سامانه امکان دریافت‬ ‫گزارش از حواله های صادر شده بر اساس نام سازمان‪،‬‬ ‫تاریخ و یا نوع واریز امکان پذیر می باشــد‪ .‬همچنین‬ ‫این امکان وجود دارد تا قبــل از انقضاء تاریخ حواله‬ ‫الکترونیکی برداشــت بــدون کارت و در صورتی که‬ ‫مبلغی از حواله از ســوی گیرنده ان برداشــت نشده‬ ‫باشد؛ نسبت به ابطال حواله مذکور اقدام نماید‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای ابطال برداشــت بدون کارت می توانید‬ ‫از طریق منــوی «عملیات کارت ← لغو برداشــت‬ ‫بدون کارت» اقدام نمایید‪ .‬سپس با وارد کردن مبلغ‬ ‫حواله‪ ،‬کد پیگیری‪ ،‬شــماره موبایل و اطالعات کارت‬ ‫بانکی‪ ،‬این دستور را لغو کنید‪.‬‬ ‫‪ -3‬ثبــت عملیات دوره ای و گزارشــات ان با به روز‬ ‫رسانی بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫در نســخه جدید و به روز رســانی شــده بانکداری‬ ‫اینترنتی بانک رفاه کارگران می توان عالوه بر انتقال‬ ‫وجه داخلی (که در نسخه قبلی وجود داشت)‪ ،‬نسبت‬ ‫به ثبت عملیات پایــا دوره ای‪ ،‬پایا گروهی دوره ای‬ ‫و پرداخت اقساط تسهیالت دوره ای اقدام نمایید‪.‬‬ ‫راهنما‪ :‬برای برخــورداری از عملیات دوره ای منوی‬ ‫«عملیــات دوره ای ← ثبــت عملیــات دوره ای»‪،‬‬ ‫بــرای انجام عملیــات دوره ای فقــط در یک تاریخ‬ ‫مشخص منوی «عملیات دوره ای ← یکبار در زمان‬ ‫مشخص» و برای اطالع از گزارشات عملیات دوره ای‬ ‫منوی «عملیــات دوره ای ← گزارش عملیات دوره‬ ‫ای» برای کاربران طراحی شده است‪.‬‬ ‫‪-4‬مدیریت خدمات بانکی با به روز رســانی بانکداری‬ ‫اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫کاربــران حقیقی بانک رفاه کارگران می توانند بدون‬ ‫نیاز به حضور در شــعبه و یا بدون نیاز به دســتگاه‬ ‫کارتخــوان می توانند خدمات بانکــی مختلفی را در‬ ‫صفحه حســاب بانکی خود مدیریــت کنند‪ .‬از جمله‬ ‫این خدمات می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫ مشــاهده لیست حساب ها و فعالسازی یا غیرفعال‬‫کردن انها در ســامانه های موبایل بانک و بانکداری‬ ‫اینترنتی؛‬ ‫ مشــاهده خدمات تعریف شــده بر روی هر یک از‬‫حساب ها در سامانه های مذکور؛‬ ‫ فعالسازی و غیر فعال کردن سامانه های مذکور‪.‬‬‫راهنمــا‪ :‬برای برخورداری از امکانات مذکور می توان‬ ‫از طریق منوی «پروفایل ← مدیریت خدمات» اقدام‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫اخطار‪ :‬اگر سامانه بانکداری اینترنتی را برای حساب‬ ‫های بانکی غیرفعال کنید‪ ،‬برای فعالسازی مجدد ان‬ ‫بایســتی به شعبه بانک رفاه کارگران مراجعه کرده و‬ ‫فرم های مربوطه را پر نمایید‪.‬‬ ‫‪-5‬حســاب های قابل نمایش در خودپرداز با به روز‬ ‫رسانی بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران‬ ‫همــان طور کــه گفته شــد‪ ،‬این ویژگی به نســخه‬ ‫جدید موبایل بانــک رفاه کارگران نیز اضافه شــده‬ ‫اســت‪ .‬برای برخورداری از این ویژگی می توانید از‬ ‫طریق منوی «پروفایل ← حســاب های خودپرداز»‬ ‫اطالعات حداکثر چهار حســاب بانکی را مشــاهده‬ ‫نمایید‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری سپ در بزرگ ترین‬ ‫شرکتنرم افزارفروشگاهی‬ ‫نرم افزاری کیان‪ ،‬نقش خود را در صنعت خرده فروشی‬ ‫نیز تثبیت کند‪.‬شــرکت نرم افزاری کیان نور رایانه در‬ ‫همه ی این ســالها با بهره گیری از نیروی متخصص‬ ‫ایرانی ارایه کننده اخرین دســتارودهای تکنولوژی و‬ ‫نرم افزاری در صنعت خرده فروشی بوده و توانسته بازار‬ ‫نرم افزارهای فروشگاهی فروشگاه های زنجیره ای را با‬ ‫حضور خود بی رقیب کند و به طور انحصاری بهترین‬ ‫و کارامدترین نرم افزارهای فروشگاهی را به بزرگترین‬ ‫فروشگاه های زنجیره ای کشــور ارایه کند‪.‬هم اکنون‬ ‫کارشناسان بر این عقیده هستند که با شراکت مهم و‬ ‫تاثیرگذار پرداخت الکترونیک سامان و کیان نور رایانه‬ ‫تحول بزرگی در صنعت خرده فروشی اتفاق می افتد و‬ ‫مشتری های کالن با اطمینان بیشتری استفاده خود از‬ ‫خدمات پرداخت را گسترش می دهند و مشتری های‬ ‫خرده فروش و کوچک تر هم با اطمینان از ســابقه ی‬ ‫سپ به راحتی به اســتفاده از نرم افزارهای تخصصی‬ ‫کیان روی می اورند‪.‬‬ ‫حمایت‪ ۱۰۰۰‬میلیاردی‬ ‫بانک کشاورزی از‬ ‫کارخانجاتبزرگزرماکارون‬ ‫سیاست های حمایتی خود درسرمایه گذاری‪ ،‬تولید‬ ‫و اشــتغال‪ ،‬بــا اعطای تســهیالت ‪ ۱۰۰۰‬میلیاردی‬ ‫به شــرکت زرماکارون ‪ ،‬گام دیگــری در حمایت از‬ ‫امنیت غذایی کشور برداشته است‪.‬این بانک با اعطای‬ ‫تسهیالت ریالی به مبلغ ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد ریال و سقف‬ ‫حواله ارزی به مبلــغ ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو و همچنین‬ ‫صدورانــواع ضمانت نامه بانکی بــرای فعالیت واحد‬ ‫تولیدی زرماکارون‪ ،‬نقش موثری در حمایت از تولید و‬ ‫صیانت از امنیت غذایی مردم داشته است‪.‬این گزارش‬ ‫می افزاید‪ :‬ایــن واحد تولیدی که به عنوان برند برتر‬ ‫صنعت ماکارونی کشور در سال‪ ۹۹‬معرفی شده است‬ ‫و به عنوان بزرگترین تولیدکننده پاســتا و ماکارونی‬ ‫در ایــران و خاورمیانه با تولید محصوالت مختلف در‬ ‫گروه انواع پاستا‪ ،‬الزانیا‪ ،‬پودر کیک و ارد به شمار می‬ ‫رود‪ ،‬با سرمایه گذاری ‪۷۷۵۰‬میلیارد ریال و با ظرفیت‬ ‫تولید‪۴۴۸‬هزار تن در سال زمینه اشتغال ‪ ۱۲۵۰‬نفر‬ ‫را به صورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم کرده است‪.‬‬ ‫شــرکت پرداخت الکترونیک ســامان در راســتای‬ ‫فعالیت هــای شــرکت و به منظور توســعه خدمات‬ ‫الکترونیکی خود در یکی از بزرگترین شــرکت های‬ ‫نرم افزاری صنعت خرده فروشی سرمایه گذاری کرد‪.‬‬ ‫این شــرکت پس از بررســی های دقیق و شناسایی‬ ‫نیازهای بازار و برای تکمیل و توســعه ارائه خدمات‬ ‫پرداخت الکترونیک ‪۵۱‬درصد از سهم الشرکه شرکت‬ ‫نرم افزاری کیان نور رایانه را خریداری کرد‪.‬‬ ‫تالش سپ برای گسترش خدمات جدید‪ ،‬نواوری در‬ ‫صنعت پرداخــت و همچنین جذب نیروهای خالق‪،‬‬ ‫جوان و کارامــد ایرانی برای پیشــبرد اهداف حوزه‬ ‫پرداخت الکترونیک نام ان را در این بازار شناخته شده‬ ‫کرده و حاال توانســته با همکاری دو جانبه با شرکت‬ ‫صنعت ماکارونی برای نخســتین بار در کشــور در‬ ‫دهــه های ‪ ۳۰‬و ‪ ۴۰‬به طور غیراتوماتیک و ســنتی‬ ‫پایه گذاری و در ســال ‪ ۱۳۷۳‬با حمایت چند نفر از‬ ‫صنعتگران و برای نخستین بار به صورت صنعت تمام‬ ‫خودکار‪ ،‬به سبک کشورهای پیشرفته تاسیس شد‪.‬‬ ‫امروزه ســرانه مصرف ماکارونی در کشور نزدیک به‬ ‫‪۷‬کیلوگرم است که در ده سال گذشته رشدی بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬درصد داشــته است‪.‬با افزایش سرمایه گذاری‬ ‫در این بخش و افزایش میزان تولید و کیفیت‪ ،‬مصرف‬ ‫این نوع غذا افزایش شایانی پیدا کرد‪.‬‬ ‫در حــال حاضــر ‪ ۸۵‬درصد ســهم بازارهای داخلی‬ ‫پاســتای ایران در دســت ده برند اول این صنعت از‬ ‫جمله زرماکارون اســت و بانک کشــاورزی با اعمال‬ ‫‪4030‬‬ ‫شماره‪4052‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ابانماه‬ ‫‪ 22‬اذر‬ ‫شنبه ‪2‬‬ ‫یکشنبه‬ ‫سه‬ ‫چشم انداز روشن بیمه “ما ”‬ ‫با تهیه سند راهبردی اموزشی‬ ‫تهیه ســند راهبردی (تقویم اموزشی) سال جدید‪ ،‬چش ­م انداز روشنی‬ ‫را پیش روی شــرکت بیمه “ما” قرار داده است‪.‬مدیر سرمایه انسانی و‬ ‫اموزش این شــرکت با اعالم این خبر گفت‪ :‬تعامل ســازنده با شورای‬ ‫نمایندگان شــرکت در راستای برگزاری دوره های اموزشی و بررسی و‬ ‫تایید نیازسنجی نمایندگان برای تهیه سند راهبردی(تقویم اموزشی)‬ ‫سال جدید‪ ،‬چشم­انداز روشنی را پیش روی شرکت قرار داده است‪.‬وی‬ ‫در ادامه افزود‪ :‬اداره اموزش شــرکت بیمه “ما” در دوره شیوع ویروس‬ ‫کرونا و لزوم اموزش برخط‪ ،‬ب ­ه منظور حفظ ســامت پرســنل و نمایندگان شبکه فروش‪ ،‬با استفاده از‬ ‫ظرفیت های موجود و با برنامه­ریزی کارشناسانه‪ ،‬با قدرت و انرژی بیشتر نسبت به ارائه خدمات اموزشی‬ ‫اقدام کرده است‪.‬مدیر سرمایه انسانی و اموزش ضمن اشاره به برنامه های دردست اقدام این اداره گفت‪:‬‬ ‫ازمون ارزیابی پرســنل در زمینه های فنی و غیرفنی از ابان ماه ســال جاری تا اردیبهشــت ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برگزار و برنام ­ه های تکمیلی به منظور مدیریت دانش و بهبود مهارت های پرسنل جوان ارائه خواهد شد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴۱‬درصدی سپرده های بانک کارافرین در‬ ‫شش ماه اول امسال‬ ‫بررســی عملکرد بانک های خصوصی در بخش ســپرده در شش ماه‬ ‫ابتدای ســال جاری نشــان می دهد که بانک کارافرین در این بخش‬ ‫رشد ‪ ۴۱٫۸‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫بررســی گزارش اطالعات صورت های مالی بانک های خصوصی برای‬ ‫دوره مالی منتهی به ‪ ۳۱‬شــهریور ماه ‪ ۱۳۹۹‬مندرج در سایت کدال‬ ‫همچنین نشان می دهد که سپرده های بانک ها با ‪ ۶٫۵‬درصد رشد به‬ ‫بیش از ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۲۳۵‬هزار میلیارد ریال رسیده است‪.‬‬ ‫بر اســاس همین اطالعات‪ ،‬ســپرده های بانک کارافرین با رشد قابل توجه ‪ ۴۱٫۸‬درصدی‪ ،‬به بیش از‬ ‫‪ ۲۷۰‬هزار میلیارد ریال رسیده است که این رشد‪ ۳۵٫۳ ،‬درصد بیشتر از رشد میانگین کل بانک ها بوده‬ ‫است‪.‬همچنین بررسی سهم بانک های خصوصی از کل سپرده ها نشان می دهد که سهم بانک کارافرین‬ ‫از کل ســپرده ها ‪ ۳٫۴‬درصد رشد نشــان می دهد‪ .‬این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ‪۰٫۸‬‬ ‫درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫پخش زنده مجمع عادی‬ ‫به طور فوق العاده پست بانک‬ ‫مجمع عمومــی عادی به طور فوق العاده پســت بانک ایران برای انتخاب‬ ‫اعضای هیات مدیره‪ ،‬روز یکشــنبه دوم اذرماه بصورت زنده از طریق وب‬ ‫سایت این بانک به نشانی ‪ www.postbank.ir‬پخش می شود‪.‬‬ ‫بنابراعالم معاونت مالی و سرمایه گذاری‪ ،‬این مجمع با حضور نمایندگان‬ ‫دولت‪ ،‬ســهام عدالت‪ ،‬سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬اعضای هیات مدیره‬ ‫این بانک‏‪ ،‬سهامداران‪ ،‬وکیل یا قائم مقام قانونی صاحبان سهام و همچنین‬ ‫نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی راس ساعت ‪ ۸:۳۰‬صبح یکشنبه‬ ‫دوم اذرماه ســال جاری در شهر تهران به نشانی؛ خیابان مطهری بعد از خیابان شهید سرافراز پالک ‪۲۲۹‬‬ ‫طبقه هشتم سالن کنفرانس این بانک برگزار می گردد‪.‬بنابراین گزارش‪ :‬با توجه به مصوبات ستاد ملی مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا درخصوص نحوه برگزاری مجامع عمومی شرکت های ثبت شده نزد سازمان مذکور و محدودیت‬ ‫تعیین شده در تعداد سهامداران حاضر در مجامع عمومی‪ ،‬سهامداران محترم می توانند ازطریق وب سایت‬ ‫این بانک به نشانی ‪ www.postbank.ir‬نسبت به مشاهده زنده جلسه مجمع اقدام نمایند‪.‬‬ ‫مجلسحامیبانک هایقانون مدار‬ ‫پرداخت سود قطعی مصداق عمل به بانکداری اسالمی است‬ ‫رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس با بیان اینکــه مجلس حامی‬ ‫بانک هایی اســت که به مبانی بانکداری اسالمی عمل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬هر‬ ‫بانکی که عملکردی متناســب با احکام قانونی داشته باشد مورد تایید‬ ‫و حمایت مجلس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫‪ ،‬محمدرضا پور ابراهیمی با اشاره به اقدام بانک ملت مبنی بر پرداخت‬ ‫سود قطعی پس از سال ها‪ ،‬گفت‪ :‬این اقدام بانک ملت مصداق عمل به‬ ‫بانکداری اسالمی است‪.‬نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه هر بانکی که عملکردی متناسب با احکام قانونی داشته باشد مورد تایید و حمایت‬ ‫مجلس قرار خواهد گرفت‪ ،‬افزود‪ :‬بانک ها باید بر مبنای عملکرد واقعی به سپرده های مردم سودرسانی‬ ‫کننــد تا به این ترتیب فعالیت ان ها منطبق با رویکرد اقتصادی باشــد‪.‬وی با تاکید بر اینکه انتظار ما‬ ‫از بانک ها این اســت که به سمت پرداخت ســود قطعی حرکت کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه بانک ها باید‬ ‫گزارشی در رابطه با عملکرد خود در حوزه پرداخت سود به مجلس ارایه کنند‪.‬‬ ‫گره بیمه های زندگی کجاست؟‬ ‫بانک ها در حوزه بروزامدســازی فرایندها از شــرکت های بیمه جلوتر‬ ‫هســتند‪ .‬بانک ها توانســته اند خود را با تحوالت نواوری بهترتطبیق‬ ‫دهند ولی شــرکت های بیمه از این بابت عقب مانده وهنوز نتوانســته‬ ‫اند از نواوری هــای تکنولوزی در فرایندهای عرضه ‪ ،‬صدور و پرداخت‬ ‫خســارت بهره برداری الزم را داشته باشند‪ .‬امروزه استفاده گسترده از‬ ‫بیمه های زندگی یکی از نشــانه های جامعه مدرن و یکی از شــاخص‬ ‫های مهم رفاه اجتماعی محسوب می شود‪ ،‬اما چرا نفوذ این محصوالت‬ ‫موثر بیمه ای در جامعه ایرانی ‪ -‬که به ســرعت در حال تحول بنیادی‬ ‫اســت ‪ -‬با ظرفیت های موجود و تحوالت همخوانی ندارد؟ موانع عمده و یا تنگناهای توسعه بیمه های‬ ‫زندگی در کشــور چیست؟ عباس رنجبرکلهرودی ‪ ،‬مدیر بیمه های عمر و حوادث شرکت بیمه ارمان و‬ ‫عضوکارگروه تخصصی بیمه های زندگی به پرســش مطرح شده پاسخ داده است ‪:‬بزرگترین موانع برای‬ ‫رشــد بیمه های زندگی و سرمایه گذاری در کشور شامل چه مواردی می شود ؟در باره مشکالت و موانع‬ ‫توســعه های بیمه های زندگی بویژه در بیمه زندگی و ســرمایه گذاری در کشور در سال های گذشته‬ ‫بررســی های خوب و گسترده ای انجام شده و سمینارهای متعددی در این باره برگزارگردیده و تقریباً‬ ‫اغلب مشکالت عمده وتنگناهای ان تعیین وتببیین شده است که به عنوان نمونه در یک بررسی که از‬ ‫طرف بنده انجام شــده به بیش از ‪ 34‬عامل اثرگذار بازدارنده اشاره گردیده است‪ .‬بخشی از موانع مورد‬ ‫اشــاره ‪ ،‬برون سازمانی ومربوط به ساختارهای اقتصادی کالن کشور است‪ .‬و بخشی نیز درون سازمانی و‬ ‫به ساختارها و عملکرد صنعت بیمه و بخشی به شرکت های بیمه کشور ‪ ،‬محصوالت بیمه ای ‪ ،‬فناوری‬ ‫مورد اســتفاده ‪ ،‬ساختار شبکه فروش و‪....‬ارتباط دارد‪ .‬در این میان شاید مهم ترین تنگنا‪ ،‬موارد مرتبط‬ ‫با اقتصاد کشــور از جمله نوســانات اقتصادی و نرخ تورم ساالنه است که بیمه زندگی بسیار از ان متاثر‬ ‫است‪ .‬هرزمانی در اقتصاد مشکل داشته ایم این مشکل به صنعت بیمه هم منتقل شده است و تبعات ان‬ ‫در کوتاه مدت و بلند مدت دامنگیر بیمه های زندگی گردیده اســت‪ .‬یکی دیگری از مشکالت عمده در‬ ‫حوزه بیمه های زندگی وســرمایه گذاری نبود قوانین و مقررات ویژه بیمه های زندگی اســت‪ ،‬بنده سال‬ ‫هاســت عضو کارگروه تخصصی توسعه بیمه های زندگی هســتم و مدتی نیز دبیر کارگروه مذکور بوده‬ ‫ام‪ .‬در کارگروه مزبور نیز بررســی ها و اقدامات زیادی صورت گرفته و موانعی که شرکت های بیمه با ان‬ ‫روبرو هستند بررسی شده است ‪.‬یکی از مواردی که همیشه مورد بحث بوده و هست موضوع جای خالی‬ ‫قانون بیمه های زندگی در روند توســعه این رشته است‪ .‬به نظرم تدوین قانون بیمه های زندگی یکی از‬ ‫عوامل بسیار مهم درساماندهی به بیمه های زندگی است‪ ..‬در این باره شخصا چندین بار پیشنهاد داده‬ ‫ام که بیمه مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬ویا پژوهشکده بیمه در این زمینه ورود کنند و در مرحله اول پیش نویس قانون‬ ‫بیمه های زندگی در کشــور تدوین گردد ‪ ،‬به دنبال ان شــرایط عمومی بیمه های زندگی به شرکت های‬ ‫بیمه ابالغ گردد‪ .‬و فرایندها و شیوه نامه های ارزیابی ریسک و فروش بیمه نامه نیز اصالح و بهینه گردد‪.‬‬ صفحه 3 ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4052‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی سپهر خبر داد‬ ‫جذب‪ ۱۰۰‬میلیون یورو سرمای ه خارجی در پتروشیمی دنا‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر از امضای تفاهم نامه همکاری ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویی با ســرمایه گذار‬ ‫خارجی برای طرح پتروشــیمی دنا خبر داد و گفت‪ :‬با جذب این سرمایه گذاری خارجی‪ ،‬پیشرفت ‪۲۵‬‬ ‫درصدی پتروشــیمی دنا در یک ســال پیش رو رقم خواهد خورد و عقب ماندگی های سال های گذشته‬ ‫جبران می شود‪.‬‬ ‫داود باقری (شنبه‪ ،‬یکم اذرماه) در حاشیه امضای تفاهم نامه همکاری با سرمایه گذار خارجی به خبرنگار‬ ‫شــانا گفت‪ :‬در چند سال اخیر جدی ترین مشکل پتروشیمی دنا که به پیشرفت ُکند پروژه منجر شده‬ ‫بود‪ ،‬نبود منابع کافی و تامین مالی بود که خوشبختانه با پیگیری های انجام شده و برنامه ریزی مناسب‬ ‫برای ارائه طرح های اقناعی به سرمایه گذاران‪ ،‬امروز موفق به امضای تفاهم نامه همکاری با سرمایه گذار‬ ‫خارجی به مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو شده ایم تا تمامی مشکالت ‪ ۶‬ساله طرح را برچینیم و شاهد پیشرفت‬ ‫پروژه باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه پتروشیمی سبالن به عنوان پیشقراول پروژه های انرژی سپهر با پیشرفت حدود‬ ‫‪ ۹۷‬درصدی‪ ،‬امســال به بهره برداری می رســد‪ ،‬افزود‪ :‬جذب این سرمایه ‪ ۱۰۰‬میلیون یورویی نیز نوید‬ ‫افتتاح پیش از موعد پتروشــیمی دنا را می دهد تا ســاالنه یک میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تن متانول به سبد‬ ‫تولیدی پتروشیمی کشور اضافه شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل هلدینگ انرژی ســپهر ادامه داد‪ :‬با جذب این ســرمایه گذار خارجی‪ ،‬پیشرفت ‪ ۲۵‬درصدی‬ ‫در یک ســال پیش رو را برای پــروژه پیش بینی کرده ایم و همه توان خود را به کار خواهیم بســت تا‬ ‫عقب ماندگی های سال های گذشته را جبران و دنا را پیش از موعد به عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫تعمیق کاهش تولید اوپک پالس به تعویق می افتد‬ ‫ی نفــت ژاپن‬ ‫مدیــر یکــی از پاالیشــگاه ها ‬ ‫پیش بینی کرد که اوپک پالس برنامه تسهیل‬ ‫کاهــش تولید نفت خود در مــاه ژانویه را به‬ ‫تاخیر بیندازد‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری رویتــرز از توکیو‪ ،‬تی‬ ‫سوتومو سوگیموری‪ ،‬رئیس اتحادیه نفت ژاپن‬ ‫(‪ )PAJ‬روز جمعه (‪ ۳۰‬ابان‪‎‬ماه) در کنفرانسی‬ ‫خبری پیش بینی کرد که ســازمان کشورهای‬ ‫صادرکننده نفــت (اوپک) و متحدانش (اوپک‬ ‫پالس) برنامه تســهیل کاهش تولید خود در‬ ‫ماه ژانویــه را به تاخیــر می اندازند و کاهش‬ ‫تولید کنونی این ائتالف را تمدید می کنند‪ ،‬اوپک پالس اکنون ‪ ۷‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار بشــکه‬ ‫در روز از تولید خود می کاهد‪.