روزنامه راه مردم شماره 3970 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 3970

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 3970

روزنامه راه مردم شماره 3970

‫چترحمایتیسبدمعیشتی‪،‬‬ ‫تنها راه حمایت از‬ ‫‪ 2‬دهک هایپایینجامعه‬ ‫عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬تنها راه حمایت از دهک های پایین جامعه‬ ‫ایجاد چتر حمایتی سبد معیشتی است و مطمئنا‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افزایش‬ ‫حقمسکنکارگران‬ ‫در ایستگاه اخر‬ ‫مصوبه افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی حق مسکن کارگران به اتفاق ارا به تصویب کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت رسید‪....‬‬ ‫تلفیقفناوریباکسبوکار هایسنتی‬ ‫استارت اپ ها‬ ‫‪ 2‬به کمک کشاورزی می ایند‬ ‫استارت اپ ها شرکت های نو افرین با سرعت رشد باال هستند که با یک نواوری بزرگ به‬ ‫کسب وکار های کوچک به ویژه در بخش کشاورزی رونق می بخشند‪...‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ ۲۱۳۲‬ابتال و ‪ ۱۸۹‬فوتی‬ ‫جدید کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت از شناســایی ‪ ۲۱۳۲‬مورد جدید کووید‪ ۱۹-‬در کشور طی‬ ‫شبانه روز گذشته خبر داد‪...‬‬ ‫دکترمهندس هایبیکار‬ ‫فارغ التحصیالن دانشگاهـی‬ ‫درانتظـارکــــــــار‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬تیر ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪3970‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫مجلس عدم عرضه ای تی اف دوم در بازار بورس را پیگیری می کند‬ ‫تبعاتمنفیاظهاراتمسئوالنبربازار‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬ما حتما موضوع کاهش ارزش سهام در بازار بورس را از مسئوالن وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس پیگیری می کنیم تا ببینیم چه راه حلی می توان برای این موضوع پیدا‬ ‫کرد‪.‬محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار‪ ،‬درباره وضعیت بازار بورس گفت‪ :‬در یک مقطع زمانی از ابتدای صبح دیروز اعالم خبر‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫امار باالی فارغ التحصیالن‪ ،‬ضعف در اموزش های مهارتی و نبود بازار کافی‪ ،‬اشتغال را برای جوانان امروز تبدیل‬ ‫به یک رویا کرده اســت‪ .‬ما امروز در کشور با چالش اقتصادی و بیکاری جوانان تحصیلکرده مواجه هستیم و‬ ‫بیســیاری از فارغ التحصیالن دانشگاهی به دلیل ضعف در اموزش های مهارتی در دوران تحصیل و ارتباط‬ ‫ضعیف دانشگاه و صنعت بیکار هستند یا در یک رشته نامرتبط کار می کنند‪.‬همه اینها در حالی است که رابطه‬ ‫مستقیمی بین توسعه تکنولوژی و تمام ابعاد مختلف جامعه اعم از سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫دیده می شــود‪ ،‬در واقع کارفرمایان بزرگ «پیشرفت تکنولوژی و توسعه ملی» را مهم ترین دلیل اصلی ایجاد‬ ‫علم‪ ،‬دانش‪ ،‬توانایی‪ ،‬قدرت و دانایی کشور می دانند‪.‬تکنولوژی با ‪ ۴‬رکن اصلی انسان‪ ،‬ماشین‪ ،‬سازمان و اطالعات‬ ‫شناخته می شود که ارتباط و تعامل روزانه بیشتر ان ها با یک دیگر چیزی جز رشد و توسعه اقتصادی را به همراه‬ ‫نخواهد داشت‪ ،‬اما وجود انسان به عنوان نیروی انسانی ماهر و متخصص از میان ‪ ۴‬رکن اصلی نقش محوری‬ ‫و اساسی دارد؛ چرا که همه ما می دانیم برای توسعه اقتصادی کشور تنها وجود ماشین االت الزم نیست‪.‬از ان‬ ‫جایی که دانشگاه مکان اموزش و تربیت نیروی انسانی برجسته است؛ بنابراین در صورتی که نیرو های انسانی‬ ‫دانشــگاه ها بتوانند نقش ارزنده خود را در عرصه تولید و صنعت ایفا کنند‪ ،‬شــاهد رشد اقتصادی جامعه ‪...‬‬ ‫ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها‬ ‫پرچمگرانیخودروهمچنانباالست!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫ممنوعیتتبلیغتست هایکووید‪۱۹‬‬ ‫مدیرکل ازمایشگاه های مرجع سالمت وزارت بهداشت ضمن اعالم قیمت های مجاز انجام تست های تشخیصی‬ ‫کرونا در مراکز ازمایشگاهی‪ ،‬در مورد نحوه ارجاع بیماران مثبت کرونا به بیمارستان‪ ،‬نحوه نمونه گیری خارج‬ ‫از ازمایشگاه و‪ ...‬توضیحاتی ارائه کرد‪.‬دکتر سیامک سمیعی‪ ،‬درباره تعرفه فعلی انجام خدمت گلوبال ازمایش‬ ‫تشــخیص مولکولی کووید‪ ،۱۹-‬گفت‪ :‬این ازمایش ها در بخش دولتی حــدود ‪ ۲۳۰‬هزار تومان و در بخش‬ ‫خصوصی حدود ‪ ۵۸۷‬هزار تومان است‪ .‬این تعرفه همه هزینه های‪...‬‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫پذیـــرش نمـایندگـی‬ ‫پایگاه خبری راه مردم انالین‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3970‬‬ ‫خبر‬ ‫ارکانی مطرح کرد؛‬ ‫چتر حمایتی سبد معیشتی‪ ،‬تنها راه حمایت از دهک های پایین جامعه‪ /‬عدم‬ ‫تامین نیازهای حداقلی خانواده ها موجب بروز مشکالت حادی می شود‬ ‫عضو کمیســیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬تنها راه حمایــت از دهک های پایین جامعه ایجاد چتر‬ ‫حمایتی ســبد معیشتی اســت و مطمئنا در صورت عدم اجرای طرحی برای تامین نیازهای حداقلی و‬ ‫معیشتی بسیاری از خانواده ها در سال جاری‪ ،‬مشکالت حادی بوجود خواهد امد‪.‬‬ ‫احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاسبات مجلس‪ ،‬با اشاره به اینکه اجماع نظری نسبت‬ ‫به کلیات و اجرای طرح تامین کاالهای اساســی در دولت و مجلس وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬با وضعیت فعلی‬ ‫تورم افسارگسیخته و گران شدن کاالها باید بتوانیم حداقل سبد معیشتی مردم را تامین کنیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم نیشــابور و فیروزه در مجلس با بیان اینکه تنهــا راه حمایت از دهک های ضعیف جامعه‬ ‫ایجاد چتر حمایتی ســبد معیشــتی با اســتفاده از اعطای یارانه یا تخصیص بودجه است‪ ،‬افزود‪ :‬بانک‬ ‫اطالعاتی دقیق تری باید از وضعیت خانواده های مشمول این طرح یعنی ‪ 7‬دهک جامعه ایجاد شود که‬ ‫این کار بر عهده بانک مرکزی و معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار است‪.‬‬ ‫وی درباره تامین منابع مالی مورد نظر برای اجرای طرح تامین کاالهای اساســی اظهار کرد‪ :‬کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس در جلسات خود در این مورد بحث و بررسی های الزم را انجام داده و منابع قابل‬ ‫پیش بینی در تبصره ‪ 14‬بودجه امسال را برای اجرای این طرح در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫ارکانی بیان کرد‪ :‬درباره تعداد اقالم خوراکی مورد نیاز در این طرح هم مباحثی مطرح و قرار شده‪ ،‬مواد‬ ‫غذایی اصلی مانند برنج‪ ،‬روغن‪ ،‬گوشت و ‪ ...‬از طریق کارت های الکترونیکی غیرقابل برداشت در اختیار‬ ‫مردم قرار بگیرد تا انها بتوانند به سهولت در تمام شهرها و روستاها این اقالم را تهیه کنند‪.‬‬ ‫عضو کمیســیون برنامه‪ ،‬بودجه و محاســبات مجلس تاکید کرد‪ :‬مطمئنا در صورت عدم اجرای طرحی‬ ‫برای تامین نیازهای حداقلی و معیشــتی بســیاری از خانواده ها در سال جاری‪ ،‬مشکالت حادی بوجود‬ ‫خواهد امد‪.‬‬ ‫عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار خبر داد‬ ‫مجلس عدم عرضه ای تی اف دوم در بازار بورس را پیگیری می کند‬ ‫تبعات منفی اظهارات مسئوالن بر بازار‬ ‫عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬ما حتما موضوع کاهش ارزش سهام در‬ ‫بازار بورس را از مســئوالن وزارت اقتصاد و دارایی و ســازمان بورس پیگیری می کنیم تا ببینیم چه راه‬ ‫حلی می توان برای این موضوع پیدا کرد‪.‬‬ ‫محســن علیزاده عضو ناظر مجلس در شــورای عالی بورس و اوراق بهادار‪ ،‬درباره وضعیت بازار بورس‬ ‫گفت‪ :‬در یک مقطع زمانی از ابتدای صبح امروز اعالم خبر عدم عرضه ای تی اف دوم توســط ســازمان‬ ‫خصوصی ســازی موجب افت نزولی در بازار بورس شد و بعد با اعالم این خبر به عنوان شایعه بار دیگر‬ ‫بازار تا حدودی به شرایط قبل بازگشت‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد‪ :‬با اعالم رسمی وزارت اقتصاد و دارایی درباره عدم عرضه‬ ‫ای تی اف دوم در ابتدای شهریور ماه مجددا بازار بورس ارزش نزولی پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬مطمئنا این اظهارنظرها تبعات منفی برای بازار به همراه داشته است و بنابراین ما حتما‬ ‫این موضوع را از مســئوالن وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان بورس پیگیری خواهیم کرد تا ببینیم چه‬ ‫راه حلی می توان برای این موضوع پیدا کرد‪.‬از حدود یک هفته قبل خبر عرضه قطعی ای تی اف دوم در‬ ‫روز دوم شــهریور در بسیاری از رسانه های رسمی و غیررسمی باعث شد تا موجی از ورود نقدینگی به ‬ ‫سمت ‪ 4‬سهم پاالیشی (پاالیشگاههای بندرعباس‪ ،‬تهران‪ ،‬تبریز و اصفهان) صورت گیرد‪.‬‬ ‫اما امروز اعالم شــد‪ ،‬براساس اعالم قبلی سازمان خصوصی سازی قرار بود سهام دولت ر چهار پاالیشگاه‬ ‫در قالب دومین صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (‪ )etf‬عرضه شود لیکن با توجه به عدم اقدام وزارت‬ ‫نفت در تاسیس صندوق مذکور‪ ،‬هیئت واگذاری در اخرین جلسه خود و با توجه به عرضه قبلی سهام‬ ‫شــرکت پاالیش نفت تبریز‪ ،‬عرضه باقی مانده بلوک ســهام متعلق به دولت در سه شرکت پاالیش نفت‬ ‫بندرعباس‪ ،‬تهران و اصفهان را نیز مصوب نمود‪ ،‬لذا بر همین اســاس اگهی عرضه عمده و بلوکی سهام‬ ‫این شــرکت ها هفته گذشته منتشر شده است که پس از هماهنگی با بورس تاریخ دقیق عرضه ان در‬ ‫بازار سرمایه مشخص خواهد شد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫تلفیق فناوری با کسب وکار های سنتی‬ ‫استارت اپ ها به کمک کشاورزی می ایند‬ ‫اســتارت اپ ها شــرکت های نو افرین با سرعت رشــد باال هســتند که با یک نواوری بزرگ به کسب‬ ‫وکار های کوچک به ویژه در بخش کشاورزی رونق می بخشند‪.‬‬ ‫‪ ،‬مهمترین مشــکل در بخش کشــاورزی زنجیره های تامین است‪ ،‬یعنی مزرعه تا سفره مصرف کننده؛‬ ‫از طرفی حضور دالل ها یا واســطه ها باعث افزایش قیمت تمام شــده محصوالت کشاورزی برای تولید‬ ‫کننده و مصرف کننده می شود‪ .‬استارت اپ با حل مشکل زنجیره های تامین‪ ،‬حضور واسطه ها را نیز در‬ ‫بخش کشــاورزی کاهش می دهد و با ایجاد بازار برای فروش محصوالت کشاورزان یکی از دغدغه های‬ ‫ان ها را کمتر می کند‪.‬‬ ‫حمید رضا مختاری مشــاور وزیر جهاد کشاورزی گفت‪ :‬استارتاپ شــرکت نوافرین است کسب و کار‬ ‫کوچکی که با یک نواوری بزرگ کارش را شروع می کند‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه اســتارتاپ ها حدود دوسالی اســت که در بخش کشاورزی اغاز به کار کردند‪ ،‬افزود‪ :‬در‬ ‫حوزه کشاورزی استارتاپ ها فعالیتشان را دیر شروع کردند‪ ،‬ولی سرعت رشد باالیی داشته اند به طوری‬ ‫که در دو ســال اخیر ‪ ۲۰۰‬استارتاپ در بخش کشاورزی تشکیل شده است ‪ .‬در حوزه تحلیل داده های‬ ‫فضاپایه داریم‪ ،‬ولی در حال حاضر تمرکز ما در بخش بازار است‪ ،‬زیرا این قسمت می تواند سایر بخش ها‬ ‫را تحت تاثیر قرار دهد وقتی بازار کشــش ایجاد کند دهش هم ایجاد خواهد و ســود بیشــتری نصیب‬ ‫کشاورز خواهد شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬اگر در بازار بدانیم به کدام مشتری چه محصولی را باید به فروش برسانیم در مرحله تولید‬ ‫می دانیم چه محصولی را باید کشت کنیم در واقع استارتاپ ها می گویند چه بکاریم و چطوری بکاریم‪.‬‬ ‫مختاری تصریح کرد‪ :‬مهمترین چالش در بخش کشاورزی زنجیره های تامین محصوالت کشاورزی است‬ ‫هم اکنون زنجیره های تامین بخش کشاورزی از مزرعه تا بازار دچار اختالل هستند‪ .‬وجود واسطه های‬ ‫زائد قیمت تمام شــده محصول را برای کشــاورز افزایش می دهد و مصرف کننده نیز بهای باالیی برای‬ ‫تامین کاال های مورد نیازش باید بپردازد و در این میان ارزش افزوده و کیفیت محصول افزایش نمی یابد‬ ‫استارتاپ ها در حوزه هایی که مشکل دارند با کمترین هزینه و بهترین کیفیت نواوری را ایجاد می کنند‬ ‫و این نواوری بزرگ بخش کشاورزی کشور را متحول می کند‪.‬‬ ‫مشــاور وزیر جهاد کشاورزی با اشــاره به اینکه برای همه بخش های کشاورزی از اماده سازی زمین تا‬ ‫مبارزه با علف های هرز ابیاری سمپاشــی اســتارتاپ های وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف استارتاپ ها این‬ ‫اســت که با اموزش به بهره برداران تولیدکنندگان بخش کشــاورزی در صنایع کشــاورزی و کشت و‬ ‫صنعت ها نواوری ایجاد کند‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬در کشاورزی سنتی نواوری از بیرون پذیرفته نمی شود و کشاورزان به صورت موروثی شیوه های‬ ‫پــدران خود را به کار می برند و روش های نــو و علمی را وارد عرصه تولید محصوالت خود نمی کند در‬ ‫حالی که در نواوری نیاز به تغییر رویکرد و نگاه وجود دارد‪.‬‬ ‫اوافزود‪ :‬در هر استارتاپ کشاورزی به طور متوسط ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬نفر مشغول کار هستند و در استارتاپ های‬ ‫دانش بنیان ‪ ۵۰۰‬نفر مشــغول به فعالیت هســتند و به دلیل اینکه اســتارتاپ ها با کســب و کار های‬ ‫کشاورزی سر و کار دارند ‪ ۴‬هزار نفر به طور غیرمستقیم ایجاد اشتغال می کنند‪.‬‬ ‫مختاری نواوری در اســتارتاپ ها را باعث افزایش کسب و کار ها در بخش کشاورزی دانست و در پایان‬ ‫گفت‪ :‬مشــکالت امروز بخش کشاورزی مربوط به ‪ ۳۰‬سال ‪ ۳۰‬سال گذشته است و در اینده مشکالت‬ ‫بیشتر و پیچیده تری در این بخش خواهیم داشت استارتاپ ها با شیوه های نو و علمی‪ ،‬مشکالت اینده‬ ‫بخش کشاورزی را امروز حل خواهند کرد‪.‬‬ ‫دکترمهندس هایبیکار‬ ‫فارغالتحصیالندانشگاهـیدرانتظارکار‬ ‫امار باالی فارغ التحصیالن‪ ،‬ضعف در اموزش های‬ ‫مهارتی و نبود بازار کافی‪ ،‬اشتغال را برای جوانان‬ ‫امروز تبدیل به یک رویا کرده است‪.‬‬ ‫ما امروز در کشــور با چالش اقتصادی و بیکاری‬ ‫جوانان تحصیلکرده مواجه هســتیم و بیسیاری‬ ‫از فارغ التحصیالن دانشــگاهی به دلیل ضعف در‬ ‫امــوزش های مهارتی در دوران تحصیل و ارتباط‬ ‫ضعیف دانشــگاه و صنعت بیکار هستند یا در یک‬ ‫رشته نامرتبط کار می کنند‪.‬‬ ‫همه اینها در حالی است که رابطه مستقیمی بین‬ ‫توسعه تکنولوژی و تمام ابعاد مختلف جامعه اعم‬ ‫از سیاســی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی دیده‬ ‫می شــود‪ ،‬در واقع کارفرمایان بزرگ «پیشــرفت‬ ‫تکنولوژی و توسعه ملی» را مهم ترین دلیل اصلی‬ ‫ایجاد علم‪ ،‬دانش‪ ،‬توانایی‪ ،‬قدرت و دانایی کشــور‬ ‫می دانند‪.‬‬ ‫تکنولوژی با ‪ ۴‬رکن اصلی انسان‪ ،‬ماشین‪ ،‬سازمان‬ ‫و اطالعات شناخته می شــود که ارتباط و تعامل‬ ‫روزانه بیشــتر ان ها با یک دیگر چیزی جز رشد‬ ‫و توســعه اقتصادی را به همراه نخواهد داشــت‪،‬‬ ‫اما وجود انســان به عنوان نیروی انســانی ماهر و‬ ‫متخصــص از میان ‪ ۴‬رکن اصلــی نقش محوری‬ ‫و اساســی دارد؛ چرا که همه مــا می دانیم برای‬ ‫توسعه اقتصادی کشــور تنها وجود ماشین االت‬ ‫الزم نیست‪.‬‬ ‫از ان جایی که دانشــگاه مــکان اموزش و تربیت‬ ‫نیروی انسانی برجسته است؛ بنابراین در صورتی‬ ‫که نیرو های انسانی دانشگاه ها بتوانند نقش ارزنده‬ ‫خود را در عرصه تولید و صنعت ایفا کنند‪ ،‬شاهد‬ ‫رشد اقتصادی جامعه خواهیم بود‪.‬‬ ‫تعامل روز افزون بین صنعت و دانشــگاه به عنوان‬ ‫یک رکن مهم و اساسی در رشد و توسعه اقتصادی‬ ‫کشــور ها تاثیرگذار بوده و دانشــگاه ها بر حسب‬ ‫وظایف خود الزم است تا موارد زیر را برای شکوفا‬ ‫شدن استعداد دانشــجویان و ورود انها به عنوان‬ ‫یک نیروی انسانی ماهر و متخصص در محیط کار‬ ‫و به خصوص وزارت صنعت جدی بگیرند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تربیــت‪ ،‬امــوزش و ارتقای دانشــجویان در‬ ‫زمینه های علمــی و اماده کردن انان بعد از فارغ‬ ‫التحصیلی در حوزه اشتغال‪.‬‬ ‫‪ -۲‬شناســایی و رفــع نیاز هــای تحقیقاتــی در‬ ‫حوزه صنعت و به روز رســانی دانشجویان و فارغ‬ ‫التحصیالن‪.‬‬ ‫گزارش‪ /‬نیروی انســانی مهم تریــن عامل تقویت‬ ‫ارتباط میان دانشگاه و صنعت‬ ‫وظایف بخش صنعت برای تربیت نیروی انســانی‬ ‫ماهر و جذب انان‬ ‫‪ -۱‬دخالــت عملیات تولید محصول در بخش های‬ ‫فناوری‪.‬‬ ‫‪ -۲‬جذب دانشــجویان فارغ التحصیل به بازار کار‬ ‫و فراهم کردن محیط مناسب و مفید برای انها‪.‬‬ ‫در حال حاضر وزارت علوم و روسای دانشگاه ها بر‬ ‫انتقال دانش و انتقال دانشجویان به عنوان نیروی‬ ‫انســانی ماهر و متخصص در بازار کار نقش جدی‬ ‫و اساســی دارند و تربیت انان را به عنوان همین‬ ‫نیرو در دانشــگاه ها ضروری و الزم می دانند‪ ،‬اما‬ ‫فاصله زیادی بین پتانســیل های علمی و ارتباط‬ ‫انان با نیاز های مختلف بخش صنعت وجود دارد و‬ ‫الزم است با برنامه ریزی های مناسب این ارتباط‬ ‫تنگاتــگ از بین برود و تبدیل به یک نیاز مهم در‬ ‫کشور شود‪.‬‬ ‫در کشــور های توسعه یافته یا پیشــرفته ارتباط‬ ‫زیــادی بین صنعت و دانشــگاه وجود دارد و این‬ ‫دو نهاد با حمایت یک دیگر به توســعه‪ ،‬رشــد و‬ ‫پیشــرفت اقتصادی کشــور کمک و نیاز خود به‬ ‫هــم نمایان می کنند‪ ،‬اما در کشــور های در حال‬ ‫توســعه یا نسل ســوم هیچ ارتباط و تعاملی بین‬ ‫دانشــگاه و صنعــت دیده نمی شــود‪ ،‬این به این‬ ‫معناســت که دانشــگاه ها تنها به انتقال عمده و‬ ‫حداقلی علم و دانش به دانشجویان اقدام می کنند‬ ‫و وزارت صنعت هم بــا نیرو های متکی به خود و‬ ‫بدون نیاز به اســتفاده از نیرو های انسانی و کاربلد‬ ‫فعالیت های خود را پیش می برند که در اینصورت‬ ‫دیگر نمی توان هیچ انتظاری از پیشرفت و توسعه‬ ‫اقتصادی کشور داشته باشیم‪.‬‬ ‫در کشــور های توســعه نیافته دو نهاد صنعت و‬ ‫دانشــگاه به عنوان نهاد وارداتی شناخته شده اند‬ ‫به همین علــت ارتباط و تعامل میان این دو نهاد‬ ‫بسیار پیچیده و ســخت خواهد بود و دولت برای‬ ‫اینکــه بتواند صنایع را حفظ کند الزم اســت‪ ،‬به‬ ‫این حوزه یارانه اختصاص دهد‪ ،‬از طفی متاسفانه‬ ‫دانشگاه ها نمی توانند به تربیت نیروی انسانی ماهر‬ ‫و متخصص و جذب انها به عنوان نیروی ماهر در‬ ‫وزارت صنعت بپردازند‪.‬‬ ‫در صورت ارتباط میان صنعت‪ ،‬دانشــگاه و دولت‬ ‫هر ســه نهاد از این وضعیت ســود خواهند برد و‬ ‫بر اســاس اجباری بودن ایجاد ارتباط میان این ‪۳‬‬ ‫نهاد نباید انتظار بروز نتایج موثری از این واقعه را‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایجــاد ارتباط خوب و دو طرفه میان دانشــگاه و‬ ‫صنعت منجر به شکل گیری برنامه چشم انداز های‬ ‫‪ ۲۰‬ساله خواهد شد‪ ،‬اما در حال حاضر این ارتباط‬ ‫بســیار ضعیف اســت و محصوالت فناورانه تولید‬ ‫شده به اندازه بســیار محدودی از فرایند تحقیق‬ ‫و توسعه ایجاد می شوند‪.‬‬ ‫احتمال دارد ســهم کم تولید درامد ناخالص ملی‬ ‫و پاییــن بودن صادرات غیــر نفتی و منفی بودن‬ ‫تراز تجاری کشــور ایران هم علل نقص در ارتباط‬ ‫میان صنعت و دانشــگاه باشند‪ ،‬بیشتر واحد های‬ ‫تولیدی نقش تحقیقات را در پیشرفت فعالیت های‬ ‫اقتصادی کشور ها جدی می گیرند و از ان استفاده‬ ‫می کنند‪ ،‬اما باید بدانیــم که بنگاه های اقتصادی‬ ‫ما به تنهایی نمی توانند تمام منابع علمی کشــور‬ ‫را تامیــن کنند و به همین صورت نیاز اســت تا‬ ‫ارتباط میان صنعت و دانشگاه ها به صورت جدی‬ ‫تــری مورد هدف قرار گیرد و برای تحقق ان ها از‬ ‫تمام دستاورد های علمی و نیرو های انسانی ماهر‬ ‫دانشگاه ها استفاده شود‪.‬‬ ‫در ضمن باید از صنعتگران کشور هم گالیه داشت؛‬ ‫چرا که انــان نقش دانشــگاه ها را در برنامه های‬ ‫راهبردی اقتصادی کشور جدی نمی گیرند و بدون‬ ‫توجه به انان کار خود را می کنند‪ ،‬در واقع به نظر‬ ‫می رســد که صنعت به افــراد مدرک دار احتیاج‬ ‫ندارد بلکه به نیرو های انســانی ماهر‪ ،‬متخصص و‬ ‫تربیت شده دانشگاه ها نیاز دارد تا با دادن ایده های‬ ‫نو و به روز درصدد رفع مشکالت جامعه برایند و‬ ‫بازار را به یک محصــول رقابتی و نواورانه تبدیل‬ ‫کنند‪.‬همچنین متخصصان ارشــد هم باید بدانند‬ ‫که نزدیک کردن تعامل و ارتباط بین دانشــگاه و‬ ‫صنعــت نیاز به زمــان دارد و باید برنامه محکمی‬ ‫برای تحقق این اهداف در نظر گرفته شــود‪ ،‬البته‬ ‫برنامه های بســیاری در این خصوص تدوین شده‬ ‫است‪ ،‬اما خبری از عملی شدن انها نیست‪.‬‬ ‫علت اصلی افزایش فاصله بین دانشــگاه و صنعت‬ ‫چیست؟‬ ‫دانشــگاه به عنوان یک نهاد علمــی و صنعت به‬ ‫عنوان یک نهاد اقتصادی شناخته شده است‪ ،‬یکی‬ ‫از ظایف مهم دانشگاه ها تربیت نیروی انسانی ماهر‬ ‫و متخصص اســت‪ ،‬اما متاسفانه هم دانشگاه و هم‬ ‫صنعت ارتباط موثری میان خود برقرار نکرده اند؛‬ ‫چرا که محیط اموزشی با نیاز های صنعت غریبانه‬ ‫رفتار می کند و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت هم‬ ‫به اندازه بسیار محدود از نیرو های برجسته در این‬ ‫حوزه استفاده می کند و الزم است تا با ایجاد یک‬ ‫پل ارتباطی محکم به ایجــاد رابطه میان این دو‬ ‫نهاد سرعت بخشــید و به رشد و توسعه ان ها در‬ ‫کنار یک دیگر بال و پر داد‪.‬‬ ‫بــی توجه بــه نیازهــای تحقیقاتــی صنایع در‬ ‫دانشــگاه ها هم یکی دیگر از معضالت فاصله زیاد‬ ‫بین دانشگاه و صنعت است و الزم است تا استادان‬ ‫راهنما دانشجویان ارشــد یا دکتری را به منظور‬ ‫دفاع از پایان نامه یا رســاله خود به ســمت بهره‬ ‫برداری از نیاز های تحقیقاتی صنایع ســوق دهند‬ ‫و درصدد افزایش اگاهی دانشجویان در این حوزه‬ ‫باشــند تا بتوانند به راحتــی انان را برای ورود به‬ ‫بخش صنایع و فعالیت هــای مفید در بخش های‬ ‫اقتصادی جامعه اماده کنند‪.‬‬ ‫ممکــن اســت برخــی از دانشــجویان مرتبط با‬ ‫رشــته های صنایــع بعد از فــارغ التحصیلی یک‬ ‫الی دو بار از کارخانجات دیدن کرده باشــند و به‬ ‫علت شــناخت ناکافی از رشــته خود در بازار کار‬ ‫موفقیت هــای زیادی به دســت نیاورند و بهترین‬ ‫کار این اســت که دانشــگاه ها در زمان تحصیل‬ ‫دانشــجویان را با بخش های مختلف صنایع اشنا‬ ‫کننــد تا از فارغ التحصیل دانشــگاهی به عنوان‬ ‫یک نیروی انسانی ماهر و متخصص استفاده شود‪.‬‬ ‫حمیدرضا طیبی رئیس جهاد دانشــگاهی کشور‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار حوزه دانشــگاهی درباره‬ ‫ارتباط جهاد دانشگاهی با صنعت اظهار کرد‪ :‬یکی‬ ‫از اهداف اولیه جهاد دانشگاهی‪ ،‬ورود فناوری های‬ ‫مورد نیاز به صنعت و جامعه است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬از همان ابتدا هم با رفاه بسیار محدودی‬ ‫فعالیت هــای جهاد دانشــگاهی شــکل گرفت؛‬ ‫بنابراین ان دسته از فناوری هایی که دارای ارزش‬ ‫باالی اقتصادی هســتند و مورد استقبال جامعه‬ ‫بودند‪ ،‬انتخــاب کردیم تا از ایــن طریق بتوانیم‬ ‫دســتاورد های باالیی به دســت اوریم و کســب‬ ‫درامد کنیم‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۱۰‬درصد از واحد های موجود در کشور خالی هستند‬ ‫افزایش حق مسکن کارگران در ایستگاه اخر‬ ‫مصوبــه افزایش ‪ ۲۰۰‬هزار تومانی حق مســکن کارگران به اتفاق ارا به تصویب کمیســیون اقتصادی‬ ‫دولت رسید‪.‬‬ ‫وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با تایید این خبر گفت‪ :‬با تصویب کمیسیون اقتصادی دولت این موضوع‬ ‫برای طرح و تصمیم گیری نهایی به هیات دولت ارجاع شد که با توجه به اهمیت موضوع‪ ،‬طی جلسات‬ ‫اینده در هیات دولت تصویب خواهد شد‪.‬‬ ‫بر این اساس حق مسکن کارگران که در نشست هفدهم خرداد شورای عالی کار پیشنهاد افزایش ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومانی ان به تصویب رسیده بود تنها یک گام تا تصویب نهایی در دولت فاصله دارد‪.‬‬ ‫پیش از این معاون روابط کار وزارت کار در گفتگو با ایســنا از جلسه نهایی و تصمیم گیری کمیسیون‬ ‫اقتصادی دولت در بیستم مرداد خبر داده بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران در حال حاضر ‪ ۱۰۰‬هزار تومان است که در صورت‬ ‫تصویب در جلسه بعد هیات وزیران به ‪ ۳۰۰‬هزار تومان افزایش می یاید‪.‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرســازی گفت‪ :‬هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۱۰‬درصد از واحد های موجود در کشور‬ ‫خالی هستند و باید این واحد ها در حوزه کنترل‬ ‫بازار مسکن عرضه شوند‪.‬‬ ‫دمحمــود محمــودزاده معــاون وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬با بیان اینکه اخــذ مالیات از خانه‬ ‫های خالــی باید در شــورای نگهبــان ابالغ و‬ ‫تصویــب شــود‪ ،‬گفت‪ :‬قانــون اخــذ مالیات از‬ ‫خانه های خالی در حقیقــت همان قانون قبلی‬ ‫اســت‪ .