روزنامه راه مردم شماره 3967 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 3967

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 3967

روزنامه راه مردم شماره 3967

‫موافقترهبری‬ ‫باتخفیفمجازات‬ ‫تعدادی از محکومان‬ ‫‪ 2‬به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و‬ ‫پنج تن (‪ )۲۱۳۵‬از محکومان محاکم عمومی ‪...‬‬ ‫دولت تصدی گری در خودروسازی را رها کند‬ ‫ضرورتاستفادهازظرفیت‬ ‫‪ 2‬دانش بنیان ها در صنعت خودرو‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬در حال حاضر قطعه سازان و شرکت‬ ‫های دانش بنیان توانایی ساخت تمامی قطعات سفارشی ‪...‬‬ ‫پرهیزازسفردرتعطیالتپیش رو‬ ‫نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به‪ ۱۱۵‬هزار تومان‬ ‫کنترلقاچاقدام‬ ‫‪ 2‬ازمرز هایکشورصورتمیگیرد؟‬ ‫رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی گفت‪ :‬هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه‬ ‫با نرخ ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۱۵‬هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود‪...‬‬ ‫‪ ۲۶۹۷‬ابتال و ‪ ۱۸۵‬فوتی‬ ‫‪ 2‬جدید کرونا در کشور‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت اخرین موارد ابتال و فوتی ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در کشور طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته را اعالم کرد‪...‬‬ ‫ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان‬ ‫اقای دژپسند‬ ‫دارایی‪۲۰۰‬هزارمیلیاردی‬ ‫« ای تی اف» از کجا امد؟‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫پنج شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪3970‬‬ ‫‪ 4‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫با دالالن ارزی برخورد می شود!‬ ‫سود صرافی ها از فروش ارز چقدر است؟‬ ‫سلطانی زاده گفت‪ :‬در حال حاضر تفاوت بین نرخ ارز در صرافی ها و بازار ‪ ۳۰۰‬تومان است و زمانی که درب صرافی ها شلوغ می شود یعنی این تفاوت بیشتر شده است‪.‬کامران سلطانی زاده رئیس کانون صرافان‪ ,‬اظهار کرد‪ :‬ما یک جدول‬ ‫‪ ۲۴‬گانه برای تخصیص ارز داریم که در ان تمام نیاز های رسمی متقاضیان در ان پیش بینی شده است‪ .‬از موارد ‪ ۲۴‬گانه این جدول می توان به بدهی شرکت ها به بانک ها‪ ،‬رفع تعهد ارزی‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫در بعضی مر ز ها حتی با وجود‬ ‫باسکول با ر ها کنترل نمی شوند‬ ‫و نزدیک به ‪ ۷۰‬نیسان بار را‬ ‫خارج می کنند‪ .‬به دلیل نبود‬ ‫زیرساخت ها توسط گمرک حتی‬ ‫با تاکید دولت کنترل با ر ها در‬ ‫مر ز های ابی جنوب ایران وجود‬ ‫ندارد‪ .‬قاچاق ته لنجی که یک‬ ‫رویه نانوشته است و در قانون‬ ‫موضوعی به نام ته لنجی نداریم‬ ‫و دریکی از مصوبات استانی در‬ ‫دوران ریاست جمهوری احمدی‬ ‫نژاد انجام شده است‬ ‫درحالی که وزیر اقتصاد معتقد است هیچ سهام عدالتی برای ارائه به جاماندگان وجود ندارد‪ ،‬سوالی جدی که‬ ‫مطرح شده این است که دارایی موجود در صندوقهای ای تی اف از کدام محل ایجاد شده است‪ .‬بررسیها نشان‬ ‫می دهد‪ ،‬مجموع ارزش داراییهای ســه صندوق قابل معامله ای که دولت در نظر دارد در ســال ‪ 1399‬فرایند‬ ‫عرضه انها را تکمیل کند به حدود ‪ 200‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬اگر دولت موفق شود تمام موجودی‬ ‫این صندوقها را عرضه کند قطعاً درامدی بیش از کسری بودجه سال ‪ 1399‬نصیب دولت خواهد شد که فع ً‬ ‫ال‬ ‫توضیحی در این خصوص ارائه نشده است‪ ،‬در این بین با توجه به اینکه در تبصره ‪ 2‬قانون بودجه هیچ گونه‬ ‫سقفی برای عرضه ای تی اف های دولتی لحاظ نشده است به نظر می رسد مجلس شورای اسالمی بایستی در‬ ‫اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال ‪ 1399‬از جمله همین موضوع اصالحات الزم را اجرایی کند‪.‬اما موضوع‬ ‫صندوقهای قابل معامله دولتی در یک نقطه به حقوق جاماندگان سهام عدالت گره خورده است؛ ماجرا از این‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫کتاب هاییکه«کرونا»دارند‬ ‫یکی از اسلوونی به ایران رسیده و دیگری یا حاصل قرنطینه خانگی یک نویسنده ایرانی است و یا تجربه یک‬ ‫ب که عنوان «کرونا» را به‬ ‫متخصص عفونی در روزهای کرونایی؛ در کمتر از شش ماه تعداد قابل توجهی کتا ‬ ‫همراه دارند‪ ،‬به بازار رسیده اند‪ .‬حدود شش ماه از هم نشینی با مهمانی ناخواند ه که شمایلی دیگر به زندگی مان‬ ‫اغازین ورودش ان چنان مشغله ای در جامعه ایجاد کرده بود‬ ‫داده است می گذرد‪ .‬ویروس کرونا که در روزهای‬ ‫ِ‬ ‫که برخی از نویسندگان و شاعران کمتر سراغ نوشتن می رفتند حاال جای خود را در‪...‬‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫تهلنجیهاییکهتولیدرانشانهگرفت!‬ ‫وارداتملوانیقاچاقیاقانونیغلط؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫پنج شنبه ‪ 16‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3970‬‬ ‫خبر‬ ‫موافقترهبریباتخفیفمجازات‬ ‫تعدادی از محکومان به مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و پنج تن (‪ )۲۱۳۵‬از‬ ‫محکومان محاکم عمومی و انقالب‪ ،‬سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند‪.‬‬ ‫موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان به مناســبت اعیاد ســعید قربان و‬ ‫غدیر خم‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و پنج تن (‪)۲۱۳۵‬‬ ‫از محکومــان محاکم عمومی و انقالب‪ ،‬ســازمان قضایی نیروهای مســلح و تعزیرات حکومتی موافقت‬ ‫کردند‪.‬حجت االسالم والمسلمین رئیســی رئیس قوه قضاییه به مناسبت فرا رسیدن اعیاد سعید قربان‬ ‫و غدیر خم در نامه ای به رهبر انقالب اســامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان‬ ‫را که پرونده های عفو انان در کمیســیون عفو و بخشــودگی بررسی شده و واجد شرایط الزم تشخیص‬ ‫داده شده اند‪ ،‬ارائه کرد که این پیشنهاد در اجرای بند ‪ ۱۱‬اصل ‪ ۱۱۰‬قانون اساسی مورد قبول حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای قرار گرفت‪.‬‬ ‫کنترل قاچاق دام از مرز های کشور‬ ‫نرخ هر کیلو شقه گوسفندی به ‪ ۱۱۵‬هزار تومان رسید‬ ‫رئیس اتحادیه گوشــت گوسفندی گفت‪ :‬هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ‪ ۱۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۱۵‬هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی‪ ،‬با اشاره به اینکه بازار گوشت نوسان چندانی ندارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اکنون هر کیلو شقه گوسفندی بدون دنبه با نرخ ‪ ۹۷‬تا ‪ ۹۸‬هزار تومان به مغازه دار و با‬ ‫احتساب ‪ ۱۰‬درصد سود ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۱۵‬هزار تومان به مصرف کننده عرضه می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با توجه به پشت سر گذاشتن عید قربان‪ ،‬تقاضایی برای خرید گوشت در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫ملکــی قیمت هر کیلو دام زنده را ‪ ۴۵‬تا ‪ ۴۶‬هزار تومان اعالم کرد و گفت‪ :‬طی روز های اخیر‪ ،‬دامداران‬ ‫از عرضه دام امتناع کردند که با این وجود پیش بینی خاصی راجع به بازار نداریم‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه گوشــت گوســفندی درباره اخرین وضعیت قاچاق دام بیان کرد‪ :‬نوسان نرخ ارز یکی از‬ ‫علت های اصلی خروج دام از مرز های کشــور به شــمار می رود که قبل از عید قربان با اعمال نظارت بر‬ ‫بازار از میزان قاچاق دام کاسته شد‪.‬او در پایان درباره اینده بازار گوشت گفت‪ :‬با توجه به کاهش عرضه‬ ‫دام و نبود تقاضا نمی توان پیش بینی دقیقی راجع به وضعیت قیمت در بازار داشت‪.‬‬ ‫دولت تصدی گری در خودروسازی را رها کند‬ ‫ضرورت استفاده از ظرفیت دانش بنیان ها در صنعت خودرو‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‪ :‬در حال حاضر قطعه سازان و شرکت های دانش بنیان‬ ‫توانایی ســاخت تمامی قطعات سفارشــی را خواهند داشــت بنابراین باید از ظرفیت ان ها به صورت‬ ‫گسترده استفاده شود‪.‬‬ ‫عزت اهلل اکبری تاالرپشــتی در نشســت کمیســیون صنایع و معادن با مدیرعامل گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬از انجایی که کمیســیون صنایع و معادن مجلس به دنبال پیشرفت صنعت خودروسازی‬ ‫است‪ ،‬یکی از کارگروه های این کمیسیون مسئول بررسی وضعیت و مشکالت این صنعت شده است‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫مشکالت موجود در حوزه خودرو موجب ایجاد نارضایتی شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ما به دنبال توجه به نظرات‬ ‫و خواسته های مردم و جلب رضایت ان ها هستیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دولت باید به موضوع رفع مشــکالت موجود در صنعت خودروسازی ورود کند‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اگرچه کمیســیون صنایع و معادن مجلس انتظارات بیشــتری از خودروسازان دارد اما باید به این‬ ‫نکته نیز توجه شود که واقعی فکر کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه خواسته ما نشات گرفته از مطالبه‬ ‫مردم است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬همانگونه که مجموعه های جوان و مدیران توانستند قله های موفقیت را در حوزه‬ ‫نانو فتح کنند چرا کشور نمی تواند در حوزه خودروسازی به موفقیت دست یابد‪.‬‬ ‫اکبری با طرح این ســوال که چرا خودروسازی نتوانســته به افتخارافرینی دست یابد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر قطعه ســازان و شرکت های دانش بنیان توانایی ساخت تمامی قطعات سفارشی را خواهند‬ ‫داشت بنابراین باید از ظرفیت ان ها به صورت گسترده استفاده شود‪.‬‬ ‫این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت‪ :‬برخی معتقدند تحریم ها تهدید است اما ما معتقدیم تحریم‬ ‫در همه سطوح فرصت بوده و از همه دست اندرکاران تولید خودرو می خواهیم تمام توان خود را برای‬ ‫رفع مشکالت موجود در این صنعت به کار برند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر ساختار و مدیریت صنعت خودروسازی معیوب است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مدیریت‬ ‫باید اختیار بیشتری در تصمیم گیری ها داشته باشد و دولت با ‪ 14‬درصد سهام در گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو نباید دخالت ‪ 200‬درصدی در تصمیمات داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه در حال حاضر در جنگ اقتصادی‬ ‫به ســر می بریم و باید ارایش جنگی داشته باشــیم‪ ،‬خواستار توجه خودروسازان به نظرات نمایندگان‬ ‫و مجلس شد‪.‬براســاس این گزارش فرشاد مقیمی مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در این نشست‬ ‫ضمن تقدیر و تشــکر از نمایندگان‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه در حال حاضر صنعت خودروسازی ‪ 3.5‬میلیارد دالر‬ ‫ارزبری دارد اما در صورتی که به دنبال واردات خودروهای تولیدی داخل باشیم این عدد به ‪ 15‬میلیارد‬ ‫دالر افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اکبری ادامه داد‪ :‬مجلس به دنبال رفع موانع تولید اســت و از انجایی که اعضای کمیســیون صنایع و‬ ‫معادن مجلس یازدهم افراد تحصیل کرده و صاحب نظر هستند امادگی دارند به صنعت کشور از جمله‬ ‫صنعت خودروســازی کمک کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬قیمت خودرو در کارخانه و بازار در سال ‪ 6 ،96‬درصد‬ ‫با یکدیگر اختالف داشت اما به طور مثال برای پژو ‪ 206‬در سال ‪ 99‬این اختالف به ‪ 65‬درصد رسیده‬ ‫است‪.