‬وی اعالم کرد‪ :‬با توجه به کاهش تقاضای نفت هم زمان با موج‬ ‫جدیــد همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬احتمال دارد اوپک پالس محدودیت های تولید کنونی خود‬ ‫را پس از ماه ژانویه نیز حفظ کند‪.‬نشســت بعدی اوپک و متحدانش ‪ ۳۰‬نوامبر و یکم دسامبر‬ ‫(دوشنبه و سه شنبه ‪ ۱۰‬و ‪ ۱۱‬اذرماه) برگزار می شود‪.‬توافق کاهش تولید اوپک پالس در اوایل‬ ‫سال جاری میالدی و برای تالش به منظور مقابله با تاثیر کاهش تقاضای ناشی از همه گیری‬ ‫ویروس کرونا در سراســر جهان انجام شد‪.‬برخی منابع معتقدند که اعضای این ائتالف اکنون‬ ‫متمایل هستند برنامه توافق شده پیشین برای تسهیل کاهش تولید به مقدار حدود ‪ ۲‬میلیون‬ ‫بشــکه در روز در ماه ژانویه را به تعویق بیندازند‪.‬مدیر پاالیشگاه انوس‪ ،‬بزرگ ترین پاالیشگاه‬ ‫نفت ژاپن‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل افزایش اخیر در موارد ابتال به ویروس کرونا‪ ،‬ممکن اســت تقاضای‬ ‫بنزین ژاپن در ماه دســامبر و ژانویه بار دیگــر کاهش یابد‪.‬انتظار می رود تقاضای بنزین ژاپن‬ ‫در ماه نوامبر نســبت به پارسال تنها ‪ ۲‬درصد کاهش یابد‪.‬سوگیموری گفت‪ :‬امکان دارد این‬ ‫کاهش تقاضا در ماه دسامبر و ژانویه تا ‪ ۹‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫تعداد دکل های حفاری نفت و گاز امریکا کاهش یافت‬ ‫شــرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعالم کرد که‬ ‫شــمار دکل های حفاری نفت و گاز امریکا برای‬ ‫نخستین بار در ‪ ۱۰‬هفته پیاپی اخیر کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گــزارش خبرگزاری رویترز‪ ،‬شــمار دکل های‬ ‫نفت و گاز امریکا ‪ -‬با وجود از ســرگیری فعالیت‬ ‫تولیدکنندگان نفت شــیل با بهبود قیمت نفت و‬ ‫باقی ماندن در سطوح ‪ ۴۰‬دالر برای هر بشکه‪ ،‬از‬ ‫اواسط ماه ژوئن ‪ -‬برای نخستین بار در ‪ ۱۰‬هفته‬ ‫اخیر کاهش یافت‪.‬‬ ‫بیکرهیــوز در گزارش روز جمعــه (‪ ۳۰‬ابان ماه)‬ ‫خود اورده است که با کاهش دو دستگاه‪ ،‬مجموع‬ ‫دکل های حفــاری امریکا در هفته منتهی به ‪۲۰‬‬ ‫نوامبــر (جمعــه‪ ۳۰ ،‬ابان ماه) به ‪ ۳۱۰‬دســتگاه‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مجموع دکل های حفاری امریکا در هفته منتهی‬ ‫بــه ‪ ۱۴‬اوت (جمعــه‪ ۲۴ ،‬مردادمــاه) بــه ‪۲۴۳‬‬ ‫دســتگاه‪ ،‬یعنی کمترین تعداد ثبت شده در میان‬ ‫داده های این شــرکت (مربوط به ســال ‪)۱۹۴۰‬‬ ‫رسیده بود‪ .‬این در حالی است که شمار دکل های‬ ‫نفتی به تنهایی در همان هفته به پایین ترین حد‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان خراسان‬ ‫جنوبی گفت‪ :‬هم اکنون ‪ ۴۰۲‬روستا در‬ ‫چهار شهرســتان مرزی اســتان از گاز‬ ‫طبیعی بهره مند هستند و گازرسانی به‬ ‫‪ ۲۲۲‬روستای دیگر در این شهرستان ها‬ ‫در حال اجراست‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬سید‬ ‫محمود هاشمی در این باره اظهار کرد‪:‬‬ ‫اکنــون ‪ ۴۰۲‬روســتا بــا جمعیت ‪۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۹۵‬خانوار در شهرســتان های‬ ‫مــرزی نهبندان‪ ،‬سربیشــه‪ ،‬درمیان و‬ ‫زیرکوه از گاز طبیعی بهره مند هستند‬ ‫و با تالش های انجام شده‪ ،‬گازرسانی به‬ ‫‪ ۲۲۲‬روستای دیگر نیز با جمعیت ‪۲۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۶‬خانوار در این شهرستان ها‬ ‫در حال اجراست‪.‬وی با تاکید بر اهمیت‬ ‫خبر‬ ‫گازرسانی به روســتاهای مرزی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫با بهره مندی روســتاهای مرزی از گاز‬ ‫طبیعــی‪ ،‬افــزون بر ایجاد اســایش و‬ ‫رفــاه‪ ،‬از قاچاق ســوخت در مرزها نیز‬ ‫جلوگیری می شــود‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫گاز اســتان خراســان جنوبی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬استان خراســان جنوبی سومین‬ ‫استان پهناور کشــور است و بیشترین‬ ‫مرز مشــترک را با افغانستان دارد که‬ ‫با تکمیل پروژه های متعدد گازرســانی‪،‬‬ ‫بیشتر روســتاهای مرزی دارای قابلیت‬ ‫گازرسانی‪ ،‬از این نعمت بهره مند شدند‪.‬‬ ‫هاشــمی گفت‪ :‬هم اکنــون از مجموع‬ ‫‪ ۹۵۱‬روســتای گازدار در سطح استان‪،‬‬ ‫‪ ۷۳۶‬روستا در سه سال اخیر به شبکه‬ ‫سراسری گاز متصل شدند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بورس انرژی میزبان عرضه انواع فراورده پاالیشی و پتروشیمی می شود‬ ‫رینــگ داخلــی و بین الملل بورس‬ ‫انــرژی ایــران امروز شــاهد عرضه‬ ‫انواع فراورده پاالیشی و پتروشیمی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫به نقــل از بــورس انــرژی‪ ،‬رینگ‬ ‫داخلــی این بــورس‪( ،‬شــنبه‪ ،‬اول‬ ‫اذرمــاه) شــاهد عرضــه کاالهای‬ ‫اکســتراکت نفت ســپاهان‪ ،‬ته مانده‬ ‫بــرج تقطیر پاالیش نفت کرمانشــاه‬ ‫و گاز پروپــان صنعتــی و گاز مایع‬ ‫صنعتی پتروشــیمی بندر امام است‬ ‫و گاز مایع پتروشــیمی بوشــهر در‬ ‫رینگ بین الملل عرضه می شود‪.‬‬ ‫روز چهارشــنبه (‪ ۲۸‬ابان مــاه)‬ ‫کاالهای اکســتراکت سنگین شرکت‬ ‫نفــت ایرانول‪ ،‬ایزوفید و حالل ‪۴۰۲‬‬ ‫پاالیش نفــت تبریز‪ ،‬حــال ‪،۴۰۰‬‬ ‫حــال ‪ ۴۰۲‬و حــال ‪ ۴۱۰‬پاالیش‬ ‫نفت اصفهان‪ ،‬حــال ‪ ۴۰۲‬پاالیش‬ ‫نفت تهران‪ ،‬ایزوریســایکل پاالیش‬ ‫نفت شــیراز‪ ،‬پنتــان پتروشــیمی‬ ‫تبریــز‪ ،‬پنتــان پالس پتروشــیمی‬ ‫پارس‪ ،‬میعانــات گازی پاالیش گاز‬ ‫خانگیــران و نفتای ســنگین عمده‬ ‫پاالیــش نفــت تهــران در رینــگ‬ ‫داخلــی بازار فیزیکــی بورس انرژی‬ ‫ایران معامله شد‪.‬‬ ‫در ایــن روز بیــش از ‪ ۱۰.۵۲۹‬تن‬ ‫فــراورده هیدروکربــوری به ارزش‬ ‫بیش از ‪ ۶۵۲‬میلیارد و ‪ ۷۱۶‬میلیون‬ ‫ریال در بــازار فیزیکی بورس انرژی‬ ‫ایران دادوستد شد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امارات عضو متعهد اوپک است‬ ‫عملیات تولید در سکوی فاز‪ ۱۶‬پارس جنوبی از سرگرفته شد‬ ‫ســکوی گازی فــاز ‪ ۱۶‬پــارس جنوبــی‪ ،‬پس‬ ‫از بازســازی بخــش اســیب دیده خــط لوله‬ ‫دریایــی این فــاز بــا ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫فوت مکعب دوباره عملیاتی شد‪.‬‬ ‫به نقل شرکت نفت و گاز پارس‪ ،‬سکوی فاز ‪۱۶‬‬ ‫پارس جنوبی که به دلیل اســیب بخشی از خط‬ ‫لوله دریایی این فاز‪ ،‬ابان ســال ‪ ۹۸‬غیرعملیاتی‬ ‫شده بود‪ ،‬پس از برنامه بازسازی و تعویض بخشی‬ ‫از خط لوله انتقال گاز‪ ،‬روز جمعه (‪ ۳۰‬ابان ماه) با‬ ‫ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعب (‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫مترمکعب) دوباره عملیاتی شد‪.‬‬ ‫علیرضا عبادی‪ ،‬مدیر تولید و عملیات شــرکت‬ ‫نفــت و گاز پــارس با بیــان اینکه خــط لوله‬ ‫دریایــی فــاز ‪ ۱۶‬پارس جنوبــی در چند نوبت‬ ‫دچار شکســتگی و توقف جریان تولید شده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشــی از این خط لوله ‪ ۱۱۰‬کیلومتری‬ ‫که پارســال دچار اســیب شــده بــود‪ ،‬پس از‬ ‫تعویض و انجــام ازمون هــای پیش راه اندازی و‬ ‫راه انــدازی‪ ،‬با انتقــال دوباره گاز به پاالیشــگاه‬ ‫خشکی عملیاتی شد‪.‬‬ ‫وی درباره موقعیت تعویض و بازسازی خط لوله‬ ‫فــاز ‪ ۱۶‬پارس جنوبی گفت‪ :‬بــا توجه به امکان‬ ‫صدمه پذیری بیشــتر خط لوله در ســمت سکو‬ ‫به دلیل فشار و دمای باالی جریان گاز‪ ،‬خط لوله‬ ‫یادشده از نقطه صفر سکوی فاز ‪ ۱۶‬به طول ‪۳۲‬‬ ‫کیلومتر تعویض شده اســت تا با افزایش سطح‬ ‫ایمنــی‪ ،‬خطر بروز حادثه در این ناحیه و محیط‬ ‫پیرامونی ان به طور کامل رفع شود‪.‬‬ ‫مدیر تولید و عملیات شــرکت نفت و گاز پارس‬ ‫با بیان اینکه به دلیل محدودیت موجودی لوله‪،‬‬ ‫تاکنــون ‪ ۷۲‬کیلومتر از خط لوله دریایی فاز ‪۱۶‬‬ ‫در ‪ ۱۵‬سال اخیر یعنی ‪ ۱۷۲‬دستگاه رسیده بود‪.‬‬ ‫مجموع دکل های نفتی فعال امریکا در این هفته‪،‬‬ ‫با پنج دســتگاه کاهش به ‪ ۲۳۱‬دســتگاه رسید‪،‬‬ ‫شمار دکل های نفتی در هفته گذشته به باالترین‬ ‫تعداد از ماه مه رسیده بود‪ .‬این در حالی است که‬ ‫شمار دکل های گازی با ســه دستگاه افزایش به‬ ‫‪ ۷۶‬دستگاه رسید‪.‬‬ ‫افزایــش امیــد به دســتیابی به واکســنی موثر‬ ‫برای ویروس کرونا ســبب شــد قیمت نفت خام‬ ‫دبلیوتی ای امریــکا در این هفته حدود ‪ ۴۲‬دالر‬ ‫برای هر بشکه باشد‪.‬‬ ‫با وجــود اینکه قیمت نفت امریکا از اغاز ســال‬ ‫جاری میــادی ب ه دلیل تضعیــف تقاضا در پی‬ ‫شــیوع ویروس کرونا حــدود ‪ ۳۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته‪ ،‬امید به بهبود شــرایط اقتصــاد جهانی با‬ ‫کاهش محدودیت های اعمال شــده بــرای مهار‬ ‫ویروس کرونا سبب شده است قیمت ان در هفت‬ ‫ماه گذشته حدود ‪ ۱۲۱‬درصد افزایش یابد‪.‬‬ ‫شــمار دکل های حفاری نفت در امریکا شاخصی‬ ‫برای پیش بینی تولید نفت این کشــور در اینده‪،‬‬ ‫مورد توجه فعاالن بازار نفت است‪.‬‬ ‫تداومعملیاتگازرسانیبهروستاهایمرزیخراسانجنوبی‬ ‫باظرفیتبرداشتروزانه‪ ۵۰۰‬میلیونفوت مکعبگاز‬ ‫تعویض شده گفت‪ :‬با توجه به برنامه تعویض کل‬ ‫خط لوله‪ ،‬ســفارش گذاری خرید ‪ ۱۱۰‬کیلومتر‬ ‫لوله انجام شــده کــه پس از دریافــت انها‪ ،‬در‬ ‫صورت نیاز‪ ،‬بخش باقیمانده این خط از ســمت‬ ‫ساحل به طول ‪ ۴۰‬کیلومتر‪ ،‬در قالب اجرای یک‬ ‫پروژه جدید‪ ،‬تعویض خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفتــه عبادی‪ ،‬حدود ‪ ۴۰‬کیلومتر از این خط‬ ‫لوله سال ‪ ۱۳۹۶‬تعویض شده بود‪.‬‬ ‫وی درباره مراحل اجرای پروژه بازسازی خط لوله‬ ‫ســکوی فاز ‪ ۱۶‬پارس جنوبی گفت‪ :‬به موازات‬ ‫انجام بررسی ها درباره علل ایجاد شکستگی و با‬ ‫توجه به ضرورت راه اندازی و بهره برداری مجدد‪،‬‬ ‫بازســازی این خط لوله در دســتور کار تیمی با‬ ‫مســئولیت مدیریت تولید و عملیات قرار گرفت‬ ‫و مراحل مختلف پروژه تعویض خط از پارســال‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫مدیــر تولیــد و عملیات شــرکت نفــت و گاز‬ ‫پــارس تصریح کرد‪ :‬پس از اماده ســازی لوله ها‬ ‫در یارد خرمشــهر‪ ،‬لوله گذاری خط با اســتقرار‬ ‫کشــتی لوله گذار در موقعیت بلوک فاز ‪ ۱۶‬اغاز‬ ‫و در عملیاتــی فشــرده و ســنگین‪ ،‬بخش های‬ ‫اسیب دیده لوله از عمق دریا بیرون کشیده و از‬ ‫ان نقطه لوله گذاری جدید کار شد‪.‬‬ ‫وی بــه تکمیــل عملیات لوله گــذاری در پایان‬ ‫شهریور امسال اشاره کرد و گفت‪ :‬پیش از اجرای‬ ‫لوله گذاری‪ ،‬خط لوله تخلیه شــد و پس تکمیل‬ ‫این عملیات و اتصال خط لوله به سکو و همچنین‬ ‫نصب اســپول های جدید‪ ،‬مراحــل مختلفی از‬ ‫جمله عملیات ازمون هیدرواســتاتیک‪ ،‬عملیات‬ ‫پیگرانی به منظور تخلیه اب‪ ،‬رطوبت زدایی با فوم‬ ‫پیگ‪ ،‬عملیات خشک سازی خط با هوای خشک‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫و عملیات اکسیژن زدایی با تزریق گاز ازت پایان‬ ‫یافت و ســکوی فاز ‪ ۱۶‬پارس جنوبی پس از باز‬ ‫کردن تدریجی چاه ها با موفقیت عملیاتی شد‪.‬‬ ‫عبادی با اشــاره به اینکه علل ایجاد شکستگی‬ ‫خط لوله فاز ‪ ۱۶‬توســط کارشناســان و مشاور‬ ‫مربوطه همچنان در حال بررســی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مطابق برنامه کاری‪ ،‬به منظور شناخت کامل خط‬ ‫لولــه فاز ‪ ۱۶‬و به ویژه بخش تعویض نشــده ان‪،‬‬ ‫عملیات پیگرانی هوشمند این خط لوله هم زمان‬ ‫و در حین بهره برداری و ارسال گاز به پاالیشگاه‬ ‫اجرا می شــود و پس از دریافــت نتایج پیگرانی‪،‬‬ ‫درباره اینده خط و امکان افزایش میزان تولید از‬ ‫سکو تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫مدیر تولید و عملیات شرکت نفت و گاز پارس به‬ ‫موانع موجود در راه اجرای این پروژه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬با توجه به مراحل اماده سازی لوله ها در‬ ‫یارد خرمشهر در بهار امسال و توقف فعالیت ها به‬ ‫دلیل شــیوع ویروس کرونا در استان خوزستان‪،‬‬ ‫پــروژه لوله گذاری در اغاز راه با وقفه ای نســبتاً‬ ‫طوالنی روبه رو شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬پس از فعال سازی دوباره یارد‪ ،‬در‬ ‫مقطعی دیگر بخشــی از امکاناتی را که به ناچار‬ ‫باید از خارج کشــور تامین می شد با روش های‬ ‫بســیار ســختی دریافت کردیم‪ ،‬ضمن اینکه به ‬ ‫دلیل حساسیت باالی کار در دریا‪ ،‬شرایط جوی‬ ‫نیــز در چند مرحله موجب توقف کار شــد که‬ ‫خوشبختانه با پشت سر گذاشتن این چالش ها‪،‬‬ ‫خط لوله و ســکوی فاز ‪ ۱۶‬مطابق برنامه تولید‪،‬‬ ‫با برداشت روزانه ‪ ۵۰۰‬میلیون فوت مکعب گاز‪،‬‬ ‫پیش از اغاز فصل زمستان وارد چرخه تولید شد‬ ‫تا بخشی از گاز مورد نیاز کشور را تامین کند‪.‬‬ ‫وزیر انرژی امارات متحده عربی اعالم کرد که‬ ‫کشورش عضو متعهد اوپک است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری رویترز از دوبی‪ ،‬ســهیل‬ ‫المزروعی روز پنجشــنبه (‪ ۲۹‬ابان ماه) اعالم‬ ‫کرد که کشورش همیشــه عضوی متعهد در‬ ‫سازمان کشــورهای صادر کننده نفت (اوپک)‬ ‫اوپــک بوده و این تعهــد را از طریق پایبندی‬ ‫بــه توافق کنونی کاهش تولیــد نفت اوپک و‬ ‫متحدانش (اوپک پالس) نشان داده است‪.‬‬ ‫وی در بیانیــه ای به رویتــرز گفت‪ :‬به عنوان‬ ‫عضوی قابــل اعتمــاد و باســابقه در اوپک‪،‬‬ ‫همیشــه در همه تصمیم ها و راهبردهای خود‬ ‫در حمایت از اوپک باز و شفاف عمل کرده ایم‪.‬‬ ‫اظهــارات وزیر انــرژی امارات در پاســخ به‬ ‫گزارش برخی رســانه ها مبنی بر اینکه امارات‬ ‫متحده عربی مزایای حضــور در اوپک را زیر‬ ‫ســوال برده است و حتی به ترک این سازمان‬ ‫تولید کننده نفت نیز فکر می کند‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫مصدومحادثهپتروشیمیخارک‬ ‫جانباخت‬ ‫مدیرعامل پتروشــیمی خارک از ترخیص‬ ‫دو مصــدوم حادثــه اتش ســوزی ایــن‬ ‫مجتمع خبر داد و گفت‪ :‬متاســفانه یکی‬ ‫از مصدومــان این حادثه‪ ،‬امروز جان خود‬ ‫را از دست داد‪.‬‬ ‫غالمرضا امیرشــقاقی درباره اخرین وضع‬ ‫مصدومان حادثه عصر دیروز (پنجشــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۹‬ابان مــاه) در مجتمــع پتروشــیمی‬ ‫خارک گفت‪ :‬متاسفانه یکی از مصدومان‬ ‫ایــن حادثه که در بیمارســتان ســوانح‬ ‫ســوختگی چرومی گناوه بستری بود به‬ ‫علت ســوختگی جان خود را از دست داد‬ ‫و مجمــوع جان باختگان این حادثه به دو‬ ‫نفر رســید‪.‬مدیرعامل پتروشیمی خارک‬ ‫درگذشت این دو همکار را به خانواده های‬ ‫انان و کارکنان صنعت پتروشیمی تسلیت‬ ‫گفــت و ادامه داد‪ :‬دو مصــدوم دیگر این‬ ‫حادثه از بیمارستان مرخص شده اند و یک‬ ‫مصدوم نیز در بیمارســتان تحت درمان‬ ‫قرار دارد و حال عمومی او مساعد است‪.‬‬ ‫واحــد گاز مایع (ال پی جی) پتروشــیمی‬ ‫خارک حوالی ســاعت ‪ ۱۷‬عصــر دیروز‬ ‫هنــگام انجــام تعمیرات اساســی دچار‬ ‫حریق شــد که پس از حــدود ‪ ۱۵‬دقیقه‬ ‫مهــار شــد‪ .‬این اتش ســوزی بــه دلیل‬ ‫نشــت هیدروکربن های تخلیه شده هنگام‬ ‫تعمیرات اساسی واحد ال پی جی رخ داد‪.‬‬ ‫گزیده هاینفتیهفته‬ ‫گــذر مصرف گاز از مرز ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب و تامین پایــدار گاز‪ ،‬کرونا در صنعت نفت‪ ،‬حادثه در‬ ‫پمپ بنزین تهران و پتروشــیمی خارک‪ ،‬اوپک و بازار نفت و نفت در بودجه را می توانید در گزیده های‬ ‫نفتی این هفته بخوانید‪.‬‬ ‫تامین پایدار گاز‪« :‬مصرف روزانه گاز کشور این هفته از مرز ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب گذشت»‪ .‬این خبر‬ ‫را محمدرضا جوالیی‪ ،‬مدیر دیســپچینگ شرکت ملی گاز ایران هم زمان با اغاز روزهای سرد در کشور‬ ‫اعالم کرد و با این مقایســه که مصرف روزانه گاز کشور دی ماه پارسال به مرز ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫رســیده بود خواستار صرفه جویی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصدی مشترکان شــد‪ .‬همچنین این هفته و در شرایط‬ ‫تامین پایدار گاز کشور‪ ،‬خبری مبنی بر حمله سایبری به شبکه گاز ایران در شبکه مجازی پخش شد‬ ‫که کسری نوری‪ ،‬مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت ضمن تکذیب ان تاکید کرد که جریان گاز پایدار‬ ‫است و وقفه ای در گازرسانی کشور نیست‪.‬‬ ‫این هفته همچنین خط لوله دامغان ‪ -‬کیاسر ‪ -‬نکا به خطوط لوله شمال کشور متصل شد تا به پایداری‬ ‫تامین گاز در شمال کشور کمک کند‪.‬‬ ‫کرونا و نفت‪ :‬با گسترش شیوع ویروس کرونا‪ ،‬بهداشت و درمان صنعت نفت تهران ضمن اعالم شرایط‬ ‫اضطراری تاکید کرد که شــرایط استفاده از خدمات درمانی غیرمستقیم بیمارستان های طرف قرارداد‬ ‫با بهداشــت و درمان صنعت نفت تهران و سازمان بازنشستگی نفت برای مبتالیان کووید‪ ۱۹ -‬تسهیل‬ ‫می شــود‪ .