‬این طرح اصالح ماده ‪ ۵۴‬است که پیش‬ ‫از این مصوب شــده و در مرحله اصالح نهایی و‬ ‫بازنگری قرار دارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬برخی مباحث به این قانون اضافه‬ ‫شــده و برای تاثیرگذار بودن بیشتر باید مجلس‬ ‫شــورای اســامی تمامی بخش های مختلف را‬ ‫بررسی‪ ،‬مصوب و نهایی کند‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با بیان اینکه وزارت راه و شهرســازی به دنبال‬ ‫ان نیســت که یک فرد‪ ،‬چه تعــداد واحد دارد‬ ‫بلکه هدف ما این اســت که هیــچ کدام از این‬ ‫واحدها خالی نباشــد افزود‪ :‬ممکن است فردی‬ ‫‪ ۲۵۰‬واحد خالی داشــته باشــد یــا یک واحد‬ ‫خالی‪ ،‬اما حق ندارد هیــچ کدام از این واحدها‬ ‫را خالی نگه دارد‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬طبــق ایــن قانون بایــد تمامی‬ ‫واحدهای خالــی برای اجاره یــا فروش عرضه‬ ‫شــوند و حتی یــک واحد خالی هــم نباید در‬ ‫شهرها و یا مناطق مختلف وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫محمود زاده تصریــح کرد‪ :‬عرضه این واحدهای‬ ‫خالی در جهت کنترل بازار مســکن است و باید‬ ‫در بازار اجاره و یا فروش عرضه شود‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هدف‬ ‫ما از اجرای این طرح‪ ،‬ان است که هیچ واحدی‬ ‫خانه نباشــد و خانواده با دهــک های مختلف‬ ‫درامدی بتوانند از این واحدها اســتفاده کنند‬ ‫افــزود‪ :‬اجرای این طــرح در جهت کنترل بازار‬ ‫مسکن و همچنین بازار اجاره است‪.‬‬ ‫محمــود زاده بــا بیان ایــن که در شــرایطی‬ ‫هســتیم که باید به طور قطع این واحدها روانه‬ ‫بازار شــوند و هم اکنون بیــش از ‪ ۱۰‬درصد از‬ ‫واحدهای موجود در کشور خالی هستند و باید‬ ‫این واحدها در حوزه کنترل بازار مسکن عرضه‬ ‫شــوند چرا که دولت امکان توسعه دوباره شهر‬ ‫و یا ساخت شــهر جدید ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬بنابراین‬ ‫باید همه واحدهای خالی که در این بازار وجود‬ ‫دارند‪ ،‬روانه بازار کنیم‪.‬‬ ‫این مقام مســئول با تاکید بــر اینکه با توجه‬ ‫به شــرایط اقتصادی موجود کشور باید حداکثر‬ ‫اســتفاده از بازار را در این بخــش انجام دهیم‬ ‫ادامه داد‪ :‬با توجــه به ضمانت اجرایی قوی‪ ،‬که‬ ‫این طرح دارد بنابراین دالالن و ســوداگران از‬ ‫این بازار به این روش خارج می شــوند‪ ،‬چرا که‬ ‫نحــوه اجرایی این طرح باعث می شــود هرچه‬ ‫سریعتر واحدهای خالی را به بازار عرضه کنند‪.‬‬ ‫محمود زاده با بیان اینکه بررســی ها و اطالعات‬ ‫اماری ما در حال تکمیل اســت گفت‪ :‬تا پایان‬ ‫مرداد ماه تمامی اطالعات در ســامانه امالک و‬ ‫اسکان تکمیل می شود‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫با بیان اینکه هر واحدی متقاضی خاص خودش‬ ‫را دارد و واحدهــای مختلــف متناســب با نیاز‬ ‫جامعه عرضه می شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬واحدهای خالی‬ ‫عرضه می شــوند و در حال حاضر ‪ ۸.۳‬میلیون‬ ‫از کل واحدهــای موجــود در کشــور انالیز و‬ ‫پاالیش شده اند و بررسی برای تمامی اطالعات‬ ‫متقاضیان اغاز شده و این اقدامات جزو سیاست‬ ‫های اصلی ما به شــمار می روند‪.‬محمود زاده با‬ ‫بیان اینکه مسکن یک بسته چند بعدی است و‬ ‫نمی توان با یک سیاست و یا بسته بازار مسکن‬ ‫را به صورت کامــل کنترل کنیم ادامه داد‪ :‬باید‬ ‫سیاســت های مختلف در راســتای حوزه های‬ ‫اقتصــادی با یکدیگر هماهنگ باشــند تا بتوان‬ ‫این بازار را به صورت کامل کنترل کرد‪.‬‬ ‫این مقام مســئول توضیــح داد‪ :‬افزایش تولید‪،‬‬ ‫تکمیل و ســرعت در تحویل واحدهای مسکن‬ ‫و همچنیــن اجرای طرح اقدام ملی مســکن از‬ ‫جمله سیاســت هــای دولت در حــوزه کنترل‬ ‫مسکن به شمار می رود‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫تفاهم نامه هایی برای ساخت مسکن برای دهک‬ ‫های ‪ ۱‬تا ‪ ۳‬با دستگاه های مختلف منعقد شده‬ ‫و این خود جزو سیاســت های اصلی ما در این‬ ‫بخش به شمار می رود‪.‬محمود زاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫تسهیالت ویژه به سازندگان پرداخت می شود تا‬ ‫بتوان با افزایش تولید و ساخت مسکن این بازار‬ ‫را به سمت رونق و ارامش هدایت کرد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر با یک اقدام و یا سیاســت نمی توان تاثیر‬ ‫قطعی و صد درصد در حوزه مسکن گذاشت‪.‬‬ ‫ریش و قیچی قیمت خودرو در دستان خودروسازها‬ ‫پرچمگرانیخودروهمچنانباالست!‬ ‫قرار اســت قیمت خودرو هر سه ماه یکبار تغییر‬ ‫کند‪ ،‬ان هم بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬اما‬ ‫ایا شاهد افزایش قیمت مواد اولیه خواهیم بود؟‬ ‫با تصمیم شــورای رقابت قرار بر این اســت که‬ ‫خودروسازان هر سه ماه یکبار با افزایش نرخ تورم‬ ‫بخشی‪ ،‬قیمت خودرو را افزایش دهند‪.‬‬ ‫این تصمیم بر این اســاس است که هر خودروساز‬ ‫با توجه به تورم بخشی می تواند اقدام به افزایش‬ ‫قیمت خودرو کند‪ .‬افزایش قیمتی که می تواند در‬ ‫بازار ازاد اثرات منفی بسیاری بگذارد‪.‬‬ ‫این روزها در بازار ازاد به شــدت شــاهد افزایش‬ ‫قیمت هستیم که بیشتر از افزایش قیمت خودرو‬ ‫در کارخانه نشــات گرفته است‪ .‬قرار است قیمت‬ ‫خودرو هر ســه ماه یکبار تغییــر کند‪ ،‬ان هم بر‬ ‫اســاس افزایش قیمت مواد اولیه‪ ،‬اما ســوالی که‬ ‫پیش می اید شــاهد افزایش قیمــت مواد اولیه‬ ‫خواهیم بود؟ این اجازه افزایش قیمت خودرو هر‬ ‫ماه یکبار‪ ،‬قیمت مواد اولیه را تغییر خواهد داد؟‬ ‫افزایش قیمت خودروهای ســاخت داخل با توجه‬ ‫به تور ِم بخشی‬ ‫رضا شیوا رئیس شورای رقابت‪ ،‬با اشاره به افزایش‬ ‫قیمــت خــودرو در بــازار و کارخانــه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫اردیبهشت ماه دستورالعمل قیمت گذاری خودرو‬ ‫ارائه شد‪ .‬شورای رقابت در ان دستورالعمل مصوب‬ ‫کرد که خودروهای ساخت داخل با توجه به تور ِم‬ ‫بخشی‪ ،‬می توانند افزایش قیمت داشته باشند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول ادامــه داد‪ :‬یکی از متغیرها در‬ ‫قیمت گذاری خودرو‪ ،‬متغیر تورم بخشــی است‬ ‫یعنی قیمــت تورم هر خــودرو در بانک مرکزی‬ ‫محاسبه می شود‪ .‬شورای رقابت موافقت کرد که‬ ‫به دلیل وضعیت تورمی که هم اکنون در کشــور‬ ‫اســت‪ ،‬خودروسازان می توانند هر ‪ ۳‬ماه یکبار به‬ ‫بانــک مرکزی مراجعه کنند و تورم بخشــی را به‬ ‫ستاد تنظیم بازار بفرستند تا قیمت محصوالتشان‬ ‫تغییر کند‪.‬‬ ‫شیوا ادامه داد‪ :‬در این صورت با تایید بانک مرکزی‬ ‫اگر تورم قابل مالحظه ای بود می توانند به همان‬ ‫میزان افزایش قیمت داشته باشند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫هیچ تغییری در فرمول و قیمت خودرو نداریم‪ ،‬اما‬ ‫مجوز داده ایم که هر ‪ ۳‬ماه یکبار با توجه به تورم‬ ‫بخشی اگر خودروسازها مایل بودند‪ ،‬می توانند از‬ ‫طریق ستاد تنظیم بازار اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس شــورای رقابت تشــریح کرد‪ :‬در ان زمان‬ ‫انچه در فرمول محاسبه کردیم تا پایان خرداد ماه‬ ‫بود و اکنون خودروســازان می توانند برای ‪ ۳‬ماه‬ ‫اینده تورم بخشی را بگیرند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در پاســخ به این سوال مبنی‬ ‫بر اینکه اگر خودروســازان افزایش قیمت داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مجدد شاهد افزایش قیمت خودرو در بازار‬ ‫خواهیــم بود؟ گفت‪ :‬زمانی که تورم داریم و نهاده‬ ‫هــای تولید افزایش پیدا می کننــد‪ ،‬هزینه تمام‬ ‫شــده هر کاالیی افزایش پیدا مــی کند و وقتی‬ ‫افزایش پیدا کند‪ ،‬انکه تولید کننده اســت مجبور‬ ‫به افزایش قیمت است‪.‬‬ ‫شــیوا بیان کرد‪ :‬زمانی که فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬پلی‬ ‫اســتر و ‪ ...‬در طی ‪ ۳‬ماه افزایــش پیدا می کند‪،‬‬ ‫باید شــاهد افزایش قیمت نهایی کاال باشیم‪ ،‬در‬ ‫کاالهای دیگر هم این اتفاق رخ می دهد و شاهد‬ ‫افزایش قیمت نهایی ان کاال خواهیم بود‪ .‬انچه که‬ ‫مسلم است زمانی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد‪،‬‬ ‫همیشه شاهد افزایش قیمت خواهیم بود‪.‬‬ ‫رئیس شــورای رقابت ادامه داد‪ :‬خودروسازان در‬ ‫حال تالش برای افزایش تولید خودرو هســتند و‬ ‫قرار بر این است که هر ماه ‪ ۱۰۰‬خودرو و در سال‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬خودرو به بازار عرضه کنند و این قول‬ ‫را داده انــد و باید به این وعــده عمل کنند‪ .‬این‬ ‫سیســتم قرعه کشــی که برای فروش خودرو در‬ ‫نظر گرفته اند باعث می شود تا در چند ماه اینده‬ ‫شاهد تعادل در بازار خودرو باشیم‪.‬‬ ‫این مقام مسئول ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی امار تمام‬ ‫نهاده های تولید را هر سه ماه یکبار اعالم می کند‬ ‫و اگر نهاده های تولید افزایش قیمت داشته باشد‬ ‫خودروساز می تواند اقدام به این افزایش کند‪.‬‬ ‫گرانی خودرو درب کارخانه هر ‪ ۳‬ماه یکبار!‬ ‫فرشــاد مقیمی مدیر عامل ایران خودرو در گفت‬ ‫و گو با خبرنگار صنعت‪ ،‬تجارت و کشاورزی گروه‬ ‫اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬در خصوص‬ ‫افزایش قیمت خودرو هر ســه مــاه یکبار‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس قانونی که تنظیم شــده‪ ،‬هر زمانی که‬ ‫به خودروســازان اعــام کنند‪ ،‬بر اســاس همان‬ ‫دســتورالعمل کار افزایش قیمت را انجام خواهیم‬ ‫داد‪ .‬امروز تنها مجری تصمیمات هســتیم و سعی‬ ‫می کنیم مجری درستی در اجرای کار ها باشیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل ایران خودرو با اشاره به اینکه وضعیت‬ ‫تولید خودرو در کشــور مناســب اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫جلســاتی را با شــورای رقابت برگزار کردیم و به‬ ‫دنبال رســاندن بازار به ارامش هستیم‪.‬مدیرعامل‬ ‫ایران خودرو ادامه داد‪ :‬در جلسه با اعضای شورای‬ ‫رقابت به نکات اشــاره کردیم به طوری که باید به‬ ‫این موارد توجه شــود‪ .‬مکانیزم شورای رقابت به‬ ‫این صورت بود که ســال ‪ ۹۰‬را مبنا قرار می داد و‬ ‫در نهایت تورم سال های مختلف را لحاظ می کرد‬ ‫تا به قیمت برســد‪ ،‬این در حالیست که برخی از‬ ‫خودرو ها در ســال ‪ ۹۰‬تولید نمی شــد و برخی از‬ ‫خودرو هایی که االن تولید می شــود با خودرو های‬ ‫ان زمان به لحاظ فنی متفاوت است‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫سامانهسدراموجبتسریعفرایندبررسیپرونده هایاعتباریبانکتوسعهتعاونگردیدهاست‬ ‫‪3‬‬ ‫سامانهسدراموجبتسریعفرایندبررسیپرونده هایاعتباریبانکمیشود‬ ‫معــاون عملیات بانکی بانک توســعه تعاون گفت‪:‬‬ ‫پیاده سازی سامانه سدرا (سامانه داخلی رتبه بندی‬ ‫و اعتبار سنجی مشــتریان) موجب تسریع فرایند‬ ‫بررسی و تصویب پرونده های اعتباری بانک توسعه‬ ‫تعاون گردیده است‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون‪ ،‬حسن‬ ‫شــریفی معاون عملیات بانکی بانک توسعه تعاون‬ ‫در جلسه کمیته فرعی اعتباری بانک اظهار داشت‪:‬‬ ‫تسریع در بررسی و تصویب پرونده های اعتباری با‬ ‫بهره مندی از سامانه های اعتبار سنجی میسر است‪،‬‬ ‫ازاین رو راه اندازی ســامانه ســدرا با اتکا به دانش‬ ‫بومی بانک توسعه تعاون گامی مهم و تاثیرگذار در‬ ‫پیشرفت فرایند بررسی پرونده ها بوده است‪.‬‬ ‫اســتقرار سامانه سدرا به عنوان ســامانه رتبه بندی‬ ‫مشــتریان طــی ســال های اخیر توســط ارکان‬ ‫اعتباری در سراسر کشــور مورداستفاده قرارگرفته‬ ‫است و وضعیت متقاضیان تســهیالت را بر اساس‬ ‫دو شــاخص مرتبط با توان مشتری در بازپرداخت‬ ‫دیون تعهد و میل به پرداخت از ســوی مشــتری‪،‬‬ ‫موردبررسی قرار می دهد‪.‬‬ ‫وی اهتمام به توســعه دانش اعتبار ســنجی میان‬ ‫همــکاران از طریق بهبود عملکرد ســامانه ســدرا‬ ‫در بانک را اقدامی ســتودنی دانســت و همچنین‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬این ســامانه با توجه به ظرفیت‬ ‫استفاده در ســطح نظام بانکی کشور به عنوان یک‬ ‫محصول کاربردی بانک توسعه تعاون قابل عرضه به‬ ‫شبکه بانکی جهت اعتبار سنجی مشتریان می باشد‪.‬‬ ‫شــریفی با اشــاره به اهمیت فراینــد اعتباری در‬ ‫فعالیت بانکداری توســعه ای گفت‪ :‬ارکان اعتباری‬ ‫بانــک وظیفه ای مهم بــر عهده دارنــد و از طریق‬ ‫شناســایی کارافرینان و تولیدکننــدگان و اعطای‬ ‫اعتبار به ان هــا نقش مهمی در ایجاد اشــتغال و‬ ‫رونق تولید ایفا می کنند‪ ،‬ضمن انکه با رعایت دقت‬ ‫و تحلیل دقیق از اهلیــت‪ ،‬وضعیت مالی و نظارت‬ ‫بر نحوه به کارگیری تســهیالت از تخصیص نابجای‬ ‫منابع تسهیالتی و هدر رفت منابع بانکی جلوگیری‬ ‫نماید‪..‬‬ ‫وی با اشــاره به ترویج دانش معامالت اســامی و‬ ‫عقود فقهی در نظام بانکداری گفت‪ :‬تســلط ارکان‬ ‫اعتباری بانک بر این دانش می تواند در اثربخشــی‬ ‫عقود اســامی و به کارگیــری صحیح و کارامد ان‬ ‫تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر است در ادامه جلســه از تالش های دو‬ ‫همکار امور اعتباری و سرمایه گذاری؛ داود طاهری‬ ‫ســرگروه گروه کارشناسان ارزیابی تعهدات و الهام‬ ‫قزی سرگروه گروه کارشناســان ارزیابی طرح های‬ ‫بخش کشاورزی تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫تقدیرمدیرعاملبانکملیایرانازمدافعانسالمت‬ ‫مدیرعامــل بانک ملی ایران با حضور در مراســم و‬ ‫ایین پاسداشــت مدافعان سالمت بیمارستان بانک‬ ‫ملی ایران از زحمات و تالش های ان ها در مبارزه‬ ‫با بیماری کرونا تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬مراســم‬ ‫پاسداشت مدافعان سالمت بانک ملی ایران به همت‬ ‫روابط عمومــی این بانک و با حضــور مدیرعامل‪،‬‬ ‫عباس شــفیعی و سید فرید موسوی اعضای هیات‬ ‫مدیره‪ ،‬محســن امین زارع معاون امور ارزی و بین‬ ‫الملل‪ ،‬سعداله عیسی زاده مدیر امور حوزه مدیریت‬ ‫و روابط عمومی ‪ ،‬محمد شهرام اخالق دوست مدیر‬ ‫امور حراســت و ســایر و تعدادی ازروسای ادارات‬ ‫بانک برگزار شد‪.‬‬ ‫دکتر محمدرضا حســین زاده در این مراسم ضمن‬ ‫قدردانی از تالش مدیران و کارکنان بیمارستان این‬ ‫بانک با اشــاره به این که در همه دوران ها به ویژه‬ ‫در دوران مقابله با شــیوع ویروس منحوس کرونا از‬ ‫خودگذشــتگی های کادر درمان ارزنده و ستودنی‬ ‫بوده اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬زحمات این عزیــزان هیچگاه‬ ‫فراموش نخواهد شــد و حتما در تاریخ ثبت خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران ضمن قدردانی از صبوری‬ ‫کادر درمان بیمارستان بیان کرد‪ :‬ما شاهد هستیم‬ ‫که مدافعان سالمت بیمارستان بانک برای خدمت‬ ‫رسانی شایسته و صادقانه با به خطر انداختن جان‬ ‫خــود و خانواده های خودشــان جان بســیاری از‬ ‫بیماران و همکاران را نجات داده اند که این تالش‬ ‫ها و زحمات شما جای بسی تقدیر و تشکر دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که از لحظات اولیه شــیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشــور برای کنترل و مقابله با شیوع این‬ ‫ویروس‪ ،‬جلســات مستمری با حضور اعضای هیات‬ ‫مدیره و با تعدادی از پزشکان متخصص برگزار شد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬گزارش های موجود نشان می دهد‬ ‫با ابالغ و اجرای شــیوه و دستورالعمل های مقابله‬ ‫با کرونا و توزیع اقالم بهداشــتی در مجموعه بانک‬ ‫ملی ایران این بیماری تا حدودی کنترل شده است‪.‬‬ ‫دکتر حسین زاده با اشاره به اینکه امروز بیمارستان‬ ‫بانک ملی ایران به یکی از بهترین بیمارستان های‬ ‫کشــور و ابروی بانک ملی ایران تبدیل شده است؛‬ ‫گفت‪ :‬براســاس رتبه بندی ســتاد عملیات مقابله‬ ‫با کرونا در کالنشــهر تهران بیمارستان بانک ملی‬ ‫ایران به عنوان برترین بیمارستان در مقابله با کرونا‬ ‫شناخته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطر نشــان کرد‪ :‬همه باید در جهت حمایت‬ ‫از مدافعان ســامت براییم چرا که اگر این حمایت‬ ‫ها نبود‪ ،‬امروز شــاهد این عظمت و پیشــرفت در‬ ‫بیمارســتان بانک ملی ایران نبودیم‪ .‬حســینعلی‬ ‫سخندان مدیر امور بیمارستان و دانشکده پرستاری‬ ‫بانک نیز در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از کادر‬ ‫درمان و کارکنان بیمارســتان بانک برای زحمات و‬ ‫تــاش های بی وقفه در جهت کنتــرل و مقابله با‬ ‫شــیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬از ‪ ۵۰‬هزار همکار طی‬ ‫هفته های اخیر در همه اســتان ها غربالگری کرونا‬ ‫توسط گروه درمان ویژه کرونا انجام شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امروز با همــکاری و زحمات کادردرمان‬ ‫وکارکنان بیمارســتان توانســته ایم دستاوردهای‬ ‫مهمــی در عرصه های مختلف کســب کنیم و در‬ ‫صدد هســتیم با ایجاد زیر ساخت های الزم‪ ،‬بخش‬ ‫های پیشــرفته تر و مجهزتری در بیمارستان ایجاد‬ ‫کنیم‪ .‬در پایان این مراسم نیز با اهدای لوح از تالش‬ ‫هــا و زحمات کادر درمان و کارکنان بیمارســتان‬ ‫بانک ملی ایــران با امضــای مدیرعامل بانک ملی‬ ‫ایران تقدیر به عمل امد‪.‬‬ ‫بانک سپه اماده نقش افرینی بیشتر درعرصه کالن اقتصادی و کمک به دولت‬ ‫مدیرعامل بانک ســپه از امادگی این بانک برای‬ ‫نقش افرینی بیشــتر در عرصه کالن اقتصادی و‬ ‫تحقق اهداف کالن اقتصادی دولت خبر داد‪.‬‬ ‫به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی بانک ســپه‪،‬‬ ‫محمدکاظم چقازردی در جلسه رابطین پارلمانی‬ ‫امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی که با‬ ‫حضور دکتــر جلیلی معاون حقوقــی و پارلمانی‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایــی‪ ،‬هیئت داودیان‬ ‫عضــو هیئــت مدیره بانــک ســپه و نمایندگان‬ ‫پارلمانی ســازمان ها و دســتگاه های وابسته به‬ ‫وزارت امــور اقتصــادی و دارایی در ســاختمان‬ ‫نگین برگزار شــد افزود‪ :‬کشــورعزیزمان هم در‬ ‫شــرایط تحریم ظالمانه قــرار دارد و هم درگیر‬ ‫ویروس کروناست و این موضوع بر کسب و کارها‬ ‫و تولید و اشتغال اثر گذاشته است‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫جزو بزرگترین وزارت خانه ها است این وزارتخانه‬ ‫را به اقلیم بزرگ و سرزمین پهناور تشبیه کرد و‬ ‫افزود‪ :‬ما سربازان این سرزمین پهناور هستیم که‬ ‫باید هر کدام در انجام وظایف و مســئولیت های‬ ‫خود درســت ایفای نقش کنیم بــه گونه ای که‬ ‫به مقامات عالی این وزارتخانه در راســتای ایفای‬ ‫مســئولیت مهم ‪ ،‬متعدد و متنوع کمک کنیم ‪.‬‬ ‫چقازردی بــا تاکید بر اینکــه انتظارات مردم از‬ ‫مجلس محترم شــورای اسالمی زیاد است گفت‪:‬‬ ‫بانــک ســپه اراده قوی بــرای کمک بــه تحقق‬ ‫سیاســتها و برنامــه های اقتصــادی و اجتماعی‬ ‫دولت محتــرم و رفع مشــکالت اقتصادی مردم‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و پارلمانــی وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایــی در ادامه ضمــن قدردانی از مدیرعامل‬ ‫بانک ســپه اظهار داشت‪ :‬حســن رابطه و تجربه‬ ‫و تالش شــما در بانک بزرگ سپه قابل قدردانی‬ ‫و ستایش اســت و کمترین دغدغه را نمایندگان‬ ‫مجلس با بانک سپه دارند‪.‬‬ ‫دکتر جلیلی با ارزوی موفقیت برای بانک ســپه‬ ‫در پروژه ســنگین ادغام گفت‪ :‬بانک سپه بعد از‬ ‫ادغام یکی از بانک های بزرگ و استثنایی کشور‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در سال گذشته‬ ‫با حضور فعال و پرتالش مدیران عامل بانک ها و‬ ‫ارتباط مســتمر انها با مجلس و بر اساس ارزیابی‬ ‫معاونت پارلمانی رئیــس جمهوری رتبه اول این‬ ‫حضور و تعامل به وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫تعلق گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعت و معدن‪:‬‬ ‫اشنایی مردم با بازار بورس موجب هدایت سرمایه ها به سمت جهش تولید‬ ‫حســین مهری‪:‬اقبــال عموم مردم بــه بورس و‬ ‫ورود به بازار ســرمایه بیشتر شده و افراد درحال‬ ‫اشنایی بااین بازار هستن وفرهنگ سازی واطالع‬ ‫رسانی میتواند به این بازار تعمیق دهد و سرمایه‬ ‫ها را بسمت جهش تولید هدایت کند‬ ‫بــه نقل از پایــگاه اطالع رســانی بانک صنعت و‬ ‫معــدن‪ ،‬دکتر مهــری درخصوص شــرایط این‬ ‫روزهای بــازار ســرمایه گفت‪ :‬خوشــبختانه ما‬ ‫امســال و سال گذشته شــاهد تحوالتی در بازار‬ ‫ســرمایه بودیم‪ ،‬هم از جهت کمی و هم از جهت‬ ‫کیفــی و هم از جهت تنوع محصول می بینیم که‬ ‫ســبدها و محصوالت مختلفی تعریف می شــود؛‬ ‫بازار عمق پیدا کرده و تازه به این بازار توجه می‬ ‫شــود زیرا می تواند تامین مالی برای واحد های‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولیدی و حتی اســتارت اپ ها که امید‬ ‫به شرکت های دانش بنیان بسته اند‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر بنده رشد بازار سرمایه دراینده‬ ‫به صورت قبل نخواهد بود چون در چندماه اخیر‬ ‫جهش باالیی رخ داده و این جهش شــاید در ان‬ ‫مقطع الزم بوده ولی از این به بعد رشد شرکتها‪،‬‬ ‫رشدهای مقطعی خواهند بود و اغلب سهام ها به‬ ‫تدریج وارد مرحله اصالح خواهند شــد و به ست‬ ‫واقعی شدن پیش خواهند رفت‪.‬‬ ‫دکتر مهری یاداور شــد‪ :‬شــرکت هایی که تا به‬ ‫حال تمایلی برای ورود به بازار ســرمایه و بورس‬ ‫نداشتند‪ ،‬در حال حاضر نه تنها عالقه مند شدند‬ ‫بلکه تمایل دارند تا ســریع تــر بتوانند مراحل را‬ ‫طی کنند و به بازار سرمایه وارد شوند این اتفاق‬ ‫به خودی خود برای کشــور اتفاق خوبی اســت‬ ‫چراکه در اکثر کشــورهای توسعه یافته دنیا بازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬بازار پر رونقی است و برخی از شرکت‬ ‫های دانش بنیان در همان کشــورها ارزش بسیار‬ ‫باالیــی در بورس دارند و خوشــبختانه ما هم در‬ ‫کشــورمان کم کم به این سمت در حال حرکت‬ ‫هستیم و بازار سرمایه محل مناسبی برای تامین‬ ‫سرمایه واحدهای تولیدی خواهد بود‪.‬‬ ‫دکتر مهری درخصوص عملکــرد بانک صنعت و‬ ‫معدن نیز افزود‪ :‬ما ســال گذشته وضعیت نسبتاً‬ ‫مناسبی داشتیم و شاخص هایمان در اکثر موارد‬ ‫رشــد خوبی کردنــد و خوشــبختانه باالی ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد رشــد را تجربه کردیم بــه طور مثال در‬ ‫بحــث پرداخت تســهیالت در ‪ ۴‬ماهــه ابتدای‬ ‫ســال با وجود اینکه در فروردین و اردیبهشــت‬ ‫سال جاری همه جا به دلیل شیوع ویروس کرونا‬ ‫تعطیل شده بود ولی ما در پرداخت ها ‪ ۴۷‬درصد‬ ‫رشد داشتیم و سعی کردیم بانک صنعت و معدن‬ ‫تعطیــل نباشــد و معتقد بودیم کــه باید در این‬ ‫شرایط حمایت بیشتری از صنعت و معدن کشور‬ ‫داشــته باشیم تا با مشکل روبه رو نشوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک صنعــت و معدن تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای ســال تمرکزمان در بانک صنعت و معدن‬ ‫بر روی بحث ســرمایه در گردش واحدها و تولید‬ ‫محصــوالت مرتبط با کرونا بود که خوشــبختانه‬ ‫‪ ۶۳۰۰‬هــزار میلیارد ریال در این حوزه پرداخت‬ ‫تســهیالت داشــتیم و این نوید را می دهیم که‬ ‫ایــن روند تا پایان ســال ادامه خواهد داشــت و‬ ‫امیدواریــم که بتوانیم حمایت جدی تری در این‬ ‫شرایط سخت داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬اولویت اول مــا در پرداخت ها‪،‬‬ ‫تامین ســرمایه در گردش واحدهــای صنعتی و‬ ‫معدنی اســت‪ .‬دومین اولویتی که ما در سال ‪۹۹‬‬ ‫برای خودمــان تعریف کردیم‪ ،‬طــرح های نیمه‬ ‫تمامی است که پیشرفت باالی ‪ ۸۰‬درصد دارند‬ ‫و‪ ۷۰‬طــرح را هدف گذاری کرده ایم تا امســال‬ ‫تامیــن اعتبار کرده و حمایــت کنیم که به بهره‬ ‫برداری برسند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بعد از ان طرح های توســعه ای‬ ‫که زنجیــره را تکمیل می کنــد و ارزش افزوده‬ ‫ایجــاد می کند در اولویت اســت و در اخر طرح‬ ‫های صادرات محور و اشــتغال زا مطرح هستند‪.‬‬ ‫این ها سیاســت ها و اولویت هایی اســت که در‬ ‫بانــک صنعت و معدن دنبال می شــود و طبیعتاً‬ ‫بانکداری دیجیتال یکی از اهداف اســتراتژیک و‬ ‫یکی از ابرپروژه های بانک صنعت و معدن اســت‬ ‫کــه در این حوزه مفتخر به کســب رتبه دوم در‬ ‫بین سایر بانک ها بودیم‪.