روزنامه راه مردم شماره 3964 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه راه مردم شماره 3964

صفحه بعد

روزنامه راه مردم شماره 3964

روزنامه راه مردم شماره 3964

‫‪2‬‬ ‫وزارت صمت‬ ‫مقصرسرگردانی‬ ‫‪ 2‬واردکنندگانبرنج‬ ‫وضعیت صـادرکنندگان‬ ‫دوباره بررسی می شود؟‬ ‫با به پایان رسیدن تیر ماه ‪ ۹۹‬که از سوی بانک مرکزی‪ ،‬به عنوان اخرین مهلت ایفای‬ ‫تعهدات ارزی صادرکنندگان اعالم شده‪...‬‬ ‫تمدیدممنوعیت‬ ‫فعالیتبرخیمشاغل‬ ‫‪ 2‬در پایتخت‬ ‫معاون نظارت بــر اماکن عمومی پلیس امنیت تهران بــزرگ‪ ،‬از تمدید یک هفته ای‬ ‫محدودیت های اتخاذشده برای برخی از صنوف‪...‬‬ ‫نائب رئیس انجمن برنج با بیان اینکه وزارت صمت مقصر سرگردانی واردکنندگان برنج و‬ ‫بالتکلیفی ‪ ۶‬ماهه انها در تخصیص ارز است‪....‬‬ ‫وضعیتنگرانکنندهبیماریدرمازندران‬ ‫‪ ۲۰۸‬فوتی جدید کرونا‬ ‫‪ 5‬در‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت جدیدترین موارد ابتال و فوتی ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در کشور‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته را اعالم کرد و با اشاره به افزایش چهار‪...‬‬ ‫حسین صبوری‪ ،‬قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های‬ ‫زنجیره ای افق کوروش در گفت و گو با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫شفافیت‪،‬مهمترینابزاردرعرصهمبارزه‬ ‫با فساد در توزیع کاالهای اساسی است‬ ‫حامد بنائی‪ ،‬راه مردم؛در شــرایطی که نوســان قیمــت ارز پیامدهایی مانند احتکار ســودجویان در پی‬ ‫دارد‪،‬ســاماندهی زنجیره توزیع کاال و اقالم اساســی کمک شایانی به تنظیم بازار می کند که به نظر میرسد‬ ‫نقش فروشــگاه های زنجیره ای در این میان بســیار موثر و قابل توجه اســت‪​.‬وقایع رخ داده در جامعه باب‬ ‫شــایعه را باز می کند که افراد ســودجو در این میان به شایعات بیشتری دامن می زنند تا کسب و کار خود‬ ‫را ســکه کننــد‪.‬در این میان ایجاد جو روانی مثبت یا منفی‪ ،‬همانند موج جامعــه را هدایت می کند و افراد‬ ‫بســیاری در این شــرایط به دور از منطق و تحلیل پیرامون‪ ،‬ناخواسته اهداف سودجویان را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫گرچه کمبود و گران شــدن برخی کاالها در بازار وجود دارد اما افرادی هســتند که این کمبودها را با شایعه‬ ‫بروز قحطی و نبود مواد مصرفی گره زده اند و با ایجاد ناامنی در جو روانی جامعه‪ ،‬به دنبال سودجویی هستند‪.‬‬ ‫در این شرایط بسیاری از مردم برای تامین مایحتاج خود به فروشگاه های زنجیره ای مراجعه می کنند که به‬ ‫همین دلیل‪ ،‬ضرورت تامین کاال برای این فروشگاه ها دوچندان می شود چرا که مردم این فروشگاه ها را به‬ ‫عنوان سمبل بازار می دانند و زمانی که این مراکز فروش را همچون گذشته پررونق و عادی می بینند به طور‬ ‫قطع ارامش نسبی در مدیریت بازار ایجاد خواهد شد‪.‬در همین زمینه با حسین صبوری‪ ،‬قائم مقام و عضو‪...‬‬ ‫روزنـــامـــهسیاسی‪،‬اقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‪،‬ورزشی‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫سال هفدهم ‪ /‬شماره ‪3964‬‬ ‫‪ 8‬صفحه ‪ /‬قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫امارات یک درهم‬ ‫راه مردم‪ ،‬قصه دست فروشان پیاده راه چهارراه ولیعصر تا امیراکرم را بررسی کرد؛‬ ‫پول بساط دست فروشان به کدام جیب شهرداری می رود؟!‬ ‫حامد بنائی‪ ،‬راه مردم؛اگر مسیرتان به سمت چهارراه ولیعصر و چهارراه امیراکرم افتاده باشد‪ ،‬تنها چیزی که در مرحله اول میبینید‪ ،‬بساطی هایی هستند که کل پیاده راه را اشغال کرده اند و مشغول کاسبی هستد‪.‬شب گذشته کنجکاو این‬ ‫شدم که این دست فروش چگونه میتوانند در مرکز شهر و یک از پر تردد ترین پیاده راه ها‪ ،‬اقدام به برپایی چنین بساطی کنند‪ ،‬به عنوان یک خریدار سر بحث را با یکی از این دست فروشان باز کردم‪ ،‬از او پرسیدم که امکان این هست‬ ‫که بتوانم من هم در کنارشان مبادرت به فروش روسری و یا البسه دیگری کنم؟میزان اجاره این مکان چگونه است و باید به چه کسی پرداخت شود؟او گفت‪ ،‬قیمت اجاره حدود متری یک و نیم میلیون تومان است‪ ،‬و من شش میلون‬ ‫و پانصد هزار تومان اجاره پرداخت میکنم بابت ‪ 5‬متر جایی که در اختیار دارم‪ ،‬البته بستگی به جنسی هم که میفروشی دارد‪ ،‬در مورد پرداخت اجاره‪ ،‬بگم که یک نفر که فردی‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بنگاه داری بانک ها ادامه دارد!‬ ‫حلقهمفقوده‬ ‫بازار اشفته کشاورزی‬ ‫محتکرمسکنکدامبانکاست؟‬ ‫در شرایطی که از سال گذشته اختیارات قانون تمرکز‬ ‫وظایف بازرگانی بخش کشــاورزی به وزارت صنعت‬ ‫واگذار شــد‪ ،‬بازار محصوالت کشــاورزی وضعیت‬ ‫نامناسبی دارد و به نظر می رسد که متولی جدید ان‬ ‫هم پاسخگوی فاصله قیمتی دو تا سه برابری از تولید‬ ‫تا سبد مصرفی مردم نیست‪.‬اسفند ماه سال ‪1392‬‬ ‫قانون انتزاع وظایف بازرگانی بخش کشاورزی یا همان‬ ‫«قانون تمرکز وظایف کشــاورزی» پس از ســال ها‬ ‫کشمکش و رفت و برگشت‪ ،‬باالخره در مجلس نهم‬ ‫به تصویب رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت برای اجرا ابالغ شد‪.‬بر اساس‬ ‫این قانون و ایین نامه اجرایی ان بسیاری از بخش های‬ ‫مختلف قیمت گــذاری‪ ،‬بــازار و بازرگانی داخلی و‬ ‫خارجــی در زمینه محصوالت کشــاورزی مختلف‬ ‫از وزارت صمت منتزع و به وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫واگذار شــد‪.‬همچنین در این راستا دو زیر مجموعه‬ ‫وزارت صمت یعنی شــرکت پشــتیبانی امور دام و‬ ‫شــرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫رفتند و این وزارتخانه متولی ذخیره سازی و تنظیم‬ ‫ف قانون تمرکز‬ ‫بازار میوه شب عید نیز شد‪.‬در بند ال ‬ ‫اینگونه وظایف جدید را برای وزارت جهاد کشاورزی‬ ‫شرح داده بود که‪...‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بانک ها صورت های مالی را دور می زنند؟‬ ‫صفحه‪4‬‬ ‫شاعرسینما‬ ‫کوچ‬ ‫ِ‬ ‫از خسرو سینایی عمدتا با هنرش در سینما یاد می شود؛ اما او که معتقد بود همه چیز به قدرت تخیل مربوط‬ ‫می شــود با شــاعری در نوجوانی به سینما رسید‪ ،‬ادبیات را به سینما پیوند داد و با سال ها حیرت از حافظ از‬ ‫دنیا رفت‪ .‬خســرو ســینایی را که یازدهم مردادماه در سن هشتادسالگی و بر اثر کرونا از دنیا رفت‪ ،‬بیشتر با‬ ‫مستندهایش همچون «مرثیه گمشده» و فیلم های سینمایی از جمله «عروس اتش»‪« ،‬هیوالی درون»‪« ،‬مثل‬ ‫یک قصه» و ‪ ...‬می شناسیم‪ ،‬و یا «گفت وگو با سایه» که در ان به ادبیات گریز می زند‪...‬‬ ‫صفحه‪8‬‬ ‫کلیددارانمسکن هایخالیگوشبهزنگمجلس‬ ‫چراغخانه هایخالیبامالیاتروشنمی شود!‬ ‫پذیـــرش نمـایندگـی‬ ‫پایگاه خبری راه مردم انالین‬ ‫صفحه‪2‬‬ صفحه 1 ‫دو شنبه ‪ 13‬مرداد ماه ‪ 1399‬سال هفدهم شماره ‪3964‬‬ ‫خبر‬ ‫کاالی مرغوب ایرانی همچنان در بسته بندی های نامرغوب!‬ ‫سالهاســت که ایران در صنعت طراحی بسته بندی از ضعف قابل توجهی رنج می برد‪ ،‬ضعفی که باعث‬ ‫می شود کاالی مرغوب ایرانی انطور که شایسته است دیده نشود‪.‬‬ ‫صادرات یکی از مهم ترین اهرم های درامدی کشور است که توجه به ان از مهم ترین وظایف هر کشوری‬ ‫اســت‪ .‬در راستای گسترش صادرات نکات تاثیر گذاری وجود دارند که کمتر توجهی به ان ها می شود‪،‬‬ ‫اما کشور ها با رعایت این نکات توانسته اند نتایج موثر و موفقیت قابل توجهی در زمینه تجارت خارجی‬ ‫کســب کنند‪ .‬یکی از این نکات کوچک‪ ،‬اما تاثیر گذار کیفیت بســته بندی محصوالت صادراتی است‪،‬‬ ‫یعنی کشور ها با بسته بندی جذاب و با کیفیت محصوالت صادراتی خود می توانند نظر مشتریان را در‬ ‫بازار های بین المللی بیشتر جذب کنند‪.‬‬ ‫برای رعایت بسته بندی محصوالت صادراتی نیز باید برخی نکات را مورد توجه قرار داد به عنوان مثال‬ ‫هر بســته بندی برای هر کشوری مناسب نیست یعنی سلیقه کشور ها به رنگ و نوشته های روی بسته‬ ‫بندی با یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫با این تفاســیر قدم اول در راستای رعایت بســته بندی محصوالت صادراتی افزایش کیفیت و سرمایه‬ ‫گذاری در این زمینه است سپس باید سلیقه کشور های مقصد را در این مهم در نظر گرفت‪.‬‬ ‫در بازار های که حجم وســیعی از کاال های صادراتی به ان ها صادر می شود‪ ،‬مسلما رقابت میان تولیدات‬ ‫زیاد اســت پس در چنین مواقعی‪ ،‬کاالیی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد که از کیفیت بیشتر و ظاهر‬ ‫جذاب تر برخوردار باشد‪.‬‬ ‫برای بهره گیری از بســته بندی موفق عالوه بر ظاهر زیبا باید به عوامل دیگری همچون مقاومت بسته‬ ‫و اندازه ی ان توجه کرد که همگی مکمل یک دیگرند و با رعایت این مورد‪ ،‬اســتقبال مشتری و فروش‬ ‫محصول افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫محمد حشــمتی کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد‪ :‬بسته بندی خود برای کاالی تولیدی یک اصل‬ ‫بسیار مهم در صنایع مختلف است که در بازار های داخلی و بازار های جهانی باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این موضوع چند ســالی است که جزو دغدغه های فعاالن این عرصه و کارشناسان اقتصادی‬ ‫قرار گرفته و چندین مرتبه در حضور مســئوالن اقتصادی مطرح شده‪ ،‬اما همچنان هیچ اقدامی در این‬ ‫زمینه صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی با ذکر این مطلب که تجارت خارجی ایران با مشکالت مهم تری مواجه است‬ ‫بیان کرد‪ :‬بســیاری از صنایع کشــور توانایی تامین بازار های داخلی را ندارند پس دولت در ابتدا باید به‬ ‫دنبال راهکار هایی باشد تا تولیدات داخلی را افزایش دهد‪.‬‬ ‫حشــمتی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در هیچ یک از بخش های تجاری کشور نگاه صادرات محور وجود ندارد و‬ ‫این مهم ترین و بزرگ ترین مشکل کشور است که تنها راه حل ان توجه و سرمایه گذاری بیشتر دولت‬ ‫در این زمینه است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬به هر حال دولت پیش از هر اقدامی باید زمینه صادرات محصوالت‬ ‫تولیدی را هموار و گسترده سازد و در ادامه به فکر این گونه موارد تاثیر گذار باشد‪ ،‬همان گونه که تمام‬ ‫کشور های توسعه یافته این راه را طی کرده اند‪.‬‬ ‫راه مردم‪ ،‬قصه دست فروشان پیاده راه چهارراه ولیعصر تا امیراکرم را بررسی کرد؛‬ ‫پول بساط دست فروشان به کدام جیب شهرداری می رود؟!‬ ‫حامد بنائی‪ ،‬راه مردم؛اگر مســیرتان به ســمت چهارراه ولیعصر و چهارراه امیراکرم افتاده باشد‪ ،‬تنها‬ ‫چیزی که در مرحله اول میبینید‪ ،‬بســاطی هایی هستند که کل پیاده راه را اشغال کرده اند و مشغول‬ ‫کاسبی هستد‪.‬‬ ‫شب گذشته کنجکاو این شدم که این دست فروش چگونه میتوانند در مرکز شهر و یک از پر تردد ترین‬ ‫پیاده راه ها‪ ،‬اقدام به برپایی چنین بساطی کنند‪ ،‬به عنوان یک خریدار سر بحث را با یکی از این دست‬ ‫فروشــان باز کردم‪ ،‬از او پرسیدم که امکان این هست که بتوانم من هم در کنارشان مبادرت به فروش‬ ‫روسری و یا البسه دیگری کنم؟میزان اجاره این مکان چگونه است و باید به چه کسی پرداخت شود؟‬ ‫او گفت‪ ،‬قیمت اجاره حدود متری یک و نیم میلیون تومان است‪ ،‬و من شش میلون و پانصد هزار تومان‬ ‫اجاره پرداخت میکنم بابت ‪ 5‬متر جایی که در اختیار دارم‪ ،‬البته بســتگی به جنسی هم که میفروشی‬ ‫دارد‪ ،‬در مورد پرداخت اجاره‪ ،‬بگم که یک نفر که فردی دعوایی هست‪ ،‬میاد و سرماه پول اجاره بساط‬ ‫رو میگیره و خیالت هم راحت با شــهرداری دستش توی یه کاسه هستش و کسی نمیتونه اذیتت کنه‪،‬‬ ‫االن بساط من رو هیچ کسی نمیتونه ازم بگیره‪ ،‬هیچ کس‪ ،‬چون دارم ماهی شش میلیون اجاره پرداخت‬ ‫میکنم‪ ،‬اگر هم خواستی بیای برای بساط‪ ،‬شماره خودم رو بهت میدم تا زنگ بزنی و برات جور میکنم‪،‬‬ ‫خیالت راحت باشه‪ ،‬شب عید همه هزینه هات رو در میاری‪.‬‬ ‫با یک خداحافظی از این دســت فروش به دســت فروش بعدی رسیدم و با او هم به این بهانه صحبت‬ ‫کــردم‪ ،‬و او هــم برای ‪ 1‬متر جا‪ ،‬اعالم کرد که یک میلیون و پانصد هزار تومان اجاره پرداخت میکند و‬ ‫امار جند بساطی دیگر را هم داد که به ترتیب ‪ 3/5 ،3‬و ‪ 4‬میلیون اجاره پرداخت میکنند‪.‬‬ ‫بعد از پایان حرف و رفتن از کنارشــان به این فکر کردم که این حضور دســت فروشان و پرداخت ها‪،‬‬ ‫چیزی جز یک اقتصاد بیمار و مسئوالنی که صالحیت حضور در مسند مدیریت را ندارند ولی متاسفانه‬ ‫در حال حاضر بر این صنلی تکیه داده اند‪.‬‬ ‫وزارت صمت مقصر سرگردانی واردکنندگان برنج‬ ‫نائب رئیس انجمن برنج با بیان اینکه وزارت صمت مقصر ســرگردانی واردکنندگان برنج و بالتکلیفی ‪۶‬‬ ‫ماهه انها در تخصیص ارز است‪ ،‬گفت‪ :‬با این اقدامات‪ ،‬تجار را در عرصه بین المللی بی اعتبار می کنند‪.‬‬ ‫محمد مختاریانی اظهار داشــت‪ :‬اوایل اذر ماه سال ‪ ۹۸‬ثبت ســفارش برنج باز شد‪ ،‬با درخواست دولت‬ ‫برنج وارد کردیم اما با گذشــت مدتی طوالنی نتوانستند به ما ارز تخصیص بدهند‪ .‬رئیس کمیته ارزی‬ ‫وقت وزارت صمت ما را فراخواند و در جلسه ای به ما گفت که «کشور بازرگان ترسو نمی خواهد‪ ،‬مردم‬ ‫به شــما نیاز دارند‪ ،‬االن ارز نداریم به شما بدهیم اما اسامی تان را به بانک مرکزی می دهیم و تخصیص‬ ‫ارز از سوی بانک مرکزی طول می کشد‪ .‬انتظار داریم شما با توجه به اعتباری که در سیستم بین المللی‬ ‫دارید‪ ،‬اسناد را از تامین کننده بگیرید و کاال را ترخیص و توزیع کنید؛ ما بعدا ً به شما ارز می دهیم‪».‬‬ ‫نایب رئیس انجمن برنج افزود‪ :‬با توجه به شــرایط کشــور‪ ،‬پذیرفتیم و این کار را همانگونه که وزارت‬ ‫صمت خواسته بود‪ ،‬انجام دادیم؛ اما بعد از توزیع برنج به دنبال مسئولین افتاده ایم تا ارز ما را بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬زمانــی که ما را بــرای تخصیص ارز به بانــک مرکزی معرفی کردنــد و زمانی که ما‬ ‫محموله هایمــان را با مبنــای دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به نرخ مصوب وزارت صمت در بازار توزیع کردیم‪ ،‬ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی برنج برقرار بود اما از اردیبهشــت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برنج حذف شــد و به ما گفتند فقط‬ ‫ارز نیمایی می توانیم بدهیم‪.‬‬ ‫ان زمان ما را به بانک مرکزی معرفی کردند اما بعد از یک مدتی گفتند ارز دیگر نیمایی شــده اســت‪.‬‬ ‫از ان زمان معطل مانده ایم‪.‬‬ ‫مختاریانی گفت‪ :‬ما تابع سیاســت های عمومی کشور هســتیم کاری به مسائل دیگر نداریم‪ .‬منتهی ما‬ ‫به درخواســت ستاد تنظیم بازار محموله ها را از گمرک ترخیص و براساس نرخ مصوبه در شبکه توزیع‬ ‫مدنظر وزارت صمت فروختیم و شیوه درستی نیست که ماههاست معطل دریافت حق مان مانده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این مدت چند جلســه با ســتاد تنظیم بازار داشتیم‪ .‬قرار بود کارگروهی برای بررسی این‬ ‫مساله تشکیل شود؛ بارها و بارها از ما اسناد و مدارک گرفتند و بررسی و راستی ازمایی کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬متاســفانه وزارت صمت مســاله ما را پیگیری نکرده است‪ .‬در واقع وقتی دیدند کار واردات و‬ ‫توزیع انجام شــده‪ ،‬دیگر توجهی نکردند‪ .‬در این مدت حتی جواب رســمی به ما ندادند اما غیررسمی‬ ‫گفته انــد که موضوع را پیگیــری می کنند‪.‬مختاریانی ادامه داد‪ :‬ما چقــدر می توانیم زمان بگذاریم؟ از‬ ‫برج ‪ ۱۰‬پارســال هفت ماه گذشته اســت‪ ،‬ما باید پول طرف خارجی را بدهیم یا نه؟ این وضع موجب‬ ‫بی اعتباری تجار می شــود‪.‬نایب رئیس انجمن برنج افزود‪ :‬بارها نامه نوشــتیم و گفتیم حدود ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫از محموله را توزیع کرده ایم و تقریباً ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد باقی مانده اســت‪ ،‬این ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد که دیگر‬ ‫ربطی به بانک مرکزی ندارد‪ .‬از برج ‪ ۱۰‬پارسال اگر همتی داشتند مشکل حل می شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی که در گمرک مانده است را طبق اسناد نمی توانیم از گمرک خارج‬ ‫کنیم باید تعیین تکلیف شــود‪ .‬تاریخ مجوز استاندارد و بهداشت برنج باقیمانده در گمرک هم در حال‬ ‫اتمام است؛ می شد با مصوبه ای ثبت سفارش جدیدی زد و کاال را از گمرک ترخیص کرد‪.‬‬ ‫مختاریانی افزود‪ :‬حرف های عجیبی هم می زنند می گویند از محل سود بعدی جبران کنید! ما با قیمت‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی فروختیم اما حاال دالر ‪ ۱۹‬هزار تومان اســت و معلوم نیســت از کدام ســود حرف‬ ‫می زنند‪.‬وی گفت‪ :‬عدم تعیین تکلیف کاالهای مانده در گمرک نشــان دهنده مقصر بودن وزارت صمت‬ ‫اســت‪.‬مختاریانی تصریح کرد‪ :‬به ما گفته اند که بانک مرکزی می گوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی‬ ‫این بوده که فقط کســانی که در صف تامین هستند می توانستند کاال را از گمرک خارج کنند‪ .‬این در‬ ‫حالی اســت که ما اص ً‬ ‫ال از این مصوبه شــورای عالی امنیت ملی خبر نداشــتیم‪ .‬ستاد تنظیم بازار از ما‬ ‫درخواســت کرد که کاال را ترخیص و توزیع کنی‪ .‬ما هم از بانک نامه گرفتیم و گمرک روی نامه بانک‪،‬‬ ‫نامه زده اســت‪ .‬االن می گویند این خالف مصوبه شــورای عالی امنیت ملی بوده است‪ .‬خب اگر خالف‬ ‫مصوبه بوده‪ ،‬چرا بانک و گمرک خالف مصوبه شورای عالی امنیت ملی به ما اجازه ترخیص کاال دادند؟‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر خالف ان مصوبه است‪ ،‬بانک مگر زیرنظر بانک مرکزی نیست؟ خب این کار را نمی کرد‪.‬‬ ‫ما که به مصوبه دسترســی نداشــتیم‪ .‬همین االن که حرف می زنم هنوز مصوبه شورای امنیت ملی را‬ ‫ندیده ام‪.‬نایب رئیــس انجمن برنــج گفت‪ :‬اگر ما خطایی کرده ایم بگوییــد‪ .‬اینکه می گوئید خالف فالن‬ ‫مصوبه اســت خب باید به ما اعالم می کردید و بانک نامه نمی داد و گمرک روی نامه بانک‪ ،‬نامه نمی زد‬ ‫تا کاالی ما ترخیص شود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاسی‪،‬اجتماعی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫کلیددارانمسکن هایخالیگوشبهزنگمجلس‬ ‫چراغخانه هایخالیبامالیاتروشنمی شود!‬ ‫مدتی طوالنی اســت کــه طرح اخــذ مالیات از‬ ‫خانه های خالی دســت به دســت می شود و گویا‬ ‫قصد خانه دار کردن مردم را دارد‪.‬‬ ‫مالیات بر عایدی ســرمایه به مالیات ثروتمندان‬ ‫معروف و نوعی از مالیات محســوب است که بر‬ ‫سود ناشی از انتقال اموال غیر مولد اعمال می شود‪.‬‬ ‫درواقع در این نوع مالیات‪ ،‬افراد از ســود ناشی از‬ ‫فروش ســرمایه و مایملک خود مالیات پرداخت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫به طور مثال فرض کنید شــما مســکنی را سال‬ ‫گذشــته به قیمت ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خریداری‬ ‫کرده اید و حال قصد فروش ان را دارید‪ .‬مشــتری‬ ‫مســکن شــما را به قیمت ‪ ۷۰۰‬میلیــون تومان‬ ‫خریداری می کند‪.‬‬ ‫در این میان شــما ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان از فروش‬ ‫مسکن خود سود کرده اید‪ .‬حاال باید برای این ‪۲۰‬‬ ‫میلیون تومان که عایدی مســکن اســت‪ ،‬مالیات‬ ‫پرداخت کنید‪ .‬حال فرض کنید این بین فردی به‬ ‫قصد سود زیاد دست به خالی نگه داشتن سالیان‬ ‫زیاد خانه خود می کند‪.‬‬ ‫البته در این بین باید به این موضوع هم توجه کرد‬ ‫که شــاید این ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان در ظاهر سود‬ ‫به نظر برسد‪ ،‬اما در واقع از سال گذشته تا کنون‬ ‫ارزش پول ملی کاهــش یافته و به مراتب قیمت‬ ‫مسکن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اما باید ایــن را هم در نظر بگیرید که این مالیات‬ ‫مخصوص افراد دو دهک باال و پردرامد در جامعه‬ ‫است‪ .‬به طور مثال وقتی فردی چندین خانه دارد‬ ‫و قیمت این خانه ها تحت شرایط مختلفی سال به‬ ‫سال بیشتر می شود‪.‬‬ ‫سازمان امور مالیاتی هم اکنون بر موضوع مالیات‬ ‫بر عایدی ســرمایه کار کارشناسی انجام می دهد‬ ‫و در حوزه امــاک‪ ،‬طال‪ ،‬ارز و خودرو این مالیات‬ ‫می توانــد وضع شــود‪ ،‬البته با توجه به ســاختار‬ ‫اجرایی کشور‪ ،‬فرهنگ اجتماعی و زیرساخت های‬ ‫اطالعاتی می تــوان تصمیم گرفت که این مالیات‬ ‫قابلیت اجرایی پیدا کند‪.‬‬ ‫محتکر مسکن کدام بانک است؟‬ ‫ســرحدی یکی از کارشناســان اقتصــادی حوزه‬ ‫مســکن در گفت و گو باخبرنگار بانک و بیمه در‬ ‫خصوص بنگاه داری بانــک ها و خبر اخیر (خانه‬ ‫های خالی تحت تملک بانک ها) اظهار کرد‪ :‬افراد‬ ‫یا نهادهایی که دســت به احتکار مسکن می زنند‬ ‫باید بدانند مســکن یک نیاز عمومی و اولیه برای‬ ‫هر فردی اســت‪ .‬سرمایه ملی نباید بدون فعالیت‬ ‫بماند و در صورتی که احتکار شود باید ما به ازای‬ ‫ان از طریق مالیات داده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬دولت نباید سلب مالکیت کند‪ ,‬بلکه‬ ‫باید راه های مختلف را در پیش گرفته و از معطل‬ ‫شــدن سرمایه در کشــور جلوگیری کند‪ .‬بنگاه‬ ‫داری بانک ها از پایه اشــتباه بوده و خالف نظام‬ ‫بانکداری است‪.‬‬ ‫این کارشناس تصریح کرد‪ :‬معموال بنگاه هایی که‬ ‫دست به احتکار مسکن می زنند هدفی جزو سود‬ ‫بیشــتر با فشــار اوردن به جامعه ندارد‪ .‬با چنان‬ ‫تفاســیری نیاز اســت نماینده مدعی العموم وارد‬ ‫عمل شــود‪ .‬امــا در حال حاضر هیــچ انگیزه ای‬ ‫برای برخورد با سوداگری وجود ندارد‪ .‬زیرا تخلف‬ ‫کنندگان خــود جزئی از اصل ماجرا و سیســتم‬ ‫برخورد کنندگان هستند و چاقو هیچ وقت دسته‬ ‫خود را نمی برد‪.‬‬ ‫ســرحدی بیان کرد‪ :‬احتکار مســکن توسط این‬ ‫بنگاه ها موجب افزایش قیمت مسکن شده و می‬ ‫توان گفت به همین راحتی بازار را در دست خود‬ ‫می گیرند‪ .‬این بانک هــا با نظام داللی هماهنگ‬ ‫هستند و قیمت ســازی می کنند‪.‬حال اگر کسی‬ ‫قصد ارزان فروشی داشــته باشد تمام واحد های‬ ‫ارزان را خریده و به این ارزان فروشــی پایان می‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫بنگاه داری بانک ها ادامه دارد!‬ ‫بیضایی یک کارشــناس اقتصادی دیگر با تشریح‬ ‫ایــن موضوع به خبرنــگار ما می گویــد‪ :‬ما باید‬ ‫از دو منظر بانک و بازار مســکن به مســئله نگاه‬ ‫کنیم‪ .‬طبق قانون پولی و بانکی کشور و بانکداری‬ ‫اسالمی بانک ها حق شرکت داری و ورود به بازار‬ ‫امالک و مســتغالت را ندارند‪ .‬امــا اگر نگاهی به‬ ‫گذشــته بیندازیم متوجه خواهیم شــد که بانک‬ ‫هــا به این بازار بدون هیــچ گونه نظارتی ورود‬ ‫پیدا کردند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیشتر از‬ ‫انکــه به نقش بانک ها در قیمت مســکن تمرکز‬ ‫کنیم بهتر اســت منتظر جواب بانک مرکزی در‬ ‫این خصوص باشــیم‪ .‬چرا با نهادهایی که در این‬ ‫قسمت فعالیت دارند و سرمایه گذاری های کالن‬ ‫در بازار امالک و مســتغالت مــی کنند برخورد‬ ‫جدی ندارند؟‬ ‫بیضایی تصریح کرد‪ :‬البته شــرکت های بیمه ای‬ ‫هم از این قانون مستثنی نیستند و همانند بانک‬ ‫ها در بازار مســکن دســت برده اند‪ .‬این مسئله‬ ‫عالوه بر احتکار مســکن موجــب افزایش قیمت‬ ‫ان هم می شــود‪ .‬بــرای جلوگیری از این حرکت‬ ‫ناپسندانه در وهله اول باید ابزارهای مالیاتی نوین‬ ‫و مالیات عایدی بر سرمایه به کار گرفته شود‪ .