‬همچنین اعالم شد پوشــش هزینه های درمان بیماران کرونا و ســقف تعهدات بیمه درمان‬ ‫تکمیلــی کارکنان قراردادی مدت موقت و مدت معین صنعت نفــت افزایش می یابد‪ .‬اداره کل تدوین‬ ‫و هماهنگــی مقــررات اداری و اســتخدامی وزارت نفت هم این هفته طرح جامع مدیریت هوشــمند‬ ‫محدودیت ها متناسب با وضع و روند بیماری کووید‪ ۱۹ -‬را ابالغ کرد‪.‬‬ ‫حوادث هفته‪ :‬صنعت نفت این هفته شاهد دو حادثه بود؛ نخست اتش سوزی در پمپ بنزینی در تهران‬ ‫و دیگری اتش ســوزی در پتروشیمی خارک‪ .‬مسعود سهرابی‪ ،‬رئیس بهداشت‪ ،‬ایمنی‪ ،‬محیط زیست و‬ ‫پدافند غیرعامل شــرکت ملی پخش فراورده های نفتی درباره حادثه نخست اعالم کرد که علت حادثه‬ ‫اتش ســوزی پمپ بنزین میدان مرکزی میوه و تره بار خیابان پیروزی تهران تجمع بخارات در محفظه‬ ‫جایگاه و ســرایت ان به نفتکش در حال تخلیه فراورده بوده اســت و غالمرضا امیرشقاقی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫پتروشــیمی خارک هم دلیل حادثه دوم را ناشی از هیدروکربن های تخلیه شده هنگام تعمیرات اساسی‬ ‫واحد ال پی جی عنوان کرد‪ .‬متاســفانه در حادثه پتروشــیمی خارک دو تن از کارکنان جان خود را از‬ ‫دست دادند‪.‬‬ ‫اوپک و بازار نفت‪ :‬اعضای کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق اوپک و غیراوپک در بیست وچهارمین‬ ‫نشســت این کمیته که این هفته برگزار شد‪ ،‬اعالم کردند‪ :‬تولیدکنندگان عضو ائتالف اوپک پالس در‬ ‫بازه زمانی مه تا اکتبر ‪ ۲۰۲۰‬در مجموع یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون بشــکه از عرضه نفت خام جهان‬ ‫کاسته اند‪ .‬سهیل المزروعی‪ ،‬وزیر انرژی امارات متحده عربی در این نشست خواستار پایبندی کامل به‬ ‫توافق اوپک پالس شد و عبدالعزیز بن سلمان‪ ،‬وزیر انرژی عربستان سعودی هم با اعالم اینکه به عنوان‬ ‫یــک ائتالف نمی خواهیم بهانه ای به بازار برای واکنش منفی بدهیم خواســتار انعطاف اوپک پالس در‬ ‫تمدید کاهش کنونی تولید نفت شد‪ .‬الکساندر نواک‪ ،‬معاون نخست وزیر روسیه عنوان کرد‪ :‬تاثیر موج‬ ‫دوم همه گیری ویروس کرونا بر تقاضای نفت کمتر از فصل بهار است‪.‬‬ ‫این هفته همچنین رویترز با اســتناد بر ســند محرمانه مدعی شد‪ :‬اوپک پالس معتقد است در صورت‬ ‫تمدید محدودیت عرضه این ائتالف برای سه ماه یا بیشتر‪ ،‬ذخیره سازی نفت خام در سال ‪ ۲۰۲۱‬کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬قیمت نفت هم این هفته به ‪ ۴۵‬دالر نرسید‪.‬‬ ‫بودجــه و نفت‪ :‬هم زمان با فصل بودجه و رایزنی برای قیمت نفت‪ ،‬محمدباقر نوبخت‪ ،‬رئیس ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجه اعــام کرد که براوردهای اولیه برای نفت‪ ۴۰ ،‬دالر برای هر بشــکه اســت‪ .‬محمود‬ ‫واعظی‪ ،‬رئیس دفتر رئیس جمهوری هم همسو با این موضوع با تاکید بر اینکه سیاست عدم اتکا بخش‬ ‫جاری بودجه به نفت همچنان پابرجاســت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬درباره سیاست های توسعه ای‪ ،‬سرمایه گذاری در‬ ‫بخش های مختلف زیربنایی و اشتغال هرچه بتوانیم باید نفت بیشتری بفروشیم‪.‬‬ ‫اســحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری هم بودجه را چوب ادب سیاستمداران خواند و گفت‪:‬‬ ‫کاهش اتکا به درامدهای نفتی در تنظیم بودجه ســال اینده لحاظ می شــود‪ ،‬البته این به معنای ان‬ ‫نیســت که ما از سهمیه و حق صادرات نفتی خود چشم پوشی کنیم‪ ،‬دولت ایران هیچ گاه از حق ملت‬ ‫خود نمی گذرد‪.‬‬ ‫حســن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری هم این هفته در نشســت هیئت دولت نسبت به انتقادها به عملکرد‬ ‫دولتش واکنش نشان داد و یاداوری کرد‪ :‬در توافق هسته ای سال ‪ ۹۴‬فضایی تنفسی برای کشور ایجاد‬ ‫کردیم و توانستیم فروش نفت را از زیر یک میلیون بشکه در روز به حدود ‪ ۳‬میلیون بشکه برسانیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫کرونا‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫شمار جانباختگان کرونا در کشور از‪۴۴‬هزار تن‬ ‫گذشت‬ ‫‪ ۴۳۱‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫طی‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت اخرین موارد‬ ‫شناســایی و فوتی ناشــی از کووید‪ ۱۹-‬در‬ ‫کشور طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته را اعالم کرد‪.‬‬ ‫دکتر سیماسادات الری گفت‪ ۱ :‬اذر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪۱۲ ،‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۱‬بیمار جدید مبتال به کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشــور شناسایی شد که دو هزار و ‪۱۵۵‬‬ ‫نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬مجموع بیمــاران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به ‪ ۸۴۱‬هزار و ‪ ۳۰۸‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۴۳۱ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را‬ ‫از دســت دادند و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری به ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۳۲۷‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۵۹۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۳۶‬نفــر از بیماران‪ ،‬بهبــود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫الری ادامــه داد‪ ۵۷۷۸ :‬نفر از بیماران مبتال‬ ‫به کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید این بیماری‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تــا کنون پنج میلیــون و ‪۷۴۷‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۵‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اســتانهای تهــران‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫قم‪ ،‬اذربایجان شــرقی‪ ،‬خراســان جنوبی‪،‬‬ ‫سمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬لرستان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزستان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمد‪ ،‬گیالن‪،‬‬ ‫بوشــهر‪ ،‬زنجــان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراســان رضوی‪،‬‬ ‫مازنــدران‪ ،‬چهارمحال و بختیــاری‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراســان‬ ‫شمالی‪ ،‬همدان‪ ،‬یزد و کردستان در وضعیت‬ ‫قرمز قرار دارند‪.‬‬ ‫الری گفت‪ :‬اســتانهای هرمــزگان‪ ،‬فارس‪،‬‬ ‫گلستان و سیســتان و بلوچســتان نیز در‬ ‫وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند‪.‬‬ ‫مردمهنوزنمی دانندبهکجابایدمراجعهکنند‬ ‫‪5‬‬ ‫برای مراجعه به پزشک وقت را تلف نکنید‬ ‫عضو کمیته علمی ســتاد مبارزه با کرونا با‬ ‫تاکید بر لزوم مراجعــه افراد دارای عالمت و‬ ‫همچنین بیماران کرونا مثبت به پزشــک و‬ ‫مراکز ‪ ۱۶‬ساعته و ‪ ۲۴‬ساعته وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اخیرا بیمارانی می بینیم که متاسفانه‬ ‫وقت شان در خانه تلف شده و در مراحل اخر‬ ‫بیماری مراجعه کرده اند‪.‬‬ ‫دکتر مینو محــرز‪ ،‬درباره میزان روزهایی که‬ ‫یک فــرد کرونا مثبت باید در قرنطیه بماند‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از انجایی که فعال تســت زیادی در‬ ‫دسترس مردم نیست و هزینه تست ‪PCR‬‬ ‫هم برای مردم در بخش خصوصی باالســت‪،‬‬ ‫توصیه الزامی به انجام تست نمی کنیم‪ .‬حال‬ ‫اگر فردی مثبت شده است یا عالئم دارد‪ ،‬باید‬ ‫دو تا سه هفته در قرنطینه و ایزوالسیون باشد‪.‬‬ ‫کرونایی ها چند روز باید در قرنطینه باشند؟‬ ‫وی با بیان اینکه در عین حال افراد مبتال به‬ ‫کرونا باید تا شش هفته در خانه و در مواجهه با‬ ‫دیگران حتما ماسک بزنند‪ ،‬افزود‪ :‬زیرا ممکن‬ ‫است هنوز ویروس در بدن فرد وجود داشته‬ ‫باشــد و بیماری را به دیگــران منتقل کند‪.‬‬ ‫بنابراین مانــدن در قرنطینه دو هفته بعد از‬ ‫شــروع عالئم در بیمار مبتال به کرونا الزامی‬ ‫است و تا شش هفته باید حتی در خانه هم از‬ ‫ماسک استفاده کند‪ .‬البته می تواند از اتاقش‬ ‫بعد از دو هفته خارج شود‪.‬‬ ‫محرز با بیان اینکه عدم رعایت این موارد منجر‬ ‫به افزایش ابتال به ویژه در خانواده ها می شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬حال وقتی که خانواده ها در معرض‬ ‫ابتال قرار گیرند‪ ،‬افراد مسن و افرادی که دارای‬ ‫بیماری های زمینه ای هستند‪ ،‬به کرونا مبتال‬ ‫می شوند که این موارد بیشترین موارد بدحال‬ ‫را تشکیل می دهند که مرگ و میر هم دارند‪.‬‬ ‫در ایام عیــد مردم به دیدن افراد ســن باال‬ ‫نمی رفتند که همین موضوع منجر به کاهش‬ ‫مرگ و میر شد‪.‬‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ما بعــد از ‪ ۹‬ماه یاد گرفته ایم که بیمارانی را‬ ‫که وضعیت بهتری دارند‪ ،‬به صورت سرپایی‬ ‫درمان کنیم‪ ،‬اما به هر حال بیمار سرپایی هم‬ ‫باید تحت کنترل باشد‪ .‬تمام مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫و ‪ ۲۴‬ساعته وزارت بهداشت اموزش دیده اند‬ ‫که به بیماران دستورالعمل ایزوالسیون داده‬ ‫و در صورت لزوم داروهایی مانند کلروکین را‬ ‫برایشان تجویز کرده و وضعیت بیماری شان‬ ‫را ارزیابی می کنند‪ .‬حال اگر وضعیت بیماری‬ ‫خطرناک بود‪ ،‬او را به بیمارستان می فرستند‪.‬‬ ‫محرز با بیان اینکه برخی از بیماران در هفته‬ ‫اول ابتال به کرونا شــرایط خوبی دارند‪ ،‬اما از‬ ‫هفته دوم به بعد بیماری شان شدت می یابد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اخیرا بیمارانی دیده ام که متاســفانه‬ ‫وقت شان در خانه تلف شــده است‪ .‬از مردم‬ ‫خواهش می کنم بیماران شان را در خانه نگه‬ ‫ندارند‪ .‬بیمار مبتال به کرونا باید ارزیابی شود‬ ‫و مشخص شود که ایا بیماری اش در مرحله‬ ‫خفیف‪ ،‬متوسط‪ ،‬شدید یا خیلی شدید است‪.‬‬ ‫همه این موارد دستورالعمل های خاصی برای‬ ‫درمــان دارد‪ .‬در یک مرحله بیمار باید حتما‬ ‫بستری شــود‪ ،‬اما در یکسری بیماران را هم‬ ‫می توان به صورت سرپایی درمان کرد‪ .‬حال‬ ‫برخی به این مساله توجه نمی کنند و اخیرا‬ ‫در مواردی شاهدیم که وقت بیماران در خانه‬ ‫تلف می شود‪.‬‬ ‫وی درباره زمان مراجعه بیمار مبتال به کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیمار اگر مثبت شــد‪ ،‬باید به پزشک‬ ‫مراجعه کنــد‪ .‬در حال حاضر تمــام مراکز‬ ‫‪ ۱۶‬ساعته و ‪ ۲۴‬ساعته که متعلق به شبکه‬ ‫بهداشتی اســت‪ ،‬اموزش دیدند تا بیماران را‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4052‬‬ ‫خبر‬ ‫گزارش»نیچر»ازاثربخشیمحدودیت هایکرونایی‬ ‫دورهمی ها‪،‬مهم ترینعاملشیوعکرونا‬ ‫ارزیابی کنند که یا به صورت ســرپایی بیمار‬ ‫را درمان می کند و اگر نیاز به بستری داشته‬ ‫باشد‪ ،‬او را به بیمارستان می فرستند‪ .‬در عین‬ ‫حــال بیماران را به صــورت تلفنی پیگیری‬ ‫می کنند‪ .‬این سیستمی که داریم‪ ،‬عالی است‪،‬‬ ‫اما مردم نمی داننــد که به کجا باید مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫محرز با اشــاره به بازارهای غیرقانونی تامین‬ ‫دارو‪ ،‬گفت‪ :‬سیستمی که در ان برخی داروها‬ ‫به صورت قاچاق به فروش می روند‪ ،‬مشــکل‬ ‫ایجــاد می کنــد‪ .‬در بیمارســتان داروهای‬ ‫اســتاندارد و بر اساس ســهیمه بندی ارائه‬ ‫می شود‪ .‬حتی باید پوکه داروی ضدویروس را‬ ‫تحویل دهیم تا مبادا وارد بازار ازاد شود‪ .‬زیرا‬ ‫قیمت ان در بیمارستان کم است‪ ،‬اما در بازار‬ ‫ازاد میلیون هــا قیمت پیدا می کند‪ .‬بنابراین‬ ‫سیستم ناصرخســرو و تامین دارو از چنین‬ ‫بازارهایی فاجعه است که باعث می شود وقت‬ ‫بیمار تلف شود و وقتی به بیمارستان می رسد‬ ‫در مراحل اخر بیماری اســت‪ .‬در حالی که‬ ‫شاید اگر زودتر می امد‪ ،‬می شد بیمار را نجات‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬درســت اســت در خانه‬ ‫با پزشــک و پرســتار و اکیــپ مجرب می‬ ‫تــوان کرونــا را درمان کرد‪ ،‬امــا در مواردی‬ ‫که ایــن درمان ها تخصصی نباشــد‪ ،‬بیمار‬ ‫دچار مشــکل می شــود‪ .‬بنابراین توصیه ام‬ ‫این اســت که حتما به درمانگاه ها و مراکز‬ ‫تخصصی مراجعه کنند تا ارزیابی شــوند و‬ ‫زمان را از دست ندهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه دارد‪ :‬در عین حال افرادی هم که‬ ‫تست مثبت ندارند‪ ،‬اما عالئمی مانند تب یا‬ ‫تنگی نفس دارند حتما باید به پزشک مراجعه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫اثربخشــی مداخالت غیر دارویی (‪ )NPIs‬یا بــه اصطالح خودمان «محدودیت های‬ ‫میزان‬ ‫ارزیابی از‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫کرونایی» اعمال شــده از سوی دولت ها‪ ،‬در کاهش گســترش کروناویروس و اگاهی بخشی به منظور‬ ‫ِ‬ ‫امادگی برای مقابله با ان در اینده بسیار مهم است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬مجله «نیچر» در مطالعه ای اماری به تعیین اثربخشی ‪ ۶۰۶۸‬کد مداخالت غیر دارویی‬ ‫به کار گرفته شده در ‪ ۷۹‬منطقه بر میزان شیوع بیماری کووید‪ ۱۹-‬پرداخته است‪.‬‬ ‫همچنین یافته های بدست امده با دو مجموعه اطالعات خارجی که بر اساس ‪ ۴۲‬هزار و ‪ ۱۵۱‬مداخله‬ ‫غیر دارویی دیگر از ‪ ۲۲۶‬کشور به ثبت رسیده‪ ،‬مورد سنجش قرار گرفت‪.‬‬ ‫نتایج بدست امده نشان داد که برای مهار شیوع کروناویروس ترکیب مناسبی از مداخالت غیر دارویی‬ ‫ضروری است‪ .‬مداخالت غیر دارویی کمتر مخرب و در عین حال با تاثیرگذاری بیشتر می توانند به اندازه‬ ‫مداخالت شدیدتر در مهار همه گیری سودمند باشند‪.‬‬ ‫در نبود واکســن و داروهای ضد ویروسی‪ ،‬مداخالت غیر دارویی که در واکنش به ویروس های تنفسی‬ ‫(در حال ظهور) به کار گرفته می شوند‪ ،‬تنها گزینه موجود در تعدیل کردن فعالیت و گسترش ویروس‬ ‫و به تاخیر انداختن انتشار ان در میان افراد است‪.‬‬ ‫اکثر دولت ها در سراســر جهان در مواجهه با اپیدمی بیماری کووید‪ ،۱۹-‬مداخالت غیر دارویی بسیار‬ ‫محدودکننــده را اجرا کرده اند‪ .‬این مداخالت ممکن اســت منجر به تحمیــل هزینه های اقتصادی و‬ ‫اجتماعی قابل توجهی شــود و بر رفتار‪ ،‬ســامت روان و امنیت اجتماعی افــراد تاثیر بگذارد‪ .‬بنابراین‬ ‫اگاهی از موثرترین مداخالت غیر دارویی این امکان را فراهم می سازد تا با روشی منطقی و به موقع از‬ ‫مداخالت کلیدی و با اثرگذاری بیشتر برای مقابله با افزایش مجدد ابتال به بیماری کووید‪ ۱۹-‬یا شیوع‬ ‫هر بیماری تنفسی دیگری در اینده استفاده کنیم‪.‬‬ ‫دارویی موثر در کاهش گســترش بیماری‬ ‫در جــدول زیر تاثیرگذاری برخــی از این مداخالت غیــر‬ ‫ِ‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬براساس اولویت بندی مقایسه شده است‪ .‬بر اساس این ارزیابی سه اقدام اصلی که در بیشتر‬ ‫کشورهای مورد مطالعه نقش قابل توجهی در مهار این همه گیری داشته اند شامل لغو گردهمایی کوچک‬ ‫(‪ ۸۳‬درصد)‪ ،‬تعطیلی موسسات اموزشی (‪ ۷۳‬درصد) و اعمال محدودیت در مرزها (‪ ۵۶‬درصد) هستند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد‬ ‫افزایش ابتال به کرونا در جمع های خانوادگی و فضاهای بسته‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت با اشــاره به اغاز اجرای محدودیت های کرونایی در کشور‪ ،‬یکی از‬ ‫راه هــای اصلی انتقال کرونا را مهمانی های خانوادگی معرفی کرد و از مردم خواســت در این‬ ‫مهمانی ها شرکت نکنند‪.‬‬ ‫دکتر سیما سادات الری‪ ،‬گفت‪ :‬محدودیت های کرونایی از امروز ( اول اذر) در سراسر کشور‬ ‫اجرا می شــود‪ .‬در شرایطی که کرونا هیچ داروی اختصاصی و واکسن تایید شده ای در جهان‬ ‫ندارد‪ ،‬راهی به جز رعایت پروتکل های بهداشــتی و پرهیز از حضور در تجمعات برای کاهش‬ ‫احتمال ابتال به ویروس کرونا وجود ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخشی از دالیل ابتال به ویروس به دلیل حضور در جمع های خانوادگی است‪ .‬حضور‬ ‫در جمع های خانوادگی و در فضای بسته احتمال ابتال به کووید‪ ۱۹‬را افزایش می دهد‪ ،‬از همه‬ ‫مردم عزیز کشــورمان می خواهیم با توجه به ســرد شدن هوا از حضور در هر مراسمی که در‬ ‫فضای بسته برگزار می شود‪ ،‬خودداری کنند‪.‬‬ ‫الری تاکیــد کرد‪ :‬امیدواریم با اعمال محدودیت های کرونایی و نظارت جدی بر اجرای انها و‬ ‫همکاری مردم بتوانیم بار بیماران بستری در بیمارستان ها را کاهش دهیم‪.‬‬ ‫جزییاتطرح«حاجقاسمسلیمانی»برایمقابلهباکرونا؛‬ ‫از «محدودیت تردد کرونا مثبت ها» تا «نحوه پذیرش و ترخیص از بیمارستان»‬ ‫تشخیص به موقع مخاطرات در فوریت ها و مداخالت سریع و موثر‬ ‫می تواند در بحران هایی مانند کرونا‪ ،‬جان انسان ها را نجات دهد؛‬ ‫در این زمینه بهترین و موثرترین راه‪ ،‬جلب مشارکت اجتماعی از‬ ‫طریق کمک نیروهای بسیج و داوطلب مردمی و سازماندهی محله‬ ‫محور مردم است‪ ،‬اقدامی که از امروز در کشورمان برای مقابله با‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬اغاز شده است‪.‬‬ ‫طرح مدیریــت و کنترل اپیدمی کووید‪ ۱۹-‬به شــیوه محله و‬ ‫خانواده محــور‪ ،‬مبتنی بر برنامه «هر خانه‪ ،‬یک پایگاه ســامت»‬ ‫از امــروز با هدف مدیریت و کنتــرل اپیدمی کووید ‪ ۱۹‬از طریق‬ ‫مشارکت مردمی و هماهنگی بین بخشی و بهره گیری از کمک‬ ‫نیروهای بسیج و داوطلب مردمی اغاز شده است‪.‬‬ ‫در عین حال یکی از اهــداف اختصاصی این طرح‪ ،‬قطع زنجیره‬ ‫انتقال ویروس با افزایش رعایت پروتکل های بهداشــتی است که‬ ‫به این منظور قرار اســت در یک مــاه اول اجرای طرح به میزان‬ ‫‪ ۸۰‬درصد و در ســه ماه ابتدایی ان به میزان ‪ ۹۰‬درصد نسبت به‬ ‫رهگیری و رصد فعال اقدام شود‪.