‬‬ ‫دکتر مهری همچنین در ادامه این گفتگو درباره‬ ‫عرضه و واگذاری شــرکت های زیرمجموعه طبق‬ ‫دســتور اخیر رییس جمهور اذعان داشــت‪ :‬یکی‬ ‫از اقداماتی که ما در ســال گذشــته انجام دادیم‬ ‫واگذاری شــرکت های بورســی و غیر بورسی و‬ ‫همچنیــن اموال و امالک مازاد بانک بود و موفق‬ ‫شــدیم از ابتدای سال ‪ ۹۸‬تاکنون سهام شرکت‬ ‫سیمان مازندران شرکت توسعه صنعت و تجارت‬ ‫و صنــدوق مالی تکنولوژی را واگــذار کنیم و از‬ ‫شــرکتهای وابســته نظیر نخ خمین و شــرکت‬ ‫الستیک پارس و کاغذ کارون خارج شویم‪.‬‬ ‫وی عنوان داشــت‪ :‬مجموع فروش اموال و امالک‬ ‫تملیکی بانک از ســال ‪ ۱۳۹۴‬تا پایان ســه ماهه‬ ‫اول ســال جاری حدود ‪ ۴۸۰۰‬میلیارد ریال بود‬ ‫که از ایــن میزان بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬میلیارد ریال‬ ‫یعنــی ‪ ۶۳‬درصد ان مربوط به ‪ ۱۵‬ماه منتهی به‬ ‫پایان خرداد ماه سال‪ ۹۹‬بوده و امیدواریم شتابی‬ ‫که در فروش اموال مازاد از ســال گذشته ایجاد‬ ‫شده است در سال جاری نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫دکتر مهری اظهار داشت‪ :‬در سال گذشته دارایی‬ ‫هــای بانک را هفت نوبت اگهــی کردیم و حجم‬ ‫باالیی از اموال تملیکی را واگذار کردیم امســال‬ ‫هم این رونــد ادامه دارد و پس از ان شــرکتی‬ ‫بــرای واگــذاری نداریم‪ .‬سیاســت هــای دولت‬ ‫سیاست های درستی است و ما نباید بنگاه داری‬ ‫کنیم و نیز به دنبال این هســتیم که از شــرکت‬ ‫هایی مانند فوالد بافق و صنایع شیمیایی ایران با‬ ‫نماد شیران و سرمایه گذاری اتیه دماوند با نماد‬ ‫واتی خارج شــویم که برای واگذاری انها چندین‬ ‫بار اگهی شــده و واگــذار خواهند شــد تا این‬ ‫منابع در راســتای تقویت قدرت تسهیالت دهی‬ ‫به بخش تولید قرار بگیرند‪.‬دکتر حســین مهری‬ ‫مدیرعامــل بانک صنعت و معــدن ایجاد صندوق‬ ‫هــای ‪ ETF‬توســط دولت را کار ارزشــمندی‬ ‫دانست و خاطر نشان کرد‪ :‬مردمی کردن اقتصاد‬ ‫پیرو یکی از سیاســت های کالنــی بود که مقام‬ ‫معظم رهبری در راســتای اقتصاد مقاومتی ابالغ‬ ‫کردنــد و امیــدوارم این جریانات تداوم داشــته‬ ‫باشد و سهام شرکت های بزرگ به مردم واگذار‬ ‫شود‪ .‬این صندوق ها اقتصاد کشور را مردمی می‬ ‫کنــد‪ ،‬تصدی گری دولت را در این اوضاع کاهش‬ ‫می دهد‪ ،‬به بازار سرمایه عمق می بخشد و باعث‬ ‫می شود که مردم مســتقیم وارد بورس نشوند و‬ ‫سود خوبی نصیب مردم گردد‪.‬‬ ‫هشدار دوباره درباره سوء استفاده از نام بانک ملت در کانال های تلگرامی‬ ‫مجدد ا ً نســبت‬ ‫و ســودجویانه‬ ‫با اســتفاده از‬ ‫کاربران هشدار‬ ‫روابط عمومی بانک ملت‪،‬‬ ‫به فعالیت های غیرقانونی‬ ‫برخی کانال های تلگرامی‬ ‫نام و نشــان این بانک به‬ ‫داد‪.‬‬ ‫بــه گزارش روابط عمومــی بانک ملت‪ ،‬با‬ ‫وجود هشــدارهای قبلی‪ ،‬کماکان شــبکه‬ ‫ای از کانــال هــا و گروه هــای تلگرامی‬ ‫با ادعــای پرداخــت پول نقــد در ازای‬ ‫عضویت و دعوت از دیگــر کاربران برای‬ ‫عضویت‪ ،‬ســوء اســتفاده از نام و نشــان‬ ‫تجــاری بانک ملــت را ادامه داده که در‬ ‫راســتای برخورد با این شــبکه‪ ،‬اقدامات‬ ‫قانونی الزم از ســوی بانک صورت گرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫روابــط عمومی بانــک ملت بــا تاکید بر‬ ‫این نکته که پیگیری ســوء اســتفاده این‬ ‫شــبکه از نام و نشان این بانک‪ ،‬از طریق‬ ‫مراجــع قضایی و پلیس فتا نیــز پیگیری‬ ‫می شــود‪ ،‬به کاربران پیام رســان ها و‬ ‫شــبکه هــای اجتماعی توصیــه کرد که‬ ‫برای پیشــگیری از هرگونه سوءاســتفاده‬ ‫احتمالــی‪ ،‬از عضویــت در چنیــن گروه‬ ‫هایی یا دعوت از دوســتان برای عضویت‬ ‫جد ا ً پرهیز کنند‪.‬‬ ‫بر اســاس این اطالعیه‪ ،‬بانــک ملت هیچ‬ ‫گونه کانال یا گروه رسمی در پیام رسان‬ ‫تلگرام ندارد و اســتفاده از نام یا نشــان‬ ‫این بانک از ســوی گروه هــا و کانال ها‬ ‫غیرقانونــی و ممنوع اســت و حق پیگرد‬ ‫قانونــی را برای بانک ملــت محفوظ نگه‬ ‫می دارد‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3970‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫سه شنبه‪21‬‬ ‫تسهیالت‪۹۰۰‬میلیاردریالیبانکایندهبه‬ ‫شرکت هایدانش بنیان‬ ‫‪‎‬بانــک اینده در راســتای تحقــق شــعارجهش تولید و هــم گام با‬ ‫سیاســت های کالن اقتصادی‪،‬نســبت به حمایت از فعاالن اقتصادی‬ ‫ب ه ویژه شــرکت های دانش بنیان(تولیدی‪ ،‬صنعتی و خدماتی‪،‬از طریق‬ ‫تامین مالی انها اقدام نموده است‪.‬به نقل از روابط عمومی بانک اینده‪،‬‬ ‫شــرکت های دانش بنیانی که از ســوی صندوق نواوری و شــکوفایی‬ ‫بــه بانک اینده معرفی می شــوند‪ ،‬می توانند پس از انجام بررســی ها‬ ‫و طی مراحل الزم‪ ،‬نســبت به دریافت تســهیالت درخواستی خود‪،‬‬ ‫اقدام نمایند‪.‬بانک اینده هم چنین در تعامل با صندوق توســعه ملی‪ ،‬تســهیالت ســرمایه در گردش‬ ‫به شــرکت های دانش بنیانی که داروها و تجهیزات مرتبط با درمــان و مقابله با ویروس کرونا را تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬اعطا می کند‪.‬تسهیالت پرداختی بانک اینده به شرکت های دانش بنیان (در حوزه های دارویی‬ ‫و تجهیزات پزشکی‪ ،‬تولید کننده محتوا و نرم افزار‪ ،‬صنعت نفت‪ ،‬پتروشیمی و پلیمر) از اغاز سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تا نیمه مردادماه امسال‪ ،‬بیش از ‪ ۹۲۰‬میلیارد ریال بوده است‪.‬‬ ‫پیام تسلیت مدیر عامل بانک رفاه به مناسبت‬ ‫درگذشتدکترموسویان‬ ‫مدیــر عامل بانک رفــاه کارگران‪ ،‬در پیامی درگذشــت‬ ‫عالم ربانی حجت االســام و المسلمین دکتر سید عباس‬ ‫موســویان عضو شــورای فقهی بانک مرکزی و اســتاد‬ ‫برجسته اقتصاد اسالمی را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪ ،‬متن پیام به‬ ‫این شرح است‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫«انا هلل و انا الیه راجعون»‬ ‫ارتحال عالم ربانی‪ ،‬روحانی جلیل القدر مرحوم حجت االسالم و المسلمین دکتر سید‬ ‫عباس موســویان عضو شــورای فقهی بانک مرکزی و استاد برجسته اقتصاد اسالمی‬ ‫سبب اندوه و تالم فراوان شد‪.‬‬ ‫این اندیشمند عالی مقام و نامدار اقتصاد اسالمی و متخصص در حوزه پولی‪ ،‬بانکی و‬ ‫بازار سرمایه با اشراف کامل و بی نظیر بر علوم اقتصادی و مالی و تطبیق ان با شریعت‬ ‫اسالمی‪ ،‬نقش و جایگاهی برجست ه در پیشبرد اقتصاد و بانکداری اسالمی داشت؛ بی‬ ‫تردید فقدان ایشان ضایعه عظیم و بزرگ برای حوزه‪ ،‬دانشگاه و نظام بانکی است‪.‬‬ ‫ضمــن پاسداشــت خدمات ارزنده و ماندگار فقید دکتر ســید عباس موســویان در‬ ‫حوزه های مختلف مالی و بانکی‪ ،‬درگذشــت ایشــان را به خانــواده معزز و بزرگوار و‬ ‫عموم همکاران شــبکه بانکی و بازار سرمایه صمیمانه تســلیت عرض می نمایم و از‬ ‫درگاه خداوند ســبحان برای ایشان غفران و رحمت واسعه الهی و برای خانواده مکرم‬ ‫صبر و شکیبایی مسالت دارم‪.‬‬ ‫اسماعیل للـه گانی‬ ‫بانک سامان نسخه جدید موبایلت را عرضه کرد‬ ‫موبایلت باهدف بهبود خدمات رســانی به کاربران‪ ،‬قابلیت های جدیدی را به این اپلیکیشن‬ ‫اضافه کرد‪.‬‬ ‫به گزارش دیوان اقتصاد‪ ،‬موبایلت با عرضه نسخه ‪ ۱.۴۰‬این اپلیکیشن‪ ،‬فیچرها و قابلیت های‬ ‫جدیدی را در اختیار مشتریان بانک سامان قرار داد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در نسخه جدید موبایلت‬ ‫کاربران امکان گفتگوی انالین از طریق چت با پشتیبانی این اپلیکیشن را خواهند داشت‪ .‬عالوه‬ ‫بر این امکان خرید شــارژ و بسته از سپرده سامانی و امکان ورود به طرح های سرمایه گذاری‬ ‫مانو از صفحه پرداخت از دیگر قابلیت هایی است که در اختیار کاربران اپلیکیشن موبایلت قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬لذا از همه کاربران موبایلت دعوت می شود که برای بهره مندی از این امکانات‬ ‫جدید‪ ،‬اپلیکیشن خود را به روزرسانی کنند‪ .‬کاربران در صورت نیاز به راهنمایی می توانند با‬ ‫مرکز ســامان ارتباط به شماره ‪ ۰۲۱۶۴۲۲‬تماس و یا با نشــانی ‪ info@mobillet.ir‬در‬ ‫ارتباط باشند‬ ‫رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن اعالم کرد‬ ‫تحقق ‪ 160‬درصدی فروش امالک مازاد بانک مسکن‬ ‫رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن‪،‬از تحقق ‪ 160‬درصدی اهداف‬ ‫این بانک برای فروش امالک مازاد و تملیکی در سال ‪ 98‬خبر داد‪.‬‬ ‫اســحق خاکی‪ ،‬رییس اداره کل ساختمان بانک مسکن در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن‪ -‬هیبنا بــا بیان اینکه فروش‬ ‫امالک مازاد و تملیکی بانک یکی از مهمترین اهداف تعریف شــده در‬ ‫ســال های اخیر برای اداره کل ســاختمان بوده است و در این زمینه‬ ‫اقدامات و عملکردهای مهمی در دســتور کار قرار گرفته و انجام شده‬ ‫اســت‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬بر این اساس در ســال گذشته حدود ‪ 160‬درصد از اهداف تعیین شده برای فروش‬ ‫این امالک محقق شده است‪.‬‬ ‫خاکی افزود‪ :‬هدف گذاری انجام شــده برای فروش امالک مازاد بانک مســکن در سال گذشته ‪2900‬‬ ‫میلیارد ریال بوده که هدف حاصل شــده از فروش امالک مــازاد به میزان ‪ 4594‬میلیارد ریال براورد‬ ‫شــده است که این میزان نشان می دهد در ســال گذشته به طور دقیق ‪ 158.41‬درصد هدف تعریف‬ ‫شده بانک مسکن در ابتدای سال برای فروش امالک مازاد و تملیکی محقق شده است‪.‬‬ ‫وی یکی از مهمترین مصارف منابع مالی حاصل شــده از فروش این امالک را افزایش توان مالی بانک‬ ‫مســکن به منظور پرداخت تسهیالت به متقاضیان مســکن و همچنین استفاده از این منابع در جهت‬ ‫پیشبرد طرح های تامین مسکن متقاضیان و گروه های هدف اعالم کرد‪.‬‬ ‫خاکی همچنین از فروش امالک مازاد و تملیکی بانک مسکن در ‪ 18‬استان کشور در سال گذشته خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬در سال ‪ 98‬در این استان ها مجموعا ‪ 117‬مورد از امالک مازاد و تملیکی بانک مسکن به‬ ‫بازار عرضه شده و به فروش رفته است‪.‬‬ ‫به گفته وی این امالک در اســتان های اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬تهران‪ ،‬چهارمحال‬ ‫و بختیاری‪ ،‬خراسان شــمالی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬زنجان‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مازندران‪ ،‬هرمزگان و همدان قرار دارند‪.‬‬ ‫خاکی همچنین در خصوص فعالیت های انجام شــده در این حوزه در طول یکســال ‪ 98‬اعالم کرد‪ :‬با‬ ‫فروش و عرضه امالک تملیکی و فروش رفته بانک مســکن به تعداد ‪ 117‬مورد با ارزش ریالی ‪4594‬‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬به همین میزان از بار امالک تملیکی و مازاد در اختیار بانک کاســته شــده و معادل رقم‬ ‫اعالم شده به منابع بانک مسکن افزوده شد‪.‬‬ ‫خاکی همچنین یکی دیگر از مهمترین اهداف محقق شــده در ســال گذشته در حوزه ماموریت های‬ ‫اداره کل ساختمان بانک مســکن را طراحی‪ ،‬بازسازی‪ ،‬احداث و اتمام ساختمان های شعب این بانک‬ ‫مطابق با برنامه ریزی های قبلی اعالم کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪3896‬‬ ‫‪ 21‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3970‬‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫سه‬ ‫خبر‬ ‫باتعویضفلوترهایهاوزر‬ ‫‪4‬‬ ‫نفت و نیرو‬ ‫پایانهنفتیالوانعملیاتیشد‬ ‫فلوترهــای هاوزر ترمینال نفتــی ‪ SBM‬منطقه الوان با تالش کارکنان تعمیــرات زیر اب و عملیات‬ ‫دریایی این منطقه تعویض و این گوی شناور در کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت نفت فالت قاره ایــران‪ ،‬در این عملیات که با هماهنگی رئیــس تعمیرات و معاون‬ ‫عملیات دریایی منطقه انجام شــد‪ ،‬پس از انتقال بویه‪ ،‬زنجیر و هاوزر ســمت راست و چپ روی عرشه‬ ‫شــناور «العمار» با استفاده از جرثقیل شناور‪ ۲۱ ،‬عدد فلوتر جدید روی هاوزر سمت راست و ‪ ۲۰‬عدد‬ ‫فلوتر روی هاوزر ســمت چپ نصب شــد تا پایانه نفتی ‪ SBM‬در کمترین زمان ممکن در سرویس‬ ‫عملیاتی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در بازدید انجام شــده از ســوی گروه تعمیرات زیر اب منطقه الوان از هاوزرهای ‪ SBM‬مشخص شد‬ ‫به دلیل نفوذ اب به درون فلوترهای هاوزرها‪ ،‬این هوزرها شــناوری خود را از دســت داده و به زیراب‬ ‫رفته اند‪ .‬غرق شــدن هاوزرها ســبب ساییده شدن انها به زنجیر و دامنه زیرین ( ‪ ) SKIRT‬و به دنبال‬ ‫ان سبب اخالل در موضوع بارگیری نفت خام می شود‪.‬‬ ‫نخستینگواهینامهکیفیتتجهیزاتصنعتنفتبهانجمننفتاهداشد‬ ‫رئیس نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت نخستین گواهینامه تایید صالحیت کیفیت محصوالت‬ ‫کاال و تجهیزات صنعت نفت را دریافت کرد‪.‬‬ ‫محمد ایروانی‪ ،‬رئیس نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت نخســتین گواهینامه تایید صالحیت‬ ‫کیفیــت محصوالت کاال و تجهیــزات صنعت نفت را از علیرضا خاکی فیــروز‪ ،‬رئیس مرکز ملی تایید‬ ‫صالحیت ایران دریافت کرد‪.‬‬ ‫این گواهینامه تایید صالحیــت فرایندها و محصوالت تجهیزات درون چاهی برای تکمیل و تولید چاه‬ ‫همراه با شــیر ایمنی ســطحی و مسدودکننده ها و جایگاه نشــیمن انها و توپک تولید (مسدودکننده‬ ‫فضای حلقوی) و دیگر تجهیزات سرچاهی و تاج چاه و متعلقات‪ ،‬لوله های انتقال نفت و گاز ‪ -‬شیراالت‬ ‫متعلقه‪ ،‬پمپ های دورانی مخصوص صنایع نفت‪ ،‬گاز و پتروشیمی کالس ‪ ۲‬و ‪ ۳‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫ایین اعطای نخســتین گواهینامه کیفیت محصول کاال و تجهیزات صنعت نفت صبح (دوشــنبه‪۲۰ ،‬‬ ‫مردادماه) با حضور بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت‪ ،‬نیره پیروزبخت‪ ،‬رئیس ســازمان ملی استاندارد و جمعی از‬ ‫مدیران صنعت نفت و سازندگان تجهیزات صنعت نفت برگزار شد‪.‬‬ ‫گازرسانی به‪ ۱۰۰‬روستای لرستان تا پایان شهریورماه‪۹۹‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان لرستان در دیدار با نماینده خرم اباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی‬ ‫از گازرسانی به ‪ ۱۰۰‬روستای استان لرستان در نیمه نخست امسال خبر داد‪.‬‬ ‫به نقل از شــرکت ملی گاز ایران‪ ،‬کرم گودرزی ضمن تشریح عملکرد شرکت گاز استان لرستان گفت‪:‬‬ ‫با وجود مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا‪ ۱۰۰ ،‬روستای استان لرستان تا پایان شهریورماه امسال‬ ‫از نعمت گاز برخوردار می شوند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اهمیت حفاظت از محیط زیســت و گسترش رفاه در شهرســتان چگنی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫گازرسانی به روســتاهای این شهرستان از اولویت های شرکت گاز اســتان لرستان است و پیمانکاران‬ ‫شرکت در دو محور تشکن و شاهیوند با سرعت مطلوبی در حال اجرای پروژه گازرسانی هستند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت گاز استان لرســتان تصریح کرد‪ :‬با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید و‬ ‫نقش با اهمیت گازرسانی به صنایع در تحقق این مهم‪ ،‬با زیرساخت های مناسب ایجادشده و استفاده از‬ ‫ظرفیت خط ششم سراسری‪ ،‬این شرکت اماده گازرسانی به همه صنایع واجد شرایط است‪.‬‬ ‫مرتضی محمودوند‪ ،‬نماینده خرم اباد و چگنی در مجلس شورای اسالمی نیز با قدردانی از شرکت گاز‬ ‫استان لرستان‪ ،‬توجه به مناطق محروم و روستاها را اولویت همه دستگاه ها به ویژه شرکت گاز دانست و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬گازرسانی به روستاها و مناطق محروم سبب جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســتفاده از گاز در روســتاهای محروم‪ ،‬افزون بر اسایش و رفاه مردم‪ ،‬در نگهداری درختان‬ ‫بلوط در زاگرس که برند بســیار ممتازی برای اســتان محسوب می شوند نیز موثر است و سبب نجات‬ ‫ثروت ملی و منابع طبیعی می شــود‪.‬نماینده خرم اباد و چگنی در مجلس یاداور شد‪ :‬توجه به روستاها‬ ‫در بحث گازرسانی مهم و ضروری است و شایسته است در اولویت قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ملــی اســتاندارد ایران‪،‬‬ ‫ارتقای کیفیــت تجهیزات نفتی‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از خــروج ارز‪ ،‬اشــتغال زایی و مقابلــه با‬ ‫تحریم هــا را از جمله مزیت های بهره مندی‬ ‫از نهاد صــدور گواهینامــه کیفیت انجمن‬ ‫نفت ایران برشــمرد و گفــت‪ :‬توصیه اکید‬ ‫بنده به این نهاد این اســت که به طور حتم‬ ‫بی طرفی و استقالل خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫نیره پیروزبخت (دوشــنبه‪ ۲۰ ،‬مردادماه)‬ ‫در اییــن اعطــای نخســتین گواهینامــه‬ ‫کیفیــت کاال و تجهیــزات صنعت نفت به‬ ‫نهــاد صــدور گواهینامه کیفیــت انجمن‬ ‫نفت ایــران‪ ،‬با بیــان این مطلــب افزود‪:‬‬ ‫تحریم های اعمال شــده سبب شد کشور به‬ ‫سوی بومی سازی و استفاده از ظرفیت های‬ ‫داخلی ســوق یابد‪ ،‬بر این اساس ضرورت‬ ‫شــکل گیری نهادی کــه بتوانــد کیفیت‬ ‫کاالها و محصوالت تولیدی ســاخت داخل‬ ‫را بررســی و تایید کنــد‪ ،‬بیش از هر زمان‬ ‫پیروزبخت‪:‬کیفیتتجهیزاتنفتیارتقامی یابد‬ ‫دیگری احســاس شــد‪.‬وی با بیــان اینکه‬ ‫وزارت نفت ســال های متمــادی به دنبال‬ ‫استاندارسازی بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از این‬ ‫منظر در ســال های گذشته بحث هایی بین‬ ‫وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫برای این موضوع شــکل گرفت و سرانجام‬ ‫پروژه ای تعریف شد که بتواند به عنوان یک‬ ‫نهاد از سازمان ملی استاندارد تاییدیه های‬ ‫الزم را دریافت کند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان ملی اســتاندارد ایران در‬ ‫ادامه به قانون جدید استاندارد که در سال‬ ‫‪ ۹۶‬از سوی رئیس جمهوری ابالغ شد اشاره‬ ‫کرد و یاداور شــد‪ :‬بر اســاس این قانون‪،‬‬ ‫صنعت نفت نیز از این مســئله مبرا نبوده‬ ‫و خواه ناخواه باید به ســمت بومی ســازی‬ ‫حرکت می کرد‪.‬‬ ‫پیروزبخــت اظهــار کــرد‪ :‬این پــروژه با‬ ‫بهره گیــری از تــوان داخلــی در مســیر‬ ‫بومی ســازی اغــاز به کار کــرد و ابتدا این‬ ‫گواهینامهکیفیتتجهیزاتنفتی‪ ۹۰‬روزهصادرمی شود‬ ‫گواهینامه کیفیت محصوالت‪ ،‬کاالها و تجهیزات‬ ‫صنعت نفت در یک بازه زمانی ‪ ۹۰‬روزه از سوی‬ ‫نهاد صــدور گواهینامــه کیفیــت انجمن نفت‬ ‫ایران صادر می شــود‪ .‬محمد ایروانی‪ ،‬رئیس نهاد‬ ‫صــدور گواهینامــه کیفیت انجمــن نفت ایران‬ ‫صبح (دوشــنبه‪ ۲۰ ،‬مردادماه) در ایین اعطای‬ ‫نخســتین گواهینامه کیفیــت کاال و تجهیزات‬ ‫صنعت نفت به این نهاد‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس بررسی‬ ‫مدارک و انجــام صحت ســنجی ها‪ ،‬فرایند کلی‬ ‫برای صدور یک گواهینامه به ‪ ۹۰‬روز زمان نیاز‬ ‫دارد و هم اکنــون ‪ ۹‬گــروه از ‪ ۱۰‬گروه کاالیی‬ ‫تجهیزات ســاخت داخــل صنعت نفــت‪ ،‬تائید‬ ‫صالحیت شده است‪.‬وی از راه اندازی یک سامانه‬ ‫اتوماســیون به منظور افزایش بازدهی و باالبردن‬ ‫ســرعت انجام کارها خبر داد و اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫ســامانه بر اســاس مطالعات تطبیقــی طراحی‬ ‫شــده اســت تا بتــوان در بازه زمانــی کوتاهی‬ ‫گواهینامه هــا را صــادر کرد‪.‬ایروانــی افزود‪ :‬از‬ ‫امروز امادگی داریم برای چهار گروه از کاالهای‬ ‫صنعت نفت‪ ۴۵ ،‬درخواســت صــدور گواهینامه‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫کیفیت داشته باشیم که ســال اینده گروه های‬ ‫دیگری نیز افزوده خواهند شد‪.‬مجید محمدپور‪،‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره انجمن ســازندگان تجهیزات‬ ‫صنعت نفت ایران (اســتصنا) نیــز در این ایین‬ ‫گفت‪ :‬کارهای بســیار بزرگــی در زمینه صدور‬ ‫گواهینامه کیفیت در انجمــن تجهیزات صنعت‬ ‫نفت ایران انجام شــده اســت و باید عنوان کرد‬ ‫کــه در بحــث اســتاندارد ‪ IPI‬بــه ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫داخلی ســازی رســیده ایم‪.‬وی با بیــان اینکه از‬ ‫مزیت های گواهینامه کیفیت در انجمن اســتصنا‬ ‫این اســت که می توانیم هرچه سریع تر به سمت‬ ‫صادرات حرکت کنیم‪ ،‬افزود‪ :‬در فرایند ارزیابی‬ ‫کیفیت باید ســازوکاری ایجاد کرد تا ارزیابی ها‬ ‫ســریع تر انجام و هدف موردنظر محقق شــود‪.‬‬ ‫امیرعبــاس اختراعی‪ ،‬عضو انجمن ســازندگان‬ ‫تجهیزات صنعت نفت جنــوب نیز در این ایین‬ ‫گفــت‪ :‬بــدون شــک بهره منــدی از گواهینامه‬ ‫کیفیــت کاال و تجهیزات صنعــت نفت‪ ،‬فرصت‬ ‫مناســبی برای نمایش توانمندی های سازندگان‬ ‫داخلی تجهیزات صنعت نفت خواهد بود‪.‬‬ ‫با تعمیرات اضطراری واحد ‪ B‬محقق شد‬ ‫پایداریانتقالگازتاسیساتشهیدمکوندی فر‬ ‫درمنطقهیکعملیاتانتقالگاز‬ ‫سخنگویوزارتامورخارجه‪:‬‬ ‫خبررسمیمبنیبرتوقیفنفتکشایرانیدرپاکستاننداشتیم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس بررســی ها‬ ‫هنوز به طور رسمی موضوعی‬ ‫بــه ایــران دربــاره توقیــف‬ ‫نفتکش ایرانی در پاکســتان‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش شــانا‪ ،‬سیدعباس‬ ‫موســوی‪ ،‬امروز (دوشــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬مردادمــاه) در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحاب رســانه‪،‬‬ ‫بــا تبریــک روز خبرنــگار‬ ‫گفــت‪ :‬از زحمــات و تالش‬ ‫خبرنــگاران و روزنامه نگاران‬ ‫در عرصــه اطال ع رســانی‬ ‫و روشــنگری قدردانــی‬ ‫می کنــم و امیــدوارم در‬ ‫سنگر اطال ع رســانی همچنان‬ ‫بد ر خشید ‪.‬‬ ‫وی در ادامه درباره شــایعه‬ ‫توقیــف نفتکــش ایرانی در‬ ‫پاکســتان‪ ،‬افزود‪ :‬براســاس‬ ‫بررســی ها هنــوز به طــور‬ ‫رســمی موضوعی بــه ایران‬ ‫در ایــن باره اعالم نشــده و‬ ‫هیچ خبــر رســمی مبنی بر‬ ‫توقیف کشــتی حاصل نشده‬ ‫است‪ ،‬اما از طریق بخش های‬ ‫ذ ی ربط در حــال پیگیری و‬ ‫جمع اوری اطالعات هســتیم‬ ‫کــه در صــورت صحت ان‪،‬‬ ‫واکنــش الزم را نشــان‬ ‫می دهیم ‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجــه دربــاره کنار ه گیری‬ ‫برایان هــوک (نماینده ویژه‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا در‬ ‫امــور ایــران) و ارتباط ان‬ ‫بــا ناکامی امریــکا در ایجاد‬ ‫اجمــاع جهانی علیــه ایران‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬جابه جایــی‬ ‫نماینــدگان‬ ‫و‬ ‫افــراد‬ ‫ویــژه‪ ،‬بــرای مــا اهمیــت‬ ‫چندانــی نــدارد‪ .‬طبیعــی‬ ‫اســت انهــا وقتی شکســت‬ ‫بخورنــد‪ ،‬افــراد را جابه جــا‬ ‫کننــد‪ .‬در بــازی فوتبال هم‬ ‫همین گونه است‪ .‬گروهی که‬ ‫در حال شکست است افراد را‬ ‫ابالغ نامه (نوبت چهارم ‪ -‬خوانده )‬ ‫اداره کل تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان کرمان‬ ‫شــماره ‪- 11/2034 :‬تاریخ ‪ - 1399/05/07 :‬پیوســت ‪ :‬ندارد ‪ -‬کالســه پرونده‬ ‫‪ 98/2034 :‬خواهــان ‪ /‬نماینــده خواهان ‪ :‬محمد مهدی گوهری به نشــانی ‪ :‬اســتان کرمان‬ ‫ شهرســتان کرمان ‪ -‬خیابان شــهاب کوچه ‪ - 19‬پالک ‪ - 10‬کدپستی ‪- 7616876931‬‬‫تلفــن ‪ 09139878162‬خوانده ‪ /‬نماینده خوانده ‪ :‬محمدجمالی نوید به نشــانی ‪ :‬اســتان‬ ‫تهران ‪ -‬شهرســتان تهران ‪ -‬شــهرک اندیشه ‪ -‬خیابان هشــت شرقی پالک ‪ - 29‬کدپستی‬ ‫‪ - 5559218995‬تلفن ‪ 09363811348‬خواســته دعوا‪ :‬حقوق معوقه ‪ -‬حق مســکن ‪-‬‬ ‫اضافه کاری ‪ -‬عیدی و پاداش ‪ -‬ســنوات خدمت ‪ -‬فوق العاده جمعه کاری ‪ -‬ســایر ‪ -‬زمان‬ ‫جلســه ‪ 1399/06/25 :‬ســاعت ‪ 8:30‬مکان جلســه ‪ :‬شعبه شــماره ‪ - 1‬هیات تشخیص ‪:‬‬ ‫مدیریت تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرســتان کرمان ‪ -‬به نشــانی ‪ :‬کرمان ‪ -‬چهارراه کار ‪،‬‬ ‫گیرنده ابالغ نامه ‪ :‬اینجانب اقای ‪ /‬خانم ‪ .....‬با سمت ‪ /‬نسبت ‪ .....‬خواهان ‪ /‬خوانده در روز‬ ‫‪ ....‬ماه ‪ ....‬سال ‪ 1399‬در ساعت ‪ ....‬نسخه دوم ابالغ نامه را دریافت نمودم ‪ .‬امضاء‪.....‬‬ ‫گواهی ابالغ ‪ :‬اینجانب ‪ ....‬در روز ‪ ....‬ماه ‪ ....‬ســال ‪ 1399‬در ســاعت ‪ ....‬ابالغ نامه را‬ ‫به اقای ‪ /‬خانم ‪ ....‬با سمت یا نسبت ‪ ...‬ابالغ نمودم ‪ .‬امضاء‪....‬‬ ‫تذکر ‪ :‬دادخواســت و ضمایم ان باید به همراه این ابالغ نامه به خوانده یا خواندگان‬ ‫ابالغ شود ‪.