‬مدیرعامل ایران خودرو اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر صنعت خودروسازی با مشکالتی مانند تاخیر در‬ ‫ترخیــص مواد اولیه از گمرک‪ ،‬تامیــن مالی بازارهای موازی‪ ،‬الزام به خرید مواد اولیه به قیمت جهانی‪،‬‬ ‫خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ‪ ...‬روبه رو است‪.‬‬ ‫ابهامات جدی در خصوص محدودیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان‬ ‫اقای دژپسند‪ ،‬دارایی ‪۲۰۰‬هزارمیلیاردی «ای تی اف» از کجا امد؟‬ ‫درحالی که وزیر اقتصاد معتقد اســت هیچ ســهام عدالتی برای ارائه به جاماندگان وجود ندارد‪ ،‬سوالی‬ ‫جدی که مطرح شده این است که دارایی موجود در صندوقهای ای تی اف از کدام محل ایجاد شده است‪.‬‬ ‫بررســیها نشان می دهد‪ ،‬مجموع ارزش داراییهای سه صندوق قابل معامله ای که دولت در نظر دارد در‬ ‫سال ‪ 1399‬فرایند عرضه انها را تکمیل کند به حدود ‪ 200‬هزار میلیارد تومان رسیده است‪ .‬اگر دولت‬ ‫موفق شود تمام موجودی این صندوقها را عرضه کند قطعاً درامدی بیش از کسری بودجه سال ‪1399‬‬ ‫نصیب دولت خواهد شــد که فع ً‬ ‫ال توضیحی در این خصوص ارائه نشــده است‪ ،‬در این بین با توجه به‬ ‫اینکه در تبصره ‪ 2‬قانون بودجه هیچ گونه ســقفی برای عرضه ای تی اف های دولتی لحاظ نشــده است‬ ‫به نظر می رســد مجلس شورای اســامی بایستی در اسرع وقت نسبت به ابهامات بودجه سال ‪ 1399‬از‬ ‫جمله همین موضوع اصالحات الزم را اجرایی کند‪.‬‬ ‫امــا موضوع صندوقهای قابــل معامله دولتی در یک نقطــه به حقوق جاماندگان ســهام عدالت گره‬ ‫خورده اســت؛ ماجرا از این قرار اســت که در ســال ‪ 1395‬و بعد از فرایند ده ساله عرضه سهام عدالت‬ ‫یک میلیون تومانی‪ ،‬حدود ‪ 40‬میلیون نفر از ســهامداران عدالت عالقه ای به تســویه حساب باقی مانده‬ ‫سهام نداشته و با عدم پرداخت مابه التفاوت (تقریباً) ‪500‬هزارتومانی عم ً‬ ‫ال دولت مابقی سهام عدالت را‬ ‫که هنوز تسویه نشده بود به شرکتهای دولتی بازگرداند‪.‬‬ ‫هنوز هیچ مقام رســمی از دولت درخصوص سرنوشــت نامشخص ســهام بازگردانده شده یا به عبارت‬ ‫صریح تر پس گرفته شده در زمان ارائه سهام عدالت توضیحی ارائه نکرده است‪.‬‬ ‫اخیرا ً وزیر اقتصاد در نشســت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با رد موضوع جاماندگان سهام‬ ‫عدالت گفت‪ :‬از نظر قانون افراد مدنظر پوشش داده شده اند‪ ،‬ضمن اینکه از نظر دارایی هایی که بتوانیم‬ ‫ایــن کار را انجام دهیــم محدودیت داریم؛ زیرا ان زمــان این حجم واگذاری نشــده بود‪.‬در این بین‬ ‫ســواالتی جدی که تا کنون وزارت اقتصاد به ان پاسخ مستدل نداده است در اذهان عموم و همچنین‬ ‫قانون گذاران محترم ایجاد شــده است که بایســتی قبل از تداوم فرایند عرضه ای تی اف ها شفاف سازی‬ ‫الزم انجام شــود؛به عنوان مثال‪ ،‬در حالی که وزیر اقتصاد تاکید دارد هیچ ســهام عدالتی برای واگذاری‬ ‫به جاماندگان وجود ندارد دارایی موجود در ای تی اف های دولتی (دارا اول‪ ،‬دوم‪ ،‬سوم و احتماالً چهارم)‬ ‫از کدام محل تامین شده است؟ نکته جالب توجه اینکه مشابهت های جدی میان پرتفوی سهام عدالت‬ ‫و سهام موجود در ای تی اف های دولتی وجود دارد‪.‬مجلس شورای اسالمی به صورت جدی به دنبال ارائه‬ ‫سهام عدالت به حداقل ده میلیون نفر جامانده دریافت سهام عدالت است در این بین نمایندگان محترم‬ ‫باید به این ســوال پاســخ دهند که؛ ایا انها هم معتقدند ســهام عدالت جاماندگان باید از محل دارایی‬ ‫ای تی اف های دولتی تامین شود یا محل دیگری برای این منظور وجود دارد؟اساساً بعد از اینکه مدتها از‬ ‫طرح مجلس برای ارائه سهام به جاماندگان سهام عدالت می گذرد چرا تاکنون هیچ گونه تفاهمی میان‬ ‫مسئوالن وزارت اقتصاد و اعضای محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شکل نگرفته است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫تهلنجیهاییکهتولیدرانشانهگرفت!‬ ‫وارداتملوانیقاچاقیاقانونیغلط؟‬ ‫قاچاق تــه لنجی به معضلــی در مرز های‬ ‫ابی کشــور تبدیل شــده و باید بررســی‬ ‫کرد روند افزایــش ان حمایت مافیا یا بی‬ ‫توجهی مسئوالن است‪.‬‬ ‫مدت های مدیدی اســت کــه واردات ته‬ ‫لنجــی یــا ملوانی از مرزهای ابی کشــور‬ ‫وارد می شــوند‪ .‬اما در این میان گسترش‬ ‫قاچاق تــه لنجی به معضلی تبدیل شــده‬ ‫کــه به نظر می رســد این قاچاق توســط‬ ‫مافیایی از رانت خواران حمایت می شود‪.‬‬ ‫طبق شــواهد ســازمانهای مربوط همچون‬ ‫ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و گمرک با‬ ‫پــاس کاری و رد مســئولیت اراده ای در‬ ‫پایان دادن بــه ورود حجم باالی قاچاق‬ ‫را ندارند‪ .‬براســاس امارها ســالیانه بالغ‬ ‫بر ســه الی چهــار میلیــارد دالر کاالی‬ ‫غیرمجــاز از طریــق قاچاق تــه لنجی به‬ ‫کشــور وارد می شــود‪.‬بدیهی اســت مهم‬ ‫ترین پیامد ورود قاچاق اســیب جدی بر‬ ‫بدنه اقتصاد کشــور‪ ،‬کاهش و ورشکستگی‬ ‫واحدهای تولیدی و کندشدن رونق تولید‬ ‫اســت که کشور را از مسیر توسعه منحرف‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ادامه واردات ته لنجی در گناوه و ابادان‬ ‫جعفــر اهنگران معــاون اقتصادی مناطق‬ ‫ازاد دربــاره قاچاق ته لنجــی در مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬گفــت‪ :‬واردات تــه لنجی در مناطق‬ ‫ازاد نداریــم‪ ،‬واردات تــه لنجی مربوط به‬ ‫گناوه و ابادان اســت که به نوعی مستقل‬ ‫عمــل می کنند و تابع مقررات مناطق ازاد‬ ‫نیســتند و نظــارت فعالیت ان هــا هم با‬ ‫سازمان مناطق ازاد نیست‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬ســازمان بنادر پروتکلی دارد‬ ‫که برای ملوانان براساس تفاهم با گمرک‪،‬‬ ‫واردات ته لنجــی انجام می دهند‪ .‬واردات‬ ‫مناطــق ازاد به ســرزمین اصلی از طریق‬ ‫گمرک ایران صورت می گیرد‪.‬‬ ‫معــاون اقتصــادی مناطــق ازاد دربــاره‬ ‫واردات در مناطــق ازاد هــم تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر مناطق ازاد واردات خاصی‬ ‫نــدارد و مجوزی هم بــرای کاالی همراه‬ ‫مســافر داده نشده اســت و فقط واردات‬ ‫تجاری که محل عبور به ســرزمین اصلی‬ ‫بوده از مناطق ازاد است‪.‬‬ ‫هیــچ نهادی بر فعالیــت ته لنجی ها‬ ‫نظارت ندارد‬ ‫حســام محمدی پژوهشــگر حوزه مناطق‬ ‫ازاد و تحلیلگر مســائل اقتصادی در گفت‬ ‫وگویی مشــروح بــا خبرنــگار اقتصاد و‬ ‫انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬در تشریح وضعیت قاچاق ته لنجی‬ ‫در مناطق جنوبــی و مرز های ابی تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در قدیــم لنج های تجاری ســنتی‬ ‫که غالبــا زیر ‪ ۵۰۰‬تن ظرفیت داشــتند‪،‬‬ ‫تجــارت می کردند مقــداری کاال را جهت‬ ‫مصارف شــخصی خــود بدون تشــریفات‬ ‫گمرکــی و حقــوق ورودی وارد می کردند‬ ‫که این رقم به تدریــج افزایش پیدا کرد‬ ‫و منجر به تصویب قانون برای ان شد‪ ،‬در‬ ‫هر سفر ســقف یک و نیم میلیون تومان و‬ ‫بعد ســقف چهار میلیون تومان و معافیت‬ ‫‪ ۱۰‬و ‪ ۱۵‬میلیــون تومانی گذاشــتند‪ .‬در‬ ‫حــال حاضــر واردات تــه لنجــی به کل‬ ‫لنج تبدیل شــده اســت‪ .‬به اسم ته لنجی‬ ‫اســت‪ ،‬ولی کل ظرفیت یک لنج کاال وارد‬ ‫می کننــد؛ و در بنادر تخلیه می کنند‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬به نوعــی می توان گفت این‬ ‫قضیه از مســیر خود منحرف شــده است‪،‬‬ ‫به مرور زمان کــه این لنج های تجاری در‬ ‫صنعت تجــارت جایگاه خود را از دســت‬ ‫دادند‪،‬کشــتی ها و ناو هــای جدیدی وارد‬ ‫شــدند این ها وابســته به معافیت تجاری‬ ‫شــدند‪ .‬دولت به جای اینکــه کمک کند‬ ‫تا ناوگان خود را اصالح کنند مداخله غیر‬ ‫اصولــی کرد و معافیت ته لنجی به ملوانان‬ ‫داد همچنین معافیت ان ها را افزایش داد‪.‬‬ ‫در حــال حاضر هر لنــج می تواند ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬نیســان به اســم ته لنجی خارج کند‬ ‫و هیــچ نهادی نظارت نــدارد که این کاال‬ ‫گروه چهار اســت یا مجوز وزارت بهداشت‬ ‫دارد یا خیر؟ یا سایر حقوق های ورودی را‬ ‫پرداخت کرده است؟‬ ‫ایــن تحلیلگــر اقتصــادی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫امار های ضد و نقیضی منتشــر شده است‪،‬‬ ‫اما در گزار ش های ســتاد مقابله با قاچاق‬ ‫کاال و ارز حدود ‪ ۴‬میلیارد دالر در ســال‬ ‫تخمین زده می شود که وزیر اسبق صنعت‬ ‫معدن و تجارت امار ‪ ۵‬میلیارد دالر را هم‬ ‫داده بود‪ .‬بســیاری از کاال هــای قاچاق ته‬ ‫لنجی وارد می شــوند تولید مشابه دارند و‬ ‫سالمت ان مدنظر اســت‪ ،‬زیرا این کا ال ها‬ ‫شامل مواد غذایی و لوازم خانگی است که‬ ‫صنعــت داخلی را تحت تاثیر قرا رمی دهد‬ ‫و موضوع بعدی ارزی است که به اصطالح‬ ‫از کف بازار جمع می کنند و فشاری که بر‬ ‫بازار ارزی وارد می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬چندی پیش همتی به رئیس‬ ‫بانــک مرکــزی در مصاحبــه ای انتقادی‬ ‫عنوان کرده بود‪ ،‬مرز ها رها شــده اند و از‬ ‫ته لنجی ســالیانه ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬میلیارد دالر وارد‬ ‫می شــود که بــازار ارز را به هم می ریزد و‬ ‫انتقاد اوضاع نابســامان ارز به سمت بانک‬ ‫مرکزی اســت‪ .‬بلکه باید جلوی این مبادی‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫محمدی اضافه کرد‪ :‬در حال حاضر حدود‬ ‫بیســت هزار ملوان امور معیشتی شان به‬ ‫قاچاق ته لنجی وابســته اســت‪ ،‬به عالوه‬ ‫ده ها هــزار صنفی که در گناوه و بوشــهر‬ ‫وبازار ته لنجی ابادان شــکل گرفته اند و‬ ‫اگر دولت بخواهد نظارت داشــته باشــد و‬ ‫دســتور ثبت کاال بدهد تا ورودی حقوقی‬ ‫اخذ کنــد‪ ،‬ملوانان اعتراض خواهند کرد و‬ ‫مسئله امنیتی می شود‪.‬‬ ‫این تحلیلگــر اقتصادی توضیح داد‪ :‬دولت‬ ‫بایــد دو راهکار بــرای کنترل این موضوع‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬چون هم در موضوع ارز و‬ ‫تولیــد داخل اســیب می زنــد و هم تمام‬ ‫قواعــد را دور می زنــد‪ .‬به عنــوان مثال‬ ‫اگــر دولــت گارانتــی و شناســه کاال را‬ ‫الزامــی می کنــد‪ ،‬یــا هــر محدودیتــی‬ ‫را اعمــال می کنــد واردات تــه لنجــی‬ ‫ان را دور می زند‪.‬‬ ‫‪ ۳۱‬بندر باسکول و گمرک ندارند‬ ‫او با اشــاره به وضعیت مرز هــای دریایی‬ ‫و نبــود نظارت کافی گفــت‪ :‬در ته لنجی‬ ‫‪ ۳۱‬بنــدر وجود دارد که برخی از ان ها در‬ ‫اختیار ســازمان بنــادر و برخی در اختیار‬ ‫گمرک اســت؛ و این بنادر باسکول ندارند‬ ‫و حتی گمرک در ان ها مســتقر نیســت‪.