‬در‬ ‫وهله دوم بانــک مرکزی باید بر این عدم نظارت‬ ‫جوابی داشــته باشد‪ .‬در پایان باید به ریشه اصلی‬ ‫افسار گسیختگی نظام بانکی به خصو ص درحوزه‬ ‫امالک و مستغالت اشاره کرد‪.‬‬ ‫این کارشــناس اقتصادی بیان کرد‪ :‬تعارض منافع‬ ‫بحث بسیار مهمی است که باید به ان توجه جدی‬ ‫کرد‪ .‬کافیست به مســئولین سابق وزارت مسکن‬ ‫نگاهــی بیندازید تا متوجه شــوید چند نفر از ان‬ ‫ها در بانک های مختلف مشــغول به کار هستند‪.‬‬ ‫همچنین باید گفت سیاست گذاری ها به سمت‬ ‫تامین منافع عمومی حرکت نمی کند‪.‬‬ ‫به سایت سامانه اطالع رسانی ناشران کدال مراجعه‬ ‫کردیــم و صورت های مالی یکی از این بانک ها را‬ ‫بررسی کردیم؛ متوجه شــدیم سرمایه گذاری در‬ ‫امالک این بانک‪ ۰‬ریال ثبت شده بود!‬ ‫بانک ها صورت های مالی را دور می زنند؟‬ ‫کامران ندری اقتصاددان و معاون سابق پِژوهشکده‬ ‫بانک مرکزی اظهار کرد‪ :‬صورت های مالی بانک ها‬ ‫وضعیتصادرکنندگاندوبارهبررسیمی شود؟‬ ‫با به پایان رســیدن تیر ماه ‪ ۹۹‬که از سوی بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬به عنــوان اخرین مهلت ایفای تعهدات‬ ‫ارزی صادرکننــدگان اعــام شــده بــود‪ ،‬حاال‬ ‫سازمان توســعه تجارت اعالم امادگی کرده که‬ ‫به مشکالت صادرکنندگان ورودی دوباره داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫بــر اســاس اعــام بانــک مرکــزی‪ ،‬کلیــه‬ ‫صادرکنندگانی که پیش از سال جاری‪ ،‬تعهدات‬ ‫ارزی خــود را اجرایی نکرده بودند‪ ،‬تنها تا پایان‬ ‫تیر ماه وقت داشــتند که ارز خــود را از طریق‬ ‫شیوه های اعالمی این بانک به کشور بازگردانند‪.‬‬ ‫هرچنــد در هفته های باقی مانده تــا پایان تیر‬ ‫صادرکنندگان با اشاره به شیوع کرونا و دشواری‬ ‫رفت و امد‪ ،‬از بانک مرکزی خواستند که مهلت‬ ‫بازگشــت ارز را دو تا سه ماه تمدید کند و حتی‬ ‫شــورای گفت و گــو نیز این بحــث را پذیرفت‬ ‫اما در نهایــت بانک مرکــزی در برابر تمام این‬ ‫درخواســت ها مقاومت کرد و زمان تعیین شده‬ ‫بــدون تغییر باقی ماند‪ .‬این در حالی اســت که‬ ‫همچنــان اختالف نظــر میان دولــت و بخش‬ ‫خصوصی در این زمینه ادامه دارد‪.‬‬ ‫اتاق بازرگانی از سویی میزان ارز بازنگشته اعالم‬ ‫معموال شفاف نبوده و بانک ها این قببل معامالت‬ ‫را از طریق شرکت های تابعه خود انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬کشــف اینکه بانک هــا تاکنون در‬ ‫قســمت امالک و مســتغالت چه مقدار سرمایه‬ ‫گذاری کرده انــد‪ ،‬از روی صورت های مالی امری‬ ‫بسیار سخت است‪.‬‬ ‫بعــد از مالیات بر خانه هالــی خالی نوبت‬ ‫عایدی سرمایه است‬ ‫غالمرضا فکــوری‪ ،‬در این خصوص اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫کشــور ما گاهی اوقات سوداگران به دنبال کسب‬ ‫ســود زیادهای بسیار هستند و بازارهای کشور را‬ ‫اعم از ارز و مســکن و خــودرو را دچار تنش های‬ ‫شــدید می کنند‪ ،‬اما متاســفانه سیاست گذاران‬ ‫هیــچ اراده ای بــرای وضع ایــن مالیات تنظیم‬ ‫کننده ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این نگرفتــن مالیات‪ ,‬موجب بدتر‬ ‫شدن توزیع درامد در جامعه به نفع افراد ثروتمند‬ ‫و انباشت ســرمایه در دست عده ای محدود شده‬ ‫اســت‪ .‬بنابراین با وضع مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫می توان از افراد ثروتمند جامعه مالیات بیشــتری‬ ‫دریافــت و در نتیجه به بازتوزیع درامد در جامعه‬ ‫کمک کرد‪.‬این کارشناس بیان کرد‪ :‬فقدان سیستم‬ ‫مالیاتی جهت اخذ مالیات عایدی بری ســرمایه‪،‬‬ ‫بازار دارایی های ذکر شــده را به جوالنگاه ســفته‬ ‫بازان تبدیل کرده وباعث شده تا این افراد سودجو‬ ‫عالوه بر کسب درامدهای بسیار‪ ،‬به افزایش هرچه‬ ‫بیشــتر قیمت در این بخش و نوسانات ان دامن‬ ‫بزنند‪.‬‬ ‫تمدیدممنوعیتفعالیتبرخیمشاغلدرپایتخت‬ ‫شده از سوی بانک مرکزی را قبول ندارد و عدد‬ ‫‪ ۲۷‬میلیارد دالر را به رســمیت نمی شناسد و از‬ ‫سوی دیگر از این بانک خواسته اسامی مختلفان‬ ‫و متهمان را منتشــر کند‪ .‬بانک مرکزی اما اعالم‬ ‫کرده فهرست متخلفان را در اختیار قوه قضاییه‬ ‫قرار داده تا برخورد الزم با انها صورت گیرد‪.‬‬ ‫در ادامه این اختالف نظرها‪ ،‬سازمان توسعه تجار‬ ‫اعالم کرده که امادگی ورود و بررســی وضعیت‬ ‫صادرکنندگان را دارد‪ .‬این ســازمان در اطالعیه‬ ‫خــود اورده‪ :‬از صادرکنندگانــی که در خصوص‬ ‫رفــع تعهدات ارزی ســال های ‪ ۱۳۹۷‬تا ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مشــکالتی دارند درخواســت می شــود نسبت‬ ‫به ارســال درخواســت مکتوب خود جهت رفع‬ ‫مشکالت مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرات‪،‬‬ ‫منضم به مدارک و مســتندات به دفتر توســعه‬ ‫خدمات بازرگانی ســازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫به عنوان دبیرخانه کارگروه اقدام صادراتی اقدام‬ ‫کرده تا نســبت به بررسی کارشناسی موضوع با‬ ‫هدف ارایــه راهکارهای اجرایــی و کاربردی در‬ ‫جهت مرتفع کردن مشــکالت ایجاد شده اقدام‬ ‫شود‪ .‬موضوعی که می تواند برای صادرکنندگان‬ ‫خبری امیدوارکننده باشد‪.‬‬ ‫معــاون نظارت بــر اماکــن عمومی پلیس‬ ‫امنیت تهران بــزرگ‪ ،‬از تمدید یک هفته ای‬ ‫محدودیت های اتخاذشــده بــرای برخی از‬ ‫صنوف و مشاغل پایتخت خبر داد‪.‬‬ ‫سرهنگ «نادر مرادی» ‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬با‬ ‫تصمیم ستاد مقابله با کرونا در استان تهران‬ ‫محدودیت های اتخاذشــده بــرای فعالیت‬ ‫برخی از مشــاغل و صنوف در پایتخت برای‬ ‫یک هفته دیگر تمدید شد‪.‬‬ ‫وی با بیان این که نظــارت جدی بر رعایت‬ ‫پروتکل ها و اســتفاده از ماســک به ویژه در‬ ‫اماکنی همچون پاســاژها و مراکز شلوغ نیز‬ ‫تشــدید خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع به‬ ‫اصنــاف و متصدیان واحدهــای صنفی نیز‬ ‫اعالم شده و خواسته ی ما از ان ها این است‬ ‫کــه این موارد را به خوبــی رعایت کنند‪ .‬از‬ ‫شــهروندان نیز می خواهیم کــه همچنان‬ ‫در اماکــن عمومی و پرجمعیت از ماســک‬ ‫اســتفاده کنند‪ .‬مرادی در مورد مشــاغلی‬ ‫که فعالیت شــان با محدودیت است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫محدودیت های اعالمــی عالوه بر ممنوعیت‬ ‫برگزاری تجمعات عمومی شامل ممنوعیت‬ ‫فعالیــت برخی مشــاغل از جملــه صنوف‬ ‫قهوه خانه ها و چایخانه ها‪ ،‬ارایشگاه های زنانه‬ ‫و ســالن های زیبایی‪ ،‬کافه ها‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫بدنســازی‪ ،‬تاالرهای پذیرایــی و نظایر ان‬ ‫می شــود‪.‬به گفته معاون نظــارت بر اماکن‬ ‫عمومــی پلیــس امنیت تهران بــزرگ‪ ،‬در‬ ‫صورت مشــاهده ی هرگونه تخلف‪ ،‬پلیس با‬ ‫این موارد برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫متولیبازارکیست؟‬ ‫حلقهمفقودهبازاراشفتهکشاورزی‬ ‫در شرایطی که از سال گذشــته اختیارات قانون‬ ‫تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی به وزارت‬ ‫صنعت واگذار شــد‪ ،‬بازار محصوالت کشــاورزی‬ ‫وضعیت نامناســبی دارد و به نظر می رســد که‬ ‫متولی جدید ان هم پاســخگوی فاصله قیمتی دو‬ ‫تا سه برابری از تولید تا سبد مصرفی مردم نیست‪.‬‬ ‫اســفند ماه ســال ‪ 1392‬قانون انتــزاع وظایف‬ ‫بازرگانی بخش کشاورزی یا همان «قانون تمرکز‬ ‫وظایف کشــاورزی» پس از ســال ها کشمکش و‬ ‫رفت و برگشت‪ ،‬باالخره در مجلس نهم به تصویب‬ ‫رسید و به دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت برای اجرا ابالغ شد‪.‬‬ ‫بر اســاس ایــن قانــون و ایین نامــه اجرایی ان‬ ‫بسیاری از بخش های مختلف قیمت گذاری‪ ،‬بازار‬ ‫و بازرگانی داخلی و خارجی در زمینه محصوالت‬ ‫کشــاورزی مختلف از وزارت صمــت منتزع و به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی واگذار شد‪.‬‬ ‫همچنین در این راســتا دو زیــر مجموعه وزارت‬ ‫صمت یعنی شــرکت پشتیبانی امور دام و شرکت‬ ‫بازرگانی دولتی به وزارت جهاد کشــاورزی رفتند‬ ‫و این وزارتخانه متولی ذخیره سازی و تنظیم بازار‬ ‫میوه شب عید نیز شد‪.‬‬ ‫در بنــد الف قانون تمرکــز اینگونه وظایف جدید‬ ‫را برای وزارت جهاد کشــاورزی شــرح داده بود‬ ‫که « تجــارت اعم از صــادرات‪ ،‬واردات و تنظیم‬ ‫بازار داخلی محصوالت و کاالهای اساسی زراعی‪،‬‬ ‫باغــی و گیاهان دارویی شــامل گندم‪ ،‬برنج‪ ،‬جو‪،‬‬ ‫ذرت‪ ،‬پنبه وش‪ ،‬روغــن و دانه های روغنی‪ ،‬چای‪،‬‬ ‫ســیب زمینی‪ ،‬پیاز‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬ســیب‪ ،‬پرتقال‪،‬‬ ‫خرما‪ ،‬کشمش‪ ،‬قند‪ ،‬شــکر و کنجاله و همچنین‬ ‫محصوالت دامی‪ ،‬طیور و ابزیان شــامل شــیر و‬ ‫فراورده های لبنی‪ ،‬گوشــت سفید‪ ،‬گوشت قرمز‪،‬‬ ‫تخم مــرغ و نیــز پیله ابریشــم بــه وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی واگذار می شود»‪.‬‬ ‫همچنین طبق بند سوم این قانون مدیریت صنایع‬ ‫تکمیلــی و تبدیلــی به وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫واگذار می شود‪.‬‬ ‫در ایــن بند امده بود که «صنایع تبدیلی بالفصل‬ ‫با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی همچون‬ ‫عمــل اوری و حفاظــت گوشــت و محصــوالت‬ ‫گوشتی از فســاد‪ ،‬عمل اوری و حفاظت ابزیان و‬ ‫محصوالت حاصل از ابزیان از فســاد‪ ،‬عمل اوری‬ ‫و حفاظت میوه و سبزیجات از فساد‪ ،‬روغن کشی‪،‬‬ ‫فراورده های لبنی‪ ،‬تولید دانه های اسیاب شــده‪،‬‬ ‫تولید نشاسته‪ ،‬تولید غذاهای اماده برای حیوانات‬ ‫و محصــوالت غذایی و صنایــع تبدیلی مرتبط با‬ ‫انواع میوه‪ ،‬سبزی‪ ،‬صیفی و چای چنانچه در حوزه‬ ‫مســئولیت ســایر وزارتخانه ها طبقه بندی نشده‬ ‫باشــد»‪ .‬و از دیگر مفاد این قانون واگذاری خرید‬ ‫تضمینی محصوالت کشــاورزی از جمله گندم به‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫پس از چند اما ســال ســعی و خطــا و تمرین‬ ‫برای اجرای این قانــون‪ ،‬وظایف محوله به تدریج‬ ‫به نوعی به وزارت صمت برگشــت و وزارت جهاد‬ ‫کشاورزی در ســتاد تنظیم بازار برای مصوبات و‬ ‫تصمیم گیری تنها یک حق رای دارد‪.‬‬ ‫مشــکلی که پیش امــده و دوباره مانند ســال‬ ‫های نه چندان دور به چشــم مــی خورد‪ ،‬برهم‬ ‫ریختگــی تصمیمــات و سیاســتگذاری ها برای‬ ‫بخش کشــاورزی است که نهایتا بروز و ظهور ان‬ ‫در بازار محصوالت مختلف به ویژه ســبد و سفره‬ ‫مردم قابل مشــاهده اســت‪.‬بازاری که قبل از این‬ ‫هم با مشــکل مواجه بود‪ ،‬در حال حاضر مشخص‬ ‫نیســت‪ ،‬متولی ان کدام وزارتخانه است و اساسا‬ ‫وزارت جهاد کشاورزی باید برایش تصمیم بگیرد‬ ‫یا وزارت صمت؟‬ ‫در این میــان قیمت میوه یکــی از مصداق های‬ ‫اشــفتگی در بازار محصوالت کشاورزی است چرا‬ ‫که نتنها مردم همه گی از گرانی های ماه های اخیر‬ ‫ناراضی هســتند بلکه از این افزایــش قیمت نها‬ ‫چیزی نصیب کشاورزان نشده و تنها جیب دالالن‬ ‫و واسطه های بیشمار و غیرضرور در زنجیره تولید‬ ‫تا مصرف پرتر از قبل شده است‪.‬‬ ‫محمد علی طهماســبی‪ ،‬معاون وقت باغبانی وزیر‬ ‫جهاد کشاورزی که هم اکنون به ریاست سازمان‬ ‫تعاون روســتایی رســیده در گفتگو بــا خبرنگار‬ ‫اقتصادی خبرگزاری تســنیم اظهار داشت‪ :‬دلیل‬ ‫گرانی میوه تولید کنندگان نیستند و محصولی که‬ ‫توسط باغداران تولید می شود تا به دست مصرف‬ ‫کننده برسد‪ ،‬قیمت متفاوتی پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬به عنوان مثال قیمت گیالس را که از‬ ‫باغداران نهایتا کیلویی هشت هزار تومان خریداری‬ ‫می کننــد در بازار به ‪ 25‬هزار تومان رســیده و‬ ‫گالبی شــاه میوه ای نوبرانه ای که این روزها در‬ ‫بــازار به قیمت های باالیی مانند هر کیلوگرم ‪40‬‬ ‫هزار تومان یا بیشــتر در میــدان تجریش قیمت‬ ‫دارد‪ ،‬در بهتریــن وضعیت از باغــداران نمونه که‬ ‫محصول مرغوبــی تولید کــرده‪ 15 ،‬هزار تومان‬ ‫خریداری می شود‪.‬البته کاظم خاوازی‪ ،‬وزیر جهاد‬ ‫کشــاورزی نیز در نخستین نشست خبری اش در‬ ‫پاسخ به ســوال خبرنگاران درباره قانون انتزاع و‬ ‫اینکه تکلیف بخش کشــاورزی درباره احیای این‬ ‫قانون چیست؟ اینگونه پاسخ داد که تا مرداد سال‬ ‫اینده باید در چارچوب این تصمیم حرکت کنیم و‬ ‫بعد از ان در مجلس و دولت با مطرح کردن دالیل‬ ‫منطقی پیگیری های خود را انجام می دهیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫بانک‪،‬بیمه‪،‬بورس‬ ‫طرح«بخشودگیجرایم»بانکمسکنتمدیدشد‬ ‫به دنبال شــیوع ویروس کرونا و با هدف مساعدت‬ ‫مشتریان بانک مسکن‪ ،‬زمان اجرای طرح «میثاق»‬ ‫که با هدف بخشودگی جرایم بانکی اجرا می شود‪ ،‬تا‬ ‫پایان مردادماه تمدید شد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن ـ هیبنا‪ ،‬مالک‬ ‫ازادیان‪ ،‬رییــس اداره کل پیگیری وصول مطالبات‬ ‫بانک مســکن با اشاره به اینکه بانک مسکن نهایت‬ ‫مســاعدت با مشــتریان بدهکار را برای بخشودگی‬ ‫بدهی انها بابــت تاخیر در پرداخــت بدهی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬طراحی طرح میثاق در سال گذشته با هدف‬ ‫حمایت از مشتریانی که به هر دلیل در یک مقطع‬ ‫زمانی موفق به بازپرداخت به موقع اقســاط یا اصل‬ ‫تســهیالت خود نشده اند‪ ،‬صورت گرفت و این طرح‬ ‫از شهریور سال گذشته کلید خورد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به شــیوع کرونا و شرایط‬ ‫خاص حاکم بر شــبکه بانکــی‪ ،‬پیش از این اجرای‬ ‫طــرح میثاق تا پایان تیرماه ‪ ۹۹‬تمدید شــده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با موافقت کمیســیون عالی وصول مطالبات‬ ‫بانک مســکن‪ ،‬طرح میثاق برای بخشودگی جرایم‬ ‫بدهکاران این بانک تا پایان مرداد ‪ ۹۹‬تمدید شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس این طرح‪ ،‬مشتریانی‬ ‫که از ابتدای مرداد تمام یا بخشــی از مانده بدهی‬ ‫خود را چه به صورت استفاده درگاه های الکترونیکی‬ ‫و غیرحضوری و چه به صورت حضوری در شــعب‬ ‫بانک پرداخت کنند‪ ،‬مشــمول بخشــودگی جرایم‬ ‫بانکی قبلی که بابت دیرکرد پرداخت در حســاب‬ ‫انها منظور شده است‪ ،‬می شوند‪.‬‬ ‫ازادیان یاداوری شد‪ :‬هیچ الزامی به ارائه درخواست‬ ‫مکتوب به شــعب برای بهره مندی از مزایای طرح‬ ‫میثاق نیســت و صرفا با پرداخت تمام یا بخشی از‬ ‫بدهی معوق طی مرداد ماه‪ ،‬مشتریان از مزایای این‬ ‫طرح بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برخی از مشــتریان بانک مسکن‬ ‫در ماه هــای اخیر به دلیل رکود کســب و کارها از‬ ‫پرداخت به موقع اقساط در برخی ماه ها بازمانده اند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهلت باقی مانده از زمان اجرای طرح میثاق‬ ‫فرصت خوبی است تا جرایم منظور شده در حساب‬ ‫این مشــتریان در ازای پرداخت بدهی سررســید‬ ‫گذشته قبلی صفر شود‪.‬‬ ‫در قالب طــرح میثاق در صــورت واریز نقدی هر‬ ‫میــزان از مطالبــات غیرجــاری انواع تســهیالت‬ ‫پرداختی اعم از انواع عقود مبادله ای‪ ،‬مشــارکتی‪،‬‬ ‫وام قرض الحسنه و ‪ ...‬و همچنین مطالبات مربوط‬ ‫بــه ضمانت نامه های ضبط شــده‪ ،‬خالــص جرایم‬ ‫‪3‬‬ ‫محاسبه شده بر اســاس نوع قرارداد (حسب مورد‬ ‫‪ ۶‬تا ‪ ۱۴‬درصد از نرخ وجه التزام) به نسبت واریزی‬ ‫بدهکاران مورد بخشودگی قرار می گیرد‪.‬‬ ‫در ایــن طــرح همچنیــن ‪ ۱۰۰‬درصــد جرایــم‬ ‫ســازنده هایی که در قالب قراردادهای مشــارکت‬ ‫مدنی با بانک‪ ،‬تســهیالت ســاخت دریافت کرده‬ ‫بودند‪ ،‬در صورت پرداخت یا تعیین تکلیف مطالبات‬ ‫به صورت تقســیط‪ ،‬مورد بخشــودگی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫این طرح به مشــتریان بدهکار بانک مسکن اجازه‬ ‫می دهد در ازای پرداخت هر میزان از بدهی خود به‬ ‫همان نسبت از پرداخت کل جرایم خود بابت تاخیر‬ ‫در پرداخت بدهی معاف شوند‪ .‬همچنین در صورت‬ ‫پرداخت کل میزان بدهی‪ ،‬بخشــودگی کل جرایم‬ ‫مقدور شده است‪.‬‬ ‫یداریم‬ ‫‪۱۴۰۰‬خاتمهبانکداریسنتی؛درمسیربانکداریدیجیتالگامبرم ­‬ ‫ض الحســنه رســالت از خاتمه‬ ‫مدیرعامل بانک قر ­‬ ‫بانکداری سنتی در ‪ ۱۴۰۰‬خبر داد‪.‬‬ ‫بــه نقــل از روابط عمومــی بانک قرض الحســنه‬ ‫رســالت‪ ،‬محمدحســین حســین­زاده با اشاره به‬ ‫اجرای بانکداری اجتماعی در بانک قرض­الحســنه‬ ‫رســالت گفت‪ :‬در چند ســال اخیر این بانک اقدام‬ ‫به طراحی محصولی متناسب با مشتریان خود کرد‬ ‫و ان را «بانکداری اجتماعــی» و یا «ارائه خدمات‬ ‫به مشتریان جمعی یا گروه­ های مشتریان» نامید‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در واقع بانکداری اجتماعی ســازوکار‬ ‫نواورانه­ــی ارائه خدمات نوین بانکی به مشــتریان‬ ‫جمعی در قالب کانون­ های کاروزندگی (کارافرینی‬ ‫اجتماعــی در شــهرهای کوچــک و روســتاها)‪،‬‬ ‫همیاری اجتماعی (خانوادگی‪ ،‬محله­ ای‪ ،‬مساجد و‬ ‫ن ها‪ ،‬ادارات و شرکت‬ ‫دانشجویی)‪ ،‬سازمانی (سازما ­‬ ‫ها) وصنفی (اصناف‪ ،‬بازاری­ها) است‪.‬‬ ‫حســین­زاده با بیــان اینکه در حــال حاضر تمام‬ ‫خدمــات این بانک در بســتر اینترنت و به صورت‬ ‫غیرحضوری به مشــتریان قابل ارائه اســت؛ افزود‪:‬‬ ‫سال ‪۱۴۰۰‬خاتمه بانکداری سنتی در بانک قرض­‬ ‫الحسنه رسالت است و در مسیر بانکداری دیجیتال‬ ‫به معنای ارمانی ان گام برمی­داریم‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر اینکه در ســال ‪۱۴۰۰‬بانک قرض­‬ ‫الحســنه رســالت هیچ شــعبه­ای نخواهد داشت؛‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬در ســال ‪۹۳‬ایــن بانک بــا حدود‬ ‫‪۳۰۰‬شعبه فعالیت داشــته که امروز به ‪ ۶۰‬شعبه‬ ‫رســیده و در حال حاضر از این تعداد ‪ ۳۰‬شعبه به‬ ‫عنوان ایستگاه مشاوره فعالیت می­کنند‪.‬‬ ‫حســین­زاده قرض­الحســنه؛ خــرد و اجتماعی‬ ‫همچنین شــرعی؛ اســان و ارزان بودن خدمات را‬ ‫از مهمترین اهداف بانک قرض­ الحســنه رســالت‬ ‫برشــمرد و افزود‪ :‬ما به عنوان نخستین و تنها بانک‬ ‫خصوصی قرض­ الحســنه کشور احساس مسئولیت‬ ‫خاصی داریم تا ضریب پوشش قرض­ الحسنه برای‬ ‫کل جامعه افرایش یابد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک قرض ­الحســنه رســالت با تاکید‬ ‫برمحاســن بانکــداری غیرحضوری اظهارداشــت‪:‬‬ ‫مزایــای بهره گیری از اینگونــه خدمات یک بازی‬ ‫برد‪ -‬بــرد برای هر دو رکن اصلــی یعنی بانک در‬ ‫یکسو و مشتریان در سوی دیگر است‪.‬‬ ‫وی به پیشــخوان مجازی رســالت اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬این سامانه مجازی برای سهولت دسترسی و‬ ‫ض الحسنه‬ ‫دریافت خدمات برای مشتریان بانک قر ­‬ ‫رسالت تعریف شده است‪ .‬به گونه­ای که مشتریان‬ ‫با ورود به ســایت بانک و پیشخوان مجازی رسالت‬ ‫می­توانند خدمات بانکی خود را بدون نیاز به شعبه‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫موفقیت بانک شهر در کاهش مجددقیمت تمام شده پول‬ ‫معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر گفت‪:‬‬ ‫یکی از دالیل مهم در خوشــنامی و ســربلندی‬ ‫بانک شــهر‪ ،‬عملکرد مطلوب و مناسب کارکنان‬ ‫این بانک در رفتار با شهروندان است‪.‬‬ ‫به نقــل از مرکز ارتباطات و روابط عمومی بانک‬ ‫شــهر‪ ،‬محســن امیری با تاکید بــر اینکه تالش‬ ‫بــرای حمایت از واحــد های تولیــدی‪ ،‬کمک‬ ‫به اشــتغالزایی جوانان و به ویــژه جذب منابع‬ ‫ارزان قیمت‪ ،‬بانک شــهر را در مســیر پیشرفت‬ ‫قــرار داده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬ایــن بانک بــا برنامه‬ ‫ریزی مدون و اجرای سیاســت های مناســب با‬ ‫هدف اصالح ترکیب ســپرده ها‪ ،‬افزایش درامد‬ ‫غیرمشــاع توانســته در کاهش قیمت تمام شده‬ ‫پول موفق عمل کند‪.‬‬ ‫امیری با اشــاره به ارائه خدمات متفاوت‪ ،‬متنوع‬ ‫و کاربردی به تمامی اقشار جامعه از سوی بانک‬ ‫شهر طی سال جاری‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم ضمن رفع‬ ‫نیازهــای مالی و بانکی گروه هــای هدف‪ ،‬تاثیر‬ ‫مســتقیمی نیز در پیشــرفت این بانک در شبکه‬ ‫بانکی کشور داشته است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر تالش هــای تیــم مدیریتی‬ ‫بانک شهر برای توســعه بانکداری الکترونیک و‬ ‫اســتقبال مشتریان از جشــنواره «همراه شهر»‬ ‫این بانــک در ‪ ۳‬ماه ابتدای ســالجاری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بواســطه این مهم نیز توانسته ایم ضمن کاهش‬ ‫هزینه های شعب‪ ،‬تجهیزات و تمامی هزینه های‬ ‫مربوط بــه نوع بانکداری در جهت کاهش هزینه‬ ‫ها قدم برداریم‪.‬‬ ‫برنامه هایمدیریت هایبین الملل‪،‬سازمانوروش هایبانککارافرین‬ ‫ســومین جلســه پایــش فصلــی برنامه هــای‬ ‫واحدهای ســتادی بانــک کارافریــن برگزار‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫به نقــل از روابــط عمومی بانــک کارافرین‪،‬‬ ‫ایــن همایش روز شــنبه ‪ ۱۱‬مــرداد ماه‪ ،‬با‬ ‫حضــور دکتــر محمدرضا فرزیــن مدیرعامل‪،‬‬ ‫محمدرضا خورســندی رئیس هیــات مدیره‪،‬‬ ‫ناصــر صنعتی نژادفرد و دکتر احمد بهاروندی‬ ‫اعضــای هیــات مدیــره و برخــی از مدیران‬ ‫ارشــد این بانــک‪ ،‬و با دبیری زهرا اســامی‬ ‫مدیر امور طرح و توســعه برگزار شد‪.‬‬ ‫در این جلســه گزارش عملکرد مدیریت امور‬ ‫بین الملل و مدیریت امور ســازمان و رو ش ها‬ ‫و همچنیــن برنامه های عملیاتی‪ ،‬توســعه ای و‬ ‫پیشــنهادی این دو واحد ارائه شــد و توسط‬ ‫حاضران مورد بحث و بررســی قرار گرفت‪.‬‬ ‫بــر اســاس ایــن گــزارش‪ ،‬در این جلســه‬ ‫حســنعلی حســینی مدیر امور بین الملل بانک‬ ‫کارافریــن‪ ،‬در خصوص ارائــه خدمات متنوع‬ ‫ارزی به مشــتریان هدف با تمرکز بر استفاده‬ ‫از خطــوط اعتباری و منابع صندوق توســعه‬ ‫ملی به عنــوان برنامه توســعه ای و همچنین‬ ‫تمرکززدایــی از فعالیت هــای ارزی‪ ،‬ایجاد یا‬ ‫خرید سیســتم های ارزی موردنیاز و توســعه‬ ‫محصوالت ارزی در راســتای خطــوط اصلی‬ ‫کســب وکار بــه عنــوان برنامه هــای جاری‪،‬‬ ‫توضیحاتــی ارائه کرد و گــزارش عملکرد این‬ ‫واحــد در چهار ماهه اول ســال جاری را به‬ ‫ســمع و نظر حاضران در جلسه رساند‪.‬‬ ‫در ادامــه محســن میرزاقربانعلــی مدیر امور‬ ‫ســازمان و رو ش هــا‪ ،‬توضیحاتــی در مــورد‬ ‫تدوین و به روزرســانی ســاختار تفصیلی بانک‬ ‫بر اســاس خطوط اصلی کســب وکار و بهبود‬ ‫فرایندهــای کلیــدی بــه عنــوان برنامه های‬ ‫توســعه ای‪ ،‬و همچنیــن تدویــن ســاختار‬ ‫نظارتــی و تعیین اختیــارات هیات عامل در‬ ‫راســتای بهینه ســازی تصمیم گیری به عنوان‬ ‫برنامه های جاری ارائه داد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت این جلســات با موضــوع تحقق‬ ‫برنامه هــای عملیاتــی و توســعه ای‪ ،‬با هدف‬ ‫پاســخگویی واحدهــا در خصــوص میــزان‬ ‫پیشــرفت برنامه هــای ابالغــی در راســتای‬ ‫تحقــق اهــداف ســاالنه بانک و بــه صورت‬ ‫دور ه ای برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حضورمدیرعاملبانککشاورزیدرنشسترئیسیبامدیرانعاملبانکها‬ ‫ســید ابراهیم رئیسی رئیس قوه‬ ‫قضاییــه در دیــدار بــا مدیران‬ ‫عامل ‪ ۱۲‬بانــک دولتی و نیمه‬ ‫دولتــی ‪ ،‬از مدیــران بانکــی‬ ‫خواست که خودشــان پیش از‬ ‫همه پیشــگام در عرصه اصالح‬ ‫نظــام بانکی و پیگیــری احقاق‬ ‫حقوق بانک ها باشند‪.