‬‬ ‫محمد مرادی ‪ -‬مدیریت شهرستان کرمان‬ ‫برگ دادخواست بدوی‬ ‫نام و نام خانوادگی ‪ :‬محمد مهدی گوهری نام پدر ‪ :‬علی سال تولد ‪ 70/1/1 :‬کد ملی‬ ‫‪ 2980277101 :‬عنوان شغل ‪ :‬سرپرست اجرایی سابقه کار در کارگاه ‪94/10/1 ، 34 :‬‬ ‫تــا ‪ 97/6‬اقامتــگاه ( نشــانی ) ‪ :‬کرمــان ‪ .‬خیابان شــهاب ‪ .‬کوچه ‪ 19‬پالک ‪ 10‬کد پســتی ‪:‬‬ ‫‪ 7616876931‬شماره تلفن ‪ 09139878162 :‬خوانده ‪ :‬محمد جمالی نوید ‪ -‬به شماره‬ ‫ملی ‪ 5559218995‬به نشانی ‪ :‬تهران شهرک اندیشه خیابان هشت شرقی پالک ‪ 29‬تلفن‬ ‫همــراه ‪ -09363811348‬موارد خواســته به تفکیک ‪ :‬پرداخت حقــوق ماهانه ‪ -‬عیدی و‬ ‫پــاداش ‪ -‬ســنوات پایــان کار ‪ -‬رفاهیات ‪ -‬حق مســکن ‪ -‬اضافه کاری ‪ -‬جمعه کاری شــرح‬ ‫خواســته ‪ :‬بســمه تعالی ‪ -‬اینجانب محمد مهدی گوهری از تاریــخ ‪ 94/10/1‬برای خوانده‬ ‫اقای محمد جمالی نوید در پروژه های مدیریت و اطالع رســانی علوم پزشــکی و سالن امفی‬ ‫تعویض می کند‪ ،‬در حالی که‬ ‫می دانند وقتی عقب هســتند‬ ‫ایــن تغییــرات در نتیجــه‬ ‫اثری ندارد‪.‬‬ ‫موســوی دربــاره جابه جایی‬ ‫ســفیران و ســخنگوی اینده‬ ‫وزارت امــور خارجــه نیــز‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬تابســتا ن ها‬ ‫فصــل جابه جایــی ماموران‬ ‫دیپلماتیک در نمایندگی های‬ ‫خارجی اســت‪ ۵ .‬تا ‪ ۶‬سفیر‬ ‫از جمله ســفیر ایران در باکو‬ ‫جابه جــا می شــوند‪ ،‬احتمال‬ ‫می رود بــه زودی بنــده نیز‬ ‫به باکو بروم و جانشــین نیز‬ ‫اعالم می شود‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شــماره ‪ 139760301053000106‬مــورخ ‪ 1397/1/22‬و‬ ‫رای اصالحــی شــماره ‪ 1399603010530000132‬مــورخ ‪1399/3/18‬‬ ‫هیــات اول ‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضی و‬ ‫ســاختمانهای فاقد سند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کهریزک‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای ‪/‬خانم فاطمه صفدری فرزند اسداهلل‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ 1205‬صادره از تهران در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت ‪ 905/23‬مترمربع پالک ‪ 152‬فرعی از‬ ‫‪ 157‬اصلی خریداری از مالک رسمی اقای ‪ /‬خانم فاطمه صفدری محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می‬ ‫شــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض‪ ،‬دادخواســت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند‬ ‫مالکیت صادر خواهد شــد‪ .‬تاریخ انتشار نوبت اول‪ -99/5/20 :‬تاریخ انتشار‬ ‫نوبت دوم‪ - 99/6/4 :‬م الف‪514/‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫تئاتر دانشگاه علوم پزشکی مشغول بوده ام که نام برده به عنوان پیمانکار اصلی دو پروژه‬ ‫نام برده برای شرکت بین المللی مقاوم کار بوده است و اینجانب تا پایان هر دو پروژه ذکر‬ ‫شده برای ایشان کار می کردم ولی ایشان با اینکه چندین نوبت و به کرات از ایشان حقوق‬ ‫ماهانــه ام را طلــب می کردم با گفتن فعال پول ندارم بزارید صورت وضعیت بگیرم بزارید‬ ‫کار تمام بشــه و وقتی کار به اتمام رســید گفتند بزارید حســن انجام کار ازاد شد پرداخت‬ ‫می کنم ولی باز هم با ازاد شــدن حســن انجام کار و گذشــت بیش از یک سال هنوز حقوق‬ ‫ماهانــه مانده که مبلغ بیســت میلیون تومــان ‪ 20/000/000 -‬تومان و دیگر حق و حقوق‬ ‫هــای اینجانب را پرداخت نکرده اســت و دیگر جواب تمــاس ها و پیام های اینجانب را نمی‬ ‫دهد ‪ .‬الزم به ذکر است نام برده اینجانب را طی نامه ای به شرکت مقاوم کار معرفی نموده‬ ‫اســت و نماینده شرکت مهرزا که مشــاور پروژه امفی تئاتر بوده است نیز حاضر به شهادت‬ ‫هســتند همچنین مهندس بهزاد اجرایی مدیر پروژه شــرکت مقاوم کار نیز صحت صحبتهای‬ ‫من را تایید می کند ‪.‬‬ ‫پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم‬ ‫م‪.‬الف ‪125 :‬‬ ‫اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫جلســه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد‬ ‫ســند رســمی مصــوب ‪ ،1390/9/20‬رای شــماره ‪ 139760330002037746‬پرونده‬ ‫کالســه ‪ 1394114430002000739‬مربــوط بــه تقاضــای اقای لقمان رســتمی مبنی بر‬ ‫صدور ســند مالکیت ششــدانگ ‪ /‬قسمتی از پالک ‪ 2281‬اصلی واقع در بخش دو قم تحت‬ ‫بررسی است‪.‬پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره فوق الذکر‬ ‫اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است‪:‬‬ ‫رای اصالحی‬ ‫با توجه به اینکه رای هیات تاکنون اجرا نشــده اســت لذا مفاد رای صادر به شرح زیر‬ ‫اصالح می گردد مالکیت عباس خان محمدی تحریر گردیده است که صحیح ان بتول زند می‬ ‫باشــد و بقیه مفاد و مندرجات رای فوق الذکر بقوت خود باقی می باشــد رای صادر قبلی با‬ ‫رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد‪.‬‬ ‫عباس پور حسنی حجت ابادی ‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو‬ ‫پایداری انتقال گاز تاسیســات شــهید‬ ‫مکوندی فــر در منطقــه یــک عملیات‬ ‫انتقال گاز‬ ‫سرپرســت منطقه یک عملیــات انتقال‬ ‫گاز اعالم کرد کــه تعمیرات اضطراری‬ ‫واحد ‪ B‬تاسیســات شــهید مکوندی فر‬ ‫به منظــور پایداری انتقال گاز در گرمای‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬درجه با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫بــه نقل از شــرکت انتقــال گاز ایران‪،‬‬ ‫ابوالفضــل ظهیری در این بــاره گفت‪:‬‬ ‫با توجه بــه ایجاد نقص فنــی و خارج‬ ‫شــدن ایســتگاه از مدار انتقال گاز در‬ ‫تاسیسات شــهید مکوندی فر‪ ،‬در اسرع‬ ‫وقت نشســتی با حضور تیم کارشناسی‬ ‫تعمیــرات روتیــن تشــکیل و پــس از‬ ‫بررسی های الزم و عیب یابی دستگاه ها‪،‬‬ ‫مقرر شــد ‪ ۶‬عــدد از پاور پیســتون ها‬ ‫خارج و تعمیر شوند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با وجــود تنگناهای عملیاتی‬ ‫از قبیــل گرمای طاقت فرســا و رطوبت‬ ‫بــاالی ‪ ۸۰‬درصد‪ ،‬براســاس هماهنگی‬ ‫معاونــت عملیات تاسیســات منطقه‪ ،‬با‬ ‫تالش و همدلی تیم تعمیرات اساســی‬ ‫مکانیک ضربــه ای و دورانی و همچنین‬ ‫تعمیــرات روتیــن تاسیســات شــهید‬ ‫یوســفی‪ ،‬تعمیرات انجین کالرک اغاز‬ ‫شــد که بــا انجام این عملیــات ‪ ۶‬عدد‬ ‫از پــاور پیســتون ها و قطعــات معیوب‬ ‫تعویض شد و پس از تست‪ ،‬واحد مذکور‬ ‫در مــدار پایداری انتقال گاز قرار گرفت‬ ‫و از هدررفت گاز جلوگیری شد‪.‬‬ ‫سرپرســت منطقه یک عملیــات انتقال‬ ‫گاز در پایان ضمــن قدردانی از عوامل‬ ‫مجــری ایــن کار‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬این‬ ‫تعمیرات در بازه زمانــی کوتاه با توجه‬ ‫به شــرایط اقلیمی خاص ایــن منطقه‬ ‫عملیاتــی تاثیــر بســزایی در کنتــرل‬ ‫هدررفــت گاز و پایــداری انتقــال گاز‬ ‫داشت‪.‬‬ ‫تاسیســات شــهید مکوندی فــر از‬ ‫قدیمی ترین تاسیسات منطقه و شرکت‬ ‫انتقــال گاز ایــران اســت کــه وظیفه‬ ‫دریافت گاز حامل نفت از ‪،200 NGL‬‬ ‫فشــارافزایی و انتقال ان به پاالیشــگاه‬ ‫گاز بیدبلند را برعهده دارد‪.‬‬ ‫نیاز احساس شــد که باید نهادی به عنوان‬ ‫شــخص ثالث وجود داشــته باشد و صدور‬ ‫گواهی از سوی ان انجام شود‪.‬‬ ‫وی عنــوان کرد‪ :‬طبق قوانیــن و مقررات‬ ‫بین المللی‪ ،‬مرکزی با عنوان تایید صالحیت‬ ‫وجود دارد که مرکز تایید صالحیت برخی‬ ‫از کشــورها عضو ایــن مرکــز بین المللی‬ ‫هســتند‪ .‬بر ایــن اســاس گواهینامه های‬ ‫صادره که از ســوی این مرکــز بین المللی‬ ‫تایید شــود در حقیقت در داخل کشورها‬ ‫موضوعیت خواهد داشــت‪ .‬خوشبختانه در‬ ‫سال ‪ ،۹۴‬مرکز تایید صالحیت ایران عضو‬ ‫این مجمع شد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬البته این اتفاق مبارکی است که نهاد‬ ‫صدور گوهینامه کیفیت انجمن نفت ایران‬ ‫نخســتین مرکز در ایران اســت که امروز‬ ‫گوهینامــه ‪ ۱۷۰۶۵‬را می گیــرد و مطمئنا‬ ‫ایندگان به این مســئله واقف خواهند شد‬ ‫خبر‬ ‫که وزارت نفت و شــخص اقای زنگنه چه‬ ‫خدمت شایســته ای را انجام داده اســت و‬ ‫ایــن اقدام بــه عنوان باقیــات صالحات از‬ ‫ایشان به یادگار خواهد ماند‪.‬‬ ‫پیروزبخــت با بیان اینکــه این نهاد وظیفه‬ ‫ســنگینی خواهد داشــت که بی شــک با‬ ‫مدیریت و درایت مقــام عالی وزارت نفت‬ ‫سربلند به میدان خواهد امد‪ ،‬افزود‪ :‬توصیه‬ ‫اکید بنده به این نهاد این اســت که به طور‬ ‫حتم بی طرفی‪ ،‬استقالل و رازداری خود را‬ ‫حفظ کند‪ .‬این مقولــه جزو الزام های مهم‬ ‫اســت‪ ،‬همچنین بازرسی ها و ارزیابی ها نیز‬ ‫باید به درستی انجام شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪ :‬بایــد این تفکر شــکل‬ ‫بگیــرد که ایــن نهاد برای اعتالی کشــور‬ ‫ایجاد شــده و چندان جنبه مالی و توجیه‬ ‫اقتصادی ندارد‪ .‬افزایش ســطح توان علمی‬ ‫و کارشناســی نیز از دیگر مواردی است که‬ ‫باید مدنظر قرار دارد‪.‬‬ ‫توسعهواحدهایاستایرنیکپتروشیمیتبریزکلیدخورد‬ ‫مجتمــع پتروشــیمی تبریــز در مســیر‬ ‫گسترش فعالیت های خود توسعه واحدهای‬ ‫استایرنیک را اغاز کرد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از پتروشــیمی تبریــز‪ ،‬واحــد‬ ‫پلی استایرن انبساطی این مجتمع هم اکنون‬ ‫با دو راکتور فعال اســت کــه برای افزایش‬ ‫ظرفیت تولید مقرر شــد یک راکتور دیگر‬ ‫به واحد ‪ EPS‬اضافه شود و ظرفیت ان به‬ ‫بیش از ‪ ۲۱‬تن برسد‪.‬‬ ‫با ایــن تصمیم طــرح افزایــش راکتور به‬ ‫واحد ‪ EPS‬نیز جزو طرح های توســعه ای‬ ‫شــد و این طرح در ‪ ۱۶‬مــاه از زمان صفر‬ ‫برنامه ریزی می شود‪.‬‬ ‫ظرفیت این واحد ‪ ۱۵‬هزار تن با لیســانس‬ ‫اتریشی «سانپور» است و با افزودن راکتور‬ ‫سوم‪ ،‬ظرفیت واحد حداقل به ‪ ۲۱‬هزار تن‬ ‫می رســد‪ ،‬این واحد هم اکنون قادر به تولید‬ ‫‪ ۶‬گرید محصول است‪.‬‬ ‫افــزون بر افزایش ظرفیــت تولید محصول‬ ‫جدید با عنوان ‪ EPS‬خاکستری و ارتقای‬ ‫کیفی گریدهای موجود به ‪ FR‬نیز در این‬ ‫بازه زمانی در دســتور کار قرار گرفت و این‬ ‫ارتقا ســبب افزایش کاربرد این محصول در‬ ‫صنعت ساختمان سازی خواهد بود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فراز و فرود توسعه میدان نفتی ازادگان‬ ‫‪ ۹‬اردیبهشــت ‪ ۹۳‬شرکت ‪ CNPC‬خلع ید و کار توســعه ازادگان به متخصصان داخلی سپرده شد‪.‬‬ ‫چینی هــا در این دوران ‪ ۱۲‬چاه بدون تکمیل حفاری کردند و کار حفاری ‪ ۴‬حلقه چاه نیمه کاره ماند‪،‬‬ ‫هیچ چاه جدیدی نیز در زمان ‪ CNPC‬به تولید اضافه نشد‪.‬‬ ‫سعید ساویز‪ ،‬کارشناس حوزه انرژی به تشریح فراز و فرود توسعه میدان نفتی ازادگان پرداخته است‬ ‫که مشروح ان در ادامه می اید‪:‬‬ ‫میدان ازادگان در جایی بین سوســنگرد و اهواز در مجاورت مرز عراق واقع شــده است‪ .‬مساحت این‬ ‫میدان حدودا ً ‪ ۹۰۰‬کیلومتر مربع اســت و تاکنون چهار الیه سروک‪ ،‬کژدمی‪ ،‬گدوان و فهلیان با چهار‬ ‫نفت متفاوت در ان شناســایی شده است‪ .‬ضریب بازیافت از مخازن این میدان خصوصاً سروک چندان‬ ‫باال نیست و توسعه ان در اینده نیازمند استفاده از فرازاوری مصنوعی و روش های ازدیاد برداشت است‪.‬‬ ‫این میدان برای اولین بار در ســال ‪ ۱۳۵۵‬با یک چاه اکتشــافی کشف و در سال ‪ ۱۳۷۸‬با حفر دومین‬ ‫چاه به عنوان یک چاه توصیفی ابعاد مختلف سیاالت در مخازن ان شناسایی شد‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۸۲‬و در پی سفر رئیس جمهوری ایران به ژاپن‪ ،‬قراردادی با شرکت ‪ INPEX‬در بهمن ماه‬ ‫به امضا رســید که طی ان با ســهم ‪ ۷۵‬درصد برای شــریک ژاپنی و ‪ ۲۵‬درصد برای شرکت ‪NICO‬‬ ‫طرح توسعه ازادگان کلید خورد‪ .‬از ابتدای امضای این قرارداد و شروع به کار شرکت ژاپنی‪ ،‬فشارهای‬ ‫زیادی از ســوی دولت امریکا برای فراری دادن ژاپنی ها از توســعه این میدان اغاز شد‪ .‬به دلیل همین‬ ‫فشارها در مرداد ‪ ۸۴‬شرکت ‪ Azadegan Petroleum Development‬یا همان ‪ APD‬در‬ ‫زیرمجموعه ‪ INPEX‬تاسیس شــد و سهام ژاپنی ها به این شرکت انتقال یافت‪ .‬ژاپنی ها در طول دو‬ ‫سال مطالعات پایه ای بسیار دقیقی در ازادگان انجام دادند که بعدها زیرساخت مدل توسعه این میدان‬ ‫توسط دیگران شد‪.‬در ادامه فشارهای خارجی به دولت ژاپن‪ ،‬در مهر ‪ ۸۵‬حدود ‪ ۶۵‬درصد سهام ‪APD‬‬ ‫به شــرکت ‪ NICO‬واگذار و به این ترتیب با افزایش ســهم ایرانی به ‪ ۹۰‬درصد و سهم ژاپنی به ‪۱۰‬‬ ‫درصد‪ ،‬مقدمات خروج از این پروژه توســعه ای اغاز شــد‪ .‬در پی توقف فعالیت های بین المللی‪ ،‬فاز اول‬ ‫توســعه ازادگان جنوبی با حفر ‪ ۲۱‬حلقه چاه از سوی پترو ایران به مناطق نفت خیز جنوب واگذار شد‬ ‫و با توجه به کاالهای موجود در انبارهای مناطق‪ ،‬توسعه انجام شده و فاز اول با ظرفیت ‪ ۴۵‬هزار بشکه‬ ‫به تولید رسید‪.‬توســعه فاز ‪ ۲‬با داشــتن چالش هایی چون نیاز به سرمایه قابل توجه‪ ،‬نیاز به استفاده از‬ ‫تکنولوژی جدیدتر خصوصاً در واحد بهره برداری و سیستم های اندازه گیری‪ ،‬همچنین ضرورت استفاده‬ ‫از روش فرازاوری مصنوعی و ازدیاد برداشــت در اینده‪ ،‬سبب شد پیشنهاد چینی ها در سال ‪ ۸۸‬مورد‬ ‫قبول قرار گیرد و ‪ ۷۰‬درصد سهام ‪ NICO‬به شرکت ‪ CNPCI‬چینی منتقل شد‪ CNPCI .‬تا پیش‬ ‫از این درگیر قرارداد توسعه ازادگان شمالی شده بود که قرارداد ان با ‪ Capex‬و ‪ Non capex‬دو‬ ‫میلیارد و ‪ ۸۰۵‬میلیون دالر در تاریخ ‪ ۱۵‬تیر ‪ ۸۸‬یا همان ‪ 2009 Jul‬ابالغ و موثر شده بود‪.‬‬ ‫در ابان ‪ ۱۳۸۹‬الحاقیه شماره ‪ ۲‬با ‪ CNPCI‬امضا شد که طی ان چینی ها ضمن جمع اوری اطالعات‪،‬‬ ‫در طــرح توســعه جامع‪ ،‬بازنگری و به اصطــاح ‪ RMDP‬را تهیه و تنظیم کردنــد‪ .‬برخی معتقدند‬ ‫ژاپنی هــا به دلیل کمبود اطالعات کافی انتظار تولید با نرخ باال از چاه های این میدان را داشــتند که‬ ‫بعدها ثابت شد این تصور با یک ‪ Over estimate‬همراه است و طرح توسعه بازنگری شده چینی ها‬ ‫بســیار کاربردی تر از نمونه ژاپنی ان بود‪.‬در شهریور ‪ ۹۱‬قرارداد توسعه ‪ CNPCI‬تنفیذ شد؛ شرکت‬ ‫چینی از همان ابتدا در قبوالندن برخی شــروط فنی به کارفرمای پروژه یعنی مهندسی و توسعه نفت‬ ‫دچار مشــکل شد‪ ،‬اوج این داستان اختالف بر سر روش فرازاوری مصنوعی بود‪ .‬با توجه به وجود لوپ‬ ‫کمپرســور و برنامه برای اســتفاده از ‪ Gas lift‬در ازادگان شــمالی مدیریت مهندسی نفت در متن‬ ‫معتقد بود که باید از همین روش برای ازادگان جنوبی اســتفاده شود و با توجه به تعداد باالی چاه ها‪،‬‬ ‫هزینه این روش بسیار پایین امده و به صرفه خواهد بود‪ ،‬اما گویا چینی ها بر استفاده از پمپ الکتریکی‬ ‫درون چاهی اصرار داشــتند که سرانجام استفاده از پمپ را در دستور کار توسعه گنجاندند‪.‬مدتی بعد‬ ‫یعنی در مهر ‪ ۱۳۹۱‬الحاقیه شــماره ‪ ۳‬موثر شد که طی ان چینی ها مجاز بودند برای ‪ ۱۰۰‬حلقه چاه‬ ‫به صورت ‪ Fast track‬یعنی ترک مناقصه با اســتفاده از دکل هــای چینی و ابزار و کاال به انتخاب‬ ‫خودشان اقدام کنند‪ .‬برخی اخبار تایید نشده حاکی از ان بود که پیمانکار چینی پس از انکه توانست‬ ‫میخ الحاقیه شماره ‪ ۳‬و پمپ های درون چاهی را بکوبد‪ ،‬به دنبال افزایش ‪ Capex‬پروژه از ‪ ۶‬میلیارد‬ ‫دالر به حدود ‪ ۱۰‬میلیارد دالر به بهانه تحریم ها رفت و از این رو حداقل عملیات حفاری با استفاده از‬ ‫دو دکل ملی حفاری و ســه دکل چینی در دســتور کار قرار گرفت‪.‬تعلل چینی ها باعث شد تا دو بار از‬ ‫سوی شرکت ملی نفت اخطار کم کاری دریافت کند و درست پس از اخطار دوم به نظر می رسد پیمانکار‬ ‫خطر اخراج را احســاس کرد‪ .‬عده ای معتقدند از این پس کارها ســرعت گرفت‪ ،‬مناقصات سطح االرض‬ ‫برگزار و ‪ ۷‬دکل چینی دیگر اماده حرکت شــد‪ ،‬همچنین به گوش می رسد که گویا کاالهای پروژه نیز‬ ‫اماده ارســال به ایران شــده بود‪ .‬البته برای توضیحاتی که پس از اخطار دوم ارائه شد مدرک چندانی‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬اما عیناً از کارشناســان مطلع نقل شده است‪ .‬گویا در این دوران رفتار کارفرما در جلسات‬ ‫کام ً‬ ‫ال با پیمانکار تغییر کرده بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫‪5‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫موج تازه کرونا در برخی کشورها و‬ ‫رکوردزنی هایامریکا‬ ‫تعداد مبتالیان به کرونا در امریکا از پنج میلیون‬ ‫نفر فراتر رفته و کشورهایی نظیر انگلیس و یونان‬ ‫درگیر موج تازه ابتال هستند‪.‬‬ ‫رسمی کشورها تاکنون‬ ‫همچنین بر اساس امار‬ ‫ِ‬ ‫بیش از نیمــی از مبتالیان به بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫در ســه کشــور امریکا‪ ،‬برزیل و هند شناسایی‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫در حالیکــه روز گذشــته (یکشــنبه) نیوزیلند‬ ‫صدمین روز بدون مــورد جدید ابتال به ویروس‬ ‫کرونا را پشــت سر گذاشت اما مسئوالن با توجه‬ ‫به بازگشت موج تازه ای از ابتال در برخی کشورها‪،‬‬ ‫همچنان شــهروندان را به رعایــت توصیه های‬ ‫بهداشتی دعوت می کنند‪.‬‬ ‫اشــلی بلومفیلد‪ ،‬مدیرکل ســازمان بهداشــت‬ ‫نیوزیلند می گوید‪ :‬این روز «نقطه عطف مهمی»‬ ‫است اما نباید به خاطر ان مغرور شد و احتیاط را‬ ‫کنار گذاشت‪ .‬در حال حاضر ‪ ۲۳‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫در نیوزیلند شناســایی شده اند که همه خارج از‬ ‫کشور و در ســفر مبتال شده اند و در قرنطینه به‬ ‫سر می برند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر تجربه ویتنــام که حدود ‪ ۹۰‬روز‬ ‫را بدون شناســایی مورد جدید ابتال پشــت سر‬ ‫گذاشت و اکنون دوباره ســخت درگیر مقابله با‬ ‫شــیوع کرونا و گسترش بیماری کووید‪ ۱۹‬است‪،‬‬ ‫زنگ خطری را برای بســیاری از کشورها به صدا‬ ‫دراورد‪.‬ویتنام تنها نمونه نیست‪ .‬انگلیس نیز یکی‬ ‫از درگیرترین کشورهای اروپا با پاندمی کرونا به‬ ‫شــمار می رود و با ‪ ۳۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مورد ابتال‬ ‫تا روز یک شــنبه پس از اســپانیا در جایگاه دوم‬ ‫کشــورهای این قاره قــرار دارد‪.‬محدودیت ها و‬ ‫رعایت دســتورالعمل های بهداشتی در انگلیس‬ ‫از حدود دو مــاه پیش موارد جدیــد ابتال را به‬ ‫شــکل محسوســی کاهش داد امــا ظاهرا موج‬ ‫تازه ای از ابتال به راه افتاده که علت های اصلی ان‬ ‫گشایش ها و ســفرهای تابستانی عنوان می شود‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت انگلیس روز یکشنبه اعالم کرد‬ ‫در شــبانه روز گذشــته هزار و ‪ ۶۲‬مورد جدید‬ ‫ابتال به کرونا در این کشور شناسایی شده و این‬ ‫نخســتین بار در یک ماه و نیم گذشته است که‬ ‫موارد ابتالی روزانه از هزار نفر فراتر رفته اســت‪.‬‬ ‫یــک روز قبل تعداد موارد جدید ابتال ‪ ۷۵۸‬مورد‬ ‫ثبت شده بود‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتبهداشتاعالمکرد‪:‬‬ ‫‪ ۲۱۳۲‬ابتال و‪ ۱۸۹‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت از شناسایی‬ ‫‪ ۲۱۳۲‬مورد جدید کووید‪ ۱۹-‬در کشــور‬ ‫طی شبانه روز گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫دکتر سیماسادات الری گفت‪ ۲۰ :‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬و بــر اســاس معیارهــای قطعی‬ ‫تشــخیصی‪ ،‬دو هزار و ‪ ۱۳۲‬بیمار جدید‬ ‫مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی‬ ‫شد که یک هزار و ‪ ۶۷‬نفر از انها بستری‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجمــوع بیماران کووید‪ ۱۹‬در‬ ‫کشور به ‪ ۳۲۸‬هزار و ‪ ۸۴۴‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامــه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشــته‪ ۱۸۹ ،‬بیمار کووید‪۱۹‬‬ ‫جان خود را از دســت دادنــد و مجموع‬ ‫جان باختــگان این بیماری به ‪ ۱۸‬هزار و‬ ‫‪ ۶۱۶‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشــبختانه تــا کنون ‪۲۸۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۴۲‬نفر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافته‬ ‫و یا از بیمارســتانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت همچنیــن‬ ‫گفــت‪ ۳۹۹۲ :‬نفــر از بیمــاران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید این بیماری‬ ‫تحت مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫بــه گفته وی‪ ،‬تا کنون دو میلیون و ‪۷۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۱۷‬ازمایش تشخیص کووید‪۱۹‬‬ ‫در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫الری در تشریح اســتان های در وضعیت‬ ‫قرمز بیماری گفت‪ :‬اســتانهای مازندران‪،‬‬ ‫تهران‪ ،‬قم‪ ،‬گلســتان‪ ،‬خراســان شمالی‪،‬‬ ‫اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬خراســان رضوی‪،‬‬ ‫کرمــان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫مرکــزی‪ ،‬یزد و گیــان در وضعیت قرمز‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫وی درباره اســتانهای در وضعیت هشدار‬ ‫نیــز گفــت‪ :‬همچنین اســتانهای فارس‪،‬‬ ‫ایالم‪ ،‬لرستان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬بوشــهر‪ ،‬همــدان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر‬ ‫احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند‪.‬‬ ‫الری توضیحاتــی درباره وضعیت بیماری‬ ‫در اســتان همدان که از جمله استانهای‬ ‫دارای وضعیت هشــدار اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این اســتان یک خیز بیمــاری در اواخر‬ ‫اسفندماه سال گذشته را شاهد بودیم که‬ ‫از فروردین ماه سال جاری تا حدودی از‬ ‫شــدت موارد ابتال کاسته شد و در پایان‬ ‫اردیبهشت به کمترین میزان خود رسید‪.‬‬ ‫اما از ابتدای خردادماه همســو با ســایر‬ ‫اســتانها شاهد رشد چشــمگیر در موارد‬ ‫ابتال و بســتری در اغلب شهرســتانهای‬ ‫این اســتان بودیم؛ به طوری که اواســط‬ ‫تیر ماه موارد ابتال و بســتری به بیشترین‬ ‫میزان خود از زمان شیوع بیماری رسید‪.‬‬ ‫وی در ایــن بــاره افــزود‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫از یــک ماه گذشــته با همکاری بیشــتر‬ ‫مــردم در عایت پروتکل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫راهبــری خوب ســتاد کرونا اســتانی و‬ ‫تــاش مجدانــه کادر بهداشــت شــاهد‬ ‫کاهش نســبی در موارد ابتال و بستری در‬ ‫این استان هســتیم‪ .‬در حال حاضر چهار‬ ‫شهرســتان این استان در وضعیت قرمز و‬ ‫‪ ۳‬شهرســتان در وضعیت هشدار بیماری‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫بــه گفته الری‪ ،‬مــوارد ابتال و بســتری‬ ‫در برخی شهرســتانهای اســتان همدان‬ ‫نظیــر شهرســتان های همــدان‪ ،‬مالیر‪،‬‬ ‫کبودراهنگ و ‪ ...‬دارای شــدت بیشتری‬ ‫اســت‪ .‬همچنین میزان استفاده از ماسک‬ ‫توســط مردم در امکــن عمومی‪ ،‬ادارات‪،‬‬ ‫بانکهــا و مراکز خرید اســتان ‪ ۷۸‬درصد‬ ‫و در وســایل حمل و نقل درون شــهری‬ ‫و برون شــهری ‪ ۷۳‬درصد گزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنین میزان استفاده از ماسک‬ ‫توســط متصدیان و شاغالن در واحدهای‬ ‫صنفــی و صنعتــی ‪ ۷۵‬درصد و توســط‬ ‫شــاغلین ادارات و بانکهــا تــا ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫اعالم شده اســت‪ .‬بیشترین میزان رعایت‬ ‫پروتکل ها در بیمارســتان ها و کمترین‬ ‫میزان در ارامســتانها‪ ،‬پاســاژها و مراکز‬ ‫پلیس ‪ ۱۰ +‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫وی راه انــدازی ســامانه تلفنــی ‪۳۱۴۳‬‬ ‫بومــی اســتان‪ ،‬بهــره گیــری از طــرح‬ ‫همیاری بازرسان بهداشت و ردیابی افراد‬ ‫در تماس نزدیک با بیماران تســت مثبت‬ ‫را از نــکات مثبت و اقدامات انجام شــده‬ ‫در این اســتان خواند و گفت‪ :‬امیدواریم‬ ‫با استفاده از ماسک و رعایت پروتکل ها‪،‬‬ ‫ضمــن تداوم روند نزولــی در موارد ابتال‬ ‫و بســتری‪ ،‬شــاهد خروج این اســتان از‬ ‫وضعیت هشدار باشیم‪.‬‬ ‫الری همچنین گفــت‪ :‬ویروس کرونا مرز‬ ‫و بوم نمی شناســد و تمام سیســتم های‬ ‫بهداشــتی جهان را تحت تاثیر قرار داده‬ ‫و هیچ کشــوری از کووید ‪ ۱۹ -‬در امان‬ ‫نیســت‪ .