‬‬ ‫دولت اییــن نام های تدوین کرده اســت‬ ‫تا تکلیف مشــخص شــود که رسیدگی و‬ ‫پیگیــری درباره قاچاق ته لنجی در اختیار‬ ‫سازمان بنادر یا گمرک است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی در تشــریح جزئیات‬ ‫وضعیــت مرز هــای ابی عنــوان کرد‪ :‬در‬ ‫بعضــی مرز هــا حتی بــا وجود باســکول‬ ‫بار هــا کنترل نمی شــوند و نزدیک به ‪۷۰‬‬ ‫نیســان بار را خــارج می کننــد‪ .‬به دلیل‬ ‫نبود زیرســاخت ها توســط گمرک حتی با‬ ‫تاکیــد دولت کنترل بار ها در مرز های ابی‬ ‫جنوب ایران وجود ندارد‪ .‬قاچاق ته لنجی‬ ‫که یک رویه نانوشــته اســت و در قانون‬ ‫موضوعــی به نام ته لنجی نداریم و دریکی‬ ‫از مصوبــات اســتانی در دوران ریاســت‬ ‫جمهوری احمدی نژاد انجام شده است‪.‬‬ ‫پاس کاری مسئوالن ذیربط‬ ‫محمدی در پایان با اشــاره به مســئولیت‬ ‫سازمان های مرتبط با مقوله قاچاق عنوان‬ ‫کــرد‪ :‬به صورت کلی موضوع قاچاق دارای‬ ‫چند پارامتر اســت که به هر سمت برویم‬ ‫تقصیــر را برگردن دیگــری می اندازند به‬ ‫عنوان مثال بخشــی از قاچــاق کانتینری‪،‬‬ ‫چنــد اظهــاری و اظهار خــاف واقع در‬ ‫گمرک شــکل می گیرد‪ .‬بخشی مربوط به‬ ‫کوله بری‪،‬ملوانی‪ ،‬ته لنجی و بخشــی هم‬ ‫تعاونی های مرزنشــین و بخشــی مناطق‬ ‫ازاد است‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬مناطــق ازاد ســاختار و قانون‬ ‫مجزایــی دارد و ته لنجــی لزوما به ان ها‬ ‫مربوط نمی شــود و سراغ هر کدام از ان ها‬ ‫که برای اصالح برویم بهانه ای می اورند‪.‬‬ ‫به عنوان مثــال اتحادیه ته لنجی می گوید‬ ‫معیشــت و زیر ســاخت ها در این مناطق‬ ‫ضعیف است؛ و ســازمان های مرتبط دیگر‬ ‫هم بــه بخش های دیگر ارجــاع می دهند‪.‬‬ ‫متاسفانه در این باره به فرافکنی رسیدیم‪.‬‬ ‫سود صرافی ها از فروش ارز چقدر است؟‬ ‫ســلطانی زاده گفت‪ :‬در حال حاضر تفاوت بین‬ ‫نرخ ارز در صرافی ها و بازار ‪ ۳۰۰‬تومان اســت‬ ‫و زمانی که درب صرافی ها شلوغ می شود یعنی‬ ‫این تفاوت بیشــتر شده اســت‪.‬کامران سلطانی‬ ‫زاده رئیس کانون صرافــان‪ ,‬اظهار کرد‪ :‬ما یک‬ ‫جــدول ‪ ۲۴‬گانه برای تخصیــص ارز داریم که‬ ‫در ان تمام نیاز های رســمی متقاضیان در ان‬ ‫پیش بینی شــده اســت‪ .‬از موارد ‪ ۲۴‬گانه این‬ ‫جدول می توان به بدهی شــرکت ها به بانک ها‪،‬‬ ‫رفع تعهد ارزی‪ ،‬بارنامه و هزینه های کشتیرانی‪،‬‬ ‫هزینه های پســتی‪ ،‬خریــد و هزینه های دارو‪،‬‬ ‫هزینه هــای بیمارســتان هــاو ثبــت نام های‬ ‫دانشجویی اشــاره کرد‪.‬وی افزود‪ :‬این هزینه ها‬ ‫با ارائه فاکتور پرداخت می شــود و دارای سقف‬ ‫و چهارچوب هــای مجاز اســت‪ .‬همچنین این‬ ‫فاکتور هــا بایــد تائیدیه های الزم را از ســوی‬ ‫نهاد های قضایی داشــته باشند‪ .‬بخش دیگر ان‬ ‫مربوط به افرادی اســت که به ارز نیاز دارند‪ ،‬اما‬ ‫قادر به ارائه مدارک نیســتند‪ .‬این ارز حدود ‪۲‬‬ ‫هزار یورو در سال است‪.‬سلطانی زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫با دالالن ارزی برخورد می شود!‬ ‫اگــر فردی قصد خرید ارز برای حفظ ســرمایه‬ ‫داشته باشد‪ ،‬بانک مرکزی این قانون را گذاشته‬ ‫تا افراد بتواننــد نیاز های خود را در قالب خرید‬ ‫ارز از طریق شبکه های رسمی صرافی رفع کنند‪.‬‬ ‫همچنین بخاطر تحریم تبادالت ما از طریق دالر‬ ‫انجام می شود‪ ،‬ولی سیستم ارزی یورو است‪.‬این‬ ‫مقام مســئول تصریح کرد‪ :‬ایــن ‪ ۲‬هزار یورو با‬ ‫مدارک شناســایی معمول از جمله کارت ملی‬ ‫و کارت بانکــی معتبر و شــماره تلفن همراه به‬ ‫نام شخص متقاضی پرداخت می شود‪ .‬اگر فردی‬ ‫قصد خریــد ارز از داخل صرافی ها را داشــته‬ ‫باشد‪ ،‬باید از دســتگاه کارتخوان استفاده کند‪.‬‬ ‫تاکنون در خصــوص خرید و فروش منابع هیچ‬ ‫تخلفی به کانون صرافان گزارش نشــده اســت‪.‬‬ ‫نظارت و دسترســی به سامانه سنا توسط بانک‬ ‫مرکزی انجام می شود و ما به سقف معامالت ان‬ ‫دسترســی نداریم‪ .‬البته کانون صرفان تاکنون‬ ‫درخواســتی از بانک مرکزی بــرای ارائه اعداد‬ ‫معامالت نداشته است‪.‬وی در خصوص معامالت‬ ‫ســامانه ارزی گفت‪ :‬در گذشته شاید از این ارز‬ ‫سوء استفاده می شــد‪ ،‬اما تجربه ای بزرگ برای‬ ‫بانک مرکزی به دســت امد‪ .‬ایــن تجربه بانک‬ ‫مرکزی را وادار کرد تــا مقرراتی در این زمینه‬ ‫وضع کند‪ .‬به طــور مثال فرد متقاضی ارز‪ ،‬باید‬ ‫تلفن همراه به نام خودش داشــته باشد‪ .‬از این‬ ‫طریق دیگر کســی نمی تواند ادعــا کند که ارز‬ ‫با کارت ملی خودش دریافت نکرده اســت‪ .‬این‬ ‫چرخه با الزام استفاده از سیم کارت به نام خود‬ ‫شخص کامل شده اســت‪ .‬همچنین با استفاده‬ ‫از ســامانه «سما» دیگر امکان استفاده از کارت‬ ‫ملی تقلبی وجود ندارد‪.‬سلطانی زاده بیان کرد‪:‬‬ ‫به صــورت اتفاقی به برخی از صرافی ها مراجعه‬ ‫کردیم‪ ،‬صرافان به افرادی که عکس کارت ملی‬ ‫با چهره حقیقی ان ها مطابقت نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫ارز نمی دهد‪.‬این مقام مســئول در پاسخ به این‬ ‫ســوال که عملکرد شــما در ایــن خصوص که‬ ‫برخی از افراد با صرافی ها تبانی کرده و افراد بی‬ ‫اطالع را به صرافی ها اورده‪ ،‬به نام ان ها ارز می‬ ‫خرند و در بازار ازاد به قیمت باال می فروشــند‬ ‫چیســت؟ گفت‪ :‬امکان وقوع ایــن فعالیت های‬ ‫غیر مجاز در صرافی هــا وجود ندارد‪ ،‬زیرا پول‬ ‫باید از حســاب فردی که قصد خرید ارز را دارد‬ ‫به حســاب صرافی واریز شود‪ .‬همچنین در این‬ ‫رابطــه هیچ قانونی مبنی بــر معامالت خارج از‬ ‫صرافی هــا وجود نــدارد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬حتی در‬ ‫مواردی افراد به این دلیل که صرافان از فروش‬ ‫ارز به ان ها اجتناب می کنند‪ ،‬دست به شکایت‬ ‫می زنند‪ .‬این موارد را از صرافان پیگیری کردیم‪.‬‬ ‫صرافــان معتقد بودند این افراد حقیقی نبوده و‬ ‫قصد تقلب داشتند‪.‬‬ ‫صرافان براســاس چهارچوب ابالغ شده توسط‬ ‫بانک مرکزی دســت به معامالت ارزی می زنند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول بیــان کــرد‪ :‬صرافی ها ارز‬ ‫خود را به کســانی می فروشــند کــه مطمئن‬ ‫شــوند طبق چهارچوب قانون نیازبه ارز دارند‪.‬‬ ‫صرافی هــا از ایــن معامالت ســود مشــخصی‬ ‫می برنــد‪ .‬اگر تخلفی در این زمینه ثبت شــود‪،‬‬ ‫کانون صرافــان به عنوان متولی و بانک مرکزی‬ ‫بــه عنــوان ناظــر وارد عمل شــده و برخورد‬ ‫الزم را با این افراد می کند‪.‬‬ ‫پرهیزازسفردرتعطیالتپیش رو‬ ‫‪ ۲۶۹۷‬ابتال و‪ ۱۸۵‬فوتی جدید کرونا در کشور‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت اخرین موارد ابتال و‬ ‫فوتی ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در کشور طی ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته را اعالم کرد‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفت‪ ۱۵ :‬مرداد ‪۱۳۹۹‬‬ ‫و بر اســاس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ،‬دو هزار‬ ‫و ‪ ۶۹۷‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور‬ ‫شناســایی شــد که یک هزار و ‪ ۳۳۱‬نفر از انها‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به‬ ‫‪ ۳۱۷‬هزار و ‪ ۴۸۳‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته‪ ۱۸۵ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جــان خود را از‬ ‫دســت دادند و مجموع جان باختگان این بیماری‬ ‫به ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۸۰۲‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی همچنیــن گفت‪ :‬خوشــبختانه تا کنون ‪۲۷۴‬‬ ‫هــزار و ‪ ۹۳۲‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبــود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫الری افــزود‪ ۴۱۲۹ :‬نفــر از بیمــاران مبتــا به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید ایــن بیماری تحت‬ ‫مراقبت قرار دارند‪.‬‬ ‫بــه گفته الری‪ ،‬تا کنون دو میلیون و ‪ ۵۸۷‬هزار و‬ ‫‪ ۸۳‬ازمایش تشــخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی در توضیــح اســتان هــای در وضعیت قرمز‬ ‫بیماری نیز گفت‪ :‬اســتان های مازندران‪ ،‬تهران‪،‬‬ ‫گلستان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪،‬‬ ‫خراســان رضوی‪ ،‬کرمــان‪ ،‬ســمنان‪ ،‬اذربایجان‬ ‫شــرقی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬یزد و گیــان در وضعیت قرمز‬ ‫قــرار دارند‪.‬الری گفــت‪ :‬همچنین اســتان های‬ ‫فارس‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرســتان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫اذربایجان غربی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬همدان‪ ،‬قم‪ ،‬چهارمحال و‬ ‫بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت‬ ‫هشــدار قرار دارند‪.‬وی درباره وضعیت بیماری در‬ ‫استان های بوشهر و زنجان که در وضعیت هشدار‬ ‫قرار دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در اســتان بوشهر در اسفند ماه‬ ‫گذشته شاهد خیز نســبتا متوسط در موارد ابتال‬ ‫و بســتری بودیم که این رونــد از فروردین ماه تا‬ ‫حدی رو به کاهش رفت‪ .‬از اوایل خردادماه همسو‬ ‫با سایر استانهای کشور روند موارد ابتال به بیماری‬ ‫و بســتری در این استان به شکل صعودی درامد؛‬ ‫به طوری که تعداد موارد ابتال و بستری روزانه در‬ ‫اواسط تیر ماه به بیشترین زمان خود از زمان شیوع‬ ‫بیماری رســید‪.‬الری ادامه داد‪ :‬بــا اقدامات انجام‬ ‫شده در سطح ستاد اســتانی کرونا و به خصوص‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشــتی از طرف مردم‪ ،‬امار‬ ‫ابتال و بستری در این اســتان شیب نسبتا نزولی‬ ‫پیدا کرده اســت‪ .‬هم اکنون شش شهرستان این‬ ‫اســتان در وضعیت قرمز و دو شهرســتان نیز در‬ ‫وضعیت هشــدار قرار دارند‪ .‬تعداد موارد بستری‬ ‫روزانه در برخی شهرســتان های این استان نظیر‬ ‫بوشــهر‪ ،‬برازجان و گناوه دارای شــدت بیشتری‬ ‫اســت‪.‬وی افزود‪ :‬طبق گزارشــات واصله‪ ،‬به طور‬ ‫متوسط ‪ ۷۵‬درصد اســتان بوشهری ها از ماسک‬ ‫اســتفاده می کنند و امیدواریم با استفاده جدی‬ ‫تر و همگانی تر از ماســک توسط مردم و رعایت‬ ‫پروتکلهای بهداشتی‪ ،‬شــاهد تداوم روند کاهشی‬ ‫ابتال و بستری در این اســتان باشیم‪.‬الری درباره‬ ‫اســتان زنجان نیز گفت‪ :‬در این استان شاهد خیز‬ ‫نســبتا متوسط بیماری در اسفندماه سال گذشته‬ ‫بودیم و از فروردین ماه روند موارد ابتال و بستری‬ ‫رو به کاهش رفت‪ .‬از اوایل خردادماه نمودار موارد‬ ‫ابتال به این بیماری مجددا در این استان به شکل‬ ‫صعودی درامد؛ به طوری که میانگین موارد ابتال‬ ‫و بستری در اواسط تیر ماه به یشترین میزان خود‬ ‫از زمان شیروع بیماری رســید‪ .‬با اقدامات خوب‬ ‫انجام شــده در ســتاد اســتانی‪ ،‬افزایش تست و‬ ‫غربالگری و مراقبت های بیشتر و همکاری خوب‬ ‫مردم اســتان زنجان‪ ،‬نمودار موارد بستری روزانه‬ ‫نسبتا روند کاهشــی یافته و به طور میانگین ‪۸۰‬‬ ‫درصد اســتان زنجانی ها از ماســک استفاده می‬ ‫کننــد که امیدواریم با افزایش این درصد شــاهد‬ ‫کاهش موارد ابتال و بستری در این استان باشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪3‬‬ ‫مالیات مقطوع‪ ،‬امکانی برای اسان سازی و سرعت دهی به فرایند های مالیاتی‬ ‫مدیــرکل امور مالیاتی اذربایجان غربی با اشــاره به‬ ‫ابالغ دســتورالعمل تبصره ‪ 100‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم از طرف سازمان مالیاتی در خصوص توافق‬ ‫ســالیانه مالیاتی با اصناف گفــت‪ :‬گروه های دوم و‬ ‫سوم مشــاغل که مجموع فروش کاال و خدمات انها‬ ‫در سال ‪ 1398‬حداکثرتا ‪ 990‬میلیون تومان است‪،‬‬ ‫مشمول استفاده از مزایای این دستورالعمل هستند‪.