‬‬ ‫به نقل از روابــط عمومی بانک‬ ‫کشــاورزی به نقل از ایسنا‪ ،‬در‬ ‫این دیدار که به منظور بررســی‬ ‫مشکالت و مســائل نظام بانکی‬ ‫و با حضــور روح اله خدارحمی‬ ‫مدیرعامــل بانــک کشــاورزی‬ ‫انجام شــد‪ ،‬رئیس قــوه قضاییه‬ ‫بــا تاکیــد بر لــزوم سیاســت‬ ‫گــذاری صحیح بانک هــا برای‬ ‫هدایت منابع به حوزه تولید‪ ،‬از‬ ‫ابالغ اتهام‬ ‫خانم محبوبه ابوالقاسمی _ متخصص اطفال‬ ‫( پرسنل طرحی ) شاغل در مرکز اموزشی‬ ‫درمانی فاطمیه نظر به اینکه براساس رای‬ ‫شماره ‪ ۰۱۱۰۰۶۱۰۰۶۳۹۹۰۰۰۶۰۱‬مورخ ‪۹۹/۴/۱۵‬‬ ‫هیات محترم بدوی رسیدگی به تخلفات اداری‬ ‫کارمندان این دانشگاه به اتهام غیبت غیر موجه‬ ‫به توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی‬ ‫محکوم شده اید‪ .‬الزم است حداکثر ظرف مدت‬ ‫یکماه از تاریخ انتشار این اگهی درخواست‬ ‫تجدید نظر خود را به مدیریت توسعه سازمان‬ ‫و منابع انسانی به ادرس ‪ :‬همدان _ بلوار ایت‬ ‫اله کاشانی _ ساختمان شماره یک دانشگاه‬ ‫_ طبقه اول تسلیم نمایند‪ .‬در غیر اینصورت‬ ‫به استناد تبصره یک ماده ‪ ۴‬قانون رسیدگی‬ ‫به تخلفات اداری ‪ ،‬رای صادره از تاریخ انقضا‬ ‫مهلت قانونی الزم االجرا خواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی همدان‬ ‫مدیران عامل بانک ها خواســت‬ ‫واحدهــای تولیــدی تعطیل یا‬ ‫نیمــه تعطیلی را کــه در تملک‬ ‫می گیرند‪ ،‬فعال کرده و ا ن ها را‬ ‫وارد چرخه تولید کنند‪.‬‬ ‫رئیس قــوه قضاییه در ادامه به‬ ‫مدیــران عامل بانک هــا متذکر‬ ‫شد در این شــرایط که دشمن‬ ‫تالش می کند با تهدید و تحریم‬ ‫و ایجاد محدودیت چرخه تولید‬ ‫کشــور را متوقف کنــد‪ ،‬باید با‬ ‫همه تــوان و ظرفیــت از نظام‬ ‫تولید حمایت کرده و سیاســت‬ ‫گــذاری صحیح بــرای هدایت‬ ‫منابع بانک ها به ســوی تولید و‬ ‫رونق اقتصاد ملی را در دســتور‬ ‫کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫وی بــا قدردانــی از اقدامــات‬ ‫بانک ها در پرداخت تســهیالت‬ ‫بــه محرومــان و نیازمنــدان و‬ ‫گره گشــایی از زندگی مردم به‬ ‫ویــژه در ایام شــیوع کرونا‪ ،‬به‬ ‫امار باالی متقاضیــان دریافت‬ ‫تســهیالت ازدواج اشــاره کرده‬ ‫و بــر تســریع در پرداخت این‬ ‫تسهیالت تاکید کرد‪.‬‬ ‫رئیســی با اشــاره به ورشکسته‬ ‫نمایــی برخی بدهــکاران بانکی‬ ‫بــرای فــرار از بازپرداخــت‬ ‫تســهیالت‪ ،‬ایــن اقــدام را‬ ‫مصــداق بــارز جرم غیــر قابل‬ ‫گذشــت دانســت و تاکید کرد‪:‬‬ ‫نظــام بانکی و سیســتم قضایی‬ ‫بایــد بــا برخورد قاطــع با این‬ ‫موضــوع‪ ،‬اجــازه ندهنــد ان‬ ‫دســته گیرندگان تسهیالت که‬ ‫پول ملت را صــرف اموری غیر‬ ‫از تعهداتشــان کــرده انــد‪ ،‬از‬ ‫پرداخت دیون خود فرار کنند‪.‬‬ ‫تالش بــرای وصول تســهیالت‬ ‫سررســید گذشــته‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از رشد تعداد شُ ــعب بانک ها و‬ ‫استانداردســازی ا ن ها از دیگر‬ ‫موضوعــات مــورد تاکید رئیس‬ ‫دســتگاه قضا بود که خطاب به‬ ‫مدیران بانک ها متذکر شد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در پایان این‬ ‫نشست با اشــاره به درخواست‬ ‫مدیــران عامــل بانک هــا برای‬ ‫حمایــت دســتگاه قضایــی از‬ ‫نهادهای مالــی و پولی در رفع‬ ‫مشــکالت شــان دســتور داد‬ ‫کارگروهــی ‪ ۵‬نفره متشــکل از‬ ‫نمایندگان بانک ها‪ ،‬مســئوالن‬ ‫شــورای هماهنگــی بانک ها و‬ ‫مســئوالن قضایــی تشــکیل و‬ ‫دســتورالعمل های الزم بــرای‬ ‫حمایت های قضایی از سیســتم‬ ‫بانکی تدوین شود‪.‬‬ ‫این گــزارش می افزاید‪ :‬در این‬ ‫جلسه ‪ ۵‬تن از مدیران بانکی از‬ ‫جمله روح الــه خدارحمی مدیر‬ ‫عامل بانک کشــاورزی به بیان‬ ‫مشکالت و درخواست های خود‬ ‫از رئیس دستگاه قضا پرداختند‬ ‫کــه «تشــکیل هیــات نخبگان‬ ‫برای بررســی تخصصی مســائل‬ ‫بانکــی بــا حضور کارشناســان‬ ‫قضایــی و بیــن الملل در جهت‬ ‫تقویــت ریســک پذیــری بانک‬ ‫ها»‪« ،‬دسترســی بــه بانک های‬ ‫اطالعاتی بــرای احراز صالحیت‬ ‫مالــی و حرفــه ای متقاضیــان‬ ‫«همیــاری‬ ‫تســهیالت»‪،‬‬ ‫دادستانی برای وصول مطالبات‬ ‫و معوقــات از ابربدهــکاران‬ ‫بانکــی»‪« ،‬تعییــن مرجع اصلی‬ ‫رســیدگی به تخلفــات بانک ها‬ ‫برای پرهیز از موازی کاری ها»‬ ‫و «همیاری دادستان کل کشور‬ ‫بــه عنــوان عضو هیــات امنای‬ ‫صندوق توســعه ملی برای رفع‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه تعامل‬ ‫بانک هــا و صنــدوق» مهم ترین‬ ‫ا ن ها بود‪.‬‬ ‫خدارحمــی در ایــن دیــدار با‬ ‫تاکیــد بر نقــش بانــک ها در‬ ‫تولید واشــتغال گفــت ‪:‬تمامی‬ ‫طــرح ها یــی کــه بــه تولید‬ ‫واشــتغال کمــک مــی کنند با‬ ‫بهره برداری از منابع سیســتم‬ ‫بانکی به انجام رسیده وخواهند‬ ‫رسید‪ .‬در حقیقت بانک ها ابزار‬ ‫پرداخت مطمئــن وقابل اتکایی‬ ‫بــرای جامعــه به حســاب می‬ ‫اینــد واز ایــن منظر ســرمایه‬ ‫ای ارزشــمند بــرای کشــور‬ ‫محسوب می شــوند وباید مورد‬ ‫حمایت قرار گیرند‪.‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3964‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫سه شنبه‪13‬‬ ‫دو‬ ‫قدردانی رئیس سازمان بهزیستی کشور از بانک سپه‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و رئیس ســازمان بهزیســتی‬ ‫کشــور با ارســال نامه ای از ایفای نقش موثر بانک سپه در مسئولیت‬ ‫اجتماعــی و اتخاذ رویکرد کارافرینانه به منظور ایجاد اشــتغال برای‬ ‫جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در نامه وحید قبادی دانا رئیس ســازمان بهزیستی کشور خطاب به‬ ‫محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک ســپه امده است‪« :‬کارافرینی‪،‬‬ ‫موتور محرک رونق اقتصادی در جوامع مختلف اســت و برخورداری‬ ‫مسئوالن و دست اندرکاران در یک کشــور از رویکرد کارافرینانه در‬ ‫نظام های مدیریتی در شــرایط عادی یک مزیت رقابتی و در وضعیت‬ ‫بحران یک راهبرد اساســی محسوب می گردد‪ .‬در همین راستا ضمن ابراز تشکر از اهتمام جنابعالی و‬ ‫مدیران و کارکنان محترم ان بانک در ایفای نقش مســئولیت اجتماعی و مساعدت اثربخش در اجرای‬ ‫تکلیف بند (ب) تبصره ‪ ۱۶‬قانون بودجه سال ‪ ۱۳۹۸‬که منجر به تحقق برنامه های کارافرینی و اشتغال‬ ‫جامعه هدف تحت پوشش سازمان بهزیستی گردید‪.‬‬ ‫افزایش‪ ۹۵‬درصدیضمانتنامه هایریالی‬ ‫در بانک صنعت و معدن‬ ‫رییس هیــات مدیره بانک صنعت و معدن اعــام کرد‪ :‬میزان صدور‬ ‫ضمانتنامه های ریالی در بانک در ‪ ۴‬ماهه ســال ‪ ۹۹‬نســبت به مدت‬ ‫مشابه سال پیش از ان ‪ ۹۵‬درصد افزایش یافته است‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی بانک صنعت و معدن اصغر پاک طینت‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در بخش ضمانت نامه های ریالی رشد قابل توجه ‪۹۵‬‬ ‫درصدی داشــته ایم به نحوی که امارها در ‪ ۴‬ماهه نخســت امسال‬ ‫حاکی از ان اســت که صدور ضمانتنامــه های ریالی از رقم بالغ بر ‪۵‬‬ ‫هزار میلیارد ریال در ‪ ۴‬ماه ابتدایی ســال ‪ ۹۸‬به رقم بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد ریال در ‪ ۴‬ماهه ســال‬ ‫جاری افزایش یافته است‪.‬رییس هیات مدیره بانک صنعت و معدن بیان داشت‪ :‬میزان صدور ضمانتنامه‬ ‫های ریالی در پایان ‪ ۱۲‬ماهه سال گذشته بیش از ‪ ۱۹‬هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال پیش‬ ‫از ان ‪ ۵۲‬درصد رشد داشته و با توجه به روند افزایشی یاد شده در ماه های ابتدایی سال جاری‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم میزان صدور ضمانتنامه های ریالی در پایان سال ‪ ۹۹‬نیز از افزایش قابل توجهی برخوردار باشد‪.‬‬ ‫کانون جوانه های بانک ملی ایران‬ ‫را در اینستاگرام دنبال کنید‬ ‫صفحه کانون جوانه های بانک ملی ایران در شــبکه اجتماعی‬ ‫اینســتاگرام بــا اموزش‪ ،‬مســابقه‪ ،‬ســرگرمی در دســترس‬ ‫مخاطبان قرار دارد‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابــط عمومی بانــک ملی ایران‪ ،‬ایــن صفحه به‬ ‫نشــانی ‪ kidsbankmelli‬اکنون بیــش از ‪ ۲۰‬هزار دنبال‬ ‫کننــده دارد‪ .‬تولید محتــوای هدفمند با رویکــردی جدید با‬ ‫زبان داســتان و تصویر‪ ،‬گروه های ســنی کودک و نوجوان را‬ ‫بــا مباحث اقتصاد و بانکداری اشــنا می کند‪.‬‬ ‫با توجه به شــیوع ویــروس کرونا و لزوم در خانــه ماندن به منظور حفظ ســامت خود و‬ ‫خانــواده و همچنین عالقمندی این گروه ســنی به اســتفاده از شــبکه هــای اجتماعی و‬ ‫دسترســی بــه فضایی جذاب و هیجــان انگیز صفحه اینســتاگرام کانــون جوانه های بانک‬ ‫ملی ایران ســعی دارد بــا ایجاد فضایی امن و جــذاب برای کودکان و نوجوانــان با تولید‬ ‫محتواهایــی در قالــب تصویر‪ ،‬کارتون و مســابقات دوره ای عالوه بــر ایجاد رابطه ای دو‬ ‫ســویه بــا مخاطبان‪ ،‬اموزش هــای الزم را نیز در این فضا در اختیار این گروه ســنی قرار‬ ‫دهــددر حال حاضر کانــون جوانه های ایــن بانک در صفحه اینســتاگرام خــود اقدام به‬ ‫برگزاری مســابقه روبیک کرده اســت و دنبــال کنندگان این پیج می توانند با شــرکت در‬ ‫این مســابقه‪ ،‬یکی از برندگان ‪ ۱۰‬جایزه ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی ان باشــند‪.‬‬ ‫شــرکت کنندگان در مســابقه تا پایان روز ‪ ۱۸‬مردادماه فرصت دارند تا پس از فالو کردن‬ ‫پیج کانون جوانه ها در اینســتاگرام‪ ،‬شــماره پاســخ صحیح را زیر پســت مســابقه کامنت‬ ‫کرده و همزمان یکی از دوستانشــان را منشــن نمایند‪ .‬الزم به ذکر است که ای دی منشن‬ ‫شــده نیز باید از دنبال کنندگان پیج کانون جوانه ها باشــد‪.‬‬ ‫به ‪ ۱۰‬نفر از برندگان این مســابقه که به قید قرعه از بیــن کامنت های صحیح انتخاب می‬ ‫شــوند پنــج میلیون ریال جایزه نقدی تعلق می گیرد و بیشــتر بودن تعداد کامنت های هر‬ ‫فرد نیز می تواند شــانس برنده شــدن وی را در این مسابقه افزایش دهد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت کانون جوانه های بانک ملی ایران به صورت همزمان در پیج خود مســابقات‬ ‫کوئیــز اســتوری را نیز برگزار مــی کند این مســابقات با طرح ســوال هفته ای دوبار در‬ ‫روزهای ســه شــنبه و جمعه در اســتوری پیج کانون مطرح می شــود کــه عالقمندان به‬ ‫شــرکت در این مســابقه نیز می توانند در همان اســتوری پاسخ های خود را ارسال نمایند‬ ‫که به قید قرعه به دو نفر از کســانی که پاســخ صحیح داده باشــند یــک جایزه دو میلون‬ ‫ریالی اهدا می شود‪.‬‬ ‫جشنوارهدوعیدانهبیمهکوثر‬ ‫انواع بیمه نامه ها در جشــنواره دوعیدانه بیمه کوثر به مناسبت‬ ‫اعیاد قربان و غدیر خم با ارایه تخفیف های ویژه صادر می شود‪.‬‬ ‫در این جشــنواره بیمه نامه های بدنــه اتومبیل‪ ،‬صندوق عقب‬ ‫خــودرو‪ ،‬حوادث انفرادی‪ ،‬مکمل حوادث راننده‪ ،‬اتش ســوزی‪،‬‬ ‫هزینه های حقوقی و بیمه هــای زندگی با تخفیف های ویژه به‬ ‫احاد جامعه ارایه می شود‪.‬‬ ‫براســاس این گــزارش‪ ،‬متقاضیــان می توانند بــا مراجعه به‬ ‫نمایندگی های سراســر کشور از این تخفیف ها بهره مند شوند و‬ ‫همچنین از طریق تارنمای شرکت به نشانی ‪ www.Kins.ir‬عالوه بر کسب اطالعات بیشتر‬ ‫درباره جشنواره‪ ،‬انواع بیمه نامه ها را به صورت برخط بخرند‪.‬‬ ‫گفتنــی اســت‪ ،‬کارشناســان شــرکت بــا شــماره ارتباطــی ‪ 021-89382‬پاســخگوی‬ ‫مشتریان خواهند بود‪.‬‬ ‫حمایت بانک اینده از شرکت های دانش بنیان؛‬ ‫گامی در راستای «جهش تولید» و اشتغال‬ ‫بانک اینده در راســتای اولویت های خود‪ ،‬مبنی بر حمایت از اقتصاد‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬افزایش تولید و اشــتغال‪ ،‬برنامه هــای هدف مندی را در‬ ‫جهت تامین مالی شــرکت های خرد و متوسط‪ ،‬در دست اقدام دارد‪.‬‬ ‫دســتاورد حاصل از این رویکرد‪ ،‬پرداخت ‪( ۸۸‬هشتاد و هشت) فقره‬ ‫تســهیالت با رقمی بالغ بر ‪٧٠٠٠‬میلیارد ریال طی ســال ‪ 1398‬به‬ ‫شرکت های دانش بنیان بوده است‪ .‬این بانک‪ ،‬هم چنین در طول همین‬ ‫مدت‪ ،‬بیش از ‪( 40‬چهل) فقره ضمانت نامه با ارزشی بیش از یک هزار‬ ‫میلیارد ریال‪ ،‬با شــرایطی مناسب برای شرکت های مذکور‪ ،‬صادر نموده است‪ .‬بر اساس این مستندات‪،‬‬ ‫بانک اینده موفق شــد به عنوان شریک استراتژیک صندوق شکوفایی و نواوری‪ ،‬رتبه نخست همکاری‬ ‫با این صندوق طی سال ‪ ۱۳۹۸‬را به خود اختصاص دهد‪.‬بانک اینده همچنین در سال ‪ ،1399‬مرحله‬ ‫ســوم پرداخت تسهیالت با هدف حمایت از کســب وکارهای اسیب دیده از شیوع ویروس کرونا را اغاز‬ ‫کرده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3964‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫سه شنبه‪13‬‬ ‫دو‬ ‫اقتصادی‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫حسین صبوری‪ ،‬قائم مقام و عضو هیات مدیره شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در گفت و گو با راه مردم مطرح کرد‪:‬‬ ‫شفافیت‪،‬مهمترینابزاردرعرصهمبارزه‬ ‫با فساد در توزیع کاالهای اساسی است‬ ‫حامد بنائی‪ ،‬راه مردم؛در شــرایطی که نقش فروشــگاه های زنجیره ای در تامین‬ ‫نوسان قیمت ارز پیامدهایی مانند احتکار کاالهای اساسی از دیدگاه شما چیست؟‬ ‫ســودجویان در پی دارد‪ ،‬ســاماندهی کاالهای اساســی در شــرایط عادی اقتصادی‪،‬‬ ‫زنجیره توزیع کاال و اقالم اساســی کمک هیــچ تفاوتی با دیگر کاالها یــا همان کاالهای‬ ‫شایانی به تنظیم بازار می کند که به نظر غیر اساســی ندارنــد و بر اســاس تقاضا و نیاز‬ ‫می رســد نقش فروشگاه های زنجیره ای مصرف کنندگان‪ ،‬تولید و توســط شبکه توزیع‬ ‫در این میان بســیار موثــر و قابل توجه در دسترس عموم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫است‪​.‬وقایع رخ داده در جامعه باب شایعه برای بررسی نقش فروشگاه های زنجیره ای در‬ ‫را باز می کند که افراد ســودجو در این تامین کاالهای اساسی در وضعیت بحران تامین‬ ‫میان به شــایعات بیشتری دامن می زنند یا همان کمبود کاال باید اول شــرایط بحرانی را‬ ‫تا کســب و کار خود را سکه کنند‪.‬در این تعریف کنیم‪ .‬شرایط بحرانی عمدتا در دو حالت‬ ‫میــان ایجاد جو روانی مثبــت یا منفی‪ ،‬رخ میدهــد؛ اول کمبود کاال در بــازار‪ ،‬و دوم‬ ‫همانند موج جامعــه را هدایت می کند افزایش شدید قیمت کاالها‪ .‬معموال در اینگونه‬ ‫و افراد بســیاری در این شــرایط به دور شــرایط متاســفانه عده ای با احتکار کاالها‪ ،‬و‬ ‫از منطق و تحلیل پیرامون‪ ،‬ناخواســته تصمیم بــرای به فروش رســاندن بــا قیمتی‬ ‫اهداف ســودجویان را دنبال می کنند‪ .‬باالتر در اینده‪ ،‬نظام توزیــع را با چالش روبرو‬ ‫گرچه کمبود و گران شــدن برخی کاالها می کنند و زنجیــره تامین این کاالها با اخالل‬ ‫در بازار وجود دارد اما افرادی هســتند روبرو می شود‪.‬پروسه تامین کاالهای اساسی در‬ ‫که ایــن کمبودهــا را با شــایعه بروز فروشگاه های زنجیره ای‪ ،‬دارای قابلیت مانیتور‬ ‫قحطی و نبــود مواد مصرفــی گره زده شــدن است‪ ،‬یعنی مراحل سفارش کاال به تهیه‬ ‫انــد و با ایجــاد ناامنی در جــو روانی کننده‪ ،‬بارگیری‪ ،‬ارسال‪ ،‬ورود کاال به انبارهای‬ ‫جامعه‪ ،‬به دنبال ســودجویی هســتند‪ .‬فروشــگاه های زنجیره ای‪ ،‬ارائه در فروشــگاه‬ ‫در این شرایط بسیاری از مردم برای تامین ها و به رســیدن به دست مشــتری شکل قابل‬ ‫مایحتاج خود به فروشــگاه های زنجیره رصد کردن است‪.‬شفافیت زنجیره تامین یکی از‬ ‫ای مراجعه می کننــد که به همین دلیل‪ ،‬بزرگترین دست اوردهای فروشگاههای زنجیره‬ ‫ضرورت تامین کاال برای این فروشــگاه ای اســت کــه همچنین موجب میشــود هیچ‬ ‫ها دوچندان می شــود چرا که مردم این کاالی قاچاق نیز امکان عرضه نداشته باشد‪.‬‬ ‫فروشــگاه ها را به عنوان سمبل بازار می البته ایــن موضوع که در زنجیره توزیع‪ ،‬تخلفی‬ ‫داننــد و زمانی که ایــن مراکز فروش را هــم صورت بگیرد را نمی توان انــکار کرد‪ ،‬زیرا‬ ‫همچون گذشته پررونق و عادی می بینند تعداد باالی شــعب فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫به طور قطع ارامش نســبی در مدیریت موجود در ســطح کشــور ‪،‬در موارد محدودی‬ ‫بازار ایجاد خواهد شد‪.‬در همین زمینه با شــرایط را برای بروز تخلف فراهم می کند‪ ،‬اما‬ ‫حســین صبوری‪ ،‬قائم مقام و عضو هیات ایــن تخلف به میزان باالیی رخ نمیدهد‪ ،‬زیرا به‬ ‫مدیــره شــرکت فروشــگاه هــا ی علت شفافیت و قابلیت رصد شدن زمینه تخلف‬ ‫زنجیره ای افق کــوروش دیدار و گفت گسترده فراهم نیست‪.‬‬ ‫و گو کردیم‪ ،‬که ماحصــل ان را در ذیل نقش فروشــگاه هــای زنجیــره ای در تامین‬ ‫می توانید بخوانید‪.‬‬ ‫کاالهای اساسی در شرایط سیاسی و اقتصادی‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139904013055000001/2 :‬‬ ‫بدینوسیله به اقای وحید اسدزاد اروجکندی فرزند عابدین کد ملی ‪2754994866‬‬ ‫و ‪ -2‬خانم ارزو اســدزاد اروجکندی فرزند اسداله کد ملی ‪ 2750918197‬بدهکاران‬ ‫پرونده کالســه ‪ 139904013055000001/2 :‬که برابر گزارش مامور ابالغ پست در‬ ‫ادرس ماکو ‪ -‬شــهرک ولیعصر‪-‬خیابان هشــترودی شــناخته نگردیده اید ابالغ می گردد‬ ‫که برابر سند رهنی بین شــما و بانک تجارت شعبه شوط مبلغ ‪1/334/400/000‬ریال‬ ‫بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده‬ ‫پس از تشــریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالســه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا‬ ‫طبق ماده ‪ 18/19‬ائین نامه اجرائی مفاد اســناد رســمی بشــما ابالغ مــی گردد از تاریخ‬ ‫انتشــار این اگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب اســت فقط یک نوبت در روزنامه چاپ‬ ‫و منتشــر می گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این‬ ‫صورت بدون انتشــار اگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد‬ ‫شد ‪ .‬تاریخ انتشار ‪1399/5/13 :‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ماکو‪ -‬بهنام تارویردیزاده‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد محمــدزاده ارشــد ش ش ‪ 2860008314‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 9900476/99‬ش ‪/5‬ح از این دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شــادروان کریم محمدزاده ارشــد به ش ش‪ 303‬مهاباد در تاریخ‬ ‫‪ 99/3/20‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه انمرحوم منحصر اســت به یک‬ ‫زوجه دو پســر ‪ ،‬سه دختر و مادر ‪ -1‬فاطمه قادری ف حسین ش ش‪ 400‬زوجه متوفی‬ ‫‪ -2‬محمد محمدزاده ارشــد ف کریم ش ش ‪ 2860008314‬پســر متوفی ‪ -3‬هدایت‬ ‫محمــدزاده ارشــد ف کریم ش ش ‪ 2860280162‬پســر متوفی ‪-4‬شــهین محمدزاده‬ ‫ارشــد ف کریم ش ش ‪ 2872398503‬دختر متوفی ‪ -5‬ســکینه محمدزاده ارشــد ف‬ ‫کریــم ش ش ‪ 2860131728‬دختــر متوفی ‪ -6‬خدیجه محمدزاده ارشــد ف کریم ش‬ ‫ش ‪ 2860414551‬دختر متوفی ‪ -7‬فاطمه مامندی ف محمد ش ش ‪ 128‬مادر متوفی‬ ‫اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت پی در پی ماهی یک‬ ‫مرتبه اگهی می نماید تا هرکســی اعتراض دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از‬ ‫تاریخ نشــر نخســتین اگهی ظرف ســه ماه به داگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد‬ ‫شد ‪ .‬م الف‪11‬‬ ‫ایوبی‪ -‬رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف مهاباد‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ارزو احمــدی فرزنــد یــداهلل دارای شناســنامه شــماره ‪ 202‬کــد ملــی‬ ‫‪ 4500735331‬به شــرح دادخواســت به کالســه ‪ 395/99/5‬از این شورا درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سعید عبدی فرزند سلیمان‬ ‫و ســحر به شناسنامه شــماره ‪ 17789‬در تاریخ ‪ 1399/04/10‬در اقامتگاه دائمی خود‬ ‫بدرود زندگی گفته و ورثه ان مرحوم منحصر اســت به‪ -1:‬دانیال عبدی فرزند سعید و‬ ‫ارزو به شماره ملی ‪ 4490424892‬متولد ‪ 1377‬فرزند متوفی ‪ -2‬حسین عبدی فرزند‬ ‫ســعید و ارزو به شــماره ملــی ‪ 4490531818‬متولد ‪ 1381‬فرزنــد متوفی ‪ -3‬مهدی‬ ‫عبدی فرزند سعید و ارزو به شماره ملی ‪ 4490661770‬متولد ‪ 1384‬فرزند متوفی‬ ‫‪ -4‬ارزو احمــدی فرزند یداهلل و ســلطان به شــماره ملــی ‪ 4500735331‬متولد‬ ‫‪ 1352‬همسر متوفی اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت‬ ‫اگهی مینماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد وی میباشــد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقای علی رئیســی فرزند محمد و طوران دارای شناســنامه شــماره ‪ 172‬به شــرح‬ ‫دادخواســت به کالسه ‪ 369/99/5‬از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و‬ ‫چنین توضیح داده که شــادروان طوران حیدری فرزند نیاز و طوبی به شناســنامه شماره‬ ‫‪ 359‬در تاریــخ ‪ 1393/05/21‬در اقامتــگاه دائمی خود بــدرود زندگی گفته و ورثه ان‬ ‫مرحوم منحصر اســت به‪ -1 :‬محمد رئیســی فرزند قباد و عزت به شناســنامه شــماره ‪4‬‬ ‫متولد ‪ 1337‬همســر متوفی ‪ -2‬سوســن رئیســی فرزند غالمرضا و طوران به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ 2607‬متولــد ‪ 1348‬فرزند متوفی ‪ -3‬علی رئیســی فرزند محمــد و طوران به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 172‬متولــد ‪ 1360‬فرزند متوفــی ‪ -4‬رضا رئیســی فرزند محمد و‬ ‫طوران به شناســنامه شــماره ‪ 11584‬متولد ‪ 1369‬فرزند متوفی ‪ -5‬کوروش رئیســی‬ ‫فرزند محمد و طوران به شناسنامه شماره ‪ 64‬متولد ‪ 1350‬فرزند متوفی اینک با انجام‬ ‫تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی مینماید تا هر کسی اعتراضی‬ ‫دارد و یا وصیتنامهای از متوفی نزد وی میباشــد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک‬ ‫ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫برگ دادخواست بدوی‬ ‫نــام و نــام خانوادگی ‪ :‬محمد مهدی گوهری نام پدر ‪ :‬علی ســال تولد ‪ 70/1/1 :‬کد‬ ‫ملی ‪ 2980277101 :‬عنوان شــغل ‪ :‬سرپرســت اجرایی ســابقه کار در کارگاه ‪، 34 :‬‬ ‫‪ 94/10/1‬تــا ‪ 97/6‬اقامتــگاه ( نشــانی ) ‪ :‬کرمان ‪ .‬خیابان شــهاب ‪ .‬کوچه ‪ 19‬پالک ‪10‬‬ ‫کد پســتی ‪ 7616876931 :‬شماره تلفن ‪ - 09139878162 :‬خوانده ‪ :‬محمد جمالی‬ ‫نوید ‪ -‬به شــماره ملی ‪ 5559218995‬به نشانی ‪ :‬تهران شهرک اندیشه خیابان هشت‬ ‫شــرقی پالک ‪ 29‬تلفن همراه ‪ -09363811348‬موارد خواســته به تفکیک ‪ :‬پرداخت‬ ‫حقوق ماهانه ‪ -‬عیدی و پاداش ‪ -‬سنوات پایان کار ‪ -‬رفاهیات ‪ -‬حق مسکن ‪ -‬اضافه‬ ‫کاری ‪ -‬جمعه کاری (شرح خواسته) بسمه تعالی ‪ -‬اینجانب محمد مهدی گوهری از تاریخ‬ ‫‪ 94/10/1‬بــرای خوانده اقای محمد جمالی نوید در پروژه های مدیریت و اطالع رســانی‬ ‫علوم پزشــکی و ســالن امفی تئاتر دانشگاه علوم پزشکی مشغول بوده ام که نام برده به‬ ‫عنوان پیمانکار اصلی دو پروژه نام برده برای شــرکت بین المللی مقاوم کار بوده اســت‬ ‫و اینجانب تا پایان هر دو پروژه ذکر شــده برای ایشــان کار می کردم ولی ایشان با اینکه‬ ‫چندیــن نوبت و به کرات از ایشــان حقوق ماهانه ام را طلب مــی کردم با گفتن فعال پول‬ ‫ندارم بزارید صورت وضعیت بگیرم بزارید کار تمام بشــه و وقتی کار به اتمام رســید‬ ‫گفتند بزارید حســن انجام کار ازاد شــد پرداخت می کنم ولی باز هم با ازاد شدن حسن‬ ‫انجام کار و گذشــت بیش از یک ســال هنوز حقوق ماهانه مانده که مبلغ بیســت میلیون‬ ‫تومــان ‪ 20/000/000 -‬تومــان و دیگــر حق و حقوق های اینجانــب را پرداخت نکرده‬ ‫اســت و دیگر جواب تماس ها و پیام های اینجانب را نمی دهد ‪ .