‬‬ ‫همچنین کاهش حداقل ‪ ۳۰‬درصدی بستری در یک ماه ابتدایی‬ ‫اجرای طرح و کاهش ‪ ۵۰‬درصدی ان در سه ماه اول اجرای طرح‪،‬‬ ‫کاهــش حداقل ‪ ۱۰‬درصدی مرگ در یک مــاه ابتدایی اجرای‬ ‫طرح و کاهش ‪ ۴۰‬درصدی در ســه مــاه ابتدایی اجرای طرح و‬ ‫پوشش حمایتی از گروه های در معرض خطر به میزان ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫در یک ماه و ‪ ۹۰‬درصد در ســه ماه ابتدایی اجرای طرح از دیگر‬ ‫اهداف اجرای این برنامه است که با عنوان طرح «شهید حاج قاسم‬ ‫سلیمانی» نیز شناخته می شود‪.‬‬ ‫باید توجه کرد که طرح مدیریت و کنترل اپیدمی کووید‪ ،۱۹-‬با‬ ‫مشارکت بسیج و به صورت محله محور و خانواده محور‪ ،‬منطبق بر‬ ‫نظام شبکه بهداشتی و درمانی و همراه با جلب مشارکت مردمی‬ ‫اقدام خواهد کرد‪ .‬همچنین در ایــن طرح ضمن رعایت موازین‬ ‫کنتــرل عفونت‪ ،‬ارایه فعال خدمات و مراقبت ها و جلب همکاری‬ ‫بین بخشــی‪ ،‬از ظرفیت برنامه «هر خانه یک پایگاه سالمت» نیز‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫سیاست های جدید در کنترل کرونا و راهبردهای ‪ ۷‬گانه‬ ‫ارایه مراقبت ها و خدمات ضروری بهداشــتی به صورت حضوری‬ ‫یا غیرحضوری‪ ،‬شناسایی زودهنگام کووید‪ ۱۹-‬و افراد در معرض‬ ‫تماس نزدیک در خانوار یــا محل کار‪ ،‬اعمال قرنطینه خانگی یا‬ ‫غیرخانگی و مراقبت از گروه های در معرض خطر‪ ،‬توسعه درمان‬ ‫سرپایی و ارتقای کیفیت مراقبت های بستری از جمله سیاست هایی‬ ‫است که در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی دنبال می شود‪ .‬حال‬ ‫بر اســاس دســتورالعمل این طرح‪ ،‬راهبردهای هفتگانه ای برای‬ ‫اجرای این سیاست ها اجرا می شود که شامل‪:‬‬ ‫راهبرد اول‪ :‬تشدید نظارت بر پروتکل های بهداشتی و اعمال قانون؛‬ ‫شــامل نظارت مردمی‪ ،‬نظارت وزارت بهداشت‪ ،‬نظارت بسیج و‬ ‫نظارت سایر دستگاه های مسوول است‪.‬‬ ‫راهبرد دوم‪ :‬تست گسترده‪ ،‬هدفمند و هوشمند که شامل انجام‬ ‫تست انبوه‪ ،‬تامین کیت مورد نیاز اعم از تست انتی ژن یا مولکولی‪،‬‬ ‫تبییــن اهمیت انجام تســت‪ ،‬تعیین گروه های هــدف‪ ،‬افزایش‬ ‫ازمایشگاه های انجام دهنده تست‪ ،‬کنترل کیفی ازمایشگاه های‬ ‫مجری برنامه‪ ،‬انجام تست برای اعضای خانواده فرد مبتال و برقراری‬ ‫ارتباط برخط بین پرونده الکترونیک ســامت و ازمایشگاه های‬ ‫مجری برنامه است‪.‬‬ ‫راهبرد ســوم‪ :‬بیماریابی فعال‪ ،‬قرنطینه و رهگیری هوشمند که‬ ‫شــامل شناسایی هوشــمند همه افراد در تماس نزدیک با فرد‬ ‫مبتال‪ ،‬جداسازی بیماران در خانه‪ ،‬بیمارستان یا نقاهتگاه‪ ،‬رهگیری‬ ‫بیماران و افراد دارای تست مثبت و افراد مشکوک و تماس نزدیک‪،‬‬ ‫محدود سازی تردد افراد بیمار و تست مثبت از طریق جداسازی‬ ‫یا قرنطینه خانگی و یا غیرخانگی‪ ،‬پیگیری هوشمند همه افراد در‬ ‫ارتباط نزدیک با فرد مبتــا‪ ،‬قرنطینه معکوس افراد در معرض‬ ‫خطر است‪.‬‬ ‫راهبرد چهارم‪ :‬اموزش و اطالع رســانی و فرهنگسازی که شامل‬ ‫فرهنگ ســازی ماندن در خانه‪ ،‬اموزش فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی برای بهره گیری از خدمات سالمت محله محور‪،‬‬ ‫اموزش و اطالع رسانی برای مراجعه و حضور در مکان های مختلف‬ ‫بیرون از خانه‪ ،‬اموزش سبک زندگی در دوران کرونا‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫فعالیت ها و مکان های استقرار مراکز منتخب‪ ،‬فرهنگ سازی برای‬ ‫استفاده از خدمات مراکز منتخب در گام نخست و فرهنگ سازی‬ ‫مشــارکت فعال در غربالگری و ســایر اجزای طرح ملی مقابله با‬ ‫کرونا است‪.‬‬ ‫راهبرد پنجم‪ :‬حفاظت از گروه های اسیب پذیر شامل سالمندان‬ ‫و افراد دارای بیماری زمینه ای که این راهبرد هم شــامل تامین‬ ‫داروهای مورد نیاز بیماران مبتال به بیماری زمینه ای‪ ،‬انجام تست‬ ‫در خانــه‪ ،‬تامین خدمــات مورد نیاز ســامت در خانه‪ ،‬حمایت‬ ‫معیشتی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬معنوی و تامین وسایل حفاظت فردی است‪.‬‬ ‫راهبرد ششــم‪ :‬تعیین و اعالم هوشمند و هدفمند محدودیت ها‬ ‫که شــامل شناســایی نقاط تجمع و محدودیت تــردد به این‬ ‫نقاط‪ ،‬شناسایی و دســته بندی به روز شهرستان های با احتمال‬ ‫باالی انتقال بیماری (ســفید‪ ،‬زرد‪ ،‬نارنجی و قرمز)‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫دقیق برای اعمال محدودیت های هوشــمند در تعطیالت‪ ،‬ایجاد‬ ‫ممنوعیت برای افراد با ‪ PCR+‬برای سوار شدن به هواپیما‪ ،‬قطار‪،‬‬ ‫مترو‪ ،‬اسنپ و‪ ،...‬تاکید بر اعمال محدودیت ها بر اساس طبقه بندی‬ ‫میزان خطر مناطق و تعطیلی فعالیت های شــغلی سه و چهار با‬ ‫احتمال افزایش انتقال بیماری می شود‪.‬راهبرد هفتم‪ :‬تقویت فرایند‬ ‫درمان ســرپایی و کاهش حداکثری موارد بستری که این راهبرد‬ ‫شامل تقویت زیرساخت های دوراپزشکی و به کارگیری ان‪ ،‬بهره‬ ‫گیری از مراکز خدمات منتخب خدمات جامع ســامت منتخب‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۲۴‬ســاعته‪ ،‬توســعه و تقویت مراکز منتخب کووید‪ ۱۹-‬و‬ ‫پایگاه های سالمت‪ ،‬تامین مستمر دارو در مراکز منتخب‪ ،‬پیگیری‬ ‫دو هفته ای افراد مبتال و دارای تســت مثبت‪ ،‬تشویق به اکسیژن‬ ‫درمانی در خانه در دوران نقاهت و جلب مشــارکت دستگاه ها و‬ ‫نهادهای حمایتی و خیرین برای تقویت زیرساخت های اکسیژن‬ ‫درمانی در خانه اســت‪.‬در عین حال در این طرح مشخص شده‬ ‫که نحوه اموزش به مردم و البته مشارکت مردمی از چه طریقی‬ ‫انجام شود؛ســامانه تلفنــی ‪ ۴۰۳۰‬وظیفــه راهنمایی و اموزش‬ ‫مردم را بر عهده داشــته و در زمینه پیشگیری و مراقبت فردی‪،‬‬ ‫مراقبت های الزم برای مادران باردار‪ ،‬ســامت روان‪ ،‬تغذیه سالم‬ ‫در دوران کووید‪ ۱۹-‬و اطالع رسانی مراکز اختصاصی کووید‪۱۹-‬‬ ‫اطالع رسانی می کند‪ .‬در راستای اجرای طرح فوق ‪ ۴۰۳۰‬کار تریاژ‬ ‫و راهنمایــی افراد در معرض تماس نزدیــک و افراد دارای عالیم‬ ‫بیماری را بر اســاس دستورالعمل های کشــوری کمیته علمی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬بر عهده داشته و ضمن ارایه اموزش های الزم‪ ،‬هدایت‬ ‫افراد نیازمند خدمات اختصاصی را نیز به عهده خواهد داشت‪.‬‬ ‫درگاه اینترنتی ‪Salamat.gov.ir‬‬ ‫مردم می توانند روزانه یکبار با استفاده از درگاه سالمت نسبت به‬ ‫خودارزیابی عالیم و نشانه های کووید‪ ۱۹-‬اقدام کنند‪ .‬در صورت‬ ‫وجود عالیمی به نفع کووید‪ ۱۹-‬پیامک راهنما برای اقدامات بعدی‬ ‫را دریافت کرده و درصورت داشتن پرونده الکترونیک سالمت در‬ ‫نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه‪ ،‬بهورز یا مراقب سالمت‬ ‫مربوطه با انها تماس گرفته و بعد از ارزیابی مجدد‪ ،‬اموزش های‬ ‫الزم را داده و فرایند مراقبت و درمان ســرپایی را تشریح خواهند‬ ‫کرد‪ .‬افرادی که عالیم شدیدی داشته باشند به نزدیکترین مرکز‬ ‫منتخب کووید‪ ۱۹-‬ارجاع داده خواهند شد‪ .‬برای افرادی که فاقد‬ ‫پرونده الکترونیک سالمت هســتند مطابق دستورالعمل ابالغی‬ ‫پرونده سالمت افتتاح و مراقبت های الزم به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫غربالگری و پیگیری تلفنی‬ ‫هر بهورز در خانه بهداشت به طور متوسط مسولیت سالمت ‪۷۰۰‬‬ ‫نفر از جمعیت روستایی و هر مراقب سالمت در پایگاه سالمت به‬ ‫طور متوســط مسئولیت سالمت ‪ ۲۵۰۰‬نفر از جمعیت شهری را‬ ‫بر عهده داشــته و خدمات و مراقبت های فعال بهداشتی درمانی‬ ‫اولیه را ارایه می کند و در زمان اپیدمی کووید‪ ۱۹-‬وظیفه پیگیری‬ ‫فعال و مراقبت جمعیت تحت پوشــش خود را با همکاری فعال‬ ‫پزشک مرکز خدمات جامع سالمت مربوطه بر عهده دارند‪ .‬بهورز‬ ‫و مراقب سالمت به محض اطالع از مثبت شدن تست کووید‪۱۹-‬‬ ‫هر فرد از جمعیت تحت پوشش خود‪ ،‬از طریق سامانه های پرونده‬ ‫الکترونیک ســامت‪ ،‬باید با فرد مذکــور تماس گرفته‪ ،‬از رعایت‬ ‫جداسازی و قرنطینه اطمینان حاصل کند و توصیه های بهداشتی‬ ‫را مطابق دســتورالعمل های ابالغی ارایه داده و با اطالع رســانی‬ ‫به تیم های مراقبــت‪ ،‬هماهنگی رهگیری افراد در معرض تماس‬ ‫نزدیک را انجام دهند‪.‬در صورت تامین تست های سریع نیز باید‬ ‫از افراد عالمت دار در معرض تماس نزدیک در درب منزل تســت‬ ‫به عمل امده و نتیجه در همان زمان اعالم شــود تا از تردد افراد‬ ‫مشکوک و محتمل در سطح شهر جلوگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫افراد نیازمند ویزیت پزشــک باید بــه مراکز منتخب کووید‪۱۹-‬‬ ‫ارجاع داده شوند‪ .‬برای افراد اسیب پذیر و در معرض خطر که باید‬ ‫قرنطینه معکوس درباره انها به عمل اید؛ باید درخواست ویزیت‬ ‫توســط تیم های مراقبت در منزل شود‪ .‬همچنین درصورت نیاز‬ ‫و بر اســاس پروتکل های کشوری افراد نیازمند دریافت خدمات‬ ‫بیمارستانی نیز باید با هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی ‪۱۱۵‬‬ ‫به بیمارستان های منتخب کووید‪ ۱۹-‬ارجاع داده شوند‪.‬‬ ‫بیمارانی که داروی ســرپایی مطابق پروتکل کشــوری دریافت‬ ‫می کنند‪ ،‬باید ‪ ۶‬بار در طول ‪ ۱۴‬روز توسط بهورز یا مراقب سالمت‬ ‫به صورت تلفنی پیگیری شــده‪ ،‬از رعایت جداسازی و قرنطینه‬ ‫خانگی اطمینان حاصل شــده‪ ،‬وضعیت ســامت انها در پرونده‬ ‫الکترونیک ســامت ثبت شده و در صورت تشدید عالیم مطابق‬ ‫دستورالعمل به مراکز تخصصی کووید‪ ۱۹-‬ارجاع داده شوند‪ .‬برای‬ ‫افرادی که نیازمند داروی ســرپایی نیستند‪ ،‬باید مطابق اخرین‬ ‫نسخه دستورالعمل مراقبت بیماران سرپایی ‪ ۶‬بار پیگیری در طول‬ ‫‪ ۱۴‬روز به صورت تلفنی انجام شــده و ضمن اطمینان از رعایت‬ ‫قرنطینه خانگی‪ ،‬عالیم و نشانه های انها ثبت شده و اموزش های‬ ‫الزم مطابق با شرایط بیمار ارایه شود‪.‬‬ ‫فن اوری اطالعات‬ ‫پیــرو هماهنگی های به عمل امده با وزارت ارتباطات و فن اوری‬ ‫اطالعــات و همکاری های در حال انجام‪ ،‬داده های مربوط به افراد‬ ‫با تست مثبت استخراج و از رعایت قرنطینه خانگی اطمینان به‬ ‫عمل خواهد امد‪ .‬باید توجه کرد که افراد با تســت مثبت باید به‬ ‫مدت ‪ ۱۴‬روز جداســازی و قرنطینه خانگــی را رعایت کنند‪ .‬به‬ ‫غیر از مواردی که نیازمند بســتری در بیمارستان هستند و یا در‬ ‫مراکز قرنطینه غیر خانگی حضور دارند‪ ،‬داده های مربوط به افراد با‬ ‫تست مثبت مطابق شکل ‪ ۱‬از مطب ها و کلینیک های خصوصی‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه های خصوصی و دولتی‪ ،‬رادیولوژی های خصوصی و‬ ‫دولتی‪ ،‬سطوح مختلف نظام مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه‬ ‫و بیمارستان های دولتی و خصوصی دریافت شده و در پرونده های‬ ‫الکترونیک سطح اول تجمیع می شــوند‪ .‬از این طریق بهورزان و‬ ‫مراقبین ســامت از ابتالی جمعیت تحت پوشــش خود اطالع‬ ‫حاصل کرده و اقدامات مربوط به رهگیری افراد در معرض تماس‬ ‫نزدیک‪ ،‬پیگیری فعال وضعیت بیماری و مراقبت های مورد نیاز و‬ ‫ضروری را به عمل خواهند اورد‪.‬‬ ‫محدودیت تردد برای کرونا مثبت ها‬ ‫وظیفه اطمینان از انجام صحیح رهگیری‪ ،‬جداســازی‪ ،‬قرنطینه‬ ‫خانگی‪ ،‬پیگیری مســتمر و ثبت در سامانه بر عهده کارشناسان‬ ‫ســتادی شهرستان به ویژه کارشناسان مبارزه با بیماری ها است‪.‬‬ ‫با توجه به هماهنگی ها و همکاری هــای در حال انجام با وزارت‬ ‫ارتباطات و فن اوری اطالعات و تبادل داده با سازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری و شرکت های هواپیمایی‪ ،‬شرکت رجا‪ ،‬مترو و تاکسی های‬ ‫اینترنتی از سوار شدن افراد با تست مثبت به وسایل نقلیه مومی‬ ‫جلو گیری به عمل خواهد امد‪.‬عالوه بر این بر اســاس تعهدنامه‬ ‫اخذ شــده از بیمــاران‪ ،‬در زمان نمونه گیری ازمایشــگاهی و با‬ ‫همکاری و مشــارکت شرکت پست جمهوری اســامی ایران و‬ ‫تبادل داده بین ســامانه های پرونده الکترونیک و ســازمان امور‬ ‫اداری و اســتخدامی و ســازمان تامین اجتماعــی نامه مبنی بر‬ ‫ممنوعیت حضور در محل کار به مدت ‪ ۱۴‬روز از طریق پســت‬ ‫به محل کار افراد با تســت مثبت ارســال خواهد شد‪.‬همچنین‬ ‫باید از بیماران خواســته شــود تا اپلیکیشن ماسک را در گوشی‬ ‫خود نصب کنند‪ .‬بر این اســاس با مشارکت اپلیکیشن ماسک و‬ ‫بر اســاس گردش کار در مراکز منتخب پاسخ تست کووید‪۱۹-‬‬ ‫از طریــق ‪ App Mask‬به اطالع فــرد ازمایش دهنده خواهد‬ ‫رسید‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬اموزش های مربوط به پیشگیری‪ ،‬مراقبت‪،‬‬ ‫محافظــت فردی‪ ،‬زندگی با کرونا و مراقبت از یک بیمار کرونایی‬ ‫از طریق ‪ Mask App‬ارسال خواهد شد‪.‬همانطور که در اصول‬ ‫اجرایی برنامه تاکید شده است‪ ،‬گام چهارم بسیج ملی مبتنی بر‬ ‫نظام شبکه بهداشتی درمانی جمهوری اسالمی ایران خواهد بود‪.‬‬ ‫اولین گام در اجرای برنامه منطقه بندی و ســازمان دهی نیروی‬ ‫انسانی متناســب با تیم های اجرایی پیش بینی شده است‪ .‬این‬ ‫امر بر اساس سطوح ارائه مراقبت های بهداشتی درمانی اولیه در‬ ‫روســتا و شهر برنامه ریزی می شــود‪ .‬تمامی شهر ها به مناطق‬ ‫با جمعیت تعریف شده تقســیم شده و برای هر منطقه یک نفر‬ ‫مسول تعیین می شود که ترجیحا در مراکز خدمات جامع سالمت‬ ‫منتخب کووید‪ ۱۹-‬منطقه مســتقر شــده و مسئولیت مدیریت‬ ‫برنامه را به عهده می گیرد‪.‬‬ ‫در شــهرهای کوچک هر منطقه بطور متوسط ‪ ۴۰‬هزار نفر‪ ،‬در‬ ‫شــهر های بزرگ ‪ ۸۰‬هزار نفر و در کالن شهر ها ‪ ۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫در نظر گرفته می شــود‪ .‬با هماهنگی نیروی مقاومت بسیج یکی‬ ‫از پایگاه های بســیج به عنوان مرکز فرماندهی منطقه انتخاب و‬ ‫ارتباط ان با مرکز خدمات جامع سالمت منطقه برقرار می شود‪.‬‬ ‫ســازماندهی و برنامه ریزی برای فعالیت کمیته های عملیاتی و‬ ‫تیم های اجرایی با مدیریت مشــترک و مشارکتی پایگاه بسیج و‬ ‫مرکز خدمات جامع سالمت منتخب در منطقه تعیین شده‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬در مناطق روستایی سازماندهی و برنامه ریزی با محوریت‬ ‫مرکز خدمات جامع ســامت روستایی و خانه های بهداشت و با‬ ‫مشارکت پایگاه های بسیج انجام می شود‪ .‬باید تالش شود در امر‬ ‫خدمت رسانی به روستاییان از مشارکت های مردمی و داوطلبین‬ ‫همان روستا بهره گرفته شود‪.‬‬ ‫چنانچه پیشــتر اشاره شــد خدمات و مراقبت ها در سه حیطه‬ ‫مراقبــت‪ ،‬حمایت و نظارت انجام می شــود‪ .‬بــرای اقدام در این‬ ‫حیطه ها تیم های اجرایی با همین نام شــکل گرفته و مطابق با‬ ‫شرح وظایف تعیین شده فعالیت می کنند‪ .‬محل استقرار تیم های‬ ‫مراقبتی پایگاه های سالمت به مراقبین سالمت ارتباط داده شده‬ ‫و مســئولیت ارایه مراقبت ها و خدمات در جمعیت ‪ ۲۵۰۰‬نفری‬ ‫هر پایگاه ســامت را عهده دار می شوند‪ .‬تعداد تیم های مراقبتی‬ ‫بســتگی به تعداد مبتالیان و افراد در تمــاس نزدیک انها دارد‪.‬‬ ‫برای هر مرکز منتخب حداقل دو تیم مراقبت در منزل تشــکیل‬ ‫می شــود تا مسئولیت ارایه خدمات و مراقبت در منزل برای افراد‬ ‫با بیماری های زمینه ای‪ ،‬افراد در معرض خطر و ســالمندان را به‬ ‫عهده داشته باشند و با ارایه خدمت در منزل مانع از خروج انها از‬ ‫منزل برای دریافت خدمات بهداشتی درمانی شوند‪ .‬محل استقرار‬ ‫تیم های حمایتی پایگاه های بسیج و تیم های نظارتی در مراکز‬ ‫خدمات جامع سالمت اســت‪ .‬تعداد تیم های حمایتی به حجم‬ ‫خدمات حمایتی مــورد نیاز در منطقه و تعداد تیم های نظارتی‬ ‫بســتگی دارد‪.‬در مناطق روستایی با محوریت بهورزان خانه های‬ ‫بهداشــت و با جلب مشارکت بسیج و داوطلبین بهداشتی شامل‬ ‫سفیران سالمت خانوار و رابطین سالمت محله تیم های مراقبت‬ ‫و نظارت شــکل گرفته و مراقبت های الزم برای افراد مشکوک و‬ ‫محتمل و نظارت از اماکن تهیه و توزیع مواد غذایی را به عمل می‬ ‫اورند‪ .‬باید تالش شــود که مراقبت ها و نمونه برداری ها در منزل‬ ‫بــه عمل امده و از مراجعه و تردد افراد دارای عالمت در ســطح‬ ‫روســتا و یا مراجعه به شهر ها جلوگیری شود‪ .‬تیم های حمایتی‬ ‫با محوریت پایگاه های بسیج در روستاها تشکیل شده و مسولیت‬ ‫حمایت از افراد در معرض اســیب را عهده دار می شوند‪ .‬کمیته‬ ‫عملیاتی منطقه مسولیت پشتیبانی از تیم ها را به عهده داشته و‬ ‫برای تامین وسیله نقلیه مورد نیاز و سایر تجهیزات با هماهنگی‬ ‫فرمانداری‪ ،‬بخشداری و دهیاری و مشارکت فعال همه سازمان ها‪،‬‬ ‫نهاد ها و ادارات منطقه عمل می کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4052‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تعطیلیبازارخودروتنهابهدلیلمحدودیت هایکرونایی‬ ‫خدمات پس از فروش سایپا را تنها از منابع رسمی بخواهید‬ ‫بازار خودرو در خواب‬ ‫امدادخودروهایمتفرقهتهدیدیبرایهموطنان‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شــرکت امدادخودروسایپا گفت‪ :‬در ســال های اخیر با افزایش حجم خودروهای‬ ‫تولیدی و در پی ان‪ ،‬افزایش خدمات پس از فروش‪ ،‬شــرکت های امداد خودرو جعلی و متفرقه با رشد‬ ‫در سراسر کشور‪ ،‬زمینه سوء استفاده از اعتماد مشتریان و امدادخواهان را فراهم کرده و در بسیاری از‬ ‫موارد‪ ،‬منشاء تهدیدهای مالی و حتی جانی برای انان بوده اند‪.‬‬ ‫سعید تخته چیان گفت‪ :‬طبق گزارشات رسیده و مستنداتی که در شبکه های اجتماعی نیز منتشر شده‪،‬‬ ‫حضور امداد خودروهای متفرقه و بی نام و نشان در جاده ها‪ ،‬بزرگراه ها و سطح شهرها همچنان رو به‬ ‫افزایش است و این مساله حتی در بسیاری از موارد زمینه سلب اعتماد مردم از شرکت های اصلی ارائه‬ ‫دهنده خدمات امدادی را نیز فراهم کرده است‪.‬‬ ‫تخته چیان گفت‪ :‬هموطنان می توانند جهت حصول اطمینان از رسمی بودن امدادگر یا خدمت رسان‬ ‫به ارم و عالئم خودرو‪ ،‬لباس فرم و فاکتورهای ارائه شــده به مشتری دقت کنند‪ .‬همچنین پس از ثبت‬ ‫درخواست خدمت در شــرکت امدادخودروسایپا‪ ،‬پیامک حاوی نام خدمت رسان‪ ،‬زمان درخواست و ‪...