‬بهتریــن راه حل مبــارزه با ان‬ ‫همراهی و همبســتگی در عمل به اصول‬ ‫ســه گانه بهداشــتی یعنی شست و شوی‬ ‫مرتب دســت ها‪ ،‬فاصله گذاری فیزیکی و‬ ‫استفاده از ماسک است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬همچنان درخواســت‬ ‫مــا پرهیز از ســفر غیرضروری‪ ،‬شــرکت‬ ‫نکردن در مراســم ها‪ ،‬دورهمی و حضور‬ ‫در مکانهای پرازدحام و شــلوغ اســت تا‬ ‫به این ترتیب از ســامتی خود و دیگران‬ ‫مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3970‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫سه شنبه‪21‬‬ ‫خبر‬ ‫خطر سوء تغذیه در بیماران بستری در ای سی یو‬ ‫عضو هیات علمی دانشــکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انســتیتو تحقیقات تغذیه‬ ‫ای و صنایع غذایی کشــور گفت‪ ۶۰ :‬درصد بیمارانی که در ای سی یو بستری می‬ ‫شــوند دچار سوء تغذیه هســتند؛ چرا که دریافت غذایی خوبی ندارند‪ .‬این بیماران‬ ‫باید با انواع تغذیه های حمایتی مدیریت شوند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی انســتیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‪ ،‬دکتر‬ ‫ســیده زهرا شــریعت پناهی با بیان این مطلب گفت‪ :‬وقتی بیماری با ســوء تغذیه‬ ‫در ای ســی یو بستری می شــود نسبت به بیماری که سوء تغذیه ندارد‪ ،‬با وضعیت‬ ‫دشواری مواجهه می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ســوء تغذیه متابولیســم بدن را تحت تاثیر قــرار می دهد‪ .‬به طوری که‬ ‫دوران بستری بیمار طوالنی می شود و منجر به عفونت زخم‪ ،‬عفونت خون‪ ،‬عفونت‬ ‫ادراری‪ ،‬نارسایی ارگان های بدن و ‪ ...‬می شود‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انســتیتو تحقیقات تغذیه‬ ‫ای و صنایع غذایی کشــور ادامه داد‪ :‬عوارض و مرگ و میر در افرادی که دچار سوء‬ ‫تغذیه هستند‪ ،‬بیشتر از افرادی است که سوء تغذیه ندارند و این افراد را باید بیشتر‬ ‫غربال کنیم‪.‬‬ ‫شریعت پناهی انواع تغذیه های حمایتی برای بیماران دچار سوء تغذیه در ای سی‬ ‫یو را از طریق دهانی‪ ،‬لوله ای و وردیدی دانست‪.‬‬ ‫وی درباره بستری بیماران دچار سوختگی که در ای سی یو بستری هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به دلیل اینکه ســطح زیادی از بدن بیمار دچار ســوختگی شده است‪ ،‬برای ترمیم‬ ‫بافــت‪ ،‬بدن نیاز به کالری و پروتئین بیشــتر به همراه افزایش مصرف ویتامین ها و‬ ‫امالح دارد‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی انستیتو تحقیقات تغذیه ای‬ ‫و صنایع غذایی کشور در ادامه به بیماران کرونایی بستری در ای سی یو اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬بیماران کرونایی بستری در ای سی یو و سایر بخش های عادی دچار سوء‬ ‫تغذیه می شوند که مهمترین عامل ان بی اشتهایی زیاد به علت افزایش فاکتورهای‬ ‫التهابی در بدن است‪ .‬در مرحله اول با تجویز داروهای اشتهااور و غذاهای کم حجم‬ ‫با کالری باال و ترجیحا به شــکل مایع و یا نیمــه جامد‪ ،‬دریافت غذا را افزایش می‬ ‫دهد‪ .‬در مراحل بعدی از پودرهای پروتئینی و غذایی اســتفاده می کنیم و در انتها‬ ‫از تغذیه با لوله یا وریدی کمک می گیریم‪.‬‬ ‫شــریعت پناهی بر تنوع مواد غذایی بعد از بهبود بیماران کرونایی بســتری تاکید‬ ‫کرد و اظهارداشــت‪ :‬برای این افراد همه مواد گــروه غذایی اعم از کربوهیدرات ها‪،‬‬ ‫پروتئین ها به مقدار زیادتر از افراد ســالم‪ ،‬میوه‪ ،‬سبزی و لبنیات لحاظ شود و بعد‬ ‫از مرخص شــدن از بیمارستان نیز تا چند هفته این رژیم ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دریافــت ویتامین هــا و امالحی که از انتی اکســیدان هــا برخوردار‬ ‫هســتند‪ ،‬برای بیماران بهبود یافته کرونایی مفید اســت‪ .‬چرا که اکســیدان های‬ ‫خون این افراد باال می رود‪.‬‬ ‫قیمت هایمجازتستکرونادرازمایشگاه ها‬ ‫جهانی ساخت واکسن کرونا‬ ‫خیز روسیه برای پیروزی در رقابت‬ ‫ِ‬ ‫ممنوعیتتبلیغتست هایکووید‪۱۹‬‬ ‫مدیــرکل ازمایشــگاه های مرجع ســامت وزارت بهداشــت ضمن‬ ‫اعــام قیمت های مجاز انجام تســت های تشــخیصی کرونا در مراکز‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬در مورد نحوه ارجاع بیماران مثبت کرونا به بیمارستان‪،‬‬ ‫نحوه نمونه گیری خارج از ازمایشگاه و‪ ...‬توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫دکتر ســیامک ســمیعی‪ ،‬درباره تعرفه فعلی انجــام خدمت گلوبال‬ ‫ازمایش تشخیص مولکولی کووید‪ ،۱۹-‬گفت‪ :‬این ازمایش ها در بخش‬ ‫دولتــی حدود ‪ ۲۳۰‬هزار تومان و در بخش خصوصی حدود ‪ ۵۸۷‬هزار‬ ‫تومان است‪ .‬این تعرفه همه هزینه های خدمت از جمله نمونه برداری‬ ‫از طریق سواب نازوفارنکس(انتهای بینی) و اوروفارنکس(انتهای حلق)‬ ‫را پوشــش می دهد‪ .‬تجویــز و انجــام ازمایش تشــخیص مولکولی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در بخش دولتی تابع پروتکل ها و اولویت های ابالغی است‬ ‫و به همین علت چون مطابق دستورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت‬ ‫است‪ ،‬رایگان انجام می شود‪ .‬ازمایش تشخیص مولکولی یا ‪ PCR‬در‬ ‫حال حاضر تنها روش ازمایشــگاهی برای تشخیص قطعی کووید‪۱۹-‬‬ ‫اســت‪.‬وی افزود‪ :‬تعرفه انجام ازمایش ســرولوژی کووید‪ ۱۹-‬در حال‬ ‫حاضر و تا تعیین و ابالغ تعرفه اختصاصی‪ ،‬به ازاء هر یک از ازمایش های‬ ‫درخواســتی ‪ IgM‬و ‪ ، IgG‬در بخش دولتی حدود ‪ ۱۲‬هزار تومان و‬ ‫در بخــش خصوصی حدود ‪ ۳۰‬هــزار تومان اســت‪ .‬اگرچه ازمایش‬ ‫سرولوژی کووید‪ ۱۹-‬توسط سازمان جهانی بهداشت یک روش مکمل‬ ‫برای تشــخیص بالینی کووید‪ ۱۹-‬معرفی شده اســت‪ ،‬اما انجام این‬ ‫ازمایش (سرولوژی) در بیشتر موارد غیرضروری بوده و سیاست فعلی‬ ‫وزارت بهداشــت اســتفاده از ان فقــط در بررســی ها و مطالعــات‬ ‫سرواپیدمیولوژی و برای به دست اوردن تصویری از مواجهه یا عفونت‬ ‫یــک جمعیت با ویــروس عامل بیماری اســت و در چنین مطالعاتی‬ ‫هزینه ای از افراد و بیماران دریافت نمی شود‪ .‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی از پزشکان و ازمایشگاه های پزشکی می خواهد که از‬ ‫تجویز و انجام غیرضروری این ازمایش ها‪ ،‬خصوصاً ازمایش سرولوژی‪،‬‬ ‫بــه دلیل عواقب نامطلــوب اقتصادی و غیر اقتصادی ناشــی از انجام‬ ‫خدمات غیــر ضروری‪ ،‬خودداری کنند‪.‬ســمیعی تاکیــد کرد‪ :‬نتایج‬ ‫ازمایش های سرولوژی ممکن است در تعیین وضعیت عفونت یک فرد‬ ‫ابهاماتی ایجاد کند که منجر به تحمیل هزینه اضافی و ناروا به افراد و‬ ‫نظام ســامت شود‪ .‬چنین مشــکالتی در صورت نتایج مثبت و منفی‬ ‫کاذب می توانــد وضــع را پیچیده تــر کند‪ .‬ضمنا نتیجــه مثبت این‬ ‫ازمایش ها ممکن اســت اعتماد کاذب در مورد وضعیت ایمنی افراد و‬ ‫مصونیت نسبت به بیماری و یا ابتالی مجدد ایجاد کند‪ .‬بنابراین تجویز‬ ‫ازمایش و تفسیر نتایج ازمایشگاهی سرولوژی‪ ،‬اگر ضروری باشد‪ ،‬باید‬ ‫منحصرا ً توسط پزشکانی که با بیماری و پیچیدگی های تشخیصی ان‪،‬‬ ‫از جملــه کاربــر ازمایش هــا و نحوه تفســیر نتایج انها بر اســاس‬ ‫دستورلعمل های ابالغی تشــخیص و درمان کووید‪ ۱۹-‬اشنایی کامل‬ ‫دارند‪ ،‬انجام شود‪.‬وی با بیان اینکه از هزینه تمام شده تولید کیت های‬ ‫مربوط به ازمایش های کووید‪ ۱۹-‬اطالعی در دســت نیست‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اما براورد هزینه تمام شــده ازمایش تشخیص مولکولی در حال‬ ‫بازنگری اســت و قطعا کاهس پیدا خواهد کــرد و نتیجه این براورد‬ ‫توســط دفتر ارزیابی فناوری های ســامت‪ ،‬تدوین استاندارد و تعرفه‬ ‫خدمات سالمت معاونت درمان و همچنین دبیرخانه شورای عالی بیمه‬ ‫تجزیه و تحلیل و اعالم خواهد شد‪ .‬ارزش تعرفه هر کیت یا هر خدمتی‬ ‫دو قســمت اســت یکی جز فنی و دیگری جز حرفه ای؛ جز حرفه ای‬ ‫مرتبط با تیم ارائه خدمت است و جز فنی جز هزینه ای است که خود‬ ‫نیز بر دو جز اســت یکی قســمتی که خیلی وابسته به ارز است و جز‬ ‫بعدی وابســتگی کمتری به ارز خواهد داشت‪ .‬اکنون با پیشنهاد ما به‬ ‫شورای عالی بیمه قرار شد به جای انکه تعرفه دو جزئی باشد بر اساس‬ ‫سه جز محاسبه شود تا به این ترتیب سهم حرفه ای‪ ،‬سهم فنی وابسته‬ ‫به ارز و ســهم فنی مستقل از ارز تعیین شود‪ .‬در این میان سهم فنی‬ ‫وابسته به ارز ریالی تعیین می شود ‪ .‬از انجایی که ممکن است در روزها‬ ‫و ماه های اینده قیمت کیت تغییر کند و برای انکه مشــکلی به وجود‬ ‫نیاید جز سوم محاسبه قیمت از سوی وزارت بهداشت رصد می شود و‬ ‫از اداره کل تجهیزات پزشــکی می خواهد ان را به گونه ای نگه دارد تا‬ ‫حداقل نوســان را داشــته باشــد تا ازمایشــگاه های بخش دولتی یا‬ ‫خصوصی متضرر نشوند‪ .‬البته هنوز محاسبه سهم ریالی یا جز سوم به‬ ‫شکل دقیق اتفاق نیفتاده است اما اختیار ان با دبیرخانه شورای عالی‬ ‫بیمه اســت‪ .‬وی در خصــوص نحوه طرح شــکایت در خصوص بروز‬ ‫تخلفات احتمالی در اخذ نمونه‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهترین روش برای شکایت‪،‬‬ ‫مراجعین و بیماران در رابطه با نحوه ارائه‪ ،‬کیفیت و تعرفه خدمت‪ ،‬در‬ ‫هــر یک از مراکــز تشــخیصی و درمانی دولتی و خصوصــی‪ ،‬اعم از‬ ‫بیمارستان‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬ازمایشــگاه خصوصی و غیره‪ ،‬انعکاس رسمی و‬ ‫مکتوب ان به معاونت درمان دانشــگاهی اســت که مرکز ارائه کننده‬ ‫خدمت تابع ان اســت‪ .‬راه دوم تماس با شــماره تلفــن ‪ ۱۹۰‬و ثبت‬ ‫شــکایت است‪ .‬ازمایشــگاه مرجع ســامت اکیدا ً توصیه می کند هر‬ ‫شــکایت یا ابهامی پیش از انعکاس به مراجع فوق‪ ،‬حتما با مسئولین‬ ‫موسسات فوق مطرح شود تا در صورت امکان در همان موسسه ثبت‪،‬‬ ‫رســیدگی و پاسخگویی شود‪.‬وی در پاسخ به این سوال که در صورتی‬ ‫که تست تشــخیصی در یک مرکز خصوصی انجام شود و پاسخ تست‬ ‫مثبت باشد‪ ،‬ایا مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی با اتکا به پاسخ‬ ‫ازمایــش بیمــار را پذیــرش خواهنــد کــرد یــا خیر‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫دستورالعمل های مصوب کمیته علمی کشوری کووید‪ ،۱۹-‬که توسط‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان اموزش پزشــکی ابالغ شــده اســت‪ ،‬انجام‬ ‫غربالگری عالمتی و ســایر بررسی ها را برای پزشکان بخش خصوصی‬ ‫مجاز دانسته و تاکید می کند که بیمار پس از مراحل ارزیابی بر حسب‬ ‫شــدت عالئم ارجاع شــود‪ .‬در حال حاضر انجام ازمایش تشــخیص‬ ‫مولکولی توســط ازمایشــگاه های بخش خصوصی جــز در ارتباط با‬ ‫نمونه های ارســالی از مراکــز درمانگاهی و بیمارســتانی دولتی و در‬ ‫چهارجوب نظام ارجاع بیماران کووید‪ ۱۹-‬در این دستورالعمل توصیه‬ ‫نشده است‪ .‬ضمنا افراد فاقد عالئم بالینی و حتی با عالئم خفیف‪ ،‬بجز‬ ‫در شرایط خاص‪ ،‬در اولویت تجویز و انجام ازمایش تشخیص مولکولی‬ ‫قرار ندارند و انجام ازمایش برای افراد فاقد عالمت و صرفاً به درخواست‬ ‫بیمار غیرضروری است‪ .‬با این وصف اگر ازمایش تشخیص مولکولی در‬ ‫یکــی از ازمایشــگاه های دارای مجوز برای انجــام ازمایش تخصصی‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬انجام شود‪ ،‬پزشکانی که در مراکز درمانی و بیمارستان های‬ ‫دولتی بیماران و مراجعه کنندگان را ویزیت و بطور مســتقل ارزیابی‬ ‫می کنند‪ ،‬بر حســب نتیجه ارزیابی خــود می توانند نتیجه ازمایش را‬ ‫پذیرفتــه و برای او و افراد عالمت دار در تماس نزدیکش قرنطینه و یا‬ ‫ایزوله خانگی و همچنین بستری در بیمارستان را تجویز کنند‪.‬سمیعی‬ ‫ادامه داد‪ :‬پزشــکان مراکز درمانی و بیمارستان های دولتی در صورت‬ ‫تردیــد در اعتبار نتیجه ازمایش‪ ،‬می توانند نمونه گیری مجدد و تکرار‬ ‫ازمایش تشخیص مولکولی کووید‪ ۱۹-‬را درخواست کنند‪ .‬در واقع این‬ ‫به تشخیص پزشکان مراکز درمانگاهی ‪ ۱۶‬یا ‪ ۲۴‬ساعته‪ ،‬بیمارستان ها‬ ‫یا ســایر مراکز درمانی کووید‪ ۱۹-‬بســتگی دارد‪.‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫انجام تبلیغ بــرای ازمایش اختصاصی کووید‪ ۱۹-‬و پیشــنهاد انجام‬ ‫ازمایش در موارد غیرضروری و فاقد اولویت‪ ،‬بوســیله هر شــخص یا‬ ‫موسســه ای مصداق ایجاد تقاضای القایی و تحمیل هزینه محســوب‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬به همین دلیل این کار نه تنها غیر اخالقی بلکه تخلف‬ ‫اســت‪ .‬در صورت نیاز به انجام نمونه برداری در خارج از ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫خصوصــاً در مورد افراد اســیب پذیر و کســانی که تــوان حضور در‬ ‫ازمایشگاه را نداشته باشند و یا حضور انها در بیمارستان یا ازمایشگاه‬ ‫با ریســک ابتال به ویروس همراه باشد‪ ،‬این کار باید مطابق ائین نامه‬ ‫تاسیس و مدیریت ازمایشگاه پزشکی‪ ،‬بوسیله نمونه بردار ازمایشگاه و‬ ‫مطابق استانداردهای فنی با رعایت الزامات مدیریت نمونه به خصوص‬ ‫ایمنی و امنیت زیستی انجام شــود‪ .‬به همین دلیل نمونه برداری در‬ ‫خارج از ازمایشگاه فقط می تواند تحت نظارت و مسئولیت مسئول فنی‬ ‫ازمایشــگاه انجام شود‪.‬وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در تعرفه خدمات‬ ‫ازمایشگاهی هزینه حضور نمونه بردار و نمونه برداری در محلی خارج‬ ‫از ازمایشــگاه وجود ندارد اما این هزینه بایــد تابعی از هزینه ایاب و‬ ‫ذهاب در ســطح شهر باشد‪ .‬تاکید می شود هزینه های مربوط به نمونه‬ ‫برداری‪ ،‬قســمتی از تعرفه ابالغ شده برای ازمایش تشخیص مولکولی‬ ‫کوویــد‪ ۱۹-‬بوده و در حــال حاضر فقط ازمایشــگاه هایی که مجوز‬ ‫اختصاصی انجام ازمایش تشخیص مولکولی کووید‪ ۱۹-‬را از ازمایشگاه‬ ‫مرجع سالمت دریافت کرده اند مجاز به پذیرش‪ ،‬نمونه برداری و انجام‬ ‫این خدمت هســتند‪ .‬تا کنون بــه هیچ ازمایشــگاه خصوصی مجوز‬ ‫پذیرش و نمونه گیری برای ازمایش تشــخیص مولکولی کووید‪ ۱۹-‬و‬ ‫ارسال ان به ازمایشگاه دیگر داده نشده است‪.‬مدیرکل ازمایشگاه های‬ ‫مرجع ســامت وزارت بهداشــت‪ ،‬درخصوص تعداد ازمایشــکاه های‬ ‫خصوصی فعال در زمینه تســت های تشخیصی کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر‬ ‫مبنای اخرین فهرست ازمایشگاه های مجاز به انجام ازمایش تخصصی‬ ‫تشــخیص مولکولی کووید‪ ۱۹-‬کــه مربوط به هفتــه اول مردادماه‬ ‫می شود‪ ،‬بیش از ‪ ۱۹۰‬ازمایشگاه دارای صالحیت فنی ارائه این خدمت‬ ‫تشــخیص داده شــده اند‪ .‬از این تعداد ‪ ۷۵‬ازمایشــگاه خصوصی و یا‬ ‫وابسته به خیریه یا ســازمان های مردم نهاد هستند‪ .‬این ازمایشگاه ها‬ ‫تحت نظارت مدیریت امور ازمایشگاههای معاونت درمان دانشگاه های‬ ‫علوم پزشــکی بوده و ملزم و متعهد به رعایت اســتانداردها و الزامات‬ ‫ابالغی وزارت بهداشــت هستند‪ .‬در صورت وجود شکایت از کیفیت و‬ ‫عملکــرد این ازمایشــگاه ها‪ ،‬معاونــت درمان دانشــگاه ان را ثبت و‬ ‫رســیدگی می کنــد و در صورت اثبات انحراف و یــا تخلف موظف به‬ ‫برخورد مطابق قانون و مقررات مربوطه است‪.‬وی درباره ظرفیت روزانه‬ ‫انجام تست های تشــخیصی کرونا و برنامه های احتمالی برای افزایش‬ ‫ظرفیت ان در اینده‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس تجمیع داده های ازمایشگاهی که‬ ‫تقریباً هر روز توسط سخنگوی محترم وزارت بهداشت اعالم می شود‪،‬‬ ‫تعداد ازمایش های روزانه در شــبکه ازمایشــگاهی کووید‪ ۱۹-‬ممکن‬ ‫اســت به بیش از ‪ ۲۵‬هزار ازمایش تشــخیص مولکولی برسد‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬علی رغم چالش ها و دشواری های‬ ‫کمی‬ ‫این دوران‪ ،‬خصوصاً تحریم های ظالمانه‪ ،‬برنامه هایی برای توسعه ّ‬ ‫و کیفــی ازمایشــگاه های دولتــی در ماه های اتی‪ ،‬با اولویت شــبکه‬ ‫ازمایشگاهی بهداشت کشــور دارد و تحقق ان را بطور جدی تعقیب‬ ‫می کند‪ .‬ضمناً مصمم به جلب مشارکت سایر ازمایشگاه های متقاضی‬ ‫از جمله ازمایشــگاه های خصوصی‪ ،‬دولتــی و عمومی غیردولتی‪ ،‬که‬ ‫امادگی همکاری و ارائه خدمت در چهارچوب اســتانداردها‪ ،‬الزامات و‬ ‫دســتورالعمل های ابالغی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی را‬ ‫دارند‪ ،‬است‪.‬‬ ‫جهانی ساخت واکسن کرونا‪ ،‬ادعا کرده‬ ‫روسیه ضمن تالش برای برنده شدن در رقابت‬ ‫ِ‬ ‫است که واکسن بادوام و موثری دارد که در هفته های اینده اماده تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫«کریل دمیتریف»‪ ،‬رئیس صندوق ســرمایه گذاری مستقیم روسیه که در حال تامین‬ ‫اعتبار ازمایشات واکسن کرونا در این کشور است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬روسیه به طور سنتی‬ ‫در تولید واکســن ها بســیار قوی بوده است‪ .‬واکســن ما در واقع نوعی کپی برداری از‬ ‫واکسن ابوال است که پنج سال پیش در مسکو تهیه شده است‪.‬‬ ‫به گفته دمیتریف که در کارازمایی های اولیه بالینی واکســن شــرکت کرده‪ ،‬واکسن‬ ‫کرونای روسیه به این دلیل توانسته پیشروی کند که نسخه ارتقاء یافته از واکسن قبلی‬ ‫علیه ویروس سندرم تنفسی خاورمیانه (مرس) است که برای اولین بار در سال ‪۲۰۱۲‬‬ ‫در عربستان سعودی ظاهر شد و به کروناویروس جدید عامل کووید‪ ۱۹-‬بسیار شبیه‬ ‫است‪ .‬واکسن مرس خود با استفاده از ویروس ابوال ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وزیر تجارت روســیه‪« ،‬دنیس مانتوروف» نیز امروز (دوشنبه) گفت که تولید واکسن‬ ‫باید به محض شروع ماه سپتامبر اغاز شود‪ .‬این تولید به کمک سه شرکت روسی انجام‬ ‫خواهد شــد که از پیش دست به کار شده اند تا تولید انبوه را با حجم تولید چند صد‬ ‫هزار دوز واکســنی در هر ماه انجا م داده و با افزایش بعدی‪ ،‬ان را تا ابتدای سال اینده‬ ‫میالدی به چند میلیون دوز برسانند‪.‬در چنین برنامه بلندپروازانه ای‪ ،‬روسیه از پیشروان‬ ‫برنامه تولید واکسن کرونا در جهان است‪ .‬واکسن های مشابه‪ ،‬مانند واکسنی که توسط‬ ‫دانشــگاه اکسفورد و ‪ AstraZeneca‬ساخته شــده‪ ،‬هنوز هم تحت ازمایش های‬ ‫بالینی به اصطالح فاز ســه قرار دارند و پیش بینی می شود موفق به دسترسی گسترده‬ ‫تا قبل از اوایل سال ‪ ۲۰۲۱‬میالدی نشود‪.‬‬ ‫روســیه پیش از انجام ازمایشات مشابه اکسفورد برنامه خود را پیش می برد‪ ،‬حرکتی‬ ‫که دمیتریف می گوید با این واقعیت امکان پذیر شده که واکسن روسیه با وجود شبیه‬ ‫بودن به واکسن اکسفورد‪ ،‬مبتنی بر فناوری های واکسن هایی است که قب ً‬ ‫ال در روسیه‬ ‫ازمایش شده است‪ .‬دمیتریف اظهار داشته که هر دوی این واکسن ها از یک «وکتور»‬ ‫به اصطالح ادنوویرال استفاده می کنند‪ .‬اما در واکسن اکسفورد از ادنوویروس میمون‬ ‫استفاده کرده و واکسن روسیه از ادنوویروس انسانی استفاده می کند‪.‬‬ ‫با این حال کارشناسان بهداشت نگران این موضوع هستند که چنین پیشرفت سریعی‬ ‫با خطرات ذاتی همراه باشــد‪ .‬متخصصان امریکایی نیز معتقدند که ادعای ســاخت‬ ‫واکسن پیش از انجام ازمایش های الزم می تواند دردسرساز باشد‪.‬‬ ‫واکسن روسی که با همکاری موسسه گامالیه در مسکو و ازمایشگاه وزارت دفاع روسیه‬ ‫ساخته شده است‪ ،‬مرحله یک و دو کارازمایی بالینی را با چند گروه کوچک داوطلب‬ ‫انجام داده است‪ .‬یک کارازمایی بزرگتر نیز شامل ‪ ۱۶۰۰‬نفر در این ماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫میخائیل موراشــکو‪ ،‬وزیر بهداشت روسیه در اخر هفته به خبرنگاران گفت که واکسن‬ ‫ازمایشات بالینی خود را به اتمام رسانده و برای تصویب توسط تنظیم کننده های ایالتی‬ ‫به صورت مشــروط تهیه شده اســت‪ .‬اولین گروه هایی که واکسینه می شوند از جمله‬ ‫پزشکان‪ ،‬معلمان و افراد پرخطر به نوعی تحت نظر قرار می گیرند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش ان بی ســی نیوز‪ ،‬در واقع روسیه کارازمایی مرحله سه خود را به صورت‬ ‫زنده انجام می دهد و بیشــتر با انها مانند یک گروه نمایشی رفتار می کند تا یک گروه‬ ‫کنترل تا اطمینان دهد هیچ چیز خطرناکی در انتظار جمعیت بزرگتر واکســینه شده‬ ‫نیســت‪ .‬صنعت داروســازی روسیه در حال اماده سازی برای شــروع تولید انبوه این‬ ‫واکســن کرونا در ماه سپتامبر اســت‪ .‬اگر همه چیز خوب پیش برود‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫جمعی در برابر کرونا در ماه اکتبر در انتظار مردم روسیه است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪3861‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3970‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫اسفندماه‬ ‫‪ 7‬مرداد‬ ‫‪21‬‬ ‫شنبه‪22‬‬ ‫شنبه‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سه‬ ‫سه‬ ‫خرید خودرو برای طبقه متوسط رو به پایین تبدیل به ارزو می شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫چرا نمادهای خودرویی همچنان در حال اصالح هستند؟‬ ‫کاهش قیمت خودرو در گرو اصالح ساختار اقتصادی کشور‬ ‫قیمــت خــودرو در حالــی طــی‬ ‫بازنگر ی های ســه ماهه افزایش می یابد‬ ‫کــه این افزایــش حتــی تضمین کننده‬ ‫ادامه فعالیــت تولیدکننــدگان صنعت‬ ‫خــودرو و قطعه هــم نیســت و برای‬ ‫مصر ف کننــده هــم ان را تبدیــل بــه‬ ‫ارزویی دســت نیافتنی کرده است‪.‬‬ ‫هرچنــد ایــن روزهــا افزایــش تولید‬ ‫به عنوان شــا ه کلید حل مشــکل تثبیت‬ ‫و حتــی تعدیل قیمت خــودرو عنوان‬ ‫می شــود‪ ،‬امــا ایــا در شــرایط فعلی‬ ‫بــا افزایــش تولیــد و عرضــه خودرو‬ ‫به بــازار‪ ،‬تاثیــرات تورمی ناشــی از‬ ‫نوســانات نرخ ارز هم جبــران خواهد‬ ‫شــد؟ به ویــژه ا ن کــه در موضــوع‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه هم خودروســاز‬ ‫بــا قیمت هــای سرســا م اوری مواجه‬ ‫اســت؛ تا جایی کــه اگر خودروســاز‬ ‫ورق مــورد نیــاز خــود را از خــارج‬ ‫کشــور تهیه کند‪ ،‬ارزا ن تر از ور ق های‬ ‫داخلی برایــش تمام می شــود! ا ن هم‬ ‫درحالی کــه تولیدکننــدگان داخلــی‬ ‫مــواد اولیه نیز نهاد ه هــای تولید را به‬ ‫مقدار نیاز در اختیار خودروســاز قرار‬ ‫نمی دهند‪ .‬زیان انباشــته خودروسازان‬ ‫و قطعه ســازان به وضــوح از افزایــش‬ ‫هزینه های تولیــد حکایت دارد؛ زیانی‬ ‫کــه جبران ان به ناچار در گرو افزایش‬ ‫قیمت خودرو اســت‪ .‬امــا درمقابل هر‬ ‫انــدازه خــودرو گرا ن تر می شــود‪ ،‬از‬ ‫کاالیــی مصرفی به کاالیی ســرمایه ای‬ ‫و حتــی لوکس تغییــر ماهیت می دهد؛‬ ‫تغییــری که با تداوم ان‪ ،‬خرید خودرو‬ ‫از دســترس طبقه متوسط رو به پایین‬ ‫خارج شــده و تبدیل بــه ارزو خواهد‬ ‫شــد‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬شاید زمان ان‬ ‫رسیده باشــد که مشکل صنعت خودرو‬ ‫را نه در خودروســازان و قطعه ســازان‬ ‫و حتــی صنایع مــادر بلکه در مدیریت‬ ‫اقتصادی کشــور جست وجو کرد‪.‬‬ ‫نیاز به اصالح ســاختار اقتصادی‬ ‫قیمــت خــودرو در حالــی طــی‬ ‫بازنگر ی های ســه ماهه افزایش می یابد‬ ‫کــه این افزایــش حتــی تضمین کننده‬ ‫ادامه فعالیــت تولیدکننــدگان صنعت‬ ‫خــودرو و قطعه هــم نیســت و برای‬ ‫مصر ف کننــده هــم ان را تبدیــل بــه‬ ‫ارزویــی دســت نیافتنی کرده اســت‪.‬‬ ‫در همیــن رابطــه‪ ،‬یک فعــال صنعت‬ ‫خــودرو در گفت وگــو بــا «دنیــای‬ ‫خودرو» می گوید‪« :‬موارد عنوا ن شــده‬ ‫فقــط مختص به صنعت خودرو نیســت‬ ‫و به هــر کاالیی برمی گــردد؛ در نظر‬ ‫بگیرید عضوی از یــک خانواده مریض‬ ‫شــود‪ ،‬به این دلیل کــه توان پرداخت‬ ‫هزینه هــا وجــود نــدارد‪ .‬در چنیــن‬ ‫شــرایطی‪ ،‬تمام خانــواده دچار چالش‬ ‫می شــود‪ .‬بنابراین موضوع ریشــه ا ی تر‬ ‫از ان اســت کــه بگوییم خودروســاز‬ ‫بایــد کاری کند که خــودرو از کاالی‬ ‫ســرمایه ای و حتــی لوکــس امروز به‬ ‫کاالی مصرفــی گذشــته برگــردد‪».‬‬ ‫بهرام شــهریاری اضافــه می کند‪« :‬تنها‬ ‫راهکاری کــه می توان پیشــنهاد کرد؛‬ ‫اصالح اساســی اقتصاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫اصالحــات اقتصــادی نیز فقط شــامل‬ ‫صنعــت خودرو نمی شــود و بــه تمام‬ ‫بخش هــای اقتصــادی برمی گــردد‪.‬‬ ‫درحا ل حاضــر برای نفس کشــیدن هم‬ ‫نیاز به اســتفاده از ماســک اســت که‬ ‫هــر روز قیمــت ان تغییــر می کند و‬ ‫برخــی خانواد ه هــا تــوان تامیــن ان‬ ‫را هم ندارنــد‪ .‬بنابرایــن برای اصالح‬ ‫ســاختار اقتصادی نیاز بــه نظرخواهی‬ ‫و مشــارکت جویی از اقتصاددانانــی‬ ‫اســت که بارهــا برای رفع مشــکالت‬ ‫روز کشــور بــه رئیس جمهــور نامــه‬ ‫نو شته ا ند ‪» .