‬الزم به ذکر اســت نام‬ ‫برده اینجانب را طی نامه ای به شــرکت مقاوم کار معرفی نموده اســت و نماینده شرکت‬ ‫مهرزا که مشــاور پروژه امفی تئاتر بوده اســت نیز حاضر به شــهادت هســتند همچنین‬ ‫مهندس بهزاد اجرایی مدیر پروژه شرکت مقاوم کار نیز صحت صحبتهای من را تایید می‬ ‫کند ‪ .‬پیشاپیش از حسن توجه شما سپاسگزارم م‪.‬الف ‪125 :‬‬ ‫مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان کرمان‬ ‫فعلی ‪ ،‬بســیار موثر اســت زیرا در گذشته در‬ ‫شــرایط کاالهای اساسی دارای یارانه به صورت‬ ‫عادالنه در دســترس خانوارها قرار نمی گرفت‪.‬‬ ‫دولــت کاالها را تهیه میکــرد‪ ،‬بابت این کاالها‬ ‫یارانــه پرداخت می شــد‪ ،‬با قیمتــی پایین تر‬ ‫از قیمت بازار هم نســبت به توزیــع انها اقدام‬ ‫می کرد‪ ،‬اما تفاوت قیمــت نرخ دولتی کاالها با‬ ‫قیمــت بازار‪ ،‬به مصرف کنند تعلق نمی گرفت و‬ ‫فقط واسطه ها با فروش بخش عمده ای از این‬ ‫کاالها منافعی را کسب می کردند‪.‬‬ ‫روند بازرســی کاالهای اساســی توسط‬ ‫بازرسان داخلی فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫چگونه است؟‬ ‫مهمتریــن مکانیزم موجود در فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای برای این امر اطالعات ســازمان‬ ‫اســت‪ .‬زیرا تمــام ورودی و خروجی کاالهای‬ ‫سازمان ثبت می‪‎‬شــود و سیستم ها و بازرسان‬ ‫با بررسی اطالعات درج شــده در سیستم و بر‬ ‫اســاس یکســری از الگوهای کنترلی مشخص‬ ‫نحوه توزیع را ‪ ،‬کنترل می کنند‪.‬‬ ‫عدم تعادل قیمت بین برخی کاالها‪ ،‬یکی‬ ‫از پرســش های متداول در ذهن مصرف‬ ‫کننده است‪ ،‬در برخی مواقع مشاهده شده‬ ‫که قیمت کاال در بیرون فروشگاه به مراتب‬ ‫ارزانتر اســت و بالعکس مشاهده شده که‬ ‫دراخل فروشــگاه با قیمتــی ارزاتر ارائه‬ ‫میشــود‪ ،‬در این زمینه توضیحاتی را ارائه‬ ‫می فرمایید؟‬ ‫در اقتصاد‪ ،‬مفهومی به نام حاشــیه بازار وجود‬ ‫دارد‪ ،‬حاشیه بازار فاصله بین بهای تمام شده و‬ ‫نرخ عرضه کاال به مشتری است‪ .‬قیمت گذاری‬ ‫کاالها در فروشگاه های زنجیره ای و غیر زنجیره‬ ‫ای بر اســاس حاشــیه بــازار کاال‪ ،‬مارژینهای‬ ‫دریافتی و سیاست های قیمت گذاری سازمانی‬ ‫انجام میشــود‪.‬فرض کنیم قیمت مصرف کننده‬ ‫اخطار اداری‬ ‫خانم فرزانه شــیبانی بــه ادرس کرمان خیابان هزار و یک شــب نبش میدان کوثر‬ ‫اولیــن ســاختمان طبقه دوم کد پســتی ‪ 7619659567‬راهن پرونده اجرایی کالســه‬ ‫‪ 8700010‬نظر به گزارش کارشــناس رســمی دادگســتری مبنی بر عدم امکان ارزیابی‬ ‫موضوع وثیقه به علت عدم همکاری شــما بموجب این اخطاریه به اطالع می رساند مطابق‬ ‫ماده ‪ 98‬ایین نامه اجرای اســناد رسمی چنانچه زمینه بازدید را فراهم ننمائید با حضور‬ ‫نماینده دادستان و مامورانتظامی نسبت به رفع مانع و یا باز کردن درب محل و ارزیابی‬ ‫اقدام خواهد شد‪167.‬م‪-‬الف‬ ‫مدیر اجرا اداره اجرای اسناد رسمی کرمان ‪ -‬علیرضا محمدی کیا‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫شــماره‪ . 15/377/99 :‬خانــم مهنــاز ولــی زاده دارای شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 2061326250‬به شرح دادخواست به کالسه ‪ 15/377/99‬از این دادگاه درخواست‬ ‫گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عشقعلی علی زاده به شماره‬ ‫ش ‪ 2‬در تاریــخ ‪ 98/07/30‬اقامتــگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر است به‪.1 :‬زمان علیزاده فرزند عشقعلی به ش‪ .‬م ‪0065027833‬‬ ‫نسبت پسر متوفی‪-2 .‬کیوان علیزاده فرزند عشقعلی به ش‪ .‬م ‪ 2061325890‬نسبت‬ ‫پســر متوفی‪-3.‬شــهرام علیزاده فرزند عشــقعلی بــه ش‪ .‬م ‪ 2061321232‬نســبت‬ ‫پســر متوفی‪-4.‬بهرام علیزاده فرزند عشــقعلی به ش‪ .‬م ‪ 2061320112‬نسبت پسر‬ ‫متوفی‪-5.‬مرتضــی علیــزاده فرزند عشــقعلی به ش‪ .‬م ‪ 2050733100‬نســبت پســر‬ ‫متوفی‪-6.‬مجتبــی علیــزاده فرزنــد عشــقعلی به ش‪ .‬م ‪ 2050522398‬نســبت پســر‬ ‫متوفی‪-7.‬ســمیرا علیــزاده فرزند عشــقعلی بــه ش‪ .‬م ‪ 2050142171‬نســبت دختر‬ ‫متوفی‪-8.‬حکیمــه علیــزاده فرزند عشــقعلی بــه ش‪ .‬م ‪ 2050139039‬نســبت دختر‬ ‫متوفی‪-9.‬ســمانه علیــزاده فرزند عشــقعلی بــه ش‪ .‬م ‪ 2064054790‬نســبت دختر‬ ‫متوفی‪-10 .‬مهناز ولی زاده فرزند ســعداله به ش‪ .‬م ‪ 2061326250‬نســبت همســر‬ ‫متوفی‪ -11 .‬زری رزقی مقدم جویباری فرزند حسین به ش‪ .‬م ‪ 5829259249‬نسبت‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک نوبت‬ ‫یکمرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد‬ ‫از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪.‬قاضی شعبه ‪ 15‬شورای حل اختالف بابل ‪.‬خیری زاده‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫شــماره‪ . 14/318/99 :‬خانم رعنا اســداله زاده دارای شناســنامه شماره ‪1986‬‬ ‫به شــرح دادخواســت به کالســه ‪ 14/318/99‬از این دادگاه درخواســت گواهی حصر‬ ‫وراثــت نمــوده و چنین توضیح داده که شــادروان حکیمه قلی زاده بابائی به شــماره ش‬ ‫‪ 5‬در تاریــخ ‪ 90/05/25‬اقامتــگاه دائمــی خود بــدرود زندگی گفته ورثــه حین الفوت‬ ‫ان مرحوم منحصر اســت به‪.1 :‬اســداله اســداله زاده فرزند علیجــان به ش‪ .‬ش ‪954‬‬ ‫نســبت فرزند پســر متوفی‪-2 .‬تقی اســداله زاده فرزند علیجان به ش‪ .‬ش ‪ 10‬نسبت‬ ‫فرزنــد پســر متوفی‪-3.‬نصراله اســداله زاده فرزنــد علیجان به ش‪ .‬ش ‪ 274‬نســبت‬ ‫فرزند پســر متوفی‪-4.‬زهرا اســداله زاده فرزند علیجان به ش‪ .‬ش ‪ 984‬نسبت فرزند‬ ‫دختر متوفی‪-5.‬رعنا اســداله زاده فرزند علیجان به ش‪ .‬ش ‪ 1986‬نسبت فرزند دختر‬ ‫متوفی‪-6.‬کبری اســداله زاده فرزند علیجان به ش‪ .‬ش ‪ 12‬نسبت فرزند دختر متوفی‪.‬‬ ‫اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبــت یکمرتبه اگهی می‬ ‫نمایــد تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر‬ ‫نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.‬قاضی شعبه ‪ 14‬شورای حل اختالف بابل ‪.‬خیری زاده‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫شــماره‪ . 5/376/99 :‬اقای ایمان مقدم دارای شناســنامه شــماره ‪ 197‬به شــرح‬ ‫دادخواســت بــه کالســه ‪ 5/376/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت‬ ‫نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان نصرت لطیفی شــیردار به شــماره ش ‪ 7‬در‬ ‫تاریخ ‪ 88/02/24‬اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم‬ ‫منحصر اســت به‪.1 :‬ایمان مقدم فرزند ناصــر به ش‪ .‬ش ‪ 197‬متولد ‪ 1366‬صادره از‬ ‫بابــل فرزند متوفــی‪-2 .‬الهام مقــدم فرزند ناصر بــه ش‪ .‬ش ‪ 2050322321‬متولد‬ ‫‪ 1370‬صــادره از بابــل فرزنــد متوفی‪-3.‬ناصر مقــدم فرزند بــه ش‪ .‬ش ‪ 851‬متولد‬ ‫‪ 1344‬صادره از بابل همســر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور‬ ‫را در یــک نوبــت یکمرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضــی دارد و یا وصیتنامه از‬ ‫متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال‬ ‫گواهی صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.‬قاضی شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف بابل ‪.‬خیری زاده‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫شــماره‪ . 5/328/99 :‬خانم مرضیه رحیمی دارای شناســنامه شماره ‪ 223‬به شرح‬ ‫دادخواست به کالســه ‪ 5/328/99‬از این دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده‬ ‫و چنین توضیح داده که شادروان علی رحیمی به شماره ش ‪ 339‬در تاریخ ‪93/01/22‬‬ ‫اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به‪:‬‬ ‫‪.1‬ناصــر رحیمــی فرزند علی بــه ش‪ .‬ش ‪ 165‬متولد ‪ 1344‬صــادره از بابل فرزند‬ ‫متوفــی‪-2 .‬محســن رحیمــی فرزند علی بــه ش‪ .‬ش ‪ 169‬متولد ‪ 1358‬صــادره از بابل‬ ‫فرزنــد متوفی‪-3.‬رقیــه رحیمی فرزند علــی به ش‪ .‬ش ‪ 1‬متولــد ‪ 1340‬صادره از بابل‬ ‫فرزنــد متوفی‪-4.‬معصومه رحیمی فرزند علی به ش‪ .‬ش ‪ 8‬متولد ‪ 1346‬صادره از بابل‬ ‫فرزند متوفی‪-5.‬ســکینه رحیمی فرزند علی بــه ش‪ .‬ش ‪ 3‬متولد ‪ 1348‬صادره از بابل‬ ‫فرزنــد متوفی‪-6.‬مرضیه رحیمــی فرزند علی به ش‪ .‬ش ‪ 223‬متولــد ‪ 1349‬صادره از‬ ‫بابــل فرزند متوفی‪-7.‬زبیده یحیــی نژاد فرزند علی اصغر بــه ش‪ .‬ش ‪ 3‬متولد ‪1322‬‬ ‫صادره از بابل همســر متوفی‪ .‬اینک با انجام تشــریفات مقدماتی درخواست مزبور را در‬ ‫یــک نوبت یکمرتبه اگهی می نماید تا هر کســی اعتراضی دارد و یــا وصیتنامه از متوفی‬ ‫نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪.‬قاضی شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف بابل ‪.‬خیری زاده‬ ‫درج شــده برای یک کاال ‪ 10‬هزار تومان است‪،‬‬ ‫اگر قیمت تمام شــده ایــن کاال ‪ 5‬هزار تومان‬ ‫باشد‪ ،‬فاصله این دو مبلغ حاشیه بازار کاال است‪.‬‬ ‫طبیعتا یک خرده فروش بر اســاس سیاستهای‬ ‫بازاریابی می تواند بخشی از این حاشیه بازار را‬ ‫از مشتری دریافت نکند‪ .‬اگر زنجیره تامین یک‬ ‫شــرکت و یا خرده فروش به گونه ای باشد که‬ ‫بتواند صرفه جویی خوبی در طول زنجیره تامین‬ ‫انجام دهد‪ ،‬می تواند بخشی از این حاشیه بازار‬ ‫را تحت عنوان تخفیف به مشــتری تقدیم کند‪.‬‬ ‫توزیع کاال در خرده فروشی سنتی با چند واسطه‬ ‫انجام می شــود ‪ ،‬که هر کدام از این واسطه ها‬ ‫نیازمند یک ســود مجزا هســتند و هزینه های‬ ‫خاص خودشــان را دارند و طبیعتا حاشیه بازار‬ ‫کاال سود و هزینه واسطه ها را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫اگر در توزیع کاال تعداد واســطه ها زیاد شــود‬ ‫طبیعتا سود بیشتری باید تقسیم شود و هزینه‬ ‫بیشــتری اتفاق می افتد‪ ،‬اما در صورت کاهش‬ ‫این واســطه ها چه اتفاقی می افتد؟ توزیع کاال‬ ‫با هزینه کمتر و تعداد کمتری واســطه جویای‬ ‫ســود انجام مــی شــود‪.‬نظام قیمــت گذاری‬ ‫تولیــد کننــده هــا قیمــت مصــرف کننده‬ ‫را بــر ایــن اســاس ســاختار توزیــع تعیین‬ ‫می کند‪ ،‬چرا که در صورتی که حاشیه بازار یک‬ ‫کاال سهم مناسب سود واسطه ها و هزینه های‬ ‫انها را پوشش ندهد‪ ،‬کاال قابلیت فروش نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬وقتی فروشگاه زنجیره ای با این حاشیه‬ ‫بازار باال مواجه می شــود‪ ،‬قدرت این را دارد که‬ ‫بخشــی زیادی از ان را در اختیار مشتری قرار‬ ‫دهد و بــه عنوان تخفیف از مشــتری دریافت‬ ‫نکند‪.‬مکانیزم کلی تخفیفات در فروشــگاه های‬ ‫زنجیره ای به این صورت می باشد‪.‬علت تفاوت‬ ‫قیمت در یکســری از کاالها بــه تصمیم یک‬ ‫فروشــگاه به تخفیف روی تعــدادی از کاالها و‬ ‫تصمیم یک فروشــگاه بر تخفیــف روی تعداد‬ ‫دیگری از کاالهاست‪ .‬این مهمترین دلیل تفاوت‬ ‫قیمت بین فروشگاه های زنجیره ای است‪.‬‬ ‫حضور دالالن و مافیــا در زمینه کاالهای‬ ‫اساسی غیر قابل انکار است‪ ،‬راه کار شما‬ ‫برای مبارزه با این افراد چیست؟‬ ‫این یک واقعیت اســت در هر کجا که ســودی‬ ‫نهفته باشــد‪ ،‬طبیعتا عده ای برای کســب ان‬ ‫به نفع خودشــان ورود می کننــد‪ .‬این امر در‬ ‫تمام نقاط جهان مشــهود است و فقط مختص‬ ‫کشور ما نیســت‪ .‬مهمترین راه کار برای مبارزه‬ ‫و محدود کــردن انها‪ ،‬در کنار ابزارهای قانونی‪،‬‬ ‫شفافیت است‪.‬‬ ‫از نظر شما سازمان تعزیرات حکومتی باید‬ ‫به این موضوع ورود پیدا کند یا توســط‬ ‫بازرسان فروشگاه های زنجیره ای این امر‬ ‫صورت گیرد؟‬ ‫سازمان تعزیرات دارای وظایف قانونی مشخصی‬ ‫اســت‪ .‬ولی اگــر شــفافیت در طــول زنجیره‬ ‫تامین محقق شــود‪ ،‬شــاهد رونــد مثبتی در‬ ‫توزیع کاالهای اساســی و یا هر کاالی دیگری‬ ‫خواهیم بود‪ .‬حضور فروشــگاه های زنجیره ای‬ ‫در امر شفافیت بسیار موثر و کارساز بوده است‪.‬‬ ‫البتــه امکان وجود تخلفاتــی اندک هم در این‬ ‫حوزه غیر قابل کتمان است اما به صورت کامال‬ ‫جزئی کــه در روند توزیع هیــچ اخاللی ایجاد‬ ‫نمی کند‪ .‬زیرا تمــام مراحل تهیه‪ ،‬انبارگیری و‬ ‫توزیع توسط شکه های پیشرفته قابل رصد می‬ ‫باشــد و نهادهای نظارتی هم بر این پروسه دید‬ ‫کاملی دارند؛از این رو اعتماد بیشــتری نسبت‬ ‫به فروشــگا های زنجیره ای در بین مردم ایجاد‬ ‫شده ‪.‬‬ ‫تعامل و همکاری مدیران فروشــگاه های‬ ‫زنجیــره ای با اصحاب رســانه را چگونه‬ ‫ارزیابی مــی کنید و چه میزان این ارتباط‬ ‫می تواند در جامعه تاثیر گذار باشد؟‬ ‫فروشــگاه های زنجیره ای یکی از عناصر شبکه‬ ‫توزیع مدرن هستند‪ ،‬اگر بخواهیم شبکه توزیع‬ ‫را به سمت مدرن شــدن پیش ببریم‪ ،‬مستلزم‬ ‫ایجاد فرهنگ سازی است‪ ،‬مواردی مشابه اینکه‬ ‫یک فروشــگاه زنجیره ای چه مزایایی برای فرد‬ ‫و چــه مزایایی برای اقتصاد دارد‪ ،‬چه بســا در‬ ‫جامعه امروزی و با وسعت شبکه مجازی شاهد‬ ‫شایعات متعددی هســتیم که به قصد تخریب‬ ‫یک ســازمان و نهاد خاص شکل میگیرد‪ .‬پس‬ ‫می تــوان به این نتیجه رســید که همکاری و‬ ‫تعامل با رســانه ها جهت روشــنگری رد حوزه‬ ‫افکار عمومی میتواند موثر باشد‪.‬‬ ‫اگر بخواهیم شبکه توزیع را‬ ‫به سمت مدرن شدن پیش ببریم‬ ‫مستلزم ایجاد فرهنگ سازی است‬ ‫مواردی مشابه اینکه یک‬ ‫فروشگاه زنجیره ای‬ ‫چه مزایایی برای فرد و‬ ‫چه مزایایی برای اقتصاد دارد‬ ‫معاون گمرک اعالم کرد‪ :‬ترخیص فوری کاالهای اساسی و غیراساسی تولیدی‬ ‫انطــور که معاون فنی گمرک ایــران می گوید با‬ ‫اقدامات انجام شــده تمامی کاالهای اساســی به‬ ‫محــض دریافت مجــوز و اعالمیــه تامین ارز به‬ ‫صــورت اعتباری امــکان ترخیص فــوری دارند‪.‬‬ ‫کاالهــای غیراساســی نیز به تشــخیص وزارت‬ ‫صمت فورا ترخیص خواهند شــد‪ .‬بعد از رایزنی‬ ‫های صورت گرفتــه در مورد تســهیل ترخیص‬ ‫حدود شــش میلیارد دالر کاالی رســوب کرده‬ ‫در گمــرک و بنــادر و موافقت رئیــس جمهور‬ ‫بــا پیشــنهادهای گمرگ در این رابطــه‪ ،‬امکان‬ ‫ترخیص فوری کاالهای اساســی و غیراساســی‬ ‫با اولویت کاالهای تولیدی فراهم شــده اســت‪.‬‬ ‫در همین زمینه مهــرداد جمال ارونقی ‪ -‬معاون‬ ‫فنی و امــور گمرکی گمرک ایــران‪ -‬در رابطه‬ ‫بــا اخرین وضعیت ترخیــص کاال توضیحاتی به‬ ‫ایســنا ارائه کرد کــه در مجموع نشــان دهنده‬ ‫ترخیص فوری کاالهای اساســی و غیراساســی‬ ‫تولیدی اســت‪.‬ارونقی با اشاره به شرایط ترخیص‬ ‫کاالهای اساســی گفت ‪ :‬با توجه به مصوبه ســتاد‬ ‫هماهنگــی اقتصادی دولت که بــه تایید رئیس‬ ‫جمهور نیز رســیده است تمامی کاالهای اساسی‬ ‫به محــض اینکه صاحبــان ان ها بــا مراجعه به‬ ‫بانک عامل بتواننــد اعالمیه تامین ارز به صورت‬ ‫اعتبــاری دریافت کنند فــوری ترخیص خواهند‬ ‫شــد‪ ،‬بعد از ان نیز بانک ظرف سه ماه پیگیری ها‬ ‫و رسیدگی های بعدی را انجام می دهد و در این‬ ‫رابطه هیچ مشکلی وجود ندارد‪.‬اما ارونقی درباره‬ ‫کاالهای غیراساســی در گروه (‪ )۲‬نیز توضیحاتی‬ ‫ارائه کرد که طبق ان لیست کاالهایی که تا قبل‬ ‫از ‪ ۲۰‬تیرماه امســال به گمــرک اظهار و دارای‬ ‫قبض انبار هســتند در اختیار وزارت صمت قرار‬ ‫گرفته و از سوی دیگر لیست کاالهایی که تا این‬ ‫تاریخ اظهار نشــده بودند از سوی سازمان بنادر‬ ‫به وزارت صمت ارائه شــده اســت‪ ،‬بر این اساس‬ ‫به تشــخیص وزارت صمت‪ ،‬بــا اولویت کاالهای‬ ‫تولیدی و مواد اولیــه تولید در رابطه با ترخیص‬ ‫ان هــا فوری اقدام خواهد کرد کــه این کاالها با‬ ‫ارز اشخاص یا ســایر رویه ها و با صدور مجوز از‬ ‫بانک مرکزی ترخیص می شوند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ‪ 99/1‬کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫واگذاری امور خدماتی و نظافت اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫اداره کل پست استان کهگیلویه و بویر احمد در نظر دارد امور خدماتی و نظافت خود را مطابق با شرایط‬ ‫عمومی ‪،‬فنی ‪،‬طرح قرارداد از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه اشخاص‬ ‫حقیقی و حقوقی که موضوع اصلی فعالیت شرکت انها با موضوع مناقصه مطابقت دارد دعوت می گردد‪.‬‬ ‫کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها‬ ‫از طریق درگاه سامانه ستاد به ادرس ذیل انجام می شود‪:‬‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ادرس کارفرما ‪ :‬یاسوج ‪ -‬گلستان ‪ - 14‬اداره کل پست استان کهگیلویه و بویراحمد ‪ -‬تلفن تماس‬ ‫‪ 2-332229001-074‬شناسه ملی ‪ 14002919855‬و شماره اقتصادی ‪ 411319578339‬و کد پستی‬ ‫‪. 7591863314‬‬ ‫‪)1‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت ساعت ‪ 8‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪13/05/1399‬تا ساعت‬ ‫‪14‬روزدوشنبه ‪.‬مورخ ‪20/05/1399‬‬ ‫‪ -2‬مهلت زمانی ارائه پیشنهادها‪ :‬از تاریخ ‪1399/05/21‬لغایت‪1399/05/30‬‬ ‫‪)3‬زمان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز شنبه مورخ ‪1399/06/01‬‬ ‫‪ )4‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪:‬سه ماه شمسی از تاریخ اخرین مهلت ارائه پیشنهادها‬ ‫‪)5‬هزینه درج اگهی و اصالحات احتمالی و همچنین هزینه های انتشار در سایت ستاد به عهده برنده‬ ‫ماقصه می باشد ‪.‬‬ ‫‪)6‬به پیشنهادهای فاقد امضاء ‪،‬مشروط‪،‬مخدوش‪،‬فاقد ضمانت نامه ‪،‬چک شخصی و نظایر ان و پیشنهاداتی‬ ‫که بعد از انقضاء مدت در فراخوان واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نمی شود‪.‬‬ ‫‪)7‬سپرده تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ‪ 600/000/000‬ریال (ششصد میلیون ریال)بصورت ضمانت نامه‬ ‫معتبر بانکی طبق اخرین فرمت بانک مرکزی قابل تائید می باشد‪.‬‬ ‫‪)8‬اطالعات سامانه ستاد جهت عضویت در سامانه ‪ :‬مرکز تماس ‪02141934‬دفتر ثبت نامه ‪-021‬‬ ‫‪88969737‬‬ ‫کمیسیون معامالت پست استان کهگیلویه و بویراحمد‬ صفحه 4 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫رژه خدمت این بار با اهدای خون‬ ‫رئیس اداره اجتماعی یگان های ویژه ناجا گفت‪:‬‬ ‫امسال شــیوع ویروس کرونا موجب شد مردم به‬ ‫دلیل ترس از ابتال به این بیماری مراجعه کمتری‬ ‫به مراکز انتقال خون داشته باشند؛ این در حالی‬ ‫است که این بار کارکنان یگان های ویژه ناجا رژه‬ ‫خدمت خود را با رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫اهداء خون انجام دادند‪.‬‬ ‫کارمند رتبه ‪ 16‬محســن عمادی ضمن تبریک‬ ‫دهه کرامــت و اعیاد قربان و غدیر با اشــاره به‬ ‫اینکه امنیت امروز کشور را مدیون خون هزاران‬ ‫شــهید‪ ،‬جانباز و ازاده هستیم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما به‬ ‫عنوان وارثان هشــت سال دفاع مقدس و انقالب‬ ‫باید در تمام مراحــل زندگی خود رفتار و منش‬ ‫شــهدا را الگوی خود قرار دهیــم‪ ،‬زیرا ان ها با‬ ‫تمــام وجود از جان و مال خود برای حفظ دین‪،‬‬ ‫شــرف و ناموس ایران و ایرانی گذشتند‪ ،‬پس ما‬ ‫به عنوان ســربازان این مرز و بوم از هیچ تالشی‬ ‫در راســتای ایجاد امنیت برای مردم غیور ایران‬ ‫دریغ نمی کنیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تعبیر مقــام معظم رهبری امام‬ ‫خامنه ای عزیــز (مدظله العالی) درباره نیروهای‬ ‫مســلح که فرمودند»نیروهای مســلح مظاهر و‬ ‫عناصر قدرت ملی هســتند» ادامه داد‪ :‬نیروهای‬ ‫مسلح کشــور با حضور همیشگی در عرصه های‬ ‫مختلف ثابت کرده اند که امنیت و اسایش مردم‬ ‫در اولویت اســت‪ ،‬امسال شــیوع ویروس کرونا‬ ‫موجب شــد مردم به دلیل تــرس از ابتال به این‬ ‫بیماری‪ ،‬مراجعه کمتری بــه مراکز انتقال خون‬ ‫داشــته باشــند و این مراکز با کاهــش ذخیره‬ ‫سازی گروه های خونی مواجه شوند‪ ،‬اما با اذعان‬ ‫پزشــکان در خصوص عدم انتقال این ویروس از‬ ‫طریق اهداء خون‪ ،‬این بــار کارکنان یگان های‬ ‫ویژه ناجا همزمان با ســالروز جهانی اهداء خون‬ ‫رژه خدمــت خود را بــا رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی با اهداء خون انجام دادند‪.‬رئیس اداره‬ ‫اجتماعــی یگان های ویژه ناجــا گفت‪ :‬کارکنان‬ ‫نیروی انتظامی به خصوص نیروهای جان برکف‬ ‫یگان های ویژه همیشــه در موضوع اهداء خون‬ ‫ثابــت قدم بــوده اند و در طول ســال در مراکز‬ ‫انتقال خــون حضوری فعال دارنــد و این بار به‬ ‫بهانه ســالروز اهداء خون رکوردی جدید را رقم‬ ‫زدند؛ به طوری کــه در این اقدام داوطلبانه یک‬ ‫هزار و ‪ 730‬نفر از کارکنان یگان های ویژه‪ ،‬خون‬ ‫خود را در رگ های نیازمندان جاری کردند‪.‬‬ ‫سالمت‪ ،‬ورزش‬ ‫فرماندهعملیاتمدیریتکرونادرتهران‪:‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ ۲۰۸‬فوتی جدید کرونا در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‬ ‫باایمنیجمعیکرونامخالفیم‬ ‫فرمانده عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر‬ ‫تهران با اشاره به وضعیت ابتال و فوتی های ناشی از‬ ‫کرونا در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬باالترین گروه ســنی که در‬ ‫تهران به دلیل کرونا فوت شــده اند بین ‪ ۷۰‬تا ‪۷۹‬‬ ‫ســال بوده است‪ .‬در حالی که بیشترین گروه سنی‬ ‫که در تهران از نظر ابتال داشــته ایم‪ ،‬بین ‪ ۵۰‬تا ‪۵۹‬‬ ‫سالگی بوده است‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا زالی درباره وضعیت کرونا در تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در بیماری های مزمن فرسایشــی که نوپدید‬ ‫هستند‪ ،‬صحبت از شکســت دادن بیماری‪ ،‬بیشتر‬ ‫یــک واکنش هیجانی زودرس اســت‪ .‬بنابراین من‬ ‫به این پارادایم اعتقادی ندارم و شکســت کرونا به‬ ‫عنوان یک بیماری مزمن‪ ،‬نوپدید و فرسایشی بیشتر‬ ‫یک شعار هیجانی است‪ .‬شاید بهتر باشد بگوییم که‬ ‫ما کرونا را ریشه کن می کنیم‪ ،‬برای ریشه کن کردن‬ ‫ایــن ویروس هم طبیعتا بایــد روش های مدیریتی‬ ‫تاثیرگذار اعمال شود‪.‬وی افزود‪ :‬مطلقا نباید فریفته‬ ‫شــویم و نباید در مقابل این بیمــاری‪ ،‬غرور ما را‬ ‫بگیرد‪ .‬بایــد بدانیم که با یک بیماری مواجهیم که‬ ‫شــواهد جهانی درباره ان اندک اســت و کم بودن‬ ‫اطالعات علمی درباره این بیماری باعث می شــود‬ ‫که ما سالح کمتری در برابر ان داشته باشیم‪ .‬زیرا‬ ‫شــناخت مان از این بیماری کمتر اســت‪ .‬بنابراین‬ ‫در چند مــاه اخیر کمتر در ادبیــات علمی جهان‬ ‫بحث شکســت دادن بیماری کووید‪ ۱۹-‬را دیده ام‪.‬‬ ‫مانیفست اکثر کشــورها این بوده است که باید به‬ ‫نوعی به سمت شکستن زنجیره انتقال این بیماری‬ ‫حرکت کنیم‪.