‬‬ ‫به شماره تلفن همراه انها ارسال می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این میان‪ ،‬بازار فروش کارت های اشتراک امداد از سوی این شرکت ها نیز داغ است‪ ،‬در‬ ‫حالی که خریداران این کارت ها پس از دریافت ان هیچگونه دسترســی به امکانات و خدمات شــرکت‬ ‫های مذکور نداشته و عمال برای «هیچ» هزینه پرداخت کرده اند‪.‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل شــرکت امدادخودروسایپا تصریح کرد‪ :‬اگرچه شرکت های امداد خودرو وابسته به‬ ‫خودروســازان بزرگ کشور‪ ،‬همواره در راستای اطالع رســانی و اعتماد سازی به مشتریان و مردم گام‬ ‫برداشته اند‪ ،‬اما شرکت های جعلی و متفرقه همچنان با ترفندهای گوناگون به فعالیت خود ادامه داده‬ ‫و سودجویی های خود را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است با توجه به شیوع ویروس کرونا‪ ،‬شــرکت امدادخودروسایپا نیز در راستای مسئولیت‬ ‫های اجتماعی خود و ارج نهادن به کمپین در خانه بمانید و رفاه حال هم میهنان‪ ،‬هزینه ایاب وذهاب‬ ‫خدمات خودرو درمحل را رایگان کرده اســت‪.‬خدمات خودرو در محل شــامل سرویس های دوره ای‪،‬‬ ‫پنچرگیری‪ ،‬تعویض روغن‪ ،‬بازدید یا تعویض تســمه ها‪ ،‬تعویض لنت و برخی دیگر از خدمات تعمیری‬ ‫سبک است‪ .‬هموطنان می توانند برای دریافت خدمات با شماره های ‪ 096550‬و ‪ 021-84444‬تماس‬ ‫گرفته یا به نشانی اینترنتی ‪ www.emdadsaipa.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫طبــق تاکیــد رئیس اتحادیــه نمایشــگاه داران و‬ ‫فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬بازار خودرو در حقیقت‬ ‫ارام و بدون مشتری است و قیمت خودروها در بازار‬ ‫با یک شیب نزولی در مسیر کاهش قرار گرفته است‬ ‫که به روند کاهشــی نرخ ارز طی هفته های گذشته‬ ‫بازگشــته و بازار خودرو نیز که بازاری ســرمایه ای‬ ‫اســت‪ ،‬از ان تبعیت کرده و روندی نزولی به خود‬ ‫گرفته است‪ .‬پیش بینی ها نیز براین اساس است که‬ ‫کاهش قیمت ها بیشتر نیز شود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی‪ ،‬ضمن اشــاره به اینکه بازار خودرو‬ ‫همچنان مســیر نزولی قیمت خودروها را در پیش‬ ‫دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روزها قیمت ها در بازار داخلی‬ ‫و بــه تبع کاهش نرخ ارز رونــد نزولی دارد و از ان‬ ‫جهت بر قیمت خودرو نیز بســیار تاثیرگذار عمل‬ ‫کرده اســت‪ .‬میان قیمت خودرو و نرخ ارز‪ ،‬ارتباط‬ ‫نزدیکی برقرار است‪ .‬زمانیکه نرخ ارز کاهش یافت‪،‬‬ ‫از این ســمت نیــز‪ ،‬قیمت خودرو کاهــش را اغاز‬ ‫کرد؛ به گونه ای که طــی هفته های اخیر در قیمت‬ ‫خودروها اعــم از داخلی‪ ،‬خارجی و مونتاژی ها بین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۷‬درصد کاهش قیمت داشته ایم‪ .‬پیش بینی‬ ‫ما این است که در هفته های اتی این کاهش قیمت‬ ‫بیشتر نیز شود‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشــندگان‬ ‫خودرو تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از ســوی دیگر افرادی که‬ ‫در ماه های گذشته‪ ،‬ســرمایه خود را به سمت بازار‬ ‫خــودرو هدایت کرده بودند‪ ،‬در حــال حاضر اکثرا‬ ‫فروشنده هســتند اما در بازار مشتری و خریداری‬ ‫نیست‪ .‬فروشنده زیاد و خریدار کمتر شده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا دارندگان خودرو‪،‬‬ ‫به ســبب جلوگیری از ضرر بیشتر تمایل به فروش‬ ‫هرچه ســریعتر خودروی خود دارند؟ تصریح کرد‪:‬‬ ‫در هر صورت‪ ،‬معامالت خودرو نیز همچون ســایر‬ ‫معامالت‪ ،‬از تناســب خریــد کاال و عرضه در بازار‬ ‫پیــروی می کند‪ .‬فروشــنده نیز با هــر قیمتی که‬ ‫خودرو را تهیه می کند‪ ،‬متناسب با ان در بازار عرضه‬ ‫می کند‪ .‬قیمت ها ســیر نزولی داشته باشد‪ ،‬ارزان تر‬ ‫تهیه کرده و ارزان هم می فروشد؛ بالعکس چنانچه‬ ‫قیمت ها صعودی باشــد‪ ،‬باال خریداری و با قیمت‬ ‫باال هم می فروشــد؛ لذا بحث ضرر فروشنده چندان‬ ‫مطرح نیســت‪ .‬اما در ماه های گذشته که قیمت ها‬ ‫سیر صعودی داشت‪ ،‬همین همکاران ما و صاحبان‬ ‫خــودرو که خودرو را از کارخانه تحویل گرفته و در‬ ‫بازار ازاد عرضــه می کنند‪ ،‬از فروش خودروی خود‬ ‫به امید افزایش بیشتر قیمت ها‪ ،‬امتناع می کردند و‬ ‫نگه می داشتند؛ حال که قیمت ها سیر نزولی گرفته‪،‬‬ ‫تمایل به فروش دارند و فروشنده در بازار زیاد شده‬ ‫که خود عاملی برای کاهش قیمت ها نیز بوده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬همانطور که اشــاره شد‪،‬‬ ‫تمامی بازارهای ســرمایه اعم از ســکه‪ ،‬مســکن و‬ ‫خودرو ارتباط مستقیمی با نوسانات نرخ ارز داشته‬ ‫و همگی این ها طی مدت اخیر نزولی بوده اند‪ .‬بازار‬ ‫خودرو هم از این قاعده مستثنی نبوده است و طبق‬ ‫معمول فروشــنده در بازار زیاد اســت اما مشتری‬ ‫چندانــی به امید کاهــش بیشــتر قیمت ها‪ ،‬برای‬ ‫خریــد مراجعه نمی کند‪ .‬البته ایــن نیز وجود دارد‬ ‫که متقاضی و سرمایه گذار‪ ،‬تمام سرمایه خود را به‬ ‫ســمت یکی از این بازارها هدایت کرده و چنانچه‬ ‫قصد خرید خودرو داشــته است‪ ،‬خرید خود را در‬ ‫همان مدت انجام داده است‪.‬‬ ‫موتمنی در رابطه بــا اغاز محدودیت های کرونایی‪،‬‬ ‫تعطیلــی واحدهای غیرضــرور و بازارهــا از امروز‬ ‫(شــنبه)‪ ،‬گفت‪ :‬از امروز همــه صنوف غیرضروری‬ ‫تعطیل خواهند شد و فروشــندگان خودرو نیز که‬ ‫در دسته دوم قرار می گیرند‪ ،‬از این قاعده مستثنی‬ ‫نیســتند‪ .‬طبق اعالم نظر ستاد ملی مقابله با کرونا‪،‬‬ ‫با اعمــال محدودیت ها برای مقابله با شــیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬نمایشگاه داران خودرو نیز تعطیل خواهند‬ ‫شــد‪ .‬این تعطیلی برای بازار خودرو همچون سایر‬ ‫مشاغل صرفا به ســبب جلوگیری از شیوع کرونا و‬ ‫توقف زنجیره انتقال است و دلیل دیگری ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اینکه در فضای مجازی شایعه هایی مبنی‬ ‫بر اعتراض فروشــندگان خودرو به جهت ممانعت‬ ‫از ریزش بیشــتر قیمت ها بــرای جلوگیری از ضرر‬ ‫احتمالی دارندگان خودرو‪ ،‬مطرح می شــود‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪ .‬در این بازار هرچــه قیمت ها پایین تر بیاید‪،‬‬ ‫گره بازار باز خواهد شــد‪ ،‬مشــتری بیشتر مراجعه‬ ‫می کنــد‪ ،‬معامالت رونق خواهــد گرفت و از رکود‬ ‫خارج خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشگاه داران وفروشندگان خودرو‬ ‫تهــران در رابطه با تاثیر ایــن تعطیالت بر احتمال‬ ‫کاهش بیشتر قیمت خودروها در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با‬ ‫اغاز محدودیت ها و تعطیلی واحدها‪ ،‬در هر صورت‬ ‫زمانیکه بازار تعطیل اســت‪ ،‬فعالیت و معامالتی هم‬ ‫شکل نخواهد گرفت‪ .‬بنابراین باتوجه به اینکه بازار‬ ‫خودرو هم از عرضه و تقاضا و همچنین نوســانات‬ ‫ارزی تاثیر می پذیرد‪ ،‬به نظر می رســد که در اینده‬ ‫نزدیک افزایش مجدد قیمت ها که نخواهیم داشت‪،‬‬ ‫بلکه بازهم ریزش خواهد داشت و این روند ادامه دار‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫ایــن مقام صنفــی تصریــح کــرد‪ :‬در حقیقت با‬ ‫بررســی قیمت هــا در دو مــاه نیز به ایــن نتیجه‬ ‫می رســیم که اتفاقی نیفتــاده بود کــه قیمت ها‬ ‫انچنان افزایش چشــمگیری پیدا کرده بود‪ .‬حتی‬ ‫همــان افزایش قیمت هــا نیز بــر روی کاغذ بود‬ ‫و معامالتــی انجام نمی شــد‪ .‬به طور مثــال پراید‬ ‫کــه از حــدود ‪ ۸۲‬میلیون تومان در شــهریور ماه‬ ‫بــه ‪ ۱۳۰‬الی ‪ ۱۴۰‬میلیــون تومان هــم تا پیش‬ ‫از ریزش قیمت هارســیده بود‪ ،‬خریداری نداشت‪.‬‬ ‫همــه اتفاقــات بر روی کاغــذ بود کــه برخی در‬ ‫فضاهــای مجازی بــرای «دودوتــا چهارتا کردن»‬ ‫ســرمایه خود قیمت ها را کاذب بــاال می بردند‪ ،‬اما‬ ‫در بــازار معامالتی صورت نمی گرفــت‪ .‬در نهایت‬ ‫هم قیمت ها ریزشی شــد و در هفته های پیش رو‬ ‫منطقی تر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫خیلی نزدیک‪ ،‬نه چندان دور!‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬از برنامه های بلندمدت ایران خودرو نیز‬ ‫می تــوان به طراحی‪ ،‬تولیــد و عرضه پنج محصول‬ ‫صندوق دار ‪ ،K۱۳۲‬کــراس اوور ‪ ،K۱۲۵‬هاچ بک‬ ‫‪ ،K۱۲۱‬دنای برقی و ‪ K۱۳۲‬برقی اشاره کرد که‬ ‫از بهمن ماه امســال تا بهمــن ‪ ۱۴۰۱‬به خط تولید‬ ‫خواهند امد‪.‬‬ ‫فعالیت اصلی شــرکت ایران خودرو در سال جاری‬ ‫شــامل تولیــد محصوالت گروه ســمند (ســمند‬ ‫ال ایکس‪ ،‬ســمند ال ایکس ‪ EF۷‬و سمند سورن)‪،‬‬ ‫گــروه پژو (پــژو‪ ،۲۰۶‬پژو‪ ۲۰۶‬صنــدوق دار‪۲۰۷ ،‬‬ ‫دســتی‪ ،‬پژوپــارس و پژو‪ ،)۴۰۵‬گروه دنا (شــامل‬ ‫دنا پایه‪ ،‬دناپالس توربوشــارژ با گیربکس دســتی‪،‬‬ ‫دناپالس توربوشــارژ با گیربکس اتوماتیک)‪ ،‬گروه‬ ‫رانــا (رانا پایه و رانا پالس)‪ ،‬گروه وانت (اریســان)‬ ‫و هایما (اس‪ ۵‬و اس‪ )۷‬بوده اســت که از این میان‬ ‫تولید محصوالت گروه هایما به دلیل عدم همکاری‬ ‫خودروساز چینی به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫از مهم ترین برنامه هــا و پروژه ها در حوزه طراحی‪،‬‬ ‫تامین و تولید می تــوان به همکاری با وزارت دفاع‬ ‫و شــرکت های تابعه درخصوص خودکفایی قطعات‬ ‫ارزبــر‪ ،‬برگزاری چهــار میز خودکفایــی با وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬پیشــبرد پروژه ‪ K۱۳۲‬با تکیــه بر توان‬ ‫داخلی‪ ،‬برنامه ریزی و اجرای پروژه های بهینه سازی‬ ‫طراحــی با هدف کاهش قیمت و ارزبری‪ ،‬توســعه‬ ‫همــکاری بــا صنایــع باالدســتی بــرای افزایش‬ ‫خودکفایی مواد اولیه و ایجاد سامانه فراخوان و ثبت‬ ‫نام ســازندگان توانمند برای ساخت داخل قطعات‬ ‫اشاره کرد‪ .‬توســعه موتور ‪ EF۷‬پالس‪ ،‬طراحی و‬ ‫توســعه موتور ‪ ،EC۵‬پروژه نصــب موتور ‪XU۷‬‬ ‫در محصوالت پارس‪ ،‬ســمند بنزینی و دوگانه سوز‬ ‫و ‪ ۴۰۵‬دوگانه ســوز و توســعه فرمــان برقی روی‬ ‫محصــوالت خانواده پــژو‪ ۲۰۷‬و دناپالس به منظور‬ ‫ارتقای بازدهــی و راندمان خودروهای تولید داخل‬ ‫با مصرف پنج لیتر ســوخت در هــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر‬ ‫از دیگر برنامه هــای ایران خودرو در حوزه تامین و‬ ‫تولید برای سال جاری اعالم شده است‪.‬‬ ‫تشــکیل کمیته طراحی پلت فرم ملی خودرو برای‬ ‫ساخت خودرو ملی متشکل از وزارت صمت شامل‬ ‫ایدرو و معاونت امور صنایع این وزارتخانه با دانشگاه‬ ‫علم وصنعــت نیز یکــی از مهم تریــن برنامه های‬ ‫ایران خودرو در سال جاری خواهد بود‪.‬‬ ‫در زمینــه عرضــه اتی محصــوالت ایران خودرو با‬ ‫نســل جدید قوای محرکه نیز ارتقــای موتورهای‬ ‫جاری‪ ،‬تولید موتــور سه اســتوانه و عرضه خودرو‬ ‫با گیربکس هــای جدید در دســتور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنیــن ارتقــای ظرفیت خــط تولیــد مونتاژ‬ ‫موتور ‪ EF۷‬به روزانه یک هزار دســتگاه در برنامه‬ ‫ایران خودرو قرار دارد‪.‬‬ ‫برای ســری موتورهای ‪ EF‬پروژه بهبود با نام ‪EF‬‬ ‫پالس تعریف شــده است و حداکثر ظرف یک سال‬ ‫اینــده محصول این پروژه به بــازار خواهد امد که‬ ‫کاهش مصرف دســت کم یک لیتری را در هر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر پیمایش به دنبال خواهد داشت‪.‬‬ ‫ارتقای خانواده موتور ‪ XU‬تحت پروژه ‪ XU‬پالس‬ ‫نیز که با تغییرات چشــمگیری همراه خواهد بود‪،‬‬ ‫تا پایان امســال به تولید انبوه خواهد رســید‪ .‬نوع‬ ‫ارتقایافتــه موتور ‪ TU۵‬هم پــروژه بعدی موتوری‬ ‫اســت که با ایجاد ظرفیت تولیــد روزانه یک هزار‬ ‫دستگاه در دستور کار قرار دارد و هم زمان با تولید‬ ‫محصول پروژه ‪ K۱۳۲‬محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬محصول اپشنال و جدید‬ ‫ن خودرو» در راه بازار‬ ‫«ایرا ‬ ‫پنج محصول راناپالس ســورن پالس‪ ،‬سمند بهینه‬ ‫دناپالس با گیربکس شــش سرعته و ‪ ۲۰۷‬پانوراما‬ ‫در یک قدمی بازار هســتند و پنج محصول صندوق‬ ‫ دار ‪ ،K۱۳۲‬کراس اوور ‪ ،K۱۲۵‬هاچ بک ‪،K۱۲۱‬‬ ‫دنای برقی و ‪ K۱۳۲‬برقی نیز از بهمن ماه امســال‬ ‫تا بهمن ‪ ۱۴۰۱‬به خط تولید خواهند امد‬ ‫بــه گــزارش «اخبــار خــودرو»‪ ،‬گــروه صنعتی‬ ‫ایران خــودرو تولیــد و عرضه پنــج محصول برای‬ ‫کوتاه مدت و چهار محصول جدید را در برنامه های‬ ‫بلنــد مدت خود گنجانده اســت که برخی از ان ها‬ ‫تا پایان ســال جاری و برخی دیگر طی ســال های‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬و ‪ ۱۴۰۱‬بــه بــازار می اینــد‪ .‬از برنامه های‬ ‫کوتاه مدت ایران خــودرو باید به تولید و عرضه پنج‬ ‫محصــول راناپالس‪ ،‬ســورن پالس‪ ،‬ســمند بهینه‪،‬‬ ‫دناپالس با گیربکس شش ســرعته و ‪ ۲۰۷‬پانوراما‬ ‫هم زمان با بروز مشکالت مالی در قطعه سازی‪ ،‬وفور قطعات جعلی خودرو در بازار همچنان ادامه دارد‬ ‫معضل «تقلبی ها» در حوزه خودرو‬ ‫متخلفان‪ ،‬با دســتکاری تعمدی خودروهای پارک شــده در حاشیه خیابان و جا زدن خود به‬ ‫ عنوان تعمیرکاران عبوری‪ ،‬درواقع از شهروندان اخاذی می کنند‪.‬‬ ‫تخلــف در حــوزه تعمیر خودرو‪ ،‬هم زمان با افزایش قیمت قطعــات یدکی و همچنین هزینه‬ ‫تعمیرات خودرویی‪ ،‬ازجمله نگرانی های جدید فعاالن این حوزه است‪ .‬البته این معضل همواره‬ ‫وجود داشــته اما همچنان تعمیر خودرو با قطعات تقلبی همچنان به شیوه های مختلف ادامه‬ ‫دارد‪ .‬برخی شــرکت های ارائه دهنده خدمات پس از فروش نیز در حاشــیه بازار رســمی این‬ ‫خدمات شکل گرفته اند‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬چنــد روز پیش یکــی از شــرکت های ارائه دهنده خدمات پــس از فروش‬ ‫خودروســازی در اطالعیه ای نســبت به اقدامات متخلفان در این حوزه هشــدار داد و گفت‬ ‫متخلفان‪ ،‬با دســتکاری تعمدی خودروهای پارک شــده در حاشــیه خیابان و جا زدن خود‬ ‫به عنوان تعمیرکاران عبوری‪ ،‬درواقع از شــهروندان اخاذی می کنند‪ .‬البته تخلف هنگام تعمیر‬ ‫خــودرو در تعمیرگاه ها همچنان یکی از موارد پرشــکایت در حوزه خودرو بوده و پرونده های‬ ‫متعددی در نهادهایی همچون سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه نیز تشکیل شده است‪.‬‬ ‫چندروز پیش‪ ،‬شرکت خدمات پس از فروش ایران خودرو‪ ،‬با هشدار نسبت به مخاطرات جانی‬ ‫و مالی اســتفاده از امدادخودروهای متفرقه‪ ،‬از روش های نوین اخاذی چنین امدادگرهایی نیز‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫براســاس گزارش این شرکت‪ ،‬با استناد به گزارش های پخش شــده از رسانه ملی‪ ،‬امدادگران‬ ‫متفرقه‪ ،‬در تازه ترین شگرد خود با دست کاری خودروهای پارک شده‪ ،‬اقدام به از کار انداختن‬ ‫خودرو کرده و ســپس به عنوان امدادخودرو گذری به ساده ترین روش ‪ ،‬اقدام به تعمیر خودرو‬ ‫و دستمزدهای کالن از مالک دریافت می کردند‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬شــرکت های خدمات پس از فروش مرتبط با خودروســازان کشور می گویند‬ ‫دارندگان خودرو باید صرفا با شــرکت های امدادخودرو اصلی و از طریق سیستم های پیامکی‬ ‫این شرکت ها تماس بگیرند تا امکان تخلف در این زمینه از بین برود‪.‬‬ ‫ســیدعباس میرحســینی‪ ،‬مدیرعامل امدادخودروایــران چند روز پیش نیــز در گفت وگو با‬ ‫«دنیای خودرو» تاکید کرده بود شــهروندان برای دریافت خدمــات تعمیر خودرو‪ ،‬حتی در‬ ‫کنار خودروهای امدادخودرو هم باید از طریق سامانه درخواست کمک بدهند تا جلو هرگونه‬ ‫سوءاستفاده احتمالی گرفته شود‪.‬‬ ‫شرکت های تقلبی و خدمات جعلی‬ ‫در این میان‪ ،‬بازار داغ فروش کارت های اشــتراک امداد ازسوی شرکت های جعلی ارائه دهنده خدمات‬ ‫پــس از فروش خودرو‪ ،‬ادامه دارد‪.‬این در حالی اســت که خریداران ایــن کارت ها پس از دریافت ان ها‬ ‫هیچ دسترســی به امکانات و خدمات این شرکت های امدادخودرویی ندارند و عمال برای «هیچ» هزینه‬ ‫پرداخته اند‪ .‬نکته جالب ماجرا ان که برخی از این شرکت ها به منظور سوء استفاده بیشتر‪ ،‬این کارت های‬ ‫اشتراک را با چند برند متفاوت عرضه می کنند‪ ،‬این در حــــالی است که متاسفانه هیچ نظارتی بر این‬ ‫روند صورت نمی گیرد‪.‬ازان سو‪ ،‬هم زمان با کاهش چشمگیر توانایی شرکت های قطعـه ســـاز در تـولیـد‬ ‫قطـــعات خـودرو به دلیـــل مشـــکالت مالی‪ ،‬رواج قطعات تقلبی در بازار همچنان ادامه دارد‪ .‬لیرضا‬ ‫نیک ایین‪ ،‬رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو در این مورد گفت‪« :‬این معضل جدیدی نیست و قطعات‬ ‫تقلبــی خودرو در بازار به وفور وجود دارد‪ ،‬البته همین امر بر کیفیت کار تعمیرکاران تاثیر می گذارد‪».‬‬ ‫او ادامه داد‪« :‬براساس مقررات صنف تعمیرکاران‪ ،‬واحدهای مجاز به تعمیرات خودرو باید جواز خود را‬ ‫در معرض دید قرار بدهند‪ .‬این اقدام به تنهایی می تواند بخشی از مشکل در این زمینه را حل کند‪».‬‬ ‫این مقام مســئول ادامه داد‪« :‬این روزها تنها در تامین قطعات الکترونیکی برخی خودروها با مشــکل‬ ‫مواجه هستیم که این مشکل در خودروهای چینی است‪».‬‬ ‫تعطیلیبازارخودروتنهابهدلیلمحدودیت هایکرونایی‬ ‫طبق تاکید رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‪،‬‬ ‫بازار خودرو در حقیقت ارام و بدون مشــتری است و قیمت خودروها‬ ‫در بازار با یک شــیب نزولی در مســیر کاهش قرار گرفته است که به‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز طی هفته های گذشته بازگشته و بازار خودرو نیز‬ ‫که بازاری ســرمایه ای است‪ ،‬از ان تبعیت کرده و روندی نزولی به خود‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫طبق تاکید رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‪،‬‬ ‫بازار خودرو در حقیقت ارام و بدون مشــتری است و قیمت خودروها‬ ‫در بازار با یک شــیب نزولی در مســیر کاهش قرار گرفته است که به‬ ‫روند کاهشی نرخ ارز طی هفته های گذشته بازگشته و بازار خودرو نیز‬ ‫که بازاری ســرمایه ای است‪ ،‬از ان تبعیت کرده و روندی نزولی به خود‬ ‫گرفته اســت‪ .