‬‬ ‫ایــن فعــال صنعــت خــودرو ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬موضوعی کــه اکنون مطرح‬ ‫شــده‪ ،‬این اســت کــه ســرمایه های‬ ‫ســرگردان به ســمت بــورس هدایت‬ ‫شــود تا هدف تامین نقدینگــی تولید‬ ‫کاالی ایرانــی را دنبال کند‪ .‬اما اکنون‬ ‫درگیر چرخه ناقصی هســتیم که منابع‬ ‫مالــی را بــه صنعــت برنمی گردانــد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگــر‪ ،‬وقتــی می خواهیــم‬ ‫کاالیی همچون خــودرو را تولید کنیم‬ ‫نمی توانیــم بی نیــاز از دنیا باشــیم و‬ ‫نیاز بــه ارتباطات نداشــته باشــیم و‬ ‫پیشــرفت هم کنیم‪ .‬تــازه اگر کاالیی‬ ‫هــم بخواهیــم با ایــن شــرایط تولید‬ ‫کنیم‪ ،‬همان خودرویی می شــود که از‬ ‫خط تولید حذف شد و در صورت بروز‬ ‫تصــادف حافظ جان و مال مردم نبود‪.‬‬ ‫بنابرایــن نمی توان در چنین شــرایطی‬ ‫یــک توصیــه تک جانبــه و تک بعــدی‬ ‫کرد و انتظار داشــت که راهگشــا هم‬ ‫باشــد‪ ».‬شــهریاری بــا تاکیــد بر این‬ ‫موضوع که ســاختار اقتصــادی نیاز به‬ ‫تغییر دارد‪ ،‬بیان می کند‪« :‬نیاز اســت‬ ‫هدف اقتصادی کشور به ســمت تولید‬ ‫حرکــت کند و دســت از خا م فروشــی‬ ‫برداریــم؛ خا م فروشــی فقــط در نفت‬ ‫نیســت و در هــرکاالی دیگــری هــم‬ ‫شاهد خا م فروشــی هســتیم‪ .‬همچنین‬ ‫نیاز اســت که دست از مدیریت دولتی‬ ‫برداریــم و مدیریت هــای جزیر ه ای را‬ ‫هم کنــار بگذاریم و اقتصاد کشــور را‬ ‫بــه ســمت یکپارچگی هدایــت کنیم‪.‬‬ ‫بدین منظــور بایــد برنامه ریــزی تولید‬ ‫داشــته باشــیم و تولیدکننــدگان را‬ ‫بــه مســیر درســت از لحــاظ کیفی و‬ ‫تکنولوژیکــی هدایــت کنیــم‪ .‬در غیر‬ ‫ایــن صــورت‪ ،‬وضعیت امــروز صنعت‬ ‫خــودرو را هیــچ کاری نمی توان کرد‪.‬‬ ‫یعنــی اگر با چنین شــرایطی بخواهیم‬ ‫قیمــت را به نفــع مصر ف کننده کاهش‬ ‫دهیم‪ ،‬تولید متوقف می شــود‪ .‬اگر هم‬ ‫بخواهیــم به نفــع تولیدکننده افزایش‬ ‫قیمــت داشــته باشــیم‪ ،‬خریــداران‬ ‫ناپدیــد خواهند شــد و رابطه عرضه و‬ ‫تقاضا از بین می رود‪».‬‬ ‫شــهریاری بــا اشــاره بــه این کــه‬ ‫سا ل هاســت موضــوع خا م فروشــی‬ ‫مــورد انتقاد قرار می گیــرد‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫«موضوع خا م فروشــی که امروز برخی‬ ‫از کارشناســان و تعــداد اندکــی از‬ ‫متولیــان به ان رســید ه اند را نزدیک‬ ‫به ‪ 15‬ســال پیش مطرح کرده بودیم‪.‬‬ ‫خا م فروشــی ابعــاد مختلفــی دارد و‬ ‫یکی از مشــکالت قیمت گــذاری مواد‬ ‫اولیــه این اســت که در دســت دولت‬ ‫قــرار دارد و اکنــون بــا قیمت هــای‬ ‫جهانی مقایســه شده و جزیر ه ای عمل‬ ‫می شــود‪ .‬بنابرایــن در همین راســتا‬ ‫اســت که می گویــم بایــد یکپارچگی‬ ‫برنامه ریــزی اقتصــادی ایجــاد شــود‬ ‫تا شــرکت های مختلــف قیمت گذاری‬ ‫ســلیقه ای انجام ندهند‪ .‬چراکه ســود‬ ‫چنیــن شــرکت هایی بایــد در ارزش‬ ‫افزوده و اشــتغا ل زایی باشد‪ .‬اما چون‬ ‫این شــرکت ها ملــی فکــر نمی کنند‪،‬‬ ‫ملی هــم عمــل نمی کنند‪ ».‬وی ادامه‬ ‫می دهــد‪« :‬دلیــل این ماجــرا هم این‬ ‫اســت که اکنــون برنامه ملــی نداریم‬ ‫و نمی دانیــم هــدف اصلی چیســت و‬ ‫بایــد چه واحدهایــی را ایجاد کرده و‬ ‫چــه واحدهایی را ایجــاد نکنیم‪ ،‬نقاط‬ ‫محروم را بایــد چگونــه توانمند کنیم‬ ‫و بــرای نقاط غیرمحروم چــه تدبیری‬ ‫اندیشــیده شــود‪ .‬بایــد بــه مناطــق‬ ‫محــروم رانــت مثبــت داده شــود تا‬ ‫انگیــز ه ای برای ســرمایه گذار به منظور‬ ‫ســرمایه گذاری باشــد‪ .‬این موضوع در‬ ‫کشورهای توســعه یافته انجام می شود‪.‬‬ ‫بنابراین نیاز اســت امایــش صنعت را‬ ‫به عنــوان یک بحث کالن ملــی ببینیم‬ ‫و همــه از ان تبعیــت کنیم‪ ،‬نه این که‬ ‫هرکسی برای خودش ســلیقه ای پیش‬ ‫برود‪».‬‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬هنگی هسته معامالت بورس به طور کلی انجام دادوستدها را مختل‬ ‫کرد و در این بین برخی سهامداران بورسی با ضرر و زیان هنگفتی روبه رو شدند‪ .‬این‬ ‫مساله چند سالی است گریبانگیر بورس شده و به دلیل فشاری مضاعفی که به هسته‬ ‫وارد می شود‪ ،‬عمال بازار در برخی روزها قفل می شود‪.‬‬ ‫در هفته گذشته‪ ،‬هنگی هسته معامالت بورس به طور کلی انجام دادوستدها را مختل‬ ‫کرد و در این بین برخی ســهامداران بورســی با ضرر و زیان هنگفتی روبه رو شدند‪.‬‬ ‫این مســاله چند سالی است گریبانگیر بورس شده و به دلیل فشاری مضاعفی که به‬ ‫هســته وارد می شود‪ ،‬عمال بازار در برخی روزها قفل می شود‪ .‬حال بورس تهران برای‬ ‫حل این مشکل در نظر دارد معامالت را در دو تایم مختلف انجام دهد تا از این طریق‬ ‫فشــار به هسته معامالتی کاهش یابد‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬به رغم بازگشت نمادهای بزرگ و‬ ‫شاخص ســاز به روند مثبت‪ ،‬دو خودروساز بزرگ همچنان منفی معامله می شوند‪ ،‬اما‬ ‫به نظر می رســد ان ها نیز به زودی روند مثبت خود را از ســر گیرند‪ .‬در همین رابطه‪،‬‬ ‫فردین اقابزرگی؛ کارشــناس بازار ســهام در گفت وگو با روزنامه «دنیای خودرو» به‬ ‫تشریح اخرین وضعیت بورس و گروه خودرویی پرداخته است‪.‬‬ ‫درحال حاضر بزرگ ترین ریسک بازار سرمایه چیست؟‬ ‫درحال حاضر با توجه به روندی که بازار سهام طی می کند‪ ،‬بزرگ ترین ریسکی که در‬ ‫بازار وجود دارد‪ ،‬خرابی و هنگی هســته معامالتی است‪ .‬به همین دلیل بورس تهران‬ ‫قصد دارد‪ ،‬معامالت را در دو زمان جداگانه انجام دهد‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬به زودی دو‬ ‫زمانه شدن معامالت اجرایی خواهد شد تا از حجم فشار به هسته کاهش یابد‪ .‬چاره ای‬ ‫جز این کار وجود نداشت‪.‬‬ ‫ایا این کار یک راه حل اساسی برای رفع مشکل هنگی هسته معامالتی بورس است؟‬ ‫خیر؛ این روش یک راهکار کوتاه مدت اســت و باید فکری اساســی برای جایگزینی‬ ‫هســته معامالتی شود‪ .،‬خوشــبختانه در داخل این توانایی وجود دارد که بتوان یک‬ ‫هسته معامالتی جدید را طراحی کرد‪ .‬حال باید دید چه زمانی این مساله رخ خواهد‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وضعیت این روزهای بورس را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫با توجه به رشــدی که بازار سهام از ابتدای سال تاکنون داشته‪ ،‬در هفته های گذشته‬ ‫شــاهد بودیم که شــاخص کل و نمادهای بزرگ و شاخص ســاز از صعود بازماندند و‬ ‫به نوعــی فاز اصالحی و درجــا زدن را در پیش گرفتند‪ .‬اما در دو روز معامالتی اخیر‪،‬‬ ‫شــاخص کل توانســت خود را باالی محدوده ‪2‬میلیون واحــدی تثبیت کند‪ .‬به نظر‬ ‫می رســد شاخص در همین محدوده نوسان داشته باشد‪ .‬زیرا افزایش به سطوح باالتر‬ ‫قدرت زیادی می طلبد که درحال حاضر چنین توانی مشاهده نمی شود‪.‬‬ ‫چرا به رغم بازگشــت نمادهای بزرگ و شاخص ســاز به روند مثبت‪ ،‬خودروســازان‬ ‫همچنان منفی معامله می شوند؟‬ ‫به دلیل این که ان ها از ســایر نمادهای شاخص ســاز دیرتر وارد فاز اصالحی شدند؛‬ ‫نمادهایی مانند شــپنا‪ ،‬شبندر‪ ،‬شتران‪ ،‬فوالد‪ ،‬فملی و‪ ....‬زودتر از ایران خودرو و سایپا‬ ‫به استقبال اصالح قیمتی و زمانی رفتند‪ .‬بنابراین خودروسازان دیرتر از بقیه از اصالح‬ ‫خارج می شــوند‪ .‬البته ان ها هم در انتهای فاز اصالحی خود به ســر می برند و به نظر‬ ‫می رسد به زودی معامالت ان ها نیز متعادل شود‪.‬‬ ‫ایا می توان انتظار داشــت رشدی که ایران خودرو و ســایپا تا هفته اول مرداد تجربه‬ ‫کردند‪ ،‬بازهم ادامه پیدا کند؟‬ ‫نمی توان از سهام ایران خودرو و سایپا توقع یک رشد شارپ دیگر داشت‪ .‬زیرا ان ها از‬ ‫توان الزم برای این جهش برخوردار نیستند و شرایط هم کمی تغییر کرده؛ نرخ دالر‬ ‫در نوسان است و پیش بینی می شود در مسیر کاهش قدم بردارد‪.‬‬ ‫ورود نقدینگی به بورس گرچه ادامــه دارد‪ ،‬اما این نقدینگی در تمامی صنایع توزیع‬ ‫خواهد شــد و کلیت بورس از این به بعد یک رشــد متعادل و نه شــتابان را تجربه‬ ‫خواهند کرد‪.‬‬ ‫ایا بازارهای موازی توان رقابت با بورس را دارند؟‬ ‫خیر؛ بورس از ابتدای ســال تاکنون بازدهی خیره کننــده ای را نصیب ذینفعان خود‬ ‫کــرده که در بازارهای رقیب ازجمله ســکه‪ ،‬طال‪ ،‬ارز‪ ،‬مســکن و خودرو تا این اندازه‬ ‫رقم نخورده اســت‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬حمایتی که دولت از بورس تاکنون به عمل اورده‬ ‫نیز یک مســاله مهم و فاکتور اساسی به حســاب می اید تا مردم با خیالی اسوده به‬ ‫ســرمایه گذاری در بورس بپردازند‪ .‬بنابراین‪ ،‬در چنین وضعیتی سیل عظیم نقدینگی‬ ‫که در جامعه سرگردان است‪ ،‬به سوی بورس سرازیر خواهد شد‪.‬‬ ‫چه توصیه ای به سهامداران تازه وارد به بورس دارید؟‬ ‫مهم ترین توصیه ای که به ســهامداران خرد می توان کرد این اســت که در درجه اول‬ ‫اســیر نوسانات هیجانی و زودگذر بازار نشــوند و مدام اقدام به خرید و فروش نکنند‪.‬‬ ‫در درجه دوم نیز در هر قیمتی وارد هر ســهمی نشــوند‪ ،‬زیرا ممکن است در سقف‬ ‫قیمتی وارد نمادی شده و بالفاصله وارد ضرر شوند‪ .‬بنابراین باید ابتدا نمادهای ارزنده‬ ‫را شناسایی کنند و طی قدم بعدی در یک فرصت مناسب وارد ان سهم ها شوند‪.‬‬ ‫عدمرعایت‪ 17‬استانداردجدیددربرخیکارخانه هایچراغ سازیاتومبیل‬ ‫اســتانداردهای خودرویی موضوعی است که سالیان دراز بر‬ ‫ســر اجرایی شــدن یا نشــدن ان بحث بوده اســت‪ .‬در این‬ ‫بین اســتاندارد برخی قطعات خــودرو از جمله چراغ خودرو‬ ‫به عنوان یکی از قطعات بســیار با اهمیــت که با بحث ایمنی‬ ‫ارتباط مســتقیم دارد‪ ،‬بسیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪،‬اســتانداردهای خودرویی موضوعی است که سالیان دراز بر‬ ‫ســر اجرایی شــدن یا نشــدن ان بحث بوده اســت‪ .‬در این‬ ‫بین اســتاندارد برخی قطعات خــودرو از جمله چراغ خودرو‬ ‫به عنوان یکی از قطعات بســیار با اهمیــت که با بحث ایمنی‬ ‫ارتباط مســتقیم دارد‪ ،‬بســیار مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫برخی چرا غ ســازان ادعا می کنند بــرای تولید چراغ بیش از‬ ‫‪ 15‬اســتاندارد روز دنیا را رعایت می کنند و اگر خودروســاز‬ ‫بخواهد حتی می توانند اســتانداردهای بیشتری را اجرا کنند‪.‬‬ ‫درهمین زمینــه مصطفی هنری‪ ،‬مدیرعامل ســابق شــرکت‬ ‫تولید چراغ «جمع ســاز» به روزنامه «دنیای خودرو» می گوید‪:‬‬ ‫«این گونه نیســت که بحث اســتانداردهای چرا غ سازی اخیرا‬ ‫مطرح شده باشــد و البته به تازگی یک سری الزامات از سوی‬ ‫اروپایی ها به اســتانداردهای قبلی اضافه شده است‪».‬‬ ‫وی با بیان اینکه اســتانداردهایی که توســط چرا غ ســازان‬ ‫اجرایی شــده و ملزم به اجرا کردن ان هستند جزو بدیهیات‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار می کند‪« :‬به عنوان مثال وقتی از استانداردهای‬ ‫قدیمی عبــور می کنیم و به موارد جدید می رســیم‪ ،‬شــاهد‬ ‫اســتاندارد چراغ شــب نما یا «ببین و دید ه شــو»‪ ،‬چرا غ های‬ ‫موقعیــت جلــو‪ ،‬عقب و ترمــز‪ ،‬نشــان گرهای جانبی و‪ ...‬در‬ ‫تمام خودروهای جدید هســتیم‪ .‬اما درعین حال خودروهایی‬ ‫کــه فیس لیفت می شــوند‪ ،‬همچنان با چرا غ هــا و امکانات و‬ ‫استاندارد قدیمی تولید می شــوند و خبری از استانداردهای‬ ‫به روز در ا ن ها نیست‪».‬‬ ‫وی درخصــوص مواردی کــه چرا غ ســازان ملــزم به انجام‬ ‫ان هســتند‪ ،‬می گویــد‪« :‬مورد دیگر بحــث دیالیت یا چراغ‬ ‫رانندگی در روز اســت که جزو اســتانداردهای خودروسازان‬ ‫داخلی قرار گرفته و روی خودروهای جدید ســوار شــده و‬ ‫درخودروهای قدیمی نیز به صورت اپشــن تست شده است‪.‬‬ ‫اما متاســفانه دیالیت ها قیمت باالیــی دارند و اضافه کردن‬ ‫یــک دیالیت به چراغ جلو ممکن اســت قیمت چراغ را تا دو‬ ‫برابــر افزایش دهد‪ ».‬وی می افزاید‪« :‬علت اینکه تا این لحظه‬ ‫خودروســازان و چرا غ ســازان زیر بــار ان نرفته اند‪ ،‬افزایش‬ ‫هزینــه برای ان هاســت و واقعیت این اســت کــه این یک‬ ‫اســتاندارد اروپایی و مخصوص کشــورهایی اســت که مدام‬ ‫دچار بارندگی و مه گرفتی می شــوند و میدان دید در روز نیز‬ ‫در این کشورها محدود است‪».‬‬ ‫ایــن درحالی اســت که یکی دیگــر از فعــاالن صنعت چراغ‬ ‫خودرو بااشــاره به عدم پذیرش برخی اســتانداردها از ســوی‬ ‫خودروسازان به روزنامه «دنیا ی خودرو» می گوید‪« :‬خودروساز‬ ‫محصولی را که در سال ‪ 85‬تولید کرده است‪ ،‬در سال جاری‬ ‫با کمــی تغییر روانه بــازار کرده و دربحث اســتانداردهای‬ ‫جدید چراغ اهمــا ل کاری می کند و چندان به فکر اعمال این‬ ‫اســتانداردها نیســت‪ ».‬وی درخصوص ‪ 17‬اســتاندارد برای‬ ‫چراغ خودرو اظهار می کند‪« :‬ســازمان استاندارد تاکید کرده‬ ‫که چراغ خودرو باید با اخرین اســتانداردهای اروپایی تولید‬ ‫شود‪ .‬یعنی مطابق اســتانداردها باید چراغ طراحی و تولید و‬ ‫تست شود‪ .‬در این پروسه ‪ 15‬اســتاندارد اجرایی می شود‪».‬‬ ‫وی می افزایــد‪« :‬اما دو ایتم دیگر نیز به این ‪ 15‬اســتاندارد‬ ‫اضافــه می شــود‪ .‬یعنی گفته می شــود که بایــد درچرا غ ها‬ ‫کنتــرل الکتریکال یــا ‪ AFS‬یا موتــور الکتریکی قرار داده‬ ‫شــود‪ .‬همچنین مورد دیگر اجباری شدن استفاده از نور روز‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی درادامــه درخصوص چالش قرار دادن این ایتم در چراغ‬ ‫خودرو توسط چراغ ســازان تصریح می کند‪« :‬اصوال چراغ ساز‬ ‫به خواست خود نمی تواند ‪( DRL‬استفاده از نور روز) را روی‬ ‫چراغ خودرو نصب کند‪ .‬این موارد باید از ســوی خودروساز‬ ‫درخواست و توسط چراغ ساز تولید شود‪».‬‬ ‫این فعــال تولیدکننده چراغ تاکید می کند‪« :‬خودروســاز یا‬ ‫بایــد در زمان طراحــی خودرو به اســتفاده از ‪ DRL‬توجه‬ ‫داشــته باشد یا از چراغ ساز بخواهد در طراحی و تولید چراغ‬ ‫این ایتم را بگنجاند‪ .‬یعنی خودروســاز بگویــد تنظیم کننده‬ ‫برقــی را برای محور افقی یا عمــودی می خواهد و هزینه ان‬ ‫را پرداخت کند‪ ».‬وی با اشاره به اجرای استانداردهای جدید‬ ‫توســط خودروهای قدیمی اظهار کــرد‪« :‬اصوال خودروهایی‬ ‫مانند ســمند یا پژو پارس که طراحــی ان ها مربوط به ‪20‬‬ ‫سال قبل اســت‪ ،‬نمی توانند اســتاندارد کامل را درخصوص‬ ‫چرا غ ها پاس کنند‪».‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان‬ ‫تولید میلگرد اجدار‪، N40‬سبد محصوالت فوالدی ذوب اهن را تکمیل تر کرد‬ ‫بــرای اولیــن بار میلگــرد اجدار ســایز ‪ 40‬طبق‬ ‫اســتاندارد ملی ‪ 3132 INSO‬و مطابق گرید اج‬ ‫‪ 400‬در کارگاه نورد ‪ 300‬ذوب اهن اصفهان تولید‬ ‫شــد و ســبد محصول میلگرد این شرکت را کامل‬ ‫تر کرد‪.‬‬ ‫علیرضا مهرابی سرپرســت خدمات فنی تولید نورد‬ ‫در این خصوص گفت ‪ :‬با توجه به خط تولید کارگاه‬ ‫نورد ‪ 300‬و نیروی نوردی باال برای تولید محصول‬ ‫اجدار ‪ ،N40‬امکان تولیــد این محصول در گروه‬ ‫نهایی وجود نداشت که در این راستا نیروی نوردی‬ ‫و گشتاور با توجه به قدرت موتور و ضریب گیربکس‬ ‫های قفســه میانی محاسبه گردید و با بررسی های‬ ‫به عمل امده و صحت ســنجی انجام شــده‪ ،‬تولید‬ ‫محصول در قفسه های میانی امکان سنجی گردید‬ ‫‪ .‬بدیــن منظور کارشناســان طراحــی کالیبر این‬ ‫مجموعه‪ ،‬مراحل بررســی و طراحی کالیبر بیضی‬ ‫ماقبل اخر و کالیبر قفسه اخر میلگرد اجدار ‪N40‬‬ ‫را در قفسه های ‪ 13‬و ‪ 14‬گروه میانی انجام دادند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــکل تولید محصــول در گروه میانی‬ ‫فاصله زیاد اخرین قفسه با راهگاه های رولیک دار‬ ‫انتقال محصول به بستر خنک کننده می باشد‪ .‬لذا‬ ‫جهت جلوگیری از جا ماندن شاخه اخر در محدوده‬ ‫بین قفسه اخر و قفسه های نهایی‪ ،‬مراحل طراحی‬ ‫و ساخت ‪ 4‬عدد میز رولیک دار در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و پس از تهیه نقشه های اجرایی توسط دفتر‬ ‫فنی‪ ،‬توسط بخش مکانیک کارگاه‪ ،‬سفارش ساخت‬ ‫ان به کارگاه های ســاخت ارسال گردید و مراحل‬ ‫ساخت ان در کارگاه های ساخت مهندسی نت به‬ ‫پایان رسید و به نورد ‪ 300‬تحویل داده شد‪.‬‬ ‫علیرضا مهرابی اضافه کرد‪ :‬ســابقه تولید ‪ N36‬در‬ ‫کارگاه نورد‪ 300‬با وجود امپر باال در قفســه های‬ ‫نهایی امــکان پذیر نبود که ایــن نقیصه در تولید‬ ‫این محصــول برطرف گردید و نکتــه دیگر اینکه‬ ‫در پروفیل های ســنگین امکان حصول به خواص‬ ‫مکانیکی طبق اســتاندارد وجود نداشت که در این‬ ‫مرحله خواص مکانیکی قابل قبولی بدست امد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این نوع میلگرد قابلیت تولید مطابق کلیه‬ ‫اســتانداردها ‪ISO ، DIN ، Cares ، Gost‬‬ ‫‪ ,، BS ,ISO ASTM‬را دارد و برنامــه اتی این‬ ‫مدیریت تولید میلگرد اجدار‪ N50‬در کارگاه نورد‬ ‫‪ 300‬مطابــق اســتاندارد ‪ INSO3132‬با کلیه‬ ‫گریدها می باشد‪.‬‬ ‫میلگرد ‪40‬در فونداســیون ها و اسکلت های فلزی‬ ‫سازه های بتنی ابرپروژه ها کاربرد دارد‬ ‫علیرضــا مهرابی گفت ‪ :‬این نوع میلگردها در ســد‬ ‫ســازی‪ ،‬نیروگاه ها و فونداسیون ها و اسکلت های‬ ‫فلزی ســازه هــای بتنی ابرپروژه هــا کاربرد دارد‪.‬‬ ‫سرپرست خدمات فنی تولید نورد خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫زمان برنامه ریزی‪ ،‬طراحی‪ ،‬ساخت و نصب‪ ،‬حدود‬ ‫‪ 6‬ماه به طول انجامید و الزم اســت از کلیه دست‬ ‫اندرکاران تولید این محصول شامل پرسنل سخت‬ ‫کــوش کارگاه نورد ‪ 300‬و مجموعه خدمات فنی (‬ ‫طراحی کالیبر‪ ،‬دفتر فنی و کارگاه میانی ) به نحوی‬ ‫شایسته قدردانی به عمل اید‪ .‬همچنین از حمایت‬ ‫های معاونت بهره برداری و مدیریت مهندسی نورد‬ ‫که در این راســتا کمک شــایانی نمودند تشکر و‬ ‫قدردانی می نمایم‪.‬‬ ‫شایان ذکر است تولید این محصول عالوه بر تکمیل‬ ‫ســبد محصــوالت و نمایش توان فنی مهندســی‬ ‫شــرکت‪ ،‬فرصتی را برای مدیریت فروش شــرکت‬ ‫ایجاد می کنــد تا بتواند در جهــت تحقق اهداف‬ ‫سازمان‪ ،‬جذب مشتری و فروش محصوالت خاص‪،‬‬ ‫برنامه ریزی و اقدام نماید‪.‬‬ ‫محمد صدری سرپرســت کارگاه نورد ‪ 300‬عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طراحی اولیــه کارگاه نورد ‪ 300‬جهت تولید‬ ‫میلگــرد های ســایز‪ 10‬تا ‪ 32‬می باشــد که نورد‬ ‫‪ 300‬با توجه به چندین درخواست مدیریت فروش‬ ‫داخلی و همچنین مدیریــت صادرات جهت تولید‬ ‫ســایزهای ســنگین من جمله ‪ 36‬و ‪ 40‬و ‪ 50‬که‬ ‫کاربردهــای فراونــی دارد تاکنون بــه علت وجود‬ ‫مشــکالت فنی و عدم وجود زیرســاخت های الزم‬ ‫تولیــد ان مکان پذیر نبود‪ .‬لذا با توجه به دســتور‬ ‫مدیر مهندســی نورد جهــت تولید این محصوالت‬ ‫‪،‬کارگاه نورد ‪ 300‬با همکاری سرپرســتی خدمات‬ ‫فنی تولید‪ ،‬مراحل امکان ســنجی‪ ،‬طراحی و اماده‬ ‫سازی تجهیزات الزم در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬پس از اماده شــدن تجهیزات اعم‬ ‫از میزهای رولیکدار و غلتک های مورد نظر و‪ ...‬در‬ ‫تاریخ ســیزدهم مرداد در خــط نورد نصب گردید‪.‬‬ ‫جهــت افزایش ضریب اطمینان در جلوگیری از جا‬ ‫ماندن شــاخه اخر‪ ،‬از غلتک های اســقاطی در دو‬ ‫عدد قفسه افقی گروه میانی و کلیه قفسه های افقی‬ ‫گروه نهایی فقط به عنوان هدایت محصول به خط‬ ‫اضافه گردید‪ .‬روی سطح این غلتک ها‪ ،‬شیارهایی‬ ‫ایجاد گردیــد که نقش کشــاننده را به خوبی ایفا‬ ‫کردنــد و با توجه به وزن میلگــرد اجدار ‪، N40‬‬ ‫اضافه کردن قفســه های افقی گروه نهایی‪ ،‬کمک‬ ‫موثری در جهت جلوگیری از جاماندن شــاخه اخر‬ ‫در مسیر نمود‪.‬‬ ‫پس از شــروع نورد مشکل جا ماندن شاخه اخر با‬ ‫تنظیم دور غلتک ها و رولیک ها و نیز تنظیم طول‬ ‫شــاخه اخر رفع گردید و به صورت نرمال محصول‬ ‫به بســتر خنک کننــده انتقال یافت کــه با نورد‬ ‫ســه عدد شــمش ‪ ،‬تولید میلگرد سایز ‪ 40‬مطابق‬ ‫اســتاندارد با موفقیت انجام گرفت‪ ،‬این پروسه راه‬ ‫تولید سایزهای بزرگ را در نورد ‪ 300‬هموار نمود‪.‬‬ ‫صدری عنوان کرد‪ :‬مرحله بعدی تست تولید سایز‬ ‫‪ 36‬و همچنین تولید انبوه سایز ‪ 40‬میباشد‪ .‬در این‬ ‫راستا الزم اســت معاونت فروش و مدیریت صنایع‬ ‫جهت براورد ارزش افــزوده محصوالت فوق اقدام‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫میلگــرد‪ 40‬عالوه بر دارا بــودن خواص مکانیکی‬ ‫مطلــوب و یکنواخــت از قابلیت جــوش پذیری‬ ‫مناسبی نیز برخوردار است‬ ‫حسین دیباجی مدیر کیفیت فراگیر شرکت نیز در‬ ‫این خصوص گفت ‪ :‬در راســتای توسعه محصوالت‬ ‫جدید که در ســالهای اخیر مدیریت عالی سازمان‬ ‫اهتمام ویژه ای به ان داشــته است برای اولین بار‬ ‫تولید ازمایشــی محصول میلگــرد اجدار اج ‪400‬‬ ‫نمــره ‪ 40‬در نورد ‪ 300‬مطابق با اســتاندارد ملی‬ ‫ایران به شماره ‪ 3132‬انجام پذیرفت‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬از ابتدای راه اندازی ذوب اهن اصفهان‬ ‫میلگردهــای اجــدار از نمره ‪ 12‬تــا ‪ 32‬میلیمتر‬ ‫در کارگاه هــای نورد مطابق اســتاندارد ملی ایران‬ ‫تولیــد گردیده‪ ،‬لیکن تولیــد میلگرد نمره ‪ 40‬نیاز‬ ‫به طراحی جدید و تغییر برخی پارامترهای نوردی‬ ‫در جهــت اخذ کیفیت مطلوب داشــته که این امر‬ ‫در مدیریت مهندســی نورد به درستی انجام شده‬ ‫اســت‪ .‬این میلگرد پس از تولید ازمایشــی به طور‬ ‫کامال دقیق توســط بازرســین کنتــرل کیفیت از‬ ‫نظر کیفیت ســطحی‪ ،‬پارامترهای ابعــادی‪ ،‬انالیز‬ ‫شــیمیایی و خواص مکانیکی مورد بررســی قرار‬ ‫گرفت که خوشــبختانه کیفیت ان مطلوب گزارش‬ ‫شــده و انطباق ان با اســتاندارد ملی ایران تایید‬ ‫گردیده اســت‪.‬مدیر کیفیت فراگیر شــرکت اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬با توجه به روش تولید‪ ،‬این محصول عالوه‬ ‫بر دارا بودن خــواص مکانیکی مطلوب و یکنواخت‬ ‫از قابلیــت جوش پذیری مناســبی نیــز برخوردار‬ ‫است‪ .‬امید است با تولید انبوه محصوالت جدید به‬ ‫خصوص محصول فوق الذکر مطابق با استانداردهای‬ ‫معتبر بین المللی‪ ،‬در زمینه صادرات بیش از پیش‬ ‫توفیق حاصل گردد‪.‬‬ ‫یادداشتمدیرعاملفوالدمبارکهبهمناسبتروزحمایتازصنایعکوچک‬ ‫ارادۀ فــوالد مبارکــه بــر حمایــت حداکثری از‬ ‫ظرفیتهای ارزشمند صنایع کوچک و داخلی است‬ ‫‪ 21‬مردادماه ســال ‪ 1399‬در تقویم رسمی کشور‬ ‫روز حمایت از صنایع کوچک نام نهاده شده است؛‬ ‫صنایعی که نقــش انها در رونق اقتصادی و جهش‬ ‫تولید اگر بیشتر از صنایع بزرگ نباشد‪ ،‬بهطور قطع‬ ‫کمتر نیست‪ .‬بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور‬ ‫را واحدهای صنعتی تشــکیل میدهند که هریک از‬ ‫انها در شــرایط فعلی میتوانند نقش فزایندهای در‬ ‫استمرار حرکت چرخ اقتصادی کشور داشته باشند‪.‬‬ ‫ازانجاکــه راهاندازی پروژههای بزرگ و ســنگین‬ ‫در شرایط فعلی که با مشــکالتی نظیر تحریمها و‬ ‫کمبود نقدینگی مواجهیم بهسختی امکانپذیر است‪،‬‬ ‫ایجاد و یا تقویت صنایع کوچک در شهرســتانهای‬ ‫مختلف بهترین راهکار بــرای ایجاد فضای تولید و‬ ‫اشتغال است‪ .‬همچنین نباید از نظر دور داشت که‬ ‫صنایع کوچــک از تواناییهای خاص خود در کمک‬ ‫به صنایع دیگــر برخوردارند؛ بنابراین نوســازی و‬ ‫بازسازی صنایع کوچک به همراه تقویت استارتاپها‬ ‫و صنایع روستایی و شهرکهای صنعتی و همچنین‬ ‫ایجاد مشوقهایی برای انها میتواند برای کل چرخۀ‬ ‫صنعت کشور کارگشا باشد‪.‬‬ ‫صنایع کوچک به لحاظ اینکه عمدتا توســط بخش‬ ‫خصوصی تاسیس و اداره میشوند از چابکی خاصی‬ ‫برخوردارنــد و در صورت حمایــت میتوانند تامین‬ ‫مــواد اولیۀ صنایــع بزرگتر و همچنیــن فروش و‬ ‫صادرات بســیاری از کاالهای مهم را با استفاده از‬ ‫ظرفیتهای بالفعل خود بهخوبی تسهیل کنند‪.‬‬ ‫صنایــع کوچک بهترین محل بــرای حضور بخش‬ ‫خصوصی اســت؛ اوردگاهی که اقتصــاد و فضای‬ ‫کســب و کار و اشتغال کشــور ما امروز بیش از هر‬ ‫زمان دیگر به ان نیازمند است‪.‬‬ ‫باید در نظر داشــته باشــیم اطالعرسانی و اگاهی‬ ‫از ظرفیتهای هریــک از این صنایع میتواند به حل‬ ‫مشکالت سایر صنایع کمک کند‪.