‬‬ ‫زالی ادامه داد‪ :‬این بیماری قطعا امواج چندین باره‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬باید توجه کرد کــه در این زمینه‬ ‫کشورها به چند دسته تقسیم می شوند؛ کشورهایی‬ ‫که از روز اول با مدیریت منطقی و چابک در برابر این‬ ‫بیماری تدابیر جدی اتخاذ کردند و البته مولفه های‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاســی ان ها با کشور ما در‬ ‫انطباق نیست‪ .‬مانند کشــور تایوان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬کره‬ ‫جنوبــی و بعضا در المان‪ .‬برخی کشــورها در دور‬ ‫اول کرونــا را مدیریت کردند و البته اســیب هایی‬ ‫هــم دیدند و حاال موج دوم بیماری به سراغ شــان‬ ‫امده اســت؛ مانند ایران‪ .‬تقریبا اکثر کشــورهای‬ ‫دنیا در همین مدل هســتند‪ .‬بررسی جهانی نشان‬ ‫می دهد که اروپایی ها به یک کفه رو به پایین و رو‬ ‫به افول رسیده اند‪ .‬مجددا در بخش هایی از فرانسه‬ ‫و مناطقی از اســپانیا و انگلیس‪ ،‬خوشه های جدید‬ ‫بیماری در حال شــکل گیری است‪ ،‬اما نه به شکلی‬ ‫کــه در مــوج اول بود‪ .‬در عین حــال در امریکای‬ ‫جنوبی‪ ،‬بخش هایی از امریکای شمالی و کشورهای‬ ‫افریقا‪ ،‬به ویژه افریقای جنوبی و اســیا کشورهایی‬ ‫هســتند که برخالف مدل اروپایی در حال افزایش‬ ‫موارد جدید ابتال هســتند‪ .‬در کشوری مانند ترکیه‬ ‫با توجــه به این که دیرتر از ما مــوج اول را تجربه‬ ‫کردند‪ ،‬طبیعتا امــواج بعدی با تاخیر قابل توجهی‬ ‫انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما باید زرنگ باشیم و با استفاده از مبانی‬ ‫علمــی و بدون این که دچار غرور کاذب شــویم‪ ،‬با‬ ‫اســتفاده از توصیه ها و مدل های کشورهای موفق‪،‬‬ ‫پیــش رویم‪ .‬باید توصیه های ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانی را به صــورت جدی مورد توجه قرار دهیم؛‬ ‫چراکه نقشــه راه را ترســیم می کند‪ .‬نگاه هیجانی‬ ‫زودرس در این زمینه درست نیست‪.‬‬ ‫وی درباره اقدامات ســتاد مقابله با کرونا در تهران‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬بایــد توجه کرد کــه در اســتان تهران با‬ ‫پیچیدگی هایی مواجهیم‪ ،‬بــه گونه ای که باالترین‬ ‫جمعیــت را در تهران داریــم و بالغ بر ‪ ۱۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬هــزار نفر در تهران ســکونت دارند‪ ،‬تهران‬ ‫باالترین چگالی یا تراکم جمعیت را در کشور دارد‪،‬‬ ‫منطقه ای مانند بهارســتان در جنوب غربی استان‬ ‫تهران باالترین میزان تراکم جمعیتی را در کشــور‬ ‫دارد‪ ،‬ما بیشــترین میزان سکونت غیررسمی را در‬ ‫تهران داریم که بین ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۷‬درصد پیش بینی‬ ‫می شــود و بالغ بر یک میلیون نفر در طول روز به‬ ‫عنوان جمعیت شــناور وارد تهران می شوند و این‬ ‫پیچیدگی ها در تهران وجود دارد‪.‬‬ ‫زالی تاکید کــرد‪ :‬این که بخواهیــم در برابر کرونا‬ ‫پرچم افتخار باال ببریم‪ ،‬اصال علمی نیســت‪ .‬باید با‬ ‫ادبیات علمی صحبت کنیم‪ .‬به هر حال امواج بعدی‬ ‫کرونا خواهد امد‪ .‬این طور نیســت که فکر کنید که‬ ‫کشــورهایی که در دور اول کرونا توفیق داشــتند‪،‬‬ ‫قطعا گارانتی می شــوند و دیگر کرونا سراغ شــان‬ ‫نمی اید‪ .‬تا زمانــی که یا ‪ ۶۶‬درصد افراد در جامعه‬ ‫دچار این بیماری نشــوند و یــا داروی مطمئن و‬ ‫واکسن ان پیدا نشود‪ ،‬این ســناریو در کشورهای‬ ‫دنیا قابل تکرار خواهد بود‪ .‬البته ما به شدت از نظر‬ ‫سرمربی هایفراریازرسانه‬ ‫وضعیت نگران کننده بیماری در مازندران‬ ‫علمی با ایمنی جمعی مخالفیم و این حرف بســیار‬ ‫خطرناک است‪ .‬باید دارو و واکسن کارای این دارو‬ ‫پیدا شود و یا در بدترین و سخت ترین شرایط که از‬ ‫نظر علمی کامال با ان مخالفیم و ان را منسوخ شده‬ ‫تلقی می کنیم‪ ۶۶ ،‬درصد جامعه مبتال شوند که در‬ ‫این صورت با حجم بســیار زیــاد بیماری و تلفات‬ ‫بسیار زیاد همراه خواهد بود‪ .‬در عین حال راه دیگر‬ ‫این است که این بیماری الگوی بیماری های سارس‬ ‫و مرس را طی کند و دچار ســقوط و زوال خود به‬ ‫خودی در طبیعت شود‪.‬وی افزود‪ :‬در عین حال باید‬ ‫زنجیره انتقال ویروس را در هم بشــکنیم‪ .‬تنها راه‬ ‫فائق امدن بر این ویروس همین است‪ .‬ادامه حیات‬ ‫کرونــا در طبیعت تا زمانی که موجــود زنده را به‬ ‫عنوان میزبان جدید شــکار نکند‪ ،‬متوقف می شود‪.‬‬ ‫این ویروس تــا زمانی می تواند به حیات بیولوژیک‬ ‫خود ادامه دهد که چرخه انتقال وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫باید زنجیره انتقال شکسته شود‪.‬زالی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫تهران ‪ ۲۵‬دســتگاه اجرایــی و ‪ ۳۶۵‬خرده نهاد در‬ ‫حوزه مدیریت شهری با این بیماری درگیر هستند‪.‬‬ ‫در عین حال اکنون هم اماری که در تهران داریم‪،‬‬ ‫امار نســبتا خوبی است‪ .‬به طوری که در تهران در‬ ‫حال حاضر میزان کســانی که به دلیل کرونا فوت‬ ‫شده اند‪ ،‬نســبت به مجموع بستری و بیماری ‪۱.۷‬‬ ‫اســت‪ .‬باالترین گروه ســنی که در تهران به دلیل‬ ‫کرونا فوت شده اند‪ ،‬بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۹‬سال بوده است‪.‬‬ ‫در حالــی که باالترین گروه ســنی که در تهران از‬ ‫نظر ابتال داشــته ایم‪ ،‬بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۹‬ســالگی بوده‬ ‫است‪ .‬از روز اغازین اپیدمی کرونا تاکنون در ‪۸۶.۷‬‬ ‫درصــد موارد در کلیه متوفیان ناشــی از کرونا در‬ ‫تهران‪ ،‬فرد فوت شده حتما یک عامل زمینه ای هم‬ ‫داشــته است‪ .‬این موضوع در ســایه تالش جامعه‬ ‫پزشکی و بهداشــتی و درمانی در تهران می دانیم‪.‬‬ ‫جامعه پزشکی خسته شــده‪ ،‬بسیاری از معوقاتش‬ ‫را دریافت نکرده و دچار فرســودگی شــده است‪،‬‬ ‫اما بازهم در حال تالش هســتند‪.‬زالی گفت‪ :‬برای‬ ‫اقدامات مدیریتی باید دستگاه های مختلفی را کنار‬ ‫هم قرار دهیم‪ .‬ما معتقدیم که هم استانداران و هم‬ ‫روســای ســتادی باید بیش از گذشته در مدیریت‬ ‫اپیدمی ها از جمله کرونا اختیارات مبســوط تری را‬ ‫داشته باشــند‪ .‬به عنوان مثال ما فی نفسه با طرح‬ ‫ترافیک مشکلی نداریم‪.‬‬ ‫سعادتمند‪ :‬وضعیت شجاعیان را به فیفا اطالع می دهم‬ ‫امور شناخته می شــوند‪ .‬سرمربی تیم ها اگر حال‬ ‫نداشــته باشند به نشســت خبری نمی ایند یا اگر‬ ‫خیلی لطف کنند مربی خود را به نشســت خبری‬ ‫می فرستند‪.‬‬ ‫اغلــب اوقات بهانه های خوبــی برای این غیبت ها‬ ‫ذکر می شــود‪ .‬گفته شــده تیم میهمان به خاطر‬ ‫پرواز نتوانسته در نشست شرکت کند‪ .‬این درحالی‬ ‫اســت که خیلی راحت می شود طوری برنامه ها را‬ ‫پیش برد که ســاعت پرواز و نشســت خبری هیچ‬ ‫موقع باهم تداخل نداشته باشند اما این اتفاق بارها‬ ‫رخ داده اســت‪ .‬فشــار عصبی‪ ،‬حضور سرمربی در‬ ‫تمرین و هزاران دلیل دیگر از گفته هایی است که‬ ‫درباره غیبت ســرمربی ها در نشست خبری عنوان‬ ‫می شــود اما این توجیهات نمــی تواند دلیل قانع‬ ‫کننده ای برای غیبت در نشست خبری باشد‪.‬‬ ‫با اغاز دوباره مسابقات لیگ برتر فوتبال‪ ،‬این مساله‬ ‫دوباره در نشست های خبری دیده شد و در دفعات‬ ‫مخلتــف تیم های فوالد‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬پرســپولیس‪،‬‬ ‫اســتقالل‪ ،‬تراکتور‪ ،‬ماشین سازی با دالیل متنوعی‬ ‫مدعی شــدند ســرمربی خود قادر بــه حضور در‬ ‫نشست خبری نشده است‪.‬‬ ‫اما یکی از سرمربی هایی که از اغاز دوباره مسابقات‬ ‫تا به امروز در هیچ نشســت خبری شــرکت نکرده‬ ‫است‪ ،‬فرهاد مجیدی سرمربی ابی پوشان پایتخت‬ ‫بوده اســت‪ .‬مجیدی در اتفاقی بی سابقه در فوتبال‬ ‫ایران‪ ،‬چندین هفته در هیچ نشست خبری حضور‬ ‫پیدا نکــرده و مجید نامجومطلق‪ ،‬مربی اســتقالل‬ ‫با دالیلی کامال غیرموجه‪ ،‬درباره غیبت ســرمربی‬ ‫تیمش توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫غیبت غیر موجه فرهاد مجیدی و ســرمربی های‬ ‫دیگر مثل او که نشســت های خبری شرکت نمی‬ ‫کنند‪ ،‬بی احترامی به رســانه هایی است که برای‬ ‫این کنفرانس های مطبوعاتی وقت صرف می کنند‪.‬‬ ‫این پدیــده در فوتبال اروپا هم به هیچ عنوان قابل‬ ‫رویت نیســت و ســرمربی تیم هایی که چشم یک‬ ‫جهان به دنبال ان هاست‪ ،‬هیچ موقع به خاطر فشار‬ ‫عصبی در نشست خبری غیبت نمی کنند‪.‬‬ ‫مربی یــک تیم جنوبی به دلیل این که «شــرایط‬ ‫تیم در هفته های اخر حســاس است» در نشست‬ ‫خبری قبل از بازی هفته بیســت و هفتم شــرکت‬ ‫نکرد! فرهاد مجیدی‪ ،‬ســرمربی استقالل که اساسا‬ ‫اعتقادی به شــرکت در نشست خبری ندارد‪ .‬جواد‬ ‫نکونام در نشست های بعد از بازی شرکت می کند‬ ‫امــا قبل از بــازی گاهی می ایــد و گاهی نه‪ .‬امیر‬ ‫قلعه نویــی در مقطعی مانند مجیدی از نشســت‬ ‫ها فراری بود و مدام دســتیارش را می فرســتاد‪.‬‬ ‫برخی مربیان هم بعضی وقت ها می ایند و بعضی‬ ‫وقت ها نه‪.‬‬ ‫غیبت مربیان در نشســت خبــری البته این روزها‬ ‫بســیار مضحک اســت؛ بازی های لیگ برتر بدون‬ ‫تماشــاگر و نشســت های خبری هم بدون حضور‬ ‫اصحاب رسانه برگزار می شــوند‪ .‬گاهی فقط الزم‬ ‫اســت که یک مربــی در یک فایل صوتــی درباره‬ ‫بــازی پیش رو صحبــت کند و به عنــوان متکلم‬ ‫وحده هر چه می خواهــد بگوید و اصال برابر هیج‬ ‫ســوالی قرار نگیــرد اما برخی مربیــان همین کار‬ ‫را هم نمــی کنند‪ .‬دلیلش تنبلی اســت یا ان که‬ ‫احترامــی برای قانون و رســانه ها قائل نیســتند‪،‬‬ ‫معلوم نیســت‪ .‬شــاید هم مربیان ما فکر کرده اند‬ ‫در دانش مربیگــری‪ ،‬افتخارات یا جایگاه شــغلی‬ ‫مثــا از گواردیــوال و یورگــن کلوپ یــا زیدان و‬ ‫مورینیو برتر و باالترند؟‬ ‫مدیرعامل استقالل می گوید وضعیت داریوش شجاعیان را برای حضور در فهرست تیم به فیفا اطالع می دهد‪.‬‬ ‫به نقل از باشگاه استقالل‪ ،‬احمد سعادتمند‪ ،‬درباره پیروزی استقالل برابر سپاهان گفت‪ :‬بابت این موفقیت بسیار خوشحالیم‪ .‬تیم ما با وجود‬ ‫این که دقایق زیادی از بازی را ‪ ۱۰‬نفره دنبال کرد‪ ،‬پیروز شــد و امیدواریم با تالش بازیکنان و کادرفنی و همدلی میان ارکان باشــگاه‪ ،‬در‬ ‫بازی های باقی مانده لیگ و جام حذفی هم موفق باشیم‪.‬‬ ‫او در ادامه با انتقاد از صادر نشــدن کارت بازی شــجاعیان‪ ،‬افزود‪ :‬از ســازمان لیگ و فدراسیون فوتبال بابت صادر نشدن کارت و مجوز بازی‬ ‫داریوش شــجاعیان به شدت گله مند هستم‪ .‬با توجه به شــرایط حاکم بر جهان‪ ،‬فیفا و ‪ AFC‬جهت استفاده از ورزشکارانی که اسیب دیده‬ ‫بودند‪ ،‬دســت به تلطیف مقررات زدند‪ .‬داریوش شــجاعیان بازیکن ما بوده و با ما قرارداد حرفه ای دارد‪ .‬توجه داشته باشید که بیش از سه ماه‬ ‫لیگ ما تعطیل شده بود‪.‬‬ ‫مدیرعامل استقالل ادامه داد‪ :‬یک وقت می گویید بازیکن از فهرست خارج شده و اجازه بازی کردن در ادامه نیم فصل را ندارد‪ .‬اما نیم فصلی‬ ‫که مدت زمانش سه ماه به ان اضافه شده است را نباید با مبنای قبلی نگاه کرد‪ .‬بازیکنی مثل شجاعیان به دلیل تعویق سه ماهه لیگ‪ ،‬االن‬ ‫کامال اماده است و بازیکن خود ما هم بوده است‪ .‬در استعالمی که از فیفا انجام شده‪ ،‬گفته شده که از بازیکنان خودتان و اکادمی می توانید‬ ‫استفاده کنید‪ .‬از طرفی فیفا گفته است می توانید قوانین را تلطیف کنید‪ .‬من نمی دانم برخی ها چه اصراری دارند که با این وجود شجاعیان‬ ‫بازی نکند؟‬ ‫ســعادتمند در پایان با بیان این که مســاله شجاعیان را به فیفا اطالع می دهد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من به این موضوع گله و اعتراض دارم‪ .‬من شخصا‬ ‫در این باره با اقایان نبی و بهاروند صحبت کرده ام‪ .‬مجبورم برخالف میل باطنی خود‪ ،‬این موضوع را به فیفا اعالم کنم و به اسم مواردی را به‬ ‫فیفا بیان کرده و پاسخ خود را از ان نهاد بگیرم‪ .‬این موضوع را تا زمان پاسخگویی فیفا ادامه می دهم‪.‬‬ ‫بن بست در جوانگرایی تیم ملی فوتسال‬ ‫سرمربی تیم ملی فوتسال ایران با وجود برگزاری چند اردو نتوانست بازیکنان جوان را به تیم ملی تزریق کند‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتســال ایران تاکنون ســه مرحله از اردوی اماده سازی خود پیش از حضور در مسابقات فوتسال قهرمانی اسیا را برگزار کرده که‬ ‫در دو اردوی اول بیشتر بازیکنان جوان دعوت شدند با این حال ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال نفرات چندان زیادی از این دو اردو‬ ‫را به مرحله اصلی تمرینات دعوت نکرد‪.‬‬ ‫ســرمربی تیم ملی چندی پیش نیز از نااماده بودن بازیکنان گالیه کرد و خواســتار برگزاری زودتر بازی های لیگ برتر شــد تا بازیکنان به‬ ‫شرایط ایده ال برسند‪ .‬در مدت اخیر بارها از عدم جوانگرایی در تیم ملی فوتسال گالیه شده و ناظم الشریعه قصد داشت پس از این دو اردو‬ ‫بازیکنان جوان جدیدی را به تیم ملی تزریق کند اما به نظر می رسد در این راه موفق نبوده است‪.‬‬ ‫اخیرا خبر رســیده که سرمربی تیم ملی فوتســال قصد دارد از فرهاد توکلی ستاره مغضوب فوتسال ایران دعوت کند‪ .‬این بازیکن که پس از‬ ‫فوتســال قهرمانی ‪ ۲۰۱۸‬اسیا در پستی اینستاگرامی ضمن انتقاد از شــرایط تیم ملی از بازی های ملی خداحافظی کرد پس از یک سال و‬ ‫نیم به تیم ملی بازگشت اما سال گذشته در جریان تورنمنت مشهد بار دیگر با ناظم الشریعه دچار مشکل شد و این بار سرمربی تیم ملی با‬ ‫قاطعیت از عدم دعوت او سخن گفت اما حاال شنیده شده که زمینه های بازگشت این بازیکن به تیم ملی فراهم شده و با توجه به اینکه کادر‬ ‫فنی نتوانسته در بین بازیکنان جوان گزینه ای خوب برای جانشینی توکلی پیدا کند بار دیگر این بازیکن را به تیم ملی دعوت خواهند کرد‪.‬‬ ‫درخشان‪:‬تساویپرسپولیسونساجیعادالنهبود‬ ‫پیشکسوت باشــگاه پرسپولیس گفت‪ :‬با این که‬ ‫پرســپولیس قهرمان شــده اما یــک تیم بزرگ‬ ‫نمــی تواند تمام ترکیــب تیم را عوض کند چرا‬ ‫کــه ناهماهنگی به وجود مــی اید و برگرداندن‬ ‫هماهنگی به تیم کار راحتی نیســت‪.‬‬ ‫حمید درخشــان درباره دیدار دیشــب (شنبه)‬ ‫پرســپولیس مقابل نســاجی اظهــار کرد‪ :‬بازی‬ ‫بــدی نبــود‪ .‬این کــه انتظار داشــته باشــیم‬ ‫پرســپولیس هر بازی برود و بــازی های خارج‬ ‫از خانه خود را هم پیروز شــود‪ ،‬واقعا نمی شود‪.‬‬ ‫حریف هم بررســی می کنــد و با توجه به نقاط‬ ‫قــوت و ضعف تیم مقابل بــازی می کند وانالیز‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت جدیدترین موارد ابتال و فوتی ناشی از کووید‪ ۱۹-‬در کشور طی ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشته را اعالم کرد و با اشاره به افزایش چهار برابری ابتال و بستری در استان مازندران‪،‬‬ ‫از مردم خواست که از سفر به این استان خودداری کنند‪.‬‬ ‫دکتر سیماســادات الری گفت‪ ١٢ :‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ،‬دو هزار‬ ‫و ‪ ۶٨۵‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشــور شناســایی شــد که یک هزار و ‪ ۴٢٣‬نفر از انها‬ ‫بستری شدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ٣٠٩‬هزار و ‪ ۴٣٧‬نفر رسید‪.‬‬ ‫الری ادامه داد‪ :‬متاســفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ٢٠٨ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست‬ ‫دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ١٧‬هزار و ‪ ١٩٠‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی همچنین گفت‪ :‬خوشــبختانه تاکنــون ‪ ٢۶٨‬هزار و ‪ ١٠٢‬نفر از بیمــاران‪ ،‬بهبود یافته و یا از‬ ‫بیمارستانها ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ۴٠٨٩ ،‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت افزود‪ :‬تاکنون دو میلیــون و ‪ ۵٠٨‬هزار و ‪ ۴١٨‬ازمایش تشــخیص‬ ‫کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که استانهای تهران‪ ،‬مازندران‪ ،‬گلستان‪ ،‬فارس‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫البرز‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬سمنان‪ ،‬لرستان و هرمزگان در وضعیت قرمز‬ ‫قرار دارند‪ ،‬افزود‪ :‬همچنین اســتانهای اذربایجان غربی‪ ،‬خوزستان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪،‬‬ ‫زنجــان‪ ،‬همــدان‪ ،‬کهگیلویه و بویر احمد‪ ،‬مرکزی‪ ،‬یزد‪ ،‬گیالن و قم هم در وضعیت هشــدار قرار‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت در باره اســتانهای مازندران و لرستان که در وضعیت قرمز قرار دارند‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬اســتان مازندران در اسفند ماه گذشته خیز شدید و موارد ابتال و بستری را شاهد بود‬ ‫و متاسفانه مجددا از تیرماه با موج جدیدی از شیوع بیماری مواجه شده است‪ .‬در حال حاضر ‪۲۰‬‬ ‫شهرســتان این استان در وضعیت قرمز و دو شهرستان در شرایط هشدار قرار داردند‪ .‬تعداد موارد‬ ‫بســتری و ابتال در این استان ظرف شش هفته گذشته به بیش از چهار برابر رسیده است و شیب‬ ‫صعودی بستری و ابتال در این استان نگران کننده است‪ .‬از کلیه هموطنان می خواهیم از هرگونه‬ ‫سفر غیرضروری به استان مازندران خودداری کنند‪.‬‬ ‫الری همچنین درباره اســتان لرستان نیز گفت‪ :‬این استان شاهد خیز بیماری در اسفندماه و خیز‬ ‫نسبتا شدید در فروردین ماه گذشته بود و متاسفانه مجددا از اوایل خردادماه شاهد افزایش موارد‬ ‫ابتال و بستری در این استان هستیم‪ .‬هفت شهرستان این استان در وضعیت قرمز و سه شهرستان‬ ‫در وضعیت هشدار قرار دارند‪ .‬موارد ابتال و بستری در برخی شهرستانهای این استان از جمله خرم‬ ‫اباد‪ ،‬الیگودرز و کوهدشت و ‪...‬دارای شیب تندتری است‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره استان قم که در شرایط هشدار قرار دارد گفت‪ :‬اولین موارد ابتال به کروناویروس‬ ‫در اســتان قم شناســایی شد و این استان خیز شــدیدی را در موارد ابتال و بستری در اسفندماه‬ ‫گذشــته تجربه کرد‪ .‬متاسفانه از خردادماه مجددا نمودار بستری روزانه شیب صعودی دارد و بیم‬ ‫ان می رود که با عادی انگاری شــرایط و ســهل انگاری در رعایت پروتکلها زمینه ای جهت خیز‬ ‫مجدد بیماری در این استان فراهم شو‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت خطاب به مردم گفت‪ :‬فراموش نکنید اصلی ترین عامل جهت جلوگیری‬ ‫از انتشار ویروس و قطع زنجیره انتقال ان رعایت موارد بهداشتی از جمله فاصله گذاری فیزیکی و‬ ‫شست و شوی دستها و استفاده از ماسک است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫وقتی خود را مهم تر از همه می پندارید!‬ ‫غیبــت ســرمربی های تیم هــای لیــگ برتری در‬ ‫نشست های خبری به یک پدیده فراگیر در فوتبال‬ ‫ایران تبدیل شده است‪.‬‬ ‫در عصــر ارتباطات‪ ،‬رســانه بخــش جدایی ناپذیر‬ ‫فوتبال شــده اســت و هر اتفاقی که در مستطیل‬ ‫ســبز و حواشــی ان رخ می دهد‪ ،‬از دم تیغ رسانه‬ ‫ها می گــذرد‪ .‬فوتبال عرصه و تقابلی میان ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫در زمین اســت‪ .‬دو تیمی که برای کســب نتیجه‬ ‫مطلوب به میدان می روند‪ .‬طبیعتا هر کدام از تیم‬ ‫ها طرفداران منحصر به فــرد خودش را دارد و در‬ ‫عصری که فضای مجازی مهــم ترین عنصر ان را‬ ‫تشــکیل می دهد‪ ،‬اتفاقات و حواشی بیش از پیش‬ ‫برای هواداران قابل دسترس است‪.‬‬ ‫با این وجود هــوادار اگر تیمش نتواند نتیجه مورد‬ ‫نظر را کســب کند‪ ،‬به دنبال راهــی می گردد که‬ ‫از مشــکالت تیمش جویا شود‪ .‬در فوتبال‪ ،‬نشست‬ ‫خبری پیش و پس از بــازی‪ ،‬از مهم ترین فرصت‬ ‫هایی است تا تیم ها رودروی رسانه ها از مشکالت‬ ‫و مسائل تیمشان صحبت کنند و هوادار از وضعیت‬ ‫تیم خود باخبر شود‪.‬‬ ‫معموال در این نشســت های خبری‪ ،‬ســرمربی هر‬ ‫تیمی حضور پیدا می کند و او به عنوان عضو ارشد‬ ‫کادر فنی پاسخگوی سواالت رسانه خواهد بود‪ .‬این‬ ‫فرایند‪ ،‬چیزی اســت که در تمام جهان مساله ای‬ ‫تایید شــده اســت و در باالترین سطوح فوتبال در‬ ‫جهان‪ ،‬سرمربی هر تیمی پیش و پس از بازی‪ ،‬خود‬ ‫را به نشست خبری می رساند تا پاسخگوی وضعیت‬ ‫و سواالت باشد‪.‬‬ ‫اما در فوتبال ایران این قضیه کامال برعکس اســت‪.‬‬ ‫در لیگ برتر فوتبال ایران که باالترین سطح فوتبال‬ ‫کشور است‪ ،‬نشســت های خبری از فرومایه ترین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3964‬‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫سالهفدهم‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫مردادماه‬ ‫‪22‬مرداد‬ ‫سه شنبه‪13‬‬ ‫دو‬ ‫می کند تا بتواند تساوی یا برد به دست بیاورد‪.‬‬ ‫بــازی دیروز به نظر من بازی بدی نبود و هر دو‬ ‫تیم خوب بازی کردند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬پرسپولیس زود گل خورد اما مثل‬ ‫همیشه روند به گل رسیدنش را ادامه داد‪ .‬به هر‬ ‫حال بازی کردن در بعضی شــهرها سخت است‬ ‫و بــازی در زمین چمن مصنوعی هم یکســری‬ ‫فاکتورهــا دارد کــه کار را بــرای بازیکنانی که‬ ‫تمــام فصل روی چمن طبیعــی بازی می کنند‬ ‫ســخت می کند و یکسری مشکالت را به وجود‬ ‫می اورد و ممکن اســت دچار خسارت شوند اما‬ ‫در نهایت پرســپولیس خیلی خوب بازی کرد‪.‬‬ ‫درخشــان با بیان این که با توجــه به قهرمانی‬ ‫پرسپولیســی ها شاید ان انگیزه هم برای ادامه‬ ‫بازی ها کمتر شــود‪ ،‬گفت‪ :‬تیم خیلی به دنبال‬ ‫این نبود که ریســک باالیی کند اما به هر حال‬ ‫بــه دنبال ایــن بود که شــخصیت تیمی اش را‬ ‫حفــظ کند تا نبازد‪ .‬به نظر من هر دو تیم خوب‬ ‫کار کردند و این تســاوی چیزی از شایســتگی‬ ‫های نســاجی کم نمی کند چــرا که ان ها هم‬ ‫خیلــی خوب بــازی کردند و در مجمــوع باید‬ ‫بگویم بازی نســبتا خوبی بود و نتیجه تســاوی‬ ‫عادالنه بود‪.‬پیشکســوت باشــگاه پرســپولیس‬ ‫درباره این که با توجه به قطعی شدن قهرمانی‪،‬‬ ‫گل محمدی می تواند از جوانان بیشتر استفاده‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬اعتقاد شــخصی من این اســت که‬ ‫یــک تیم بزرگ نمی تواند تمــام ترکیب تیم را‬ ‫عوض کند چرا کــه ناهماهنگی بــه وجود می‬ ‫اید و برگرداندن هماهنگــی به تیم کار راحتی‬ ‫نیست‪ .‬در تیم های بزرگ نهایتا سه بازیکن می‬ ‫توانید جابجا کنیــد و اگر حتی پنج بازیکن هم‬ ‫تغییــر دهند در واقع ‪ ۵۰‬درصــد تیم را عوض‬ ‫کــرده اند و این مســاله برای تیــم های بزرگ‬ ‫سخت اســت چرا که پیش رویشان جام باشگاه‬ ‫ها اســت و باید توازن را حفــظ کنند تا بتوانند‬ ‫در ادامه راه گرفتار نشوند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪3861‬‬ ‫‪3896‬‬ ‫شماره‪3964‬‬ ‫شماره‬ ‫هفدهم شماره‬ ‫هفدهم‬ ‫سالهفدهم‬ ‫سال‬ ‫‪ 1399‬سال‬ ‫‪1399‬‬ ‫ماه‪1399‬‬ ‫ماه‬ ‫اسفندماه‬ ‫مرداد‬ ‫‪7‬مرداد‬ ‫‪22‬‬ ‫شنبه‪13‬‬ ‫پنجشنبه‬ ‫سه‬ ‫دو‬ ‫‪6‬‬ ‫صنعت و خودرو‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫ایا توازن عرضه و تقاضا سوداگران را از بازار خودرو خارج خواهد کرد؟‬ ‫سبقتچندفرسنگیقیمتخودروازقدرتخریدمصرف کنندهواقعی‬ ‫هرچند به تازگی شورای رقابت با افزایش حدود ‪30‬‬ ‫درصدی قیمت خودروها در کارخانه موافقت کرده‬ ‫است‪ ،‬اما عمال در بازار خودرو داستان چیز دیگری‬ ‫اســت و با هر بهانه ای از رشد نرخ دالر و فرارسیدن‬ ‫فصل ســفر گرفته تا توقف تولیــد پراید و افزایش‬ ‫قیمت رسمی کارخانه قیمت ها باال می رود‪.‬‬ ‫خودروســازان در سال جاری با دو روش قرعه کشی‬ ‫بــرای فروش فــوری و پیش فروش بــا قیمت روز‬ ‫تحویــل‪ ،‬محصوالت خود را به بــازار عرضه کردند‪.