‬پیش بینی ها نیز براین اســاس است که کاهش قیمت ها‬ ‫بیشتر نیز شود‪.‬‬ ‫سعید موتمنی ضمن اشاره به اینکه بازار خودرو همچنان مسیر نزولی‬ ‫قیمــت خودروها را در پیش دارد‪ ،‬اظهار کــرد‪ :‬این روزها قیمت ها در‬ ‫بــازار داخلی و به تبع کاهش نرخ ارز روند نزولی دارد و از ان جهت بر‬ ‫قیمت خودرو نیز بسیار تاثیرگذار عمل کرده است‪ .‬میان قیمت خودرو‬ ‫و نرخ ارز‪ ،‬ارتباط نزدیکی برقرار اســت‪ .‬زمانیکه نرخ ارز کاهش یافت‪،‬‬ ‫از این ســمت نیز‪ ،‬قیمت خودرو کاهش را اغاز کرد؛ به گونه ای که طی‬ ‫هفته های اخیر در قیمت خودروها اعم از داخلی‪ ،‬خارجی و مونتاژی ها‬ ‫بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۷‬درصد کاهش قیمت داشــته ایم‪ .‬پیش بینی ما این است‬ ‫که در هفته های اتی این کاهش قیمت بیشتر نیز شود‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران و فروشندگان خودرو تهران‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫از ســوی دیگر افرادی که در ماه های گذشته‪ ،‬سرمایه خود را به سمت‬ ‫بازار خودرو هدایت کرده بودند‪ ،‬در حال حاضر اکثرا فروشنده هستند‬ ‫اما در بازار مشــتری و خریداری نیست‪ .‬فروشنده زیاد و خریدار کمتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬وی در پاسخ به این ســوال که ایا دارندگان خودرو‪ ،‬به‬ ‫سبب جلوگیری از ضرر بیشتر تمایل به فروش هرچه سریعتر خودروی‬ ‫خود دارند؟ تصریح کــرد‪ :‬در هر صورت‪ ،‬معامالت خودرو نیز همچون‬ ‫سایر معامالت‪ ،‬از تناســب خرید کاال و عرضه در بازار پیروی می کند‪.‬‬ ‫فروشــنده نیز با هر قیمتی که خودرو را تهیه می کند‪ ،‬متناسب با ان‬ ‫در بازار عرضه می کند‪ .‬قیمت ها ســیر نزولی داشته باشد‪ ،‬ارزان تر تهیه‬ ‫کرده و ارزان هم می فروشــد؛ بالعکس چنانچه قیمت ها صعودی باشد‪،‬‬ ‫باال خریداری و با قیمت باال هم می فروشــد؛ لذا بحث ضرر فروشــنده‬ ‫چندان مطرح نیست‪ .‬اما در ماه های گذشته که قیمت ها سیر صعودی‬ ‫داشــت‪ ،‬همین همکاران ما و صاحبان خودرو که خودرو را از کارخانه‬ ‫تحویــل گرفته و در بازار ازاد عرضه می کنند‪ ،‬از فروش خودروی خود‬ ‫به امید افزایش بیشــتر قیمت ها‪ ،‬امتناع می کردند و نگه می داشــتند؛‬ ‫حال که قیمت ها سیر نزولی گرفته‪ ،‬تمایل به فروش دارند و فروشنده‬ ‫در بازار زیاد شده که خود عاملی برای کاهش قیمت ها نیز بوده است‪.‬‬ ‫این مقام صنفی ادامه داد‪ :‬همانطور که اشــاره شــد‪ ،‬تمامی بازارهای‬ ‫ســرمایه اعم از سکه‪ ،‬مسکن و خودرو ارتباط مســتقیمی با نوسانات‬ ‫نرخ ارز داشــته و همگــی این ها طی مدت اخیر نزولــی بوده اند‪ .‬بازار‬ ‫خودرو هم از این قاعده مســتثنی نبوده است و طبق معمول فروشنده‬ ‫در بازار زیاد است اما مشتری چندانی به امید کاهش بیشتر قیمت ها‪،‬‬ ‫برای خرید مراجعه نمی کند‪ .‬البتــه این نیز وجود دارد که متقاضی و‬ ‫ســرمایه گذار‪ ،‬تمام سرمایه خود را به سمت یکی از این بازارها هدایت‬ ‫کرده و چنانچه قصد خرید خودرو داشته است‪ ،‬خرید خود را در همان‬ ‫مدت انجام داده است‪.‬‬ ‫موتمنی در رابطه با اغــاز محدودیت های کرونایی‪ ،‬تعطیلی واحدهای‬ ‫غیرضــرور و بازارهــا از امروز (شــنبه)‪ ،‬گفت‪ :‬از امــروز همه صنوف‬ ‫غیرضروری تعطیل خواهند شد و فروشندگان خودرو نیز که در دسته‬ ‫دوم قرار می گیرند‪ ،‬از این قاعده مستثنی نیستند‪ .‬طبق اعالم نظر ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا‪ ،‬با اعمال محدودیت ها برای مقابله با شــیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬نمایشــگاه داران خودرو نیز تعطیل خواهند شد‪ .‬این تعطیلی‬ ‫برای بازار خودرو همچون ســایر مشــاغل صرفا به سبب جلوگیری از‬ ‫شیوع کرونا و توقف زنجیره انتقال است و دلیل دیگری ندارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬اینکــه در فضای مجازی شــایعه هایی مبنــی بر اعتراض‬ ‫فروشــندگان خودرو به جهت ممانعت از ریزش بیشتر قیمت ها برای‬ ‫جلوگیری از ضرر احتمالی دارندگان خودرو‪ ،‬مطرح می شــود‪ ،‬صحت‬ ‫ندارد‪ .‬در این بازار هرچــه قیمت ها پایین تر بیاید‪ ،‬گره بازار باز خواهد‬ ‫شد‪ ،‬مشتری بیشتر مراجعه می کند‪ ،‬معامالت رونق خواهد گرفت و از‬ ‫رکود خارج خواهد شــد‪.‬رئیس اتحادیه نمایشگاه داران وفروشندگان‬ ‫خودرو تهران در رابطه با تاثیر این تعطیالت بر احتمال کاهش بیشــتر‬ ‫قیمــت خودروها در بازار‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بــا اغاز محدودیت ها و تعطیلی‬ ‫واحدها‪ ،‬در هر صورت زمانیکه بازار تعطیل اســت‪ ،‬فعالیت و معامالتی‬ ‫هم شــکل نخواهد گرفت‪ .‬بنابراین باتوجه به اینکــه بازار خودرو هم‬ ‫از عرضه و تقاضا و همچنین نوســانات ارزی تاثیــر می پذیرد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رســد که در اینــده نزدیک افزایش مجدد قیمت هــا که نخواهیم‬ ‫داشت‪ ،‬بلکه بازهم ریزش خواهد داشت و این روند ادامه دار خواهد بود‪.‬‬ ‫این مقام صنفی تصریح کرد‪ :‬در حقیقت با بررســی قیمت ها در دو ماه‬ ‫نیز به این نتیجه می رســیم که اتفاقی نیفتاده بود که قیمت ها انچنان‬ ‫افزایش چشــمگیری پیدا کرده بود‪ .‬حتــی همان افزایش قیمت ها نیز‬ ‫بر روی کاغذ بود و معامالتی انجام نمی شــد‪ .‬بــه طور مثال پراید که‬ ‫از حدود ‪ ۸۲‬میلیون تومان در شــهریور ماه به ‪ ۱۳۰‬الی ‪ ۱۴۰‬میلیون‬ ‫تومان هم تا پیش از ریزش قیمت هارسیده بود‪ ،‬خریداری نداشت‪ .‬همه‬ ‫اتفاقــات بر روی کاغذ بود که برخی در فضاهای مجازی برای «دودوتا‬ ‫چهارتا کردن» سرمایه خود قیمت ها را کاذب باال می بردند‪ ،‬اما در بازار‬ ‫معامالتی صورت نمی گرفت‪ .‬در نهایت هم قیمت ها ریزشــی شد و در‬ ‫هفته های پیش رو منطقی تر نیز خواهد شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫با هدف صرفه جویی در مصرف اب و حفظ محیط زیست پیرامونی فوالد مبارکه انجام گرفت؛‬ ‫‪7‬‬ ‫بهره برداریازپروژۀایستگاهپمپاژوخطانتقالپسابزرین شهر‬ ‫به منظــور صرفه جویی در مصرف اب و اســتفادۀ‬ ‫مجدد از پساب های شهری و همچنین پیشگیری‬ ‫از ســرریز پســاب های شــهری که الودگی های‬ ‫زیســت محیطی و رودخانۀ زاینــده رود را در پی‬ ‫داشت‪ ،‬پروژۀ احداث شــبکۀ جمع اوری و انتقال‬ ‫پساب شهرستان زرین شهر پس از اتمام عملیات‬ ‫احــداث و اماده ســازی‪ ،‬مورد بهره بــرداری قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫علیرضا اســتکی‪ ،‬مدیر اجــرای پروژه های انرژی‬ ‫و ســیاالت‪ ،‬ضمن اعالم این خبــر تاکید کرد‪ :‬با‬ ‫توجه بـــه مشکالت خشــکسالی و کــم ابـــی‬ ‫رودخــــــانۀ زاینـــــده رود و همچنیـــــن در‬ ‫راستــای تعــــــهد به مسئولیت های اجتماعی‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬انجام مطالعات مربوط به‬ ‫تعیین منابع پایدار اب و برطرف کردن مشکالت‬ ‫کمی و کیفی در دستور کار‬ ‫اب شرکت به لحاظ ّ‬ ‫ناحیۀ انرژی و ســیاالت و این واحد قرار گرفت‪.‬‬ ‫به همین منظــور قراردادی میان فوالد مبارکه و‬ ‫شرکت اب و فاضالب اســتان اصفهان با موضوع‬ ‫خرید پســاب های شهرستان های مبارکه و لنجان‬ ‫منعقــد گردید و طبق ان‪ ،‬در طی حدود ســی‬ ‫ســال حدود ‪ 500‬میلیون مترمکعب پســاب به‬ ‫فوالد مبارکــه تحویل می گردد‪ .‬این اقدام عالوه‬ ‫بر تامین بخشــی از اب موردنیــاز فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫کمک شایانی به رفع الودگی های محیط زیستی‬ ‫شهرهای اطراف خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ضمن اشــاره بــه اینکه این پســاب ها پس‬ ‫از جمــع اوری‪ ،‬در چهــار تصفیه خانۀ شــهرهای‬ ‫زرین شــهر‪ ،‬مبارکــه‪ ،‬صفائیــه و ورنامخواســت‬ ‫تصفیۀ اولیه شــده و ســپس به تصفیه خانۀ اب‬ ‫فــوالد مبارکه (‪ )PU13‬انتقال داده می شــوند‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬انتقال پســاب های شــهرهای مبارکه‪،‬‬ ‫صفائیه و ورنامخواســت از سال ‪ 97‬شروع شد و‬ ‫در حال حاضر نیز احداث ایســتگاه پمپاژ و خط‬ ‫انتقال پســاب زرین شهر به پایان رسیده و انتقال‬ ‫پســاب های این شــهر به فوالد مبارکه نیز میسر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی اذعان کــرد‪ :‬جمع اوری‪ ،‬تصفیه و بازچرخانی‬ ‫پســاب های شــهری و اســتفاده از ان هــا در‬ ‫چرخــۀ صنعت‪ ،‬کمک شــایانی به بهینه ســازی‬ ‫محیط زیســت و تامین اب موردنیاز شرکت فوالد‬ ‫مبارکــه و درنهایت کاهش برداشــت اب خام از‬ ‫رودخانه خواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنیــن وی در خصوص مشــخصات فنی این‬ ‫پمپاژخانــه گفت‪ :‬این پروژه در مســاحتی حدود‬ ‫‪ 1500‬مترمربــع و بــا هزینــه ای بالغ بــر ‪250‬‬ ‫میلیارد ریال احداث گردیده اســت‪ .‬در ساخت‬ ‫این ایســتگاه پمپاژ از حداکثر توان شــرکت های‬ ‫داخلی به عنوان ســازندگان تجهیــزات از جمله‬ ‫پمــپ‪ ،‬کابل‪ ،‬تابلــو برق‪ ،‬جرثقیل و ‪ ...‬اســتفاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫اســتکی در خاتمه خاطرنشــان کرد‪ :‬این پروژه‬ ‫در حال حاضر تمامــی مراحل پیش راه اندازی و‬ ‫تســت های مربوط به خط را طی کرده و در حال‬ ‫بهره برداری و انتقال پساب های این شهر به فوالد‬ ‫مبارکه است؛ ضمن اینکه با راه اندازی این پروژه‬ ‫امکان ارســال کامل پســاب های شهرستان های‬ ‫مبارکه و لنجان نیز میسر شده است‪.‬‬ ‫وی در بخــش پایانی ســخنان خود از زحمات و‬ ‫همکاری هــای معاونت طرح و توســعه‪ ،‬مدیریت‬ ‫ارشد خدمات فنی و پشتیبانی‪ ،‬مدیریت کارکنان‬ ‫ناحیۀ انرژی و سیاالت‪ ،‬شــرکت مهندسی فوالد‬ ‫و شــرکت اب و فاضالب استان اصفهان به عنوان‬ ‫مجری طرح تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫باحضور‪24‬اکیپعملیاتی‪:‬‬ ‫مانورسراسریتعمیراتشبکههایفرسودهتوزیعبرقاستانکرمانشاهاجراشد‬ ‫همزمان با سراســر کشور مانور جهادی بازسازی‬ ‫و تعمیرات شــبکه های فرســوده شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان کرمانشــاه با مشارکت اکیپ‬ ‫های عملیاتی کل استان انجام شد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان کرمانشاه این مانور سراسری با شعار‬ ‫«تــاش صادقانــه‪ ،‬خدمت بی منــت» و باهدف‬ ‫تحقق سیاســت های اقتصاد مقاومتی و بهبود و‬ ‫ارتقای شــاخص های عملکردی به صورت ویدئو‬ ‫کنفرانس از سوی شرکت توانیر اغاز شد‪.‬‬ ‫مهندس امیدعلی مراتی مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اســتان کرمانشاه باحضور میدانی در‬ ‫روستای شاهینی کرمانشاه‪ ،‬با بیان اینکه یکی از‬ ‫اهــداف این عملیات ها افزایش پایداری و قابلیت‬ ‫اطمینان شبکه است‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش تعداد و زمان‬ ‫خاموشــی ها و همچنین کاهش تلفات شبکه از‬ ‫وظایف اصلی این شرکت در مسیر بهبود رضایت‬ ‫مشــترکین است که با ارتقای امادگی اکیپ های‬ ‫عملیاتــی در مواجهه با بحران های احتمالی این‬ ‫مهم سهل و میسر می گردد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه انجام چنیــن مانورهایی باعث‬ ‫هم افزایی هرچه بیشــتر نیروهای درون و برون‬ ‫ســازمانی می گردد‪ ،‬افزود‪ :‬شناسایی نقاط قابل‬ ‫بهبود‪ ،‬استانداردســازی شــبکه و رفع مشکالت‬ ‫فیدرهــای پرعارضه از دیگــر مزایای اجرای این‬ ‫عملیات است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق اســتان کرمانشاه‬ ‫ضمن تشــکر از اکیپ هــای عملیاتی حاضر در‬ ‫این مانــور به خاطر رعایت کامــل پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و ایمنــی کار‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬رفع‬ ‫کانــون خطر و ایمن ســازی شــبکه و همچنین‬ ‫استانداردســازی ارایش شــبکه های توزیع برق‬ ‫حکم پیشــگیری قبــل از وقوع حادثــه را دارد‬ ‫کــه همکاران فنی ما امروز ایــن مهم را به انجام‬ ‫رســاندند‪ .‬به طوری که شبکه های فشار متوسط‬ ‫با رفع اتصاالت سست‪ ،‬تعویض پایه های فرسوده‬ ‫و مقــره های بــرق اصالح شــدند و همچنین با‬ ‫شاخه زنی مسیرهای مشجر و اورهال پست های‬ ‫توزیع برق‪ ،‬امیدواریم برق پایداری را در روزهای‬ ‫سرد سال داشته باشیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقگلستان‪:‬‬ ‫تامین برق پایدار مشترکان از اهداف وزارت نیرو است‬ ‫گــرگان‪ -‬مدیرعامل شــرکت توزیع نیــروی برق‬ ‫گلستان گفت‪ :‬تامین برق پایدار مشترکان از اهداف‬ ‫وزارت نیــرو و توانیر و به تبع از ان شــرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان است که در صدد ان هستیم این‬ ‫مهم تحقق یابد‪.‬‬ ‫به گزارش راه مردم به نقل از روابط عمومی شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گلستان‪« ،‬علی اکبر نصیری» در‬ ‫جلسه کاروان خدمت که با حضور نمایندگان مردم‬ ‫گرگان و اق قال در خانه ملت و مدیران کل دستگاه‬ ‫های اجرایی در محل فرمانداری اق قال برگزار شد‬ ‫گفــت‪ :‬فعالیت های خوبی در حوزه صنعت برق در‬ ‫این شهرستان و بخش مرکزی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬جهت تحقق برق پایدار ‪،‬در حال حاضر‬ ‫در شــهر انبارالوم ‪ ۸ ،‬کیلومتر از شبکه های سیمی‬ ‫به کابل خودنگهدار تبدیل شــده و برای باقیمانده‬ ‫شــبکه های سیمی در این شهر ‪،‬لوازم و یراق االت‬ ‫الزم تحویل مدیریت شده و به محض اخذ پیمانکار‬ ‫‪ ،‬ادامــه کار صــورت خواهد پذیرفــت همچنین‬ ‫در روســتای گوگ تپه ‪ ،‬ترانســفورماتور های ‪۲۰‬‬ ‫کیلوولت جهت رفع ضعــف ولتاژ بزودی نصب می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫نصیری افزود‪ :‬در روستای عطاباد تاکنون فعالیتهای‬ ‫خوبی انجام شده که شبکه موجود برای مشترکین‬ ‫خانگی طراحی شــده؛ ولــی با توجه به اســتقرار‬ ‫کارگاههای مبل ســازی در این روســتا‪ ،‬در فصل‬ ‫تابستان با ضعف ولتاژ روبرو هستیم که جهت رفع‬ ‫این ضعف ولتاژ ‪ ،‬می بایســت دستگاه های ذیربط‬ ‫بــا اتخاذ تصمیمات الزم همچون احداث شــهرک‬ ‫صنعتی در این منطقه‪ ،‬می توان با روشــهایی چون‬ ‫راه انداری پســت ‪ ۶۳‬کیلوولت یا ‪ DG‬در صورت‬ ‫تخصیــص اعتبارات الزم‪ ،‬ضعف ولتاژ این منطقه را‬ ‫رفع کرد‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در روســتای پیرواش یک میلیــارد و پانصد‬ ‫میلیون تومان هزینه شــده و شــبکه های سیمی‬ ‫به کابل خودنگهدار تبدیل شــده است که این خود‬ ‫جهت پایداری شــبکه و کاهــش تلفات کمک می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫در ادامــه نماینــدگان مردم گــرگان و اق قال در‬ ‫مجلس شــورای اســامی و فرماندار شهرســتان‬ ‫اق قــا از مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق گلســتان و مجموعــه همکاران بــه جهت‬ ‫عملکرد قابل توجهی که داشــتند‪ ،‬تقدیر و تشــکر‬ ‫خود را اعالم نمودند‪.‬‬ ‫براینخستینبار؛‬ ‫محصوالتپاالیشگاهگازایالمبهواحدالفینپتروشیمیارسالشد‬ ‫ایــام ‪ -‬خبرنگارراه مــردم‪ -‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫پاالیش گاز ایــام گفت‪ :‬عملیات پمپــاژ و انتقال‬ ‫ســه محصول گاز خام مایع‪ ،‬میعانات گازی و اتان‬ ‫تولیدی این شرکت به واحد الفین پتروشیمی ایالم‬ ‫برای نخستین بار اغاز شد‪.‬‬ ‫روح اله نوریان با اشــاره به اینکه از زمان راه اندازی‬ ‫این پاالیشــگاه بدلیل نبود واحد الفین پتروشیمی‬ ‫ایالم‪ ،‬امکان دریافت محصوالت میســر نبود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تالش همکاران و پیگیری مسووالن در شرکت ملی‬ ‫گاز و پاالیشــگاه از سال های گذشته تاکنون‪ ،‬برای‬ ‫تکمیل بخش مهمی از زنجیره ارزش گاز‪ ،‬در ســال‬ ‫جهش تولید به ثمر رســید و ارسال این محصوالت‬ ‫باارزش‪ ،‬ضمن تاثیرات قابل توجه در شــاخص های‬ ‫تولیدی و درامدی شرکت پاالیش گاز ایالم‪ ،‬کاهش‬ ‫االیندگی زیست محیطی را درپی خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تاکنون میعانات گازی توسط‬ ‫تانکر به مبادی مصرف در کشــور ارســال می شد‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در چند ســال گذشته ضمن مصرف‬ ‫بخشــی از گاز اتــان تولیــدی به عنوان ســوخت‬ ‫بویلرهای فشــار پاییــن و تزریق مابقــی به خط‬ ‫سراسری گاز‪ ،‬بخشــی از گاز مایع خام نیز پس از‬ ‫اســتحصال میعانات گازی به مجتمــع گاز پارس‬ ‫جنوبی در راســتای عدم هدررفت این محصوالت‬ ‫ارسال شده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه ‪ ۲۵‬ابان ‪ ۹۹‬با عملیات ارســال‬ ‫مســتمر و همزمان هر سه محصول میعانات گازی‪،‬‬ ‫گاز مایع خام و اتان به پتروشــیمی نقطه عطفی را‬ ‫در تاریخ تولید این شرکت از سال ‪ ۸۶‬تاکنون رقم‬ ‫زده اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬تعهدات محصوالت تولیدی‬ ‫فاز اول این پاالیشگاه به عنوان خوراک پتروشیمی‬ ‫بــرای گاز اتان ‪ ۱۳۰‬هزار تــن‪ ،‬گاز مایع خام ‪۲۳۰‬‬ ‫هزار تن و میعانات گازی ‪ ۱.۵‬میلیون بشکه در سال‬ ‫اســت که انتظار می رود برنامه افزایش این خوراک‬ ‫به میزان ‪ ۵۰‬درصد در فاز دوم این پاالیشگاه محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگارراه مردم‪ ،‬مجتمع پتروشــیمی‬ ‫ایــام با حدود ‪ ۲‬هزار نیروی انســانی متخصص و‬ ‫کارگر‪ ،‬بزرگترین شرکت خصوصی در استان ایالم‬ ‫و همچنین بزرگترین مجتمع پتروشــیمی در غرب‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫بــا بهره بــرداری از واحد الفین پتروشــیمی ایالم‬ ‫ظرفیت تولید به ‪ ۴۵۰‬هزار تن اتیلن در سال رسید‪.