‬‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا اتخــاذ اســتراتژی بلندمدت‬ ‫درخصوص حمایت از صنایع کوچک و اســتارتاپها‬ ‫و شرکتهای دانشبنیان‪ ،‬شرایطی فراهم کرده است‬ ‫تا این بخش از صنعتگران کشــور که خوشبختانه‬ ‫کمتعداد هم نیســتند‪ ،‬بتوانند با همکاری با فوالد‬ ‫مبارکه و البته با نگاهی بلندمدت و خیالی اسوده از‬ ‫سرمایهگذاری مطمئن در کنار بزرگترین فوالدساز‬ ‫کشور‪ ،‬بزرگترین فوالدساز خاورمیانه و منطقۀ منا و‬ ‫همچنین بزرگترین تولیدکنندۀ اهن اسفنجی دنیا‬ ‫به کار و فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند‪.‬‬ ‫وجود ‪ 2800‬تامینکننــدۀ خدمات و کاال با حدود‬ ‫‪ 82‬درصد ســاخت داخــل در زنجیرۀ تامین فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬حضور حــدود ‪ 1000‬کارخانــه و کارگاه‬ ‫بهطور مســتقیم و ‪ 3000‬کارخانه و کارگاه بهطور‬ ‫غیرمســتقیم در شــبکۀ گستردۀ مشــتریان این‬ ‫شــرکت و همچنین حمایت این شرکت از معادن‬ ‫کوچکمقیاس‪ ،‬موید ارادۀ فوالد مبارکه در حمایت‬ ‫و استفادۀ حداکثری از ظرفیتهای ارزشمند صنایع‬ ‫کوچک و داخلی است‪.‬‬ ‫باشد تا با چنین اقداماتی در سراسر کشور عزیزمان‬ ‫شاهد رشد و شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و ایجاد‬ ‫زمینههای مناسب برای اشتغال جوانان باشیم‪.‬‬ ‫حمیدرضا عظیمیان‬ ‫مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫خلج طهرانی‪ :‬با نگاه حمایتی و تسریع در تولید‪ 10‬میلیون تن فوالد زمین مازاد صبا فوالد را برای اجرای این طرح لحاظ می کنیم‬ ‫مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس‬ ‫گفت سال گذشــته تفاهم نامه توسعه و افزایش‬ ‫ظرفیت تولید فوالد تا ســقف ‪ 10‬میلیون تن در‬ ‫منطقــه ویژه اقتصادی خلیج فارس با مشــارکت‬ ‫بخش خصوصــی در قالب یک کنسرســیوم در‬ ‫محل سازمان ایمیدرو امضا شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابــط عمومی منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس‪ ،‬حســن خلج‬ ‫طهرانی با بیان اینکه در برنامه چارچوب ســند‬ ‫چشــم انداز ‪ ۱۴۰۴‬مبنی بر دستیابی به ظرفیت‬ ‫‪ ۵۵‬میلیون تن فوالد پیش بینی شــده اســت‬ ‫اظهار داشــت منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫در ایــن برنامه تامین زیرســاخت ها را عهده دار‬ ‫شــده و دســتور دولت در منطقــه را اجرایی‬ ‫خواهــد کــرد و زیرســاخت های موردنیاز اب‪،‬‬ ‫برق و گاز و زمین که هر یک به نحوی توســط‬ ‫این مجموعه در حال اماد ه ســازی برای محقق‬ ‫ســاختن این هدف است مهیا می کند‬ ‫خلج طهرانی در این راســتا تشریح کرد‪ :‬شرکت‬ ‫«ســتاره ســیمین هرمز» با ســهامداری فوالد‬ ‫هرمــزگان‪ ،‬گل گهــر‪ ،‬صبا فــوالد خلیج فارس‪،‬‬ ‫مادکوش و فوالد قشــم و ســازمان ایمیدرو در‬ ‫جهــت تحقق هــدف تولید فوالد تا ســقف ‪10‬‬ ‫میلیون تن در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس‬ ‫تاســیس شده اســت و بالطبع بقیه شرکت های‬ ‫فــوالدی نیز به انــدازه اورد ه های خــود امکان‬ ‫ورود دارند و شامل سهم خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس‬ ‫افــزود‪ :‬درنهایت بــا نگاه حمایتی و تســریع در‬ ‫تولیــد ‪ 10‬میلیــون تن فوالد زمیــن مازاد صبا‬ ‫فوالد را برای اجرای این طرح لحاظ می کنیم ‪.‬‬ ‫خلج طهرانی افزود‪ :‬در خصوص اب هم به لحاظ‬ ‫موقعیــت منطقه ویــژه اقتصــادی خلیج فارس‬ ‫بندرعبــاس‪ ،‬ا ب شــیرین کن های موجود امکان‬ ‫تامیــن تــا ‪ ١٠‬میلیون تن را دارنــد‪ ،‬همچنین‬ ‫پروژه انتقال پســاب تصفیه خانــه بندرعباس و‬ ‫خرید پســاب فاضــاب برای تهیــه اب صنایع‬ ‫مزید بــر علت در این مســیر اســت‪ .‬در بحث‬ ‫برق هم ظرفیت ‪ ١٦٠‬مگاواتی فراهم اســت که‬ ‫تاکنــون با توجه به اینکه نیــازی به ان نبود به‬ ‫شبکه سراســری برق منتقل شده بود و حال با‬ ‫نیــاز تولید فوالد به این بخــش اختصاص داده‬ ‫خواهد شد‪ ،‬برای گاز هم ‪ ٣٠‬اینچ گاز کالس ‪D‬‬ ‫از خط صلح تامین شــده که به راحتی جوابگوی‬ ‫نیاز پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫وی زمــان تعریــف شــده بــرای پــروژه را تا‬ ‫افــق ‪ ١٤٠٤‬عنــوان کــرد و گفــت‪ :‬در افــق‬ ‫‪ ١٤٠٤‬ده میلیــون تــن تولیــد بــه بندر عباس‬ ‫اختصــاص داده شــده کــه ‪ 5/4‬میلیــون تن‬ ‫ان در حــال حاضــر تولید می شــود برنامه این‬ ‫پــروژه تولیــد مابقــی یعنی ‪ 5/5‬تــا ‪ 6‬میلیون‬ ‫تن تا افق ‪ ١٤٠٤‬است‪.‬و‬ ‫پیگیریمصوباتجلسههیاتامنایدانشگاه‪،‬توسطرییسدانشگاهعلومپزشکیگیالن‬ ‫دکتر ارســان ســاالری‪ ،‬رییس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی گیالن به منظور پیگیری مصوبات ســفر‬ ‫اخیــر دکتر محمدباقر نوبخــت‪ ،‬عضو هیات امنای‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی اســتان‪ ،‬با رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشــور و همچنین دکتر حمید پور‬ ‫اصغــری‪ ،‬معاون علمی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعی این‬ ‫ســازمان دیــدار کرد‪.‬دکتر ســاالری در این دیدار‬ ‫ضمن تقدیر از حســن توجه مســووالن ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه کشــور به نیازهای حوزه ســامت‬ ‫کشــور‪ ،‬از مساعدت های پیشــین این سازمان در‬ ‫جهــت تقویت زیرســاخت های حوزه بهداشــت و‬ ‫درمان گیالن تقدیر و تشــکر کرد‪.‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی گیالن همچنین با برشمردن مجدد‬ ‫کاستی ها و کمبودهای حوزه سالمت استان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫استان گیالن در ابعاد مختلف به هر دلیلی در بخش‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان‪ ،‬اموزش به ویژه زیرســاخت های‬ ‫فیزیکــی عقب مانده و تنها با مســاعدت های ملی‬ ‫می تواند از بحران های حوزه ســامت رهایی یابد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اذعان دکتر نوبخت‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامه وبودجه کشور در خصوص عقب ماندگی های‬ ‫حوزه گیالن‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬استان گیالن تنها‬ ‫متعلــق به دو میلیون و ‪ 500‬هزار نفر جمعیت این‬ ‫استان نیست‪ ،‬بلکه پیوسته میزبان میلیون ها ایرانی‬ ‫از اقصا نقاط کشــور اســت که عالوه بر استفاده از‬ ‫مناظر طبیعــی و تفرجگاه های ان‪ ،‬از ظرفیت های‬ ‫بهداشــتی و درمانی ان بهره مند می شــوند‪.‬دکتر‬ ‫ساالری با بیان اینکه زیرســاخت های فعلی حوزه‬ ‫ســامت این استان در شــان مردم گیالن نیست‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ســیر توســعه یافتگی اســتان طی‬ ‫ســال های اخیر در بخش های مختلف شگفتی اور‬ ‫بوده اما در بخش سالمت زیرساخت ها تاحدزیادی‬ ‫مستهلک و یا فرسوده اســت و علیرغم تالش های‬ ‫صورت گرفته و در پی ان افزایش زیرســاخت های‬ ‫حوزه ســامت و تجهیــز مراکز بیمارســتانی به‬ ‫تجهیزات پیشــرفته پزشــکی و ســایر تجهیزات‬ ‫ســرمایه ای‪ ،‬هنوز مردم احســاس رضایت ندارند و‬ ‫می طلبد مســئوالن ملی همچون گذشته به کمک‬ ‫استان بشتابند‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫با بیان اینکه این دانشــگاه طرح های عام المنفعه ای‬ ‫را در جهت خدمت به مردم در دست اجرا دارد که‬ ‫سرعت خوبی داشته و برخی ها برای تکمیل نیازمند‬ ‫تخصیص بودجه هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬تکمیل ازمایشگاه‬ ‫مرکز دانشــگاهی رازی‪ ،‬توســعه بخــش ‪،ICU‬‬ ‫تکمیــل اورژانس تحت نظر ســایت الکان‪ ،‬خرید‬ ‫دستگاه های اکسیژن ساز‪ ،‬تکمیل و توسعه اورژانس‬ ‫بیمارســتان ها و همچنین خریــد ژنراتور و لنژری‬ ‫برای برخی از بیمارستان ها از جمله نیازمندی های‬ ‫ضروری استان هستند‪.‬‬ ‫در دومین جلسه شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان عنوان شد؛‬ ‫سطحمشارکتمخاطباندربرپاییانالینجشنوارهکودکارتقامی یابد‬ ‫دومین جلســه شورای سیاســتگذاری سی‬ ‫و ســومین جشــنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کــودکان و نوجوانــان با حضــور قدر ت اهلل‬ ‫نــوروزی رئیــس شــورای سیاســتگذاری‬ ‫جشــنواره‪ ،‬علیرضا تابش دبیر جشــنواره‪،‬‬ ‫رســول صدرعاملی‪ ،‬مرضیه برومند‪ ،‬علیرضا‬ ‫رضاداد‪ ،‬حجت االسالم رمضانعلی معتمدی‪،‬‬ ‫ایمان حجتــی‪ ،‬حبیب ایل بیگــی‪ ،‬علیرضا‬ ‫رضاداد‪ ،‬فریده روشــن و مهــدی مزروعی‪،‬‬ ‫اعضای شــورای سیاســتگذاری‪ ،‬به صورت‬ ‫انالین برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد اطالع رسانی سی و سومین‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کودکان‬ ‫و نوجوانــان‪ ،‬در این جلســه علیرضا تابش‬ ‫پس از ارائه ســناریوی برگزاری جشنواره‪،‬‬ ‫درباره برنامه ریزی برپایی مجازی این دوره‬ ‫نکاتی را مطرح کرد و از برگزاری جلســاتی‬ ‫با ســازمان ســینمایی و وزارت ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬در راستای برپایی انالین‬ ‫جشنواره خبر داد‪.‬‬ ‫بر اساس این خبر‪ ،‬ســایر اعضای شورا نیز‬ ‫پس از مطالعه سناریوی برگزاری این دوره‬ ‫جشــنواره‪ ،‬مالحظاتی را درزمینه برگزاری‬ ‫جشــنواره بــه صــورت انالیــن‪ ،‬در میان‬ ‫گذاشتند و نظراتی را ارائه کردند‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه پــس از شــنیدن نظرات‬ ‫اعضــا‪ ،‬بر تعامل بــا تهیه کنندگان فیلم های‬ ‫کــودک و نوجــوان تاکید شــد و همچنین‬ ‫این پیشــنهاد مطرح شــد تا بــرای ایجاد‬ ‫فضای مناسب برگزاری‪ ،‬شبکه ای از فعاالن‬ ‫ســینمای کودک در همه استان های کشور‬ ‫تشــکیل شــود‪.‬همچنین قرار بر این شــد‬ ‫تــا شــهرهای خواهرخوانده اصفهــان نیز‬ ‫در جریــان طرح برپایی انالیــن این دوره‬ ‫جشــنواره قرار گیرند و نقطه نظرات خود را‬ ‫در این راستا ارائه دهند‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫شنبه‪217‬‬ ‫سهشنبه‬ ‫پنج‬ ‫خبر‬ ‫‪1450‬مترمکعب از مخازن ذخیره اب روستاهای رشت شستشو شد‬ ‫به گزارش دفتر روابط عمومی و اموزش همگانی شــرکت اب و فاضالب استان گیالن‪ ،‬مدیر امور اب و‬ ‫فاضالب شهرستان رشــت از شستشوی ‪ 1450‬مترمکعب مخازن ذخیره اب روستاهای این شهرستان‬ ‫خبر داد محمود امیری مدیر امور اب و فاضالب شهرستان رشت با اشاره به اجرای طرح یکپارچه سازی‬ ‫شــرکتهای اب و فاضالب شهری و روستایی اظهار داشت‪ :‬به منظور ارتقاء کیفیت اب شرب مشترکین‬ ‫بخش روســتایی شهرستان رشــت‪ ،‬برنامه شستشوی این مخازن در دســتور کار همکاران واحد بهره‬ ‫برداری و کنترل کیفی امور قرار گرفت وی در ادامه گفت‪ :‬طی مدت ‪ 10‬روز مخازن زمینی اب شــرب‬ ‫روســتاهای فرشــکی به حجم ‪ 300‬متر مکعب‪ ،‬جوربیجارکل به حجم ‪ 300‬متر مکعب‪ ،‬ابراهیم سرا به‬ ‫حجم ‪ 300‬متر مکعب‪ ،‬گیلوادشتان به حجم ‪ 150‬متر مکعب‪ ،‬اقا سید شریف به حجم ‪ 300‬متر مکعب‬ ‫و خشــت مســجد به حجم ‪ 100‬متر مکعب از توابع شهرهای رشت‪ ،‬خمام و کوچصفهان شستشو داده‬ ‫شد که پس از ابگیری مجدد به خطوط ابرسانی این روستاها با کیفیت مناسب متصل شد‬ ‫مدیریت شهری هیچگاه از همکاری خبرنگاران بی نیاز نیست‬ ‫به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شــهرداری رشــت‪ ،‬علیرضا قانع در پیام خود‬ ‫خطاب به خبرنگاران تاکید کرده اســت‪ :‬هیچ دســتگاه و تشــکیالت اداری نمی تواند بگوید از ایجاد و‬ ‫برقراری ارتباط با خبرنگاران بی نیاز اســت و به همین دلیل مدیریت شــهری نیز همواره برای اطالع‬ ‫رســانی‪ ،‬اگاهی بخشی و فرهنگســازی نیازمند همکاری متقابل رسانه های گروهی با شهرداری رشت‬ ‫است‪.‬وی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن «روز خبرنگار» تاکید کرد‪ :‬خبرنگاران به دلیل شغل پراهمیت‬ ‫خود دارای رســالتی بزرگ در جهت تنویر افکار عمومی و اگاهی بخشــی به جامعه هســتند و افکار‬ ‫عمومی نیز دائماً رفتار و اعمال انها را قضاوت می کند تا به صدق گفتار و نوشــتار یک خبرنگار ایمان‬ ‫بیاورد‪.‬قانع تاکید کرد‪ :‬خبرنگاران و قلم به دستانی در وادی خدمت می توانند موفق شوند که کارشان‬ ‫بــا صداقت و صراحت درجهت برقراری جریان زنده و ازاد اطالعات و با تکیه بر امانتداری و شــجاعت‬ ‫همراه بوده و بتوانند اعتماد و اطمینان مردم را جلب کنند‪.‬وی در پایان خاطر نشــان کرد‪ :‬ضمن اینکه‬ ‫«روز خبرنــگار» را به فال نیک گرفته و به همه خبرنگاران شــهرمان تبریک می گویم امیدوارم رابطه‬ ‫خبرنگاران شــهرباران روز به روز با مدیریت شهری دوام و قوام یابد تا از حاصل و نتیجه این ارتباطات‪،‬‬ ‫شهروندان شهر رشت بیش از پیش بهره ببرند و شهر رشت را نیز روز به روز هر چه بیشتر به پیشرفت‪،‬‬ ‫توســعه و ابادانی برسد‪.‬به یقین اصحاب رسانه و خانواده بزرگ مطبوعات شهرمان‪ ،‬می توانند تاثیراتی‬ ‫به مراتب بزرگ و گسترده در تحقق ارمان های توسعه ای شهر رشت داشته باشند که به همین دلیل‬ ‫امیدواریم همه اعضای جامعه رسانه ای شهرباران با به کارگیری نیروها و امکانات خود هر چه بیشتر و‬ ‫بهتر برای توســعه و پیشرفت این شهر فرهنگی تالش کنند و شهرمان بهتر از گذشته همچون نگینی‬ ‫در کشور پهناور ایران بدرخشد‬ ‫تداوم اجرای طرح محافظت از درختان اسیب دیده و کهنسال بندرعباس‬ ‫رئیس ســازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شــهرداری بندرعباس از ادامه روند طرح محافظت و‬ ‫پوشش تنه درختان با استفاده از ترکیب کائولن خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بندرعباس‪ ،‬مصطفی خادم در این ارتباط اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬این طرح با هدف محافظت از درختــان در مقابل عوامل محیطی از جمله گرما‪ ،‬افات‪ ،‬بیماری ها‬ ‫و همچنین افزایش طول عمر درختان از ســال گذشته در دستور کار سازمان سیما منظر و فضای سبز‬ ‫شهری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬با توجه به شــرایط اب و هوایی اســتان و اختالف دمای شــب و روز‪ ،‬درختان به خصوص‬ ‫قســمت های رو به جنوب و شرق درختان با ایجاد شکاف هایی در پوست تنه مواجه می شوند که بر اثر‬ ‫این شــکاف ها عالوه بر خســارتی که به تنه درخت وارد می شــود‪ ،‬محل مناسبی نیز برای ورود عوامل‬ ‫بیماری زا از جمله شانکرهای سیتوســپورایی و باکتریایی می شود که این بیماری ها باعث خشکیدگی‬ ‫درختان الوده می شود‪.‬‬ ‫خادم بیان کرد‪ :‬طرح پوشــش تنه درختان با اســتفاده از ماده کائولین و ترکیبی از سموم قارچ کش و‬ ‫باکتری کش صورت می گیرد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬با اجرای این طرح عالوه بر کاهش میزان خسارت افات و بیماری ها‪،‬‬ ‫از خسارت دیدن تنه درختان به نحو چشمگیری جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه زدن رنگ ســفید به درخت‪ ،‬راهی ســاده‪ ،‬غیر سمی و بدون ضرر برای در امان ماندن‬ ‫درخت از مشــکالت و اسیب های متعدد اســت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬در این اقدام به دلیل ایجاد پوشش سفید‬ ‫رنگ روی تنه‪ ،‬از جذب تشعشــعات خورشــید هنگام روز جلوگیری شــده و از گرم شدن پوست تنه و‬ ‫شکاف تنه جلوگیری می شود‪..‬‬ ‫معاون توسعه ی مشارکت های مردمی کمیته امداد هرمزگان گفت‪ :‬در‬ ‫اقدامی خداپسندانه‪ ،‬یکی از خیرین گرانقدر تهرانی با مشارکت در طرح‬ ‫اکرام ایتام و محسنین‪ ،‬حمایت یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از فرزندان ایتام و‬ ‫محسنیننیازمنداستانهرمزگانراعهده دارشدند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رســانی کمیته امداد؛ ســیاوش عامری‪ ،‬معاون توســعه ی مشارکت های مردمی‬ ‫کمیته امداد هرمزگان گفت‪ :‬طرح اکرام ایتام باهدف حمایت مادی و معنوی خیرین از ایتام و فرزندان‬ ‫نیازمند جهت ایجاد بســتری مناسب برای تعالی و تربیت فرزندان بی سرپرست و همچنین رفع مسائل‬ ‫و مشــکالت ضروری ان ها‪ ،‬احیا فرهنگ یتیم نوازی و کمک به تقویت روحیه همبســتگی در جامعه و‬ ‫برقراری عدالت اجتماعی اجرا می شود‪.‬‬ ‫این مقام مســئول با اشــاره به اهمیت و نقش مشــارکت حامیان به منظور خدمت رسانی مطلوب تر به‬ ‫ایتام و محســنین نیازمند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امیدواریم با جذب حامیان جدید ضمن افزایش سرانه فرزندان‬ ‫مشــمول این طرح‪ ،‬بتوانیم خدمات اثربخشی در راستای رفع مشکالت و نیازهای ضروری خانواده های‬ ‫ایتام و محسنین ارائه نماییم‪.‬‬ ‫معاون توســعه ی مشــارکت های مردمی کمیته امداد اســتان هرمزگان به اســتقبال مردم نوع دوست‬ ‫هرمزگان و همچنین خیرین‪ ،‬نیکوکاران ســایر نقاط کشــور از این طرح حمایتی و خیرخواهانه اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در اقدامی خداپســندانه‪ ،‬یکی از خیرین گرانقدر تهرانی با مشارکت در طرح اکرام ایتام و‬ ‫محسنین‪ ،‬حمایت یک هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر از فرزندان ایتام و محسنین نیازمند استان هرمزگان را عهده دار‬ ‫شدند که از این تعداد یک هزار فرزند یتیم و ‪ ۵۰۰‬فرزند نیازمند طرح محسنین می باشند‪.‬‬ ‫عامری یاداور شــد‪ :‬با توجه به شــیوع ویروس کووید‪ ۱۹-‬در اســتان و عدم امــکان مراجعه حضوری‬ ‫مردم شــریف و نیکوکار هرمزگان به دفاتر حامی یابی کمیته امداد‪ ،‬سریع ترین و ساده ترین روش های‬ ‫موجود برای همکاری و مشــارکت خیرین در طرح اکرام ایتام و محســنین این نهاد و حمایت از این‬ ‫فرزندان عزیز‪ ،‬ثبت نام از طریق ســامانه اینترنتی ‪ ekram.emdad.ir‬یا ارسال عدد ‪ ۱‬به سر شماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۳۳۳۳۷۶‬و یا تماس مســتقیم با ســتاد اکرام ایتام و محسنین کمیته امداد استان هرمزگان به‬ ‫شماره تلفن ‪ ۰۷۶۳۳۶۷۰۹۳۴‬می باشد‪.‬‬ ‫رئیس اداره مدارس سمپاد هرمزگان‪:‬‬ ‫رتبه چهارم رشته انسانی مدارس سمپاد کشور به هرمزگان رسید‬ ‫رئیس اداره مدارس ســمپاد هرمزگان گفت‪ :‬دبیرستان فرزانگان ‪ ۲‬ناحیه یک بندرعباس که‬ ‫برای اولین بار فارغ التحصیل رشته انسانی دارد در این رشته با میانگین ‪ ،۱۹‬رتبه اول استان‬ ‫و چهارم کشور را کسب کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره اطالع رسانی و روابط عمومی اموزش و پرورش استان هرمزگان‪ ،‬مدیحه دوانی‬ ‫با شاره به نتایج ازمون دروس نهائی پایه دوازدهم مدارس سمپاد استان هرمزگان گفت‪ :‬اعالم‬ ‫نتایج امتحانات نهایی و بررســی نتایج ســه رشته ریاضی‪ ،‬تجربی و انسانی استان اعالم شد و‬ ‫دبیرستان فرزانگان ‪ ۲‬ناحیه یک بندرعباس توانست رتبه اول استان را به خود اختصاص دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اموزشگاه فرزانگان ‪ 2‬ناحیه یک بندرعباس در مجموع سه رشته با میانگین ‪۱۸.۴‬‬ ‫عالوه بر جایگاه اول استان با ‪ ۲۸۶‬پله صعود نسبت به سال گذشته‪ ،‬جایگاه ‪ ۴۹‬کشور را کسب‬ ‫کرد‪.‬دوانی ادامه داد‪ :‬این اموزشگاه که در سال تحصیلی جاری برای اولین بار فارغ التحصیل‬ ‫رشته انسانی را داشته‪ ،‬در این رشته با میانگین ‪۱۹‬توانست رتبه اول استان و چهارم کشور را‬ ‫به خود اختصاص داد که در نوبه خود بی نظیر است‪.‬‬ ‫رئیس اداره مدارس ســمپاد اموزش و پرورش اســتان هرمزگان اضافه کرد‪ :‬دبیرستان شهید‬ ‫حقانی بندرعباس با میانگین ‪ ۱۷.82‬توانست جایگاه دوم استان و ‪ ۱۵۷‬کشور را کسب کند و‬ ‫دبیرستان فرزانگان یک ناحیه دو بندرعباس با میانگین ‪ ۱۷.۷8‬در جایگاه سوم استان و ‪۱۲۴‬‬ ‫کشور ایستاد‪.‬دوانی خاطر نشان کرد‪ :‬در هرمزگان ‪ 9‬مرکز استعدادهای درخشان سمپاد وجود‬ ‫دارد کــه از یک هــزار و ‪ ۸۲۴‬دانش اموز این مدارس تعداد ‪ ۳۵۰‬دانش اموز در پایه دوازدهم‬ ‫مشغول به تحصیل می باشند‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 21‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 11‬اگوست ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪3970‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫سرقت های علنی که برای کسی مهم نیست!‬ ‫ت ادبی در فضای اکادمیک می گوید‪ :‬بارها‬ ‫یک پژوهشگر با اشاره به ســرق ‬ ‫و بارها می بینیم که افــراد مقاله ها و پایان نامه ها را کامال علنی دوباره به نام‬ ‫خودشان چاپ می کنند‪ .‬یک نفر باید متولی این امور باشد؛ به نظر می اید این‬ ‫اصال برای کسی مهم نیست‪.‬‬ ‫نسرین فقیه ملک مرزبان ‪ -‬پژوهشــگر و مدرس دانشگاه ‪ ، -‬درباره سرقت‬ ‫ادبی به ویژه در فضای اکادمیک و وضعیت رســیدگی به ان اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫مورد ادبیات و سرقت ادبی باید به دو جامعه ادبی در روزگارمان دقت کنیم؛‬ ‫یکی جامعه اکادمیک شامل دانشگاه و رشته ادبیات فارسی است و کسانی‬ ‫که مراودات اکادمیک دارند‪ ،‬در فضایی به سر می برند که در حوزه پژوهش‬ ‫ادبی بیشــتر از حوزه تولید و خالقیت گام برمــی دارد‪ .‬در این فضا اصال به‬ ‫صورت کامال زشــت و شرم اوری مقوله کپی کردن و متقلبانه پژوهش کردن‬ ‫خیلی علنی در مورد پژوهش ها‪ ،‬کتاب ها و پایان نامه ها اتفاق می افتد‪ .‬اموزش‬ ‫عالی هم حتما می داند اما به هر حال کســی ترفندی برای این قضیه ندارد و‬ ‫اصال کپی رایت و حق مالکیت فکری ای مطرح نیســت و این کار خیلی علنی‬ ‫است‪.‬‬ ‫او سپس با اشاره به سرقت ادبی در جامعه شاعران‪ ،‬نویسندگان و مترجمان‬ ‫گفت‪ :‬در حوزه کار خالقیت و تولید بعضا موارد مشــترکی وجود دارد؛ یعنی‬ ‫افراد هم اکادمیک هســتند و هم شاعر یا نویسنده‪ .‬در این فضا ماجرا کمی‬ ‫پیچیده تر است؛ یعنی به دلیل مقوله های مجازی گاهی وقت ها شعر دیگری‬ ‫را به نام خود زدن سخت تر شــده و نمی توان داستان کس دیگری را به نام‬ ‫خود زد چون مقوله سرچ‪ ،‬کلیدواژه و بحث هایی که در حوزه های دنبال کردن‬ ‫شعرها در سایت ها مشاهده می شود‪ ،‬باعث شده کمتر کسی شعر دیگری را‬ ‫به نام خود بزند‪ ،‬گرچه باز هم اینطور هست ولی خیلی کمتر است‪.‬‬ ‫فقیه ملک مرزبان ادامه داد‪ :‬در نتیجه در این ماجرا عمال ما متوجه می شویم‬ ‫که برداشت های ازاد‪ ،‬برداشت های تک بیتی و استفاده از تخیل و ماجراهایی‬ ‫کــه در حوزه تولید خالقیت ذهنی صور خیال هســت‪ ،‬اتفاق می افتد‪ ،‬ولی‬ ‫این که عین شــعر دیگری را به نام خود بزنند‪ ،‬بــه نظر من چون در فضای‬ ‫مجازی قدرت جســت وجو وجود دارد‪ ،‬نسبت به قبل که من داور بسیاری از‬ ‫مسابقات شعر بودم و خیلی علنی می دیدیم که افراد این کار را می کنند حاال‬ ‫این قدرت کمتر شده چرا که قدرت جســت وجو باال است و این کار خیلی‬ ‫سریع لو می رود‪ .‬ما که خیلی سریع تر جست وجو می کنیم‪ ،‬به سرعت متوجه‬ ‫می شویم این دروغین است و شاعر یا داستان نویس اصلی چه کسی بوده و‬ ‫در نتیجه این قضیه نسبت به قبل کمرنگ شده است‪.‬‬ ‫این دانشــیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشــگاه الزهرا همچنین درباره‬ ‫چگونگی جلوگیری از ســرقت ادبی از گذشته تا کنون بیان کرد‪ :‬در گذشته‬ ‫بحث سرقت ادبی را در کتاب های زیادی داشتیم؛ مثال من یادم است وقتی از‬ ‫دکتر زرین کوب می پرسیدیم که چرا این قدر کلمه ای را مشکل نوشته و از نثر‬ ‫راحتی استفاده نکرده اید‪ ،‬ایشان خیلی راحت می گفتند که «الاقل کسانی که‬ ‫اهل کوشش هستند به این دست پیدا کنند و این همه رونویسی کتاب های‬ ‫من را به نام خودشان نکنند»‪ .‬یعنی حتی از قبل هم این اتفاق خیلی راحت‬ ‫می افتاده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬واقعیت این است که جاه طلبی‪ ،‬شهرت و کسب اعتبار باعث می شود‬ ‫افرادی حتی در حوزه های فرهنگی که قاعدتا باید خالف این روند را طی کند‬ ‫دســت به چنین کارهایی می زنند‪ .‬ما می توانیم در خیلی از موارد با مناسب‬ ‫اکران انالین «رستاخیز» ُشدنی است؟‬ ‫بیش از پنج ســال از توقیف فیلم «رســتاخیز» می گذرد و با توجه به مشکالتی‬ ‫که بر ســر اکران عمومی ان وجود داشــته و مجوزی هم که برای نمایش دارد‪،‬‬ ‫در اســتانه ماه محرم اکران انالینش مطرح شــده‪ ،‬اما ایا این فیلم می تواند در‬ ‫ایران اکران اینترنتی داشــته باشد؟ تابستان ســال ‪ 94‬بود که فیلم «رستاخیز»‬ ‫با مجوزی که داشــت به اکران عمومی درامد‪ ،‬اما عمر این اکران یک روز بیشتر‬ ‫نبود و خیلی ســریع بخاطر نظرهایی که خارج از سازمان سینمایی وجود داشت‬ ‫از پرده پایین کشــیده شد‪.‬کشمکش بر ســر اکران این فیلم در تمام پنج سال‬ ‫گذشــته وجود داشــت و سال قبل بعد از قاچاق نســخه عربی فیلم و پخش ان‬ ‫در اینترنت وضعیت بالتکلیف فیلم برای نمایش بغرنج تر و درخواست هایی برای‬ ‫عرضه «رســتاخیز» در شبکه نمایش خانگی مطرح شد‪.