‬‬ ‫هرچند به تازگی شــورای رقابت بــا افزایش حدود‬ ‫‪ 30‬درصدی قیمت خودروهــا در کارخانه موافقت‬ ‫کرده اســت‪ ،‬اما عمال در بازار خودرو داستان چیز‬ ‫دیگری اســت و با هر بهانه ای از رشــد نرخ دالر و‬ ‫فرارســیدن فصل سفر گرفته تا توقف تولید پراید و‬ ‫افزایش قیمت رسمی کارخانه قیمت ها باال می رود‪.‬‬ ‫بدین ترتیب‪ ،‬قیمت خودرو در بازار از قدرت خرید‬ ‫مصرف کننده واقعی سبقت گرفته و فرسنگ ها دور‬ ‫شده است‪ .‬در چنین شرایطی‪ ،‬اگر نرخ ارز به ثبات‬ ‫نرسد‪ ،‬حتی در صورت رشد تولید باز هم تقاضا افت‬ ‫شدیدی خواهد داشــت؛ زیرا امسال حداقل حقوق‬ ‫کارگران و کارمندان تحت پوشش تامین اجتماعی‬ ‫حدود ‪۲۵‬درصد افزایش پیدا کرده و قیمت دالر از‬ ‫‪۱۲‬هزار تومان به ‪۲۲‬هزار تومان رســیده است‪ .‬این‬ ‫اســت که تنها به دلیل اختالف قیمت محصوالت‬ ‫خودروســازان با بازار‪ ،‬همچنان برای قرعه کشــی‬ ‫خودرو متقاضی و صف خرید وجود دارد‪.‬‬ ‫در همیــن زمینــه علی رضــا قربانی نــژاد‪ ،‬فعال و‬ ‫کارشناس بازار خودرو معتقد است‪« :‬اگر محصوالت‬ ‫خودروســازان با اختالف کمی از بازار ازاد فروخته‬ ‫شــود‪ ،‬مردم به دلیل ناتوانی اقتصادی از خرید در‬ ‫ایــن بازار انصراف خواهند داد‪ ».‬وی افزود‪« :‬ســال‬ ‫پیش شاهد اختالف قیمت چهارچرخه ها در حاشیه‬ ‫بازار بودیم و بعد از ان بحث افزایش قیمت خودرو‬ ‫در ســبد کارخانه پیــش امد تا بتــوان اینگونه از‬ ‫افزایش قیمت خودرو در بازار جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫پس از ان وزارت صمت‪ ،‬سازمان حمایت و شورای‬ ‫رقابت طی برگزاری جلسات متعددی اعالم کردند‬ ‫قیمت کارخانه ای خــودرو باید افزایش یابد‪ .‬در ان‬ ‫زمان نرخ خودرو در بازار ازاد مقداری کاهش یافت‬ ‫و ایــن امیدواری ایجاد شــد کــه کاهش قیمت ها‬ ‫ادامه دار باشــد‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬دستور حذف قیمت‬ ‫خودرو از اگهی های اینترنتی صادر شد تا سوداگران‬ ‫دیگر نتوانند خودســرانه قیمت خــودرو را افزایش‬ ‫دهند و به نوعی بازار خودرو کنترل شــود‪ .‬اما پس‬ ‫از گذشــت مدتی به یکباره شــاهد افزایش مجدد‬ ‫قیمت خــودرو در بازار بودیــم و همچنان نیز این‬ ‫روند ادامه دار است‪».‬‬ ‫قربانی نژاد در پاسخ به این پرسش که علت افزایش‬ ‫قیمت خودرو طی چند ماه گذشته چیست‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«افزایش قیمت خودرو طی ماه های اغازین ســال‬ ‫‪ 99‬به دالیــل زیادی رخ داده که اصلی ترین دلیل‬ ‫ان متعادل نبودن عرضه و تقاضاست‪ ».‬وی افزود‪:‬‬ ‫«عدم تعادل در عرضه و تقاضا به این معنی اســت‬ ‫که تعــداد خودرو در بازار کــم و متقاضیان خرید‬ ‫بســیاری وجود دارد‪ .‬هرچند قیمت نهایی خودرو‬ ‫را هیچ گاه شــورای رقابت و کارخانه ها نتوانسته اند‬ ‫تعیین کنند‪ ،‬اما واســطه ها توانســته اند نبض نرخ‬ ‫محصوالت خودروســازان در بازار را کامال در دست‬ ‫بگیرند‪ ».‬این فعال و کارشناس بازار خودرو با اشاره‬ ‫به این موضوع که اگر قیمت ها واقعی شود‪ ،‬به دلیل‬ ‫کاهــش قدرت خریــد‪ ،‬بازار دچار رکود شــدیدی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪« :‬متاسفانه طی ســال های پیش‬ ‫تصمیم های ســلیقه ای در بازار خودرو گرفته شــد‬ ‫و قیمت محصوالت خودروسازان هم سرکوب شد‪.‬‬ ‫در نتیجه بازار امروز دچار مشکل عدم توازن قیمت‬ ‫میان کارخانه و بازار است‪ .‬در ان زمان تنها مشکل‬ ‫خودروسازان تحریم و وابستگی خارجی بود‪ ،‬اما در‬ ‫اینده با تشــدید مشــکل قدرت خرید مردم حتی‬ ‫دالالن هــم زمین خواهند خــورد و هر چقدر این‬ ‫مشــکل دیرتر حل شــود‪ ،‬رفع ان سخت تر خواهد‬ ‫بود‪ .‬از طــرف دیگر‪ ،‬مطالعه ای جدید در بازار ایران‬ ‫انجام نشده و معلوم نیســت چند درصد مشتریان‬ ‫مصرف کننده واقعــی و چند درصد ســرمایه گذار‬ ‫هســتند‪ .‬به همین دلیل پیش بینی بازار ســخت‬ ‫است‪».‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بر ضرورت خــروج خودروهای‬ ‫بی کیفیــت از خطوط تولید خودروســازان تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬این زمان برای خروج خودرویی مانند پراید‬ ‫از خط تولید بســیار دیر بود‪ ،‬اما زمان مناسبی هم‬ ‫نبود‪ ».‬این فعال و کارشــناس بــازار خودرو با بیان‬ ‫این که خال پراید کار دســت بازار خواهد داد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«به عنوان مثال‪ ،‬حتی یک شرکت واردکننده خودرو‬ ‫هــم برای جایگزینی خودرو وارداتی خود مجبور به‬ ‫تحقیقات گسترده ای می شــود و در صورت حذف‬ ‫یک مدل خودرو هزینه های بســیاری به شــرکت‬ ‫نمایندگی و مصرف کنندگان تحمیل می شود‪.‬‬ ‫حال در نظــر بگیرید که بــرای جایگزینی خودرو‬ ‫پرتیــراژی ماننــد پراید به گفته خود خودروســاز‬ ‫هیچ محصول جایگزین هم قیمتی وجود ندارد‪ .‬این‬ ‫موضوع با توجه مشکالت اقتصادی امروز در جامعه‬ ‫و کاهش قدرت خرید مردم یکی از دالیل درســت‬ ‫ندانستن تصمیم خروج این خودرو از سبد محصول‬ ‫خودروســاز اســت‪ ».‬وی در ادامه بــا غیرمنطقی‬ ‫دانستن نرخ خودروهای کار گفت‪« :‬در رده وانت ها‬ ‫هم همین مشــکل را داریم و کسی نمی تواند برای‬ ‫وانت مناسب کار بین ‪150‬میلیون تا ‪ 200‬میلیون‬ ‫تومان هزینــه کند‪ .‬چون مصرف کننــدگان وانت‪،‬‬ ‫دهک های پایین جامعه هســتند و بــا این گرانی‬ ‫و قیمــت تمام شــده‪ ،‬توجیه اقتصــادی خرید این‬ ‫محصوالت برای چنین مشاغلی وجود ندارد‪».‬‬ ‫ورق خودرو تولید داخل گران تر‬ ‫از خارجی تمام می شود‬ ‫قرار نیست این مشکل حل شود‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪ :‬پیش از ایــن قرار بود‬ ‫به صــورت هفته ای یک بار یا دســت کم‬ ‫ماهی یک بار‪ ،‬ورق در بورس عرضه شــود‪،‬‬ ‫اما شــاهدیم انجام نمی شود و معامالت در‬ ‫بورس دائماً لغو یا ابطال می شود‪.‬‬ ‫وی بیــان داشــت‪ :‬بــه نظــر می رســد‬ ‫فروشــندگان ورق نیــز می دانند در صورت‬ ‫ابطال شــدن معامالت می تواننــد در بازار‬ ‫ازاد با قیمت های باالتــری به کارگزار ی ها‬ ‫بفروشــند‪.‬وی افزود‪ :‬موضــوع دیگر در این‬ ‫زمینه‪ ،‬مبنای قیمت گذاری ورق اســت که‬ ‫برپایــه قیمت ارز و نر خ هــای جهانی انجام‬ ‫می شــود و به همین دلیل افزایش قیمت بر‬ ‫اساس نرخ دالر اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬این روال که طبق قانون در حال‬ ‫انجام شــدن اســت‪ ،‬ادامه دارد و هر چقدر‬ ‫در این زمینه فریــاد می زنیم که این مورد‬ ‫قانون اشــتباه است اما شنیده نمی شود‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن ســازندگان قطعــات و‬ ‫مجموعه های خودرو خاطر نشــان کرد‪ :‬در‬ ‫این زمینه در حال تعامل با مجلس هستیم‪،‬‬ ‫اما هنوز به عنوان یک طرح کارشناســی در‬ ‫مجلس ارائه نشده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬شــرایط بــه گونه ای اســت که‬ ‫اگــر همین امروز و با نر خ هــای فعلی دالر‬ ‫ورق را از کشــوری نظیر روســیه بخریم‪ ،‬با‬ ‫احتســاب هزینه های حمــل و نقل و غیره‬ ‫بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد از انچه در بورس کاال‬ ‫یا از کارگزار ی ها در بازار عرضه می شــود‪،‬‬ ‫ارزا ن تر تمام خواهد شد‪.‬‬ ‫بیگلــو در ادامه در خصوص اصالح قیمت ها‬ ‫در قراردادهــای بیــن خودروســازان و‬ ‫قطعه ســازان‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬با توافقات‬ ‫انجــام شــده اصــاح قیمت ها اغاز شــده‬ ‫و قطعه ســازان بایــد مدارک خــود را به‬ ‫شــرکت های تامین کننده ســاپکو‪ ،‬ســازه‬ ‫گســتر و مگاموتور ارائه کنند تا بر اســاس‬ ‫ان مــدارک‪ ،‬اصالح قیمت ها اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬بر این اســاس شرکت ها‬ ‫مابــه التفــاوت قیمت های اصالح شــده تا‬ ‫پایان تیرمــاه را دریافت خواهند کرد و اگر‬ ‫در ماه هــای بعد تغییــرات عمده ای در نرخ‬ ‫مــواد اولیه و ارز پایه اتفــاق بیفتد‪ ،‬اصالح‬ ‫قیمت ها مجدد انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬نرخ ارز در نظر گرفته شــده در‬ ‫ایــن قراردادها بر اســاس میانگین نرخ ارز‬ ‫در هر یک از ماه های فروردین‪ ،‬اردیبهشت‪،‬‬ ‫خرداد و تیرماه خواهد بود‪.‬‬ ‫اکنون از حدود یک هزار و ‪ ۲۰۰‬قطعه ســاز‬ ‫رســمی فعــال در رده هــای ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬بــا‬ ‫جمعیــت حدود ‪ ۵۵۰‬هزار نفری‪ ،‬نزدیک به‬ ‫‪ ۴۰۰‬واحد تعطیل و نیمه تعطیل هســتند‪.‬‬ ‫کل مطالبــات زنجیــره تامیــن داخلی از‬ ‫خودروســازان به حدود ‪ ۳۲‬هــزار میلیارد‬ ‫تومان رســیده که بیش از ‪ ۱۴‬هزار میلیارد‬ ‫تومان ان مطالبات معوق است‪.‬‬ ‫دبیــر انجمن ســازندگان قطعــات خودرو‬ ‫گفــت‪ :‬قرار بــود به صــورت هفته ای یک‬ ‫بار یا دســت کــم ماهی یک بــار‪ ،‬ورق در‬ ‫بــورس عرضه شــود‪ ،‬امــا شــاهدیم انجام‬ ‫نمی شــود و معامالت در بــورس دائماً لغو‬ ‫یا ابطال می شود‪.‬‬ ‫مازیــار بیگلو با اشــاره به اینکــه افزایش‬ ‫قیمت محصوالت فوالدی‪ ،‬خودروســازان را‬ ‫هم دچار مشــکل کرده اســت و این روزها‬ ‫خودروســازان و قطعه ســازان داخلی عالوه‬ ‫بــر تداوم تحریم هــا که تامین مــواد اولیه‬ ‫خارجی را با مشــکل مواجه کرده‪ ،‬با مشکل‬ ‫دیگــری یعنی تامین مــواد اولیه داخلی با‬ ‫قیمت هــای سرســام اور مواجه هســتند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نخستین مشــکلی که در زمینه ورق‬ ‫خودرو وجود دارد‪ ،‬عرضه ان اســت و انگار‬ ‫خودروسازانبورسیدوبارهبهمدارصعودبازگشتند‬ ‫شــاخص کل بورس روز گذشــته با افزایش بیــش از ‪57‬هزار واحدی در تراز‬ ‫یک میلیــون و ‪961‬هزار واحدی قرار گرفت‪ .‬برخی کارشناســان معتقدند در‬ ‫هفتــه جاری با نوســانات چشــمگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و یک ســری‬ ‫از نمادهــا از صف خرید به صف فروش و برخــی دیگر نیز از صف فروش به‬ ‫صف خرید منتقل می شــوند‪.‬‬ ‫در اولیــن روز از دادوســتدهای گــروه خودرویــی‪ ،‬نمادهــای بــزرگ‬ ‫و خودروســاز بــا توجــه بــه رونــد مثبت شــاخص کل ســبزپوش شــدند‪،‬‬ ‫به طور ی کــه نمادهــای ایرا ن خــودرو‪ ،‬ســایپا‪ ،‬پار س خــودرو‪ ،‬قطعــات‬ ‫اتومبیــل ایــران‪ ،‬ســرمایه گذاری رنــا‪ ،‬صنایــع ریخته گــری ایــران‪،‬‬ ‫مهرکام پارس‪ ،‬ســایپا اذین‪ ،‬محورســازان ایرا ن خــودرو‪ ،‬تولید محور خودرو‬ ‫و ریخته گــری تراکتورســازی ایــران مثبــت شــدند و در مقابــل نمادهای‬ ‫گســترش ســرمایه گذاری ایرا ن خودرو‪ ،‬نیرو محرکه‪ ،‬زامیاد‪ ،‬رادیاتور ایران‪،‬‬ ‫الکتریک خودرو شــرق‪ ،‬فنرســازی خاور و موتورســازان تراکتورسازی ایران‬ ‫منفی خوردند‪.‬‬ ‫همچنیــن روز گذشــته در گــروه خودرویی طی ‪399‬هزار نوبــت معامالتی‪،‬‬ ‫‪2.6‬میلیارد ســهم به ارزش ‪2750‬میلیارد تومان مورد دادوســتد قرار گرفت‬ ‫و ارز ش کل بــازار این صنعت بورســی تــا پایان معامالت روز شــنبه بالغ بر‬ ‫‪534‬هزار میلیارد تومان شــد‪.‬‬ ‫جابه جایی نمادهــا بین صف های خرید و فروش‬ ‫شــاخص کل بورس روز گذشــته با افزایش بیــش از ‪57‬هزار واحدی در تراز‬ ‫یک میلیــون و ‪961‬هزار واحدی قرار گرفت‪ .‬برخی کارشناســان معتقدند در‬ ‫هفتــه جاری با نوســانات چشــمگیر قیمتی مواجه خواهیم بود و یک ســری‬ ‫از نمادهــا از صف خرید به صف فروش و برخــی دیگر نیز از صف فروش به‬ ‫صف خریــد منتقل می شــوند‪ .‬با توجه به ایــن موضوع تاکنــون عالئمی که‬ ‫دال بر ریزش شــاخص بورس باشد‪ ،‬در بازار مشاهده نشده اســت‪ .‬همچنین‬ ‫در برخی روزهای پیش رو‪ ،‬روند مثبت بازار اســت‪ ،‬امــا به طور کلی با بازار‬ ‫پرعرضه ای همراه خواهیم شــد‪.‬‬ ‫هیجان؛ افت سرمایه گذار ی ها‬ ‫بــه نظر می رســد در هفته جاری شــاهد شــتاب در رفتارهــای هیجانی از‬ ‫ســوی ســرمایه گذاران خواهیم بــود‪ .‬البته ذکر این نکته ضروری اســت که‬ ‫هیجان همیشــه افت ســرمایه گذار ی ها بــوده؛ به طور ی که توصیه همیشــگی‬ ‫به ســهامداران پرهیز از هیجان و نگاه به کلیت بازار اســت‪ .‬همچنین واضح‬ ‫اســت که رشــد شــتابان قیمت ســهام برخی از شــرکت ها با کلیت اقتصاد‬ ‫داخلــی و جهانــی همخوانی نداشــته و قطعا این نمادها با توجه به رشــدی‬ ‫که داشــته اند با اصالح روبه رو خواهند شد‪.‬‬ ‫سود چند صد هزارمیلیارد تومانی صنایع مادر از نحوه قیمت گذاری خودرو‬ ‫در شــرایطی پنجمین ماه سال در حال سپری شدن است که همچنان مشکالت ارزی قطعه سازان‬ ‫برای واردات مواداولیه و قطعات نیم ســاخته خارجی و حتی تامین مواداولیه داخلی پابرجاســت‪.‬‬ ‫در شــرایطی پنجمین ماه سال در حال سپری شدن است که همچنان مشکالت ارزی قطعه سازان‬ ‫برای واردات مواداولیه و قطعات نیم ســاخته خارجی و حتی تامین مواداولیه داخلی پابرجاســت‪.‬‬ ‫از همیــن رو‪ ،‬روزبه روز به تعداد خودروهای ناقص کف پارکینگ خودروســازان که چندی پیش‬ ‫مرز ‪100‬هزار دســتگاه را گذراندند نیز افزوده می شــود؛ معضلی که کمــی قبل تر قرار بود بانک‬ ‫مرکزی با بازگشــت ارز نیمایــی به ان پایان دهد‪ ،‬اما در همان هفتــه خبر از ممنوعیت واردات‬ ‫بدون انتقال ارز داد‪ .‬بدین ترتیب‪ ،‬نه تنها از مشــکالت قطعه ســازان کاســته نشــد‪ ،‬بلکه ناچار به‬ ‫ایســتادن در صف های طوالنی تخصیص ارز شــدند‪ .‬البته موانع فعالیت برای قطعه سازان در سال‬ ‫جهش تولید به این موارد محدود نمی شــود و زیان ان ها به همراه خودروســازان در سال جاری‬ ‫به ‪80‬هزار میلیادر تومان رســیده و در حال افزایش اســت‪ .‬بنابراین اگــر متولیان چاره ای برای‬ ‫رفع معضل دســتوری بودن قیمــت خودرو در مقابل نرخ های روزافــزون و ازاد تامین کننده گان‬ ‫مواداولیه داخلی نیندیشــند‪ ،‬تا پایان سال جاری سود صنایع مادر به چندصد هزارمیلیارد تومان‬ ‫می رســد و قطعه سازان بســیاری ناچار به تعطیلی خواهند شد‪ .‬در این خصوص ارش محبی نژاد‪،‬‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازان کشــور در گفت وگو با روزنامــه «دنیای خودرو» توضیح‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫چنــدی پیش بانک مرکزی خبری منتشــر کرد که معضالت قطعه ســازان با تخصیص دوباره ارز‬ ‫نیمایی برطرف می شــود‪ .‬با توجه به گذشت نزدیک به ‪10‬روز از اعالم این موضوع‪ ،‬ایا مشکالت‬ ‫ارزی قطعه سازان برطرف شده است؟‬ ‫خیر؛ متاســفانه روند تامین و تخصیص ارز به کندی انجام می شــود و همچنان قطعه ســازان در‬ ‫فراینــد تامیــن ارز در بالتکلیفی قرار دارند‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬انجمن صنایع همگن قطعه ســازان‬ ‫از روز نخســت بروز این مشــکالت درخواســت داده بود تا مســئوالن راه های تامین ارز را برای‬ ‫قطعه سازان با توجه به گســتردگی فعالیت ان ها و تعداد متعدد کشورهای تامین کننده باز کنند‪.‬‬ ‫واقعیت این اســت که تامین ارز به شــیوه تخصیص «نیمایی» هم نمی تواند برای معضالت امروز‬ ‫تولیدکنندگان راهگشــا باشد‪ .‬از این رو‪ ،‬دوباره پیشــنهاد می کنیم مسئوالن سبدی از رو ش های‬ ‫مختلــف را برای تامین ارز در نظر بگیرنــد‪ .‬نباید صنعت قطعه را ماننــد صنایعی ازجمله فوالد‪،‬‬ ‫مــس و غیره دید که تامین کنندگان مشــخص و معدودی دارند‪ .‬صنعــت قطعه به قدری متنوع‬ ‫اســت که نمی توان یک نســخه مشــخص برای همه اجزای زنجیره ان پیچید و فقط ارز نیمایی‬ ‫را مطرح کرد‪.‬‬ ‫بارها قطعه ســازان و زنجیــره تامین خودروســازان وعده های مختلفــی از وزارت صمت و بانک‬ ‫مرکــزی دریافت کردند کــه ارز ان ها زودتر تامین شــود‪ .‬ایا همین ارز نیمایــی به موقع تامین‬ ‫می شــود تا بخشی از نیاز ارزی را برطرف کند؟‬ ‫خیر؛ همان طور که اشاره کردم‪ ،‬روند تامین ارز زمان بر است و با توجه به طوالنی بودن مدت زمان‬ ‫تامین و تخصیص ارز‪ ،‬نیاز اســت بانک مرکزی دست قطعه سازان را برای تامین ارز بازتر بگذارد‪.‬‬ ‫باز هم می گویم؛ پیشــنهاد ما ســبدی از ارزهای مختلف اســت‪ .‬برخی از قطعه سازان با توجه به‬ ‫مواد اولیه مورد نیاز و کشــور مبدا برای واردات ممکن اســت تنها بتوانند از یکی از شــیوه های‬ ‫تامین ارز و انتقال ان اســتفاده کنند‪ .‬برخی هم می توانند از «ارز حاصل از صادرات» اســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬بعضی دیگر هم ازادی عمل در اســتفاده از ارز تهاتــری ایمیدرو که به معنای واردات در‬ ‫مقابــل صادرات مواد معدنی اســت‪ ،‬دارند‪ .‬اما این که قطعه ســازان را به یک یا دو شــیوه خاص‬ ‫محدود کنیم و تامین و تخصیص هم به ســختی انجام دهیــم‪ ،‬با توجه به ایجاد صف های فیزیکی‬ ‫طوالنی در شــرایط کرونا وضعیت نامناسبی را حتی برای ســامتی قطعه سازان ایجاد می کند‪.‬‬ ‫اشــاره کردید به صف های فیزیکی طوالنی در شــرایط شــیوع بیماری کرونا؛ ایــا بانک مرکزی‬ ‫تدابیری برای جلوگیری از ایجاد این صف ها برای تخصیص ارز نیندیشــیده اســت؟‬ ‫متاســفانه خیر؛ قطعه ســازان یا نمایندگان ان ها ناچار به ایســتادن در صف های طوالنی در این‬ ‫شــرایط هســتند که هر روز برامار شــیوع بیماری کرونا افزوده می شــود‪ .‬البته در شرایطی که‬ ‫تولیدکنندگان جانشــان را برای حفظ صنعت به خطر انداخته اند‪ ،‬باز هم مشــخص نیست بتوانند‬ ‫به نتیجه مناسبی برسند‪.‬‬ ‫معضل دیگر قطعه ســازان ترخیص مواد اولیه واردشــده از گمرک بود‪ .‬ایا گمرک در این شرایط‬ ‫همکاری الزم را با قطعه سازان دارد؟‬ ‫مســاله گمرک هم دردسرساز شــده اســت؛ قرار بود گمرک مجوز ترخیص دهد‪ ،‬اما حاال بیشتر‬ ‫صف هایی که در شــرایط کرونا ایجاد شده است‪ ،‬عالوه بر تخصیص ارز‪ ،‬به گمرک اختصاص دارد‪.‬‬ ‫بــا ادامه این روند نمی تــوان انتظاری از صنعت قطعــه برای جهش تولید داشــت‪ .‬بنابراین باید‬ ‫همان پیشــنهاد اول یعنی ایجاد ســبدی از راه های تخصیص ارز و واردات که بخشــی از ان به‬ ‫واردات بدون انتقال ارز مربوط می شود‪ ،‬از ســوی متولیان و تصمیم گیران مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫درحا ل حاضــر ارزهای بدون منشــا و واردات بدون انتقال ارز اکنون در اختیــار قاچاقچیان بازار‬ ‫ســیاه قرار دارد و باید این منابع را به ســمت واردات رســمی و افزایش تولید سوق داد‪ .‬چنین‬ ‫کاری اثــر خیلی بهتری از واردات به شــیوه غیررســمی از طریق قاچاقچیان خواهد داشــت‪ .‬به‬ ‫هرحــال طی این چنــد هفته به رغم وعده هــا تغییرات مطلوبی برای تامین مــواد اولیه از طریق‬ ‫واردات ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫عالوه بر مشــکالتی که به ان ها برای تامین ارز اشــاره شــد‪ ،‬قطعه ســازان از گذشته با نر خ های‬ ‫ازاد مــواد اولیــه در مقابل دســتوری بودن قیمت خــودرو مواجه بودند و رابطــه معناداری بین‬ ‫ســود صنایع مادر و زیان انباشــته صنعت خودرو و قطعه دیده می شــد‪ .‬شــرایط در این زمینه‬ ‫به چه صورت اســت؟ شــرایط در این زمینه به مراتب بدتر شده اســت‪ .‬به همین دلیل است که‬ ‫می گوییــم؛ اگر قیمت گذاری خودرو می خواهد دســتوری باقی بماند‪ ،‬قیمت گذاری مواد اولیه هم‬ ‫باید دستوری شود و اگر مواد اولیه ازاد است و کشف قیمت در بورس انجام می شود‪ ،‬باید قیمت‬ ‫خودرو و قطعات ان نیز به همین روال با عرضه در بورس کاال کشــف شــود‪.‬‬ ‫این دســتوری بودن قیمت گذاری خودرو و ناتوانی خودروســازان بــرای پرداخت بدهی ‪31‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی خود به قطعه ســازان‪ ،‬اینده این صنایع را با چه مشــکالتی مواجه می کند؟‬ ‫این کــه قیمت گذاری زنجیــره تامین مواد اولیــه را ازاد بگذاریم و بخواهیــم محصول نهایی را‬ ‫به صورت دســتوری قیمت گذاری کنیم‪ ،‬در نهایت محکوم به شکســت است؛ ان هم شکست بخش‬ ‫تولیدی کشــور که مولد اقتصادی است‪.‬‬ ‫همین می شــود که تقاضای کاذب ‪10‬برابری برای خودرو ایجاد شــده اســت‪ .‬مردم هوشــیارند‬ ‫و قیمت هــای واقعــی خودرو را می دانند که با بازار متفاوت اســت‪ .‬برای همیــن به منظور حفظ‬ ‫ســرمایه و حتی ســود به این بازار هجوم می اورند و تقاضای کاذب افزایش می یابد‪ .‬ســود این‬ ‫برنامه ریزی اشــتباه به جیب قطعه ســازان و خودروســازان نمی رود و در نهایت به افزایش تعداد‬ ‫قطعه سازان تعطیل شده منجر می شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫معاون برنامه ریزی شهرداری کرمانشاه ‪:‬‬ ‫سند چشم انداز‪ ۲۰‬ساله توسعه‬ ‫کرمانشاهتدوینشد‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬معاون برنامه ریزی و توســعه منابع‬ ‫انســانی شــهرداری کرمانشــاه از تدوین ســند‬ ‫چشم انداز توسعه شهر کرمانشاه خبر داد‪.‬‬ ‫امید کریمی درباره تدوین سند چشم انداز توسعه‬ ‫شهر کرمانشــاه اظهار داشــت‪ :‬گروه مطالعات و‬ ‫پژوهش معاونت برنامه ریزی شــهرداری در حال‬ ‫حاضر مشــغول تهیه پروژه اســتراتژیکی شــهر‬ ‫کرمانشــاه تحت عنوان سند چشــم انداز توسعه‬ ‫شــهر کرمانشــاه و برنامه راهبــردی و عملیاتی‬ ‫شهر و شهرداری است‪.‬وی افزود‪ :‬برنامه ‪ ۲۰‬ساله‬ ‫چشم انداز شــهر کرمانشاه ترســیم و به تایید و‬ ‫تصویب شهردار کرمانشاه و شورای اسالمی شهر‬ ‫رسیده اســت‪.‬معاون برنامه ریزی و توسعه منابع‬ ‫انسانی شــهرداری کرمانشاه با اشــاره به اجرای‬ ‫برنامه های ‪ ۵‬ســال اول این ســند گفت‪ :‬تمامی‬ ‫فعالیت ها و تصمیم گیری های شهرداری در سال‬ ‫اتی با محوریت ســند چشــم انداز توسعه شهر‬ ‫کرمانشاه انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫این مسئول عنوان کرد‪ :‬ســند چشم انداز توسعه‬ ‫شهرداری کرمانشــاه در هشت گام اصلی تعریف‬ ‫شــده که معاونت برنامه ریزی شهرداری در حال‬ ‫تهیه گام ششم این سند است‪.‬‬ ‫دیدار رئیس کارخانه شیر پگاه‬ ‫پاستوریزهلرستانبارئیسسازمان‬ ‫جهادکشاورزیاستانلرستان‬ ‫مهندس حشــمت اله بهرامی ‪ ،‬رئیس کارخانه‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه لرســتان با حضور در محل‬ ‫کار دکتر اســفندیار حسنی مقدم انتصاب وی به‬ ‫ســمت رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان را‬ ‫تبریک گفتند‬ ‫در این دیدار دکتر حســنی مقدم با اعالم اینکه‬ ‫به زودی از کارخانه شــیر پاستوریزه پگاه لرستان‬ ‫بازدید خواهند کرد افزود ‪:‬دامپروری و کشاورزی‬ ‫مکمل هم هستند و با توجه به مسائل اکولوژیکی‬ ‫و مواهــب طبیعی همچنین ســاختار اجتماعی‬ ‫دامپروری صنعت مهمی است و از توسعه صنعت‬ ‫دامپروری حمایت می کنیم‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشــاورزی استان لرستان‬ ‫ادامــه داد مخالــف صنایع دامپــروری کوچک‬ ‫نیســتیم اما در کنار ان الزم است صنایع بزرگ‬ ‫را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫همچنین اقای دکتر حسنی مقدم به پایین بودن‬ ‫ســرانه مصرف شیر در استان و کشور در مقایسه‬ ‫به متوسط جهانی اشــاره کرد و اظهار امیدواری‬ ‫کرد که با توجه به نقش شــیر و فراوردهای لبنی‬ ‫در ســامت ‪ ،‬بــا افزایش میزان تولید شــیر در‬ ‫مصرف ان نیز برنامه ریزی الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی در خصوص افزایش قیمت شــیر اظهار کرد؛‬ ‫دقت الزم در انالیز قیمت شــیر صورت گیرد که‬ ‫تولید کننده «دامدار» فــراوری کننده «صنایع‬ ‫لبنــی و کارخانه های شــیر» و مصرف کننده یا‬ ‫مردم راضی باشند‪.