‬‬ ‫طرح احداث پتروشــیمی ایالم پــس از مطالعات‬ ‫فراوان در شــرکت ملی پتروشــیمی بــه تصویب‬ ‫رسید و در ســال ‪ ۸۱‬عملیات احداث این مجتمع‬ ‫پتروشــیمی در بخش چوار در زمینی به مساحت‬ ‫‪ ۱۲۲‬هکتار در فاصله ‪ ۱۸‬کیلومتری از شــهر ایالم‬ ‫اغاز شد‪.‬‬ ‫این مجموعه با هدف اشتغال زایی و رونق اقتصادی‬ ‫احداث شــده و تا امروز شرایط اشتغال برای بالغ بر‬ ‫‪ ۲۱۹۰‬نفر را بصورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم‬ ‫اورده است‪.‬بیش از ‪ ۳.۵‬درصد از ذخایر نفتی و ‪۱۱‬‬ ‫درصد از ذخایر گازی کشــور در اســتان ایالم قرار‬ ‫دارد‪.‬واحد الفین به عنوان فاز دوم پتروشیمی ایالم‬ ‫طی ماه های گذشته بعد از گذشت سال ها از شروع‬ ‫ساخت تکمیل شد‪.‬‬ ‫هشتمین جلسه شورای اموزش و پرورش بخش کهریزک در شهرداری باقرشهر برگزار شد‬ ‫هشتمین جلسه شــورای اموزش و پرورش بخش‬ ‫کهریزک در ســالجاری به ریاســت امیــن بابایی‬ ‫بخشــدار کهریزک و به میزبانی شهرداری باقرشهر‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫هشتمین جلسه شورای اموزش و پرورش با حضور‬ ‫بخشدار کهریزک‪ ،‬امام جمعه باقرشهر و کهریزک ‪،‬‬ ‫شهردار باقرشهر ‪ ،‬رئیس اموزش و پرورش کهریزک‬ ‫‪ ،‬رئیس و اعضای شورای بخش کهریزک و اعضای‬ ‫شورای باقرشــهر‪ ،‬معاونت فرهنگی و سایر اعضا در‬ ‫سالن جلسات شهید ســپهبد حاج قاسم سلیمانی‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫این جلسه با هدف بررســی مصوبات جلسه قبل‬ ‫و تصمیم گیری برای مســائل پیش روی اموزش و‬ ‫پرورش بخش کهریزک برگزارشد‬ ‫دکتر بابایی بخشدار کهریزک ضمن تبریک انتخاب‬ ‫شهرداری و شورای شهر باقرشهر به عنوان دستگاه‬ ‫برتر اســتان و قدردانی از برگــزاری میز مهربانی‬ ‫گفت‪ :‬معلمین از جایگاه بسیار‬ ‫رفیعــی برخوردارند و به هیــچ طریقی نمی توان‬ ‫از انها تقدیر کردو به رســم ادب واحترام بایســتی‬ ‫قدرشناس زحمات انان بود‪.‬‬ ‫وی از مشارکت دستگاه ها و خیرین در تهیه تبلت‬ ‫بــرای دانش اموزان بی بضاعت و ســاخت مدارس‬ ‫تقدیر کرد و خواســتار توجه ویــژه به این اقدامات‬ ‫خیرخواهانه شد‬ ‫سعید اســتادفرج شهردار باقرشهر گفت‪ ،‬در تمامی‬ ‫زمینه ها اعــم از فرهنگی ‪ ،‬اجتماعی ‪ ،‬اقتصادی ‪،‬‬ ‫سیاسی و ‪ ...‬نگاه به اموزش وپرورش باید ویژه باشد‬ ‫و شهرداری و شورای اســامی به پاسداشت مقام‬ ‫معلم از هیچ کوششــی در این زمینه دریغ نخواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر افزود‪ :‬پرداخت به موقع سهم پنج‬ ‫درصدی اموزش و پرورش از ســوی شهرداریهای‬ ‫تابعــه نشــان از دغدغه مندی و توجه مســئوالن‬ ‫شهری به این نهاد است‪.‬‬ ‫افضلی نیا رئیس اموزش و پرورش کهریزک ‪ ،‬با ارائه‬ ‫گزارشی از وضعیت اموزشی از طریق فضای مجازی‬ ‫بعد از شــیوع کرونا در ســخنانی گفت‪ :‬تعدادی از‬ ‫معلمان مجرب و با سابقه بخش کهریزک اموزش از‬ ‫راه دور را از شبکه ملی برعهده دارند که این افتخار‬ ‫بزرگی برای خانواده بزرگ فرهنگیان کهریزک می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با پیگیری های صــورت گرفته تمامی‬ ‫مطالبــات فرهنگیان از جمله حــق التدریس ها و‬ ‫اضافه کاری و ‪ ...‬پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا صرفــه جویــی در هزینه‬ ‫هــا‪ ،‬تمامــی مبالــغ ســرویس فرهنگیــان‬ ‫به روز تسویه شده است‪.‬‬ ‫تامین نیاز بازار استان به سیمان خط قرمز است‪ /‬نظارت بر عامالن توزیع سیمان هرمزگان تشدید می شود‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان گفت‪ :‬تامین نیاز بازار استان به سیمان خط قرمز است و ضروری است شرکت سیمان خمیر با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط با حساسیت ویژه تحقق این مهم‬ ‫را دنبال کند‪.‬به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس‪ ،‬ایرج حیدری در جلسه ستاد تنظیم بازار با محوریت بررسی مسائل و مشکالت حوزه سیمان و ارد استان عنوان کرد‪ :‬تامین نیاز بازار استان به سیمان خط قرمز‬ ‫اســت و ضروری اســت شرکت سیمان خمیر با همکاری دســتگاه های اجرایی ذیربط با حساسیت ویژه تحقق این مهم را دنبال کند‪.‬وی افزود‪ :‬با همه توان و ظرفیت از فعالیت صنایع در استان با رفع موانع و مشکالت‬ ‫احتمالی حمایت می شود ولی ضروری است صنایع نیز ابتدا به مردم استان خدمات مناسب ارائه کنند سپس اقدام به ارسال محصوالت تولیدی به سایر استانها کنند‪.‬معاون استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود‬ ‫شرکت های بزرگ حمل و نقل و در هرمزگان ایجاد وقفه در زمینه حمل و نقل سیمان به مناطق مختلف هرمزگان پذیرفته نیست‪.‬حیدری بیان داشت‪ :‬مردم هرمزگان از مزایای استقرار صنایع مختلف در استان بهره‬ ‫مند شــوند‪ ،‬شــرکت ســیمان خمیر یکی از صنایعی است که انتظار است سیمان را قیمت متعارف و مناسب در مناطق مختلف استان توزیع کنند‪.‬وی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬دستگاه های اجرایی ذیربط برنامه ریزی‬ ‫مدون و هدفمندی برای سازماندهی حمل و نقل سیمان به مناطق مختلف هرمزگان ارائه کنند‪ .‬سپردن حمل و نقل سیمان به مناطق مختلف استان به شرکتی قوی بسیاری از مشکالت این بخش را مرتفع می کند‪.‬‬ ‫حیدری افزود‪ :‬نظارت بر عامالن توزیع سیمان در هرمزگان برای جلوگیری از بروز تخلفات احتمالی از اهمیت بسزایی برخوردار است و در این زمینه دستگاه های مسئول وظیفه مهمی دارند‪ .‬فرمانداران با کنترل مبادی‬ ‫خروجی شهرستان ها از خروج احتمالی ارد از استان جلوگیری بعمل اورند‪.‬وی همچنین گفت‪ :‬نظارت بر فعالیت نانوایی ها در سطح شهرها و روستاهای استان از طریق فرمانداران‪،‬باید در اولین فرصت صورت گیرد‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪4052‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری‪ 160‬میلیارد ریالی‬ ‫در شبکه های اب و فاضالب شهرستان خوی‬ ‫رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب شهرســتان خوی‪ ،‬از اعتبار ‪ 160‬میلیارد ریالی‬ ‫جهت اصالح و توسعه شبکه های اب و فاضالب در این شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫یداله سلطانی با اعالم اینکه این میزان اعتبار برای سال جاری در نظر گرفته شده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫بخش فاضالب و توســعه شبکه های جمع اوری فاضالب‪ 18 ،‬کیلومتر از اجرای شبکه در برنامه امسال‬ ‫گنجانده شده است که از این مقدار تا کنون‪ 13 ،‬کیلومتر اجرا شده است‪.‬وی با اشاره به اهمیت اجرای‬ ‫شــبکه جمع اوری فاضالب در افزایش بهداشــت عمومی و صیانت از ابهای زیر زمینی‪ ،‬اعتبار مصوب‬ ‫برای این امر در ســال جاری را ‪ 120‬میلیارد ریال اعالم کردمدیر عامل شــرکت اب و فاضالب خوی‪،‬‬ ‫اصالح و توســعه شبکه اب شرب را از دیگر اقدامات در سال جاری عنوان و اظهار کرد‪ :‬عملیات اصالح‬ ‫و توســعه ‪ 19‬کیلومتر از شبکه ابرسانی در سالجاری با اعتبار ‪ 40‬میلیارد ریال در دستور کار قرار دارد‬ ‫که از این میزان تاکنون ‪ 11‬کیلومتر اجرا شده است‪.‬سلطانی‪ ،‬توسعه شبکه ابرسانی در راستای توسعه‬ ‫شهرها و روستاها را امری مستمر و مداوم عنوان و بر اهتمام این شرکت بر اتمام پروژه های نیمه تمام‬ ‫ابرسانی روستایی تاکید کرد‪.‬‬ ‫پرونده های شهرسازی قرچک مکانیزه می شود‬ ‫اغاز اجرای عملیات اسکن و ساماندهی پرونده های منطقه‪2‬‬ ‫شــهردار قرچک گفت‪ :‬مدیریت شــهری قرچک اقدام به مکانیزه نمودن اســناد و مدارک پرونده های‬ ‫شهرسازی و نوسازی شهر کرده است‪.‬‬ ‫محسن خرمی شریف در این خصوص اظهار داشت‪ :‬این طرح در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور‬ ‫ایجاد امکاناتی جهت تسریع در پاسخگویی به مراجعین و ایجاد پایگاه های اطالعاتی و یکپارچه سازی‬ ‫پرونده ها انجام می شود‪.‬‬ ‫وی از ویژگی های دیگر این طرح کاهش فضای اشــغال شــده بایگانی‪ ،‬قابلیت اســتفاده و دسترسی‬ ‫همزمان چند کاربر و اگاهی از اخرین وضعیت اقدامات انجام شده توسط مودیان از طرق عنوان شده‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫شــهردار قرچک اظهار کرد‪ :‬عملیات اســکن‪ ،‬ساماندهی و یکپارچه سازی ‪ 30‬هزار پرونده های بایگانی‬ ‫منطقه ‪ 2‬شــهرداری قرچک توســط کارشناسان مدیریت شهری به صورت رســمی اغاز شده است و‬ ‫امیدواریم طی ‪ 12‬ماه این پرونده ها به اتمام برسد‪.‬‬ ‫خرمی شریف در پایان اظهار داشت‪ :‬عملیات اسکن‪ ،‬ساماندهی و یکپارچه سازی منطقه یک با ‪ 13‬هزار‬ ‫پرونده و منطقه سه با ‪ 9‬هزار پرونده به اتمام رسیده است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان مطرح کرد‪:‬‬ ‫ارزوی سالمتی‪ ،‬شادابی و امید برای شهروندان در روز اصفهان‪ /‬مکتب‬ ‫اصفهان الهام بخش زندگی بسیاری از شهروندان در طول تاریخ‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬به مناسبت روز نکوداشت اصفهان برنامه های هنری‪ ،‬فراخوان های دریافت اثار‬ ‫و رونمایی از ‪ 150‬محصول فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬شهروندی و گردشگری در دستور کار است‪.‬‬ ‫به گزارش بهادری ‪ ،‬قدرت اله نوروزی در برنامه رادیویی «ســام اصفهان « ضمن تبریک اول اذر روز‬ ‫نکوداشت اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اصفهان تنها زادگاه و محل زندگی شهروندان نیست بلکه در طول تاریخ‪،‬‬ ‫این شهر الهام بخش زندگی بسیاری از مردم و شهرنشینان بوده و از دل این شهر مکاتب هنری‪ ،‬فکری‪،‬‬ ‫فلسفی و ‪ ...‬سرچشمه گرفته که به نام مکتب اصفهان شناخته می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اصفهان شــهری اســت که دوســتش داریم و همگی برای توسعه و ارتقای این شهر‬ ‫تالش می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با توجه به شرایط کرونا و لزوم رعایت دستورالعمل های بهداشتی تعریفی‬ ‫برای برنامه های عرصه محور روز نکوداشت اصفهان صورت نگرفته اما برنامه های هنری‪ ،‬فراخوان های‬ ‫دریافت اثار و رونمایی از ‪ 150‬محصول فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬شــهروندی و گردشــگری توسط سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی و ورزشــی شهرداری اصفهان در دستور کار برگزاری به مناسبت این روز است که از‬ ‫این محصوالت در موزه هنرهای معاصر نیز رونمایی شد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با ارزوی سالمتی‪ ،‬شــادابی و امید روزهای خوب برای شهروندان افزود‪ :‬این روزهای‬ ‫سخت نیازمند همدلی و همراهی همه مردم است‪ ،‬این هفته با اغاز محدودیت های مختلف همراه است‬ ‫و امیدوارم همه با هم در کنار یکدیگر شرایطی را فراهم کنیم که میزان شیوع کرونا کاهش یافته و کادر‬ ‫درمان و مدافعین سالمت در شرایط بهتری برای کنترل این بیماری قرار بگیرند‪.‬‬ ‫معاون ابتدائی اموزش و پرورش استان هرمزگان‪:‬‬ ‫ثبت نام رایگان نواموزان پیش دبستانی جامانده‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ 20‬هزار پیش دبستانی در هرمزگان‬ ‫معــاون ابتدائی اموزش و پرورش هرمزگان با بیان اینکه ثبت نام رایگان نواموزان پیش دبســتانی در‬ ‫سایت‪ Https://rahbaran.medu.ir/pish :‬ادامه دارد‪ ،‬از ثبت نام بیش از ‪ 20‬هزار نواموز پیش‬ ‫دبستانی در استان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اموزش و پرورش استان هرمزگان‪ ،‬ایرج بیت الهی با بیان‬ ‫اینکه مطابق تعهد اموزش و پرورش هرمزگان با وزارت خانه‪ ،‬در سال تحصیلی جاری بیش از ‪ 30‬هزار‬ ‫نواموز پیش دبستانی جذب مراکز اموزشی می شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تاکنون قریب به ‪ 17‬هزار نواموز پیش دبستانی در مدارس غیردولتی و کالس های چند پایه‬ ‫کم جمعیت سراسر استان هرمزگان جذب شده اند و مراحل یادگیری و اموزش انها در حال انجام است‪.‬‬ ‫بیت الهی تصریح کرد‪ :‬به منظور اســتمرار و تکمیــل برنامه های اموزش و پرورش نواموزان دوره پیش‬ ‫دبســتانی و استفاده بهینه از ظرفیت شبکه اموزش دانش اموزی(شاد) و مدرسه تلویزیونی ایران‪ ،‬طرح‬ ‫رایگان ثبت نام پیش دبستانی ها در حال اجرا می باشد‪.‬‬ ‫معــاون ابتدائی امــوزش و پرورش اســتان هرمــزگان ادامه داد‪ :‬ایــن طرح عالوه بــر ظرفیت های‬ ‫ایجاد شــده در مــدارس غیردولتــی و کالس های چنــد پایه پیش دبســتانی های مجازی اســت‬ ‫کــه با هدف پوشــش حداکثــری و به صــورت رایگان می باشــد و والدیــن می توانند بــا مراجعه‬ ‫به سامانه‪ Https://rahbaran.medu.ir/pish :‬نسبت به ثبت نام فرزند خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫بیت الهی خاطر نشان ساخت‪ :‬این طرح از مهرماه در حال اجرا می باشد و تا کنون بیش از سه هزار و‬ ‫‪ 700‬نواموز پیش دبستانی استان در این طرح شرکت کرده اند و جمع ثبت نامی پیش دبستانی ها را‬ ‫به بیش از ‪ 20‬هزار و ‪ 500‬نفر رسانده است‪ .‬این مسئول گفت‪ :‬مشخصات نواموزان در هر منطقه با یک‬ ‫کد که از طرف وزارت اموزش و پرورش تعریف شــده است‪ ،‬ثبت و اموزش انها به صورت غیر حضوری‬ ‫و از طریق شــبکه شاد و مدرسه تلویزیون ایران انجام می شــود‪ .‬بیت الهی بیان داشت‪ :‬برای نواموزان‬ ‫فاقد دسترســی به شبکه شاد یا تلویزیون‪ ،‬متناسب با منابع و امکانات استان و منطقه و نیز استفاده از‬ ‫ظرفیت و مشارکت رسانه‪ ،‬بسته های یادگیری تولید و توزیع می شود‪.‬‬ ‫ب شهرستان رودان‬ ‫ابگیری سازه های ابخیزداری حوزه فاریا ‪‎‬‬ ‫حســین محســنی زاده رئیس اداره منابع طبیعی و ابخیزداری رودان از ابگیری و ســرریز شدن ‪۵۰‬‬ ‫درصدی سازه های ابخیزداری حوزه فاریابشهرستان در بارندگی سامانه اخیر خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی منابع طبیعی وابخیزداری هرمزگان ‪ ،‬وی افزود ‪ :‬تاکنون ‪ ۲۱۵‬ســازه‬ ‫ابخیزداری در شهرستان رودان احداث شده است که استحصال اب باران بوسیله این سازه ها در شرایط‬ ‫خشکسالی حائز اهمیت می باشد ‪ ،‬این سازه ها عالوه بر جلوگیری از قدرت تخریب سیالب نقش مهمی‬ ‫در تغذیه ابخوان و تقویت سفره اب زیرزمینی نیز دارند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد در سال زراعی جاری تا کنون میزان ‪ ۲۵‬میلیمتر باران در سطح شهرستان باریده‬ ‫که منجر به ابگیری سازه ها به حجم ‪ ۵۰۰‬هزار متر مکعب شده است‬ ‫معاون اموزش ابتدایی استان همدان خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای طرح اموزش رایگان نواموزان پیش دبستانی در همدان‬ ‫همدان ‪ -‬معاون اموزش ابتدایی اســتان همدان از اجرای طرح اموزش رایگان نواموزان پیش دبستانی‬ ‫در همــدان خبر داد‪ .‬به نقل از روابــط عمومی اموزش و پرورش همدان؛ معصومه خدابنده لو گذراندن‬ ‫دوره پیش دبســتانی توســط نواموزان به ویژه نواموزان مناطق محروم و کم برخوردار را بسیار مهم و‬ ‫ضروری دانســت و اظهار کرد‪ :‬این دوره نواموزان را برای حضور در مدرسه و دریافت اموزش های الزم‬ ‫اماده می کند و بر همین اساس مورد تاکید معاونت اموزش ابتدایی است‪.‬وی به اهداف این طرح اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬جذب و حضور حداکثری نواموزان در سیســتم اموزشــی و پرورشی‪ ،‬ایجاد وحدت رویه‪،‬‬ ‫توسعه عدالت اموزشی برای تمام نواموزان به صورت رایگان و غیر حضوری‪ ،‬رشد همه جانبه کودکی و‬ ‫یادگیری پیش نیازهای ورود به دبســتان از طریق اموزش والدین و نواموزان با توجه به شرایط موجود‬ ‫از مهمترین اهداف اجرای این طرح است‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪1399‬‬ ‫‪ 22‬نوامبر ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪4052‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫درخواست معاون گردشگری از وزارت بهداشت‪:‬دسترسی به اطالعات کرونایی ها را برقرار کنید‬ ‫به دنبال ممنوعیت جابه جایی مسافران مبتال به کرونا‪ ،‬معاون گردشگری از‬ ‫وزارت بهداشت درخواســت کرد دسترسی به داده های این بیماران را برای‬ ‫همه تاسیسات گردشــگری برقرار کند‪ .‬درحال حاضر امکان تشخیص افراد‬ ‫مبتال به ویروس کرونا در مراکز گردشگری به ویژه هتل ها وجود ندارد‪.‬‬ ‫ولی تیموری با اشــاره به این که همه تاسیســات گردشــگری به سامانه‬ ‫الکترونیکی وزارت بهداشــت برای شناســایی مبتالیان به ویروس کرونا‬ ‫دسترســی ندارند‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬در نامه ای به وزارت بهداشت پیشنهاد‬ ‫کردم دسترسی الزم به داده های مربوط به بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹-‬را به‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی بدهد تا همه تاسیسات‬ ‫گردشگری از این طریق‪ ،‬از وضعیت مسافران مبتال به کرونا مطلع شوند و به‬ ‫قطع زنجیره این ویروس کمک کنند‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در بخشنامه اخیر وزارت بهداشت فقط دفاتر خدمات مسافرتی‬ ‫امکان دسترسی به داده های مربوط به بیماران مبتال به کرونا را دارند و سایر‬ ‫تاسیســات از این دسترسی محروم هســتند‪ .‬اگر تاسیسات گردشگری به‬ ‫صورت متمرکز از طریق سامانه تخصصی ارتباط برقرار کنند برای نظارت ما‬ ‫مناسب تر است و بهانه تراشی ها نیز کمتر خواهد شد‪.‬‬ ‫طبق اعالم وزارت بهداشــت افــراد مبتال به کرونا تا ‪ ۱۴‬روز اجازه ســفر‬ ‫ندارند‪ .