‬اما حاال که بخاطر شیوع‬ ‫کروناویــروس‪ ،‬اکران انالیــن در دنیا و نیز ایران رونق گرفتــه و به روزهای ماه‬ ‫محرم و صفر هم نزدیک می شــویم‪ ،‬موضوع اکران «رستاخیز» به عنوان یکی از‬ ‫برجســته ترین فیلم های ساخته شده درباره عاشــورا بر سر زبان ها افتاده است‪.‬‬ ‫روز گذشته‪ 19 ،‬مردادماه‪ ،‬در نشست خبری رییس سازمان سینمایی این سوال‬ ‫مطرح شد که ایا با توجه به سهم بیشتر فارابی به عنوان یکی از زیرمجموعه های‬ ‫سازمان ســینمایی این فیلم در محرم اکران انالین می شود؟ که انتظامی پاسخ‬ ‫کردن این بستر که شکلی بازدارنده و تشویقی داشته باشد از ان جلوگیری‬ ‫کنیم‪ .‬کسانی که خیلی دست به این کارها می زنند در هیچ جایی از کشور ما‬ ‫تنبیه نمی شــوند‪ ،‬یعنی هیچ قانونی وجود ندارد که بازدارنده باشد‪ ،‬هر کس‬ ‫هر چه دلش می خواهد می گوید و هر جور دلش می خواهد می نویسد و چاپ‬ ‫می کند و عمال می بینیم که کسی بازدارنده از این که مالکیت فکری کسی را‬ ‫برداشته اند و به نام خودشان کرده اند‪ ،‬نیست‪.‬‬ ‫فقیه ملک مرزبان همچنین در توضیح دیگر علت هایی که باعث ترویج سرقت‬ ‫ادبی می شود گفت‪ :‬از طرفی تشویق ها هم کم است‪ ،‬شاید شرایط اقتصادی‪،‬‬ ‫توجه ها یا شیوه سیستم و سازماندهی کارهای فرهنگی باعث شده تشویق ها‬ ‫برای کسانی که در عرصه های ادبی درخشان می شوند‪ ،‬بسیار اندک باشد به‬ ‫نســبت هجوم ارزش هایی که مخصوصا در میان جوان ها و هنرمندان وجود‬ ‫دارد‪ .‬به همین دلیل وقتی میزانی از تشویق افراد برجسته و بازدارندگی افراد‬ ‫ســارق نداریم‪ ،‬طبیعی است که یله و رها است و همه چیز در اختیار کسانی‬ ‫است که می خواهند در این بازار استفاده های متعدد ببرند‪ .‬اما در عرصه های‬ ‫محافل ادبی کسانی که سارق هستند‪ ،‬مذموم اند و قاعدتا وقتی در جمعی از‬ ‫ان ها یاد می شود متاســفانه به بدی یاد می شود و لو می روند‪ .‬اما یک نظام‬ ‫باالسری وجود ندارد‪ ،‬قطعا نظام فرهنگی ای که در همه جای دنیا هم هست‬ ‫باید شــکل جدی تری بگیرد‪ ،‬خصوصا در عرصه های اکادمیک‪ .‬بارها و بارها‬ ‫می بینیم که افراد مقاله ها و پایان نامه ها را کامال علنی دوباره به نام خودشان‬ ‫چاپ می کنند‪ .‬یک نفر باید متولی این امور باشد؛ اما به نظر می اید این اصال‬ ‫برای کسی مهم نیســت‪ .‬این یک مقدار از ارزش رشته های اکادمیک ما هم‬ ‫کم کرده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫نجات شیوشگان از دادستانی‬ ‫کمپین‬ ‫درخواست‬ ‫ِ‬ ‫داد‪ :‬مجوز نمایش فیلم ســال گذشــته صادر شــده و این اتفاق از نظر سازمان‬ ‫ســینمایی مانعی ندارد و به نظــر مالکان فیلم بســتگی دارد‪.‬اگرچه خبر مجوز‬ ‫داشــتن «رســتاخیز» جدید نبود‪ ،‬اما این ســوال را می توان طــرح کرد که ایا‬ ‫ســازندگان فیلم که در سال های گذشته تالش زیادی برای رفع مشکل نمایش‬ ‫فیلم انجام دادند و راضی به تغییر در ان نشــدند و جلوی پخش اینترنتی نسخه‬ ‫عربی فیلم را هم گرفتند و تماشــای ان را جرم و حرام دانســتند‪ ،‬حاضرند فیلم‬ ‫خود را در ‪VOD‬های ایران که بالفاصله فیلم از ان ها کپی می شــود و فقط هم‬ ‫تماشــاگر داخل ایران می تواند ان را ببیند‪ ،‬به صورت انالین اکران کنند؟پیش تر‬ ‫احمدرضا درویش ‪ -‬کارگردان «رســتاخیز» ‪ -‬گفته بود‪« ،‬جهان اســام‪ ،‬جهان‬ ‫شــیعه و دنیای غرب مخاطبان این فیلم هســتند» و همیــن یک جمله براین‬ ‫تاکید دارد که فیلم باید در شــرایطی اکران ‪ -‬حتی به صورت اینترنتی ‪ -‬شــود‬ ‫که مخاطب مدنظر ســازندگان هم امکان دسترسی به ان را داشته باشند‪.‬عالوه‬ ‫براین ها تقی علیقلی زاده ‪ -‬تهیه کننده فیلم ‪ -‬از اقدام برای دوبله «رستاخیز» به‬ ‫زبان های عربی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬اذری‪ ،‬ترکی‪ ،‬انگلیسی و اسپانیایی خبر داده بود و حضور‬ ‫بازیگران خارجی نیز موید همین اســت که اگر قرار باشد فیلم به صورت انالین‬ ‫اکران شود قطعا از طریق پلتفرم های ایران قابل اجرا نخواهد بود‪.‬‬ ‫داستان مبارزه «خروس جنگی» با کمال الملک!‬ ‫گروهــی از روشــنفکران هنــری در دهه ‪ ۲۰‬و در‬ ‫روزگاری که هنرهای تجسمی ایران پیوند عمیقی‬ ‫با هنر سنتی و به ویژه ســبک کمال الملک داشت‪،‬‬ ‫تصمیم گرفتند برای هموار کردن مسیر هنر نوگرا‪،‬‬ ‫نشــریه ای راه اندازی کنند تا شاید فرصت بیشتری‬ ‫برای عرض اندام هنر مدرن فراهم شود‪.‬‬ ‫جلیــل ضیاءپور که از مبلغان هنــر نو و از اولین‬ ‫نظریه پردازان هنر نوگرای ایران محسوب می شود‪،‬‬ ‫ســال ‪ ۱۳۱۷‬برای تحصیل از انزلی به تهران رفت‪.‬‬ ‫تحصیالتش را در دانشــکده هنرهای زیبا ادامه داد‬ ‫و ســپس به عنوان شــاگرد اول در سال ‪ ۱۳۲۴‬به‬ ‫فرانســه بورس شــد و به یادگیری نقاشی و تاریخ‬ ‫هنر غرب پرداخت‪.‬‬ ‫ســوغات ضیاءپور از فرنگ تحــول ذهنی بود که با‬ ‫یاری ان می خواســت تغییر مهمی در هنر ســنتی‬ ‫ایران به وجود اورد و مســیر هنر را که تا ان زمان‬ ‫در انحصار ســبک کمال الملک و شاگردانش قرار‬ ‫داشــت‪ ،‬تا جایی که می توانــد تغییر دهد‪ .‬پیش از‬ ‫این دنیای هنرهای تجســمی به شدت تحت تاثیر‬ ‫سبک کمال الملک قرار داشت؛ سبکی که خودش‬ ‫با نــواوری همراه بود‪ ،‬اما باز هــم ارتباطی با هنر‬ ‫مدرن در جهان نداشــت‪ .‬بر همین اســاس تالش‬ ‫ضیاءپور و برخی دیگر از روشنفکران وقت این بود‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫که مسیر هنر در ایران را به همان سمتی ببرند که‬ ‫هنر دنیا و به ویژه کشورهای غربی در ان پیشتازی‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫نخستین قدم او راه اندازی انجمن «خروس جنگی»‬ ‫به همراه غالمحسین غریب (ادیب و داستان نویس)‬ ‫و حسن شــیروانی (نمایشنامه نویس) بود که تالش‬ ‫کردند ضرورت مدرنیسم هنری و ادبی را به عالقه‬ ‫مندان این حــوزه که ان زمان تعــداد زیادی هم‬ ‫نداشتند‪ ،‬یاداور شوند‪.‬‬ ‫مدتی نگذشــت که متوجه شــدند برای ماندگاری‬ ‫و البتــه افزایــش تاثیرگذاری تفکراتشــان نیاز به‬ ‫نشــریه ای دارند؛ بنابراین نشریه «خروس جنگی»‬ ‫به عنوان نشــریه اصلی این انجمن از سال ‪۱۳۲۸‬‬ ‫منتشر شد‪ .‬روشنگری و اشنایی مردم و هنرمندان‬ ‫به درست اندیشی در هنر‪ ،‬روشنگری اذهان نسبت‬ ‫به هنر نو و مبارزه با کهنه پرســتی و سنت گرایی به‬ ‫دور از واقعیت های زمانــه از مهمترین اهداف این‬ ‫نشریه در ان ســال ها عنوان شده بود‪ .‬ضیاءپور در‬ ‫ایــن زمینه گفته بود که «من می خواســتم هویت‬ ‫ملی مان را با الهام گیری از مواریث خود‪ ،‬به دنیای‬ ‫نو وارد کنیم‪ .‬نه انکه مقلد باشیم یا اینکه بگذاریم‬ ‫مقلد باشــند‪ ،‬و این حرکت از روی هدف و بنیادین‬ ‫بود و نه یک جنگ سلیقه ای‪».‬‬ ‫کمپین فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیســت از دادستان عمومی و انقالب‬ ‫ِ‬ ‫کرمان خواســت از تخریب کوه های صاحب الزمان (عج) (شیوشگان تاریخی)‬ ‫بــه عنوان یک منطقه میراث فرهنگی و محیط زیســتی جلوگیری کند‪.‬‬ ‫در طــول چهار ســال اخیر و بعد از هشــدارهای بی وقفه فعــاالن میراث‬ ‫فرهنگــی کرمان برای جلوگیــری از تخریب کوه هــای صاحب الزمان (عج)‬ ‫«شیوشــگان تاریخی»‪ ،‬باالخره قلعه تاریخی «شیوشــگان» را ملی کردند‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫یعنــی اولین قدم برای رهایی نخســتین ســکونتگاه انســان از تعرض ها و‬ ‫اســیب ها برداشته شــد‪.‬هر چند بعد از حدود ‪ ۱۳‬ســال از برنامه ریزی ها‪،‬‬ ‫شــیون شیوشگان را دراورد‪ ،‬باالخره‬ ‫کردن طرح هایی که‬ ‫تصویب و اجرایی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫«شیوشــگان تاریخی» در کرمان را در فهرســت اثار ملــی ثبت کردند‪ ،‬اما‬ ‫ِ‬ ‫با ترســی که از احتمال ادامــه دار بودن تخریب ها وجود دارد و بر اســاس‬ ‫نشــانه هایی کــه هنــوز از فعالیت لودرهــا و تالش ها برای ایجــاد هتل و‬ ‫تله کابین حکایت دارد‪ ،‬فعاالن میراث فرهنگی و محیط زیســت را به مطرح‬ ‫کردن درخواست های بیشــتر برای نجاتِ ان محوطه تاریخی واداشته است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫دادستان کل کشــور به دادســتان های عمومی کشور برای‬ ‫اکنون دســتو ِر‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رعایت «ضوابط ارتفاعی حریم بناهای ثبت شــده در فهرســت اثار ملی‬ ‫لزو ِم‬ ‫در محدوده امالک مجــاور عرصه اثار (ضوابط عمومی)» بهترین دلیل برای‬ ‫ِ‬ ‫تکمیل پروژه هتل‬ ‫درخواســت جدیدی بود تا شــاید بتوان از‬ ‫کردن‬ ‫مطرح‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫جلوگیری کرد‪.‬بنابراین فعاالن میــراث فرهنگی کرمان با ایجاد کمپینی که‬ ‫نام ان را «مطالبه عمومی مردم کرمان برای نجات شیوشــگان» گذاشته اند‪،‬‬ ‫از مردم کرمان و فعاالن محیط زیســت درخواســت پیوستن به این کمپین‬ ‫را کرده انــد که تاکنــون نیز تعداد زیــادی از این فعــاالن از جمله محمد‬ ‫درویش به ان پیوســته اند و با انتشــار متن درخواســت در فضای مجازی‬ ‫درخواســت جلوگیری از تخریب ادامه دار کوه هــای صاحب الزمان (عج) به‬ ‫عنوان نخســتین ســکونتگاه انســان در کرمان را دارند‪.‬در متن این کمپین‬ ‫امده اســت‪« :‬کوه های صاحب الزمان کرمان (منطقه شیوشــگان) با قدمت‬ ‫چندهزارســاله که جــزو اراضی عمومی محســوب می شــود در قراردادی‬ ‫یک طرفــه‪ ،‬غیرشــفاف و با موارد متعــدد تخلف به یک موسســه خصوصی‬ ‫واگذار شــده و در حال تخریب است‪ .‬از شــما تقاضا دارم با توجه به قانون‬ ‫رعایت حریم اثار تاریخی‪ ،‬ضمــن ورود به نحوه واگذاری پروژه بام کرمان‪،‬‬ ‫از تخریب میراث فرهنگی و محیط زیســت منطقه جلوگیری و از بیت المال‬ ‫و حق مردم کرمان دفاع کنید‪».‬‬ ‫رسانه ها و کرونا؛ از هشدار تا ترمیم روحیه عمومی‬ ‫رییس دانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی‪،‬‬ ‫وظیفه ی رسانه ها و خبرنگاران را در موج دوم کرونا‪،‬‬ ‫اگاهی بخشــی‪ ،‬حفظ روحیه عمومــی و کمک به‬ ‫مدیریت بحران عنوان می کند‪.‬‬ ‫دکتر محمد مهدی فرقانی ـ استاد باسابقه ارتباطات‬ ‫ـ درباره رویکرد مناسب رسانه ها نسبت به موج دوم‬ ‫کرونا‪ ،‬می گوید‪ :‬در ایام کرونا شرایط روحی و روانی‬ ‫جامعه خوب نیســت و خیلی شــکننده شده است؛‬ ‫بنابراین رســانه ها باید ضمن باال نگه داشتن سطح‬ ‫اگاهی عمومی نســبت به ضرورت رعایت پروتکل ها‬ ‫در برابر این بیماری و تاکید بر اینکه هر کسی در برابر‬ ‫سالمت خود و دیگران مسوول است هشدار بدهند و‬ ‫در عین حال باید روحیه عمومی را نیز ترمیم کنند؛‬ ‫این خودش از دستورالعمل های روزنامه نگاری بحران‬ ‫اســت‪ .‬ما االن در بحران به سر می بریم و در شرایط‬ ‫بحران روزنامه نگاران هم باید روحیه عمومی را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬هم اگاهی بخشــی کنند و هــم به مدیریت‬ ‫بحران کمک کنند‪ .‬القای پیوســته ناامیدی و انتشار‬ ‫پیوسته اخبار منفی می تواند جامعه ا اسیب پذیرتر‬ ‫از گذشته کند‪.‬‬ ‫این اســتاد ارتباطات شرایط جدید ایجاد شده برای‬ ‫روزنامه نگاران و دورکاری اجباری را‪ ،‬موقعیتی عنوان‬ ‫کرد که اغلب مشــاغل در دنیا را درگیر کرده و راه‬ ‫حــل کنار امدن با ان را ابــداع راه حل های خالقانه‬ ‫دانســت‪ .‬فرقانی در این خصوص توضیح داد‪ :‬یکی‬ ‫از ویژگی های روزنامه نگاری حضــور در کانون های‬ ‫خبری و مشاهدات عینی و کسب اطمینان از صحت‬ ‫اخبار و حفظ ســرعت و دقت در انتشار اخبار است‪.‬‬ ‫دورکاری تحقق این شرایط را دشوار می کند‪ .‬ممکن‬ ‫اســت از دقت یا اطمینان نسبت به صحت انچه که‬ ‫می نویســند کاسته شــود‪ .‬روزنامه نگاران باید برای‬ ‫اطمینان از صحت انچه که منتشر می کنند‪ ،‬وسواس‬ ‫و حساسیت بیشتری به خرج دهند‪ .‬باید سعی کنند‬ ‫از منابع معتبر تایید اطالعات را به دست اورند‪ .‬قبل‬ ‫از اطمینان قابل قبول مبادرت به انتشــار نکنند‪ .‬هر‬ ‫چند که بحث رقابت و سرعت هم مطرح است و باید‬ ‫همه این ها در توازن با هم پیش برود‪.‬‬ ‫این اســتاد ارتباطات با بیان اینکه دورکاری شرایط‬ ‫کاری روزنامه نگاران را ســخت تر کرده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فکر نکنیم کــه دورکاری کار روزنامه نگاران را‬ ‫راحت تر کرده اســت‪ .‬تماس فیزیکی کمتر شده و‬ ‫خطر ابتال به بیماری کاهش پیدا می کند اما کارشان‬ ‫ســخت تر می شود‪ .‬در این شــرایط باید خبر را قبل‬ ‫از انتشــار چندیــن بار چک کنند و تــا از صحتش‬ ‫اطمینان پیدا نکرده اند منتشــر نکنند‪ .‬در این دوره‬ ‫بایــد ارتباط خبرنگاران با روابط عمومی ها کارامدتر‬ ‫و بیشتر باشد‪.‬عضو هیات علمی گروه رورنامه نگاری‬ ‫دانشگاه عالمه طباطبایی‪ ،‬روزنامه نگاری را حرفه ای‬ ‫عنــوان کرد که در هیچ شــرایطی امــکان تعطیل‬ ‫کردنش نیســت و درباره خطرات این حرفه توضیح‬ ‫داد‪ :‬به هر حال روزنامه نگار در هر شرایطی باید در‬ ‫چهارچوب اخالق حرفه ای به مسوولیت ها و وظایف‬ ‫اجتماعی اش عمل کند‪ .‬حرفه روزنامه نگاری همیشه‬ ‫حرفه ی پــر خطری بوده زیرا بــا کانون های بحران‬ ‫در همــه جای جهان ســر و کار دارد‪ .‬بــا اتفاقات و‬ ‫رویدادهای غیرعادی س رو کار دارد‪ .‬همیشه ریسک‬ ‫این کار زیاد اســت که هم می تواند فیزیکی و جانی‬ ‫و هم روانی باشــد‪.‬او در عین حــال عنوان کرد که‬ ‫شــرایط کنونی ریسک این شغل پر خطر را افزایش‬ ‫داده و دورکاری راه حلی اســت که رسانه ها هم برای‬ ‫حفــظ پویایی و هم برای حفظ جان خبرنگاران باید‬ ‫در پیش بگیرند‪.‬به گفته فرقانی در شرایط دورکاری‬ ‫برای گزارش ها‪ ،‬یادداشت ها و مقاله ها کمتر مشکل‬ ‫پیش می اید امــا در حوزه جمــع اوری اطالعات و‬ ‫اخبــار‪ ،‬دورکاری می تواند لطمــه بزند چون تماس‬ ‫از راه دور اســت؛ از ایــن رو بایــد معیارها و منابع‬ ‫معتبری در نظر گرفته شود‪ .‬کادر سردبیری هم باید‬ ‫مراقب این موضوع باشــد و تــا زمانی که خبرنگاران‬ ‫از کانون هــای خبری دور هســتند مراقب صحت و‬ ‫دقت اخباری که منتشــر می کنند باشند‪.‬این استاد‬ ‫ارتباطات در توضیح روزنامه نگاری انالین و تاثیرش‬ ‫در حــوزه خبر عنوان کــرد‪« :‬روزنامه نگاری انالین‬ ‫دو شــکل دارد؛ یکی روزنامه نگاری حرفه ای انالین‬ ‫است که فقط شکلش تغییر می کند و به جای کاغذ‬ ‫در فضای مجازی قرار می گیرد اما همان شــرایط و‬ ‫چهارچوب ها را دارد و باید رعایت شــود‪.‬در شرایطی‬ ‫که مــا می دانیم در فضای مجازی می تواند اطالعات‬ ‫مجهول و غلطی منتشــر شــود عهد روزنامه نگاران‬ ‫حرفــه ای چه در فضای انالیــن و چه در مطبوعات‬ ‫کاغذی مضاعف می شــود زیرا بایــد دقت کنند که‬ ‫تحــت تاثیر شــایعات و اخبار جعلی قــرار نگیرند‬ ‫و اخبار درســت را هم اســتخراج کنند‪.‬شکل دوم‪،‬‬ ‫روزنامه نگاری شهروندی در شــبکه های اجتماعی‬ ‫اســت که مزایای خودش را داشته است؛ سانسور را‬ ‫قدری دشــوارتر کرده و نیز مرزهای انتشار اطالعات‬ ‫را گســترش داده اســت‪».‬محمد مهدی فرقانی در‬ ‫پایان گفت‪ :‬شهروند روزنامه نگاران هر لحظه در هر‬ ‫جایی می توانند حضور داشــته باشند و خیلی اوقات‬ ‫شــاهدان عینی ماجرا هستند‪ .‬اینان می توانند راوی‬ ‫حقیقیت باشند و البته این خبرها می تواند با تردید‬ ‫روبرو شود و وظیفه روزنامه نگار حرفه ای تحقیق و‬ ‫اطمینان از صحت این اخبار است‪.‬‬ ‫یک کارگردان تئاتر مطرح کرد‪:‬همه خطرات را برای به صحنه بودن به جان خریدیم‬ ‫«هرچند در بدترین شــرایط اقتصادی به سر می بریم ولی همه‬ ‫چیز که پول نیســت چراکه گاهی ذات کار کردن و فعال بودن‬ ‫نیاز ادمی است و به او احساس زنده بودن می دهد‪».‬‬ ‫رضا بهرامی‪ ،‬کارگــردان تئاتر‪ ،‬با همین اعتقاد خودش را راضی‬ ‫کرد که در دوران کرونایی به بازتولید نمایش «جوادیه» بپردازد‪.‬‬ ‫این نمایش اجرای خود را در تاالر قشقایی تئاتر شهر اغاز کرده‬ ‫و این کارگردان در گفتگو با ایسنا از وضعیت اجرا در این مقطع‬ ‫سخن می گوید و از حضور دالالن تازه ای در تئاتر خبر می دهد‪.‬‬ ‫او می گوید‪ :‬اگر مدتی کار نکنم‪ ،‬پژمرده و فرســوده می شوم‪ .‬به‬ ‫همین دلیل اســت که همه خطرات را به جان خریدیم تا روی‬ ‫صحنه بمانیم‪.‬‬ ‫بهرامی درباره دالیل خود برای اجرای نمایش در شرایط دشوار‬ ‫فعلی اضافه می کند‪ :‬تئاتر را همیشه به عنوان یک شغل انتخاب‬ ‫کرده ام‪ .‬همانطور که در این وضعیت بســیاری از مشاغل دچار‬ ‫بحران شــده اند و تعــدادی از انان ناچارند بــا وجود تذکرهای‬ ‫وزارت بهداشــت و اماکن و ‪ ...‬به صورت پنهانی کار کنند‪ ،‬ما نیز‬ ‫ناچاریم در همین وضعیت به کارمان ادامه دهیم و علیرغم همه‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬شغل مان را حفظ کنیم‪.‬‬ ‫او بــا تاکید بــر اینکه مقوله هنــر با خوراکی متفاوت اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان می کند‪ :‬قرار است هنرمندان به جامعه‪ ،‬خط فکری‬ ‫بدهند و رسالت انان ایجاد تفکر و اندیشه است‪ .‬اما جالب است‬ ‫که حتی یکســری از دوستان و همکاران خودمان هم این تفکر‬ ‫را به سخره می گیرند‪ .‬در حالیکه اگر باوری جز این داریم‪ ،‬اصال‬ ‫برای چه تئاتر کار می کنیم‪.‬‬ ‫کارگردان نمایش «کریملوژی» از نقش فرهنگ ساز تئاتر سخن‬ ‫می گوید و ادامه می دهد‪ :‬هنرمندان باید نســبت به عموم مردم‬ ‫یک گام جلوتر باشند و باعث تولید فکر و اندیشه شوند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت تکلیف رسالت هنری چه خواهد شد‪.‬‬ ‫بهرامی به نقش تعیین کننــده تئاتر در دوره جنگ دوم جهانی‬ ‫و حضور اثرگذار هنرمندانی مانند برشــت اشاره می کند و می‬ ‫گویــد‪ :‬تئاتر در طول تاریخ نقش ســازنده ای در رشــد فکری‪،‬‬ ‫سیاســی و اجتماعی جوامع داشته است ولی جالب است برخی‬ ‫از همکاران ما می گویند تئاتر‪ ،‬جان ماست اما بحث اجرا در این‬ ‫شرایط که به میان بیاید‪ ،‬با وجود امتیازاتی که برایشان در نظر‬ ‫گرفته می شود‪ ،‬از این کار سر باز می زنند‪.‬‬ ‫او تاکید می کند‪ :‬اگر امروز برای یک تماشاگر اجرا کنم‪ ،‬با افتخار‬ ‫چنین می کنم‪ .‬مهم این اســت که بدرســتی بتوانم این کاالی‬ ‫فرهنگی را به تماشــاگر فهیم خود ارایه دهم و ارتباط موثری با‬ ‫او برقــرار کنم‪ .‬حتی اگر او را برای لحظه ای به تفکر وادارم‪ ،‬کار‬ ‫خود را بدرستی به انجام رسانده ام‪.‬‬ ‫بهرامــی از مشــکالت تئاتر در ایــن دوره ســخن می گوید و‬ ‫می افزاید‪ :‬با اینکه می دانیم پایان اجرا‪ ،‬دستمزد قابل توجهی به‬ ‫اعضای گروه تعلق نمی گیرد ولی ســختی ها را به جان می خریم‬ ‫تا چراغ کم سوی تئاتر‪ ،‬خاموش نشود‪.‬‬ ‫او که پیش از این همین نمایش را اجرا کرده بود‪ ،‬درباره دالیل‬ ‫بازتولیــد این اثر توضیح می دهد‪ :‬در دوران کرونا‪ ،‬ســاخت اثر‬ ‫هنری تازه دشــواری های بسیار دارد‪ .‬به همین دلیل به بازتولید‬ ‫نمایشــی پرداختیم که پیش از این اجرا شده است‪ .‬البته دلیل‬ ‫دیگرمــان این بود که این نمایــش در بردارنده چهار تک گویی‬ ‫اســت و برای حفظ ســامتی بازیگران در این شرایط سخت‪،‬‬ ‫مناسب تر و کم ریسک تر اســت چرا که اصوال در این دوره بهتر‬ ‫است نمایش های تک پروسوناژ یا کم پروسناژ روی صحنه برود‪.‬‬ ‫این کارگردان که در دو اجرای گذشــته‪ ،‬استقبال تماشاگران را‬ ‫قابل قبول دیده اســت‪ ،‬ادامه می دهد‪ :‬انرژی تماشاگران مثبت‬ ‫است و با روی خوش از سالن بیرون می روند ولی نکته اینجاست‬ ‫در ایــن وضعیت‪ ،‬ما به عنوان تولیدکنندگان تئاتر در خطریم و‬ ‫داریم کار جهادی می کنیم‪.‬‬ ‫او توضیح می دهد‪ :‬سالن های اجرا در تئاتر شهر روزانه دو بار ضد‬ ‫عفونی می شوند و فرایند تب سنجی برای همه تماشاگران پیش‬ ‫از ورود به سالن انجام می شود‪ .‬ضمن اینکه تماشاگران در تمام‬ ‫مدت زمان اجرا‪ ،‬با ماســک در سالن حضور دارند‪ .‬در حالیکه در‬ ‫مکان هایی مانند رســتوران ها‪ ،‬افراد گوناگونی به سطوح دست‬ ‫می زنند و شستشوی وسایل‪ ،‬الزاما اطمینان بخش نیست‪ .‬با این‬ ‫وصف‪ ،‬رستوران نسبت به تئاتر‪ ،‬خطرسازتر است‪.‬‬ ‫بهرامی در ادامه درباره اهمیت تبلیغات تئاتر در روزگار کرونایی‬ ‫می گوید‪ :‬متاسفانه در کشــور ما همیشه به تئاتر به عنوان بچه‬ ‫یتیم تو سری خوری نگاه شده است و تبلیغات تئاترمان همچنان‬ ‫عقب مانده اســت‪ .‬رسانه ها‪ ،‬صدا و ســیما‪ ،‬شهرداری و ‪ ...‬هیچ‬ ‫همکاری موثری ندارند و دیگر باورم شده تئاتر‪ ،‬برای بسیاری از‬ ‫مسئوالن ما مقوله ای دم دستی است‪.‬‬ ‫او تاکید می کند‪ :‬در بحرانی مانند کرونا‪ ،‬صدا و ســیما می تواند‬ ‫نقش ســازنده ای در تبلیغات تئاتر ما داشته باشد‪ .‬وزارت ارشاد‬ ‫به گروه های نمایشــی ایراد می گیرد که چرا در شبکه های برون‬ ‫مرزی تبلیــغ می کنند‪ .‬وقتی در داخل کشــور‪ ،‬چنین امکانی‬ ‫برایشان نیســت‪ ،‬چه باید بکنند‪ .‬ان هم در دنیایی که هر کاال‪،‬‬ ‫پیش از ارایه به مخاطب‪ ،‬نیاز به تبلیغ دارد‪.‬‬ ‫این کارگردان خاطرنشان می کند‪ :‬شما بهترین اثر هنری را خلق‬ ‫کن‪ ،‬وقتی کســی از وجود ان باخبر نشود‪ ،‬چه فایده ای دارد؟!‬ ‫این چنین است که در دنیا پیش از اینکه هر کاالیی تولید شود‪،‬‬ ‫به تبلیغاتش فکر می کنند‪.‬‬ ‫او ابراز تاســف می کند‪ :‬این روزها همه امیدمان این اســت که‬ ‫دوســتان مان در صفحه هــای خود برای نمایش هــای ما تبلیغ‬ ‫کنند‪ .‬ولی در این بین شهرداری چه می کند‪ .‬سازمان زیباسازی‬ ‫پروسه ای گذاشــته که نه تنها هزینه زیادی به گروه ها تحمیل‬ ‫می کند بلکه انقدر عریض و طویل اســت کــه بعد از اجرا تازه‬ ‫مجوز به دســت گروه می رســد و دســت گروه ها از تبلیغات‬ ‫کوتاه می ماند‪.‬بهرامی بــا تاکید بر اینکه حل معضالت تبلیغاتی‬ ‫گروه های به عهده هنرمندان نیســت‪ ،‬ادامــه می دهد‪ :‬بدبختی‬ ‫ما این اســت که همه وظایف را بــه عهده کارگردان می گذاریم‬ ‫در صورتی که حل مشــکالت تبلیغاتــی گروه ها به عهده مرکز‬ ‫هنرهای نمایشــی و شورای سیاستگذاری اســت‪ .‬انها باید این‬ ‫مساله را با شهرداری‪ ،‬زیباسازی و صدا و سیما پیگیری کنند‪.‬‬ ‫او در ادامــه از محدودیت هایی که بــرای اجراهای انالین پیش‬ ‫امده نیــز یاد می کند و می گوید‪ :‬ایا درســت اســت به خاطر‬ ‫خطای یک برنامه تلویزیونی که هیچ ربطی هم به تئاتر نداشته‪،‬‬ ‫تئاتری هــا را که به کمک اجراهای انالین می توانســتند اندک‬ ‫فضایــی برای ارایه کار خود بیابند‪ ،‬محروم کنند؟ گویی دیواری‬ ‫کوتاه تر از ما وجود ندارد‪.‬‬ ‫بهرامی از یک معضل تازه هم ســخن می گویــد‪ :‬به تازگی نیز‬ ‫برخی از شرکت های پیشنهاد اجراهای انالین داده اند و هر یک‬ ‫به دنبال داللی خود هستند‪ .‬در این وضعیت چرا مرکز هنرهای‬ ‫نمایشی و خانه تئاتر ورود نمی کنند‪.‬‬ ‫او ســپس انتقادات خود را از خانه تئاتر هم مطرح می کند‪ :‬خانه‬ ‫تئاتر در این مدت مدام بیانیه منتشر و از نهادهای مختلف انتقاد‬ ‫کرده اما سالن خودش بســته است! در حالیکه به عنوان صنف‬ ‫می تواند با باز نگه داشــتن سالن اســتاد جوانمرد‪ ،‬فضایی برای‬ ‫فعالیت تئاتری ها فراهم کند‪ .‬انتشــار این بیانیه ها و بستن این‬ ‫سالن‪ ،‬تناقضی خنده دار است‪ .‬یعنی شما نمی توانید یک پروتکل‬ ‫بهداشتی را رعایت کنید؟!‬ ‫بهرامی در پایان ســخنان خــود می گوید‪ :‬بیشــتر هنرمندان‬ ‫می دانند در این شرایط‪ ،‬پولی انچنانی از کار هنری نصیب شان‬ ‫نمی شــود ولی گاهی ادمی نیاز به کار دارد تا زنده شود و انرژی‬ ‫بگیرد‪ .‬در اولین بحران کرونا‪ ،‬از خانه نشینی و بالتکلیفی داشتم‬ ‫دیوانه می شــدم در صورتی که با یکسری تدبیرهای کوچک هم‬ ‫می توان شرایط را کمی قابل تحمل تر کرد‪ .‬امیدوارم به همه چیز‬ ‫نگاه حرفه ای داشــته باشیم چراکه شو دادن‪ ،‬هیچ عایدی برای‬ ‫تئاترمان نخواهد داشت‪.‬‬ ‫نمایش «جوادیه» نوشــته کهبد تاراج و کار رضا بهرامی با بازی‬ ‫ارش فالحت پیشه‪ ،‬ایه کیان پور‪ ،‬امیر عدل پرور‪ ،‬هومن بنایی به‬ ‫صحنه می رود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4000

روزنامه راه مردم 4000

شماره : 4000
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه راه مردم 3999

روزنامه راه مردم 3999

شماره : 3999
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه راه مردم 3998

روزنامه راه مردم 3998

شماره : 3998
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه راه مردم 3997

روزنامه راه مردم 3997

شماره : 3997
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه راه مردم 3996

روزنامه راه مردم 3996

شماره : 3996
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه راه مردم 3995

روزنامه راه مردم 3995

شماره : 3995
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!