‬‬ ‫تخصصی‬ ‫ناحیه یصنعتی‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫بادام تا پایان سال جاری به‬ ‫بهره برداریمی رسد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی چهارمحال‬ ‫و بختیاری گفت‪ :‬با تداوم همکاری دســتگاه های‬ ‫دولتی ذیربط ؛ ان شــاء اهلل تا پایان ســال جاری‬ ‫ِ‬ ‫ناحیــه ی صنعتی تخصصی بســته بندی بادام به‬ ‫بهره برداری می رسد ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی چهارمحــال و بختیــاری ؛ حمیدرضا‬ ‫اســاس‬ ‫فالح در گفت وگو با خبرنگاران افزود ‪ :‬بر‬ ‫ِ‬ ‫پیش بینی کارشناســان امــر ‪ ،‬ارزاوریِ حاصل از‬ ‫اجرای ایــن طرح ‪ ،‬بالغ بــر ‪ 50‬میلیون دالر در‬ ‫سال خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬فاز نخســت ناحیه ی صنعتی‬ ‫تخصصی بادام با مســاحت ‪ 50‬هکتار و در اراضی‬ ‫ّ‬ ‫موسوم به الغدنبه در نزدیکی شهر سامان (قطب‬ ‫تولید بادام در استان چهارمحال و بختیاری) اجرا‬ ‫می شــود که در مجموع پس از بهره برداری کامل‬ ‫زمین‬ ‫(بر مبنای ‪ 23‬نفر اشــتغال برای هر هکتار‬ ‫ِ‬ ‫صنعتی) ‪ 805‬نفر مشغول به کار خواهند شد‪.‬‬ ‫رئیسدانشگاهپیامنوراستان‬ ‫چهارمحال و بختیاری خبر داد ‪:‬‬ ‫مهلت ثبت نام بدون کنکور دانشگاه‬ ‫پیام نور تا شهریورماه امسال‬ ‫ثبــت نام بدون کنکور در دانشــگاه پیام نور‬ ‫استان چهارمحال و بختیاری تا دوم شهریور‬ ‫ماه امسال صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫دکتر علیرضا ابرود رئیس دانشــگاه پیام نور‬ ‫چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه ثبت نام‬ ‫و پذیرش دانشــجو در این واحد دانشگاهی‬ ‫بــدون کنکــور و صرفاً بر اســاس ســوابق‬ ‫تحصیلی اســت‪ ،‬افزود ‪ :‬ثبت نام از یکشنبه‬ ‫‪ 5‬مرداد ‪ 99‬اغاز شــده و تا دوم شهریور ماه‬ ‫امسال ادامه دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬ثبت نــام در ‪ 11‬واحد و مرکز‬ ‫دانشــگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری به‬ ‫صورت اینترنتی اغاز و‬ ‫عالقمندان به تحصیل در بزرگترین دانشگاه‬ ‫دولتــی پیــام نور مــی تواننــد جهت ثبت‬ ‫نام به ســایت ســازمان ســنجش به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری‬ ‫امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی‬ ‫را یکی از مزایای مهم دانشــگاه برشــمرد و‬ ‫اظهار کرد ‪ : :‬دانشگاه پیام نور استان از شیوع‬ ‫ویروس کرونا و مقابله با ان اقدام به برگزاری‬ ‫کالس های خــود به صورت الکترونیکی کرد‬ ‫که یــک حرکت بــزرگ و موفقیت امیز در‬ ‫اموزش عالی استان محسوب می شود‪.‬‬ ‫مدیرعاملشرکتتوزیعبرقهرمزگان‬ ‫معرفیکنندگانمراکزغیرمجاز‬ ‫استخراج ارز دیجیتال پاداش می گیرند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیروی برق اســتان‬ ‫هرمزگان گفت ‪:‬به کسانی که در شناسایی مراکز‬ ‫غیرقانونــی ارز دیجیتال کمــک کنند و گزارش‬ ‫وجود مراکز را به این شرکت اعالم کنند تا مبلغ‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون تومان پاداش داده می شود‪.‬‬ ‫مهندس هاجر عبدی افزود‪:‬برای مراکز استخراج‬ ‫ارز دیجیتال تعرفه برق مشــخصی توسط وزارت‬ ‫نیرو تدوین شــده که بر اساس ان قرارداد منعقد‬ ‫شده و انشعاب واگذار می شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی مراکز دستگاههای استخراج‬ ‫ارز دیجیتــال از برق خانگی اســتفاده می کنند‬ ‫که این اقدام غیرقانونی و براســاس قانون با انها‬ ‫برخورد می شود‪.‬‬ ‫سرپرستمدیریتحسابرسی‬ ‫شهرداریبندرعباسمنصوبشد‬ ‫با صدور حکمی از ســوی شــهردار بندرعباس‪،‬‬ ‫سرپرســت مدیریت حسابرســی این شهرداری‬ ‫منصــوب و در ایینــی با حضور معــاون مالی و‬ ‫اقتصادی مجموعه‪ ،‬معارفه شد‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریت ارتباطــات و امور بین الملل‬ ‫شــهرداری بندرعباس‪ ،‬عباس امینی زاده با صدور‬ ‫حکمی حمیدرضا ســلیمی را به عنوان سرپرست‬ ‫مدیریت حسابرسی شهرداری بندرعباس منصوب‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫در حکم صادر شده شهردار بندرعباس امده است‪:‬‬ ‫بنا بر تجارب ارزنده جنابعالی به عنوان سرپرست‬ ‫مدیریت حسابرسی شهرداری بندرعباس منصوب‬ ‫می شوید‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬سلیمی تا پیش از این به‬ ‫عنوان مدیر مالی شــهرداری بندرعباس مشغول‬ ‫فعالیت بوده است‪.‬‬ ‫اگهــی موضوع‪ 3‬قانون وماده‪ 13‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابرکالســه پرونــده شــماره ‪1398114410018000558‬ورای شــماره‬ ‫‪139960310018001690‬و هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس‬ ‫اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محمد رضا حمیدی شــیرازی فرزند علی محمد به‬ ‫شــماره شناسنامه ‪ 307‬صادره از تهران نســبت به ‪ 6‬ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫بر بنای احداثی به مساحت ‪3/1267‬متر مربع مقدار‪ 30/622‬متر مربع از پالک ‪ 4‬فرعی‬ ‫از ‪ 149‬اصلــی ومقــدار ‪ 645‬متر مربــع از باقیمانده‪ 149‬اصلی واقــع در قریه تازه اباد‬ ‫خریداری از مالک رسمی ‪ /‬عادی محرزگردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتــراض دادخواســت خود را به مراجــه قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی اســت در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1399-04-28 :‬تاریخ انتشار دوم‪1399-05-11 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19903056 :‬‬ ‫حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس اباد ابراهیم حسین زاده‬ ‫اگهــی موضوع‪ 3‬قانون وماده‪ 13‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابرکالســه پرونــده شــماره ‪1397114410018001100‬ورای شــماره‬ ‫‪139960310018001574‬و هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس‬ ‫ابــاد تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی رخســاره محمودیان فرزند مرتضی به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 7514‬صــادره از اصفهان نســبت به ‪ 6‬ششــدانگ یک قطعه زمین مشــتمل‬ ‫بــر بنای احداثی به مســاحت ‪700‬متــر مربع از پالک فرعــی از ‪ 147‬اصلی واقع در قریه‬ ‫حیدراباد خریداری از مالک رســمی ‪ /‬عادی محمد صادق زینلیان محرزگردیده است ‪ .‬لذا‬ ‫بــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود در صورتی که‬ ‫اشــخاص نســبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض دادخواســت خود را به مراجه قضایی تقدیم‬ ‫نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫سند مالکیت صادر خواهدشد‪ .‬م‪.‬الف‪19903052 :‬‬ ‫تاریخ انتشار دوم‪1399-05-11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪1399-04-28 :‬‬ ‫حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس اباد ابراهیم حسین زاده‬ ‫اگهــی موضوع‪ 3‬قانون وماده‪ 13‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابرکالســه پرونــده شــماره ‪1398114410018000209‬ورای شــماره‬ ‫‪139960310018001680‬و هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی منتظر مرید پور فرزند مراد به شــماره شناســنامه ‪1‬‬ ‫صادره از کالردشــت نســبت به ‪ 6‬ششدانگ یک قطعه زمین مشــتمل بر بنای احداثی به‬ ‫مســاحت ‪248‬متر مربع از پالک فرعی از ‪ 311‬اصلی واقع در قریه خوشــامیان خریداری‬ ‫شهرستان‬ ‫رئیسدانشگاهبوعلی سینا‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫جهاد دانشگاهی از پژوهشگران حوزه دارو حمایت کند‬ ‫رئیس دانشــگاه بوعلی سینا با اشاره به اینکه نیاز امروز کشور با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬پژوهش در‬ ‫حوزه دارو و اســتفاده از پژوهشــگران این حوزه است‪ ،‬گفت‪ :‬جهاددانشگاهی باید نقش حمایتی‬ ‫و نظارتی خود را افزایش دهد به طوریکه این مجموعه می تواند از پژوهشــگران در ابعاد مختلف‬ ‫حمایت کند‪.‬‬ ‫دکتــر یعقــوب محمدی فر‪ ،‬با بیــان اینکه جهاددانشــگاهی محصول انقالب فرهنگی اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬پــس از پیروزی انقالب اســامی و شــکل گیری انقالب فرهنگی‪ ،‬دانشــگاه های‬ ‫کشــور به علت برخی جنبش های دانشــجویی گروه های چپ و راســت تعطیل شد که همین‬ ‫موضوع باعث شــد تا احســاس نیازی به حضــور افراد انقالبــی و متعهد در دانشــگاه ها و در‬ ‫نهایت تفکر جهادی شکل گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در همین راستا جهاددانشگاهی در مردادماه سال ‪ ۵۹‬به دستور امام خمینی(ره)‬ ‫ایجاد شد اما پس از بازگشایی دانشــگاه ها و همچنین شروع جنگ تحمیلی‪ ،‬بسیاری از جوانان‬ ‫به دســتور امام(ره) راهی جبهه جنگ شدند و در این بین واسپاری برخی امور به عهده جوانان‬ ‫متعهد و انقالب از تفکرات امام راحل بود‪.‬‬ ‫محمدی فر بیان کرد‪ :‬جهاددانشــگاهی در ابتدای امر فعالیت در بخش های صنعتی و مهندســی‬ ‫را در پیش گرفت و به مروز زمان در دانشــگاه ها نیز شــعبات خود را شکل داد این در حالیست‬ ‫که در کنار فعالیت این مجموعه نهادهای نوپای دیگری به فرمان امام راحل در بخش های دیگر‬ ‫ایجاد شده بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با گذشــت زمان و رشد و توســعه جهاددانشگاهی‪ ،‬مراکز تحقیقات و پژوهش این‬ ‫مجموعه نیز در ســطح اســتان ها افزایش یافت که اکنون با گذشت ‪ ۴۰‬سال از شکل گیری این‬ ‫نهاد انقالبی‪ ،‬همچنان به عنوان نهادی منسجم در حال فعالیت است‪.‬‬ ‫محمدی فر افزود‪ :‬ســاختار و تشــکیالت جهاددانشــگاهی در ابتدای امر به عنوان یک دستگاه‬ ‫محرومیت زدا مطرح بود اما با گذشــت زمان به حوزه های فرهنگــی نیز پیش رفت و انچه باید‬ ‫مدنظر جهاددانشگاهی باشد این است که با گذشت ‪ ۴۰‬سال از شکل گیری خود‪ ،‬باید نقاط ضعف‬ ‫و قوت را مورد ارزیابی قرار دهد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه جهاددانشــگاهی باید خال ها و کمبودهای روز جامعه و استان را شناسایی‬ ‫کرده و به فکر رفع ان مشــکالت باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬همان گونه که از نام جهاددانشــگاهی برمی اید‬ ‫مجموعه ای جهادی بوده و خیلی ملزم به قواعد خاص نیست به طوریکه کارهای خوبی در حوزه‬ ‫نشــر‪ ،‬خبر‪ ،‬برنامه های فرهنگی‪ ،‬مهندسی‪ ،‬اختراعات و ‪ ...‬انجام داده است که نیاز به یک ارزیابی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر همدان‪:‬‬ ‫شهرداری همدان سایت موزه میدان امام (ره) را تعیین تکلیف کند‬ ‫رئیس شــورای شــهر همدان تاکید کرد‪ :‬شهرداری همدان باید پروژه ســایت موزه پیاده راه امام‬ ‫خمینی (ره) را هر چه سریع تر تعیین تکلیف کند‪.‬‬ ‫کامران گردان در صحن شــورای شــهر همدان که با حضور شــهردار و مدیران شهری برگزار‬ ‫شــد ضمن تســلیت درگذشت نابهنگام مهدی کاشــی فعال رســانه و ابراز همدردی با جامعه‬ ‫رسانه ای اســتان همدان و خانواده وی‪ ،‬گفت‪ :‬چندی پیش شاهد گفت وگوی رسانه ای مدیرکل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری اســتان در حوزه گالیه مندی مردم برای عدم اتمام‬ ‫ســایت موزه پیاده راه امام خمینی (ه) بودیم که علت عدم اجــرای این طرح‪ ،‬عدم تزریق اعتبار‬ ‫اعالم شد که نامعقول به نظر می رسد و در این بین‪ ،‬گویا شهرداری همدان پاسخگو نبوده که این‬ ‫امر‪ ،‬زیبنده مدیریت شهری نیست‪.‬‬ ‫گردان اظهار کرد‪ :‬شــهرداری همدان باید در زمینه این پروژه شهری‪ ،‬شفاف سازی کند و تمامی‬ ‫مسائل به صورت روشن‪ ،‬مطرح شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح ســایت‪‎‬موزه پیاده راه امام (ره) شهر همدان نباید زمان بر باشد‬ ‫و بودجه ســال ‪ ۹۹‬شهرداری همدان هم یک هزار میلیارد تومان تعریف شده است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫در راســتای تزریق اعتبار از سوی شهرداری مشــکلی وجود ندارد؛ بلکه موانع این سایت موزه به‬ ‫تعامالت بین دستگاهی بازمی گردد‪.‬‬ ‫گردان بیان کرد‪ :‬شهرداری همدان در زمینه این پروژه شهری که در مرکزی ترین نقطه شهر واقع‬ ‫شده و تنها ‪ ۲‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬قطعاً با مشکل مواجه نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه با اشاره به پروژه اسکای مال‪ ،‬گفت‪ :‬ضرورت دارد وظایفی که در کمیسیون ماده ‪۵‬‬ ‫برای شهرداری به هنگام صدور پروانه مشخص شده‪ ،‬اجرایی شود‪.‬‬ ‫نجات جان ‪ 13‬بیمار کووید ‪ 19‬با حال‬ ‫عمومی وخیم در بیمارستان شهید محمدی بندرعباس‬ ‫‪ ۱۳‬بیمــار با حال عمومی بســیار وخیم در تیرماه ســال جاری بدلیل ابتــاء به کووید ‪ ۱۹‬در‬ ‫بیمارستان شهید محمدی بندرعباس از مرگ حتمی نجات یافتند‪.‬‬ ‫تعداد ‪ ۸۰۹‬بیمار در بخش های کووید ‪ 19‬مجتمع اموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم (ص)‬ ‫بستری‪ ،‬که از این تعداد ‪ ۷۱۵‬نفر با حال عمومی خوب مرخص شدند‪.‬‬ ‫فوق تخصص ریه مجتمع اموزشی پژوهشی درمانی پیامبر اعظم بندرعباس گفت‪ :‬تعداد ‪ ۱۳‬تن‬ ‫از این بیماران با حال عمومی بســیار وخیم و درگیری وســیع ریه با سطح اکسیژن خون پایین‬ ‫در بخش های ویژه کووید بســتری بودند که پس از پشــت سر گذاشتن شرایط بسیار سخت و‬ ‫اهتمام و تالش کادر پزشــکی و پرســتاری از مرگ حتمی نجات یافته و با حال عمومی خوب‬ ‫مرخص شدند‪.‬‬ ‫دکتر احســان رمضانیان نیک با عنوان اینکه این بیماران در محدوده سنی ‪ ۲۶‬تا ‪ ۸۱‬سال بودند‬ ‫ابــراز کرد‪ :‬در حال حاضر برای درمان بیماران کووید ‪ ،۱۹‬عــاوه بر انجام پروتکل های درمانی‬ ‫حسب نیاز بیماران پالسمافرز‪ ،‬همو پرفیوژن و سایر درمان های نوین انجام می گردد‪.‬‬ ‫از مالک رســمی ‪ /‬عادی محرزگردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت‬ ‫مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1399-04-28 :‬تاریخ انتشار دوم‪1399-05-11 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19903050 :‬‬ ‫حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس اباد ابراهیم حسین زاده‬ ‫اگهــی موضوع‪ 3‬قانون وماده‪ 13‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابرکالســه پرونــده شــماره ‪1398114410018000905‬ورای شــماره‬ ‫‪139960310018001973‬و هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رســمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس‬ ‫ابــاد تصرفــات مالکانه بالمعارض متقاضی فرنود پورحجتی فرزند محمد صادق به شــماره‬ ‫شناســنامه ‪ 236‬صادره از تنکابن نسبت به ‪ 6‬ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای‬ ‫احداثی به مساحت ‪ 21/355‬متر مربع از پالک ‪ 1‬فرعی از ‪159‬اصلی واقع در قریه سید‬ ‫محله عباس اباد خریداری از مالک رسمی ‪ /‬عادی محرزگردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشــود در صورتی که اشــخاص نسبت‬ ‫به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است‬ ‫در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات ســند مالکیت صادر‬ ‫خواهدشد‪ .‬م‪.‬الف‪19903043 :‬‬ ‫تاریخ انتشار اول‪ 1399-04-28 :‬تاریخ انتشار دوم‪1399-05-11 :‬‬ ‫حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس اباد‬ ‫اگهــی موضوع‪ 3‬قانون وماده‪ 13‬ایین نامــه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫برابرکالســه پرونــده شــماره ‪1398114410018000905‬ورای شــماره‬ ‫‪139960310018001973‬و هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد‬ ‫تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مهرداد ساعدی راد فرزند مهدی به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 1289‬صادره از تنکابن نســبت به ‪ 6‬ششــدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی‬ ‫به مســاحت ‪ 458‬متــر مربع از پالک ‪ 343‬فرعی از ‪144‬اصلــی واقع در قریه عباس اباد‬ ‫خریداری از مالک رسمی ‪ /‬عادی محرزگردیده است ‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشــته باشند می توانند از تاریخ انتشــار اولین اگهی به مدت دو ماه‬ ‫اعتــراض دادخواســت خود را به مراجــه قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی اســت در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد‬ ‫‪ .‬تاریخ انتشار اول‪ 1399-04-28 :‬تاریخ انتشار دوم‪1399-05-11 :‬‬ ‫م‪.‬الف‪19903042 :‬‬ ‫حمیدرضا قنبری رئیس ثبت اسناد و امالک عباس اباد‬ ‫معاون بهره برداری و دیسپاچینگ‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫کرمانشاهمنصوبشد‬ ‫با حضور مهندس مراتی مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق استان کرمانشاه و معاونین و مدیران‬ ‫این شرکت جلســه تکریم و معارفه معاون بهره‬ ‫برداری و دیسپاچینگ برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شــرکت توزیع نیروی‬ ‫برق اســتان کرمانشاه‪ ،‬در این جلسه از مهندس‬ ‫داریوش منصوری معاون پیشــین بهره برداری و‬ ‫دیســپاچینگ این شرکت تقدیر شد و مهندس‬ ‫بیــژن ملک پور به عنوان سرپرســت جدید این‬ ‫معاونت معرفی گردید‪.‬‬ ‫در ادامه‪ ،‬با احکام جداگانه ای ازســوی مهندس‬ ‫مراتی رئیس هیئت مدیره شــرکت توزیع برق‬ ‫اســتان کرمانشــاه‪ ،‬مهندس منصوری به عنوان‬ ‫سرپرســت قائم مقام مدیرعامل در امور اجرایی‬ ‫و مهنــدس محمد مــرادی میانکوهی به عنوان‬ ‫مشاور مدیرعامل در حوزه بهره برداری منصوب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنیــن مهنــدس الهــه نیک ســیما ضمن‬ ‫حفظ پســت ســازمانی بــه عنوان سرپرســت‬ ‫دفتراموزش و برنامه ریزی نیروی انســانی این‬ ‫شرکت منصوب شد‪.‬‬ ‫‪38803964‬‬ ‫شمارهشماره‬ ‫هفدهم‬ ‫هفدهم‬ ‫سال سال‬ ‫‪13991399‬‬ ‫اردیبهشت ماه‬ ‫شنبه‪ 287‬تیر ماه‬ ‫پنج شنبه‬ ‫خبر‬ ‫معاونمیراث فرهنگیاداره کلمیراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگریوصنایع دستیاستانخبرداد‬ ‫تعیین عرصه و حریم‪ ۲۱‬محوطه‬ ‫تاریخیدراذربایجان غربی‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اذربایجان غربی از اغاز‬ ‫عملیات تعییــن عرصه و حریم برای ‪ ۲۱‬محوطه‬ ‫تاریخی شهرستان های مختلف استان خبر داد‪.‬‬ ‫حســن ســپهرفر اظهار کرد‪ :‬به منظــور تعیین‬ ‫تکلیف عرصــه و حدود اثار تاریخی ثبت شــده‬ ‫در فهرســت اثــار ملی و پیشــگیری از احتمال‬ ‫وجود مشکالت برای اشخاص همجوار با تپه های‬ ‫تاریخــی و همچنین ضــرورت تدوین چارچوب‬ ‫قانونی حفاظــت و صیانت از ایــن تپه ها‪ ،‬پروژه‬ ‫تعیین حریم و عرصه این اثار شــروع و در دست‬ ‫اقدام است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ایــن پروژه‪ ،‬تصاویر ماهواره ای دهه‬ ‫‪ ۶۰‬میــادی با وضعیت حال حاضــر محوطه ها‬ ‫برای شناســایی عوامل و حجم اســیب ها توسط‬ ‫باستان شناســان مــورد مطالعه و مقایســه قرار‬ ‫گرفتــه تــا گمانه های متعــددی بــه دور این‬ ‫تپه ها ایجــاد و مورد بررســی قرار داده شــود‪.‬‬ ‫معاون میراث فرهنگــی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی اذربایجان غربی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬محوطه های در دســت مطالعــه و تعیین‬ ‫حریم‪ ،‬مربوط به شهرهای مختلف استان هستند‬ ‫کــه از ان جمله می توان بــه تپه های قیز قلعه و‬ ‫مکی ارومیه‪ ،‬داش تپه در میاندواب و تپه هایی در‬ ‫شهرســتان های چالدران‪ ،‬خوی و سلماس اشاره‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫ستاد اقامه نماز شرکت گاز استان‬ ‫اصفهانشایستهتقدیرویژهشد‬ ‫بهــادری ‪ -‬براســاس نظام جامــع برنامه ریزی‪،‬‬ ‫نظــارت و ارزیابی توســعه و ترویج فرهنگ اقامه‬ ‫نماز‪ ،‬شــرکت گاز اســتان اصفهــان در ارزیابی‬ ‫عملکرد ســال ‪ ۹8‬در دو حوزه توانمند ســازها و‬ ‫نتایج و دســتاوردها با کســب مجموع ‪ ۹6‬امتیاز‬ ‫شایسته تقدیر ویژه شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬شاخص توانمند سازها شامل‬ ‫معیــار های اصلی اعم از مدیریت‪ ،‬خط مشــی و‬ ‫راهبرد‪ ،‬مدیریت منابع انسانی و همکاری و منابع‬ ‫و شاخص نتایج و دستاوردها شامل نتایج کلیدی‬ ‫و شــاخص هــای فرعی ان می باشــد که هیات‬ ‫ارزیابی و داوری ستاد اقامه نماز استان با توجه به‬ ‫این معیارها فعالیت های دستگاه های اجرایی را‬ ‫مورد ارزیابی قرار دادند‪.‬‬ ‫رفع تصرف اراضی ملی‬ ‫به ارزش ‪ 4‬هزار و ‪ 61‬میلیارد ریال‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫بهادری ‪ -‬مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬طی ‪ 120‬روز گذشــته از سال جاری ‪93‬‬ ‫هــزار و ‪ 285‬متر مربع از اراضی ملی رفع تصرف‬ ‫گردیــد و احکام قضائی بــه ارزش تقریبی ‪634‬‬ ‫میلیارد ریال در این اســتان اجرائی شد‪.‬علیرضا‬ ‫قــاری قران مدیرکل راه و شهرســازی اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬اظهار کــرد؛ طی ‪ 120‬روز گذشــته‬ ‫اراضــی ملی به مســاحت ‪ 93‬هــزار و ‪ 285‬متر‬ ‫مربع پس از تشخیص و شناسایی بوسیله عوامل‬ ‫یگان حفاظت از اراضی این اداره کل رفع تصرف‬ ‫فوری و به بیت المال بازگشت داده شد‪.‬وی ارزش‬ ‫تقریبی اراضی رفع تصرف شــده را ‪ 4‬هزار و ‪61‬‬ ‫میلیارد ریال عنوان کرد و افزود ‪ :‬با اقدام به موقع‬ ‫نیروهای پرتالش گشت حفاظت اراضی ملی راه و‬ ‫شهرسازی استان اصفهان از ابتدای سال تا کنون‬ ‫‪ 53‬مورد رفع تصرف اراضی اجرایی شــده است‪.‬‬ ‫این اراضی توســط زمین خواران و افراد سودجو‬ ‫تصرف شده بود که در واقع‪ ،‬دست درازی به اموال‬ ‫دولتــی و بیت المال محســوب می شــود و یگان‬ ‫حفاظت راه و شهرســازی اصفهــان با جدیت در‬ ‫این زمینه عمــل می کند‪.‬قاری قران در خصوص‬ ‫اقدامات قضایی انجام شده گفت‪ 18 :‬مورد حکم‬ ‫قضایی خلــع ید و قلع و قمع در مجموع بیش از‬ ‫‪80‬هزار مترمربع و به ارزش تقریبی‪ 634‬میلیارد‬ ‫ریال در این استان اجرا شده است‪.‬وی با اشاره به‬ ‫امکان اطــاع دادن موارد زمین خواری و تصرف‬ ‫اراضی دولتی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬شــهروندان اصفهان در‬ ‫صورت مشاهده ســاخت و ســاز غیر قانونی در‬ ‫اراضی دولتی و ملــی می توانند مراتب را با یگان‬ ‫حفاظت اداره کل راه و شهرسازی استان از طریق‬ ‫تماس با شماره ‪ 1656‬در میان بگذارند‪.‬‬ ‫پیشرفت‪ 70‬درصدی سازه ی تصفیه‬ ‫خانهفاضالبچادگان‬ ‫بهادری ‪ -‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان با اشــاره به ضرورت تکمیل تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شــهر چادگان گفت‪ :‬شــهر چادگان در‬ ‫مجاورت سد زاینده رود قرار دارد و به منظور دفع‬ ‫سالم و بهداشتی فاضالب این منطقه‪ ،‬تکمیل هر‬ ‫چه سریع تر این تصفیه خانه ضروری است‪.