‬معــاون این وزارتخانه ‪ ۲۶‬ابان ماه در دســتورالعملی که با موضوع‬ ‫«اجتناب از جابه جایی مســافران به صورت هوایی‪ ،‬دریایی‪ ،‬ریلی و جاده ای‬ ‫بدون دریافت نتیجه تســت منفی کرونا» به معاون حمل و نقل وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬رییس ســازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬رییس سازمان راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای‪ ،‬مدیرعامل شــرکت راه اهن‪ ،‬معاون گردشگری وزارت‬ ‫خبرنگاران در محدودیت های کرونایی جریمه نمی شوند‬ ‫بــا اغــاز محدودیت هــای کرونایی در‬ ‫شــهرهای قرمــز‪ ،‬درخصــوص رفت و‬ ‫امد مشــاغل هماهنگ شــده از جمله‬ ‫خبرنــگاران در ســاعات ممنوعیت‪ ،‬با‬ ‫هماهنگی فرمانداری هــا و راهور اقدام‬ ‫می شــود و جریمه شــامل انها نخواهد‬ ‫شــد‪ .‬به نقل از روابط عمومی معاونت‬ ‫مطبوعاتی‪ ،‬در پاسخ به سواالت و ابهامات‬ ‫مرتبط با طرح جدیــد محدودیت های‬ ‫کرونایی درباره رفت وامــد خبرنگاران‬ ‫در ساعات ممنوعیت توضیح داده شده‬ ‫است که «درباره مشاغل هماهنگ شده‬ ‫از جملــه خبرنــگاران بــا هماهنگی‬ ‫فرمانداری هــا و راهور اقدام می شــود؛‬ ‫لذا جریمه شــامل انها نخواهد شد‪ .‬این‬ ‫افراد و سایر مردمی که به ضرورت نیاز‬ ‫به تردد دارنــد می توانند از راننده های‬ ‫اینترنتی در سطح شهر استفاده کنند‪.‬‬ ‫همچنین ممنوعیت تردد در شــهرهای‬ ‫قرمز انجام شــده که برابــر هماهنگی‬ ‫فرمانداری ها مــوارد ضروری احصا و به‬ ‫راهور اعالم می شــود تا اعمــال قانون‬ ‫نشــوند‪ .‬ســایر موارد در صــورت عدم‬ ‫رعایت جریمه خواهند شد‪ .‬سازوکار ان‬ ‫هم دوربین ها راهور هستند‪».‬‬ ‫امــروز اول اذر‪ ،‬اولیــن روز از دو هفته‬ ‫اعالم شــده دولت و ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا اســت و طــرح جدید محدودیت‬ ‫هــای کرونایــی و مدیریت هوشــمند‬ ‫این بیماری در سراســر کشور اغاز می‬ ‫شــود‪ ،‬در همین راستا از امروز تردد به‬ ‫شــهرهای نارنجی ‪ ۵۰۰‬هــزار تومان و‬ ‫شهرهای قرمز یک میلیون تومان در هر‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت جریمه در پی خواهد داشت‬ ‫و در شــهرهای قرمز هم تردد خودرو از‬ ‫ساعت ‪ ۲۱‬تا ‪ ۴‬صبح ممنوع است‪.‬‬ ‫تکذیب شایعه تخریب مساجد‬ ‫مقامات ارشــد منطقه خودمختار «شین جیانگ» روز‬ ‫گذشته (چهارشنبه) با حضور در کنفرانس مطبوعاتی‬ ‫ویدئویی در پاســخ به خبرنگاران رسانه های خارجی‬ ‫هر گونه شــایعه پیرامــون تخریب مســاجد در این‬ ‫منطقه را رد و شــایعه هــا مبنی بر تخریب و تعطیلی‬ ‫همیشگی هزاران مســجد و اماکن مذهبی در شمال‬ ‫غــرب چیــن را کامال خــاف واقع توصیــف کردند‪.‬‬ ‫الیجان عنایت ســخنگوی دفتر اطالع رســانی دولت‬ ‫منطقه ای شــین جیانگ در پاســخ به سوال خبرنگار‬ ‫«بلومبــرگ» گفت که مقامات شــین جیانگ نه تنها‬ ‫هیــچ گاه مکان هــای مذهبی را تخریــب نکرده اند‬ ‫بلکــه در عوض اقداماتی را به منظــور حفاظت از این‬ ‫اماکــن اتخــاد کرده انــد؛ از مکان هــای مذهبی در‬ ‫شــین جیانگ طبق روال عادی اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫الیجان عنایت در پاســخ به ســوال خبرنگار بلومبرگ‬ ‫درباره تعداد افرادی که از سال ‪ 2017‬تا ‪ 2020‬میالدی‬ ‫در مراکز اموزش حرفه ای و شغلی شین جیانگ حضور‬ ‫داشــته اند‪ ،‬گفت که تعداد این کاراموزان بسیار پویا و‬ ‫فعال بوده است؛ در ‪ 9‬دســامبر سال ‪ 2019‬میالدی‪،‬‬ ‫یک کنفرانس مطبوعاتی با موضوع توسعه پایدار شین‬ ‫جیانگ برگزار و اعالم شــد که تمام کاراموزان بخش‬ ‫زبــان های خارجی‪ ،‬دانش حقوقی‪ ،‬اموزش های حرفه‬ ‫ای و مهار کننده فقر‪ ،‬تحصیالت خود را به پایان رسانده‬ ‫اند و فرصت های شغلی پایدار به دست اورده اند و یک‬ ‫زندگی عادی دارند‪.‬‬ ‫یک خبرنگار ژاپنی در این کنفرانس ســوالی پیرامون‬ ‫اینکه برخــی از مقامات اتحادیه اروپا بدنبال تحقیقات‬ ‫مستقل از شین جیانگ هستند را مطرح کرد؛ الیجان‬ ‫عنایت در پاســخ به این ســوال ضمن اشاره به اینکه‬ ‫شــین جیانگ یک مــکان باز و ازاد اســت و پذیرای‬ ‫بیــش از هزار نفر از مقامات خارجــی از ‪ 100‬منطقه‬ ‫و کشــور بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ما پذیرای دوستان خود‬ ‫از سراســر جهان از جمله مقامــات اتحادیه اروپا برای‬ ‫بازدید از شــین جیانگ هستیم؛ ما با هر گونه تحقیق‬ ‫مبتنی بــر فرضیه جــرم و تقصیر و اینکه کســی با‬ ‫دیدی مغرضانه به شــین جیانگ نگاه کند‪ ،‬مخالفیم‪.‬‬ ‫خبرنگاری از اندونزی در این کنفرانس سوالی را درباره‬ ‫افزایش ناگهانی مبتالیان به کرونا در شــهر «کاشغر»‬ ‫مطرح کرد؛مطلب روز رئیس کمیسیون بهداشت منطقه‬ ‫ای شین جیانگ در پاسخ به این سوال گفت که شین‬ ‫جیانگ اقداماتی را برای کنترل این جهش ناگهانی اتخاذ‬ ‫کرده اســت؛ در فواصل ‪ 24‬اکتبر تا ‪ 17‬نوامبر مجموعا‬ ‫‪ 70‬بیمار مبتال به کووید‪ 19-‬از بیمارســتان ترخیص‬ ‫شــده اند و نظارت های پزشکی روی ‪ 286‬بیمار بدون‬ ‫عالمت نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫در این کنفرانس ســوالی مطرح شــد درباره اینکه ایا‬ ‫مسلمانان شــین جیانگ اجازه دارند ســال اینده به‬ ‫مکه بروند یا خیر؛ سخنگوی دفتر اطالع رسانی دولت‬ ‫منطقه ای شــین جیانگ نیز در پاســخ به این سوال‬ ‫گفت انجمن اســامی چین از ســال ‪ 1996‬تا ‪2019‬‬ ‫میالدی ســفر زیارتی بیش از ‪ 50‬هزار مســلمان در‬ ‫منطقه شین جیانگ به مکه را که پروازهای انها توسط‬ ‫دولت برنامه ریزی شــده بود‪ ،‬ســازمان دهی کرده و‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬خدمات درمانی‪ ،‬ترجمه و ســایر خدمات‬ ‫برای مســلمانان در ســفر به مکه توسط دولت شین‬ ‫جیانگ تامین شده است‪.‬‬ ‫انجمن اسالمی چین در حال حاضر به دلیل همه گیری‬ ‫جاری کووید‪ ،19-‬ســفرهای زیارتی سال ‪ 2020‬را به‬ ‫حالت تعلیق دراورده اســت؛ این انجمن درباره اینکه‬ ‫ایا انجام این ســفرها در ســال ‪ 2021‬میالدی امکان‬ ‫پذیــر خواهد بود یا خیر‪ ،‬تصمیــم گیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی دفتر اطالع رســانی دولت منطقه ای شین‬ ‫جیانگ همچنین تاکید کرد که اگر سال اینده شرایط‬ ‫اجازه دهد‪ ،‬اقدامات خوبی برای سفر زیارتی به مکه بر‬ ‫اساس تشکیالت مربوط به انجمن اسالمی چین صورت‬ ‫خواهدگرفت‪.‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی و معاون عمران و توسعه امور‬ ‫شهری و روستایی وزارت کشور ابالغ شد‪ ،‬یاداوری کرده است‪« :‬بررسی های‬ ‫به عمل امده در کشــور نشان می دهد بســیاری از مبتالیان به کووید‪ ۱۹-‬با‬ ‫وجود دریافت جواب ازمایش مثبت ‪ PCR‬و اگاهی از ابتال به بیماری‪ ،‬شرایط‬ ‫قرنطینه را رعایت نکرده و اقدام به مسافرت با استفاده از وسایل حمل و نقل‬ ‫مسافربری می کنند؛ لذا به منظور قطع زنجیره انتقال این بیماری‪ ،‬زیرساخت‬ ‫فنی مربوطه برای اســتعالم الکترونیکی وضعیت ابتــای افراد به بیماری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬اماده سازی شده است‪.‬با توجه به این که سرویس برخط استعالم‬ ‫الکترونیکی وضعیت ابتال به کووید‪ ۱۹-‬ارائه شــده از سوی وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی با اســتفاده از رابط نرم افزاری (وب ســرویس)‬ ‫براســاس پارامترهای ورودی (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتالی‬ ‫افراد در تاریخ ارسال شــده را پاسخ می دهد‪ ،‬الزم است در تمام سامانه های‬ ‫مرکزی ارائه خدمات مسافربری و همچنین درگاه های فروش بلیت اینترنتی‪،‬‬ ‫پارامترهای مطروحه به ازای هر شــخص متقاضی دریافت و استعالم برخط‬ ‫برای فرد انجام شود و چنان چه نتیجه استعالم الکترونیکی براساس «تاریخ‬ ‫سفر» مثبت اعالم شد باید از فروش بلیت ممانعت به عمل اید‪( .‬به مدت ‪۱۴‬‬ ‫روز از زمان تاریخ ثبت مثبت کووید‪)۱۹-‬الزم است این فرایند الکترونیکی‬ ‫در لحظه سفر و قبل از سوار شدن مســافر به داخل وسیله نقلیه دوباره به‬ ‫صورت الکترونیکی انجام و در صورت مثبت بودن پاسخ از سوار شدن فرد به‬ ‫وسیله نقلیه جلوگیری شود‪.‬‬ ‫تمام شرکت های ارائه دهنده سامانه فروش بلیت مسافربری به صورت انفرادی‬ ‫و چارتری که هم اکنون ســامانه های ایشــان در دفاتر خدمات مسافربری‬ ‫و گردشگری کشور درحال استفاده اســت‪ ،‬ملزم به انجام به روزرسانی های‬ ‫فنی مربوطه در نرم افزارهای خود هســتند تا از ان طریق قابلیت استعالم‬ ‫الکترونیکی و ممانعت از فروش بلیت برای فروشندگان بلیت مسافربری در‬ ‫سراسر کشور فراهم شود‪.‬به منظور بهره برداری از این سرویس الکترونیکی و‬ ‫پیاده سازی ان در سامانه های مربوطه مقتضی است در گام نخست شرکت ها‬ ‫نســبت به برقراری ارتباط شــبکه با گذرگاه خدمات الکترونیکی «سروا‬ ‫‪ »PGSB‬ســازمان فناوری اطالعات ایران اقدام کنند‪»...‬در نامه تیموری ـ‬ ‫معاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ـ به‬ ‫معاون وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی که در اختیار ایسنا قرار‬ ‫داده شده‪ ،‬نیز امده اســت‪« :‬در خصوص دستورالعمل ممنوعیت جابه جایی‬ ‫مسافران مبتال به کروناویروس بدون اخذ تست کووید ‪ ،۱۹‬با توجه به این که‬ ‫درحال حاضر تمام تاسیسات گردشگری اقامتی و پذیرایی در بستر سامانه‬ ‫جامع نظارت و اطالعات این وزارتخانه موســوم به «ســامانه جانا» فعالیت‬ ‫می کنند در چارچوب بند ‪ ۱‬و سایر مفاد دســتورالعمل فوق الذکر با عنایت‬ ‫به این که سرویس برخط استعالم الکترونیکی وضیعت ابتال به کووید‪ ۱۹-‬از‬ ‫سوی ان وزارتخانه با اســتفاده از رابط نرم افزاری (وب سرویس) و براساس‬ ‫پارامتر (کد ملی و تاریخ سفر) نتیجه وضعیت ابتالی افراد را مشخص می کند‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود دسترســی الزم به این وزارتخانه اعطا شود تا تاسیسات‬ ‫گردشــگری اعم از هتل‪ ،‬متل‪ ،‬مهمانپذیر‪ ،‬واحدهای پذیرایی و ‪ ...‬از وضعیت‬ ‫مســافران مبتال به کرونا اطالع پیدا کرده و ضمن رعایت دقیق پروتکل های‬ ‫بهداشتی‪ ،‬تمهیدات الزم را در این خصوص به عمل اورند و با قطع زنجیره از‬ ‫گسترش و شیوع بیشتر بیماری جلوگیری به عمل اید‪».‬‬ ‫نقد منصفانه(اختصاصی راه مردم)‬ ‫منتقد‪ :‬ارغوان اشترانی‬ ‫قضــات یک رمان واقع گــرای اجتماعی از منظر‬ ‫راوی ســوم شــخص محدود به ذهن شیداست‪.‬‬ ‫رمان اگرچه با یک اتفاق هولناک اغاز می شــود‬ ‫اما بیش از رویداد محور بودن‪ ،‬شــخصیت محور‬ ‫است‪ ،‬شــیدا یک دختر جوان عاشق پیشه ی پر‬ ‫از ارزو اســت که برای فرار از اتفاق هولناکی که‬ ‫برایــش افتاده به مذهب پناه می برد‪ ،‬تا جایی که‬ ‫یک خانم جلســه ای می شود و با رانت حکومتی‪،‬‬ ‫برای تبلیغ شــیعه گری‪ ،‬راهی فرانســه می شود‬ ‫و در طول اثر‪ ،‬رفته رفته شــاهد تحول نســبی‬ ‫شیدا هســتیم‪ ،‬یکی از شــخصیتهای تاثیر گذار‬ ‫و جذاب اثــر‪ ،‬عبدالفرحان‪ ،‬اســت‪ ،‬عبدالفرحان‬ ‫یک مســلمان افراطی الجزایری است‪ ،‬اما با تمام‬ ‫تعصبات مذهبی اش در رویکردهای انســانی یک‬ ‫پله جلوتر از شیداست و با تمام این که حتی بیم‬ ‫این می رود که بر علیه غیر مســلمانان فرانسوی‬ ‫دست به عملیات انتحاری بزند‪ ،‬تعصبات مذهبی‬ ‫شــیدا را به چالش می کشــد‪ ،‬مثال در جایی که‬ ‫شیدا شیرینی های اهدایی یک همسایه ی یهودی‬ ‫را با تفکر نجس بودن یهودیان دور می ریزد او را‬ ‫بابت این کار سرزنش می کند‪.‬‬ ‫در هیــچ کجای داســتان شــاهد مداخله گری‬ ‫نویســنده نیســتیم اما بــا ظرافــت هرچه تمام‬ ‫الیه هــای تو در توی شــخصیت شــیدا تصویر‬ ‫می شود‪ .‬مثال از روی این که عبدالفرحان از طرف‬ ‫شــیدا که از سفر برگشــته‪ ،‬برای پسرش دانیال‬ ‫هدیه خریده‪ ،‬می توانیم بفهمیم که شیدا خسیس‬ ‫بوده یا دســت کم در زندگی اش با عبدالفرحان به‬ ‫دلیل وابســتگی مالی‪ ،‬برای فــرار از تحقیر های‬ ‫مکرر اعالم نیاز و عدم پاســخ مناســب از سوی‬ ‫عبدالفرحــان‪ ،‬از خریدن چیزهای ضروری‪ ،‬ســر‬ ‫باز زده اســت‪ ،‬این قســمت از رابطه ی مسموم‬ ‫بین شــیدا و عبدالفرحان بعــد از صحنه گدایی‬ ‫نیز نمود دارد‪ ،‬شــیدا رفته با پــول خردها رنگ‬ ‫خریده برای نقاشــی و عبدالفرحان به او می گوید‬ ‫به مــن می گفتی خودم بــرات می خریدم‪ ،‬اصال‬ ‫شاید گدایی شــیدا در پاریس واکنشی روانی به‬ ‫همین عدم استقالل و درخواست های مالی مکرر‬ ‫بی پاسخ مانده از سوی عبدالفرحان است‪( .‬اگرچه‬ ‫خود شــیدا در جایی که بابت این رفتار مواخذه‬ ‫می شــود‪ ،‬یک دلیل بی منطق مذهبی می تراشد!‬ ‫به خاک افتادن در مقابل خدا و این حرفها‪ ،‬انگار‬ ‫حتــی خودش هم نمی داند چه مرگش اســت و‬ ‫فکر می کند دارد مناسک مذهبی انجام می دهد‪،‬‬ ‫اما حقیقت این اســت که این بار رنج دست دراز‬ ‫کردن مکرر جلوی عبدالفرحــان را دارد با خلق‬ ‫یک عمــل مذهبــی دروغین‪ ،‬عینــی و بیرونی‬ ‫می کند‪).‬‬ ‫از روی دیالوگهــای برادرش که او را بابت این که‬ ‫اصال نفهمیده در این ســالها چــه اتفاقاتی برای‬ ‫خانواده اش افتاده‪ ،‬ســرزنش می کند‪ ،‬می فهمیم‬ ‫که شــیدا بی مســئولیت و خود محور بوده و از‬ ‫پیگیری های جدید شــیدا متوجه می شویم‪ ،‬حاال‬ ‫قصــد دارد گذشــته را جبران کند‪ .‬اصال شــاید‬ ‫انتخاب عدم ارتباط با خانواده اش هم راهی بوده‬ ‫که اتفاق اولیه ای را که مســیر زندگی او را تغییر‬ ‫داد‪ ،‬فراموش کند‪.‬‬ ‫شــیدا اگرچه نچسب است و اعمالش خیلی جاها‬ ‫توی ذوق می زند اما خودش یک قربانی تفکرات‬ ‫دیکته شده ی ایدئولوژیک است‪ ،‬او برای تسکین‬ ‫پیــدا کردن از زخم هولنــاک اجتماع به مذهب‬ ‫پناه می برد تا احســاس گناه از تجاوز را با مسایل‬ ‫مذهبی عینی کند و از ان عبور کند و ظاهرا ً هم‬ ‫تا حدودی موفق می شــود چون ازدواج موفق و‬ ‫رابطه ی جنسی بدون اشــکالی دارد‪ ،‬اما تفکرات‬ ‫ایدئولوژیک زخم هــای جدیدی در روان او ایجاد‬ ‫می کند و خودشــیفتگی های مذهبی‪ ،‬انســانیت‬ ‫دختری که قصد داشــته پزشک شــود را تنزل‬ ‫می بخشد و نیز ســرکوب های مکرر امیال‪ ،‬در او‬ ‫رفتارهای ناجــور پدید می اورد مثال او فرد مورد‬ ‫اعتمادی اســت و قویا با دزدی مخالف است اما‬ ‫یک جا از یک فروشــگاه‪ ،‬ظاهرا به طور ســهوی‬ ‫یک رژ لب کش می رود که شاید حاصل سرکوب‬ ‫امیال زنانه اش در طول ســالها تسخیرشــدگی با‬ ‫تفکرات ایدئولوژیک بوده است‪.‬‬ ‫شــیدا یک زن بحران زده است‪ ،‬تفکرات مذهبی‬ ‫برایــش کامال نجات بخــش نبوده و نتوانســته‬ ‫ارامشــش را فراهم کند و بعد از ســالها‪ ،‬تبلیغ‬ ‫مناســک مذهبی‪ ،‬در مورد مفاهیم عمیق دینی‬ ‫همچون عدالت خدا هم دچار پرســش و تناقض‬ ‫گشته است‪.‬‬ ‫شیدا حتی زمانی که کارکردش را برای حاکمیت‬ ‫از دســت می دهد‪ ،‬علــی رغم تمام تالشــهای‬ ‫خالصانه اش‪ ،‬از سوی انها هم رها می شود‪.‬‬ ‫ســالها زندگی کــردن در پاریس از شــیدا زنی‬ ‫دیگر ســاخته‪ ،‬زنی کــه حاال به جــای این که‬ ‫غیر مســلمانان را نجس بداند با انها معاشــرت‬ ‫می کند‪ ،‬بر غم انها دل می ســوزاند و پســرش را‬ ‫به الرا می ســپارد اما همچنان وقتی در هواپیما‬ ‫دختر بچه ی نوجوان بــی حجابی را می بیند که‬ ‫به نظرش به اندازه ی شــاهزاده ها زیباست‪ ،‬دلش‬ ‫می خواهد دختربچه را بکشــد اما به محض جدا‬ ‫برسنگفرشخیسشانزهلیزه‬ ‫نوشته مولودقضات‬ ‫شدن چرخهای هواپیما از زمین پشیمان می شود‬ ‫و انــگار رهایــی کامل از این امیال ضد انســانی‬ ‫برایش ناممکن است‪.‬‬ ‫شــاید هیچ مانیفســتی در جهان تــا این اندازه‬ ‫کوبنده نمی توانســت به نقد تفکرات خودشیفته‬ ‫کننده ی مذهبی بپــردازد و بی انکه مخاطب را‬ ‫مقابل افــراد مذهبی افراطی قــرار دهد‪ ،‬او را از‬ ‫تعصباتی که تمایالت غیر انسانی را در این گونه‬ ‫افراد تثبیت می کند‪ ،‬بیزار کند‪.‬‬ ‫این رمان اصال عجیب است! این حجم از عمق و‬ ‫واکاوی در یک رمان ایرانی عجیب است‪.‬‬ ‫امــا نقص رمان که به نظرم تنها پناه نویســنده‪،‬‬ ‫برای فرار از سانســور وزارت ارشــاد بوده است‪،‬‬ ‫موجــز و مبهــم نوشــتن کلیــه ی دیالوگ ها و‬ ‫صحنه هایی اســت که در ان اتفاقات جنسی رخ‬ ‫داده اســت‪ ،‬حاال چه تجاوز بوده باشد و چه هم‬ ‫اغوشی شرعی بین عبدالفرحان و شیدا که منجر‬ ‫به وجود امدن بچه ی ناخواســته ی دوم شــیدا‬ ‫شده است‪.‬بجز این قســمت ها‪ ،‬باقی صحنه ها پر‬ ‫اســت از توصیفات زیاد و ریزانگارانه که البته به‬ ‫طور ســلیقه ای مورد پسند شخصی من نیست و‬ ‫تناســب کنش و توصیف را به نفع توصیف بر هم‬ ‫زده است‪.‬‬ ‫در کل کمتر پیش امده که از خواندن یک رمان‬ ‫ایرانــی تا این حد احســاس لذت کنــم اما قرار‬ ‫گرفتن در دایــره ی لذتش نیازمند تفکر عمیق و‬ ‫همراهی طوالنی با شخصیتی است که شاید چون‬ ‫شخصیت دیگر داستانها‪ ،‬انقدرها دوست داشتنی‬ ‫و تو دل برو نباشد‪.‬‬ ‫بــه همین دلیل شــاید بتــوان ان را در زمره ی‬ ‫کتابهای خاص پســند طبقه بنــدی کرد و اصال‬ ‫بعیــد نیســت که عــده ای را به دلیــل تفکرات‬ ‫ایدئولوژیک شــیدا به شــدت پس بزند‪ ،‬اما برای‬ ‫کســانی که کتاب را عمیــق بخوانند و تعامالت‬ ‫شــیدا و مذهب را ریزانگارانــه مورد واکاوی قرار‬ ‫دهند قطعا لذتبخش خواهد بود‪.‬‬ ‫این اثر توسط نشــر چشمه در سال ‪ 98‬به چاپ‬ ‫رسیده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4062

روزنامه راه مردم 4062

شماره : 4062
تاریخ : 1399/09/13
روزنامه راه مردم 4061

روزنامه راه مردم 4061

شماره : 4061
تاریخ : 1399/09/12
روزنامه راه مردم 4060

روزنامه راه مردم 4060

شماره : 4060
تاریخ : 1399/09/11
روزنامه راه مردم 4059

روزنامه راه مردم 4059

شماره : 4059
تاریخ : 1399/09/10
روزنامه راه مردم 4058

روزنامه راه مردم 4058

شماره : 4058
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه راه مردم 4057

روزنامه راه مردم 4057

شماره : 4057
تاریخ : 1399/09/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!