‬‬ ‫حســن کوماســی با اعالم این مطلب کــه مودیان‬ ‫مشــمولی که خواهان اســتفاده از شــرایط مالیات‬ ‫مقطــوع برای عملکرد ســال ‪ 1398‬هســتند‪ ،‬می‬ ‫توانند به جای تســلیم اظهارنامه‪ ،‬نسبت به تکمیل‬ ‫فرم طراحی شده برای توافق تبصره ماده ‪ 100‬قانون‬ ‫مالیات های مســتقیم اقدام نمایند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬ان‬ ‫دسته از صاحبان مشــاغل نیزکه میزان فروش کاال‬ ‫و خدمات انها در ســال ‪ 1398‬بیش از‪ 990‬میلیون‬ ‫تومان باشد‪ ،‬از شمول مالیات مقطوع خارج هستند‬ ‫و باید برای عملکرد سال مذکور‪ ،‬اظهارنامه متکی بر‬ ‫اسناد و مدارک ارائه کنند ‪.‬‬ ‫این مقام با بیان اینکه مالیات عملکرد ســال ‪1398‬‬ ‫صاحبان مشــاغل بر مبنای مالیات عملکرد ســال‬ ‫‪ 1397‬به صــورت مقطوع تعیین می شــود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مودیان مشــمول بایــد قبل از اســتفاده از مزایای‬ ‫مالیات مقطوع عملکرد سال ‪ ،1398‬از مبلغ مالیات‬ ‫عملکرد سال ‪ 1397‬خود از طریق سوابق در اختیار‬ ‫مثل اوراق قطعی و تشــخیص ‪ 97‬و ســامانه های‬ ‫مالیاتی‪ ،‬مطلع شده و سپس نسبت به اعمال ضرایب‬ ‫افزایشی تعیین شده اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرکل دســتگاه مالیاتی اذربایجــان غربی افزود‪:‬‬ ‫صاحبان مشــاغلی که مالیات عملکرد سال ‪1397‬‬ ‫انهــا از صفرتا ‪ 2.5‬میلیون تومان اســت‪ ،‬در صورت‬ ‫درخواست اســتفاده از دســتورالعمل تبصره ‪100‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬بدون هیچ افزایشی‪ ،‬به‬ ‫همان میزان مالیات ســال ‪ ،1397‬مالیات مقطوع‬ ‫خود را می پردازند‪.‬‬ ‫کوماسی در تشریح ضرایب افزایشی مالیات مقطوع‬ ‫عملکرد سال ‪ 1398‬اظهار داشت‪ :‬این ضریب برای‬ ‫مودیانــی که مالیات عملکرد ســال ‪ 1397‬انها بین‬ ‫‪ 2.5‬تا ‪ 5‬میلیون تومان اســت‪ ،‬با ‪ 4‬درصد افزایش‪،‬‬ ‫مالیــات از ‪ 5‬تا ‪ 10‬میلیــون تومان بــا افزایش ‪8‬‬ ‫درصــد و مالیات بیش از ‪ 10‬میلیــون تومان نیز با‬ ‫‪ 12‬درصد افزایش نســبت به مالیات عملکرد ســال‬ ‫‪1397‬محاسبه و قطعی می شود‪.‬‬ ‫کوماســی در ادامه افزود‪ :‬مشاغلی که سال ‪،1398‬‬ ‫اولین سال فعالیت انهاست همچنین کسانی که در‬ ‫ســال ‪ 1398‬اقدام به خرید ســکه از بانک مرکزی‬ ‫کرده اند‪ ،‬مشمول دســتورالعمل تبصره ‪ 100‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم نیستند و باید اظهارنامه تسلیم‬ ‫کنند‪.‬وی در خصوص شرط استفاده صاحبان مشاغل‬ ‫پزشــکی‪ ،‬پیراپزشکی و داروســازی و دامپزشکی از‬ ‫امــکان مالیات مقطوع عملکرد ســال ‪ 1398‬گفت‪:‬‬ ‫مشاغل مذکور عالوه بر فروش کاال و خدمات ساالنه‬ ‫تا سقف ‪ 990‬میلیون تومان‪ ،‬صرفا در صورت اجرای‬ ‫تبصره قانــون بودجه در خصوص ثبت نام ســامانه‬ ‫فروشــگاهی( کارتخوان بانکی)‪ ،‬مجاز به استفاده از‬ ‫دســتورالعمل تبصره ماده ‪ 100‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم هستند‪ .‬این مقام مسئول از امکان تقسیط‬ ‫مالیات مقطوع در اقساط پنج گانه نیز خبر داد‪.‬‬ ‫کوماســی با تاکید بر اینکه مودیان مشمول جهت‬ ‫استفاده از شرایط توافق مالیاتی اختیار دارند افزود‪:‬‬ ‫صاحبان مشاغلی که تمایل به استفاده از شرایط این‬ ‫دســتورالعمل را دارند‪ ،‬می بایست از طریق سیستم‬ ‫الکترونیکــی (طبق فــرم مربــوط) از طریق پایگاه‬ ‫اینترنتی ‪ http://tax.gov.ir‬مراتب را به سازمان‬ ‫امور مالیاتی کشور اعالم نمایند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امور مالیاتی اذربایجــان غربی در ادامه با‬ ‫اشاره به اجرای ماده ‪ 97‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫اصالحی از ســال جاری و با هدف حذف شیوه علی‬ ‫الراس‪ ،‬بر ارائــه اظهارنامه های مطابق با واقعیت و‬ ‫مبتنی بر اســناد و مدارک توسط مودیان تاکید کرد‬ ‫و افزود‪ :‬میزان پذیرش اظهار نامه های مالیاتی تابعی‬ ‫از مطابقــت اطالعات اظهارنامه ها با داده های بانک‬ ‫های اطالعاتی سازمان امور مالیاتی است‪.‬‬ ‫گاز خراسان رضوی عهده دار تحقق‪ 15‬درصدی برنامه اقتصاد مقاومتی شرکت ملی گاز‬ ‫مشهد‪ -‬ســودابه کشــتگر‪ ،‬مدیرعامل شرکت گاز‬ ‫خراســان رضوی گفت‪15 :‬درصــد برنامه اقتصاد‬ ‫مقاومتی شــرکت ملی گاز ایران در ســال جاری‬ ‫توســط این شــرکت محقق خواهد شــد‪ .‬حسن‬ ‫افتخاری در مراســم کلنگ زنی و بهره برداری از‬ ‫پروژه های گازرسانی این استان که با حضور وزیر‬ ‫نفت و مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران بصورت‬ ‫ویدیو کنفرانسی برگزار شد گفت‪ :‬خراسان رضوی‬ ‫در ســایه حمایت های مجدانه شــرکت ملی گاز‬ ‫ایران با ‪ 35‬هزار کیلومتر شــبکه گذاری رتبه اول‬ ‫این بخش را در کشــور دارد‪ .‬در زمینه اشــتراک‬ ‫پذیری هم این اســتان با دو میلیون و ‪ 400‬هزار‬ ‫مشترک پس از استان تهران در رتبه دوم ایستاده‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬خراســان رضوی از منظر خانوار‬ ‫روســتایی بهره مند از نعمــت گاز طبیعی پس از‬ ‫اســتان مازنداران رتبه بعــدی را دارد‪ .‬همچنین‬ ‫از منظر تعداد انشــعاب نیز بــا دارا بودن بالغ بر‬ ‫یــک میلیون انشــعاب بعد از اســتان های تهران‬ ‫و اصفهان مقام ســوم را به خــود اختصاص داده‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬در ســال گذشــته رقمــی بالغ بر ‪12‬‬ ‫میلیــارد مترمکمعب گاز طبیعی در این اســتان‬ ‫مصرف شده اســت‪ .‬وی با اشــاره به اغاز پویش‬ ‫استان ســبز از خراسان رضوی گفت‪ :‬ضریب بهره‬ ‫مندی روســتایی اســتان در حــال حاضر به ‪92‬‬ ‫درصد رســیده و از منظر شهری هم ‪ 100‬درصد‬ ‫یعنی تمام شــهرها از نعمت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫هســتند و در مجموع حــدود ‪ ۹۸‬درصد جمعیت‬ ‫اســتان تحــت پوشــش گاز طبیعی قــرار دارد‪.‬‬ ‫افتخــاری افزود‪ :‬در بخش صنایــع هم تاکنون از‬ ‫مجموع ‪ 2900‬واحد مشــمول گازرسانی در حوزه‬ ‫مصوبه شــورای اقتصاد بالغ بــر ‪ 900‬واحدگازدار‬ ‫شــده و ‪ 900‬واحــد دیگر هم در حــال اجرا می‬ ‫باشد‪ .‬ان شاا‪ ...‬پیمان سپاری باقی مانده صنایع را‬ ‫هم در ســال جاری انجام خواهیم داد‪ .‬وی اظهار‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬با حمایت های وزیر نفت و معاون‬ ‫ایشــان در امــور گاز بتوانیم گازرســانی به تمام‬ ‫روستاهای واجد شــرایط و صنایع مشمول مصوبه‬ ‫شــورای اقتصاد اســتان را تا پایان سال اینده به‬ ‫اتمام برســانیم‪ .‬مدیرعامل شــرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی ادامه داد‪ :‬برنامه های شرکت گاز خراسان‬ ‫رضوی همســو با برنامه های تبیین شــده وزارت‬ ‫نفت تعیین شــده و امیدواریم در دو بخش برنامه‬ ‫گازرسانی به یک میلیون خانوار شهری و روستای‬ ‫کشــور و گازرســانی به ‪ 7122‬واحــد صنعتی و‬ ‫تولیدی بتوانیم هدفی را که برای خودمان تعیین‬ ‫کــرده ایم یعنــی عمل به ‪ 15‬درصــد برنامه کل‬ ‫کشور در گاز خراسان رضوی را محقق کنیم‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬برنامه های راهبردی دیگر اقتصاد مقاومتی‬ ‫شرکت ملی گاز ایران که توسط مقام عالی وزارت‬ ‫نفت ابالغ شده اســت شامل تکمیل گازرسانی در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان می باشد که با توجه‬ ‫به توانمندی که در خراســان رضوی وجود داشت‬ ‫اجرای ‪ ۴۲۰‬کیلومتر شبکه و احداث ‪ ۱۲‬ایستگاه‬ ‫ســی جی اس و تی بی اس شهر زاهدان بر عهده‬ ‫ما گذاشته شد‪.‬‬ ‫مدیرعاملسازمانساماندهیمشاغلشهریوفراوردههایکشاورزیشهرداریاصفهان‪:‬‬ ‫امیرکبیر‪ 2‬بهکمکصنعتگراناصفهانیمیاید‬ ‫مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری و‬ ‫فراورده های کشــاورزی شــهرداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫ســال ‪ 99‬به ســال جهش تولید نامگذاری شده و‬ ‫در این راســتا معتقدیم حمایت از صنعتگران شهر‬ ‫اصفهان به خصوص در شهرک امیرکبیر باید جدی‬ ‫باشد که طی جلســاتی با صنوف مربوطه قرار است‬ ‫شــهرک امیرکبیر ‪ 2‬در اصفهان ساخته شود چون‬ ‫کارگاه ها در امیرکبیر رو به اتمام است‪.‬‬ ‫محمد مجیری در سلســله نشســت های سه شنبه‬ ‫ها با رســانه در ارتباط انالین با خبرنگاران با اشاره‬ ‫به دو ماموریت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و‬ ‫فراورده های کشاورزی شهرداری اصفهان‪ ،‬ماموریت‬ ‫اول را ســاماندهی ‪ 120‬هزار واحد صنفی با پروانه و‬ ‫بدون پروانه در شــهر اصفهان عنــوان و اظهار کرد‪:‬‬ ‫برخی از این اصناف به طور صحیح مستقر نشده اند‬ ‫و وظیفه اصلی شهرداری در راستای ساماندهی این‬ ‫اصناف است تا بخشی از اصناف مزاحم را در شهرک‬ ‫ها مستقر کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ماموریت دوم این ســازمان این است‬ ‫که باید محصول را مستقیم از باغدار و کشاورز بدون‬ ‫واســطه به مصرف کننده نهایی برســاند که در این‬ ‫زمینه میدان مرکزی میوه و تره بار ‪ 25‬ســال پیش‬ ‫افتتاح شــده و تاکنون وظیفه خود را انجام می دهد‬ ‫و بازارهای روز کوثر شــهرداری به کمک شهرداری‬ ‫امده و فضایی ایجاد کــرده تا محصوالت مورد نیاز‬ ‫مردم از واحد تولیدی به مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ســازمان ســاماندهی مشــاغل شهری‬ ‫شــهرداری اصفهــان افزود‪ :‬در نظر داریم در ســال‬ ‫جدید بنا به وظیفه ای که کارگروه ستاد تنظیم بازار‬ ‫بر عهده شــهرداری های کالنشهرها گذاشته است‪،‬‬ ‫بازارهای تخصصی محله ای را راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه شــش ماه اســت با بیماری‬ ‫کرونا دســت و پنجــه نرم مــی کنیــم‪ ،‬گفت‪ :‬از‬ ‫روزهــای اول ضدعفونــی بازارهــا را داشــتیم‪،‬‬ ‫توزیــع ماســک و دســتکش در بازارهــا صــورت‬ ‫گرفــت تا مردم نیازهــای خود را بــا رعایت دقیق‬ ‫پیشرفت‪ 98‬درصدی طرح ابرسانی به‪ 4‬شهر و‪15‬روستای شهرستان لنجان‬ ‫مدیرابفا لنجان اعالم کرد‪ :‬طرح ابرســانی از تصفیه خانه باباشــیخعلی به شــهرهای زاینده رود‪ ،‬باغشاد‪ ،‬چرمهین‪ ،‬باغبهادران و ‪ 15‬روستای تابعه ان به پیشرفت ‪98‬‬ ‫درصدی رسیده است و در اینده نزدیک رسما به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫علی بیکیان محمدی با بیان اینکه تنها ‪ 300‬متر از ‪ 33‬کیلومتر طول خط انتقال هنوز اجرا نشــده اســت عنوان کرد‪ :‬به منظور اجرای پروژه ابرســانی به شــهرها و‬ ‫روستاهای شهرستان لنجان ‪ 3‬مخزن و ‪ 2‬باب ایستگاه پمپاژ احداث گردیده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به جمعیت تحت پوشش این طرح تصریح کرد‪ :‬با اجرای این پروژه بیش از ‪ 70‬هزار نفر تحت پوشش طرح ابرسانی اصفهان بزرگ قرار می گیرند که ‪40‬‬ ‫هزار نفر ان شــامل جمعیت شــهری و ‪ 30‬هزار نفر دیگر را جمعیت روســتایی تشکیل می دهند‪.