‬‬ ‫مهندس هاشــم امینی اظهار داشــت‪ :‬هم اکنون‬ ‫اجرای ســازه تصفیه خانه فاضــاب چادگان به‬ ‫‪ 70‬درصــد پیشــرفت فیزیکی رســیده و برای‬ ‫تکمیل ‪ 29‬کیلومتر شــبکه جمع اوری باقیمانده‬ ‫و تصفیــه خانه ان‪ ،‬با سیســتم یو اف‪ ،‬تجهیزات‬ ‫الکترومکانیکال‪ ،‬ادوات پمپ و ســایر ملزومات به‬ ‫حدود ‪ 60‬میلیارد تومان اعتبار نیاز است که اگر‬ ‫اعتبار مورد نیاز تخصیص یابد‪ ،‬در ســال ‪1400‬‬ ‫شاهد بهره برداری ان خواهیم بود‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شهرســتان چادگان به دلیل داشتن اب و هوای‬ ‫کوهستانی‪ ،‬دارای منابع ابی غنی زیرزمینی است‬ ‫و شــرایط اقلیمی این شهرستان موجب گردیده‬ ‫سد زاینده رود در این منطقه واقع شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫راه اندازی تصفیــه خانه فاضالب برای جلوگیری‬ ‫از الودگی اب های زیرزمینی و ســطحی در این‬ ‫شهرستان از ضرورت باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫امینی با بیان اینکه از سال ‪ ۹۲‬اجرای تصفیه خانه‬ ‫فاضالب در شــهر چادگان اغاز شــده است‪ ،‬ابراز‬ ‫داشت‪ :‬این تصفیه خانه با سیستم فیلتراسیون دو‬ ‫الیــه یو اف که یکی از بهترین روش های تصفیه‬ ‫در دنیاست در حال احداث است و ظرفیت تصفیه‬ ‫ان ‪ 2‬هزار و ‪ 330‬متر مکعب در شبانه روز است‪.‬‬ ‫گازرسانی به‪ ۱۷۵‬روستا خدمت‬ ‫ماندگار دولت به روستاهای سنقر و‬ ‫کلیاییاست‬ ‫کرمانشاه ‪ -‬فرماندار سنقر و کلیایی گازرسانی به‬ ‫‪ ۱۷۵‬روستای این شهرســتان را در طول هشت‬ ‫ســال اخیر از دســتاوردهای بزرگ دولت اعالم‬ ‫کرد و گفت‪ :‬از ‪ ۲۱۱‬روســتای ســنقر و کلیایی‬ ‫عملیات گازرسانی به ‪ ۱۹۰‬روستا تاکنون به اتمام‬ ‫رسیده اســت‪«.‬غالمرضا مرتضوی»با بیان اینکه‬ ‫‪ ۲۱‬روســتای شهرستان سنقر و کلیایی اکنون به‬ ‫شبکه گاز طبیعی متصل نیست‪ ،‬افزود‪ :‬گازرسانی‬ ‫به این روستاها پیمان سپاری شده و تا پایان سال‬ ‫‪ ۲۱‬روستای باقیمانده نیز با اعتباری بیش از ‪۱۷۰‬‬ ‫میلیارد ریال به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به واگذاری ‪ ۱۲‬هزار اشتراک از سال‬ ‫‪ ۹۲‬تاکنون‪ ،‬گفت‪ :‬با اجرای پروژه های گازرسانی‬ ‫در ایــن شهرســتان اکنون ‪ ۳۱‬هزار مشــترک‬ ‫روستایی و شهری از این نعمت برخوردار هستند‬ ‫که با تکمیل روستاهای باقیمانده این رقم نیز به‬ ‫‪۱۰۰‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫فرماندار سنقر و کلیایی در ادامه گفت‪ :‬با افزایش‬ ‫ضریب نفوذ گازرســانی به روســتاهای ســنقر و‬ ‫کلیایــی و فعالیت و تالش دولــت در این زمینه‪،‬‬ ‫تحولی بزرگ در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و‬ ‫خدمت رسانی به روستاها و مناطق کم برخوردار‬ ‫حاصل شد‪.‬‬ ‫مرتضوی افزود‪ :‬گازرســانی در شهرســتان سنقر‬ ‫و کلیایــی با توجــه به موقعیــت جغرافیایی و با‬ ‫وجود کوهستانی و سردسیر بودن منطقه همواره‬ ‫ســختی هایی را به همراه داشته که با تالش بی‬ ‫وقفــه خدمتگزاران و خادمیــن این حوزه اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۹۰‬درصد روســتاهای این شهرستان از‬ ‫گاز طبیعی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫حتی کرونا ویروس‪ ،‬مانع تالش‬ ‫در راستای کنترل کیفیت سوخت‬ ‫جایگاه های لرستان نشد ‪.‬‬ ‫در ســه ماهه اول امســال ‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۲۷۵‬مورد‬ ‫بازدید کنترل کیفی از جایگاه های عرضه سوخت‬ ‫لرســتان توسط کارشناسان شــرکت ملی پخش‬ ‫فراورده های نفتی منطقه لرستان انجام شد ‪.‬‬ ‫پیمان بهرامی مدیر این شــرکت با بیان اهمیت‬ ‫صیانــت از حقوق شــهروندی گفــت ‪ :‬با هدف‬ ‫کنترل کیفی‪ ،‬نظارت بر توزیع دقیق و اســتمرار‬ ‫سوخت رســانی مطلــوب و بــا کیفیــت به هم‬ ‫اســتانی های عزیز ‪ ،‬تعــداد ‪ ۱۲۷۵‬مورد بازدید‬ ‫ازجایگاههای عرضه ســوخت در ســطح استان‬ ‫توسط کارشناسان واحد مهندسی فراورده ها ی‬ ‫این شرکت از ابتدای سال جاری انجام گرفت‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که هم اکنــون ‪ ۸۵‬باب جایگاه‬ ‫عرضه سوخت مایع در استان لرستان فعال است‪،‬‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬بــا هدف افزایش کنتــرل کیفیت‬ ‫فراورده ها‪ ،‬هر جایگاه عرضه ســوخت حداقل ‪۵‬‬ ‫بار در ماه از نظر کیفیت و مطابق با استانداردهای‬ ‫کیفی‪ ،‬توسط کارشناســان مهندسی فراورده ها‬ ‫ازمایش و تحــت کنترل قرارمــی گیرد‪.‬بهرامی‬ ‫با اشــاره به اینکه در راســتای صیانت از حقوق‬ ‫شــهروندی‪ ،‬پایش مســتمر جایگاه های عرضه‬ ‫سوخت در دســتور کار این شــرکت قرار دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬حتی کرونا ویــروس‪ ،‬مانع تالش کارکنان‬ ‫این شرکت در راســتای کنترل کیفیت سوخت‬ ‫جایگاه های لرستان نشــد‪.‬مدیر منطقه لرستان‬ ‫با اشاره به سامانه پاســخگویی در سطح شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مردم با تماس با شماره تلفن ‪ ۰۹۶۲۷‬می توانند‬ ‫در تمامی ســاعات شبانه روز هرگونه نارسایی در‬ ‫توزیع فراورده های نفتی در جایگاه های سوخت‬ ‫را اعالم کنند‪.‬‬ ‫کمیتهوصولمطالباتمنطقهویژه‬ ‫اقتصادیلرستانوناحیهصنعتی‬ ‫مرزیان ازنا تشکیل جلسه داد‬ ‫جلسه کمیته وصول مطالبات قراردادی با دعوت‬ ‫از متقاضیــان مورد نظر منطقه ویــژه اقتصادی‬ ‫لرســتان و ناحیه صنعتی مرزیان ازنا‪ ،‬به ریاست‬ ‫مدیرعامل شــرکت شــهرکهای صنعتی لرستان‬ ‫برگزار شــد‪.‬به گــزارش روابط عمومی شــرکت‬ ‫شهرکهای صنعتی لرستان‪ ،‬جلسه کمیته وصول‬ ‫مطالبات قراردادی با دعــوت از متقاضیان مورد‬ ‫نظر منطقه ویژه اقتصادی لرستان و ناحیه صنعتی‬ ‫مرزیان ازنا‪ ،‬به ریاست بختیار رازانی برگزار شد‪.‬در‬ ‫این جلسه که به منظور کاهش اسناد واخواستی‬ ‫شــرکت شــهرکهای صنعتی اســتان و با حضور‬ ‫مســئول واحد حقوقی‪ ،‬مالی و ذیحسابی شرکت‬ ‫درمحــل دفترمنطقه ویــژه اقتصادی لرســتان‬ ‫برگزارشد‪ ،‬بدهی معوق واحدهای مستقر بررسی‬ ‫و تعیین تکلیف شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫‪8‬‬ ‫شعار ما ‪:‬‬ ‫سیاسی ‪ /‬فرهنگی ‪ /‬ورزشی ‪ /‬اقتصادی ‪ /‬اجتماعی‬ ‫همراه با مردم رد راه مردم‬ ‫‪ 13‬ذی الحجه ‪1441‬‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬مرداد ‪1399‬‬ ‫‪ 3‬اگوست ‪2020‬‬ ‫سال هفدهم‬ ‫درد دل های بازیگر «عروس اتش» از بی مهری ها به خسرو سینایی‬ ‫صاحبامتیاز‪:‬ناصرقدیری‬ ‫مدیر مسئول ‪ :‬اتنا امراللهی پور‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77501485 - 77501328 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬گلریز(‪)66795442‬‬ ‫نمابر ‪٤٣٨٥٩٣٢٦:‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستانها‪ :‬خیابان سپاه‪ ،‬پالک ‪ ،162‬طبقه دوم‬ ‫تلفن ‪77657800-2 :‬‬ ‫دفتر کرمان‪ :‬کرمان‪ -‬ضلع غربی پارک مطهری ‪-‬کوچه‬ ‫شهید مطهری ‪ - 10‬پالک ‪28‬‬ ‫تلفن ‪034- 32535361-32535312 :‬‬ ‫نمابر‪32535321 :‬‬ ‫‪newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫نوب‬ ‫تد‬ ‫شماره مجوز‪1399 . 1265 :‬‬ ‫شرکت ملی نفت ایران‬ ‫شرکت نفت و گاز اروندان‬ ‫شرکت نفت و گاز اروندان (خریدار) در نظر دارد خرید‬ ‫کاالی موضوع فوق را از طریق شرکت های تامین کننده‬ ‫داخلی واجد صالحیت تامین نماید‪ .‬لطف ًا جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر و چگونگی حضور در این مناقصه به وب‬ ‫سایت شرکت نفت و گاز اروندان به ادرس ‪AOGC.ir‬‬ ‫مراجعه فرمایید‪.‬‬ ‫در صورت نیاز به شماره تلفن کمیسیون مناقصات‬ ‫‪ 021 -88724256‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان‬ ‫شاعر سینما‬ ‫کوچ‬ ‫ِ‬ ‫از خسرو سینایی عمدتا با هنرش در سینما یاد می شود؛ اما او که معتقد بود همه چیز به‬ ‫قدرت تخیل مربوط می شــود با شــاعری در نوجوانی به سینما رسید‪ ،‬ادبیات را به سینما‬ ‫پیوند داد و با ســال ها حیرت از حافظ از دنیا رفت‪.‬‬ ‫خسرو ســینایی را که یازدهم مردادماه در سن هشتادسالگی و بر اثر کرونا از دنیا رفت‪،‬‬ ‫بیشــتر با مســتندهایش همچون «مرثیه گمشده» و فیلم های سینمایی از جمله «عروس‬ ‫اتــش»‪« ،‬هیوالی درون»‪« ،‬مثل یک قصه» و ‪ ...‬می شناســیم‪ ،‬و یا «گفت وگو با ســایه»‬ ‫کــه در ان به ادبیات گریز می زند و از صادق هدایت روایت می کند‪ .‬اما پیوند او با شــعر‬ ‫و ادبیــات فراتر از این هاســت؛ او در یکی از مصاحبه هایــش گفته بود از وقتی خواندن و‬ ‫نوشــتن را اموخته به ادبیات عالقه بسیار داشته و در دوران متوسطه پای شب شعرهای‬ ‫فریدون مشــیری و ســیمین بهبهانی می نشســته و بعضا شــعرهایش را در این محافل‬ ‫می خوانده است‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫استان کهگیلویه و بویراحمد‬ ‫شماره مزایده ‪99/1 :‬‬ ‫وزارت کشور‬ ‫استانداری هرمزگان‬ ‫شهرداری میناب‬ ‫شهرداری میناب در نظر دارد به استناد بند یک مصوبات صورتجلسه شماره ‪ 106‬مورخ ‪ 98/3/5‬شورای اسالمی شهر میناب و ماده ‪ 13‬ائین نامه مالی شهرداری ها ‪ ،‬مکان‬ ‫ذیل را از طریق مزایده عمومی به اشخاص (حقیقی یا حقوقی ) واجد شرایط بصورت اجاره واگذار نماید‪ .‬لذا ازکلیه اشخاصی که دارای مجوز بهره برداری در زمینه تولید‬ ‫شن و ماسه می باشند دعوت می شود جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و یا سایت شهرداری‬ ‫میناب به نشانی ‪ www.minabcity.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫وم‬ ‫موضوع‪ :‬خرید ‪ 230‬قلم قطعات یدکی کمپرسورهای هوای‬ ‫‪ ATLAS COPCO‬جهت منطقه ازادگان‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوب‬ ‫‪www.newsrahemardom.ir‬‬ ‫به عنوان یکی از مهمترین مســتند سازان‬ ‫ایران دعوتی صــورت نگرفت! فقط بعدها‬ ‫در دهــه ‪ ۷۰‬و در خانه ســینما تعدادی از‬ ‫فیلم های بلند داســتانی ومستندشــان‬ ‫نمایش داده شد‪.‬‬ ‫این بازیگر اضافه کــرد‪ :‬تمام این ماجراها‬ ‫در حالی بود که ایشان وقتی فیلم داستانی‬ ‫می ساخت‪ ،‬نوع دکوپاژ و حرکت دوربین ها‬ ‫چنان طراحی می شــد که انگار مســتند‬ ‫است‪ ،‬هنرپیشــه ها واقعا بازی می کردند و‬ ‫فیلمنامه ی از قبل نوشته شده وجود داشت‬ ‫و همه چیز براســاس قصه پیش می رفت‪.‬‬ ‫با این حال برچســب فیلم مستند به همه‬ ‫کارهایشــان زده می شد‪ .‬البته ایشان فیلم‬ ‫مستند داســتانی هم دارد مثل «در کوچه‬ ‫پاییز» که درباره ژازه تباتبایی (مجســمه‬ ‫ساز) اســت‪.‬وی با اشــاره به توانمندی و‬ ‫تد‬ ‫‪@ newsrahemardom_ir‬‬ ‫و بی توجهی هایــی که در هنــگام نمایش‬ ‫دیدند گفت‪ :‬مســئله فقط اکــران نبود و‬ ‫این بی توجهی از اســاس درباره فیلم های‬ ‫ایشان وجود داشت؛ یعنی مشکلی که اقای‬ ‫سینایی با فضای هنری حاکم داشتند‪ ،‬این‬ ‫بود که انگار نادیده گرفتن ایشان باب شده‬ ‫بــود و این موضوع در طی ســال هایی که‬ ‫ایشان کار می کرد دیده می شد‪ .‬مثال زمانی‬ ‫کــه الزم بود بودجه ای برای کارهایشــان‬ ‫داده شود یا حمایتی از طرف دولت صورت‬ ‫بگیرد ایــن بی توجهی اتفــاق می افتاد و‬ ‫ایشان همیشه با حداقل بودجه و امکانات‬ ‫کارهای خود را پیش می برد‪ .‬خیلی وقت ها‬ ‫با بودجه شخصی فیلم های خود را ساختند‪،‬‬ ‫اما بخش دیگر بی توجهــی و بی مهری از‬ ‫دوستان همکار بود‪.‬‬ ‫اهالی سینما یا‬ ‫ِ‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این بیش از ‪ ۳۰‬ســالی که‬ ‫با ایشــان کار کردم مثل پدرم بودند‬ ‫و چون خیلی وقت ها کنارشــان بودم‬ ‫بعضی حرف هایشان را به من می گفتند‬ ‫و در جریان خیلی مسائل بودم‪ .‬برای‬ ‫او این امری عــادی بود که در ایران و‬ ‫از طرف سیســتم به عنوان یک هنرمند‪،‬‬ ‫در حاشیه باشــد ولی بی مهری ها از برخی‬ ‫دوستان هنرمند خیلی بیشتر بود و همین‬ ‫بیشتر برای او ناراحت کننده بود‪.‬‬ ‫احمدی گفت‪ :‬خیلی از دوســتان می گفتند‬ ‫اقای ســینایی اصال فیلمســاز نیست و‬ ‫مستندســاز اســت در حالی که ایشان‬ ‫بیش از هشت فیلم داســتانی بلند دارد و‬ ‫چندین فیلم داســتانی کوتاه ساخته است‬ ‫که فکر می کنم از مستندهایشــان بیشتر‬ ‫است‪ .‬ایشــان اتفاق ًا یک داســتان گو بود‬ ‫و کارهایشان قصه داشــت‪ .‬در عین حال‬ ‫اثار مســتند خیلی قوی هم داشتند‪ .‬این‬ ‫برچسب مستند اغلب به فیلم های داستانی‬ ‫ایشان زده می شد‪ ،‬اما نکته عجیب این بود‪،‬‬ ‫زمانی که انجمن مستندســازان در خانه‬ ‫ســینما تاسیس شــد هیچ وقت از ایشان‬ ‫دانش خسرو سینایی در معماری و هنرهای‬ ‫تجسمی و موسیقی گفت‪ :‬عجیب است که‬ ‫انــگار این همه توانایــی در یک نفر برای‬ ‫خیلی ها قابل دیدن و درک نبود و انچه من‬ ‫االن درباره خسرو سینایی می گویم بخاطر‬ ‫نــدادن بودجه و نداشــتن موقعیت خوب‬ ‫اکران و حتی بی توجهی ها نیســت‪ ،‬چرا که‬ ‫ایشان با کمترین امکانات و بودجه هم کار‬ ‫خود را می کرد مثل همین «جزیره رنگین»‬ ‫که پول کل پروژه بــه اندازه یک روز یک‬ ‫فیلم سینمایی معمولی شد‪ ،‬اما حرف من و‬ ‫تاسف من بابت یک عمر قضاوت نادرستی‬ ‫است که روی کارهای خسرو سینایی شد و‬ ‫باعث گله مندی بود‪.‬‬ ‫خســرو ســینایی ‪ 11‬مرداد در بیمارستان‬ ‫بر اثر عفونت ریه و کرونا در ‪ 80‬ســالگی‬ ‫درگذشت‪.‬‬ ‫وم‬ ‫مهدی احمدی که در فیلم «عروس اتش»‬ ‫خسرو ســینایی بازی کرده بود‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫بســیاری از اثار این فیلمساز با بی توجهی‬ ‫روبرو بــود و با بی مهری هایی در ســینما‬ ‫مواجه شــد که یاداوری ان ها هم ناراحت‬ ‫کننده است‪.‬‬ ‫این بازیگر که بیش از ‪ ۳۰‬ســال اســت با‬ ‫مرحوم خســرو ســینایی در ارتباط بوده‬ ‫و در پنــج فیلم او بازی کرده اســت‪ ،‬در‬ ‫گفت وگویی با ایســنا بیــان کرد‪« :‬جزیره‬ ‫رنگین» اخریــن کار من در فیلمی از اقای‬ ‫ســینایی بود و «عروس اتش» مهم ترینش‬ ‫اما مهجورترین کار «در گفتگو با سایه» بود‬ ‫که به نوعی دچار مشکل شد چون کسانی‬ ‫کــه طرفدار صادق هدایــت بودند با فیلم‬ ‫برخورد خوبی نداشتند و از انجا که اکران‬ ‫خوبی هم نداشــت خیلی کمتر دیده شد‪،‬‬ ‫گرچه اصوالً فیلم های اقای ســینایی هیچ‬ ‫کدام اکران خوبی نداشتند‪ ،‬حتی «عروس‬ ‫اتش» که فیلم بسیار مهمی بود‪.‬‬ ‫او درباره دغدغه مندی خســرو سینایی‬ ‫در پرداختن به ســوژه هر کدام از اثارش‬ ‫شماره ‪3964‬‬ ‫اگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران – مناقصه‬ ‫دو مرحله ای شماره ‪ 99/445‬م م‬ ‫‪w w w . n e w s r a h e m a r d o m . i r newsrahemardom@yahoo.com‬‬ ‫روزنامه صبح ایران‬ ‫مشخصات مکان مورد نظر‬ ‫مبلغ براورد (کارشناسی)‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مزایده‬ ‫مدارک مورد نیاز‬ ‫کارگاه سنگ شکن با کلیه‬ ‫مستحدثات و یک خط تولید‬ ‫‪ 18/000/000/000‬ریال‬ ‫‪ 900/000/000‬ریال‬ ‫مجوز بهره برداری در زمینه تولید‬ ‫شن و ماسه‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬تضمین شرکت در مزایده میبایست به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شماره ‪ 0102963945003‬بنام شهرداری میناب نزد بانک صادرات‬ ‫شعبه مرکزی میناب واریز و فیش واریزی را به همراه دیگر اسناد ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریخ دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99/5/6‬لغایت پایان وقت اداری ‪ 99/5/13‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهلت بارگزاری و تحویل اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99/5/13‬لغایت پایان وقت اداری ‪ 99/5/25‬می باشد ‪.‬‬ ‫‪ -4‬تاریخ بازگشایی پاکتها‪ :‬روز یکشنبه مورخه ‪ 1399 /5 /26‬راس ساعت ‪ 9‬صبح ‪.‬‬ ‫‪ -5‬مکان بازگشایی‪ :‬شهرداری میناب ‪ ،‬طبقه دوم ‪ ،‬دفتر شهردار‪.‬‬ ‫‪ -6‬شرکت کنندگان در مزایده می بایست عالوه بر بارگزاری اسناد‪ ،‬مدارک و پیشنهادات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ ،‬نسخه فیزیکی ضمانت نامه شرکت در مزایده ‪ ،‬اسناد و مدارک مزایده و برگ پیشنهاد قیمت را در پاکات الف ‪ ،‬ب و ج گذاشته و با الک و مهر و درج نشانی کامل و شماره‬ ‫تلفن به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬به پیشنهادات مبهم ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬بدون سپرده و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سپرده نفر اول تا سوم ‪ ،‬تا زمان عقد قرارداد با برنده مزایده نزد شهرداری باقی خواهد ماند‪ .‬ضمن ًا در صورت انصراف نفرات اول تا سوم ‪ ،‬سپرده انها به ترتیب به نفع‬ ‫شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج اگهی به عهده برنده مزاید خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده در اسناد مزایده موجود می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 0764-2230230‬و یا سایت شهرداری میناب به نشانی ‪ www.minabcity.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری میناب‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را بر اساس‬ ‫شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات ‪ ،‬اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد‬ ‫صالحیت واگذار نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکتهای واجد صالحیت دعوت می گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند‪ .‬به پیشنهادهای‬ ‫فاقد امضاء ‪ ،‬مشروط ‪ ،‬مخدوش و پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تهیه و بهسازی و عالئم و‬ ‫تجهیزات ایمنی راهها‬ ‫سطح استان‬ ‫‪10.020.020.833‬‬ ‫‪502.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪4‬‬ ‫تهیه و خرید و حمل رنگ‬ ‫سرد ترافیکی تینر و‬ ‫گالسپید‬ ‫سطح استان‬ ‫‪17.028.000.000‬‬ ‫‪852.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪5‬‬ ‫تهیه و نصب و حمل بلوک‬ ‫های مفصلی در راههای‬ ‫شریانی استان‬ ‫سطح استان‬ ‫‪17.709.913.393‬‬ ‫‪886.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار و نشانی‪ :‬اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد‪ -‬یاسوج ‪ -‬میدان حمل‬ ‫ونقل‬ ‫‪ -2‬اطالع رسانی از طریق سایت الکترونیکی مناقصات‪ http://iets.mporg.ir/:‬وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪setadiran.ir‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و اگاهی از سایر شرایط ‪ :‬از تاریخ ‪ 99/05/12‬لغایت پایان روز ‪ 99/05/14‬در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت ‪ setadiran.ir‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مناقصه گران می بایست پاکت الف خود را در وقت اداری از تاریخ ‪ 99/05/15‬لغایت ‪ 99/05/25‬به بایگانی فنی اداره پیمان‬ ‫و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای واقع دریاسوج – میدان حمل ونقل تحویل و رسید دریافت دارند‪.‬همچنین‬ ‫پاکات الف و ب و ج باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند‪.‬‬ ‫‪ -5‬جلسه کمیسیون بازگشایی مناقصه مورخ ‪ 99/05/26‬راس ساعت ‪ 9‬صبح تشکیل می گردد‪ .‬از کلیه مناقصه گران و یا نماینده‬ ‫رسمی انها جهت شرکت در جلسه بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫‪ -6‬تنها پیمانکارانی میتوانند در مناقصات فوق شرکت نمایند که رتبه و صالحیت انان در سامانه اینترنتی ‪www.sajar.mporg.ir‬‬ ‫دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستادایران بارگذاری کرده باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬الزم است ضمانت نامه شرکت در مناقصه‪ ،‬پاکت الف در لفاف مناسب الک و مهر شده به بایگانی فنی اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدت اعتبار پیشنهادات از اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات به مدت ‪ 3‬ماه می باشد و قابل تمدید تا سه ماه دیگر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه اگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند‪.‬‬ ‫اگهی نوبت اول ‪ 99/05/13‬اگهی نوبت دوم ‪99/05/14‬‬ ‫اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کهگیلویه وبویراحمد – اداره پیمان و رسیدگی‬ ‫نوب‬ ‫‪2‬‬ ‫تعمیرات اساسی پل طاقی‬ ‫محور سوق ‪ -‬لنده‬ ‫لنده‬ ‫‪5.696.273.360‬‬ ‫‪285.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫تد‬ ‫‪1‬‬ ‫تعمیر و مرمت و نگهداری‬ ‫ابنیه فنی استان‬ ‫سطح استان‬ ‫‪4.706.306.118‬‬ ‫‪236.000.000‬‬ ‫رتبه ‪5‬راه و باالتر‬ ‫وم‬ ‫ردیف‬ ‫شرح پروژه‬ ‫محل اجرا‬ ‫براورد اولیه برمبنای‬ ‫فهرست‪( 99‬ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در فرایندارجاع کار‬ ‫(ریال)‬ ‫صالحیت مورد نیاز‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(شماره ‪)99 – 16/15/1‬‬ ‫‪ )1‬نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رشت‬ ‫‪ )2‬شرح مختصر موضوع مناقصه و میزان سپرده‪:‬‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫عملیات توسعه و‬ ‫احداث خیابان های‬ ‫مسکن مهر شهر‬ ‫رشت‬ ‫براورد اولیه به ریال‬ ‫‪27/467/223/645‬‬ ‫سپرده‬ ‫میزان‬ ‫شرکت در مناقصه‬ ‫‪ 1/380/000/000‬ریال‬ ‫مدت اجرای‬ ‫پروژه‬ ‫‪8‬ماه‬ ‫پایه‬ ‫‪5‬‬ ‫پایه‬ ‫راه‬ ‫‪ )3‬تاریخ چاپ اگهی‪ :‬اگهی نوبت اول ‪ 99/5/12‬و اگهی نوبت دوم مورخ ‪99/5/13‬‬ ‫‪ )4‬مهلت خرید اسناد‪ :‬از روز دوشنبه ‪ 99/5/13‬تا روز شنبه ‪99/5/18‬‬ ‫‪ )5‬محل خرید اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪ )6‬مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گر‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 99/5/29‬از طریق سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫‪ )7‬مهلت و محل تحویل پاکت الف ‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 99/5/29‬دبیرخانه شهرداری واقع در‬ ‫میدان گیل ساختمان شهرداری رشت‬ ‫‪ )8‬شرایط اختصاصی خرید اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -8-1‬داشتن رتبه و ظرفیت مجاز کار و متناسب با ظرفیت مجاز بر اساس براورد اولیه پروژه از سوی معاونت‬ ‫برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست محترم جمهوری‬ ‫‪ -8-2‬محل اعتبار این پیمان از اعتبارات دولتی می باشد‪.‬‬ ‫‪ )9‬مدت اعتبار پیشنهادهای مناقصه‪ :‬سه ماه از تاریخ بازگشایی پیشنهاد قیمت‬ ‫‪ )10‬ساعت ‪ ،‬روز و محل قرائت پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 12:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 99/5/29‬شهرداری رشت‬ ‫(دفترامورمالی) واقع در میدان گیل بعد از بنیاد مسکن و شهرسازی‪ ،‬ضمنا اگهی مناقصه در پایگاه اینترنتی‬ ‫‪ www.rasht.ir‬ثبت گردیده است‪.‬‬ ‫‪ )11‬هزینه انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه میباشد‪.‬‬ ‫‪ )12‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ )13‬بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شرایط شهرداری است‪.‬‬ ‫شهرداری رشت‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه راه مردم

روزنامه راه مردم 4002

روزنامه راه مردم 4002

شماره : 4002
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه راه مردم 4001

روزنامه راه مردم 4001

شماره : 4001
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه راه مردم 4000

روزنامه راه مردم 4000

شماره : 4000
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه راه مردم 3999

روزنامه راه مردم 3999

شماره : 3999
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه راه مردم 3998

روزنامه راه مردم 3998

شماره : 3998
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه راه مردم 3997

روزنامه راه مردم 3997

شماره : 3997
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!