‬مدیر ابفا لنجان با بیان اینکه عملیات اجرای این پروژه در سال ‪87‬‬ ‫اغازشد اظهار داشت‪ :‬از سال ‪ 87‬تا ‪ 95‬تنها ‪ 30‬درصد این پروژه عملیاتی شد‪ ،‬و از ‪ 95‬تا کنون بیش از ‪ 68‬درصد این پروژه اجرایی گردید‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای عبدالهاشــم بهمرام دارای ش ش ‪ 425‬بشــرح دادخواســت به کالســه‬ ‫‪ 9900474‬از این دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نموده و چنین توضیح‬ ‫داده که شــادروان اذر حســین پور کشــمش تپه ش ش ‪ 41‬در تاریخ‪99/4/14‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگــی گفته ورثــه انمرحوم منحصر اســت به ‪-1‬‬ ‫عبدالهاشــم بهمرام ش ش ‪425‬ت ت ‪ 1328/6/1‬زوج متوفی ‪ -2‬صفا بهمرام‬ ‫ش ش ‪2830714024‬ت ت ‪ 1354/6/28‬پســر متوفــی ‪ -3‬رضــا بهمرام ش‬ ‫ش ‪2830721624‬ت ت ‪ 1357/5/17‬پســر متوفــی ‪ -4‬زهــرا بهمــرام ش‬ ‫ش ‪2830859790‬ت ت ‪ 1364/4/28‬دختــر متوفی اینک با انجام تشــریفات‬ ‫مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت پی در پی فقط ماهی یک مرتبه اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر‬ ‫نخستین اگهی ظرف یک ماه به داگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 14‬شورای حل اختالف ماکو‪-‬بخشعلی نژاد‬ ‫در این جلسه که شــهرداری باقرشهر میزبانی انرا‬ ‫بر عهده داشــت با حضور روســای ادارات بخش‬ ‫کهریزک و با محوریت بررسی راهکارهای اجرایی‬ ‫برای مشکالت شهری برگزار گردید ‪.‬‬ ‫در این جلســه سعید اســتادفرج شهردار باقرشهر‬ ‫در خصوص برنامه های شــهرداری برای تســریع‬ ‫در روند تکمیل مصالی بزرگ باقرشــهر و بررسی‬ ‫اقدامات الزم برای اماده ســازی ان به منظور ارائه‬ ‫خدمات مطلوب به نمازگزاران شــهرهای باقرشهر‬ ‫‪،‬کهریزک و روستاهای اطراف تحت پوشش بخش‬ ‫کهریزک گفت و گو نمودند‬ ‫‪.‬در این جلســه همچنین در خصوص پروژه های‬ ‫خیابان چله دوان و معضالت شهری نیز موضوعات‬ ‫مطرح و تصمیمات الزم اتخاذ گردید ‪.‬‬ ‫در ادامه جلســه فیلمهایی از اقدامات شــهرداری‬ ‫باقرشــهر در زمینه بازدید شبانه شهردار از سطح‬ ‫شــهر ‪ ،‬بازدید از پروژه هــای عمرانی و همچنین‬ ‫بازدید اقای تبر زاده معاون عمرانی استاندار تهران‬ ‫و هیات همراه از باقرشــهر بــرای حاضرین پخش‬ ‫گردید ‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت در این جلســه حجت االسالم‬ ‫اســتیری امام جمعه باقرشــهر‪ ،‬حجت االســام‬ ‫عباســی ریاســت دادگســتری کهریزک ‪ ،‬دکتر‬ ‫بابایــی بخشــدار کهریــزک ‪ ،‬علی کلهــر رئیس‬ ‫شورای اسالمی بخش کهریزک و سعید استادفرج‬ ‫شــهردار باقرشهر حضور داشــتند و در پایان پس‬ ‫از بحث و تبادل نظر شــد و در پایان از خدمات و‬ ‫زحمات حجت االسالم عباسی ریاست دادگستری‬ ‫کهریزک تقدیر گردید‪.‬‬ ‫معاونتفرهنگیاجتماعیشهردارباقرشهرخبرداد‪:‬‬ ‫برگزاری جشن های خیابانی در‬ ‫باقرشهر ویژه عید سعید غدیر خم‬ ‫معاونت فرهنگی اجتماعی شــهردار باقرشــهر از‬ ‫برگزاری جشــن های خیابانی در باقرشهر در دهه‬ ‫والیت و امامت خبر داد‪.‬‬ ‫امیــر محبی معاونت فرهنگی اجتماعی شــهردار‬ ‫باقرشــهر در خصوص جشــن خیابانی عید سعید‬ ‫غدیرخــم گفــت ‪ :‬با شــیوع ویــروس کرونا و به‬ ‫منظور جلوگیری از انتشار این ویروس امسال عید‬ ‫غدیرخم متفاوتی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫محبــی با بیــان اینکه امســال در همین راســتا‬ ‫بــا همکاری ســپاه ناحیه حضــرت روح اهلل (ره)‬ ‫برگزاری جشــن های خیابانی را در دســتور کار‬ ‫گذاشتیم افزود‪ :‬جشن خیابانی عید غذیرخم برای‬ ‫شاد کردن دل شیعیان و شیفتگان والیت علی بن‬ ‫ابیطالب (ع) توســط تعداد از جوانان گروه جهادی‬ ‫صاحب الزمان (عج) برگزار می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جوانان این گروه جهادی برای بهره‬ ‫مندی شهروندان در ایام جشن عید بزرگ شیعیان‬ ‫و جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در خیابان ها و‬ ‫میادین و معابر عمومی باقرشهر وده روستای واقع‬ ‫در حوزه بخش کهریزک به مدت ‪ ۵‬شب به اجرای‬ ‫برنامه می پردازند‪.‬‬ ‫سرپرستمخابراتمنطقهاصفهانبه‬ ‫مناسبت روز خبرنگار با تعدادی از‬ ‫اصحاب رسانه دیدار کرد‪.‬‬ ‫گرگان‪ -‬معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان‪،‬‬ ‫ناصر مشــایخی امروز ‪ ۱۴‬مرداد ســال جاری به‬ ‫گفت‪ :‬امیدواریم با توجه به سیاســت های دولت ‪،‬‬ ‫مناسبت روز خبرنگار با حضور در دفاتر تعدادی از‬ ‫کیفیت و کمیت خدمات بیه ســامت افزایش پیدا‬ ‫اصحاب رسانه اصفهان ضمن تبریک روز خبرنگار‬ ‫کند‪«.‬عبدالرضا چراغعلی» در گفتگو با خبرنگار ای‬ ‫به ایشــان از نزدیــک با مدیــران و کارکنان این‬ ‫هینا‪ ،‬با اشاره به اینکه بیمه سالمت یکی از اقدامات‬ ‫رســانه ها دیدار و گفتگو کرد‪.‬وی ‪۱۷‬مرداد را روز‬ ‫تاثیر گذار دولت یازدهم و دوازدهم بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫پاسداشت تالش بی وقفه انسان های اگاه و دانایی‬ ‫خوشــبختانه با تدبیر و درایتی که پیش بینی شد‪،‬‬ ‫دانست که رزمشان با سالح قلم در میدان اگاهی‬ ‫اقدامــات موثری در حوزه بیمه ســامت در طی ‪6‬‬ ‫و اندیشه است؛ســاحی که قرن هاست مهمترین‬ ‫سال گذشته در اســتان های مختلف انجام شد که‬ ‫ابزار انتقال معانی و مفاهیم ‪ ،‬تفهیم و تفاهم تعادل‬ ‫مردم اثار ان را دیدند‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به جمعیت‬ ‫و تضارب اراست ‪.‬‬ ‫قابل توجهی که اکثریت جامعه را شــامل می شود‬ ‫مشایخی با تاکید بر اینکه خبرنگاران چشم بینا و‬ ‫و خدماتی که بیمه ســامت به این گروه از اقشــار‬ ‫اینه ی واقع نمای زمینه و زمانه خویش اند‪،‬افزود‪:‬‬ ‫جامعه ارائه مــی دهد‪ ،‬به ویژه درشــرایط فعلی و‬ ‫خبرنگاران به عنوان قاصدان امین و راویان صدیق‬ ‫اقداماتی که این سازمان در جهت کاهش مشکالت‬ ‫تجســم امانت ‪ ،‬مســئولیت ‪ ،‬تعهد ‪ ،‬دلســوزی و‬ ‫بیمــاران کرونایی انجام داد‪ ،‬نمی توان نســبت به‬ ‫وظیفه اند ‪ ،‬که با نقد منصفانه ی کاستی ها و بیان‬ ‫نقش مثبت و بی بدیل بیمه ســامت در جامعه بی‬ ‫هوشمندانه ی پیشرفت ها وجدان بیدار انسانیت و‬ ‫تفاوت بود‪.‬معاون سیاسی و امنیتی استاندار گلستان‬ ‫زمینه ساز سالمت فکری و فرهنگی جامعه اند ‪.‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬البته با توجه به سیاســت های نهایی‬ ‫گفتنی است سرپرست مخابرات منطقه اصفهان در‬ ‫دولت در بیمه ســامت در بحــث کاهش تدریجی‬ ‫این دیدارها بر لزوم تعامل بیش از پیش مخابرات‬ ‫کاربرد دفترچــه های بیمه‪ ،‬حــذف دفترچه های‬ ‫منطقه اصفهان با اصحاب رسانه استان تاکید کرد‪.‬‬ ‫کاغذی و نســخه پیچی الکترونیکی در سایر استان‬ ‫الزم بــه ذکر اســت امروز از دفاتــر روزنامه های‬ ‫ها‪ ،‬امیدواریم که با این سیاست ها به نتیجه نهایی‬ ‫کیهان‪،‬رســالت‪،‬اطالعات‪،‬فناوران ‪،‬عصــر اصفهان‪،‬‬ ‫دست پیدا کنید‪.‬‬ ‫یاقوت وطــن و دیدار به‬ ‫عمل امد‪.‬‬ ‫« اگهی مناقصه عمومی نوبت اول»‬ ‫نوب‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (نوبت اول)‬ ‫شماره پرونده ‪9900405 :‬‬ ‫محکــوم لــه ‪ :‬محمد مصطفویان ف ســید خلیل به نشــانی شهرســتان ملــکان خ ‪17‬‬ ‫شهریور ‪- 1‬کوی قازانلو دربند جیرانلو منزل سید خلیل مصطفویان‬ ‫محکوم علیه ‪ :‬جعفر جعفریان فرزند عیسی به نشانی میاندواب روستای ممدل‬ ‫محکــوم بــه ‪45/990/798 :‬ریــال از بابــت مطالبــه ونیم عشــر دولتــی به مبلغ‬ ‫‪2/268/165‬ریال‬ ‫مورده مزا یده عبارت است از‪:‬‬ ‫یــک باب ســاختمان به پالک ثبتــی ‪ 1072‬فرعی از ‪ 54‬اصلی قطعــه ‪ 812‬بخش ‪5‬‬ ‫مراغه واقع در روستای ممه دل با در نظر گرفتن موقعیت محل و امالک مشابه و استعالم‬ ‫از مجاورین و مطلعین محلی نتیجه ارزیابی به شرح ذیل میباشد‪.‬‬ ‫عرصه ‪ 224‬مســاحت (متر مربــع) ارزش هر متر مربــع ‪4000/000‬ریال جمعا به‬ ‫مبلغ ‪ 896/000/000‬ریال‬ ‫‪-2‬اعیان شــامل (یک باب ســاختمان یــک طبقه با مصالح بنائی و نــازک کاری داخلی‬ ‫)‪ 120‬مســاحت (متر مربــع) ‪ 10/000/000‬جمعا به مبلــغ ‪ 1/200/000/000‬دارای‬ ‫امتیازات (اب ‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و تلفن) دیوارکشی جمعا به مبلغ ‪104/000/000‬ریال‬ ‫ارزش ملــک دو میلیارد و دویســت میلیون ریال معــادل ‪ 220/000/000‬تومان‬ ‫براورد می گردد‪.‬‬ ‫شرایط مزایده ‪:‬‬ ‫‪-1‬جلسه مزایده به تاریخ ‪ 99/5/28‬روز راس ساعت ‪ 10‬با حضور طرفین پرونده‬ ‫متقاضیــان خرید و نماینده دادســتان در دفتــر اجرای احکام مدنی شــورای حل اختالف‬ ‫دادگستری میاندواب برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-2‬برنده مزایده بایســتی ‪ 10‬درصد مبلغ قیمت معامله را فی المجلس و الباقی را‬ ‫ظرف یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید‬ ‫‪ -3‬متقاضیان می توانند ‪ 5‬روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر ازاموال‬ ‫مورد مزایده بازدید نمایند‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های نقل وانتقال و غیره بر عهده برنده مزایده میباشد‬ ‫تاریخ انتشار‪99/5/16 :‬‬ ‫م الف ‪18‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان میاندواب عبدالعلی زاده‬ ‫نسبت به ارتقاء کمی و کیفی خدمات‬ ‫بیمهسالمتامیدواریم‬ ‫دومین جلسه هم اندیشی روسای‬ ‫ادارات بخش کهریزک برگزار‬ ‫گردید‬ ‫شماره ‪99/17/12134 :‬‬ ‫تاریخ ‪99/5/13 :‬‬ ‫تد‬ ‫رونوشت اگهی حصروراثت‬ ‫اقــای ابراهیــم صفرعلیــزاده دارای ش ش ‪2800769531‬بشــرح‬ ‫دادخواســت به کالســه ‪ 3/9900493‬ش از این دادگاه درخواســت گواهی حصر‬ ‫وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان صمد صفرعلیــزاده به ش ش‬ ‫‪2800770406‬در تاریــخ ‪ 99/3/16‬اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته‬ ‫ورثــه انمرحوم منحصر اســت بــه ‪ -1‬ابراهیم صفرعلیــزاده فرزند احمد ش ش‬ ‫‪2800769531‬صــادره از خوی برادر متوفــی ‪ -2‬باقر صفرعلیزاده فرزند احمد‬ ‫ش ش ‪2800773375‬صادره از خوی برادر متوفی ‪ -3‬فرح صفرعلیزاده فرزند‬ ‫احمد ش ش ‪2800771402‬صادره از خوی خواهر متوفی ‪-4‬رقیه صفرعلیزاده‬ ‫فرزنــد احمد ش ش ‪2803530430‬صادره از خوی خواهر متوفی اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت فقط ماهی یک مرتبه اگهی می‬ ‫نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر‬ ‫نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی جعفرزاده چهراقی‬ ‫(( اگهی ثبت طالق))‬ ‫اقــای اکبــر واحــدی ف اصغــر‪ ،‬مجهــول المــکان پیــرو انتشــار اگهــی بــه مورخه‬ ‫‪1399/04/30‬در روزنامــه راه مــردم ‪ ،‬بعلــت عدم حضور جنابعالــی و عدم اعالم عذر؛‬ ‫طالق شما با بذل مهریه و سایر حقوق مالی از جانب زوجه در حضور نماینده محترم شعبه‬ ‫اول دادگاه خانواده شهرســتان بوکان‪،‬از نوع بائن خلعی نوبت اول به شماره ترتیب ‪853‬‬ ‫بتاریخ ‪ 1399/05/15‬ثبت گردید ‪.‬‬ ‫سردفتر ‪ :‬رضا پوررضا‬ ‫معاونسیاسیوامنیتیاستاندارگلستان‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫وم‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای ناصح حســینعلی زاده بــازرگان دارای ش ش ‪ 2820272894‬بشــرح‬ ‫دادخواســت به کالســه ‪ 9900443‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت‬ ‫نموده و چنین توضیح داده که شادروان ابوالقاسم حسینعلی زاده بازرگان ش ش‬ ‫‪ 443‬در تاریخ‪ 1370/6/2‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم‬ ‫منحصر است به ‪ -1‬طاهره کریم زاده باشکندی ش ش ‪402‬ت ت ‪1315/1/10‬‬ ‫زوجــه متوفــی ‪ -2‬مریــم حســینعلی زاده بــازرگان ش ش ‪2753455521‬ت‬ ‫ت ‪ 1335/8/4‬دختــر متوفــی ‪ -3‬حســن حســینعلی زاده بــازرگان ش ش‬ ‫‪2830684941‬ت ت ‪ 1341/4/1‬پســر متوفی ‪ -4‬علی حسینعلی زاده بازرگان‬ ‫ش ش ‪2971703967‬ت ت ‪ 1342/8/1‬پســر متوفی ‪ -5‬جعفر حسینعلی زاده‬ ‫بــازرگان ش ش ‪2830696182‬ت ت ‪ 1345/10/1‬پســر متوفــی ‪ -6‬رضــا‬ ‫حســینعلی زاده بازرگان ش ش ‪2830076151‬ت ت ‪ 1351/6/1‬پسر متوفی‬ ‫‪-7‬ســونیا حســینعلی زاده بــازرگان ش ش ‪2830737237‬ت ت ‪1360/7/1‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪-8‬ژاله حســینعلی زاده بــازرگان ش ش ‪2939476871‬ت ت‬ ‫‪ 1344/2/1‬دختر متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را‬ ‫در یــک نوبــت پی در پی فقط ماهی یک مرتبه اگهی می نماید تا هرکســی اعتراض‬ ‫دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به داگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 14‬شورای حل اختالف ماکو‪-‬بخشعلی نژاد‬ ‫رونوشت اگهی حصروراثت‬ ‫اقــای ابراهیم صفرعلیزاده دارای ش ش ‪2800769531‬بشــرح دادخواســت به‬ ‫کالســه ‪ 3/9900496‬ش از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان احمــد صفرعلیــزاده بــه ش ش ‪2800763477‬در تاریخ‬ ‫‪ 84/8/13‬اقامتــگاه دائمــی خــود بدرود زندگــی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت به‬ ‫‪-1‬ابراهیــم صفرعلیــزاده فرزنــد احمــد ش ش ‪2800769531‬صادره از خوی پســر‬ ‫متوفی ‪ -2‬صمد صفرعلیزاده فرزند احمد ش ش ‪2800770406‬صادره از خوی پسر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬باقر صفرعلیزاده فرزند احمد ش ش ‪2800773375‬صادره از خوی پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬فرح صفرعلیزاده فرزند احمد ش ش ‪2800771402‬صادره از خوی دختر‬ ‫متوفی ‪ -5‬رقیه صفرعلیزاده فرزند احمد ش ش ‪2803530430‬صادره از خوی دختر‬ ‫متوفــی ‪-6‬صغــرا ارزنلو فرزند احمــد ش ش ‪2802071424‬صادره از خوی همســر‬ ‫متوفی اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت فقط ماهی‬ ‫یــک مرتبــه اگهی می نماید تا هرکســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامــه از متوفی نزد او‬ ‫باشــد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شــورا تقدیم دارد واال گواهی صادر‬ ‫خواهد شد ‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف خوی جعفرزاده چهراقی‬ ‫پروتکل های بهداشتی تامین کنند‪.‬‬ ‫مجیری ادامه داد‪ :‬امیدواریم خط ‪ 4‬رقمی ‪ 3553‬که‬ ‫برای سفارش خرید از بازارهای کوثر راه اندازی شده‬ ‫اســت‪ ،‬در مواقع مختلف مورد اســتفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫در همین راســتا در عید قربــان از طریق این خط‬ ‫مردم نذورات خود را ســفارش دادند و در کشتارگاه‬ ‫بهداشتی کشتار انجام و با خودروی سردخانه دار به‬ ‫درب منزل تحویل شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬همچنین در راســتای مقابله با کرونا از‬ ‫پرســنل سازمان هم تســت پی سی ار گرفته شد و‬ ‫چند نفر از همکاران مبتال به کرونا تشــخیص داده‬ ‫شدند که با قرنطینه در منزل به کار برمی گردند‪.‬‬ ‫‪3880‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫‪3970‬‬ ‫شماره‬ ‫شماره‬ ‫هفدهمشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫سال‬ ‫سال‬ ‫‪1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماهماه‬ ‫ماه‬ ‫اردیبهشت‬ ‫مرداد‬ ‫‪ 22‬مرداد‬ ‫شنبه‪167‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سه‬ ‫پنج‬ ‫شهرداری ارومیه در نظر دارد باستناد ماده‪ 5‬ائین نامه معامالتی و اعتبارات‬ ‫مصوب سال ‪ ، 99‬نسبت به واگذاری عملیات اجرای اسفالت در سطح شهر‬ ‫ارومیه‪ ،‬برابر شرایط خصوصی ‪ ،‬مشخصات فنی ‪ ،‬براورد اولیه نقشه های اجرائی‬ ‫و اسناد منضم به مدارک مناقصه با مبلغ اولیه ‪49/714/031/718‬ریال ( چهل و‬ ‫نه میلیارد هفتصدو چهارده میلیون و سی و یک هزار و هفتصدو هجده ریال )‬ ‫براساس فهرست بهاء راه و باند سال ‪99‬و با ضرایب باالسری ‪ 1/41‬و منطقه ای‬ ‫‪ 1/05‬با تجهیز کارگاه بصورت مقطوع و با اعمال تعدیل براساس بخشنامه های‬ ‫شامله معاونت برنامه ریزی استانداری در مدت ‪ 3‬ماه شمسی توسط پیمانکاران‬ ‫مجاز تشخیص صالحیت شده و دارای ظرفیت سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید‬ ‫‪ .‬از پیمانکاران واجد شرایط در رشته راه و باند که مایل به همکاری هستند‬ ‫درخواست میشود جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه همه‬ ‫روزه تا اخر وقت اداری روز یکشنبه مورخه ‪ 99/5/26‬به امور قراردادهای‬ ‫شهرداری ارومیه واقع در میدان انقالب ساختمان شهرداری ارومیه و یا به سایت‬ ‫شهرداری به ادرس ‪ www.urmia.ir‬مراجعه فرمایند ‪.‬‬ ‫نوبت اول ‪99/5/14 :‬‬ ‫نوبت دوم ‪99/5/16 :‬‬ ‫حضرت پور ‪-‬شهردار ارومیه‬ ‫راه اندازی‬ ‫سالمتکدهطب‬ ‫سنتیبزودی‬ ‫در دانشگاه علوم‬ ‫پزشکیهرمزگان‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی در‬ ‫نظر دارد بزودی سالمتکده‬ ‫طب ســنتی را بــا حضور‬ ‫متخصصان این رشــته راه‬ ‫انــدازی کند تــا خدمات‬ ‫مشــاوره ای و درمانی بر‬ ‫مبنای طب ســنتی ایرانی‬ ‫و در راســتای حفظ و ارتقای سالمت جامعه ارائه‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫دکتر سیدکمال حسینیان‪ ،‬متخصص طب سنتی‬ ‫ایرانی در این رابطه گفت‪ :‬ســامتکده محلی است‬ ‫که در ان خدمات طب سنتی ایرانی شامل تدابیر‬ ‫حفظ الصحه و ارتقای تندرســتی براســاس متون‬ ‫طب ســنتی‪ ،‬تدابیر عملی شــامل حجامت‪ ،‬زالو‬ ‫درمانی‪ ،‬فصد یا رگ زدن‪ ،‬ماســاژ و غیره و تدابیر‬ ‫درمان دارویی براســاس مبانی طب سنتی انجا م‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اولویت طب ســنتی حفظ‬ ‫سالمت افراد قبل از بیمار شدن یا همان پیشگیری‬ ‫است؛ افزود‪ :‬طب ســنتی‪ ،‬یک طب کل نگر بوده‪،‬‬ ‫یعنی به انسان در طیف وسیع محیطی از باال نگاه‬ ‫می کتد و تاکید دارد که سالمتی و بیماری‪ ،‬نتیجه‬ ‫عدم توازن انسان در کل سیستمی می باشد که او‬ ‫را احاطه کرده است‪.‬‬ ‫دکتر حســینیان اضافه کرد‪ :‬اســباب سالمتی بر‬ ‫محور شــش اصل بنام «ســته ضروریه» شــامل‬ ‫خوردنی و اشامیدنی‪ ،‬اب و هوا‪ ،‬حرکت و سکون‪،‬‬ ‫خواب و بیــداری‪ ،‬احتباس و اســتفراغ و اعراض‬ ‫نفســانی استوار است که عالوه بر وضعیت جسمی‬ ‫انســان‪ ،‬به جنبه معنوی و روحی و روانی افراد نیز‬ ‫توجه دارد‪.‬‬ ‫برخی از گیاهان دارویی می توانند‬ ‫در بحث پیشگیری از بیماریها و‬ ‫تقویتسیستمایمنیبدنمفیدباشند‬ ‫با گسترده شــدن ویروس کرونا برخی از افراد به‬ ‫طب ســنتی و داروهای گیاهی روی اورده اند به‬ ‫گفته متخصصان طب ایرانی و ســنتی یک نسخه‬ ‫را نمی توان برای همه تجویز کرد لذا کســانی که‬ ‫مشــکل تنفسی و یا گوارشــی دارند هر کدام می‬ ‫تواند درمان متفاوتی داشته باشد‪.‬‬ ‫مدیــر روابــط عمومی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫هرمزگان با اشــاره به میزان اثر بخشــی گیاهان‬ ‫دارویــی در درمــان بیماریها گفــت‪ :‬در برخی از‬ ‫مــوارد این داروها می توانند در بحث پیشــگیری‬ ‫مفید باشند همچنین بعضی از این گیاهان موجب‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن می شوند و منعی در‬ ‫استفاده از انها وجود ندارد‪.‬‬ ‫دکتــر فاطمه نوروزیــان ابراز کرد‪ :‬خــود درمانی‬ ‫و زیــاده روی در مصرف این داروها ممکن اســت‬ ‫موجب عوارضی از جمله افت فشــار خون شدید‪،‬‬ ‫باال رفتن فشــار خون و یا نا منظمی ضربان قلب و‬ ‫سایر عوارض در بیماران شود‪.‬‬ ‫نوروزیان تاکید کرد‪ :‬ضروری است در مصرف انواع‬ ‫و اقســام گیاهان دارویی احتیاط شــود برخی از‬ ‫مردم فکر می کنند کــه داروی گیاهی اگر فایده‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬ضرر هم ندارد در واقع طبیعی بودن‬ ‫ی ضرر بودن ان نیست‪.‬‬ ‫دارو دلیلی بر ب ‬ ‫معاونبهداشتیدانشگاهعلومپزشکیاستان‬ ‫گلستانمطرحکرد‪:‬‬ ‫تغییر سبک زندگی جامعه با اجرای‬ ‫طرح مشوق های بیمه ای‬ ‫گرگان‪ -‬معاون بهداشتی دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫اســتان گلستان‪ ،‬گفت‪ :‬مشــوق های بیمه ای می‬ ‫توانند روی تغییر سبک زندگی عمده افراد جامعه‬ ‫تاثیــر بگــذارد و بدین ترتیب مــردم گامی برای‬ ‫سالمت خود بر می دارند‪.‬‬ ‫«ناهیــد جعفری» در گفتگو بــا خبرنگار ای هینا‬ ‫دربــاره طرح مشــوق های بیمــه ای افزود‪ :‬طرح‬ ‫مشــوق های بیمه ای قدمی برای این اســت که‬ ‫مردم برای سالمت خود مسئولیت داشته باشند به‬ ‫این صورت که اگر مردم مراقب ســامت خودشان‬ ‫باشند‪ ،‬تشویق نقدی و غیر نقدی می شوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر این طرح در کل جامعه اجرایی‬ ‫شــده و همه مردم تحت پوشــش قــرار بگیرند‪،‬‬ ‫نیازمند منابع مالی زیادی است‪ .‬بهترین حالت این‬ ‫است که همه مردم تحت پوشش این طرح باشند؛‬ ‫اما به دلیــل محدودیت منابع مالی‪ ،‬اولویت بندی‬ ‫انجام شده اســت‪ .‬افراد باالی ‪ 30‬سال در صورتی‬ ‫که کامال» ســالم باشند یا ‪ 4‬بیماری دیابت‪ ،‬فشار‬ ‫خون‪ ،‬چربی خون و چاقی را داشــته باشند شامل‬ ‫این اولویت ها هستند‪ ،‬به طور مثال افراد دیابتی یا‬ ‫کســانی که دچار فشار خون هستند‪ ،‬اگر در طول‬ ‫اجرای طرح‪ ،‬دیابت یا فشــار خون خود را کنترل‬ ‫کنند‪ ،‬مشمول مشوق می شوند‪.‬‬ ‫مالقات مردمی شهردار و شهروندان‬ ‫با رعایت اصول بهداشتی‬ ‫جلســه مالقــات عمومی شــهردار کهریــزک با‬ ‫شهروندان با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار‬ ‫شــد‪.‬علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک از برگزاری‬ ‫جلسه مالقات مردمی با شهروندان کهریزک خبر‬ ‫داد و گفــت‪ :‬تکریم ارباب رجوع یکی از مهمترین‬ ‫برنامه های مدیریت شــهری محســوب می شود‬ ‫بــه همین منظور باوجود شــیوع ویــروس کرونا‬ ‫منعی برای رســیدگی به مطالبــات ارباب رجوع‬ ‫نداریم و با رعایت کامل اصول بهداشــتی و رعایت‬ ‫فاصله فیزیکی پاســخگوی مشکالت و موضوعات‬ ‫پرونده مراجعه کنندگان هســتیم‪.‬وی افزود‪ :‬امروز‬ ‫دومین نوبت مالقات عمومی مدیران شــهرداری‬ ‫باشهروندان برگزار شد و مدیران حوزه های مختلف‬ ‫شهرداری به پرونده بیش از ‪ ۲۵‬شهروند رسیدگی‬ ‫کردند که بیشترین مطالبات به حوزه شهرسازی و‬ ‫نوسازی اختصاص داشته است‪.‬‬ ‫یحیی پور اظهار داشــت‪ :‬برگزاری جلسات مالقات‬ ‫مردمی تاثیر بسزایی در جلب رضایت شهروندان و‬ ‫تسریع رسیدگی به پرونده ها دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 16‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 16‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 6‬اگوست ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫شماره ‪3970‬‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫از ادای دین به ُمرده شوران تا مصاحبه متفاوتی با علی پروین‬ ‫کــوروش نریمانی در کارنامه هنری اش نمایش شــاخصی بــه نام «والس‬ ‫مرده شوران» دارد ولی شاید بسیاری از تماشــاگران تئاتر ندانند که ایده‬ ‫شــکل گیری این اثر‪ ،‬برخاســته از فعالیت مطبوعاتی این هنرمند است؛‬ ‫او همچنین به عنوان دانشــجوی تئاتر مصاحبه متفاوتی با علی پروین در‬ ‫روزنامه داشت‪.‬این دانشــجو البته تنها چند سال بعد به یکی از هنرمندان‬ ‫خوش ذوق تئاتر تبدیل شــد و خاطره نمایش های دوســت داشتنی اش در‬ ‫ذهن تماشاگران پیگیر تئاتر در دهه هفتاد و هشتاد ماندگار است‪.‬اوایل دهه‬ ‫هفتاد بود که گفتند قرار اســت روزنامه ای جدید به نام «همشهری» منتشر‬ ‫شود و تصمیم دارد در کنار چهره های شاخص و زبده روزنامه نگاری‪ ،‬نیروهای‬ ‫جوان و خوش ذوقی را هم جذب کند‪.‬کورش نریمانی که دانشجوی تئاتر بود‬ ‫و در دانشکده واحد گزارش نویســی هم گذرانده بود‪ ،‬به تشویق استاد این‬ ‫واحد و بعضی از دوستان نزدیکش تصمیم گرفت به این روزنامه سری بزند و‬ ‫بخت خود را بیازماید تا در صورت امکان شــغلی موقت برای خود دست و پا‬ ‫کند‪ .‬با چند نمونه کار دانشــگاهی به دفتر روزنامه مراجعه کرد و خیلی زود‬ ‫پذیرفته شد‪ .‬قرار بود یک ماه بعد روزنامه منتشر شود‪.‬نزدیک به سی سال‬ ‫از این اتفاقات می گذرد و نریمانی دیگر یکی از هنرمندان شناخته شده تئاتر‬ ‫ماست که با تلویزیون هم همکاری دارد‪.‬‬ ‫او در گفتگوهــای خصوصی گاهی از تجربه های شــیرین خــود در عالم‬ ‫روزنامه نگاری صحبت می کند و ما هم در ایسنا به انگیزه روز خبرنگار با این‬ ‫هنرمند هم کالم شدیم تا از تاثیر روزنامه نگاری بر فعالیت هنری اش بگوید‪.‬‬ ‫نریمانی تاکید می کنــد که تجربه روزنامه نگاری دو تاثیر بســیار عمده بر‬ ‫فعالیت او و نوع نگاهش گذاشته اســت‪.‬او درباره نخستین روزهای فعالیت‬ ‫خود در حــوزه روزنامه نگاری یاداوری می کند‪ :‬ســال ‪ ،۷۱‬یک ماه پیش از‬ ‫انتشار روزنامه «همشــهری» به تیم تحریریه این روزنامه پیوستم‪ .‬در این‬ ‫تحریریه‪ ،‬شمار زیادی از بهترین استادان روزنامه نگاری حضور داشتند و من‬ ‫هم به عنوان گزارشــگر شروع به کار کردم‪ .‬شــیوه کار ما این گونه بود که‬ ‫هر هفته درباره یک سوژه خاص گزارش می نوشتیم‪ .‬برای تهیه این گزارش‪،‬‬ ‫گفتگوهــای متعدد و تحقیقات میدانی مفصلی انجــام می دادیم‪ .‬نریمانی‬ ‫اضافه می کند‪ :‬من درباره سوژه های مختلفی گزارش می نوشتم ؛از فرهنگی‬ ‫تا اجتماعی‪ ،‬ورزشــی و حتی سیاسی‪ .‬این گســتردگی‪ ،‬تجربه های بسیار‬ ‫خوبی برایم به همراه داشــت چون سبب می شد با افراد گوناگون اشنا شوم‪،‬‬ ‫اطالعات و معلوماتم در زمینه های مختلــف مدام افزایش پیدا می کرد و به‬ ‫مکان های مختلفی رفت و امد می کردم‪ .‬بنابراین اولین مزیت روزنامه نگاری‬ ‫برای من همین اشنایی ها بود‪.‬این هنرمند حضور تیم زبده و کاربلد همشهری‬ ‫را دیگر امتیازی می داند که روزنامه نگاری برایش به ارمغان اورده و توضیح‬ ‫می دهد‪ :‬نخبه ترین روزنامه نگاران ان زمان در این روزنامه فعالیت می کردند؛‬ ‫بهترین روزنامه نگاران سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و ‪ ...‬در کنار مجرب ترین‬ ‫طنزنویســان‪ ،‬کاریکاتوریست ها و ‪ ...‬حشر و نشر با این چهره ها برایم بسیار‬ ‫مفید بود‪ .‬بیشتر وقت ها فقط گوش می کردم که چه می گویند و از این گوش‬ ‫کردن ها بســیار اموختم‪ .‬بنابراین با اینکــه دوره فعالیتم در روزنامه نگاری‬ ‫محدود بود ولی تجربه ها و اموزه های ارزشمندی برایم به همراه داشت‪ .‬این‬ ‫هنرمند در کارنامه هنری اش نمایش شــاخصی به نام «والس مرده شوران»‬ ‫دارد ولی شاید بســیاری از تماشاگران تئاتر ندانند که ایده شکل گیری این‬ ‫اثر برخاســته از فعالیت مطبوعاتی نریمانی اســت‪.‬او در این زمینه توضیح‬ ‫اش شله قلمکار رسانه ها در روزهای کرونایی!‬ ‫بهروز بهزادی‪ ،‬روزنامه نگار پیشکســوت با اشاره به دغدغه ها و چالش های رسانه ها‬ ‫همچون مشــکالت مالی و محدودیت هایی که با ان مواجه بوده اند‪ ،‬اظهار کرد که‬ ‫اضافه شدن شرایط کرونایی و کم کار و بی کار شدن بسیاری از اهالی رسانه ها اش‬ ‫شــل ه قلمکاری درست کرده است که بیشــترین زیان ان به خبرنگاران می رسد‪.‬‬ ‫بهروز بهزادی‪ ،‬روزنامه نگار پیشکسوت و رئیس شورای سیاستگذاری روزنامه اعتماد‬ ‫درباره وضعیت خبرنگاران و روزنامه نگاران در روزهای کرونایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نه صرفا‬ ‫در این روزها بلکه به طور کلی‪ ،‬خبرنگاران شــرایط خوبی ندارند‪ .‬عواملی همچون‬ ‫تغییر فضای رسانه ای و ظهور رسانه های نوین‪ ،‬رویکرد مسووالن کشور به رسانه و‬ ‫وضعیت مالی نامناسب باعث شده است تا رسانه ها و خبرنگاران شرایط نامطلوبی را‬ ‫تجربه کنند‪ .‬متاسفانه این رویکرد دولت ها و مسووالن به رسانه های داخلی باعث‬ ‫شــده است که رسانه ها مرجعیتشان را از دست بدهند و مردم به سراغ رسانه های‬ ‫خارجی فارســی زبان بروند‪.‬او ادامه داد‪ :‬حال به همه این عوامل کرونا را هم اضافه‬ ‫کنید‪ .‬شیوع ویروس کرونا باعث شده که برخی از اهالی رسانه با درامدهای کمتر‬ ‫دورکاری کنند و برخی هم بیکار شــوند‪ .‬در عین حال باید این نکته را نیز در نظر‬ ‫داشــت که کرونا باعث شــد مردم در این ایام کمتر روزنامــه بخوانند و همه این‬ ‫عوامل در کنار همدیگر اش شــله قلمکاری را درســت کرده است که زیان ان به‬ ‫یکی از اسلوونی به ایران رسیده و دیگری یا حاصل قرنطینه خانگی یک نویسنده‬ ‫ایرانی اســت و یا تجربه یک متخصص عفونــی در روزهای کرونایی؛ در کمتر از‬ ‫شــش ماه تعداد قابل توجهی کتاب که عنوان «کرونا» را به همراه دارند‪ ،‬به بازار‬ ‫رسیده اند‪.‬‬ ‫حدود شش ماه از هم نشینی با مهمانی ناخوانده که شمایلی دیگر به زندگی مان‬ ‫اغازیــن ورودش ان چنان‬ ‫داده اســت می گذرد‪ .‬ویروس کرونــا که در روزهای‬ ‫ِ‬ ‫مشــغله ای در جامعه ایجاد کرده بود که برخی از نویســندگان و شاعران کمتر‬ ‫سراغ نوشتن می رفتند حاال جای خود را در نوشته ها پیدا کرده است‪.‬‬ ‫«کرونا» که در ماه های اخیر موضوع بحث های مردم از تاکسی و اتوبوس گرفته تا‬ ‫داروخانه و کتاب فروشی شده‪ ،‬فرصتی را برای اهل قلم فراهم کرده است تا بیش‬ ‫از پیش در خانه بمانند و در این فرصت بتوانند به خلق اثار بیشتری روی بیاورند‪.‬‬ ‫البته بعضی کتاب ها هم در این بین با این ویروس ناخوانده همنشین شده اند‪.‬‬ ‫جســت وجو در فهرست کتاب های چاپی موسســه خانه کتاب نشان می دهد که‬ ‫تاکنون ‪ ۲۵‬کتاب در عنوان های خود نام «کرونا» را ثبت کرده اند؛ این رقم تنها به‬ ‫ان دســته از کتاب هایی مربوط است که به طور مستقیم به ویروس کرونا ارتباط‬ ‫دارند و از نام این ویروس در عنوان شــان استفاده شده است‪ .‬حال ان که ممکن‬ ‫است کتاب های دیگری هم‬ ‫مرتبط با موضوع ویروس‬ ‫کرونــا یا متاثــر از ان اما‬ ‫با عنوان و زمینه ای دیگر‬ ‫منتشر شده باشند‪.‬‬ ‫کتاب هایــی کــه در‬ ‫عنوان شــان «کرونــا» دیده‬ ‫می شــود با موضوعاتی گوناگون‬ ‫و برای رده های سنی مختلف منتشر‬ ‫شــده اند؛ از داســتان تا اقتصاد‪ ،‬مدیریت‬ ‫و علوم شــناختی موضوعات این کتاب هاســت‪ .‬در میان شان نه فقط کتاب های‬ ‫تالیفی بلکه ترجمه هم دیده می شــود‪« .‬پیشگیری و مقابله با کرونا» عنوان یکی‬ ‫از کتاب های موجود در این دســته بندی است که نام مسعود مردانی‪ ،‬متخصص‬ ‫بیماری های عفونی که در ماه های اخیر سخنان و توصیه های بسیاری از او درباره‬ ‫این ویروس شــنیده ایم‪ ،‬در میان نویســندگان ان دیده می شود‪ .‬ابوالفضل فاتح‪،‬‬ ‫روح اهلل فاتح و علیرضا اخضری دیگر نویسندگان این کتاب هستند‪.‬‬ ‫تعطیلی موقت اداره تئاتر و یک ماموریت جدید‬ ‫‪ ۱۸‬اســت نیز به شدت اسیب دیده است‪ .‬مدیر این‬ ‫موزه که در زمان انفجار در موزه حضور داشته بیان‬ ‫کرد ‪«:‬ایــن بزرگترین انفجاری بود که تاکنون دیده‬ ‫بودم‪ .‬موزه ویران شــده است‪ .‬خوشبختانه هیچ یک‬ ‫از کارکنان اســیب ندیده اند‪ ...‬خسارات شدیدی به‬ ‫ســاختار ساختمان وارد شده و در زمانی که دالر در‬ ‫لبنان بسیار گران اســت نمی‪ ‎‬دانم چطور می توانیم‬ ‫هزینه شیشــه های جدید سقف و درهای ورودی را‬ ‫بپردازیم‪ .‬ما توانایی خرید مصالح جدید را نداریم‪».‬‬ ‫بسیاری از اثار هنری این موزه نیز اسیب دیده اند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫تا‬ ‫دوران قاجار تا یک ماه اینده از سوی اداره زیباسازی این منطقه اغاز و در مدت‬ ‫ســه ماه انجام می شــود‪ .‬اولویت برنامه های اداره زیباســازی منطقه ‪ ۱۱‬حفظ و‬ ‫مرمت بافت تاریخی با رویکرد نگهداری از اماکن واجد ارزش اســت که بر همین‬ ‫اســاس فاز اول پروژه مرمت مسجد مشیر الســلطنه از شهریورماه اغاز می شود‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬در ســال ‪ ۹۸‬طرح مرمت این مســجد تاریخی با مشارکت و بررسی‬ ‫اســتادان مجرب حوزه مرمت ابنیه تاریخی و اداره زیباســازی منطقه ‪ ۱۱‬تهیه‬ ‫شده که پس از بررسی های اولیه و تایید نهایی اصالح و مرمت جداره ها و تعمیر‬ ‫ساعت شــهری مناره مسجد انجام می شــود‪ .‬مرمت جداره اصلی مسجد شامل‬ ‫ســیمان کاری‪ ،‬اجرکاری و حذف زوائد بصری‪ ،‬مرمت کاشی سردر و پنجره ها و‬ ‫مرمت سقاخانه قدیمی جلو در و در ادامه تعمیر و راه اندازی ساعت شهری مناره‬ ‫مسجد انجام می شود‪.‬‬ ‫ابادیان با اشــاره به این که مرمت مســجد مشیرالســلطنه در ادامه مرمت های‬ ‫ابنیــه و حفظ بافت تاریخی منطقه ‪ ۱۱‬اســت‪ ،‬تاکید کرده که «مرمت مســجد‬ ‫مشیرالسلطنه از اوایل شهریور اغاز می شود و پیش بینی ما برای پایان پروژه سه‬ ‫ماه خواهد بود‪».‬‬ ‫قرار گرفت‪.‬حاال خبر رســیده کارمندان اداره تئاتر از‬ ‫این ساختمان هم منتقل شده و به محل‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی رفته اند‬ ‫و در همین باره زمزمه هایی از‬ ‫تعطیلی اداره تئاتر شــنیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در این باره قادر اشــنا ‪-‬‬ ‫مدیرکل هنرهای نمایشی‬ ‫ در گفت وگــو با ایســنا‬‫توضیــح داد‪ :‬در گذشــته‬ ‫اداره تئاتر ساختمانی داشت‬ ‫با یکســری امکانات که کامال‬ ‫مشخص بود‪ .‬سال ‪ ۹۰‬که من در‬ ‫اینجا مدیر بودم قرار بر این شده بود‬ ‫ان ساختمان قدیمی مقاوم سازی شود و تا‬ ‫جایی که یادم هســت مبلغی در حدود یک و نیم تا‬ ‫‪ ۲‬میلیارد تومان برای این کار در بودجه‬ ‫پیش بینی شــده بود‪ ،‬اما عملیاتی‬ ‫شــدن ان با جابجایی دولت و‬ ‫مدیران در معاونت هنری و‬ ‫اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫همزمان شد و دیگر خبر‬ ‫نداشتم چه اتفاقی افتاده‬ ‫تا االن که دوباره به تئاتر‬ ‫برگشتم‪.‬‬ ‫او افــزود‪ :‬اداره تئاتــر قبال‬ ‫فضایی برای تمرین گروه ها و‬ ‫نیز ســالنی برای اجرا داشت اما‬ ‫متوجه شــدم از زمانی که به فضای‬ ‫کنونی در ساختمان مهبد منتقل شده هیچ‬ ‫فعالیتی تحت عنوان اداره تئاتر در انجا نداریم‪ ،‬یعنی‬ ‫نه ســالنی وجود دارد که به گروه ها داده شود و نه‬ ‫محلی برای تمرین هست‪ ،‬فقط نیروهای این اداره در‬ ‫انجا حضور دارند و بالتکلیف هســتند‪ .‬این درحالی‬ ‫اســت که به هر حــال از نیــروی اداری باید کمک‬ ‫گرفته شود و بهره برداری صورت گیرد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫در ایــن جابجایی ها با یک جایی هــم قرارداد امضا‬ ‫شده بود که به جای پالتو مورد استفاده قرار بگیرد و‬ ‫تمام این ها کار سختی نبود که احتیاج به یک اداره‬ ‫داشته باشد چون بخشی از یک کاری است که یک‬ ‫نفر در طول روز می توانســت انجام دهد‪ .‬بنابراین به‬ ‫این جمع بندی رســیدیم که در حال حاضر چیزی‬ ‫به عنــوان اداره تئاتر با ان مفهــوم و کارایی که از‬ ‫قبل می شناختیم نداریم و عمال چنین چیزی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫ول‬ ‫اداره تئاتر با جابجایی دوباره از ســاختمان «مهبد»‬ ‫به طور موقت تعطیل شده و ماموریتی تازه را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اسفند ســال ‪ 97‬بود که مدیرکل پیشین هنرهای‬ ‫نمایشــی (شــهرام کرمی) از انتقال موقــت «اداره‬ ‫برنامه های تئاتر» به ســاختمان «مهبد» که پیش تر‬ ‫محل اصلــی دبیرخانه جشــنواره های تئاتر فجر و‬ ‫عروســکی بود خبر داد؛ ســاختمانی کــه در دوره‬ ‫مدیرکلی مهدی شفیعی خریداری شد تا شاید برای‬ ‫تبدیل ان به موزه تئاتر بتوان برنامه ریزی کرد‪.‬‬ ‫بعدها کرمی معتقد بود حفظ و نگه داری ســاختمان‬ ‫قدیمــی اداره تئاتر با پرداخت اجــاره بهای ماهانه‬ ‫توجیه پذیر نیســت و با ایــن جابه جایی موقت باید‬ ‫به دنبال به سرانجام رســاندن ساخت وساز ان بود‪.‬‬ ‫البتــه این اتفاق در دوره او چندان پیگیری نشــد و‬ ‫بــه جای ان پالتوهای خصوصی از ســوی اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشی اجاره می شد تا گروه هایی که قبال‬ ‫می توانســتنداز امکان تمرینی ساختمان اداره تئاتر‬ ‫اســتفاده کنند به انجا بروند‪ .‬در این حین تعمیراتی‬ ‫هم در ساختمان سه طبقه مهبد شروع شد‪ ،‬از جمله‬ ‫ایجاد پالتو در زیرزمین ساختمان و نیز فضایی شبیه‬ ‫یک ســالن همایش که البته کارایی همین فضا هم‬ ‫با توجه به تغییراتش مورد انتقاد کارمندان مجموعه‬ ‫این بار سراغ مسجد و ساعت را با هم گرفتند‬ ‫درباره مســجد ساعت‪ ،‬بیشــتر حرف ها تا امروز از ســاعت تاریخی بوده نه بنا؛‬ ‫ساعتی که ‪ ۱۵۰‬ســال قبل انگلیسی ها برای سفارت شــان به ایران وارد کردند‬ ‫و در نهایــت بــر مناره مســجد مشیرالســلطنه نصب شــد‪.‬به گزارش ایســنا‪،‬‬ ‫هر چنــد در طول چند ســال گذشــته از وضعیت تقریبا نابســامان مســجد‬ ‫مشیرالسلطنه حرف زده می شد و نشــانه ها از مرمت سرپایی مسجد به خصوص‬ ‫منــاره ســاعت ان حرف می زدنــد‪ ،‬اما مرو ِر زمــان و باران و بــاد نمونه مرمت‬ ‫نادرســت و شــاید بتوان گفت اشــتباه مناره ســاعت را به مرور به رخ کشید‪،‬‬ ‫بــه گونــه ای کــه مشــخص شــد برچســب اجــر در اطــراف‬ ‫ساعت چســبانده شده است‪.‬شــاید به دلیل همین بی توجهی ها نیز بوده که تا‬ ‫کنون حرف و حدیث ها از مرمت هایی که در طول ســال های گذشــته برای این‬ ‫ِ‬ ‫ساعت مسجد است و نه بنای‬ ‫بنای تاریخی انجام شــده‪ ،‬بیشتر به سمت مناره و‬ ‫تاریخی ان‪.‬سرانجام بعد از گذشت این مدت زمان‪ ,‬بنا بر اعالم شهرداری منطقه‬ ‫ِ‬ ‫مرمت مســجد و ساعت تاریخی مشیرالسلطنه در کنار یکدیگر‬ ‫‪ ۱۱‬تهران‪ ،‬این بار‬ ‫اغاز می شوند و قرار اســت در چند مرحله‪ ،‬مرمت ان انجام شود‪.‬نصراهلل ابادیان‬ ‫اعالم کرده است‪« :‬فاز اول مرمت مسجد و ساعت تاریخی مشیرالسلطنه از ابنیه‬ ‫می دهد‪ :‬همانطور که گفتم‪ ،‬درباره ســوژه های مختلفی گزارش می نوشتم‪.‬‬ ‫روزی پیشنهاد شد گزارشی درباره مراسم کفن و دفن بنویسیم؛ گزارشی که‬ ‫تمام این مراحل را در بر بگیرد اینکه افراد برای اطالع رسانی درباره فوت یک‬ ‫نفر با کجا تماس بگیرند‪ ،‬چگونه به بهشت زهرا مراجعه کنند و ‪ ...‬تا مردم در‬ ‫این زمینه روشن شوند بخصوص که گفته می شد در این زمینه اجحاف هایی‬ ‫در حق خانواده متوفی اتفاق می افتد و ما می خواســتیم مردم را درباره تمام‬ ‫این موارد اگاه کنیم‪.‬نریمانی اضافــه می کند‪ :‬بخش عمده ای از این گزارش‬ ‫در فضای بهشت زهرا می گذشت و بخشــی خاص هم در فضای غسالخانه‪.‬‬ ‫در همین فضای غسالخانه بود که با مرده شوران مختلفی گپ و گفت کردم‪.‬‬ ‫شخصیت های بسیار جالبی داشتند و صحبت هایشان خیلی خاص بود؛ برخی‬ ‫شیرین و بعضی هم تلخ‪ .‬پرسش های من هم برگرفته از رشته تحصیلی ام بود‪.‬‬ ‫گزارش را نوشتم و قرار بود در شش هفت شماره منتشر شود‪ .‬گزارش بسیار‬ ‫خوبی هم شده بود و برخی جاها لحن طنزامیز و شیرینی پیدا کرده بود‪ .‬اما‬ ‫صالح ندیدند به صورت کامل منتشر شود چون برای ان زمان تازگی داشت‬ ‫و فکر کردند ممکن اســت سوء تفاهم ایجاد کند‪ .‬در یک شماره و به صورت‬ ‫خالصه چاپ شد‪ .‬طبیعتا ناراحت شــدم هرچند به خاطر همان گزارش هم‬ ‫جایزه گرفتم ولی کاست های مصاحبه با مرده شوران را نگه داشتم و با خودم‬ ‫عهد کردم حتما درباره این افراد‪ ،‬نمایشــی اجرا کنم‪ .‬بیشتر فضای نمایش‬ ‫«والس مرده شوران» برگرفته از فضای بهشــت زهرا و غسالخانه ان است‪.‬‬ ‫شروع این نمایش هم با سخنان یکی از همان غسال هاست که صحبت هایش‬ ‫خیلی خاص و گروتسک اســت‪ .‬از صدایش استفاده کردم ولی برایش اسم‬ ‫مستعار گذاشتم چون خیلی از انها می گفتند شغل شان پنهانی است‪.‬‬ ‫کتاب هایی که «کرونا» دارند‬ ‫اهالی رسانه و خبرنگاران می رسد‪.‬بهزادی یکی از مشکالت اصلی رسانه های امروز‬ ‫را نداشــتن مرجعیت مطلوب برشمرد و خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از اهالی رسانه از‬ ‫جمله خود من به شخصه بارها فریاد زدیم که سانسور را به اتوسانسور تبدیل نکنید؛‬ ‫اما انقدر به رســانه ها فشــار اوردند که خبرنگاران و دبیران ناچار شدند دست به‬ ‫اتوسانسور بزنند و االن اتوسانسور بخشی از فرهنگ رسانه ای ما شده است! بسیاری‬ ‫از مطالب اص ً‬ ‫ال توسط خبرنگاران نوشته نمی شود و طبیعتا در شرایطی که انتظارات‬ ‫مردم از رسانه ها براورده نمی شود‪ ،‬مرجعیت رسانه ها نیز با چالش مواجه می شود؛‬ ‫به عنوان یک فعال رســانه ای واقعا دلم برای برخی از خبرنگارانی می ســوزد که با‬ ‫عشق و عالقه وارد این حرفه شدند‪ ،‬می خواستند جزو خبرنگاران خوب مملکت و‬ ‫تاثیرگذار باشــند‪ ،‬اما این امکان برایشان فراهم نشد‪ .‬او همچنین در ادامه سخنان‬ ‫خود بر اهمیت فعالیت رســانه های خصوصی تاکید کرد و گفت‪ :‬اکثر رسانه ها در‬ ‫دنیا متعلق به بخش خصوصی هســتند و در کنار رســانه های دولتی‪ ،‬رسانه های‬ ‫خصوصــی متعددی نیز وجود دارد؛ به عنوان مثال در برابر یک شــبکه تلویزیونی‬ ‫دولتی صدها شبکه تلویزیونی خصوصی فعالیت می کند‪ .‬این فضا باعث ایجاد رقابت‬ ‫میان رســانه ها می شود که در افزایش کیفیت و تنوع اخبار و گزارش های رسانه ها‬ ‫بسیار تاثیرگذار است؛ اما در کشور ما اینگونه نیست‪.‬‬ ‫گالری های بیروت به شدت اسیب دیدند‬ ‫در جریان انفجــار بزرگ روز سه شــنبه «بیروت»‪،‬‬ ‫چندین گالری و موزه نیز با خســارات شدید مواجه‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫و به نقل از ارت نیوزییپر‪ ،‬روز سه شــنبه‪ ،‬دو انفجار‬ ‫مهیب در بندر بیروت بیش از ‪ ۷۰‬کشــته و بیش از‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬زخمی بر جای گذاشــت‪ .‬بر اســاس گزارش‬ ‫رســانه های محلی انفجار ‪ ۲۷۵۰‬تن نیترات امونیوم‬ ‫که به مدت ‪ ۶‬سال در محل حادثه ذخیره شده بود‬ ‫علت این انفجار بوده است‪.‬‬ ‫در جریــان این حادثه بخش عظیمی از «بیروت» با‬ ‫خسارات شدید مواجه شده است‪ .‬گالری های بزرگ‬ ‫هنری از جمله گالری «مرفا» در نزدیکی بندر بیروت‬ ‫و گالری «تانیت» به طور کامل ویران شده اند‪.‬‬ ‫شــعبه بیروت گالری «اپرا» نیز با خسارت شدیدی‬ ‫مواجه شده است‪.‬‬ ‫مدیر گالری «صالح برکت» یکی دیگر از گالری هایی‬ ‫که در اثر انفجار روز گذشــته دچار خسارات شدید‬ ‫شده اســت بیان کرد ‪ «:‬یکی از کارکنان این گالری‬ ‫تحــت مراقبت های ویژه اســت‪ .‬گالــری نیز دچار‬ ‫خسارت شــده اســت و ما زمان کافی برای بستن‬ ‫ویترین های باز به منظــور حفاظت از اثار هنری را‬ ‫نداشتیم‪».‬‬ ‫موزه «سرسق» که ســاختمان ان از کاخ های سده‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫(بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بیستون)‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه در نظر دارد مناقصه (بهره برداری از تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی بیستون)‬ ‫به شماره (‪ )2099001115000014‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه‬ ‫از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت(ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی‪،‬‬ ‫مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ‪ 99/05/15‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه تاریخ ‪ 99/05/15‬تا ‪ 99/05/22‬ساعت ‪14:30‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد ‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روزشنبه تاریخ ‪99/06/01‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها ‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز یکشنبه تاریخ ‪99/06/02‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف‬ ‫ادرس‪ :‬سه راه ‪ 22‬بهمن ابتدای بلوار نوبهار شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه و تلفن ‪(08338246100 :‬داخلی‪)204‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪021- 41934‬دفتر ثبت نام‪:‬‬ ‫‪02188969737‬و‪02185193768‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫حجم پروژه‬ ‫مدت اجراء‬ ‫مبلغ براورد( ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت‬ ‫رتبه مورد نیاز‬ ‫برداری‬ ‫بهره‬ ‫از تصفیه خانه‬ ‫فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی‬ ‫بیستون‬ ‫‪5 0 0‬متر مکعب‬ ‫در شبانه روز‬ ‫‪12‬ماه شمسی‬ ‫‪3/546/400/000‬‬ ‫‪177/400/000‬‬ ‫پنج تاسیسات وتجهیزات یا‬ ‫بهره برداری از معاونت اب‬ ‫وابفاشرکت اب وفاضالب‬ ‫شرکت شهرکهای صنعتی کرمانشاه‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4002

روزنامه راه مردم 4002

شماره : 4002
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه راه مردم 4001

روزنامه راه مردم 4001

شماره : 4001
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه راه مردم 4000

روزنامه راه مردم 4000

شماره : 4000
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه راه مردم 3999

روزنامه راه مردم 3999

شماره : 3999
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه راه مردم 3998

روزنامه راه مردم 3998

شماره : 3998
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه راه مردم 3997

روزنامه راه مردم 3997

شماره : 3997
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!